Samsung | S27F350FHU | User guide | Samsung 27" Full HD Monitor im superschlanken Design Navodila

Samsung 27" Full HD Monitor  im superschlanken Design Navodila
Uporabniški priročnik
S22F350FH* S22F352FH* S22F354FH* S24F350FH* S24F352FH* S24F354FH* S24F356FH* S24F359FH*
S27F350FH* S27F352FH* S27F354FH* S27F358FW* S27F359FH* S32F351FU*
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z
namenom izboljšave delovanja.
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung
Electronics ni dovoljeno.
Blagovne znamke, ki niso last podjetja Samsung Electronics, so v lasti posameznih lastnikov.
••
Administrativni stroški se zaračunajo, če
‒‒ (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
‒‒ (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
••
Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
4
4
Varnostni ukrepi
Simboli
Čiščenje
Elektrika in varnost
Namestitev
Delovanje
4
4
5
5
6
7
Priprave
Namestitev stojala (S22F350FH*/S22F352FH*/
S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/
S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*/
S32F351FU*)
Odstranjevanje stojala (S22F350FH*/
S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/
S24F352FH*/S24F354FH*/S24F359FH*/
S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/
S27F359FH*/S32F351FU*)
Namestitev stojala (S24F356FH*/S27F358FW*)
Odstranjevanje stojala (S24F356FH*/S27F358FW*)
Nastavitev zaslona
19
20
21
22
Priklop in uporaba vhodne naprave
Deli
Nadzorna plošča
Vodnik po bližnjičnih tipkah
Vodnik po funkcijskih tipkah
Spreminjanje nastavitev možnosti Brightness,
Contrast in Sharpness
Zadnja stran
Prilagajanje nagiba monitorja
Ključavnica proti kraji
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala (S22F350FH*/S22F352FH*/
S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/
S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/
S27F358FW*/S27F359FH*)
Namestitev kompleta za pritrditev
na steno ali namiznega stojala (S32F351FU*)
9
9
10
11
Namestitev
19
12
13
14
14
SAMSUNG MAGIC Bright
27
Brightness
28
Contrast
28
Sharpness
28
Color
28
SAMSUNG MAGIC Angle (S22F350FH*/
S22F352FH*/S22F354FH*)
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
29
HDMI Black Level
29
Točke preverjanja pred priklopom
23
Eye Saver Mode
30
Priključitev in uporaba računalnika
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
Povezava s kablom HDMI ali HDMI-DVI
Povezava s kablom DP
Povezava napajanja
23
23
24
24
25
Game Mode
30
Response Time (S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/
S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/
S27F358FW*/S27F359FH*/S32F351FU*)
30
Pravilna postavitev monitorja
26
Picture Size
30
Namestitev gonilnikov
26
Screen Adjustment
31
Nastavitev optimalne ločljivosti
26
15
17
2
Kazalo
Prilagajanje nastavitev za OSD (prikaz
na zaslonu)
Transparency
32
Position
32
Language
32
Display Time
32
Nastavitev in ponastavitev
FreeSync (S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/
S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/
S27F358FW*/S27F359FH*)
33
Eco Saving Plus
35
Off Timer
35
PC/AV Mode
35
Source Detection
35
Key Repeat Time
35
Power LED On
36
Reset All
36
Information
36
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
37
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s
centrom družbe Samsung za pomoč strankam
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
38
38
38
38
Vprašanja in odgovori
40
Specifikacije
Splošno
41
Tabela standardnih signalov
42
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
Ni napaka na izdelku
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Drugo
44
44
44
44
3
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči
požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano spodaj,
ali več.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
Pri svetlečih modelih se lahko na površini pojavijo beli madeži, če v bližini uporabljate ultrazvočni
vlažilnik.
――Če želite očistiti notranjost izdelka, se obrnite na najbližji Samsungov center za pomoč strankam (storitev je
plačljiva).
Varnostni ukrepi
10 cm
10 cm
Pozor
10 cm
10 cm
10 cm
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE
ODSTRANJUJTE POKROVA. (ALI HRBTNEGA DELA)
V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.
PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost.
Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se
nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.
10 cm
10 cm
10 cm
Simboli
10 cm
Opozorilo
10 cm
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
4
Čiščenje
――Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov LCD zelo
občutljiva na praske.
――Pri čiščenju sledite tem navodilom.
Elektrika in varnost
Opozorilo
•• Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.
1 Izklopite izdelek in računalnik.
•• Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
2 Izključite napajalni kabel iz izdelka.
•• Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.
――Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega
udara.
3 Obrišite monitor s čisto, mehko in suho krpo.
‒‒ Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje alkohol, topila ali površinsko aktivne
snovi.
‒‒ Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
•• Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
•• Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa 1).
•• Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne odlagajte pod težke
predmete.
•• Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
4 Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo očistite zunanjost izdelka.
•• S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
5 Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
Pozor
6
•• Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
Vklopite izdelek in računalnik.
•• Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne uporabljajte napajalnega kabla
z drugimi izdelki.
•• Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.
‒‒ Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti napajanje monitorja.
•• Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
5
Namestitev
Opozorilo
Pozor
•• Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja. Monitorja ne nameščajte v
bližino virov toplote.
•• Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
•• Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na primer polica s knjigami ali
omara.
•• Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
•• Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob monitorja ne sega
prek roba.
•• Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
•• Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
‒‒ Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
‒‒ Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
•• Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica, neravna površina
in tako dalje).
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
‒‒ Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje ali povzroči požar.
•• Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice vode), olju ali dimu.
•• Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim predmetom, na primer peči.
‒‒ Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
•• Izdelek previdno odložite.
‒‒ To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
•• Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim količinam prahu,
kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek
neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega
delovanja.
‒‒ Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
•• Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
‒‒ Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
•• Jedilno olje (kot je sojino olje) lahko poškoduje ali deformira izdelek. Izdelka ne shranjujte v bližini
olja. Prav tako izdelka ne nameščajte ali uporabljajte v kuhinji ali v bližini štedilnika.
6
Delovanje
Opozorilo
•• V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka.
‒‒ Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Če želite izdelek premakniti, najprej iz njega iztaknite vse kable, tudi napajalni kabel.
•• Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj izključite
napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
•• V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne vstavljajte kovinskih predmetov
(paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).
‒‒ Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze, cvetlični lončki,
steklenice idr.).
‒‒ Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
‒‒ Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
•• Če izdelek pade na tla ali če pride do poškodbe ohišja, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel. Nato
se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
‒‒ Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega udara.
•• Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo otroke (igrače, slaščice itd.).
‒‒ Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po igračah ali slaščicah,
zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
•• Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
•• Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
•• Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
•• Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj prezračite prostor.
•• Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
•• V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.
•• Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
‒‒ Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
7
Pozor
•• Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne
pike.
‒‒ Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali
ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
•• Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite napajalni kabel iz
električne vtičnice.
‒‒ Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara, električnega udara ali uhajanja
električnega toka.
•• Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
•• Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
•• Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
•• Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
‒‒ Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
‒‒ Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa lahko pade in pride do
poškodbe.
•• Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
‒‒ To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
‒‒ Vaš vid se lahko poslabša.
•• Napajalnikov za izmenični/enosmerni tok ne postavljajte enega na drugega.
•• Pred uporabo napajalnika za izmenični/enosmerni tok odstranite plastično vrečko.
•• Preprečite, da bi voda prišla v napajalnik, oziroma ga ne zmočite.
‒‒ Pride lahko do električnega udara ali požara.
‒‒ Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in snegu.
‒‒ Pazite, da pri brisanju tal napajalnika za izmenični/enosmerni tok ne zmočite.
•• Napajalnika za izmenični/enosmerni tok ne postavljajte v bližino grelnih naprav.
‒‒ Sicer lahko pride do požara.
•• Napajalnik za izmenični/enosmerni tok uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.
•• Če napajalnik za izmenični/enosmerni tok postavite tako, da so vtičnice obrnjene navzgor, lahko
voda ali drugi tujki pridejo v notranjost napajalnika in povzročijo okvaro.
Napajalnik za izmenični/enosmerni tok mora ležati ravno na mizi ali na tleh.
•• Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete za podstavek.
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.
•• Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid poslabša.
•• V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
•• Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
8
Poglavje 02
Priprave
Deli
Ikone
Opis
Gumb JOG
Večsmerni gumb za navigacijo.
――Gumb JOG najdete zadaj levo na izdelku. Gumb lahko uporabite za
pomikanje navzgor, navzdol, v levo ali desno ter za potrditev (Enter).
Nadzorna plošča
Ta lučka predstavlja stanje delovanja in deluje kot
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
•• Vklopljeno napajanje (gumb Napajanje): Izklopljen
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Lučka napajanja
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/
S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*
•• Način varčevanja z energijo: Utripa
•• Izklopljeno napajanje (gumb za napajanje): Vklopljen
――Delovanje lučke za napajanje lahko spremenite v meniju. (System
Power LED On) Dejanski modeli zaradi različnih funkcionalnosti te
funkcije morda nimajo.
Vodnik po funkcijskih tipkah
――Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka.
Lučka napajanja
NAVZGOR
S24F356FH*/S27F358FW*
S32F351FU*
Lučka napajanja
PRITISK(ENTER)
Glejte dejanski izdelek.
DESNO
LEVO
Lučka napajanja
Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb JOG. Odprl se bo vodnik po
funkcijskih tipkah. Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt
vodnik, znova pritisnite ustrezen smerni gumb.
NAVZDOL
Gumb JOG
Return
Vodnik po funkcijskih tipkah
9
Vodnik po bližnjičnih tipkah
――Spodaj prikazan zaslon z bližnjičnimi tipkami (meni na zaslonu) je na voljo samo, ko vklopite zaslon, spremenite ločljivost računalnika ali zamenjate vhodni vir.
――Stran s funkcijskimi tipkami se prikaže, če je omogočen način Eye Saver Mode.
: On
: Off
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/
S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*
S32F351FU*/S27F358FW*
Brightness
Brightness
Auto Adjustment
Features
Features
Eye Saver Mode Off
••
••
/
: Prilagodite možnosti Brightness, Contrast, Sharpness.
Eye Saver Mode Off
••
/
/
/
: Prilagodite možnosti Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Odpre vodnik po funkcijskih tipkah.
: Prilagodite možnosti Auto Adjustment.
――S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali funkcijo Auto Adjustment.
――Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
••
: Odpre vodnik po funkcijskih tipkah.
10
Vodnik po funkcijskih tipkah
――Če želite odpreti glavni meni ali uporabiti druge elemente, pritisnite gumb JOG, da odprete vodnik po funkcijskih tipkah. Zaprete ga tako, da znova pritisnete gumb JOG.
NAVZGOR/NAVZDOL/LEVO/DESNO: pomaknete se na želeni element. Ko se pomaknete na element, se pokaže opis tega elementa.
PRITISK(ENTER): izbrana možnost bo uveljavljena.
Return
Ikone
Opis
Izberite , da spremenite vhodni signal s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah. Če se vhodni signal spremeni, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže
sporočilo.
S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere
.
Prikaže se meni na zaslonu (OSD) za funkcijo monitorja.
Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite nenamerne spremembe nastavitev.
Omogoči/Onemogoči: Če želite zakleniti/odkleniti nadzor OSD, 10 sekund držite LEVI gumb, ko je odprt glavni meni.
――Če je nadzor OSD zaklenjen, lahko prilagajate možnosti Brightness in Contrast. Eye Saver Mode je na voljo.
System
Power LED On je na voljo. Information si lahko ogledate.
S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere
.
Pritisnite, da omogočite ali onemogočite Eye Saver Mode.
Spodnji elementi niso na voljo, če je na voljo funkcija Eye Saver Mode.
•• Picture
MAGICBright,
•• System
Eco Saving Plus
Izbere
SAMSUNG
Brightness, Color, Game Mode
, kjer lahko izklopite zaslon s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah.
――Možnosti vodnika po funkcijskih tipkah so zaradi različnih funkcij modelov lahko različni.
11
Če se na monitorju ne prikaže nič (npr. v načinu varčevanja z energijo ali če nima signala), lahko
uporabljate dve smerni tipki za upravljanje vira in napajanja.
Gumb JOG
Varčevanje z energijo/brez signala
NAVZGOR
Zamenjava vira
Spreminjanje nastavitev možnosti Brightness, Contrast
in Sharpness
Če meni na zaslonu ni prikazan, lahko možnosti Brightness, Contrast in Sharpness prilagodite s
premikanjem gumba JOG navzgor ali navzdol.
Prejšnji
Držite PRITISK(ENTER) 2 sekundi
Izklopljeno napajanje
Sharpness
100
Brightness
Contrast
Ko monitor prikaže Glavni meni, lahko gumb JOG uporabite, kot je prikazano spodaj.
Gumb JOG
Dejanje
NAVZGOR/NAVZDOL
Pomik možnosti
Izhod iz glavnega menija.
LEVO
Zapiranje podseznama brez shranjevanja vrednosti.
Vrednost se zmanjša na drsniku.
DESNO
PRITISK(ENTER)
Pomik v naslednjo globino.
Vrednost se poveča na drsniku.
Pomik v naslednjo globino.
Shranjevanje vrednosti in zapiranje podseznama.
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Privzeta svetlost se lahko razlikuje, odvisno od regije.
Brightness
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
Contrast
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
Sharpness
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Upscale izbran način Mode1 ali Mode2.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
12
Zadnja stran
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/
S24F352FH*/S24F354FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/
S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*
Vrata
S24F356FH*
Opis
S27F358FW*
Vrata
S32F351FU*
Opis
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali
HDMI-DVI.
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
Omogoča priključitev na računalnik s kablom
D-SUB.
Za povezavo z napajalnikom za izmenični/enosmerni tok.
13
Prilagajanje nagiba monitorja
Ključavnica proti kraji
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
――Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
――Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
S22F350FH*/S22F352FH*/
S22F354FH*/S24F350FH*/
S24F352FH*/S24F354FH*/
S24F359FH*/S27F350FH*/
S27F352FH*/S27F354FH*/
S27F359FH*
S24F356FH*/S27F358FW*
-1.0° (±1.0°) ~ +22.0° (±2.0°)
S32F351FU*
navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
-2.0° (±2.0°) ~ +22.0° (±2.0°)
-1.0° (±1.0°) ~ +18.0° (±1.0°)
S22F350FH*/S22F352FH*/
S22F354FH*/S24F350FH*/
S24F352FH*/S24F354FH*/
S24F359FH*/S27F350FH*/
S27F352FH*/S27F354FH*/
S27F359FH*
S24F356FH*/S27F358FW*
S32F351FU*
•• Nagib monitorja lahko prilagodite.
•• Držite spodnji del izdelka in previdno prilagodite nagib.
1 Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2 En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3 Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
4 Zaklenite napravo za zaklepanje.
‒‒ Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
‒‒ Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
‒‒ Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
14
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala (S22F350FH*/S22F352FH*/
S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/
S24F356FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/
S27F354FH*/S27F358FW*/S27F359FH*)
――Izklopite izdelek in odstranite napajalni kabel iz napajalne vtičnice.
1
2
•• Opombe
‒‒ Uporaba vijaka z večjo dolžino od standardne lahko povzroči poškodbe notranjih delov izdelka.
‒‒ Dolžina vijakov za komplet za pritrditev na steno, ki ne izpolnjuje standarda VESA, se lahko
razlikuje glede na specifikacije.
‒‒ Ne uporabljajte vijakov, ki niso v skladu s standardom VESA. Kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala ne nameščajte s preveliko silo. Izdelek se lahko poškoduje ali pade in povzroči
telesno poškodbo. Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitno materialno škodo ali telesne
poškodbe, nastale zaradi uporabe neustreznih vijakov ali nameščanja kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala s preveliko silo.
‒‒ Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi
uporabe neodobrenega kompleta za pritrditev na steno ali strankinega poskusa namestitve
kompleta za pritrditev na steno.
‒‒ Za pritrditev izdelka na steno kupite komplet za pritrditev na steno, ki ga je mogoče namestiti
vsaj 10 cm od stene.
A
‒‒ Uporabite komplet za pritrditev na steno, ki je v skladu s standardi.
‒‒ Če želite izdelek namestiti na steno, izključite podstavek stojala iz monitorja.
Enota: mm
3
4
B
A Sem namestite komplet za pritrditev na steno ali namizno stojalo
B Nosilec (na prodaj posebej)
Poravnajte odprtine in trdno privijte vijake na nosilec na izdelku z ustreznimi deli kompleta za
pritrditev na steno ali namiznega stojala.
Ime modela
S22F350FH*/S22F352FH*/
S22F354FH*/S24F350FH*/
S24F352FH*/S24F354FH*/
S24F356FH*/S24F359FH*/
S27F350FH*/S27F352FH*/
S27F354FH*/S27F358FW*/
S27F359FH*
Luknje za vijake po standardu
VESA (A * B) v milimetrih
75,0 x 75,0
Običajni vijak
M4
Količina
4
――Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb
zaradi električnega udara.
15
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F358FW*/S27F359FH*
e je katera koli stran kupljenega nosilca (P0 ali P1) daljša od 94,0 mm, bo nosilec
Č
oviral komponento za namestitev stojala. V tem primeru ne bo mogoče uporabiti
stenskega nosilca.
75,0 mm
75,0 mm
Velja za razdelek
P0=94,0 mm
P1=94,0 mm
Komponenta za namestitev
stojala
na sliki
――Meri za ta model, zahtevani po standardu VESA, sta 75 x 75 mm. Kupite stenski nosilec, ki ustreza merama 75 x 75 mm, njegova zunanja mera, zahtevana po standardu VESA, pa mora biti manjša od 94 mm.
――Nekateri stenski nosilci z merami odprtin 100 x 100 mm ali 75 x 75 mm, ki so na voljo na tržišču, morda niso združljivi.
16
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala (S32F351FU*)
――Izklopite izdelek in odstranite napajalni kabel iz napajalne vtičnice.
1
2
A
•• Opombe
‒‒ Uporaba vijaka z večjo dolžino od standardne lahko povzroči poškodbe notranjih delov izdelka.
‒‒ Dolžina vijakov za komplet za pritrditev na steno, ki ne izpolnjuje standarda VESA, se lahko
razlikuje glede na specifikacije.
‒‒ Ne uporabljajte vijakov, ki niso v skladu s standardom VESA. Kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala ne nameščajte s preveliko silo. Izdelek se lahko poškoduje ali pade in povzroči
telesno poškodbo. Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitno materialno škodo ali telesne
poškodbe, nastale zaradi uporabe neustreznih vijakov ali nameščanja kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala s preveliko silo.
‒‒ Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi
uporabe neodobrenega kompleta za pritrditev na steno ali strankinega poskusa namestitve
kompleta za pritrditev na steno.
‒‒ Za pritrditev izdelka na steno kupite komplet za pritrditev na steno, ki ga je mogoče namestiti
vsaj 10 cm od stene.
3
4
‒‒ Uporabite komplet za pritrditev na steno, ki je v skladu s standardi.
‒‒ Če želite izdelek namestiti na steno, izključite podstavek stojala iz monitorja.
Enota: mm
B
Ime modela
S32F351FU*
A Sem namestite komplet za pritrditev na steno ali namizno stojalo
Luknje za vijake po standardu VESA (A * Običajni vijak
B) v milimetrih
75,0 x 75,0
M4
Količina
4
――Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb
zaradi električnega udara.
B Nosilec (na prodaj posebej)
Poravnajte odprtine in trdno privijte vijake na nosilec na izdelku z ustreznimi deli kompleta za
pritrditev na steno ali namiznega stojala.
17
S32F351FU*
Če je katera koli stran kupljenega nosilca (P0 ali P1) daljša od 115 mm, bo nosilec oviral
komponento za namestitev stojala. V tem primeru ne bo mogoče uporabiti stenskega
nosilca.
75,0 mm
75,0 mm
Velja za razdelek
P0=115,0 mm
P1=115,0 mm
Komponenta za namestitev
stojala
na sliki
――Meri za ta model, zahtevani po standardu VESA, sta 75 x 75 mm. Kupite stenski nosilec, ki ustreza merama 75 x 75 mm.
――Če uporabljate stenski nosilec za meri 100 x 100 mm in 75 x 75 mm, morata biti zunanji meri manjši od 115 x 115 mm.
――Nekaterih stenskih nosilcev posebnih oblik in z merama, večjima od 115 x 115 mm, ni mogoče uporabiti.
18
Namestitev
Namestitev stojala (S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F359FH*/
S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*/S32F351FU*)
――Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
Priključek za stojalo vstavite v stojalo v smeri, prikazani
na sliki.
- Pozor
Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da ga držite
samo za stojalo.
Preverite, ali je priključek za stojalo trdno nameščen.
2
Do konca zasukajte priključni vijak na dnu stojala, tako
da je popolnoma pritrjen.
3
Mizo prekrijte z mehko tkanino, da zaščitite izdelek, in
nanjo položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.
3
- Pozor
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko
poškodujete monitor.
Pridržite hrbtni del monitorja, kot je prikazano na sliki.
Sestavljeno stojalo potisnite v smeri puščice v osrednji
del, kot je prikazano na sliki.
19
Odstranjevanje stojala (S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/
S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*/S32F351FU*)
――Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
Mizo prekrijte z mehko tkanino, da zaščitite izdelek, in
nanjo položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.
- Pozor
Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da ga držite
samo za stojalo.
Z eno roko držite stojalo, z drugo pestjo pa udarite po
vrhu podstavka stojala v smeri puščice, da snamete
stojalo s podstavka.
2
Zasukajte priključni vijak na dnu stojala, da ga
odstranite.
3
Vzemite priključek za stojalo iz stojala tako, da ga
povlečete v smeri puščice, kot je prikazano na sliki.
3
- Pozor
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko
poškodujete monitor.
20
Namestitev stojala (S24F356FH*/S27F358FW*)
――Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
Priključek za stojalo vstavite v stojalo v smeri,
prikazani na sliki.
Preverite, ali je priključek za stojalo trdno nameščen.
Do konca zasukajte priključni vijak na dnu stojala,
tako da je popolnoma pritrjen.
3
- Pozor
Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da ga
držite samo za stojalo.
- Pozor
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko
poškodujete monitor.
Mizo prekrijte z mehko tkanino, da zaščitite izdelek,
in nanjo položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.
Pridržite hrbtni del monitorja, kot je prikazano na
sliki.
Sestavljeno stojalo potisnite v smeri puščice v
osrednji del, kot je prikazano na sliki.
21
Odstranjevanje stojala (S24F356FH*/S27F358FW*)
――Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
Mizo prekrijte z mehko tkanino, da zaščitite izdelek, in
nanjo položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.
Medtem ko z eno roko držite monitor, z drugo roko
povlecite priključek za stojalo, da odstranite stojalo,
kot je prikazano na sliki.
2
Zasukajte priključni vijak na dnu stojala, da ga
odstranite.
3
Vzemite priključek za stojalo iz stojala tako, da ga
povlečete v smeri puščice, kot je prikazano na sliki.
- Pozor
Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da ga držite
samo za stojalo.
- Pozor
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko
poškodujete monitor.
22
Poglavje 03
Priklop in uporaba vhodne naprave
Točke preverjanja pred priklopom
Priključitev in uporaba računalnika
――Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
――Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
――Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*
RGB IN
S24F356FH*
23
Povezava s kablom HDMI ali HDMI-DVI
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*
Povezava s kablom DP
S27F358FW*
DP IN
――Priporočamo uporabo kabla DP, krajšega od 1,5 m. Uporaba kabla, daljšega od 1,5 m, lahko vpliva na
S24F356FH*
HDMI IN
kakovost slike.
S27F358FW*
S32F351FU*
HDMI IN 1, HDMI IN 2
24
Povezava napajanja
Izbirno
Izbirno
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*
1
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/
S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/
S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/
S24F356FH*
S27F354FH*/S27F359FH*
1
2
S27F358FW*
S32F351FU*
S24F356FH*
2
3
3
4
S27F358FW*
1 Napajalni priključek povežite z napajalnikom za izmenični/enosmerni tok. (izbirno)
2 Napajalnik za izmenični/enosmerni tok priključite v vrata DC 14V na hrbtni strani monitorja.
3 Napajalnik za izmenični/enosmerni tok priključite v električno vtičnico.
4 Pritisnite gumb JOG na hrbtni strani monitorja, da ga vklopite.
――Vhodna napetost se samodejno preklopi.
S32F351FU*
1 Napajalni kabel priključite v napajalnik za izmenični/enosmerni tok. Nato napajalnik za izmenični/
enosmerni tok priključite v vrata DC 14V na hrbtni strani izdelka.
2 Napajalni kabel vključite v stensko vtičnico.
3 Pritisnite gumb JOG na hrbtni strani monitorja, da ga vklopite.
――Vhodna napetost se samodejno preklopi.
25
Pravilna postavitev monitorja
Namestitev gonilnikov
――Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta izdelek.
――Če želite namestiti najnovejšo različico gonilnika za izdelek, ga prenesite s spletnega mesta podjetja
Samsung Electronics na naslovu http://www.samsung.com.
Nastavitev optimalne ločljivosti
Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne
ločljivosti.
V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.
Pravilna drža pri uporabi monitorja:
•• Poravnajte hrbet.
――Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi če
monitor izklopite in ga znova vklopite.
――Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na nadzorni plošči v svojem računalniku.
•• Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
•• Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.
•• Držite komolce pod pravim kotom.
•• Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh, roke pa niže od
srca.
26
Poglavje 04
Nastavitev zaslona
Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.
SAMSUNG MAGIC Bright
V načinu PC
Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.
•• Standard: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo interneta.
――Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.
•• Cinema: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
•• Dynamic Contrast: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.
•• Custom: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
V načinu AV
Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
100
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
Če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je način PC/AV Mode nastavljen na AV, ima funkcija
SAMSUNG
MAGICBright štiri samodejne slikovne nastavitve (Dynamic, Standard, Movie in Custom), ki so
prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko Dynamic, Standard, Movie ali Custom. Izberete lahko Custom,
ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.
•• Dynamic: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu Standard.
Contrast
75
Sharpness
60
•• Standard: Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
•• Movie: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost
oči.
SAMSUNG
Off
•• Custom: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.
Color
MAGIC Upscale
Return
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
27
Brightness
Color
Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)
Prilagodite barve na zaslonu.
Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Dynamic Contrast.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
•• Red: Prilagodite raven nasičenosti rdeče barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost
barve.
MAGIC
MAGIC
•• Green: Prilagodite raven nasičenosti zelene barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je
intenzivnost barve.
Contrast
Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.
――Ko je za možnost SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast, ta možnost ni na voljo.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
•• Blue: Prilagodite raven nasičenosti modre barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost
barve.
•• Color Tone: Izberite barvni odtenek, ki najbolje ustreza vašim potrebam pri ogledu.
‒‒ Cool 2: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti Cool 1.
‒‒ Cool 1: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina Normal.
‒‒ Normal: Prikažite standardni barvni odtenek.
‒‒ Warm 1: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina Normal.
‒‒ Warm 2: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti Warm 1.
Sharpness
‒‒ Custom: Prilagodite barvni odtenek.
――Če je zunanji vhod povezan prek vhoda HDMI/DP in je možnost PC/AV Mode nastavljena na AV, lahko za
Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.
――Ko je za možnost SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast, ta možnost ni na voljo.
MAGIC
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Upscale izbran način Mode1 ali Mode2.
možnost Color Tone izberete nastavitev barvne temperature (Cool, Normal, Warm ali Custom).
•• Gamma: Prilagodite srednjo raven svetilnosti.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
28
SAMSUNG MAGIC Angle (S22F350FH*/
S22F352FH*/S22F354FH*)
MAGICAngle vam
SAMSUNG
omogoča, da konfigurirate nastavitve in dobite optimalno kakovost slike glede na kot
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Upscale lahko izboljša plasti podrobnosti slike in poudari barve na sliki.
Funkcija ima več očitnih učinkov na slikah nižje ločljivosti.
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
MAGIC
ogleda.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
MAGIC
•• Off / Mode1 / Mode2
――Ta možnost ni na voljo, če je omogočena funkcija Game Mode ali Eye Saver Mode.
――Primerjava med Mode1 in Mode2 ima večji učinek.
Tudi kot lahko prilagodite svojim potrebam.
4
HDMI Black Level
1
1
5
5
2
3
Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do
poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V
takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo HDMI Black Level.
V tem primeru popravite zmanjšano kakovost slike z možnostjo HDMI Black Level.
――Ta funkcija je na voljo samo v načinu HDMI.
•• Off
1
: Izberite to možnost za ogled slike neposredno pred monitorjem.
•• Normal: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
•• Lean Back Mode 1
2
: Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nekoliko nižje od monitorja.
•• Lean Back Mode 2
3
: Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nižje od Lean Back Mode 1.
•• Standing Mode
•• Side Mode
5
4
: Izberite to možnost za ogled slike na monitorju z mesta, ki je višje od monitorja.
: Izberite to možnost, če želite videti sliko z obeh strani monitorja.
•• Group View: Izberite to možnost, če si sliko ogleduje več oseb z mest
1
,
4
in
5
•• Low: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja
razmerja kontrasta.
――Možnost HDMI Black Level morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.
――Funkcija HDMI Black Level je vklopljena samo pri določeni ločljivosti AV, denimo 720P in 1080P.
.
•• Custom: Če je izbrana možnost Custom, je privzeto izbran način Lean Back Mode 1.
29
Eye Saver Mode
Picture Size
Nastavite optimalno kakovost slike, primerno za sprostitev oči.
Spremeni velikost slike.
Potrdilo »Low Blue Light Content« podjetja TÜV Rheinland velja za izdelke, ki ustrezajo zahtevam po
nižjih ravneh modre svetlobe. Ko je način Eye Saver Mode vklopljen (»On«), se valovna dolžina modre
svetlobe z vrednostjo približno 400 nm zmanjša in zagotavlja optimalno kakovost slike, ki je potrebna
za sprostitev oči. Istočasno je raven modre svetlobe nižja kot pri privzetih nastavitvah in ustreza
standardom »Low Blue Light Content« podjetja TÜV Rheinland, kar potrjujejo tudi njihovi preskusi.
――Ta možnost ni na voljo, ko je omogočena funkcija FreeSync.
Game Mode
Konfigurirajte nastavitve zaslona izdelka za igralni način.
To funkcijo uporabite pri igranju računalniških iger ali ko je priključena igralna konzola, denimo
PlayStation™ ali Xbox™.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Ko se monitor izklopi in preklopi v način varčevanja z energijo ali spremeni vire signala, se način Game
Mode izklopi (preklopi na možnost Off), tudi če je vklopljen (nastavljen na možnost On).
――Če želite, da je način Game Mode ves čas omogočen, izberite Always On.
V načinu PC
•• Auto: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.
•• Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
V načinu AV
•• 4:3: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
•• 16:9: Prikaz slike v razmerju 16:9.
•• Screen Fit: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.
――Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
――Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
――Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP.
――Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne
podpirajo vseh signalov).
――To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost PC/AV Mode
nastavljena na AV.
Response Time (S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/
S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/
S27F358FW*/S27F359FH*/S32F351FU*)
Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.
――Ko si ne ogledujete filma, priporočamo, da možnost Response Time nastavite na Standard ali Faster.
30
Screen Adjustment
――Na voljo le v načinu Analog.
――Ta meni je na voljo le, če je za Picture Size izbrano Screen Fit v načinu AV.
Če je vhodni signal 480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu AV in ga monitor lahko normalno prikaže,
izberite Screen Fit, da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.
Konfiguracija H-Position & V-Position
H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.
V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.
Konfiguracija možnosti Coarse
Prilagodite frekvenco zaslona.
――Modela S27F358FW*/S32F351FU* nista podprta.
――Na voljo le v načinu Analog.
Konfiguracija možnosti Fine
Nastavite živo sliko z natančnim prilagajanjem.
――Modela S27F358FW*/S32F351FU* nista podprta.
――Na voljo le v načinu Analog.
31
Poglavje 05
Prilagajanje nastavitev za OSD (prikaz na zaslonu)
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.
Transparency
Position
Za nastavitev prosojnosti oken z meniji.
Prilagodite položaj menija.
OnScreen Display
Transparency
한국어
On
Configure the
transparency of the
menu windows.
Position
Language
Display Time
English
Language
Za nastavitev jezika menija.
20 sec
――Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.
――Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.
Return
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Display Time
Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.
Z možnostjo Display Time lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.
32
Poglavje 06
Nastavitev in ponastavitev
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.
FreeSync (S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/
S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/
S27F358FW*/S27F359FH*)
Tehnologija FreeSync je rešitev, ki brez običajnih zamikov in zakasnitev odpravi t. i. »trganje slike«
(screen tearing).
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
Stand-by
FreeSync
technology is
solution that
eliminates screen
tearing without all
the usual lag and
latency. FreeSync
can be operated
when you use
AMD's graphic card
with supporting
Freesync solution.
Ta funkcija odpravi t. i. »trganje slike« (screen tearing) in zamike med igranjem iger. Izboljšajte igralno
izkušnjo.
Funkcija FreeSync je na voljo samo v načinu HDMI ali DisplayPort.
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off: Onemogočite FreeSync.
•• Standard Engine: Omogočite osnovne možnosti funkcije FreeSync za grafično kartico AMD.
•• Ultimate Engine: Omogočite funkcijo FreeSync z višjo hitrostjo sličic v sekundi. V tem načinu je
zmanjšano t. i. »trganje slike« (neobičajna sinhronizacija med zaslonom in vsebino). Opomba: Med
igranjem igre lahko zaslon utripa.
Ko omogočite funkcijo FreeSync, uporabite najvišjo hitrost osveževanja zaslona za optimalen učinek
funkcije FreeSync.
Navodila za nastavitev hitrosti osveževanja najdete v razdelku Vprašanja in odgovori
spremenim frekvenco?
Return
Kako
Če je omogočena funkcija FreeSync, lahko pride do naslednjega:
•• Zaslon lahko med igranjem utripa, odvisno od nastavitev igre. Znižanje vrednosti nastavitev igre
lahko pomaga odpraviti utripanje. To težavo lahko morda odpravite tudi z namestitvijo najnovejših
gonilnikov s spletnega mesta podjetja AMD.
•• Hitrost odzivanja lahko med igranjem niha, odvisno od ločljivosti. Višja ločljivost običajno upočasni
hitrost odzivanja.
――Če med uporabo funkcije naletite na kakršne koli težave, pokličite center za podporo Samsung.
――Med uporabo funkcije FreeSync uporabljajte kabel HDMI/DP proizvajalca monitorja.
33
Na seznamu Grafične kartice so navedeni modeli, ki podpirajo funkcijo
FreeSync
Funkcijo FreeSync je mogoče uporabljati samo z določenimi modeli grafičnih kartic AMD. Podprte
grafične kartice najdete na tem seznamu:
Namestiti morate najnovejše uradne grafične gonilnike podjetja AMD, ki podpirajo funkcijo FreeSync.
――Če si želite ogledati še druge modele grafičnih kartic AMD, ki podpirajo funkcijo FreeSync, obiščite uradno
spletno mesto podjetja AMD.
――Če uporabljate grafično kartico drugega proizvajalca, izberite možnost FreeSync Off.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Kako omogočite funkcijo FreeSync?
1 V meniju na zaslonu nastavite funkcijo FreeSync na možnost Standard Engine ali Ultimate Engine.
2 Omogočite funkcijo FreeSync v meniju AMD Radeon Settings:
Klik z desno miškino tipko
AMD Radeon Settings
Display
Funkcija »AMD FreeSync« mora biti nastavljena na možnost »Vklopljeno«. Preklopite na možnost
»Vklopljeno«, če še ni omogočena.
34
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Manjša poraba energije v primerjavi s porabo pri največji ravni svetlosti.
Možnost PC/AV Mode nastavite na AV. Slika bo povečana.
――Ko je za možnost SAMSUNG Bright izbran način Dynamic Contrast, ta možnost ni na voljo.
Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
•• Pri povezavi z računalnikom nastavite na "PC".
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
•• Pri povezavi z napravo AV nastavite na "AV".
•• Off: izklopite funkcijo Eco Saving Plus.
――Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
•• Auto: Poraba energije se bo samodejno zmanjšala za približno 10 % glede na trenutno nastavitev.
――Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.
(Zmanjšanje porabe energije je odvisno od svetlosti zaslona.)
•• Low: Prihranek do 25 % energije v primerjavi z največjo svetlostjo.
•• High: Prihranek do 50 % energije v primerjavi z največjo svetlostjo.
Off Timer
Off Timer: Vklopite način Off Timer.
Turn Off After: Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno
izklopil po preteku določenega časa.
――Ta možnost je na voljo samo, če je Off Timer nastavljen na On.
――Če je monitor v načinu HDMI/DisplayPort in na zaslonu vidite napis Check Signal Cable ali pa se vklopi
način varčevanja z energijo, pritisnite gumb JOG, da se prikaže zaslon s funkcijskimi tipkami, nato pa
izberite ikono
. Izberete lahko PC ali AV.
Source Detection
Izberite možnost Auto ali Manual kot način prepoznavanja vhodnega signala.
Key Repeat Time
――Za izdelke za trg v nekaterih regijah je Off Timer nastavljen tako, da se samodejno aktivira 4 ure po vklopu
izdelka. To se zgodi v skladu s predpisi glede električnega napajanja. Če ne želite uporabljati časovnika,
odprite MENU
System in za funkcijo Off Timer izberite Off.
Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.
Izberete lahko možnosti Acceleration, 1 sec ali 2 sec. Če izberete No Repeat, se ukaz odzove le enkrat,
ko pritisnete gumb.
35
Power LED On
Information
Konfigurirajte nastavitve tako, da omogočite ali onemogočite lučke za napajanje na spodnjem delu
izdelka.
Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.
•• Working: Lučka za napajanje sveti, ko je izdelek vklopljen.
•• Stand-by: Lučka za napajanje sveti, ko izdelek ni vklopljen.
Picture
OnScreen Display
Reset All
Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.
System
Information
Information
LS************
S/N:***************
HDMI
**kHz **Hz **
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
36
Poglavje 07
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Sistemske zahteve
Operacijski sistem
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Vsaj 32 MB pomnilnika
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega
diska
•• Windows 7 32Bit/64Bit
Možnost Easy Setting Box omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
Če želite namestiti najnovejšo različico programa Easy Setting Box, ga prenesite s spletnega mesta
podjetja Samsung Electronics na naslovu http://www.samsung.com.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
――Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
Strojna oprema
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ikona programa Easy Setting Box se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in
specifikacij izdelka.
――Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .
Omejitve in težave pri namestitvi
Na namestitev programa Easy Setting Box lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno
okolje.
37
Poglavje 08
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
――Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v nadaljevanju. Če
težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro pritrjeni.
Preskušanje izdelka
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik,
izvedite samodiagnostični test.
1 Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2
Izključite kabel iz monitorja.
3 Vklopi izdelek.
4 Če se prikaže sporočilo Check Signal Cable, monitor deluje pravilno.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona
prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da prilagodite
velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite
gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma
računalnika.)
――Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje Tabela standardnih signalov), se za kratek čas
prikaže sporočilo Not Optimum Mode.
――Prikazana ločljivost se lahko razlikuje, odvisno od nastavitev računalniškega sistema in kablov.
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
Prikaže se sporočilo Check Signal Cable.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
38
Prikaže se Not Optimum Mode.
Slika predvajanega videa je nejasna.
To sporočilo se prikaže, če je signal grafične kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence monitorja.
Predvajanje velikih video datotek z visoko ločljivostjo lahko povzroči nejasno sliko. Do tega lahko pride,
ker video predvajalnik ni optimiziran za delovanje z računalnikom.
Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako, da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja monitorja,
pri tem pa upoštevajte tabelo standardnih signalov (str.42).
Poskusite datoteko predvajati v drugem video predvajalniku.
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Težave z vhodno napravo
Prilagodite Coarse in Fine.
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Zaslon je nestabilen in migeta. Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
――Na ohišju izdelka se lahko vidijo lučke LED, odvisno od vidnega kota uporabnika. Svetloba ljudem ni škodljiva
ter nima vpliva na funkcije in učinkovitost delovanja izdelka. Izdelek je varen za uporabo.
Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je
ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo načinov
standardnega signala (str.42) v tem priročniku in z menijem Information izdelka.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite Brightness in Contrast.
Barva zaslona ni skladna.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Bela barva ni videti bela.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Besedilo je zamegljeno.
Če uporabljate operacijski sistem Windows (npr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ali Windows
Pisave
Prilagajanje besedila ClearType in spremenite Vklopi
10): Pojdite na Nadzorno ploščo
tehnologijo ClearType.
39
Vprašanja in odgovori
――Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.
Kako spremenim frekvenco?
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
•• Windows XP: Izberite Nadzorna plošča
Videz in teme
•• Windows ME/2000: Pomaknite se na Nadzorna plošča
•• Windows Vista: Pojdite na Nadzorna plošča
monitorja.
•• Windows 7: Izberite Nadzorna plošča
osveževanja.
Zaslon
Videz in prilagajanje
Sistem
Nastavitve
Nastavitve
Videz in prilagajanje
•• Windows 8 (Windows 8.1): Izberite Nastavitve
vrednost v polju Hitrost osveževanja.
•• Windows 10: Odprite Nastavitve
monitorja.
Zaslon
Prikaz
Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost osveževanja.
Dodatno
Prilagoditev
Zaslon
Nadzorna plošča
Dodatno
Monitor in prilagodite Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja.
Nastavitve zaslona
Ločljivost zaslona
Videz in prilagajanje
Dodatne nastavitve zaslona
Dodatne nastavitve
Dodatne nastavitve
Zaslon
Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
Ločljivost zaslona
Lastnosti grafične kartice
Monitor in prilagodite Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve
Dodatne nastavitve
Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite
Monitor in prilagodite možnost Hitrost osveževanja zaslona v razdelku Nastavitve
Kako spremenim ločljivost?
•• Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in teme
•• Windows ME/2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
•• Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
•• Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Sistem
Zaslon
Videz in prilagajanje
Prikaz
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Videz in prilagajanje
•• Windows 8 (Windows 8.1): Pomaknite se na: Nastavitve
•• Windows 10: Odprite Nastavitve
Zaslon
Prilagodi
Zaslon
Nadzorna plošča
Nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
Videz in prilagajanje
Zaslon
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
Dodatne nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
•• Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča
računalniku.
Videz in teme
•• Windows ME/2000: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča
•• Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča
v računalniku.
•• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča
računalniku.
Videz in prilagajanje
Prilagajanje
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Videz in prilagajanje
•• Windows 8 (Windows 8.1): Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve
energije ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
•• Windows 10: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve
računalniku.
Prikaz
Prikaz
Prilagodi
Prilagodi
Nadzorna plošča
Zaklenjeni zaslon
Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v
Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Videz in prilagajanje
Prilagodi
Nastavitve časa za izklop zaslona
Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a
Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Možnosti porabe
Poraba energije in spanje ali v nastavitvah BIOS-a v
40
Poglavje 09
Specifikacije
Splošno
Ime modela
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*
S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/ S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/ S32F351FU*
S24F356FH*/S24F359FH*
S27F358FW*/S27F359FH*
Velikost
Razred 22 (21,5 palca / 54,6 cm)
Razred 24 (23,5 palca / 59,8 cm)
Razred 27 (27,0 palca / 68,6 cm)
Razred 32 (31,5 palca / 80,1 cm)
Območje prikaza
476,64 mm (V) x 268,11 mm (N)
521,28 mm (V) x 293,22 mm (N)
597,9 mm (V) x 336,3 mm (N)
698,40 mm (V) x 392,85 mm (N)
Razmik med slikovnimi
pikami
0,2482 mm (V) x 0,2482 mm (N)
0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (N)
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (N)
0,36375 mm (V) x 0,36375 mm (N)
Najhitrejša točkovna ura
148,5 MHz
Napajanje
AC 100–240 V – (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih državah razlikuje.
Priključki za signale
D-SUB, HDMI
HDMI (Velja samo za modele S32F351FU*)
HDMI, DisplayPort (Velja samo za modele S27F358FW*)
Obratovalni pogoji
Delovanje
Temperatura: 10 C–40 C (50 F–104 F) / Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 C–45 C (-4 F–113 F) / Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
――Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve monitorja. Monitor se
samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
――Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
――Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
――Naprava je digitalni aparat razreda B.
――Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung Electronics.
41
Tabela standardnih signalov
Ime modela
Sinhronizacija
Ločljivost
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/
S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/
S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F358FW*/
S27F359FH*
S32F351FU*
Vodoravna frekvenca
30–81 kHz
30–81 kHz
Navpična frekvenca
56–75 Hz
56–61 Hz
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda
prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F358FW*/S27F359FH*
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
42
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F358FW*/S27F359FH*
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
S32F351FU*
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.
――Navpična frekvenca
S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto Hz (herci).
――Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete
tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
――Ko nadomeščate monitor CDT (povezan z računalnikom) z monitorjem LCD, preverite frekvenco. Če monitor LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60 Hz z uporabo monitorja CDT, preden ga nadomestite z
monitorjem LCD.
43
Poglavje 10
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
•• Zunanji udarec ali padec.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
Drugo
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter,
trak idr.)
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato prosimo,
da najprej preberete Uporabniški priročnik.
44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising