Samsung | U32R590CWU | User guide | Samsung Curved UHD Monitor U32R590 (32") Navodila

Samsung  Curved UHD Monitor U32R590 (32") Navodila
Uporabniški priročnik
U*R59*
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z
namenom izboljšave delovanja.
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung
Electronics ni dovoljeno.
Blagovne znamke, ki niso last podjetja Samsung Electronics, so v lasti posameznih lastnikov.
Administrativni stroški se lahko zaračunajo, če:
(a) vas na vašo zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen (npr. če niste prebrali uporabniškega priročnika);
(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen (npr. če niste prebrali uporabniškega priročnika).
O administrativnih stroških boste obveščeni pred obiskom tehnika.
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Priklop in uporaba vhodne naprave
Picture
Zaščita prostora za namestitev
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
4
4
Pred namestitvijo monitorja preberite spodnje
informacije.
20
Varnostni ukrepi
Čiščenje
Elektrika in varnost
Namestitev
Delovanje
4
5
5
6
7
Priključitev in uporaba računalnika
Priključitev s kablom HDMI
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom DP
Povezava slušalk
Povezava napajanja
Urejanje priključenih kablov
20
20
21
21
21
22
22
Pravilna postavitev monitorja
23
Namestitev gonilnikov
23
Nastavitev optimalne ločljivosti
23
Priprave
Deli
10
Nadzorna plošča
10
Vodnik po bližnjičnih tipkah
11
Vodnik po funkcijskih tipkah
12
Konfiguracija možnosti Eye Saver Mode, Brightness
14
in Contrast z začetnega zaslona.
Spreminjanje nastavitve možnosti Volume
14
Vrste vrat
15
Prilagajanje nagiba monitorja
16
Ključavnica proti kraji
16
Varnostni ukrepi pri premikanju monitorja
17
Namestitev
Namestitev stojala
Odstranjevanje stojala
SAMSUNG MAGIC Bright
24
Brightness
25
Contrast
25
Sharpness
25
Color
25
SAMSUNG MAGIC Upscale
26
HDMI Black Level
26
Eye Saver Mode
26
Game Mode
26
Response Time
26
Picture Size
27
Screen Adjustment
27
18
18
19
2
Kazalo
PBP
System
Navodila za odpravljanje težav
PBP Mode
28
Self Diagnosis
31
Sound Source
29
Smart ECO Saving+
33
Picture Size
29
Off Timer Plus
33
Contrast
29
PC/AV Mode
34
DisplayPort Ver.
34
HDMI Mode
34
Source Detection
34
Specifikacije
Key Repeat Time
34
Splošno
40
Power LED On
35
Tabela standardnih signalov
41
Reset All
35
Information
35
OnScreen Display
Transparency
30
Language
30
Display Time
30
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Omejitve in težave pri namestitvi
Sistemske zahteve
36
36
36
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
37
37
37
37
Vprašanja & odgovori
39
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
Ni napaka na izdelku
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Drugo
44
44
44
44
3
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev
Varnostni ukrepi
Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči
požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano spodaj,
ali več.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
Opozorilo
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Pri svetlečih modelih se lahko na površini pojavijo beli madeži, če v bližini uporabljate ultrazvočni
vlažilnik.
――Če želite očistiti notranjost izdelka, se obrnite na najbližji Samsungov center za pomoč strankam (storitev
je plačljiva).
Ne pritiskajte na zaslon monitorja z rokami ali drugimi predmeti. Tako lahko poškodujete zaslon.
4
Čiščenje
――Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov LCD
zelo občutljiva na praske.
――Pri čiščenju sledite tem navodilom.
Elektrika in varnost
Opozorilo
•• Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.
1 Izklopite izdelek in računalnik.
•• Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
2 Izključite napajalni kabel iz izdelka.
•• Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.
――Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega
udara.
3 Obrišite monitor s čisto, mehko in suho krpo.
‒‒ Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje alkohol, topila ali površinsko aktivne
snovi.
‒‒ Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
•• Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
•• Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa 1).
•• Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne odlagajte pod težke
predmete.
•• Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
4 Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo očistite zunanjost izdelka.
•• S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
5 Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
Pozor
6
•• Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
Vklopite izdelek in računalnik.
•• Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne uporabljajte napajalnega
kabla z drugimi izdelki.
•• Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.
‒‒ Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti napajanje monitorja.
•• Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
5
Namestitev
Opozorilo
Pozor
•• Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja. Monitorja ne nameščajte
v bližino virov toplote.
•• Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
•• Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na primer polica s knjigami ali
omara.
•• Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
•• Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob monitorja ne
sega prek roba.
•• Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
•• Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
‒‒ Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
‒‒ Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
•• Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica, neravna površina
in tako dalje).
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
‒‒ Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje ali povzroči požar.
•• Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice vode), olju ali dimu.
•• Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim predmetom, na primer
peči.
•• Izdelek previdno odložite.
‒‒ To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
•• Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim količinam prahu,
kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek
neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega
delovanja.
‒‒ Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
‒‒ Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
•• Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
‒‒ Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
•• Jedilno olje (kot je sojino olje) lahko poškoduje ali deformira izdelek. Izdelka ne shranjujte v bližini
olja. Prav tako izdelka ne nameščajte ali uporabljajte v kuhinji ali v bližini štedilnika.
6
Delovanje
Opozorilo
•• V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka.
‒‒ Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Če želite izdelek premakniti, najprej iz njega iztaknite vse kable, tudi napajalni kabel.
•• Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj izključite
napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
‒‒ Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
•• V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne vstavljajte kovinskih
predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic
idr.).
‒‒ Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze, cvetlični
lončki, steklenice idr.).
‒‒ Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Če izdelek pade na tla ali če pride do poškodbe ohišja, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel. Nato
se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
‒‒ Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega udara.
•• Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo otroke (igrače, slaščice
itd.).
‒‒ Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po igračah ali slaščicah,
zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
•• Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
•• Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
•• Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
•• Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj prezračite prostor.
•• Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
•• V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.
•• Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
‒‒ Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
7
Pozor
•• Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive
slikovne pike.
‒‒ Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali
ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
•• Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite napajalni kabel iz
električne vtičnice.
‒‒ Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara, električnega udara ali uhajanja
električnega toka.
•• Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
‒‒ Vaš vid se lahko poslabša.
•• Napajalnikov za izmenični/enosmerni tok ne postavljajte enega na drugega.
•• Pred uporabo napajalnika za izmenični/enosmerni tok odstranite plastično vrečko.
•• Preprečite, da bi voda prišla v napajalnik za izmenični/enosmerni tok, oziroma ga ne zmočite.
‒‒ Pride lahko do električnega udara ali požara.
‒‒ Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in snegu.
‒‒ Pazite, da pri brisanju tal napajalnika za izmenični/enosmerni tok ne zmočite.
•• Napajalnika za izmenični/enosmerni tok ne postavljajte v bližino grelnih naprav.
‒‒ Sicer lahko pride do požara.
•• Napajalnik za izmenični/enosmerni tok uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.
•• Če napajalnik za izmenični/enosmerni tok postavite tako, da so vtičnice obrnjene navzgor, lahko
voda ali drugi tujki pridejo v notranjost napajalnika in povzročijo okvaro.
•• Vstavite napajalni priključek v napajalnik za izmenični/enosmerni tok, da zaslišite klik.
•• V električno vtičnico ne vstavite samo napajalnega priključka.
•• Uporabljajte samo priloženi napajalnik za izmenični/enosmerni tok.
‒‒ To lahko povzroči električni udar ali požar.
•• Napajalnika za izmenični/enosmerni tok ne priključite v električno vtičnico na stropu.
‒‒ To lahko povzroči električni udar ali požar.
•• Vrtite napajalni priključek v določenem razponu (od 0 do 90°) na napajalniku za izmenični/
enosmerni tok.
‒‒ To lahko povzroči električni udar ali požar.
•• Sestavljenega napajalnega priključka nikoli ne razstavljajte. (Ko je sestavljen, ga ni mogoče
razdeliti.)
•• Priloženega napajalnega priključka nikoli ne uporabljajte za druge naprave.
•• Pri odstranjevanju napajalnika za izmenični/enosmerni tok iz električne vtičnice pridržite glavni
del napajalnika in ga povlecite navzgor.
‒‒ To lahko povzroči električni udar ali požar.
•• Na napajalnik za izmenični/enosmerni tok ne odlagajte nobenih predmetov in ne udarjajte po
njem.
‒‒ To lahko povzroči električni udar ali požar.
•• Napajalnik za izmenični/enosmerni tok uporabljajte šele, ko odstranite plastično zaščito.
‒‒ V nasprotnem primeru lahko pride do požara.
Napajalnik za izmenični/enosmerni tok mora ležati ravno na mizi ali na tleh.
8
•• Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete za podstavek.
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.
•• Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid poslabša.
•• V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
•• Med uporabo izdelka si vsako uro odpočijte oči za več kot 5 minut ali glejte v oddaljene predmete.
•• Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
•• Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
•• Pri prilagajanju nagiba monitorja bodite previdni.
‒‒ Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
‒‒ Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa lahko pade in pride do
poškodbe.
•• Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
‒‒ To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
•• Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.
‒‒ Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
9
Poglavje 02
Priprave
Deli
Ikone
Opis
Gumb JOG
Večsmerni gumb za navigacijo.
――Gumb JOG najdete zadaj levo na izdelku. Gumb lahko uporabite za
pomikanje navzgor, navzdol, v levo ali desno ter za potrditev (Enter).
Nadzorna plošča
Ta lučka predstavlja stanje delovanja in deluje kot
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
•• Vklopljeno napajanje (gumb Napajanje): Izklopljen
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
•• Način varčevanja z energijo: Utripa
Lučka napajanja
•• Izklopljeno napajanje (gumb za napajanje): Vklopljen
――Delovanje lučke za napajanje lahko spremenite v meniju. (System →
Power LED On) Dejanski modeli zaradi različnih funkcionalnosti te
funkcije morda nimajo.
Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb JOG. Odprl se bo vodnik po
funkcijskih tipkah. Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt
Vodnik po funkcijskih tipkah vodnik, znova pritisnite ustrezen smerni gumb.
――Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka.
Lučka napajanja
Glejte dejanski izdelek.
Gumb JOG
Vodnik po funkcijskih tipkah
NAVZGOR
DESNO
LEVO
PRITISK(ENTER)
NAVZDOL
Return
10
Vodnik po bližnjičnih tipkah
――Spodaj prikazan zaslon z bližnjičnimi tipkami (meni na zaslonu) je na voljo samo, ko vklopite zaslon, spremenite ločljivost računalnika ali zamenjate vhodni vir.
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
•• NAVZGOR/NAVZDOL: Prilagodite možnosti Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
•• LEVO/DESNO: Prilagodite možnosti Volume.
•• PRITISK(ENTER): Odpre vodnik po funkcijskih tipkah.
11
Vodnik po funkcijskih tipkah
――Če želite odpreti glavni meni ali uporabiti druge elemente, pritisnite gumb JOG, da odprete vodnik po funkcijskih tipkah. Zaprete ga tako, da znova pritisnete gumb JOG.
NAVZGOR/NAVZDOL/LEVO/DESNO: pomaknete se na želeni element. Ko se pomaknete na element, se pokaže opis tega elementa.
PRITISK(ENTER): izbrana možnost bo uveljavljena.
Return
Ikone
Opis
Izberite , da spremenite vhodni signal s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah. Če se vhodni signal spremeni, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže
sporočilo.
――Ko je na voljo način PBP, lahko s to tipko zamenjate položaj leve in desne strani zaslona.
S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere
.
Prikaže se meni na zaslonu (OSD) za funkcijo monitorja.
Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite nenamerne spremembe nastavitev.
Omogoči/Onemogoči: Če želite zakleniti/odkleniti nadzor OSD, 10 sekund držite LEVI gumb, ko je odprt glavni meni.
――Če je nadzor OSD zaklenjen, lahko prilagajate možnosti Brightness in Contrast. Možnost PBP je na voljo.
Eye Saver Mode je na voljo. Information si lahko ogledate.
S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere
.
Pri konfiguraciji nastavitev funkcije PBP morate pritisniti gumb.
Izbere
, kjer lahko izklopite zaslon s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah.
――Možnosti vodnika po funkcijskih tipkah so zaradi različnih funkcij modelov lahko različni.
12
Če se na monitorju ne prikaže nič (npr. v načinu varčevanja z energijo ali če nima signala), lahko
uporabljate dve smerni tipki za upravljanje vira in napajanja.
Gumb JOG
Varčevanje z energijo/brez signala
NAVZGOR
Zamenjava vira
Prejšnji
Držite PRITISK(ENTER) 2 sekundi
Izklopljeno napajanje
Ko monitor prikaže Glavni meni, lahko gumb JOG uporabite, kot je prikazano spodaj.
Gumb JOG
Dejanje
NAVZGOR/NAVZDOL
Pomik možnosti
Izhod iz glavnega menija.
LEVO
Zapiranje podseznama brez shranjevanja vrednosti.
Vrednost se zmanjša na drsniku.
DESNO
PRITISK(ENTER)
Pomik v naslednjo globino.
Vrednost se poveča na drsniku.
Pomik v naslednjo globino.
Shranjevanje vrednosti in zapiranje podseznama.
13
Konfiguracija možnosti Eye Saver Mode, Brightness in
Contrast z začetnega zaslona.
S premikanjem gumba JOG prilagodite možnost Brightness, Contrast in Eye Saver Mode.
Spreminjanje nastavitve možnosti Volume
Če meni na zaslonu ni prikazan, lahko možnost Volume prilagodite s premikanjem gumba JOG v levo
ali desno.
50
Volume
Contrast
Off
Eye Saver Mode
Mute
Brightness
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Eye Saver Mode
Brightness
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
Contrast
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Če je kakovost zvoka priključene vhodne naprave slaba, lahko funkcija »Auto Mute« pri uporabi slušalk ali
zvočnikov v izdelku utiša zvok ali povzroči, da je neobdelan. Vhodno glasnost za vhodno napravo nastavite
na vsaj 20 ‎%‎ in jo nadzirajte s kontrolnikom za glasnost (gumb JOG LEVO/DESNO) izdelka.
――Kaj je »Auto Mute«?
Funkcija utiša zvok, da izboljša zvočni učinek v primeru zvočnega hrupa ali slabega vhodnega signala,
kar je običajno povezano s težavo z glasnostjo vhodne naprave.
――Če želite vklopiti funkcijo Mute, odprite zaslon za upravljanje možnosti Volume in z gumbom JOG središče
premaknite navzdol. Če želite izklopiti funkcijo Mute, odprite zaslon za upravljanje možnosti Volume, nato
pa povečajte ali zmanjšajte možnost Volume.
――Ta meni ni na voljo, če je za PBP Mode izbran način On.
14
Vrste vrat
――Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka. Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti. Glejte dejanski
izdelek.
HDMI IN
Vrata
DP IN
DC 19V
Opis
HDMI IN
DP IN
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
――Vrata HDMI podpirajo ločljivost 3840 x 2160 @ 60 Hz
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer slušalke.
――Zvok lahko slišite samo, če uporabljate kabel HDMI-HDMI ali kabel DP.
DC 19V
Za povezavo z napajalnikom za izmenični/enosmerni tok.
15
Prilagajanje nagiba monitorja
Ključavnica proti kraji
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
――Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
――Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte
navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
-1,0° (-2,0° ~ +1,0°) ~ 17,0° (±2,0°)
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
•• Nagib monitorja je mogoče prilagoditi.
•• Držite spodnji del izdelka in previdno prilagodite nagib.
1 Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2 En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3 Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
4 Zaklenite napravo za zaklepanje.
‒‒ Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
‒‒ Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
‒‒ Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
16
Varnostni ukrepi pri premikanju monitorja
•• Ne pritiskajte neposredno na zaslon.
•• Med premikanjem monitorja ne držite
zaslona.
•• Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da
ga držite samo za stojalo.
•• Med premikanjem držite spodnja vogala ali
robova monitorja.
17
Namestitev
Namestitev stojala
――Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
Priključek za stojalo vstavite v stojalo v smeri,
prikazani na sliki.
2
Do konca zasukajte priključni vijak na dnu stojala,
tako da je popolnoma pritrjen.
Preverite, ali je priključek za stojalo trdno
nameščen.
3
Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena
v paketu, položite na tla in nanjo postavite izdelek,
kot je prikazano na sliki.
4
Privijte vijake na spodnjem delu vratu stojala.
Če pene Styrofoam nimate, uporabite debelejšo
podlogo za sedenje.
Sestavljeno stojalo postavite v osrednji del v smeri
puščice, kot je prikazano na sliki.
5
Zvežite priključena napajalni in podatkovni kabel,
nato pa namestite SPODNJI POKROV NA HRBTNI
STRANI, kot je prikazano na sliki.
- Pozor
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko
poškodujete monitor.
18
Odstranjevanje stojala
――Preden stojalo odstranite z monitorja, ga z navzdol obrnjenim zaslonom postavite na ravno in stabilno površino.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena
v paketu, položite na tla in nanjo postavite izdelek,
kot je prikazano na sliki.
2
Odvijte vijaka na spodnjem delu vratu stojala.
3
Dvignite in odstranite stojalo v smeri puščice, kot
je prikazano na sliki.
4
Vzemite priključek za stojalo iz stojala tako, da ga
povlečete v smeri puščice, kot je prikazano na sliki.
Če pene Styrofoam nimate, uporabite debelejšo
podlogo za sedenje.
- Pozor
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko
poškodujete monitor.
19
Poglavje 03
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred namestitvijo monitorja preberite
spodnje informacije.
1 Preverite obliki na obeh koncih kabla, ki je priložen monitorju, ter preverite oblike in položaje
ustreznih vrat monitorja in zunanjih naprav.
2 Preden priključite signalne kable, iz vtičnice odklopite napajalne kable za monitor in zunanje
naprave, da preprečite poškodbo naprave zaradi kratkega stika ali premočnega toka.
3 Ko priključite vse signalne kable, v vtičnico priključite napajalne kable za monitor in zunanje
naprave.
Priključitev in uporaba računalnika
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
Priključitev s kablom HDMI
Prepričajte se, da napajalni kabli za monitor in zunanje naprave, kot so računalniki in
sprejemniki STB, niso priključeni v vtičnico.
4 Pred uporabo nameščenega monitorja preberite uporabniški priročnik, da spoznate funkcije
monitorja, varnostne ukrepe in pravilno uporabo.
HDMI IN
――Za prikaz v ločljivosti 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz uporabite kabel HDMI, ki podpira ločljivost
3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz, in ga povežite z vrati HDMI. Preverite, ali grafična kartica vira
HDMI podpira ločljivost 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz.
――Pri povezovanju s kablom HDMI uporabite kabel, ki je bil priložen komponentam monitorja. Če ne uporabite
kabla HDMI, ki ga je priložil Samsung, je kakovost slike lahko slabša.
20
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava slušalk
Prepričajte se, da napajalni kabli za monitor in zunanje naprave, kot so računalniki in
sprejemniki STB, niso priključeni v vtičnico.
HDMI IN
――Pri vklopu zvoka s kablom HDMI-HDMI ali DP uporabite slušalke.
――Vtičnica za slušalke podpira samo priključek vrste TRS s 3 stiki.
――Zvočna funkcija ni podprta, če je vhodna naprava priključena s kablom HDMI-DVI.
――S kablom HDMI-DVI optimalna ločljivost morda ne bo na voljo.
Povezava s kablom DP
Prepričajte se, da napajalni kabli za monitor in zunanje naprave, kot so računalniki in
sprejemniki STB, niso priključeni v vtičnico.
DP IN
――Za prikaz v ločljivosti 3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz uporabite kabel DP, ki podpira ločljivost
3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz. Preverite, ali grafična kartica vira DP podpira ločljivost 3840 x
2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz.
21
Povezava napajanja
Urejanje priključenih kablov
1
2
DC 19V
3
1
2
3
4
5
6
4
‎
1 Napajalni priključek povežite z napajalnikom za izmenični/enosmerni tok.
2 Napajalnik za izmenični/enosmerni tok priključite v vrata DC 19V na hrbtni strani monitorja.
3 Napajalnik za izmenični/enosmerni tok priključite v električno vtičnico.
4 Pritisnite gumb JOG na hrbtni strani monitorja, da ga vklopite.
――Vhodna napetost se samodejno preklopi.
22
Pravilna postavitev monitorja
Namestitev gonilnikov
――Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta izdelek.
――Če želite namestiti najnovejšo različico gonilnika za izdelek, ga prenesite s spletnega mesta podjetja
Samsung Electronics na naslovu http://www.samsung.com.
Nastavitev optimalne ločljivosti
Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne
ločljivosti.
V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.
Pravilna drža pri uporabi monitorja:
――Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi če
•• Poravnajte hrbet.
monitor izklopite in ga znova vklopite.
――Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na nadzorni plošči v svojem računalniku.
•• Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo navzdol.
•• Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.
•• Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
•• Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.
•• Držite komolce pod pravim kotom.
•• Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh, roke pa niže od
srca.
•• Izvajajte vaje za oči ali pogosto mežikajte, tako bo utrujenost oči popustila.
23
Poglavje 04
Picture
Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
――Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka. Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od
prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
V načinu PC
•• Custom: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.
•• Standard: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo interneta.
SAMSUNG MAGIC Bright
Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Ni na voljo, če je možnost PBP Mode nastavljena na On.
Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.
•• Cinema: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
•• Dynamic Contrast: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.
V načinu AV
Če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je način PC/AV Mode nastavljen na AV, ima funkcija
SAMSUNG
MAGICBright štiri samodejne slikovne nastavitve (Dynamic, Standard, Movie in Custom), ki so
prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko Dynamic, Standard, Movie ali Custom. Izberete lahko Custom,
ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.
•• Dynamic: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu Standard.
•• Standard: Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.
•• Movie: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost
oči.
•• Custom: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.
24
Brightness
Color
Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)
Prilagodite barve na zaslonu.
Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Dynamic Contrast.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
MAGIC
MAGIC
――Ni na voljo, če je možnost PBP Mode nastavljena na On.
Contrast
Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.
――Ko je za možnost SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast, ta možnost ni na voljo.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ta meni ni na voljo, če je za PBP Mode izbran način On.
•• Red: Prilagodite raven nasičenosti rdeče barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost
barve.
•• Green: Prilagodite raven nasičenosti zelene barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je
intenzivnost barve.
•• Blue: Prilagodite raven nasičenosti modre barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost
barve.
•• Color Tone: Izberite barvni odtenek, ki najbolje ustreza vašim potrebam pri ogledu.
‒‒ Cool 2: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti Cool 1.
‒‒ Cool 1: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina Normal.
‒‒ Normal: Prikažite standardni barvni odtenek.
Sharpness
‒‒ Warm 1: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina Normal.
‒‒ Warm 2: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti Warm 1.
‒‒ Custom: Prilagodite barvni odtenek.
Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.
――Ko je za možnost
SAMSUNG
MAGICBright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast, ta možnost ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ni na voljo, če je možnost PBP Mode nastavljena na On.
――Če je zunanji vhod povezan prek vhoda HDMI/DP in je možnost PC/AV Mode nastavljena na AV, lahko za
možnost Color Tone izberete nastavitev barvne temperature (Cool, Normal, Warm ali Custom).
•• Gamma: Prilagodite srednjo raven svetilnosti.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
25
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Upscale lahko izboljša plasti podrobnosti slike in poudari barve na sliki.
Nastavite optimalno kakovost slike, primerno za sprostitev oči.
Funkcija ima več očitnih učinkov na slikah nižje ločljivosti.
Potrdilo »Low Blue Light Content« podjetja TÜV Rheinland velja za izdelke, ki ustrezajo zahtevam po
nižjih ravneh modre svetlobe. Ko je način Eye Saver Mode vklopljen (»On«), se valovna dolžina modre
svetlobe z vrednostjo približno 400 nm zmanjša in zagotavlja optimalno kakovost slike, ki je potrebna
za sprostitev oči. Istočasno je raven modre svetlobe nižja kot pri privzetih nastavitvah in ustreza
standardom »Low Blue Light Content« podjetja TÜV Rheinland, kar potrjujejo tudi njihovi preskusi.
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ni na voljo, če je možnost PBP Mode nastavljena na On.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Primerjava med Mode1 in Mode2 ima večji učinek.
Game Mode
HDMI Black Level
Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do
poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V
takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo HDMI Black Level.
V tem primeru popravite zmanjšano kakovost slike z možnostjo HDMI Black Level.
――Ta funkcija je na voljo samo v načinu HDMI.
――Ni na voljo, če je možnost PBP Mode nastavljena na On.
Konfigurirajte nastavitve zaslona izdelka za igralni način.
To funkcijo uporabite pri igranju računalniških iger ali ko je priključena igralna konzola, denimo
PlayStation™ ali Xbox™.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Ko se monitor izklopi in preklopi v način varčevanja z energijo ali spremeni vire signala, se način Game
Mode izklopi (preklopi na možnost Off), tudi če je vklopljen (nastavljen na možnost On).
――Če želite, da je način Game Mode ves čas omogočen, izberite Always On.
――Ni na voljo, če je možnost PBP Mode nastavljena na On.
•• Normal: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
•• Low: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja
razmerja kontrasta.
――Možnost HDMI Black Level morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.
――Funkcija HDMI Black Level je vklopljena samo pri določeni ločljivosti AV, denimo 720P s hitrostjo
osveževanja 60 Hz in 1080P s hitrostjo osveževanja 60 Hz.
Response Time
Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.
――Kadar ne predvajate videa ali igrate igre, uporabljajte način Standard.
26
Picture Size
Screen Adjustment
Spremeni velikost slike.
――Ta meni je na voljo le, če je za Picture Size izbrano Screen Fit v načinu AV.
――Ta meni ni na voljo, če je za PBP Mode izbran način On.
V načinu PC
•• Auto: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.
•• Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
Če je vhodni signal 480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu AV in ga monitor lahko normalno prikaže,
izberite Screen Fit, da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.
Konfiguracija možnosti H-Position & V-Position
H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.
V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.
V načinu AV
•• 4:3: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
•• 16:9: Prikaz slike v razmerju 16:9.
•• Screen Fit: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.
――Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
――Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
――Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP.
――Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne
podpirajo vseh signalov).
――To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost PC/AV Mode
nastavljena na AV.
27
Poglavje 05
PBP
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
――Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka. Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od
prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
PBP Mode
――Način PBP je združljiv s sistemi Windows 7, Windows 8 in Windows 10.
――Funkcija PBP ni na voljo pri uporabi grafičnih kartic z določenimi specifikacijami. Če je v načinu PBP zaslon
prazen, ko je izbrana optimalna ločljivost, pojdite na možnost računalnika Nadzorna plošča → Zaslon →
Ločljivost zaslona in kliknite Zaznaj. (Navodila veljajo za Windows 7.) Če je zaslon prazen, ko je ločljivost
nastavljena na optimalno ločljivost, jo spremenite v 1280 x 1024.
――Zaslon lahko kratko utripne ali se vklopi z zakasnitvijo, ko omogočite ali onemogočite funkcijo PBP ali
Omogočite ali onemogočite funkcijo PBP Mode.
spremenite velikost zaslona, ko je funkcija PBP vklopljena.
Običajno se to zgodi, če sta računalnik in monitor povezana z dvema ali več vhodnimi viri. To ni povezano z
učinkovitostjo delovanja monitorja.
S funkcijo PBP (Slika polega slike) razdelite zaslon na polovici in istočasno prikažete izhod dveh
različnih vhodnih naprav na levi in desni polovici zaslona.
Največkrat je vzrok za težave zamujanje video signalov pri prenosu v monitor, kar je odvisno od
učinkovitosti delovanja grafične kartice.
――Optimalna ločljivost za levo in desno stran zaslona je 1920 x 2160 (širina x višina).
――Če želite izboljšati kakovost slike in predvajati ustrezen zvok, pri povezovanju z vrati HDMI priporočamo
uporabo grafične kartice ali DVD-ja, ki podpira ločljivost 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz).
――Ko je funkcija PBP omogočena, samodejni preklop na optimalno ločljivost ne bo na voljo zaradi težav z
združljivostjo grafične kartice in sistema Windows.
Možnost PBP Mode nastavite na Off. Ali pa znova zaženite monitor in nato z vmesnikom Windows nastavite
optimalno ločljivost.
28
Sound Source
Picture Size
Nastavite, za kateri zaslon želite poslušati zvok.
Za vsakega od razdeljenih zaslonov nastavite Picture Size.
••
/
V načinu PC
•• Auto: Prikaz slike skladno z razmerjem slike za vhodni vir vsakega zaslona.
•• Wide: Prikaz slike v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike za vhodni vir vsakega
zaslona.
V načinu AV
•• 4:3: prikaz slike podzaslona v razmerju 4 : 3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
•• 16:9: prikaz slike podzaslona v razmerju 16 : 9.
•• Screen Fit: prikaz slike podzaslona v izvirnem razmerju brez vsakršnega rezanja.
――Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
――Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
――Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP.
――Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne
podpirajo vseh signalov).
――To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost PC/AV Mode
nastavljena na AV.
Contrast
Prilagodite raven kontrasta za vsak zaslon.
29
Poglavje 06
OnScreen Display
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
――Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka. Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od
prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
Language
Za nastavitev jezika menija.
Transparency
Za nastavitev prosojnosti oken z meniji.
――Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.
――Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.
Display Time
Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.
Z možnostjo Display Time lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.
30
Poglavje 07
System
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
――Funkcije, ki so na voljo, so odvisne od modela izdelka. Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od
prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
2 Ko se pojavi naslednji zaslon, izberite možnost OK.
The test screen will now be shown. Please look carefully at the screen for the next 10 seconds.
Self Diagnosis
OK
•• Preglejte preskusni zaslon.
1
S funkcijsko tipko se pomaknite na možnost
→ System → Self Diagnosis.
System
Self Diagnosis
Smart ECO Saving+
Off
Off Timer Plus
Perform this
test when you
experience a
problem with your
monitor's picture.
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
HDMI Mode
Source Detection
1.2↑
2.0
Auto
Return
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
31
3 Na podlagi rezultata preskusa izberite eno od možnosti Yes/No.
Do you still see the same problem on the test screen?
Yes
No
•• Če izberete Yes, se prikaže naslednji zaslon.
Self Diagnosis Complete
Contact the Samsung Call Center for assistance.
Please have the following information ready:
‐‐ Model Code: **************
‐‐ S/N: **************
OK
•• Če izberete No, se prikaže naslednji zaslon.
Self Diagnosis Complete
If the test screen is okay during Self Diagnosis, your monitor may not have a problem. If the
problem persists, follow the steps below:
‐‐ Turn off your monitor and any other connected device, such as a PC. Turn on your monitor first
and then the other connected device.
‐‐ Update the operating system and graphics card driver to the latest version and restart your PC.
‐‐ Connect the other device, such as a PC, to a different input port on your monitor.
‐‐ Reset your monitor by pressing the jog button on the monitor and selecting System > Reset All.
Replace the cable with the one enclosed with your monitor.
OK
32
Smart ECO Saving+
Off Timer Plus
Funkcija Smart ECO Saving+ zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi
plošča monitorja.
Konfiguracija možnosti Off Timer
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
Off Timer: Vklopite način Off Timer.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
Turn Off After: Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno
izklopil po preteku določenega časa.
――Ko je omogočena možnost PBP Mode, meni ni na voljo.
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNG Bright izbran način Dynamic Contrast.
MAGIC
•• Off: izklopite funkcijo Smart ECO Saving+.
•• On: Poraba energije bo prilagojena za samodejno varčevanje z energijo. (Zmanjšanje porabe
energije je odvisno od svetlosti zaslona.)
――Ta možnost je na voljo samo, če je Off Timer nastavljen na On.
――Pri izdelkih, namenjenih trgu v nekaterih regijah, je funkcija Off Timer nastavljena tako, da se samodejno
vklopi 4 ure po vklopu izdelka. To se zgodi v skladu s predpisi glede električnega napajanja. Če ne želite
uporabljati časovnika, odprite
→ System → Off Timer Plus in za funkcijo Off Timer izberite Off.
Konfiguracija možnosti Eco Timer
Eco Timer: Vklopite način Eco Timer.
Eco Off After: Funkcijo Eco Timer lahko nastavite na vrednost med 10 in 180 minutami. Izdelek se bo
samodejno izklopil po preteku določenega časa.
――Ta možnost je na voljo samo, če je Eco Timer nastavljen na On.
33
PC/AV Mode
HDMI Mode
Možnost PC/AV Mode nastavite na AV. Slika bo povečana.
Izberite način HDMI, ki ga želite uporabljati.
Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.
――Podprti naprava in ločljivost se lahko razlikujeta, odvisno od različice.
•• Pri povezavi z računalnikom nastavite na "PC".
――Če različico spremenite, lahko zaslon utripa.
――Če način HDMI Mode nastavite na različico 1.4, zaradi omejitve pasovne širine protokola HDMI 1.4 nekatere
•• Pri povezavi z napravo AV nastavite na "AV".
――Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.
――Če je monitor (ko je nastavljen na HDMI, DisplayPort) v načinu varčevanja z energijo ali je na njem
prikazano sporočilo Check Signal Cable, pritisnite ikono
za vklop prikaza na zaslonu. Izberete lahko PC
ali AV.
visoke ločljivosti morda ne bodo podprte.
――Če nastavitev ni ustrezna, se lahko pojavi prazen zaslon. V tem primeru preverite tehnične podatke o napravi.
――Način HDMI Mode nastavite na različico 1.4, če z izdelkom povezani predvajalnik DVD ne oddaja zvoka.
――Ni na voljo, če je možnost PBP Mode nastavljena na On.
――Če je monitor (ko je nastavljen na HDMI) v načinu varčevanja z energijo ali je na njem prikazano sporočilo
Check Signal Cable, pritisnite ikono
DisplayPort Ver.
Izberite različico vrat Displayport.
――Nepravilne nastavitve lahko povzročijo prazen zaslon. Če pride do tega, preverite tehnične podatke
naprave.
――Če je monitor (ko je nastavljen na HDMI, DisplayPort) v načinu varčevanja z energijo ali je na njem
prikazano sporočilo Check Signal Cable, pritisnite ikono
za vklop prikaza na zaslonu. Izberete lahko 1.1
ali 1.2↑.
――Če izberete možnost 1.1, se zaradi omejitev pri hitrostih prenosa HBR1 največja ločljivost zaslona zmanjša
na 2560 x 1440.
za vklop prikaza na zaslonu. Izberete lahko 1.4 ali 2.0.
Source Detection
Izberite možnost Auto ali Manual kot način prepoznavanja vhodnega signala.
――Ni na voljo, če je možnost PBP Mode nastavljena na On.
Key Repeat Time
Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.
Izberete lahko možnosti Acceleration, 1 sec ali 2 sec. Če izberete No Repeat, se ukaz odzove le enkrat,
ko pritisnete gumb.
34
Power LED On
Information
Konfigurirajte nastavitve tako, da omogočite ali onemogočite lučke za napajanje na spodnjem delu
izdelka.
Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.
•• Working: Lučka za napajanje sveti, ko je izdelek vklopljen.
Picture
•• Stand-by: Lučka za napajanje sveti, ko izdelek ni vklopljen.
PBP
Information
LU********/**
S/N:**************
OnScreen Display
Reset All
System
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Exit
Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.
PBP
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Exit
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
35
Poglavje 08
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Sistemske zahteve
Operacijski sistem
Možnost Easy Setting Box omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
Če želite namestiti najnovejšo različico programa Easy Setting Box, ga prenesite s spletnega mesta
podjetja Samsung Electronics na naslovu http://www.samsung.com.
Strojna oprema
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Vsaj 32 MB pomnilnika
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
――Ikona programa Easy Setting Box se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in
specifikacij izdelka.
――Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5.
Omejitve in težave pri namestitvi
Na namestitev programa Easy Setting Box lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno
okolje.
36
Poglavje 09
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
――Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v nadaljevanju.
Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro pritrjeni.
Preskušanje izdelka
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona
prazen prostor.
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik,
izvedite samodiagnostični test.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da
prilagodite velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
1 Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2
Izključite kabel iz monitorja.
3 Vklopi izdelek.
4 Če se prikaže sporočilo Check Signal Cable, monitor deluje pravilno.
――Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite
gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma
računalnika.)
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje Tabela standardnih signalov), se za kratek čas
prikaže sporočilo Not Optimum Mode.
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
――Prikazana ločljivost se lahko razlikuje, odvisno od nastavitev računalniškega sistema in kablov.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor.
Prikaže se sporočilo Check Signal Cable.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
37
Prikaže se Not Optimum Mode.
Slika predvajanega videa je nejasna.
To sporočilo se prikaže, če je signal grafične kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence
monitorja.
Predvajanje velikih video datotek z visoko ločljivostjo lahko povzroči nejasno sliko. Do tega lahko
pride, ker video predvajalnik ni optimiziran za delovanje z računalnikom.
Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako, da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja monitorja,
pri tem pa upoštevajte tabelo standardnih signalov (str.41).
Poskusite datoteko predvajati v drugem video predvajalniku.
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Zaslon je nestabilen in migeta. Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je
ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo načinov
standardnega signala (str.41) v tem priročniku in z menijem Information izdelka.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Težave z zvokom
Ni zvoka.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici
računalnika ali v programski opremi.
Prilagodite Brightness in Contrast.
Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.
Barva zaslona ni skladna.
Zvoka ni mogoče slišati, če je kabel HDMI-DVI uporabljen za povezavo z vhodno napravo.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Z napravo se povežite s kablom HDMI ali DP.
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Bela barva ni videti bela.
Težave z vhodno napravo
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Besedilo je zamegljeno.
Če uporabljate operacijski sistem Windows (npr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ali Windows
10): Pojdite na Nadzorno ploščo → Pisave → Prilagajanje besedila ClearType in spremenite Vklopi
tehnologijo ClearType.
38
Vprašanja & odgovori
――Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.
Kako spremenim frekvenco?
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
•• Windows 7: Pojdite v Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Ločljivost zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Pojdite v Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Ločljivost zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite
vrednost v polju Hitrost osveževanja.
•• Windows 10: Pojdite v Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona → Lastnosti grafične kartice → Monitor in v razdelku Hitrost osveževanja zaslona spremenite vrednost v polju Nastavitve
monitorja.
Kako spremenim ločljivost?
•• Windows 7: Pojdite v Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Pojdite v Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
•• Windows 10: Pojdite v Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
•• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v
računalniku.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona → Možnosti porabe energije
ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
•• Windows 10: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve → Prilagajanje → Zaklenjen zaslon → Nastavitve časa za izklop zaslona → Poraba energije & spanje ali v nastavitvah BIOS-a v
računalniku.
39
Poglavje 10
Specifikacije
Splošno
Ime modela
U32R590CW* / U32R592CW* / U32R594CW*
Velikost
Razred 32 (31,5 palca/80,0 cm)
Območje prikaza
697,31 mm (V) x 392,23 mm (N)
Razmik med slikovnimi pikami
0,181 mm (V) x 0,181 mm (N)
Najhitrejša točkovna ura
533,25 MHz (DisplayPort)
594,00 MHz (HDMI)
Napajanje
AC100-240V~ 50/60Hz
Temelji na dvosmerni napetosti napajalnega vmesnika. Za
enosmerno napetost izdelka si oglejte oznako izdelka.
Priključki za signale
HDMI, DisplayPort
Obratovalni pogoji
Delovanje
――Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and
Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
――Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
――Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
――Naprava je digitalni aparat razreda B.
――Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung Electronics.
Temperatura: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
40
Tabela standardnih signalov
Ime modela
Sinhronizacija
U32R590CW* / U32R592CW* / U32R594CW*
Vodoravna frekvenca
30 – 135 kHz
Navpična frekvenca
56–75 Hz (DisplayPort)
24–75 Hz (HDMI)
Ločljivost
Optimalna ločljivost
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI)
Največja ločljivost
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI)
Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda
prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
Displayport
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
41
Displayport
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
HDMI
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
42
HDMI
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
――Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.
――Navpična frekvenca
S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto Hz (herci).
――Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete
tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
――Nekatere ločljivosti, navedene v zgornji razpredelnici, morda niso na voljo, odvisno od specifikacij grafične kartice.
43
Poglavje 11
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
•• Zunanji udarec ali padec.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
Drugo
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter,
trak idr.)
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising