Samsung | HG43EJ470MK | Installation guide | Samsung HG43EJ470MK navodila za vgradnjo

Samsung HG43EJ470MK navodila za vgradnjo
470
Televizor LED
Priročnik za namestitev
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka
Samsung. Za celotno garancijo svoj izdelek
registrirajte na
www.samsung.com
Model
Serijska št.
Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek je lahko videti drugačen.
Obliko in tehnične lastnosti izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
Navodila
Televizor omogoča interaktivno delovanje prek sprejemnika SBB/STB, ki je povezan s televizorjem in ga je mogoče povezati z drugimi
televizorji v računalniškem nadzornem sistemu za hotele in druga podjetja v gostinskem sektorju.
yy Interaktivno: ob prvem vklopu televizor pošlje ukaz, s katerim prepozna sprejemnik SBB/STB. Ko ga prepozna, televizor preklopi v
POVEZANI način, upravljati pa ga je mogoče prek sprejemnika SBB/STB. Ko je televizor v POVEZANEM načinu, ne zaznava ukazov IR
(daljinskega upravljalnika Samsung) in se odziva v skladu s protokolom vmesnika.
yy Samostojno: če televizor ne prepozna sprejemnika SBB/STB, morate preklopiti televizor v SAMOSTOJNI način z omejenim delovanjem.
Načini delovanja
Ko televizor (v načinu Hotel) upravljate s sprejemnikom SBB/STB, je v enem od naslednjih dveh stanj:
yy POVEZANI ali SAMOSTOJNI. V SAMOSTOJNEM stanju televizor deluje kot hotelski televizor, toda brez aktivne komunikacije. To
preprečuje gostom, da bi obšli sistem in odklopili sprejemnik SBB/STB.
Vklop načina
Hotel
Hotelski
televizor
Povezani sprejemnik
SBB/STB, če uspe
eden od desetih
poskusov
Samostojni
način
Povezani
sprejemnik SBB/
STB – 10 zaporednih
neuspešnih poskusov
Napajanje
VKLOP
Stanje
sprejemnika
SBB/STB –
poskus na vsaki
dve sekundi
Povezani način
Hitrost poročanja 20/s
Za podrobne nastavitve za samostojni ali interaktivni način si preberite strani 20-25 (Nastavitev podatkov hotelskih možnosti: samostojni
način in interaktivni način)
yy Nekatere funkcije so morda omejene, da gostje ne morejo “obiti” sistema televizorja.
yy Na voljo ni glavnega menija (interaktivni način) ali menija s kanali, funkcije Plug & Play v glavnem meniju (samostojni način).
yy Glasnost in možnost zaklepanja ali odklepanja tipk na plošči sta omejeni.
Opozorilo o mirujočih slikah
Izogibajte se prikazovanju slik (npr. slikovnih datotek jpeg) ali slikovnih elementov (slike z vodnim žigom npr. logotipi televizijskega
programa/omrežja, panorama, slikovni format 4 : 3, vrstica za borzne novice ali novice na dnu zaslona itd.) na zaslonu. Stalen prikaz slik
lahko povzroči neenakomerno obrabo fosfornega premaza na zaslonu, kar vpliva na kakovost slike. Upoštevajte spodnja priporočila in se
izognite tem posledicam:
yy Izogibajte se daljšemu prikazovanju istega televizijskega kanala.
yy Slike vedno skušajte prikazati celozaslonsko in za najboljše ujemanje uporabljajte meni televizorja za slikovne formate.
yy Znižajte vrednosti svetlosti in kontrasta na minimalne zahtevane vrednosti, da dobite želeno kakovost slike. Če presežete te vrednosti,
boste morda pospešili proces vžiganja slike.
yy Redno uporabljajte funkcije televizorja, ki so zasnovane za zmanjševanje zadrževanja slike in vžganih slik; za podrobnosti si oglejte
ustrezen razdelek uporabniškega priročnika.
Zaščita mesta namestitve
Med izdelkom in drugimi predmeti (npr. stenami) zagotovite zahtevano razdaljo za ustrezno prezračevanje.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali okvare izdelka zaradi povišanja notranje temperature.
✎✎ Pri namestitvi na stojalo ali pritrditvi na steno uporabite samo dele, ki jih nudi družba Samsung Electronics.
yy Če uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do telesne poškodbe zaradi padca izdelka.
✎✎ Videz se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Namestitev s stojalom
Pritrditev na steno
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Kazalo
yy Namestitev stojala za televizor LED.......................................................................................................................... 4
yy Sestava vrtljivega elementa....................................................................................................................................... 5
yy Pregled plošče s priključki.......................................................................................................................................... 7
yy Uporaba kontrolnika televizorja................................................................................................................................. 11
yy Ogled daljinskega upravljalnika................................................................................................................................. 12
yy Povezava televizorja s sprejemnikom SBB............................................................................................................... 14
yy Povezava kopalniških zvočnikov................................................................................................................................ 16
yy Vzpostavitev povezave z MediaHub HD.................................................................................................................... 17
yy Povezovanje z vrati RJP (Remote Jack Pack)........................................................................................................... 18
yy Nastavitev podatkov s hotelskimi možnostmi........................................................................................................ 20
yy Specifikacije opreme za pritrditev na steno (VESA)............................................................................................... 47
yy Pritrjevanje televizorja na steno................................................................................................................................ 48
yy Ključavnica Kensington proti kraji............................................................................................................................. 48
yy Specifikacije................................................................................................................................................................... 49
Slovenščina
3
SLOVENŠČINA
yy Dodatna oprema............................................................................................................................................................ 4
Dodatna oprema
✎✎ Preverite, ali ste ob televizorju LED dobili navedene predmete. Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.
✎✎ Barve in oblike naslednjih predmetov so odvisne od modela.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Daljinski upravljalnik in bateriji (AAA x 2)
Napajalni kabel
Varnostna navodila (Ni priloženo vsem modelom.)
Oprema za pritrditev v hotelu (Ni priloženo vsem modelom.)
Podatkovni kabel (Ni priloženo vsem modelom.)
Adapter za opremo za pritrditev na steno (Ni priloženo vsem modelom.)
yy
yy
yy
yy
yy
Navodila za hitro nastavitev
Vodilni nosilec
Vijaki
Stojalo
Nosilec kabla za stojalo (Ni priloženo vsem modelom.)
✎✎ Stojalo in vijaki stojala morda niso priloženi, odvisno od modela.
✎✎ Podatkovni kabel morda ni priložen, odvisno od dobavitelja SI.
Namestitev stojala za televizor LED
Sestavni deli stojala
Pri namestitvi stojala uporabite priložene komponente in dele.
B
A
C
32″:
x 8: M4 x L12 (grob navoj)
40″-49″:
x 4: M4 x L14 (fini navoj)
x 4: M4 x L12 (grob navoj)
S
S
S
S
1
C
B
M4 x L12
(grob navoj)
Na
strani
S
S
A
S
S
C 32″:
2
M4 x L12
(grob navoj)
40″-49″:
S
S
S
S
S
S
S
M4 x L14
(fini navoj)
S
O
O
S
S
S
S
S
S
O
O
✎✎ Mizo pokrijte z mehkim prtom, da zaščitite televizor, nato pa položite televizor na prt z
zaslonom obrnjenim navzdol.
✎✎ Vodilni nosilec vstavite v režo na spodnji strani televizorja.
4
Slovenščina
X
Sestava vrtljivega elementa
Nekateri modeli podpirajo funkcijo vrtenja. Podprti koti vrtenja so 20°, 60° ali 90° in jih je mogoče spreminjati z
VRTLJIVIM NOSILCEM KONZOLE.
Modeli, ki podpirajo funkcijo vrtenja:
HG32EJ470
HG40EJ470
HG43EJ470
HG49EJ470
Vrtenje 20°~60°
Če spodnjo stran stojala pritrdite na odprtino VRTLJIVEGA NOSILCA KONZOLE, kjer je oznaka 20° ali 60°, bo kot vrtenja v
levo in desno 20°~60°.
(Oblika stojala je odvisna od modela.)
Vrtenje za 90°
Če po odstranitvi VRTLJIVEGA NOSILCA KONZOLE namestite samo vijake, bo kot vrtenja v levo in desno meril 90°.
Slovenščina
5
Oprema za pritrditev v hotelu (Ni priloženo vsem modelom.)
Vijak + matica
Kratek vijak (2EA)
Dolg vijak (2EA)
Matica (2EA)
Podložka (2EA)
Zgoraj
Spodaj
Kot je prikazano na sliki, stojalo pritrdite na ravno podlago,
na primer na omarico, mizo ali drugo opremo.
OPOZORILO: Za preprečevanje nevarnosti poškodb televizor varno pritrdite na tla, mizo, omarico itd. z
opremo za pritrditev v hotelu, kot je opisano v teh navodilih.
6
Slovenščina
Pregled plošče s priključki
HG32EJ470
HG40EJ470
HG43EJ470
HG49EJ470
1
2
1
!
5
3
0
6
7
9
8
4
Slovenščina
7
✎✎ Ob vsakem priklopu zunanje naprave na vaš televizor mora biti enota izklopljena.
✎✎ Ob priklopu zunanje naprave se mora barva priključka ujemati z barvo kabla.
1 HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DVI)
Priklop v vhod HDMI na napravi z izhodom HDMI.
−− Za povezavo HDMI-HDMI ne potrebujete zvočne povezave. Povezave HDMI prenašajo zvočni in videosignal.
−− Uporabite vhod HDMI IN (DVI) za povezavo DVI z zunanjo napravo. Uporabite kabel za povezavo DVI-HDMI ali
adapter DVI-HDMI (iz DVI v HDMI) za videopovezavo in priključke PC/DVI AUDIO IN za zvočno povezavo.
2 USB (5V 0.5A) / CLONING
−− Priključek za nadgradnje programske opreme in Media Play itd.
−− Storitvena povezava
−− KLONIRANJE USB podpira samo standard USB 2.0.
3 COMMON INTERFACE
4 ANT IN
−− Za pravilen ogled televizijskih kanalov mora televizor sprejemati signal iz enega od naslednjih virov:
−− Zunanja antena/sistem kabelske televizije
5 HP-ID
Kabel hkrati priključite v HP-ID in priključek za slušalke ter v ločen sprejemnik za slušalke. Za več podrobnosti si
oglejte 16. stran. Ko so slušalke priključene v sprejemnik za slušalke, ta deluje enako kot funkcija Slušalke.
6 PRIKLJUČEK ZA SLUŠALKE
Slušalke lahko priključite v priključek za slušalke na televizorju. Ko so slušalke priključene, je zvok iz vgrajenih
zvočnikov onemogočen.
7 RJP
Ta vrata so komunikacijska vrata RJP (Remote Jack Pack), ki omogočajo priklop različnih naprav na dodatne module ter
izboljšajo uporabniško izkušnjo in praktičnosti naprave.
8 AV IN
−− Priključek za video/zvok.
−− Kable zvočnega signala RCA (izbirno) priključite v vhode [R - AUDIO - L] na hrbtni strani televizorja, nasprotne
konce kablov pa priključite v ustrezne izhode za zvočni signal na DVD-predvajalniku.
9 PC IN
Priključi se v izhodni priključek za videosignal na računalniku.
0 PC/DVI AUDIO IN
Priključi se v vhodne zvočne priključke na ojačevalniku/domačem kinu.
! DATA
−− Podpira izmenjavo podatkov med televizorjem in sprejemnikom SBB.
−− Povezava je mogoča prek vtičev za televizor vrste RJ-12.
8
Slovenščina
Načini prikaza
Izberete lahko tudi eno izmed standardnih ločljivosti, ki so navedene v stolpcu Ločljivost. Televizor bo ločljivost samodejno
prilagodil vaši izbiri.
Ko televizor povežete z računalnikom, v računalniku nastavite ločljivost zaslona televizorja. Optimalna ločljivost je 1920
x 1080 pri 60 Hz. Če je izhod računalnika nastavljen na ločljivost, ki ni navedena v spodnji tabeli, televizor morda ne bo
prikazal slike. Pravilno nastavite ločljivost; oglejte si navodila za uporabo računalnika ali njegove grafične kartice.
Priporočeno je, da uporabite eno od ločljivosti, ki so navedene v tabeli.
✎✎ Optimalna ločljivost je 1366 x 768 pri 60 Hz.
Način
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT/DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
Slovenščina
9
✎✎ Optimalna ločljivost je 1920 x 1080 pri 60 Hz.
Način
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta
sinhr.
(V/N)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
35,910
53,783
56,456
75,231
59,950
59,959
74,777
74,857
32,750
81,750
95,750
130,000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
47,712
55,935
70,635
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,015
59,887
74,984
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
85,500
106,500
136,750
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
-/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52,500
74,620
70,000
70,000
89,040
128,943
-/+
-/-
VESA DMT / DTV CEA
1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎ Če uporabljate povezavo s kablom HDMI/DVI, morate uporabiti vhod HDMI IN 2 (DVI).
✎✎ Način prepletanja ni podprt.
✎✎ Televizor morda ne bo deloval normalno, če izberete nestandarden video format.
✎✎ Podprta sta ločeni in kompozitni način. SOG ni podprt.
10
Slovenščina
Uporaba kontrolnika televizorja
Kontrolnik televizorja, krmilni paličici podoben gumb na hrbtni desni strani televizorja, omogoča upravljanje televizorja
brez daljinskega upravljalnika.
Televizor vklopite z gumbom P na daljinskem upravljalniku ali plošči televizorja.
✎✎ Kontrolnik televizorja, ki se nahaja na spodnjem desnem delu televizorja, omogoča upravljanje televizorja brez
daljinskega upravljalnika.
✎✎ Če ga na začetku pritisnete, se prikaže meni za upravljanje. Če pridržite kontrolnik televizorja, lahko izbirate med
funkcijami.
✎✎ Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.
✎✎ Kontrolnik televizorja omogoča samo vklop ali izklop televizorja, spreminjanje kanalov, nastavitev glasnosti in
preklapljanje vhodnega vira.
: Vklopi in izklopi televizor.
Press: Move
Press & Hold: Select
Meni za upravljanje
/
: Preklapljanje kanalov.
/
: Prilagodi glasnost.
: Prikaže in izbere razpoložljive videovire.
Senzor daljinskega upravljalnika/kontrolnika televizorja
Stanje pripravljenosti
Vaš televizor preklopi v stanje pripravljenosti, ko ga izklopite, in porablja manjšo količino električne energije. Za varnost
in varčevanje z energijo televizorja ne puščajte dlje časa v stanju pripravljenosti (na primer ko ste na počitnicah).
Priporočamo, da izklopite napajalni kabel.
Slovenščina
11
Ogled daljinskega upravljalnika
✎✎ Ta daljinski upravljalnik lahko uporabljajo slabovidni, saj so gumbi Power, Channel in Volume opremljeni z Braillovo
pisavo.
Vklop in izklop televizorja.
Prikaz in izbira razpoložljivih video
virov.
Vnesite številko kanala.
Preklop med možnostmi Teletext,
Dvojno ali Mešano.
TTX/MIX
GUIDE
Prikaz elektronskega programskega
vodnika (EPG)
Začasen izklop zvoka.
Nastavitev glasnosti.
Preklop trenutnega kanala.
CH LIST
Prikaz seznama kanalov na zaslonu.
Preklopite na zaslon HOME.
HOME
Prikaz glavnega menija na zaslonu.
CONTENT
Oglejte si Zač. zaslon vsebine.
CLOCK
Hitro izbirajte pogosto uporabljene
funkcije.
Prikaže informacije o trenutnem
programu ali vsebini.
CLOCK: Če v stanju pripravljenosti
pritisnete tipko INFO, se na zaslonu
televizorja prikaže čas.
Premik kazalke, izbiro elementov
menija na zaslonu in spreminjanje
vrednosti v meniju televizorja.
Za vrnitev v prejšnji meni.
Te gumbe uporabljajte v skladu z
navodili na zaslonu televizorja.
ALARM: Vnesite uro, ob kateri naj se
televizor vklopi.
X: Vklopi ali izklopi 3D-sliko. (ni na
voljo.)
SUBT.: Prikaz digitalnih podnapisov.
12
Slovenščina
Izhod iz menija.
A
ALARM
B
C
D
SUBT.
Ti gumbi se uporabljajo za določene
funkcije. Te gumbe uporabljajte
v skladu z navodili na zaslonu
televizorja.
Vstavljanje baterij (velikost baterije: AAA)
Hrbtni del daljinskega upravljalnika
✎✎ OPOMBA
yy Daljinski upravljalnik uporabljajte na oddaljenosti do 7 m od
televizorja.
yy Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva
močna svetloba. Ne uporabljajte ga v bližini posebnih
fluorescentnih luči in neonskih napisov.
✎✎ Ko vstavite baterije, z izvijačem privijte vijak, s katerim
yy Barva in oblika sta odvisni od modela.
je pritrjen pokrovček za baterije.
yy Gumb “3D” na daljinskem upravljalniku je povezan z
nepodprto funkcijo. Televizor se ne odziva na pritiske tega
gumba.
Uporaba načina Športni način
Športni način t
OO MENU m → Aplikacije → Športni način → ENTER E
Ta način nudi optimirane pogoje za ogled športnih tekem.
yy a (Povečava): Prekinitev predvajanja in razdelitev slike na 9 delov. Izberite del, ki ga želite povečati. Za nadaljevanje
znova pritisnite ta gumb.
✎✎ Ko je način Športni način Vklop, sta načina slike in zvoka samodejno nastavljena na možnost Štadion.
✎✎ Če televizor izklopite, ko je v načinu Športni način, bo Športni način onemogočen.
✎✎ Ko se izvaja funkcija Podatkovna storitev, funkcija Povečava ni na voljo.
Slovenščina
13
Povezava televizorja s sprejemnikom SBB
Hrbtna plošča televizorja
ETH MODEM
Podatkovni kabel
✎✎ Razpoložljivost je odvisna od modela.
1. S podatkovnim kablom povežite vhod DATA na televizorju z vhodom [ETH MODEM] na sprejemniku STB (SBB).
✎✎ Uporabite podatkovno komunikacijo.
14
Slovenščina
Seznam dobaviteljev in združljivih podatkovnih kablov, ki je priložen televizorju
yy Uporabljate podatkovni kabel, ki ga zahteva vaš dobavitelj. Oglejte si oznako s kodo na podatkovnih kablih.
✎✎ Delovna specifikacija podatkovnega kabla (RJ12): RS232
Slovenščina
15
Povezava kopalniških zvočnikov
Kopalniške zvočnike lahko priključite na naslednji način. (Odvisno od regije)
HP-ID
Za priročnejšo uporabo lahko namestite dodaten sprejemnik za slušalke na posteljo ali pisarniško mizo. To lahko izvedete
na naslednji način.
yy Podrobna shema sprejemnika za slušalke
Hrbtna plošča televizorja
HEADPHON BOX
Sprejemnik za slušalke
Shield wire
Red Wire (Audio-R)
Red wire + White wire
TV Headphones jack
Whitewire (Audio-L)
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Sprejemnik za slušalke>
16
Slovenščina
Vzpostavitev povezave z MediaHub HD
Predvajanje na vsakem zunanjem viru, ki je povezan z MediaHub HD na hotelski mizi.
Hrbtna plošča televizorja
Hrbtna stran MediaHub HD
HDMI
2 Kabel HDMI
USB
RS/232
1 Podatkovni
kabel RS-232
✎✎ Razpoložljivost je odvisna od modela.
1. Povežite vrata RJP na televizorju in vrata RS/232 na MediaHub HD.
2. Povežite vrata HDMI IN na televizorju in vrata HDMI na MediaHub HD.
yy MediaHub HD
−− MediaHub HD je strojni modul z različnimi vhodi za zvok in sliko (A/V, Audio, PC, HDMI in USB) in ustreznimi
izhodi. Ustrezni viri izhodnega signala povezujejo MediaHub s televizorjem. MediaHub komunicira s televizorjem
prek vrat RS232. Hotel Plug & Play je funkcija, ki hotelskim gostom omogoča priključitev zunanjega vira na
MediaHub. MediaHub komunicira s televizorjem tako, da pošilja sporočila o dejavnih/nedejavnih virih. Televizor
preklopi na dejavni zunanji vir.
−− Vrata HDMI na MediaHub morate povezati z vrati HDMI IN na televizorju.
−− Ko je televizor vključen, povežite televizor in vrata RJP v desetih sekundah.
yy Posebne funkcije
−− PIP
−− Samodejno zaznavanje
Slovenščina
17
Povezovanje z vrati RJP (Remote Jack Pack)
Predvajanje na vsakem zunanjem viru, ki je povezan z vrati RJP na hotelski mizi.
Hrbtna plošča televizorja
Hrbtna stran RJP
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
4 Kabel HDMI
3 Video kabel
1 D-sub/kabel
PC Audio
2 Zvočni kabel
5
✎✎ Razpoložljivost je odvisna od modela.
1. Povežite vrata PC IN/PC/DVI AUDIO IN na televizorju z vrati PC/AUDIO na RJP.
2. Povežite vrata AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R] na televizorju z vrati VIDEO na RJP.
3. Povežite vrata AV IN [VIDEO] na televizorju z vrati VIDEO na RJP.
4. Povežite vrata HDMI IN na televizorju z vrati HDMI na RJP.
5. Povežite vrata RJP na televizorju z vrati RS/232 na RJP.
✎✎ RJP (Remote Jack Pack), ki je združljiv s tem televizorjem Samsung, je TeleAdapt TA-7610.
yy RJP (Remote Jack Pack): RJP, kratica za Remote Jack Pack, je strojni modul z različnimi vhodi za zvok in sliko (A/V,
Audio, PC in HDMI) in ustreznimi izhodi. Ustrezni viri izhodnega signala povezujejo RJP s televizorjem. RJP komunicira
s televizorjem prek vrat RS232. Funkcija Hotel Plug & Play omogoča hotelskim gostom priključitev zunanjega vira na
RJP. RJP komunicira s televizorjem tako, da pošilja sporočila o dejavnih/nedejavnih virih. Televizor bo preklopil na
dejaven zunanji vir glede na prednostno nastavitev uporabnika.
✎✎ Za priključitev RJP lahko izberete HDMI IN ali AV IN.
✎✎ Ko je televizor vključen, povežite televizor in vrata RJP v desetih sekundah.
18
Slovenščina
yy RJP lahko povrnete na privzete tovarniške nastavitve s sočasnim pritiskanjem gumbov A/V in HDMI za deset sekund.
Ko vse lučke LED 5-krat utripnejo, je tovarniška ponastavitev končana.
yy RJP bo samodejno ugasnil vse lučke LED po petih minutah in s tem preprečil nepotrebno svetlobno onesnaževanje v
hotelski sobi. Ugasnjene lučke LED se bodo znova prižgale, če se gost dotakne katerega koli gumba, in petminutno
odštevanje se bo znova začelo. Če se gost nato dotakne gumba drugega vira, bo televizor preklopil na izbrani vir in
zasvetila bo ustrezna lučka LED.
yy Po ponastavitvi RJP ali VKLOPU/IZKLOPU televizorja je treba počakati približno deset sekund, da se vzpostavi
komunikacija med televizorjem in RJP.
yy V naslednji tabeli je prikazan približen čas v sekundah, ki ga potrebuje televizor za preklop na vhodni vir glede na
prednostne nastavitve.
✎✎ Scenarij 1: priključen ni noben vhodni vir.
Vir
Vzpostavitev
povezave
AV
2s
Računalnik
0,7 s
HDMI
3,9 s
✎✎ Scenarij 2: ko sta priključena vsaj dva vira in je povezava z vhodnim virom prekinjena, nato pa ponovno
vzpostavljena.
Vir
Prekinitev povezave
Vzpostavitev
povezave
Skupno
AV
4,5 s
2s
6,5 s
Računalnik
0,7 s
0,7 s
1,4 s
HDMI
3,9 s
3,9 s
7,8 s
✎✎ Primer: če ima RJP priključene vse svoje aktivne vire AV, PC in HDMI, ima vir AV prednost pred vsemi. Če je RJP
v načinu HDMI in gost odstrani, nato pa znova priključi AV, bo minimalni čas, ki je potreben za preklop na vir AV,
6,5 sekunde.
yy Če želite priključiti zvočni vir (predvajalnik iPod ali MP3), mora biti način Glasba nastavljen na ON in funkcija
zaznavanja vhoda nastavljena na OFF.
yy Podprti so vhodni viri A/V, PC in HDMI.
Slovenščina
19
Nastavitev podatkov s hotelskimi možnostmi
Vnos: pritisnite gumbe v naslednjem vrstnem redu: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER E. (Iz načina Gostoljubnost se nastavi način Samostojni.)
Izhod iz tega menija: izklop in ponovni vkop.
Funkcija hotelskega televizorja
Št.
Kategorija
Možnost
Začetna
vrednost
Opis
1
Hospitality Mode
Hospitality Mode
Standalone
yy Izberite način Hospitality Mode.
yy Način Interactive: Televizor deluje s sprejemnikom SI STB ali SBB.
yy Način Standalone: Televizor deluje samostojno, brez sprejemnika SI
STB ali SBB.
2
SI Vendor
SI Vendor
OFF
yy Način Interactive: Samsung / 33M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens /
Amino / MDC / Enseo
yy Način Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On Channel
Last Saved
Nastavi privzete vrednosti, ki bodo uporabljene ob vklopu televizorja.
yy User Defined: Omogoča ročno nastavitev možnosti Kanal ob vklopu
in Vrsta kanala. Spodaj si oglejte možnosti Številka kanala ob vklopu
in Vrsta kanala.
yy Last Saved: Če izberete to možnost, ko je televizor vklopljen, se
prikaže kanal, ki je nastavljen ob izklopu televizorja.
Power On Channel Num
…
Ob vklopu televizor samodejno preklopi na ta kanal.
Power On Channel Type
…
yy Izberite pas kanala: ATV (analogni zračni pas), DTV (digitalni zračni
pas), CATV (analogni kabelski pas) ali CDTV (digitalni kabelski pas)
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume Num
…
Televizor se vklopi s to stopnjo glasnosti.
Min Volume
0
Najnižja stopnja glasnosti, ki jo lahko uporabnik nastavi v
samostojnem načinu Gostoljubnost.
Max Volume
100
Najvišja stopnja glasnosti, ki jo lahko uporabnik nastavi
Power On Source
TV
Izberite vhodni vir, ki se prikaže na televizorju ob vklopu.
3
4
Power On
Power On Option
Last Option
Določa stanje televizorja ob vnovičnem vklopu po izpadu električne
energije ali po izklopu in vnovičnem vklopu napajalnega kabla
televizorja.
yy Last Option: Preklopi v zadnje stanje pred izklopom. Če je bil v stanju
pripravljenosti, se vrne v stanje pripravljenosti. Če je bil vklopljen,
se znova vklopi.
yy Power On: Ko je znova vzpostavljeno napajanje, se televizor vklopi.
yy Standby: Ko je znova vzpostavljeno napajanje, televizor preklopi v
stanje pripravljenosti.
Channel Setup
…
Neposreden in takojšen dostop do nekaterih funkcij menija Kanal v
uporabniškem meniju Kanal, kot so samodejno iskanje, ročno iskanje,
nastavitev antene itd.
…
Channel Editor vam omogoča urejanje kanalov, ki so shranjeni v
pomnilniku televizorja. Uporaba Channel Editor vam omogoča:
yy spreminjanje številk in imen kanalov ter razvrščanje kanalov v
želenem vrstnem redu;
yy prekinitev predvajanja videa v izbranih kanalih; Video signal bo
blokiran in predvajan bo samo zvok, medtem ko bo na zaslonu
prikazana ikona zvočnika. Channel Editor vam omogoča tudi
enostaven ogled informacij o vsakem kanalu, ne da bi morali
neposredno preklopiti na vsak kanal.
Channel
Channel Editor
20
Slovenščina
yy User Defined: Omogoča ročno nastavitev možnosti Glasnost ob
vklopu. Spodaj si oglejte možnost Številka glasnosti ob vklopu.
yy Last Saved: Ob vklopu televizor znova nastavi glasnost, ki je bila
nastavljena ob izklopu.
Funkcija hotelskega televizorja
Št.
Kategorija
Možnost
Opis
ON
Ta funkcija omogoča sočasno prikazovanje kanalov in brskanje po
kanalih vseh vrst anten (zračna/kabelska ali satelitska).
yy ON: Ko je izbrana možnost ON, imajo gostje dostop do celotne
sheme kanalov ne glede na izbrano vrsto antene. Seznam kanalov
bo vključeval tudi kanale zračne, ne le kabelske antene.
yy OFF: Ko je izbrana možnost OFF, imajo gostje dostop do sheme
kanalov, ki ustreza samo izbrani vrsti antene [zračna/kabelska ali
satelitska]. Seznam/Urejevalnik kanalov bo prikazoval samo kanale
izbrane vrste antene.
OFF
yy ON: Preverite številko kanala programa DTV. (Urejevalnik kanalov
DTV ni dostopen)
yy OFF: Ne preverjajte številke kanala programa DTV. (Urejevalnik
kanalov DTV je dostopen, vendar ni podpore za posodobitev številke
programa dodatnih kanalov)
Channel Rescan
Message
ON
V primeru neskladja med podatki v shemi kanalov in prenesenimi
podatki televizor samodejno poišče kanale in obnovi podatke/
parametre v shemi kanalov.
yy ON: Ko je možnost sporočila o pregledovanju kanalov nastavljena
na ON, bodo hotelski gostje na zaslonih videli sporočilo o poteku
pregledovanja kanalov.
yy OFF: Hotelski skrbnik lahko nastavi možnost sporočila o
pregledovanju kanalov na OFF, če ne želi, da hotelski gostje na
zaslonih vidijo sporočilo o pregledovanju kanalov.
Pan Euro MHEG
OFF
yy OFF: Če je možnost Pan Euro MHEG izključena, se MHEG zažene v
skladu z obstoječimi specifikacijami izdelka.
yy ON: Če je možnost Pan Euro MHEG vključena, je MHEG nastavljen na
ON ne glede na specifikacije izdelka ali regijo.
My Channel
OFF
Omogočanje ali onemogočanje funkcije Moj kanal.
Genre Editor
…
Mixed Channel Map
Dynamic SI
4
Začetna
vrednost
Channel
Urejanje žanra za kanale (Na voljo ob vključeni funkciji Moj kanal)
Subtitle Auto On
OFF
Ta funkcija preklopi funkcijo, ki samodejno vklopi podnapise v
določeni državi. To funkcijo podpirajo hotelski televizorji, ki podpirajo
sprejem digitalnega televizijskega signala (DVB), namenjenega
Evropi. Ta funkcija je povezana s specifikacijami podnapisov za
Francijo. Podnapisi preostalih držav delujejo v skladu s specifikacijami
ustreznih držav, ne glede na vklop/izklop funkcije samodejnega
predvajanja podnapisov.
yy ON: Ko je funkcija samodejnega predvajanja podnapisov nastavljena
na ON, upošteva specifikacije podnapisov za Francijo.
yy OFF: Ko je funkcija samodejnega predvajanja podnapisov
nastavljena na OFF, ne upošteva specifikacij podnapisov za Francijo.
TTX Widescreen Mode
OFF
yy ON: Širokozaslonski prikaz informacij na teletekstu.
yy OFF: Običajen prikaz informacij na teletekstu
Slovenščina
21
Funkcija hotelskega televizorja
Št.
5
6
Kategorija
Začetna
vrednost
Picture Menu Lock
OFF
Omogočanje ali onemogočanje menija Slika
Menu Display
ON
yy ON: Prikaže se glavni meni.
yy OFF: Glavni meni se ne prikaže.
Tools Display
ON
yy ON: Prikaže se meni Orodja.
yy OFF: Meni Orodja se ne prikaže.
Channel Menu Display
OFF
yy ON: Prikaže se meni Kanal.
yy OFF: Meni Kanal se ne prikaže.
Menu OSD
22
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
…
Urejanje menija Domov
Home Menu Auto Start
…
ON: Meni Domov je nastavljen na samodejni zagon.
OFF: Meni Domov ni nastavljen na samodejni zagon.
Clock Type
OFF
Izberite vrsto ure (OFF/SW Clock)
yy OFF: Nobena možnost ure v hotelskih možnostih ne bo delovala.
yy SW Clock: Delovala bo samo ura SW.
Local Time
Manual
Izberite način posodobitve podatkov ure.
Uporabite podatke ure kanala DTV za samodejno nastavitev ure ali
ročno nastavite uro, ko je televizor v samostojnem načinu.
Timer Type
Wakeup
yy Wakeup: Televizor lahko nastavite tako, da se samodejno vklopi ob
določeni uri.
yy OnOff: Televizor se lahko samodejno vklopi/izklopi ob določenem
času. Naenkrat lahko nastavite do tri različne čase.
Time Channel Type
…
Uporabite podatke ure kanala DTV, za katerega želite nastaviti uro.
Time Channel Num
…
Številka kanala DTV
Ura
OFF: Meni Domov se ne prikaže.
ON: Prikaže se meni Domov.
OFF
Omogoči predvajanje glasbe s predvajalnika zvočnik datotek/
datotek mp3 prek vhodnega vira AV. Ko je ta funkcija vključena,
lahko poslušate zvok s predvajalnika prek televizorja, tudi če ni
videosignala. Ozadje televizorja je kljub temu osvetljeno. Če televizor
sprejema videosignal, slika deluje običajno.
Music Mode PC
OFF
Omogoči predvajanje glasbe s predvajalnika zvočnik datotek/
datotek mp3 prek vhodnega vira PC. Ko je ta funkcija vključena,
lahko poslušate zvok s predvajalnika prek televizorja, tudi če ni
videosignala. Ozadje televizorja je kljub temu osvetljeno. Če televizor
sprejema videosignal, slika deluje običajno.
Music Mode Backlight
OFF
Možnost vklopa/izklopa osvetlitve ozadja v načinu Glasba za
varčevanje z energijo
Music Mode
Slovenščina
Vklopi/izklopi delovanje sprednje plošče (lokalne tipke).
yy Unlock: Odklene vse tipke na plošči.
yy Lock: Zaklene vse tipke na plošči.
yy OnlyPower: Zaklene vse tipke na plošči, razen tipke na plošči za
vklop/izklop.
yy Menu/Source: Zaklene tipki na plošči Meni in Vir.
Panel Button Lock
Music Mode AV
7
Opis
Možnost
Funkcija hotelskega televizorja
Št.
8
Kategorija
Remote Jack
Pack
Začetna
vrednost
Priority AV
1
Če je določen vhod prednostno nastavljen, je ustrezen vir samodejno
izbran v skladu s prednostno nastavitvijo, ko v ta vhod vstavite
priključek.
Priority PC
2
Če je določen vhod prednostno nastavljen, je ustrezen vir samodejno
izbran v skladu s prednostno nastavitvijo, ko v ta vhod vstavite
priključek.
Priority HDMI
3
Če je določen vhod prednostno nastavljen, je ustrezen vir samodejno
izbran v skladu s prednostno nastavitvijo, ko v ta vhod vstavite
priključek.
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI/DVI
Izberite, kateri vir HDMI na televizorju je povezan z vtičem RJP.
(HDMI1/HDMI2/HDMI3)
Default
Ko je naprava USB priključena v televizor:
yy Default: Prikaže se pojavno okno.
yy Automatic: Samodejno se odpre meni z vsebino naprave USB.
yy Disable: Ne prikaže se niti pojavno okno niti meni.
USB Pop-up Screen
9
10
11
External Source
HP Management
Eco Solution
Opis
Možnost
Izberite vir RJP AV (izbira vira je odvisna od modela).
External Source Banner
ON
Če je ta funkcija vključena in preklopite vir televizorja v drug zunanji
vhod, pritisnete tipko Info ali vklopite televizor, se na televizorju
prikaže External Source Banner (informacije).
yy ON: Informacije o zunanjem viru se prikažejo na zaslonu televizorja.
yy OFF: Informacije o zunanjem viru se ne prikažejo na zaslonu
televizorja.
Auto Source
OFF
yy ON: Ko je v televizor priključen zunanji vhodni vir, ga televizor
prepozna in samodejno preklopi nanj.
yy OFF: Funkcija samodejnega zaznavanja vira je izključena.
Anynet+Return Source
Power On
Src
Po prekinitvi povezave Anynet+ (HDMI-CEC) izbere vrnitev na vir
televizorja. (Ta funkcija je zlasti uporabna za Guestlink RJP.)
HP Mode
OFF
Default HP Volume
…
Main Speaker
ON
Energy Saving
OFF
Za specifične okoliščine si oglejte spodnjo tabelo.
Nastaviti svetlost televizorja, da zmanjša porabo energije.
yy OFF: Izklopi funkcijo varčevanja z energijo.
yy Low: Nastavi način manjšega varčevanja energije televizorja.
yy Medium: Nastavi način srednjega varčevanja energije televizorja.
yy High: Nastavi način večjega varčevanja energije televizorja.
Slovenščina
23
Funkcija hotelskega televizorja
Št.
Kategorija
Možnost
Začetna
vrednost
Welcome Message
OFF
Edit Welcome Message
13
14
OFF
Hospitality Logo DL
…
Prenese logotip Hospitality. Zahteve datoteke z logotipom
Hospitality:
yy Samo datoteke BMP ali AVI.
yy Največja dovoljena velikost datoteke: BMP – 960 X 540. AVI – 30
MB.
yy Datoteko morate poimenovati samsung.bmp ali samsung.avi.
Logo Display Time
…
Čas prikaza logotipa Hospitality (3/5/7 sekund) (Na voljo samo, če je
“zaslon menija Domov” IZKLOPLJEN)
Clone TV to USB
-
Klonira trenutne možnosti televizorja na pomnilniško napravo USB.
Clone USB to TV
-
Klonira možnosti televizorja, ki so shranjene na pomnilniški napravi
USB, v televizor.
Setting Auto Intialize
OFF
Ko je možnost Nastavitev samodejne ponastavitve vključena ter je
napajanje izključeno in vključeno ali pa je glavno napajanje izključeno
in vključeno, se podatki ponastavijo na klonirane vrednosti. Če kljub
vključeni možnosti Nastavitve samodejne ponastavitve klonirane
vrednosti ni na voljo, bo to prezrto in bo delovanje enako, kot če bi
bila možnost Nastavitev samodejne ponastavitve izključena.
REACH 4.0
OFF
yy ON: Odpri REACH 4.0
yy OFF: Zapri REACH 4.0
REACH Channel
…
Izberite kanal posodobitev SIRCH.
Group ID
…
Izberite ID skupine SIRCH.
…
Izberite čas posodobitve SIRCH. V možnosti Čas posodobitve SIRCH
lahko izbirate med možnostjo samodejne nadgradnje ob 12. uri
dopoldne/popoldne ali ob 2. uri dopoldne/popoldne. Nadgradnje
lahko opravljate v enournih ali dvournih intervalih.
…
yy ON: Vsakič ko televizor preklopi v stanje pripravljenosti, se izvede
posodobitev SIRCH.
yy OFF: Posodobitev SIRCH se izvede samo ob izbranem času
posodobitve SIRCH.
Room Number
…
Uredite številke sobe.
REACH Server Version
0000
Cloning
REACH Update Time
REACH Update
Immediate
15
24
Uredi pozdravno sporočilo.
Logo/Message
REACH Solution
Security
Slovenščina
Prikaže pozdravno sporočilo za pet sekund ob vklopu televizorja.
Vklopi ali izklopi funkcijo logotipa Hospitality. Če je ob vklopu
televizorja funkcija vklopljena, se pred signalom začetnega vira
prikaže logotip, ki ostane prikazan toliko časa, kot je nastavljeno v
“Logo Display Time”.
Hospitality Logo
12
Opis
Prikaže različice klonirane datoteke SIRCH, ki je trenutno v televizorju.
Izbriši seznam naprav ob vklopu ali izklopu.
yy ON: Za vstop v tovarniški način potrebujete geslo.
yy OFF: Zahteva za geslo je onemogočena.
Factory Lock
OFF
Password Popup
…
Omogoči/onemogoči pojavno okno za geslo. Če je ta možnost
IZKLOPLJENA, televizor pred vstopom v meni Tovarniške nastavitve
ne prikaže pojavnega okna za vnos gesla. Če je VKLOPLJENA, se
prikaže pojavno okno za vnos gesla.
Password Input
…
Vnesite geslo 00000000.
Password Setting
…
Nastavite novo geslo.
Password Reset
…
Ponastavite geslo na 00000000.
Security Mode
…
Varnostni način je ON ali OFF.
USB
…
Omogoči ali onemogoči USB.
HDMI
…
Omogoči ali onemogoči HDMI.
TTX Security
…
Omogoči ali onemogoči funkcije teleteksta.
Funkcija hotelskega televizorja
Št.
16
Kategorija
System
Možnost
Opis
Začetna
vrednost
Self Diagnosis for TV
…
Odpri meni Samod. diagnoza.
yy Preizkus slike: Uporabite za preverjanje, ali obstajajo težave s
sliko. Če se na preizkusni sliki pojavi težava, izberite Da in sledite
navodilom na zaslonu.
yy Preizkus zvoka: Težave z zvokom preverite s predvajanjem
preskusnega zvoka. Če se med preizkusom pojavi težava, izberite Da
in sledite navodilom na zaslonu.
Self Diagnosis for HTV
…
To vam omogoča preverjanje stanja spremenljivega zvočnega izhoda
in komunikacije s sprejemnikom SI STB ali SBB. Če naletite na težave
s spremenljivim zvočnim izhodom ali komunikacijo s sprejemnikom SI
STB ali SBB, preverite to možnost.
SW Update
…
Funkcija posodobitve SW USB
Service Pattern
OFF
Prikaže vzorec storitve.
Sound Bar Out
OFF
Zunanjo napravo, kot je Samsung Sound Bar, je mogoče povezati s
televizorjem prek povezave Anynet in zvok televizorja bo preusmerjen
v napravo Sound Bar. Če je funkcija IZKLJUČENA v meniju tovarniških
nastavitev za Hotel, je ta funkcija onemogočena. Glavni televizijski
zvočnik bo izklopljen, možnost Sound Bar pa je VKLJUČENA in zvočnik
je povezan prek povezave HDMI.
Contact Samsung
…
Standby LED
ON
TV Reset
…
Kontaktne informacije družbe Samsung
yy ON: V stanju pripravljenosti je funkcija IR vključena.
yy OFF: V stanju pripravljenosti je funkcija IR izključena.
Tovarniška ponastavitev
✎✎ REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) je profesionalni in interaktivni daljinski upravljalnik,
ki vam omogoča posodobitve vdelane programske opreme televizorja, kloniranje podatkov, spremembe sheme
kanalov, vsebino S-LYNK REACH in vsebino TICKER prek RF DTV na več sto hotelskih televizorjih hkrati. Funkcije
REACH so na voljo samo v samostojnem načinu. Strežnik REACH je naprodaj posebej. Za več informacij o delovanju
si oglejte priročnik, ki je priložen strežniku REACH.
✎✎ Nekatere možnosti v meniju se v določenih modelih in regijah lahko razlikujejo.
Slovenščina
25
Način HP
Glavni
zvočnik
VKLOP/
IZKLOP
izklopa
zvoka
Dejanje na
televizorju
ON
ON
OFF
VKLOP
ON
ON
OFF
Višja/nižja
glasnost
ON
ON
ON
Izklop zvoka
ON
ON
ON
višja/nižja
glasnost
ON
ON
OFF
Vklop zvoka
Zatemnjeno
OFF
OFF
VKLOP
Zatemnjeno
OFF
OFF
Višja/nižja
glasnost
Zatemnjeno
OFF
ON
Izklop zvoka
Zatemnjeno
OFF
ON
Zatemnjeno
OFF
OFF
26
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON
OFF
Slovenščina
Izhod
Opombe
Zvok glavnega zvočnika – DA (uporabljena je zadnja
shranjena/uporabniško določena stopnja glasnosti)
Zvok HP – ni na voljo
Glavni zvočnik – stopnja glasnosti se spreminja v skladu
z glasnostjo, ki je prikazana na zaslonu
Zvok HP – ni na voljo
Glavni zvočnik – izklop zvoka
Zvok HP – Da – uporabljena je stopnja glasnosti HP v
meniju z možnostmi Hotel.
Zvok glavnega zvočnika – Ne (izklop zvoka)
HP – višja/nižja glasnost v skladu s trenutno glasnostjo
HP
Zvok glavnega zvočnika – Da
Zvok HP – ni na voljo
Zvok glavnega zvočnika – Ne (izklop zvoka)
Zvok HP – DA (uporabljena je tovarniška stopnja
glasnosti HP)
Glavni zvočnik – izklop zvoka
HP – višja/nižja glasnost v skladu s trenutno glasnostjo
HP
Glavni zvočnik – izklop zvoka (brez dejanja)
HP – preklop na izklop zvoka
Zvok glavnega zvočnika – Ne (izklop zvoka)
Podobno je funkciji
Normalno, le da je zvok
speljan v priključek za
slušalke, tudi če slušalke
niso priklopljene.
višja/nižja
glasnost/stanje
izklopljenega HP – višja/nižja glasnost glede na trenutno glasnost HP
zvoka
Zvok glavnega zvočnika – Ne (izklop zvoka)
Vklop zvoka
HP – Da (glasnost glede na trenutno glasnost HP)
VKLOP
Višja/nižja
glasnost
Izklop zvoka
Če upravljanje HP IZKLJUČENO, je glavni zvočnik
višja/nižja
IZKLOPLJEN.
glasnost;
(Če je upravljanje HP IZKLJUČENO, funkcija deluje enako
ohranjanje
kot običajno delovanje HTV.)
stanja
izklopljenega
zvoka
Vklop zvoka
Enako kot v primeru
priključenih/izključenih
slušalk brez funkcije
upravljanja HP.
Pozdravno sporočilo
Funkcija pozdravnega sporočila vam omogoča prikaz prilagojenih sporočil na televizorju, vsakič ko gost v hotelski sobi
vklopi televizor.
−− Nastavitve pozdravnega sporočila so na voljo v meniju s hotelskimi možnostmi.
−− Če želite, da se pozdravno sporočilo prikaže ob vklopu, mora biti nastavitev pozdravnega sporočila nastavljena
na ON.
Standalone
Hospitality Mode
Security
System
OFF
Standalone
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
ON
Edit Welcome Message
r
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
Hospitality Logo
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
ON
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<Nekatere možnosti v meniju niso na voljo pri določenih modelih in regijah.>
−− Pozdravno sporočilo je lahko dolgo največ 25 znakov in ga je mogoče urediti v meniju s hotelskimi storitvami.
−− Pozdravno sporočilo lahko vsebuje naslednje znake:
✎✎ Dovoljene so samo velike črke od A do Z.
−− Pozdravno sporočilo lahko urejate s smernimi in barvnimi tipkami ter tipko Enter na daljinskem upravljalniku, ko
je na zaslonu prikazano “Edit Welcome Message”.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
−− Pozdravno sporočilo in logotip hotela ne moreta biti sočasno prikazana.
Slovenščina
27
Logotip hotela
Funkcija logotipa Hospitality prikaže logotip hotela ob vklopu televizorja.
−− Nastavitve Hospitality Logo so v menijih načina Gostoljubnost.
−− Prenos logotipa in elementi menija za prikaz logotipa so omogočeni, ko vključite možnost logotipa Hospitality.
−− Če je v pomnilniku shranjena slika logotipa in je možnost logotipa Hospitality vključena, se bo ob vklopu
televizorja prikazal logotip Hospitality.
−− Logotip Hospitality se ne prikaže, ko je možnost logotipa Hospitality izključena, tudi če je slika logotipa
prenesena v televizor.
Hospitality Mode
Standalone
Security
SIHospitality
Vendor Mode
OFF
System
SI Vendor
Power
On
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
ON
Edit Welcome Message
r
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<Nekatere možnosti v meniju morda niso na voljo v določenih modelih in regijah.>
yy Hospitality Logo
−− Ta možnost vam omogoča, da izberete, ali naj se slika logotipa Hospitality prikaže ali ne.
−− Privzeto je nastavljena na OFF.
−− Lahko jo nastavite na OFF ali ON.
−− Ko je možnost nastavljena na ON, lahko dostopate do prenosa logotipa in elementov menija za trajanje prikaza
logotipa.
yy Hospitality Logo DL
−− Ta možnost vam omogoča nalaganje slike logotipa v pomnilnik televizorja z naprave USB.
−− Med kopiranjem slike v televizor se prikaže sporočilo “Wait” (Počakajte).
−− Ko je kopiranje uspešno dokončano, se prikaže sporočilo “Completed” (Dokončano).
−− Ko kopiranje ne uspe, se prikaže sporočilo “Failed” (Neuspešno).
−− Če naprava USB ni priključena, se prikaže sporočilo “No USB device” (Ni naprave USB).
−− Če na napravi USB ni datoteke, ki jo želite kopirati, ali če ima datoteka napačno obliko zapisa (mora biti datoteka
BMP), se prikaže sporočilo “No File” (Ni datoteke). Če se prikaže sporočilo “No File” (Ni datoteke) in je na napravi
USB datoteka z logotipom, preverite obliko zapisa datoteke.
yy Oblika zapisa datoteke z logotipom
−− Televizor podpira samo oblike zapisa datotek BMP in AVI.
−− Ime datoteke mora biti samsung.bmp ali samsung.avi.
−− Najvišja ločljivost oblike zapisa BMP je 1280 x 720.
−− Največja dovoljena velikost datoteke v obliki zapisa AVI je 30 MB.
−− Televizor ne spremeni velikosti ali merila slike.
Videokodek: H.264/MPEG-4/MPEG2
Bitna hitrost: manj kot 10 Mb/s
Hitrost sličic: 24~30
Ločljivost: 640*480 | 1920*1080
28
Slovenščina
Kloniranje
Kloniranje USB je funkcija, s katero se prenesejo uporabniško konfigurirane nastavitve
(Slika, Zvok, Vnos, Kanal, Nastavitev in Hotel Setup) iz enega televizorja in se naložijo v
druge televizorje.
Vse uporabniško določene nastavitve iz televizorja (glavnega) je mogoče kopirati na
napravo USB.
(
(ARC)
)
(5V 0.5A)
/ CLONING
−− Kloniranje USB podpira samo standard 2.0.
yy Clone TV to USB: To je postopek, ki kopira shranjene podatke iz določenega območja
TV EEPROM na napravo USB.
1. Pogon USB vstavite v vrata USB na hrbtni strani televizorja.
2. Odprite meni s hotelskimi možnostmi tako, da pritisnete te gumbe v naslednjem
vrstnem redu:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
3. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete »Clone TV to USB«, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
4. Prikaže se sporočilo “Clone TV to USB”; nato pritisnite gumb ENTER.
5. Preverite lahko stanje kloniranja USB.
yy V teku: med kopiranjem podatkov na napravo USB.
yy Dokončano: kopiranje je bilo uspešno končano.
yy Neuspešno: kopiranje ni bilo uspešno končano.
yy Ni naprave USB: naprava USB ni priključena.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
yy Clone USB to TV: Ta postopek v televizor naloži podatke, shranjene na napravi USB.
1. Pogon USB vstavite v vrata USB na hrbtni strani televizorja.
2. Odprite meni s hotelskimi možnostmi tako, da pritisnete te gumbe v naslednjem
vrstnem redu:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete »Clone USB to TV«, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
4. Prikaže se sporočilo »Clone USB to TV«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
5. Preverite lahko stanje kloniranja USB.
yy V teku: Kopiranje podatkov na napravo USB
yy Dokončano: kopiranje je bilo uspešno končano.
yy Neuspešno: kopiranje ni bilo uspešno končano.
yy Ni naprave USB: naprava USB ni priključena.
yy Ni datoteke: na napravi USB ni datoteke, ki jo želite kopirati.
✎✎ Aktivirajte kopiranje z naprave USB v televizor, tako da pritisnete in držite tipko
ENTER pet sekund.
✎✎ Funkcija CLONE podpira samo serijo istega modela. (Ne deluje za serije različnih
modelov.)
Za hitro, takojšnje kloniranje med namestitvijo vstavite pogon USB z glavnimi nastavitvami iz prvega televizorja ter
pritisnite in držite tipko Enter pet sekund.
Slovenščina
29
Gostoljubnost Plug & Play
Funkcija Hotel Plug & Play samodejno izvede možnosti Izbira načina Hotel, Lokalna nastavitev in Nastavitev slikovnega
načina.
−− Funkcija Hotel Plug & Play je na voljo samo enkrat ob prvem vklopu.
−− To je na voljo po prvi nastavitvi televizorja in prenosu podatkov o klonu televizorja na pogon USB.
−− Če želite uporabljati možnost Next TV (Naslednji televizor), zapustite funkcijo Hotel Plug & Play, priključite USB
in klonirajte USB v televizor.
−− Nekateri meniji niso na voljo pri določenih modelih in regijah.
Če je izbrana možnost “Standalone(Home
yy Uporabniški vmesnik Scenarij
Menu)” ali “Interactive(STB)”.
Region Settings
Country List
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
c
2
3
4
Clone system settings from a USB flash drive to your TV. Skip this step if you want to clone system
settings from a server.
Select a solution to install on your TV.
NONE
c
1
Clone Settings
Select Solution
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Select if you do not want
to connect to a specific
solution and only want
to use the TV.
Standalone (Home Menu)
LYNK REACH
A USB flash drive is not connected. Please check and try again.
Interactive(STB)
EU_BENELUX
Clone from USB
Če je izbrana
možnost
“Tovarniški
meni”.
B
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
c
Start basic setup to use
your TV.
TV Basic Setup
Cloning Mode
Če je izbrana
možnost “Način
kopiranja”.
Če je izbrana
možnost
“LYNK
REACH”.
Factory Menu
Commercial TV Mode
Room Number
Group
All
Group ID
Configure your TV
Menu Language
Select your infomation in the categories below.
Select your language to start the on screen setup.
English
Press the arrow buttons
to move around
the screen.
Press the Enter button to
select.
Eesti
Suomi
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Select the country that
you’re in now
Français
Deutsch
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning completed.
To receive channels, configure the options below
then select Scan.
Digital
• TV
• Radio
• Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Aerial
Channel Type
Change Settings
Scan Again
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Terrestrial
Digital & Analogue
Scan
Setup Complete!
Clock
Your TV is now ready to use.
Select whether to apply daylight saving time.
Set current date and time
Clock Settings
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : -- --
Time Zone
DST
Hospitality Mode
Auto
Off
SI Vendor
-- : --
Power On
Done
SI Vendor
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
Če je v koraku A izbrana možnost “Commercial
TV Mode”, televizor preklopi v način RF.
External Source
Če je v koraku B izbrana možnost
“Interactive(STB)”, se prikaže interaktivni meni
s hotelskimi možnostmi.
REACH Solution
30
Slovenščina
1
2
3
4
Set options regarding the selected solution.
Če je izbrana možnost “Osnovna nastavitev
TV-ja” ali “Commercial TV Mode”.
A
c
Solution Setup
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
Security
Standalone
OFF
System
Enter the room number.
Only numbers and
English letters can be
entered.
5
1. Regijske nastavitve
−− Preverite Regijske nastavitve.
−− Če želite spremeniti nastavitev, jo izberite in pritisnite ENTER.
−− Če ne želite spremeniti nobene nastavitve, pojdite na naslednji korak.
2. Vrsta namestitve televizorja
−− Če izberete možnost “Način kopiranja”, se prikaže “Select Solution”.
−− Izberite možnost “Osnovna nastavitev TV-ja” ali “Commercial TV Mode”, da se pomaknete na naslednji korak.
3. Jezik menijev
−− Izberite jezik prikaza na zaslonu.
4. Izberite države in slikovni način.
−− Izberite ustrezne države in slikovni način.
−− Nekatere države morda niso na voljo pri določenih modelih in regijah.
5. Samodejno iskanje
−− Izberite vir antene in vrsto kanala. Konfigurirajte nastavitve in izberite možnost Išči.
−− Funkcija Samodejno iskanje začne iskati kanale.
−− Ko je postopek Samodejno iskanje dokončan, se prikažejo informacije o kanalu.
6. Ura
−− Nastavite točen čas tako, da nastavite Poletni/zimski čas (Poletni/zimski čas) in Časovni pas (Časovni pas).
7. Nastavitev televizorja je dokončana.
Slovenščina
31
HD Plug & Play – lokalna nastavitev (samo Evropa)
yy Lokalna nastavitev je zelo pomembna nastavitev programske opreme, ki vključuje možnosti, kot so jeziki, frekvence
oddajanja itd.
yy Televizor morda ne bo deloval, če lokalna nastavitev ni ustrezno konfigurirana. Izberite pravilno lokalno nastavitev in
pri tem upoštevajte priloženi seznam držav.
Televizor se bo samodejno znova zagnal in uporabil novo lokalno nastavitev.
Region Settings
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
EU_GER
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
EU_FRANCE
Turn off and reboot automatically Country List
as Local Set is changed.
Austria
Germany
Switzerland
Yes
No
EU_BENELUX
EU_SPAIN
EU_BENELUX
EU_UK
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
EU_GER
EU_FRANCE
c
EU_BENELUX
EU_FRANCE
EU_BENELUX
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
NONE
EU
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
Country List
France
c
TV Basic Setup
Factory Menu
EU_FRANCE
Commercial TV Mode
Slovenščina
Pritisnite ENTER, da nadaljujete z
uporabo HD plug&play.
Start basic setup to use
your TV.
Cloning Mode
EU_GER
EU_BENELUX
32
Austria
Germany
Switzerland
EU
EU_GER
c
Country List
NONE
Austria
Germany
Switzerland
EU
Po vnovičnem zagonu
se prikaže posodobljena
lokalna nastavitev.
Če želite po uporabi funkcije HD plug
& play spremeniti lokalno nastavitev,
v tovarniškem načinu kliknite
funkcijo ponastavitve televizorja.
Zdaj lahko nadaljujete z uporabo
funkcije HD plug & play in spremenite
lokalno nastavitev.
Ura SW
Ko je televizor v stanju pripravljenosti in uporabnik pritisne tipko Info na daljinskem upravljalniku, ura SW prikaže trenutni
čas na zaslonu.
−− Če uporabnik pritisne tipko Info, ko je televizor v stanju pripravljenosti, se televizor vklopi in deset sekund
prikazuje trenutni čas na zaslonu, nato pa preklopi nazaj v stanje pripravljenosti.
−− Čas je prikazan v obliki digitalne ure v pasici običajne velikosti. 12-urna ali 24-urna oblika zapisa časa je določena
glede na obliko zapisa informacij.
−− Če uporabnik pritisne tipko Info, ko je televizor vklopljen, se izvede funkcija tipke z izvirnimi informacijami.
yy Podroben opis
−− Delovanje ure SW je odvisno od tega, ali je možnost v meniju Tovarniške nastavitve nastavljena na Vklop/izklop.
−− Če je ura SW vključena, se možnost hitrega logotipa samodejno izključi. (Tudi če znova vklopite možnost hitrega
logotipa, se v tem primeru samodejno izklopi ob vnovičnem vklopu televizorja.)
−− Če je glavno napajanje izključeno, se časovna nastavitev ohrani samo v modelih z rezervnim kondenzatorjem in
RTC.
−− Ko je televizor v stanju pripravljenosti, prikazuje trenutni čas in ohrani nastavitve izklopa slike in zvoka.
−− V tem primeru je prikaz logotipa hotela izpuščen, tudi če je možnost logotipa hotela vključena.
−− Ta funkcija deluje samo v samostojnem načinu.
−− Specifikacije funkcij drugih tipk med delovanjem ure SW
−− Tipka Info deluje kot tipka za vklop/izklop.
−− Če med delovanjem ure SW pritisnete tipko za vklop/izklop ali tipko Info, televizor preklopi v stanje
pripravljenosti.
−− Med delovanjem ure SW delujeta samo tipka za vklop/izklop in tipka Info.
−− V tem primeru funkcija časovnika vklopa ne deluje.
−− Časovnik izklopa in časovnik za spanje delujeta.
−− Ko je način ure v meniju Čas nastavljen na Ročno, krog RTC ohranja čas Sub Micom.
−− Čeprav trenutni čas ni konfiguriran, je prikazan na enak način kot meni. (--:--)
Slovenščina
33
Večkodni daljinski upravljalnik
Večkodni daljinski upravljalnik je poseben oddajnik, ki omogoča upravljanje več televizorjev z enim daljinskim
upravljalnikom.
Ta funkcija je uporabna, če je na isti lokaciji več televizorjev, na primer v bolnišnici. Na zaslonu vira bo izpisano “Set ID
number” (Nastavi številko ID). Za več kod je mogoče podpirati največ devet različnih prenosov z daljinskimi tipkami.
Prvotna koda ID vsakega televizorja je “0”.
Kodo ID je mogoče nastaviti in ponastaviti v načinu analognega televizorja in v načinu računalnika. (ni na voljo v kanalih za
teletekst ali DTV)
−− Koda ID je lahko od 0 do 9.
−− Tipki RETURN + MUTE držite pritisnjeni dlje kot 7 sekund in pritisnite tipko, ki jo želite nastaviti.
−− Na sredini zaslona bo izpisano “Set ID” (Nastavi ID).
−− Izpisalo se bo naslednje besedilo. “Koda daljinskega upravljalnika je nastavljena na X. Če želite spremeniti
kodo daljinskega upravljalnika, vnesite izbrano številko.” (X je številka) To bo prikazano na zaslonu, dokler ne
pritisnete tipke za izhod.
Remote control code is set to 0. If you want to
change the Remote control code, enter the chosen
digit.
−− Primer: televizor in daljinski upravljalnik bosta nastavljena na kodo ID #1, če uporabnik pritisne #1.
−− Izpisalo se bo naslednje besedilo: “Koda daljinskega upravljalnika je nastavljena na vrednost 1”. Televizor je nato
mogoče upravljati samo z daljinskim upravljalnikom z isto kodo ID, kot jo ima televizor.
−− Če se kodi ID daljinskega upravljalnika in televizorja ne ujemata, se izpiše naslednje besedilo:
“TV ID x” (x je ID televizorja)
−− Za ponastavitev kode ID držite pritisnjeni tipki EXIT + MUTE dlje kot 7 sekund. Kodi ID televizorja in daljinskega
upravljalnika bosta ponastavljeni na vrednost “0”. Izpisalo se bo: “Koda daljinskega upravljalnika je nastavljena
na vrednost “0”.”
−− Način nastavitve in ponastavitve ID je odvisen od daljinskega upravljalnika. Oglejte si spodnjo tabelo.
Nastavitev ure
O MENU m → Sistem → Čas → Ura → Nastavitev ure
yy Čas je vnesen.
−− Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku, da izberete možnost Ura
in nastavite čas.
yy Nastavitev časa interaktivnega načina
−− Če sistem hotela oddaja informacije o času, je čas nastavljen
samodejno.
−− Če sistem hotela ne oddaja informacij o času, časa ni mogoče
prikazati.
Čas
Ura
Časovnik za spanje
Časovnik za bujenje
Ura
Način ure
✎✎ Če je čas nastavljen, bo na sprednji plošči prikazana ura.
Slovenščina
Ročno
yy Nastavitev ure
yy Časovni pas
34
Izklop
Samod.
Channel Bank Editor (Samo Smoovie TV)
Urejevalnik banke kanalov se uporablja za urejanje kanalov s 3 različnimi možnostmi banke.
Hotelski gostje lahko uporabljajo določene kanale, odvisno od bančne kartice.
Nastavitev urejevalnika banke kanalov v samostojnem načinu
1. Odprite samostojni meni Hotel s pritiskom možnosti “MUTE → 1 → 1 → 9 → Enter”.
2. Izberite dobavitelja SI: “Smoovie”
3. Lahko si boste ogledali novo možnost menija “Channel Bank Editor”.
4. Vnesite »Channel Bank Editor«
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
System
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Nekatere možnosti v meniju morda niso na voljo v določenih modelih in regijah.>
5. Uredite banko kanalov, kot je prikazano v spodnjem primeru.
a. Bank1 (Brezplačni kanal): izberite kanal, ki bo uporabljen, ko daljinski upravljalnik ne bo imel kartice.
b. Bank2 (Družinska kartica - zelena): izberite kanal, ki bo uporabljen, ko bo imel daljinski upravljalnik vstavljeno
ZELENO KARTICO.
c. Bank3 (Kartica za odrasle - rdeča): izberite kanal, ki bo uporabljen, ko bo imel daljinski upravljalnik vstavljeno
RDEČO KARTICO.
Channel Bank Edit
Bank1 (4)
Bank2 (6)
Bank3 (36)
All
c
1
1futech
c
c
c
1
BBC1
c
c
c
2
24ore.tv
c
c
2
C3
c
c
3
BBC World
c
c
3
C5
c
c
4
Coming Soon
c
4
S2
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Ko uporabljate daljinski upravljalnik SMOOVIE upoštevajte naslednja navodila.
1. Če izberete SMOOVIE kot SI Vendor, morate uporabiti daljinski upravljalnik SMOOVIE.
2. S številskimi tipkami daljinskega upravljalnika lahko uporabniki izberejo samo kanale Bank1.
Če želite zamenjati kanal z zeleno ali rdečo kartico, uporabite tipki za pomikanje po kanalih navzgor/navzdol.
3. V vodniku po kanalih ali na seznamu kanalov lahko uporabniki vidijo samo seznam kanalov Bank1.
Slovenščina
35
Channel Editor
Channel Editor ureja številko in ime kanala.
−− Uporabite Channel Editor za razvrščanje kanalov po številkah kanalov glede na želje uporabnika.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
Security
OFF
System
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
r
Channel Editor
External Source
HP Management
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<Nekatere možnosti v meniju morda niso na voljo v določenih modelih in regijah.>
Enostavni koraki za Urejevalnik kanalov v samostojnem načinu
Korak
Dejanje
1
Uporabite “Samodejno shranjevanje kanalov” v meniju s hotelskimi možnostmi
2
Uporabite “Urejevalnik kanalov” v meniju s hotelskimi možnostmi
3
Sestavite tabelo, ki je povezana s končnimi seznami želenih kanalov.
4
Preuredite kanale z gumbom TOOLS glede na sestavljeno tabelo.
5
Pritisnite gumb EXIT ali RETURN za izhod.
<Za boljše razumevanje preberite naslednje podrobnosti.>
36
Slovenščina
My Channel
Določi državo in žanr kanalov, ki so del hotelske ponudbe. Če uporabnik izbere državi in žanr, se prikažejo ustrezni kanali.
yy Najprej morate izbrati državo, sicer ne morete nastaviti žanra.
yy Če izberete žanr, ki nima dodanih kanalov, bodo na seznamu kanalov prikazani vsi razpoložljivi kanali.
yy My Channel deluje samo v samostojnem načinu.
yy Dobavitelj SI v samostojnem načinu: To ne deluje, če je izbrana možnost Smoovie.
yy Ta možnost je na voljo v hotelskih možnostih v meniju Hotel –> servisnem načinu in jo je mogoče vključiti ali izključiti.
yy Ta možnost deluje, samo če je vključena.
Sestava kanala [način Žanr]
Standardni
Kategorija
Način kanala
Aktivacija načina
antene
Opis
Zračna/kabelska
Hotel
Vse (privzeto)
O
Novice
O
Radio
O
Zabava
O
Šport
O
Hotel
O
Žanr
Navedite način kanala žanra po vsaki državi, ki je bil
upravljan v tovarniškem načinu.
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
* Za število elementov, ki so prikazani na seznamu, si oglejte dokument o oblikovanju.
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Krm. Pomoč
Enter
Izbere element.
Enter
Naslednji/prejšnji kanal
Premika izbirnik po straneh.
(Brez vodnika)
GOR/DOL
Krmari po vsaki državi, seznamu žanrov. (na krožni način)
DESNO
Izbere označeni element in se premakne na razdelek Žanr.
RETURN
Preklopi na zaslon. (Nastavitev žanra: zadnja država in žanr)
(Brez vodnika)
EXIT
Preklopi na zaslon. (Nastavitev žanra: zadnja država in žanr)
(Brez vodnika)
Premakni
Slovenščina
37
✎✎ Opombe
yy V tem razdelku je opisana postavitev sprednjega uporabniškega vmesnika, ki se prikaže ob vklopu televizorja.
(Tovarniški način in način Žanr: omogoči)
yy Žanr je podseznam pri vsaki državi.
yy Zaslon oddajanja, ki je bil prikazan v nazadnje izbranem kanalu.
−− Če želite obdržati prejšnjo shemo kanalov po državah in žanrih, sočasno pritisnite MODRO tipko, RETURN in EXIT
na daljinskem upravljalniku, da zaprete sprednji uporabniški vmesnik.
✎✎ Razno
yy Privzeta oznaka: Zadnji elementi v pomnilniku (država, žanr)
yy Časovna omejitev (60 s)
Elementi
Št.
Ime
Opis
1
Zaslon v ozadju
Ob vklopu televizorja prikaže zadnji izbrani kanal.
2
Naziv funkcije
Ime funkcije
3
Trenutno stanje
Prikaže trenutne nastavitve države/žanra.
4
Elementi države
Prikazani so elementi za seznam držav.
Prikaže zadnjo izbrano državo.
5
Elementi žanra
Prikazani so elementi za seznam žanrov.
Prikaže razpoložljive elemente žanra po vsaki državi, ki so bili upravljani v tovarniškem načinu.
(vedno ponudi element “Vsi”)
Prikaže zadnji izbrani žanr.
6
Oznaka
Če je naziv elementa predolg za prikaz v polju, samodejno pomikanje besedila prikaže celoten
naziv.
7
Indikator
To se prikaže, če obstaja prejšnja ali naslednja stran.
8
Krm. Pomoč
Vodnik po tipkah je poravnan desno.
38
Slovenščina
Oznaka interakcije [elementi države]
yy Ta stran obstaja samo za označevanje mogočih interakcij. Lahko razlikuje od dejanskega prikaza na zaslonu.
✎✎ Opombe
yy Uporabniki se lahko pomikajo po seznamu elementov vsake države in žanra tako, da pritiskajo tipki za pomikanje
navzgor ali navzdol na daljinskem upravljalniku.
yy Krožno krmarjenje je podprto.
1
My Channel
My Channel
DOL
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
GOR
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
DOL x 5
GOR x 5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
GOR
DOL
DOL
GOR
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Belgium
All
China
News
Denmark
Radio
Finland
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
DOL x N
GOR x N
KONEC
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
Current status All Country / All
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Slovenščina
39
Oznaka interakcije [Privzeti žanr]
yy Ta stran obstaja samo za označevanje mogočih interakcij. Lahko razlikuje od dejanskega prikaza na zaslonu.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
ENTER/DESNO
Genre
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
LEVO
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Označena je trenutno izbrana država.
yy Privzeta oznaka: Trenutno izbrani žanr
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
ENTER/DESNO
Genre
Austria
All
News
Belgium
News
Radio
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
Austria
All
Belgium
China
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
LEVO
} Keep Previous n Move E Enter
yy Označen je drugi element države.
40
Slovenščina
OK
Cancel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Privzeta oznaka: Vsi
Interakcija spremembe načina 1 (1/2)
yy Ta stran obstaja samo za označevanje mogočih interakcij. Lahko razlikuje od dejanskega prikaza na zaslonu.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
DOL
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
LEVO
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Trenutni način žanra: Vse države/šport
ENTER/DESNO
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
ENTER
Genre
Country
GOR
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
DOL
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Ko je izbrana država, se oznaka
samodejno premakne na meni Žanr.
ENTER/DESNO
6
Slovenščina
41
Interakcija spremembe načina 1 (2/2)
yy Ta stran obstaja samo za označevanje mogočih interakcij. Lahko razlikuje od dejanskega prikaza na zaslonu.
1
5
6
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Izpiše se sporočilo o dokončani spremembi žanrskega
načina.
yy Časovna omejitev (5 s)
ENTER/RETURN/Časovna omejitev
Genre Mode changed to Austria / News.
42
Slovenščina
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Če pritisnete levo tipko, da se pomaknete od žanra
do menija z državami, označite obstoječo izbrano
državo.
Interakcija spremembe načina 2 (1/2)
yy Ta stran obstaja samo za označevanje mogočih interakcij. Lahko razlikuje od dejanskega prikaza na zaslonu.
1
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
DOL x 6
Genre
All Country
All
Austria
All
Austria
News
Belgium
News
Belgium
Radio
China
Radio
China
Entertainment
Denmark
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Sports
Finland
Hotel
France
Hotel
OK
Cancel
GOR x 6
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Trenutni način žanra: Vse države/šport
ENTER/DESNO
5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre Mode Keep All Country / All.
MODRA
/
RETURN
/
EXIT
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Trenutni način žanra: Vse države/šport
yy Ko je izbrana država, se oznaka samodejno
premakne na meni Žanr.
Slovenščina
43
Interakcija spremembe načina 2 (2/2)
yy Ta stran obstaja samo za označevanje mogočih interakcij. Lahko razlikuje od dejanskega prikaza na zaslonu.
1
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
Power Off
yy Trenutni način žanra: Avstrija/novice
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
yy Trenutni način žanra: Avstrija/novice
44
Slovenščina
Urejevalnik žanra
yy Izbiro države in žanra je mogoče opraviti v meniju s seznamom kanalov.
yy Če pritisnete rdečo tipko, je omogočen podseznam držav. Tukaj se lahko uporabnik premakne navzdol in izbere
želeno državo.
yy Izbiro žanra lahko opravite s tipko za levo/desno smer, tj. z vodoravnim drsenjem po meniju s seznamom kanalov.
yy Če želi uporabnik spremeniti žanr ali državo, ko je televizor vklopljen, lahko to opravi s to funkcijo.
Channel Genre Edit
Registered
0
C67
1
C--
2
C78
News
Radio
b Select All Items On Column
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Entertainment
Sports
{ Deselect All Items On Column E Select
Hotel
R Return
To je urejevalnik za nastavitev žanra za vsak hotelski televizijski kanal.
Shranjene kanale je mogoče dodati pod določen žanr v meniju urejevalnika žanrov.
Kanal lahko pripada več žanrom.
Razpoložljive možnosti žanrov so: novice, radio, zabava, šport in hotel.
Izbiro žanra je mogoče opraviti v sprednjem uporabniškem vmesniku Moj kanal ali na seznamu kanalov.
Ta funkcija razvrsti kanale določenega žanra na seznam. Gost lahko izbere želeni žanr in nato izbere kanal tako, da
se pomika po seznamu navzdol.
Slovenščina
45
Shema mešanih kanalov
Funkcija sheme mešanih kanalov kombinira kanale zračne, kabelske in satelitske antene.
−− Funkcija sheme mešanih kanalov mora biti nastavljena na ON, če želite kombinirati kanale zračne, kabelske in
satelitske antene.
−− Z urejevalnikom kanalov razvrstite kanale po vklopu funkcije “Mixed Channel Map” v meniju s hotelskimi
možnostmi.
Sound Bar
yy Samsung Sound-Bar & Hospitality TV
−− Podpora HDMI 1.4 za Samsung Sound-Bar & hospitality TV omogoča predvajanje zvoka televizorja prek naprave
Sound-Bar z enim kablom HDMI.
−− Podprti modeli:
yy Sound-Bar: HW-K450/K550/M550/M450/M4500
yy Delovanje “načina Hotel” prek naprave Sound Bar
−− Naslednje hotelske možnosti televizorja je treba nastaviti vnaprej.
yy Hotelska možnost → Vklop → Glasnost ob vklopu = “Omogoči”/Glasnost ob vklopu/Najv. glasnost
yy Hotelska možnost → Zunanja naprava → Izhod za Sound Bar = “Vklop”
−− Priključite kabel HDMI iz izhodnih vrat HDMI na napravi Sound-Bar v vrata HDMI1 hotelskega televizorja.
−− Po priključitvi na hotelski televizor prek kabla HDMI naprava Sound-Bar samodejno zazna televizor, ko se
televizor vklopi, in sama preklopi v “način Hotel”.
−− Sprememba glasnosti ob vklopu in najvišje glasnosti televizorja se prenese tudi na priključeno napravo SoundBar, ko se televizor dvakrat zažene.
yy Lastnosti “načina Hotel” v napravi Sound Bar
−− Vklop/izklop je sinhroniziran s televizorjem.
−− HDMI_CEC je omogočen.
−− Dostopno samo prek vrat “HDMI OUT”. (Drugi vhodi so onemogočeni.)
−− Možnosti “Glasnost ob vklopu” in “Najvišja glasnost” sta sinhronizirani s televizorjem. (Glasnost naprave SoundBar je nastavljena na polovico vrednosti glasnosti televizorja)
−− Nastavljivi možnosti “Glasnost ob vklopu” in “Najvišja glasnost” sta na voljo v meniju s hotelskimi možnostmi
na televizorju. (Glasnost naprave Sound-Bar = glasnost televizorja/2) Primer: če je nastavitev glasnosti v
televizorju “glasnost ob vklopu = 20 in najvišja glasnost = 90”, bo naprava Sound-Bar delovala z glasnostjo ob
vklopu = 10 in najvišjo glasnostjo = 45.
*Pri določenih modelih se lahko ta funkcija razlikuje.
46
Slovenščina
Specifikacije opreme za pritrditev na steno (VESA)
✎✎ Oprema za namestitev na steno ni priložena, naprodaj je posebej.
Opremo za namestitev na steno namestite na trdno steno, pravokotno na tla. Pri pritrjevanju na druge gradbene materiale
se obrnite na najbližjega prodajalca. Če jo namestite na strop ali poševno steno, lahko pade in povzroči hude telesne
poškodbe.
✎✎ OPOMBA
yy Standardne dimenzije opreme za pritrditev na steno so navedene v spodnji tabeli.
yy Pri nakupu naše opreme za pritrditev na steno so priložena podrobna navodila za namestitev in vsi potrebni deli.
yy Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.
yy Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od standardnih dimenzij, saj lahko poškodujejo notranjost televizorja.
yy Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov
razlikuje glede na njene specifikacije.
yy Vijakov ne privijajte premočno. Lahko namreč poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete
sebe ali druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče.
yy Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če stranka uporablja opremo za pritrditev na
steno, ki ni VESA, ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka.
yy Pri nameščanju televizorja ne nagnite za več kot 15 stopinj.
Nosilec za
opremo za
pritrditev na
steno
Televizor
C
palci
Specifikacije za luknje
za vijake VESA (A * B) v
milimetrih
32
100 x 100
40
43
49
C (mm)
Standardni vijak
26-28
M4
25,7-27,7
200 x 200
25,2-27,2
M8
Število
4
25,5-27,5
Opreme za pritrditev na steno ne nameščajte, ko je televizor vklopljen. To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi
električnega šoka.
Slovenščina
47
Pritrjevanje televizorja na steno
Pozor: televizorja ni dovoljeno vleči, potiskati ali nanj plezati, saj lahko pade. Zlasti bodite pozorni na to, da se vaši otroci
ne sklanjajo nad televizorjem ali ga destabilizirajo, saj se lahko televizor prevrne in povzroči težje telesne ali smrtne
poškodbe. Upoštevajte vse previdnostne ukrepe, ki so navedeni na priloženem varnostnem letaku. Za dodatno stabilnost
in večjo varnost namestite pripomoček za preprečevanje padcev, kot je opisano v nadaljevanju.
Preprečevanje padca televizorja
1. Namestite vijaka v objemki in ju trdno privijte na steno. Preverite, ali sta vijaka trdno privita v steno.
✎✎ Odvisno od vrste stene, boste morda potrebovali dodatne kovinske dele, npr. sidrni vložek.
✎✎ Objemke, vijaki in vrvica, ki so potrebni za pritrditev, niso priloženi, zato jih kupite posebej.
2. Odstranite vijaka iz osrednjega dela hrbtne strani televizorja, namestite ju v objemki in privijte nazaj na televizor.
✎✎ Vijaka morda nista priložena izdelku. V tem primeru kupite vijake z naslednjimi specifikacijami.
3. Objemki, nameščeni na televizorju, in objemki, pritrjeni na steno, povežite z močno vrvico in to trdno zavežite.
✎✎ OPOMBA
yy Televizor namestite blizu stene, tako da ne more pasti nazaj.
yy Vrvico varno privežete tako, da sta objemki pritrjeni na steno v višini objemk na televizorju ali nižje.
yy Preden televizor premaknete, vrvico odvežite.
4. Preverite, ali so vsi spoji trdni. Redno preverjajte, ali so spoji poškodovani ali obrabljeni. Če niste prepričani o varni
namestitvi, se obrnite na strokovnjaka za namestitev.
Ključavnica Kensington proti kraji
Ključavnice Kensington ne dobavlja podjetje Samsung. To je naprava za
fizično pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem prostoru. Videz in
način zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za
dodatne informacije o pravilni uporabi si oglejte priročnik, ki je priložen
ključavnici Kensington.
Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:
Poiščite ikono “K” na hrbtni strani televizorja. Reža Kensington je poleg
ikone »K«.
1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okrog večjega, nepremičnega
predmeta, kot je miza ali stol.
1
<Dodatno>
2. Konec kabla s ključavnico potisnite skozi zanko kabla ključavnice Kensington.
3. Vstavite napravo za zaklepanje v režo Kensington na izdelku (1).
4. Zaklenite zaklep.
✎✎ To so splošna navodila. Za natančna navodila so oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
✎✎ Napravo za zaklepanje je treba kupiti posebej.
✎✎ Mesto ključavnice Kensington se morda nahaja drugje, odvisno od modela.
48
Slovenščina
Specifikacije
Elementi
Televizijski sistem
Specifikacije
Komentar
PAL, SECAM DVB-TC, DVB-T2C
32 palci: 5 W x 2
Zvočni izhod
Izhod za zvočnik
40-49 palci: 10 W x 2
Računalnik
A/V
Vhod
HDMI
Antena
DATA
D-sub, Audio-L/R
Vhod za zvočni/videosignal
Združljiv s specifikacijami HDMI
75 ohm neuravnoteženo, priključek Din,
priključek F
DATA
RJ-12
RJP
RS232
Vrtenje stojala (levo/desno)
Delovna temperatura
Delovna vlažnost
20˚ / 60˚ / 90˚
Modeli, ki podpirajo funkcijo vrtenja:
HG32EJ470
HG40EJ470
HG43EJ470
HG49EJ470
Drugi modeli ne podpirajo funkcije vrtenja
10–40 °C (50–104 °F)
10% ~ 80%
Temperatura shranjevanja
-20-45 °C (-4-113°F)
Vlažnost pri shranjevanju
5% ~ 95%
nekondenzirajoč
nekondenzirajoč
✎✎ Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
✎✎ Za informacije o napajanju in dodatne informacije o porabi energije si oglejte nalepko na izdelku.
✎✎ Zgornje specifikacije se lahko razlikujejo, odvisno od modela.
✎✎ Za več informacij o okoljskih zavezah podjetja Samsung in regulativnih obveznostih za določen izdelek, kot so
denimo REACH, WEEE in baterije, obiščite stran http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Slovenščina
49
Podprte video oblike zapisa
Datotečna
pripona
Vsebnik
*.avi / *.mkv
*.asf / *.wmv
*.mp4 / *.3gp
*.vro / *.mpg
*.mpeg / *.ts
*.tp / *.trp
*.mov / *.flv
*.vob / *.svi
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
*.webm
WebM
Video kodek
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
Hitrost sličic
(sličic na
sekundo)
Ločljivost
Bitna hitrost
(Mb/s)
1920 x 1080
30
640 x 480
8
Window Media Video v9
MPEG2
6~30
MPEG1
30
1920 x 1080
VP8
20
Zvočni kodek
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
G.711(A-Law,
μ-Law)
Vorbis
✎✎ Druge omejitve
yy Videovsebina ne bo predvajana ali se ne bo predvajala pravilno, če je vsebina ali vsebnik poškodovan.
yy Zvok ali video morda ne bo deloval, če imajo vsebine standardno bitno hitrost/hitrost sličic, ki je višja od združljive
hitrosti sličic/s, ki je navedena v tabeli.
yy Če je kazalo poškodovano, funkcija iskanja (skoka) ni podprta.
yy Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati morda niso združljivi s predvajalnikom.
yy Meni se lahko prikaže pozneje, če video presega 10 Mb/s (bitna hitrost).
Videodekoder
yy Podpira doH.264, raven 4.1 (ne podpira FMO/ASO/RS).
yy Hitrost sličic:
−− Manj kot 1280 x 720: največ 60 sličic.
−− Več kot 1280 x 720: največ 30 sličic.
yy VC1 AP L4 ni podprt.
yy GMC ni podrt.
yy
yy
yy
yy
Zvočni dekoder
WMA 10 Pro podpira do 5.1-kanalni zvok in profil M2.
Zvok WMA brez izgub ni podprt.
Vorbis podpira do 2-kanalni zvok.
Dolby Digital Plus podpira do 5.1-kanalni zvok.
Podprte oblike zapisa podnapisov
yy Zunanje
yy Notranje
Ime
Datotečna pripona
Ime
Vsebnik
Oblika zapisa
MPEG-4 timed text
.ttxt
Xsub
AVI
Oblika zapisa slike
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Mikro DVD
.sub ali .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Podprte oblike zapisa fotografij
Datotečna pripona
*.jpg
*.jpeg
Vrsta
JPEG
SubStation Alpha
MKV
Oblika besedila
Advanced SubStation Alpha
MKV
Oblika besedila
SubRip
MKV
Oblika besedila
MPEG-4 timed text
MP4
Oblika besedila
Podprte oblike zapisa glasbe
Ločljivost
15360 X 8640
*.bmp
BMP
4096 X 4096
*.mpo
MPO
15360 X 8640
Datotečna
pripona
Vrsta
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio
Layer 3
MPEG4
AAC
FLAC
OGG
FLAC
Vorbis
WMA
WMA
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.flac
*.ogg
*.wma
*.wav
*.mid
*.midi
50
Slovenščina
wav
wav
midi
midi
Pripomba
Podpira do dva kanala.
Podpira do dva kanala.
WMA 10 Pro podpira do
5.1-kanalni zvok in profil M2.
(Zvok WMA brez izgub ni
podprt.)
Iskanja ni mogoče podpreti.
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
V primeru vprašanj ali komentarjev glede izdelkov Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.
Država
Center za pomoč strankam
Spletno mesto
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2018 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
HJ470-EU-SLV-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising