Samsung | SM-A202F/DS | User manual | Samsung Galaxy A20e Ръководство за употреба

Samsung Galaxy A20e Ръководство за употреба
РЪКОВОДСТВО НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ
SM-A202F/DS
SM-A405FN/DS
Bulgarian. 04/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Съдържание
Основни функции
4
6
10
17
19
23
27
28
30
32
34
47
49
66
68
69
83
88
94
97
99
99
100
101
102
106
107
108
108
110
111
114
116
120
124
125
Да се прочете първо
Ситуации и решения при прегряване на
устройството
Оформление и функции на устройството
Батерия
SIM или USIM карта (nano-SIM карта)
Карта с памет (microSD карта)
Включване и изключване на
устройството
Първоначална настройка
Samsung акаунт
Прехвърляне на данни от предишно
устройство (Smart Switch)
Разбиране на екрана
Панел за уведомления
Въвеждане на текст
Приложения и функции
52
54
59
63
Инсталиране и деинсталиране на
приложения
Телефон
Контакти
Съобщения
2
Интернет
Имейл
Камера
Галерия
Емоджи с ДР (Galaxy A40)
Множ. прозорец
Начален екран за деца
Galaxy Wearable
Samsung Members
Samsung Notes
Календар
Samsung Health
Радио
Диктофон
Моите файлове
Часовник
Калкулатор
Game Launcher
Bixby Home (Galaxy A40)
Reminder
SmartThings
Споделяне на съдържание
Google apps
Съдържание
Настройки
166 Акаунти и архивиране
167 Samsung Cloud
168 Google
169 Разширени функции
127 Увод
127 Връзки
129 Wi-Fi
131 Bluetooth
171
173
175
176
177
177
178
178
133 NFC и плащане
135 Записване на данни
136 Диспечер на SIM карта
136 Мобилна точка достъп и тетъринг
138 Непрекъснатост на обажданията и
съобщенията (Galaxy A40)
138 Още настройки за свързване
140 Звуци и вибрация
170 Двоен месинджър
Цифрово здравe
Грижа за устройството
Приложения
Основно управление
Достъпност
Актуализация на софтуера
Ръководство на потребителя
За телефона
141 Dolby Atmos (съраунд звук)
Приложение
141 Отделен звук на приложение
142 Известия
179 Разрешаване на проблеми
186 Отстраняване на батерията
142 Значки на икони на приложения
143 Дисплей
144 Филтър синя светлина (Galaxy A40)
145 Промяна на режима на екрана или
настройване на цвета на дисплея
(Galaxy A40)
146 Скрийнсейвър
147 Тапети и теми
147 Заключен екран
148 Smart Lock
149 Биометрия и защита
150 Разпознаване на лице
153 Разпознаване на пръстови
отпечатъци
156 Samsung Pass
161 Защитена папка
3
Основни функции
Да се прочете първо
Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате устройството си, за да
осигурите безопасна и правилна употреба.
• Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
• Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от
региона, доставчика на услуги, спецификациите на модела или софтуера на устройството.
• Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо
количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството.
Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от
спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
• Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от
приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
• Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени
от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система.
Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране
на устройството или негови приложения.
• Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание,
предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и
използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на
законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване
на мултимедийни файлове.
• Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със
съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за
местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи
обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
• Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на
актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за
приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung.
За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
4
Основни функции
• Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер
от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на
данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и
може да направят гаранцията ви невалидна.
• В зависимост от региона или доставчика на услуги е приложен защитен екран за защита по
време на производство и разпространение. Повредата на приложения защитен екран не се
покрива от гаранцията.
• Можете да виждате сензорния екран ясно дори при силна външна слънчева светлина чрез
автоматично регулиране на диапазона на контраста въз основа на околната среда. Поради
естеството на продукта, показването на фиксирани графики за продължителни периоди може
да доведе до послеобрази (изгаряне на екрана) или ореоли.
– – Препоръчва се да не се използват фиксирани графики върху част или целия сензорен
екран за продължителни периоди от време и да се изключва сензорният екран, когато не
се използва устройството.
– – Можете да настроите сензорния екран да се изключва автоматично, когато не го
използвате. Стартирайте прилож. Настройки, чукнете Дисплей → Време на изчакване на
екрана, а след това изберете времето, което искате устройството да изчака, преди да се
изключи сензорният екран.
– – За да настроите сензорния екран да регулира автоматично яркостта си въз основа на
околната среда, стартирайте прилож. Настройки, чукнете Дисплей, а после чукнете
превключвателя Adaptive brightness, за да го настроите.
• В зависимост от региона или модела някои устройства трябва да получат одобрение от
Федералната комисия по далекосъобщения (FCC). Ако устройството ви е одобрено от FCC,
можете да видите идентификацията FCC ID на устройството. За преглед на FCC ID, стартирайте
прилoжението Настройки и чукнете За телефона → Състояние.
5
Основни функции
Икони с инструкции
Предупреждение: ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други
Внимание: ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго
оборудване
Забележка: забележки, съвети за използване или допълнителна информация
Ситуации и решения при прегряване на
устройството
Когато устройството се загрява по време на зареждане на
батерията
По време на зареждане, устройството и зарядното устройство може да се загреят. По време на
безжично зареждане или бързо зареждане, устройството може да стане горещо на пипане. Това не
оказва влияние върху работата или живота на устройството и е в нормалните граници на работа на
устройството. Ако батерията стане твърде гореща, зарядното устройство може да спре да зарежда.
Направете следното, когато устройството се загрее:
• Изключете зарядното от устройството и затворете активните приложения. Изчакайте
устройството да изстине и след това започнете отново зареждане на устройството.
• Ако долната част на устройството се нагорещи, това може да бъде защото свързаният
USB кабел е повреден. Сменете повреденият USB кабел с нов одобрен от Samsung.
• При използване на безжично зарядно устройство не поставяйте външни предмети,
например метални частици, магнити и магнитни карти между устройството и безжичното
зарядно устройство.
Функцията за безжично зареждане или за бързо зареждане е достъпна само за
поддържани модели.
6
Основни функции
Когато устройството се загрее по време на употреба
Когато използвате функции или приложения, които изискват по-голяма мощност или ако ги
използвате за продължителни периоди от време, устройството може временно да се загрее
поради повишената консумация на батерията. Затворете всички работещи приложения и не
използвайте устройството за известно време.
Следват примери за ситуации, в които устройството може да прегрее. В зависимост от
използваните функции и приложения, тези примери може да не се отнасят за вашия модел.
• По време на първоначалната настройка след покупката или при възстановяване на данни
• При изтегляне на големи файлове
• При използване на приложения, които изискват по-голяма мощност, или при използване на
приложения за дълги периоди
– – Когато играете игри с високо качество игри за продължителни периоди
– – Когато записвате видеоклипове за продължителни периоди
– – Когато стриймвате видео, като използвате максималните настройки за яркост
– – При свързване към телевизор
• При работа в многозадачен режим (или когато работят много приложения във фонов режим)
– – При използване на Множ. прозорец
– – При актуализиране или инсталиране на приложения, докато записвате видео
– – При изтегляне на големи файлове по време на видео повикване
– – Когато записвате видеоклипове, докато използвате приложение за навигация
• При използване на голямо количество данни за синхронизиране с облака, електронната поща,
или други акаунти
• При използване на приложението за навигация в кола, докато устройството е изложено на
пряка слънчева светлина
• Когато използвате функциите за mobile hotspot и тетеринг
• Когато използвате устройството в райони със слаб сигнал или където няма покритие
• При зареждане на батерията с повреден USB кабел
• Когато многофункционалния жак на устройството е повреден или изложен на чужди
материали, като течност, прах, метален прах и графит от моливи
• Когато сте в роуминг
7
Основни функции
Направете следното, когато устройството се загрее:
• Поддържайте устройството актуализирано с най-новия софтуер.
• Конфликти между изпълняваните приложения могат да накарат устройството да се
загрее. Рестартирайте устройството.
• Деактивирайте функциите Wi-Fi, GPS и Bluetooth, когато не ги използвате.
• Затворете приложенията, които увеличават разхода на батерията или които работят във
фонов режим, когато не ги използвате.
• Изтрийте ненужните файлове или неизползваните приложения.
• Намалете яркостта на екрана.
• Ако устройството прегрее или остане горещо на допир за продължителен период, не го
използвайте известно време. Ако устройството продължава да прегрява, се свържете се
със сервизен център на Samsung.
Ограничения на устройството, когато устройството загрява
Когато устройството загрява, функциите и работата му може да са ограничени или устройството
може да се изключи, за да се охлади. Тази функция е налична само за модели, които я поддържат.
• Ако устройството загрява повече от обичайното, ще се покаже съобщение за загряване на
устройството. За да се понижи температурата на устройството, яркостта на екрана и скоростта
на работа ще бъдат ограничени и зареждането на батерията ще спре. Работещите приложения
ще бъдат затворени и ще можете да осъществявате само спешни повиквания, докато
устройството се охлади.
• Ако устройството загрява или е горещо за продължителен период от време, ще се покаже
съобщение за изключване. Изключете устройството и изчакайте, докато се охлади.
8
Основни функции
Предпазни мерки за работната среда
Вашето устройство може да се загрее заради околната среда при следните условия. Бъдете
внимателни, за да избегнете съкращаване на живота на батерията, повреда на устройството или
причиняване на пожар.
• Не съхранявайте устройството при много ниски или много високи температури.
• Не излагайте устройството на директна слънчева светлина за продължителни периоди.
• Не съхранявайте устройството дълго време в много горещи места, като в купето на автомобил
през лятото.
• Не поставяйте устройството на места, които могат да загреят, като например електрическо
одеяло.
• Не съхранявайте устройството си в близост до или вътре в нагреватели, микровълнови фурни,
горещи домакински уреди за готвене или контейнери с високо налягане.
• Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.
9
Основни функции
Оформление и функции на устройството
Съдържание на пакета
Вижте краткото ръководство относно съдържанието на пакета.
• Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на
Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
• Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени
аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се
покриват от гаранцията.
• Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло
от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте
уебсайта на Samsung.
10
Основни функции
Оформление на устройството
► Galaxy A20e:
Високоговорители
Предна камера
Датчик за разстояние
Клавиш за сила на звука
Бутон Вкл./Изкл.
Сензорен екран
Многофункционален
жак (USB Тип C)
11
Основни функции
Микрофон
GPS антена
Задна камера
(Двойна)
SIM
карта/Подложка за
карти с памет
Светкавица
Cензор за разпознаване
на пръстови отпечатъци
Главна антена
Високоговорители
Жак за слушалки
Микрофон
12
Основни функции
► Galaxy A40:
Високоговорители
Предна камера
Датчик за разстояние/
Сензор за осветеност
Клавиш за сила на звука
Бутон Вкл./Изкл.
Сензорен екран
Многофункционален
жак (USB Тип C)
13
Основни функции
NFC антена
GPS антена
Задна камера
(Двойна)
SIM карта/Подложка
за карти с памет
Светкавица
Cензор за разпознаване
на пръстови отпечатъци
Главна антена
Високоговорители
Жак за слушалки
Микрофон
• Когато използвате високоговорителите, например когато възпроизвеждате медийни
файлове или използвате високоговорителя, не поставяйте устройството близо до ушите
си.
• Внимавайте да не излагате обектива на камерата на силен източник на светлина,
например на пряка слънчева светлина. Ако обективът на камерата е изложен на
силен източник на светлина, например на пряка слънчева светлина, сензорът за
изображението може да се повреди. Повреденият сензор за изображението не
подлежи на ремонт и ще причини появата на точки и петна по снимките.
• Ако използвате устройството със счупено стъкло или акрилно тяло, има опасност от
нараняване. Използвайте устройството само след поправянето му в сервизен център на
Samsung.
14
Основни функции
• В следните ситуации могат да възникнат проблеми със свързването и изтощаване на
батерията:
– – Ако прикрепите металически стикери върху областта на антената на устройството
– – Ако прикрепите към устройството капак, изработен от металически материал
– – Ако покриете областта на антената на устройството с ръцете си или други
предмети, докато използвате определени функции, като повиквания или мобилна
връзка за данни
• Препоръчително е да се използва одобрен от Samsung протектор за екрана.
Неодобрените протектори за екрана могат да причинят повреди на сензорите.
• Не покривайте датчика за разстояние/сензор за осветеност с аксесоари за екрана от
типа на протектори или стикери. Това може да причини неизправност на сензора.
Хардуерни бутони
Клавиш за сила на звука
Бутон Вкл./Изкл.
Клавиш
Функция
Вкл./Изкл.
Заключване
Нулиране
• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството.
Сила звук
• Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.
• Натиснете, за да включите или заключите екрана.
15
Основни функции
Функционални бутони
Бутон скорошни
приложения
Бутон за назад
Бутон за начален
екран
Когато включите екрана, функционалните бутони ще се появят в долната част на екрана.
Функционалните бутони са зададени по подразбиране като бутон Скорошни приложения бутон
за Начален екран и бутон за назад. Вижте Лента за навигация (функционални бутони) за повече
информация.
16
Основни функции
Батерия
Зареждане на батерията
Заредете батерията преди да я използвате за пръв път или когато не е използвана дълго време.
Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung.
Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на
батерията или повреда на устройството.
• Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда
на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от
гаранцията.
• Използвайте само кабел USB Тип-C доставен с устройството. Устройството може да се
повреди, ако използвате Micro USB кабел.
За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато
не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да
го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате
енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно
достъпно, докато зарежда.
1
2
Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер.
Включете USB кабел в многофункционалния жак на вашето устройство.
17
Основни функции
3
4
Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт.
След като се зареди напълно, разкачете зарядното устройство. След това изключете
зарядното устройство от електрическия контакт.
Намаляване на консумацията на батерията
Вашето устройство предоставя различни опции, които ви помагат да запазите енергията на
батерията.
• Оптимизирайте устройството с помощта функцията за наблюдение на устройството.
• Когато не използвате устройството, изключете екрана, като натиснете бутона Вкл./Изкл.
• Активирайте режим на пестене на енергия.
• Затворете излишните приложения.
• Деактивирайте функцията Bluetooth когато не се използва.
• Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията, подлежащи на
синхронизиране.
• Намалете времетраенето на задното осветяване.
• Намалете яркостта на екрана.
Съвети и предпазни мерки за зареждане на батерията
• Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
• Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом
зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко
минути, преди да опитате да включите устройството.
• Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които
се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете
спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези
приложения след пълно зареждане на батерията.
• Използването на източник на електричество, различен от зарядно устройство, като например
компютър, може да доведе да по-ниска скорост на зареждане поради по-слаб електрически
ток.
• Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди
по-бавно.
• Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран
може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
18
Основни функции
• По време на зареждане устройството и зарядното устройство може да се загреят. Това е
нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността
на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство
може да спре да зарежда.
• Ако зареждате устройството, докато многофункционалният жак е мокър, то може да се
повреди. Изсушете напълно многофункционалния жак, преди да зареждате устройството.
• Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в
сервизен център на Samsung.
Бързо зареждане
Устройството има вградена функция за бързо зареждане. Можете да заредите батерията по-бързо,
ако устройството или неговият екран са изключени.
Увеличаване на скоростта на зареждане
За да увеличите скоростта на зареждане, изключете устройството или екрана му, когато зареждате
батерията. При зареждане на батерията когато устройството е изключено, на екрана се появява
иконата .
Ако функцията за бързо зареждане не е активирана, стартирайте прил. Настройки чукнете
Грижа за устройството → Батерия → → Настройки, а след това чукнете превключвател Бързо
зареждане с кабел, за да го активирате.
• Можете да използвате вградената функция за бързо зареждане когато зареждате
батерията с помощта на стандартно зарядно устройство.
• Ако устройството се нагрее или околната температура се повиши, скоростта на
зареждане може да се намали автоматично. Това е нормално работно състояние за
предотвратяване на повреди по устройството.
SIM или USIM карта (nano-SIM карта)
Инсталиране на SIM или USIM карта
Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.
Можете да поставите две SIM или USIM карти, и така можете да имате два телефонни номера или
доставчика на услуги на едно устройство. В някои области скоростта на прехвърляне на данни
може да е по-ниска, ако в устройството са поставени две SIM карти, отколкото ако е поставена една
SIM карта.
Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM
картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени
или откраднати карти.
19
Основни функции
Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете
се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността на услугата.
20
Основни функции
1
Пъхнете щифта за изваждане в отвора до подложката, за да я разхлабите.
Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай
устройството може да се повреди.
2
3
Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
Поставете SIM или USIM картата в подложката за SIM карти със златистите пластини на
картата с лице надолу. Поставете основната SIM или USIM карта в държач 1 ( 1 ) за SIM карта, а
допълнителната SIM или USIM карта в държач 2 ( 2 ) за SIM карта.
1
2
Подложка 1 за SIM карти
4
Подложка 2 за SIM карти
Внимателно натиснете SIM или USIM картата в държача, за да я закрепите здраво.
Ако картата не е фиксирана здраво в подложката, SIM картата може да се извади или да
изпадне от подложката.
5
Поставете подложката обратно в слота на подложката.
• Ако поставите подложката в устройството, докато тя е мокра, устройството може да се
повреди. Винаги се уверявайте, че подложката е суха.
• Вкарайте напълно подложката в слота на подложката, за да предотвратите навлизане
на течност в устройството.
21
Основни функции
Правилно поставяне на картата
Nano-SIM карта 1
microSD карта
Nano-SIM карта 2
Използвайте само nano-SIM карта.
Изваждане на SIM или USIM картата
1
2
3
4
Пъхнете щифта за изваждане в отвора до подложката, за да я разхлабите.
Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
Отстранете SIM или USIM картата.
Поставете подложката обратно в слота на подложката.
Използване на две SIM или USIM карти
Ако поставите две SIM или USIM карти, можете да имате два телефонни номера или доставчика на
услуги на едно устройство.
Активиране на SIM или USIM карти
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Връзки → Диспечер на SIM карта. Изберете SIM или USIM
карта и чукнете превключвателя, за да я активирате.
22
Основни функции
Персонализиране на SIM или USIM карти
Стартирайте прил. Настройки чукнете Връзки → Диспечер на SIM карта и след това изберете SIM
или USIM карта за достъп до следните функции:
• Икона: Променете иконата на SIM или USIM картата.
• Име: Променете името на дисплея за SIM или USIM картата.
• Мрежов режим: Изберете тип мрежа, която да използвате със SIM или USIM картата.
Настройка на предпочитани SIM или USIM карти
Когато са активирани две карти, можете да припишете гласови повиквания, съобщения и услуги за
данни на конкретни карти.
Стартирайте прил. Настройки чукнете Връзки → Диспечер на SIM карта и след това настройте
предпочитанията за функции на вашите карти в Предпочитана SIM карта.
Карта с памет (microSD карта)
Инсталиране на карта с памет
Капацитетът на картата памет на устройството ви може да варира от други модели, като някои
карти памет не могат да бъдат съвместими с вашето устройство, в зависимост от производителя
на картата памет и типа й. За да видите максималния капацитет на картата с памет на вашето
устройство, вижте уебсайта на Samsung.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването
на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата
с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
• Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.
• Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите
карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате
картата или няма да я разпознае. За да използвате картата с памет, трябва да я
форматирате. Ако устройството ви не може да форматира или да разпознае картата
с памет, трябва да се свържете с производителя на картата с памет или със сервизен
център на Samsung.
• Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
• При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се
появява в папката Моите файлове → SD карта.
23
Основни функции
1
Пъхнете щифта за изваждане в отвора до подложката, за да я разхлабите.
Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай
устройството може да се повреди.
2
Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
Когато извадите подложката от устройството, мобилната връзка за данни ще се
деактивира.
24
Основни функции
3
Поставете карта с памет на държача за карта с памет със златистите пластини на картата с лице
надолу.
Поставка за карта с памет
4
Внимателно натиснете картата с памет в поставката за карта с памет, за да я закрепите здраво.
Ако картата не е фиксирана здраво в подложката, картата с памет може да се извади или
да изпадне от подложката.
5
Поставете подложката обратно в слота на подложката.
• Ако поставите подложката в устройството, докато тя е мокра, устройството може да се
повреди. Винаги се уверявайте, че подложката е суха.
• Вкарайте напълно подложката в слота на подложката, за да предотвратите навлизане
на течност в устройството.
Премахване на картата с памет
Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно.
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Грижа за устройството → Устройство за съхранение на
данни → → Настройки за съхраняване → SD карта → Демонтиране.
1
2
Пъхнете щифта за изваждане в отвора до подложката, за да я разхлабите.
Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
25
Основни функции
3
4
Премахнете картата с памет.
Поставете подложката обратно в слота на подложката.
Не сваляйте външната памет, като например карта с памет или USB памет, докато
устройството прехвърля или достъпва информация, или веднага след прехвърляне
на данни. Това може да причини повреда или изгубване на данните, или да повреди
външното устройство за съхранение на данни или устройството. Samsung не носи
отговорност за загуби, включително загуба на данни, които са в резултат на неправилна
употреба на устройства за външно съхранение на данни.
Форматиране на картата с памет
Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте
картата с памет с устройството.
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Грижа за устройството → Устройство за съхранение на
данни → → Настройки за съхраняване → SD card → Формат.
Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия
на всички важни данни, съхранени в картата с памет. Гаранцията на производителя не
покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.
26
Основни функции
Включване и изключване на устройството
Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за няколко секунди, за да включите устройството.
Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.
За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и чукнете Изкл.
захранване.
Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони,
където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и
болници.
Рестартиране на устройството
За да рестартирате устройството, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и чукнете Рестартиране.
Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона
Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди, за да го рестартирате.
Клавиш за
намаляване на
звука
Бутон Вкл./Изкл.
27
Основни функции
Спешен режим
Можете да превключите устройството на авариен режим, за да намалите изразходването на
батерията. Някои приложения и функции ще бъдат ограничени. В режим на спешност можете да
осъществите повикване по спешност, да изпратите информация за текущото ви местоположение
на други, звукова и спешна аларма и други.
Активиране на режима на спешност
За да активирате режима на спешност, натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. и след това
чукнете Спешен режим.
Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на
батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на
вашето устройство и работните условия.
Деактивиране на режима на спешност
За да деактивирате режима на спешност, чукнете → Изключване Спешен режим. Или натиснете
и задръжте бутона Вкл./Изкл. и след това чукнете Спешен режим.
Първоначална настройка
Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.
Първоначалните процедури за настройка може да са различни в зависимост от софтуера
на устройството и вашия регион.
1
Включете устройството.
28
Основни функции
2
Изберете предпочитания език за устройството и изберете
.
Изберет език.
3
4
5
Прочетете и приемете условията и правилата, след което чукнете Напред.
Вземете своето съдържание от предишно устройство.
Изберете Wi-Fi мрежа и се свържете към нея.
Ако не се свържете към Wi-Fi мрежа, няма да можете да настроите някои от функциите на
устройството по време на първоначалната настройка.
6
7
Следвайте инструкциите на екрана, за да пристъпите към първоначалната настройка.
8
9
Ако се появи препоръчителният екран с приложения, изберете приложенията и ги изтеглете.
Определете метод за заключване на екрана за защита на вашето устройство. Можете да
защитите вашата лична информация, като не позволите достъп на други хора до вашето
устройство. За да настроите метод за заключване по-късно, чукнете Не сега.
Влезте в своя Samsung акаунт. Можете да се насладите на услугите на Samsung и да запазите
данните си актуална и защитени на всичките си устройства. Вижте Samsung акаунт за повече
информация.
29
Основни функции
Samsung акаунт
Увод
Вашият Samsung акаунт е интегрирана услуга за акаунти, която ви позволява да използвате
различни услуги на Samsung, предоставени от мобилни устройства, телевизори и уебсайта на
Samsung. След като Samsung акаунтът е бил регистриран, можете да запазите вашите данни
актуални и да защитите Samsung устройствата си чрез Samsung Cloud, да проследявате и
управлявате изгубено или откраднато устройство, да преглеждате съвети и трикове от Samsung
Members и още.
Създайте Samsung акаунт със своя имейл адрес.
За да проверите списъка с услуги, които могат да се използват с вашия Samsung акаунт, посетете
account.samsung.com. За повече информация относно Samsung акаунтите стартирайте прил.
Настройки и чукнете Акаунти и архивиране → Акаунти → Samsung account → → Помощ.
Регистриране на Samsung акаунт
Регистриране на нов Samsung акаунт
Ако нямате Samsung акаунт, трябва да създадете такъв.
1
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Акаунти и архивиране → Акаунти → Добавяне на
акаунт → Samsung account.
Или стартирайте прил. Настройки и чукнете
2
3
.
Чукнете Създай акаунт.
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунта.
30
Основни функции
Регистриране на съществуващ Samsung акаунт
Ако вече имате Samsung акаунт, регистрирайте го към устройството.
1
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Акаунти и архивиране → Акаунти → Добавяне на
акаунт → Samsung account.
Или стартирайте прил. Настройки и чукнете
2
.
Въведете ИД и парола за своя Samsung акаунт и чукнете Влизане.
Ако забравите информацията за акаунта си, чукнете Търсене на ИД или Нулиране на
паролата. Можете да намерите информацията за акаунта си, когато въведете нужните данни.
3
Прочетете и приемете общите условия и чукнете Следващ, за да завършите регистрирането
на своя Samsung акаунт.
Ако се появи изскачащ прозорец относно използването на биометрични данни, чукнете
Регистриране. Можете да потвърдите паролата си в Samsung акаунт чрез биометрични данни,
като например пръстови отпечатъци. Вижте Samsung Pass за повече информация.
Премахване на Samsung акаунт
Когато премахнете своя регистриран Samsung акаунт от устройството, вашите данни, като записи
или събития, също ще бъдат премахнати.
1
2
3
Стартирате прил. Настройки и чукнете Акаунти и архивиране → Акаунти.
Чукнете Samsung account → → Премахни акаунта.
Чукнете Премахв., въведете паролата за вашия Samsung акаунт и чукнете ОК.
31
Основни функции
Прехвърляне на данни от предишно устройство
(Smart Switch)
Свържете се със свое предишно устройство чрез Smart Switch, за да прехвърлите данни.
Стартирате прил. Настройки и чукнете Акаунти и архивиране → Smart Switch.
• Тази функция може да не се поддържа на някои устройства или компютри.
• Важат ограничения. Посетете www.samsung.com/smartswitch за подробности. Samsung
се отнася сериозно към авторските права. Прехвърляйте само съдържание, което
притежавате или имате право да прехвърляне.
Прехвърляне на файлове чрез Wi-Fi Direct
Прехвърлете данни от предишно устройство на своето устройство чрез Wi-Fi Direct.
1
На предходното устройство стартирайте Smart Switch.
Ако нямате приложението, го изтеглете от Galaxy Apps или Google Play Магазин.
2
На вашето устройство, стартирайте прил. Настройки и чукнете Акаунти и архивиране →
Smart Switch.
3
4
5
6
7
Поставете устройствата близо едно до друго.
На предишното устройство чукнете Изпращане на данни → Безжични.
На предишното устройство изберете елемент за прехвърляне и чукнете Изпращане.
На вашето устройство чукнете Получаване.
Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от своето предишно устройство.
32
Основни функции
Прехвърляне на данни с използване на външно хранилище
Прехвърляне на данни с използване на външно хранилище, например microSD карта.
1
2
3
Прехвърлете данни от ваше предишно устройство във външно хранилище.
4
Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от външното хранилище.
Вкарайте във вашето устройство или свържете с него устройството на външното хранилище.
На вашето устройство, стартирайте прил. Настройки и чукнете Акаунти и архивиране →
Smart Switch → → Възстанови.
Прехвърляне на архивирани данни от компютър
Прехвърлете данни между вашето устройство и компютър. Трябва да изтеглите приложението
Smart Switch версия за компютър от www.samsung.com/smartswitch. Архивирайте данните от
вашето предишно устройство в компютър и импортирайте данните в своето устройство.
1
2
На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите Smart Switch.
На компютъра стартирайте Smart Switch.
Ако предишното ви устройство не е Samsung, архивирайте данните в компютър с помощта
на програма, предоставена от производителя на устройството. След това прескочете до
петата стъпка.
33
Основни функции
3
Свържете вашето предишно устройство с компютъра с помощта на USB кабела на
устройството.
4
На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да архивирате данните от устройството.
След това изключете предишното си устройство от компютъра.
5
6
Свържете устройството с компютър с помощта на USB кабела.
На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни към устройството.
Преглеждане на импортирани данни
Можете да преглеждате импортираните данни на същото приложение от предишното си
устройство.
Ако новото ви устройство не разполага със същите приложения за преглед или възпроизвеждане
на импортираните данни, данните ще се запазят в сходно приложение.
Разбиране на екрана
Контрол на сензорния екран
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства.
Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
• За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не
прилагайте прекален натиск с пръстите си.
• Препоръчва се да не се използват фиксирани графики върху части или върху целия
сензорен екран за продължителни периоди от време. Иначе това може да доведе до
послеобрази (изгаряне на екрана) или ореоли.
• Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата
на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
• Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.
34
Основни функции
Чукване
Чукнете на екрана.
Чукване и задържане
Чукнете и задръжте екрана за приблизително
2 секунди.
Плъзгане
Чукнете и задръжте прил. и го плъзнете към
мястото на целта.
Двойно чукване
Чукнете два пъти екрана.
35
Основни функции
Плъзгане на пръстите
Плъзнете нагоре, надолу, наляво или
надясно.
Раздалечаване и събиране на
пръстите
Разтворете двата пръста или щипнете по
екрана.
36
Основни функции
Лента за навигация (функционални бутони)
Когато включите екрана, функционалните бутони ще се появят върху навигационната лента
в долната част на екрана. Функционалните бутони са зададени по подразбиране като бутон
Скорошни приложения бутон за Начален екран и бутон за назад. Функциите на бутоните могат да
се променят в зависимост от прил., което се използва в момента или от средата на използване.
Бутон скорошни
приложения
Бутон за назад
Бутон за начален
екран
Бутон
Функция
Скорошни
• Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения.
• Чукнете, за да се върнете към началния екран.
Начален екран
• Чукнете и задръжте, за да стартирате прил. Google
Assistant.
Назад
• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
37
Основни функции
Скриване на лентата за навигация
Отваряйте файлове или използвайте приложения на по-широк екран, като скриете лентата за
навигация.
Стартирайте прилож. Настройки, чукнете Дисплей → Лента за навигация, а после върху Жестове
на цял екран под Тип навигиране. Лентата за навигация ще бъде скрита, а ще се появят съвети
за жестове, където се намират функционалните бутони. За да използвате функционалните бутони,
плъзнете съвета за жест на съответния бутон нагоре.
Ако желаете да скриете съветите за жестове в долната част на екрана, чукнете превключвателя
Съвети за жестове, за да ги деактивирате.
Настройки на лентата за навигация
Стартирайте прил. Настройки чукнете Дисплей → Лента за навигация и след това изберете
опция.
• Тип навигиране: Настройте устройството да скрива или показва лентата за навигация. За да
скриете лентата за навигация, чукнете Жестове на цял екран. Докато лентата за навигация
е скрита, можете да използвате функционалните бутони, като издърпате съвета за жест на
съответния бутон нагоре.
• Подреждане на бутоните: Променете реда на бутоните върху лентата за навигация.
• Съвети за жестове: Настройте устройството да показва индикатори в долната част на екрана,
за да е ясно къде се намират функционалните бутони. Тази функция се появява само когато
изберете Жестове на цял екран.
38
Основни функции
Начален екран и екран с приложения
Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва
визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други.
Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани
приложения.
Екранът може да изглежда различно в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.
Визуален елемент
Индикатор Bixby Home. Преглед на
вашето персонализирано
съдържание.
Любими приложения
Лента за навигация (функционални
бутони)
39
Основни функции
Превключване между началния екран и екрана с приложения
На началния екран плъзнете нагоре или надолу, за да отворите екрана с приложения.
За връщане към началния екран плъзнете нагоре или надолу в екрана с приложения. Или, чукнете
бутона за начален екран или бутона за назад.
Начален екран
Екран с приложения
Ако добавите бутона за приложения на началния екран, ще можете да отваряте екрана с
приложения, като чуквате върху бутона. На началния екран чукнете и задръжте в празна зона,
чукнете Настройки на нач. екран, след което чукнете превключвателя Бутон за приложения, за
да го деактивирате. Бутонът за приложения ще се добави в долната част на началния екран.
Бутон за прил.
40
Основни функции
Показване на екрана в режим ландшафт
На началния екран чукнете и задръжте в празна зона, чукнете Настройки на нач. екран, след
което чукнете превключвателя Завъртане в пейзажен режим, за да го деактивирате.
Завъртете устройството, докато заеме хоризонтално положение, за да виждате екрана в режим
ландшафт.
Преместване на елементи
Чукнете и задръжте прил. и го плъзнете към ново място. За да преместите елемента към друг
панел, го плъзнете към края на екрана.
За да добавите пряк път към приложение на началния екран, натиснете и задръжте елемент на
екрана за приложения, и след това го плъзнете към горната част на екрана. Краткият път ще бъде
автоматично добавен към началния екран.
Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в
долната част на началния екран.
41
Основни функции
Създаване на папки
Създайте папки и съберете подобни приложения за бърз достъп и стартиране на приложения.
Върху началния екран или екрана с приложения, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете
върху друго приложение.
Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения. Чукнете Въведете име на папка и
въведете име на папка.
• Добавяне на още приложения
Чукнете Добавяне на приложения върху папката. Отметнете прил. които искате да добавите и
чукнете Добавяне. Можете също да добавите приложение, като го плъзнете към папката.
• Преместване на приложения от папка
Чукнете и задръжте прил., за да го плъзнете към ново място.
• Изтриване на папка
Чукнете и задръжте папка и после чукнете Изтриване на папка. Ще бъде изтрита само една
папка. Приложенията в папката ще бъдат върнати обратно на екрана с приложения.
42
Основни функции
Редактиране на началния екран
На началния екран чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си, за да отидете на
опциите за редакцията. Можете да зададете тапет, да добавяте визуални елементи и др. Можете
също да добавяте, изтривате или да пренареждате панелите на Началния екран.
• Добавяне на панели: Плъзнете на ляво и след това чукнете
.
• Преместване на панели: Чукнете и задръжте визуализация на панел и след това го плъзнете
към ново място.
• Изтриване на панели: Чукнете
върху страницата.
• Тапети: Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
• Теми: Променете темата на устройството. Визуалните елементи на интерфейса, например
цветове, икони и тапети, ще се променят в зависимост от избраната тема.
• Виз. елементи: Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични
функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален
екран. Чукнете и задръжте визуален елемент и го плъзнете към Началния екран. Визуалният
елемент ще бъде добавен към началния екран.
• Настройки на нач. екран: Променете размера на решетката, за да покажете повече или помалко елементи на началния екран и др.
43
Основни функции
Показване на прил. на началния екран
Без да използвате отделен екран с приложения, можете да настроите дисплея на устройството
да показва всички приложения на началния екран. Върху началния екран, докоснете и задръжте
върху празно място, и след това чукнете Настройки на нач. екран → Оформление на началния
екран → Само началният екран → Приложи.
Можете да имате достъп до всички ваши приложения като плъзнете наляво на началния екран.
Индикаторни икони
Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите,
изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.
• Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои
приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на
екрана.
• Някои икони на индикатори се показват само когато отворите панела за уведомяване.
Икона
Значение
Няма сигнал
Сила на сигнала
Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
Свързана GPRS мрежа
Свързана EDGE мрежа
Свързана UMTS мрежа
Свързана HSDPA мрежа
Свързана HSPA+ мрежа
/
Свързана LTE мрежа
Свързано към Wi-Fi
Функцията Bluetooth е активирана
Използват се услуги за местоположение
Текущ разговор
Пропуснат разговор
Ново текстово или мултимедийно съобщение
Алармата е активирана
Активиран безшумен режим
44
Основни функции
Икона
Значение
Активиран режим вибрация
Активиран режим Полет
Появила се е грешка или е необходимо внимание
Зареждане на батерията
Ниво на заряд на батерията
Заключен екран
Натискането на бутона Вкл./Изкл. изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се изключва
и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.
За да отключите екрана, плъзнете в която и да било посока, когато екранът се включи.
Ако екранът е изключен, натиснете клавиша Вкл./Изкл. или двукратно чукнете където и да е по
екрана, за да го включите.
Заключване на екрана
45
Основни функции
Промяна на метода за заключване на екрана
За да промените метода на заключване на екрана, стартирайте прил. Настройки, чукнете
Заключен екран → Тип заключен екран и след това изберете метод.
Когато зададете шаблон, PIN, парола, лице или пръстов отпечатък като метод за отключване на
екрана, можете да защитите своята лична информация, предотвратявайки достъп на други лица
до вашето устройство. След задаване на метода за заключване на екрана устройството ще изисква
код за отключване при всяко отключване.
• Плъзгане: Плъзнете с пръст в каквато и да е посока по екрана, за да го отключите.
• Шаблон: Начертайте шаблон с четири или повече точки за отключване на екрана.
• PIN КОД: Въведете PIN с поне четири цифри за отключване на екрана.
• Парола: Въведете парола с поне четири знака, цифри или символи за отключване на екрана.
• Няма: Не задавайте метод на заключване на екрана.
• Лице: Регистрирайте своето лице за отключване на екрана. Вижте Разпознаване на лице за
повече информация.
• Пръстови отпечатъци: Регистрирайте своите пръстови отпечатъци за отключване на екрана.
Вижте Разпознаване на пръстови отпечатъци за повече информация.
Можете да настроите устройството да извършва нулиране до фабричните данни, ако
въведете кода за отключване неправилно няколко пъти подред и достигнете лимита
за опити. Стартирайте прил. Настройки, чукнете Заключен екран → Настройки за
защитено заключв., отключете екрана, като използвате предварително зададения метод
за заключване и след това чукнете превключвателя Авто фабрично нулиране, за да го
активирате.
Екранна снимка
Направете снимка на екрана, докато използвате устройството и пишете, рисувате, изрязвате или
споделяте снимания екран. Можете да заснемете текущия екран и областта за превъртане.
Използвайте следните методи, за да заснемете екранна снимка. Сниманите екранни снимки ще
бъдат запазени в Галерия.
• Заснемане с клавиш: Натиснете и задръжте едновременно клавиша за намаляване на звука и
бутон Вкл./Изкл.
• Заснемане чрез плъзгане: Плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана.
• Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и
функции.
• Ако функция заснемане чрез плъзгане не е активирана, стартирайте прил. Настройки
чукнете Разширени функции → Движения и жестове, а след това чукнете
превключвател Плъзнете с длан за заснемане, за да го активирате.
46
Основни функции
Панел за уведомления
Когато получите нови уведомления, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата
за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите,
отворете панела за уведомления и вижте подробности.
За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите
панела с известия, плъзнете нагоре по екрана.
Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.
Потърсете съдържание или
приложения, съхранени на вашето
устройство.
Стартирайте Настройки.
Бутони за бързи настройки
Предпочитана SIM или USIM карта
за всяка опция. Чукнете, за да
отидете до диспечера на SIM карти.
Прегледайте данните за известията
и изпълнявайте различни действия.
Изчистете всички уведомления.
Отидете до настройките за
известяване.
47
Основни функции
Използване на бутоните за бързи настройки
Чукнете бутоните за бързи настройки, за да активирате определени функции. Плъзнете надолу
върху панела за уведомяване, за да видите повече бутони.
За да промените настройките на функцията, чукнете върху текста под всеки бутон. За да видите поподробни настройки, чукнете и задръжте бутон.
За да пренаредите бутони, чукнете → Подреждане на бутоните, чукнете и задръжте бутон и го
плъзнете към друго местоположение.
48
Основни функции
Въвеждане на текст
Оформление на клавиатурата
Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения,
създаване на бележки и други.
Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените
езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.
Допълнителни функции на
клавиатурата
Вижте още функции на
клавиатурата.
Въведете главна буква. За да
въведете всички с главни букви, го
чукнете два пъти.
Изтрийте предходен знак.
Въведете символи.
Прескочете до следващия ред.
Въведете интервал.
Промяна на езика на въвеждане
Чукнете → Езици и типове → Управ. езици за въвеждане и изберете езиците, които да
използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да променяте езиците за въвеждане, като
плъзнете пръст наляво или надясно по клавиша за интервал.
49
Основни функции
Промяна на клавиатурата
Чукнете
, за да смените клавиатурата.
За да смените типа на клавиатурата чукнете
изберете желания тип клавиатура.
→ Езици и типове, изберете език, след което
• Ако бутонът на клавиатурата (
) не се появява на лента за навигация, стартирайте
приложението Настройки, чукнете Основно управление → Език и въвеждане, след
което чукнете превключвателя Показване на бутон клавиатура, за да го активирате.
• В 3x4 клавиатура всеки клавиш има три или четири символа. За да въвеждате символи,
чукнете съответния клавиш неколкократно, докато се появи желаният символ.
Допълнителни функции на клавиатурата
•
: Предвиждане на думи на база на въведеното от вас и показване на предложения за думи.
За да се върнете към списъка с функциите на клавиатурата чукнете .
•
: Въведете емотикони.
•
: Въведете стикери.
•
: Прикачете анимирани GIF.
•
: Въведете текст чрез глас.
•
: Променете настройките на клавиатурата.
•
→
•
→
: Променете режима или размера на клавиатурата.
•
→
: Отворете панела за редактиране на текст.
: Добавете елемент от клипборда.
50
Основни функции
Копиране и поставяне
1
2
Чукнете и задръжте върху текст.
3
Чукнете Копиране или Отрежи.
Плъзнете или , за да изберете желания текст, или чукнете Избор на всичко, за да
изберете целия текст.
Избраният текст се копира в клипборда.
4
Чукнете и задръжте където желаете да вмъкнете текста, след което чукнете Поставяне.
За да поставите текста, който сте копирали преди, чукнете Системен буфер и изберете текста.
Речник
Търсете определения на думи докато използвате определени функции, както при преглед на уеб
страници.
1
Чукнете и задръжте върху думата, която искате да намерите.
Ако думата, която искате да намерете не се избере, плъзнете
текст.
2
или
, за да изберете желания
Чукнете Dictionary в списъка с опции.
Ако на устройството няма предварително инсталиран речник, чукнете Move to Manage
dictionaries, чукнете
до речник, после ИНСТАЛИРАНЕ, за да го изтеглите.
3
Вижте дефиницията в изскачащия прозорец на речника.
За да преминете към изгледа на цял екран, чукнете . Чукнете дефиницията на екрана, за да
видите още дефиниции. В подробния изглед чукнете , за да добавите думата към списъка
си с предпочитани думи, или чукнете Search Web, за да използвате думата като термин за
търсене.
51
Приложения и функции
Инсталиране и деинсталиране на приложения
Galaxy Apps
Покупка и изтегляне на приложения. Можете да свалите приложения, който са специализирани за
устройства Samsung Galaxy.
Стартиране на прил. Galaxy Apps.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категория или чукнете
за търсене по ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете INSTALL. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете
цената и следвайте инструкциите на екрана.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете →
Настройки → Автоматично актуализиране на приложения и изберете опция.
Google Play Магазин
Покупка и изтегляне на приложения.
Стартиране на приложение Play Store.
Инсталиране на приложения
Преглеждайте приложения по категория или търсете приложения по ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете INSTALL. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете
цената и следвайте инструкциите на екрана.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете
→ Настройки → Auto-update apps и изберете опция.
52
Приложения и функции
Управление на приложения
Активиране и деактивиране на приложения
Чукнете и задръжте приложение и изберете опция.
• Деактивиране: Деактивирай избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат
деинсталирани от устройството.
• Деинсталиране: Деинсталирай изтеглени приложения.
Активиране на приложения
Стартирайте прил. Настройки чукнете Приложения →
чукнете Активирано.
→ Деактивирано, изберете прил. и
Настройка на разрешения за приложения
Някои приложения, за да работят правилно, може да се нуждаят от разрешение за достъп или
използване на информация на вашето устройство. Когато отворите приложение, може да се появи
изскачащ прозорец, който да поиска достъп до определени функции или информация. Чукнете
Разрешаване в изскачащия прозорец, за да дадете разрешения за достъп до приложението.
За преглед на настройките с разрешения за приложенията, стартирате прил. Настройки и
чукнете Приложения. Изберете приложение и чукнете Разрешения. Можете да видите списъка с
разрешения за приложението и да промените неговите разрешения.
За да видите или промените настройките за разрешения по категория разрешения, стартирайте
прил. Настройки и чукнете Приложения → → Разрешения за приложения. Изберете елемент и
чукнете превключвателите до приложения, за да дадете разрешения.
Ако не дадете разрешения за приложения, основните функции на приложенията може да
не работят правилно.
53
Приложения и функции
Телефон
Увод
Осъществете или приемете гласови и видео повиквания.
Осъществяване на повиквания
1
2
3
Стартирайте прил. Телефон и чукнете Клавиатура.
Въведете телефонен номер.
Чукнете , за да за да осъществите гласово повикване, или
повикване.
, за да осъществите видео
Идете до допълнителни опции.
Добавете номера към списъка със
записи.
Прегледайте телефонния номер.
Изтрийте предходен знак.
54
Приложения и функции
Осъществяване на повиквания от списъка със записи
Чукнете Скорошни или Контакти и плъзнете надясно върху контакт или телефонен номер, за да
осъществите повикване.
Ако тази функция е деактивирана, стартирайте приложение Настройки, чукнете Разширени
функции → Движения и жестове, и след това чукнете превключвател Плъз. за повик. или изпр.
съоб., за да го активирате.
Използване на номера за бързо набиране
Задайте номера за бързо набиране за бързо осъществяване на повиквания.
За да зададете номер за бързо набиране, чукнете Клавиатура или Контакти → → Номера за
бързо набиране, изберете номер за бързо набиране, след което добавете телефонен номер.
За да осъществите повикване, чукнете и задръжте номер за бързо набиране от клавиатурата. При
номера за бързо набиране 10 и повече, чукнете първата(вите) цифра(и) на номера, след което
чукнете и задръжте последната цифра.
Например, ако зададете номера 123 като номер за бързо набиране, чукнете 1, чукнете 2, след
което чукнете и задръжте 3.
Осъществяване на повиквания от заключения екран
При заключен екран плъзнете
извън кръга.
Осъществяване на международен разговор
1
2
3
Стартирайте прил. Телефон и чукнете Клавиатура.
Чукнете и задръжте 0, докато се появи знакът +.
Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете
55
.
Приложения и функции
Получаване на повиквания
Отговор на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
Отхвърляне на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата Изпращане
на съобщение нагоре. Ако опцията По избор е активирана, ще бъде запазено напомняне, което да
ви подсети за отхвърленото повикване един час по-късно.
За да създадете различни съобщения за отхвърляне, стартирайте прил. Телефон, чукнете →
Настройки → Съобщения за бърз отказ, въведете съобщение и след това чукнете .
Пропуснати повиквания
Ако сте пропуснали повикване, в лентата за състояние ще се появи иконата
. Отворете панела
за уведомления, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или стартирайте прил.
Телефон и чукнете Скорошни, за да прегледате пропуснатите повиквания.
Блокиране на телефонни номера
Блокирайте повиквания от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.
1
2
Стартирайте прил. Телефон и чукнете → Настройки → Блокиране номера.
Чукнете Скорошни или Контакти, изберете контакти и след това чукнете Готово.
За ръчно въвеждане на номер, чукнете Добавяне на телефонен номер, въведете телефонния
номер и след това чукнете .
Когато блокирани номера опитат да се свържат с вас, няма да получите известявания.
Повикванията ще бъдат регистрирани в регистъра с повиквания.
Можете също да блокирате входящи повиквания от хора, които не показват своето ИД на
повикващ. Чукнете превключвателя Блокиране неизвестни повикващи, за да активирате
функцията.
56
Приложения и функции
Опции по време на гласов разговор
Ако областта около задната камера и сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци е
покрита, по време на разговор може да чуете нежелани шумове. Махнете аксесоари като
протектор на екрана или стикери, от областта на задната камера.
По време на гласов разговор
Може да извършите следните действия:
•
: Идете до допълнителни опции.
• Добав. разговор: Наберете второ повикване. Първият разговор ще бъде поставен на
изчакване. Когато приключите второто повикване, първото повикване ще бъде възстановено.
• Задържано повикване: Задържане на повикване. Докоснете Поднови разговора за да се
върнете към задържаното повикване.
• Bluetooth: Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
• Високог: Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате
високоговорителя, дръжте устройството на разстояние от ушите си.
• Тиx: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• Клавиатура / Скриване: Отворете или затворете клавиатурата.
•
: Прекратете текущия разговор.
По време на видео разговор
Чукнете екрана и използвайте следните опции:
•
: Идете до допълнителни опции.
• Камера: Изключете камерата, така че другата страна да не може да ви вижда.
• Превкл: Превключете между предната и задната камера.
•
: Прекратете текущия разговор.
• Тиx: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• Високог: Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате
високоговорителя, дръжте устройството на разстояние от ушите си.
57
Приложения и функции
Добавяне на телефонен номер към Контакт
Добавяне на телефонен номер към Контакти от клавиатурата
1
2
3
4
Стартирайте прил. Телефон и чукнете Клавиатура.
Въведете номера.
Чукнете Добавяне в Контакти.
Чукнете Създай запис , за да създадете нов контакт или чукнете Актуализиране
съществуващ, за да добавите номер към съществуващ контакт.
Добавяне на телефонен номер към Контакти от списъка с повиквания
1
2
Стартирайте прил. Телефон и чукнете Скорошни.
3
Чукнете Създай запис, за да създадете нов контакт или чукнете Актуализиране
съществуващ, за да добавите номер към съществуващ контакт.
Чукнете върху изображение на абонат и чукнете Добавяне, или чукнете тел. номер и чукнете
Добавяне в Контакти.
Добавяне на таг към телефонен номер
Можете да добавяте тагове към номера без да ги запазвате в Контакт. Това ви позволява да виждате
информация за обаждащия се при негово повикване, без да ви е записан в списъка с контакти.
1
2
3
Стартирайте прил. Телефон и чукнете Скорошни.
Чукнете телефонен номер →
.
Чукнете Добавяне обознач., въведете таг и чукнете Добавяне.
При обаждане от този номер тагът ще се покаже под него.
58
Приложения и функции
Контакти
Увод
Създайте нови записи или управлявайте записи в устройството.
Добавяне на записи
Създаване на нов контакт
1
2
3
Стартиране на прил. Контакти и чукнете
.
Изберете място за съхранение и чукнете Избор.
Въведете информация за записа.
Избор на място за съхранение.
Добавете изображение.
Въведете информация за записа.
Отворете повече информационни
полета.
В зависимост от избраното място за съхранение, видовете информация, която можете да
запаметите може да се различава.
4
Чукнете Запази.
59
Приложения и функции
Импортиране на записи
Добавяне на контакти чрез импортирането им от други места за съхранение на вашето устройство.
1
Стартирайте прил. Контакти и чукнете
контакти → Импортиране.
2
3
4
Изберете място за съхранение за импортиране на контакти от там.
→ Управление на контакти → Импорт/eкспорт
Маркирайте VCF файлове или контакти, които да импортирате, и чукнете Готово.
Изберете място за съхранение за да запаметите контактите и чукнете Импортиране.
Синхронизиране на контакти с вашите уеб акаунти
Синхронизиране на устройството ви с онлайн контакти, запаметени във вашите уеб акаунти, като
вашия Samsung акаунт.
1
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Акаунти и архивиране → Акаунти, след което
изберете акаунта, който ще се синхронизира.
2
Чукнете Синхронизиране на акаунт и чукнете превключвателя Контакти, за да го активирате.
За Samsung акаунт чукнете → Настройки за синхронизиране и чукнете превключвател
Контакти, за да го активирате.
Търсене на записи
Стартиране на прил. Контакти.
Използвайте един от следните методи за търсене:
• Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
• Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите
бързо.
• Чукнете
в горния край на списъка с контакти и въведете критерии за търсене.
60
Приложения и функции
Чукнете върху контакта. След това предприемете едно от следните действия:
•
: Добавете към предпочитани записи.
•
/
•
: Съставете съобщение.
•
: Съставете имейл.
: Осъществете гласово или видео повикване.
Споделяне на записи
Можете да споделяте записи с други, използвайки различни опции за споделяне.
1
2
3
Стартирайте прил. Контакти и чукнете → Споделям.
Изберете контакти и чукнете Споделям.
Изберете метод на споделяне.
Запаметяване и споделяне на профил
Запаметете и споделете информация за вашия профил, като например вашата снимка или
съобщение за състояние, с другите, използвайки функцията за споделяне на профил.
• Функцията за споделяне на профил може да не е налична в зависимост от страната или
доставчика на услуги.
• Функцията за споделяне на профил е налична само за контакти, които са активирали
функцията за споделяне на профил на своите устройства.
1
2
3
Стартирайте прил. Контакти и изберете вашия профил.
Редактирайте профила си, след което докоснете Запази.
Чукнете Докос. тук за споделяне профил и чукнете бутона, за да го активирате.
За да функцията за споделяне на профила, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.
Можете да видите актуализирана профилна информация на вашите записи в Контакти.
За промяна на сферата на контактите, с които ще се споделя вашият профил чукнете Избери
какво се споделя, изберете елемент, който ще споделяте, след което изберете опция.
61
Приложения и функции
Създаване на групи
Можете да добавяте групи, например семейство или приятели, и да управлявате контактите си по
групи.
1
2
Стартирайте прил. Контакти и чукнете
→ Групи → Създаване на група.
Въведете име за групата.
За да настроите мелодия на звънене за група, чукнете Тон звън. група и изберете мелодия.
3
Чукнете Добавяне на член, изберете контактите за добавяне в групата и след това чукнете
Готово.
4
Чукнете Запази.
Изпращане на групово съобщение
Можете да изпращате групови съобщения едновременно до членовете на дадена група.
Стартирайте прил. Контакти, чукнете
съобщение.
→ Групи, изберете група и чукнете → Изпращане на
Сливане на дублиращи се контакти
Когато импортирате контакти от други места за съхранение, или синхронизирате с други акаунти,
списъка с контакти може да включва дублиращи се контакти. Обединяване на дублиращи се
контакти в едно, за да рационализирате вашия списък с контакти.
1
Стартирайте прил. Контакти и чукнете
контакти.
2
Отметнете контакти и чукнете Сливане.
→ Управление на контакти → Обединяване на
Изтриване на контакти
1
2
Стартирайте прил. Контакти и чукнете → Изтриване.
Изберете контакти и чукнете Изтриване.
За да изтриете контактите един по един, отворете списъка с контакти и чукнете контакт. След това
чукнете → Изтриване.
62
Приложения и функции
Съобщения
Увод
Изпратете и вижте съобщенията по разговор.
Изпращане на съобщения
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане на съобщения, когато сте
в роуминг.
1
2
Стартиране на прил. Съобщения и чукнете
.
Добавете получатели и въведете съобщение.
, кажете вашето
За да запишете и изпратите гласово съобщение, чукнете и задръжте
съобщение, след което освободете пръста. Иконата за запис се появява само докато
клавиатурата е скрита.
Получател
Въведете получатели.
Прикачете файлове.
Изпратете съобщението.
Въведете съобщение.
3
Чукнете
Въведете стикери.
, за да изпратите съобщението.
63
Приложения и функции
Преглеждане на съобщения
Съобщенията са групирани в низове от съобщения по запис.
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за получаване на съобщения, когато сте
в роуминг.
1
2
3
Стартирайте прил. Съобщения и чукнете Разговори.
В списъка със съобщения изберете запис.
Прегледайте вашия разговор.
За да отговорите на съобщението, чукнете Въведете съобщение, въведете съобщение, след
което чукнете
.
За регулиране размера на шрифта разтворете двата пръста или щипнете по екрана.
Блокиране на нежелани съобщения
Блокиране на съобщения от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.
1
Стартирайте прил. Съобщения, след което чукнете → Настройки → Блокиране на номера
и съобщения → Блокиране номера.
2
Чукнете Входящи и изберете контакт. Или чукнете Тел. указ., изберете контакти и след това
чукнете Готово.
За да въведете ръчно номер, въведете тел. номер под Въведи номер и чукнете
64
.
Приложения и функции
Настройка на известяване за съобщения
Можете да промените звука, опциите за дисплей и други елементи на известяването.
1
Стартирайте прил. Съобщения, чукнете → Настройки → Уведомления, и след това чукнете
превключвателя, за да го активирате.
2
Променете настройките за известяване.
Настройка на напомняне за съобщение
Можете да настроите предупреждение през интервал, който да ви известява, че имате
непроверени известия. Ако тази функция не е активирана, стартирайте прил. Настройки, чукнете
Достъпност → Разширени настройки → Напомняния за уведомления, и след това чукнете
превключвателя, за да го активирате.
Изтриване на съобщения
1
2
3
Стартирайте прил. Съобщения и чукнете Разговори.
В списъка със съобщения изберете запис.
Чукнете и задръжте съобщение, чукнете Изтрив.
За изтриване на няколко съобщения, отметнете съобщенията, които искате да изтриете.
4
Чукнете Изтриване.
65
Приложения и функции
Интернет
Увод
Преглеждайте Интернет, за да търсите информация и отбележете с показалци предпочитани
страници за по-удобен достъп.
Преглед на уеб страници
1
2
3
Стартиране на прил. Интернет.
Чукнете адресното поле.
Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете Давай.
За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.
За да превключвате между разделите бързо, плъзнете наляво или надясно върху полето на адреса.
Маркирайте текущата уеб страница
с показалец.
Презаредете текущата уеб
страница.
Отворете началната страница.
Отворете диспечера за раздели на
браузъра.
Придвижване между страниците.
Идете до допълнителни опции.
66
Приложения и функции
Използване на таен режим
В таен режим можете да управлявате отворени раздели, показалци и запазени страници
поотделно. Можете да заключите тайния режим с парола и биометрични данни.
Активиране на таен режим
→ ВКЛЮЧВАНЕ НА ТАЕН РЕЖИМ.
От лентата с инструменти в долната част на екрана чукнете
Ако използвате тази функция за пръв път, задайте дали да използвате парола за тайния режим.
В таен режим устройството ще промени цвета на лентите с инструменти.
В таен режим не можете да използвате някои функции, като например заснемане на
екрана.
Промяна настройките за сигурност
Можете да промените своята парола и метода на заключване.
→ Настройки → Поверителност и защита → Задаване заключване Таен режим
Чукнете
→ Промяна на паролата. За да зададете Вашите регистрирани биометрични данни като метод
за заключване заедно с паролата, докоснете превключвателя Пръстови отпечатъци, за да
го активирате. Вижте Разпознаване на пръстови отпечатъци за повече информация относно
използването на Вашите биометрични данни.
Деактивиране на таен режим
От лентата с инструменти в долната част на екрана чукнете
67
→ Изключване на Таен режим.
Приложения и функции
Имейл
Настройка на имейл акаунти
Настройте имейл акаунт, когато отваряте Имейл за първи път.
1
2
3
Стартиране на прил. Имейл.
В списъка изберете имейл услуга или чукнете Друго.
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
За да зададете друг имейл акаунт, чукнете
→
→ Добавяне на акаунт.
Ако имате повече от един имейл акаунта, можете да зададете един от тях като акаунт по
→ → → Задаване на акаунт по подразбиране.
подразбиране. Чукнете
Изпращане на имейли
1
2
3
Чукнете
, за да съставите имейл.
Добавете получатели и въведете ред за темата и текст.
Чукнете
, за да изпратите имейла.
Четене на имейли
Когато отворите Имейл, устройството автоматично ще извлече новите имейли. За да извлечете
имейли ръчно, плъзнете надолу в горната част на списъка с имейлите.
Чукнете имейла на екрана, за да го прочетете.
Ако сте деактивирали синхронизиране на имейли, не можете да извлечете нови имейли.
→ → името на вашия акаунт,
За да активирате синхронизиране на имейли, чукнете
след което чукнете превключвателя Синхронизиране на акаунт, за да го активирате.
68
Приложения и функции
Камера
Увод
Заснемете снимки и запишете видеоклипове като използвате различни режими и настройки.
Етикет на камерата
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите
личното пространство на други хора.
Стартиране на камерата
Използвайте следните методи, за да стартирате Камера:
• Стартиране на прил. Камера.
• Натиснете бутон Вкл./Изкл. бързо два пъти.
• При заключен екран плъзнете
извън кръга.
• Някои методи може да не са налични в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Някои функции на камерата не са налични, когато стартирате прил. Камера от
заключения екран или когато екранът е изключен, докато задавате метод за
заключване.
• Ако снимките, които правите са замъглени, почистете обектива на камерата и опитайте
отново.
69
Приложения и функции
Основно заснемане
Заснемане на снимки или записване на видеоклипове
1
2
В списъка с режими на снимане чукнете Снимка или Видео.
3
Чукнете
Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се
фокусира камерата.
, за да заснемете снимка, или
, за да запишете видеоклип.
Бутон за
оптимизатора на
сцената
Опции за текущия
режим за снимане
Текущ режим
Превключете
между предната и
задната камера.
Снимайте.
Миниатюра за
предварителна
визуализация
Списък със
стикери
(Galaxy A20e)
ЕМОДЖИ с ДР
(Galaxy A40)
Режими на
заснемане
Избор на обектив
Настройки на
камерата
• За да регулирайте яркостта на снимки или видеоклипове, чукнете екрана. При появяване
на лентата за регулиране, плъзнете лентата за регулиране към или .
• За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете
.
• За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да
фокусирате. За използване на режим авто фокус, чукнете .
70
Приложения и функции
• Екранът за предварителна визуализация може да се различава в зависимост от режима
на заснемане и коя камера се използва.
• Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
• Уверете се, че обективът не е повреден или замърсен. В противен случай устройството
може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна
способност.
• Камерата на вашето устройство има широкоъгълен обектив. В широкоъгълните снимки
или клипове могат да възникнат леки изкривявания, които не указват повреда на
устройството.
• Максималното време за запис може да намалее, когато записвате видеоклип с висока
резолюция.
Избор на обектив за снимки
Направете снимка или запишете видео, след като изберете желания обектив на камерата.
На екрана за визуализация, изберете обектив.
Тази функция е налична само в някои режими.
•
: С нормалния обектив можете да направите основна снимка или да запишете нормално
видео.
•
: Можете да заснемете снимка или да запишете видеоклип на по-голяма сцена съвсем ясно
с помощта на ултра широкия обектив.
Основно заснемане
Снимане с ултра широк
обектив
71
Приложения и функции
Мащабиране
Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите и ги съберете, за да отдалечите
изображението.
Функциите за мащабиране се предлагат само когато се използва задната камера.
Редактиране на списъка с режими на снимане
Можете да редактирате списъка с режими на снимане върху екрана за предварителна
визуализация.
1
На екрана за предварителна визуализация, чукнете
редактиране.
→ Режими на камерата → Режими на
Или, чукнете и задръжте списъка с режими на снимане върху екрана за предварителна
визуализация.
2
Отметнете режимите, които ще използвате.
За да промените реда на режимите на снимане плъзнете
Списък с режими на
заснемане
72
в друго място.
Приложения и функции
Настройка на действието на бутон на камерата
Можете да заснемате серии снимки или да създадете анимиран GIF чрез чукване и задържане на
бутона на камерата.
На екрана за предварителна визуализация чукнете
изберете действие, което искате да използвате.
→ Задържане бутона на затвора за и
• Заснемане на снимка: Снимайте.
• Заснемане серийна снимка: Заснемете серия снимки.
• Създаване на GIF: Създаване на анимиран GIF с последователно заснети от Вас снимки.
Функциите Заснемане серийна снимка и Създаване на GIF са налични само в някои
режими на заснемане.
Заключване на фокуса (AF) и експонацията (AE)
Можете да фиксирате фокуса или експозицията върху избрана област, за да избегнете
автоматичното настройване на камерата на базата на промени в обектите или светлинни
източници.
Чукнете и задръжте областта за фокусиране. Рамката AF/AE ще се появи върху областта и
настройката за фокус и експонация ще се заключи. Настройката остава заключена дори след
заснемане на снимка.
Тази функция е налична само в режими Снимка или Професионален.
73
Приложения и функции
Оптимизиране на сцената (Galaxy A40)
Вашето устройство автоматично ще регулира цветовите настройки, след като разпознае обект или
пейзаж, например хора, храна или нощен пейзаж.
В списъка с режими на снимане чукнете Снимка. Когато камерата разпознае обекта или сцената,
бутонът за оптимизатора на сцената ще се промени и ще се приложи оптимизираният цвят.
74
Приложения и функции
Фокус на живо
Камерата Ви позволява да правите снимки, като фонът е замъглен, а обектът ясно изпъква.
Правене на отличаващи се портретни снимки чрез функцията за фокус на
живо
Регулирайте нивото на замъгляване на фона в екрана за визуализация и направете снимка, която
акцентира върху обекта.
• Използвайте тази функция на добре осветени места.
• Фоновото затъмнение може да не се приложи точно в следните ситуации:
– – Устройството или обектът се местят.
– – Обектът е тънък или прозрачен.
– – Цветът на обекта е с подобен цвят или шарки като фона.
– – Обектът или фонът са едноцветни.
1
2
В списъка с режима на снимане, чукнете Фокус на живо.
Плъзнете наляво или надясно плъзгача за регулиране на замъгляването на фона и
регулирайте нивото на замъгляването.
75
Приложения и функции
3
Когато на екрана за предварителна визуализация се появи Ефектът е, чукнете
направите снимка.
, за да
Лента за регулиране на
замъгляването на фона
Фокус на живо
Редактиране на фона при снимки с фокус на живо
Освен това можете да редактирате нивото на замъгляване на фона на снимка, която е направена с
функцията за фокус на живо.
1
Изберете снимка, която е направена с функцията за фокус в реално време и чукнете Промяна
на ефекта на фона.
2
Плъзнете наляво или надясно плъзгача за регулиране на замъгляването на фона и
регулирайте нивото на замъгляването.
Регулирайте степента на
замъгляване на фона.
3
Чукнете Приложи, за да запазите снимката.
76
Приложения и функции
Живи стикери (Galaxy A20e)
Правете снимки и видеоклипове с различни живи стикери. Докато движите лицето си, стикерите
ще проследяват вашите движения. Можете също така да запишете хубав и забавен стикер, който се
движи във видеоклипа.
1
2
На екрана за визуализация чукнете Стикер.
3
Докоснете , за да направите снимка, или плъзнете наляво на екрана за предварителна
визуализация и докоснете , за да запишете видеоклип.
Чукнете
и изберете желания от вас стикер.
Можете да преглеждате и споделяте снимките и видеоклиповете, които сте направили, в
Галерия.
77
Приложения и функции
Използване на режими на снимане
За смяна на режима на снимане плъзнете списъка с режими на снимане наляво или надясно, или
плъзнете наляво или надясно върху екрана за предварителна визуализация.
Изберете режима на снимане, който искате.
Режим Фото
Камерата настройва опциите за снимане автоматично въз основа на обстановката, за да направи
снимките лесно.
В списъка с режими на снимане чукнете Снимка.
За да направите автопортрет с предната камера, плъзнете надолу или нагоре или чукнете
превключите на предната камера.
, за да
Прилагане на разкрасителни ефекти
Можете също да изберете ефект с филтър, а също и да промените чертите на лицето, като цвят на
кожата или форма на лицето, преди да направите автопортрет.
1
2
На екрана за предварителна визуализация чукнете
.
Изберете ефект с филтър или разкрасителни ефекти и направете снимка.
Режим Видео
Камерата настройва опциите за снимане автоматично въз основа на обстановката, за да запише
видеа лесно.
В списъка с режими на снимане чукнете Видео.
78
Приложения и функции
Хиперлапс режим (Galaxy A40)
Запишете сцени, като движещи се хора или автомобили, и ги гледайте като видеоклипове с бързо
движение.
1
2
В списъка с режима на снимане, чукнете Хиперлапс.
Чукнете
и изберете опция за кадрова честота.
Ако зададете кадровата честота като Авто, устройството автоматично ще регулира кадровата
честота според промяната на честотата на сцената.
3
4
5
Чукнете
, за да стартирате записа.
Чукнете
, за да приключите записа.
На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация, след което
чукнете Възпроизвеждане на впдео, за да гледате видеоклипа.
Режим про
Направете снимки, като ръчно регулирате различните опции за заснемане, като стойност на
експонацията и стойност на ISO.
В списъка с режима на снимане, чукнете Професионален. Изберете опции и персонализирайте
настройките, след което чукнете , за да заснемете снимка.
Налични опции
•
: Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава
сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
•
: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове.
Можете да зададете температурата на цвета.
•
: Изберете стойност на ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата
към светлина. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. По-високите
стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти. Въпреки това, по-високата ISO
настройка може да доведе до шум в снимките.
79
Приложения и функции
Режим панорама
Като използвате режим панорама, заснемете поредица от снимки и ги съшийте заедно, за да
създадете широка сцена.
За да получите най-добрите снимки при използване на режим панорама, следвайте тези
съвети:
• Преместете камерата бавно в една посока.
• Задръжте изображението в рамката на визьора на камерата. Ако изображението
за предварителна визуализация излезе извън водещата рамка или не местите
устройството, то автоматично ще спре да прави снимки.
• Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.
1
2
3
В списъка с режима на снимане, чукнете Панорама.
Чукнете
и преместете устройството бавно в една посока.
Чукнете
, за да спрете да правите снимки.
Персонализиране на настройките на камерата
Опции за текущия режим за снимане
На екрана за предварителна визуализация използвайте следните опции.
Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане.
•
•
: Активирайте или деактивирайте светкавицата.
: Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме
снимка.
•
: Приложете разкрасителни ефекти или ефект с филтър.
•
: Изберете кадрова честота.
•
/
•
: Изберете съотношение за видеоклипове.
: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на
осветеност.
Централно - претеглено използва светлината в централната част на снимката,
за да изчисли експонацията на снимката.
Зона използва светлината в концентрирана
централна област на снимката, за да изчисли експонацията на снимката.
Матрица
фокусира върху цялостната сцена.
80
Приложения и функции
Настройки на камерата
На екрана за предварителна визуализация чукнете
зависимост от режима на заснемане.
. Някои опции може да не са налични в
Интелигентни функции (Galaxy A40)
• Оптимизиране на сцената: Настройте устройството да регулира цветовите настройки
автоматично, в зависимост от обекта или пейзажа.
Картини
• Задържане бутона на затвора за: Изберете действие, което ще изпълнявате, когато чукнете и
задържите бутона на камерата. (Galaxy A40)
• Опции за записване: Изберете как искате да запазите снимките.
Видеоклипове
• Размер на задното видео: Изберете резолюция за видеата, които искате да направите
със задната камера. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до
видеоклипове с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
• Размер на предното видео: Изберете резолюция за видеата, които искате да направите
със предната камера. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до
видеоклипове с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
• Високоефективно видео: Записвайте видеоклипове във формат Високоефективен
видеокодек (HEVC). Вашите видеоклипове във формат HEVC ще бъдат запаметени като
компресирани файлове за спестяване на място в паметта на вашето устройство.
81
Приложения и функции
Полезни функции
• HDR (богати цветове): Заснемайте снимки с богати цветове и възпроизвеждайте детайли дори
на светли и тъмни места.
• Линии на мрежата: Извежда направляващи линии на визьора, за да подпомогне
композирането при избор на обекти.
• Тагове за местоположение: Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.
• Силата на GPS може да намалее на места, където има препятствия за сигнала, като
например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
• Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате
в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за таг за
местоположение.
• Режими на камерата: Вижте наличните режими на снимане или редактирайте списъка с
режими на снимане.
• Методи на снимане: Изберете метод на снимане за заснемане на снимка или за запис на
видео.
• Памет: Изберете място за съхраняване на данните. Тази функция ще се покаже, когато
поставите карта с памет.
• Бързо стартиране: Настройте устройството да стартира камерата чрез двукратно бързо
натискане на бутон вкл./изкл.
• Воден знак: Добавете воден знак в долния ляв ъгъл, когато правите снимки. (Galaxy A40)
• Нyлиране на настройките: Нулирайте настройките на камерата.
• Връзка с нас: Задайте въпроси или разгледайте често задаваните въпроси. Вижте Samsung
Members за повече информация.
• За „Камера“: Прегледайте версията на приложението Камера и правната информация.
82
Приложения и функции
Галерия
Увод
Вижте изображения и видеоклипове запазени на вашето устройство. Можете също да управлявате
изображения и видео от албума или да създадете истории.
Разглеждане на изображения
1
2
Стартирайте прил. Галерия и чукнете Изображения.
Изберете изображение.
Идете до допълнителни опции.
Добавете изображението към
вашите предпочитани.
Споделете изображението с други.
Променете изображението.
Изтрийте изображението.
Можете да създадете GIF анимация или колаж от няколко изображения. В списъка чукнете
→ Създаване на GIF, или Създ. колаж, след което изберете изображения.
Търсене на изображения
Стартирайте прил. Галерия и чукнете , за да прегледате изображенията, подредени по
категория, например по тип, местоположение или документи.
За търсене на изображения чрез въвеждане на ключови думи, чукнете полето за търсене.
83
Приложения и функции
Преглед на видеоклипове
1
2
3
Стартирайте прил. Галерия и чукнете Изображения.
Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
Чукнете Възпроизвеждане на видео за възпроизвеждане на видеоклипа.
Придвижете се
напред или назад
като плъзгате
лентата.
Идете до
допълнителни
опции.
Заснемете текущия
екран.
Създайте GIF
анимация.
Превключете към
изскачащия видео
плеър.
Променете
съотношението на
екрана.
Завъртете екрана.
Заключване на
екрана за
възпроизвеждане.
Прескочете до
следващия
видеоклип.
Чукнете и
задръжте за бързо
превъртане
напред.
Прескочете до
предишния
видеоклип.
Чукнете и
задръжте за бързо
превъртане назад.
Направете пауза и
възобновете
възпроизвежданет
о.
Плъзнете пръста си нагоре или надолу по лявата страна на екрана за възпроизвеждане, за да
регулирате яркостта, или плъзнете пръста си нагоре или надолу по дясната страна на екрана за
възпроизвеждане, за да регулирате силата на звука.
За да превъртите бързо напред или назад, плъзнете наляво или надясно по екрана за
възпроизвеждане.
84
Приложения и функции
Разглеждане на детайли за изображения и видеоклипове
Можете да видите детайли за файла, например, хора, местоположение и основна информация. Ако
е налице автоматично създадено съдържание, например история или GIF, ще се показва също и
съдържанието.
Докато разглеждате изображение или на екрана за предварителна визуализация на видеоклипове
плъзнете нагоре по екрана. Ще се появят детайли за файла.
Освен това можете да разглеждате и свързано с файла съдържание, като чукнете върху
информацията на екрана.
Редактиране на
информация.
Детайли за файла
Информация за
хората
Информация за
местоположението
Автоматично
създаване на
съдържание
85
Приложения и функции
Преглед на албуми
Можете да преглеждате снимки и видеоклипове, сортирани по папки или албуми. Филмите,
GIF анимациите или колажите, които сте създали също ще бъдат сортирани в папки в списъка с
албуми.
Стартирайте прил. Галерия чукнете Албуми и след това изберете албум.
Скриване на албумите
Имате възможност за скриване на албумите.
Нямате възможност за скриване на албумите, създадени по подразбиране, например
албумите Камера и Екранни снимки.
1
2
3
Стартирайте прил. Галерия и чукнете Албуми.
Чукнете → Скриване или пок. албуми.
Чукнете върху превключвател на албум, за да се скрие.
Преглед на истории
При заснемане или записване на изображения и видео, устройството прочита таговете за дата и
място, сортира изображенията и видеоклиповете, и след това създава истории. За да създадете
истории автоматично, трябва да заснемете или да запаметите множество изображения и
видеоклипове.
Стартирайте прил. Галерия, чукнете Истории и след това изберете история.
Създаване на истории
Създаване на истории с различни теми.
1
2
3
4
Стартирайте прил. Галерия и чукнете Истории.
Чукнете → Създаване на история.
Въведете заглавие на историята и чукнете Създай.
Отметнете изображения или видеоклипове, които ще включите в историята и чукнете Готово.
86
Приложения и функции
За да добавите снимки или видеоклипове към дадена история, изберете история и чукнете →
Добавяне.
За да премахнете изображения или видеоклипове от една история, изберете история, чукнете →
Редактиране, отметнете изображенията или видеоклиповете, които искате да махнете и след това
чукнете Премахване от историята.
Изтриването истории
1
2
Стартирайте прил. Галерия и чукнете Истории.
Чукнете и задръжте историята, която искате да изтриете и натиснете Изтрий.
Синхронизиране на изображения и видеоклипове със Samsung
Cloud
Когато вие синхронизирате приложението Галерия със Samsung Cloud, снимките и
видеоклиповете, които правите, също ще се запаметяват в Samsung Cloud. Можете да видите
изображенията и видеоклиповете, запаметени в Samsung Cloud във вашето приложение Галерия и
от други устройства.
Стартирайте прил. Галерия чукнете → Настройки и след това чукнете превключвател
Синхронизиране със Samsung Cloud, за да го активирате. Приложението Галерия и Samsung
Cloud ще се синхронизират.
Изтриване на изображения или видеоклипове
Изтриване на изображение или видеоклип
Изберете изображение или видеоклип и чукнете
в долната част на екрана.
Изтриване на няколко изображения и видеоклипове
1
2
3
На екран на Галерия чукнете и задръжте изображение или видеоклип за изтриване.
Отметнете изображенията и видеоклиповете за изтриване.
Чукнете Изтрий.
87
Приложения и функции
Емоджи с ДР (Galaxy A40)
Увод
Създайте „Моите емоджи“, които изглеждат точно като Вас, и правете снимки или записвайте
видеоклипове със стикери.
Можете да персонализирате функциите на „Моите емоджи“, като например формата на лицето или
прическата, и да украсявате „Моите емоджи“ с различни аксесоари. Можете да се изразявате по
забавни начини с помощта на стикери от „Моите емоджи“ по време на разговор.
„Моите емоджи“
Стикери
88
Приложения и функции
Създаване на „Моите емоджи“
Направете си "Моите емоджи", което да изглежда като вас. Автоматично ще се генерират стикери
"Моите емоджи" с различни изрази.
1
2
3
4
5
Стартирайте приложението Камера и докоснете Емоджи с ДР → Съз. Мои емод..
Изравнете лицето си с екрана и чукнете
, за да направите снимка.
Изберете пола на своето емоджи и чукнете Напред.
Украсете „Моите емоджи“ и докоснете Напред.
Чукнете Готово.
„Моите емоджи“ и стикерите за „Моите емоджи“ са готови. Можете да преглеждате стикерите
за „Моите емоджи“ на началния екран на „Моите емоджи“. За повече информация вижте
Стикери за „Моите емоджи“.
Създай
"Моите
емоджи".
Можете да използвате функцията Емоджи с ДР както с предната, така и със задната
камера. Ако в момента използвате задна камера, тя автоматично ще превключи на предна
камера. За превключване между камерите плъзнете нагоре или надолу на екрана за
предварителна визуализация.
89
Приложения и функции
Изтриване на "Моите емоджи"
Стартирайте приложението Camera и докоснете Емоджи с ДР → Moe eмоджи. Чукнете → Moe
eмоджиa, чукнете и задръжте “Моите емоджи”, които искате да изтриете, след което чукнете
Изтриване. „Моите емоджи“ и стикерите за „Моите емоджи“ ще бъдат изтрити.
Персонализиране на „Моите емоджи“
Редактирайте или украсете „Моите емоджи“ на началния екран на „Моите емоджи“, след като
изтеглите различни елементи от AR World. Можете да добавите и стикери за „Моите емоджи“.
Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
Начален екран на „Моите емоджи“
Стартирайте приложението Камера и докоснете Емоджи с ДР → Moe eмоджи. Ще се появи
началният екран на „Моите емоджи“.
Изберете „Моите емоджи“ за
редактиране.
Заснемете текущия екран.
Променете фона на началния екран
на „Моите емоджи“.
Създайте стикери.
Редактирайте „Моите емоджи“.
Изтеглете елементи от AR World.
90
Приложения и функции
Редактиране на „Моите емоджи“
Редактирайте „Моите емоджи“ или променете фона на началния екран на „Моите емоджи“.
На началния екран на „Моите емоджи“ докоснете Редактиране или Фон.
Изтегляне на елементи от AR World
Украсете „Моите емоджи“ след изтегляне на елементи, като например дрехи или аксесоари, от AR
World.
На началния екран на „Моите емоджи“ докоснете Магазин и изтеглете елементите, които искате.
Можете да прегледате изтеглените елементи на екрана за редактиране на „Моите емоджи“.
Стикери за „Моите емоджи“
Създайте Ваши собствени стикери с изражения и действия от „Моите емоджи“. Можете да
използвате стикери от „Моите емоджи“, когато изпращате съобщения или когато използвате услуга
на социална мрежа.
Преглед на стикери за „Моите емоджи“
На началния екран на „Моите емоджи“ докоснете Стикери. След това можете да прегледате
стикери за „Моите емоджи“.
91
Приложения и функции
Добавяне на стикери
На началния екран на „Моите емоджи“ докоснете Стикери → Доб. нови стикери, поставете
отметка на желаните стикери, след което докоснете Добавяне. Стикерът ще бъде добавен и
можете да го използвате по време на разговор чрез съобщения или в социална мрежа.
Създаване на Ваши собствени стикери
Създавайте стикери за „Моите емоджи“ по какъвто начин искате.
1
2
3
На началния екран на „Моите емоджи“ докоснете Стикери → Създ. перс. Стикери.
Редактирайте стикери по какъвто искате начин.
•
: Изберете изражение.
•
: Изберете действие.
•
: Добавете стикери.
•
: Въведете текст.
•
: Изберете фон на стикера.
Чукнете Запис.
92
Приложения и функции
Използване на стикери за „Моите емоджи“ в чатове
Можете да използвате стикери за "Моите емоджи" по време на разговор чрез съобщения или
при услуга на социална мрежа. Следните действия са пример за използване на стикери от „Моите
емоджи“ в приложението Съобщения.
1
Докато съставяте съобщение в приложението Съобщения, докоснете
Samsung.
2
3
Чукнете иконата "Моите емоджи".
на клавиатурата
Изберете един от стикерите "Моите емоджи".
Стикерът за "Моите емоджи" ще бъде вмъкнат.
Икона „Аватар“
Изтриване на стикери за "Моите емоджи"
На клавиатурата Samsung чукнете , а след това чукнете в дъното на клавиатурата. Изберете
стикерите за "Моите емоджи", които искате да изтриете и чукнете Изтриване.
93
Приложения и функции
Множ. прозорец
Увод
Множ. прозорец ви позволява да работите едновременно с две приложения в изглед на разделен
прозорец. Можете също да използвате няколко приложения едновременно в изглед на изскачащи
прозорци.
Някои приложения може да не поддържат тази функция.
Изглед на разделен екран
Изскачащ изглед
Изглед на разделен екран
1
2
Чукнете бутона "Скорошни", за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
Плъзнете наляво или надясно, чукнете иконата на приложение, а после чукнете Отваряне в
изглед на разделен екран.
Избраното приложение ще се стартира в горния прозорец.
94
Приложения и функции
3
В долния прозорец, плъзнете наляво или надясно, за да изберете друго приложение за
стартиране.
За да стартирате приложения, които не са в списъка с последно използвани прил., чукнете
Бутон за начален екран или изберете приложение.
Регулиране на големината на прозореца
Плъзнете лентата между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените
размера на прозорците.
Когато плъзнете лентата между прозорците на приложенията към горната или долната част на
екрана, прозорецът ще бъде увеличен.
95
Приложения и функции
Изскачащ изглед
1
2
Чукнете бутона "Скорошни", за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
Плъзнете наляво или надясно, чукнете иконата на приложение, а после чукнете Отваряне в
изглед на изскачащи прозорци.
Екранът с приложения ще се появи в изскачащ изглед.
Минимизирайте
прозореца.
Максимизирайте
прозореца.
Затворете
приложението.
Настройте нивото
на прозрачност.
Преместване на изскачащи прозорци
За да преместите изскачащ прозорец, чукнете лентата с инструменти на прозореца и го плъзнете
на ново място.
96
Приложения и функции
Начален екран за деца
Увод
Можете да ограничите достъпа на децата до определени приложения, да зададете времето им за
използване и да конфигурирате настройките, за да осигурите забавна и сигурна среда за децата,
когато използват устройството.
Стартиране на начален екран за деца
Когато стартирате началния екран за деца за пръв път или след извършване на нулиране на
данните, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.
1
Отворете панела за уведомяване, плъзнете надолу върху него и след това чукнете
(Начален екран за деца), за да го активирате.
2
Прочетете въвеждащата страница за Начален екран за деца и чукнете Следващ.
97
Приложения и функции
3
Създайте PIN, който да използвате при използване на Начален екран за деца.
Ако вече сте задали метода за заключване на екран на вашето устройство, може да използвате
същия метод за Начален екран за деца.
Ще се появи Началният екран за деца.
Създаденият PIN ще бъде използван при активиране на функцията Родителски контрол
или при затваряне на началния екран за деца.
Използване на Начален екран за деца
Отворете панела за уведомяване, плъзнете надолу върху него и след това чукнете
екран за деца), за да го активирате.
(Начален
Ще се появи Началният екран за деца.
Идете до допълнителни опции.
Налични приложения
Детски телефон
Детска галерия
Детска камера
Конфигуриране на настройки за Начален екран за деца
На началния екран за деца чукнете → Родителски контрол и въведете своя PIN.
• Името на детето: Управление на профила на детето ви.
• Задаване на дневно време за игра: Ограничете времето за ползване на Начален екран за
деца.
98
Приложения и функции
• Дневно използване : Вижте времето на използване през деня на Начален екран за деца.
• Активност: Вижте историята на активността на Начален екран аз деца.
• Често и3ползвани контакти: Вижте често използваните контакти в Начален екран за деца.
• Творенията на моето дете: Вижте работите, създадени от приложенията в Начален екран за
деца.
• Позволено съдържание: Проверете приложенията или поддържаното съдържание от
Начален екран за деца и ги добавете.
Затваряне на Начален екран за деца
За да затворите Начален екран за деца, чукнете бутона за назад или чукнете → Затв. Начален
екран деца , а после въведете своя PIN.
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable е приложение, което ви позволява да управлявате своите носещи устройства.
Когато свържете своето устройство към носещото устройство, можете да персонализирате
настройките и приложенията на носещото устройство.
Стартиране на прил. Galaxy Wearable.
Чукнете НАЧАЛО ПЪТЕШЕСТВИЕ, за да свържете своето устройство с носещото устройство.
Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите настройката. Вижте ръководството на
потребителя на носещото устройство за повече информация относно свързването и използването
на носещо устройство с вашето устройство.
Samsung Members
Samsung Members предлага услуги за поддръжка на клиентите, като диагностика на проблеми
с устройството и позволява на потребителите да изпращат въпроси и доклади за грешки.
Можете също да споделяте информация с други хора в общността на потребителите на Galaxy
или да прегледате последните Galaxy новини и съвети. Samsung Members може да помогне за
разрешаването на всички проблеми, които може да възникнат, докато използвате устройството си.
• Наличността на приложението и поддържаните функции може да се различават в
зависимост от региона или доставчика на услуги.
• За да изпратите обратна информация или да публикувате вашите коментари, трябва
да се регистрирате и да влезете във вашия Samsung акаунт. Вижте Samsung акаунт за
повече информация.
99
Приложения и функции
Samsung Notes
Създаване на бележки чрез въвеждане на текст от клавиатурата или чрез писане или рисуване
върху екрана. Можете също да вмъквате изображения или гласови записи в бележките си.
Създаване на записки
1
2
Стартирайте прил. Samsung Notes, след което чукнете
.
Изберете метод на въвеждане от лентата с инструменти в горната част на екрана и напишете
бележка.
Въведете текст, използвайки
клавиатурата.
Вмъкване на изображения или
запис на глас.
Пишете или рисувайте с писалките.
Рисувайте с четките.
3
Когато сте готови със съставянето на бележката, чукнете Запаз.
Изтриване на бележки
1
2
Стартиране на прил. Samsung Notes.
Чукнете и задръжте бележка за изтриване.
За изтриване на няколко бележки, отметнете повече бележки за изтриване.
3
Чукнете изтриване.
100
Приложения и функции
Календар
Управлявайте графика си като въведете предстоящи събития или задачи във вашия план.
Създаване на събития
1
Стартирайте прил. Календар и чукнете
или чукнете два пъти върху дата.
Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете
2
.
Въведете данни за събитие.
Изберете стикер, който ще се
показва заедно със събитието.
Въведете заглавие.
Смяна на цвета на събитието.
Задайте продължителността.
Изберете календар, в който да
запазите събитието.
Задайте аларма.
Въведете местоположението.
Добавете бележка.
Добавете повече данни.
3
Чукнете Запис, за да запазите събитието.
101
Приложения и функции
Добавяне на напомняне
Стартирайте прилож. Календар и чукнете → Напомняне, за да стартирате приложението
Напомняне. Добавете задача към приложението Напомняне. За повече информация вижте
Reminder.
Синхронизиране на събития с вашите акаунти
1
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Акаунти и архивиране → Акаунти, след което
изберете акаунта, който ще се синхронизира.
2
Чукнете Синхронизиране на акаунт и чукнете превключвателя Календар, за да го активирате.
За Samsung акаунт чукнете → Настройки за синхронизиране и чукнете превключвател
Календар, за да го активирате.
За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, стартирайте Календар и чукнете → →
Добавяне на нов акаунт. След това изберете акаунт, с който да синхронизирате, и влезте в него.
След добавяне на акаунт до името му ще се покаже синьо кръгче.
Samsung Health
Увод
Samsung Health ви помага да управлявате здравето и формата си. Задайте фитнес цели, проверете
напредъка си и следете цялостното си здраве и форма. Можете също така да сравните вашите
записи на брой стъпки с други потребители на Samsung Health, за да се конкурирате с приятелите
си и да преглеждате съвети за здравословен начин на живот.
102
Приложения и функции
Използване на Samsung Health
Стартиране на прил. Samsung Health. Когато стартирате това приложение за пръв път или
след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да извършите
настройките.
Някои функции може да не са налични в зависимост от региона.
За да добавите елементи в началния екран на Samsung Health, чукнете → Управление на
елементи, и след това изберете елементи.
Преглед и управление на визуални
елементи за проследяване.
Преглед на здравни съвети.
Проследявайте здравето и фитнес
формата си.
Сравнете записите за броя на
стъпките си с други потребители на
Samsung Health или се
състезавайте с вашите приятели.
103
Приложения и функции
Together
Заедно ви позволява да настройвате цели за брой стъпки и да се състезавате с приятелите си.
Можете да поканите приятели да вървите заедно, да задавате целеви брой стъпки, да изпълнявате
предизвикателства и да преглеждате класирането си.
На началния екран на Samsung Health чукнете Together.
Крачки
Устройството изброява броя на извървените стъпки и измерва изминатата дистанция.
На началния екран на Samsung Health чукнете тракера за стъпки.
Текущ сбор на стъпките
Цел
• Може да изпитате кратко забавяне, докато елементът за проследяване на стъпките
проследи стъпките ви и след това покаже броя на стъпките. Също така може да
изпитате кратко забавяне преди изскачащият прозорец да укаже, че целта ви е
постигната.
• Ако използвате елемента за проследяване на стъпките, докато пътувате с автомобил
или влак, вибрациите може да засегнат преброяването на стъпките ви.
• Можете да проверите текущите си стъпки върху панела за уведомления. За да
изключите известията, върху началния екран на Samsung Health чукнете →
Настройки → Уведомления, а после превключвателя Текущи крачки под Текущи, за
да го деактивирате. Или отворете панела за известия, докоснете и задръжте известието,
докоснете Подробности, след което докоснете превключвателя Текущи крачки, за да
го деактивирате.
104
Приложения и функции
Допълнителна информация
• Samsung Health е предназначен само за здравословни и фитнес цели и не е предназначен
за използване при диагностика на болести или други болестни състояния, или при лечение,
смекчаване или предотвратяване на заболявания.
• Наличните функции, характеристики и добавени приложения за Samsung Health може да се
различават от страна на страна поради различното местно законодателство и разпоредби.
Трябва да проверите наличните функции и приложения, налични в конкретната ви страна
преди употреба.
• Приложенията и услугата на Samsung Health могат да бъдат предупредени или преустановени
без предизвестие.
• Целта на събирането на данни е ограничена до предоставяне на заявената от вас услуга,
включително предоставяне на допълнителна информация за вашата форма, синхронизиране
на данни, анализ на данни и статистика, или до разработване и предоставяне на подобрени
услуги. (Но ако влезете в своя Samsung акаунт от Samsung Health, вашите данни може да се
запазят на сървъра с цел архивиране на данни.) Може да се съхранява лична информация
до постигането на тези цели. Можете да изтриете личните данни, съхранени в приложението
Samsung Health, с опцията за изтриване на данните в менюто за настройки. За да изтриете
данните, които сте споделили в социални мрежи или прехвърлили на устройства за
съхранение, трябва да ги изтриете отделно.
• Можете да споделяте и/или да синхронизирате вашите данни с допълнителни услуги
на Samsung или съвместими услуги от трети страни, които избирате, както и с всяко от
другите ви свързани устройства. Достъпът до информацията от Samsung Health от подобни
допълнителни услуги или устройства на трети страни ще бъде разрешен единствено с вашето
изрично одобрение.
• Вие носите пълна отговорност за неправомерното използване на данни, споделени в
социални мрежи или прехвърлени на други потребители. Бъдете внимателни при споделянето
на своите лични данни с други потребители.
• Ако устройството е свързано към устройства за измерване, проверете протокола за
комуникация, за да потвърдите извършването на действието. Ако използвате безжична
връзка, като например Bluetooth, устройството може да получи електронни смущения
от други устройства. Избягвайте да използвате устройството близо до други устройства,
предаващи радио вълни.
• Моля, прочетете внимателно правилата и условията и политиката на поверителност на
Samsung Health, преди да го използвате.
105
Приложения и функции
Радио
Слушане на FM радио
Стартиране на прил. Радио.
Преди да използвате това приложение, трябва да свържете слушалка, която служи като
радиоантена.
При първо стартиране FM радиото автоматично сканира и запазва наличните станции.
Изберете желаната радиостанция от списъка със станции.
Сканирайте и запаметете
наличните станции автоматично.
Запишете песен от FM радиото.
Включете или изключете FM
радиото.
Идете до допълнителни опции.
Добавя настоящата радиостанция
към списък с любими.
Въведете ръчно честота на
радиостанция.
Търсене на налична радио станция.
Фина настройка на честотата.
Разгледайте списъка с любими
станции.
Вижте списъка с налични станции.
Изпълнение през високоговорителя
Можете да слушате радио през високоговорителя вместо от свързани слушалки.
Докоснете → Възпроиз. през високогов.
Сканиране за радио станции
Стартирайте прил. Радио и чукнете Сканиране.
FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.
Изберете желаната радиостанция от списъка със станции.
106
Приложения и функции
Диктофон
Увод
Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате гласови бележки.
Осъществяване на записи на глас
1
2
Стартирайте приложението Диктофон.
Чукнете
, за да стартирате записа. Говорете в микрофона.
Чукнете
, за да поставите записа на пауза.
Докато осъществявате запис на глас, чукнете ПОКАЗАЛЕЦ, за да въведете показалец.
Започнете записването.
3
4
Чукнете
, за да приключите записа.
Въведете потребителско име и чукнете Запази.
107
Приложения и функции
Моите файлове
Отваряйте и управлявайте различни файлове, запазени в устройството или на други места, като
услуги за облачно съхранение.
Стартиране на прил. Моите файлове.
Преглед на файловете, които се съхраняват във всяко място за съхранение.
За да проверите за ненужни данни и да освободите място за съхранение, чукнете → Анализ за
паметта.
За да търсите файлове или папки, чукнете
.
Часовник
Увод
Задайте аларми, проверете текущото време в различни градове по света, насрочете събитие или
задайте определена продължителност.
Аларма
Стартирайте прил. Часовник и чукнете Аларма.
Настройка на аларми
Чукнете в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се повтаря
алармата, задайте различни опции и чукнете Запази.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на час на аларма, чукнете полето за въвеждане на час.
За да активирате или деактивирате аларми, чукнете превключвателя до алармата в списъка с
аларми.
Спиране на аларми
Чукнете Отхвър., за да спрете аларма. Ако предварително сте включили опцията дрямка, чукнете
Дрямка, за да повторите алармата след определено време.
108
Приложения и функции
Изтриване на аларми
Чукнете и задръжте алармата, която искате да изтриете и натиснете Изтриване.
Световен часовник
Стартирайте прил. Часовник и чукнете Световен часовник.
Създаване на часовници
Чукнете
, въведете име на град или изберете град от картата и чукнете Добавяне.
За да използвате конвертора за часовите зони, чукнете → Конвертор на часови зони.
Изтриване на часовници
Чукнете и задръжте часовника, отметнете часовниците които искате да изтриете и натиснете
Изтриване.
Хронометър
1
2
Стартирайте прил. Часовник и чукнете Хронометър.
Чукнете Стартир., за да засечете време.
За да запишете продължителност на обиколка, докато засичате събитие, чукнете Обиколка.
3
Чукнете Спиране, за да спрете да броенето.
За да рестартирате засичането, чукнете Възобнов.
За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете Нулиране.
109
Приложения и функции
Таймер
1
Стартирайте прил. Часовник и чукнете Таймер.
За да добавите често използван таймер, чукнете
което чукнете Добавяне.
2
, задайте продължителността и името, след
Настройте продължителност и чукнете Стартир.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на продължителността, чукнете полето за
въвеждане на продължителност.
3
Чукнете Отхвър., когато се включи таймерът.
Калкулатор
Извършете прости или сложни изчисления.
Стартиране на прил. Калкулатор.
Чукнете
, за да се появи научен калкулатор.
За да видите хронологията на изчисленията, чукнете
изчисленията, чукнете .
За да изчистите хронологията, чукнете
. За да затворите панела с хронологията на
→ Изтриване хронология.
За да използвате инструмента за преобразуване на единици, чукнете
. Можете да
преобразувате различни стойности, като например площ, дължина, или температура, в други
единици.
110
Приложения и функции
Game Launcher
Увод
Програмата за стартиране на игри събира игрите, изтеглени от Google Play Магазин и Galaxy Apps
на едно място за лесен достъп. Можете да настроите устройството в режим за игри, за да играете
на игри по-лесно.
Идете до допълнителни опции.
Изтеглени приложения.
Вижте информация за състоянието
на играта ви.
Отворете игрите с или без звук.
Промяна на режима на
изпълнение.
Вижте още игри и ги инсталирайте.
111
Приложения и функции
Използване на програмата за стартиране на игри
1
Стартиране на прил. Game Launcher.
Ако Game Launcher не се появява, стартирайте приложението Настройки, чукнете
Разширени функции, а след това чукнете превключвателя Game Launcher, за да го
активирате.
2
Чукнете игра от списъка с игри.
За да намерите повече игри плъзнете екрана нагоре.
Игрите, изтеглени от Google Play Магазин и Galaxy Apps, ще бъдат автоматично показани
на екрана на програмата. Ако не виждате своите игри, чукнете → Добав. приложения.
Премахване на игра от програмата за стартиране на игри
Чукнете и задръжте игра и после чукнете Премах. от Game Launcher.
Промяна на режима на изпълнение
Можете да променяте режима на изпълнение на игри.
Стартирайте прил. Game Launcher, чукнете
който искате.
, след което плъзнете лентата за избор на режима,
• Фокус пестене енергия: Пести енергията на батерията, докато се играят игри.
• Балансирано: Балансира изпълнението и времето за използване на батерията.
• Фокус към производ.: Набляга върху предоставянето на възможно най-доброто изпълнение,
докато се играят игри.
За промяна настройките на всяка игра, чукнете превключвателя Отделни настройки за игри, за да
го активирате.
Ефикасността на енергията на батерията може да е различна за различните игри.
112
Приложения и функции
Използване на инструменти за игри
Можете да използвате различни опции от панела с Инструменти за игри, докато играете на игра. За
да отворите панела с Инструменти за игри, чукнете
върху лентата за навигиране. Ако лентата за
навигиране е скрита, изтеглете я нагоре от долната част на екрана, за да се покаже.
Стартирайте приложенията в
изскачащ прозорец.
Настройте как да се показват
входящите повиквания и
известията по време на игра.
Редактирате списъка с
приложения.
Отидете до настройките на
инструментите за игри.
Заключете някои функции по време
на игри. (Galaxy A40)
Задаване на допълнителни
функции.
Запишете своята сесия на игра.
Скриване на бутоните на лентата за
навигация.
Заснемете екранни снимки.
Заключване на сензорния екран,
докато се играе на играта.
Наличните функции могат да се различават в зависимост от играта.
Настройте как да се показват входящите повиквания и известията по време
на игра.
Можете да се наслаждавате на игрите си без да бъдете обезпокоявани, дори когато получавате
повикване или известие.
Чукнете
→ Повиквания и уведомления и изберете опция, която да активирате.
• Намалени уведомления повикващ: При получаване на обаждане по време на игра, в горната
част на екрана ще се появи малко известие.
• Не показвай уведомления: По време на игра ще се показват само известия от някои
приложения или спешни известия.
113
Приложения и функции
Bixby Home (Galaxy A40)
От екран Bixby Home можете да преглеждате препоръчани услуги и информация, която Bixby
предоставя чрез анализиране на вашите модели на използване и на вашите рутинни дейности.
• За да видите повече съдържание, свържете устройството към Wi-Fi или мобилна мрежа.
• За пълното използване на тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя
Samsung акаунт.
Отваряне на Bixby Home
1
На началния екран плъзнете надясно.
Ще се появи екран Bixby Home.
Когато стартирате тази функция за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да извършите настройките.
2
Плъзнете нагоре или надолу, за да видите препоръчаното съдържание.
Идете до допълнителни опции.
Предстоящо напомняне
Препоръчано съдържание
3
За да затворите Bixby Home, плъзнете наляво на екрана или чукнете бутон за назад.
114
Приложения и функции
Използване на препоръчано съдържание в Bixby Home
Когато отворите Bixby Home, можете да прегледате съдържанието, което често се актуализира като
карти. Плъзнете нагоре или надолу, за да прегледате картите.
Например сутринта по пътя към офиса можете да прегледате дневния си график и да пуснете
любимите си песни от екрана на Bixby Home. Вечерта можете да прегледате алармите, да
проверите дейностите си и да прегледате емисиите на приятелите си.
Съдържанието и реда на картите се актуализира автоматично на специфичен интервал. За
ръчно актуализиране на карти, плъзнете надолу по екрана.
Редактиране на списък с карти
• За да закачите карта в началото на екран Bixby Home, чукнете
→ Откачване.
да откачите карта, чукнете
→ Закачване най-горе. За
• За да се спре показването на карта в списъка, дръпнете картата надясно и чукнете Да не се
показва повече.
• За да се скрие карта от списъка, дръпнете картата надясно и чукнете Скриване засега.
Избор на прил. за показване като карти
Добавяне или изтриване на прил. за показване като карти на екрана на Bixby Home.
Върху екрана на Bixby Home, чукнете → Карти и чукнете превключвателите до елементите, за да
ги добавите или изтриете.
Ако дадено прил. не е инсталирано на устройството, трябва да го инсталирате, за да го
използвате. На началния екран Bixby Home чукнете → Карти и след това изтеглете
приложение.
Персонализиране настройки на Bixby Home
На екрана на Bixby Home чукнете → Настройки.
• Услуга за персонализиране: Направете настройки, за да използвате интерактивните и
персонализирани услуги на Bixby и да подобрите работата си.
• Доставч. съдържание Bixby Home: Прочетете и приемете или оттеглете споразумението си от
общите условия и правилата за поверителност на всеки доставчик на съдържание.
• За Bixby Home: Прегледайте версията на Bixby Home и правната информация.
115
Приложения и функции
Reminder
Можете да създавате напомняния, за да насрочите важни за изпълнение задачи или за да
преглеждате съдържание към по-късна дата. Ще получите известия в посоченото време или място
за всяко напомняне.
• За да получавате по-точни уведомления се свържете към Wi-Fi или мобилна мрежа.
• За пълното използване на тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя
Samsung акаунт.
• За да използвате напомняния за местоположение, GPS функцията трябва да е
активирана.
Стартиране на Reminder
Можете да стартирате Reminder от Bixby Home.
1
На началния екран плъзнете надясно.
Ще се появи екран Bixby Home.
2
Чукнете Въведение върху картата с Reminder.
Ще се появи екранът на Reminder и иконата на прилож. Reminder (
екрана с приложения.
116
) ще бъде добавена към
Приложения и функции
Създаване на напомняне
Можете да създавате напомняния по различни начини. Reminder ще ви сигнализира, ако създадете
напомняне със зададени определен час или местоположение. Можете също така да запазвате
различно съдържание, като единична бележка или адрес на уеб страница и да ги преглеждате покъсно.
Например, създайте напомняне, което да ви сигнализира "Да полея цветята, когато се върна у
дома".
1
2
3
4
Стартиране на прил. Reminder.
5
Чукнете Запис, за да запазите напомнянето.
Чукнете Писане на напомняне или
въведете "Да полея цветята".
Чукнете Място → Задаване на условия → Избор на място и задай мястото като дом.
Чукнете Когато пристигна в → Готово.
Когато си пристигнете у дома ще се появи уведомлението "Да полея цветята".
117
Приложения и функции
Проверка на известия за напомняния
В определеното време или местоположение ще се появи изскачащ прозорец за известяване.
Чукнете Завърш. или Дрямка.
Преглед на списъка с напомняния
Стартирайте прил. Reminder, за да прегледате списъка с напомняния. За преглед на подробностите
на напомняне, изберете напомняне.
Редактиране на детайли към напомняне
Добавяне или редактиране на детайли към напомняне, като честота, дата и час или
местоположение.
1
2
От списъка с напомняния изберете напомняне и чукнете Редактиране.
Редактирайте условията и чукнете Запис.
Информация за напомняне
Смяна на цвета на напомнянето.
Добавете списък с напомняния.
Добавете изображение.
Условия на напомняне
118
Приложения и функции
Завършване на напомняния
Маркирайте напомняния, за които не искате да ви се напомня като изпълнени.
От списъка с напомняния, изберете напомняне и чукнете Завърш. Или плъзнете напомнянето
наляво.
Възстановяване на напомняния
Възстановяване на напомняния, които са били изпълнени.
1
2
От списъка с напомняния чукнете → Завършени → Редактиране.
Отметнете елементите, които искате да възстановите и чукнете Възстан.
Напомнянията ще бъдат добавени към списъка с напомняния и ще ви бъде напомнено в
определеното време.
Изтриване на напомняния
За да изтриете напомняне, плъзнете напомнянето надясно. За изтриване на множество
напомняния, чукнете и задръжте напомняне, отметнете напомнянията за изтриване и чукнете
Изтрив.
119
Приложения и функции
SmartThings
Увод
Лесно и бързо свързване към устройства в близост, например Bluetooth слушалки или други
смартфони. Можете също така да контролирате и управлявате телевизори, домашни уреди и
продукти на Интернет на нещата (IoT) чрез своя смартфон.
• Свързване с близкостоящи устройства: Свържете се лесно и бързо с устройства в близост,
например Bluetooth слушалки или портативни устройства.
• Регистрация и управление на домашни уреди, телевизори, както и на продукти
на Интернет на нещата (IoT): Регистрирайте умни хладилници, перални, климатици,
пречистватели на въздух, телевизори, и продукти на Интернет на нещата (IoT) на вашия
смартфон, и преглеждайте статуса им или ги управлявайте от екрана на вашия смартфон.
• Получаване на известия: Получавайте известия от свързани устройства на смартфона
си. Например, когато прането е приключило, можете да получите уведомление на вашия
смартфон.
• За да използвате SmartThings, вашият смартфон или други устройства трябва да бъдат
свързани с Wi-Fi или мобилна мрежа.
• За пълното използване на SmartThings трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
• Устройствата, които можете да свържете, може да се различават в зависимост от
региона или доставчика на услуги. За да видите списък на устройствата с възможност за
→ Как ce изпол. →
свързване, стартирайте приложението SmartThings и чукнете
Поддържани устройства.
• Наличните функции може да се различават в зависимост от свързаното устройство.
• Собствените грешки или дефекти на свързаните устройства не се покриват от
гаранцията на Samsung. Когато в свързаните устройства се появят грешки или дефекти,
трябва да се свържете с производителя на устройството.
120
Приложения и функции
Свързване с устройства в близост
Лесно и бързо свързване към устройства в близост, например Bluetooth слушалки.
Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните
устройства или споделеното съдържание.
1
2
3
Стартирайте прил. SmartThings.
Чукнете
→ Добавяне на устройство.
Изберете устройство от списъка и се свържете с него като следвате инструкциите на екрана.
Използване на домакински уреди, телевизори и продукти на
Интернет на нещата (IoT)
Преглеждайте статуса на вашите умни домакински уреди, телевизори и продукти на Интернет на
нещата (IoT) от екрана на смартфона си. Можете да групирате устройства по местоположение и да
добавяте правила за управление на устройствата лесно и удобно.
Свързване на устройства
1
2
3
Стартирайте прил. SmartThings.
Чукнете
→ Добавяне на устройство.
Чукнете Автоматично откриване и изберете устройство от списъка.
до Samsung и изберете типа на устройството.
Ако в списъка няма устройство, чукнете
Или, чукнете и въведете името на устройството или модела.
4
Следвайте инструкциите на екрана за регистриране на устройства.
121
Приложения и функции
Преглед и управление на свързани устройства
Можете да видите и управлявате устройствата. Например, можете да проверите съдържанието на
вашия хладилник или да регулирате силата на звука на вашия телевизор.
1
Стартирайте прил. SmartThings.
Ще се появи списъкът със свързаните устройства.
2
Преглед на статуса на устройство от списъка.
За управление на устройства, изберете устройство. След като бъде изтеглен контролерът на
устройството, доставен с избраното устройство, можете да управлявате устройството.
Добавяне на устройства и сцени по местоположение
Добавяне на устройства по местоположение, преглед на списъка с устройства в едно и също
населено място и управление. Можете също така да добавите пейзаж към място, за управление на
няколко устройства едновременно.
Добавяне на местоположения
1
Стартирайте приложението SmartThings и чукнете
местоположение.
2
Въведете име на местоположение.
→
→ Добавете ново
• За задаване на местоположение, чукнете Географско местоположение за избиране на
местоположение на картата и чукнете Готово.
• За да добавите стаи към местоположения, чукнете Стаи, поставете отметка на стаите, които
искате да добавите, и след това чукнете Готово.
3
Чукнете Готово.
Вашето местоположение ще бъде добавено.
За да добавите устройства към мястото чукнете
регистрирате устройства.
и следвайте инструкциите на екрана, за да
Устройствата ще бъдат добавени към местоположението.
122
Приложения и функции
Добавяне на пейзажи
Добавяне на сцена и регистриране на устройства към нея за управление на няколко устройства по
едно и също време с чукване на бутон или с гласова команда.
1
2
3
4
5
Чукнете
→
Чукнете
→ Сцени → Добавяне на сцена.
и изберете местоположение.
Въведете името на сцената.
Чукнете
под Добавяне на действия, за да добавите действия за извършване.
Чукнете Запис.
Добавяне на автоматизации
Освен това можете да задавате автоматизация за автоматично работа с устройствата, в зависимост
от предварително зададено време, състояние на устройствата и още много.
Например, добавете автоматизация, която автоматично да включва радиото всеки ден в 7:00 ч.
1
2
3
Стартирайте прил. SmartThings.
4
5
6
Чукнете
под Ako и задайте условията за активиране за автоматизацията.
Чукнете
под След това и задайте действия за извършване.
Чукнете
→
и изберете местоположение.
→ Aвтоматизации → Добавяте нa автоматизация → Персонал.
Чукнете
автоматизация.
Чукнете Запис.
Получаване на известия
Можете да получавате уведомления от свързани устройства на вашия смартфон. Например, когато
прането е приключило, можете да получите уведомление на вашия смартфон.
За да зададете устройствата, които да получават известия, стартирайте приложението
→ → Уведомления, след което чукнете превключвателите до
SmartThings, чукнете
желаните от вас устройства.
123
Приложения и функции
Споделяне на съдържание
Споделяйте съдържание, като използвате различни опции за споделяне. Следните действия са
пример за споделяне на изображения.
Може да бъдете таксувани допълнително, когато споделяте файлове чрез мобилната
мрежа.
1
2
Стартирайте прил. Галерия и изберете изображение.
Чукнете
и изберете метод за споделяне, като съобщение и имейл.
Когато имате история на комуникация или споделяне, хората, с които сте контактували
ще се появят на панела с опции за споделяне. За директно споделяне на съдържание с
тях чрез съответното приложение, изберете иконата на контакта. Ако тази функция не
е активирана, стартирайте прил. Настройки чукнете Разширени функции, и след това
чукнете превключвател Директно споделяне, за да го активирате.
124
Приложения и функции
Използване на допълнителни функции
• Споделяне на големи файлове: Споделяне на големи файлове. Качване на файлове към
сървъра за съхранение на Samsung и споделянето им с други хора чрез уеб връзка или код. За
да използвате тази функция, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.
• Smart View: Споделяйте съдържание с устройства в близост чрез Wi-Fi Direct или Bluetooth или
с устройства, които поддържат SmartThings. Можете също така да преглеждате показваното
от устройството съдържание на голям екран, като свържете устройството с телевизор или
монитор, който поддържа функционалността за огледално отражение на екрана.
Когато изображението бъде изпратено до устройствата на получателите, на техните устройства ще
се появи известие. Чукнете известието, за да видите или изтеглите изображението.
Google apps
Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои
приложения може да е необходим Google акаунт.
За да видите повече информация за приложенията, вижте помощното меню на всяко приложение.
Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
Chrome
Търсете информация и разглеждайте страници.
Gmail
Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.
Maps
Откривайте вашето местоположение на картата, търсете на картата и преглеждайте информация
за местоположения за различни места наоколо.
125
Приложения и функции
Play Музика
Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство. Можете да качите музикални
колекции, запазени на вашето устройство, в облака и да получите достъп до тях по-късно.
Play Филми
Покупка или наем на видеоклипове, като филми и телевизионни програми, от Play Store.
Диск
Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте
с други.
YouTube
Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.
Photos
Търсете, управлявайте и редактирайте всички свои снимки и видеоклипове от различни източници
на едно място.
Google
Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.
Duo
Осъществете обикновено видео повикване.
126
Настройки
Увод
Персонализирайте настройките на устройството. Можете да направите вашето устройство поперсонализирано като конфигурирате различни опции на настройките.
Стартиране на прил. Настройки.
За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете
.
Връзки
Опции
Промяна на настройките за различните връзки, като например функция Wi-Fi и Bluetooth.
На екрана с настройки чукнете Връзки.
• Wi-Fi: Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до
Интернет или други мрежови устройства. Вижте Wi-Fi за повече информация.
• Wi-Fi calling: Настройте устройството да осъществява повиквания и да изпраща съобщения
с помощта на Wi-Fi мрежа, когато е налична Wi-Fi мрежа. Можете също да настроите
предпочитаната мрежа. (Galaxy A40)
• Bluetooth: Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други
устройства с Bluetooth. Вижте Bluetooth за повече информация.
• Видимост на телефона: Позволява на други устройства да намират вашето устройство за
споделяне на съдържание с него. Когато се активира тази функция, устройството ви ще бъде
видимо за други устройства, когато те търсят за налични устройства, използващи тяхната
опция за прехвърляне на файлове.
127
Настройки
• NFC и плащане: Настройте устройството да позволява да четете NFC тагове (за комуникация
от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате
тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след
като изтеглите необходимите приложения. Вижте NFC и плащане за повече информация.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или
страната, в която се намирате.
• Самолетен режим: Настройка на устройството за деактивиране всички безжични функции на
вашето устройство. Можете да използвате само немрежови услуги.
Спазвайте предвидените от авиокомпанията норми и указанията на екипажа на
самолета. В случаите, в които е позволено устройството да се използва, винаги го
използвайте в режим "полет".
• Мобилни мрежи: Конфигурирайте настройките си за мобилни мрежи.
• Ползване на данни: Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките
за ограничаване на ползването. Настройте устройството автоматично да деактивира
мобилната връзка за данни, когато количеството на използваните от вас мобилни данни
достигне зададения лимит.
Можете също така да активирате защитната функция за данни, за да предотвратите
изпращането или получаването на данни от приложения, които се изпълняват във фонов
режим. Вижте Записване на данни за повече информация.
• Диспечер на SIM карта: Активирайте своите SIM или USIM карти и персонализирайте
настройките на SIM картата. Вижте Диспечер на SIM карта за повече информация.
• Мобилна точка достъп и тетъринг: Използвайте устройството като mobile hotspot, за да
споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства ако мрежовата
връзка не е налична. Връзките могат да се осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth. Вижте
Мобилна точка достъп и тетъринг за повече информация.
• Call & Message Continuity: Използвайте функциите за обаждане и изпращане на съобщения
на други устройства, когато сте влезли в своя Samsung акаунт. Вижте Непрекъснатост на
обажданията и съобщенията (Galaxy A40) за повече информация. (Galaxy A40)
• Още настройки за свързване: Персонализирайте настройките за да контролирате други
функции. Вижте Още настройки за свързване за повече информация.
128
Настройки
Wi-Fi
Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет
или други мрежови устройства.
Свързване към Wi-Fi мрежа
1
2
На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.
Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар. Въведете паролата и чукнете
Свързване.
• След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа
всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да се предотврати
автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и
чукнете Забравяне.
• Ако не можете да се свържете правилно с Wi-Fi мрежа, рестартирайте Wi-Fi функцията
на вашето устройство или безжичния маршрутизатор.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.
1
2
На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Чукнете Wi-Fi Direct.
Изброяват се откритите устройства.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи функцията си Wi-Fi Direct.
3
Изберете устройство, с което да се свържете.
Устройствата ще се свържат, когато другото устройство приеме заявката за Wi-Fi Direct връзка.
129
Настройки
Изпращане и получаване на данни
Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните
действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.
1
2
Стартирайте прил. Галерия и изберете изображение.
3
Приемете заявката за Wi-Fi Direct връзка на другото устройство.
Чукнете → Wi-Fi Direct и след това изберете устройство, към което да се прехвърли
изображението.
Ако устройствата са вече свързани, изображението ще бъде изпратено до другото устройство
без процедурата за заявка за връзка.
Край на връзката на устройството
1
2
На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi.
Чукнете Wi-Fi Direct.
Устройството показва свързаните устройства в списъка.
3
Чукнете името на устройството, за да прекъснете връзката между устройствата.
130
Настройки
Bluetooth
Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth.
• Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване
на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
• Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на
които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има
препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
• Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG,
може да се окажат несъвместими с вашето.
• Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на
файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели). Samsung не
носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.
Сдвояване с други Bluetooth устройства
1
На екрана с настройки чукнете Връзки → Bluetooth и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
Откритите устройства ще бъдат изброени.
2
Изберете устройство, с което да се сдвоите.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, настройте устройството да
влезе в режим на сдвояване чрез Bluetooth. Вижте ръководствата на потребителя на другите
устройства.
Вашето устройство е видимо задруги устройства докато екранът с настройки на Bluetooth
е отворен.
3
Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth връзката на вашето устройство, за да
потвърдите.
Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Bluetooth връзка.
131
Настройки
Изпращане и получаване на данни
Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни,
като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за
изпращане на изображение към друго устройство.
1
2
Стартирайте прил. Галерия и изберете изображение.
Чукнете
→ Bluetooth и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството,
без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи опцията си за видимост.
3
Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.
Раздвояване на Bluetooth устройства
1
На екрана с настройки чукнете Връзки → Bluetooth.
Устройството показва сдвоените устройства в списъка.
2
3
Чукнете
до името на устройството, за да го раздвоите.
Чукнете Отделяне.
132
Настройки
NFC и плащане
Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния),
които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за
да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите
необходимите приложения.
Устройството съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с устройството, за да
избегнете повреждане на NFC антената.
Прочитане на информация от NFC тагове
Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и
четене на продуктова информация от NFC тагове.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки и след това чукнете превключвател NFC и плащане, за
да го активирате.
2
Поставете областта на NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг.
Информацията от тага се появява на дисплея ви.
Уверете се че екранът на устройството е включен и не е заключен. В противен случай
устройството няма да чете NFC тагове или да получава данни.
133
Настройки
Плащане с функцията NFC
Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате
за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите повече информация за
услугата, свържете се с мобилния си оператор.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки и след това чукнете превключвател NFC и плащане, за
да го активирате.
2
Допрете областта на NFC антената на гърба на устройството ви към четец за NFC карти.
За да зададете приложението за плащане по подразбиране, отворете екрана с настройки и чукнете
Връзки → NFC и плащане → Чукни и плати → ПЛАЩАНЕ, и след това изберете приложение.
Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за
плащане.
Изпращане на данни с функцията NFC
Разрешете обмена на данни когато NFC антената на вашето устройство е допряна до NFC антената
на другото устройство.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки → NFC и плащане и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
2
3
Чукнете превключвателя Android Beam, за да го активирате.
Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето
устройство.
134
Настройки
4
Когато на екрана се появи Докоснете за изпращане с beam., чукнете екрана на устройството,
за да изпратите елемента.
Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето
на файлове може да не се осъществи.
Записване на данни
Намалете използването на данни, като попречите на изпълняващи се във фонов режим
приложения да изпращат или получават данни.
От екрана с настройки чукнете Връзки → Ползване на данни → Записване на данни и чукнете
превключвателя, за да го активирате.
Когато защитната функция за данни се активира, иконата
ще се покаже на лентата за състояние.
Защитната функция за данни е
активирана
За да изберете приложения, които да използват данни без ограничение, чукнете Позв.
прил. при вкл. Зап. данни и изберете приложенията.
135
Настройки
Диспечер на SIM карта
Активирайте своите SIM или USIM карти и персонализирайте настройките на SIM картата. За
повече информация вижте Използване на две SIM или USIM карти.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Диспечер на SIM карта.
• Повиквания: Изберете SIM или USIM карта за гласови разговори.
• Текстови съобщения: Изберете SIM или USIM карта за работа със съобщения.
• Мобилни данни: Изберете SIM или USIM карта за услуги за данни.
• Потвър. SIM карта за повиквания: Настройте устройството да показва изскачащ прозорец
за избор на SIM или USIM карта при връщане на повикване или обаждане от съобщение.
Изскачащият прозорец ще се появи само ако SIM или USIM картата, използвана за предишното
обаждане или съобщение е различна от предпочитаната от вас SIM или USIM карта.
• Двойна SIM винаги включена: Настройте устройството да приема входящи повиквания от
другата SIM или USIM карта по време на разговор.
Когато тази характеристика е активна, може да натрупате допълнителни разходи за
пренасочване на обаждането в зависимост от региона или доставчика на услугата.
Мобилна точка достъп и тетъринг
Използвайте устройството като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова
връзка на устройството с други устройства ако мрежовата връзка не е налична. Връзките могат да
се осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth.
На екрана с настройки, чукнете Връзки → Мобилна точка достъп и тетъринг.
Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.
• Мобилна точка за достъп: Използвайте mobile hotspot, за да споделите мобилната мрежова
връзка на устройството с компютри или други устройства.
• Bluetooth привързване: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната
връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.
• Сдвояване през USB: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка
за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към
компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
136
Настройки
Използване на мобилна точка достъп
Използвайте своето устройство като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на
устройството с други устройства.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки → Мобилна точка достъп и тетъринг → Мобилна
точка за достъп.
2
Чукнете превключвателя, за да го активирате.
На лентата за състоянието се появява иконата
вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.
. Другите устройства могат да намерят
За да зададете парола за mobile hotspot, чукнете → Конфигуриране на „Мобилна точка за
достъп“ и изберете нивото на сигурност. След това въведете парола и чукнете Save.
3
На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.
• Ако не може да се намери мобилна точка за безжичен интернет достъп, докоснете
→ Конфигуриране на „Мобилна точка за достъп“ на Вашето устройство, след което
отменете избраната опция Скрий моето устройство.
• Ако другото устройство не може да се свърже с мобилна точка достъп, чукнете на
вашето устройство → Разрешени устройства и чукнете превключвателя Само
разрешени устройства, за да го деактивирате.
4
На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да
получите достъп до интернет.
137
Настройки
Непрекъснатост на обажданията и съобщенията (Galaxy A40)
Използвайте функциите за обаждане и изпращане на съобщения на други устройства, когато сте
влезли в своя Samsung акаунт.
• За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
• Можете да осъществите обаждане по спешност само на Вашето устройство.
• При обаждане на други устройства качеството на обаждането може да намалее.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки, след което чукнете превключвателя за Обаждане и
непрекъснатост на съобщенията, за да го активирате.
Когато активирате тази функция за първи път, приемете условията и правилата.
2
На другото устройство активирайте функцията за непрекъснатост на обажданията и
съобщенията.
Когато Вашето устройство и другото устройство са свързани, устройството ще се появи в
списъка със свързани устройства.
Още настройки за свързване
Персонализирайте настройките за да контролирате други функции на свързване.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване.
• Скан. устройства наблизо: Настройте устройството да сканира за устройства наоколо, с които
да се свърже.
• Отпечатване: Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на
устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да
разпечатате файлове. Вижте Отпечатване за повече информация.
• MirrorLink: Използвайте функцията MirrorLink, за да управлявате MirrorLink приложенията на
устройството си на монитора на системата на вашето превозно средство. Вижте MirrorLink за
повече информация.
• VPN: Настройте виртуални мрежи (VPN) на устройството си, за да се свържете към училищна
или фирмена частна мрежа.
• Личен DNS: Използвайте надеждната система за имена на домейни (DNS) за вътрешна частна
мрежа на училище или на компания, вместо да използвате външната хостинг мрежа. DNS ще
бъде потърсена и свързването с нея ще стане автоматично, а можете да потърсите DNS и да се
свързвате ръчно с нея.
• Ethernet: Когато включвате адаптер за Етернет, можете да използвате жична мрежа и да
конфигурирате настройките на мрежата.
138
Настройки
Отпечатване
Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете
да свържете устройството с принтер чрез Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да отпечатате изображения или
документи.
Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
Добавяне на добавки за принтер
Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване → Отпечатване →
Изтегляне на добавки.
2
3
4
Потърсете добавка за принтер в Google Play Магазин.
Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.
Изберете инсталираната добавка за принтер.
Устройството автоматично ще търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с
устройството.
5
Изберете принтер за добавяне.
За да добавите принтери ръчно, чукнете → Добавяне на принтер.
Отпечатване на съдържание
Докато преглеждате съдържание като изображения или документи, за достъп до списъка с опции,
→ Всички принтери, и изберете принтер.
чукнете Отпечатване →
Методи за печат могат да бъдат различни в зависимост от типа на съдържанието.
139
Настройки
MirrorLink
Можете да покажете екрана на устройството си на основния монитор на автомобила.
Свържете вашето устройство към превозно средство, за да управлявате MirrorLink приложенията
на устройството си на монитора на системата на вашето превозно средство.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване → MirrorLink.
Вашето устройство е съвместимо с превозни средства, поддържащи MirrorLink версия 1.1
или по-висока.
Свързване на устройството ви с превозно средство чрез MirrorLink
Когато използвате тази функция за пръв път, свържете вашето устройство към Wi-Fi или мобилна
мрежа.
1
Сдвоете устройство си с превозно средство чрез Bluetooth.
Вижте Сдвояване с други Bluetooth устройства за повече информация.
2
Свържете устройството си с превозното средство с помощта на USB кабел.
Когато сте свързани, отидете до MirrorLink приложенията на вашето устройство на монитора
на системата.
Прекъсване на MirrorLink връзката
Изключете USB кабела от вашето устройство и превозното средство.
Звуци и вибрация
Опции
Променете на настройките за различните звуци на устройството.
На екрана с настройки чукнете Звуци и вибрация.
• Режим на звука: Настройте устройството да използва звуков режим, режим на вибрация или
тих режим.
• Вибриране при звънене: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на
звънене при входящи повиквания.
• Тон позвъняване: Сменете мелодията при повикване.
• Тип вибриране: Изберете схема на вибриране.
140
Настройки
• Звуци за уведомления: Променете звука за известяване.
• Сила звук: Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове,
системни звуци и уведомления.
• Изпол. кл. сила звук за мултим.: Настройте устройството да регулира силата на звука на
мултимедията, когато натиснете клавиша за сила на звука.
• звуци на системата : Настройте устройството да издава звук при действия, като включване
или изключване на екрана или управление на сензорния екран.
• Разширени настройки на звука: Оптимизирайте настройките, когато се възпроизвежда
мултимедия. За повече информация вижте Dolby Atmos (съраунд звук) или Отделен звук на
приложение.
Dolby Atmos (съраунд звук)
Изберете режим съраунд звук, оптимизиран за различни типове аудио, например за филми,
музика и глас. С Dolby Atmos можете да изживеете движещите се звуци от аудиопотоците, които се
носят навсякъде около вас.
На екрана с настройки чукнете Звуци и вибрация → Разширени настройки на звука → Качество
и ефекти на звука → Dolby Atmos, чукнете превключвателя, за да го активирате, след което
изберете режим.
Преди да използвате тази функция, трябва да свържете слушалка.
Отделен звук на приложение
Настройте устройството да възпроизвежда мултимедиен звук от конкретно приложение на
свързания Bluetooth високоговорител или слушалки, отделно от звука на други приложения.
Например, можете да слушате приложението за Навигация през високоговорителя на
устройството си, докато слушате възпроизвеждане от приложението Музика през Bluetooth
високоговорителя на автомобила.
1
На екрана с настройки чукнете Звуци и вибрация → Разширени настройки на звука →
Отделен звук на приложение и чукнете превключвателя, за да го активирате.
2
Изберете приложение, което да възпроизвежда мултимедийни звуци отделно, и докоснете
бутона за назад.
3
Изберете устройство за възпроизвеждане на мултимедийния звук на избраното приложение.
141
Настройки
Известия
Опции
Променете настройките за известяване.
На екрана с настройки чукнете Известия.
• Значки на икони на приложения: Променете настройките за символите за иконите на
прилож. За повече информация вижте Значки на икони на приложения.
• Не безпокойте: Настройте устройството да заглушава звуците от входящи повиквания, звуци
от известия и медия, освен от позволените изключения.
• Лента на състоянието: Настройте устройството да показва само три скорошни известия и
дали да покаже оставащото ниво на батерията в проценти в лентата на състоянието.
• Наскоро изпратени: Вижте приложенията, получили скорошни известия, и променете
настройките за известяване. За да персонализирате настройките за известяване за още
→ Всички и изберете приложение от списъка с
приложения, докоснете Виж всички →
приложения.
Значки на икони на приложения
Променете настройките за символите за иконите на прилож.
На екрана с настройки чукнете Известия → Значки на икони на приложения.
За показване на символите на иконите, чукнете превключвателя, за да го активирате. За да
промените стила на символа, изберете опция под Стил на значка.
С номер
Без номер
142
Настройки
Дисплей
Опции
Променете настройките на дисплея и началния екран.
На екрана с настройки чукнете Дисплей.
• Яркост: Регулирайте яркостта на дисплея.
• Adaptive brightness: Настройка на устройството да проследява вашите настройки за яркост и
да ги прилага автоматично при подобни условия на осветеност.
• Филтър за синя светлина: Активиране на филтър синя светлина и промяна настройките на
филтъра. Вижте Филтър синя светлина (Galaxy A40) за повече информация. (Galaxy A40)
• Нощен режим: Намалете напрежението в очите, като приложите тъмната тема, когато
използвате устройството през нощта или на тъмно място.
• Включете GPS функцията, за да настроите устройството да активира нощния
режим през нощта и да го изключва сутринта в зависимост от текущото ви
местоположение.
• Тъмната тема може да не е приложима в някои приложения.
• Режим на екрана: Променете режима на екрана, за да регулирате цвета и контраста на
дисплея. Вижте Промяна на режима на екрана или настройване на цвета на дисплея (Galaxy
A40) за повече информация. (Galaxy A40)
• Размер и стил на шрифта: Променете размера и стила на шрифта.
• Мащабиране на екрана: Променете настройката на мащабирането на екрана.
• Приложения на цял екран: Изберете приложения, които да използвате с екранно
съотношение цял екран.
• Време на изчакване на екрана: Настройте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Начален екран: Променете размера на решетката, за да покажете повече или по-малко
елементи на началния екран и др.
• Лесен режим: Превключване към лесен режим за показване на по-големи икони и по-просто
оформление на началния екран.
• Лента за навигация: Променете настройките за лентата за навигиране. Вижте Лента за
навигация (функционални бутони) за повече информация.
143
Настройки
• Защита срещу случайно докосване: Настройте устройството да възпрепятства включване на
екрана, когато детектира докосване докато е на тъмно място като джоб или чанта.
• Чувствителност на допир: Увеличете чувствителността на допир на екрана при ползване с
протектори за екрана.
• Скрийнсейвър: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда. Вижте
Скрийнсейвър за повече информация.
Филтър синя светлина (Galaxy A40)
Намаляване на напрежението в очите, чрез ограничаване на количеството синя светлина,
излъчвана от екрана.
Докато гледате HDR видео от HDR-ексклузивни видео услуги, възможно е филтър синя светлина да
не се прилага.
1
На екрана с настройки чукнете Дисплей → Филтър за синя светлина и чукнете
превключвателя Включване сега, за да го активирате.
2
3
Плъзнете лентата за настройка, за да регулирате филтър за непрозрачност.
За задаване на график за прилагане на филтър за синя светлина на екрана, чукнете
превключвателя Включване по график преминете за да го активирате и изберете опция.
• От залез до изгрев: Настройте устройството да прилага филтър синя светлина през нощта
и да го изключва на сутринта в зависимост от текущото Ви местоположение.
• Персонализиран график: Настройка на определено време за прилагане на филтъра за
синя светлина.
144
Настройки
Промяна на режима на екрана или настройване на цвета на
дисплея (Galaxy A40)
Изберете режим на екрана, подходящ за гледане на филми или изображения, или настройте цвета
на дисплея според предпочитанията си. Ако изберете режима Адаптивен дисплей, можете да
регулирате цветовия баланс на дисплея по цветови стойности.
Промяна на режима на екрана
На екрана с настройки, чукнете Дисплей → Режим на екрана и изберете режима, който искате.
• Адаптивен дисплей: Това оптимизира диапазона на цветовете, наситеността и остротата на
дисплея. Можете също така да регулирате цветовия баланс на дисплея по цветови стойности.
• AMOLED кино: Подходящ за гледане на клипове.
• AMOLED снимка: Подходящ за разглеждане на изображения.
• Базово: Настроен по подразбиране и подходящ за обща употреба.
• Можете да регулирате цвета на дисплея само в режим Адаптивен дисплей.
• Режим Адаптивен дисплей може да не е съвместим с приложения на трети страни.
• Не можете да променяте режима на екрана, докато използвате филтъра за синя
светлина.
Оптимизиране на баланса на цветовете на цял екран
Оптимизирайте цвета на дисплея, като настроите цветната тоналност според вашите
предпочитания.
Когато плъзгате лентата за настройка на цветовете към Хладно, синият тон на цвета ще се увеличи.
Когато плъзгате лентата към Топло, червеният тон на цвета ще се увеличи.
1
2
На екрана с настройки чукнете Дисплей → Режим на екрана → Адаптивен дисплей.
Настройте лентата за настройка на цветовете под Баланс на бялото.
Балансът на цветовете на екрана ще се оптимизира.
145
Настройки
Регулиране на тона на екрана по цветова стойност
Увеличете или намалете определени цветови тонове, като настроите отделните стойности.
1
2
3
На екрана с настройки чукнете Дисплей → Режим на екрана → Адаптивен дисплей.
Докоснете Разширени настройки.
Настройте лентите на цветовете според вашите предпочитания.
Тоналността на екрана ще бъде настроена.
Скрийнсейвър
Можете да настроите да се показват изображения като скрийнсейвър, когато екранът се изключи
автоматично. Скрийнсейвърът ще се показва, когато устройството се зарежда.
1
На екрана с настройки чукнете Дисплей → Скрийнсейвър и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
2
Изберете опция.
Ако изберете Фото рамка или Снимки, ще се стартира слайдшоу с избраните изображения.
Ако изберете Фототаблица, избраните изображения ще се показват като малки карти и ще се
припокриват.
3
4
Чукнете
, за да изберете албуми за показване на изображения.
Когато сте готови, чукнете бутона за назад.
За да визуализирате избраната опция, чукнете Преглед.
Когато чукнете екрана, докато е показан скрийнсейвърът, екранът ще се включи.
146
Настройки
Тапети и теми
Промяна на настройките за тапет за началния екран и за заключен екран или прилагане на
различни теми за устройството.
На екрана с настройки чукнете Тапети и теми.
• Тапети: Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
• Теми: Променете темата на устройството.
• Икони: Смяна на стила икони.
Заключен екран
Опции
Промяна на настройките за заключения екран.
На екрана с настройки чукнете Заключен екран.
Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания метод на заключване
на екрана.
• Тип заключен екран: Променете метода на заключване на екрана.
• Smart Lock: Настройте устройството да се отключва, когато засече надеждни местоположения
или устройства. Вижте Smart Lock за повече информация.
• Настройки за защитено заключв.: Променете настройките на заключения режим за избрания
метод на заключване.
• Стил на часовника: Промяна на типа и цвета на часовника на заключения екран.
• Часовник за роуминг: Промяна на часовника, за да се показва местната и часовата зона у
дома на заключения екран, когато сте в роуминг.
147
Настройки
• FaceWidgets: Променете настройките на елементите, показани на заключения екран.
• Информация за контакт: Настройване на устройството да показва информация за контакт,
например вашия имейл адрес, на заключения екран.
• Известия: Задайте как да се показват известията на заключен екран.
• Пряк път на приложение: Изберете приложения да показват преките пътища към тях на
заключен екран.
• За заключения екран: Прегледайте версията на Заключен екран и правната информация.
Smart Lock
Можете да настроите устройството да се отключва и да остане отключено, когато засече надеждни
локации или устройства.
Например ако сте задали дома си като надеждна локация, когато се приберете вкъщи,
устройството ще засече локацията и ще се отключи автоматично.
• Тази функция също така ще може да се използва и след като настроите метод за
заключване на екрана.
• Ако не използвате устройството си в продължение на четири часа или когато го
включите, ще трябва да отключите екрана чрез шаблона, PIN кода или паролата, които
сте задали.
1
2
3
На екрана с настройки чукнете Заключен екран → Smart Lock.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Изберете опция и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
148
Настройки
Биометрия и защита
Опции
Променете настройките за сигурност на устройството.
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита.
• Разпознаване на лице: Настройка на устройството за отключване на екрана чрез
разпознаване на лицето ви. Вижте Разпознаване на лице за повече информация.
• Пръстови отпечатъци: Регистрирайте своите пръстови отпечатъци за отключване на екрана.
Вижте Разпознаване на пръстови отпечатъци за повече информация.
• Предпочитания биометрл. характ : Променете настройките за биометрични данни.
• Google Play Protect: Настройте устройството да проверява за зловредни прил. и поведение,
да предупреждава за потенциални вреди и да ги отстранява.
• Намери моя телефон: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон.
Влезте в сайта „Намери моя телефон“ (findmymobile.samsung.com), за да проследите и
контролирате своето загубено или откраднато устройство.
Освен това можете да позволите на услуга за местоположение на Google да предоставя поточна информация за местоположението на вашето устройство.
• Актуализация за сигурност: Вижте версията на софтуера на вашето устройство и проверете
за обновявания.
• Samsung Pass: Потвърждаване на самоличността ви лесно и сигурно чрез вашите
биометрични данни. Вижте Samsung Pass за повече информация.
• Инстал. неизвестни приложения: Настройте устройството да разрешава инсталирането на
приложения от неизвестни източници.
• Защитена папка: Създаване на сигурна папка, за да защитите личното си съдържание и
приложения от други. Вижте Защитена папка за повече информация.
• Шифроване на SD картата: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.
Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка
е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове.
Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му
настройки.
149
Настройки
• Други настройки за защита: Конфигурирайте допълнителни настройки за защита.
• Място: Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
• Разрешения за приложения: Вижте списъка с функции и приложения, които имат
разрешения да ги използват. Можете също да редактирате настройките за разрешения.
• Изпращане на диагностични данни: Настройте устройството да изпраща автоматично
информацията за диагностика и използване на устройството към Samsung.
• Получаване маркетингова информ: Определете дали да получавате маркетингова
информация от Samsung, като например специални оферти, предимства от членството и
бюлетини. (Galaxy A40)
Разпознаване на лице
Можете да настроите устройството да отключва екрана чрез разпознаване на лицето ви.
• Ако използвате лицето си като метод за заключване на екрана, лицето ви не може да се
използва за отключване на екрана за първи път след включване на устройството. За да
използвате устройството, трябва да отключите екрана с помощта на шаблон, PIN или
парола, които сте задали при регистриране на лицето ви. Внимавайте да не забравите
вашата фигура, PIN код или парола.
• Ако промените метода за заключване на екрана на Плъзгане или Няма, които не са
сигурни, всички ваши биометрични данни ще бъдат изтрити. Ако желаете да използвате
вашите биометрични данни в приложения или функции, трябва отново да регистрирате
биометричните си данни.
Предпазни мерки за използване на разпознаване на лице
Преди да използвате разпознаване на лицето за отключване на вашето устройство, имайте
предвид следните предпазни мерки.
• Вашето устройство може да бъде отключено от някого или от нещо, което изглежда като ваше
изображение.
• Разпознаването на лице е по-малко сигурно от шаблон, PIN или парола.
Съвети за по-добро разпознаване с лице
Вземете предвид следното, когато използвате разпознаване на лице:
• Съобразете условия като носене на очила, шапка, маска, брада или тежък грим, когато се
регистрирате.
• Уверете се, че сте на добре осветено място и че обектива на камерата е чист при
регистрирането.
• Уверете се, че образът ви не е замъглен за по-добри резултати при сравняването.
150
Настройки
Регистриране на лицето ви
За по-добра регистрация на лицето, направете регистрацията на закрито и далеч от пряка
слънчева светлина.
1
2
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Разпознаване на лице.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Ако не сте задали метод за заключване на екрана, създайте такъв.
3
4
5
Прочетете инструкциите на екрана и чукнете Продъл.
6
Позиционирайте лицето си вътре в рамката на екрана.
Изберете дали носите очила или не и чукнете Продъл.
Дръжте устройството с екрана към вас и погледнете в екрана.
Камерата ще сканира лицето ви.
Когато се появи успешно екранът за разпознаване на лице, включете превключвател, за да
активирате функцията и чукнете OK.
Ако отключване на екрана с лицето ви не работи правилно, чукнете Премахване на данни
за лице, за да премахнете регистрацията на лицето си и да се регистрирате отново.
151
Настройки
Изтриване на регистрирани данни за лице
Можете да изтриете регистрираните от вас данни за лице.
1
2
3
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Разпознаване на лице.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Чукнете Премахване на данни за лице → Премаxни.
След като регистрираното лице бъде изтрито, всички свързани с тях функции също ще бъдат
деактивирани.
Отключване на екрана с вашето лице
Можете да отключите екрана с вашето лице, вместо с помощта на модел, PIN или парола.
1
2
3
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Разпознаване на лице.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Чукнете превключвател Отключване с лице, за да го активирате.
Ако искате да намалите възможността за разпознаване на лица в снимки или
видеоклипове, чукнете превключвател По-бързо разпознаване, за да го деактивирате.
Това може да намали скоростта на разпознаване на лица.
4
На заключен екран, погледнете в екрана.
Когато лицето ви бъде разпознато, можете да отключите екрана, без да използвате
допълнителен метод за заключване на екрана. Ако лицето ви не бъде разпознато, използвайте
предварително зададения метод за заключване на екрана.
152
Настройки
Разпознаване на пръстови отпечатъци
За да може разпознаването на пръстови отпечатъци да работи, информацията за пръстовия ви
отпечатък трябва да бъде регистрирана и запазена във вашето устройство. След регистрацията
можете да настроите устройството да използва пръстовия ви отпечатък за следните функции:
• Заключване на екрана
• Защитена папка
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• Разпознаването на пръстовите отпечатъци използва уникалните характеристики на
всеки пръстов отпечатък, за да подобри сигурността на устройството. Вероятността
сензорът за пръстови отпечатъци да обърка два различни пръстови отпечатъка е много
малка. Въпреки това, в редки случаи, където отделни пръстови отпечатъци са много
сходни, сензорът може да ги разпознае като идентични.
• Ако използвате пръстов отпечатък като метод за заключване на екрана, пръстовият
отпечатък не може да се използва за отключване на екрана за първи път след
включване на устройството. За да използвате устройството, трябва да отключите
екрана с помощта на шаблона, PIN или паролата, които сте задали при регистриране на
ирисите ви. Внимавайте да не забравите вашата фигура, PIN код или парола.
• Ако вашите ириси не бъдат разпознати, отключете устройството с помощта на
фигурата, PIN или паролата, които сте въвели при регистрацията на ирисите, и след
това регистрирайте отново вашите ириси. Ако кода за отключване, PIN-а или паролата
са забравени, няма да можете да използвате устройството, ако не го занулите. Samsung
не носи отговорност за загуби на данни или неудобства, причинени от забравен код за
отключване.
• Ако промените метода за заключване на екрана на Плъзгане или Няма, които не са
сигурни, всички ваши биометрични данни ще бъдат изтрити. Ако желаете да използвате
вашите биометрични данни в приложения или функции, трябва отново да регистрирате
биометричните си данни.
153
Настройки
За по-добро разпознаване на пръстовите отпечатъци
Когато сканирате своите пръстови отпечатъци на устройството, имайте предвид следните условия,
които могат да засегнат ефективността на функцията:
• Устройството може да не разпознае отпечатъци с бръчки или белези.
• Устройството може да не разпознае пръстови отпечатъци от малки или тънки пръсти.
• За да подобрите пръстовото разпознаване, регистрирайте пръстовите отпечатъци на ръката,
която най-често използвате за извършване на действия с устройството.
• Сензорът за разпознаване на пръстов отпечатък разпознава пръстови отпечатъци. Уверете
се, че сензорът за разпознаване на пръстови отпечатъци не е надраскан или повреден от
метални предмети като монети, ключове и огърлици.
• Покриването на сензора за разпознаване на пръстов отпечатък с предпазни филми, стикери
или други аксесоари може да намали скоростта на разпознаване на пръстовите отпечатъци.
Ако сензорът за разпознаване на пръстови отпечатъци е първоначално покрит с предпазен
филм, премахнете го, преди да използвате сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци.
• Сензорът за разпознаване на пръстови отпечатъци и вашите пръсти трябва да са чисти и сухи.
• Ако огънете пръста си или използвате върха на пръста си, устройството може да не разпознае
вашия пръстов отпечатък. Постарайте се да покриете изцяло сензора за разпознаване на
пръстови отпечатъци с вашия пръст.
• В суха среда в устройството може да се натрупа статично електричество. Избягвайте да
използвате тази функция в суха среда или преди да използвате функцията, разредете
статичното електричество, като докоснете метален предмет.
154
Настройки
Регистриране на пръстови отпечатъци
1
2
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Пръстови отпечатъци.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Ако не сте задали метод за заключване на екрана, създайте такъв.
3
Регистрирайте пръстовия си отпечатък.
► Galaxy A20e: Плъзнете пръста си надолу по сензора за разпознаване на пръстови
отпечатъци.
► Galaxy A40: Поставете пръста си върху сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци.
След като устройството разпознае вашия пръст, повдигнете пръста си и отново го поставете
върху сензора за разпознаване на пръстов отпечатък.
Повторете това действие, докато отпечатъкът бъде регистриран.
4
Когато завършите с регистрирането на пръстовите си отпечатъци, чукнете Готово.
155
Настройки
Изтриване на регистрирани пръстови отпечатъци
Можете да изтриете регистрирани пръстови отпечатъци.
1
2
3
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Пръстови отпечатъци.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Изберете пръстов отпечатък, който да изтриете, и чукнете Премахв. → Премахв.
Отключване на екрана чрез пръстовите ви отпечатъци
Можете да отключите екрана със своя пръстов отпечатък вместо да използвате шаблон, PIN или
парола.
1
2
3
4
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Пръстови отпечатъци.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Чукнете превключвателя Откл. с пръстов отпечатък, за да го активирате.
На заключения екран поставете пръста си върху сензора за разпознаване на пръстови
отпечатъци и сканирайте пръстовите си отпечатъци.
Samsung Pass
Samsung Pass ви позволява да влизате по-лесно и сигурно във вашия Samsung акаунт, уебсайтове
или приложения чрез вашите биометрични данни от типа на пръстови отпечатъци, вместо да
въвеждате данните си за вход. Освен това, Samsung Pass ви осигурява достъп до личните ви
данни, като вашия адрес или информация за разплащателната ви карта, по-лесно и бързо чрез
регистрираните ви биометрични данни.
Регистрирайте биометричните си данни в Samsung Pass и задайте да влизате в поддържани
уебсайтове или приложения, използващи данните чрез Samsung Pass.
• За да използвате тази функция, устройството ви трябва да е свързано към Wi-Fi или
мобилна мрежа.
• За да използвате тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung
акаунт. За повече информация вижте Samsung акаунт.
• Функция за вход е налична само за уеб сайтове, които отваряте чрез приложението
Интернет. Някои уеб сайтове може да не поддържат тази функция.
• Регистрираните биометрични данни и запазената информация за разплащателни карти
се запазват само на вашето устройство и не се синхронизират с други устройства или
сървъри.
156
Настройки
Регистриране на Samsung Pass
Преди да използвате Samsung Pass, регистрирайте биометричните си данни в Samsung Pass.
1
2
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Samsung Pass.
3
4
Съгласете се с условията на Samsung Pass.
Докоснете Влизане, въведете ИД и паролата на Вашия Samsung акаунт, след което докоснете
Влизане.
Докоснете Пръстови отпечатъци и регистрирайте пръстовите си отпечатъци.
Вижте Разпознаване на пръстови отпечатъци за повече информация.
5
Сканирайте вашия пръстов отпечатък и докоснете Напред, за да завършите регистрацията в
Samsung Pass.
Ако опцията Използване на Samsung Pass вместо парола на Samsung account е отметната,
на началния екран ще се добави икона за Samsung Pass.
Ако опцията Използвай Samsung Pass вместо парола за Samsung акаунт е отметната,
можете да използвате вашите регистрирани биометрични данни за удостоверяване на вашата
идентичност, вместо да използвате парола за Samsung акаунт.
Проверка на паролата за Samsung акаунт
Можете да използвате регистрираните си биометрични данни, вместо да въвеждате парола за
Samsung акаунт, например при закупуване на съдържание от Galaxy Apps.
1
2
3
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Samsung Pass.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Чукнете → Настройки → Samsung account и след това чукнете превключвателя
Потвърждаване с Samsung Pass, за да го активирате.
157
Настройки
Използване на Samsung Pass за вход в уеб сайтове
Можете да използвате Samsung Pass за лесен вход в уеб сайтове, които поддържат автоматично
попълване на ИД и парола.
1
2
3
Отворете уеб сайта, в който искате да влезете.
Въведете потребителското си име и парола и чукнете бутона за влизате в уеб сайта.
Когато се появи изскачащ прозорец, който ви подканва да запазите информацията за вход,
поставете отметка на Влизане с пръстови отпечатъци чрез Samsung Pass и докоснете
Запомни ме.
Сега можете да използвате биометричните данни, който сте регистрирали в Samsung Pass,
когато влизате в уеб сайт.
Използване на Samsung Pass за вход в приложения
Можете да използвате Samsung Pass за лесен вход в приложения, които поддържат автоматично
попълване на ИД и парола.
1
2
3
Отворете приложението, в което искате да влезете.
Въведете потребителското си име и парола и чукнете бутона за влизате в приложението.
Когато се появи изскачащ прозорец, който ви подканва да запазите информацията за вход,
чукнете Запазване.
Сега при влизане в приложението можете да използвате биометричните данни, които сте
регистрирали в Samsung Pass.
158
Настройки
Управление на информацията за вход
Преглед на списъка с уеб сайтове и прил., които са настроени да използват Samsung Pass и
управление на вашата информация за вход.
1
2
3
4
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Samsung Pass.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Чукнете Влизане и изберете уебсайт или прил. от списъка.
Натиснете Редактиране и променете идентификатора си, паролата и името на уеб сайта или
приложението.
За да изтриете уеб сайта или приложението, натиснете Изтриване.
Използване на Samsung Pass с уебсайтове и прил.
Когато използвате уебсайтове или приложения които поддържат Samsung Pass, можете лесно да
влизате в тях със Samsung Pass.
За да видите пълния списък от сайтове и приложения, които поддържат Samsung Pass, от екрана
за настройки чукнете Биометрия и защита → Samsung Pass, отключете екрана чрез зададения
метод за отключване, а после чукнете → Партньори. Ако няма сайтове или приложения, които
поддържат Samsung Pass, Партньори няма да се появи.
• Наличните уебсайтове и приложения могат да се различават в зависимост от региона
или доставчика на услуги.
• Samsung не носи отговорност за загуба или неудобство, причинено от влизането в
уебсайтове или приложения чрез Samsung Pass.
159
Настройки
Автоматично въвеждане на личните ви данни
Можете да използвате Samsung Pass, за да въведете лесно своя адрес или информация за
разплащателната си карта при приложения, които поддържат автоматично попълване на лични
данни.
1
2
3
4
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Samsung Pass.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Чукнете Авто попълв. формуляри и изберете Добавяне на адрес или Добавяне на карта.
Въведете информацията и чукнете Запис.
Сега можете да използвате биометричните данни, които сте регистрирали в Samsung Pass, при
автоматично въвеждане на личните данни при поддържани приложения.
Изтриване на вашите Samsung Pass данни
Можете да изтривате биометрични данни, информация за влизане и данни на приложения,
регистрирани в Samsung Pass. Вашето съгласие с правилата и условията и личния ви Samsung
акаунт ще останат активни.
1
2
3
4
На екрана с настройки чукнете Биометрия и защита → Samsung Pass.
Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Чукнете → Настройки → Изтриване на данни → Изтриване.
Въведете паролата за своя Samsung акаунт и чукнете OK.
Вашите Samsung Pass данни ще бъдат изтрити.
160
Настройки
Защитена папка
Защитената папка защитава вашето лично съдържание и приложения, като например снимки
и контакти, да не бъдат разглеждани от други лица. Можете да съхранявате вашето лично
съдържание и приложения защитени, дори когато устройството е отключено.
Защитената папка е отделно, сигурно място за съхранение. Данните в Защитената папка
не могат да се прехвърлят към други устройства чрез неодобрени методи за споделяне,
като например USB или Wi-Fi Direct. Опитът да се персонализира операционната система
или да се модифицира софтуер ще накара защитената папка да се заключва автоматично
и да стане недостъпна. Преди записване на данни в защитената папка, уверете се, че сте
направили резервно копие на данните на друго защитено място.
161
Настройки
Настройка на Защитена папка
1
2
3
4
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Биометрия и защита → Защитена папка.
Прочетете и се съгласете с правилата и условията.
Въведете ИД и парола за своя Samsung акаунт и чукнете Влизане.
Изберете метод за заключване за използване от защитената папка и следвайте инструкциите
на екрана, за да завършите настройката.
За да промените името или цвета на иконата на Защитена папка, чукнете → Икона за
персонализиране.
• Когато стартирате прил. Защитена папка, трябва да отключите приложението, като
използвате предварително зададения метод на заключване.
• Ако забравите кода за отключване на Защитената папка, можете да го възстановите
с помощта на вашия Samsung акаунт. Чукнете бутона за нулиране в долната част на
заключения екран и въведете паролата за Samsung акаунта си.
Настройка за автоматично заключване на защитената папка
Настройте устройството да заключва автоматично защитената папка, когато не се използва.
1
Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете → Настройки → Авто заключване на
„Защитена папка“.
2
Изберете опция за заключване.
За ръчно заключване на вашата защитена папка, → Заключване.
162
Настройки
Преместване на съдържание в Защитена папка
Местете съдържание като снимки и контакти в Защитената папка. Следните действия са пример за
преместване на изображение от място по подразбиране към защитена папка.
1
2
Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете Добавяне на файлове.
3
Чукнете Преместване.
Чукнете Изображения, маркирайте изображения, които да преместите и след това чукнете
Готово.
Избраните елементи ще бъдат изтрити от оригиналната папка и преместени в Защитена папка.
За копиране на елементи, чукнете Копиране.
Методът за преместване може да се различава в зависимост от типа на съдържанието.
Преместване на съдържание от Защитена папка
Местете съдържание от Защитената папка към съответното приложението в място за съхранение
по подразбиране. Следните действия са пример за преместване на изображение от Защитена
папка към място за съхранение по подразбиране.
1
2
Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете Галерия.
Изберете елемент и чукнете → Премест. от Защит. папка.
Избраният елемент ще бъде преместен в Галерия в място за съхранение по подразбиране.
163
Настройки
Добавяне на приложения
Добавяне на приложение за използване в Защитена папка.
1
2
Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете Добав. приложения.
Отметнете едно или повече от инсталираните приложения на устройството и чукнете
Добавяне.
За инсталиране на прил. от Play Store или Galaxy Apps, чукнете Изтегляне от Play Store или
Изтегляне от Galaxy Store.
Премахване на приложения от Защитена папка
Чукнете и задръжте дадено приложение за изтриване и чукнете Деинсталиране.
Добавяне на акаунти
Добави Samsung и Google акаунти или други акаунти, за да се синхронизират с приложенията в
Защитената папка.
1
Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете → Настройки → Акаунти → Добавяне на
акаунт.
2
3
Изберете услуга за акаунти.
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.
Скриване на Защитена папка
Можете да скриете прекия път до Защитена папка от екрана с приложения.
Стартирайте прил. Защитена папка, чукнете → Настройки, и след това чукнете превключвател
Показване на „Защитена папка“, за да го деактивирате.
Или, плъзнете лентата за състоянието надолу, за да отворите панела за известия. След това,
плъзнете надолу върху панела за известяване и чукнете Защитена папка, за деактивиране на
функцията.
164
Настройки
Архивиране и възстановяване на Защитена папка
Архивирайте съдържание и приложения в защитената папка на Samsung Cloud, като за целта
използвате своя Samsung акаунт и можете да ги възстановите по-късно.
Архивиране на данни
1
2
3
4
Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете → Настройки → Архив и възстановяване.
Чукнете Добавяне на акаунт и влезте в своя Samsung акаунт.
Чукнете Архивиране на данни на Защитена папка.
Отметнете елементите, които желаете да запазите и чукнете Архивиране.
Данните ще бъдат архивирани на Samsung Cloud.
Възстановяване на данни
1
2
3
4
Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете → Настройки → Архив и възстановяване.
Чукнете Възстанови.
Чукнете
, за да изберете устройство и възстановите данни.
Изберете типовете данни, които искате да възстановите и чукнете Възстановяване.
Архивираните данни ще бъдат възстановени на устройството.
Деинсталиране на Защитена папка
Можете да деинсталирате Защитена папка, включително съдържанието и приложенията в нея.
Стартирайте прил. Защитена папка и чукнете → Настройки → Още настройки →
Деинсталиране.
За архивиране на съдържание преди деинсталиране на защитена папка, отметнете Преместване
на мултимедийни файлове от „Защитена папка“ и чукнете UNINSTALL. За достъп до данни,
архивирани от защитената папка, стартирайте приложението Моите файлове, след което
докоснете Вътрешна памет → Secure Folder.
Бележки запазени в Samsung Notes няма да бъдат архивирани.
165
Настройки
Акаунти и архивиране
Опции
Синхронизиране, архивиране или възстановяване на данни на устройството ви с помощта на
Samsung Cloud. Можете също така да регистрирате и да управлявате акаунти, като вашия Samsung
акаунт или Google акаунт, или да прехвърляте данни към или от други устройства чрез Smart
Switch.
На екрана с настройки чукнете Акаунти и архивиране.
• Акаунти: Добавете вашите Samsung и Google акаунти или други акаунти за синхронизиране.
• Архивир. и възстановяване: Предпазете своята лична информация, данни за приложения
и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате поверителна информация и да
получите достъп до нея по-късно. Трябва да влезете във вашия Google или Samsung акаунт, за
да архивирате или възстановите данни.
• Samsung Cloud: Управлявайте съдържанието, което искате да съхранявате сигурно в облака
на Samsung. Проверете състоянието на използване на вашия Samsung Cloud за съхранение,
и синхронизирайте, архивирайте и възстановете данните си. Вижте Samsung Cloud за повече
информация.
• Smart Switch: Стартирайте Smart Switch и прехвърлете данни от ваше предишно устройство.
За повече информация вижте Прехвърляне на данни от предишно устройство (Smart Switch).
Редовно архивирайте данните си на сигурно място каквото е Samsung Cloud или на
компютър, така че да можете да ги възстановите ако бъдат повредени или изгубени
поради непредвидено възстановяване на фабричните настройки.
166
Настройки
Samsung Cloud
Архивирайте данните от вашето предишно устройство в Samsung Cloud и импортирайте данните
в новото си устройство. Можете също да синхронизирате данни, записани на вашето устройство
със Samsung Cloud, и да видите данните, записани в Samsung Cloud. Трябва да се регистрирате и
да влезете във вашия Samsung акаунт, за да използвате Samsung Cloud. Вижте Samsung акаунт за
повече информация.
Архивиране на данни от ваше предишно устройство
1
2
На предишното устройство, влезте във вашия Samsung акаунт.
Стартирайте прил. Настройки изберете опцията за архивиране и архивирайте данните си.
• Ако устройството ви поддържа Samsung Cloud, стартирайте прил. Настройки, чукнете
Акаунти и архивиране → Samsung Cloud → Архивиране на този телефон, отметнете
елементите, които искате да архивирате и чукнете Архивиране, аз да запазите своите
данни.
• Методът за архивиране на данни може да се различава в зависимост от вашия модел.
• Някои данни няма да бъдат архивирани. За да проверите кои данни ще бъдат
архивирани, стартирайте прил. Настройки, чукнете Акаунти и архивиране →
Samsung Cloud → Архивиране на този телефон.
• За да видите архивираните данни за всяко устройство в своя Samsung Cloud,
стартирайте прилож. Настройки, чукнете Акаунти и архивиране → Samsung Cloud →
Възстановяване на данни →
, а после изберете устройството, което искате.
167
Настройки
Възстановяване на данни от предишно устройство
1
На новото си устройство стартирайте прил. Настройки и чукнете Акаунти и архивиране →
Samsung Cloud.
2
3
Чукнете Възстановяване на данни →
и изберете предишно устройство.
Отметнете типовете данни, които искате да възстановите и чукнете Възстанов.
Синхронизиране на данни от предишно устройство
Можете да синхронизирате данни, записани на вашето устройство, като изображения,
видеоклипове и събития със Samsung Cloud, и да имате достъп до тях от други устройства.
1
На новото си устройство стартирайте прил. Настройки и чукнете Акаунти и архивиране →
Samsung Cloud.
2
3
Чукнете → Настройки → Настр. синхр. изиране и авто архивиране → Синхронизиране.
Чукнете превключвателите до елементите, които искате да синхронизирате.
Можете да проверите записаните данни или да промените настройките чрез чукване на
Галерия, Други синхронизирани данни, или Samsung Cloud Drive.
Google
Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.
На екрана с настройки чукнете Google.
168
Настройки
Разширени функции
Опции
Активирайте разширени функции и променяйте настройките, които ги контролират.
На екрана с настройки чукнете Разширени функции.
Прекаленото разклащане или удряне на устройството може да причини нежелано
въвеждане за някои функции, които използват сензори.
• Аксесоари: Променете настройките за аксесоари.
• Умен изглед изскачащ прозорец: Изберете приложения, за да видите известията от тях
чрез изскачащи прозорци. Когато използвате тази функция, можете бързо да прегледате
съдържанието чрез изскачащи прозорци, като чукнете иконата на екрана.
Тази функция е налична само за прил., които поддържат функцията Множ. прозорец.
• Директно споделяне: Задайте на устройството да показва хората, с които сте контактували на
панела с опции за споделяне, за да ви позволи директно да споделяте съдържание.
• Премахване на анимациите: Настройте устройството да намалява някои ефекти на екрана,
ако сте чувствителни към анимации или движения на екрана.
• Движения и жестове: Активирайте функцията за движение и конфигурирайте настройките.
• Game Launcher: Активирайте програмата за стартиране на игри. Вижте Game Launcher за
повече информация.
• Двоен месинджър: Инсталирайте второто приложение и използвайте два отделни акаунта за
едно и също приложение за съобщения. Вижте Двоен месинджър за повече информация.
• Send SOS messages: Настройте устройството да изпраща съобщения за помощ чрез
натискане на бутона Вкл./Изкл. три пъти. Можете също да изпращате звукозаписи заедно със
съобщението до получателите.
169
Настройки
Двоен месинджър
Инсталирайте второто приложение и използвайте два отделни акаунта за едно и също приложение
за съобщения.
1
На екрана с настройки чукнете Разширени функции → Двоен месинджър.
Ще се покажат поддържаните приложения.
2
Чукнете превключвателя на дадено приложение, за да инсталирате второто приложение.
Второто приложение ще бъде инсталирано. Иконата на второто приложение ще се показва с
. Когато получавате известия от второто приложение, известията ще се показват с , за да
се различават от известията от първото приложение.
Второ приложение
• Функцията за двоен Messenger може да не бъде достъпна в зависимост от
приложението.
• Някои функции на приложението може да бъдат ограничени за второто приложение.
Деинсталиране на второто приложение
1
2
На екрана с настройки чукнете Разширени функции → Двоен месинджър.
Чукнете превключвателя на приложението, което искате да деактивирате, и чукнете
Деактивиране или Деинсталиране.
Всички свързани с второто приложение данни ще бъдат изтрити.
Ако деинсталирате първото приложение, второто приложение също ще бъде изтрито.
170
Настройки
Цифрово здравe
Преглед на хронологията на ежедневната употреба на вашето устройство. Може да видите
информация, като например колко дълго екранът е бил включен и колко пъти сте отваряли
приложения или сте използвали определени функции. Можете също да ограничите времето за
използване или да промените настройките за известяване за всяко от приложенията.
На екрана с настройки чукнете Цифрово здравe.
Времето, през което екранът е бил
включен
Брой отключвания
Брой известия
Табло
Активирайте режим на почивка.
Променете настройките за
известяване.
171
Настройки
Задаване на таймери за приложения
Можете да ограничите времето за ежедневна употреба на всяко приложение, като зададете
таймер. Когато достигнете лимита, приложението ще бъде деактивирано и няма да можете да го
използвате.
1
2
На екрана с настройки чукнете Цифрово здравe → Табло.
Докоснете Няма таймер до приложението, което искате, и задайте времето.
Активиране на режим на почивка
Можете да активирате режим на почивка, за да намалите напрежението в очите преди сън и да
предотвратите неспокойния сън.
1
На екрана с настройки докоснете Цифрово здравe → Разпускане и докоснете
превключвателя Включете се сега, за да го активирате.
2
Включете превключвателя, за да активирате функцията, която искате.
• Скала на сивото: Показва цветовете на екрана като сиви тонове.
• Не безпокойте: Настройте устройството да заглушава звуците от входящи повиквания и
известия, освен от позволените изключения.
3
За да зададете график за активиране на режима на почивка, докоснете превключвателя
Включване по график, за да го активирате, докоснете Задаване на график и след това
задайте часа.
172
Настройки
Грижа за устройството
Функцията наблюдение на устройството осигурява преглед на състоянието на батерията, мястото
за съхранение, паметта и системата за сигурност на вашето устройство. Можете също автоматично
да оптимизирате устройството с чукване с пръст.
Защита
Батерия
Поддръжка на устройството
Памет
Използване на функцията за бърза оптимизация
На екрана с настройки чукнете Грижа за устройството → ПОПРАВИ СЕГА или Оптимизирано.
Функцията за бърза оптимизация подобрява производителността на устройството чрез следните
действия.
• Изчистване на памет.
• Изтриване на ненужни файлове и затваряне на приложения, действащи във фонов режим.
• Управление на прекомерен разход на батерията.
• Сканиране за сринати приложения и зловреден софтуер.
173
Настройки
Батерия
Проверете оставащия заряд на батерията и време за използване на устройството. При устройства
с ниски нива на батерията запазете енергията на батерията, като активирате функциите за пестене
на енергия.
На екрана с настройки чукнете Грижа за устройството → Батерия.
• Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на
заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от
настройките на вашето устройство и работните условия.
• Не можете да получавате известия от някои приложения, използващи режим на пестене
на енергия.
Управление на разхода на батерията.
Изберете режим на захранване, който отговаря на целите ви за използване на устройството.
Чукнете Режим на захранване и изберете опция.
• Оптимизирано: Оптимизиран за баланс между производителността на устройството и
използването на батерията.
• Режим пестене енергия: Активиране на режим на пестене на енергия, за да се удължи
времето за използване на батерията.
• Макс. пестене енергия: При максимален режим на пестене на енергия, устройството
намалява разхода на батерията чрез прилагане на тъмна тема и ограничаване на наличните
приложения и функции. Мрежови връзки, с изключение на мобилната мрежа, ще бъдат
деактивирани.
Можете да настроите устройството да зарежда батерията по-бързо. Чукнете → Настройки и
чукнете превключвател Бързо зареждане с кабел за да го активирате.
Управление на използването на батерията за всяко приложение
Можете да спестите енергията на батерията като спирате приложения, които работят
във фонов режим, да използват енергията на батерията, когато те самите не се използват.
Изберете приложения от списъка и чукнете превключвателя Пост. прил. спящ реж., за да го
активирате. Също, чукнете → Настройки и задайте опциите под Управление на енергията на
приложенията.
174
Настройки
Устройство за съхранение на данни
Проверете състоянието на използваната и наличната памет.
На екрана с настройки чукнете Грижа за устройството → Устройство за съхранение на данни.
• Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет,
тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от
паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато актуализирате устройството.
• Можете да прегледате наличния капацитет на вътрешната памет в раздела
Спецификация за вашето устройство в уебсайта на Samsung.
Управление на паметта
За да изтриете остатъчни файлове, като например кеш паметта, чукнете ИЗЧ. СЕГА. За да изтриете
файлове или да деинсталирате приложения, които вече не използвате, изберете категория от
Потребителски данни. След това отметнете елементи, за да ги изберете, и чукнете ИЗТРИВАНЕ
или Деинсталиране.
Памет
На екрана с настройки чукнете Грижа за устройството → Памет.
За да ускорите вашето устройство, като спрете работещите във фонов режим приложения,
маркирайте приложения от списъка с приложения, и чукнете ИЗЧ. СЕГА.
Защита
Проверете състоянието на защитата на устройството. Тази функция сканира вашето устройство за
злонамерен софтуер.
На екрана с настройки чукнете Грижа за устройството → Защита → СКАНИРАНЕ ТЕЛЕФОН.
Приложения
Управлявайте приложенията на устройството и променяйте техните настройки. Можете да видите
информация за използването на приложенията, да промените техните настройки за известяване
или разрешение, или да деинсталирате или деактивирате ненужните приложения.
На екрана с настройки чукнете Приложения.
175
Настройки
Основно управление
Персонализирайте системните настройки на вашето устройство или нулирайте устройството.
На екрана с настройки чукнете Основно управление.
• Език и въвеждане: Изберете езици за устройството и променете настройките, като типове
клавиатури и гласово въвеждане. Някои опции може да не са налични в зависимост от
избрания език. Вижте Добавяне на езици на устройството за повече информация.
• Дата и час: Отидете до настройките и ги променете, за да контролирате как устройството да
показва часа и датата.
Ако батерията остане напълно разредена, часът и датата ще бъдат нулирани.
• Връзка с нас: Задайте въпроси или разгледайте често задаваните въпроси. Вижте Samsung
Members за повече информация.
• Нулиране: Нулирайте настройките на устройството ви, или направете нулиране чрез
фабрични настройки. Можете да нулирате всичките си настройки, или само мрежовите
настройки, или настройките за достъпност. Можете също да настроите устройството да се
рестартира в предварително зададено време за оптимизация на устройството.
Добавяне на езици на устройството
Можете да добавяте езици, които да използвате на устройството.
1
На екрана с настройки, чукнете Основно управление → Език и въвеждане → Език →
Добавяне на език.
За да прегледате всички езици, които могат да бъдат добавени, чукнете → Всички езици.
2
3
Изберете език за добавяне.
За да настроите избрания език като език по подразбиране, чукнете Задав. по подр. За да
запазите текущите настройки за език, чукнете Запазв. текущ.
Избраният език ще бъде добавен към вашия списък с езици. Ако промените езика по
подразбиране, избраният език ще бъде добавен в началото на списъка.
За да промените езика по подразбиране от вашия списък с езици, плъзнете до езика и го
преместете в началото на списъка. След това чукнете Приложи. Ако дадено приложение не
поддържа езика по подразбиране, ще се използва следващият език от списъка, който се поддържа.
176
Настройки
Достъпност
Конфигурирайте различни настройки, за да подобрите достъпността до устройството.
На екрана с настройки чукнете Достъпност.
• Екранен Четец: Активирайте Voice Assistant, който осигурява гласова обратна връзка. За
да видите помощна информация, за да научите как да използвате тази функция, чукнете
Самоучител.
• Подобрения на видимостта: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността
за потребители с нарушено зрение.
• Подобрения на слуха: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за
потребители с нарушен слух.
• Взаимодействие и подвижност: Персонализирайте настройките, за да подобрите
достъпността за потребители с нарушени двигателни възможности.
• Разширени настройки: Конфигуриране на настройките за директен достъп и функциите за
известяване.
• Инсталирани услуги: Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.
Актуализация на софтуера
Надградете устройството до най-новия софтуер чрез услугата "фърмуер по въздуха" (FOTA).
Можете също да направите график за софтуерни ъпдейти.
На екрана с настройки чукнете Актуализация на софтуера.
Ако са пуснати спешни софтуерни актуализации за сигурност на вашето устройство и за
блокиране на нови видове заплахи за сигурността, те ще се инсталират автоматично, без
вашето съгласие.
• Изтеглете и инсталиране: Проверете и инсталирайте ръчно актуализации.
• Авто изтегляне през Wi-Fi: Настройте устройството да изтегля автоматично актуализации при
свързване към Wi-Fi мрежа.
• Последна актуализация: Вижте информацията за последното обновяване на софтуера.
Информация за актуализация на защитата
Актуализации на защитата се предоставят за засилване на сигурността на устройството и за
защита на личната ви информация. За актуализации на защитата за вашия модел, посетете
security.samsungmobile.com.
Уебсайтът поддържа само някои езици.
177
Настройки
Ръководство на потребителя
Прегледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и
приложенията или как да конфигурирате важни настройки.
На екрана с настройки чукнете Ръководство на потребителя.
За телефона
Достъп до информация за вашето устройство.
На екрана с настройки чукнете За телефона.
За промяна на името на вашето устройство чукнете Редактиране.
• Състояние: Преглед на разнообразна информация за устройството, например състоянието на
SIM картата, Wi-Fi MAC адреса и серийния номер.
• Правна информация: Преглед на правната информация, свързана с устройството, като
например информация за безопасността и лиценза за отворен код.
• Информация за софтуера: Преглед на информацията за софтуера на устройството, като
версията на операционната му система и версията на фърмуера.
• Информация за батерията: Преглед на състоянието на батерията на устройството и
информация.
178
Приложение
Разрешаване на проблеми
Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения.
Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.
Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви
подканва да въведете един от следните кодове:
• Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете
паролата, която сте настроили.
• ПИН: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на
PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да
изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
• PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита
да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
• PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM
или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или
услугата
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка
могат да се появят няколко пъти.
• Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Устройството не се включва
Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно
батерията, преди да включите устройството.
179
Приложение
Сензорният екран реагира бавно или некоректно
• Ако сте поставили протектор за екран или сте свързали допълнителни принадлежности към
сензорния екран, той може да не работи както трябва.
• Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате
по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не
функционира правилно.
• Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
• Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
• Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
• Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.
Вашето устройство замръзва или възниква фатална грешка
Опитайте следните решения. Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде
разрешен.
Рестартиране на устройството
Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои
приложения или да изключите устройството и да го включите отново.
Принудително рестартиране
Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона
Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди, за да го рестартирате.
Нулиране на устройството
Ако методите по-горе не разрешат проблема, изпълнете възстановяване до фабричните
настройки.
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Основно управление → Нулиране → Нулиране с
фабричните данни → Нулиране → Изтрий вс. Преди да извършите нулиране на устройството
до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни,
съхранени в устройството.
180
Приложение
Не се осъществяват повиквания
• Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.
Отсрещната страна не чува говора ви при разговор
• Не покривайте вградения микрофон.
• Микрофонът трябва е близо до устата ви.
• Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.
Звукът отеква по време на разговор
Регулирайте силата на звука, като натиснете клавиша за сила на звука или се преместете до друга
област.
Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или
качеството на звука е лошо
• Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на
доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
• Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да
бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.
Иконата на батерията е празна
Батерията ви е изтощена. Заредете батерията.
181
Приложение
Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от
Samsung)
• Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
• Посетете сервизен център на Samsung и подменете батерията.
Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната
покупка
• Когато изложите устройството или батерията на прекалено ниски или прекалено високи
температури, полезният заряд може да намалее.
• Консумацията на батерията ще се увеличи, когато използвате определени функции или
приложения, като GPS, игри или Интернет.
• Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.
При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка
Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да
задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на
камерата, опитайте следното:
• Заредете батерията.
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата,
след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.
Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната
визуализация
• Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и
фотографските техники, които използвате.
• Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се
появи зърненост или изображенията да са извън фокус.
182
Приложение
При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за
грешка
Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат
възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът
е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете
файла.
• Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов
формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го
поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете
www.samsung.com.
• Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и
видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
• Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия
доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието,
налично в Интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да
не функционира правилно.
Bluetooth не работи добре
Ако не се намира друго Bluetooth устройство или има проблеми с връзката, или нередности в
ефективността на работата, опитайте следните възможности:
• Уверете се, че устройството, с което искате да се свържете, е готово за сканиране или
свързване.
• Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от
максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
• На вашето устройство стартирайте прил. Настройки, чукнете Връзки и след това чукнете
превключвателя Bluetooth, за да го активирате отново.
• На вашето устройство стартирайте прил. Настройки, чукнете Основно управление →
Нулиране → Нулиране на мрежовите настройки → Нyлиране на настройките →
Нулиране, за да нулирате мрежовите настройки. При изпълнение на нулирането можете да
загубите регистрирана информация.
Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.
183
Приложение
Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър
• Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
• Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
• Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър
Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
Устройството не може да намери текущото ви местоположение
GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте
устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в
такива ситуации.
Данните, запазени в устройството, са се изгубили
Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай
не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи
отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.
Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на
устройството
• Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и
вибриране на някои части.
• С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на
пролуката.
Не разполагате с достатъчно пространство в паметта на устройството
Изтрийте ненужни данни, като кеш, с помощта на функцията за грижа за устройството или ръчно
изтрийте неизползвани приложения или файлове, за да освободите пространство в паметта.
184
Приложение
Бутона за приложенията не се появява на началния екран
Без да използвате бутон за приложения, можете да отворите екрана с приложения като плъзнете
нагоре или надолу на началния екран. За да покажете бутона за приложения в долната част на
началния екран, стартирайте прил. Настройки и чукнете Дисплей → Начален екран, а после
чукнете Бутон за приложения, за да го активирате.
Бутон за начален екран не се появява
Лентата за навигация съдържаща бутона за начален екран може да изчезне, когато използвате
някои приложения или функции. За да прегледате лентата за навигация, плъзнете нагоре от
долната част на екрана.
Лентата за настройка на яркостта на екрана не се появява върху панела
за уведомяване
Отворете панела за уведомления като плъзнете лентата за състоянието надолу и след това
плъзнете панела за уведомления надолу. Чукнете
до лентата за настройка на яркостта и
чукнете превключвател Показване на контролата отгоре, за да го активирате.
Samsung Cloud не работи
• Уверете се, че сте свързани правилно към мрежа.
• По време на сервизно обслужване на Samsung Cloud, не можете да го използвате. Опитайте
отново по-късно.
185
Приложение
Отстраняване на батерията
• За отстраняване на батерията трябва да се свържете с оторизиран сервизен
център. За да получите инструкции за отстраняване на батерията, моля посетете
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• За ваша безопасност не трябва да опитвате да отстранявате сами батерията. Ако батерията
не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да
предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
• Samsung не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са вследствие на договор
или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното
спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и
физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Samsung.
186
Авторски права
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.
Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана
или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или
механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за
информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung
Electronics.
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
®
™
™
™ и логото на Wi-Fi са
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, и символът двойно "D" са
търговски марки на Dolby Laboratories.
• Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им
притежатели.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising