Samsung 27" Curved Monitor Navodila
UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Ukrivljen monitor
C22F390FH* C22F392FH* C24F390FH* C24F392FH* C24F394FH* C24F396FH* C24F399FH*
C27F390FH* C27F391FH* C27F396FH* C27F397FH* C27F398FW* C32F391FW* C32F395FW* C32F397FW*
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Blagovne znamke, ki niso last podjetja Samsung Electronics, so v lasti posameznih lastnikov.
••
Administrativni stroški se zaračunajo, če
‒‒ (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
‒‒ (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
••
Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
4
4
Varnostni ukrepi
Čiščenje
Elektrika in varnost
Namestitev
Delovanje
5
5
5
6
7
Priprave
Deli
9
Nadzorna plošča
9
Vodnik po bližnjičnih tipkah
10
Vodnik po funkcijskih tipkah
11
Spreminjanje nastavitev možnosti Brightness,
Contrast in Sharpness
13
Spreminjanje nastavitve možnosti Volume
13
Zadnja stran
14
Prilagajanje nagiba monitorja
15
Ključavnica proti kraji
16
17
Varnostni ukrepi pri premikanju monitorja
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
(Ne velja za modela C27F397FH* / C32F397FW*) 18
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno (VESA)
(Ne velja za modela C27F397FH* / C32F397FW*) 18
Namestitev
19
Namestitev stojala (C22F390FH* / C22F392FH*
/ C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH*
/ C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* /
19
C32F391FW*)
Namestitev stojala (C24F396FH* / C27F396FH*
/ C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*)
20
Odstranjevanje stojala (C22F390FH* / C22F392FH*
/ C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH*
/ C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* /
C32F391FW*)
21
Odstranjevanje stojala (C24F396FH* / C27F396FH*
/ C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* /
22
C32F397FW*)
Priklop in uporaba vhodne naprave
Točke preverjanja pred priklopom
23
Priključitev in uporaba računalnika
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
Povezava s kablom HDMI ali HDMI-DVI
Povezava s kablom DP
Povezava slušalk
Povezava napajanja
23
23
24
24
25
26
Pravilna postavitev monitorja
27
Namestitev gonilnikov
27
Nastavitev optimalne ločljivosti
27
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Bright
28
Brightness
29
Contrast
29
Sharpness
29
Color
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
30
HDMI Black Level
30
Eye Saver Mode
30
Game Mode
30
Response Time
30
Picture Size
31
Screen Adjustment
31
Prilagajanje nastavitev za
OSD (prikaz na zaslonu)
Transparency
32
Position
32
Language
32
Display Time
32
2
Kazalo
Nastavitev in ponastavitev
Navodila za odpravljanje težav
FreeSync
33
Eco Saving Plus
35
Off Timer
35
PC/AV Mode
35
Source Detection
35
Key Repeat Time
35
Power LED On
36
Specifikacije
Reset All
36
Splošno
41
Information
36
Tabela standardnih signalov
43
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Omejitve in težave pri namestitvi
Sistemske zahteve
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
38
38
38
38
Vprašanja in odgovori
40
Dodatek
37
37
37
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
Ni napaka na izdelku
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Drugo
45
45
45
45
3
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči
požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano spodaj, ali
več.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
Pri svetlečih modelih se lahko na površini pojavijo beli madeži, če v bližini uporabljate ultrazvočni
vlažilnik.
――Če želite očistiti notranjost izdelka, se obrnite na najbližji Samsungov center za pomoč strankam (storitev
je plačljiva).
Ne pritiskajte na zaslon monitorja z rokami ali drugimi predmeti. Tako lahko poškodujete zaslon.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
4
Varnostni ukrepi
Opozorilo
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
Elektrika in varnost
Opozorilo
•• Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.
•• Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
•• Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.
•• Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
Čiščenje
――Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov LCD
zelo občutljiva na praske.
――Pri čiščenju sledite tem navodilom.
1 Izklopite izdelek in računalnik.
2 Izključite napajalni kabel iz izdelka.
――Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega
udara.
3 Obrišite monitor s čisto, mehko in suho krpo.
‒‒ Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje alkohol, topila ali površinsko aktivne
snovi.
‒‒ Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
4 Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo očistite zunanjost izdelka.
•• Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa 1).
•• Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne odlagajte pod težke
predmete.
•• Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
•• S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
Pozor
•• Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
•• Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne uporabljajte napajalnega
kabla z drugimi izdelki.
•• Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.
‒‒ Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti napajanje monitorja.
•• Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
5 Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
6 Vklopite izdelek in računalnik.
5
Namestitev
Opozorilo
Pozor
•• Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja. Monitorja ne nameščajte
v bližino virov toplote.
•• Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
•• Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na primer polica s knjigami ali
omara.
•• Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
•• Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob monitorja ne
sega prek roba.
•• Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
•• Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
‒‒ Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
‒‒ Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
•• Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica, neravna površina
in tako dalje).
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
‒‒ Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje ali povzroči požar.
•• Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice vode), olju ali dimu.
•• Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim predmetom, na primer
peči.
•• Izdelek previdno odložite.
‒‒ To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
•• Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim količinam prahu,
kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek
neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega
delovanja.
‒‒ Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
‒‒ Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
•• Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
‒‒ Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
•• Jedilno olje (kot je sojino olje) lahko poškoduje ali deformira izdelek. Izdelka ne shranjujte v bližini
olja. Prav tako izdelka ne nameščajte ali uporabljajte v kuhinji ali v bližini štedilnika.
6
Delovanje
Opozorilo
•• V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka.
‒‒ Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Če želite izdelek premakniti, najprej iz njega iztaknite vse kable, tudi napajalni kabel.
•• Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj izključite
napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
‒‒ Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
•• V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne vstavljajte kovinskih
predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic
idr.).
‒‒ Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze, cvetlični
lončki, steklenice idr.).
‒‒ Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Če izdelek pade na tla ali če pride do poškodbe ohišja, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel. Nato
se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
‒‒ Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega udara.
•• Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo otroke (igrače, slaščice
itd.).
‒‒ Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po igračah ali slaščicah,
zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
•• Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
•• Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
•• Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
•• Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj prezračite prostor.
•• Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
•• V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.
•• Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
‒‒ Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
7
Pozor
•• Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive
slikovne pike.
‒‒ Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali
ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
•• Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite napajalni kabel iz
električne vtičnice.
‒‒ Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara, električnega udara ali uhajanja
električnega toka.
•• Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
‒‒ Vaš vid se lahko poslabša.
•• Napajalnikov za izmenični/enosmerni tok ne postavljajte enega na drugega.
•• Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
•• Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
•• Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
‒‒ Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
‒‒ Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa lahko pade in pride do
poškodbe.
•• Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
‒‒ To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
•• Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.
‒‒ Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
•• Pred uporabo napajalnika za izmenični/enosmerni tok odstranite plastično vrečko.
•• Preprečite, da bi voda prišla v napajalnik za izmenični/enosmerni tok, oziroma ga ne zmočite.
‒‒ Pride lahko do električnega udara ali požara.
‒‒ Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in snegu.
‒‒ Pazite, da pri brisanju tal napajalnika za izmenični/enosmerni tok ne zmočite.
•• Napajalnika za izmenični/enosmerni tok ne postavljajte v bližino grelnih naprav.
‒‒ Sicer lahko pride do požara.
•• Napajalnik za izmenični/enosmerni tok uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.
•• Če napajalnik za izmenični/enosmerni tok postavite tako, da so vtičnice obrnjene navzgor, lahko
voda ali drugi tujki pridejo v notranjost napajalnika in povzročijo okvaro.
Napajalnik za izmenični/enosmerni tok mora ležati ravno na mizi ali na tleh.
•• Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete za podstavek.
‒‒ Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.
•• Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid poslabša.
•• V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
•• Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
8
Poglavje 02
Priprave
Deli
Ikone
Opis
Večsmerni gumb za navigacijo.
Gumb JOG
Nadzorna plošča
za pomikanje navzgor, navzdol, v levo ali desno ter za potrditev
(Enter).
Ta lučka predstavlja stanje delovanja in deluje kot
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
•• Vklopljeno napajanje (gumb Napajanje): Izklopljen
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
C22F390FH* / C22F392FH* /
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
――Gumb JOG najdete zadaj levo na izdelku. Gumb lahko uporabite
Lučka napajanja
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
•• Način varčevanja z energijo: Utripa
•• Izklopljeno napajanje (gumb za napajanje): Vklopljen
――Delovanje lučke za napajanje lahko spremenite v meniju.
(System
Power LED On) Dejanski modeli zaradi različnih
funkcionalnosti te funkcije morda nimajo.
NAVZGOR
LEVO
DESNO
Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb JOG. Odprl se bo vodnik
po funkcijskih tipkah. Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je
Vodnik po funkcijskih tipkah odprt vodnik, znova pritisnite ustrezen smerni gumb.
――Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela
PRITISK(ENTER)
Lučka napajanja
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
NAVZDOL
izdelka. Glejte dejanski izdelek.
Gumb JOG
C32F391FW*
Return
Lučka napajanja
Vodnik po funkcijskih tipkah
9
Vodnik po bližnjičnih tipkah
――Spodaj prikazan zaslon z bližnjičnimi tipkami (meni na zaslonu) je na voljo samo, ko vklopite zaslon, spremenite ločljivost računalnika ali zamenjate vhodni vir.
――Stran s funkcijskimi tipkami se prikaže, če je omogočen način Eye Saver Mode.
: On
: Off
Način HDMI / DisplayPort
Način Analog
Brightness
Brightness
Auto Adjustment
Volume
Features
Features
Eye Saver Mode Off
――Možnost načina Analog
••
/
: Prilagodite možnosti Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Auto Adjustment.
――S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali funkcijo Auto Adjustment.
――Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
••
Eye Saver Mode Off
――Možnost načina HDMI / DisplayPort
••
/
: Prilagodite možnosti Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Prilagodite možnosti Volume, Mute.
••
: Odpre vodnik po funkcijskih tipkah.
: Odpre vodnik po funkcijskih tipkah.
10
Vodnik po funkcijskih tipkah
――Če želite odpreti glavni meni ali uporabiti druge elemente, pritisnite gumb JOG, da odprete vodnik po funkcijskih tipkah. Zaprete ga tako, da znova pritisnete gumb JOG.
NAVZGOR/NAVZDOL/LEVO/DESNO: pomaknete se na želeni element. Ko se pomaknete na element, se pokaže opis tega elementa.
PRITISK(ENTER): izbrana možnost bo uveljavljena.
Return
Ikone
Opis
Izberite , da spremenite vhodni signal s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah. Če se vhodni signal spremeni, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže
sporočilo.
S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere
.
Prikaže se meni na zaslonu (OSD) za funkcijo monitorja.
Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite nenamerne spremembe nastavitev.
Omogoči/Onemogoči: Če želite zakleniti/odkleniti nadzor OSD, 10 sekund držite LEVI gumb, ko je odprt glavni meni.
――Če je nadzor OSD zaklenjen, lahko prilagajate možnosti Brightness in Contrast. Eye Saver Mode je na voljo.
System
FreeSync, Power LED On je na voljo. Information si lahko ogledate.
S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere
.
Pritisnite, da omogočite ali onemogočite Eye Saver Mode.
Spodnji elementi niso na voljo, če je na voljo funkcija Eye Saver Mode.
•• Picture
•• System
Izbere
Bright, Brightness, Color, Game Mode
Eco Saving Plus
, kjer lahko izklopite zaslon s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah.
――Možnosti vodnika po funkcijskih tipkah so zaradi različnih funkcij modelov lahko različni.
11
Če se na monitorju ne prikaže nič (npr. v načinu varčevanja z energijo ali če nima signala), lahko
uporabljate dve smerni tipki za upravljanje vira in napajanja.
Gumb JOG
Varčevanje z energijo/brez signala
NAVZGOR
Zamenjava vira
Prejšnji
Držite PRITISK(ENTER) 2 sekundi
Izklopljeno napajanje
Ko monitor prikaže Glavni meni, lahko gumb JOG uporabite, kot je prikazano spodaj.
Gumb JOG
Dejanje
NAVZGOR/NAVZDOL
Pomik možnosti
Izhod iz glavnega menija.
LEVO
Zapiranje podseznama brez shranjevanja vrednosti.
Vrednost se zmanjša na drsniku.
DESNO
PRITISK(ENTER)
Pomik v naslednjo globino.
Vrednost se poveča na drsniku.
Pomik v naslednjo globino.
Shranjevanje vrednosti in zapiranje podseznama.
12
Spreminjanje nastavitev možnosti Brightness, Contrast
in Sharpness
Če meni na zaslonu ni prikazan, lahko možnosti Brightness, Contrast in Sharpness prilagodite s
premikanjem gumba JOG navzgor ali navzdol.
Sharpness
Spreminjanje nastavitve možnosti Volume
Če meni na zaslonu ni prikazan, lahko možnost Volume prilagodite s premikanjem gumba JOG v levo
ali desno.
Ta funkcija je na voljo samo v načinu HDMI / DisplayPort.
50
Volume
100
Brightness
Mute
Contrast
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Če je kakovost zvoka priključene vhodne naprave slaba, lahko funkcija »Auto Mute« pri uporabi slušalk ali
――Privzeta svetlost se lahko razlikuje, odvisno od regije.
zvočnikov v izdelku utiša zvok ali povzroči, da je neobdelan. Vhodno glasnost za vhodno napravo nastavite
na vsaj 20 % in jo nadzirajte s kontrolnikom za glasnost (gumb JOG LEVO/DESNO) izdelka.
――Kaj je »Auto Mute«?
Brightness
――Ta meni ni na voljo, če je za
Bright izbran način Dynamic Contrast.
――Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
Contrast
――Ta meni ni na voljo, če je za
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
Funkcija utiša zvok, da izboljša zvočni učinek v primeru zvočnega hrupa ali slabega vhodnega signala,
kar je običajno povezano s težavo z glasnostjo vhodne naprave.
――Če želite vklopiti funkcijo Mute, odprite zaslon za upravljanje možnosti Volume in z gumbom JOG središče
premaknite navzdol.
Če želite izklopiti funkcijo Mute, odprite zaslon za upravljanje možnosti Volume, nato pa povečajte ali
zmanjšajte možnost Volume.
Sharpness
――Ta meni ni na voljo, če je za
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
――Ta meni ni na voljo, če je za
Upscale izbran način Mode1 ali Mode2.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
13
Zadnja stran
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
Vrata
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH*
Opis
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
Vrata
C32F391FW*
Opis
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer
slušalke.
Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
Za povezavo z napajalnikom za izmenični/enosmerni tok.
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
14
Prilagajanje nagiba monitorja
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*
-2,0° (±2,0°) ~ 22,0° (±2,0°)
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* /
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
-2,0° (±2,0°) ~ 22,0° (±2,0°)
•• Nagib monitorja lahko prilagodite.
•• Držite spodnji del izdelka in previdno prilagodite nagib.
15
Ključavnica proti kraji
――Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
――Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
C22F390FH* / C22F392FH* /
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH*
C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW*
C32F391FW*
C32F397FW*
1 Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2 En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3 Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
4 Zaklenite napravo za zaklepanje.
‒‒ Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
‒‒ Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
‒‒ Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
16
Varnostni ukrepi pri premikanju monitorja
Ne pritiskajte neposredno na zaslon.
Med premikanjem monitorja ne držite zaslona.
Med premikanjem držite spodnji del monitorja.
17
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
(Ne velja za modela C27F397FH* / C32F397FW*)
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno (VESA)
(Ne velja za modela C27F397FH* / C32F397FW*)
――Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na tla. Pred namestitvijo na površine
iz mavca, se za dodatne informacije obrnite na najbližjega prodajalca. Če namestite izdelek na neravno
steno, lahko pade in povzroči hude poškodbe oseb. Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo
priročnik s podrobnimi informacijami ter vse potrebne dele za sestavljanje kompleta.
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Komplet za pritrditev na steno omogoča pritrditev izdelka na steno.
Kupite združljiv komplet za pritrditev na steno in ga uporabite z izdelkom.
Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na steno glejte navodila, ki so priložena
kompletu.
Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno obrnete na usposobljeno
osebo.
Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na izdelku ali poškodbe oseb, če sami
poskusite namestiti komplet za pritrditev na steno.
•• Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne dolžine, ali takih, ki niso v skladu s standardom
VESA. Predolgi vijaki lahko poškodujejo notranjost izdelka.
•• Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina
vijakov odvisna od specifikacij kompleta.
•• Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in poškoduje osebe.
Samsung ne odgovarja za tovrstne nezgode.
•• Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet
za pritrditev na steno, ki ni v skladu s standardom VESA, ali takega, ki ni naveden kot ustrezen, ali
če ne upoštevate navodil za namestitev.
•• Izdelek namestite pod največ 15-stopinjskim naklonom.
•• V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za pritrditev na steno.
Enota: mm
Ime modela
Luknje za vijake po standardu
VESA (A * B) v milimetrih
CF39* SERIES
(Ne velja za modela
75,0 x 75,0
C27F397FH* / C32F397FW*)
Običajni vijak
M4
Količina
4
――Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb
zaradi električnega udara.
18
Namestitev
Namestitev stojala (C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*)
――Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
: Izdelek je ukrivljen. Ne pritiskajte na izdelek, ko je položen na ravno površino, saj ga lahko poškodujete. Ko izdelek leži na tleh, obrnjen navzgor ali navzdol, ne pritiskajte nanj.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
Priključek za stojalo vstavite v stojalo v smeri, prikazani
na sliki.
Preverite, ali je priključek za stojalo trdno nameščen.
2
Do konca zasukajte priključni vijak na dnu stojala, tako
da je popolnoma pritrjen.
3
Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena v
paketu, položite na tla in nanjo postavite izdelek, kot je
prikazano na sliki.
- Pozor
Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da ga držite
samo za stojalo.
- Pozor
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko
poškodujete monitor.
Če pene Styrofoam nimate, uporabite debelejšo
podlogo za sedenje.
Pridržite hrbtni del monitorja, kot je prikazano na sliki.
Sestavljeno stojalo potisnite v smeri puščice v osrednji
del, kot je prikazano na sliki.
19
Namestitev stojala (C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*)
――Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
: Izdelek je ukrivljen. Ne pritiskajte na izdelek, ko je položen na ravno površino, saj ga lahko poškodujete. Ko izdelek leži na tleh, obrnjen navzgor ali navzdol, ne pritiskajte nanj.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
Priključek za stojalo vstavite v stojalo v smeri, prikazani
na sliki.
Preverite, ali je priključek za stojalo trdno nameščen.
2
Do konca zasukajte priključni vijak na dnu stojala, tako
da je popolnoma pritrjen.
3
Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena v
paketu, položite na tla in nanjo postavite izdelek, kot je
prikazano na sliki.
- Pozor
Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da ga držite
samo za stojalo.
- Pozor
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko
poškodujete monitor.
Če pene Styrofoam nimate, uporabite debelejšo
podlogo za sedenje.
Pridržite hrbtni del monitorja, kot je prikazano na sliki.
Sestavljeno stojalo potisnite v smeri puščice v osrednji
del, kot je prikazano na sliki.
20
Odstranjevanje stojala (C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*)
――Preden stojalo odstranite z monitorja, ga z navzdol obrnjenim zaslonom postavite na ravno in stabilno površino.
: Izdelek je ukrivljen. Ne pritiskajte na izdelek, ko je položen na ravno površino, saj ga lahko poškodujete. Ko izdelek leži na tleh, obrnjen navzgor ali navzdol, ne pritiskajte nanj.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena v
paketu, položite na tla in nanjo postavite izdelek, kot je
prikazano na sliki.
- Pozor
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko
poškodujete monitor.
Če pene Styrofoam nimate, uporabite debelejšo
podlogo za sedenje.
Medtem ko z eno roko držite monitor, z drugo roko
povlecite priključek za stojalo, da odstranite stojalo,
kot je prikazano na sliki.
2
Zasukajte priključni vijak na dnu stojala, da ga
odstranite.
3
Vzemite priključek za stojalo iz stojala tako, da ga
povlečete v smeri puščice, kot je prikazano na sliki.
21
Odstranjevanje stojala (C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*)
――Preden stojalo odstranite z monitorja, ga z navzdol obrnjenim zaslonom postavite na ravno in stabilno površino.
: Izdelek je ukrivljen. Ne pritiskajte na izdelek, ko je položen na ravno površino, saj ga lahko poškodujete. Ko izdelek leži na tleh, obrnjen navzgor ali navzdol, ne pritiskajte nanj.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena v
paketu, položite na tla in nanjo postavite izdelek, kot je
prikazano na sliki.
- Pozor
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko
poškodujete monitor.
Če pene Styrofoam nimate, uporabite debelejšo
podlogo za sedenje.
Medtem ko z eno roko držite monitor, z drugo roko
povlecite priključek za stojalo, da odstranite stojalo,
kot je prikazano na sliki.
2
Zasukajte priključni vijak na dnu stojala, da ga
odstranite.
3
Vzemite priključek za stojalo iz stojala tako, da ga
povlečete v smeri puščice, kot je prikazano na sliki.
22
Poglavje 03
Priklop in uporaba vhodne naprave
Točke preverjanja pred priklopom
――Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
――Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Priključitev in uporaba računalnika
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
――Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
RGB IN
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
23
Povezava s kablom HDMI ali HDMI-DVI
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
Povezava s kablom DP
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
DP IN
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
C32F391FW*
HDMI IN
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
――Priporočamo uporabo kabla DP, krajšega od 1,5 m. Uporaba kabla, daljšega od 1,5 m, lahko vpliva na kakovost
slike.
C32F391FW*
――Zvočna funkcija ni podprta, če je vhodna naprava priključena s kablom HDMI-DVI.
24
Povezava slušalk
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
C32F391FW*
――Zvok lahko slišite samo, če uporabljate kabel HDMI-HDMI ali kabel DP.
25
Povezava napajanja
Izbirno
Izbirno
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
1
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
C32F391FW*
1
2
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
2
3
3
4
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
C32F391FW*
1
Napajalni priključek povežite z napajalnikom za izmenični/enosmerni tok. (izbirno)
2
Napajalnik za izmenični/enosmerni tok priključite v vrata DC 14V na hrbtni strani monitorja.
3
Napajalnik za izmenični/enosmerni tok priključite v električno vtičnico.
4
Pritisnite gumb JOG na hrbtni strani monitorja, da ga vklopite.
――Vhodna napetost se samodejno preklopi.
1
Napajalni kabel priključite v napajalnik za izmenični/enosmerni tok. Nato napajalnik za izmenični/
enosmerni tok priključite v vrata DC 14V na hrbtni strani izdelka.
2
Napajalni kabel vključite v stensko vtičnico.
3
Pritisnite gumb JOG na hrbtni strani monitorja, da ga vklopite.
――Vhodna napetost se samodejno preklopi.
26
Pravilna postavitev monitorja
Namestitev gonilnikov
――Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta izdelek.
――Če želite namestiti najnovejšo različico gonilnika za izdelek, ga prenesite s spletnega mesta podjetja
Samsung Electronics na naslovu http://www.samsung.com.
Nastavitev optimalne ločljivosti
Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne
ločljivosti.
V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.
Pravilna drža pri uporabi monitorja:
•• Poravnajte hrbet.
――Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi če monitor
izklopite in ga znova vklopite.
――Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na nadzorni plošči v svojem računalniku.
•• Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
•• Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.
•• Držite komolce pod pravim kotom.
•• Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh, roke pa niže od
srca.
27
Poglavje 04
Nastavitev zaslona
Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
SAMSUNG MAGIC Bright
V načinu PC
Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.
•• Standard: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo interneta.
――Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.
•• Cinema: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
•• Dynamic Contrast: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.
•• Custom: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
V načinu AV
Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.
Picture
Custom
Brightness
100
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
Če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je način PC/AV Mode nastavljen na AV, ima funkcija
Bright štiri samodejne slikovne nastavitve (Dynamic, Standard, Movie in Custom), ki so
prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko Dynamic, Standard, Movie ali Custom. Izberete lahko Custom,
ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.
•• Dynamic: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu Standard.
Contrast
75
Sharpness
60
•• Standard: Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.
Off
•• Movie: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost
oči.
Color
HDMI Black Level
•• Custom: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.
Return
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
28
Brightness
Color
Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)
Prilagodite barve na zaslonu.
Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.
――Ta meni ni na voljo, če je za
――Ta meni ni na voljo, če je za
Bright izbran način Dynamic Contrast.
――Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
•• Red: Prilagodite raven nasičenosti rdeče barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost
barve.
•• Green: Prilagodite raven nasičenosti zelene barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je
intenzivnost barve.
Contrast
Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.
――Ko je za možnost
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast, ta možnost ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
•• Blue: Prilagodite raven nasičenosti modre barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost
barve.
•• Color Tone: Izberite barvni odtenek, ki najbolje ustreza vašim potrebam pri ogledu.
‒‒ Cool 2: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti Cool 1.
‒‒ Cool 1: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina Normal.
‒‒ Normal: Prikažite standardni barvni odtenek.
‒‒ Warm 1: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina Normal.
‒‒ Warm 2: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti Warm 1.
Sharpness
‒‒ Custom: Prilagodite barvni odtenek.
――Če je zunanji vhod povezan prek vhoda HDMI/DP in je možnost PC/AV Mode nastavljena na AV, lahko za
Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.
――Ko je za možnost
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast, ta možnost ni na voljo.
――Ta meni ni na voljo, če je za
možnost Color Tone izberete nastavitev barvne temperature (Cool, Normal, Warm ali Custom).
•• Gamma: Prilagodite srednjo raven svetilnosti.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
Upscale izbran način Mode1 ali Mode2.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
Funkcija
Nastavite optimalno kakovost slike, primerno za sprostitev oči.
Upscale lahko izboljša plasti podrobnosti slike in poudari barve na sliki.
Funkcija ima več očitnih učinkov na slikah nižje ločljivosti.
――Ta meni ni na voljo, če je za
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Primerjava med Mode1 in Mode2 ima večji učinek.
HDMI Black Level
Potrdilo »Low Blue Light Content« podjetja TÜV Rheinland velja za izdelke, ki ustrezajo zahtevam po
nižjih ravneh modre svetlobe. Ko je način Eye Saver Mode vklopljen (»On«), se valovna dolžina modre
svetlobe z vrednostjo približno 400 nm zmanjša in zagotavlja optimalno kakovost slike, ki je potrebna
za sprostitev oči. Istočasno je raven modre svetlobe nižja kot pri privzetih nastavitvah in ustreza
standardom »Low Blue Light Content« podjetja TÜV Rheinland, kar potrjujejo tudi njihovi preskusi.
Game Mode
Konfigurirajte nastavitve zaslona izdelka za igralni način.
Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do
poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V
takem primeru lahko kakovost slike prilagodite z možnostjo HDMI Black Level.
V tem primeru popravite zmanjšano kakovost slike z možnostjo HDMI Black Level.
――Ta funkcija je na voljo samo v načinu HDMI.
•• Normal: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
To funkcijo uporabite pri igranju računalniških iger ali ko je priključena igralna konzola, denimo
PlayStation™ ali Xbox™.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Ko se monitor izklopi in preklopi v način varčevanja z energijo ali spremeni vire signala, se način Game
Mode izklopi (preklopi na možnost Off), tudi če je vklopljen (nastavljen na možnost On).
――Če želite, da je način Game Mode ves čas omogočen, izberite Always On.
•• Low: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja
razmerja kontrasta.
――Možnost HDMI Black Level morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.
――Funkcija HDMI Black Level je vklopljena samo pri določeni ločljivosti AV, denimo 720P in 1080P.
Response Time
Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.
――Ko si ne ogledujete filma, priporočamo, da možnost Response Time nastavite na Standard ali Faster.
30
Picture Size
Screen Adjustment
Spremeni velikost slike.
――Na voljo le v načinu Analog.
――Ta možnost ni na voljo, ko je omogočena funkcija FreeSync.
――Ta meni je na voljo le, če je za Picture Size izbrano Screen Fit v načinu AV.
V načinu PC
•• Auto: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.
•• Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
Če je vhodni signal 480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu AV in ga monitor lahko normalno prikaže,
izberite Screen Fit, da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.
Konfiguracija H-Position & V-Position
H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.
V načinu AV
V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.
•• 4:3: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
Konfiguracija možnosti Coarse
•• 16:9: Prikaz slike v razmerju 16:9.
•• Screen Fit: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.
――Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
――Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
Prilagodite frekvenco zaslona.
――Na voljo le v načinu Analog.
Konfiguracija možnosti Fine
――Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP.
Nastavite živo sliko z natančnim prilagajanjem.
――Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne
――Na voljo le v načinu Analog.
podpirajo vseh signalov).
――To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost PC/AV Mode
nastavljena na AV.
31
Poglavje 05
Prilagajanje nastavitev za OSD (prikaz na zaslonu)
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Transparency
Position
Za nastavitev prosojnosti oken z meniji.
Prilagodite položaj menija.
OnScreen Display
On
Transparency
Position
Language
Configure the
transparency
of the menu
windows.
Language
English
Display Time
Za nastavitev jezika menija.
20 sec
――Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.
――Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.
Return
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Display Time
Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.
Z možnostjo Display Time lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.
32
Poglavje 06
Nastavitev in ponastavitev
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
FreeSync
System
FreeSync
Off
Modela C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW* nista podprta.
Eco Saving Plus
Off
Tehnologija FreeSync je rešitev, ki brez običajnih zamikov in zakasnitev odpravi t. i. »trganje slike«
(screen tearing).
Off Timer
Ta funkcija odpravi t. i. »trganje slike« (screen tearing) in zamike med igranjem iger. Izboljšajte igralno
izkušnjo.
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Funkcija FreeSync je na voljo samo v načinu HDMI ali DisplayPort.
•• Off: Onemogočite FreeSync.
PC/AV Mode
Power LED On
Stand-by
FreeSync
technology is
solution that
eliminates screen
tearing without all
the usual lag and
latency. FreeSync
can be operated
when you use
AMD's graphic card
with supporting
Freesync solution.
Return
•• Standard Engine: Omogočite osnovne možnosti funkcije FreeSync za grafično kartico AMD.
•• Ultimate Engine: Omogočite funkcijo FreeSync z višjo hitrostjo sličic v sekundi. V tem načinu je
zmanjšano t. i. »trganje slike« (neobičajna sinhronizacija med zaslonom in vsebino). Opomba: Med
igranjem igre lahko zaslon utripa.
Ko omogočite funkcijo FreeSync, uporabite najvišjo hitrost osveževanja zaslona za optimalen učinek
funkcije FreeSync.
Navodila za nastavitev hitrosti osveževanja najdete v razdelku Vprašanja in odgovori
Kako spremenim frekvenco?
――Med uporabo funkcije FreeSync uporabljajte kabel HDMI/DP proizvajalca monitorja.
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Če je omogočena funkcija FreeSync, lahko pride do naslednjega:
•• Zaslon lahko med igranjem utripa, odvisno od nastavitev igre. Znižanje vrednosti nastavitev igre
lahko pomaga odpraviti utripanje. To težavo lahko morda odpravite tudi z namestitvijo najnovejših
gonilnikov s spletnega mesta podjetja AMD.
•• Hitrost odzivanja lahko med igranjem niha, odvisno od ločljivosti. Višja ločljivost običajno upočasni
hitrost odzivanja.
•• Kakovost zvoka monitorja se lahko poslabša.
――Če med uporabo funkcije naletite na kakršne koli težave, pokličite center za podporo Samsung.
33
Na seznamu Grafične kartice so navedeni modeli, ki podpirajo funkcijo
FreeSync
Funkcijo FreeSync je mogoče uporabljati samo z določenimi modeli grafičnih kartic AMD. Podprte
grafične kartice najdete na tem seznamu:
Namestiti morate najnovejše uradne grafične gonilnike podjetja AMD, ki podpirajo funkcijo FreeSync.
――Če si želite ogledati še druge modele grafičnih kartic AMD, ki podpirajo funkcijo FreeSync, obiščite uradno
spletno mesto podjetja AMD.
――Če uporabljate grafično kartico drugega proizvajalca, izberite možnost FreeSync Off.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Kako omogočite funkcijo FreeSync?
1 V meniju na zaslonu nastavite funkcijo FreeSync na možnost Standard Engine ali Ultimate Engine.
2 Omogočite funkcijo FreeSync v meniju AMD Radeon Settings:
Klik z desno miškino tipko
AMD Radeon Settings
Display
Funkcija »AMD FreeSync« mora biti nastavljena na možnost »Vklopljeno«. Preklopite na možnost
»Vklopljeno«, če še ni omogočena.
34
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Manjša poraba energije v primerjavi s porabo pri največji ravni svetlosti.
Možnost PC/AV Mode nastavite na AV. Slika bo povečana.
――Ko je za možnost
Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.
Bright izbran način Dynamic Contrast, ta možnost ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
•• Off: izklopite funkcijo Eco Saving Plus.
•• Auto: Poraba energije se bo samodejno zmanjšala za približno 10 % glede na trenutno nastavitev.
(Zmanjšanje porabe energije je odvisno od svetlosti zaslona.)
•• Low: Prihranek do 25 % energije v primerjavi z največjo svetlostjo.
•• High: Prihranek do 50 % energije v primerjavi z največjo svetlostjo.
Off Timer
Off Timer: Vklopite način Off Timer.
Turn Off After: Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno
izklopil po preteku določenega časa.
――Ta možnost je na voljo samo, če je Off Timer nastavljen na On.
•• Pri povezavi z računalnikom nastavite na "PC".
•• Pri povezavi z napravo AV nastavite na "AV".
――Ta funkcija ne podpira načina Analog.
――Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.
――Če je monitor v načinu HDMI/DisplayPort in na zaslonu vidite napis Check Signal Cable ali pa se vklopi
način varčevanja z energijo, pritisnite gumb JOG, da se prikaže zaslon s funkcijskimi tipkami, nato pa
izberite ikono
. Izberete lahko PC ali AV.
Source Detection
Izberite možnost Auto ali Manual kot način prepoznavanja vhodnega signala.
Key Repeat Time
――Za izdelke za trg v nekaterih regijah je Off Timer nastavljen tako, da se samodejno aktivira 4 ure po vklopu
izdelka. To se zgodi v skladu s predpisi glede električnega napajanja. Če ne želite uporabljati časovnika,
odprite MENU
System in za funkcijo Off Timer izberite Off.
Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.
Izberete lahko možnosti Acceleration, 1 sec ali 2 sec. Če izberete No Repeat, se ukaz odzove le enkrat,
ko pritisnete gumb.
35
Power LED On
Information
Konfigurirajte nastavitve tako, da omogočite ali onemogočite lučke za napajanje na spodnjem delu
izdelka.
Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.
•• Working: Lučka za napajanje sveti, ko je izdelek vklopljen.
•• Stand-by: Lučka za napajanje sveti, ko izdelek ni vklopljen.
Picture
OnScreen Display
Reset All
Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.
System
Information
Information
LC************
S/N:***************
HDMI
**kHz **Hz **
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
36
Poglavje 07
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Sistemske zahteve
Operacijski sistem
Možnost Easy Setting Box omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
Če želite namestiti najnovejšo različico programa Easy Setting Box, ga prenesite s spletnega mesta
podjetja Samsung Electronics na naslovu http://www.samsung.com.
――Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
Strojna oprema
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Vsaj 32 MB pomnilnika
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ikona programa Easy Setting Box se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in
specifikacij izdelka.
――Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .
Omejitve in težave pri namestitvi
Na namestitev programa Easy Setting Box lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno
okolje.
37
Poglavje 08
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
――Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v nadaljevanju.
Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro pritrjeni.
Preskušanje izdelka
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik,
izvedite samodiagnostični test.
1 Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2
Izključite kabel iz monitorja.
3 Vklopi izdelek.
4 Če se prikaže sporočilo Check Signal Cable, monitor deluje pravilno.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona
prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da
prilagodite velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite
gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma
računalnika.)
――Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje Tabela standardnih signalov), se za kratek čas
prikaže sporočilo Not Optimum Mode.
――Prikazana ločljivost se lahko razlikuje, odvisno od nastavitev računalniškega sistema in kablov.
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
Prikaže se sporočilo Check Signal Cable.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
38
Prikaže se Not Optimum Mode.
Besedilo je zamegljeno.
To sporočilo se prikaže, če je signal grafične kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence
monitorja.
Če uporabljate operacijski sistem Windows (npr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ali Windows
Pisave
Prilagajanje besedila ClearType in spremenite Vklopi
10): Pojdite na Nadzorno ploščo
tehnologijo ClearType.
Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako, da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja monitorja,
pri tem pa upoštevajte tabelo standardnih signalov (str.43).
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Slika predvajanega videa je nejasna.
Predvajanje velikih video datotek z visoko ločljivostjo lahko povzroči nejasno sliko. Do tega lahko
pride, ker video predvajalnik ni optimiziran za delovanje z računalnikom.
Poskusite datoteko predvajati v drugem video predvajalniku.
Prilagodite Coarse in Fine.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Težave z zvokom
Zaslon je nestabilen in migeta. Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Ni zvoka.
Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je
ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo načinov
standardnega signala (str.43) v tem priročniku in z menijem Information izdelka.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite glasnost.
Prilagodite Brightness in Contrast.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici
računalnika ali v programski opremi.
Barva zaslona ni skladna.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.
Zvoka ni mogoče slišati, če je kabel HDMI-DVI uporabljen za povezavo z vhodno napravo.
Z napravo se povežite s kablom HDMI ali DP.
Bela barva ni videti bela.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
39
Vprašanja in odgovori
――Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.
Kako spremenim frekvenco?
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
Videz in teme
•• Windows XP: Izberite Nadzorna plošča
•• Windows ME/2000: Pomaknite se na Nadzorna plošča
•• Windows Vista: Pojdite na Nadzorna plošča
•• Windows 7: Izberite Nadzorna plošča
osveževanja.
Zaslon
Videz in prilagajanje
Sistem
Nastavitve
Nastavitve
Videz in prilagajanje
•• Windows 8 (Windows 8.1): Izberite Nastavitve
vrednost v polju Hitrost osveževanja.
•• Windows 10: Odprite Nastavitve
Zaslon
Prikaz
Dodatno
Prilagoditev
Zaslon
Nadzorna plošča
Dodatno
Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost osveževanja.
Monitor in prilagodite Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja.
Nastavitve zaslona
Ločljivost zaslona
Videz in prilagajanje
Dodatne nastavitve zaslona
Dodatne nastavitve
Dodatne nastavitve
Zaslon
Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
Ločljivost zaslona
Lastnosti grafične kartice
Monitor in prilagodite Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja.
Dodatne nastavitve
Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite
Monitor in prilagodite možnost Hitrost osveževanja zaslona v razdelku Nastavitve monitorja.
Kako spremenim ločljivost?
•• Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in teme
•• Windows ME/2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
•• Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
•• Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Sistem
Prikaz
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Videz in prilagajanje
Videz in prilagajanje
•• Windows 8 (Windows 8.1): Pomaknite se na: Nastavitve
•• Windows 10: Odprite Nastavitve
Zaslon
Zaslon
Prilagodi
Zaslon
Nadzorna plošča
Nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
Videz in prilagajanje
Zaslon
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
Dodatne nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
•• Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča
Videz in teme
•• Windows ME/2000: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča
•• Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča
BIOS-a v računalniku.
•• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča
računalniku.
Prikaz
Prikaz
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Videz in prilagajanje
Videz in prilagajanje
Prilagodi
Prilagodi
Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
•• Windows 8 (Windows 8.1): Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve
energije ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
•• Windows 10: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve
Zaklenjeni zaslon
Nastavitve časa za izklop zaslona
Prilagajanje
Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Prilagodi
Možnosti porabe energije ali v nastavitvah
Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Možnosti porabe
Poraba energije in spanje ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
40
Poglavje 09
Specifikacije
Splošno
Ime modela
C22F390FH* / C22F392FH*
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F396FH* /
C24F399FH*
C27F390FH* / C27F391FH* /
C27F396FH* / C27F397FH* /
C27F398FW*
C32F391FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
Velikost
Razred 22 (21,5 palca / 54,6 cm)
Razred 24 (23,5 palca / 59,8 cm)
Razred 27 (27,0 palcev / 68,5 cm)
Razred 32 (31,5 palca / 80,1 cm)
Območje prikaza
476,64 mm (V) x 268,11 mm (N)
521,40 mm (V) x 293,28 mm (N)
596,736 mm (V) x 335,664 mm (N)
698,40 mm (V) x 392,85 mm (N)
0,27156 mm (V) x 0,27156 mm (N)
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (N)
0,36375 mm (V) x 0,36375 mm (N)
Razmik med slikovnimi pikami 0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (N)
Najhitrejša točkovna ura
148,5 MHz (analogno, HDMI)
148,5 MHz (HDMI, DisplayPort) -Velja samo za modele C27F398FW*, C32F391FW*, C32F395FW*, C32F397FW*
Napajanje
AC100-240V~ 50/60Hz
Temelji na dvosmerni napetosti napajalnega vmesnika. Za enosmerno napetost izdelka si oglejte oznako izdelka.
Priključki za signale
D-SUB, HDMI
HDMI, DisplayPort (Velja samo za modele C27F398FW*, C32F391FW*, C32F395FW*, C32F397FW*)
Obratovalni pogoji
Delovanje
Temperatura: 10 C–40 C (50 F–104 F) / Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 C–45 C (-4 F–113 F) / Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
41
――Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve monitorja. Monitor se
samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
――Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
――Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
――Naprava je digitalni aparat razreda B.
――Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung Electronics.
42
Tabela standardnih signalov
Ime modela
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
C24F394FH* / C24F396FH* / C24F399FH* / C27F390FH* /
C27F391FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW*
Sinhronizacija
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
30–81 kHz
30–81 kHz
Navpična frekvenca
56–72 Hz
56–61 Hz
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda
prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F396FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW*
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
43
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
――Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.
――Navpična frekvenca
S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto Hz (herci).
――Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete
tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
――Ko nadomeščate monitor CDT (povezan z računalnikom) z monitorjem LCD, preverite frekvenco. Če monitor LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60 Hz z uporabo monitorja CDT, preden ga nadomestite z
monitorjem LCD.
44
Poglavje 10
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
•• Zunanji udarec ali padec.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
Drugo
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter,
trak idr.)
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising