Samsung | S22E450MW | User guide | Samsung S22E450MW Navodila

Samsung S22E450MW Navodila
Uporabniški
priročnik
S19E200BR
S19E200BW
S19E200NW
S19E200NY
S19E450BR
S19E450BW
S19E450MR
S19E450MW
S22E200B
S22E200BW
S22E200N
S22E200NY
S22E450B
S22E450BW
S22E450D
S22E450DW
S22E450M
S22E450MW
S23E200B
S23E450B
S24E200BL
S24E450B
S24E450BL
S24E450D
S24E450DL
S24E450M
S24E650BW
S27E450B
S27E450D
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.
BN46-00478A-14
Kazalo
PRED UPORABO
MONITORJA
PRIPRAVE
8
Avtorske pravice
8
Ikone v tem priročniku
9
Čiščenje
10
Zaščita prostora za namestitev
10
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
11
Varnostni ukrepi
11
12
13
15
Simboli
Elektrika in varnost
Namestitev
Delovanje
20
Pravilna drža pri uporabi izdelka
21
Pregled komponent
21
Pregled komponent
23
Deli
23
25
Gumbi na sprednji strani (Serija SE200)
Gumbi na sprednji strani (S**E450B*,
S**E650B*)
Gumbi na sprednji strani (S**E450M*)
Gumbi na sprednji strani (S**E450D*)
Zadnja stran (Serija SE200)
Zadnja stran (S**E450B*, S**E650B*)
Zadnja stran (S**E450M*)
Zadnja stran (S**E450D*)
Pogled z desne strani (S**E450D*)
27
29
31
32
33
34
35
Kazalo
2
Kazalo
36
Namestitev
36
37
38
39
40
45
Namestitev stojala (Serija SE200)
Namestitev stojala (Serija SE450, SE650)
Odstranjevanje stojala (Serija SE200)
Prilagajanje nagiba monitorja (Serija SE200)
Nastavljanje višine in nagiba izdelka (Serija
SE450, SE650)
Sukanje monitorja (Serija SE450, SE650)
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala
Ključavnica proti kraji
46
Pred povezavo
46
Točke preverjanja pred priklopom
47
Povezava in uporaba računalnika
47
52
56
57
Povezava z računalnikom
Povezava napajanja
Namestitev gonilnikov
Nastavitev optimalne ločljivosti
58
Brightness
58
Konfiguriranje možnosti Brightness
59
Contrast
59
Konfiguracija možnosti Contrast
60
Sharpness
60
Konfiguracija možnosti Sharpness
61
Eye Saver Mode
61
Konfiguracija možnosti Eye Saver Mode
62
Game Mode
62
Konfiguriranje nastavitve Game Mode
63
SAMSUNG MAGIC Bright
63
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Bright
41
42
PRIKLOP IN UPORABA
VHODNE NAPRAVE
NASTAVITEV ZASLONA
Kazalo
3
Kazalo
NASTAVITEV BARV
64
SAMSUNG MAGIC Angle (Razen
S19E200NY / S22E200NY / S24E650BW)
64
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Angle
66
SAMSUNG MAGIC Upscale
66
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Upscale
67
Image Size (Razen S19E200BR /
S19E450BR / S19E450MR)
67
Spreminjanje možnosti Image Size
69
Response Time (S24E650BW)
69
Konfiguracija možnosti Response Time
70
H-Position & V-Position
70
Konfiguracija H-Position & V-Position
71
Coarse
71
Prilagajanje možnosti Coarse
72
Fine
72
Prilagajanje možnosti Fine
73
Red
73
Konfiguracija možnosti Red
74
Green
74
Konfiguracija možnosti Green
75
Blue
75
Konfiguracija možnosti Blue
76
Color Tone
76
Konfiguracija nastavitev možnosti Color Tone
77
Gamma
77
Konfiguracija možnosti Gamma
Kazalo
4
Kazalo
SPREMINJANJE
VELIKOSTI ALI
PREMIKANJE SLIKE
NASTAVITEV IN
PONASTAVITEV
78
Language
78
Spreminjanje možnosti Language
79
Menu H-Position & Menu V-Position
79
Konfiguracija Menu H-Position & Menu VPosition
80
Display Time
80
Konfiguracija možnosti Display Time
81
Transparency
81
Spreminjanje možnosti Transparency
82
Reset All
82
Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)
83
Smart Eco Saving
83
Konfiguracija možnosti Smart Eco Saving
84
Off Timer (S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N /S22E200NY)
84
85
Konfiguracija možnosti Off Timer
Konfiguracija načina Turn Off After
86
Off Timer Plus (Razen S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
86
88
Konfiguracija možnosti Off Timer
Konfiguracija možnosti Eco Timer
90
PC/AV Mode (Razen S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
90
Konfiguracija možnosti PC/AV Mode
92
Key Repeat Time
92
Konfiguracija možnosti Key Repeat Time
93
Source Detection (Razen S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
93
Konfiguracija načina Source Detection
Kazalo
5
Kazalo
MENI INFORMACIJE IN
DRUGI MENIJI
94
INFORMATION
94
Prikaz menija INFORMATION
95
Konfiguracija možnosti Brightness/
Contrast in Sharpness z začetnega
zaslona.
96
Nastavitev Volume na zagonskem
zaslonu
NAMESTITEV
PROGRAMSKE OPREME
97
MultiScreen
97
98
Namestitev programske opreme
Odstranjevanje programske opreme
NAVODILA ZA
ODPRAVLJANJE TEŽAV
99
Kaj je treba storiti, preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam
99
99
99
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
102
Vprašanja in odgovori
104
Splošno (S19E200NY / S19E200NW)
105
Splošno (S19E200BW / S19E200BR)
106
Splošno (S22E200NY)
107
Splošno (S22E200B / S22E200N /
S22E200BW)
108
Splošno (S23E200B / S24E200BL)
109
Splošno (S19E450BW / S19E450MW /
S19E450BR / S19E450MR)
110
Splošno (S22E450B / S22E450M /
S22E450D)
112
Splošno (S22E450BW / S22E450MW /
S22E450DW)
114
Splošno (S23E450B)
SPECIFIKACIJE
Kazalo
6
Kazalo
DODATEK
115
Splošno (S24E450BL / S24E450DL)
117
Splošno (S24E450B / S24E450M /
S24E450D)
119
Splošno (S24E650BW)
120
Splošno (S27E450B / S27E450D)
122
Varčevanje z energijo
125
Tabela načinov standardnega signala
133
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
133
133
133
Ni napaka na izdelku
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Drugo
135
Pravilno odlaganje
135
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna
električna in elektronska oprema)
135
Extended warranty
136
Terminologija
KAZALO
Kazalo
7
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© 2015 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja
družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Microsoft, Windows in Windows NT so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.

Administrativni stroški se zaračunajo, če

(a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).

(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).

Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na
domu.
Ikone v tem priročniku
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo
od teh, prikazanih na slikah.
Pred uporabo monitorja
8
Pred uporabo monitorja
Čiščenje
Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov LCD
zelo občutljiva na praske.
Pri čiščenju sledite tem navodilom.
1. Izklopite monitor in računalnik.
2. Izključite napajalni kabel iz monitorja.
Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
3. Monitor obrišite s čisto, mehko in suho krpo.

Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje
alkohol, topila ali površinsko aktivne snovi.
!

Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
4. Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo
očistite zunanjost monitorja.
5. Ko očistite monitor, priključite napajalni kabel.
6. Vklopite monitor in računalnik.
!
Pred uporabo monitorja
9
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev

Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči
požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano
spodaj, ali več.
Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
Serija SE200
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Serija SE450, SE650
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Pri čiščenju notranjosti monitorja se vedno obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
(Storitev je plačljiva.)
Pred uporabo monitorja
10
Pred uporabo monitorja
Varnostni ukrepi
Pozor
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE
ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI MONITORJA NI
DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. PREPUSTITE VSA POPRAVILA
POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost. Ne dotikajte
se notranjih delov monitorja.
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se
nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.
Simboli
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Opozorilo
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
Pred uporabo monitorja
11
Pred uporabo monitorja
Elektrika in varnost
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Opozorilo
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene
električne vtičnice.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Na isto vtičnico ne priključite preveč naprav.

Sicer se lahko vtičnica pregreje in pride do požara.
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.

Sicer lahko pride do električnega udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.

Nestabilna povezava lahko povzroči požar.
!
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa
1).
!

Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Na napajalni kabel ne
postavljajte težkih predmetov.

Poškodovani napajalni kabel lahko povzroči električni udar ali požar.
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
S čisto in suho krpo odstranite tujke, na primer prah, okoli nožic vtiča in električne
vtičnice.
!

Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo monitorja
12
Pred uporabo monitorja
Pozor
Med uporabo monitorja ne izključite napajalnega kabla.

Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Ne uporabljajte napajalnega kabla za naprave, ki niso ustrezni izdelki družbe
Samsung.

!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.

Če pride do kakršnih koli težav z izdelkom, izključite kabel, da popolnoma
prekinete napajanje monitorja.
!
Z gumbom za vklop in izklop ni mogoče popolnoma prekiniti napajanja
monitorja.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Namestitev
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.
Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.

Sicer lahko pride do požara.
Monitorja ne nameščajte v ozek prostor s slabim prezračevanjem, na primer na
knjižno polico ali v stensko omaro.

Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.
Plastično vrečko za izdelek shranite na mestu, ki je otrokom nedosegljivo.

Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
!
Pred uporabo monitorja
13
Pred uporabo monitorja
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica,
neravna površina in tako dalje).

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.

Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje
ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice
vode), olju ali dimu.

!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim
predmetom, na primer peči.

Sicer se lahko njegova življenjska doba skrajša ali pa pride do požara.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.

Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
Jedilno olje (kot je sojino olje) lahko poškoduje ali deformira izdelek. Izdelka ne
shranjujte v bližini olja.
Prav tako izdelka ne nameščajte ali uporabljajte v kuhinji ali v bližini štedilnika.
Pozor
Pazite, da vam monitor pri premikanju ne pade na tla.

Sicer lahko pride do poškodbe monitorja ali osebe.
!
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.

Lahko pride do poškodbe zaslona.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob
monitorja ne sega prek roba.

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.

Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Pred uporabo monitorja
14
Pred uporabo monitorja
Monitor previdno postavite na površino.

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
!
SAMSUNG
!
Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim
količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam
vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje),
lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega delovanja.

Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center
družbe Samsung za pomoč strankam.
Delovanje
Opozorilo
Monitor je pod visoko napetostjo. Sami ga ne poskušajte razstaviti, popraviti ali
spremeniti.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
Če želite izdelek premakniti, najprej iz njega iztaknite vse kable, tudi napajalni
kabel.
!

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in pride do požara ali električnega
udara.
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim,
takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
!

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.

Monitor se lahko prevrne, zaradi česar lahko pride do bolj ali manj resnih
poškodb otroka.
Če se monitor prevrne ali se zunanjost poškoduje, ga izključite, odstranite
napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč uporabnikom.

Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Pred uporabo monitorja
15
Pred uporabo monitorja
Na vrh monitorja ne postavljajte težkih premetov, igrač ali slaščic.

Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po
igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Med bliskanjem ali nevihto izklopite izdelek in izključite napajalni kabel.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja,
električni udar ali požar.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj
prezračite prostor.
!
GAS

Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri
koli kabel.

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja,
električni udar ali požar.
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali
vnetljivih snovi.
!

To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.

Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.
Pred uporabo monitorja
16
Pred uporabo monitorja
100
V odprtine za prezračevanje ali vrata na monitorju ne vstavljajte kovinskih
predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase in drugih) ali vnetljivih predmetov
(papirja, vžigalic idr.).

Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

To lahko povzroči električni udar ali požar.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda
(vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).

Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pozor
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.

!
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z
energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
-_!
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.

Sicer lahko zaradi prahu, ki se je nabral, pride do pregrevanja, električnega
udara ali uhajanja električnega toka.
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.

Sicer se lahko vaš vid poslabša.
!
Ne postavljajte enosmernih napajalnikov drug na drugega.

Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo enosmernega napajalnika odstranite plastično vrečko.

Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo monitorja
17
Pred uporabo monitorja
Preprečite, da bi voda prišla v enosmerni napajalnik, oziroma ga ne zmočite.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in
snegu.

Pazite, da pri brisanju tal ne zmočite enosmernega napajalnika.
Ne postavljajte enosmernega napajalnika v bližino grelnih naprav.

Sicer lahko pride do požara.
Enosmerni napajalnik uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.
!
Če napajalnik za izmenični/enosmerni tok postavite tako, da so vtičnice obrnjene
navzgor, lahko voda ali drugi tujki pridejo v notranjost napajalnika in povzročijo
okvaro.
!
Napajalnik za izmenični/enosmerni tok mora ležati ravno na mizi ali na tleh.
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid
poslabša.
!
Ne držite monitorja z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga
vlečete za podstavek.

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.

S tem boste odpravili utrujenost oči.
!
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
Shranjujte majhne pripomočke, ki jih uporabljate z monitorjem, na mestu, ki ni
dosegljivo otrokom.
!
Pred uporabo monitorja
18
Pred uporabo monitorja
Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
!

Sicer se otroci lahko s prsti zataknejo za monitor in se poškodujejo.

Če preveč nagnete monitor, lahko pade in vas poškoduje.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.

To lahko povzroči poškodbe monitorja ali osebe.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite
previsoko.

Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
Pred uporabo monitorja
19
Pred uporabo monitorja
Pravilna drža pri uporabi izdelka
Pravilna drža pri uporabi monitorja:

Poravnajte hrbet.

Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo
navzdol.
Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.

Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.

Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.

Držite komolce pod pravim kotom.

Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh,
roke pa niže od srca.
Pred uporabo monitorja
20
1
1.1
Priprave
Pregled komponent
1.1.1 Pregled komponent

Če opazite, da nekateri elementi manjkajo, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili monitor.

Slike so lahko videti drugače kot dejanske komponente.
Komponente
Navodila za hitro namestitev
Uporabniški priročnik
(možnost)
Garancijska kartica (ni na voljo
povsod)
Napajalni kabel
Pravna navodila
(možnost)
Kabel D-SUB
(možnost)
Kabel D-SUB
Kabel DVI
Kabel DVI
(možnost)
(možnost)
(možnost)
Kabel HDMI-DVI
Kabel DP
(možnost)
(možnost)
Stereo kabel
Za modele S**E450M*
(možnost)
1 Priprave
21
1
Priprave
Kabel USB
(možnost)
Podstavek stojala
Za model serije SE200
(možnost)
Podstavek stojala
Za model serije SE450
Standardni priključek
(Velja samo za modele s
stojalom, ki imajo vrata USB.)
Za model serije SE200
(možnost)
(možnost)
Podstavek stojala
Za model serije SE450,
Za model serije SE650
(možnost)
Standardni priključek
Za model serije SE450,
Za model serije SE650
(možnost)
Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
1 Priprave
22
1
1.2
Priprave
Deli
1.2.1 Gumbi na sprednji strani (Serija SE200)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Vodnik po tipkah
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikone
Opis

Odprite ali zaprite zaslonski meni ali pa se vrnite v zadnji meni.

Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne
nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite
nenamerne spremembe nastavitev. Omogoči: Če želite zakleniti
nadzor prikaza na zaslonu, za 10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
Onemogoči: Če želite odkleniti zaklenjeni nadzor prikaza na meniju,
za več kot 10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
MENU
Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno,

Možnosti Brightness in Contrast lahko prilagodite. Eye Saver
Mode je na voljo. INFORMATION si lahko ogledate.

Funkcijo Eye Saver Mode boste lahko uporabljali, če pritisnete
gumb [
]. (Eye Saver Mode je na voljo tudi, ko je nadzor
menija na zaslonu zaklenjen)
Pritisnite [
], da omogočite ali onemogočite funkcijo Eye Saver
Mode.
Spodnji elementi niso na voljo, če je na voljo funkcija Eye Saver Mode.
SAMSUNG
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
1 Priprave
23
1
Priprave
Ikone
Opis
Pomaknite se v zgornji ali spodnji meni ali prilagodite vrednost možnosti v
zaslonskem meniju.
S tem gumbom lahko upravljate svetlost, kontrast in ostrino zaslona.
Potrditev izbire menija.
Če pritisnete gumb [
], ko zaslonski meni ni prikazan, spremenite
vir signala (Analog/DVI). Če monitor vklopite ali spremenite vir signala
tako, da pritisnete gumb [
], se v levem zgornjem kotu zaslona
prikaže sporočilo s spremenjenim virom signala.
Funkcija ni na voljo za izdelke, ki so opremljeni samo z analognimi
vmesniki.
Pritisnite gumb [AUTO] za samodejno prilagoditev nastavitev zaslona.
AUTO

S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali
funkcijo Auto Adjustment.

Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
Vklopite ali izklopite zaslon.
Ko pritisnete krmilni gumb na izdelku, se pred menijem na zaslonu odpre
vodnik po tipkah. (Vodnik prikaže funkcijo pritisnjenega gumba.)
Vodnik po tipkah
Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite
ustrezen gumb.
Vodnik po tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka. Glejte dejanski
izdelek.
1 Priprave
24
1
Priprave
1.2.2 Gumbi na sprednji strani (S**E450B*, S**E650B*)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Vodnik po tipkah
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikone
Opis

Odprite ali zaprite zaslonski meni ali pa se vrnite v zadnji meni.

Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne
nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite
nenamerne spremembe nastavitev. Omogoči: Če želite zakleniti
nadzor prikaza na zaslonu, za 10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
Onemogoči: Če želite odkleniti zaklenjeni nadzor prikaza na meniju,
za več kot 10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
MENU
Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno,

Možnosti Brightness in Contrast lahko prilagodite. Eye Saver
Mode je na voljo. INFORMATION si lahko ogledate.

Funkcijo Eye Saver Mode boste lahko uporabljali, če pritisnete
gumb [
]. (Eye Saver Mode je na voljo tudi, ko je nadzor
menija na zaslonu zaklenjen)
Pritisnite [
], da omogočite ali onemogočite funkcijo Eye Saver
Mode.
Spodnji elementi niso na voljo, če je na voljo funkcija Eye Saver Mode.
SAMSUNG
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
Pomaknite se v zgornji ali spodnji meni ali prilagodite vrednost možnosti v
zaslonskem meniju.
1 Priprave
25
1
Priprave
Ikone
Opis
S tem gumbom lahko upravljate svetlost, kontrast in ostrino zaslona.
Potrditev izbire menija.
Če pritisnete gumb [
], ko zaslonski meni ni prikazan, spremenite
vir signala (Analog/DVI). Če monitor vklopite ali spremenite vir signala
tako, da pritisnete gumb [
], se v levem zgornjem kotu zaslona
prikaže sporočilo s spremenjenim virom signala.
Funkcija ni na voljo za izdelke, ki so opremljeni samo z analognimi
vmesniki.
Pritisnite gumb [AUTO] za samodejno prilagoditev nastavitev zaslona.
AUTO

S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali
funkcijo Auto Adjustment.

Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
Vklopite ali izklopite zaslon.
Ko pritisnete krmilni gumb na izdelku, se pred menijem na zaslonu odpre
vodnik po tipkah. (Vodnik prikaže funkcijo pritisnjenega gumba.)
Vodnik po tipkah
Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite
ustrezen gumb.
Vodnik po tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka. Glejte dejanski
izdelek.
1 Priprave
26
1
Priprave
1.2.3 Gumbi na sprednji strani (S**E450M*)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Vodnik po tipkah
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikone
Opis

Odprite ali zaprite zaslonski meni ali pa se vrnite v zadnji meni.

Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne
nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite
nenamerne spremembe nastavitev. Omogoči: Če želite zakleniti
nadzor prikaza na zaslonu, za 10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
Onemogoči: Če želite odkleniti zaklenjeni nadzor prikaza na meniju,
za več kot 10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
MENU
Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno,

Možnosti Brightness in Contrast lahko prilagodite. Eye Saver
Mode je na voljo. INFORMATION si lahko ogledate.

Funkcijo Eye Saver Mode boste lahko uporabljali, če pritisnete
gumb [
]. (Eye Saver Mode je na voljo tudi, ko je nadzor
menija na zaslonu zaklenjen)
Pritisnite [
], da omogočite ali onemogočite funkcijo Eye Saver
Mode.
Spodnji elementi niso na voljo, če je na voljo funkcija Eye Saver Mode.
SAMSUNG
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
Pomaknite se v zgornji ali spodnji meni ali prilagodite vrednost možnosti v
zaslonskem meniju.
1 Priprave
27
1
Priprave
Ikone
Opis
S tem gumbom nadzirate svetlost in kontrast zaslona.
Volume lahko prilagajate, če je v vrata [IN] vključen kabel.
Potrditev izbire menija.
Če pritisnete gumb [
], ko zaslonski meni ni prikazan, spremenite
vir signala (Analog/DVI). Če monitor vklopite ali spremenite vir signala
tako, da pritisnete gumb [
], se v levem zgornjem kotu zaslona
prikaže sporočilo s spremenjenim virom signala.
Funkcija ni na voljo za izdelke, ki so opremljeni samo z analognimi
vmesniki.
Pritisnite gumb [AUTO] za samodejno prilagoditev nastavitev zaslona.
AUTO

S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali
funkcijo Auto Adjustment.

Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
Vklopite ali izklopite zaslon.
Ko pritisnete krmilni gumb na izdelku, se pred menijem na zaslonu odpre
vodnik po tipkah. (Vodnik prikaže funkcijo pritisnjenega gumba.)
Vodnik po tipkah
Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite
ustrezen gumb.
Vodnik po tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka. Glejte dejanski
izdelek.
1 Priprave
28
1
Priprave
1.2.4 Gumbi na sprednji strani (S**E450D*)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Vodnik po tipkah
MENU
EYE
SAVER
MENU
SOURCE
AUTO
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikone
Opis

Odprite ali zaprite zaslonski meni ali pa se vrnite v zadnji meni.

Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne
nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite
nenamerne spremembe nastavitev. Omogoči: Če želite zakleniti
nadzor prikaza na zaslonu, za 10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
Onemogoči: Če želite odkleniti zaklenjeni nadzor prikaza na meniju,
za več kot 10 sekund pridržite gumb [ MENU ].
MENU
Če je upravljanje prek prikaza na zaslonu zaklenjeno,

Možnosti Brightness in Contrast lahko prilagodite. Eye Saver
Mode je na voljo. INFORMATION si lahko ogledate.

Funkcijo Eye Saver Mode boste lahko uporabljali, če pritisnete
gumb [
]. (Eye Saver Mode je na voljo tudi, ko je nadzor
menija na zaslonu zaklenjen)
Pritisnite [
], da omogočite ali onemogočite funkcijo Eye Saver
Mode.
Spodnji elementi niso na voljo, če je na voljo funkcija Eye Saver Mode.
SAMSUNG
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
1 Priprave
29
1
Priprave
Ikone
Opis
Pomaknite se v zgornji ali spodnji meni ali prilagodite vrednost možnosti v
zaslonskem meniju.
S tem gumbom lahko upravljate svetlost, kontrast in ostrino zaslona.
Potrditev izbire menija.
Če pritisnete gumb [
], ko zaslonski meni ni prikazan, spremenite
vir signala (Analog/DVI/DisplayPort). Če monitor vklopite ali spremenite
vir signala tako, da pritisnete gumb [
], se v levem zgornjem kotu
zaslona prikaže sporočilo s spremenjenim virom signala.
Funkcija ni na voljo za izdelke, ki so opremljeni samo z analognimi
vmesniki.
Pritisnite gumb [AUTO] za samodejno prilagoditev nastavitev zaslona.
AUTO

S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali
funkcijo Auto Adjustment.

Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
Vklopite ali izklopite zaslon.
Ko pritisnete krmilni gumb na izdelku, se pred menijem na zaslonu odpre
vodnik po tipkah. (Vodnik prikaže funkcijo pritisnjenega gumba.)
Vodnik po tipkah
Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite
ustrezen gumb.
Vodnik po tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka.
Glejte dejanski izdelek.
1 Priprave
30
1
Priprave
1.2.5 Zadnja stran (Serija SE200)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
DVI IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
RGB IN
Vrata
Opis
Povezava z računalnikom s kablom DVI.
Priključek [DVI IN] je na voljo samo pri modelih z digitalnim
vhodom (DVI).
Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
Povežite se z zunanjo napravo.
Napajalni kabel za monitor priključite na vrata [POWER IN] na hrbtni
strani izdelka.
1 Priprave
31
1
Priprave
1.2.6 Zadnja stran (S**E450B*, S**E650B*)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
DVI IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
RGB IN
Vrata
Opis
Povezava z računalnikom s kablom DVI.
Priključek [DVI IN] je na voljo samo pri modelih z digitalnim
vhodom (DVI).
Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
Povežite se z zunanjo napravo.
Napajalni kabel za monitor priključite na vrata [POWER IN] na hrbtni
strani izdelka.
1 Priprave
32
1
Priprave
1.2.7 Zadnja stran (S**E450M*)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
DVI IN
RGB IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
AUDIO IN/OUT
DVI IN
RGB IN
POWER IN
OUT
IN
Vrata
Opis
Povezava z računalnikom s kablom DVI.
Priključek [DVI IN] je na voljo samo pri modelih z digitalnim
vhodom (DVI).
Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer
slušalke.
OUT
Velja samo za modele z zvočniki.
Zvočni vhodni vir povežite s kablom za zvok.
IN
Velja samo za modele z zvočniki.
Povežite se z zunanjo napravo.
Napajalni kabel za monitor priključite na vrata [POWER IN] na hrbtni
strani izdelka.
1 Priprave
33
1
Priprave
1.2.8 Zadnja stran (S**E450D*)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
DP IN
DP IN
DP IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
RGB IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
POWER IN
DP IN
Vrata
DVI IN
POWER IN
RGB IN
Opis
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
Povezava z računalnikom s kablom DVI.
Priključek [DVI IN] je na voljo samo pri modelih z digitalnim
vhodom (DVI).
Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
Povezava z računalnikom prek kabla USB.
Ta vrata je mogoče priključiti le na računalnik.
Velja samo za modele s stojalom, ki imajo vrata USB.
Povežite se z zunanjo napravo.
Napajalni kabel za monitor priključite na vrata [POWER IN] na hrbtni
strani izdelka.
1 Priprave
34
1
Priprave
1.2.9 Pogled z desne strani (S**E450D*)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Vrata
Opis
Povezava z vhodno napravo prek kabla USB.
Velja samo za modele s stojalom, ki imajo vrata USB.
1 Priprave
35
1
1.3
Priprave
Namestitev
1.3.1 Namestitev stojala (Serija SE200)
Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
Priključek za stojalo vstavite v
stojalo v smeri, prikazani na sliki.
Preverite, ali je priključek za
stojalo trdno nameščen.
Do konca zasukajte priključni
vijak na dnu stojala, tako da je
popolnoma pritrjen.
Mizo prekrijte z mehko tkanino,
da zaščitite izdelek, in nanjo
položite izdelek s sprednjo
stranjo navzdol.
Osrednji del izdelka držite z roko, - Pozor
kot je prikazano na sliki.
Izdelka ne držite obrnjenega
Sestavljeno stojalo potisnite v
navzdol tako, da ga držite samo
smeri puščice v osrednji del, kot za stojalo.
je prikazano na sliki.
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
1 Priprave
36
1
Priprave
1.3.2 Namestitev stojala (Serija SE450, SE650)
Na ravno površino položite
Fiksirnega zatiča ne odstranjujte, Vstavite podstavek stojala v
zaščitno tkanino ali blazino. Nato dokler niste končali namestitve
stojalo v smeri puščice.
na tkanino ali blazino položite
stojala.
izdelek s sprednjo stranjo
navzdol.
Trdno privijte vijak (z izvijačem ali Ko namestite stojalo, izdelek
kovancem) na spodnjo stran
postavite pokonci.
podstavka.
Zdaj lahko odstranite fiksirni zatič
in prilagodite stojalo.
- Pozor
Izdelka ne držite obrnjenega
navzdol tako, da ga držite samo
za stojalo.

Razstavljanje poteka v obratnem zaporedju kot sestavljanje.

Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
1 Priprave
37
1
Priprave
1.3.3 Odstranjevanje stojala (Serija SE200)
Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
Mizo prekrijte z mehko tkanino, da zaščitite izdelek, in nanjo
položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.
Z eno roko držite stojalo, z drugo pestjo pa udarite po vrhu
podstavka stojala v smeri puščice, da snamete stojalo s
podstavka.
Zasukajte priključni vijak na dnu stojala, da ga odstranite.
Vzemite priključek za stojalo iz stojala tako, da ga povlečete v
smeri puščice, kot je prikazano na sliki.
1 Priprave
38
1
Priprave
1.3.4 Prilagajanje nagiba monitorja (Serija SE200)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
-1° (-
2°/+
1°) -
20°
(0°/+
2°)

Nagib monitorja lahko prilagodite.

Držite spodnji del izdelka in previdno prilagodite nagib.
1 Priprave
39
1
Priprave
1.3.5 Nastavljanje višine in nagiba izdelka (Serija SE450, SE650)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
19"-24"
27"
4
19"-22" (brez vrat USB)
23"-27" / 21,5", 22" (z vrati USB)
0 (± 5 mm) 100 mm (± 5 mm)

Za nastavitev višine odstranite fiksirni zatič.

Nastavite lahko višino in nagib monitorja.

Primite zgornji rob monitorja na sredini in previdno prilagodite višino.
0 (± 5 mm) 130 mm (± 5 mm)
1 Priprave
40
1
Priprave
1.3.6 Sukanje monitorja (Serija SE450, SE650)
Monitor lahko sukate, kot je prikazano spodaj.
1
2
3
4
5
6

Pred sukanjem monitorja popolnoma izvlecite stojalo.

Če boste monitor sukali z ne popolnoma izvlečenim stojalom, lahko vogal monitorja zadane ob tla
in se poškoduje.

Monitorja ne sukajte v levo. Lahko se poškoduje.
1 Priprave
41
1
Priprave
1.3.7 Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali namiznega stojala
Pred namestitvijo
Izklopite izdelek in odstranite napajalni kabel iz napajalne vtičnice.
Serija SE200
Na ravno površino položite zaščitno tkanino ali
Osrednji del izdelka držite z roko, kot je prikazano
blazino. Nato na tkanino ali blazino položite izdelek na sliki.
s sprednjo stranjo navzdol.
Stojalo ločite tako, da ga povlečete v smeri
puščice, kot je prikazano na sliki.
Serija SE450, SE650
Na ravno površino položite
Odvijte vijak na hrbtni strani
zaščitno tkanino ali blazino. Nato izdelka.
na tkanino ali blazino položite
izdelek s sprednjo stranjo
navzdol.
Dvignite stojalo in ga odstranite.
1 Priprave
42
1
Priprave
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali namiznega stojala (Serija SE200)
2
1
A
3
4
B
A Sem namestite komplet za pritrditev na steno ali namizno stojalo
B Nosilec (na prodaj posebej)
Poravnajte odprtine in trdno privijte vijake na nosilec na izdelku z ustreznimi deli kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala.
Opombe

Uporaba vijaka z večjo dolžino od standardne lahko povzroči poškodbe notranjih delov izdelka.

Dolžina vijakov za komplet za pritrditev na steno, ki ne izpolnjuje standarda VESA, se lahko razlikuje
glede na specifikacije.

Ne uporabljajte vijakov, ki niso v skladu s standardom VESA. Kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala ne nameščajte s preveliko silo. Izdelek se lahko poškoduje ali pade in povzroči
telesno poškodbo. Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitno materialno škodo ali telesne
poškodbe, nastale zaradi uporabe neustreznih vijakov ali nameščanja kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala s preveliko silo.

Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi
uporabe neodobrenega kompleta za pritrditev na steno ali strankinega poskusa namestitve
kompleta za pritrditev na steno.

Za pritrditev izdelka na steno kupite komplet za pritrditev na steno, ki ga je mogoče namestiti vsaj
10 cm od stene.

Uporabite komplet za pritrditev na steno, ki je v skladu s standardi.
1 Priprave
43
1
Priprave
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali namiznega stojala (Serija SE450, SE650)
2
1
A
3
4
BB
A Sem namestite komplet za pritrditev na steno ali namizno stojalo
B Nosilec (na prodaj posebej)
Poravnajte odprtine in trdno privijte vijake na nosilec na izdelku z ustreznimi deli kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala.
Opombe

Uporaba vijaka z večjo dolžino od standardne lahko povzroči poškodbe notranjih delov izdelka.

Dolžina vijakov za komplet za pritrditev na steno, ki ne izpolnjuje standarda VESA, se lahko razlikuje
glede na specifikacije.

Ne uporabljajte vijakov, ki niso v skladu s standardom VESA. Kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala ne nameščajte s preveliko silo. Izdelek se lahko poškoduje ali pade in povzroči
telesno poškodbo. Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitno materialno škodo ali telesne
poškodbe, nastale zaradi uporabe neustreznih vijakov ali nameščanja kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala s preveliko silo.

Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi
uporabe neodobrenega kompleta za pritrditev na steno ali strankinega poskusa namestitve
kompleta za pritrditev na steno.

Za pritrditev izdelka na steno kupite komplet za pritrditev na steno, ki ga je mogoče namestiti vsaj
10 cm od stene.

Uporabite komplet za pritrditev na steno, ki je v skladu s standardi.

Če želite izdelek namestiti na steno, izključite podstavek stojala iz monitorja.
1 Priprave
44
1
Priprave
1.3.8 Ključavnica proti kraji
Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti. Oblika naprave za zaklepanje in
način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena
napravi za zaklepanje proti kraji. Naprava za zaklepanje je na prodaj posebej.
Serija SE200
DVI IN
RGB IN
POWER IN
Serija SE450, SE650
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
1
2
3
4
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
Zaklenite napravo za zaklepanje.

Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.

Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.

Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
1 Priprave
45
2
2.1
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred povezavo
2.1.1 Točke preverjanja pred priklopom

Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.

Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.

Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
46
2
2.2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Povezava in uporaba računalnika
2.2.1 Povezava z računalnikom

Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.

Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
Priključitev prek kabla D-SUB (analognega)
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
Serija SE200
RGB IN
DVI IN
A
B
A
B
RGB IN
RGB IN
DVI IN
RGB IN
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
47
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Serija SE450, SE650
RGB IN
DVI IN
RGB
A
B
A
B
IN
RGB IN
DVI IN
1
RGB
IN
S kablom D-Sub povežite vrata [RGB IN] na hrbtni strani izdelka in vrata RGB na računalniku.
Priključite A v vrata [RGB IN] v izdelku, nato pa priključite B v vrata RGB v računalniku.
2
Pritisnite [
], da spremenite vir signala na Analog.
Funkcija ni na voljo za izdelke, ki so opremljeni samo z analognimi vmesniki.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
48
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Povezava s kablom DVI
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
Serija SE200
DVI IN
DVI IN
A
B
A
B
A
B
A
B
RGB IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
Serija SE450, SE650
DVI IN
DVI IN
RGB
IN
DVI IN
DVI IN
1
RGB
IN
S kablom DVI povežite vrata [DVI IN] na hrbtni strani izdelka in vrata DVI na računalniku.
Priključite A v vrata [DVI IN] v izdelku, nato pa priključite B v vrata DVI v računalniku.
2
Pritisnite [
], da spremenite vir signala na DVI.
Priključek [DVI IN] je na voljo samo pri modelih z digitalnim vhodom (DVI).
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
49
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Povezava s kablom DVI-HDMI
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
Serija SE200
DVI IN
DVI IN
RGB IN
Serija SE450, SE650
DVI IN
DVI IN
1
2
RGB IN
Priključite kabel HDMI-DVI na vrata [DVI IN] na hrbtni strani izdelka in na vrata HDMI na računalniku.
Pritisnite [
], da spremenite vir signala na DVI.
Priključek [DVI IN] je na voljo samo pri modelih z digitalnim vhodom (DVI).
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
50
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Povezava s kablom DP
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
S**E450D*
DP IN
DP IN
RGB
IN
DVI IN
1
2
S kablom DP povežite vrata [DP IN] na hrbtni strani izdelka in vrata DP na računalniku.
Pritisnite [
], da spremenite vir signala na DisplayPort.
Povezava slušalk in zvočnikov
Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable. Preden vključite napajalni kabel, priključite
izvorno napravo.
S**E450M*
IN
RGB
IN
DVI IN
OUT
1
Zvočno izhodno napravo, na primer slušalke ali zvočnike, priključite v [ OUT ] na izdelku.
Velja samo za modele z zvočniki.
2
Vhodno zvočno napravo, denimo računalnik, priključite v vrata [ IN ] v izdelku.
Velja samo za modele z zvočniki.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
51
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.2 Povezava napajanja


Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.

Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
Za uporabo izdelka priključite napajalni kabel na napajalno vtičnico in vrata [POWER IN] na izdelku.
Serija SE200
POWER IN
DVI IN
RGB IN
Serija SE450, SE650
POWER IN
DVI IN
RGB
IN
Vhodna napetost se samodejno preklopi.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
52
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Povezava USB (Modeli S**E450D*)

Velja samo za modele s stojalom, ki imajo vrata USB.

Napravo USB, denimo miško, tipkovnico, pomnilniško kartico ali zunanji trdi disk (HDD), lahko
uporabljate, če jo priključite neposredno v vrata [
] v monitorju. Ni je treba priključiti v računalnik.
Zunanja naprava za množično shranjevanje (HDD) potrebuje zunanje napajanje in mora biti
priključena na vir napajanja.
Vrata USB monitorja [
Obseg podatkov
Poraba toka
DVI IN
1
RGB
IN
] podpirajo hitri vmesnik USB 2.0.
Visoka hitrost
Polna hitrost
Nizka hitrost
480 Mb/s
12 Mb/s
1,5 Mb/s
2,5 W (maks., vsaka vrata) 2,5 W (maks., vsaka vrata)
2,5 W (maks., vsaka vrata)
DP IN
S kablom USB povežite vrata [
] monitorja in vrata USB računalnika.

Da lahko uporabite vrata [
], morate povezati UP (odhodna vrata) z računalnikom.

Vrata [
] monitorja in vrata USB računalnika povežite s kablom USB, priloženim temu
monitorju.
B
B
USB
A
2
S kablom USB povežite vrata [
A
] monitorja USB in naprave USB.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
53
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
3
Postopki uporabe so enaki kot tisti pri uporabi na računalnik povezane zunanje naprave.

Povežete in uporabljate lahko tipkovnico in miško.

Predvajate lahko datoteko iz predstavnostne naprave. (Primeri predstavnostnih naprav:
predvajalnik MP3, digitalni fotoaparat itd.)
Na shranjevalni napravi lahko zaženete, premikate, kopirate ali brišete datoteke. (Primeri

shranjevalnih naprav: zunanji pomnilnik, pomnilniška kartica, bralnik pomnilnika, predvajalnik
MP3 s trdim diskom itd.)
Uporabljate lahko tudi druge na računalnik povezane naprave USB.


Če povežete napravo na vrata [
] monitorja, uporabite namenski kabel naprave.

Za nakup kabla in zunanjih naprav se obrnite e na servisni center za izdelek.

Podjetje ni odgovorno za težave ali poškodovanje zunanjih napravah zaradi uporabe
nepooblaščenih kablov.

Nekateri izdelki ne ustrezajo standardu USB in lahko povzročijo nepravilno delovanje naprave.

Če naprava kljub priklopu na računalnik ne deluje pravilno, se obrnite na servisni center naprave/
računalnika.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
54
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Spreminjanje nastavitev zvoka v sistemu Windows (Modeli S**E450M*)
Nadzorna plošča
→ Zvok → Zvočniki → Nastavitev zvočnikov
1
2
3
4
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
55
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.3 Namestitev gonilnikov

Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta
izdelek.

Gonilnik za namestitev najdete na CD-ju, priloženemu izdelku.

Če je prenesena datoteka poškodovana, obiščite domačo stran družbe Samsung
(http://www.samsung.com) in prenesite datoteko.
1
2
3
4
Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.
5
Odprite lastnosti zaslona in preverite, ali sta ločljivost in hitrost osveževanja ustrezni.
Kliknite "Windows Driver".
Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.
Za dodatne informacije glejte priročnik za OS Windows.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
56
2
Priklop in uporaba vhodne naprave
2.2.4 Nastavitev optimalne ločljivosti
Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne ločljivosti.
V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
2.
AUTO
1
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do želenega jezika, in nato pritisnite [
].
Če želite skriti sporočilo z informacijami, pritisnite [ MENU ].

Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi
če monitor izklopite in ga znova vklopite.

Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na nadzorni plošči v svojem računalniku.
2 Priklop in uporaba vhodne naprave
57
3
Nastavitev zaslona
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.
3.1
Brightness
Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.

Ta meni ni na voljo, če je za Smart Eco Saving izbrano .

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.1.1 Konfiguriranje možnosti Brightness
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Brightness, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
PICTURE
Adjust the brightness
level. Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Off
Game Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Contrast
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Angle
AUTO
4
100
Prilagodite možnost Brightness z gumbom [
75
Adjust the brightness
level. Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Off
Custom
Off
AUTO
].
3 Nastavitev zaslona
58
3
3.2
Nastavitev zaslona
Contrast
Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.2.1 Konfiguracija možnosti Contrast
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Contrast, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
PICTURE
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Off
Game Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Contrast
Custom
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
MAGIC Angle
AUTO
4
100
Prilagodite možnost Contrast z gumbom [
75
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Off
Custom
Off
AUTO
].
3 Nastavitev zaslona
59
3
3.3
Nastavitev zaslona
Sharpness
Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Upscale izbran način Mode1 ali Mode2.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.3.1 Konfiguracija možnosti Sharpness
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Sharpness, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
PICTURE
Adjust the sharpness
of the picture. Values
closer to 100 mean a
sharper image.
Brightness
Contrast
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Off
Game Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Angle
Prilagodite možnost Sharpness z gumbom [
75
Adjust the sharpness
of the picture. Values
closer to 100 mean a
sharper image.
Off
Custom
Off
AUTO
AUTO
4
100
].
3 Nastavitev zaslona
60
3
3.4
Nastavitev zaslona
Eye Saver Mode
Nastavite optimalno kakovost slike, primerno za sprostitev oči.
Potrdilo »Low Blue Light Content« podjetja TÜV Rheinland velja za izdelke, ki ustrezajo zahtevam po nižjih
ravneh modre svetlobe. Ko je način Eye Saver Mode vklopljen (»On«), se valovna dolžina modre svetlobe
z vrednostjo približno 400 nm zmanjša in zagotavlja optimalno kakovost slike, ki je potrebna za sprostitev
oči. Istočasno je raven modre svetlobe nižja kot pri privzetih nastavitvah in ustreza standardom »Low Blue
Light Content« podjetja TÜV Rheinland, kar potrjujejo tudi njihovi preskusi.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.4.1 Konfiguracija možnosti Eye Saver Mode
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Eye Saver Mode, in pritisnite [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Contrast
Sharpness
60
Sharpness
Off
Eye Saver Mode
Eye Saver Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
On
Game Mode
Off
100
75
60
Off
Off
Off
On
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Custom
SAMSUNG
Off
Off
MAGIC Angle
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
AUTO
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
61
3
3.5
Nastavitev zaslona
Game Mode
Konfigurirajte nastavitve zaslona izdelka za igralni način. To funkcijo uporabite pri igranju računalniških
iger ali ko je priključena igralna konzola, denimo PlayStation™ ali Xbox™.

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode ali Smart Eco Saving, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.5.1 Konfiguriranje nastavitve Game Mode
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Game Mode, in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Optimizes image
settings for playing
games.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Contrast
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
SAMSUNG
On
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Game Mode
Custom
Off
75
Off
Custom
SAMSUNG
On
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Off
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
Optimizes image
settings for playing
games.
AUTO
].
Uporabljena bo izbrana možnost.

Ko se monitor izklopi in preklopi v način varčevanja z energijo ali spremeni vire signala, se način
Game Mode izklopi (preklopi na možnost Off), tudi če je vklopljen (nastavljen na možnost On).

Če želite, da je način Game Mode ves čas omogočen, izberite Always On.
3 Nastavitev zaslona
62
3
3.6
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Bright
Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.

Ko je omogočena možnost Smart Eco Saving, meni ni na voljo.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost MAGIC
Angle.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.
3.6.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Bright
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
SAMSUNG
], da se pomaknete do možnosti MAGIC
Bright, in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
Custom
Eye Saver Mode
Web mode
Game Mode
Standard
SAMSUNG
Cinema
SAMSUNG
Dynamic Contrast
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
50
Eye Saver Mode
50
Game Mode
60
Custom
Standard
Custom
50
Off
50
2200
SAMSUNG
Cinema
0
SAMSUNG
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
AUTO
Off
2200
AUTO

Custom: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.

Web mode: Najboljši zaslon za urejanje dokumentov in brskanje po internetu brez težav z
ozkimi koti prikaza. (S19E200NY, S22E200NY)

Standard: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo
interneta.
4
5

Cinema: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.

Dynamic Contrast: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
63
3
3.7
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Angle (Razen S19E200NY /
S22E200NY / S24E650BW)
SAMSUNG
MAGICAngle
vam omogoča, da konfigurirate nastavitve in dobite optimalno kakovost slike glede na kot
ogleda.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode ali Eye Saver Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski izdelek.
Tudi kot lahko prilagodite svojim potrebam.
3.7.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Angle
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
SAMSUNG
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti MAGICAngle, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
100
Brightness
Select an angle that
best suits your
viewing position.
75
Contrast
off
60
Lean Back ModeCustom
1 50
Sharpness
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Lean Back Mode 2 Off
50
Standing Mode
Off
2200
SAMSUNG
Side Mode
Game Mode
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Wide
0
AUTO
4
1
1
5
5
2
3
① : Izberite to možnost za ogled slike neposredno pred monitorjem.

Off

Lean Back Mode 1
② : Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nekoliko nižje od
monitorja.

Lean Back Mode 2
③ : Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nižje od načina z
nagibom nazaj 1.

Standing Mode
④ : Izberite to možnost za ogled slike na monitorju z mesta, ki je višje od
monitorja.
3 Nastavitev zaslona
64
3
Nastavitev zaslona
4
5
⑤ : Izberite to možnost, če želite videti sliko z obeh strani monitorja.

Side Mode

Group View: Izberite to možnost, če si sliko ogleduje več oseb z mest

Custom: Če je izbrana možnost Custom, je privzeto izbran način Lean Back Mode 1.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
① , ④ in ⑤ .
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
65
3
3.8
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Upscale lahko izboljša plasti podrobnosti slike in poudari barve na sliki.

Funkcija ima več očitnih učinkov na slikah nižje ločljivosti.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.8.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
SAMSUNG
], da se pomaknete do možnosti MAGIC
Upscale, in pritisnite gumb [
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
100
Brightness
Enhance picture
detail and vividness.
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
off
Contrast
75
Image Size
Mode1
Sharpness
60
H-Position
Mode2
Custom
50
V-Position
Eye Saver Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
off
Mode1
Mode2
Off
50
Enhance picture
detail and vividness.
Coarse
Off
2200
2200
Fine
0
Wide
0
AUTO
AUTO
Primerjava med Mode1 in Mode2 ima večji učinek.
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
66
3
3.9
Nastavitev zaslona
Image Size (Razen S19E200BR / S19E450BR /
S19E450MR)
Spremeni velikost slike.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.9.1 Spreminjanje možnosti Image Size
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Image Size, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
V načinu PC
PICTURE
Image Size
Auto
H-Position
Wide
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
V-Position
Coarse
2200
Fine
PICTURE
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Auto
H-Position
Wide
V-Position
0
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
AUTO

Auto: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.

Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
V načinu AV
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
H-Position
V-Position
4:3
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
16:9
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
H-Position
Screen Fit
V-Position
Coarse
Coarse
Fine
Fine
4:3
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Wide
Screen Fit
AUTO
AUTO

4:3: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.

16:9: Prikaz slike v razmerju 16:9.

Screen Fit: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.
3 Nastavitev zaslona
67
3
Nastavitev zaslona

Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
(S19E200NW, S19E200BW, S22E200BW, S19E450BW, S19E450MW, S22E450BW,
S22E450MW, S22E450DW)
Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
4
5

Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom DVI/DP.

Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri
modeli ne podpirajo vseh signalov).

To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek DVI-ja in je možnost PC/AV
Modenastavljena na AV.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
68
3
Nastavitev zaslona
3.10 Response Time (S24E650BW)
Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.

Ko si ne ogledujete filma, priporočamo, da možnost Response Time nastavite na Standard ali
Faster.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.10.1 Konfiguracija možnosti Response Time
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Response Time, in pritisnite [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Accelerate the panel
response rate to
make video appear
more vivid and
natural.
Image Size
Response Time
Standard
H-Position
Faster
V-Position
Fastest
Coarse
Fine
0
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
3 Nastavitev zaslona
69
3
Nastavitev zaslona
3.11 H-Position & V-Position
H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.
V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.

Ta meni je na voljo v načinu Analog.

Ta meni je na voljo le, če je za Image Size izbrano Screen Fit v načinu AV. Če je vhodni signal
480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu AV in ga monitor lahko normalno prikaže, izberite Screen
Fit, da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.11.1 Konfiguracija H-Position & V-Position
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete na H-Position ali V-Position, in pritisnite [
]. Pojavil se bo
naslednji zaslon.
PICTURE
Image Size
PICTURE
Wide
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
Fine
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
Image Size
H-Position
V-Position
2200
Coarse
0
Fine
Wide
50
50
2200
0
AUTO
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Off
Wide
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
AUTO
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
H-Position
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Coarse
Fine
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
4
Pritisnite [
Move the image
displayed on the
screen up or down.
Off
Move the image
displayed on the
screen up or down.
Wide
50
50
2200
0
AUTO
], da konfigurirate H-Position ali V-Position.
3 Nastavitev zaslona
70
3
Nastavitev zaslona
3.12 Coarse
Prilagodite frekvenco zaslona.

Na voljo le v načinu Analog.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.12.1 Prilagajanje možnosti Coarse
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Coarse, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju. Pojavil
se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Image Size
PICTURE
Wide
Adjust the screen
frequency.
SAMSUNG
MAGIC Upscale
H-Position
50
Image Size
V-Position
50
H-Position
2200
V-Position
Coarse
Fine
Coarse
0
Fine
AUTO
4
Prilagodite možnost Coarse z gumbom [
Off
Adjust the screen
frequency.
Wide
50
50
2200
0
AUTO
].
3 Nastavitev zaslona
71
3
Nastavitev zaslona
3.13 Fine
Nastavite živo sliko z natančnim prilagajanjem.

Na voljo le v načinu Analog.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
3.13.1 Prilagajanje možnosti Fine
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Fine, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Image Size
PICTURE
Wide
Fine-tune the
screen
to get a vivid
picture.
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
H-Position
50
V-Position
50
H-Position
2200
V-Position
Coarse
Fine
Coarse
0
Fine
AUTO
4
Prilagodite možnost Fine z gumbom [
Off
Wide
Fine-tune the
screen
to get a vivid
picture.
50
50
2200
0
AUTO
].
3 Nastavitev zaslona
72
4
4.1
Nastavitev barv
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
SAMSUNG
Prilagodite barve na zaslonu. Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali
Web mode, Dynamic Contrast. Ko je omogočena možnost Game Mode ali
Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
Red
Prilagodite vrednost rdeče barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
4.1.1 Konfiguracija možnosti Red
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Red, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
Prilagodite možnost Red z gumbom [
].
4 Nastavitev barv
73
4
4.2
Nastavitev barv
Green
Prilagodite vrednost zelene barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
4.2.1 Konfiguracija možnosti Green
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Green, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Adjust the green
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
Prilagodite možnost Green z gumbom [
].
4 Nastavitev barv
74
4
4.3
Nastavitev barv
Blue
Prilagodite vrednost modre barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
4.3.1 Konfiguracija možnosti Blue
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Blue, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the blue
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
Prilagodite možnost Blue z gumbom [
].
4 Nastavitev barv
75
4
4.4
Nastavitev barv
Color Tone
Prilagodi splošni barvni ton slike.
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost MAGIC
Angle.
4.4.1 Konfiguracija nastavitev možnosti Color Tone
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Color Tone, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
50
Red
Green
Blue
Color Tone
Gamma
Select a color tone
that best suits your
viewing needs.
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Warm 2
AUTO
4
5

Cool 2: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti Cool 1.

Cool 1: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina Normal.

Normal: Prikažite standardni barvni odtenek.

Warm 1: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina Normal.

Warm 2: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti Warm 1.

Custom: Prilagodite barvni odtenek.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev barv
76
4
4.5
Nastavitev barv
Gamma
Prilagodi svetlost srednjega razpona (gama) slike.
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, ko je omogočena možnost MAGIC
Angle.
4.5.1 Konfiguracija možnosti Gamma
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Gamma, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the middle level
of luminance.
Normal
Mode1
Mode1
Mode2
Mode3
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev barv
77
5
5.1
Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Language
Za nastavitev jezika menija.

Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.

Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.
5.1.1 Spreminjanje možnosti Language
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti MENU SETTINGS, in pritisnite [
] na
monitorju.
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Language, in pritisnite [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
MENU SETTINGS
Language
Deutsch
Menu H-Position
English
Menu V-Position
Español
Display Time
Français
Transparency
Set the menu
language.
Italiano
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete do želenega jezika, in nato pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
78
5
5.2
Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
Menu H-Position & Menu V-Position
Menu H-Position: Premaknite meni v levo ali desno.
Menu V-Position: Premaknite meni navzgor ali navzdol.
5.2.1 Konfiguracija Menu H-Position & Menu V-Position
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti MENU SETTINGS, in pritisnite [
] na
monitorju.
3
Pritisnite [
], da se pomaknete na Menu H-Position ali Menu V-Position, in pritisnite [
].
Pojavil se bo naslednji zaslon.
MENU SETTINGS
Language
English
Move the menu
position to the left or
right.
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
100
Menu H-Position
Menu V-Position
1
Menu V-Position
Display Time
Transparency
Display Time
20 sec
Transparency
On
AUTO
4
Pritisnite [
English
Move the menu
position up or down.
100
1
20 sec
On
AUTO
], da konfigurirate Menu H-Position ali Menu V-Position.
5 Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
79
5
5.3
Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
Display Time
Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.
Z možnostjo Display Time lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.
5.3.1 Konfiguracija možnosti Display Time
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti MENU SETTINGS, in pritisnite [
] na
monitorju.
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Display Time, in pritisnite [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
200 sec
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
80
5
5.4
Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
Transparency
Za nastavitev prosojnosti oken z meniji:
5.4.1 Spreminjanje možnosti Transparency
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti MENU SETTINGS, in pritisnite [
] na
monitorju.
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Transparency in pritisnite gumb [
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
MENU SETTINGS
English
Language
Configure the
transparency of the
menu windows.
100
Menu H-Position
1
Menu V-Position
20 sec
Display Time
Off
On
Transparency
On
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
81
6
6.1
Nastavitev in ponastavitev
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Reset All
Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
6.1.1 Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Reset All, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset All
Smart Eco Saving
Off
SETUP&RESET
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
Reset All
Key Repeat Time
Off
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
Off Timer Plus
Acceleration
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
AUTO
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
1R
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
82
6
6.2
Nastavitev in ponastavitev
Smart Eco Saving
Funkcija Smart Eco Saving zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi
plošča monitorja.

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.

Način Game Mode se samodejno izklopi, ko je omogočena funkcija Smart Eco Saving.

Način Dynamic Contrast ni na voljo, ko je omogočena funkcija Smart Eco Saving.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
6.2.1 Konfiguracija možnosti Smart Eco Saving
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Smart Eco Saving, in pritisnite [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset All
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
Off
Adjust the power
consumption of the
product to save
energy automatically
SETUP&RESET
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
On
Key Repeat Time
Adjust the power
consumption of the
product to save
energy automatically
Reset All
Off
On
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
AUTO
AUTO

Off: izklopite funkcijo Smart Eco Saving.

On: Omogoča, da video samodejno zmanjša porabo energije za približno 10 % glede na
trenutno nastavitev.
(Zmanjšanje porabe energije je odvisno od svetlosti zaslona.)
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
83
6
6.3
Nastavitev in ponastavitev
Off Timer (S19E200NW / S19E200NY / S22E200N /
S22E200NY)
Izdelek lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
6.3.1 Konfiguracija možnosti Off Timer
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
4
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer, in pritisnite [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Enable or disable
the Off Timer.
Reset All
Smart Eco Saving
Off
Off
Smart Eco Saving
Off Timer
Key Repeat Time
Enable or disable
the Off Timer.
Reset All
Off Timer
Acceleration
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
AUTO
Off Timer
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable
the Off Timer.
AUTO
5
6

Off: Dezaktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno ne izklopi.

On: Aktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno izklopi.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
84
6
Nastavitev in ponastavitev
6.3.2 Konfiguracija načina Turn Off After
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
4
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Turn Off After, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Off Timer
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer
Turn Off After
4h
AUTO
5
Pritisnite [
], da nastavite možnost Turn Off After.

Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po
preteku določenega časa.

Ta možnost je na voljo le, ko je Off Timer nastavljena na On.

Pri izdelkih, namenjenih trgu v nekaterih regijah, je funkcija Off Timer nastavljena tako, da se
samodejno vklopi 4 ure po vklopu izdelka. To je v skladu z uredbami o porabi energije. Če ne želite
uporabljati časovnika, odprite MENU → SETUP&RESET in za funkcijo Off Timer izberite Off.
6 Nastavitev in ponastavitev
85
6
6.4
Nastavitev in ponastavitev
Off Timer Plus (Razen S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N / S22E200NY)
Izdelek lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
6.4.1 Konfiguracija možnosti Off Timer
Off Timer
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer Plus, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset All
Smart Eco Saving
Off
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Reset All
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
Key Repeat Time
Off
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer Plus
Acceleration
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
AUTO
Off Timer Plus
Enable or disable
the Off Timer.
Off Timer
Eco Timer
AUTO
Off Timer
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable
the Off Timer.
AUTO
6 Nastavitev in ponastavitev
86
6
Nastavitev in ponastavitev
6
7

Off: Dezaktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno ne izklopi.

On: Aktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno izklopi.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
Turn Off After
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer Plus, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Turn Off After, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Off Timer
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer
Turn Off After
4h
AUTO
6
Pritisnite [
], da nastavite možnost Turn Off After.

Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po
preteku določenega časa.

Ta možnost je na voljo le, ko je Off Timer nastavljena na On.

Pri izdelkih, namenjenih trgu v nekaterih regijah, je funkcija Off Timer nastavljena tako, da se
samodejno vklopi 4 ure po vklopu izdelka. To je v skladu z uredbami o porabi energije. Če ne želite
uporabljati časovnika, odprite MENU → SETUP&RESET → Off Timer Plus in za funkcijo Off
Timer izberite Off.
6 Nastavitev in ponastavitev
87
6
Nastavitev in ponastavitev
6.4.2 Konfiguracija možnosti Eco Timer
Ta meni pri modelih S19E200NY, S19E200NW, S22E200NY in S22E200N ni na voljo.
Eco Timer
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer Plus, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Eco Timer, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Eco Timer, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Reset All
Key Repeat Time
Off
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer Plus
Acceleration
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
AUTO
Off Timer Plus
Enable or disable
the Eco Timer.
Off Timer
Eco Timer
AUTO
Eco Timer
Eco Timer
Off
Eco Off After
On
Enable or disable
the Eco Timer.
AUTO

Off: Izključite varčni časovnik, da onemogočite funkcijo samodejnega izklopa. Če je ta funkcija
izključena, se izdelek v načinu varčevanja z energijo ne bo izklopil.

On: Vključite varčni časovnik, da se bo izdelek v načinu varčevanja z energijo po določenem
času samodejno izklopil.
6
7
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
88
6
Nastavitev in ponastavitev
Eco Off After
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer Plus, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Eco Timer, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Eco Off After, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
Eco Timer
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Eco Timer
Eco Off After
10minutes
AUTO
6
Pritisnite [
], da nastavite možnost Eco Off After.

Varčni časovnik lahko nastavite na obdobje od 10 do 180 minut. Izdelek se bo samodejno izklopil
po preteku določenega časa.

Ta možnost je na voljo le, ko je Eco Timer nastavljena na On.
6 Nastavitev in ponastavitev
89
6
6.5
Nastavitev in ponastavitev
PC/AV Mode (Razen S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N / S22E200NY)
Nastavite PC/AV Mode na AV. Slika bo povečana. Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.

Ta funkcija ne podpira analognega načina.

Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.

Če je monitor (ko je nastavljen na DVI) v načinu varčevanja z energijo ali je na njem prikazano
sporočilo Check Signal Cable, pritisnite gumb [ MENU ] za vklop prikaza na zaslonu.
Izberete lahko PC ali AV.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
6.5.1 Konfiguracija možnosti PC/AV Mode
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PC/AV Mode, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Set to AV to enlarge
the picture.
Reset All
Smart Eco Saving
Off
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
6 Nastavitev in ponastavitev
90
6
Nastavitev in ponastavitev
PC/AV Mode
PC/AV Mode
DVI
PC
DisplayPort
AV
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
Select the PC/AV
mode for the
DisplayPort source.
DVI
PC
DisplayPort
AV
AUTO
AUTO
PC/AV Mode
DVI
PC
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
AV
AUTO
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
91
6
6.6
Nastavitev in ponastavitev
Key Repeat Time
Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
6.6.1 Konfiguracija možnosti Key Repeat Time
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Key Repeat Time, in pritisnite [
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset All
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
Key Repeat Time
Acceleration
Off
Configure the
response rate of a
button when the
button is pressed.
Off
Smart Eco Saving
Configure the
response rate of a
button when the
button is pressed.
Off Timer Plus
1 sec
PC/AV Mode
2 sec
No Repeat
Reset All
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Source Detection
Acceleration
1 sec
2 sec
Acceleration
Auto
No Repeat
AUTO

AUTO
Izberete lahko možnosti Acceleration, 1 sec ali 2 sec. Če izberete No Repeat, se ukaz odzove
le enkrat, ko pritisnete gumb.
4
5
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
92
6
6.7
Nastavitev in ponastavitev
Source Detection (Razen S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N / S22E200NY)
Aktiviranje možnosti Source Detection
Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
6.7.1 Konfiguracija načina Source Detection
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
3
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Source Detection, in pritisnite [
] na monitorju.
] na
monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Decide how input
sources will be
detected.
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Auto
Source Detection
Manual
AUTO
4
5

Auto: Vir signala je samodejno zaznan.

Manual: Ročno izberite vir signala.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [
].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Nastavitev in ponastavitev
93
7
7.1
Meni INFORMACIJE in drugi meniji
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
INFORMATION
Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.
7.1.1 Prikaz menija INFORMATION
1
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka. Nato
pritisnite [ MENU ], da odprete ustrezen meni.
2
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti INFORMATION. Prikazali se bodo pravi vir signala,
frekvenca in ločljivost.
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
Analog
**kHz **Hz NN
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
DVI
**kHz **Hz NN
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
DisplayPort
**kHz **Hz NN
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
Prikazani elementi menija so odvisni od modela.
7 Meni INFORMACIJE in drugi meniji
94
7
7.2
Meni INFORMACIJE in drugi meniji
Konfiguracija možnosti Brightness/Contrast in Sharpness
z začetnega zaslona.
Prilagodite nastavitev Brightness, Contrast in Sharpness z gumbi [
] na zagonskem zaslonu (kjer ni
prikazan meni na zaslonu).
Brightness :

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Smart Eco Saving, meni ni na voljo.

Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
Contrast :

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
Sharpness:
1

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka (ko ni
prikazan meni). Pritisnite gumb [
]. Pojavil se bo naslednji zaslon.
Sharpness
Brightness
100
Contrast
2
3
Z gumbom [
] preklapljate med nastavitvama Brightness, Contrast in Sharpness.
Z gumboma [
] prilagodite nastavitvi Brightness, Contrast in Sharpness.
Privzeta svetlost se lahko razlikuje, odvisno od regije.
7 Meni INFORMACIJE in drugi meniji
95
7
7.3
Meni INFORMACIJE in drugi meniji
Nastavitev Volume na zagonskem zaslonu
Nastavitev Volume prilagodite tako, da pritisnete gumb [
1
], ko je prikazan vodnik po gumbih.
Vodnik po tipkah odprete, tako da pritisnete kateri koli gumb na sprednjem delu izdelka (ko ni
prikazan meni). Nato pritisnite [
]. Pojavil se bo naslednji zaslon.
Volume
2
Z gumboma [
10
] prilagodite nastavitev Volume.

Velja samo za modele z zvočniki.

Volume lahko prilagajate, če je v vrata [IN] vključen kabel.

Funkcije, ki so na voljo na monitorju, se lahko razlikujejo in so odvisne od modela. Glejte dejanski
izdelek.
7 Meni INFORMACIJE in drugi meniji
96
8
8.1
Namestitev programske opreme
MultiScreen
MultiScreen
Možnost "MultiScreen" omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
8.1.1 Namestitev programske opreme
1
2
Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
Izberite program za namestitev programa "MultiScreen".
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CDROM-u poiščite datoteko za namestitev programa "MultiScreen" in jo dvokliknite.
3
4
Ko se prikaže čarovnik za namestitev, kliknite"Next" (Naprej).
Izvedite preostale korake namestitve programske opreme glede na navodila, prikazana na zaslonu.

Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala
pravilno.

Ikona programa "MultiScreen" se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema
in specifikacij izdelka.

Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .
Omejitve in težave pri namestitvi ("MultiScreen")
Na namestitev programa "MultiScreen "lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.
Sistemske zahteve
Operacijski sistem

Windows™ 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

Windows Vista, 32-bitni

Windows 7, 32-bitni

Windows 8, 32-bitni
Za "MultiScreen" priporočamo operacijski sistem Windows 2000 in novejše različice.
8 Namestitev programske opreme
97
8
Namestitev programske opreme
Strojna oprema

Vsaj 32 MB pomnilnika

Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska
8.1.2 Odstranjevanje programske opreme
Kliknite Start, izberite NastavitveNadzorna plošča in nato dvokliknite Dodaj ali odstrani programe.
Na seznamu programov izberite "MultiScreen" in kliknite gumb Dodaj/odstrani.
8 Namestitev programske opreme
98
9
9.1
Navodila za odpravljanje težav
Kaj je treba storiti, preden se obrnete na Samsungov
center za pomoč strankam
9.1.1 Preskušanje izdelka
Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v
nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik,
izvedite samodiagnostični test.
1
2
3
4
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
Izključite kabel iz monitorja.
Vklopi izdelek.
Če se prikaže sporočilo Check Signal Cable, monitor deluje pravilno.
Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
9.1.2 Preverjanje ločljivosti in frekvence
Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje "10.15Tabela načinov standardnega signala"), se
za kratek čas prikaže sporočilo Not Optimum Mode.
9.1.3 Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Težave
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Rešitve
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na
monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro
pritrjeni. (Glejte poglavje "2.2Povezava in uporaba
računalnika")
9 Navodila za odpravljanje težav
99
9
Navodila za odpravljanje težav
Težave v zvezi z zaslonom
Težave
Rešitve
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne
vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
(Glejte poglavje "2.2Povezava in uporaba
računalnika")
Prikaže se sporočilo Check Signal Cable.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na
monitor. (Glejte poglavje "2.2Povezava in uporaba
računalnika")
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z
izdelkom, vklopljena.
Prikaže se sporočilo Not Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če je signal grafične
kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence
monitorja.
Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako,
da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja
monitorja, pri tem pa upoštevajte tabelo
standardnih signalov (stran 125).
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z monitorjem (glejte
poglavje "2.2Povezava in uporaba računalnika").
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Prilagodite možnosti Coarse (stran 71) in Fine
(stran 72).
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za
video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno
raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika
ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je
ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite
nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo
načinov standardnega signala (stran 125) v tem
priročniku in z menijem INFORMATION izdelka.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite možnosti Brightness (stran 58) in
Contrast (stran 59).
Barva zaslona ni skladna.
Spremenite nastavitve za možnost COLOR.
(Glejte poglavje "Nastavitev barv")
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.
Spremenite nastavitve za možnost COLOR.
(Glejte poglavje "Nastavitev barv")
Bela barva ni videti bela.
Spremenite nastavitve za možnost COLOR.
(Glejte poglavje "Nastavitev barv")
9 Navodila za odpravljanje težav
100
9
Navodila za odpravljanje težav
Težave
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja
utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.
Rešitve
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali
premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Težave z zvokom
Težave
Ni zvoka.
Rešitve
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali
prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še
vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni
kartici računalnika ali v programski opremi.
Težave z vhodno napravo
Težave
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Rešitve
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na
servisiranje.
Na ohišju izdelka se lahko vidijo lučke LED, odvisno od vidnega kota uporabnika. Svetloba ljudem ni
škodljiva ter nima vpliva na funkcije in učinkovitost delovanja izdelka. Izdelek je varen za uporabo.
9 Navodila za odpravljanje težav
101
9
9.2
Navodila za odpravljanje težav
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako spremenim
frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.

Windows XP: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.

Windows ME/2000: Pomaknite se na Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Monitor in prilagodite
Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja.

Windows Vista: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.

Windows 7: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.

Windows 8: Izberite Nastavitve
Nadzorna plošča
teme
Dodatno
Zaslon
Nastavitve
Videz in
Monitor in v
razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.

Windows 10: Odprite Nastavitve
Dodatne nastavitve zaslona
Sistem
Prikaz
Lastnosti grafične kartice
Monitor in prilagodite možnost Hitrost osveževanja zaslona v
razdelku Nastavitve monitorja.
9 Navodila za odpravljanje težav
102
9
Navodila za odpravljanje težav
Vprašanje
Kako spremenim ločljivost?
Odgovor






Kako nastavim način
varčevanja z energijo?






Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in
teme
Zaslon
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Windows ME/2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Zaslon
Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in
prilagajanje
Prilagodi
Nastavitve zaslona in prilagodite
ločljivost.
Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in
prilagajanje
Zaslon
Prilagodi ločljivost in prilagodite
ločljivost.
Windows 8: Pomaknite se na: Nastavitve
Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Zaslon
Prilagodi ločljivost in
prilagodite ločljivost.
Windows 10: Odprite Nastavitve
Sistem
Prikaz
Dodatne nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju
Nadzorna plošča
Videz in teme
Prikaz
Nastavitve
ohranjevalnika zaslona
Možnosti porabe energije ali v
nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Windows ME/2000: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju
Nadzorna plošča
Prikaz
Nastavitve ohranjevalnika
zaslona
Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v
računalniku.
Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju
Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Prilagodi
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Možnosti porabe energije
ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju
Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Prilagodi
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Možnosti porabe energije
ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju
Nastavitve
Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
Prilagodi
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Možnosti
porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Windows 10: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju
Nastavitve
Prilagajanje
Zaklenjeni zaslon
Nastavitve
časa za izklop zaslona
Poraba energije in spanje ali v
nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.
9 Navodila za odpravljanje težav
103
10
Specifikacije
10.1 Splošno (S19E200NY / S19E200NW)
Ime modela
Zaslon
S19E200NY
S19E200NW
Velikost
Razred 19
(18,5 palca / 47,0 cm)
Razred 19
(19,0 palcev / 48,1 cm)
Območje
prikaza
409,8 mm (V) x 230,4 mm (N)
408,24 mm (V) x 255,15 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,300 mm (V) x
0,300 mm (N)
0,2835 mm (V) x
0,2835 mm (N)
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Mere
(Š x V x G); teža
Brez stojala
441,4 x 266,6 x 77,7 mm
439,4 x 289,9 x 76,9 mm
S stojalom
441,4 x 349,3 x 170,0 mm /
2,73 kg
439,4 x 373,6 x 170,0 mm /
3,01 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje na nosilec)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C–40 ˚C (50 ˚F–104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
104
10
Specifikacije
10.2 Splošno (S19E200BW / S19E200BR)
Ime modela
Zaslon
S19E200BW
S19E200BR
Velikost
Razred 19
(19,0 palcev / 48,1 cm)
Razred 19
(19,0 palcev / 48,2 cm)
Območje
prikaza
408,24 mm (V) x 255,15 mm (N)
376,32 mm (V) x 301,06 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,2835 mm (V) x 0,2835 mm (N)
0,294 mm (V) x 0,294 mm (N)
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Mere
(Š x V x G); teža
Brez stojala
439,4 x 289,9 x 76,9 mm
407,0 x 336,0 x 76,8 mm
S stojalom
439,4 x 373,6 x 170,0 mm /
3,01 kg
407,0 x 419,6 x 170,0 mm /
3,21 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje na nosilec)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C–40 ˚C (50 ˚F–104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
105
10
Specifikacije
10.3 Splošno (S22E200NY)
Ime modela
Zaslon
S22E200NY
Velikost
Razred 22 (21,5 palca / 54,6 cm)
Območje prikaza
476,64 mm (V) x 268,11 mm (N)
Razmik med
slikovnimi pikami
0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (N)
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko
standardna napetost v posameznih državah razlikuje.
Mere
(Š x V x G); teža
Brez stojala
504,3 x 301,9 x 77,5 mm
S stojalom
504,3 x 385,4 x 170,0 mm / 3,37 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje na
nosilec)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C–40 ˚C (50 ˚F–104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
106
10
Specifikacije
10.4 Splošno (S22E200B / S22E200N / S22E200BW)
Ime modela
Zaslon
S22E200B / S22E200N
S22E200BW
Velikost
Razred 22
(21,5 palca / 54,6 cm)
Razred 22
(22,0 palcev / 55,8 cm)
Območje
prikaza
476,64 mm (V) x 268,11 mm (N)
473,76 mm (V) x 296,1 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (N)
0,282 mm (V) x 0,282 mm (N)
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Mere
(Š x V x G); teža
Brez stojala
504,3 x 301,9 x 77,5 mm
502,4 x 329,8 x 77,6 mm
S stojalom
504,3 x 385,4 x 170,0 mm /
3,52 kg
502,4 x 414,0 x 170,0 mm /
3,70 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje na nosilec)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C–40 ˚C (50 ˚F–104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
107
10
Specifikacije
10.5 Splošno (S23E200B / S24E200BL)
Ime modela
Zaslon
S23E200B
S24E200BL
Velikost
Razred 23
(23,0 palcev / 58,4 cm)
Razred 24
(23,6 palca / 59,8 cm)
Območje
prikaza
509,76 mm (V) x 286,74 mm (N)
521,28 mm (V) x 293,22 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,2655 mm (V) x 0,2655 mm (N)
0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (N)
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Mere
(Š x V x G); teža
Brez stojala
542,9 x 321,4 x 77,2 mm
554,6 x 330,5 x 78,1 mm
S stojalom
542,9 x 404,9 x 170,0 mm /
3,67 kg
554,6 x 412,7 x 185,0 mm /
4,06 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje na nosilec)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C–40 ˚C (50 ˚F–104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
108
10
Specifikacije
10.6 Splošno (S19E450BW / S19E450MW / S19E450BR /
S19E450MR)
Ime modela
Zaslon
S19E450BW / S19E450MW
S19E450BR / S19E450MR
Velikost
Razred 19
(19,0 palcev / 48,1 cm)
Razred 19
(19,0 palcev / 48,2 cm)
Območje
prikaza
408,24 mm (V) x 255,15 mm (N)
376,32 mm (V) x 301,06 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,2835 mm (V) x 0,2835 mm (N)
0,294 mm (V) x 0,294 mm (N)
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Mere
(Š x V x G); teža
Brez stojala
439,4 x 289,9 x 55,7 mm /
2,71 kg
407,0 x 336,0 x 54,8 mm /
2,91 kg
S stojalom
NAJMANJ: 439,4 x 323,3 x
210,0 mm / 4,20 kg
NAJMANJ: 407,0 x 368,9 x
210,0 mm / 4,40 kg
NAJVEČ: 439,4 x 423,3 x
210,0 mm / 4,20 kg
NAJVEČ: 407,0 x 468,9 x
210,0 mm / 4,40 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje na nosilec)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C–40 ˚C (50 ˚F–104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
109
10
Specifikacije
10.7 Splošno (S22E450B / S22E450M / S22E450D)
Ime modela
Zaslon
S22E450B / S22E450M
S22E450D
Velikost
Razred 22 (21,5 palca / 54,6 cm)
Območje
prikaza
476,64 mm (V) x 268,11 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (N)
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Mere
(Š x V x G); teža
Brez stojala
504,3 x 301,9 x 55,4 mm / 3,26 kg
S stojalom
NAJMANJ: 504,3 x 325,3 x
210,0 mm / 4,76 kg
NAJVEČ: 504,3 x 425,3 x
210,0 mm / 4,76 kg
Brez USB:
NAJMANJ: 504,3 x 325,3 x
210,0 mm / 4,76 kg
NAJVEČ: 504,3 x 425,3 x
210,0 mm / 4,76 kg
Z USB:
NAJMANJ: 504,3 x 359,4 x
210,0 mm / 4,86 kg
NAJVEČ: 504,3 x 489,4 x
210,0 mm / 4,86 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje na nosilec)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C–40 ˚C (50 ˚F–104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
10 Specifikacije
110
10
Specifikacije
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
111
10
Specifikacije
10.8 Splošno (S22E450BW / S22E450MW / S22E450DW)
Ime modela
Zaslon
S22E450BW / S22E450MW
Velikost
Razred 22 (22,0 palcev / 55,8 cm)
Območje
prikaza
473,76 mm (V) x 296,1 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,282 mm (V) x 0,282 mm (N)
Napajanje
S22E450DW
Izdelek uporablja od 100 do 240 V.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Mere
(Š x V x G); teža
Brez stojala
502,4 x 329,8 x 55,7 mm / 3,42 kg
S stojalom
NAJMANJ: 502,4 x 353,4 x
210,0 mm / 4,91 kg
NAJVEČ: 502,4 x 453,4 x
210,0 mm / 4,91 kg
Brez USB:
NAJMANJ: 502,4 x 353,4 x
210,0 mm / 4,91 kg
NAJVEČ: 502,4 x 453,4 x
210,0 mm / 4,91 kg
Z USB:
NAJMANJ: 502,4 x 387,5 x
210,0 mm / 5,03 kg
NAJVEČ: 502,4 x 517,5 x
210,0 mm / 5,03 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje na nosilec)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C–40 ˚C (50 ˚F–104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
10 Specifikacije
112
10
Specifikacije
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
113
10
Specifikacije
10.9 Splošno (S23E450B)
Ime modela
Zaslon
S23E450B
Velikost
Razred 23 (23,0 palcev / 58,4 cm)
Območje prikaza
509,76 mm (V) x 286,74 mm (N)
Razmik med
slikovnimi pikami
0,2655 mm (V) x 0,2655 mm (N)
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko
standardna napetost v posameznih državah razlikuje.
Mere
(Š x V x G); teža
Brez stojala
542,9 x 321,4 x 55,3 mm / 3,44 kg
S stojalom
NAJMANJ: 542,9 x 344,7 x 224,0 mm / 5,13 kg
NAJVEČ: 542,9 x 474,7 x 224,0 mm / 5,13 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje na
nosilec)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C–40 ˚C (50 ˚F–104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
114
10
Specifikacije
10.10 Splošno (S24E450BL / S24E450DL)
Ime modela
Zaslon
S24E450BL
Velikost
Razred 24 (23,6 palca / 59,8 cm)
Območje
prikaza
521,28 mm (V) x 293,22 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (N)
Napajanje
S24E450DL
Izdelek uporablja od 100 do 240 V.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Mere
(Š x V x G); teža
Brez stojala
554,6 x 330,5 x 55,4 mm / 3,78 kg
S stojalom
NAJMANJ: 554,6 x 352,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
NAJVEČ: 554,6 x 482,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
Brez USB:
NAJMANJ: 554,6 x 352,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
NAJVEČ: 554,6 x 482,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
Z USB:
NAJMANJ: 554,6 x 357,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
NAJVEČ: 554,6 x 487,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje na nosilec)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C–40 ˚C (50 ˚F–104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
10 Specifikacije
115
10
Specifikacije
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
116
10
Specifikacije
10.11 Splošno (S24E450B / S24E450M / S24E450D)
Ime modela
Zaslon
S24E450B / S24E450M
S24E450D
Velikost
Razred 24 (24,0 palcev / 60,9 cm)
Območje
prikaza
531,36 mm (V) x 298,89 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (N)
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Mere
(Š x V x G); teža
Brez stojala
565,4 x 333,2 x 56,6 mm / 3,40 kg
S stojalom
NAJMANJ: 565,4 x 356,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
NAJVEČ: 565,4 x 486,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
Brez USB:
NAJMANJ: 565,4 x 356,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
NAJVEČ: 565,4 x 486,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
Z USB:
NAJMANJ: 565,4 x 361,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
NAJVEČ: 565,4 x 491,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje na nosilec)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C–40 ˚C (50 ˚F–104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
10 Specifikacije
117
10
Specifikacije
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
118
10
Specifikacije
10.12 Splošno (S24E650BW)
Ime modela
Zaslon
S24E650BW
Velikost
Razred 24 (24,0 palcev / 61,1 cm)
Območje prikaza
518,4 mm (V) x 324,0 mm (N)
Razmik med
slikovnimi pikami
0,270 mm (V) x 0,270 mm (N)
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko
standardna napetost v posameznih državah razlikuje.
Mere
(Š x V x G); teža
Brez stojala
554,8 x 359,4 x 55,1 mm / 4,11 kg
S stojalom
NAJMANJ: 554,8 x 382,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
NAJVEČ: 554,8 x 512,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje na
nosilec)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C–40 ˚C (50 ˚F–104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
119
10
Specifikacije
10.13 Splošno (S27E450B / S27E450D)
Ime modela
Zaslon
S27E450B
Velikost
Razred 27 (27,0 palcev / 68,5 cm)
Območje
prikaza
597,6 mm (V) x 336,15 mm (N)
Razmik med
slikovnimi
pikami
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (N)
Napajanje
S27E450D
Izdelek uporablja od 100 do 240 V.
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Mere
(Š x V x G);
teža
Brez stojala
639,0 x 378,1 x 57,6 mm / 4,60 kg
S stojalom
NAJMANJ: 639,0 x 397,8 x
224,0 mm / 6,29 kg
NAJVEČ: 639,0 x 527,8 x
224,0 mm / 6,29 kg
Brez USB:
NAJMANJ: 639,0 x 397,8 x
224,0 mm / 6,29 kg
NAJVEČ: 639,0 x 527,8 x
224,0 mm / 6,29 kg
Z USB:
NAJMANJ: 639,0 x 402,8 x
224,0 mm / 6,29 kg
NAJVEČ: 639,0 x 532,8 x
224,0 mm / 6,29 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(namenjeno uporabi s posebno opremo za pritrjevanje na nosilec)
Okoljski
vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C–40 ˚C (50 ˚F–104 ˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve
monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
10 Specifikacije
120
10
Specifikacije
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
10 Specifikacije
121
10
Specifikacije
10.14 Varčevanje z energijo
Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in povzroči
utripanje indikatorja LED za napajanje, če izdelka določen čas ne uporabljate. Napajanje se v načinu
varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali
premaknite miško. Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s
funkcijo varčevanja z energijo.
Varčevanje z energijo
Normalno delovanje
Način varčevanja z
energijo
Izklopljeno napajanje
(gumb za napajanje)
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Manj kot 0,1 W
Manj kot 0,1 W
Manj kot 0,1 W
Manj kot 0,1 W
Poraba toka
(S19E200NY)
Poraba toka
(S19E200BR)
Običajno 19 W
Poraba toka
(S19E200NW)
Poraba toka
(S19E200BW)
Poraba toka
(S22E200NY)
Poraba toka
(S22E200N)
Običajno 24 W
Poraba toka
(S22E200B)
Poraba toka
(S22E200BW)
Poraba toka
(S23E200B)
Običajno 25 W
Poraba toka
(S24E200BL)
10 Specifikacije
122
10
Specifikacije
Varčevanje z energijo
Normalno delovanje
Način varčevanja z
energijo
Izklopljeno napajanje
(gumb za napajanje)
Poraba toka
(S19E450BW)
Poraba toka
(S19E450MW)
Običajno 19 W
Poraba toka
Običajno 0,3 W
(S19E450BR)
Manj kot 0,005 W
(način 0 W)
Poraba toka
(S19E450MR)
Poraba toka
(S22E450B)
Običajno 24 W
Poraba toka
(S22E450M)
Poraba toka
(S22E450D)
Poraba toka
(S22E450BW)
Običajno 24 W
Poraba toka
(S22E450MW)
Običajno 0,3 W
Poraba toka
Manj kot 0,005 W
(način 0 W)
(S22E450DW)
Poraba toka
(S23E450B)
Poraba toka
(S24E450BL)
Običajno 25 W
Poraba toka
(S24E450DL)
10 Specifikacije
123
10
Specifikacije
Varčevanje z energijo
Normalno delovanje
Način varčevanja z
energijo
Izklopljeno napajanje
(gumb za napajanje)
Poraba toka
(S24E450B)
Poraba toka
(S24E450M)
Običajno 25 W
Poraba toka
(S24E450D)
Običajno 0,3 W
Poraba toka
(S24E650BW)
Manj kot 0,005 W
(način 0 W)
Običajno 31 W
Poraba toka
(S27E450B)
Običajno 35 W
Poraba toka
(S27E450D)

Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih
nastavitvah. (Način varčevanja z energijo za model S**E200** / Izklop (gumb za napajanje): manj
kot 0,1 W (pri analognem vhodu), najv. 0,25 W) (Model S**E450**& S**E650**, Izklop (gumb za
napajanje): manj kot 0,005 W (način 0 W). Način 0 W označuje, da izdelek ne sprejema zunanjih
ukazov. Poraba energije je večja, ko izdelek sprejema zunanji ukaz, kot je denimo signal iz
programa Magic Rotation.)

Če želite porabo energije zmanjšati na 0, izključite napajalni kabel. Kadar monitorja ne uporabljate
dlje časa, izključite napajalni kabel. Če želite porabo energije zmanjšati na 0 W in ne morete doseči
stikala za napajanje, izključite napajalni kabel.
10 Specifikacije
124
10
Specifikacije
10.15 Tabela načinov standardnega signala

Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona,
da dobite optimalno kakovost slike. Zato vsaka druga ločljivost, razen tiste, ki je določena, lahko
zmanjša kakovost slike. Če se želite temu izogniti, vam priporočamo, da izberete optimalno
ločljivost za velikost zaslona vašega monitorja.

Ko nadomeščate monitor CDT (povezan z računalnikom) z monitorjem LCD, preverite frekvenco.
Če monitor LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60 Hz z uporabo monitorja
CDT, preden ga nadomestite z monitorjem LCD.
Sinhronizacija
Ime modela
Vodoravna
frekvenca
Navpična
frekvenca
S19E200NY
Ločljivost
Optimalna ločljivost
Največja ločljivost
1366 x 768 @ 60 Hz
1366 x 768 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 75 Hz
1280 x 1024 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 75 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
S19E200NW
S19E200BW
S19E450BW
S19E450MW
S19E200BR
S19E450BR
S19E450MR
S22E200BW
S22E450BW
S22E450MW
S22E450DW
30–81 kHz
56–75 Hz
S22E200NY
S22E200N
S22E200B
S23E200B
S24E200BL
S22E450B
S22E450M
S22E450D
S23E450B
S24E450BL
S24E450DL
10 Specifikacije
125
10
Specifikacije
Sinhronizacija
Ime modela
Vodoravna
frekvenca
S24E650BW
Ločljivost
Navpična
frekvenca
Optimalna ločljivost
Največja ločljivost
56–60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
56–75 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
S24E450B
S24E450M
S24E450D
30–81 kHz
S27E450B
S27E450D
Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno
prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon
morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z
naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
10 Specifikacije
126
10
Specifikacije
S19E200NY
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
10 Specifikacije
127
10
Specifikacije
S19E200NW / S19E200BW / S19E450BW / S19E450MW
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
10 Specifikacije
128
10
Specifikacije
S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
10 Specifikacije
129
10
Specifikacije
S22E200NY / S22E200N / S22E200B / S23E200B / S24E200BL / S22E450B / S22E450M / S22E450D
/ S23E450B / S24E450BL / S24E450DL / S24E450B / S24E450M / S24E450D / S27E450B / S27E450D
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Specifikacije
130
10
Specifikacije
S22E200BW / S22E450BW / S22E450MW / S22E450DW
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
10 Specifikacije
131
10
Specifikacije
S24E650BW
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-

Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel.
Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se
meri v enoti kHz.

Navpična frekvenca
S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca
tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto
Hz (herci).
10 Specifikacije
132
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)
Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno

Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.

Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju. (internet, antena, žični signal ipd.)

Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.

Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.

Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.

Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.

Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.

Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.

Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:

Zunanji udarec ali padec.

Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.

Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.

Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.

Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.

Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
Drugo

Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)

Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak
idr.)
Dodatek
133
Dodatek
Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
Dodatek
134
Dodatek
Pravilno odlaganje
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu
življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od
drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje
za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke
predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na
krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno
mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
Dodatek
135
Dodatek
Terminologija
Zaslonski meni
Zaslonski meni omogoča konfiguracijo zaslonskih nastavitev, da po potrebi izboljšate kakovost slike.
Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona, barv, velikosti in številnih drugih nastavitev prek menijev na
zaslonu.
Gama
V meniju »Gamma« prilagodite sivine, ki predstavljajo srednje barvne odtenke na zaslonu. Če
spremenite svetlost, osvetlite celoten zaslon, če pa prilagodite le gamo, osvetlite le srednje tone.
Sivine
Sivine pomenijo ravni intenzivnosti barve, ki kažejo variacije spreminjanja barve na zaslonu od
temnejše do svetlejše. Spremembe svetlosti zaslona se kažejo z variacijo črne in bele, sivine pa
pomenijo srednje območje med črno in belo. Če sivine spreminjate s prilagajanjem game, se spremeni
svetlost srednjih odtenkov na zaslonu.
Hitrost optičnega branja
Hitrost optičnega branja ali hitrost osveževanja pomeni frekvenco osveževanja zaslona. Podatki
zaslona so preneseni, ko se zaslon osveži, da prikaže sliko, čeprav je osveževanje človeškemu očesu
nevidno. Število osvežitev zaslona se imenuje hitrost optičnega branja in se meri v hercih (Hz). Če je
hitrost optičnega branja 60 Hz, se zaslon osveži 60-krat na sekundo. Hitrost optičnega branja zaslona
je odvisna od učinkovitosti delovanja grafičnih kartic v računalniku in monitorju.
Vodoravna frekvenca
Znaki ali slike, prikazane na zaslonu, so sestavljene iz številnih pik (slikovnih pik). Slikovne pike so
nanizane v vodoravnih črtah, ki so nato razporejene navpično. Tako se ustvari slika. Vodoravna
frekvenca je merjena v kilohercih (kHz). Vrednost frekvence pomeni, kolikokrat na sekundo so
vodoravne črte posredovane in prikazane za zaslonu monitorja. Vrednost vodoravne frekvence 85
pomeni, da so vodoravne črte, ki tvorijo sliko, posredovane 85.000-krat v sekundi. Vodoravna
frekvenca je zapisana v obliki 85 kHz.
Navpična frekvenca
Slika je sestavljena iz številnih vodoravnih črt. Navpična frekvenca je merjena v hercih (Hz), vrednost
frekvence pa pomeni, koliko slik lahko te vodoravne črte ustvarijo na sekundo. Vrednost navpične
frekvence 60 pomeni, da je slika posredovana 60-krat na sekundo. Navpična frekvenca je imenovana
tudi »hitrost osveževanja« in vpliva na utripanje zaslona.
Dodatek
136
Dodatek
Ločljivost
Ločljivost je število vodoravnih in navpičnih slikovnih pik, ki tvorijo zaslon. Predstavlja raven prikaza
podrobnosti.
Višja ločljivost omogoča prikaz večjega števila informacij na zaslonu, primerna pa je za sočasno
izvajanje večjega števila opravil.
Ločljivost 1920 x 1080 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in 1080
navpičnih črt (navpična ločljivost).
Plug & Play
Funkcija »Plug & Play« omogoča samodejno izmenjavo informacij med monitorjem in računalnikom ter
zagotavlja optimalni prikaz.
Monitor za izvajanje funkcije Plug & Play uporablja mednarodni standard VESA DDC.
Dodatek
137
Kazalo
A
N
Avtorske pravice 8
Način računalnika/AV 90
Način zaščite oči 61
B
Barvni ton 76
Č
Čas prikaza 80
Čas pritiska tipke za ponovitev 92
Čiščenje 9
Namestitev 36
Natančno 72
O
Odgovornost za plačljivo storitev strošek
stranke 133
Odzivni čas 69
Off Timer Plus 86
Ostrina 60
D
Deli 23
P
Pametno varčevanje z energijo 83
G
Ponastavi vse 82
Gama 77
Povezava in uporaba računalnika 47
Grobi 71
Pravilna drža pri uporabi izdelka 20
Pravilno odlaganje 135
I
Igralni način 62
Pred povezavo 46
Prosojnost 81
INFORMACIJE 94
Izklopni časovnik 84
R
Rdeča 73
J
Jezik 78
S
SAMSUNG MAGIC Angle 64
K
Kaj je treba storiti preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam 99
SAMSUNG MAGIC Bright 63
SAMSUNG MAGIC Upscale 66
Splošno 104
Kontrast 59
Svetlost 58
M
T
Modra 75
Tabela načinov standardnega signala 125
MultiScreen 97
Terminologija 136
Kazalo
138
Kazalo
V
Varčevanje z energijo 122
Varnostni ukrepi 11
Velikost slike 67
Vprašanja in odgovori 102
Z
Zaznavanje vira 93
Zelena 74
Kazalo
139
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising