Samsung | QE85Q900RAT | User manual | Samsung 85" QLED 8K Smart TV Q900R Ръководство за употреба

Samsung 85" QLED 8K  Smart TV Q900R Ръководство за употреба
E-MANUAL
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.
За да получите пълно обслужване, регистрирайте
продукта на
www.samsung.com
Модел__________________Сериен №.__________________
За да отидете направо на страницата с инструкции
за това как да използвате ръководството за хора
с увреждания на зрението, изберете връзката
Разучаване на екрана с менюто по-долу.
Връзка “Разучаване на екрана с менюто”
Съдържание
Кратки ръководства
Свързване на Дистанционно Samsung Smart към
телевизора
Използване на Smart Hub
Използване на Ambient mode
10
Състояние на екрана, свързани с Ambient mode
11
Промяна на съдържанието и настройки за Ambient mode
Използване на Пряк път
14
Добавяне на канали
14
Местене на канали
14
Изтриване на канали
Използване на Гласово взаимодействие
25
Включване на телевизора чрез Мобилно устройство
25
Свързване на устройство с управление на IP към
телевизора
25
Настройване на интернет връзка през IPv6
26
Смяна на името на телевизора в мрежа
Отстраняване на неизправности с интернет връзката
26
Отстраняване на неизправности с интернет връзката
Свързване на видео устройства
28
Свързване с HDMII кабел
29
Свързване с компонентен кабел (само за модели с
COMPONENT IN / AV IN)
30
Свързване с композитен кабел (само за модели с
COMPONENT IN / AV IN)
Аудио входна и изходна връзка
15
Стартиране на Гласово взаимодействие
31
Свързване с HDMI (ARC) кабел
16
Повече информация за Voice Command Guide
31
Свързване с цифров аудио (оптичен) кабел
17
Прочетете, преди да използвате Гласово взаимодействие
31
Свързване чрез безжична мрежа
32
Свързване на Bluetooth устройства
Актуализиране на софтуера на телевизора
18
Актуализиране на софтуера на телевизора до най-новата
версия.
18
Актуализиране на телевизора автоматично
Получаване на поддръжка
Свързване към компютър
32
Свързване чрез HDMI порта ― споделяне на екрана (HDMI)
Свързване на вашето Мобилно устройство
33
Свързване на телевизора чрез приложението SmartThings
34
Двупосочно използване на функцията за огледалност на
19
Получаване на поддръжка чрез Дистанционно управление
20
Откриване на информацията, която ви е необходима, за
телевизора и мобилното устройство чрез приложението
обслужване
SmartThings
20
Искане на сервизно обслужване
Връзки
Ръководство за свързване
Свързване на антена (Антена)
Свързване към интернет
34
Управление на мобилно устройство
Превключване между външни устройства, свързани към
телевизора
35
Смяна на входния сигнал
35
Редактиране на името и иконата на външно устройство
36
Използване на допълнителни функции
Бележки за свързването
37
Бележки за свързване на HDMI
23
Свързване с интернет
38
Бележки за свързване на аудио устройства
25
Проверка на състоянието на интернет връзката
39
Бележки за свързване на компютри
25
Нулиране на настройките на вашата мрежа
39
Бележки за свързване на мобилни устройства
Дистанционно управление и
периферни устройства
За Дистанционно Samsung Smart (QLED телевизори)
Използване на услугата Приложения
71
Инсталиране и стартиране на приложение
72
Управление на закупени или инсталирани приложения
73
Оценяване на приложения
За Дистанционно Samsung Smart (UHD телевизор)
Използване на приложението Галерия
За Дистанционно Samsung Smart (THE FRAME)
Използване на приложението Универсално ръководство
Свързване на Дистанционно Samsung Smart към
телевизора
Използване на приложението SmartThings
Управляване на външни устройства с Дистанционно
Samsung Smart – използване на универсалното
дистанционно управление
Използване на Anynet+ (HDMI-CEC)
51
Свързване на външно устройство чрез Anynet+ и
използване на менюто му
Управление на телевизора с клавиатура или мишка
52
Свързване на USB клавиатура или мишка
52
Свързване на Bluetooth клавиатура или мишка
53
Използване на клавиатурата и мишката
54
Настройване на входни устройства
Въвеждане на текст с екранната виртуална клавиатура
56
Въвеждане на текст чрез микрофона на дистанционното
Използване на e-Manual
77
Отваряне на e-Manual
78
Използване на бутоните на e-Manual
Използване на Internet
Възпроизвеждане на снимки/видеоклипове/музика
80
Възпроизвеждане на мултимедийно съдържание
Използване на Гласово взаимодействие
82
Стартиране на Гласово взаимодействие
83
Повече информация за Voice Command Guide
84
Прочетете, преди да използвате Гласово взаимодействие
Гледане на телевизия
управление и екранната виртуална клавиатура.
Бърз преглед на информацията за цифрово излъчване
SMART функции
Smart Hub
58
Показване на Първи екран
63
Автоматично стартиране на Smart Hub
63
Автоматично стартиране на последно използваното
приложение
85
Използване на справочника
Записване на програми
87
Записване на програми
88
Управление на списъка на запис по график
89
Гледане на записани програми
89
Настройване на начало на планирано записване
Настройване на Гледане по график
63
Тестване на връзките на Smart Hub
89
Настройване на гледане по график за канал
63
Нулиране на Smart Hub
90
Редактиране на гледане по график
Използване на Samsung account
64
Създаване и управление на акаунт за Samsung
65
Влизане в Samsung account
Използване на Ambient mode
67
Състояние на екрана, свързани с Ambient mode
68
Промяна на съдържанието и настройки за Ambient mode
Използване на Timeshift
Бутони и функции, налични при записването на програма
или при Timeshift
Използване на Списък канали
Редактиране на канали
94
Изтриване на регистрирани канали
94
Редактиране на регистрирани канали
Създаване на личен списък с предпочитани
95
Регистриране на канали като предпочитани
95
Гледане и избиране на канали само от списъците с
предпочитани
Редактиране на списък с предпочитани
96
Добавяне на канали в списък с предпочитани
96
Премахване на регистрирани канали от списък с
предпочитани
96
Пренареждане на списък с предпочитани
96
Преименуване на списък с предпочитани
Функции, поддържащи гледането на телевизия
Картина и Звук
Настройка на качеството на картината
104 Избор на режим на картина
105 Конфигуриране на разширените настройки за картина
Настройка на средата на гледане за външни устройства
106 Игри на оптимизиран екран
107 Конфигуриране на подробностите на режима за игри
108 Гледане на UHD видео
108 Използване на "Ниво HDMI черно"
Функции за поддръжка на картината
109 Гледане на картина в картината (КВК)
109 Промяна на размера на картината
110
Автоматична промяна на размера на картината
110
Промяна на размера на картината в режим 4:3 или
"Побери в екрана"
110
Побиране на картината в екрана
110
Регулиране размера и/или позицията на картината
Конфигуриране на Режим на звука и Експертни настройки
97
Смяна на излъчвания канал
97
Сканиране за налични канали
98
Проверка на информацията и силата на цифровия сигнал
98
Ограничаване на гледането до определени канали
98
Използване на Маркиране на канали за възрастни
112
Избор на високоговорители
98
Избор на опция за аудио на предаването
112
Слушане на звука от телевизора през Bluetooth устройства
99
Използване на Заключване по категория на програмата
113
Слушане на звук от телевизора през аудио устройство
99
Конфигуриране на разширените настройки за излъчване
99
Четене на цифров текст
100 Избор на аудио език на предаването
100 Ръчна фина настройка на излъчваните сигнали
101
Фина настройка на аналоговите предавания
101
Прехвърляне на списък с канали
101
Активиране/деактивиране на редактирането на номера на
канала
101
Изтриване на профил на CAM оператор
102 Настройка на сателитната система
102 Смяна на езика на телетекста
102 Показване на менюто Интерфейс TVkey
103 Показване на менюто за общ интерфейс
111
Избиране на режим на звука
111
Конфигуриране на разширените настройки за звук
Използване на функциите за поддръжка на звука
Samsung, което поддържа функцията Wi-Fi
Система и Поддръжка
Използване на функциите за час и таймерите
114
Настройка на текущия час
115
Използване на таймерите
Използване на Време авто защита и функциите за пестене
на енергия
116
Настройка на Време авто защита
116
Намаляване на консумацията на енергия на телевизора
Актуализиране на софтуера на телевизора
117
Актуализиране на софтуера на телевизора до най-новата
версия.
117
Актуализиране на телевизора автоматично
Защита на телевизора от хакерски атаки и злонамерен
софтуер
118
Използване на други функции
118
Стартиране на функциите за достъпност
118
Стартиране на Преки пътища за достъпност
119
Активиране на гласовия справочник за хора с увредено
зрение
Аудио описание
120 Бял текст на черен фон (висок контраст)
120 Настройка на екрана на черно-бял тон.
120 Обръщане на цвета на телевизора
120 Увеличаване на шрифта (за хора с увредено зрение)
121
Научаване на дистанционно управление (за хората с
увредено зрение)
121
Научете менюто на телевизора
121
Гледане на телевизионни предавания със субтитри
122
Слушане на звука от телевизора през Bluetooth устройства
(за хората с увреден слух)
122
Получаване на поддръжка
131
Конфигуриране на разширените системни настройки
123 Възстановяване на фабричните настройки на телевизора
HbbTV
Получаване на поддръжка чрез Remote Management
(Дистанционно управление)
132 Откриване на информацията, която ви е необходима, за
обслужване
Сканиране на телевизора и свързаните носители за
злонамерен софтуер
119
Отстраняване на неизправности
133 Искане на сервизно обслужване
Диагностициране на проблеми при работата на телевизора
Име проблем с картината
134 Тестване на картината
Не мога да чувам звука ясно
137
Тестване на звука
Име проблем с предаването.
Моят компютър / конзола за игри не може да се свърже
Телевизорът не може да се свърже с интернет
Не работи функцията за Запис по график/Timeshift
Anynet+ (HDMI-CEC) не работи
Имам проблем със стартирането/използването на
приложения.
Моят файл не иска да се възпроизведе.
Искам да нулирам телевизора.
Други проблеми
Използване на карта за гледане на телевизия (CI или CI+
Card)
125 Поставяне на CI или CI+ Card в слота COMMON INTERFACE с
Предпазни мерки и бележки
адаптера за CI CARD
126
Поставяне на CI или CI+ карта в слота COMMON INTERFACE
126
Използване на CI или CI+ Card
Функция телетекст
127
На Дистанционно Samsung Smart
129 На стандартното дистанционно управление
130 Типична телетекст страница
Преди да използвате функциите Запис и Timeshift
145 Преди да използвате функциите за запис и запис по
график
147
Преди да използвате функцията Timeshift
Поддържани опции за аудио на предаването
Прочетете, преди да използвате Приложения
Прочетете, преди да използвате Internet
150 Прочетете, преди да настроите безжична интернет връзка
Прочетете преди възпроизвеждане на снимки,
видеоклипове или музикални файлове
151
Ограничения при използването на снимки, видеоклипове
и музикални файлове
152 Поддържани външни субтитри
Напътствия за достъпност
Разучаване на екрана с менюто
Използване на дистанционното управление
152 Поддържани вътрешни субтитри
171
Ориентация на Дистанционно Samsung Smart
153 Поддържани формати изображения и разделителни
171
Описание на Дистанционно Samsung Smart
способности
153 Поддържани формати музикални файлове и кодеци
154 Видео кодеци, поддържани от моделите на серия Q900R
155 Видео кодеци, поддържани от моделите на серия NU7100
или по-висока
Използване на менюто за достъпност
173
Меню Преки пътища за достъпност
174
Подробни инструкции за стартиране на опциите
176
Задаване на настройките за достъпност чрез Гласово
взаимодействие
156 Видео кодеци, поддържани от моделите на серия NU7090
или по-ниска
Прочетете, след като монтирате телевизора
158 Размери на картината и входни сигнали
159 Монтиране на заключалка против кражба
Поддържани разделителни способности за UHD входящи
сигнали
159 Ако HDMI UHD Color е зададено на Изкл.
159 Ако HDMI UHD Color е зададено на Вкл.
Разделителни способности за 8K входящи сигнали,
поддържани от модели от серията Q900R
Използване на телевизора с включен Гласов справочник
177
Използване на справочника
Настройване на Гледане по график
182 Отмяна на гледане по график
Използване на Списък канали
185 Създаване на личен списък с предпочитани
Записване
187
Прочетете преди свързване на компютър (поддържани
разделителни способности)
161
IBM
161
MAC
162 VESA DMT
163 VESA CVT
163 CTA-861
Поддържани разделителни способности за видео сигнали
164 CTA-861
165 VESA CVT
Прочетете, преди да използвате Bluetooth устройства
166 Ограничения при използването на Bluetooth
Бутони и функции, налични при възпроизвеждането на
мултимедийно съдържание
Лиценз
Използване на опциите за незабавен запис и запис по
график от екрана на справочника:
160 Ако HDMI UHD Color е зададено на Вкл.
Поддържани разделителни способности за FreeSync
Гледане на телевизия
188 Използване на опциите за незабавен запис и запис по
график от прозореца с информация за програмата
188 Промяна на времето на записване
189 Гледане на записани програми
189 Изтриване на записана програма
Използване на Smart Hub
190 Smart Hub
191
Използване на Първи екран в Smart Hub
Отваряне на e-Manual
Използване на Гласово взаимодействие
196 Стартиране на Гласово взаимодействие
Кратки ръководства
Можете бързо да научите как да стартирате и използвате често използваните функции например Гласово
взаимодействие, Ambient mode и Smart Hub.
Свързване на Дистанционно Samsung Smart към телевизора
Свържете Дистанционно Samsung Smart към телевизора, за да го управлявате.
Когато включите телевизора за пръв път, Дистанционно Samsung Smart се сдвоява автоматично с телевизора.
Ако Дистанционно Samsung Smart не се сдвои автоматично с телевизора, насочете го към сензора за
дистанционно управление на телевизора и след това натиснете и задръжте бутоните
и
едновременно
за 3 секунди или повече.
"" Изображенията, бутоните и функциите на Дистанционно Samsung Smart може да варират според модела.
"" За повече информация за Дистанционно Samsung Smart, който се предоставя с QLED телевизора, вижте "За
Дистанционно Samsung Smart (QLED телевизори)".
"" За повече информация за Дистанционно Samsung Smart, който се предоставя с UHD телевизора, вижте "За
Дистанционно Samsung Smart (UHD телевизор)".
"" За повече информация за Дистанционно Samsung Smart, което се предоставя с THE FRAME на телевизора, вижте "За
Дистанционно Samsung Smart (THE FRAME)".
"" Възможно е обаче Дистанционно Samsung Smart да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-7-
Използване на Smart Hub
Свържете се към Smart Hub за приложения, игри, филми и още.
Наслаждавайте се на множеството функции, които Smart Hub предоставя едновременно на един екран.
Източници
ТВ
HDMI 1
HDMI 2
USB 1
USB 2
Ръководств…
Настройка …
Източник
"" Изображението на телевизора може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския
регион.
Когато натиснете бутона
1
на дистанционното управление, можете да използвате следните функции.
Уведомяване
Можете да видите списък с известията за всички събития, които се случват на телевизора ви. На екрана на
телевизора се появява известие, ако е станало време за излъчване на планирана програма или е възникнало
събитие в регистрирано устройство.
"" За повече информация вж. "Показване на Първи екран".
2
Настройки
Когато маркерът се премести на иконата
, отгоре на менюто се появява списък с икони за бързи настройки.
Можете бързо да настроите най-често използваните функции, като щракнете върху иконите.
3
Източник
Можете да изберете външно устройство, свързано към телевизора.
"" За повече информация вж. "Превключване между външни устройства, свързани към телевизора".
-8-
4
Търсене
Можете да търсите канали, програми, филмови заглавия и приложения от Smart Hub.
"" За да използвате функцията, вашият телевизор трябва да е свързан към интернет.
5
APPS
Забавлявайте се с разнообразно съдържание, включително новини, спортни предавания, прогноза за времето
и игри, като инсталирате съответните приложения на телевизора си.
"" За да използвате функцията, вашият телевизор трябва да е свързан към интернет.
"" За повече информация вж. "Използване на услугата Приложения".
6
Ambient mode
В Ambient mode можете да разглеждате красиви сцени, различна визуална информация и известия.
За да влезете в Ambient mode, натиснете бутона
. За да се върнете в режим на телевизор, натиснете бутона
. За да изключите телевизора, натиснете бутона
Ако натиснете бутона
.
, когато телевизорът е изключен, телевизорът се включва в Ambient mode.
"" Ако използвате дистанционно управление, различно от Дистанционно Samsung Smart, може да има ограничения за
влизане в Ambient mode.
"" Тъй като тази функция е специфична за QLED телевизори, е възможно да не се поддържа в зависимост от модела.
"" За повече информация за Ambient mode вж. "Използване на Ambient mode".
7
Универсално ръководство
Универсално ръководство е приложение, което ви позволява да търсите и да се наслаждавате на различно
съдържание като телевизионни шоута, сериали и филми на едно място. Универсално ръководство може да
препоръчва съдържание, съобразено с вашите предпочитания, и да ви известява за нови сериали.
"" За повече информация за Универсално ръководство вж. "Използване на приложението Универсално ръководство".
"" Изображенията могат да изглеждат размазани в зависимост от условията на доставчика.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Изкуство
Когато не гледате телевизия или телевизорът е изключен, можете да използвате функцията на режим
Изкуство, за да редактирате съдържанието на картината, например изображения и снимки, или да показвате
съдържанието.
"" Тази функция се поддържа само в модела THE FRAME.
"" За повече информация вж. включеното ръководство за потребителя.
-9-
Използване на Ambient mode
Научете повече за функциите в Ambient mode, който е специфичен за QLED телевизори.
Ambient mode
В Ambient mode можете да разглеждате красиви сцени, различна визуална информация и известия.
За да влезете в Ambient mode, натиснете бутона
. За да изключите телевизора, натиснете бутона
Ако натиснете бутона
. За да се върнете в режим на телевизор, натиснете бутона
.
, когато телевизорът е изключен, телевизорът се включва в Ambient mode.
"" Ако използвате дистанционно управление, различно от Дистанционно Samsung Smart, може да има ограничения за
влизане в Ambient mode.
"" Тъй като тази функция е специфична за QLED телевизори, е възможно да не се поддържа в зависимост от модела.
"" За да активирате менютата
и
, първо изберете елемент от съдържанието в Ambient mode.
Състояние на екрана, свързани с Ambient mode
●●
Ambient mode
В Ambient mode можете да настройвате и да се наслаждавате на визуална информация и дизайн. В това
състояние се консумира по-малко енергия и яркостта се регулира автоматично от сензор за осветеност.
●●
Състояние при стъмняване
В Ambient mode екранът на телевизора се променя автоматично според околното осветление. Когато
околното осветление стане тъмно, екранът става тъмен. Ако околното осветление стане ярко, преди
екранът на телевизора да стане напълно черен или когато се работи с дистанционното управление или
функцията Гласово взаимодействие, екранът на телевизора се връща в състояние Ambient mode.
●●
""
Можете да промените настройките за автоматична яркост за Ambient mode, като използвате
""
В това състояние телевизорът е готов да обработва гласова напътствия и команди.
в екрана на
браузъра на Ambient mode.
Състояние на черен екран
В Ambient mode, ако околното осветление се затъмни до определено ниво или няма натискане на бутон
на дистанционното управление, телевизорът преминава в “меко” изключване. За да включите екрана
обратно в Ambient mode, натиснете бутона
на дистанционното управление.
""
Можете да промените настройките за автоматична яркост за Ambient mode, като използвате
""
В това състояние телевизорът не може да обработва гласова напътствия и команди.
браузъра на Ambient mode.
- 10 -
в екрана на
●●
Изключено състояние на телевизора
За да влезете в Ambient mode, когато телевизорът е изключен, натиснете бутона
на дистанционното
управление. За да влезете в режим на телевизор, когато телевизорът е изключен, натиснете бутона
. В режим на телевизор можете да гледате предавания и да се насладите на съдържанието на свързани
външни устройства.
Промяна на съдържанието и настройки за Ambient mode
Декор
Информация
Снимка
"" Изображението на телевизора може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския
регион.
При натискане на бутона
или
в Ambient mode, се отваря екрана на браузъра на Ambient mode. В
екрана Ambient mode на браузъра можете да изберете съдържание и смените настройките на Ambient mode.
Настройване на съдържанието за Ambient mode
Екранът Ambient mode на браузъра показва съдържание отгоре и категории отдолу. Използвайте бутона със
стрелка наляво или надясно в списъка със съдържание отгоре, за да местите маркера върху съдържанието,
което искате, и после натиснете бутона Избери. Избраното съдържание се възпроизвежда в Ambient mode.
- 11 -
В бъдеще ще се предоставя повече съдържание, което можете да настроите в браузъра на Ambient mode.
Можете да изберете следните категории и съдържание:
●●
Декор: Предоставя красиви екрани.
●●
Информация: Предоставя информация като прогноза за времето, заглавия на новини и още.
""
●●
Възможно е функцията да не се поддържа за всички географски региони.
Снимка: Позволява да настроите снимка, съхранена в мобилно устройство като фон на екрана на
Ambient mode. Можете да конфигурирате специални оформления с вашите снимки.
""
За да запаметите снимки от мобилното устройство в телевизора и да ги импортирате в Ambient mode,
използвайте приложението SmartThings на вашето мобилно устройство.
Настройка на подробностите на Ambient mode
В екрана Ambient mode на браузъра преместете маркера на
и после натиснете бутона Избери. Можете да
промените следните настройки:
●●
Яркост: Регулиране на яркостта на екрана за Ambient mode.
●●
Цветови тон: Регулиране на цветовете на екрана за Ambient mode.
●●
Автоматична яркост: Промяна на настройката за автоматична яркост на Ambient mode.
""
●●
Когато функцията е зададена на Изкл., нивото на яркост на телевизора не се регулира автоматично спрямо
околното осветление.
Таймер за изключване на околен режим: Задаване на времето, след което Ambient mode се изключва
автоматично.
""
Ако няма въвеждане от дистанционното управление за зададеното време, екранът се изключва. За да включите
екрана обратно в Ambient mode, натиснете бутона
на дистанционното управление.
Смяна на фоновия цвят в Ambient mode
За да смените фоновия цвят на Ambient mode, преместете маркера на
в екрана на браузъра на Ambient
mode и после натиснете бутона Избери. Можете да сменяте фоновия цвят или схема. Преместете маркера
върху цвета или схемата, които искате, и натиснете бутона Избери.
"" Направете снимка на стена с приложението SmartThings на вашето мобилно устройство, за да я зададете като фон на
Ambient mode.
При тази функция може да има забавяне в предаването и оптимизирането на изображенията в зависимост от
условията на мрежата.
- 12 -
Използване на Пряк път
Можете лесно да използвате съдържанието на Източници без стартиране на серия от команди.
За да покажете екрана на менюто Пряк път, натиснете и задръжте бутона
За да се върнете в режим на телевизор, натиснете бутона
за най-малко 1 секунда.
.
"" Тъй като тази функция е специфична за QLED телевизори, е възможно да не се поддържа в зависимост от модела.
Пряк път
Източници
e-Manual
Настройки
Ефирен
Канали
"" Изображението на телевизора може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския
регион.
1 Източници
Можете да изберете външно устройство, свързано към телевизора.
2 Канали
Натиснете бутона
, за да добавите излъчван канал. Можете да местите или премахвате добавени излъчвани
канали.
3
e-Manual
Показва e-Manual ръководството.
- 13 -
4
Настройки
Показва главното екранно меню.
5 Ефирен, Кабелен, Сателит или доставчик на услуги.
Изберете излъчвания тип съдържание: Ефирен, Кабелен, Сателит или доставчик на услуги.
"" В зависимост от входящия излъчван сигнал е възможно тази функция да не се поддържа.
Добавяне на канали
1.
Натиснете
2.
Преместете се на желаното място.
3.
Натиснете бутона Избери.
4.
Целевият канал се добавя в отбелязаното място.
. Можете да изберете само канала, който в момента гледате.
Местене на канали
1.
Преместете маркера на канала за преместване.
2.
Натиснете бутона със стрелка надолу.
3.
Изберете Преместване.
4.
Преместете избрания канал на желаното място.
5.
Натиснете бутона Избери.
6.
Избраният канал се премества.
Изтриване на канали
1.
Преместете маркера на канала за изтриване.
2.
Натиснете бутона със стрелка надолу.
3.
Изберете Махни.
4.
Избраният канал се изтрива.
- 14 -
Използване на Гласово взаимодействие
Говорете в микрофона на Дистанционно Samsung Smart, за да управлявате телевизора.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" Поддържаният език може да е различен в зависимост от географския регион.
Стартиране на Гласово взаимодействие
Натиснете и задръжте бутона
отпуснете бутона
на Дистанционно Samsung Smart, произнесете команда и след това
. Телевизорът разпознава гласовата команда.
За да разгледате ръководството за Гласово взаимодействие натиснете веднъж бутона
.
●●
Когато натиснете бутона
за пръв път, бутонът Using Voice Interaction се появява отдолу на екрана.
Натиснете бутона Избери. Появява се изскачащият прозорец Using Voice Interaction и се показва
самоучител за използването на Гласово взаимодействие.
●●
Когато натиснете бутона
, бутонът Enter Voice Command Guide се появява отдолу на екрана. Натиснете
бутона Избери, за да отидете на екрана Voice Command Guide.
- 15 -
Повече информация за Voice Command Guide
Voice Command Guide
Here are some of the things I can do for you.
"" Изображението на телевизора може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския
регион.
1 Voice Command Guide
Можете да научите гласовите команди и използвате Гласово взаимодействие в различни ситуации.
Използвайте бутоните със стрелки, за да се придвижите до желаната команда, и после натиснете бутона
Избери. Можете да управлявате телевизора с различни гласови команди.
"" За да видите самоучител за Гласово взаимодействие, използвайте бутоните стрелки, за да се придвижите до долната
част, и изберете елемента Покажи самоучителя.
- 16 -
Прочетете, преди да използвате Гласово взаимодействие
Предпазни мерки за Гласово взаимодействие
●●
Поддържаните езици и функции за гласово управление могат да са различни в зависимост от
географския регион.
●●
Ако езиковият набор се различава от езика на страната ви, някои функции не са налични.
●●
Гласово взаимодействие е налично само когато телевизорът е свързан с интернет.
●●
Дори телевизорът да е свързан към интернет, може да няма реакция поради грешка в сървъра на
Гласово взаимодействие.
●●
Ако Гласово взаимодействие се актуализира, съществуващите функционални спецификации могат да се
променят.
●●
Гласово взаимодействие е налично само при телевизорите, които го поддържат, и се предлага с
дистанционно управление с микрофон.
●●
Символи, като "-" и специални знаци, не се поддържат. Следователно, ако дума или изречение съдържа
цифри или символи, функцията може да не работи правилно.
●●
Резултатите от търсенето може да не са пълни.
●●
За някои приложения може да се наложи да заплатите. Следователно, може да има условия за
използване на услугата или договор.
●●
За да смените текущия канал с произнасяне на гласови команди, трябва да завършите Настройване на
доставчика на услуги. Ако Настройване на доставчика на услуги не е завършено, може да го направите
от следното меню.
––
Настройки
Общи
Започване на настройка Опит сега
●●
За да използвате функцията за гласово въвеждане на текст и функцията за интелигентно търсене, трябва
да приемете условията, съгласно които на трети лица се разрешава да събират и използват вашите
гласови данни.
●●
За да използвате функцията Гласово взаимодействие, трябва:
––
Приемете условията на използване на Smart Hub
––
Приемете напътствията за събиране и използване на лична информация за услугата Smart Hub.
––
да дадете съгласие за събиране и използване на вашите лични данни за целите на услугата за
гласово взаимодействие.
Изисквания за използване на Гласово взаимодействие
●●
Честотата на гласово общуване варира в зависимост от силата/тона, произношението и околния шум и
околната среда (звук на телевизора и околен шум).
●●
Оптималната сила на гласа за гласови команди е между 75 dB и 80 dB.
- 17 -
Актуализиране на софтуера на телевизора
Проверете версията на софтуера на телевизора и я актуализирайте, ако е необходимо.
Настройки
Поддръжка
Актуализиране на софтуер Опит сега
Актуализиране на софтуера на телевизора до най-новата версия.
[[ НЕ изключвайте телевизора, докато не завърши актуализирането. Телевизорът ще се изключи и включи
автоматично след завършването на обновяването на софтуера. След актуализация на софтуера видео и
аудио настройките ще бъдат нулирани до техните стойности по подразбиране.
Актуализиране чрез интернет
Настройки
Поддръжка
Актуализиране на софтуер
Актуализиране сега
Опит сега
"" Актуализацията от интернет изисква активна интернет връзка.
Актуализиране чрез USB устройство
Настройки
Поддръжка
Актуализиране на софтуер
Актуализиране сега
След изтегляне на файла за актуализация от уеб сайта и записване на USB устройство, включете USB
устройството в телевизора, за да извършите актуализацията.
"" За да актуализирате, използвайки USB флаш устройство, изтеглете пакета за актуализация от Samsung.com на
компютъра си. След това запишете пакета за актуализация в папката от най-горно ниво на USB устройството. В
противен случай е възможно телевизорът да не открие пакета за актуализиране.
Актуализиране на телевизора автоматично
Настройки Поддръжка
актуализиране Опит сега
Актуализиране на софтуер
Автоматично
Ако телевизорът е свързан с интернет, можете да го настроите да актуализира софтуера си автоматично,
докато гледате телевизия. Когато завърши актуализирането във фон, актуализацията се прилага при
следващото включване на телевизора.
Ако приемате правилата и условията на Smart Hub, Автоматично актуализиране се задава автоматично на
Вкл.. Ако искате да изключите тази функция, използвайте бутона Избери, за да я изключите.
"" Тази функция може да отнеме повече време, ако същевременно работи и друга мрежова функция.
"" Тази функция изисква интернет връзка.
- 18 -
Получаване на поддръжка
Получете помощ директно от Samsung, ако имате проблем с вашия телевизор.
Получаване на поддръжка чрез Дистанционно управление
Настройки
Поддръжка
Дистанционно управление Опит сега
След като приемете нашето споразумение за услугата, можете да използвате Дистанционно управление за
достъп до дистанционната поддръжка, при която сервизен техник на Samsung ще диагностицира телевизора,
ще отстрани проблемите и ще актуализира софтуера на телевизора дистанционно, чрез интернет. Можете да
включвате и изключвате Дистанционно управление.
"" Тази функция изисква интернет връзка.
"" Можете да стартирате тази функция, като натиснете и задържите бутона
за 5 или повече секунди.
Какво е дистанционна поддръжка?
Услугата за дистанционна поддръжка на Samsung ви предлага индивидуална поддръжка от техник на
Samsung, който може дистанционно:
●●
Да диагностицира вашия телевизор
●●
Да регулира настройките на телевизора вместо вас
●●
Да върне фабричните настройки на вашия телевизор
●●
Да инсталира препоръчителните актуализации на фърмуера
Как се извършва дистанционната поддръжка?
Можете лесно да получите услугата за дистанционна поддръжка на Samsung за телевизора си:
1.
Свържете се с центъра на Samsung и поискайте дистанционна поддръжка.
2.
Отворете менюто на телевизора и отидете на раздел Поддръжка. (
3.
Изберете Дистанционно управление, след което прочетете и приемете споразуменията за услугата.
Когато се появи екранът за PIN, дайте на техника PIN кода.
4.
След това техникът ще получи достъп до вашия телевизор.
- 19 -
Настройки
Поддръжка)
Откриване на информацията, която ви е необходима, за обслужване
Настройки
Поддръжка
За този телевизор Опит сега
Можете да намерите адреса на уеб сайта на Samsung, телефонния номер на центъра за обслужване, номера
на модела на телевизора, версията на софтуера на телевизора, лиценза за отворен код и друга информация, от
която може да се нуждаете, за да получите поддръжка от обслужващо лице на Samsung или сайта на Samsung.
"" Можете да намерите информацията също и като сканирате QR кода на телевизора.
"" Можете да стартирате тази функция, като натиснете и задържите бутона
стандартното дистанционно управление натиснете и задръжте бутона
за 5 или повече секунди. За
(Възпроизвеждане) за 5 секунди.
Натискайте бутона, докато се отвори изскачащ прозорец с информация за потребителя.
Искане на сервизно обслужване
Настройки
Поддръжка
Заявка за поддръжка Опит сега
Можете да поискате сервизно обслужване, когато се натъкнете на проблем с телевизора. Изберете елемента,
който съответства на възникналия проблем, а след това изберете Заявка сега или Среща по график
Заявка
Изпрати. Вашето искане за сервизно обслужване ще бъде регистрирано. Центърът за обслужване на
клиенти на Samsung ще се свърже с вас, за да запише или потвърди час за обслужване.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички географски региони.
"" Трябва да приемете условията на заявката за сервизно обслужване.
"" Тази функция изисква интернет връзка.
- 20 -
Връзки
Можете да гледате предавания на живо, като свържете антена и кабела на антената към телевизора,
и можете да се свържете с интернет, като използвате LAN кабела или безжичен рутер. Чрез различни
конектори можете да свържете и външни устройства.
Ръководство за свързване
Можете да прегледате подробна информация за външните устройства, които могат да се свързват към
телевизора.
Източник
Ръководство за свързване
Тук ще намерите илюстровани указания за свързването на различни външни устройства, като например
кабелна приставка, игрова конзола и компютър. Ако изберете начина на свързване към външно устройство, ще
се покаже подробна информация.
Ръководство за свързване
Кабелна приставка/…
HDMI
Конзола за игри
PC
Аудио устройство
Мобилно устройство
Външно съхранение
Аксесоар
"" Изображението на телевизора може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския
регион.
- 21 -
Свързване на антена (Антена)
Можете да свържете кабел на антена към телевизора.
"" Антенна връзка не е необходима, ако свържете кабелна или сателитна приставка.
Най-добре да свържете и двата конектора към многопосочен превключвател или DiSEqC превключвател.
Превключете и задайте Тип свързване на антена на Двоен осцилатор.
"" Методът на свързване може да е различен в зависимост от модела.
"" Възможно е системата DVB-T2 да не се поддържа за всички географски региони.
"" В зависимост от модела или географския регион.
- 22 -
Свързване към интернет
Можете да се свържете с интернет чрез телевизора.
Свързване с интернет
Настройки
Общи
Мрежа
Отвори Мрежови настройки Опит сега
Свързване към налична мрежа.
Установяване на кабелна интернет връзка
Настройки
Общи
Мрежа
Отвори Мрежови настройки
Ако свържете LAN кабел, телевизорът автоматично се свързва с интернет.
"" За свързването използвайте кабел CAT 7 (*тип STP).
* Shielded Twist Pair
"" Телевизорът няма да се свърже с интернет, ако скоростта на мрежата ви е под 10 Mbps.
- 23 -
Кабелен
Установяване на безжична интернет връзка
Настройки
Общи
Мрежа
Отвори Мрежови настройки
Безжичен
Проверете настройките за SSID (име) и парола на безжичния рутер, преди да опитате свързване. Името
на мрежата (SSID) и кодът за защита се намират на екрана за конфигурации на безжичния рутер. Вж.
ръководството за безжичния рутер за повече информация.
Безжично свързване
Изберете своята безжична мрежа.
Обнови
"" Изображението на телевизора може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския
регион.
"" Ако не е намерен безжичен рутер, изберете Добавяне мрежа в края на списъка и въведете името на мрежата (SSID).
"" Ако безжичният рутер има бутон WPS или PBC, изберете Използване на WPS в края на списъка, след което натиснете
бутона WPS или PBC на рутера за около 2 минути. Телевизорът ще се свърже автоматично.
- 24 -
Проверка на състоянието на интернет връзката
Настройки
Общи
Мрежа
Състояние на мрежата Опит сега
Проверете текущото състояние на мрежата и интернет.
Нулиране на настройките на вашата мрежа
Настройки
Общи
Мрежа
Нулиране на мрежата Опит сега
Връщане на мрежовите настройки до фабричните.
Включване на телевизора чрез Мобилно устройство
Настройки
устройство
Общи
Мрежа
Експертни настройки
Включване с мобилно
Можете да включите телевизора от мобилното устройство, когато и двете устройства са в една и съща мрежа.
Свързване на устройство с управление на IP към телевизора
Настройки
Общи
Мрежа
Експертни настройки
IP дистанционно
Можете да свържете устройство с управление на IP към телевизора, за да управлявате дистанционно IP
устройството.
"" За да използвате тази функция, Включване с мобилно устройство трябва да е включено.
"" Включването на тази функция може да разреши на други устройства с управление на IP да контролират телевизора
ви. Препоръчваме да включите тази функция само ако е инсталиран оторизиран контролер от трета страна и е
конфигуриран специално за телевизори Samsung и вашата Wi-Fi мрежа е защитена с парола.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Настройване на интернет връзка през IPv6
Конфигуриране на настройките на IPv6 връзката
Настройки
Общи
Мрежа
Експертни настройки
IPv6
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 25 -
Проверка на настроената през IPv6 връзка
Настройки
Общи
Мрежа
Експертни настройки
Състояние на IPv6
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Смяна на името на телевизора в мрежа
Настройки
Общи
Диспечер на системата
Име на у-во Опит сега
Можете да смените името за телевизора в мрежата. Изберете Въвеждане потребител отдолу на списъка, за да
промените името.
Отстраняване на неизправности с интернет връзката
Ако телевизорът не успее да се свърже с интернет, изпробвайте решенията по-долу.
Отстраняване на неизправности с интернет връзката Опит сега
След като прочетете следващото съдържание, отстранете проблема с интернет връзката. Ако проблемът
продължи, се свържете с доставчика на интернет услуги.
Не е намерен мрежов кабел
Уверете се, че LAN кабелът е свързан и от двата края. Ако е свързан, проверете дали рутерът е включен. Ако
рутерът е включен, опитайте да го изключите и включите отново.
Безжичната мрежова връзка е неуспешна
Ако избраният безжичен рутер не е намерен, отидете на Отвори Мрежови настройки и изберете правилния
рутер.
––
Настройки
Общи
Мрежа
Отвори Мрежови настройки
- 26 -
Неуспешно свързване към безжичния рутер
1.
Проверете дали рутерът е включен. Ако е така, изключете го и го включете отново.
2.
Въведете правилната парола, ако е необходимо.
Автоматичната настройка на IP е неуспешна
1.
Конфигуриране на настройките в IP настр..
Настройки
––
2.
Общи
Мрежа
Състояние на мрежата
IP настр.
Уверете се, че DHCP сървърът е активиран на рутера, и след това изключете рутера и го включете
обратно.
3.
Ако е необходимо, го рестартирайте.
––
За безжична връзка въведете правилната парола, ако бъде поискано.
Неуспешно свързване към мрежата
1.
Проверете всички IP настр..
––
2.
Настройки
Общи
Мрежа
Състояние на мрежата
IP настр.
След като сте проверили състоянието на DHCP сървъра (трябва да е "активиран") на рутера, разкачете
LAN кабела и го свържете отново.
––
За безжична връзка въведете правилната парола, ако бъде поискано.
Успешна връзка към локалната мрежа, но не и към интернет
1.
Уверете се, че интернет LAN кабелът е свързан към външния LAN порт на рутера.
2.
Проверете настройките за DNS в IP настр..
––
Настройки
Общи
Мрежа
Състояние на мрежата
IP настр.
Настройката на мрежата е завършена, но свързването към интернет е неуспешно
Ако проблемът продължи, се свържете с доставчика на интернет услуги.
- 27 -
Свързване на видео устройства
Направете правилните видео връзки между телевизора и външните устройства.
Свързване с HDMII кабел
HDMI IN
- 28 -
Свързване с компонентен кабел (само за модели с COMPONENT IN / AV IN)
Компонентната връзка ви позволява да гледате видео с разделителни способности до 1080p. За да гледате
видео от повечето DVD и Blu-ray плейъри, използвайте компонентна връзка.
Разгледайте илюстрацията по-долу и след това свържете "Component IN" и "AV IN" на телевизора към
"Component OUT" на външното устройство, като използвате предоставените компонентен и AV адаптер.
Уверете се, че спазвате цветовото съответствие при свързване на конекторите. (син към син, жълт към жълт и
т.н.)
COMPONENT IN / AV IN
AV IN
COMPONENT IN
"" За да използвате компонентни устройства, свържете както компонентния адаптер (син), така и AV адаптера (жълт).
- 29 -
Свързване с композитен кабел (само за модели с COMPONENT IN / AV IN)
AV връзката позволява възпроизвеждане с разделителни способности до 576i.
Разгледайте илюстрацията по-долу и след това свържете “AV IN” на телевизора към “AV OUT” на външното
устройство, като използвате предоставените композитен кабел и AV адаптер. Когато свързвате кабелите,
спазвайте съответствието на цветовете между кабелите и портовете.
COMPONENT IN / AV IN
AV IN
COMPONENT IN
"" Свързвайте AV (композитните) устройства само към "AV In". Не свързвайте към "Component In".
- 30 -
Аудио входна и изходна връзка
Направете правилните аудио връзки между телевизора и външните устройства.
"" За повече информация как да изберете външни високоговорители вж. "Избор на високоговорители".
Свързване с HDMI (ARC) кабел
HDMI IN
(ARC)
Свързване с цифров аудио (оптичен) кабел
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Свързване чрез безжична мрежа
Можете да свържете телевизора към аудио устройство Samsung, което поддържа функцията Wi-Fi чрез вашата
безжична мрежа. За да направите това, двете устройства трябва да са свързани към една и съща мрежа. За
повече информация как да свържете и използвайте аудио устройство Samsung, което поддържа функцията WiFi, вижте ръководството за потребителя.
- 31 -
Свързване на Bluetooth устройства
За повече информация как да свържете използвате външни високоговорители вижте Ръководство за
свързване (
Източник
Ръководство за свързване
Аудио устройство
Bluetooth) и съответните
ръководства за потребителя.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Свързване към компютър
Използвайте телевизора като монитор на компютъра или свържете телевизора към компютър чрез вашата
мрежа, за да имате достъп до съдържанието в компютъра.
Свързване чрез HDMI порта ― споделяне на екрана (HDMI)
HDMI IN
DVI
HDMI IN
HDMI
"" Когато сте свързали компютър, отидете на
Източник и след това изберете иконата на компютъра от
списъка с външни устройства- За повече информация за настройките на порта вж. "Редактиране на името и иконата
на външно устройство".
- 32 -
Свързване на вашето Мобилно устройство
Свържете вашето мобилно устройство към телевизора в същата мрежа, за да управлявате телевизора чрез
мобилното устройство или да се насладите на съдържанието му на телевизора.
Използвайте приложението SmartThings на мобилното си устройство, за да свържете лесно телевизора и да
управлявате основните настройки. Освен това можете дистанционно да проверите и управлявате състоянията
на различни устройства, например смарт устройства Samsung, домакински уреди и високоговорители,
регистрирани в сървъра.
"" Уверете се, че телевизорът поддържа SmartThings. Можете да проверите това в менюто Поддържани устройства в
приложението SmartThings.
"" За да използвате приложението SmartThings, трябва да сте влезли в своя Samsung account на телевизора.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели телевизори или мобилни устройства.
"" Възможно е поддържаните функции да зависят от версията на приложението SmartThings.
Можете да инсталирате приложението SmartThings от App Store или Google Play Store.
Свързване на телевизора чрез приложението SmartThings
1.
Включете телевизора.
2.
Стартирайте приложението SmartThings на вашето мобилно устройство.
3.
Докоснете Добавяне на устройство на таблото на приложението SmartThings. Започва търсене на
телевизорите, които може да са свързани.
4.
От резултатите на търсенето изберете модела на вашия телевизор.
5.
Въведете PIN кода, показан на екрана на телевизора.
След като телевизорът се регистрира във вашия Samsung account, можете да използвате приложението
SmartThings, за да управлявате телевизора.
"" Ако телевизорът ви не бъде открит на мобилното устройство, изключете и включете обратно и телевизора, и
мобилното устройство, и опитайте отново.
"" Ако имате повече от един телевизор, можете лесно да изберете телевизора, който искате, като зададете различни
имена за телевизорите в
Настройки
Общи
- 33 -
Диспечер на системата
Име на у-во.
Двупосочно използване на функцията за огледалност на телевизора и
мобилното устройство чрез приложението SmartThings
Двупосочна функция за огледалност означава или извеждане на същата картина и звук от мобилното
устройство на телевизора, или от телевизора на мобилното устройство. Можете да използвате приложението
SmartThings, за да се насладите на картината и звука от телевизора на мобилното си устройство или да
възпроизведете картината и звука от мобилното устройство на телевизора.
Стартирайте приложението SmartThings на вашето мобилно устройство. Докоснете вашия телевизор от
таблото или устройството. Можете да използвате следните функции:
●●
Можете да се насладите на картината и звука, записани в мобилното устройство, на телевизора.
""
Свържете към телевизора мобилно устройство, което поддържа функцията „огледален екран“, и можете да
я използвайте, за да се насладите на екрана и звука от мобилното устройство на екрана на телевизора и да
възпроизвеждате видео, аудио или файлове със снимки от устройството – на екрана на телевизора.
●●
Можете да се насладите на картината и звука на телевизора на мобилното устройство.
●●
Можете да слушате само звука на телевизора на мобилното устройство.
"" Можете да добавите ново устройство чрез приложението SmartThings на вашия мобилен телефон. Вижте
ръководството за потребителя на приложението SmartThings за повече подробности.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели телевизори или мобилни устройства.
"" Възможно е поддържаните функции да зависят от версията на приложението SmartThings.
"" Ако не са намерени телевизори, изключете и включете телевизора и мобилното устройство и опитайте отново.
"" Ако има няколко телевизора, определете различно име за всеки в
системата
Настройки
Общи
Диспечер на
Име на у-во, за да направите избора по-лесен.
Управление на мобилно устройство
Настройки
устройства Опит сега
●●
Общи
Диспечер на външни устройства
Диспечер за свързване на
Уведомяване за достъп
Задайте дали да се показва известие, когато мобилно устройство прави опит да се свърже с телевизора.
●●
Списък устройства
Разглеждайте, редактирайте и изтривайте списъка с мобилни устройства, регистрирани в телевизора.
- 34 -
Превключване между външни устройства, свързани към
телевизора
Можете да превключвате между ТВ програми и съдържание от външни устройства.
Смяна на входния сигнал
Източник
Когато изберете свързано външно устройство на екрана Източник, изходният сигнал на избраното устройство
се насочва към екрана на телевизора.
На стандартното дистанционното управление натиснете бутона SOURCE.
"" За да използвате дистанционното на телевизора за управление на устройство (Blu-ray плейър, игрова конзола и т.н.),
което поддържа универсално дистанционно управление, свържете това устройство с HDMI порта на телевизора и
след това включете устройството. Позволява да превключите към изходния сигнал на устройството или автоматично
да конфигурирате универсално дистанционно управление за това устройство. За автоматично конфигуриране на
устройството за универсално дистанционно управление, насочете дистанционното на телевизора към устройството.
"" Когато към USB порта е свързано USB устройство, се появява изскачащо съобщение, което ви позволява лесно да
превключвате на мултимедийното съдържание в устройството.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички устройства или географски региони.
Редактиране на името и иконата на външно устройство
Източник
Можете да смените името на порта за свързано външно устройство или да го добавите към началния екран.
Настройка …
Редакт.
Информация
Източници
Добавяне в Начало
Източник
"" Изображението на телевизора може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския
регион.
- 35 -
1.
Преместете маркера на свързано външно устройство.
2.
Натиснете бутона със стрелка нагоре. Следните функции стават достъпни.
""
Наличните функции могат да са различни в зависимост от типа на порта.
1 Настройка на Универсално дистанционно
Свързаните към телевизора външни устройства могат да се управляват с дистанционното на телевизора. За да
управлявате външните устройства, трябва да ги регистрирате, като следвате инструкциите на екрана.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" За повече информация вж. "Управляване на външни устройства с Дистанционно Samsung Smart – използване на
универсалното дистанционно управление".
2 Редакт.
Можете да преименувате входящите портове и да променяте иконите за устройствата.
3 Информация
Можете да прегледате подробната информация за външните устройства, които са свързани към телевизора.
4 Добавяне в Начало
Можете да добавите порта на външно устройство към началния екран с цел бързо превключване.
Използване на допълнителни функции
Можете да използвате следните опции на екрана Източник.
●●
Ръководство за свързване: Ръководство за свързване на устройства.
●●
Настройка на Универсално дистанционно: Позволява ви да регистрирате външни устройства във вашия
Дистанционно Samsung Smart и да ги управлявате чрез дистанционното управление.
""
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
""
За повече информация вж. "Управляване на външни устройства с Дистанционно Samsung Smart – използване
на универсалното дистанционно управление".
- 36 -
Бележки за свързването
При свързване на външно устройство, отбележете следното.
"" Броят на конекторите и техните имена и разположение могат да са различни, в зависимост от модела.
"" Направете справка в ръководството за работа на външното устройство за повече информация относно свързването с
телевизора. Броят на конекторите на външните устройства и техните имена и разположение могат да са различни, в
зависимост от производителя.
Бележки за свързване на HDMI
●●
Препоръчват се следните типове HDMI кабели:
––
Високоскоростен HDMI кабел
––
Високоскоростен HDMI кабел с Ethernet
●●
Използвайте HDMI с дебелина 17 мм (0,66 инча) или по-малка.
●●
Използването на несертифициран HDMI кабел може да доведе до поява на празен екран или грешка при
свързването.
●●
Възможно е някои HDMI кабели и устройства да не са съвместими с телевизора поради различни HDMI
спецификации.
●●
Този телевизор не поддържа функцията HDMI Ethernet канал. Ethernet представлява локална мрежа
(LAN), изградена чрез коаксиални кабели, стандартизирана от IEEE.
●●
Опитайте с кабел, по-къс от 3 м (10 фута), за да получите най-доброто качество на гледане UHD.
●●
Много компютърни графични адаптери нямат HDMI порт, а вместо това имат DVI порт. Ако компютърът
не поддържа HDMI видео изход, свържете компютъра с HDMI-DVI кабел.
●●
За моделите, поддържащи One Connect, когато телевизорът се свърже към външно устройство,
например DVD/BD плейър или цифрова приставка чрез HDMI, автоматично се активира режим на
разширено синхронизиране. В този режим на разширено синхронизиране, телевизорът продължава да
открива външни устройства чрез HDMI кабел. Тази функция може да се деактивира чрез изваждане на
HDMI кабела от свързаното устройство.
- 37 -
Бележки за свързване на аудио устройства
●●
За по-добро качество на звука е добра идея да използвате AV приемник.
●●
Ако свържете външно аудио устройство чрез оптичен кабел, настройката Звуков изход автоматично
се променя на свързаното устройство. Обаче, за да стане това, трябва да включите външното аудио
устройство, преди да свържете оптичния кабел. За да смените ръчно настройката Звуков изход,
направете едно от следните:
––
Използвайте екрана Бързи настройки, за да смените свързаното устройство:
Използвайте бутона Избери, за да изберете Аудио изход/оптична връзка в менюто Звуков изход. (
Настройки
––
бутон със стрелка нагоре
Звуков изход).
Използвайте екрана Настройки, за да смените свързаното устройство:
Изберете Аудио изход/оптична връзка в менюто Звуков изход. (
Настройки
Звук
Звуков изход).
●●
Ако свързаното аудио устройство издава необичаен шум при работа, може да има проблем със самото
устройство. Ако е така, поискайте помощ от производителя на аудио устройството.
●●
Цифрово аудио е налично само за 5.1-канални излъчвания.
- 38 -
Бележки за свързване на компютри
●●
За поддържани от телевизора разделителни способности вж. "Прочетете преди свързване на компютър
(поддържани разделителни способности)".
●●
При условие че е активирано споделянето на файлове, може да възникне неупълномощен достъп.
Когато нямате нужда от достъп до данните, деактивирайте споделянето на файлове.
●●
Ако искате да свържете компютъра и телевизора безжично, и двете трябва да са свързани един към друг
в една и съща мрежа.
●●
При споделяне на съдържание с други мрежови устройства, например устройства в IP (Internet Protocol)
система за съхранение, споделянето може да не се поддържа поради конфигурацията, качеството или
функционалността на мрежата, например ако в мрежата има NAS устройство (мрежово устройство за
съхранение).
Бележки за свързване на мобилни устройства
●●
За да използвате функцията Smart View, мобилното устройство трябва да поддържа функция за
споделяне, като например Огледален екран или Smart View. За да проверите дали мобилното
устройство поддържа функция за споделяне, вижте ръководството за потребителя на мобилното
устройство.
●●
За да използва Wi-Fi Direct, мобилното устройство трябва да поддържа функцията Wi-Fi Direct. За
да проверите дали мобилното устройство поддържа функция Wi-Fi Direct, вижте ръководството за
потребителя на мобилното устройство.
●●
Мобилното устройство и вашият Smart TV трябва да са свързани едно с друго в една и съща мрежа.
●●
В зависимост от мрежовите условия може да има временно прекъсване при възпроизвеждането на
видео и аудио.
●●
При споделяне на съдържание с други мрежови устройства, например устройства в IP (Internet Protocol)
система за съхранение, споделянето може да не се поддържа поради конфигурацията, качеството или
функционалността на мрежата, например ако в мрежата има NAS устройство (мрежово устройство за
съхранение).
- 39 -
Дистанционно управление и
периферни устройства
Можете да управлявате функциите на телевизора чрез Дистанционно Samsung Smart. Можете да сдвоите
външни устройства, като например клавиатура, за по-лесно използване.
За Дистанционно Samsung Smart (QLED телевизори)
Научете за бутоните на Дистанционно Samsung Smart, който се предоставя с QLED телевизора.
- 40 -
Бутон
Описание
Стартира Гласово взаимодействие. Натиснете и задръжте бутона, произнесете команда
и после освободете бутона, за да стартирате Гласово взаимодействие.
(Гласово
взаимодействие)
Когато натиснете бутона, менюто Enter Voice Command Guide се появява отдолу на
екрана.
"" Поддържаните езици и функции за гласово общуване може да са различни в
зависимост от географския регион.
При всяко натискане на този бутон се появяват, редувайки се, прозорецът на цветните
бутони и виртуалният цифров панел.
●● Използвайте цветните бутони, за да получите достъп до допълнителни опции,
специфични за текущо използваната функция.
●● Натиснете, за да покажете виртуалния цифров панел на екрана. Използвайте
цифровата клавиатура, за да въвеждате цифрови стойности. Изберете цифри и след
това изберете Готово, за да въведете цифрова стойност. Използвайте, за да смените
канала, въведете PIN или ZIP код и т.н.
(бутон Цветен /
Номер)
"" При натискане за 1 секунда или повече за канал, който поддържа услугата за
телетекст, менюто TTX се появява на екрана на телевизора. За повече информация
вж. "Функция телетекст".
"" Ако цветният бутон се появи с цифрова лента на екрана, изберете цветния бутон и
после изберете определен цвят чрез панела със стрелки (нагоре/надолу/наляво/
надясно). Използвайте това за достъп до допълнителните опции, специфични за
текущо използваната функция.
В режим на телевизор натиснете бутона, за да влезете в Ambient mode.
Ако натиснете бутона, когато телевизорът е изключен, телевизорът се включва в
Ambient mode.
(Ambient mode)
"" Когато се натисне за 1 секунда или повече, се показва екранът на менюто Пряк път.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски
региони.
Панел със стрелки
(нагоре/надолу/наляво/
надясно)
Избор
Мести маркера.
Избира или стартира маркиран елемент. При натискане, докато гледате съдържание,
се появява подробна информация за програмата.
- 41 -
Бутон
(Връщане)
(Smart Hub)
Описание
Натиснете за връщане на предишното меню. Когато се натисне за 1 секунда или повече,
работещата функция спира. При натискане, докато гледате програма, се появява
предишният канал.
Натиснете, за да се върнете в Първи екран.
(Възпроизвеждане/
пауза)
При натискане се появяват органите за управление на възпроизвеждането. С тяхна
помощ можете да управлявате възпроизвежданото мултимедийно съдържание.
VOL (Сила на звука)
Насочете Дистанционно Samsung Smart към сензора за дистанционно управление на
телевизора и после преместете бутона нагоре или надолу, за да регулирате силата на
звука на телевизора. За да изключите звука, натиснете този бутон. Когато се натисне за
1 секунда или повече, се появява менюто Преки пътища за достъпност.
CH (Канал)
Местете бутона нагоре или надолу, за да смените канала. За да видите екрана
Ръководство, натиснете бутона. Когато се натисне за 1 секунда или повече, се появява
екранът Списък канали.
Натиснете и задръжте бутона нагоре или надолу, за да сменяте бързо канала.
"" Използвайте Дистанционно Samsung Smart на по-малко от 6 метра от телевизора. Подходящото разстояние може да
варира в зависимост от условията на безжичната среда.
"" Изображенията, бутоните и функциите на Дистанционно Samsung Smart може да варират според модела.
"" За да използвате Дистанционно Samsung Smart за управление на съвместимо външно устройство, което не
поддържа HDMI-CEC (Anynet+), трябва да конфигурирате универсално дистанционно управление за устройството.
За повече информация вж. "Управляване на външни устройства с Дистанционно Samsung Smart – използване на
универсалното дистанционно управление".
"" За да използвате Дистанционно Samsung Smart за управление на съвместимо външно устройство, което поддържа
HDMI-CEC (Anynet+), свържете устройството към HDMI порта на телевизора чрез HDMI кабел. За повече информация
вж. "Използване на Anynet+ (HDMI-CEC)".
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 42 -
За Дистанционно Samsung Smart (UHD телевизор)
Научете за бутоните на Дистанционно Samsung Smart, който се предоставя с UHD телевизора.
- 43 -
Бутон
Описание
Стартира Гласово взаимодействие. Натиснете и задръжте бутона, произнесете команда
и после освободете бутона, за да стартирате Гласово взаимодействие.
(Гласово
взаимодействие)
Когато натиснете бутона, менюто Enter Voice Command Guide се появява отдолу на
екрана.
"" Поддържаните езици и функции за гласово общуване може да са различни в
зависимост от географския регион.
При натискане виртуалният цифров панел се появява на екрана, така че може да
въвеждате цифрови стойности с него.
(бутон Номер)
Изберете цифри и след това изберете Готово, за да въведете цифрова стойност.
Използвайте, за да смените канала, въведете PIN или ZIP код и т.н.
"" При натискане за 1 секунда или повече за канал, който поддържа услугата за
телетекст, менюто TTX се появява на екрана на телевизора. За повече информация
вж. "Функция телетекст".
(бутон Цветен)
Панел със стрелки
(нагоре/надолу/наляво/
надясно)
Избор
При натискане, на екрана се появяват цветни бутони. Използвайте тези оцветени
бутони за достъп до допълнителни опции, специфични за използваната функция.
Мести маркера.
Избира или стартира маркиран елемент. При натискане, докато гледате съдържание,
се появява подробна информация за програмата.
- 44 -
Бутон
(Връщане)
(Smart Hub)
Описание
Натиснете за връщане на предишното меню. Когато се натисне за 1 секунда или повече,
работещата функция спира. При натискане, докато гледате програма, се появява
предишният канал.
Натиснете, за да се върнете в Първи екран.
(Възпроизвеждане/
пауза)
При натискане се появяват органите за управление на възпроизвеждането. С тяхна
помощ можете да управлявате възпроизвежданото мултимедийно съдържание.
VOL (Сила на звука)
Местете бутона нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука. За да изключите
звука, натиснете този бутон. Когато се натисне за 1 секунда или повече, се появява
менюто Преки пътища за достъпност.
CH (Канал)
Местете бутона нагоре или надолу, за да смените канала. За да видите екрана
Ръководство, натиснете бутона. Когато се натисне за 1 секунда или повече, се появява
екранът Списък канали.
Натиснете и задръжте бутона нагоре или надолу, за да сменяте бързо канала.
"" Използвайте Дистанционно Samsung Smart на по-малко от 6 метра от телевизора. Подходящото разстояние може да
варира в зависимост от условията на безжичната среда.
"" Изображенията, бутоните и функциите на Дистанционно Samsung Smart може да варират според модела.
"" За да използвате Дистанционно Samsung Smart за управление на съвместимо външно устройство, което не
поддържа HDMI-CEC (Anynet+), трябва да конфигурирате универсално дистанционно управление за устройството.
За повече информация вж. "Управляване на външни устройства с Дистанционно Samsung Smart – използване на
универсалното дистанционно управление".
"" За да използвате Дистанционно Samsung Smart за управление на съвместимо външно устройство, което поддържа
HDMI-CEC (Anynet+), свържете устройството към HDMI порта на телевизора чрез HDMI кабел. За повече информация
вж. "Използване на Anynet+ (HDMI-CEC)".
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 45 -
За Дистанционно Samsung Smart (THE FRAME)
Научете за бутоните на Дистанционно Samsung Smart, което се предоставя с THE FRAME на телевизора.
- 46 -
Бутон
Описание
Когато гледате телевизия, натиснете за превключване на режим Изкуство. В режим
Изкуство натиснете, за да превключите на гледане на телевизия.
(POWER)
Натиснете и задръжте за пълно изключване на телевизора.
"" При изключване и обратно включване на телевизора, да се показва последно
използваният режим.
Стартира Гласово взаимодействие. Натиснете и задръжте бутона, произнесете команда
и после освободете бутона, за да стартирате Гласово взаимодействие.
(Гласово
взаимодействие)
Когато натиснете бутона, менюто Enter Voice Command Guide се появява отдолу на
екрана.
"" Поддържаните езици и функции за гласово общуване може да са различни в
зависимост от географския регион.
При натискане виртуалният цифров панел се появява на екрана, така че може да
въвеждате цифрови стойности с него.
(бутон Номер)
Изберете цифри и след това изберете Готово, за да въведете цифрова стойност.
Използвайте, за да смените канала, въведете PIN или ZIP код и т.н.
"" При натискане за 1 секунда или повече за канал, който поддържа услугата за
телетекст, менюто TTX се появява на екрана на телевизора. За повече информация
вж. "Функция телетекст".
При натискане, на екрана се появяват цветни бутони. Използвайте тези оцветени
бутони за достъп до допълнителни опции, специфични за използваната функция.
(бутон Цветен)
"" За да настроите веднага Цветове и яркост, докато се наслаждаване на режим
Изкуство, натиснете бутона.
Панел със стрелки
(нагоре/надолу/наляво/
надясно)
Избор
Мести маркера.
Избира или стартира маркиран елемент. При натискане, докато гледате съдържание,
се появява подробна информация за програмата.
- 47 -
Бутон
(Връщане)
(Smart Hub)
Описание
Натиснете за връщане на предишното меню. Когато се натисне за 1 секунда или повече,
работещата функция спира. При натискане, докато гледате програма, се появява
предишният канал.
Натиснете, за да се върнете в Първи екран.
(Възпроизвеждане/
пауза)
При натискане се появяват органите за управление на възпроизвеждането. С тяхна
помощ можете да управлявате възпроизвежданото мултимедийно съдържание.
VOL (Сила на звука)
Местете бутона нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука. За да изключите
звука, натиснете този бутон. Когато се натисне за 1 секунда или повече, се появява
менюто Преки пътища за достъпност.
CH (Канал)
Местете бутона нагоре или надолу, за да смените канала. За да видите екрана
Ръководство, натиснете бутона. Когато се натисне за 1 секунда или повече, се появява
екранът Списък канали.
Натиснете и задръжте бутона нагоре или надолу, за да сменяте бързо канала.
"" Използвайте Дистанционно Samsung Smart на по-малко от 6 метра от телевизора. Подходящото разстояние може да
варира в зависимост от условията на безжичната среда.
"" Изображенията, бутоните и функциите на Дистанционно Samsung Smart може да варират според модела.
"" Възможно е обаче Дистанционно Samsung Smart да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" За да използвате Дистанционно Samsung Smart за управление на съвместимо външно устройство, което не
поддържа HDMI-CEC (Anynet+), трябва да конфигурирате универсално дистанционно управление за устройството.
За повече информация вж. "Управляване на външни устройства с Дистанционно Samsung Smart – използване на
универсалното дистанционно управление".
"" За да използвате Дистанционно Samsung Smart за управление на съвместимо външно устройство, което поддържа
HDMI-CEC (Anynet+), свържете устройството към HDMI порта на телевизора чрез HDMI кабел. За повече информация
вж. "Използване на Anynet+ (HDMI-CEC)".
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 48 -
Свързване на Дистанционно Samsung Smart към телевизора
Свържете Дистанционно Samsung Smart към телевизора, за да го управлявате.
Когато включите телевизора за пръв път, Дистанционно Samsung Smart се сдвоява автоматично с телевизора.
Ако Дистанционно Samsung Smart не се сдвои автоматично с телевизора, насочете го към сензора за
дистанционно управление на телевизора и след това натиснете и задръжте бутоните
и
едновременно
за 3 секунди или повече.
"" Изображенията, бутоните и функциите на Дистанционно Samsung Smart може да варират според модела.
"" Възможно е обаче Дистанционно Samsung Smart да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 49 -
Управляване на външни устройства с Дистанционно Samsung
Smart – използване на универсалното дистанционно
управление
Управлявайте телевизора и свързаните външни устройства с Дистанционно Samsung Smart.
Източник
Настройка на Универсално дистанционно
Свързаните към телевизора външни устройства могат да се управляват с дистанционното на телевизора. За да
управлявате външните устройства, трябва да ги регистрирате, като следвате инструкциите на екрана.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" Можете също да използвате функцията Anynet+ (HDMI-CEC), за да управлявате външни устройства Samsung с
дистанционното управление на телевизора без никаква допълнителна настройка.
"" Определени външни устройства, свързани към телевизора, могат да не поддържат функцията за универсално
дистанционно управление.
"" Не поставяйте никакви препятствие пред външните устройства. Това може да доведе до неправилно предаване на
сигналите от дистанционното управление.
"" Телевизорът запаметява както външното устройство, така и неговият порт на свързване (HDMI 1, HDMI 2 и т.н.).
"" За модели с One Connect, ако изпитвате затруднения в контролирането на външни устройства с Настройка на
Универсално дистанционно, опитайте да регулирате позициите на One Connect и външните устройства.
- 50 -
Използване на Anynet+ (HDMI-CEC)
Използвайте дистанционното, за да управлявате външни устройства, свързани чрез Anynet+ (HDMI-CEC).
Можете да използвате дистанционното на телевизора, за да управлявате външни устройства, които са
свързани към телевизора чрез HDMI кабел и поддържат Anynet+ (HDMI-CEC). Имайте предвид, че можете да
настроите и използвате Anynet+ (HDMI-CEC) само с дистанционното управление.
Свързване на външно устройство чрез Anynet+ и използване на менюто
му
Настройки
Общи
Диспечер на външни устройства
Anynet+ (HDMI-CEC)
Опит сега
1.
Задайте Anynet+ (HDMI-CEC) на Вкл..
2.
Свързване на съвместимо с HDMI-CEC устройство към телевизора.
3.
Включете свързаното външно устройство. Устройството се свързва автоматично към телевизора.
След като свързването приключи, можете да отваряте менюто на свързаното устройство на екрана на
телевизора чрез дистанционното на телевизора и да управлявате устройството.
"" Свързването може да отнеме до 2 минути.
Прочетете, преди да свържете устройство, поддържащо Anynet+ (HDMI-CEC)
"" Устройствата, поддържащи Anynet+ (HDMI-CEC), могат да се свързват към телевизора чрез HDMI кабел. Имайте
предвид, че някои HDMI кабели може да не поддържат Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Можете да конфигурирате универсалното дистанционно управление на телевизора, така че да управлява кабелни
приставки, Blu-ray плейъри и системи за домашно кино от други доставчици, които не поддържат HDMI-CEC. За
повече информация вж. "Управляване на външни устройства с Дистанционно Samsung Smart – използване на
универсалното дистанционно управление".
"" Anynet+ не може да се използва за управление на външни устройства, които не поддържат HDMI-CEC.
"" Дистанционното управление на телевизора може да не работи при определени условия. В такъв случай, все пак
настройте устройството като поддържащо Anynet+ (HDMI-CEC) устройство.
- 51 -
"" Anynet+ (HDMI-CEC) работи само с външни устройства, които поддържат HDMI-CEC, и само когато тези устройства са
или в режим на готовност, или включени.
"" Anynet+ (HDMI-CEC) може да управлява до 12 съвместими външни устройства (до 3 от един вид), с изключение на
системите за домашно кино. Anynet+ (HDMI-CEC) може да управлява само една система за домашно кино.
"" За да слушате 5.1-канален звук от външно устройство, свържете устройството към телевизора чрез HDMI кабел и
свържете 5.1-каналната система за домашно кино директно към изходния конектор за цифрово аудио на външното
устройство.
"" Ако външно устройство е настроено едновременно за Anynet+ и за универсално дистанционно управление, то може
да се управлява само с универсалното дистанционно управление.
Управление на телевизора с клавиатура или мишка
Свързването на клавиатура или мишка прави управлението на телевизора по-лесно.
Настройки
устройства Опит сега
Общи
Диспечер на външни устройства
Диспечер на входни
Можете да свържете клавиатура или мишка, което да прави управлението на телевизора по-лесно.
Свързване на USB клавиатура или мишка
Поставете кабела на клавиатурата или мишката в USB порта.
"" Ако свързвате мишка, тя е налична само в приложението Internet.
Свързване на Bluetooth клавиатура или мишка
Настройки Общи Диспечер на външни устройства
устройства Списък на Bluetooth устройства
Диспечер на входни
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" Ако устройството ви не бъде открито, преместете клавиатурата близо до телевизора и изберете Обнови. Телевизорът
отново сканира за достъпни устройства.
"" Ако свързвате мишка, тя е налична само в приложението Internet.
- 52 -
Използване на клавиатурата и мишката
Бутон
Описание
Клавиши за посоки
Мести маркера
Клавиш Windows
Показва настройките на телевизора
Клавиш Enter
Избира или стартира маркиран елемент
Клавиш ESC
Връща се на предишния екран
Клавиш F1 / F2 / F3 / F4
Цветни бутони –
Клавиш F5
Показва Първи екран
Клавиш F6
Показва екрана Източник
Клавиш F7
Показва Списък канали
Клавиш F8
Спира звука
Клавиш F9 / F10
Регулира силата на звука
Клавиш F11 / F12
Сменя канала
Страница нагоре /
страница надолу
Превърта уеб страница, показана в приложението Internet.
Щракване с левия бутон
Налично само в приложението Internet. Можете да щракнете върху меню или връзка,
за да стартирате функция, както го правите на компютъра.
/
/
/
Налично само в приложението Internet. Можете да използвате следните функции:
"" Показаните в менюто опции може да са различни в зависимост от избрания
Щракване с десния бутон
елемент.
●● Отваряне
●● Отваряне на връзката в нов раздел
●● Активиране на режим на превъртане
"" Ключовите операции могат да са различни на някои приложения.
- 53 -
Настройване на входни устройства
Настройване на клавиатурата
Настройки Общи Диспечер на външни устройства
устройства Настройки клавиатура
Диспечер на входни
Можете да настроите клавиатурата със следните функции:
●●
Език на клавиатурата
●●
Тип клавиатура
Настройване на мишката
Настройки Общи Диспечер на външни устройства
устройства Настройки на мишка
Можете да настроите мишката със следните функции:
●●
Основен бутон
●●
Скорост курсор
- 54 -
Диспечер на входни
Въвеждане на текст с екранната виртуална клавиатура
Използвайте виртуалната клавиатура, за да въвеждате текст на телевизора.
Препоръчителен текст
Опции
Предсказване на следващия знак
"" Изображението на телевизора може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския
регион.
1 Препоръчителен текст
Когато въвеждате дума, която искате да търсите, тази функция показва сродни предложения, от които можете
да избирате.
- 55 -
2 Опции
Изберете
на екрана на виртуалната клавиатура. Налични са следните опции:
"" Наличните опции може да варират в зависимост от текущо изпълняваната функция.
●●
Препоръчителен текст
●●
Нулиране на данни за препоръчан текст
●●
Предсказване на следващия знак (при използване на бутоните за посока)
●●
Език
3 Предсказване на следващия знак
При всяко въвеждане на знак на виртуалната клавиатура се показват следващите предвидени знаци и можете
да използвате бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да изберете едно от тези предложения.
Въвеждане на текст чрез микрофона на дистанционното управление и
екранната виртуална клавиатура.
Когато на екрана се появи виртуалната клавиатура, натиснете и задръжте бутона
на Дистанционно
Samsung Smart, говорете в микрофона на Дистанционно Samsung Smart и след това отпуснете бутона.
Произнесеното от вас се появява на екрана като текст.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 56 -
SMART функции
Със Smart Hub можете да използвате различни приложения.
Smart Hub
Вижте описанията на основните функции на Smart Hub.
От Smart Hub, можете да използвате функцията за търсене в интернет, инсталирате различни приложения,
гледате снимки и видеоклипове или слушате музика, съхранена на външни устройства, както и да извършвате
още функции.
"" Някои от услугите на Smart Hub са платени.
"" За да използвате Smart Hub, телевизорът трябва да е свързан към интернет.
"" Определени функции на Smart Hub може да не се поддържат, в зависимост от доставчика на услуги, езика и региона.
"" Прекъсвания на услугата Smart Hub могат да бъдат причинени от проблеми с вашата интернет услуга.
"" За да използвате Smart Hub, трябва да се съгласите със споразумението за услугата Smart Hub и със събирането и
използването на лични данни. Без да сте дали съгласието си, не можете да използвате допълнителните функции
и услуги. Можете да видите целия текст на документа Правила и условия, като отидете в
Поддръжка
Настройки
Правила и условия. Опит сега
"" Ако искате да престанете да използвате Smart Hub, можете да прекратите споразумението. За да отмените
споразумението за услугата Smart Hub, въпреки че е задължително, изберете Нулиране на Smart Hub (
Настройки
Поддръжка
Самодиагностика
Нулиране на Smart Hub).
- 57 -
Показване на Първи екран
Натиснете бутона
.
Източници
ТВ
HDMI 1
HDMI 2
USB 1
USB 2
Ръководств…
Настройка …
Източник
"" Изображението на телевизора може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския
регион.
От Първи екран можете лесно да стартирате приложения, които сте използвали преди или използвате често.
Можете също да премествате или изтривате приложения от екрана.
1
Уведомяване
Можете да видите списък с известията за всички събития, които се случват на телевизора ви. На екрана на
телевизора се появява известие, ако е станало време за излъчване на планирана програма или е възникнало
събитие в регистрирано устройство.
Ако преместите маркера на Уведомяване и натиснете бутона Избери, вдясно се появява уведомяващ прозорец
и са налични следните функции:
Изтрий всичко
●●
Можете да изтриете всички известия.
Настройки
●●
––
Можете да изберете услуги, за които искате да бъдете уведомявани.
––
Когато изберете Позволи звук, известията се показват с известяващ звук.
- 58 -
2
Настройки
Когато маркерът се премести на иконата
, отгоре на менюто се появява списък с икони за бързи настройки.
Можете бързо да настроите най-често използваните функции, като щракнете върху иконите.
●●
Режим картина
Можете да изберете режима на картината, който ви дава най-добро зрителско изживяване. За да
смените режима на картината, натиснете бутона Избери. За фина настройка използвайте бутоните със
стрелки и изберете Настройка на картината.
●●
Режим на звука
Можете да изберете режим на звука, за да е оптимизиран за най-добро слушане. За да смените режима
на звука, натиснете бутона Избери. За фина настройка използвайте бутоните със стрелки и изберете
Настройка на еквалайзера.
●●
Звуков изход
Можете да изберете високоговорителите, през които да се извежда звукът на телевизора. За да смените
аудио изхода, натиснете бутона Избери. За да свържете Bluetooth високоговорител, натиснете бутона
със стрелка нагоре и изберете Списък на високоговорители.
""
●●
Свързването на Bluetooth високоговорител може да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Режим за игри
Можете да активирате режима за игри, за да оптимизирате настройките на телевизора за видео игри с
използване на конзола за игри, като например PlayStation™ или Xbox™. За да включите или изключите
Режим за игри натиснете бутона Избери. За задаване на подробните опции използвайте бутоните със
стрелки и изберете Отиване в „Настройки за Режим за игри“.
●●
Език за звука
Можете да смените предпочитания от вас аудио език. За фина настройка използвайте бутоните със
стрелки и изберете Отиване в Опции за аудио.
●●
Субтитри
Можете да гледате телевизионни предавания със субтитри. За активиране/деактивиране на функцията
Субтитри, натиснете бутона Избери. За да стартирате Преки пътища за достъпност, натиснете бутона със
стрелка нагоре и изберете Преки пътища за достъпност.
●●
КВК
Когато използвате свързано външно устройство, можете да гледате телевизионно предаване в малък
прозорец с картина в картината (КВК). За фина настройка използвайте бутоните със стрелки и изберете
Настройка на КВК.
""
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 59 -
●●
Таймер заспиване
Можете автоматично да изключите телевизора след предварително зададено време.
За да зададете време на заспиване до 180 минути, натиснете бутона Избери. За настройка на таймера за
изключване използвайте бутона със стрелка нагоре и изберете Настройка на Таймер за изключване.
""
●●
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Мрежа
Можете да проверите текущото състояние на мрежата и интернет. Натиснете бутона със стрелка нагоре
и изберете Състояние на мрежата или Мрежови настройки.
"" Натискането на
Настройки показва всички налични менюта с настройки.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
3
Източник
Можете да изберете външно устройство, свързано към телевизора.
"" За повече информация вж. "Превключване между външни устройства, свързани към телевизора".
4
Търсене
Можете да търсите канали, програми, филмови заглавия и приложения от Smart Hub.
"" За да използвате функцията, вашият телевизор трябва да е свързан към интернет.
5
APPS
Забавлявайте се с разнообразно съдържание, включително новини, спортни предавания, прогноза за времето
и игри, като инсталирате съответните приложения на телевизора си.
"" За да използвате функцията, вашият телевизор трябва да е свързан към интернет.
"" За повече информация вж. "Използване на услугата Приложения".
- 60 -
6
Ambient mode
В Ambient mode можете да разглеждате красиви сцени, различна визуална информация и известия.
За да влезете в Ambient mode, натиснете бутона
. За да се върнете в режим на телевизор, натиснете бутона
. За да изключите телевизора, натиснете бутона
Ако натиснете бутона
.
, когато телевизорът е изключен, телевизорът се включва в Ambient mode.
"" Ако използвате дистанционно управление, различно от Дистанционно Samsung Smart, може да има ограничения за
влизане в Ambient mode.
"" Тъй като тази функция е специфична за QLED телевизори, е възможно да не се поддържа в зависимост от модела.
"" За повече информация за Ambient mode вж. "Използване на Ambient mode".
7
Универсално ръководство
Универсално ръководство е приложение, което ви позволява да търсите и да се наслаждавате на различно
съдържание като телевизионни шоута, сериали и филми на едно място. Универсално ръководство може да
препоръчва съдържание, съобразено с вашите предпочитания, и да ви известява за нови сериали.
"" За повече информация за Универсално ръководство вж. "Използване на приложението Универсално ръководство".
"" Изображенията могат да изглеждат размазани в зависимост от условията на доставчика.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Изкуство
Когато не гледате телевизия или телевизорът е изключен, можете да използвате функцията на режим
Изкуство, за да редактирате съдържанието на картината, например изображения и снимки, или да показвате
съдържанието.
"" Тази функция се поддържа само в модела THE FRAME.
"" За повече информация вж. включеното ръководство за потребителя.
- 61 -
Преместване
Махни
"" Изображението на телевизора може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския
регион.
8 Преместване на елемент на Първи екран
Преместете маркера върху приложението, което искате да преместите, натиснете бутона със стрелка надолу
на дистанционното управление и след това изберете Преместване. Преместете приложението на желаното
място, като натискате бутоните със стрелка наляво или надясно, и след това натиснете бутона Избери.
Избраното приложение се премества на новото място в началния екран.
9 Изтриване на елемент от Първи екран
Преместете маркера върху приложението, което искате да изтриете, натиснете бутона със стрелка надолу на
дистанционното управление и след това изберете Махни. Избраното приложение се изтрива.
"" Можете да добавите приложенията, които искате да използвате често на Първи екран чрез APPS. За да добавите
любимо приложение към Първи екран вж. "Управление на закупени или инсталирани приложения".
- 62 -
Автоматично стартиране на Smart Hub
Настройки
Общи
SMART функции
Автоматично стартиране на Smart Hub
Опит сега
Ако зададете Автоматично стартиране на Smart Hub на Вкл., когато включите телевизора, той показва
автоматично началния екран. Можете също да включите или изключите тази функция, използвайте бутона
Избери.
Автоматично стартиране на последно използваното приложение
Настройки Общи
приложение Опит сега
SMART функции
Автостартиране на последното
Ако Автостартиране на последното приложение е зададено на Вкл., последно използваното приложение се
стартира автоматично, когато включите телевизора. Можете също да включите или изключите тази функция,
използвайте бутона Избери.
"" Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от приложението.
Тестване на връзките на Smart Hub
Настройки
връзката Опит сега
Поддръжка
Самодиагностика
Стартиране на Smart Hub Тест на
Самодиагностика
Нулиране на Smart Hub Опит сега
Нулиране на Smart Hub
Настройки
Поддръжка
"" Можете да нулирате настройките наSmart Hub. За да нулирате Smart Hub, въведете PIN кода. PIN кодът по
подразбиране е "0000" (за Франция и Италия: “1111”). Можете да зададете PIN кода в
Диспечер на системата
Смяна на PIN.
- 63 -
Настройки
Общи
Използване на Samsung account
Създайте и управлявайте своя Samsung account.
Настройки
Общи
Диспечер на системата
Акаунт за Samsung Опит сега
Създаване и управление на акаунт за Samsung
"" Можете да видите целия текст на документа Правила и Правила за поверителност в
Диспечер на системата
Акаунт за Samsung
Моят акаунт
Настройки
Общи
Правила и усл., Правила за повер., след като
влезете в своя Samsung account.
"" Можете също да създадете Samsung account на адрес http://account.samsung.com. След като сте създали акаунт,
можете да използвате същия ИД както на телевизора, така и на сайта на Samsung.
"" Добавяне на акаунт се появява или не, в зависимост от това дали сте влезли в своя Samsung account.
Създаване на нов акаунт
Настройки Общи
акаунт) Създ. акаунт
Диспечер на системата
Акаунт за Samsung
(Добавяне на
За да създадете нов акаунт за Samsung, следвайте инструкциите на екрана.
"" За повече информация относно условията изберете Покажи детайли.
"" За да защитите своите лични данни, изберете Избор на профилно изображение и въвеждане на парола (високо ниво
на защита) в полето под лентата за въвеждане на парола.
"" Ако искате телевизорът автоматично да влиза във вашия акаунт, когато го включите, щракнете върху Влизай
автоматично.
Създаване на акаунт за Samsung account чрез акаунт за PayPal
Настройки Общи Диспечер на системата
акаунт) Създаване чрез PayPal
Акаунт за Samsung
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 64 -
(Добавяне на
Влизане в Samsung account
Настройки
Общи
Диспечер на системата
Акаунт за Samsung
Влизане
Промяна и добавяне на информация към Samsung account
Настройки Общи
Редактир. профил
Диспечер на системата
Акаунт за Samsung
Моят акаунт
"" За да промените информацията на акаунта, първо трябва да влезете във вашия Samsung account.
Управление на информацията за плащане, записана в телевизора
Настройки Общи
Информация за плащане
Диспечер на системата
Акаунт за Samsung
Моят акаунт
"" За да управлявате информацията за плащане, трябва да сте влезли във вашия акаунт за Samsung.
Конфигуриране на настройките на Синхронизиране на Интернет
Настройки Общи Диспечер на системата
Синхронизиране на Интернет
Акаунт за Samsung
Моят акаунт
След като влезете в своя Samsung account и конфигурирате настройките за синхронизиране в интернет,
можете да споделяте предпочитанията, които сте регистрирали с други устройства.
"" За да конфигурирате настройките на Синхронизиране на Интернет трябва да сте влезли във вашия Samsung account.
- 65 -
Изтриване на Samsung account от телевизора
Настройки Общи
Премахване акаунт
Диспечер на системата
Акаунт за Samsung
Моят акаунт
"" За да изтриете информацията за акаунта, първо трябва да влезете във вашия Samsung account.
"" Ако изтриете своя Samsung account, все още не премахвате абонамента. За да премахнете абонамента за вашия
Samsung Account, посетете уеб сайта на Samsung Accounts (http://account.samsung.com).
Влизане във вашия Samsung account
За да излезете от вашия Samsung account, преместете маркера върху вашия акаунт в
Общи
акаунт (
Диспечер на системата
Настройки
Настройки
Акаунт за Samsung и после натиснете бутона Избери. Или отидете на Моят
Общи
Диспечер на системата
Акаунт за Samsung
Моят акаунт) и после
изберете Излизане.
Преглед на споразумението за потребител и правилата за поверителност
Настройки Общи Диспечер на системата
Правила и усл., Правила за повер.
Акаунт за Samsung
Моят акаунт
"" За да прегледате споразумението за потребител и правилата за поверителност, трябва да сте влезли във вашия
акаунт за Samsung.
- 66 -
Използване на Ambient mode
Научете повече за функциите в Ambient mode, който е специфичен за QLED телевизори.
Ambient mode
В Ambient mode можете да разглеждате красиви сцени, различна визуална информация и известия.
За да влезете в Ambient mode, натиснете бутона
. За да изключите телевизора, натиснете бутона
Ако натиснете бутона
. За да се върнете в режим на телевизор, натиснете бутона
.
, когато телевизорът е изключен, телевизорът се включва в Ambient mode.
"" Ако използвате дистанционно управление, различно от Дистанционно Samsung Smart, може да има ограничения за
влизане в Ambient mode.
"" Тъй като тази функция е специфична за QLED телевизори, е възможно да не се поддържа в зависимост от модела.
"" За да активирате менютата
и
, първо изберете елемент от съдържанието в Ambient mode.
Състояние на екрана, свързани с Ambient mode
●●
Ambient mode
В Ambient mode можете да настройвате и да се наслаждавате на визуална информация и дизайн. В това
състояние се консумира по-малко енергия и яркостта се регулира автоматично от сензор за осветеност.
●●
Състояние при стъмняване
В Ambient mode екранът на телевизора се променя автоматично според околното осветление. Когато
околното осветление стане тъмно, екранът става тъмен. Ако околното осветление стане ярко, преди
екранът на телевизора да стане напълно черен или когато се работи с дистанционното управление или
функцията Гласово взаимодействие, екранът на телевизора се връща в състояние Ambient mode.
●●
""
Можете да промените настройките за автоматична яркост за Ambient mode, като използвате
""
В това състояние телевизорът е готов да обработва гласова напътствия и команди.
в екрана на
браузъра на Ambient mode.
Състояние на черен екран
В Ambient mode, ако околното осветление се затъмни до определено ниво или няма натискане на бутон
на дистанционното управление, телевизорът преминава в “меко” изключване. За да включите екрана
обратно в Ambient mode, натиснете бутона
на дистанционното управление.
""
Можете да промените настройките за автоматична яркост за Ambient mode, като използвате
""
В това състояние телевизорът не може да обработва гласова напътствия и команди.
браузъра на Ambient mode.
- 67 -
в екрана на
●●
Изключено състояние на телевизора
За да влезете в Ambient mode, когато телевизорът е изключен, натиснете бутона
на дистанционното
управление. За да влезете в режим на телевизор, когато телевизорът е изключен, натиснете бутона
. В режим на телевизор можете да гледате предавания и да се насладите на съдържанието на свързани
външни устройства.
Промяна на съдържанието и настройки за Ambient mode
Декор
Информация
Снимка
"" Изображението на телевизора може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския
регион.
При натискане на бутона
или
в Ambient mode, се отваря екрана на браузъра на Ambient mode. В
екрана Ambient mode на браузъра можете да изберете съдържание и смените настройките на Ambient mode.
Настройване на съдържанието за Ambient mode
Екранът Ambient mode на браузъра показва съдържание отгоре и категории отдолу. Използвайте бутона със
стрелка наляво или надясно в списъка със съдържание отгоре, за да местите маркера върху съдържанието,
което искате, и после натиснете бутона Избери. Избраното съдържание се възпроизвежда в Ambient mode.
- 68 -
В бъдеще ще се предоставя повече съдържание, което можете да настроите в браузъра на Ambient mode.
Можете да изберете следните категории и съдържание:
●●
Декор: Предоставя красиви екрани.
●●
Информация: Предоставя информация като прогноза за времето, заглавия на новини и още.
""
●●
Възможно е функцията да не се поддържа за всички географски региони.
Снимка: Позволява да настроите снимка, съхранена в мобилно устройство като фон на екрана на
Ambient mode. Можете да конфигурирате специални оформления с вашите снимки.
""
За да запаметите снимки от мобилното устройство в телевизора и да ги импортирате в Ambient mode,
използвайте приложението SmartThings на вашето мобилно устройство.
Настройка на подробностите на Ambient mode
В екрана Ambient mode на браузъра преместете маркера на
и после натиснете бутона Избери. Можете да
промените следните настройки:
●●
Яркост: Регулиране на яркостта на екрана за Ambient mode.
●●
Цветови тон: Регулиране на цветовете на екрана за Ambient mode.
●●
Автоматична яркост: Промяна на настройката за автоматична яркост на Ambient mode.
""
●●
Когато функцията е зададена на Изкл., нивото на яркост на телевизора не се регулира автоматично спрямо
околното осветление.
Таймер за изключване на околен режим: Задаване на времето, след което Ambient mode се изключва
автоматично.
""
Ако няма въвеждане от дистанционното управление за зададеното време, екранът се изключва. За да включите
екрана обратно в Ambient mode, натиснете бутона
на дистанционното управление.
Смяна на фоновия цвят в Ambient mode
За да смените фоновия цвят на Ambient mode, преместете маркера на
в екрана на браузъра на Ambient
mode и после натиснете бутона Избери. Можете да сменяте фоновия цвят или схема. Преместете маркера
върху цвета или схемата, които искате, и натиснете бутона Избери.
"" Направете снимка на стена с приложението SmartThings на вашето мобилно устройство, за да я зададете като фон на
Ambient mode.
При тази функция може да има забавяне в предаването и оптимизирането на изображенията в зависимост от
условията на мрежата.
- 69 -
Използване на услугата Приложения
Изтегляйте и стартирайте приложения от Smart Hub.
APPS
Забавлявайте се с разнообразно съдържание, включително новини, спортни предавания, прогноза за времето
и игри, като инсталирате съответните приложения на телевизора си.
"" За да използвате функцията, вашият телевизор трябва да е свързан към интернет.
"" Когато Smart Hub се стартира за пръв път, автоматично се инсталират приложенията по подразбиране.
Приложенията по подразбиране може да варират според географския регион.
APPS
Избор на редактора
Най-известните
"" Изображението на телевизора може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския
регион.
1
Влизане
Отидете на екрана Акаунт за Samsung, за да създадете нов акаунт или да влезете във вашия акаунт.
2
Търсене на приложения
Можете да търсите в наличните приложения.
3
Настройки
Можете да управлявате инсталираните приложения.
- 70 -
Инсталиране и стартиране на приложение
Инсталиране на приложение
1.
Отидете до приложението, което искате да инсталирате, и натиснете бутона Избери. Появява се екранът
с подробна информация.
2.
Изберете Инсталиране. Когато инсталирането е готово, се появява менюто Отваряне.
3.
Изберете Отваряне, за да стартирате приложението веднага.
"" Можете да видите инсталираните приложения екрана Настройки.
"" Когато вътрешната памет на телевизора е недостатъчна, можете да инсталирате определени приложения на USB
устройство.
"" Можете да стартирате приложение, инсталирано на USB устройство, само когато устройството е свързано към
телевизора. Ако връзката с USB устройството прекъсне, докато работи приложение, приложението се прекратява.
"" Приложение, което е инсталирано на USB устройство, не може да се стартира на компютър или на друг телевизор.
Стартиране на приложение
Можете да стартирате избраното приложение от Изтеглено приложение.
Иконите по-долу се появяват в иконата на избраното приложение и показват следното:
●●
: Приложението е инсталирано на USB устройство.
●●
: Приложението има парола.
●●
: Приложението трябва да се актуализира.
●●
: Приложението поддържа функцията за огледалност.
- 71 -
Управление на закупени или инсталирани приложения
Изберете
Настройки в APPS. Можете да управлявате инсталираните приложения.
Настройки
Автоматично актуализиране : ВКЛЮЧЕНО
Изтрий
Добавяне в Начало
Заключи/Отключи
Преместване
Преинсталиране
Покажи детайли
"" Изображението на телевизора може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския
регион.
1 Премахване на приложение
1.
Преместете маркера на приложение за изтриване.
2.
Изберете Изтрий.
3.
Избраното приложение се изтрива.
"" Осигурете и данните на съответното приложение да бъдат изтрити, когато премахнете приложение.
"" Снандартните приложения не могат да се деинсталират.
2 Добавяне на приложения към Първи екран
1.
Преместете маркера на приложение за добавяне.
2.
Изберете Добавяне в Начало.
3.
След като се покаже началният екран, преместете приложението на желаното място.
4.
Натиснете бутона Избери.
5.
Избраното приложение се добавя в Първи екран.
- 72 -
3 Заключване и отключване на приложения
1.
Преместете маркера на приложение за заключване или отключване.
2.
Изберете Заключи/Отключи.
3.
Избраното приложение се заключва или отключва.
"" За да заключите или отключите приложение, въведете PIN кода. PIN кодът по подразбиране е "0000" (за Франция и
Италия: “1111”). Можете да зададете PIN кода в
Настройки
Общи
Диспечер на системата
Смяна на
PIN.
4 Местене на приложения
1.
Преместете маркера на приложение за преместване.
2.
Изберете Преместване.
3.
Преместете избраното приложение на желаното място.
4.
Натиснете бутона Избери.
5.
Избраното приложение се премества.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
5 Преинсталиране на приложение
1.
Преместете маркера на приложение за повторно инсталиране.
2.
Изберете Преинсталиране.
3.
Преинсталирането започва.
6 Преглед на подробната информация за приложение
1.
Преместете маркера на приложение за проверка.
2.
Изберете Покажи детайли.
3.
Показва се екранът с информация за приложението.
7 Автоматично актуализиране на приложения
Инсталираните приложения могат да се актуализират автоматично. Ако не искате приложенията да се
актуализират автоматично, задайте Автоматично актуализиране на ИЗКЛЮЧЕНО.
"" Автоматичното актуализиране е активирано само когато телевизорът е свързан с интернет.
Оценяване на приложения
Можете да оцените приложение на екрана с подробна информация.
- 73 -
Използване на приложението Галерия
Преглед на снимки и видеоклипове, синхронизирани със Samsung Cloud.
Галерия
Галерия
Покажи: ежедневни
"" Изображението на телевизора може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския
регион.
Можете да се насладите на разнообразно съдържание, синхронизирано с мобилно устройство, което
поддържа Samsung Cloud. Наличните типове съдържание са снимки, видеоклипове, истории и друго
съдържание, споделено чрез вашите групи.
Ако сте споделили съдържание от вашите групи, можете да получите достъп до него в известията.
"" За да използвате приложението Галерия, трябва да сте влезли в своя Samsung account.
1
Отваряне на категория
Отидете на
горе вляво на екрана с бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да разгледате по
категории съдържанието, синхронизирано със Samsung Cloud.
2 Покажи: ежедневни / Покажи: ежемесечни
Сортирайте съдържанието по дни или месеци.
3
Влизане
Отидете на екрана Акаунт за Samsung, за да създадете нов акаунт или да влезете във вашия акаунт.
4
Настройки за Gallery
Ограничете достъпа до приложението Галерия, за да защитите личните си данни, или разгледайте
потребителското споразумение или правилата за поверителност.
- 74 -
Използване на приложението Универсално ръководство
Търсете и се наслаждавайте на различно съдържание като телевизионни шоута, сериали, филми и спортни
предавания.
Универсално ръководство
For You
ТВ предавания
Филми
Спорт
Вкл. сега
"" Изображението на телевизора може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския
регион.
Универсално ръководство е приложение, което ви позволява да търсите и да се наслаждавате на различно
съдържание като телевизионни шоута, сериали и филми на едно място. Универсално ръководство може да
препоръчва съдържание, съобразено с вашите предпочитания, и да ви известява за нови сериали.
Може да използвате тази функция на вашия мобилен телефон с приложението Samsung SmartThings.
"" За да се радвате на съдържанието от тези приложения на телевизора си, те трябва да са инсталирани на него.
"" Когато гледате някакво платено съдържание, може да се наложи да направите плащане чрез съответното
приложение.
"" Част от съдържанието може да бъде ограничено в зависимост от мрежовите условия и абонамента ви за платени
канали.
"" Когато децата използват тази услуга, е необходим родителски контрол.
"" Изображенията могат да изглеждат размазани в зависимост от условията на доставчика.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 75 -
Използване на приложението SmartThings
Следене и конфигуриране на смарт устройства, свързани към услугата SmartThings.
SmartThings
Всички устройства
Сцени
Устройства
"" Изображението на телевизора може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския
регион.
От телевизора можете са следите и конфигурирате смарт устройствата, свързани към услугата SmartThings
чрез приложението SmartThings, инсталирано на тях Можете да получавате известия за състоянията на смарт
устройствата.
"" За да използвате тази функция, трябва да влезете във вашия Samsung account.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
1 Списък с избор на местоположение
Натиснете бутона Избери, за да идентифицирате всички свързани устройства или устройства, специфични за
даденото местоположение.
- 76 -
2
Влизане
Отидете на екрана Акаунт за Samsung, за да създадете нов акаунт или да влезете във вашия акаунт.
3
Настройки
Изключвайте/включвайте известията за свързаните смарт устройства.
4 Сцени
Управлявайте няколко устройства с една команда, след като сте настроили сцените през приложението
SmartThings на мобилното си устройство.
"" Функцията Сцени е възможна само на свързано интелигентно устройство.
5 Списък с устройства
Вижте списъка със свързани смарт устройства и техните състояния.
Можете да добавите ново устройство чрез приложението SmartThings на вашето мобилно устройство. Вижте
ръководството за потребителя на приложението SmartThings на вашето мобилно устройство за повече
подробности.
Използване на e-Manual
Управлявайте телевизора и четете ръководството, което е вградено в него.
Отваряне на e-Manual
Настройки
Поддръжка
Отваряне на e-Manual
Можете да видите вграденото e-Manual, което съдържа информация за ключовите функции на вашия
телевизор.
"" Друг начин е да изтеглите копие на e-Manual от уеб сайта на Samsung.
"" Думите в синьо (напр. Режим картина) показват елемент от меню.
- 77 -
Използване на бутоните на e-Manual
●●
(Търсене): Изберете елемент от списъка с резултати от търсенето, за да заредите съответната
страница.
(Съдържание): Изберете ключова дума, за да отидете на съответната страница.
●●
""
●●
●●
●●
Възможно е менютата да не се появят за всички географски региони.
(Наскоро гледани): Изберете тема от списъка с последно разглеждани теми.
(Опит сега): Дава ви достъп до съответния елемент от менюто и можете да изпробвате функцията
веднага.
(Връзка): Мигновен достъп до подчертана тема в e-Manual.
"" Някои екрани на менюто не могат да се отварят от e-Manual.
Използване на Internet
Сърфирайте в Internet на телевизора.
Internet
Когато стартирате Internet, можете да видите последно разглежданите уеб сайтове или актуалните препоръки.
Когато изберете уеб сайт, той се отваря веднага.
"" Можете да използвате Internet след свързване на клавиатура и мишка.
"" Можете да превъртате уеб страниците чрез панела със стрелки.
"" Уеб страниците може да изглеждат по-различно, отколкото на компютъра.
"" Преди използване на Internet направете справка в "Прочетете, преди да използвате Internet".
- 78 -
Възпроизвеждане на снимки/видеоклипове/музика
Можете да възпроизвеждате мултимедийно съдържание, съхранено в телевизора, USB устройства, мобилни
устройства, камери, компютри и др.
Източник
Свързано устройство Опит сега
Samsung USB
Samsung USB
Филтър по : Всички
Сортиране по : Заглав.
Опции
"" Изображението на телевизора може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския
регион.
Можете да възпроизвеждате на телевизора мултимедийно съдържание, записано в устройства за съхранение,
например USB устройства, мобилни устройства и камери.
"" Не можете да възпроизвеждате мултимедийно съдържание, ако то или устройството за съхранение не се поддържат
от телевизора. За повече информация вж. "Прочетете преди възпроизвеждане на снимки, видеоклипове или
музикални файлове".
"" Направете резервни копия на важните файлове, преди да свържете USB устройство. Samsung не носи отговорност за
повредени или загубени файлове.
На екрана на списъка с мултимедийно съдържание на устройство за съхранение можете да използвате
следните функции.
1 Филтър по
Филтрира мултимедийното съдържание по типа мултимедия
- 79 -
2 Сортиране по
Сортира писъка със съдържание.
"" Възможно е функцията да не се поддържа в зависимост от модела външно устройство.
3 Опции
Изтрива или възпроизвежда мултимедийното съдържание, избрано от списъка с мултимедийно съдържание.
Когато изберете Обнови, списъкът със съдържание се обновява.
"" Можете да изтривате само записано съдържание. За да изтриете съдържание, сменете опцията Филтър по на
Записано.
Възпроизвеждане на мултимедийно съдържание
Възпроизвеждане на мултимедийно съдържание на компютър или мобилно устройство
1.
Изберете устройство с мултимедийно съдържание в
Източник. Показва се списъкът с
мултимедийно съдържание.
2.
Изберете елемент от списъка с мултимедийно съдържание.
3.
Съдържанието се възпроизвежда.
"" За повече информация за бутоните вж. "Бутони и функции, налични при възпроизвеждането на мултимедийно
съдържание".
"" Съдържанието може да не се възпроизведе в зависимост от метода на шифроване или файловия формат. Освен това
някои функции могат да бъдат ограничени.
"" Съдържанието на устройства, свързани към телевизора чрез вашата мрежа, може да не се възпроизвежда гладко
поради проблеми с комуникацията в мрежата. В такъв случай използвайте USB устройство.
"" За повече информация за свързването към мобилно устройство вж. "Свързване на вашето Мобилно устройство".
- 80 -
Възпроизвеждане на мултимедийно съдържание на USB устройство
1.
Включете USB устройство в USB порта. Когато на екрана се появи изскачащо съобщение, изберете
Преглед, за да се придвижите лесно до мултимедийното съдържание, съхранено на устройството.
2.
Изберете от списъка съдържание за възпроизвеждане.
3.
Съдържанието се възпроизвежда.
Слушане на звука от мобилното устройство през високоговорителите на телевизора чрез
Sound Mirroring
1.
Потърсете и свържете към телевизора от списъка с Bluetooth ( ) устройства на мобилното устройство.
2.
Пускайте желано от вас мултимедийно съдържание от мобилно устройство.
3.
Наслаждавайте се на звука от мобилното устройство през високоговорителя на телевизора.
"" Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела на телевизора.
"" Ако телевизорът и Sound Bar са свързани безжично, работата може да е ограничена.
- 81 -
Използване на Гласово взаимодействие
Говорете в микрофона на Дистанционно Samsung Smart, за да управлявате телевизора.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" Поддържаният език може да е различен в зависимост от географския регион.
Стартиране на Гласово взаимодействие
Натиснете и задръжте бутона
отпуснете бутона
на Дистанционно Samsung Smart, произнесете команда и след това
. Телевизорът разпознава гласовата команда.
За да разгледате ръководството за Гласово взаимодействие натиснете веднъж бутона
.
●●
Когато натиснете бутона
за пръв път, бутонът Using Voice Interaction се появява отдолу на екрана.
Натиснете бутона Избери. Появява се изскачащият прозорец Using Voice Interaction и се показва
самоучител за използването на Гласово взаимодействие.
●●
Когато натиснете бутона
, бутонът Enter Voice Command Guide се появява отдолу на екрана. Натиснете
бутона Избери, за да отидете на екрана Voice Command Guide.
- 82 -
Повече информация за Voice Command Guide
Voice Command Guide
Here are some of the things I can do for you.
"" Изображението на телевизора може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския
регион.
1 Voice Command Guide
Можете да научите гласовите команди и използвате Гласово взаимодействие в различни ситуации.
Използвайте бутоните със стрелки, за да се придвижите до желаната команда, и после натиснете бутона
Избери. Можете да управлявате телевизора с различни гласови команди.
"" За да видите самоучител за Гласово взаимодействие, използвайте бутоните стрелки, за да се придвижите до долната
част, и изберете елемента Покажи самоучителя.
- 83 -
Прочетете, преди да използвате Гласово взаимодействие
Предпазни мерки за Гласово взаимодействие
●●
Поддържаните езици и функции за гласово управление могат да са различни в зависимост от
географския регион.
●●
Ако езиковият набор се различава от езика на страната ви, някои функции не са налични.
●●
Гласово взаимодействие е налично само когато телевизорът е свързан с интернет.
●●
Дори телевизорът да е свързан към интернет, може да няма реакция поради грешка в сървъра на
Гласово взаимодействие.
●●
Ако Гласово взаимодействие се актуализира, съществуващите функционални спецификации могат да се
променят.
●●
Гласово взаимодействие е налично само при телевизорите, които го поддържат, и се предлага с
дистанционно управление с микрофон.
●●
Символи, като "-" и специални знаци, не се поддържат. Следователно, ако дума или изречение съдържа
цифри или символи, функцията може да не работи правилно.
●●
Резултатите от търсенето може да не са пълни.
●●
За някои приложения може да се наложи да заплатите. Следователно, може да има условия за
използване на услугата или договор.
●●
За да смените текущия канал с произнасяне на гласови команди, трябва да завършите Настройване на
доставчика на услуги. Ако Настройване на доставчика на услуги не е завършено, може да го направите
от следното меню.
––
Настройки
Общи
Започване на настройка Опит сега
●●
За да използвате функцията за гласово въвеждане на текст и функцията за интелигентно търсене, трябва
да приемете условията, съгласно които на трети лица се разрешава да събират и използват вашите
гласови данни.
●●
За да използвате функцията Гласово взаимодействие, трябва:
––
Приемете условията на използване на Smart Hub
––
Приемете напътствията за събиране и използване на лична информация за услугата Smart Hub.
––
да дадете съгласие за събиране и използване на вашите лични данни за целите на услугата за
гласово взаимодействие.
Изисквания за използване на Гласово взаимодействие
●●
Честотата на гласово общуване варира в зависимост от силата/тона, произношението и околния шум и
околната среда (звук на телевизора и околен шум).
●●
Оптималната сила на гласа за гласови команди е между 75 dB и 80 dB.
- 84 -
Гледане на телевизия
Можете да използвате функциите за удобство, докато гледате телевизия. Можете също да редактирате
списъка с канали или да създавате списъци с предпочитани канали.
Бърз преглед на информацията за цифрово излъчване
Показва общ преглед на програмата на всеки канал.
Използване на справочника
Live TV
Ръководство Опит сега
Ръководство
Списък канали
Записи
Live TV
"" Изображението на телевизора може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския
регион.
В Ръководство можете да прегледате програмите за деня за всеки отделен канал, да видите информация за
програмата, да изберете програма за гледане и да настроите гледане или запис по график.
"" Ръководство се показва и когато натиснете бутона CH, докато гледате телевизия.
"" На стандартното дистанционното управление натиснете бутона GUIDE.
"" За да преглеждате информация за аналоговите канали и да използвате функциите за аналогови канали на
Ръководство, трябва да направите настройките за вашия доставчик при първоначалната настройка.
"" За да преглеждате Ръководство, първо трябва да сверите часовника на телевизора (
Диспечер на системата
Час
Часовник).
- 85 -
Настройки
Общи
За да стартирате “Гледане по график”, “Запис по график” или друга функция за програма от списъка в
Ръководство, първо преместете курсора върху нея и след това натиснете и задръжте бутона Избери на
дистанционното управление, за да използвате следните функции:
●●
Запис: Можете да запишете програмата, която гледате в момента или програма на друг канал.
""
●●
●●
●●
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Гледане по график: Можете да планирате гледане на програма, чието излъчване предстои.
""
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
""
За повече информация за Гледане по график направете справка в "Настройване на Гледане по график".
Запис по график: Можете да планирате запис на програма, чието излъчване предстои.
""
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
""
За повече информация за записване или Запис по график вж. "Записване на програми".
Редактиране на времето за запис: Можете да променяте времето за начало и край на записа по график.
""
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
●●
Стоп: Можете да спрете функцията за запис, която работи в момента.
●●
Отмяна на гледане по график / Отмяна на запис по график: Можете да отменяте планирано гледане и
записване.
""
●●
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Покажи детайли: Можете да видите подробна информация за избраната програма. Информацията може
да е различна, в зависимост от излъчвания сигнал. Ако няма информация за програмата, не се показва
нищо.
За да се преместите на екрана Филтър на канали или Диспечер на графици: Натиснете бутона
(Ако бутонът на дистанционното управление е
или
.
, натиснете го двукратно.)
●●
Филтър на канали: Можете да гледате канали и програми, категоризирани по типовете, определени в
Списък канали.
●●
Диспечер на графици: Можете да видите екрана на Диспечер на графици или на Диспечер на
записване и график.
●●
Тип антена: Можете да сменяте приемания сигнал.
""
В зависимост от входящия излъчван сигнал е възможно тази функция да не се поддържа.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 86 -
Записване на програми
Можете да запишете текущи или предстоящи програми, като използвате USB устройство вместо видео
рекордер.
"" Прочетете всички предпазни мерки, преди да използвате функцията за запис. За повече информация вж. "Преди да
използвате функциите Запис и Timeshift".
"" Можете да записвате само програмите, приемани чрез антена.
""
се показва до програмите и каналите, за които е настроено записване по график.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" Ако отидете в
Live TV, докато не е свързано USB устройство, екранът Диспечер на графици се появява вместо
екрана Записи.
Записване на програми
Използване на опциите за незабавен запис и запис по график от екрана с напътствия
●●
Незабавен запис
Изберете програма на живо от Ръководство, натиснете и задръжте бутона Избери и после изберете
Запис от изскачащото меню, за да започнете да записвате веднага.
●●
Запис по график
Изберете програма, чието излъчване предстои, натиснете бутона Избери и после изберете Запис по
график, за да планирате записване на тази програма.
Използване на опциите за незабавен запис и запис по график по време на гледане на
програма
●●
Незабавен запис
Ако изберете Запис след натискане на бутона
излъчвана програма, започва записването ѝ.
●●
или
и после на бутона Избери, докато гледате
Запис по график
Натиснете бутона Избери, докато гледате програма, за да се покаже прозорецът с информация за
програмата. Използвайте бутоните със стрелка наляво или надясно, за да изберете програма, чието
излъчване предстои. Натиснете бутона Избери и след това изберете Запис по график, за да планирате
записване на тази програма.
- 87 -
Планиране на видеозапис след въвеждане на датата и часа
Live TV
Диспечер на графици или Записи
Графици
Добавяне на запис
За да планирате записване, задайте стойностите за Антена, Канал, Повтаряне, Дата, Начален час и Краен час
за излъчваната програма, която ще записвате, и след това изберете Записване.
"" Проверете текущия час в
Настройки
Общи
Диспечер на системата
Час
Часовник.
"" Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.
Управление на списъка на запис по график
Live TV
Диспечер на графици или Записи
Графици
Можете да променяте информацията за настроените записи по график, както и да ги отменяте.
"" Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.
"" Чрез Запис по график и Гледане по график можете да планирате до 30 записвания или гледания едновременно.
Задаване на времето за запис по график
Live TV
Диспечер на графици или Записи
Графици
Редакт.
Можете да зададете времето за начало и край на записа по график. Можете да настроите началното време до
10 минути преди началото на програмата и крайното – до 10 минути след края й.
"" Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.
Отмяна на записване по график
Live TV
Диспечер на графици или Записи
Графици
Изтрий
"" Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.
Проверка на записите по график
Live TV
Диспечер на графици или Записи
Графици
Покажи детайли
"" Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.
- 88 -
Гледане на записани програми
Live TV
Диспечер на графици или Записи
Записи
Изберете от списъка файл, който съдържа запис. Файлът се възпроизвежда.
"" Бутоните, които се появяват, може да са различни в зависимост от възпроизвеждания файл. За повече информация
за бутоните за управление вж. "Бутони и функции, налични при записването на програма или при Timeshift".
"" Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.
Настройване на начало на планирано записване
Live TV
Диспечер на графици или Записи
Настройки
●●
Започване на записа по-рано: Можете да зададете часа за начало на записването по-рано от началото на
предаването в справочника на програмите.
●●
Продължаване на записа след: Можете да зададете часа за край на записването по-късно от началото
на предаването в справочника на програмите.
●●
Информация за символ: Предоставяне на потребителите информация за символите и обяснение на
иконите, използвани в диспечера на графиците.
""
Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.
Настройване на Гледане по график
Конфигурирайте телевизора да показва определен канал или програма в определен час и дата.
""
се показва до програмите, които са планирани за гледане по график.
"" За да настроите гледане по график, първо трябва да сверите часовника на телевизора (
Общи
Диспечер на системата
Час
Настройки
Часовник).
Настройване на гледане по график за канал
Използване на опциите за гледане по график от екрана на справочника
На екрана Ръководство изберете програмата, която искате да гледате, натиснете бутона Избери и после
изберете Гледане по график в изскачащото меню, което се появява.
- 89 -
Използване на опциите за гледане по график в прозореца с информация за програмата
Натиснете бутона Избери, докато гледате телевизия. Появява се прозорецът с информация за програмата. Чрез
бутоните със стрелка наляво или надясно изберете програма, чието излъчване предстои. Натиснете бутона
Избери и после изберете Гледане по график, за да планирате гледане на тази програма.
Използване на гледането по график за гледане на програми в определено време на
определена дата
Live TV
Диспечер на графици или Записи
Графици
Добавяне на гледане
За да планирате записване, задайте стойностите за Антена, Канал, Повтаряне, Дата и Начален час за
излъчваната програма, която ще записвате, и след това изберете Записване.
Проверете текущия час в
Настройки
Общи
Диспечер на системата
Час
Часовник.
"" Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.
Редактиране на гледане по график
Live TV
Диспечер на графици или Записи
Графици
"" Можете да настроите максимум общо 30 записа за Гледане по график и Запис по график
"" Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.
Задаване на времето за гледане по график
Live TV
Диспечер на графици или Записи
Графици
Редакт.
Можете да зададете началното време за гледане по график. Ако изберете програма от Ръководство, Начален
час може да се настроите до 10 минути преди програмата.
"" Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.
Отмяна на гледане по график
Live TV
Диспечер на графици или Записи
Графици
Изтрий
"" Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.
Проверка на гледанията по график
Live TV
Диспечер на графици или Записи
Графици
Покажи детайли
"" Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.
- 90 -
Използване на Timeshift
Пускайте, поставяйте на пауза или превъртайте назад ТВ предаване на живо.
Можете да поставяте на пауза или да превъртате назад ТВ предаване на живо, като използвате Timeshift.
Активирането на тази функция деактивира функцията Излъчване. Опит сега
За да активирате функцията Timeshift, докато гледате телевизия, натиснете бутона
бутона Избери и след това изберете Timeshift, или натиснете бутона
или
, натиснете
.
"" Когато работи функцията Timeshift, някои функции не са налични в
Настройки
Излъчване.
"" За да използвате Timeshift, трябва да свържете USB устройство за записване.
"" Прочетете всички предпазни мерки, преди да използвате функцията Timeshift. За повече информация вж. "Преди да
използвате функциите Запис и Timeshift".
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Бутони и функции, налични при записването на програма
или при Timeshift
Преглед на наличните бутони и функции и как се използват, докато се записва програма или с Timeshift.
"" Наличните бутони и функции могат да са различни в зависимост от функциите.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Когато натиснете бутона със стрелка, се появява лентата за управление и са налични следните опции:
●●
Редактиране на времето за запис
Можете да зададете за какъв период от време да се записва програмата.
""
●●
Тази функция е налична само когато протича запис.
Запис
Превключвате от функцията Timeshift на функцията за запис. Когато превключвате на функцията за
запис, можете да включите съдържанието, записано от функцията Timeshift в новия запис.
""
Тази функция е налична само когато работи функцията Timeshift.
- 91 -
●●
Към Live TV
Изберете да се върнете на текущите сцени на програмата, когато функцията за запис или Timeshift
възпроизвеждат миналите си сцени.
●●
Стоп запис / Спиране на Timeshift
Прекратява функцията за запис или Timeshift.
●●
Информация
Показва прозорец с информация за програмата, с която е работила функцията Timeshift.
●●
Пауза / Възпроизвеждане
Когато видеото е на пауза, може да използвате следните функции. Имайте предвид, че когато видеото е
на пауза, телевизорът не възпроизвежда аудио.
––
Бавно превъртане (назад) или Бавно превъртане (напред): Можете да гледате видеоклипа със
забавена скорост (1/8, 1/4, 1/2) назад или напред, като изберете опцията
или . За да увеличите
скоростта на превъртане назад или напред в режим на забавен кадър до 3 пъти, изберете опцията
неколкократно. За да се върнете на нормална скорост, изберете опцията .
""
●●
Когато се активира функцията Бавно превъртане (назад), можете да видите разликите между текущото
време на запис и текущото време на превъртане.
Прескачане напред/назад
Натиснете бутона със стрелка нагоре, за да преместите маркера на лентата за управление на
възпроизвеждането, и след това изберете бутона със стрелка наляво или надясно на лентата, за да
превъртате видеоклипа назад или напред на стъпки от 10 секунди.
""
●●
Когато се активира функцията за прескачане назад, можете да видите разликите между текущото време на
запис и текущото време на превъртане.
Пренавий / Бързо напред
""
Тази функция не е налична, докато гледате програма, която се излъчва в момента.
- 92 -
Използване на Списък канали
Сменете канала или проверете програмите на други цифрови канали.
Live TV
Списък канали
Чрез Списък канали, можете да променяте канала или да проверявате програмите на цифрови канали, докато
гледате телевизия. На стандартното дистанционното управление натиснете бутона CH LIST.
Екранът Списък канали съдържа следните икони:
●●
: Предпочитан канал
●●
: Заключен канал
Ако натиснете бутона със стрелка надясно в екрана Списък канали, можете да използвате следните функции:
●●
Всички
Показва каналите, които са били потърсени автоматично.
●●
TV PLUS
Докато телевизорът е свързан с интернет, можете да гледате популярни програми или избрани
моменти за всяка тема чрез виртуален канал, във всеки един момент. Както е при стандартните канали,
телевизорът предоставя графиците за програмите за деня за TV PLUS.
""
●●
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Предпочитани
Показва Предпочитани 1 до Предпочитани 5.
●●
Тип канал
Сортира списъка, за да включва канали от избрания тип. Обаче Тип канал може да се използва само за
канали, съдържащи информация за типа.
""
●●
В зависимост от входящия излъчван сигнал е възможно тази функция да не се поддържа.
Сортиране
Сортира списъка по Номер или по Име.
""
●●
Тази опция е налична само за цифрови канали и може да не се показва винаги.
Ефирен, Кабелен или Сателит
Позволява да избирате между Ефирен, Кабелен и Сателит.
""
В зависимост от входящия излъчван сигнал е възможно тази функция да не се поддържа.
""
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 93 -
Редактиране на канали
Редактирайте запаметените в телевизора канали.
Live TV
Списък канали
Всички
Редактиране на канали
Екранните икони на Редактиране на канали показват следното:
●●
: Предпочитан канал
●●
: Заключен канал
Изтриване на регистрирани канали
За да изтриете канал, изберете го от екрана Редактиране на канали и после изберете Изтрий. Изтритите
канали не се появяват в Списък канали.
Редактиране на регистрирани канали
Можете да получите достъп до следните опции, като изберете Всички
●●
Редактиране на канали.
Заключване или отключване на канал
След като изберете желания канал в Редактиране на канали, изберете Заключи или Отключи. След това
каналът се заключва или отключва. Заключеният канал не може да се гледа.
●●
""
Ако искате да зададете парола, настройте
""
За повече информация как да зададете паролата си вж. "Настройване на парола".
Настройки
Излъчване
Прилагане на Заключване на
канали на Вкл..
Смяна на името на канал
След като изберете канала за промяна в Редактиране на канали, изберете Преименуване канал, за да
смените името на канала.
●●
""
Тази функция е налична само за избрани канали.
""
Тази функция е налична само за аналогови предавания.
Промяна номер
След като изберете канала за промяна в Редактиране на канали, изберете Промяна номер, за да
смените номера на канала.
""
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
""
Когато номерът на канала се промени, информацията не се актуализира автоматично.
- 94 -
●●
Възстановяване на TV PLUS
Можете да сканирате отново и да запишете намерените канали на TV PLUS.
""
Ако имате канали на TV PLUS в телевизора, след като изтриете записаните канали, системата записва новите,
""
Ако в телевизора има записани канали на TV PLUS, Възстановяване на TV PLUS изтрива съществуващия списък
""
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
намерени при сканирането.
и след това записва новите, намерени при сканирането.
Създаване на личен списък с предпочитани
Определете често гледани канали като предпочитани канали.
Предпочитаните канали се маркират на екраните Редактиране на канали и Списък канали със символа
.
Можете да създадете до пет списъка с предпочитани, така че всеки от семейството може да създаде собствен
списък с предпочитани.
Регистриране на канали като предпочитани
Live TV
Списък канали
1.
Натиснете бутона за посока надясно на дистанционното управление.
2.
Изберете Предпочитани.
3.
Изберете един от петте списъци с предпочитани.
4.
Придвижете се до Редакт. предп..
5.
Изберете канал за добавяне в списъка с предпочитани.
6.
Изберете иконата
.
Избраният канал се регистрира в списъка с предпочитани.
Гледане и избиране на канали само от списъците с предпочитани
Live TV
Списък канали
1.
Натиснете бутона за посока надясно на дистанционното управление.
2.
Изберете Предпочитани.
3.
Изберете желания списък от петте списъка с предпочитани на екрана.
Показват се каналите в избрания списък с предпочитани.
"" Само списъците с предпочитани, които съдържат регистрирани канали, ще показват каналите си.
- 95 -
Редактиране на списък с предпочитани
Използвайте наличните функции, докато гледате телевизия.
Live TV
Списък канали
Натиснете бутона със стрелка надясно на дистанционното и след това изберете Предпочитани
Предпочитани 1 – Предпочитани 5
Редакт. предп.. Появява се екранът Редакт. предп..
Добавяне на канали в списък с предпочитани
Изберете каналите за добавяне и изберете иконата
. Избраните канали се добавят към вашите
предпочитани.
Премахване на регистрирани канали от списък с предпочитани
Изберете канали от списъка с предпочитани и след това изберете иконата
.
Пренареждане на списък с предпочитани
Изберете един или няколко канала и след това изберете Смяна на папка. Появява се маркерът Смяна на папка.
Натискайте бутоните със стрелка нагоре/надолу, за да изберете новите места за каналите. Натиснете бутона
Избери, за да поставите каналите на техните нови места.
Преименуване на списък с предпочитани
Изберете списъка с предпочитани, който искате да преименувате, и след това изберете Преимен.
Предпочитани. Въведете ново име, като използвате появилата се екранна клавиатура, и после изберете
Готово.
- 96 -
Функции, поддържащи гледането на телевизия
Използвайте функциите, поддържани от цифровите или аналоговите канали.
Смяна на излъчвания канал
Live TV
Списък канали
След натискане на бутона със стрелка надясно, преместете маркера на Ефирен или Кабелен и натиснете
бутона Избери.
"" Не е необходимо да използвате тази функция, ако телевизорът е свързан към кабелна или сателитна приставка.
Сканиране за налични канали
Настройки
Излъчване
(Настройки за Автонастройка честота)
Автонастройка
честота
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" Ако телевизорът е свързан към кабелна или сателитна приставка, не е необходимо да правите това.
"" Възможно е системата DVB-T2 да не се поддържа за всички географски региони.
"" Възможно е Настройки за Автонастройка честота да не се появи в зависимост от модела или географския регион.
Избор на опция за търсене на кабелна мрежа
Настройки
Излъчване
(Настройки за Автонастройка честота)
Опция търсене
кабелна
Задава допълнителни опции на търсене като честота и скорост на символи за търсенето на кабелна мрежа.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" Възможно е Настройки за Автонастройка честота да не се появи в зависимост от модела или географския регион.
Сканиране за налични канали в режим на готовност
Настройки
в готовност
Излъчване
(Настройки за Автонастройка честота)
Автонастройка
Автоматично сканиране за канали, докато телевизорът е в режим на готовност.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" Възможно е Настройки за Автонастройка честота да не се появи в зависимост от модела или географския регион.
- 97 -
Настройване на таймера за събуждане
Настройки
събуждане
Излъчване
(Настройки за Автонастройка честота)
Таймер за
Настройте таймера за включване на телевизора по график и автоматично сканиране на каналите.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" Възможно е Настройки за Автонастройка честота да не се появи в зависимост от модела или географския регион.
Проверка на информацията и силата на цифровия сигнал
Настройки
Поддръжка
Самодиагностика
Информация за сигнала Опит сега
"" Ако телевизорът ви е свързан към отделна ефирна антена, можете да използвате информацията за сила на сигнала,
за да регулирате антената за подобряване на силата на сигнала и приемането на HD канали.
"" Информация за сигнала се предлага се само за цифрови канали.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Ограничаване на гледането до определени канали
Настройки
Излъчване
Прилагане на Заключване на канали Опит сега
С избиране на менюто можете да включвате или изключвате функцията Прилагане на Заключване на канали.
Използване на Маркиране на канали за възрастни
Настройки
Излъчване
Маркиране на канали за възрастни
Активира или деактивира всички услуги за възрастни. Когато е деактивирано, услугите за възрастни не са
налични.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Избор на опция за аудио на предаването
Настройки
Излъчване
Двоен звук Опит сега
Настройте опциите за аудио – за стерео или двуезични предавания. За повече информация вж. "Поддържани
опции за аудио на предаването".
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 98 -
Използване на Заключване по категория на програмата
Настройки
Излъчване
Заключване по категория на програмата Опит сега
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Тази функция е полезна при контролирането на това какво гледат децата. Настройки за заключване по
категория на програмата обаче не блокира програми от външни източници, например Blu-ray плейъри, DVD
плейъри или USB файлове.
При всеки достъп до Настройки за заключване по категория на програмата, трябва да въвеждате защитен PIN
код. Трябва да въведете този PIN код, за да гледате блокирана програма. PIN кодът по подразбиране е "0000"
(за Франция и Италия: “1111”). За да смените PIN кода, отидете в
системата
Настройки
Общи
Диспечер на
Смяна на PIN.
"" За повече информация как да зададете паролата си вж. "Настройване на парола".
"" Излъчване не е налично в режим HDMI или компонент.
"" Заключване по категория на програмата може да не се поддържа, в зависимост от входящото устройство.
Конфигуриране на разширените настройки за излъчване
Настройки
Излъчване
Експертни настройки Опит сега
Четене на цифров текст
Настройки
Излъчване
Експертни настройки
Цифров текст
Можете да използвате тази функция, когато гледате предаване, което включва както текст, така и
мултимедийно съдържание.
"" Тази функция не е налична за Великобритания.
"" MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) е международен стандарт за системи за
кодиране на данни, използван в мултимедията и хипермедията. Това е по-високо ниво система от MPEG системата,
която включва хипермедия с връзки към данни като неподвижни изображения, обслужване на знаци, анимация,
графични и видеофайлове, както и мултимедийни данни. MHEG е интерактивна технология, приложена за
различни области, включително VOD (Video-On-Demand), ITV (Интерактивен телевизор), EC (Електронна търговия),
телеобразование, телеконференции, цифрови библиотеки и мрежови игри.
- 99 -
Избор на аудио език на предаването
Настройки
Излъчване
Експертни настройки
Опции за аудио Опит сега
Това е езикът, който ще слушате при гледане на телевизия, ако този език е включен в излъчвания сигнал.
Наличните Опции за аудио работят по различен начин за аналоговите и цифровите канали.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Избор на език
Настройки
езика за аудио
Излъчване
Експертни настройки
Опции за аудио
Настройки за
Опции за аудио
Аудио формат
Можете да смените предпочитания от вас аудио език.
"" Наличните езици могат да са различни в зависимост от предаването.
Избор на аудио формат
Настройки
Излъчване
Експертни настройки
Можете да смените предпочитания от вас аудио формат.
"" Поддържаният аудио формат може да е различен, в зависимост от излъчваната програма.
"" Тази опция е налична само за цифрови канали.
Ръчна фина настройка на излъчваните сигнали
Настройки
Излъчване
Експертни настройки
Ръчна настройка честота
Опит сега
Можете да сканирате за всички канали ръчно и да запаметите сканираните канали в телевизора. За да спрете
сканирането, изберете Стоп.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Фина настройка на цифрови канали
Настройки Излъчване
Цифрова настройка на канал
Изберете Нов
Експертни настройки
Ръчна настройка честота
Търсене, за да сканирате за всички канали автоматично и да запаметите сканираните канали
в телевизора.
- 100 -
Фина настройка на аналогови канали
Настройки Излъчване
Аналогова настройка на канал
Експертни настройки
Ръчна настройка честота
Изберете Нов и конфигурирайте Програма, Цветова система, Сист. звук, Канал и Търсене за сканиране на
аналогови канали. После изберете Съхрани, за да запаметите сканираните канали в телевизора.
"" Тази функция е налична само за аналогови предавания.
Фина настройка на аналоговите предавания
Настройки
Излъчване
Експертни настройки
Фина настр. Опит сега
"" Тази функция е налична само за аналогови предавания.
Прехвърляне на списък с канали
Настройки
Излъчване
Експертни настройки
Прехв. списък канали
Можете да импортирате или експортирате списък с канали на USB устройство за съхранение. Използването на
тази функция изисква PIN код.
●●
Импортиране от USB: Импортира списък с канали от USB устройство за съхранение.
●●
Експортиране към USB: Експортира списък със записани в телевизора канали в USB устройство за
съхранение.
"" Тази функция е налична само когато е свързано USB устройство.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Активиране/деактивиране на редактирането на номера на канала
Настройки
каналите
Излъчване
Експертни настройки
Редактиране на номерата на
Използвайте това, за да променяте номера на канала. Когато номерът на канала се промени, информацията не
се актуализира автоматично.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Изтриване на профил на CAM оператор
Настройки
оператор
Излъчване
Експертни настройки
Изтриване на профил на CAM
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 101 -
Настройка на сателитната система
Настройки
Излъчване
Експертни настройки
Сателитна система
Можете да конфигурирате набор от настройки на сателитната чиния, преди да извършите сканиране на
канали.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Смяна на езика на телетекста
Настройки Излъчване
Език на телетекст
Експертни настройки
Настройки за език на телетекста
Можете да зададете или промените езика на телетекста. За да гледате телетекст предаване на предпочитания
от вас език, изберете език за използване в Основен телетескт език. Ако този език не се поддържа, можете да
гледате телетекст предавания на втория предпочитан от вас език, зададен в Вторичен телетекст език.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Показване на менюто Интерфейс TVkey
Настройки
Излъчване
Експертни настройки
Интерфейс TVkey
Показва се информация за менюто на интерфейса TVkey.
●●
Меню на TVkey: Показване на менюто на интерфейса TVkey.
●●
Ръководство: Изберете ръководството, което искате да използвате при гледане с TVkey.
●●
Изтриване на профила на TVkey оператор: Показване на списъка TVkey оператори за изтриване.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 102 -
Показване на менюто за общ интерфейс
Настройки
Излъчване
Общ интерфейс
Можете да преглеждате информация за общите интерфейси.
●●
CI меню
То позволява на потребителя да избере от предоставеното CAM меню. Изберете CI меню на базата на PC
картата на менюто.
●●
Инфо за приложение
Показва информацията за CAM, поставена в слота CI и за CI или CI+ CARD, поставена в CAM. Можете да
поставите CAM по всяко време, независимо дали телевизорът е включен, или изключен.
●●
Управление на PIN на CICAM
Управлява PIN кода на CICAM (Common Interface Common Access Module). Можете да запаметите PIN кода
или да промените запаметен PIN, както и да задавате други опции за PIN.
""
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
●●
Режим на декодиране
●●
Транскодиране на CAM видео
Конфигурира настройката, за да прекодирате автоматично видео кодека от CAM. Изключете я, ако не
искате да го използвате.
""
Трябва да използвате CAM, която поддържа прекодиране на видео кодека.
- 103 -
Картина и Звук
Можете да променяте настройките на картината и звука според собствените си предпочитания.
Настройка на качеството на картината
Промяна на Режим картина и регулиране наЕкспертни настройки.
Избор на режим на картина
Настройки
Картина
Режим картина Опит сега
Можете да изберете Режим картина, който ви дава най-добро зрителско изживяване.
●●
Динамичен
Прави картината по-ярка и по-ясна в помещения с ярка светлина.
●●
Стандартен
Това е режимът по подразбиране, подходящ за стандартните среди на гледане.
●●
Естествен
Намалява напрягането на очите за комфорт при гледане.
●●
Филм
Подходящ е за гледане на телевизия или филми в тъмна стая.
"" Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.
- 104 -
Конфигуриране на разширените настройки за картина
Настройки
Картина
Експертни настройки Опит сега
Конфигурирайте настройките за екрана според вкуса си, като използвате следните функции:
●●
Фоново осветление Опит сега
●●
Яркост Опит сега
●●
Контраст Опит сега
●●
Острота Опит сега
●●
Цвят Опит сега
●●
Нюанс (З/Ч) Опит сега
●●
Прилагане на Настройки на картината Опит сега
●●
Цифров чист изглед Опит сега
●●
Auto Motion Plus настройки Опит сега
""
●●
Когато LED чисто движение е зададено на Вкл., екранът изглежда по-тъмен от когато опцията е Изкл..
Локално затъмняване
""
Контролира автоматично яркостта на отделните зони на екрана до максимален контраст.
""
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
●●
Подобряване на контраста Опит сега
●●
HDR+ режим
Автоматично осигурява оптимален HDR ефект в зависимост от видео източника.
Технологията HDR (High Dynamic Range - висок динамичен диапазон) осигурява изображения, които са
много подобни на тези, които вижда човешкото око, чрез фина настройка на контраста на източника.
""
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 105 -
●●
Режим Филм Опит сега
""
Тази функция е налична само когато входящият сигнал е AV, Компонент (480i, 576i, 1080i) или HDMI (1080i).
●●
Цветови тон Опит сега
●●
Баланс бяло Опит сега
●●
Гама Опит сега
●●
Режим само RGB Опит сега
●●
Настройки за цветова област Опит сега
●●
Нулирай картината Опит сега
Настройка на средата на гледане за външни устройства
Можете да оптимизирате телевизора за гледане на определени видео формати.
Игри на оптимизиран екран
игри)
Настройки Общи
Режим за игри
Диспечер на външни устройства
(Настройки за Режим за
Можете да активирате режима за игри, за да оптимизирате настройките на телевизора за видео игри с
използване на конзола за игри, като например PlayStation™ или Xbox™.
"" Възможно е Настройки за Режим за игри да не се появи в зависимост от модела или географския регион.
"" Режимът за игри не може да се използва за стандартно гледане на телевизия.
"" Екранът може да малко да трепти.
"" Когато е активиран Режим за игри, Режим картина и Режим на звука автоматично се превключват на Игра.
"" За да използвате други външни устройства на същия порт, прекъснете връзката към конзолата за игри, задайте
Режим за игри на Изкл. и после свържете външното устройство към порта.
- 106 -
Конфигуриране на подробностите на режима за игри
Конфигуриране на Игри с Motion Plus
Настройки Общи Диспечер на външни устройства
Настройки за игри с Motion Plus
игри
Настройки за Режим за
Можете да конфигурирате настройките на Игри с Motion Plus.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Настройки на функцията FreeSync
Настройки
FreeSync
игри
Общи
Диспечер на външни устройства
Настройки за Режим за
Можете да се насладите на игровото си изживяване повече, като елиминирате накъсването и трептенето на
екрана.
●●
Уверете се, че сте настроили тази функция само за външни устройства, които поддържат функцията
FreeSync на AMD Radeon.
●●
За оптимизирана игрова среда, настройте разделителната способност на външното устройство на 1080p
при 120 Hz. За повече информация вж. "Поддържани разделителни способности за FreeSync".
"" Ако разделителната способност не се поддържа, операцията може да не е гладка.
"" Когато опциите на FreeSync са зададени или функцията FreeSync работи за външно устройство, екранът може да
трепти.
"" По време на работа на FreeSync може да се появят леки промени в яркостта поради честотните вариации на
външното устройство.
"" Преди да играете игра, задайте FreeSync на Основни или Най-добра.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 107 -
Гледане на UHD видео
Настройки
Общи
Диспечер на външни устройства
HDMI UHD Color Опит сега
Ако към телевизора е свързан външен UHD плейър, използвайте функцията HDMI UHD Color, за да
превключите HDMI конектора на телевизора в режим, оптимизиран за сигнали UHD 50P/60P.
"" Ако преместите HDMI конектора, с който искате да използвате функцията HDMI UHD Color, и натиснете бутона
Избери, за да зададете функцията на Вкл., екранът на телевизора започва да трепти.
"" HDMI връзката с HDMI UHD Color, зададен на Изкл., поддържа до UHD 50P/60P 4:2:0 входящи сигнали, докато HDMI
връзката с HDMI UHD Color, зададен на Вкл., поддържа до UHD 50P/60P 4:4:4 и 4:2:2 входящи сигнали. За повече
информация вж. "Поддържани разделителни способности за UHD входящи сигнали".
"" Когато свържете телевизора към външно устройство, което поддържа само UHD с честота 24 или 30 Hz, или всяка
FHD честота, функцията HDMI UHD Color може да не е налична. В такъв случай задайте HDMI UHD Color на Изкл..
Използване на "Ниво HDMI черно"
Настройки
Общи
Диспечер на външни устройства
Ниво HDMI черно Опит сега
Използвайте Ниво HDMI черно, за да регулирате нивото на черното, така че да компенсирате ниските нива на
черното, слабия контраст или бледите цветове, генерирани от външни устройства, свързани към телевизора
чрез HDMI кабел.
"" Тази функция е налична само когато входящият сигнал, свързан към телевизора чрез HDMI конектор, е зададен на
RGB444.
- 108 -
Функции за поддръжка на картината
Конфигурирайте настройките на картината на телевизора.
Гледане на картина в картината (КВК)
Настройки
Картина
КВК
Докато изпълнявате видео от външно устройство, например Blu-ray плейър, на основния екран, можете да
гледате телевизионни предавания в прозореца на картина в картината (КВК).
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" КВК не е налично, когато сте активирали Smart Hub.
"" Играенето на игра или използването на функцията за караоке на основния екран може да доведе до понижаване на
качеството на картината на КВК.
"" Функцията КВК е налична само при следните условия: 1) Източникът на основния екран е Компонент или HDMI
връзка. 2) Входящата разделителна способност е по-ниска от FHD (Пълно HD).
"" Прозорецът на КВК поддържа само цифрови канали и не поддържа UHD канали.
Промяна на размера на картината
Настройки
Картина
Настройки на размера на картината
Размер картина
Опит сега
Можете да променяте размера на картината, показана на екрана на телевизора.
●●
16:9 стандартно
●●
По избор
●●
4:3
"" Поддържаните размери на картината са различни в зависимост от входящия сигнал. За повече информация за
поддържаните размери на картината вж. "Размери на картината и входни сигнали".
- 109 -
Автоматична промяна на размера на картината
Настройки
Картина
Настройки на размера на картината
Автоматично
широко Опит сега
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Промяна на размера на картината в режим 4:3 или "Побери в екрана"
Настройки Картина
съотношение 4:3 Опит сега
Настройки на размера на картината
Екранно
Можете да изберете размер на картината, подходящ за вашия географски регион, докато гледате телевизия в
режим 4:3 или Побери в екрана. Поддържаните размери на екрана са различни за различните държави и тази
функция ви позволява да регулирате размера на картината според случая.
"" Режим 4:3 не е наличен, когато външното устройство е свързано към телевизора чрез компонентен или HDMI
конектор.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Побиране на картината в екрана
Настройки
Картина
Настройки на размера на картината
Побери в екрана
Опит сега
"" Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от настройката Размер картина.
"" Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от излъчваните сигнали.
Регулиране размера и/или позицията на картината
Настройки
позиция Опит сега
Картина
Настройки на размера на картината
Мащабиране и
"" Тази функция е налична само когато Размер картина е зададено на По избор.
"" За да промените специфичната позиция на аналоговите канали, първо уголемете картината и после сменете
позицията.
- 110 -
Конфигуриране на Режим на звука и Експертни настройки
Промяна на Режим на звука и регулиране наЕкспертни настройки.
Избиране на режим на звука
Настройки
Звук
Режим на звука Опит сега
Можете да изберете любим звуков режим, подходящ за типа съдържание или средата на слушане.
●●
Стандартен
●●
Оптимизиран
●●
С усилване
"" Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.
"" Когато се свърже външно устройство, Режим на звука може да се промени съответно.
Конфигуриране на разширените настройки за звук
Настройки
Звук
Експертни настройки Опит сега
Можете да персонализирате качеството на звука, като промените следните настройки.
●●
Баланс Опит сега
●●
Еквилайзер Опит сега
●●
HDMI входен аудио формат Опит сега
●●
Формат за цифров аудио изход Опит сега
""
Ако използвате приемник, който не поддържа Dolby Digital Plus, няма да чувате звук, ако изберете Dolby
""
Опцията Dolby Digital+ е възможна само през ARC(HDMI) за външни устройства, поддържащи формата.
Digital+.
●●
Отлагане на аудио Опит сега
●●
Сила на звук
●●
Звукова обратна връзка Опит сега
●●
Нулирай за звук Опит сега
""
Стандартните аудио сигнали се семплират при 48 kHz, докато HD аудио сигналите се семплират при 96 kHz.
""
Някои S/PDIF приемници може да не са съвместими с формата HD аудио.
- 111 -
Използване на функциите за поддръжка на звука
Конфигурирайте настройките на звука на телевизора.
Избор на високоговорители
Настройки
Звук
Звуков изход Опит сега
Можете да изберете високоговорителите, през които да се извежда звукът на телевизора.
"" Външните високоговорители не могат да се управляват със Дистанционно Samsung Smart. Когато е активиран
външен високоговорител, някои менюта за звук не се поддържат.
Слушане на звука от телевизора през Bluetooth устройства
Настройки
Звук
Звуков изход
Списък на високоговорители
Можете да свързвате Bluetooth аудио устройства към телевизора. Те трябва да се сдвоят чрез функцията за
Bluetooth на телевизора. За повече информация относно сдвояването направете справка в ръководството за
работа на Bluetooth аудио устройството.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" Ако телевизорът не открие Bluetooth аудио устройство, поставете устройството по-близо до телевизора и след това
изберете Обнови.
"" Когато включите сдвоеното Bluetooth аудио устройство, телевизорът го открива автоматично и показва изскачащ
прозорец. Използвайте този изскачащ прозорец, за да активирате/деактивирате Bluetooth аудио устройството.
"" Качеството на звука може да се повлияе от състоянието на Bluetooth връзката.
"" Преди да използвате Bluetooth аудио устройство, направете справка в "Прочетете, преди да използвате Bluetooth
устройства".
- 112 -
Слушане на звук от телевизора през аудио устройство Samsung, което
поддържа функцията Wi-Fi
За повече информация как да свържете и използвайте аудио устройство Samsung, което поддържа функцията
Wi-Fi, вижте ръководството за потребителя.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Използване на аудио устройства Samsung, които поддържат функцията Wi-Fi, за създаване
на съраунд звукова конфигурация.
Настройки
Звук
Настройка за съраунд на Wi-Fi високоговорител Опит сега
Ако сте свързали едно или няколко аудио устройства Samsung, които поддържат функцията Wi-Fi, можете да
създадете конфигурация за оптимален звук, като зададете настройките за съраунд ефект. Можете да изберете
всяка конфигурация за съраунд звук – със или без Sound Bar.
Конфигурацията за съраунд звук може да се използва, ако се изпълнени всички следни условия:
●●
Два или повече безжични високоговорителя Samsung от един и същи тип трябва да са свързани към
една и съща безжична мрежа.
●●
Аудио устройствата Samsung, които поддържат функцията Wi-Fi, трябва да са свързани към една и съща
безжична мрежа с телевизора.
"" Конфигурацията за съраунд звук със Sound Bar може да не се поддържа в зависимост от продукта.
"" Ако активирате функцията Огледален екран, докато използвате аудио устройства Samsung, които поддържат
функцията Wi-Fi, връзката се прекъсва.
"" Може да възникне грешка в синхронизирането по устни с несъответстваща картина или звук в зависимост от типа
устройство.
- 113 -
Система и Поддръжка
Можете да конфигурирате настройките за система и поддръжка, например часовник, таймер, използване на
енергия и софтуерни актуализации.
Използване на функциите за час и таймерите
Задайте точното време и използвайте функцията за таймер.
Настройка на текущия час
Настройки
Общи
Диспечер на системата
Час Опит сега
Можете да настроите Часовник автоматично или ръчно. След като сте настроили Часовник, телевизорът
винаги ще показва точното време.
Трябва да настроите часа в следните случаи:
●●
Захранващият кабел бъде изваден и след това включен.
●●
Режим Часовник се сменя от Авто на Ръчно.
●●
Телевизорът не е свързан към интернет.
●●
Не се получават излъчвани сигнали.
Автоматично сверяване на часовника
Настройки
Общи
Диспечер на системата
Час
Часовник
Режим Часовник
Авто
"" Тази функция работи само когато телевизорът е свързан към интернет или получава цифрово предаване по свързана
антена.
"" Точността на получената информацията за часа може да е различна, в зависимост от канала и сигнала.
"" Когато гледате телевизия чрез връзка към кабелна или сателитна приставка към компонентния порт или порта
HDMI, трябва да зададете ръчно текущия час.
Ръчно сверяване на часовника
Настройки
Ръчно
Общи
Диспечер на системата
Час
Часовник
Режим Часовник
Когато за Режим Часовник е зададено Ръчно, можете да въведете директно текущите дата и час. Изберете
Дата и Час чрез бутоните със стрелки на дистанционното управление.
- 114 -
Настройване на часовника за лятно часово време и часова зона
Настройки
Общи
Диспечер на системата
Час
Часовник
Часови пояс
Задава точния час чрез настройка на лятно часово време (DST) и вашия местен часови пояс.
"" Тази функция е налична само когато Режим Часовник е зададено на Авто.
GMT
●●
Избира вашия часови пояс.
DST
●●
Автоматична настройка за лятно часово време (DST).
""
Тази функция е налична само когато Режим Часовник е зададено на Авто.
""
След като зададете DST на Не по време на първоначалното закупуване на продукта, елементът на менюто DST
остава деактивиран. За да активирате елемента на менюто DST, стартирайте Нулиране в
Поддръжка
Самодиагностика
Настройки
Нулиране и после задайте DST на Да или Авто.
Промяна на текущия час
Настройки
Общи
Диспечер на системата
Час
Часовник
Изместване на
часа
Изместване на часа регулира часа чрез мрежова връзка.
Функцията е налична само когато са изпълнени всички следни условия:
"" Режим Часовник е зададено на Авто, телевизорът е свързан към интернет чрез локална мрежа и телевизорът не
получава информация за часа чрез стандартните канали на излъчване.
Използване на таймерите
Използване на таймера за заспиване
Настройки
Общи
Диспечер на системата
Час
Таймер заспиване
Можете да използвате тази функция за автоматично изключване на телевизора след предварително зададен
период от време. Можете да настроите таймера за заспиване на до 180 минути автоматично да изключва
телевизора.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Изключване на телевизора чрез таймера за изключване
Настройки
Общи
Диспечер на системата
Час
Таймер изключване
Можете да зададете Таймер изключване да изключва телевизора автоматично в определен час. Таймер
изключване е налично само ако е настроен Часовник.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 115 -
Използване на Време авто защита и функциите за пестене на
енергия
Настройте Време авто защита и намалете консумацията на енергия на телевизора.
Настройка на Време авто защита
Настройки
Общи
Диспечер на системата
Време авто защита Опит сега
Активирайте скрийнсейвър, когато телевизорът показва неподвижно изображение в продължение на два часа
или повече.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Намаляване на консумацията на енергия на телевизора
Настройки
Общи
ECO решение Опит сега
Можете да регулирате нивото на яркост на телевизора, да намалите общото потребление на енергия и да
предотвратите прегряване.
●●
Откриване на околното осветление Опит сега
Автоматично регулира нивото на яркост на телевизора според нивото на околното осветление, за да
намали консумацията на енергия. Ако функцията Откриване на околното осветление е регулирала
нивото на яркост на екрана до твърде ярко или тъмно ниво, можете да изберете Минимално фоново
осветяване за ръчно регулиране на минималната яркост на екрана.
●●
Минимално фоново осветяване Опит сега
Когато се включи Откриване на околното осветление, можете ръчно да регулирате минималната яркост
на екрана на телевизора съобразно нивото на околното осветление. Тази функция работи само когато
стойността е по-малка от настройката в
Настройки Картина Експертни настройки
Фоново осветление.
●●
Режим на пестене на енергия Опит сега
Позволява да изберете яркост от списъка, за да намалите консумацията на енергия от телевизора.
●●
Динамична светлина Опит сега
Регулира яркостта на картината, в зависимост от движенията на екрана за намалена консумация на
енергия.
●●
Автоматично изключване Опит сега
Автоматично изключва телевизора, за да намали ненужна консумация на енергия, ако телевизорът не се
използва за 4 часа.
- 116 -
Актуализиране на софтуера на телевизора
Проверете версията на софтуера на телевизора и я актуализирайте, ако е необходимо.
Настройки
Поддръжка
Актуализиране на софтуер Опит сега
Актуализиране на софтуера на телевизора до най-новата версия.
[[ НЕ изключвайте телевизора, докато не завърши актуализирането. Телевизорът ще се изключи и включи
автоматично след завършването на обновяването на софтуера. След актуализация на софтуера видео и
аудио настройките ще бъдат нулирани до техните стойности по подразбиране.
Актуализиране чрез интернет
Настройки
Поддръжка
Актуализиране на софтуер
Актуализиране сега
Опит сега
"" Актуализацията от интернет изисква активна интернет връзка.
Актуализиране чрез USB устройство
Настройки
Поддръжка
Актуализиране на софтуер
Актуализиране сега
След изтегляне на файла за актуализация от уеб сайта и записване на USB устройство, включете USB
устройството в телевизора, за да извършите актуализацията.
"" За да актуализирате, използвайки USB флаш устройство, изтеглете пакета за актуализация от Samsung.com на
компютъра си. След това запишете пакета за актуализация в папката от най-горно ниво на USB устройството. В
противен случай е възможно телевизорът да не открие пакета за актуализиране.
Актуализиране на телевизора автоматично
Настройки Поддръжка
актуализиране Опит сега
Актуализиране на софтуер
Автоматично
Ако телевизорът е свързан с интернет, можете да го настроите да актуализира софтуера си автоматично,
докато гледате телевизия. Когато завърши актуализирането във фон, актуализацията се прилага при
следващото включване на телевизора.
Ако приемате правилата и условията на Smart Hub, Автоматично актуализиране се задава автоматично на
Вкл.. Ако искате да изключите тази функция, използвайте бутона Избери, за да я изключите.
"" Тази функция може да отнеме повече време, ако същевременно работи и друга мрежова функция.
"" Тази функция изисква интернет връзка.
- 117 -
Защита на телевизора от хакерски атаки и злонамерен
софтуер
Защитете телевизора от хакерски атаки и злонамерен софтуер.
Настройки
Общи
Диспечер на системата
Интелигентна защита Опит сега
Можете да използвате Интелигентна защита, за да предпазите телевизора от хакерски атаки и злонамерен
софтуер, докато е свързан към интернет.
Сканиране на телевизора и свързаните носители за злонамерен софтуер
Настройки
Общи
Диспечер на системата
Интелигентна защита
Сканирай
Ако бъде открит злонамерен софтуер, резултатите от сканирането се появяват на екрана. Прозорецът с
резултати показва всички открити злонамерени софтуери. Можете да поставите под карантина (да изолирате)
злонамерения софтуер. Поставянето под карантина не позволява той да се изпълнява.
1.
Изберете всички злонамерени софтуери, които да се поставят под карантина.
2.
Изберете Изолиране.
Избраният злонамерен софтуер се премества в Списък с изолирани.
"" Списък с изолирани показва всички поставени под карантина злонамерени софтуери.
Използване на други функции
Вижте другите функции.
Стартиране на функциите за достъпност
Настройки
Общи
Достъпност Опит сега
Стартиране на Преки пътища за достъпност
Преки пътища за достъпност осигуряват лесен достъп до функциите за достъпност. За да покажете Преки
пътища за достъпност, натиснете и задръжте бутона за сила на звука за най-малко 1 секунда. Лесно можете да
включвате и изключвате функции като Гласов справочник, Аудио описание, Висок контраст, Нюанси на сивото,
Обръщане на цветове, Уголемяване, Разучаване на дистанционното на телевизора, Разучаване на екрана с
менюто, Субтитри, Многоизходно аудио и т.н.
"" На стандартното дистанционното управление натиснете бутона AD/SUBT..
"" Дори ако за Гласов справочник е зададено на Изкл. или звукът му е изключен, гласовият справочник за Преки
пътища за достъпност е активиран.
"" Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.
- 118 -
Активиране на гласовия справочник за хора с увредено зрение
Настройки
Общи
Достъпност
Настройки за гласовия справочник Опит сега
Можете да активирате гласовите справочници, които описват опциите на менюто на глас, за да подпомогнете
хората с увредено зрение. За да активирате тази функция, задайте Гласов справочник на Вкл.. Когато Гласов
справочник е включен, телевизорът дава гласови напътствия за смяна на канала, регулиране на силата на
звука, информация за текущата и следващите програми, гледане по график, други функции на телевизора,
както и за разнообразно съдържание в Internet и в Търсене.
Можете да отидете в Гласов справочник и натиснете бутонаИзбери, за да включите или изключите функцията.
"" Гласов справочник се предоставя на езика, който е избран на екрана Език. Някои езици обаче не се поддържат от
Гласов справочник, въпреки че са показани на екрана Език. Английски се поддържа винаги.
"" За повече информация за настройките на езика на телевизора вж. "Смяна на езика на менюто".
Промяна на силата на звука, скоростта и височината на тона на Гласов справочник
Можете да конфигурирате силата на звука, височината и скоростта на Гласовия справочник.
Аудио описание
Настройки
Общи
Достъпност
Настройки за аудио описание Опит сега
Можете да използвате аудио потока за Аудио описание (AD), когато се изпраща заедно с основното аудио от
доставчика. Регулира силата на звука за аудио описание чрез Сила на звука за аудио описание.
"" Тази функция е налична само за цифрови канали.
●●
Аудио описание
Включва и изключва функцията за аудио описание.
●●
Сила на звука за аудио описание
Регулира силата на звука за аудио описание.
- 119 -
Бял текст на черен фон (висок контраст)
Настройки
Общи
Достъпност
Висок контраст Опит сега
Можете да променяте Smart Hub и основните екрани на услуги на бял текст на черен фон или да променяте
прозрачните менюта на телевизора на непрозрачни, така че текстът да се чете по-лесно. За да активирате тази
функция, задайте Висок контраст на Вкл..
"" Ако Висок контраст е включено, някои менюта на Достъпност не са налични.
Настройка на екрана на черно-бял тон.
Настройки
Общи
Достъпност
Нюанси на сивото Опит сега
Можете да промените цвета на екрана на телевизора на черно-бял тон, за да изострите размазаните цветни
контури.
"" Ако Нюанси на сивото е включено, някои менюта на Достъпност не са налични.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Обръщане на цвета на телевизора
Настройки
Общи
Достъпност
Обръщане на цветове Опит сега
Можете да обърнете цветовете на текста и фона на екрана на телевизора, за да стане четенето по-лесно.
"" Ако Обръщане на цветове е включено, някои менюта на Достъпност не са налични.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Увеличаване на шрифта (за хора с увредено зрение)
Настройки
Общи
Достъпност
Уголемяване Опит сега
Можете да увеличава размера на шрифта на екрана. За да активирате тази функция, задайте Уголемяване на
Вкл..
- 120 -
Научаване на дистанционно управление (за хората с увредено зрение)
Настройки
Общи
Достъпност
Разучаване на дистанционното на телевизора
Опит сега
Тази функция помага на хората с увредено зрение да научат позициите на бутоните на дистанционното
управление. Когато функцията е активирана, можете да натиснете бутон на дистанционното управление, и
телевизорът произнася името й. Натиснете бутона
двукратно за изход от Разучаване на дистанционното на
телевизора.
"" Тази функция е налична само когато Гласов справочник е активиран.
Научете менюто на телевизора
Настройки
Общи
Достъпност
Разучаване на екрана с менюто Опит сега
Научете менютата на екрана на телевизора. Когато се активира, телевизорът ще ви обясни структурата и
функциите на менютата, които избирате.
"" Тази функция е налична само когато Гласов справочник е активиран.
Гледане на телевизионни предавания със субтитри
Настройки
Общи
Достъпност
Настройки субтитри Опит сега
Задайте Субтитри на Вкл.. Тогава можете да гледате програмата с показвани субтитри.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" Телевизорът не може да управлява или модифицира DVD или Blu-ray субтитри. За да управлявате DVD или Blu-ray
субтитри, използвайте функцията за субтитри на DVD или Blu-ray плейъра и дистанционното управление на плейъра.
●●
Субтитри
Включва и изключва субтитрите.
●●
Режим на субтитрите
Задава режима на субтитрите.
●●
Език на субтитрите
Задава езика за субтитрите.
""
Телевизорът не може да управлява или модифицира DVD или Blu-ray субтитри. За да управлявате DVD или Bluray субтитри, използвайте функцията за субтитри на DVD или Blu-ray плейъра и дистанционното управление на
плейъра.
- 121 -
Избор на език на субтитрите на предаването
Можете да изберете езика на субтитрите по подразбиране. Списъкът може да се различава в зависимост от
предаването.
●●
Основен език субтитри
Задава основния език на субтитрите.
●●
Вторичен език субтитри
Задава вторичния език на субтитрите.
Слушане на звука от телевизора през Bluetooth устройства (за хората с
увреден слух)
Настройки
Общи
Достъпност
Многоизходно аудио
Можете едновременно да включите високоговорителите на телевизора и Bluetooth устройствата Когато
тази функция е активна, можете да задавате сила на звука на Bluetooth устройствата, по-голяма от тази на
високоговорителите на телевизора.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" Когато свържете Bluetooth устройствата към телевизора, се активира Многоизходно аудио. За повече информация
за свързването на Bluetooth устройства към телевизора вж. "Слушане на звука от телевизора през Bluetooth
устройства".
Конфигуриране на разширените системни настройки
Настройки
Общи
Диспечер на системата Опит сега
Смяна на езика на менюто
Настройки
Общи
Диспечер на системата
- 122 -
Език Опит сега
Настройване на парола
Настройки
Общи
Диспечер на системата
Смяна на PIN Опит сега
Появява се прозорец за въвеждане на PIN код. Въведете PIN. Въведете го отново, за да го потвърдите. PIN
кодът по подразбиране е "0000" (за Франция и Италия: “1111”).
"" Ако забравите своя PIN, може да го нулирате с дистанционното управление. Когато телевизорът е включен,
натиснете следните бутони на дистанционното управление в показаната последователност, за да нулирате PIN кода
до "0000" (за Франция и Италия: “1111”).
На Дистанционно Samsung Smart: Изберете бутона VOL.
Ув. звук
На стандартното дистанционно управление: Изберете бутона
) (Нам. звук)
Изберете бутона RETURN.
(
) (Ув. звук)
.
Нам. звук
(
) (Ув. звук)
Ув. звук
.
Изберете бутона RETURN.
Изберете бутона RETURN.
Избор на режим на използване или режим за магазин
Настройки
Общи
Диспечер на системата
Режим на използване Опит сега
Можете да използвате телевизора за търговски среди, като зададете Режим на използване на Режим за
магазин.
"" За всички други ползвания изберете Домашен режим.
"" С Режим за магазин определени функции са деактивирани и телевизорът автоматично се нулира след определен
период от време.
Възстановяване на фабричните настройки на телевизора
Настройки
Поддръжка
Самодиагностика
Нулиране Опит сега
Можете да възстановите всички настройки на телевизора (без интернет и мрежовите настройки) до
фабричните стойности.
1.
Изберете Нулиране. Появява се прозорецът за въвеждане на защитен PIN код.
2.
Въведете защитния PIN код и изберете Да. Всички настройки след това се нулират. Телевизорът се
изключва и се включва отново автоматично и после показва екрана Започване на настройка.
"" За повече информация за Започване на настройка вж. ръководството за потребителя на телевизора.
- 123 -
(
HbbTV
Получете достъп до услуги от доставчици на забавление, онлайн доставчици или CE производители чрез
HbbTV.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" Някои канали може да не включват услугата HbbTV.
В някои страни HbbTV се показва по подразбиране. В този случай HbbTV може да се използва чрез инсталиране
на приложението HbbTV (приложението за инсталиране на HbbTV) от Samsung APPS.
За да включите или изключите автоматичното стартиране на HbbTV, отидете в
Излъчване
Експертни настройки
Настройки
HbbTV настройки и включете или изключете HbbTV. (В зависимост от
географския регион.)
Ако искате да активирате или деактивирате тази функция, използвайте бутона Избери, за да я включите или
изключите.
●●
HbbTV не е налично, когато работи Timeshift или когато се възпроизвежда записан видеоклип.
●●
Дадено приложение на HbbTV може да не работи правилно временно, в зависимост от условията на
излъчващата станция или доставчика на приложението.
●●
Приложение на HbbTV обикновено работи само когато телевизорът е свързан към външна мрежа.
Приложението може да не работи правилно, в зависимост от условията на мрежата.
●●
Когато приложението на HbbTV е инсталирано и излъчваната програма поддържа HbbTV, на екрана се
появява червен бутон.
●●
Възможно е да използвате и цифров, и традиционен телетекст в няколко ограничени канала с натискане
на бутона TTX/MIX на дистанционното управление по метода на превключването.
""
На Дистанционно Samsung Smart натиснете бутона
или
за над 1 секунда или натиснете бутона
или
и после изберете TTX/MIX в изскачащия списък.
●●
Когато натиснете бутона TTX/MIX веднъж в режим HbbTV, се активира цифровият TTX режим на HbbTV.
●●
Когато натиснете бутона TTX/MIX два пъти в режим HbbTV се активира традиционният режим на
телетекст.
- 124 -
Използване на карта за гледане на телевизия (CI или CI+
Card)
Гледайте платени канали, като поставите карта за гледане на телевизия в слота COMMON INTERFACE.
"" Двата слота за CI карта може да не се поддържат, в зависимост от модела.
"" Изключете телевизора, за да поставите или извадите CI или CI+ Card.
"" Картата за гледане на телевизия (CI или CI+ карта) може да не се поддържа в зависимост от модела.
Поставяне на CI или CI+ Card в слота COMMON INTERFACE с адаптера за CI
CARD
"" Само модели със слот Common interface.
Поставяне на адаптера за CI CARD в слота COMMON INTERFACE
За да свържете адаптера за CI CARD към телевизора, следвайте тези стъпки:
1.Поставете адаптера за CI CARD в двата отвора на гърба на телевизора.
""
Открийте двата отвора на гърба на телевизора до слота COMMON INTERFACE.
2.Свържете адаптера за CI CARD към слота COMMON INTERFACE на гърба на телевизора.
Поставяне на CI или CI+ Card
Поставете CI или CI+ картата в слота COMMON INTERFACE, както е показано на илюстрацията по-долу.
- 125 -
Поставяне на CI или CI+ карта в слота COMMON INTERFACE
"" Само модели със слот Common interface.
Поставете CI или CI+ картата в слота COMMON INTERFACE, както е показано на илюстрацията по-долу.
Използване на CI или CI+ Card
За гледане на платени канали трябва да се постави карта CI или CI+ CARD.
●●
Телевизорът Samsung следва стандарта CI+ 1.4. Когато телевизорът покаже изскачащо съобщение, това
може да е поради несъвместимост с версията на CI+ 1.4. Ако имате проблеми, свържете се с центъра за
обслужване на Samsung.
""
Вашият телевизор Samsung отговаря на стандартите CI+ 1.4.
""
В случаите, в които стандартният интерфейсен модул на CI+ е несъвместим с това устройство, извадете модула
и се свържете с оператора на CI+ за помощ.
●●
Ако не поставите “CI или CI+ CARD”, някои канали ще покажат изскачащо съобщение.
●●
Информацията за сдвояване, съдържаща телефонен номер, CI или CI+ CARD, Хост ID и друга
информация, ще се покаже след 2-3 минути. Ако се появи съобщение за грешка, се свържете с вашия
доставчик.
●●
Когато конфигурирането на информацията за канала приключи, се показва съобщението
"Актуализирането завърши", което показва, че списъкът с канали е актуализиран.
"" Трябва да получите CI или CI+ CARD от местния доставчик на кабелни услуги.
"" Извадете CI или CI+ CARD, като я издърпате леко с ръце, защото изпускането на CI или CI+ CARD може да я повреди.
"" Поставете CI или CI+ CARD в посоката, указана върху картата.
"" Мястото на гнездото COMMON INTERFACE може да е различно, в зависимост от модела.
"" CI или CI+ CARD не се поддържа в някои страни и региони; направете справка с оторизиран разпространител.
"" Ако имате някакви проблеми, свържете се със сервиз.
"" Поставете CI или CI+ CARD, която поддържа текущите настройки за антена. Ако не е така, заключването на екрана
може да не изглежда нормално.
- 126 -
Функция телетекст
Научете как да използвате телетекст и да стартирате функциите, предоставени от телетекст услугата.
"" Тази функция е налична само в канала, който поддържа услугата за телетекст.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" За да влезете във функцията Телетекст,
На Дистанционно Samsung Smart: Натиснете бутона
или
и после изберете TTX/MIX от изскачащия списък.
На стандартното дистанционно управление: Натиснете бутона / TTX/MIX.
"" За да излезете от функцията Телетекст,
На Дистанционно Samsung Smart: Натиснете бутона TTX/MIX в изскачащия списък, докато се появи телевизия на
живо.
На стандартното дистанционно управление: Натиснете бутона / TTX/MIX на дистанционното управление,
докато се появи телевизия на живо.
Индексната страница на услугата телетекст ви дава информация как да използвате тази услуга. За да се
покаже правилно информацията от телетекста, сигналът на приемане на канала трябва да е стабилен. В
противен случай, информацията може да липсва или някои страници да не се показват.
"" Можете да сменяте страниците на телетекста с натискане на цифровите бутони на дистанционното управление.
На Дистанционно Samsung Smart
TTX/MIX (Пълен TTX / Двоен TTX / Смесено / Live TV): В текущо гледания канал се активира функцията за
телетекст. При всяко натискане на бутона TTX/MIX режимът на телетекст се сменя в поредността Пълен TTX →
Двоен TTX → Смесено → Live TV.
●●
Пълен TTX: Режимът на телетекст се показва на цял екран.
●●
Двоен TTX: Режимът на телетекст заема половината от екрана, а другата остава за текущо гледания
канал.
●●
Смесено: Режимът на телетекст се показва прозрачно на текущо гледания канал.
●●
Live TV: Връщате се на екрана на телевизия на живо.
- 127 -
Цветни бутони (червен, зелен, жълт, син): Ако излъчващата компания използва системата FASTEXT,
различните теми в страницата с телетекста са с различни цветове и могат да се изберат, като се натиснат
бутоните със съответния цвят. Натиснете бутона с цвета, съответстващ на избраната от вас тема. Показва се
нова цветна страница. Елементите могат да се избират по същия начин. За да покажете предишната или
следващата страница, натиснете съответния цветен бутон.
6 Index: Показване на страницата на индекса (съдържанието) във всеки момент, докато се показва телетекст.
1 Sub Page: Показване на наличната подстраница.
0 List/Flof: Избира режима на телетекст. Ако го натиснете в режим СПИСЪК, той преминава в режим
запаметяване на списък. В режим "Запаметяване на списък" може да запишете страница с телетекст в списък,
като използвате бутон 8 (Store).
8 Store: Запаметяване на страници от телетекст.
2 Page Up: Показване на следващата страница от телетекст.
3 Page Down: Показване на предишната страница от телетекст.
5 Reveal/Conceal: Показване или скриване на скрития текст (например отговори на тестове). За да се покаже
нормалният екран, го натиснете отново.
4 Size: Показване на букви с двоен размер в горната половина на екрана. За преместване на текста в долната
половина на екрана го натиснете отново. За да се покаже нормален екран, го натиснете веднъж отново.
9 Hold: Задържа дисплея на текущата страница, в случай че има няколко второстепенни страници, които
следват автоматично. За да го върнете, натиснете го отново.
7 Cancel: Свива дисплея на телетекста, за да се препокрие с текущо излъчваната програма.
- 128 -
На стандартното дистанционно управление
"" На стандартното дистанционно управление иконите на функцията Телетекст са отпечатани върху някои бутони. За
да стартирате функцията Телетекст, открийте тази икона, отпечатана върху бутон на дистанционното управление, и
натиснете този бутон.
/ TTX/MIX
Пълен TTX / Двоен TTX / Смесено / Live TV: В текущо гледания канал се активира функцията за телетекст. При
всяко натискане на бутона / TTX/MIX режимът на телетекст се сменя в поредността Пълен TTX → Двоен
TTX → Смесено → Live TV.
●●
Пълен TTX: Режимът на телетекст се показва на цял екран.
●●
Двоен TTX: Режимът на телетекст заема половината от екрана, а другата остава за текущо гледания
канал.
●●
Смесено: Режимът на телетекст се показва прозрачно на текущо гледания канал.
●●
Live TV: Връщате се на екрана на телевизия на живо.
Цветни бутони (червен, зелен, жълт, син): Ако излъчващата компания използва системата FASTEXT,
различните теми в страницата с телетекста са с различни цветове и могат да се изберат, като се натиснат
бутоните със съответния цвят. Натиснете бутона с цвета, съответстващ на избраната от вас тема. Показва се
нова цветна страница. Елементите могат да се избират по същия начин. За да покажете предишната или
следващата страница, натиснете съответния цветен бутон.
6 SETTINGS
Index: Показване на страницата на индекса (съдържанието) във всеки момент, докато се показва телетекст.
1 PRE-CH
Sub Page: Показване на наличната подстраница.
0 SOURCE
List/Flof: Избира режима на телетекст. Ако го натиснете в режим СПИСЪК, той преминава в режим
запаметяване на списък. В режим "Запаметяване на списък" може да запишете страница с телетекст в списък,
като използвате бутон 8 (Store).
8 CH LIST
Store: Запаметяване на страници от телетекст.
2 CH <
Page Up: Показване на следващата страница от телетекст.
3 CH >
Page Down: Показване на предишната страница от телетекст.
- 129 -
5 INFO
Reveal/Conceal: Показване или скриване на скрития текст (например отговори на тестове). За да се покаже
нормалният екран, го натиснете отново.
4 E-MANUAL / REC
"" В зависимост от модела или географския регион.
Size: Показване на букви с двоен размер в горната половина на екрана. За преместване на текста в долната
половина на екрана го натиснете отново. За да се покаже нормален екран, го натиснете веднъж отново.
9 RETURN
Hold: Задържа дисплея на текущата страница, в случай че има няколко второстепенни страници, които
следват автоматично. За да го върнете, натиснете го отново.
7 EXIT
Cancel: Свива дисплея на телетекста, за да се препокрие с текущо излъчваната програма.
Типична телетекст страница
Част
Съдържание
A
Номер на избраната страница.
B
Название на канала на излъчване.
C
Номер на текущата страница или състояние на търсенето.
D
Дата и час.
E
Текст.
F
Информация за състоянието. FASTEXT информация.
- 130 -
Отстраняване на неизправности
Ако имате проблем с телевизора си, можете да получите достъп до различни решения, докато гледате
телевизия. Ако проблемът ви не е описан в раздера за отстраняване на неизправности, свържете се с център
за обслужване на клиенти на Samsung.
Получаване на поддръжка
Получете помощ директно от Samsung, ако имате проблем с вашия телевизор.
Получаване на поддръжка чрез Remote Management (Дистанционно
управление)
Настройки
Поддръжка
Дистанционно управление Опит сега
След като приемете нашето споразумение за услугата, можете да използвате Дистанционно управление за
достъп до дистанционната поддръжка, при която сервизен техник на Samsung ще диагностицира телевизора,
ще отстрани проблемите и ще актуализира софтуера на телевизора дистанционно, чрез интернет. Можете да
включвате и изключвате Дистанционно управление.
"" Тази функция изисква интернет връзка.
"" Можете да стартирате функцията Дистанционно управление, като натиснете и задържите бутона
за 5 или
повече секунди.
Какво е дистанционна поддръжка?
Услугата за дистанционна поддръжка на Samsung ви предлага индивидуална поддръжка от техник на
Samsung, който може дистанционно:
●●
Да диагностицира вашия телевизор
●●
Да регулира настройките на телевизора вместо вас
●●
Да върне фабричните настройки на вашия телевизор
●●
Да инсталира препоръчителните актуализации на фърмуера
- 131 -
Как се извършва дистанционната поддръжка?
Можете лесно да получите услугата за дистанционна поддръжка на Samsung за телевизора си:
1.
Свържете се с центъра на Samsung и поискайте дистанционна поддръжка.
2.
Отворете менюто на телевизора и отидете на раздел Поддръжка. (
3.
Изберете Дистанционно управление, след което прочетете и приемете споразуменията за услугата.
Настройки
Поддръжка)
Когато се появи екранът за PIN, дайте на техника PIN кода.
4.
След това техникът ще получи достъп до вашия телевизор.
Откриване на информацията, която ви е необходима, за обслужване
Настройки
Поддръжка
За този телевизор Опит сега
Можете да намерите адреса на уеб сайта на Samsung, телефонния номер на центъра за обслужване, номера
на модела на телевизора, версията на софтуера на телевизора, лиценза за отворен код и друга информация, от
която може да се нуждаете, за да получите поддръжка от обслужващо лице на Samsung или сайта на Samsung.
"" Можете да намерите информацията също и като сканирате QR кода на телевизора.
"" Можете да стартирате тази функция, като натиснете и задържите бутона
стандартното дистанционно управление натиснете и задръжте бутона
за 5 или повече секунди. За
(Възпроизвеждане) за 5 секунди.
Натискайте бутона, докато се отвори изскачащ прозорец с информация за потребителя.
- 132 -
Искане на сервизно обслужване
Настройки
Поддръжка
Заявка за поддръжка Опит сега
Можете да поискате сервизно обслужване, когато се натъкнете на проблем с телевизора. Изберете елемента,
който съответства на възникналия проблем, а след това изберете Заявка сега или Среща по график
Заявка
Изпрати. Вашето искане за сервизно обслужване ще бъде регистрирано. Центърът за обслужване на
клиенти на Samsung ще се свърже с вас, за да запише или потвърди час за обслужване.
"" Трябва да приемете условията на заявката за сервизно обслужване.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички географски региони.
"" Тази функция изисква интернет връзка.
Диагностициране на проблеми при работата на телевизора
Можете да диагностицирате проблеми с телевизора и Smart Hub и да стартирате функциите за нулиране.
Настройки
Поддръжка
Самодиагностика Опит сега
Можете да използвате Тест картина за диагностициране на проблеми с видеото и Тест звук – за
диагностициране на проблеми със звука. Можете също да видите информация за силата на ефирните
цифрови сигнали, да тествате интернет връзката чрез Smart Hub и да стартирате функциите за нулиране на
Smart Hub и телевизора до фабричните им настройки.
●●
Начало на тест на картината
●●
Начало на тест на звука
●●
Информация за сигнала
●●
Стартиране на Smart Hub Тест на връзката
●●
Нулиране на Smart Hub
●●
Нулиране
- 133 -
Име проблем с картината
Когато телевизорът има проблем с картината, тези стъпки могат да решат проблема.
Тестване на картината
Настройки
Поддръжка
Самодиагностика
Начало на тест на картината
Опит сега
Преди да прегледате списъка с проблеми и решения по-долу, използвайте Начало на тест на картината, за да
определите дали проблемът е причинен от телевизора. Начало на тест на картината показва картина с висока
разделителна способност, която можете да прегледате за дефекти и проблеми.
Проблем
Опитайте това!
Ако телевизорът Samsung трепти и понякога картината се затъмнява, може би трябва
да спрете някои от енергоспестяващите функции.
Трептене и затъмняване
Деактивирайте Откриване на околното осветление, Режим на пестене на енергия или
Динамична светлина.
●●
Настройки
осветление
Общи
ECO решение
Откриване на околното
●●
Настройки
Общи
ECO решение
Режим на пестене на енергия
●●
Настройки
Общи
ECO решение
Динамична светлина
Ако цветовете на вашия телевизор не са правилни или черното и бялото не си
съответстват, стартирайтеНачало на тест на картината.
●●
Компонентното свързване
/Цвят на екрана
Настройки
картината
Поддръжка
Самодиагностика
Начало на тест на
Ако резултатите от теста показват, че проблемът не е в телевизора, направете едно от
следните:
●● Уверете се, че входните видео конектори са свързани към правилните изходни
видео конектори на външното устройство.
●● Проверете и останалите връзки. Ако телевизорът е свързан към външно устройство
чрез компонентен кабел, проверете дали изводите Pb, Pr и Y са включени в
правилните конектори.
Ако цветовете на вашия телевизор Samsung са правилни, но са малко по-тъмни или поярки от нормалното, първо опитайте да регулирате следните настройки.
Яркост на екрана
●●
Настройки
Картина
Експертни настройки
Фоново осветление
●●
Настройки
Картина
Експертни настройки
Контраст
●●
Настройки
Картина
Експертни настройки
Яркост
●●
Настройки
Картина
Експертни настройки
Острота
●●
Настройки
Картина
Експертни настройки
Цвят
●●
Настройки
Картина
Експертни настройки
Нюанс (З/Ч)
- 134 -
Проблем
Размазване или трептене
Опитайте това!
Ако забележите размазване или трептене на екрана, използвайте функцията Auto
Motion Plus настройки, за да отстраните проблема
●●
Настройки
настройки
Картина
Експертни настройки
Auto Motion Plus
Ако изглежда, че вашият телевизор се изключва сам, опитайте да деактивирате някои
от функциите за енергийна ефективност на телевизора.
Проверете дали е активирано Таймер заспиване. Таймер заспиване автоматично
изключва телевизора след предварително зададено време.
Нежелано спиране на
захранването
●●
Настройки
заспиване
Общи
Диспечер на системата
Час
Таймер
Ако Таймер заспиване не е бил активиран, проверете дали не е активирано
Автоматично изключване или Таймер изключване и го деактивирайте.
●●
Настройки
Общи
ECO решение
Автоматично изключване
●●
Настройки
изключване
Общи
Диспечер на системата
Час
Таймер
Ако имате проблем с включването на вашия телевизор, има няколко неща, които
можете да проверите, преди да се обадите на сервизния отдел.
Проблеми с включването
Уверете се, че захранващия кабел на телевизора е свързан правилно в двата края и че
дистанционното управление работи нормално.
Уверете се, че антенният кабел или кабела за кабелна телевизия са свързани правилно.
Ако имате кабелна или сателитна приставка, проверете дали е свързана и включена.
Ако телевизорът не свързан към кабелна или сателитна приставка, стартирайте
Автонастройка честота.
Не може да се открие
канал
●●
Настройки
Излъчване
Автонастройка честота
(Настройки за Автонастройка честота)
"" Възможно е Настройки за Автонастройка честота да не се появи в зависимост от
модела или географския регион.
Дисплеите за магазин са настроени на цифров HD канал.
Ако имате аналогова кабелна или сателитна приставка, я надстройте до цифрова.
Използвайте HDMI или компонентен кабел, за да получите HD (висока детайлност)
качество на картината.
Образът на екрана на
телевизора не се вижда
така добре, както се
виждаше в магазина.
Много канали с висока детайлност са подобрени от съдържание със SD (стандартна
детайлност). Потърсете канал, който излъчва HD съдържание.
●● Кабелни/сателитни абонати: Опитайте каналите с HD от списъка с канали.
●● Ефирна/кабелна антенна връзка: Изпробвайте HD каналите, след като сте
изпълнили функцията Автонастройка честота.
●●
Настройки
Излъчване
Автонастройка честота
(Настройки за Автонастройка честота)
"" Възможно е Настройки за Автонастройка честота да не се появи в зависимост от
модела или географския регион.
Регулирайте изходната разделителна способност за видео сигнал от кабелната или
сателитната приставка на 1080i или 720p.
- 135 -
Проблем
Опитайте това!
Компресирането на видео съдържание може да причини изкривяване на картината,
особено при бързо движещи се картини, като например спортни предавания и екшън
филми.
Картината е изкривена.
Ако приеманият сигнал е слаб или лош, може да има изкривяване на екрана, но това
не е неизправност.
Използването на мобилни телефони в близост до телевизора (в рамките на 1 м) може
да причини шум в картината на аналоговите или цифровите канали.
Цветът е грешен или
липсва.
Ако използвате компонентна връзка, проверете дали компонентните кабели са
свързани към правилните гнезда. Неправилни или разхлабени връзки може да
причинят проблеми с цветовете или празен екран.
Отидете в Картина и променете настройките за Режим картина, Яркост, Острота и Цвят.
Цветът е слаб или
картината не е достатъчно
ярка.
●●
Настройки
Картина
Режим картина
●●
Настройки
Картина
Експертни настройки
Яркост
●●
Настройки
Картина
Експертни настройки
Острота
●●
Настройки
Картина
Експертни настройки
Цвят
Проверете дали е активирано Режим на пестене на енергия.
●●
Настройки
Общи
ECO решение
Режим на пестене на енергия
Опитайте да нулирате картината.
●●
Има пунктирана линия на
ръба на екрана.
Настройки
Картина
Експертни настройки
Нулирай картината
Променете Размер картина на 16:9 стандартно.
●●
картина
Настройки
Картина
16:9 стандартно
Настройки на размера на картината
Размер
Ако използвате аналогови аудиовизуални (AV) устройства, разкачете адаптера от
компонентния порт (син) на телевизора и го свържете към порта AV (жълт).
Картината е черно-бяла.
"" Компонентният или входния AV порт може да не са налични в зависимост от модела
или географския регион.
Проверете дали Нюанси на сивото е зададено на Вкл..
●●
Настройки
Общи
Достъпност
Нюанси на сивото
"" Ако тестовата картина не се появява или има шум и изкривяване, в телевизора може да има проблем. Свържете се с
център за обслужване на Samsung.
"" Ако тестовата картина се показва правилно, може да има проблем с външно устройство. Проверете връзките.
"" Ако проблемът не е отстранен, проверете силата на сигнала или вижте ръководството за потребителя на външните
устройства.
- 136 -
Не мога да чувам звука ясно
Когато телевизорът има проблем със звука, тези стъпки могат да решат проблема.
Тестване на звука
Настройки
Поддръжка
Самодиагностика
Начало на тест на звука Опит сега
Ако телевизорът възпроизведе правилно мелодията Начало на тест на звука, може да има проблем с външно
устройство или със силата на излъчвания сигнал.
Проблем
Няма звук или звукът
е твърде нисък при
максимална стойност на
силата на звука.
Опитайте това!
Проверете настройката на силата на звука на телевизора и след това тази на външното
устройство (кабелна или сателитна приставка, DVD, Blu-ray и т.н.), свързано към
телевизора.
Задайте Звуков изход на ТВ говорител.
●●
Картината е добра, но няма
звук.
Настройки
Звук
Звуков изход
Ако използвате външно устройство, проверете опцията за изходящия аудио сигнал
от устройството. Например, може да е необходимо да промените аудио опцията на
вашата кабелна кутия на HDMI, ако кутията е свързана с вашия телевизор чрез HDMI
кабел.
За да слушате звук от компютъра, свържете външен високоговорител към аудио
изхода на компютъра.
Ако телевизорът ви има извод за слушалки, се уверете, че в него няма включено нищо.
Рестартирайте свързаното устройство, като махнете и повторно свържете
захранващия кабел на устройството.
Не се чува звук.
Проверете дали Формат за цифров аудио изход е зададено на Dolby Digital+. Ако
използвате приемник, който не поддържа Dolby Digital Plus, няма да чувате звук,
когато изберете Dolby Digital+.
●●
изход
Настройки
Звук
Dolby Digital+
Експертни настройки
Формат за цифров аудио
Стартирайте Начало на тест на звука.
●●
Високоговорителите
издават необичаен шум.
звука
Настройки
Поддръжка
Самодиагностика
Начало на тест на
Уверете се, че аудио кабелът е свързан към правилния изходен аудио конектор на
външното устройство.
За свързване на антена или кабел проверете информацията за сигнала. Ниското ниво
на сигнала може да причини изкривяване на звука.
- 137 -
Име проблем с предаването.
Когато телевизорът има проблем с приемането на излъчван сигнал, тези стъпки могат да решат проблема.
Проблем
Опитайте това!
Уверете се, че антенният кабел е свързан стабилно към телевизора.
Изберете
източник.
В режим "Телевизор" се
показва "Слаб сигнал или
липса на сигнал"/не се
открива канал.
Източник, за да се уверите, че е избран правилният входен
Ако телевизорът не свързан към кабелна или сателитна приставка, стартирайте
Автонастройка честота, за да търсите канали.
●●
Настройки
Излъчване
Автонастройка честота
(Настройки за Автонастройка честота)
"" Възможно е Настройки за Автонастройка честота да не се появи в зависимост от
модела или географския регион.
Уверете се, че коаксиалният кабел е свързан стабилно към телевизора.
Стартирайте Започване на настройка или Автонастройка честота.
Телевизорът не приема
всички канали.
●●
Настройки
Излъчване
Автонастройка честота
(Настройки за Автонастройка честота)
"" Възможно е Настройки за Автонастройка честота да не се появи в зависимост от
модела или географския регион.
Отидете в Субтитри и сменете Режим на субтитрите.
Няма субтитри на
цифровите канали.
●●
Настройки
Общи
Режим на субтитрите.
Достъпност
Настройки субтитри
Субтитри
Някои канали могат да нямат данни за субтитри.
Картината е изкривена.
Компресирането на видео съдържанието може да причинява изкривяване на
картината. Това важи особено при бързо движещи се картини, като например спортни
предавания и екшън филми.
Слаб сигнал може да причини изкривяване на картината. Това не е проблем в
телевизора.
Качеството на картината е
ниско.
Избирате канали или програми с висока детайлност (HD).
- 138 -
Моят компютър / конзола за игри не може да се свърже
Когато телевизорът има проблем при свързване с компютър или конзола за игри, тези стъпки могат да решат
проблема.
Проблем
Появява се съобщение
"Режимът се поддържа".
Опитайте това!
Задайте изходната разделителна способност на компютъра или конзолата за игри така,
че да съответства на разделителната способност, която телевизорът поддържа.
Ако използвате HDMI връзка, проверете настройките за аудио изхода на вашия
компютър.
Видеото е добро, но няма
звук.
Ако използвате кабел за HDMI към DVI, ви е необходим отделен аудио кабел. Обаче
HDMI към DVI връзката се поддържа само от HDMI (DVI) порта и тази връзка не носи
аудио. За да чувате звук от компютъра, свържете външни високоговорители към
изходния конектор за аудио на компютъра.
Телевизорът не може да се свърже с интернет
Когато телевизорът има проблем при свързване с интернет, тези стъпки могат да решат проблема.
Проблем
Телевизорът не може да
се свърже с мрежата или
приложенията ви (само за
моделите, поддържащи
свързване с интернет).
Неуспешно свързване на
безжична мрежа.
Сигналът на безжичната
мрежа е прекалено слаб.
Опитайте това!
Уверете се, че телевизорът е свързан с мрежа.
●●
Настройки
Общи
Мрежа
Състояние на мрежата
Свържете се с вашия доставчик на интернет.
Уверете се, че безжичния ви модем/рутер е включен и свързан към интернет.
Преместете на централно място безжичния рутер, модема или точката за достъп до
интернет. Не ги слагайте в ъгъла.
Използвайте безжичен повторител, за да увеличите моментално силата на безжичния
сигнал. Сложете повторителя по средата между безжичния рутер и телевизора.
- 139 -
Не работи функцията за Запис по график/Timeshift
Когато "Timeshift" или "Запис по график" не работят, с тези стъпки може да решите проблема.
Проблем
Опитайте това!
Проверете дали към телевизора е свързано USB устройство.
Запис по график не може да
се използва.
Записването ще спре автоматично, ако сигналът стане твърде слаб.
Проверете свободното място на USB устройството. Функцията не работи, ако няма
достатъчно място за съхранение на USB устройството.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Anynet+ (HDMI-CEC) не работи
Когато Anynet+ (HDMI-CEC) не работи, с тези стъпки може да решите проблема.
Проблем
Опитайте това!
Проверете дали устройството е Anynet+. Системата Anynet+ поддържа само Anynet+
устройства.
Проверете дали захранващият кабел на устройството Anynet+ е свързан правилно.
Проверете кабелните връзки на Anynet+ устройството.
Отидете в Anynet+ (HDMI-CEC) и вижте дали Anynet+ (HDMI-CEC) е зададено на Вкл..
Anynet+ не работи.
●●
CEC)
Настройки
Общи
Диспечер на външни устройства
Anynet+ (HDMI-
Anynet+ може да не работи, когато са активни някои други функции, включително търсене
на канали, Smart Hub, първоначална настройка и т.н.
Ако сте прекъснали и после свързали обратно HDMI кабела, сканирайте отново за
устройства или изключете и включете телевизора.
Преместете маркера на устройството Anynet+ на
Източник, натиснете бутона
със стрелка нагоре, за да се преместите на Anynet+, и после натиснете бутона Избери.
Искам да стартирам
Anynet+.
Проверете дали Anynet+ устройството е правилно свързано и после изберете менюто
Anynet+ (HDMI-CEC), за да проверите дали Anynet+ (HDMI-CEC) е зададено на Вкл..
●●
Искам да изляза от
Anynet+.
CEC)
Настройки
Общи
Диспечер на външни устройства
Anynet+ (HDMI-
Задайте Anynet+ (HDMI-CEC) на Изкл..
●●
CEC)
Настройки
Общи
- 140 -
Диспечер на външни устройства
Anynet+ (HDMI-
Проблем
Опитайте това!
На екрана се появява
съобщението
“Свързване с Anynet+
устройство..” или
“Прекъсване на
връзката към Anynet+
устройство”.
Не можете да използвате дистанционното управление, докато телевизорът конфигурира
Anynet+ или превключва режима на гледане. Използвайте дистанционното управление,
когато телевизорът е приключил конфигурирането на Anynet+ или превключи към режим
на гледане.
Anynet+ устройството не
възпроизвежда.
Не можете да използвате функцията възпроизвеждане, когато протича Започване на
настройка.
Проверете дали устройството поддържа Anynet+.
Проверете дали HDMI кабелът е свързан правилно.
Отидете в Anynet+ (HDMI-CEC) и вижте дали Anynet+ (HDMI-CEC) е зададено на Вкл..
●●
Свързаното устройство
не се показва.
CEC)
Настройки
Общи
Диспечер на външни устройства
Anynet+ (HDMI-
Сканирайте повторно за Anynet+ устройства.
Устройствата Anynet+ могат да се свързват към телевизора с HDMI кабел. Уверете се, че
устройството е свързано към телевизора с USB кабел. Някои HDMI кабели може да не
поддържат Anynet+.
Ако връзката се преустанови, защото е имало прекъсване на захранването или е бил
изваден HDMI кабела, повторете сканирането за устройства.
Звукът на телевизора не
се възпроизвежда през
AV приемника.
Свържете оптичния кабел между телевизора и AV приемника.
ARC позволява извеждането на цифров звук от телевизора през порта HDMI (ARC).
Обаче ARC е налично само когато телевизорът е свързан към AV приемник, който
поддържа ARC.
Имам проблем със стартирането/използването на
приложения.
Когато приложенията не работят, тези стъпки могат да решат проблема.
Проблем
Опитайте това!
Стартирах приложение,
но е на английски. Как
мога да сменя езика?
Езикът, поддържан от дадено приложение, може да е различен от този на потребителския
интерфейс. Възможността да се сменя езика зависи от доставчика на услугата.
Моето приложение не
работи.
Направете справка с доставчика на услугата.
Направете справка в помощния раздел на приложението за уеб сайта на доставчика на
услугата.
- 141 -
Моят файл не иска да се възпроизведе.
Когато файловете не се изпълняват, това може да помогне за решаване на проблема.
Проблем
Опитайте това!
Някои файлове не могат
да се възпроизведат.
Този проблем може да възникне с файловете с високи побитови скорости. Повечето
файлове могат да се възпроизведат, но може да има проблеми с файловете с високи
побитови скорости.
Искам да нулирам телевизора.
Възстановете фабричните настройки.
Нулиране
Път
Описание
Нулиране на
настройките
Настройки
Поддръжка
Самодиагностика
Нулиране
Възстановява фабричните настройки за Картина, Звук,
Излъчване и всички други настройки, с изключение на
мрежовите.
Нулиране на Smart
Hub
Настройки
Поддръжка
Самодиагностика
Нулиране на Smart Hub
Нулира всички настройки на Smart Hub до фабричните им
стойности и изтрива цялата информация, свързана със Samsung
accounts, свързаните акаунти за услуги, споразумения за
услугата Smart Hub и приложенията на Smart Hub.
Нулиране картина
Настройки
Картина
Експертни
настройки
Нулирай
картината
Нулира текущите настройки на картината.
Нулиране звук
Настройки
Звук
Експертни
настройки
Нулирай за
звук
Нулира текущите настройки на звука.
- 142 -
Други проблеми
Използвайте тези процедури, за да разрешите други проблеми, които може да възникнат.
Проблем
Телевизорът е нагрят.
Опитайте това!
Гледането на телевизия за дълги периоди от време причинява генериране на топлина
от панела. Топлината от панела се излъчва чрез вътрешните отвори по горната част на
телевизора. Обаче долната част може да стане гореща при допир след продължително
използване. Децата, които гледат телевизия, трябва да се наблюдават непрекъснато от
възрастните, за да не пипат телевизора. Това нагряване, обаче, не е дефект и не влияе
на работата на телевизора.
Черни ленти от всяка страна при каналите с висока детайлност (HD) при показване на
подобрено съдържание със стандартна детайлност (SD) (4:3).
Картината не се показва на
цял екран.
Ще се покажат черни ленти в горната и долната част на екрана по време на филми,
чието съотношение на екрана се различава от това на вашия телевизор.
Настройте опциите за размер на картината на вашето външно устройство или
телевизор на цял екран.
●●
Настройки
Картина
Настройки на размера на картината
Появява се съобщение
"Режимът се поддържа".
Изходната разделителна способност на свързаното устройство не се поддържа от
телевизора. Проверете поддържаната разделителна способност на телевизора и
регулирайте в съответствие с изходната разделителна способност на външното
устройство.
Елементът "Субтитри" в
менюто на телевизора е в
сиво.
Когато външно устройство е свързано с HDMI или компонентен кабел, функцията
Субтитри не е налична. Регулирайте настройката за субтитри на външното устройство.
Телевизорът мирише на
пластмаса.
Тази миризма е нормална и ще отшуми с времето.
Опцията Информация
за сигнала под
Самодиагностика не е
активирана.
Уверете се, че текущият канал е цифров.
Информация за сигнала се предлага се само за цифрови канали.
●●
Настройки
Поддръжка
Самодиагностика
Информация за сигнала
Телевизорът е наклонен
настрани.
Махнете основата на стойката от телевизора и отново я сглобете.
Стойката се клати или е
изкривена.
Уверете се, че индикаторните стрелки върху стойката и държача й са правилно
подравнени.
Дистанционното и/или
управлението с глас не
работи.
Телевизорът е получен със защитни стикери, покриващи някои от сензорите. Свалете
всички стикери.
- 143 -
Проблем
Опитайте това!
Излъчване е налично само когато Източник е зададено на ТВ.
Функцията Излъчване е
деактивирана.
Излъчване не може да се използва, докато гледате телевизия чрез кабелна или
сателитна приставка.
Излъчване не може да се използва, докато записвате или работи функцията Timeshift.
КВК не е налично.
КВК е налично само когато външното устройство е свързано с HDMI или компонентен
кабел. Имайте предвид, че функцията не е налична, когато е активен Smart Hub.
Вашите настройки
се загубват след 5
минути или след всяко
изключване на телевизора.
Ако Режим на използване е зададено на Режим за магазин, настройките за аудио и
видео на телевизора се нулират автоматично на всеки 5 минути.
На екрана се появява POP
(вътрешна банер реклама
в телевизора).
Променете Режим на използване на Домашен режим.
Телевизорът издава пукащ
звук.
Разширяването и свиването на външния корпус на телевизора може да причини пукащ
звук. Това не е неизправност на продукта. Телевизорът е безопасен за използване.
Телевизорът издава
бръмчащ звук.
Променете Режим на използване на Домашен режим.
●●
●●
Настройки
Настройки
Общи
Общи
Диспечер на системата
Диспечер на системата
Режим на използване
Режим на използване
Телевизорът ви използва високоскоростни превключващи вериги и високи нива на ток.
В зависимост от нивото на яркост телевизорът може да изглежда малко по-шумен от
стандартен телевизор.
Вашият телевизор е преминал през стриктни процедури за контрол на качеството и
отговаря на нашите взискателни критерии за качество на работа и надеждност.
Известен шум от телевизора се смята за нормално явление и не е основателна причина
за подмяна или връщане на парите.
Актуализацията на
софтуера по мрежата е
неуспешна.
Проверете състоянието на мрежовата връзка.
●●
Настройки
Общи
Мрежа
Състояние на мрежата
Ако телевизорът не е свързан с мрежа, свържете го.
Надстройката няма да продължи, ако вече имате най-новата софтуерна версия.
- 144 -
Предпазни мерки и бележки
Можете да получите инструкции и информация, които трябва да прочетете след инсталирането.
Преди да използвате функциите Запис и Timeshift
Прочетете тези инструкции, преди да използвате Запис и Timeshift.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Преди да използвате функциите за запис и запис по график
"" Възможно е записването да не се поддържа за всички модели или географски региони.
●●
За да настроите Запис по график, трябва първо да сверите часовника на телевизора. Настройте
Часовник.
––
Настройки
Общи
Диспечер на системата
Час
Часовник
●●
Можете да настроите максимум общо 30 записа за Гледане по график и Запис по график
●●
Записите се защитават с DRM (права върху електронното съдържание) и затова не може да се
възпроизведе на компютър или на различен телевизор. Освен това тези файлове не могат да се
възпроизведат на вашия телевизор, ако видео платката му се смени.
●●
Препоръчва се USB твърд диск със скорост 5 400 об./мин. или повече. Обаче не се поддържат USB
твърди дискове от тип RAID.
●●
USB флаш памет не се поддържа.
●●
Общият капацитет за запис може да е различен, в зависимост от наличното място на твърдия диск и
качеството на записа.
- 145 -
●●
Запис по график изисква 100 MB свободно място на USB устройството с памет. Записът ще спре, ако
наличното място за запис падне под 50 MB, докато протича записването.
●●
Ако наличното място за запис падне под 500 MB, докато протичат функциите Запис по график и
Timeshift, ще спре само записът.
●●
Максималното време за запис е 720 минути.
●●
Видеоклиповете се възпроизвеждат според настройките на телевизора.
●●
Ако входният сигнал се смени, докато протича запис, екранът става празен, докато приключи
превключването. В този случай записването ще се поднови, но
няма да е налично.
●●
При използване на функцията за запис или Запис по график действителният запис може да започне
секунда или две по-късно от определеното време.
●●
Ако функцията Запис по график работи, докато се извършва записване на външно HDMI-CEC устройство,
се дава приоритет на функцията Запис по график.
●●
Свързването на записващо устройство към телевизора автоматично изтрива неправилно записаните
файлове.
●●
Ако е зададен Таймер заспиване или Автоматично изключване телевизорът ще пренебрегне тези
настройки, ще продължи записа и ще се изключи след края му.
––
Настройки
Общи
Диспечер на системата
––
Настройки
Общи
ECO решение
- 146 -
Час
Таймер заспиване
Автоматично изключване
Преди да използвате функцията Timeshift
"" Възможно е Timeshift да не се поддържа за всички модели или географски региони.
●●
Препоръчва се USB твърд диск със скорост 5 400 об./мин. или повече. Обаче не се поддържат USB
твърди дискове от тип RAID.
●●
USB флаш памет или флаш устройства не се поддържат.
●●
Общият капацитет за запис може да е различен, в зависимост от наличното място на твърдия диск и
качеството на записа.
●●
Ако наличното място за запис падне под 500 MB, докато протичат функциите Запис по график и
Timeshift, ще спре само записът.
●●
Максималното количество време, налично за функцията Timeshift е 90 минути.
●●
Функцията Timeshift не се поддържа за заключени канали.
●●
Видеоклиповете с изместване на времето се възпроизвеждат според настройките на телевизора.
●●
Функцията Timeshift може да се прекрати автоматично, когато се достигне максималният капацитет.
●●
Функцията Timeshift изисква 1,5 GB свободно място на USB устройството с памет.
Поддържани опции за аудио на предаването
Проверете поддържаните опции за излъчвано аудио.
A2 Стерео
NICAM стерео
Тип аудио
Двоен звук
По подразбиране
Моно
Моно
Автоматична смяна
Стерео
Стерео, Моно
Автоматична смяна
Двойна
Dual I, Dual II
Dual I
Моно
Моно
Автоматична смяна
Стерео
Моно, Стерео
Автоматична смяна
Двойна
Моно, Dual I, Dual II
Dual I
"" Ако Стерео сигналът е твърде слаб и се извърши автоматично превключване, изберете Моно.
"" Налично само за стерео сигнали.
"" Налично само когато входният източник е зададен на ТВ.
- 147 -
Прочетете, преди да използвате Приложения
Прочетете тази информация, преди да използвате Приложения.
●●
Поради различните възможности на продуктите в рамките на Samsung Smart Hub, както и поради
ограниченията в наличното съдържание, някои функции, приложения и услуги могат да не бъдат
достъпни на всички устройства или на всички местоположения. Посетете http://www.samsung.com за
повече информация относно отделните устройства и наличното съдържание. Услугите и наличността на
съдържанието подлежат на промяна без предизвестие.
●●
Samsung Electronics не поема никаква правна отговорност за прекъсване на услугите на приложенията,
причинено по някаква причина от доставчика на услуги.
●●
Възможно е услугите на приложението да се предоставят само на английски език и съдържанието да е
различно в зависимост от географския регион.
●●
За повече информация за приложенията посетете съответния уеб сайт на доставчика на приложението.
●●
Нестабилната интернет връзка може да причини забавяне или прекъсвания. Освен това приложенията
могат да спрат автоматично работа, в зависимост от мрежовата среда. Ако това стане, проверете
интернет връзката и опитайте отново.
●●
Услугите на приложенията и актуализациите могат да станат неналични.
●●
Съдържанието на приложенията подлежи на промяна без предизвестие от доставчика на услугата.
●●
Определени услуги могат да са различни в зависимост от версията на инсталираното на телевизора
приложение.
●●
Функционалността на дадено приложение може да се промени в бъдещите версии на приложението.
Ако това стане, стартирайте самоучителя на приложението или посетете уеб сайта на доставчика.
●●
В зависимост от правилата на доставчика на услуги определени приложения може да не поддържат
вършене на няколко неща едновременно.
- 148 -
Прочетете, преди да използвате Internet
Прочетете тази информация, преди да използвате Internet.
●●
Internet не е съвместим с приложения Java.
●●
Изтеглянето на файлове не се поддържа.
●●
Възможно е Internet да не може да отваря определени уеб сайтове.
●●
Телевизорът не поддържа възпроизвеждане на флаш видео.
●●
Електронна търговия за закупуване на продукти онлайн може да не се поддържа.
●●
За уеб сайтовете, които имат прозорци с превъртане, превъртането може да доведе до развалени знаци.
●●
ActiveX не се поддържа.
●●
Поддържат се ограничен брой шрифтове. Определени символи и знаци могат да не се показват
правилно.
●●
Реакцията на командите на дистанционното управление и съответното показване на екрана могат да се
забавят, докато се зарежда уеб страница.
●●
Зареждането на уеб страница може да се забави или прекрати напълно при някои операционни
системи.
●●
Не се поддържат операциите за копиране и поставяне.
●●
При съставянето на имейл или опростено съобщение някои функции, например тези за размер на
шрифта и избор на цвят, може да не са налични.
●●
Има ограничение за броя показалци и размера на регистърния файл, който може да се запише.
●●
Броят прозорци, които могат да се отворят едновременно, е различен, в зависимост от условията на
търсене и модела на телевизора.
●●
Скоростта на уеб браузъра зависи от мрежата.
●●
Не можете да възпроизвеждате вградени видеоклипове в уеб страница, докато използвате функцията
"картина в картината" (КВК).
""
●●
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Ако Часовник не е зададено, хронологията на търсене няма да се запамети.
––
Настройки
Общи
Диспечер на системата
- 149 -
Час
Часовник
●●
Хронологията на търсене се запаметява в поредност от най-старите към най-новите, като най-старите
записи се презаписват първо.
●●
В зависимост от типа поддържани видео/аудио кодеци, може да е невъзможно да възпроизвеждате
определени видео и аудио файлове, докато възпроизвеждате HTML5 видео/аудио.
●●
Видео източници от оптимизирани за компютър доставчици на поточни услуги могат да не се изпълнят
правилно на нашия фирмен Internet.
Прочетете, преди да настроите безжична интернет връзка
Предупреждения при работата с безжична връзка към интернет
●●
Този телевизор поддържа протоколи за комуникация IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Samsung препоръчва да се
използва IEEE 802.11n. Видео файловете от устройство, което е свързано към телевизора чрез домашна
мрежа, може да не се възпроизвеждат гладко.
""
Възможно е някои протоколи за комуникация IEEE 802.11 да не се поддържат в зависимост от модела.
●●
За да използвате безжичен интернет, вашият телевизор трябва да бъде свързан към безжичен рутер или
модем. Ако безжичният рутер поддържа DHCP, вашият телевизор може да използва DHCP или статичен
IP адрес за свързване към безжичната мрежа.
●●
Изберете канал за безжичен рутер, който в момента не се използва. Ако каналът, зададен за безжичния
рутер, в момента се използва от друго устройство в близост, това ще доведе до смущения и връзката
може да прекъсне.
●●
Повечето безжични мрежи имат опционална система за защита. За да активирате системата за защита
на безжичната мрежа, трябва да създадете парола от цифри и знаци. Паролата след това е необходима
за свързване със защитена точка за достъп.
Протоколи за защита на безжичната мрежа
Вашият телевизор поддържа само следните протоколи за защита на безжична мрежа.
––
Режими на удостоверяване: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
––
Типове шифроване: WEP, TKIP, AES
Телевизорът не може да се свързва към несертифицирани безжични рутери.
В съответствие с най-новите спецификации на Wi-Fi сертифицирането телевизорите Samsung не поддържат
защитно шифроване WEP или TKIP за мрежи, работещи в режим 802.11n. Ако безжичният рутер поддържа WPS
(Wi-Fi Protected Setup), можете да се свържете телевизора към мрежата чрез PBC (Push Button Configuration)
или PIN (Personal Indentification Number). WPS автоматично конфигурира настройките за SSID и WPA ключа.
- 150 -
Прочетете преди възпроизвеждане на снимки,
видеоклипове или музикални файлове
Прочетете тази информация, преди да възпроизвеждате мултимедийно съдържание.
Ограничения при използването на снимки, видеоклипове и музикални
файлове Опит сега
●●
Телевизорът поддържа само USB устройства от тип MSC (Mass Storage Class). MSC е обозначение за клас
за устройства за съхранение. Типовете MSC устройства включват външни твърди дискове, четци на флаш
карти и цифрови фотоапарати. (USB концентратори не се поддържат.) Тези видове устройства трябва
да се свързват директно към USB порта на телевизора. Възможно е телевизорът да не разпознае USB
устройството или да не прочете файловете от него, ако устройството е свързано чрез USB удължителен
кабел. Не изключвайте USB устройството, докато прехвърля файлове.
●●
При свързването на външен твърд диск, използвайте порта USB (HDD). Препоръчваме да използвате
външен твърд диск със собствено захранване.
●●
Определени видове цифрови камери и аудио устройства може да не са съвместими с този телевизор.
●●
Ако има няколко USB устройства, свързани към телевизора, той може да не разпознае всички
устройства. USB устройства, които използват силен входящ ток, трябва да се свързват към USB порта
[5 V, 1 A].
●●
Телевизорът поддържа файловите системи FAT, exFAT и NTFS.
●●
След сортиране на файлове в режим "Вид на папка" може да показва до 1 000 файла на папка. Ако USB
устройството съдържа повече от 8 000 файла и папки, някои файлове и папки може да не са достъпни.
●●
Някои файлове, в зависимост от това как са кодирани, може да не се възпроизвеждат на телевизора.
●●
Някои файлове не се поддържат от всички модели.
●●
Съдържание с UHD Video Pack не се поддържа на UHD телевизори Samsung от 2017 г. или по-късни
модели.
●●
Кодеците DivX и DTS не се поддържат от модели телевизори Samsung, пуснати на пазара през 2018 г.
- 151 -
Поддържани външни субтитри
Име
Формат
MPEG-4 Timed text
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub или .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
SMPTE-TT Text
.xml
Поддържани вътрешни субтитри
Име
Контейнер
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
TTML при гладко поточно предаване
MP4
SMPTE-TT TEXT
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
- 152 -
Поддържани формати изображения и разделителни способности
Файлово разширение
Формат
Разделителна способност
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
4096 x 4096
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
*.jpg
*.jpeg
"" MPO форматът се поддържа частично.
Поддържани формати музикални файлове и кодеци
Файлово
разширение
Формат
Кодек
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Поддържа до 2 канала
*.ogg
OGG
Vorbis
Поддържа до 2 канала
*.wma
WMA
WMA
*.wav
wav
wav
midi
midi
Забележка
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.mid
*.midi
*.ape
*.aif
*.aiff
*.m4a
WMA се поддържа до 10 Pro 5.1 канала, профил M2.
Не се поддържат WMA1, WMA без загуби / глас
Поддържа тип 0 и тип 1
Търсене не се поддържа.
Поддържа само USB устройства.
ape
ape
AIFF
AIFF
ALAC
ALAC
- 153 -
Видео кодеци, поддържани от моделите на серия Q900R
Формат
на файл
Контейнер
*.avi
*.mkv
*.asf
Скорост на
кадри (fps)
Побитова
скорост
(Mbps)
Видео кодеци
Разделителна
способност
H.264 BP/MP/HP
4096 x 2160
HEVC (H.265 - Main, Main10)
7680 x 4320
60
100
Motion JPEG
3840 x 2160
30
80
4096 x 2160: 30
3840 x 2160: 60
60
Dolby Digital
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
*.3gp
MKV
ASF
*.vro
*.mpg
MP4
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
*.tp
FLV
VRO
*.trp
*.mov
VOB
PS
*.flv
*.vob
TS
SVAF
*.svi
*.m2ts
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
MPEG4 SP/ASP
Window Media Video v9 (VC1)
AAC
HE-AAC
60
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG2
MPEG1
Аудио кодеци
MPEG (MP3)
1920 x 1080
20
MPEG-H
AC-4
G.711(A-Law,
μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
Window Media Video v7
(WMV1), v8 (WMV2)
OPUS
30
H.263 Sorrenson
*.mts
VP6
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920 x 1080
60
20
VP9 (поддържа до профил 0,
профил 2)
3840 x 2160
3840 x 2160: 60
80
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
60
20
Vorbis
RealAudio 6
"" Тъй като спецификациите са базирани на текущата връзка и стандарти за декодиране на 8K, бъдещата връзка,
излъчване и стандарти за декодиране може да не се поддържат. Надстройката за покриване на стандарти в бъдеще
може да изисква закупуването на допълнителни устройства.
"" Възможно е някой стандарти от трети страни да не се поддържат.
- 154 -
Видео кодеци, поддържани от моделите на серия NU7100 или по-висока
"" Тези спецификации не важат за 40-инчовите и 43-инчовите модели NU7100.
Формат
на файл
Контейнер
Видео кодеци
Разделителна
способност
4096 x 2160: 30
H.264 BP/MP/HP
4096 x 2160
HEVC (H.265 - Main, Main10)
*.avi
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
Скорост на
кадри (fps)
3840 x 2160
3840 x 2160: 60
Побитова
скорост
(Mbps)
60
60
80
30
80
Dolby Digital
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
*.3gp
MKV
ASF
*.vro
*.mpg
MP4
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
*.tp
FLV
VRO
*.trp
*.mov
VOB
PS
*.flv
*.vob
TS
SVAF
*.svi
*.m2ts
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
MPEG4 SP/ASP
Window Media Video v9 (VC1)
AAC
HE-AAC
60
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG2
MPEG1
Аудио кодеци
MPEG (MP3)
1920 x 1080
20
MPEG-H
AC-4
G.711(A-Law,
μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
Window Media Video v7
(WMV1), v8 (WMV2)
OPUS
30
H.263 Sorrenson
*.mts
VP6
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920 x 1080
60
20
VP9 (поддържа до профил 0,
профил 2)
3840 x 2160
3840 x 2160: 60
80
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
60
20
- 155 -
Vorbis
RealAudio 6
Видео кодеци, поддържани от моделите на серия NU7090 или по-ниска
"" Тези спецификации важат също за 40-инчовите и 43-инчовите модели NU7100.
Формат
на файл
Контейнер
Видео кодеци
Разделителна
способност
3840 x 2160: 30
H.264 BP/MP/HP
3840 x 2160
HEVC (H.265 - Main, Main10)
*.avi
Скорост на
кадри (fps)
1920 x 1080: 60
60
Побитова
скорост
(Mbps)
Аудио кодеци
50
50
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
Dolby Digital
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
*.3gp
MKV
ASF
*.vro
*.mpg
MP4
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
*.tp
FLV
VRO
*.trp
*.mov
VOB
PS
*.flv
*.vob
TS
SVAF
*.svi
*.m2ts
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
MPEG4 SP/ASP
Window Media Video v9 (VC1)
MPEG2
AAC
HE-AAC
60
1920 x 1080
WMA
20
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
MPEG-H
MPEG1
AC-4
G.711(A-Law,
μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
Window Media Video v7
(WMV1), v8 (WMV2)
OPUS
30
H.263 Sorrenson
*.mts
VP6
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920 x 1080
VP9 (поддържа до профил 0,
профил 2)
3840 x 2160
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
- 156 -
20
60
Vorbis
50
20
RealAudio 6
Други ограничения
●●
Кодеците могат да не функционират правилно, ако има проблем със съдържанието.
●●
Ако има грешка в съдържанието или контейнера, видео съдържанието няма да се изпълни или няма да
се изпълни правилно.
●●
Звукът или видеото може да не работят, ако имат стандартни побитови скорости/скорости на кадрите
над съвместимите с телевизора.
●●
Ако таблицата на индекса е грешна, функцията Търсене (Прескачане) не се поддържа.
●●
В противен случай, когато изпълнявате видеоклип през мрежова връзка, той може да не се изпълни
гладко поради скорости на предаване на данните.
●●
Някои USB устройства/цифрови камери може да не са съвместими с телевизора.
●●
Кодекът HEVC е наличен само в контейнерите MKV, MP4, TS.
●●
MVC кодекът се поддържа частично.
Видео декодери
●●
H.264 UHD се поддържа до ниво 5.1 и H.264 FHD се поддържа до ниво 4.1. (Телевизорът не поддържа FMO,
ASO, RS)
●●
HEVC UHD се поддържа до ниво 5.1 и HEVC FHD се поддържа до ниво 4.1.
●●
HEVC 8K се поддържа за до ниво 6.1.
""
Тази спецификация е налична само за модели от серията Q900R.
●●
VC1 AP L4 не се поддържа.
●●
GMC 2 или нагоре се поддържа.
Аудио декодери
●●
WMA се поддържа до 10 Pro 5.1 канала, профил M2.
●●
Не се поддържат WMA1, WMA без загуби / глас
●●
QCELP и AMR NB / WB не се поддържат.
●●
Vorbis се поддържа за до 5.1 канала.
●●
Dolby Digital Plus се поддържа за до 5.1 канала.
●●
Поддържаните скорости на семплиране са 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 и 48 KHz и се различават
според кодека.
- 157 -
Прочетете, след като монтирате телевизора
Прочетете тази информация, преди да монтирате телевизора.
Размери на картината и входни сигнали
Настройките Размер картина се прилагат за текущия източник. Приложените Настройки на размера на
картината остават в сила при всяко избиране на този източник, ако не го смените.
Входен сигнал
Размер картина
Компонентен
16:9 стандартно, По избор, 4:3
Цифров канал (720p)
16:9 стандартно, По избор, 4:3
Цифров канал (1080i, 1080p)
16:9 стандартно, По избор, 4:3
Цифров канал (3840 x 2160p @ 24/30 Hz)
16:9 стандартно, По избор
Цифров канал (3840 x 2160p @ 50/60 Hz)
16:9 стандартно, По избор
Цифров канал (4096 x 2160p)
16:9 стандартно, По избор
HDMI (720p)
16:9 стандартно, По избор, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)
16:9 стандартно, По избор, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)
16:9 стандартно, По избор
HDMI (4096 x 2160p)
16:9 стандартно, По избор
*HDMI (7680 x 4320p @ 30 Hz)
16:9 стандартно, По избор
USB (720p)
16:9 стандартно, По избор, 4:3
USB (1080i/p @ 60 Hz)
16:9 стандартно, По избор, 4:3
USB (3840 x 2160p @ 24/30 Hz)
16:9 стандартно, По избор
USB (3840 x 2160p @ 60 Hz)
USB (4096 x 2160p @ 24/30/60 Hz)
*USB (7680 x 4320p @ 24/30/60 Hz)
16:9 стандартно, По избор
16:9 стандартно, По избор
"" *: Този входен сигнал се поддържа само от серията модели Q900R.
- 158 -
Монтиране на заключалка против кражба
Заключалката против кражба е физическо устройство, което може да се използва за защита на телевизора
от кражба. Потърсете слота за ключалката на гърба на телевизора. До слота има икона
. За да използвате
ключалката, увийте кабела й около предмет, който е твърде тежък, за да бъде носен, и после я прокарайте
през слота за ключалка. Заключалката се продава отделно. Методът на използване на заключалката против
кражба може да е различен за всеки модел телевизор. Вж. ръководството на заключалката за повече
информация.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Поддържани разделителни способности за UHD входящи
сигнали
Проверете поддържаната разделителна способност при приемане на UHD сигнали.
●●
Разделителна способност: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
""
HDMI връзката с HDMI UHD Color, зададен на Изкл., поддържа входящи сигнали до UHD 50P/60P 4:2:0, докато
HDMI връзката с HDMI UHD Color, зададен на Вкл., поддържа входящи сигнали до UHD 50P/60P 4:4:4 и 4:2:2.
Ако HDMI UHD Color е зададено на Изкл.
Скорост на кадри
(fps)
Цветова дълбочина
/ цветова
субдискретизация
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
50 / 60
8 бита
-
-
-
O
Ако HDMI UHD Color е зададено на Вкл.
Скорост на кадри
(fps)
50 / 60
Цветова дълбочина
/ цветова
субдискретизация
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
8 бита
O
O
O
O
10 бита
-
-
O
O
12 бита
-
-
O
O
- 159 -
Разделителни способности за 8K входящи сигнали,
поддържани от модели от серията Q900R
Проверете поддържаната разделителна способност за 8K входящи сигнали.
●●
Разделителна способност: 7680 x 4320p
""
Връзката през порта HDMI 1 поддържа 8K разделителна способност само когато HDMI UHD Color е зададено на
Вкл. и поддържа 4:2:0 8-битови / 10-битови 30P входящи сигнали.
Ако HDMI UHD Color е зададено на Вкл.
Скорост на кадри
(fps)
Цветова дълбочина
/ цветова
субдискретизация
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
30
8 бита
-
-
-
O
30
10 бита
-
-
-
O
Поддържани разделителни способности за FreeSync
Проверете поддържаната разделителна способност за функцията FreeSync.
●●
Настройки на режим FreeSync: Изкл. / Най-добра (48~120 Hz) / Основни (90~120 Hz)
""
Поддържаните режими на FreeSync може да са различни в зависимост от външното устройство.
Разделителна
способност
(точки x редове)
1920 x 1080
Формат на
дисплея
120 Hz
Хоризонтална
честота
Вертикална
честота
(KHz)
(Hz)
135,000
120,000
Тактова честота
(MHz)
297,000
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 160 -
СКАНИРАНЕ
прогресиращо
Прочетете преди свързване на компютър (поддържани
разделителни способности)
Проверете поддържаната разделителна способност при приемане на сигнали от компютър.
Когато свържете телевизора към компютър, настройте разделителната способност на видео картата на една
от стандартните разделителни способности, посочени в таблицата на следващата страница. Телевизорът ще
се настрои на избраната от вас разделителна способност. Отбележете, че оптималната и препоръчителна
разделителна способност е 3840 x 2160 при 60 Hz. Избирането на разделителна способност, която не е
включена в таблицата, може да доведе до празен екран или включване само на индикатора за захранване.
Направете справка в ръководството за потребителя на графичната карта за съвместими разделителни
способности.
"" Максималната разделителна способност е 3840 x 2160 при 60 Hz, с HDMI UHD Color зададено на Вкл.. Максималната
разделителна способност е 3840 x 2160 при 30 Hz, с HDMI UHD Color зададено на Изкл..
IBM
Разделителна
способност
(точки x редове)
720 x 400
Формат на
дисплея
70 Hz
Хоризонтална
честота
Вертикална
честота
(KHz)
(Hz)
31,469
(MHz)
Поляритет
(хоризонтален /
вертикален)
70,087
28,322
-/+
Хоризонтална
честота
Вертикална
честота
Тактова честота
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Поляритет
(хоризонтален /
вертикален)
Тактова честота
MAC
Разделителна
способност
(точки x редове)
Формат на
дисплея
640 x 480
67 Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
832 x 624
75 Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
1152 x 870
75 Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
- 161 -
VESA DMT
Разделителна
способност
(точки x редове)
Формат на
дисплея
Хоризонтална
честота
Вертикална
честота
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Поляритет
(хоризонтален /
вертикален)
Тактова честота
640 x 480
60 Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
640 x 480
72 Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75 Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60 Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72 Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75 Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1152 x 864
75 Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 800
60 Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
1280 x 1024
60 Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
1280 x 1024
75 Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
1366 x 768
60 Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
1440 x 900
60 Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
1600 x 900
60 Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
1680 x 1050
60 Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
- 162 -
VESA CVT
Разделителна
способност
(точки x редове)
2560 x 1440
Формат на
дисплея
120 Hz
Хоризонтална
честота
Вертикална
честота
(KHz)
(Hz)
182,996
119,998
(MHz)
Поляритет
(хоризонтален /
вертикален)
497,750
+/-
Тактова честота
(MHz)
Поляритет
(хоризонтален /
вертикален)
Тактова честота
"" Разделителната способност може да не се поддържа, в зависимост от модела.
CTA-861
Разделителна
способност
(точки x редове)
Формат на
дисплея
Хоризонтална
честота
Вертикална
честота
(KHz)
(Hz)
3840 x 2160
30 Hz
67,500
30,000
297,000
-/-
*3840 x 2160
60 Hz
135,000
60,000
594,000
-/-
**1920 x 1080
100 Hz
112,500
100,000
297,000
+/+
**1920 x 1080
120 Hz
135,000
120,003
297,000
+/+
"" *: Тази разделителна способност се поддържа само в режим HDMI 2.0.
"" **: Разделителната способност може да не се поддържа, в зависимост от модела.
- 163 -
Поддържани разделителни способности за видео сигнали
Проверете поддържаната разделителна способност при приемане на видео сигнали.
CTA-861
Разделителна
способност
(точки x редове)
Формат на
дисплея
Хоризонтална
честота
Вертикална
честота
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Поляритет
(хоризонтален /
вертикален)
Тактова честота
720 (1440) x 576i
50 Hz
15,625
50,000
27,000
-/-
720 (1440) x 480i
60 Hz
15,734
59,940
27,000
-/-
720 x 576
50 Hz
31,250
50,000
27,000
-/-
720 x 480
60 Hz
31,469
59,940
27,000
-/-
1280 x 720
50 Hz
37,500
50,000
74,250
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
50 Hz
28,125
50,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
60 Hz
33,750
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080
24 Hz
27,000
24,000
74,250
+/+
1920 x 1080
25 Hz
28,125
25,000
74,250
+/+
1920 x 1080
30 Hz
33,750
30,000
74,250
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56,250
50,000
148,500
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
3840 x 2160
24 Hz
54,000
24,000
297,000
+/+
3840 x 2160
25 Hz
56,250
25,000
297,000
+/+
3840 x 2160
30 Hz
67,500
30,000
297,000
+/+
*3840 x 2160
50 Hz
112,500
50,000
594,000
+/+
*3840 x 2160
60 Hz
135,000
60,000
594,000
+/+
4096 x 2160
24 Hz
54,000
24,000
297,000
+/+
4096 x 2160
25 Hz
56,250
25,000
297,000
+/+
4096 x 2160
30 Hz
67,500
30,000
297,000
+/+
*4096 x 2160
50 Hz
112,500
50,000
594,000
+/+
*4096 x 2160
60 Hz
135,000
60,000
594,000
+/+
**1920 x 1080
100 Hz
112,500
100,000
297,000
+/+
**1920 x 1080
120 Hz
135,000
120,003
297,000
+/+
- 164 -
"" *: Тази разделителна способност се поддържа само в режим HDMI 2.0.
"" **: Разделителната способност може да не се поддържа, в зависимост от модела.
VESA CVT
Разделителна
способност
(точки x редове)
2560 x 1440
Формат на
дисплея
120 Hz
Хоризонтална
честота
Вертикална
честота
(KHz)
(Hz)
182,996
119,998
"" Разделителната способност може да не се поддържа, в зависимост от модела.
- 165 -
(MHz)
Поляритет
(хоризонтален /
вертикален)
497,750
+/-
Тактова честота
Прочетете, преди да използвате Bluetooth устройства
Прочетете тази информация, преди да използвате Bluetooth устройства.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Ограничения при използването на Bluetooth
●●
Не можете да използвате Bluetooth устройства и функцията Настройка за съраунд на Wi-Fi
високоговорител едновременно.
●●
Могат да възникнат проблеми със съвместимостта, в зависимост от Bluetooth устройството. (Слушалки
единствено за мобилен телефон може да не са налични в зависимост от средата.)
●●
Грешка в синхронизирането по устни.
●●
Връзката между телевизора и Bluetooth устройството може да прекъсне, в зависимост от разстоянието
между тях.
●●
Bluetooth устройството може да бръмчи или да е неизправно:
●●
––
Когато част от тялото ви влезе в контакт с приемащата/предаващата система на Bluetooth
устройството или телевизора.
––
Когато устройството е предмет на електрически вариации вследствие на препречвания от стени,
ъгли или от специфично разположение.
––
Когато устройството е изложено на електрически смущения от устройства, използващи същата
честотна лента, включително медицински уреди, микровълнови фурни и безжични LAN мрежи.
Ако проблемът продължи, препоръчваме да използвате кабелна връзка.
––
Порт за ЦИФРОВ АУДИО ИЗХОД (ОПТИЧЕН)
––
HDMI (ARC) порт
- 166 -
Бутони и функции, налични при възпроизвеждането на
мултимедийно съдържание
Разгледайте наличните бутони за възпроизвеждане, управление и записване на мултимедия, както и
описанията за използването им.
Натиснете бутона Избери, докато гледате видео, снимка или записано съдържание Ще се появят следните
бутони.
"" Възможно е предоставените бутони и функции да не се поддържат за всички модели или географски региони.
"" Наличните бутони и функции може да варират в зависимост от съдържанието, което разглеждате или
възпроизвеждате.
●●
Пауза / Възпроизвеждане
Пауза или възпроизвеждане на мултимедийно съдържание. Когато видеото е на пауза, може да
използвате следните функции.
––
●●
Бавно превъртане (назад) или Бавно превъртане (напред): Можете да гледате видеоклипа със
забавена скорост назад или напред, като изберете опцията
или . За до промените скоростта на
възпроизвеждане в 3 нива, натиснете опцията неколкократно. За да се върнете на нормална скорост,
изберете опцията
или натиснете бутона
.
Прескачане напред/назад
Натиснете бутона със стрелка нагоре, за да преместите маркера на лентата за управление на
възпроизвеждането, и след това изберете бутона със стрелка наляво или надясно на лентата, за да
превъртате видеоклипа назад или напред на стъпки от 10 секунди.
––
Отидете на определен раздел за възпроизвеждане, преместете маркера нагоре в лентата за
изпълнение и после изберете една от петте миниатюри.
""
●●
Възможно е функцията да не се поддържа за всички файлови формати.
Предишно / Следващ
Показва предишния или следващия файл с мултимедийно съдържание.
●●
Пренавий / Бързо напред
Превъртане или придвижване бързо напред в мултимедийното съдържание. Натиснете няколкократно
този бутон, за да увеличите скоростта на придвижване напред/назад до 3 пъти. За да се върнете на
нормална скорост, изберете опцията
или натиснете бутона
.
- 167 -
●●
Автоматично завъртане 360
Автоматично регулира ъгъла на гледане на видеоклипа чрез анализиране на количеството промени в
изображението по време на възпроизвеждане на видео файл, който предоставя ъгъл на гледане от 360
градуса. При стартиране на тази функция завъртането започва след кратко време.
●●
––
Общи
––
Динамично
––
Естествено
""
Функцията Автоматично завъртане 360 не работи в режим Общи.
""
Възможно е функцията да не се поддържа за всички файлови формати.
""
Видео файлове, които използват кодека, mjpeg не поддържат ъгъл на гледане от 360 градуса.
""
Когато даден видео файл не поддържа ъгъл на гледане от 360 градуса, прилагането на завъртане от 360
""
Видеоклиповете могат да се прекъснат, ако се приложи завъртане от 360 градуса по време на
""
Видеоклипове, който поддържат завъртане от 360 градуса, могат да се прекъснат, ако завъртането от 360
градуса може да накара екрана да изглежда изкривен.
възпроизвеждане с двойна скорост.
градуса се приложи едновременно с други функции по време на възпроизвеждане.
Режим 360
360-градусов изглед за видео и снимки.
●●
""
Възможно е функцията да не се поддържа за всички файлови формати.
""
Видео файлове, които използват кодека mjpeg, не поддържат ъгъл на гледане от 360 градуса.
""
Когато даден видео файл или снимка не поддържа ъгъл на гледане от 360 градуса, прилагането на завъртане
""
Видеоклиповете могат да се прекъснат, ако се приложи завъртане от 360 градуса по време на
""
Видеоклипове, който поддържат завъртане от 360 градуса, могат да се прекъснат, ако завъртането от 360
от 360 градуса може да накара екрана да изглежда изкривен.
възпроизвеждане с двойна скорост.
градуса се приложи едновременно с други функции по време на възпроизвеждане.
Повтаряне
Повтаря възпроизвеждането на мултимедийното съдържание или на всички файлове с мултимедийно
съдържание в същата папка.
●●
Разбъркв.
Възпроизвежда музикалните файлове в произволна последователност.
●●
Картина изкл
Възпроизвежда мултимедийното съдържание при изключен екран.
- 168 -
●●
Побери в екрана
Побира снимката на екрана.
●●
Увеличение
Увеличава снимка.
●●
Завърти наляво / Завърти надясно
Завърта снимката наляво или надясно.
●●
Фонова музика
По време на слайдшоу възпроизвежда или поставя на пауза фоновата музика.
●●
Опции
""
Наличните опции може да са различни в зависимост от модела и съдържанието.
Функция
Описание
Скорост на слайдшоу
Задава скоростта на слайдшоу.
Ефект на слайдшоу
Прилага ефекти на преход към слайдшоуто.
Изпълнява фонова музика, докато телевизорът показва снимки.
Фонова музика
"" Музикалните файлове трябва да са записани на същото USB устройство, на което са
файловете със снимките.
"" За да поставите на пауза фоновата музика, изберете Фонова музика отдолу на екрана за
възпроизвеждане.
Управлява субтитрите на видеоклипа.
Субтитри: Включва или изключва езика на субтитрите.
Синхронизиране: Регулира синхронизирането, когато картината и субтитрите не са
синхронизирани.
Субтитри
Нулиране синхронизация: Нулира регулирането на синхронизацията на субтитрите до 0.
Размер: Променя размера на шрифта за субтитрите.
Кодиране: Показва списък с езиците за кодиране. Позволява да смените езика за кодиране,
ако субтитрите се показват неправилно.
Тип ръб: Настройва позицията на текста и границата за субтитрите.
Цвят ръб: Променя цвета на границата за субтитрите.
Върти
Език за звука
Информация
Завърта видеоклипа.
Променя предпочитания от вас аудио език.
"" Тази функция е налична само ако видеоклипът поддържа многоезичен звук.
Показва подробна информация за текущото мултимедийно съдържание.
- 169 -
Лиценз
Проверете информацията за лицензите и търговските марки, която се отнася за вашия телевизор.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source License
Notice is written only English.
Търговска марка: Rovi и Rovi Guide са търговски марки на Rovi Corporation и/или нейни филиали.
Лиценз: Системата Rovi Guide е произведена по лиценз на Rovi Corporation и/или нейни филиали.
Патент: Системата Rovi Guide е защитена от патенти и подадени заявления за патенти в САЩ, Европа и други страни,
включително един или повече патента на САЩ 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 издадени на Rovi Corporation и/или нейни
филиали.
Отказ от отговорност: Rovi Corporation и/или нейни филиали и свързани компании по никакъв начин не поемат правна
отговорност за точността и наличността на програмния график или данните в системата Rovi Guide и не могат да
гарантират наличността на услугата във вашия регион. При никакви обстоятелства Rovi Corporation и/или нейни филиали
и свързани компании не са отговорни за никакви щети, свързани с точността и наличността на програмния график или
други данни в системата Rovi Guide.
"" Възможно е лицензът да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 170 -
Напътствия за достъпност
Предоставя меню и ръководство за дистанционното управление, които помагат на хората с увредено
зрение.
Разучаване на екрана с менюто
Научете менютата на екрана на телевизора. Когато се активира, телевизорът ще ви обясни структурата и
функциите на менютата, които избирате.
Използване на дистанционното управление
Ръководство за Дистанционно Samsung Smart.
"" Възможно е обаче Дистанционно Samsung Smart да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Ориентация на Дистанционно Samsung Smart
Хванете дистанционното управление с бутоните към вас. Дистанционното е малко по-тънко в горния край и
по-дебело в долния.
Описание на Дистанционно Samsung Smart
От горе надолу и от ляво надясно:
●●
Бутонът
или
е горе вляво.
●●
Има малък светодиод отдясно на бутона
●●
Под светодиода има кръгъл бутон; това е бутонът
●●
От двата бутона под бутона
телевизори, левият е бутонът
●●
От двата бутона под бутона
на Дистанционно Samsung Smart, който се предоставя с UHD телевизори
или THE FRAME, левият е бутонът
, а десният е бутонът
.
или
, но не може да го откриете с опипване.
.
на Дистанционно Samsung Smart, който се предоставя с QLED
, а десният е бутонът
.
- 171 -
●●
Под тези два бутона е бутонът със стрелки, който представлява голям външен кръг с кръгъл бутон в
средата.
●●
Под бутоните със стрелки се намират два бутона отляво и отдясно и още един в центъра. Този отляво е
бутонът
, а този отляво е
. Кръглият бутон по средата е бутонът
.
●●
Под бутона
се намират два тънки хоризонтални бутона. Те са издадени повече от другите два бутона
на дистанционното управление. Този отляво е бутонът за сила на звука, а този отдясно е бутонът за
каналите. Натискайте ги нагоре от долно положение и надолу от горно положение, за да ги използвате
като превключватели за смяна на канала или силата на звука.
––
Натиснете бутона VOL кратко, за да заглушите звука.
––
Натиснете и задръжте бутона VOL, за да отворите менюто Преки пътища за достъпност.
––
Натиснете бутона CH кратко, за да отворите Ръководство.
––
Натиснете и задръжте бутона CH, за да отворите Списък канали.
""
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Цветните бутони
Ако натиснете бутона
или
, докато гледате програма, ще се появят опциите за червено, зелено, жълто
и синьо. Ако натиснете бутона
и след това бутона Избери, докато гледате програма, ще се появят опциите
Запис, Timeshift, Стоп (когато се изпълняват Запис или Timeshift), Информация и Премести най-горе (или
Премести най-долу).
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички географски региони.
Бутон за възпроизвеждане/пауза
Ако натиснете бутона
, докато гледате програма, екранът, който гледате, изчезва и се появява лента за
управление. Можете да изберете Пренавий, Възпроизвеждане, Пауза, Бързо напред, Спиране на Timeshift,
Запис, Към Live TV или Информация. Можете да натиснете бутона със стрелка нагоре, за да отидете на екрана
за възпроизвеждане и да проверите часа, в който се възпроизвежда действителното предаване и часа на
функцията Timeshift.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" Можете да използвате функциите Бавно превъртане (назад) или Бавно превъртане (напред) при избор на опцията
Пауза.
"" За да използвате Запис или Timeshift, трябва да свържете USB устройство.
- 172 -
Използване на менюто за достъпност
Преглед на описанието на функциите на менюто за достъпност.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Меню Преки пътища за достъпност
Натиснете и задръжте бутона VOL, за да отворите менюто Преки пътища за достъпност.
Менюто Преки пътища за достъпност ви позволява да включите или изключите Гласов справочник, като
променяте настройките. Гласов справочник изговаря менюто на екрана, така че хората с нарушено зрение да
могат да използват телевизора.
Менюто съдържа няколко елемента, включително:
●●
Гласов справочник: Тази функция работи на всеки екран на телевизора и когато е включен, произнася
на глас това, което е показано на екрана. Например произнася на глас избраната сила на звука,
текущия канал и информацията за програмата. Също така чете на глас информацията за програмите в
Електронния справочник на програми (EPG).
●●
Висок контраст: Тази функция ви позволява да показвате всички менюта с непрозрачен черен фон и бял
шрифт, осигурявайки максимален контраст.
●●
Уголемяване: Тази функция уголемява важните елементи на екрана, като например името на
програмата.
●●
Разучаване на дистанционното на телевизора: Научаване на имената и функциите на бутоните на
дистанционното управление. На този екран натискането на бутона за включване (горе вляво) ще
изключи телевизора, но при натискане на който и да е друг бутон телевизорът ще произнесе името на
бутона и кратко описание на функцията му. Този режим на обучение ви помага да разучите местата
и функциите на бутоните на дистанционното управление, без да пречи на нормалната работа на
телевизора. Натиснете бутона
двукратно за изход от Разучаване на дистанционното на телевизора.
●●
Разучаване на екрана с менюто: Разучете менютата на екрана на телевизора. След като се активира,
телевизорът ще ви казва структурата и функциите на менютата, които избирате.
Отваряне на менюто Преки пътища за достъпност
На Дистанционно Samsung Smart има два тънки, хоризонтални рокер бутони, разположени един до друг,
малко под средата на дистанционното. Този отляво е рокер бутонът за звука. Натиснете и задържите рокер
бутоните, за да отворите менюто Преки пътища за достъпност.
Ако натиснете и отворите бутона VOL, докато Гласов справочник е изключено, се появява менюто Преки
пътища за достъпност и се стартира Гласов справочник. Можете да включвате или изключвате функции като
Гласов справочник, Аудио описание, Висок контраст, Нюанси на сивото, Обръщане на цветове, Уголемяване,
Разучаване на дистанционното на телевизора, Разучаване на екрана с менюто, Субтитри, Многоизходно аудио
и можете да се премествате на страниците Разучаване на дистанционното на телевизора и Разучаване на
екрана с менюто.
"" Разучаване на дистанционното на телевизора и Разучаване на екрана с менюто са налични само когато Гласов
справочник е активиран.
- 173 -
Използване на менюто Преки пътища за достъпност
За да използвате менюто Преки пътища за достъпност, трябва да намерите бутона със стрелки и бутона
Избери. За да научите повече къде са разположени бутоните, направете справка в менюто Разучаване на
дистанционното на телевизора.
Използвайте бутоните със стрелки нагоре и надолу за придвижване между елементите от менюто. Натиснете
бутона Избери, за да включите или изключите функцията, посочена от менюто, в което се намирате.
Използвайте отново стрелките нагоре и надолу за придвижване между опциите и натиснете Избери, за да
изберете опция. За да затворите това меню, с бутона със стрелка надясно отидете до опцията Затвори и я
изберете или натиснете бутона
.
Подробни инструкции за стартиране на опциите
Включване на Гласов справочник
1.
Натиснете и задръжте бутона VOL на дистанционното управление. Появява се менюто Преки пътища за
достъпност.
2.
Натиснете бутоните със стрелка нагоре или надолу на дистанционното управление и маркирайте
опцията Гласов справочник.
3.
Натиснете бутона Избери на дистанционното управление, за да включите или изключите Гласов
справочник.
4.
Затворете менюто с натискане на
на дистанционното управление или с натискане на бутона със
стрелка надясно, за да маркирате Затвори, и после натиснете бутона Избери.
Включване на Аудио описание
1.
Натиснете и задръжте бутона VOL на дистанционното управление. Появява се менюто Преки пътища за
достъпност.
2.
Натиснете бутоните със стрелка нагоре или надолу на дистанционното управление и маркирайте
опцията Аудио описание.
3.
Натиснете бутона Избери на дистанционното управление, за да включите или изключите Аудио
описание.
4.
Затворете менюто с натискане на
на дистанционното управление или с натискане на бутона със
стрелка надясно, за да маркирате Затвори, и после натиснете бутона Избери.
"" Тази функция е налична само когато е поддържана от програми, които се излъчват в момента.
- 174 -
Разучаване на дистанционното управление на телевизора
1.
Натиснете и задръжте бутона VOL на дистанционното управление. Появява се менюто Преки пътища за
достъпност.
2.
Натиснете бутоните със стрелка нагоре или надолу на дистанционното управление и маркирайте
опцията Разучаване на дистанционното на телевизора.
3.
Натиснете бутона Избери на дистанционно управление. Сега сте в e-Manual и по-точно на страницата
Разучаване на дистанционното на телевизора.
4.
Натиснете бутон на дистанционното управление. Чуват се името и функцията на бутона.
5.
Когато приключите и искате да излезете от e-Manual, натиснете бутона
за изход от Разучаване на
дистанционното на телевизора.
"" Тази функция е налична само когато Гласов справочник е активиран.
Отваряне на основното меню за достъпност и промяна на настройките на Гласов
справочник
Можете да отворите менюто за достъпност и от менюто за настройки на телевизора. То има повече опции,
например за промяна на скоростта на Гласов справочник.
Телевизорът няма да вербализира това меню, освен ако Гласов справочник вече не е включено.
1.
Натиснете бутона
2.
Натискайте бутона със стрелка наляво, докато стигнете до
3.
Натиснете Избери и ще се отвори меню.
4.
Натискайте бутона със стрелка надолу, докато стигнете до Общи, и после натиснете Избери, за да
.
Настройки.
отворите това меню.
5.
Използвайте бутоните със стрелки, за да стигнете до менюто Достъпност, и натиснетеИзбери, за да
отворите това меню.
6.
Менюто ще се отвори, показвайки като първа опция Настройки за гласовия справочник. Маркирайте
Настройки за гласовия справочник и после натиснете Избери.
7.
Появява се меню с опции за промяна на Гласов справочник и Сила звук, Скорост, Глас.
8.
Изберете меню чрез бутоните със стрелки и натиснете Избери.
- 175 -
Задаване на настройките за достъпност чрез Гласово взаимодействие
Гласово взаимодействие ви позволява да управлявате телевизора с гласови команди, произнесени във
вградения в Дистанционно Samsung Smart микрофон. За да използвате Гласово взаимодействие, телевизорът
трябва да е настроен и свързан към интернет. Можете да свържете телевизора към интернет по време на
първоначалната настройка или да го направите по-късно от менюто с настройки.
Има много команди, които можете да кажете на глас, за да управлявате телевизора. Те могат да се използват с
Гласов справочник за двупосочна гласова комуникация с телевизора.
За да произнесете команда, натиснете и задръжте бутона
(разположен близо до Дистанционно Samsung
Smart, директно под светодиодния индикатор за захранване и над бутона за посоки) и произнесете командата,
след което отпуснете бутона
. Телевизорът ще потвърди командата.
Имате възможност например за:
Включване на Гласов справочник:
Натиснете бутона
на Дистанционно Samsung Smart и произнесете “Гласов справочник включване".
Включване на Аудио описание:
Натиснете бутона
на Дистанционно Samsung Smart и произнесете “Аудио описание включване".
Включване на Висок контраст:
Натиснете бутона
на Дистанционно Samsung Smart и произнесете “Висок контраст включване".
- 176 -
Използване на телевизора с включен Гласов справочник
Можете да активирате Гласов справочник, който описва опциите на менюто за глас, за да улесни хората с
увредено зрение.
Гледане на телевизия
Включване на телевизора
Натиснете бутона
или
, за да включите телевизора.
"" Когато телевизорът се включи в режим ТВ, гласовото ръководство ще произнесе името на канала.
Смяна на канала
Можете да смените канала по няколко начина. Всеки път, когато сменяте канала, телевизорът произнася
номера на новия канал. По-долу са дадени начините на смяна на канала.
●●
Списък канали (
Live TV
Списък канали)
Натиснете бутона
. Появява се Първи екран. Използвайте бутона със стрелка наляво или надясно, за
да отидете на Live TV, натиснете бутона със стрелка нагоре, за да се преместите на горния ред, натиснете
бутона със стрелка надясно, за да отидете на Списък канали, и след това натиснете бутона Избери. В
Списък канали, използвайте бутоните със стрелка нагоре или надолу, за да се преместите на желания
канал, и после натиснете бутона Избери.
●●
Бутон CH: От двата издадени бутона в центъра на Дистанционно Samsung Smart, десният е бутонът CH.
Натиснете горната или долната част на бутона CH, за да смените канала.
●●
Използвайте директно цифровите бутони или натиснете бутона CH на стандартното дистанционно
управление, за да смените канала.
●●
Използвайте бутона
или бутона
цифров панел на екрана.
на Дистанционно Samsung Smart, за да покажете виртуалния
- 177 -
Използване на въвеждане на цифри на екрана чрез Дистанционно Samsung Smart:
Използвайте виртуалния цифров панел, за да въвеждате цифри, например номер на канал или PIN код.
Натиснете бутона
или
на Дистанционно Samsung Smart и виртуалният цифров панел с 2 редици ще
се появи на екрана. Гласов справочник произнася “виртуален цифров панел, 6”, което означава, че цифровата
лента е на екрана и маркерът е върху цифрата 6. Тази лента съдържа следните бутони:
●●
На долния ред, от ляво надясно: TTX, 1 – 9, 0, -(тире), Изтрий, Премести най-горе (или Премести найдолу)
●●
На горния ред има една опция, Готово.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Използвайте бутоните със стрелки наляво и надясно, за да се придвижвате в реда, и натиснете Избери, за
да изберете цифровия панел. След като завършите избирането на всички необходими цифри (например
123), натиснете бутона със стрелки, за да се преместите на опцията Готово, и после натиснете Избери, за да
завършите.
Когато въвеждате номер на канал, можете да въведете номера и после да изберете опцията Готово от
горната редица, или можете да въведете номера на канала и да изчакате. След малко каналът ще се смени и
виртуалният цифров панел ще изчезне от екрана.
Промяна на силата на звука
Насочете Дистанционно Samsung Smart към сензора за дистанционно управление на телевизора и после
преместете бутона VOL нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука на телевизора. Всеки път, когато
сменяте силата на звука, телевизорът произнася новата стойност.
●●
Бутон VOL: От двата издадени бутона в центъра на Дистанционно Samsung Smart, левият е бутонът VOL.
Натиснете горната или долната част на бутона VOL, за да промените силата на звука.
●●
Натиснете бутона VOL на стандартното дистанционно управление, за да регулирате силата на звука.
Получаване на информация за програмата
Когато гледате телевизия, натиснете бутона Избери, за да покажете информацията за програмата в горната
част на екрана. Гласов справочник ще произнесе субтитрите на програмата или аудио описанията, ако има
налични такива. За да видите по-подробна информация за програмата, натиснете и задръжте бутона Избери.
Гласов справочник ще произнесе повече подробности, например резюме на програмата.
Натиснете бутоните със стрелки наляво и надясно, за да видите какво ще дават по-късно по същия канал.
Натиснете бутоните със стрелки нагоре или надолу, за да се преместите на други канали и видите какви
програми в момента се излъчват по тях.
Натиснете
, за да се върнете назад или затворите подробностите за програмата.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 178 -
Използване на справочника
Показва общ преглед на програмата на всеки канал.
Когато искате да знаете информацията за програмите за всеки канал, докато гледате излъчвана програма
натиснете бутона CH на Дистанционно Samsung Smart. Използвайте бутоните със стрелки, за да разглеждате
информацията за програмите.
"" На стандартното дистанционното управление натиснете бутона GUIDE.
Live TV
Ръководство
Можете да видите графика на програмите за всеки канал и програмна информация в Ръководство. Можете да
изберете програми, които да планирате за гледане или записване.
Можете също да отворите Ръководство чрез Гласово взаимодействие. Натиснете и задръжте бутона
на
Дистанционно Samsung Smart и после произнесете командата “ръководство”.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" Информацията в Ръководство е налична само за цифрови канали. Аналогови канали не се поддържат.
"" Ако Часовник не е зададен, Ръководство не се предоставя. Задайте първо Часовник. (
Диспечер на системата
Час
Настройки
Часовник)
Ако трябва отново да сверите часовника, следвайте инструкциите по-долу.
1.
Натиснете бутона
2.
Натиснете бутона със стрелка наляво, за да отидете на
3.
Натиснете бутона Избери, за да покажете менюто на екрана Настройки.
4.
Използвайте бутоните със стрелка нагоре и надолу, за да се преместите на менюто Общи, и после
, за да отворите Smart Hub.
Настройки.
натиснете бутона Избери.
5.
Използвайте бутоните със стрелка нагоре и надолу, за да се преместите на менюто Диспечер на
системата, и после натиснете бутона Избери.
6.
Изберете менюто Час и после натиснете бутона Избери.
7.
Изберете менюто Часовник и после натиснете бутона Избери.
8.
Изберете менюто Режим Часовник, натиснете бутона Избери и после изберете Авто или Ръчно.
""
Ако изберете Ръчно, можете да отидете в менюто Дата или Час по-долу, за да зададете часа.
- 179 -
Общи
Когато отворите Ръководство, се показва таблица с канали и програми. Горната редица показва Филтър на
канали и след него деня и часовете. Всеки ред показва името на канала отляво и програмите по този канал –
отдясно.
В Ръководство използвайте бутоните със стрелки нагоре и надолу за придвижване между каналите, а бутоните
със стрелки и наляво и надясно – за придвижване между програмите от един канал. Можете да използвате
също и бутона
използвате бутона
или
, за да въведете номера на канала и да отворите директно този канал. Можете да
, за да отидете на текущия час.
Когато преместите маркера върху програма, ще чуете подробна информация за избраната програма. Ще
чуете също и дали има налични Аудио описание и Субтитри за програмата. Когато преминете към друг канал,
ще чуете името и номера на канала, и подробности за програмата. Когато преминете към друг ден, ще чуете
деня за първата програма, до която сте стигнали в този ден. Денят няма да бъде повторен, така че ако не сте
сигурни, можете да се придвижите с 24 часа напред и назад, и денят ще бъде произнесен отново.
За да видите програма, която се излъчва в момента
В Ръководство се преместете на текущо излъчваната програма и после натиснете бутона Избери, за да отидете
на живо предаване на избрания канал и програма.
Други опции в справочника
В Ръководство отидете на излъчвана програма и после натиснете бутона Избери. Появява се изскачащо меню
със следните функции. За текущо гледаната програма натиснете и задръжте бутона Избери.
Използвайте бутоните със стрелки нагоре и надолу за придвижване в това меню и натиснете Избери, за да
изберете елемент. Натиснете
●●
, за да затворите менюто и да се върнете в Ръководство.
Запис
Можете да запишете програмата, която гледате в момента или програма на друг канал.
""
●●
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Гледане по график
Можете да планирате гледане на програма, чието излъчване предстои.
- 180 -
●●
Запис по график
Можете да планирате записване на програма, чието излъчване предстои.
●●
""
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
""
За повече информация за Запис по график вж. "Записване".
Редактиране на времето за запис
Можете да променяте времето за начало и край на записа по график.
""
●●
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Стоп
Можете да спрете функцията за запис, която работи в момента.
●●
Отмяна на гледане по график / Отмяна на запис по график
Можете да отменяте планирано гледане или записване.
""
●●
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Покажи детайли
Можете да видите подробна информация за избраната програма. Информацията може да е различна, в
зависимост от излъчвания сигнал. Ако няма информация за програмата, не се показва нищо.
Натиснете Избери в опцията Покажи детайли. Отваря се страница с подробности за тази програма, която
ви показва резюмето. Изскачащият прозорец с подробности показва подробна информация за OK. След
като прочетете информацията, натиснете бутона Избери на дистанционното управление, за да затворите
изскачащия прозорец.
Показване на предпочитаните ви канали:
Ако сте задали предпочитани канали, ще можете да филтрирате Ръководство, така че да се показват само тези
канали. Това улеснява намирането на желаните канали.
За да покажете списъка с предпочитани, отидете на текущия час (натиснете бутона
) и след това натиснете
бутона със стрелка наляво, за да отидете в списъка с канали. Използвайте бутона със стрелка нагоре, за да се
придвижите в списъка, докато стигнете до опцията Филтър по : Всички. Натиснете Избери, за да се покаже
списък с опции. С бутоните със стрелки нагоре и надолу се придвижвайте между категориите в списъка.
Маркирайте желаната опция, например Предпочитани 1, и натиснете Избери. След това Ръководство ще
показва информация само за тези канали.
"" Когато сте задали филтър в Ръководство, той остава, когато затворите и отворите отново Ръководство. Ако откриете,
че нямате каналите, които искате, проверете категорията и изберете “Филтър по : Всички”, за да се покажат всички
настроени канали.
- 181 -
Настройване на Гледане по график
Конфигурирайте телевизора да показва определен канал или програма в определен час и дата.
Иконата
се показва до програмите, които са планирани за гледане по график.
"" За да настроите гледане по график, първо трябва да сверите часовника на телевизора (
Общи
Диспечер на системата
Час
Настройки
Часовник).
Настройване на гледане по график
●●
Екран Ръководство
На екрана Ръководство изберете програма, която искате да гледате, и после натиснете и задръжте
бутона Избери. Изберете Гледане по график от появилото се изскачащо меню.
●●
Екран с информация за програмата
Натиснете бутона Избери, докато гледате телевизия. Появява се прозорецът с информация за
програмата. Изберете излъчвано предаване от програмата с бутоните със стрелка наляво или надясно,
след което натиснете бутона Избери. Можете да поставите в график гледането на програмата, като
изберете Гледане по график.
Отмяна на гледане по график
Има два начина да отмените гледане по график.
1. Отмяна на планирано гледане от Ръководство
Live TV
Ръководство
Отидете на програмата, за която искате да отмените планирано гледане, и натиснете бутона Избери. Отидете в
Отмяна на гледане по график, и после натиснете бутона Избери. Когато се появи изскачащо съобщение, което
ви пита за отмяна на избраното гледане по график, изберете Да. Избраното планирано гледане се отменя и
екранът се връща на екрана Ръководство.
- 182 -
2. Отмяна на планирано гледане от Smart Hub
Live TV
1.
Диспечер на графици или Записи
Натиснете бутона
Графици
Изтрий
, за да отворите Smart Hub, и после натиснете бутона със стрелка наляво или
надясно, за да отидете на Live TV. Натиснете бутона със стрелка нагоре, за да се придвижите в горната
редица, и натиснете бутона със стрелка наляво или надясно, за да отидете в Диспечер на графици или
Записи.
2.
Натиснете Избери, за да отворите Диспечер на графици или Записи.
3.
Натиснете бутона със стрелка нагоре, за да се преместите в менюто Графици.
4.
С бутона със стрелка надолу отидете до списъка с програми, планирани за гледане.
5.
Използвайте бутона със стрелки, за да се придвижите до опцията Изтрий, после натиснете бутона
Избери, за да изтриете избрания елемент.
"" Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.
Използване на Списък канали
Вижте как да покажете списък с каналите, които са налични на телевизора.
Live TV
Списък канали
Чрез Списък канали можете да променяте канала или да проверявате програмите на цифрови канали, докато
гледате телевизия.
Натиснете бутона
. Появява се Първи екран. Използвайте бутона със стрелка наляво или надясно, за да
отидете на Live TV, натиснете бутона със стрелка нагоре, за да се преместите на горния ред, натиснете бутона
със стрелка надясно, за да отидете на Списък канали, и след това натиснете бутона Избери. Показва се
списък с каналите и програмата, която се излъчва в момента. Маркерът ще бъде върху канала, който гледате в
момента, и ще показва името и номера на канала и името на програмата.
Използвайте бутоните със стрелки нагоре и надолу за придвижване в списъка с канали (или използвайте
бутона CH за придвижване със страница нагоре и надолу). Можете да използвате също и бутона
за да въведете номера на канала и да отворите директно този канал.
- 183 -
или
,
Натиснете бутона със стрелка надясно в Списък канали, за да отидете на Списък с категории. Използвайте
бутоните със стрелки нагоре и надолу за придвижване в този списък. Натиснете бутона Избери, за да изберете
желана категория от Списък с категории. Списък с категории съдържа Всички канали и Предпочитани.
Използвайте бутоните със стрелка нагоре и надолу, за да се преместите на канал, който искате да гледате, и
после натиснете бутона Избери.
●●
Всички
Показва каналите, които са били потърсени автоматично.
●●
TV PLUS
Докато телевизорът е свързан с интернет, можете да гледате популярни програми или избрани моменти
за всяка тема чрез виртуален канал, във всеки един момент. Както при стандартните канали, той
предоставя програмите за деня за TV PLUS.
●●
Предпочитани
Показва Предпочитани 1 до Предпочитани 5. С бутоните със стрелки нагоре и надолу се придвижвайте
между списъците с предпочитани. Маркирайте желания и после натиснете Избери. Сега списъкът с
канали ще показва само каналите в този списък.
●●
Тип канал
Сортира списъка, за да включва канали от избрания тип. Обаче Тип канал може да се използва само за
канали, съдържащи информация за типа.
""
●●
В зависимост от входящия излъчван сигнал е възможно тази функция да не се поддържа.
Сортиране
Сортира списъка по Номер или по Име.
""
●●
Тази опция е налична само за цифрови канали и може да не се показва винаги.
Ефирен, Кабелен или Сателит
Позволява да избирате между Ефирен, Кабелен и Сателит.
""
В зависимост от входящия излъчван сигнал е възможно тази функция да не се поддържа.
""
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- 184 -
Създаване на личен списък с предпочитани
Определете често гледани канали като предпочитани канали.
Предпочитаните канали се маркират на екраните Редактиране на канал и Списък канали със символа
.
Регистриране на канали като предпочитани
Live TV
Списък канали
1.
Натиснете бутона със стрелка нагоре, за да се преместите в Списък с категории.
2.
Изберете Предпочитани.
3.
Когато изберете списък с предпочитани, се появява екранът Редакт. предп..
4.
Отидете на канала, който искате да добавите, и натиснете бутона Избери.
5.
Повторете стъпка 4, за да изберете всички канали, които искате да добавите.
6.
Използвайте бутона със стрелка надясно, за да се придвижите до иконата
, и после натиснете бутона
Избери. Избраните канали се добавят в списъка с предпочитани.
За добавяне на канали към списъка с предпочитани - подробности
1.
Отворете Списък канали.
2.
Натиснете бутона със стрелка нагоре, за да се преместите в Списък с категории.
3.
Използвайте бутоните със стрелки нагоре и надолу, за да стигнете до Предпочитани, и после натиснете
Избери. Ще се покажат Предпочитани 1 до Предпочитани 5. Отидете в списъка, към който искате да
добавите канали, и натиснете бутона Избери.
4.
Използвайте бутона със стрелка нагоре, за да се преместите на Редакт. предп., и после натиснете бутона
Избери.
5.
На екрана Редакт. предп. отидете на канала, който искате да добавите към списъка с предпочитани, и
натиснете бутона Избери.
6.
Повторете стъпка 5, за да изберете всички канали, които искате да добавите.
7.
Използвайте бутона със стрелка надясно, за да се придвижите до иконата
Избери. Избраните канали се добавят в списъка с предпочитани.
- 185 -
, и после натиснете бутона
Изтриване на канали от списък с предпочитани – подробности
1.
Отворете Списък канали.
2.
Натиснете бутона със стрелка нагоре, за да се преместите в Списък с категории.
3.
Използвайте бутоните със стрелки нагоре и надолу, за да стигнете до Предпочитани, и после натиснете
Избери. Ще се покажат Предпочитани 1 до Предпочитани 5. Отидете в списъка, от който искате да
изтриете канали, и натиснете бутона Избери.
4.
Използвайте бутона със стрелка нагоре, за да се преместите на Редакт. предп., и после натиснете бутона
Избери.
5.
На екрана Редакт. предп. отидете на канала, който искате да изтриете от списъка с предпочитани, и
натиснете бутона Избери.
6.
Повторете стъпка 5, за да изберете всички канали, които искате да изтриете.
7.
Използвайте бутона със стрелка наляво, за да се придвижите до иконата
, и после натиснете бутона
Избери. Избраните канали се изтриват от списъка с предпочитани.
Гледане и избиране на канали само от списъците с предпочитани
Live TV
Списък канали
1.
Отворете Списък канали.
2.
Натиснете бутона със стрелка нагоре, за да се преместите в Списък с категории.
3.
Използвайте бутоните със стрелка нагоре и надолу, за да се преместите на Предпочитани и после
натиснете бутона Избери.
4.
Появяват се Предпочитани 1 до Предпочитани 5. Отидете в списъка, който искате, и натиснете бутона
Избери. Показват се каналите в избрания списък с предпочитани.
- 186 -
Записване
Можете да запишете програма на външен твърд диск, свързан чрез USB.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" Прочетете всички предпазни мерки, преди да използвате функцията за запис. За повече информация вж. "Преди да
използвате функциите Запис и Timeshift".
Използване на опциите за незабавен запис и запис по график от екрана
на справочника:
За да запишете програма, която се излъчва в момента, отворете справочника на програмите, отидете до
програмата и след това натиснете и задръжте бутона Избери. Ще се появи изскачащо меню. Използвайте
бутоните със стрелки нагоре и надолу, за да отидете до Запис. Натиснете "Избери", за да запишете програмата.
Ще се върнете в справочника на програмите. Записването автоматично спира, когато програмата свърши.
За да спрете записването, отидете до Ръководство и след това натиснете бутона Избери. Появява се
изскачащият прозорец Стоп запис. Преместете маркера на Стоп и после натиснете бутона Избери.
За да запишете програма, която ще се излъчва по-късно, отидете до нея в Ръководство и натиснете “Избери”.
Ще се появи изскачащо меню. Използвайте бутоните със стрелки нагоре и надолу за придвижване в това
меню. Отидете в Запис по график и натиснете Избери. Ще чуете съобщение, че за програмата е настроено
записване, и след това ще се върнете в справочника на програмите.
До заглавието на програмата се появява иконата
, която показва, че за програмата е настроено записване..
За да проверите дали за дадена програма е настроено записване или да отмените записване по график,
натиснете "Избери" върху програмата. Ако за програмата вече е настроено записване, тогава опцията в
менюто ще бъде Отмяна на запис по график. Можете да натиснете бутона Избери, за да отмените записването
по график, или да натиснете бутона
, за да се върнете в справочника на програмите, без да отменяте
записването.
- 187 -
Използване на опциите за незабавен запис и запис по график от
прозореца с информация за програмата
Записване на гледана програма
За да се покаже меню за записване на програма или стартиране на функцията Timeshift, натиснете бутона
или
и след това бутона Избери, докато гледате програмата. Можете да изпълните следните функции от
менюто:
●●
Запис: Веднага стартира записа на програмата, която гледане.
●●
Timeshift: Активира функцията Timeshift.
●●
Стоп: Спира записа или активираната функция Timeshift.
●●
Информация: Показва подробности за гледаната програма.
Планиране на гледане от прозореца с информация за програмата
Натиснете бутона Избери, докато гледате програма, за да се покаже прозорецът с информация за програмата.
В прозореца с информация за програмата използвайте бутоните със стрелки наляво и надясно, за да изберете
планирана излъчвана програма, и после натиснете бутона Избери. За да планирате записване за програмата,
изберете Запис по график.
Промяна на времето на записване
Когато записвате програма на живо, можете да укажете колко време да продължи записването.
Натиснете бутона със стрелка надолу, за да покажете лентата за управление отдолу. Използвайте бутоните
със стрелки наляво или надясно, за да се придвижите до Редактиране на времето за запис, и после натиснете
бутона Избери. Появява се плъзгаща се скала и ще чуете текущо зададения час на записване. Използвайте
бутоните със стрелки наляво или надясно, за да смените часа, и после натиснете бутона Избери. Ще чуете
меню с информация за часа на записване. За да се върнете на гледана програма, натиснете бутона
дистанционното управление.
"" Максималното време за запис е различно в зависимост от USB устройството.
- 188 -
на
Гледане на записани програми
Live TV
Диспечер на графици или Записи
Отворете Smart Hub, като натиснете бутона
Запис
на дистанционното. Използвайте бутоните със стрелка наляво
или надясно, за да преместите маркера на Live TV. Натиснете бутона със стрелка нагоре, за да се придвижите
към горния ред, и натиснете бутона със стрелка наляво или надясно, за да отидете в Ръководство.
Натиснете бутона със стрелка надясно, за да отидете до Записи, и натиснете "Избери" Това ще отвори екрана
Диспечер на записване и график.
За да пуснете програма, използвайте бутоните със стрелки нагоре и надолу за придвижване между заглавията
на програми, след което можете да натиснете "Избери", за да пуснете програмата, или да натиснете бутона
със стрелка надясно, за да отидете в списък с опции. Използвайте бутоните със стрелки нагоре и надолу за
придвижване между опциите в този списък, за да пуснете програмата, да я премахнете (или изтриете) или да
видите информацията за нея.
Изберете опцията Възпроизвеждане, за да възпроизведете програмата. Програмата започва. Ако вече
сте гледали част от тази програма, на екрана ще се покаже изскачащ прозорец, който ви позволява
Възпроизвеждане (от началото), Възобновяване (от там, докъдето сте стигнали) или Отказ. Използвайте
бутоните със стрелки наляво и надясно, за да отидете до необходимата опция, и натиснете "Избери".
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Изтриване на записана програма
За да изтриете записана програма, отидете в списъка Записи. Използвайте бутоните със стрелки нагоре и
надолу, за да отидете до записа, който искате да изтриете.
Натиснете бутона със стрелка надясно, за да отидете в списък с 3 опции. Натиснете стрелката надолу, за да
отидете до опцията Изтрий, и натиснете “Избери”.
Ще бъдете попитани дали искате да премахнете избрания елемент. Натиснете стрелката наляво, за да отидете
до бутона Изтрий, и натиснете “Избери”, за да изтриете заглавието на програмата. Програмата ще бъде изтрита
и ще се върнете в списъка със Записи.
- 189 -
Използване на Smart Hub
Научете как да отворите Smart Hub, за да използвате приложения, игри, филми и още.
Smart Hub
След натискане на бутона
на дистанционното можете да сърфирате в интернет и да изтегляте приложения
със Smart Hub.
"" Част от услугите на Smart Hub са платени.
"" За да използвате Smart Hub, телевизорът трябва да е свързан към интернет.
"" Определени функции на Smart Hub може да не се поддържат, в зависимост от доставчика на услуги, езика и региона.
"" Прекъсвания на услугата Smart Hub могат да бъдат причинени от проблеми с вашата интернет услуга.
"" За да използвате Smart Hub, трябва да се съгласите със споразумението за услугата Smart Hub и със събирането и
използването на лични данни. Без да сте дали съгласието си, не можете да използвате допълнителните функции
и услуги. Можете да видите целия текст на документа Правила и условия, като отидете в
Поддръжка
Настройки
Правила и условия.
"" Ако искате да престанете да използвате Smart Hub, можете да прекратите споразумението. За да отмените
споразумението за услугата Smart Hub, въпреки че е задължително, изберете Нулиране на Smart Hub (
Настройки
Натиснете бутона
Поддръжка
Самодиагностика
Нулиране на Smart Hub).
на дистанционното. Това ще покаже екран с 2 редици. Опитайте да преместите маркера
на Live TV или друг елемент на долния ред. Опциите на горния ред се променят в зависимост от избрания
елемент на долния ред.
Бутоните отдясно на опцията Live TV предоставят бърз достъп до приложения като Netflix и Amazon. За
момента много от тези приложения не са достъпни с Гласов справочник.
Използвайте бутоните със стрелки наляво и надясно за придвижване между менютата и приложения в даден
ред, а стрелките нагоре и надолу – за придвижване между редовете. Натиснете Избери за достъп до меню или
приложения.
- 190 -
Когато отворите Smart Hub, преместете маркера на Live TV или TV PLUS. Натиснете бутона със стрелка нагоре,
за да отидете на горния ред. Ще бъдете върху елемента Ръководство. Елементите на този ред са:
●●
Ръководство: Натиснете “Избери”, за да отидете на екран, където можете да видите справочници на
програмите за няколко канала.
●●
Списък канали: Натиснете “Избери”, за да отворите списъка с канали за преглед и местене между
програмите, които се излъчват по други канали.
●●
Диспечер на графици или Записи: Можете да отидете на екрана Диспечер на графици или Диспечер на
записване и график.
""
●●
Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.
Отдясно на Диспечер на графици или Записи, можете да видите последно гледаните програми и
програмите, които в момента се излъчват по други канали. За да отидете на един от тези канали,
преместете се на него и натиснете бутона Избери.
""
Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.
Използване на Първи екран в Smart Hub
Най-отляво на Първи екран в Smart Hub са елементите на статичното меню, посочени по-долу. Можете бързо
и лесно да използвате елементите от менюто за достъп до основните настройки на телевизора или до външни
устройства, търсене и приложения.
Уведомяване
●●
Можете да видите списък с известията за всички събития, които се случват на телевизора ви. На екрана
на телевизора се появява известие, ако е станало време за излъчване на планирана програма или е
възникнало събитие в регистрирано устройство.
Ако преместите маркера на Уведомяване и натиснете бутона Избери, вдясно се появява уведомяващ
прозорец и са налични следните функции:
––
––
Изтрий всичко: Можете да изтриете всички известия.
Настройки: Можете да изберете услуги, за които искате да бъдете уведомявани. Когато изберете
Позволи звук, известията се показват с известяващ звук.
- 191 -
Настройки
●●
Когато маркерът се премести на иконата , отгоре на менюто се появява списък с икони за бързи
настройки. Можете бързо да настроите най-често използваните функции, като щракнете върху иконите.
––
Режим картина
Можете да изберете режима на картината, който ви дава най-добро зрителско изживяване. За да
смените режима на картината, натиснете бутона Избери. За фина настройка използвайте бутоните
със стрелки и изберете Настройка на картината.
––
Режим на звука
Можете да изберете режим на звука, за да е оптимизиран за най-добро слушане. За да смените
режима на звука, натиснете бутона Избери. За фина настройка използвайте бутоните със стрелки и
изберете Настройка на еквалайзера.
––
Звуков изход
Можете да изберете високоговорителите, през които да се извежда звукът на телевизора. За
да смените аудио изхода, натиснете бутона Избери. За да свържете Bluetooth високоговорител,
натиснете бутона със стрелка нагоре и изберете Списък на високоговорители.
""
––
Свързването на Bluetooth високоговорител може да не се поддържа за всички модели или географски
региони.
Режим за игри
Можете да активирате режима за игри, за да оптимизирате настройките на телевизора за видео
игри с използване на конзола за игри, като например PlayStation™ или Xbox™. За да включите или
изключите Режим за игри натиснете бутона Избери. За задаване на подробните опции използвайте
бутоните със стрелки и изберете Отиване в „Настройки за Режим за игри“.
––
Език за звука
Можете да смените предпочитания от вас аудио език. За фина настройка използвайте бутоните със
стрелки и изберете Отиване в Опции за аудио.
––
Субтитри
Можете да гледате телевизионни предавания със субтитри. За активиране/деактивиране на
функцията Субтитри, натиснете бутона Избери. За да стартирате Преки пътища за достъпност,
натиснете бутона със стрелка нагоре и изберете Преки пътища за достъпност.
––
КВК
Когато използвате свързано външно устройство, можете да гледате телевизионно предаване в
малък прозорец с картина в картината (КВК). За фина настройка използвайте бутоните със стрелки и
изберете Настройка на КВК.
- 192 -
––
Таймер заспиване
Можете автоматично да изключите телевизора след предварително зададено време.
За да зададете време на заспиване до 180 минути, натиснете бутона Избери. За настройка на
таймера за изключване използвайте бутона със стрелка нагоре и изберете Настройка на Таймер за
изключване.
""
––
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Мрежа
Можете да проверите текущото състояние на мрежата и интернет. Натиснете бутона със стрелка
нагоре и изберете Състояние на мрежата или Мрежови настройки.
""
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
Източник
●●
Можете да изберете външно устройство, свързано към телевизора.
""
За повече информация вж. "Превключване между външни устройства, свързани към телевизора".
Търсене
●●
На екрана се появява виртуална клавиатура и можете да търсите канали, заглавия на филми или
приложения, предоставени от услугата Smart Hub.
""
За да използвате функцията, вашият телевизор трябва да е свързан към интернет.
APPS
●●
Забавлявайте се с разнообразно съдържание, включително новини, спортни предавания, прогноза за
времето и игри, като инсталирате съответните приложения на телевизора си.
""
За да използвате функцията, вашият телевизор трябва да е свързан към интернет.
""
За повече информация вж. "Използване на услугата Приложения".
- 193 -
Ambient mode
●●
В Ambient mode можете да разглеждате красиви сцени, различна визуална информация и известия.
За да влезете в Ambient mode, натиснете бутона
. За да се върнете в режим на телевизор, натиснете
бутона
. За да изключите телевизора, натиснете бутона
.
Ако натиснете бутона
, когато телевизорът е изключен, телевизорът се включва в Ambient mode.
""
Ако използвате дистанционно управление, различно от Дистанционно Samsung Smart, може да има
""
Тъй като тази функция е специфична за QLED телевизори, е възможно да не се поддържа в зависимост от
""
За повече информация за Ambient mode вж. "Използване на Ambient mode".
ограничения за влизане в Ambient mode.
модела.
Универсално ръководство
●●
Универсално ръководство е приложение, което ви позволява да търсите и да се наслаждавате на
различно съдържание като телевизионни шоута, сериали и филми на едно място. Универсално
ръководство може да препоръчва съдържание, съобразено с вашите предпочитания, и да ви известява
за нови сериали.
""
За повече информация за Универсално ръководство вж. "Използване на приложението Универсално
""
Изображенията могат да изглеждат размазани в зависимост от условията на доставчика.
""
Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
ръководство".
Изкуство
●●
Когато не гледате телевизия или телевизорът е изключен, можете да използвате функцията на режим
Изкуство, за да редактирате съдържанието на картината, например изображения и снимки, или да
показвате съдържанието.
""
Тази функция се поддържа само в модела THE FRAME.
""
За повече информация вж. включеното ръководство за потребителя.
- 194 -
Отваряне на e-Manual
Отворете ръководството, което е вградено в телевизора.
Натиснете бутона E-MANUAL на стандартното дистанционно управление, за да отворите менюто. Друг начин
е да натиснете бутона
, за да отворите Smart Hub, натиснете бутона със стрелка наляво, за да отидете в
Настройки, и после натиснете бутона Избери.
Използвайте бутоните със стрелки нагоре и надолу, за да стигнете до Поддръжка, и после изберете Отваряне
на e-Manual, за да отворите e-Manual.
Настройки
Поддръжка
Отваряне на e-Manual
Можете да разгледате вграденото e-Manual, което съдържа информация за ключовите функции на вашия
телевизор.
"" Друг начин е да изтеглите копие на e-Manual от уеб сайта на Samsung.
"" Думите в синьо (напр. Режим картина) показват елемент от меню.
e-Manual съдържа 2 реда икона на менюто. Използвайте бутоните със стрелки нагоре и надолу за
придвижване между редовете, а бутоните със стрелки наляво и надясно – за придвижване в един ред.
Натиснете Избери, за да отворите раздела, който искате да прочетете.
e-Manual съдържа раздел, наречен "Разучаване на дистанционното на телевизора" в Напътствия за
достъпност (в десния ъгъл на екрана). Това е особено полезно за хора, които не виждат добре бутоните на
дистанционното или не са наясно какво прави всеки бутон. Когато разглеждате този раздел от e-Manual,
натискането на бутоните на дистанционното управление няма да повлияе на телевизора. Отбележете, че
елементът “Напътствия за достъпност” е наличен само когато Гласов справочник (
Общи
Достъпност
Настройки за гласовия справочник
- 195 -
Настройки
Гласов справочник) е активирано.
Използване на Гласово взаимодействие
Ръководство за използване на Гласово взаимодействие за управление на телевизора ви.
За да използвате Гласово взаимодействие, телевизорът ви трябва да е свързан към интернет и трябва да
използвате микрофона на Дистанционно Samsung Smart.
За да използвате Гласово взаимодействие, натиснете и задръжте бутона
на Дистанционно Samsung
Smart, произнесете команда в микрофона на дистанционното управление и после освободете бутона, за да
стартирате Гласово взаимодействие.
"" Ако Гласово взаимодействие се актуализира, съществуващите функционални спецификации могат да се променят.
Стартиране на Гласово взаимодействие
Натиснете и задръжте бутона
на Дистанционно Samsung Smart. Кажете командата и след това отпуснете
бутона. Телевизорът предоставя обратна връзка за това как разбира командата и после извършва зададената
команда.
"" Ако телевизорът не може да идентифицира командата, опитайте отново с по-прецизно произношение.
"" Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
"" Поддържаният език може да е различен в зависимост от географския регион.
"" Можете да намерите подробно описание на гласовите команди в Voice Command Guide. Натиснете бутона
.
Бутонът Enter Voice Command Guide се появява отдолу на екрана. Натиснете бутона Избери, за да отидете на екрана
Voice Command Guide.
- 196 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising