Samsung | SM-G390F | User manual | Samsung Galaxy XCover4 Ръководство за употреба

Samsung Galaxy XCover4 Ръководство за употреба
РЪКОВОДСТВО НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ
SM-G390F
Bulgarian. 09/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Съдържание
Основни функции
Приложения и функции
4
6
44
9
11
14
18
19
21
22
23
25
26
31
40
42
Да се прочете първо
Ситуации и решения при прегряване на
устройството
Поддържане на водо- и
прахоустойчивостта
Съдържание на пакета
Батерия
SIM или USIM карта (microSIM карта)
Карта с памет (microSD карта)
Прикрепване на каишка за ръка
Включване и изключване на
устройството
Първоначална настройка
Samsung акаунт
Прехвърляне на данни от предишно
устройство
Разбиране на екрана
Панел за уведомления
Въвеждане на текст
46
51
56
58
60
61
71
78
83
84
85
89
90
90
92
93
94
95
2
Инсталиране и деинсталиране на
приложения
Телефон
Контакти
Съобщения
Интернет
Email
Камера
Галерия
Множ. прозорец
Samsung Notes
Календар
Samsung Health
Диктофон
Моите файлове
Часовник
Калкулатор
Радио
Споделяне на съдържание
Google apps
Съдържание
Настройки
97
97
125
125
126
127
128
128
Увод
Връзки
98 Wi-Fi
100 Bluetooth
102 Записване на данни
102 NFC и плащане
105 Мобилна точка достъп и тетъринг
106 Още настройки за свързване
108 Звуци и вибрация
109 Известия
109 Дисплей
110 Филтър за синя светлина
111 Скрийнсейвър
111 Тапети и теми
112 Разширени функции
113 Двоен месинджър
114 Поддръжка на устройството
116 Приложения
116 Заключен екран
117 Защита
118 Защитена папка
123 Облак и акаунти
124 Архивир. и възстановяване
Google
Достъпност
Основно управление
Актуализация на софтуера
Ръководство на потребителя
За телефона
Приложение
129 Разрешаване на проблеми
3
Основни функции
Да се прочете първо
Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате устройството си, за да
осигурите безопасна и правилна употреба.
• Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
• Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от
региона, доставчика на услуги, спецификациите на модела или софтуера на устройството.
• Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо
количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството.
Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от
спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
• Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от
приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
• Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени
от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система.
Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране
на устройството или негови приложения.
• Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание,
предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и
използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на
законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване
на мултимедийни файлове.
• Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със
съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за
местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи
обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
• Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на
актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за
приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung.
За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
• Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер
от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на
данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и
може да направят гаранцията ви невалидна.
4
Основни функции
• Внимавайте да не забравите отключващ код за заключване на екрана, акаунти и други защитни
елементи. Ако забравите кода за отключване, вие няма да можете да използвате устройството,
ако не го занулите. Samsung не носи отговорност за загуби на данни или неудобства,
причинени от забравен код за отключване.
Икони с инструкции
Предупреждение: ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други
Внимание: ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго
оборудване
Забележка: забележки, съвети за използване или допълнителна информация
5
Основни функции
Ситуации и решения при прегряване на
устройството
Когато устройството се загрява по време на зареждане на
батерията
По време на зареждане, устройството и зарядното устройство може да се загреят. По време на
безжично зареждане или бързо зареждане, устройството може да стане горещо на пипане. Това не
оказва влияние върху работата или живота на устройството и е в нормалните граници на работа на
устройството. Ако батерията стане твърде гореща, зарядното устройство може да спре да зарежда.
Направете следното, когато устройството се загрее:
• Изключете зарядното от устройството и затворете активните приложения. Изчакайте
устройството да изстине и след това започнете отново зареждане на устройството.
• Ако долната част на устройството се нагорещи, това може да бъде защото свързаният
USB кабел е повреден. Сменете повреденият USB кабел с нов одобрен от Samsung.
• При използване на безжично зарядно устройство не поставяйте външни предмети,
например метални частици, магнити и магнитни карти между устройството и безжичното
зарядно устройство.
Функцията за безжично зареждане или за бързо зареждане е достъпна само за
поддържани модели.
6
Основни функции
Когато устройството се загрее по време на употреба
Когато използвате функции или приложения, които изискват по-голяма мощност или ако ги
използвате за продължителни периоди от време, устройството може временно да се загрее
поради повишената консумация на батерията. Затворете всички работещи приложения и не
използвайте устройството за известно време.
Следват примери за ситуации, в които устройството може да прегрее. В зависимост от
използваните функции и приложения, тези примери може да не се отнасят за вашия модел.
• По време на първоначалната настройка след покупката или при възстановяване на данни
• При изтегляне на големи файлове
• При използване на приложения, които изискват по-голяма мощност, или при използване на
приложения за дълги периоди
– – Когато играете игри с високо качество игри за продължителни периоди
– – Когато записвате видеоклипове за продължителни периоди
– – Когато стриймвате видео, като използвате максималните настройки за яркост
– – При свързване към телевизор
• При работа в многозадачен режим (или когато работят много приложения във фонов режим)
– – При използване на Множ. прозорец
– – При актуализиране или инсталиране на приложения, докато записвате видео
– – При изтегляне на големи файлове по време на видео повикване
– – Когато записвате видеоклипове, докато използвате приложение за навигация
• При използване на голямо количество данни за синхронизиране с облака, електронната поща,
или други акаунти
• При използване на приложението за навигация в кола, докато устройството е изложено на
пряка слънчева светлина
• Когато използвате функциите за mobile hotspot и тетеринг
• Когато използвате устройството в райони със слаб сигнал или където няма покритие
• При зареждане на батерията с повреден USB кабел
• Когато многофункционалния жак на устройството е повреден или изложен на чужди
материали, като течност, прах, метален прах и графит от моливи
• Когато сте в роуминг
7
Основни функции
Направете следното, когато устройството се загрее:
• Поддържайте устройството актуализирано с най-новия софтуер.
• Конфликти между изпълняваните приложения могат да накарат устройството да се
загрее. Рестартирайте устройството.
• Деактивирайте функциите Wi-Fi, GPS и Bluetooth, когато не ги използвате.
• Затворете приложенията, които увеличават разхода на батерията или които работят във
фонов режим, когато не ги използвате.
• Изтрийте ненужните файлове или неизползваните приложения.
• Намалете яркостта на екрана.
• Ако устройството прегрее или остане горещо на допир за продължителен период, не го
използвайте известно време. Ако устройството продължава да прегрява, се свържете се
със сервизен център на Samsung.
Ограничения на устройството, когато устройството загрява
Когато устройството загрява, функциите и работата му може да са ограничени или устройството
може да се изключи, за да се охлади. Тази функция е налична само за модели, които я поддържат.
• Ако устройството загрява повече от обичайното, ще се покаже съобщение за загряване на
устройството. За да се понижи температурата на устройството, яркостта на екрана и скоростта
на работа ще бъдат ограничени и зареждането на батерията ще спре. Работещите приложения
ще бъдат затворени и ще можете да осъществявате само спешни повиквания, докато
устройството се охлади.
• Ако устройството загрява или е горещо за продължителен период от време, ще се покаже
съобщение за изключване. Изключете устройството и изчакайте, докато се охлади.
8
Основни функции
Предпазни мерки за работната среда
Вашето устройство може да се загрее заради околната среда при следните условия. Бъдете
внимателни, за да избегнете съкращаване на живота на батерията, повреда на устройството или
причиняване на пожар.
• Не съхранявайте устройството при много ниски или много високи температури.
• Не излагайте устройството на директна слънчева светлина за продължителни периоди.
• Не съхранявайте устройството дълго време в много горещи места, като в купето на автомобил
през лятото.
• Не поставяйте устройството на места, които могат да загреят, като например електрическо
одеяло.
• Не съхранявайте устройството си в близост до или вътре в нагреватели, микровълнови фурни,
горещи домакински уреди за готвене или контейнери с високо налягане.
• Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.
Поддържане на водо- и прахоустойчивостта
Вашето устройство е водо- и прахоустойчиво. Следвайте тези съвети внимателно, за да
поддържате водо- и прахоустойчивостта на устройството. В противен случай можете да
предизвикате повреда на устройството.
• Устройството не трябва да се потапя в сладка вода, по-дълбока от 1,5 м или да остава потопено
за по-дълго от 30 минути. Ако потапяте устройството в течност, различна от прясна вода,
например солна вода, йонизирана вода или алкохол, течността ще проникне в устройството
по-бързо.
• Проверете дали задният капак е плътно затворен. В противен случай той може да не осигури
защита от вода и прах.
• Не потапяйте устройството във вода за дълги периоди от време.
• Не излагайте устройството на вода, движеща се със сила, като течаща от кран вода, океански
вълни или водопади.
• Не отваряйте капачетата на устройството, когато то е във вода или много влажни места, като
плувни басейни или бани.
• Не отваряйте задния капак с мокри ръце или когато устройството е мокро.
• Гуменото уплътнение, монтирано към задния капак, е важен компонент на устройството.
Внимавайте, когато отваряте и затваряте задния капак, да не повредите гуменото уплътнение.
Също така, уверете се, че в гуменото уплътнение няма остатъци като пясък или прах, за да
предотвратите повреда на устройството.
9
Основни функции
• Ако устройството влезе в контакт с прясна вода, подсушете го добре с чиста, мека кърпа.
Ако устройството е изложено на контакт с други течности, например солена вода, вода от
плувен басейн, сапунена вода, олио, парфюм, слънцезащитен крем, гел за почистване на ръце,
или химически продукти, например козметика, изплакнете го с чиста вода и старателно го
почистете с чиста, мека кърпа. Ако не спазвате тези инструкции, работата и външният вид на
устройството може да се влошат.
• Задният капак може да се разхлаби, ако устройството бъде изпуснато или ударено.
Потвърдете, че всички капачета са добре подравнени и затворени.
• Ако устройството е било потопено във вода или микрофонът или високоговорителят е
мокър, може да не чувате ясно звука по време на повикване. След като избършете устройство
със суха кърпа, трябва да го изсушите добре, преди да го използвате.
• Сензорният екран и други функции може да не работят правилно, ако устройството се
използва във вода.
• Ако устройството бъде изпуснато или ударено, водо- и прахоустойчивостта на устройството
могат да бъдат засегнати.
• Вашето устройство е тествано в контролирана среда и е сертифицирано като водо- и
прахоустойчиво в специфични ситуации (отговаря на изискванията на класификацията
IP68, както е описана в международен стандарт IEC 60529 - Ниво на защита, предоставена
от затворени отделения [IP код]; условия на тестване: 15 - 35°C, 86 - 106 kPa, прясна вода,
1,5 метра, 30 минути). Въпреки класификацията е възможно в определени ситуации
устройството да се повреди.
10
Основни функции
Съдържание на пакета
Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:
• Устройство
• Батерия
• Кратко ръководство
• Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на
Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
• Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени
аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се
покриват от гаранцията.
• Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло
от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте
уебсайта на Samsung.
11
Основни функции
Оформление на устройството
Жак за слушалка
Датчик за разстояние
Предна камера
Високоговорители
Високоговорители
Бутон Вкл./Изкл.
Сензорен екран
Основен клавиш
Клавиш скорошни
приложения
Клавиш Назад
Многофункционален жак
Микрофон
GPS антена
Светкавица
бутон XCover
Задна камера
Клавиш за сила на звука
NFC антена (на батерията)
Заден капак
Главна антена
12
Основни функции
Внимавайте да не излагате обектива на камерата на силен източник на светлина, например
на пряка слънчева светлина. Ако обективът на камерата е изложен на силен източник на
светлина, например на пряка слънчева светлина, сензорът за изображението може да се
повреди. Повреденият сензор за изображението не подлежи на ремонт и ще причини
появата на точки и петна по снимките.
• В следните ситуации могат да възникнат проблеми със свързването и изтощаване на
батерията:
– – Ако прикрепите металически стикери върху областта на антената на устройството
– – Ако прикрепите към устройството капак, изработен от металически материал
– – Ако покриете областта на антената на устройството с ръцете си или други
предмети, докато използвате определени функции, като повиквания или мобилна
връзка за данни
• Препоръчително е да се използва одобрен от Samsung протектор за екрана.
Неодобрените протектори за екрана могат да причинят повреди на сензорите.
• Не покривайте датчика за разстояние с аксесоари за екран, като протектор за екран или
стикери. Това може да причини неизправност на сензора.
Клавиши
Клавиш
Функция
Вкл./Изкл.
Заключване
Нулиране
Скорошни
Начален
екран
Назад
XCover
• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите
устройството.
• Натиснете, за да включите или заключите екрана.
• Натиснете, за да отворите списъка с наскоро използваните
приложения.
• Натиснете, за да включите екрана, докато е заключен.
• Натиснете, за да се върнете на началния екран.
• Натиснете и задръжте, за да стартирате Google.
• Натиснете, за да се върнете към предходния екран.
• Натиснете и задръжте, за да получите достъп до допълнителните
опции за текущия екран.
• Натиснете или натиснете и задръжте, за да стартирате
предварително зададени приложения.
• Натиснете, за да направите снимка в режим на камера.
Сила звук
• Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.
13
Основни функции
Батерия
Инсталиране на батерията
1
Премахнете задния капак.
Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.
Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.
2
Поставете батерията със златистите й контактни пластини правилно подравнени с контактните
пластини на устройството.
2
1
14
Основни функции
3
Поставете отново задния капак.
2
1
Натиснете
Подравнете
Уверете се, че задният капак е затворен плътно, за да се предотврати навлизането на вода
и прах в устройството. Вода и прах може да навлязат в устройството и да предизвикат
повреда при отворен или разхлабен заден капак.
Използвайте само одобрени от Samsung задни капаци и принадлежности с устройството.
Отстраняване на батерията
1
2
Премахнете задния капак.
Извадете батерията.
15
Основни функции
Зареждане на батерията
Заредете батерията преди да я използвате за пръв път или когато не е използвана дълго време.
Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung.
Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на
батерията или повреда на устройството.
Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда
на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от
гаранцията.
За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато
не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да
го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате
енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно
достъпно, докато зарежда.
1
2
Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер.
3
4
Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт.
Включете USB кабел в многофункционалния жак на вашето устройство.
След като се зареди напълно, разкачете зарядното устройство. След това изключете
зарядното устройство от електрическия контакт.
Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да
повреди устройството.
16
Основни функции
Намаляване на консумацията на батерията
Вашето устройство предоставя различни опции, които ви помагат да запазите енергията на
батерията.
• Оптимизирайте устройството с помощта функцията за поддръжка на устройството.
• Когато не използвате устройството, изключете екрана, като натиснете бутона Вкл./Изкл.
• Активирайте режим на пестене на енергия.
• Затворете излишните приложения.
• Деактивирайте функцията Bluetooth когато не се използва.
• Деактивирайте функцията Wi-Fi когато не се използва.
• Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията, подлежащи на
синхронизиране, като например имейли.
• Намалете времетраенето на задното осветяване.
• Намалете яркостта на екрана.
Съвети и предпазни мерки за зареждане на батерията
• Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
• Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом
зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко
минути, преди да опитате да включите устройството.
• Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които
се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете
спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези
приложения след пълно зареждане на батерията.
• Използването на източник на електричество, различен от зарядно устройство, като например
компютър, може да доведе да по-ниска скорост на зареждане поради по-слаб електрически ток.
• Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди
по-бавно.
• Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран
може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
• По време на зареждане устройството и зарядното устройство може да се загреят. Това е
нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността
на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство
може да спре да зарежда.
• Ако зареждате устройството, докато многофункционалният жак е мокър, то може да се
повреди. Изсушете напълно многофункционалния жак, преди да зареждате устройството.
• Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в
сервизен център на Samsung.
17
Основни функции
SIM или USIM карта (microSIM карта)
Инсталиране на SIM или USIM карта
Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.
• Използвайте само microSIM карта.
• Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или
USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от
изгубени или откраднати карти.
Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете
се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността на услугата.
1
2
Отстранете задния капак и батерията.
Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.
Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет
заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на
Samsung, за да извадят картата с памет.
3
Поставете отново задния капак и батерията.
18
Основни функции
Изваждане на SIM или USIM картата
1
2
Отстранете задния капак и батерията.
Извадете SIM или USIM картата.
Карта с памет (microSD карта)
Инсталиране на карта с памет
Капацитетът на картата памет на устройството ви може да варира от други модели, като някои
карти памет не могат да бъдат съвместими с вашето устройство, в зависимост от производителя
на картата памет и типа й. За да видите максималния капацитет на картата с памет на вашето
устройство, вижте уебсайта на Samsung.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването
на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата
с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
• Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.
• Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите
карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате
картата или няма да я разпознае. За да използвате картата с памет, трябва да я
форматирате. Ако устройството ви не може да форматира или да разпознае картата
с памет, трябва да се свържете с производителя на картата с памет или със сервизен
център на Samsung.
• Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
• При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се
появява в папката Моите файлове → SD карта.
19
Основни функции
1
2
Премахнете задния капак.
3
Поставете отново задния капак.
Поставете картата с памет със златистите пластини на картата, сочещи надолу.
Премахване на картата с памет
Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно.
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Поддръжка на устройството → Устройство за
съхранение на данни → → Настройки за съхраняване → SD карта → ДЕМОНТИРАНЕ.
1
2
3
Премахнете задния капак.
Издърпайте картата с памет навън.
Поставете отново задния капак.
Не сваляйте външната памет, като например карта с памет или USB памет, докато
устройството прехвърля или достъпва информация, или веднага след прехвърляне
на данни. Това може да причини повреда или изгубване на данните, или да повреди
външното устройство за съхранение на данни или устройството. Samsung не носи
отговорност за загуби, включително загуба на данни, които са в резултат на неправилна
употреба на устройства за външно съхранение на данни.
20
Основни функции
Форматиране на картата с памет
Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте
картата с памет с устройството.
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Поддръжка на устройството → Устройство
за съхранение на данни → → Настройки за съхраняване → SD карта → Формат →
ФОРМАТИРАНЕ.
Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия
на всички важни данни, съхранени в картата с памет. Гаранцията на производителя не
покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.
Прикрепване на каишка за ръка
1
2
Премахнете задния капак.
3
Поставете отново задния капак.
Прокарайте каишката за ръка през отвора и я закачете над малката издатина.
21
Основни функции
Включване и изключване на устройството
Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за няколко секунди, за да включите устройството.
Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.
За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и чукнете Изкл.
захранване.
• Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно
бутона Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди, за да го
рестартирате.
• Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони,
където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и
болници.
Спешен режим
Можете да превключите устройството на авариен режим, за да намалите изразходването на
батерията. Някои приложения и функции ще бъдат ограничени. В режим на спешност можете да
осъществите повикване по спешност, да изпратите информация за текущото ви местоположение
на други, звукова и спешна аларма и други.
Активиране на режима на спешност
За да активирате режима на спешност, натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. и след това
чукнете Спешен режим.
Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на
батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на
вашето устройство и работните условия.
Деактивиране на режима на спешност
За да деактивирате аварийния режим, докоснете → Изключване Спешен режим. Или натиснете
и задръжте бутона Вкл./Изкл. и след това чукнете Спешен режим.
22
Основни функции
Първоначална настройка
Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.
Първоначалните процедури за настройка може да са различни в зависимост от софтуера
на устройството и вашия регион.
1
2
Включете устройството.
Изберете предпочитания език за устройството и
.
Изберет език.
3
Изберете Wi-Fi мрежа и се свържете към нея.
Ако не се свържете към Wi-Fi мрежа, няма да можете да настроите някои от функциите на
устройството по време на първоначалната настройка.
4
5
Следвайте инструкциите на екрана, за да пристъпите към първоначалната настройка.
Определете метод за заключване на екрана за защита на вашето устройство. Можете да
защитите вашата лична информация, като не позволите достъп на други хора до вашето
устройство. За да настроите метод за заключване по-късно, чукнете Не сега.
23
Основни функции
6
Влезте в своя Samsung акаунт. Можете да се насладите на услугите на Samsung и да запазите
данните си актуална и защитени на всичките си устройства. Вижте Samsung акаунт за повече
информация.
7
Изберете функции, които искате да ползвате и завършете първоначалната настройка.
Ще се появи Началния екран.
24
Основни функции
Samsung акаунт
Увод
Вашият Samsung акаунт е интегрирана услуга за акаунти, която ви позволява да използвате
различни услуги на Samsung, предоставени от мобилни устройства, телевизори и уебсайта на
Samsung. След като Samsung акаунтът ви бъде регистриран, можете да поддържате данните си
актуални и защитени във вашите Samsung устройства с помощта на Samsung Cloud, както и да
проследявате и управлявате изгубено или откраднато устройство, и др.
Създайте Samsung акаунт със своя имейл адрес.
За да проверите списъка с услуги, които могат да се използват с вашия Samsung акаунт, посетете
account.samsung.com. За повече информация относно Samsung акаунтите стартирайте прил.
Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти → Samsung account → → Помощ.
Регистриране на Samsung акаунт
Регистриране на нов Samsung акаунт
Ако нямате Samsung акаунт, трябва да създадете такъв.
1
2
3
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти → Добавяне на акаунт.
Чукнете Samsung account → СЪЗДАЙ АКАУНТ.
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунта.
25
Основни функции
Регистриране на съществуващ Samsung акаунт
Ако вече имате Samsung акаунт, регистрирайте го към устройството.
1
2
3
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти → Добавяне на акаунт.
Чукнете Samsung account → ВЛИЗАНЕ.
Въведете своя имейл адрес и парола и чукнете ВЛИЗАНЕ.
Ако забравите информацията за акаунта си, чукнете ИД за търсене или Нулиране на
паролата. Можете да намерите информацията за акаунта си, когато въведете нужните данни.
4
Чукнете ГОТОВО, за да завършите регистрацията на вашия Samsung акаунт.
Премахване на Samsung акаунт
Когато премахнете своя регистриран Samsung акаунт от устройството, вашите данни, като записи
или събития, също ще бъдат премахнати.
1
2
3
Стартирате прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти.
Чукнете Samsung account → → Премахни акаунта.
Чукнете ПРЕМАХВ., въведете паролата за вашия Samsung акаунт и чукнете ПРЕМАХНИ
АКАУНТА.
Прехвърляне на данни от предишно устройство
Можете да прехвърляте съдържание, като например снимки, контакти и съобщения, от вашето
предишно устройство чрез Smart Switch или от архив на данните ви чрез Samsung Cloud.
• Тази функция може да не се поддържа на някои устройства или компютри.
• Важат ограничения. Посетете www.samsung.com/smartswitch за подробности. Samsung
се отнася сериозно към авторските права. Прехвърляйте само съдържание, което
притежавате или имате право да прехвърляне.
26
Основни функции
Smart Switch
Прехвърляне на данни между мобилни устройства чрез Smart Switch. За да използвате Smart
Switch, стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Smart Switch. Ако нямате
приложението, го изтеглете от Galaxy Apps или Google Play Магазин.
Прехвърляне на данни от мобилно устройство
Прехвърлете данни от предишно устройство на своето устройство чрез Wi-Fi Direct.
1
На предходното устройство стартирайте Smart Switch.
Ако нямате приложението, го изтеглете от Galaxy Apps или Google Play Магазин.
2
На вашето устройство, стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Smart
Switch.
3
4
5
Поставете устройствата близо едно до друго.
6
Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от своето предишно устройство.
На предишното устройство докоснете БЕЗЖИЧНО → ИЗПРАЩАНЕ.
На вашето устройство, чукнете БЕЗЖИЧНО → ПОЛУЧАВАНЕ и изберете типа на предишното
устройство.
27
Основни функции
Прехвърляне на данни чрез външно устройство за съхранение на данни
Прехвърлете данни чрез външно устройство за съхранение на данни, например microSD карта.
1
2
3
4
Прехвърлете данни от предишно устройство на външно устройство за съхраняване на данни.
Поставете или свържете външното устройство за съхранение на данни към своето устройство.
Стартирайте прил. Настройки от своето устройство и докоснете Облак и акаунти → Smart
Switch → ВЪНШНА ПАМЕТ → ВЪЗСТАНОВИ.
Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от външно устройство за
съхранение на данни.
Прехвърляне на архивирани данни от компютър
Прехвърлете данни между вашето устройство и компютър. Трябва да изтеглите приложението
Smart Switch версия за компютър от www.samsung.com/smartswitch. Архивирайте данните от
вашето предишно устройство в компютър и импортирайте данните в своето устройство.
1
2
На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите Smart Switch.
На компютъра стартирайте Smart Switch.
Ако предишното ви устройство не е Samsung, архивирайте данните в компютър с помощта
на програма, предоставена от производителя на устройството. След това прескочете до
петата стъпка.
3
Свържете вашето предишно устройство с компютъра с помощта на USB кабела на
устройството.
4
На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да архивирате данните от устройството.
След това изключете предишното си устройство от компютъра.
5
6
Свържете устройството с компютър с помощта на USB кабела.
На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни към устройството.
28
Основни функции
Преглеждане на импортирани данни
Можете да преглеждате импортираните данни на същото приложение от предишното си
устройство.
Ако новото ви устройство не разполага със същите приложения за преглед или възпроизвеждане
на импортираните данни, данните ще се запазят в сходно приложение. Например ако импортирате
бележките си и устройство няма приложението за бележки, ще можете да ги преглеждате в
приложението Samsung Notes.
Samsung Cloud
Архивирайте данните от вашето предишно устройство в Samsung Cloud и импортирайте данните
в новото си устройство. Трябва да се регистрирате и да влезете във вашия Samsung акаунт, за да
използвате Samsung Cloud. Вижте Samsung акаунт за повече информация.
Архивиране на данни
1
2
На предишното устройство, влезте във вашия Samsung акаунт.
Стартирайте прил. Настройки изберете опцията за архивиране и архивирайте данните си.
• Ако устройството ви поддържа Samsung Cloud, стартирайте прил. Настройки, чукнете
Облак и акаунти → Samsung Cloud, изберете вашето устройство под АРХИВИРАНЕ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, чукнете Архивиране и след това архивирайте данните си.
• Методът за архивиране на данни може да се различава в зависимост от вашия модел.
• Някои данни няма да бъдат архивирани. За да проверите кои данни ще бъдат
архивирани, стартирайте прил. Настройки, чукнете Облак и акаунти → Samsung
Cloud, изберете вашето устройство под АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, след което
чукнете Архивиране.
Възстановяване на данни
1
На новото си устройство стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти →
Samsung Cloud.
2
Изберете вашето предишно устройство под АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, след което
чукнете Възстановяване на данни.
3
Отметнете типовете данни, които искате да възстановите и чукнете ВЪЗСТАНОВ.
29
Основни функции
Синхронизиране на данни
Можете да синхронизирате съхранените във вашето устройство данни със Samsung Cloud и да
имате достъп до тях от други устройства.
1
На новото си устройство стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти →
Samsung Cloud.
2
3
Докоснете → Настройки → Настройки за синхронизиране.
Докоснете превключвателите до елементите, които искате да синхронизирате.
Проверка на данни
Можете да проверявате запазените елементи и използваната памет в своя Samsung Cloud.
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Samsung Cloud.
• Можете незабавно да проверите използваната си памет и запазените позиции, като например
ГАЛЕРИЯ, SAMSUNG NOTES и SAMSUNG CLOUD DRIVE. Чукнете всяка карта и въведете
следващата страница. Можете да променяте настройките или да проверявате запазените
данни.
• Можете да проверявате архивираните данни в своя Samsung акаунт чрез използването
на опцията АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. Изберете вашето устройство и докоснете
Възстановяване на данни.
30
Основни функции
Разбиране на екрана
Контрол на сензорния екран
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства.
Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
• За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не
прилагайте прекален натиск с пръстите си.
• Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до
остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана.
Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
• Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата
на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
• Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.
Чукване
Чукнете на екрана.
Чукване и задържане
Чукнете и задръжте екрана за приблизително
2 секунди.
31
Основни функции
Плъзгане
Чукнете и задръжте прил. и го плъзнете към
мястото на целта.
Двойно чукване
Чукнете два пъти екрана.
Плъзгане на пръстите
Плъзнете нагоре, надолу, наляво или
надясно.
Раздалечаване и събиране на
пръстите
Разтворете двата пръста или щипнете по
екрана.
32
Основни функции
Начален екран и екран с приложения
Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва
визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други.
Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани
приложения.
Екранът може да изглежда различно в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.
Визуален елемент
Приложение
Папка
Екранни индикатори
Любими приложения
33
Основни функции
Превключване между началния екран и екрана с приложения
На началния екран плъзнете нагоре или надолу, за да отворите екрана с приложения. За връщане
към началния екран плъзнете нагоре или надолу в екрана с приложения.
Друг вариант е да натиснете клавиша за начало или да докоснете клавиша за назад.
Начален екран
Екран с приложения
Ако добавите бутона за приложения на началния екран, ще можете да отваряте екрана с
приложения, като чуквате върху бутона. От началния екран чукнете и задръжте върху празно
място и чукнете Настройки на нач. екран → Бутон за приложения → Показ. бутон приложения
→ ПРИЛОЖИ. Бутонът за приложения ще се добави в долната част на началния екран.
Бутон за прил.
34
Основни функции
Преместване на елементи
Чукнете и задръжте прил. и го плъзнете към ново място. За да преместите елемента към друг
панел, го плъзнете към края на екрана.
За добавяне на пряк път към приложение на началния екран, натиснете и задръжте елемент на
екрана за приложения, и след това го плъзнете към горната или долната част на екрана. Краткият
път ще бъде автоматично добавен към началния екран.
Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в
долната част на началния екран.
Създаване на папки
Създайте папки и съберете подобни приложения за бърз достъп и стартиране на приложения.
1
Върху началния екран или екрана с приложения, чукнете и задръжте приложение и го
плъзнете върху друго приложение.
2
Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения. Чукнете Въведете име на
папка и въведете име на папка.
• Добавяне на още приложения
Чукнете ДОБАВЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ върху папката. Отметнете прил. Които искате да
добавите и чукнете ДОБАВЯНЕ. Можете също да добавите приложение, като го плъзнете към
папката.
• Преместване на приложения от папка
Чукнете и задръжте прил., за да го плъзнете към ново място.
• Изтриване на папка
Чукнете и задръжте папка и после чукнете Изтриване на папка. Ще бъде изтрита само една
папка. Приложенията в папката ще бъдат върнати обратно на екрана с приложения.
35
Основни функции
Редактиране на началния екран
На началния екран чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си, за да отидете на
опциите за редакцията. Можете да зададете тапет, да добавяте визуални елементи и др. Можете
също да добавяте, изтривате или да пренареждате панелите на Началния екран.
• Добавяне на панели: Плъзнете с пръст наляво и след това натиснете
.
• Преместване на панели: Чукнете и задръжте визуализация на панел и след това го плъзнете
към ново място.
• Изтриване на панели: Чукнете
върху страницата.
• Тапети: Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
• Теми: Променете темата на устройството. Визуалните елементи на интерфейса, например
цветове, икони и тапети, ще се променят в зависимост от избраната тема.
• Виз. елементи: Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични
функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален
екран. Чукнете и задръжте визуален елемент и го плъзнете към Началния екран. Визуалният
елемент ще бъде добавен към началния екран.
• Настройки на нач. екран: Променете размера на решетката, за да покажете повече или помалко елементи на началния екран и др.
Показване на прил. на началния екран
Без да използвате отделен екран с приложения, можете да настроите дисплея на устройството
да показва всички приложения на началния екран. Върху началния екран, докоснете и задръжте
върху празно място, и след това чукнете Настройки на нач. екран → Оформление на началния
екран → Само началният екран → ПРИЛОЖИ.
Можете да имате достъп до всички ваши приложения като плъзнете наляво на началния екран.
36
Основни функции
Индикаторни икони
Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите,
изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.
Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои
приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на
екрана.
Икона
Значение
Няма сигнал
Сила на сигнала
Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
Свързана GPRS мрежа
Свързана EDGE мрежа
Свързана UMTS мрежа
Свързана HSDPA мрежа
Свързана HSPA+ мрежа
/
Свързана LTE мрежа
Свързано към Wi-Fi
Функцията Bluetooth е активирана
Използват се услуги за местоположение
Текущ разговор
Пропуснат разговор
Ново текстово или мултимедийно съобщение
Алармата е активирана
Активиран безшумен режим
Активиран режим вибрация
Активиран режим Полет
Появила се е грешка или е необходимо внимание
Зареждане на батерията
Ниво на заряд на батерията
37
Основни функции
Заключен екран
Натискането на бутона Вкл./Изкл. изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се изключва
и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.
За да отключите екрана, плъзнете в която и да било посока, когато екранът се включи.
Ако екранът е изключен, натиснете клавиша Вкл./Изкл. или основния бутон, за да включите екрана.
Заключване на екрана
38
Основни функции
Промяна на метода за заключване на екрана
За да промените метода на заключване на екрана, стартирайте прил. Настройки, чукнете
Заключен екран → Тип заключен екран и след това изберете метод.
Когато зададете шаблон, PIN или парола като метод на отключване на екрана, можете да защитите
своята лична информация, предотвратявайки достъп на други лица до вашето устройство. След
задаване на метода за заключване на екрана устройството ще изисква код за отключване при
всяко отключване.
• Плъзгане: Плъзнете с пръст в каквато и да е посока по екрана, за да го отключите.
• Шаблон: Начертайте шаблон с четири или повече точки за отключване на екрана.
• PIN код: Въведете PIN с поне четири цифри за отключване на екрана.
• Парола: Въведете парола с поне четири знака, цифри или символи за отключване на екрана.
• Няма: Не задавайте метод на заключване на екрана.
Можете да настроите устройството да извършва нулиране до фабричните данни, ако
въведете кода за отключване неправилно няколко пъти подред и достигнете лимита за
опити. Стартирайте прил. Настройки чукнете Заключен екран → Настройки за защитено
заключв. и след това чукнете превключвателя Авто фабрично нулиране, за да го
активирате.
Екранна снимка
Заснемете екранна снимка, докато използвате устройството.
Натиснете и задръжте едновременно основния клавиш и бутона Вкл./Изкл. Можете да видите
заснети снимки в Галерия.
Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и
функции.
39
Основни функции
Панел за уведомления
Когато получите нови уведомления, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата
за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите,
отворете панела за уведомления и вижте подробности.
За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите
панела с известия, плъзнете нагоре по екрана.
Можете да отворите панела за уведомяване, дори и на заключен екран.
Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.
Стартирайте Настройки.
Бутони за бързи настройки
Прегледайте данните за известията
и изпълнявайте различни действия.
Отидете до настройките за
известяване.
Изчистете всички уведомления.
40
Основни функции
Използване на бутоните за бързи настройки
Чукнете бутоните за бързи настройки, за да активирате определени функции. Плъзнете надолу
върху панела за уведомяване, за да видите повече бутони.
За да промените настройките на функцията, чукнете върху текста под всеки бутон. За да видите поподробни настройки, чукнете и задръжте бутон.
За да пренаредите бутони, чукнете → Подреждане на бутоните, чукнете и задръжте бутон и го
плъзнете към друго местоположение.
41
Основни функции
Въвеждане на текст
Оформление на клавиатурата
Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения,
създаване на бележки и други.
• Когато клавиатурата се отвори за първи път, ще се покаже екранът за настройка на
клавиатурата. Задайте езика за въвеждане, типа на клавиатурата и настройките й и след
това докоснете СТАРТ.
• Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да
промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.
Допълнителни функции на
клавиатурата
Вижте още функции на
клавиатурата.
Въведете главна буква. За да
въведете всички с главни букви, го
чукнете два пъти.
Изтрийте предходен знак.
Въведете символи.
Прескочете до следващия ред.
Въведете интервал.
Промяна на езика на въвеждане
→ Езици и типове → УПРАВ. ЕЗИЦИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ и изберете езиците, които да
Чукнете
използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да променяте езиците за въвеждане, като
плъзнете пръст наляво или надясно по клавиша за интервал.
Смяна на оформлението на клавиатурата
→ Езици и типове, изберете език, след което изберете оформление на
Докоснете
клавиатурата, което да се използва.
В 3x4 клавиатура всеки клавиш има три или четири символа. За да въвеждате символи,
чукнете съответния клавиш неколкократно, докато се появи желаният символ.
42
Основни функции
Допълнителни функции на клавиатурата
Някои функции може да не са налични в зависимост от региона или доставчика на услуги.
•
: Предвиждане на думи на база на въведеното от вас и показване на предложения за думи.
За да се върнете към списъка с функциите на клавиатурата чукнете .
•
: Въведете емотикони.
•
: Въведете стикери.
•
: Прикачете анимирани GIF.
•
: Въведете текст чрез глас.
•
: Променете настройките на клавиатурата.
•
→
: Добавете елемент от клипборда.
•
→
: Променете клавиатурата за работа с една ръка.
Копиране и поставяне
1
2
3
Чукнете и задръжте върху текст.
Плъзнете или
целия текст.
, за да изберете желания текст, или чукнете Избери всички, за да изберете
Чукнете Копиране или Изрязване.
Избраният текст се копира в клипборда.
4
Чукнете и задръжте където желаете да вмъкнете текста, след което чукнете Поставяне.
За да поставите текста, който сте копирали преди, чукнете Системен буфер и изберете текста.
43
Приложения и функции
Инсталиране и деинсталиране на приложения
Galaxy Apps
Покупка и изтегляне на приложения. Можете да свалите приложения, който са специализирани за
устройства Samsung Galaxy.
Отворете папката на Samsung и стартирайте прил. Galaxy Apps.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категория или чукнете полето за търсене, за да търсите ключова
дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси,
чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете →
Настройки → Автоматично актуализиране на приложения и изберете опция.
Google Play Магазин
Покупка и изтегляне на приложения.
Стартиране на приложение Google Play Магазин.
Инсталиране на приложения
Преглеждайте приложения по категория или търсете приложения по ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси,
чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете
→ Настройки → Авт. актуализиране на приложенията и изберете опция.
44
Приложения и функции
Управление на приложения
Активиране и деактивиране на приложения
Чукнете и задръжте приложение и изберете опция.
• Деактивиране: Деактивирай избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат
деинсталирани от устройството.
• Деинсталиране: Деинсталирай изтеглени приложения.
Активиране на приложения
Стартирайте прил. Настройки чукнете Приложения →
чукнете АКТИВИРАНЕ.
→ Деактивирано, изберете прил. и
Настройка на разрешения за приложения
Някои приложения, за да работят правилно, може да се нуждаят от разрешение за достъп или
използване на информация на вашето устройство. Когато отворите приложение, може да се появи
изскачащ прозорец, който да поиска достъп до определени функции или информация. Чукнете
РАЗРЕШАВАНЕ в изскачащия прозорец, за да дадете разрешения за достъп до приложението.
За преглед на настройките с разрешения за приложенията, стартирате прил. Настройки и
чукнете Приложения. Изберете приложение и чукнете Разрешения. Можете да видите списъка с
разрешения за приложението и да промените неговите разрешения.
За да видите или промените настройките за разрешения по категория разрешения, стартирайте
прил. Настройки и чукнете Приложения → → Разрешения за приложения. Изберете елемент и
чукнете превключвателите до приложения, за да дадете разрешения.
Ако не дадете разрешения за приложения, основните функции на приложенията може да
не работят правилно.
45
Приложения и функции
Телефон
Увод
Осъществете или приемете гласови и видео повиквания.
Осъществяване на повиквания
1
Стартирайте прил. Телефон и въведете тел. номер.
Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете
2
, за да отворите клавиатурата.
Чукнете , за да осъществите гласово повикване, или
повикване.
, за да осъществите видео
Идете до допълнителни опции.
Създайте нов контакт.
Добавете номера към съществуващ
контакт.
Прегледайте телефонния номер.
Изтрийте предходен знак.
Скрийте клавиатурата.
46
Приложения и функции
Осъществяване на повиквания от списъка със записи
Докоснете СКОРОШНИ или КОНТАКТИ и след това плъзнете надясно върху контакт или телефонен
номер, за да осъществите повикване. Ако тази функция бъде деактивирана, стартирайте
приложение Настройки, чукнете Разширени функции, и след това чукнете превключвател Плъз.
за повик. или изпр. съоб., за да го активирате.
Някои функции може да не са налични в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Използване на номера за бързо набиране
Задайте номера за бързо набиране за бързо осъществяване на повиквания.
За да зададете номер за бързо набиране, докоснете КОНТАКТИ → → Номера за бързо
набиране, изберете номер за бързо набиране, след което изберете телефонен номер.
За да осъществите повикване, чукнете и задръжте номер за бързо набиране от клавиатурата. При
номера за бързо набиране 10 и повече, чукнете първата(вите) цифра(и) на номера, след което
чукнете и задръжте последната цифра.
Например, ако зададете номера 123 като номер за бързо набиране, чукнете 1, чукнете 2, след
което чукнете и задръжте 3.
Осъществяване на повиквания от заключения екран
При заключен екран плъзнете
извън кръга.
Осъществяване на международен разговор
1
2
3
Чукнете
, за да отворите клавиатурата, ако тя не се появява на екрана.
Чукнете и задръжте 0, докато се появи знакът +.
Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете
47
.
Приложения и функции
Получаване на повиквания
Отговор на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
Отхвърляне на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата ИЗПРАЩАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЕ нагоре.
Можете да изпращате текстово съобщение или стикер за отхвърляне на повикване.
За да създадете различни съобщения за отхвърляне, стартирайте прил. Телефон, чукнете →
Настройки → Съобщения за бърз отказ, въведете съобщение и след това чукнете
.
Пропуснати повиквания
Ако сте пропуснали повикване, в лентата за състояние ще се появи иконата
. Отворете панела
за уведомления, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или стартирайте прил.
Телефон и чукнете СКОРОШНИ, за да прегледате пропуснатите повиквания.
Блокиране на телефонни номера
Блокирайте повиквания от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.
1
2
Стартирайте прил. Телефон и чукнете → Настройки → Блокиране номера.
Чукнете
, изберете записи и след това чукнете ГОТОВО.
За ръчно въвеждане на номер, чукнете Въведете телефонен номер, въведете телефонния
номер и след това чукнете
.
Когато блокирани номера опитат да се свържат с вас, няма да получите известявания.
Повикванията ще бъдат регистрирани в регистъра с повиквания.
Можете също да блокирате входящи повиквания от хора, които не показват своето ИД на
повикващ. Чукнете превключвателя Блокиране неизвестни повикващи, за да активирате
функцията.
48
Приложения и функции
Опции по време на гласов разговор
Ако областта около задната камера е покрита, по време на разговор може да чуете
нежелани шумове. Махнете аксесоари като протектор на екрана или стикери, от областта
на задната камера.
По време на гласов разговор
Може да извършите следните действия:
•
: Идете до допълнителни опции.
• Добав. разговор: Наберете второ повикване. Първият разговор ще бъде поставен на
изчакване. Когато приключите второто повикване, първото повикване ще бъде възстановено.
• Доп.сила зв.: Увеличете силата на звука.
• Bluetooth: Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
• Високог: Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате
високоговорителя, дръжте устройството на разстояние от ушите си.
• Заглуш.: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• Клавиатура / Скриване: Отворете или затворете клавиатурата.
•
: Прекратете текущия разговор.
По време на видео разговор
Чукнете екрана и използвайте следните опции:
•
: Идете до допълнителни опции.
• Камера: Изключете камерата, така че другата страна да не може да ви вижда.
• Превкл: Превключете между предната и задната камера.
•
: Прекратете текущия разговор.
• Заглуш.: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• Високог: Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате
високоговорителя, дръжте устройството на разстояние от ушите си.
49
Приложения и функции
Добавяне на телефонен номер към Контакт
Добавяне на телефонен номер към Контакти от клавиатурата
1
2
Стартиране на прил. Телефон.
Въведете номера.
Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете
3
, за да отворите клавиатурата.
Чукнете СЪЗДАЙ ЗАПИС, за да създадете нов контакт или чукнете АКТУАЛ. СЪЩЕСТВ., за да
добавите номер към съществуващ контакт.
Добавяне на телефонен номер към Контакти от списъка с повиквания
1
2
3
Стартирайте прил. Телефон и чукнете СКОРОШНИ.
Чукнете върху изображението на контакта или чукнете върху телефонен номер → Детайли.
Чукнете Създай запис, за да създадете нов контакт или чукнете Актуал. съществ., за да
добавите номер към съществуващ контакт.
Добавяне на таг към телефонен номер
Можете да добавяте тагове към номера, без да ги съхранявате в списъка си с контакти. Това ще ви
позволи да видите информацията за повикващия, когато получите входящо повикване, без да се
налага да го включвате в списъка с контакти.
1
2
3
Стартирайте прил. Телефон и чукнете СКОРОШНИ.
Чукнете върху изображението на контакта или чукнете върху телефонен номер → Детайли.
Докоснете Добавяне обознач., въведете таг, след което докоснете ГОТОВО. Когато получите
повикване от този номер, тагът ще се покаже под номера.
50
Приложения и функции
Контакти
Увод
Създайте нови записи или управлявайте записи в устройството.
Добавяне на записи
Създаване на нов контакт
1
2
Стартирайте прил. Контакти, чукнете
, и след това изберете място за съхранение.
Въведете информация за записа.
Избор на място за съхранение.
Добавете изображение.
Въведете информация за записа.
Отворете повече информационни
полета.
Сканиране на информация за
контакт от визитка.
В зависимост от избраното място за съхранение, видовете информация, която можете да
запаметите може да се различава.
3
Чукнете ЗАПАЗИ.
51
Приложения и функции
Импортиране на записи
Добавяне на контакти чрез импортирането им от други места за съхранение на вашето устройство.
1
Стартирайте прил. Контакти и чукнете → Управление на контакти → Импортиране/
експортиране на записи → ИМПОРТИРАНЕ.
2
3
4
Изберете място за съхранение за импортиране на контакти от там.
Маркирайте VCF файлове или контакти, който да импортирате, и чукнете ГОТОВО.
Изберете място за съхранение за да запаметите контактите и чукнете ИМПОРТИРАНЕ.
Синхронизиране на контакти с вашите уеб акаунти
Синхронизиране на устройството ви с онлайн контакти, запаметени във вашите уеб акаунти, като
вашия Samsung акаунт.
1
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти, след което изберете
акаунта, с който ще се синхронизира.
2
Чукнете Синхронизиране на акаунт и чукнете превключвателя Синхронизиране на
Контакти, за да го активирате.
За Samsung акаунт чукнете → Настройки за синхрониз. и чукнете превключвател Тел. указ.,
за да го активирате.
52
Приложения и функции
Търсене на записи
Стартиране на прил. Контакти.
Използвайте един от следните методи за търсене:
• Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
• Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите
бързо.
• Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за
търсене.
Чукнете върху изображението на контакта или чукнете името на контакта → Детайли. След това
предприемете едно от следните действия:
•
: Добавете към предпочитани записи.
•
/
•
: Съставете съобщение.
•
: Съставете имейл.
: Осъществете гласово или видео повикване.
Споделяне на записи
Можете да споделяте записи с други, използвайки различни опции за споделяне.
1
2
3
Стартирайте прил. Контакти и чукнете → Споделям.
Изберете контакти и чукнете СПОДЕЛЯМ.
Изберете метод на споделяне.
53
Приложения и функции
Запаметяване и споделяне на профил
Запаметете и споделете информация за вашия профил, като например вашата снимка или
съобщение за състояние, с другите, използвайки функцията за споделяне на профил.
• Функцията за споделяне на профил може да не е налична в зависимост от страната или
доставчика на услуги.
• Функцията за споделяне на профил е налична само за контакти, които са активирали
функцията за споделяне на профил на своите устройства.
1
2
3
Стартирайте прил. Контакти и изберете вашия профил.
Чукнете РЕДАКТ., редактирайте профила си и чукнете ЗАПАЗИ.
Натиснете → Споделяне на профил, след което натиснете превключвателя, за да го
активирате.
За да функцията за споделяне на профила, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.
Можете да видите актуализирана профилна информация на вашите записи в Контакти.
За промяна на обема на контактите, с които ще се споделя вашият профил чукнете Споделяне
чрез, изберете елемент, който ще споделяте, след което изберете опция.
Създаване на групи
Можете да добавяте групи, например семейство или приятели, и да управлявате контактите си по
групи.
1
2
Стартирайте прил. Контакти и чукнете Групи → СЪЗДАВАНЕ.
Въведете име за групата.
За да настроите мелодия на звънене за група, чукнете Тон звън. група и изберете мелодия.
3
Чукнете Добавяне на член, изберете контактите за добавяне в групата и след това чукнете
ГОТОВО.
4
Чукнете ЗАПАЗИ.
Изпращане на групово съобщение
Можете да изпращате групови съобщения едновременно до членовете на дадена група.
Стартирайте прил. Контакти, чукнете Групи, изберете група, след което чукнете → Изпращане
на съобщение.
54
Приложения и функции
Сливане на дублиращи се контакти
Когато импортирате контакти от други места за съхранение, или синхронизирате с други акаунти,
списъка с контакти може да включва дублиращи се контакти. Обединяване на дублиращи се
контакти в едно, за да рационализирате вашия списък с контакти.
1
Стартирайте прил. Контакти и чукнете → Управление на контакти → Обединяване на
контакти.
2
Отметнете записи и чукнете СЛИВАНЕ.
Изтриване на контакти
1
2
Стартирайте прил. Контакти и чукнете → Изтриване.
Изберете контакти и чукнете ИЗТРИВАНЕ.
За изтриване на контакти един по един, отворете списъка с контакти и чукнете изображението на
контакта или чукнете името на контакта → Детайли. След това чукнете → Изтриване.
55
Приложения и функции
Съобщения
Увод
Изпратете и вижте съобщенията по разговор.
Изпращане на съобщения
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане на съобщения, когато сте
в роуминг.
1
2
3
Стартиране на прил. Съобщения и чукнете
.
Добавете получатели и чукнете ПИСАНЕ.
Въведете съобщение.
Идете до допълнителни опции.
Редактиране на получатели.
Изберете получатели от списъка
със записи.
Изпратете съобщението.
Прикачете файлове.
Въведете емотикони.
Въведете съобщение.
4
Чукнете ИЗПР., за да изпратите съобщението.
56
Приложения и функции
Преглеждане на съобщения
Съобщенията са групирани в низове от съобщения по запис.
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за получаване на съобщения, когато сте
в роуминг.
1
2
3
Стартирайте прил. Съобщения и чукнете РАЗГОВОРИ.
В списъка със съобщения изберете запис.
Прегледайте вашия разговор.
За да отговорите на съобщението, докоснете Въведете съобщение, въведете съобщение и
след това докоснете ИЗПР.
Блокиране на нежелани съобщения
Блокиране на съобщения от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.
1
Стартирайте прил. Съобщения и чукнете → Настройки → Блокиране на съобщения →
Блокиране номера.
2
Чукнете ВХОДЯЩИ или ТЕЛ. УКАЗ., изберете запис и чукнете
.
За да въведете ръчно номер, чукнете Въведете номер, след което въведете телефонен номер.
Настройка на известяване за съобщения
Можете да промените звука, опциите за дисплей и други елементи на известяването.
1
Стартирайте прил. Съобщения, чукнете → Настройки → Уведомления, и след това чукнете
превключвателя, за да го активирате.
2
Променете настройките за известяване.
Настройка на напомняне за съобщение
Можете да настроите предупреждение през интервал, който да ви известява, че имате
непроверени известия. Ако тази функция не е активирана, стартирайте прил. Настройки, чукнете
Достъпност → Напомняне за известие, и след това чукнете превключвателя, за да го активирате.
След това чукнете превключвателя Съобщения, за да го активирате.
57
Приложения и функции
Интернет
Увод
Преглеждайте Интернет, за да търсите информация и отбележете с показалци предпочитани
страници за по-удобен достъп.
Преглед на уеб страници
1
2
3
Отворете папка Samsung и стартирайте прил. Интернет.
Чукнете адресното поле.
Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете Давай.
За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.
За да превключвате между разделите бързо, плъзнете наляво или надясно върху полето на адреса.
Идете до допълнителни опции.
Маркирайте текущата уеб страница
с показалец.
Презаредете текущата уеб
страница.
Отворете началната страница.
Вижте своите показалци, запазени
уеб страници и скорошна
хронология на преглед.
Бързо меню
Отворете диспечера за раздели на
браузъра.
Придвижване между страниците.
58
Приложения и функции
Използване на таен режим
В таен режим можете да управлявате отворени раздели, показалци и запазени страници
поотделно. Можете да заключите тайния режим с парола.
Активиране на таен режим
От лентата с инструменти в долната част на екрана чукнете Раздели → ВКЛЮЧВАНЕ НА ТАЕН
РЕЖИМ. Ако използвате тази функция за пръв път, задайте дали да използвате парола за тайния
режим.
В таен режим не можете да използвате някои функции, като например заснемане на
екрана.
В таен режим устройството ще промени цвета на лентите с инструменти.
Промяна настройките за сигурност
Можете да смените паролата си.
Чукнете → Настройки → Поверителност → Защита на Таен режим → Промяна на паролата.
Деактивиране на таен режим
От лентата с инструменти в долната част на екрана чукнете Раздели → ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТАЕН
РЕЖИМ.
59
Приложения и функции
Email
Настройка на имейл акаунти
Настройте имейл акаунт, когато отваряте Email за първи път.
1
2
Отворете папката на Samsung и стартирайте прил. Email.
Въведете имейл адреса и паролата и чукнете ВЛИЗАНЕ.
За да регистрирате ръчно имейл акаунт, чукнете РЪЧНА НАСТРОЙКА.
3
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
За да зададете друг имейл акаунт чукнете
→
→ Добавяне на акаунт.
Ако имате повече от един имейл акаунта, можете да зададете един от тях като акаунт по
→ → Задаване на акаунт по подразбиране.
подразбиране. Чукнете →
Изпращане на имейли
1
2
3
Чукнете
, за да съставите имейл.
Добавете получатели и въведете текст на имейла.
Чукнете ИЗПРАЩАНЕ, за да изпратите имейла.
Четене на имейли
Когато отворите Email, устройството автоматично ще извлече новите имейли. За да извлечете
ръчно имейли, плъзнете надолу по екрана.
Чукнете имейла на екрана, за да го прочетете.
Ако сте деактивирали синхронизиране на имейли, не можете да извлечете нови имейли.
→ името на вашия акаунт,
За да активирате синхронизиране на имейли, чукнете →
след което чукнете превключвателя Синхронизиране на акаунт, за да го активирате.
60
Приложения и функции
Камера
Увод
Заснемете снимки и запишете видеоклипове като използвате различни режими и настройки.
Етикет на камерата
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите
личното пространство на други хора.
Стартиране на камерата
Използвайте следните методи, за да стартирате Камера:
• Стартиране на прил. Камера.
• Натиснете основния клавиш бързо два пъти.
• При заключен екран плъзнете
извън кръга.
• Някои функции може да не са налични в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Някои функции на камерата не са налични, когато стартирате прил. Камера от
заключения екран или когато екранът е изключен, докато задавате метод за
заключване.
• Ако снимките, които правите са замъглени, почистете обектива на камерата и опитайте
отново.
61
Приложения и функции
Основно заснемане
Заснемане на снимки или записване на видеоклипове
1
Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се
фокусира камерата.
2
Чукнете
, за да заснемете снимка, или
, за да запишете видеоклип.
Режими на
заснемане
Превключете
между предната и
задната камера.
Миниатюра за
предварителна
визуализация
Снимайте.
Текущ режим
Запишете
видеоклип.
Настройки на
камерата
Опции за текущия
режим за снимане
• За да регулирайте яркостта на снимки или видеоклипове, чукнете екрана. При появяване
на лентата за регулиране, плъзнете лентата за регулиране към или .
• За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете
.
• За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да
фокусирате. За използване на режим авто фокус, чукнете .
• Екранът за предварителна визуализация може да се различава в зависимост от режима
на заснемане и коя камера се използва.
• Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
• Уверете се, че обективът не е повреден или замърсен. В противен случай устройството
може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна
способност.
• Камерата на вашето устройство има широкоъгълен обектив. В широкоъгълните снимки
или клипове могат да възникнат леки изкривявания, които не указват повреда на
устройството.
62
Приложения и функции
Добавяне на друг бутон за камера
Добавете друг бутон за камера на място на екрана, където желаете, за да правите снимки поудобно.
Плъзнете
на екрана за предварителна визуализация.
Ако не се добави друг бутон за камера, докоснете
на екрана за предварителна
визуализация и след това докоснете превключвателя Плаващ бутон на камерата, за да го
активирате.
Мащабиране
Използвайте различни методи за приближаване или отдалечаване на мащаба.
• Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите и ги съберете, за да отдалечите
изображението.
• Управлявайте мащабирането с един пръст. Плъзнете
на лентата за мащабиране към
или
.
Функциите за мащабиране се предлагат само когато се използва задната камера.
Заключване на фокуса (AF) и експонацията (AE)
Можете да фиксирате фокуса или експозицията върху избрана област, за да избегнете
автоматичното настройване на камерата на базата на промени в обектите или светлинни източници.
Чукнете и задръжте областта за фокусиране. Рамката AF/AE ще се появи върху областта и
настройката за фокус и експонация ще се заключи. Настройката остава заключена дори след
заснемане на снимка.
Тази функция е налична само в режими АВТОМАТИЧНО и ПРОФЕСИОНАЛЕН.
63
Приложения и функции
Използване на режими на снимане
За смяна на режима на снимане плъзнете списъка с режими на снимане наляво или надясно, или
плъзнете наляво или надясно върху екрана за предварителна визуализация.
Изберете режима на снимане, който искате.
Имате възможност да редактирате списъка с режими на снимане. На екрана за
→ Редактиране режими на камерата.
предварителна визуализация докоснете
Или, чукнете и задръжте списъка с режими на снимане върху екрана за предварителна
визуализация.
Автоматичен режим
Автоматичният режим позволява на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи
идеалния режим за снимката.
В списъка с режими на снимане чукнете АВТОМАТИЧНО.
Режим Разкрасяване
Направете снимка с изсветлен тен на кожата и променени черти на лицето.
В списъка с режими на снимане докоснете КРАСОТА.
За да приложите разкрасителен ефект, докоснете
разкрасителни ефекти за повече информация.
и изберете опции. Вижте Прилагане на
Режим про
Заснемете снимки и видеоклипове ръчно, като регулирате различни опции за заснемане,
например стойност на експозицията и стойност на ISO.
В списъка с режими на снимане чукнете ПРОФЕСИОНАЛЕН. Изберете опции и персонализирайте
настройките, след което докоснете , за да заснемете снимка, или докоснете
, за да запишете
видеоклип.
Налични опции
•
: Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава
сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
•
: Изберете стойност на ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата
към светлина. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. По-високите
стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти. Въпреки това, по-високата ISO
настройка може да доведе до шум в снимките.
•
: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове.
Можете да зададете температурата на цвета.
64
Приложения и функции
Режим панорама
Като използвате режим панорама, заснемете поредица от снимки и ги съшийте заедно, за да
създадете широка сцена.
За да получите най-добрите снимки при използване на режим панорама, следвайте тези
съвети:
• Преместете камерата бавно в една посока.
• Задръжте изображението в рамката на визьора на камерата. Ако изображението
за предварителна визуализация излезе извън водещата рамка или не местите
устройството, то автоматично ще спре да прави снимки.
• Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.
1
2
3
В списъка с режими на снимане чукнете ПАНОРАМА.
Чукнете
и преместете устройството бавно в една посока.
Чукнете
, за да спрете да правите снимки.
Нощен режим
Направете снимка в условия на слаба осветеност, без да използвате светкавицата.
В списъка с режими на снимане докоснете НОЩ.
Режим HDR
Заснемайте снимки с богати цветове и възпроизвеждайте детайли дори на светли и тъмни места.
В списъка с режими на снимане чукнете HDR.
Без ефект
С ефект
65
Приложения и функции
Режим Стикери
Поставете стикери към снимките си.
В списъка с режими на снимане докоснете СТИКЕРИ.
Режим на непрекъснато снимане
Заснемете серия снимки на движещите се обекти.
В списъка с режими на снимане докоснете ПРОД.СНИМАНЕ.
Чукнете и задръжте
, за да направите няколко снимки една след друга.
Режим Спорт
Правете по-ясни снимки на бързодвижещите се обекти, например бягащ човек или домашен
любимец в движение.
В списъка с режими на снимане чукнете СПОРТ.
Преди да можете да използвате този режим трябва първо да го добавите към списъка
→
с режими на снимане. На екрана за предварителна визуализация докоснете
Редактиране режими на камерата → Задна камера, след което отметнете Спорт.
Режим на снимане на тагове
Направете снимка с текущия маркер за местоположение и информация за времето.
В списъка с режими на снимане докоснете СНИМКА С ОТБЕЛЯЗВАНЕ.
• За да използвате тази функция, чукнете
и след това чукнете превключвателя Тагове
за местоположение, за да го активирате.
• Преди да можете да използвате този режим трябва първо да го добавите към списъка с
→ Редактиране режими на
режими на снимане. На екрана за визуализация чукнете
камерата → Задна камера, след което поставете отметка на Снимка с отбелязване.
66
Приложения и функции
Режим селфи
Заснемете автопортрети с предната камера. Можете да прегледате различни разкрасителни
ефекти на екрана.
1
На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете
превключите на предната камера за автопортрети.
2
3
4
В списъка с режими на снимане чукнете СЕЛФИ.
, за да
Погледнете в обектива на предната камера.
Чукнете
, за да направите снимка.
Или покажете дланта си пред предната камера. След разпознаване на дланта ви ще се появи
таймер за обратно отброяване. След изтичане на времето на изчакване устройството ще
заснеме снимка.
За да използвате различни опции за заснемане за предната камера, чукнете
на снимане и чукнете превключвателите, за да ги активирате.
→ Методи
Използване на светкавицата за селфита
Когато заснемате автопортрети с предната камера в условия на ниска осветеност, сензорният
екран може да служи като светкавица.
На екрана за предварителна визуализация чукнете неколкократно
заснемане на снимка сензорният екран ще присветне.
, докато достигнете . При
Прилагане на разкрасителни ефекти
Можете да промените черти на лицето, като отенък на кожата или форма на лицето, преди да
заснемете автопортрети.
Тази функция е налична само в режими СЕЛФИ и КРАСОТА.
1
2
На екрана за предварителна визуализация чукнете
.
Изберете опциите по-долу, за да приложите разкрасителни ефекти по лицето си и да
заснемете автопортрет.
• Кожа: Направете кожата си да изглежда по-светла и ясна.
• Лице: Регулирайте формата на лицето и направете лицето си да изглежда по-тънко.
• Очи: Направете очите си да изглеждат по-големи.
67
Приложения и функции
Режим широко селфи
Заснемете широк автопортрет и включете възможно най-голям брой хора в снимката, за да
избегнете оставането им извън кадър.
1
На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете
превключите на предната камера за автопортрети.
2
3
4
В списъка с режими на снимане чукнете ШИРОКО СЕЛФИ.
, за да
Погледнете в обектива на предната камера.
Чукнете
, за да направите снимка.
Или покажете дланта си пред предната камера. След разпознаване на дланта ви ще се появи
таймер за обратно отброяване. След изтичане на времето на изчакване устройството ще
заснеме снимка.
За да използвате различни опции за заснемане за предната камера, чукнете
на снимане и чукнете превключвателите, за да ги активирате.
5
→ Методи
Бавно завъртете устройството наляво и после надясно, или обратно, за да заснемете
широкоъгълен автопортрет.
Устройството ще направи допълнителни снимки, когато бялата рамка се премести до всеки
край на прозореца на визьора.
• Постарайте се да задържите бялата рамка в прозореца на визьора.
• Обектите трябва да останат неподвижни, докато правите широки автопортрети.
• Най-горната и най-долната част на изображението, показано на екрана за
предварителна визуализация могат да бъдат изрязани от снимката в зависимост от
условията на снимане.
68
Приложения и функции
Персонализиране на настройките на камерата
Опции за текущия режим за снимане
На екрана за предварителна визуализация използвайте следните опции.
Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това,
коя камера се използва.
•
: Включете и изключете пълния екран за предварителна визуализация.
•
: Активирайте или деактивирайте светкавицата.
•
: Изберете филтърен ефект, който да използвате при заснемане на снимки.
•
: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на
осветеност.
централно-претеглено използва светлината в централната част на снимката,
за да изчисли експонацията на снимката.
спот използва светлината в концентрирана
централна област на снимката, за да изчисли експонацията на снимката.
матрично
фокусира върху цялостната сцена.
Настройки на камерата
На екрана за предварителна визуализация чукнете
зависимост от режима на заснемане.
. Някои опции може да не са налични в
ЗАДНА КАМЕРА
• Размер на снимка: Изберете разделителна способност за снимки. Използването на по-висока
разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече
памет.
• Размер на видеото: Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използването на
по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те
ще заемат повече памет.
• Таймер: Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме
снимка.
69
Приложения и функции
ПРЕДНА КАМЕРА
• Размер на снимка: Изберете разделителна способност за снимки. Използването на по-висока
разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече
памет.
• Размер на видеото: Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използването на
по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те
ще заемат повече памет.
• Таймер: Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме
снимка.
• Запис на картини като преглед: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ
на оригиналната сцена при заснемане на снимки с предната камера.
• Методи на снимане: Изберете опции за заснемане, които да използвате.
ОБЩИ
• Редактиране режими на камерата: Вижте наличните режими на снимане или редактирайте
списъка с режими на снимане.
• Линии на мрежата: Извежда направляващи линии на визьора, за да подпомогне
композирането при избор на обекти.
• Тагове за местоположение: Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.
• Силата на GPS може да намалее на места, където има препятствия за сигнала, като
например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
• Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За
да избегнете това, деактивирайте настройката за таг за местоположение.
• Преглед на снимки: Настройте устройството да показва снимки, след като ги заснемете.
• Бързо стартиране: Настройте устройството да стартира камерата чрез двукратно бързо
натискане на основния клавиш.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Памет: Изберете място за съхраняване на данните.
• Плаващ бутон на камерата: Добавяне на бутон за камерата, който можете да поставите
навсякъде по екрана.
• Натискане клавиш сила звук за: Настройка на устройството да използва клавиша за сила на
звука, за контрол на затвора или за увеличаване или намаляване.
• Нyлиране на настройките: Нулирайте настройките на камерата.
70
Приложения и функции
Галерия
Увод
Вижте изображения и видеоклипове запазени на вашето устройство. Можете също да управлявате
изображения и видео от албума или да създадете истории.
71
Приложения и функции
Преглед на изображения и видеоклипове
Разглеждане на изображения
1
2
Стартирайте прил. Галерия и чукнете ИЗОБРАЖЕНИЯ.
Изберете изображение.
Идете до допълнителни опции.
Добавете изображението към
вашите предпочитани.
Добавете стикер.
Рисувайте по изображението.
Приложете филтър или ефект.
Споделете изображението с други.
Променете изображението.
Изтрийте изображението.
Можете да създадете GIF анимация или колаж от няколко изображения. Докоснете →
Създаване на GIF или Създ. колаж, след което изберете изображения.
Търсене на изображения
Стартирайте приложението Галерия и докоснете , за да прегледате изображенията, сортирани
по категория, типове, местоположение или документи.
За търсене на изображения чрез въвеждане на ключови думи, чукнете полето за търсене.
72
Приложения и функции
Преглед на видеоклипове
1
2
3
Стартирайте прил. Галерия и чукнете ИЗОБРАЖЕНИЯ.
Изберете видеоклип за възпроизвеждане. Видео файловете са обозначени с икона
миниатюрата за предварителна визуализация.
Докоснете
на
за изпълнение на видеоклипа.
Прескочете до
предишния
видеоклип. Чукнете и
задръжте за бързо
превъртане назад.
Идете до
допълнителни опции.
Прескочете до
следващия видеоклип.
Чукнете и задръжте за
бързо превъртане
напред.
Уловете текущия
екран.
Направете пауза и
възобновете
възпроизвеждането.
Придвижете се напред
или назад като
плъзгате лентата.
Заключване на екрана
за възпроизвеждане.
Променете
съотношението на
екрана.
Превключете към
изскачащия видео
плейър.
Създаване на GIF
анимация.
Плъзнете пръста си нагоре или надолу по лявата страна на екрана за възпроизвеждане, за да
регулирате яркостта, или плъзнете пръста си нагоре или надолу по дясната страна на екрана за
възпроизвеждане, за да регулирате силата на звука.
За да превъртите бързо напред или назад, плъзнете наляво или надясно по екрана за
възпроизвеждане.
73
Приложения и функции
Преглед на подробности за изображения и видеоклипове
Можете да прегледате подробности за файла, например хора, място и основна информация. Ако
има автоматично създадено съдържание, например история или GIF, съдържанието също ще се
покаже на дисплея.
Докато гледате изображение или на екрана за предварителна визуализация на видеоклип,
плъзнете надолу по екрана. Ще се появят подробностите за файла.
Можете също да видите свързано съдържание чрез чукване върху информация на екрана.
Редактиране на
информация.
Подробности на
файл
Информация за
хора
Информация за
местоположение
Автоматично
създадено
съдържание
Тагове
74
Приложения и функции
Преглед на албуми
Можете да преглеждате снимки и видеоклипове, сортирани по папки или албуми. Анимациите или
колажите, които сте създали също ще бъдат сортирани в папки в списъка с албуми.
Стартирайте прил. Галерия чукнете АЛБУМИ и след това изберете албум.
Скриване на албуми
Можете да скриете албуми.
Не можете да скривате албуми, създавани по подразбиране, например албуми Камера и
Екранни снимки.
1
2
3
Стартирайте прил. Галерия и чукнете АЛБУМИ.
Докоснете → Скриване или пок. албуми.
Изберете албумите, които да скриете и докоснете ПРИЛОЖИ.
За да се покажат отново албумите, докоснете → Скриване или пок. албуми, махнете отметката
от албумите, които да се показват, след което докоснете ПРИЛОЖИ.
75
Приложения и функции
Преглед на истории
При заснемане или записване на изображения и видео, устройството прочита таговете за дата и
място, сортира изображенията и видеоклиповете, и след това създава истории. За да създадете
истории автоматично, трябва да заснемете или да запаметите множество изображения и
видеоклипове.
Стартирайте прил. Галерия докоснете ИСТОРИИ и след това изберете история.
Създаване на истории
Създаване на истории с различни теми.
1
2
3
Стартирайте прил. Галерия и чукнете ИСТОРИИ.
4
Въведете заглавие на историята и чукнете СЪЗДАВАНЕ.
Чукнете → Създаване на история.
Отметнете изображения или видеоклипове, които ще включите в историята и чукнете
ГОТОВО.
За да добавите снимки или видеоклипове към дадена история, изберете история и чукнете
ДОБАВЯНЕ.
За да премахнете изображения или видеоклипове от една история, изберете история, чукнете →
Редактиране, отметнете изображенията или видеоклиповете, които искате да махнете и след това
чукнете → Премахване от историята.
Изтриването истории
1
2
Стартирайте прил. Галерия и чукнете ИСТОРИИ.
Чукнете и задръжте историята, която искате да изтриете и натиснете ИЗТРИЙ.
76
Приложения и функции
Синхронизиране на изображения и видеоклипове със Samsung
Cloud
Можете да синхронизирате изображенията и видеоклиповете, записани в Галерия, със Samsung
Cloud и да имате достъп до тях от други устройства. Трябва да се регистрирате и да влезете
във вашия Samsung акаунт, за да използвате Samsung Cloud. Вижте Samsung акаунт за повече
информация.
Стартирайте прил. Галерия чукнете → Настройки и след това чукнете превключвател Samsung
Cloud, за да го активирате. Снимките и видеоклиповете, заснети с устройството ще се запаметяват
автоматично в Samsung Cloud.
Изтриване на изображения или видеоклипове
Изтриване на изображение или видеоклип
Изберете изображение или видеоклип и чукнете
в долната част на екрана.
Изтриване на няколко изображения и видеоклипове
1
2
3
На екран на Галерия чукнете и задръжте изображение или видеоклип за изтриване.
Отметнете изображенията и видеоклиповете за изтриване.
Чукнете ИЗТРИЙ.
77
Приложения и функции
Множ. прозорец
Увод
Множ. прозорец ви позволява да работите едновременно с две приложения в изглед на разделен
прозорец.
Някои приложения може да не поддържат тази функция.
Изглед на разделен екран
78
Приложения и функции
Изглед на разделен екран
1
Натиснете бутона „Наскоро използвани“, за да отворите списъка с наскоро използвани
приложения.
2
Плъзнете нагоре или надолу и чукнете
върху прозореца на скорошно приложение.
Избраното приложение ще се стартира в горния прозорец.
3
В долния прозорец, плъзнете нагоре или надолу, за да изберете друго приложение за
стартиране.
За да стартирате приложения, които не са в списъка с последно използвани прил., чукнете СП.
ПРИЛ. и изберете приложение.
79
Приложения и функции
Използване на допълнителни опции
Чукнете лентата между прозорците на приложенията, за да достъпите допълнителни опции.
Добавете тази двойка
приложения в началния
екран.
Затворете приложението.
Променете разположението
на прозорците на
приложенията.
Регулиране на големината на прозореца
Плъзнете лентата между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените
размера на прозорците.
Когато плъзнете лентата между прозорците на приложенията към горната или долната част на
екрана, прозорецът ще бъде увеличен.
80
Приложения и функции
Минимизиране на изглед на разделен екран
Натиснете клавиша на началния екран, за да минимизирате изгледа на разделения екран. На
лентата за състоянието ще се появи иконата . Приложението в долния прозорец ще се затвори, а
приложението в горния прозорец ще остане активно в минимизиран изглед на разделения екран.
Минимизиран разделен екран
За да затворите минимизирания изглед на разделения екран чукнете
.
Споделяне на текст или изображения между прозорците
Плъзнете и пуснете текст или копирани изображения от един прозорец в друг. Чукнете и задръжте
елемент в избрания прозорец и го плъзнете към място в другия прозорец.
Някои приложения може да не поддържат тази функция.
81
Приложения и функции
Добавяне на двойки приложения в началния екран
Когато добавяте двойки приложения към началния екран, можете да стартирате две приложения в
изгледа на разделен екран с едно докосване.
Докоснете лентата между прозорците на приложенията и след това докоснете
.
Текущата двойка приложения ще бъде добавена към началния екран.
Двойка
приложения
82
Приложения и функции
Samsung Notes
Създаване на бележки чрез въвеждане на текст от клавиатурата или чрез писане на ръка или
рисуване върху екрана. Можете също да вмъквате изображения или гласови записи в бележките
си.
Създаване на записки
1
2
Стартирайте прил. Samsung Notes и чукнете ВСИЧКИ →
.
Изберете метод на въвеждане от лентата с инструменти в горната част на екрана и напишете
бележка.
Чукнете → Изображ., за да вмъкнете изображение, като изберете от Галерия или като
направите снимка.
Чукнете → Глас за да направите запис на глас и да го поставите в бележката. Записът на
глас ще стартира веднага.
Въведете текст, използвайки
клавиатурата.
Вмъкване на изображения или
запис на глас.
Пишете или рисувайте с писалките.
Рисувайте с четките.
3
Когато сте готови със съставянето на бележката, чукнете ЗАПИС.
Изтриване на бележки
1
Стартирайте прил. Samsung Notes и чукнете ВСИЧКИ или КОЛЕКЦИИ и след това изберете
категория.
2
Чукнете и задръжте бележка за изтриване.
За изтриване на няколко бележки, отметнете повече бележки за изтриване.
3
Чукнете
.
83
Приложения и функции
Календар
Увод
Управлявайте графика си като въведете предстоящи събития или задачи във вашия план.
Създаване на събития
1
Стартирайте прил. Календар и чукнете
или чукнете два пъти върху дата.
Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете
2
.
Въведете данни за събитие.
Изберете стикер, който да се
покаже със събитието.
Въведете заглавие.
Смяна на цвета на събитието.
Задайте начална и крайна дата за
събитието.
Изберете календар, който да
използвате или с който да
синхронизирате.
Задайте аларма.
Въведете местоположението на
събитието.
Добавете бележка.
Прикрепете карта, обозначаваща
мястото на събитието.
Добавете повече данни.
3
Чукнете ЗАПИС, за да запазите събитието.
84
Приложения и функции
Създаване на задачи
1
2
3
Стартирайте прил. Календар и чукнете ПРЕГЛЕД → Задачи.
Чукнете
и въведете информацията за задачата.
Чукнете ЗАПИС, за да запазите задачата.
Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти
1
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Облак и акаунти → Акаунти, след което изберете
акаунта, с който ще се синхронизира.
2
Чукнете Синхронизиране на акаунт и чукнете превключвателя Синхронизиране на
Календар, за да го активирате.
За Samsung акаунт чукнете → Настройки за синхрониз. и чукнете превключвател
Календар, за да го активирате.
За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, стартирайте Календар и чукнете →
Управление на календари → Добавяне на акаунт. След това изберете акаунт, с който да
синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт, той ще се появи в списъка.
Samsung Health
Увод
Samsung Health ви помага да управлявате здравето и формата си. Задайте фитнес цели, проверете
напредъка си и следете цялостното си здраве и форма.
85
Приложения и функции
Използване на Samsung Health
Можете да видите най-важната информация от менютата и визуалните елементи за проследяване
на Samsung Health, за да следите вашето здраве и форма. Можете също така да сравните вашите
записи на брой стъпки с други потребители на Samsung Health, за да се конкурирате с приятелите
си и да преглеждате съвети за здравословен начин на живот.
Отворете папката на Samsung и стартирайте прил. Samsung Health. Когато стартирате това
приложение за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на
екрана, за да извършите настройките.
Някои функции може да не са налични в зависимост от региона.
Сравнете записите за броя на
стъпките си с други потребители на
Samsung Health или се
състезавайте с вашите приятели.
По въпроси, свързани със
здравето, се обръщайте към
експерти.
Проследявайте здравето и фитнес
формата си.
Преглед на здравни съвети.
Задайте дневни цели и проследете
напредъка си.
Преглед и управление на визуални
елементи за проследяване.
За да добавите елементи в екрана на Samsung Health, чукнете → Управление на елементи, и
след това изберете елементи.
• ЦЕЛИ: Задайте дневни фитнес цели и вижте напредъка си.
• ПРОГРАМИ: Използвайте персонализирани програми за упражнения.
• ОСНОВНИ ТРАКЕРИ: Наблюдавайте вашите дейности, прием на храна и мерки на тялото.
• ТРАКЕРИ НА УПРАЖНЕНИЯ: Добавете визуални елементи за проследяване на различни
упражнения и проследявайте своите занимания.
86
Приложения и функции
Цели
Можете да зададете своите цели за управление на теглото или по-балансиран живот. След като
зададете своите цели, можете да следите напредъка си или да видите указания на екрана на
Samsung Health. На екрана на Samsung Health докоснете ЗАДАВАНЕ НА ЦЕЛИ. Или докоснете →
Управление на елементи и изберете Контролиране на теглото или Балансиран живот.
TOGETHER
Заедно ви позволява да настройвате цели за брой стъпки и да се състезавате с приятелите си.
Можете да поканите приятели да вървите заедно, да задавате целеви брой стъпки, да изпълнявате
предизвикателства и да преглеждате класирането си в Класация за крачки. На екрана на Samsung
Health чукнете TOGETHER.
Крачки
Устройството изброява броя на извървените стъпки и измерва изминатата дистанция.
На екрана на Samsung Health чукнете тракера за стъпки.
Текущ сбор на стъпките
Цел
• Може да изпитате кратко забавяне, докато елементът за проследяване на стъпките
проследи стъпките ви и след това покаже броя на стъпките. Също така може да
изпитате кратко забавяне преди изскачащият прозорец да укаже, че целта ви е
постигната.
• Ако използвате елемента за проследяване на стъпките, докато пътувате с автомобил
или влак, вибрациите може да засегнат преброяването на стъпките ви.
87
Приложения и функции
Допълнителна информация
• Samsung Health е предназначен само за здравословни и фитнес цели и не е предназначен
за използване при диагностика на болести или други болестни състояния, или при лечение,
смекчаване или предотвратяване на заболявания.
• Наличните функции, характеристики и добавени приложения за Samsung Health може да се
различават от страна на страна поради различното местно законодателство и разпоредби.
Трябва да проверите наличните функции и приложения, налични в конкретната ви страна
преди употреба.
• Приложенията и услугата на Samsung Health могат да бъдат предупредени или преустановени
без предизвестие.
• Целта на събирането на данни е ограничена до предоставяне на заявената от вас услуга,
включително предоставяне на допълнителна информация за вашата форма, синхронизиране
на данни, анализ на данни и статистика, или до разработване и предоставяне на подобрени
услуги. (Но ако влезете в своя Samsung акаунт от Samsung Health, вашите данни може да се
запазят на сървъра с цел архивиране на данни.) Може да се съхранява лична информация
до постигането на тези цели. Можете да изтриете личните данни, съхранени в приложението
Samsung Health, с опцията за нулиране на данните в менюто за настройки. За да изтриете
данните, които сте споделили в социални мрежи или прехвърлили на устройства за
съхранение, трябва да ги изтриете отделно.
• Можете да споделяте и/или да синхронизирате вашите данни с допълнителни услуги
на Samsung или съвместими услуги от трети страни, които избирате, както и с всяко от
другите ви свързани устройства. Достъпът до информацията от Samsung Health от подобни
допълнителни услуги или устройства на трети страни ще бъде разрешен единствено с вашето
изрично одобрение.
• Вие носите пълна отговорност за неправомерното използване на данни, споделени в
социални мрежи или прехвърлени на други потребители. Бъдете внимателни при споделянето
на своите лични данни с други потребители.
• Ако устройството е свързано към устройства за измерване, проверете протокола за
комуникация, за да потвърдите извършването на действието. Ако използвате безжична
връзка, като например Bluetooth, устройството може да получи електронни смущения
от други устройства. Избягвайте да използвате устройството близо до други устройства,
предаващи радио вълни.
• Моля, прочетете внимателно правилата и условията и политиката на поверителност на
Samsung Health, преди да го използвате.
88
Приложения и функции
Диктофон
Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате гласови бележки.
1
2
Отворете папка Samsung и стартирайте прил. Диктофон.
Чукнете
, за да стартирате записа. Говорете в микрофона.
Чукнете
, за да поставите записа на пауза.
Докато осъществявате запис на глас, чукнете ПОКАЗАЛЕЦ, за да въведете показалец.
Започнете записването.
3
4
Чукнете
, за да приключите записа.
Въведете потребителско име и чукнете ЗАПАЗИ.
89
Приложения и функции
Моите файлове
Отваряйте и управлявайте различни файлове, запазени в устройството или на други места, като
услуги за облачно съхранение.
Отворете папката на Samsung и стартирайте прил. Моите файлове.
Преглед на файловете, които се съхраняват във всяко място за съхранение. Можете също да
видите файловете в устройството или на карта с памет по категория.
За да освободите памет на устройството, натиснете → Получаване на още място.
За да търсите файлове или папки, чукнете
.
Часовник
Увод
Задайте аларми, проверете текущото време в различни градове по света, насрочете събитие или
задайте определена продължителност.
АЛАРМА
Стартирайте прил. Часовник и чукнете АЛАРМА.
Настройка на аларми
Чукнете
в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се повтаря
алармата, задайте различни опции и чукнете ЗАПАЗИ.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на час на аларма, чукнете полето за въвеждане на час.
За да активирате или деактивирате аларми, чукнете превключвателя до алармата в списъка с
аларми.
Спиране на аларми
Чукнете ОТХВЪРЛЯНЕ, за да спрете аларма. Ако предварително сте включили опцията дрямка,
чукнете ДРЯМКА, за да повторите алармата след определено време.
Изтриване на аларми
Чукнете и задръжте алармата, която искате да изтриете и натиснете ИЗТРИВАНЕ.
90
Приложения и функции
СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК
Стартирайте прил. Часовник и чукнете СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК.
Създаване на часовници
Чукнете
, въведете име на град или изберете град от глобуса и чукнете ДОБАВИ.
Изтриване на часовници
Чукнете и задръжте часовника, отметнете часовниците които искате да изтриете и натиснете
ИЗТРИВАНЕ.
ХРОНОМЕТЪР
1
2
Стартирайте прил. Часовник и чукнете ХРОНОМЕТЪР.
Чукнете СТАРТ, за да засечете време.
За да запишете продължителност на обиколка, докато засичате събитие, чукнете ОБИК.
3
Чукнете СПРИ, за да спрете да броенето.
За да рестартирате засичането, чукнете ПОДНОВЯВ.
За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете НУЛИРАНЕ.
91
Приложения и функции
ТАЙМЕР
1
2
Стартирайте прил. Часовник и чукнете ТАЙМЕР.
Настройте продължителност и чукнете СТАРТ.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на продължителността, чукнете полето за
въвеждане на продължителност.
3
Чукнете ОТХВЪРЛЯНЕ, когато се включи таймерът.
Калкулатор
Извършете прости или сложни изчисления.
Стартиране на прил. Калкулатор.
Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако Авто
въртeне е деактивирано, чукнете , за да изведете инженерния калкулатор.
За да видите хронологията на изчисленията, чукнете ХРОНОЛОГИЯ. За да затворите панела с
хронологията на изчисленията, чукнете КЛАВИАТУРА.
За да изчистите хронологията, чукнете ХРОНОЛОГИЯ → ИЗТРИВАНЕ ХРОНОЛОГИЯ.
За да използвате инструмента за преобразуване на мерни единици, натиснете
. Можете да
преобразувате различни стойности, като например площ, дължина, или температура, в други
единици.
92
Приложения и функции
Радио
Слушане на FM радио
Стартиране на прил. Радио.
Преди да използвате това приложение, трябва да свържете слушалки, които служат като
радиоантена.
При първо стартиране FM радиото автоматично сканира и запазва наличните станции.
за включване или изключване на FM радиото. Изберете желаната радиостанция от
Чукнете
списъка със станции.
Запишете песен от FM радиото.
Добавя настоящата радиостанция
към списък с любими.
Включете или изключете FM
радиото.
Идете до допълнителни опции.
Въведете ръчно честота на
радиостанция.
Търсене на налична радио станция.
Фина настройка на честотата.
Вижте списъка с налични станции.
Разгледайте списъка с любими
станции.
Сканирайте и запаметете
наличните станции автоматично.
Изпълнение през високоговорителя
Можете да слушате радио през високоговорителя вместо от свързани слушалки.
Докоснете → Възпроиз. през високогов.
93
Приложения и функции
Сканиране за радио станции
Стартиране на прил. Радио.
Чукнете СТАНЦИИ → СКАНИРАНЕ и изберете опция за сканиране. FM радиото сканира и
автоматично запазва наличните станции.
Изберете желаната радиостанция от списъка със станции.
Споделяне на съдържание
Споделяйте съдържание, като използвате различни опции за споделяне. Следните действия са
пример за споделяне на изображения.
Може да бъдете таксувани допълнително, когато споделяте файлове чрез мобилната
мрежа.
1
2
Стартирайте прил. Галерия и изберете изображение.
Чукнете
и изберете метод за споделяне, като съобщение и имейл.
Когато имате история на комуникация или споделяне, хората, с които сте контактували
ще се появят на панела с опции за споделяне. За директно споделяне на съдържание с
тях чрез съответното приложение, изберете иконата на контакта. Ако тази функция не
е активирана, стартирайте прил. Настройки чукнете Разширени функции, и след това
чукнете превключвател Директно споделяне, за да го активирате.
Използване на допълнителна функция
• Споделяне връзка: Споделяне на големи файлове. Качване на файлове към сървъра за
съхранение на Samsung и споделянето им с други хора чрез уеб връзка или код. За да
използвате тази функция, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.
Когато изображението бъде изпратено до устройствата на получателите, на техните устройства ще
се появи известие. Чукнете известието, за да видите или изтеглите изображението.
94
Приложения и функции
Google apps
Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои
приложения може да е необходим Google акаунт.
За да видите повече информация за приложенията, вижте помощното меню на всяко приложение.
Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
Chrome
Търсете информация и разглеждайте страници.
Gmail
Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.
Карти
Откривайте вашето местоположение на картата, търсете на картата и преглеждайте информация
за местоположения за различни места наоколо.
Play Музика
Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство. Можете да качите музикални
колекции, запазени на вашето устройство, в облака и да получите достъп до тях по-късно.
Play Филми и ТВ
Покупка или наем на видеоклипове, като филми и телевизионни програми, от Google Play
Магазин.
Диск
Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте
с други.
95
Приложения и функции
YouTube
Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.
Снимки
Търсете, управлявайте и редактирайте всички свои снимки и видеоклипове от различни източници
на едно място.
Google
Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.
Duo
Осъществете обикновено видео повикване.
96
Настройки
Увод
Персонализирайте настройките за функции и приложения. Можете да направите вашето
устройство по-персонализирано като конфигурирате различни опции на настройките.
Стартиране на прил. Настройки.
За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, докоснете Търсене или
.
Връзки
Опции
Промяна на настройките за различните връзки, като например функция Wi-Fi и Bluetooth.
На екрана с настройки чукнете Връзки.
• Wi-Fi: Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до
Интернет или други мрежови устройства. Вижте Wi-Fi за повече информация.
• Bluetooth: Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други
устройства с Bluetooth. Вижте Bluetooth за повече информация.
• Ползване на данни: Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките
за ограничаване на ползването. Настройте устройството автоматично да деактивира
мобилната връзка за данни, когато количеството на използваните от вас мобилни данни
достигне зададения лимит.
Можете също така да активирате защитната функция за данни, за да предотвратите
изпращането или получаването на данни от приложения, които се изпълняват във фонов
режим. Вижте Записване на данни за повече информация.
• Самолетен режим: Настройка на устройството за деактивиране всички безжични функции на
вашето устройство. Можете да използвате само немрежови услуги.
Спазвайте предвидените от авиокомпанията норми и указанията на екипажа на самолета.
В случаите, в които е позволено устройството да се използва, винаги го използвайте в
режим "полет".
97
Настройки
• NFC и плащане: Настройте устройството да позволява да четете NFC тагове (за комуникация
от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате
тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след
като изтеглите необходимите приложения. Вижте NFC и плащане за повече информация.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Мобилна точка достъп и тетъринг: Използвайте устройството като mobile hotspot, за да
споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства ако мрежовата
връзка не е налична. Връзките могат да се осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth. Вижте
Мобилна точка достъп и тетъринг за повече информация.
• Мобилни мрежи: Конфигурирайте настройките си за мобилни мрежи.
• Място: Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
• Още настройки за свързване: Персонализирайте настройките за да контролирате други
функции. Вижте Още настройки за свързване за повече информация.
Wi-Fi
Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет
или други мрежови устройства.
Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.
Свързване към Wi-Fi мрежа
1
2
На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.
Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар. Въведете паролата и чукнете
СВЪРЗВАНЕ.
• След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа
всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да се предотврати
автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и
чукнете ЗАБРАВЯНЕ.
• Ако не можете да се свържете правилно с Wi-Fi мрежа, рестартирайте Wi-Fi функцията
на вашето устройство или безжичния маршрутизатор.
98
Настройки
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.
1
2
На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Чукнете Wi-Fi Direct.
Изброяват се откритите устройства.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи функцията си Wi-Fi Direct.
3
Изберете устройство, с което да се свържете.
Устройствата ще се свържат, когато другото устройство приеме заявката за Wi-Fi Direct връзка.
Изпращане и получаване на данни
Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните
действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.
1
2
3
Стартирайте прил. Галерия и изберете изображение.
Чукнете
→ Wi-Fi Direct и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
Приемете заявката за Wi-Fi Direct връзка на другото устройство.
Ако устройствата са вече свързани, изображението ще бъде изпратено до другото устройство
без процедурата за заявка за връзка.
Край на връзката на устройството
1
2
На екрана с настройки чукнете Връзки → Wi-Fi.
Чукнете Wi-Fi Direct.
Устройството показва свързаните устройства в списъка.
3
Чукнете името на устройството, за да прекъснете връзката между устройствата.
99
Настройки
Bluetooth
Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth.
• Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване
на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
• Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на
които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има
препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
• Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG,
може да се окажат несъвместими с вашето.
• Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на
файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на
Bluetooth функцията.
Сдвояване с други Bluetooth устройства
1
На екрана с настройки чукнете Връзки → Bluetooth и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
Откритите устройства ще бъдат изброени.
2
Изберете устройство, с което да се сдвоите.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи опцията си за видимост. Вижте ръководствата на потребителя на другите устройства.
Вашето устройство е видимо задруги устройства докато екранът с настройки на Bluetooth
е отворен.
3
Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth връзката на вашето устройство, за да
потвърдите.
Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Bluetooth връзка.
100
Настройки
Изпращане и получаване на данни
Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни,
като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за
изпращане на изображение към друго устройство.
1
2
Стартирайте прил. Галерия и изберете изображение.
Чукнете
→ Bluetooth и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството,
без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи опцията си за видимост.
3
Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.
Раздвояване на Bluetooth устройства
1
На екрана с настройки чукнете Връзки → Bluetooth.
Устройството показва сдвоените устройства в списъка.
2
3
Чукнете
до името на устройството, за да го раздвоите.
Чукнете Отделяне.
101
Настройки
Записване на данни
Намалете използването на данни, като попречите на изпълняващи се във фонов режим
приложения да изпращат или получават данни.
От екрана с настройки чукнете Връзки → Ползване на данни → Записване на данни и чукнете
превключвателя, за да го активирате.
Когато защитната функция за данни се активира, иконата
ще се покаже на лентата за състояние.
Защитната функция за данни е
активирана
За да изберете приложения, които да използват данни без ограничение, чукнете Позв.
прил. при вкл. Зап. данни и изберете приложенията.
NFC и плащане
Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния),
които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за
да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите
необходимите приложения.
Устройството съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с устройството, за да
избегнете повреждане на NFC антената.
Прочитане на информация от NFC тагове
Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и
четене на продуктова информация от NFC тагове.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки и след това чукнете превключвател NFC и плащане, за
да го активирате.
102
Настройки
2
Поставете областта на NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг.
Информацията от тага се появява на дисплея ви.
Потвърдете, че екранът на устройството не е заключен. В противен случай устройството
няма да чете NFC тагове или да получава данни.
Плащане с функцията NFC
Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате
за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите повече информация за
услугата, свържете се с мобилния си оператор.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки и след това чукнете превключвател NFC и плащане, за
да го активирате.
2
Допрете областта на NFC антената на гърба на устройството ви към четец за NFC карти.
За да зададете приложението за плащане по подразбиране, отворете екрана с настройки и
чукнете Връзки → NFC и плащане → Чукване и плащане → ПЛАЩАНЕ, и след това изберете
приложение.
Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за
плащане.
103
Настройки
Изпращане на данни с функцията NFC
Разрешете обмена на данни когато NFC антената на вашето устройство е допряна до NFC антената
на другото устройство.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки → NFC и плащане и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
2
3
Чукнете превключвателя Android Beam, за да го активирате.
4
Когато на екрана се появи Докоснете за изпращане с beam., чукнете екрана на устройството,
за да изпратите елемента.
Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето
устройство.
Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето
на файлове може да не се осъществи.
104
Настройки
Мобилна точка достъп и тетъринг
Използвайте устройството като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка
на устройството с други устройства ако мрежовата връзка не е налична. Връзките могат да се
осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth.
На екрана с настройки, чукнете Връзки → Мобилна точка достъп и тетъринг.
Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.
• Мобилна точка за достъп: Използвайте mobile hotspot, за да споделите мобилната мрежова
връзка на устройството с компютри или други устройства.
• Bluetooth привързване: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната
връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.
• Сдвояване през USB: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка
за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към
компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
Използване на mobile hotspot
Използвайте своето устройство като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на
устройството с други устройства.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки → Мобилна точка достъп и тетъринг → Мобилна
точка за достъп.
2
Чукнете превключвателя, за да го активирате.
На лентата за състоянието се появява иконата
вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.
. Другите устройства могат да намерят
За да зададете парола за мобилната точка за достъп, чукнете → Конфигуриране на
„Мобилна точка за достъп“ и изберете нивото на сигурност. След това въведете парола и
чукнете ЗАПАЗИ.
3
4
На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.
На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да
получите достъп до интернет.
105
Настройки
Още настройки за свързване
Персонализирайте настройките за да контролирате други функции.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване.
• Скан. устройства наблизо: Настройте устройството да сканира за устройства наоколо, с които
да се свърже.
• Отпечатване: Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на
устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да
разпечатате файлове. Вижте Отпечатване за повече информация.
• Ускорител на изтегляне: Настройте устройството да изтегля файлове, по-големи от 30 MB
по-бързо чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно. Вижте Ускорител на изтегляне за повече
информация.
• VPN: Настройте виртуални мрежи (VPN) на устройството си, за да се свържете към училищна
или фирмена частна мрежа.
Отпечатване
Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете
да свържете устройството с принтер чрез Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да отпечатате изображения или
документи.
Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
Добавяне на добавки за принтер
Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.
1
На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване → Отпечатване →
Добавяне на услуга.
2
3
4
Потърсете добавка за принтер в Google Play Магазин.
Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.
Изберете добавката за принтер и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството.
106
Настройки
5
Изберете принтер за добавяне.
За да добавите принтери ръчно, чукнете → Добавяне на принтер.
Отпечатване на съдържание
Докато преглеждате съдържание като изображения или документи, за достъп до списъка с опции,
→ Всички принтери..., и изберете принтер.
чукнете Отпечатване →
Методи за печат могат да бъдат различни в зависимост от типа на съдържанието.
Ускорител на изтегляне
Настройте устройството да изтегля файлове, по-големи от 30 MB по-бързо чрез Wi-Fi и мобилни
мрежи едновременно. По-силният Wi-Fi сигнал ще предостави по-бърза скорост на теглене.
На екрана с настройки чукнете Връзки → Още настройки за свързване → Ускорител на
изтегляне.
• Тази функция може да не се поддържа от някои устройства.
• Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите файлове чрез мобилна мрежа.
• Когато теглите големи файлове, устройството може да загрее. Ако устройството
надвиши определена температура, функцията ще се изключи.
• Ако мрежовите сигнали са нестабилни, скоростта и ефективността на тази функция
могат да бъдат засегнати от това.
• Ако Wi-Fi и мобилната връзка с мрежата имат значително различна скорост за пренос
на данни, устройството може да използва само най-бързата връзка.
• Тази функция поддържа HTTP 1.1 и HTTPS. Функцията не може да се използва с други
протоколи като FTP.
107
Настройки
Звуци и вибрация
Променете на настройките за различните звуци на устройството.
На екрана с настройки чукнете Звуци и вибрация.
• Режим на звука: Настройте устройството да използва звуков режим, режим на вибрация или
тих режим.
• Вибриране при звънене: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на
звънене при входящи повиквания.
• Изпол. кл. сила звук за мултим.: Настройте устройството да регулира силата на звука на
мултимедията, когато натиснете клавиша за сила на звука.
• Сила звук: Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове,
системни звуци и уведомления.
• Тон позвъняване: Сменете мелодията при повикване.
• Тип вибриране: Изберете схема на вибриране.
• Звуци за уведомления: Променете звука за известяване.
• Не безпокойте: Настройте устройството да заглушава звуците от входящи повиквания, звуци
от известия и медия, освен от позволените изключения.
• Звуци при докосване: Настройте устройството да издава звук, когато избирате приложение
или опция на сензорния екран.
• Звуци заключване екран: Настройте устройството да издава звук, когато заключвате или
отключвате сензорния екран.
• Звук при зареждане: Настройте устройството да издава звук при свързване със зарядно
устройство.
• Тонове клав. за набиране: Настройте устройството да издава звук, когато чукнете по бутоните
на клавиатурата.
• Звук на клавиатурата: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
• Ефекти и качество на звук: Конфигурирайте допълнителни звукови настройки.
108
Настройки
Известия
Променете настройките за известяване за всяко приложение.
На екрана с настройки чукнете Известия.
За показване на символите на иконите чукнете превключвателя Значки на икони на приложения,
за да го активирате. За да промените стила на символите на икони, докоснете Значки на икони на
приложения.
С номер
Без номер
За да персонализирате настройките за известия за повече приложения, докоснете
ДОПЪЛНИТЕЛНИ и изберете приложение.
Дисплей
Опции
Променете настройките на дисплея и началния екран.
На екрана с настройки чукнете Дисплей.
• Яркост: Регулирайте яркостта на дисплея.
• Автоматична яркост: Настройка на устройството да проследява вашите настройки за яркост
и да ги прилага автоматично при подобни условия на осветеност.
• Филтър за синя светлина: Активиране на филтър синя светлина и промяна настройките на
филтъра. Вижте Филтър за синя светлина за повече информация.
• Мащабиране екран и шрифт: Промяна на настройката на мащабирането на екрана или
размер на шрифта и стила.
• Начален екран: Променете размера на решетката, за да покажете повече или по-малко
елементи на началния екран и др.
• Лесен режим: Превключване към лесен режим за показване на по-големи икони и по-просто
оформление на началния екран.
109
Настройки
• Рамки на икони: Задайте дали да се извеждат полупрозрачни фонове за изпъкване на икони.
• Лента на състоянието: Персонализирайте настройките за показване на известия или
индикатори на лентата за състоянието.
• Време на изчакване на екрана: Настройте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Блокиране на случайно докосване: Настройте устройството да възпрепятства включване на
екрана, когато детектира докосване докато е на тъмно място като джоб или чанта.
• Скрийнсейвър: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда. Вижте
Скрийнсейвър за повече информация.
Филтър за синя светлина
Намаляване на напрежението в очите, чрез ограничаване на количеството синя светлина,
излъчвана от екрана.
Докато гледате HDR видео от HDR-ексклузивни видео услуги, възможно е филтър синя
светлина да не се прилага.
1
На екрана с настройки чукнете Дисплей → Филтър за синя светлина и чукнете
превключвателя Включване сега, за да го активирате.
2
3
Плъзнете лентата за настройка, за да регулирате филтър за непрозрачност.
За задаване на график за прилагане на филтър за синя светлина на екрана, чукнете
превключвателя Включване по график преминете за да го активирате и изберете опция.
• От залез до изгрев: Настройка на устройството да прилага филтър синя светлина през
нощта и да го изключва на сутринта на база на текущото ви местоположение.
• Персонализиран график: Настройка на определено време за прилагане на филтъра за
синя светлина.
110
Настройки
Скрийнсейвър
Можете да настроите да се показват изображения като скрийнсейвър, когато екранът се изключи
автоматично. Скрийнсейвърът ще се показва, когато устройството се зарежда.
1
На екрана с настройки чукнете Дисплей → Скрийнсейвър и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
2
Изберете опция.
Ако изберете Фото рамка, ще се стартира слайдшоу с избраните изображения. Ако изберете
Фототаблица, избраните изображения ще се показват като малки карти и ще се припокриват.
3
4
Чукнете
, за да изберете албуми за показване на изображения.
Когато сте готови, чукнете клавиша за назад.
За да визуализирате избраната опция, чукнете ПРЕГЛЕД.
Когато чукнете екрана, докато е показан скрийнсейвърът, екранът ще се включи.
Тапети и теми
Промяна на настройките за тапет за началния екран и за заключен екран или прилагане на
различни теми за устройството.
На екрана с настройки чукнете Тапети и теми.
• Тапети: Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
• Теми: Променете темата на устройството.
• Икони: Смяна на стила икони.
111
Настройки
Разширени функции
Опции
Активирайте разширени функции и променяйте настройките, които ги контролират.
На екрана с настройки чукнете Разширени функции.
Прекаленото разклащане или удряне на устройството може да причини нежелано
въвеждане за някои функции.
• Бутон XCover: Преглеждайте и редактирайте стартираните приложения, когато натиснете
бутона XCover.
• Режим за една ръка: Активирайте режима за работа с една ръка за ваше лично удобство,
когато използвате устройството с една ръка.
• Бързо стартиране Камера: Настройте устройството да стартира камерата чрез двукратно
бързо натискане на основния клавиш.
• Много прозорци: Изберете метод за стартиране на Множ. прозорец.
• Умно известяване: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати
повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
Тази функция може да не работи, ако екранът е включен, или устройството не е върху
плоска повърхност.
• Лесно заглушаване: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми
чрез обръщане на екрана на устройството надолу.
• Плъз. за повик. или изпр. съоб.: Настройте устройството да осъществява повикване или
да изпраща съобщение, когато плъзнете наляво или надясно върху контакт или телефонен
номер.
• Двоен месинджър: Инсталирайте второто приложение и използвайте два отделни акаунта за
едно и също приложение за съобщения. Вижте Двоен месинджър за повече информация.
• Изпращ. на SOS съобщения: Настройте устройството да изпраща съобщения за помощ чрез
натискане на бутона Вкл./Изкл. три пъти. Можете също да изпращате звукозаписи заедно със
съобщението до получателите.
• Директно споделяне: Задайте на устройството да показва хората, с които сте контактували на
панела с опции за споделяне, за да ви позволи директно да споделяте съдържание.
• Чувствителност на допир: Увеличете чувствителността на допир на екрана при ползване с
протектори за екрана.
112
Настройки
Двоен месинджър
Инсталирайте второто приложение и използвайте два отделни акаунта за едно и също приложение
за съобщения.
1
На екрана с настройки докоснете Разширени функции → Двоен месинджър.
Ще се покажат поддържаните приложения.
2
Чукнете превключвателя на дадено приложение, за да инсталирате второто приложение.
Второто приложение ще бъде инсталирано. Иконата на второто приложение ще се показва с
. Когато получавате известия от второто приложение, известията ще се показват с , за да
се различават от известията от първото приложение.
Второ приложение
• Функцията за двоен Messenger може да не бъде достъпна в зависимост от
приложението.
• Някои функции на приложението може да бъдат ограничени за второто приложение.
Деинсталиране на второто приложение
1
2
На екрана с настройки докоснете Разширени функции → Двоен месинджър.
Чукнете превключвателя на приложението, което искате да деактивирате, и чукнете
ДЕАКТИВИРАНЕ или ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
Всички свързани с второто приложение данни ще бъдат изтрити.
Ако деинсталирате първото приложение, второто приложение също ще бъде изтрито.
113
Настройки
Поддръжка на устройството
Функцията поддръжка на устройството осигурява преглед на състоянието на батерията, мястото за
съхранение, паметта и системата за сигурност на вашето устройство. Можете също автоматично да
оптимизирате устройството с чукване с пръст.
Батерия
Защита на устройство
Устройство за съхранение на данни
Памет
Използване на функцията за бърза оптимизация
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → ПОПРАВИ СЕГА или
ОПТИМИЗИРАНЕ СЕГА.
Функцията за бърза оптимизация подобрява производителността на устройството чрез следните
действия.
• Изчистване на памет.
• Изтриване на ненужни файлове и затваряне на приложения, действащи във фонов режим.
• Управление на прекомерен разход на батерията.
• Сканиране за сринати приложения и зловреден софтуер.
114
Настройки
Батерия
Проверете оставащия заряд на батерията и време за използване на устройството. При устройства
с ниски нива на батерията запазете енергията на батерията, като активирате функциите за пестене
на енергия.
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → Батерия.
• Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на
заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от
настройките на вашето устройство и работните условия.
• Не можете да получавате известия от приложения, използващи режим на пестене на
енергия.
Режим на пестене на енергия
• СРЕДНО: Активиране на режим на пестене на енергия, за да се удължи времето за използване
на батерията.
• МАКС.: При максимален режим на пестене на енергия, устройството намалява разхода
на батерията чрез прилагане на тъмна тема и ограничаване на наличните приложения и
функции. Мрежови връзки, с изключение на мобилната мрежа, ще бъдат деактивирани.
Управление на батерията
Можете да спестите енергията на батерията като спирате приложения, които работят във
фонов режим, да използват енергията на батерията, когато те самите не се използват. Отметнете
приложения от списъка с приложения и чукнете ПЕСТ. ЕН. Също, чукнете → Разширени
настройки, за да зададете опции за Следене на енергията на приложения.
Устройство за съхранение на данни
Проверете състоянието на използваната и наличната памет.
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → Устройство за съхранение на
данни.
• Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет,
тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от
паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато актуализирате устройството.
• Можете да прегледате наличния капацитет на вътрешната памет в раздела
Спецификация за вашето устройство в уебсайта на Samsung.
Управление на паметта
За да изтриете остатъчни файлове, като например кеш паметта, чукнете ПОЧИСТ. СЕГА. За
да изтриете файлове или да деинсталирате приложения, които вече не използвате, изберете
категория от ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ. След това отметнете елементи, за да ги изберете, и чукнете
ИЗТРИВАНЕ или ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
115
Настройки
Памет
На екрана с настройки, чукнете Поддръжка на устройството → Памет.
За да ускорите вашето устройство като намалите използваната памет, маркирайте приложения от
списъка с приложения, и чукнете ПОЧИСТ. СЕГА.
Защита на устройство
Проверете състоянието на защитата на устройството. Тази функция сканира вашето устройство за
злонамерен софтуер.
На екрана с настройки чукнете Поддръжка на устройството → Защита на устройство →
СКАНИРАНЕ ТЕЛЕФОН.
Приложения
Управлявайте приложенията на устройството и променяйте техните настройки. Можете да видите
информация за използването на приложенията, да промените техните настройки за известяване
или разрешение, или да деинсталирате или деактивирате ненужните приложения.
На екрана с настройки чукнете Приложения.
Заключен екран
Променете настройките за заключения екран.
На екрана с настройки чукнете Заключен екран.
Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания метод на заключване
на екрана.
• Тип заключен екран: Променете метода на заключване на екрана.
• Smart Lock: Настройте устройството да се отключва, когато засече надеждни местоположения
или устройства.
• Настройки за защитено заключв.: Променете настройките на заключения режим за избрания
метод на заключване.
• Стил на часовника: Променете дизайна на часовника и цвета на заключения екран.
• Часовник за роуминг: Настройте устройството да показва двойния часовник, когато сте в
роуминг.
• FaceWidgets: Променете настройките за показаните на заключения екран елементи.
• Информация за контакт: Въведете информация, която да бъде показвана на заключения
екран.
116
Настройки
• Известия: Изберете дали да показвате или не съдържание на известия на заключения екран и
изберете кои известия да показвате.
• Пряк път на приложение: Изберете приложения да показват преките пътища към тях на
заключен екран.
• За заключения екран: Преглед на версията за заключване на екрана на устройството.
Защита
Опции
Променете настройките за сигурност на устройството.
На екрана с настройки чукнете Защита.
• Google Play Protect: Настройте устройството да проверява за зловредни прил. и поведение,
да предупреждава за потенциални вреди и да ги отстранява.
• Намери моя телефон: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон.
Влезте в сайта „Намери моя телефон“ (findmymobile.samsung.com), за да проследите и
контролирате своето загубено или откраднато устройство.
• Актуализация на защитата: Вижте версията на системата за сигурност на вашето устройство
и проверете за обновявания.
• Инстал. неизвестни приложения: Настройте устройството да разрешава инсталирането на
приложения от неизвестни източници.
• Защитена папка: Създаване на сигурна папка, за да защитите личното си съдържание и
приложения от други. Вижте Защитена папка за повече информация.
• Следене на разрешения на приложения: Настройте да получавате известия, когато
разрешенията, които сте дали, се използват от приложения, които не използвате. Можете
да управлявате настройките на всяко приложение и да преглеждате хронологията на
използваните от него разрешения.
• Защитено стартиране: Защитете вашето устройство, като го настроите да изисква код
за отключване на екрана при включване на устройството. Трябва да въведете кода за
отключване, за да стартирате устройството и да получавате съобщения и известия.
• Шифроване на SD картата: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.
Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е
активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте
настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.
• Други настройки за защита: Конфигурирайте допълнителни настройки за защита.
117
Настройки
Защитена папка
Защитената папка защитава вашето лично съдържание и приложения, като например снимки
и контакти, да не бъдат разглеждани от други лица. Можете да съхранявате вашето лично
съдържание и приложения защитени, дори когато устройството е отключено.
Защитената папка е отделно, сигурно място за съхранение. Данните в Защитената папка
не могат да се прехвърлят към други устройства чрез неодобрени методи за споделяне,
като например USB или Wi-Fi Direct. Опитът да се персонализира операционната система
или да се модифицира софтуер ще накара защитената папка да се заключва автоматично
и да стане недостъпна. Преди записване на данни в защитената папка, уверете се, че сте
направили резервно копие на данните на друго защитено място.
118
Настройки
Настройка на Защитена папка
1
Отворете папката на Samsung и стартирайте прил. Защитена папка.
В случая стартирайте прил. Настройки и изберете Защита → Защитена папка.
2
3
4
Чукнете СТАРТ.
Чукнете ВЛИЗАНЕ и влезте в своя Samsung акаунт.
Изберете метод за заключване, за използване от защитената папка и следвайте инструкциите
на екрана, за да завършите настройката.
За да смените името или цвета на иконата на Защитена папка, отворете папката Samsung,
стартирайте приложението Защитена папка и докоснете → Икона за персонализиране.
• Когато стартирате прил. Защитена папка, трябва да отключите приложението, като
използвате предварително зададения метод на заключване.
• Ако забравите кода за отключване на Защитената папка, можете да го възстановите
с помощта на вашия Samsung акаунт. Чукнете бутона за нулиране в долната част на
заключения екран и въведете паролата за Samsung акаунта си.
Настройка за автоматично заключване на защитената папка
Настройте устройството да заключва автоматично защитената папка, когато не се използва.
1
Отворете папката Samsung, стартирайте приложението Защитена папка и изберете →
Настройки → Авто заключване на „Защитена папка“.
2
Изберете опция за заключване.
За ръчно заключване на вашата защитена папка, чукнете Заключване.
119
Настройки
Преместване на съдържание в Защитена папка
Местете съдържание като снимки и контакти в Защитената папка. Следните действия са пример за
преместване на изображение от място по подразбиране към защитена папка.
1
Отворете папката Samsung, стартирайте приложението Защитена папка и изберете
Добавяне на файлове.
2
Чукнете Изображения, маркирайте изображения, които да преместите и след това чукнете
ГОТОВО.
3
Чукнете ПРЕМЕСТВАНЕ.
Избраните елементи ще бъдат изтрити от оригиналната папка и преместени в Защитена папка.
За копиране на елементи, чукнете КОПИРАНЕ.
Методът за преместване може да се различава в зависимост от типа на съдържанието.
Преместване на съдържание от Защитена папка
Местете съдържание от Защитената папка към съответното приложението в място за съхранение
по подразбиране. Следните действия са пример за преместване на изображение от Защитена
папка към място за съхранение по подразбиране.
1
2
Отворете папката Samsung, стартирайте приложението Защитена папка и изберете Галерия.
Изберете елемент и чукнете → Преместване от Защитена папка.
Избраният елемент ще бъде преместен в Галерия в място за съхранение по подразбиране.
120
Настройки
Добавяне на приложения
Добавяне на приложение за използване в Защитена папка.
1
Отворете папката Samsung, стартирайте приложението Защитена папка и изберете Добав.
приложения.
2
Отметнете едно от инсталираните приложения на устройството и чукнете ДОБАВИ.
За инсталиране на прил. от Google Play Магазин или Galaxy Apps, чукнете ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ
PLAY STORE или ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ GALAXY APPS.
Премахване на приложения от Защитена папка
Чукнете Редактиране прилож., отметнете прил. И след това чукнете Деактивиране или
Деинсталиране.
Добавяне на акаунти
Добави Samsung и Google акаунти или други акаунти, за да се синхронизират с приложенията в
Защитената папка.
1
Отворете папката Samsung, стартирайте прил. Защитена папка и изберете → Настройки →
Акаунти → Добавяне на акаунт.
2
3
Изберете услуга за акаунти.
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.
Скриване на Защитена папка
Можете да скриете прекия път до Защитена папка от екрана с приложения.
Отворете папката Samsung, стартирайте приложението Защитена папка и изберете →
Настройки, след което натиснете превключвателя Показване на „Защитена папка“, за да я
деактивирате.
Или, плъзнете лентата за състоянието надолу, за да отворите панела за известия. След това,
плъзнете надолу върху панела за известяване и чукнете Защитена папка, за деактивиране на
функцията.
121
Настройки
Архивиране и възстановяване на Защитена папка
Архивирайте съдържание и приложения в защитената папка на Samsung Cloud, като за целта
използвате своя Samsung акаунт и можете да ги възстановите по-късно.
Архивиране на данни
1
Отворете папката Samsung, стартирайте приложението Защитена папка и докоснете →
Настройки → Архив и възстановяване.
2
3
4
Чукнете Добавяне на акаунт и се регистрирайте и влезте в своя Samsung акаунт.
Чукнете Архивиране на данни на Защитена папка.
Отметнете елементите, които желаете да запазите и чукнете АРХИВИРАНЕ СЕГА.
Данните ще бъдат архивирани на Samsung Cloud.
Възстановяване на данни
1
Отворете папката Samsung, стартирайте приложението Защитена папка и докоснете →
Настройки → Архив и възстановяване.
2
3
Чукнете Възстановяване.
Изберете устройство и типовете данни, които искате да възстановите и чукнете
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЕГА.
Архивираните данни ще бъдат възстановени на устройството.
Деинсталиране на Защитена папка
Можете да деинсталирате Защитена папка, включително съдържанието и приложенията в нея.
Отворете папката Samsung, стартирайте приложението Защитена папка и докоснете →
Настройки → Още настройки → Деинсталиране.
За архивиране на съдържание преди деинсталиране на защитена папка, отметнете Преместване
на мултимедийни файлове от „Защитена папка“ и чукнете ДЕИНСТАЛИРАНЕ. За достъп до данни
архивирани от Защитена папка, отворете папка Samsung, стартирайте прил. Моите файлове и
след това чукнете Вътрешна памет → Secure Folder.
Бележки запазени в Samsung Notes няма да бъдат архивирани.
122
Настройки
Облак и акаунти
Опции
Синхронизиране, архивиране или възстановяване на данни на устройството ви с помощта на
Samsung Cloud. Можете също така да регистрирате и да управлявате акаунти, като вашия Samsung
акаунт или Google акаунт, и прехвърляйте данни към или от други устройства чрез Smart Switch.
На екрана с настройки, чукнете Облак и акаунти.
Редовно архивирайте данните си на сигурно място каквото е Samsung Cloud или на
компютър, така че да можете да ги възстановите ако бъдат повредени или изгубени
поради непредвидено възстановяване на фабричните настройки.
• Samsung Cloud: Управлявайте съдържанието, което искате да съхранявате сигурно в облака
на Samsung. Проверете състоянието на използване на вашия Samsung Cloud за съхранение,
и синхронизирайте, архивирайте и възстановете данните си. Вижте Samsung Cloud за повече
информация.
• Акаунти: Добавете вашите Samsung и Google акаунти или други акаунти за синхронизиране.
• Архивир. и възстановяване: Предпазете своята лична информация, данни за приложения
и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате поверителна информация и да
получите достъп до нея по-късно. Трябва да влезете във вашия Google или Samsung акаунт,
за да архивирате или възстановите данни. Вижте Архивир. и възстановяване за повече
информация.
• Smart Switch: Стартирайте Smart Switch и прехвърлете данни от ваше предишно устройство.
Вижте Smart Switch за повече информация.
123
Настройки
Архивир. и възстановяване
Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство.
Можете да архивирате поверителна информация и да получите достъп до нея по-късно. Трябва да
влезете във вашия Google или Samsung акаунт, за да архивирате или възстановите данни.
Използване на Samsung акаунт
От екрана за настройки докоснете Облак и акаунти → Архивир. и възстановяване →
Архивиране на данни за Samsung акаунта, отбележете елементите, които желаете да архивирате,
и след това докоснете АРХИВИРАНЕ.
Данните ще бъдат архивирани на Samsung Cloud. Вижте Samsung Cloud за повече информация.
За да възстановите архивирани данни с помощта на Samsung Cloud като използвате Samsung
акаунт, чукнете Възстановяване на данни. Изберете устройство и типовете данни, които искате да
възстановите и чукнете ВЪЗСТАНОВ. Избраните данни ще бъдат възстановени на устройството.
Използване на потребителски профил в Google
На екрана с настройки чукнете Облак и акаунти → Архивир. и възстановяване и чукнете
превключвател Архивиране на моите данни за Google акаунт, за да го активирате. Чукнете Акаунт
за архивиране и изберете акаунт като архивен.
За да възстановите данни с помощта на Google акаунт, чукнете превключвателя Автомат.
възстановяване, за да го активирате. Когато преинсталирате приложения, архивираните
настройки и данни ще бъдат възстановени.
124
Настройки
Google
Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.
На екрана с настройки чукнете Google.
Достъпност
Конфигурирайте различни настройки, за да подобрите достъпността до устройството.
На екрана с настройки чукнете Достъпност.
• Зрение: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с
нарушено зрение.
• Слух: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с
нарушен слух.
• Подвижност и взаимодействие: Персонализирайте настройките, за да подобрите
достъпността за потребители с нарушени двигателни възможности.
• Синтез на реч: Променете настройките за използваните функции за текст-в-говор, когато е
активирана функцията за гласова обратна връзка, като езици, скорост и други.
• Заключване на посока: Сменете настройките за дирекционна комбинация за отключване на
екрана.
• Директен достъп: Настройте устройството да отваря избрани менюта за достъпност, когато
натиснете основния клавиш бързо три пъти.
• Бърз клавиш за достъпност: Настройте устройството да активира TalkBack, „Превключване
на достъп“ или „Избор за говорене“, когато натиснете и задържите едновременно клавиша
за увеличаване на силата на звука и клавиша за намаляване на силата на звука за повече от
3 секунди.
• Напомняне за известие: Настройте устройството да ви предупреждава за известия, които не
сте проверили в интервала.
• Отговаряне и прекратяване на разговори: Променете метода за отговор и край на
повиквания.
• Режим на еднократно чукване: Настройте устройството да контролира входящите
повиквания или известия, като чуквате бутон вместо да го плъзгате.
• УСЛУГИ: Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.
125
Настройки
Основно управление
Персонализирайте системните настройки на вашето устройство или нулирайте устройството.
На екрана с настройки чукнете Основно управление.
• Език и въвеждане: Изберете езици за устройството и променете настройките, като типове
клавиатури и гласово въвеждане. Някои опции може да не са налични в зависимост от
избрания език. Вижте Добавяне на езици на устройството за повече информация.
• Дата и час: Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как
устройството да показва часа и датата.
Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще
бъдат нулирани.
• Отчет за диагностична информ.: Настройте устройството да изпраща автоматично
информацията за диагностика и използване на устройството към Samsung.
• Маркетингова информация: Определете дали да получавате маркетингова информация от
Samsung, като например специални оферти, предимства от членството и бюлетини.
• Нyлиране: Нулирайте настройките на устройството ви, или направете нулиране чрез
фабрични настройки. Можете да нулирате всичките си настройки и мрежови настройки.
Можете също да настроите устройството да се рестартира в предварително зададено време за
оптимизация на устройството.
Добавяне на езици на устройството
Можете да добавяте езици, които да използвате на устройството.
1
На екрана с настройки, чукнете Основно управление → Език и въвеждане → Език →
Добавяне на език.
За да прегледате всички езици, които могат да бъдат добавени, чукнете → Всички езици.
2
3
Изберете език за добавяне.
За да настроите избрания език като език по подразбиране, чукнете ЗАДАВ. ПО ПОДР. За да
запазите текущите настройки за език, чукнете ЗАПАЗВ. ТЕКУЩ.
Избраният език ще бъде добавен към вашия списък с езици. Ако промените езика по
подразбиране, избраният език ще бъде добавен в началото на списъка.
За да промените езика по подразбиране от вашия списък с езици, плъзнете до езика и го
преместете в началото на списъка. След това чукнете ГОТОВО. Ако дадено приложение не
поддържа езика по подразбиране, ще се използва следващият език от списъка, който се поддържа.
126
Настройки
Актуализация на софтуера
Надградете устройството до най-новия софтуер чрез услугата "фърмуер по въздуха" (FOTA).
Можете също да направите график за софтуерни ъпдейти.
На екрана с настройки чукнете Актуализация на софтуера.
Ако са пуснати спешни софтуерни актуализации за сигурност на вашето устройство и за
блокиране на нови видове заплахи за сигурността, те ще се инсталират автоматично, без
вашето съгласие.
• Ръчно изтегляне на актуализации: Проверете и инсталирайте ръчно актуализации.
• Авто изтегляне на актуализации: Настройте устройството да изтегля автоматично
актуализации при свързване към Wi-Fi мрежа.
• Планирани софтуерни актуализ.: Настройка на устройството да инсталира изтеглените
актуализации в определено време.
• Информ. последна актуализация: Вижте информацията за последното обновяване на
софтуера.
Информация за актуализация на защитата
Актуализации на защитата се предоставят за засилване на сигурността на устройството и за
защита на личната ви информация. За актуализации на защитата за вашия модел, посетете
security.samsungmobile.com.
Уебсайтът поддържа само някои езици.
127
Настройки
Ръководство на потребителя
Прегледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и
приложенията или как да конфигурирате важни настройки.
На екрана с настройки чукнете Ръководство на потребителя.
За телефона
Достъп до информация за вашето устройство.
На екрана с настройки чукнете За телефона.
За промяна на името на вашето устройство чукнете РЕДАКТ.
• Състояние: Преглед на разнообразна информация за устройството, например състоянието на
SIM картата, Wi-Fi MAC адреса и серийния номер.
• Правна информация: Преглед на правната информация, свързана с устройството, като
например информация за безопасността и лиценза за отворен код.
• Информация за софтуера: Преглед на информацията за софтуера на устройството, като
версията на операционната му система и версията на фърмуера.
• Информация за батерията: Преглед на състоянието на батерията на устройството и
информация.
128
Приложение
Разрешаване на проблеми
Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения.
Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.
Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви
подканва да въведете един от следните кодове:
• Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете
паролата, която сте настроили.
• ПИН: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на
PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да
изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
• PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита
да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
• PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM
или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или
услугата
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка
могат да се появят няколко пъти.
• Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Устройството не се включва
Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно
батерията, преди да включите устройството.
• Батерията може да не е правилно поставена. Поставете я отново.
• Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.
129
Приложение
Сензорният екран реагира бавно или некоректно
• Ако сте поставили протектор за екран или сте свързали допълнителни принадлежности към
сензорния екран, той може да не работи както трябва.
• Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате
по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не
функционира правилно.
• Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
• Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
• Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
• Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.
Вашето устройство замръзва или възниква фатална грешка
Опитайте следните решения. Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде
разрешен.
Рестартиране на устройството
Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои
приложения или да изключите устройството и да го включите отново.
Принудително рестартиране
Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона
Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди, за да го рестартирате.
Нулиране на устройството
Ако методите по-горе не разрешат проблема, изпълнете възстановяване до фабричните
настройки.
Стартирайте прил. Настройки и чукнете Основно управление → Нyлиране → Нулиране
с фабричните данни → НУЛИРАНЕ → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. Преди да извършите нулиране на
устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички
важни данни, съхранени в устройството.
130
Приложение
Не се осъществяват повиквания
• Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.
Отсрещната страна не чува говора ви при разговор
• Не покривайте вградения микрофон.
• Микрофонът трябва е близо до устата ви.
• Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.
Звукът отеква по време на разговор
Регулирайте силата на звука, като натиснете клавиша за сила на звука или се преместете до друга
област.
Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или
качеството на звука е лошо
• Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на
доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
• Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да
бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.
Иконата на батерията е празна
Батерията ви е изтощена. Заредете батерията.
131
Приложение
Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от
Samsung)
• Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
• Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или
устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да
заредите батерията отново.
Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната
покупка
• Когато изложите устройството или батерията на прекалено ниски или прекалено високи
температури, полезният заряд може да намалее.
• Консумацията на батерията ще се увеличи, когато използвате определени функции или
приложения, като GPS, игри или Интернет.
• Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.
При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка
Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да
задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на
камерата, опитайте следното:
• Заредете батерията.
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата,
след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.
Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната
визуализация
• Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и
фотографските техники, които използвате.
• Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се
появи зърненост или изображенията да са извън фокус.
132
Приложение
При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за
грешка
Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат
възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът
е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете
файла.
• Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов
формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го
поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете
www.samsung.com.
• Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и
видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
• Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия
доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието,
налично в Интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да
не функционира правилно.
Bluetooth не работи добре
Ако не можете да откриете друго Bluetooth устройство или има проблеми със свързването или
устройството работи неправилно, опитайте следното:
• Уверете се, че устройството, към което искате да се свържете, е готово да бъде сканирано или
да се свържете към него.
• Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от
максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
• Стартирайте прил. Настройки на вашето устройство, докоснете Връзки, след което докоснете
превключвателя Bluetooth, за да го активирате.
• Стартирайте прил. Настройки на вашето устройство, докоснете Основно управление →
Нyлиране → Нулиране на мрежовите настройки → НУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ, за
да нулирате мрежовите настройки. Можете да загубите регистрирана информация при
изпълнение на нулиране.
Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.
133
Приложение
Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър
• Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
• Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
• Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър
Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
Устройството не може да намери текущото ви местоположение
GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте
устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в
такива ситуации.
Данните, запазени в устройството, са се изгубили
Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай
не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи
отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.
Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на
устройството
• Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и
вибриране на някои части.
• С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на
пролуката.
Не разполагате с достатъчно пространство в паметта на устройството
Изтрийте ненужни данни, като например кеш паметта, с помощта на поддръжката на устройството
или ръчно изтрийте неизползвани приложения или файлове, за да освободите място за
съхранение.
134
Приложение
Бутона за приложенията не се появява на началния екран
Без да използвате бутон за приложения, можете да отворите екрана с приложения като плъзнете
нагоре или надолу на началния екран. За връщане към началния екран плъзнете нагоре
или надолу в екрана с приложения. За да покажете бутона за приложения в долната част на
началния екран, стартирайте прил. Настройки и чукнете Дисплей → Начален екран → Бутон за
приложения → Показ. бутон приложения → ПРИЛОЖИ.
Лентата за настройка на яркостта на екрана не се появява върху панела
за уведомяване
Отворете панела за уведомления като плъзнете лентата за състоянието надолу и след това
плъзнете панела за уведомления надолу. Чукнете
до лентата за настройка на яркостта и
чукнете превключвател Показване на контролата отгоре, за да го активирате.
Samsung Cloud не работи
• Уверете се, че сте свързани правилно към мрежа.
• По време на сервизно обслужване на Samsung Cloud, не можете да го използвате. Опитайте
отново по-късно.
135
Авторски права
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.
Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана
или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или
механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за
информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung
Electronics.
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
®
™
™
™ и логото на Wi-Fi са
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им
притежатели.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising