Samsung SEK-4500 Navodila za uporabo
E-MANUAL
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka Samsung.
Če želite popolnejšo ponudbo storitev, izdelek
registrirajte na
www.samsung.com
Modela__________________Serijska št.__________________
Za neposreden dostop do strani z navodili za uporabo
za slabovidne uporabnike izberite spodnjo povezavo
Spoznajte meni na zaslonu.
Povezava “Spoznajte meni na zaslonu”
Kazalo vsebine
Hitri vodniki
Odpravljanje težav internetne povezave
22
Vzpostavljanje povezave z izdelkom Pametni daljinski
upravljalnik Samsung
Uporaba storitve Smart Hub
Uporaba storitve Glasovna interakcija
Odpravljanje težav z internetno povezavo
Povezovanje z videonapravami
23
Povezovanje s kablom HDMI
Vhod avdio in izhodni priključki
24
Povezovanje s kablom za digitalni zvok (optičnim)
10
Zagon funkcije Glasovna interakcija
24
Povezovanje prek brezžičnega omrežja
11
Informacije o aplikaciji Voice Command Guide
24
Vzpostavitev povezave z napravami Bluetooth
12
Preberite pred uporabo možnosti Glasovna interakcija
Posodabljanje programske opreme kompleta Evolution Kit
13
Posodobitev programske opreme kompleta Evolution Kit na
najnovejšo različico
13
Samodejno posodabljanje kompleta Evolution Kit
Podpora
14
Podpora prek možnosti Oddaljeno upravljanje
15
Iskanje kontaktnih informacij za servis
15
Zahtevanje servisnih storitev
Povezave
Vodnik za povezavo
Povezovanje z anteno (Antena)
Povezovanje z internetom
Povezovanje z računalnikom
25
Povezovanje prek vrat HDMI – skupna raba zaslona (HDMI)
Povezava izdelka Mobilna naprava
26
Povezava s kompletom Evolution Kit prek aplikacije
SmartThings
27
Dvosmerno zrcaljenje televizorja in mobilne naprave z
uporabo aplikacije SmartThings
27
Upravljanje mobilne naprave
Preklapljanje med zunanjimi napravami, ki so povezane s
kompletom Evolution Kit
28
Preklop vhodnega signala
28
Urejanje imena in ikone zunanje naprave
30
Uporaba dodatnih funkcij
Opombe o povezovanju
30
Opombe o povezavi za HDMI
31
Opombe o povezavi za zvočne naprave
18
Vzpostavitev povezave z internetnim omrežjem
32
Opombe o povezavi za računalnike
20
Preverjanje stanja internetne povezave
32
Opombe o povezavi za mobilne naprave
20
Ponastavitev omrežja
20
Vklop televizorja z izdelkom Mobilna naprava
20
Povezava nadzorne naprave IP s kompletom Evolution Kit
21
Vzpostavitev internetne povezave prek IPv6
21
Preimenovanje imena kompleta Evolution Kit v omrežju
Daljinski upravljalnik in zunanje
naprave
Več o izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung
Vzpostavljanje povezave z izdelkom Pametni daljinski
upravljalnik Samsung
Upravljanje zunanjih naprav z upravljalnikom Pametni daljinski
upravljalnik Samsung – Uporaba univerzalnega daljinskega
upravljalnika
Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)
38
Priključitev zunanje naprave prek funkcije Anynet+ in uporaba
njenih menijev
Upravljanje televizorja s tipkovnico ali z miško
39
Povezava tipkovnice in miške USB
39
Povezava tipkovnice in miške Bluetooth
40
Uporaba tipkovnice in miške
41
Nastavitev vhodnih naprav
Uporaba aplikacije Galerija
Uporaba aplikacije Univerzalni vodnik
Uporaba aplikacije SmartThings
Uporaba možnosti e-Manual
60
Zagon priročnika e-Manual
61
Uporaba gumbov v priročniku e-Manual
Uporaba možnosti Internet
Predvajanje slik/videoposnetkov/glasbe
63
Predvajanje predstavnostne vsebine
Uporaba funkcije Glasovna interakcija
65
Zagon funkcije Glasovna interakcija
66
Informacije o funkciji Voice Command Guide
67
Preberite pred uporabo možnosti Glasovna interakcija
Gledanje televizije
Vnašanje besedila z navidezno tipkovnico na zaslonu
43
Vnašanje besedila z mikrofonom daljinskega upravljalnika in
navidezno tipkovnico na zaslonu
Hiter ogled informacij o digitalnem oddajanju
68
Uporaba vodnika
Snemanje programov
Pametne funkcije
Smart Hub
45
Prikaz zaslona Prvi zaslon
49
Samodejni zagon funkcije Smart Hub
49
Preskušanje povezav storitve Smart Hub
49
Ponastavitev storitve Smart Hub
Uporaba računa Samsung
50
Ustvarjanje in upravljanje vašega računa Samsung
51
Prijava v račun Samsung
Uporaba storitve Aplikacije
54
Namestitev in izvajanje aplikacije
55
Upravljanje kupljenih ali nameščenih aplikacij
56
Ocenjevanje aplikacij
70
Snemanje programov
71
Upravljanje seznama razporeda snemanja
72
Ogled posnetih programov
72
Nastavitev začetka razporeda snemanja
Nastavitev možnosti Ogled razporeda
73
Nastavitev ogleda razporeda za kanal
74
Urejanje ogleda razporeda
Uporaba funkcije Timeshift
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med snemanjem programa, ali
funkcija Timeshift
Uporaba možnosti Seznam kanalov
Urejanje kanalov
78
Odstranjevanje registriranih kanalov
78
Urejanje registriranih kanalov
Ustvarjanje osebnega seznama priljubljenih kanalov
Slika in Zvok
Nastavitev naprednih nastavitev slike
Nastavitev okolja gledanja za zunanje naprave
79
Registriranje kanalov kot priljubljenih
89
Ogled videov UHD
79
Gledanje in izbiranje kanalov samo s seznamov Priljubljeni
89
Uporaba stopnje črnine HDMI
Urejanje seznama priljubljenih kanalov
Funkcije podpore za sliko
80
Dodajanje kanalov na seznam priljubljenih
90
Gledanje slike v sliki (PIP)
80
Odstranjevanje kanalov s seznama priljubljenih kanalov
90
Spreminjanje velikosti slike
80
Prerazporejanje seznama priljubljenih
91
Samodejno spreminjanje velikosti slike
80
Preimenovanje seznama priljubljenih
91
Spreminjanje velikosti slike v način 4:3 ali Prileganje zaslonu
91
Prileganje slike zaslonu
92
Nastavitev velikosti in/ali položaja slike
Možnosti za podporo gledanja televizije
81
Preklop oddajnega signala
81
Iskanje razpoložljivih kanalov
82
Preverjanje informacij o signalu in moči signala digitalnega
kanala.
Nastavitev naprednih zvočnih nastavitev
Uporaba funkcij podpore za zvok
93
Izbira zvočnikov
93
Poslušanje televizorja prek naprav Bluetooth
94
Poslušanje televizorja prek zvočne naprave Samsung, ki
82
Omejitev ogleda na določene kanale
83
Uporaba storitve Označi kanale za odrasle
83
Izbira možnosti zvoka pri oddajanju
83
Uporaba storitve Zaklep kategorije programa
84
Nastavitev naprednih nastavitev oddajanja
84
Branje digitalnega besedila
84
Izbira jezika zvoka pri oddajanju
85
Ročno iskanje oddajnih signalov
85
Natančna nastavitev analognega oddajanja
95
Nastavitev trenutne ure
86
Prenašanje seznama kanalov
97
Uporaba časovnikov
86
Omogočanje/onemogočanje urejanja številk kanalov
86
Brisanje profila upravitelja modula za pogojni dostop
86
Nastavitev satelitskega sistema
87
Spreminjanje jezika teleteksta
87
Prikaz menija splošnega vmesnika
podpira funkcijo Wi-Fi
Sistem in Podpora
Uporaba časovnih funkcij in časovnika
Uporaba možnosti Čas samodejne zaščite
Posodabljanje programske opreme kompleta Evolution Kit
98
Posodobitev programske opreme kompleta Evolution Kit na
najnovejšo različico
99
Samodejno posodabljanje kompleta Evolution Kit
Zaščita kompleta Evolution Kit pred vdorom in zlonamerno
kodo
99
Iskanje zlonamerne kode v kompletu Evolution Kit in
povezanem pomnilniku
Uporaba drugih funkcij
100 Zagon funkcij dostopnosti
100 Zagon funkcije Bližnjice dostopnosti
100 Omogočanje glasovnih vodnikov za slabovidne
101
Zvočni opis
101
Belo besedilo na črni podlagi (močan kontrast)
102 Nastavitev zaslona v črne in bele tone
Zvok ni jasen
115
Preizkus zvoka
Pojavile so se težave z oddajanjem
Moj računalnik / igralna konzola ne more vzpostaviti povezave
Komplet Evolution Kit ne more vzpostaviti internetne povezave
Funkcija Razpored snemanja/Timeshift ne deluje
102 Spreminjanje barve zaslona
102 Povečanje pisave (za slabovidne osebe)
102 Spoznavanje daljinskega upravljalnika (za osebe z okvaro
vida)
103 Več o meniju televizorja
103 Gledanje televizijskih oddaj s podnapisi
104 Poslušanje televizorja prek naprave Bluetooth (za osebe z
okvaro sluha)
Anynet+ (HDMI-CEC) ne deluje
Pojavile so se težave pri zagonu/uporabi aplikacij
Moja datoteka se noče predvajati
Želim ponastaviti komplet Evolution Kit
Druge težave
104 Nastavitev naprednih sistemskih nastavitev
104 Ponastavitev tovarniških nastavitev kompleta Evolution Kit
Uporaba kartice za gledanje televizije ("kartica za splošni
vmesnik ali kartica CI+")
105 Priključitev "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+" v režo
za COMMON INTERFACE
106 Uporaba "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+"
Funkcija Teletekst
Varnostni ukrepi in opombe
Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift
122
Pred uporabo funkcij snemanja in razporeda snemanja
124 Pred uporabo funkcije Timeshift
Podprte možnosti zvoka pri oddajanju
107 Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung
Preberite pred uporabo možnosti Aplikacije
109 Tipična stran teleteksta
Preberite pred uporabo funkcije Internet
127
Odpravljanje težav
Podpora
110
Podpora prek oddaljenega upravljanja
111
Iskanje kontaktnih informacij za servis
112
Zahtevanje servisnih storitev
Preberite pred nastavitvijo brezžične internetne povezave
Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih
datotek
128 Omejitve glede uporabe datotek fotografij, videoposnetkov in
glasbenih datotek
129 Podprti zunanji podnapisi
129 Podprti notranji podnapisi
130 Podprte oblike zapisa in ločljivosti slik
Diagnostika težav pri delovanju kompleta Evolution Kit
130 Podprte oblike zapisa in kodeki glasbe
Pojavile so se težave s sliko.
131
113
Preizkus slike
Podprti video kodeki
Velikosti slike in vhodni signali
Podprte ločljivosti za vhodne signale UHD
Uporaba televizorja z vklopljeno funkcijo Glasovni vodnik
151
Gledanje televizijskega programa
134 Če je možnost HDMI UHD Color nastavljena na Izklop
Uporaba vodnika
134 Če je možnost HDMI UHD Color nastavljena na Vklop
Nastavitev funkcije Ogled razporeda
Preberite pred povezavo računalnika (podprte ločljivosti)
156 Preklic razporejenega ogleda
135 IBM
135 MAC
136 VESA DMT
137
VESA CVT
137
CTA-861
Podprte ločljivosti za videosignale
138 CTA-861
139 VESA CVT
Preberite pred uporabo naprav Bluetooth
140 Omejitve pri uporabi tehnologije Bluetooth
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem
večpredstavnostne vsebine
Uporaba možnosti Seznam kanalov
159 Ustvarjanje osebnega seznama priljubljenih kanalov
Snemanje
161
Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in razporeda
snemanja na zaslonu Vodnik:
162 Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in razporeda
snemanja v oknu z informacijami o programu
162 Spreminjanje časa snemanja
163 Ogled posnetih programov
163 Brisanje posnetega programa
Uporaba storitve Smart Hub
164 Smart Hub
165 Uporaba možnosti Prvi zaslon v storitvi Smart Hub
Licenca
Zagon priročnika e-Manual
Napotki glede dostopnosti
Spoznajte meni na zaslonu
Uporaba daljinskega upravljalnika
145 Usmerjenost upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik
Samsung
145 Opis upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung
Uporaba menija za dostopnost
147
Meni Bližnjice dostopnosti
148 Navodila po korakih za vklop možnosti
150 Nastavitev dostopnosti s funkcijo Glasovna interakcija
Uporaba storitve Glasovna interakcija
169 Zagon funkcije Glasovna interakcija
Hitri vodniki
Hitro se naučite zagnati in uporabljati pogosto uporabljene funkcije, kot sta Glasovna interakcija in Smart Hub.
Vzpostavljanje povezave z izdelkom Pametni daljinski
upravljalnik Samsung
Za upravljanje televizorja vzpostavite povezavo med izdelkom Pametni daljinski upravljalnik Samsung in kompletom
Evolution Kit.
Ko prvič vklopite komplet Evolution Kit, se Pametni daljinski upravljalnik Samsung samodejno seznani z njim. Če se
Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne seznani samodejno s kompletom Evolution Kit, ga usmerite pred komplet
ter sočasno pridržite gumba
in
za vsaj 3 sekunde.
"" Slike, gumbi in funkcije upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko med modeli razlikujejo.
"" Za več informacij o izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung glejte razdelek "Več o izdelku Pametni daljinski
upravljalnik Samsung".
-7-
Uporaba storitve Smart Hub
Povežite se s storitvijo Smart Hub za aplikacije, igre, filme in še več.
Uživajte v številnih funkcijah storitve Smart Hub hkrati na enem zaslonu.
Viri
TV
HDMI 1
HDMI 2
USB 1
USB 2
Vodnik za po…
Nastavitev un…
Vir
"" Slika v vašem televizorju se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.
Če na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb
1
, lahko uporabljate naslednje funkcije in možnosti.
Obvestilo
Ogledate si lahko seznam obvestil o vseh dogodkih kompleta Evolution Kit. Na zaslonu se pojavi obvestilo, ko je čas
za predvajanje programa po urniku ali ko se pride do dogodka v registrirani napravi.
"" Za več informacij si oglejte poglavje "Prikaz zaslona Prvi zaslon".
2
Nastavitve
Ko se oznaka premakne na ikono
, se nad menijem prikaže seznam ikon za hitre nastavitve. S klikom teh ikon
lahko hitro nastavite pogosto uporabljene funkcije.
-8-
3
Vir
Izberete lahko zunanjo napravo, ki je povezana s kompletom Evolution Kit.
"" Za več informacij si oglejte poglavje "Preklapljanje med zunanjimi napravami, ki so povezane s kompletom Evolution Kit".
4
Išči.
V storitvi Smart Hub lahko iščete kanale, programe, naslove filmov in aplikacije.
"" Za uporabo te možnosti mora biti komplet Evolution Kit povezan z internetom.
5
APPS
Če v komplet Evolution Kit namestite ustrezne aplikacije, lahko uživate v pestri izbiri vsebin, vključno z novicami,
športnimi dogodki, vremenskimi napovedmi in igrami.
"" Za uporabo te možnosti mora biti komplet Evolution Kit povezan z internetom.
"" Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba storitve Aplikacije".
6
Univerzalni vodnik
Univerzalni vodnik je aplikacija, ki vam na enem mestu omogoča iskanje in predvajanje različnih vsebin, kot so
televizijske oddaje, drame in filmi. Aplikacija Univerzalni vodnik lahko priporoča vsebino po vašem okusu in vas
obvešča o novih dramskih serijah.
"" Za več informacij o možnosti Univerzalni vodnik glejte razdelek "Uporaba aplikacije Univerzalni vodnik".
"" Slike so lahko zamegljene, odvisno od okoliščin ponudnika storitve.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
-9-
Uporaba storitve Glasovna interakcija
Govorite v mikrofon na svojem upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, če želite upravljati svoj
televizor.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
"" Podprti jezik se lahko razlikuje glede na geografsko regijo.
Zagon funkcije Glasovna interakcija
Pritisnite in zadržite gumb
nato sprostite gumb
na svojem upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, izgovorite ukaz in
. Komplet Evolution Kit prepozna glasovni ukaz.
Za pregled navodil za funkcijo Glasovna interakcija enkrat pritisnite gumb
.
●●
Ko prvič pritisnete gumb
, se na dnu zaslona pojavi gumb Using Voice Interaction. pritisnite gumb Izberi.
Prikaže se pojavno okno Using Voice Interaction z navodili, kako uporabljati Glasovna interakcija.
●●
Ko pritisnete gumb
, se na dnu zaslona pojavi gumb Enter Voice Command Guide. Pritisnite gumb Izberi,
da se pomaknete na zaslon Voice Command Guide.
- 10 -
Informacije o aplikaciji Voice Command Guide
Voice Command Guide
Here are some of the things I can do for you.
"" Slika v vašem televizorju se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.
1 Voice Command Guide
Naučite se glasovne ukaze za uporabo aplikacije Glasovna interakcija v različnih situacijah. Na želeni ukaz se
premaknite s smernimi gumbi in nato pritisnite gumb Izberi. Televizor lahko upravljate z različnimi glasovnimi ukazi.
"" Za pregled navodil za funkcijo Glasovna interakcija se s smernimi gumbi premaknite na dno in izberite razdelek Ogled
vadnice.
- 11 -
Preberite pred uporabo možnosti Glasovna interakcija
Varnostni ukrepi za Glasovna interakcija
●●
Podprti jeziki in funkcije za glasovno interakcijo se lahko razlikujejo glede na geografsko regijo.
●●
Če se nastavljeni jezik ne ujema z jezikom, ki se uporablja v vaši državi, nekatere funkcije niso na voljo.
●●
Funkcija Glasovna interakcija je na voljo, samo ko je komplet Evolution Kit povezan z internetom.
●●
Tudi ko je komplet Evolution Kit povezan z internetom, mogoče ne bo odziva zaradi napake strežnika funkcije
Glasovna interakcija.
●●
Obstoječe funkcionalne specifikacije se lahko spremenijo, ko posodobite funkcijo Glasovna interakcija.
●●
Funkcija Glasovna interakcija je na voljo samo v kompletih Evolution Kit, ki podpirajo to funkcijo in imajo
daljinske upravljalnike z mikrofonom.
●●
Simboli, kot je "-", in posebni znaki niso podprti. Če beseda ali stavek vsebuje številske vrednosti ali simbole,
funkcija morda ne bo pravilno delovala.
●●
Rezultati iskanja morda ne bodo popolni.
●●
Morda boste morali določene aplikacije plačati. Zato boste morda naleteli na storitveno aplikacijo ali
pogodbo.
●●
Če želite spremeniti trenutni kanal z izgovorom imen kanalov kot glasovnih ukazov, morate dokončati
možnost Nastavite svojega ponudnika storitev. Če postopek Nastavite svojega ponudnika storitev ni
dokončan, ga lahko dokončate z naslednjim menijem.
––
Nastavitve
Splošno
Začni nastavitev Posk. zdaj
●●
Če želite uporabiti funkcijo Voice Text Input (Glasovno vnašanje besedila) in funkcijo Smart Search (Pametno
iskanje), morate dovoliti, da tretje osebe zbirajo in uporabljajo vaše glasovne podatke.
●●
Za uporabo funkcije Glasovna interakcija morate:
––
Sprejmite pogoje uporabe storitve Smart Hub
––
Upoštevajte navodila glede zbiranja in uporabe osebnih podatkov za storitev Smart Hub.
––
privoliti v zbiranje in uporabo osebnih podatkov za storitev na podlagi funkcije Voice Interaction (Glasovna
interakcija);
Zahteve za uporabo aplikacije Glasovna interakcija
●●
Učinkovitost glasovne interakcije je odvisna od glasnosti/barve glasu, izgovarjave in zvokov v okolici (zvok
televizorja in hrup v okolici).
●●
Najboljša glasnost glasovnih ukazov je med 75 in 80 dB.
- 12 -
Posodabljanje programske opreme kompleta Evolution Kit
Preverite različico programske opreme kompleta Evolution Kit in jo po potrebi posodobite.
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme Posk. zdaj
Posodobitev programske opreme kompleta Evolution Kit na najnovejšo
različico
[[ NE izklapljajte kompleta Evolution Kit, dokler se posodabljanje ne konča. Ko bo posodobitev programske
opreme dokončana, se bo komplet Evolution Kit samodejno izklopil in znova vklopil. Po posodobitvi
programske opreme se nastavitve videa in zvoka ponastavijo na privzete nastavitve.
Posodobitve prek interneta
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme
Posodobi zdaj Posk. zdaj
"" Posodabljanje prek interneta zahteva vzpostavljeno internetno povezavo.
Posodabljanje prek naprave USB
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme
Posodobi zdaj
Ko prenesete posodobitveno datoteko s spletnega mesta družbe Samsung in jo shranite v napravo USB, napravo USB
povežite s kompletom Evolution Kit, da izvedete posodobitev.
"" Če želite posodobiti prek bliskovnega pogona USB, prenesite posodobitveni paket s spletnega mesta Samsung.com v
svoj računalnik. Posodobitveni paket nato shranite v mapo najvišje ravni v napravi USB. V nasprotnem primeru komplet
Evolution Kit ne bo mogel najti posodobitvenega paketa.
Samodejno posodabljanje kompleta Evolution Kit
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme
Samodejna posodobitev
Posk. zdaj
Če ima komplet Evolution Kit vzpostavljeno internetno povezavo, se lahko njegova programska oprema samodejno
posodobi med gledanjem televizije. Po dokončanem posodabljanju v ozadju se posodobitev uporabi, ko je televizor
naslednjič vklopljen.
Če se strinjate z določili in s pogoji aplikacije Smart Hub, je funkcija Samodejna posodobitev samodejno nastavljena
na Vklop. Če želite to funkcijo onemogočiti, jo izklopite z gumbom Izberi.
"" Ta funkcija lahko traja dlje, če istočasno deluje druga omrežna funkcija.
"" Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo.
- 13 -
Podpora
Če imate težave s kompletom Evolution Kit, se obrnite neposredno na družbo Samsung.
Podpora prek možnosti Oddaljeno upravljanje
Nastavitve
Podpora
Oddaljeno upravljanje Posk. zdaj
Potem ko sprejmete naše pogoje za storitev, lahko s funkcijo Oddaljeno upravljanje dostopate do oddaljene podpore,
Samsungov serviser pa lahko pregleda vaš komplet Evolution Kit, odpravi težave in posodobi programsko opremo
kompleta oddaljeno prek spleta. Funkcijo Oddaljeno upravljanje lahko tudi vključite in izključite.
"" Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo.
"" To funkcijo lahko zaženete tako, da pritisnete gumb
in ga držite 5 sekund ali več.
Kaj je podpora na daljavo?
Podpora na daljavo družbe Samsung omogoča neposredno podporo s strani tehnika družbe Samsung, ki lahko na
daljavo:
●●
Pregleda komplet Evolution Kit
●●
Prilagodi nastavitve kompleta Evolution Kit po vaših željah
●●
Tovarniško ponastavi komplet Evolution Kit
●●
Namesti priporočene posodobitve vdelane programske opreme.
Kako deluje podpora na daljavo?
Dostop do storitve oddaljene podpore družbe Samsung za komplet Evolution Kit je enostaven:
1.
Pokličite kontaktni center družbe Samsung in prosite za pomoč na daljavo.
2.
Odprite meni v kompletu Evolution Kit in pojdite na poglavje Podpora. (
3.
Izberite Oddaljeno upravljanje, preberite pogoje za storitev in potrdite, da se z njimi strinjate. Ko se prikaže
zaslon kode PIN, tehniku posredujte številko PIN.
4.
Tehniku bo omogočen dostop do vašega kompleta Evolution Kit.
- 14 -
Nastavitve
Podpora)
Iskanje kontaktnih informacij za servis
Nastavitve
Podpora
O tem razvojnem kompletu Posk. zdaj
Tu najdete naslov spletnega mesta družbe Samsung, telefonsko številko klicnega centra, številko modela kompleta
Evolution Kit, različico programske opreme kompleta Evolution Kit, odprtokodno licenco in druge informacije, ki
jih morda potrebujete za servisno podporo agenta Samsungovega klicnega centra ali s Samsungovega spletnega
mesta.
"" Informacije si lahko ogledate tudi tako, da skenirate kodo QR svojega kompleta Evolution Kit.
"" To funkcijo lahko zaženete tako, da pritisnete gumb
in ga držite 5 sekund ali več. Gumb držite, dokler se ne pojavi
pojavno okno z uporabniškimi podatki.
Zahtevanje servisnih storitev
Nastavitve
Podpora
Zahteva za podporo Posk. zdaj
Če naletite na težave s kompletom Evolution Kit, lahko zahtevate servisne storitve. Izberite element, ki se ujema
s težavo, na katero ste naleteli, in nato izberite možnost Zahtevaj zdaj ali Razporedi sestanek
Zahteva
Pošlji.. Vaša zahteva za servisiranje bo registrirana. Kontaktni center družbe Samsung bo stopil z vami v stik, da se
dogovorite za servisni obisk.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od geografske regije.
"" Za zahtevanje servisnih storitev se morate strinjati s pogoji in določili.
"" Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo.
- 15 -
Povezave
Oddaje v živo si lahko ogledate tako, da anteno in antenski kabel priključite v komplet Evolution Kit. S kablom LAN
ali brezžičnim usmerjevalnikom pa si zagotovite dostop do interneta. Z različnimi priključki lahko povežete tudi
zunanje naprave.
Vodnik za povezavo
Ogledate si lahko podrobnejše informacije o zunanjih napravah, ki jih lahko povežete s kompletom Evolution Kit.
Vir
Vodnik za povezavo
Na slikah je prikazano, kako povezati različne zunanje naprave, kot so kabelski sprejemnik, igralna konzola in osebni
računalnik. Če izberete način povezave z zunanjo napravo, se prikažejo podrobnejše informacije.
Vodnik za povezavo
Kabelski sprejemnik/p…
HDMI
Igralna konzola
PC
Zvočna naprava
Mobilna naprava
Zunanji pomnilnik
Pripomoček
"" Slika v vašem televizorju se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.
- 16 -
Povezovanje z anteno (Antena)
Antenski kabel lahko priključite v komplet Evolution Kit.
"" Če priključite kabelski ali satelitski sprejemnik, povezava z anteno ni potrebna.
ANT IN
(AIR/CABLE)
ANT IN
(SATELLITE MAIN)
(SATELLITE SUB.)
Najbolje je, da oba priključka priključite z večkratnim stikalom ali stikalom DiSEqC. itd. ter da možnost Vrsta
povezave z anteno nastavite na Dvojni oscilator.
"" Modeli imajo lahko različne načine povezovanja.
"" Sistem DVB-T2 morda ni podprt, odvisno od geografske regije.
"" Odvisno od modela in geografske regije.
- 17 -
Povezovanje z internetom
Lahko si zagotovite dostop do interneta prek svojega kompleta Evolution Kit.
Vzpostavitev povezave z internetnim omrežjem
Nastavitve
Splošno
Omrežje
Odpri Omrežne nastavitve Posk. zdaj
Vzpostavite povezavo z razpoložljivim omrežjem.
Vzpostavljanje žične internetne povezave
Nastavitve
Splošno
Omrežje
Odpri Omrežne nastavitve
Žično
Če priključite kabel LAN, komplet Evolution Kit samodejno dobi dostop do interneta.
LAN
"" Za povezavo uporabite kabel 7. kategorije (tip *STP).
* Shielded Twist Pair
"" Komplet Evolution Kit ne bo mogel vzpostaviti povezave z internetom, če je hitrost omrežja nižja od 10 Mb/s.
- 18 -
Vzpostavljanje brezžične internetne povezave
Nastavitve
Splošno
Omrežje
Odpri Omrežne nastavitve
Brezžično
Pred vzpostavljanjem povezave preverite nastavitve SSID (ime) in gesla brezžičnega usmerjevalnika, nato pa sledite
navodilom na zaslonu.
Brezžična povezava
Izberite svoje brezžično omrežje.
Osveži
"" Slika v vašem televizorju se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.
"" Če brezžični usmerjevalnik ni zaznan, izberite Dodaj omrežje. na dnu seznama in vnesite ime omrežja (SSID).
"" Če ima vaš brezžični usmerjevalnik gumb WPS ali PBC, izberite Uporabi WPS na dnu seznama, nato pa pritisnite gumb WPS
ali PBC na svojem usmerjevalniku v naslednjih dveh minutah. Komplet Evolution Kit bo samodejno vzpostavil povezavo.
- 19 -
Preverjanje stanja internetne povezave
Nastavitve
Splošno
Omrežje
Stanje omrežja Posk. zdaj
Ogledate si lahko trenutno stanje omrežja in interneta.
Ponastavitev omrežja
Nastavitve
Splošno
Omrežje
Ponastavi omrežje Posk. zdaj
Ponastavite omrežne nastavitve na tovarniško privzete vrednosti.
Vklop televizorja z izdelkom Mobilna naprava
Nastavitve
Splošno
Omrežje
Strokovne nastavitve
Vklop z mobilno napravo
Televizor lahko vklopite z mobilno napravo, ki je povezana z istim omrežjem kot komplet Evolution Kit.
Povezava nadzorne naprave IP s kompletom Evolution Kit
Nastavitve
Splošno
Omrežje
Strokovne nastavitve
Daljinski upravljalnik IP
Nadzorno napravo IP lahko oddaljeno povežete s kompletom Evolution Kit za upravljanje naprave IP.
"" Za uporabo te funkcije morate vklopiti nastavitev Vklop z mobilno napravo.
"" Ko vklopite to funkcijo, lahko komplet Evolution Kit upravljajo tudi druge nadzorne naprave IP. Priporočamo, da to funkcijo
vklopite samo, če je nameščen pooblaščen krmilnik po meri, ki je konfiguriran posebej za komplet Evolution Kit, in če imate
brezžično omrežje zaščiteno z geslom.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- 20 -
Vzpostavitev internetne povezave prek IPv6
Konfiguracija nastavitev povezave IPv6
Nastavitve
Splošno
Omrežje
Strokovne nastavitve
IPv6
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Preverjanje internetne povezave, vzpostavljene prek IPv6
Nastavitve
Splošno
Omrežje
Strokovne nastavitve
Stanje IPv6
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Preimenovanje imena kompleta Evolution Kit v omrežju
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Ime naprave Posk. zdaj
Komplet Evolution Kit v omrežju lahko preimenujete. Izberite Uporabniški vnos na dnu seznama in spremenite ime.
- 21 -
Odpravljanje težav internetne povezave
Če komplet Evolution Kit ne vzpostavi internetne povezave, poskusite spodnje rešitve.
Odpravljanje težav z internetno povezavo Posk. zdaj
Ko preberete naslednjo vsebino, odpravite težave z internetno povezavo. Če težava ni odpravljena, se obrnite na
svojega ponudnika internetnih storitev.
Ni omrežnega kabla
Prepričajte se, da je kabel LAN priključen na obeh koncih. Če je usmerjevalnik priključen na napajanje, preverite, ali
je vklopljen. Če je usmerjevalnik vklopljen, ga poskusite izklopiti in znova vklopiti.
Povezave z brezžičnim omrežjem ni bilo mogoče vzpostaviti
Če izbranega brezžičnega usmerjevalnika ni mogoče najti, pojdite na možnost Odpri Omrežne nastavitve in izberite
ustrezni usmerjevalnik.
Nastavitve
––
Splošno
Omrežje
Odpri Omrežne nastavitve
Vzpostavitev povezave z brezžičnim usmerjevalnikom ni uspela
1.
Prepričajte se, ali je usmerjevalnik vklopljen. Če ga najdete, ga izklopite in znova vklopite.
2.
Po potrebi vnesite pravilno geslo.
Samodejna nastavitev naslova IP ni uspela
1.
Konfigurirajte nastavitve v možnosti Nastav. IP.
––
Nastavitve
Splošno
Omrežje
Stanje omrežja
Nastav. IP
2.
Prepričajte se, da je strežnik DHCP v usmerjevalniku omogočen. Usmerjevalnik izključite in ga znova priključite.
3.
Usmerjevalnik po potrebi ponastavite.
––
Za brezžično povezavo po potrebi vnesite ustrezno geslo.
- 22 -
Povezava z omrežjem ni uspela
1.
Preverite vse nastavitve Nastav. IP.
Nastavitve
––
2.
Splošno
Omrežje
Stanje omrežja
Nastav. IP
Ko preverite stanje strežnika DHCP (biti mora aktivno) v usmerjevalniku, odstranite kabel LAN in ga znova
priključite.
––
Za brezžično povezavo po potrebi vnesite ustrezno geslo.
Vzpostavljena je povezava z lokalnim omrežjem, ne pa tudi z internetom
1.
Preverite, ali je kabel LAN priključen v vrata LAN usmerjevalnika za zunanje naprave.
2.
Preverite vrednosti DNS v nastavitvah Nastav. IP.
––
Nastavitve
Splošno
Omrežje
Stanje omrežja
Nastav. IP
Nastavitev omrežja je končana, vendar se internetna povezava ne vzpostavi
Če težava ni odpravljena, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
Povezovanje z videonapravami
Vzpostavite ustrezno videopovezavo med kompletom Evolution Kit in svojimi zunanjimi napravami.
Povezovanje s kablom HDMI
HDMI IN
- 23 -
Vhod avdio in izhodni priključki
Vzpostavite ustrezno zvočno povezavo med kompletom Evolution Kit in svojimi zunanjimi napravami.
"" Za več informacij o izbiri zunanjih zvočnikov si oglejte razdelek "Izbira zvočnikov".
Povezovanje s kablom za digitalni zvok (optičnim)
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Povezovanje prek brezžičnega omrežja
Komplet Evolution Kit lahko prek brezžičnega omrežja povežete z zvočno napravo Samsung, ki podpira funkcijo WiFi. Obe napravi morata biti povezani z istim omrežjem. Za več informacij o tem, kako povezati in uporabljati zvočno
napravo Samsung, ki podpira funkcijo Wi-Fi, preberite uporabniški priročnik.
Vzpostavitev povezave z napravami Bluetooth
Za več informacij o tem, kako priključiti in uporabljati zunanje zvočnike, glejte razdelek Vodnik za povezavo (
Vir
Vodnik za povezavo
Zvočna naprava
Bluetooth) in uporabniške priročnike.
- 24 -
Povezovanje z računalnikom
Televizor uporabite kot računalniški monitor ali povežite komplet Evolution Kit z računalnikom prek omrežja in
dostopajte do vsebine v računalniku.
Povezovanje prek vrat HDMI – skupna raba zaslona (HDMI)
HDMI IN
DVI
HDMI IN
HDMI
"" Ko povežete računalnik, pojdite na
Vir in nato izberite ikono za računalnik na seznamu ikon zunanjih naprav. Za
več informacij o nastavitvi vrat si oglejte "Urejanje imena in ikone zunanje naprave".
- 25 -
Povezava izdelka Mobilna naprava
Mobilno napravo povežite s kompletom Evolution Kit v istem omrežju, da boste lahko televizor upravljali z mobilno
napravo ali da si boste lahko v televizorju ogledali vsebino iz mobilne naprave.
Na mobilni napravi uporabite aplikacijo SmartThings za hitro in preprosto povezovanje s televizorjem ter za
upravljanje glavnih nastavitev. Poleg tega lahko oddaljeno preverite in upravljate stanje različnih naprav, kot so
pametne naprave Samsung, gospodinjski aparati in zvočniki, povezani s strežnikom.
"" To preverite v meniju Podprte naprave v aplikaciji SmartThings.
"" Za uporabo aplikacije SmartThings morate biti prijavljeni v svoj račun Samsung v kompletu Evolution Kit.
"" Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od mobilne naprave.
"" Podprte funkcije se lahko razlikujejo glede na različico aplikacije SmartThings.
Aplikacijo SmartThings lahko naložite iz trgovine App Store ali Google Play.
Povezava s kompletom Evolution Kit prek aplikacije SmartThings
1.
Vklopite televizor in komplet Evolution Kit.
2.
V mobilni napravi zaženite aplikacijo SmartThings.
3.
Tapnite Dodaj napravo na nadzorni plošči aplikacije SmartThings. Poiskan bo povezljiv komplet Evolution Kit.
4.
Med rezultati iskanja izberite komplet Evolution Kit.
5.
Vnesite številko PIN, prikazano na zaslonu televizorja.
Ko je komplet Evolution Kit registriran v vašem računu Samsung, lahko z aplikacijo SmartThings upravljate televizor.
"" Če mobilna naprava kompleta Evolution Kit ne zazna, oba izklopite in znova vklopite ter znova poskusite.
"" Komplet Evolution Kit lahko preimenujete tako, da odprete
naprave.
- 26 -
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Ime
Dvosmerno zrcaljenje televizorja in mobilne naprave z uporabo aplikacije
SmartThings
Dvosmerno zrcaljenje se nanaša na prikaz iste slike in zvoka iz mobilne naprave v televizorju ali na prikaz iste slike in
zvoka iz televizorja v mobilni napravi. Z uporabo aplikacije SmartThings lahko uživate v sliki in zvoku iz televizorja v
mobilni napravi ali pa predvajate sliko in zvok iz mobilne naprave v televizorju.
V mobilni napravi zaženite aplikacijo SmartThings. Tapnite komplet Evolution Kit na nadzorni plošči ali v napravi.
Uporabljate lahko naslednje funkcije:
●●
V televizorju lahko prikažete zaslon in predvajate zvok mobilne naprave.
""
Ko s televizorjem povežete mobilno napravo, ki podpira zrcaljenje zaslona, lahko z zrcaljenjem zaslona brezžično
prikažete zaslon in predvajate zvok mobilne naprave v televizorju in video, zvok ali fotografije, ki se trenutno
predvajajo v mobilni napravi.
●●
V mobilni napravi lahko prikazujete zaslon in zvok iz televizorja.
●●
V mobilni napravi lahko samo poslušate zvoke iz televizorja.
"" Novo napravo lahko dodate z aplikacijo SmartThings v mobilnem telefonu. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo
aplikacije SmartThings.
"" Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od mobilne naprave.
"" Podprte funkcije se lahko razlikujejo glede na različico aplikacije SmartThings.
"" Če kompleta Evolution Kit ni bilo mogoče najti, izklopite in vklopite obe napravi ter poskusite znova.
"" Komplet Evolution Kit lahko preimenujete tako, da odprete
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Ime
naprave.
Upravljanje mobilne naprave
Nastavitve
Splošno
Upravitelj zunanje naprave
Upravitelj povezovanja naprav
Posk. zdaj
●●
Obvestilo o dostopu
Določite lahko, ali naj se prikaže obvestilo, ko skuša mobilna naprava vzpostaviti povezavo s kompletom
Evolution Kit.
●●
Seznam naprav
Oglejte si seznam mobilnih naprav, registriranih za komplet Evolution Kit, seznam urejajte ali ga izbrišite.
- 27 -
Preklapljanje med zunanjimi napravami, ki so povezane s
kompletom Evolution Kit
Preklapljate lahko med televizijskimi programi in vsebino zunanjih naprav.
Preklop vhodnega signala
Vir
Ko na zaslonu Vir izberete priključeno zunanjo napravo, se na zaslonu televizorja prikaže vsebina izbrane naprave.
"" Če želite upravljati napravo (predvajalnik Blu-ray, igralna konzola itd.), ki podpira univerzalni daljinski upravljalnik, z
izdelkom Pametni daljinski upravljalnik Samsung, priključite napravo v vrata HDMI na kompletu Evolution Kit in jo vklopite.
Omogoča preklop na napravo ali samodejno konfiguracijo univerzalnega daljinskega upravljalnika za napravo. Če želite,
da se naprava samodejno konfigurira za univerzalni daljinski upravljalnik, vanjo usmerite Pametni daljinski upravljalnik
Samsung.
"" Če je naprava USB priključena v vrata USB, se prikaže pojavno sporočilo, ki omogoča enostaven preklop na navedeno
predstavnostno vsebino v napravi.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od naprave in geografske regije.
Urejanje imena in ikone zunanje naprave
Vir
Spremenite lahko ime vrat povezane zunanje naprave ali jih dodate na prvi zaslon.
Nastavitev univerzalnega
daljinskega upravljalnika
Uredi.
Informacije
Dodaj na začetni zaslon
Viri
Vir
"" Slika v vašem televizorju se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.
- 28 -
1.
Označeno območje premaknite na povezano zunanjo napravo.
2.
Pritisnite smerni gumb za navzgor. Na voljo postanejo naslednje funkcije.
""
Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od vrste vrat.
1 Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika
Z upravljalnikom Samsung Smart Control lahko upravljate zunanje naprave, ki so povezane s kompletom Evolution
Kit. Za upravljanje zunanjih naprav jih registrirajte v skladu z navodili na zaslonu.
"" Za več informacij si oglejte poglavje "Upravljanje zunanjih naprav z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung
– Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika".
2 Uredi.
Preimenujete lahko vhode in spremenite ikone naprav.
3 Informacije
Lahko si ogledate podrobne informacije o zunanjih napravah, ki so povezane s televizorjem.
4 Dodaj na začetni zaslon
Za hitro preklapljanje lahko dodate vrata zunanje naprave na prvi zaslon.
- 29 -
Uporaba dodatnih funkcij
Na zaslonu Vir lahko uporabite naslednje možnosti.
●●
Vodnik za povezavo: Vodnik za povezovanje naprav.
●●
Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika: Omogoča registracijo zunanjih naprav v napravi Pametni
daljinski upravljalnik Samsung in njihovo upravljanje z daljinskim upravljalnikom.
""
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
""
Za več informacij si oglejte poglavje "Upravljanje zunanjih naprav z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik
Samsung – Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika".
Opombe o povezovanju
Pri povezovanju zunanje naprave upoštevajte naslednje.
"" Število priključkov, njihova imena in mesta se glede na model lahko razlikujejo.
"" Pri povezovanju zunanje naprave s kompletom Evolution Kit si oglejte uporabniški priročnik za napravo. Število priključkov
zunanje naprave, njihova imena in mesta se glede na proizvajalca lahko razlikujejo.
Opombe o povezavi za HDMI
●●
Priporočamo naslednje vrste kablov HDMI:
––
Kabel HDMI velike hitrosti
––
Kabel HDMI velike hitrosti z ethernetno povezavo
●●
Uporabite kabel HDMI debeline do 17 mm.
●●
Če uporabite neodobren kabel HDMI, se lahko prikaže prazen zaslon ali pride do napake pri povezavi.
- 30 -
●●
Nekateri kabli HDMI in naprave morda niso združljivi s kompletom Evolution Kit zaradi različnih specifikacij
standarda HDMI.
●●
Komplet Evolution Kit ne podpira ethernetnega kanala HDMI. Ethernet je omrežje LAN (lokalno omrežje), pri
katerem so uporabljeni koaksialni kabli v skladu s standardom IEEE.
●●
Za najboljšo kakovost pri gledanju vsebine v ločljivosti UHD uporabite kabel, krajši od 3 m.
●●
Komplet Evolution Kit ne podpira funkcij ARC in MHL.
●●
Številne računalniške grafične kartice nimajo vrat HDMI, namesto njih pa imajo vrata DVI. Če računalnik nima
izhoda HDMI za video, ga priključite s kablom HDMI-DVI.
Opombe o povezavi za zvočne naprave
●●
Priporočamo, da za boljšo kakovost zvoka televizorja Samsung uporabite sprejemnik AV. Komplet Evolution Kit
ne podpira povezave s sprejemnikom prek protokola HDMI (ARC).
●●
Če zunanjo zvočno napravo priklopite z optičnim kablom, se nastavitev za Predvajanje zvoka samodejno
prestavi na povezano napravo. Da se to zgodi, pa je treba zunanjo zvočno napravo vklopiti, preden priključite
optični kabel. Za ročno spreminjanje nastavitve Predvajanje zvoka sledite korakom:
––
Uporabite zaslon Hitre nastavitve, če želite preklopiti na povezano napravo:
Uporabite gumb Izberi, da izberete Optično v meniju Predvajanje zvoka. (
gumb navzgor
––
Nastavitve
smerni
Predvajanje zvoka).
Uporabite zaslon Nastavitve, če želite preklopiti na povezano napravo:
Izberite Optično v meniju Predvajanje zvoka. (
Nastavitve
Zvok
Predvajanje zvoka).
●●
Nenavaden hrup iz povezane zvočne naprave med njeno uporabo lahko pomeni težave z napravo samo. V tem
primeru se za pomoč obrnite na proizvajalca zvočne naprave.
●●
Digitalni zvok je na voljo samo pri 5.1-kanalnem zvoku.
- 31 -
Opombe o povezavi za računalnike
●●
Če želite izvedeti, katere ločljivosti podpira komplet Evolution Kit, si oglejte "Preberite pred povezavo
računalnika (podprte ločljivosti)".
●●
Dokler je skupna raba datotek vklopljena, obstaja možnost nepooblaščenega dostopa. Ko dostopa do podatkov
ne potrebujete, onemogočite skupno rabo.
●●
Če želite računalnik in komplet Evolution Kit povezati brezžično, morata biti med seboj povezana v istem
omrežju.
●●
Ko vsebino delite z drugimi omrežnimi napravami, denimo s tistimi v sistemu za shranjevanje IP (internetni
protokol), deljenje morda ne bo podprto zaradi konfiguracije, kakovosti ali delovanja omrežja (če ima denimo
omrežje napravo NAS (omrežna shramba)).
Opombe o povezavi za mobilne naprave
●●
Za uporabo funkcije Smart View mora mobilna naprava podpirati funkcijo skupne rabe, kot je Zrcaljenje
zaslona ali Smart View. Če želite preveriti, ali vaša mobilna naprava podpira funkcijo skupne rabe, si oglejte
uporabniški priročnik mobilne naprave.
●●
Če želite uporabiti Wi-Fi Direct, mora mobilna naprava podpirati funkcijo Wi-Fi Direct. Če želite preveriti, ali
vaša mobilna naprava podpira funkcijo Wi-Fi Direct, si oglejte uporabniški priročnik mobilne naprave.
●●
Mobilna naprava in komplet Evolution Kit morata biti povezana v istem omrežju.
●●
Stanje omrežja lahko povzroči občasne prekinitve predvajanja videa ali zvoka.
●●
Ko vsebino delite z drugimi omrežnimi napravami, denimo s tistimi v sistemu za shranjevanje IP (internetni
protokol), deljenje morda ne bo podprto zaradi konfiguracije, kakovosti ali delovanja omrežja (če ima denimo
omrežje napravo NAS (omrežna shramba)).
- 32 -
Daljinski upravljalnik in zunanje naprave
Televizor lahko upravljate s svojim upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung. Za lažjo uporabo
seznanite zunanje naprave, kot je tipkovnica.
Več o izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung
Preberite več o gumbih na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung.
- 33 -
Gumb
Opis
Zažene funkcijo Glasovna interakcija. Pritisnite in zadržite gumb, izgovorite ukaz in gumb
izpustite, da zaženete funkcijo Glasovna interakcija.
(Glasovna interakcija)
Ko pritisnete gumb, se na dnu zaslona pojavi meni Enter Voice Command Guide.
"" Podprti jeziki in funkcije za glasovno interakcijo se lahko razlikujejo glede na geografsko
regijo.
Ko ga pritisnete, se na zaslonu prikaže navidezna številčnica, da z njo lahko vnesete število.
(gumb Številka)
Za vnos številske vrednosti izberite številke in nato Končano. Uporabite ga za spremembo
kanala, vnos kode PIN, vnos kode ZIP itd.
"" Če ga držite vsaj 1 sekundo za kanal, ki podpira storitev teleteksta, se na zaslonu
televizorja prikaže meni TTX. Za več informacij si oglejte poglavje "Funkcija Teletekst".
(gumb Barva)
Tipkovnica s smernimi
tipkami (navzgor/navzdol/
levo/desno)
Izberi
Ob pritisku so na zaslonu prikazani barvni gumbi. S temi barvnimi gumbi je omogočen
dostop do dodatnih možnosti, specifičnih za uporabljano funkcijo.
Premika označeni del.
Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem vsebine, se prikažejo
podrobne informacije o programu.
- 34 -
Gumb
Opis
(Nazaj)
Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča funkcija
zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji kanal.
(Smart Hub)
Pritisnite, da se vrnete na Prvi zaslon.
(Predvajaj/premor)
ko ga pritisnete, se prikažejo gumbi za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate trenutno
predvajano predstavnostno vsebino.
VOL (Glasnost)
CH (Kanal)
Usmerite Pametni daljinski upravljalnik Samsung v tipalo daljinskega upravljalnika
televizorja in nato premikajte gumb gor ali dol, da nastavite glasnost televizorja. Če
želite izklopiti zvok, pritisnite gumb. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže Bližnjice
dostopnosti.
Gumb premikajte gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona Vodnik.
Če ga držite vsaj sekundo, se prikaže zaslon Seznam kanalov.
Pritisnite in pridržite gumba navzgor ali navzdol za hiter preklop kanala.
"" Pametni daljinski upravljalnik Samsung uporabljajte manj kot 6 m stran od kompleta Evolution Kit. Delovna razdalja se
lahko razlikuje glede na značilnosti brezžičnega okolja.
"" Slike, gumbi in funkcije upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model.
"" Za uporabo izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung za upravljanje združljive zunanje naprave, ki ne podpira
funkcije HDMI-CEC (Anynet+), morate konfigurirati univerzalni daljinski upravljalnik za napravo. Za več informacij si oglejte
poglavje "Upravljanje zunanjih naprav z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung – Uporaba univerzalnega
daljinskega upravljalnika".
"" Za uporabo izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung za upravljanje združljive zunanje naprave, ki podpira HDMI-CEC
(Anynet+), napravo s kablom HDMI priklopite na vrata HDMI na kompletu Evolution Kit. Za več informacij si oglejte poglavje
"Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)".
- 35 -
Vzpostavljanje povezave z izdelkom Pametni daljinski
upravljalnik Samsung
Za upravljanje televizorja vzpostavite povezavo med izdelkom Pametni daljinski upravljalnik Samsung in kompletom
Evolution Kit.
Ko prvič vklopite komplet Evolution Kit, se Pametni daljinski upravljalnik Samsung samodejno seznani z njim. Če se
Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne seznani samodejno s kompletom Evolution Kit, ga usmerite pred komplet
ter sočasno pridržite gumba
in
za vsaj 3 sekunde.
"" Slike, gumbi in funkcije upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko med modeli razlikujejo.
- 36 -
Upravljanje zunanjih naprav z upravljalnikom Pametni daljinski
upravljalnik Samsung – Uporaba univerzalnega daljinskega
upravljalnika
Televizor in povezane zunanje naprave upravljajte z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung.
Vir
Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika
Z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung lahko upravljate zunanje naprave, ki so povezane s
kompletom Evolution Kit. Za upravljanje zunanjih naprav jih registrirajte v skladu z navodili na zaslonu.
"" Z izdelkom Pametni daljinski upravljalnik Samsung lahko brez dodatnega nameščanja uporabljate tudi funkcijo Anynet+
(HDMI-CEC) in upravljate zunanje naprave Samsung.
"" Določene zunanje naprave, ki so povezane s kompletom Evolution Kit, morda ne bodo podpirale funkcije univerzalnega
daljinskega upravljalnika.
"" Pred zunanjo napravo ne postavite nobenih ovir. Signali daljinskega upravljalnika morda ne bodo pravilno preneseni.
"" Komplet Evolution Kit si zapomni zunanjo napravo in njena vrata za povezavo (HDMI 1, HDMI 2 itd.).
- 37 -
Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)
Zunanjo napravo, ki je povezana prek funkcije Anynet+ (HDMI-CEC), upravljajte z izdelkom Pametni daljinski
upravljalnik Samsung.
Z izdelkom Pametni daljinski upravljalnik Samsung lahko upravljate zunanje naprave, ki so povezane s kompletom
Evolution Kit prek kabla HDMI in podpirajo funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC). Funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) lahko
nastavite in upravljate samo z izdelkom Pametni daljinski upravljalnik Samsung.
Priključitev zunanje naprave prek funkcije Anynet+ in uporaba njenih menijev
Nastavitve
Splošno
Upravitelj zunanje naprave
Anynet+ (HDMI-CEC) Posk. zdaj
1.
Možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavite na Vklop.
2.
Napravo, ki je združljiva s HDMI-CEC, povežite s kompletom Evolution Kit.
3.
Vklopite povezano zunanjo napravo. Naprava se samodejno poveže s kompletom Evolution Kit. Ko je povezava
dokončana, lahko dostopate do menija povezane naprave z izdelkom Pametni daljinski upravljalnik Samsung
in napravo tudi upravljate.
"" Postopek vzpostavljanja povezave lahko traja do dve minuti.
Preberite, preden povežete napravo Anynet+ (HDMI-CEC)
"" Naprave, ki podpirajo funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC), morajo biti prek kabla HDMI povezane s kompletom Evolution Kit.
Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcije Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Univerzalni daljinski upravljalnik kompleta Evolution Kit lahko konfigurirate tako, da upravlja kabelske sprejemnike drugih
proizvajalcev, predvajalnike Blu-ray in sisteme za domači kino, ki ne podpirajo HDMI-CEC. Za več informacij si oglejte
poglavje "Upravljanje zunanjih naprav z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung – Uporaba univerzalnega
daljinskega upravljalnika".
"" Funkcije Anynet+ ne morete uporabljati za upravljanje zunanjih naprav, ki ne podpirajo HDMI-CEC.
"" Pametni daljinski upravljalnik Samsung v določenih okoliščinah morda ne deluje. V tem primeru znova nastavite napravo
kot napravo, ki podpira funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC).
- 38 -
"" Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) deluje samo z zunanjimi napravami, ki podpirajo HDMI-CEC, in samo takrat, ko so te naprave
vklopljene ali v stanju pripravljenosti.
"" Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) lahko upravlja največ 12 združljivih zunanjih naprav (največ 3 naprave iste vrste), razen
sistemov za domači kino. Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) lahko upravlja samo en sistem za domači kino.
"" Za poslušanje 5.1-kanalnega zvoka iz zunanje naprave povežite napravo in komplet Evolution Kit s kablom HDMI ter
priključite digitalni zvočni izhodni priključek zunanje naprave neposredno v 5.1-kanalni sistem za domači kino.
"" Če ste zunanjo napravo nastavili s funkcijo Anynet+ in z univerzalnim daljinskim upravljalnikom, lahko napravo upravljate
samo z univerzalnim daljinskim upravljalnikom.
Upravljanje televizorja s tipkovnico ali z miško
Povezana tipkovnica ali miška omogočata laže upravljanje televizorja.
Nastavitve
Splošno
Upravitelj zunanje naprave
Upravit. vhodnih naprav Posk. zdaj
Povežete lahko tipkovnico ali miško, ki omogočata laže upravljanje televizorja.
Povezava tipkovnice in miške USB
Kabel tipkovnice ali miške priklopite na vrata USB.
"" Če povežete miško, je na voljo samo v aplikaciji Internet.
Povezava tipkovnice in miške Bluetooth
Nastavitve Splošno
Seznam naprav Bluetooth
Upravitelj zunanje naprave
Upravit. vhodnih naprav
"" Če vaše naprave ni bilo mogoče zaznati, postavite tipkovnico blizu kompleta Evolution Kit in nato izberite možnost Osveži.
Komplet Evolution Kit znova poišče razpoložljive naprave.
"" Če povežete miško, je na voljo samo v aplikaciji Internet.
- 39 -
Uporaba tipkovnice in miške
Gumb
Opis
Smerne tipke
Premika označeni del
Tipka Windows
Prikaže nastavitve kompleta Evolution Kit.
Tipka Enter
Izbere ali zažene označeni element
Tipka ESC
Vrne na prejšnji zaslon.
Tipke F1 / F2 / F3 / F4
Barvni gumbi ―
Tipka F5
Prikaže se zaslon Prvi zaslon
Tipka F6
Prikaže se zaslon Vir
Tipka F7
Prikaže se seznam Seznam kanalov
Tipka F8
Utiša zvok
Tipke F9 / F10
Prilagodi glasnost
Tipke F11 / F12
Preklopi kanal
Stran gor / stran dol
Pomika spletno stran, prikazano v aplikaciji Internet.
Levi klik
Na voljo samo v aplikaciji Internet. Kliknite na meni ali povezavo, da zaženete funkcijo kot
na računalniku.
/
/
/
Na voljo samo v aplikaciji Internet. Uporabljate lahko naslednje funkcije:
Desni klik
"" Opcije v meniju se lahko razlikujejo glede na izbrani element.
●● Odpri
●● Odpri povezavo na novem zavihku
●● Omogoči način pomikanja
"" V nekaterih aplikacijah se morda tipke uporabljajo drugače.
- 40 -
Nastavitev vhodnih naprav
Nastavitev tipkovnice
Nastavitve
tipkovnice
Splošno
Upravitelj zunanje naprave
Upravit. vhodnih naprav
Upravitelj zunanje naprave
Upravit. vhodnih naprav
Tipkovnico lahko nastavite s funkcijami:
●●
Jezik tipkovnice
●●
Vrsta tipkovnice
Nastavitev miške
Nastavitve
Nastavitve miške
Splošno
Miško lahko nastavite s funkcijami:
●●
Glavni gumb
●●
Hitrost kazalca
- 41 -
Nast.
Vnašanje besedila z navidezno tipkovnico na zaslonu
Z navidezno tipkovnico vnesite besedilo v televizorju.
Priporočeno besedilo
Možnosti
Predvidi naslednji znak
"" Slika v vašem televizorju se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.
1 Priporočeno besedilo
Ko vpišete besedo, ki jo želite poiskati, vam ta funkcija prikaže sorodne predloge, med katerimi lahko izbirate.
- 42 -
2 Možnosti
Na zaslonu navidezne tipkovnice izberite
. Na voljo so naslednje možnosti:
"" Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od trenutno uporabljene funkcije.
●●
Priporočeno besedilo
●●
Ponastavi priporočene besedilne podatke
●●
Predvidi naslednji znak (pri uporabi smernih gumbov)
●●
Jezik
3 Predvidi naslednji znak
Ko na navidezni tipkovnici pritisnete črko, se že prikažejo naslednje predvidene črke, ki jih lahko izberete s smernimi
gumbi na daljinskem upravljalniku.
Vnašanje besedila z mikrofonom daljinskega upravljalnika in navidezno
tipkovnico na zaslonu
Ko je na zaslonu prikazana navidezna tipkovnica, pridržite gumb
na izdelku Pametni daljinski upravljalnik
Samsung, govorite v mikrofon na daljinskem upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, nato pa gumb
izpustite. Vaše besede se bodo izpisale na zaslonu.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- 43 -
Pametne funkcije
S storitvijo Smart Hub lahko uživate v številnih aplikacijah.
Smart Hub
Preglejte opise osnovnih funkcij za Smart Hub.
S pomočjo funkcije Smart Hub lahko iščete po spletu, nameščate razne aplikacije in jih nato uporabljate, gledate
slike in posnetke ali poslušate glasbo, shranjeno na zunanjih pomnilnikih, ter uporabljate številne druge funkcije.
"" Nekatere storitve Smart Hub so plačljive.
"" Za uporabo storitve Smart Hub mora biti komplet Evolution Kit povezan z internetom.
"" Nekatere funkcije storitve Smart Hub morda niso podprte, odvisno od ponudnika storitev, jezika ali geografske regije.
"" Storitev Smart Hub je lahko začasno nerazpoložljiva zaradi prekinitev internetne storitve.
"" Za uporabo storitve Smart Hub se morate strinjati s soglasjem za storitev Smart Hub ter zbiranjem in uporabo osebnih
podatkov. Dodatne funkcije in storitve niso na voljo brez soglašanja. Celotno besedilo dokumenta Pogoji in pravilnik si
lahko ogledate tako, da se pomaknete na možnost
Nastavitve
Podpora
Pogoji in pravilnik. Posk. zdaj
"" Če želite prenehati uporabljati storitev Smart Hub, lahko prekličete pogodbo. Za preklic soglasja za storitev Smart Hub,
čeprav je soglasje potrebno, izberite Ponastavitev Smart Hub (
Ponastavitev Smart Hub).
- 44 -
Nastavitve
Podpora
Samodiagnoza
Prikaz zaslona Prvi zaslon
Pritisnite gumb
.
Viri
TV
HDMI 1
HDMI 2
USB 1
USB 2
Vodnik za po…
Nastavitev un…
Vir
"" Slika v vašem televizorju se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.
Na zaslonu Prvi zaslon lahko enostavno zaženete predhodno izvajane ali pogosto uporabljene aplikacije. Aplikacije
lahko tudi premaknete ali izbrišete z zaslona.
1
Obvestilo
Ogledate si lahko seznam obvestil o vseh dogodkih kompleta Evolution Kit. Na zaslonu se pojavi obvestilo, ko je čas
za predvajanje programa po urniku ali ko se pride do dogodka v registrirani napravi.
Če se premaknete na Obvestilo in pritisnete gumb Izberi, se na desni strani pojavi okence z obvestili, kjer so na voljo
naslednje funkcije:
Izbriši vse.
●●
Izbrišete lahko vsa obvestila.
Nastavitve
●●
––
Izberete lahko storitve, o katerih želite biti obveščani.
––
Če izberete Dovoli zvok, se ob prikazu obvestila predvaja zvok obvestila.
- 45 -
2
Nastavitve
Ko se oznaka premakne na ikono
, se nad menijem prikaže seznam ikon za hitre nastavitve. S klikom teh ikon
lahko hitro nastavite pogosto uporabljene funkcije.
●●
Predvajanje zvoka
Izberete lahko, kateri zvočniki so uporabljeni za oddajanje zvoka. Za spreminjanje zvočnega izhoda pritisnite
gumb Izberi. Za povezavo zvočnika Bluetooth pritisnite smerni gumb za navzgor in izberite možnost Seznam
zvočnikov .
●●
Podnapisi
Televizijske oddaje lahko gledate s podnapisi. Če želite omogočiti/onemogočiti funkcijo Podnapisi, pritisnite
gumb Izberi. Za zagon funkcije Bližnjice dostopnosti pritisnite smerni gumb za navzgor in izberite možnost
Bližnjice dostopnosti.
●●
Jezik zvoka
Jezik zvoka lahko po želji spremenite. Za manjše prilagoditve pritisnite smerni gumb za navzgor in izberite
možnost Pojdi v možnosti zvoka.
●●
Slika v sliki (PIP)
Če uporabljate povezano zunanjo napravo, lahko gledate program v oknu slika-v-sliki (Slika v sliki (PIP)). Za
manjše prilagoditve pritisnite smerni gumb za navzgor in izberite možnost Nastavitev Slike v sliki (PIP).
""
●●
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Omrežje
Ogledate si lahko trenutno stanje omrežja in interneta. Pritisnite smerni gumb za navzgor in izberite Stanje
omrežja ali Omrežne nastavitve.
"" Če pritisnete
Nastavitve, se prikažejo vsi razpoložljivi meniji z nastavitvami.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- 46 -
3
Vir
Izberete lahko zunanjo napravo, ki je povezana s kompletom Evolution Kit.
"" Za več informacij si oglejte poglavje "Preklapljanje med zunanjimi napravami, ki so povezane s kompletom Evolution Kit".
4
Išči.
V storitvi Smart Hub lahko iščete kanale, programe, naslove filmov in aplikacije.
"" Za uporabo te možnosti mora biti komplet Evolution Kit povezan z internetom.
5
APPS
Če v komplet Evolution Kit namestite ustrezne aplikacije, lahko uživate v pestri izbiri vsebin, vključno z novicami,
športnimi dogodki, vremenskimi napovedmi in igrami.
"" Za uporabo te možnosti mora biti komplet Evolution Kit povezan z internetom.
"" Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba storitve Aplikacije".
6
Univerzalni vodnik
Univerzalni vodnik je aplikacija, ki vam na enem mestu omogoča iskanje in predvajanje različnih vsebin, kot so
televizijske oddaje, drame in filmi. Aplikacija Univerzalni vodnik lahko priporoča vsebino po vašem okusu in vas
obvešča o novih dramskih serijah.
"" Za več informacij o možnosti Univerzalni vodnik glejte razdelek "Uporaba aplikacije Univerzalni vodnik".
"" Slike so lahko zamegljene, odvisno od okoliščin ponudnika storitve.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- 47 -
Premakni
Odstrani.
"" Slika v vašem televizorju se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.
7 Premikanje elementa na zaslonu Prvi zaslon
Premaknite označeno območje na aplikacijo, ki jo želite premakniti, na daljinskem upravljalniku pritisnite smerni
gumb za navzdol in izberite Premakni. Aplikacijo premaknite na želeno mesto s smernim gumbom za levo ali desno
in nato pritisnite gumb Izberi. Izbrana aplikacija se premakne na prvi zaslon.
8 Odstranjevanje elementa z zaslona Prvi zaslon
Premaknite označeno območje na aplikacijo, ki jo želite izbrisati, na daljinskem upravljalniku pritisnite smerni gumb
za navzdol in izberite Odstrani.. Izbrana aplikacija je izbrisana.
"" Aplikacije, ki jih želite redno uporabljati, lahko dodate na zaslon Prvi zaslon z APPS. Za dodajanje priljubljenih aplikacij na
zaslon Prvi zaslon glejte "Upravljanje kupljenih ali nameščenih aplikacij".
- 48 -
Samodejni zagon funkcije Smart Hub
Nastavitve
Splošno
Pametne funkcije
Samod. zaženi Smart Hub Posk. zdaj
Ko nastavite funkcijo Samod. zaženi Smart Hub na Vklop, se ob vklopu televizorja na zaslonu samodejno prikaže prvi
zaslon. To funkcijo lahko vklopite ali izklopite z gumbom Izberi.
Preskušanje povezav storitve Smart Hub
Nastavitve
Podpora
Samodiagnoza
Zagon možnosti Preskus povezave Smart
Hub Posk. zdaj
Ponastavitev storitve Smart Hub
Nastavitve
Podpora
Samodiagnoza
Ponastavi Smart Hub Posk. zdaj
"" Nastavitve storitve Smart Hub lahko ponastavite. Za ponastavitev storitve Smart Hub, vnesite številko PIN. Privzeti PIN
je "0000" (za Francijo, Italijo: "1111"). PIN lahko nastavite v
Spremeni PIN.
- 49 -
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Uporaba računa Samsung
Ustvarite in upravljajte svoj račun Samsung.
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Račun Samsung Posk. zdaj
Ustvarjanje in upravljanje vašega računa Samsung
"" Celotno besedilo dokumenta Določila in pravilnik o zasebnosti si lahko ogledate v možnosti
Splošno
Upravitelj sistema
Račun Samsung
Moj račun
Nastavitve
Pogoji in določ., pravil. o zaseb., ko se prijavite v svoj
račun Samsung.
"" Račun Samsung lahko ustvarite tudi na spletnem mestu http://account.samsung.com. Ko imate račun, lahko uporabljate
isti ID tako na televizorju kot tudi na spletnem mestu Samsung.
"" Pojavi se funkcija Dodaj račun ali pa ne, odvisno od tega, ali ste vpisani v račun Samsung ali ne.
Ustvarjanje novega računa
Nastavitve
Ustvari račun.
Splošno
Upravitelj sistema
Račun Samsung
(Dodaj račun)
Če želite ustvariti nov račun Samsung, sledite navodilom na zaslonu.
"" Za več informacij o pogojih izberite Glej podrobnosti.
"" Za zaščito osebnih podatkov izberite možnost Izbira slike za profil in vnos gesla (visoka stopnja varnosti) v polju pod vrstico
za vnos gesla.
"" Če želite, da vas televizor ob vklopu samodejno prijavi v račun, kliknite Samodejni vpis.
Ustvarjanje računa Samsung z računom PayPal
Nastavitve Splošno
Ustvarjanje s storitvijo PayPal
Upravitelj sistema
Račun Samsung
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- 50 -
(Dodaj račun)
Prijava v račun Samsung
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Račun Samsung
Vpis
Spreminjanje in dodajanje podatkov v računu Samsung
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Račun Samsung
Moj račun
Uredi
profil
"" Za spreminjanje podatkov o računu morate biti prijavljeni v račun Samsung.
Upravljanje podatkov o plačilu
Nastavitve Splošno
Informacije o plačilu
Upravitelj sistema
Račun Samsung
Moj račun
"" Za upravljanje podatkov o plačilu morate biti prijavljeni v račun Samsung.
Konfiguracija nastavitev možnosti Sinhroniziraj internet
Nastavitve Splošno
Sinhroniziraj internet
Upravitelj sistema
Račun Samsung
Moj račun
Ko se vpišete v račun Samsung in konfigurirate spletne nastavitve za sinhronizacijo, lahko delite priljubljene, ki so
registrirane z drugo napravo.
"" Za konfiguracijo nastavitev možnosti Sinhroniziraj internet morate biti prijavljeni v račun Samsung.
- 51 -
Brisanje računa Samsung
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Račun Samsung
Moj račun
Odstrani
račun
"" Če želite odstraniti podatke v računu, morate biti prijavljeni v račun Samsung.
"" Tudi če račun Samsung izbrišete, to ne pomeni, da ste se odjavili. Za odjavo iz računa Samsung obiščite spletno stran za
račune Samsung (http://account.samsung.com).
Odjava iz računa Samsung
Če se želite odjaviti iz računa Samsung, premaknite oznako na svoj račun v možnosti
Upravitelj sistema
Nastavitve
Nastavitve
Splošno
Račun Samsung in nato pritisnite gumb Izberi. Lahko se tudi pomaknete na Moj račun (
Splošno
Upravitelj sistema
Račun Samsung
Moj račun) in nato izberete možnost Izpis.
Ogled pogodbe za uporabnika in pravilnika o zasebnosti
Nastavitve Splošno
določ., pravil. o zaseb.
Upravitelj sistema
Račun Samsung
Moj račun
"" Če si želite ogledati pogodbo za uporabnika in pravilnik o zasebnosti, morate biti prijavljeni v račun Samsung.
- 52 -
Pogoji in
Uporaba storitve Aplikacije
Različne aplikacije lahko prenesete in zaženete iz storitve Smart Hub.
APPS
Če v komplet Evolution Kit namestite ustrezne aplikacije, lahko uživate v pestri izbiri vsebin, vključno z novicami,
športnimi dogodki, vremenskimi napovedmi in igrami.
"" Za uporabo te možnosti mora biti komplet Evolution Kit povezan z internetom.
"" Ko prvič zaženete storitev Smart Hub, se privzete aplikacije namestijo samodejno. Privzete aplikacije se lahko razlikujejo,
odvisno od geografske regije.
APPS
Izbor urednika
Najbolj priljubljeno
"" Slika v vašem televizorju se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.
1
Vpis
Za ustvarjanje novega računa ali za vpis v račun pojdite na zaslon Račun Samsung.
2
Iskanje aplikacij
Lahko iščete aplikacije, ki so na voljo.
3
Nastavitve
Lahko upravljate nameščene aplikacije.
- 53 -
Namestitev in izvajanje aplikacije
Namestitev aplikacije
1.
Premaknite se na aplikacijo, ki jo želite namestiti, in nato pritisnite gumb Izberi. Prikaže se zaslon s podrobnimi
informacijami.
2.
Izberite način Namestitev. Ko je namestitev končana, se prikaže meni Odpri.
3.
Izberite Odpri, da aplikacijo takoj zaženete.
"" Nameščene aplikacije si lahko ogledate na zaslonu Nastavitve.
"" Če je notranji pomnilnik kompleta Evolution Kit premajhen, lahko določene aplikacije namestite v napravo USB.
"" Aplikacijo, ki je nameščena v napravi USB, lahko zaženete samo, če je naprava USB povezana s kompletom Evolution Kit. Če
se povezava naprave USB prekine med izvajanjem aplikacije, se aplikacija prekine.
"" Aplikacije, ki je nameščena v napravi USB, ne morete zagnati v osebnem računalniku, televizorju ali drugem kompletu
Evolution Kit.
Zagon aplikacije
Želeno aplikacijo lahko zaženete v možnosti Prenesena aplikacija.
V ikonah izbranih aplikacijah se pojavijo spodnje ikone, ki pomenijo naslednje:
●●
: Aplikacija je nameščena v napravi USB.
●●
: Aplikacija ima geslo.
●●
: Aplikacijo je treba posodobiti.
●●
: Aplikacija podpira funkcijo zrcaljenja.
- 54 -
Upravljanje kupljenih ali nameščenih aplikacij
Izberite
Nastavitve v APPS. Upravljate lahko nameščene aplikacije.
Nastavitve
Samodejna posodobitev : VKLOP
Izbriši
Dodaj na začetni zaslon
Zakleni/Odkleni.
Premakni
Znova namesti
Glej podrobnosti
"" Slika v vašem televizorju se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.
1 Odstranitev aplikacije
1.
Pomaknite se na aplikacijo, ki jo želite izbrisati.
2.
Izberite način Izbriši.
3.
Izbrana aplikacija je izbrisana.
"" Prepričajte se, da so pri odstranitvi aplikacije odstranjeni tudi z njo povezani podatki o aplikaciji.
2 Dodajanje aplikacij na Prvi zaslon
1.
Pomaknite se na aplikacijo, ki jo želite dodati.
2.
Izberite način Dodaj na začetni zaslon.
3.
Ko se prikaže prvi zaslon, premaknite izbrano aplikacijo na želeno lokacijo.
4.
pritisnite gumb Izberi.
5.
Izbrana aplikacija se doda na Prvi zaslon.
- 55 -
3 Odklepanje in zaklepanje aplikacij
1.
Pomaknite se na aplikacijo, ki jo želite zakleniti ali odkleniti.
2.
Izberite način Zakleni/Odkleni..
3.
Izbrana aplikacija se zaklene ali odklene.
"" Za zaklepanje ali odklepanje aplikacije vnesite PIN. Privzeti PIN je "0000" (za Francijo, Italijo: "1111"). PIN lahko nastavite v
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Spremeni PIN.
4 Premikanje aplikacij
1.
Pomaknite se na aplikacijo, ki jo želite premakniti.
2.
Izberite način Premakni.
3.
Izbrano aplikacijo premaknite na želeno lokacijo.
4.
pritisnite gumb Izberi.
5.
Izbrana aplikacija se premakne.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
5 Ponovna namestitev aplikacije
1.
Pomaknite se na aplikacijo, ki jo želite znova namestiti.
2.
Izberite način Znova namesti.
3.
Ponovna namestitev se zažene.
6 Ogled podrobnih informacij o aplikaciji
1.
Pomaknite se na aplikacijo, ki jo želite preveriti.
2.
Izberite način Glej podrobnosti.
3.
Prikaže se zaslon s podrobnimi informacijami o aplikaciji.
7 Samodejno posodabljanje aplikacij
Nameščene aplikacije se lahko samodejno posodobijo. Če ne želite, da se aplikacije posodobijo samodejno, nastavite
Samodejna posodobitev na IZKLOP.
"" Samodejna posodobitev je mogoča samo, ko je komplet Evolution Kit povezan z internetom.
Ocenjevanje aplikacij
Aplikacije lahko ocenite na zaslonu s podrobnimi informacijami.
- 56 -
Uporaba aplikacije Galerija
Poglejte slike in posnetke, sinhronizirane z oblakom Samsung.
Galerija
Galerija
Ogled: dnevno
"" Slika v vašem televizorju se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.
Uživate lahko v različnih vsebinah, sinhroniziranih z mobilno napravo, ki podpira oblak Samsung. Na voljo so slike,
posnetki, zgodbe in druge vsebine, ki si jih delite v skupinah.
Če ste delili vsebino iz vaših skupin, je ta dostopna v obvestilih.
"" Za uporabo aplikacije Galerija morate biti prijavljeni v svoj račun Samsung v kompletu Evolution Kit.
1
Odpri kategorijo
S smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku se pomaknite na
zgoraj levo na zaslonu, da si ogledate vsebino,
sinhronizirano s storitvijo Samsung Cloud, po kategorijah.
2 Ogled: dnevno / Ogled: mesečno
Vsebino uredite po dnevih ali mesecih.
3
Vpis
Za ustvarjanje novega računa ali za vpis v račun pojdite na zaslon Račun Samsung.
4
Nastavitve za Gallery
Omejite dostop do aplikacije Galerija, da zaščitite svojo zasebnost ali da si ogledate pogodbo za uporabnike in
pravilnik o zasebnosti.
- 57 -
Uporaba aplikacije Univerzalni vodnik
Poiščite vsebino, kot so televizijske oddaje, drame, filmi in športni prenosi, ter uživajte v njih.
Univerzalni vodnik
For You
TV-oddaje
Filmi
Šport
Na sporedu
"" Slika v vašem televizorju se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.
Univerzalni vodnik je aplikacija, ki vam na enem mestu omogoča iskanje in predvajanje različnih vsebin, kot so
televizijske oddaje, drame in filmi. Aplikacija Univerzalni vodnik lahko priporoča vsebino po vašem okusu in vas
obvešča o novih dramskih serijah.
To funkcijo lahko v mobilnem telefonu uporabljate z aplikacijo Samsung SmartThings.
"" Če želite vsebino aplikacij uporabljati v svojem kompletu Evolution Kit, morajo biti te aplikacije nameščene v komplet
Evolution Kit.
"" Za gledanje določene plačljive vsebine boste morda morali plačati z aplikacijo, povezano s to vsebino.
"" Slike so lahko zamegljene, odvisno od okoliščin ponudnika storitve.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- 58 -
Uporaba aplikacije SmartThings
Nadzirajte in konfigurirajte pametne naprave, ki ste jih povezali s storitvijo SmartThings.
SmartThings
Vse naprave
Prizori
Naprave
"" Slika v vašem televizorju se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.
Pametne naprave, povezane s storitvijo SmartThings, lahko nadzirate in konfigurirate z aplikacijo SmartThings,
nameščeno v napravah. Prejemate lahko obvestila o stanjih svojih pametnih naprav.
"" Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
1 Seznam izbire lokacije
Za prepoznavanje vseh povezanih naprav ali naprav, specifičnih za neko lokacijo, pritisnite gumb Izberi.
- 59 -
2
Vpis
Za ustvarjanje novega računa ali za vpis v račun pojdite na zaslon Račun Samsung.
3
Nastavitve
Obvestila za povezane pametne naprave vklopite ali izklopite.
4 Prizori
Upravljajte več naprav z enim ukazom, potem ko nastavite prizore v aplikaciji SmartThings v mobilni napravi.
"" Funkcija Prizori je na voljo samo v povezani pametni napravi.
5 Seznam naprav
Preglejte seznam povezanih pametnih naprav in njihovo stanje.
Novo napravo lahko dodate z aplikacijo SmartThings v mobilni napravi. Za več podrobnosti si oglejte uporabniški
priročnik v aplikaciji SmartThings v mobilni napravi.
Uporaba možnosti e-Manual
Upravljajte in preberite priročnik, ki je vdelan v kompletu Evolution Kit.
Zagon priročnika e-Manual
Nastavitve
Podpora
Odpri e-Manual
Ogledate si lahko vdelani e-Manual, ki vsebuje informacije o najpomembnejših funkcijah kompleta Evolution Kit.
"" Lahko pa tudi prenesete kopijo priročnika e-Manual iz spletnega mesta Samsung.
"" Modro obarvane besede (npr. Nastavitve velikosti slike) označujejo element menija.
- 60 -
Uporaba gumbov v priročniku e-Manual
(Išči.): Izberite predmet v rezultatih iskanja, da naložite ustrezno stran.
●●
(Kazalo): Izberite ključno besedo, da se pomaknete na zadevno stran.
●●
""
Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od geografske regije.
●●
(Nazadnje gledano): Izberite temo s seznama nedavno ogledanih tem.
●●
(Posk. zdaj): Omogoča dostop do ustreznega elementa v meniju in takojšen preizkus funkcij.
●●
(Poveži): Takoj dostopite do podčrtane teme, ki je na strani vodnika e-Manual.
"" Dostop do nekaterih zaslonov menija ni možen iz priročnika e-Manual.
Uporaba možnosti Internet
V televizorju brskajte po aplikaciji Internet.
Internet
Ko zaženete Internet, lahko vidite nedavno ogledana spletna mesta ali predstavljena priporočila. Ko izberete želeno
spletno mesto, pridobite neposredni dostop do njega.
"" Možnost Internet lažje uporabljate, če priključite tipkovnico in miško.
"" Po spletnih mestih se lahko pomikate s tipkovnico s smernimi tipkami.
"" Spletna mesta se lahko razlikujejo od tistih na računalniku.
"" Preden uporabite Internet, si oglejte razdelek "Preberite pred uporabo funkcije Internet".
- 61 -
Predvajanje slik/videoposnetkov/glasbe
Predvajajte predstavnostno vsebino, ki je shranjena v televizorju, napravah USB, mobilnih napravah, fotoaparatih,
osebnih računalnikih itd.
Vir
Naprava povezana Posk. zdaj
Samsung USB
Samsung USB
Filtriraj po : Vsi
Razvrsti po : Naslov
Možnosti
"" Slika v vašem televizorju se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.
Na televizorju lahko predvajate predstavnostno vsebino, ki je shranjena v pomnilniških napravah, na primer v
napravah USB, mobilnih napravah in fotoaparatih.
"" Predstavnostne vsebine ni mogoče predvajati, če komplet Evolution Kit ne podpira vsebine ali pomnilniške naprave. Za več
informacij si oglejte poglavje "Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih datotek".
"" Preden povežete napravo USB, ustvarite varnostno kopijo pomembnih datotek. Samsung ne odgovarja za poškodovane ali
izgubljene datoteke.
Na zaslonu seznama predstavnostne vsebine pomnilniške naprave lahko uporabite naslednje funkcije.
1 Filtriraj po
Filtrira predstavnostno vsebino po vrsti predstavnosti.
- 62 -
2 Razvrsti po
Razvrsti seznam vsebine.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od tipa zunanje naprave.
3 Možnosti
Izbriše ali predvaja izbrano predstavnostno vsebino s seznama predstavnostne vsebine. Ko izberete Osveži, se znova
naloži seznam vsebin.
"" Izbrišete lahko samo posneto vsebino. Če želite izbrisati vsebino, spremenite možnost Filtriraj po v Posneto.
Predvajanje predstavnostne vsebine
Predvajanje večpredstavnostne vsebine na računalniku ali mobilni napravi
1.
Napravo s predstavnostno vsebino izberite v možnosti
Vir. Prikaže se seznam predstavnostne
vsebine v napravi.
2.
Na seznamu izberite predstavnostno vsebino.
3.
Vsebina se predvaja.
"" Za več informacij o gumbih si oglejte "Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem večpredstavnostne vsebine".
"" Vsebina se morda ne bo predvajala, odvisno od načina šifriranja ali oblike zapisa datoteke. Poleg tega bodo nekatere
funkcije morda omejene.
"" Vsebina v napravah, ki so s kompletom Evolution Kit povezane prek vašega omrežja, morda ne bo gladko predvajana zaradi
težav pri komunikaciji z omrežjem. V tem primeru uporabite napravo USB.
"" Za več informacij o povezavi z mobilno napravo si oglejte "Povezava izdelka Mobilna naprava".
- 63 -
Predvajanje večpredstavnostne vsebine v napravi USB
1.
Napravo USB priključite v vrata USB. Ko se na zaslonu prikaže pojavno sporočilo, izberite možnost Brskaj za
enostaven pomik na seznam predstavnostne vsebine, shranjene v napravi.
2.
S seznama izberite element vsebine, ki ga želite predvajati.
3.
Vsebina se predvaja.
Predvajanje zvoka iz mobilne naprave prek zvočnika televizorja z uporabo funkcije Sound
Mirroring
1.
Poiščite in povežite komplet Evolution Kit s seznama naprav Bluetooth ( ) v mobilni napravi.
2.
Želeno predstavnostno vsebino predvajajte v mobilni napravi.
3.
Zvok iz mobilne naprave predvajajte prek zvočnika televizorja.
"" Če sta komplet Evolution Kit in modul Sound Bar povezana brezžično, je delovanje lahko omejeno.
- 64 -
Uporaba funkcije Glasovna interakcija
Govorite v mikrofon na svojem upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, če želite upravljati svoj
televizor.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
"" Podprti jezik se lahko razlikuje glede na geografsko regijo.
Zagon funkcije Glasovna interakcija
Pritisnite in zadržite gumb
nato sprostite gumb
na svojem upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, izgovorite ukaz in
. Televizor prepozna glasovni ukaz.
Za pregled navodil za funkcijo Glasovna interakcija enkrat pritisnite gumb
.
●●
Ko prvič pritisnete gumb
, se na dnu zaslona pojavi gumb Using Voice Interaction. pritisnite gumb Izberi.
Prikaže se pojavno okno Using Voice Interaction z navodili, kako uporabljati Glasovna interakcija.
●●
Ko pritisnete gumb
, se na dnu zaslona pojavi gumb Enter Voice Command Guide. Pritisnite gumb Izberi,
da se pomaknete na zaslon Voice Command Guide.
- 65 -
Informacije o funkciji Voice Command Guide
Voice Command Guide
Here are some of the things I can do for you.
"" Slika v vašem televizorju se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.
1 Voice Command Guide
Naučite se glasovne ukaze za uporabo aplikacije Glasovna interakcija v različnih situacijah. Na želeni ukaz se
premaknite s smernimi gumbi in nato pritisnite gumb Izberi. Televizor lahko upravljate z različnimi glasovnimi ukazi.
"" Za pregled navodil za funkcijo Glasovna interakcija se s smernimi gumbi premaknite na dno in izberite razdelek Ogled
vadnice.
- 66 -
Preberite pred uporabo možnosti Glasovna interakcija
Varnostni ukrepi za Glasovna interakcija
●●
Podprti jeziki in funkcije za glasovno interakcijo se lahko razlikujejo glede na geografsko regijo.
●●
Če se nastavljeni jezik ne ujema z jezikom, ki se uporablja v vaši državi, nekatere funkcije niso na voljo.
●●
Funkcija Glasovna interakcija je na voljo, samo ko je komplet Evolution Kit povezan z internetom.
●●
Tudi ko je komplet Evolution Kit povezan z internetom, mogoče ne bo odziva zaradi napake strežnika funkcije
Glasovna interakcija.
●●
Obstoječe funkcionalne specifikacije se lahko spremenijo, ko posodobite funkcijo Glasovna interakcija.
●●
Funkcija Glasovna interakcija je na voljo samo v kompletih Evolution Kit, ki podpirajo to funkcijo in imajo
daljinske upravljalnike z mikrofonom.
●●
Simboli, kot je "-", in posebni znaki niso podprti. Če beseda ali stavek vsebuje številske vrednosti ali simbole,
funkcija morda ne bo pravilno delovala.
●●
Rezultati iskanja morda ne bodo popolni.
●●
Morda boste morali določene aplikacije plačati. Zato boste morda naleteli na storitveno aplikacijo ali
pogodbo.
●●
Če želite spremeniti trenutni kanal z izgovorom imen kanalov kot glasovnih ukazov, morate dokončati
možnost Nastavite svojega ponudnika storitev. Če postopek Nastavite svojega ponudnika storitev ni
dokončan, ga lahko dokončate z naslednjim menijem.
––
Nastavitve
Splošno
Začni nastavitev Posk. zdaj
●●
Če želite uporabiti funkcijo Voice Text Input (Glasovno vnašanje besedila) in funkcijo Smart Search (Pametno
iskanje), morate dovoliti, da tretje osebe zbirajo in uporabljajo vaše glasovne podatke.
●●
Za uporabo funkcije Glasovna interakcija morate:
––
Sprejmite pogoje uporabe storitve Smart Hub
––
Upoštevajte navodila glede zbiranja in uporabe osebnih podatkov za storitev Smart Hub.
––
privoliti v zbiranje in uporabo osebnih podatkov za storitev na podlagi funkcije Voice Interaction (Glasovna
interakcija);
Zahteve za uporabo aplikacije Glasovna interakcija
●●
Učinkovitost glasovne interakcije je odvisna od glasnosti/barve glasu, izgovarjave in zvokov v okolici (zvok
televizorja in hrup v okolici).
●●
Najboljša glasnost glasovnih ukazov je med 75 in 80 dB.
- 67 -
Gledanje televizije
Med gledanjem televizije lahko uporabljate priročne funkcije. Poleg tega lahko urejate seznam kanalov ali
ustvarite sezname s priljubljenimi kanali.
Hiter ogled informacij o digitalnem oddajanju
Oglejte si pregled televizijskega sporeda vsakega kanala.
Uporaba vodnika
Televizija
Vodnik Posk. zdaj
Vodnik
Seznam kanalov
Posnetki
Televizija
"" Slika v vašem televizorju se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.
V meniju Vodnik si lahko ogledate dnevne televizijske sporede vsakega TV-programa in informacije o programu ter
izberete program, ki ga želite gledati, oziroma nastavite ogled razporeda ali snemanje.
"" Meni Vodnik se prikaže tudi ob pritisku gumba CH med gledanjem televizije.
"" Če si želite ogledati informacije o analognih kanalih in uporabljati funkcije analognih kanalov storitve Vodnik, morate
dokončati nastavitve ponudnika storitev v začetni nastavitvi.
"" Če si želite ogledati Vodnik, morate najprej nastaviti uro kompleta Evolution Kit (
Upravitelj sistema
Čas
Ura).
- 68 -
Nastavitve
Splošno
Za začetek načrtovanega ogleda, načrtovanega snemanja in drugih funkcij za program, ki je naveden v meniju
Vodnik, najprej premaknite kazalec nanj, nato pa pritisnite in zadržite gumb Izberi na daljinskem upravljalniku za
uporabo naslednjih funkcij:
●●
Snemaj: Snemate lahko oddajo, ki jo trenutno gledate, ali oddajo na drugem kanalu.
""
●●
●●
●●
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Ogled razporeda: načrtujete lahko ogled programa na sporedu.
""
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
""
Za več informacij o možnosti Ogled razporeda si oglejte razdelek "Nastavitev možnosti Ogled razporeda".
Razpored snemanja: načrtujete lahko snemanje programa na sporedu.
""
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
""
Za več informacij o snemanju ali možnosti Razpored snemanja glejte razdelek "Snemanje programov".
Urejanje časa snemanja: spremenite lahko začetni in končni čas snemanja programov na sporedu.
""
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
●●
Ustavi.: Prekinete lahko snemanje, ki se trenutno izvaja.
●●
Prekliči razporejeno gledanje / Prekliči razporejeno snemanje: Prekličete lahko razporejene oglede ali
snemanja.
""
●●
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Glej podrobnosti: ogledate si lahko podrobne informacije o izbranem programu. Informacije se lahko
razlikujejo glede na signal oddajanja. Če program nima razpoložljivih informacij, se vsebina ne prikaže.
Za premik na zaslon Filter kanala ali Upravitelj urnika: Pritisnite gumb
.
●●
Filter kanala: Kanale in programe si lahko ogledate razvrščene po vrstah, ki so določene v možnosti Seznam
kanalov.
●●
Upravitelj urnika: Ogledate si lahko zaslon Upravitelj urnika ali Upravitelj snemanja in urnika.
●●
Vrsta antene: Preklopite lahko tudi sprejemanje signala oddajnika.
""
Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od vhodnega oddajnega signala.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- 69 -
Snemanje programov
Trenutni program ali naslednje programe lahko posnamete tako, da namesto videorekorderja uporabite napravo
USB.
"" Pred uporabo funkcije snemanja preberite vse varnostne ukrepe. Za več informacij si oglejte "Pred uporabo funkcij
Snemanje in Timeshift".
"" Snemate lahko samo programe, ki jih sprejema antena.
"" Ob programih in kanalih z načrtovanim snemanjem se prikaže
.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
"" Če odprete
Televizija, ko ni povezane naprave USB, je prikazan zaslon Upravitelj urnika, namesto zaslona Posnetki.
Snemanje programov
Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in razporeda snemanja na zaslonu Vodnik
●●
Takojšnje snemanje
V meniju Vodnik izberite program v živo, nato pritisnite in zadržite gumb Izberi ter v pojavnem meniju izberite
Snemaj, da takoj začnete snemati.
●●
Razpored snemanja
Izberite program, katerega predvajanje je načrtovano, pritisnite gumb Izberi, nato pa izberite Razpored
snemanja, da nastavite razpored snemanja načrtovanega programa.
Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in razporeda snemanja med gledanjem programa
●●
Takojšnje snemanje
Če izberete možnost Snemaj po pritisku gumba
začne snemanje.
●●
in nato pritisnete gumb Izberi med gledanjem oddaje, se
Razpored snemanja
Med gledanjem programa pritisnite gumb Izberi, da se prikaže okno z informacijami o programu. Z levim ali
desnim smernim gumbom izberite načrtovani program. Pritisnite gumb Izberi, nato pa izberite Razpored
snemanja, da nastavite razpored snemanja načrtovanega programa.
- 70 -
Načrtovanje snemanja videa po vnosu datuma in ure
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Razporedi
Dodaj snemanje
Če želite nastaviti razpored snemanja, za TV-program, ki ga želite posneti, nastavite vrednosti za Antena, Kanal,
Ponovi., Datum, Začetni čas in Končni čas, nato pa izberite Shrani.
"" Preverite trenutni čas v
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas
Ura.
"" Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od modela ali geografske regije.
Upravljanje seznama razporeda snemanja
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Razporedi
Informacije o razporedu snemanja lahko spremenite ali pa prekličete razpored snemanja.
"" Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od modela ali geografske regije.
"" S funkcijama Razpored snemanja in Ogled razporeda lahko nastavite razpored za do 30 snemanj ali ogledov.
Nastavitev časa razporeda snemanja
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Razporedi
Uredi.
Za razpored snemanja lahko nastavite začetni in končni čas. Začetni čas lahko nastavite do 10 minut pred začetkom
programa, končni čas pa do 10 minut po koncu programa.
"" Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od modela ali geografske regije.
Preklic razporeda snemanja
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Razporedi
"" Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od modela ali geografske regije.
- 71 -
Izbriši
Ogled razporedov snemanj
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Razporedi
Glej podrobnosti
"" Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od modela ali geografske regije.
Ogled posnetih programov
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Posnetki
S seznama izberite datoteko, ki vsebuje snemanje. Datoteka se bo predvajala.
"" Gumbi, ki se pojavijo, se lahko med seboj razlikujejo glede na predvajano datoteko. Za več informacij o upravljalnih gumbih
si oglejte "Gumbi in funkcije, ki so na voljo med snemanjem programa, ali funkcija Timeshift".
"" Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od modela ali geografske regije.
Nastavitev začetka razporeda snemanja
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Nastavitve
●●
Začni snemati zgodaj: Začetni čas snemanja lahko nastavite prej, kot je začetni čas predvajanega programa v
programskem vodniku.
●●
Nadaljuj snemanje po: Končni čas snemanja lahko nastavite kasneje, kot je končni čas predvajanega programa
v programskem vodniku.
●●
Podatki o simbolih: Uporabnikom ponudite podatke o simbolu in pojasnilo o uporabljeni ikoni v upravitelju
urnika.
""
Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od modela ali geografske regije.
- 72 -
Nastavitev možnosti Ogled razporeda
Konfigurirajte televizor za prikaz določenega kanala ali programa ob točno določenem času in datumu.
"" Zraven programov, ki ste jih konfigurirali za spored predvajanja, se prikaže ikona
.
"" Za nastavitev načrtovanega ogleda morate najprej nastaviti uro kompleta Evolution Kit (
Upravitelj sistema
Čas
Nastavitve
Splošno
Ura).
Nastavitev ogleda razporeda za kanal
Uporaba možnosti ogleda razporeda na zaslonu Vodnik
Na zaslonu Vodnik izberite program, ki si ga želite ogledati, pritisnite gumb Izberi, nato pa izberite Ogled razporeda
v prikazanem pojavnem meniju.
Uporaba možnosti ogleda razporeda v oknu z informacijami o programu
Med gledanjem televizije pritisnite gumb Izberi. Prikaže se okno z informacijami o programu. Z levim in desnim
smernim gumbom izberite program, ki bo predvajan. Pritisnite gumb Izberi, nato pa izberite Ogled razporeda za
ogled programa.
Uporaba ogleda razporeda za ogled programov ob določeni uri na določeni datum
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Razporedi
Dodaj ogled
Če želite nastaviti razpored ogleda, nastavite vrednosti za Antena, Kanal, Ponovi., Datum in Začetni čas TVprograma, ki ga želite posneti, nato pa izberite Shrani.
Preverite trenutni čas v
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
"" Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od modela ali geografske regije.
- 73 -
Čas
Ura.
Urejanje ogleda razporeda
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Razporedi
"" Skupaj lahko nastavite največ 30 vnosov v možnosti Ogled razporeda in Razpored snemanja.
"" Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od modela ali geografske regije.
Nastavitev časa ogleda razporeda
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Razporedi
Uredi.
Za ogled razporeda lahko nastavite začetni čas. Če izberete program v meniju Vodnik, lahko čas Začetni čas nastavite
10 minut pred začetkom programa.
"" Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od modela ali geografske regije.
Preklic razporejenega ogleda
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Razporedi
Izbriši
"" Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od modela ali geografske regije.
Ogled ogledov razporedov
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Razporedi
"" Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od modela ali geografske regije.
- 74 -
Glej podrobnosti
Uporaba funkcije Timeshift
Predvajajte, začasno zaustavite ali previjte nazaj televizijski vsebino v živo.
Program na televiziji v živo lahko s funkcijo Timeshift začasno ustavite ali previjete nazaj. Ko vklopite to funkcijo, je
funkcija TV program onemogočena. Posk. zdaj
Za vklop funkcije Timeshift med gledanjem televizije pritisnite gumb
Timeshift ali pritisnite gumb
, pritisnite gumb Izberi in nato izberite
.
"" Ko se izvaja funkcija Timeshift, nekatere funkcije niso na voljo v možnosti
Nastavitve
TV program.
"" Če želite uporabljati funkcijo Timeshift, morate za snemanje povezati napravo USB.
"" Pred uporabo funkcije Timeshift preberite vse varnostne ukrepe. Za več informacij si oglejte poglavje "Pred uporabo funkcij
Snemanje in Timeshift".
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med snemanjem programa, ali
funkcija Timeshift
Preglejte gumbe in funkcije, ki so na voljo v času snemanja programa ali pri funkciji Timeshift in kako se uporabljajo.
"" Razpoložljivi gumbi in funkcije se lahko razlikujejo glede na funkcije.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Ob pritisku na smerni gumb za navzdol se pojavi nadzorna vrstica, na voljo pa so naslednje možnosti:
●●
Urejanje časa snemanja
Določite lahko časovno obdobje snemanja programa.
""
●●
Funkcija je na voljo samo, ko snemate program.
Snemaj
Preklopite lahko s funkcije Timeshift na funkcijo snemanja. Pri preklopu na funkcijo snemanja lahko vsebino,
ki jo je posnela funkcija Timeshift, vključite v nov posnetek.
""
Funkcija je na voljo samo, ko se izvaja funkcija Timeshift.
- 75 -
●●
Pojdi na televizijo
To možnost izberite, če se želite vrniti na trenutne prizore programa, ko funkcija za snemanje ali funkcija
Timeshift predvaja pretekle prizore.
●●
Ustavi snemanje. / Ustavi Timeshift.
Zaustavi snemanje ali funkcijo Timeshift.
●●
Informacije
Pritisnite gumb Izberi, da se prikaže okno s podatki o programu, ki se snema oz. za katerega se izvaja funkcija
Timeshift.
●●
Premor / Predvajaj
Ko je videoposnetek začasno ustavljen, lahko uporabite naslednje funkcije. Ko je video začasno ustavljen,
televizor ne predvaja zvoka.
––
Počasno previjanje nazaj ali Počasno previjanje naprej: Videoposnetek lahko počasi (1/8, 1/4, 1/2)
predvajate naprej ali nazaj z izbiro možnosti
ali . Če želite hitrost previjanja naprej ali nazaj v načinu
počasnega predvajanja do 3-krat pospešiti, večkrat izberite možnost. Za ponovno nastavitev običajne
hitrosti predvajanja izberite možnost .
""
●●
Ko je funkcija Počasno previjanje nazaj vklopljena, si lahko ogledate razliko med trenutnim časom snemanja in
trenutnim časom ogleda za nazaj.
Premik nazaj/premik naprej
Pritisnite smerni gumb za navzgor, da se pomaknete na vrstico za upravljanje predvajanja in nato v tej vrstici
izberite smerni gumb za levo ali desno, da se v videoposnetku pomaknete nazaj ali naprej za 10 sekund.
""
●●
Ko je funkcija vklopljena, si lahko ogledate razliko med trenutnim časom snemanja in trenutnim časom ogleda za
nazaj.
Previj nazaj / Previj naprej
""
Ta funkcija ni na voljo, ko gledate trenutno oddajan program.
- 76 -
Uporaba možnosti Seznam kanalov
Preklopite kanal ali preverite programe na drugih digitalnih kanalih.
Televizija
Seznam kanalov
Z možnostjo Seznam kanalov lahko med gledanjem televizije spreminjate kanale ali preverite programe na drugih
digitalnih kanalih.
Zaslon Seznam kanalov vsebuje naslednje ikone:
●●
: Priljubljen kanal
●●
: Zaklenjen kanal.
Če na zaslonu Seznam kanalov pritisnete desni smerni gumb, lahko uporabljate naslednje funkcije:
●●
Vsi
prikažejo se samodejno poiskani kanali.
●●
TV PLUS
Ko ima komplet Evolution Kit vzpostavljeno internetno povezavo, lahko kadar koli gledate priljubljene
programe ali poudarjene možnosti za vsako temo prek navideznega kanala. Televizor poleg navadnih kanalov
ponuja tudi dnevne razporede za TV PLUS.
""
●●
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Priljubljeni
Prikazi priljubljenih od Priljubljeni 1 do Priljubljeni 5.
●●
Vrsta kanalov
Razvrsti seznam tako, da vključuje kanale izbrane vrste. Vendar pa je možnost Vrsta kanalov mogoče
uporabljati samo pri kanalih, ki vsebujejo informacije o vrsti.
""
●●
Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od vhodnega oddajnega signala.
Razvrsti.
Razvrsti sezname po možnosti Številka ali po možnosti Ime.
""
●●
Ta možnost je na voljo samo pri digitalnih kanalih in morda ni vedno prikazana.
Običajna ant., Kabelski signal ali Satelit
Omogoča izbiro med načini Običajna ant., Kabelski signal in Satelit.
""
Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od vhodnega oddajnega signala.
""
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- 77 -
Urejanje kanalov
Urejajte kanale, ki so shranjeni v kompletu Evolution Kit.
Televizija
Seznam kanalov
Vsi
Uredi kanale
Ikone na zaslonu Uredi kanale označujejo naslednje:
●●
: Priljubljen kanal
●●
: Zaklenjen kanal.
Odstranjevanje registriranih kanalov
Če želite odstraniti kanal, ga izberite na zaslonu Uredi kanale, nato pa izberite možnost Izbriši. Odstranjeni kanali
niso na seznamu Seznam kanalov.
Urejanje registriranih kanalov
Če izberete možnost Vsi
●●
Uredi kanale, lahko dostopate do naslednjih možnosti:
Zaklepanje ali odklepanje kanala
Ko izberete ciljni kanal v Uredi kanale, izberite Zakleni ali Odkleni.. Nato se kanal zaklene ali odklene.
Zaklenjenega kanala ni mogoče gledati.
●●
""
Če želite nastaviti geslo, nastavite
""
Za več informacij o nastavljanju gesla glejte razdelek "Nastavitev gesla".
Nastavitve
TV program
Uporabite zaklepanje kanala na možnost
Vklop.
Spreminjanje imena kanala
Ko v Uredi kanale izberete kanal, ki ga želite spremeniti, izberite Preimenuj kanal, da spremenite ime kanala.
●●
""
Ta funkcija je na voljo samo za izbrane kanale.
""
Ta funkcija je na voljo samo pri analognih oddajanjih.
Sprememba št.
Ko v možnosti Uredi kanale izberete kanal, ki ga želite spremeniti, izberite možnost Sprememba št., da
spremenite številko kanala.
""
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
""
Po spremembi številke kanala se informacije o kanalu ne posodobijo samodejno.
- 78 -
●●
Obnovi TV PLUS
Kanale TV PLUS, ki jih sprejemate, lahko znova poiščete in shranite.
""
Če so v televizorju kanali TV PLUS, ko ste izbrisali shranjene kanale, sistem shrani na novo najdene kanale.
""
Če je televizor shranil kanale TV PLUS, funkcija Obnovi TV PLUS izbriše obstoječi seznam in shrani na novo najdene
""
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
kanale.
Ustvarjanje osebnega seznama priljubljenih kanalov
Pogosto gledane kanale nastavite za priljubljene kanale.
Priljubljeni kanali so na zaslonih Uredi kanale in Seznam kanalov označeni s simbolom
priljubljenih seznamov, da lahko ima vsak družinski član svojega.
Registriranje kanalov kot priljubljenih
Televizija
Seznam kanalov
1.
Pritisnite desno smerno puščico na daljinskem upravljalniku.
2.
Izberite način Priljubljeni.
3.
Izberite enega od petih seznamov priljubljenih.
4.
Pomaknite se na Uredi priljub..
5.
Izberite kanal, ki ga želite dodati na seznam priljubljenih.
6.
Izberite ikono
.
Izbrani kanal je registriran na seznamu priljubljenih.
Gledanje in izbiranje kanalov samo s seznamov Priljubljeni
Televizija
Seznam kanalov
1.
Pritisnite desno smerno puščico na daljinskem upravljalniku.
2.
Izberite način Priljubljeni.
3.
Izberite želeni seznam med petimi seznami priljubljenih na zaslonu.
Prikažejo se kanali na izbranem seznamu priljubljenih.
"" Samo seznami priljubljenih, ki vsebujejo registrirane kanale, bodo prikazali kanale.
- 79 -
. Oblikujete lahko do pet
Urejanje seznama priljubljenih kanalov
Uporabite funkcije, ki so na voljo med gledanjem televizije.
Televizija
Seznam kanalov
Ko na daljinskem upravljalniku pritisnete desni smerni gumb, izberite Priljubljeni
Priljubljeni 1 – Priljubljeni 5
Uredi priljub.. Prikaže se zaslon Uredi priljub..
Dodajanje kanalov na seznam priljubljenih
Izberite kanale, ki jih želite dodati, in izberite ikono
. Izbrani kanali so dodani med priljubljene.
Odstranjevanje kanalov s seznama priljubljenih kanalov
Izberite kanale na seznamu priljubljenih in nato izberite ikono
.
Prerazporejanje seznama priljubljenih
Izberite enega ali več kanalov, nato pa izberite Sprem. vr. red.. Prikaže se poudarjena možnost Sprem. vr. red..
Pritisnite smerna gumba za navzgor/navzdol in določite novo lokacijo za kanale. Pritisnite gumb Izberi, da nastavite
kanale na nova mesta.
Preimenovanje seznama priljubljenih
Izberite seznam priljubljenih, ki ga želite preimenovati, nato pa izberite Preim. priljubljene. S tipkovnico, ki se
prikaže na zaslonu, vnesite novo ime in nato izberite možnost Končano.
- 80 -
Možnosti za podporo gledanja televizije
Uporabljajte funkcije, ki so podprte v digitalnih ali analognih kanalih.
Preklop oddajnega signala
Televizija
Seznam kanalov
Na daljinskem upravljalniku pritisnite smerni gumb za desno in se pomaknite na Običajna ant. ali Kabelski signal,
nato pritisnite gumb Izberi.
"" Te funkcije vam ni treba uporabiti, če je komplet Evolution Kit povezan s kabelskim ali satelitskim sprejemnikom.
Iskanje razpoložljivih kanalov
Nastavitve
TV program
(Nastavitve samodejnega iskanja)
Samodejno iskanje
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
"" Tega vam ni treba storiti, če je komplet Evolution Kit priključen na kabelski ali satelitski sprejemnik.
"" Sistem DVB-T2 morda ni podprt, odvisno od geografske regije.
"" Nastavitev Nastavitve samodejnega iskanja se morda ne bo pojavila, odvisno od modela in geografske regije.
Izbira možnosti iskanja kabelskega omrežja
Nastavitve
TV program
(Nastavitve samodejnega iskanja)
Možnost kabelskega
iskanja
Za nastavitev dodatnih možnosti iskanja, kot sta frekvenca in hitrost simbolov za iskanje v kabelskem omrežju.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
"" Nastavitev Nastavitve samodejnega iskanja se morda ne bo pojavila, odvisno od modela in geografske regije.
- 81 -
Iskanje razpoložljivih kanalov v stanju pripravljenosti
Nastavitve
pripravljenosti
TV program
(Nastavitve samodejnega iskanja)
Samodejno iskanje v
Samodejno iščite kanale, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
"" Nastavitev Nastavitve samodejnega iskanja se morda ne bo pojavila, odvisno od modela in geografske regije.
Nastavitev časa bujenja
Nastavitve
TV program
(Nastavitve samodejnega iskanja)
Časovnik za bujenje
Nastavite časovnik, da vklopi televizor in samodejno išče kanale.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
"" Nastavitev Nastavitve samodejnega iskanja se morda ne bo pojavila, odvisno od modela in geografske regije.
Preverjanje informacij o signalu in moči signala digitalnega kanala.
Nastavitve
Podpora
Samodiagnoza
Informacije o signalu Posk. zdaj
"" Če je vaš komplet Evolution Kit priključen na ločeno radijsko anteno, lahko uporabite informacije o moči signala, da
prilagodite anteno za povečano moč signala in izboljšan sprejem kanalov visoke ločljivosti.
"" Možnost Informacije o signalu je na voljo samo pri digitalnih kanalih.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Omejitev ogleda na določene kanale
Nastavitve
TV program
Uporabite zaklepanje kanala Posk. zdaj
Ko izberete meni, lahko vklopite ali izklopite funkcijo Uporabite zaklepanje kanala.
- 82 -
Uporaba storitve Označi kanale za odrasle
Nastavitve
TV program
Označi kanale za odrasle
Omogoči ali onemogoči vso vsebino za odrasle. Ko je funkcija onemogočena, storitve za odrasle ne bodo na voljo.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Izbira možnosti zvoka pri oddajanju
Nastavitve
TV program
Dvojni zvok Posk. zdaj
Nastavite možnosti zvoka za stereo ali dvojezično oddajanje. Za več informacij si oglejte poglavje "Podprte možnosti
zvoka pri oddajanju".
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Uporaba storitve Zaklep kategorije programa
Nastavitve
TV program
Zaklep kategorije programa Posk. zdaj
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Ta funkcija je koristna za nadzor vsebine, ki si jo ogledujejo otroci. Funkcija Nastavitve zaklepa kategorije programa
pa ne blokira programov z drugih zunanjih virov, kot so predvajalniki Blu-ray, predvajalniki DVD ali datoteke USB.
Vsakič, ko dostopate do funkcije Nastavitve zaklepa kategorije programa, morate vnesti varnostno kodo PIN.
Kodo PIN morate vnesti tudi za ogled zaklenjenega kanala. Privzeti PIN je "0000" (za Francijo, Italijo: "1111"). Za
spreminjanje kode PIN pojdite v
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
"" Za več informacij o nastavljanju gesla glejte razdelek "Nastavitev gesla".
"" Funkcija TV program ni na voljo v načinu HDMI.
"" Zaklep kategorije programa morda ni podprto; odvisno od vhodnega signala.
- 83 -
Spremeni PIN.
Nastavitev naprednih nastavitev oddajanja
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve Posk. zdaj
Branje digitalnega besedila
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Digitalno besedilo
To funkcijo lahko uporabite med gledanjem oddaje, ki vključuje besedilo in večpredstavnostno vsebino.
"" Ta funkcija je na voljo samo v Združenem kraljestvu.
"" MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) je mednarodni standard za sisteme za
kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višji ravni kot sistem MPEG in
vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike, videodatoteke in
večpredstavnostni podatki. MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med delovanjem, in se uporablja na
različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna TV), EC (elektronsko poslovanje), teleizobraževanje,
telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.
Izbira jezika zvoka pri oddajanju
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Možnosti zvoka Posk. zdaj
Ta jezik boste slišali med gledanjem televizije, če je jezik vključen v oddajni signal. Možnosti zvoka deluje drugače pri
analognih in digitalnih kanalih.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Izbira jezika
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
zvoka
Jezik zvoka lahko po želji spremenite.
"" Jeziki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na oddajanje.
- 84 -
Možnosti zvoka
Nastavitve jezika
Izbira zvočnega zapisa
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Možnosti zvoka
Oblika zvočnega
zapisa
Zvočno obliko zapisa lahko po želji spreminjate.
"" Podprta oblika zvočnega zapisa se lahko razlikuje glede na oddajani program.
"" Ta možnost je na voljo samo pri digitalnih kanalih.
Ročno iskanje oddajnih signalov
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Ročno iskanje Posk. zdaj
Ročno lahko poiščete vse kanale in jih shranite v televizorju. Za ustavitev iskanja izberite Ustavi..
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Iskanje digitalnih kanalov
Nastavitve TV program
shranjevanje programov
Izberite možnost Novo
Strokovne nastavitve
Ročno iskanje
Digitalno
Išči., da samodejno poiščete digitalne kanale in seznam najdenih kanalov shranite v
televizor.
Iskanje analognih kanalov
Nastavitve TV program
shranjevanje programov
Strokovne nastavitve
Ročno iskanje
Analogno
Izberite možnost Novo in konfigurirajte možnosti Program, Barvni sistem, Zvočni sistem, Kanal in Išči. za iskanje
analognih kanalov. Nato izberite možnost Dem. način, da shranite najdene kanale v televizor.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri analognih oddajanjih.
Natančna nastavitev analognega oddajanja
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
"" Ta funkcija je na voljo samo pri analognih oddajanjih.
- 85 -
Natančna nastavitev Posk. zdaj
Prenašanje seznama kanalov
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Prenesi sezn. kanalov
Seznam kanalov lahko uvozite s pomnilniške naprave USB ali ga izvozite vanjo. Za uporabo te funkcije morate vnesti
kodo PIN.
●●
Uvozi iz USB-ja: uvozi seznam kanalov iz pomnilniške naprave USB.
●●
Izvozi na USB.: izvozi seznam kanalov, shranjen v televizorju, v pomnilniško napravo USB.
"" Ta funkcija je na voljo, ko je priključena naprava USB.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Omogočanje/onemogočanje urejanja številk kanalov
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Uredi številke kanala
Za spreminjanje številk kanalov. Informacije o kanalu se po spremembi številke kanala ne posodobijo samodejno.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Brisanje profila upravitelja modula za pogojni dostop
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Izbriši profil upravljavca CAM
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Nastavitev satelitskega sistema
Nastavitve
TV program
Strokovne nastavitve
Satelitski sistem
Preden izvedete iskanje kanalov, lahko konfigurirate nabor nastavitev satelitskega krožnika.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- 86 -
Spreminjanje jezika teleteksta
Nastavitve
Jezik teleteksta
TV program
Strokovne nastavitve
Nastavitve jezika teleteksta
Jezik teleteksta lahko nastavite ali spremenite. Če si želite ogledati oddajanje teleteksta v želenem jeziku, izberite
želeni jezik v možnosti Glavni jezik teleteksta; Če ta jezik ni podprt, si lahko oddajanje teleteksta ogledate v svojem
drugem izbranem jeziku, nastavljenem v možnosti Sekundarni jezik teleteksta.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Prikaz menija splošnega vmesnika
Nastavitve
TV program
Splošni vmesnik
Ogledate si lahko informacije o splošnih vmesnikih.
●●
Meni splošnega vmesnika (CI)
Uporabniku omogoča izbiro možnosti v meniju, ki ga nudi modul za pogojni dostop. Izberite meni splošnega
vmesnika glede na računalniško kartico menija.
●●
Informacije o aplikaciji
Prikaže informacije o modulu za pogojni dostop, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik (CI), in informacije
na "KARTICI CI ali KARTICI CI+", ki je vstavljena v modul za pogojni dostop. Modul za pogojni dostop lahko
namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor vklopljen ali ne.
●●
Uprav. kod PIN za CICAM
Upravlja kodo PIN modula za pogojni dostop do splošnega vmesnika (CICAM). Shranite kodo PIN ali
spremenite shranjeno kodo PIN in nato nastavite še druge možnosti kode PIN.
""
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
●●
Način za dešifriranje
●●
Pretvorba videa CAM
Konfigurira nastavitev za samodejno prekodiranje videokodeka iz modula za pogojni dostop. Če tega ne želite
uporabljati, izberite možnost Izklop.
""
Uporabiti morate modul za pogojni dostop, ki podpira prekodiranje videokodeka.
- 87 -
Slika in Zvok
Nastavitve slike in zvoka lahko prilagodite lastnim željam.
Nastavitev naprednih nastavitev slike
Prilagodite nastavitve kakovosti slike.
Nastavitve
Slika
Strokovne nastavitve Posk. zdaj
Po želji določite nastavitve zaslona z naslednjimi funkcijami:
"" Nastavitve kakovosti slike, kot so Slikovni način, Osvetlitev, Svetlost, Ostrina, Barve, in Ton barve (Z/R), z daljinskim
upravljalnikom televizorja prilagodite v meniju televizorja.
●●
Čisti digitalni prikaz Posk. zdaj
●●
Filmski način Posk. zdaj
""
●●
Ta funkcija je na voljo samo, ko je vhodni signal nastavljen na TV ali HDMI (1080i).
Izhodna hitrost sličic
Nastavite hitrost sličic signala videoizhoda HDMI. Ko določite hitrost sličic, se zaslon televizorja začasno
izklopi in se ponovno vklopi, da uveljavi izbrano nastavitev hitrosti.
●●
Ponastavitev slike Posk. zdaj
- 88 -
Nastavitev okolja gledanja za zunanje naprave
Televizor lahko optimirate za ogled določenih video formatov.
Ogled videov UHD
Nastavitve
Splošno
Upravitelj zunanje naprave
HDMI UHD Color Posk. zdaj
Če je s kompletom Evolution Kit povezan zunanji predvajalnik UHD, uporabite funkcijo HDMI UHD Color in priključek
HDMI kompleta nastavite za sprejemanje signalov UHD 50P/60P.
"" Če se premaknete na priključek HDMI, s katerim želite uporabljati funkcijo HDMI UHD Color, in pritisnete gumb Izberi za
nastavitev funkcije na Vklop, zaslon televizorja utripa.
"" Priključek HDMI z možnostjo HDMI UHD Color, nastavljeno na Izklop, podpira vhodne signale do UHD 50P/60P 4 : 2 : 0,
priključek HDMI z možnostjo HDMI UHD Color, nastavljeno na Vklop, pa vhodne signale do UHD 50P/60P 4 : 4 : 4 in 4 : 2 : 2.
Za več informacij si oglejte poglavje "Podprte ločljivosti za vhodne signale UHD".
"" Če komplet Evolution Kit povežete z zunanjo napravo, ki podpira samo frekvenco UHD 24 ali 30 Hz ali drugo frekvenco FHD,
funkcija HDMI UHD Color morda ne bo na voljo. V tem primeru nastavite možnost HDMI UHD Color na Izklop.
Uporaba stopnje črnine HDMI
Nastavitve
Splošno
Upravitelj zunanje naprave
Stopnja črnine HDMI Posk. zdaj
Uporabite funkcijo Stopnja črnine HDMI za prilagoditev nizke stopnje črnine, premajhnega kontrasta ali neizrazitih
barv, ki jih ustvarijo zunanje naprave, ki so s kompletom Evolution Kit povezane prek kabla HDMI.
"" Ta funkcija je na voljo samo, če je vhodni signal, priključen s kompletom Evolution Kit prek priključka HDMI, nastavljen na
RGB444.
- 89 -
Funkcije podpore za sliko
Konfigurirajte nastavitve slike televizorja.
Gledanje slike v sliki (PIP)
Nastavitve
Slika
Slika v sliki (PIP)
Ko na glavnem zaslonu gledate videe z zunanje naprave, kot je predvajalnik Blu-ray, lahko oddajanje televizije
gledate v oknu slike v sliki (PIP).
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
"" Slika v sliki (PIP) ni na voljo, ko je storitev Smart Hub aktivna.
"" Če na glavnem zaslonu igrate igrico ali predvajate karaoke, je lahko kakovost slike v sliki slabša.
"" Funkcija slike v sliki je na voljo samo pod naslednjimi pogoji: 1) Vir glavnega zaslona je priključek HDMI. 2) Vhodna ločljivost
je nižja od ločljivosti FHD (polna visoka ločljivost).
"" Okno slike v sliki podpira samo digitalne signale in ne podpira kanalov UHD.
Spreminjanje velikosti slike
Nastavitve
Slika
Nastavitve velikosti slike
Velikost slike Posk. zdaj
Velikost slike, ki je prikazana na zaslonu televizorja, lahko spremenite.
●●
16 : 9 običajno
●●
Po meri
●●
4:3
"" Podprte velikosti slike se razlikujejo glede na vhodni signal. Za več informacij o podprtih velikostih slike si oglejte
"Velikosti slike in vhodni signali".
- 90 -
Samodejno spreminjanje velikosti slike
Nastavitve
Slika
Nastavitve velikosti slike
Samodejno široko Posk. zdaj
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Spreminjanje velikosti slike v način 4:3 ali Prileganje zaslonu
Nastavitve
Slika
Nastavitve velikosti slike
Velikost zaslona 4:3 Posk. zdaj
Med gledanjem televizije v načinu 4:3 ali Prilagoditev zaslonu lahko izberete velikost slike, ki ustreza vašemu
geografskemu območju. Podprte velikosti zaslona se razlikujejo glede na državo. V tem primeru vam ta funkcija
omogoča prilagoditev velikosti slike.
"" Način 4 : 3 ni na voljo, ko je v televizor priključena zunanja naprava prek priključka HDMI.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Prileganje slike zaslonu
Nastavitve
Slika
Nastavitve velikosti slike
"" Ta funkcija modra ni podprta, odvisno od nastavitve Velikost slike.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od oddajnih signalov.
- 91 -
Prilagoditev zaslonu Posk. zdaj
Nastavitev velikosti in/ali položaja slike
Nastavitve
Slika
Nastavitve velikosti slike
Povečava in položaj Posk. zdaj
"" Funkcija je na voljo le, če je možnost Velikost slike nastavljena na Po meri.
"" Če želite spremeniti položaj slike na analognih kanalih, najprej povečajte sliko in nato spremenite njen položaj.
Nastavitev naprednih zvočnih nastavitev
Prilagodite nastavitve zvoka.
Nastavitve
Zvok
Strokovne nastavitve Posk. zdaj
Kakovost zvoka lahko prilagodite z naslednjimi nastavitvami.
"" Nastavitve zvoka, kot sta Način zvoka in Zvočni učinek, z daljinskim upravljalnikom televizorja prilagodite v meniju
televizorja.
●●
Oblika zvočnega zapisa vhoda HDMI Posk. zdaj
●●
Oblika zvočnega zapisa digitalnega izhoda Posk. zdaj
●●
Zakasnitev zvoka Posk. zdaj
●●
Samodejna glasnost
●●
Zvočne povratne informacije Posk. zdaj
●●
Ponastavi zvok Posk. zdaj
""
Standardni zvočni signali so vzorčeni pri 48 kHz, zvočni signali visoke ločljivosti pa pri 96 kHz.
""
Nekateri sprejemniki S/PDIF morda niso združljivi z zvočni obliko zapisa HD.
- 92 -
Uporaba funkcij podpore za zvok
Konfigurirajte nastavitve zvoka televizorja.
Izbira zvočnikov
Nastavitve
Zvok
Predvajanje zvoka Posk. zdaj
Izberete lahko, katere zvočnike uporablja televizor za oddajanje zvoka.
"" Zunanjih zvočnikov morda ne bo mogoče upravljati z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung. Ko je
omogočen zunanji zvočnik, nekateri meniji niso na voljo.
Poslušanje televizorja prek naprav Bluetooth
Nastavitve
Zvok
Predvajanje zvoka
Seznam zvočnikov
Zvočne naprave Bluetooth lahko povežete s kompletom Evolution Kit. Naprave morate seznaniti z uporabo funkcije
Bluetooth kompleta Evolution Kit. Za več informacij o seznanjanju si oglejte uporabniški priročnik zvočne naprave
Bluetooth.
"" Če komplet Evolution Kit ne najde zvočne naprave Bluetooth, jo postavite bližje kompletu in izberite možnost Osveži.
"" Ko seznanjeno zvočno napravo Bluetooth vklopite, jo komplet Evolution Kit samodejno zazna in prikaže pojavno okno. V
tem pojavnem oknu lahko zvočno napravo Bluetooth vklopite/izklopite.
"" Na kakovost zvoka lahko vpliva stanje povezave Bluetooth.
"" Pred uporabo zvočne naprave Bluetooth si oglejte "Preberite pred uporabo naprav Bluetooth".
- 93 -
Poslušanje televizorja prek zvočne naprave Samsung, ki podpira funkcijo WiFi
Za več informacij o tem, kako povezati in uporabljati zvočno napravo Samsung, ki podpira funkcijo Wi-Fi, preberite
uporabniški priročnik.
Uporaba zvočne naprave Samsung, ki podpira funkcijo Wi-Fi, za konfiguracijo prostorskega zvoka
Nastavitve
Zvok
Nastavitev prostorskega zvoka zvočnika Wi-Fi Posk. zdaj
Če ste s televizorjem povezali eno ali več brezžičnih zvočnih naprav Samsung, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi v kompletu
Evolution Kit, lahko ustvarite optimalne zvočne nastavitve s konfiguracijo nastavitev učinka prostorskega zvoka.
Izberete lahko katero koli konfiguracijo prostorskega zvoka z modulom sound bar ali brez njega.
Konfiguracijo prostorskega zvoka lahko uporabite, če so na voljo:
●●
Dva ali več brezžičnih zvočnikov Samsung enakega tipa mora biti povezanih z istim brezžičnim omrežjem.
●●
Zvočne naprave Samsung, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi, morajo biti povezane z istim brezžičnim omrežjem kot
komplet Evolution Kit.
"" Konfiguracije prostorskega zvoka z modulom sound bar morda niso podprte, odvisno od izdelka.
"" Če aktivirate funkcijo Zrcaljenje zaslona med uporabo zvočnih naprav Samsung, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi, se povezava
prekine.
"" Pojavi se lahko sinhronizacija ustnic z neusklajenimi časovnimi kodami posnetka in zvoka, odvisno od tipa naprave.
- 94 -
Sistem in Podpora
Konfigurirate lahko nastavitve sistema in podpore, kot so ura, časovniki, poraba energije in posodobitve
programske opreme.
Uporaba časovnih funkcij in časovnika
Nastavite trenutni čas in uporabite funkcijo časovnika.
Nastavitev trenutne ure
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas Posk. zdaj
Ura lahko nastavite ročno ali samodejno. Ko je Ura nastavljena, lahko trenutni čas vidite kadar koli v kompletu
Evolution Kit.
Uro je treba nastaviti v naslednjih primerih:
●●
Napajalni kabel izključite in znova vključite.
●●
Način ure preklopite iz načina Samod. v način Ročno.
●●
Komplet Evolution Kit ni povezan z internetom.
●●
Televizor ne prejema oddajnih signalov.
Samodejna nastavitev ure
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas
Ura
Način ure
Samod.
"" Funkcija deluje samo, ko je komplet Evolution Kit povezan z internetom ali prejema digitalni oddajni signal prek
priključene antene.
"" Natančnost sprejetih informacij o uri se lahko spreminja glede na kanal in signal.
"" Če uporabljate komplet Evolution Kit za gledanje prek kabelskega ali satelitskega sprejemnika, priključnega na vrata
HDMI, morate trenutni čas nastaviti ročno.
- 95 -
Ročna nastavitev ure
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas
Ura
Način ure
Ročno
Ko način Način ure nastavite na Ročno, lahko neposredno vnesete trenutni čas. S puščičnimi gumbi na daljinskem
upravljalniku izberite Datum in Čas.
Prilagajanje ure na poletni/zimski čas in časovni pas
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas
Ura
Časovni pas
Nastavi pravi čas tako, da nastavite DST (poletni/zimski čas) in časovni pas.
"" Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Način ure nastavljena na Samod..
●●
GMT
Izbere časovni pas.
●●
Poletni/zimski čas
Samodejno prilagodi na poletni čas (DST).
""
Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Način ure nastavljena na Samod..
Spreminjanje trenutne ure
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas
Ura
Časovni zamik
Možnost Časovni zamik nastavi čas prek omrežne povezave.
Ta funkcija je na voljo samo, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
"" Način ure je nastavljen na Samod., komplet Evolution Kit je povezan z internetom prek lokalnega omrežja, ne more pa
sprejeti podatkov o času prek običajnih signalov oddajanja.
- 96 -
Uporaba časovnikov
Uporaba časovnika za spanje
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas
Časovnik za spanje
To funkcijo lahko uporabite za samodejni izklop televizorja po predhodno nastavljenem časovnem obdobju. Časovnik
za spanje lahko nastavite tako, da se televizor po 180 minutah ali manj samodejno izklopi.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Izklop televizorja s časovnikom
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas
Časovnik izklopa
Časovnik izklopa lahko nastavite tako, da se televizor samodejno izklopi ob določeni uri. Funkcija Časovnik izklopa je
na voljo, samo če je nastavljena možnost Ura.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Uporaba možnosti Čas samodejne zaščite
Nastavitev možnosti Čas samodejne zaščite.
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas samodejne zaščite Posk. zdaj
Aktivirajte ohranjevalnik zaslona, ko TV dve uri ali več prikazuje negibljivo sliko.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- 97 -
Posodabljanje programske opreme kompleta Evolution Kit
Preverite različico programske opreme kompleta Evolution Kit in jo po potrebi posodobite.
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme Posk. zdaj
Posodobitev programske opreme kompleta Evolution Kit na najnovejšo
različico
[[ NE izklapljajte kompleta Evolution Kit, dokler se posodabljanje ne konča. Ko bo posodobitev programske
opreme dokončana, se bo komplet Evolution Kit samodejno izklopil in znova vklopil. Po posodobitvi
programske opreme se nastavitve videa in zvoka ponastavijo na privzete nastavitve.
Posodobitve prek interneta
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme
Posodobi zdaj Posk. zdaj
"" Posodabljanje prek interneta zahteva vzpostavljeno internetno povezavo.
Posodabljanje prek naprave USB
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme
Posodobi zdaj
Ko prenesete posodobitveno datoteko s spletnega mesta družbe Samsung in jo shranite v napravo USB, napravo USB
povežite s kompletom Evolution Kit, da izvedete posodobitev.
"" Če želite posodobiti prek bliskovnega pogona USB, prenesite posodobitveni paket s spletnega mesta Samsung.com v
svoj računalnik. Posodobitveni paket nato shranite v mapo najvišje ravni v napravi USB. V nasprotnem primeru komplet
Evolution Kit ne bo mogel najti posodobitvenega paketa.
- 98 -
Samodejno posodabljanje kompleta Evolution Kit
Nastavitve
Podpora
Posodobitev programske opreme
Samodejna posodobitev
Posk. zdaj
Če ima komplet Evolution Kit vzpostavljeno internetno povezavo, se lahko njegova programska oprema samodejno
posodobi med gledanjem televizije. Po dokončanem posodabljanju v ozadju se posodobitev uporabi, ko je televizor
naslednjič vklopljen.
Če se strinjate z določili in s pogoji aplikacije Smart Hub, je funkcija Samodejna posodobitev samodejno nastavljena
na Vklop. Če želite to funkcijo onemogočiti, jo izklopite z gumbom Izberi.
"" Ta funkcija lahko traja dlje, če istočasno deluje druga omrežna funkcija.
"" Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo.
Zaščita kompleta Evolution Kit pred vdorom in zlonamerno kodo
Zaščitite komplet Evolution Kit pred poskusi vdora in zlonamerno kodo.
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Pametna varnost Posk. zdaj
S funkcijo Pametna varnost lahko komplet Evolution Kit zaščitite pred vdori in zlonamerno kodo, ko ima
vzpostavljeno internetno povezavo.
Iskanje zlonamerne kode v kompletu Evolution Kit in povezanem pomnilniku
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Pametna varnost
Išči
Če je najdena škodljiva koda, se rezultati pregleda prikažejo na zaslonu. Okno z rezultati prikaže vse najdene
škodljive kode. Kodo lahko premaknete v karanteno (jo izolirate). S karanteno preprečite njeno izvajanje.
1.
Izberite vse škodljive kode, ki jih želite premakniti v karanteno.
2.
Izberite način Izoliraj.
Izbrana škodljiva koda je premaknjena v Seznam izoliranih.
"" Možnost Seznam izoliranih prikaže vse škodljive kode v karanteni.
- 99 -
Uporaba drugih funkcij
Oglejte si druge funkcije.
Zagon funkcij dostopnosti
Nastavitve
Splošno
Dostopnost Posk. zdaj
Zagon funkcije Bližnjice dostopnosti
Dostop do funkcij dostopnosti je na voljo v Bližnjice dostopnosti. Če si želite ogledati Bližnjice dostopnosti, pritisnite
in zadržite gumb za glasnost za najmanj 1 sekundo. Enostavno lahko vklopite in izklopite funkcije, kot so Glasovni
vodnik, Zvočni opis, Visok kontrast, Sivina, Barvna inverzija, Povečaj, Spoznajte daljinski upravljalnik za TV,
Spoznajte meni na zaslonu, Podnapisi, Zvok z več izhodi.
"" Četudi je Glasovni vodnik nastavljen na Izklop ali utišan, je glasovni vodnik za Bližnjice dostopnosti omogočen.
"" Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od modela ali geografske regije.
Omogočanje glasovnih vodnikov za slabovidne
Nastavitve
Splošno
Dostopnost
Nastavitve glasovnega vodnika Posk. zdaj
V pomoč slabovidnim lahko vklopite glasovne vodnike, ki možnosti menija opišejo naglas. Če želite vklopiti to
funkcijo, nastavite možnost Glasovni vodnik na Vklop. Z vklopljenim vodnikom Glasovni vodnik televizor nudi
glasovne vodnike za preklapljanje kanalov, prilagajanje glasnosti, informacije o trenutnih in prihajajočih programih,
ogled razporeda, druge funkcije televizorja, različne vsebine v možnosti Internet in funkciji Išči..
Za vklop ali izklop možnosti Glasovni vodnik pritisnite gumb Izberi.
"" Vodnik Glasovni vodnik je na voljo v jeziku, ki je naveden na zaslonu Jezik. Toda vodnik Glasovni vodnik ne podpira
nekaterih jezikov, čeprav so navedeni na zaslonu Jezik. Angleščina ima vedno podporo.
"" Za več informacij o nastavitvi jezika v kompletu Evolution Kit si oglejte "Sprememba jezika menijev".
- 100 -
Spreminjanje glasnosti, hitrosti in višine tona za Glasovni vodnik
Konfigurirate lahko glasnost, hitrost in višino glasovnega vodnika.
Zvočni opis
Nastavitve
Splošno
Dostopnost
Nastavitve zvočnega opisa Posk. zdaj
Zvočni tok lahko uporabite za zvočni opis Zvočni opis (AD), ki ga postaja pošilja skupaj z glavnim zvokom. Glasnost
zvočnega opisa lahko nastavite z možnostjo Glasnost zvočnega opisa.
"" Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih.
●●
Zvočni opis
Vklopi ali izklopi funkcijo zvočnega opisa.
●●
Glasnost zvočnega opisa
Prilagodi glasnost zvočnega opisa.
Belo besedilo na črni podlagi (močan kontrast)
Nastavitve
Splošno
Dostopnost
Visok kontrast Posk. zdaj
Prikaz modula Smart Hub in zaslonov nastavitvenih menijev lahko spremenite v belo besedilo na črni podlagi,
prosojne menije televizorja pa v neprosojne, da je besedilo lažje prebrati. Če želite vklopiti to funkcijo, nastavite
možnost Visok kontrast na Vklop.
"" Če je vklopljena funkcija Visok kontrast, nekateri meniji Dostopnost niso na voljo.
- 101 -
Nastavitev zaslona v črne in bele tone
Nastavitve
Splošno
Dostopnost
Sivina Posk. zdaj
Barvo zaslona televizorja lahko spremenite v črne in bele tone, da zaostrite zamegljene robove, ki jih povzročajo
barve.
"" Če je vklopljena funkcija Sivina, nekateri meniji Dostopnost niso na voljo.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Spreminjanje barve zaslona
Nastavitve
Splošno
Dostopnost
Barvna inverzija Posk. zdaj
Za lažjo berljivost lahko spremenite barve besedila in ozadja, prikazanega na zaslonu televizorja.
"" Če je vklopljena funkcija Barvna inverzija, nekateri meniji Dostopnost niso na voljo.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Povečanje pisave (za slabovidne osebe)
Nastavitve
Splošno
Dostopnost
Povečaj Posk. zdaj
Velikost pisave na zaslonu lahko spremenite. Če želite vklopiti to funkcijo, nastavite možnost Povečaj na Vklop.
Spoznavanje daljinskega upravljalnika (za osebe z okvaro vida)
Nastavitve
Splošno
Dostopnost
Spoznajte daljinski upravljalnik za TV Posk. zdaj
S to funkcijo lahko posamezniki z okvaro vida spoznajo, kje ležijo gumbi na daljinskem upravljalniku. Ko je ta funkcija
vklopljena, pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in televizor vam bo povedal ime. Z dvakratnim pritiskom
gumba
možnost Spoznajte daljinski upravljalnik za TV zaprete.
"" Ta funkcija je na voljo, samo ko je vodnik Glasovni vodnik omogočen.
- 102 -
Več o meniju televizorja
Nastavitve
Splošno
Dostopnost
Spoznajte meni na zaslonu Posk. zdaj
Meniji na zaslonu televizorja. Ko je funkcija omogočena, vam televizor sporoča strukturo in funkcije izbranih menijev.
"" Ta funkcija je na voljo, samo ko je vodnik Glasovni vodnik omogočen.
Gledanje televizijskih oddaj s podnapisi
Nastavitve
Splošno
Dostopnost
Nastavitve podnap. Posk. zdaj
Možnost Podnapisi nastavite na Vklop. Nato si lahko ogledate program s prikazanimi podnapisi.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
"" Komplet Evolution Kit ne more nadzirati ali spreminjati podnapisov oblike DVD ali Blu-ray. Za nadzor podnapisov DVD ali
Blu-ray uporabite funkcijo podnapisov na predvajalniku DVD ali Blu-ray in daljinski upravljalnik predvajalnika.
●●
Podnapisi
Za vklop ali izklop podnapisov.
●●
Način podnapisov
Za nastavitev načina podnapisov.
●●
Jezik podnapisov
Za nastavitev jezika podnapisov.
""
Televizor ne more nadzirati ali spreminjati podnapisov oblike DVD ali Blu-ray. Za upravljanje podnapisov oblike DVD
ali Blu-ray uporabite funkcijo podnapisov na predvajalniku DVD ali Blu-ray in daljinski upravljalnik predvajalnika.
Izbira jezika podnapisov pri oddajanju
Izberete lahko privzet jezik podnapisov. Seznam se lahko razlikuje glede na oddajo.
●●
Glavni jezik podnapisov
Nastavi jezik prednostnih podnapisov.
●●
Sekundarni jezik podnapisov
Nastavi jezik sekundarnih podnapisov.
- 103 -
Poslušanje televizorja prek naprave Bluetooth (za osebe z okvaro sluha)
Nastavitve
Splošno
Dostopnost
Zvok z več izhodi
Zvočnik televizorja in naprave Bluetooth lahko vklopite istočasno. Ko je ta funkcija vklopljena, lahko nastavite večjo
glasnost naprav Bluetooth, kot je glasnost TV zvočnika.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
"" Ko povežete naprave Bluetooth s kompletom Evolution Kit, se vklopi Zvok z več izhodi. Za več informacij o povezavi naprav
Bluetooth s kompletom Evolution Kit si oglejte "Poslušanje televizorja prek naprav Bluetooth".
Nastavitev naprednih sistemskih nastavitev
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema Posk. zdaj
Sprememba jezika menijev
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Jezik Posk. zdaj
Splošno
Upravitelj sistema
Spremeni PIN Posk. zdaj
Nastavitev gesla
Nastavitve
Prikaže se okno za vnos kode PIN. Vnesite PIN. Znova vnesite PIN, da ga potrdite. Privzeti PIN je "0000" (za Francijo,
Italijo: "1111").
"" Če pozabite svoj PIN, jo lahko ponastavite z daljinskim upravljalnikom. Ko je televizor vklopljen, pritisnite naslednje gumbe
na daljinskem upravljalniku, da ponastavite kodo PIN na 0000 (za Francijo, Italijo: "1111").
Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung: Izberite gumb VOL.
Pov. gla.
Pov. gla.
Zm. glasn.
.
Ponastavitev tovarniških nastavitev kompleta Evolution Kit
Nastavitve
Podpora
Samodiagnoza
Ponastavitev Posk. zdaj
Vse nastavitve kompleta Evolution Kit (razen internetnih in omrežnih nastavitev) lahko povrnete nazaj na privzete
tovarniške nastavitve.
1.
Izberite način Ponastavitev. Prikaže se okno za vnos varnostne kode PIN.
2.
Vnesite varnostni PIN in nato izberite Da. Vse nastavitve se ponastavijo. Televizor se samodejno izklopi in spet
vklopi in prikaže se zaslon Začni nastavitev.
"" Za več informacij o nastavitvah Začni nastavitev si oglejte uporabniški priročnik, ki je priložen kompletu Evolution Kit.
- 104 -
Uporaba kartice za gledanje televizije ("kartica za splošni
vmesnik ali kartica CI+")
Omogoča gledanje plačljivih kanalov, če vstavite kartico za gledanje televizije v režo COMMON INTERFACE.
"" 2 reži za kartice za splošni vmesnik morda nista podprti, odvisno od modela.
"" Z izdelkom Pametni daljinski upravljalnik Samsung izklopite Evolution Kit, da priključite ali izključite "kartico za splošni
vmesnik ali kartico CI+".
"" Kartica za gledanje televizije ("kartica za splošni vmesnik ali kartica CI+") morda ni podprta, odvisno od modela.
Priključitev "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+" v režo za COMMON
INTERFACE
Priključite "kartico za splošni vmesnik ali kartico CI+" v režo za COMMON INTERFACE, kot je prikazano na spodnji
sliki.
- 105 -
Uporaba "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+"
Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+".
●●
Evolution Kit sledi standardu CI+ 1.4. Če se na televizorju prikaže pojavno sporočilo, je lahko vzrok za to
neskladnost različice CI+ 1.4. Če imate težave, se obrnite na klicni center družbe Samsung.
""
Evolution Kit je v skladu s standardi CI+ 1.4.
""
Če modul splošnega vmesnika CI+ ni združljiv s to napravo, odstranite modul in se za pomoč obrnite na upravitelja
CI+.
●●
Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih prikazalo okence s
sporočilom.
●●
V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem "KARTICE ZA SPLOŠNI
VMESNIK ali KARTICE CI+", ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite
na ponudnika storitev.
●●
Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Posodabljanje je dokončano", kar
pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.
"" "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije.
"" Ko želite odstraniti "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", jo previdno izvlecite z rokami, saj se pri padcu lahko
poškoduje.
"" "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.
"" Mesto reže COMMON INTERFACE se morda nahaja drugje, odvisno od modela.
"" "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem
prodajalcu.
"" Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
"" Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Sicer zaslon morda ne bo
videti normalen.
- 106 -
Funkcija Teletekst
Naučite se uporabljati Teletekst in funkcije, ki so na voljo v storitvi Teletekst.
"" Ta funkcija je na voljo samo na kanalu, ki podpira storitev teleteksta.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
"" Če želite odpreti funkcijo Teletekst,
Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung: Pritisnite gumb
in nato na pojavnem seznamu izberite
možnost TTX/MIX.
"" Če želite zapreti funkcijo Teletekst,
Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung: na pojavnem seznamu pridržite gumb TTX/MIX, dokler se ne
pojavi TV-program v živo;
Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o uporabi storitve. Za pravilen prikaz informacij teleteksta mora
biti sprejem kanala stabilen. Sicer lahko manjkajo informacije ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.
"" Strani teleteksta lahko preklopite tako, da z daljinskim upravljalnikom izberete številke.
Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung
TTX/MIX (Celoten TTX / Dvojni TTX / Mešano / Televizija): Način teleteksta je aktiviran na kanalu, ki ga gledate. Ob
vsakem pritisku gumba TTX/MIX se način teleteksta preklopi v zaporedju Celoten TTX → Dvojni TTX → Mešano →
Televizija.
●●
Celoten TTX: Način teleteksta je prikazan na celem zaslonu.
●●
Dvojni TTX: Način teleteksta je prikazan na polovici zaslona, na drugi polovici pa je trenutno gledani kanal.
●●
Mešano: Način teleteksta je prikazan prosojno na trenutno gledanem kanalu.
●●
Televizija: Vrnitev na zaslon televizije.
- 107 -
Barvni gumbi (rdeči, zeleni, rumeni, modri): Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na
strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumbe. Pritisnite gumb,
ki je enake barve kot želena tema. Prikaže se nova stran, označena z barvami. Elemente izberete na enak način. Za
prikaz prejšnje ali naslednje strani izberite ustrezni barvni gumb.
6 Index: prikaže stran s kazalom kadar koli, ko gledate teletekst.
1 Sub Page: prikaže razpoložljivo podstran.
0 List/Flof: izbere način teleteksta. Če ga pritisnete v načinu LIST, preklopite v način shranjevanja seznama. V
načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom 8 (Store) shranite stran teleteksta na seznam.
8 Store: shrani strani teleteksta.
2 Page Up: prikaže naslednjo stran teleteksta.
3 Page Down: prikaže prejšnjo stran teleteksta.
5 Reveal/Conceal: Prikaže ali skrije skrito besedilo (npr. odgovore na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega
zaslona pritisnite znova.
4 Size: za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za pomik besedila na spodnjo polovico
zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite še enkrat.
9 Hold: če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo, zadrži prikaz trenutne strani. Če želite izbor
razveljaviti, znova pritisnite gumb.
7 Cancel: pomanjša prikaz teleteksta tako, da prekriva trenutni program.
- 108 -
Tipična stran teleteksta
Del
Kazalo
A
Številka izbrane strani.
B
Identiteta televizijskega kanala.
C
Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D
Datum in ura.
E
Besedilo.
F
Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.
- 109 -
Odpravljanje težav
V primeru težav s kompletom Evolution Kit je med samim gledanjem omogočen dostop do različnih rešitev. Če
vaše težave ne morete najti v poglavju o odpravljanju težav, se obrnite na klicni center družbe Samsung.
Podpora
Če imate težave s kompletom Evolution Kit, se obrnite neposredno na družbo Samsung.
Podpora prek oddaljenega upravljanja
Nastavitve
Podpora
Oddaljeno upravljanje Posk. zdaj
Potem ko sprejmete naše pogoje za storitev, lahko s funkcijo Oddaljeno upravljanje dostopate do oddaljene podpore,
Samsungov serviser pa lahko pregleda vaš komplet Evolution Kit, odpravi težave in posodobi programsko opremo
kompleta oddaljeno prek spleta. Funkcijo Oddaljeno upravljanje lahko tudi vključite in izključite.
"" Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo.
"" Funkcijo Oddaljeno upravljanje lahko zaženete tudi tako, da pritisnete gumb
in ga držite 5 sekund ali več.
Kaj je podpora na daljavo?
Podpora na daljavo družbe Samsung omogoča neposredno podporo s strani tehnika družbe Samsung, ki lahko na
daljavo:
●●
Pregleda komplet Evolution Kit
●●
Prilagodi nastavitve kompleta Evolution Kit po vaših željah
●●
Tovarniško ponastavi komplet Evolution Kit
●●
Namesti priporočene posodobitve vdelane programske opreme.
- 110 -
Kako deluje podpora na daljavo?
Dostop do storitve oddaljene podpore družbe Samsung za komplet Evolution Kit je enostaven:
1.
Pokličite kontaktni center družbe Samsung in prosite za pomoč na daljavo.
2.
Odprite meni v kompletu Evolution Kit in pojdite na poglavje Podpora. (
3.
Izberite Oddaljeno upravljanje, preberite pogoje za storitev in potrdite, da se z njimi strinjate. Ko se prikaže
Nastavitve
Podpora)
zaslon kode PIN, tehniku posredujte številko PIN.
4.
Tehniku bo omogočen dostop do vašega kompleta Evolution Kit.
Iskanje kontaktnih informacij za servis
Nastavitve
Podpora
O tem razvojnem kompletu Posk. zdaj
Tu najdete naslov spletnega mesta družbe Samsung, telefonsko številko klicnega centra, številko modela kompleta
Evolution Kit, različico programske opreme kompleta Evolution Kit, odprtokodno licenco in druge informacije, ki
jih morda potrebujete za servisno podporo agenta Samsungovega klicnega centra ali s Samsungovega spletnega
mesta.
"" Informacije si lahko ogledate tudi tako, da skenirate kodo QR svojega kompleta Evolution Kit.
"" To funkcijo lahko zaženete tako, da pritisnete gumb
in ga držite 5 sekund ali več. Gumb držite, dokler se ne pojavi
pojavno okno z uporabniškimi podatki.
- 111 -
Zahtevanje servisnih storitev
Nastavitve
Podpora
Zahteva za podporo Posk. zdaj
Če naletite na težave s kompletom Evolution Kit, lahko zahtevate servisne storitve. Izberite element, ki se ujema
s težavo, na katero ste naleteli, in nato izberite možnost Zahtevaj zdaj ali Razporedi sestanek
Zahteva
Pošlji.. Vaša zahteva za servisiranje bo registrirana. Kontaktni center družbe Samsung bo stopil z vami v stik, da se
dogovorite za servisni obisk.
"" Za zahtevanje servisnih storitev se morate strinjati s pogoji in določili.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od geografske regije.
"" Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo.
Diagnostika težav pri delovanju kompleta Evolution Kit
Težave s kompletom Evolution Kit in storitvijo Smart Hub lahko diagnosticirate in zaženete funkcije ponastavitve.
Nastavitve
Podpora
Samodiagnoza Posk. zdaj
Funkcija Preizkus slike vam je lahko v pomoč pri diagnostiki težav s sliko, funkcija Preizkus zvoka pa pri diagnostiki
težav z zvokom. Lahko si ogledate tudi informacije o moči signala za digitalne signale, ki se prenašajo po zraku,
preskusite internetno povezavo za storitev Smart Hub in zaženete funkcije za tovarniško ponastavitev storitve Smart
Hub in kompleta Evolution Kit.
●●
Začetek preizkusa slike
●●
Zaženi preizkus zvoka
●●
Informacije o signalu
●●
Zagon možnosti Preskus povezave Smart Hub
●●
Ponastavitev Smart Hub
●●
Ponastavitev
- 112 -
Pojavile so se težave s sliko.
Ko ima televizor težave s sliko, so lahko v pomoč ti koraki.
Preizkus slike
Nastavitve
Podpora
Samodiagnoza
Začetek preizkusa slike Posk. zdaj
Preden pregledate spodnji seznam težav in rešitev, uporabite funkcijo Začetek preizkusa slike, da ugotovite, ali
težavo povzroča komplet Evolution Kit. Funkcija Začetek preizkusa slike prikaže sliko visoke ločljivosti, na kateri
lahko preverite napake ali okvare.
Težava
Svetlost zaslona
Poskusite s tem.
Če je zaslon televizorja pretemen ali presvetel, najprej ponastavite nastavitve televizorja z
njegovim daljinskim upravljalnikom.
Preverite, ali je možnost Časovnik za spanje onemogočena. Možnost Časovnik za spanje po
določenem obdobju samodejno izklopi televizor.
Neželen izklop
●●
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas
Časovnik za spanje
Če možnost Časovnik za spanje ni omogočena, preverite, ali je omogočena nastavitev
Časovnik izklopa in jo onemogočite.
●●
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas
Časovnik izklopa
Če imate težave z vklopom televizorja, preden pokličete servisni oddelek, preverite
naslednje.
Težave pri vklopu
Preverite, ali je napajalni kabel televizorja in kompleta Evolution Kit pravilno povezan na
obeh koncih in ali daljinski upravljalnik deluje normalno.
Prepričajte se, da je kabel antene ali kabel kabelske televizije dobro povezan.
Če imate kabelski ali satelitski sprejemnik, preverite, ali je priključen in vklopljen.
Če komplet Evolution Kit ni povezan s kabelskim ali satelitskim sprejemnikom, zaženite
Samodejno iskanje.
Kanala ni mogoče najti
●●
Nastavitve
Samodejno iskanje
TV program
(Nastavitve samodejnega iskanja)
"" Nastavitev Nastavitve samodejnega iskanja se morda ne bo pojavila, odvisno od modela
in geografske regije.
- 113 -
Težava
Poskusite s tem.
Zasloni v trgovini so nastavljeni na digitalni kanal visoke ločljivosti.
Če imate analogni kabelski ali satelitski sprejemnik, ga nadgradite na digitalnega. Za sliko
visoke ločljivosti (HD) uporabite kable HDMI.
Slika na zaslonu televizorja
ni tako kakovostna, kot je
bila v trgovini.
Številni kanali visoke ločljivosti prikazujejo izboljšano vsebino standardne ločljivosti.
Poiščite kanal, ki prenaša vsebino visoke ločljivosti.
●● Naročniki kabelske ali satelitske televizije: Poskusite s postajami visoke ločljivosti.
●● Povezava prizemne/kabelske antene: Zaženite funkcijo Samodejno iskanje in nato
poskusite s kanali visoke ločljivosti.
●●
Nastavitve
Samodejno iskanje
TV program
(Nastavitve samodejnega iskanja)
"" Nastavitev Nastavitve samodejnega iskanja se morda ne bo pojavila, odvisno od modela
in geografske regije.
Prilagodite ločljivost videoizhoda kabelskega ali satelitskega sprejemnika na 1080i ali 720p.
Pri stiskanju videovsebine lahko pride do popačenja slike, še posebej pri hitro premikajočih
se slikah, kot pri športnih programih in akcijskih filmih.
Slika je popačena.
Če je sprejem signala šibek ali slab, se prikaz na zaslonu lahko popači, vendar ne gre za
okvaro.
Mobilni telefoni, uporabljeni v bližini kompleta Evolution Kit (do pribl. 1 m), lahko pri
analognih in digitalnih kanalih povzročijo šume.
Barve je nizke kakovosti ali
slika ni dovolj svetla.
Na robu zaslona je pikčasta
črta.
Slika je črno-bela.
Poskusite s ponastavitvijo nastavitev slike v televizorju z daljinskim upravljalnikom
televizorja.
Zamenjajte nastavitev možnosti Velikost slike na 16 : 9 običajno.
●●
običajno
Nastavitve
Slika
Nastavitve velikosti slike
Velikost slike
16 : 9
Preverite, ali je funkcija Sivina nastavljena na Vklop.
●●
Nastavitve
Splošno
Dostopnost
Sivina
"" Če se preizkusna slika ne prikaže ali vsebuje šum ali popačenje, gre za težavo s kompletom Evolution Kit. Za pomoč se
obrnite na klicni center družbe Samsung.
"" Če se preizkusna slika prikaže pravilno, je vzrok težave morda zunanja naprava. Preverite povezave.
"" Če težave niste odpravili, preverite moč signala ali si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.
- 114 -
Zvok ni jasen
Ko ima televizor težave z zvokom, so lahko v pomoč ti koraki.
Preizkus zvoka
Nastavitve
Podpora
Samodiagnoza
Zaženi preizkus zvoka Posk. zdaj
Če televizor predvaja melodijo Zaženi preizkus zvoka, je vzrok težave morda zunanja naprava ali moč oddajnega
signala.
"" Stopnja glasnosti, prikazana v preizkusu zvoka, se razlikuje od dejanske glasnosti. Upravljanje glasnosti je na voljo pri
zaslonih, ki delujejo normalno.
Težava
Ni zvoka ali pa je pretih pri
nastavitvi najvišje glasnosti.
Poskusite s tem.
Preverite upravljanje glasnosti televizorja in nato zunanje naprave (kabelski ali satelitski
sprejemnik, predvajalnik DVD, Blu-ray itd.), povezane s kompletom Evolution Kit.
Možnost Predvajanje zvoka nastavite na TV zvočnik.
●●
Slika je dobra, vendar ni
zvoka.
Nastavitve
Zvok
Predvajanje zvoka
Če uporabljate zunanjo napravo, preverite možnost zvočnega izhoda naprave. Primer: če
sta sprejemnik in komplet Evolution Kit povezana s kablom HDMI, je morda treba možnost
zvoka kabelskega sprejemnika spremeniti na HDMI.
Za poslušanje zvoka računalnika povežite zunanji zvočnik z izhodnim zvočnim priključkom
na računalniku.
Znova zaženite povezano napravo tako, da izključite in znova priključite njen napajalni
kabel.
Zaženite možnost Zaženi preizkus zvoka.
●●
Iz zvočnikov prihaja čuden
zvok.
Nastavitve
Podpora
Samodiagnoza
Zaženi preizkus zvoka
Prepričajte se, da je zvočni kabel povezan z ustreznim zvočnim izhodnim priključkom na
zunanji napravi.
Pri povezavi antene ali kabelski povezavi preverite informacijo o signalu. Zaradi šibkega
signala je lahko popačen zvok.
- 115 -
Pojavile so se težave z oddajanjem
Ko ima komplet Evolution Kit težave s sprejemanjem oddajanja, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Poskusite s tem.
Izberite možnost
"Šibek signal ali ni signala" se
prikaže v načinu televizorja/
kanala ni mogoče najti.
Vir, da preverite, ali ste izbrali pravilni vhodni vir.
Če komplet Evolution Kit ni povezan s kabelskim ali satelitskim sprejemnikom, zaženite
Samodejno iskanje, da poiščete kanale.
●●
Nastavitve
Samodejno iskanje
TV program
(Nastavitve samodejnega iskanja)
"" Nastavitev Nastavitve samodejnega iskanja se morda ne bo pojavila, odvisno od
modela in geografske regije.
Preverite, ali je koaksialni kabel varno priključen v komplet Evolution Kit.
Zaženite Začni nastavitev ali Samodejno iskanje.
Komplet Evolution Kit ne
sprejema vseh kanalov.
●●
Nastavitve
Samodejno iskanje
TV program
(Nastavitve samodejnega iskanja)
"" Nastavitev Nastavitve samodejnega iskanja se morda ne bo pojavila, odvisno od
modela in geografske regije.
Pojdite na možnost Podnapisi in spremenite nastavitev Način podnapisov.
Pri digitalnih kanalih ni
podnapisov.
●●
Nastavitve
podnapisov.
Splošno
Dostopnost
Nastavitve podnap.
Način
Nekateri kanali morda nimajo podatkov o podnapisih.
Slika je popačena.
Pri stiskanju video vsebine lahko pride do popačenja slike. To velja še posebej za hitro
premikajoče se slike, kot pri športnih programih in akcijskih filmih.
Šibek signal lahko povzroči popačenje slike. To ni težava kompleta Evolution Kit.
Kakovost slike je nizka.
Izberite kanale ali programe v visoki ločljivosti (HD).
- 116 -
Moj računalnik / igralna konzola ne more vzpostaviti povezave
Ko ima komplet Evolution Kit težave s povezovanjem z računalnikom ali igralno konzolo, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Prikaže se sporočilo "Način
ni podprt".
Poskusite s tem.
Nastavite ločljivost izhoda osebnega računalnika ali igralne konzole tako, da bo ustrezala
ločljivosti, ki jo podpira komplet Evolution Kit.
Če uporabljate povezavo HDMI, preverite nastavitev zvočnega izhoda v računalniku.
Video je v redu, vendar ni
zvoka.
Če uporabljate kabel HDMI–DVI, potrebujete ločen zvočni kabel. Povezavo HDMI-DVI
podpirajo samo vrata HDMI (DVI), ta povezava pa ne oddaja zvoka. Za poslušanje zvoka
računalnika priključite zunanje zvočnike v izhodni zvočni priključek na računalniku.
Komplet Evolution Kit ne more vzpostaviti internetne povezave
Ko ima komplet Evolution Kit težave s povezovanjem z internetom, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Komplet Evolution Kit se
ne more povezati z vašim
omrežjem ali aplikacijami
(samo za modele, združljive
z internetom).
Napaka povezave z
brezžičnim omrežjem.
Signal brezžičnega omrežja
je prešibek.
Poskusite s tem.
Prepričajte se, da je komplet Evolution Kit povezan z omrežjem.
●●
Nastavitve
Splošno
Omrežje
Stanje omrežja
Obrnite se na ponudnika internetnih storitev.
Potrdite, da je vaš brezžični modem/usmerjevalnik vklopljen in povezan z internetom.
Brezžični usmerjevalnik, modemski usmerjevalnik ali dostopno točko postavite na osrednje
mesto. Ne postavljajte v kot.
Brezžični ponavljalnik takoj ojača moč brezžičnega signala. Ponavljalnik postavite na sredino
med brezžičnim usmerjevalnikom in kompletom Evolution Kit.
- 117 -
Funkcija Razpored snemanja/Timeshift ne deluje
Ko funkcija Timeshift ali razpored snemanja ne delujeta, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Poskusite s tem.
Preverite, ali je komplet Evolution Kit povezan z napravo USB.
Možnosti Razpored snemanja ni
mogoče uporabiti.
Ko je signal prešibek, se snemanje samodejno zaustavi.
Preverite razpoložljivi prostor v napravi USB. Funkcija ne deluje, če v napravi USB ni
dovolj prostora.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Anynet+ (HDMI-CEC) ne deluje
Ko funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ne deluje, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Poskusite s tem.
Prepričajte se, ali naprava podpira funkcijo Anynet+. Sistem Anynet+ podpira samo naprave, ki
podpirajo Anynet+.
Preverite, ali je napajalni kabel naprave, ki podpira Anynet+, pravilno priključen.
Preverite kabelske povezave naprave, ki podpira Anynet+.
Funkcija Anynet+ ne
deluje.
Premaknite se na možnost Anynet+ (HDMI-CEC) in poglejte, ali je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)
nastavljena na Vklop.
●●
Nastavitve
Splošno
Upravitelj zunanje naprave
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ morda ne deluje, ko so vklopljene nekatere druge funkcije, vključno s funkcijami
iskanje kanalov, Smart Hub, začetna nastavitev itd.
V primeru, da ste kabel HDMI odklopili in ponovno priklopili, ponovno poiščite naprave ali
izklopite in vklopite komplet Evolution Kit.
Označite napravo s podporo funkcije Anynet+ v meniju
gumb za navzgor.
Zagnati želim Anynet+.
Prepričajte se, da je naprava, ki podpira Anynet+, ustrezno povezana s kompletom Evolution
Kit, nato pa izberite meni Anynet+ (HDMI-CEC), kjer preverite, ali je funkcija Anynet+ (HDMICEC) nastavljena na Vklop.
●●
Zapreti želim Anynet+.
Vir, nato pa pritisnite smerni
Nastavitve
Splošno
Upravitelj zunanje naprave
Anynet+ (HDMI-CEC)
Možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavite na Izklop.
●●
Nastavitve
Splošno
- 118 -
Upravitelj zunanje naprave
Anynet+ (HDMI-CEC)
Težava
Poskusite s tem.
Na zaslonu se prikaže
sporočilo "Vzpostavljanje
povezave z napravo, ki
podpira Anynet+ ..." ali
"Prekinitev povezave
z napravo, ki podpira
Anynet+".
Ko komplet Evolution Kit konfigurira funkcijo Anynet+ ali preklaplja na način gledanja, ne
morete uporabljati daljinskega upravljalnika. Daljinski upravljalnik uporabite, ko je komplet
Evolution Kit zaključil konfiguracijo funkcije Anynet+ ali ko je preklopil na način gledanja.
Naprava, ki podpira
Anynet+, ne predvaja.
Funkcije predvajanja ni mogoče uporabljati, ko se izvaja funkcija Začni nastavitev.
Preverite, ali naprava podpira Anynet+.
Preverite, ali je kabel HDMI pravilno nameščen.
Premaknite se na možnost Anynet+ (HDMI-CEC) in poglejte, ali je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)
nastavljena na Vklop.
Povezana naprava ni
prikazana.
●●
Nastavitve
Splošno
Upravitelj zunanje naprave
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ponovite iskanje naprav, ki podpirajo Anynet+.
Naprave, ki podpirajo Anynet+, morajo biti s kompletom Evolution Kit povezane prek kabla
HDMI. Prepričajte se, da je naprava priključena na komplet Evolution Kit s kablom HDMI.
Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo možnosti Anynet+.
Če se povezava prekine zaradi prekinitve napajanja ali izključitve kabla HDMI, ponovite iskanje
naprav.
Zvok televizorja ne
prihaja iz sprejemnika AV.
Komplet Evolution Kit in sprejemnik povežite z optičnim kablom.
Za uporabo funkcije ARC povežite vrata HDMI, določena za ARC, na televizorju.
Funkcija ARC je na voljo samo, če je sprejemnik združljiv s protokolom HDMI (ARC).
Pojavile so se težave pri zagonu/uporabi aplikacij
Ko aplikacije ne delujejo, so lahko v pomoč ti koraki.
Težava
Aplikacija se je zagnala,
a je v angleščini. Kako
lahko spremenim
jezikovno nastavitev?
Moja aplikacija ne deluje.
Poskusite s tem.
Jezik, ki ga podpira aplikacija, se lahko razlikuje od jezika uporabniškega vmesnika. Možnost
spreminjanja jezika je odvisna od ponudnika storitev.
Preverite pri ponudniku storitev.
Na spletnem mestu ponudnika storitve aplikacije si oglejte poglavje Pomoč.
- 119 -
Moja datoteka se noče predvajati
Ko se datoteke ne predvajajo, je lahko v pomoč ta rešitev.
Težava
Nekaterih datotek ni
mogoče predvajati.
Poskusite s tem.
Ta težava se pojavi pri datotekah z visoko bitno hitrostjo. Večino datotek je mogoče predvajati,
težave pa se lahko pojavijo pri datotekah z visoko bitno hitrostjo.
Želim ponastaviti komplet Evolution Kit
Ponastavite nastavitve na tovarniško privzete vrednosti.
Ponastavitev
Pot
Opis
Nastavitve
ponastavitve
Nastavitve
Podpora
Samodiagnoza
Ponastavitev
Ponastavi možnosti Slika, Zvok, TV program in vse druge
nastavitve, razen omrežnih nastavitev, na privzete nastavitve.
Ponastavi Smart
Hub
Nastavitve
Podpora
Samodiagnoza
Ponastavi Smart Hub
Ponastavi vse nastavitve storitve Smart Hub na tovarniške
nastavitve in izbriše vse informacije, povezane z računi Samsung,
povezane račune za storitve, pogoje za storitve Smart Hub in
aplikacije Smart Hub.
Ponastavitev slike
Nastavitve
Slika
Strokovne
nastavitve
Ponastavitev
slike
Ponastavi zvok
Nastavitve
Zvok
Strokovne
nastavitve
Ponastavi
zvok
Ponastavi trenutne nastavitve slike.
Za nastavitve, kot sta svetlost in barva zaslona televizorja,
ponastavite nastavitve slike v televizorju z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
Ponastavi trenutne nastavitve zvoka.
- 120 -
Druge težave
Za razrešitev morebitnih drugih težav uporabite te postopke.
Težava
Poskusite s tem.
Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine standardne ločljivosti (4:3) na
obeh straneh zaslona črna obroba.
Slike ni mogoče prikazati
čez cel zaslon.
Pri gledanju filmov z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na televizorju, bo
nad sliko in pod njo prikazana črna obroba.
Možnosti velikosti slike v zunanji napravi ali kompletu Evolution Kit nastavite na
celozaslonski način.
●●
Prikaže se sporočilo "Način
ni podprt".
Element Podnapisi v meniju
kompleta Evolution Kit je
zasenčen.
Iz kompleta Evolution Kit se
širi vonj po plastiki.
Možnost Informacije
o signalu v funkciji
Samodiagnoza ni
omogočena.
Daljinski upravljalnik in/
ali glasovno upravljanje ne
delujeta.
Nastavitve
Slika
Nastavitve velikosti slike
Komplet Evolution Kit ne podpira ločljivosti izhoda pripete datoteke. Preverite, katere
ločljivosti podpira komplet Evolution Kit, in ustrezno prilagodite ločljivost izhoda zunanje
naprave.
Funkcijo Podnapisi lahko uporabljate, ko je vir kompleta Evolution Kit nastavljen na TV ali ko
je s kompletom Evolution Kit povezana naprava USB.
Ko je zunanja naprava povezana s kablom HDMI, funkcija Podnapisi ni na voljo. Spremenite
nastavitev podnapisov v zunanji napravi.
Ta vonj je običajen in čez nekaj časa izgine.
Preverite, ali je trenutni kanal digitalni.
Možnost Informacije o signalu je na voljo samo pri digitalnih kanalih.
●●
Nastavitve
Podpora
Samodiagnoza
Informacije o signalu
Ob dobavi kompleta Evolution Kit so nekateri senzorji prekriti z zaščitnimi nalepkami.
Preverite, ali so odstranjene vse nalepke.
Možnost TV program je na voljo le, kadar je Vir nastavljena na TV.
Funkcija TV program je
onemogočena.
Komplet Evolution Kit
oddaja pokajoč zvok.
Do možnosti TV program ni mogoče dostopiti med gledanjem televizije prek kabelskega ali
satelitskega sprejemnika.
Dostop do funkcije TV program ni mogoč, medtem ko poteka snemanje ali ko se izvaja
funkcija Timeshift.
Raztezanje in krčenje zunanjega ohišja kompleta Evolution Kit povzroča pokajoč zvok. To ne
pomeni, da je izdelek okvarjen. Uporaba kompleta Evolution Kit je varna.
Komplet Evolution Kit uporablja preklopna vezja visoke hitrosti in visoke vrednosti
električnega toka. Glede na raven svetlosti televizorja je lahko komplet Evolution Kit
nekoliko glasnejši od običajnega televizorja.
Komplet Evolution Kit brni.
Komplet Evolution Kit je podvržen strogim postopkom za nadzor kakovosti, ki ustrezajo
našim zahtevam glede zmogljivosti in zanesljivosti.
Določena stopnja hrupa, ki ga komplet Evolution Kit oddaja, je običajna in ni sprejemljiv
razlog za zamenjavo ali povračilo.
Posodobitev programske
opreme prek interneta ni
uspela.
Preverite stanje omrežne povezave.
●●
Nastavitve
Splošno
Omrežje
Stanje omrežja
Če komplet Evolution Kit nima vzpostavljene povezave z omrežjem, jo vzpostavite.
Nadgradnja se ustavi, če že imate najnovejšo različico programske opreme.
- 121 -
Varnostni ukrepi in opombe
Na voljo so navodila in informacije, ki jih morate prebrati pred namestitvijo.
Pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift
Ta navodila preberite pred uporabo funkcij Snemanje in Timeshift.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Pred uporabo funkcij snemanja in razporeda snemanja
"" Snemanje morda ni podprto, odvisno od modela ali geografske regije.
●●
Za nastavitev funkcije Razpored snemanja morate najprej nastaviti uro kompleta Evolution Kit. Nastavite
možnost Ura.
––
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
Čas
Ura
●●
Skupaj lahko nastavite največ 30 vnosov v možnosti Ogled razporeda in Razpored snemanja.
●●
Posnetki so zaščiteni z DRM-jem in jih zato ni mogoče predvajati na računalniku ali drugem televizorju. Poleg
tega datotek ni mogoče predvajati v kompletu Evolution Kit, če zamenjate njegovo videovezje.
●●
Priporočena je uporaba trdega diska USB s hitrostjo 5 400 vrt/min ali več. Trdi diski USB tipa RAID niso
podprti.
●●
Pomnilniški ključi USB niso podprti.
●●
Skupna kapaciteta za snemanje se lahko razlikuje glede na razpoložljiv prostor na trdem disku in kakovost
posnetkov.
- 122 -
●●
Razpored snemanja zahteva najmanj 100 MB nezasedenega prostora v shranjevalni napravi USB. Snemanje se
prekine, če med snemanjem kapaciteta nezasedenega prostora pade na manj od 50 MB.
●●
Če se med izvajanjem funkcij Razpored snemanja in Timeshift razpoložljivi prostor za shranjevanje zmanjša na
manj kot 500 MB, se ustavi samo snemanje.
●●
Najdaljši čas snemanja je 720 minut.
●●
Videoposnetki se predvajajo glede na nastavitve kompleta Evolution Kit.
●●
Če med snemanjem preklopite vhodni signal, bo zaslon prazen, dokler ne pride do spremembe. V tem primeru
se bo snemanje nadaljevalo, toda
ne bo na voljo.
●●
Pri uporabi funkcije Record (Snemanje) ali funkcije Razpored snemanja se dejansko snemanje lahko prične z
eno- ali dvosekundnim zamikom.
●●
Če se izvaja funkcija Razpored snemanja, istočasno pa poteka snemanje na zunanjo napravo HDMI-CEC, ima
prednost funkcija Razpored snemanja.
●●
Pri priključitvi snemalne naprave na komplet Evolution Kit se samodejno izbrišejo napačno shranjene
datoteke posnetkov.
●●
Če je nastavljena možnost Časovnik za spanje, bo komplet preglasil te nastavitve in nadaljeval s snemanjem
ter se izklopil po koncu snemanja.
––
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
- 123 -
Čas
Časovnik za spanje
Pred uporabo funkcije Timeshift
"" Časovni zamik morda ni podprt, odvisno od modela ali geografske regije.
●●
Priporočena je uporaba trdega diska USB s hitrostjo 5 400 vrt/min ali več. Trdi diski USB tipa RAID niso
podprti.
●●
Pomnilniški ključi USB ali bliskovni pogoni niso podprti.
●●
Skupna kapaciteta za snemanje se lahko razlikuje glede na razpoložljiv prostor na trdem disku in kakovost
posnetkov.
●●
Če se med izvajanjem funkcij Razpored snemanja in Timeshift razpoložljivi prostor za shranjevanje zmanjša na
manj kot 500 MB, se ustavi samo snemanje.
●●
Maksimalni dovoljeni čas za funkcijo Timeshift je 90 minut.
●●
Funkcija Timeshift ni na voljo za zaklenjene kanale.
●●
Časovno premaknjeni videoposnetki se predvajajo glede na nastavitve kompleta Evolution Kit.
●●
Funkcija Timeshift se lahko samodejno izklopi, ko doseže maksimalno zmogljivost.
●●
Funkcija Timeshift potrebuje vsaj 1,5 GB nezasedenega prostora v shranjevalni napravi USB.
Podprte možnosti zvoka pri oddajanju
Preverite podprte možnosti zvoka pri oddajanju.
A2 Stereo
NICAM Stereo
Vrsta zvoka
Dvojni zvok
Privzeto
Mono
Mono
Samodejen preklop
Stereo
Stereo, Mono
Samodejen preklop
Dvojna
Dual I, Dual II
Dual I
Mono
Mono
Samodejen preklop
Stereo
Mono, Stereo
Samodejen preklop
Dvojna
Mono, Dual I, Dual II
Dual I
"" Če je Stereo signal prešibek in prihaja do samodejnega preklapljanja, izberite Mono.
"" Na voljo samo za stereo signale.
"" Na voljo, samo ko je kot vhodni vir nastavljena možnost TV.
- 124 -
Preberite pred uporabo možnosti Aplikacije
Preberite te informacije pred uporabo možnosti Aplikacije.
●●
Zaradi lastnosti izdelkov s storitvijo Smart Hub družbe Samsung in omejitev razpoložljive vsebine določene
funkcije, aplikacije in storitve lahko niso na voljo v vseh napravah ali vseh državah. Za več informacij o
določenih napravah in razpoložljivosti vsebine obiščite http://www.samsung.com. Storitve in razpoložljivost
vsebine lahko spremenimo brez obvestila.
●●
Samsung Electronics ne prevzema nobene pravne odgovornosti za prekinitev storitev v zvezi z aplikacijami, ki
jih iz katerega koli razloga povzroči ponudnik storitev.
●●
Storitve aplikacije morajo podpirati samo angleščino in razpoložljive vsebine se lahko razlikujejo, odvisno od
geografskega območja.
●●
Za več informacij o aplikacijah obiščite spletno mesto ponudnika storitev aplikacij.
●●
Nestabilna internetna povezava lahko povzroči zakasnitve ali prekinitve. Aplikacije se lahko prekinejo tudi
samodejno, odvisno od omrežnega okolja. V tem primeru preverite internetno povezavo in poskusite znova.
●●
Storitve aplikacije in posodobitve lahko niso več na voljo.
●●
Vsebino aplikacije lahko ponudnik storitve spremeni brez predhodnega obvestila.
●●
Določene storitve se lahko razlikujejo glede na različico aplikacije, ki je nameščena v kompletu Evolution Kit.
●●
Delovanje aplikacije se lahko spremeni v prihodnjih različicah aplikacije. V tem primeru zaženite vodnika
aplikacije ali obiščite spletno mesto ponudnika storitve.
●●
Glede na politike ponudnika storitve nekatere aplikacije morda ne podpirajo večopravilnosti.
- 125 -
Preberite pred uporabo funkcije Internet
Te informacije preberite pred uporabo možnosti Internet.
●●
Internet ni združljiv z javanskimi aplikacijami.
●●
Prenos datotek ni podprt.
●●
S funkcijo Internet morda ne boste mogli dostopati do določenih spletnih mest.
●●
Komplet Evolution Kit ne podpira predvajanja videoposnetkov v aplikaciji Flash.
●●
Elektronsko poslovanje za spletno nakupovanje ni podprto.
●●
Pri pomikanju po spletni strani s pomičnimi okni lahko pride po poškodovanih znakov.
●●
ActiveX ni podprt.
●●
Podprto je samo omejeno število pisav. Nekateri simboli in znaki se lahko ne prikažejo pravilno.
●●
Odgovor na oddaljene ukaze in prikaz na zaslonu lahko trajata dlje časa zaradi nalaganja spletne strani.
●●
Nalaganje spletne strani lahko traja več časa, v nekaterih operacijskih sistemih pa se lahko prekine.
●●
Kopiranje in lepljenje nista podrta.
●●
Pri sestavljanju e-pošte ali enostavnega sporočila nekatere funkcije, kot so velikost pisave in izbira barve,
morda ne bodo na voljo.
●●
Obstaja omejitev števila zaznamkov in velikosti dnevniške datoteke, ki jo lahko shranite.
●●
Število oken, ki jih lahko istočasno odprete, se razlikuje glede na pogoje iskanja in model televizorja.
●●
Hitrost brskanja po spletu je odvisna od omrežnega okolja.
●●
Vdelanih videoposnetkov na spletni strani ni mogoče predvajati istočasno, ko deluje funkcija slike v sliki (PIP).
""
●●
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Če možnost Ura še ni nastavljena, se zgodovina brskanja ne shranjuje.
––
Nastavitve
Splošno
Upravitelj sistema
- 126 -
Čas
Ura
●●
Zgodovina brskanja se shrani od najnovejšega do najstarejšega vnosa, pri čemer je najprej prepisan najstarejši
vnos.
●●
Nekaterih video in zvočnih datotek morda ne bo mogoče predvajati med predvajanjem videov/zvoka v obliki
HTML5, odvisno od vrste podprtih video/zvočnih kodekov.
●●
Viri videa ponudnikov pretočnih storitev, ki so optimirane za računalnike, se na našem lastniškem Internet
morda ne bodo predvajali pravilno.
Preberite pred nastavitvijo brezžične internetne povezave
Varnostni ukrepi pri brezžični internetni povezavi
●●
Komplet Evolution Kit podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Samsung priporoča uporabo
protokola IEEE 802.11n. Video datoteke, shranjene v napravi, ki je povezana s kompletom Evolution Kit prek
domačega omrežja, se morda ne bodo predvajale tekoče.
""
Nekateri komunikacijski protokoli IEEE 802.11 morda niso podprti, odvisno od modela.
●●
Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti komplet Evolution Kit povezan z brezžičnim
usmerjevalnikom ali modemom. Če brezžični usmerjevalnik podpira DHCP, se lahko komplet Evolution Kit
poveže z brezžičnim omrežjem prek DHCP-ja ali statičnega naslova IP.
●●
Za brezžični usmerjevalnik izberite kanal, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal, nastavljen za brezžični
usmerjevalnik, uporablja druga naprava, običajno pride do motenj in/ali komunikacija ni uspešna.
●●
Večina brezžičnih omrežij je opremljenih z izbirnim varnostnim sistemom. Varnost brezžičnega omrežja
nastavite tako, da ustvarite geslo, ki temelji na znakih in številkah. Geslo je potrebno za povezavo z zaščiteno
dostopno točko.
Varnostni protokoli za brezžično omrežje
Komplet Evolution Kit podpira samo naslednje varnostne protokole za brezžično omrežje.
––
Načini preverjanja pristnosti: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
––
Vrste šifriranja: WEP, TKIP, AES
Komplet Evolution Kit se ne more povezati z nepotrjenimi brezžičnimi usmerjevalniki.
V skladu z novimi specifikacijami brezžične povezave komplet Evolution Kit ne podpira varnostnega šifriranja WEP
ali TKIP v omrežjih, ki delujejo v načinu 802.11n. Če brezžični usmerjevalnik podpira WPS (nastavitev zaščitenega
brezžičnega omrežja), se lahko v omrežje povežete prek PBC-ja (konfiguracije s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebne
identifikacijske številke). WPS bo samodejno konfiguriral nastavitve ključev SSID in WPA.
- 127 -
Preberite pred predvajanjem slikovnih, video ali glasbenih
datotek
Preberite te informacije pred predvajanjem predstavnostne vsebine.
Omejitve glede uporabe datotek fotografij, videoposnetkov in glasbenih
datotek Posk. zdaj
●●
Komplet Evolution Kit podpira samo naprave USB iz razreda za množično shranjevanje. MSC je oznaka za
naprave iz razreda za množično shranjevanje. Vrste naprav iz razreda za množično shranjevanje vključujejo
zunanje trde diske, bralnike pomnilniških kartic in digitalne fotoaparate. (Zvezdišča USB niso podprta.) Te
vrste naprav morate priključiti neposredno v vrata USB na televizorju. Če napravo USB povežete s kompletom
Evolution Kit s podaljškom USB, komplet naprave morda ne bo uspel prepoznati ali prebrati datotek v njej.
Med prenosom datotek ne odstranjujte naprav USB.
●●
Za povezavo zunanjega trdega diska uporabite vrata USB (HDD). Priporočamo, da zunanji trdi disk uporabite
skupaj z njegovim adapterjem za napajanje.
●●
Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in zvočnih naprav morda ne bodo združljive s tem kompletom Evolution
Kit.
●●
Če je komplet Evolution Kit povezan z več napravami USB, komplet nekaterih ali vseh naprav morda ne bo
prepoznal. Naprave USB, ki potrebujejo veliko energije, je treba priklopiti v vrata USB [5 V, 1 A].
●●
Komplet Evolution Kit podpira datotečne sisteme FAT, exFAT in NTFS.
●●
Z razvrstitvijo datotek v način Pogled mape, je lahko v mapi prikazanih do 1.000 datotek. Če naprava USB
vsebuje več kot 8000 datotek in map, dostop do nekaterih datotek in map morda ni mogoč.
●●
Nekatere datoteke se morda ne bodo predvajale v kompletu Evolution Kit, odvisno od njihovega kodiranja.
●●
Nekatere datoteke niso podprte na vseh modelih.
●●
Komplet Evolution Kit ne podpira predvajanja vsebine UHD Video Pack.
●●
Komplet Evolution Kit ne podpira kodekov DivX in DTS.
- 128 -
Podprti zunanji podnapisi
Ime
Oblika zapisa
MPEG-4 Timed text
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Mikro DVD
.sub ali .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Besedilo SMPTE-TT
.xml
Podprti notranji podnapisi
Ime
Vsebnik
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
Gladko pretakanje TTML
MP4
BESEDILO SMPTE-TT
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
- 129 -
Podprte oblike zapisa in ločljivosti slik
Datotečna pripona
Oblika zapisa
Ločljivost
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
4096 x 4096
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
*.jpg
*.jpeg
"" Oblika MPO je podprta delno.
Podprte oblike zapisa in kodeki glasbe
Datotečna
pripona
Oblika zapisa
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Podpira do 2-kanalni zvok
*.ogg
OGG
Vorbis
Podpira do 2-kanalni zvok
*.wma
WMA
WMA
*.wav
wav
wav
midi
midi
Opomba
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.mid
*.midi
*.ape
*.aif
*.aiff
*.m4a
WMA je podprt do 5.1-kanalnega 10 Pro, profila M2.
WMA1, WMA, brez izgub / glas nista podprta.
Podpira tip 0 in tip 1
Iskanje ni podprto.
Podpira samo naprave USB.
ape
ape
AIFF
AIFF
ALAC
ALAC
- 130 -
Podprti video kodeki
Oblika
zapisa
datoteke
Vsebnik
Video kodeki
Ločljivost
4096 x 2160: 30
H.264 BP/MP/HP
4096 x 2160
HEVC (H.265 - Main, Main10)
*.avi
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
Hitrost sličic
(sličic na
sekundo)
3840 x 2160
3840 x 2160: 60
Bitna
hitrost
(Mb/s)
60
60
80
30
80
Dolby Digital
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
*.3gp
MKV
ASF
*.vro
*.mpg
MP4
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
*.tp
FLV
VRO
*.trp
*.mov
VOB
PS
*.flv
*.vob
TS
SVAF
*.svi
*.m2ts
Zvočni kodek
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
MPEG4 SP/ASP
Window Media Video v9 (VC1)
AAC
HE-AAC
60
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG2
MPEG (MP3)
1920 x 1080
MPEG1
20
MPEG-H
AC-4
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
Window Media Video v7 (WMV1), v8
(WMV2)
OPUS
30
H.263 Sorrenson
*.mts
VP6
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920 x 1080
60
20
VP9 (podprto do profila 0, profil 2)
3840 x 2160
3840 x 2160: 60
80
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
60
20
- 131 -
Vorbis
RealAudio 6
Druge omejitve
●●
Kodeki morda ne bodo delovali pravilno v primeru težav z vsebino.
●●
Videovsebina se ne predvaja ali se ne predvaja pravilno, če sta vsebina ali vsebnik poškodovana.
●●
Zvok ali video morda ne bo deloval, če je njegova standardna bitna hitrost/hitrost sličic višja od hitrosti,
združljive s kompletom Evolution Kit.
●●
Če ima kazalo napako, funkcija iskanja (skoka) ne deluje.
●●
Video, predvajan prek omrežne povezave, se morda ne bo predvajal gladko zaradi hitrosti prenosa podatkov.
●●
Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi s kompletom Evolution Kit.
●●
Kodek HEVC je na voljo samo v vsebnikih MKV / MP4 / TS.
●●
Kodek MVC je podprt delno.
Videodekoderji
●●
H.264 UHD je podprt do ravni 5.1, H.264 FHD pa do ravni 4.1. (Komplet Evolution Kit ne podpira FMO/ASO/RS)
●●
HEVC UHD je podprt do ravni 5.1.
●●
VC1 AP L4 ni podprt.
●●
GMC 2 ali več ni podrt.
Zvočni dekoderji
●●
WMA je podprt do 5.1-kanalnega 10 Pro, profila M2.
●●
WMA1, WMA, brez izgub / glas nista podprta.
●●
QCELP in AMR NB / WB nista podprta.
●●
Vorbis je podprt do 5.1-kanalnega zvoka.
●●
Dolby Digital Plus je podprt do 5.1-kanalnega zvoka.
●●
Podprte frekvence vzorčenja so 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 in 48 KHz ter se razlikujejo glede na kodek.
- 132 -
Velikosti slike in vhodni signali
Preverite velikosti slike, ki jih uporabljajo zunanje naprave v skladu s svojimi vhodnimi signali.
Nastavitve za Velikost slike se uporabijo za trenutni vir. Uporabljene Nastavitve velikosti slike učinkujejo, kadar koli
izberete ta vir, razen če jih spremenite.
Vhodni signal
Velikost slike
Digitalni kanal (720p)
16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
Digitalni kanal (1080i, 1080p)
16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
Digitalni kanal (3840 x 2160p pri 24/30 Hz)
16 : 9 običajno, Po meri
Digitalni kanal (3840 x 2160p pri 50/60 Hz)
16 : 9 običajno, Po meri
Digitalni kanal (4096 x 2160p)
16 : 9 običajno, Po meri
HDMI (720p)
16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)
16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)
16 : 9 običajno, Po meri
HDMI (4096 x 2160p)
16 : 9 običajno, Po meri
USB (720p)
16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
USB (1080i/p pri 60 Hz)
16 : 9 običajno, Po meri, 4:3
USB (3840 x 2160p pri 24/30 Hz)
16 : 9 običajno, Po meri
USB (3840 x 2160p pri 60 Hz)
USB (4096 x 2160p pri 24/30/60 Hz)
16 : 9 običajno, Po meri
- 133 -
Podprte ločljivosti za vhodne signale UHD
Preverite podprto ločljivost za vhodne signale UHD.
●●
Ločljivost: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
""
Priključek HDMI z možnostjo HDMI UHD Color, nastavljeno na Izklop, podpira vhodne signale do UHD 50P/60P 4:2:0,
priključek HDMI z možnostjo HDMI UHD Color, nastavljeno na Vklop, pa podpira vhodne signale do UHD 50P/60P
4:4:4 in 4:2:2.
Če je možnost HDMI UHD Color nastavljena na Izklop
Hitrost sličic
(sličic na sekundo)
Barvna globina
/ kromatično
vzorčenje
RGB 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 2 : 2
YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60
8 bitov
-
-
-
O
Če je možnost HDMI UHD Color nastavljena na Vklop
Hitrost sličic
(sličic na sekundo)
50 / 60
Barvna globina
/ kromatično
vzorčenje
RGB 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 2 : 2
YCbCr 4 : 2 : 0
8 bitov
O
O
O
O
10 bitov
-
-
O
O
12 bitov
-
-
O
O
- 134 -
Preberite pred povezavo računalnika (podprte ločljivosti)
Preverite podprto ločljivost za vhodne signale osebnega računalnika.
Ko povežete komplet Evolution Kit z računalnikom, nastavite računalniško grafično kartico na eno od običajnih
ločljivosti, ki so navedene v spodnjih preglednicah ali na naslednji strani. Komplet Evolution Kit bo ločljivost
samodejno prilagodil vaši izbiri. Optimalna in priporočena ločljivost je 3840 x 2160 s 60 Hz. Če izberete ločljivost,
ki ni vključena v preglednicah, lahko pride do praznega zaslona ali le do vklopa indikatorja napajanja. Za združljive
ločljivosti si oglejte uporabniški priročnik vaše grafične kartice.
"" Izvorna ločljivost je 3840 x 2160 pri 60 Hz z možnostjo HDMI UHD Color, nastavljeno na Vklop. Izvorna ločljivost je 3840 x
2160 pri 30 Hz z možnostjo HDMI UHD Color, nastavljeno na Izklop.
IBM
Ločljivost
(Pike x vrstice)
Prikaz oblike
zapisa
720 x 400
70 Hz
Vodoravna
frekvenca
Navpična
frekvenca
(kHz)
(Hz)
31,469
(MHz)
Polariteta
(vodoravna /
navpična)
70,087
28,322
-/+
Vodoravna
frekvenca
Navpična
frekvenca
Frekvenca ure
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polariteta
(vodoravna /
navpična)
Frekvenca ure
MAC
Ločljivost
(Pike x vrstice)
Prikaz oblike
zapisa
640 x 480
67 Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
832 x 624
75 Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
1152 x 870
75 Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
- 135 -
VESA DMT
Vodoravna
frekvenca
Navpična
frekvenca
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polariteta
(vodoravna /
navpična)
59,940
25,175
-/-
37,861
72,809
31,500
-/-
75 Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60 Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72 Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75 Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1152 x 864
75 Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 800
60 Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
1280 x 1024
60 Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
1280 x 1024
75 Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
1440 x 900
60 Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
1600 x 900
60 Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
1680 x 1050
60 Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
Ločljivost
(Pike x vrstice)
Prikaz oblike
zapisa
640 x 480
60 Hz
31,469
640 x 480
72 Hz
640 x 480
- 136 -
Frekvenca ure
VESA CVT
Ločljivost
(Pike x vrstice)
Prikaz oblike
zapisa
2560 x 1440
120 Hz
Vodoravna
frekvenca
Navpična
frekvenca
(kHz)
(Hz)
182,996
(MHz)
Polariteta
(vodoravna /
navpična)
119,998
497,750
+/-
Vodoravna
frekvenca
Navpična
frekvenca
Frekvenca ure
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polariteta
(vodoravna /
navpična)
Frekvenca ure
"" Ločljivost morda ni podprta, odvisno od modela.
CTA-861
Ločljivost
(Pike x vrstice)
Prikaz oblike
zapisa
3840 x 2160
30 Hz
67,500
30,000
297,000
-/-
*3840 x 2160
60 Hz
135,000
60,000
594,000
-/-
**1920 x 1080
100 Hz
112,500
100,000
297,000
+/+
**1920 x 1080
120 Hz
135,000
120,003
297,000
+/+
"" *: To ločljivost podpira samo način HDMI 2.0.
"" **: Ločljivost morda ni podprta, odvisno od modela.
- 137 -
Podprte ločljivosti za videosignale
Preverite podprto ločljivost za videosignale.
CTA-861
Vodoravna
frekvenca
Navpična
frekvenca
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polariteta
(vodoravna /
navpična)
50,000
27,000
-/-
15,734
59,940
27,000
-/-
50 Hz
31,250
50,000
27,000
-/-
720 x 480
60 Hz
31,469
59,940
27,000
-/-
1280 x 720
50 Hz
37,500
50,000
74,250
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
50 Hz
28,125
50,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
60 Hz
33,750
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080
24 Hz
27,000
24,000
74,250
+/+
1920 x 1080
25 Hz
28,125
25,000
74,250
+/+
1920 x 1080
30 Hz
33,750
30,000
74,250
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56,250
50,000
148,500
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
3840 x 2160
24 Hz
54,000
24,000
297,000
+/+
3840 x 2160
25 Hz
56,250
25,000
297,000
+/+
3840 x 2160
30 Hz
67,500
30,000
297,000
+/+
Ločljivost
(Pike x vrstice)
Prikaz oblike
zapisa
720 (1440) x 576i
50 Hz
15,625
720 (1440) x 480i
60 Hz
720 x 576
- 138 -
Frekvenca ure
Vodoravna
frekvenca
Navpična
frekvenca
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polariteta
(vodoravna /
navpična)
50,000
594,000
+/+
135,000
60,000
594,000
+/+
24 Hz
54,000
24,000
297,000
+/+
4096 x 2160
25 Hz
56,250
25,000
297,000
+/+
4096 x 2160
30 Hz
67,500
30,000
297,000
+/+
*4096 x 2160
50 Hz
112,500
50,000
594,000
+/+
*4096 x 2160
60 Hz
135,000
60,000
594,000
+/+
**1920 x 1080
100 Hz
112,500
100,000
297,000
+/+
**1920 x 1080
120 Hz
135,000
120,003
297,000
+/+
Vodoravna
frekvenca
Navpična
frekvenca
Frekvenca ure
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polariteta
(vodoravna /
navpična)
182,996
119,998
497,750
+/-
Ločljivost
(Pike x vrstice)
Prikaz oblike
zapisa
*3840 x 2160
50 Hz
112,500
*3840 x 2160
60 Hz
4096 x 2160
Frekvenca ure
"" *: To ločljivost podpira samo način HDMI 2.0.
"" **: Ločljivost morda ni podprta, odvisno od modela.
VESA CVT
Ločljivost
(Pike x vrstice)
Prikaz oblike
zapisa
2560 x 1440
120 Hz
"" Ločljivost morda ni podprta, odvisno od modela.
- 139 -
Preberite pred uporabo naprav Bluetooth
Pred uporabo naprave Bluetooth preberite te informacije.
Omejitve pri uporabi tehnologije Bluetooth
●●
Naprav Bluetooth in funkcije Nastavitev prostorskega zvoka zvočnika Wi-Fi ni mogoče upravljati hkrati.
●●
Lahko pride do težav z združljivostjo, odvisno od naprave Bluetooth. (Slušalke samo za mobilni telefon morda
niso na voljo, odvisno od okolja.)
●●
Lahko se pojavijo napake pri sinhronizaciji premikanja ustnic.
●●
Povezava med kompletom Evolution Kit in napravo Bluetooth se lahko prekine, odvisno od njune medsebojne
oddaljenosti.
●●
Naprava Bluetooth lahko brni ali se okvari v naslednjih primerih:
●●
––
Ko je del vašega telesa v stiku s sprejemnim/oddajnim sistemom naprave Bluetooth ali kompleta
Evolution Kit.
––
Ko na napravo vplivajo nihanja električne napetosti zaradi ovir, ki jih povzročajo zidovi, koti ali pisarniška
postavitev.
––
Ko je naprava izpostavljena električnim motnjam, ki jih povzročajo naprave z istim frekvenčnim pasom, na
primer medicinska oprema, mikrovalovna pečica in brezžična lokalna omrežja LAN.
Če težave ne morete odpraviti, priporočamo kabelsko povezavo.
––
Vrata DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- 140 -
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem
večpredstavnostne vsebine
Ocenite gumbe za predvajanje, upravljanje in snemanje razpoložljivih predstavnosti in opise načinov uporabe.
Pritisnite gumb Izberi med predvajanjem videa, fotografije ali posnete vsebine. Prikažejo se naslednji gumbi.
"" Gumbi in funkcije morda niso podprti, odvisno od modela in geografske regije.
"" Gumbi in funkcije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vsebino, ki jo gledate ali predvajate.
●●
Premor / Predvajaj
Začasno ustavi ali predvaja večpredstavnostno vsebino. Ko je videoposnetek začasno ustavljen, lahko
uporabite naslednje funkcije.
––
●●
Počasno previjanje nazaj ali Počasno previjanje naprej: Pri izbiri možnosti
ali
lahko počasi
predvajate videoposnetek naprej ali nazaj. Za spreminjanje 3 načinov hitrosti predvajanja pritiskajte
možnost. Za ponovno nastavitev običajne hitrosti predvajanja izberite možnost
ali pritisnite gumb
.
Premik nazaj/premik naprej
Pritisnite smerni gumb za navzgor, da se pomaknete na vrstico za upravljanje predvajanja in nato v tej vrstici
izberite smerni gumb za levo ali desno, da se v videoposnetku pomaknete nazaj ali naprej za 10 sekund.
––
Premaknite se na želeni odsek predvajanja, prestavite nastavitev na vrstico za predvajanje in izberite eno
od petih sličic.
""
●●
Funkcija morda ni podprta, odvisno od oblike zapisa datoteke.
Nazaj / Naprej
Prikaže prejšnjo ali naslednjo datoteko z večpredstavnostno vsebino.
●●
Previj nazaj / Previj naprej
Previje večpredstavnostno vsebino nazaj ali naprej. Večkrat pritisnite gumb, če želite povečati hitrost
previjanja nazaj ali naprej, da postane 3-krat večja od običajne. Za ponovno nastavitev običajne hitrosti
predvajanja izberite možnost
ali pritisnite gumb
.
- 141 -
●●
360-stopinjski način
Nudi 360-stopinjski pogled za videe in fotografije.
●●
""
Funkcija morda ni podprta, odvisno od oblike zapisa datoteke.
""
Video datoteke, ki uporabljajo kodek mjpeg, ne podpirajo 360-stopinjskega pogleda.
""
Če videoposnetek ali fotografija ne podpira 360-stopinjskega pogleda, je lahko po 360-sukanju zaslon videti popačen.
""
Če 360-stopinjsko sukanje uporabite med predvajanjem videoposnetka pri dvojni hitrosti, se videoposnetek lahko
""
Videoposnetki, ki podpirajo 360-stopinjski pogled, se lahko prekinejo, če med predvajanjem teh hkrati uporabite
prekine.
360-stopinjsko sukanje in druge funkcije.
Ponovi.
Ponavlja predvajanje trenutne večpredstavnostne vsebine ali vseh datotek večpredstavnostne vsebine v eni
mapi.
●●
Naključno
Predvaja glasbene datoteke po naključnem vrstnem redu.
●●
Prilagoditev zaslonu
Fotografijo prilagodi velikosti zaslona.
●●
Povečava
Poveča fotografijo.
●●
Zasukaj v levo / Zasukaj v desno
Zasuka fotografijo v levo ali desno smer.
●●
Glasba za ozadje
Med diaprojekcijo ustavi ali nadaljuje predvajanje glasbe v ozadju.
- 142 -
●●
Možnosti
""
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede vsebino.
Funkcija
Opis
Hitrost diaprojekcije
Nastavi hitrost diaprojekcije.
Učinek diaproj.
Uporabi učinkov prehoda v diaprojekciji.
Predvaja glasbo v ozadju, ko televizor prikazuje fotografije.
Glasba za ozadje
"" Glasbene datoteke morajo biti shranjene v isti napravi USB kot datoteke s fotografijo.
"" Predvajanje glasbe v ozadju začasno ustavite tako, da na zaslonu za predvajanje izberete
možnost Glasba za ozadje.
Nadzoruje podnapise v videu.
Podnapisi: Vklop in izklop jezika podnapisov.
Sinhronizacija: Prilagodi uskladitev, ko video in podnapisi niso usklajeni.
Ponastavi sinhronizacijo: Ponastavi prilagoditev usklajenosti podnapisov na 0.
Podnapisi
Velik.: Spremeni velikost pisave za podnapise.
Kodiranje: Prikaže seznam kodirnih jezikov. Omogoča spreminjanje kodirnega jezika, če so
podnapisi prikazani nepravilno.
Vrsta roba: nastavi položaj roba besedila in podnapisov.
Barva roba: spremeni barvo robov podnapisov.
Zasukaj.
Jezik zvoka
Informacije
Zavrti sliko videoposnetka.
Spremeni želeni jezik zvoka.
"" Ta možnost je na voljo samo, če video podpira zvok z več sledmi.
Prikaže podrobne informacije o trenutni večpredstavnostni vsebini.
- 143 -
Licenca
Preverite licenčne podatke in blagovne znamke, ki veljajo za vaš komplet Evolution Kit.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source License
Notice is written only English.
Blagovna znamka: Rovi in Rovi Guide sta blagovni znamki družbe Rovi Corporation in/ali njenih podružnic.
Licenca: Sistem Rovi Guide je izdelan z licenco družbe Rovi Corporation in/ali njenih podružnic.
Patent: Sistem Rovi Guide je zaščiten s patenti in patentnimi aplikacijami, ki veljajo v ZDA, Evropi in drugih državah, vključno z
enim ali več patenti Združenih držav 6.396.546, 5.940.073, 6.239.794, ki so bili izdani družbi Rovi in/ali njenim podružnicam.
Zavrnitev odgovornosti: Družba Rovi Corporation in/ali njene podružnice in povezane družbe niso nikakor odgovorne za točnost
ali razpoložljivost informacij o sporedih ali drugih podatkov v sistemu Rovi Guide in ne morejo zagotavljati dostopnosti storitve v
vašem geografskem območju. Družba Rovi Corporation in/ali njene povezane podružnice niso v nobenem primeru odgovorne za
škodo, ki nastane v zvezi s točnostjo ali razpoložljivostjo informacij o sporedih ali drugih podatkov v sistemu Rovi Guide.
"" Licenca morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- 144 -
Napotki glede dostopnosti
Vsebuje meni in vodnik za daljinski upravljalnik, ki sta v pomoč slabovidnim osebam.
Spoznajte meni na zaslonu
Meniji na zaslonu televizorja. Ko je funkcija omogočena, vam televizor sporoča strukturo in funkcije izbranih menijev.
Uporaba daljinskega upravljalnika
Navodila za Pametni daljinski upravljalnik Samsung.
"" Pametni daljinski upravljalnik Samsung je kompletu Evolution Kit kot standardni daljinski upravljalnik.
Usmerjenost upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung
Daljinski upravljalnik držite tako, da so gumbi obrnjeni proti vam. Daljinski upravljalnik je na vrhu nekoliko tanjši in
na dnu debelejši.
Opis upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung
Od zgoraj navzdol in od leve proti desni:
●●
Gumb
se nahaja zgoraj levo.
●●
Na desni strani gumba
●●
Pod LED-diodo je okrogel gumb
●●
Gumb
je manjši indikator LED, na dotik pa ga ne najdete.
.
na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung ima na levi gumb
- 145 -
, na desni pa gumb
.
●●
Pod tema gumboma je smerni gumb, ki ga sestavlja večji zunanji krog z okroglim gumbom na sredini.
●●
Pod smernim gumbom sta dva gumba na levi in desni strani, en gumb pa se nahaja na sredini. Na levi je gumb
, na desni pa
. Okrogli gumb na sredini je gumb
.
●●
Pod gumbom
sta dva ozka vodoravna gumba. Ta dva gumba na daljinskem upravljalniku bolj izstopata kot
drugi gumbi. Z levim gumbom prilagajate glasnost, z desnim gumbom pa preklapljate kanale. Če ju potisnete
navzgor ali navzdol, ju lahko uporabljate kot klecna gumba za preklapljanje kanalov ali prilagajanje glasnosti.
––
Za izklop zvoka hitro pritisnite gumb VOL.
––
Pridržite gumb VOL, da odprete meni Bližnjice dostopnosti.
––
Hitro pritisnite gumb CH, da odprete storitev Vodnik.
––
Pridržite gumb CH, da odprete Seznam kanalov.
""
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Barvni gumbi
Če pritisnete gumb
pritisnete gumb
med gledanjem programa, se prikažejo rdeča, zelena, rumena in modra možnost. Če
in nato gumb Izberi med gledanjem programa, se prikažejo možnosti Snemaj, Timeshift, Ustavi.
(če se izvaja funkcija Snemaj ali Timeshift), Informacije in Premakni na vrh (ali Premakni na dno).
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od geografske regije.
Gumb za predvajanje/premor
Če med gledanjem programa pritisnete gumb
, zaslon zamrzne, pojavi pa se nadzorna vrstica. Izberete lahko
možnost Previj nazaj, Predvajaj, Premor, Previj naprej, Ustavi Timeshift., Snemaj, Pojdi na televizijo ali Informacije.
S pritiskom na smerni gumb za navzgor skočite na zaslon predvajanja, kjer lahko preverite dejanski čas predvajanja
programa in časovni zamik.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
"" Funkciji Počasno previjanje nazaj in Počasno previjanje naprej lahko uporabite, če izberete možnost Premor.
"" Če želite uporabljati funkcijo Snemaj ali Timeshift, morate povezati napravo USB.
- 146 -
Uporaba menija za dostopnost
Oglejte si opise funkcij menija Accessibility (Dostopnost).
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Meni Bližnjice dostopnosti
Pridržite gumb VOL, da odprete meni Bližnjice dostopnosti.
Meni Bližnjice dostopnosti vam omogoča vklop ali izklop možnosti Glasovni vodnik s spreminjanjem nastavitev.
Funkcija Glasovni vodnik govori prikazane elemente menija na zaslonu, da lahko televizor preprosto uporabljajo tudi
osebe, ki ne vidijo zaslona.
Meni vsebuje številne elemente, vključno z naslednjimi:
●●
Glasovni vodnik: Funkcija deluje na vsakem zaslonu v televizorju in ob vklopu izgovarja elemente, ki so
prikazani na zaslonu. Sporoči vam na primer izbrano raven glasnosti, trenutni kanal in informacije o programu.
Prebere tudi informacije o programu iz elektronskega programskega vodnika (Elektronski programski vodnik).
●●
Visok kontrast: Funkcija vam omogoča prikaz vseh menijev z neprosojnim črnim ozadjem in belo pisavo za
največji kontrast.
●●
Povečaj: Ta funkcija poveča pomembne elemente na zaslonu, kot so imena programov.
●●
Spoznajte daljinski upravljalnik za TV: Seznanite se z imeni in s funkcijami gumbov na daljinskem
upravljalniku. Če na tem zaslonu pritisnete gumb Power (Vklop/izklop) (zgornji levi gumb), boste izklopili
televizor, ko pa pritisnete kateri koli drug gumb, bo televizor izgovoril ime gumba in na kratko razložil, kaj s
tem gumbom naredite. S tem načinom učenja si boste lažje zapomnili, kje so posamezni gumbi na daljinskem
upravljalniku in katera je njihova funkcija, ne da bi to vplivalo na običajno delovanje televizorja. Z dvakratnim
pritiskom gumba
možnost Spoznajte daljinski upravljalnik za TV zaprete.
●●
Spoznajte meni na zaslonu: Spoznajte menije na TV-zaslonu. Ko je ta funkcija omogočena, vam TV pove
strukturo in funkcije menijev, ki jih izberete.
Odpiranje menija Bližnjice dostopnosti
Na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung sta drug ob drugem tanka vodoravna klecna gumba malo pod
sredino upravljalnika. Na levi strani je klecni gumb za prilagajanje glasnosti. Če pritisnete gumb za zvok in ga
zadržite, odprete meni Bližnjice dostopnosti.
Če pritisnete in pridržite gumb VOL, ko je možnost Glasovni vodnik izklopljena, se prikaže meni Bližnjice dostopnosti
in zažene se možnost Glasovni vodnik. Funkcije, kot so Glasovni vodnik, Zvočni opis, Visok kontrast, Sivina, Barvna
inverzija, Povečaj, Spoznajte daljinski upravljalnik za TV, Spoznajte meni na zaslonu, Podnapisi, Zvok z več izhodi,
lahko vklopite in izklopite, prestavite pa se lahko tudi na strani Spoznajte daljinski upravljalnik za TV in Spoznajte
meni na zaslonu.
"" Možnosti Spoznajte daljinski upravljalnik za TV in Spoznajte meni na zaslonu sta na voljo samo, kadar je omogočena
možnost Glasovni vodnik.
- 147 -
Uporaba menija Bližnjice dostopnosti
Če želite uporabiti meni Bližnjice dostopnosti, morate poiskati smerne gumbe in gumb Izberi. Za lokacije gumbov
glejte meni Spoznajte daljinski upravljalnik za TV.
Po elementih menijev se premikate s smernima gumboma za navzgor in navzdol. Za vklop ali izklop funkcije,
navedene v meniju, kjer se nahajate, pritisnite gumb Izberi. Znova se s smernima gumboma za navzgor in navzdol
pomikajte med možnostmi in pritisnite gumb Izberi, da izberete eno od možnosti. Če želite zapreti ta meni, uporabite
smerni gumb za desno, da se pomaknete na možnost Zapri in jo izberete, ali pa pritisnite gumb
.
Navodila po korakih za vklop možnosti
Vklop možnosti Glasovni vodnik
1.
Pritisnite in pridržite gumb VOL na daljinskem upravljalniku. Prikaže se meni Bližnjice dostopnosti.
2.
Pritisnite smerni gumb za navzgor ali navzdol na daljinskem upravljalniku, da se pomaknete na možnost
Glasovni vodnik in jo označite.
3.
Pritisnite gumb Izberi na daljinskem upravljalniku, da vklopite ali izklopite možnost Glasovni vodnik.
4.
Meni zaprete tako, da pritisnete gumb
na daljinskem upravljalniku ali pritisnete smerni gumb za desno, s
čimer označite možnost Zapri, nato pa pritisnete gumb Izberi.
Vklop možnosti Zvočni opis
1.
Pritisnite in pridržite gumb VOL na daljinskem upravljalniku. Prikaže se meni Bližnjice dostopnosti.
2.
Pritisnite smerni gumb za navzgor ali navzdol na daljinskem upravljalniku, da se pomaknete na možnost
Zvočni opis in jo označite.
3.
Pritisnite gumb Izberi na daljinskem upravljalniku, da vklopite ali izklopite možnost Zvočni opis.
4.
Meni zaprete tako, da pritisnete gumb
na daljinskem upravljalniku ali pritisnete smerni gumb za desno, s
čimer označite možnost Zapri, nato pa pritisnete gumb Izberi.
- 148 -
Seznanite se z daljinskim upravljalnikom
1.
Pritisnite in pridržite gumb VOL na daljinskem upravljalniku. Prikaže se meni Bližnjice dostopnosti.
2.
Pritisnite smerni gumb za navzgor ali navzdol na daljinskem upravljalniku, da se pomaknete na možnost
Spoznajte daljinski upravljalnik za TV in jo označite.
3.
Pritisnite gumb Izberi na daljinskem upravljalniku. Zdaj ste v priročniku e-Manual oziroma natančneje na strani
Spoznajte daljinski upravljalnik za TV.
4.
Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku. Slišali boste ime in funkcijo gumba.
5.
Ko končate in želite zapreti e-Manual, dvakrat pritisnite gumb
, da zaprete Spoznajte daljinski upravljalnik
za TV.
"" Ta funkcija je na voljo, samo ko je vodnik Glasovni vodnik omogočen.
Dostop do glavnega menija dostopnosti za spreminjanje nastavitev Glasovni vodnik
Dostopnostni meni je na voljo tudi v meniju za nastavitve kompleta Evolution Kit. Ta ima več možnosti. Lahko na
primer spremenite hitrost vodnika Glasovni vodnik.
Televizor meni ubesedi samo, če je vklopljena funkcija Glasovni vodnik.
1.
Pritisnite gumb
2.
Pritiskajte smerni gumb za levo, dokler se ne pomaknete na možnost
3.
Pritisnite gumb Izberi in odprl se bo meni.
4.
Pritiskajte smerni gumb za navzdol, dokler se ne pomaknete na možnost Splošno, nato pa pritisnite možnost
.
Nastavitve.
Izberi, da odprete ta meni.
5.
S smernimi gumbi se premaknite na meni Dostopnost, nato pa pritisnite možnost Izberi, da odprete ta meni.
6.
Prikazal se bo meni, v katerem bo prva možnost Nastavitve glasovnega vodnika. Označite možnost Nastavitve
glasovnega vodnika in pritisnite gumb Izberi.
7.
Pojavi se meni z možnostjo spreminjanja nastavitve Glasovni vodnik in Glasnost, Hitrost, Ton glasu.
8.
Meni izberete s smernimi gumbi, nato pa pritisnete Izberi.
- 149 -
Nastavitev dostopnosti s funkcijo Glasovna interakcija
Funkcija Glasovna interakcija vam omogoča upravljanje kompleta Evolution Kit z glasovnimi ukazi, ki jih izgovarjate
v mikrofon, vgrajen v izdelek Pametni daljinski upravljalnik Samsung. Za uporabo možnosti Glasovna interakcija
mora biti televizor nastavljen in povezan z internetom. Komplet Evolution Kit lahko z internetom povežete v začetnih
nastavitvah ali pozneje s pomočjo menija nastavitev.
Televizor lahko upravljate z več glasovnimi ukazi. Uporabljate jih lahko skupaj s funkcijo Glasovni vodnik, da imate
glasovno sprejemanje in oddajanje.
Če želite izgovoriti ukaz, pritisnite in zadržite gumb
(okrogli gumb pri vrhu izdelka Pametni daljinski upravljalnik
Samsung, takoj pod indikatorjem napajanja LED in nad smernim gumbom) ter izgovorite ukaz, nato pa spustite gumb
. Televizor bo potrdil ukaz.
Lahko na primer:
Vklop funkcije Glasovni vodnik:
Pritisnite gumb
na napravi Pametni daljinski upravljalnik Samsung in recite "Glasovni vodnik on".
Vklop funkcije Zvočni opis:
Pritisnite gumb
na napravi Pametni daljinski upravljalnik Samsung in recite "Zvočni opis on".
Vklop funkcije Visok kontrast:
Pritisnite gumb
na napravi Pametni daljinski upravljalnik Samsung in recite "Visok kontrast on".
- 150 -
Uporaba televizorja z vklopljeno funkcijo Glasovni vodnik
V pomoč slabovidnim lahko vklopite Glasovni vodnik, ki možnosti menija opiše naglas.
Gledanje televizijskega programa
Vklop televizorja
Pritisnite gumb
, da vklopite televizor. Glasovni vodnik bo izgovoril ime kanala.
Preklapljanje kanalov
Kanal lahko preklopite na več načinov. Ob vsakem preklopu kanala so najavljene podrobnosti novega kanala.
Preklapljanje kanalov je opisano spodaj.
●●
Seznam kanalov (
Televizija
Seznam kanalov)
Pritisnite gumb
. Prikaže se zaslon Prvi zaslon. S smernim gumbom za levo ali desno se pomaknite na
možnost Televizija, nato se s smernim gumbom za navzgor pomaknite na zgornjo vrstico, pritisnite smerni
gumb za desno, da se pomaknete na možnost Seznam kanalov in pritisnite gumb Izberi. Na seznamu Seznam
kanalov se s smernim gumbom za navzgor ali navzdol premaknite na želeni kanal in pritisnite gumb Izberi.
●●
Gumb CH: Na sredini daljinskega upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung izstopata dva gumba,
desno je gumb CH. Za spreminjanje kanala potisnite gumb CH navzgor ali navzdol.
●●
Pritisnite gumb
na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung, da se na zaslonu prikaže
navidezna številčnica.
- 151 -
Uporaba vnosa številk na zaslonu z upravljalnikom Pametni daljinski upravljalnik Samsung:
Navidezna številčnica se uporablja za vnos številk, na primer za vnos številke kanala ali za vnos kode PIN.
Pritisnite gumb
na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik Samsung in na zaslonu se bo prikazala
dvovrstična navidezna številčnica. Funkcija Glasovni vodnik izgovori "navidezna številčnica, 6", kar pomeni, da je na
zaslonu prikazan številski znak z označeno številko 6. Trak ima naslednje gumbe:
●●
V spodnji vrstici: Z leve strani: TTX, 1 – 9, 0, -(pomišljaj), Izbriši, Premakni na vrh (ali Premakni na dno)
●●
V zgornji vrstici je samo ena možnost, Končano.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
S smernima gumboma za levo in desno se pomikajte po vrstici in pritisnite gumb Izberi, da izberete številčnico.
Ko izberete vse želene številke (na primer 123), pritisnite smerni gumb za navzgor, da se premaknete na možnost
Končano, nato pa pritisnite gumb Izberi, da postopek dokončate.
Ko vnašate številko kanala, vnesite številko in izberite možnost Končano v zgornji vrstici ali pa vnesite številko
kanala in počakajte. Po krajšem času se kanal spremeni, navidezna številčnica pa izgine z zaslona.
Spreminjanje glasnosti
Usmerite Pametni daljinski upravljalnik Samsung v tipalo daljinskega upravljalnika televizorja in nato premikajte
gumb VOL gor ali dol, da nastavite glasnost televizorja. Ob vsaki spremembi glasnosti je najavljena nova raven
glasnosti.
●●
Gumb VOL: Na sredini daljinskega upravljalnika Pametni daljinski upravljalnik Samsung izstopata dva gumba,
levo je gumb VOL. Za spreminjanje glasnosti gumb VOL potisnite navzgor ali navzdol.
Uporaba informacij o programu
Ko gledate televizijo, z gumbom Izberi prikličete informacije o programu na vrhu zaslona. Funkcija Glasovni vodnik
govori podnapise ali zvočne opise, če so na voljo. Za pregled podrobnejših informacij o programu, pritisnite in
zadržite gumb Izberi. Funkcija Glasovni vodnik vam bo povedala več podrobnosti, kot recimo povzetek programa.
S smernim gumbom za levo ali desno si oglejte, katera oddaja sledi na istem kanalu. S smernim gumbom za navzdol
ali navzgor se premikate po kanalih, da vidite, katere oddaje se trenutno predvajajo.
Pritisnite
, da se vrnete nazaj ali zaprete podrobnosti o oddaji.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- 152 -
Uporaba vodnika
Oglejte si pregled televizijskega sporeda vsakega kanala.
Če želite med gledanjem programa prikaz informacij o programu za vsak kanal, pritisnite gumb CH na izdelku
Pametni daljinski upravljalnik Samsung. Za ogled informacij o programu uporabite smerne gumbe.
Televizija
Vodnik
V možnosti Vodnik si lahko ogledate dnevne televizijske sporede vsakega TV-programa in informacije o programu.
Izberete lahko oddaje, ki jih želite gledati ali posneti.
Možnost Vodnik lahko odprete tudi s funkcijo Glasovna interakcija. Na upravljalniku Pametni daljinski upravljalnik
Samsung pritisnite
in ga pridržite, nato pa izgovorite ukaz "Vodnik".
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
"" Informacije v možnosti Vodnik so na voljo le za digitalne kanale. Analogni kanali niso podprti.
"" Če funkcija Ura ni nastavljena, možnost Vodnik ni na voljo. Najprej nastavite funkcijo Ura. (
Splošno
Upravitelj sistema
Čas
Nastavitve
Ura)
Če morate znova nastaviti uro, sledite spodnjim navodilom.
1.
Pritisnite gumb
2.
S smernim gumbom za levo se premaknete na možnost
3.
Pritisnite gumb Izberi, da se na zaslonu prikaže meni Nastavitve.
4.
S smernima gumboma za navzgor in navzdol se premaknite na meni Splošno, nato pa pritisnite gumb Izberi.
5.
S smernima gumboma za navzgor in navzdol se premaknite na meni Upravitelj sistema, nato pa pritisnite
, da odprete storitev Smart Hub.
Nastavitve.
gumb Izberi.
6.
Izberite meni Čas in pritisnite gumb Izberi.
7.
Izberite meni Ura in pritisnite gumb Izberi.
8.
Izberite meni Način ure, pritisnite gumb Izberi in nato izberite možnost Samod. ali Ročno.
""
Če izberete možnost Ročno, se lahko za nastavitev časa pomaknete na spodnji meni Datum ali Čas.
- 153 -
Ko odprete Vodnik, se prikaže mreža s kanali in programi. V zgornji vrstici so prikazani možnost Filter kanala, dan in
čas. V vsaki vrstici je ime kanala na levi, na desni pa so programi na tem kanalu.
V vodniku Vodnik se s smernim gumbom za navzgor in navzdol pomikate po kanalih, s smernim gumbom za levo in
desno pa se pomikate po programih na določenem kanalu. Lahko pa z gumbom
neposredno na tisti kanal. Z gumbom
vnesete številko kanala in greste
se pomaknete na trenutno uro.
Ko označite program, lahko slišite podrobne informacije o izbranem programu. Slišali boste tudi, ali sta v programu
na voljo Zvočni opis in Podnapisi. Ko se pomaknete na drug kanal, boste slišali ime in številko kanala ter podrobnosti
o programu. Če se pomaknete na drug dan, bo ob prvem programu, ki ga boste gledali tisti dan, najavljen dan.
Sistem ne ponavlja dneva. Če niste prepričani, kateri dan je, se lahko pomaknete naprej in nazaj za 24 ur, da sistem
znova najavi dan.
Ogled trenutno predvajanega programa
V vodniku Vodnik se premaknite na trenutno predvajano oddajo, nato pa pritisnite gumb Izberi, da lahko gledate
televizijo v živo na izbranem kanalu in programu.
Druge možnosti v vodniku
V vodniku Vodnik se postavite na program na sporedu in pritisnite gumb Izberi. Prikaže se pojavni meni, v katerem so
navedene naslednje funkcije. Za oddajo, ki jo trenutno gledate, pritisnite in zadržite gumb Izberi.
Za pomikanje po tem meniju uporabite smerna gumba za navzgor in navzdol ter za izbiro elementa pritisnite gumb
Izberi. Pritisnite gumb
●●
, da zaprete meni in se vrnete v Vodnik.
Snemaj
Snemate lahko oddajo, ki jo trenutno gledate, ali oddajo na drugem kanalu.
""
●●
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Ogled razporeda
Načrtujete lahko ogled programa na sporedu.
- 154 -
●●
Razpored snemanja
Načrtujete lahko snemanje programa na sporedu.
●●
""
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
""
Za več informacij o funkciji Razpored snemanja si oglejte "Snemanje".
Urejanje časa snemanja
spremenite lahko začetni in končni čas snemanja programov na sporedu.
""
●●
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Ustavi.
Prekinete lahko snemanje, ki se trenutno izvaja.
●●
Prekliči razporejeno gledanje / Prekliči razporejeno snemanje
Prekličete lahko razporejene oglede ali snemanja.
""
●●
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Glej podrobnosti
Ogledate si lahko podrobnejše informacije o izbranem programu. Informacije se lahko razlikujejo glede na
signal oddajanja. Če program nima razpoložljivih informacij, se vsebina ne prikaže.
Pritisnite Izberi v možnosti Glej podrobnosti. S tem boste odprli pojavno okno s podrobnostmi o oddaji
in povzetkom. Prikazno okno s podrobnostmi vsebuje podrobne informacije in možnost OK. Ko podrobne
informacije preberete, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Izberi, da prikazno okno zaprete.
Prikaz vaših priljubljenih kanalov:
Če imate nastavljene priljubljene kanale, lahko v vodniku Vodnik nastavite filter tako, da bodo prikazani samo ti
kanali. Tako lažje najdete želene kanale.
Za prikaz seznama priljubljenih se pomaknite na trenutni čas (pritisnite gumb
), nato pa pritisnite smerni gumb
za levo, da se pomaknete na seznam kanalov. S smernim gumbom za navzgor se pomikajte po seznamu navzgor,
dokler ne pridete do možnosti Filtriraj po : Vsi. S pritiskom gumba Izberi se prikaže seznam možnosti. S smernima
gumboma za navzgor in navzdol se pomikate po kategorijah na seznamu. Označite želeno možnost, na primer
Priljubljeni 1, in pritisnite gumb Izberi. Vodnik bo nato prikazoval informacije samo za tiste kanale.
"" Ko nastavite filter v vodniku Vodnik, se te nastavitve shranijo, ko zaprete in znova odprete Vodnik. Če ugotovite, da nimate
kanalov, za katere se vam zdi, da bi jih morali imeti, je pametno preveriti kategorijo in izbrati "Filtriraj po : Vsi", ki prikaže
vse nastavljene kanale.
- 155 -
Nastavitev funkcije Ogled razporeda
Konfigurirajte komplet Evolution Kit za prikaz določenega kanala ali programa ob točno določenem času in datumu.
Ikona
se prikaže ob programih, ki so konfigurirani za ogled razporeda.
"" Za nastavitev načrtovanega ogleda morate najprej nastaviti uro kompleta Evolution Kit (
Upravitelj sistema
Čas
Nastavitve
Splošno
Ura).
Nastavitev razporejenega ogleda
●●
Zaslon Vodnik
Na zaslonu Vodnik izberite program, ki si ga želite ogledati, in pritisnite gumb Izberi. V prikazanem pojavnem
meniju izberite možnost Ogled razporeda.
●●
Zaslon Informacije o programu
Med gledanjem televizije pritisnite gumb Izberi. Prikaže se okno z informacijami o programu. S smernim
gumbom za levo ali desno izberite program na sporedu in pritisnite gumb Izberi. Čas ogleda programa lahko
nastavite z možnostjo Ogled razporeda.
Preklic razporejenega ogleda
Razpored ogleda lahko prekličete na dva načina.
1. Preklic razporeda ogleda z vodnikom Vodnik
Televizija
Vodnik
Premaknite se na kanal, na katerem želite preklicati predvideni ogled, in pritisnite gumb Izberi. Pomaknite se na
nastavitev Prekliči razporejeno gledanje in pritisnite gumb Izberi. Ko se prikaže pojavno okno z vprašanjem za
preklic izbranega razporeda ogleda, izberite Da. Izbran razpored ogleda je preklican, zaslon pa se preklopi na zaslon
Vodnik.
- 156 -
2. Preklic razporeda ogleda s storitvijo Smart Hub
Televizija
1.
Upravitelj urnika ali Posnetki
Pritisnite gumb
Razporedi
Izbriši
, da odprete storitev Smart Hub, nato pa se s smernim gumbom za levo ali desno
premaknite na možnost Televizija. S pritiskom smernega gumba za navzgor se premaknite v zgornjo vrstico,
nato pa pritisnite smerni gumb za levo ali desno, da se pomaknete na možnost Upravitelj urnika ali Posnetki.
2.
Pritisnite Izberi, da odprete možnost Upravitelj urnika ali Posnetki.
3.
S smernim gumbom za navzgor se premaknite na meni Razporedi.
4.
S smernim gumbom za navzdol se pomaknete na seznam programov za ogled.
5.
S smernim gumbom za desno se premaknite na možnost Izbriši, nato pa pritisnite gumb Izberi, da izbrišete
izbrane predmete.
"" Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od modela ali geografske regije.
Uporaba možnosti Seznam kanalov
Oglejte si, kako izpisati kanale, ki so na voljo na vašem televizorju.
Televizija
Seznam kanalov
Z možnostjo Seznam kanalov lahko med gledanjem televizije spreminjate kanale ali preverite programe na drugih
digitalnih kanalih.
Pritisnite gumb
. Prikaže se zaslon Prvi zaslon. S smernim gumbom za levo ali desno se pomaknite na možnost
Televizija, nato se s smernim gumbom za navzgor pomaknite na zgornjo vrstico, pritisnite smerni gumb za desno,
da se pomaknete na možnost Seznam kanalov in pritisnite gumb Izberi. S tem boste prikazali seznam kanalov in
trenutno predvajani program. Poudarjen bo kanal, ki ga trenutno gledate, in prikazani bodo ime kanala, številka
kanala, in naslov programa.
S smernima gumboma za navzgor in navzdol se pomikate po seznamu kanalov (ali pa uporabite gumb CH, če želite
listati po celih straneh). Lahko pa z gumbom
vnesete številko kanala in greste neposredno na tisti kanal.
- 157 -
Pritisnite smerni gumb za desno v možnosti Seznam kanalov, da se pomaknete na možnost Seznam kategorij. S
smernima gumboma za navzgor in navzdol se lahko pomikate po tem seznamu. Pritisnite gumb Izberi in izberite
želeno kategorijo v možnosti Seznam kategorij. Seznam Seznam kategorij vsebuje Vsi kanali in Priljubljeni. S
smernima gumboma za navzgor in navzdol se premaknite na kanal, ki ga želite gledati, in pritisnite gumb Izberi.
●●
Vsi
prikažejo se samodejno poiskani kanali.
●●
TV PLUS
Ko ima komplet Evolution Kit vzpostavljeno internetno povezavo, lahko kadar koli gledate priljubljene
programe ali poudarjene možnosti za vsako temo prek navideznega kanala. Kot pri splošnem kanalu so na
voljo dnevni televizijski sporedi za TV PLUS.
●●
Priljubljeni
Prikazi priljubljenih od Priljubljeni 1 do Priljubljeni 5. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se lahko
pomikate po seznamih priljubljenih. Označite želeni seznam in pritisnite gumb Izberi. Na seznamu kanalov
bodo zdaj prikazani samo kanali na tem seznamu.
●●
Vrsta kanalov
Razvrsti seznam tako, da vključuje kanale izbrane vrste. Vendar pa je možnost Vrsta kanalov mogoče
uporabljati samo pri kanalih, ki vsebujejo informacije o vrsti.
""
●●
Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od vhodnega oddajnega signala.
Razvrsti.
Razvrsti sezname po možnosti Številka ali po možnosti Ime.
""
●●
Ta možnost je na voljo samo pri digitalnih kanalih in morda ni vedno prikazana.
Običajna ant., Kabelski signal ali Satelit
Omogoča izbiro med načini Običajna ant., Kabelski signal in Satelit.
""
Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od vhodnega oddajnega signala.
""
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- 158 -
Ustvarjanje osebnega seznama priljubljenih kanalov
Pogosto gledane kanale nastavite za priljubljene kanale.
Priljubljeni kanali so na zaslonih Uredi kanal in Seznam kanalov označeni s simbolom
.
Registriranje kanalov kot priljubljenih
Televizija
Seznam kanalov
1.
S smernim gumbom za desno se pomaknite na možnost Seznam kategorij.
2.
Izberite način Priljubljeni.
3.
Ko izberete seznam priljubljenih, se prikaže zaslon Uredi priljub..
4.
Premaknite se na kanal, ki ga želite dodati, in pritisnite gumb Izberi.
5.
Ponovite 4. korak, da izberete vse kanale, ki jih želite dodati.
6.
S smernim gumbom za desno se premaknite na ikono
in pritisnite gumb Izberi. Izbrani kanali so dodani na
seznam priljubljenih.
Dodajanje kanalov na seznam priljubljenih – podrobnosti
1.
Odprite Seznam kanalov.
2.
S smernim gumbom za desno se pomaknite na možnost Seznam kategorij.
3.
S smernima gumboma za navzgor in navzdol se premaknite na možnost Priljubljeni in pritisnite gumb Izberi.
Prikažejo se vam možnosti priljubljenih od Priljubljeni 1 do Priljubljeni 5. Premaknite se na seznam, na
katerega želite kanale dodati, in pritisnite gumb Izberi.
4.
S smernim gumbom za navzgor se premaknite na možnost Uredi priljub. in pritisnite gumb Izberi.
5.
Na zaslonu Uredi priljub. se pomaknite na kanal, ki ga želite dodati na seznam priljubljenih, in pritisnite gumb
Izberi.
6.
Ponovite 5. korak, da izberete vse kanale, ki jih želite dodati.
7.
S smernim gumbom za desno se premaknite na ikono
seznam priljubljenih.
- 159 -
in pritisnite gumb Izberi. Izbrani kanali so dodani na
Brisanje kanalov s seznama priljubljenih – podrobnosti
1.
Odprite Seznam kanalov.
2.
S smernim gumbom za desno se pomaknite na možnost Seznam kategorij.
3.
S smernima gumboma za navzgor in navzdol se premaknite na možnost Priljubljeni in pritisnite gumb Izberi.
Prikažejo se vam možnosti priljubljenih od Priljubljeni 1 do Priljubljeni 5. Premaknite se na seznam, s katerega
želite kanale izbrisati, in pritisnite gumb Izberi.
4.
S smernim gumbom za navzgor se premaknite na možnost Uredi priljub. in pritisnite gumb Izberi.
5.
Na zaslonu Uredi priljub. se pomaknite na kanal, ki ga želite izbrisati s seznama priljubljenih, in pritisnite gumb
Izberi.
6.
Ponovite 5. korak, da izberete vse kanale, ki jih želite izbrisati.
7.
S smernim gumbom za levo se premaknite na ikono
in pritisnite gumb Izberi. Izbrani kanali so izbrisani s
seznama priljubljenih.
Gledanje in izbiranje kanalov samo s seznamov priljubljenih
Televizija
Seznam kanalov
1.
Odprite Seznam kanalov.
2.
S smernim gumbom za desno se pomaknite na možnost Seznam kategorij.
3.
S smernima gumboma za navzgor in navzdol se premaknite na možnost Priljubljeni in pritisnite gumb Izberi.
4.
Pojavijo se možnosti priljubljenih od Priljubljeni 1 do Priljubljeni 5. Premaknite se na želeni seznam in pritisnite
gumb Izberi. Prikažejo se kanali na izbranem seznamu priljubljenih.
- 160 -
Snemanje
Snemanje programa na zunanji trdi disk, ki je povezan prek USB.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
"" Pred uporabo funkcije snemanja preberite vse varnostne ukrepe. Za več informacij si oglejte poglavje "Pred uporabo funkcij
Snemanje in Timeshift".
Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in razporeda snemanja na zaslonu
Vodnik:
Če želite snemati program, ki je na sporedu zdaj, odprite programski vodnik, pomaknite se na program, nato pa
pritisnite in zadržite gumb Izberi. Prikaže se pojavni meni. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se pomaknite
na možnost Snemaj. Pritisnite gumb Izberi za snemanje programa. Vrnili se boste v programski vodnik. Snemanje se
samodejno prekine, ko se program konča.
Če želite zaustavit snemanje, se pomaknite na možnost Vodnik in pritisnite gumb Izberi. Prikaže se pojavno okno
Ustavi snemanje.. Pomaknite se na Ustavi. in nato pritisnite gumb Izberi.
Če želite posneti program, ki je na sporedu pozneje, se pomaknite na zahtevani program v vodniku Vodnik in
pritisnite Izberi. Prikaže se pojavni meni. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se lahko pomikate po tem
meniju. Pomaknite se na možnost Razpored snemanja in pritisnite Izberi. Slišali boste sporočilo, da je nastavljeno
snemanje programa, nato pa se boste vrnili v programski vodnik.
Ob naslovu programa je ikona
, ki označuje, da je nastavljeno snemanje. Če želite ugotoviti, ali je nastavljeno
snemanje programa, ali preklicati razpored snemanja, na programu pritisnite gumb Izberi. Če je snemanje že
nastavljeno, bo v meniju prikazana možnost Prekliči razporejeno snemanje. Za preklic razporeda snemanja lahko
pritisnete gumb Izberi ali pa gumb
, da se vrnete v programski vodnik brez preklica snemanja.
- 161 -
Uporaba možnosti takojšnjega snemanja in razporeda snemanja v oknu z
informacijami o programu
Snemanje oddaje, ki jo gledate
Za prikaz menija za snemanje programa ali zagon funkcije Časovni zamik pritisnite gumb
in nato pritisnite gumb
Izberi med gledanjem programa. V meniju lahko izberete naslednje funkcije:
●●
Snemaj: takoj začne snemanje programa, ki ga gledate.
●●
Timeshift: vklopi funkcijo Timeshift.
●●
Ustavi.: zaustavi snemanje ali funkcijo Timeshift, ki je trenutno vklopljena.
●●
Informacije: prikaže podrobnosti o programu, ki ga trenutno gledate.
Razpored ogleda s pomočjo okna z informacijami o programu
Med gledanjem programa pritisnite gumb Izberi, da se prikaže okno z informacijami o programu. V oknu z
informacijami o programu s smernima gumboma za levo in desno izberite načrtovanje gledanja in pritisnite gumb
Izberi. Za načrtovanje snemanja oddaje izberite možnost Razpored snemanja.
Spreminjanje časa snemanja
Ko snemate program v živo, lahko nastavite, kako dolgo želite snemati.
Pritisnite smerni gumb za navzdol, da se spodaj prikaže nadzorna vrstica. S smernim gumbom za levo ali desno se
pomaknite na možnost Urejanje časa snemanja in pritisnite gumb Izberi. Prikazala se bo drsna skala in zaslišali
boste trenutno nastavljeni čas snemanja. Čas spremenite s smernima gumboma za levo in desno, nato pa pritisnete
gumb Izberi. Slišali boste meni, ki vam da informacije o času snemanja. Za vrnitev na oddajo, ki ste jo gledali,
pritisnite gumb
na daljinskem upravljalniku.
"" Maksimalen čas snemanja se razlikuje glede na zmogljivost naprave USB.
- 162 -
Ogled posnetih programov
Televizija
Upravitelj urnika ali Posnetki
Odprite storitev Smart Hub s pritiskom na gumb
Snemaj
na daljinskem upravljalniku. Z levim ali desnim smernim
gumbom se pomaknite na Televizija. S pritiskom smernega gumba za navzgor se premaknite v zgornjo vrstico, nato
pa pritisnite smerni gumb za levo ali desno, da se pomaknete na možnost Vodnik.
S smernim gumbom za desno se pomaknite na možnost Posnetki in pritisnite izberi. Odprl se bo zaslon Upravitelj
snemanja in urnika.
Če želite predvajati program, se s smernima gumboma za navzgor in navzdol pomikajte po naslovih programov, nato
pa pritisnete gumb Izberi za predvajanje programa ali pa pritisnete smerni gumb za desno, da se pomaknete na
seznam z možnostmi. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se pomikajte med možnostmi na tem seznamu za
predvajanje programa, program odstranite (ali izbrišite) ali pa si oglejte podrobnosti o njem.
Izberite možnost Predvajaj za predvajanje programa. Program se bo začel. Če ste že gledali del tega programa, se bo
na zaslonu prikazal pojavni meni in vam ponudil možnosti Predvajaj (od začetka), Nadaljuj (od tam, kjer ste ostali) ali
Prekliči.. S smernima gumboma za levo in desno se pomaknite na zahtevano možnost in nato pritisnite gumb Izberi.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
Brisanje posnetega programa
Če želite izbrisati posneti program, pojdite na seznam Posnetki. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se
pomaknite na posnetek, ki ga želite izbrisati.
Pritisnite smerni gumb za desno, da se pomaknete na seznam s 3 možnostmi. Pritisnite smerni gumb za navzdol, da
se pomaknete na možnost Izbriši in pritisnite Izberi.
Sistem vas bo vprašal, ali želite odstraniti izbrani element. S smernim gumbom za levo se pomaknite na gumb Izbriši
in pritisnite Izberi, da izbrišete naslov programa. Program bo izbrisan in vrnili se boste na seznam Posnetki.
- 163 -
Uporaba storitve Smart Hub
Naučite se odpreti storitev Smart Hub za dostop do aplikacij, iger, filmov in še več.
Smart Hub
Ko pritisnete gumb
na svojem daljinskem upravljalniku, lahko brskate po spletu in prenašate aplikacije s
funkcijo Smart Hub.
"" Nekatere storitve možnosti Smart Hub so plačljive.
"" Za uporabo storitve Smart Hub mora biti komplet Evolution Kit povezan z internetom.
"" Nekatere funkcije storitve Smart Hub morda niso podprte, odvisno od ponudnika storitev, jezika ali geografske regije.
"" Storitev Smart Hub je lahko začasno nerazpoložljiva zaradi prekinitev internetne storitve.
"" Za uporabo storitve Smart Hub se morate strinjati s soglasjem za storitev Smart Hub ter zbiranjem in uporabo osebnih
podatkov. Dodatne funkcije in storitve niso na voljo brez soglašanja. Celotno besedilo dokumenta Pogoji in pravilnik si
lahko ogledate tako, da se pomaknete na možnost
Nastavitve
Podpora
Pogoji in pravilnik.
"" Če želite prenehati uporabljati storitev Smart Hub, lahko prekličete pogodbo. Za preklic soglasja za storitev Smart Hub,
čeprav je soglasje potrebno, izberite Ponastavitev Smart Hub (
Nastavitve
Podpora
Samodiagnoza
Ponastavitev Smart Hub).
Pritisnite gumb
na svojem daljinskem upravljalniku. S tem boste prikazali zaslon z dvema vrsticama. Premaknite
se na možnost Televizija ali na drugi element v spodnji vrstici. Možnosti v zgornji vrstici se spreminjajo glede na
izbrani element v spodnji vrstici.
Z gumbi na desni strani možnosti Televizija lahko hitro dostopate do aplikacij, kot sta Netflix in Amazon. Trenutno
mnoge aplikacije niso dostopne s funkcijo Glasovni vodnik.
S smernima gumboma za levo in desno se pomikajte med meniji ali aplikacijami, s smernima gumboma za navzgor
in navzdol pa se pomikajte med vrsticami. Pritisnite Izberi za dostop do menija ali aplikacij.
- 164 -
Ko odprete storitev Smart Hub, se pomaknite na Televizija ali TV PLUS. S smernim gumbom za navzgor se
pomaknete v zgornjo vrstico. Znašli se boste v razdelku Vodnik. V tej vrstici so naslednji elementi:
●●
Vodnik: Izberite zaslon, kjer si lahko ogledate programski vodnik za več kanalov.
●●
Seznam kanalov: Odprite seznam kanalov za ogled in se premaknite na programe, ki jih predvajajo na drugih
kanalih.
●●
Upravitelj urnika ali Posnetki: Premaknete se lahko na možnost Upravitelj urnika ali zaslon Upravitelj
snemanja in urnika.
""
●●
Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od modela ali geografske regije.
Na desni strani možnosti Upravitelj urnika ali Posnetki se vam prikažejo oddaje, ki ste jih gledali pred kratkim,
in oddaje, ki se trenutno predvajajo na drugih kanalih. Za preklop na enega od teh kanalov se premaknite nanj
in pritisnite gumb Izberi.
""
Meniji se morda ne bodo prikazali, odvisno od modela ali geografske regije.
Uporaba možnosti Prvi zaslon v storitvi Smart Hub
V čisto levem kotu zaslona Prvi zaslon v storitvi Smart Hub se nahaja statični meni, opisan spodaj. Z navedenimi
elementi menija lahko hitro in enostavno dostopate do glavnih nastavitev kompleta Evolution Kit ali zunanjih
naprav, iskanja in aplikacij.
Obvestilo
●●
Ogledate si lahko seznam obvestil o vseh dogodkih kompleta Evolution Kit. Na zaslonu se pojavi obvestilo, ko
je čas za predvajanje programa po urniku ali ko se pride do dogodka v registrirani napravi.
Če se premaknete na Obvestilo in pritisnete gumb Izberi, se na desni strani pojavi okence z obvestili, kjer so na
voljo naslednje funkcije:
––
––
Izbriši vse.: Izbrišete lahko vsa obvestila.
Nastavitve: Izberete lahko storitve, o katerih želite biti obveščani. Če izberete Dovoli zvok, se ob
prikazu obvestila predvaja zvok obvestila.
- 165 -
Nastavitve
●●
Ko se oznaka premakne na ikono , se nad menijem prikaže seznam ikon za hitre nastavitve. S klikom teh
ikon lahko hitro nastavite pogosto uporabljene funkcije.
––
Predvajanje zvoka
Izberete lahko, kateri zvočniki so uporabljeni za oddajanje zvoka. Za spreminjanje zvočnega izhoda
pritisnite gumb Izberi. Za povezavo zvočnika Bluetooth pritisnite smerni gumb za navzgor in izberite
možnost Seznam zvočnikov .
––
Podnapisi
Televizijske oddaje lahko gledate s podnapisi. Če želite omogočiti/onemogočiti funkcijo Podnapisi,
pritisnite gumb Izberi. Za zagon funkcije Bližnjice dostopnosti pritisnite smerni gumb za navzgor in
izberite možnost Bližnjice dostopnosti.
––
Jezik zvoka
Jezik zvoka lahko po želji spremenite. Za manjše prilagoditve pritisnite smerni gumb za navzgor in izberite
možnost Pojdi v možnosti zvoka.
––
Slika v sliki (PIP)
Če uporabljate povezano zunanjo napravo, lahko gledate program v manjšem oknu storitve slika v sliki
(PIP). Za manjše prilagoditve pritisnite smerni gumb za navzgor in izberite možnost Nastavitev Slike v sliki
(PIP).
––
Omrežje
Ogledate si lahko trenutno stanje omrežja in interneta. Pritisnite smerni gumb za navzgor in izberite
Stanje omrežja ali Omrežne nastavitve.
""
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- 166 -
Vir
●●
Izberete lahko zunanjo napravo, ki je povezana s kompletom Evolution Kit.
""
Za več informacij si oglejte poglavje "Preklapljanje med zunanjimi napravami, ki so povezane s kompletom Evolution
Kit".
Išči.
●●
Na zaslonu se pojavi navidezna tipkovnica, da lahko iščete kanale, naslove filmov ali aplikacije, ki jih omogoča
storitev Smart Hub.
""
Za uporabo te možnosti mora biti komplet Evolution Kit povezan z internetom.
APPS
●●
Če v komplet Evolution Kit namestite ustrezne aplikacije, lahko uživate v pestri izbiri vsebin, vključno z
novicami, športnimi dogodki, vremenskimi napovedmi in igrami.
""
Za uporabo te možnosti mora biti komplet Evolution Kit povezan z internetom.
""
Za več informacij si oglejte poglavje "Uporaba storitve Aplikacije".
Univerzalni vodnik
●●
Univerzalni vodnik je aplikacija, ki vam na enem mestu omogoča iskanje in predvajanje različnih vsebin, kot
so televizijske oddaje, drame in filmi. Aplikacija Univerzalni vodnik lahko priporoča vsebino po vašem okusu in
vas obvešča o novih dramskih serijah.
""
Za več informacij o možnosti Univerzalni vodnik glejte razdelek "Uporaba aplikacije Univerzalni vodnik".
""
Slike so lahko zamegljene, odvisno od okoliščin ponudnika storitve.
""
Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
- 167 -
Zagon priročnika e-Manual
Odprite uporabniški priročnik, ki je vdelan v kompletu Evolution Kit.
Pritisnite gumb
, da odprete storitev Smart Hub. S smernim gumbom za levo se pomaknite na možnost
Nastavitve, nato pa pritisnite gumb Izberi.
S smernima gumboma za navzgor in navzdol se premaknite na možnost Podpora in izberite možnost Odpri
e-Manual, da odprete priročnik e-Manual.
Nastavitve
Podpora
Odpri e-Manual
Ogledate si lahko vdelan e-Manual, ki vsebuje informacije o najpomembnejših funkcijah kompleta Evolution Kit.
"" Lahko pa tudi prenesete kopijo priročnika e-Manual iz spletnega mesta Samsung.
"" Modro obarvane besede (npr. Nastavitve velikosti slike) označujejo element menija.
Priročnik e-Manual vsebuje 2 vrstici ikon z meniji. S smernima gumboma za navzgor in navzdol se pomikajte med
vrsticama, s smernima gumboma za levo in desno pa se pomikajte znotraj vrstice. Pritisnite Izberi, da odprete
poglavje, ki ga želite prebrati.
V priročniku e-Manual je razdelek z naslovom "Spoznajte daljinski upravljalnik za TV" v možnosti Napotki glede
dostopnosti (v desnem kotu zaslona). To je zlasti uporabno za ljudi, ki s težavo vidijo gumbe za upravljanje ali pa
ne vedo, kakšno funkcijo ima posamezen gumb. Ko gledate ta predel navodil e-Manual, pritiskanje na gumbe
daljinskega upravljalnika ne vpliva na televizor. Razdelek "Napotki glede dostopnosti" je na voljo samo, ko je
omogočena možnost Glasovni vodnik (
vodnika
Nastavitve
Glasovni vodnik).
- 168 -
Splošno
Dostopnost
Nastavitve glasovnega
Uporaba storitve Glasovna interakcija
Vodnik za upravljanje televizorja s funkcijo Glasovna interakcija.
Za uporabo funkcije Glasovna interakcija mora imeti komplet Evolution Kit vzpostavljeno internetno povezavo. Poleg
tega morate uporabiti mikrofon na izdelku Pametni daljinski upravljalnik Samsung.
Če želite uporabiti funkcijo Glasovna interakcija, pritisnite in zadržite gumb
na napravi Pametni daljinski
upravljalnik Samsung, izgovorite ukaz v mikrofon na daljinskem upravljalniku, nato pa izpustite gumb, da zaženete
funkcijo Glasovna interakcija.
"" Obstoječe funkcionalne specifikacije se lahko spremenijo, ko posodobite funkcijo Glasovna interakcija.
Zagon funkcije Glasovna interakcija
Pridržite gumb
na Pametni daljinski upravljalnik Samsung. Izgovorite ukaz in izpustite gumb. Televizor se
odzove, kako je razumel ukaz, in naročeno dejanje izvede.
"" Če televizor ukaza ne razume, ponovno poskusite in pazite na izgovorjavo.
"" Funkcija morda ni podprta, odvisno od modela in geografske regije.
"" Podprti jezik se lahko razlikuje glede na geografsko regijo.
"" Podroben opis glasovnih ukazov najdete v razdelku Voice Command Guide. Pritisnite gumb
. Na dnu zaslona se pojavi
gumb Enter Voice Command Guide. Pritisnite gumb Izberi, da se pomaknete na zaslon Voice Command Guide.
- 169 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising