Samsung | HW-R530 | User manual | Samsung HW-R530 Ръководство за употреба

Samsung HW-R530 Ръководство за употреба
USER MANUAL
HW-R530
INFORMAŢII DE SIGURANŢĂ
AVERTISMENTE PRIVIND
SIGURANŢA
AVERTISMENT
•• Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE,
NU SCOATEŢI CAPACUL POSTERIOR (SAU DIN
SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT
FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE,
ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.
Consultați tabelul de mai jos pentru o explicație a
simbolurilor care pot apărea pe produsul dvs.
Samsung.
electrocutare, feriţi aparatul de ploaie şi
umezeală.
ATENŢIE
•• PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA,
POTRIVIŢI LAMELA ŞTECHERULUI ÎN PRIZĂ ŞI
INTRODUCEŢI COMPLET.
•• Acest aparat trebuie conectat la o priză de
curent alternativ cu conectare de protecţie
prin împământare.
ATENŢIE
•• Pentru a deconecta aparatul de la priză,
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
trebuie să scoateţi ştecherul, drept urmare
priza va fi imediat funcţională.
Acest simbol indică faptul că tensiunea
din interior este ridicată. Orice fel de
contact cu părţile interioare ale acestui
produs este periculos.
•• Nu expuneţi acest aparat la scurgeri sau
stropiri. Nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu
lichid, cum ar fi vazele.
Acest simbol indică faptul că produsul
este însoţit de documentaţie importantă
privind utilizarea şi întreţinerea.
•• Pentru a opri complet aparatul, trebuie să
Produs clasa II: Acest simbol indică că
nu este necesară împământarea.
Dacă acest simbol nu este prezent pe un
produs cu un cablu de alimentare,
produsul TREBUIE să aibă o bună
conexiune la împământare (masă).
Tensiune c.a.: Acest simbol indică că
tensiunea nominală marcată cu simbol
este tensiunea c.a.
Tensiunea c.c.: Acest simbol indică că
tensiunea nominală marcată cu simbol
este tensiunea c.c.
Atenţie! Consultaţi instrucţiunile de
utilizare: Acest simbol instruieşte
utilizatorul să consulte manualul de
utilizare pentru mai multe informaţii
legare de siguranţă.
ROM - ii
scoateţi cablul de alimentare din priza de
perete. Prin urmare, cablul de alimentare
trebuie să poată fi accesat cu uşurinţă în orice
moment.
PRECAUŢII
5. Bateriile utilizate pe acest produs conţin
chimicale dăunătoare pentru mediul
înconjurător. Nu aruncaţi bateriile împreună
1. Asigurați-vă că sursa de alimentare cu c.a.
cu celelalte reziduuri menajere. Nu aruncaţi
din locuința dvs. respectă cerințele
bateriile în foc. Nu scurtcircuitaţi,
energetice menționate pe eticheta de
dezasamblaţi sau supraîncălziţi bateriile.
identificare situată pe partea inferioară a
Există pericolul de explozie dacă bateria este
produsului. Instalaţi unitatea în poziţie
înlocuită incorect. Înlocuiţi bateria cu una de
orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu
acelaşi tip sau de un tip echivalent.
suficient spaţiu în jur pentru ventilaţie 7~10
cm. Asiguraţi-vă că fantele de ventilaţie nu
amplificatoare sau pe alte echipamente care
DESPRE ACEST MANUAL
se pot încinge. Această unitate este
Acest manual de utilizare este constituit din două
sunt acoperite. Nu aşezaţi unitatea pe
destinată pentru utilizare continuă. Pentru a
opri complet unitatea, deconectaţi cablul de
alimentare de la priză. Deconectaţi unitatea
de la priză dacă nu o utilizaţi mai mult timp.
părți: un document simplu, MANUALUL DE
UTILIZARE, și un document detaliat, MANUALUL
COMPLET, care poate fi descărcat.
2. În timpul furtunilor cu descărcări electrice,
scoateţi ştecherul din priză. Creşterile de
tensiune din cauza descărcărilor electrice pot
duce la defectarea aparatului.
3. Nu expuneţi aparatul la acţiunea directă a
razelor soarelui sau a altor surse de căldură.
Aparatul se poate supraîncălzi şi defecta.
4. Protejaţi aparatul de umiditate (de ex. vaze)
MANUAL DE UTILIZARE
Consultați acest manual pentru instrucțiuni de
securitate, instalarea produsului, componente,
conexiuni și caracteristicile produsului.
şi căldură excesivă (de ex. un şemineu) sau
de echipamentele care creează câmpuri
magnetice sau electronice puternice.
Deconectaţi cablul de alimentare de la sursa
de alimentare cu curent alternativ în cazul
MANUAL COMPLET
Puteți consulta MANUAL COMPLET accesând
centrul de asistență Samsung online și scanând
codul QR. Pentru a vedea manualul pe PC sau pe
dispozitivul mobil, descărcați-l în format de
document de pe site-ul web Samsung.
(http://www.samsung.com/support)
unei disfuncţionalităţi. Aparatul nu este
destinat utilizării industriale. Utilizaţi
produsul doar în scopuri personale.
Este posibil să se creeze condens, dacă
aparatul sau discul au fost depozitate la
temperaturi scăzute. Dacă transportaţi
unitatea pe timpul iernii, aşteptaţi
aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru
ca unitatea să ajungă la temperatura
Designul și specificațiile pot fi modificate fără
înștiințare prealabilă.
camerei.
ROM - iii
CONŢINUT
01
Verificarea componentelor
Introducerea bateriilor înainte de utilizarea telecomenzii (2 baterii AA)
02
03
04
05
06
2
--------------------------
Descrieri
2
3
Panou frontal / Panou partea dreaptă a sistemului Soundbar
--------------------------
3
Panoul inferior al unității Soundbar
--------------------------
3
Conectarea unității Soundbar
4
Conectarea la sursa de alimentare electrică
--------------------------
4
Conectarea unității Soundbar la subwoofer
–– Conectarea automată dintre subwoofer și sistemul Soundbar
–– Conectarea manuală a subwooferului în cazul în care conexiunea
automată eșuează
---------------------------------------------------
5
5
--------------------------
6
Conectarea kitului SWA-8500S (Vândut separat) la Soundbar
--------------------------
7
Conectarea la televizor
9
Metoda 1. Realizarea unei conexiuni prin cablu
–– Realizarea unei conexiuni prin cablu optic
–– Realizarea unei conexiuni prin cablu HDMI
-------------------------- 9
-------------------------- 9
-------------------------- 10
Metoda 2. Realizarea unei conexiuni fără cablu
–– Conectarea la un televizor via Bluetooth
-------------------------- 11
-------------------------- 11
Conectarea la un dispozitiv extern
13
Conectarea prin folosirea unui cablu audio optic sau analogic (AUX)
-------------------------- 13
Realizarea unei conexiuni prin cablu HDMI
-------------------------- 14
Conectarea unui dispozitiv de stocare USB
Actualizare software
15
-------------------------- 15
ROM - iv
07
Conectarea unui dispozitiv mobil
Conectarea Prin Bluetooth
08
09
16
-------------------------- 16
Folosirea telecomenzii
17
Cum să folosiți telecomanda
-------------------------- 17
Reglarea volumului unității Soundbar cu telecomanda televizorului
-------------------------- 20
Instalarea suportului de perete
21
Precauţii la instalare
-------------------------- 21
Componente pentru montarea pe perete
-------------------------- 21
10
Depanare
24
11
Licenţă
25
12
Notificare de licenţă open source
25
13
Notă importantă despre service
25
14
Specificaţii și sugestii
26
Specificaţii
-------------------------- 26
ROM - v
01 VERIFICAREA COMPONENTELOR
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Unitate principală Soundbar
1
2
Cablu de
alimentare
(Subwoofer)
Adaptor de c.a./c.c.
(Unitate principală)
Subwoofer
Telecomandă/Baterii
Cablu de alimentare
(Adaptor de c.a./c.c.)
Cablu optic
3
x2
Ghidaj de montare pe perete
Șurub suport
x2
Șurub
Suport de fixare
pe perete stâng
Suport de fixare
pe perete drept
•• Pentru informații suplimentare despre alimentarea cu energie electrică și consum, consultați
eticheta atașată produsului. (Etichetă: Baza unităţii principale Soundbar)
•• Etapele de conectare la sursa de alimentare sunt etichetate (1, 2, 3). Pentru mai multe informații
referitoare la conectarea la sursa de alimentare, consultați pagina 4.
•• Pentru achiziționarea unor componente suplimentare sau a unor cabluri opționale, contactați
Centrul de service Samsung sau Centrul Samsung pentru asistență clienți.
•• În funcție de regiune, aspectul mufei c.a. poate varia sau poate fi furnizată integrată în adaptorul
AC/DC.
•• Aspectul accesoriilor poate diferi puţin faţă de imaginile de mai sus.
Introducerea bateriilor înainte de utilizarea telecomenzii (2 baterii AA)
Glisați capacul bateriei în direcția săgeții până când
iese complet. Introduceți 2 baterii AA (1,5V),
respectând polaritatea corectă. Glisați capacul
bateriei înapoi în poziție.
ROM - 2
02 DESCRIERI
Panou frontal / Panou partea dreaptă a sistemului Soundbar
Poziționați produsul astfel
încât emblema SAMSUNG
să se situeze pe partea
superioară.
Partea dreaptă a sistemului
Soundbar
Alimentare
Volum
Afișaj
Panoul inferior al unității Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
HDMI OUT (TV-ARC)
(TV-ARC)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
DC 24V
DC 24V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Sursă
Selectați modul de intrare a sursei. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB)
•• Pentru activarea modului “BT PAIRING”, schimbați sursa modului “BT”, iar apoi
mențineți apăsat butonul
(Sursă) timp de mai mult de 5 secunde.
D.IN
Conectaţi la ieşirea digitală (optică) a unui dispozitiv extern.
USB
Conectați un dispozitiv cu port USB pentru a reda fișierele audio de pe dispozitivul cu port
USB prin sistemul Soundbar.
AUX
Conectaţi la ieşirea analogică a unui dispozitiv extern.
HDMI IN
HDMI OUT
DC 24V
Intră semnale audio şi video simultan, printr-un cablu HDMI.
Conectaţi la ieşirea HDMI a unui dispozitiv extern.
Conectați la mufa HDMI (ARC) de pe un televizor.
Conectați la un adaptor c.c/c.a. (Alimentare)
ROM - 3
03 CONECTAREA UNITĂȚII SOUNDBAR
Conectarea la sursa de alimentare electrică
Utilizați componentele de alimentare (1, 2, 3) pentru conectarea subwooferului și a unității
Soundbar la sursele de alimentare cu energie, în ordinea următoare:
1 Conectați cablul de alimentare la subwoofer.
2 Conectați cablul de alimentare de ieșire la adaptorul electric și apoi la Soundbar.
3 Conectați cablul de alimentare la o priză de perete.
A se vedea ilustrațiile de mai jos.
•• Pentru informații suplimentare despre parametrii de alimentare electrică și consum, consultați
eticheta atașată produsului. (Etichetă: Baza unităţii principale Soundbar)
POWER
1 Cablu de
alimentare
DC 24V
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
DC 24V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
Partea din spate a
subwooferului
Conectarea la sursa de
alimentare electrică
HDMI OUT
(TV-ARC)
Baza unităţii
principale Soundbar
3 Cablu de
alimentare
Conectarea la
sursa de alimentare
electrică
2 Adaptor de c.a./c.c.
•• Asigurați-vă că așezați adaptorul de c.a./c.c. întins pe o suprafață plană, cum ar fi pe masă sau pe
podea. Dacă plasați adaptorul de c.a./c.c. astfel încât să atârne cu fața intrării de c.a. a cablului în
sus, există riscul ca în adaptor să pătrundă apă sau alte substanțe străine care pot deteriora
adaptorul.
ROM - 4
Conectarea unității Soundbar la subwoofer
Atunci când subwooferul este conectat, vă puteți bucura de o gamă variată de sunete joase.
Conectarea automată dintre subwoofer și sistemul Soundbar
Când porniți alimentarea, după conectarea cablurilor de alimentare la sistemul Soundbar și subwoofer,
subwooferul este conectat automat la sistemul Soundbar.
•• Când se finalizează asocierea automată, indicatoarele albastre din partea din spate a subwooferului
se aprind.
Luminile indicator LED din spatele Subwooferului
LED
Stare
Pornit
Descriere
Soluție
Conectarea reușită (operație
normală)
Verificați dacă este conectat corespunzător
cablul de alimentare la sistemul Soundbar
Albastru
Intermitent Recuperarea conectării
principal sau așteptați aproximativ 5 minute.
Dacă lumina intermitentă persistă, încercați
să conectați manual subwoofer-ul.
Consultați pagina 6.
Standby (cu unitatea
principală Soundbar oprită)
Roșu
Pornit
Verificați dacă cablul de alimentare la
unitatea principală Soundbar este conectat
corect.
Reconectați-vă. Consultați instrucțiunile
Conexiunea a eșuat
pentru conexiunea manuală de la
pagina 6.
Roșu și
albastru
Intermitent
Consultați informațiile de contact din
Funcționare
manual pentru Centrul de servicii
necorespunzătoare
Samsung.
ROM - 5
Conectarea manuală a subwooferului în cazul în care conexiunea automată eșuează
Înainte de a efectua procedura de conectare manuală de mai jos:
•• Verificați dacă cablurile de alimentare pentru unitatea Soundbar și subwoofer sunt conectate corect.
•• Asigurați-vă că sistemul Soundbar este pornit.
1. Țineți apăsat ID SET de pe partea din spate a subwooferului cel puțin 5 secunde.
•• Indicatorul roșu din partea din spate a subwooferului se stinge și se aprinde intermitent
indicatorul albastru.
5 Sec
Partea din spate a subwooferului
2. Țineți apăsat butonul Sus de pe telecomandă timp de mai mult de 5 secunde.
•• Mesajul ID SET apare pentru un moment pe afișajul sistemului Soundbar, apoi dispare.
•• Unitatea Soundbar va fi pornită automat când ID SET este realizat.
PAIR
ID SET
5 Sec
ND
SOUODE
M
3. Verificați dacă indicatorul LINK LED luminează albastru în mod continuu (conectare realizată).
Indicatorul LINK LED nu mai luminează în
mod intermitent și se aprinde continuu în
albastru atunci când se realizează
conectarea dintre unitatea Soundbar și
Albastru este Pornit
ROM - 6
subwooferul wireless.
Conectarea kitului SWA-8500S (Vândut separat) la Soundbar
Experimentați un sunet surround wireless de calitate conectând Kitul wireless de boxe spate Samsung
(SWA-8500S, vândut separat) la sistemul dvs. Soundbar.
1. Conectați Modulul Receptor Wireless la 2 boxe surround.
–– Cablurile boxei prezintă coduri de culoare.
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
ID SET
L
R
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE
: 3Ω
POWER
ID SET
2. Verificați starea modului de standby a Modulului Receptor Wireless după conectarea la o sursă de
curent electric.
•• Indicatorul LINK LED (LED albastru) de pe Modulul Receptor Wireless se aprinde intermitent.
Dacă LED-ul nu se aprinde intermitent, apăsați butonul ID SET din spatele Modulului Receptor
Wireless folosind un vârf ascuțit timp de 5~6 secunde, până când indicatorul LED LINK se
aprinde intermitent (în albastru). Pentru mai multe informații despre LED, consultați manualul
de utilizare SWA-8500S.
STANDBY
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER
IMPEDANCE : 3Ω
L
R
5 Sec
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
ID SET
POWER
STANDBY
LINK
LINK
Albastru intermitent
POWER
ROM - 7
3. Țineți apăsat butonul Sus de pe telecomandă timp de mai mult de 5 secunde.
•• Mesajul ID SET apare pentru un moment pe afișajul sistemului Soundbar, apoi dispare.
•• Unitatea Soundbar va fi pornită automat când ID SET este realizat.
PAIR
ID SET
5 Sec
ND
SOUODE
M
ATENŢIE
•• Dacă unitatea dvs. Soundbar redă un fișier audio atunci când se conectează la kitul SWA-8500S,
este posibil să auziți un sunet sacadat emis de subwoofer în timpul finalizării conexiunii.
4. Verificați dacă indicatorul LINK LED luminează albastru în mod continuu (conectare realizată).
STANDBY
STANDBY
LINK
Indicatorul LINK LED nu mai luminează în
mod intermitent și se aprinde continuu în
LINK
albastru atunci când se realizează
conectarea dintre unitatea Soundbar și
Modulul Receptor Wireless.
Albastru este Pornit
5. Dacă SWA-8500S nu este conectat, repetați procedura descrisă la Etapa 2.
ROM - 8
04 CONECTAREA LA TELEVIZOR
Ascultați sunetele televizorului folosind sistemul Soundbar conectat printr-o rețea configurată cu
cabluri sau fără cabluri.
•• Când Soundbar-ul este conectat la televizoarele Samsung, acesta poate fi controlat folosind
telecomanda televizorului.
–– Această funcție este compatibilă cu televizoarele Smart Samsung din 2017 și cele din seriile
ulterioare care au funcția Bluetooth atunci când sistemul Soundbar se conectează la televizor
folosind un cablu optic.
–– Această funcția permite și folosirea meniului televizorului pentru efectuarea reglajelor de
sunet și a altor setări diferite, precum și controlul volumului și de anulare a sunetului.
Metoda 1. Realizarea unei conexiuni prin cablu
Când semnalele de difuzare sunt Dolby Digital și setarea pentru “Format audio ieșire digitală” este PCM
pe televizorul dvs., se recomandă să schimbați setarea la Dolby Digital. Când setarea este schimbată,
puteți experimenta o calitate mai bună a sunetului. (Cuvintele din meniul televizorului pot fi diferite
pentru Dolby Digital și PCM, în funcție de producătorul televizorului.)
Realizarea unei conexiuni prin cablu optic
Panoul inferior al sistemului Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
Cablu optic
USB (5V 0.5A)
AUX IN
D.IN
Partea dreaptă a
sistemului Soundbar
1. Conectați mufa DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) de pe sistemul Soundbar la mufa OPTICAL OUT a
televizorului cu un cablu optic digital.
2. Apăsați butonul
(Sursă) de pe panoul din partea dreaptă sau de pe telecomandă, iar apoi
selectați modul “D.IN”.
ROM - 9
Auto Power Link
Funcția Auto Power Link activează automat sistemul Soundbar atunci când televizorul este pornit.
1. Conectați sistemul Soundbar la televizor cu un cablu optic digital.
2. Apăsați butonul Stânga de pe telecomandă timp de 5 secunde pentru a activa
sau dezactiva funcția Auto Power Link.
•• Funcția Auto Power Link este setată pe ON în mod implicit.
(Pentru dezactivarea acestei funcții, mențineți apăsat butonul Stânga de pe
telecomandă timp de 5 secunde.)
•• În funcție de caracteristicile dispozitivului conectat, este posibil ca funcția
Auto Power Link să nu funcționeze.
•• Această funcție este disponibilă doar în modul “D.IN”.
Realizarea unei conexiuni prin cablu HDMI
Panoul inferior al sistemului Soundbar
Verificați conexiunea (ARC) la portul
HDMI IN al televizorului dvs.
HDMI IN
(ARC)
HDMI IN
Cablu HDMI
(nu este furnizat)
HDMI OUT
(TV-ARC)
Verificați portul HDMI OUT (TV-ARC)
de pe unitatea principală Soundbar.
TV ARC
Partea dreaptă a
sistemului Soundbar
1. Cu sistemul Soundbar și televizorul pornite, conectați cablul HDMI (nu este furnizat) conform
indicațiilor din imagine.
2. “TV ARC” apare pe afişajul unităţii principale Soundbar şi se emite sunetul televizorului prin
sistemul Soundbar.
•• Dacă sunetul televizorului nu se aude, apăsați butonul
(Sursă) de pe telecomandă sau din
partea dreaptă a unității pentru a comuta pe modul “D.IN”. Monitorul afișează alternativ “D.IN”
și “TV ARC”, şi se emite sunetul televizorului.
•• Dacă pe afişajul unităţii principale Soundbar nu apare “TV ARC ” asiguraţi-vă că aţi conectat
cablul HDMI (nu este furnizat) la portul corect.
•• Folosiți butoanele de volum de pe telecomanda televizorului pentru a regla volumul.
ROM - 10
Metoda 2. Realizarea unei conexiuni fără cablu
Conectarea la un televizor via Bluetooth
Atunci când un televizor este conectat la un dispozitiv prin Bluetooth, puteți să vă bucurați de muzică
stereo, fără cabluri.
•• Nu puteţi conecta mai multe televizoare simultan.
PAIR
SAU
ND
SOUODE
M
Conectarea inițială
1. Apăsați butonul
(SAU)
PAIR de pe telecomandă pentru a activa modul de lucru “BT PAIRING”.
a. Apăsați butonul
(Sursă) de pe panoul din partea dreaptă, iar apoi selectați “BT”.
“BT” devine “BT READY” în câteva secunde în mod automat dacă nu este conectat niciun
dispozitiv Bluetooth la unitatea Soundbar.
b. Când apare “BT READY”, apăsați și mențineți apăsat butonul
(Sursă) de pe partea
dreaptă a panoului unității Soundbar timp de mai mult de 5 secunde pentru a se afișa
“BT PAIRING”.
2. Selectați modul Bluetooth de pe televizor. (Pentru mai multe informații, consultați manualul de
utilizare al televizorului.)
3. Selectați “[AV] Samsung Soundbar R5-Series” din lista afișată pe ecranul televizorului.
Vă este indicat sistemul Soundbar disponibil pentru “Need Pairing” sau “Paired” din lista de
dispozitive Bluetooth ale televizorului. Pentru a vă conecta la sistemul Soundbar, selectați mesajul
și efectuați conexiunea.
•• Când televizorul este conectat, [Nume TV] → “BT” apare pe afișajul frontal al unității Soundbar.
4. Acum puteți auzi sunetele televizorului emise prin sistemul Soundbar.
Dacă dispozitivul nu se conectează
•• Dacă denumirea sistemului Soundbar conectat anterior (de ex. “[AV] Samsung Soundbar R5-Series”)
apare pe listă, acesta trebuie șters.
•• Apoi repetați pașii de la 1 la 3.
ROM - 11
Deconectarea sistemului Soundbar de la televizor
Apăsați butonul
(Sursă) de pe panoul din partea dreaptă sau de pe telecomandă, iar apoi comutați
pe orice mod, cu excepția “BT”.
•• Deconectarea necesită o anumită perioadă de timp deoarece televizorul trebuie să primească un
răspuns de la sistemul Soundbar. (Timpul necesar poate fi diferit, în funcție de modelul televizorului
folosit.)
•• Pentru anularea conexiunii Bluetooth dintre unitatea Soundbar și TV, apăsați butonul p (Redare/
Pauză) de pe telecomandă timp de 5 secunde, unitatea Soundbar fiind setată pe “BT READY”. (Glisați
Pornire→ Oprire)
Care este diferența dintre BT READY și BT PAIRING?
•• BT READY : În acest mod, puteți căuta televizoare conectate anterior sau puteți conecta un
dispozitiv mobil conectat anterior la Soundbar.
•• BT PAIRING : În acest mod, puteți conecta un dispozitiv nou la unitatea Soundbar. (Apăsați butonul
PAIR de pe telecomandă sau mențineți apăsat butonul
(Sursă) de pe panoul din partea
dreaptă a unității Soundbar timp de 5 secunde, în timp ce unitatea Soundbar este setată pe modul
“BT”)
OBSERVAȚII
•• Dacă atunci când conectaţi un dispozitiv Bluetooth vi se solicită un cod PIN, introduceţi <0000>.
•• În modul de conectare Bluetooth, conexiunea Bluetooth se va întrerupe dacă distanţa dintre
sistemul Soundbar şi dispozitivul Bluetooth depăşeşte 10 m.
•• Sistemul Soundbar se opreşte automat după 20 de minute în starea Ready.
•• Sistemul Soundbar ar putea să nu caute sau să nu se conecteze corect la dispozitive prin Bluetooth
în următoarele situaţii:
–– Dacă în vecinătatea sistemului Soundbar este un câmp electric puternic.
–– Dacă sunt împerecheate simultan mai multe dispozitive Bluetooth cu sistemul Soundbar.
–– Dacă dispozitivul Bluetooth este oprit, nu este găsit sau nu funcţionează corect.
•• Dispozitivele electronice pot provoca interferenţe radio. Dispozitivele care generează unde
electromagnetice trebuie ţinute la distanţă de unitatea principală Soundbar - de exemplu,
cuptoarele cu microunde, dispozitivele LAN wireless etc.
ROM - 12
05 CONECTAREA LA UN DISPOZITIV EXTERN
Conectați la un dispozitiv extern prin intermediul unei rețele configurată prin cablu sau fără cablu,
pentru a reda sunetele unui dispozitiv extern prin intermediul sistemului Soundbar.
Conectarea prin folosirea unui cablu audio optic sau analogic (AUX)
Partea dreaptă a
sistemului Soundbar
BD / DVD player /
Set-top box / Consolă Jocuri
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Cablu optic
R - AUDIO - L
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Cablu Audio (AUX)
(nu este furnizat)
Panoul inferior al sistemului Soundbar
1 Cablu optic
XX Conectați DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) de pe unitatea principală la mufa OPTICAL OUT a
dispozitivului sursă utilizând un cablu optic.
YY Selectați modul “D.IN” prin apăsarea butonului
(Sursă) de pe panoul din partea dreaptă sau
de pe telecomandă.
2 Cablu Audio (AUX)
XX Conectați AUX IN (Audio) de pe unitatea principală la mufa AUDIO OUT a dispozitivului sursă
utilizând un cablu audio.
YY Selectați modul “AUX” prin apăsarea butonului
(Sursă) de pe panoul din partea dreaptă sau de
pe telecomandă.
ROM - 13
Realizarea unei conexiuni prin cablu HDMI
Panoul inferior al sistemului Soundbar
HDMI OUT
Dispozitiv extern
Cablu HDMI
HDMI IN
(nu este furnizat)
HDMI OUT
(TV-ARC)
Cablu HDMI
HDMI IN
(ARC)
(nu este furnizat)
HDMI
Partea dreaptă a
sistemului Soundbar
1. Conectați un cablu HDMI (nu este furnizat) de la mufa HDMI IN din spatele produsului la mufa
HDMI OUT a dispozitivului digital.
2. Conectați un cablu HDMI (nu este furnizat) de la mufa HDMI OUT (TV-ARC) din partea de jos a
produsului la mufa HDMI IN a televizorului.
3. Apăsați butonul
(Sursă) de pe panoul din partea dreaptă sau de pe telecomandă, iar apoi
selectați modul “HDMI”.
4. Modul “HDMI” selectat este afișat pe panoul de afișare al sistemului Soundbar și este redat sunetul.
ROM - 14
06 CONECTAREA UNUI DISPOZITIV DE
STOCARE USB
Puteţi asculta fișierele audio de pe dispozitivele de stocare conectate la sistemul Soundbar.
Afișaj
Port USB
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DC 24V
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
USB (5V 0.5A)
USB
Cablu adaptor
micro USB la USB
(nu este furnizat)
1. Conectați un cablu adaptor micro USB la USB cu o mufă tată USB 2.0 micro USB (tip B) la un capăt și o
mufă mamă standard 2.0 USB (tip A) la celălalt capăt al mufei micro USB de pe sistemul Soundbar.
•• Cablul adaptor micro USB la USB se vinde separat. Pentru achiziționare, contactați Centrul de
service Samsung sau Centrul Samsung pentru asistență clienți.
2. Conectați dispozitivul USB la capătul mamă al cablului adaptor.
3. Apăsați butonul
(Sursă) de pe panoul din partea dreaptă sau de pe telecomandă, iar apoi
selectați modul “USB”.
4. “USB” apare pe ecranul de afișaj.
5. Ascultați fișierele audio de pe dispozitivele de stocare conectate la sistemul Soundbar.
•• Sistemul Soundbar se închide automat (Auto Power Down) dacă niciun dispozitiv cu port USB
nu a fost conectat de mai bine de 20 minute.
Actualizare software
Samsung ar putea oferi în viitor actualizări pentru firmware-ul sistemului Soundbar.
Dacă este disponibilă o actualizare, puteţi actualiza firmware-ul prin conectarea unui dispozitiv USB cu
versiunea de actualizare firmware la portul USB al sistemului Soundbar.
Pentru informaţii suplimentare despre descărcarea fişierelor de actualizare, vizitați site-ul web
Samsung Electronics la adresa (www.samsung.com  Support).
Apoi, introduceți sau selectați modelul unității sistemului dvs. Soundbar, selectați Software & Apps, și
apoi Descărcări. Rețineți că numele opțiunilor pot varia.
ROM - 15
07 CONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL
Conectarea Prin Bluetooth
Când un dispozitiv mobil este conectat prin Bluetooth, puteți asculta muzică stereo, fără cabluri.
•• Nu puteţi împerechea mai multe dispozitive Bluetooth simultan.
PAIR
SAU
Dispozitiv cu Bluetooth
ND
SOUODE
M
Conectarea inițială
1. Apăsați butonul
(SAU)
PAIR de pe telecomandă pentru a activa modul de lucru “BT PAIRING”.
a. Apăsați butonul
(Sursă) de pe panoul din partea dreaptă, iar apoi selectați “BT”.
“BT” devine “BT READY” în câteva secunde în mod automat dacă nu este conectat niciun
dispozitiv Bluetooth la unitatea Soundbar.
b. Când apare “BT READY”, apăsați și mențineți apăsat butonul
(Sursă) de pe partea
dreaptă a panoului unității Soundbar timp de mai mult de 5 secunde pentru a se afișa
“BT PAIRING”.
2. Selectați din listă “[AV] Samsung Soundbar R5-Series”.
•• Când sistemul Soundbar este conectat la un dispozitiv prin Bluetooth, pe afişajul frontal va
apărea [Numele dispozitivului Bluetooth] → “BT”.
3. Puteţi asculta muzica pe dispozitivul Bluetooth conectat prin sistemul Soundbar.
Dacă dispozitivul nu se conectează
•• Dacă denumirea sistemului Soundbar conectat anterior (de ex. “[AV] Samsung Soundbar R5-Series”)
apare pe listă, acesta trebuie șters.
•• Apoi repetați pașii de la 1 la 2.
NOTĂ
•• După ce conectați bara de sunet la dispozitiv mobil prima dată, utilizați modul “BT READY” pentru a
vă reconecta. Consultați pagina 12 pentru detalii.
Pentru mai multe informații despre conexiunile Bluetooth, consultați “Conectarea la un
televizor via Bluetooth” la paginile 11 ~ 12.
ROM - 16
08 FOLOSIREA TELECOMENZII
Cum să folosiți telecomanda
Pornește și oprește sistemul Soundbar.
Alimentare
PAIR
Apăsaţi pentru a selecta o sursă conectată la
sistemul Soundbar.
Sursă
Apăsați butonul
(Anularea sunetului)
pentru aPAIR
dezactiva sunetul.
Bluetooth
Surround
Apăsați-l din nou pentru a-l activa din nou.
POWER
Anularea unetului
SOUND
MODE
SOUND
MODE
SOUND MODE
Bluetooth
Surround
POWER
Surround
VOL
SOUND
MODE
Puteți selecta efectul audio dorit alegând
WOOFER
SOUND
MODE
SOUNDBAR
VOL
VOL
dintre modurile STANDARD, sau SURROUND
SOUND.
Selectați modul “STANDARD” dacă doriți să
beneficiați
Bluetoothde sunetul original.
POWER
•• DRC (Dynamic Range Control)
Vă permite să aplicați controlul intervalului
VOL SOUND dinamic
BASS pieselor Dolby Digital. Apăsați și
WOOFER
MODE mențineți apăsat butonul SOUND MODE în
timp ce unitatea Soundbar este
nealimentată pentru a activa sau dezactiva
funcția DRC (Dynamic Range Control).
Cu DRC pornit, sunetul tare este redus.
(Sunetul poate fi distorsionat)
WOOFER
VOL
•• Bluetooth Power
WOOFER
Această caracteristică pornește automat
Soundbarul când primește o cerere de
conectare de la televizor sau de la un
dispozitiv Bluetooth conectat anterior.
Setarea este activată în mod implicit.
–– Țineți apăsat butonul SOUND MODE timp
de cel puțin 5 secunde pentru a dezactiva
funcția de Bluetooth Power.
ROM - 17
PAIR
Bluetooth
Apăsați butonul PAIR. “BT PAIRING” apare pe afișajul Soundbarului.
Puteți conecta unitatea Soundbar la un nou dispozitiv Bluetooth în acest mod, selectând-o
din lista de căutare a dispozitivului Bluetooth.
PAIR
SOUND
MODE
Apăsați butonul p pentru a opri temporar muzica.
Dacă apăsați butonul din nou, muzica va fi redată din nou.
Redare/Pauză
VOL
Surround
Bluetooth
POWER
BASS
Apăsați zonele indicate pentru a selecta Sus/Jos/Stânga/
Dreapta.
SOUND
MODE
Sus/Jos/
Bluetooth
POWER
Surround
Stânga/
SOUND
MODE
Dreapta
Apăsați Sus/Jos/Stânga/Dreapta pe buton pentru a selecta sau a seta funcții.
•• Repetă
Pentru a folosi funcția Repetă în modul “USB”, apăsați butonul Sus.
VOL
VOL
WOOFER
WOOFER
•• Omitere melodie
Apăsați butonul Dreapta pentru a selecta următoarea melodie. Apăsați butonul
Stânga pentru a selecta melodia anterioară.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Puteți porni sau opri Anynet+ și Auto Power Link.
Anynet+ și Auto Power Link sunt activate sau dezactivate cu ajutorul butoanelor
Dreapta și respectiv Stânga.
–– Anynet+ : Dacă sistemul Soundbar este conectat la un televizor Samsung prin
intermediul unui cablu HDMI, puteți controla sistemul dvs. Soundbar cu o
telecomandă Samsung TV. Țineți apăsat butonul Dreapta timp de 5 secunde
pentru a comuta Anynet+ între ON și OFF.
–– Auto Power Link : Dacă sistemul Soundbar este conectat la televizor printr-un
cablu optic digital, sistemul Soundbar poate porni automat când deschideți
televizorul. Țineți apăsat butonul Stânga timp de 5 secunde pentru a comuta Auto
Power Link între ON și OFF.
–– Funcția Anynet+ / Auto Power Link este setată la ON în mod implicit.
•• ID SET
Apăsați și mențineți apăsat butonul Sus timp de 5 secunde pentru a finaliza ID SET
(când vă conectați la un element auxiliar).
ROM - 18
Bluetooth
POWER
Puteți selecta dintre TREBLE, BASS, sau AUDIO SYNC.
•• Pentru a controla volumul sunetelor înalte sau joase, selectați TREBLE sau BASS din
Setări sunet și apoi reglați volumul între -6~+6 utilizând butoanele Sus/Jos.
•• Dacă semnalele video și audio nu sunt sincronizate între televizor și sistemul Soundbar,
selectați AUDIO SYNC în setările de sunet, apoi setați decalajul audio între 0 și 300 de
milisecunde cu ajutorul butoanelor Sus/Jos. (Nu este disponibil în modul “USB”.)
•• AUDIO SYNC este disponibilă numai în anumite funcții.
SOUND
MODEControlul
sunetului
W
OO
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
VO
L
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
Surround
FE
R
FE
R
W
OO
FE
R
W
OO
W
OO
D
BA
R
SOUND
MODE
SO
U
N
Apăsați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul subwoofer-ului de la -12 sau
Bluetooth
-6 la +6.
Pentru setarea pe 0 a nivelului de volum al subwoofer-ului, apăsați butonul.
POWER
SO
M UN
OD D
E
R
W
OO
Apăsați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul.
•• Anularea sunetului
Apăsați butonul VOL pentru anularea sunetului. Apăsați-l din nou pentru a-l activa din nou.
VOL
WOOFER
ROM - 19
F
FE
W
OO
U
SO
VO
L
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
D
N
SO
U
VO
L
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
W
OO
FE
FE
R
R
SOUND
WOOFER
MODE
SO
M UN
OD D
E
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
VO
L
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
WOOFER
FE
R
VOL
Bluetooth
POWER
Surround
SO
M UN
OD D
E
D
BA
R
SO
U
N
Surround
Reglarea volumului unității
Soundbar cu telecomanda
televizorului
4. Dacă nu doriți să vă reîntoarceți la modul
implicit de utilizare a unității Soundbar
(controlată printr-o telecomandă TV
Samsung), mențineți apăsat butonul
Dacă dețineți un TV Samsung, puteți regla
volumul unității Soundbar folosind
telecomanda prin infraroșu care v-a fost
furnizată împreună cu TV-ul Samsung.
până când mesajul “SAMSUNG-TV REMOTE”
este afișat pe ecran.
(Modul implicit)
SAMSUNG-TV REMOTE
SO
U
N
D
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
VO
L
Folosiți mai întâi meniul TV pentru setarea
sunetului de pe TV-ul dvs. Samsung către boxele
externe, apoi folosiți telecomanda dvs. Samsung
pentru a controla volumul unității Soundbar.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
manualul de utilizare al TV-ului. Modul implicit al
acestei funcții este controlul prin telecomanda
unui TV Samsung. Dacă TV-ul dvs. este un model
diferit, urmați instrucțiunile de mai jos pentru a
modifica setările acestei funcții.
WOOFER timp de 5 secunde în mod repetat
–– De fiecare dată când trageți butonul
WOOFER în sus și mențineți poziția timp
de 5 secunde, modul se schimbă în
următoarea ordine: “SAMSUNG-TV
REMOTE” (Modul implicit) → “OFF-TV
1. Opriți unitatea Soundbar.
REMOTE” → “ALL-TV REMOTE”.
–– Este posibil ca această funcție să nu fie
BYE
disponibilă, în funcție de telecomandă.
–– Pentru producătorii care acceptă această
2. Dacă nu doriți să folosiți această funcție,
mențineți apăsat butonul WOOFER timp de
5 secunde în mod repetat până când mesajul
“OFF-TV REMOTE” este afișat pe ecran.
funcție, consultați MANUAL COMPLET al
sistemului dvs. Soundbar pe site-ul web
Samsung (www.samsung.com/support).
–– Această funcție de control al volumului
este disponibilă doar prin telecomenzile
cu infraroșu ale televizoarelor. Nu
OFF-TV REMOTE
funcționează cu telecomenzile TV
prevăzute cu Bluetooth (telecomenzile
D
BA
R
N
U
care necesită asociere).
SO
VO
L
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
3. Dacă doriți să reglați unitatea Soundbar cu
telecomanda televizorului, mențineți apăsat
butonul WOOFER timp de 5 secunde în mod
repetat până când mesajul “ALL-TV
REMOTE” este afișat pe ecran. Apoi, utilizați
meniul televizorului pentru a selecta
difuzoarele externe.
ALL-TV REMOTE
D
N
SO
U
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
ROM - 20
09 INSTALAREA
SUPORTULUI DE
PERETE
Componente pentru montarea
pe perete
Ghidaj de montare pe perete
Precauţii la instalare
x2
x2
•• Instalaţi numai pe un perete vertical.
Șurub suport
•• Evitaţi temperatura sau umiditatea ridicate la
locaţia de instalare.
Șurub
x2
•• Verificaţi duritatea peretelui și dacă acesta
este suficient de dur pentru a susţine
greutatea sistemului. În caz contrar,
Suport de fixare pe perete
ranforsaţi-l sau montaţi sistemul pe un alt
perete.
1. Plasați Ghidaj de montare pe perete pe
•• Achiziționați și utilizaţi șuruburi și dibluri
suprafața peretelui.
adecvate pentru peretele pe care montaţi
sistemul (rigips, metal, lemn, etc.). Dacă este
posibil, fixaţi şuruburile de montat în grinzi.
•• Achiziţionaţi şuruburile de fixare pe perete în
funcţie de tipul şi grosimea peretelui pe care
montaţi sistemul Soundbar.
•• Ghidaj de montare pe perete trebuie să
fie în poziţie orizontală perfectă.
•• Dacă montați televizorul pe perete,
instalați unitatea Soundbar la cel puțin
5 cm sub televizor.
–– Diametru: M5
–– Lungime: 35 mm sau mai mult
recomandat.
•• Conectaţi cablurile între unitate şi
dispozitivele externe înainte de a fixa unitatea
Soundbar pe perete.
•• Opriţi echipamentul şi scoateţi-l din priză
înainte de instalare. În caz contrar, există risc
de electrocutare.
ROM - 21
5cm sau mai mult
2. Aliniați Linia centrală a Ghidajul de montare
5. Împingeți un șurub (nu este furnizat) prin
pe perete cu centrul televizorului (dacă
fiecare Șurub suport, apoi înșurubați bine
montați unitatea Soundbar sub televizor),
fiecare șurub în câte o gaură pentru șurubul
apoi fixați Ghidaj de montare pe perete pe
de susținere.
perete utilizând bandă adezivă.
•• Dacă nu montați sub un televizor, plasați
Linie centrală în centrul zonei de
instalare.
6. Instalați cele 2 Suport de fixare pe perete în
orientarea corectă în partea de jos a
sistemului Soundbar, folosind 2 Șuruburi.
Linie centrală
3. Introduceți vârful unui stilou sau al unui
creion ascuțit prin centrul imaginilor B-TYPE
la fiecare capăt al ghidajului pentru a marca
găurile pentru șuruburile de susținere, apoi
scoateți Ghidaj de montare pe perete.
•• Când asamblați, asigurați-vă că piesele de
susținere ale Suporturilor pentru perete
se află în spatele părții din spate a
4. Utilizând un burghiu de dimensiune
corespunzătoare, realizați o gaură în perete
în dreptul fiecărui marcaj.
sistemului Soundbar.
Spatele sistemului Soundbar
•• Dacă marcajele nu corespund cu pozițiile
bolțurilor, asigurați-vă că introduceți
ancorele sau diblurile Molly în găuri
înainte de a introduce șuruburile de
susținere. Dacă utilizați ancore sau dibluri
Molly, asigurați-vă că găurile pe care le
realizați sunt suficient de mari pentru
Capătul din dreapta al
ancorele sau diblurile Molly utilizate.
sistemului Soundbar
ROM - 22
7. Instalați sistemul Soundbar cu Suporturilor
pentru perete suspendând Suporturilor
pentru perete de Șuruburi de suport pe
perete.
8. Glisați sistemul Soundbar în jos așa cum se
arată mai jos pentru ca Suport de fixare pe
perete să se sprijine bine pe Șurub suport.
•• Introduceți Șurub suport în partea mai
lată (inferioară) a Suport de fixare pe
perete, și apoi glisați Suport de fixare pe
perete în jos pentru ca Suport de fixare
pe perete să se sprijine bine pe
Șurub suport.
ROM - 23
10 DEPANARE
Înainte de a solicita service, verificaţi următoarele.
Unitatea nu poate fi pornită.
Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?
;; Conectaţi cablul de alimentare la priză.
O funcţie nu operează când butonul este apăsat.
Există electricitate statică în atmosferă?
;; Scoateţi cablul de alimentare şi reconectaţi-l.
Sunetul este discontinuu în modul BT.
;; Consultați secțiunile de conectare prin Bluetooth, de la pagina 11 la 16.
Nu este emis niciun sunet.
Funcţia Anularea sunetului este activată?
;; Apăsaţi butonul VOL pentru a anula funcţia.
Volumul este dat la minim?
;; Reglaţi Volumul.
Telecomanda nu funcţionează.
Bateriile sunt consumate?
;; Înlocuiţi-le cu altele noi.
Distanţa dintre telecomandă şi unitatea principală Soundbar este prea mare?
;; Aduceţi telecomanda mai aproape de unitatea principală Soundbar.
LED-ul roșu de pe subwoofer se aprinde intermitent iar subwooferul nu emite niciun semnal
sonor.
Vă puteţi confrunta cu această problemă atunci când subwooferul nu este conectat la unitatea
principală Soundbar.
;; Încercați să vă conectați din nou la subwooferul dvs. (Consultați pagina 5.)
Subwooferul vibrează și emite sunete prea joase.
Încercați să reglați vibrațiile subwooferului dvs.
;; Apăsați butonul WOOFER de pe telecomandă în sus sau în jos pentru a regla volumul
subwooferului. (la -12, sau între -6 ~ +6).
ROM - 24
11 LICENŢĂ
12 NOTIFICARE DE
LICENŢĂ OPEN
SOURCE
Manufactured under license from Dolby
Pentru a trimite întrebări şi solicitări referitoare la
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
software-ul open source, contactaţi Samsung
and the double-D symbol are trademarks of
prin e-mail (oss.request@samsung.com).
Dolby Laboratories.
13 NOTĂ
IMPORTANTĂ
DESPRE SERVICE
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS 2.0
Channel are registered trademarks or
•• Figurile şi ilustraţiile din acest manual pentru
trademarks of DTS, Inc. in the United States
utilizator au rol consultativ şi pot diferi de
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
aspectul efectiv al aparatului.
Reserved.
•• Se poate percepe o taxă administrativă în
următoarele situaţii:
(a) un inginer este chemat la solicitarea dvs. şi
The terms HDMI and HDMI High-Definition
aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
că nu aţi citit manualul de utilizare).
trademarks or registered trademarks of HDMI
(b) duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi
Licensing LLC in the United States and other
aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă
countries.
că nu aţi citit manualul de utilizare).
•• Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi
comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite
la domiciliu sau la locul de muncă.
ROM - 25
14 SPECIFICAŢII ȘI SUGESTII
Specificaţii
Nume model
HW-R530
USB
5V/0,5A
Greutate
2,2 kg
Dimensiuni (L x Î x A)
904,0 x 55,0 x 80,0 mm
Interval temperatură de funcţionare
+5°C la +35°C
Interval umiditate de funcţionare
10 % la 75 %
AMPLIFICATOR
Putere de ieşire nominală
40W x 4
Format de fișiere acceptate
(sunetul DTS 2.0 este redat în format DTS.)
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(compatibil Dolby® Digital), DTS
PUTEREA DE ALIMENTARE A DISPOZITIVULUI WIRELESS
Puterea maximă a transmițătorului BT
100 mW la 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Puterea maximă a transmițătorului SRD
25 mW la 5,725 GHz – 5,825 GHz
Nume subwoofer
PS-WR53D
Greutate
5,0 kg
Dimensiuni (L x Î x A)
200,6 x 353,0 x 290,0 mm
AMPLIFICATOR
Putere de ieşire nominală
130W
PUTEREA DE ALIMENTARE A DISPOZITIVULUI WIRELESS
Puterea maximă a transmițătorului SRD
25 mW la 5,725 GHz – 5,825 GHz
Consum total de energie electrică în standby (W)
2,0W
Țineți apăsat butonul SOUND MODE
Bluetooth
timp de cel puțin 5 secunde pentru a
Metodă de activare a portului
dezactiva funcția de Bluetooth Power.
OBSERVAȚII
•• Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără înştiinţare.
•• Greutatea şi dimensiunile sunt aproximative.
ROM - 26
•• Prin prezenta, Samsung Elctronics declară faptul că acest echipament respectă
Directiva 2014/53/EU.
Textul complet al declarației de conformitate EU este disponibil la următoarea
adresă de internet: http://www.samsung.com accesați Asistență > Căutați
asistență pentru produs și introduceți numele modelului.
Echipamentul poate fi funcționa și în țările europene.
[Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs]
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui
produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt
marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste
nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66.
În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru
sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi
bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a
bateriilor la nivel local.
Cum se elimină corect acest produs
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice
(încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de
utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii
umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil,
promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la
autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul
de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri
comerciale.
Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul și despre obligațiile de reglementare
specifice produsului, de ex. REACH, WEEE, Baterii, accesați:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
ROM - 27
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ
СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ
КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
Вижте таблицата по-долу за обяснение на
символите, които може да са на вашия продукт
Samsung.
•• За да намалите риска от пожар или
електрически шок, не излагайте
апаратурата на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ
•• ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР,
ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ
КОНТАКТ, КАТО ГО ВКЛЮЧИТЕ ДОКРАЙ.
•• Апаратурата трябва винаги да бъде
свързана към променливотоков източник
на захранване със защитна заземителна
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР ДА
НЕ СЕ ОТВАРЯ
Този символ показва, че вътре има
високо напрежение. Опасно е да
осъществявате какъвто и да е било
контакт с вътрешната част на продукта.
Този символ показва, че в продукта е
включена важна документация за
работата и поддръжката.
Продукт от клас II: Този символ показва,
че не е необходима връзка за
безопасност към земята (заземяване).
Ако този символ не присъства на
продукт със захранващ кабел,
продуктът ТРЯБВА да бъде надеждно
свързан към защитно заземяване.
връзка.
•• За да изключите прибора от захранването,
издърпайте щепсела от контакта. Поради
тази причина, контактът трябва да бъде
удобен.
•• Апаратът не бива да бъде излаган на
капене или пръски. Не поставяйте
предмети, пълни с течности, напр. вази,
върху уреда.
•• За да изключите напълно уреда, трябва да
извадите щепсела на захранващия кабел
от контакта. Следователно щепселът на
захранващия кабел трябва да бъде лесно
достъпен по всяко време.
AC напрежение: Този символ показва,
че номиналното напрежение,
маркирано с този символ, е AC
напрежение.
DC напрежение: Този символ показва,
че номиналното напрежение,
маркирано с този символ, е DC
напрежение.
Внимание, направете справка в
инструкциите за използване: Този
символ инструктира потребителя да
направи справка в ръководството на
потребителя за допълнителна
информация за безопасността.
BUL - ii
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
1. Уверете се, че AC захранването в дома ви
съответства на изискванията за
електрозахранване, изброени върху
идентификационния стикер, разположен
от долната страна на продукта.
Инсталирайте своя продукт хоризонтално,
върху подходяща основа (мебел), с
достатъчно място около него за
вентилация 7~10 см. Внимавайте да не
бъдат покрити вентилационните отвори.
Не поставяйте устройството върху
усилватели или друго оборудване, което
може да се нагорещи. Устройството е
предназначено за непрекъсната
употреба. За да изключите напълно
устройството, извадете адаптера за
променлив ток от стенния контакт.
Извадете щепсела на устройството от
контакта, ако възнамерявате да не го
използвате дълъг период от време.
2. По време на гръмотевични бури
изваждайте щепсела на
електрозахранването от контакта. Пикове
на напрежение, дължащи се на мълнии,
могат да повредят уреда.
3. Не излагайте уреда на пряка слънчева
светлина или други източници на топлина.
Това може да доведе до прегряване и
неизправност на уреда.
4. Пазете уреда от влага (напр. вази) и
прекомерна топлина (напр. камина), или
оборудване, което създава силни
магнитни или електрически полета.
Извадете щепсела от контакта на
електрозахранването. Продуктът не е
предназначен за промишлена употреба.
Използвайте този продукт само за лично
ползване. Ако продуктът или дискът са
били съхранявани на студено, възможно е
да се образува конденз. Ако
транспортирате уреда през зимата,
изчакайте приблизително 2 часа докато
уредът достигне стайна температура,
преди да го използвате.
5. Батериите, които се използват в този
продукт, съдържат химикали, които са
вредни за околната среда. Не изхвърляйте
батериите с общите домакински отпадъци.
Не изхвърляйте батериите в огън. Не
създавайте късо напрежение, не
разглобявайте и не прегрявайте батериите.
Ако батериите не се сменят правилно, има
опасност от експлозия. Сменяйте само със
същия тип или еквивалентни.
ЗА ТОВА
РЪКОВОДСТВО
Ръководството на потребителя има две части:
това обикновено РЪКОВОДСТВО НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ и подробното ПЪЛНО
РЪКОВОДСТВО, което можете да изтеглите.
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Прочетете това ръководство за инструкции
за безопасност, информация за монтиране
на продукта, компоненти, свързване и
спецификации на продукта.
ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО
Можете да получите достъп до ПЪЛНО
РЪКОВОДСТВО в онлайн центъра на
Samsung за поддръжка на потребителите,
като сканирате QR кода. За да четете
ръководството на вашия компютър или
мобилно устройство, изтеглете го в
документен формат от уеб сайта на Samsung.
(http://www.samsung.com/support)
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предизвестие.
BUL - iii
СЪДЪРЖАНИЕ
01
Проверка на компонентите
Поставяне на батерии преди използване на дистанционното
управление (батерии AA X 2)
02
03
04
05
06
2
--------------------------
Преглед на продукта
2
3
Преден панел/Десен панел на Soundbar
--------------------------
3
Долен панел на Soundbar
--------------------------
3
Свързване на Soundbar
4
Свързване на електрическото захранване
--------------------------
4
Свързване на Soundbar към субуфера
–– Автоматично свързване между субуфера и Soundbar
–– Ръчно свързване на субуфера, ако автоматичното свързване е
неуспешно
---------------------------------------------------
5
5
--------------------------
6
Свързване на SWA-8500S (продава се отделно) към Soundbar
--------------------------
7
Свързване към вашия телевизор
9
Метод 1. Свързване чрез кабел
–– Свързване чрез оптичен кабел
–– Свързване на телевизор чрез HDMI кабел
-------------------------- 9
-------------------------- 9
-------------------------- 10
Метод 2. Безжично свързване
–– Свързване на телевизор чрез Bluetooth
-------------------------- 11
-------------------------- 11
Свързване на външно устройство
13
Свързване чрез оптичен или аналогов аудио (AUX) кабел
-------------------------- 13
Свързване чрез HDMI кабел
-------------------------- 14
Свързване на USB памет
Актуализиране на софтуер
15
-------------------------- 15
BUL - iv
07
Свързване на мобилно устройство
Свързване чрез Bluetooth
08
09
16
-------------------------- 16
Използване на дистанционното управление
17
Как да използвате дистанционното управление
-------------------------- 17
Настройване на силата на звука на Soundbar чрез дистанционно
управление на телевизор
-------------------------- 20
Монтиране на конзолата за стена
21
Предпазни мерки при монтаж
-------------------------- 21
Компоненти за стенен монтаж
-------------------------- 21
10
Отстраняване на неизправности
24
11
Лиценз
25
12
Бележка за лиценза за отворен код
25
13
Важни бележки за обслужването
25
14
Спецификации и ръководство
26
Спецификация
-------------------------- 26
BUL - v
01 ПРОВЕРКА НА КОМПОНЕНТИТЕ
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Основно устройство на Soundbar
1
Захранващ
кабел
(Субуфер)
2
AC/DC адаптер
(Основно
устройство)
Субуфер
Дистанционно управление/
Батерии
Захранващ кабел
(AC/DC адаптер)
Оптичен кабел
3
x2
Водач за монтиране на стена
Държач-винт
x2
Винт
Скоба за монтаж Скоба за монтаж
на стена Л
на стена Д
•• За допълнителна информация относно захранването и потреблението на електроенергия
направете справка с етикета, поставен на продукта. (Етикет: долна част на основното
устройство на Soundbar)
•• Стъпките за свързване на захранването са обозначени (1, 2, 3). За допълнителна
информация относно свързването на захранването вижте страница 4.
•• За закупуване на допълнителни компоненти или допълнителни кабели, обърнете се към
сервизен център или към Отдела за клиентско обслужване на Samsung.
•• В зависимост от региона, щепселът за променлив ток може да се различава по външен вид
или може да бъде доставен интегриран с AC/DC адаптера.
•• Външният вид на аксесоарите може леко да се различава от илюстрациите по-горе.
Поставяне на батерии преди използване на дистанционното
управление (батерии AA X 2)
Плъзнете капачето на гнездото за батерии по
посока на стрелката, докато го отстраните
изцяло. Поставете 2 батерии AA (1,5 V), като ги
ориентирате така, че поляритетът им да е
правилен. Плъзнете отново капачето на
гнездото за батериите на мястото му.
BUL - 2
02 ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА
Преден панел/Десен панел на Soundbar
Дясна част на Soundbar
Позиционирайте
продукта така, че
Захранване
Сила на звука
логото SAMSUNG да е
разположено отгоре.
Дисплей
Долен панел на Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
HDMI OUT (TV-ARC)
(TV-ARC)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
DC 24V
DC 24V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Избира входящия режим на източника. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB)
•• За да включите режим „BT PAIRING“, променете източника към режим „BT“ и
след това натиснете и задръжте бутона
(Източник) за повече от 5 секунди.
Източник
D.IN
Свържете към цифровия (оптичен) изход на външно устройство.
USB
Свържете USB устройство тук, за да възпроизвеждате музикални файлове на USB
устройството чрез Soundbar.
AUX
Свържете към аналоговия изход на външно устройство.
HDMI IN
HDMI OUT
DC 24V
Въвежда цифрови видео- и аудиосигнали едновременно чрез HDMI кабел.
Свържете към HDMI изход на външно устройство.
Свържете към HDMI (ARC) жак на телевизор.
Свържете AC/DC адаптера. (Вход за захранване)
BUL - 3
03 СВЪРЗВАНЕ НА SOUNDBAR
Свързване на електрическото захранване
Използвайте захранващите компоненти (1, 2, 3), за да свържете субуфера и Soundbar към
електрически контакт в следния ред:
1 Включете захранващия кабел към субуфера.
2 Свържете изходния кабел за захранването към захранващия адаптер и след това към Soundbar.
3 Включете захранващия кабел в стенен контакт.
Вижте илюстрациите по-долу.
•• За допълнителна информация относно необходимото електрозахранване и консумация на
енергия вижте етикета, поставен на продукта. (Етикет: долна част на основното устройство на
Soundbar)
POWER
1 Захранващ
кабел
DC 24V
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
DC 24V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
3З
ахранващ
кабел
Свързване на
електрическото
захранване
Долна част на
Задна част на
субуфера
Свързване на
електрическото
захранване
основното устройство
2 AC/DC адаптер
на Soundbar
•• Уверете се, че AC/DC адаптерът е поставен хоризонтално върху маса или на пода. Ако
поставите AC/DC адаптера така, че да виси с входа за AC кабела ориентиран нагоре, в
адаптера може да проникне вода или други чужди частици и това да причини неизправност
на адаптера.
BUL - 4
Свързване на Soundbar към субуфера
Когато субуферът е свързан, можете да се наслаждавате на наситен басов звук.
Автоматично свързване между субуфера и Soundbar
Когато включите захранването, след като свържете захранващите кабели към Soundbar и към
субуфера, субуферът се свързва автоматично към Soundbar.
•• Когато автоматичното сдвояване приключи, сините индикатори в задната част на субуфера
се включват.
Светлинни LED индикатори в задната част на субуфера
LED
Състояние
индикатори
Вкл.
Описание
Разделителна способност
Успешно свързване
(нормална работа)
Проверете дали захранващият кабел,
прикрепен към основното устройство на
Синьо
Мига
Възстановяване на
Soundbar е свързан правилно или
връзката
изчакайте 5 минути. Ако премигването
продължи, опитайте ръчно да свържете
субуфера. Вижте страница 6.
Готовност (основното
Проверете дали захранващият кабел на
устройство на Soundbar основното устройство на Soundbar е
Червено
Червено и
синьо
Вкл.
се е изключило)
свързан правилно.
Свързването е
Свържете отново. Вижте инструкциите за
неуспешно
ръчно свързване на страница 6.
Вижте информацията за връзка със
Мига
Неизправност
сервизен център на Samsung в
ръководството.
BUL - 5
Ръчно свързване на субуфера, ако автоматичното свързване е неуспешно
Преди изпълнение на процедурата за ръчно свързване по-долу:
•• Проверете дали захранващите кабели на Soundbar и на субуфера са свързани правилно.
•• Уверете се, че Soundbar е включен.
1. Натиснете и задръжте ID SET в задната част на субуфера най-малко за 5 секунди.
•• Червеният индикатор отзад на субуфера се изключва и синият индикатор премигва.
5 Sec
Задна част на субуфера
2. Натиснете и задръжте бутона Нагоре на дистанционното управление най-малко за
5 секунди.
•• На дисплея на Soundbar за момент се извежда съобщението ID SET и след това изчезва.
•• Soundbar се включва автоматично, когато ID SET завърши.
PAIR
ID SET
5 Sec
ND
SOUODE
M
3. Проверете дали LED индикаторът за свързване свети постоянно в синьо (завършено
свързване).
LED индикаторът за свързване спира да
премигва и светва постоянно в синьо,
когато е установена връзка между
Soundbar и безжичния субуфер.
Свети в синьо
BUL - 6
Свързване на SWA-8500S (продава се отделно) към Soundbar
За да постигнете истински безжичен съраунд звук, свържете комплекта от безжични задни
високоговорители на Samsung (SWA-8500S - продава се отделно) към Soundbar.
1. Свържете безжичния приемащ модул към 2 съраунд високоговорителя.
–– Кабелите на високоговорителите са цветно кодирани.
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
ID SET
L
R
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE
: 3Ω
POWER
ID SET
2. След включване на безжичния приемащ модул в електрически контакт проверете дали е в
състояние на изчакване.
•• LED индикаторът за свързване (син LED) на безжичния приемателен модул премигва.
Ако LED не премигва, натиснете бутона ID SET на гърба на безжичния приемателен модул
с върха на химикал за 5~6 секунди, докато LED индикаторът LINK премигне (в синьо).
За още информация относно LED вижте ръководството на потребителя на SWA-8500S.
STANDBY
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER
IMPEDANCE : 3Ω
L
R
5 Sec
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
ID SET
POWER
STANDBY
LINK
LINK
Премигване в синьо
POWER
BUL - 7
3. Натиснете и задръжте бутона Нагоре на дистанционното управление най-малко за
5 секунди.
•• На дисплея на Soundbar за момент се извежда съобщението ID SET и след това изчезва.
•• Soundbar се включва автоматично, когато ID SET завърши.
PAIR
ID SET
5 Sec
ND
SOUODE
M
ВНИМАНИЕ
•• Ако вашият Soundbar изпълнява музика, докато се свързва към SWA-8500S, може да
чувате известни смущения от басовия високоговорител, докато се установи връзката.
4. Проверете дали LED индикаторът за свързване свети постоянно в синьо (завършено
свързване).
STANDBY
STANDBY
LINK
LED индикаторът за свързване спира да
премигва и светва постоянно в синьо,
LINK
когато се установи връзка между
Soundbar и безжичния приемащ модул.
Свети в синьо
5. Ако SWA-8500S не се свърже, повторете процедурата от стъпка 2.
BUL - 8
04 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВАШИЯ ТЕЛЕВИЗОР
Можете да слушате звука на телевизора от своя Soundbar чрез кабелна или безжична връзка.
•• Когато саундбарът е свързан към избрани телевизори Samsung, той може да се управлява
посредством дистанционното управление на телевизора.
–– Тази функция се поддържа от 2017 г и от по-новите телевизори Samsung Smart, които
поддържат Bluetooth, когато свържете Soundbar към телевизора посредством оптичен кабел.
–– Освен това тази функция ви позволява да използвате менюто на телевизора, за да
задавате полето на звука и различни настройки, както и силата на звука и заглушаването
на звука.
Метод 1. Свързване чрез кабел
Когато излъчваните сигнали са Dolby Digital, а настройката на телевизора за „Цифров изходен
аудио формат“ е PCM, препоръчва се да промените настройката, така че да бъде Dolby Digital.
Когато настройката се промени, можете да слушате звук с по-добро качество. (Менюто на
телевизора може да използва различни думи за Dolby Digital и PCM в зависимост от
производителя на телевизора.)
Свързване чрез оптичен кабел
Долна част на Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
Оптичен кабел
USB (5V 0.5A)
AUX IN
D.IN
Дясна част на Soundbar
1. Свържете жака DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) на Soundbar към жака OPTICAL OUT на
телевизора чрез цифров оптичен кабел.
2. Натиснете бутона
(Източник) на панела отдясно или на дистанционното управление и
след това изберете режим „D.IN“.
BUL - 9
Auto Power Link
Връзката за автоматично захранване включва автоматично Soundbar, когато телевизорът се включи.
1. Свържете Soundbar и телевизора чрез цифров оптичен кабел.
2. Натиснете бутона Наляво на дистанционното управление в продължение
на 5 секунди, за да включите или изключите Auto Power Link.
•• По подразбиране Auto Power Link е включена (ON).
(За да изключите тази функция, задръжте бутона Наляво на
дистанционното управление в продължение на 5 секунди.)
•• В зависимост от свързаното устройство е възможно Auto Power Link да
не функционира.
•• Тази функция е налична само в режим „D.IN“.
Свързване на телевизор чрез HDMI кабел
Долна част на Soundbar
Проверете (ARC) на HDMI IN
порта на своя телевизор.
HDMI IN
(ARC)
HDMI Кабел
(не е доставен)
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Проверете HDMI OUT (TV-ARC) порта на
основното устройство на Soundbar.
TV ARC
Дясна част на Soundbar
1. При включени Soundbar и телевизор свържете HDMI кабела (не е доставен), както е
показано на фигурата.
2. „TV ARC“ се появява на екрана на дисплея на основното устройство на Soundbar и Soundbar
възпроизвежда звука на телевизора.
•• Ако звукът на телевизора не се чува, натиснете бутона
(Източник) на дистанционното
управление или в дясната страна на Soundbar, за да превключите в режим „D.IN“. На
екрана се извеждат последователно „D.IN“ и „TV ARC“ и се възпроизвежда звукът на
телевизора.
•• Ако в прозореца на дисплея на основното устройство на Soundbar не се покаже „TV ARC“,
проверете дали HDMI кабелът (не е доставен) е свързан към правилния порт.
•• Използвайте бутоните за сила на звука на дистанционното управление на телевизора, за
да промените силата на звука на Soundbar.
BUL - 10
Метод 2. Безжично свързване
Свързване на телевизор чрез Bluetooth
Когато телевизорът е свързан чрез Bluetooth, можете да слушате стерео звук, без да има хаос с
кабелите.
•• Само един телевизор може да бъде свързан в даден момент.
PAIR
ИЛИ
ND
SOUODE
M
Първоначално свързване
1. Натиснете бутон
PAIR на дистанционното устройство, за да влезете в режим „BT PAIRING“.
(ИЛИ) a. Натиснете бутон
(Източник) в десния панел, след което изберете „BT“.
„BT“ се променя на „BT READY“ автоматично за няколко секунди, ако към Soundbar
няма свързано Bluetooth устройство.
b. Когато се появи „BT READY“, натиснете и задръжте за повече от 5 секунди бутона
(Източник) на десния панел на Soundbar, за да се изведе „BT PAIRING“.
2. Изберете режима Bluetooth на телевизора. (За допълнителна информация вижте
ръководството на телевизора.)
3. Изберете „[AV] Samsung Soundbar R5-Series“ от списъка на екрана на телевизора.
Наличният Soundbar се обозначава с „Need Pairing“ или „Paired“ в списъка на Bluetooth
устройствата на телевизора. За да свържете Soundbar, изберете съобщението и установете
връзка.
•• Когато телевизорът се свърже, [Име на телевизор] → „BT“ се появява на предния дисплей
на Soundbar.
4. Вече можете да чувате звука на телевизора от Soundbar.
Ако устройството не успее да се свърже
•• Ако предходно свързаният Soundbar (напр. „[AV] Samsung Soundbar R5-Series“) се появи в
списъка, изтрийте го.
•• След това повторете стъпки от 1 до 3.
BUL - 11
Изключване на Soundbar от телевизора
Натиснете бутона
(Източник) на панела отдясно или на дистанционното управление и
превключете към който и да е режим, различен от „BT“.
•• Разкачването отнема време, защото телевизорът трябва да получи отговор от Soundbar.
(Необходимото време може да се различава в зависимост от модела на телевизора.)
•• За отказ от автоматичното свързване през Bluetooth между Soundbar и телевизора натиснете
бутон p (Възпроизвеждане/Пауза) на дистанционното управление в продължение на
5 секунди при състояние на Soundbar „BT READY“. (Превключва Включено → Изключено)
Каква е разликата между BT READY и BT PAIRING?
•• BT READY : В този режим можете да търсите предходно свързвани телевизори или да
свържете предходно свързвано мобилно устройство към Soundbar.
•• BT PAIRING : В този режим можете да свържете ново устройство към Soundbar. (Натиснете
бутон
PAIR на дистанционното управление или натиснете и задръжте за повече от
5 секунди бутона
(Източник) на десния панел на Soundbar, докато той влезе в режим
„BT“.)
БЕЛЕЖКИ
•• Ако бъдете подканени да въведете PIN код, докато свързвате Bluetooth устройство, въведете
<0000>.
•• В режим на Bluetooth свързване, Bluetooth връзката ще се изгуби, ако разстоянието между
Soundbar и Bluetooth устройството надвишава 10 м.
•• Soundbar се изключва автоматично след 20 минути в състояние Готовност.
•• Soundbar може да не извърши правилно Bluetooth търсене или свързване при следните
обстоятелства:
–– Ако около Soundbar има силно електромагнитно поле.
–– Ако няколко Bluetooth устройства са сдвоени едновременно към Soundbar.
–– Ако Bluetooth устройството е изключено, не е на мястото си или е в неизправност.
•• Електронните устройства могат да причинят радиосмущения. Устройствата, които генерират
електромагнитни вълни, например микровълнови фурни, безжични LAN устройства и др.,
трябва да бъдат далеч от основното устройство на Soundbar.
BUL - 12
05 СВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНО УСТРОЙСТВО
Свържете към външно устройство чрез кабелна или безжична мрежа, за да възпроизведете
звука на външното устройство чрез Soundbar.
Свързване чрез оптичен или аналогов аудио (AUX) кабел
Дясна част на Soundbar
BD/DVD плейър/Цифров телевизионен
приемник/гейминг конзола
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Оптичен кабел
R - AUDIO - L
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Аудио (AUX) кабел
(не е доставен)
Долна част на Soundbar
1 Оптичен кабел
XX Свържете DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) на основното устройство към жака OPTICAL OUT на
устройството източник, като използвате цифров оптичен кабел.
YY Изберете режим „D.IN“, като натиснете бутона
(Източник) на панела отдясно или на
дистанционното управление.
2 Аудио (AUX) кабел
XX Свържете AUX IN (Аудио) на основното устройство към жака AUDIO OUT на устройството
източник, като използвате аудио кабел.
YY Изберете режим „AUX“, като натиснете бутона
дистанционното управление.
BUL - 13
(Източник) на панела отдясно или на
Свързване чрез HDMI кабел
Долна част на Soundbar
HDMI OUT
Външно
HDMI кабел
HDMI IN
(не е доставен)
устройство
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
(ARC)
HDMI кабел
(не е доставен)
HDMI
Дясна част на Soundbar
1. Свържете HDMI кабел (не е доставен) от жака HDMI IN в задната част на продукта към жака
HDMI OUT на цифровото устройство.
2. Свържете HDMI кабел (не е доставен) от жака HDMI OUT (TV-ARC) в задната част на продукта
към жака HDMI IN на телевизора.
3. Натиснете бутона
(Източник) на панела отдясно или на дистанционното управление и
след това изберете режим „HDMI“.
4. Режимът „HDMI“ се извежда на дисплея на Soundbar и се възпроизвежда звук.
BUL - 14
06 СВЪРЗВАНЕ НА USB ПАМЕТ
Можете да възпроизвеждате музикални файлове от устройство за съхранение чрез Soundbar.
Дисплей
USB порт
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DC 24V
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
USB (5V 0.5A)
USB
Адаптерен кабел
Микро USB към USB
(не е доставен)
1. Свържете адаптерния кабел Микро USB към USB с мъжки USB 2.0 Micro USB конектор (тип Б)
в единия край и стандартен женски 2.0 USB конектор (тип A) в другия край към микро USB
конектора на Soundbar.
•• Адаптерният кабел Микро USB към USB се продава отделно. За да го закупите, се свържете
със сервизен център на Samsung или с център за обслужване на клиенти на Samsung.
2. Свържете своето USB устройство към женския край на адаптерния кабел.
3. Натиснете бутона
(Източник) на панела отдясно или на дистанционното управление и
след това изберете режим „USB“.
4. „USB“ се появява на екрана на дисплея.
5. Възпроизвеждайте музикални файлове от устройство за съхранение чрез Soundbar.
•• Soundbar се изключва автоматично (Auto Power Down), ако не е свързано USB устройство
за повече от 20 минути.
Актуализиране на софтуер
Samsung може да предложи актуализации на системния фърмуер на Soundbar в бъдеще.
Ако се предлага актуализация, можете да актуализирате фърмуера, като свържете USB
устройство с актуализацията на фърмуера, съхранена в него, към USB порта на вашия Soundbar.
За допълнителна информация относно изтеглянето на файлове с актуализации, посетете
уебсайта на Samsung Electronics на адрес www.samsung.com → Support. След това въведете или
изберете модела на своя Soundbar, изберете Софтуер и приложения и след това Изтегляния.
Обърнете внимание, че названията на опциите може да са различни.
BUL - 15
07 СВЪРЗВАНЕ НА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО
Свързване чрез Bluetooth
Когато мобилно устройство е свързано чрез Bluetooth, можете да слушате стерео звук, без да има
хаос с кабелите.
•• Не можете да свързвате повече от едно Bluetooth устройство в даден момент.
PAIR
ИЛИ
Bluetooth устройство
ND
SOUODE
M
Първоначално свързване
1. Натиснете бутон
PAIR на дистанционното устройство, за да влезете в режим „BT PAIRING“.
(ИЛИ) a. Натиснете бутон
(Източник) в десния панел, след което изберете „BT“.
„BT“ се променя на „BT READY“ автоматично за няколко секунди, ако към Soundbar
няма свързано Bluetooth устройство.
b. Когато се появи „BT READY“, натиснете и задръжте за повече от 5 секунди бутона
(Източник) на десния панел на Soundbar, за да се изведе „BT PAIRING“.
2. Изберете „[AV] Samsung Soundbar R5-Series“ от списъка.
•• Когато Soundbar е свързан към Bluetooth устройството, [Име на Bluetooth устройство] →
„BT“ се появява на предния дисплей.
3. Възпроизвеждайте музикални файлове от устройство, свързано чрез Bluetooth, през Soundbar.
Ако устройството не успее да се свърже
•• Ако предходно свързаният Soundbar (напр. „[AV] Samsung Soundbar R5-Series“) се появи в
списъка, изтрийте го.
•• След това повторете стъпки 1 и 2.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• След като за първи път свържете Soundbar към мобилно устройство, използвайте режим
„BT READY“ за повторно свързване. Вижте страница 12 за подробности.
За повече информация относно Bluetooth връзките вижте „Свързване на телевизор
чрез Bluetooth“ на страници 11 ~ 12.
BUL - 16
08 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО
УПРАВЛЕНИЕ
Как да използвате дистанционното управление
Включва и изключва Soundbar.
Захранване
PAIR
Натиснете, за да изберете източник, свързан
към Soundbar.
Източник
SOUND
MODE
Натиснете бутона
(Заглушаване на
звука), PAIR
за да заглушите звука. Натиснете го
отново, за да отмените заглушаването.
ЗаглушаванеBluetooth
Surround
POWER
на звука
Можете да изберете желания звуков ефект,
като изберете STANDARD или SURROUND
SOUND.
SOUND
MODE Изберете режим „STANDARD“, ако искате да
Bluetooth
Surround
Bluetooth
Surround
POWER
POWER
се насладите
на оригиналния звук.
•• DRC (Dynamic Range Control)
Позволява да прилагате контрол на
SOUND
VOL SOUND
BASS
динамичния диапазон към записи със
MODE
MODE
звук Dolby Digital.
VOL
WOOFER
Натиснете и задръжте бутон SOUND
MODE, докато Soundbar е изключен, за
да се включи или изключи DRC (Dynamic
Range Control). Когато DRC е включен,
силният звук се намалява. (Звукът може
да е изкривен.)
VOL
WOOFER
•• WOOFER
Bluetooth Power
VOL
Тази функция автоматично включва
Soundbar, когато се получи заявка за
свързване от предходно свързвани
телевизор или Bluetooth устройство.
Настройката по подразбиране е Вкл.
–– Натиснете и задръжте бутона SOUND
MODE за повече от 5 секунди, за да
изключите функцията Bluetooth Power.
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
SOUND
MODE
BUL - 17
PAIR
Bluetooth
Натиснете бутона PAIR. На дисплея на Soundbar се появява „BT PAIRING“.
В този режим можете да свържете Soundbar към ново Bluetooth устройство, като
изберете Soundbar от списъка за търсене на Bluetooth устройство.
PAIR
SOUND
MODE
Натиснете бутона p, за да прекъснете временно музикален файл.
Ако натиснете бутона отново, музикалният файл се възпроизвежда
Възпроизвеждане/
Пауза
VOL
Surround
Bluetooth
POWER
BASS
Натиснете обозначените области, за да изберете
SOUND
MODE
Нагоре/Надолу/Наляво/Надясно.
Нагоре/
Bluetooth
POWER
Surround
Надолу/
SOUND
MODE
Наляво/
Надясно
VOL
WOOFER
VOL
WOOFER
Натиснете Нагоре/Надолу/Наляво/Надясно на бутона, за да избирате или
настройвате функции.
•• Повторение
За да използвате функцията за повторение в режим „USB“, натиснете бутона Нагоре.
•• Прескачане на музика
Натиснете бутона Надясно, за да изберете следващия музикален файл.
Натиснете бутона Наляво, за да изберете с предходния музикален файл.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Можете да включвате или изключвате Anynet+ и Auto Power Link.
Anynet+ и Auto Power Link се включват и изключват от бутоните Надясно и
Наляво съответно.
–– Anynet+ : Ако Soundbar е свързан към телевизор Samsung чрез HDMI кабел,
можете да управлявате своя Soundbar с дистанционното управление на
телевизора Samsung. Натиснете и задръжте бутона Надясно за 5 секунди, за
да превключите Anynet+ към между ON и OFF.
–– Auto Power Link : Ако Soundbar е свързан към вашия телевизор чрез цифров
оптичен кабел, Soundbar може да се включва автоматично, когато включвате
телевизора си. Натиснете и задръжте бутона Наляво за 5 секунди, за да
превключите Auto Power Link към ON и OFF.
–– Anynet+ / Auto Power Link по подразбиране са настроени към ON.
•• ID SET
Натиснете и задръжте бутон Нагоре за 5 секунди, за да завършите ID SET (когато
свързвате аксесоар).
BUL - 18
Можете да избирате между TREBLE, BASS или AUDIO SYNC.
•• За да управлявате силата на високите или басовите тонове, изберете TREBLE или
BASS в настройките на звука и след това регулирайте силата на звука между
-6~+6, като използвате бутоните Нагоре/Надолу.
•• Ако звукът и картината между телевизора и вашия Soundbar не са
синхронизирани, изберете AUDIO SYNC в настройките на звука и след това
задайте забавяне на звука между 0~300 милисекунди, като използвате бутоните
Нагоре/Надолу. (Не е наличен в режим „USB“.)
•• AUDIO SYNC се поддържа само в някои функции.
Bluetooth
POWER
Surround
Контрол на
SOUND
MODE
звука
FE
R
W
OO
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
SO
U
N
Bluetooth
POWER
SO
U
N
VO
L
SOUND
Surround MODE
VO
L
D
BA
R
W
OO
W
OO
FE
R
FE
R
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
W
OO
D
BA
R
SO
U
N
Натиснете бутона нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука на субуфера
до -12 или между -6 и +6. За да настроите нивото на звука на субуфера на 0,
натиснете бутона.
SOUND
MODE
VOL
SO
M UN
OD D
E
R
W
OO
Натиснете бутона нагоре или надолу, за да настроите силата на звука.
WOOFER
•• Заглушаване на звука
Натиснете бутона VOL, за да заглушите звука. Натиснете го отново, за да отмените
заглушаването.
BUL - 19
F
FE
W
OO
U
SO
VO
L
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
D
N
SO
U
VO
L
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
W
OO
FE
FE
R
R
WOOFER
SO
M UN
OD D
E
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
VO
L
Bluetooth
POWER
WOOFER
Surround
FE
R
VOL
SO
M UN
OD D
E
(Режим по подразбиране)
5 Sec
1. Изключете Soundbar.
BYE
2. Ако не желаете да използвате тази функция,
натиснете нагоре и задръжте за 5 секунди
бутона WOOFER няколко пъти, докато на
дисплея се покаже „OFF-TV REMOTE“.
OFF-TV REMOTE
N
D
SO
U
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
3. Ако желаете да управлявате Soundbar с
дистанционното управление на вашия
телевизор, натиснете няколко пъти нагоре
бутона и задръжте за 5 секунди бутона
WOOFER няколко пъти, докато на дисплея
се покаже „ALL-TV REMOTE“. След това
използвайте менюто на телевизора, за да
избирате външни високоговорители.
ALL-TV REMOTE
D
N
SO
U
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
BUL - 20
D
N
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SAMSUNG-TV REMOTE
U
Първо използвайте менюто на телевизора, за
да зададете външни високоговорители за
звука на телевизора Samsung, след това
използвайте дистанционното управление
Samsung, за да управлявате силата на звука на
Soundbar. За повече информация вижте
ръководството за потребителя на телевизора.
Режимът по подразбиране за тази функция е
управление чрез дистанционно управление
Samsung. Ако вашият телевизор не е
телевизор Samsung, за да промените
настройките на тази функция, изпълнете
указанията по-долу.
SO
Ако имате телевизор Samsung, можете
да настройвате силата на звука на
Soundbar с помощта на дистанционното
управление с инфрачервен сигнал, което
е доставено с телевизора Samsung.
4. Ако желаете да върнете Soundbar в
режим по подразбиране (управление от
дистанционното управление на
телевизори Samsung), натиснете нагоре и
задръжте за 5 секунди бутона WOOFER
няколко пъти, докато на дисплея се
покаже „SAMSUNG-TV REMOTE“.
SO
M UN
OD D
E
Настройване на силата на звука
на Soundbar чрез дистанционно
управление на телевизор
–– При всяко натискане на бутона
WOOFER нагоре и задържането му за
5 секунди, режимът превключва в
следния ред: „SAMSUNG-TV REMOTE“
(Режим по подразбиране) → „OFF-TV
REMOTE“ → „ALL-TV REMOTE“.
–– Тази функция може да не е налична в
зависимост от дистанционното
управление.
–– За производители, които поддържат
тази функция, вижте ПЪЛНО
РЪКОВОДСТВО за вашия Soundbar на
уеб сайта на Samsung
(www.samsung.com/support).
–– Тази функция за контрол на звука
работи само с инфрачервени
дистанционни управления за
телевизор. Тя не работи с Bluetooth
дистанционни управления за
телевизор (дистанционни управления,
които изискват сдвояване).
09 МОНТИРАНЕ НА
КОНЗОЛАТА ЗА
СТЕНА
Компоненти за стенен монтаж
Водач за монтиране на стена
x2
Предпазни мерки при монтаж
x2
Държач-винт
•• Монтирайте само към вертикална стена.
•• Не монтирайте на място с висока
Винт
x2
температура или влажност.
•• Проверете дали стената е достатъчно
здрава, за да издържи тежестта на
Скоба за монтаж на стена
продукта. Ако не е, подсилете стената или
изберете друго място за монтаж.
•• Купете и използвайте крепежни винтове
1. Поставете Водач за монтиране на стена
или анкерни болтове, подходящи за
върху повърхността на стената.
съответната стена (гипсокартон,
•• Водач за монтиране на стена трябва
железобетон, дърво и т.н.). Ако е възможно,
закрепете опорните винтове към гредите
на стената.
да е равен.
•• Ако телевизорът ви е монтиран към
стената, монтирайте Soundbar най-
•• Купете винтовете за монтиране към стена
малко на 5 см под телевизора.
според вида и дебелината на стената, към
която желаете да монтирате Soundbar.
–– Диаметър: M5
–– Дължина: Препоръчва се дължина
35 мм или повече.
5 см или повече
•• Свържете кабелите от устройството към
външни устройства, преди да монтирате
Soundbar към стената.
•• Уверете се, че устройството е изключено и
щепселът му е изваден от електрическия
контакт, преди да го монтирате.
В противен случай то може да причини
токов удар.
BUL - 21
2. Подравнете Централната линия на
5. Вкарайте винт (не е доставен) през всеки
водача за монтиране на стена с центъра
Държач-винт и след това завинтете всеки
на Вашия телевизор (ако монтирате
винт здраво в отвора за опорен винт.
Soundbar под телевизора) и след това
фиксирайте Водач за монтиране на стена
на стената с помощта на тиксо.
•• Ако не монтирате под телевизор,
поставете Централна линия в центъра
на зоната за монтиране.
6. Монтирайте 2 Монтажни елемента
скоба-стена в правилната ориентация от
долната страна на Soundbar, като
използвате 2 Винта.
Централна линия
3. Пъхнете върха на химикал или подострен
молив през центъра на изображенията
B-TYPE във всеки край на водача, за да
маркирате отворите за поддържащите
винтове, след това махнете Водач за
монтиране на стена.
•• При сглобяването се уверете, че
закачалката на Конзоли за окачване
на стена е разположена зад задната
част на Soundbar.
Задна част на Soundbar
4. Като използвате свредло с подходящ
размер, пробийте отвор в стената върху
всяка маркировка.
•• Ако маркировките не съвпадат на
позициите на гредите, поставете
подходящи анкери или дюбели в
отворите, преди да поставите опорните
Десен край на Soundbar
винтове. Ако използвате анкери или
дюбели, уверете се, че отворите, които
пробивате, са достатъчно големи за
анкерите или дюбелите, които
ползвате.
BUL - 22
7. Монтирайте Soundbar с прикрепените
Конзоли за окачване на стена, като
закачите Конзоли за окачване на стена
на Държач-винтовете на стената.
8. Плъзнете Soundbar надолу, както е
показано по-долу, така че Монтажни
елемента скоба-стена да застанат
стабилно във Винтове за държача.
•• Вкарайте Винтове за държача в
широката (долна) част на Монтажните
елементи скоба-стена, след което
плъзнете Монтажните елементи
скоба-стена надолу, така че да
застанат стабилно във Винтовете за
държача.
BUL - 23
10 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Преди да поискате сервизно обслужване, проверете следното.
Устройството не се включва.
Захранващият кабел включен ли е в електрическия контакт?
;; Свържете захранващия щепсел към електрическия контакт.
Дадена функция не работи, когато се натисне бутонът.
Има ли статично електричество във въздуха?
;; Изключете щепсела на захранващия кабел от контакта и след това го включете отново.
В режим BT се появяват прекъсвания на звука.
;; Вижте разделите за Bluetooth свързване на страници 11 и 16.
Не се възпроизвежда звук.
Активирана ли е функцията за заглушаване на звука?
;; Натиснете бутона VOL, за да отмените функцията.
Настроен ли е звукът към минимум?
;; Настройте силата на звука.
Дистанционното управление не работи.
Изтощени ли са батериите?
;; Заменете с нови батерии.
Разстоянието между дистанционното управление и основното устройство на Soundbar
твърде голямо ли е?
;; Доближете дистанционното управление до основното устройство на Soundbar.
Червеният LED индикатор на субуфера премигва, но той не произвежда звук.
Този проблем може да възникне, ако субуферът не е свързан към основното устройство на
Soundbar.
;; Опитайте да свържете субуфера отново. (Вижте страница 5.)
Субуферът бръмчи и вибрира забележимо.
Опитайте се да регулирате вибрацията на субуфера.
;; Натиснете бутона WOOFER на дистанционното си управление нагоре или надолу, за да
регулирате силата на звука на субуфера. (до -12 или между -6 ~ +6).
BUL - 24
11 ЛИЦЕНЗ
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS 2.0
Channel are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
12 БЕЛЕЖКА ЗА
ЛИЦЕНЗА ЗА
ОТВОРЕН КОД
За изпращане на запитвания и заявки във
връзка с източниците с отворен код се
свържете със Samsung чрез имейл
(oss.request@samsung.com).
13 ВАЖНИ
БЕЛЕЖКИ ЗА
ОБСЛУЖВАНЕТО
•• Цифрите и илюстрациите в това
ръководство за потребителя са
Reserved.
предоставени само за справка и могат да
се различават от действителния изглед на
изделието.
•• Же да се начисли такса за
администриране, ако:
(a) е извикан техник по ваше настояване и
няма дефект в продукта (т.е. не сте
прочели ръководството за потребителя)
(b) занесете уреда в сервизен център и
няма дефект в продукта (т.е. не сте
прочели ръководството за
потребителя).
•• Сумата за тази такса за администриране
ще ви бъде съобщена, преди да се
извърши каквато и да е било работа или
посещение вкъщи.
BUL - 25
14 СПЕЦИФИКАЦИИ И РЪКОВОДСТВО
Спецификация
Наименование на модела
HW-R530
USB
5V/0,5A
Тегло
2,2 кг
Размери (Ш x В x Д)
904,0 x 55,0 x 80,0 мм
Диапазон на работна температура
+5 °C до +35 °C
Диапазон на работна влажност
10 % до 75 %
УСИЛВАТЕЛ
Изходяща мощност
40W x 4
Поддържани формати за възпроизвеждане
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(DTS 2.0 звук се възпроизвежда в DTS формат.)
(поддържа Dolby® Digital), DTS
ИЗХОДНА МОЩНОСТ НА БЕЗЖИЧНОТО УСТРОЙСТВО
Макс. мощност на предавателя при Bluetooth връзка
100 mW при 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Макс. мощност на предавателя при SRD връзка
25 mW при 5,725 GHz – 5,825 GHz
Наименование на субуфера
PS-WR53D
Тегло
5,0 кг
Размери (Ш x В x Д)
200,6 x 353,0 x 290,0 мм
УСИЛВАТЕЛ
Изходяща мощност
130W
ИЗХОДНА МОЩНОСТ НА БЕЗЖИЧНОТО УСТРОЙСТВО
Макс. мощност на предавателя при SRD връзка
25 mW при 5,725 GHz – 5,825 GHz
Обща консумация на енергия в режим на
2,0W
готовност (W)
Bluetooth
Натиснете и задръжте бутона SOUND MODE
за повече от 5 секунди, за да изключите
Метод за деактивиране на порт
функцията Bluetooth Power.
БЕЛЕЖКИ
•• Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификацията без
предизвестие.
•• Теглото и размерите са приблизителни.
BUL - 26
•• С настоящото Samsung Electronics декларира, че това оборудване съответства
на Директива 2014/53/EС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие
можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.samsung.com –
отворете Поддръжка > Търсене в „Поддръжка на продуктите“ и въведете името
на модела. С това оборудване може да се работи във всички държави от ЕС.
[Правилно изхвърляне на батериите в този продукт]
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този
продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където
са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий
или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО.
Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на
човешкото здраве или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на
материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги
рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Tози знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че
продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се
изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте
тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това
правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от
замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно
отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на
материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили
изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде
и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на
договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с
другите отпадъци на търговското предприятие.
За информация относно ангажиментите на Samsung по отношение на околната среда и
специфичните за продукта регулаторни задължения, например REACH, WEEE, батерии, посетете:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
BUL - 27
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE
•• Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ
OSŁONY (LUB CZĘŚCI TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE
ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI PODLEGAJĄCE
SERWISOWANIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
CZYNNOŚCI SERWISOWE POZOSTAW
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI
SERWISU. Poniższa tabela zawiera objaśnienia
symboli, które mogą znajdować się na urządzeniu
firmy Samsung.
lub porażenia elektrycznego, nie wystawiaj
niniejszego urządzenia na działanie deszczu i
wilgoci.
PRZESTROGA
•• ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA
ELEKTRYCZNEGO, WSUŃ WTYCZKĘ
CAŁKOWICIE DO GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO.
•• Niniejsze urządzenie powinno zawsze być
podłączone do gniazda prądu zmiennego z
uziemieniem.
PRZESTROGA
•• Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania,
RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
NIE OTWIERAĆ
należy chwytać za wtyczkę.
•• Nie należy wystawiać tego urządzenia na
kapiącą wodę lub chlapanie. Na urządzeniu
Ten symbol oznacza wysokie napięcie w
środku urządzenia. Dotykanie
jakichkolwiek wewnętrznych części
produktu jest niebezpieczne.
nie wolno także stawiać żadnych
przedmiotów wypełnionych płynami, takich
jak wazon.
Ten symbol oznacza, że do urządzenia
dołączono dokumentację zawierającą
ważne informacje na temat jego obsługi
i konserwacji.
•• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
Należy także zapewnić łatwy dostęp do
Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że
nie jest konieczne połączenie obudowy
urządzenia z przewodem ochronnym
(uziemiającym). Jeśli tego symbolu nie
ma na urządzeniu z przewodem
zasilającym, urządzenie MUSI mieć
niezawodne uziemienie.
wtyczki w dowolnej chwili.
Napięcie prądu przemiennego:
Ten symbol oznacza, że napięciem
znamionowym jest napięcie prądu
przemiennego.
Napięcie prądu stałego: Ten symbol
oznacza, że napięciem znamionowym
jest napięcie prądu stałego.
Przestroga, należy zapoznać się z
instrukcją obsługi: Ten symbol oznacza
zalecenie zapoznania się z odpowiednim
dokumentem w celu uzyskania przez
użytkownika dalszych informacji
związanych z bezpieczeństwem.
POL - ii
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Upewnij się, że domowa sieć zasilająca
prądem przemiennym spełnia wymagania z
zakresu zasilania umieszczone na naklejce
identyfikacyjnej na spodzie produktu.
Urządzenie należy umieścić w pozycji
poziomej na odpowiedniej podstawie (meblu)
zachowując wystarczająco dużo miejsca na
dopływ powietrza 7–10 cm. Należy upewnić
się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte.
Urządzenia nie należy kłaść na
wzmacniaczach lub innych urządzeniach,
które mogą nagrzewać się w czasie pracy.
Urządzenie zostało zaprojektowane jako
urządzenie ciągłego użytku. Aby całkowicie
wyłączyć urządzenie, odłącz wtyczkę
zasilania z gniazdka. Odłącz urządzenie, jeżeli
nie ma być używane przez dłuższy czas.
2. Podczas burzy z piorunami należy odłączyć
główną wtyczkę prądu przemiennego z
gniazda. Napięcie gwałtownie wzrasta pod
wpływem wyładowań atmosferycznych, co
może uszkodzić jednostkę.
3. Jednostki nie należy wystawiać
bezpośrednio na promienie słońca lub inne
źródła ciepła. Mogłoby to doprowadzić do
przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
4. Produkt należy chronić przed wilgocią (np.
wazony) i nadmiernym ciepłem (np. z
kominka) lub urządzeniami wytwarzającymi
silne pole elektromagnetyczne. Jeśli
urządzenie nie działa prawidłowo, należy
odłączyć kabel zasilania ze źródła prądu
zmiennego. Produkt nie jest przeznaczony do
użytku przemysłowego. Należy go używać
jedynie w celu prywatnym. Jeśli produkt lub
płyta były przechowywane w niskich
temperaturach, może wystąpić kondensacja
pary wodnej. W przypadku przewożenia
odtwarzacza zimą należy odczekać około
2 godzin przed jego użyciem, aż temperatura
jednostki osiągnie wartość pokojową.
5. Baterie użyte w tym produkcie zawierają
substancje chemiczne szkodliwe dla
środowiska. Nie należy wyrzucać baterii
razem z innymi odpadkami gospodarstwa
domowego. Nie należy wrzucać baterii do
ognia. Nie należy dopuszczać do zwarcia ani
do przegrzania baterii, ani nie należy ich
rozmontowywać. W przypadku
nieprawidłowego włożenia baterii istnieje
niebezpieczeństwo wybuchu. Nowe baterie
powinny być tego samego typu.
INFORMACJE O PODRĘCZNIKU
UŻYTKOWNIKA
Podręcznik użytkownika składa się z dwóch
części: niniejszego uproszczonego, drukowanego
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA oraz
szczegółowego PEŁNY PODRĘCZNIK
UŻYTKOWNIKA dostępnego do pobrania ze
strony internetowej firmy Samsung.
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera
informacje na temat instrukcji
bezpieczeństwa, instalacji, komponentów,
połączeń oraz danych technicznych produktu.
PEŁNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
PEŁNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA jest
dostępna w internetowym centrum obsługi
klienta firmy Samsung po zeskanowaniu kodu QR.
Aby wyświetlić instrukcję obsługi na komputerze
lub urządzeniu przenośnym, należy ją pobrać w
formacie dokumentu z witryny firmy Samsung.
(http://www.samsung.com/support)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
POL - iii
SPIS TREŚCI
01
Sprawdzanie Komponentów
Wkładanie baterii przed użyciem pilota (2 baterie typu AA)
02
03
05
06
--------------------------
Opis Produktu
2
3
Panel przedni / Prawa strona panelu listwy Soundbar
--------------------------
3
Panel dolny listwy Soundbar
--------------------------
3
Podłączanie Listwy Soundbar
4
Podłączanie zasilania elektrycznego
--------------------------
4
Podłączanie listwy Soundbar do głośnika niskotonowego
–– Automatyczne połączenie pomiędzy głośnikiem niskotonowym a
listwą Soundbar
–– Ręczne podłączanie głośnika niskotonowego w przypadku, gdy
automatyczne
--------------------------
5
--------------------------
5
--------------------------
6
--------------------------
7
Podłączanie urządzenia SWA-8500S (do nabycia osobno) do listwy
Soundbar
04
2
Podłączanie do Telewizora
9
Metoda 1. Podłączanie do telewizora za pomocą przewodu
–– Podłączanie do telewizora za pomocą przewodu optycznego
–– Podłączanie do telewizora za pomocą cyfrowego przewodu HDMI
-------------------------- 9
-------------------------- 9
-------------------------- 10
Metoda 2. Połączenie bezprzewodowe
–– Podłączanie do telewizora przez Bluetooth
-------------------------- 11
-------------------------- 11
Podłączanie do Urządzenia Zewnętrznego
13
Podłączanie urządzenia zewnętrznego przy użyciu przewodu
optycznego lub analogowego przewodu audio (AUX)
-------------------------- 13
Podłączanie urządzenia zewnętrznego za pomocą przewodu HDMI
-------------------------- 14
Podłączanie Urządzenia Pamięci USB
Aktualizacja Oprogramowania
15
-------------------------- 15
POL - iv
07
Podłączanie do Urządzenia Przenośnego
Połączenie przez Bluetooth
08
16
-------------------------- 16
Korzystanie z Pilota
17
Obsługa pilota zdalnego sterowania
-------------------------- 17
Regulacja głośności systemu Soundbar przy użyciu pilota do telewizora -------------------------- 20
09
Montowanie Wspornika Ściennego
21
Środki ostrożności przy instalacji
-------------------------- 21
Komponenty montażowe
-------------------------- 21
10
Rozwiązywanie problemów
24
11
Licencji
25
12
Informacja o Licencji Open Source
25
13
Ważne Informacje Dotyczące Obsługi Serwisowej
25
14
Dane Techniczne i Uwagi
26
Dane techniczne
-------------------------- 26
POL - v
01 SPRAWDZANIE KOMPONENTÓW
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Urządzenie główne Soundbar
1
2
Przewód zasilający
(Głośnik
niskotonowy)
Zasilacz
transformatorowy
(Urządzenie główne)
Głośnik niskotonowy
3
Przewód zasilający
(Zasilacz
transformatorowy)
x2
Szablon do montażu na ścianie
Pilot zdalnego sterowania / Baterie
Śruba
mocująca
Przewód optyczny
x2
Śruba
Wspornik do
montażu na
ścianie L
Wspornik do
montażu na
ścianie P
•• Więcej informacji na temat obsługiwanych źródeł zasilania i zużycia prądu znajduje się na etykiecie
umieszczonej na urządzeniu. (Etykieta : Dolna część urządzenia głównego Soundbar)
•• Kroki dotyczące podłączania zasilania są oznaczone (1, 2, 3). Więcej informacji na temat
podłączania zasilania znajduje się na stronie 4.
•• W celu zakupu dodatkowych komponentów lub przewodów należy skontaktować się z Centrum
Serwisowym firmy Samsung lub Działem Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Zależnie od regionu wtyczka sieciowa może mieć różny wygląd lub może być dostarczona już
zamocowana do zasilacza prądu przemiennego lub stałego.
•• Wygląd akcesoriów może się nieznacznie różnić od powyższych ilustracji.
Wkładanie baterii przed użyciem pilota (2 baterie typu AA)
Zsuń pokrywę baterii w kierunku wskazanym przez
strzałkę, do momentu jej całkowitego zdjęcia. Włóż
2 baterie typu AA (1,5 V), prawidłowo orientując ich
bieguny. Wsuń z powrotem pokrywę baterii.
POL - 2
02 OPIS PRODUKTU
Panel przedni / Prawa strona panelu listwy Soundbar
Prawa strona listwy
Soundbar
Ustaw listwę tak, aby
logo firmy SAMSUNG
Zasilanie
Głośność
znajdowało się na górze.
Wyświetlacz
Panel dolny listwy Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
HDMI OUT (TV-ARC)
(TV-ARC)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
DC 24V
DC 24V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Wybór trybu źródła wejścia. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB)
•• Aby uruchomić tryb „BT PAIRING”, zmień źródło na tryb „BT”, a następnie naciśnij i
przytrzymaj przycisk
(Źródło) przez ponad 5 sekund.
Źródło
D.IN
Służy do podłączenia urządzenia zewnętrznego do cyfrowego wejścia audio (optycznego).
USB
Można tutaj podłączać urządzenia USB, aby odtwarzać zapisane na nich pliki muzyczne za
pomocą listwy Soundbar.
AUX
Służy do podłączenia do wyjścia analogowego urządzenia zewnętrznego.
HDMI IN
HDMI OUT
DC 24V
Służy do jednoczesnego odbierania sygnałów audio i wideo za pomocą przewodu HDMI.
Podłącz do wejścia HDMI urządzenia zewnętrznego.
Służy do podłączenia do gniazda HDMI (ARC) w telewizorze.
Służy do podłączenia zasilacza transformatorowego. (Wejście na zasilacz)
POL - 3
03 PODŁĄCZANIE LISTWY SOUNDBAR
Podłączanie zasilania elektrycznego
Za pomocą komponentów zasilających (1, 2, 3) podłącz głośnik niskotonowy i listwę Soundbar do
gniazda elektrycznego w następującej kolejności:
1 Podłącz przewód zasilający do głośnika niskotonowego.
2 Podłącz przewód wyjścia zasilania do zasilacza, a następnie włącz listwę Soundbar.
3 Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego.
Patrz rysunki poniżej.
•• Więcej informacji na temat wymaganego zasilania elektrycznego i zużycia prądu znajduje się na
etykiecie umieszczonej na produkcie. (Etykieta: Tylna część urządzenia głównego Soundbar)
POWER
1 Przewód
zasilający
3 Przewód
zasilający
DC 24V
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
DC 24V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Podłączanie
zasilania
elektrycznego
Tylna część urządzenia
Tylna część głośnika
niskotonowego
Podłączanie
zasilania
elektrycznego
głównego Soundbar
2 Zasilacz
transformatorowy
•• Zasilacz transformatorowy musi leżeć płasko na stole lub na podłodze. Jeśli zasilacz
transformatorowy zostanie powieszony wejściowym przewodem sieciowym skierowanym w górę,
do wnętrza zasilacza może dostać się woda lub inne ciała obce i spowodować jego niepoprawne
działanie.
POL - 4
Podłączanie listwy Soundbar do głośnika niskotonowego
Podłączony głośnik niskotonowy zapewnia wysoką jakość odtwarzania niskich tonów.
Automatyczne połączenie pomiędzy głośnikiem niskotonowym a listwą Soundbar
Po podłączeniu przewodów zasilających i włączeniu zasilania głośnik niskotonowy automatycznie
połączy się z listwą Soundbar.
•• Po zakończeniu automatycznego parowania włączą się niebieskie wskaźniki z tyłu głośnika
niskotonowego.
Diody LED z tyłu głośnika niskotonowego
LED
Stan
Opis
Rozwiązanie
Urządzenie podłączono
Włączone
prawidłowo (działa w zwykły sposób)
Sprawdź, czy przewód zasilający jest
Niebieski
prawidłowo podłączony do głównej listwy
Dioda
miga
Odzyskiwanie połączenia
Soundbar lub odczekaj 5 minut. Jeśli
kontrolka nie przestanie migać, spróbuj
podłączyć głośnik niskotonowy ręcznie.
znajdują się na stronie 6.
Czerwony
Włączone
Czuwanie (z wyłączonym
Sprawdź, czy przewód zasilający jest
urządzeniem głównym
poprawnie podłączony do urządzenia
Soundbar)
głównego Soundbar.
Podłącz ponownie. Instrukcje dotyczące
Podłączenie nie powiodło się podłączania ręcznego znajdują się na
stronie 6.
Czerwony i
Dioda
niebieski
miga
Skontaktuj się z Centrum Serwisowym
Nieprawidłowe działanie
firmy Samsung — dane kontaktowe
znajdują się w niniejszym podręczniku.
POL - 5
Ręczne podłączanie głośnika niskotonowego w przypadku, gdy automatyczne
Przed wykonaniem poniższej procedury podłączenia ręcznego:
•• Sprawdzić, czy kable zasilające są prawidłowo podłączone do listwy Soundbar oraz głośnika
niskotonowego.
•• Upewnić się, że listwa Soundbar jest włączona.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ID SET z tyłu głośnika niskotonowego przez co najmniej 5 sekund.
•• Czerwony wskaźnik z tyłu głośnika niskotonowego się wyłączy, a niebieski wskaźnik zacznie migać.
5 Sec
Tylna część głośnika niskotonowego
2. Przytrzymaj przycisk Góra na pilocie przez 5 sekund.
•• Na wyświetlaczu listwy Soundbar pojawi się komunikat ID SET, który po chwili zniknie.
•• Listwa Soundbar włączy się automatycznie po ustawieniu identyfikatora za pomocą przycisku ID SET.
PAIR
ID SET
5 Sec
ND
SOUODE
M
3. Sprawdź, czy kontrolka LINK świeci nieprzerwanie na niebiesko (oznacza to, że połączenie zostało
zakończone).
Kontrolka LINK przestanie migać, a zacznie
świecić nieprzerwanie, gdy pomiędzy listwą
Soundbar a bezprzewodowym głośnikiem
niskotonowym zostanie nawiązane
Stałe światło
niebieskie
połączenie.
POL - 6
Podłączanie urządzenia SWA-8500S (do nabycia osobno) do listwy
Soundbar
Aby uzyskać efekt dźwięku przestrzennego, do listwy Soundbar można podłączyć zestaw tylnych
głośników bezprzewodowych Samsung (SWA-8500S — do nabycia osobno).
1. Podłącz moduł odbiornika bezprzewodowego do 2 głośników dźwięku przestrzennego.
–– Przewody głośników są oznaczone kolorami.
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
ID SET
L
R
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE
: 3Ω
POWER
ID SET
2. Sprawdź, czy moduł odbiornika bezprzewodowego po podłączeniu do gniazda elektrycznego
przeszedł w stan oczekiwania.
•• Niebieska dioda LED LINK na module odbiornika bezprzewodowego zacznie migać. Jeśli dioda
LED nie miga, naciśnij długopisem przycisk ID SET w tylnej części modułu odbiornika
bezprzewodowego i przytrzymaj go przez 5–6 sekund, aż dioda LED LINK zacznie migać (na
niebiesko). Więcej informacji na temat diody LED zawiera instrukcja obsługi modelu
SWA-8500S.
STANDBY
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER
IMPEDANCE : 3Ω
L
R
5 Sec
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
ID SET
POWER
STANDBY
LINK
LINK
Niebieskie
światło miga
POWER
POL - 7
3. Przytrzymaj przycisk Góra na pilocie przez 5 sekund.
•• Na wyświetlaczu listwy Soundbar pojawi się komunikat ID SET, który po chwili zniknie.
•• Listwa Soundbar włączy się automatycznie po ustawieniu identyfikatora za pomocą przycisku
ID SET.
PAIR
ID SET
5 Sec
ND
SOUODE
M
PRZESTROGA
•• Jeśli listwa Soundbar odtwarza muzykę w chwili łączenia z urządzeniem SWA-8500S, głośnik
niskotonowy może przerywać w trakcie finalizowania połączenia.
4. Sprawdź, czy kontrolka LINK świeci nieprzerwanie na niebiesko (oznacza to, że połączenie zostało
zakończone).
STANDBY
STANDBY
LINK
Kontrolka LINK przestanie migać, a zacznie
świecić nieprzerwanie, gdy pomiędzy listwą
LINK
Soundbar a modułem bezprzewodowego
odbiornika zostanie nawiązane.
Stałe światło
niebieskie
5. Jeśli urządzenie SWA-8500S nie zostanie połączone, powtórz czynności z punktu 2.
POL - 8
04 PODŁĄCZANIE DO TELEWIZORA
Odtwarzanie dźwięków telewizora z listwy za pomocą połączeń przewodowych lub bezprzewodowych.
•• Po podłączeniu listwy Soundbar do wybranego telewizora Samsung można nią sterować za
pomocą pilota do telewizora.
–– Ta funkcja jest obsługiwana przez telewizory Samsung Smart wyprodukowane w roku 2017 i
później, obsługujące łączność Bluetooth po podłączeniu listwy Soundbar do telewizora za
pomocą kabla optycznego.
–– Ta funkcja pozwala również na używanie menu telewizora do regulacji dźwięku i różnych
ustawień, a także do regulowania poziomu głośności oraz wyciszania systemu.
Metoda 1. Podłączanie do telewizora za pomocą przewodu
W przypadku, gdy przesyłanie sygnałów odbywa się w standardzie Dolby Digital, a dla opcji „Format
sygnału audio na wyjściu cyfrowym” wybrano ustawienie PCM, zaleca się zmianę tego ustawienia na
Dolby Digital. Zmiana tego ustawienia zapewnia lepszą jakość dźwięku. (W zależności od marki
telewizora w jego menu zamiast nazw Dolby Digital i PCM mogą pojawić się inne nazwy.)
Podłączanie do telewizora za pomocą przewodu optycznego
Dolna część listwy Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
Przewód
optyczny
USB (5V 0.5A)
AUX IN
D.IN
Prawa strona listwy
Soundbar
1. Połącz gniazdo DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na listwie Soundbar z gniazdem wyjścia optycznego
OPTICAL OUT na telewizorze za pomocą cyfrowego przewodu optycznego.
2. Naciśnij przycisk
(Źródło) znajdujący się po prawej stronie panelu lub na pilocie zdalnego
sterowania, a następnie wybierz tryb „D.IN”.
POL - 9
Auto Power Link
Po włączeniu telewizora, funkcja Auto Power Link automatycznie włączy system Soundbar.
1. Podłącz listwę Soundbar z telewizorem za pomocą cyfrowego przewodu optycznego.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Lewo na pilocie zdalnego
sterowania aby włączyć/wyłączyć funkcję Auto Power Link.
•• Domyślnie funkcja Auto Power Link jest włączona.
(Aby ją wyłączyć, przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Lewo na pilocie
zdalnego sterowania.)
•• W zależności od tego, jakie urządzenie jest podłączone do systemu
Soundbar, funkcja Auto Power Link może nie działać.
•• Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie „D.IN”.
Podłączanie do telewizora za pomocą cyfrowego przewodu HDMI
Dolna część listwy Soundbar
Sprawdź port HDMI IN
(ARC) na telewizorze.
HDMI IN
HDMI IN
(ARC)
Przewód HDMI
(sprzedawany
oddzielnie)
HDMI OUT
(TV-ARC)
Sprawdź port HDMI OUT (TV-ARC) na
urządzeniu głównym Soundbar.
TV ARC
Prawa strona listwy
Soundbar
1. Podłącz przewód HDMI (sprzedawany oddzielnie) do włączonego systemu Soundbar oraz do
telewizora, jak pokazano na rysunku.
2. Na wyświetlaczu urządzenia głównego Soundbar pojawi się komunikat „TV ARC” i system
rozpocznie odtwarzanie dźwięku telewizora.
•• Jeśli nie słychać dźwięku telewizora, naciśnij przycisk
(Źródło) znajdujący się prawej stronie
listwy Soundbar lub na pilocie i wybierz tryb „D.IN”. Na wyświetlaczu pojawią się kolejno
komunikaty „D.IN” i „TV ARC”, i rozpocznie się odtwarzanie dźwięku telewizora.
•• Jeśli informacja „TV ARC” nie pojawia się na wyświetlaczu urządzenia głównego Soundbar,
sprawdź, czy przewód HDMI (sprzedawany oddzielnie) jest podłączony do właściwego portu.
•• Poziom głośności systemu Soundbar można regulować za pomocą przycisków regulacji
głośności na pilocie od telewizora.
POL - 10
Metoda 2. Połączenie bezprzewodowe
Podłączanie do telewizora przez Bluetooth
Jeśli system Soundbar jest podłączony do telewizora przez Bluetooth, można cieszyć się dźwiękiem
stereo bez obawy o plączące się kable.
•• Do systemu Soundbar można podłączyć jednocześnie tylko jeden telewizor.
PAIR
LUB
ND
SOUODE
M
Podłączenie początkowe
1. Naciśnij przycisk
(LUB)
PAIR na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść do trybu „BT PAIRING” .
a. Naciśnij przycisk
(Źródło) na panelu po prawej stronie, a następnie wybierz
ustawienie „BT”. Jeśli z listwą Soundbar nie będzie połączone żadne urządzenie
Bluetooth, komunikat „BT” zmieni się na „BT READY”.
b. Gdy wyświetli się komunikat „BT READY”, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej
5 sekund przycisk
(Źródło) na panelu z prawej strony listwy Soundbar, aż do
wyświetlenia komunikatu „BT PAIRING”.
2. W menu telewizora wybierz tryb Bluetooth. (Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika
telewizora).
3. Z listy wyświetlanej na ekranie telewizora wybierz ustawienie „[AV] Samsung Soundbar R5-Series”.
Dostępny system Soundbar jest wskazany na liście dostępnych urządzeń Bluetooth telewizora wraz z
komunikatem „Need Pairing” lub „Paired”. Aby połączyć się z systemem Soundbar, należy wybrać
komunikat i nawiązać połączenie.
•• Po nawiązaniu połączenia systemu z telewizorem, na przednim wyświetlaczu listwy Soundbar
pojawią się komunikaty [Nazwa telewizora] → „BT”.
4. Od teraz można odtwarzać dźwięk z telewizora na systemie Soundbar.
Jeśli nie udało się połączyć urządzenia
•• Jeśli poprzednio podłączony system Soundbar (np. „[AV] Samsung Soundbar R5-Series”) pojawia
się na liście, należy go usunąć.
•• Następnie powtórz czynności z punktu od 1 do 3.
POL - 11
Odłączanie urządzenia Soundbar od telewizora
Naciśnij przycisk
(Źródło) znajdujący po prawej stronie panelu lub na pilocie, a następnie wybierz
dowolny tryb inny niż „BT”.
•• Odłączanie może trochę potrwać, gdyż telewizor musi otrzymać odpowiedź od urządzenia
Soundbar. (Czas oczekiwania może się różnić w zależności od modelu telewizora).
•• Aby wyłączyć funkcję automatycznego łączenia przez Bluetooth listwy Soundbar z telewizorem,
przytrzymaj przycisk p (Odtwarzanie / Pauza) na pilocie zdalnego sterowania przez 5 sekund.
Listwa Soundbar musi być wtedy w trybie „BT READY”. (Przełącz ją z Wł. na Wył.)
Jaka jest różnica między trybem BT READY a BT PAIRING?
•• BT READY : Ten tryb umożliwia wyszukiwanie wcześniej połączonych telewizorów lub połączenie z
listwą Soundbar wcześniej połączonego urządzenia przenośnego.
•• BT PAIRING : W tym trybie możesz połączyć listwę Soundbar z nowym urządzeniem. (Naciśnij
przycisk
PAIR na pilocie zdalnego sterowania lub przytrzymaj przycisk
(Źródło) z prawej
strony listwy Soundbar przez 5 sekund, gdy listwa będzie w trybie „BT”.)
UWAGI
•• Jeśli podczas podłączania urządzenia Bluetooth wyświetli się żądanie wprowadzenia kodu PIN,
wprowadź <0000>.
•• W trybie połączenia Bluetooth połączenie Bluetooth zostanie utracone, jeśli odległość pomiędzy
systemem Soundbar a urządzeniem Bluetooth przekroczy 10 metrów.
•• System Soundbar wyłącza się automatycznie po 20 minutach w stanie gotowości.
•• System Soundbar może nieprawidłowo wykonać operację wyszukiwania lub połączenia Bluetooth
w następujących przypadkach:
–– Jeżeli wokół systemu Soundbar występuje silne pole elektryczne.
–– Jeżeli kilka urządzeń Bluetooth jest jednocześnie skojarzonych z systemem Soundbar.
–– Jeżeli urządzenie Bluetooth jest wyłączone, nie znajduje się na odpowiednim miejscu lub działa
nieprawidłowo.
•• Urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia sygnału radiowego. Urządzenia generujące
fale elektromagnetyczne, takie jak kuchenki mikrofalowe, bezprzewodowe urządzenia LAN itp., nie
mogą znajdować się w pobliżu urządzenia głównego Soundbar.
POL - 12
05 PODŁĄCZANIE DO URZĄDZENIA
ZEWNĘTRZNEGO
Dzięki podłączeniu urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem sieci przewodowej lub
bezprzewodowej, można odtwarzać jego dźwięki na systemie Soundbar.
Podłączanie urządzenia zewnętrznego przy użyciu przewodu
optycznego lub analogowego przewodu audio (AUX)
Prawa strona listwy
Soundbar
Odtwarzacz BD / DVD / Dekoder /
Konsola do gier
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Przewód
optyczny
R - AUDIO - L
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
AUX IN
Przewód audio
(AUX) (sprzedawany
oddzielnie)
HDMI OUT
(TV-ARC)
Dolna część listwy Soundbar
1 Przewód optyczny
XX Połącz gniazdo DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na urządzeniu głównym z gniazdem wyjścia
optycznego OPTICAL OUT na urządzeniu źródłowym za pomocą cyfrowego przewodu optycznego.
YY Wybierz tryb „D.IN”, naciskając przycisk
(Źródło) znajdujący się po prawej stronie panelu lub
na pilocie.
2 Przewód audio (AUX)
XX Połącz gniazdo AUX IN (Audio) na urządzeniu głównym z gniazdem AUDIO OUT na urządzeniu
źródłowym za pomocą przewodu audio.
YY Wybierz tryb „AUX”, naciskając przycisk
(Źródło) znajdujący się po prawej stronie panelu lub
na pilocie.
POL - 13
Podłączanie urządzenia zewnętrznego za pomocą przewodu HDMI
Dolna część listwy Soundbar
HDMI OUT
Urządzenie
Przewód HDMI
HDMI IN
(sprzedawany
zewnętrzne
oddzielnie)
HDMI OUT
(TV-ARC)
Przewód HDMI
HDMI IN
(ARC)
(sprzedawany
oddzielnie)
HDMI
Prawa strona listwy
Soundbar
1. Podłącz przewód HDMI (sprzedawany oddzielnie) do portu HDMI IN na tylnej stronie produktu
oraz do portu HDMI OUT urządzenia cyfrowego.
2. Podłącz przewód HDMI (sprzedawany oddzielnie) do portu HDMI OUT (TV-ARC) na tylnej stronie
produktu oraz do portu HDMI IN telewizora.
3. Naciśnij przycisk
(Źródło) znajdujący się po prawej stronie panelu lub za pomocą pilota
zdalnego sterowania, a następnie wybierz opcję „HDMI”.
4. Tryb „HDMI” wyświetli się na panelu wyświetlacza listwy Soundbar, a urządzenie zacznie odtwarzać
dźwięk.
POL - 14
06 PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA PAMIĘCI USB
System Soundbar może odtwarzać pliki muzyczne znajdujące się na urządzeniach pamięci masowej.
Wyświetlacz
Port USB
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DC 24V
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
USB (5V 0.5A)
USB
Kabel Micro USB-USB
(sprzedawany
oddzielnie)
1. Podłącz kabel adaptera Micro USB-USB z męską wtyczką Micro USB 2.0 (typu B) na jednym końcu i
standardowym wtykiem żeńskim 2.0 USB (typu A) na drugim końcu do gniazda micro USB listwy Soundbar.
•• Kabel adaptera Micro USB-USB jest sprzedawany oddzielnie. W celu dokonania zakupu należy się
skontaktować z Centrum Serwisowym firmy Samsung lub z Działem Obsługi Klienta firmy Samsung.
2. Podłącz żeński wtyk kabla adaptera USB do urządzenia USB.
3. Naciśnij przycisk
(Źródło) znajdujący się po prawej stronie panelu lub na pilocie, a następnie
wybierz opcję „USB”.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „USB”.
5. Za pomocą systemu Soundbar można teraz odtwarzać pliki muzyczne zapisane na urządzeniach
pamięci masowej.
•• System Soundbar wyłączy się automatycznie (Auto Power Down), jeżeli przez ponad 20 minut
nie zostanie podłączone żądne urządzenie USB.
Aktualizacja Oprogramowania
Firma Samsung może w przyszłości oferować aktualizacje oprogramowania wbudowanego systemu
Soundbar.
Jeżeli dostępna będzie aktualizacja oprogramowania wbudowanego systemu, możliwe będzie jego
zaktualizowanie poprzez podłączenie urządzenia USB z zapisaną na nim aktualizacją oprogramowania
do gniazda USB listwy Soundbar.
Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania plików aktualizacji, należy odwiedzić stronę
Samsung Electronics (www.samsung.com → Support). Następnie należy wprowadzić lub wybrać model
posiadanego systemu Soundbar, wybrać zakładkę Oprogramowanie i Aplikacje, a następnie Centrum
Pobierania. Nazwy opcji mogą być różne.
POL - 15
07 PODŁĄCZANIE DO URZĄDZENIA
PRZENOŚNEGO
Połączenie przez Bluetooth
Jeśli urządzenie przenośne jest podłączone do systemu Soundbar za pośrednictwem standardu
Bluetooth, można cieszyć się dźwiękiem stereo bez obawy o plączące się kable.
•• Jednocześnie może być połączone tylko jedno urządzenie Bluetooth.
PAIR
LUB
Urządzenie Bluetooth
ND
SOUODE
M
Podłączenie początkowe
1. Naciśnij przycisk
(LUB)
PAIR na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść do trybu „BT PAIRING” .
a. Naciśnij przycisk
(Źródło) na panelu po prawej stronie, a następnie wybierz
ustawienie „BT”. Jeśli z listwą Soundbar nie będzie połączone żadne urządzenie
Bluetooth, komunikat „BT” zmieni się na „BT READY”.
b. Gdy wyświetli się komunikat „BT READY”, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5
sekund przycisk
(Źródło) na panelu z prawej strony listwy Soundbar, aż do
wyświetlenia komunikatu „BT PAIRING”.
2. Wybierz opcję „[AV] Samsung Soundbar R5-Series” z listy.
•• Po podłączeniu systemu Soundbar do urządzenia Bluetooth na przednim wyświetlaczu pojawią
się komunikaty [Nazwa urządzenia Bluetooth] → „BT”.
3. Na systemie Soundbar można teraz odtwarzać pliki muzyczne z urządzenia połączonego przez
Bluetooth.
Jeśli nie udało się połączyć urządzenia
•• Jeśli poprzednio podłączony system Soundbar (np. „[AV] Samsung Soundbar R5-Series”) pojawia
się na liście, należy go usunąć.
•• Następnie powtórz kroki 1 i 2.
UWAGA
•• Po pierwszorazowym połączeniu listwy Soundbar z urządzenia przenośnego ponowne nawiązanie
połączenia odbywa się za pomocą trybu „BT READY”. Instrukcje znajdują się na str. 12.
Więcej informacji na temat podłączania przez Bluetooth można znaleźć w części
„Podłączanie do telewizora przez Bluetooth” na stronach 11 – 12.
POL - 16
08 KORZYSTANIE Z PILOTA
Obsługa pilota zdalnego sterowania
Włącza i wyłącza system Soundbar.
Zasilanie
PAIR
Naciśnij, aby wybrać źródło podłączone do
systemu Soundbar.
Źródło
Wycisz
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
VOL
SOUND
MODE
Naciśnij przycisk
(Wycisz), aby włączyć
wyciszenie.
PAIRNaciśnij go ponownie, aby wyłączyć
wyciszenie.
PAIR
SOUND
MODE
Efekt dźwiękowy można wybrać spośród
następujących trybów: STANDARD, i
SURROUND SOUND.
SOUND MODE Wybierz tryb „STANDARD”, jeśli chcesz słuchać
oryginalnego dźwięku.
•• DRC (Dynamic Range Control)
PAIR
Umożliwia
PAIR dynamiczne sterowanie
brzmieniem
dźwięku w standardzie Dolby
VOL
BASS
Digital.
Aby
włączyć
lub wyłączyć kontrolę
SOUND
BASS
MODEVOL
SOUND
dynamiki
sygnału
(Dynamic
Range Control,
MODE
DRC), naciśnij i przytrzymaj przycisk SOUND
MODE, gdy listwa Soundbar jest wyłączona.
Włączenie funkcji DRC powoduje wyciszanie
głośnych dźwięków. (Dźwięk może być
zniekształcony).
•• Bluetooth Power
BASS
Ta funkcja automatycznie włącza listwę
VOL
BASS
Soundbar po otrzymaniu żądania połączenia
z wcześniej połączonego telewizora albo
urządzenia Bluetooth. Domyślnie ta funkcja
jest włączona.
–– Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOUND
MODE przez co najmniej 5 sekund, by
wyłączyć funkcję Bluetooth Power.
POL - 17
Naciśnij przycisk PAIR. Na wyświetlaczu listwy Soundbar pojawi się komunikat
„BT PAIRING”. Ten tryb umożliwia połączenie nowego urządzenia Bluetooth z listwą
Soundbar. W tym celu z listy wyszukiwania urządzeń Bluetooth wybierz listwę Soundbar.
PAIR
Bluetooth
PAIR
SOUND
MODE
Naciśnij przycisk p, aby tymczasowo wstrzymać odtwarzanie pliku muzycznego.
Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wznowienie odtwarzania pliku muzycznego.
Odtwarzanie /
Pauza
VOL
BASS
PAIR
Naciśnij wskazane obszary, aby wybrać opcje Góra/Dół/Lewo/
Prawo.
SOUND
MODE
Góra/Dół/
PAIR
Lewo/Prawo
SOUND
MODE
Naciśnij obszary Góra/Dół/Lewo/Prawo na przycisku, aby wybrać lub ustawić funkcje.
•• Powtarzanie
Aby użyć funkcji powtarzania w trybie „USB”, naciśnij przycisk Góra.
VOL
BASS
VOL
BASS
•• Zmiana utworu
Naciśnij przycisk Prawo, aby wybrać następny plik muzyczny. Naciśnij przycisk Lewo,
aby wybrać poprzedni plik muzyczny.
•• Funkcja Anynet+ / Auto Power Link
Funkcje Anynet+ oraz Auto Power Link można włączać i wyłączać.
Funkcje Anynet+ i Auto Power Link włącza się i wyłącza odpowiednio za pomocą
przycisków Prawo i Lewo.
–– Anynet+ : W przypadku podłączenia za pośrednictwem przewodu HDMI
systemem Soundbar można sterować za pomocą pilota do telewizora firmy
Samsung. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Prawo przez 5 sekund, aby dla funkcji
Anynet+ wybrać ustawienie ON lub OFF.
–– Auto Power Link : W przypadku podłączenia listwy Soundbar do telewizora za
pomocą cyfrowego kabla optycznego może się ona włączać automatycznie po
włączeniu telewizora. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Lewo przez 5 sekund, aby dla
funkcji Auto Power Link wybrać opcję ON i OFF.
–– Domyślnie funkcje Anynet+ / Auto Power Link są ON.
•• ID SET
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Góra przez 5 sekund, aby zakończyć ustawianie
identyfikatora za pomocą przycisku ID SET (w przypadku łączenia z akcesorium).
POL - 18
Można wybrać opcję TREBLE, BASS, lub AUDIO SYNC.
•• Aby sterować głośnością wysokich i niskich tonów, wybierz opcję TREBLE lub BASS w
ustawieniach dźwięku, a następnie ustaw ich głośność w zakresie od -6 do +6 za
pomocą przycisków Góra/Dół.
•• Jeśli obraz w telewizorze nie jest zsynchronizowany z dźwiękiem emitowanym przez
system Soundbar, w ustawieniach dźwięku należy wybrać opcję AUDIO SYNC, a
następnie za pomocą przycisków Góra/Dół ustawić opóźnienie dźwięku w zakresie od
0 do 300 milisekund. (Niedostępne w trybie „USB”).
•• Opcja AUDIO SYNC jest obsługiwana tylko w przypadku niektórych funkcji.
PAIR
Kontrola
SOUND
MODE dźwięku
SO
M UN
OD D
E
FE
R
FE
R
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
W
OO
W
OO
FE
R
SOUND
MODE
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
W
OO
W
OO
D
BA
R
SO
U
N
Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby zmienić głośność (do wartości -12 lub wartości od -6 do +6)
PAIR
głośnika niskotonowego.
Aby ustawić poziom głośności głośnika niskotonowego na 0, naciśnij ten
przycisk.
SO
M UN
OD D
E
W
OO
W
OO
POL - 19
U
SO
D
N
U
SO
VO
L
•• Wycisz
Naciśnij przycisk VOL, aby wyciszyć dźwięk. Naciśnij go ponownie, aby przywrócić
BASS
dźwięk.
VO
L
BA
R
W
OO
BA
R
D
N
SO
U
VO
L
Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wyregulować głośność.
VOL
F
FE
R
FE
FE
W
OO
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
R
SO
M UN
OD D
E
BASS
R
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SOUND
MODE
SO
M UN
OD D
E
VO
L
PAIR
SO
M UN
OD D
E
BASS
WOOFER
FE
R
VOL
SO
M UN
OD D
E
4. Jeśli chcesz przywrócić listwę Soundbar do
1. Wyłącz listwę Soundbar.
przytrzymuj przez 5 sekund przycisk
WOOFER, aż pojawi się komunikat
„SAMSUNG-TV REMOTE”.
(tryb domyślny)
5 Sec
U
N
D
BA
R
W
OO
FE
R
SAMSUNG-TV REMOTE
SO
Najpierw użyj menu telewizora, aby przekierować
dźwięk z telewizora Samsung na głośniki zewnętrzne,
a następnie użyj pilota zdalnego sterownia firmy
Samsung do regulacji głośności listwy Soundbar.
Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi
telewizora. Tryb domyślny tej funkcji obsługuje się z
poziomu pilota zdalnego sterowania firmy Samsung.
Jeśli telewizor został wyprodukowany przez firmę
inną niż Samsung, by zmienić ustawienie tej funkcji,
wykonaj poniższe instrukcje.
telewizora Samsung), przesuwaj w górę i
SO
M UN
OD D
E
Posiadacze telewizorów firmy Samsung mogą
regulować głośność listwy Soundbar za pomocą
pilota zdalnego sterowania na podczerwień
dostarczonego z telewizorem Samsung.
trybu domyślnego (sterowanie pilotem
VO
L
Regulacja głośności systemu Soundbar
przy użyciu pilota do telewizora
–– Każde przesunięcie przycisku WOOFER w
górę i przytrzymanie go przez ponad 5
sekund przełącza tryb w następującym
porządku: „SAMSUNG-TV REMOTE” (tryb
domyślny) → „OFF-TV REMOTE” →
„ALL-TV REMOTE”.
BYE
–– Ta funkcja może być niedostępna w
zależności od modelu pilota.
–– Listę producentów, których produkty
2. Jeśli nie chcesz używać tej funkcji, kilkakrotnie
przesuń w górę i przytrzymaj przez 5 sekund
przycisk WOOFER, aż na wyświetlaczu pojawi
się komunikat „OFF-TV REMOTE”.
obsługują tę funkcję zawiera PEŁNY
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA listwy
Soundbar dostępna na stronie
internetowej firmy Samsung
(www.samsung.com/support).
–– Ta funkcja kontroli głośności działa tylko
OFF-TV REMOTE
z pilotami na podczerwień. Funkcja nie
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
N
D
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
działa z pilotami Bluetooth (piloty, które
3. Jeśli chcesz sterować listwą Soundbar za
pomocą pilota zdalnego sterowania do
telewizora, kilkakrotnie przesuń w górę i
przytrzymaj przez 5 sekund przycisk
WOOFER, aż na wyświetlaczu pojawi się
komunikat „ALL-TV REMOTE” wszystkie
piloty. Następnie z menu telewizora wybierz
głośniki zewnętrzne.
ALL-TV REMOTE
D
N
SO
U
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
POL - 20
wymagają parowania).
09 MONTOWANIE
WSPORNIKA
ŚCIENNEGO
Komponenty montażowe
Szablon do montażu na ścianie
x2
Środki ostrożności przy
instalacji
x2
Śruba mocująca
•• Zestaw należy montować wyłącznie na
Śruba
x2
pionowych ścianach.
•• Nie wolno montować wspornika w miejscach
o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
Wspornik do montażu na ścianie
•• Należy sprawdzić, czy ściana jest
wystarczająco wytrzymała, by utrzymać
1. Umieść Szablon do montażu na ścianie na
ciężar produktu.
W przeciwnym razie należy ją wzmocnić lub
powierzchni ściany.
•• Szablon do montażu na ścianie musi być
wybrać inne miejsce do montażu produktu.
•• Należy zakupić i zastosować śruby mocujące
lub kotwy odpowiednie do rodzaju posiadanej
ustawiony poziomo.
•• Jeśli na ścianie zamontowany jest
ściany (płyty gipsowej, płyty żelaznej, drewna
telewizor, montaż listwy Soundbar należy
itd.) W miarę możliwości należy zamontować
wykonać w odległości co najmniej 5 cm
śruby wsporcze w kołkach w ścianie.
pod telewizorem.
•• Należy zakupić odpowiednie wkręty w
zależności od typu i grubości ściany, na której
zostanie zamontowana listwa Soundbar.
–– Średnica: M5
–– Długość: zalecane L 35 mm lub dłuższe.
•• Przed zamontowaniem listwy Soundbar na
ścianie należy podłączyć przewody z systemu
do urządzeń zewnętrznych.
•• Należy pamiętać, aby przed instalacją
wyłączyć system i odłączyć go od gniazdka
zasilania.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia
prądem elektrycznym.
POL - 21
Co najmniej 5 cm
2. Wyrównaj oznaczenie Linia środkowa do
5. W każdą Śruba mocująca wciśnij śrubę
montażu na ścianie papierowego szablonu z
(sprzedawana oddzielnie), a następnie
linią środkową telewizora (jeżeli listwa
mocno wkręć ją w otwór śruby wsporczej.
Soundbar jest montowana poniżej
telewizora), a następnie przymocuj taśmą do
ściany element Szablon do montażu na
ścianie.
•• Jeżeli listwa nie jest mocowana poniżej
telewizora, należy ustawić oznaczenie
Linia środkowa na środku obszaru
6. W odpowiednim ułożeniu na spodniej części
montażu.
listwy Soundbar zamontuj 2 elementy
Wspornik do montażu na ścianie za pomocą
2 elementów Śruba.
Linia środkowa
3. Zaznacz długopisem lub ostrym ołówkiem
na ścianie miejsca wiercenia otworów na
śruby wsporcze, wkładając czubek długopisu
lub ołówka w otwory B-TYPE na obu
końcach szablonu. Następnie zdemontuj
element Szablon do montażu na ścianie.
•• Podczas montażu upewnij się, że części
do zawieszania Wspornik do montażu na
ścianie znajdują się za tylną częścią listwy
Soundbar.
Tylna część listwy Soundbar
4. Używając wiertła odpowiedniej wielkości,
wywierć w ścianie otwory w zaznaczonych
miejscach.
•• Jeżeli oznaczenia nie odpowiadają
położeniu kołków, należy włożyć w otwory
odpowiednie kotwy przed umieszczeniem
w nich śrub wsporczych. Jeżeli stosowane
są kotwy, należy wywiercić odpowiednio
duże otwory.
POL - 22
Prawy koniec listwy Soundbar
7. Zamontuj listwę Soundbar z
przymocowanymi Wspornik do montażu na
ścianie, zawieszając Wspornik do montażu
na ścianie na Śruba mocująca na ścianie.
8. Przesuń listwę Soundbar w dół zgodnie z
poniższą ilustracją, tak aby elementy
Wspornik do montażu na ścianie były
odpowiednio zabezpieczone na elementach
Śruba mocująca .
•• Wsuń elementy Śruba mocująca do
szerszej (dolnej) części elementów
Wspornik do montażu na ścianie, a
następnie przesuń elementy Wspornik do
montażu na ścianie w dół, tak aby
elementy Wspornik do montażu na
ścianie były odpowiednio zamocowane
na elementach Śruba mocująca.
POL - 23
10 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed zgłoszeniem się do serwisu należy sprawdzić następujące informacje.
Urządzenie się nie włącza.
Czy przewód zasilający jest podłączony do gniazda?
;; Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda.
Funkcja nie działa, gdy naciskany jest dany przycisk.
Czy w powietrzu są ładunki elektrostatyczne?
;; Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego i podłącz ponownie.
W trybie BT występują zaniki dźwięku.
;; Przejdź do sekcji dotyczących połączenia Bluetooth na stronach 11 i 16.
Brak dźwięku.
Czy włączona jest funkcja wyciszenia?
;; Naciśnij przycisk VOL, aby przywrócić dźwięk.
Czy głośność ustawiona jest na minimalną?
;; Ustaw głośność.
Pilot nie działa.
Czy baterie są wyczerpane?
;; Wymień baterie na nowe.
Czy odległość między pilotem i urządzeniem głównym Soundbar jest zbyt duża?
;; Umieść pilot bliżej urządzenia głównego Soundbar.
W głośniku niskotonowym miga czerwona dioda i głośnik nie odtwarza dźwięku.
Problem może wystąpić, jeśli głośnik niskotonowy nie jest podłączony do urządzenia głównego
Soundbar.
;; Spróbuj ponownie połączyć głośnik niskotonowy (Patrz strona 5.)
Głośnik niskotonowy wyraźnie porusza się i wibruje.
Tutaj może pomóc regulacja wibracji głośnika niskotonowego.
;; Naciśnij przycisk WOOFER na pilocie w górę lub w dół, aby wyregulować jego basy.
(do -12 lub od -6 do +6).
POL - 24
11 LICENCJI
12 INFORMACJA O
LICENCJI OPEN
SOURCE
Manufactured under license from Dolby
W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
oprogramowania typu „Open Source” należy się
and the double-D symbol are trademarks of
skontaktować z firmą Samsung za pomocą poczty
Dolby Laboratories.
e-mail (oss.request@samsung.com).
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS 2.0
Channel are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
13 WAŻNE
INFORMACJE
DOTYCZĄCE
OBSŁUGI
SERWISOWEJ
•• Rysunki i ilustracje znajdujące się w tej
The terms HDMI and HDMI High-Definition
instrukcji obsługi służą wyłącznie jako źródło
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
informacji i mogą różnić się od rzeczywistego
wyglądu produktu.
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
•• I stnieje możliwość nałożenia opłaty
administracyjnej w przypadku gdy:
countries.
(a) zostanie wezwany technik, a w urządzeniu
nie zostanie stwierdzona żadna wada
(tj. w przypadku, gdy użytkownik nie
przeczyta niniejszej instrukcji).
(b) urządzenie zostanie przyniesione do
punktu napraw, a w urządzeniu nie
zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w
przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta
niniejszej instrukcji).
•• Użytkownik zostanie poinformowany o
wysokości takiej opłaty administracyjnej
przed wykonaniem jakiejkolwiek naprawy lub
wizytą technika na miejscu.
POL - 25
14 DANE TECHNICZNE I UWAGI
Dane techniczne
Nazwa modelu
HW-R530
USB
5V/0,5A
Waga
2,2 kg
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
904,0 x 55,0 x 80,0 mm
Zakres temperatur roboczych
+5°C do +35°C
Zakres wilgotności roboczej
10 % ~ 75 %
WZMACNIACZ
Znamionowa moc wyjściowa
40W x 4
Obsługiwane formaty odtwarzania
(Dźwięk DTS 2.0 odtwarzany jest w formacie DTS)
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(Obsługa Dolby® Digital), DTS
MOC WYJŚCIOWA URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWEGO
Maks. moc nadajnika BT
100 mW dla 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Maks. moc nadajnika SRD
25 mW dla 5,725 GHz – 5,825 GHz
Nazwa głośnika niskotonowego
PS-WR53D
Waga
5,0 kg
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
200,6 x 353,0 x 290,0 mm
WZMACNIACZ
Znamionowa moc wyjściowa
130W
MOC WYJŚCIOWA URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWEGO
Maks. moc nadajnika SRD
25 mW dla 5,725 GHz – 5,825 GHz
Całkowity pobór mocy w trybie czuwania (W)
2,0W
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOUND
Bluetooth
MODE przez co najmniej 5 sekund, by
Metoda dezaktywacji portu
wyłączyć funkcję Bluetooth Power.
UWAGI
•• Samsung Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez
uprzedzenia.
•• Wagę i wymiary podano w przybliżeniu.
POL - 26
•• Firma Samsung Electronics niniejszym deklaruje zgodność tego sprzętu z
dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie pod adresem:
http://www.samsung.com, w zakładce Wsparcie > Wyszukiwanie produktu,
gdzie należy podać nazwę modelu urządzenia.
Urządzenia można używać we wszystkich krajach UE.
[Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt]
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu
użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole
chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej
poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.
Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia
ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny & elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu
eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego,
przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych
przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży
detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.
Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Informacje na temat działań proekologicznych firmy Samsung oraz przepisów dotyczących poszczególnych
produktów, np. rozporządzenia REACH, WEEE, norm dla baterii, można znaleźć na stronie:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
POL - 27
© 2019 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer
care Centre.
Country
Contact Centre 
Web Site
Country
Contact Centre 
` Europe
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
IRELAND (EIRE) 0818 717100
GERMANY
06196 77 555 77
FRANCE
01 48 63 00 00
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN
0034902172678
PORTUGAL
808 207 267
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS 088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
21629099
DENMARK
707 019 70
FINLAND
030-6227 515
SWEDEN
0771 726 786
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
www.samsung.com/uk/
support
www.samsung.com/ie/
support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/fr/
support
www.samsung.com/it/
support
www.samsung.com/es/
support
www.samsung.com/pt/
support
www.samsung.com/be_
fr/support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/
support
www.samsung.com/dk/
support
www.samsung.com/fi/
support
www.samsung.com/se/
support
http://www.samsung.com/
pl/support/
www.samsung.com/hu/
support
www.samsung.com/at/
support
SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
CROATIA
072 726 786
BOSNIA
055 233 999
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com/
support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
SERBIA
011 321 6899
ALBANIA
045 620 202
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна
линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Web Site
www.samsung.com/ch/
support (German)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/
support
www.samsung.com/sk/
support
www.samsung.com/hr/
support
www.samsung.com/si/
support
www.samsung.com/rs/
support
www.samsung.com/al/
support
www.samsung.com/bg/
support
www.samsung.com/ro/
support
www.samsung.com/gr/
support
www.samsung.com/lt/
support
www.samsung.com/lv/
support
www.samsung.com/ee/
support
YOM510001-0157-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising