Samsung | HW-Q70R | Quick Start Guide | Samsung Soundbar Q70R Quick start guide

Samsung Soundbar Q70R Quick start guide
USER MANUAL
HW-Q70R
SIGURNOSNE INFORMACIJE
SIGURNOSNA UPOZORENJA
UPOZORENJE
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG
•• Da biste smanjili opasnost od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili
UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKLOPAC (ILI
vlazi.
POLEĐINU).
U UNUTRAŠNJOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE
SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE
OPREZ
•• DA BISTE SPRIJEČILI ELEKTRIČNI UDAR,
SERVISIRANJE KVALIFICIRANOM SERVISNOM
NAMJESTITE ŠIROKE KONTAKTE UTIKAČA U
OSOBLJU.
ŠIROK UTOR, UMETNUT DO KRAJA.
Objašnjenje simbola koji se mogu nalaziti na vašem
•• Ovaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu
proizvodu Samsung potražite u donjoj tablici.
izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
•• Da biste isključili uređaj iz struje, morate
izvući utikač iz strujne utičnice. Stoga strujni
OPREZ
utikač treba biti spreman za rad.
OPASNOST OD
ELEKTRIČNOG UDARA NE
OTVARAJTE
•• Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju
Ovaj simbol znači da je struja u
unutrašnjosti visokog napona. Opasno je
dolaziti u bilo kakav doticaj s unutarnjim
sklopovima proizvoda.
tekućina. Ne stavljajte predmete pune
tekućine, poput vaza, na uređaj.
•• Da biste potpuno isključili ovaj uređaj, morate
Ovaj simbol naznačuje da je uz uređaj
priložena važna dokumentacija o
njegovom radu i održavanju.
Proizvod II. razreda: Ovaj simbol
označava da nije potrebna sigurnosna
veza s uzemljenjem. Ako se taj simbol ne
nalazi na proizvodu s kabelom za
napajanje, proizvod MORA imati
pouzdan spoj na zaštitno uzemljenje.
AC napon: Ovaj simbol označava da
nazivni napon označen navedenim
simbolom predstavlja AC napon.
DC napon: Ovaj simbol označava da
nazivni napon označen navedenim
simbolom predstavlja DC napon.
Oprez, pogledajte upute za upotrebu:
Ovaj simbol upućuje korisnika da potraži
dodatne informacije u pogledu
sigurnosti u korisničkom priručniku.
CRO - ii
izvući utikač za napajanje iz zidne utičnice.
Stoga utikač mora uvijek biti lako dostupan.
MJERE OPREZA
5. Baterije korištene s ovim proizvodom
sadržavaju kemikalije koje su štetne za
okoliš. Ne odlažite baterije s otpadom
1. Osigurajte da napajanje izmjeničnom strujom
kućanstva. Baterije nemojte bacati u vatru.
u kući bude kompatibilno sa zahtjevima
Nemojte kratko spajati, rastavljati, ili
napajanja navedenim na identifikacijskoj
pregrijavati baterije. U slučaju zamjene
naljepnici na dnu proizvoda. Proizvod
neodgovarajućim baterijama postoji
postavite vodoravno na prikladnu površinu
opasnost od eksplozije. Baterije mijenjajte
(namještaj) s dovoljno prostora za ventilaciju
samo baterijama iste ili ekvivalentne vrste.
7~10 cm. Pobrinite se da ventilacijski otvori
ne budu prekriveni. Ne postavljajte jedinicu
Ova jedinica dizajnirana je za neprekidnu
O OVOM PRIRUČNIKU
uporabu. Za potpuno isključivanje jedinice
Korisnički priručnik ima dva dijela: ovaj
na pojačala ili drugu opremu koja se grije.
izvucite strujni utikač iz zidne utičnice. Ako
ne namjeravate upotrebljavati jedinicu dulje
vrijeme, izvucite utikač.
jednostavni KORISNIČKI PRIRUČNIK i detaljni
POTPUNI PRIRUČNIK koji možete preuzeti.
2. Za vrijeme olujnog nevremena izvucite
utikač za napajanje izmjeničnom strujom iz
zidne utičnice. Vršni naponi zbog munja
mogu oštetiti uređaj.
3. Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti
ili drugim izvorima topline. To može dovesti
do pregrijavanja i kvara uređaja.
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Pogledajte ovaj priručnik za sigurnosne upute,
instalaciju proizvoda, komponente,
4. Zaštitite proizvod od vlage (npr. vaze) i
povezivanje i specifikacije proizvoda.
prekomjerne topline (npr. kamin) ili od
opreme koja stvara jaka magnetska ili
električna polja. Isključite kabel za napajanje
iz izvora napajanja izmjeničnom strujom ako
jedinica neispravno radi. Proizvod nije
namijenjen za industrijsku uporabu. On je
namijenjen samo za osobnu uporabu. Ako su
proizvod ili disk pohranjeni na niskim
temperaturama, može doći do kondenzacije.
Ako tijekom zime prenosite jedinicu,
pričekajte oko 2 sata kako bi jedinica prije
uporabe dosegnula sobnu temperaturu.
POTPUNI PRIRUČNIK
POTPUNI PRIRUČNIK možete pristupiti putem
web-centra službe za korisnike tvrtke
Samsung skeniranjem QR koda. Za pregled
priručnika na računalu ili mobilnom uređaju
preuzmite priručnik u formatu dokumenta s
web-stranice tvrtke Samsung.
(http://www.samsung.com/support)
Dizajn, specifikacije i zaslon Aplikacije podložni su
promjenama bez prethodne obavijesti.
CRO - iii
SADRŽAJ
01
02
03
Provjera Komponenti
2
Umetanje baterija prije upotrebe daljinskog upravljača (AA baterije X 2) --------------------------
2
Pregled Proizvoda
3
Prednja ploča / Ploča na desnoj strani uređaja Soundbar
--------------------------
3
Donja ploča uređaja Soundbar
--------------------------
3
Spajanje Uređaja Soundbar
Spajanje na dovod električne energije
04
05
4
--------------------------
4
Povezivanje sustava Soundbar sa subwooferom
-------------------------–– Automatsko povezivanje između subwoofera i uređaja Soundbar
-------------------------–– Ručno povezivanje subwoofera ako automatsko povezivanje ne uspije --------------------------
5
5
6
Povezivanje kompleta SWA-8500S (prodaje se zasebno) sa sustavom
Soundbar
7
Povezivanje s Vašim Televizorom
--------------------------
9
Metoda 1 Povezivanje pomoću kabela
–– Povezivanje televizora pomoću kabela HDMI
–– Povezivanje pomoću optičkog kabela
-------------------------- 9
-------------------------- 9
-------------------------- 10
Metoda 2 Bežično povezivanje
–– Povezivanje na televizor putem Bluetootha
–– Povezivanje putem bežične veze
-------------------------- 11
-------------------------- 11
-------------------------- 13
Povezivanje s Vanjskim Uređajem
15
Povezivanje pomoću HDMI kabela (koji omogućuje dekodiranje i
reprodukciju Dolby Atmos)
-------------------------- 15
Povezivanje pomoću HDMI kabela
-------------------------- 16
Povezivanje pomoću optičkog kabela
-------------------------- 17
CRO - iv
06
07
08
09
Povezivanje s Mobilnim Uređajem
18
Povezivanje putem Bluetootha
-------------------------- 18
Povezivanje putem Wi-Fi (bežične mreže)
-------------------------- 19
Korištenje Daljinskog Upravljača
20
Kako upotrebljavati daljinski upravljač
-------------------------- 20
Prilagođavanje glasnoće uređaja Soundbar pomoću daljinskog
upravljača TV-a
-------------------------- 23
Postavljanje Zidnog Nosača
24
Mjere opreza prilikom postavljanja
-------------------------- 24
Komponente za zidnu montažu
-------------------------- 24
Instalacija držača podnožja
26
Komponente držača podnožja
-------------------------- 26
10
Ažuriranje Softvera
27
11
Rješavanje Problema
28
12
Licenca
29
13
Obavijest o Licenci za Uporabu Softvera
Otvorenog Koda
30
14
Važna Napomena Vezana uz Servis
30
15
Tehnički Podaci i Vodič
31
Tehnički podaci
-------------------------- 31
CRO - v
01 PROVJERA KOMPONENTI
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Glavna jedinica Soundbar
Subwoofer
Daljinski upravljač
/ Baterije
HDMI kabel
3
1
Kabel za napajanje
(Subwoofer)
AC/DC adapter
(Glavna jedinica)
x2
x2
Držač podnožja
Držač potpore
2
x2
Vijak
(Držač podnožja)
Spojite Strujni priključak u prilagodnik
dok ne čujete klik kako biste bili sigurni
da je sigurno pričvršćen.
Nemojte isključivati Strujni priključak iz
prilagodnika (neće biti uklonjen kada se
pričvrsti).
Strujni priključak
(Ovisno o državi i modelu)
x2
Vodilica zidnog nosača
Vijak držača
x2
Zidni nosač
x2
Vijak
(Zidni nosač)
•• Za više informacija o napajanju i potrošnji energije pogledajte naljepnicu na proizvodu.
(Oznaka : Podnožje Glavne Jedinice Soundbar)
•• Koraci za povezivanje napajanja označeni su (1, 2, 3). Za više informacija o povezivanju napajanja
pogledajte stranicu 4.
•• Dodatne komponente ili kabele možete kupiti putem Samsungovog servisnog centra ili Službe za
korisničku podršku tvrtke Samsung.
•• Ovisno o području, utikač za napajanje izmjeničnom strujom može se razlikovati izgledom ili može
biti isporučen s integriranim prilagodnikom za izmjeničnu/istosmjernu struju.
Umetanje baterija prije upotrebe daljinskog upravljača (AA baterije X 2)
Povucite poklopac baterije u smjeru strelice dok se
u potpunosti ne otvori. Umetnite 2 AA baterije
(1,5 V) usmjerene tako da im je polaritet ispravan.
Povucite poklopac baterije natrag na mjesto.
CRO - 2
02 PREGLED PROIZVODA
Prednja ploča / Ploča na desnoj strani uređaja Soundbar
Desna strana uređaja Soundbar
Namjestite proizvod tako da
logotip „Samsung Harman Kardon”
Glasnoća
Napajanje
bude na vrhu.
Zaslon
Donja ploča uređaja Soundbar
Izvor
NETWORK
SERVICE
DC 19V
HDMI IN
HDMI OUT
D.IN
Odabir načina unosa izvora. (D.IN / HDMI / WIFI / BT)
Pritisnite da biste se povezali s bežičnom mrežom (Wi-Fi) pomoću aplikacije SmartThings.
Priključite USB uređaj za pohranu podataka da biste nadogradili softver proizvoda.
Spojite AC/DC adapter. (Ulaz napajanja)
Unosi digitalne video i audio signale istovremeno pomoću kabela HDMI.
Povežite na izlaz HDMI vanjskog uređaja.
Povežite s priključkom HDMI (ARC) na televizoru.
Povežite na digitalni (optički) izlaz vanjskog uređaja.
CRO - 3
03 SPAJANJE UREĐAJA SOUNDBAR
Spajanje na dovod električne energije
Komponente napajanja (1, 2, 3) upotrijebite kako biste spojili subwoofer i sustav Soundbar u mrežnu
utičnicu sljedećim redoslijedom:
1 Priključite kabel za napajanje u subwoofer.
2 Priključite Strujni priključak u prilagodnik.
3 Priključite prilagodnik za napajanje u sustav Soundbar i zatim u zidnu utičnicu.
Pogledajte ilustracije ispod.
•• Za više informacija o napajanju i potrošnji energije pogledajte naljepnicu na proizvodu.
(Naljepnica: Podnožje glavne jedinice Soundbar)
2 Strujni priključak
3 AC/DC adapter
POWER
1 Kabel za
napajanje
DC 19V
(Utičnica za
napajanje)
Pozadina
subwoofera
Podnožje glavne
Spajanje na dovod
električne energije
jedinice Soundbar
CRO - 4
Povezivanje sustava Soundbar sa subwooferom
Kad je subwoofer priključen možete uživati u bogatom basu.
Automatsko povezivanje između subwoofera i uređaja Soundbar
Kad uključite napajanje nakon priključivanja kabela za napajanje na Soundbar i subwoofer, subwoofer će
se automatski povezati sa Soundbarom.
•• Kada se automatsko uparivanje završi, uključuju se plavi indikatori na pozadini subwoofera.
Indikatorska svjetla LED na stražnjoj strani Subwoofera
LED
Status
Uključeno
Opis
Rezolucija
Uspješno povezano
-
(normalan rad)
Provjerite je li kabel za napajanje pravilno
Plavo
priključen u glavnu jedinicu sustava Soundbar
Treperi
Obnavljanje veze
ili pričekajte oko 5 minuta. Ako treptanje ne
prestane, pokušajte ručno povezati
subwoofer. Pogledajte stranici 6.
Crveno
Uključeno
Pripravnost (glavna jedinica
Provjerite je li kabel za napajanje na glavnoj
Soundbara je isključena)
jedinici Soundbara ispravno povezan.
Povezivanje neuspjelo
Crveno i
plavo
Povežite ponovno. Pogledajte upute za
ručno povezivanje na stranici 6.
Pogledajte informacije za kontaktiranje
Treperi
Kvar
Samsungovog servisnog centra u
priručniku.
CRO - 5
Ručno povezivanje subwoofera ako automatsko povezivanje ne uspije
Prije provedbe postupka ručnog povezivanja u nastavku:
•• Provjerite jesu li kabeli napajanja za Soundbar i subwoofer pravilno spojeni.
•• Provjerite je li Soundbar uključen.
1. Pritisnite i držite ID SET na pozadini subwoofera najmanje 5 sekundi.
•• Crveni se indikator na pozadini subwoofera isključuje, a plavi indikator treperi.
5 Sec
Pozadina subwoofera
2. Pritisnite i zadržite gumb Gore na daljinskom upravljaču najmanje 5 sekundi.
•• Poruka ID SET nakratko se prikazuje na zaslonu uređaja Soundbar, a zatim nestaje.
•• Soundbar će se automatski uključiti nakon dovršetka postupka ID SET.
PAIR
5 Sec
Na gornjoj je strani logotip tvrtke
„Samsung Harman Kardon”
ID SET
ND
SOUODE
M
3. Provjerite svijetli li indikator LINK LED postojano plavo (uspostavljanje veze dovršeno).
LINK LED prestat će treptati i počet će
postojano svijetliti plavo nakon
uspostavljanja veze između sustava
Soundbar i bežičnog subwoofera.
Uključen plavi
indikator
CRO - 6
Povezivanje kompleta SWA-8500S (prodaje se zasebno) sa
sustavom Soundbar
Povežite Samsungov komplet bežičnog stražnjeg zvučnika (SWA-8500S – prodaje se zasebno) sa
svojim sustavom Soundbar kako biste proširili ozvučenje na istinski surround zvuk.
1. Povežite modul bežičnog prijamnika s 2 surround zvučnika.
–– Kabeli zvučnika označeni su različitim bojama.
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
ID SET
L
R
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE
: 3Ω
POWER
ID SET
2. Nakon što ste modul bežičnog prijamnika priključili u mrežnu utičnicu, provjerite je li u stanju
pripravnosti.
•• LED indikator LINK (plava LED lampica) na modulu bežičnog prijamnika počet će treptati. Ako
LED indikator ne počne treptati, pritisnite gumb ID SET na pozadini bežičnog modula prijamnika
vrhom olovke na 5~6 sekundi dok LED indikator LINK ne počne treptati (plavo). Više informacija
o LED indikatoru potražite u korisničkom priručniku za SWA-8500S.
STANDBY
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER
IMPEDANCE : 3Ω
L
R
5 Sec
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
ID SET
POWER
STANDBY
LINK
LINK
Plavo treptanje
POWER
CRO - 7
3. Pritisnite i zadržite gumb Gore na daljinskom upravljaču najmanje 5 sekundi.
•• Poruka ID SET nakratko se prikazuje na zaslonu uređaja Soundbar, a zatim nestaje.
•• Soundbar će se automatski uključiti nakon dovršetka postupka ID SET.
PAIR
Na gornjoj je strani logotip tvrtke
„Samsung Harman Kardon”
5 Sec
ID SET
ND
SOUODE
M
OPREZ
•• Ako je vaš sustav Soundbar reproducirao glazbu prilikom povezivanja s kompletom
SWA-8500S, možda će se iz woofera začuti isprekidan zvuk dok se povezivanje ne dovrši.
4. Provjerite svijetli li indikator LINK LED postojano plavo (uspostavljanje veze dovršeno).
STANDBY
STANDBY
LINK
LINK LED prestat će treptati i počet će
svijetliti postojano plavo nakon
LINK
uspostavljanja veze između sustava
Soundbar i modula bežičnog prijamnika.
Uključen plavi
indikator
5. Ako komplet SWA-8500S nije povezan, ponovite postupak od 2. koraka.
CRO - 8
04 POVEZIVANJE S VAŠIM TELEVIZOROM
Čujte zvuk TV-a na Soundbaru pomoću žične ili bežične veze.
•• Kada je povezan s odabranim televizorima Samsung, sustavom Soundbar može se upravljati
daljinskim upravljačem televizora.
–– Ova funkcija dostupna je na televizorima Samsung Smart TV iz 2017. godine i novijima koji podržavaju
Bluetooth povezivanje prilikom povezivanja sustava Soundbar s televizorom putem optičkog kabela.
–– Ova funkcija vam omogućava uporabu izbornika TV-a za prilagođavanje zvučnog polja i
različitih postavki kao što su glasnoća i isključivanje zvuka.
Metoda 1 Povezivanje pomoću kabela
Kada su signali prijenosa Dolby Digital, a postavka na televizoru za „Digitalni izlazni audioformat” je
PCM, preporučuje se da prebacite postavku na Dolby Digital. Nakon promjene postavke moći ćete
slušati kvalitetniji zvuk (Na izborniku televizora mogu se upotrebljavati različite riječi za Dolby Digital i
PCM, što ovisi o proizvođaču televizora.).
Povezivanje televizora pomoću kabela HDMI
Provjerite (ARC) na priključku
HDMI IN na vašem televizoru.
Donji dio uređaja Soundbar
HDMI IN
(ARC)
Kabel HDMI
Provjerite priključak HDMI OUT (TV-ARC)
na glavnoj jedinici Soundbara.
TV ARC
Desna strana uređaja
Soundbar
1. S uključenim Soundbarom i TV-om priključite kabel HDMI kao što je prikazano na slici.
2. „TV ARC” se prikazuje u prozoru zaslona glavne jedinice Soundbar i zvuk televizora se reproducira
pomoću Soundbara.
•• Ako se zvuk televizora ne čuje, pritisnite gumb
(Izvor) na daljinskom upravljaču na desnoj
strani Soundbara kako biste promijenili način u „D.IN”. Na zaslonu se prikazuju „D.IN” i „TV ARC”
u nizu i zvuk s televizora se reproducira.
CRO - 9
•• Ako se „TV ARC” ne prikaže u prozoru zaslona glavne jedinice Soundbar, provjerite je li HDMI
kabel priključen u odgovarajući priključak.
•• Upotrijebite gumbe za prilagođavanje glasnoće na daljinskom upravljaču TV-a kako biste
promijenili glasnoću na uređaju Soundbar.
Povezivanje pomoću optičkog kabela
Donji dio uređaja Soundbar
OPTICAL OUT
Optički kabel
(nije priložen)
D.IN
Desna strana uređaja
Soundbar
1. Spojite priključak DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na uređaju Soundbar u priključak OPTICAL OUT
televizora pomoću digitalnog optičkog kabela (nije priložen).
2. Pritisnite gumb
(Izvor) na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite način
„D.IN”.
Auto Power Link
Auto Power Link automatski uključuje Soundbar kad je TV uključen.
1. Spojite Soundbar i televizor pomoću digitalnog optičkog kabela (nije priložen).
2. Pritisnite gumb Lijevo na daljinskom upravljaču na 5 sekundi za uključivanje ili
isključivanje funkcije Auto Power Link.
•• Auto Power Link prema zadanim postavkama postavljeno je na ON.
(da biste isključili ovu funkciju, zadržite gumb Lijevo na daljinskom
upravljaču 5 sekundi).
•• Ovisno o povezanom uređaju Auto Power Link možda neće raditi.
•• Ova je funkcija dostupna samo u načinu „D.IN”.
CRO - 10
Metoda 2 Bežično povezivanje
Povezivanje na televizor putem Bluetootha
Kad je televizor povezan pomoću Bluetootha možete čuti stereo zvuk bez gnjavaže s kabelima.
•• Samo jedan televizor može biti priključen u određenom trenutku.
PAIR
ILI
ND
SOUODE
M
Početno povezivanje
1. Pritisnite gumb
(ILI)
PAIR na daljinskom upravljaču kako biste se prebacili u način „BT PAIRING”.
a. Pritisnite gumb
(Izvor) na desnoj bočnoj ploči i zatim odaberite „BT”.
„BT” se za nekoliko sekundi automatski mijenja u „BT READY” ako na sustav Soundbar nije
priključen uređaj s funkcijom Bluetooth.
b. Kada se pojavi natpis „BT READY”, pritisnite i zadržite gumb
(Izvor) na desnoj bočnoj
ploči sustava Soundbar dulje od 5 sekundi kako bi se prikazalo „BT PAIRING”.
2. Odaberite način Bluetooth na TV-u. (Za više informacija pogledajte korisnički priručnik TV-a.)
3. Odaberite „[AV] Samsung Soundbar Q70R” s popisa na zaslonu televizora.
Dostupni Soundbar je prikazan kao „Need Pairing” ili „Paired” na popisu uređaja Bluetootha.
Za priključivanje na Soundbar odaberite poruku i uspostavite vezu.
•• Kad je televizor priključen na prednjem zaslonu Soundbara pojavljuje se [Naziv TV-a] → „BT”.
4. Sad možete slušati zvuk s televizora pomoću Soundbara.
Ako se uređaj ne poveže
•• Ako se prethodno povezan unos Soundbara (tj. „[AV] Samsung Soundbar Q70R”) pojavi na popisu,
obrišite ga.
•• Zatim ponovite korake od 1 do 3.
CRO - 11
Prekidanje veze između uređaja Soundbar i TV-a
Pritisnite gumb
(Izvor) na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim promijenite u bilo koji
način osim „BT”.
•• Prekidanje veze traje jer TV mora primiti odgovor od uređaja Soundbar.
(Potrebno vrijeme je različito, ovisno o modelu TV-a.)
•• Da biste poništili automatsko povezivanje putem Bluetooth funkcije između sustava Soundbar i
televizora, pritisnite gumb p (Reprodukcija/Pauza) na daljinskom upravljaču na 5 sekundi u stanju
„BT READY” (prebacivanje iz stanja Uključeno → Isključeno).
Kakva je razlika između opcije BT READY i BT PAIRING?
•• BT READY : U ovom načinu rada možete pretraživati prethodno povezane televizore ili povezati
prethodno povezane mobilne uređaje na sustav Soundbar.
•• BT PAIRING : U ovom načinu rada sa sustavom Soundbar možete povezati novi uređaj. (Pritisnite
gumb
PAIR na daljinskom upravljaču ili pritisnite i zadržite gumb
(Izvor) na desnoj strani
sustava Soundbar dulje od 5 sekundi dok je Soundbar u načinu „BT”).
NAPOMENE
•• Ako vam je potreban PIN prilikom povezivanja uređaja Bluetooth upišite <0000>.
•• U načinu povezivanja Bluetoothom veza će se prekinuti ako udaljenost između uređaja Soundbar i
uređaja Bluetooth prijeđe 10 m.
•• Uređaj Soundbar se automatski isključuje nakon 18 minuta u stanju pripravnosti.
•• Moguće je da uređaj Soundbar neće ispravno izvršiti pretraživanje i spajanje na Bluetooth u
sljedećim okolnostima:
–– Ako postoji snažno električno polje oko Soundbara.
–– Ako je više uređaja Bluetooth istovremeno upareno sa Soundbarom.
–– Ako je uređaj Bluetooth isključen, nije na mjestu, ili je u kvaru.
•• Elektronički uređaji mogu prouzročiti radijske smetnje. Uređaji koji proizvode elektromagnetske
valove moraju se držati podalje od glavne jedinice Soundbar – npr., mikrovalne pećnice, bežični LAN
uređaji itd.
CRO - 12
Povezivanje putem bežične veze
Kontrolni popis prije povezivanja
1. Provjerite je li Smart televizor Samsung pušten na tržište nakon 2013. godine. Ova funkcija
kompatibilna je samo sa Smart televizorima Samsung koji su pušteni na tržište poslije 2013.
godine.
2. Uvjerite se da je Bežični usmjerivač (Wi-Fi) spreman i da radi.
3. Uvjerite se da je televizor povezan s bežičnim usmjerivačem (za vašu bežičnu mrežu).
Desna strana uređaja Soundbar
1. korak : Povezivanje sustava Soundbar s bežičnom mrežom
1. Pritisnite gumb
(Izvor) na desnoj strani sustava Soundbar ili na daljinskom upravljaču za odabir
načina „WIFI”.
•• U slučaju da upotrebljavate odabrane televizore Samsung (pametni televizori Samsung iz 2016.
do 2018. godine koji podržavaju funkciju Bluetooth)
–– Ako odaberete način „WIFI” dok je televizor uključen, na zaslonu televizora prikazat će se
skočni prozor s uputama za automatsko povezivanje sustava Soundbar s bežičnim
usmjerivačem (Wi-Fi). Pogledajte upute u skočnom prozoru televizora.
Desna strana uređaja Soundbar
WIFI
2. Povežite mobilni uređaj (pametni telefon, tablet itd.) s bežičnom mrežom s kojom je povezan
televizor.
CRO - 13
3. Instalirajte i pokrenite aplikaciju SmartThings na mobilnom uređaju (pametni telefon, tablet itd.).
Android
iOS
Aplikasi SmartThings
4. Ikuti petunjuk di layar aplikasi pada perangkat seluler untuk menyambungkan Soundbar ke
jaringan Wi-Fi Anda.
2. korak : Konfiguriranje postavki na televizoru
•• Ako se veza između televizora i bežične mreže prekine nakon što ste promijenili izvor ulaznog
signala za sustav Soundbar, putem izbornika televizora ponovno povežite televizor s mrežom.
Za televizore puštene u prodaju 2019
Početna stranica (
)  Postavke (
)  Zvuk  Izlaz zvuka  [AV] Samsung Soundbar Q70R (Wi-Fi)
Za televizore puštene u prodaju 2018
Početna stranica (
)  Postavke (
)  Zvuk  Izlaz zvuka  [AV] Samsung Soundbar Q70R (Wi-Fi)
Za televizore puštene u prodaju 2017
Početna stranica (
)  Postavke (
)  Zvuk  Izlaz zvuka  [AV] Samsung Soundbar Q70R (Wi-Fi)
Za televizore puštene u prodaju 2016
Početna stranica  Postavke (
)  Zvuk  Odaberi zvučnik  [AV] Samsung Soundbar Q70R (Wi-Fi)
Za televizore puštene u prodaju 2015
Izbornik  Zvuk  Popis zvučnika
Za televizore puštene u prodaju 2014
Izbornik  Zvuk  Postavke zvučnika  Multiroom Link - Postavke
NAPOMENE
•• Televizor i Soundbar moraju biti povezani s istom bežičnom mrežom (Wi-Fi).
•• Ako vaš bežični usmjerivač (Wi-Fi) upotrebljava DFS kanal, nećete moći uspostaviti bežičnu vezu između
televizora i sustava Soundbar. Pojedinosti možete saznati od svojeg pružatelja internetskih usluga.
•• Ako bežična veza od 5 GHz ne radi dobro, upotrijebite pojasnu širinu od 2,4 GHz.
•• Budući da izbornici mogu biti različiti ovisno o godini proizvodnje, pogledajte priručnik za televizor.
CRO - 14
05 POVEZIVANJE S VANJSKIM UREĐAJEM
Povežite s vanjskim uređajem pomoću žične ili bežične mreže kako biste reproducirali zvuk vanjskog
uređaja putem Soundbara.
Povezivanje pomoću HDMI kabela (koji omogućuje dekodiranje i
reprodukciju Dolby Atmos)
•• Pri uporabi funkcije Dolby Atmos®: Ako je ulazni izvor Dolby Atmos®, 3.1.2 kanali su izlazni.
Kada je aktivna funkcija Dolby Atmos®, načini zvučnih efekata sustava Soundbar kojima se upravlja
pomoću gumba SOUND MODE nisu dostupni.
•• Važno: Ovaj proizvod podržava Dolby Atmos® samo u načinu rada HDMI.
HDMI OUT
Vanjski uređaj
Donji dio uređaja Soundbar
HDMI kabel
HDMI IN
(ARC)
HDMI kabel
HDMI
Desna strana uređaja
Soundbar
1. Spojite HDMI kabel iz priključka HDMI IN na pozadini proizvoda u priključak HDMI OUT na
digitalnom uređaju.
2. Spojite HDMI kabel iz priključka HDMI OUT (TV-ARC) na pozadini proizvoda u priključak HDMI IN
na vašem TV-u.
3. Pritisnite gumb
(Izvor) na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite „HDMI”.
4. „HDMI” način prikazuje se na zaslonu uređaja Soundbar te se reproducira zvuk.
NAPOMENA
•• Kada je aktiviran Dolby Atmos®, na prednjem zaslonu prikazat će se „DOLBY ATMOS”.
CRO - 15
Konfiguriranje opcije Dolby Atmos® na BD playeru ili drugom uređaju.
•• Otvorite opcije audioizlaza u izborniku postavki BD playera ili drugog uređaja i provjerite je li za
Struja bita odabrano „Bez šifriranja”. Primjerice, na Samsung BD playeru, idite na Početna izbornik →
Zvuk → Digitalni izlaz i zatim odaberite Struja bita (neobrađeno).
•• Ako opcije Audioizlaz uključuju Sekundarni audio, provjerite je li opcija Sekundarni audio
postavljena na Isključeno.
•• Provjerite podržava li sadržaj značajku Dolby Atmos®.
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Donji dio uređaja Soundbar
HDMI OUT
Vanjski uređaj
HDMI kabel
HDMI IN
(ARC)
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI kabel
HDMI
Desna strana uređaja
Soundbar
1. Spojite HDMI kabel iz priključka HDMI IN na pozadini proizvoda u priključak HDMI OUT na
digitalnom uređaju.
2. Spojite HDMI kabel iz priključka HDMI OUT (TV-ARC) na pozadini proizvoda u priključak HDMI IN
na vašem TV-u.
3. Pritisnite gumb
(Izvor) na ploči zdesna ili na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite „HDMI”.
4. „HDMI” način prikazuje se na zaslonu uređaja Soundbar te se reproducira zvuk.
CRO - 16
Povezivanje pomoću optičkog kabela
Donji dio uređaja Soundbar
BD / DVD čitač /
Upravljačka kutija /
Igraća konzola
OPTICAL OUT
Optički kabel
(nije priložen)
D.IN
Desna strana uređaja
Soundbar
1. Spojite priključak DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na glavnoj jedinici u priključak OPTICAL OUT
izvornog uređaja pomoću digitalnog optičkog kabela (nije priložen).
2. Odaberite način „D.IN” pritiskom na gumb
(Izvor) na desnoj strani ploče ili na daljinskom
upravljaču.
CRO - 17
06 POVEZIVANJE S MOBILNIM UREĐAJEM
Povezivanje putem Bluetootha
Kad je mobilni uređaj povezan pomoću Bluetootha možete čuti stereo zvuk bez gnjavaže s kabelima.
•• Ne možete povezati više od jednog uređaja pomoću Bluetootha istovremeno.
PAIR
ILI
Bluetooth uređaj
ND
SOUODE
M
Početno povezivanje
1. Pritisnite gumb
(ILI)
PAIR na daljinskom upravljaču kako biste se prebacili u način „BT PAIRING”.
a. Pritisnite gumb
(Izvor) na desnoj bočnoj ploči i zatim odaberite „BT”.
„BT” se za nekoliko sekundi automatski mijenja u „BT READY” ako na sustav Soundbar nije
priključen uređaj s funkcijom Bluetooth.
b. Kada se pojavi natpis „BT READY”, pritisnite i zadržite gumb
(Izvor) na desnoj bočnoj
ploči sustava Soundbar dulje od 5 sekundi kako bi se prikazalo „BT PAIRING”.
2. Odaberite „[AV] Samsung Soundbar Q70R” s popisa.
•• Kad je uređaj Soundbar povezan s uređajem Bluetooth na prednjem zaslonu pojavljuje se
[Naziv uređaja Bluetooth] → „BT”.
3. Reproducirajte glazbene datoteke s uređaja povezanog pomoću Bluetootha s uređajem Soundbar.
Ako se uređaj ne poveže
•• Ako se prethodno povezan unos Soundbara (tj. „[AV] Samsung Soundbar Q70R”) pojavi na popisu,
obrišite ga.
•• Zatim ponovite korake 1 i 2.
NAPOMENA
•• Nakon što ste prvi put povezali Soundbar s mobilni uređaj, za ponovno povezivanje upotrebljavajte
način „BT READY”. Pojedinosti potražite na str 12.
Više informacija o Bluetooth povezivanju potražite u odjeljku „Povezivanje na televizor
putem Bluetootha” na stranicama 11 ~ 12.
CRO - 18
Povezivanje putem Wi-Fi (bežične mreže)
•• Povežite jedan sustav Soundbar s bežične mreže (Wi-Fi) kako biste mogli pristupiti različitim uslugama
za reprodukciju glazbe i internetskim radijskim postajama. Povežite više sustava Soundbar s bežične
mreže (Wi-Fi) kako biste mogli upotrebljavati načine grupne reprodukcije ili stereo zvuka
•• Da biste povezali Soundbar s mobilnim uređajem putem bežične mreže (Wi-Fi), potrebna je
aplikacija SmartThings.
Desna strana uređaja Soundbar
Mobilni uređaj
Početno povezivanje
1. Pritisnite gumb
(Izvor) na desnoj strani sustava Soundbar ili na daljinskom upravljaču za odabir
načina „WIFI”.
Desna strana uređaja Soundbar
WIFI
2. Instalirajte i pokrenite aplikaciju SmartThings na mobilnom uređaju (primjerice pametnom
telefonu ili tabletu).
Android
iOS
Aplikasi SmartThings
3. Slijedite upute na zaslonu aplikacije na mobilnom uređaju da biste povezali sustav Soundbar s
bežičnom mrežom.
NAPOMENA
•• Da biste naučili više o uporabi aplikacije SmartThings i povezivanju s drugim uređajima (npr.
Amazon, SWA-8500S itd.) pročitajte POTPUNI PRIRUČNIK za sustav Soundbar na web-mjestu
tvrtke Samsung (www.samsung.com/support).
CRO - 19
07 KORIŠTENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Kako upotrebljavati daljinski upravljač
Uključuje i isključuje uređaj Soundbar.
Napajanje
PAIR
Pritisnite za odabir izvora povezanog s
uređajem Soundbar.
Izvor
Pritisnite gumb
(Isključi zvuk) da biste
isključiliPAIR
zvuk. Pritisnite ga ponovno da biste
Bluetooth
Surround
uključili zvuk.
Isključi zvuk POWER
SOUND
MODE
SOUND
MODE
SOUND MODE
Surround
VOL
SOUND
MODE
WOOFER
Bluetooth
Surround
POWER
Željeni način zvuka možete odabrati među
funkcijama STANDARD, SURROUND, GAME
PRO ili ADAPTIVE SOUND.
Bluetooth
POWER
Pritisnite
gumb
PAIR
PAIR. Na zaslonu uređaja
Soundbar pojavljuje se „BT PAIRING”.
SOUND Bluetooth
U ovom
načinu rada Soundbar možete povezati
VOL SOUND
BASS
MODE
MODE
VOL
PAIR WOOFERs novim Bluetooth uređajem tako da odaberete
SOUND
MODE
Soundbar na popisu za pretraživanje Bluetooth
uređaja.
SOUNDBAR
VOL
VOL
WOOFER
VOL
BASS
CRO - 20
WOOFER
Pritisnite gumb p za privremeno zaustavljanje glazbene datoteke.
Ako ponovno pritisnete gumb glazbena datoteka će se nastaviti reproducirati.
Reprodukcija/
Pauza
(BT/Wi-Fi)
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
Pritisnite označene površine za odabir Gore/Dolje/Lijevo/
Desno.
Gore/Dolje/
Bluetooth
POWER
Surround
Lijevo/Desno
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
VOL
WOOFER
Pritisnite Gore/Dolje/Lijevo/Desno na gumbu za odabir ili postavljanje funkcija.
•• Preskakanje glazbe
Pritisnite gumb Desno za odabir sljedeće glazbene datoteke. Pritisnite gumb Lijevo za
odabir prethodne glazbene datoteke.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Anynet+ i Auto Power Link možete uključiti ili isključiti.
Anynet+ i Auto Power Link uključuju i isključuju se gumbima Desno i Lijevo.
–– Anynet+ : Ako je uređaj Soundbar povezan sa Samsungovim TV-om pomoću HDMI
kabela možete upravljati svojim uređajem Soundbar pomoću daljinskog
upravljača Samsungovog TV-a. Pritisnite i držite gumb Desno 5 sekundi da biste
promijenili Anynet+ na ON i OFF.
–– Auto Power Link : Ako je spojen s vašim televizorom preko digitalnog optičkog
kabela, Soundbar se može automatski uključiti kada uključite televizor.
Pritisnite i držite gumb Lijevo 5 sekundi kako biste promijenili Auto Power Link na
ON i OFF.
–– Anynet+ / Auto Power Link postavljeno je na ON prema zadanim postavkama.
•• ID SET
Pritisnite i zadržite gumb Gore 5 sekundi kako biste proveli postupak ID SET (prilikom
povezivanja s dodatnom komponentom).
CRO - 21
Možete odabrati TREBLE, BASS, SYNC, CENTER LEVEL, SIDE LEVEL, FRONT TOP LEVEL,
REAR LEVEL i VIRTUAL ON/OFF.
•• Za upravljanje glasnoćom visokih ili dubokih tonova odaberite TREBLE ili BASS u opciji
Postavke zvuka, a zatim namjestite glasnoću između -6~+6 pomoću gumba Gore/
Dolje.
•• Za upravljanje glasnoćom pojedinačnih zvučnika odaberite CENTER LEVEL, SIDE
LEVEL ili FRONT TOP LEVEL u opciji Postavke zvuka, a zatim namjestite glasnoću
između -6~+6 pomoću gumba Gore/Dolje.
•• Ako videosignal između televizora i sustava Soundbar nije usklađen, u opciji
Upravljanje zvukom odaberite SYNC, a zatim namjestite odgodu zvuka na
0~300 milisekundi pomoću gumba Gore/Dolje.
•• Ako su priključeni zvučnici za surround zvuk, odaberite REAR LEVEL i pritišćite gumbe
Gore/Dolje da biste prilagodili zvuk u rasponu od -6 do +6. Funkcija VIRTUAL može se
postaviti na ON/OFF pritiskom na gumbe Gore/Dolje.
Bluetooth
•• Opcija
SYNC podržana je samo u nekim funkcijama.
Upravljanje
zvukom
Bluetooth
POWER
SOUND
MODE
Surround
SO
M UN
OD D
E
FE
D
N
U
VO
L
D
N
SO
SO
SO
U
VO
L
BA
R
BA
R
W
OO
W
OO
BA
R
D
U
N
VO
L
D
N
U
R
R
R
FE
FE
W
OO
BA
R
SOUND
MODE
SO
Gurnite gumb prema gore ili prema dolje za namještanje glasnoće subwoofera na -12 ili od
-6 do +6. Da biste postavili razinu glasnoće subwoofera na 0, pritisnite gumb
SO
M UN
OD D
E
•• Isključi zvuk
Pritisnite gumb VOL za isključivanje zvuka. Pritisnite ga ponovo kako biste uključili
zvuk.
CRO - 22
F
W
OO
Gurnite gumb prema dolje ili prema gore za namještanje glasnoće.
U
SO
VO
L
D
N
U
VO
L
N
SO
U
VO
L
D
BA
R
BA
R
W
OO
W
OO
FE
FE
R
R
SO
M UN
OD D
E
R
FE
W
OO
BA
R
D
N
U
SO
SO
WOOFER
WOOFER
VO
L
VOLVOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
VO
L
SOUND
MODE
FE
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
WOOFER
R
VOL
Bluetooth
POWER
Surround
W
OO
POWER
SO
M UN
OD D
E
Surround
Prilagođavanje glasnoće uređaja
Soundbar pomoću daljinskog
upravljača TV-a
4. Ako želite vratiti Soundbar u zadani način
Ako imate televizor marke Samsung,
glasnoću sustava Soundbar možete
prilagoditi pomoću IC daljinskog upravljača
koji ste dobili uz televizor Samsung.
5 sekundi dok se na zaslonu ne prikaže
upravljača za televizor Samsung), gurajte
prema gore i zadržite gumb WOOFER
poruka „SAMSUNG-TV REMOTE”.
5 Sec
1. Isključite sustav Soundbar.
BYE
2. Ako ne želite upotrijebiti tu funkciju,
uzastopno gurajte prema gore i držite gumb
WOOFER 5 sekundi dok se na zaslonu ne
prikaže poruka „OFF-TV REMOTE”.
U
N
D
BA
R
OFF-TV REMOTE
SO
VO
L
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
3. Ako želite upravljati sustavom Soundbar
putem daljinskog upravljača za televizor
Samsung, uzastopno gurajte prema gore i
držite gumb WOOFER 5 sekundi dok se na
zaslonu ne prikaže poruka „ALL-TV
REMOTE”. Zatim putem izbornika televizora
odaberite vanjske zvučnike.
ALL-TV REMOTE
D
N
SO
U
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
CRO - 23
(Zadani način rada)
SAMSUNG-TV REMOTE
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
Najprije putem izbornika televizora postavite zvuk na
televizoru Samsung na vanjske zvučnike, a zatim pomoću
daljinskog upravljača Samsung regulirajte glasnoću
sustava Soundbar. Više informacija potražite u korisničkom
priručniku za televizor. Zadanim načinom rada ove funkcije
upravlja se daljinskim upravljačem za televizor Samsung.
Ako nemate televizor Samsung, slijedite upute u nastavku
za promjenu postavki ove funkcije.
rada (upravljanje putem daljinskog
–– Svaki put kada pritisnete gumb WOOFER
prema gore i zadržite ga 5 sekundi, način
rada prebacuje se sljedećim
redoslijedom: „SAMSUNG-TV REMOTE”
(Zadani način rada) → „OFF-TV REMOTE”
→ „ALL-TV REMOTE”.
–– Ova mogućnost možda nije dostupna,
ovisno o daljinskom upravljaču.
–– Popis proizvođača koji podržavaju ovu
funkciju potražite u POTPUNI PRIRUČNIK
za sustav Soundbar na web-mjestu
tvrtke Samsung
(www.samsung.com/support).
–– Ova mogućnost upravljanja jačinom
zvuka radi isključivo s IR daljinskim
upravljačima televizora. Ne radi s
Bluetooth daljinskim upravljačima
(upravljačima za koje je potrebno
uparivanje).
08 POSTAVLJANJE
ZIDNOG NOSAČA
Komponente za zidnu montažu
Vodilica zidnog nosača
Mjere opreza prilikom
postavljanja
x2
•• Postavite isključivo na okomiti zid.
x2
Vijak držača
•• Ne postavljajte na mjesto s visokom
temperaturom ili vlažnosti.
Vijak
x2
•• Provjerite je li zid dovoljno čvrst za
podržavanje težine proizvoda. Ako nije,
Zidni nosač
ojačajte zid ili odaberite drugo mjesto za
postavljanje.
•• Kupite i upotrijebite vijke za učvršćivanje koji
odgovaraju vrsti zida (gipsani, željezni, drveni
1. Stavite Vodilicu zidnog nosača na zid.
itd.). Ako je moguće postavite vijke nosača u
nosače zida.
•• Kupite vijke za postavljanje na zid u skladu s
vrstom i debljinom zida na koji želite postaviti
Soundbar.
•• Vodilicu zidnog nosača mora biti u
ravnini.
•• Ako je vaš televizor postavljen na zid,
postavite Soundbar barem 5 cm ispod
televizora.
–– Promjer: M5
–– Dužina: preporučuje se L 35 mm ili duža
•• Spojite kabele s uređaja na vanjske uređaje
prije nego što postavite Soundbar na zid.
•• Uređaj treba biti isključen i odspojen iz
5 cm ili više
napajanja prije nego ga postavite.
U suprotnom, može dovesti do strujnog
udara.
CRO - 24
2. Poravnajte Središnja linija vodilice zidnog
5. Gurnite vijak (nije priložen) kroz svaki Nosivi
nosača sa sredinom televizora (ako
vijak, a zatim čvrsto zategnite svaki vijak u
montirate Soundbar ispod televizora), a
otvor potpornog vijka.
zatim trakom pričvrstite Vodilica zidnog
nosača na zid.
•• Ako ne postavljate ispod televizora,
postavite Središnju liniju u sredinu
područja za postavljanje.
6. Postavite 2 Zidna nosača u odgovarajućem
smjeru na dnu sustava Soundbar pomoću
2 Vijka.
Središnju liniju
3. Gurnite vrh kemijske olovke ili naoštrene
olovke kroz sredinu slika A-TYPE na svakoj
strani vodilice da biste označili otvore za
potporne vijke, a zatim uklonite Vodilica
zidnog nosača.
•• Uklonite Držače podnožja i Držače
potpore ako su pričvršćeni.
•• Prilikom sastavljanja provjerite nalaze li
se vješajući dijelovi Zidnih nosača iza
4. Pomoću svrdla odgovarajuće veličine
pozadine uređaja Soundbar.
izbušite otvor u zidu na svakoj oznaci.
Stražnja strana
•• Ako oznake ne odgovaraju položajima
usadnih vijaka, provjerite jeste li umetnuli
uređaja Soundbar
odgovarajuće tiple u otvore prije
umetanja potpornih vijaka. Ako ste
upotrijebili tiple, provjerite jesu li otvori
koje ste izbušili dovoljno veliki za te tiple.
Desni kraj uređaja Soundbar
CRO - 25
7. Montirajte Soundbar s priloženim Zidnim
nosačem tako da objesite Zidnim nosačem
na Nosive vijke na zidu.
09 INSTALACIJA
DRŽAČA
PODNOŽJA
Komponente držača podnožja
8. Povucite Soundbar prema dolje kako je
x2
prikazano ispod kako bi Zidna nosača čvrsto
sjeli na Vijke držača.
x2
Držač podnožja
•• Umetnite Vijke držača u širi (donji) dio
Držač potpore
Zidna nosača, a zatim gurnite Zidna
x2
nosača prema dolje kako bi Zidna nosača
dobro sjeli na Vijke držača.
Vijak
•• Elementima Držači podnožja sustav
Soundbar podiže se tako da ga možete
instalirati ispred televizora i iznad nožica
postolja televizora. Pogledajte ilustraciju u
nastavku.
•• Držače podnožja možete postaviti na jednu
od tri visine.
•• Pomoću Držača podnožja možete prilagoditi
udaljenost između sustava Soundbar i
televizora tako da odgovaraju obliku postolja
za televizor.
TV
CRO - 26
10 AŽURIRANJE
SOFTVERA
Podizanje sustava Soundbar za 15 mm
1. Upotrijebite 2 isporučena Vijka da biste
pričvrstili dva Držača podnožja na sklop
zidnog nosača na donjoj ploči sustava
Soundbar.
Kada je Soundbar povezan s internetom, softver
se ažurira automatski, čak i kada je Soundbar
isključen.
•• Da biste upotrijebili funkciju Auto Update
(Autom. ažur.), proizvod mora biti povezan s
internetom. Bežična veza sa sustavom
Soundbar prekinut će se ako se kabel za
napajanje sustava isključi ili ako dođe do
prekida napajanja. U slučaju prekida
napajanja, kada se ono ponovno uspostavi ili
Podizanje sustava Soundbar za 20 mm
1. Pričvrstite dva Držača podnožja na dva
ponovno uključite kabel za napajanje,
uključite Soundbar i zatim ga ponovo povežite
s internetom.
Držača potpore kao što je prikazano na
donjoj slici.
2. Upotrijebite 2 isporučena Vijka da biste
pričvrstili dva Držača podnožja na sklop
zidnog nosača na donjoj ploči sustava
Soundbar.
CRO - 27
11 RJEŠAVANJE PROBLEMA
Prije traženja pomoći provjerite sljedeće.
Jedinica se ne uključuje.
Crveni LED indikator na subwooferu počet
će treptati, a subwoofer neće reproducirati
zvuk.
Je li kabel za napajanje priključen u utičnicu?
;; Spojite kabel za napajanje s utičnicom.
Taj se problem može pojaviti ako subwoofer
Funkcija ne radi kad se pritisne gumb.
nije spojen s glavnom jedinicom Soundbar.
;; Pokušajte ponovno povezati subwoofer
Ima li statičkog elektriciteta u zraku?
(pogledajte stranicu 5.)
;; Odspojite kabel za napajanje i ponovno ga
spojite.
Dolazi do prekida zvuka u načinu BT.
Subwoofer će početi primjetno zujati i
vibrirati
;; Pogledajte odjeljke za povezivanje pomoću
Pokušajte prilagoditi vibriranje subwoofera.
Bluetootha na stranicama 11 i 18.
;; Gurnite gumb WOOFER prema gore ili dolje
da biste prilagodili glasnoću subwoofera
Zvuk se ne proizvodi.
(do -12 ili od -6 ~ +6)
Je li uključena funkcija Isključi zvuk?
;; Pritisnite tipku
Povezivanje s televizorom nije moguće.
(Isključi zvuk) za
U slučaju povezivanja putem ožičene mreže
poništavanje ove funkcije.
;; Provjerite je li kabel pravilno priključen.
Je li glasnoća postavljena na minimum?
–– Provjerite naziv priključka kako biste
;; Prilagodite glasnoću.
se uvjerili da je kabel priključen u
Daljinski upravljač ne radi.
odgovarajući priključak. Upute
potražite na stranici s objašnjenjem
Jesu li baterije ispražnjene?
pojedinih načina priključivanja.
;; Zamijenite novim baterijama.
Je li udaljenost između daljinskog upravljača i
;; Pritisnite gumb
(Izvor) na desnoj
bočnoj ploči sustava Soundbar ili na
glavne jedinice Soundbar prevelika?
daljinskom upravljaču kako biste se uvjerili
;; Premjestite daljinski upravljač bliže glavnoj
da je način pravilan.
jedinici Soundbar.
U slučaju povezivanja putem bežične mreže
;; Povezivanje putem Bluetootha
1. Prebacite sustav u način „BT PAIRING” i
zatim ponovite pretraživanje na televizoru
(detalje potražite na str. 11).
CRO - 28
12 LICENCA
;; Povezivanje putem bežične mreže
1. Provjerite je li televizor kompatibilan.
•• Podržani su samo modeli pametni
televizori Samsung pušteni na tržište
nakon 2013. godine.
2. Provjerite je li televizor povezan s
bežičnom mrežom.
•• Ako televizor nije povezan s bežičnom
mrežom, upotrijebite izbornik za
umrežavanje na televizoru kako biste
uspostavili vezu (pogledajte korisnički
priručnik za televizor).
3. Provjerite je li Soundbar povezan s
bežičnom mrežom.
•• Kada je Soundbar povezan, možete ga
pronaći na popisu zvučnika na svojem
mobilnom uređaju kada pokrenete
aplikaciju SmartThings. Pogledajte 19.
stranicu za pojedinosti.
4. Provjerite DFS kanal.
•• Ako vaš bežični usmjerivač (Wi-Fi)
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio,
Dolby Digital Plus, Pro Logic, and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and
the Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo
are registered trademarks and/or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
upotrebljava DFS kanal, nećete moći
uspostaviti bežičnu vezu između
televizora i sustava Soundbar.
Pojedinosti možete saznati od svojeg
pružatelja internetskih usluga.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
•• Softver Spotify predmet je licence treće
strane koju možete pronaći ovdje:
www.spotify.com/connect/third-partylicenses.
•• Za više informacija o softveru Spotify
Connect posjetite stranicu
www.spotify.com/connect
CRO - 29
13 OBAVIJEST O
LICENCI ZA
UPORABU
SOFTVERA
OTVORENOG
KODA
Za dodatne informacije o otvorenom kodu
korištenom u ovom proizvodu, posjetite:
http://opensource.samsung.com
14 VAŽNA
NAPOMENA
VEZANA UZ
SERVIS
•• Slike u ovom korisničkom priručniku služe kao
samo kao referenca i mogu se razlikovati od
stvarnog izgleda proizvoda.
•• Moguća je naplata administrativne pristojbe u
slučaju
(a) p
oziva inženjera na vaš zahtjev, a nema
oštećenja na proizvodu (tj. ako niste
pročitali korisnički priručnik)
(b) da donesete jedinicu na popravak u servis,
a nema oštećenja na proizvodu (tj. ako
niste pročitali korisnički priručnik)
•• S visinom administrativne pristojbe bit ćete
upoznati prije poduzimanja bilo kakvih radnji
ili kućnog posjeta.
CRO - 30
15 TEHNIČKI PODACI I VODIČ
Tehnički podaci
Naziv modela
HW-Q70R
Težina
3,6 kg
Dimenzije (Š x V x D)
1100,0 x 59,0 x 100,0 mm
Raspon radne temperature
+5°C do +35°C
Raspon vlažnosti
10 % ~ 75 %
POJAČALO
Nazivna izlazna snaga
30W x 5 + 10W x 2, 6 ohma x 4 + 4 ohma x 3
LPCM 8ch, Dolby Digital,
Podržani formati za reprodukciju
Dolby Atmos (True HD / Digital Plus), DTS:X
IZLAZNA SNAGA BEŽIČNOG UREĐAJA
100mW pri 2,4GHz – 2,4835GHz,
Maks. snaga Wi-Fi odašiljača
5,15GHz – 5,35GHz & 5,47GHz – 5,725GHz
IZLAZNA SNAGA BEŽIČNOG UREĐAJA
Maks. snaga BT odašiljača
100mW pri 2,4GHz – 2,4835GHz
IZLAZNA SNAGA BEŽIČNOG UREĐAJA
Maks. snaga SRD odašiljača
25mW pri 5,725GHz – 5,825GHz
Naziv subwoofera
PS-WR75B
Težina
9,8 kg
Dimenzije (Š x V x D)
205,0 x 403,0 x 403,0 mm
POJAČALO
Nazivna izlazna snaga
160W
IZLAZNA SNAGA BEŽIČNOG UREĐAJA
Maks. snaga SRD odašiljača
25mW pri 5,725GHz – 5,825GHz
NAPOMENE
•• Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
•• Težina i dimenzije su približni.
CRO - 31
Mjera opreza : Soundbar će se automatski ponovno pokrenuti ako uključite/isključite
bežičnu vezu.
Ukupna potrošnja energije u stanju
4,2W
mirovanja (W)
Wi-Fi
Način isključivanja ulaza
Bluetooth
Način isključivanja ulaza
Pritisnite središte gumba WOOFER (ili BASS) na daljinskom
upravljaču i zadržite ga 30 sekundi ili dulje kako biste uključili
ili isključili Wi-Fi.
Pritisnite gumb NETWORK na donjoj ploči sustava Soundbar
na 30 sekundi da biste uključili/isključili Bluetooth.
•• Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa
zahtjevima Direktive 2014/53/EU. Potpuni tekst Izjave o usklađenosti sa
zahtjevima EU-a dostupan je na sljedećoj web-adresi:
http://www.samsung.com, idite na Podrška > Pretraživanje podrške za proizvod
i unesite naziv modela. Ova oprema smije se upotrebljavati u svim zemljama
EU-a.
Funkcija WLAN(Wi-Fi ili SRD) od 5 GHz ove opreme smije se koristiti samo u
zatvorenom prostoru.
CRO - 32
[Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda]
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne
smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu,
kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije “EC
Directive 2006/66”. Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili
naštetiti okolišu.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od
ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za odlaganje baterija.
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička
oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju
radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem
otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu
ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti
za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmetmože odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj
proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.
Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu zaštite okoliša i određenim zakonskim obvezama u vezi
s proizvodom, npr. REACH, WEEE, baterije, možete potražiti na adresi:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
CRO - 33
SIGURNOSNE INFORMACIJE
SIGURNOSNA UPOZORENJA
UPOZORENJE
•• Da biste smanjili opasnost od požara ili
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD
električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod
ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC
kiši ili vlazi.
(ILI ZADNJU PLOČU).
UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI KOJI SE MOGU
OPREZ
SERVISIRATI. SERVISIRANJE POVERITE
•• DA BISTE SPREČILI ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI
KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.
KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA ŠIROKIM
Pogledajte tabelu u nastavku za objašnjenje
KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO
simbola koje možete naći na svom Samsung
proizvodu.
KRAJA.
•• Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na
AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
OPREZ
•• Da biste iskopčali aparat sa električne mreže,
morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će
OPASNOST OD
ELEKTRIČNOG UDARA.
NE OTVARATI.
mrežni utikač biti slobodan.
•• Ne izlažite aparat kapanju ili prskanju. Ne
Ovaj simbol ukazuje na to da je unutar
uređaja prisutan visoki napon. Svaka
vrsta kontakta sa unutrašnjim
komponentama ovog uređaja
predstavlja opasnost.
stavljajte na aparat predmete napunjene
tečnostima, kao što su vaze.
•• Da biste potpuno isključili ovaj aparat, morate
izvući utikač iz zidne utičnice. Zbog toga
utikač mora u svakom trenutku da bude
Ovaj simbol ukazuje na to da se uz
proizvod isporučuje važna
dokumentacija koja se odnosi na
rukovanje i održavanje.
pristupačan.
Proizvod klase II: Ovaj simbol označava
da povezivanje na zaštitno električno
uzemljenje nije neophodno.
Ako ovaj simbol ne postoji na proizvodu
sa kablom za napajanje, proizvod MORA
da ima pouzdanu vezu sa zaštitnim
uzemljenjem.
Naizmenična struja: Ovaj simbol
označava da naizmeničnu struju.
Jednosmerna struja: Ovaj simbol
označava da jednosmernu struju.
Oprez, videti uputstva za upotrebu: Ovaj
simbol upućuje korisnika da u
korisničkom priručniku pročita dodatne
informacije u vezi sa bezbednošću.
SER - ii
MERE OPREZA
5. Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom
sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu.
Ne stavljajte baterije u kućni otpad. Nemojte
1. Proverite da li je napajanje naizmeničnom
odlagati baterije u vatru. Nemojte
strujom u vašoj kući u skladu sa zahtevima za
kratkospajati, rastavljati niti previše zagrevati
napajanje navedenim na identifikacionoj
baterije. U slučaju nepravilne zamene baterija
nalepnici koja se nalazi sa donje strane
postoji opasnost od eksplozije. Baterije
proizvoda. Proizvod instalirajte horizontalno,
zamenite isključivo novim baterijama istog tipa.
na odgovarajućoj podlozi (nameštaj), tako da
oko njega ima dovoljno prostora za
ventilaciju nisu pokriveni. Ne stavljajte uređaj
O OVOM PRIRUČNIKU
na pojačala ili drugu opremu koja može da se
Ovaj korisnički priručnik ima dva dela: ovaj
ventilaciju 7~10 cm. Uverite se da otvori za
zagreje. Ovaj uređaj je namenjen za stalnu
jednostavan papirni KORISNIČKI PRIRUČNIK i
upotrebu. Da biste u potpunosti isključili
detaljan KOMPLETAN PRIRUČNIK koji možete da
uređaj, isključite AC priključak iz zidne
utičnice. Isključite uređaj ako ne nameravate
preuzmete.
da ga koristite u dužem vremenskom
periodu.
2. Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz
utičnice. Pikovi napona zbog grmljavine
mogu oštetiti uređaj.
3. Ne izlažite uređaj direktnom sunčevom
zračenju ili drugim izvorima toplote. To može
da dovede do pregrevanja i kvara uređaja.
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Pogledajte ovaj priručnik za bezbednosna
uputstva, postavljanje proizvoda, komponente,
povezivanje i specifikacije proizvoda.
4. Zaštitite proizvod od vlage (tj. vaza) i
prevelike toplote (npr. kamin) ili opreme koja
stvara jaka magnetna ili električna polja.
Iskopčajte mrežni kabl iz mrežnog izvora
(utičnice) ako uređaj ne funkcioniše pravilno.
Ovaj proizvod nije namenjen za industrijsku
upotrebu. Ovaj proizvod koristite samo za
ličnu upotrebu. Ako je vaš proizvod čuvan na
hladnom mestu može da se javi
kondenzacija. Ako se uređaj transportuje
zimi, pre korišćenja sačekajte oko 2 sata da
uređaj postigne sobnu temperaturu.
KOMPLETAN PRIRUČNIK
Možete da pristupite KOMPLETAN PRIRUČNIK
na internet centru za korisničku podršku
kompanije Samsung skeniranjem QR koda. Da
biste videli priručnik na vašem PC računaru ili
mobilnom uređaju, preuzmite priručnik u
formatu dokumenta sa internet stranice
kompanije Samsung.
(http://www.samsung.com/support)
Dizajn, specifikacije i ekran „Aplikacija“ su podložni
izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
SER - iii
SADRŽAJI
01
Provera Komponenata
2
Stavljanje baterija pre korišćenja daljinskog upravljača (2 AA baterije)
02
03
04
05
--------------------------
Pregled Proizvoda
2
3
Prednji panel/panel sa desne strane uređaja Soundbar
--------------------------
3
Panel na donjem delu uređaja Soundbar
--------------------------
3
Povezivanje Uređaja Soundbar
4
Povezivanje električnog napajanja
--------------------------
4
Povezivanje uređaja Soundbar sa sabvuferom
–– Automatsko povezivanje sabvufera i uređaja Soundbar
–– Ručno povezivanje sabvufera ukoliko je automatsko povezivanje
neuspešno
---------------------------------------------------
5
5
--------------------------
6
Povezivanje SWA-8500S (prodaje se odvojeno) sa uređajem Soundbar
--------------------------
7
Povezivanje sa Televizorom
9
Metoda 1. Povezivanje pomoću kabla
–– Povezivanje televizora pomoću HDMI kabla
–– Povezivanje pomoću optičkog kabla
-------------------------- 9
-------------------------- 9
-------------------------- 10
Metoda 2. Bežično povezivanje
–– Povezivanje televizora putem Bluetooth veze
–– Povezivanje putem Wi-Fi mreže
-------------------------- 11
-------------------------- 11
-------------------------- 13
Povezivanje sa Spoljnim Uređajem
15
Povezivanje pomoću HDMI kabla (mogućnost Dolby Atmos dekodiranja
i reprodukovanja)
-------------------------- 15
Povezivanje pomoću HDMI kabla
-------------------------- 16
Povezivanje pomoću optičkog kabla
-------------------------- 17
SER - iv
06
07
08
09
Povezivanje sa Mobilnim Uređajem
18
Povezivanje putem Bluetooth veze
-------------------------- 18
Povezivanje putem Wi-Fi (bežična mreža)
-------------------------- 19
Korišćenje Daljinskog Upravljača
20
Kako da koristite daljinski upravljač
-------------------------- 20
Podešavanje jačine zvuka uređaja Soundbar pomoću daljinskog
upravljača televizora
-------------------------- 23
Postavljanje Zidnog Nosača
24
Mere predostrožnosti za postavljanje
-------------------------- 24
Komponente zidnog nosača
-------------------------- 24
Montiranje postolja držača
Komponente postolja držača
26
-------------------------- 26
10
Ažuriranje Softvera
27
11
Rešavanje Problema
28
12
Licenca
29
13
Obaveštenje o Licenci Otvorenog Izvornog
Koda
30
14
Važna Napomena o Servisiranju
30
15
Specifikacije i Vodič
31
Specifikacije
-------------------------- 31
SER - v
01 PROVERA KOMPONENATA
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Glavni uređaj Soundbar
Sabvufer
Daljinski upravljač/
baterije
HDMI kabl
3
1
Kabl za napajanje
(Sabvufer)
AC/DC adapter
(Glavni uređaj)
x2
x2
Nogara držača
Oslonac držača
x2
Zavrtanj
(Nogara držača)
Povežite Utikač za naizmeničnu struju sa
adapterom tako da čujete zvuk povezivanja
da biste obezbedili da bude čvrsto
povezan.
2
Nemojte odvajati Utikač za naizmeničnu
struju iz adaptera (on neće moći da se
ukloni nakon što se poveže).
Utikač za naizmeničnu struju
(U zavisnosti od zemlje i modela)
x2
Vođica za montažu na zid
Zavrtanj držača
x2
Nosača za montažu
na zid
x2
Zavrtanj
(Nosač za zid)
•• Više informacija u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije potražite na nalepnici na proizvodu.
(Oznaka : Donji deo Glavnog Uređaja Soundbar)
•• Koraci za povezivanje napajanja su označeni (1, 2, 3). Za više informacija o povezivanju napajanja,
pogledajte str. 4.
•• Za kupovinu dodatnih komponenti ili opcionih kablova možete se obratiti servisnom centru ili
korisničkoj službi kompanije Samsung.
•• U zavisnosti od regiona, AC utikač može imati drugačiji izgled, odnosno može da se isporuči zajedno
sa AC/DC adapterom.
Stavljanje baterija pre korišćenja daljinskog upravljača (2 AA baterije)
Prevucite poklopac za baterije u smeru strelice dok ga
potpuno ne skinete. Stavite 2 AA baterije (od 1,5 V),
orijentisane tako da je njihov polaritet tačan. Ponovo
stavite poklopac za baterije na mesto.
SER - 2
02 PREGLED PROIZVODA
Prednji panel/panel sa desne strane uređaja Soundbar
Desna strana uređaja Soundbar
Pozicionirajte proizvod tako da se
„Samsung Harman Kardon“
Jačina zvuka
Napajanje
logotip nalazi u gornjem delu.
Ekran
Panel na donjem delu uređaja Soundbar
Izvor
NETWORK
SERVICE
DC 19V
HDMI IN
HDMI OUT
D.IN
Bira režim ulaza izvora. (D.IN / HDMI / WIFI / BT)
Pritisnite za povezivanje na bežičnu mrežu (Wi-Fi) preko aplikacije SmartThings.
Povežite USB uređaj za skladištenje kako biste ažurirali softver proizvoda.
Povežite AC/DC adapter za napajanje. (Ulaz za napajanje)
Istovremeni ulaz za digitalni signal slike i zvuka, pomoću HDMI kabla.
Povežite na HDMI izlaz spoljnog uređaja.
Povežite na HDMI (ARC) konektor na televizoru.
Povežite na digitalni (optički) izlaz spoljnog uređaja.
SER - 3
03 POVEZIVANJE UREĐAJA SOUNDBAR
Povezivanje električnog napajanja
Koristite komponente za napajanje (1, 2, 3) da biste priključili sabvufer i Soundbar na struju sledećim
redosledom:
1 Povežite kabl za napajanje sa sabvuferom.
2 Povežite utikač za naizmeničnu struju sa adapterom.
3 Povežite strujni adapter sa uređajem Soundbar i zatim ga uključite u struju.
Pogledajte ilustracije u nastavku.
•• Više informacija u vezi sa potrebnim električnim napajanjem i potrošnjom energije potražite na
nalepnici na proizvodu. (Nalepnica: na donjem delu glavnog uređaja Soundbar)
2 Utikač za
naizmeničnu struju
POWER
1 Kabl za napajanje
3 AC/DC adapter
DC 19V
(konektor za
napajanje)
Zadnja strana
sabvufera
Povezivanje
električnog
napajanja
Donji deo glavnog
uređaja Soundbar
SER - 4
Povezivanje uređaja Soundbar sa sabvuferom
Kada je sabvufer povezan, možete da uživate u bogatom zvuku basa.
Automatsko povezivanje sabvufera i uređaja Soundbar
Kada uključite napajanje nakon povezivanja kablova za napajanje uređaja Soundbar i sabvufera,
sabvufer se automatski povezuje sa uređajem Soundbar.
•• Kada se automatsko uparivanje završi, plavi indikatori na zadnjoj strani sabvufera će se uključiti.
LED lampice indikatora na zadnjoj strani sabvufera
LED
Status
Svetli
Opis
Rešenje
Uspešno povezano
-
(normalan rad)
Proverite da li je kabl za napajanje ispravno
Plava
povezan za glavni uređaj Soundbar ili
Treperi
Ponovno uspostavljanje veze sačekajte oko 5 minuta. Ukoliko se
treperenje nastavi pokušajte ručno da
povežete sabvufer. Pogledajte str. 6.
Režim pripravnosti (sa
isključenim glavnim
Crvena
Svetli
uređaja Soundbar pravilno povezan.
uređajem Soundbar)
Povezivanje neuspešno
Crvena i
plava
Treperi
Proverite da li je kabl za napajanje glavnog
Povežite ponovo. Pogledajte uputstva za
ručno povezivanje na str. 6.
Pogledajte kontakt informacije servisnog
Kvar
centra kompanije Samsung u priručniku.
SER - 5
Ručno povezivanje sabvufera ukoliko je automatsko povezivanje neuspešno
Pre nego što izvršite sledeću proceduru ručnog povezivanja:
•• Proverite da li su kablovi za napajanje uređaja Soundbar i sabvufera pravilno povezani.
•• Proverite da li je uređaj Soundbar uključen.
1. Pritisnite i zadržite dugme ID SET na zadnjoj strani sabvufera barem 5 sekundi.
•• Crveni indikator na zadnjoj strani sabvufera će se isključiti, a plavi indikator će treptati.
5 Sec
Zadnja strana sabvufera
2. Pritisnite i držite dugme Nagore na daljinskom upravljaču najmanje 5 sekundi.
•• Na ekranu uređaja Soundbar će se nakratko prikazati poruka ID SET, koja će zatim nestati.
•• Soundbar će se automatski uključiti kada je izvršeno ID SET .
PAIR
5 Sec
Logo „Samsung Harman Kardon“ je na vrhu
ID SET
ND
SOUODE
M
3. Proverite da li LED lampica za vezu (LINK) svetli plavom bojom (povezivanje je završeno).
LED indikator za vezu (LINK) prestaje da
treperi i počinje neprekidno da svetli plavom
bojom kada se uspostavi veza između
uređaja Soundbar i bežičnog sabvufera.
Plava lampica svetli
SER - 6
Povezivanje SWA-8500S (prodaje se odvojeno) sa uređajem
Soundbar
Stvorite pravi bežični surround zvuk povezivanjem kompleta bežičnih zadnjih Samsung zvučnika
(SWA-8500S, prodaje se odvojeno) sa uređajem Soundbar.
1. Povežite bežični modul prijemnika sa 2 zvučnika za prostorno ozvučenje (surround zvučnici).
–– Kablovi zvučnika su obeleženi različitim bojama.
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
ID SET
L
R
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE
: 3Ω
POWER
ID SET
2. Proverite status pripravnosti bežičnog modula prijemnika nakon što ga priključite u strujnu
utičnicu.
•• LED indikator LINK (plava LED lampica) na modulu bežičnog prijemnika treperi. Ukoliko LED
indikator ne treperi, vrhom olovke pritisnite dugme ID SET sa zadnje strane modula bežičnog
prijemnika, u trajanju od 5 do 6 sekundi, dok LED indikator LINK ne počne da treperi (plavom
bojom). Više informacija o LED indikatoru potražite u SWA-8500S uputstvu za upotrebu.
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER
IMPEDANCE : 3Ω
L
R
5 Sec
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
ID SET
STANDBY
STANDBY
LINK
LINK
Treperi u plavoj boji
POWER
POWER
SER - 7
3. Pritisnite i držite dugme Nagore na daljinskom upravljaču najmanje 5 sekundi.
•• Na ekranu uređaja Soundbar će se nakratko prikazati poruka ID SET, koja će zatim nestati.
•• Soundbar će se automatski uključiti kada je izvršeno ID SET .
PAIR
5 Sec
Logo „Samsung Harman Kardon“ je na vrhu
ID SET
ND
SOUODE
M
OPREZ
•• Ako se preko uređaja Soundbar puštala muzika dok ste ga povezivali sa SWA-8500S, čućete
isprekidan zvuk iz vufera dok se veza uspostavlja.
4. Proverite da li LED lampica za vezu (LINK) svetli plavom bojom (povezivanje je završeno).
STANDBY
STANDBY
LINK
LED indikator za vezu (LINK) prestaje da
treperi i počinje neprekidno da svetli plavom
LINK
bojom kada se uspostavi veza između
uređaja Soundbar i bežičnog modula
prijemnika.
Plava lampica svetli
5. Ako se SWA-8500S nije povezao, ponovite postupak od koraka 2.
SER - 8
04 POVEZIVANJE SA TELEVIZOROM
Slušajte zvuk sa televizora sa vašeg uređaja Soundbar putem žičane ili bežične veze.
•• Kada je Soundbar povezan sa izabranim Samsung televizorima, Soundbar može da se kontroliše
pomoću daljinskog upravljača televizora.
–– Ova funkcija je dostupna na Samsung Smart televizorima proizvedenim 2017. i kasnije, koji
podržavaju Bluetooth povezivanje kada je uređaj Soundbar povezan na TV putem optičkog kabla.
–– Ova funkcija vam takođe omogućava da koristite meni televizora za podešavanje zvučnog polja
i različita podešavanja, kao i podešavanje jačine zvuka i isključivanja zvuka.
Metoda 1. Povezivanje pomoću kabla
Kada su signali emitovanja u sistemu Dolby Digital a podešavanje za „Format audio digitalnog izlaza“ na
vašem TV uređaju je PCM, preporučuje se da promenite to podešavanje na Dolby Digital. Kada se to
podešavanje promeni, dobićete bolji kvalitet zvuka. (U meniju televizora su upotrebljene različite reči za
Dolby Digital i za PCM, u zavisnosti od toga ko je proizvođač.)
Povezivanje televizora pomoću HDMI kabla
Proverite (ARC) na
HDMI IN portu na televizoru.
Donji deo uređaja Soundbar
HDMI IN
(ARC)
HDMI kabl
Proverite HDMI OUT (TV-ARC) port na
glavnom uređaju Soundbar.
TV ARC
Desna strana uređaja
Soundbar
1. Kada su uređaj Soundbar i televizor uključeni, povežite HDMI kabl kao što je prikazano na slici.
2. „TV ARC“ će se pojaviti u prozoru ekrana glavnog uređaja Soundbar i uređaj Soundbar će
reprodukovati zvuk sa televizora.
•• Ako se ne čuje zvuk sa televizora, pritisnite dugme
(Izvor) na daljinskom upravljaču ili na
desnoj strani uređaja Soundbar da biste prešli na režim „D.IN“. Na ekranu se redom prikazuje
„D.IN“ i „TV ARC“, a zvuk sa televizora se reprodukuje.
SER - 9
•• Ako se „TV ARC“ ne prikazuje u prozoru ekrana glavnog uređaja Soundbar, proverite da li je
HDMI kabl povezan sa odgovarajućim portom.
•• Koristite dugmad za jačinu zvuka na daljinskom upravljaču televizora da biste promenili jačinu
zvuka uređaja Soundbar.
Povezivanje pomoću optičkog kabla
Donji deo uređaja Soundbar
OPTICAL OUT
Optički kabl
(ne isporučuje se)
D.IN
Desna strana uređaja
Soundbar
1. Povežite konektor DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na uređaju Soundbar sa konektorom OPTICAL
OUT na televizoru koristeći digitalni optički kabl (ne isporučuje se).
2. Pritisnite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču, a zatim
izaberite režim „D.IN“.
Auto Power Link
Auto Power Link automatski uključuje uređaj Soundbar kada se televizor uključi.
1. Povežite uređaj Soundbar sa televizorom koristeći digitalni optički kabl (ne isporučuje se).
2. Pritisnite dugme Nalevo na daljinskom upravljaču 5 sekundi da biste uključili ili
isključili funkciju Auto Power Link.
•• Funkcija Auto Power Link podrazumevano je podešena na UKLJUČENO.
(da biste isključili ovu funkciju, držite dugme Nalevo na daljinskom
upravljaču 5 sekundi.)
•• U zavisnosti od povezanog uređaja, Auto Power Link možda neće raditi.
•• Ova funkcija je dostupna samu u režimu „D.IN“.
SER - 10
Metoda 2. Bežično povezivanje
Povezivanje televizora putem Bluetooth veze
Kada je televizor povezan preko Bluetooth-a, možete da slušate stereo zvuk bez gnjavaže oko
povezivanja kablova.
•• Samo jedan televizor može biti povezan u jednom trenutku.
PAIR
ILI
ND
SOUODE
M
Prvobitno povezivanje
1. Pritisnite dugme
(ILI)
PAIR na daljinskom upravljaču kako biste pristupili režimu „BT PAIRING“.
a. Pritisnite dugme
(Izvor) sa desne strane i zatim izaberite „BT“.
„BT“ se automatski menja u „BT READY“ za nekoliko sekundi ako nema Bluetooth uređaja
koji je povezan na uređaj Soundbar.
b. Kada se pojavi „BT READY“, pritisnite i držite dugme
(Izvor) sa desne strane uređaja
Soundbar više od 5 sekundi kako bi se prikazalo „BT PAIRING“.
2. Izaberite režim Bluetooth na televizoru. (Za više informacija, vidite priručnik za televizor.)
3. Izaberite „[AV] Samsung Soundbar Q70R“ sa spiska na ekranu televizora.
Dostupan uređaj Soundbar je naznačen sa „Need Pairing“ ili „Paired“ na spisku Bluetooth uređaja
na televizoru. Da biste se povezali sa uređajem Soundbar, izaberite poruku i uspostavite vezu.
•• Kada je televizor povezan, na prednjem ekranu uređaja Soundbar prikazuje se
[Naziv televizora] → „BT“.
4. Sada možete da slušate zvuk sa televizora sa uređaja Soundbar.
Ako je povezivanje uređaja neuspešno
•• Ako se na spisku prikaže prethodno povezan uređaj Soundbar sa spiska (npr. „[AV] Samsung
Soundbar Q70R“), izbrišite ga.
•• Potom ponovite korake od 1 do 3.
SER - 11
Prekidanje veze između uređaja Soundbar i televizora
Pritisnite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču i pređite na bilo koji
režim osim režima „BT“.
•• Za prekidanje veze je potrebno vreme, jer televizor mora da dobije odgovor od uređaja Soundbar.
(Potrebno vreme može da se razlikuje, u zavisnosti od modela televizora.)
•• Da biste otkazali automatsko Bluetooth povezivanje između uređaja Soundbar i televizora, na
daljinskom upravljaču pritisnite dugme p (Reprodukcija / Pauza) u trajanju od 5 sekundi dok je
status uređaja Soundbar „BT READY“. (uključivanje → isključivanje)
Koja je razlika između režima BT READY i BT PAIRING?
•• BT READY : U ovom režimu, možete da pretražujete prethodno povezane TV uređaje ili da povežete
ranije povezani mobilni uređaj na Soundbar.
•• BT PAIRING : U ovom režimu je moguće povezati novi uređaj sa uređajem Soundbar. (Na daljinskom
upravljaču pritisnite dugme
PAIR ili sa desne strane uređaja Soundbar pritisnite i zadržite dugme
(Izvor) duže od 5 sekundi dok je uređaj Soundbar u režimu „BT“.)
NAPOMENE
•• Ako se od vas zatraži PIN kod tokom povezivanja Bluetooth uređaja, unesite <0000>.
•• U režimu Bluetooth povezivanja, Bluetooth veza se gubi ako je udaljenost između uređaja Soundbar
i Bluetooth uređaja veća od 10 m.
•• Uređaj Soundbar se automatski isključuje nakon 18 minuta u režimu spreman.
•• Uređaj Soundbar možda neće obavljati Bluetooth pretraživanje ili se možda neće pravilno povezivati
u sledećim uslovima:
–– Ako uređaj Soundbar okružuje jako električno polje.
–– Ako se sa uređajem Soundbar istovremeno uparuje nekoliko Bluetooth uređaja.
–– Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na mestu ili je neispravan.
•• Elektronski uređaji mogu izazvati radio-smetnje. Uređaje koji emituju elektromagnetne talase
morate držati van dometa glavnog uređaja Soundbar, na primer, mikrotalasne rerne, uređaje sa
bežičnim LAN-om itd.
SER - 12
Povezivanje putem Wi-Fi mreže
Lista za proveru pre povezivanja
1. Potvrdite da je vaš Samsung Smart TV proizveden nakon 2013. godine. Ova funkcija je
kompatibilna samo sa Samsung Smart televizorima proizvedenim nakon 2013.
2. Uverite se da je bežični ruter (Wi-Fi) spreman i da radi.
3. Uverite se da je televizor povezan sa bežičnim ruterom (vašom Wi-Fi mrežom).
Desna strana uređaja Soundbar
1. korak: Povežite uređaj Soundbar sa Wi-Fi mrežom
1. Pritisnite dugme
(Izvor) sa desne strane uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču da biste
izabrali režim „WIFI“.
•• Pri korišćenju izabranih Samsung televizora (Samsung pametni televizori iz 2016–2018 koji
podržavaju vezu Bluetooth.)
–– Ako izaberete „WIFI“ režim kada je televizor uključen, ekran televizora će prikazati iskačući
prozor sa uputstvima kako da automatski povežete uređaj Soundbar sa bežičnim ruterom
(Wi-Fi). Pogledajte uputstva u iskačućem prozoru televizora.
Desna strana uređaja Soundbar
WIFI
2. Povežite svoj mobilni uređaj (pametni telefon, tablet itd.) sa Wi-Fi mrežom na koji je povezan televizor.
SER - 13
3. Instalirajte i pokrenite aplikaciju SmartThings na vašem mobilnom uređaju (pametnom telefonu,
tabletu itd.).
Android
iOS
Aplikacija SmartThings
4. Pratite uputstva na ekranu aplikacije na mobilnom uređaju da biste povezali uređaj Soundbar sa
Wi-Fi mrežom.
2. korak: Konfigurisanje opcije Postavke na televizoru
•• Ako se televizor isključi sa bežične mreže nakon što promenite izvor ulaza na uređaj Soundbar,
pomoću menija televizora povežite televizor ponovo sa mrežom.
Za televizore puštene u prodaju tokom 2019
Početna strana (
)  Podešavanja (
)  Zvuk  Izlaz zvuka  [AV] Samsung Soundbar Q70R (Wi-Fi)
Za televizore puštene u prodaju tokom 2018
Početna strana (
)  Podešavanja (
)  Zvuk  Izlaz zvuka  [AV] Samsung Soundbar Q70R (Wi-Fi)
Za televizore puštene u prodaju tokom 2017
Početna strana (
)  Podešavanja (
)  Zvuk  Izlaz zvuka  [AV] Samsung Soundbar Q70R (Wi-Fi)
Za televizore puštene u prodaju tokom 2016
Početna strana (
)  Podešavanja (
)  Zvuk  Izaberi zvučnik  [AV] Samsung Soundbar Q70R (Wi-Fi)
Za televizore puštene u prodaju tokom 2015
Meni  Zvuk  Lista zvučnika
Za televizore puštene u prodaju tokom 2014
Meni  Zvuk  Postavke zvučnika  Multiroom Link - Podešavanja
NAPOMENE
•• Televizor i uređaj Soundbar moraju biti povezani na istu bežičnu mrežu (Wi-Fi).
•• Ako vaš bežični ruter (Wi-Fi) koristi DFS kanal, nećete moći da uspostavite Wi-Fi vezu između
televizora i uređaja Soundbar. Za detalje kontaktirajte dobavljača internet usluga.
•• Ako Wi-Fi veza na 5 GHz nije dobra, koristite propusni opseg na 2,4 GHz.
•• Pošto meniji mogu da se razlikuju u zavisnosti od godine proizvodnje, pogledajte uputstvo za vaš
televizor.
SER - 14
05 POVEZIVANJE SA SPOLJNIM UREĐAJEM
Povežite se sa spoljnim uređajem preko žičane ili bežične mreže za reprodukciju zvuka spoljnog uređaja
preko uređaja Soundbar.
Povezivanje pomoću HDMI kabla (mogućnost Dolby Atmos
dekodiranja i reprodukovanja)
•• Kada koristite Dolby Atmos®: Ako je ulazni izvor Dolby Atmos®, izlaz je 3.1.2 kanala. Kada je Dolby
Atmos® aktivan, režimi zvučnih efekata uređaja Soundbar koje kontroliše dugme SOUND MODE
nisu dostupni.
•• Važno: Ovaj proizvod podržava sistem Dolby Atmos® samo u HDMI režimu.
HDMI OUT
Spoljni uređaj
Donji deo uređaja Soundbar
HDMI kabl
HDMI IN
(ARC)
HDMI kabl
HDMI
Desna strana uređaja
Soundbar
1. Pomoću HDMI kabla povežite konektor HDMI IN na zadnjem delu proizvoda sa konektorom HDMI
OUT na digitalnom uređaju.
2. Pomoću HDMI kabla povežite konektor HDMI OUT (TV-ARC) na zadnjem delu proizvoda sa
konektorom HDMI IN na televizoru.
3. Pritisnite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču, a zatim
izaberite „HDMI“.
4. „HDMI“ režim će biti prikazan na ekranu uređaja Soundbar i reprodukovaće se zvuk.
NAPOMENA
•• Kada se aktivira sistem Dolby Atmos®, naptis „DOLBY ATMOS“ se pojavljuje na prednjem ekranu.
SER - 15
Konfigurisanje sistema Dolby Atmos® na BD plejeru ili drugom uređaju.
•• Otvorite opcije audio izlaza u meniju sa podešavanjima vašeg BD plejera ili drugog uređaja i uverite
se da je za Bitstream izabrana opcija „Bez kodiranja“. Na primer, na Samsung BD plejeru, idite na
Početni meni → Zvuk → Digitalni izlaz i potom izaberite opciju Tok bitova (neobrađeno).
•• Ako opcije audio izlaza sadrže opciju Sekundarni zvuk, opcija Sekundarni zvuk treba da bude
podešena na Isključeno.
•• Vodite računa da sadržaj podržava sistem Dolby Atmos®.
Povezivanje pomoću HDMI kabla
HDMI OUT
Spoljni uređaj
Donji deo uređaja Soundbar
HDMI kabl
HDMI IN
(ARC)
HDMI kabl
HDMI
Desna strana uređaja
Soundbar
1. Pomoću HDMI kabla povežite konektor HDMI IN na zadnjem delu proizvoda sa konektorom HDMI
OUT na digitalnom uređaju.
2. Pomoću HDMI kabla povežite konektor HDMI OUT (TV-ARC) na zadnjem delu proizvoda sa
konektorom HDMI IN na televizoru.
3. Pritisnite dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom upravljaču, a zatim
izaberite „HDMI“.
4. „HDMI“ režim će biti prikazan na ekranu uređaja Soundbar i reprodukovaće se zvuk.
SER - 16
Povezivanje pomoću optičkog kabla
Donji deo uređaja Soundbar
BD/DVD plejer/
uređaj Set-top box/
konzola za igrice
OPTICAL OUT
Optički kabl
(ne isporučuje se)
D.IN
Desna strana uređaja
Soundbar
1. Povežite DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na glavnom uređaju sa konektorom OPTICAL OUT na
izvornom uređaju koristeći digitalni optički kabl (ne isporučuje se).
2. Izaberite režim „D.IN“ pritiskom na dugme
(Izvor) na panelu sa desne strane ili na daljinskom
upravljaču.
SER - 17
06 POVEZIVANJE SA MOBILNIM UREĐAJEM
Povezivanje putem Bluetooth veze
Kada je mobilni uređaj povezan preko Bluetooth-a, možete da slušate stereo zvuk bez gnjavaže oko
povezivanja kablova.
•• Ne možete istovremeno da povežete više od jednog Bluetooth uređaja.
PAIR
ILI
Bluetooth uređaj
ND
SOUODE
M
Prvobitno povezivanje
1. Pritisnite dugme
(ILI)
PAIR na daljinskom upravljaču kako biste pristupili režimu „BT PAIRING“.
a. Pritisnite dugme
(Izvor) sa desne strane i zatim izaberite „BT“.
„BT“ se automatski menja u „BT READY“ za nekoliko sekundi ako nema Bluetooth uređaja
koji je povezan na uređaj Soundbar.
b. Kada se pojavi „BT READY“, pritisnite i držite dugme
(Izvor) sa desne strane uređaja
Soundbar više od 5 sekundi kako bi se prikazalo „BT PAIRING“.
2. Izaberite „[AV] Samsung Soundbar Q70R“ sa spiska.
•• Kada je uređaj Soundbar povezan sa Bluetooth uređajem, na prednjem ekranu se prikazuje
[Naziv Bluetooth uređaja] → „BT“.
3. Reprodukujte muzičke datoteke sa uređaja, povezanog putem Bluetooth veze, pomoću uređaja Soundbar.
Ako je povezivanje uređaja neuspešno
•• Ako se na spisku prikaže prethodno povezan uređaj Soundbar sa spiska (npr. „[AV] Samsung
Soundbar Q70R“), izbrišite ga.
•• Zatim ponovite korake 1 i 2.
NAPOMENA
•• Nakon što ste po prvi put povezali Soundbar sa vašim mobilni uređaj, upotrebite režim „BT READY“
za ponovno povezivanje. Detalji se nalaze na Strani 12.
Više informacija o Bluetooth povezivanju pronaći ćete u odeljku „Povezivanje televizora
putem Bluetooth veze” na stranicama 11 i 12.
SER - 18
Povezivanje putem Wi-Fi (bežična mreža)
•• Povežite jedan uređaj Soundbar sa Wi-Fi mrežom da biste pristupili mnoštvu usluga strimovanja
muzike i internet radiju. Povežite više uređaja Soundbars sa Wi-Fi mrežom da biste koristili
grupisano reprodukovanje ili stereo režim zvuka.
•• Da biste povezali uređaj Soundbar sa mobilnim uređajem putem bežične mreže (Wi-Fi), potrebna je
aplikacija SmartThings.
Desna strana uređaja Soundbar
Mobilni uređaj
Prvobitno povezivanje
1. Pritisnite dugme
(Izvor) sa desne strane uređaja Soundbar ili na daljinskom upravljaču da biste
izabrali režim „WIFI“.
Desna strana uređaja Soundbar
WIFI
2. Instalirajte i pokrenite aplikaciju SmartThings na vašem mobilnom uređaju (npr. pametnom
telefonu ili tabletu).
Android
iOS
Aplikacija SmartThings
3. Pratite uputstva na ekranu aplikacije na mobilnom uređaju da biste povezali uređaj Soundbar sa
Wi-Fi mrežom.
NAPOMENA
•• Saznajte više o korišćenju aplikacije SmartThings i povezivanju sa drugim uređajima (sa sajta
Amazon, SWA-8500S, itd) tako što ćete pogledati KOMPLETAN PRIRUČNIK za vaš Soundbar uređaj
na internet stranici kompanije Samsung (www.samsung.com/support).
SER - 19
07 KORIŠĆENJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Kako da koristite daljinski upravljač
Uključuje i isključuje uređaj Soundbar.
Napajanje
PAIR
Pritisnite da biste izabrali izvor povezan sa
uređajem Soundbar.
Izvor
SurroundIsključivanjeBluetooth
POWER
zvuka
SOUND
MODE
WOOFER
SOUND
MODE
SOUND
MODE
SOUND
MODE
Bluetooth
Surround
VOL
Pritisnite dugme
(Isključivanje zvuka)
kako biste
PAIRisključili zvuk.
Ponovo ga pritisnite da biste uključili zvuk.
Surround
POWER
Možete da izaberete željeni režim zvuka tako
što ćete izabrati STANDARD, SURROUND,
GAME PRO ili ADAPTIVE SOUND.
Bluetooth
POWER
Pritisnite dugme PAIR. Poruka „BT PAIRING“
se pojavljuje na ekranu uređaja Soundbar.
SOUND
VOL SOUND
BASSSoundbar uređaja u listi za pretragu
Biranjem
MODE
Bluetooth MODE
Bluetooth uređaja možete povezati Soundbar
VOL
WOOFER
PAIR
SOUND
uređaj na novi Bluetooth uređaj u ovom
MODE
režimu.
PAIR
SOUNDBAR
VOL
VOL
WOOFER
VOL
BASS
SER - 20
WOOFER
Pritisnite dugme p da biste privremeno pauzirali muzičku datoteku.
Ako ponovo pritisnete ovo dugme, muzička datoteka se reprodukuje.
Reprodukcija /
Pauza
Surround
(BT/Wi-Fi)
Bluetooth
POWER
SOUND
MODE
Pritisnite označene oblasti da biste izabrali Nagore/Nadole/
Nalevo/Nadesno.
Nagore/
Bluetooth
POWER
Surround
Nadole/
SOUND
MODE
Nalevo/
VOLNadesno
WOOFER
VOL
WOOFER
Pritisnite Nagore/Nadole/Nalevo/Nadesno na dugmetu da biste izabrali ili podesili
funkcije.
•• Preskoči muzičku datoteku
Pritisnite dugme Nadesno da biste izabrali sledeću muzičku datoteku.
Pritisnite dugme Nalevo da biste izabrali prethodnu muzičku datoteku.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Možete da uključite ili isključite Anynet+ i Auto Power Link.
Anynet+ i Auto Power Link se uključuju i isključuju dugmadima Nadesno i Nalevo.
–– Anynet+ : Ako je uređaj Soundbar povezan na Samsung televizor preko HDMI
kabla, vašim uređajem Soundbar možete da upravljate pomoću daljinskog
upravljača Samsung televizora.
Pritisnite i zadržite dugme Nadesno u trajanju od 5 sekundi da biste podesili
Anynet+ na ON i OFF.
–– Auto Power Link : Ako je uređaj Soundbar povezan sa vašim televizorom preko
digitalnog optičkog kabla, uređaj Soundbar se može automatski uključiti kada
uključite televizor. Pritisnite i zadržite dugme Nalevo u trajanju od 5 sekundi da
biste podesili Auto Power Link na ON i OFF.
–– Funkcije Anynet+/Auto Power Link podrazumevano su podešene na ON.
•• ID SET
Pritisnite i držite dugme Nagore 5 sekundi kako biste izvršili ID SET (prilikom
povezivanja sa dodatnom opremom).
SER - 21
Surround
Možete da birate između opcija TREBLE, BASS, SYNC, CENTER LEVEL, SIDE LEVEL, FRONT
TOP LEVEL, REAR LEVEL i VIRTUAL ON/OFF.
•• Da biste upravljali jačinom zvuka visokih tonova ili basa, izaberite TREBLE ili BASS u
Podešavanjima zvuka, a zatim podesite jačinu zvuka na vrednost od -6~+6 pomoću
Kontrola zvuka
dugmadi za kretanje Nagore/Nadole.
•• Da biste upravljali jačinom zvuka svakog zvučnika izaberite CENTER LEVEL, SIDE
LEVEL ili FRONT TOP LEVEL u Podešavanjima zvuka, a zatim podesite jačinu zvuka na
vrednost od -6~+6 pomoću dugmadi za kretanje Nagore/Nadole.
Bluetooth
•• Ukoliko slika na televizoru i zvuk sa uređaja Soundbar nisu sinhronizovani, izaberite
POWER
opciju SYNC u Kontroli zvuka i zatim podesite zakašnjenje zvuka na vrednost između
0~300 milisekundi pomoću dugmadi Nagore/Nadole.
SOUND
MODE
•• Ako su Surround zvučnici povezani, izaberite REAR LEVEL, a zatim pomoću dugmadi
Nagore/Nadole podesite jačinu zvuka u rasponu od -6 do +6. Funkcija zvučnika
VIRTUAL može da se promeni u ON/OFF pomoću dugmadi Nagore/Nadole.
Bluetooth
•
•
SYNC
je podržana samo za neke funkcije.
Surround
POWER
SO
M UN
OD D
E
FE
D
N
U
VO
L
D
N
SO
SO
SO
U
VO
L
BA
R
BA
R
W
OO
W
OO
BA
R
D
U
N
VO
L
D
N
U
R
R
FE
R
FE
FE
W
OO
BA
R
SOUND
MODE
SO
Pritisnite dugme nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu zvuka sabvufera od -12 ili
između -6 i +6. Da biste podesili nivo jačine zvuka na 0, pritisnite dugme.
SO
M UN
OD D
E
•• Isključivanje zvuka
Pritisnite dugme VOL da biste isključili zvuk. Ponovo ga pritisnite da biste uključili zvuk.
SER - 22
F
W
OO
Pritisnite dugme nagore ili nadole da biste podesili jačinu zvuka.
U
SO
VO
L
D
N
U
VO
L
N
SO
U
VO
L
D
BA
R
BA
R
W
OO
W
OO
FE
FE
R
R
SO
M UN
OD D
E
R
FE
W
OO
BA
R
D
N
U
SO
SO
WOOFER
WOOFER
VO
L
VOLVOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
VO
L
SOUND
MODE
W
OO
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
WOOFER
R
VOL
Bluetooth
POWER
Surround
SO
M UN
OD D
E
4. Ako želite da vratite uređaj Soundbar u
podrazumevani režim (da upravljate njime
daljinskim upravljačem za Samsung TV),
gurnite i zadržite dugme WOOFER nekoliko
Ukoliko imate Samsung televizor možete da
podesite jačinu zvuka Soundbar uređaja
korišćenjem IR daljinskog upravljača koji
ste dobili uz njega.
displeju ne pojavi „SAMSUNG-TV REMOTE“.
5 Sec
(Podrazumevani režim)
SAMSUNG-TV REMOTE
D
N
U
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
Prvo uz pomoć menija televizora podesite zvuk na
svom Samsung televizoru na spoljne zvučnike, a zatim
koristite svoj Samsung daljinski upravljač da
kontrolišete jačinu zvuka Soundbar uređaja. Za više
informacija pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.
Podrazumevani režim za ovu funkciju je upravljanje
daljinskim upravljačem Samsung televizora. Ako Vaš
televizor nije Samsung, pratite uputstva ispod kako
biste promenili postavke ove funkcije.
puta u trajanju od 5 sekundi sve dok se na
SO
Podešavanje jačine zvuka
uređaja Soundbar pomoću
daljinskog upravljača televizora
–– Svaki put kada pritisnete dugme
WOOFER nagore i zadržite ga tokom
5 sekundi, režim se menja u sledećem
redosledu: „SAMSUNG-TV REMOTE
(Podrazumevani režim) → „OFF-TV
REMOTE“ → „ALL-TV REMOTE“.
1. Isključite uređaj Soundbar.
–– Ova funkcija možda nije dostupna, u
zavisnosti od daljinskog upravljača.
BYE
–– Za proizvođače koji podržavaju ovu
funkciju, pogledajte KOMPLETAN
PRIRUČNIK za uređaj Soundbar na
2. Ako ne želite da koristite ovu funkciju,
pritisnite nagore i zadržite dugme WOOFER
u trajanju od 5 sekundi sve dok se na displeju
ne pojavi „OFF-TV REMOTE“.
veb-lokaciji kompanije Samsung
(www.samsung.com/support).
–– Ova funkcija upravljanja jačinom zvuka
radi samo kod IR daljinskih upravljača za
televizor. Ne radi kod Bluetooth daljinskih
upravljača za televizor (daljinski
OFF-TV REMOTE
U
N
D
BA
R
upravljači za koje je potrebno uparivanje).
SO
VO
L
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
3. Ako želite da upravljate uređajem Soundbar
Vašim daljinskim upravljačem za televizor,
pritisnite nagore i zadržite dugme WOOFER u
trajanju od 5 sekundi sve dok se na displeju ne
pojavi „ALL-TV REMOTE“. Zatim pomoću
menija televizora izaberite spoljašnje zvučnike.
ALL-TV REMOTE
D
N
SO
U
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
SER - 23
08 POSTAVLJANJE
ZIDNOG NOSAČA
Komponente zidnog nosača
Vođica za montažu na zid
Mere predostrožnosti za
postavljanje
x2
•• Postavite samo na vertikalan zid.
x2
Zavrtanj držača
•• Ne postavljajte na mestima sa visokom
temperaturom ili velikom vlažnošću.
Zavrtanj
x2
•• Proverite da li je zid dovoljno čvrst da izdrži
težinu proizvoda. Ako nije, ojačajte zid ili
Nosača za montažu na zid
izaberite drugo mesto za postavljanje.
•• Kupite i koristite zavrtnje za pričvršćivanje ili
ankere koji su prikladni za tip zida koji imate
(gipsana ploča, gvozdena ploča, drvo itd.). Ako
1. Postavite Vođicu za montažu na zid na zidnu
je moguće, pričvrstite potporne zavrtnje u
površinu.
•• Vođicu za montažu na zid mora biti
stubove zida.
•• Kupite zavrtnje za zidnu montažu u skladu sa
tipom i debljinom zida na koji želite da
nivelisana.
•• Postavite uređaj Soundbar najmanje 5 cm
ispod televizora, ako je televizor montiran
montirate uređaj Soundbar.
na zid.
–– Prečnik: M5
–– Dužina: preporučuje se 35 mm ili duži.
•• Pre postavljanja uređaja Soundbar na zid,
povežite kablove uređaja na spoljne uređaje.
•• Obavezno isključite uređaj i napajanje strujom
pre postavljanja. U suprotnom, to može da
5 cm ili više
dovede do električnog udara.
SER - 24
2. Poravnajte Osu vođice za montažu na zid sa
5. Gurnite zavrtanj (ne isporučuje se) kroz svaki
sredinom televizora (ako montirate uređaj
Zavrtanj držača, a zatim čvrsto uvrnite svaki
Soundbar ispod televizora), a zatim
zavrtanj u otvor za potporni zavrtanj.
pričvrstite Vođica za montažu na zid za zid
koristeći traku.
•• Ako ne montirate uređaj ispod televizora,
postavite Osa na sredinu oblasti za
montiranje.
6. Montirajte 2 Nosača za montažu na zid u
odgovarajućoj orijentaciji na dnu uređaja
Soundbar, pomoću 2 Zavrtnja.
Osa
3. Gurnite vrh olovke ili zaoštreni vrh drvene
olovke kroz središte slika A-TYPE na oba
kraja vođice da biste označili otvore za
potporne zavrtnje, a zatim uklonite Vođica za
montažu na zid.
•• Uklonite Nogare držača i Oslonac držača
ako su pričvršćeni.
•• Prilikom sklapanja noseći delovi Nosač za
montažu na zid treba da se nalaze sa
4. Burgijom odgovarajuće veličine izbušite
zadnje strane uređaja Soundbar.
otvor na zidu na mestu svake oznake.
Zadnja strana uređaja Soundbar
•• Ako oznake ne odgovaraju položajima
usadnih zavrtnjeva, stavite odgovarajuće
ankere ili zavrtnje za tanke pregrade u
otvore pre nego što stavite potporne
zavrtnje. Ako koristite ankere ili zavrtnje
za tanke pregrade, proverite da li su
izbušeni otvori dovoljno veliki za
korišćene ankere ili zavrtnje za tanke
Desni kraj uređaja Soundbar
pregrade.
SER - 25
7. Postavite uređaj Soundbar sa pričvršćenim
Nosač za montažu na zid tako što ćete
okačiti Nosač za montažu na zid na Zavrtanj
držača na zidu.
09 MONTIRANJE
POSTOLJA
DRŽAČA
Komponente postolja držača
x2
8. Gurnite uređaj Soundbar nadole kao što je
prikazano u nastavku tako da Nosači za
x2
Nogara držača
montažu na zid budu bezbedno pričvršćeni
Oslonac držača
na Zavrtnje držača.
x2
•• Postavite Zavrtnje držača u široki (donji)
deo Nosači za montažu na zid, a zatim
Zavrtanj
gurnite Nosače za montažu na zid nadole
tako da Nosači za montažu na zid budu
čvrsto postavljeni na Zavrtnje držača.
•• Nogare držača podižu Soundbar tako da
možete da namestite Soundbar ispred
televizora i iznad nogara postolja za TV.
Pogledajte ilustraciju u nastavku.
•• Možete da podesite Nogare držača na jednu
od tri različite visine.
•• Pomoću Nogara držača, možete da podesite
rastojanje između uređaja Soundbar i
televizora kako bi se prilagodio obliku postolja
TV-a.
TV
SER - 26
10 AŽURIRANJE
SOFTVERA
Podizanje uređaja Soundbar za 15 mm
1. Pomoću 2 Zavrtnja koji su uključeni u
pakovanje, fiksirajte dve Nogare držača za
sklop nosača za zid na donjoj tabli uređaja
Soundbar.
Kada je uređaj Soundbar povezan sa internetom,
softverske ispravke se automatski obavljaju čak i
kada je uređaj Soundbar isključen.
•• Da biste koristili funkciju Automatska
ispravka, uređaj Soundbar mora biti povezan
sa internetom. Wi-Fi veza sa uređajem
Soundbar biće prekinuta ako se priključni kabl
iskopča ili ako dođe do prekida napajanja. Ako
je dođe do nestanka struje, kada se napajanje
vrati ili ako ponovo utaknete strujni kabl,
uključite Soundbar uređaj i ponovo ga
Podizanje uređaja Soundbar za 20 mm
povežite na internet.
1. Pričvrstite dve Nogare držača na dva
Oslonca držača, kao što je prikazano na slici
u nastavku.
2. Pomoću 2 Zavrtnja koji su uključeni u
pakovanje, fiksirajte dve Nogare držača za
sklop nosača za zid na donjoj tabli uređaja
Soundbar.
SER - 27
11 REŠAVANJE PROBLEMA
Pre nego što zatražite pomoć, proverite sledeće.
Uređaj neće da se uključi.
Da li je kabl za napajanje priključen u utičnicu?
;; Utaknite utikač za napajanje u utičnicu.
Crveno LED svetlo na sabvuferu treperi, a iz
sabvufera ne dopire zvuk.
Do ovog problema može doći ako sabvufer
nije povezan sa glavnim uređajem Soundbar.
Funkcija ne radi kada se pritisne dugme.
;; Pokušajte ponovo da povežete sabvufer
Da li u vazduhu postoji statički elektricitet?
uređaj. (Pogledajte str. 5.)
;; Izvucite utikač za napajanje i ponovo ga
Sabvufer primetno zuji i vibrira.
utaknite.
Pokušajte da smanjite vibriranje sabvufera.
Dolazi do prekida zvuka u režimu BT.
;; Pritisnite dugme WOOFER na daljinskom
;; Pogledajte odeljke o Bluetooth vezi na str.
upravljaču nagore ili nadole da biste
11 i 18.
podesili jačinu sabvufera. (do -12, ili između
-6 i +6)
Zvuk se ne čuje.
Da li je uključena funkcija Isključivanje zvuka?
;; Pritisnite dugme
(Isključivanje zvuka)
da otkažete funkciju prigušivanja zvuka.
Da li je jačina zvuka podešena na minimum?
Nije moguće povezivanje sa televizorom.
Ako je povezan putem žičane mreže
;; Proverite da li je kabl pravilno povezan.
–– Proverite ime porta da biste bili sigurni
;; Podesite jačinu zvuka.
da je kabl povezan sa odgovarajućim
Daljinski upravljač ne radi.
portom. Za uputstva pogledajte
stranicu na kojoj su objašnjeni svi
Da li su baterija istrošene?
;; Zamenite baterije novim baterijama.
Da li je udaljenost između daljinskog
načini povezivanja.
;; Pritisnite dugme
desne strane uređaja Soundbar ili na
upravljača i glavnog uređaja Soundbar
daljinskom upravljaču da biste proverili da li
prevelika?
je režim ispravan.
;; Približite daljinski upravljač glavnom
uređaju Soundbar.
(Izvor) na panelu sa
Ako je povezan putem bežične mreže
;; Povežite putem Bluetooth veze
1. Prebacite uređaj Soundbar na
„BT PAIRING“ režim, a zatim ponovo
pretražite pomoću televizora. (Detalji se
nalazi na 11. stranici)
SER - 28
12 LICENCA
;; Povezano putem Wi-Fi mreže
1. Proverite da li je televizor kompatibilnog
modela.
•• Podržani su samo Samsung Smart
televizori proizvedeni nakon 2013.
godine.
2. Proverite da li je televizor povezan na
Wi-Fi mrežu.
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio,
Dolby Digital Plus, Pro Logic, and the double-D
•• Ako televizor nije povezan na Wi-Fi
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
mrežu, koristite meni mreže na
televizoru da biste uspostavili vezu.
(Pogledajte korisničko uputstvo
televizora)
3. Proverite da li je uređaj Soundbar povezan
na Wi-Fi mrežu.
•• Kada se uređaj Soundbar poveže,
možete da ga pronađete u listi zvučnika
na vašem mobilnom uređaju kada
pokrenete aplikaciju SmartThings.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and
the Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo
are registered trademarks and/or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
Pojedinosti se nalaze na str. 19.
4. Proverite DFS kanal.
•• Ako vaš bežični ruter (Wi-Fi) koristi
DFS kanal, nećete moći da uspostavite
Wi-Fi vežu između televizora i uređaja
Soundbar. Za detalje kontaktirajte
dobavljača internet usluga.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
•• Softver Spotify je predmet licenci
nezavisnih proizvođača koje možete
pronaći ovde :
www.spotify.com/connect/third-partylicenses.
•• Za dodatne informacije o funkciji Spotify
Connect posetite www.spotify.com/
connect
SER - 29
13 OBAVEŠTENJE O
LICENCI
OTVORENOG
IZVORNOG KODA
Za dodatne informacije o otvorenim izvornim
kodovima korišćenim u ovom proizvodu posetite
veb lokaciju: http://opensource.samsung.com
14 VAŽNA
NAPOMENA O
SERVISIRANJU
•• Slike i ilustracije koje su upotrebljene u ovom
korisničkom uputstvu date su samo kao
reference i mogu se razlikovati od vašeg
proizvoda.
•• Administrativni troškovi mogu biti naplaćeni
u sledećim slučajevima:
(a) t ehničar je pozvan u vaš dom na vaš zahtev
i ako proizvod nije u kvaru (tj. ako niste
pročitali ovo korisničko uputstvo),
(b) vi donesete uređaj u servisni centar, a
proizvod nije u kvaru (tj. ako niste pročitali
ovo korisničko uputstvo).
•• I znos tih administrativnih troškova biće vam
saopšten pre obavljanja bilo kakvih radova ili
kućne posete.
SER - 30
15 SPECIFIKACIJE I VODIČ
Specifikacije
Naziv modela
HW-Q70R
Težina
3,6 kg
Dimenzije (Š x V x D)
1100,0 x 59,0 x 100,0 mm
Opseg radne temperature
+5°C do +35°C
Radni opseg vlažnosti vazduha
10 % ~ 75 %
POJAČALO
Nominalna izlazna snaga
30W x 5 + 10W x 2, 6 oma x 4 + 4 oma x 3
LPCM 8ch, Dolby Digital,
Podržani formati za reprodukciju
Dolby Atmos (True HD / Digital Plus), DTS:X
100mW pri 2,4GHz – 2,4835GHz,
IZLAZNA SNAGA BEŽIČNOG UREĐAJA
Wi-Fi maks. snaga predajnika
5,15GHz – 5,35GHz & 5,47GHz – 5,725GHz
IZLAZNA SNAGA BEŽIČNOG UREĐAJA
BT maks. snaga predajnika
100mW pri 2,4GHz – 2,4835GHz
IZLAZNA SNAGA BEŽIČNOG UREĐAJA
SRD maks. snaga predajnika
25mW pri 5,725GHz – 5,825GHz
Naziv sabvufera
PS-WR75B
Težina
9,8 kg
Dimenzije (Š x V x D)
205,0 x 403,0 x 403,0 mm
POJAČALO
Nominalna izlazna snaga
160W
IZLAZNA SNAGA BEŽIČNOG UREĐAJA
SRD maks. snaga predajnika
25mW pri 5,725GHz – 5,825GHz
NAPOMENE
•• Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
•• Težina i dimenzije su približne.
SER - 31
Mera predostrožnosti : Uređaj Soundbar će se automatski restartovati ako uključite/
isključite Wi-Fi.
Ukupna potrošnja energije u režimu
4,2W
mirovanja (W)
Wi-Fi
Način deaktivacije porta
Bluetooth
Način deaktivacije porta
Pritisnite centralni deo tastera WOOFER (ili BASS) na
daljinskom upravljaču u trajanju od 30 sekundi ili duže da
biste uključili ili isključili Wi-Fi.
Pritisnite dugme NETWORK na donjem panelu Soundbar
uređaja u trajanju od 30 sekundi da biste uključili/
isključili Bluetooth.
•• Ovim putem Samsung Electronics izjavljuje da je ova oprema u skladu sa
direktivom 2014/53/EU. Kompletan sadržaj EU deklaracije o usaglašenosti je
dostupan na sledećoj internet adresi: http://www.samsung.com; idite na
Podrška > Pretraga podrške za proizvode i unesite naziv modela.
Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama.
Funkcija WLAN (Wi-Fi ili SRD) ove opreme sa opsegom od 5GHz može se
koristiti samo u zatvorenom prostoru.
SER - 32
[Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj]
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa
ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih
elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa
dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.
Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu
okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala,
odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci
(npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada
im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled
nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste
promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi
kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će
biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj
proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim
otpadom.
Za više informacija o posvećenosti životnoj sredini i o regulatornim obavezama kompanije Samsung, npr.
REACH, WEEE, Baterije, posetite:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
SER - 33
VARNOSTNI PODATKI
VARNOSTNA OPOZORILA
OPOZORILO
•• Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA
poveča nevarnost požara ali električnega
NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA)
udara.
POKROVA.
POZOR
NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO
POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI
•• ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI
USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.
ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA
V spodnji razpredelnici poiščite razlage simbolov,
POTISNITE V VTIČNICO.
ki so lahko navedeni na vašem izdelku Samsung.
•• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno
električno vtičnico.
•• Če želite napravo izključiti iz električnega
POZOR
omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni
NEVARNOST
ELEKTRIČNEGA UDARA.
NE ODPIRAJTE.
kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.
Ta simbol označuje visoko napetost v
notranjosti. Priti v kakršen koli stik s
katerim koli delom v notranjosti naprave
je nevarno.
Ta simbol označuje, da je izdelku
priložena pomembna dokumentacija o
njegovi uporabi in vzdrževanju.
•• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali
pljuskom tekočine. Na napravo ne postavljajte
predmetov, napolnjenih s tekočino, na primer
vaz.
•• Če želite napravo popolnoma izključiti,
morate izvleči vtič iz električne vtičnice. Zato
mora biti vtič vedno hitro in preprosto
dostopen.
Izdelek razreda II: Ta simbol označuje, da
izdelek ne potrebuje varnostne
povezave z električno ozemljitvijo.
Če tega simbola ni na izdelku z
napajalnim kablom, izdelek MORA biti
priključen v zaščiteno vtičnico
(ozemljitev).
Napetost izmeničnega toka: Ta simbol
označuje, da je nazivna napetost s tem
simbolom napetost izmeničnega toka.
Napetost enosmernega toka: Ta simbol
označuje, da je nazivna napetost s tem
simbolom napetost enosmernega toka.
Pozor, preberite navodila za uporabo: Ta
simbol svetuje uporabniku, da si v
uporabniškem priročniku prebere
dodatne varnostne informacije.
SLV - ii
PREVIDNOSTNI
UKREPI
5. Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem
izdelkom, vsebujejo okolju nevarne
kemikalije. Baterij ne zavrzite skupaj z
ostalimi gospodinjskimi odpadki. Baterij ne
odvrzite v ogenj. Baterij ne vežite kratko in
1. Zagotovite, da je izmenični tok v vašem domu
skladen z zahtevami, navedenimi na
jih ne razstavljajte ali pregrevajte. Če baterija
identifikacijski nalepki na spodnji strani
ni pravilno zamenjana, obstaja nevarnost
izdelka. Napravo namestite na vodoravno in
eksplozije. Zamenjajte jo samo z baterijo iste
čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim
ali enakovredne vrste.
prostorom za prezračevanje 7–10 cm.
O TEM PRIROČNIKU
Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite.
Naprave ne postavljajte na ojačevalnik ali
drugo opremo, ki se segreva. Naprava je
Uporabniški priročnik ima dva dela: ta preprosti
namenjena za neprekinjeno uporabo. Če
papirnati UPORABNIŠKI PRIROČNIK in podrobni
želite napravo v popolnoma izklopiti,
POPOLNI PRIROČNIK, ki ga lahko prenesete.
izvlecite vtič iz omrežne vtičnice. Napravo
izklopite iz omrežne vtičnice, če je dlje časa
ne boste uporabljali.
2. Med neurji vtikač izključite iz električne
vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči
strela, lahko poškoduje napravo.
3. Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko
UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Ta priročnik si oglejte za varnostna navodila,
namestitev izdelka, dele, povezave in
povzroči pregrevanje in okvaro naprave.
4. Zaščitite napravo pred vlago (npr. vazami) in
specifikacije izdelka.
prekomerno toploto (npr. kaminom) ali
napravami, ki ustvarjajo močno
elektromagnetno valovanje. Če pride do
okvare naprave, napajalni kabel izključite iz
vtičnice. Naprava ni primerna za industrijsko
rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno
uporabo. Če napravo ali ploščo hranite v
hladnem prostoru, lahko pride do
kondenzacije. Če napravo prevažate v
zimskem času, pred uporabo počakajte
približno 2 uri, da se segreje na sobno
temperaturo.
POPOLNI PRIROČNIK
Do POPOLNI PRIROČNIK lahko dostopate na
Samsungovem spletnem središču za podporo
strankam, tako da optično preberete kodo QR. Če
si priročnik želite ogledati v računalniku ali
mobilni napravi, ga s Samsungovega spletnega
mesta prenesite v obliki dokumenta.
(http://www.samsung.com/support)
Oblika, opis in zaslonski prikaz aplikacije se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila.
SLV - iii
VSEBINA
01
Preverjanje komponent
2
Vstavljanje baterij pred uporabo daljinskega upravljalnika
(2 bateriji AA)
02
03
Pregled izdelka
05
2
3
Sprednja plošča/desna plošča zvočnika Soundbar
--------------------------
3
Spodnja plošča zvočnika Soundbar
--------------------------
3
Povezovanje zvočnika Soundbar
Priključitev v električno napajanje
04
--------------------------
4
--------------------------
4
Povezovanje zvočnika Soundbar z globokotonskim zvočnikom
-------------------------–– Samodejna povezava med globokotonskim zvočnikom in zvočnikom
Soundbar
-------------------------–– Ročno povežite globokotonski zvočnik, če samodejna povezana ni
uspešna
--------------------------
5
6
Povezovanje zvočnika SWA-8500S (naprodaj ločeno) z zvočnikom
Soundbar
7
Povezava s televizorjem
--------------------------
5
9
Metoda 1. Povezava s kablom
–– Povezovanje televizorja s kablom HDMI
–– Povezovanje z optičnim kablom
-------------------------- 9
-------------------------- 9
-------------------------- 10
Metoda 2. Brezžično povezovanje
–– Povezovanje televizorja prek funkcije Bluetooth
–– Povezovanje prek omrežja Wi-Fi
-------------------------- 11
-------------------------- 11
-------------------------- 13
Povezovanje zunanje naprave
15
Povezovanje s kablom HDMI (možnost dekodiranja in predvajanja
tehnologije Dolby Atmos)
-------------------------- 15
Povezovanje s kablom HDMI
-------------------------- 16
Povezovanje z optičnim kablom
-------------------------- 17
SLV - iv
06
07
08
09
Povezovanje mobilne naprave
18
Povezovanje prek vmesnika Bluetooth
-------------------------- 18
Povezovanje prek omrežja Wi-Fi (brezžično omrežje)
-------------------------- 19
Uporaba daljinskega upravljalnika
20
Kako uporabljati daljinski upravljalnik
-------------------------- 20
Prilagajanje glasnosti zvočnika Soundbar z daljinskim upravljalnikom
televizorja
-------------------------- 23
Namestitev stenskega nosilca
24
Previdnostni ukrepi pri namestitvi
-------------------------- 24
Komponente stenskega nosilca
-------------------------- 24
Namestitev noge nosilca
Komponente noge nosilca
26
-------------------------- 26
10
Posodobitev programske opreme
27
11
Odpravljanje napak
28
12
Licenca
29
13
Obvestilo o odprtokodnih licencah
30
14
Pomembno obvestilo o servisiranju
30
15
Specifikacije in vodnik
31
Tehnične lastnosti
-------------------------- 31
SLV - v
01 PREVERJANJE KOMPONENT
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Glavna enota zvočnika Soundbar
Globokotonski
zvočnik
Daljinski upravljalnik/
Baterije
Kabel HDMI
3
1
x2
Napajalni kabel
(Globokotonski
zvočnik)
Napetostni
pretvornik AC/DC
(Glavna enota)
Noga nosilca
2
x2
Podpora nosilca
x2
Vijak
(Noga nosilca)
Priključek za omrežno vtičnico priključite na
adapter, tako da zaslišite, kako se »zaskočita«,
in zagotovite, da sta varno priključena.
Priključek za omrežno vtičnico z adapterja ne
odstranjujte (ko ga enkrat priključite, ga ne
morete odstraniti).
Priključek za omrežno vtičnico
(odvisno od države in modela)
x2
Priročnik za namestitev na steno
Držalo vijaka
x2
Stenskega nosilca
x2
Vijak
(Stensko držalo)
•• Za več informacij o električnem napajanju in porabi električne energije si oglejte oznako na izdelku.
(Oznaka : Spodnji del Glavne enote Zvočnika Soundbar)
•• Koraki za električno priključitev so označeni (1, 2, 3). Za več informacij o električnih priključkih si
oglejte stran 4.
•• Za nakup dodatnih delov ali izbirnih kablov se obrnite na Samsungov servisni center ali podporo za
stranke.
•• Priključek za omrežno vtičnico se lahko razlikuje glede na območje, lahko pa je že integriran v
adapter za izmenični/enosmerni tok.
Vstavljanje baterij pred uporabo daljinskega upravljalnika
(2 bateriji AA)
Pokrov baterije potisnite v smeri puščice, dokler ga
v celoti ne odstranite. Vstavite 2 bateriji AA (1,5V),
tako da sta njuni polariteti pravilno usmerjeni.
Pokrov baterije potisnite nazaj na mesto.
SLV - 2
02 PREGLED IZDELKA
Sprednja plošča/desna plošča zvočnika Soundbar
Desna stran zvočnika
Soundbar
Izdelek postavite tako, da je
logotip »Samsung Harman
Glasnost
Vklop
Kardon« na vrhu.
Zaslon
Spodnja plošča zvočnika Soundbar
Vir
NETWORK
SERVICE
DC 19V
HDMI IN
HDMI OUT
D.IN
Izbere vhodni način vira. (D.IN / HDMI / WIFI / BT)
Pritisnite za povezavo z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi) prek aplikacije SmartThings.
Priključite napravo za shranjevanje USB, da nadgradite programsko opremo izdelka.
Povežite napetostni pretvornik. (Vhodno napajanje)
Hkrati vnaša digitalne video in zvočne signale s kablom HDMI.
Povežite z izhodom HDMI zunanje naprave.
Povežite s priključkom HDMI (ARC) v televizorju.
Povežite z digitalnim (optičnim) izhodom zunanje naprave.
SLV - 3
03 POVEZOVANJE ZVOČNIKA SOUNDBAR
Priključitev v električno napajanje
Uporabite napajalne komponente (1, 2, 3), da globokotonski zvočnik in zvočnik Soundbar priključite
na električno napajanje v naslednjem vrstnem redu:
1 Napajalni kabel priključite v globokotonski zvočnik.
2 Priključek za omrežno vtičnico priključite v adapter.
3 Napajalni adapter priključite v zvočnik Soundbar in nato še v stensko vtičnico.
Oglejte si spodnje slike.
•• Za več informacij o potrebni električni energiji in porabi električne energije si oglejte oznako na
izdelku. (Oznaka: Spodnji del glavne enote zvočnika Soundbar)
2P
riključek za
omrežno vtičnico
POWER
1N
apajalni kabel
3 Napetostni
pretvornik AC/DC
DC 19V
(vtič napajalnega
kabla)
Hrbtna stran
globokotonskega
Priključitev v
električno napajanje
Spodnji del glavne enote
zvočnika Soundbar
zvočnika
SLV - 4
Povezovanje zvočnika Soundbar z globokotonskim zvočnikom
Ko je globokotonski zvočnik povezan, lahko uživate v bogatem basu.
Samodejna povezava med globokotonskim zvočnikom in zvočnikom Soundbar
Ko priključite napajalna kabla v zvočnik Soundbar in globokotonski zvočnik in ju vklopite, se bo
globokotonski zvočnik samodejno povezal z zvočnikom Soundbar.
•• Ko je samodejno povezovanje končano, modri kazalniki na hrbtni strani globokotonskega zvočnika
zasvetijo.
Lučke kazalnikov LED na hrbtni strani globokotonskega zvočnika
Kazalnik
LED
Stanje
Sveti
Opis
Rešitev
Uspešno povezan
-
(običajno delovanje)
Preverite, ali je napajalni kabel do glavne
Modra
enote zvočnika Soundbar pravilno priključen,
Utripa
Vzpostavljanje povezave
ali počakajte približno 5 minut. Če utripanje
ne preneha, poskusite globokotonski zvočnik
ročno povezati. Oglejte si stran 6.
V pripravljenosti (glavna
enota zvočnika Soundbar je
Rdeča
Sveti
izklopljena)
Povezava ni bila uspešna
Rdeča in
modra
Utripa
Preverite, ali je napajalni kabel do glavne
enote zvočnika Soundbar pravilno priključen.
Povežite znova. Oglejte si navodila za ročno
povezovanje na strani 6.
V priročniku si oglejte podatke za stik s
Napaka
Samsungovim servisnim centrom.
SLV - 5
Ročno povežite globokotonski zvočnik, če samodejna povezana ni uspešna
Pred ročnim povezovanjem izvedite spodnji postopek:
•• Preverite, ali sta napajalna kabla za zvočnik Soundbar in globokotonski zvočnik pravilno priključena.
•• Preverite, ali je zvočnik Soundbar vklopljen.
1. Na hrbtni strani globokotonskega zvočnika za najmanj 5 sekund pritisnite in pridržite gumb ID SET.
•• Rdeči kazalnik na hrbtni strani globokotonskega zvočnika ugasne in utripne modri kazalnik.
5 Sec
Hrbtna stran globokotonskega zvočnika
2. Gumb Gor na dnu daljinskem upravljalniku pridržite za najmanj 5 sekund.
•• Na zaslonu zvočnika Soundbar se za trenutek pojavi sporočilo ID SET, nato izgine.
•• Zvočnik Soundbar se bo samodejno vklopil, ko je nastavitev ID SET končana.
PAIR
5 Sec
Logotip »Samsung Harman Kardon« je na vrhu
ID SET
ND
SOUODE
M
3. Preverite, ali kazalnik LINK LED sveti modro (povezava končana).
Kazalnik LINK LED preneha utripati in sveti
modro, ko je vzpostavljena povezava med
zvočnikom Soundbar in brezžičnim
globokotonskim zvočnikom.
Modra sveti
SLV - 6
Povezovanje zvočnika SWA-8500S (naprodaj ločeno) z zvočnikom Soundbar
Za resnično brezžičen prostorski zvok povežite Samsungov komplet za brezžični zadnji zvočnik
(SWA‑8500S, naprodaj ločeno) in zvočnik Soundbar.
1. Povežite modul za brezžični sprejemnik z 2 zvočnikoma za prostorski zvok.
–– Kabli za zvočnike so označeni z barvami.
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
ID SET
L
R
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE
: 3Ω
POWER
ID SET
2. Po priključitvi v električno napajanje preverite stanje pripravljenosti modula za brezžični
sprejemnik.
•• Kazalnik LINK LED (modra lučka LED) na modulu za brezžični sprejemnik utripa. Če kazalnik LED
ne zasveti, gumb ID SET na zadnji strani modula za brezžični sprejemnik s konico pisala
pritiskajte od 5 do 6 sekund, dokler kazalnik LINK LED ne začne utripati (modro). Za več
informacij o kazalniku LED si oglejte uporabniški priročnik SWA-8500S.
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER
IMPEDANCE : 3Ω
L
R
5 Sec
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
ID SET
STANDBY
STANDBY
LINK
LINK
Modra utripa
POWER
POWER
SLV - 7
3. Gumb Gor na dnu daljinskem upravljalniku pridržite za najmanj 5 sekund.
•• Na zaslonu zvočnika Soundbar se za trenutek pojavi sporočilo ID SET, nato izgine.
•• Zvočnik Soundbar se bo samodejno vklopil, ko je nastavitev ID SET končana.
PAIR
Logotip »Samsung Harman Kardon« je na vrhu
5 Sec
ID SET
ND
SOUODE
M
POZOR
•• Če je zvočnik Soundbar med povezovanjem z zvočnikom SWA-8500S predvajal glasbo, boste
morda med povezovanjem v globokotonskem zvočniku slišali zatikanje.
4. Preverite, ali kazalnik LINK LED sveti modro (povezava končana).
STANDBY
STANDBY
LINK
Kazalnik LINK LED preneha utripati in sveti
modro, ko je vzpostavljena povezava med
LINK
zvočnikom Soundbar in modulom za
brezžični sprejemnik.
Modra sveti
5. Če zvočnik SWA-8500S ni povezan, ponovite postopek od 2. koraka naprej.
SLV - 8
04 POVEZAVA S TELEVIZORJEM
Poslušajte zvok televizorja iz zvočnika Soundbar prek žične ali brezžične povezave.
•• Ko je zvočnik Soundbar povezan z izbranimi televizorji Samsung, ga lahko upravljate s televizijskim
daljinskim upravljalnikom.
–– Ta funkcija je na voljo za pametne televizorje Samsung, izdane leta 2017 in pozneje, ki pri
povezavi zvočnika Soundbar s televizorjem prek optičnega kabla podpirajo funkcijo Bluetooth.
–– Ta funkcija omogoča tudi uporabo televizijskega menija za prilagoditev zvočnega polja in
številnih nastavitev, kot sta glasnost in izklop zvoka.
Metoda 1. Povezava s kablom
Če pri oddajanju signalov Dolby Digital v televizorju uporabljate nastavitev PCM za »Digitalna izhodna
oblika zvoka«, priporočamo spremembo nastavitve v Dolby Digital. Ko spremenite nastavitev, lahko
izkusite boljšo kakovost zvoka. (Na izborniku televizora mogu se upotrebljavati različite riječi za Dolby
Digital i PCM, što ovisi o proizvođaču televizora.)
Povezovanje televizorja s kablom HDMI
Preverite (ARC) v vratih
HDMI IN televizorja.
Spodnji del zvočnika Soundbar
HDMI IN
(ARC)
Kabel HDMI
Preverite vrata HDMI OUT (TV-ARC) na
glavni enoti zvočnika Soundbar.
TV ARC
Desna stran zvočnika
Soundbar
1. Ko sta zvočnik Soundbar in televizor vklopljena, priključite kabel HDMI, kot je prikazano na skici.
2. Na zaslonu glavne enote zvočnika Soundbar se pojavi napis »TV ARC« in zvočnik Soundbar
predvaja televizijski zvok
•• Če televizijski zvok ni slišen, pritisnite gumb
(Vir) na daljinskem upravljalniku ali desni strani
zvočnika Soundbar, da preklopite v način »D.IN«. Na zaslonu se zaporedno pojavita »D.IN« in
»TV ARC« in televizijski zvok se začne predvajati.
SLV - 9
•• Če se na zaslonu glavne enote zvočnika Soundbar ne izpiše »TV ARC«, preverite, ali je kabel
HDMI povezan z ustreznimi vrati.
•• Če želite spremeniti glasnost zvočnika Soundbar, uporabite gumbe za glasnost na daljinskem
upravljalniku televizorja.
Povezovanje z optičnim kablom
Spodnji del zvočnika Soundbar
OPTICAL OUT
Optični kabel
(ni priložen)
D.IN
Desna stran zvočnika
Soundbar
1. Z digitalnim optičnim kablom (ni priložen) vtič DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na zvočniku Soundbar
povežite z vtičem OPTICAL OUT na televizorju.
2. Pritisnite gumb
(Vir) na desni plošči ali daljinskem upravljalniku, nato izberite način »D.IN«.
Auto Power Link
Ko vklopite televizor, funkcija Auto Power Link samodejno vklopi zvočnik Soundbar.
1. Zvočnik Soundbar in televizor povežite z digitalnim optičnim kablom (ni priložen).
2. Pritisnite gumb Levo na daljinskem upravljalniku in ga pridržite 5 sekund, da
vklopite ali izklopite funkcijo Auto Power Link.
•• Funkcija Auto Power Link je privzeto nastavljena na ON.
(Če želite to funkcijo izklopiti, pritisnite gumb Levo na daljinskem
upravljalniku za 5 sekund.)
•• Odvisno od povezane naprave funkcija Auto Power Link morda ne bo delovala.
•• Ta funkcija je na voljo samo v načinu »D.IN«.
SLV - 10
Metoda 2. Brezžično povezovanje
Povezovanje televizorja prek funkcije Bluetooth
Ko je televizor povezan prek povezave Bluetooth, lahko slišite stereo zvok brez neprijetnosti s kabli.
•• Naenkrat lahko povežete samo en televizor.
PAIR
ALI
ND
SOUODE
M
Osnovna povezava
1. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb
(ALI) a. Pritisnite gumb
PAIR, da preklopite v način »BT PAIRING«.
(Vir) na plošči na desni strani in izberite »BT«.
Če ni nobene naprave Bluetooth, ki je povezana z zvočnikom Soundbar, se sporočilo »BT« v
nekaj sekundah samodejno spremeni v »BT READY«.
b. Ko se pojavi sporočilo »BT READY«, pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani
zvočnika Soundbar in ga pridržite več kot 5 sekund, da se pojavi sporočilo »BT PAIRING«.
2. V televizorju izberite način Bluetooth. (Za več informacij si oglejte priročnik za televizor.)
3. Na seznamu televizijskega zaslona izberite »[AV] Samsung Soundbar Q70R«.
Razpoložljiv zvočnik Soundbar je na seznamu naprav Bluetooth v televizorju naveden z
»Need Pairing« ali »Paired«. Če se želite povezati z zvočnikom Soundbar, izberite sporočilo in
vzpostavite povezavo.
•• Ko se televizor poveže, se na sprednjem zaslonu zvočnika Soundbar pojavi [Ime televizorja] → »BT«.
4. Zdaj lahko televizijski zvok slišite iz zvočnika Soundbar.
Če se naprava ne poveže
•• Če se na seznamu pojavi predhodna povezava z zvočnikom Soundbar (npr. »[AV] Samsung
Soundbar Q70R«), jo izbrišite.
•• Nato ponovite postopek od 1. do 3. koraka.
SLV - 11
Prekinjanje povezave med zvočnikom Soundbar in televizorjem
Pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in preklopite v kateri koli
način razen »BT«.
•• Prekinitev povezave traja, ker mora televizor prejeti odziv iz zvočnika Soundbar.
(Čas se lahko razlikuje, odvisno od modela televizorja.)
•• Če želite preklicati samodejno povezovanje Bluetooth med zvočnikom Soundbar in televizorjem,
pritisnite gumb p (Predvajanje/Začasna ustavitev) na daljinskem upravljalniku in ga pridržite
5 sekund, ko je zvočnik Soundbar v stanju »BT READY«. (Preklop med Vklop → Izklop)
Kakšna je razlika med BT READY in BT PAIRING?
•• BT READY : V tem načinu lahko iščete predhodno povezane televizorje ali zvočnik Soundbar
povežete s predhodno povezano mobilno napravo.
•• BT PAIRING : V tem načinu lahko povežete novo napravo z zvočnikom Soundbar. (Pritisnite gumb
PAIR na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in pridržite gumb
(Vir) na desni strani zvočnika
Soundbar za več kot 5 sekund, ko je zvočnik Soundbar v načinu »BT«.)
OPOMBE
•• Če ste ob povezovanju naprave Bluetooth pozvani za vnos kode PIN, vnesite <0000>.
•• V načinu povezave Bluetooth bo povezava Bluetooth prekinjena, če bo razdalja med enoto
Soundbar in napravo Bluetooth večja od 10 m.
•• Zvočnik Soundbar se samodejno izklopi po 18 minutah v stanju pripravljenosti.
•• Zvočnik Soundbar iskanja Bluetooth ali povezovanja ne bo izvedel pravilno v naslednjih primerih:
–– Če je okrog zvočnika Soundbar močno električno polje.
–– Če je z zvočnikom Soundbar hkrati povezanih več naprav Bluetooth.
–– Če je naprava Bluetooth izklopljena, ni na mestu ali ne deluje pravilno.
•• Elektronske naprave lahko povzročijo radijske motnje. Naprav, ki proizvajajo elektromagnetne
valove, ne postavljajte v bližino glavne enote zvočnika Soundbar (denimo mikrovalovnih pečic,
naprav za brezžično omrežje LAN itd.).
SLV - 12
Povezovanje prek omrežja Wi-Fi
Kontrolni seznam pred povezovanjem
1. Potrdite, da je bil pametni televizor Samsung lansiran po letu 2013. Ta funkcija je združljiva samo s
pametnimi televizorji Samsung, izdanimi po letu 2013.
2. Zagotovite, da je brezžični usmerjevalnik (Wi-Fi) pripravljen in deluje.
3. Zagotovite, da je televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom (omrežjem Wi-Fi).
Desna stran zvočnika Soundbar
1. korak: Povezovanje zvočnika Soundbar z omrežjem Wi-Fi
1. Na desni strani zvočnika Soundbar ali daljinskem upravljalniku pritisnite gumb
(Vir), da
izberete način »WIFI«.
•• Pri uporabi izbranih televizorjev Samsung (televizorji Samsung Smart, letniki 2016–2018, ki
podpirajo funkcijo Bluetooth.)
–– Če izberete način »WIFI«, ko je televizor vklopljen, se bo na televizijskem zaslonu prikazalo
pojavno okno z navodili za samodejno povezavo zvočnika Soundbar z brezžičnim
usmerjevalnikom (Wi-Fi). Oglejte si navodila v pojavnem oknu v televizorju.
Desna stran zvočnika Soundbar
WIFI
2. Mobilno napravo (pametni telefon, tablični računalnik ipd.) povežite v omrežje Wi-Fi, v katerega je
povezan televizor.
SLV - 13
3. Namestite in zaženite aplikacijo SmartThings v mobilni napravi (pametni telefon, tablični
računalnik ipd.).
Android
iOS
Aplikacija SmartThings
4. Upoštevajte navodila na zaslonu aplikacije v mobilni napravi, da zvočnik Soundbar povežete z
omrežjem Wi-Fi.
2. korak : Konfiguracija nastavitev v televizorju
•• Če se po tem, ko vhodni vir spremenite v zvočnik Soundbar, povezava med televizorjem in
brezžičnim omrežjem prekine, prek televizijskega menija televizor znova povežite z omrežjem.
Za televizorje iz leta 2019
Domov (
)  Nastavitve (
)  Zvok  Predvajanje zvoka  [AV] Samsung Soundbar Q70R (Wi-Fi)
Za televizorje iz leta 2018
Domov (
)  Nastavitve (
)  Zvok  Predvajanje zvoka  [AV] Samsung Soundbar Q70R (Wi-Fi)
Za televizorje iz leta 2017
Domov (
)  Nastavitve (
)  Zvok  Predvajanje zvoka  [AV] Samsung Soundbar Q70R (Wi-Fi)
Za televizorje iz leta 2016
Domov (
)  Nastavitve (
)  Zvok  Izberi zvočnik  [AV] Samsung Soundbar Q70R (Wi-Fi)
Za televizorje iz leta 2015
Meni  Zvok  Seznam zvočnikov
Za televizorje iz leta 2014
Meni  Zvok  Nastavitve zvočnika  Multiroom Link - Nastavitve
OPOMBE
•• Televizor in zvočnik Soundbar morata biti povezana v isto brezžično omrežje (Wi-Fi).
•• Če brezžični usmerjevalnik (Wi-Fi) uporablja kanal DFS, povezave Wi-Fi med televizorjem in
zvočnikom Soundbar ne bo mogoče vzpostaviti. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika
internetnih storitev.
•• Če povezava Wi-Fi s pasovno širino 5 GHz ni tekoča, uporabite pasovno širino 2,4 GHz.
•• Ker se meniji lahko razlikujejo, odvisno od leta izdelave, si oglejte priročnik televizorja.
SLV - 14
05 POVEZOVANJE ZUNANJE NAPRAVE
Če želite predvajati zvok zunanje naprave prek zvočnika Soundbar, povežite zunanjo napravo prek
žičnega ali brezžičnega omrežja.
Povezovanje s kablom HDMI (možnost dekodiranja in predvajanja
tehnologije Dolby Atmos)
•• Če uporabljate Dolby Atmos®: Če je vhodni vir Dolby Atmos®, so kanali 3.1.2 izhodi. Če je funkcija
Dolby Atmos® aktivna, načini zvočnih učinkov zvočnika Soundbar, ki se upravljajo z gumbom
SOUND MODE, niso na voljo.
•• Pomembno : Ta izdelek podpira tehnologijo Dolby Atmos® samo v načinu HDMI.
HDMI OUT
Zunanja naprava
Spodnji del zvočnika Soundbar
Kabel HDMI
HDMI IN
(ARC)
Kabel HDMI
HDMI
Desna stran zvočnika
Soundbar
1. Kabel HDMI v vtiču HDMI IN na zadnji strani izdelka povežite z vtičem HDMI OUT v digitalni
napravi.
2. Kabel HDMI v vtiču HDMI OUT (TV-ARC) na zadnji strani izdelka povežite s priključkom HDMI IN v
televizorju.
3. Pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in izberite način
»HDMI«.
4. Način »HDMI« je prikazan na zaslonu zvočnika Soundbar in zvok se predvaja.
OPOMBA
•• Ko je aktivirana tehnologija Dolby Atmos®, se na sprednjem zaslonu prikaže »DOLBY ATMOS«.
SLV - 15
Konfiguracija tehnologije Dolby Atmos® v predvajalniku BD ali drugi napravi.
•• V meniju z nastavitvami v predvajalniku BD ali drugi napravi odprite možnosti za izhodni zvok in
preverite, da je za bitni tok izbrana možnost »Brez kodiranja«. Na primer, v predvajalniku Samsung
BD pojdite v Meni Domov → Zvok → Digitalni izhod in izberite Bitni tok (neobdelan).
•• Če možnosti za izhodni zvok vključujejo sekundarni zvok, preverite, da je ta nastavljen na Izklop.
•• Zagotovite, da vsebina podpira tehnologijo Dolby Atmos®.
Povezovanje s kablom HDMI
HDMI OUT
Zunanja naprava
Spodnji del zvočnika Soundbar
Kabel HDMI
HDMI IN
(ARC)
Kabel HDMI
HDMI
Desna stran zvočnika
Soundbar
1. Kabel HDMI v vtiču HDMI IN na zadnji strani izdelka povežite z vtičem HDMI OUT v digitalni
napravi.
2. Kabel HDMI v vtiču HDMI OUT (TV-ARC) na zadnji strani izdelka povežite s priključkom HDMI IN v
televizorju.
3. Pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani ali daljinskem upravljalniku in izberite način
»HDMI«.
4. Način »HDMI« je prikazan na zaslonu zvočnika Soundbar in zvok se predvaja.
SLV - 16
Povezovanje z optičnim kablom
Spodnji del zvočnika Soundbar
BD/Predvajalnik DVD/
STB/Igralna konzola
OPTICAL OUT
Optični kabel
(ni priložen)
D.IN
Desna stran zvočnika
Soundbar
1. Vhod DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na glavni enoti z digitalnim optičnim kablom (ni priložen)
povežite z vtičem OPTICAL OUT na vhodni napravi.
2. Izberite način »D.IN«, tako da na desni plošči ali daljinskem upravljalniku pritisnete gumb
SLV - 17
(Vir).
06 POVEZOVANJE MOBILNE NAPRAVE
Povezovanje prek vmesnika Bluetooth
Ko je mobilna naprava povezana prek vmesnika Bluetooth, lahko slišite stereo zvok brez neprijetnosti s
kabli.
•• Naenkrat lahko povežete največ eno napravo Bluetooth.
PAIR
ALI
Naprava Bluetooth
ND
SOUODE
M
Osnovna povezava
1. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb
(ALI) a. Pritisnite gumb
PAIR, da preklopite v način »BT PAIRING«.
(Vir) na plošči na desni strani in izberite »BT«.
Če ni nobene naprave Bluetooth, ki je povezana z zvočnikom Soundbar, se sporočilo »BT« v
nekaj sekundah samodejno spremeni v »BT READY«.
b. Ko se pojavi sporočilo »BT READY«, pritisnite gumb
(Vir) na plošči na desni strani
zvočnika Soundbar in ga pridržite več kot 5 sekund, da se pojavi sporočilo »BT PAIRING«.
2. Na seznamu izberite »[AV] Samsung Soundbar Q70R«.
•• Ko je zvočnik Soundbar povezan z napravo Bluetooth, se na sprednjem zaslonu pojavi
[Ime naprave Bluetooth] → »BT«.
3. S povezavo prek vmesnika Bluetooth predvajajte glasbene datoteke iz naprave prek zvočnika
Soundbar.
Če se naprava ne poveže
•• Če se na seznamu pojavi predhodna povezava z zvočnikom Soundbar (npr. »[AV] Samsung
Soundbar Q70R«), jo izbrišite.
•• Nato ponovite koraka 1 in 2.
OPOMBA
•• Ko zvočnik Soundbar prvič povežete s mobilna naprava, uporabite način »BT READY«, da se znova
povežete. Za podrobnosti glejte stran 12.
Za več informacij o povezavah Bluetooth si oglejte »Povezovanje televizorja prek funkcije
Bluetooth« na strani 11 - 12.
SLV - 18
Povezovanje prek omrežja Wi-Fi (brezžično omrežje)
•• Če z omrežjem Wi-Fi povežete en zvočnik Soundbar, lahko dostopate do številnih storitev
pretočnega predvajanja glasbe in internetnega radia. Če z omrežjem Wi-Fi povežete več zvočnikov
Soundbar, lahko uporabite skupinsko predvajanje ali način stereo zvoka.
•• Če želite zvočnik Soundbar z mobilno napravo povezati prek brezžičnega omrežja (Wi-Fi),
potrebujete aplikacijo SmartThings.
Desna stran zvočnika Soundbar
Mobilna naprava
Osnovna povezava
1. Na desni strani zvočnika Soundbar ali daljinskem upravljalniku pritisnite gumb
(Vir), da
izberete način »WIFI«.
Desna stran zvočnika Soundbar
WIFI
2. Namestite in zaženite aplikacijo SmartThings v mobilni napravi (denimo pametni telefon ali
tablični računalnik).
Android
iOS
Aplikacija SmartThings
3. Upoštevajte navodila na zaslonu aplikacije v mobilni napravi, da zvočnik Soundbar povežete z
omrežjem Wi-Fi.
OPOMBA
•• Če želite izvedeti več o uporabi aplikacije SmartThings in povezovanju z drugimi napravami (denimo
Amazon, SWA-8500S itn.), si na Samsungovem spletnem mestu oglejte POPOLNI PRIROČNIK za
zvočnik Soundbar (www.samsung.com/support).
SLV - 19
07 UPORABA DALJINSKEGA
UPRAVLJALNIKA
Kako uporabljati daljinski upravljalnik
Vklopi ali izklopi zvočnik Soundbar.
Vklop
PAIR
Pritisnite za izbor vira, povezanega z
zvočnikom Soundbar.
Vir
Surround
Nemo
SOUND
MODE
SOUND
MODE
Izberete lahko želeni zvočni način. Možnosti so
SOUND MODE
Surround
VOL
SOUND
MODE
Za utišanje zvoka pritisnite gumb
(Nemo).
Za ponovni
PAIR vklop zvoka pritisnite gumb še
Bluetooth
POWER
enkrat.
WOOFER
Bluetooth
Surround
POWER
STANDARD, SURROUND, GAME PRO ali
ADAPTIVE SOUND.
Bluetooth
Pritisnite
gumb PAIR. Na zaslonu zvočnika
POWER
Soundbar se pojavi »BT PAIRING«.
PAIR
V tem načinu lahko zvočnik Soundbar povežete
SOUND Bluetooth
VOL SOUND
BASS
MODEVOL
z novo napravo Bluetooth, če z iskalnega
WOOFER
MODE
PAIR
SOUND
seznama naprav Bluetooth izberete zvočnik
MODE
Soundbar.
SOUNDBAR
VOL
VOL
WOOFER
VOL
BASS
SLV - 20
WOOFER
Pritisnite gumb p, da začasno ustavite glasbeno datoteko.
Če gumb pritisnete še enkrat, se glasbena datoteka začne predvajati.
Predvajanje/
Začasna
ustavitev
Bluetooth
Surround (BT/Wi-Fi)
POWER
SOUND
MODE
Pritisnite izbrano območje, da izberete Gor/Dol/Levo/Desno.
Gor/Dol/
Bluetooth
POWER
Surround
Levo/Desno
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
VOL
WOOFER
Pritisnite Gor/Dol/Levo/Desno na gumbu, da izberete ali nastavite funkcije.
•• Preskakovanje glasbe
Pritisnite gumb Desno, da izberete naslednjo glasbeno datoteko. Pritisnite gumb Levo,
da izberete prejšnjo glasbeno datoteko.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Funkciji Anynet+ in Auto Power Link lahko vklopite ali izklopite.
Funkciji Anynet+ in Auto Power Link lahko vklopite ali izklopite z gumboma Desno in
Levo.
–– Anynet+ : Če sta zvočnik Soundbar in televizor Samsung povezana s kablom HDMI,
lahko zvočnik Soundbar upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Za
preklop funkcije Anynet+ med ON in OFF pridržite gumb Desno za 5 sekund.
–– Auto Power Link : Če je zvočnik Soundbar s televizorjem povezan z digitalnim
optičnim kablom, se zvočnik Soundbar samodejno vklopi, ko vklopite televizor. Za
preklop funkcije Auto Power Link med ON in OFF pridržite gumb Levo za
5 sekund.
–– Funkcija Anynet+ / Auto Power Link je privzeto nastavljena na ON.
•• ID SET
Pritisnite gumb Gor in ga pridržite 5 sekund, da dokončate nastavitev ID SET (ko se
povezujete z dodatno opremo).
SLV - 21
Izbirate lahko med TREBLE, BASS, SYNC, CENTER LEVEL, SIDE LEVEL, FRONT TOP LEVEL,
REAR LEVEL in VIRTUAL ON/OFF.
•• Za prilagoditev glasnosti visokih ali nizkih tonov v nastavitvah zvoka izberite TREBLE
ali BASS in nato z gumboma Gor/Dol nastavite glasnost od –6 do +6.
•• Za prilagoditev glasnosti posameznega zvočnika v nastavitvah zvoka izberite CENTER
LEVEL, SIDE LEVEL ali FRONT TOP LEVEL in nato z gumboma Gor/Dol nastavite
glasnost od –6 do +6.
•• Če slika v televizorju in zvok iz zvočnika Soundbar nista usklajena, v nastavitvah zvoka
izberite SYNC in nato z gumboma Gor/Dol nastavite zamik zvoka med 0 in
300 milisekundami.
•• Če so priključeni zvočniki za prostorski zvok, izberite možnost REAR LEVEL, nato pa z
gumboma Gor/Dol nastavite glasnost od –6 do +6. Funkcijo VIRTUAL zvočnik lahko
nastavite na ON/OFF z gumboma Gor/Dol.
•• Funkcija SYNC je podprta samo v nekaterih funkcijah.
PAIR
SOUND
MODE
Bluetooth
POWER
WOOFER
WOOFER
W
OO
W
OO
BA
R
BA
R
VO
L
N
U
SO
SO
VO
L
MODE
D
BA
R
D
SO
U
N
VO
L
FE
R
FE
R
R
FE
W
OO
W
OO
SOUND
MODE SOUND
BA
R
D
N
U
SO
Za prilagoditev glasnosti globokotonskega zvočnika na –12 ali –6 do +6 pritisnite gumb gor ali
dol. Če želite glasnost globokotonskega zvočnika nastaviti na 0, pritisnite gumb.
SO
M UN
OD D
E
R
W
OO
Za prilagoditev glasnosti pritisnite gumb gor ali dol.
•• Nemo
Pritisnite gumb VOL, da utišate zvok. Za ponovni vklop zvoka pritisnite gumb še enkrat.
SLV - 22
F
FE
W
OO
U
SO
VO
L
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
N
SO
U
VO
L
D
BA
R
BA
R
D
N
U
SO
BASS
VO
L
VOL
W
OO
W
OO
FE
FE
R
R
WOOFER
SO
M UN
OD D
E
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
VO
L
PAIR
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
Surround
FE
R
VOL
SO
M UN
OD D
E
D
zvoka
N
Upravljanje
U
4. Če želite zvočnik Soundbar vrniti v privzeti
Prilagajanje glasnosti zvočnika
Soundbar z daljinskim
upravljalnikom televizorja
način (upravljanje z daljinskim upravljalnikom
televizorja Samsung), gumb WOOFER
večkrat pritisnite gor in pridržite 5 sekund, da
se na zaslonu pojavi sporočilo »SAMSUNG-
Če imate televizor Samsung, lahko
prilagodite glasnost zvočnika Soundbar z
daljinskim upravljalnikom IR, ki je bil
priložen televizorju Samsung.
TV REMOTE«.
Z menijem televizorja nastavite zvok televizorja
na televizorju Samsung na zunanjih zvočnikih,
nato z daljinskim upravljalnikom Samsung
upravljajte glasnost zvočnika Soundbar. Za več
informacij si oglejte uporabniški priročnik za
televizor. Privzeti način za to funkcijo je
upravljanje z daljinskim upravljalnikom za
televizor Samsung. Če vaš televizor ni znamke
Samsung, upoštevajte spodnja navodila, da
spremenite nastavitve te funkcije.
2. Če te funkcije ne želite uporabiti, gumb
WOOFER večkrat potisnite gor in ga pridržite
5 sekund, da se na zaslonu pojavi sporočilo
»OFF-TV REMOTE«.
D
BA
R
N
U
SO
VO
L
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
OFF-TV REMOTE
3. Če želite zvočnik Soundbar upravljati z
daljinskim upravljalnikom televizorja, gumb
WOOFER potisnite gor in ga pridržite 5 sekund,
da se na zaslonu pojavi sporočilo »ALL-TV
REMOTE«. Nato v meniju televizorja izberite
zunanja zvočnika.
ALL-TV REMOTE
D
N
SO
U
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
D
N
U
VO
L
BYE
5 Sec
SAMSUNG-TV REMOTE
SO
1. Izklopite zvočnik Soundbar.
5 Sec
(privzeti način)
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
SLV - 23
–– Vsakič, ko gumb WOOFER potisnete gor
in ga držite 5 sekund, se način preklopi v
naslednjem vrstnem redu:
»SAMSUNG-TV REMOTE« (privzeti način) →
»OFF-TV REMOTE« → »ALL-TV REMOTE«.
–– Ta funkcija morda ne bo na voljo, odvisno
od daljinskega upravljalnika.
–– Za seznam proizvajalcev, ki podpirajo to
funkcijo, si oglejte POPOLNI PRIROČNIK
za zvočnik Soundbar na spletnem mestu
Samsung (www.samsung.com/support).
–– Ta funkcija za upravljanje glasnosti deluje
samo z daljinskimi upravljalniki
televizorjev IR. Ne deluje z daljinskimi
upravljalniki televizorjev Bluetooth
(upravljalniki, ki zahtevajo seznanjanje).
08 NAMESTITEV
STENSKEGA
NOSILCA
Komponente stenskega nosilca
Priročnik za namestitev na steno
x2
Previdnostni ukrepi pri
namestitvi
x2
Držalo vijaka
•• Nameščajte samo na navpične stene.
Vijak
x2
•• Ne nameščajte v prostor z visoko
temperaturo ali vlažnostjo.
•• Preverite, ali je stena dovolj močna, da
Stenskega nosilca
podpira težo izdelka. Če ni, steno ojačajte ali
izberite drugo mesto namestitve.
1. Priročnik za namestitev na steno postavite
•• Kupite in uporabite pritrdilne vijake ali
ob površino stene.
nastavke, ki so primerni za vašo steno
(mavčna plošča, železna plošča, les itd.). Če je
mogoče, podporne vijake pričvrstite v stebre.
•• Priročnik za namestitev na steno mora
biti poravnano.
•• Če je televizor pritrjen na zid, zvočnik
•• Stenske vijake kupite glede na vrsto in
debelino stene, na katero želite namestiti
Soundbar namestite vsaj 5 cm pod
zvočnik Soundbar.
televizorjem.
–– Premer: M5
–– Dolžina: priporočena 35 mm ali daljša.
•• Kable iz enote priključite v zunanje naprave,
preden zvočnik Soundbar namestite na steno.
•• Prepričajte se, da je enota izklopljena in brez
električnega napajanja, preden jo namestite.
V nasprotnem primeru lahko pride do
električnega udara.
SLV - 24
5 cm ali več
2. Sredinsko črto Priročnik za namestitev na
5. Vijak (ni priložen) potisnite skozi Držalo
steno poravnajte s sredino televizorja (če
vijaka in nato oba vijaka čvrsto privijte v
zvočnik Soundbar nameščate pod televizor)
luknjo podpornega vijaka.
in s trakom namestite Priročnik za
namestitev na steno na steno.
•• Če zvočnika ne nameščate pod televizor,
Sredinsko črto postavite na sredino
območja namestitve.
6. Na spodnji del zvočnika Soundbar z dvema
Vijakoma (2) pravilno namestite Dva stenska
nosilca (2).
Sredinsko črto
3. Skozi sredino slik A-TYPE na vsaki strani
vodila potisnite konico pisala ali svinčnika, da
označite luknji za podporna vijaka, nato
Priročnik za namestitev na steno odstranite.
•• Če so nameščene Noga nosilca in
Podpore nosilca, jih odstranite.
•• Pri namestitvi zagotovite, da so obešalni
4. Z vrtalno krono ustrezne velikosti pri vsaki
deli Stenskih nosilcev na zadnji strani
oznaki v steni izvrtajte luknjo.
zvočnika Soundbar.
•• Če oznaki ne ustrezata položajem vijakov,
morate pred vstavitvijo podpornih vijakov
Hrbtna stran zvočnika Soundbar
v luknji vstaviti ustrezni vijačni ali stenski
sidri. Če uporabljate vijačni ali stenski
sidri, se prepričajte, da sta luknji, ki jih
boste izvrtali, dovolj veliki za sidri, ki ju
boste uporabili.
Desni zadnji del zvočnika Soundbar
SLV - 25
09 NAMESTITEV
NOGE NOSILCA
7. Zvočnik Soundbar namestite s priloženimi
Stenskimi nosilci, tako da stenski nosilec
obesite na Držala vijakov na steni.
Komponente noge nosilca
x2
x2
8. Zvočnik Soundbar potisnite dol, kot je
Noga nosilca
prikazano spodaj, tako da se Stenski nosilci
Podpora nosilca
varno zasidrajo na Vijake nosilca.
x2
•• Vijake nosilca vstavite v širok (spodnji)
del Stenskih nosilcev, nato pa Stenske
nosilce potisnite navzdol, da se Stenski
Vijak
nosilci varno zasidrajo na Vijake nosilca.
•• Noga nosilca dvigne zvočnik Soundbar, da ga
lahko namestite pred televizor in nad nogi
televizijskega stojala. Oglejte si spodnjo sliko.
•• Noga nosilca lahko nastavite na tri različne
višine.
•• Uporabite Noga nosilca za prilagoditev
razdalje med zvočnikom Soundbar in
televizorjem, da bo ustrezala obliki
televizijskega stojala.
TV
SLV - 26
Dvig zvočnika Soundbar za 15 mm
1. Z dvema priloženima Vijaka pritrdite dve
Nogi nosilca na sklop stenskega držala na
spodnji plošči zvočnika Soundbar.
10 POSODOBITEV
PROGRAMSKE
OPREME
Ko je zvočnik Soundbar povezan z internetom, se
posodobitve programske opreme pojavijo
samodejno, tudi če je zvočnik Soundbar izklopljen.
•• Če želite uporabiti funkcijo Samodejna
posodobitev, mora biti zvočnik Soundbar
povezan z internetom. Povezava Wi-Fi z
zvočnikom Soundbar bo prekinjena, če
izvlečete napajalni kabel ali zmanjka
Dvig zvočnika Soundbar za 20 mm
elektrike. U slučaju prekida napajanja, kada se
1. Pritrdite dve Nogi nosilca na dve Podpori
ono ponovno uspostavi ili ponovno uključite
nosilca, kot je prikazano na spodnji sliki.
kabel za napajanje, uključite Soundbar i zatim
ga ponovo povežite s internetom.
2. Z dvema priloženima Vijaka pritrdite dve
Nogi nosilca na sklop stenskega držala na
spodnji plošči zvočnika Soundbar.
SLV - 27
11 ODPRAVLJANJE NAPAK
Preden zaprosite za pomoč, preverite spodnje.
Enota se ne vklopi.
Rdeča lučka LED na globokotonskem zvočniku
utripne, zvočnik pa ne predvaja zvoka.
Je električni kabel priključen v vtičnico?
Ta težava se lahko pojavi, če globokotonski
;; Električni kabel priključite v vtičnico.
zvočnik ni povezan z glavno enoto zvočnika
Ko pritisnem gumb, funkcija ne deluje.
Soundbar.
;; Poskusite znova povezati globokotonski
Je v zraku statična elektrika?
zvočnik. (Oglejte si stran 5.)
;; Izvlecite električni kabel in ga znova
priključite.
V načinu BT prihaja do prekinitev zvoka.
Globokotonski zvočnik opazno hrešči in
vibrira.
;; Oglejte si razdelke o povezavah Bluetooth
Poskusite prilagoditi vibriranje
globokotonskega zvočnika.
na straneh 11 in 18.
;; Gumb WOOFER na daljinskem
Ni zvoka.
upravljalniku pritisnite gor ali dol, da
Je vklopljena funkcija Nemo?
;; Pritisnite gumb
prilagodite glasnost globokotonskega
(Nemo), da jo prekličete.
Je glasnost nastavljena na najnižjo?
;; Prilagodite glasnost.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
So baterije iztrošene?
zvočnika. (na –12 ali –6 do +6)
Povezava s televizorjem ni mogoča.
Pri povezavi prek žičnega omrežja
;; Preverite, ali je kabel pravilno priključen.
–– Preverite ime vrat, da se prepričate, da
;; Zamenjajte jih z novimi.
je kabel priključen v ustrezna vrata.
Je razdalja med daljinskim upravljalnikom in
Navodila so na strani z razlagami
glavno enoto zvočnika Soundbar prevelika?
;; Daljinski upravljalnik približajte glavni
enoti zvočnika Soundbar.
posameznih načinov priključevanja.
;; Pritisnite gumb
(Vir) na desni plošči
zvočnika Soundbar ali na daljinskem
upravljalniku, da preverite, ali je način pravi.
Pri povezavi prek brezžičnega omrežja
;; Povezava prek vmesnika Bluetooth
1. Zvočnik Soundbar preklopite v način
»BT PAIRING«, nato s televizorjem znova
zaženite iskanje. (Za podrobnosti glejte
stran 11.)
SLV - 28
;; Povezava prek omrežja Wi-Fi
1. Preverite, ali je model televizorja združljiv.
12 LICENCA
•• Podprti so samo pametni televizorji
Samsung, izdani po letu 2013.
2. Preverite, ali je televizor povezan z
omrežjem Wi-Fi.
Manufactured under license from Dolby
•• Če televizor ni povezan z omrežjem
Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio,
Wi-Fi, za povezavo televizorja
Dolby Digital Plus, Pro Logic, and the double-D
uporabite omrežni meni v televizorju.
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
(Oglejte si uporabniški priročnik za
televizor.)
3. Preverite, ali je zvočnik Soundbar povezan
z omrežjem W-Fi.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
•• Ko je zvočnik Soundbar povezan, ga
lahko najdete na seznamu zvočnikov v
mobilni napravi, ko zaženete aplikacijo
SmartThings. Za podrobnosti glejte
stran 19.)
4. Preverite kanal DFS.
•• Če brezžični usmerjevalnik (Wi-Fi)
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and
the Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo
are registered trademarks and/or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
uporablja kanal DFS, povezave Wi-Fi
med televizorjem in zvočnikom
Soundbar ni mogoče vzpostaviti. Za
The terms HDMI and HDMI High-Definition
podrobnosti se obrnite na ponudnika
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
internetnih storitev.
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
•• Za programsko opremo Spotify veljajo
licence tretjih oseb, ki so na voljo na
naslovu:
www.spotify.com/connect/third-partylicenses.
•• Podrobnejše informacije o funkciji Spotify
Connect najdete na naslovu
www.spotify.com/connect
SLV - 29
13 OBVESTILO O
ODPRTOKODNIH
LICENCAH
Podrobne informacije o odprtokodnih programih,
ki jih uporablja izdelek, najdete na naslovu:
http://opensource.samsung.com
14 POMEMBNO
OBVESTILO O
SERVISIRANJU
•• Slike in ilustracije v tem uporabniškem
priročniku so samo informativne in se lahko
razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
•• V naslednjih primerih vam lahko zaračunamo
administrativne stroške:
(a) e
na dom pokličete serviserja in se izkaže,
da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da
niste prebrali tega uporabniškega
priročnika);
(b) č e napravo prinesete na servis in se izkaže,
da ni pokvarjena (kar pomeni, da niste
prebrali tega uporabniškega priročnika).
•• O znesku administrativnih stroškov vas bomo
obvestili pred začetkom dela na izdelku oz.
pred obiskom na domu.
SLV - 30
15 SPECIFIKACIJE IN VODNIK
Tehnične lastnosti
Ime modela
HW-Q70R
Teža
3,6 kg
Mere (Š x V x G)
1100,0 x 59,0 x 100,0 mm
Območje obratovalne temperature
+5°C do +35°C
Območje obratovalne vlažnosti
10 % ~ 75 %
OJAČEVALNIK
Nazivna izhodna moč
30W x 5 + 10W x 2, 6 Ohm x 4 + 4 Ohm x 3
LPCM 8ch, Dolby Digital,
Podprte oblike zapisa za predvajanje
Dolby Atmos (True HD / Digital Plus), DTS:X
IZHODNA MOČ BREZŽIČNE NAPRAVE
100 mW pri 2,4–2,4835 GHz,
Največja oddajna moč vmesnika Wi-Fi
5,15–5,35 GHz & 5,47–5,725 GHz
IZHODNA MOČ BREZŽIČNE NAPRAVE
Največja oddajna moč vmesnika BT
100 mW pri 2,4–2,4835 GHz
IZHODNA MOČ BREZŽIČNE NAPRAVE
Največja oddajna moč vmesnika SRD
25 mW pri 5,725–5,825 GHz
Ime globokotonskega zvočnika
PS-WR75B
Teža
9,8 kg
Mere (Š x V x G)
205,0 x 403,0 x 403,0 mm
OJAČEVALNIK
Nazivna izhodna moč
160W
IZHODNA MOČ BREZŽIČNE NAPRAVE
Največja oddajna moč vmesnika SRD
25 mW pri 5,725–5,825 GHz
OPOMBE
•• Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez
vnaprejšnjega bvestila.
•• Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
SLV - 31
Varnostni ukrep: Zvočnik Soundbar se bo samodejno znova zagnal, če vklopite/izklopite
Wi-Fi.
Skupna poraba v stanju pripravljenosti (W)
Wi-Fi
Način deaktivacije vrat
Bluetooth
Način deaktivacije vrat
4,2W
Pritisnite na sredino gumba WOOFER (ali BASS) na
daljinskem upravljalniku in ga držite 30 sekund ali
dlje, da vklopite oziroma izklopite povezavo Wi-Fi.
Na spodnji plošči zvočnika Soundbar pritisnite gumb
NETWORK in ga pridržite 30 sekund, da vklopite ali
izklopite funkcijo Bluetooth.
•• Družba Samsung Electronics izjavlja, da je ta oprema skladna z Direktivo
2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem
spletnem naslovu: http://www.samsung.com. Pojdite v razdelek Podpora >
Iskanje podpore za izdelek in vnesite ime modela. To opremo je mogoče
uporabljati v vseh državah EU. Funkcijo WLAN (Wi-Fi ali SRD) s pasovno širino
5 GHz te opreme je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih.
SLV - 32
[Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku]
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ob izteku njihove
življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske
elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo
referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66.
Če baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo materialov, baterije ločite od ostalih odpadkov
in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna & elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči
med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v
recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili
morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju
prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in
njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju nidovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi
odpadki.
Za informacije o okoljski zavezanosti podjetja Samsung in regulativnih obveznostih za ta izdelek, kot so
uredba REACH, direktiva WEEE ali predpisi o baterijah, obiščite:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
SLV - 33
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ
ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Για την επεξήγηση των συμβόλων που μπορεί να
συναντήσετε στο προϊόν Samsung, ανατρέξτε στον
πίνακα παρακάτω.
υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον
κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•• ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ,
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΡΙΖΑΣ.
•• Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να
ΠΡΟΣΟΧΗ
συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
σύνδεση γείωσης.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι
υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό της
συσκευής. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε
σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό
εξάρτημα αυτού του προϊόντος.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό
το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά
έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία
και τη συντήρηση.
•• Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το
ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα
από την πρίζα, κατά συνέπεια η πρίζα θα
πρέπει να είναι κατάλληλη.
•• Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες
ή πιτσιλίσματα υγρών. Μην τοποθετείτε
δοχεία γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, επάνω
στη συσκευή.
•• Για να απενεργοποιήσετε πλήρως αυτή τη
Προϊόν κατηγορίας ΙΙ: Αυτό το σύμβολο
υποδεικνύει ότι δεν απαιτείται
σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική
γείωση. Αν αυτό το σύμβολο δεν
υπάρχει σε κάποιο προϊόν με καλώδιο
τροφοδοσίας, το προϊόν ΠΡΕΠΕΙ να
συνδεθεί με γείωση.
συσκευή, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το φις
ρεύματος από την πρίζα. Για το λόγο αυτόν,
το φις ρεύματος θα πρέπει να είναι εύκολα
και άμεσα προσπελάσιμο συνεχώς.
Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος: Αυτό το
σύμβολο υποδεικνύει ότι η ονομαστική
τάση που επισημαίνεται με το σύμβολο
είναι τάση εναλλασσόμενου ρεύματος.
Τάση συνεχούς ρεύματος: Αυτό το
σύμβολο υποδεικνύει ότι η ονομαστική
τάση που επισημαίνεται με το σύμβολο
είναι τάση συνεχούς ρεύματος.
Προσοχή, συμβουλευτείτε τις οδηγίες
χρήσης: Αυτό το σύμβολο καθοδηγεί το
χρήστη να συμβουλευτεί το εγχειρίδιο
χρήσης για περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά με την ασφάλεια.
GRE - ii
ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ
1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία εναλλασσόμενου
ρεύματος στο σπίτι σας συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις τροφοδοσίας που αναφέρονται στην
ετικέτα αναγνώρισης που βρίσκεται στην κάτω
πλευρά του προϊόντος. Τοποθετήστε το προϊόν
οριζόντια, σε κατάλληλη βάση (έπιπλο),
προβλέποντας αρκετό χώρο γύρω της για
εξαερισμό 7~10 εκατοστά. Βεβαιωθείτε ότι οι
οπές αερισμού δεν είναι καλυμμένες. Μην
τοποθετείτε τη μονάδα επάνω σε ενισχυτές ή
άλλον εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να
θερμανθεί. Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για
συνεχή χρήση. Για να απενεργοποιήσετε πλήρως
τη μονάδα, αποσυνδέστε το φις εναλλασσόμενου
ρεύματος από την πρίζα. Αποσυνδέστε τη
μονάδα αν σκοπεύετε να την αφήσετε
αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το
φις από την πρίζα ρεύματος. Απότομες κορυφές
της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί
να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα.
3. Μην εκθέτετε την συσκευή σε άμεσο ηλιακό
φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Μπορεί να
προκληθεί υπερθέρμανση και δυσλειτουργία
της μονάδας.
4. Προστατέψτε τη συσκευή από υγρασία (π.χ.
ανθοδοχεία) και υπερβολική ζέστη (π.χ. τζάκι)
ή από εξοπλισμό που προκαλεί ισχυρά
μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (π.χ. ηχεία).
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την
παροχή ρεύματος σε περίπτωση που το προϊόν
παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία. Το προϊόν
δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση.
Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική
χρήση. Ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση
υγρασίας εάν το προϊόν ή ο δίσκος βρίσκονται
σε περιβάλλον με σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Εάν κατά τη διάρκεια του Χειμώνα πρέπει να
μεταφέρετε τη μονάδα σε άλλον χώρο,
περιμένετε περίπου για 2 ώρες ώστε να
επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού
τη θέσετε σε λειτουργία.
5. Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί το προϊόν
περιέχει χημικά που είναι επικίνδυνα για το
περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά. Μη
βραχυκυκλώνετε, μην αποσυναρμολογείτε και
μην υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες. Υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης αν αντικαταστήσετε
εσφαλμένα την μπαταρία. Αντικαταστήστε
μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Το εγχειρίδιο αποτελείται από δύο μέρη: το
παρόν απλό έντυπο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ και ένα
λεπτομερές ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ το οποίο
διατίθεται προς λήψη ηλεκτρονικά.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
Ανατρέξτε στο παρόν εγχειρίδιο για οδηγίες
ασφαλείας, εγκατάσταση του προϊόντος,
εξαρτήματα, συνδέσεις και προδιαγραφές
του προϊόντος.
ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Μπορείτε να δείτε το ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ στο
online κέντρο υποστήριξης πελατών της
Samsung σαρώνοντας τον κωδικό QR. Για να
δείτε το εγχειρίδιο στον υπολογιστή ή τη
φορητή συσκευή σας, κατεβάστε το (ως
έγγραφο) από την τοποθεσία web της Samsung.
(http://www.samsung.com/support)
Η σχεδίαση, οι προδιαγραφές και η οθόνη εφαρμογών
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
GRE - iii
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
01
02
03
Ελεγχος των εξαρτηματων
2
Τοποθέτηση των μπαταριών πριν από τη χρήση του τηλεχειριστηρίου
(2 μπαταρίες AA)
--------------------------
2
Επισκοπηση προϊοντος
3
Εμπρός / Δεξί πλαίσιο του Soundbar
--------------------------
3
Κάτω πλαίσιο του Soundbar
--------------------------
3
Συνεση του Soundbar
4
Σύνδεση του ρεύματος
04
05
--------------------------
4
Σύνδεση του Soundbar στο subwoofer
-------------------------–– Αυτόματη σύνδεση του υπογούφερ με το Soundbar
-------------------------–– Σε περίπτωση αποτυχίας της αυτόματης σύνδεσης του υπογούφερ,
πραγματοποιήστε τη σύνδεση χειροκίνητα
--------------------------
5
5
6
Σύνδεση του SWA-8500S (πωλείται ξεχωριστά) με το Soundbar
7
Συνδεση στην τηλεοραση
--------------------------
9
Μέθοδος 1. Σύνδεση με καλώδιο
–– Σύνδεση τηλεόρασης με καλώδιο HDMI
–– Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών
-------------------------- 9
-------------------------- 9
-------------------------- 10
Μέθοδος 2. Ασύρματη σύνδεση
–– Σύνδεση τηλεόρασης μέσω Bluetooth
–– Σύνδεση μέσω Wi-Fi
-------------------------- 11
-------------------------- 11
-------------------------- 13
Συνδεση εξωτερικης συσκευης
15
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI (με δυνατότητα αποκωδικοποίησης
Dolby Atmos και αναπαραγωγής)
-------------------------- 15
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
-------------------------- 16
Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών
-------------------------- 17
GRE - iv
06
07
08
09
Συνδεση φορητης συσκευης
18
Σύνδεση μέσω Bluetooth
-------------------------- 18
Σύνδεση μέσω Wi-Fi (Ασύρματο δίκτυο)
-------------------------- 19
Χρηση τηλεχειριστηριου
20
Πώς να χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο;
-------------------------- 20
Ρυθμίστε την ένταση ήχου του Soundbar με ένα τηλεχειριστήριο
τηλεόρασης
-------------------------- 23
Εγκατασταση βασης τοιχου
24
Προφυλάξεις εγκατάστασης
-------------------------- 24
Εξαρτήματα τοποθέτησης στον τοίχο
-------------------------- 24
Τοποθέτηση του άκρου στήριξης
Εξαρτήματα άκρου στήριξης
26
-------------------------- 26
10
Ενημερωση λογισμικου
27
11
Αντιμετωπιση προβληματων
28
12
Αδεια
29
13
Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού
ανοιχτού κώδικα
30
14
Σημαντικη σημειωση σχετικα με το σερβις
30
15
Προδιαγρφες και οδηγιες
31
Προδιαγραφες
-------------------------- 31
GRE - v
01 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Κύρια μονάδα του Soundbar
1
Υπογούφερ
Τηλεχειριστήριο /
Μπαταρίες
Καλώδιο HDMI
3
x2
x2
Καλώδιο
τροφοδοσίας
(Υπογούφερ)
Τροφοδοτικό AC/DC
(Κύρια μονάδα)
Άκρο στήριξης
Βάση άκρου
στήριξης
x2
Βίδα
(Άκρο στήριξης)
Συνδέστε το βύσμα AC στον
προσαρμογέα. Θα ακούσετε έναν
χαρακτηριστικό ήχο που σημαίνει ότι
έχει ασφαλίσει στη θέση του.
2
Μην αποσυνδέετε το βύσμα AC από τον
προσαρμογέα (από τη στιγμή που θα
συνδεθεί, δεν μπορεί να αφαιρεθεί).
Βύσμα AC
(ανάλογα με τη χώρα και το μοντέλο)
x2
Οδηγός επιτοίχιας στήριξης
Βίδα στερέωσης
x2
x2
Βραχίονα επιτοίχιας
Βίδα
στήριξης
(Επιτοίχια στήριξη)
•• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ενέργειας,
ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται πάνω στο προϊόν. (Ετικέτα: Κάτω μέρος της κύριας
μονάδας του Soundbar)
•• Τα βήματα για τη σύνδεση της τροφοδοσίας επισημαίνονται με ετικέτες (1, 2, 3). Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση τροφοδοσίας, ανατρέξτε στη σελίδα 4.
•• Για αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων ή προαιρετικών καλωδίων, επικοινωνήστε με το Κέντρο
σέρβις ή με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
•• Ανάλογα με την περιοχή, το βύσμα AC μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση ή μπορεί να
παρέχεται ενσωματωμένο στον προσαρμογέα AC/DC.
Τοποθέτηση των μπαταριών πριν από τη χρήση του
τηλεχειριστηρίου (2 μπαταρίες AA)
Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς την
κατεύθυνση του βέλους μέχρι να αφαιρεθεί.
Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AA (1,5 V) φροντίζοντας
για το σωστό προσανατολισμό των πόλων τους.
Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας στη θέση του.
GRE - 2
02 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Εμπρός / Δεξί πλαίσιο του Soundbar
Δεξιά πλευρά του Soundbar
Τοποθετήστε το προϊόν έτσι ώστε
το λογότυπο «Samsung Harman
Ένταση ήχου
Λειτουργία
Kardon» να βρίσκεται στην κορυφή.
Οθόνη
Κάτω πλαίσιο του Soundbar
NETWORK
SERVICE
DC 19V
HDMI IN
HDMI OUT
Πηγή
D.IN
Επιλογή λειτουργίας εισόδου πηγής. (D.IN / HDMI / WIFI / BT)
Πατήστε για σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) μέσω της εφαρμογής SmartThings.
Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB για να αναβαθμίσετε το λογισμικό του
προϊόντος.
Συνδέεται στο τροφοδοτικό AC/DC. (Είσοδος παροχής τροφοδοσίας)
Ταυτόχρονη είσοδος ψηφιακών σημάτων εικόνας και ήχου μέσω καλωδίου HDMI.
Συνδέστε σε έξοδο HDMI μια εξωτερική συσκευή.
Συνδέεται στην υποδοχή HDMI (ARC) μιας τηλεόρασης.
Συνδέστε σε ψηφιακή (οπτική) έξοδο μια εξωτερική συσκευή.
GRE - 3
03 ΣΥΝΕΣΗ ΤΟΥ SOUNDBAR
Σύνδεση του ρεύματος
Χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα τροφοδοσίας (1, 2, 3) για να συνδέσετε το subwoofer σε
ηλεκτρική πρίζα, ακολουθώντας την εξής σειρά:
1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο subwoofer.
2 Συνδέστε το βύσμα AC στο τροφοδοτικό.
3 Συνδέστε το τροφοδοτικό στο Soundbar και σε μια πρίζα ρεύματος.
Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα:
•• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απαιτούμενο ρεύμα και την κατανάλωση
ενέργειας, ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται πάνω στο προϊόν. (Ετικέτα: Κάτω μέρος της
κύριας μονάδας του Soundbar)
2 Βύσμα AC
3 Τροφοδοτικό AC/DC
POWER
1 Καλώδιο
τροφοδοσίας
DC 19V
(Υποδοχή
τροφοδοσίας)
Πίσω πλευρά του
Υπογούφερ
Κάτω μέρος της κύριας
Σύνδεση του
ρεύματος
μονάδας του Soundbar
GRE - 4
Σύνδεση του Soundbar στο subwoofer
Μόλις συνδεθεί το υπογούφερ, θα απολαμβάνετε ήχο με πλούσια μπάσα.
Αυτόματη σύνδεση του υπογούφερ με το Soundbar
Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας και αφού συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας στο
Soundbar και το υπογούφερ, το υπογούφερ συνδέεται αυτόματα στο Soundbar.
•• Όταν ολοκληρωθεί η αυτόματη ζεύξη, ανάβουν οι μπλε ενδείξεις στην πίσω πλευρά του
υπογούφερ.
Ενδεικτικές λυχνίες LED στην πίσω πλευρά του Υπογούφερ
ΛΥΧΝΙΑ
LED
Κατάσταση
Ενεργή
Περιγραφή
Επιτυχία σύνδεσης
(κανονική λειτουργία)
Επίλυση
Ελέγξτε εάν έχει συνδεθεί σωστά το
καλώδιο τροφοδοσίας στην κύρια μονάδα
Μπλε
του Soundbar ή περιμένετε 5 λεπτά
Αναβοσβήνει
Ανάκτηση σύνδεσης
περίπου. Εάν η λυχνία εξακολουθεί να
αναβοσβήνει, δοκιμάστε να συνδέσετε το
subwoofer με μη αυτόματο τρόπο.
Ανατρέξτε στη σελίδα 6.
Αναμονή (με
απενεργοποιημένη την
Κόκκινη
Ενεργή
κύρια μονάδα του
Soundbar)
Αποτυχία σύνδεσης
Κόκκινη
και μπλε
Ελέγξτε εάν έχει συνδεθεί σωστά το
καλώδιο τροφοδοσίας στην κύρια μονάδα
του Soundbar.
Συνδέστε ξανά. Ανατρέξτε στις οδηγίες για
μη αυτόματη σύνδεση στη σελίδα 6.
Αναζητήστε στο εγχειρίδιο τα στοιχεία
Αναβοσβήνει
Δυσλειτουργία
επικοινωνίας του Κέντρου σέρβις της
Samsung
GRE - 5
Σε περίπτωση αποτυχίας της αυτόματης σύνδεσης του υπογούφερ,
πραγματοποιήστε τη σύνδεση χειροκίνητα
Πριν από τη μη αυτόματη σύνδεση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
•• Ελέγξτε εάν τα καλώδια τροφοδοσίας του Soundbar και του υπογούφερ είναι συνδεδεμένα σωστά.
•• Βεβαιωθείτε ότι το Soundbar είναι ενεργοποιημένο.
1. Πατήστε για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα την επιλογή ID SET στην πίσω πλευρά του υπογούφερ.
•• Σβήνει η κόκκινη ένδειξη στο πίσω μέρος του υπογούφερ και αναβοσβήνει η μπλε ένδειξη.
5 Sec
Πίσω πλευρά του Υπογούφερ
2. Πατήστε το κουμπί Επάνω στο τηλεχειριστήριο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
•• Στην οθόνη του Soundbar εμφανίζεται για λίγο το μήνυμα ID SET και μετά σβήνει.
•• Το Soundbar θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία ID SET.
PAIR
5 Sec
Το λογότυπο «Samsung Harman Kardon»
βρίσκεται στο επάνω μέρος
ID SET
ND
SOUODE
M
3. Ελέγξτε εάν η λυχνία LED LINK είναι σταθερά μπλε (η σύνδεση ολοκληρώθηκε).
Η ένδειξη LED LINK σταματά να
αναβοσβήνει και ανάβει σταθερά μπλε
όταν δημιουργηθεί σύνδεση μεταξύ του
Soundbar και του ασύρματου subwoofer.
Ανάβει μπλε
GRE - 6
Σύνδεση του SWA-8500S (πωλείται ξεχωριστά) με το Soundbar
Αναβαθμίστε την ποιότητα του ήχου σε ρεαλιστικό, ασύρματο ήχο surround συνδέοντας το κιτ
ασύρματου πίσω ηχείου Samsung (SWA-8500S, πωλείται ξεχωριστά) στο Soundbar.
1. Συνδέστε τη μονάδα ασύρματου δέκτη σε 2 ηχεία Surround.
–– Τα καλώδια του ηχείου φέρουν χρωματική κωδικοποίηση.
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
ID SET
L
R
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE
: 3Ω
POWER
ID SET
2. Ελέγξτε την κατάσταση αναμονής στη μονάδα ασύρματου δέκτη μετά τη σύνδεση σε ηλεκτρική
πρίζα.
•• Αναβοσβήνει η ένδειξη LED LINK (μπλε λυχνία LED) στη μονάδα ασύρματου δέκτη. Αν δεν
αναβοσβήσει η λυχνία LED, πατήστε το κουμπί ID SET στην πίσω πλευρά της μονάδας
ασύρματου λήπτη με ένα μυτερό στυλό για 5~6 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη LED LINK
αρχίσει να αναβοσβήνει (μπλε). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λυχνία LED,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του SWA-8500S.
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER
IMPEDANCE : 3Ω
L
R
5 Sec
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
ID SET
STANDBY
STANDBY
LINK
LINK
Αναβοσβήνει μπλε
POWER
POWER
GRE - 7
3. Πατήστε το κουμπί Επάνω στο τηλεχειριστήριο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
•• Στην οθόνη του Soundbar εμφανίζεται για λίγο το μήνυμα ID SET και μετά σβήνει.
•• Το Soundbar θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία ID SET.
PAIR
Το λογότυπο «Samsung Harman Kardon»
βρίσκεται στο επάνω μέρος
5 Sec
ID SET
ND
SOUODE
M
ΠΡΟΣΟΧΗ
•• Αν το Soundbar αναπαρήγε μουσική τη στιγμή που συνδέθηκε με το SWA-8500S, ενδέχεται ο
ήχος να ακούγεται διακεκομμένα από το woofer μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση.
4. Ελέγξτε εάν η λυχνία LED LINK είναι σταθερά μπλε (η σύνδεση ολοκληρώθηκε).
STANDBY
STANDBY
LINK
Η ένδειξη της λυχνίας LED LINK σταματάει
να αναβοσβήνει και ανάβει με σταθερό
LINK
μπλε όταν δημιουργηθεί σύνδεση μεταξύ
του Soundbar και της μονάδας ασύρματου
λήπτη.
Ανάβει μπλε
5. Αν το SWA-8500S δεν έχει συνδεθεί, επαναλάβετε το Βήμα 2.
GRE - 8
04 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Ακούστε τον ήχο της τηλεόρασης από το Soundbar μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης.
•• Όταν το Soundbar είναι συνδεδεμένο σε κάποια από τις επιλεγμένες τηλεοράσεις Samsung,
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.
–– Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε Samsung Smart TV με υποστήριξη Bluetooth που
κυκλοφόρησαν το 2017 ή μεταγενέστερα, όταν συνδέετε το Soundbar με την τηλεόραση
μέσω καλωδίου οπτικών ινών.
–– Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε το μενού της τηλεόρασής σας για να
προσαρμόσετε το πεδίο ήχου και διάφορες ρυθμίσεις, καθώς και την ένταση και τη σίγασή του.
Μέθοδος 1. Σύνδεση με καλώδιο
Αν στην τηλεόραση μεταδίδεται ψηφιακό σήμα «Dolby Digital» και η ρύθμιση μορφής εξόδου ψηφιακού
ήχου έχει οριστεί σε «PCM», συνιστάται να αλλάξετε τη ρύθμιση σε «Dolby Digital». Με αυτόν τον τρόπο,
μπορείτε να απολαύσετε καλύτερη ποιότητα ήχου. (Στο μενού της τηλεόρασης, οι ρυθμίσεις Dolby Digital
και PCM μπορεί να ονομάζονται διαφορετικά ανάλογα με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.)
Σύνδεση τηλεόρασης με καλώδιο HDMI
Ελέγξτε τη ρύθμιση (ARC) στη θύρα
HDMI IN της τηλεόρασής σας.
Κάτω μέρος του Soundbar
HDMI IN
(ARC)
Καλώδιο HDMI
Ελέγξτε τη θύρα HDMI OUT (TV-ARC)
στην κύρια μονάδα του Soundbar.
TV ARC
Δεξιά πλευρά του
Soundbar
1. Με ενεργοποιημένο το Soundbar και την τηλεόραση, συνδέστε το καλώδιο HDMI όπως
απεικονίζεται στο σχήμα.
2. Στο παράθυρο της οθόνης στην κύρια μονάδα του Soundbar εμφανίζεται η ένδειξη «TV ARC» και
ακούγεται ο ήχος της τηλεόρασης.
•• Εάν ο ήχος της τηλεόρασης δεν ακούγεται, πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο
τηλεχειριστήριο ή στη δεξιά πλευρά του Soundbar για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
«D.IN». Στην οθόνη εμφανίζονται διαδοχικά οι ενδείξεις «D.IN» και «TV ARC» και ακούγεται
ο ήχος της τηλεόρασης.
GRE - 9
•• Εάν στην οθόνη της κύριας μονάδας του Soundbar δεν εμφανιστεί η ένδειξη «TV ARC»,
βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI έχει συνδεθεί στη σωστή θύρα.
•• Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να
αλλάξετε την ένταση ήχου στο Soundbar.
Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών
Κάτω μέρος του Soundbar
OPTICAL OUT
Καλώδιο
οπτικών ινών
(δεν παρέχεται)
D.IN
Δεξιά πλευρά του
Soundbar
1. Συνδέστε την υποδοχή DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) του Soundbar με την υποδοχή OPTICAL OUT
της τηλεόρασης με ψηφιακό καλώδιο οπτικών (δεν παρέχεται) ινών.
2. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τη λειτουργία «D.IN».
Auto Power Link
Η λειτουργία Auto Power Link ενεργοποιεί αυτόματα το Soundbar όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
1. Συνδέστε το Soundbar και μια τηλεόραση με ψηφιακό καλώδιο οπτικών (δεν παρέχεται) ινών.
2. Πατήστε το κουμπί Αριστερά στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα, για
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto Power Link.
•• Η λειτουργία Auto Power Link είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
(Για απενεργοποίηση της λειτουργίας, πατήστε το κουμπί Αριστερά στο
τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα.)
•• Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η λειτουργία Auto Power Link
ενδέχεται να μη λειτουργεί.
•• Αυτή η δυνατότητα διατίθεται μόνο στη λειτουργία «D.IN».
GRE - 10
Μέθοδος 2. Ασύρματη σύνδεση
Σύνδεση τηλεόρασης μέσω Bluetooth
Όταν συνδέεται μια τηλεόραση μέσω Bluetooth, μπορείτε να ακούτε στερεοφωνικό ήχο χωρίς τη
δυσκολία των καλωδίων.
•• Μπορεί να συνδέεται μόνο μία τηλεόραση τη φορά.
PAIR
Ή
ND
SOUODE
M
Αρχική σύνδεση
1. Πατήστε το κουμπί
(Ή)
PAIR στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τη λειτουργία «BT PAIRING».
a. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο και μετά επιλέξτε «BT».
Αν δεν έχει συνδεθεί συσκευή Bluetooth στο Soundbar, η επιλογή «BT» αλλάζει
αυτόματα σε «BT READY».
b. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη «BT READY», πατήστε πάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο του Soundbar, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «BT PAIRING».
2. Στην τηλεόραση επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης).
3. Στη λίστα που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης επιλέξτε «[AV] Samsung Soundbar
Q70R».
Το διαθέσιμο Soundbar υποδεικνύεται με την ένδειξη «Need Pairing» ή «Paired» στη λίστα
συσκευών Bluetooth της τηλεόρασης.
Για να συνδεθείτε στο Soundbar, επιλέξτε το μήνυμα και πραγματοποιήστε τη σύνδεση.
•• Όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη, στην μπροστινή οθόνη του Soundbar εμφανίζεται η
ένδειξη «[Όνομα τηλεόρασης] → BT».
4. Πλέον μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης από το Soundbar.
Εάν η σύνδεση της συσκευής αποτύχει
•• Εάν στη λίστα εμφανίζεται η καταχώριση του Soundbar που είχε συνδεθεί προγενέστερα
(π.χ. «[AV] Samsung Soundbar Q70R»), διαγράψτε την.
•• Στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3.
GRE - 11
Αποσύνδεση του Soundbar από την τηλεόραση
Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και μεταβείτε σε οποιαδήποτε
λειτουργία εκτός της «BT».
•• Για την αποσύνδεση απαιτείται χρόνος, επειδή η τηλεόραση πρέπει να λάβει απόκριση από το
Soundbar. (Ο απαιτούμενος χρόνος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της
τηλεόρασης).
•• Για να καταργήσετε την αυτόματη σύνδεση Bluetooth ανάμεσα στο Soundbar και την τηλεόραση,
πατήστε το κουμπί p (Αναπαραγωγή / Παύση) στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα σε
κατάσταση «BT READY». (Εναλλαγή Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης)
Ποια η διαφορά μεταξύ «BT READY» και «BT PAIRING»;
•• BT READY : Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να αναζητήσετε τηλεοράσεις που έχουν συνδεθεί
στο παρελθόν ή να συνδέσετε μια φορητή συσκευή που έχει συνδεθεί στο παρελθόν στο
Soundbar.
•• BT PAIRING : Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να συνδέσετε μια νέα συσκευή στο Soundbar.
(Πατήστε το κουμπί
PAIR στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στη δεξιά
πλευρά του Soundbar για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα ενώ το Soundbar βρίσκεται σε λειτουργία
«BT».)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•• Εάν σας ζητηθεί κωδικός PIN κατά τη σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth, καταχωρίστε <0000>.
•• Στη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth θα χαθεί εάν η απόσταση μεταξύ του
Soundbar και της συσκευής Bluetooth ξεπερνάει τα 10 μέτρα.
•• Το Soundbar απενεργοποιείται αυτόματα όταν παραμένει σε κατάσταση “Έτοιμο” για 18 λεπτά.
•• Το Soundbar μπορεί να μην πραγματοποιήσει αναζήτηση του Bluetooth ή να μη συνδεθεί σωστά
υπό τις παρακάτω συνθήκες:
–– Εάν υπάρχει ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το Soundbar.
–– Εάν υπάρχει ταυτόχρονη ζεύξη πολλών συσκευών Bluetooth με το Soundbar.
–– Εάν η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη, εκτός της θέσης της ή δυσλειτουργεί.
•• Οι ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές. Διατηρείτε μακριά από την
κύρια μονάδα του Soundbar συσκευές που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα, π.χ.
φούρνους μικροκυμάτων, ασύρματες συσκευές LAN κ.λπ.
GRE - 12
Σύνδεση μέσω Wi-Fi
Λίστα ελέγχου πριν από τη σύνδεση
1. Επιβεβαιώστε ότι η τηλεόραση Smart της Samsung έχει κυκλοφορήσει μετά το 2013. Αυτή η
λειτουργία είναι συμβατή μόνο με τηλεοράσεις Smart της Samsung που κυκλοφόρησαν μετά το
2013.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής (Wi-Fi) είναι έτοιμος και λειτουργεί.
3. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με τον ασύρματο δρομολογητή (δηλ. ότι είναι
συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi).
Δεξιά πλευρά του Soundbar
Βήμα 1: Σύνδεση του Soundbar σε δίκτυο Wi-Fi
1. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στη δεξιά πλευρά του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο και
επιλέξτε τη λειτουργία «WIFI».
•• Αν χρησιμοποιείτε επιλεγμένες τηλεοράσεις Samsung (Smart TV Samsung που
κυκλοφόρησαν μεταξύ 2016 ~ 2018 και υποστηρίζουν Bluetooth).
–– Αν επιλέξετε τη λειτουργία «WIFI» όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται
στην οθόνη της τηλεόρασης ένα αναδυόμενο παράθυρο με οδηγίες για την αυτόματη
σύνδεση του Soundbar με ασύρματο δρομολογητή (Wi-Fi). Ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στο αναδυόμενο παράθυρο της τηλεόρασης.
Δεξιά πλευρά του Soundbar
WIFI
2. Συνδέστε τη φορητή συσκευή σας (smartphone, tablet κ.λπ.) στο δίκτυο Wi-Fi όπου είναι
συνδεδεμένη η τηλεόραση.
GRE - 13
3. Εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή SmartThings στη φορητή συσκευή σας (smartphone,
tablet κ.λπ.).
0
Σ
α
Android
iOS
Εφαρμογή SmartThings
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής στη φορητή συσκευή για να συνδέσετε το
Soundbar στο δίκτυο Wi-Fi.
Σ
α
Βήμα 2: Ρύθμιση παραμέτρων στην τηλεόραση
•• Σε περίπτωση αποσύνδεσης της τηλεόρασης από το ασύρματο δίκτυο έπειτα από αλλαγή πηγής
εισόδου στο Soundbar, χρησιμοποιήστε το μενού της τηλεόρασης για να συνδέσετε ξανά την
τηλεόραση στο δίκτυο.
Για τηλεοράσεις του 2019
Αρχική οθόνη (
)  Ρυθμίσεις (
)  Ήχος  Έξοδος ήχου  [AV] Samsung Soundbar Q70R (Wi-Fi)
Για τηλεοράσεις του 2018
Αρχική οθόνη (
)  Ρυθμίσεις (
)  Ήχος  Έξοδος ήχου  [AV] Samsung Soundbar Q70R (Wi-Fi)
Για τηλεοράσεις του 2017
Αρχική οθόνη (
)  Ρυθμίσεις (
)  Ήχος  Έξοδος ήχου  [AV] Samsung Soundbar Q70R (Wi-Fi)
Για τηλεοράσεις του 2016
Αρχική οθόνη (
)  Ρυθμίσεις (
)  Ήχος  Επιλογή ηχείου  [AV] Samsung Soundbar Q70R (Wi-Fi)
Για τηλεοράσεις του 2015
Μενού  Ήχος  Λίστα ηχείων
Για τηλεοράσεις του 2014
Μενού  Ήχος  Ρυθμίσεις ηχείου  Multiroom Link - Ρυθμίσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•• Η τηλεόραση και το Soundbar πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi).
•• Αν ο ασύρματος δρομολογητής (Wi-Fi) χρησιμοποιεί κανάλι DFS, δεν θα μπορείτε να
πραγματοποιήσετε σύνδεση Wi-Fi μεταξύ της τηλεόρασης και του Soundbar. Για λεπτομέρειες,
επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet.
•• Αν η σύνδεση Wi-Fi στα 5GHz δεν είναι ομαλή, χρησιμοποιήστε εύρος ζώνης 2,4GHz.
•• Επειδή τα μενού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το έτος κατασκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
της τηλεόρασης σας.
Σ
GRE - 14
05 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Συνδέστε το Soundbar σε μια εξωτερική συσκευή μέσω ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου για
αναπαραγωγή του ήχου της εξωτερικής συσκευής από το Soundbar.
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI (με δυνατότητα
αποκωδικοποίησης Dolby Atmos και αναπαραγωγής)
•• Όταν χρησιμοποιείτε το Dolby Atmos®: Εάν η πηγή εισόδου είναι Dolby Atmos®, ως έξοδος
ορίζονται τα κανάλια 3.1.2. Όταν είναι ενεργοποιημένο το Dolby Atmos®, δεν είναι διαθέσιμες οι
λειτουργίες εφέ ήχου που ελέγχονται από το κουμπί SOUND MODE.
•• Σημαντική σημείωση: Αυτό το προϊόν υποστηρίζει Dolby Atmos® μόνο στη λειτουργία HDMI.
HDMI OUT
Εξωτερική
Κάτω μέρος του Soundbar
Καλώδιο HDMI
συσκευή
HDMI IN
(ARC)
Καλώδιο HDMI
HDMI
Δεξιά πλευρά του
Soundbar
1. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI από την υποδοχή HDMI IN στην πίσω πλευρά του προϊόντος στην
υποδοχή HDMI OUT της ψηφιακής συσκευής σας.
2. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI από την υποδοχή HDMI OUT (TV-ARC) στην πίσω πλευρά του
προϊόντος στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας.
3. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τη λειτουργία «HDMI».
4. Η λειτουργία «HDMI» εμφανίζεται στην οθόνη του Soundbar και αναπαράγεται ο ήχος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•• Όταν ενεργοποιείται το Dolby Atmos®, εμφανίζεται η ένδειξη «DOLBY ATMOS» στην μπροστινή
οθόνη.
GRE - 15
Διαμόρφωση του Dolby Atmos® στη συσκευή αναπαραγωγής BD ή άλλη συσκευή.
•• Ανοίξτε τις επιλογές εξόδου ήχου στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής αναπαραγωγής BD ή κάποιας
άλλης συσκευής και βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η επιλογή «Χωρίς κωδικοποίηση» για τη ροή bit.
Για παράδειγμα, σε συσκευή αναπαραγωγής BD της Samsung, επιλέξτε διαδοχικά Μενού αρχικής
οθόνης → Ήχος → Ψηφιακή έξοδος και μετά επιλέξτε Bitstream (Unprocessed).
•• Εάν στις επιλογές εξόδου ήχου υπάρχει η επιλογή Δευτερεύων ήχος, βεβαιωθείτε ότι είναι
απενεργοποιημένη.
•• Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο υποστηρίζει Dolby Atmos®.
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
HDMI OUT
Εξωτερική
Κάτω μέρος του Soundbar
Καλώδιο HDMI
συσκευή
HDMI IN
(ARC)
Καλώδιο HDMI
HDMI
Δεξιά πλευρά του
Soundbar
1. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI από την υποδοχή HDMI IN στην πίσω πλευρά του προϊόντος στην
υποδοχή HDMI OUT της ψηφιακής συσκευής σας.
2. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI από την υποδοχή HDMI OUT (TV-ARC) στην πίσω πλευρά του
προϊόντος στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας.
3. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τη λειτουργία «HDMI».
4. Η λειτουργία «HDMI» εμφανίζεται στην οθόνη του Soundbar και αναπαράγεται ο ήχος.
GRE - 16
Σύνδεση με καλώδιο οπτικών ινών
Κάτω μέρος του Soundbar
Συσκευή αναπαραγωγής BD / DVD /
Δέκτης δορυφορικής τηλεόρασης /
Κονσόλα παιχνιδιών
OPTICAL OUT
Καλώδιο
οπτικών ινών
(δεν παρέχεται)
D.IN
Δεξιά πλευρά του
Soundbar
1. Συνδέστε την υποδοχή DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) της κύριας μονάδας με την υποδοχή
OPTICAL OUT της συσκευής πηγής χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό καλώδιο οπτικών (δεν
παρέχεται) ινών.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία «D.IN» πατώντας το κουμπί
τηλεχειριστήριο.
GRE - 17
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο ή στο
06 ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Σύνδεση μέσω Bluetooth
Όταν συνδέεται μια φορητή συσκευή μέσω Bluetooth, μπορείτε να ακούτε στερεοφωνικό ήχο χωρίς
τη δυσκολία των καλωδίων.
•• Δεν μπορείτε να συνδέετε περισσότερες από μία συσκευές Bluetooth τη φορά.
PAIR
Ή
Συσκευή Bluetooth
ND
SOUODE
M
Αρχική σύνδεση
1. Πατήστε το κουμπί
(Ή)
PAIR στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τη λειτουργία «BT PAIRING».
a. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο και μετά επιλέξτε «BT».
Αν δεν έχει συνδεθεί συσκευή Bluetooth στο Soundbar, η επιλογή «BT» αλλάζει
αυτόματα σε «BT READY».
b. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη «BT READY», πατήστε πάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί
(Πηγή) στο δεξί πλαίσιο του Soundbar, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «BT
PAIRING».
2. Επιλέξτε «[AV] Samsung Soundbar Q70R» από τη λίστα.
•• Όταν στη συσκευή Bluetooth συνδέεται ένα Soundbar, στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη «[Όνομα συσκευής Bluetooth] → BT».
3. Αναπαραγάγετε τα αρχεία μουσικής από τη συνδεδεμένη μέσω Bluetooth συσκευή μέσω του Soundbar.
Εάν η σύνδεση της συσκευής αποτύχει
•• Εάν στη λίστα εμφανίζεται η καταχώριση του Soundbar που είχε συνδεθεί προγενέστερα
(π.χ. «[AV] Samsung Soundbar Q70R»), διαγράψτε την.
•• Στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•• Αφού συνδέσετε το Soundbar με την φορητή συσκευή για πρώτη φορά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε
την επιλογή «BT READY» για επανασύνδεση. Ανατρέξτε στη σελίδα 12 για λεπτομέρειες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις Bluetooth, ανατρέξτε στην
ενότητα «Σύνδεση τηλεόρασης μέσω Bluetooth» στις σελίδες 11-12.
GRE - 18
Σύνδεση μέσω Wi-Fi (Ασύρματο δίκτυο)
•• Μπορείτε να συνδέσετε μία μονάδα Soundbar σε δίκτυο Wi-Fi, για να έχετε πρόσβαση σε
διάφορες υπηρεσίες μετάδοσης ροής μουσικής και διαδικτυακού ραδιοφώνου. Μπορείτε να
συνδέσετε πολλές μονάδες Soundbar σε δίκτυο Wi-Fi, για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
ομαδικής αναπαραγωγής ή στερεοφωνικού ήχου.
•• Για να συνδέσετε ένα Soundbar με μια φορητή συσκευή μέσω ασύρματου δικτύου (Wi-Fi),
απαιτείται η εφαρμογή SmartThings.
Δεξιά πλευρά του Soundbar
Φορητή συσκευή
Αρχική σύνδεση
1. Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στη δεξιά πλευρά του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο και
επιλέξτε τη λειτουργία «WIFI».
Δεξιά πλευρά του Soundbar
WIFI
2. Εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή SmartThings στη φορητή συσκευή σας (π.χ.
smartphone ή tablet).
Android
iOS
Εφαρμογή SmartThings
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής στη φορητή συσκευή για να συνδέσετε το
Soundbar στο δίκτυο Wi-Fi.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•• Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εφαρμογή SmartThings και τη σύνδεση με άλλες
συσκευές (της Amazon, SWA-8500S, κ.λπ.), ανατρέξτε στο ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ του Soundbar στον
ιστότοπο της Samsung (www.samsung.com/support).
GRE - 19
07 ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Πώς να χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο;
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του
Soundbar.
Λειτουργία
PAIR
Πατήστε για να επιλέξετε μια πηγή που είναι
συνδεδεμένη στο Soundbar.
Πηγή
Surround
Σίγαση
Πατήστε το κουμπί
(Σίγαση), για σίγαση
του ήχου.
PAIR
Πατήστε ξανά για να καταργήσετε τη σίγαση
Bluetooth
ήχου.
POWER
SOUND
MODE
SOUND
MODE
SOUND
MODE
Bluetooth
Surround
VOL
WOOFER
SOUND
MODE
Surround
POWER
Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή
λειτουργία ήχου επιλέγοντας STANDARD,
SURROUND, GAME PRO ή ADAPTIVE SOUND.
Bluetooth
POWER
Πατήστε το κουμπί PAIR. Στην οθόνη του
Soundbar εμφανίζεται η ένδειξη
SOUND
VOL SOUND
BASS
«BT PAIRING».
MODE
Bluetooth MODE
Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να
VOL
WOOFER
PAIR
SOUND
συνδέσετε το Soundbar με μια νέα συσκευή
MODE
Bluetooth, επιλέγοντας τη συσκευή στη λίστα
αναζήτησης της συσκευής Bluetooth.
PAIR
SOUNDBAR
VOL
VOL
WOOFER
VOL
BASS
GRE - 20
WOOFER
Πατήστε το κουμπί p για να θέσετε σε παύση την αναπαραγωγή ενός μουσικού
αρχείου.
Εάν πατήσετε το κουμπί ξανά, η αναπαραγωγή του μουσικού αρχείου θα συνεχιστεί.
Αναπαραγωγή
/ Παύση
(BT/Wi-Fi)
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
Πατήστε τις υποδεδειγμένες περιοχές για να επιλέξετε
Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά.
Επάνω/Κάτω/
Bluetooth
POWER
Surround
Αριστερά/
SOUND
MODE
Δεξιά
VOL
WOOFER
VOL
WOOFER
Πατήστε Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά στο κουμπί για να επιλέξετε ή να ορίσετε
λειτουργίες.
•• Παράκαμψη μουσικής
Πατήστε το κουμπί Δεξιά για αναπαραγωγή του επόμενου μουσικού αρχείου.
Πατήστε το κουμπί Αριστερά για αναπαραγωγή του προηγούμενου μουσικού
αρχείου.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τις λειτουργίες Anynet+ και Auto
Power Link.
Οι λειτουργίες Anynet+ και Auto Power Link ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται
από τα κουμπιά Δεξιά και Αριστερά αντίστοιχα.
–– Anynet+ : Εάν το Soundbar είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση Samsung μέσω
καλωδίου HDMI, μπορείτε να χειρίζεστε το Soundbar με το τηλεχειριστήριο της
τηλεόρασής σας. Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί Δεξιά για
ενεργοποίηση (ON) και απενεργοποίηση (OFF) της λειτουργίας Anynet+.
–– Auto Power Link : Σε περίπτωση σύνδεσης του Soundbar στην τηλεόρασή σας
μέσω ψηφιακού καλωδίου οπτικών ινών, το Soundbar μπορεί να ενεργοποιηθεί
αυτόματα όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση. Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το
κουμπί Αριστερά για ενεργοποίηση (ON) και απενεργοποίηση (OFF) της
λειτουργίας Auto Power Link.
–– Οι λειτουργίες Anynet+ / Auto Power Link είναι ενεργοποιημένες (ON) από
προεπιλογή.
•• ID SET
Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί Επάνω για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση
ID SET (κατά τη σύνδεση ενός βοηθητικού εξαρτήματος).
GRE - 21
Έλεγχος ήχου
Bluetooth
POWER
SOUND
MODE
Surround
R
D
N
U
VO
L
D
N
SO
SO
SO
U
VO
L
BA
R
BA
R
W
OO
W
OO
W
OO
BA
R
D
U
N
VO
L
D
N
U
FE
FE
R
FE
FE
W
OO
BA
R
SOUND
MODE
SO
Πατήστε το κουμπί πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του subwoofer σε
-12 ή από -6 έως +6. Για να ορίσετε την ένταση ήχου του subwoofer σε 0, πατήστε το κουμπί.
W
OO
Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση.
•• Σίγαση
Πατήστε το κουμπί VOL για σίγαση του ήχου. Πατήστε ξανά για να καταργήσετε τη
σίγαση ήχου.
GRE - 22
F
FE
W
OO
U
SO
VO
L
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
N
D
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
R
W
OO
W
OO
FE
FE
R
R
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
R
WOOFER
U
VOL
VOL
WOOFER
SO
VOL
VO
L
SO
M UN
OD D
E
VO
L
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
POWER
WOOFER
WOOFER
R
VOL
SOUND
MODEBluetooth
Surround
R
SO
M UN
OD D
E
Surround
Μπορείτε να επιλέξετε TREBLE, BASS, SYNC, CENTER LEVEL, SIDE LEVEL, FRONT TOP
LEVEL, REAR LEVEL και VIRTUAL ON/OFF.
•• Για να ελέγξετε την ένταση ήχου για τα πρίμα ή τα μπάσα, επιλέξτε TREBLE ή BASS
στις Ρυθμίσεις ήχου και μετά προσαρμόστε την ένταση ήχου μεταξύ -6~+6
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Επάνω/Κάτω.
•• Για να ελέγξετε την ένταση ήχου κάθε ηχείου, επιλέξτε CENTER LEVEL, SIDE LEVEL
ή FRONT TOP LEVEL στις Ρυθμίσεις ήχου και μετά προσαρμόστε την ένταση ήχου
μεταξύ -6~+6 χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Επάνω/Κάτω.
•• Αν η εικόνα στην τηλεόραση και ο ήχος στο Soundbar δεν είναι συγχρονισμένα,
επιλέξτε SYNC στο μενού ελέγχου ήχου και μετά ορίστε την καθυστέρηση ήχου
μεταξύ 0~300 κλασμάτων του δευτερολέπτου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
Επάνω/Κάτω.
•• Αν έχετε συνδέσει ηχεία surround επιλέξτε, REAR LEVEL και χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά Επάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου από –6 έως +6. Μπορείτε
να Bluetooth
θέσετε τη λειτουργία ηχείου VIRTUAL σε ON/OFF χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
POWER
Επάνω/Κάτω.
•• Η δυνατότητα SYNC υποστηρίζεται μόνο σε ορισμένες λειτουργίες.
(Προεπιλεγμένη
5 Sec
1. Απενεργοποιήστε το Soundbar.
BYE
2. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη
λειτουργία, πατήστε προς τα πάνω το
κουμπί WOOFER για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι
να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη
«OFF-TV REMOTE».
OFF-TV REMOTE
D
BA
R
N
U
3. Αν θέλετε να χειριστείτε το Soundbar με το
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, πατήστε
προς τα πάνω το κουμπί WOOFER για
5 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στην
οθόνη η ένδειξη «ALL-TV REMOTE». Στη
συνέχεια, χρησιμοποιήστε το
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να
επιλέξετε τα εξωτερικά ηχεία.
ALL-TV REMOTE
D
U
N
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
R
FE
SAMSUNG-TV REMOTE
U
N
D
BA
R
W
OO
λειτουργία)
–– Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί
WOOFER προς τα επάνω για
5 δευτερόλεπτα, η συσκευή αλλάζει
λειτουργία με την εξής σειρά:
«SAMSUNG-TV REMOTE»
(Προεπιλεγμένη λειτουργία) → «OFF-TV
REMOTE» → «ALL-TV REMOTE».
–– Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι
διαθέσιμη, ανάλογα με το
τηλεχειριστήριο.
–– Για να δείτε τους κατασκευαστές που
υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία,
ανατρέξτε στο ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ του
Soundbar στον ιστότοπο της Samsung
(www.samsung.com/support).
–– Αυτή η λειτουργία ελέγχου έντασης
ήχου λειτουργεί μόνο με
τηλεχειριστήρια IR. Δεν λειτουργεί με
τηλεχειριστήρια Bluetooth
(τηλεχειριστήρια που απαιτούν ζεύξη).
SO
VO
L
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
VO
L
Χρησιμοποιήστε πρώτα το μενού της
τηλεόρασης για να ρυθμίσετε τον ήχο της
τηλεόρασης Samsung σε εξωτερικά ηχεία και
μετά χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο
Samsung για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του
Soundbar. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
τηλεόρασης. Η προεπιλογή για αυτή τη
λειτουργία είναι ο έλεγχος μέσω
τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης Samsung. Αν η
τηλεόρασή σας δεν είναι Samsung, ακολουθήστε
τις παρακάτω οδηγίες για να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις αυτής της λειτουργίας.
SO
Αν έχετε τηλεόραση Samsung, μπορείτε να
ρυθμίσετε την ένταση ήχου του Soundbar
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο IR
που συνοδεύει την τηλεόραση Samsung.
4. Αν θέλετε να επαναφέρετε το Soundbar
στην προεπιλεγμένη λειτουργία (έλεγχος
μέσω τηλεχειριστηρίου Samsung), πατήστε
προς τα πάνω το κουμπί WOOFER για
5 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στην
οθόνη η ένδειξη «SAMSUNG-TV REMOTE».
SO
M UN
OD D
E
Ρυθμίστε την ένταση ήχου του Soundbar
με ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης
GRE - 23
08 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ
Εξαρτήματα τοποθέτησης στον
τοίχο
Προφυλάξεις εγκατάστασης
Οδηγός επιτοίχιας στήριξης
•• Εγκαταστήστε μόνο σε κατακόρυφο τοίχο.
x2
•• Μην εγκαθιστάτε σε σημείο με υψηλή
θερμοκρασία ή υγρασία.
x2
Βίδα στερέωσης
•• Βεβαιωθείτε εάν ο τοίχος είναι κατάλληλος
για να αντέξει το βάρος του προϊόντος. Εάν
Βίδα
x2
δεν είναι, ενισχύστε τον τοίχο ή επιλέξτε
άλλο σημείο εγκατάστασης.
•• Προμηθευτείτε και χρησιμοποιήστε βίδες
Βραχίονα επιτοίχιας στήριξης
στήριξης ή στηρίγματα κατάλληλα για τον
τοίχο σας (γυψοσανίδα, σιδηροκατασκευή,
ξύλο κ.λπ.). Εάν είναι εφικτό, στερεώστε τις
1. Τοποθετήστε τον Οδηγός επιτοίχιας
βίδες στα στηρίγματα του τοίχου.
στήριξης στην επιφάνεια του τοίχου.
•• Προμηθευτείτε βίδες στερέωσης στον τοίχο
ανάλογα με τον τύπο και το πάχος του τοίχου
στον οποίο θέλετε να στερεώσετε το
•• Ο Οδηγός επιτοίχιας στήριξης πρέπει
να εφάπτεται στον τοίχο.
•• Εάν η τηλεόρασή σας έχει τοποθετηθεί
Soundbar.
στον τοίχο, τοποθετήστε το Soundbar σε
–– Διάμετρος: M5
απόσταση τουλάχιστον 5 cm κάτω από
–– Μήκος: Συνιστάται μήκος 35 mm ή
την τηλεόραση.
μεγαλύτερο
•• Συνδέστε τα καλώδια από τη μονάδα προς
τις εξωτερικές συσκευές πριν τοποθετήστε
το Soundbar στον τοίχο.
•• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι
5 cm ή παραπάνω
απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη
από την πρίζα πριν ξεκινήσετε τις εργασίες
τοποθέτησής της. Διαφορετικά, ενδέχεται
να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
GRE - 24
2. Ευθυγραμμίστε την Κεντρική γραμμή του
οδηγού επιτοίχιας στήριξης με το κέντρο
της τηλεόρασης (εάν πρόκειται να
στερεώσετε το Soundbar κάτω από την
τηλεόραση) και μετά στερεώστε τον
Οδηγός επιτοίχιας στήριξης στον τοίχο με
αυτοκόλλητη ταινία.
•• Εάν δεν το στερεώνετε κάτω από την
τηλεόραση, τοποθετήστε την Κεντρική
γραμμή στο κέντρο της περιοχής
τοποθέτησης.
5. Πιέστε μια βίδα (δεν παρέχεται) μέσα σε
κάθε Βίδα στερέωσης και, στη συνέχεια,
βιδώστε την κάθε βίδα μέσα στην οπή της
βίδας συγκράτησης.
6. Τοποθετήστε με τον σωστό
προσανατολισμό τους 2 Βραχίονες
επιτοίχιας στήριξης στο κάτω μέρος του
Soundbar χρησιμοποιώντας 2 Βίδες.
Κεντρική γραμμή
3. Πιέστε με τη μύτη ενός στυλό ή ενός
ξυσμένου μολυβιού στο κέντρο των εικόνων
A-TYPE σε κάθε άκρο του οδηγού για να
σημειώσετε τις οπές που προορίζονται για
τις βίδες στήριξης και μετά αφαιρέστε τον
Οδηγός επιτοίχιας στήριξης.
•• Αφαιρέστε τα Άκρα στήριξης και τις
Βάσεις άκρων στήριξης αν είναι
τοποθετημένα.
•• Κατά τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε
ότι τα εξαρτήματα στήριξης των
Βραχιόνων επιτοίχιας στήριξης
4. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο μέγεθος
μύτης τρυπανιού για ανοίξετε μια οπή στον
τοίχο σε κάθε σημάδι.
•• Εάν τα σημάδια δεν αντιστοιχούν στις
θέσεις των στηριγμάτων, βεβαιωθείτε
ότι έχετε τοποθετήσει στηρίγματα στις
οπές πριν τοποθετήσετε τις βίδες
στερέωσης. Εάν χρησιμοποιείτε
στηρίγματα, βεβαιωθείτε ότι οι οπές
που δημιουργείτε είναι αρκετά μεγάλες
για τα συγκεκριμένα στηρίγματα.
GRE - 25
βρίσκονται πίσω από το Soundbar.
Πίσω πλευρά του Soundbar
Δεξιά πλευρά του Soundbar
7. Τοποθετήστε το Soundbar έχοντας συνδέσει
τον Βραχιόνων επιτοίχιας στήριξης
κρεμώντας τον βραχίονα επιτοίχιας
στήριξης στις Βραχιόνων επιτοίχιας
στήριξης στον τοίχο.
09 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΆΚΡΟΥ
ΣΤΉΡΙΞΗΣ
Εξαρτήματα άκρου στήριξης
x2
8. Σύρετε το Soundbar προς τα κάτω, όπως
x2
Άκρο στήριξης
φαίνεται παρακάτω, έτσι ώστε οι
Βάση άκρου
στήριξης
Βραχίονες επιτοίχιας στήριξης να
ασφαλίσουν στις Βίδες συγκράτησης.
x2
•• Τοποθετήστε τις Βίδες συγκράτησης
στο φαρδύ (κάτω) μέρος των Βραχίονες
Βίδα
επιτοίχιας στήριξης και μετά σύρετε
τους Βραχίονες επιτοίχιας στήριξης
προς τα κάτω, έτσι ώστε να ασφαλίσουν
•• Τα Άκρα στήριξης ανασηκώνουν το
Soundbar έτσι ώστε να μπορείτε να το
στις Βίδες συγκράτησης.
εγκαταστήσετε μπροστά από την
τηλεόραση και πάνω από τα στηρίγματα της
βάσης της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην
παρακάτω εικόνα.
•• Μπορείτε να ρυθμίσετε τα Άκρα στήριξης
σε τρία διαφορετικά ύψη.
•• Χρησιμοποιώντας τα Άκρα στήριξης
μπορείτε να ρυθμίσετε την απόσταση
ανάμεσα στο Soundbar και την τηλεόραση
σύμφωνα με το σχήμα της βάσης της
τηλεόρασης.
TV
GRE - 26
Ανασήκωμα του Soundbar κατά 15 mm
1. Χρησιμοποιήστε τις 2 παρεχόμενες Βίδες
για να στερεώσετε τα δύο Άκρα στήριξης
στη διάταξη επιτοίχιας στήριξης στο κάτω
μέρος του Soundbar.
10 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Όταν το Soundbar είναι συνδεδεμένο στο
Internet, πραγματοποιούνται αυτόματα
ενημερώσεις λογισμικού, ακόμα κι αν το
Soundbar είναι απενεργοποιημένο.
•• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
αυτόματης ενημέρωσης, το Soundbar πρέπει
να είναι συνδεδεμένο στο Internet.
Η σύνδεση Wi-Fi του Soundbar διακόπτεται
σε περίπτωση αποσύνδεσης του καλωδίου
τροφοδοσίας ή διακοπής ρεύματος.
Ανασήκωμα του Soundbar κατά 20 mm
1. Στερεώστε τα δύο Άκρα στήριξης στις δύο
Βάσεις άκρων στήριξης, όπως φαίνεται
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, όταν
επανέλθει το ρεύμα ή συνδέσετε ξανά το
καλώδιο τροφοδοσίας, ενεργοποιήστε το
Soundbar και συνδέστε το ξανά στο Internet.
στην εικόνα παρακάτω.
2. Χρησιμοποιήστε τις 2 παρεχόμενες Βίδες
για να στερεώσετε τα δύο Άκρα στήριξης
στη διάταξη επιτοίχιας στήριξης στο κάτω
μέρος του Soundbar.
GRE - 27
11 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Προτού ζητήσετε βοήθεια, ελέγξτε τα παρακάτω.
Η μονάδα δεν ενεργοποιείται.
Αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία LED στο
subwoofer και το subwoofer δεν
αναπαράγει ήχο.
Είναι συνδεδεμένο το καλώδιο στην πρίζα;
;; Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην
πρίζα.
Το πρόβλημα αυτό μπορεί να προκύψει όταν
Μια λειτουργία δεν ανταποκρίνεται όταν
πατιέται το κουμπί.
Υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός στην
κύρια μονάδα του Soundbar.
;; Δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά το
subwoofer. (Ανατρέξτε στη σελίδα 5.)
ατμόσφαιρα;
;; Αποσυνδέστε το καλώδιο και συνδέστε το
ξανά.
το subwoofer δεν είναι συνδεδεμένο στην
Το subwoofer βουίζει και δονείται.
Δοκιμάστε να ρυθμίσετε τη δόνηση του
Παρουσιάζονται διακοπές ήχου στη
λειτουργία BT.
subwoofer.
;; Πατήστε το κουμπί WOOFER στο
τηλεχειριστήριό σας προς τα πάνω ή
;; Ανατρέξτε στις ενότητες σχετικά με τη
κάτω, για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου
σύνδεση Bluetooth στις σελίδες 11 και
18.
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με την τηλεόραση.
Δεν παράγεται ήχος.
Μήπως είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
σίγασης;
;; Πατήστε το κουμπί
του subwoofer. (σε -12 ή από -6 έως +6).
(Σίγαση) για να
ακυρώσετε τη λειτουργία.
Είναι η ένταση ήχου ρυθμισμένη στην
ελάχιστη βαθμίδα;
;; Ρυθμίστε την ένταση ήχου.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
Έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες;
;; Αντικαταστήστε με καινούργιες
μπαταρίες.
Μήπως η απόσταση μεταξύ του
τηλεχειριστηρίου και της κύριας μονάδας
του Soundbar είναι πολύ μεγάλη;
;; Μετακινήστε το τηλεχειριστήριο πιο
κοντά στην κύρια μονάδα του Soundbar.
Αν η σύνδεση γίνεται μέσω ενσύρματου δικτύου:
;; Ελέγξτε αν είναι σωστά συνδεδεμένο το
καλώδιο.
–– Ελέγξτε το όνομα της θύρας, για να
βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι
συνδεδεμένο στη σωστή θύρα. Για
οδηγίες, ανατρέξτε στη σελίδα με τις
αναλυτικές οδηγίες για κάθε μέθοδο
σύνδεσης.
;; Πατήστε το κουμπί
(Πηγή) στη δεξιά
πλευρά του Soundbar ή στο
τηλεχειριστήριο, για να βεβαιωθείτε ότι
έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία.
Αν η σύνδεση γίνεται μέσω ασύρματου
δικτύου:
;; Σύνδεση μέσω Bluetooth
1. Θέστε το Soundbar στη λειτουργία «BT
PAIRING» και επαναλάβετε την
αναζήτηση στην τηλεόραση. (Ανατρέξτε
στη σελίδα 11 για λεπτομέρειες).
GRE - 28
;; Σύνδεση μέσω Wi-Fi
1. Ελέγξτε αν το μοντέλο της τηλεόρασης
είναι συμβατό.
•• Υποστηρίζονται μόνο τηλεοράσεις
Smart της Samsung που έχουν
κυκλοφορήσει μετά το 2013.
2. Ελέγξτε αν η τηλεόραση είναι
συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi.
•• Αν η τηλεόραση δεν είναι
συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi,
χρησιμοποιήστε το μενού δικτύου της
τηλεόρασης για να
πραγματοποιήσετε σύνδεση.
(Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
τηλεόρασης).
3. Ελέγξτε αν το Soundbar είναι
συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi.
•• Μόλις συνδέσετε το Soundbar,
μπορείτε να το βρείτε στη λίστα
ηχείων του κινητού σας, όταν
εκτελείται η εφαρμογή SmartThings.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη
σελίδα 19.
4. Ελέγξτε αν υπάρχει κανάλι DFS.
•• Αν ο ασύρματος δρομολογητής (Wi-Fi)
χρησιμοποιεί κανάλι DFS, δεν
μπορείτε να πραγματοποιήσετε
σύνδεση Wi-Fi μεταξύ της
τηλεόρασης και του Soundbar.
Επικοινωνήστε με την εταιρεία
παροχής υπηρεσιών Internet για
λεπτομέρειες.
12 ΑΔΕΙΑ
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio,
Dolby Digital Plus, Pro Logic, and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and
the Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo
are registered trademarks and/or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
•• Το λογισμικό Spotify διέπεται από τις
άδειες χρήσης τρίτων, που υπάρχουν εδώ:
www.spotify.com/connect/third-partylicenses.
•• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
το Spotify Connect, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.spotify.com/connect
GRE - 29
13 ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΆΔΕΙΕΣ ΧΡΉΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ
ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
Ανοιχτές πηγές που χρησιμοποιούνται σε αυτό
το προϊόν, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή
τοποθεσία: http://opensource.samsung.com
14 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΣΕΡΒΙΣ
•• Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το
εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για
αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν σε
σχέση με την πραγματική εμφάνιση του
προϊόντος.
•• Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για
διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που
συμβεί ένα από τα παρακάτω:
(a) αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν
αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί
κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν
αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το
εγχειρίδιο χρήσης).
(b) αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα
κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί
κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν
αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το
εγχειρίδιο χρήσης).
•• Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό αυτής
της χρέωσης πριν από την πραγματοποίηση
οποιασδήποτε εργασίας ή κατ’ οίκον
επίσκεψης.
GRE - 30
15 ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
Προδιαγραφες
Όνομα μοντέλου
HW-Q70R
Βάρος
3,6 kg
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
1100,0 x 59,0 x 100,0 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας
+5 °C έως +35 °C
Υγρασία λειτουργίας
10 % έως 75 %
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
Ονομαστική τιμή ισχύος εξόδου
30W x 5 + 10W x 2, 6ohm x 4 + 4ohm x 3
LPCM 8ch, Dolby Digital,
Υποστηριζόμενες μορφές αναπαραγωγής
Dolby Atmos (True HD / Digital Plus), DTS:X
100 mW στα 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
ΙΣΧΎΣ ΕΞΌΔΟΥ ΑΣΎΡΜΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης Wi-Fi
5,15 GHz – 5,35 GHz & 5,47GHz – 5,725 GHz
ΙΣΧΎΣ ΕΞΌΔΟΥ ΑΣΎΡΜΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης BT
100 mW στα 2,4 GHz – 2,4835 GHz
ΙΣΧΎΣ ΕΞΌΔΟΥ ΑΣΎΡΜΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης SRD
25 mW στα 5,725 GHz – 5,825 GHz
Όνομα subwoofer
PS-WR75B
Βάρος
9,8 kg
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
205,0 x 403,0 x 403,0 mm
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
Ονομαστική τιμή ισχύος εξόδου
160W
ΙΣΧΎΣ ΕΞΌΔΟΥ ΑΣΎΡΜΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης SRD
25 mW στα 5,725 GHz – 5,825 GHz
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•• Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις
προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.
•• Οι τιμές βάρους και πλευρών είναι κατά προσέγγιση.
GRE - 31
Προσοχή: Το Soundbar θα κάνει αυτόματα επανεκκίνηση, αν ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
Συνολική κατανάλωση ενέργειας (W)
4,2W
σε κατάσταση αναμονής
Πατήστε στο κέντρο του κουμπιού WOOFER (ή BASS)
Wi-Fi
Μέθοδος απενεργοποίησης θύρας
στο τηλεχειριστήριο για 30 δευτερόλεπτα ή
περισσότερο για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
Bluetooth
Μέθοδος απενεργοποίησης θύρας
Πατήστε το κουμπί NETWORK στο κάτω πλαίσιο του
Soundbar για 30 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε
ή να απενεργοποιήσετε το Bluetooth.
•• Η Samsung Electronics δηλώνει ότι ο εν λόγω εξοπλισμός συμμορφώνεται με
την οδηγία 2014/53/ΕΚ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ
διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.samsung.com.
Επιλέξτε Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και εισαγάγετε το
όνομα του μοντέλου. Ο εξοπλισμός μπορεί να λειτουργήσει σε όλες τις χώρες
της ΕΕ. Η λειτουργία ασύρματου δικτύου WLAN 5 GHz (Wi-Fi ή SRD) αυτού του
εξοπλισμού μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε εσωτερικό χώρο.
GRE - 32
[Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος]
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες
αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία
περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
2006/66.
Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές
συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις
μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών
πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το
συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά,
καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του
κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή
την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά
τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην
βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ’ όπου αγόρασαν αυτό
το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά
με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το
περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους
όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα
δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές
υποχρεώσεις για συγκεκριμένα προϊόντα, π.χ. REACH, WEEE και μπαταρίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
GRE - 33
© 2019 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer
care Centre.
Country
Contact Centre 
Web Site
Country
Contact Centre 
` Europe
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
IRELAND (EIRE) 0818 717100
GERMANY
06196 77 555 77
FRANCE
01 48 63 00 00
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN
0034902172678
PORTUGAL
808 207 267
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS 088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
21629099
DENMARK
707 019 70
FINLAND
030-6227 515
SWEDEN
0771 726 786
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
AH83-00461A-00
NSPBI00410E-00
www.samsung.com/uk/
support
www.samsung.com/ie/
support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/fr/
support
www.samsung.com/it/
support
www.samsung.com/es/
support
www.samsung.com/pt/
support
www.samsung.com/be_
fr/support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/
support
www.samsung.com/dk/
support
www.samsung.com/fi/
support
www.samsung.com/se/
support
http://www.samsung.com/
pl/support/
www.samsung.com/hu/
support
www.samsung.com/at/
support
SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
CROATIA
072 726 786
BOSNIA
055 233 999
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com/
support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
SERBIA
011 321 6899
ALBANIA
045 620 202
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна
линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Web Site
www.samsung.com/ch/
support (German)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/
support
www.samsung.com/sk/
support
www.samsung.com/hr/
support
www.samsung.com/si/
support
www.samsung.com/rs/
support
www.samsung.com/al/
support
www.samsung.com/bg/
support
www.samsung.com/ro/
support
www.samsung.com/gr/
support
www.samsung.com/lt/
support
www.samsung.com/lv/
support
www.samsung.com/ee/
support
AH83-00461A-00
NSPBI00410E-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising