Samsung | U32H850UMU | User guide | Samsung UHD Monitor U32H850 (32") Navodila

Samsung UHD Monitor U32H850 (32") Navodila
Uporabniški priročnik
U*H75* U*H85*
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z
namenom izboljšave delovanja.
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung
Electronics ni dovoljeno.
Blagovne znamke, ki niso last podjetja Samsung Electronics, so v lasti posameznih lastnikov.
••
Administrativni stroški se zaračunajo, če
‒‒ (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
‒‒ (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
••
Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
4
4
Varnostni ukrepi
Čiščenje
Elektrika in varnost
Namestitev
Delovanje
4
5
5
6
7
Namestitev
Namestitev stojala (U28H750UQ*)
Namestitev stojala (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Odstranjevanje stojala (U28H750UQ*)
Odstranjevanje stojala (U32H750UM* /
U32H850UM*)
22
22
Priprave
Deli
10
Nadzorna plošča
10
Vodnik po bližnjičnih tipkah
11
Vodnik po funkcijskih tipkah
12
Konfiguracija možnosti Eye Saver Mode, Brightness
in Contrast z začetnega zaslona.
14
Spreminjanje nastavitve možnosti Volume
14
Zadnja stran
15
Nastavljanje višine in nagiba izdelka
16
Sukanje zaslona monitorja (U32H750UM* /
U32H850UM*)
16
Sukanje monitorja (U32H750UM* / U32H850UM*) 17
Ključavnica proti kraji
17
Varnostni ukrepi pri premikanju monitorja
18
MagicRotation Auto (U32H750UM* /
U32H850UM*)
19
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala (U28H750UQ*)
20
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala (U32H750UM* / U32H850UM*) 21
Priključitev in uporaba računalnika
Priključitev s kablom HDMI
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom DP
Povezava s kablom MINI DP (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Povezava slušalk
32
23
24
Nastavitev zaslona
25
SAMSUNG MAGIC Bright
33
Black Equalizer
34
Brightness
34
Contrast
34
26
Sharpness
34
26
26
27
27
Color
35
SAMSUNG MAGIC Angle (U28H750UQ*)
35
HDMI Black Level
36
Eye Saver Mode
36
Game Mode
36
Response Time
36
Picture Size
37
Screen Adjustment
37
Poročilo o umerjanju
(U32H750UM* / U32H850UM*)
37
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred namestitvijo monitorja preberite spodnje
informacije.
Nastavitev optimalne ločljivosti
27
27
Povezava izdelka z računalnikom kot zvezdišče USB
28
(U32H750UM* / U32H850UM*)
Povezava računalnika z izdelkom
28
Uporaba izdelka kot zvezdišče USB
28
Povezava napajanja (U28H750UQ*)
29
Povezava napajanja (U32H750UM* /
U32H850UM*)
29
Urejanje priključenih kablov (U28H750UQ*)
30
Urejanje priključenih kablov (U32H750UM* /
U32H850UM*)
31
Pravilna postavitev monitorja
32
Namestitev gonilnikov
32
2
Kazalo
Konfiguracija nastavitev
možnosti PIP/PBP
Nastavitev in ponastavitev
Navodila za odpravljanje težav
FreeSync
43
Eco Saving Plus
45
Off Timer Plus
45
PIP/PBP Mode
38
Size
39
Position
39
Sound Source
39
USB Super Charging (U32H750UM* /
U32H850UM*)
45
Source
40
PC/AV Mode
46
Picture Size
40
DisplayPort Ver.
46
41
Source Detection
46
Key Repeat Time
46
Power LED On
46
Reset All
46
Information
47
Contrast
Prilagajanje nastavitev za
OSD (prikaz na zaslonu)
Transparency
42
Language
42
Display Time
42
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Omejitve in težave pri namestitvi
Sistemske zahteve
48
48
48
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
49
49
49
49
Vprašanja in odgovori
51
Specifikacije
Splošno
52
Tabela standardnih signalov
53
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
Ni napaka na izdelku
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Drugo
57
57
57
57
Extended warranty (samo model U*H85*)
58
3
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči
požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano spodaj,
ali več.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Če želite očistiti notranjost izdelka, se obrnite na najbližji Samsungov center za pomoč strankam (storitev
je plačljiva).
Ne pritiskajte na zaslon monitorja z rokami ali drugimi predmeti. Tako lahko poškodujete zaslon.
Varnostni ukrepi
10 cm
10 cm
10 cm
Pri svetlečih modelih se lahko na površini pojavijo beli madeži, če v bližini uporabljate ultrazvočni
vlažilnik.
Opozorilo
10 cm
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
4
Čiščenje
――Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov LCD
zelo občutljiva na praske.
――Pri čiščenju sledite tem navodilom.
Elektrika in varnost
Opozorilo
•• Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.
1 Izklopite izdelek in računalnik.
•• Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
2 Izključite napajalni kabel iz izdelka.
•• Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.
――Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega
udara.
3 Obrišite monitor s čisto, mehko in suho krpo.
‒‒ Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje alkohol, topila ali površinsko aktivne
snovi.
‒‒ Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
•• Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
•• Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa 1).
•• Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne odlagajte pod težke
predmete.
•• Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
4 Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo očistite zunanjost izdelka.
•• S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
5 Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
Pozor
6
•• Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
Vklopite izdelek in računalnik.
•• Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne uporabljajte napajalnega
kabla z drugimi izdelki.
•• Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.
‒‒ Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti napajanje monitorja.
•• Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
5
Namestitev
Opozorilo
Pozor
•• Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja. Monitorja ne nameščajte
v bližino virov toplote.
•• Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
•• Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na primer polica s knjigami ali
omara.
•• Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
•• Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob monitorja ne
sega prek roba.
•• Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
•• Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
‒‒ Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
‒‒ Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
•• Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica, neravna površina
in tako dalje).
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
‒‒ Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje ali povzroči požar.
•• Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice vode), olju ali dimu.
•• Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim predmetom, na primer
peči.
•• Izdelek previdno odložite.
‒‒ To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
•• Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim količinam prahu,
kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek
neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega
delovanja.
‒‒ Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
‒‒ Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
•• Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
‒‒ Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
•• Jedilno olje (kot je sojino olje) lahko poškoduje ali deformira izdelek. Izdelka ne shranjujte v bližini
olja. Prav tako izdelka ne nameščajte ali uporabljajte v kuhinji ali v bližini štedilnika.
6
Delovanje
Opozorilo
•• V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka.
‒‒ Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Če želite izdelek premakniti, najprej iz njega iztaknite vse kable, tudi napajalni kabel.
•• Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj izključite
napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
‒‒ Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
•• V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne vstavljajte kovinskih
predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic
idr.).
‒‒ Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze, cvetlični
lončki, steklenice idr.).
‒‒ Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Če izdelek pade na tla ali če pride do poškodbe ohišja, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel. Nato
se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
‒‒ Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega udara.
•• Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo otroke (igrače, slaščice
itd.).
‒‒ Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po igračah ali slaščicah,
zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
•• Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
•• Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
•• Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
•• Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj prezračite prostor.
•• Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
•• V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.
•• Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
‒‒ Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
7
Pozor
•• Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive
slikovne pike.
‒‒ Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali
ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
•• Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite napajalni kabel iz
električne vtičnice.
‒‒ Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara, električnega udara ali uhajanja
električnega toka.
•• Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
‒‒ Vaš vid se lahko poslabša.
•• Napajalnikov za izmenični/enosmerni tok ne postavljajte enega na drugega.
•• Pred uporabo napajalnika za izmenični/enosmerni tok odstranite plastično vrečko.
•• Preprečite, da bi voda prišla v napajalnik za izmenični/enosmerni tok, oziroma ga ne zmočite.
‒‒ Pride lahko do električnega udara ali požara.
‒‒ Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in snegu.
‒‒ Pazite, da pri brisanju tal napajalnika za izmenični/enosmerni tok ne zmočite.
•• Napajalnika za izmenični/enosmerni tok ne postavljajte v bližino grelnih naprav.
‒‒ Sicer lahko pride do požara.
•• Napajalnik za izmenični/enosmerni tok uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.
•• Če napajalnik za izmenični/enosmerni tok postavite tako, da so vtičnice obrnjene navzgor, lahko
voda ali drugi tujki pridejo v notranjost napajalnika in povzročijo okvaro.
•• Vstavite napajalni priključek v napajalnik za izmenični/enosmerni tok, da zaslišite klik.
•• V električno vtičnico ne vstavite samo napajalnega priključka.
•• Uporabljajte samo priloženi napajalnik za izmenični/enosmerni tok.
‒‒ To lahko povzroči električni udar ali požar.
•• Napajalnika za izmenični/enosmerni tok ne priključite v električno vtičnico na stropu.
‒‒ To lahko povzroči električni udar ali požar.
•• Vrtite napajalni priključek v določenem razponu (od 0 do 90°) na napajalniku za izmenični/
enosmerni tok.
‒‒ To lahko povzroči električni udar ali požar.
•• Sestavljenega napajalnega priključka nikoli ne razstavljajte. (Ko je sestavljen, ga ni mogoče
razdeliti.)
•• Priloženega napajalnega priključka nikoli ne uporabljajte za druge naprave.
•• Pri odstranjevanju napajalnika za izmenični/enosmerni tok iz električne vtičnice pridržite glavni
del napajalnika in ga povlecite navzgor.
‒‒ To lahko povzroči električni udar ali požar.
•• Na napajalnik za izmenični/enosmerni tok ne odlagajte nobenih predmetov in ne udarjajte po
njem.
‒‒ To lahko povzroči električni udar ali požar.
•• Napajalnik za izmenični/enosmerni tok uporabljajte šele, ko odstranite plastično zaščito.
‒‒ V nasprotnem primeru lahko pride do požara.
Napajalnik za izmenični/enosmerni tok mora ležati ravno na mizi ali na tleh.
8
•• Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete za podstavek.
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.
•• Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid poslabša.
•• V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
•• Med uporabo izdelka si vsako uro odpočijte oči za več kot 5 minut ali glejte v oddaljene predmete.
•• Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
•• Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
•• Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
‒‒ Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
‒‒ Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa lahko pade in pride do
poškodbe.
•• Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
‒‒ To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
•• Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.
‒‒ Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
9
Poglavje 02
Priprave
Deli
Ikone
Opis
Gumb JOG
Večsmerni gumb za navigacijo.
――Gumb JOG najdete zadaj levo na izdelku. Gumb lahko uporabite za
pomikanje navzgor, navzdol, v levo ali desno ter za potrditev (Enter).
Nadzorna plošča
Ta lučka predstavlja stanje delovanja in deluje kot
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
•• Vklopljeno napajanje (gumb Napajanje): Izklopljen
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
•• Način varčevanja z energijo: Utripa
Lučka napajanja
•• Izklopljeno napajanje (gumb za napajanje): Vklopljen
――Delovanje lučke za napajanje lahko spremenite v meniju. (System →
Power LED On) Dejanski modeli zaradi različnih funkcionalnosti te
funkcije morda nimajo.
Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb JOG. Odprl se bo vodnik po
funkcijskih tipkah. Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt
Vodnik po funkcijskih tipkah vodnik, znova pritisnite ustrezen smerni gumb.
――Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka.
Lučka napajanja
Glejte dejanski izdelek.
Gumb JOG
Vodnik po funkcijskih tipkah
NAVZGOR
LEVO
PRITISK(ENTER)
DESNO
NAVZDOL
Return
10
Vodnik po bližnjičnih tipkah
――Spodaj prikazan zaslon z bližnjičnimi tipkami (meni na zaslonu) je na voljo samo, ko vklopite zaslon, spremenite ločljivost računalnika ali zamenjate vhodni vir.
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
•• NAVZGOR/NAVZDOL: Prilagodite možnosti Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
•• LEVO/DESNO: Prilagodite možnosti Volume.
•• PRITISK(ENTER): Odpre vodnik po funkcijskih tipkah.
11
Vodnik po funkcijskih tipkah
――Če želite odpreti glavni meni ali uporabiti druge elemente, pritisnite gumb JOG, da odprete vodnik po funkcijskih tipkah. Zaprete ga tako, da znova pritisnete gumb JOG.
NAVZGOR/NAVZDOL/LEVO/DESNO: pomaknete se na želeni element. Ko se pomaknete na element, se pokaže opis tega elementa.
PRITISK(ENTER): izbrana možnost bo uveljavljena.
Return
Ikone
Opis
Izberite , da spremenite vhodni signal s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah. Če se vhodni signal spremeni, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže
sporočilo.
S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere
.
Prikaže se meni na zaslonu (OSD) za funkcijo monitorja.
Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite nenamerne spremembe nastavitev.
Omogoči/Onemogoči: Če želite zakleniti/odkleniti nadzor OSD, 10 sekund držite LEVI gumb, ko je odprt glavni meni.
――Če je nadzor OSD zaklenjen, lahko prilagajate možnosti Brightness in Contrast. PIP/PBP je na voljo.
Eye Saver Mode je na voljo. Information si lahko ogledate.
S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere
.
Pri konfiguraciji nastavitev funkcije PIP/PBP morate pritisniti gumb.
Izbere
, kjer lahko izklopite zaslon s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah.
――Možnosti vodnika po funkcijskih tipkah so zaradi različnih funkcij modelov lahko različni.
12
Če se na monitorju ne prikaže nič (npr. v načinu varčevanja z energijo ali če nima signala), lahko
uporabljate dve smerni tipki za upravljanje vira in napajanja.
Gumb JOG
Varčevanje z energijo/brez signala
NAVZGOR
Zamenjava vira
Prejšnji
Držite PRITISK(ENTER) 2 sekundi
Izklopljeno napajanje
Ko monitor prikaže Glavni meni, lahko gumb JOG uporabite, kot je prikazano spodaj.
Gumb JOG
Dejanje
NAVZGOR/NAVZDOL
Pomik možnosti
Izhod iz glavnega menija.
LEVO
Zapiranje podseznama brez shranjevanja vrednosti.
Vrednost se zmanjša na drsniku.
DESNO
PRITISK(ENTER)
Pomik v naslednjo globino.
Vrednost se poveča na drsniku.
Pomik v naslednjo globino.
Shranjevanje vrednosti in zapiranje podseznama.
13
Konfiguracija možnosti Eye Saver Mode, Brightness in
Contrast z začetnega zaslona.
S premikanjem gumba JOG prilagodite možnost Brightness, Contrast in Eye Saver Mode.
Spreminjanje nastavitve možnosti Volume
Če meni na zaslonu ni prikazan, lahko možnost Volume prilagodite s premikanjem gumba JOG v levo
ali desno.
50
Volume
Contrast
Eye Saver Mode
Mute
Off
Brightness
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Če je kakovost zvoka priključene vhodne naprave slaba, lahko funkcija »Auto Mute« pri uporabi slušalk ali
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
zvočnikov v izdelku utiša zvok ali povzroči, da je neobdelan. Vhodno glasnost za vhodno napravo nastavite
na vsaj 20 % in jo nadzirajte s kontrolnikom za glasnost (gumb JOG LEVO/DESNO) izdelka.
――Kaj je »Auto Mute«?
――Privzeta svetlost se lahko razlikuje, odvisno od regije.
Eye Saver Mode
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
Funkcija utiša zvok, da izboljša zvočni učinek v primeru zvočnega hrupa ali slabega vhodnega signala,
kar je običajno povezano s težavo z glasnostjo vhodne naprave.
Brightness
――Če želite vklopiti funkcijo Mute, odprite zaslon za upravljanje možnosti Volume in z gumbom JOG središče
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Dynamic Contrast.
MAGIC
premaknite navzdol. Če želite izklopiti funkcijo Mute, odprite zaslon za upravljanje možnosti Volume, nato
pa povečajte ali zmanjšajte možnost Volume.
――Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
Contrast
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ta meni ni na voljo, ko je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On, možnost Size pa na
(način PBP).
14
Zadnja stran
――Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka. Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti. Glejte dejanski
izdelek.
Vrata
Opis
Vrata
Opis
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Napajalni kabel za monitor priključite na vrata POWER IN na hrbtni
strani izdelka.
POWER IN
――Vrata HDMI1 podpirajo ločljivost 3840 x 2160 @ 30 Hz
――(samo model U32H750UM* / U32H850UM*)
――Vrata HDMI2 podpirajo ločljivost 3840 x 2160 @ 60 Hz
DP IN
Povežite z napravo USB.
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer
slušalke.
3
4
1
2
――Zvok lahko slišite samo, če uporabljate kabel HDMI-HDMI ali kabel DP.
MINI DP IN
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom MINI DP.
――(samo model U32H750UM* / U32H850UM*)
DC 19V
Za povezavo z napajalnikom za izmenični/enosmerni tok.
――(samo model U28H750UQ*)
(PC IN)
――Superpolnjenje je mogoče samo, če uporabljate vrata
1 in
2. Ta vrata polnijo napravo hitreje kot običajna vrata USB.
Hitrost je odvisna od povezane naprave.
――(samo model U32H750UM* / U32H850UM*)
Omogoča priključitev na računalnik prek kabla USB. Združljivo s
kablom USB različica 3.0 ali starejše različice.
――Ta vrata je mogoče priključiti le na računalnik.
――(samo model U32H750UM* / U32H850UM*)
15
Nastavljanje višine in nagiba izdelka
Sukanje zaslona monitorja (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
――Monitor lahko sukate, kot je prikazano spodaj.
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
U28H750UQ*
-1,0° (-2,0°, +1,0°) ~ 20,0° (±2,0°)
1
2
3
4
5
6
U32H750UM* / U32H850UM*
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
-30,0° (±2,0°) ~ 30,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Zaslon prilagodite glede na smer puščice.
•• Zaslon zasukajte v smeri urinega kazalca, dokler ta ne stoji točno pravokotno na namizje.
•• Če zaslon sukate, ko ni nagnjen, ali če ga obračate v nasprotni smeri urinega kazalca, se lahko ta
poškoduje.
•• Nastavite lahko višino in nagib monitorja.
•• Držite spodnji del izdelka in previdno prilagodite nagib.
•• Pri nastavljanju višine stojala boste morda slišali hrup. Ta hrup nastane zaradi drsanja krogle
v notranjosti stojala med nastavljanjem višine. Ta hrup je običajen in ne pomeni, da je izdelek
okvarjen.
16
Sukanje monitorja (U32H750UM* / U32H850UM*)
Ključavnica proti kraji
Pri vrtenju monitorja je na zaslonu prikazan kot vrtenja.
――Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
――Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte
navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
Možnosti menija na zaslonu se bodo samodejno zavrtele, ko zavrtite zaslon.
1 Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2 En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3 Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
4 Zaklenite napravo za zaklepanje.
‒‒ Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
‒‒ Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
‒‒ Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
Pozor
1 Če v monitorju ni nameščena programska oprema MagicRotation Auto, se vsebina na zaslonu ne bo
vrtela samodejno. Za pravilen prikaz lahko še vedno zavrtite zaslon za 90°.
2 Ko zaslon zavrtite, je lahko vsebina prikazana v drugačnem načinu, kot je bila pred tem.
17
Varnostni ukrepi pri premikanju monitorja
•• Ne pritiskajte neposredno na zaslon.
•• Med premikanjem monitorja ne držite
zaslona.
•• Med premikanjem držite spodnja vogala ali
robova monitorja.
•• Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da
ga držite samo za stojalo.
••
18
MagicRotation Auto (U32H750UM* / U32H850UM*)
Funkcija MagicRotation Auto zazna sukanje monitorjev, ki so opremljeni s tipali sukanja, in ustrezno zasuče okno sistema Windows.
Namestitev programske opreme
1 Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.
2 Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
――Po namestitvi bo jezik v menijih aplikacij enak kot jezik operacijskega sistema. (V skladu z osnovnimi pravilniki za Windows.)
Pozor
1 Izdelek podpira samo sistem Windows 7 (32- ali 64-bitno različico), Windows 8 (32- ali 64-bitno različico), Windows 8.1 (32- ali 64-bitno različico) in Windows 10 (32- ali 64-bitno različico).
2 Izdelek podpira grafične kartice, ki ustrezajo standardoma DDC/CI in MS API. Funkcija MagicRotation Auto morda ne bo na voljo pri grafičnih karticah, ki ne ustrezajo omenjenima standardoma.
3 Za čim boljše delovanje funkcije posodobite gonilnik grafične kartice.
4 Pri namestitvi lahko izbirate med 14 jeziki.
5 Če je v meniju za ločljivost zaslona v operacijskem sistemu Windows izbran kateri koli drug način usmerjenosti kot način »Ležeče«, funkcija MagicRotation Auto morda ne bo delovala pravilno.
6 Meni na zaslonu se bo prikazal, ko zasučete monitor. Ko zasučete monitor, se lahko pri nekaterih grafičnih karticah prikaže postopek vnovične konfiguracije zaslona ali pa pride do vžganosti zakasnelih slik.
Razlog za ta pojav je operacijski sistem Windows, ne pa izdelek.
7 Če ne želite, da se zaslon samodejno zasuče, ko zasučete monitor, hkrati pritisnite tipki Windows in L, da zaklenete operacijski sistem Windows. To je omejitev API-ja Windows.
19
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala (U28H750UQ*)
――Izklopite izdelek in odstranite napajalni kabel iz napajalne vtičnice.
1
2
•• Opombe
‒‒ Uporaba vijaka z večjo dolžino od standardne lahko povzroči poškodbe notranjih delov izdelka.
‒‒ Dolžina vijakov za komplet za pritrditev na steno, ki ne izpolnjuje standarda VESA, se lahko
razlikuje glede na specifikacije.
‒‒ Ne uporabljajte vijakov, ki niso v skladu s standardom VESA. Kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala ne nameščajte s preveliko silo. Izdelek se lahko poškoduje ali pade in povzroči
telesno poškodbo. Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitno materialno škodo ali telesne
poškodbe, nastale zaradi uporabe neustreznih vijakov ali nameščanja kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala s preveliko silo.
‒‒ Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi
uporabe neodobrenega kompleta za pritrditev na steno ali strankinega poskusa namestitve
kompleta za pritrditev na steno.
‒‒ Za pritrditev izdelka na steno kupite komplet za pritrditev na steno, ki ga je mogoče namestiti
vsaj 10 cm od stene.
3
4
‒‒ Uporabite komplet za pritrditev na steno, ki je v skladu s standardi.
‒‒ Če želite izdelek namestiti na steno, izključite podstavek stojala iz monitorja.
Enota: mm
Ime modela
U28H750UQ*
A Sem namestite komplet za pritrditev na steno ali namizno stojalo
B Nosilec (na prodaj posebej)
Luknje za vijake po standardu Običajni vijak
VESA (A * B) v milimetrih
100,0 x 100,0
4,0 mm Φ, 0,7 navoj * 10,0 mm
dolžina
Količina
4 EA
――Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb
zaradi električnega udara.
Poravnajte odprtine in trdno privijte vijake na nosilec na izdelku z ustreznimi deli kompleta za
pritrditev na steno ali namiznega stojala.
20
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Izklopite izdelek in odstranite napajalni kabel iz napajalne vtičnice.
1
2
•• Opombe
‒‒ Uporaba vijaka z večjo dolžino od standardne lahko povzroči poškodbe notranjih delov izdelka.
‒‒ Dolžina vijakov za komplet za pritrditev na steno, ki ne izpolnjuje standarda VESA, se lahko
razlikuje glede na specifikacije.
‒‒ Ne uporabljajte vijakov, ki niso v skladu s standardom VESA. Kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala ne nameščajte s preveliko silo. Izdelek se lahko poškoduje ali pade in povzroči
telesno poškodbo. Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitno materialno škodo ali telesne
poškodbe, nastale zaradi uporabe neustreznih vijakov ali nameščanja kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala s preveliko silo.
‒‒ Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi
uporabe neodobrenega kompleta za pritrditev na steno ali strankinega poskusa namestitve
kompleta za pritrditev na steno.
‒‒ Za pritrditev izdelka na steno kupite komplet za pritrditev na steno, ki ga je mogoče namestiti
vsaj 10 cm od stene.
3
4
‒‒ Uporabite komplet za pritrditev na steno, ki je v skladu s standardi.
‒‒ Če želite izdelek namestiti na steno, izključite podstavek stojala iz monitorja.
Enota: mm
Ime modela
U32H750UM* /
U32H850UM*
A Sem namestite komplet za pritrditev na steno ali namizno stojalo
B Nosilec (na prodaj posebej)
Luknje za vijake po standardu Običajni vijak
VESA (A * B) v milimetrih
100,0 x 100,0
4,0 mm Φ, 0,7 navoj * 10,0 mm
dolžina
Količina
4 EA
――Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb
zaradi električnega udara.
Poravnajte odprtine in trdno privijte vijake na nosilec na izdelku z ustreznimi deli kompleta za
pritrditev na steno ali namiznega stojala.
21
Namestitev
Namestitev stojala (U28H750UQ*)
――Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
Priključek za stojalo vstavite v stojalo v smeri,
prikazani na sliki.
2
Preverite, ali je priključek za stojalo trdno
nameščen.
3
Do konca zasukajte priključni vijak na dnu stojala,
tako da je popolnoma pritrjen.
4
Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena
v paketu, položite na tla in nanjo postavite izdelek,
kot je prikazano na sliki.
Če pene Styrofoam nimate, uporabite debelejšo
podlogo za sedenje.
5
Osrednji del izdelka držite z roko, kot je prikazano
na sliki. Sestavljeno stojalo potisnite v smeri
puščice v osrednji del, kot je prikazano na sliki.
6
Ko priključite napajanje in podatkovni kabel,
namestite SPODNJI DEL HRBTNEGA POKROVA.
- Pozor
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko
poškodujete monitor.
22
Namestitev stojala (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
Priključek za stojalo vstavite v stojalo v smeri,
prikazani na sliki.
2
Preverite, ali je priključek za stojalo trdno
nameščen.
3
Do konca zasukajte priključni vijak na dnu stojala,
tako da je popolnoma pritrjen.
4
Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena
v paketu, položite na tla in nanjo postavite izdelek,
kot je prikazano na sliki.
Če pene Styrofoam nimate, uporabite debelejšo
podlogo za sedenje.
5
Vrat stojala zaslona postavite na napravo glede na
položaje pritrdilnih elementov.
6
Vrat stojala zaslona zavrtite za 90° v smeri urnega
kazalca, da bo nameščen pravilno.
7
Ko priključite napajanje in podatkovni kabel,
namestite SPODNJI DEL HRBTNEGA POKROVA.
- Pozor
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko
poškodujete monitor.
23
Odstranjevanje stojala (U28H750UQ*)
――Preden stojalo odstranite z monitorja, ga z navzdol obrnjenim zaslonom postavite na ravno in stabilno površino.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena
v paketu, položite na tla in nanjo postavite izdelek,
kot je prikazano na sliki.
Če pene Styrofoam nimate, uporabite debelejšo
podlogo za sedenje.
2
Če želite stojalo ločiti od monitorja, z eno roko
pritiskajte na spodnji del monitorja, z drugo roko
pa povlecite in od strani zibajte monitor, kot je
prikazano na sliki.
3
Zasukajte priključni vijak na dnu stojala, da ga
odstranite.
4
Vzemite priključek za stojalo iz stojala tako, da ga
povlečete v smeri puščice, kot je prikazano na sliki.
- Pozor
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko
poškodujete monitor.
24
Odstranjevanje stojala (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Preden stojalo odstranite z monitorja, ga z navzdol obrnjenim zaslonom postavite na ravno in stabilno površino.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena
v paketu, položite na tla in nanjo postavite izdelek,
kot je prikazano na sliki.
2
Potisnite tipko navzgor in jo pridržite. Vrat stojala
zaslona zavrtite za 10° v nasprotni smeri urnega
kazalca.
3
Ko vrat stojala zavrtite za 10°, ga dvignite, da ga
odpnete z naprave.
4
Zasukajte priključni vijak na dnu stojala, da ga
odstranite.
Če pene Styrofoam nimate, uporabite debelejšo
podlogo za sedenje.
5
Vzemite priključek za stojalo iz stojala tako, da ga
povlečete v smeri puščice, kot je prikazano na sliki.
- Pozor
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko
poškodujete monitor.
25
Poglavje 03
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred namestitvijo monitorja preberite
spodnje informacije.
1 Preverite obliki na obeh koncih kabla, ki je priložen monitorju, ter preverite oblike in položaje
ustreznih vrat monitorja in zunanjih naprav.
2 Preden priključite signalne kable, iz vtičnice odklopite napajalne kable za monitor in zunanje
naprave, da preprečite poškodbo naprave zaradi kratkega stika ali premočnega toka.
3 Ko priključite vse signalne kable, v vtičnico priključite napajalne kable za monitor in zunanje
naprave.
Priključitev in uporaba računalnika
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
Priključitev s kablom HDMI
Prepričajte se, da napajalni kabli za monitor in zunanje naprave, kot so računalniki in
sprejemniki STB, niso priključeni v vtičnico.
4 Pred uporabo nameščenega monitorja preberite uporabniški priročnik, da spoznate funkcije
monitorja, varnostne ukrepe in pravilno uporabo.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Za prikaz v ločljivosti 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 30 Hz uporabite kabel HDMI, ki podpira ločljivost
3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 30 Hz, in ga povežite z vrati HDMI1. Preverite, ali grafična kartica vira
HDMI podpira ločljivost 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 30 Hz.
――Za prikaz v ločljivosti 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz uporabite kabel HDMI, ki podpira ločljivost
3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz, in ga povežite z vrati HDMI2. Preverite, ali grafična kartica vira
HDMI podpira ločljivost 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz.
――Pri povezovanju s kablom HDMI uporabite kabel, ki je bil priložen komponentam monitorja. Če ne uporabite
kabla HDMI, ki ga je priložil Samsung, je kakovost slike lahko slabša.
26
Povezava s kablom HDMI-DVI
Prepričajte se, da napajalni kabli za monitor in zunanje naprave, kot so računalniki in
sprejemniki STB, niso priključeni v vtičnico.
Povezava s kablom MINI DP (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Prepričajte se, da napajalni kabli za monitor in zunanje naprave, kot so računalniki in
sprejemniki STB, niso priključeni v vtičnico.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
MINI DP IN
――Zvočna funkcija ni podprta, če je vhodna naprava priključena s kablom HDMI-DVI.
――S kablom HDMI-DVI optimalna ločljivost morda ne bo na voljo.
Povezava s kablom DP
Prepričajte se, da napajalni kabli za monitor in zunanje naprave, kot so računalniki in
sprejemniki STB, niso priključeni v vtičnico.
――Za prikaz v ločljivosti 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz uporabite kabel MINI DP, ki podpira
ločljivost 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz. Preverite, ali grafična kartica vira MINI DP podpira
ločljivost 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz.
――Vrata DisplayPort in MiniDP ne morejo biti prepoznana hkrati. Če kot vir niso nastavljena vrata DisplayPort
ali MiniDP, ju računalnik morda ne bo mogel prepoznati.
Povezava slušalk
DP IN
――Za prikaz v ločljivosti 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz uporabite kabel DP, ki podpira ločljivost
3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz. Preverite, ali grafična kartica vira DP podpira ločljivost 3840 x
2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz.
27
Povezava izdelka z računalnikom kot
zvezdišče USB (U32H750UM* / U32H850UM*)
Povezava računalnika z izdelkom
――Če izdelek priključite v računalnik s kablom USB, lahko deluje kot zvezdišče. Tako lahko priključite vhodno
Uporaba izdelka kot zvezdišče USB
Če monitor uporabljate kot zvezdišče, priključite na monitor različne naprave hkrati, ki so vir signala, in
jih uporabljajte z njim.
Računalnika ni mogoče priključiti na več naprav hkrati, ki so vir signala, saj ima računalnik omejeno
število vhodnih/izhodnih vrat. Zvezdišče na monitorju poveča vašo storilnost, saj vam omogoča, da na
vrata USB na monitorju priključite več naprav hkrati, ki so vir signala, ne da bi jih morali priključiti na
računalnik.
napravo neposredno v izdelek in jo upravljate v izdelku – priklop v računalnik ni potreben.
Če želite izdelek uporabljati kot zvezdišče USB, ga povežite z računalnikom s kablom USB.
(PC IN)
(PC IN)
Če je na računalnik priključenih več naprav, lahko zaradi kablov okoli računalnika nastane prava
zmešnjava. Te nevšečnosti rešite tako, da naprave priključite neposredno na monitor.
Priključite kabel USB na
na zadnji strani monitorja in vrata USB
na računalniku.
――Izdelek lahko z računalnikom povežete s kablom USB 2.0. Če želite popolnoma izkoristiti prednosti funkcije
USB 3.0, računalnik in izdelek povežite s kablom USB 3.0. Preverite, ali računalnik podpira USB 3.0.
Priključite mobilno napravo, na primer predvajalnik MP3 ali pametni telefon, v izdelek, ki je ta
priključen v računalnik. Tako boste lahko upravljali napravo iz računalnika ali napolnili baterijo v
napravi.
28
――Za hitrejše zaznavanje in zagon naprave USB povežite napravo z vrati USB 3.0 na izdelku. Naprava USB in
računalnik vplivata na hitrost branja/zapisovanja.
――Izdelek ne podpira predvajanja predstavnostne vsebine. Če želite predvajati datoteko v napravi USB,
izdelek kot zvezdišče povežite z računalnikom in datoteko predvajajte v računalniku.
――Če pri povezavi USB naletite na težave zaradi operacijskega sistema, programov ali programske opreme, se
Povezava napajanja (U28H750UQ*)
1
2
DC 19V
obrnite na ustrezne ponudnike.
――Ker so na tržišču različne naprave USB, ne moremo jamčiti, da so naši izdelki združljivi z vsemi napravami
3
USB.
――Če zunanji trdi disk za shranjevanje potrebuje zunanje napajanje, ga priključite na vir napajanja.
――Superpolnjenje omogočajo samo vrata
1 in
2. Skladno s specifikacijami polnjenja baterije
prek vrat USB 3.0 lahko vrata USB1 in USB2 podpirajo tok z močjo največ 1,5 A. Dejanska vrednost toka je
odvisna od naprave, ki se polni.
Če je tok previsok ali pride do izjeme, se sproži zaščita pred premočnim tokom. To je običajna nastavitev
izdelka.
――Naprave USB, ki potrebujejo močnejši tok, morda niso podprte. Vrata
1 in
2 podpirajo tok z
največ 1,5 A jakosti, vrata
in
pa
tok
z
največ
1,0
A
jakosti.
3
4
――Baterijo lahko polnite v načinu za varčevanje z energijo, ni pa je mogoče polniti, ko je izdelek izklopljen.
4
1 Napajalni priključek povežite z napajalnikom za izmenični/enosmerni tok.
2 Napajalnik za izmenični/enosmerni tok priključite v vrata DC 19V na hrbtni strani monitorja.
――Polnjenje naprave USB ni mogoče, če je napajalni kabel izključen iz električne vtičnice.
3 Napajalnik za izmenični/enosmerni tok priključite v električno vtičnico.
――Napravo USB morate kupiti posebej.
4 Pritisnite gumb JOG na hrbtni strani monitorja, da ga vklopite.
――Vhodna napetost se samodejno preklopi.
Povezava napajanja (U32H750UM* / U32H850UM*)
POWER IN
Za uporabo izdelka priključite napajalni kabel na napajalno vtičnico in vrata POWER IN na izdelku.
――Vhodna napetost se samodejno preklopi.
29
Urejanje priključenih kablov (U28H750UQ*)
1
Kable povežite z ustreznimi vrati.
2
Stojalo zgrabite z eno roko, z drugo
pa zaprite SPODNJI DEL HRBTNEGA
POKROVA v smeri puščice.
3
Kabli so zdaj pospravljeni.
4
Stojalo zgrabite z eno roko, s palcem
druge roke pa odstranite SPODNJI DEL
HRBTNEGA POKROVA v smeri puščice.
30
Urejanje priključenih kablov (U32H750UM* / U32H850UM*)
1
Sestavljanje stojala je končano.
6
Odprite LEVI POKROV NA VRATU
STOJALA in zavrtite odprti del na dnu.
2
Zavrtite napravo v najvišji navpični
položaj.
7
Namestite ustrezne kable v držalo
na vratu stojala. Ne raztegujte
linij. Priporočamo, da v eno držalo
namestite tri kable.
3
Priključite ustrezne kable.
8
Zaprite LEVI POKROV NA VRATU
STOJALA.
4
Razporedite kable glede na njihovo
ukrivljenost in jih izvlecite iz utorov
na SPODNJEM POKROVU NA HRBTNI
STRANI.
9
Zavrtite napravo v vodoravni položaj.
5
Zaprite SPODNJI POKROV NA HRBTNI
STRANI.
Ko nameščate SPODNJI HRBTNI
POKROV, najprej poravnajte šest zarez
na SPODNJEM HRBTNEM POKROVU
z odprtinami na dnu HRBTNEGA
POKROVA.
10
Razporedite zunanje kable.
31
Pravilna postavitev monitorja
Namestitev gonilnikov
――Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta izdelek.
――Če želite namestiti najnovejšo različico gonilnika za izdelek, ga prenesite s spletnega mesta podjetja
Samsung Electronics na naslovu http://www.samsung.com.
Nastavitev optimalne ločljivosti
Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne
ločljivosti.
V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.
Pravilna drža pri uporabi monitorja:
――Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi če
•• Poravnajte hrbet.
monitor izklopite in ga znova vklopite.
――Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na nadzorni plošči v svojem računalniku.
•• Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo navzdol.
•• Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.
•• Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
•• Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.
•• Držite komolce pod pravim kotom.
•• Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh, roke pa niže od
srca.
•• Izvajajte vaje za oči ali pogosto mežikajte, tako bo utrujenost oči popustila.
32
Poglavje 04
Nastavitev zaslona
Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
――Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka. Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od
prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
V načinu PC
•• Custom: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.
•• Standard: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo interneta.
SAMSUNG MAGIC Bright
•• Cinema: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
•• Dynamic Contrast: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.
Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.
•• Basic Color: Ta model podpira fotokromatsko postajo. Ko preklopite v ta način, se barvno območje
prilagodi, da je podobno standardni barvni lestvici sRGB.
――Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.
•• High-Brightness: Kar največje povečanje svetlosti zaslona. (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Ta možnost ni na voljo, če je omogočena funkcija SAMSUNGAngle.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
V načinu AV
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
Če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP/MINI DP-ja in je način PC/AV Mode nastavljen na AV, ima
SAMSUNG
Bright štiri samodejne slikovne nastavitve (Dynamic, Standard, Movie in Custom), ki so
funkcija MAGIC
prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko Dynamic, Standard, Movie ali Custom. Izberete lahko Custom,
ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.
•• Dynamic: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu Standard.
•• Standard: Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.
•• Movie: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost
oči.
•• Custom: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.
33
Black Equalizer
Contrast
Prilagodite svetlost temnejših delov.
Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)
Ko je vrednost bliže številki 1, temnejši deli zaslona postanejo svetlejši, kar omogoča lažje iskanje
nasprotnikov med igranjem igre. Za lažje iskanje nasprotnikov med igro nastavite nižjo vrednost.
――Ko je za možnost SAMSUNG Bright izbran način Cinema, Dynamic Contrast ali Basic Color, ta možnost ni na
Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
voljo.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ta možnost ni na voljo, če je omogočena funkcija SAMSUNGAngle.
――Ta meni ni na voljo, ko je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On, možnost Size pa na
Ko je vrednost bliže številki 20, temnejši deli zaslona postanejo še bolj temni in poveča se kontrast.
――Ko je za možnost
MAGIC
(način PBP).
SAMSUNG
MAGICBright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast, ta možnost ni na voljo.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
Sharpness
Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)
Brightness
Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.
――Ko je za možnost SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast, ta možnost ni na voljo.
MAGIC
Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
――Ta meni ni na voljo, če je za
MAGICBright izbran način Dynamic Contrast.
――Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.
SAMSUNG
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
34
Color
SAMSUNG MAGIC Angle (U28H750UQ*)
Prilagodite barve na zaslonu.
MAGICAngle vam
SAMSUNG
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Cinema, Dynamic Contrast ali Basic Color.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
ogleda.
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Menija Color Tone in Gamma nista na voljo, ko je omogočena možnost SAMSUNGAngle.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
omogoča, da konfigurirate nastavitve in dobite optimalno kakovost slike glede na kot
MAGIC
•• Red: Prilagodite raven nasičenosti rdeče barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost
barve.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
Tudi kot lahko prilagodite svojim potrebam.
4
•• Green: Prilagodite raven nasičenosti zelene barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je
intenzivnost barve.
1
1
5
5
2
•• Blue: Prilagodite raven nasičenosti modre barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost
barve.
3
•• Color Tone: Izberite barvni odtenek, ki najbolje ustreza vašim potrebam pri ogledu.
‒‒ Cool 2: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti Cool 1.
‒‒ Cool 1: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina Normal.
•• Off
‒‒ Normal: Prikažite standardni barvni odtenek.
•• Lean Back Mode 1
2
: Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nekoliko nižje od monitorja.
•• Lean Back Mode 2
3
: Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nižje od Lean Back Mode 1.
‒‒ Warm 1: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina Normal.
‒‒ Warm 2: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti Warm 1.
‒‒ Custom: Prilagodite barvni odtenek.
――Če je zunanji vhod povezan prek vhoda HDMI/DP/MINI DP in je možnost PC/AV Mode nastavljena na AV,
lahko za možnost Color Tone izberete nastavitev barvne temperature ({Cool, Normal, Warm ali Custom).
•• Gamma: Prilagodite srednjo raven svetilnosti.
1
: Izberite to možnost za ogled slike neposredno pred monitorjem.
•• Standing Mode
•• Side Mode
5
4
: Izberite to možnost za ogled slike na monitorju z mesta, ki je višje od monitorja.
: Izberite to možnost, če želite videti sliko z obeh strani monitorja.
•• Group View: Izberite to možnost, če si sliko ogleduje več oseb z mest
1
,
4
in
5
.
•• Custom: Če je izbrana možnost Custom, je privzeto izbran način Lean Back Mode 1.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
35
HDMI Black Level
Game Mode
Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do
poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V
takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo HDMI Black Level.
Konfigurirajte nastavitve zaslona izdelka za igralni način.
V tem primeru popravite zmanjšano kakovost slike z možnostjo HDMI Black Level.
――Ko je za možnost SAMSUNG Bright izbran način Basic Color, ta možnost ni na voljo.
――Ta funkcija je na voljo samo v načinu HDMI1 ali HDMI2.
To funkcijo uporabite pri igranju računalniških iger ali ko je priključena igralna konzola, denimo
PlayStation™ ali Xbox™.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
――Ko se monitor izklopi in preklopi v način varčevanja z energijo ali spremeni vire signala, se način Game
•• Normal: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
Mode izklopi (preklopi na možnost Off), tudi če je vklopljen (nastavljen na možnost On).
――Če želite, da je način Game Mode ves čas omogočen, izberite Always On.
•• Low: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja
razmerja kontrasta.
――Možnost HDMI Black Level morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.
――Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
――Funkcija HDMI Black Level je vklopljena samo pri določeni ločljivosti AV, denimo 720P s hitrostjo
osveževanja 60 Hz in 1080P s hitrostjo osveževanja 60 Hz.
Eye Saver Mode
Nastavite optimalno kakovost slike, primerno za sprostitev oči.
Potrdilo »Low Blue Light Content« podjetja TÜV Rheinland velja za izdelke, ki ustrezajo zahtevam po
nižjih ravneh modre svetlobe. Ko je način Eye Saver Mode vklopljen (»On«), se valovna dolžina modre
svetlobe z vrednostjo približno 400 nm zmanjša in zagotavlja optimalno kakovost slike, ki je potrebna
za sprostitev oči. Istočasno je raven modre svetlobe nižja kot pri privzetih nastavitvah in ustreza
standardom »Low Blue Light Content« podjetja TÜV Rheinland, kar potrjujejo tudi njihovi preskusi.
Response Time
Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.
――Kadar ne predvajate videa ali igrate igre, uporabljajte način Standard.
――Ta meni ni na voljo, ko je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On, možnost Size pa na
(način PIP).
/
/
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
――Ko je za možnost SAMSUNG Bright izbran način Basic Color, ta možnost ni na voljo.
MAGIC
36
Picture Size
Screen Adjustment
Spremeni velikost slike.
――Ta meni je na voljo le, če je za Picture Size izbrano Screen Fit v načinu AV.
――Ta meni ni na voljo, ko je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On, možnost Size pa na
――Ta možnost ni na voljo, ko je omogočena funkcija FreeSync.
(način PBP).
Če je vhodni signal 480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu AV in ga monitor lahko normalno prikaže,
izberite Screen Fit, da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.
V načinu PC
Konfiguracija H-Position & V-Position
•• Auto: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.
H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.
•• Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
V načinu AV
•• 4:3: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
•• 16:9: Prikaz slike v razmerju 16:9.
•• Screen Fit: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.
――Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
――Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.
Poročilo o umerjanju
(U32H750UM* / U32H850UM*)
Podatki v tem poročilu so izmerjeni ob času dostave.
――Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP/MINI DP.
•• Meritve se lahko razlikujejo glede na opremo za merjenje, lokacijo merjenja, sistemsko okolje
(denimo računalnik, grafična tablica itd.) in druge dejavnike.
――Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne
•• Vhodni signal: HDMI
podpirajo vseh signalov).
――To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP/MINI DP-ja in je možnost PC/AV
Mode nastavljena na AV.
•• Vsaka meritev v tem poročilu temelji na načinu Custom ob času dostave.
•• Pri nekaterih izdelkih poročilo ni na voljo v meniju, ampak v obliki ločene kopije na papirju.
37
Poglavje 05
Konfiguracija nastavitev možnosti PIP/PBP
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
――Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka. Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od
prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
PIP/PBP Mode
――Način PIP/PBP je združljiv s sistemi Windows 7, Windows 8 in Windows 10.
――Funkcija PIP/PBP ni na voljo pri uporabi grafičnih kartic z določenimi specifikacijami. Če je v načinu PIP/
PBP zaslon prazen, ko je izbrana optimalna ločljivost, pojdite na možnost računalnika Nadzorna plošča →
Zaslon → Ločljivost zaslona in kliknite Zaznaj. (Navodila veljajo za Windows 7.) Če je zaslon prazen, ko je
ločljivost nastavljena na optimalno ločljivost, jo spremenite v 1280 x 1024.
――Zaslon lahko kratko utripne ali se vklopi z zakasnitvijo, ko omogočite ali onemogočite funkcijo PIP/PBP ali
Omogočite ali onemogočite funkcijo PIP/PBP Mode.
spremenite velikost zaslona, ko je funkcija PIP/PBP vklopljena.
Običajno se to zgodi, če sta računalnik in monitor povezana z dvema ali več vhodnimi viri. To ni povezano z
učinkovitostjo delovanja monitorja.
Funkcija PIP (slika v sliki) razdeli zaslon na dva dela. Ena vhodna naprava je prikazana na glavnem
zaslonu, hkrati pa je druga vhodna naprava prikazana v vstavljenem oknu.
Največkrat je vzrok za težave zamujanje video signalov pri prenosu v monitor, kar je odvisno od
učinkovitosti delovanja grafične kartice.
S funkcijo PBP (Slika polega slike) razdelite zaslon na polovici in istočasno prikažete izhod dveh
različnih vhodnih naprav na levi in desni polovici zaslona.
――Če želite izboljšati kakovost slike in predvajati ustrezen zvok, pri povezovanju z vrati HDMI1 priporočamo
uporabo grafične kartice ali DVD-ja, ki podpira ločljivost 4K (3840 x 2160 @ 30 Hz).
――Če želite izboljšati kakovost slike in predvajati ustrezen zvok, pri povezovanju z vrati HDMI2 priporočamo
uporabo grafične kartice ali DVD-ja, ki podpira ločljivost 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz).
――Ko je funkcija PIP/PBP omogočena, samodejni preklop na optimalno ločljivost ne bo na voljo zaradi težav z
združljivostjo grafične kartice in sistema Windows.
Možnost PIP/PBP Mode nastavite na Off. Ali pa znova zaženite monitor in nato z vmesnikom Windows
nastavite optimalno ločljivost.
38
Size
Sound Source
Izberite velikost in razmerje slike podzaslona.
Nastavite, za kateri zaslon želite poslušati zvok.
••
: izberite sliko ikone, če želite način PBP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za levo in
desno stran zaslona 1920 x 2160 (širina x višina).
••
: izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslon
720 x 480 (širina x višina).
••
: izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslon
1280 x 720 (širina x višina).
••
: izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslon
1920 x 1080 (širina x višina).
Način PIP
/
Način PBP
/
Position
Med razpoložljivimi možnostmi izberite položaj podzaslona.
••
/
/
/
――Ni na voljo, ko je izbran način PBP.
――Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.
39
Source
Picture Size
Izberite vir za vsak zaslon.
Vrata DisplayPort in MiniDP ne morejo biti prepoznana hkrati. Če so vrata DisplayPort in MiniDP hkrati
nastavljena kot vir, možnost »Apply« ni na voljo.
Način PIP (na voljo v načinu PIP (Size
/
/
))
Izberite velikost slike za podzaslon.
Način PIP (na voljo v načinu PIP (Size
/
/
))
V načinu PC
――Spremeni se vhodni vir za glavni zaslon.
•• Auto: Prikaz slike skladno z razmerjem slike za vhodni vir vsakega zaslona.
――Trenutnega vhodnega vira ne morete izbrati, lahko pa izberete druga dva vhodna vira.
•• Wide: Prikaz slike v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike za vhodni vir vsakega
zaslona.
――Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.
――Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, premikajte gumb JOG v LEVO, da izberete ikono
, nato pa
pritisnite gumb JOG. Glavni zaslon bo preklapljal v zaporedju DisplayPort → HDMI1 → HDMI2(U28H750UQ*)
ali DisplayPort → MiniDP → HDMI1 → HDMI2(U32H750UM* / U32H850UM*).
Način PBP (na voljo v načinu PBP (Size
•• Screen Fit: prikaz slike podzaslona v izvirnem razmerju brez vsakršnega rezanja.
――Spremeni se vhodni vir za glavni zaslon.
――Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
――Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
――Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.
――Postopka ni mogoče izvesti, če je vhodni signal za levi in desni zaslon enak.
pritisnite gumb JOG. Prikaže se enak meni za nastavitev vira PBP.
•• 4:3: prikaz slike podzaslona v razmerju 4 : 3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
•• 16:9: prikaz slike podzaslona v razmerju 16 : 9.
))
――Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, premikajte gumb JOG v LEVO, da izberete ikono
V načinu AV
, nato pa
――Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP/MINI DP.
――Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne
podpirajo vseh signalov).
――To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP/MINI DP-ja in je možnost PC/AV
Mode nastavljena na AV.
40
Način PBP (na voljo v načinu PBP (Size
))
Contrast
Za vsakega od razdeljenih zaslonov nastavite Picture Size.
V načinu PC
•• Auto: Prikaz slike skladno z razmerjem slike za vhodni vir vsakega zaslona.
•• Wide: Prikaz slike v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike za vhodni vir vsakega
zaslona.
V načinu AV
•• 4:3: prikaz slike podzaslona v razmerju 4 : 3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
Način PIP (na voljo v načinu PIP (Size
/
/
))
Prilagodite raven kontrasta za podzaslon.
Način PBP (na voljo v načinu PBP (Size
))
Prilagodite raven kontrasta za vsak zaslon.
•• 16:9: prikaz slike podzaslona v razmerju 16 : 9.
•• Screen Fit: prikaz slike podzaslona v izvirnem razmerju brez vsakršnega rezanja.
――Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
――Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
――Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP/MINI DP.
――Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne
podpirajo vseh signalov).
――To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP/MINI DP-ja in je možnost PC/AV
Mode nastavljena na AV.
41
Poglavje 06
Prilagajanje nastavitev za OSD (prikaz na zaslonu)
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
――Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka. Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od
prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
Language
Za nastavitev jezika menija.
Transparency
Za nastavitev prosojnosti oken z meniji.
――Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.
――Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.
Display Time
Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.
Z možnostjo Display Time lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.
42
Poglavje 07
Nastavitev in ponastavitev
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
――Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka. Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od
prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
FreeSync
Tehnologija FreeSync je rešitev, ki brez običajnih zamikov in zakasnitev odpravi t. i. »trganje slike«
(screen tearing).
Ta funkcija odpravi t. i. »trganje slike« (screen tearing) in zamike med igranjem iger. Izboljšajte igralno
izkušnjo.
Prikazane menijske možnosti funkcije FreeSync na monitorju se lahko razlikujejo, odvisno od modela
monitorja in združljivosti z grafično kartico AMD.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
――Kakovost zvoka iz monitorja se lahko poslabša, če je funkcija FreeSync omogočena.
•• Off: Onemogočite FreeSync.
•• Standard Engine: Omogočite osnovne možnosti funkcije FreeSync za grafično kartico AMD.
•• Ultimate Engine: Omogočite funkcijo FreeSync z višjo hitrostjo sličic v sekundi. V tem načinu je
zmanjšano t. i. »trganje slike« (neobičajna sinhronizacija med zaslonom in vsebino). Opomba: Med
igranjem igre lahko zaslon utripa.
Med uporabo funkcije FreeSync uporabite optimalno ločljivost.
Navodila za nastavitev hitrosti osveževanja najdete v razdelku Vprašanja in odgovori → Kako
spremenim frekvenco?
――Funkcija FreeSync je omogočena samo v načinu HDMI2, DisplayPort ali MiniDP.
Med uporabo funkcije FreeSync uporabljajte samo kabel HDMI/DP/MINI DP, ki ga je priložil proizvajalec.
Če med igranjem igre uporabljate funkcijo FreeSync, se lahko pojavi naslednje:
•• Zaslon lahko utripa, odvisno od vrste grafične kartice, nastavitev igre ali predvajanega videa.
Poskusite naslednje: Zmanjšajte vrednosti nastavitev igre, spremenite trenutni način FreeSync v
Standard Engine ali obiščite spletno mesto podjetja AMD, da preverite različico gonilnika grafične
kartice in ga posodobite z najnovejšo.
•• Med uporabo funkcije FreeSync lahko zaslon utripa zaradi različnih izhodnih frekvenc grafične
kartice.
•• Hitrost odzivanja lahko med igranjem niha, odvisno od ločljivosti. Višja ločljivost običajno upočasni
hitrost odzivanja.
•• Kakovost zvoka monitorja se lahko poslabša.
――Če med uporabo funkcije naletite na kakršne koli težave, pokličite center za podporo Samsung.
――Če ločljivost spremenite, ko je nastavitev FreeSync nastavljena na Standard Engine ali Ultimate Engine, se
lahko občasno pojavi trganje zaslona. Funkcijo FreeSync nastavite na Off in spremenite ločljivost.
――Funkcija ni na voljo v napravah, ki nimajo grafične kartice AMD (denimo naprave AV). Če je funkcija
uporabljena, lahko pride do napake zaslona.
43
Na seznamu Grafične kartice so navedeni modeli, ki podpirajo funkcijo
FreeSync
Funkcijo FreeSync je mogoče uporabljati samo z določenimi modeli grafičnih kartic AMD. Podprte
grafične kartice najdete na tem seznamu:
Namestiti morate najnovejše uradne grafične gonilnike podjetja AMD, ki podpirajo funkcijo FreeSync.
――Če si želite ogledati še druge modele grafičnih kartic AMD, ki podpirajo funkcijo FreeSync, obiščite uradno
spletno mesto podjetja AMD.
――Če uporabljate grafično kartico drugega proizvajalca, izberite možnost FreeSync Off.
――Če funkcijo FreeSync uporabljate prek vmesnika HDMI, morda ne bo delovala zaradi omejitve pasovne
širine določenih grafičnih kartic AMD.
•• AMD Radeon R9 300 Series (Ne vključuje
modelov 370 / 370X)
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon RX 400 Series
•• AMD Radeon R9 290X
Kako omogočite funkcijo FreeSync?
1 V meniju na zaslonu nastavite funkcijo FreeSync na možnost Standard Engine ali Ultimate Engine.
2 Omogočite funkcijo FreeSync v meniju AMD Radeon Settings:
Klik z desno miškino tipko → AMD Radeon Settings → Display
Funkcija »AMD FreeSync« mora biti nastavljena na možnost »Vklopljeno«. Preklopite na možnost
»Vklopljeno«, če še ni omogočena.
44
Eco Saving Plus
Konfiguracija možnosti Eco Timer
Manjša poraba energije v primerjavi s porabo pri največji ravni svetlosti.
Eco Off After: Funkcijo Eco Timer lahko nastavite na vrednost med 10 in 180 minutami. Izdelek se bo
samodejno izklopil po preteku določenega časa.
――Ko je za možnost SAMSUNG Bright izbran način Dynamic Contrast, ta možnost ni na voljo.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
•• Off: izklopite funkcijo Eco Saving Plus.
•• Auto: Poraba energije se bo samodejno zmanjšala za približno 10 % glede na trenutno nastavitev.
(Zmanjšanje porabe energije je odvisno od svetlosti zaslona.)
Eco Timer: Vklopite način Eco Timer.
――Ta možnost je na voljo samo, če je Eco Timer nastavljen na On.
USB Super Charging (U32H750UM* /
U32H850UM*)
•• Low: Prihranek do 25 % energije v primerjavi z največjo svetlostjo.
Hitro polnjenje baterije naprave, povezane prek vrat USB 3.0 na izdelku.
•• High: Prihranek do 50 % energije v primerjavi z največjo svetlostjo.
USB Super Charging: Vklopite način USB Super Charging.
•• USB1 / USB2
Off Timer Plus
――Superpolnjenje je na voljo prek vrat
1 in
2. Ta vrata uporabite za hitrejše polnjenje naprav, kot
ga omogočajo običajna vrata USB. Hitrost polnjenja se lahko razlikuje, odvisno od povezane naprave.
――Hitro polnjenje baterije morda ni podprto in/ali polnjenje lahko traja dlje pri nekaterih mobilnih napravah.
――Ko je superpolnjenje za vrata
Konfiguracija možnosti Off Timer
Off Timer: Vklopite način Off Timer.
Turn Off After: Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Ta izdelek se bo samodejno
izklopil po nastavljenem številu ur.
――Ta možnost je na voljo samo, če je Off Timer nastavljen na On.
――Za izdelke za trg v nekaterih regijah je Off Timer nastavljen tako, da se samodejno aktivira 4 ure po vklopu
izdelka. To se zgodi v skladu s predpisi glede električnega napajanja. Če ne želite uporabljati časovnika,
odprite
→ System → Off Timer Plus in za funkcijo Off Timer izberite Off.
1 in
2 izklopljeno, uporabite ta vrata za polnjenje pri običajni
hitrosti in za prenos podatkov.
――Če je z vrati
1 ali
2 povezana naprava USB 2.0 ali starejša in je vklopljeno superpolnjenje, prenos
podatkov ni mogoč. Mogoč je samo, če je povezana naprava USB 3.0.
※ Ta vrata morda ne bodo združljiva z novimi napravami USB, ki bodo morda izdane v prihodnosti.
――Če je z vrati
1 ali
2 povezana naprava (denimo miška, tipkovnica ali pomnilniška naprava za
shranjevanje) USB 2.0 ali starejša, izklopite superpolnjenje.
――Če je super polnjenje vklopljeno v meniju z nastavitvami na zaslonu, bodo znova prepoznane vse naprave,
povezane z vrati od 1 do 4 na monitorju. To zagotavlja optimalno polnjenje.
※ Preden vklopite superpolnjenje, zaprite vse datoteke v napravah za shranjevanje, ki so povezane z vrati
USB.
45
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Možnost PC/AV Mode nastavite na AV. Slika bo povečana.
Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.
Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.
Izberete lahko možnosti Acceleration, 1 sec ali 2 sec. Če izberete No Repeat, se ukaz odzove le enkrat,
ko pritisnete gumb.
•• Pri povezavi z računalnikom nastavite na "PC".
•• Pri povezavi z napravo AV nastavite na "AV".
――Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.
――Če je monitor (ko je nastavljen na možnost HDMI1, HDMI2, DisplayPort(U28H750UQ*) ali HDMI1, HDMI2,
DisplayPort, MiniDP(U32H750UM* / U32H850UM*)) v načinu varčevanja z energijo ali je na njem prikazano
sporočilo Check Signal Cable, pritisnite ikono
za vklop prikaza na zaslonu. Izberete lahko PC ali AV.
DisplayPort Ver.
Izberite različico vrat Displayport.
――Nepravilne nastavitve lahko povzročijo prazen zaslon. Če pride do tega, preverite tehnične podatke
naprave.
――Če je monitor (ko je nastavljen na možnost HDMI1, HDMI2, DisplayPort(U28H750UQ*) ali HDMI1, HDMI2,
DisplayPort, MiniDP(U32H750UM* / U32H850UM*)) v načinu varčevanja z energijo ali je na njem prikazano
sporočilo Check Signal Cable, pritisnite ikono
za vklop prikaza na zaslonu. Izberete lahko 1.1 ali 1.2↑.
――Če izberete možnost 1.1, se zaradi omejitev pri hitrostih prenosa HBR1 največja ločljivost zaslona zmanjša
Power LED On
Konfigurirajte nastavitve tako, da omogočite ali onemogočite lučke za napajanje na spodnjem delu
izdelka.
•• Working: Lučka za napajanje sveti, ko je izdelek vklopljen.
•• Stand-by: Lučka za napajanje sveti, ko izdelek ni vklopljen.
Reset All
Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.
na 2560 x 1440.
Source Detection
Izberite možnost Auto ali Manual kot način prepoznavanja vhodnega signala.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
46
Information
Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
Exit
PIP
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
HDMI2
****x****
**kHz **Hz
Exit
PBP
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
HDMI2
****x****
**kHz **Hz
Exit
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
47
Poglavje 08
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Sistemske zahteve
Operacijski sistem
Možnost Easy Setting Box omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
Če želite namestiti najnovejšo različico programa Easy Setting Box, ga prenesite s spletnega mesta
podjetja Samsung Electronics na naslovu http://www.samsung.com.
――Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
Strojna oprema
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Vsaj 32 MB pomnilnika
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega
diska
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ikona programa Easy Setting Box se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in
specifikacij izdelka.
――Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .
Omejitve in težave pri namestitvi
Na namestitev programa Easy Setting Box lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno
okolje.
48
Poglavje 09
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
――Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v nadaljevanju.
Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro pritrjeni.
Preskušanje izdelka
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona
prazen prostor.
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik,
izvedite samodiagnostični test.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da
prilagodite velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
1 Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2
Izključite kabel iz monitorja.
3 Vklopi izdelek.
4 Če se prikaže sporočilo Check Signal Cable, monitor deluje pravilno.
――Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite
gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma
računalnika.)
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje Tabela standardnih signalov), se za kratek čas
prikaže sporočilo Not Optimum Mode.
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
――Prikazana ločljivost se lahko razlikuje, odvisno od nastavitev računalniškega sistema in kablov.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor.
Prikaže se sporočilo Check Signal Cable.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
49
Prikaže se Not Optimum Mode.
Slika predvajanega videa je nejasna.
To sporočilo se prikaže, če je signal grafične kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence
monitorja.
Predvajanje velikih video datotek z visoko ločljivostjo lahko povzroči nejasno sliko. Do tega lahko
pride, ker video predvajalnik ni optimiziran za delovanje z računalnikom.
Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako, da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja monitorja,
pri tem pa upoštevajte tabelo standardnih signalov (str.53).
Poskusite datoteko predvajati v drugem video predvajalniku.
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Zaslon je nestabilen in migeta. Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je
ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo načinov
standardnega signala (str.53) v tem priročniku in z menijem Information izdelka.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Težave z zvokom
Ni zvoka.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici
računalnika ali v programski opremi.
Prilagodite Brightness in Contrast.
Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.
Barva zaslona ni skladna.
Zvoka ni mogoče slišati, če je kabel HDMI-DVI uporabljen za povezavo z vhodno napravo.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Napravo povežite s kablom HDMI, DP ali Mini DP.
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Bela barva ni videti bela.
Težave z vhodno napravo
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Besedilo je zamegljeno.
Če uporabljate operacijski sistem Windows (npr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ali Windows
10): Pojdite na Nadzorno ploščo → Pisave → Prilagajanje besedila ClearType in spremenite Vklopi
tehnologijo ClearType.
50
Vprašanja in odgovori
――Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.
Kako spremenim frekvenco?
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
•• Windows XP: Izberite Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve → Dodatno → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost osveževanja.
•• Windows ME/2000: Pomaknite se na Nadzorna plošča → Zaslon → Nastavitve → Dodatno → Monitor in prilagodite Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja.
•• Windows Vista: Pojdite na Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagoditev → Nastavitve zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in prilagodite Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja.
•• Windows 7: Izberite Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Ločljivost zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost osveževanja.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Ločljivost zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite
vrednost v polju Hitrost osveževanja.
•• Windows 10: Odprite Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona → Lastnosti grafične kartice → Monitor in prilagodite možnost Hitrost osveževanja zaslona v razdelku Nastavitve monitorja.
Kako spremenim ločljivost?
•• Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve in nastavite ločljivost.
•• Windows ME/2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Zaslon → Nastavitve in nastavite ločljivost.
•• Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
•• Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Pomaknite se na: Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
•• Windows 10: Odprite Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
•• Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča → Videz in teme → Prikaz → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
•• Windows ME/2000: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča → Prikaz → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
•• Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v
računalniku.
•• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v
računalniku.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije
ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
•• Windows 10: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve → Prilagajanje → Zaklenjeni zaslon → Nastavitve časa za izklop zaslona → Poraba energije in spanje ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
51
Poglavje 10
Specifikacije
Splošno
Ime modela
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
Velikost
Razred 28 (27,9 palca / 70,8 cm)
Razred 32 (31,5 palca / 80,1 cm)
Območje prikaza
620,93 mm (V) x 341,28 mm (N)
698,4 mm (V) x 392,85 mm (N)
Razmik med slikovnimi
pikami
0,16 mm (V) x 0,16 mm (N)
0,181 mm (V) x 0,181 mm (N)
Najhitrejša točkovna ura
533,25 MHz (DisplayPort)
297,00 MHz (HDMI1)
533,25 MHz (DisplayPort/MINI
DisplayPort)
594,00 MHz (HDMI2)
297,00 MHz (HDMI1)
594,00 MHz (HDMI2)
Napajanje
AC100-240V~ 50/60Hz
AC100-240V~ 50/60Hz
Temelji na dvosmerni napetosti
napajalnega vmesnika. Za
enosmerno napetost izdelka si
oglejte oznako izdelka.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani
izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah
razlikuje.
Priključki za signale
HDMI, DisplayPort
HDMI, DisplayPort,
MINI DisplayPort
Obratovalni pogoji
Delovanje
――Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and
Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
――Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
――Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
――Naprava je digitalni aparat razreda B.
――Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung Electronics.
Temperatura: 10 C–40 C (50 F–104 F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 C–45 C (-4 F–113 F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
52
Tabela standardnih signalov
Ime modela
Sinhronizacija
Ločljivost
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
Vodoravna frekvenca
30–135 kHz
30–135 kHz
Navpična frekvenca
56–75 Hz (DisplayPort)
56–75 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
24–75 Hz (HDMI1/HDMI2)
24–75 Hz (HDMI1/HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
Optimalna ločljivost
Največja ločljivost
Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda
prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
Displayport/MINI DisplayPort
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
53
Displayport/MINI DisplayPort
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
HDMI1
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
54
HDMI1
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
HDMI2
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
55
HDMI2
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
――Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.
――Navpična frekvenca
S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto Hz (herci).
――Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete
tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
――Nekatere ločljivosti, navedene v zgornji razpredelnici, morda niso na voljo, odvisno od specifikacij grafične kartice.
56
Poglavje 11
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
•• Zunanji udarec ali padec.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
Drugo
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter,
trak idr.)
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
57
Extended warranty (samo model U*H85*)
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising