Samsung | SM-T395 | User manual | Samsung SM-T395 Ръководство за употреба

Samsung SM-T395 Ръководство за употреба
РЪКОВОДСТВО НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ
SM-T395
Bulgarian. 12/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Съдържание
Основни функции
Приложения и функции
4
6
47
9
14
19
20
22
24
24
26
28
32
43
45
Да се прочете първо
Ситуации и решения при прегряване на
устройството
Оформление и функции на устройството
Батерия
SIM или USIM карта (nano-SIM карта)
Карта с памет (microSD карта)
Предпазен калъф
Включване и изключване на
устройството
Първоначална настройка
Samsung акаунт
Прехвърляне на данни от предишно
устройство
Разбиране на екрана
Панел за уведомления
Въвеждане на текст
49
56
61
65
67
69
70
80
86
90
91
97
103
105
106
107
109
110
112
116
120
121
2
Инсталиране и деинсталиране на
приложения
Функции на S Pen
Телефон
Контакти
Съобщения
Интернет
Email
Камера
Галерия
Множ. прозорец
Samsung Members
Samsung Notes
PENUP
Календар
Samsung Flow
Моите файлове
Часовник
Калкулатор
Bixby Home
Reminder
SmartThings
Споделяне на съдържание
Google apps
Съдържание
Настройки
160
161
162
163
164
164
123 Увод
123 Връзки
125 Wi-Fi
127 Bluetooth
129 Записване на данни
Google
Достъпност
Основно управление
Актуализация на софтуера
Ръководство на потребителя
За таблета
129 NFC и плащане
Приложение
132 Мобилна точка достъп и тетъринг
133 Още настройки за свързване
134 Звуци и вибрация
135 Известия
135 Дисплей
165 Разрешаване на проблеми
136 Филтър за синя светлина
137 Скрийнсейвър
137 Тапет
138 Разширени функции
139 Поддръжка на устройството
141 Приложения
142 Заключен екран
143 Smart Lock
143 Биометрия и защита
145 Разпознаване на лице
148 Разпознаване на пръстови
отпечатъци
151 Samsung Pass
153 Защитена папка
158 Облак и акаунти
159 Потребители
3
Основни функции
Да се прочете първо
Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате устройството си, за да
осигурите безопасна и правилна употреба.
• Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
• Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от
региона, доставчика на услуги, спецификациите на модела или софтуера на устройството.
• Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо
количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството.
Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от
спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
• Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от
приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
• Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени
от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система.
Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране
на устройството или негови приложения.
• Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание,
предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и
използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на
законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване
на мултимедийни файлове.
• Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със
съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за
местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи
обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
• Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на
актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за
приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung.
За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
• Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер
от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на
данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и
може да направят гаранцията ви невалидна.
4
Основни функции
• В зависимост от региона или модела някои устройства трябва да получат одобрение от
Федералната комисия по далекосъобщения (FCC). Ако устройството ви е одобрено от FCC,
можете да видите идентификацията FCC ID на устройството. За преглед на FCC ID, стартирайте
прилoжението Настройки и чукнете За таблета → Състояние.
Поддържане на водо- и прахоустойчивостта
Вашето устройство е водо- и прахоустойчиво. Следвайте тези съвети внимателно, за да
поддържате водо- и прахоустойчивостта на устройството. В противен случай можете да
предизвикате повреда на устройството.
• Устройството не трябва да се потапя в сладка вода, по-дълбока от 1,5 м или да остава потопено
за по-дълго от 30 минути. Ако потапяте устройството в течност, различна от прясна вода,
например солна вода, йонизирана вода или алкохол, течността ще проникне в устройството
по-бързо.
• Не излагайте устройството на бързо движеща се вода.
• Ако устройството влезе в контакт с прясна вода, подсушете го добре с чиста, мека кърпа.
Ако устройството влезе в контакт с каквито и да било други течности, например солена вода,
йонизирана вода или алкохолна напитка, изплакнете го с прясна вода и го подсушете добре с
чиста, мека кърпа. Ако не спазвате тези инструкции, работата и външният вид на устройството
може да се влошат.
• Ако устройството е било потопено във вода или микрофонът или високоговорителят е
мокър, може да не чувате ясно звука по време на повикване. След като избършете устройство
със суха кърпа, трябва да го изсушите добре, преди да го използвате.
• Сензорният екран и други функции може да не работят правилно, ако устройството се
използва във вода.
• Вашето устройство е тествано в контролирана среда и е сертифицирано като водо- и
прахоустойчиво в специфични ситуации (отговаря на изискванията на класификацията
IP68, както е описана в международен стандарт IEC 60529 - Ниво на защита, предоставена
от затворени отделения [IP код]; условия на тестване: 15 - 35°C, 86 - 106 kPa, прясна вода,
1,5 метра, 30 минути).Въпреки класификацията е възможно в определени ситуации
устройството да се повреди.
Икони с инструкции
Предупреждение: ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други
Внимание: ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго
оборудване
Забележка: забележки, съвети за използване или допълнителна информация
5
Основни функции
Ситуации и решения при прегряване на
устройството
Когато устройството се загрява по време на зареждане на
батерията
По време на зареждане, устройството и зарядното устройство може да се загреят. По време на
безжично зареждане или бързо зареждане, устройството може да стане горещо на пипане. Това не
оказва влияние върху работата или живота на устройството и е в нормалните граници на работа на
устройството. Ако батерията стане твърде гореща, зарядното устройство може да спре да зарежда.
Направете следното, когато устройството се загрее:
• Изключете зарядното от устройството и затворете активните приложения. Изчакайте
устройството да изстине и след това започнете отново зареждане на устройството.
• Ако долната част на устройството се нагорещи, това може да бъде защото свързаният
USB кабел е повреден. Сменете повреденият USB кабел с нов одобрен от Samsung.
• При използване на безжично зарядно устройство не поставяйте външни предмети,
например метални частици, магнити и магнитни карти между устройството и безжичното
зарядно устройство.
Функцията за безжично зареждане или за бързо зареждане е достъпна само за
поддържани модели.
Когато устройството се загрее по време на употреба
Когато използвате функции или приложения, които изискват по-голяма мощност или ако ги
използвате за продължителни периоди от време, устройството може временно да се загрее
поради повишената консумация на батерията. Затворете всички работещи приложения и не
използвайте устройството за известно време.
Следват примери за ситуации, в които устройството може да прегрее. В зависимост от
използваните функции и приложения, тези примери може да не се отнасят за вашия модел.
• По време на първоначалната настройка след покупката или при възстановяване на данни
• При изтегляне на големи файлове
6
Основни функции
• При използване на приложения, които изискват по-голяма мощност, или при използване на
приложения за дълги периоди
– – Когато играете игри с високо качество игри за продължителни периоди
– – Когато записвате видеоклипове за продължителни периоди
– – Когато стриймвате видео, като използвате максималните настройки за яркост
– – При свързване към телевизор
• При работа в многозадачен режим (или когато работят много приложения във фонов режим)
– – При използване на Множ. прозорец
– – При актуализиране или инсталиране на приложения, докато записвате видео
– – При изтегляне на големи файлове по време на видео повикване
– – Когато записвате видеоклипове, докато използвате приложение за навигация
• При използване на голямо количество данни за синхронизиране с облака, електронната поща,
или други акаунти
• При използване на приложението за навигация в кола, докато устройството е изложено на
пряка слънчева светлина
• Когато използвате функциите за mobile hotspot и тетеринг
• Когато използвате устройството в райони със слаб сигнал или където няма покритие
• При зареждане на батерията с повреден USB кабел
• Когато многофункционалния жак на устройството е повреден или изложен на чужди
материали, като течност, прах, метален прах и графит от моливи
• Когато сте в роуминг
Направете следното, когато устройството се загрее:
• Поддържайте устройството актуализирано с най-новия софтуер.
• Конфликти между изпълняваните приложения могат да накарат устройството да се
загрее. Рестартирайте устройството.
• Деактивирайте функциите Wi-Fi, GPS и Bluetooth, когато не ги използвате.
• Затворете приложенията, които увеличават разхода на батерията или които работят във
фонов режим, когато не ги използвате.
• Изтрийте ненужните файлове или неизползваните приложения.
• Намалете яркостта на екрана.
• Ако устройството прегрее или остане горещо на допир за продължителен период, не го
използвайте известно време. Ако устройството продължава да прегрява, се свържете се
със сервизен център на Samsung.
7
Основни функции
Ограничения на устройството, когато устройството загрява
Когато устройството загрява, функциите и работата му може да са ограничени или устройството
може да се изключи, за да се охлади. Тази функция е налична само за модели, които я поддържат.
• Ако устройството загрява повече от обичайното, ще се покаже съобщение за загряване на
устройството. За да се понижи температурата на устройството, яркостта на екрана и скоростта
на работа ще бъдат ограничени и зареждането на батерията ще спре. Работещите приложения
ще бъдат затворени и ще можете да осъществявате само спешни повиквания, докато
устройството се охлади.
• Ако устройството загрява или е горещо за продължителен период от време, ще се покаже
съобщение за изключване. Изключете устройството и изчакайте, докато се охлади.
Предпазни мерки за работната среда
Вашето устройство може да се загрее заради околната среда при следните условия. Бъдете
внимателни, за да избегнете съкращаване на живота на батерията, повреда на устройството или
причиняване на пожар.
• Не съхранявайте устройството при много ниски или много високи температури.
• Не излагайте устройството на директна слънчева светлина за продължителни периоди.
• Не съхранявайте устройството дълго време в много горещи места, като в купето на автомобил
през лятото.
• Не поставяйте устройството на места, които могат да загреят, като например електрическо
одеяло.
• Не съхранявайте устройството си в близост до или вътре в нагреватели, микровълнови фурни,
горещи домакински уреди за готвене или контейнери с високо налягане.
• Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.
8
Основни функции
Оформление и функции на устройството
Съдържание на пакета
Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:
• Устройство
• Батерия
• USB кабел
• USB захранващ адаптер
• Кратко ръководство
• S Pen
• Пинцети
• Писци за S Pen
• Предпазен калъф
• Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на
Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
• Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени
аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се
покриват от гаранцията.
• Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло
от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте
уебсайта на Samsung.
9
Основни функции
Оформление на устройството
Датчик за разстояние/
Сензор за осветеност
Предна камера
Високоговорители
Бутон Вкл./Изкл.
Клавиш за сила на звука
Сензорен екран
Клавиш скорошни приложения
Клавиш Назад
Основен клавиш
(Сензор за разпознаване на
пръстови отпечатъци)
Многофункционален жак
(USB Тип C)
Задна камера
Микрофон
Главна антена
GPS антена
Светкавица
Заден капак
NFC антена
Високоговорители
Жак за слушалки
Микрофон
10
Основни функции
Внимавайте да не излагате обектива на камерата на силен източник на светлина, например
на пряка слънчева светлина. Ако обективът на камерата е изложен на силен източник на
светлина, например на пряка слънчева светлина, сензорът за изображението може да се
повреди. Повреденият сензор за изображението не подлежи на ремонт и ще причини
появата на точки и петна по снимките.
• В следните ситуации могат да възникнат проблеми със свързването и изтощаване на
батерията:
– – Ако прикрепите металически стикери върху областта на антената на устройството
– – Ако прикрепите към устройството капак, изработен от металически материал
– – Ако покриете областта на антената на устройството с ръцете си или други
предмети, докато използвате определени функции, като повиквания или мобилна
връзка за данни
• Препоръчително е да се използва одобрен от Samsung протектор за екрана.
Неодобрените протектори за екрана могат да причинят повреди на сензорите.
• Не покривайте датчика за разстояние/сензор за осветеност с аксесоари за екрана от
типа на протектори или стикери. Това може да причини неизправност на сензора.
Клавиши
Клавиш
Функция
Вкл./Изкл.
Заключване
Нулиране
• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите
устройството.
Скорошни
• Натиснете, за да включите или заключите екрана.
• Натиснете, за да отворите списъка с наскоро използваните
приложения.
• Натиснете, за да включите екрана, докато е заключен.
Начален екран
• Натиснете, за да се върнете на началния екран.
• Натиснете и задръжте, за да стартирате Google.
• Натиснете, за да се върнете към предходния екран.
Назад
• Натиснете и задръжте, за да получите достъп до
допълнителните опции за текущия екран.
Сила звук
• Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.
11
Основни функции
S Pen
Бутон за S Pen
Писец на S Pen
Пинцети
Име
Функции
Писец на S Pen
• Използвайте S Pen за да пишете, рисувате и докосвате екрана.
Клавишът скорошни приложения и клавишът Назад могат да се
използват с S Pen.
Бутон за S Pen
Пинцети
• Посочете с S Pen елементи върху екрана за достъп до допълнителни
функции на S Pen като въздушен изглед.
• Посочете екрана с S Pen и натиснете бутона на S Pen, за да покажете
функциите за въздушна команда.
• Докато натискате и задържате бутона на S Pen, плъзнете S Pen върху
елементи, за да ги изберете.
• Извадете писеца на S Pen с пинцетите при смяна.
12
Основни функции
Подмяна на писеца на S Pen
Ако писецът е притъпен, подменете го с нов.
1
Хванете писеца здраво с пинцетите и го извадете.
2
Вкарайте нов писец в S Pen.
Внимавайте да не защипете пръстите си с пинцетите.
13
Основни функции
• Не използвайте повторно стари писци. Това може да предизвика повреда на S Pen.
• Не натискайте писеца прекалено, когато го вкарвате в S Pen.
• Не вкарвайте кръглия край на писеца в S Pen. Това може да повреди S Pen или вашето
устройство.
• Не огъвайте и не прилагайте прекален натиск с S Pen докато го използвате. S Pen може
да се повреди или писецът му може да се деформира.
• Ако използвате S Pen под остър ъгъл спрямо екрана, устройството може да не
разпознае действията на S Pen.
• Клавишът скорошни приложения и клавишът Назад могат да се използват с S Pen.
• За повече информация относно S Pen посетете уебсайта на Samsung.
• Ако S Pen не работи правилно, занесете го в сервизен център на Samsung.
• Можете да поставите S Pen в горната част на предпазния калъф. Вижте Инсталиране на
S Pen за повече информация.
Батерия
Инсталиране на батерията
1
Премахнете задния капак.
Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.
Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.
14
Основни функции
2
Поставете батерията със златистите й контактни пластини правилно подравнени с контактните
пластини на устройството.
3
Поставете отново задния капак.
Натиснете
Уверете се, че задният капак е плътно затворен, за да се предотврати навлизането на вода
и прах в устройството. Вода и прах може да навлязат в устройството и да предизвикат
повреда при отворен или разхлабен заден капак.
Използвайте само одобрени от Samsung задни капаци и принадлежности с устройството.
15
Основни функции
Отстраняване на батерията
1
2
Премахнете задния капак.
Извадете батерията.
Зареждане на батерията
Заредете батерията преди да я използвате за пръв път или когато не е използвана дълго време.
Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung.
Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на
батерията или повреда на устройството.
• Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда
на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от
гаранцията.
• Използвайте само USB кабел Тип-С, предоставен заедно с устройството. Устройството
може да се повреди, ако използвате Micro USB кабел.
За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато
не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да
го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате
енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно
достъпно, докато зарежда.
16
Основни функции
1
2
Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер.
3
4
Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт.
Включете USB кабел в многофункционалния жак на вашето устройство.
След като се зареди напълно, разкачете зарядното устройство. След това изключете
зарядното устройство от електрическия контакт.
Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да
повреди устройството.
Намаляване на консумацията на батерията
Вашето устройство предоставя различни опции, които ви помагат да запазите енергията на
батерията.
• Оптимизирайте устройството с помощта функцията за поддръжка на устройството.
• Когато не използвате устройството, изключете екрана, като натиснете бутона Вкл./Изкл.
• Активирайте режим на пестене на енергия.
• Затворете излишните приложения.
• Деактивирайте функцията Bluetooth когато не се използва.
• Деактивирайте функцията Wi-Fi когато не се използва.
• Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията, подлежащи на
синхронизиране.
• Намалете времетраенето на задното осветяване.
• Намалете яркостта на екрана.
17
Основни функции
Съвети и предпазни мерки за зареждане на батерията
• Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
• Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом
зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко
минути, преди да опитате да включите устройството.
• Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които
се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете
спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези
приложения след пълно зареждане на батерията.
• Използването на източник на електричество, различен от зарядно устройство, като например
компютър, може да доведе да по-ниска скорост на зареждане поради по-слаб електрически
ток.
• Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди
по-бавно.
• Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран
може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
• По време на зареждане устройството и зарядното устройство може да се загреят. Това е
нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността
на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство
може да спре да зарежда.
• Ако зареждате устройството, докато многофункционалният жак е мокър, то може да се
повреди. Изсушете напълно многофункционалния жак, преди да зареждате устройството.
• Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в
сервизен център на Samsung.
18
Основни функции
SIM или USIM карта (nano-SIM карта)
Инсталиране на SIM или USIM карта
Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.
• Използвайте само nano-SIM карта.
• Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или
USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от
изгубени или откраднати карти.
Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете
се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността на услугата.
1
2
Отстранете задния капак и батерията.
3
Поставете отново задния капак и батерията.
Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.
19
Основни функции
Изваждане на SIM или USIM картата
1
2
Отстранете задния капак и батерията.
Извадете SIM или USIM картата.
Карта с памет (microSD карта)
Инсталиране на карта с памет
Капацитетът на картата памет на устройството ви може да варира от други модели, като някои
карти памет не могат да бъдат съвместими с вашето устройство, в зависимост от производителя
на картата памет и типа й. За да видите максималния капацитет на картата с памет на вашето
устройство, вижте уебсайта на Samsung.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването
на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата
с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
• Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.
• Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите
карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате
картата или няма да я разпознае. За да използвате картата с памет, трябва да я
форматирате. Ако устройството ви не може да форматира или да разпознае картата
с памет, трябва да се свържете с производителя на картата с памет или със сервизен
център на Samsung.
• Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
• При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се
появява в папката Моите файлове → SD карта.
20
Основни функции
1
2
Отстранете задния капак и батерията.
3
Поставете отново задния капак и батерията.
Поставете картата с памет със златистите пластини на картата, сочещи надолу.
Премахване на картата с памет
Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно.
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Поддръжка на устройството → Устройство за
съхранение на данни → → Настройки за съхраняване → SD карта → ДЕМОНТИРАНЕ.
1
2
3
Отстранете задния капак и батерията.
Издърпайте картата с памет навън.
Поставете отново задния капак и батерията.
Не сваляйте външната памет, като например карта с памет или USB памет, докато
устройството прехвърля или достъпва информация, или веднага след прехвърляне
на данни. Това може да причини повреда или изгубване на данните, или да повреди
външното устройство за съхранение на данни или устройството. Samsung не носи
отговорност за загуби, включително загуба на данни, които са в резултат на неправилна
употреба на устройства за външно съхранение на данни.
21
Основни функции
Форматиране на картата с памет
Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте
картата с памет с устройството.
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Поддръжка на устройството → Устройство за
съхранение на данни → → Настройки за съхраняване → SD карта → Формат.
Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия
на всички важни данни, съхранени в картата с памет. Гаранцията на производителя не
покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.
Предпазен калъф
Поставяне на предпазния калъф
Поставете горната част на устройството в калъфа и след това притиснете другата част на калъфа
към устройството, за да го поставите.
22
Основни функции
Премахване на предпазния калъф
Извийте горния край на калъфа, докато устройството излезе от него, след което извадете
устройството от калъфа.
Инсталиране на S Pen
Вкарайте S Pen в горната част на предпазния калъф.
Не вкарвайте S Pen на обратно в предпазния калъф.
23
Основни функции
Включване и изключване на устройството
Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за няколко секунди, за да включите устройството.
Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.
За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и чукнете Изкл.
захранване.
• Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно
бутона Вкл./Изкл. и клавиша за сила на звука за повече от 7 секунди, за да рестартирате.
• Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони,
където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и
болници.
Първоначална настройка
Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.
Първоначалните процедури за настройка може да са различни в зависимост от софтуера
на устройството и вашия регион.
1
2
Включете устройството.
Изберете предпочитания език за устройството и
.
Изберет език.
24
Основни функции
3
Изберете Wi-Fi мрежа и се свържете към нея.
Ако не се свържете към Wi-Fi мрежа, няма да можете да настроите някои от функциите на
устройството по време на първоначалната настройка.
4
5
Следвайте инструкциите на екрана, за да пристъпите към първоначалната настройка.
6
Влезте в своя Samsung акаунт. Можете да се насладите на услугите на Samsung и да запазите
данните си актуална и защитени на всичките си устройства. Вижте Samsung акаунт за повече
информация.
7
Изберете функции, които искате да ползвате и завършете първоначалната настройка.
Определете метод за заключване на екрана за защита на вашето устройство. Можете да
защитите вашата лична информация, като не позволите достъп на други хора до вашето
устройство. За да настроите метод за заключване по-късно, чукнете Не, благодаря.
Ще се появи Началния екран.
25
Основни функции
Samsung акаунт
Увод
Вашият Samsung акаунт е интегрирана услуга за акаунти, която ви позволява да използвате
различни услуги на Samsung, предоставени от мобилни устройства, телевизори и уебсайта на
Samsung. След като Samsung акаунтът е бил регистриран, можете да запазите вашите данни
актуални и да защитите Samsung устройствата си чрез Samsung Cloud, да проследявате и
управлявате изгубено или откраднато устройство, да преглеждате съвети и трикове от Samsung
Members и още.
Създайте Samsung акаунт със своя имейл адрес.
За да проверите списъка с услуги, които могат да се използват с вашия Samsung акаунт, посетете
account.samsung.com. За повече информация относно Samsung акаунтите стартирайте прил.
Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти → Samsung account → → Помощ.
Регистриране на Samsung акаунт
Регистриране на нов Samsung акаунт
Ако нямате Samsung акаунт, трябва да създадете такъв.
1
2
3
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти → Добавяне на акаунт.
Чукнете Samsung account → СЪЗДАЙ АКАУНТ.
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунта.
26
Основни функции
Регистриране на съществуващ Samsung акаунт
Ако вече имате Samsung акаунт, регистрирайте го към устройството.
1
2
3
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти → Добавяне на акаунт.
Чукнете Samsung account → ВЛИЗАНЕ.
Въведете своя имейл адрес и парола и чукнете ВЛИЗАНЕ.
Ако забравите информацията за акаунта си, чукнете ИД за търсене или Нулиране на
паролата. Можете да намерите информацията за акаунта си, когато въведете нужните данни.
Ако искате да проверите паролата на Samsung акаунта си чрез своите биометрични данни,
например пръстов отпечатък, докоснете Потвърдете самоличността си с биом. данни
вместо с парола чрез Samsung Pass. Вижте Samsung Pass за повече информация.
4
5
Прочетете и приемете условията и правилата, след което чукнете СЛЕДВАЩ.
Чукнете ГОТОВО, за да завършите регистрацията на вашия Samsung акаунт.
Премахване на Samsung акаунт
Когато премахнете своя регистриран Samsung акаунт от устройството, вашите данни, като записи
или събития, също ще бъдат премахнати.
1
2
3
Стартирате прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти.
Чукнете Samsung account → → Премахни акаунта.
Чукнете ПРЕМАХВ., въведете паролата за вашия Samsung акаунт и чукнете ПОТВЪРДИ.
27
Основни функции
Прехвърляне на данни от предишно устройство
Можете да възстановите своите данни, като например изображения, контакти, съобщения и прил.
от Samsung Cloud. Освен това можете да ги копирате от предишното си устройство посредством
Smart Switch.
• Тази функция може да не се поддържа на някои устройства или компютри.
• Важат ограничения. Посетете www.samsung.com/smartswitch за подробности. Samsung
се отнася сериозно към авторските права. Прехвърляйте само съдържание, което
притежавате или имате право да прехвърляне.
Smart Switch
Прехвърляне на данни между мобилни устройства чрез Smart Switch. За да използвате Smart
Switch, стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Smart Switch. Ако нямате
приложението, го изтеглете от Galaxy Apps или Google Play Магазин.
Прехвърляне на данни от мобилно устройство
Прехвърлете данни от предишно устройство на своето устройство чрез Wi-Fi Direct.
28
Основни функции
1
На предходното устройство стартирайте Smart Switch.
Ако нямате приложението, го изтеглете от Galaxy Apps или Google Play Магазин.
2
На вашето устройство, стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Smart
Switch.
3
4
5
Поставете устройствата близо едно до друго.
6
Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от своето предишно устройство.
На предишното устройство чукнете БЕЗЖИЧНО → ИЗПРАЩАНЕ.
На вашето устройство, чукнете БЕЗЖИЧНО → ПОЛУЧАВАНЕ и изберете типа на предишното
устройство.
Прехвърляне на данни с използване на външно хранилище
Прехвърляне на данни с използване на външно хранилище, например microSD карта.
1
2
3
Прехвърлете данни от ваше предишно устройство във външно хранилище.
4
Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от външното хранилище.
Вкарайте във вашето устройство или свържете с него устройството на външното хранилище.
На вашето устройство стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Smart
Switch → ВЪНШНА ПАМЕТ → ВЪЗСТАНОВИ.
29
Основни функции
Прехвърляне на архивирани данни от компютър
Прехвърлете данни между вашето устройство и компютър. Трябва да изтеглите приложението
Smart Switch версия за компютър от www.samsung.com/smartswitch. Архивирайте данните от
вашето предишно устройство в компютър и импортирайте данните в своето устройство.
1
2
На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите Smart Switch.
На компютъра стартирайте Smart Switch.
Ако предишното ви устройство не е Samsung, архивирайте данните в компютър с помощта
на програма, предоставена от производителя на устройството. След това прескочете до
петата стъпка.
3
Свържете вашето предишно устройство с компютъра с помощта на USB кабела на
устройството.
4
На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да архивирате данните от устройството.
След това изключете предишното си устройство от компютъра.
5
6
Свържете устройството с компютър с помощта на USB кабела.
На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни към устройството.
Преглеждане на импортирани данни
Можете да преглеждате импортираните данни на същото приложение от предишното си
устройство.
Ако новото ви устройство не разполага със същите приложения за преглед или възпроизвеждане
на импортираните данни, данните ще се запазят в сходно приложение. Например ако импортирате
бележките си и устройство няма приложението за бележки, ще можете да ги преглеждате в
приложението Samsung Notes.
30
Основни функции
Samsung Cloud
Архивирайте данните от вашето предишно устройство в Samsung Cloud и импортирайте данните
в новото си устройство. Трябва да се регистрирате и да влезете във вашия Samsung акаунт, за да
използвате Samsung Cloud. Вижте Samsung акаунт за повече информация.
Архивиране на данни
1
2
На предишното устройство, влезте във вашия Samsung акаунт.
Стартирайте прил. Настройки изберете опцията за архивиране и архивирайте данните си.
• Ако устройството ви поддържа Samsung Cloud, стартирайте прил. Настройки, чукнете
Облак и акаунти → Samsung Cloud, изберете вашето устройство под АРХИВИРАНЕ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, чукнете Архивиране и след това архивирайте данните си.
• Методът за архивиране на данни може да се различава в зависимост от вашия модел.
• Някои данни няма да бъдат архивирани. За да проверите кои данни ще бъдат
архивирани, стартирайте прил. Настройки, чукнете Облак и акаунти → Samsung
Cloud, изберете вашето устройство под АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, след което
чукнете Архивиране.
Възстановяване на данни
1
На новото си устройство стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти →
Samsung Cloud.
2
Изберете вашето предишно устройство под АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, след което
чукнете Възстановяване на данни.
3
Отметнете типовете данни, които искате да възстановите и чукнете ВЪЗСТАНОВ.
31
Основни функции
Синхронизиране на данни
Можете да синхронизирате съхранените във вашето устройство данни със Samsung Cloud и да
имате достъп до тях от други устройства.
1
На новото си устройство стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти →
Samsung Cloud.
2
3
Докоснете → Настройки → Настройки за синхронизиране.
Чукнете превключвателите до елементите, които искате да синхронизирате.
Проверка на данни
Можете да проверявате запазените елементи и използваната памет в своя Samsung Cloud.
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Samsung Cloud.
• Можете незабавно да проверите използваната си памет и запазените позиции, като например
ГАЛЕРИЯ, SAMSUNG NOTES и SAMSUNG CLOUD DRIVE. Чукнете всяка карта и въведете
следващата страница. Можете да променяте настройките или да проверявате запазените
данни.
• Можете да проверявате архивираните данни в своя Samsung акаунт чрез използването
на опцията АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. Изберете вашето устройство и докоснете
Възстановяване на данни.
Разбиране на екрана
Контрол на сензорния екран
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства.
Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
• За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не
прилагайте прекален натиск с пръстите си.
• Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до
остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана.
Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
• Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата
на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
• Препоръчваме ви да използвате пръстите си или S Pen при работа със сензорния екран.
32
Основни функции
Чукване
Чукнете на екрана.
Чукване и задържане
Чукнете и задръжте екрана за приблизително 2 секунди.
Плъзгане
Чукнете и задръжте прил. и го плъзнете към мястото на целта.
33
Основни функции
Двойно чукване
Чукнете два пъти екрана.
Плъзгане на пръстите
Плъзнете нагоре, надолу, наляво или надясно.
Раздалечаване и събиране на пръстите
Разтворете двата пръста или щипнете по екрана.
34
Основни функции
Начален екран и екран с приложения
Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва
визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други.
Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани
приложения.
Визуален елемент
Приложение
Папка
Екранен индикатор за новини.
Прегледайте най-новите статии
в различни категории.
Екранен индикатор
Любими приложения
35
Основни функции
Превключване между началния екран и екрана с приложения
На началния екран плъзнете нагоре или надолу, за да отворите екрана с приложения.
За връщане към началния екран плъзнете нагоре или надолу в екрана с приложения. Друг вариант
е да натиснете клавиша за начало или клавиша за назад.
Начален екран
Екран с приложения
Ако добавите бутона за приложения на началния екран, ще можете да отваряте екрана с
приложения, като чуквате върху бутона. От началния екран чукнете и задръжте върху празно
място и чукнете Настройки на нач. екран → Бутон за приложения → Показ. бутон приложения
→ ПРИЛОЖИ. Бутонът за приложения ще се добави в долната част на началния екран.
Бутон за прил.
Преместване на елементи
Чукнете и задръжте прил. и го плъзнете към ново място. За да преместите елемента към друг
панел, го плъзнете към края на екрана.
За добавяне на пряк път към приложение на началния екран, натиснете и задръжте елемент на
екрана за приложения, и след това го плъзнете към горната или долната част на екрана. Краткият
път ще бъде автоматично добавен към началния екран.
Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в
долната част на началния екран.
36
Основни функции
Създаване на папки
Създайте папки и съберете подобни приложения за бърз достъп и стартиране на приложения.
1
Върху началния екран или екрана с приложения, чукнете и задръжте приложение и го
плъзнете върху друго приложение.
2
Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения. Чукнете Въведете име на
папка и въведете име на папка.
• Добавяне на още приложения
Чукнете ДОБАВЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ върху папката. Отметнете прил. Които искате да
добавите и чукнете ДОБАВЯНЕ. Можете също да добавите приложение, като го плъзнете към
папката.
• Преместване на приложения от папка
Чукнете и задръжте прил., за да го плъзнете към ново място.
• Изтриване на папка
Чукнете и задръжте папка и после чукнете Изтриване на папка. Ще бъде изтрита само една
папка. Приложенията в папката ще бъдат върнати обратно на екрана с приложения.
37
Основни функции
Редактиране на началния екран
На началния екран чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си, за да отидете на
опциите за редакцията. Можете да зададете тапет, да добавяте визуални елементи и др. Можете
също да добавяте, изтривате или да пренареждате панелите на Началния екран.
• Добавяне на панели: Плъзнете с пръст наляво и след това натиснете
.
• Преместване на панели: Чукнете и задръжте визуализация на панел и след това го плъзнете
към ново място.
• Изтриване на панели: Чукнете
върху страницата.
• Тапети: Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
• Виз. елементи: Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични
функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален
екран. Чукнете и задръжте визуален елемент и го плъзнете към Началния екран. Визуалният
елемент ще бъде добавен към началния екран.
• Настройки на нач. екран: Променете настройките на началния екран.
Показване на прил. на началния екран
Без да използвате отделен екран с приложения, можете да настроите дисплея на устройството
да показва всички приложения на началния екран. Върху началния екран, докоснете и задръжте
върху празно място, и след това чукнете Настройки на нач. екран → Оформление на началния
екран → Само началният екран → ПРИЛОЖИ.
Можете да имате достъп до всички ваши приложения като плъзнете наляво на началния екран.
38
Основни функции
Индикаторни икони
Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите,
изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.
Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои
приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на
екрана.
Икона
Значение
Няма сигнал
Сила на сигнала
Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
Свързана GPRS мрежа
Свързана EDGE мрежа
Свързана UMTS мрежа
Свързана HSDPA мрежа
Свързана HSPA+ мрежа
/
Свързана LTE мрежа
Свързано към Wi-Fi
Функцията Bluetooth е активирана
Използват се услуги за местоположение
Текущ разговор
Пропуснат разговор
Ново текстово или мултимедийно съобщение
Алармата е активирана
Активиран безшумен режим
Активиран режим вибрация
Активиран режим Полет
Появила се е грешка или е необходимо внимание
Зареждане на батерията
Ниво на заряд на батерията
39
Основни функции
Заключен екран
Натискането на бутона Вкл./Изкл. изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се изключва
и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.
За да отключите екрана, плъзнете в която и да било посока, когато екранът се включи.
Ако екранът е изключен, натиснете клавиша Вкл./Изкл. или основния бутон, за да включите екрана.
Заключване на екрана
40
Основни функции
Промяна на метода за заключване на екрана
За да промените метода на заключване на екрана, стартирайте прил. Настройки, чукнете
Заключен екран → Тип заключен екран и след това изберете метод.
Когато зададете фигура, PIN, парола или Вашите биометрични данни като метод за отключване на
екрана, можете да защитите своята лична информация, като предотвратите достъпа на други лица
до Вашето устройство. След задаване на метода за заключване на екрана устройството ще изисква
код за отключване при всяко отключване.
• Плъзгане: Плъзнете с пръст в каквато и да е посока по екрана, за да го отключите.
• Шаблон: Начертайте шаблон с четири или повече точки за отключване на екрана.
• PIN код: Въведете PIN с поне четири цифри за отключване на екрана.
• Парола: Въведете парола с поне четири знака, цифри или символи за отключване на екрана.
• Няма: Не задавайте метод на заключване на екрана.
• Лице: Регистрирайте своето лице за отключване на екрана. Вижте Разпознаване на лице за
повече информация.
• Пръстови отпечатъци: Регистрирайте своите пръстови отпечатъци за отключване на екрана.
Вижте Разпознаване на пръстови отпечатъци за повече информация.
Можете да настроите устройството да извършва нулиране до фабричните данни, ако
въведете кода за отключване неправилно няколко пъти подред и достигнете лимита
за опити. Стартирайте прил. Настройки, чукнете Заключен екран → Настройки за
защитено заключв., отключете екрана, като използвате предварително зададения метод
за заключване и след това чукнете превключвателя Авто фабрично нулиране, за да го
активирате.
41
Основни функции
Екранна снимка
Направете снимка на екрана, докато използвате устройството и пишете, рисувате, изрязвате или
споделяте снимания екран. Можете да заснемете текущия екран и областта за превъртане.
Заснемане на екранна снимка
Използвайте следните методи, за да заснемете екранна снимка. Сниманите екранни снимки ще
бъдат запазени в Галерия.
• Заснемане с клавиш: Натиснете и задръжте едновременно клавиша за намаляване на звука и
бутон Вкл./Изкл.
• Заснемане чрез плъзгане: Плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана.
• Заснемане с въздушна команда: Придвижете S Pen над екрана и натиснете бутона на S Pen, за
да се отвори панела за въздушни команди, след което докоснете Писане на екрана. Вижте
Писане на екрана за повече информация.
• Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и
функции.
• Ако функция заснемане чрез плъзгане не е активирана, стартирайте прил. Настройки
чукнете Разширени функции, и след това чукнете превключвател Плъзнете с длан за
заснемане, за да го активирате.
След заснемане на екрана, използвайте следните опции върху лентата с инструменти в долната
част на екрана:
• Заснемане при превъртане: Представяне на текущото и скритото съдържание на удължена
страница, като например уеб страница. Когато чукнете Заснемане при превъртане екранът
автоматично ще се превърти надолу и ще се заснеме повече съдържание.
• Рисуване: Пишете или рисувайте по екранната снимка.
• Изрязване: Изрежете част от екранната снимка. Изрязаната област ще бъде запазена в
Галерия.
• Споделяне: Споделете екранната снимка с други.
Ако опциите не са видими на заснетия екран, стартирайте прил. Настройки чукнете
Разширени функции, и след това чукнете превключвател Смарт заснемане, за да го
активирате.
42
Основни функции
Панел за уведомления
Когато получите нови уведомления, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата
за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите,
отворете панела за уведомления и вижте подробности.
За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите
панела с известия, плъзнете нагоре по екрана.
Можете да отворите панела за уведомяване, дори и на заключен екран.
Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.
Стартирайте Настройки.
Бутони за бързи настройки
Прегледайте данните за
известията и изпълнявайте
различни действия.
Изчистете всички уведомления.
Отидете до настройките за
известяване.
43
Основни функции
Използване на бутоните за бързи настройки
Чукнете бутоните за бързи настройки, за да активирате определени функции. Плъзнете надолу
върху панела за уведомяване, за да видите повече бутони.
За да промените настройките на функцията, чукнете върху текста под всеки бутон. За да видите поподробни настройки, чукнете и задръжте бутон.
За да пренаредите бутони, чукнете → Подреждане на бутоните, чукнете и задръжте бутон и го
плъзнете към друго местоположение.
44
Основни функции
Въвеждане на текст
Оформление на клавиатурата
Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения,
създаване на бележки и други.
• Когато клавиатурата се отваря за първи път ще се появи екранът за първоначална
настройка на клавиатурата. Задайте езика за въвеждане, типа клавиатура и настройките
за клавиатурата, след което чукнете СТАРТ.
• Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да
промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.
Вижте още функции на
клавиатурата.
Допълнителни функции на
клавиатурата
Изтрийте предходен знак.
Въведете главна буква.
За да въведете всички с главни
букви, го чукнете два пъти.
Прескочете до следващия ред.
Въведете символи.
Преместете курсора.
Въведете интервал.
Промяна на езика на въвеждане
→ Езици и типове → УПРАВ. ЕЗИЦИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ и изберете езиците, които да
Чукнете
използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да променяте езиците за въвеждане, като
плъзнете пръст наляво или надясно по клавиша за интервал.
45
Основни функции
Допълнителни функции на клавиатурата
•
: Предвиждане на думи на база на въведеното от вас и показване на предложения за думи.
За да се върнете към списъка с функциите на клавиатурата чукнете .
•
: Въведете емотикони.
•
: Въведете стикери.
•
: Прикачете анимирани GIF.
•
: Въведете текст чрез глас.
•
•
: Променете настройките на клавиатурата.
→
: Превключете към режим на ръкопис.
Превключете към стандартната
клавиатура.
•
•
→
Прегледайте информацията за
редактиране на ръкописен текст.
: Добавете елемент от клипборда.
→
: Преминете към плаващата или разделена клавиатура. Можете да преместите
клавиатура до друго място, като плъзнете раздела.
Копиране и поставяне
1
2
3
Чукнете и задръжте върху текст.
Плъзнете или
целия текст.
, за да изберете желания текст, или чукнете Избери всички, за да изберете
Чукнете Копиране или Изрязване.
Избраният текст се копира в клипборда.
4
Чукнете и задръжте където желаете да вмъкнете текста, след което чукнете Поставяне.
За да поставите текста, който сте копирали преди, чукнете Системен буфер и изберете текста.
46
Приложения и функции
Инсталиране и деинсталиране на приложения
Galaxy Apps
Покупка и изтегляне на приложения. Можете да свалите приложения, който са специализирани за
устройства Samsung Galaxy.
Отворете папката на Samsung и стартирайте прил. Galaxy Apps.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категория или чукнете полето за търсене, за да търсите ключова
дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси,
чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете →
Настройки → Автоматично актуализиране на приложения и изберете опция.
Google Play Магазин
Покупка и изтегляне на приложения.
Стартиране на приложение Google Play Магазин.
Инсталиране на приложения
Преглеждайте приложения по категория или търсете приложения по ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси,
чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете
→ Настройки → Авт. актуализиране на приложенията и изберете опция.
47
Приложения и функции
Управление на приложения
Активиране и деактивиране на приложения
Чукнете и задръжте приложение и изберете опция.
• Деактивиране: Деактивирай избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат
деинсталирани от устройството.
• Деинсталиране: Деинсталирай изтеглени приложения.
Активиране на приложения
Стартирайте прил. Настройки чукнете Приложения →
чукнете АКТИВИРАНЕ.
→ Деактивирано, изберете прил. и
Настройка на разрешения за приложения
Някои приложения, за да работят правилно, може да се нуждаят от разрешение за достъп или
използване на информация на вашето устройство. Когато отворите приложение, може да се появи
изскачащ прозорец, който да поиска достъп до определени функции или информация. Чукнете
РАЗРЕШАВАНЕ в изскачащия прозорец, за да дадете разрешения за достъп до приложението.
За преглед на настройките с разрешения за приложенията, стартирате прил. Настройки и
чукнете Приложения. Изберете приложение и чукнете Разрешения. Можете да видите списъка с
разрешения за приложението и да промените неговите разрешения.
За да видите или промените настройките за разрешения по категория разрешения, стартирайте
прил. Настройки и чукнете Приложения → → Разрешения за приложения. Изберете елемент и
чукнете превключвателите до приложения, за да дадете разрешения.
Ако не дадете разрешения за приложения, основните функции на приложенията може да
не работят правилно.
48
Приложения и функции
Функции на S Pen
Въздушна команда
За да отворите панела на въздушните команди, придвижите S Pen над екрана и натиснете бутона на
S Pen. Също така може да натиснете иконата за въздушни команди.
Може да получите достъп до полезни функции и често използвани приложения.
Настройки въздушна команда
Преглед на всички бележки
Създайте бележка
Smart избор
Икона на въздушна команда
Писане на екрана
Добави съкратени менюта
• Създаване на бележка: Стартирайте Samsung Notes и създайте нова бележка. Направете
справка с Samsung Notes за повече информация.
• Преглед всич. бележки: Стартирайте Samsung Notes и прегледайте всички бележки.
• Умно избиране: Събирайте съдържание бързо. Вижте Умно избиране за повече информация.
• Писане на екрана: Заснемайте, редактирайте и пишете бележки върху екранни снимки и след
това ги споделяйте. Вижте Писане на екрана за повече информация.
49
Приложения и функции
• PENUP: Публикувайте вашата творба, разглеждайте творбите на другите и получете полезни
съвети за рисуване.
• Добавяне на преки пътища: Добавяне на преки пътища до често използвани приложения
към панела за въздушна команда. Направете справка с Добавяне на преки пътища за повече
информация.
•
: Променете настройките на въздушните команди.
Икона на въздушна команда
Когато панела на въздушната команда е затворен, иконата на въздушната команда ще остане на
екрана. Може да отворите въздушния команден панел, като натиснете иконата.
За да преместите иконата, чукнете
и я плъзнете към ново място.
Умно избиране
Използвайте S Pen, за да изберете област и да извършите действия като например споделяне или
запаметяване.
1
Когато има съдържание, което желаете да заснемете, като част от изображение, отворете
панела на въздушната команда и чукнете Умно избиране.
2
Изберете желаната форма на иконата от лентата с инструменти и плъзнете S Pen през
съдържанието, което искате да изберете.
Чукнете Авто. избиране, за да преоразмерите автоматично избраната област.
Ако има текст включен в избраната област, чукнете Извлич. текст за разпознаване и
извличане на текст от избраната област.
Докоснете Закач. на екран, за да закачите избраната област на екрана.
50
Приложения и функции
3
Изберете опция, която да използвате с избраната област.
• Рисуване: Пишете или рисувайте на екрана.
• Споделяне: Споделете избраната област с други.
• Запис: Запазете избраната област в Галерия.
Писане на екрана
Заснемете екранни снимки, за да пишете или рисувате върху тях.
1
Когато има съдържание, което желаете да заснемете, отворете панела на въздушната команда
и чукнете Писане на екрана.
Текущият екран се заснема автоматично и лентата с инструменти за редактиране се появява
на екрана.
2
Ако заснемате съдържание, продължаващо на няколко екрана, като например уеб
страница, чукнете Заснемане при превъртане, за да заснемете повече съдържание.
Екранът автоматично ще се придвижи надолу и ще ви позволи да изберете отново опцията
ЗАСНЕМАНЕ ПРИ ПРЕВЪРТАНЕ. След като сте готови, натиснете ГОТОВО.
3
Напишете бележка върху екранната снимка.
51
Приложения и функции
4
Изберете опция, която да използвате с екранната снимка.
• Изрязване: Изрежете снимката на екрана.
• Споделяне: Споделете екранната снимка с други.
• Запази: Запазете снимката на екрана в Галерия.
Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои
приложения.
Добавяне на преки пътища
Добавяне на преки пътища за често използвани приложения или функции към панела на
въздушната команда.
На панела на въздушната команда, чукнете Добавяне на преки пътища и изберете приложения
или функции, които да се отварят от панела.
За да редактирате преките пътища, отворете въздушния команден панел и натиснете
за бърз достъп.
→ Бутони
Също така може да премахнете прекия път на Създаване на бележка.
Въздушен изглед
Придвижете S Pen над даден елемент на екрана, за да извършите различни функции.
Преглед на информация
Посочете към екрана, за да прегледате съдържание или информация в изскачащ прозорец.
52
Приложения и функции
Използване на Въздушния бутон
Поставянето на S Pen върху елементите в някой приложения, без да ги натискате, като в Галерия,
ще създаде въздушни бутони на екрана за преглед. Можете да извършвате различни действия
директно от прозореца за преглед, като използвате Въздушния бутон.
Въздушен бутон
Ако тази функция не е активирана, стартирайте приложението Настройки,
докоснете Разширени функции → S Pen → Въздушен изглед и след това докоснете
превключвателя, за да я активирате.
Избор с писеца
Докато натискате и задържате бутона на S Pen, плъзнете S Pen върху текст или списъци с елементи,
за да изберете повече елементи или текст. Можете също да копирате и поставите избраните
елементи или текст в друго приложение, или да ги споделите с други.
53
Приложения и функции
Пряко въвеждане с перо
Попълвайте формуляри и пишете съобщения ръкописно с S Pen.
1
2
Придвижете S Pen над текстово поле.
3
Пишете с S Pen.
Чукнете
, за да отворите ръкописното поле.
Ако тази функция не е активирана, стартирайте приложението Настройки, докоснете
Разширени функции → S Pen → Пряко въвеждане с перо и след това докоснете
превключвателя, за да я активирате.
54
Приложения и функции
Записка при изключен екран
Можете бързо да създадете бележки като пишете на екрана, без да го включвате.
За да активирате тази функция, стартирайте приложението Настройки, докоснете Разширени
функции → S Pen и след това докоснете превключвателя Бел. изкл. екран, за да я активирате.
Когато екранът е изключен, напишете бележка с S Pen. Когато сте готови със съставянето на
бележката, чукнете ЗАПИС В БЕЛ. Тогава бележката ще бъде запазена в Samsung Notes.
За да видите напомнянията, стартирайте приложението Samsung Notes и докоснете
при изключен екран.
55
→ Записка
Приложения и функции
Телефон
Увод
Осъществете или приемете гласови и видео повиквания.
Осъществяване на повиквания
1
Стартирайте прил. Телефон и въведете тел. номер.
Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете
2
, за да отворите клавиатурата.
Чукнете , за да осъществите гласово повикване, или
повикване.
, за да осъществите видео
Идете до допълнителни опции.
Създайте нов контакт.
Добавете номера към
съществуващ контакт.
Прегледайте телефонния номер.
Изтрийте предходен знак.
Скрийте клавиатурата.
56
Приложения и функции
Осъществяване на повиквания от списъка със записи
Чукнете СКОРОШНИ или КОНТАКТИ и плъзнете надясно върху запис или телефонен номер, за да
осъществите повикване.
Ако тази функция бъде деактивирана, стартирайте приложение Настройки, чукнете Разширени
функции, и след това чукнете превключвател Плъз. за повик. или изпр. съоб., за да го активирате.
Използване на номера за бързо набиране
Задайте номера за бързо набиране за бързо осъществяване на повиквания.
За да зададете номер за бързо набиране, докоснете КОНТАКТИ → → Номера за бързо
набиране, изберете номер за бързо набиране, след което изберете телефонен номер.
За да осъществите повикване, чукнете и задръжте номер за бързо набиране от клавиатурата. При
номера за бързо набиране 10 и повече, чукнете първата(вите) цифра(и) на номера, след което
чукнете и задръжте последната цифра.
Например, ако зададете номера 123 като номер за бързо набиране, чукнете 1, чукнете 2, след
което чукнете и задръжте 3.
Осъществяване на повиквания от заключения екран
При заключен екран плъзнете
извън кръга.
Осъществяване на международен разговор
1
2
3
Чукнете
, за да отворите клавиатурата, ако тя не се появява на екрана.
Чукнете и задръжте 0, докато се появи знакът +.
Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете
57
.
Приложения и функции
Получаване на повиквания
Отговор на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
Отхвърляне на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата ИЗПРАЩАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЕ нагоре. Можете да изпращате текстово съобщение или стикер за отхвърляне на
повикване. Ако опцията Добавяне на напомняне е избрана, ще бъде запазено напомняне, което
да ви подсети за отхвърленото повикване един час по-късно.
За да създадете различни съобщения за отхвърляне, стартирайте прил. Телефон, чукнете →
Настройки → Съобщения за бърз отказ, въведете съобщение и след това чукнете .
Пропуснати повиквания
Ако сте пропуснали повикване, в лентата за състояние ще се появи иконата
. Отворете панела
за уведомления, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или стартирайте прил.
Телефон и чукнете СКОРОШНИ, за да прегледате пропуснатите повиквания.
Блокиране на телефонни номера
Блокирайте повиквания от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.
1
2
Стартирайте прил. Телефон и чукнете → Настройки → Блокиране номера.
Чукнете
, изберете записи и след това чукнете ГОТОВО.
За ръчно въвеждане на номер, чукнете Въведете телефонен номер, въведете телефонния
номер и след това чукнете .
Когато блокирани номера опитат да се свържат с вас, няма да получите известявания.
Повикванията ще бъдат регистрирани в регистъра с повиквания.
Можете също да блокирате входящи повиквания от хора, които не показват своето ИД на
повикващ. Чукнете превключвателя Блокиране неизвестни повикващи, за да активирате
функцията.
58
Приложения и функции
Опции по време на гласов разговор
Ако областта около задната камера е покрита, по време на разговор може да чуете
нежелани шумове. Махнете аксесоари като протектор на екрана или стикери, от областта
на задната камера.
По време на гласов разговор
Може да извършите следните действия:
• СИЛА ЗВУК: Настройте силата на звука.
•
: Идете до допълнителни опции.
• Добав. разговор: Наберете второ повикване.
• Доп.сила зв.: Увеличете силата на звука.
• Bluetooth: Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
• Високог: Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате
високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте
устройството далеч от ушите си.
• Заглуш.: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• Клавиатура / Скриване: Отворете или затворете клавиатурата.
•
: Прекратете текущия разговор.
По време на видео разговор
Чукнете екрана и използвайте следните опции:
• СИЛА ЗВУК: Настройте силата на звука.
•
: Идете до допълнителни опции.
• Камера: Изключете камерата, така че другата страна да не може да ви вижда.
• Превкл: Превключете между предната и задната камера.
•
: Прекратете текущия разговор.
• Заглуш.: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• Високог: Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате
високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте
устройството далеч от ушите си.
59
Приложения и функции
Добавяне на телефонен номер към Контакт
Добавяне на телефонен номер към Контакти от клавиатурата
1
2
Стартиране на прил. Телефон.
Въведете номера.
Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете
3
, за да отворите клавиатурата.
Чукнете СЪЗДАЙ ЗАПИС, за да създадете нов контакт или чукнете АКТУАЛ. СЪЩЕСТВ., за да
добавите номер към съществуващ контакт.
Добавяне на телефонен номер към Контакти от списъка с повиквания
1
2
3
Стартирайте прил. Телефон и чукнете СКОРОШНИ.
Чукнете върху контакта.
Чукнете Създай запис, за да създадете нов контакт или чукнете Актуал. съществ., за да
добавите номер към съществуващ контакт.
Добавяне на таг към телефонен номер
Можете да добавяте тагове към номера без да ги запазвате в Контакт. Това ви позволява да виждате
информация за обаждащия се при негово повикване, без да ви е записан в списъка с контакти.
1
2
3
Стартирайте прил. Телефон и чукнете СКОРОШНИ.
Чукнете върху контакта.
Чукнете Добавяне обознач., въведете таг и чукнете ГОТОВО.
При обаждане от този номер тагът ще се покаже под него.
60
Приложения и функции
Контакти
Увод
Създайте нови записи или управлявайте записи в устройството.
Добавяне на записи
Създаване на нов контакт
1
2
Стартирайте прил. Контакти, чукнете
, и след това изберете място за съхранение.
Въведете информация за записа.
Избор на място за съхранение.
Добавете изображение.
Въведете информация за записа.
Отворете повече
информационни полета.
В зависимост от избраното място за съхранение, видовете информация, която можете да
запаметите може да се различава.
3
Чукнете ЗАПАЗИ.
61
Приложения и функции
Импортиране на записи
Добавяне на контакти чрез импортирането им от други места за съхранение на вашето устройство.
1
Стартирайте прил. Контакти и чукнете → Управление на контакти → Импортиране/
експортиране на записи → ИМПОРТИРАНЕ.
2
3
4
Изберете място за съхранение за импортиране на контакти от там.
Маркирайте VCF файлове или контакти, който да импортирате, и чукнете ГОТОВО.
Изберете място за съхранение за да запаметите контактите и чукнете ИМПОРТИРАНЕ.
Синхронизиране на контакти с вашите уеб акаунти
Синхронизиране на устройството ви с онлайн контакти, запаметени във вашите уеб акаунти, като
вашия Samsung акаунт.
1
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти, след което изберете
акаунта, с който ще се синхронизира.
2
Чукнете Синхронизиране на акаунт и чукнете превключвателя Синхронизиране на
Контакти, за да го активирате.
За Samsung акаунт чукнете → Настройки за синхрониз. и чукнете превключвател Тел. указ.,
за да го активирате.
62
Приложения и функции
Търсене на записи
Стартиране на прил. Контакти.
Използвайте един от следните методи за търсене:
• Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
• Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите
бързо.
• Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за
търсене.
Чукнете върху контакта. След това предприемете едно от следните действия:
•
: Добавете към предпочитани записи.
•
/
•
: Съставете съобщение.
•
: Съставете имейл.
: Осъществете гласово или видео повикване.
Споделяне на записи
Можете да споделяте записи с други, използвайки различни опции за споделяне.
1
2
3
Стартирайте прил. Контакти и чукнете → Споделям.
Изберете контакти и чукнете СПОДЕЛЯМ.
Изберете метод на споделяне.
63
Приложения и функции
Запаметяване и споделяне на профил
Запаметете и споделете информация за вашия профил, като например вашата снимка или
съобщение за състояние, с другите, използвайки функцията за споделяне на профил.
• Функцията за споделяне на профил може да не е налична в зависимост от страната или
доставчика на услуги.
• Функцията за споделяне на профил е налична само за контакти, които са активирали
функцията за споделяне на профил на своите устройства.
1
2
3
Стартирайте прил. Контакти и изберете вашия профил.
Чукнете РЕДАКТ., редактирайте профила си и чукнете ЗАПАЗИ.
Натиснете → Споделяне на профил, след което натиснете превключвателя, за да го
активирате.
За да функцията за споделяне на профила, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.
Можете да видите актуализирана профилна информация на вашите записи в Контакти.
За промяна на обема на контактите, с които ще се споделя вашият профил чукнете Споделяне
чрез, изберете елемент, който ще споделяте, след което изберете опция.
Сливане на дублиращи се контакти
Когато импортирате контакти от други места за съхранение, или синхронизирате с други акаунти,
списъка с контакти може да включва дублиращи се контакти. Обединяване на дублиращи се
контакти в едно, за да рационализирате вашия списък с контакти.
1
Стартирайте прил. Контакти и чукнете → Управление на контакти → Обединяване на
контакти.
2
Отметнете записи и чукнете СЛИВАНЕ.
Изтриване на контакти
1
2
Стартирайте прил. Контакти и чукнете → Изтриване.
Изберете контакти и чукнете ИЗТРИВАНЕ.
За изтриване на контакти един по един отворете списъка с контакти и чукнете върху контакт. След
това чукнете → Изтриване.
64
Приложения и функции
Съобщения
Увод
Изпратете и вижте съобщенията по разговор.
Изпращане на съобщения
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане на съобщения, когато сте
в роуминг.
1
2
3
Стартиране на прил. Съобщения и чукнете
.
Добавете получатели и чукнете ПИСАНЕ.
Въведете съобщение.
Идете до допълнителни опции.
Редактиране на получатели.
Изберете получатели от списъка
със записи.
Прикачете файлове.
Изпратете съобщението.
Въведете съобщение.
4
Чукнете
Въведете стикери.
, за да изпратите съобщението.
65
Приложения и функции
Преглеждане на съобщения
Съобщенията са групирани в низове от съобщения по запис.
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за получаване на съобщения, когато сте
в роуминг.
1
2
3
Стартирайте прил. Съобщения и чукнете РАЗГОВОРИ.
В списъка със съобщения изберете запис.
Прегледайте вашия разговор.
За да отговорите на съобщението, докоснете Въведете съобщение, въведете съобщение и
след това докоснете
.
Блокиране на нежелани съобщения
Блокиране на съобщения от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.
1
Стартирайте прил. Съобщения и чукнете → Настройки → Блокиране на съобщения →
Блокиране номера.
2
Чукнете ВХОДЯЩИ и изберете контакт. Или чукнете ТЕЛ. УКАЗ., изберете контакти и след това
чукнете .
За да въведете ръчно номер, чукнете Въведете номер, след което въведете телефонен номер.
Настройка на известяване за съобщения
Можете да промените звука, опциите за дисплей и други елементи на известяването.
1
Стартирайте прил. Съобщения, чукнете → Настройки → Уведомления, и след това чукнете
превключвателя, за да го активирате.
2
Променете настройките за известяване.
Настройка на напомняне за съобщение
Можете да настроите предупреждение през интервал, който да ви известява, че имате
непроверени известия. Ако тази функция не е активирана, стартирайте прил. Настройки, чукнете
Достъпност → Напомняне за известие, и след това чукнете превключвателя, за да го активирате.
След това чукнете превключвателя Съобщения, за да го активирате.
66
Приложения и функции
Интернет
Увод
Преглеждайте Интернет, за да търсите информация и отбележете с показалци предпочитани
страници за по-удобен достъп.
Преглед на уеб страници
1
2
3
Отворете папка Samsung и стартирайте прил. Интернет.
Чукнете адресното поле.
Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете Давай.
За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.
Маркирайте текущата уеб
страница с показалец.
Идете до допълнителни опции.
Придвижване между страниците.
Вижте своите показалци,
запазени уеб страници и
скорошна хронология на
преглед.
Затворете раздела.
Отворете началната страница.
Отворете нов раздел.
Презаредете текущата уеб
страница.
Бързо меню
67
Приложения и функции
Използване на таен режим
В таен режим можете да управлявате отворени раздели, показалци и запазени страници
поотделно. Можете да заключите тайния режим с парола.
Активиране на таен режим
Чукнете → Включ. Таен режим. Ако използвате тази функция за пръв път, задайте дали да
използвате парола за тайния режим.
В таен режим не можете да използвате някои функции, като например заснемане на
екрана.
В таен режим устройството ще промени цвета на лентите с инструменти.
Промяна настройките за сигурност
Можете да промените своята парола и метода на заключване.
Чукнете → Настройки → Поверителност → Защита на Таен режим → Промяна на паролата.
Деактивиране на таен режим
Чукнете → Изключване на Таен режим.
68
Приложения и функции
Email
Настройка на имейл акаунти
Настройте имейл акаунт, когато отваряте Email за първи път.
1
2
Отворете папката на Samsung и стартирайте прил. Email.
Въведете имейл адреса и паролата и чукнете ВЛИЗАНЕ.
За да регистрирате ръчно имейл акаунт, чукнете РЪЧНА НАСТРОЙКА.
3
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
За да зададете друг имейл акаунт чукнете
→
→ Добавяне на акаунт.
Ако имате повече от един имейл акаунта, можете да зададете един от тях като акаунт по
→ → Задаване на акаунт по подразбиране.
подразбиране. Чукнете →
Изпращане на имейли
1
2
3
Чукнете
, за да съставите имейл.
Добавете получатели и въведете ред за темата и текст.
Чукнете ИЗПРАЩАНЕ, за да изпратите имейла.
Четене на имейли
Когато отворите Email, устройството автоматично ще извлече новите имейли. За да извлечете
имейли ръчно, плъзнете надолу в горната част на списъка с имейлите.
Чукнете имейла на екрана, за да го прочетете.
Ако сте деактивирали синхронизиране на имейли, не можете да извлечете нови имейли.
→ името на вашия акаунт,
За да активирате синхронизиране на имейли, чукнете →
след което чукнете превключвателя Синхронизиране на акаунт, за да го активирате.
69
Приложения и функции
Камера
Увод
Заснемете снимки и запишете видеоклипове като използвате различни режими и настройки.
Етикет на камерата
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите
личното пространство на други хора.
Стартиране на камерата
Стартиране на прил. Камера.
• Някои методи може да не са налични в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Ако снимките, които правите са замъглени, почистете обектива на камерата и опитайте
отново.
• Ако има значителна разлика в температурата на устройството и на външната среда,
в прозорчето на камерата може да се натрупа влага. За бързо премахване на влагата
отстранете задния капак и го поставете отново.
70
Приложения и функции
Основно заснемане
Заснемане на снимки или записване на видеоклипове
1
Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се
фокусира камерата.
2
Чукнете
, за да заснемете снимка, или
, за да запишете видеоклип.
Режими на
заснемане
Превключете
между предната и
задната камера.
Миниатюра за
предварителна
визуализация
Текущ режим
Снимайте.
Запишете
видеоклип.
Настройки на
камерата
Опции за текущия
режим за снимане
• За да регулирайте яркостта на снимки или видеоклипове, чукнете екрана. При появяване
на лентата за регулиране, плъзнете лентата за регулиране към или .
• За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете
.
• За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да
фокусирате. За използване на режим авто фокус, чукнете .
• Екранът за предварителна визуализация може да се различава в зависимост от режима
на заснемане и коя камера се използва.
• Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
• Уверете се, че обективът не е повреден или замърсен. В противен случай устройството
може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна
способност.
• Камерата на вашето устройство има широкоъгълен обектив. В широкоъгълните снимки
или клипове могат да възникнат леки изкривявания, които не указват повреда на
устройството.
71
Приложения и функции
Добавяне на друг бутон на камерата
Добавете друг бутон на камерата към желаното място на екрана, за по-удобно правене на снимки.
Плъзнете
на екрана за предварителна визуализация.
Мащабиране
Използвайте различни методи за приближаване или отдалечаване на мащаба.
• Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите и ги съберете, за да отдалечите
изображението.
• Управлявайте мащабирането с един пръст. Плъзнете
.
на лентата за мащабиране към
Функциите за мащабиране се предлагат само когато се използва задната камера.
Използване на функциите за фокус и експозиция
Можете да фиксирате фокуса или експозицията върху избрана област, за да избегнете
автоматичното настройване на камерата на базата на промени в обектите или светлинни
източници.
Чукнете и задръжте областта за фокусиране. Рамката AF/AE ще се появи върху областта и
настройката за фокус и експонация ще се заключи. Настройката остава заключена дори след
заснемане на снимка.
Тази функция е налична само в режими АВТОМАТИЧНО и ПРОФЕСИОНАЛЕН.
72
или
Приложения и функции
Използване на режими на снимане
За смяна на режима на снимане плъзнете списъка с режими на снимане наляво или надясно, или
плъзнете наляво или надясно върху екрана за предварителна визуализация.
Изберете режима на снимане, който искате.
Имате възможност да редактирате списъка с режими на снимане. На екрана за
→ Редактиране режими на камерата.
предварителна визуализация докоснете
Или, чукнете и задръжте списъка с режими на снимане върху екрана за предварителна
визуализация.
Автоматичен режим
Автоматичният режим позволява на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи
идеалния режим за снимката.
В списъка с режими на снимане чукнете АВТОМАТИЧНО.
Режим Разкрасяване
Направете снимка с изсветлен тен на кожата и променени черти на лицето.
В списъка с режими на снимане докоснете КРАСОТА.
За да приложите разкрасителен ефект, докоснете
разкрасителни ефекти за повече информация.
и изберете опции. Вижте Прилагане на
Режим про
Заснемете снимки и видеоклипове ръчно, като регулирате различни опции за заснемане,
например стойност на експозицията и стойност на ISO.
В списъка с режими на снимане чукнете ПРОФЕСИОНАЛЕН. Изберете опции и персонализирайте
настройките, след което докоснете , за да заснемете снимка, или докоснете
, за да запишете
видеоклип.
Налични опции
•
: Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът
на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
•
: Изберете стойност на ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата
към светлина. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. По-високите
стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти. Въпреки това, по-високата ISO
настройка може да доведе до шум в снимките.
•
: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове.
Можете да зададете температурата на цвета.
73
Приложения и функции
Режим HDR
Заснемайте снимки с богати цветове и възпроизвеждайте детайли дори на светли и тъмни места.
В списъка с режими на снимане чукнете HDR.
Без ефект
С ефект
Нощен режим
Направете снимка в условия на слаба осветеност, без да използвате светкавицата.
В списъка с режими на снимане докоснете НОЩ.
Режим панорама
Като използвате режим панорама, заснемете поредица от снимки и ги съшийте заедно, за да
създадете широка сцена.
За да получите най-добрите снимки при използване на режим панорама, следвайте тези
съвети:
• Преместете камерата бавно в една посока.
• Задръжте изображението в рамката на визьора на камерата. Ако изображението
за предварителна визуализация излезе извън водещата рамка или не местите
устройството, то автоматично ще спре да прави снимки.
• Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.
1
2
3
В списъка с режими на снимане чукнете ПАНОРАМА.
Чукнете
и преместете устройството бавно в една посока.
Чукнете
, за да спрете да правите снимки.
74
Приложения и функции
Режим на непрекъснато снимане
Заснемете серия снимки на движещите се обекти.
В списъка с режими на снимане докоснете ПРОД.СНИМАНЕ.
Чукнете и задръжте
, за да направите няколко снимки една след друга.
Режим Анимиран GIF
Създайте анимирано изображение от серия от снимки.
В списъка с режими на снимане чукнете АНИМИРАН GIF.
Преди да можете да използвате този режим трябва първо да го добавите към списъка с
→ Редактиране режими на
режими на снимане. На екрана за визуализация чукнете
камерата → Задна камера, след което поставете отметка на Анимиран GIF.
Режим Спорт
Правете по-ясни снимки на бързодвижещите се обекти, например бягащ човек или домашен
любимец в движение.
В списъка с режими на снимане чукнете СПОРТ.
Преди да можете да използвате този режим трябва първо да го добавите към списъка
→
с режими на снимане. На екрана за предварителна визуализация докоснете
Редактиране режими на камерата → Задна камера, след което отметнете Спорт.
Режим на снимане на тагове
Направете снимка с текущия маркер за местоположение и информация за времето.
В списъка с режими на снимане докоснете СНИМКА С ОТБЕЛЯЗВАНЕ.
Преди да можете да използвате този режим трябва първо да го добавите към списъка с
→ Редактиране режими на
режими на снимане. На екрана за визуализация чукнете
камерата → Задна камера, след което поставете отметка на Снимка с отбелязване.
75
Приложения и функции
Режим селфи
Заснемете автопортрети с предната камера. Можете да прегледате различни разкрасителни
ефекти на екрана.
1
На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете
превключите на предната камера за автопортрети.
2
3
4
В списъка с режими на снимане чукнете СЕЛФИ.
, за да
Погледнете в обектива на предната камера.
Чукнете
, за да направите снимка.
Или покажете дланта си пред предната камера. След разпознаване на дланта ви ще се появи
таймер за обратно отброяване. След изтичане на времето на изчакване устройството ще
заснеме снимка.
За да използвате различни опции за заснемане за предната камера, чукнете
на снимане и чукнете превключвателите, за да ги активирате.
→ Методи
Прилагане на разкрасителни ефекти
Можете да промените чертите на лицето като отенък на кожата или форма на лицето, преди да
заснемете автопортрети.
Тази функция е налична само в режими СЕЛФИ и КРАСОТА.
1
2
На екрана за предварителна визуализация чукнете
.
Изберете опциите по-долу, за да приложите разкрасителни ефекти по лицето си и да
заснемете автопортрет.
• Кожа: Направете кожата си да изглежда по-светла и ясна.
• Лице: Регулирайте формата на лицето и направете лицето си да изглежда по-тънко.
• Очи: Направете очите си да изглеждат по-големи.
76
Приложения и функции
Режим широко селфи
Заснемете широк автопортрет и включете възможно най-голям брой хора в снимката, за да
избегнете оставането им извън кадър.
1
На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете
превключите на предната камера за автопортрети.
2
3
4
В списъка с режими на снимане чукнете ШИРОКО СЕЛФИ.
, за да
Погледнете в обектива на предната камера.
Когато устройството разпознае лицето ви, покажете дланта си на предната камера.
След разпознаване на дланта ви ще се появи таймер за обратно отброяване. След изтичане на
времето на изчакване устройството ще заснеме снимка.
За да използвате различни опции за заснемане за предната камера, чукнете
на снимане и чукнете превключвателите, за да ги активирате.
5
→ Методи
Бавно завъртете устройството наляво и после надясно, или обратно, за да заснемете
широкоъгълен автопортрет.
Устройството ще направи допълнителни снимки, когато бялата рамка се премести до всеки
край на прозореца на визьора.
77
Приложения и функции
• Постарайте се да задържите бялата рамка в прозореца на визьора.
• Обектите трябва да останат неподвижни, докато правите широки автопортрети.
• Най-горната и най-долната част на изображението, показано на екрана за
предварителна визуализация могат да бъдат изрязани от снимката в зависимост от
условията на снимане.
Персонализиране на настройките на камерата
Опции за текущия режим за снимане
На екрана за предварителна визуализация използвайте следните опции.
Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това,
коя камера се използва.
•
•
•
: Изберете филтърен ефект, който да използвате при заснемане на снимки или записване на
видеоклипове.
: Активирайте или деактивирайте светкавицата.
: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на
осветеност.
централно-претеглено използва светлината в централната част на снимката,
за да изчисли експонацията на снимката.
спот използва светлината в концентрирана
централна област на снимката, за да изчисли експонацията на снимката.
матрично
фокусира върху цялостната сцена.
Настройки на камерата
На екрана за предварителна визуализация чукнете
зависимост от режима на заснемане.
. Някои опции може да не са налични в
ЗАДНА КАМЕРА
• Размер на снимка: Изберете разделителна способност за снимки. Използването на по-висока
разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
• Размер на видеото: Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използването на
по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те
ще заемат повече памет.
• Таймер: Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме
снимка.
78
Приложения и функции
ПРЕДНА КАМЕРА
• Размер на снимка: Изберете разделителна способност за снимки. Използването на по-висока
разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
• Размер на видеото: Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използването на
по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те
ще заемат повече памет.
• Таймер: Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме
снимка.
• Запис на картини като преглед: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ
на оригиналната сцена при заснемане на снимки с предната камера.
• Методи на снимане: Изберете опции за заснемане, които да използвате.
ОБЩИ
• Редактиране режими на камерата: Вижте наличните режими на снимане или редактирайте
списъка с режими на снимане.
• Изглед в цял екран (16:9): Настройте устройството за визуализиране на снимки или
видеоклипове с използване на съотношение на цял екран.
• Линии на мрежата: Извежда направляващи линии на визьора, за да подпомогне
композирането при избор на обекти.
• Тагове за местоположение: Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.
• Силата на GPS може да намалее на места, където има препятствия за сигнала, като
например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
• Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате
в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за таг за
местоположение.
• Преглед на снимки: Настройте устройството да показва снимки, след като ги заснемете.
• Памет: Изберете място за съхраняване на данните. Тази функция ще се покаже, когато
поставите карта с памет.
• Плаващ бутон на камерата: Добавяне на бутон за камерата, който можете да поставите
навсякъде по екрана.
• Натискане клавиш сила звук за: Настройване на устройството да използва клавиша за сила
на звука за управление на затвора, увеличаване или намаляване на изображението или
регулиране на нивото на звука за системните звуци.
• Нyлиране на настройките: Нулирайте настройките на камерата.
• Връзка с нас: Задайте въпроси или разгледайте често задаваните въпроси. Вижте Samsung
Members за повече информация.
79
Приложения и функции
Галерия
Увод
Вижте изображения и видеоклипове запазени на вашето устройство. Можете също да управлявате
изображения и видео от албума или да създадете истории, които да споделяте с другите.
Разглеждане на изображения
1
2
Стартирайте прил. Галерия и чукнете ИЗОБРАЖЕНИЯ.
Изберете изображение.
Идете до допълнителни опции.
Добавете изображението към
вашите предпочитани.
Добавете стикер.
Рисувайте по изображението.
Приложете филтър или ефект.
Споделете изображението с
други.
Променете изображението.
Изтрийте изображението.
Миниатюри за визуализация на
изображения и видео
80
Приложения и функции
Можете да създадете GIF анимация или колаж от няколко изображения. В списъка чукнете
→ Създаване на GIF или Създ. колаж, след което изберете изображения.
Търсене на изображения
Стартирайте прил. Галерия и докоснете , за да прегледате изображенията, подредени по
категория, например типове, местоположение и документи.
За търсене на изображения чрез въвеждане на ключови думи, чукнете полето за търсене.
Преглед на видеоклипове
1
2
3
Стартирайте прил. Галерия и чукнете ИЗОБРАЖЕНИЯ.
Изберете видеоклип за възпроизвеждане. Видео файловете са обозначени с икона
миниатюрата за предварителна визуализация.
Докоснете
на
за изпълнение на видеоклипа.
Покажете своите
видеоклипове.
Прескочете до
предишния
видеоклип. Чукнете
и задръжте за бързо
превъртане назад.
Идете до
допълнителни
опции.
Прескочете до
следващия
видеоклип. Чукнете и
задръжте за бързо
превъртане напред.
Заснемете текущия
екран.
Направете пауза и
възобновете
възпроизвеждането.
Придвижете се
напред или назад
като плъзгате
лентата.
Заключване на
екрана за
възпроизвеждане.
Променете
съотношението на
екрана.
Превключете към
изскачащия видео
плеър.
Създайте GIF
анимация.
Плъзнете пръста си нагоре или надолу по лявата страна на екрана за възпроизвеждане, за да
регулирате яркостта, или плъзнете пръста си нагоре или надолу по дясната страна на екрана за
възпроизвеждане, за да регулирате силата на звука.
За да превъртите бързо напред или назад, плъзнете наляво или надясно по екрана за
възпроизвеждане.
81
Приложения и функции
Разглеждане на детайли за изображения и видеоклипове
Можете да видите детайли за файла, например, хора, местоположение и основна информация. Ако
е налице автоматично създадено съдържание, например история или GIF, ще се показва също и
съдържанието.
Докато разглеждате изображение или на екрана за предварителна визуализация на видеоклипове
плъзнете нагоре по екрана. Ще се появят детайли за файла.
Освен това можете да разглеждате и свързано с файла съдържание, като чукнете върху
информацията на екрана.
Редактиране на
информация.
Детайли за файла
Информация за
хората
Информация за
местоположението
Автоматично
създаване на
съдържание
Тагове
Преглед на албуми
Можете да преглеждате снимки и видеоклипове, сортирани по папки или албуми. Филмите,
GIF анимациите или колажите, които сте създали също ще бъдат сортирани в папки в списъка с
албуми.
Стартирайте прил. Галерия чукнете АЛБУМИ и след това изберете албум.
Скриване на албумите
Имате възможност за скриване на албумите.
Нямате възможност за скриване на албумите, създадени по подразбиране, например
албумите Камера и Екранни снимки.
1
2
Стартирайте прил. Галерия и чукнете АЛБУМИ.
Докоснете → Скриване или пок. албуми.
82
Приложения и функции
3
Изберете албуми, които да скриете, и чукнете ПРИЛОЖИ.
За да се покажат отново албумите, докоснете → Скриване или пок. албуми, махнете отметката
от албумите, които да се показват, след което докоснете ПРИЛОЖИ.
Преглед на истории
При заснемане или записване на изображения и видео, устройството прочита таговете за дата и
място, сортира изображенията и видеоклиповете, и след това създава истории. За да създадете
истории автоматично, трябва да заснемете или да запаметите множество изображения и
видеоклипове.
Стартирайте прил. Галерия, чукнете ИСТОРИИ и след това изберете история.
Създаване на истории
Създаване на истории с различни теми.
1
2
3
4
Стартирайте прил. Галерия и чукнете ИСТОРИИ.
Чукнете → Създаване на история.
Въведете заглавие на историята и чукнете СЪЗДАВАНЕ.
Отметнете изображения или видеоклипове, които ще включите в историята и чукнете
ГОТОВО.
За да добавите снимки или видеоклипове към дадена история, изберете история и чукнете
ДОБАВЯНЕ.
За да премахнете изображения или видеоклипове от една история, изберете история, чукнете →
Редактиране, отметнете изображенията или видеоклиповете, които искате да махнете и след това
чукнете → Премахване от историята.
Изтриването истории
1
2
Стартирайте прил. Галерия и чукнете ИСТОРИИ.
Чукнете и задръжте историята, която искате да изтриете и натиснете ИЗТРИЙ.
83
Приложения и функции
Споделяне на албуми
Създавайте албуми и ги споделяйте със семейството и приятелите си, запаметени в контактите
ви. Те могат да преглеждат споделени албуми на устройства, влезли в своите Samsung акаунти,
например смартфони, телевизори или хладилници.
• За да използвате тази функция, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.
• За да използвате тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung
акаунт.
• Може да бъдете таксувани допълнително, когато споделяте файлове чрез мобилната
мрежа.
Създаване на албуми за споделяне
1
Стартирайте прил. Галерия и чукнете СПОДЕЛЕН.
Когато използвате тази функция за първи път, чукнете ВЪВЕДЕНИЕ и се съгласете с условията
и реда на ползване на Samsung Social.
2
3
4
Чукнете
.
Въведете заглавие на албума.
Изберете група, с което да споделяте.
Ако искате да създадете група, чукнете Добавяне на група, въведете название на групата и
изберете контактите, които да добавите в групата.
5
Чукнете ГОТОВО.
Получателите ще получат уведомление.
84
Приложения и функции
Добавяне на изображения или видеоклипове към албум
1
2
3
4
Стартирайте прил. Галерия и чукнете СПОДЕЛЕН.
Изберете албум, за да добавите изображения или видеоклипове.
Чукнете ДОБАВЯНЕ и отметнете изображения или видеоклипове, които да добавите.
Чукнете ГОТОВО.
Синхронизиране на изображения и видеоклипове със Samsung
Cloud
Можете да синхронизирате изображенията и видеоклиповете, записани в Галерия, със Samsung
Cloud и да имате достъп до тях от други устройства. Трябва да се регистрирате и да влезете
във вашия Samsung акаунт, за да използвате Samsung Cloud. Вижте Samsung акаунт за повече
информация.
Стартирайте прил. Галерия чукнете → Настройки и след това чукнете превключвател Samsung
Cloud, за да го активирате. Снимките и видеоклиповете, заснети с устройството ще се запаметяват
автоматично в Samsung Cloud.
Изтриване на изображения или видеоклипове
Изтриване на изображение или видеоклип
Изберете изображение или видеоклип и чукнете
в долната част на екрана.
Изтриване на няколко изображения и видеоклипове
1
2
3
На екран на Галерия чукнете и задръжте изображение или видеоклип за изтриване.
Отметнете изображенията и видеоклиповете за изтриване.
Чукнете ИЗТРИЙ.
85
Приложения и функции
Множ. прозорец
Увод
Множ. прозорец ви позволява да работите едновременно с две приложения в изглед на разделен
прозорец. Можете също да използвате няколко приложения едновременно в изглед на изскачащи
прозорци.
Някои приложения може да не поддържат тази функция.
Изглед на разделен екран
1
Натиснете бутона „Наскоро използвани“, за да отворите списъка с наскоро използвани
приложения.
2
Плъзнете нагоре или надолу и чукнете
върху прозореца на скорошно приложение.
Избраното приложение ще се стартира в горния прозорец.
3
В долния прозорец, плъзнете нагоре или надолу, за да изберете друго приложение за
стартиране.
За да стартирате приложения, които не са в списъка с последно използвани прил., чукнете СП.
ПРИЛ. и изберете приложение.
86
Приложения и функции
Използване на допълнителни опции
Чукнете лентата между прозорците на приложенията, за да достъпите допълнителни опции.
Добавете тази двойка
приложения в началния
екран.
Променете
разположението на
прозорците на
приложенията.
Затворете приложението.
Превключване на
избрания прозорец за
изскачащ изглед.
Регулиране на големината на прозореца
Плъзнете лентата между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените
размера на прозорците.
Когато плъзнете лентата между прозорците на приложенията към горната или долната част на
екрана, прозорецът ще бъде увеличен.
Минимизиране на изглед на разделен екран
Натиснете клавиша на началния екран, за да минимизирате изгледа на разделения екран. На
лентата за състоянието ще се появи иконата . Приложението в долния прозорец ще се затвори, а
приложението в горния прозорец ще остане активно в минимизиран изглед на разделения екран.
Минимизиран разделен екран
За да затворите минимизирания изглед на разделения екран чукнете
87
.
Приложения и функции
Добавете двойки приложения в началния екран.
Когато добавяте двойки приложения към Началния екран, можете да стартирате две приложения в
изгледа на разделен екран с едно чукване.
Докоснете лентата между прозорците на приложенията и след това докоснете
.
Текущата двойка приложения ще бъде добавена към началния екран.
Двойка прил.
88
Приложения и функции
Изскачащ изглед
1
Натиснете бутона „Наскоро използвани“, за да отворите списъка с наскоро използвани
приложения.
2
Плъзнете нагоре или надолу, натиснете и задръжте прозореца на приложението, и след това
го плъзнете до Пуснете тук за изглед на изскачащи прозорци.
Екранът с приложения ще се появи в изскачащ изглед.
Минимизирайте
прозореца.
Затворете
приложението.
Максимизирайте
прозореца.
Преместване на изскачащи прозорци
За да преместите изскачащ прозорец, чукнете лентата с инструменти на прозореца и го плъзнете
на ново място.
89
Приложения и функции
Samsung Members
Samsung Members предлага услуги за поддръжка на клиентите, като диагностика на проблеми
с устройството и позволява на потребителите да изпращат въпроси и доклади за грешки.
Можете също да споделяте информация с други хора в общността на потребителите на Galaxy
или да прегледате последните Galaxy новини и съвети. Samsung Members може да помогне за
разрешаването на всички проблеми, които може да възникнат, докато използвате устройството си.
Допълнителни опции
Изпращане на обратна връзка.
• Наличността на приложението и поддържаните функции може да се различават в
зависимост от региона или доставчика на услуги.
• За да изпратите обратна информация или да публикувате вашите коментари, трябва да
влезете във вашия Samsung акаунт. Вижте Samsung акаунт за повече информация.
90
Приложения и функции
Samsung Notes
Увод
Създаване на бележки чрез въвеждане на текст от клавиатурата или чрез писане или рисуване
върху екрана. Можете също да вмъквате изображения или гласови записи в бележките си.
Създаване на записки
1
2
Стартирайте приложението Samsung Notes и докоснете
.
Изберете метод на въвеждане от лентата с инструменти в горната част на екрана и напишете
бележка.
Въведете текст, използвайки
клавиатурата.
Вмъкване на изображения или
запис на глас.
Пишете или рисувайте с
писалките.
Рисувайте с четките.
3
Когато сте готови със съставянето на бележката, чукнете ЗАПИС.
91
Приложения и функции
Съставяне на бележки с писане
На екрана за писане на бележки, чукнете Писалка, за да пишете или рисувате с S Pen.
Отмени
Преправи
Изберете и редактирайте.
Гума
Панел за лесно писане
Перо
Промяна на настройките на писеца
Докато пишете или рисувате по екрана, чукнете
линията или цвета на писеца.
за да промените типа писец, дебелината на
Променете типа на перото.
Променете дебелината на
линиите.
Променете цвета на перото.
Изберете нов цвят с помощта на
избирателя за цвят.
92
Приложения и функции
Използване на гумичката
Когато искате да изтриете писаното в дадена бележка, чукнете
и изберете област за изтриване.
Също така можете да изберете област, докато сте натиснали и задържали бутона S Pen.
За да промените вида на гумата, чукнете
отново.
• Изтрив. с щрих: Изтрийте реда, който сте избрали.
• Изтриване на докосната зона: Изтрийте само избраната област. Можете да регулирате
големината на гумичката като плъзнете лентата за регулиране на големината.
• ИЗTP.BCИЧКИ: Изтриване на бележката.
Дори и с по-малка гумичка може все още да не успеете да изтриете точно желаната част.
Използване на панела за лесно писане
Можете да използвате панела за лесно писане, за да пишете по-лесно.
Когато пишете или чертаете по панела за лесно писане, написаното ще бъде автоматично
коригирано и въведено между редовете на входното поле.
От екрана за съставяне на бележки чукнете
формата на панела за лесно писане.
. Входното поле ще се увеличи и ще се покаже под
Панел за лесно писане
93
Приложения и функции
Редактиране на ръчно написани записки
Редактирайте ръчно написани бележки, използвайки различни опции за редактиране като
изрязване, преместване, преоразмеряване или трансформиране.
1
Ако на бележката има ръкопис, чукнете
.
За да промените формата на селекцията, чукнете
2
още веднъж.
Чукнете или очертайте линия около въведения текст, за да го изберете.
За да преместите въведения текст на друго място, изберете го и го плъзнете към ново място.
За да промените размера на селекцията, чукнете върху въведената информация и плъзнете
ъгъла на рамката, която се появява.
94
Приложения и функции
3
Редактиране на въведената информация, като се използват наличните опции.
• Отрежи: Изрежете въведеното съдържание. За да я поставите на друго място, докоснете и
задръжте мястото и след това докоснете Поставяне.
• Копиране: Копирайте въведеното съдържание. За да я поставите на друго място,
докоснете и задръжте мястото и след това докоснете Поставяне.
• Изтрий: Изтрийте въведеното.
• Извлич. текст: Извлечете текста от избраната област. За да поставите или копирате текста
към бележка, чукнете ПОСТАВЯНЕ В БЕЛЕЖКА или КОПИРАНЕ.
• Още → Придвижване напред: Изпрати въведената информация на преден фон.
• Още → Придвижване назад: Изпрати въведената информация на заден фон.
Рисуване с четките
На екрана за съставяне на бележки, чукнете Четка, за да рисувате с различни четки.
Когато приключите, чукнете ГОТОВО за да поставите картина в бележката.
Можете да публикувате рисунката си в PENUP, за да я споделите с другите.
Поставете картината в
бележката.
Променете цвета на четката.
Изберете нов цвят с помощта на
избирателя за цвят.
Отмени
Преправи
Гума
Публикуване на картината в
PENUP.
95
Приложения и функции
Поставяне на изображения в бележка
В екрана за съставяне на бележки, чукнете → Изображ. Чукнете КАМЕРА →
за да направите
снимка, или чукнете ГАЛЕРИЯ или ДРУГИ, за да изберете изображение. Изображението ще бъде
вмъкнато в бележката.
Поставяне на запис на глас в бележка
На екрана за съставяне на бележки, чукнете → Глас, за да направите запис на глас. Чукнете
за да спете записа. Записът на глас ще бъде вмъкнат в бележката.
Закачане на бележка на началния екран
Закачете бележка на началния екран, за бърз преглед ли отваряне и редактиране.
1
2
Стартиране на прил. Samsung Notes.
Изберете запис и чукнете → Закачане към началния екран.
Бележката ще бъде автоматично добавена към началния екран.
На началния екран чукнете и задръжте бележка, за да я преместите или промените размера й. За
→ ПРОМЯНА НА БЕЛЕЖКА.
да смените бележката с друга, чукнете
Изтриване на бележки
1
2
Стартиране на прил. Samsung Notes.
Чукнете и задръжте бележка за изтриване.
За изтриване на няколко бележки, отметнете повече бележки за изтриване.
3
Чукнете
.
96
,
Приложения и функции
PENUP
Увод
PENUP е услуга на социална мрежа за споделяне на творби, изготвени с S Pen. Публикувайте вашата
творба, разглеждайте творбите на другите и получете полезни съвети за рисуване.
Вашите дейности
Вашият профил
Вижте творбите по категория.
Публикувайте вашите творби.
Можете да влезете в PENUP с вашия Samsung акаунт или други SNS акаунти.
97
Приложения и функции
Публикуване на ваши произведения на изкуството
Публикуване на ваши творби създадени в Samsung Notes или други приложения за рисуване в
PENUP.
1
2
Отворете папката Samsung, стартирайте прил. PENUP и чукнете
.
За да публикувате творби от Галерия, чукнете От „Галерия“, изберете творбата си за
публикуване, след което чукнете ГОТОВО.
За да публикувате нова творба, чукнете Рисунка, нарисувайте творбата и след това чукнете
ГОТОВО → Записване и публикуване.
За да публикувате нова творба, чукнете Чернови, завършете творбата и след това чукнете
ГОТОВО → Записване и публикуване.
3
Въведете заглавие, описание и хаштаг.
Добавяне на вашата творба към
публикация.
Въведете заглавие.
Добавете хаштаг.
Въведете описание.
4
Изберете къде да публикувате
творбата.
Изберете категория.
Споделяне на творбата с
останалите ваши SNS акаунти.
Позволете външно търсене.
Чукнете ПУБЛИК.
Публикуване на произведение от други приложения
За да публикувате ваши творби от Галерия или други приложения за рисуване, изберете творба от
дадено приложение и чукнете → PENUP.
98
Приложения и функции
Разглеждане на произведения на изкуството
Можете да видите и творби на други хора, да правите коментари и дори да ги отбелязвате като
любими. Можете също да изтеглите творба или да я зададете като тапет.
Отворете папка Samsung, стартирайте приложението PENUP, след което изберете публикация,
която искате да видите.
Задаване на творбата като
любима.
Преглед на потребителите,
които харесват творбата.
Преглед на коментари и
добавяне на коментар.
Повторно публикуване на
творбата. Можете също да
прегледате потребителите,
които повторно са публикували
творбата.
За да изтеглите творба, докоснете → Изтегляне. Изтеглените творби ще бъдат запазени
в Галерия. Можете да изтеглите само произведения на изкуството, които са позволени от
притежателите.
99
Приложения и функции
Оцветяване на изображения
Като използвате различни цветове, можете да създадете собствена творба.
1
2
3
Отворете папката Samsung, стартирайте прил. PENUP и чукнете ОЦВЕТЯВАНЕ.
Изберете изображение.
Чукнете ЗАПОЧВАНЕ НА ОЦВЕТЯВАНЕ.
Започнете оцветяване.
4
Когато сте готови, чукнете ГОТОВО.
100
Приложения и функции
ЖИВИ РИСУНКИ
Рисувайте, докато гледате видеоклипа с живите рисунки, което показва процеса на изпълнение на
изображение. Можете лесно да нарисувате хубаво изображение.
1
2
3
4
Отворете папката Samsung, стартирайте прил. PENUP и чукнете ЖИВИ РИСУНКИ.
Изберете изображение.
Чукнете УЧЕНЕ НА РИСУВАНЕ.
За да рисувате върху изображението, докоснете
на видеоклипа.
, за да спрете в пауза възпроизвеждането
Можете да промените скоростта на възпроизвеждане, като докоснете
5
Когато сте готови чукнете
.
.
Оригиналното изображение ще е скрито, а вие можете да видите изображението, което сте
нарисували.
101
Приложения и функции
Рисуване по снимки
Рисувайте изображения по вашите снимки и ги пазете като ваши собствени творби. Изберете
снимка от Галерия или вземете снимка и рисувайте върху снимката. След като свършите с
рисуването, можете да видите изображението, което сте нарисували чрез скриване на снимката.
1
2
3
Отворете папка Samsung и стартирайте прил. PENUP.
Докоснете
→ Рисунка →
.
Чукнете Направи снимка, направете снимка, след което чукнете OK.
Или чукнете Избор от Галерия и изберете една снимка.
4
Изберете областта, където ще рисувате, нагласете нивото на прозрачност, след което чукнете
ЗАПАЗИ.
Избраната област ще бъде добавена като фон.
5
6
Рисувайте по снимката.
Когато сте готови чукнете
.
Снимката ще е скрита, а вие можете да видите изображението, което сте нарисували.
102
Приложения и функции
Календар
Увод
Управлявайте графика си като въведете предстоящи събития или задачи във вашия план.
Създаване на събития
1
Стартирайте прил. Календар и чукнете
или чукнете два пъти върху дата.
Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете
2
Въведете данни за събитие.
Задайте продължителността.
Изберете стикер, който ще се
показва заедно със събитието.
Въведете заглавие.
Смяна на цвета на събитието.
Изберете календар, в който да
запазите събитието.
Задайте аларма.
Въведете местоположението.
Прикрепете карта.
Добавете бележка.
Добавете повече данни.
3
.
Чукнете ЗАПИС, за да запазите събитието.
103
Приложения и функции
Създаване на задачи
1
2
3
Стартирайте прил. Календар и чукнете ПРЕГЛЕД → Задачи.
Чукнете
и въведете информацията за задачата.
Чукнете ЗАПИС, за да запазите задачата.
Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти
1
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти, след което изберете
акаунта, с който ще се синхронизира.
2
Чукнете Синхронизиране на акаунт и чукнете превключвателя Синхронизиране на
Календар, за да го активирате.
За Samsung акаунт чукнете → Настройки за синхрониз. и чукнете превключвател Календар,
за да го активирате.
За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, стартирайте Календар и чукнете →
Управление на календари → Добавяне на акаунт. След това изберете акаунт, с който да
синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт до името му ще се покаже синьо кръгче.
104
Приложения и функции
Samsung Flow
Увод
Samsung Flow ви позволява лесно да свързвате таблета към смартфона си и да ги използвате
удобно, като например за проверка на известия или споделяне на съдържание.
Samsung Flow трябва да е инсталирано и на двете устройства, които желаете да свържете. Ако
Samsung Flow не е инсталирано, изтеглете го от Galaxy Apps или Google Play Магазин.
• Тази функция е налична само на някои устройства Samsung с Android.
• За да използвате тази функция, трябва да активирате Bluetooth функцията на таблета и
на смартфона си.
Свързване на Вашия таблет и смартфон
1
2
На смартфона си стартирайте Samsung Flow.
На таблета си отворете папката Samsung и стартирайте приложението Samsung Flow.
Ако използвате тази функция за първи път, чукнете СТАРТ.
3
4
5
6
Чукнете СКАН. ЗА УСТРОЙСТВА.
Изберете смартфона си от списъка с открити устройства.
Приемете заявката за свързване и на двете устройства.
Потвърдете ключа за достъп и на двете устройства.
Устройствата ще се свържат.
Ако вашият смартфон поддържа функция за разпознаване на пръстов отпечатък, задайте
Samsung Pass на смартфона за свързване на устройствата още по-лесно и сигурно чрез
вашия пръстов отпечатък.
105
Приложения и функции
Споделяне на мобилната връзка за данни
Споделете мобилната връзка за данни на смартфона с таблета си, като използвате мобилна точка
за достъп, ако на таблета нямате налична интернет връзка.
1
2
На таблета си отворете папката Samsung и стартирайте приложението Samsung Flow.
Чукнете → Свърз. с Моб. точка дост.
Можете да осъществявате достъп до интернет от таблета, като използвате мобилната връзка
за данни на смартфона си.
• Вашият смартфон трябва да поддържа функцията за мобилна точка за достъп.
• Може да ви бъдат начислени допълнителни такси на смартфона, когато използвате тази
функция.
Проверка на известия на таблета
Когато получавате нови известия на смартфона, проверявайте ги в изскачащ прозорец на таблета.
Споделяне на съдържание
Можете да споделяте съдържанието на смартфона с таблета си.
Моите файлове
Отваряйте и управлявайте различни файлове, запазени в устройството или на други места, като
услуги за облачно съхранение.
Отворете папката на Samsung и стартирайте прил. Моите файлове.
Преглед на файловете, които се съхраняват във всяко място за съхранение. Можете също да
видите файловете в устройството или на карта с памет по категория.
За да освободите памет на устройството, натиснете → Получаване на още място.
За да търсите файлове или папки, чукнете в полето за търсене и въведете ключова дума. Или
чукнете и изговорете ключова дума.
106
Приложения и функции
Часовник
Увод
Задайте аларми, проверете текущото време в различни градове по света, насрочете събитие или
задайте определена продължителност.
АЛАРМА
Стартирайте прил. Часовник и чукнете АЛАРМА.
Настройка на аларми
Чукнете
в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се повтаря
алармата, задайте различни опции и чукнете ЗАПАЗИ.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на час на аларма, чукнете полето за въвеждане на час.
За да активирате или деактивирате аларми, чукнете превключвателя до алармата в списъка с
аларми.
Спиране на аларми
Чукнете ОТХВЪРЛЯНЕ, за да спрете аларма. Ако предварително сте включили опцията дрямка,
чукнете ДРЯМКА, за да повторите алармата след определено време.
Изтриване на аларми
Чукнете и задръжте алармата, която искате да изтриете и натиснете ИЗТРИВАНЕ.
107
Приложения и функции
СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК
Стартирайте прил. Часовник и чукнете СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК.
Създаване на часовници
Чукнете
, въведете име на град или изберете град от глобуса и чукнете ДОБАВИ.
Изтриване на часовници
Чукнете и задръжте часовника, отметнете часовниците които искате да изтриете и натиснете
ИЗТРИВАНЕ.
ХРОНОМЕТЪР
1
2
Стартирайте прил. Часовник и чукнете ХРОНОМЕТЪР.
Чукнете СТАРТ, за да засечете време.
За да запишете продължителност на обиколка, докато засичате събитие, чукнете ОБИК.
3
Чукнете СПРИ, за да спрете да броенето.
За да рестартирате засичането, чукнете ПОДНОВЯВ.
За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете НУЛИРАНЕ.
108
Приложения и функции
ТАЙМЕР
1
2
Стартирайте прил. Часовник и чукнете ТАЙМЕР.
Настройте продължителност и чукнете СТАРТ.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на продължителността, чукнете полето за
въвеждане на продължителност.
3
Чукнете ОТХВЪРЛЯНЕ, когато се включи таймерът.
Калкулатор
Извършете прости или сложни изчисления.
Стартиране на прил. Калкулатор.
Можете да видите хронология на изчисленията в горната част на екрана.
За да изчистите хронологията, чукнете ИЗТРИВАНЕ ХРОНОЛОГИЯ.
За да използвате инструмента за преобразуване на мерни единици, натиснете
. Можете да
преобразувате различни стойности, като например площ, дължина, или температура, в други
единици.
109
Приложения и функции
Bixby Home
От екран Bixby Home в зависимост от времето или местоположението можете да преглеждате
препоръчани услуги и информация, която Bixby предоставя чрез анализиране на вашите модели
на използване и на вашите рутинни дейности.
• За да разгледате повече съдържание, се свържете към Wi-Fi или мобилна мрежа.
• За пълното използване на тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя
Samsung акаунт.
Отваряне на Bixby Home
1
На началния екран плъзнете надясно.
Ще се появи екран Bixby Home.
Когато стартирате тази функция за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да извършите настройките.
2
Плъзнете нагоре или надолу, за да видите препоръчаното съдържание.
Идете до допълнителни опции.
Предстоящо напомняне
Препоръчано съдържание
3
За да затворите Bixby Home, плъзнете наляво на екрана или чукнете клавиша Назад.
110
Приложения и функции
Използване на препоръчано съдържание в Bixby Home
Когато отворите Bixby Home, можете да прегледате съдържанието, което често се актуализира в
картите. Плъзнете нагоре или надолу, за да прегледате картите.
Например сутринта по пътя към офиса можете да прегледате дневния си график и да пуснете
любимите си песни от екрана на Bixby Home. Вечерта можете да прегледате алармите, да
проверите дейностите си и да прегледате емисиите на приятелите си.
Съдържанието и реда на картите се актуализира автоматично на специфичен интервал. За
ръчно актуализиране на карти, плъзнете надолу по екрана.
Редактиране на списък с карти
• За да закачите карта в началото на екран Bixby Home, чукнете → Закачване най-горе. За да
откачите карта, чукнете → Откачване.
• За скриване на карта от списъка, чукнете → Скриване засега. Или плъзнете картата надясно.
• За спиране на показване на карта, чукнете → Да не се показва повече.
Избор на приложения за показване като карти
Добавяне или изтриване на прил. за показване като карти на екрана на Bixby Home.
Върху Началния екран на Bixby, чукнете → Настройки → Карти и чукнете превключвателите до
елементите, за да ги добавите или изтриете.
Ако дадено прил. не е инсталирано на устройството, трябва да го инсталирате, за да
го използвате. На началния екран Bixby чукнете → Настройки → Карти и след това
изтеглете приложение.
Персонализиране на настройките на Bixby Home
На началния екран Bixby чукнете → Настройки.
• Samsung account: Преглед на информацията за Samsung акаунта ви.
• Карти: Изберете приложенията, които да се показват като карти на екрана Bixby Home.
• Уведомления: Настройте, за да получавате известия относно карти Bixby Home.
• Поверителност: Направете настройки, за да използвате интерактивните и персонализирани
услуги на Bixby и да подобрите работата си.
• За Bixby Home: Прегледайте версията на Bixby и правната информация.
111
Приложения и функции
Reminder
Можете да създавате напомняния, за да насрочите важни за изпълнение задачи или за да
преглеждате съдържание към по-късна дата. Ще получите известия в посоченото време или място
за всяко напомняне.
• За да получавате по-точни уведомления се свържете към Wi-Fi или мобилна мрежа.
• За пълното използване на тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя
Samsung акаунт.
• За да използвате напомняния за местоположение, GPS функцията трябва да е
активирана.
Стартиране на Напомняне
Можете да стартирате Напомняне от Bixby Home.
1
На началния екран плъзнете надясно.
Ще се появи екран Bixby Home.
2
Чукнете ВЪВЕДЕНИЕ върху карта ПРЕДСТОЯЩИ НАПОМНЯНИЯ.
Ще се появи началната страница на приложение Reminder.
Добавете иконата
на приложението в
началния екран.
112
Приложения и функции
3
Чукнете СТАРТИР.
Ако има отметка на опцията Добавяне на Reminder на началния екран, можете да стартирате
прил. Reminder ( ) от началния екран.
Създаване на напомняне
Можете да създавате напомняния по различни начини. Напомнянето ще ви сигнализира ако
създадете напомняне със зададени определен час или местоположение. Можете също така
да запазвате различно съдържание, като единична бележка или адрес на уеб страница и да ги
преглеждате по-късно.
Например, създайте напомняне, което да ви сигнализира "Да полея цветята, когато се върна у
дома".
1
2
3
Стартиране на прил. Reminder.
Чукнете Писане на напомняне и въведете "Да полея цветята".
Чукнете Задаване на условия → Избор на място и настройте местоположението да е "у
дома".
4
Чукнете КОГАТО ПРИСТИГНА В → ГОТОВО.
5
Чукнете ЗАПИС, за да запазите напомнянето.
Когато си пристигнете у дома ще се появи уведомлението "Да полея цветята".
113
Приложения и функции
Проверка на известия за напомняния
В определеното време или местоположение ще се появи изскачащ прозорец за известяване.
Чукнете ЗАВЪРШ. или ДРЯМКА.
Преглед на списъка с напомняния
Стартирайте прил. Reminder, за да прегледате списъка с напомняния. За преглед на подробностите
на напомняне, изберете напомняне.
Редактиране на детайли към напомняне
Добавяне или редактиране на детайли към напомняне, като честота, дата и час или
местоположение.
1
От списъка с напомняния, изберете напомняне за редактиране и чукнете РЕДАКТИРАНЕ. Или
плъзнете напомнянето надясно и чукнете Редактиране.
2
Редактирайте условията и чукнете ЗАПИС.
Информация за напомняне
Контролен списък
Условия на напомняне
Интервал на повторение
Добавете изображение.
114
Приложения и функции
Завършване на напомняния
Маркирайте напомняния, за които не искате да ви се напомня като изпълнени.
От списъка с напомняния, изберете напомняне и чукнете ЗАВЪРШ. Или плъзнете напомнянето
наляво.
Възстановяване на напомняния
Възстановяване на напомняния, които са били изпълнени.
1
2
От списъка с напомняния чукнете → Завършени → РЕДАКТИРАНЕ.
Отметнете елементите, които искате да възстановите и чукнете ВЪЗСТАН.
Напомнянията ще бъдат добавени към списъка с напомняния и ще ви бъде напомнено в
определеното време.
Изтриване на напомняния
За изтриване на напомняне, плъзнете напомнянето надясно и чукнете Изтрив. За изтриване на
множество напомняния, чукнете и задръжте напомняне, отметнете напомнянията за изтриване и
чукнете ИЗТРИВ.
115
Приложения и функции
SmartThings
Увод
Лесно и бързо свързване към устройства в близост, например Bluetooth слушалки или други
смартфони. Можете също така да контролирате и управлявате телевизори, домашни уреди и
продукти в Интернет на нещата (IoT) чрез своя таблет.
• Свързване с близкостоящи устройства: Свържете се лесно и бързо с устройства в близост,
например Bluetooth слушалки или портативни устройства.
• Регистрация и управление на домашни уреди, телевизори, както и на продукти
на Интернет на нещата (IoT): Регистрирайте умни хладилници, перални, климатици,
пречистватели на въздух, телевизори и продукти в Интернет на нещата (IoT) на таблета и
преглеждайте състоянието им или ги управлявайте от екрана на таблета.
• Получаване на известия: Получавайте известия от свързани устройства на таблета.
Например, когато е свършило прането, можете да получите известие на таблета.
Стартирайте прил. SmartThings. Ще се появи таблото.
Идете до допълнителни опции.
Съвети за SmartThings
Търсене на и регистриране на
устройства в близост.
Поддържани устройства
Вижте таблото.
Управление на автоматизации.
Управление на местоположения
и устройства.
116
Приложения и функции
• За да използвате SmartThings, вашият таблет и други устройства трябва да бъдат
свързани с Wi-Fi или мобилна мрежа.
• За пълното използване на SmartThings трябва да се регистрирате и да влезете в своя
Samsung акаунт.
• Устройствата, които можете да свържете, може да се различават в зависимост от
региона или доставчика на услуги. За да видите списък на устройствата с възможност
за свързване, стартирайте приложението SmartThings и чукнете ПОДДЪРЖАНИ
УСТРОЙСТВА.
• Наличните функции може да се различават в зависимост от свързаното устройство.
• Собствените грешки или дефекти на свързаните устройства не се покриват от
гаранцията на Samsung. Когато в свързаните устройства се появят грешки или дефекти,
трябва да се свържете с производителя на устройството.
Свързване с устройства в близост
Лесно и бързо свързване към устройства в близост, например Bluetooth слушалки.
Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните
устройства или споделеното съдържание.
1
2
3
Стартирайте прил. SmartThings.
На таблото, чукнете Добавяне на устройство.
Изберете устройство от списъка и се свържете с него като следвате инструкциите на екрана.
Използване на домакински уреди, телевизори и продукти на
Интернет на нещата (IoT)
Преглеждайте състоянието на вашите умни домакински уреди, телевизори и продукти в Интернет
на нещата (IoT) от екрана на таблета. Можете да групирате устройства по местоположение и да
добавяте правила за управление на устройствата лесно и удобно.
Свързване на устройства
1
2
Стартирайте прил. SmartThings.
На таблото, чукнете Добавяне на устройство.
117
Приложения и функции
3
Изберете устройство от списъка.
под РЪЧНО ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВО и
Ако няма устройство в списъка, докоснете
изберете тип на устройство. Или, чукнете Търси и въведете името на устройството или модела.
4
Следвайте инструкциите на екрана за регистриране на устройства.
Преглед и управление на свързани устройства
Можете да видите и управлявате устройствата. Например, можете да проверите съдържанието на
вашия хладилник или да регулирате силата на звука на вашия телевизор.
1
Стартирайте приложението SmartThings и чукнете Устройства.
Ще се появи списъкът със свързаните устройства.
2
Преглед на статуса на устройство от списъка.
За управление на устройства, изберете устройство. След като бъде изтеглен контролерът на
устройството, доставен с избраното устройство, можете да управлявате устройството.
Добавяне на устройства и сцени по местоположение
Добавяне на устройства по местоположение, преглед на списъка с устройства в едно и също
населено място и управление. Можете също така да добавите пейзаж към място, за управление на
няколко устройства едновременно.
Добавяне на местоположения
1
Стартирайте приложението SmartThings и чукнете Устройства → ВСИЧКИ УСТРОЙСТВА →
Добавяне местоположение.
2
Въведете име на местоположение.
За задаване на местоположение, чукнете Географско местоположение, за да изберете
местоположение на картата и чукнете ГОТОВО.
3
Чукнете ЗАПИС.
Вашето местоположение ще бъде добавено.
За да добавите устройства към мястото чукнете ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВО и следвайте
инструкциите на екрана, за да регистрирате устройства.
Устройствата ще бъдат добавени към местоположението.
118
Приложения и функции
Добавяне на пейзажи
Добавяне на сцена и регистриране на устройства към нея за управление на няколко устройства по
едно и също време с чукване на бутон или с гласова команда.
Стартирайте прил. SmartThings, изберете място, чукнете → Добавяне на сцена и след това
задайте опции за пейзажа. Можете да зададете име на пейзажа, икона и устройства.
Добавяне на автоматизации
Можете да задавате автоматизации за автоматично изпълнение на действия, в зависимост от
предварително зададено време или състояние на устройствата.
Например, добавете автоматизация, която автоматично да включва радиото всеки ден в 7:00 ч.
1
Стартирайте приложението SmartThings и чукнете Автоматиз. → ДОБАВЯНЕ НА
АВТОМАТИЗАЦИЯ.
2
3
4
Изберете условията, когато искате да активирате автоматизация.
Изберете опция и чукнете НАПРЕД.
Чукнете ДОБАВЯНЕ до След това и задайте какви действия ще се изпълняват.
За получаване на уведомление, докато се изпълнява автоматизация, чукнете Уведомяване на
членове, въведете съобщение и чукнете ГОТОВО.
5
Когато сте готови чукнете ЗАПИС.
Получаване на известия
Можете да получавате известия от свързани устройства на таблета. Например, когато е свършило
прането, можете да получите известие на таблета.
За да зададете устройства за получаване на уведомления, стартирайте прил. SmartThings, чукнете
→ Настройки → Уведомления → ПОЗВОЛЯВАНЕ УВЕДОМЛЕНИЯ, след което докоснете
превключвателите до устройствата, които желаете.
119
Приложения и функции
Споделяне на съдържание
Споделяйте съдържание, като използвате различни опции за споделяне. Следните действия са
пример за споделяне на изображения.
Може да бъдете таксувани допълнително, когато споделяте файлове чрез мобилната
мрежа.
1
2
Стартирайте прил. Галерия и изберете изображение.
Чукнете
и изберете метод за споделяне, като съобщение и имейл.
Когато имате история на комуникация или споделяне, хората, с които сте контактували
ще се появят на панела с опции за споделяне. За директно споделяне на съдържание с
тях чрез съответното приложение, изберете иконата на контакта. Ако тази функция не
е активирана, стартирайте прил. Настройки чукнете Разширени функции, и след това
чукнете превключвател Директно споделяне, за да го активирате.
120
Приложения и функции
Използване на допълнителни функции
• Споделяне връзка: Споделяне на големи файлове. Качване на файлове към сървъра за
съхранение на Samsung и споделянето им с други хора чрез уеб връзка или код. За да
използвате тази функция, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.
• Споделяне с устройство: Споделяйте съдържание с устройства в близост чрез Wi-Fi Direct
или Bluetooth или с устройства, които поддържат SmartThings. Можете също да преглеждате
показваното от устройството съдържание на голям екран, като свържете устройството с
телевизор или монитор, който поддържа функционалността Smart View.
Когато изображението бъде изпратено до устройствата на получателите, на техните устройства ще
се появи известие. Чукнете известието, за да видите или изтеглите изображението.
Google apps
Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои
приложения може да е необходим Google акаунт.
За да видите повече информация за приложенията, вижте помощното меню на всяко приложение.
Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
Chrome
Търсете информация и разглеждайте страници.
Gmail
Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.
Карти
Откривайте вашето местоположение на картата, търсете на картата и преглеждайте информация
за местоположения за различни места наоколо.
121
Приложения и функции
Play Музика
Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство. Можете да качите музикални
колекции, запазени на вашето устройство, в облака и да получите достъп до тях по-късно.
Play Филми и ТВ
Покупка или наем на видеоклипове, като филми и телевизионни програми, от Google Play
Магазин.
Диск
Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте
с други.
YouTube
Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.
Снимки
Търсете, управлявайте и редактирайте всички свои снимки и видеоклипове от различни източници
на едно място.
Google
Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.
Duo
Осъществете обикновено видео повикване.
122
Настройки
Увод
Персонализирайте настройките на устройството. Можете да направите вашето устройство поперсонализирано като конфигурирате различни опции на настройките.
Стартиране на прил. Настройки.
За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете
.
Връзки
Опции
Промяна на настройките за различните връзки, като например функция Wi-Fi и Bluetooth.
На екрана с настройки чукнете Връзки.
• Wi-Fi: Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до
Интернет или други мрежови устройства. Вижте Wi-Fi за повече информация.
• Bluetooth: Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други
устройства с Bluetooth. Вижте Bluetooth за повече информация.
• Видимост на таблета: Позволява на други устройства да намират вашето устройство за
споделяне на съдържание с него. Когато се активира тази функция, устройството ви ще бъде
видимо за други устройства, когато те търсят за налични устройства, използващи тяхната
опция за прехвърляне на файлове.
• Ползване на данни: Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките
за ограничаване на ползването. Настройте устройството автоматично да деактивира
мобилната връзка за данни, когато количеството на използваните от вас мобилни данни
достигне зададения лимит.
Можете също така да активирате защитната функция за данни, за да предотвратите
изпращането или получаването на данни от приложения, които се изпълняват във фонов
режим. Вижте Записване на данни за повече информация.
123
Настройки
• Самолетен режим: Настройка на устройството за деактивиране всички безжични функции на
вашето устройство. Можете да използвате само немрежови услуги.
Спазвайте предвидените от авиокомпанията норми и указанията на екипажа на
самолета. В случаите, в които е позволено устройството да се използва, винаги го
използвайте в режим "полет".
• NFC и плащане: Настройте устройството да позволява да четете NFC тагове (за комуникация
от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате
тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след
като изтеглите необходимите приложения. Вижте NFC и плащане за повече информация.
• Мобилна точка достъп и тетъринг: Използвайте устройството като mobile hotspot, за да
споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства ако мрежовата
връзка не е налична. Връзките могат да се осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth. Вижте
Мобилна точка достъп и тетъринг за повече информация.
• Мобилни мрежи: Конфигурирайте настройките си за мобилни мрежи.
• Място: Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
• Още настройки за свързване: Персонализирайте настройките за да контролирате други
функции. Вижте Още настройки за свързване за повече информация.
124
Настройки
Wi-Fi
Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет
или други мрежови устройства.
Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.
Свързване към Wi-Fi мрежа
1
2
На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.
Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар. Въведете паролата и чукнете
СВЪРЗВАНЕ.
• След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа
всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да се предотврати
автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и
чукнете ЗАБРАВЯНЕ.
• Ако не можете да се свържете правилно с Wi-Fi мрежа, рестартирайте Wi-Fi функцията
на вашето устройство или безжичния маршрутизатор.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.
1
2
На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Чукнете Wi-Fi Direct.
Изброяват се откритите устройства.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи функцията си Wi-Fi Direct.
3
Изберете устройство, с което да се свържете.
Устройствата ще се свържат, когато другото устройство приеме заявката за Wi-Fi Direct връзка.
125
Настройки
Изпращане и получаване на данни
Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните
действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.
1
2
3
Стартирайте прил. Галерия и изберете изображение.
Чукнете
→ Wi-Fi Direct и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
Приемете заявката за Wi-Fi Direct връзка на другото устройство.
Ако устройствата са вече свързани, изображението ще бъде изпратено до другото устройство
без процедурата за заявка за връзка.
Край на връзката на устройството
1
2
На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi.
Чукнете Wi-Fi Direct.
Устройството показва свързаните устройства в списъка.
3
Чукнете името на устройството, за да прекъснете връзката между устройствата.
126
Настройки
Bluetooth
Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth.
• Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване
на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
• Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на
които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има
препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
• Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG,
може да се окажат несъвместими с вашето.
• Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на
файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на
Bluetooth функцията.
Сдвояване с други Bluetooth устройства
1
На екрана с настройки чукнете Връзки → Bluetooth и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
Откритите устройства ще бъдат изброени.
2
Изберете устройство, с което да се сдвоите.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, настройте устройството да
влезе в режим на сдвояване чрез Bluetooth. Вижте ръководствата на потребителя на другите
устройства.
Вашето устройство е видимо задруги устройства докато екранът с настройки на Bluetooth
е отворен.
3
Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth връзката на вашето устройство, за да
потвърдите.
Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Bluetooth връзка.
127
Настройки
Изпращане и получаване на данни
Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни,
като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за
изпращане на изображение към друго устройство.
1
2
Стартирайте прил. Галерия и изберете изображение.
Чукнете
→ Bluetooth и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството,
без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи опцията си за видимост.
3
Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.
Раздвояване на Bluetooth устройства
1
На екрана с настройки чукнете Връзки → Bluetooth.
Устройството показва сдвоените устройства в списъка.
2
3
Чукнете
до името на устройството, за да го раздвоите.
Чукнете Отделяне.
128
Настройки
Записване на данни
Намалете използването на данни, като попречите на изпълняващи се във фонов режим
приложения да изпращат или получават данни.
От екрана с настройки чукнете Връзки → Ползване на данни → Записване на данни и чукнете
превключвателя, за да го активирате.
Когато защитната функция за данни се активира, иконата
ще се покаже на лентата за състояние.
Защитната функция за данни е
активирана
За да изберете приложения, които да използват данни без ограничение, чукнете Позв.
прил. при вкл. Зап. данни и изберете приложенията.
NFC и плащане
Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния),
които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за
да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите
необходимите приложения.
Устройството съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с устройството, за да
избегнете повреждане на NFC антената.
129
Настройки
Използване на NFC функцията
Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и
четене на продуктова информация от NFC тагове.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки и след това чукнете превключвател NFC и плащане, за
да го активирате.
2
Поставете областта на NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг.
Информацията от тага се появява на дисплея ви.
Уверете се че екранът на устройството е включен и не е заключен. В противен случай
устройството няма да чете NFC тагове или да получава данни.
Плащане с функцията NFC
Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате
за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите повече информация за
услугата, свържете се с мобилния си оператор.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки и след това чукнете превключвател NFC и плащане, за
да го активирате.
2
Допрете областта на NFC антената на гърба на устройството ви към четец за NFC карти.
За да зададете приложението за плащане по подразбиране, отворете екрана с настройки и
чукнете Връзки → NFC и плащане → Чукване и плащане → ПЛАЩАНЕ, и след това изберете
приложение.
Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за
плащане.
130
Настройки
Изпращане на данни
Разрешете обмена на данни когато NFC антената на вашето устройство е допряна до NFC антената
на другото устройство.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки → NFC и плащане и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
2
3
Чукнете превключвателя Android Beam, за да го активирате.
4
Когато на екрана се появи Докоснете за изпращане с beam., чукнете екрана на устройството,
за да изпратите елемента.
Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето
устройство.
Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето
на файлове може да не се осъществи.
131
Настройки
Мобилна точка достъп и тетъринг
Използвайте устройството като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка
на устройството с други устройства ако мрежовата връзка не е налична. Връзките могат да се
осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth.
На екрана с настройки, чукнете Връзки → Мобилна точка достъп и тетъринг.
Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.
• Мобилна точка за достъп: Използвайте mobile hotspot, за да споделите мобилната мрежова
връзка на устройството с компютри или други устройства.
• Bluetooth привързване: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната
връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.
• Сдвояване през USB: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка
за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към
компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
Използване на mobile hotspot
Използвайте своето устройство като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на
устройството с други устройства.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки → Мобилна точка достъп и тетъринг → Мобилна
точка за достъп.
2
Чукнете превключвателя, за да го активирате.
На лентата за състоянието се появява иконата
вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.
. Другите устройства могат да намерят
За да зададете парола за мобилната точка за достъп, чукнете → Конфигуриране на
„Мобилна точка за достъп“ и изберете нивото на сигурност. След това въведете парола и
чукнете ЗАПАЗИ.
3
4
На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.
На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да
получите достъп до интернет.
132
Настройки
Още настройки за свързване
Персонализирайте настройките за да контролирате други функции.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване.
• Скан. устройства наблизо: Настройте устройството да сканира за устройства наоколо, с които
да се свърже.
• Отпечатване: Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на
устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да
разпечатате файлове. Вижте Отпечатване за повече информация.
• VPN: Настройте виртуални мрежи (VPN) на устройството си, за да се свържете към училищна
или фирмена частна мрежа.
• Ethernet: Когато включвате адаптер за Етернет, можете да използвате жична мрежа и да
конфигурирате настройките на мрежата.
Отпечатване
Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете
да свържете устройството с принтер чрез Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да отпечатате изображения или
документи.
Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
Добавяне на добавки за принтер
Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване → Отпечатване →
Добавяне на услуга.
2
3
4
Потърсете добавка за принтер в Google Play Магазин.
Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.
Изберете добавката за принтер и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството.
5
Изберете принтер за добавяне.
За да добавите принтери ръчно, чукнете → Добавяне на принтер.
133
Настройки
Отпечатване на съдържание
Докато преглеждате съдържание като изображения или документи, за достъп до списъка с опции,
→ Всички принтери..., и изберете принтер.
чукнете Отпечатване →
Методи за печат могат да бъдат различни в зависимост от типа на съдържанието.
Звуци и вибрация
Променете на настройките за различните звуци на устройството.
На екрана с настройки чукнете Звуци и вибрация.
• Режим на звука: Настройте устройството да използва звуков режим, режим на вибрация или
тих режим.
• Вибриране при звънене: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на
звънене при входящи повиквания.
• Изпол. кл. сила звук за мултим.: Настройте устройството да регулира силата на звука на
мултимедията, когато натиснете клавиша за сила на звука.
• Сила звук: Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове,
системни звуци и уведомления.
• Тон позвъняване: Сменете мелодията при повикване.
• Тип вибриране: Изберете схема на вибриране.
• Звуци за уведомления: Променете звука за известяване.
• Не безпокойте: Настройте устройството да заглушава звуците от входящи повиквания, звуци
от известия и медия, освен от позволените изключения.
• Звуци при докосване: Настройте устройството да издава звук, когато избирате приложение
или опция на сензорния екран.
• Звуци заключване екран: Настройте устройството да издава звук, когато заключвате или
отключвате сензорния екран.
• Звук при зареждане: Настройте устройството да издава звук при свързване със зарядно
устройство.
• Тонове клав. за набиране: Настройте устройството да издава звук, когато чукнете по бутоните
на клавиатурата.
• Звук на клавиатурата: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
• Ефекти и качество на звук: Конфигурирайте допълнителни звукови настройки.
• Отделен звук на приложение: Настройте устройството да възпроизвежда мултимедиен
звук от конкретно приложение през свързания Bluetooth високоговорител или слушалки
отделно от звука от други приложения. Например, можете да слушате приложението за
Навигация през високоговорителя на устройството си, докато слушате възпроизвеждане от
приложението Музика през Bluetooth високоговорителя на автомобила.
134
Настройки
Известия
Променете настройките за известяване за всяко приложение.
На екрана с настройки чукнете Известия.
За показване на символите на иконите чукнете превключвателя Значки на икони на приложения,
за да го активирате. За смяна на стила на символите чукнете Значки на икони на приложения.
С номер
Без номер
За да персонализирате настройките за известия за повече прил., чукнете ДОПЪЛНИТЕЛНИ и
изберете приложение.
Дисплей
Опции
Променете настройките на дисплея и началния екран.
На екрана с настройки чукнете Дисплей.
• Яркост: Регулирайте яркостта на дисплея.
• Автоматична яркост: Настройте устройството да пести енергия като регулирате автоматично
яркостта на дисплея.
• Филтър за синя светлина: Активиране на филтър синя светлина и промяна настройките на
филтъра. Вижте Филтър за синя светлина за повече информация.
• Мащабиране екран и шрифт: Промяна на настройката на мащабирането на екрана или
размер на шрифта и стила.
• Начален екран: Променете настройките на началния екран.
• Рамки на икони: Задайте дали да се извеждат полупрозрачни фонове за изпъкване на икони.
• Лента на състоянието: Персонализирайте настройките за показване на известия или
индикатори на лентата за състоянието.
135
Настройки
• Време на изчакване на екрана: Настройте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Блокиране на случайно докосване: Настройте устройството да възпрепятства включване на
екрана, когато детектира докосване докато е на тъмно място като джоб или чанта.
• Скрийнсейвър: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда. Вижте
Скрийнсейвър за повече информация.
Филтър за синя светлина
Намаляване на напрежението в очите, чрез ограничаване на количеството синя светлина,
излъчвана от екрана.
Докато гледате HDR видео от HDR-ексклузивни видео услуги, филтър синя светлина няма
да се прилага.
1
На екрана с настройки чукнете Дисплей → Филтър за синя светлина и чукнете
превключвателя Включване сега, за да го активирате.
2
3
Плъзнете лентата за настройка, за да регулирате филтър за непрозрачност.
За задаване на график за прилагане на филтър за синя светлина на екрана, чукнете
превключвателя Включване по график преминете за да го активирате и изберете опция.
• От залез до изгрев: Настройка на устройството да прилага филтър синя светлина през
нощта и да го изключва на сутринта на база на текущото ви местоположение.
• Персонализиран график: Настройка на определено време за прилагане на филтъра за
синя светлина.
136
Настройки
Скрийнсейвър
Можете да настроите да се показват изображения като скрийнсейвър, когато екранът се изключи
автоматично. Скрийнсейвърът ще се показва, когато устройството се зарежда.
1
На екрана с настройки чукнете Дисплей → Скрийнсейвър и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
2
Изберете опция.
Ако изберете Фото рамка или Google Снимки, ще се стартира слайдшоу с избраните
изображения. Ако изберете Фототаблица, избраните изображения ще се показват като малки
карти и ще се припокриват.
3
4
Чукнете
, за да изберете албуми за показване на изображения.
Когато сте готови, чукнете клавиша за назад.
За да визуализирате избраната опция, чукнете ПРЕГЛЕД.
Когато чукнете екрана, докато е показан скрийнсейвърът, екранът ще се включи.
Тапет
Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
На екрана с настройки чукнете Тапет.
137
Настройки
Разширени функции
Активирайте разширени функции и променяйте настройките, които ги контролират.
На екрана с настройки чукнете Разширени функции.
Прекаленото разклащане или удряне на устройството може да причини нежелано
въвеждане за някои функции, които използват сензори.
• S Pen: Промяна на настройките за използване на S Pen. Вижте Функции на S Pen за
допълнителна информация относно ВЪЗДУШНА КОМАНДА, Въздушен изглед и Бел. изкл.
екран.
• Дневно табло: Настройте устройството да показва слайдшоу с избраните изображения.
• Много прозорци: Изберете метод за стартиране на Множ. прозорец.
• Смарт заснемане: Настройте устройството да заснема текущия екран и областта на
превъртане и изрязвайте и споделяйте екранната снимка незабавно.
• Плъзнете с длан за заснемане: Настройте устройството да прави екранна снимка, когато
плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана. Можете да видите заснети снимки в
Галерия.
Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и
функции.
• Директно повикване: Настройте устройството да осъществява гласово повикване, като
вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за
съобщения или контакти.
• Умно известяване: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати
повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
Тази функция може да не работи, ако екранът е включен, или устройството не е върху
плоска повърхност.
• Лесно заглушаване: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми
чрез движения на дланта.
• Плъз. за повик. или изпр. съоб.: Настройте устройството да осъществява повикване или
да изпраща съобщение, когато плъзнете с пръст наляво или надясно върху контакт или
телефонен номер в прил. Телефон или Контакти.
• Директно споделяне: Задайте на устройството да показва хората, с които сте контактували на
панела с опции за споделяне, за да ви позволи директно да споделяте съдържание.
• Чувствителност на допир: Увеличете чувствителността на допир на екрана при ползване с
протектори за екрана.
138
Настройки
Поддръжка на устройството
Функцията поддръжка на устройството осигурява преглед на състоянието на батерията, мястото за
съхранение, паметта и системата за сигурност на вашето устройство. Можете също автоматично да
оптимизирате устройството с чукване с пръст.
Батерия
Защита на устройство
Устройство за съхранение на
данни
Памет
Използване на функцията за бърза оптимизация
На екрана с настройки изберете Поддръжка на устройството → ОПТИМИЗИРАНЕ СЕГА.
Функцията за бърза оптимизация подобрява производителността на устройството чрез следните
действия.
• Изчистване на памет.
• Изтриване на ненужни файлове и затваряне на приложения, действащи във фонов режим.
• Управление на прекомерен разход на батерията.
• Сканиране за сринати приложения и зловреден софтуер.
139
Настройки
Батерия
Проверете оставащия заряд на батерията и време за използване на устройството. При устройства
с ниски нива на батерията запазете енергията на батерията, като активирате функциите за пестене
на енергия.
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → Батерия.
• Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на
заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от
настройките на вашето устройство и работните условия.
• Не можете да получавате известия от някои приложения, използващи режим на пестене
на енергия.
Режим за пестене на енергия
• СРЕДНО: Активиране на режим на пестене на енергия, за да се удължи времето за използване
на батерията.
• МАКС.: При максимален режим на пестене на енергия, устройството намалява разхода
на батерията чрез прилагане на тъмна тема и ограничаване на наличните приложения и
функции. Мрежови връзки, с изключение на мобилната мрежа, ще бъдат деактивирани.
Управление на батерията
Можете да спестите енергията на батерията като спирате приложения, които работят във
фонов режим, да използват енергията на батерията, когато те самите не се използват. Отметнете
приложения от списъка с приложения и чукнете ПЕСТ. ЕН. Също, чукнете → Разширени
настройки, за да зададете опции за Следене на енергията на приложения.
140
Настройки
Устройство за съхранение на данни
Проверете състоянието на използваната и наличната памет.
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → Устройство за съхранение на
данни.
• Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет,
тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от
паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато актуализирате устройството.
• Можете да прегледате наличния капацитет на вътрешната памет в раздела
Спецификация за вашето устройство в уебсайта на Samsung.
Управление на паметта
За да изтриете остатъчни файлове, като например кеш паметта, чукнете ПОЧИСТ. СЕГА. За
да изтриете файлове или да деинсталирате приложения, които вече не използвате, изберете
категория от ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ. След това отметнете елементи, за да ги изберете, и чукнете
ИЗТРИВАНЕ или ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
Памет
На екрана с настройки, чукнете Поддръжка на устройството → Памет.
За да ускорите вашето устройство, като спрете работещите във фонов режим приложения,
маркирайте приложения от списъка с приложения, и чукнете ПОЧИСТ. СЕГА.
Защита на устройство
Проверете състоянието на защитата на устройството. Тази функция сканира вашето устройство за
злонамерен софтуер.
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → Защита на устройство →
СКАНИРАНЕ НА ТАБЛЕТА.
Приложения
Управлявайте приложенията на устройството и променяйте техните настройки. Можете да видите
информация за използването на приложенията, да промените техните настройки за известяване
или разрешение, или да деинсталирате или деактивирате ненужните приложения.
На екрана с настройки чукнете Приложения.
141
Настройки
Заключен екран
Опции
Промяна на настройките за заключения екран.
На екрана с настройки чукнете Заключен екран.
Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания метод на заключване
на екрана.
• Тип заключен екран: Променете метода на заключване на екрана.
• Smart Lock: Настройте устройството да се отключва, когато засече надеждни местоположения
или устройства. Вижте Smart Lock за повече информация.
• Настройки за защитено заключв.: Променете настройките на заключения режим за избрания
метод на заключване.
• Стил на часовника: Промяна на типа и цвета на часовника на заключения екран.
• Часовник за роуминг: Промяна на часовника, за да се показва местната и часовата зона у
дома на заключения екран, когато сте в роуминг.
• FaceWidgets: Променете настройките на елементите, показани на заключения екран.
• Информация за контакт: Настройване на устройството да показва информация за контакт,
например вашия имейл адрес, на заключения екран.
• Известия: Настройване дали да се показват или не известия на заключения екран и избор на
това кои известия да се показват.
• Пряк път на приложение: Изберете приложения да показват преките пътища към тях на
заключен екран.
• За заключения екран: Прегледайте версията на Заключен екран и правната информация.
142
Настройки
Smart Lock
Можете да настроите устройството да се отключва и да остане отключено, когато засече надеждни
локации или устройства.
Например ако сте задали дома си като надеждна локация, когато се приберете вкъщи,
устройството ще засече локацията и ще се отключи автоматично.
• Тази функция също така ще може да се използва и след като настроите метод за
заключване на екрана.
• Ако не използвате устройството си в продължение на четири часа или когато го
включите, ще трябва да отключите екрана чрез шаблона, PIN кода или паролата, които
сте задали.
1
2
3
На екрана с настройки чукнете Заключен екран → Smart Lock.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Изберете опция и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
Биометрия и защита
Опции
Променете настройките за сигурност на устройството.
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита.
Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания метод на заключване
на екрана.
• Разпознаване на лице: Настройка на устройството за отключване на екрана чрез
разпознаване на лицето ви. Вижте Разпознаване на лице за повече информация.
• Скенер за пръстови отпечатъци: Регистрирайте своите пръстови отпечатъци за отключване
на екрана. Вижте Разпознаване на пръстови отпечатъци за повече информация.
• Ефект на преход на екрана: Настройте устройството да показва ефект на преход, когато
отключите екрана с използване на вашите биометрични данни.
• Google Play Protect: Настройте устройството да проверява за зловредни прил. и поведение,
да предупреждава за потенциални вреди и да ги отстранява.
143
Настройки
• Намери моя телефон: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон.
Влезте в сайта „Намери моя телефон“ (findmymobile.samsung.com), за да проследите и
контролирате своето загубено или откраднато устройство.
Освен това можете да позволите на услуга за местоположение на Google да предоставя поточна информация за местоположението на вашето устройство.
• Актуализация на защитата: Вижте версията на системата за сигурност на вашето устройство
и проверете за обновявания.
• Инстал. неизвестни приложения: Настройте устройството да разрешава инсталирането на
приложения от неизвестни източници.
• Samsung Pass: Потвърждаване на самоличността ви лесно и сигурно чрез вашите
биометрични данни. Вижте Samsung Pass за повече информация.
• Защитена папка: Създаване на сигурна папка, за да защитите личното си съдържание и
приложения от други. Вижте Защитена папка за повече информация.
• Следене на разрешения на приложения: Настройте да получавате известия, когато
разрешенията, които сте дали, се използват от приложения, които не използвате. Можете
да управлявате настройките на всяко приложение и да преглеждате хронологията на
използваните от него разрешения.
• Защитено стартиране: Защитете вашето устройство, като го настроите да изисква код
за отключване на екрана при включване на устройството. Трябва да въведете кода за
отключване, за да стартирате устройството и да получавате съобщения и известия.
• Шифроване на SD картата: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.
Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка
е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове.
Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му
настройки.
• Други настройки за защита: Конфигурирайте допълнителни настройки за защита.
144
Настройки
Разпознаване на лице
Можете да настроите устройството да отключва екрана чрез разпознаване на лицето ви.
• Ако използвате лицето си като метод за заключване на екрана, лицето ви не може да се
използва за отключване на екрана за първи път след включване на устройството. За да
използвате устройството, трябва да отключите екрана с помощта на шаблон, PIN или
парола, които сте задали при регистриране на лицето ви. Внимавайте да не забравите
вашата фигура, PIN код или парола.
• Ако промените метода за заключване на екрана на Плъзгане или Няма, които не са
сигурни, всички ваши биометрични данни ще бъдат изтрити. Ако желаете да използвате
вашите биометрични данни в приложения или функции, трябва отново да регистрирате
биометричните си данни.
Предпазни мерки за използване на разпознаване на лице
Преди да използвате разпознаване на лицето за отключване на вашето устройство, имайте
предвид следните предпазни мерки.
• Вашето устройство може да бъде отключено от някого или от нещо, което изглежда като ваше
изображение.
• Разпознаването на лице е по-малко сигурно от шаблон, PIN или парола.
Съвети за по-добро разпознаване с лице
Вземете предвид следното, когато използвате разпознаване на лице:
• Съобразете условия като носене на очила, шапка, маска, брада или тежък грим, когато се
регистрирате.
• Уверете се, че сте на добре осветено място и че обектива на камерата е чист при
регистрирането.
• Уверете се, че образът ви не е замъглен за по-добри резултати при сравняването.
145
Настройки
Регистриране на лицето ви
За по-добра регистрация на лицето, направете регистрацията на закрито и далеч от пряка
слънчева светлина.
1
2
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Разпознаване на лице.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Ако не сте задали метод за заключване на екрана, създайте такъв.
3
4
Изберете дали носите очила или не и чукнете ПРОДЪЛЖАВАНЕ.
5
Позиционирайте лицето си вътре в рамката на екрана.
Дръжте устройството с екрана към вас и погледнете в екрана.
Камерата ще сканира лицето ви.
Когато се появи екран за заключване с лице, чукнете ВКЛЮЧВАНЕ, за да използвате своето
лице за отключване на екрана.
Ако отключване на екрана с лицето ви не работи правилно, чукнете Премахване на данни
за лице, за да премахнете регистрацията на лицето си и да се регистрирате отново.
146
Настройки
Изтриване на регистрирани данни за лице
Можете да изтриете регистрираните от вас данни за лице.
1
2
3
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Разпознаване на лице.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Чукнете Премахване на данни за лице.
След като регистрираното лице бъде изтрито, всички свързани с тях функции също ще бъдат
деактивирани.
Отключване на екрана с вашето лице
Можете да отключите екрана с вашето лице, вместо с помощта на модел, PIN или парола.
1
2
3
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Разпознаване на лице.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Чукнете превключвател Отключване с лице, за да го активирате.
Ако искате да намалите възможността за разпознаване на лица в снимки или
видеоклипове, чукнете превключвател По-бързо разпознаване, за да го деактивирате.
Това може да намали скоростта на разпознаване на лица.
4
На заключен екран, погледнете в екрана.
Когато лицето ви бъде разпознато, можете да отключите екрана, без да използвате
допълнителен метод за заключване на екрана. Ако лицето ви не бъде разпознато, използвайте
предварително зададения метод за заключване на екрана.
147
Настройки
Разпознаване на пръстови отпечатъци
За да може разпознаването на пръстови отпечатъци да работи, информацията за пръстовия ви
отпечатък трябва да бъде регистрирана и запазена във вашето устройство. След регистрацията
можете да настроите устройството да използва пръстовия ви отпечатък за следните функции:
• Samsung Pass (Проверка на Samsung акаунт и влизане в мрежата)
• Заключване на екрана
• Защитена папка
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• Разпознаването на пръстовите отпечатъци използва уникалните характеристики на
всеки пръстов отпечатък, за да подобри сигурността на устройството. Вероятността
сензорът за пръстови отпечатъци да обърка два различни пръстови отпечатъка е много
малка. Въпреки това, в редки случаи, където отделни пръстови отпечатъци са много
сходни, сензорът може да ги разпознае като идентични.
• Ако използвате пръстовите си отпечатъци като метод за заключване на екрана, вашите
пръстови отпечатъци не могат да се използват за отключване на екрана при включване
на устройството. За да използвате устройството, трябва да отключите екрана с
помощта на шаблон, PIN или парола, които сте задали при регистриране на пръстовите
отпечатъци. Внимавайте да не забравите вашата фигура, PIN код или парола.
• Ако вашите ириси не бъдат разпознати, отключете устройството с помощта на
фигурата, PIN или паролата, които сте въвели при регистрацията на ирисите, и след
това регистрирайте отново вашите ириси. Ако кода за отключване, PIN-а или паролата
са забравени, няма да можете да използвате устройството, ако не го занулите. Samsung
не носи отговорност за загуби на данни или неудобства, причинени от забравен код за
отключване.
• Ако промените метода за заключване на екрана на Плъзгане или Няма, които не са
сигурни, всички ваши биометрични данни ще бъдат изтрити. Ако желаете да използвате
вашите биометрични данни в приложения или функции, трябва отново да регистрирате
биометричните си данни.
148
Настройки
За по-добро разпознаване на пръстовите отпечатъци
Когато сканирате своите пръстови отпечатъци на устройството, имайте предвид следните условия,
които могат да засегнат ефективността на функцията:
• В основния клавиш има сензор за разпознаване на пръстови отпечатъци. Основният клавиш
не трябва да е надраскан или повреден от метални предмети като монети, ключове и
огърлици.
• Покриването на областта за разпознаване на пръстов отпечатък с предпазни филми, стикери
или други аксесоари може да намали скоростта на разпознаване на пръстовите отпечатъци.
Ако областта за разпознаване на пръстов отпечатък е първоначално покрита с предпазен
филм, премахнете го, преди да използвате сензора за разпознаване на пръстов отпечатък.
• Областта за разпознаване на пръстовия отпечатък и вашите пръсти трябва да са чисти и сухи.
• Устройството може да не разпознае отпечатъци с бръчки или белези.
• Устройството може да не разпознае пръстови отпечатъци от малки или тънки пръсти.
• Ако огънете пръста си или използвате върха на пръста си, устройството може да не разпознае
вашия пръстов отпечатък. Постарайте се да покриете основния клавиш изцяло с пръста си.
• За да подобрите пръстовото разпознаване, регистрирайте пръстовите отпечатъци на ръката,
която най-често използвате за извършване на действия с устройството.
• В суха среда в устройството може да се натрупа статично електричество. Избягвайте да
използвате тази функция в суха среда или преди да използвате функцията, разредете
статичното електричество, като докоснете метален предмет.
Регистриране на пръстови отпечатъци
1
2
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Скенер за пръстови отпечатъци.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Ако не сте задали метод за заключване на екрана, създайте такъв.
3
4
Поставете пръста си върху основния клавиш.
След като устройството разпознае вашия пръст, повдигнете пръста си и го поставете на
основния клавиш отново.
Повторете това действие, докато отпечатъкът бъде регистриран. Когато завършите с
регистрирането на пръстовите си отпечатъци, чукнете ГОТОВО.
Когато се появи изскачащ прозорец за заключване с пръстов отпечатък, чукнете ВКЛЮЧВАНЕ,
за да използвате своя пръстов отпечатък за отключване на екрана.
149
Настройки
Изтриване на пръстови отпечатъци
Можете да изтриете регистрирани пръстови отпечатъци.
1
2
3
4
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Скенер за пръстови отпечатъци.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Чукнете РЕДАКТ.
Отметнете пръстови отпечатъци, които желаете да изтриете, и чукнете ПРЕМАХВ.
Използване на Samsung Pass
Когато регистрирате вашите пръстови отпечатъци в Samsung Pass, можете да ги използвате за
лесно потвърждаване на вашата самоличност или за влизане в уебсайтове. Вижте Samsung Pass за
повече информация.
Отключване на екрана с пръстови отпечатъци
Можете да отключите екрана със своя пръстов отпечатък вместо да използвате шаблон, PIN или
парола.
1
2
3
4
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Скенер за пръстови отпечатъци.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Чукнете превключвателя Откл. с пръстов отпечатък, за да го активирате.
На заключения екран поставете пръста си върху основния клавиш и сканирайте своя пръстов
отпечатък.
150
Настройки
Samsung Pass
Samsung Pass ви позволява да влизате по-лесно и сигурно във вашия Samsung акаунт или в уеб
страници чрез вашите биометрични данни, като пръстови отпечатъци, вместо да въвеждате
данните си за вход.
Регистрирайте биометричните си данни в Samsung Pass и задайте влизане в поддържани уеб
страници с използване на данните чрез Samsung Pass.
• За да използвате тази функция, устройството трябва да е свързано към мобилна мрежа.
• За да използвате тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung
акаунт. За повече информация вижте Samsung акаунт.
• Функция за вход е налична само за уеб сайтове, които отваряте чрез приложението
Интернет. Някои уеб сайтове може да не поддържат тази функция.
Регистриране на Samsung Pass
Преди да използвате Samsung Pass, регистрирайте биометричните си данни в Samsung Pass.
1
2
3
4
На екрана с настройки, чукнете Биометрия и защита → Samsung Pass.
Прочетете инструкциите на екрана и чукнете ВЛИЗАНЕ.
Въведете ИД и парола за своя Samsung акаунт и чукнете ВЛИЗАНЕ.
Докоснете РЕГИСТР. ПРЪСТ. ОТП. и регистрирайте пръстовите си отпечатъци.
Вижте Разпознаване на пръстови отпечатъци за повече информация.
5
Сканирайте вашия пръстов отпечатък и докоснете НАПРЕД, за да завършите регистрацията в
Samsung Pass.
Ако опцията Добавяне на Samsung Pass към началния екран е отметната, в начален екран
ще се добави икона за Samsung Pass.
151
Настройки
Проверка на паролата за Samsung акаунт
Можете да използвате Samsung Pass, за да потвърдите паролата за профила си в Samsung акаунт.
Можете да използвате биометричните си данни, вместо да въвеждате парола, например при
закупуване на съдържание от Galaxy Apps.
1
2
3
На екрана с настройки, чукнете Биометрия и защита → Samsung Pass.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Докоснете → Настройки → Samsung account, а след това докоснете превключвателя
Използване с Samsung Pass, за да го активирате.
Използване на Samsung Pass за вход в уеб сайтове
Можете да използвате Samsung Pass за лесен вход в уеб сайтове, които поддържат автоматично
попълване на ИД и парола.
1
2
3
Отворете уеб сайта, в който искате да влезете.
Въведете потребителското си име и парола и чукнете бутона за влизате в уеб сайта.
Когато се появи изскачащ прозорец, който ви подканва да запазите информацията за вход,
поставете отметка на Влизане с пръстови отпечатъци чрез Samsung Pass и докоснете
ЗАПОМНИ.
Сега можете да използвате биометричните данни, който сте регистрирали в Samsung Pass,
когато влизате в уеб сайт.
Изтриване на вашите Samsung Pass данни
Можете да изтривате биометрични данни, информация за вход в уеб и данни на приложения,
регистрирани в Samsung Pass с Изтриване на данни. Вашето съгласие с правилата и условията и
личния ви Samsung акаунт ще останат активни.
1
2
3
4
На екрана с настройки, чукнете Биометрия и защита → Samsung Pass.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Докоснете → Настройки → Изтриване на данни → ИЗТРИВАНЕ.
Въведете паролата за своя Samsung акаунт и чукнете ПОТВЪРДИ.
Вашите Samsung Pass данни ще бъдат изтрити.
152
Настройки
Защитена папка
Защитената папка защитава вашето лично съдържание и приложения, като например снимки
и контакти, да не бъдат разглеждани от други лица. Можете да съхранявате вашето лично
съдържание и приложения защитени, дори когато устройството е отключено.
Защитената папка е отделно, сигурно място за съхранение. Данните в Защитената папка
не могат да се прехвърлят към други устройства чрез неодобрени методи за споделяне,
като например USB или Wi-Fi Direct. Опитът да се персонализира операционната система
или да се модифицира софтуер ще накара защитената папка да се заключва автоматично
и да стане недостъпна. Преди записване на данни в защитената папка, уверете се, че сте
направили резервно копие на данните на друго защитено място.
153
Настройки
Настройка на Защитена папка
1
Отворете папката на Samsung и стартирайте прил. Защитена папка.
Или, стартирайте прил. Настройки и чукнете Биометрия и защита → Защитена папка.
2
3
4
Чукнете СТАРТ.
Чукнете ВЛИЗАНЕ и влезте в своя Samsung акаунт.
Изберете метод за заключване, за използване от защитената папка и следвайте инструкциите
на екрана, за да завършите настройката.
За да промените името или цвета на иконата на Защитена папка, докоснете → Икона за
персонализиране.
• Когато стартирате прил. Защитена папка, трябва да отключите приложението, като
използвате предварително зададения метод на заключване.
• Ако забравите кода за отключване на Защитената папка, можете да го възстановите
с помощта на вашия Samsung акаунт. Чукнете бутона за нулиране в долната част на
заключения екран и въведете паролата за Samsung акаунта си.
Настройка за автоматично заключване на защитената папка
Настройте устройството да заключва автоматично защитената папка, когато не се използва.
1
Отворете папка Samsung, стартирайте прил. Защитена папка и след това изберете →
Настройки → Авто заключване на „Защитена папка“.
2
Изберете опция за заключване.
За ръчно заключване на вашата защитена папка, чукнете Заключване.
154
Настройки
Преместване на съдържание в Защитена папка
Местете съдържание като снимки и контакти в Защитената папка. Следните действия са пример за
преместване на изображение от място по подразбиране към защитена папка.
1
Отворете папка Samsung, стартирайте прил. Защитена папка и след това изберете Добавяне
на файлове.
2
Чукнете Изображения, маркирайте изображения, които да преместите и след това чукнете
ГОТОВО.
3
Чукнете ПРЕМЕСТВАНЕ.
Избраните елементи ще бъдат изтрити от оригиналната папка и преместени в Защитена папка.
За копиране на елементи, чукнете КОПИРАНЕ.
Методът за преместване може да се различава в зависимост от типа на съдържанието.
Преместване на съдържание от Защитена папка
Местете съдържание от Защитената папка към съответното приложението в място за съхранение
по подразбиране. Следните действия са пример за преместване на изображение от Защитена
папка към място за съхранение по подразбиране.
1
2
Отворете папка Samsung, стартирайте прил. Защитена папка и след това изберете Галерия.
Изберете елемент и чукнете → Преместване от Защитена папка.
Избраният елемент ще бъде преместен в Галерия в място за съхранение по подразбиране.
155
Настройки
Добавяне на приложения
Добавяне на приложение за използване в Защитена папка.
1
Отворете папка Samsung, стартирайте прил. Защитена папка и след това изберете Добав.
приложения.
2
Отметнете едно от инсталираните приложения на устройството и чукнете ДОБАВИ.
За инсталиране на прил. от Google Play Магазин или Galaxy Apps, чукнете ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ
PLAY STORE или ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ GALAXY APPS.
Премахване на приложения от Защитена папка
Чукнете Редактиране прилож., отметнете прил. И след това чукнете Деактивиране или
Деинсталиране.
Добавяне на акаунти
Добави Samsung и Google акаунти или други акаунти, за да се синхронизират с приложенията в
Защитената папка.
1
Отворете папка Samsung стартирайте прил. Защитена папка и след това изберете →
Настройки → Акаунти → Добавяне на акаунт.
2
3
Изберете услуга за акаунти.
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.
Скриване на Защитена папка
Можете да скриете прекия път до Защитена папка от екрана с приложения.
Отворете папка Samsung, стартирайте прил. Защитена папка, изберете → Настройки и след
това натиснете превключвател Показване на „Защитена папка“, за да я деактивирате.
Или, плъзнете лентата за състоянието надолу, за да отворите панела за известия. След това,
плъзнете надолу върху панела за известяване и чукнете Защитена папка, за деактивиране на
функцията.
156
Настройки
Архивиране и възстановяване на Защитена папка
Архивирайте съдържание и приложения в защитената папка на Samsung Cloud, като за целта
използвате своя Samsung акаунт и можете да ги възстановите по-късно.
Архивиране на данни
1
Отворете папката Samsung, стартирайте приложението Защитена папка и чукнете →
Настройки → Архив и възстановяване.
2
3
4
Чукнете Добавяне на акаунт и се регистрирайте и влезте в своя Samsung акаунт.
Чукнете Архивиране на данни на Защитена папка.
Отметнете елементите, които желаете да запазите и чукнете АРХИВИРАНЕ СЕГА.
Данните ще бъдат архивирани на Samsung Cloud.
Възстановяване на данни
1
Отворете папката Samsung, стартирайте приложението Защитена папка и чукнете →
Настройки → Архив и възстановяване.
2
3
Чукнете Възстановяване.
Изберете устройство и типовете данни, които искате да възстановите и чукнете
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЕГА.
Архивираните данни ще бъдат възстановени на устройството.
Деинсталиране на Защитена папка
Можете да деинсталирате Защитена папка, включително съдържанието и приложенията в нея.
Отворете папката Samsung, стартирайте приложението Защитена папка и след това чукнете →
Настройки → Още настройки → Деинсталиране.
За архивиране на съдържание преди деинсталиране на защитена папка, отметнете Преместване
на мултимедийни файлове от „Защитена папка“ и чукнете ДЕИНСТАЛИРАНЕ. За достъп до данни,
архивирани от Secure Folder, стартирайте приложението Моите файлове и чукнете Вътрешна
памет → Secure Folder.
Бележки запазени в Samsung Notes няма да бъдат архивирани.
157
Настройки
Облак и акаунти
Опции
Синхронизиране, архивиране или възстановяване на данни на устройството ви с помощта на
Samsung Cloud. Можете също така да регистрирате и да управлявате акаунти, като вашия Samsung
акаунт или Google акаунт, или да прехвърляте данни към или от други устройства чрез Smart
Switch.
На екрана с настройки, чукнете Облак и акаунти.
Редовно архивирайте данните си на сигурно място каквото е Samsung Cloud или на
компютър, така че да можете да ги възстановите ако бъдат повредени или изгубени
поради непредвидено възстановяване на фабричните настройки.
• Samsung Cloud: Управлявайте съдържанието, което искате да съхранявате сигурно в облака
на Samsung. Проверете състоянието на използване на вашия Samsung Cloud за съхранение,
и синхронизирайте, архивирайте и възстановете данните си. Вижте Samsung Cloud за повече
информация.
• Акаунти: Добавете вашите Samsung и Google акаунти или други акаунти за синхронизиране.
• Потребители: Задайте допълнителни потребителски акаунти за използване на устройството
от други потребители с персонализирани настройки като имейл акаунти, предпочитани тапети
и други. Вижте Потребители за повече информация.
• Архивир. и възстановяване: Предпазете своята лична информация, данни за приложения
и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате поверителна информация и да
получите достъп до нея по-късно. Трябва да влезете във вашия Google или Samsung акаунт, за
да архивирате или възстановите данни.
• Smart Switch: Стартирайте Smart Switch и прехвърлете данни от ваше предишно устройство.
Вижте Smart Switch за повече информация.
158
Настройки
Потребители
Задайте допълнителни потребителски акаунти за използване на устройството от други
потребители с персонализирани настройки като имейл акаунти, предпочитани тапети и други.
Налични са следните видове потребителски акаунти:
• Администратор: Акаунтът на администратор се създава само при първоначалните настройки
на устройството и не може да се създава повече от един. Този акаунт има пълен контрол над
устройството, включително управление на потребителските акаунти. Можете да добавяте или
изтривате потребителски акаунти само когато използвате този акаунт.
• Гост: Този акаунт позволява на гости да имат достъп до устройството. Информацията и
данните, използвани по време на гост сесия, се съхраняват временно. Всеки път, когато
използвате този акаунт, ще бъдете попитани дали да продължите предходната гост сесия, или
да я нулирате.
• Потребител: Този акаунт позволява на потребителите достъп до собствените им приложения
и съдържание и да персонализират настройки на устройството, които засягат всички акаунти.
Добавяне на потребители
1
2
На екрана с настройки, чукнете Облак и акаунти → Потребители.
Чукнете Добавяне на потребител → OK → HACTPOЙB. CEГA.
Устройството ще премине към нов потребителски акаунт и на дисплея ще се появи
заключения екран по подразбиране.
3
Отключете устройството и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на
акаунта.
159
Настройки
Промяна на потребители
Чукнете иконата на потребителския акаунт в горната част на заключения екран и изберете акаунт,
към който да преминете.
Заключване на екрана
Управление на потребители
Когато използвате акаунта Притежател, можете да изтривате акаунти или да променяте техните
настройки.
За да изтриете потребителски акаунт, докоснете
потребител.
до акаунта и след това докоснете Изтрий
За да промените настройките на акаунт, докоснете
до акаунта.
Google
Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.
На екрана с настройки чукнете Google.
160
Настройки
Достъпност
Конфигурирайте различни настройки, за да подобрите достъпността до устройството.
На екрана с настройки чукнете Достъпност.
• Зрение: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с
нарушено зрение.
• Слух: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с
нарушен слух.
• Подвижност и взаимодействие: Персонализирайте настройките, за да подобрите
достъпността за потребители с нарушени двигателни възможности.
• Синтез на реч: Променете настройките за използваните функции за текст-в-говор, когато Voice
Assistant е активиран, като езици, скорост и други.
• Заключване на посока: Сменете настройките за дирекционна комбинация за отключване на
екрана.
• Директен достъп: Настройте устройството да стартира избрани менюта за достъпност, когато
натиснете едновременно клавиша Вкл./Изкл. и клавиша за увеличаване на силата на звука или
бързо натиснете трикратно основния клавиш.
• Бърз клавиш за достъпност: Настройте устройството да активира гласовия помощник
или универсалния превключвател на Samsung, като натиснете и задържите едновременно
клавиша за увеличаване на силата на звука и клавиша за намаляване на силата на звука за
повече от 3 секунди.
• Напомняне за известие: Настройте устройството да ви предупреждава за известия, които не
сте проверили в интервала.
• Отговаряне и прекратяване на разговори: Променете метода за отговор и край на
повиквания.
• Режим на еднократно чукване: Настройте устройството да контролира входящите
повиквания или известия, като чуквате бутон вместо да го плъзгате.
• Архивиране на настройките за достъпност: Импортирате, експортирате или споделяте
текущите настройки за достъпност.
• УСЛУГИ: Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.
161
Настройки
Основно управление
Персонализирайте системните настройки на вашето устройство или нулирайте устройството.
На екрана с настройки чукнете Основно управление.
• Език и въвеждане: Изберете езици за устройството и променете настройките, като типове
клавиатури и гласово въвеждане. Някои опции може да не са налични в зависимост от
избрания език. Вижте Добавяне на езици на устройството за повече информация.
• Дата и час: Отидете до настройките и ги променете, за да контролирате как устройството да
показва часа и датата.
Ако батерията остане напълно разредена, часът и датата ще бъдат нулирани.
• Връзка с нас: Задайте въпроси или разгледайте често задаваните въпроси. Вижте Samsung
Members за повече информация.
• Отчет за диагностична информ.: Настройте устройството да изпраща автоматично
информацията за диагностика и използване на устройството към Samsung.
• Маркетингова информация: Определете дали да получавате маркетингова информация от
Samsung, като например специални оферти, предимства от членството и бюлетини.
• Нyлиране: Нулирайте настройките на устройството ви, или направете нулиране чрез
фабрични настройки. Можете да нулирате всичките си настройки и мрежови настройки.
Можете също да настроите устройството да се рестартира в предварително зададено време за
оптимизация на устройството.
Добавяне на езици на устройството
Можете да добавяте езици, които да използвате на устройството.
1
На екрана с настройки, чукнете Основно управление → Език и въвеждане → Език →
Добавяне на език.
За да прегледате всички езици, които могат да бъдат добавени, чукнете → Всички езици.
2
Изберете език за добавяне.
162
Настройки
3
За да настроите избрания език като език по подразбиране, чукнете ЗАДАВ. ПО ПОДР. За да
запазите текущите настройки за език, чукнете ЗАПАЗВ. ТЕКУЩ.
Избраният език ще бъде добавен към вашия списък с езици. Ако промените езика по
подразбиране, избраният език ще бъде добавен в началото на списъка.
За да промените езика по подразбиране от вашия списък с езици, плъзнете до езика и го
преместете в началото на списъка. След това чукнете ГОТОВО. Ако дадено приложение не
поддържа езика по подразбиране, ще се използва следващият език от списъка, който се поддържа.
Актуализация на софтуера
Надградете устройството до най-новия софтуер чрез услугата "фърмуер по въздуха" (FOTA).
Можете също да направите график за софтуерни ъпдейти.
На екрана с настройки чукнете Актуализация на софтуера.
Ако са пуснати спешни софтуерни актуализации за сигурност на вашето устройство и за
блокиране на нови видове заплахи за сигурността, те ще се инсталират автоматично, без
вашето съгласие.
• Ръчно изтегляне на актуализации: Проверете и инсталирайте ръчно актуализации.
• Авто изтегляне на актуализации: Настройте устройството да изтегля автоматично
актуализации при свързване към Wi-Fi мрежа.
• Планирани софтуерни актуализ.: Настройте устройството да инсталира актуализации в
определено време.
• Информ. последна актуализация: Вижте информацията за последното обновяване на
софтуера.
Информация за актуализация на защитата
Актуализации на защитата се предоставят за засилване на сигурността на устройството и за
защита на личната ви информация. За актуализации на защитата за вашия модел, посетете
security.samsungmobile.com.
Уебсайтът поддържа само някои езици.
163
Настройки
Ръководство на потребителя
Прегледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и
приложенията или как да конфигурирате важни настройки.
На екрана с настройки чукнете Ръководство на потребителя.
За таблета
Достъп до информация за вашето устройство.
На екрана с настройки чукнете За таблета.
За промяна на името на вашето устройство чукнете РЕДАКТ.
• Състояние: Преглед на разнообразна информация за устройството, например състоянието на
SIM картата, Wi-Fi MAC адреса и серийния номер.
• Правна информация: Преглед на правната информация, свързана с устройството, като
например информация за безопасността и лиценза за отворен код.
• Информация за софтуера: Преглед на информацията за софтуера на устройството, като
версията на операционната му система и версията на фърмуера.
• Информация за батерията: Преглед на състоянието на батерията на устройството и
информация.
164
Приложение
Разрешаване на проблеми
Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения.
Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.
Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви
подканва да въведете един от следните кодове:
• Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете
паролата, която сте настроили.
• ПИН: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на
PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да
изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
• PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита
да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
• PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM
или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или
услугата
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка
могат да се появят няколко пъти.
• Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Устройството не се включва
Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно
батерията, преди да включите устройството.
• Батерията може да не е правилно поставена. Поставете я отново.
• Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.
165
Приложение
Сензорният екран реагира бавно или некоректно
• Ако сте поставили протектор за екран или сте свързали допълнителни принадлежности към
сензорния екран, той може да не работи както трябва.
• Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате
по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не
функционира правилно.
• Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
• Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
• Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
• Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.
Вашето устройство замръзва или възниква фатална грешка
Опитайте следните решения. Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде
разрешен.
Рестартиране на устройството
Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои
приложения или да изключите устройството и да го включите отново.
Принудително рестартиране
Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона
Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди, за да го рестартирате.
Нулиране на устройството
Ако методите по-горе не разрешат проблема, изпълнете възстановяване до фабричните
настройки.
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Основно управление → Нyлиране → Нулиране
с фабричните данни → НУЛИРАНЕ → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. Преди да извършите нулиране на
устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички
важни данни, съхранени в устройството.
166
Приложение
Не се осъществяват повиквания
• Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.
Отсрещната страна не чува говора ви при разговор
• Не покривайте вградения микрофон.
• Микрофонът трябва е близо до устата ви.
• Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.
Звукът отеква по време на разговор
Регулирайте силата на звука, като натиснете клавиша за сила на звука или се преместете до друга
област.
Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или
качеството на звука е лошо
• Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на
доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
• Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да
бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.
Иконата на батерията е празна
Батерията ви е изтощена. Заредете батерията.
167
Приложение
Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от
Samsung)
• Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
• Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или
устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да
заредите батерията отново.
Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната
покупка
• Когато изложите устройството или батерията на прекалено ниски или прекалено високи
температури, полезният заряд може да намалее.
• Консумацията на батерията ще се увеличи, когато използвате определени функции или
приложения, като GPS, игри или Интернет.
• Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.
При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка
Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да
задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на
камерата, опитайте следното:
• Заредете батерията.
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата,
след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.
Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната
визуализация
• Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и
фотографските техники, които използвате.
• Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се
появи зърненост или изображенията да са извън фокус.
168
Приложение
При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за
грешка
Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат
възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът
е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете
файла.
• Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов
формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го
поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете
www.samsung.com.
• Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и
видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
• Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия
доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието,
налично в Интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да
не функционира правилно.
Bluetooth не работи добре
Ако не се намира друго Bluetooth устройство или има проблеми с връзката, или нередности в
ефективността на работата, опитайте следните възможности:
• Уверете се, че устройството, с което искате да се свържете, е готово за сканиране или
свързване.
• Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от
максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
• На вашето устройство стартирайте прил. Настройки, чукнете Връзки и след това чукнете
превключвателя Bluetooth, за да го активирате отново.
• На вашето устройство стартирайте прил. Настройки, чукнете Основно управление →
Нyлиране → Нулиране на мрежовите настройки → НУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ, за
да нулирате мрежовите настройки. При изпълнение на нулирането можете да загубите
регистрирана информация.
Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.
169
Приложение
Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър
• Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
• Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
• Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър
Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
Устройството не може да намери текущото ви местоположение
GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте
устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в
такива ситуации.
Данните, запазени в устройството, са се изгубили
Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай
не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи
отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.
Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на
устройството
• Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и
вибриране на някои части.
• С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на
пролуката.
Не разполагате с достатъчно пространство в паметта на устройството
Изтрийте ненужни данни, като например кеш паметта, с помощта на поддръжката на устройството
или ръчно изтрийте неизползвани приложения или файлове, за да освободите място за
съхранение.
Бутона за приложенията не се появява на началния екран
Без да използвате бутон за приложения, можете да отворите екрана с приложения като плъзнете
нагоре или надолу на началния екран. За да покажете бутона за приложения в долната част на
началния екран, стартирайте прил. Настройки и чукнете Дисплей → Начален екран → Бутон за
приложения → Показ. бутон приложения → ПРИЛОЖИ.
170
Приложение
Лентата за настройка на яркостта на екрана не се появява върху панела
за уведомяване
Отворете панела за уведомления като плъзнете лентата за състоянието надолу и след това
плъзнете панела за уведомления надолу. Чукнете
до лентата за настройка на яркостта и
чукнете превключвател Показване на контролата отгоре, за да го активирате.
Samsung Cloud не работи
• Уверете се, че сте свързани правилно към мрежа.
• По време на сервизно обслужване на Samsung Cloud, не можете да го използвате. Опитайте
отново по-късно.
171
Авторски права
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.
Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана
или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или
механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за
информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung
Electronics.
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
®
™
™
™ и логото на Wi-Fi са
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им
притежатели.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising