Samsung | SM-A920F/DS | User manual | Samsung Galaxy A9 (Dual SIM) Ръководство за употреба

Samsung Galaxy A9 (Dual SIM) Ръководство за употреба
РЪКОВОДСТВО НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ
SM-A920F
SM-A920F/DS
Bulgarian. 12/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Съдържание
Основни функции
4
6
10
14
17
23
27
28
31
33
37
51
53
88
90
91
116
124
126
131
135
136
137
138
142
143
144
144
146
147
150
155
156
Да се прочете първо
Ситуации и решения при прегряване на
устройството
Оформление и функции на устройството
Батерия
SIM или USIM карта (nano-SIM карта)
Карта с памет (microSD карта)
Включване и изключване на
устройството
Първоначална настройка
Samsung акаунт
Прехвърляне на данни от предишно
устройство
Разбиране на екрана
Панел за уведомления
Въвеждане на текст
Приложения и функции
56
58
75
80
84
Инсталиране и деинсталиране на
приложения
Bixby
Телефон
Контакти
Съобщения
2
Интернет
Email
Камера
Галерия
Always On Display
Множ. прозорец
Samsung Pay
Samsung Members
Samsung Notes
Календар
Samsung Health
Радио
Диктофон
Моите файлове
Часовник
Калкулатор
Game Launcher
SmartThings
Споделяне на съдържание
Google apps
Съдържание
Настройки
202
203
204
205
206
206
158 Увод
158 Връзки
159 Wi-Fi
162 Bluetooth
164 Записване на данни
Google
Достъпност
Основно управление
Актуализация на софтуера
Ръководство на потребителя
За телефона
164 NFC и плащане
Приложение
167 Мобилна точка достъп и тетъринг
168 Диспечер на SIM карта (модели с
две SIM карти)
207 Разрешаване на проблеми
214 Отстраняване на батерията
169 Още настройки за свързване
171 Звуци и вибрация
172 Dolby Atmos (съраунд звук)
173 Известия
173 Дисплей
174 Филтър за синя светлина
175 Промяна на режима на екрана или
настройване на цвета на дисплея
177 Скрийнсейвър
177 Тапети и теми
178 Разширени функции
180 Двоен месинджър
181 Поддръжка на устройството
184 Приложения
184 Заключен екран
185 Smart Lock
185 Биометрия и защита
187 Разпознаване на лице
190 Разпознаване на пръстови
отпечатъци
193 Samsung Pass
197 Защитена папка
201 Облак и акаунти
202 Архивир. и възстановяване
3
Основни функции
Да се прочете първо
Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате устройството си, за да
осигурите безопасна и правилна употреба.
• Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
• Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от
региона, доставчика на услуги, спецификациите на модела или софтуера на устройството.
• Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо
количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството.
Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от
спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
• Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от
приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
• Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени
от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система.
Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране
на устройството или негови приложения.
• Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание,
предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и
използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на
законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване
на мултимедийни файлове.
• Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със
съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за
местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи
обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
• Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на
актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за
приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung.
За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
4
Основни функции
• Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер
от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на
данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и
може да направят гаранцията ви невалидна.
• В зависимост от региона или доставчика на услуги за защита по време на производство и
разпространение е поставен протектор за екрана. Повреди на поставения протектор за
екрана не се покриват от гаранционния сервиз.
• Можете да видите ясно сензорния екран дори и при силна външна светлина, като автоматично
регулирате диапазона на контраста в зависимост от заобикалящата среда. Поради естеството
на продукта показването на фиксирани графики за продължителен период от време може
да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на
екрана.
– – Препоръчително е да не се използват фиксирани графики върху част или целия сензорен
екран за продължителни периоди от време и да се изключва сензорният екран, когато
устройството не се използва.
– – Можете да настроите сензорния екран да се изключва автоматично, когато не го ползвате.
Стартирайте приложението Настройки, докоснете Дисплей → Време на изчакване на
екрана, след което изберете времето, през което искате устройството да изчаква, преди да
се изключи сензорният екран.
– – За да настроите сензорния екран да регулира автоматично яркостта си в зависимост от
заобикалящата среда, стартирайте приложението Настройки и докоснете Дисплей →
Avtomatik yorqinlik.
• В зависимост от региона или модела някои устройства трябва да получат одобрение от
Федералната комисия по далекосъобщения (FCC). Ако устройството ви е одобрено от FCC,
можете да видите идентификацията FCC ID на устройството. За преглед на FCC ID, стартирайте
прилoжението Настройки и чукнете За телефона → Състояние.
Икони с инструкции
Предупреждение: ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други
Внимание: ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго
оборудване
Забележка: забележки, съвети за използване или допълнителна информация
5
Основни функции
Ситуации и решения при прегряване на
устройството
Когато устройството се загрява по време на зареждане на
батерията
По време на зареждане, устройството и зарядното устройство може да се загреят. По време на
безжично зареждане или бързо зареждане, устройството може да стане горещо на пипане. Това не
оказва влияние върху работата или живота на устройството и е в нормалните граници на работа на
устройството. Ако батерията стане твърде гореща, зарядното устройство може да спре да зарежда.
Направете следното, когато устройството се загрее:
• Изключете зарядното от устройството и затворете активните приложения. Изчакайте
устройството да изстине и след това започнете отново зареждане на устройството.
• Ако долната част на устройството се нагорещи, това може да бъде защото свързаният
USB кабел е повреден. Сменете повреденият USB кабел с нов одобрен от Samsung.
• При използване на безжично зарядно устройство не поставяйте външни предмети,
например метални частици, магнити и магнитни карти между устройството и безжичното
зарядно устройство.
Функцията за безжично зареждане или за бързо зареждане е достъпна само за
поддържани модели.
6
Основни функции
Когато устройството се загрее по време на употреба
Когато използвате функции или приложения, които изискват по-голяма мощност или ако ги
използвате за продължителни периоди от време, устройството може временно да се загрее
поради повишената консумация на батерията. Затворете всички работещи приложения и не
използвайте устройството за известно време.
Следват примери за ситуации, в които устройството може да прегрее. В зависимост от
използваните функции и приложения, тези примери може да не се отнасят за вашия модел.
• По време на първоначалната настройка след покупката или при възстановяване на данни
• При изтегляне на големи файлове
• При използване на приложения, които изискват по-голяма мощност, или при използване на
приложения за дълги периоди
– – Когато играете игри с високо качество игри за продължителни периоди
– – Когато записвате видеоклипове за продължителни периоди
– – Когато стриймвате видео, като използвате максималните настройки за яркост
– – При свързване към телевизор
• При работа в многозадачен режим (или когато работят много приложения във фонов режим)
– – При използване на Множ. прозорец
– – При актуализиране или инсталиране на приложения, докато записвате видео
– – При изтегляне на големи файлове по време на видео повикване
– – Когато записвате видеоклипове, докато използвате приложение за навигация
• При използване на голямо количество данни за синхронизиране с облака, електронната поща,
или други акаунти
• При използване на приложението за навигация в кола, докато устройството е изложено на
пряка слънчева светлина
• Когато използвате функциите за mobile hotspot и тетеринг
• Когато използвате устройството в райони със слаб сигнал или където няма покритие
• При зареждане на батерията с повреден USB кабел
• Когато многофункционалния жак на устройството е повреден или изложен на чужди
материали, като течност, прах, метален прах и графит от моливи
• Когато сте в роуминг
7
Основни функции
Направете следното, когато устройството се загрее:
• Поддържайте устройството актуализирано с най-новия софтуер.
• Конфликти между изпълняваните приложения могат да накарат устройството да се
загрее. Рестартирайте устройството.
• Деактивирайте функциите Wi-Fi, GPS и Bluetooth, когато не ги използвате.
• Затворете приложенията, които увеличават разхода на батерията или които работят във
фонов режим, когато не ги използвате.
• Изтрийте ненужните файлове или неизползваните приложения.
• Намалете яркостта на екрана.
• Ако устройството прегрее или остане горещо на допир за продължителен период, не го
използвайте известно време. Ако устройството продължава да прегрява, се свържете се
със сервизен център на Samsung.
Ограничения на устройството, когато устройството загрява
Когато устройството загрява, функциите и работата му може да са ограничени или устройството
може да се изключи, за да се охлади. Тази функция е налична само за модели, които я поддържат.
• Ако устройството загрява повече от обичайното, ще се покаже съобщение за загряване на
устройството. За да се понижи температурата на устройството, яркостта на екрана и скоростта
на работа ще бъдат ограничени и зареждането на батерията ще спре. Работещите приложения
ще бъдат затворени и ще можете да осъществявате само спешни повиквания, докато
устройството се охлади.
• Ако устройството загрява или е горещо за продължителен период от време, ще се покаже
съобщение за изключване. Изключете устройството и изчакайте, докато се охлади.
8
Основни функции
Предпазни мерки за работната среда
Вашето устройство може да се загрее заради околната среда при следните условия. Бъдете
внимателни, за да избегнете съкращаване на живота на батерията, повреда на устройството или
причиняване на пожар.
• Не съхранявайте устройството при много ниски или много високи температури.
• Не излагайте устройството на директна слънчева светлина за продължителни периоди.
• Не съхранявайте устройството дълго време в много горещи места, като в купето на автомобил
през лятото.
• Не поставяйте устройството на места, които могат да загреят, като например електрическо
одеяло.
• Не съхранявайте устройството си в близост до или вътре в нагреватели, микровълнови фурни,
горещи домакински уреди за готвене или контейнери с високо налягане.
• Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.
9
Основни функции
Оформление и функции на устройството
Съдържание на пакета
Вижте краткото ръководство относно съдържанието на пакета.
• Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на
Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
• Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени
аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се
покриват от гаранцията.
• Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло
от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте
уебсайта на Samsung.
10
Основни функции
Оформление на устройството
Датчик за разстояние/
Сензор за осветеност
Високоговорители
Предна камера
Клавиш за сила на звука
Bixby клавиш
Бутон Вкл./Изкл.
Сензорен екран
Многофункционален жак
(USB Тип C)
11
Основни функции
Микрофон
SIM карта/Подложка за
карти с памет
GPS антена
Cензор за разпознаване
на пръстови отпечатъци
Задна камера (Четворна)
Светкавица
NFC антена
Главна антена
Високоговорители
Жак за слушалки
Микрофон
Внимавайте да не излагате обектива на камерата на силен източник на светлина, например
на пряка слънчева светлина. Ако обективът на камерата е изложен на силен източник на
светлина, например на пряка слънчева светлина, сензорът за изображението може да се
повреди. Повреденият сензор за изображението не подлежи на ремонт и ще причини
появата на точки и петна по снимките.
12
Основни функции
• В следните ситуации могат да възникнат проблеми със свързването и изтощаване на
батерията:
– – Ако прикрепите металически стикери върху областта на антената на устройството
– – Ако прикрепите към устройството капак, изработен от металически материал
– – Ако покриете областта на антената на устройството с ръцете си или други
предмети, докато използвате определени функции, като повиквания или мобилна
връзка за данни
• Препоръчително е да се използва одобрен от Samsung протектор за екрана.
Неодобрените протектори за екрана могат да причинят повреди на сензорите.
• Не покривайте датчика за разстояние/сензор за осветеност с аксесоари за екрана от
типа на протектори или стикери. Това може да причини неизправност на сензора.
• Не допускайте вода до сензорния екран. Сензорният екран може да се повреди при
влажни условия или при излагане на вода.
Хардуерни бутони
Клавиш за сила на звука
Bixby клавиш
Бутон Вкл./Изкл.
Клавиш
Функция
Вкл./Изкл.
Заключване
Нулиране
• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството.
• Натиснете, за да включите или заключите екрана.
• Натиснете, за да отворите Bixby Home. Вижте Bixby за повече информация.
Bixby
• Натиснете и задръжте, за да стартирате Bixby Voice. Вижте Bixby Voice за
повече информация.
Сила звук
• Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.
13
Основни функции
Функционални бутони
Показване и
скриване на бутон
Бутон за назад
Бутон скорошни
приложения
Бутон за начален
екран
Когато включите устройството, функционалните бутони ще се появят в долната част на екрана.
Функционалните бутони са зададени по подразбиране като бутон Скорошни приложения бутон
за Начален екран и бутон за назад. Вижте Лента за навигация (функционални бутони) за повече
информация.
Батерия
Зареждане на батерията
Заредете батерията преди да я използвате за пръв път или когато не е използвана дълго време.
Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung.
Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на
батерията или повреда на устройството.
• Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда
на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от
гаранцията.
• Използвайте само кабел USB Тип-C доставен с устройството. Устройството може да се
повреди, ако използвате Micro USB кабел.
За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато
не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да
го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате
енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно
достъпно, докато зарежда.
14
Основни функции
1
2
Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер.
3
4
Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт.
Включете USB кабел в многофункционалния жак на вашето устройство.
След като се зареди напълно, разкачете зарядното устройство. След това изключете
зарядното устройство от електрическия контакт.
Намаляване на консумацията на батерията
Вашето устройство предоставя различни опции, които ви помагат да запазите енергията на
батерията.
• Оптимизирайте устройството с помощта функцията за поддръжка на устройството.
• Когато не използвате устройството, изключете екрана, като натиснете бутона Вкл./Изкл.
• Активирайте режим на пестене на енергия.
• Затворете излишните приложения.
• Деактивирайте функцията Bluetooth когато не се използва.
• Деактивирайте функцията Wi-Fi когато не се използва.
• Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията, подлежащи на
синхронизиране.
• Намалете времетраенето на задното осветяване.
• Намалете яркостта на екрана.
15
Основни функции
Съвети и предпазни мерки за зареждане на батерията
• Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
• Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом
зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко
минути, преди да опитате да включите устройството.
• Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които
се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете
спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези
приложения след пълно зареждане на батерията.
• Използването на източник на електричество, различен от зарядно устройство, като например
компютър, може да доведе да по-ниска скорост на зареждане поради по-слаб електрически
ток.
• Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди
по-бавно.
• Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран
може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
• По време на зареждане устройството и зарядното устройство може да се загреят. Това е
нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността
на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство
може да спре да зарежда.
• Ако зареждате устройството, докато многофункционалният жак е мокър, то може да се
повреди. Изсушете напълно многофункционалния жак, преди да зареждате устройството.
• Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в
сервизен център на Samsung.
16
Основни функции
Бързо зареждане
Устройството има вградена функция за бързо зареждане. Можете да заредите батерията по-бързо,
ако устройството или неговият екран са изключени.
Увеличаване на скоростта на зареждане
За да увеличите скоростта на зареждане, изключете устройството или екрана му, когато зареждате
батерията. При зареждане на батерията когато устройството е изключено, на екрана се появява
иконата .
Ако функцията за бързо зареждане не е активирана, стартирайте прил. Настройки чукнете
Поддръжка на устройството → Батерия → → Разширени настройки, и след това чукнете
превключвател Бързо зареждане с кабел, за да го активирате.
• Можете да използвате вградената функция за бързо зареждане когато зареждате
батерията с помощта на стандартно зарядно устройство.
• Ако устройството се нагрее или околната температура се повиши, скоростта на
зареждане може да се намали автоматично. Това е нормално работно състояние за
предотвратяване на повреди по устройството.
SIM или USIM карта (nano-SIM карта)
Инсталиране на SIM или USIM карта
Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.
За модели с две SIM карти, можете да поставите две SIM или USIM карти, така че да имате два
телефонни номера или доставчика на услуги на едно устройство. В някои области скоростта
на прехвърляне на данни може да е по-ниска, ако в устройството са поставени две SIM карти,
отколкото ако е поставена една SIM карта.
Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM
картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени
или откраднати карти.
Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете
се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността на услугата.
17
Основни функции
► Модели с една SIM карта:
18
Основни функции
► Модели с двоен SIM:
19
Основни функции
1
Пъхнете щифта за изваждане в отвора до подложката, за да я разхлабите.
Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай
устройството може да се повреди.
2
3
Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
► Модели с една SIM карта: Поставете SIM или USIM картата в подложка 1 със златистите
пластини, сочещи надолу.
► Модели с двоен SIM: Поставете SIM или USIM картата в подложката със златистите
пластини, сочещи надолу. Поставете основната SIM или USIM карта в подложка 1 ( 1 ), а
допълнителната SIM или USIM карта - в подложка 2 ( 2 ).
2
1
Подложка 2
Подложка 1
4
Внимателно натиснете SIM или USIM картата в подложката, за да я закрепите здраво.
Ако картата не е фиксирана здраво в подложката, SIM картата може да се извади или да
изпадне от подложката.
5
Поставете подложката обратно в слота на подложката.
• Ако поставите подложката в устройството, докато тя е мокра, устройството може да се
повреди. Винаги се уверявайте, че подложката е суха.
• Вкарайте напълно подложката в слота на подложката, за да предотвратите навлизане
на течност в устройството.
20
Основни функции
Правилно поставяне на картата
► Модели с една SIM карта:
Nano-SIM карта
microSD карта
► Модели с двоен SIM:
Nano-SIM карта 2
Nano-SIM карта 1
microSD карта
Използвайте само nano-SIM карта.
21
Основни функции
Изваждане на SIM или USIM картата
1
2
3
4
Пъхнете щифта за изваждане в отвора до подложката, за да я разхлабите.
Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
Отстранете SIM или USIM картата.
Поставете подложката обратно в слота на подложката.
Използване на две SIM или USIM карти (модели с две SIM карти)
Ако поставите две SIM или USIM карти, можете да имате два телефонни номера или доставчика на
услуги на едно устройство.
Активиране на SIM или USIM карти
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Връзки → Диспечер на SIM карта. Изберете SIM или USIM
карта и чукнете превключвателя, за да я активирате.
Персонализиране на SIM или USIM карти
Стартирайте прил. Настройки чукнете Връзки → Диспечер на SIM карта и след това изберете SIM
или USIM карта за достъп до следните функции:
• Икона: Променете иконата на SIM или USIM картата.
• Име: Променете името на дисплея за SIM или USIM картата.
• Мрежов режим: Изберете тип мрежа, която да използвате със SIM или USIM картата.
Настройка на предпочитани SIM или USIM карти
Когато са активирани две карти, можете да припишете гласови повиквания, съобщения и услуги за
данни на конкретни карти.
Стартирайте прил. Настройки чукнете Връзки → Диспечер на SIM карта и след това настройте
предпочитанията за функции на вашите карти в ПРЕДПОЧИТАНА SIM КАРТА.
22
Основни функции
Карта с памет (microSD карта)
Инсталиране на карта с памет
Капацитетът на картата памет на устройството ви може да варира от други модели, като някои
карти памет не могат да бъдат съвместими с вашето устройство, в зависимост от производителя
на картата памет и типа й. За да видите максималния капацитет на картата с памет на вашето
устройство, вижте уебсайта на Samsung.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването
на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата
с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
• Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.
• Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите
карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате
картата или няма да я разпознае. За да използвате картата с памет, трябва да я
форматирате. Ако устройството ви не може да форматира или да разпознае картата
с памет, трябва да се свържете с производителя на картата с памет или със сервизен
център на Samsung.
• Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
• При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се
появява в папката Моите файлове → SD карта.
23
Основни функции
1
Пъхнете щифта за изваждане в отвора до подложката, за да я разхлабите.
Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай
устройството може да се повреди.
2
Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
Когато извадите подложката от устройството, мобилната връзка за данни ще се
деактивира.
24
Основни функции
3
Поставете карта с памет на държача за карта с памет със златистите пластини на картата с лице
надолу.
Поставка за карта с памет
4
Внимателно натиснете картата с памет в подложката, за да я закрепите здраво.
Ако картата не е фиксирана здраво в подложката, картата с памет може да се извади или
да изпадне от подложката.
5
Поставете подложката обратно в слота на подложката.
• Ако поставите подложката в устройството, докато тя е мокра, устройството може да се
повреди. Винаги се уверявайте, че подложката е суха.
• Вкарайте напълно подложката в слота на подложката, за да предотвратите навлизане
на течност в устройството.
Премахване на картата с памет
Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно.
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Поддръжка на устройството → Устройство за
съхранение на данни → → Настройки за съхраняване → SD карта → ДЕМОНТИРАНЕ.
1
2
Пъхнете щифта за изваждане в отвора до подложката, за да я разхлабите.
Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
25
Основни функции
3
4
Премахнете картата с памет.
Поставете подложката обратно в слота на подложката.
Не сваляйте външната памет, като например карта с памет или USB памет, докато
устройството прехвърля или достъпва информация, или веднага след прехвърляне
на данни. Това може да причини повреда или изгубване на данните, или да повреди
външното устройство за съхранение на данни или устройството. Samsung не носи
отговорност за загуби, включително загуба на данни, които са в резултат на неправилна
употреба на устройства за външно съхранение на данни.
Форматиране на картата с памет
Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте
картата с памет с устройството.
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Поддръжка на устройството → Устройство за
съхранение на данни → → Настройки за съхраняване → SD карта → Формат.
Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия
на всички важни данни, съхранени в картата с памет. Гаранцията на производителя не
покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.
26
Основни функции
Включване и изключване на устройството
Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за няколко секунди, за да включите устройството.
Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.
За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и чукнете Изкл.
захранване.
Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони,
където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и
болници.
Рестартиране на устройството
За да рестартирате устройството, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и чукнете Рестартиране.
Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона
Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди, за да го рестартирате.
Клавиш за намаляване
на звука
Бутон Вкл./Изкл.
27
Основни функции
Спешен режим
Можете да превключите устройството на авариен режим, за да намалите изразходването на
батерията. Някои приложения и функции ще бъдат ограничени. В режим на спешност можете да
осъществите повикване по спешност, да изпратите информация за текущото ви местоположение
на други, звукова и спешна аларма и други.
Активиране на режима на спешност
За да активирате режима на спешност, натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. и след това
чукнете Спешен режим.
Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на
батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на
вашето устройство и работните условия.
Деактивиране на режима на спешност
За да деактивирате аварийния режим, докоснете → Изключване Спешен режим. Или натиснете
и задръжте бутона Вкл./Изкл. и след това чукнете Спешен режим.
Първоначална настройка
Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.
• Първоначалните процедури за настройка може да са различни в зависимост от
софтуера на устройството и вашия регион.
• Можете да настроите устройството си с Bixby Voice в зависимост от избрания език.
1
Включете устройството.
28
Основни функции
2
Изберете предпочитания език за устройството и
.
Изберет език.
3
Изберете Wi-Fi мрежа и се свържете към нея.
Ако не се свържете към Wi-Fi мрежа, няма да можете да настроите някои от функциите на
устройството по време на първоначалната настройка.
4
5
Следвайте инструкциите на екрана, за да пристъпите към първоначалната настройка.
Определете метод за заключване на екрана за защита на вашето устройство. Можете да
защитите вашата лична информация, като не позволите достъп на други хора до вашето
устройство. За да настроите метод за заключване по-късно, чукнете Не, благодаря.
29
Основни функции
6
Влезте в своя Samsung акаунт. Можете да се насладите на услугите на Samsung и да запазите
данните си актуална и защитени на всичките си устройства. Вижте Samsung акаунт за повече
информация.
7
Изберете функции, които искате да ползвате и завършете първоначалната настройка.
Ще се появи Началния екран.
30
Основни функции
Samsung акаунт
Увод
Вашият Samsung акаунт е интегрирана услуга за акаунти, която ви позволява да използвате
различни услуги на Samsung, предоставени от мобилни устройства, телевизори и уебсайта на
Samsung. След като Samsung акаунтът е бил регистриран, можете да запазите вашите данни
актуални и да защитите Samsung устройствата си чрез Samsung Cloud, да проследявате и
управлявате изгубено или откраднато устройство, да преглеждате съвети и трикове от Samsung
Members и още.
Създайте Samsung акаунт със своя имейл адрес.
За да проверите списъка с услуги, които могат да се използват с вашия Samsung акаунт, посетете
account.samsung.com. За повече информация относно Samsung акаунтите стартирайте прил.
Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти → Samsung account → → Помощ.
Регистриране на Samsung акаунт
Регистриране на нов Samsung акаунт
Ако нямате Samsung акаунт, трябва да създадете такъв.
1
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти → Добавяне на акаунт
→ Samsung account.
Или стартирайте прил. Настройки и чукнете
2
3
.
Чукнете СЪЗДАЙ АКАУНТ.
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунта.
31
Основни функции
Регистриране на съществуващ Samsung акаунт
Ако вече имате Samsung акаунт, регистрирайте го към устройството.
1
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти → Добавяне на акаунт
→ Samsung account.
Или стартирайте прил. Настройки и чукнете
2
3
.
Чукнете ВЛИЗАНЕ.
Въведете ИД и парола за своя Samsung акаунт и чукнете ВЛИЗАНЕ.
Ако забравите информацията за акаунта си, чукнете ИД за търсене или Нулиране на
паролата. Можете да намерите информацията за акаунта си, когато въведете нужните данни.
Ако желаете да проверите паролата на своя Samsung акаунта си чрез своите биометрични
данни, например пръстов отпечатък, докоснете Потвърдете самоличността си с биом. данни
вместо с парола чрез Samsung Pass. Вижте Samsung Pass за повече информация.
4
5
Прочетете и приемете условията и правилата, след което чукнете СЛЕДВАЩ.
Чукнете ГОТОВО, за да завършите регистрацията на вашия Samsung акаунт.
Премахване на Samsung акаунт
Когато премахнете своя регистриран Samsung акаунт от устройството, вашите данни, като записи
или събития, също ще бъдат премахнати.
1
2
3
Стартирате прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти.
Чукнете Samsung account → → Премахни акаунта.
Чукнете ПРЕМАХВ., въведете паролата за вашия Samsung акаунт и чукнете ПРЕМАХНИ
АКАУНТА.
32
Основни функции
Прехвърляне на данни от предишно устройство
Можете да възстановите своите данни, като например изображения, контакти, съобщения и прил.
от Samsung Cloud. Освен това можете да ги копирате от предишното си устройство посредством
Smart Switch.
• Тази функция може да не се поддържа на някои устройства или компютри.
• Важат ограничения. Посетете www.samsung.com/smartswitch за подробности. Samsung
се отнася сериозно към авторските права. Прехвърляйте само съдържание, което
притежавате или имате право да прехвърляне.
Smart Switch
Прехвърляне на данни между мобилни устройства чрез Smart Switch. За да използвате Smart
Switch, стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Smart Switch. Ако нямате
приложението, го изтеглете от Galaxy Apps или Google Play Магазин.
Прехвърляне на данни от мобилно устройство
Прехвърлете данни от предишно устройство на своето устройство чрез Wi-Fi Direct.
1
На предходното устройство стартирайте Smart Switch.
Ако нямате приложението, го изтеглете от Galaxy Apps или Google Play Магазин.
2
На вашето устройство, стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Smart
Switch.
3
Поставете устройствата близо едно до друго.
33
Основни функции
4
5
На предишното устройство чукнете БЕЗЖИЧНО → ИЗПРАЩАНЕ.
6
Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от своето предишно устройство.
На вашето устройство, чукнете БЕЗЖИЧНО → ПОЛУЧАВАНЕ и изберете типа на предишното
устройство.
Прехвърляне на данни с използване на външно хранилище
Прехвърляне на данни с използване на външно хранилище, например microSD карта.
1
2
3
Прехвърлете данни от ваше предишно устройство във външно хранилище.
4
Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от външното хранилище.
Вкарайте във вашето устройство или свържете с него устройството на външното хранилище.
На вашето устройство стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Smart
Switch → ВЪНШНА ПАМЕТ → ВЪЗСТАНОВИ.
Прехвърляне на архивирани данни от компютър
Прехвърлете данни между вашето устройство и компютър. Трябва да изтеглите приложението
Smart Switch версия за компютър от www.samsung.com/smartswitch. Архивирайте данните от
вашето предишно устройство в компютър и импортирайте данните в своето устройство.
1
2
На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите Smart Switch.
На компютъра стартирайте Smart Switch.
Ако предишното ви устройство не е Samsung, архивирайте данните в компютър с помощта
на програма, предоставена от производителя на устройството. След това прескочете до
петата стъпка.
34
Основни функции
3
Свържете вашето предишно устройство с компютъра с помощта на USB кабела на
устройството.
4
На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да архивирате данните от устройството.
След това изключете предишното си устройство от компютъра.
5
6
Свържете устройството с компютър с помощта на USB кабела.
На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни към устройството.
Преглеждане на импортирани данни
Можете да преглеждате импортираните данни на същото приложение от предишното си
устройство.
Ако новото ви устройство не разполага със същите приложения за преглед или възпроизвеждане
на импортираните данни, данните ще се запазят в сходно приложение. Например ако импортирате
бележките си и устройство няма приложението за бележки, ще можете да ги преглеждате в
приложението Samsung Notes.
Samsung Cloud
Архивирайте данните от вашето предишно устройство в Samsung Cloud и импортирайте данните
в новото си устройство. Можете също да синхронизирате данни, записани на вашето устройство
със Samsung Cloud, и да видите данните, записани в Samsung Cloud. Трябва да се регистрирате и
да влезете във вашия Samsung акаунт, за да използвате Samsung Cloud. Вижте Samsung акаунт за
повече информация.
Архивиране на данни
1
2
На предишното устройство, влезте във вашия Samsung акаунт.
Стартирайте прил. Настройки изберете опцията за архивиране и архивирайте данните си.
35
Основни функции
• Ако устройството ви поддържа Samsung Cloud, стартирайте прил. Настройки, чукнете
Облак и акаунти → Samsung Cloud, изберете вашето устройство под АРХИВИРАНЕ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, чукнете Архивиране и след това архивирайте данните си.
• Методът за архивиране на данни може да се различава в зависимост от вашия модел.
• Някои данни няма да бъдат архивирани. За да проверите кои данни ще бъдат
архивирани, стартирайте прил. Настройки, чукнете Облак и акаунти → Samsung
Cloud, изберете вашето устройство под АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, след което
чукнете Архивиране.
• За да видите данните, архивирани във вашия Samsung акаунт, стартирайте прил.
Настройки, чукнете Облак и акаунти → Samsung Cloud, изберете вашето устройство
под АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, след което чукнете Възстановяване на данни.
Възстановяване на данни
1
На новото си устройство стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти →
Samsung Cloud.
2
Изберете вашето предишно устройство под АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, след което
чукнете Възстановяване на данни.
3
Отметнете типовете данни, които искате да възстановите и чукнете ВЪЗСТАНОВ.
Синхронизиране на данни
Можете да синхронизирате данни, записани на вашето устройство, като изображения,
видеоклипове и събития със Samsung Cloud, и да имате достъп до тях от други устройства.
1
На новото си устройство стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти →
Samsung Cloud.
2
3
Докоснете → Настройки → Настройки за синхронизиране.
Чукнете превключвателите до елементите, които искате да синхронизирате.
Можете да проверите записаните данни или да промените настройките чрез чукване на
ГАЛЕРИЯ, SAMSUNG NOTES, или картата SAMSUNG CLOUD DRIVE.
36
Основни функции
Разбиране на екрана
Контрол на сензорния екран
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства.
Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
• За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не
прилагайте прекален натиск с пръстите си.
• Препоръчително е да не се използват фиксирани графики върху част или целия
сензорен екран за продължителни периоди от време. В противен случай може да се
стигне до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване
на екрана.
• Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата
на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
• Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.
Чукване
Чукнете на екрана.
Чукване и задържане
Чукнете и задръжте екрана за приблизително
2 секунди.
37
Основни функции
Плъзгане
Чукнете и задръжте прил. и го плъзнете към
мястото на целта.
Двойно чукване
Чукнете два пъти екрана.
Плъзгане на пръстите
Плъзнете нагоре, надолу, наляво или
надясно.
Раздалечаване и събиране на
пръстите
Разтворете двата пръста или щипнете по
екрана.
38
Основни функции
Лента за навигация (функционални бутони)
Когато включите устройството, функционалните бутони ще се появят върху навигационната
лента в долната част на екрана. Функционалните бутони са зададени по подразбиране като бутон
Скорошни приложения бутон за Начален екран и бутон за назад. Функциите на бутоните могат да
се променят в зависимост от прил., което се използва в момента или от средата на използване.
Показване и
скриване на бутон
Бутон за назад
Бутон скорошни
приложения
Бутон
Бутон за начален
екран
Функция
Показване и
скриване
• Чукнете два пъти, за да закачите или скриете лентата за
навигация.
Скорошни
• Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения.
Начален екран
Назад
• Чукнете, за да се върнете към началния екран.
• Чукнете и задръжте, за да стартирате прил. Google.
• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
Показване или скриване на лентата за навигиране
Като използвате бутоните за скриване и показване в лявата част на лентата за навигиране, можете
да зададете лентата за навигиране да бъде скрита или закачена към екрана, когато използвате
приложения или функции. По подразбиране лентата за навигиране е закачена.
Ако искате да преглеждате файлове или да използвате приложения на цял екран, чукнете
двукратно бутона за показване и скриване, за да скриете лентата за навигиране.
За да видите отново лентата за навигиране, плъзнете нагоре от долната част на екрана.
• На определени екрани, например началния екран, лентата за навигиране ще се показва
винаги, като бутонът за показване и скриване ще бъде скрит.
• Дори след като закачите лентата за навигиране, тя може да се скрива при използване на
някои приложения или функции, например видео плейър.
39
Основни функции
Включване на екрана като използвате бутона за начален екран
От “Винаги на дисплея” можете да включите екрана чрез двойно чукване на бутона за начален
екран.
Настройки на лентата за навигация
Стартирайте прил. Настройки чукнете Дисплей → Лента за навигация и след това изберете
опция.
• Бутони за навигация: Настройте устройството да използва бутоните за навигация в лентата за
навигация в долната част на екрана.
Изберете функцията Бутони за навигация и след това чукнете превключвателя
Показване и скриване на бутона, за да я активирате. Можете да добавите бутон за
скриване или застопоряване на лентата за навигация.
• Жестове на цял екран: Настройте устройството да избира действие, когато плъзнете от
долната част на екрана нагоре при скрита лента за навигация.
Изберете функцията Жестове на цял екран и чукнете превключвателя Съвети за
жестове, за да я активирате. Можете да показвате индикаторите на скритите бутони,
така че да можете да разпознавате къде да плъзгате нагоре.
• ПОДРЕЖДАНЕ НА БУТОНИТЕ: Променете реда на бутоните върху лентата за навигация.
40
Основни функции
Начален екран и екран с приложения
Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва
визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други.
Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани
приложения.
Екранът може да изглежда различно в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.
Визуален елемент
Приложение
Папка
Индикатор Bixby Home. Преглед на
вашето персонализирано
съдържание.
Екранен индикатор
Любими приложения
Лента за навигация
(функционални бутони)
41
Основни функции
Превключване между началния екран и екрана с приложения
На началния екран плъзнете нагоре или надолу, за да отворите екрана с приложения.
За връщане към началния екран плъзнете нагоре или надолу в екрана с приложения. Или, чукнете
бутона за начален екран или бутона за назад.
Начален екран
Екран с приложения
Ако добавите бутона за приложения на началния екран, ще можете да отваряте екрана с
приложения, като чуквате върху бутона. От началния екран чукнете и задръжте върху празно
място и чукнете Настройки на нач. екран → Бутон за приложения → Показ. бутон приложения
→ ПРИЛОЖИ. Бутонът за приложения ще се добави в долната част на началния екран.
Бутон за прил.
42
Основни функции
Показване на екрана в режим ландшафт
На началния екран чукнете и задръжте в празна зона, чукнете Настройки на нач. екран, след
което чукнете превключвателя Само портретен режим, за да го деактивирате.
Завъртете устройството, докато заеме хоризонтално положение, за да виждате екрана в режим
ландшафт.
Преместване на елементи
Чукнете и задръжте прил. и го плъзнете към ново място. За да преместите елемента към друг
панел, го плъзнете към края на екрана.
За да добавите пряк път към приложение на началния екран, натиснете и задръжте елемент на
екрана за приложения, и след това го плъзнете към горната част на екрана. Краткият път ще бъде
автоматично добавен към началния екран.
Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в
долната част на началния екран.
43
Основни функции
Създаване на папки
Създайте папки и съберете подобни приложения за бърз достъп и стартиране на приложения.
1
Върху началния екран или екрана с приложения, чукнете и задръжте приложение и го
плъзнете върху друго приложение.
2
Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения. Чукнете Въведете име на
папка и въведете име на папка.
• Добавяне на още приложения
Чукнете ДОБАВЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ върху папката. Отметнете прил. Които искате да
добавите и чукнете ДОБАВЯНЕ. Можете също да добавите приложение, като го плъзнете към
папката.
• Преместване на приложения от папка
Чукнете и задръжте прил., за да го плъзнете към ново място.
• Изтриване на папка
Чукнете и задръжте папка и после чукнете Изтриване на папка. Ще бъде изтрита само една
папка. Приложенията в папката ще бъдат върнати обратно на екрана с приложения.
44
Основни функции
Редактиране на началния екран
На началния екран чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си, за да отидете на
опциите за редакцията. Можете да зададете тапет, да добавяте визуални елементи и др. Можете
също да добавяте, изтривате или да пренареждате панелите на Началния екран.
• Добавяне на панели: Плъзнете с пръст наляво и след това натиснете
.
• Преместване на панели: Чукнете и задръжте визуализация на панел и след това го плъзнете
към ново място.
• Изтриване на панели: Чукнете
върху страницата.
• Тапети: Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
• Теми: Променете темата на устройството. Визуалните елементи на интерфейса, например
цветове, икони и тапети, ще се променят в зависимост от избраната тема.
• Виз. елементи: Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични
функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален
екран. Чукнете и задръжте визуален елемент и го плъзнете към Началния екран. Визуалният
елемент ще бъде добавен към началния екран.
• Настройки на нач. екран: Променете размера на решетката, за да покажете повече или помалко елементи на началния екран и др.
45
Основни функции
Показване на прил. на началния екран
Без да използвате отделен екран с приложения, можете да настроите дисплея на устройството
да показва всички приложения на началния екран. Върху началния екран, докоснете и задръжте
върху празно място, и след това чукнете Настройки на нач. екран → Оформление на началния
екран → Само началният екран → ПРИЛОЖИ.
Можете да имате достъп до всички ваши приложения като плъзнете наляво на началния екран.
Индикаторни икони
Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите,
изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.
Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои
приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на
екрана.
Икона
Значение
Няма сигнал
Сила на сигнала
Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
/
Предпочитани SIM или USIM карти за обаждания (модели с две SIM карти)
Свързана GPRS мрежа
Свързана EDGE мрежа
Свързана UMTS мрежа
Свързана HSDPA мрежа
Свързана HSPA+ мрежа
/
Свързана LTE мрежа
Свързано към Wi-Fi
Функцията Bluetooth е активирана
46
Основни функции
Икона
Значение
Използват се услуги за местоположение
Текущ разговор
Пропуснат разговор
Ново текстово или мултимедийно съобщение
Алармата е активирана
Активиран безшумен режим
Активиран режим вибрация
Активиран режим Полет
Появила се е грешка или е необходимо внимание
Зареждане на батерията
Ниво на заряд на батерията
47
Основни функции
Заключен екран
Натискането на бутона Вкл./Изкл. изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се изключва
и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.
За да отключите екрана, плъзнете в която и да било посока, когато екранът се включи.
Ако екранът е изключен, натиснете бутона Вкл./Изкл. или във функцията „Винаги на дисплея“
докоснете два пъти бутона за начален екран, за да включите екрана.
Заключване на екрана
48
Основни функции
Промяна на метода за заключване на екрана
За да промените метода на заключване на екрана, стартирайте прил. Настройки, чукнете
Заключен екран → Тип заключен екран и след това изберете метод.
Когато зададете фигура, PIN, парола или Вашите биометрични данни като метод за отключване на
екрана, можете да защитите своята лична информация, като предотвратите достъпа на други лица
до Вашето устройство. След задаване на метода за заключване на екрана устройството ще изисква
код за отключване при всяко отключване.
• Плъзгане: Плъзнете с пръст в каквато и да е посока по екрана, за да го отключите.
• Шаблон: Начертайте шаблон с четири или повече точки за отключване на екрана.
• PIN код: Въведете PIN с поне четири цифри за отключване на екрана.
• Парола: Въведете парола с поне четири знака, цифри или символи за отключване на екрана.
• Няма: Не задавайте метод на заключване на екрана.
• Лице: Регистрирайте своето лице за отключване на екрана. Вижте Разпознаване на лице за
повече информация.
• Пръстови отпечатъци: Регистрирайте своите пръстови отпечатъци за отключване на екрана.
Вижте Разпознаване на пръстови отпечатъци за повече информация.
Можете да настроите устройството да извършва нулиране до фабричните данни, ако
въведете кода за отключване неправилно няколко пъти подред и достигнете лимита
за опити. Стартирайте прил. Настройки, чукнете Заключен екран → Настройки за
защитено заключв., отключете екрана, като използвате предварително зададения метод
за заключване и след това чукнете превключвателя Авто фабрично нулиране, за да го
активирате.
49
Основни функции
Екранна снимка
Направете снимка на екрана, докато използвате устройството и пишете, рисувате, изрязвате или
споделяте снимания екран. Можете да заснемете текущия екран и областта за превъртане.
Заснемане на екранна снимка
Използвайте следните методи, за да заснемете екранна снимка. Сниманите екранни снимки ще
бъдат запазени в Галерия.
• Заснемане с клавиш: Натиснете и задръжте едновременно клавиша за намаляване на звука и
бутон Вкл./Изкл.
• Заснемане чрез плъзгане: Плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана.
• Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и
функции.
• Ако функция заснемане чрез плъзгане не е активирана, стартирайте прил. Настройки
чукнете Разширени функции, и след това чукнете превключвател Плъзнете с длан за
заснемане, за да го активирате.
След заснемане на екрана, използвайте следните опции върху лентата с инструменти в долната
част на екрана:
• Bixby Vision: Разпознаване на съдържание чрез Bixby Vision и търсене на съответна
информация.
• Заснемане при превъртане: Представяне на текущото и скритото съдържание на удължена
страница, като например уеб страница. Когато чукнете Заснемане при превъртане екранът
автоматично ще се превърти надолу и ще се заснеме повече съдържание.
• Рисуване: Пишете или рисувайте по екранната снимка.
• Изрязване: Изрежете част от екранната снимка. Изрязаната област ще бъде запазена в
Галерия.
• Споделяне: Споделете екранната снимка с други.
Ако опциите не са видими на заснетия екран, стартирайте прил. Настройки чукнете
Разширени функции, и след това чукнете превключвател Смарт заснемане, за да го
активирате.
50
Основни функции
Панел за уведомления
Когато получите нови уведомления, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата
за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите,
отворете панела за уведомления и вижте подробности.
За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите
панела с известия, плъзнете нагоре по екрана.
Можете да отворите панела за уведомяване, дори и на заключен екран.
Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.
Стартирайте Настройки.
Бутони за бързи настройки
Предпочитана SIM или USIM карта
за всяка опция. Чукнете, за да
отидете до диспечера на SIM карти.
(модели с двоен SIM)
Прегледайте данните за известията
и изпълнявайте различни действия.
Изчистете всички уведомления.
Отидете до настройките за
известяване.
51
Основни функции
Използване на бутоните за бързи настройки
Чукнете бутоните за бързи настройки, за да активирате определени функции. Плъзнете надолу
върху панела за уведомяване, за да видите повече бутони.
За да промените настройките на функцията, чукнете върху текста под всеки бутон. За да видите поподробни настройки, чукнете и задръжте бутон.
За да пренаредите бутони, чукнете → Подреждане на бутоните, чукнете и задръжте бутон и го
плъзнете към друго местоположение.
52
Основни функции
Въвеждане на текст
Оформление на клавиатурата
Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения,
създаване на бележки и други.
• Когато клавиатурата се отваря за първи път ще се появи екранът за първоначална
настройка на клавиатурата. Задайте езика за въвеждане, типа клавиатура и настройките
за клавиатурата, след което чукнете СТАРТ.
• Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да
промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.
Допълнителни функции на
клавиатурата
Вижте още функции на
клавиатурата.
Въведете главна буква. За да
въведете всички с главни букви, го
чукнете два пъти.
Изтрийте предходен знак.
Въведете символи.
Прескочете до следващия ред.
Въведете интервал.
Промяна на езика на въвеждане
→ Езици и типове → УПРАВ. ЕЗИЦИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ и изберете езиците, които да
Чукнете
използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да променяте езиците за въвеждане, като
плъзнете пръст наляво или надясно по клавиша за интервал.
53
Основни функции
Промяна на клавиатурата
Докоснете
, за да промените клавиатурата.
За да промените типа на клавиатурата, докоснете
изберете типа на клавиатурата, който желаете.
→ Езици и типове, изберете език, след което
• Ако бутонът на клавиатурата ( ) не се появи в лентата за навигация, стартирайте
прил. Настройки, докоснете Основно управление → Език и въвеждане, след което
докоснете превключвателя Показване на бутон клавиатура, за да го активирате.
• В 3x4 клавиатура всеки клавиш има три или четири символа. За да въвеждате символи,
чукнете съответния клавиш неколкократно, докато се появи желаният символ.
Допълнителни функции на клавиатурата
•
•
•
•
: Предвиждане на думи на база на въведеното от вас и показване на предложения за думи.
За да се върнете към списъка с функциите на клавиатурата чукнете .
: Въведете емотикони.
: Въведете стикери. Освен това можете да въведете стикери за "Моите емоджи", които
изглеждат като вас. Вижте Наслаждавайте се на стикерите “Моите емоджи”, докато чатите за
повече информация.
: Прикачете анимирани GIF.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или
страната, в която се намирате.
•
: Въведете текст чрез глас.
•
: Променете настройките на клавиатурата.
•
→
: Добавете елемент от клипборда.
•
→
: Променете клавиатурата за работа с една ръка.
54
Основни функции
Копиране и поставяне
1
2
3
Чукнете и задръжте върху текст.
Плъзнете или
целия текст.
, за да изберете желания текст, или чукнете Избери всички, за да изберете
Чукнете Копиране или Изрязване.
Избраният текст се копира в клипборда.
4
Чукнете и задръжте където желаете да вмъкнете текста, след което чукнете Поставяне.
За да поставите текста, който сте копирали преди, чукнете Системен буфер и изберете текста.
Речник
Търсете определения на думи докато използвате определени функции, както при преглед на уеб
страници.
1
Чукнете и задръжте върху думата, която искате да намерите.
Ако думата, която искате да намерете не се избере, плъзнете
текст.
2
или
, за да изберете желания
Чукнете Dictionary в списъка с опции.
Ако на устройството няма предварително инсталиран речник, чукнете Move to Manage
dictionaries →
до речник, за да го изтеглите.
3
Вижте дефиницията в изскачащия прозорец на речника.
За да преминете към изгледа на цял екран, чукнете . Чукнете дефиницията на екрана, за да
видите още дефиниции. В подробния изглед чукнете , за да добавите думата към списъка
си с предпочитани думи, или чукнете Search Web, за да използвате думата като термин за
търсене.
55
Приложения и функции
Инсталиране и деинсталиране на приложения
Galaxy Apps
Покупка и изтегляне на приложения. Можете да свалите приложения, който са специализирани за
устройства Samsung Galaxy.
Стартиране на прил. Galaxy Apps.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категория или чукнете полето за търсене, за да търсите ключова
дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси,
чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете →
Настройки → Автоматично актуализиране на приложения и изберете опция.
56
Приложения и функции
Google Play Магазин
Покупка и изтегляне на приложения.
Стартиране на приложение Google Play Магазин.
Инсталиране на приложения
Преглеждайте приложения по категория или търсете приложения по ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси,
чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете
→ Настройки → Авт. актуализиране на приложенията и изберете опция.
Управление на приложения
Активиране и деактивиране на приложения
Чукнете и задръжте приложение и изберете опция.
• Деактивиране: Деактивирай избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат
деинсталирани от устройството.
• Деинсталиране: Деинсталирай изтеглени приложения.
Активиране на приложения
Стартирайте прил. Настройки чукнете Приложения →
чукнете АКТИВИРАНЕ.
57
→ Деактивирано, изберете прил. и
Приложения и функции
Настройка на разрешения за приложения
Някои приложения, за да работят правилно, може да се нуждаят от разрешение за достъп или
използване на информация на вашето устройство. Когато отворите приложение, може да се появи
изскачащ прозорец, който да поиска достъп до определени функции или информация. Чукнете
РАЗРЕШАВАНЕ в изскачащия прозорец, за да дадете разрешения за достъп до приложението.
За преглед на настройките с разрешения за приложенията, стартирате прил. Настройки и
чукнете Приложения. Изберете приложение и чукнете Разрешения. Можете да видите списъка с
разрешения за приложението и да промените неговите разрешения.
За да видите или промените настройките за разрешения по категория разрешения, стартирайте
прил. Настройки и чукнете Приложения → → Разрешения за приложения. Изберете елемент и
чукнете превключвателите до приложения, за да дадете разрешения.
Ако не дадете разрешения за приложения, основните функции на приложенията може да
не работят правилно.
Bixby
Увод
Bixby е нов интерфейс, който може да комуникира с вас и да предоставя услуги, които ви помагат
да използвате смартфона си по-удобно.
• Bixby Home: Можете да преглеждате препоръчани услуги и информация, която Bixby
предоставя чрез анализиране на вашите модели на използване и на вашите рутинни
дейности.
• Bixby Voice: Можете да задавате на Bixby Voice гласови команди.
• Bixby Vision: Можете лесно да търсите уместна информация относно обекти или места, като
използвате функциите на Bixby Vision.
• Reminder: Можете да създавате напомняния, за да насрочите важни за изпълнение задачи или
за да преглеждате съдържание към по-късна дата.
• За да използвате функцията Bixby, устройството ви трябва да е свързано към Wi-Fi или
мобилна мрежа.
• За да използвате функция Bixby, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung
акаунт.
58
Приложения и функции
Натиснете клавиш Bixby, за да отворите Bixby Home. За да затворите Bixby Home, натиснете отново
клавиша.
Натиснете и задръжте клавиша Bixby, за да стартирате Bixby Voice незабавно. Като държите
натиснат клавиша Bixby, произнесете каквото желаете на Bixby Voice и след това освободете пръста
си от клавиша. Bixby Voice ще изпълни пожеланото от вас.
Натиснете
клавиш Bixby.
Натиснете и
задръжте
клавиша
Bixby.
Предстоящо
напомняне
Икона на
Bixby Voice
Bixby Home
Bixby Voice
Достъпните Bixby услуги може да варират в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
59
Приложения и функции
Стартиране на Bixby
Когато стартирате Bixby за първи път, ще се покаже въвеждащата страница за Bixby. Трябва да
се регистрирате и да влезете в Samsung акаунта си съгласно инструкциите на екрана и да се
съгласите с правилата и условията.
1
Натиснете клавиш Bixby.
Bixby клавиш
2
3
4
Вижте въвеждащата страница за Bixby и чукнете НАПРЕД.
Изберете езика за комуникация с Bixby Voice и чукнете ПОТВЪРДИ.
Чукнете ВЛИЗАНЕ и следвайте инструкциите на екрана, за да влезте в своя Samsung акаунт.
Ако вече сте влезли в профила си, тази стъпка няма да се появи.
5
6
7
Чукнете ГОТОВО, за да завършите регистрацията на вашия Samsung акаунт.
Прочетете и приемете условията и правилата и чукнете
→ НАПРЕД.
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на Bixby Voice.
60
Приложения и функции
Bixby Home
От екран Bixby Home можете да преглеждате препоръчани услуги и информация, която Bixby
предоставя чрез анализиране на вашите модели на използване и на вашите рутинни дейности.
Отваряне на Bixby Home
1
Натиснете клавиш Bixby. Или, плъзнете надясно на началния екран.
Ще се появи екран Bixby Home.
2
Плъзнете нагоре или надолу, за да видите препоръчаното съдържание.
Промяна на настройката за Bixby
клавиш.
Идете до допълнителни опции.
Предстоящо напомняне
Препоръчано съдържание
3
За да затворите Bixby Home, натиснете отново клавиш Bixby. Или, плъзнете наляво на началния
екран.
61
Приложения и функции
Използване на препоръчано съдържание в Bixby Home
Когато отворите Bixby Home, можете да прегледате съдържанието, което често се актуализира в
картите на Bixby. Плъзнете нагоре или надолу, за да прегледате картите Bixby.
Например сутринта по пътя към офиса можете да прегледате дневния си график и да пуснете
любимите си песни от екрана на Bixby Home. Вечерта можете да прегледате алармите, да
проверите дейностите си и да прегледате емисиите на приятелите си.
Съдържанието и реда на картите се актуализира автоматично на специфичен интервал. За
ръчно актуализиране на карти, плъзнете надолу по екрана.
Редактиране на списък с карти Bixby
• За да закачите карта в началото на екран Bixby Home, чукнете → Закачване най-горе. За да
откачите карта, чукнете → Откачване.
• За скриване на карта от списъка, чукнете → Скриване засега. Или плъзнете картата надясно.
• За спиране на показване на карта, чукнете → Да не се показва повече.
Избор на прил. за показване като карти Bixby
Добавяне или изтриване на прил. за показване като карти на екрана на Bixby Home.
Върху Началния екран на Bixby, чукнете → Настройки → Карти и чукнете превключвателите до
елементите, за да ги добавите или изтриете.
Ако дадено прил. не е инсталирано на устройството, трябва да го инсталирате, за да
го използвате. На началния екран Bixby чукнете → Настройки → Карти и след това
изтеглете приложение.
62
Приложения и функции
Bixby Voice
Bixby Voice е гласова услуга, която ви помага да използвате устройството по по-удобен начин.
Можете да говорите на Bixby Voice или да въвеждате текст. Bixby Voice ще стартира функцията,
която искате или ще покаже информацията, която търсите.
• За да използвате Bixby Voice, устройството трябва да е свързано към Wi-Fi или мобилна
мрежа.
• За да използвате Bixby Voice, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung
акаунт.
Стартиране на Bixby Voice
Стартиране на Bixby Voice с клавиша Bixby
Когато натиснете и задържите клавиша Bixby, Bixby Voice ще се стартира и ще започне да слуша.
Докато сте натиснали и задържали клавиша Bixby, кажете каквото желаете на Bixby Voice, след
което пуснете клавиша.
Икона на
Bixby Voice
(Статус: cлушане)
Отворете Bixby
Voice на цял
екран.
63
Приложения и функции
Когато докоснете ЦЯЛ ЕКРАН, ще се появи екранът на Bixby Voice. От пълния екран на Bixby Voice
можете да използвате следните функции.
Прегледайте хронологията на
разговорите си.
Споделете текущия екран.
Регулирайте силата на звука на
гласовата обратна връзка.
Моят Bixby
Настройки на Bixby Voice
Търсене на команди.
Текстово въвеждане
Икона на Bixby Voice
64
Приложения и функции
Използване на Bixby Voice
Когато кажете каквото искате на Bixby Voice, Bixby Voice ще покаже речта ви като текст на екрана и
ще стартира съответните функции, или ще ви покаже информацията, която сте поискали.
Състояние: Слушане
Състояние: Обработва се
Съответната функция е
стартирана
Ако Bixby Voice е в режим на готовност ( ), то не може да слуша гласа ви. Чукнете иконата
за състояние в режим на готовност ( ) и отново кажете желаната реплика, когато иконата
се промени до такава за слушане ( ).
65
Приложения и функции
Преглед на поддържаните приложения и команди
За да видите поддържаните от Bixby Voice приложения и различните начини за използване на Bixby
Voice, отворете Bixby Home и чукнете → Гласови приложения и услуги. Можете да прегледате
предложените команди за използване на отделните приложения. За да използвате дадено
приложение, произнесете предложената команда на Bixby Voice.
Дезактивиране на Bixby Voice
Можете да деактивирате стартирането на Bixby Voice дори когато сте натиснали и задържали
клавиша Bixby.
На началния екран Bixby чукнете → Настройки и чукнете превключвателя Bixby Voice, за да го
деактивирате.
66
Приложения и функции
Bixby Vision
Bixby Vision е услуга, която предоставя информация, например подобни изображения,
местоположение, преведен текст и QR codes. Bixby Vision разпознава обектите бързо и интуитивно,
дори когато наименованията им не са ви известни.
Използвайте следните функции на Bixby Vision.
Място
Текст
Изображение
QR code
Вино
• За да използвате тази функция, устройството трябва да е свързано към Wi-Fi или
мобилна мрежа.
• За да използвате тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung
акаунт.
• Наличните функции и резултати от търсенето може да се различават в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
• Тази функция може да не е достъпна или е възможно да не получите правилни
резултати от търсенето в зависимост от размера, формата или разделителната
способност на изображението.
• Samsung не носи отговорност за продуктова информация предоставена от Bixby Vision.
67
Приложения и функции
Стартиране на Bixby Vision
1
Стартирайте Bixby Vision, като използвате един от тези методи.
• В приложението Камера изберете режим АВТОМАТИЧНО и чукнете
• В прил. Галерия, изберете изображение и чукнете
.
.
• В прил. Интернет, чукнете и задръжте изображение и чукнете Bixby Vision.
• Заснемете екран и изберете Bixby Vision от лентата с инструменти.
• Ако сте добавили към началния екран и екрана с приложения иконата на прил. Bixby Vision,
стартирайте прил. Bixby Vision.
2
3
Изберете желаната от вас функция.
Задръжте обекта в рамките на екрана, така че да бъде разпознат.
След като обектът бъде разпознат, на екрана ще се появят резултатите от търсенето.
За да видите повече информация чукнете иконата на функцията или изберете резултат от
търсенето.
Превод или извличане на текст
Разпознай и покажи преведения текст на екрана. Освен това можете да извлечете текст от
документ или тестов файл.
Например, ако искате да знаете какво означава даден знак докато пътувате в чужбина, използвайте
функциите на Bixby Vision. Устройството ще преведе текста на знака на избрания от вас език.
1
2
Когато имате желано от вас изображение или обект, стартирайте Bixby Vision.
Изберете
и задръжте текста в рамката на екрана, за да го разпознаете.
Преведеният текст ще се появи на екрана.
• За да извлечете текст, докоснете
. Извлечения текст можете да споделите или запазите.
• За да промените източника или целевия език чукнете панела с езиковите настройки в
горната част на екрана.
68
Приложения и функции
Търсене на подобни изображения.
Търсене онлайн на изображения, подобни на разпознатия обект. Можете да прегледате различни
изображения със свойства, подобни на обекта, като например цвят или форма.
Например, ако искате да знаете заглавието на снимка или изображение, използвайте функциите
на Bixby Vision. Устройството ще търси и ще ви покаже свързана информация или изображения с
подобни характеристики.
1
2
3
Когато имате желано от вас изображение или обект, стартирайте Bixby Vision.
Изберете
Чукнете
и задръжте обекта в рамката на екрана, за да го разпознаете.
или изберете резултат от търсенето на екрана.
Ще се появят подобните изображения.
Търсене на места в района.
Търсене на ориентири или информация за близко разположени места чрез разпознаване на
текущото ви местоположение.
Например, ако искате да търсите за кафенета в близост до дадена забележителност, използвайте
функциите на Bixby Vision. Устройството ще търси и ще ви покаже близките кафенета.
1
2
Когато имате желана от вас забележителност или място, стартирайте Bixby Vision.
Изберете
и задръжте забележителността или мястото в рамката на екрана, за да ги
разпознаете.
Можете да разгледате основната информация за близко разположени места.
Когато местите устройството, на екрана на камерата ще се появят местата наблизо в посоката,
към която гледа камерата.
Ако използвате Bixby Vision с камерата можете да видите вашето текущо местоположение,
както и информация за времето. За да видите вашето текущо местоположение на картата,
насочете камерата към земята. За да видите текуща информация за времето, насочете
камерата към небето.
3
Чукнете
или изберете резултат от търсенето на екрана.
Устройството ще покаже информация за места наблизо.
69
Приложения и функции
Търсене на информация за вина
Откриване на информацията от етикета на виното и търсене на информация за виното.
Например, ако намерите любимото си вино или искате да знаете повече за дадено вино,
използвайте функциите на Bixby Vision.
1
2
3
Когато имате желано от вас изображение или обект, стартирайте Bixby Vision.
Изберете
Чукнете
и задръжте етикета на виното в рамката на екрана, за да го разпознаете.
или изберете резултат от търсенето на екрана.
Информацията от етикета на виното ще се появи.
Четене на QR code
Разпознаване на QR code и преглед на различна информация, като уеб сайтове, снимки, клипове,
карти и визитки.
1
2
Когато имате желано от вас изображение или обект, стартирайте Bixby Vision.
Изберете
и задръжте QR кода в рамката на екрана, за да го разпознаете.
Ще се появи информация, свързана с QR code.
Сваляне на допълнителни функции
Можете да свалите различни функции на Bixby Vision.
На екрана на Bixby Vision чукнете
→ ДОБ. и свалете приложенията или функциите.
70
Приложения и функции
Reminder
Можете да създавате напомняния, за да насрочите важни за изпълнение задачи или за да
преглеждате съдържание към по-късна дата. Ще получите известия в посоченото време или място
за всяко напомняне.
• За да получавате по-точни уведомления се свържете към Wi-Fi или мобилна мрежа.
• За пълното използване на тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя
Samsung акаунт.
• За да използвате напомняния за местоположение, GPS функцията трябва да е
активирана.
Стартиране на Напомняне
Можете да стартирате Напомняне от Bixby Home.
1
Натиснете клавиш Bixby. Или, плъзнете надясно на началния екран.
Ще се появи екран Bixby Home.
2
Чукнете ВЪВЕДЕНИЕ върху карта ПРЕДСТОЯЩИ НАПОМНЯНИЯ.
Ще се появи началната страница на приложение Reminder.
Добавете иконата
на приложението в
началния екран.
71
Приложения и функции
3
Чукнете СТАРТИР.
Ако има отметка на опцията Добавяне на Reminder на началния екран, можете да стартирате
прил. Reminder ( ) от началния екран.
Създаване на напомняне
Можете да създавате напомняния по различни начини. Напомнянето ще ви сигнализира ако
създадете напомняне със зададени определен час или местоположение. Можете също така
да запазвате различно съдържание, като единична бележка или адрес на уеб страница и да ги
преглеждате по-късно.
Например, създайте напомняне, което да ви сигнализира "Да полея цветята, когато се върна у
дома".
1
2
3
Стартиране на прил. Reminder.
Чукнете Писане на напомняне и въведете "Да полея цветята".
Чукнете Задаване на условия → Избор на място и настройте местоположението да е "у
дома".
4
Чукнете КОГАТО ПРИСТИГНА В → ГОТОВО.
5
Чукнете ЗАПИС, за да запазите напомнянето.
Когато си пристигнете у дома ще се появи уведомлението "Да полея цветята".
72
Приложения и функции
Проверка на известия за напомняния
В определеното време или местоположение ще се появи изскачащ прозорец за известяване.
Чукнете ЗАВЪРШ. или ДРЯМКА.
Преглед на списъка с напомняния
Стартирайте прил. Reminder, за да прегледате списъка с напомняния. За преглед на подробностите
на напомняне, изберете напомняне.
73
Приложения и функции
Задаване на детайли към напомняне
Добавяне или редактиране на детайли към напомняне, като честота, дата и час или
местоположение.
1
Изберете напомняне за редактиране и чукнете РЕДАКТИРАНЕ. Или плъзнете надясно върху
напомняне и чукнете Редактиране.
2
Редактирайте условията и чукнете ЗАПИС.
Информация за напомняне
Контролен списък
Условия на напомняне
Интервал на повторение
Добавете изображение.
Завършване на напомняния
Маркирайте напомняния, за които не искате да ви се напомня като изпълнени.
От списъка с напомняния, изберете напомняне и чукнете ЗАВЪРШ. Или плъзнете наляво върху
напомняне.
Възстановяване на напомняния
Възстановяване на напомняния, които са били изпълнени.
1
2
От списъка с напомняния чукнете → Завършени → РЕДАКТИРАНЕ.
Отметнете елементите, които искате да възстановите и чукнете ВЪЗСТАН.
Напомнянията ще бъдат добавени към списъка с напомняния и ще ви бъде напомнено в
определеното време.
Изтриване на напомняния
За изтриване на напомняне плъзнете надясно върху напомняне и чукнете Изтрив. За изтриване на
множество напомняния, чукнете и задръжте напомняне, отметнете напомнянията за изтриване и
чукнете ИЗТРИВ.
74
Приложения и функции
Телефон
Увод
Осъществете или приемете гласови и видео повиквания.
Осъществяване на повиквания
1
Стартирайте прил. Телефон и въведете тел. номер.
Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете
2
, за да отворите клавиатурата.
Чукнете , за да осъществите гласово повикване, или
повикване.
За модели с две SIM карти, чукнете
или
, за да осъществите видео
за гласово повикване.
Идете до допълнителни опции.
Създайте нов контакт.
Добавете номера към съществуващ
контакт.
Прегледайте телефонния номер.
Изтрийте предходен знак.
Скрийте клавиатурата.
75
Приложения и функции
Осъществяване на повиквания от списъка със записи
Чукнете СКОРОШНИ или КОНТАКТИ и плъзнете надясно върху запис или телефонен номер, за да
осъществите повикване.
Ако тази функция бъде деактивирана, стартирайте приложение Настройки, чукнете Разширени
функции, и след това чукнете превключвател Плъз. за повик. или изпр. съоб., за да го активирате.
Използване на номера за бързо набиране
Задайте номера за бързо набиране за бързо осъществяване на повиквания.
За да зададете номер за бързо набиране, докоснете КОНТАКТИ → → Номера за бързо
набиране, изберете номер за бързо набиране, след което изберете телефонен номер.
За да осъществите повикване, чукнете и задръжте номер за бързо набиране от клавиатурата. При
номера за бързо набиране 10 и повече, чукнете първата(вите) цифра(и) на номера, след което
чукнете и задръжте последната цифра.
Например, ако зададете номера 123 като номер за бързо набиране, чукнете 1, чукнете 2, след
което чукнете и задръжте 3.
Осъществяване на повиквания от заключения екран
При заключен екран плъзнете
извън кръга.
Осъществяване на международен разговор
1
2
3
Чукнете
, за да отворите клавиатурата, ако тя не се появява на екрана.
Чукнете и задръжте 0, докато се появи знакът +.
Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете
При модели с две SIM карти, въведете кода на страната, кода на населеното място и
или
.
телефонния номер, и чукнете
76
.
Приложения и функции
Получаване на повиквания
Отговор на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
Отхвърляне на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата ИЗПРАЩАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЕ нагоре. Можете да изпращате текстово съобщение или стикер за отхвърляне на
повикване. Ако опцията Добавяне на напомняне е избрана, ще бъде запазено напомняне, което
да ви подсети за отхвърленото повикване един час по-късно.
За да създадете различни съобщения за отхвърляне, стартирайте прил. Телефон, чукнете →
Настройки → Съобщения за бърз отказ, въведете съобщение и след това чукнете .
Пропуснати повиквания
Ако сте пропуснали повикване, в лентата за състояние ще се появи иконата
. Отворете панела
за уведомления, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или стартирайте прил.
Телефон и чукнете СКОРОШНИ, за да прегледате пропуснатите повиквания.
Блокиране на телефонни номера
Блокирайте повиквания от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.
1
2
Стартирайте прил. Телефон и чукнете → Настройки → Блокиране номера.
Чукнете
, изберете записи и след това чукнете ГОТОВО.
За ръчно въвеждане на номер, чукнете Въведете телефонен номер, въведете телефонния
номер и след това чукнете .
Когато блокирани номера опитат да се свържат с вас, няма да получите известявания.
Повикванията ще бъдат регистрирани в регистъра с повиквания.
Можете също да блокирате входящи повиквания от хора, които не показват своето ИД на
повикващ. Чукнете превключвателя Блокиране неизвестни повикващи, за да активирате
функцията.
77
Приложения и функции
Опции по време на гласов разговор
Ако областта около задната камера и сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци е
покрита, по време на разговор може да чуете нежелани шумове. Махнете аксесоари като
протектор на екрана или стикери, от областта на задната камера.
По време на гласов разговор
Може да извършите следните действия:
•
: Идете до допълнителни опции.
• Добав. разговор: Наберете второ повикване. Първият разговор ще бъде поставен на
изчакване. Когато приключите второто повикване, първото повикване ще бъде възстановено.
• Доп.сила зв.: Увеличете силата на звука.
• Bluetooth: Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
• Високог: Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате
високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте
устройството далеч от ушите си.
• Заглуш.: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• Клавиатура / Скриване: Отворете или затворете клавиатурата.
•
: Прекратете текущия разговор.
По време на видео разговор
Чукнете екрана и използвайте следните опции:
•
: Идете до допълнителни опции.
• Камера: Изключете камерата, така че другата страна да не може да ви вижда.
• Превкл: Превключете между предната и задната камера.
•
: Прекратете текущия разговор.
• Заглуш.: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• Високог: Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате
високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте
устройството далеч от ушите си.
78
Приложения и функции
Добавяне на телефонен номер към Контакт
Добавяне на телефонен номер към Контакти от клавиатурата
1
2
Стартиране на прил. Телефон.
Въведете номера.
Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете
3
, за да отворите клавиатурата.
Чукнете СЪЗДАЙ ЗАПИС, за да създадете нов контакт или чукнете АКТУАЛ. СЪЩЕСТВ., за да
добавите номер към съществуващ контакт.
Добавяне на телефонен номер към Контакти от списъка с повиквания
1
2
3
Стартирайте прил. Телефон и чукнете СКОРОШНИ.
Чукнете върху изображението на контакта или чукнете върху телефонен номер → Детайли.
Чукнете Създай запис, за да създадете нов контакт или чукнете Актуал. съществ., за да
добавите номер към съществуващ контакт.
Добавяне на таг към телефонен номер
Можете да добавяте тагове към номера без да ги запазвате в Контакт. Това ви позволява да виждате
информация за обаждащия се при негово повикване, без да ви е записан в списъка с контакти.
1
2
3
Стартирайте прил. Телефон и чукнете СКОРОШНИ.
Чукнете върху изображението на контакта или чукнете върху телефонен номер → Детайли.
Чукнете Добавяне обознач., въведете таг и чукнете ГОТОВО.
При обаждане от този номер тагът ще се покаже под него.
79
Приложения и функции
Контакти
Увод
Създайте нови записи или управлявайте записи в устройството.
Добавяне на записи
Създаване на нов контакт
1
2
Стартирайте прил. Контакти, чукнете
, и след това изберете място за съхранение.
Въведете информация за записа.
Избор на място за съхранение.
Добавете изображение.
Въведете информация за записа.
Отворете повече информационни
полета.
В зависимост от избраното място за съхранение, видовете информация, която можете да
запаметите може да се различава.
3
Чукнете ЗАПАЗИ.
80
Приложения и функции
Импортиране на записи
Добавяне на контакти чрез импортирането им от други места за съхранение на вашето устройство.
1
Стартирайте прил. Контакти и чукнете → Управление на контакти → Импортиране/
експортиране на записи → ИМПОРТИРАНЕ.
2
3
4
Изберете място за съхранение за импортиране на контакти от там.
Маркирайте VCF файлове или контакти, който да импортирате, и чукнете ГОТОВО.
Изберете място за съхранение за да запаметите контактите и чукнете ИМПОРТИРАНЕ.
Синхронизиране на контакти с вашите уеб акаунти
Синхронизиране на устройството ви с онлайн контакти, запаметени във вашите уеб акаунти, като
вашия Samsung акаунт.
1
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти, след което изберете
акаунта, с който ще се синхронизира.
2
Чукнете Синхронизиране на акаунт и чукнете превключвателя Синхронизиране на
Контакти, за да го активирате.
За Samsung акаунт чукнете → Настройки за синхрониз. и чукнете превключвател Тел. указ.,
за да го активирате.
Търсене на записи
Стартиране на прил. Контакти.
Използвайте един от следните методи за търсене:
• Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
• Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите
бързо.
• Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за
търсене.
81
Приложения и функции
Чукнете върху изображението на контакта или чукнете името на контакта → Детайли. След това
предприемете едно от следните действия:
•
: Добавете към предпочитани записи.
•
/
•
: Съставете съобщение.
•
: Съставете имейл.
: Осъществете гласово или видео повикване.
Споделяне на записи
Можете да споделяте записи с други, използвайки различни опции за споделяне.
1
2
3
Стартирайте прил. Контакти и чукнете → Споделям.
Изберете контакти и чукнете СПОДЕЛЯМ.
Изберете метод на споделяне.
Запаметяване и споделяне на профил
Запаметете и споделете информация за вашия профил, като например вашата снимка или
съобщение за състояние, с другите, използвайки функцията за споделяне на профил.
• Функцията за споделяне на профил може да не е налична в зависимост от страната или
доставчика на услуги.
• Функцията за споделяне на профил е налична само за контакти, които са активирали
функцията за споделяне на профил на своите устройства.
1
2
3
Стартирайте прил. Контакти и изберете вашия профил.
Чукнете РЕДАКТ., редактирайте профила си и чукнете ЗАПАЗИ.
Натиснете → Споделяне на профил, след което натиснете превключвателя, за да го
активирате.
За да функцията за споделяне на профила, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.
Можете да видите актуализирана профилна информация на вашите записи в Контакти.
За промяна на обема на контактите, с които ще се споделя вашият профил чукнете Споделяне
чрез, изберете елемент, който ще споделяте, след което изберете опция.
82
Приложения и функции
Създаване на групи
Можете да добавяте групи, например семейство или приятели, и да управлявате контактите си по
групи.
1
2
Стартирайте прил. Контакти и чукнете Групи → СЪЗДАВАНЕ.
Въведете име за групата.
За да настроите мелодия на звънене за група, чукнете Тон звън. група и изберете мелодия.
3
Чукнете Добавяне на член, изберете контактите за добавяне в групата и след това чукнете
ГОТОВО.
4
Чукнете ЗАПАЗИ.
Изпращане на групово съобщение
Можете да изпращате групови съобщения едновременно до членовете на дадена група.
Стартирайте прил. Контакти, чукнете Групи, изберете група, след което чукнете → Изпращане
на съобщение.
Сливане на дублиращи се контакти
Когато импортирате контакти от други места за съхранение, или синхронизирате с други акаунти,
списъка с контакти може да включва дублиращи се контакти. Обединяване на дублиращи се
контакти в едно, за да рационализирате вашия списък с контакти.
1
Стартирайте прил. Контакти и чукнете → Управление на контакти → Обединяване на
контакти.
2
Отметнете записи и чукнете СЛИВАНЕ.
Изтриване на контакти
1
2
Стартирайте прил. Контакти и чукнете → Изтриване.
Изберете контакти и чукнете ИЗТРИВАНЕ.
За изтриване на контакти един по един, отворете списъка с контакти и чукнете изображението на
контакта или чукнете името на контакта → Детайли. След това чукнете → Изтриване.
83
Приложения и функции
Съобщения
Увод
Изпратете и вижте съобщенията по разговор.
Изпращане на съобщения
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане на съобщения, когато сте
в роуминг.
1
2
3
Стартиране на прил. Съобщения и чукнете
.
Добавете получатели и чукнете СТАРТИРАНЕ.
Въведете съобщение.
, продиктувайте своето
За запис и изпращане на гласово съобщение докоснете и задръжте
съобщение, след което отделете пръста си от екрана. Иконата за запис се появява само докато
клавиатурата е скрита.
Идете до допълнителни опции.
Получател
Осъществете повикване до
получателя.
Прикачете файлове.
Изпратете съобщението.
Въведете съобщение.
4
Чукнете
Въведете стикери.
, за да изпратите съобщението.
При модели с две SIM карти, чукнете
или
84
, за да изпратите съобщението.
Приложения и функции
Изпращане на стикери за "Моите емоджи"
Чрез съобщения можете да изпращате стикери за "Моите емоджи", които изглеждат като вас.
Докато съставяте съобщение, чукнете или на клавиатурата Samsung, след което чукнете
иконата за "Моите емоджи". Ще се появят стикери за "Моите емоджи". Изберете стикера, който
искате да споделите.
Стикерите за "Моите емоджи" ще се появят, след като създадете "Моите емоджи" в прил.
Камера. Вижте Създаване на „Моите емоджи“ за повече информация.
85
Приложения и функции
Преглеждане на съобщения
Съобщенията са групирани в низове от съобщения по запис.
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за получаване на съобщения, когато сте
в роуминг.
1
2
3
Стартирайте прил. Съобщения и чукнете РАЗГОВОРИ.
В списъка със съобщения изберете запис.
Прегледайте вашия разговор.
За да отговорите на съобщението, докоснете Въведете съобщение, въведете съобщение и
след това докоснете
. При модели с две SIM карти, чукнете
или
.
За регулиране размера на шрифта разтворете двата пръста или щипнете по екрана.
Блокиране на нежелани съобщения
Блокиране на съобщения от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.
1
Стартирайте прил. Съобщения и докоснете → Настройки → Блокиране на номера и
съобщения → Блокиране номера.
2
Чукнете ВХОДЯЩИ и изберете контакт. Или чукнете ТЕЛ. УКАЗ., изберете контакти и след това
чукнете ГОТОВО.
За ръчно въвеждане на номер, чукнете Въведете номер, въведете телефонния номер и след
това чукнете
.
86
Приложения и функции
Настройка на известяване за съобщения
Можете да промените звука, опциите за дисплей и други елементи на известяването.
1
Стартирайте прил. Съобщения, чукнете → Настройки → Уведомления, и след това чукнете
превключвателя, за да го активирате.
2
Променете настройките за известяване.
Настройка на напомняне за съобщение
Можете да настроите предупреждение през интервал, който да ви известява, че имате
непроверени известия. Ако тази функция не е активирана, стартирайте прил. Настройки, чукнете
Достъпност → Напомняне за известие, и след това чукнете превключвателя, за да го активирате.
След това чукнете превключвателя Съобщения, за да го активирате.
Изтриване на съобщения
1
2
3
Стартирайте прил. Съобщения и чукнете РАЗГОВОРИ.
В списъка със съобщения изберете запис.
Чукнете и задръжте съобщение, чукнете Изтриване.
За изтриване на няколко съобщения, отметнете съобщенията, които искате да изтриете.
4
Чукнете ИЗТРИВАНЕ.
87
Приложения и функции
Интернет
Увод
Преглеждайте Интернет, за да търсите информация и отбележете с показалци предпочитани
страници за по-удобен достъп.
Преглед на уеб страници
1
2
3
Отворете папка Samsung и стартирайте прил. Интернет.
Чукнете адресното поле.
Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете Давай.
За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.
За да превключвате между разделите бързо, плъзнете наляво или надясно върху полето на адреса.
Маркирайте текущата уеб страница
с показалец.
Идете до допълнителни опции.
Презаредете текущата уеб
страница.
Отворете началната страница.
Вижте своите показалци, запазени
уеб страници и скорошна
хронология на преглед.
Бързо меню
Отворете диспечера за раздели на
браузъра.
Придвижване между страниците.
88
Приложения и функции
Използване на таен режим
В таен режим можете да управлявате отворени раздели, показалци и запазени страници
поотделно. Можете да заключите тайния режим с парола и пръстов отпечатък.
Активиране на таен режим
От лентата с инструменти в долната част на екрана чукнете Раздели → ВКЛЮЧВАНЕ НА ТАЕН
РЕЖИМ. Ако използвате тази функция за пръв път, задайте дали да използвате парола за тайния
режим.
В таен режим устройството ще промени цвета на лентите с инструменти.
В таен режим не можете да използвате някои функции, като например заснемане на
екрана.
Промяна настройките за сигурност
Можете да промените своята парола и метода на заключване.
Чукнете → Настройки → Поверителност → Защита на Таен режим → Промяна на паролата.
За да зададете своя регистриран пръстов отпечатък като метод на заключване заедно с паролата,
чукнете превключвателя Пръстови отпечатъци, за да го активирате. Вижте Разпознаване на
пръстови отпечатъци за повече информация относно използването на пръстови отпечатъци.
Деактивиране на таен режим
От лентата с инструменти в долната част на екрана чукнете Раздели → ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТАЕН
РЕЖИМ.
89
Приложения и функции
Email
Настройка на имейл акаунти
Настройте имейл акаунт, когато отваряте Email за първи път.
1
2
Отворете папката на Samsung и стартирайте прил. Email.
Въведете имейл адреса и паролата и чукнете ВЛИЗАНЕ.
За да регистрирате ръчно имейл акаунт, чукнете РЪЧНА НАСТРОЙКА.
3
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
За да зададете друг имейл акаунт чукнете
→
→ Добавяне на акаунт.
Ако имате повече от един имейл акаунта, можете да зададете един от тях като акаунт по
→ → Задаване на акаунт по подразбиране.
подразбиране. Чукнете →
Изпращане на имейли
1
2
3
Чукнете
, за да съставите имейл.
Добавете получатели и въведете ред за темата и текст.
Чукнете ИЗПРАЩАНЕ, за да изпратите имейла.
Четене на имейли
Когато отворите Email, устройството автоматично ще извлече новите имейли. За да извлечете
имейли ръчно, плъзнете надолу в горната част на списъка с имейлите.
Чукнете имейла на екрана, за да го прочетете.
Ако сте деактивирали синхронизиране на имейли, не можете да извлечете нови имейли.
→ името на вашия акаунт,
За да активирате синхронизиране на имейли, чукнете →
след което чукнете превключвателя Синхронизиране на акаунт, за да го активирате.
90
Приложения и функции
Камера
Увод
Заснемете снимки и запишете видеоклипове като използвате различни режими и настройки.
Етикет на камерата
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите
личното пространство на други хора.
Стартиране на камерата
Използвайте следните методи, за да стартирате Камера:
• Стартиране на прил. Камера.
• Натиснете бутон Вкл./Изкл. бързо два пъти.
• При заключен екран плъзнете
извън кръга.
• Някои методи може да не са налични в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Някои функции на камерата не са налични, когато стартирате прил. Камера от
заключения екран или когато екранът е изключен, докато задавате метод за
заключване.
• Ако снимките, които правите са замъглени, почистете обектива на камерата и опитайте
отново.
91
Приложения и функции
Основно заснемане
Заснемане на снимки или записване на видеоклипове
1
Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се
фокусира камерата.
2
Чукнете
, за да заснемете снимка, или
, за да запишете видеоклип.
Активирайте или
деактивирайте
ултра широкия
обектив.
Оптично
мащабиране 2x
Превключете
между предната и
задната камера.
Режими на
заснемане
Миниатюра за
предварителна
визуализация
Текущ режим
Снимайте.
Запишете
видеоклип.
Настройки на
камерата
Bixby Vision
Опции за текущия
режим за снимане
• За да регулирайте яркостта на снимки или видеоклипове, чукнете екрана. При появяване
на лентата за регулиране, плъзнете лентата за регулиране към или .
• За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете
.
• За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да
фокусирате. За използване на режим авто фокус, чукнете .
92
Приложения и функции
• Екранът за предварителна визуализация може да се различава в зависимост от режима
на заснемане и коя камера се използва.
• Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
• Уверете се, че обективът не е повреден или замърсен. В противен случай устройството
може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна
способност.
• Обективът на камерата на вашето устройство е широкоъгълен обектив. В
широкоъгълните снимки или клипове могат да възникнат леки изкривявания, които не
указват повреда на устройството.
• Максималното време за запис може да намалее, когато записвате видеоклип с висока
резолюция.
Мащабиране
Използвайте различни методи за приближаване или отдалечаване на мащаба.
• Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите и ги съберете, за да отдалечите
изображението.
• Използвайте оптичното мащабиране 2x, за да правите ясни снимки, дори когато увеличавате
мащаба на далечен обект. На екрана за предварителна визуализация чукнете .
• Функциите за мащабиране се предлагат само когато се използва задната камера.
• Възможно е оптичното мащабиране 2x да не работи в условия на слаба осветеност.
Използване на ултра широкия обектив
Ултра широкият обектив ви позволява да направите много по-широка и по-ясна снимка, отколкото
с нормалния обектив. Използвайте тази функция, за да направите пейзажна снимка.
• На екрана за предварителна визуализация чукнете
широк обектив.
, за да използвате функцията за ултра
• Ако не желаете да използвате тази функция, на екрана за предварителна визуализация
чукнете .
Тази функция е налична само в режими АВТОМАТИЧНО и ОПТИМИЗ. СЦЕНА.
93
Приложения и функции
Редактиране на списъка с режими на снимане
Можете да редактирате списъка с режими на снимане върху екрана за предварителна
визуализация.
1
На екрана за предварителна визуализация чукнете
→ Задна камера или Предна камера.
→ Редактиране режими на камерата
Или, чукнете и задръжте списъка с режими на снимане върху екрана за предварителна
визуализация.
2
Отметнете режимите, които ще използвате.
За да промените реда на режимите на снимане плъзнете
в друго място.
Списък с
режими на
заснемане
Задна камера
94
Предна камера
Приложения и функции
Добавяне на друг бутон на камерата
Добавете друг бутон на камерата към желаното място на екрана, за по-удобно правене на снимки.
Плъзнете
на екрана за предварителна визуализация.
Ако не се добави друг бутон за камера, докоснете
на екрана за предварителна
визуализация и след това докоснете превключвателя Плаващ бутон на камерата, за да го
активирате.
Настройка на действието на бутон на камерата
Можете да заснемате серии снимки или да създадете анимиран GIF чрез чукване и задържане на
бутона на камерата.
→ Задържане бутона на камерата за и
На екрана за предварителна визуализация чукнете
след това изберете действие, което искате да използвате.
• Заснемане на снимка: Снимайте.
• Заснемане серийна снимка: Заснемете серия снимки.
• Създаване на GIF: Създаване на анимиран GIF с последователно заснети от Вас снимки.
Функциите Заснемане серийна снимка и Създаване на GIF са налични само в някои
режими на заснемане.
95
Приложения и функции
Използване на функциите за фокус и експозиция
Заключване на фокуса (AF) и експонацията (AE)
Можете да фиксирате фокуса или експозицията върху избрана област, за да избегнете
автоматичното настройване на камерата на базата на промени в обектите или светлинни
източници.
Чукнете и задръжте областта за фокусиране. Рамката AF/AE ще се появи върху областта и
настройката за фокус и експонация ще се заключи. Настройката остава заключена дори след
заснемане на снимка.
Тази функция е налична само в режими АВТОМАТИЧНО и ПРОФЕСИОНАЛЕН.
СУП.ЗАБ.КАД.
Видеото на свръхзабавено движение е функция, която прави бавен запис на бързо преминаващ
момент, така че можете да му се насладите по-късно. След записа на видеоклипа автоматично се
добавя фонов музикален акомпанимент.
Как се прави запис на видео на супер забавен каданс
Можете да правите запис на видеоклипове в режим на свръхзабавено движение.
В списъка с режими на снимане чукнете СУП.ЗАБ.КАД.
Вижте информацията.
СВРЪХЗАБАВ. ДВИЖ.
Настройки на камерата
Започнете да записвате видеоклип.
96
Приложения и функции
• Използвайте тази функция на добре осветени места. Когато записвате видеоклип в
затворено помещение с недостатъчно или лошо осветление, могат да възникнат някои
от следните ситуации:
– – Екранът може да изглежда тъмен поради слаба светлина.
– – Екранът може да проблясва при определени условия на осветление, например
при флуоресцентна светлина.
• В нежелан момент може да започне да се записва видеоклип на свръхзабавено
движение, ако са налице следните условия:
– – Когато устройството се клати.
– – Когато до обекта в зоната за откриване на движение се движи друг обект.
– – Когато записът се извършва при трептяща светлина, например при флуоресцентна
светлина.
– – Когато записът се извършва в тъмни зони, където е налице шум.
Запис на видео в режим на свръхзабавено движение.
Записване на кратък видеоклип чрез заснемане на момент, в който обектът се движи.
1
2
В списъка с режими на снимане чукнете СУП.ЗАБ.КАД.
Чукнете
.
Устройството ще заснеме момента на свръхзабавено движение и ще го запази като кратък
видеоклип.
97
Приложения и функции
Възпроизвеждане на видеоклипове на свръхзабавено движение
Изберете видеоклип на свръхзабавено движение и чукнете
.
По време на възпроизвеждане на видеоклипа автоматично ще се включи фонов музикален
акомпанимент, подбран на случаен принцип.
Редактиране на видеоклипове на свръхзабавено движение
На екрана за възпроизвеждане можете да редактирате видеоклипа и да го запазите като различен
файл или да го споделите.
Включване или изключване
на ефекта на свръхзабавено
движение.
Разглеждане на отрязъци на
свръхзабавено движение.
Промяна на фоновата
музика.
Изрязване на отрязък.
•
: Изберете във видеоклипа и вижте отрязък на свръхзабавено движение. Ако желаете
да изключите ефекта свръхзабавено движение, чукнете . Когато чукнете и задържите
определен отрязък, можете да го запазите като отделен файл или да го споделите.
•
: Изрязване на желания отрязък. Плъзнете отварящата скоба и затварящата скоба до
желаните точки, за да изберете отрязъка, които искате да запазите.
Начална скоба
•
Крайна скоба
: Промяна на фоновата музика.
98
Приложения и функции
Споделяне на видеоклипове на свръхзабавено движение
1
Изберете видео на свръхзабавено движение и го плъзнете нагоре по екрана за предварителна
визуализация.
Ще се появят кратки видеоклипове с различни ефекти.
2
3
Изберете желания от вас видеоклип и чукнете СПОДЕЛЯНЕ.
Изберете формат на файла и метода за споделяне.
• Възможно е някои услуги на социалните мрежи и прил. Messenger да не поддържат
функцията за споделяне.
• Тази функция е налична само за нередактирани оригинални видеоклипове, записани на
свръхзабавено движение.
99
Приложения и функции
ФОКУС HA ЖИВО
Четворната камера ви позволява да правите снимки с плитък фокус, където фонът е замъглен, а
обектът ясно изпъква.
Правене на отличаващи се портретни снимки чрез функцията за фокус на
живо
Регулирайте нивото на замъгляване на фона в екрана за визуализация и направете снимка, която
акцентира върху обекта.
• Използвайте тази функция на добре осветени места.
• Фоновото затъмнение може да не се приложи точно в следните ситуации:
– – Устройството или обектът се местят.
– – Обектът е тънък или прозрачен.
– – Цветът на обекта е с подобен цвят или шарки като фона.
– – Обектът или фонът са едноцветни.
1
2
В списъка с режими на снимане чукнете ФОКУС HA ЖИВО.
Плъзнете наляво или надясно плъзгача за регулиране на замъгляването на фона и
регулирайте нивото на замъгляването.
100
Приложения и функции
3
Когато на екрана за предварителна визуализация се появи „Фокус на живо“ е в готовност.,
чукнете , за да направите снимка.
ФОКУС НА ЖИВО
Лента за регулиране на
замъгляването на фона
Редактиране на фона при снимки с фокус на живо
Освен това можете да редактирате нивото на замъгляване на фона на снимка, която е направена
с функцията за фокус на живо. Когато фоновата подсветка се появи в замъглените точки можете
да промените формата на фоновото замъгляване. За да украсите снимката така, че да придобие
различен вид, изберете форма, например сърце, звезда или цвете.
1
Изберете снимка, която е направена с функцията за фокус в реално време и чукнете КОРИГ.
РАЗМАЗВАНЕ НА ФОНА.
2
За регулиране на степента на фоновото замъгляване плъзнете лентата за регулиране на
фоновото замъгляване наляво или надясно.
За смяна на формата на фоновото замъгляване плъзнете списъка с ефектите наляво или
надясно и изберете желания ефект. Списъкът с ефектите ще се появи само тогава, когато
снимката има замъглена форма на фона.
101
Приложения и функции
Регулирайте
степента на
замъгляване на
фона.
Сменете формата
на замъгляване на
фона.
3
Докоснете
, за да запазите снимката.
ЕМОДЖИ С ДР
Създайте "Моите емоджи", които изглеждат точно като вас. Сега можете да изпращате стикери,
направени с "Моите емоджи", за да оживите всеки разговор.
Можете да правите снимки и да записвате видеоклипове, като използвате Емоджи с ДР, например
"Моите емоджи" или живи стикери, които подражават на изразите на вашето лице.
Създаване на „Моите емоджи“
Направете си "Моите емоджи", което да изглежда като вас. Автоматично ще се генерират стикери
"Моите емоджи" с различни изрази.
1
2
В списъка с режими на снимане чукнете ЕМОДЖИ С ДР → Съз. Мои емод.
Изравнете лицето си с екрана и чукнете
, за да направите снимка.
102
Приложения и функции
3
4
Изберете пола на "Моите емоджи" и чукнете СЛЕДВАЩ.
Декорирайте "Моите емоджи".
За редактиране на подробности, например цвят на очите или форма на лицето, чукнете
5
.
Чукнете ЗАПАЗИ.
Когато се появи изскачащ прозорец, отметнете Записване на стикерите на „Моите емоджи“ в
„Галерия“, след което чукнете OK.
ЕМОДЖИ с ДР
Редактирай
подробните
настройки.
Създай
"Моите емоджи".
Редактирай
основните
настройки.
Можете да използвате функцията ЕМОДЖИ С ДР както с предната, така и със задната
камера. Ако в момента използвате задна камера, тя автоматично ще превключи на предна
камера. За превключване между двете камери плъзнете нагоре или надолу, или чукнете
.
Изтриване на "Моите емоджи"
Чукнете и задръжте "Моите емоджи", който искате да изтриете, и чукнете
103
.
Приложения и функции
Живи стикери
Правете снимки и видеоклипове с различни живи стикери. Докато движите лицето си, стикерите
ще проследяват вашите движения. Можете също така да запишете хубав и забавен стикер, който се
движи във видеоклипа.
1
2
В списъка с режими на снимане чукнете ЕМОДЖИ С ДР.
3
Чукнете
Чукнете
или
и изберете желания от вас стикер.
, за да заснемете снимка, или
, за да запишете видеоклип.
Прилагане на случайни стикери
Можете да прилагате стикерите по случаен начин, вместо да ги избирате от списъка.
Чукнете Случ. няколко пъти, докато не се покаже желаният стикер.
104
Приложения и функции
Наслаждавайте се на стикерите "Моите емоджи", докато чатите
Можете да използвате стикери за "Моите емоджи" по време на разговор чрез съобщения или при
услуга на социална мрежа.
1
2
3
На клавиатурата Samsung чукнете
.
Чукнете иконата "Моите емоджи".
Изберете един от стикерите "Моите емоджи".
Стикерът за "Моите емоджи" ще бъде вмъкнат.
Икона "Моите емоджи"
Изтриване на стикери за "Моите емоджи"
На клавиатурата Samsung чукнете , а след това чукнете в дъното на клавиатурата. Изберете
стикерите за "Моите емоджи", които искате да изтриете и чукнете ИЗТРИЙ.
105
Приложения и функции
ОПТИМИЗ. СЦЕНА
Вашето устройство автоматично ще регулира цветовите настройки, след като разпознае обект или
пейзаж, например хора, храна или нощен пейзаж.
Когато камерата разпознае обекта или пейзажа на екрана ще се появи икона и ще се приложи
оптимизираният цвят.
В списъка с режими на снимане докоснете ОПТИМИЗ. СЦЕНА.
Вижте
информацията.
Засичане на дефекти
Ако една снимка е станала лошо, устройството ще ви уведоми да направите снимката отново.
Когато на снимката по някого има бликове или е мъгляв, или ако по обектива има мръсни петна,
след като направите снимката ще се появи уведомление.
Ако не искате да използвате тази функция, чукнете
на екрана за предварителна
визуализация, след което чукнете превключвателя Откриване на недостатък, за да го
деактивирате.
106
Приложения и функции
Използване на режими на снимане
За смяна на режима на снимане плъзнете списъка с режими на снимане наляво или надясно, или
плъзнете наляво или надясно върху екрана за предварителна визуализация.
Изберете режима на снимане, който искате.
Автоматичен режим
Автоматичният режим позволява на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи
идеалния режим за снимката.
В списъка с режими на снимане чукнете АВТОМАТИЧНО.
Режим Разкрасяване
Направете снимка с изсветлен тен на кожата и променени черти на лицето.
В списъка с режими на снимане докоснете КРАСОТА.
За да приложите разкрасителен ефект, докоснете
разкрасителни ефекти за повече информация.
и изберете опции. Вижте Прилагане на
Режим про
Заснемете снимки и видеоклипове ръчно, като регулирате различни опции за заснемане,
например стойност на експозицията и стойност на ISO.
В списъка с режими на снимане чукнете ПРОФЕСИОНАЛЕН. Изберете опции и персонализирайте
настройките, след което докоснете , за да заснемете снимка, или докоснете
, за да запишете
видеоклип.
Налични опции
•
: Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава
сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
•
: Изберете стойност на ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата
към светлина. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. По-високите
стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти. Въпреки това, по-високата ISO
настройка може да доведе до шум в снимките.
•
: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове.
Можете да зададете температурата на цвета.
107
Приложения и функции
Режим панорама
Като използвате режим панорама, заснемете поредица от снимки и ги съшийте заедно, за да
създадете широка сцена.
За да получите най-добрите снимки при използване на режим панорама, следвайте тези
съвети:
• Преместете камерата бавно в една посока.
• Задръжте изображението в рамката на визьора на камерата. Ако изображението
за предварителна визуализация излезе извън водещата рамка или не местите
устройството, то автоматично ще спре да прави снимки.
• Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.
1
2
3
В списъка с режими на снимане чукнете ПАНОРАМА.
Чукнете
и преместете устройството бавно в една посока.
Чукнете
, за да спрете да правите снимки.
Режим храна
Снимайте храна в по-живи цветове.
Преди да можете да използвате този режим трябва първо да го добавите към списъка
→
с режими на снимане. На екрана за предварителна визуализация докоснете
Редактиране режими на камерата → Задна камера, след което отметнете Храна.
1
2
В списъка с режима на снимане, чукнете ХРАНА.
Чукнете екрана и плъзнете кръглата рамка над областта, за да я осветите.
Областта извън кръглата рамка ще се замъгли.
За да преоразмерите кръглата рамка, плъзнете ъгъл на рамката.
108
Приложения и функции
3
4
Чукнете
и плъзнете лентата за регулиране, за да регулирате цветовия тон.
Чукнете
, за да направите снимка.
Хиперлапс режим
Запишете сцени, като движещи се хора или автомобили, и ги гледайте като видеоклипове с бързо
движение.
1
2
В списъка с режима на снимане, чукнете ХИПЕРЛАПС.
Чукнете
и изберете опция за кадрова честота.
Ако зададете кадровата честота като Авто, устройството автоматично ще регулира кадровата
честота според промяната на честотата на сцената.
3
4
5
Чукнете
, за да стартирате записа.
Чукнете
, за да приключите записа.
На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация, след което
чукнете , за да гледате видеоклипа.
109
Приложения и функции
Режим забавено движение
Запишете видеоклип, за да го видите в забавено движение. Можете да укажете раздели от вашите
видеоклипове, които да се възпроизведат със забавено движение.
1
2
3
4
5
В списъка с режими на снимане чукнете ЗАБАВЕН КАДЪР.
Чукнете
, за да стартирате записа.
Когато завършите записа, чукнете
, за да спрете.
На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
Чукнете
.
Най-бързият раздел от клипа ще бъде зададен като раздел със забавено движение и ще
започне възпроизвеждането на клипа. Ще бъдат създадени два раздела със забавено
движение, въз основа на видеото.
За да редактирате раздел забавено движение плъзнете
Начална скоба
наляво или надясно.
Крайна скоба
Отрязък със забавено
движение
110
Приложения и функции
Режим селфи
Заснемете автопортрети с предната камера. Можете да прегледате различни разкрасителни
ефекти на екрана.
1
На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете
превключите на предната камера за автопортрети.
2
3
4
В списъка с режими на снимане чукнете СЕЛФИ.
, за да
Погледнете в обектива на предната камера.
Чукнете
, за да направите снимка.
Или покажете дланта си пред предната камера. След разпознаване на дланта ви ще се появи
таймер за обратно отброяване. След изтичане на времето на изчакване устройството ще
заснеме снимка.
Прилагане на разкрасителни ефекти
Можете да промените чертите на лицето като отенък на кожата или форма на лицето, преди да
заснемете автопортрети.
1
2
На екрана за предварителна визуализация чукнете
.
Изберете опциите, за да приложите разкрасителни ефекти по лицето си и да заснемете
автопортрет.
111
Приложения и функции
Режим селфи фокус
Снимайте селфита, които са с фокус върху вашето лице и със замъгляване на фона.
1
На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете
превключите на предната камера за автопортрети.
2
3
4
В списъка с режими на снимане чукнете СЕЛФИ ФОКУС.
, за да
Погледнете в обектива на предната камера.
Чукнете
, за да направите снимка.
Или покажете дланта си пред предната камера. След разпознаване на дланта ви ще се появи
таймер за обратно отброяване. След изтичане на времето на изчакване устройството ще
заснеме снимка.
Прилагане на разкрасителни ефекти
Преди да заснемате автопортрети можете да регулирате тона на кожата.
1
2
На екрана за предварителна визуализация чукнете
.
Изберете опциите, за да приложите разкрасителни ефекти по лицето си и да заснемете
автопортрет.
• Цвят: Регулиране на оттенъка на цвета на екрана.
• Кожа: Направете кожата си да изглежда по-светла и ясна.
112
Приложения и функции
Режим широко селфи
Заснемете широк автопортрет и включете възможно най-голям брой хора в снимката, за да
избегнете оставането им извън кадър.
1
На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете
превключите на предната камера за автопортрети.
2
3
4
В списъка с режими на снимане чукнете ШИРОКО СЕЛФИ.
, за да
Погледнете в обектива на предната камера.
Чукнете
, за да направите снимка.
Или покажете дланта си пред предната камера. След разпознаване на дланта ви ще се появи
таймер за обратно отброяване. След изтичане на времето на изчакване устройството ще
заснеме снимка.
5
Бавно завъртете устройството наляво и после надясно, или обратно, за да заснемете
широкоъгълен автопортрет.
Устройството ще направи допълнителни снимки, когато бялата рамка се премести до всеки
край на прозореца на визьора.
• Постарайте се да задържите бялата рамка в прозореца на визьора.
• Обектите трябва да останат неподвижни, докато правите широки автопортрети.
• Най-горната и най-долната част на изображението, показано на екрана за
предварителна визуализация могат да бъдат изрязани от снимката в зависимост от
условията на снимане.
113
Приложения и функции
Персонализиране на настройките на камерата
Опции за текущия режим за снимане
На екрана за предварителна визуализация използвайте следните опции.
Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това,
коя камера се използва.
•
: Включете и изключете пълния екран за предварителна визуализация.
•
: Изберете кадрова честота.
•
: Активирайте или деактивирайте светкавицата.
•
: Изберете филтърен ефект, който да използвате при заснемане на снимки или записване на
видеоклипове.
•
: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на
осветеност.
централно-претеглено използва светлината в централната част на снимката,
за да изчисли експонацията на снимката.
спот използва светлината в концентрирана
централна област на снимката, за да изчисли експонацията на снимката.
матрично
фокусира върху цялостната сцена.
•
: В режим ХРАНА фокусирайте върху обект в кръглата рамка и замъглете изображението
извън нея.
Настройки на камерата
На екрана за предварителна визуализация чукнете
зависимост от режима на заснемане.
. Някои опции може да не са налични в
ЗАДНА КАМЕРА
• Размер на снимка: Изберете разделителна способност за снимки. Използването на по-висока
разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече
памет.
• Размер на видеото: Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използването на
по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те
ще заемат повече памет.
• Таймер: Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме
снимка.
• HDR (богати цветове): Заснемайте снимки с богати цветове и възпроизвеждайте детайли дори
на светли и тъмни места.
• Воден знак: Добавете воден знак в долния ляв ъгъл на вашите снимки.
114
Приложения и функции
ПРЕДНА КАМЕРА
• Размер на снимка: Изберете разделителна способност за снимки. Използването на по-висока
разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече
памет.
• Размер на видеото: Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използването на
по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те
ще заемат повече памет.
• Таймер: Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме
снимка.
• HDR (богати цветове): Заснемайте снимки с богати цветове и възпроизвеждайте детайли дори
на светли и тъмни места.
• Запис на картини като преглед: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ
на оригиналната сцена при заснемане на снимки с предната камера.
• Методи на снимане: Изберете опции за заснемане, които да използвате.
ОБЩИ
• Редактиране режими на камерата: Вижте наличните режими на снимане или редактирайте
списъка с режими на снимане.
• Откриване на недостатък: Настройте да получавате известия, когато някой мига или
изглежда мъгляв на снимките, или ако по обектива има мръсни петна.
• Стабилизация на видео: Активирайте системата срещу разклащане, за да намалите или
елиминирате замъглено изображение, предизвикано от разклащането на камерата при запис
на видеоклип.
• Линии на мрежата: Извежда направляващи линии на визьора, за да подпомогне
композирането при избор на обекти.
• Тагове за местоположение: Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.
• Силата на GPS може да намалее на места, където има препятствия за сигнала, като
например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
• Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате
в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за таг за
местоположение.
• Преглед на снимки: Настройте устройството да показва снимки, след като ги заснемете.
• Бързо стартиране: Настройте устройството да стартира камерата чрез двукратно бързо
натискане на бутон вкл./изкл.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или
страната, в която се намирате.
115
Приложения и функции
• Памет: Изберете място за съхраняване на данните. Тази функция ще се покаже, когато
поставите карта с памет.
• Управление с глас: Настройте устройството да заснема снимки или да записва видеоклипове
с гласови команди. Можете също да кажете "Усмивка", "Зеле", "Снимай", или "Щрак", за да
направите снимка. За да запишете видеоклип, кажете "Запиши видеоклип".
• Плаващ бутон на камерата: Добавяне на бутон за камерата, който можете да поставите
навсякъде по екрана.
• Задържане бутона на камерата за: Изберете действие, което ще изпълнявате, когато чукнете
и задържите бутона на камерата.
• Натискане клавиш сила звук за: Настройка на устройството да използва клавиша за сила на
звука, за контрол на затвора или за увеличаване или намаляване.
• Нyлиране на настройките: Нулирайте настройките на камерата.
• Връзка с нас: Задайте въпроси или разгледайте често задаваните въпроси. Вижте Samsung
Members за повече информация.
Галерия
Увод
Вижте изображения и видеоклипове запазени на вашето устройство. Можете също да управлявате
изображения и видео от албума или да създадете истории, които да споделяте с другите.
116
Приложения и функции
Разглеждане на изображения
1
2
Стартирайте прил. Галерия и чукнете ИЗОБРАЖЕНИЯ.
Изберете изображение.
Идете до допълнителни опции.
Добавете изображението към
вашите предпочитани.
Bixby Vision
Добавете стикер.
Рисувайте по изображението.
Приложете филтър или ефект.
Споделете изображението с други.
Променете изображението.
Изтрийте изображението.
Можете да създадете GIF анимация или колаж от няколко изображения. Докоснете →
Създаване на GIF или Създ. колаж, след което изберете изображения.
Търсене на изображения
Стартирайте прил. Галерия и докоснете , за да прегледате изображенията, подредени по
категория, например типове, местоположение и документи.
За търсене на изображения чрез въвеждане на ключови думи, чукнете полето за търсене.
117
Приложения и функции
Редактиране на фона при снимки с фокус на живо
Можете да редактирате нивото на замъгляване на фона на снимки, които са направени с функцията
за фокус на живо. Когато фоновата подсветка при снимки, заснети с функцията за фокус на живо, се
появи в замъглените точки, можете да промените формата на фоновото замъгляване.
Стартирайте прил. Галерия, изберете снимка, направена с функцията за фокус на живо, и чукнете
КОРИГ. РАЗМАЗВАНЕ НА ФОНА, за да редактирате нивото на замъгляване или да промените
формата на фоновото замъгляване.
Преглед на видеоклипове
1
2
3
Стартирайте прил. Галерия и чукнете ИЗОБРАЖЕНИЯ.
Изберете видеоклип за възпроизвеждане. Видео файловете са обозначени с икона
миниатюрата за предварителна визуализация.
Докоснете
на
за изпълнение на видеоклипа.
Прескочете до
предишния
видеоклип. Чукнете
и задръжте за бързо
превъртане назад.
Идете до
допълнителни
опции.
Прескочете до
следващия
видеоклип. Чукнете
и задръжте за бързо
превъртане напред.
Заснемете текущия
екран.
Направете пауза и
възобновете
възпроизвеждането.
Придвижете се
напред или назад
като плъзгате
лентата.
Заключване на
екрана за
възпроизвеждане.
Променете
съотношението на
екрана.
Превключете към
изскачащия видео
плеър.
Създайте GIF
анимация.
Плъзнете пръста си нагоре или надолу по лявата страна на екрана за възпроизвеждане, за да
регулирате яркостта, или плъзнете пръста си нагоре или надолу по дясната страна на екрана за
възпроизвеждане, за да регулирате силата на звука.
За да превъртите бързо напред или назад, плъзнете наляво или надясно по екрана за
възпроизвеждане.
118
Приложения и функции
Разглеждане на детайли за изображения и видеоклипове
Можете да видите детайли за файла, например, хора, местоположение и основна информация. Ако
е налице автоматично създадено съдържание, например история или GIF, ще се показва също и
съдържанието.
Докато разглеждате изображение или на екрана за предварителна визуализация на видеоклипове
плъзнете нагоре по екрана. Ще се появят детайли за файла.
Освен това можете да разглеждате и свързано с файла съдържание, като чукнете върху
информацията на екрана.
Редактиране на
информация.
Детайли за файла
Информация за
хората
Информация за
местоположението
Автоматично
създаване на
съдържание
Тагове
119
Приложения и функции
Преглед на албуми
Можете да преглеждате снимки и видеоклипове, сортирани по папки или албуми. Анимациите или
колажите, които сте създали също ще бъдат сортирани в папки в списъка с албуми.
Стартирайте прил. Галерия чукнете АЛБУМИ и след това изберете албум.
Скриване на албумите
Имате възможност за скриване на албумите.
Нямате възможност за скриване на албумите, създадени по подразбиране, например
албумите Камера и Екранни снимки.
1
2
3
Стартирайте прил. Галерия и чукнете АЛБУМИ.
Докоснете → Скриване или пок. албуми.
Изберете албуми, които да скриете, и чукнете ПРИЛОЖИ.
За да се покажат отново албумите, докоснете → Скриване или пок. албуми, махнете отметката
от албумите, които да се показват, след което докоснете ПРИЛОЖИ.
Преглед на истории
При заснемане или записване на изображения и видео, устройството прочита таговете за дата и
място, сортира изображенията и видеоклиповете, и след това създава истории. За да създадете
истории автоматично, трябва да заснемете или да запаметите множество изображения и
видеоклипове.
Стартирайте прил. Галерия, чукнете ИСТОРИИ и след това изберете история.
Създаване на истории
Създаване на истории с различни теми.
1
2
Стартирайте прил. Галерия и чукнете ИСТОРИИ.
Чукнете → Създаване на история.
120
Приложения и функции
3
4
Въведете заглавие на историята и чукнете СЪЗДАВАНЕ.
Отметнете изображения или видеоклипове, които ще включите в историята и чукнете
ГОТОВО.
За да добавите снимки или видеоклипове към дадена история, изберете история и чукнете
ДОБАВЯНЕ.
За да премахнете изображения или видеоклипове от една история, изберете история, чукнете →
Редактиране, отметнете изображенията или видеоклиповете, които искате да махнете и след това
чукнете → Премахване от историята.
Изтриването истории
1
2
Стартирайте прил. Галерия и чукнете ИСТОРИИ.
Чукнете и задръжте историята, която искате да изтриете и натиснете ИЗТРИЙ.
Споделяне на албуми
Създавайте албуми и ги споделяйте със семейството и приятелите си, запаметени в контактите
ви. Те могат да преглеждат споделени албуми на устройства, влезли в своите Samsung акаунти,
например смартфони, телевизори или хладилници.
• За да използвате тази функция, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.
• За да използвате тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung
акаунт.
• Може да бъдете таксувани допълнително, когато споделяте файлове чрез мобилната
мрежа.
Създаване на албуми за споделяне
1
Стартирайте прил. Галерия и чукнете СПОДЕЛЕН.
Когато използвате тази функция за първи път, чукнете ВЪВЕДЕНИЕ и се съгласете с условията
и реда на ползване на Samsung Social.
2
Чукнете
.
121
Приложения и функции
3
4
Въведете заглавие на албума.
Изберете група, с което да споделяте.
Ако искате да създадете група, чукнете Добавяне на група, въведете название на групата и
изберете контактите, които да добавите в групата.
5
Чукнете ГОТОВО.
Получателите ще получат уведомление.
Добавяне на изображения или видеоклипове към албум
1
2
3
4
Стартирайте прил. Галерия и чукнете СПОДЕЛЕН.
Изберете албум, за да добавите изображения или видеоклипове.
Чукнете ДОБАВЯНЕ и отметнете изображения или видеоклипове, които да добавите.
Чукнете ГОТОВО.
Синхронизиране на изображения и видеоклипове със Samsung
Cloud
Когато вие синхронизирате приложението Галерия със Samsung Cloud, снимките и
видеоклиповете, които правите, също ще се запаметяват в Samsung Cloud. Можете да видите
изображенията и видеоклиповете, запаметени в Samsung Cloud във вашето приложение Галерия и
от други устройства.
Стартирайте прил. Галерия чукнете → Настройки и след това чукнете превключвател Samsung
Cloud, за да го активирате. Приложението Галерия и Samsung Cloud ще се синхронизират.
122
Приложения и функции
Изтриване на изображения или видеоклипове
Изтриване на изображение или видеоклип
Изберете изображение или видеоклип и чукнете
в долната част на екрана.
Изтриване на няколко изображения и видеоклипове
1
2
3
На екран на Галерия чукнете и задръжте изображение или видеоклип за изтриване.
Отметнете изображенията и видеоклиповете за изтриване.
Чукнете ИЗТРИЙ.
123
Приложения и функции
Always On Display
Винаги можете да прегледате информация, като часовника или календара или да контролирате
възпроизвеждането на музика на екрана, когато той е изключен.
Можете да проверявате уведомления, като нови съобщения или пропуснати обаждания.
• Яркостта на "Винаги на дисплея" може да се променя автоматично в зависимост от
осветеността на околната среда.
• Ако сензорът в горната част на устройството бъде покрит за определен период, "Винаги
на дисплея" ще се изключи.
Отваряне на известия на "Винаги на дисплея"
Когато получите съобщение, пропуснати повиквания или уведомления за приложения, на "Винаги
на дисплея" ще се появят индикаторни икони. Чукнете два пъти индикаторната икона, за да
прегледате известието.
Ако екранът е заключен, трябва да го отключите, за да видите уведомленията.
124
Приложения и функции
Контролиране на музика от "Винаги на дисплея"
Можете да управлявате възпроизвеждането на музика от "Винаги на дисплея", без да включвате
екрана.
1
Стартирайте приложението Настройки, чукнете Заключен екран → FaceWidgets, след което
чукнете превключвателя Музикален контролер, за да го активирате.
2
За да управлявате възпроизвеждането на музика, от "Винаги на дисплея", чукнете два пъти
върху часовника.
3
4
Плъзнете наляво или надясно по часовника, за да стигнете до музикалния контролер.
Чукнете иконите, за да контролирате възпроизвеждането.
Промяна на графика за функцията "Винаги на дисплея"
Стартирайте прил. Настройки, чукнете Заключен екран → Always On Display → Задаване на
график и настройте началното и крайното време.
За да се извежда винаги "Винаги на дисплея", чукнете превключвателя Да се показва винаги, за да
го активирате.
Деактивиране на функцията "Винаги на дисплея"
Стартирайте прил. Настройки чукнете Заключен екран, след което чукнете превключвателя
Always On Display, за да го деактивирате.
125
Приложения и функции
Множ. прозорец
Увод
Множ. прозорец ви позволява да работите едновременно с две приложения в изглед на разделен
прозорец. Можете също да използвате няколко приложения едновременно в изглед на изскачащи
прозорци.
Някои приложения може да не поддържат тази функция.
Изглед на разделен екран
Изскачащ изглед
126
Приложения и функции
Изглед на разделен екран
1
2
Чукнете бутона "Скорошни", за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
Плъзнете нагоре или надолу и чукнете
върху прозореца на скорошно приложение.
Избраното приложение ще се стартира в горния прозорец.
3
В долния прозорец, плъзнете нагоре или надолу, за да изберете друго приложение за
стартиране.
За да стартирате приложения, които не са в списъка с последно използвани прил., чукнете СП.
ПРИЛ. и изберете приложение.
127
Приложения и функции
Използване на допълнителни опции
Чукнете лентата между прозорците на приложенията, за да достъпите допълнителни опции.
Добавете тази двойка
приложения в началния
екран.
Използвайте функцията за
прилепващ прозорец.
Затворете приложението.
Превключване на
избрания прозорец за
изскачащ изглед.
Променете
разположението на
прозорците на
приложенията.
Регулиране на големината на прозореца
Плъзнете лентата между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените
размера на прозорците.
Когато плъзнете лентата между прозорците на приложенията към горната или долната част на
екрана, прозорецът ще бъде увеличен.
Минимизиране на изглед на разделен екран
Чукнете бутона за начален екран, за да минимизирате изгледа на разделен екран. На лентата
за състоянието ще се появи иконата . Приложението в долния прозорец ще се затвори, а
приложението в горния прозорец ще остане активно в минимизиран изглед на разделения екран.
Минимизиран разделен екран
За да затворите минимизирания изглед на разделения екран чукнете
128
.
Приложения и функции
Прилепващ прозорец
Можете да изберете място и да го закачите в горната част на екрана и да използвате други
приложения в долния прозорец.
1
2
Чукнете бутона "Скорошни", за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
Докоснете
и плъзнете рамката до областта, към която искате да я застопорите.
За регулиране на размера на рамката, плъзнете
3
нагоре или надолу.
Чукнете ГОТОВО.
Избраният прозорец на прил. ще бъде закачен в горната част на екрана. За да откачите
прозореца, плъзнете лентата между прозорците на прил.
4
В долния прозорец, плъзнете нагоре или надолу, за да изберете друго приложение за
стартиране.
Добавете двойки приложения в началния екран.
Когато добавяте двойки приложения към Началния екран, можете да стартирате две приложения в
изгледа на разделен екран с едно чукване.
Докоснете лентата между прозорците на приложенията и след това докоснете
.
Текущата двойка приложения ще бъде добавена към началния екран.
Двойка прил.
129
Приложения и функции
Изскачащ изглед
1
2
Чукнете бутона "Скорошни", за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
Плъзнете нагоре или надолу, натиснете и задръжте прозореца на приложението, и след това
го плъзнете до Пуснете тук за изглед на изскачащи прозорци.
Екранът с приложения ще се появи в изскачащ изглед.
Минимизирайте прозореца.
Затворете приложението.
Максимизирайте прозореца.
Преместване на изскачащи прозорци
За да преместите изскачащ прозорец, чукнете лентата с инструменти на прозореца и го плъзнете
на ново място.
130
Приложения и функции
Samsung Pay
Увод
Регистрирайте често използвани карти в мобилната услуга за плащане Samsung Pay, за да
осъществявате плащания бързо и сигурно. Samsung Pay поддържа технология за комуникация в
близкото поле (NFC), за да позволи плащане чрез стандартни четци за кредитни карти.
Можете да видите повече информация, като например карти, поддържащи тази функция, на
www.samsung.com/samsungpay.
• За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт и да
регистрирате своите биометрични данни. За повече информация вижте Samsung
акаунт и Разпознаване на пръстови отпечатъци.
• За да осъществите плащания със Samsung Pay, може да е необходимо да свържете
устройството с Wi-Fi или мобилна мрежа в зависимост от региона.
• Наличността на приложението и поддържаните функции може да се различават в
зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Процедурите за първоначална настройка и регистрация на карти може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
131
Приложения и функции
Настройка на Samsung Pay
Когато стартирате това приложение за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да извършите първоначалната настройка.
1
2
3
4
5
Стартиране на прил. Samsung Pay.
Влезте в своя Samsung акаунт.
Прочетете и се съгласете с правилата и условията.
Регистрирайте своя пръстов отпечатък, който да използвате при осъществяване на плащания.
Създайте PIN, който да използвате при осъществяване на плащания.
Този PIN ще се използва за потвърждаване на различни действия в Samsung Pay, като
осъществяване на плащания и отключване на приложението.
Регистриране на карти
Можете лесно да регистрирате карти, като заснемете техните изображения с камерата.
Можете да проверите картите, поддържащи тази функция, на уебсайта на Samsung Pay
(www.samsung.com/samsungpay).
Стартирайте прил. Samsung Pay чукнете Добавяне и следвайте инструкциите на екрана за да
завършите регистрацията на вашата карта.
132
Приложения и функции
Осъществяване на плащания
1
Чукнете и задръжте изображение на карта в долната част на екрана и го плъзнете нагоре.
Или, стартирайте прил. Samsung Pay.
2
В списъка с карти плъзнете с пръст наляво или надясно, за да изберете карта, която да
използвате.
133
Приложения и функции
3
Сканирайте пръстовия си отпечатък.
Или въведете PIN кода за плащане, който сте задали при настройката на Samsung Pay.
4
Докоснете задната страна на устройството с четеца на карти.
Когато четецът на карти разпознае информацията за картата, плащането ще бъде обработено.
• Плащанията може да не бъдат обработени в зависимост от мрежовата връзка.
• Методът за проверка на плащания може да варира в зависимост от четците на карти.
Отмяна на плащания
Можете да отмените плащания, като посетите мястото, където сте ги осъществили.
В списъка с карти плъзнете с пръст наляво или надясно, за да изберете картата, която сте
използвали. Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите отмяната на плащането.
134
Приложения и функции
Samsung Members
Samsung Members предлага услуги за поддръжка на клиентите, като диагностика на проблеми
с устройството и позволява на потребителите да изпращат въпроси и доклади за грешки.
Можете също да споделяте информация с други хора в общността на потребителите на Galaxy
или да прегледате последните Galaxy новини и съвети. Samsung Members може да помогне за
разрешаването на всички проблеми, които може да възникнат, докато използвате устройството си.
Допълнителни опции
Изпращане на обратна връзка.
• Наличността на приложението и поддържаните функции може да се различават в
зависимост от региона или доставчика на услуги.
• За да изпратите обратна информация или да публикувате вашите коментари, трябва
да се регистрирате и да влезете във вашия Samsung акаунт. Вижте Samsung акаунт за
повече информация.
135
Приложения и функции
Samsung Notes
Създаване на бележки чрез въвеждане на текст от клавиатурата или чрез писане или рисуване
върху екрана. Можете също да вмъквате изображения или гласови записи в бележките си.
Създаване на записки
1
2
Стартирайте прил. Samsung Notes и чукнете ВСИЧКИ →
.
Изберете метод на въвеждане от лентата с инструменти в горната част на екрана и напишете
бележка.
Въведете текст, използвайки
клавиатурата.
Вмъкване на изображения или
запис на глас.
Пишете или рисувайте с писалките.
Рисувайте с четките.
3
Когато сте готови със съставянето на бележката, чукнете ЗАПИС.
Изтриване на бележки
1
Стартирайте прил. Samsung Notes и чукнете ВСИЧКИ или КОЛЕКЦИИ и след това изберете
категория.
2
Чукнете и задръжте бележка за изтриване.
За изтриване на няколко бележки, отметнете повече бележки за изтриване.
3
Чукнете
.
136
Приложения и функции
Календар
Управлявайте графика си като въведете предстоящи събития или задачи във вашия план.
Създаване на събития
1
Стартирайте прил. Календар и чукнете
или чукнете два пъти върху дата.
Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете
2
Въведете данни за събитие.
Задайте продължителността.
Изберете стикер, който ще се
показва заедно със събитието.
Въведете заглавие.
Смяна на цвета на събитието.
Изберете календар, в който да
запазите събитието.
Задайте аларма.
Въведете местоположението.
Прикрепете карта.
Добавете бележка.
Добавете повече данни.
3
.
Чукнете ЗАПИС, за да запазите събитието.
137
Приложения и функции
Създаване на задачи
1
2
3
Стартирайте прил. Календар и чукнете ПРЕГЛЕД → Задачи.
Чукнете
и въведете информацията за задачата.
Чукнете ЗАПИС, за да запазите задачата.
Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти
1
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти, след което изберете
акаунта, с който ще се синхронизира.
2
Чукнете Синхронизиране на акаунт и чукнете превключвателя Синхронизиране на
Календар, за да го активирате.
За Samsung акаунт чукнете → Настройки за синхрониз. и чукнете превключвател Календар,
за да го активирате.
За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, стартирайте Календар и чукнете →
Управление на календари → Добавяне на акаунт. След това изберете акаунт, с който да
синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт, той ще се появи в списъка.
Samsung Health
Увод
Samsung Health ви помага да управлявате здравето и формата си. Задайте фитнес цели, проверете
напредъка си и следете цялостното си здраве и форма. Можете също така да сравните вашите
записи на брой стъпки с други потребители на Samsung Health, за да се конкурирате с приятелите
си и да преглеждате съвети за здравословен начин на живот.
138
Приложения и функции
Използване на Samsung Health
Отворете папката на Samsung и стартирайте прил. Samsung Health. Когато стартирате това
приложение за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на
екрана, за да извършите настройките.
Някои функции може да не са налични в зависимост от региона.
Преглед и управление на визуални
елементи за проследяване.
Проследявайте здравето и фитнес
формата си.
Преглед на здравни съвети.
Сравнете записите за броя на
стъпките си с други потребители на
Samsung Health или се
състезавайте с вашите приятели.
По въпроси, свързани със
здравето, се обръщайте към
експерти.
За да добавите елементи в екрана на Samsung Health, чукнете → Управление на елементи, и
след това изберете елементи.
• УСЛУГИ: Задайте дневни фитнес цели и следете Вашето здраве и дейности, свързани с фитнес.
• ПРОГРАМИ: Използвайте персонализирани програми за упражнения.
139
Приложения и функции
Together
Заедно ви позволява да настройвате цели за брой стъпки и да се състезавате с приятелите си.
Можете да поканите приятели да вървите заедно, да задавате целеви брой стъпки, да изпълнявате
предизвикателства и да преглеждате класирането си.
На екрана на Samsung Health чукнете Together.
Крачки
Устройството изброява броя на извървените стъпки и измерва изминатата дистанция.
На екрана на Samsung Health чукнете тракера за стъпки.
Текущ сбор на стъпките
Цел
• Може да изпитате кратко забавяне, докато елементът за проследяване на стъпките
проследи стъпките ви и след това покаже броя на стъпките. Също така може да
изпитате кратко забавяне преди изскачащият прозорец да укаже, че целта ви е
постигната.
• Ако използвате елемента за проследяване на стъпките, докато пътувате с автомобил
или влак, вибрациите може да засегнат преброяването на стъпките ви.
140
Приложения и функции
Допълнителна информация
• Samsung Health е предназначен само за здравословни и фитнес цели и не е предназначен
за използване при диагностика на болести или други болестни състояния, или при лечение,
смекчаване или предотвратяване на заболявания.
• Наличните функции, характеристики и добавени приложения за Samsung Health може да се
различават от страна на страна поради различното местно законодателство и разпоредби.
Трябва да проверите наличните функции и приложения, налични в конкретната ви страна
преди употреба.
• Приложенията и услугата на Samsung Health могат да бъдат предупредени или преустановени
без предизвестие.
• Целта на събирането на данни е ограничена до предоставяне на заявената от вас услуга,
включително предоставяне на допълнителна информация за вашата форма, синхронизиране
на данни, анализ на данни и статистика, или до разработване и предоставяне на подобрени
услуги. (Но ако влезете в своя Samsung акаунт от Samsung Health, вашите данни може да се
запазят на сървъра с цел архивиране на данни.) Може да се съхранява лична информация
до постигането на тези цели. Можете да изтриете личните данни, съхранени в приложението
Samsung Health, с опцията за изтриване на данните в менюто за настройки. За да изтриете
данните, които сте споделили в социални мрежи или прехвърлили на устройства за
съхранение, трябва да ги изтриете отделно.
• Можете да споделяте и/или да синхронизирате вашите данни с допълнителни услуги
на Samsung или съвместими услуги от трети страни, които избирате, както и с всяко от
другите ви свързани устройства. Достъпът до информацията от Samsung Health от подобни
допълнителни услуги или устройства на трети страни ще бъде разрешен единствено с вашето
изрично одобрение.
• Вие носите пълна отговорност за неправомерното използване на данни, споделени в
социални мрежи или прехвърлени на други потребители. Бъдете внимателни при споделянето
на своите лични данни с други потребители.
• Ако устройството е свързано към устройства за измерване, проверете протокола за
комуникация, за да потвърдите извършването на действието. Ако използвате безжична
връзка, като например Bluetooth, устройството може да получи електронни смущения
от други устройства. Избягвайте да използвате устройството близо до други устройства,
предаващи радио вълни.
• Моля, прочетете внимателно правилата и условията и политиката на поверителност на
Samsung Health, преди да го използвате.
141
Приложения и функции
Радио
Слушане на FM радио
Стартиране на прил. Радио.
Преди да използвате това приложение, трябва да свържете слушалки, които служат като
радиоантена.
При първо стартиране FM радиото автоматично сканира и запазва наличните станции.
за включване или изключване на FM радиото. Изберете желаната радиостанция от
Чукнете
списъка със станции.
Запишете песен от FM радиото.
Добавя настоящата радиостанция
към списък с любими.
Включете или изключете FM
радиото.
Идете до допълнителни опции.
Въведете ръчно честота на
радиостанция.
Търсене на налична радио станция.
Фина настройка на честотата.
Разгледайте списъка с любими
станции.
Вижте списъка с налични станции.
Сканирайте и запаметете
наличните станции автоматично.
Изпълнение през високоговорителя
Можете да слушате радио през високоговорителя вместо от свързани слушалки.
Докоснете → Възпроиз. през високогов.
142
Приложения и функции
Сканиране за радио станции
Стартиране на прил. Радио.
Чукнете СТАНЦИИ → СКАНИРАНЕ и изберете опция за сканиране. FM радиото сканира и
автоматично запазва наличните станции.
Изберете желаната радиостанция от списъка със станции.
Диктофон
Увод
Използвайте различни режими на запис за различни ситуации. Устройството може да преобразува
вашия глас в текст.
Осъществяване на записи на глас
1
2
Отворете папка Samsung и стартирайте прил. Диктофон.
Чукнете
, за да стартирате записа. Говорете в микрофона.
Чукнете
, за да поставите записа на пауза.
Докато осъществявате запис на глас, чукнете ПОКАЗАЛЕЦ, за да въведете показалец.
Променете режима на запис.
Започнете записването.
143
Приложения и функции
3
4
Чукнете
, за да приключите записа.
Въведете потребителско име и чукнете ЗАПАЗИ.
Промяна на режима на запис
Отворете папка Samsung и стартирайте прил. Диктофон.
Изберете режим от горната част на екрана за запис на глас.
• СТАНДАРТНО: Това е нормалният режим на запис.
• РЕЧ КЪМ ТЕКСТ: Устройството записва гласа ви и едновременно го преобразува в текст на
екрана. За най-добри резултати дръжте устройството близо до устата си и говорете ясно и
високо на тихо място.
Ако системният език на гласовите бележки не съвпада с говорения от вас език,
устройството няма да разпознае гласа ви. Преди да използвате тази функция, чукнете
текущия език, за да зададете системния език на гласовите бележки.
Моите файлове
Отваряйте и управлявайте различни файлове, запазени в устройството или на други места, като
услуги за облачно съхранение.
Отворете папката на Samsung и стартирайте прил. Моите файлове.
Преглед на файловете, които се съхраняват във всяко място за съхранение.
За да освободите памет на устройството, натиснете → Получаване на още място.
За да търсите файлове или папки, чукнете
.
Часовник
Увод
Задайте аларми, проверете текущото време в различни градове по света, насрочете събитие или
задайте определена продължителност.
144
Приложения и функции
АЛАРМА
Стартирайте прил. Часовник и чукнете АЛАРМА.
Настройка на аларми
Чукнете
в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се повтаря
алармата, задайте различни опции и чукнете ЗАПАЗИ.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на час на аларма, чукнете полето за въвеждане на час.
За да активирате или деактивирате аларми, чукнете превключвателя до алармата в списъка с
аларми.
Спиране на аларми
Чукнете ОТХВЪРЛЯНЕ, за да спрете аларма. Ако предварително сте включили опцията дрямка,
чукнете ДРЯМКА, за да повторите алармата след определено време.
Изтриване на аларми
Чукнете и задръжте алармата, която искате да изтриете и натиснете ИЗТРИВАНЕ.
СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК
Стартирайте прил. Часовник и чукнете СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК.
Създаване на часовници
Чукнете
, въведете име на град или изберете град от глобуса и чукнете ДОБАВИ.
За да използвате конвертора за часовите зони, чукнете
.
Изтриване на часовници
Чукнете и задръжте часовника, отметнете часовниците които искате да изтриете и натиснете
ИЗТРИВАНЕ.
145
Приложения и функции
ХРОНОМЕТЪР
1
2
Стартирайте прил. Часовник и чукнете ХРОНОМЕТЪР.
Чукнете СТАРТ, за да засечете време.
За да запишете продължителност на обиколка, докато засичате събитие, чукнете ОБИК.
3
Чукнете СПРИ, за да спрете да броенето.
За да рестартирате засичането, чукнете ПОДНОВЯВ.
За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете НУЛИРАНЕ.
ТАЙМЕР
1
2
Стартирайте прил. Часовник и чукнете ТАЙМЕР.
Настройте продължителност и чукнете СТАРТ.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на продължителността, чукнете полето за
въвеждане на продължителност.
3
Чукнете ОТХВЪРЛЯНЕ, когато се включи таймерът.
Калкулатор
Извършете прости или сложни изчисления.
Стартиране на прил. Калкулатор.
Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако Авто
въртeне е деактивирано, чукнете , за да изведете инженерния калкулатор.
За да видите хронологията на изчисленията, чукнете ХРОНОЛОГИЯ. За да затворите панела с
хронологията на изчисленията, чукнете КЛАВИАТУРА.
За да изчистите хронологията, чукнете ХРОНОЛОГИЯ → ИЗТРИВАНЕ ХРОНОЛОГИЯ.
За да използвате инструмента за преобразуване на мерни единици, натиснете
. Можете да
преобразувате различни стойности, като например площ, дължина, или температура, в други
единици.
146
Приложения и функции
Game Launcher
Увод
Програмата за стартиране на игри събира игрите, изтеглени от Google Play Магазин и Galaxy Apps
на едно място за лесен достъп. Можете да настроите устройството в режим за игри, за да играете
на игри по-лесно.
Идете до допълнителни опции.
Изтеглени приложения.
Вижте информация за състоянието
на играта ви.
Отворете игрите с или без звук.
Промяна на режима на
изпълнение.
Вижте още игри и ги инсталирайте.
147
Приложения и функции
Използване на програмата за стартиране на игри
1
Стартиране на прил. Game Launcher.
Ако Game Launcher не се появява, стартирайте приложението Настройки, чукнете
Разширени функции → Игри, а след това чукнете превключвателя Game Launcher, за да
го активирате.
2
Чукнете игра от списъка с игри.
За да намерите повече игри плъзнете екрана нагоре.
Игрите, изтеглени от Google Play Магазин и Galaxy Apps, ще бъдат автоматично показани
на екрана на за стартиране на игри. Ако не виждате своите игри, чукнете → Добавяне на
игра.
Премахване на игра от програмата за стартиране на игри
Чукнете и задръжте игра и после чукнете Премаxване.
Промяна на режима на изпълнение
Можете да променяте режима на изпълнение на игри.
Стартирайте прил. Game Launcher, чукнете Производителност игра, след което плъзнете лентата
за избор на режима, който искате.
• Фокус пестене енергия: Пести енергията на батерията, докато се играят игри.
• Балансирано: Балансира изпълнението и времето за използване на батерията.
• Фокус към производ.: Набляга върху предоставянето на възможно най-доброто изпълнение,
докато се играят игри.
За промяна настройките на всяка игра, чукнете превключвателя Настройки за всяка игра, за да го
активирате.
Ефикасността на енергията на батерията може да е различна за различните игри.
148
Приложения и функции
Използване на инструменти за игри
Можете да използвате различни опции от панела с Инструменти за игри, докато играете на игра. За
да отворите панела с Инструменти за игри, чукнете
върху лентата за навигиране. Ако лентата за
навигиране е скрита, изтеглете я нагоре от долната част на екрана, за да се покаже.
Стартирайте приложенията в
изскачащ прозорец.
Заглушаване на звуци за
известяване и показване само на
известия за входящи повиквания и
спешни сигнализации.
Редактирате списъка с
приложения.
Отидете до настройките на
инструментите за игри.
Заключете някои функции по време
на игри.
Задаване на допълнителни
функции.
Запишете своята сесия на игра.
Заснемете екранни снимки.
Скриване на бутоните на лентата за
навигация.
Заключване на сензорния екран,
докато се играе на играта.
Наличните функции могат да се различават в зависимост от играта.
Блокиране на известия по време на игри
Чукнете
и чукнете превключвател Без известия при игра, за да го активирате. Устройството ще
заглуши звуците за известяване и ще показва само уведомления за входящи повиквания и спешни
сигнализации, така че да можете да се насладите на игри, без да бъдете прекъсвани. Ако получите
входящо повикване, в горната част на екрана ще се появи малко известие.
149
Приложения и функции
SmartThings
Увод
Лесно и бързо свързване към устройства в близост, например Bluetooth слушалки или други
смартфони. Можете също така да контролирате и управлявате телевизори, домашни уреди и
продукти на Интернет на нещата (IoT) чрез своя смартфон.
• Свързване с близкостоящи устройства: Свържете се лесно и бързо с устройства в близост,
например Bluetooth слушалки или портативни устройства.
• Регистрация и управление на домашни уреди, телевизори, както и на продукти
на Интернет на нещата (IoT): Регистрирайте умни хладилници, перални, климатици,
пречистватели на въздух, телевизори, и продукти на Интернет на нещата (IoT) на вашия
смартфон, и преглеждайте статуса им или ги управлявайте от екрана на вашия смартфон.
• Получаване на известия: Получавайте известия от свързани устройства на смартфона
си. Например, когато прането е приключило, можете да получите уведомление на вашия
смартфон.
Отворете папка Samsung и стартирайте прил. SmartThings. Ще се появи таблото.
Идете до допълнителни опции.
Съвети за SmartThings
Търсене на и регистриране на
устройства в близост.
Поддържани устройства
Вижте таблото.
Управление на автоматизации.
Управление на местоположения и
устройства.
150
Приложения и функции
• За да използвате SmartThings, вашият смартфон или други устройства трябва да бъдат
свързани с Wi-Fi или мобилна мрежа.
• За пълното използване на SmartThings трябва да се регистрирате и да влезете в своя
Samsung акаунт.
• Устройствата, които можете да свържете, може да се различават в зависимост от
региона или доставчика на услуги. За да видите списък на устройствата с възможност
за свързване, отворете папка Samsung, стартирайте прил. SmartThings и след това
чукнете ПОДДЪРЖАНИ УСТРОЙСТВА.
• Наличните функции може да се различават в зависимост от свързаното устройство.
• Собствените грешки или дефекти на свързаните устройства не се покриват от
гаранцията на Samsung. Когато в свързаните устройства се появят грешки или дефекти,
трябва да се свържете с производителя на устройството.
Свързване с устройства в близост
Лесно и бързо свързване към устройства в близост, например Bluetooth слушалки.
Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните
устройства или споделеното съдържание.
1
2
3
Отворете папка Samsung и стартирайте прил. SmartThings.
На таблото, чукнете Добавяне на устройство.
Изберете устройство от списъка и се свържете с него като следвате инструкциите на екрана.
151
Приложения и функции
Използване на домакински уреди, телевизори и продукти на
Интернет на нещата (IoT)
Преглеждайте статуса на вашите умни домакински уреди, телевизори и продукти на Интернет на
нещата (IoT) от екрана на смартфона си. Можете да групирате устройства по местоположение и да
добавяте правила за управление на устройствата лесно и удобно.
Свързване на устройства
1
2
3
Отворете папка Samsung и стартирайте прил. SmartThings.
На таблото, чукнете Добавяне на устройство.
Изберете устройство от списъка.
под РЪЧНО ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВО и
Ако няма устройство в списъка, докоснете
изберете тип на устройство. Или, чукнете Търси и въведете името на устройството или модела.
4
Следвайте инструкциите на екрана за регистриране на устройства.
Преглед и управление на свързани устройства
Можете да видите и управлявате устройствата. Например, можете да проверите съдържанието на
вашия хладилник или да регулирате силата на звука на вашия телевизор.
1
Отворете папка Samsung, стартирайте прил. SmartThings и след това чукнете Устройства.
Ще се появи списъкът със свързаните устройства.
2
Преглед на статуса на устройство от списъка.
За управление на устройства, изберете устройство. След като бъде изтеглен контролерът на
устройството, доставен с избраното устройство, можете да управлявате устройството.
152
Приложения и функции
Добавяне на устройства и сцени по местоположение
Добавяне на устройства по местоположение, преглед на списъка с устройства в едно и също
населено място и управление. Можете също така да добавите пейзаж към място, за управление на
няколко устройства едновременно.
Добавяне на местоположения
1
Отворете папка Samsung, стартирайте прил. SmartThings и след това чукнете Устройства →
ВСИЧКИ УСТРОЙСТВА → Добавяне местоположение.
2
Въведете име на местоположение.
За задаване на местоположение, чукнете Географско местоположение, за да изберете
местоположение на картата и чукнете ГОТОВО.
3
Чукнете ЗАПИС.
Вашето местоположение ще бъде добавено.
За да добавите устройства към мястото чукнете ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВО и следвайте
инструкциите на екрана, за да регистрирате устройства.
Устройствата ще бъдат добавени към местоположението.
Добавяне на пейзажи
Добавяне на сцена и регистриране на устройства към нея за управление на няколко устройства по
едно и също време с чукване на бутон или с гласова команда.
Отворете папката Samsung, стартирайте приложението SmartThings, изберете място, докоснете
→ Добавяне на сцена и след това задайте опции за пейзажа. Можете да зададете име на пейзажа,
икона и устройства.
153
Приложения и функции
Добавяне на автоматизации
Освен това можете да задавате автоматизация за автоматично работа с устройствата, в зависимост
от предварително зададено време, състояние на устройствата и още много.
Например, добавете автоматизация, която автоматично да включва радиото всеки ден в 7:00 ч.
1
Отворете папка Samsung, стартирайте прил. SmartThings и след това чукнете Автоматиз. →
ДОБАВЯНЕ НА АВТОМАТИЗАЦИЯ.
2
3
4
Изберете местоположение, където да се задейства автоматизацията.
Настройте условията за активиране за тази автоматизация.
Чукнете ДОБАВЯНЕ до След това и задайте какви действия ще се изпълняват.
За получаване на уведомление, докато се изпълнява автоматизация, чукнете Уведомяване на
членове и въведете съобщението.
5
Чукнете ЗАПИС.
Получаване на известия
Можете да получавате уведомления от свързани устройства на вашия смартфон. Например, когато
прането е приключило, можете да получите уведомление на вашия смартфон.
За да зададете устройства за получаване на известия, отворете папката Samsung, стартирайте
прил. SmartThings, чукнете → Настройки → Уведомления → ПОЗВОЛЯВАНЕ УВЕДОМЛЕНИЯ,
след което чукнете превключвателите до устройствата, които желаете.
154
Приложения и функции
Споделяне на съдържание
Споделяйте съдържание, като използвате различни опции за споделяне. Следните действия са
пример за споделяне на изображения.
Може да бъдете таксувани допълнително, когато споделяте файлове чрез мобилната
мрежа.
1
2
Стартирайте прил. Галерия и изберете изображение.
Чукнете
и изберете метод за споделяне, като съобщение и имейл.
Когато имате история на комуникация или споделяне, хората, с които сте контактували
ще се появят на панела с опции за споделяне. За директно споделяне на съдържание с
тях чрез съответното приложение, изберете иконата на контакта. Ако тази функция не
е активирана, стартирайте прил. Настройки чукнете Разширени функции, и след това
чукнете превключвател Директно споделяне, за да го активирате.
Използване на допълнителни функции
• Споделяне връзка: Споделяне на големи файлове. Качване на файлове към сървъра за
съхранение на Samsung и споделянето им с други хора чрез уеб връзка или код. За да
използвате тази функция, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.
• Споделяне с устройство: Споделяйте съдържание с устройства в близост чрез Wi-Fi Direct или
Bluetooth или с устройства, които поддържат SmartThings. Можете също така да преглеждате
показваното от устройството съдържание на голям екран, като свържете устройството с
телевизор или монитор, който поддържа функционалността за огледално отражение на
екрана.
Когато изображението бъде изпратено до устройствата на получателите, на техните устройства ще
се появи известие. Чукнете известието, за да видите или изтеглите изображението.
155
Приложения и функции
Google apps
Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои
приложения може да е необходим Google акаунт.
За да видите повече информация за приложенията, вижте помощното меню на всяко приложение.
Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
Chrome
Търсете информация и разглеждайте страници.
Gmail
Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.
Карти
Откривайте вашето местоположение на картата, търсете на картата и преглеждайте информация
за местоположения за различни места наоколо.
Play Музика
Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство. Можете да качите музикални
колекции, запазени на вашето устройство, в облака и да получите достъп до тях по-късно.
Play Филми
Покупка или наем на видеоклипове, като филми и телевизионни програми, от Google Play
Магазин.
Диск
Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте
с други.
156
Приложения и функции
YouTube
Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.
Снимки
Търсете, управлявайте и редактирайте всички свои снимки и видеоклипове от различни източници
на едно място.
Google
Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.
Duo
Осъществете обикновено видео повикване.
157
Настройки
Увод
Персонализирайте настройките на устройството. Можете да направите вашето устройство поперсонализирано като конфигурирате различни опции на настройките.
Стартиране на прил. Настройки.
За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете Търсене.
Връзки
Опции
Промяна на настройките за различните връзки, като например функция Wi-Fi и Bluetooth.
На екрана с настройки чукнете Връзки.
• Wi-Fi: Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до
Интернет или други мрежови устройства. Вижте Wi-Fi за повече информация.
• Bluetooth: Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други
устройства с Bluetooth. Вижте Bluetooth за повече информация.
• Видимост на телефона: Позволява на други устройства да намират вашето устройство за
споделяне на съдържание с него. Когато се активира тази функция, устройството ви ще бъде
видимо за други устройства, когато те търсят за налични устройства, използващи тяхната
опция за прехвърляне на файлове.
• Ползване на данни: Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките
за ограничаване на ползването. Настройте устройството автоматично да деактивира
мобилната връзка за данни, когато количеството на използваните от вас мобилни данни
достигне зададения лимит.
Можете също така да активирате защитната функция за данни, за да предотвратите
изпращането или получаването на данни от приложения, които се изпълняват във фонов
режим. Вижте Записване на данни за повече информация.
158
Настройки
• Самолетен режим: Настройка на устройството за деактивиране всички безжични функции на
вашето устройство. Можете да използвате само немрежови услуги.
Спазвайте предвидените от авиокомпанията норми и указанията на екипажа на
самолета. В случаите, в които е позволено устройството да се използва, винаги го
използвайте в режим "полет".
• NFC и плащане: Настройте устройството да позволява да четете NFC тагове (за комуникация
от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате
тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след
като изтеглите необходимите приложения. Вижте NFC и плащане за повече информация.
• Мобилна точка достъп и тетъринг: Използвайте устройството като mobile hotspot, за да
споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства ако мрежовата
връзка не е налична. Връзките могат да се осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth. Вижте
Мобилна точка достъп и тетъринг за повече информация.
• Мобилни мрежи: Конфигурирайте настройките си за мобилни мрежи.
• Диспечер на SIM карта (модели с две SIM карти): Активирайте своите SIM или USIM карти и
персонализирайте настройките на SIM картата. Вижте Диспечер на SIM карта (модели с две SIM
карти) за повече информация.
• Място: Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
• Още настройки за свързване: Персонализирайте настройките за да контролирате други
функции. Вижте Още настройки за свързване за повече информация.
Wi-Fi
Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет
или други мрежови устройства.
Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.
159
Настройки
Свързване към Wi-Fi мрежа
1
2
На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.
Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар. Въведете паролата и чукнете
СВЪРЗВАНЕ.
• След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа
всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да се предотврати
автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и
чукнете ЗАБРАВЯНЕ.
• Ако не можете да се свържете правилно с Wi-Fi мрежа, рестартирайте Wi-Fi функцията
на вашето устройство или безжичния маршрутизатор.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.
1
2
На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Чукнете Wi-Fi Direct.
Изброяват се откритите устройства.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи функцията си Wi-Fi Direct.
3
Изберете устройство, с което да се свържете.
Устройствата ще се свържат, когато другото устройство приеме заявката за Wi-Fi Direct връзка.
160
Настройки
Изпращане и получаване на данни
Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните
действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.
1
2
3
Стартирайте прил. Галерия и изберете изображение.
Чукнете
→ Wi-Fi Direct и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
Приемете заявката за Wi-Fi Direct връзка на другото устройство.
Ако устройствата са вече свързани, изображението ще бъде изпратено до другото устройство
без процедурата за заявка за връзка.
Край на връзката на устройството
1
2
На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi.
Чукнете Wi-Fi Direct.
Устройството показва свързаните устройства в списъка.
3
Чукнете името на устройството, за да прекъснете връзката между устройствата.
161
Настройки
Bluetooth
Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth.
• Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване
на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
• Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на
които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има
препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
• Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG,
може да се окажат несъвместими с вашето.
• Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на
файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на
Bluetooth функцията.
Сдвояване с други Bluetooth устройства
1
На екрана с настройки чукнете Връзки → Bluetooth и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
Откритите устройства ще бъдат изброени.
2
Изберете устройство, с което да се сдвоите.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, настройте устройството да
влезе в режим на сдвояване чрез Bluetooth. Вижте ръководствата на потребителя на другите
устройства.
Вашето устройство е видимо задруги устройства докато екранът с настройки на Bluetooth
е отворен.
3
Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth връзката на вашето устройство, за да
потвърдите.
Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Bluetooth връзка.
162
Настройки
Изпращане и получаване на данни
Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни,
като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за
изпращане на изображение към друго устройство.
1
2
Стартирайте прил. Галерия и изберете изображение.
Чукнете
→ Bluetooth и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството,
без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи опцията си за видимост.
3
Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.
Раздвояване на Bluetooth устройства
1
На екрана с настройки чукнете Връзки → Bluetooth.
Устройството показва сдвоените устройства в списъка.
2
3
Чукнете
до името на устройството, за да го раздвоите.
Чукнете Отделяне.
163
Настройки
Записване на данни
Намалете използването на данни, като попречите на изпълняващи се във фонов режим
приложения да изпращат или получават данни.
От екрана с настройки чукнете Връзки → Ползване на данни → Записване на данни и чукнете
превключвателя, за да го активирате.
Когато защитната функция за данни се активира, иконата
ще се покаже на лентата за състояние.
Защитната функция за данни е
активирана
За да изберете приложения, които да използват данни без ограничение, чукнете Позв.
прил. при вкл. Зап. данни и изберете приложенията.
NFC и плащане
Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния),
които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за
да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите
необходимите приложения.
Устройството съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с устройството, за да
избегнете повреждане на NFC антената.
Прочитане на информация от NFC тагове
Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и
четене на продуктова информация от NFC тагове.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки и след това чукнете превключвател NFC и плащане, за
да го активирате.
164
Настройки
2
Поставете областта на NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг.
Информацията от тага се появява на дисплея ви.
Уверете се че екранът на устройството е включен и не е заключен. В противен случай
устройството няма да чете NFC тагове или да получава данни.
Плащане с функцията NFC
Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате
за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите повече информация за
услугата, свържете се с мобилния си оператор.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки и след това чукнете превключвател NFC и плащане, за
да го активирате.
2
Допрете областта на NFC антената на гърба на устройството ви към четец за NFC карти.
За да зададете приложението за плащане по подразбиране, отворете екрана с настройки и
чукнете Връзки → NFC и плащане → Чукване и плащане → ПЛАЩАНЕ, и след това изберете
приложение.
Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за
плащане.
165
Настройки
Изпращане на данни с функцията NFC
Разрешете обмена на данни когато NFC антената на вашето устройство е допряна до NFC антената
на другото устройство.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки → NFC и плащане и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
2
3
Чукнете превключвателя Android Beam, за да го активирате.
4
Когато на екрана се появи Докоснете за изпращане с beam., чукнете екрана на устройството,
за да изпратите елемента.
Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето
устройство.
Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето
на файлове може да не се осъществи.
166
Настройки
Мобилна точка достъп и тетъринг
Използвайте устройството като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка
на устройството с други устройства ако мрежовата връзка не е налична. Връзките могат да се
осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth.
На екрана с настройки, чукнете Връзки → Мобилна точка достъп и тетъринг.
Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.
• Мобилна точка за достъп: Използвайте mobile hotspot, за да споделите мобилната мрежова
връзка на устройството с компютри или други устройства.
• Bluetooth привързване: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната
връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.
• Сдвояване през USB: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка
за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към
компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
Използване на mobile hotspot
Използвайте своето устройство като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на
устройството с други устройства.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки → Мобилна точка достъп и тетъринг → Мобилна
точка за достъп.
2
Чукнете превключвателя, за да го активирате.
На лентата за състоянието се появява иконата
вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.
. Другите устройства могат да намерят
За да зададете парола за мобилната точка за достъп, чукнете → Конфигуриране на
„Мобилна точка за достъп“ и изберете нивото на сигурност. След това въведете парола и
чукнете ЗАПАЗИ.
167
Настройки
3
На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.
• Ако mobile hotspot не бъде намерен, чукнете на вашето устройство →
Конфигуриране на „Мобилна точка за достъп“, отбележете Показване на разширени
опции, след което отменете избраната опция Скрий моето устройство и Използване
на 5 GHz лента, когато е достъпна.
• Ако другото устройство не може да се свърже с mobile hotspot, чукнете на вашето
устройство → Разрешени устройства и чукнете превключвателя Само разрешени
устройства, за да го деактивирате.
4
На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да
получите достъп до интернет.
Диспечер на SIM карта (модели с две SIM карти)
Активирайте своите SIM или USIM карти и персонализирайте настройките на SIM картата. За
повече информация вижте Използване на две SIM или USIM карти (модели с две SIM карти).
На екрана с настройки чукнете Връзки → Диспечер на SIM карта.
• Повиквания: Изберете SIM или USIM карта за гласови разговори.
• Текстови съобщения: Изберете SIM или USIM карта за работа със съобщения.
• Мобилни данни: Изберете SIM или USIM карта за услуги за данни.
• Потвър. SIM карта за повиквания: Настройте устройството да показва изскачащ прозорец
за избор на SIM или USIM карта при връщане на повикване или обаждане от съобщение.
Изскачащият прозорец ще се появи само ако SIM или USIM картата, използвана за предишното
обаждане или съобщение е различна от предпочитаната от вас SIM или USIM карта.
• Двойна SIM винаги включена: Настройте устройството да приема входящи повиквания от
другата SIM или USIM карта по време на разговор.
Когато тази характеристика е активна, може да натрупате допълнителни разходи за
пренасочване на обаждането в зависимост от региона или доставчика на услугата.
168
Настройки
Още настройки за свързване
Персонализирайте настройките за да контролирате други функции на свързване.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване.
• Скан. устройства наблизо: Настройте устройството да сканира за устройства наоколо, с които
да се свърже.
• Отпечатване: Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на
устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да
разпечатате файлове. Вижте Отпечатване за повече информация.
• MirrorLink: Използвайте функцията MirrorLink, за да управлявате MirrorLink приложенията на
устройството си на монитора на системата на вашето превозно средство. Вижте MirrorLink за
повече информация.
• Ускорител на изтегляне: Настройте устройството да изтегля файлове, по-големи от 30 MB
по-бързо чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно. Вижте Ускорител на изтегляне за повече
информация.
• VPN: Настройте виртуални мрежи (VPN) на устройството си, за да се свържете към училищна
или фирмена частна мрежа.
• Ethernet: Когато включвате адаптер за Етернет, можете да използвате жична мрежа и да
конфигурирате настройките на мрежата.
Отпечатване
Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете
да свържете устройството с принтер чрез Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да отпечатате изображения или
документи.
Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
Добавяне на добавки за принтер
Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване → Отпечатване →
Добавяне на услуга.
2
Потърсете добавка за принтер в Google Play Магазин.
169
Настройки
3
4
Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.
Изберете добавката за принтер и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Устройството автоматично ще търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с
устройството.
5
Изберете принтер за добавяне.
За да добавите принтери ръчно, чукнете → Добавяне на принтер.
Отпечатване на съдържание
Докато преглеждате съдържание като изображения или документи, за достъп до списъка с опции,
→ Всички принтери..., и изберете принтер.
чукнете Отпечатване →
Методи за печат могат да бъдат различни в зависимост от типа на съдържанието.
MirrorLink
Можете да покажете екрана на устройството си на основния монитор на автомобила.
Свържете вашето устройство към превозно средство, за да управлявате MirrorLink приложенията
на устройството си на монитора на системата на вашето превозно средство.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване → MirrorLink.
Вашето устройство е съвместимо с превозни средства, поддържащи MirrorLink версия 1.1
или по-висока.
Свързване на устройството ви с превозно средство чрез MirrorLink
Когато използвате тази функция за пръв път, свържете вашето устройство към Wi-Fi или мобилна
мрежа.
1
Сдвоете устройство си с превозно средство чрез Bluetooth.
Вижте Сдвояване с други Bluetooth устройства за повече информация.
2
Свържете устройството си с превозното средство с помощта на USB кабел.
Когато сте свързани, отидете до MirrorLink приложенията на вашето устройство на монитора
на системата.
170
Настройки
Прекъсване на MirrorLink връзката
Изключете USB кабела от вашето устройство и превозното средство.
Ускорител на изтегляне
Настройте устройството да изтегля файлове, по-големи от 30 MB по-бързо чрез Wi-Fi и мобилни
мрежи едновременно. По-силният Wi-Fi сигнал ще предостави по-бърза скорост на теглене.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване → Ускорител на
изтегляне.
• Тази функция може да не се поддържа от някои устройства.
• Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите файлове чрез мобилна мрежа.
• Когато теглите големи файлове, устройството може да загрее. Ако устройството
надвиши определена температура, функцията ще се изключи.
• Ако мрежовите сигнали са нестабилни, скоростта и ефективността на тази функция
могат да бъдат засегнати от това.
• Ако Wi-Fi и мобилната връзка с мрежата имат значително различна скорост за пренос
на данни, устройството може да използва само най-бързата връзка.
• Тази функция поддържа HTTP 1.1 и HTTPS. Функцията не може да се използва с други
протоколи като FTP.
Звуци и вибрация
Опции
Променете на настройките за различните звуци на устройството.
На екрана с настройки чукнете Звуци и вибрация.
• Режим на звука: Настройте устройството да използва звуков режим, режим на вибрация или
тих режим.
• Вибриране при звънене: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на
звънене при входящи повиквания.
• Изпол. кл. сила звук за мултим.: Настройте устройството да регулира силата на звука на
мултимедията, когато натиснете клавиша за сила на звука.
• Сила звук: Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове,
системни звуци и уведомления.
171
Настройки
• Тон позвъняване: Сменете мелодиите за повиквания и известявания.
• Тип вибриране: Изберете схема на вибриране.
• Звуци за уведомления: Променете звука за известяване.
• Не безпокойте: Настройте устройството да заглушава звуците от входящи повиквания, звуци
от известия и медия, освен от позволените изключения.
• Звуци при докосване: Настройте устройството да издава звук, когато избирате приложение
или опция на сензорния екран.
• Звуци заключване екран: Настройте устройството да издава звук, когато заключвате или
отключвате сензорния екран.
• Звук при зареждане: Настройте устройството да издава звук при свързване със зарядно
устройство.
• Тонове клав. за набиране: Настройте устройството да издава звук, когато чукнете по бутоните
на клавиатурата.
• Звук на клавиатурата: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
• Ефекти и качество на звук: Конфигурирайте допълнителни звукови настройки.
Също така можете да активирате режим съраунд звук. Вижте Dolby Atmos (съраунд звук) за
повече информация.
• Отделен звук на приложение: Настройте устройството да възпроизвежда мултимедиен звук
от конкретно приложение през свързания Bluetooth високоговорител или слушалки отделно
от звука от други приложения.
Например, можете да слушате приложението за Навигация през високоговорителя на
устройството си, докато слушате възпроизвеждане от приложението Музика през Bluetooth
високоговорителя на автомобила.
Dolby Atmos (съраунд звук)
Изберете режим съраунд звук, оптимизиран за различни типове аудио, например за филми,
музика и глас. С Dolby Atmos можете да изживеете движещите се звуци от аудиопотоците, които се
носят навсякъде около вас.
На екрана с настройки чукнете Звуци и вибрация → Ефекти и качество на звук → Dolby Atmos,
чукнете превключвателя, за да го активирате, след което изберете режим.
Преди да използвате тази функция, трябва да свържете слушалка.
172
Настройки
Известия
Променете настройките за известяване за всяко приложение.
На екрана с настройки чукнете Известия.
За показване на символите на иконите чукнете превключвателя Значки на икони на приложения,
за да го активирате. За смяна на стила на символите чукнете Значки на икони на приложения.
С номер
Без номер
За да персонализирате настройките за известия за повече прил., чукнете ДОПЪЛНИТЕЛНИ и
изберете приложение.
Дисплей
Опции
Променете настройките на дисплея и началния екран.
На екрана с настройки чукнете Дисплей.
• Яркост: Регулирайте яркостта на дисплея.
• Автоматична яркост: Настройка на устройството да проследява вашите настройки за яркост
и да ги прилага автоматично при подобни условия на осветеност.
• Филтър за синя светлина: Активиране на филтър синя светлина и промяна настройките на
филтъра. Вижте Филтър за синя светлина за повече информация.
• Мащабиране екран и шрифт: Промяна на настройката на мащабирането на екрана или
размер на шрифта и стила.
• Режим на екрана: Променете режима на екрана, за да регулирате цвета и контраста на
дисплея. Вижте Промяна на режима на екрана или настройване на цвета на дисплея за повече
информация.
173
Настройки
• Начален екран: Променете размера на решетката, за да покажете повече или по-малко
елементи на началния екран и др.
• Приложения на цял екран: Изберете приложения, които да използвате с екранно
съотношение цял екран.
• Лесен режим: Превключване към лесен режим за показване на по-големи икони и по-просто
оформление на началния екран.
• Рамки на икони: Задайте дали да се извеждат полупрозрачни фонове за изпъкване на икони.
• Лента на състоянието: Персонализирайте настройките за показване на известия или
индикатори на лентата за състоянието.
• Лента за навигация: Променете настройките за лентата за навигиране. Вижте Лента за
навигация (функционални бутони) за повече информация.
• Време на изчакване на екрана: Настройте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Блокиране на случайно докосване: Настройте устройството да възпрепятства включване на
екрана, когато детектира докосване докато е на тъмно място като джоб или чанта.
• Скрийнсейвър: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда. Вижте
Скрийнсейвър за повече информация.
Филтър за синя светлина
Намаляване на напрежението в очите, чрез ограничаване на количеството синя светлина,
излъчвана от екрана.
Докато гледате HDR видео от HDR-ексклузивни видео услуги, възможно е филтър синя
светлина да не се прилага.
1
На екрана с настройки чукнете Дисплей → Филтър за синя светлина и чукнете
превключвателя Включване сега, за да го активирате.
2
Плъзнете лентата за настройка, за да регулирате филтър за непрозрачност.
174
Настройки
3
За задаване на график за прилагане на филтър за синя светлина на екрана, чукнете
превключвателя Включване по график преминете за да го активирате и изберете опция.
• От залез до изгрев: Настройка на устройството да прилага филтър синя светлина през
нощта и да го изключва на сутринта на база на текущото ви местоположение.
• Персонализиран график: Настройка на определено време за прилагане на филтъра за
синя светлина.
Промяна на режима на екрана или настройване на цвета на
дисплея
Изберете режим на екрана, подходящ за гледане на филми или изображения, или настройте цвета
на дисплея според предпочитанията си. Ако изберете режима Адаптивен дисплей, можете да
регулирате цветовия баланс на дисплея по цветови стойности.
Промяна на режима на екрана
На екрана с настройки, чукнете Дисплей → Режим на екрана и изберете режима, който искате.
• Адаптивен дисплей: Това оптимизира диапазона на цветовете, наситеността и остротата на
дисплея. Можете също така да регулирате цветовия баланс на дисплея по цветови стойности.
• AMOLED кино: Подходящ за гледане на клипове.
• AMOLED снимка: Подходящ за разглеждане на изображения.
• Базово: Настроен по подразбиране и подходящ за обща употреба.
• Можете да регулирате цвета на дисплея само в режим Адаптивен дисплей.
• Режим Адаптивен дисплей може да не е съвместим с приложения на трети страни.
• Не можете да променяте режима на екрана, докато използвате филтъра за синя
светлина.
175
Настройки
Оптимизиране на баланса на цветовете на цял екран
Оптимизирайте цвета на дисплея, като настроите цветната тоналност според вашите
предпочитания.
Когато плъзгате лентата за настройка на цветовете към Хладно, синият тон на цвета ще се увеличи.
Когато плъзгате лентата към Топло, червеният тон на цвета ще се увеличи.
1
2
На екрана с настройки чукнете Дисплей → Режим на екрана → Адаптивен дисплей.
Настройте лентата за настройка на цветовете под Баланс на цветовете на цял екран.
Балансът на цветовете на екрана ще се оптимизира.
Регулиране на тона на екрана по цветова стойност
Увеличете или намалете определени цветови тонове, като настроите стойностите за Червен,
Зелен или Син по отделно.
1
2
3
На екрана с настройки чукнете Дисплей → Режим на екрана → Адаптивен дисплей.
Отметнете Разширени опции.
Регулирайте лентата с Червен, Зелен или Син цвят според вашите предпочитания.
Тоналността на екрана ще бъде настроена.
176
Настройки
Скрийнсейвър
Можете да настроите да се показват изображения като скрийнсейвър, когато екранът се изключи
автоматично. Скрийнсейвърът ще се показва, когато устройството се зарежда.
1
На екрана с настройки чукнете Дисплей → Скрийнсейвър и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
2
Изберете опция.
Ако изберете Фото рамка, ще се стартира слайдшоу с избраните изображения. Ако изберете
Фототаблица, избраните изображения ще се показват като малки карти и ще се припокриват.
3
4
Чукнете
, за да изберете албуми за показване на изображения.
Когато сте готови, чукнете бутона за назад.
За да визуализирате избраната опция, чукнете ПРЕГЛЕД.
Когато чукнете екрана, докато е показан скрийнсейвърът, екранът ще се включи.
Тапети и теми
Промяна на настройките за тапет за началния екран и за заключен екран или прилагане на
различни теми за устройството.
На екрана с настройки чукнете Тапети и теми.
• Тапети: Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
• Теми: Променете темата на устройството.
• Икони: Смяна на стила икони.
• AOD: Изберете изображение, което да се показва винаги на дисплея.
177
Настройки
Разширени функции
Опции
Активирайте разширени функции и променяйте настройките, които ги контролират.
На екрана с настройки чукнете Разширени функции.
Прекаленото разклащане или удряне на устройството може да причини нежелано
въвеждане за някои функции, които използват сензори.
• Аксесоари: Променете настройките за аксесоари.
• Умно оставане: Настройте устройството да не изключва дисплея, докато го гледате.
• Игри: Активирайте програмата за стартиране на игри. Вижте Game Launcher за повече
информация.
• Режим за една ръка: Активирайте режима за работа с една ръка за ваше лично удобство,
когато използвате устройството с една ръка.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или
страната, в която се намирате.
• Жестове за сензор за пръст: Настройте устройството да отваря или затваря панела за
известия, когато плъзнете нагоре или надолу с пръст по сензора за разпознаване на пръстови
отпечатъци. Тази функция не е достъпна, когато сензорът засича пръстовия ви отпечатък.
• Бързо стартиране Камера: Настройте устройството да стартира камерата чрез двукратно
бързо натискане на бутон вкл./изкл.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или
страната, в която се намирате.
• Прил. съдействие за устр.: Изберете приложение за помощ за устройството, което да се
стартира при натискане и задържане на бутон за начален екран. Приложението за помощ
за устройството събира информация от текущия екран и предоставя свързана информация,
приложения и функции.
• Много прозорци: Изберете метод за стартиране на Множ. прозорец.
178
Настройки
• Смарт заснемане: Настройте устройството да заснема текущия екран и областта на
превъртане и изрязвайте и споделяйте екранната снимка незабавно.
• Плъзнете с длан за заснемане: Настройте устройството да прави екранна снимка, когато
плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана. Можете да видите заснети снимки в
Галерия.
Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и
функции.
• Директно повикване: Настройте устройството да осъществява гласово повикване, като
вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за
съобщения или контакти.
• Умно известяване: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати
повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
Тази функция може да не работи, ако екранът е включен, или устройството не е върху
плоска повърхност.
• Лесно заглушаване: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми с
помощта на движения на дланта или обръщане на екрана на устройството с лицето надолу.
• Плъз. за повик. или изпр. съоб.: Настройте устройството да осъществява повикване или
да изпраща съобщение, когато плъзнете с пръст наляво или надясно върху контакт или
телефонен номер в прил. Телефон или Контакти.
• Двоен месинджър: Инсталирайте второто приложение и използвайте два отделни акаунта за
едно и също приложение за съобщения. Вижте Двоен месинджър за повече информация.
• Изпращ. на SOS съобщения: Настройте устройството да изпраща съобщения за помощ чрез
натискане на бутона Вкл./Изкл. три пъти.
• Директно споделяне: Задайте на устройството да показва хората, с които сте контактували на
панела с опции за споделяне, за да ви позволи директно да споделяте съдържание.
179
Настройки
Двоен месинджър
Инсталирайте второто приложение и използвайте два отделни акаунта за едно и също приложение
за съобщения.
1
На екрана с настройки чукнете Разширени функции → Двоен месинджър.
Ще се покажат поддържаните приложения.
2
Чукнете превключвателя на дадено приложение, за да инсталирате второто приложение.
Второто приложение ще бъде инсталирано. Иконата на второто приложение ще се показва с
. Когато получавате известия от второто приложение, известията ще се показват с , за да
се различават от известията от първото приложение.
Второ приложение
• Функцията за двоен Messenger може да не бъде достъпна в зависимост от
приложението.
• Някои функции на приложението може да бъдат ограничени за второто приложение.
Деинсталиране на второто приложение
1
2
На екрана с настройки чукнете Разширени функции → Двоен месинджър.
Чукнете превключвателя на приложението, което искате да деактивирате, и чукнете
ДЕАКТИВИРАНЕ или ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
Всички свързани с второто приложение данни ще бъдат изтрити.
Ако деинсталирате първото приложение, второто приложение също ще бъде изтрито.
180
Настройки
Поддръжка на устройството
Функцията поддръжка на устройството осигурява преглед на състоянието на батерията, мястото за
съхранение, паметта и системата за сигурност на вашето устройство. Можете също автоматично да
оптимизирате устройството с чукване с пръст.
Батерия
Защита на устройство
Устройство за съхранение на данни
Памет
Използване на функцията за бърза оптимизация
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → ПОПРАВИ СЕГА или
ОПТИМИЗИРАНЕ СЕГА.
Функцията за бърза оптимизация подобрява производителността на устройството чрез следните
действия.
• Изчистване на памет.
• Изтриване на ненужни файлове и затваряне на приложения, действащи във фонов режим.
• Управление на прекомерен разход на батерията.
• Сканиране за сринати приложения и зловреден софтуер.
181
Настройки
Батерия
Проверете оставащия заряд на батерията и време за използване на устройството. При устройства
с ниски нива на батерията запазете енергията на батерията, като активирате функциите за пестене
на енергия.
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → Батерия.
• Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на
заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от
настройките на вашето устройство и работните условия.
• Не можете да получавате известия от някои приложения, използващи режим на пестене
на енергия.
Режим за пестене на енергия
• СРЕДНО: Активиране на режим на пестене на енергия, за да се удължи времето за използване
на батерията.
• МАКС.: При максимален режим на пестене на енергия, устройството намалява разхода
на батерията чрез прилагане на тъмна тема и ограничаване на наличните приложения и
функции. Мрежови връзки, с изключение на мобилната мрежа, ще бъдат деактивирани.
Управление на батерията
Можете да спестите енергията на батерията като спирате приложения, които работят във
фонов режим, да използват енергията на батерията, когато те самите не се използват. Отметнете
приложения от списъка с приложения и чукнете ПЕСТ. ЕН. Също, чукнете → Разширени
настройки, за да зададете опции за Следене на енергията на приложения.
Можете да настроите устройството да зарежда батерията по-бързо. Чукнете → Разширени
настройки и чукнете превключвател Бързо зареждане с кабел за да го активирате.
182
Настройки
Устройство за съхранение на данни
Проверете състоянието на използваната и наличната памет.
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → Устройство за съхранение на
данни.
• Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет,
тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от
паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато актуализирате устройството.
• Можете да прегледате наличния капацитет на вътрешната памет в раздела
Спецификация за вашето устройство в уебсайта на Samsung.
Управление на паметта
За да изтриете остатъчни файлове, като например кеш паметта, чукнете ПОЧИСТ. СЕГА. За
да изтриете файлове или да деинсталирате приложения, които вече не използвате, изберете
категория от ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ. След това отметнете елементи, за да ги изберете, и чукнете
ИЗТРИВАНЕ или ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
Памет
На екрана с настройки, чукнете Поддръжка на устройството → Памет.
За да ускорите вашето устройство, като спрете работещите във фонов режим приложения,
маркирайте приложения от списъка с приложения, и чукнете ПОЧИСТ. СЕГА.
Защита на устройство
Проверете състоянието на защитата на устройството. Тази функция сканира вашето устройство за
злонамерен софтуер.
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → Защита на устройство →
СКАНИРАНЕ ТЕЛЕФОН.
183
Настройки
Приложения
Управлявайте приложенията на устройството и променяйте техните настройки. Можете да видите
информация за използването на приложенията, да промените техните настройки за известяване
или разрешение, или да деинсталирате или деактивирате ненужните приложения.
На екрана с настройки чукнете Приложения.
Заключен екран
Опции
Промяна на настройките за заключения екран.
На екрана с настройки чукнете Заключен екран.
Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания метод на заключване
на екрана.
• Тип заключен екран: Променете метода на заключване на екрана.
• Smart Lock: Настройте устройството да се отключва, когато засече надеждни местоположения
или устройства. Вижте Smart Lock за повече информация.
• Настройки за защитено заключв.: Променете настройките на заключения режим за избрания
метод на заключване.
• Always On Display: Настройте устройството да показва информация, докато екранът е
изключен. Вижте Always On Display за повече информация.
• Стил на часовника: Промяна на типа и цвета на часовника на заключения екран.
• Часовник за роуминг: Промяна на часовника, за да се показва местната и часовата зона у
дома на заключения екран, когато сте в роуминг.
• FaceWidgets: Променете настройките на елементите, показани на заключения екран или
настроени за функция „Винаги на дисплея“.
• Информация за контакт: Настройване на устройството да показва информация за контакт,
например вашия имейл адрес, на заключения екран.
• Известия: Настройване дали да се показват или не известия на заключения екран и избор на
това кои известия да се показват.
• Пряк път на приложение: Изберете приложения да показват преките пътища към тях на
заключен екран.
184
Настройки
Smart Lock
Можете да настроите устройството да се отключва и да остане отключено, когато засече надеждни
локации или устройства.
Например ако сте задали дома си като надеждна локация, когато се приберете вкъщи,
устройството ще засече локацията и ще се отключи автоматично.
• Тази функция също така ще може да се използва и след като настроите метод за
заключване на екрана.
• Ако не използвате устройството си в продължение на четири часа или когато го
включите, ще трябва да отключите екрана чрез шаблона, PIN кода или паролата, които
сте задали.
1
2
3
На екрана с настройки чукнете Заключен екран → Smart Lock.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Изберете опция и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
Биометрия и защита
Опции
Променете настройките за сигурност на устройството.
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита.
• Разпознаване на лице: Настройка на устройството за отключване на екрана чрез
разпознаване на лицето ви. Вижте Разпознаване на лице за повече информация.
• Скенер за пръстови отпечатъци: Регистрирайте своите пръстови отпечатъци за отключване
на екрана. Вижте Разпознаване на пръстови отпечатъци за повече информация.
• Ефект на преход на екрана: Настройте устройството да показва ефект на преход, когато
отключите екрана с използване на вашите биометрични данни.
185
Настройки
• Google Play Protect: Настройте устройството да проверява за зловредни прил. и поведение,
да предупреждава за потенциални вреди и да ги отстранява.
• Намери моя телефон: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон.
Влезте в сайта „Намери моя телефон“ (findmymobile.samsung.com), за да проследите и
контролирате своето загубено или откраднато устройство.
Освен това можете да позволите на услуга за местоположение на Google да предоставя поточна информация за местоположението на вашето устройство.
• Актуализация на защитата: Вижте версията на софтуера на вашето устройство и проверете за
обновявания.
• Инстал. неизвестни приложения: Настройте устройството да разрешава инсталирането на
приложения от неизвестни източници.
• Samsung Pass: Потвърждаване на самоличността ви лесно и сигурно чрез вашите
биометрични данни. Вижте Samsung Pass за повече информация.
• Защитена папка: Създаване на сигурна папка, за да защитите личното си съдържание и
приложения от други. Вижте Защитена папка за повече информация.
• Следене на разрешения на приложения: Настройте да получавате известия, когато
разрешенията, които сте дали, се използват от приложения, които не използвате. Можете
да управлявате настройките на всяко приложение и да преглеждате хронологията на
използваните от него разрешения.
• Защитено стартиране: Защитете вашето устройство, като го настроите да изисква код
за отключване на екрана при включване на устройството. Трябва да въведете кода за
отключване, за да стартирате устройството и да получавате съобщения и известия.
• Шифроване на SD картата: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.
Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка
е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове.
Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му
настройки.
• Други настройки за защита: Конфигурирайте допълнителни настройки за защита.
186
Настройки
Разпознаване на лице
Можете да настроите устройството да отключва екрана чрез разпознаване на лицето ви.
• Ако използвате лицето си като метод за заключване на екрана, лицето ви не може да се
използва за отключване на екрана за първи път след включване на устройството. За да
използвате устройството, трябва да отключите екрана с помощта на шаблон, PIN или
парола, които сте задали при регистриране на лицето ви. Внимавайте да не забравите
вашата фигура, PIN код или парола.
• Ако промените метода за заключване на екрана на Плъзгане или Няма, които не са
сигурни, всички ваши биометрични данни ще бъдат изтрити. Ако желаете да използвате
вашите биометрични данни в приложения или функции, трябва отново да регистрирате
биометричните си данни.
Предпазни мерки за използване на разпознаване на лице
Преди да използвате разпознаване на лицето за отключване на вашето устройство, имайте
предвид следните предпазни мерки.
• Вашето устройство може да бъде отключено от някого или от нещо, което изглежда като ваше
изображение.
• Разпознаването на лице е по-малко сигурно от шаблон, PIN или парола.
Съвети за по-добро разпознаване с лице
Вземете предвид следното, когато използвате разпознаване на лице:
• Съобразете условия като носене на очила, шапка, маска, брада или тежък грим, когато се
регистрирате.
• Уверете се, че сте на добре осветено място и че обектива на камерата е чист при
регистрирането.
• Уверете се, че образът ви не е замъглен за по-добри резултати при сравняването.
187
Настройки
Регистриране на лицето ви
За по-добра регистрация на лицето, направете регистрацията на закрито и далеч от пряка
слънчева светлина.
1
2
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Разпознаване на лице.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Ако не сте задали метод за заключване на екрана, създайте такъв.
3
4
Прочетете инструкциите на екрана и чукнете ПРОДЪЛЖАВАНЕ.
5
Позиционирайте лицето си вътре в кръговете на екрана.
Дръжте устройството с екрана към вас и погледнете в екрана.
Камерата ще сканира лицето ви.
Когато се появи екран за заключване с лице, чукнете ВКЛЮЧВАНЕ, за да използвате своето
лице за отключване на екрана.
Ако отключване на екрана с лицето ви не работи правилно, чукнете Премахване на данни
за лице, за да премахнете регистрацията на лицето си и да се регистрирате отново.
188
Настройки
Изтриване на регистрирани данни за лице
Можете да изтриете регистрираните от вас данни за лице.
1
2
3
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Разпознаване на лице.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Чукнете Премахване на данни за лице.
След като регистрираното лице бъде изтрито, всички свързани с тях функции също ще бъдат
деактивирани.
Отключване на екрана с вашето лице
Можете да отключите екрана с вашето лице, вместо с помощта на модел, PIN или парола.
1
2
3
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Разпознаване на лице.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Чукнете превключвател Отключване с лице, за да го активирате.
Ако искате да намалите възможността за разпознаване на лица в снимки или
видеоклипове, чукнете превключвател По-бързо разпознаване, за да го деактивирате.
Това може да намали скоростта на разпознаване на лица.
4
На заключен екран, погледнете в екрана.
Когато лицето ви бъде разпознато, можете да отключите екрана, без да използвате
допълнителен метод за заключване на екрана. Ако лицето ви не бъде разпознато, използвайте
предварително зададения метод за заключване на екрана.
189
Настройки
Разпознаване на пръстови отпечатъци
За да може разпознаването на пръстови отпечатъци да работи, информацията за пръстовия ви
отпечатък трябва да бъде регистрирана и запазена във вашето устройство. След регистрацията
можете да настроите устройството да използва пръстовия ви отпечатък за следните функции:
• Samsung Pass (Проверка на Samsung акаунт и влизане в мрежата)
• Samsung Pay
• Заключване на екрана
• Защитена папка
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• Разпознаването на пръстовите отпечатъци използва уникалните характеристики на
всеки пръстов отпечатък, за да подобри сигурността на устройството. Вероятността
сензорът за пръстови отпечатъци да обърка два различни пръстови отпечатъка е много
малка. Въпреки това, в редки случаи, където отделни пръстови отпечатъци са много
сходни, сензорът може да ги разпознае като идентични.
• Ако използвате пръстов отпечатък като метод за заключване на екрана, пръстовият
отпечатък не може да се използва за отключване на екрана за първи път след
включване на устройството. За да използвате устройството, трябва да отключите
екрана с помощта на шаблона, PIN или паролата, които сте задали при регистриране на
ирисите ви. Внимавайте да не забравите вашата фигура, PIN код или парола.
• Ако вашите ириси не бъдат разпознати, отключете устройството с помощта на
фигурата, PIN или паролата, които сте въвели при регистрацията на ирисите, и след
това регистрирайте отново вашите ириси. Ако кода за отключване, PIN-а или паролата
са забравени, няма да можете да използвате устройството, ако не го занулите. Samsung
не носи отговорност за загуби на данни или неудобства, причинени от забравен код за
отключване.
• Ако промените метода за заключване на екрана на Плъзгане или Няма, които не са
сигурни, всички ваши биометрични данни ще бъдат изтрити. Ако желаете да използвате
вашите биометрични данни в приложения или функции, трябва отново да регистрирате
биометричните си данни.
190
Настройки
За по-добро разпознаване на пръстовите отпечатъци
Когато сканирате своите пръстови отпечатъци на устройството, имайте предвид следните условия,
които могат да засегнат ефективността на функцията:
• Сензорът за разпознаване на пръстов отпечатък разпознава пръстови отпечатъци. Уверете
се, че сензорът за разпознаване на пръстови отпечатъци не е надраскан или повреден от
метални предмети като монети, ключове и огърлици.
• Покриването на сензора за разпознаване на пръстов отпечатък с предпазни филми, стикери
или други аксесоари може да намали скоростта на разпознаване на пръстовите отпечатъци.
Ако сензорът за разпознаване на пръстови отпечатъци е първоначално покрит с предпазен
филм, премахнете го, преди да използвате сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци.
• Сензорът за разпознаване на пръстови отпечатъци и вашите пръсти трябва да са чисти и сухи.
• Устройството може да не разпознае отпечатъци с бръчки или белези.
• Устройството може да не разпознае пръстови отпечатъци от малки или тънки пръсти.
• Ако огънете пръста си или използвате върха на пръста си, устройството може да не разпознае
вашия пръстов отпечатък. Постарайте се да покриете изцяло сензора за разпознаване на
пръстови отпечатъци с вашия пръст.
• За да подобрите пръстовото разпознаване, регистрирайте пръстовите отпечатъци на ръката,
която най-често използвате за извършване на действия с устройството.
• В суха среда в устройството може да се натрупа статично електричество. Избягвайте да
използвате тази функция в суха среда или преди да използвате функцията, разредете
статичното електричество, като докоснете метален предмет.
Регистриране на пръстови отпечатъци
1
2
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Скенер за пръстови отпечатъци.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Ако не сте задали метод за заключване на екрана, създайте такъв.
191
Настройки
3
Плъзнете пръста си надолу по сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци.
Повторете това действие, докато отпечатъкът бъде регистриран. Когато завършите с
регистрирането на пръстовите си отпечатъци, чукнете ГОТОВО.
Когато се появи екран за заключване с пръстов отпечатък, чукнете ВКЛЮЧВАНЕ, за да
използвате своя пръстов отпечатък за отключване на екрана.
Изтриване на регистрирани пръстови отпечатъци
Можете да изтриете регистрирани пръстови отпечатъци.
1
2
3
4
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Скенер за пръстови отпечатъци.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Чукнете РЕДАКТ.
Отметнете пръстови отпечатъци, които желаете да изтриете, и чукнете ПРЕМАХВ.
Използване на Samsung Pass
Когато регистрирате вашите пръстови отпечатъци в Samsung Pass, можете да ги използвате за
лесно потвърждаване на вашата самоличност или за влизане в уебсайтове. Вижте Samsung Pass за
повече информация.
192
Настройки
Използване на пръстови отпечатъци със Samsung Pay
Можете да използвате пръстови отпечатъци със Samsung Pay, за да извършвате плащания бързо и
сигурно. Вижте Samsung Pay за повече информация.
Приложението Samsung Pay може да не е налично в зависимост от региона или
доставчика на услуги.
Отключване на екрана чрез пръстовите ви отпечатъци
Можете да отключите екрана със своя пръстов отпечатък вместо да използвате шаблон, PIN или
парола.
1
2
3
4
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Скенер за пръстови отпечатъци.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Чукнете превключвателя Откл. с пръстов отпечатък, за да го активирате.
На заключения екран поставете пръста си върху сензора за разпознаване на пръстови
отпечатъци и сканирайте пръстовите си отпечатъци.
Samsung Pass
Samsung Pass Ви позволява да влизате по-лесно и сигурно във Вашия Samsung акаунт, уебсайтове
или приложения чрез Вашите биометрични данни, вместо да въвеждате данните си за вход.
Регистрирайте биометричните си данни в Samsung Pass и задайте да влизате в поддържани
уебсайтове или приложения, използващи данните чрез Samsung Pass.
• За да използвате тази функция, устройството ви трябва да е свързано към Wi-Fi или
мобилна мрежа.
• За да използвате тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung
акаунт. За повече информация вижте Samsung акаунт.
• Функция за вход е налична само за уеб сайтове, които отваряте чрез приложението
Интернет. Някои уеб сайтове може да не поддържат тази функция.
193
Настройки
Регистриране на Samsung Pass
Преди да използвате Samsung Pass, регистрирайте биометричните си данни в Samsung Pass.
1
2
3
4
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Samsung Pass.
Прочетете инструкциите на екрана и чукнете ВЛИЗАНЕ.
Въведете ИД и парола за своя Samsung акаунт и чукнете ВЛИЗАНЕ.
Натиснете РЕГИСТР. ПРЪСТ. ОТП. и регистрирайте пръстовия си отпечатък.
Вижте Разпознаване на пръстови отпечатъци за повече информация.
5
Сканирайте вашия пръстов отпечатък и докоснете НАПРЕД, за да завършите регистрацията в
Samsung Pass.
Ако опцията Добавяне на Samsung Pass към началния екран е отметната, в начален екран
ще се добави икона за Samsung Pass.
Проверка на паролата за Samsung акаунт
Можете да използвате Samsung Pass, за да потвърдите паролата за профила си в Samsung акаунт.
Можете да използвате биометричните си данни, вместо да въвеждате парола, например при
закупуване на съдържание от Galaxy Apps.
1
2
3
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Samsung Pass.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Докоснете → Настройки → Samsung account, а след това докоснете превключвателя
Използване с Samsung Pass, за да го активирате.
194
Настройки
Използване на Samsung Pass за вход в уеб сайтове
Можете да използвате Samsung Pass за лесен вход в уеб сайтове, които поддържат автоматично
попълване на ИД и парола.
1
2
3
Отворете уеб сайта, в който искате да влезете.
Въведете потребителското си име и парола и чукнете бутона за влизате в уеб сайта.
Когато се появи изскачащ прозорец, който ви подканва да запазите информацията за вход,
поставете отметка на Влизане с пръстови отпечатъци чрез Samsung Pass и докоснете
ЗАПОМНИ.
Сега можете да използвате биометричните данни, който сте регистрирали в Samsung Pass,
когато влизате в уеб сайт.
Използване на Samsung Pass за вход в приложения
Можете да използвате Samsung Pass за лесен вход в приложения, които поддържат автоматично
попълване на ИД и парола.
1
2
3
Отворете приложението, в което искате да влезете.
Въведете потребителското си име и парола и чукнете бутона за влизате в приложението.
Когато се появи изскачащ прозорец, който ви подканва да запазите информацията за вход,
чукнете ЗАПИС.
Сега при влизане в приложението можете да използвате биометричните данни, които сте
регистрирали в Samsung Pass.
Управление на информацията за вход
Преглед на списъка с уеб сайтове и прил., които са настроени да използват Samsung Pass и
управление на вашата информация за вход.
1
2
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Samsung Pass.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
195
Настройки
3
4
Изберете уебсайт или прил. от списъка.
Натиснете → Редактиране и променете идентификатора си, паролата и името на уеб сайта
или приложението.
За да изтриете уеб сайта или приложението, натиснете → Изтриване.
Използване на Samsung Pass с уебсайтове и прил.
Когато използвате уебсайтове или приложения които поддържат Samsung Pass, можете лесно да
влизате в тях със Samsung Pass.
За да видите списъка с уебсайтове и приложения, които поддържат Samsung Pass, отворете екрана
с настройки, чукнете Биометрия и защита → Samsung Pass и след това изберете раздела за
сайтове или приложения. Ако няма уебсайтове или приложения, които поддържат Samsung Pass,
разделът за сайтове или прил. няма да се появи.
• Наличните уебсайтове и приложения могат да се различават в зависимост от региона
или доставчика на услуги.
• Samsung не носи отговорност за загуба или неудобство, причинено от влизането в
уебсайтове или приложения чрез Samsung Pass.
Изтриване на вашите Samsung Pass данни
Можете да изтривате биометрични данни, информация за вход в уеб и данни на приложения,
регистрирани в Samsung Pass с Изтриване на данни. Вашето съгласие с правилата и условията и
личния ви Samsung акаунт ще останат активни.
1
2
3
4
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Samsung Pass.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Чукнете → Настройки → Изтриване на данни.
Въведете паролата за своя Samsung акаунт и чукнете ПОТВЪРДИ.
Вашите Samsung Pass данни ще бъдат изтрити.
196
Настройки
Защитена папка
Защитената папка защитава вашето лично съдържание и приложения, като например снимки
и контакти, да не бъдат разглеждани от други лица. Можете да съхранявате вашето лично
съдържание и приложения защитени, дори когато устройството е отключено.
Защитената папка е отделно, сигурно място за съхранение. Данните в Защитената папка
не могат да се прехвърлят към други устройства чрез неодобрени методи за споделяне,
като например USB или Wi-Fi Direct. Опитът да се персонализира операционната система
или да се модифицира софтуер ще накара защитената папка да се заключва автоматично
и да стане недостъпна. Преди записване на данни в защитената папка, уверете се, че сте
направили резервно копие на данните на друго защитено място.
Настройка на Защитена папка
1
Стартиране на прил. Защитена папка.
Или, стартирайте прил. Настройки и чукнете Биометрия и защита → Защитена папка.
2
Чукнете СТАРТ.
197
Настройки
3
4
Чукнете ВЛИЗАНЕ и влезте в своя Samsung акаунт.
Изберете метод за заключване, за използване от защитената папка и следвайте инструкциите
на екрана, за да завършите настройката.
За да промените името или цвета на иконата на Защитена папка, докоснете → Икона за
персонализиране.
• Когато стартирате прил. Защитена папка, трябва да отключите приложението, като
използвате предварително зададения метод на заключване.
• Ако забравите кода за отключване на Защитената папка, можете да го възстановите
с помощта на вашия Samsung акаунт. Чукнете бутона за нулиране в долната част на
заключения екран и въведете паролата за Samsung акаунта си.
Настройка за автоматично заключване на защитената папка
Настройте устройството да заключва автоматично защитената папка, когато не се използва.
1
Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете → Настройки → Авто заключване на
„Защитена папка“.
2
Изберете опция за заключване.
За ръчно заключване на вашата защитена папка, чукнете Заключване.
Преместване на съдържание в Защитена папка
Местете съдържание като снимки и контакти в Защитената папка. Следните действия са пример за
преместване на изображение от място по подразбиране към защитена папка.
1
2
Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете Добавяне на файлове.
3
Чукнете ПРЕМЕСТВАНЕ.
Чукнете Изображения, маркирайте изображения, които да преместите и след това чукнете
ГОТОВО.
Избраните елементи ще бъдат изтрити от оригиналната папка и преместени в Защитена папка.
За копиране на елементи, чукнете КОПИРАНЕ.
Методът за преместване може да се различава в зависимост от типа на съдържанието.
198
Настройки
Преместване на съдържание от Защитена папка
Местете съдържание от Защитената папка към съответното приложението в място за съхранение
по подразбиране. Следните действия са пример за преместване на изображение от Защитена
папка към място за съхранение по подразбиране.
1
2
Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете Галерия.
Изберете елемент и чукнете → Преместване от Защитена папка.
Избраният елемент ще бъде преместен в Галерия в място за съхранение по подразбиране.
Добавяне на приложения
Добавяне на приложение за използване в Защитена папка.
1
2
Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете Добав. приложения.
Отметнете едно от инсталираните приложения на устройството и чукнете ДОБАВИ.
За инсталиране на прил. от Google Play Магазин или Galaxy Apps, чукнете ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ
PLAY STORE или ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ GALAXY APPS.
Премахване на приложения от Защитена папка
Чукнете Редактиране прилож., отметнете прил. И след това чукнете Деактивиране или
Деинсталиране.
Добавяне на акаунти
Добави Samsung и Google акаунти или други акаунти, за да се синхронизират с приложенията в
Защитената папка.
1
Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете → Настройки → Акаунти → Добавяне на
акаунт.
2
3
Изберете услуга за акаунти.
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.
199
Настройки
Скриване на Защитена папка
Можете да скриете прекия път до Защитена папка от екрана с приложения.
Стартирайте прил. Защитена папка, чукнете → Настройки, и след това чукнете превключвател
Показване на „Защитена папка“, за да го деактивирате.
Или, плъзнете лентата за състоянието надолу, за да отворите панела за известия. След това,
плъзнете надолу върху панела за известяване и чукнете Защитена папка, за деактивиране на
функцията.
Архивиране и възстановяване на Защитена папка
Архивирайте съдържание и приложения в защитената папка на Samsung Cloud, като за целта
използвате своя Samsung акаунт и можете да ги възстановите по-късно.
Архивиране на данни
1
2
3
4
Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете → Настройки → Архив и възстановяване.
Чукнете Добавяне на акаунт и се регистрирайте и влезте в своя Samsung акаунт.
Чукнете Архивиране на данни на Защитена папка.
Отметнете елементите, които желаете да запазите и чукнете АРХИВИРАНЕ СЕГА.
Данните ще бъдат архивирани на Samsung Cloud.
Възстановяване на данни
1
2
3
Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете → Настройки → Архив и възстановяване.
Чукнете Възстановяване.
Изберете устройство и типовете данни, които искате да възстановите и чукнете
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЕГА.
Архивираните данни ще бъдат възстановени на устройството.
200
Настройки
Деинсталиране на Защитена папка
Можете да деинсталирате Защитена папка, включително съдържанието и приложенията в нея.
Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете → Настройки → Още настройки →
Деинсталиране.
За архивиране на съдържание преди деинсталиране на защитена папка, отметнете Преместване
на мултимедийни файлове от „Защитена папка“ и чукнете ДЕИНСТАЛИРАНЕ. За достъп до данни
архивирани от Защитена папка, отворете папка Samsung, стартирайте прил. Моите файлове и
след това чукнете Вътрешна памет → Secure Folder.
Бележки запазени в Samsung Notes няма да бъдат архивирани.
Облак и акаунти
Опции
Синхронизиране, архивиране или възстановяване на данни на устройството ви с помощта на
Samsung Cloud. Можете също така да регистрирате и да управлявате акаунти, като вашия Samsung
акаунт или Google акаунт, или да прехвърляте данни към или от други устройства чрез Smart
Switch.
На екрана с настройки, чукнете Облак и акаунти.
• Samsung Cloud: Управлявайте съдържанието, което искате да съхранявате сигурно в облака
на Samsung. Проверете състоянието на използване на вашия Samsung Cloud за съхранение,
и синхронизирайте, архивирайте и възстановете данните си. Вижте Samsung Cloud за повече
информация.
• Акаунти: Добавете вашите Samsung и Google акаунти или други акаунти за синхронизиране.
• Архивир. и възстановяване: Предпазете своята лична информация, данни за приложения
и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате поверителна информация и да
получите достъп до нея по-късно. Трябва да влезете във вашия Google или Samsung акаунт,
за да архивирате или възстановите данни. Вижте Архивир. и възстановяване за повече
информация.
• Smart Switch: Стартирайте Smart Switch и прехвърлете данни от ваше предишно устройство.
Вижте Smart Switch за повече информация.
Редовно архивирайте данните си на сигурно място каквото е Samsung Cloud или на
компютър, така че да можете да ги възстановите ако бъдат повредени или изгубени
поради непредвидено възстановяване на фабричните настройки.
201
Настройки
Архивир. и възстановяване
Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство.
Можете да архивирате поверителна информация и да получите достъп до нея по-късно. Трябва да
влезете във вашия Google или Samsung акаунт, за да архивирате или възстановите данни.
Използване на Samsung акаунт
От екрана за настройки докоснете Облак и акаунти → Архивир. и възстановяване →
Архивиране на данни за Samsung акаунта, отбележете елементите, които желаете да архивирате,
и след това докоснете АРХИВИРАНЕ.
Данните ще бъдат архивирани на Samsung Cloud. Вижте Samsung Cloud за повече информация.
За да възстановите архивирани данни с помощта на Samsung Cloud като използвате Samsung
акаунт, чукнете Възстановяване на данни. Изберете устройство и типовете данни, които искате да
възстановите и чукнете ВЪЗСТАНОВ. Избраните данни ще бъдат възстановени на устройството.
Използване на потребителски профил в Google
На екрана с настройки чукнете Облак и акаунти → Архивир. и възстановяване и чукнете
превключвател Архивиране на моите данни за Google акаунт, за да го активирате. Чукнете Акаунт
за архивиране и изберете акаунт като архивен.
За да възстановите данни с помощта на Google акаунт, чукнете превключвателя Автомат.
възстановяване, за да го активирате. Когато преинсталирате приложения, архивираните
настройки и данни ще бъдат възстановени.
Google
Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.
На екрана с настройки чукнете Google.
202
Настройки
Достъпност
Конфигурирайте различни настройки, за да подобрите достъпността до устройството.
На екрана с настройки чукнете Достъпност.
• Зрение: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с
нарушено зрение.
• Слух: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с
нарушен слух.
• Подвижност и взаимодействие: Персонализирайте настройките, за да подобрите
достъпността за потребители с нарушени двигателни възможности.
• Синтез на реч: Променете настройките за използваните функции за текст-в-говор, когато Voice
Assistant е активиран, като езици, скорост и други.
• Заключване на посока: Сменете настройките за дирекционна комбинация за отключване на
екрана.
• Директен достъп: Настройте устройството да стартира избрани менюта с достъпност, когато
натиснете клавиша Вкл./Изкл. и клавиша за увеличаване на силата на звука едновременно.
• Бърз клавиш за достъпност: Настройте устройството да активира гласовия помощник
или универсалния превключвател на Samsung, като натиснете и задържите едновременно
клавиша за увеличаване на силата на звука и клавиша за намаляване на силата на звука за
повече от 3 секунди.
• Напомняне за известие: Настройте устройството да ви предупреждава за известия, които не
сте проверили в интервала.
• Отговаряне и прекратяване на разговори: Променете метода за отговор и край на
повиквания.
• Режим на еднократно чукване: Настройте устройството да контролира входящите
повиквания или известия, като чуквате бутон вместо да го плъзгате.
• Архивиране на настройките за достъпност: Импортирате, експортирате или споделяте
текущите настройки за достъпност.
• УСЛУГИ: Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.
203
Настройки
Основно управление
Персонализирайте системните настройки на вашето устройство или нулирайте устройството.
На екрана с настройки чукнете Основно управление.
• Език и въвеждане: Изберете езици за устройството и променете настройките, като типове
клавиатури и гласово въвеждане. Някои опции може да не са налични в зависимост от
избрания език. Вижте Добавяне на езици на устройството за повече информация.
• Дата и час: Отидете до настройките и ги променете, за да контролирате как устройството да
показва часа и датата.
Ако батерията остане напълно разредена, часът и датата ще бъдат нулирани.
• Връзка с нас: Задайте въпроси или разгледайте често задаваните въпроси. Вижте Samsung
Members за повече информация.
• Отчет за диагностична информ.: Настройте устройството да изпраща автоматично
информацията за диагностика и използване на устройството към Samsung.
• Маркетингова информация: Определете дали да получавате маркетингова информация от
Samsung, като например специални оферти, предимства от членството и бюлетини.
• Нyлиране: Нулирайте настройките на устройството ви, или направете нулиране чрез
фабрични настройки. Можете да нулирате всичките си настройки и мрежови настройки.
Можете също да настроите устройството да се рестартира в предварително зададено време за
оптимизация на устройството.
Добавяне на езици на устройството
Можете да добавяте езици, които да използвате на устройството.
1
На екрана с настройки, чукнете Основно управление → Език и въвеждане → Език →
Добавяне на език.
За да прегледате всички езици, които могат да бъдат добавени, чукнете → Всички езици.
2
Изберете език за добавяне.
204
Настройки
3
За да настроите избрания език като език по подразбиране, чукнете ЗАДАВ. ПО ПОДР. За да
запазите текущите настройки за език, чукнете ЗАПАЗВ. ТЕКУЩ.
Избраният език ще бъде добавен към вашия списък с езици. Ако промените езика по
подразбиране, избраният език ще бъде добавен в началото на списъка.
За да промените езика по подразбиране от вашия списък с езици, плъзнете до езика и го
преместете в началото на списъка. След това чукнете ГОТОВО. Ако дадено приложение не
поддържа езика по подразбиране, ще се използва следващият език от списъка, който се поддържа.
Актуализация на софтуера
Надградете устройството до най-новия софтуер чрез услугата "фърмуер по въздуха" (FOTA).
Можете също да направите график за софтуерни ъпдейти.
На екрана с настройки чукнете Актуализация на софтуера.
Ако са пуснати спешни софтуерни актуализации за сигурност на вашето устройство и за
блокиране на нови видове заплахи за сигурността, те ще се инсталират автоматично, без
вашето съгласие.
• Ръчно изтегляне на актуализации: Проверете и инсталирайте ръчно актуализации.
• Авто изтегляне на актуализации: Настройте устройството да изтегля автоматично
актуализации при свързване към Wi-Fi мрежа.
• Планирани софтуерни актуализ.: Настройте устройството да инсталира актуализации в
определено време.
• Информ. последна актуализация: Вижте информацията за последното обновяване на
софтуера.
Информация за актуализация на защитата
Актуализации на защитата се предоставят за засилване на сигурността на устройството и за
защита на личната ви информация. За актуализации на защитата за вашия модел, посетете
security.samsungmobile.com.
Уебсайтът поддържа само някои езици.
205
Настройки
Ръководство на потребителя
Прегледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и
приложенията или как да конфигурирате важни настройки.
На екрана с настройки чукнете Ръководство на потребителя.
За телефона
Достъп до информация за вашето устройство.
На екрана с настройки чукнете За телефона.
За промяна на името на вашето устройство чукнете РЕДАКТ.
• Състояние: Преглед на разнообразна информация за устройството, например състоянието на
SIM картата, Wi-Fi MAC адреса и серийния номер.
• Правна информация: Преглед на правната информация, свързана с устройството, като
например информация за безопасността и лиценза за отворен код.
• Информация за софтуера: Преглед на информацията за софтуера на устройството, като
версията на операционната му система и версията на фърмуера.
• Информация за батерията: Преглед на състоянието на батерията на устройството и
информация.
206
Приложение
Разрешаване на проблеми
Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения.
Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.
Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви
подканва да въведете един от следните кодове:
• Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете
паролата, която сте настроили.
• ПИН: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на
PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да
изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
• PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита
да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
• PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM
или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или
услугата
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка
могат да се появят няколко пъти.
• Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Устройството не се включва
Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно
батерията, преди да включите устройството.
207
Приложение
Сензорният екран реагира бавно или некоректно
• Ако сте поставили протектор за екран или сте свързали допълнителни принадлежности към
сензорния екран, той може да не работи както трябва.
• Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате
по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не
функционира правилно.
• Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
• Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
• Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
• Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.
Вашето устройство замръзва или възниква фатална грешка
Опитайте следните решения. Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде
разрешен.
Рестартиране на устройството
Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои
приложения или да изключите устройството и да го включите отново.
Принудително рестартиране
Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона
Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди, за да го рестартирате.
Нулиране на устройството
Ако методите по-горе не разрешат проблема, изпълнете възстановяване до фабричните
настройки.
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Основно управление → Нyлиране → Нулиране
с фабричните данни → НУЛИРАНЕ → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. Преди да извършите нулиране на
устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички
важни данни, съхранени в устройството.
208
Приложение
Не се осъществяват повиквания
• Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.
Отсрещната страна не чува говора ви при разговор
• Не покривайте вградения микрофон.
• Микрофонът трябва е близо до устата ви.
• Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.
Звукът отеква по време на разговор
Регулирайте силата на звука, като натиснете клавиша за сила на звука или се преместете до друга
област.
Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или
качеството на звука е лошо
• Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на
доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
• Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да
бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.
Иконата на батерията е празна
Батерията ви е изтощена. Заредете батерията.
209
Приложение
Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от
Samsung)
• Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
• Посетете сервизен център на Samsung и подменете батерията.
Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната
покупка
• Когато изложите устройството или батерията на прекалено ниски или прекалено високи
температури, полезният заряд може да намалее.
• Консумацията на батерията ще се увеличи, когато използвате определени функции или
приложения, като GPS, игри или Интернет.
• Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.
При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка
Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да
задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на
камерата, опитайте следното:
• Заредете батерията.
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата,
след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.
Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната
визуализация
• Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и
фотографските техники, които използвате.
• Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се
появи зърненост или изображенията да са извън фокус.
210
Приложение
При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за
грешка
Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат
възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът
е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете
файла.
• Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов
формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го
поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете
www.samsung.com.
• Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и
видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
• Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия
доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието,
налично в Интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да
не функционира правилно.
Bluetooth не работи добре
Ако не се намира друго Bluetooth устройство или има проблеми с връзката, или нередности в
ефективността на работата, опитайте следните възможности:
• Уверете се, че устройството, с което искате да се свържете, е готово за сканиране или
свързване.
• Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от
максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
• На вашето устройство стартирайте прил. Настройки, чукнете Връзки и след това чукнете
превключвателя Bluetooth, за да го активирате отново.
• На вашето устройство стартирайте прил. Настройки, чукнете Основно управление →
Нyлиране → Нулиране на мрежовите настройки → НУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ, за
да нулирате мрежовите настройки. При изпълнение на нулирането можете да загубите
регистрирана информация.
Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.
211
Приложение
Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър
• Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
• Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
• Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър
Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
Устройството не може да намери текущото ви местоположение
GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте
устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в
такива ситуации.
Данните, запазени в устройството, са се изгубили
Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай
не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи
отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.
Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на
устройството
• Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и
вибриране на някои части.
• С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на
пролуката.
Не разполагате с достатъчно пространство в паметта на устройството
С помощта на умния диспечер или ръчно изтривате ненужни данни като например кеш паметта,
неизползвани приложения или файлове с цел да освободите пространство в паметта.
212
Приложение
Бутона за приложенията не се появява на началния екран
Без да използвате бутон за приложения, можете да отворите екрана с приложения като плъзнете
нагоре или надолу на началния екран. За да покажете бутона за приложения в долната част на
началния екран, стартирайте прил. Настройки и чукнете Дисплей → Начален екран → Бутон за
приложения → Показ. бутон приложения → ПРИЛОЖИ.
Бутон за начален екран не се появява
Лентата за навигация съдържаща бутона за начален екран може да изчезне, когато използвате
някои приложения или функции. За да прегледате лентата за навигация, плъзнете нагоре от
долната част на екрана.
Bixby Voice не отговаря
• Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
• Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
• Ако все още имате проблеми с Bixby Voice, след като сте опитали горните стъпки, свържете се
със сервизен център на Samsung.
Лентата за настройка на яркостта на екрана не се появява върху панела
за уведомяване
Отворете панела за уведомления като плъзнете лентата за състоянието надолу и след това
плъзнете панела за уведомления надолу. Чукнете
до лентата за настройка на яркостта и
чукнете превключвател Показване на контролата отгоре, за да го активирате.
Samsung Cloud не работи
• Уверете се, че сте свързани правилно към мрежа.
• По време на сервизно обслужване на Samsung Cloud, не можете да го използвате. Опитайте
отново по-късно.
213
Приложение
Отстраняване на батерията
• За отстраняване на батерията трябва да се свържете с оторизиран сервизен
център. За да получите инструкции за отстраняване на батерията, моля посетете
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• За ваша безопасност не трябва да опитвате да отстранявате сами батерията. Ако батерията
не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да
предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
• Samsung не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са вследствие на договор
или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното
спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и
физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Samsung.
214
Авторски права
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.
Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана
или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или
механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за
информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung
Electronics.
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
®
™
™
™ и логото на Wi-Fi са
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, и символът двойно “D” са
търговски марки на Dolby Laboratories.
• Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им
притежатели.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising