Samsung | AR09NXFHBWKN | User manual | Samsung AR09NXFHBWKN User manual

Samsung AR09NXFHBWKN User manual
Klimatizacijski uređaj
Priručnik za korisnike
AR**NXFH***
•• Hvala što ste kupili klimatizacijski uređaj Samsung.
•• Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i čuvajte ga za buduću
upotrebu.
Hrvatski 1

Sadržaj
Sigurnosne informacije
3
Sigurnosne informacije
3
Ukratko
12
Rad daljinskog upravljača
Umetanje baterija • Načini rada • Regulacija temperature •
12
Regulacija brzine ventilatora • Regulacija smjera protoka zraka
Pametno upravljanje napajanjem
14
Hlađenje
Način Cool • Funkcija hlađenja 2-Step
14
Odvlaživanje
Način Dry
14
Grijanje
Način Heat
15
Brze pametne značajke
Način Auto • Način Fan • Funkcija Fast • Funkcija Comfort • Funkcija zvučnog signala •
16
Funkcija Quiet • Funkcija osvjetljavanja zaslona
Značajke uštede energije
18
Ušteda energije
Provjera potrošnje električne energije • Provjera vremena korištenja • Funkcija Single user •
Funkcija Vrijeme uključivanja/Vrijeme isključivanja • Funkcija good'sleep
18
Čišćenje i održavanje
21
Kratke napomene o čišćenju
21
Rješavanje problema
23
Informacije o rashladnom sredstvu
25
2 Hrvatski
Sigurnosne informacije
UPOZORENJE
Rizici ili opasni postupci koji mogu rezultirati teškim osobnim
ozljedama ili smrću.
OPREZ
Rizici ili opasni postupci koji mogu rezultirati lakšim osobnim
ozljedama ili oštećenjem imovine.
Slijedite upute.
Uređaj
NEMOJTE pokušavati.
mora biti uzemljen kako bi se spriječio strujni udar.
Isključite napajanje.
NEMOJTE rastavljati.
ZA MONTAŽU
UPOZORENJE
Upotrebljavajte kabel za napajanje sa specifikacijama navedenim za
napajanje ovog proizvoda (ili višim) i upotrebljavajte ga samo za ovaj
uređaj. Osim toga, nemojte upotrebljavati produžni kabel.
•• Produžavanje kabela za napajanje može rezultirati strujnim
udarom ili požarom.
•• Nemojte upotrebljavati električni transformator. To može rezultirati
strujnim udarom ili požarom.
•• Ako su napon / frekvencija / nazivna struja drukčiji, može doći do
požara.
Hrvatski 3
Sigurnosne informacije
Prije upotrebe novog klimatizacijskog uređaja pažljivo pročitajte ovaj
priručnik kako biste bili sigurni da znate kako sigurno i učinkovito
raditi s opsežnim značajkama i funkcijama svog novog uređaja.
Budući da se sljedeće upute za rad odnose na različite modele,
karakteristike vašeg klimatizacijskog uređaja mogu se neznatno
razlikovati od onih opisanih u ovom priručniku. Ako imate pitanja,
nazovite najbliži kontaktni centar ili potražite pomoć i informacije na
mreži, na stranici www.samsung.com.
Sigurnosne informacije
Sigurnosne informacije
Montažu uređaja mora provesti kvalificirani tehničar ili servisna
tvrtka.
•• Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara, požara, eksplozije,
problema s proizvodom ili ozljede te se može poništiti jamstvo
instaliranog proizvoda.
Montirajte izolacijsku sklopku pored klimatizacijskog uređaja
(ali ne na pločama klimatizacijskog uređaja) te strujni prekidač
za klimatizacijski uređaj.
•• U protivnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Dobro pričvrstite vanjsku jedinicu kako njezin električni dio ne bi
bio izložen.
•• U protivnom može doći do strujnog udara, požara, eksplozije ili
problema s proizvodom.
Nemojte montirati uređaj u blizini zapaljivih materijala. Nemojte
montirati uređaj na vlažno, masno ili prašnjavo mjesto, na mjesto
izloženo izravnom sunčevom svjetlu i vodi (ili kiši). Nemojte
montirati uređaj na mjestu gdje bi mogao curiti plin.
•• To može rezultirati strujnim udarom ili požarom.
Nikada nemojte montirati vanjsku jedinicu na mjestima kao što
je visok vanjski zid gdje bi mogla pasti.
•• Ako vanjska jedinica padne, to može rezultirati ozljedom, smrću ili
oštećenjem imovine.
Ovaj uređaj mora biti ispravno uzemljen. Nemojte uzemljivati
uređaj u plinsku cijev, plastičnu vodovodnu cijev ili telefonsku
liniju.
•• U protivnom može doći do strujnog udara, požara ili eksplozije.
•• Obavezno upotrijebite utičnicu s uzemljenjem.
4 Hrvatski
Molimo Vas da nakon ugradnje pokrijete klima uređaj
polietilenskom vrećom, te je uklonite prilikom pokretanja klima
uređaja.
Montirajte uređaj na ravnu i tvrdu površinu koja može podnijeti
njegovu težinu.
•• U protivnom može doći neuobičajenih vibracija, buke ili problema s
proizvodom.
Ispravno montirajte odvodno crijevo kako bi se pravilno
odlijevala voda.
•• U protivnom može doći do prelijevanja vode i oštećenja imovine.
Izbjegavajte dodavanje odvoda u otpadne cijevi jer bi se mogao stvarati
neugodan miris.
Proizvod se treba čuvati u prostoriji bez izvora zapaljenja (tj.
otvorenog plamena, plinskih aparata, električnog grijača, itd.).
•• Ne zaboravite da rashladno sredstvo nema miris.
Kada montirate vanjsku jedinicu, odvodno crijevo mora biti
spojeno tako da odvod bude ispravan.
•• Voda koju vanjska jedinica stvara tijekom grijanja može se preliti i
uzrokovati oštećenje imovine.
Posebice, ako zimi padne komad leda, može doći do ozljede, smrti
ili oštećenja imovine.
Hrvatski 5
Sigurnosne informacije
OPREZ
Sigurnosne informacije
Sigurnosne informacije
ZA NAPAJANJE
UPOZORENJE
Kada je strujni prekidač oštećen, kontaktirajte najbliži servisni
centar.
Nemojte povlačiti ili pretjerano svijati strujni vod. Nemojte svijati ili
vezati strujni vod. Nemojte prebacivati strujni vod preko metalnog
predmeta, stavljati teške predmete na njega, umetati ga između
predmeta ili ga gurati u prostor iza uređaja.
•• To može rezultirati strujnim udarom ili požarom.
OPREZ
Kada ne upotrebljavate klimatizacijski uređaj duže vrijeme ili
tijekom grmljavine/sijevanja, isključite napajanje na strujnom
prekidaču.
•• U protivnom, može doći do strujnog udara ili požara.
ZA UPOTREBU
UPOZORENJE
Ako se uređaj poplavi, kontaktirajte najbliži servisni centar.
•• U protivnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Ako uređaj proizvodi neobičnu buku, miris paljevine ili dima,
odmah isključite napajanje i kontaktirajte najbliži servisni
centar.
•• U protivnom, može doći do strujnog udara ili požara.
6 Hrvatski
U slučaju curenja plina (propana, propan-butana itd.) odmah
prozračite bez dodirivanja strujnog voda. Nemojte dodirivati
uređaj ni strujni vod.
•• Nemojte upotrebljavati ventilator.
•• Iskra može uzrokovati eksploziju ili požar.
U slučaju premještanja klimatizacijskog uređaja, kontaktirajte
najbliži servisni centar.
•• U protivnom može doći do problema s proizvodom, curenja vode,
strujnog udara ili požara.
•• Usluga isporuke za proizvod nije omogućena. Ako premjestite
proizvod na drugo mjesto, bit će vam naplaćeni troškovi
sastavljanja i instalacije.
•• Osobito ako želite montirati proizvod na neuobičajena mjesta kao
što su industrijski prostori ili u blizini mora gdje je izložen soli u
zraku, kontaktirajte najbliži servisni centar.
Nemojte dirati strujni prekidač mokrim rukama.
•• To može rezultirati strujnim udarom.
Nemojte isključivati klimatizacijski uređaj strujnim prekidačem
ako radi.
•• Isključivanje i ponovno uključivanje klimatizacijskog uređaja
strujnim prekidačem može prouzročiti iskru i rezultirati strujnim
udarom ili požarom.
Nakon raspakiravanja klimatizacijskog uređaja sve materijale iz
paketa držite izvan dohvata djece jer mogu biti opasni za njih.
•• Ako dijete stavi vrećicu preko glave, može se ugušiti.
Hrvatski 7
Sigurnosne informacije
U slučaju nepravilnog rada, smjesta zaustavite rad klima uređaja
i isključite cijeli sustav napajanja. Zatim se posavjetujte s
ovlaštenim serviserom.
Sigurnosne informacije
Sigurnosne informacije
Nemojte dirati krilce protoka zraka rukama ili prstima tijekom
grijanja.
•• To može rezultirati strujnim udarom ili opekotinama.
Nemojte stavljati prste ili strane predmete u ulaz/izlaz zraka na
klimatizacijskom uređaju.
•• Posebno pripazite da se djeca ne ozlijede gurajući prste u proizvod.
Nemojte udarati ili povlačiti klimatizacijski uređaj
prekomjernom silom.
•• To može rezultirati požarom, ozljedom ili problemima s
proizvodom.
U blizinu vanjske jedinice nemojte stavljati predmete po kojima
se djeca mogu popeti do uređaja.
•• Djeca bi se mogla ozbiljno ozlijediti.
Nemojte upotrebljavati klimatizacijski uređaj duže vrijeme u
slabo prozračenim prostorima ili blizu nemoćnih osoba.
•• To može biti opasno zbog nedostatka kisika pa otvorite prozor
najmanje svakih sat vremena.
Ako strana tvar kao što je voda uđe u uređaj, isključite napajanje i
kontaktirajte najbliži servisni centar.
•• U protivnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Nemojte sami pokušavati popravljati, rastavljati ili mijenjati
uređaj.
•• Nemojte upotrebljavati nestandardne osigurače (bakreni, od
čelične žice itd.).
•• U protivnom može doći do strujnog udara, požara, problema s
proizvodom ili ozljede.
8 Hrvatski
Ne stavljajte predmete ili uređaje ispod unutarnje jedinice.
•• Voda koja kaplje iz unutarnje jedinice može rezultirati požarom ili
oštećenjem imovine.
Provjerite je li instalacijski okvir vanjske jedinice čitav najmanje
jednom godišnje.
•• U protivnom može doći do ozljede, smrti ili oštećenja imovine.
•• Da biste spriječili ozljede, obavezno promijenite smjerove elisa
vodoravnog protoka zraka nakon zaustavljanja kretanja elise
okomitog protoka zraka.
Maksimalna struja izmjerena prema standardu IEC za sigurnost
i struja izmjerena prema standardu ISO za energetsku
učinkovitost.
Kad klima uređaj nepravilno hladi ili grije, postoji mogućnost
curenja rashladnog sredstva. Ukoliko ima ispuštanja, zaustavite
rad, prozračite prostoriju i odmah se posavjetujte s dobavljačem
radi ponovnog punjenja rashladnog sredstva.
Rashladno sredstvo nije štetno. Međutim, ako dođe u dodir s
plamenom, može generirati štetne plinove, a posljedično stvoriti
rizik od požara.
Za vrijeme transporta unutarnje jedinice, cjevovodi moraju
biti pokriveni podupiračima zbog zaštite. Proizvod ne smijete
pomjerati s pričvršćenim cjevovodom.
•• To može prouzročiti ispuštanje plina.
Nemojte stajati na uređaju ili na njega stavljati predmete (kao
što su odjeća, upaljene svijeće, upaljene cigarete, posuđe,
kemikalije, metalni predmeti itd.).
•• To može rezultirati strujnim udarom, požarom, problemima s proizvodom
ili ozljedama.
Hrvatski 9
Sigurnosne informacije
OPREZ
Sigurnosne informacije
Sigurnosne informacije
Nemojte rukovati uređajem mokrim rukama.
•• To može rezultirati strujnim udarom.
Nemojte po površini uređaj prskati hlapljiva sredstva kao što je
insekticid.
•• Osim što je štetno za ljude, to može rezultirati strujnim udarom,
požarom ili problemima s proizvodom.
Nemojte piti vodu iz klimatizacijskog uređaja.
•• Voda može biti štetna za ljude.
Nemojte prekomjerno pritiskati daljinski upravljač i nemojte ga
rastavljati.
Nemojte dirati cijevi spojene na proizvod.
•• To može rezultirati opekotinama ili ozljedom.
Ne smijete rezati niti paliti spremnik rashladnog sredstva ili
cijevi.
Nemojte usmjeravati zrak na kamin ili grijalicu.
Nemojte upotrebljavati klimatizacijski uređaj za čuvanje
precizne opreme, hrane, životinja, biljaka ili kozmetike, ili u bilo
koje druge neuobičajene svrhe.
•• To može rezultirati oštećenjem imovine.
Izbjegavajte duže izravno izlaganje ljudi, životinja ili biljaka
protoku zraka iz klimatizacijskog uređaja.
•• To može naštetiti ljudima, životinjama ili biljkama.
Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) s
umanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima,
odnosno s nedostatkom iskustva i znanja, bez nadzora ili uputa
u vezi s upotrebom uređaja osobe koja je odgovorna za njihovu
sigurnost. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo
da se ne igraju uređajem.
10 Hrvatski
ZA ČIŠĆENJE
UPOZORENJE
Nemojte čistiti uređaj tako da ga izravno prskate vodom.
Nemojte upotrebljavati benzen, razrjeđivač ili alkohol za čišćenje
uređaja.
•• To može rezultirati gubljenjem boje, deformacijom, oštećenjem,
strujnim udarom ili požarom.
Prije čišćenja ili održavanja isključite napajanje i pričekajte dok
se ventilator ne zaustavi.
•• U protivnom, može doći do strujnog udara ili požara.
OPREZ
Pripazite prilikom čišćenja površine izmjenjivača topline vanjske
jedinice jer ima oštre rubove.
•• To bi trebao napraviti kvalificirani tehničar, kontaktirajte svog
montera ili servisni centar.
Nemojte sami čistiti unutrašnjost klimatizacijskog uređaja.
•• Za čišćenje unutrašnjosti uređaja kontaktirajte najbliži servisni centar.
•• Kada čistite filtar, pogledajte opise u odjeljku „Brzo čišćenje”.
•• U protivnom može doći do oštećenja, strujnog udara ili požara.
•• Pri radu s izmjenjivačem topline pripazite na oštre rubove površine.
Hrvatski 11
Sigurnosne informacije
Za upotrebu u Europi: Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od
navršenih 8 godina, osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili
mentalnih sposobnosti te osobe koje nemaju znanje i iskustvo
ako su pod nadzorom ili upućeni u rukovanje uređajem na siguran
način i shvaćaju s time povezane rizike. Djeca se ne smiju igrati s
uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.
Rad daljinskog upravljača
Klimatizacijski uređaj možete jednostavno upotrebljavati odabirom načina, a zatim regulacijom temperature, brzine
ventilatora te smjera zraka. Gumbe na daljinskom upravljaču povezane sa svakom funkcijom potražite na stranicama
na početku ovog priručnika.
Umetanje baterija
1
Regulacija temperature
Temperaturu možete regulirati u svakom načinu na
sljedeći način:
Ukratko
dvije
1,5V
tipa AAA
two baterije
1.5V AAAod
type
batteries
Način
Regulacija temperature
Auto/Cool/
Namjestite po 1 °C od 16 °C do 30 °C.
Heat
Dry
Namjestite po 1 °C od 18 °C do 30 °C.
Fan
Ne možete regulirati temperaturu.
NAPOMENA
•
Opisi u ovom priručniku prvenstveno su zasnovani
na gumbima daljinskog upravljača.
•
Iako se na zaslonu daljinskog upravljača prikazuje
Ionizer ( ) i d’light Cool, na ovom modelu to nije
dostupno.
•
NAPOMENA
Načine Cool, Dry i Heat možete upotrebljavati u
sljedećim uvjetima:
Način
Načini rada
Trenutačni način možete mijenjati između Auto, Cool,
Dry, Fan i Heat pritiskom na gumb
.
12 Hrvatski
Dry
Unutarnja od 16 °C do od 18 °C do
temperatura
32 °C
32 °C
Vanjska
od -10 °C
od -10 °C
temperatura do 46 °C
do 46 °C
80% ili
manje
Unutarnja
_
relativne
vlažnost
vlažnosti
Kada je riječ o više sustava, značajke, Ionizer ( )
/ d’light Cool / Single user prikazuju se na zaslonu
daljinskog upravljača, ali ove funkcije nisu dostupne.
1
Cool
Heat
27 °C ili
manja
od -15 °C
do 24 °C
_
•
Ako klimatizacijski uređaj duže vrijeme radi u
okruženju s velikom vlagom u načinu Cool, može
doći do kondenzacije.
•
Ako se vanjska temperatura spusti na -15 °C,
kapacitet grijanja može se smanjiti na od 60% do
70% navedenog kapaciteta.
•
Kako biste saznali više informacija o vanjskoj
temperaturi prilikom uporabe više sustava,
pogledajte priručnik za više sustava
1
Regulacija brzine ventilatora
U svakom načinu možete odabrati sljedeće brzine
ventilatora:
Način
Auto/
Dry
Cool/
Heat
Regulacija smjera protoka zraka
Vertikalni zračni tok
Zadržite stalan smjer okomitog protoka zraka
zaustavljanjem kretanja elise okomitog protoka
zraka.
(automatski)
(automatski), (mala),
(velika),
(turbo)
(mala),
(turbo)
(srednja),
U funkciji
(srednja),
(velika),
▶
NAPOMENA
•
Ako ručno namjestite krilca za okomiti protok
zraka, kada isključite klimatizacijski uređaj, može se
dogoditi da se ne zatvore u potpunosti.
•
Smjerom okomitog protoka zraka možete upravljati
kada je uključena funkcija good’sleep u načinu Heat,
ali ne i u načinu Cool.
Vodoravni protok zraka (ručno)
Zadržite stalan smjer vodoravnog protoka zraka
ručnim mijenjanjem smjerova elisa vodoravnog
protoka zraka.

Hrvatski 13
Ukratko
Fan
Raspoložive brzine ventilatora
1
Hlađenje
Pametne i snažne funkcije hlađenja klimatizacijskog uređaja Samsung zatvoreni prostor čine hladnim i ugodnim.
2
Način Cool
3
Upotrijebite način Cool kako biste se rashladili
tijekom vrućina.
▶
▶
Odaberite Cool.
NAPOMENA
•
•
Kako bi vam bilo ugodno, održavajte razliku između
vanjske i unutarnje temperature unutar 5 °C u
načinu Cool.
Upotrijebite funkciju hlađenja 2-Step kako biste brzo
postigli postavljenu temperaturu. Klimatizacijski
uređaj automatski namješta brzinu ventilatora i
smjer protoka zraka. Ovu funkciju možete odabrati
samo kada je u pogonu način Cool.
U načinu Cool
▶
Odaberite 2-Step.
Pametno upravljanje napajanjem
Nakon odabira načina Cool odaberite funkciju,
temperaturu i brzinu ventilatora.
‐‐ Da biste brzo rashladili prostoriju, odaberite
nisku temperaturu i snažnu brzinu ventilatora.
‐‐ Za uštedu energije odaberite visoku temperaturu
i slabu brzinu ventilatora.
‐‐ Kada se unutarnja temperatura približi
postavljenoj, kompresor će raditi malom
brzinom kako bi uštedio energiju.
Funkcija hlađenja 2-Step
▶

▶
▶
NAPOMENA
•
Ako odaberete funkciju 2-Step dok su u pogonu
funkcije kao što su Fast, Comfort, Quiet, Single user
ili good'sleep, te se funkcije poništavaju.
Odvlaživanje
Funkcija odvlaživanja klimatizacijskog uređaja Samsung zatvoreni prostor čini suhim i ugodnim.
4
Način Dry
Upotrijebite način Dry tijekom kišovitog ili vlažnog
vremena.
▶
14 Hrvatski
▶ Odaberite Dry.
NAPOMENA
• Što je niža postavljena temperatura, to je veći
kapacitet odvlaživanja. Ako se trenutačna vlaga čini
prevelikom, namjestite postavljenu temperaturu na
nisku temperaturu.
• Način Dry ne možete upotrebljavati za grijanje. Način
Dry oblikovan je kao dodatak hlađenju.
Grijanje
Funkcija grijanja klimatizacijskog uređaja Samsung zatvoreni prostor čini toplim i ugodnim.
5
Način Heat
Upotrijebite način Heat kako bi vam bilo toplo.
▶
▶
Odaberite Heat.
NAPOMENA
• Dok se klimatizacijski uređaj zagrijava, ventilator na
početku neće raditi otprilike 3 do 5 minuta kako bi se
spriječilo hladno ispuhivanje.
• Kada je u pogonu funkcija odmrzavanja, zrak ne izlazi
iz unutrašnje jedinice kako bi se spriječio izlazak
hladnog zraka. Kada završi funkcija odmrzavanja,
nakon nekog vremena izlazi topao zrak.
• Ciklus funkcije odmrzavanja može se skratiti ovisno o
količini mraza na vanjskoj jedinici.
• Ciklus funkcije odmrzavanja može se također skratiti
ovisno o vlazi zbog kiše i snijega.
• Kada je u pogonu funkcija odmrzavanja, ne možete
odabrati druge funkcije daljinskim upravljačem.
Odaberite ih nakon što završi funkcija odmrzavanja.
Pametno upravljanje napajanjem
• Ako klimatizacijski uređaj ne zagrijava dostatno,
upotrijebite dodatni uređaj za grijanje u kombinaciji s
klimatizacijskim uređajem.
• Kada je vanjska temperatura niska i vlaga velika
u načinu Grijanje, može se pojaviti mraz na
izmjenjivaču topline vanjske jedinice. To može
smanjiti učinkovitost grijanja. Ako se to dogodi,
klimatizacijski uređaj pokreće funkciju odmrzavanja
od 5 do 12 minuta kako bi se uklonio mraz s
izmjenjivača topline vanjske jedinice.
Hrvatski 15
Brze pametne značajke
Postoje različite dodatne funkcionalnosti koje pruža klimatizacijski uređaj Samsung.
6
Način Auto
Upotrijebite način Auto kada želite da klimatizacijski
uređaj automatski upravlja radom. Klimatizacijski
uređaj pružit će najugodniju moguću atmosferu.
▶
▶ Odaberite Auto.
8
Upotrijebite funkciju Fast za brzo hlađenje ili grijanje
prostorije. Ta je funkcija najsnažnija funkcija hlađenja
i grijanja koju pruža klimatizacijski uređaj. Tu funkciju
možete odabrati u načinima Cool i Heat.
U načinu Cool ili Heat
NAPOMENA
•
Pametno upravljanje napajanjem
Kada se čini da je unutarnja temperatura viša ili niža
od postavljene, klimatizacijski uređaj automatski
proizvodi hladan zrak kako bi smanjio unutarnju
temperaturu ili topao zrak kako bi povisio unutarnju
temperaturu.
7
Način Fan
Upotrijebite način Fan ako želite da klimatizacijski
uređaj radi kao obični ventilator. Klimatizacijski
uređaj proizvodi prirodan povjetarac.
▶
▶
Odaberite Fan.
NAPOMENA
•
Ako klimatizacijski uređaj ne namjeravate
upotrebljavati duže vrijeme, prosušite ga
pokretanjem načina Fan u trajanju od 3 ili 4 sata.
•
Vanjska jedinica nije oblikovana za rad u načinu
Fan kako bi se spriječilo da hladan zrak ulazi kroz
jedinicu. To je normalno za klimatizacijski uređaj i ne
znači da je došlo do kvara.
16 Hrvatski
Funkcija Fast

▶
▶
Odaberite Fast.
▶
▶
NAPOMENA
•
Možete promijeniti smjer protoka zraka.
•
Ne možete promijeniti postavljenu temperaturu i
brzinu ventilatora.
•
Kada odaberete funkciju Fast u načinu Heat, nećete
moći povećati brzinu ventilatora kako bi se spriječilo
ispuhivanje hladnog zraka.
•
Ako odaberete funkciju Fast dok su u pogonu
funkcije kao što su 2-Step hlađenje, Comfort, Single
user, Quiet ili good'sleep, te se funkcije poništavaju.
9
Funkcija Comfort
Upotrijebite funkciju Comfort ako vam se čini
da je trenutačno hlađenje ili grijanje prejako.
Klimatizacijski uređaj blago hladi ili zagrijava. Tu
funkciju možete odabrati u načinima Cool i Heat.
U načinu Cool ili Heat

▶
▶
Odaberite
Comfort.
▶
▶
•
•
•
•
10
NAPOMENA
Možete promijeniti postavljenu temperaturu i smjer
protoka zraka.
Ne možete promijeniti brzinu ventilatora.
Ako vam se čini da je hlađenje ili grijanje u funkciji
Comfort preslabo, poništite funkciju Comfort.
Ako odaberete funkciju Comfort dok su u pogonu
funkcije kao što su 2-Step hlađenje, Fast, Single user,
Quiet ili good'sleep, te se funkcije poništavaju.
Funkcija zvučnog signala
▶

▶
Odaberite Beep.
▶
11
Funkcija osvjetljavanja zaslona
Upotrijebite funkciju osvjetljavanja zaslona da biste
uključili ili isključili osvjetljenje zaslona unutarnje
jedinice.
▶

▶
Odaberite Display.
▶
NAPOMENA
•
Funkcija osvjetljavanja zaslona ne radi kada je
unutrašnja jedinica isključena.
•
Pokazatelj brojača vremena ( ) neće nestati, čak i
ako isključite funkciju osvjetljavanja zaslona.
•
Ako promijenite trenutačni način ili funkciju kada
je funkcija osvjetljavanja zaslona uključena, ona se
isključuje.
Funkcija Quiet
Upotrijebite funkciju Quiet da biste smanjili buku u radu.
Tu funkciju možete odabrati u načinima Cool i Heat.
U načinu Cool ili Heat

•
•
•
▶
Odaberite
▶ Quiet.
▶
▶
NAPOMENA
Možete promijeniti postavljenu temperaturu i smjer
protoka zraka.
Ne možete promijeniti brzinu ventilatora.
Ako odaberete funkciju Quiet dok su u pogonu
funkcije kao što su 2-Step hlađenje, Fast, Comfort,
Single user ili good'sleep, te se funkcije poništavaju.
Hrvatski 17
Pametno upravljanje napajanjem
Upotrijebite funkciju zvučnog signala da biste
uključili ili isključili zvučni signal koji se reproducira
kada pritisnete gumb na daljinskom upravljaču.
12
Ušteda energije
Pametne funkcije uštede energije klimatizacijskog uređaja Samsung smanjuju potrošnju električne
energije.
13
Provjera potrošnje električne
energije
Upotrijebite funkciju Usage da biste provjerili
koliko je električne energije potrošeno upotrebom
klimatizacijskog uređaja. Potrošena količina prikazuje se
na zaslonu unutarnje jedinice na nekoliko sekundi te se
pojavljuje postavljena unutarnja temperatura.
▶
Odaberite Usage.
▶

Provjera vremena korištenja
Za pojedinačni sustav, ova funkcija nije podržana.
Ako koristite multi sistem, ova funkcija nije
podržana.
U funkciji
14
▶
▶
Raspon prikazane vrijednosti kreće se između
0,1 kWh i 99 kWh. Potrošnja električne
energije računa se od trenutka uključivanja
klimatizacijskog uređaja. Vrijednost se resetira
kada se klimatizacijski uređaj isključi.
Koristite funkciju Vrijeme korištenja za provjeru trajanja
rada od trenutka uključenja klimatizacijskog uređaja do
trenutka odabira funkcije Vrijeme korištenja. Vrijeme
korištenja na zaslonu unutarnje jedinice prikazano je
samo nekoliko sekundi i pojavljuje se zadana unutarnja
temperatura.
U funkciji
▶
Odaberite Usage.
▶

▶
▶
Vrijeme korištenja prikazano je u jedinici sata. Do 59
minuta prikazuje se 00. Od 1 sata prikazuju se samo
sati, ne i minute. Raspon prikazane vrijednosti kreće
se između 00 i 99. Vrijednost se resetira kada se
klimatizacijski uređaj isključi.
NAPOMENA
Značajke uštede energije
• Informacije o upotrebi prikazane na zaslonu
unutarnje jedinice mogu se neznatno razlikovati od
stvarno potrošene količine struje.
•
Potrošnju električne energije možete vidjeti samo
kada klimatizacijski uređaj radi.
NAPOMENA
• Vrijeme korištenja prikazano na zaslonu unutarnje
jedinice može se neznatno razlikovati od stvarnog
vremena rada klimatizacijskog uređaja.
• Vrijeme korištenja vidljivo je samo tijekom rada
klimatizacijskog uređaja.
18 Hrvatski
15
Funkcija Single user
16
Ako koristite multi sistem, ova funkcija nije
podržana.
Upotrijebite funkciju Single user da biste smanjili
potrošnju električne energije dok se hladite ili grijete.
Tu funkciju možete odabrati u načinima Cool i Heat.
U načinu Cool ili Heat
•
Nakon odabira funkcije Single user možete
promijeniti postavljenu temperaturu (od 24 °C do 30
°C u načinu Cool, od 16 °C do 30 °C u načinu Heat),
brzinu ventilatora te smjer okomitog protoka zraka.
•
Kada je funkcija Single user uključena u načinu Cool
dok je temperatura postavljena na manje od 24 °C,
postavljena temperatura automatski se podiže na 24
°C. No ako je postavljena temperatura između 25 °C
i 30 °C, ona ostaje ista.
•
Čak i kada isključite funkciju Single user, okomito
zakretanje krilaca nastavlja se dok ga ne isključite
gumbom za okomito zakretanje krilaca ( ).
•
Ako odaberete Single user dok su u pogonu funkcije
kao što je 2-Step hlađenje, Fast, Comfort, Quiet ili
good'sleep, ti se načini poništavaju.
•
Možete također pokrenuti funkciju Single user
pritiskom na gumb Options (
).

Odaberite
▶ Single user.
(Odaberite Uključeno ili Isključeno
između Uključeno, Isključeno i
.)
▶
▶
(Postavite vrijeme
uključivanja/
isključivanja.)
▶
▶
• Pritisnite gumb
(Brojač vremena) za
mijenjanje trenutačne funkcije između On, Off i
(good’sleep).
(good’sleep) se prikazuje samo u
načinima Cool i Heat.
NAPOMENA
• Kada pokrenete funkciju Vrijeme uključivanja/
Vrijeme isključivanja, pokazatelj brojača vremena
( ) prikazuje se na zaslonu unutarnje jedinice.
• Možete postaviti vrijeme između 0,5 i 24 sata.
Postavite vremenski interval na 0,0 za otkazivanje
funkcije Vrijeme uključivanja/Vrijeme isključivanja.
• Nakon pokretanja funkcije Vrijeme uključivanja
možete promijeniti način i postavljenu temperaturu.
Postavljenu temperaturu ne možete promijeniti dok
je u pogonu način Fan.
• Ne možete postaviti isto vrijeme za Vrijeme
uključivanja i za Vrijeme isključivanja.
Kombiniranje funkcija Vrijeme uključivanja i
Vrijeme isključivanja
Primjer) Vrijeme uključivanja: 3 sata,
Vrijeme isključivanja: 5 sati
Kada je
klimatizacijski Klimatizacijski uređaj uključuje se 3
sata nakon pokretanja funkcije Vrijeme
uređaj
uključivanja/Vrijeme isključivanja,
isključen
ostaje uključen 2 sata, zatim se
automatski isključuje.
Primjer) Vrijeme uključivanja: 3 sata,
Vrijeme isključivanja: 1 sat
Kada je
klimatizacijski Klimatizacijski uređaj isključuje se 1
sat nakon pokretanja funkcije Vrijeme
uređaj
uključivanja/Vrijeme isključivanja,
uključen
zatim se uključuje 2 sata od trenutka
kada je isključen.
Hrvatski 19
Značajke uštede energije
•
▶
Upotrijebite Vrijeme uključivanja/Vrijeme
isključivanja da biste uključili ili isključili
klimatizacijski uređaj nakon postavljenog vremena.

▶
NAPOMENA
Kada se pokrene funkcija Single user, uzorak
prikazuje se na daljinskom upravljaču na
nekoliko sekundi i automatski započinje okomito
zakretanje krilaca.
U načinu Cool ili Heat
Funkcija Vrijeme uključivanja/
Vrijeme isključivanja
Ušteda energije
17
•
Funkcija good'sleep
•
Upotrijebite funkciju good'sleep kako biste dobro
spavali preko noći i uštedjeli energiju. Tu funkciju
možete odabrati u načinima Cool i Heat.
U načinu
Cool ili Heat
(Odaberite
između Uključeno,
Isključeno i
.)
▶

(Postavite vrijeme
rada.)
▶
▶
• Pritisnite gumb
(Brojač vremena) za
mijenjanje trenutačne funkcije između On, Off i
(good’sleep).
NAPOMENA
•
•
Značajke uštede energije
•
Kada pokrenete funkciju good'sleep, pokazatelj
brojača vremena ( ) prikazuje se na zaslonu
unutarnje jedinice.
Postavljenu temperaturu možete namjestiti po 1 °C
od 16 °C do 30 °C.
Preporučene i optimalne postavljene temperature u
funkciji good'sleep su sljedeće:
Način
Preporučena
postavljena
temperatura
Optimalna
postavljena
temperatura
Cool
od 25 °C do 27 °C
26 °C
Heat
od 21 °C do 23 °C
22 °C
20 Hrvatski
•
•
Vrijeme rada možete postaviti između 0,5 i 12 sati.
Postavite vrijeme rada na 0,0 da biste otkazali
funkciju good'sleep.
Zadano vrijeme rada za funkciju good’sleep u načinu
Cool 8 je sati. Ako je vrijeme rada postavljeno na
više od 5 sati, funkcija Wake up počinje sat vremena
prije postavljenog vremena. Klimatizacijski uređaj
automatski se zaustavlja kada vrijeme rada istekne.
Kada se funkcije Vrijeme uključivanja, Vrijeme
isključivanja i good'sleep preklapaju, klimatizacijski
uređaj namješta brojač vremena prema funkciji koju
ste posljednju pokrenuli.
Ako odaberete funkciju good'sleep dok su u pogonu
funkcije kao što su 2-Step hlađenje, Fast, Comfort,
Quiet ili Single user, te se funkcije poništavaju.
Kratke napomene o čišćenju
Pokretanje funkcije automatskog čišćenja
Trajanje čišćenja
(minute)
Prikaz
unutarnje
jedinice
Indoor
unit display
Auto (Cool), Cool,
Dry
30
Auto (Heat), Heat,
Fan
15
NAPOMENA
•
Kada postavite brojač vremena automatskog čišćenja, na zaslonu daljinskog upravljača treperi Clean, a zatim
nestaje. Pokazatelj Brojača vremena ( ) također se prikazuje na zaslonu unutrašnje jedinice.
•
Kada je klimatizacijski uređaj isključen, funkcija automatskog čišćenja pokreće se odmah kada je odabrana. Kada
je klimatizacijski uređaj uključen, funkcija automatskog čišćenja pokreće se kada klimatizacijski uređaj prestane
raditi.
•
Tijekom funkcije automatskog čišćenja unutarnji ventilator nastavlja raditi, a krilca protoka ostaju otvorena kako
bi izbacivala zrak iz okoline.
Vanjsko ćišćenje unutarnje jedinice i izmjenjivača topline vanjske jedinice
Tkanina navlažena mlakom vodom
Meka četkica
Za čišćenje prašine prskajte vodom.
OPREZ
•
Nemojte čistiti zaslon alkalnim deterdžentom.
•
Za čišćenje površina nemojte upotrebljavati sumpornu kiselinu, hidrokloridnu kiselinu ili organske otopine (kao
što su razrjeđivač, kerozin i aceton). Nemojte stavljati naljepnice na klimatizacijski uređaj jer biste time mogli
oštetiti površinu.
•
Kada čistite i pregledavate izmjenjivač topline na vanjskoj jedinici, kontaktirajte lokalni servisni centar za pomoć.
Hrvatski 21
Čišćenje i održavanje
Prije čišćenja obavezno isključite opremu i iskopčajte
utikač.
Kratke napomene o čišćenju
Čišćenje filtra

Usisavač
Meka četkica
30 minuta
Blagi deterdžent
OPREZ
•
Nemojte trljati filtar zraka četkicom ili nekim drugim priborom za čišćenje. Mogli biste oštetiti filtar.
•
Pri sušenju nemojte izlagati filtar zraka izravnom sunčevom svjetlu.
NAPOMENA
•
Čistite filtar zraka svakih 2 tjedna. Vrijeme čišćenja ovisi o upotrebi i okolnim uvjetima.
•
Ako se filtar zraka suši na vlažnom području, može proizvoditi neugodne mirise. Ponovno ga očistite i osušite na
dobro prozračenom području.
Resetiranje podsjetnika za čišćenje filtra
Čišćenje i održavanje
Prikaz
unutarnje
jedinice
Indoor
unit display
22 Hrvatski
Rješavanje problema
Ako klimatizacijski uređaj ne radi na uobičajen način, pogledajte sljedeću tablicu kako biste uštedjeli na
vremenu i nepotrebnim troškovima.
Problem
Klimatizacijski uređaj
uopće ne radi.
Ne mogu promijeniti
temperaturu.
Iz klimatizacijskog uređaja
izlazi hladan ili topao zrak.
Ne mogu promijeniti
brzinu ventilatora.
•
Provjerite status napajanja, zatim ponovo pokrenite klimatizacijski uređaj.
•
Uključite strujni prekidač, uključite kabel za napajanje, zatim ponovo
pokrenite klimatizacijski uređaj.
•
Provjerite je li izolator uključen.
•
Provjerite radi li funkcija Vrijeme isključivanja. Ponovo pokrenite
klimatizacijski uređaj pritiskom na gumb napajanja.
•
Provjerite jesu li u pogonu načini Fan ili Fast. U tim načinima klimatizacijski
uređaj automatski upravlja postavljenom temperaturom i ne možete je
promijeniti.
•
Provjerite je li postavljena temperatura u načinu Cool viša od trenutačne
temperature ili u načinu Heat niža od trenutačne temperature. Pritisnite
gumb temperature na daljinskom upravljaču da biste promijenili postavljenu
temperaturu.
•
Provjerite je li filtar zraka blokiran prljavštinom. Ako je filtar zraka blokiran,
može se smanjiti učinak hlađenja i grijanja. Redovito uklanjajte nečistoću.
•
Provjerite je li vanjska jedinica pokrivena ili instalirana u blizini prepreka.
Uklonite pokrov i prepreke.
•
Provjerite radi li klimatizacijski uređaj u funkciji odmrzavanja. Kada dolazi do
stvaranja leda zimi ili je vanjska temperatura preniska, klimatizacijski uređaj
automatski pokreće funkciju odmrzavanja. Kada je ta funkcija u pogonu,
unutarnji ventilator se zaustavlja i ne izlazi topao zrak.
•
Provjerite jesu li otvoreni prozori ili vrata. To može uzrokovati slabo hlađenje
ili grijanje. Zatvorite vrata i prozore.
•
Provjerite je li klimatizacijski uređaj uključen odmah nakon prestanka
hlađenja ili grijanja. U tom slučaju radi samo ventilator kako bi se zaštitio
kompresor vanjske jedinice.
•
Provjerite je li cijev predugačka. Ako je cijev duža od maksimalne dužine,
može se smanjiti učinak hlađenja i grijanja.
•
Provjerite je li u pogonu funkcija good'sleep. Dok ta funkcija radi, ne možete
regulirati smjer protoka zraka. (No smjer protoka zraka možete regulirati
kada ta funkcija radi u načinu Heat.)
•
Kada su u pogonu načini Auto, Dry ili Fast mode ili funkcija good'sleep radi u
načinu Cool, klimatizacijski uređaj upravlja brzinom ventilatora automatski te
ne možete promijeniti brzinu ventilatora.
Hrvatski 23
Čišćenje i održavanje
Ne mogu promijeniti smjer
protoka zraka.
Rješenje
Rješavanje problema
Problem
Rješenje
•
Stavite nove baterije u daljinski upravljač.
•
Provjerite blokira li nešto senzor daljinskog upravljača.
•
Provjerite je li neki uređaj s jakim svjetlom u blizini klimatizacijskog uređaja.
Jako svjetlo koje dolazi iz fluorescentnih žarulja ili neonskih znakova može
prekidati električne valove.
Funkcija Brojač vremena
uključen/isključen ne radi.
•
Provjerite jeste li pritisnuli gumb POSTAVLJANJE na daljinskom upravljaču
nakon postavljanja vremena.
Pokazatelj neprekidno
treperi.
•
Pritisnite gumb napajanja da biste isključili klimatizacijski uređaj ili
iskopčajte utikač. Ako pokazatelj i dalje treperi, kontaktirajte servisni centar.
•
Provjerite radi li klimatizacijski uređaj u zadimljenom prostoru. Prozračite
prostor ili prebacite klimatizacijski uređaj u način Fan na 3 do 4 sata. (U
klimatizacijskom uređaju nema komponenti koje bi puštale jak neugodan
miris.)
•
Provjerite jesu li odvodi čisti. Redovito ih čistite.
•
Ako pokazatelj unutarnje jedinice treperi, kontaktirajte najbliži servisni
centar. Obavezno navedite kod pogreške servisnom centru.
•
Kada se promijeni protok rashladnog sredstva, može doći do buke, ovisno o
stanju klimatizacijskog uređaja. To je normalno.
Iz vanjske jedinice izlazi
dim.
•
Ne mora se raditi o požaru, ali to može biti para iz izmjenjivača topline dok je
zimi u pogonu funkcija odmrzavanja u načinu Heat.
Voda kaplje iz spojeva
cijevi vanjske jedinice.
•
Kada se temperatura okoline izrazito mijenja, može doći do kondenzacije. To
je normalno.
Daljinski upravljač ne radi.
Tijekom rada u prostoru se
osjećaju neugodni mirisi.
Pokazuje se pogreška.
Proizvodi se buka.
Čišćenje i održavanje
Kako bi obavljao svoju antimikrobnu funkciju, ovaj proizvod obrađen je biocidnom tvari srebrnim cinkovim
zeolitom.
24 Hrvatski
Informacije o rashladnom sredstvu
Važne informacije: propis u vezi s rashladnim sredstvom koje se upotrebljava.
Proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. Ne ispuštajte plinove u atmosferu.
OPREZ
Ako sustav sadržava 5 tCO2e ili više fluoriniranih stakleničkih plinova, mora se provjeriti na propuštanje najmanje
jedanput na svakih 12 mjeseci u skladu s propisom br. 517/2014. Tu radnju smije provesti samo kvalificirano
osoblje. U slučaju gornje situacije instalater (ili ovlaštena osoba zadužena za završne preglede) mora dostaviti
knjigu evidencije održavanja sa svim zabilježenim podacima u skladu s UREDBOM (EU) br. 517/2014 EUROPSKOG
PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. travnja 2014. o fluoriniranim stakleničkim plinovima.
Ova unutarnja jedinica može se spojiti na vanjsku jedinicu R-32 ili R-410A.
Vrsta rashladnog sredstva
GWP vrijednost
R-32
675
R-410A
2088
• GWP: globalni potencijal zagrijavanja
• Izračun razine tCO2e: kg x GWP/1000
Čišćenje i održavanje
Hrvatski 25
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička
oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju
radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem
otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu
ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti
za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj
proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.
Ispravno odlaganje baterija koje se koriste sa proizvodom
Ova oznaka, prikazana na proizvodu, pratećoj literaturi ili pakiranju, pokazuje da na kraju radnog vijeka,
baterije korištene sa ovim proizvodom ne treba odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz kućanstva. Tamo
gdje su dani, kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo iznad praga
vrijednosti dopuštenih direktivom EU 2006/66.
Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu okoliša i regulatornih obveza specifičnih za proizvod
npr. REACH, WEEE, baterijama, posjetite stranicu: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
DB68-08048A-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising