Samsung | SM-J610FN/DS | User manual | Samsung Galaxy J6 (Dual SIM) Εγχειρίδιο χρήστη

Samsung Galaxy J6  (Dual SIM) Εγχειρίδιο χρήστη
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
SM-J610FN/DS
Greek. 10/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Περιεχόμενα
Βασικές λειτουργίες
Εφαρμογές και ιδιότητες
4
6
49
9
13
15
20
24
25
27
29
34
44
46
Διαβάστε πρώτα
Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και
λύσεις
Διάταξη και λειτουργίες συσκευής
Μπαταρία
Κάρτα SIM ή USIM (κάρτα Nano-SIM)
Κάρτα μνήμης (κάρτα MicroSD)
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
Αρχική εγκατάσταση
Λογαριασμός Samsung
Μεταφορά δεδομένων από την
προηγούμενη συσκευή σας
Κατανόηση της οθόνης
Πλαίσιο ειδοποιήσεων
Εισαγωγή κειμένου
51
56
60
62
64
65
80
86
91
92
93
94
98
99
99
101
102
103
106
108
112
113
2
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση
εφαρμογών
Τηλέφωνο
Επαφές
Μηνύματα
Internet
Email
Κάμερα
Συλλογή
Πολλαπλά παράθυρα
Samsung Members
Samsung Notes
Ημερολόγιο
Samsung Health
Εγγραφή Φωνής
Τα Αρχεία Μου
Ρολόι
Αριθμ/χανή
Ραδιόφωνο
Game Launcher
Bixby Home
Reminder
Κοινή χρήση περιεχομένου
Εφαρμογές Google
Περιεχόμενα
Ρυθμίσεις
156
157
158
159
160
160
115 Εισαγωγή
115 Συνδέσεις
116 Wi-Fi
119 Bluetooth
121 Εξοικονόμηση δεδομένων
121 NFC και πληρωμή
124 Mobile Hotspot και Tethering
125 Διαχείριση καρτών SIM
125 Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
128 Ήχοι και δόνηση
129 Dolby Atmos (ήχος surround)
129 Ειδοποιήσεις
130 Εμφάνιση
131 Φίλτρο μπλε φωτός
131 Προφύλαξη οθόνης
132 Φόντα και θέματα
132 Σύνθετες λειτουργίες
134 Dual Messenger
135 Διαχείριση συσκευής
138 Εφαρμογές
138 Κλείδωμα Οθόνης
139 Smart Lock
139 Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια
141 Αναγνώριση προσώπων
144 Αναγνώριση δακτυλικού
αποτυπώματος
147 Samsung Pass
151 Ασφαλής φάκελος
155 Cloud και λογαριασμοί
156 Αντίγρ. ασφ. και επαναφ.
Google
Προσβ/τητα
Γενική διαχείριση
Ενημέρωση λογισμικού
Εγχειρίδιο χρήσης
Πληροφορίες για το τηλέφωνο
Παράρτημα
161 Αντιμετώπιση προβλημάτων
167 Αφαίρεση της μπαταρίας
3
Βασικές λειτουργίες
Διαβάστε πρώτα
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να
διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών, τις προδιαγραφές του μοντέλου ή το λογισμικό της
συσκευής.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές
που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή
μηνυμάτων, αποστολή και λήψη, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης, ανάλογα με το
πρόγραμμα δεδομένων. Για μεγαλύτερες μεταφορές δεδομένων, συστήνεται να χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία Wi-Fi.
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
4
Βασικές λειτουργίες
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
• Ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο, κάποιες συσκευές πρέπει να έχουν έγκριση από την
Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών (FCC). Εάν η συσκευή σας έχει εγκριθεί από την FCC,
μπορείτε να δείτε το αναγνωριστικό FCC της συσκευής. Για να προβληθεί το FCC ID, εκκινήστε την
εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Πληροφορίες για το τηλέφωνο → Κατάσταση.
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
5
Βασικές λειτουργίες
Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και λύσεις
Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη φόρτιση της μπαταρίας
Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν πολύ. Κατά την
ασύρματη φόρτιση ή τη γρήγορη φόρτιση, η συσκευή μπορεί να είναι πιο καυτή όταν την αγγίζετε. Αυτό
δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση της συσκευής και αποτελεί μέρος της φυσιολογικής
λειτουργίας της συσκευής. Εάν η μπαταρία ζεσταθεί πολύ, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη
φόρτιση.
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές λειτουργούν.
Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή και κατόπιν εκκινήστε πάλι τη φόρτιση της συσκευής.
• Εάν το κάτω τμήμα της συσκευής υπερθερμανθεί, αυτό μπορεί να οφείλεται σε ζημιά του
συνδεδεμένου καλωδίου USB. Αντικαταστήστε το φθαρμένο καλώδιο USB με ένα νέο
εγκεκριμένο καλώδιο από την Samsung.
• Όταν χρησιμοποιείτε έναν ασύρματο φορτιστή, δεν πρέπει να τοποθετείτε ξένα αντικείμενα,
όπως μεταλλικά αντικείμενα, μαγνήτες και κάρτες με μαγνητική ταινία, μεταξύ της συσκευής
και του ασύρματου φορτιστή.
Η ασύρματη ή η ταχεία φόρτιση διατίθεται μόνο σε υποστηριζόμενα μοντέλα.
Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη χρήση
Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ή εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή τις χρησιμοποιείτε για
εκτεταμένες περιόδους, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί προσωρινά λόγω αυξημένης κατανάλωσης
της μπαταρίας. Κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές σε λειτουργία και μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
λίγο.
Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα καταστάσεων στις οποίες μπορεί να υπερθερμανθεί η συσκευή.
Ανάλογα με τις λειτουργίες και τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε, αυτά τα παραδείγματα ενδέχεται να
μην ισχύουν για το δικό σας μοντέλο.
• Κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης μετά την αγορά ή κατά την επαναφορά δεδομένων
• Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων
6
Βασικές λειτουργίες
• Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή κατά τη χρήση εφαρμογών για
εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν παίζετε υψηλής ποιότητας παιχνίδια για εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν καταγράφετε βίντεο για εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν αναπαραγάγετε βίντεο μέσω ροής ενώ χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ρύθμιση φωτεινότητας
– – Κατά τη σύνδεση σε τηλεόραση
• Σε πολυδιεργασία (ή όταν λειτουργούν πολλές εφαρμογές στο παρασκήνιο)
– – Κατά τη χρήση Πολλαπλών Παραθύρων
– – Κατά την ενημέρωση ή εγκατάσταση εφαρμογών ενώ καταγράφονται βίντεο
– – Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης
– – Κατά την καταγραφή βίντεο ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης
• Κατά τη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων για το συγχρονισμό με το cloud, το email ή άλλους
λογαριασμούς
• Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης σε αυτοκίνητο ενώ η συσκευή είναι τοποθετημένη
σε απευθείας ακτινοβολία
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σημείου σύνδεσης δικτύου και σύνδεσης
• Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τομείς με αδύναμο σήμα ή χωρίς λήψη
• Όταν φορτίζετε τη μπαταρία με ένα χαλασμένο καλώδιο USB
• Όταν η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής έχει ζημιά ή έχει εκτεθεί σε ξένα υλικά όπως
υγρά, σκόνη, μεταλλική σκόνη και γραφίτη μολυβιού
• Όταν κάνετε περιαγωγή
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:
• Διατηρείτε τη συσκευή ενημερωμένη με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
• Διενέξεις μεταξύ εφαρμογών σε λειτουργία μπορεί να προκαλέσουν θέρμανση στη συσκευή.
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
• Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες Wi-Fi, GPS και Bluetooth όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
• Κλείστε τις εφαρμογές που αυξάνουν την κατανάλωση μπαταρίας ή λειτουργούν στο
παρασκήνιο όταν δεν γίνεται χρήση.
• Διαγράψτε περιττά αρχεία ή εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
• Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή μοιάζει ζεστή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, μην την
χρησιμοποιείτε για λίγο. Εάν συνεχίσει να υπερθερμαίνεται η συσκευή, επικοινωνήστε με ένα
κέντρο επισκευών της Samsung.
7
Βασικές λειτουργίες
Περιορισμός λειτουργίας της συσκευής κατά την υπερθέρμανσή της
Όταν η συσκευή θερμαίνεται, οι λειτουργίες και η απόδοσή της ενδέχεται να περιοριστούν ή η συσκευή
να απενεργοποιηθεί για να κρυώσει. Η λειτουργία διατίθεται μόνο σε υποστηριζόμενα μοντέλα.
• Εάν η θερμοκρασία της συσκευής αυξηθεί παραπάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα, θα εμφανιστεί
μήνυμα που θα προειδοποιεί για την υπερθέρμανσή της. Για να μειωθεί η θερμοκρασία της
συσκευής, η φωτεινότητα της οθόνης και η ταχύτητα απόδοσής της περιορίζονται και διακόπτεται
η φόρτιση της μπαταρίας. Οι ανοιχτές εφαρμογές κλείνουν και επιτρέπονται μόνο κλήσεις έκτακτης
ανάγκης έως ότου κρυώσει η συσκευή.
• Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή είναι ζεστή στην αφή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, θα
εμφανιστεί μήνυμα απενεργοποίησης. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει.
Προληπτικά μέτρα για το περιβάλλον λειτουργίας
Η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί λόγω του περιβάλλοντος στις ακόλουθες συνθήκες. Να είστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τον περιορισμό της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, την
πρόκληση ζημιάς στη συσκευή ή την πυρκαγιά.
• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε πολύ ζεστές ή ψυχρές θερμοκρασίες.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακό φως για παρατεταμένες περιόδους.
• Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας για εκτεταμένες περιόδους σε πολύ ζεστούς
χώρους, όπως στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου το καλοκαίρι.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τομείς που μπορεί να υπερθερμανθούν όπως σε ηλεκτρικό
θερμαινόμενο χαλάκι.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων,
μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης.
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.
8
Βασικές λειτουργίες
Διάταξη και λειτουργίες συσκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης για τα περιεχόμενα της συσκευασίας.
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη
εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την
λειτουργία, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
9
Βασικές λειτουργίες
Διάταξη συσκευής
Αισθητήρας
εγγύτητας/φωτός
Μπροστινή κάμερα
Ηχείο
Φλας
Ηχείο
Πλήκτρα έντασης
Πλήκτρο λειτουργίας
(Αισθητήρας αναγνώρισης
δαχτυλικών
αποτυπωμάτων)
Υποδοχή κάρτας SIM
Οθόνη αφής
Υποδοχή κάρτας SIM /
κάρτας μνήμης
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων
Κεραία GPS
Πίσω κάμερα (Διπλή)
Φλας
Κεραία NFC
Κύρια κεραία
Υποδοχή ακουστικών
Μικρόφωνο
10
Βασικές λειτουργίες
Η συσκευή και ορισμένα εξαρτήματα (διατίθενται ξεχωριστά) περιλαμβάνουν μαγνήτες.
Η Αμερικανική Ένωση Καρδιολογίας (American Heart Association - ΗΠΑ) και ο Βρετανικός
Οργανισμός Φαρμάκων (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency - ΗΒ)
προειδοποιούν ότι οι μαγνήτες ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία εμφυτευμένων ιατρικών
συσκευών όπως βηματοδότες, καρδιομετατροπείς, απινιδωτές, αντλίες ινσουλίνης ή άλλες
ηλεκτρονικές ιατρικές συσκευές (συλλογικά, "Ιατρικές συσκευές") σε εμβέλεια 15 εκατοστών
(6 ίντσες). Αν χρησιμοποιείτε κάποια από αυτές τις ιατρικές συσκευές, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ) ΧΩΡΙΣ ΤΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΑΣ.
• Μην φυλάσσετε τη συσκευή σας και ορισμένα εξαρτήματα (πωλούνται ξεχωριστά) κοντά
σε μαγνητικά πεδία. Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες,
οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να
υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
• Φροντίστε να μην εκθέτετε το φακό της κάμερας σε ισχυρή πηγή φωτός, όπως το απευθείας
ηλιακό φως. Αν ο φακός της κάμερας εκτεθεί σε ισχυρή πηγή φωτός, όπως το απευθείας
ηλιακό φως, μπορεί να υποστεί βλάβη ο αισθητήρας εικόνων της κάμερας. Αισθητήρας
εικόνων κάμερας που έχει υποστεί βλάβη δεν επισκευάζεται και προκαλεί κουκίδες ή κηλίδες
στις φωτογραφίες.
• Προβλήματα συνδεσιμότητας και εξάντληση της μπαταρίας ενδέχεται να προκύψουν στις
παρακάτω καταστάσεις:
– – Αν προσαρτήσετε μεταλλικά αυτοκόλλητα στην περιοχή της κεραίας της συσκευής
– – Αν προσαρτήσετε κάλυμμα της συσκευής κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό στη
συσκευή
– – Αν καλύψετε την περιοχή της κεραίας της συσκευής με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα
ενώ χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως κλήσεις ή σύνδεση δεδομένων κινητής
τηλεφωνίας
• Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη
εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους
αισθητήρες.
• Μην καλύπτετε τον τομέα αισθητήρα εγγύτητας/φωτός με αξεσουάρ οθόνης όπως
προστασία οθόνης ή αυτοκόλλητα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του
αισθητήρα.
• Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
11
Βασικές λειτουργίες
Κουμπιά
Πλήκτρα έντασης
Πλήκτρο λειτουργίας
Πλήκτρο
Λειτουργία
Λειτουργίας
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
• Πατήστε για ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης.
Έντασης
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Πλήκτρο εμφάνισης
και απόκρυψης
Πλήκτρο επιστροφής
Πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών
Πλήκτρο αρχικής
οθόνης
Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστούν τα προγραμματιζόμενα
πλήκτρα. Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα ορίζονται από προεπιλογή στο πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών, στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και στο πλήκτρο επιστροφής. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή
πλοήγησης (προγραμματιζόμενα πλήκτρα) για περισσότερες πληροφορίες.
12
Βασικές λειτουργίες
Μπαταρία
Φόρτιση της μπαταρίας
Φορτίστε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
1
2
Συνδέστε το καλώδιο USB με το μετασχηματιστή ρεύματος USB.
Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής.
13
Βασικές λειτουργίες
3
4
Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος USB σε πρίζα ρεύματος.
Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή από τη συσκευή. Κατόπιν, αποσυνδέστε
τον φορτιστή από την πρίζα ρεύματος.
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει διάφορες επιλογές που βοηθούν να διατηρήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
• Βελτιστοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία συντήρησης συσκευής.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο
λειτουργίας.
• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
• Κλείστε τις μη αναγκαίες εφαρμογές.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών που χρειάζονται συγχρονισμό.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
Συμβουλές και προφυλάξεις φόρτισης μπαταρίας
• Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
• Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Εάν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την
απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από
πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Χρήση πηγής ρεύματος εκτός του φορτιστή, όπως η χρήση υπολογιστή, μπορεί να οδηγήσει σε
χαμηλότερη ταχύτητα φόρτισης εξαιτίας του χαμηλότερου ηλεκτρικού ρεύματος.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
14
Βασικές λειτουργίες
• Εάν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να
μην λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν. Αυτό είναι
φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Εάν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ’ ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη
φόρτιση.
• Αν φορτίζετε τη συσκευή ενώ είναι βρεγμένη η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων, η συσκευή ενδέχεται
να υποστεί ζημιά. Στεγνώστε εντελώς την υποδοχή πολλαπλών χρήσεων πριν φορτίσετε τη
συσκευή.
• Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Κάρτα SIM ή USIM (κάρτα Nano-SIM)
Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM
Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
Μπορείτε να εισαγάγετε δύο κάρτες SIM ή USIM, έτσι ώστε να έχετε δύο αριθμούς τηλεφώνου ή παροχείς
υπηρεσιών για μια μόνο συσκευή. Σε ορισμένες περιοχές, οι ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μπορεί να
είναι βραδύτερες εάν εισαχθούν δύο κάρτες SIM στη συσκευή σε σχέση με όταν έχει εισαχθεί μία κάρτα
SIM.
Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν την
κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που προκαλούνται
από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.
Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον
πάροχο των υπηρεσιών σας.
15
Βασικές λειτουργίες
– – Υποδοχή κάρτας SIM 1:
16
Βασικές λειτουργίες
– – Υποδοχή κάρτας SIM 2:
1
Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
2
Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.
17
Βασικές λειτουργίες
3
Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στην υποδοχή με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα
κάτω. Τοποθετήστε την κύρια κάρτα SIM ή USIM στην υποδοχή κάρτας SIM 1 και τη δευτερεύουσα
κάρτα SIM ή USIM στην υποδοχή κάρτας SIM 2.
4
Πατήστε απαλά την κάρτα SIM ή USIM μέσα στην υποδοχή για να την ασφαλίσετε.
Αν η κάρτα δεν στερεωθεί καλά στην υποδοχή, η κάρτα SIM μπορεί να βγει ή να πέσει από την
υποδοχή.
5
Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.
• Αν εισάγετε την υποδοχή στη συσκευή σας ενώ η υποδοχή είναι βρεγμένη, η συσκευή σας
μπορεί να υποστεί ζημιά. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η υποδοχή είναι στεγνή.
• Εισάγετε πλήρως την υποδοχή στην εγκοπή της υποδοχής για να αποτρέψετε την είσοδο
υγρού στη συσκευή σας.
Σωστή τοποθέτηση κάρτας
Κάρτα Nano-SIM
Κάρτα Nano-SIM
Κάρτα MicroSD
Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτα Nano-SIM.
18
Βασικές λειτουργίες
Αφαίρεση κάρτας SIM ή USIM
1
2
3
4
Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.
Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.
Αφαιρέστε την κάρτα SIM ή USIM.
Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.
Χρήση δύο καρτών SIM ή USIM
Εάν εισάγετε δύο κάρτες SIM ή USIM, μπορείτε να έχετε δύο αριθμούς τηλεφώνου ή παροχείς υπηρεσιών
για μια μόνο συσκευή.
Ενεργοποίηση καρτών SIM ή USIM
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Συνδέσεις → Διαχείριση καρτών SIM. Επιλέξτε κάρτα
SIM ή USIM και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Προσαρμογή καρτών SIM ή USIM
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Συνδέσεις → Διαχείριση καρτών SIM και κατόπιν επιλέξτε
μια κάρτα SIM ή USIM για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:
• Εικονίδιο: αλλαγή του εικονιδίου της κάρτας SIM ή USIM.
• Όνομα: αλλαγή του ονόματος οθόνης της κάρτας SIM ή USIM.
• Λειτουργία δικτύου: επιλογή τύπου δικτύου για χρήση με την κάρτα SIM ή USIM.
Ρύθμιση προτιμώμενων καρτών SIM ή USIM
Όταν ενεργοποιούνται δύο κάρτες, μπορείτε να αντιστοιχίσετε φωνητικές κλήσεις, ανταλλαγή
μηνυμάτων και υπηρεσίες δεδομένων σε συγκεκριμένες κάρτες.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Συνδέσεις → Διαχείριση καρτών SIM και κατόπιν
ρυθμίστε τις προτιμήσεις λειτουργίας για τις κάρτες σας στο ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ SIM.
19
Βασικές λειτουργίες
Κάρτα μνήμης (κάρτα MicroSD)
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η χωρητικότητα της κάρτας μνήμης της συσκευής σας μπορεί να διαφέρει από άλλα μοντέλα
και ορισμένες κάρτες μνήμης μπορεί να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας ανάλογα με τον
κατασκευαστή και τον τύπο κάρτας μνήμης. Για να προβάλετε τη μέγιστη χωρητικότητα κάρτας μνήμης
της συσκευής σας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Samsung.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα ή δεν θα αναγνωρίσει την κάρτα.
Για να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης, πρέπει να τη διαμορφώσετε. Εάν η συσκευή
σας δεν μπορεί να διαμορφώσει ή να αναγνωρίσει την κάρτα μνήμης, επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή της κάρτας μνήμης ή με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης
εμφανίζεται στο φάκελο Τα Αρχεία Μου → Κάρτα SD.
20
Βασικές λειτουργίες
21
Βασικές λειτουργίες
1
Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
2
Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.
Όταν αφαιρείτε την υποδοχή από τη συσκευή, απενεργοποιείται η σύνδεση δεδομένων κινητής
τηλεφωνίας.
3
Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή 2 με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
Υποδοχή 1
Υποδοχή 2
4
Πατήστε απαλά την κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή για να την ασφαλίσετε.
Αν η κάρτα δεν στερεωθεί καλά στην υποδοχή, η κάρτα μνήμης μπορεί να βγει ή να πέσει από
την υποδοχή.
5
Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.
• Αν εισάγετε την υποδοχή στη συσκευή σας ενώ η υποδοχή είναι βρεγμένη, η συσκευή σας
μπορεί να υποστεί ζημιά. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η υποδοχή είναι στεγνή.
• Εισάγετε πλήρως την υποδοχή στην εγκοπή της υποδοχής για να αποτρέψετε την είσοδο
υγρού στη συσκευή σας.
22
Βασικές λειτουργίες
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Διαχείριση συσκευής → Αποθήκευση → →
Ρυθμίσεις αποθήκευσης → Κάρτα SD → ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ.
1
2
3
4
Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.
Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.
Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.
Μην αφαιρείτε τα εξωτερικά μέσα αποθήκευσης, όπως μια κάρτα μνήμης ή μια συσκευή
αποθήκευσης USB, ενώ η συσκευή μεταφέρει ή έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, ή αμέσως μετά
τη μεταφορά δεδομένων. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει καταστροφή ή απώλεια δεδομένων
ή ζημιά στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης ή στη συσκευή. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη
για τις απώλειες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων, που προκύπτουν από την
κακή χρήση των εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης.
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Διαχείριση συσκευής → Αποθήκευση → →
Ρυθμίσεις αποθήκευσης → Κάρτα SD → Μορφοποίηση.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Η εγγύηση
του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
23
Βασικές λειτουργίες
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής σας για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση
δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και
νοσοκομεία.
Επανεκκίνηση της συσκευής
Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε
Επανεκκίνηση.
Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας
και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για
επανεκκίνηση.
Πλήκτρο μείωσης της
έντασης ήχου
Πλήκτρο λειτουργίας
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Μπορείτε να αλλάξετε τη συσκευή σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης προκειμένου να μειώσετε την
κατανάλωση της μπαταρίας. Ορισμένες εφαρμογές και λειτουργίες περιορίζονται. Στη λειτουργία
έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση έκτακτης ανάγκης, να στείλετε τις
πληροφορίες της τρέχουσας θέσης σε άλλα άτομα, να ηχήσετε συναγερμό έκτακτης ανάγκης και άλλα.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και
κατόπιν πατήστε Λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
24
Βασικές λειτουργίες
Απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, πατήστε → Απεν. λειτ. έκτ. ανάγκης.
Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε Λειτουργία έκτακτης
ανάγκης.
Αρχική εγκατάσταση
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής σας για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση
δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Οι διαδικασίες αρχικής εγκατάστασης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό της
συσκευής και την περιοχή σας.
1
2
Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε για τη συσκευή και έπειτα επιλέξτε
.
Επιλέξτε μια γλώσσα.
3
Επιλέξτε ένα δίκτυο Wi-Fi και συνδεθείτε σε αυτό.
Εάν δεν συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε ορισμένες
ιδιότητες της συσκευής κατά την αρχική εγκατάσταση.
4
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να συνεχίσετε με την αρχική εγκατάσταση.
25
Βασικές λειτουργίες
5
Ορίστε μία μέθοδο κλειδώματος οθόνης για να προστατεύσετε τη συσκευή σας. Μπορείτε να
προστατεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία αποτρέποντας άλλα άτομα από πρόσβαση στη συσκευή
σας. Για να ρυθμίσετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης αργότερα, πατήστε Όχι, ευχαριστώ.
6
Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung. Μπορείτε να απολαύσετε τις υπηρεσίες της Samsung και να
διατηρήσετε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ασφαλή σε όλες σας τις συσκευές. Ανατρέξτε στην
ενότητα Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.
7
Επιλέξτε τις ιδιότητες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και να ολοκληρώσετε την αρχική
εγκατάσταση.
Θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
26
Βασικές λειτουργίες
Λογαριασμός Samsung
Εισαγωγή
Ο λογαριασμός Samsung είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία λογαριασμού που σας επιτρέπει να
χρησιμοποιείτε μια ποικιλία υπηρεσιών Samsung που παρέχονται από κινητές συσκευές, τηλεοράσεις και
τον ιστότοπο Samsung. Όταν δηλωθεί ο λογαριασμός Samsung σας, μπορείτε να διατηρείτε τα δεδομένα
σας ενημερωμένα και ασφαλή στις συσκευές Samsung σας με το Samsung Cloud, να παρακολουθείτε και
να ελέγχετε τη συσκευή που έχετε χάσει ή που σας έχουν κλέψει, δείτε τις συμβουλές και κόλπα από την
υπηρεσία Μελών της Samsung και πολλά άλλα.
Δημιουργήστε το λογαριασμό Samsung με τη διεύθυνση email σας.
Για να ελέγξετε τη λίστα υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται με το λογαριασμό Samsung,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση account.samsung.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους
λογαριασμούς Samsung, ξεκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί →
Λογαριασμοί → Λογαριασμός Samsung account → → Βοήθεια.
Καταχώρηση του λογαριασμού Samsung
Καταχώρηση νέου λογαριασμού Samsung
Αν δεν έχετε λογαριασμό Samsung, πρέπει να δημιουργήσετε έναν.
1
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί →
Προσθήκη λογαριασμού.
2
3
Πατήστε Λογαριασμός Samsung account → ΔΗΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού σας.
27
Βασικές λειτουργίες
Καταχώρηση υπάρχοντος λογαριασμού Samsung
Αν έχετε ήδη ένα λογαριασμό Samsung, καταχωρήστε τον στη συσκευή.
1
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί →
Προσθήκη λογαριασμού.
2
3
Πατήστε Λογαριασμός Samsung account → ΣΥΝΔΕΣΗ.
Εισάγετε τη διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
Αν ξεχάσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, πατήστε Εύρεση αναγνωριστικού ή Επαναφορά
κωδικού πρόσβασης. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας όταν εισαγάγετε τις
απαιτούμενες πληροφορίες.
Αν θέλετε να επαληθεύεται ο κωδικός πρόσβασης στο λογαριασμό Samsung μέσω των βιομετρικών
δεδομένων σας, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα, πατήστε Επαληθεύστε την ταυτότητα με
βιομετρικά αντί με κωδικό, μέσω Samsung Pass. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
ενότητα Samsung Pass.
4
5
Διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ.
Πατήστε ΤΕΛΟΣ για να τελειώσει η καταχώριση του λογαριασμού Samsung σας.
Αφαίρεση του λογαριασμού Samsung
Όταν αφαιρείτε τον καταχωρημένο λογαριασμό Samsung από τη συσκευή, τα δεδομένα σας, όπως
επαφές ή συμβάντα, θα αφαιρεθούν επίσης.
1
2
3
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί.
Πατήστε Λογαριασμός Samsung account → → Αφαίρ. λογαριασμού.
Πατήστε ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και μετά
πατήστε ΑΦΑΙΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.
28
Βασικές λειτουργίες
Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη
συσκευή σας
Μπορείτε να επαναφέρετε τα δεδομένα σας, όπως εικόνες, επαφές, μηνύματα και εφαρμογές από το
Samsung Cloud. Μπορείτε επίσης να τα αντιγράψετε από την προηγούμενη συσκευή σας μέσω του
Smart Switch.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.
• Ισχύουν περιορισμοί. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για
λεπτομέρειες. Η Samsung αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα πνευματικά δικαιώματα.
Μεταφέρετε μόνο περιεχόμενο που σας ανήκει ή για το οποίο έχετε δικαίωμα μεταφοράς.
Smart Switch
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ κινητών συσκευών μέσω του Smart Switch. Για να
χρησιμοποιήσετε το Smart Switch, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και
λογαριασμοί → Smart Switch. Αν δεν έχετε την εφαρμογή, κάντε λήψη από το Galaxy Apps ή το Play
Store.
Μεταφορά δεδομένων από κινητή συσκευή
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στην τρέχουσα συσκευή σας
ασύρματα μέσω Wi-Fi Direct.
1
Στην προηγούμενη συσκευή, εκκινήστε το Smart Switch.
Αν δεν έχετε την εφαρμογή, κάντε λήψη από το Galaxy Apps ή το Play Store.
2
Στη συσκευή σας, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί →
Smart Switch.
3
Τοποθετήστε τις συσκευές κοντά μεταξύ τους.
29
Βασικές λειτουργίες
4
5
6
Στην προηγούμενη συσκευή, πατήστε ΑΣΥΡΜΑΤΑ → ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
Στη συσκευή σας πατήστε ΑΣΥΡΜΑΤΑ → ΛΗΨΗ και επιλέξτε τον προηγούμενο τύπο συσκευής.
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη
συσκευή σας.
Μεταφορά δεδομένων με χρήση εξωτερικών μέσων αποθήκευσης
Μεταφέρετε δεδομένα με χρήση εξωτερικών μέσων αποθήκευσης, όπως κάρτα microSD.
1
2
3
Μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στο εξωτερικό μέσο αποθήκευσης.
4
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα από το εξωτερικό μέσο
αποθήκευσης.
Εισαγάγετε ή συνδέστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης με τη συσκευή σας.
Στη συσκευή σας, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί →
Smart Switch → ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
30
Βασικές λειτουργίες
Μεταφορά δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας από υπολογιστή
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή. Πρέπει να
πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Smart Switch σε έκδοση για υπολογιστή από τη διεύθυνση
www.samsung.com/smartswitch. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από την
προηγούμενη συσκευή σας σε υπολογιστή και εισάγετε τα δεδομένα στη συσκευή σας.
1
Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη του Smart
Switch.
2
Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
Αν η προηγούμενη συσκευή σας δεν είναι συσκευή της Samsung, δημιουργήστε εφεδρικά
αντίγραφα δεδομένων σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που παρέχεται από τον
κατασκευαστή της συσκευής. Κατόπιν, μεταβείτε στο πέμπτο βήμα.
3
Συνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB της
συσκευής.
4
Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε εφεδρικά
αντίγραφα των δεδομένων από τη συσκευή. Κατόπιν, αποσυνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας
από τον υπολογιστή.
5
6
Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα στη
συσκευή σας.
Προβολή εισηγμένων δεδομένων
Μπορείτε να προβάλλετε τα εισηγμένα δεδομένα στην ίδια εφαρμογή από την προηγούμενη συσκευή
σας.
Αν η καινούρια συσκευή σας δεν έχει τις ίδιες εφαρμογές για την προβολή ή αναπαραγωγή των
εισηγμένων δεδομένων, τα δεδομένα θα αποθηκευτούν σε μία παρόμοια εφαρμογή. Για παράδειγμα, αν
εισάγετε σημειώσεις και η συσκευή σας δεν έχει την εφαρμογή Σημείωση, μπορείτε να προβάλλετε τις
σημειώσεις στην εφαρμογή Samsung Notes.
31
Βασικές λειτουργίες
Samsung Cloud
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας στο Samsung
Cloud και επαναφέρετε τα δεδομένα στη νέα συσκευή σας. Πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε
στο λογαριασμό σας Samsung για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων
1
2
Στην προηγούμενη συσκευή σας, πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Samsung σας.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, επιλέξτε την επιλογή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και
δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σας.
• Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει το Samsung Cloud, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις,
πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Samsung Cloud, επιλέξτε τη συσκευή σας στο
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ, πατήστε Αντίγραφο ασφαλείας και στη
συνέχεια δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σας.
• Η μέθοδος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με
το μοντέλο.
• Δεν θα γίνει εφεδρική αποθήκευση για ορισμένα δεδομένα. Για να ελέγξετε για ποια
δεδομένα θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις,
πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Samsung Cloud, επιλέξτε τη συσκευή σας στο
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ, και κατόπιν πατήστε Αντίγραφο ασφαλείας.
Επαναφορά των δεδομένων
1
Στη νέα σας συσκευή, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί →
Samsung Cloud.
2
Επιλέξτε την προηγούμενη συσκευή σας στο ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ και
πατήστε Επαναφορά δεδομένων.
3
Σημειώστε τους τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
32
Βασικές λειτουργίες
Συγχρονισμός δεδομένων
Μπορείτε να συγχρονίσετε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας με το Samsung Cloud
και να τα ανοίξετε από άλλες συσκευές.
1
Στη νέα σας συσκευή, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί →
Samsung Cloud.
2
3
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις συγχρονισμού.
Πατήστε τους διακόπτες δίπλα από τα στοιχεία που θέλετε να συγχρονίσετε.
Έλεγχος δεδομένων
Μπορείτε να ελέγξετε τα αποθηκευμένα στοιχεία και τη χρησιμοποιημένη μνήμη στο Samsung Cloud.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Samsung Cloud.
• Μπορείτε να ελέγξετε αμέσως τη χρησιμοποιημένη μνήμη και τα αποθηκευμένα στοιχεία, όπως
τη ΣΥΛΛΟΓΗ, τις SAMSUNG NOTES, και το SAMSUNG CLOUD DRIVE. Πατήστε κάθε κάρτα και
εισέλθετε στην επόμενη σελίδα. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ή να ελέγξετε τα αποθηκευμένα
δεδομένα.
• Μπορείτε να ελέγξετε τα δεδομένα αντιγράφων ασφαλείας στο λογαριασμό Samsung
χρησιμοποιώντας την επιλογή ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ. Επιλέξτε τη συσκευή
σας και πατήστε Επαναφορά δεδομένων.
33
Βασικές λειτουργίες
Κατανόηση της οθόνης
Έλεγχος της οθόνης αφής
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Εάν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που
βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλα όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής.
Πάτημα
Πατήστε στην οθόνη.
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη για περίπου
2 δευτερόλεπτα.
34
Βασικές λειτουργίες
Σύρσιμο
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και
σύρετέ το στη θέση στόχου.
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη.
Σάρωση
Σαρώστε προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά.
Απομάκρυνση και πλησίασμα
Απλώστε τα δύο δάκτυλα απομακρύνοντάς τα ή
τσιμπήστε επάνω στην οθόνη.
35
Βασικές λειτουργίες
Γραμμή πλοήγησης (προγραμματιζόμενα πλήκτρα)
Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στο κάτω μέρος της οθόνης στη γραμμή πλοήγησης θα εμφανιστούν
τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα ορίζονται από προεπιλογή στο
πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών, στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και στο πλήκτρο επιστροφής. Οι
λειτουργίες των πλήκτρων μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται τη
συγκεκριμένη στιγμή ή το περιβάλλον χρήσης.
Πλήκτρο εμφάνισης
και απόκρυψης
Πλήκτρο επιστροφής
Πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών
Πλήκτρο
Πλήκτρο αρχικής
οθόνης
Λειτουργία
Εμφάνιση και
απόκρυψη
• Κάντε διπλό πάτημα για να καρφιτσώσετε ή να αποκρύψετε τη
γραμμή πλοήγησης.
Πρόσφατων
εφαρμογών
• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
Αρχικής σελίδας
Επιστροφής
• Πατήστε για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
• Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση της εφαρμογής Google.
• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής πλοήγησης
Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο εμφάνισης και απόκρυψης στην αριστερή πλευρά της γραμμής
πλοήγησης, μπορείτε να ρυθμίσετε να είναι κρυμμένη η γραμμή πλοήγησης ή καρφιτσωμένη στην
οθόνη όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές ή λειτουργίες. Η γραμμή πλοήγησης είναι καρφιτσωμένη κατά
προεπιλογή.
Αν θέλετε να προβάλλετε αρχεία ή να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές σε πλήρη οθόνη, κάντε διπλό πάτημα
του πλήκτρου εμφάνισης και απόκρυψης για να κρύψετε τη γραμμή πλοήγησης.
Για να εμφανιστεί η γραμμή πλοήγησης και πάλι, σύρετε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.
• Σε ορισμένες οθόνες, όπως η αρχική οθόνη, η γραμμή πλοήγησης θα εμφανίζεται πάντα και
το πλήκτρο εμφάνισης και απόκρυψης δεν θα εμφανίζεται.
• Ακόμα και αφού καρφιτσώσετε τη γραμμή πλοήγησης, μπορεί να κρυφτεί κατά τη χρήση
ορισμένων εφαρμογών ή λειτουργιών, όπως πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.
36
Βασικές λειτουργίες
Ρύθμιση της γραμμής πλοήγησης
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Εμφάνιση → Γραμμή πλοήγησης και κάντε μια επιλογή.
• Διάταξη κουμπιών: αλλάξτε τη σειρά των πλήκτρων στη γραμμή πλοήγησης.
• Κουμπί εμφάνισης και απόκρυψης: προσθέστε ένα πλήκτρο για απόκρυψη ή καρφίτσωμα
της γραμμής πλοήγησης. Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζεται ή όχι το πλήκτρο για κάθε
εφαρμογή.
• ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ: Επιλέξτε μια ενέργεια, όταν σύρετε από το κάτω μέρος της
οθόνης προς τα επάνω, ενώ η γραμμή πλοήγησης είναι κρυμμένη.
Αρχική οθόνη και οθόνη εφαρμογών
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει
widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Η οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται διαφορετική ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Ένα widget
Μια εφαρμογή
Ένας φάκελος
Ένδειξη Bixby Home. Προβολή του
διαμορφωμένου περιεχομένου σας.
Μια ένδειξη οθόνης
Αγαπημένες εφαρμογές
Γραμμή πλοήγησης
(προγραμματιζόμενα πλήκτρα)
37
Βασικές λειτουργίες
Εναλλαγή ανάμεσα στην αρχική οθόνη και την οθόνη εφαρμογών
Στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών.
Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη εφαρμογών.
Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης ή το πλήκτρο επιστροφής.
Αρχική οθόνη
Οθόνη εφαρμογών
Αν προσθέσετε το πλήκτρο εφαρμογών στην αρχική οθόνη, μπορείτε να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών
πατώντας το πλήκτρο. Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή και πατήστε
Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης → Κουμπί εφαρμογών → Εμφάν. κουμπιού εφαρμογών → ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
Θα προστεθεί το πλήκτρο εφαρμογών στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.
Πλήκτρο Εφαρμογές
38
Βασικές λειτουργίες
Μετακίνηση στοιχείων
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση. Για να μετακινήσετε το
στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Για να προσθέσετε μία συντόμευση σε μία εφαρμογή στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε ένα
στοιχείο στην οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ το στο επάνω ή στο κάτω μέρος της οθόνης. Μία
συντόμευση για την εφαρμογή θα προστεθεί στην αρχική οθόνη.
Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω
μέρος της αρχικής οθόνης.
Δημιουργία φακέλων
Δημιουργήστε φακέλους και συγκεντρώστε παρόμοιες εφαρμογές για γρήγορη πρόσβαση και εκκίνηση
εφαρμογών.
1
Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε παρατεταμένα σε εφαρμογή και κατόπιν
σύρετέ την πάνω από μια άλλη εφαρμογή.
2
Εναποθέστε την εφαρμογή όταν εμφανιστεί το πλαίσιο ενός φακέλου γύρω από τις εφαρμογές.
Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές. Πατήστε Εισαγ. ονόμ.
φακέλου και εισάγετε όνομα ενός φακέλου.
• Προσθήκη περισσότερων εφαρμογών
Πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ στον φάκελο. Σημειώστε τις εφαρμογές που πρόκειται να
προστεθούν και πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εφαρμογή σύροντάς
την στον φάκελο.
• Μετακίνηση εφαρμογών από φάκελο
Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή για να τη σύρετε σε νέα θέση.
• Διαγραφή φακέλου
Πατήστε παρατεταμένα σε έναν φάκελο και κατόπιν πατήστε Διαγραφή φακέλου. Διαγράφεται
μόνο ο φάκελος. Οι εφαρμογές του φακέλου επανατοποθετούνται στην οθόνη εφαρμογών.
39
Βασικές λειτουργίες
Επεξεργασία της αρχικής οθόνης
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ
τους για να έχετε πρόσβαση στις επεξεργάσιμες επιλογές. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταπετσαρία, να
προσθέσετε widgets και άλλα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να αναδιατάξετε τα
πλαίσια της αρχικής οθόνης.
• Προσθήκη πλαισίων: Σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά και πατήστε το εικονίδιο
.
• Μετακίνηση πλαισίων: πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το
σε νέα θέση.
• Διαγραφή πλαισίων: Πατήστε
στο πλαίσιο.
• Φόντα: αλλαγή των ρυθμίσεων φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
• Θέματα: αλλαγή του θέματος της συσκευής. Οπτικά στοιχεία του περιβάλλοντος χρήστη, όπως
χρώματα, εικονίδια και ταπετσαρίες, αλλάζουν ανάλογα με το επιλεγμένο θέμα.
• Widget: τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών
ώστε να σας παρέχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση στην αρχική οθόνη σας. Πιέστε
παρατεταμένα σε ένα widget και κατόπιν σύρετε το στην αρχική οθόνη. Το widget θα προστεθεί
στην αρχική οθόνη.
• Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης: αλλαγή του μεγέθους του πλέγματος για εμφάνιση περισσότερων ή
λιγότερων στοιχείων στην αρχική οθόνη και άλλων.
40
Βασικές λειτουργίες
Εμφάνιση όλων των εφαρμογών στην αρχική οθόνη
Χωρίς να χρησιμοποιήσετε μία ξεχωριστή οθόνη εφαρμογών, μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή ώστε να
εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές στην αρχική οθόνη. Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια
κενή περιοχή και κατόπιν πατήστε Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης → Διάταξη αρχικής οθόνης → Μόνο
στην Αρχική οθόνη → ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
Μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές σας κάνοντας σάρωση προς τα αριστερά
στην αρχική οθόνη.
Ενδεικτικά εικονίδια
Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια
που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες
εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος
της οθόνης.
Εικονίδιο
Σημασία
Χωρίς σήμα
/
Ισχύς σήματος
/
Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
/
Προτιμώμενη κάρτα SIM ή USIM για κλήσεις
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
/
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
Υπηρεσίες τοποθεσίας που χρησιμοποιούνται
Κλήση σε εξέλιξη
Αναπάντητη κλήση
Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
41
Βασικές λειτουργίες
Εικονίδιο
Σημασία
Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
Κλείδωμα οθόνης
Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη
απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.
Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, σαρώστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση όταν ενεργοποιηθεί η οθόνη.
Αν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να την ενεργοποιήσετε.
Κλειδωμένη οθόνη
42
Βασικές λειτουργίες
Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης
Για να αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Κλείδωμα
Οθόνης → Τύπος οθόνης κλειδώματος και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο.
Όταν ρυθμίζετε ένα μοτίβο, PIN, κωδικό πρόσβασης, πρόσωπο ή δαχτυλικό αποτύπωμα για τη μέθοδο
κλειδώματος οθόνης, μπορείτε να προστατεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία αποτρέποντας άλλα άτομα
από πρόσβαση στη συσκευή σας. Αφού ορίσετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, η συσκευή θα απαιτεί
έναν κωδικό ξεκλειδώματος οποτεδήποτε την ξεκλειδώνετε.
• Κύλιση: σαρώστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στην οθόνη για να την ξεκλειδώσετε.
• Μοτίβο: σχεδιάστε ένα μοτίβο με τέσσερις ή περισσότερες κουκκίδες για να ξεκλειδώσετε την
οθόνη.
• PIN: εισαγάγετε ένα PIN με τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
• Κωδικός πρόσβασης: εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης με τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες,
αριθμούς ή σύμβολα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
• Καμία: μην ορίζετε μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
• Πρόσωπο: καταχωρήστε το πρόσωπό σας για ξεκλείδωμα της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα
Αναγνώριση προσώπων για περισσότερες πληροφορίες.
• Αποτυπώματα: καταχωρήστε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας για ξεκλείδωμα της οθόνης.
Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να εκτελεί επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων αν
εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος λανθασμένα πολλές φορές διαδοχικά και φθάσετε στο όριο
προσπαθειών. Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Κλείδωμα Οθόνης → Ρυθμίσεις
ασφαλούς κλειδώματος, ξεκλειδώστε την οθόνη χρησιμοποιώντας την προκαθορισμένη
μέθοδο κλειδώματος οθόνης, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Αυτόμ. επαναφ. εργ. ρυθμ. για
ενεργοποίηση.
Καταγραφή οθόνης
Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου και το πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα.
Μπορείτε να προβάλλετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στη Συλλογή.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και
λειτουργιών.
43
Βασικές λειτουργίες
Πλαίσιο ειδοποιήσεων
Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά
εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια,
ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και προβάλετε τις λεπτομέρειες.
Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε το
πλαίσιο ειδοποιήσεων, περάστε την παλάμη προς τα πάνω στην οθόνη.
Μπορείτε να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, ακόμα και σε κλειδωμένη οθόνη.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Εκκίνηση Ρυθμίσεις.
Πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης
Προτιμώμενη κάρτα SIM ή USIM για
κάθε επιλογή. Πάτημα για πρόσβαση
στη διαχείριση κάρτας SIM.
Προβολή των λεπτομερειών
ειδοποίησης και εκτέλεση διαφόρων
ενεργειών.
Εκκαθάριση όλων των ειδοποιήσεων.
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις
ειδοποιήσεων.
44
Βασικές λειτουργίες
Χρήση των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης
Πατήστε πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης για ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών. Σαρώστε προς τα κάτω
στο πλαίσιο ειδοποιήσεων για να προβάλλετε περισσότερα πλήκτρα.
Για να αλλάξετε ρυθμίσεις λειτουργιών, πατήστε στο κείμενο κάτω από κάθε πλήκτρο. Για να προβάλλετε
περισσότερο λεπτομερείς ρυθμίσεις, πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο.
Για να αναδιατάξετε πλήκτρα, πατήστε → Σειρά κουμπιών, πατήστε παρατεταμένα σε ένα πλήκτρο και
κατόπιν σύρετέ το σε άλλη θέση.
45
Βασικές λειτουργίες
Εισαγωγή κειμένου
Διάταξη πληκτρολογίου
Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν πληκτρολογείτε κείμενο για αποστολή μηνυμάτων,
δημιουργία σημειώσεων και άλλα.
• Όταν ανοίγει για πρώτη φορά το πληκτρολόγιο, εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης
πληκτρολογίου. Ρυθμίστε τη γλώσσα εισαγωγής, τον τύπο πληκτρολογίου και τις ρυθμίσεις
πληκτρολογίου, και κατόπιν πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
• Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου,
πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Πρόσθετες λειτουργίες
πληκτρολογίου
Προβολή περισσότερων λειτουργιών
πληκτρολογίου.
Εισαγωγή κεφαλαίων. Για εισαγωγή
μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο
φορές.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Εισαγωγή συμβόλων.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Εισαγωγή διαστήματος.
Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής
→ Γλώσσες και τύποι → ΔΙΑΧ. ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες για
Πατήστε
χρήση. Όταν επιλέξετε δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των γλωσσών
εισαγωγής, σαρώνοντας το πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά.
46
Βασικές λειτουργίες
Αλλαγή πληκτρολογίου
Για να αλλάξετε το πληκτρολόγιο, πατήστε
.
→ Γλώσσες και τύποι, επιλέξτε μια γλώσσα
Για να αλλάξετε τον τύπο του πληκτρολογίου, πατήστε
και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πληκτρολόγιο που θέλετε.
• Αν το κουμπί του πληκτρολογίου ( ) δεν εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης, ανοίξτε
την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Γενική διαχείριση → Γλώσσα και εισαγωγή και, στη
συνέχεια, πατήστε το ρυθμιστικό Εμφάνιση κουμπιού πληκτρολογίου για ενεργοποίηση.
• Σε Πληκτρολόγιο 3x4, κάθε πλήκτρο έχει τρεις ή τέσσερις χαρακτήρες. Για να εισαγάγετε
έναν χαρακτήρα, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο και επιλέξτε χαρακτήρες.
Πρόσθετες λειτουργίες πληκτρολογίου
Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή
τον πάροχο υπηρεσιών.
•
: πρόβλεψη λέξεων με βάση την πληκτρολόγησή σας και εμφάνιση προτάσεων για λέξεις. Για
επιστροφή στη λίστα λειτουργιών πληκτρολογίου, πατήστε .
•
: Εισαγωγή emoticon.
•
: Εισαγωγή αυτοκόλλητων.
•
: επισύναψη κινούμενων GIF.
•
: εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
•
: Αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
•
→
: Προσθήκη στοιχείου από το πρόχειρο.
•
→
: αλλαγή του πληκτρολογίου για λειτουργία με το ένα χέρι.
47
Βασικές λειτουργίες
Αντιγραφή και επικόλληση
1
2
Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.
3
Πατήστε Αντιγραφή ή Αποκοπή.
Σύρετε ή
το κείμενο.
για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε Επιλογή όλων για να επιλέξετε όλο
Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
4
Πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρόκειται να εισάγετε το κείμενο και πατήστε
Επικόλληση.
Για επικόλληση κειμένου που είχατε αντιγράψει πριν, πατήστε Πρόχειρο και επιλέξτε το κείμενο.
Λεξικό
Ψάξτε ορισμούς για λέξεις ενώ χρησιμοποιείτε κάποιες λειτουργίες, όπως όταν περιηγείστε σε
ιστοσελίδες.
1
Πατήστε παρατεταμένα πάνω από μια λέξη που θέλετε να ψάξετε.
Αν η λέξη που θέλετε να ψάξετε δεν είναι επιλεγμένη, σύρετε το
επιθυμητό κείμενο.
2
ή το
για να επιλέξετε το
Πατήστε Περισσό → Λεξικό στη λίστα επιλογών.
Αν δεν έχει προεγκατασταθεί λεξικό στη συσκευή, πατήστε Μετακίνηση στη Διαχείριση λεξικών
→
δίπλα σε ένα λεξικό για να κάνετε λήψη του.
3
Προβάλλετε τον ορισμό στο αναδυόμενο παράθυρο του λεξικού.
Για μετάβαση στην προβολή πλήρους οθόνης, πατήστε . Πατήστε στον ορισμό στην οθόνη για
προβολή περισσότερων ορισμών. Στη λεπτομερή προβολή, πατήστε
για να προσθέσετε τη λέξη
στη λίστα των αγαπημένων σας λέξεων ή πατήστε Αναζήτηση στο Web για χρήση της λέξης ως όρο
αναζήτησης.
48
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
Galaxy Apps
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών. Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών που είναι ειδικά
σχεδιασμένες για συσκευές Samsung Galaxy.
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Galaxy Apps.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε στο πεδίο αναζήτησης για να κάνετε
αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → Ρυθμίσεις → Αυτόματη
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Play Store
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών.
Εκκινήστε την εφαρμογή Play Store.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Περιηγηθείτε σε εφαρμογές ανά κατηγορία ή αναζητήστε εφαρμογές με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
→ Ρυθμίσεις → Αυτόματη
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
49
Εφαρμογές και ιδιότητες
Διαχείριση εφαρμογών
Απεγκατάσταση ή απενεργοποίηση εφαρμογών
Πατήστε παρατεταμένα μία εφαρμογή και κάντε μία επιλογή.
• Απενεργ.: απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που δεν μπορούν να
απεγκατασταθούν από τη συσκευή.
• Καταργ. εγκατάστ.: απεγκατάσταση εφαρμογών που έχετε κάνει λήψη.
Ενεργοποίηση εφαρμογών
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Εφαρμογές →
εφαρμογή και κατόπιν πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
→ Απενεργοποιημένη, επιλέξτε μια
Ρύθμιση αδειών εφαρμογών
Για να λειτουργήσουν σωστά ορισμένες εφαρμογές, ενδέχεται να χρειάζονται άδεια για πρόσβαση ή
χρήση πληροφοριών στη συσκευή σας. Όταν ανοίγετε μια εφαρμογή, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα
αναδυόμενο παράθυρο και να ζητήσει πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες ή πληροφορίες. Πατήστε ΝΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ στο αναδυόμενο παράθυρο για να εκχωρήσετε άδειες στην εφαρμογή.
Για να προβληθούν οι ρυθμίσεις άδειας της εφαρμογής σας, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και
πατήστε Εφαρμογές. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε Άδειες. Μπορείτε να προβάλλετε τη λίστα
αδειών της εφαρμογής και να αλλάξετε τις άδειές της.
Για προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων άδειας της εφαρμογής ανά κατηγορία άδειας, εκκινήστε την
εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Εφαρμογές → → Δικαιώματα εφαρμογής. Επιλέξτε ένα στοιχείο και
πατήστε τους διακόπτες δίπλα στις εφαρμογές για να εκχωρήσετε άδειες.
Αν δεν εκχωρήσετε άδειες σε εφαρμογές, οι βασικές λειτουργίες των εφαρμογών ενδέχεται να
μην λειτουργούν σωστά.
50
Εφαρμογές και ιδιότητες
Τηλέφωνο
Εισαγωγή
Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις.
Πραγματοποίηση κλήσεων
1
Εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο και εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε
2
Πατήστε
ή
βιντεοκλήσης.
για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή πατήστε
για πραγματοποίηση
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Δημιουργία νέας επαφής.
Προσθήκη του αριθμού σε
υφιστάμενη επαφή.
Προεπισκόπηση του τηλεφωνικού
αριθμού.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Απόκρυψη του πληκτρολογίου.
51
Εφαρμογές και ιδιότητες
Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστα επαφών
Πατήστε ΠΡΟΣΦΑΤΑ ή ΕΠΑΦΕΣ και κατόπιν σαρώστε προς τα δεξιά σε μια επαφή ή τηλεφωνικό αριθμό
για πραγματοποίηση μιας κλήσης.
Εάν αυτή η ιδιότητα είναι απενεργοποιημένη, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες
λειτουργίες και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Σάρωση για κλήση ή αποστ. μηνυμ. για να την
ενεργοποιήσετε.
Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή
τον πάροχο υπηρεσιών.
Χρήση ταχείας κλήσης
Ρυθμίστε αριθμούς ταχείας κλήσης για να πραγματοποιείτε γρήγορα κλήσεις.
Για να ορίσετε έναν αριθμό ως αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε ΕΠΑΦΕΣ → → Αριθμοί ταχείας
κλήσης, επιλέξτε έναν αριθμό ταχείας κλήσης και προσθέστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα έναν αριθμό ταχείας κλήσης στο
πληκτρολόγιο. Για αριθμούς ταχείας κλήσης από το 10 και πάνω, πατήστε ένα ή περισσότερα από τα
πρώτα ψηφία του αριθμού και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το τελευταίο ψηφίο.
Για παράδειγμα, αν ρυθμίσετε τον αριθμό 123 ως αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε 1, πατήστε 2, και
κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το 3.
Πραγματοποίηση κλήσεων από την κλειδωμένη οθόνη
Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από τον κύκλο.
Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης
1
2
3
Πατήστε
για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη.
Πατήστε παρατεταμένα 0 μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +.
Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και στη συνέχεια
πατήστε
ή
.
52
Εφαρμογές και ιδιότητες
Λήψη κλήσεων
Απάντηση σε κλήση
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Απόρριψη κλήσης
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ. Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή ένα αυτοκόλλητο για να
απορρίψετε μια κλήση. Αν επιλεγεί Προσθήκη υπενθύμισης, θα αποθηκευτεί μια υπενθύμιση για να σας
ενημερώσει για την απορριφθείσα κλήση μία ώρα αργότερα.
Για να δημιουργήσετε διάφορα μηνύματα απόρριψης, εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο, πατήστε →
Ρυθμίσεις → Μηνύματα γρήγορης απόρριψης, εισάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν πατήστε
.
Αναπάντητες κλήσεις
Εάν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το εικονίδιο
στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το
πλαίσιο ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων. Εναλλακτικά, εκκινήστε την
εφαρμογή Τηλέφωνο και πατήστε ΠΡΟΣΦΑΤΑ για να προβληθούν οι αναπάντητες κλήσεις.
Αποκλεισμός τηλεφωνικών αριθμών
Αποκλείστε κλήσεις από συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.
1
2
Εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο και πατήστε → Ρυθμίσεις → Αποκλεισμός αριθμών.
Πατήστε
, επιλέξτε επαφές και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Για να εισαγάγετε χειροκίνητα έναν αριθμό, πατήστε Καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου,
εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε
.
Όταν αποκλεισμένοι αριθμοί επιχειρούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις.
Οι κλήσεις θα καταχωρούνται στο αρχείο καταγραφής κλήσεων.
Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε εισερχόμενες κλήσεις από άτομα που δεν δείχνουν το
αναγνωριστικό καλούντα. Πατήστε τον διακόπτη Αποκλεισμός άγνωστων καλούντων για
ενεργοποίηση της λειτουργίας.
53
Εφαρμογές και ιδιότητες
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης
Αν η περιοχή γύρω από την πίσω κάμερα είναι καλυμμένη, μπορεί να προκύψουν ανεπιθύμητοι
θόρυβοι στη διάρκεια μιας κλήσης. Αφαιρέστε τα αξεσουάρ, όπως προστατευτικό οθόνης ή
αυτοκόλλητα, γύρω από την περιοχή της πίσω κάμερας.
Κατά τη διάρκεια φωνητικής κλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
•
: Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
• Προσθήκη κλήσης: πληκτρολόγηση μιας δεύτερης κλήσης. Η πρώτη κλήση θα τεθεί σε αναμονή.
Όταν τερματίσετε τη δεύτερη κλήση, η πρώτη κλήση θα συνεχιστεί.
• Επ. ένταση: αύξηση της έντασης ήχου.
• Bluetooth: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
• Ηχείο: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοιχτή
ακρόαση, κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα αυτά σας.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Πληκτρ. / Απόκρυψη: άνοιγμα ή κλείσιμο του πληκτρολογίου.
•
: τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης
Πατήστε στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
•
: Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
• Κάμερα: απενεργοποίηση της κάμερας έτσι ώστε να μην μπορεί να σας δει ο συνομιλητής.
• Εναλ.: Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής κάμερας και της πίσω κάμερας.
•
: τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Ηχείο: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοιχτή
ακρόαση, κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα αυτά σας.
54
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προσθήκη ενός αριθμού τηλεφώνου σε Επαφή
Προσθήκη ενός τηλεφωνικού αριθμού στις Επαφές από το πληκτρολόγιο
1
2
Εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο.
Εισαγάγετε τον αριθμό.
Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε
3
για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
Πατήστε ΔΗΜ/ΡΓΙΑ ΕΠΑΦΗΣ για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή ή πατήστε ΕΝΗΜ.
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια υφιστάμενη επαφή.
Προσθήκη ενός τηλεφωνικού αριθμού στις Επαφές από τη λίστα κλήσεων
1
2
3
Εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο και πατήστε ΠΡΟΣΦΑΤΑ.
Πατήστε στην εικόνα κάποιου καλούντος ή πατήστε έναν τηλεφωνικό αριθμό → Λεπτομέρ.
Πατήστε Δημ/ργία επαφής για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή ή πατήστε Ενημ. υπαρχόντων για
να προσθέσετε τον αριθμό σε μια υφιστάμενη επαφή.
Προσθήκη ετικέτας σε τηλεφωνικό αριθμό
Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες σε αριθμούς χωρίς αποθήκευσή τους στις Επαφές. Αυτό σας επιτρέπει
να προβάλλετε τα στοιχεία του καλούντα όταν καλούν χωρίς να τους έχετε στον κατάλογο των Επαφών.
1
2
3
Εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο και πατήστε ΠΡΟΣΦΑΤΑ.
Πατήστε στην εικόνα κάποιου καλούντος ή πατήστε έναν τηλεφωνικό αριθμό → Λεπτομέρ.
Πατήστε Προσθήκη ετικέτας, εισαγάγετε μια ετικέτα και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Όταν έρχεται μια κλήση από τον αριθμό αυτό, η ετικέτα εμφανίζεται κάτω από τον αριθμό.
55
Εφαρμογές και ιδιότητες
Επαφές
Εισαγωγή
Δημιουργήστε νέες επαφές ή διαχειριστείτε επαφές στη συσκευή.
Προσθήκη επαφών
Δημιουργία νέας επαφής
1
2
Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε μία τοποθεσία αποθήκευσης.
Εισάγετε πληροφορίες επαφών.
Επιλέξτε μια τοποθεσία
αποθήκευσης.
Προσθέστε μια εικόνα.
Εισάγετε πληροφορίες επαφών.
Ανοίξτε περισσότερα πεδία
πληροφοριών.
Ανάλογα με την επιλεγμένη τοποθεσία αποθήκευσης, οι τύποι πληροφοριών που μπορείτε να
αποθηκεύσετε μπορεί να ποικίλουν.
3
Πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
56
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εισαγωγή επαφών
Προσθήκη επαφών εισάγοντας τις από άλλα σημεία αποθήκευσης στη συσκευή σας.
1
Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε → Διαχείριση επαφών → Εισαγωγή/Εξαγωγή
επαφών → ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
2
3
4
Επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης από την οποία θα εισαγάγετε τις επαφές.
Σημειώστε αρχεία VCF ή επαφές για εισαγωγή και πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης στην οποία θα αποθηκεύσετε τις επαφές και πατήστε
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Συγχρονισμός επαφών με τους λογαριασμούς ιστού
Συγχρονίστε τις επαφές συσκευής σας με online επαφές που είναι αποθηκευμένες στους λογαριασμούς
ιστού, όπως ο λογαριασμός Samsung.
1
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί και επιλέξτε
το λογαριασμό για συγχρονισμό.
2
Πατήστε Συγχρονισμός λογαριασμού και πατήστε το διακόπτη Συγχρονισμός Επαφές για
ενεργοποίησή του.
Για το λογαριασμό Samsung, πατήστε → Ρυθμίσεις συγχρονισμού και πατήστε τον διακόπτη
Επαφές για ενεργοποίηση.
57
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αναζήτηση για επαφές
Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος του ευρετηρίου στη δεξιά πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη
κύλιση σε αυτήν.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισαγάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
Πατήστε στην εικόνα μιας επαφής ή πατήστε στο όνομα επαφής → Λεπτομέρ. Κατόπιν εκτελέστε μία
από τις παρακάτω ενέργειες:
•
: προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
•
/
•
: σύνταξη μηνύματος.
•
: σύνταξη email.
: πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
Κοινή χρήση επαφών
Μπορείτε να μοιραστείτε επαφές με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης.
1
2
3
Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε → Κοινή χρήση.
Επιλέξτε επαφές και πατήστε ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.
Επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
58
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αποθήκευση και κοινή χρήση προφίλ
Αποθηκεύστε και μοιραστείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας, όπως τη φωτογραφία σας και το μήνυμα
κατάστασης, με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής χρήσης προφίλ.
• Η ιδιότητα κοινής χρήσης προφίλ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Η ιδιότητα κοινής χρήσης προφίλ είναι διαθέσιμη μόνο σε επαφές που έχουν ενεργοποιήσει
τη λειτουργία κοινής χρήσης προφίλ στη συσκευή τους.
1
2
3
Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και επιλέξτε το προφίλ σας.
Πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, επεξεργαστείτε το προφίλ σας και πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Πατήστε → Κοινή χρήση προφίλ και πετά πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.
Για να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα κοινής χρήσης προφίλ, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του
τηλεφώνου σας. Μπορείτε να προβάλλετε τις ενημερωμένες πληροφορίες προφίλ των επαφών σας
στις Επαφές.
Για να αλλάξετε το εύρος των επαφών με τις οποίες μοιράζεστε το προφίλ σας, πατήστε Κοινή
χρήση με, επιλέξτε ένα στοιχείο για κοινή χρήση, και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Συγχώνευση διπλών επαφών
Όταν εισαγάγετε επαφές από άλλες τοποθεσίες αποθήκευσης ή συγχρονίζετε επαφές με άλλους
λογαριασμούς, η λίστα επαφών σας μπορεί να περιλαμβάνει διπλές επαφές. Συγχωνεύστε τις διπλές
επαφές σε μια για να βελτιστοποιήσετε τη λίστα επαφών σας.
1
2
Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε → Διαχείριση επαφών → Συγχώνευση επαφών.
Σημειώστε επαφές και πατήστε ΣΥΓΧΩΝ.
Διαγραφή επαφών
1
2
Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε → Διαγραφή.
Επιλέξτε επαφές και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Για να διαγράψετε τις επαφές μια - μια, ανοίξτε τη λίστα επαφών και πατήστε την εικόνα μιας επαφής ή
πατήστε το όνομα μιας επαφής → Λεπτομέρ. Κατόπιν πατήστε → Διαγραφή.
59
Εφαρμογές και ιδιότητες
Μηνύματα
Εισαγωγή
Στείλτε και προβάλλετε μηνύματα μέσω συζήτησης.
Αποστολή μηνυμάτων
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε
περιαγωγή.
1
2
3
Εκκινήστε την εφαρμογή Μηνύματα και πατήστε
.
Προσθέστε παραλήπτες και πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
Εισαγωγή μηνύματος.
ή
, πείτε
Για να καταγράψετε και να στείλετε ένα φωνητικό μήνυμα, πατήστε παρατεταμένα
το μήνυμά σας και σηκώστε το δάκτυλό σας. Το εικονίδιο εγγραφής εμφανίζεται μόνο ενώ είναι
κρυμμένο το πληκτρολόγιο.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Παραλήπτης
Πραγματοποίηση κλήσης στον
παραλήπτη.
Επισύναψη αρχείων.
Αποστολή του μηνύματος.
Εισαγωγή μηνύματος.
4
Πατήστε
ή
Εισαγωγή αυτοκόλλητων.
για να στείλετε το μήνυμα.
60
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή μηνυμάτων
Τα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε
περιαγωγή.
1
2
3
Εκκινήστε την εφαρμογή Μηνύματα και πατήστε ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ.
Στη λίστα σημειώσεων, επιλέξτε μια επαφή.
Προβάλετε τη συζήτησή σας.
Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε Καταχώρηση μηνύματος, εισαγάγετε ένα μήνυμα και
κατόπιν πατήστε
ή
.
Αποκλεισμός ανεπιθύμητων μηνυμάτων
Αποκλείστε μηνύματα από συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.
1
Ανοίξτε την εφαρμογή Μηνύματα και πατήστε → Ρυθμίσεις → Αποκλ. αριθμών και μηνυμάτων
→ Αποκλεισμός αριθμών.
2
Πατήστε ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ και επιλέξτε μια επαφή. Ή, πατήστε ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ, επιλέξτε επαφές και
κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Για να εισαγάγετε με το χέρι έναν αριθμό, πατήστε Εισαγάγετε αριθμό, εισαγάγετε έναν αριθμό
τηλεφώνου και πατήστε
.
Ρύθμιση της ειδοποίησης μηνύματος
Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης, τις επιλογές εμφάνισης και άλλα.
1
Εκκινήστε την εφαρμογή Μηνύματα, πατήστε → Ρυθμίσεις → Ειδοποιήσεις και κατόπιν πατήστε
τον διακόπτη για ενεργοποίηση.
2
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.
Ρύθμιση υπενθύμισης μηνύματος
Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα συναγερμό σε κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να ενημερώνεστε ότι έχετε
ειδοποιήσεις που δεν έχετε ελέγξει. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η ιδιότητα αυτή, εκκινήστε την
εφαρμογή Ρυθμίσεις, Προσβ/τητα → Υπενθύμιση ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη για
ενεργοποίηση. Κατόπιν, πατήστε το διακόπτη Μηνύματα για ενεργοποίηση.
61
Εφαρμογές και ιδιότητες
Internet
Εισαγωγή
Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο για να αναζητήσετε πληροφορίες και να σημειώσετε με σελιδοδείκτες τις
αγαπημένες ιστοσελίδες σας ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτές με άνεση.
Περιήγηση σε ιστοσελίδες
1
2
3
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Internet.
Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης.
Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε Μετάβαση.
Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.
Για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ καρτελών, περάστε προς τα αριστερά ή δεξιά στο πεδίο διεύθυνσης.
Σημείωση της τρέχουσας ιστοσελίδας
με σελιδοδείκτη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ανανέωση της τρέχουσας
ιστοσελίδας.
Άνοιγμα της αρχικής σελίδας.
Προβολή των σελιδοδεικτών,
αποθηκευμένων ιστοσελίδων και του
πρόσφατου ιστορικού περιήγησης.
Γρήγορο μενού
Μετακινηθείτε μεταξύ σελίδων.
Άνοιγμα της διαχείρισης καρτελών
του προγράμματος περιήγησης.
62
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση μυστικής λειτουργίας
Στη μυστική λειτουργία, μπορείτε να διαχειριστείτε ανοικτές καρτέλες, σελιδοδείκτες και αποθηκευμένες
σελίδες ξεχωριστά. Μπορείτε να κλειδώσετε τη μυστική λειτουργία με χρήση ενός κωδικού πρόσβασης
και του δαχτυλικού αποτυπώματός σας.
Ενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας
Στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε Καρτέλες → ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, ρυθμίστε εάν θα χρησιμοποιείται
κωδικός πρόσβασης για τη μυστική λειτουργία.
Σε μυστική λειτουργία, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως η
καταγραφή οθόνης.
Σε μυστική λειτουργία, η συσκευή αλλάζει το χρώμα των γραμμών εργαλείων.
Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης ή τη μέθοδο κλειδώματος.
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Απόρρητο → Ασφάλεια Μυστικής λειτουργίας → Αλλαγή κωδικού
πρόσβασης. Για να ρυθμίσετε το καταχωρημένο δαχτυλικό σας αποτύπωμα σαν μέθοδο κλειδώματος
μαζί με τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε το διακόπτη Αποτυπώματα για ενεργοποίηση. Ανατρέξτε στην
ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση
των δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας.
Απενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας
Στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε Καρτέλες → ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
63
Εφαρμογές και ιδιότητες
Email
Δημιουργία λογαριασμών email
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
1
2
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Email.
Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε
ΣΥΝΔΕΣΗ.
Για μη αυτόματη καταχώρηση λογαριασμού email, πατήστε ΜΗ ΑΥΤ. ΡΥΘΜΙΣΗ.
3
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε
→
→ Προσθήκη λογαριασμού.
Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ως τον
→ → Ορισμός προεπιλεγμένου λογαριασμού.
προεπιλεγμένο λογαριασμό. Πατήστε →
Αποστολή email
1
2
3
Πατήστε
για να συντάξετε ένα email.
Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε κείμενο email.
Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να στείλετε το μήνυμα.
Ανάγνωση email
Όταν ανοίξει το Email, η συσκευή ανακτά αυτόματα τα νέα email. Για χειροκίνητη ανάκτηση των email,
σαρώστε προς τα κάτω στην οθόνη.
Πατήστε σε ένα email στην οθόνη για να το διαβάσετε.
Αν είναι απενεργοποιημένος ο συγχρονισμός email, δεν μπορεί να γίνει ανάκτηση των νέων
→ το όνομα λογαριασμού
email. Για ενεργοποίηση του συγχρονισμού email, πατήστε →
σας και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Συγχρονισμός λογαριασμού για ενεργοποίηση.
64
Εφαρμογές και ιδιότητες
Κάμερα
Εισαγωγή
Κάντε λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους λειτουργίας και
ρυθμίσεις.
Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την
ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.
Εκκίνηση κάμερας
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να εκκινήσετε την Κάμερα:
• Εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.
• Πατήστε δυο φορές γρήγορα το πλήκτρο λειτουργίας.
• Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από τον κύκλο.
• Ορισμένες μέθοδοι μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Ορισμένες λειτουργίες κάμερας δεν είναι διαθέσιμες κατά την εκκίνηση της εφαρμογής
Κάμερα από την κλειδωμένη οθόνη ή όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ενώ έχει
ρυθμιστεί η μέθοδος κλειδώματος της οθόνης.
• Εάν οι φωτογραφίες που βγάζετε φαίνονται θολές, καθαρίστε τον φακό κάμερας και
δοκιμάστε ξανά.
65
Εφαρμογές και ιδιότητες
Βασικός τρόπος λήψης
Λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο
1
2
Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.
Πατήστε
για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε
για εγγραφή ενός βίντεο.
Λειτουργίες λήψης
Εναλλαγή μεταξύ
της μπροστινής
κάμερας και της
πίσω κάμερας.
Προεπισκόπηση
μικρογραφίας
Τρέχουσα
λειτουργία
Λήψη φωτογραφίας.
Εγγραφή ενός
βίντεο.
Ρυθμίσεις κάμερας
Επιλογές για την
τρέχουσα λειτουργία
λήψης
• Για προσαρμογή της φωτεινότητας των φωτογραφιών ή βίντεο, πατήστε την οθόνη. Όταν
εμφανιστεί η γραμμή προσαρμογής, σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προς τα ή .
• Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε
.
• Για αλλαγή της εστίασης κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε.
Για να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης εστίασης, πατήστε .
• Η οθόνη προεπισκόπησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας λήψης και
το ποια κάμερα χρησιμοποιείται.
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι οι φακοί δεν έχουν υποστεί βλάβες ή ότι δεν έχουν μολυνθεί. Διαφορετικά, η
συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή
ανάλυση.
• Η κάμερα της συσκευής σας διαθέτει ευρυγώνιο φακό. Ενδέχεται να προκύψει μικρή
παραμόρφωση σε ευρυγώνιες φωτογραφίες ή βίντεο και δεν υποδεικνύει προβλήματα με
την απόδοση της συσκευής.
66
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προσθήκη και άλλου πλήκτρου κάμερας
Προσθέστε άλλο ένα πλήκτρο κάμερας στην τοποθεσία που θέλετε στην οθόνη για να καταγράφετε πιο
άνετα φωτογραφίες.
Σύρετε το
στην οθόνη προεπισκόπησης.
Αν δεν προστεθεί άλλο κουμπί κάμερας, πατήστε
στην οθόνη προεπισκόπησης και πατήστε
το ρυθμιστικό Αιωρούμενο κουμπί Κάμερας για ενεργοποίηση.
Μεγέθυνση και σμίκρυνση
Χρησιμοποιήστε διάφορες μεθόδους για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
• Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και
πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
• Ελέγξτε το ζουμ με ένα δάχτυλο. Σύρετε το
πάνω στη γραμμή μεγέθυνσης προς το
ή το
Οι λειτουργίες ζουμ είναι διαθέσιμες μόνο όταν χρησιμοποιείτε την πίσω κάμερα.
Χρήση των ιδιοτήτων εστίασης και έκθεσης
Μπορείτε να κλειδώσετε την εστίαση ή την έκθεση σε έναν επιλεγμένο τομέα για να εμποδίσετε
αυτόματη ρύθμιση της κάμερας με βάση αλλαγές στα αντικείμενα ή τις πηγές φωτός.
Πατήστε παρατεταμένα στην περιοχή για εστίαση, εμφανίζεται το πλαίσιο AF/AE στην περιοχή και
κλειδώνει η ρύθμιση εστίασης και έκθεσης. Η ρύθμιση παραμένει κλειδωμένη ακόμα και μετά τη λήψη
μιας φωτογραφίας.
Η ιδιότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΑ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ.
67
.
Εφαρμογές και ιδιότητες
ΕΣΤ. ΠΡ. ΧΡ.
Η διπλή κάμερα σας επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες ρηχής εστίασης όπου το φόντο είναι θολωμένο
και το θέμα ξεχωρίζει καθαρά.
Λήψη μοναδικών πορτρέτων με χρήση της λειτουργίας Ζωντανής εστίασης
Προσαρμόστε το επίπεδο θολώματος φόντου στην οθόνη προεπισκόπησης και τραβήξτε μια
φωτογραφία που τονίζει το θέμα.
• Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή σε μέρος με επαρκή φωτισμό.
• Το θόλωμα φόντου μπορεί να μην εφαρμοστεί σωστά στις παρακάτω συνθήκες:
– – Η συσκευή ή το θέμα κινείται.
– – Το θέμα είναι λεπτό ή διάφανο.
– – Το θέμα έχει παρόμοιο χρώμα ή μοτίβο με το φόντο.
– – Το θέμα ή το φόντο είναι απλό.
1
2
Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε ΕΣΤ. ΠΡ. ΧΡ.
3
Πατήστε
Σύρετε τη γραμμή προσαρμογής θολώματος φόντου προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και
προσαρμόστε το επίπεδο θολώματος.
για λήψη μιας φωτογραφίας.
Λειτουργία λήψης
Γραμμή προσαρμογής θολώματος
φόντου
68
Εφαρμογές και ιδιότητες
Επεξεργασία του φόντου των φωτογραφιών Ζωντανής εστίασης
Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το επίπεδο θολώματος φόντου μιας φωτογραφίας που τραβήχτηκε
με τη λειτουργία Ζωντανής εστίασης. Όταν ο φωτισμός φόντου εμφανίζεται σε θολά σημεία, μπορείτε να
αλλάξετε το σχήμα του θολώματος φόντου. Επιλέξτε ένα σχήμα, όπως καρδιά, αστέρι ή λουλούδι, για να
διακοσμήσετε τη φωτογραφία και να την κάνετε να φαίνεται διαφορετική.
Προσαρμογή επιπέδου θολώματος φόντου
Αλλαγή σχήματος του θολώματος φόντου
69
Εφαρμογές και ιδιότητες
1
Επιλέξτε μια φωτογραφία που τραβήχτηκε με τη λειτουργία Ζωντανής εστίασης και πατήστε
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΟΛΩΜΑΤΟΣ ΦΟΝΤΟΥ.
2
Για προσαρμογή του επιπέδου θολώματος φόντου, σύρετε τη γραμμή ρύθμισης θολώματος φόντου
προς τα αριστερά ή τα δεξιά.
Για αλλαγή του σχήματος θολώματος φόντου, σύρετε τη λίστα εφέ προς τα αριστερά ή τα δεξιά
και επιλέξτε ένα εφέ που θέλετε. Η λίστα εφέ εμφανίζεται μόνο όταν η φωτογραφία έχει σχήμα
θολώματος στο φόντο.
Προσαρμογή
επιπέδου
θολώματος
φόντου.
Αλλαγή του
σχήματος
θολώματος φόντου.
3
Πατήστε
για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.
70
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση λειτουργιών λήψης
Για αλλαγή της λειτουργίας λήψης, σύρετε τη λίστα λειτουργιών λήψης προς τα αριστερά ή τα δεξιά, ή
σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά στην οθόνη προεπισκόπησης.
Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης που θέλετε.
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα λειτουργιών λήψης. Στην οθόνη προεπισκόπησης,
→ Επεξεργασία λειτουργιών κάμερας. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα στη
πατήστε
λίστα λειτουργιών λήψης στην οθόνη προεπισκόπησης.
Αυτόματη λειτουργία
Η αυτόματη λειτουργία επιτρέπει στην κάμερα να αξιολογήσει το περιβάλλον και να προσδιορίσει την
ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε ΑΥΤΟΜΑΤΑ.
Λειτουργία Beauty
Λήψη φωτογραφίας με πιο φωτεινό τόνο δέρματος και αλλαγμένα χαρακτηριστικά προσώπου.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε ΟΜΟΡΦΙΑ.
Για να εφαρμόσετε εφέ ομορφιάς, πατήστε
και ορίστε τις επιλογές. Ανατρέξτε στην ενότητα
Εφαρμογή εφέ ομορφιάς για περισσότερες πληροφορίες.
Προηγμένη λειτουργία
Καταγράψτε φωτογραφίες ενώ προσαρμόζετε χειροκίνητα διάφορες επιλογές λήψης, όπως η τιμή
έκθεσης και η τιμή ISO.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. Ορίστε τις επιθυμητές επιλογές και
προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και έπειτα πατήστε
για λήψη φωτογραφίας ή
για εγγραφή βίντεο.
71
Εφαρμογές και ιδιότητες
Διαθέσιμες επιλογές
•
: αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για
συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
•
: επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Οι χαμηλές τιμές
προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι υψηλότερες τιμές προορίζονται για
ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα. Ωστόσο, υψηλότερες ρυθμίσεις ISO μπορούν να
οδηγήσουν σε θόρυβο στις φωτογραφίες.
•
: επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος
που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος.
Λειτουργία πανοράματος
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία πανοράματος, λάβετε μια σειρά φωτογραφιών και κατόπιν συγκολλήστε
τους μαζί για να δημιουργήσετε μια ευρεία σκηνή.
Για να έχετε τις καλύτερες λήψεις χρησιμοποιώντας την πανοραμική λειτουργία, ακολουθήστε
τις συμβουλές αυτές:
• Μετακινείτε την κάμερα αργά προς μία κατεύθυνση.
• Διατηρείτε την εικόνα εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας. Αν η εικόνα
προεπισκόπησης βρίσκεται εκτός του καθοδηγητικού πλαισίου ή δεν κινείτε τη συσκευή, η
συσκευή σταματά αυτόματα να τραβάει φωτογραφίες.
• Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών μη ευδιάκριτου φόντου, όπως άδειος ουρανός ή τοίχος.
1
2
3
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
Πατήστε
και μετακινήστε τη συσκευή αργά προς μία κατεύθυνση.
Πατήστε
για να σταματήσετε τη λήψη φωτογραφιών.
72
Εφαρμογές και ιδιότητες
Λειτουργία αυτοκόλλητων
Καταγράψτε φωτογραφίες και βίντεο με διάφορα ζωντανά αυτοκόλλητα. Καθώς κινείτε το πρόσωπό σας,
τα αυτοκόλλητα θα μιμούνται τις κινήσεις σας.
1
2
Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ.
Πατήστε
κι επιλέξτε ένα αυτοκόλλητο.
3
Πατήστε
για λήψη μιας φωτογραφίας.
Εφαρμογή αυτοκόλλητων τυχαία
Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτοκόλλητα τυχαία, αντί να επιλέξετε κάποιο από τη λίστα των αυτοκόλλητων.
Πατήστε Τυχαία επανειλημμένως μέχρι να εμφανιστεί το αυτοκόλλητο που θέλετε.
73
Εφαρμογές και ιδιότητες
Λειτουργία συνεχούς λήψης
Λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΗΨΗ.
Πατήστε παρατεταμένα
για να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες διαδοχικά.
Λειτουργία Selfie
Κάντε λήψη πορτρέτων του εαυτού σας με την μπροστινή κάμερα. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση
διάφορων εφέ ομορφιάς στην οθόνη.
1
Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε
μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2
3
4
Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε SELFIE.
για μετάβαση στην
Κοιτάξτε τον μπροστινό φακό κάμερας.
Πατήστε
για λήψη μιας φωτογραφίας.
Εναλλακτικά, δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα. Μετά την αναγνώριση της παλάμης
σας, εμφανίζεται ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Όταν τελειώσει ο χρόνος, η συσκευή
τραβά μια φωτογραφία.
Για χρήση διαφόρων επιλογών λήψης για την μπροστινή κάμερα, πατήστε
λήψης και κατόπιν πατήστε τους διακόπτες για ενεργοποίηση.
→ Μέθοδοι
Χρήση του φλας selfie
Όταν φωτογραφίζετε τον εαυτό σας με την μπροστινή κάμερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η οθόνη
αφής μπορεί να λειτουργήσει ως φλας.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε επανειλημμένα μέχρι να φθάσετε στο . Όταν τραβάτε μια
φωτογραφία, εκπέμπει φλας η οθόνη αφής.
74
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εφαρμογή εφέ ομορφιάς
Μπορείτε να τροποποιήσετε χαρακτηριστικά του προσώπου, όπως ο τόνος του δέρματός σας ή το σχήμα
του προσώπου σας, πριν φωτογραφήσετε τον εαυτό σας.
Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες SELFIE και ΟΜΟΡΦΙΑ.
1
2
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε
.
Πραγματοποιήστε τις επιλογές παρακάτω για να εφαρμόσετε εφέ ομορφιάς στο πρόσωπό σας στην
οθόνη προεπισκόπησης και να τραβήξετε μια φωτογραφία του εαυτού σας.
• Δέρμα: κάντε το δέρμα σας να εμφανίζεται φωτεινότερο και καθαρότερο.
• Πρόσωπο: προσαρμόστε το σχήμα προσώπου και κάντε το πρόσωπό σας να εμφανίζεται
λεπτότερο.
• Μάτια: κάντε τα μάτια σας να εμφανίζονται μεγαλύτερα.
Λειτουργία εστίασης selfie
Τραβήξτε selfie που εστιάζουν στο πρόσωπό σας θολώνοντας το φόντο.
1
Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε
μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2
3
4
Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε ΕΣΤ. SELFIE.
για μετάβαση στην
Κοιτάξτε τον μπροστινό φακό κάμερας.
Πατήστε
για λήψη μιας φωτογραφίας.
Εναλλακτικά, δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα. Μετά την αναγνώριση της παλάμης
σας, εμφανίζεται ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Όταν τελειώσει ο χρόνος, η συσκευή
τραβά μια φωτογραφία.
Για χρήση διαφόρων επιλογών λήψης για την μπροστινή κάμερα, πατήστε
λήψης και κατόπιν πατήστε τους διακόπτες για ενεργοποίηση.
75
→ Μέθοδοι
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εφαρμογή εφέ ομορφιάς
Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τόνο δέρματος πριν τραβήξετε πορτρέτα του εαυτού σας.
1
2
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε
.
Πραγματοποιήστε τις επιλογές για να εφαρμόσετε εφέ ομορφιάς στο πρόσωπό σας και να
τραβήξετε μια φωτογραφία του εαυτού σας.
• Χρώμα: Προσαρμογή του χρωματικού τόνου της οθόνης.
• Δέρμα: κάντε το δέρμα σας να εμφανίζεται φωτεινότερο και καθαρότερο.
Λήψη ευρείας selfie
Κάντε λήψη ευρείας selfie και συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα στη φωτογραφία για
να αποφύγετε να μείνουν άτομα έξω από τη φωτογραφία.
1
Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε
μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2
3
4
Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε ΕΥΡΕΙΑ SELFIE.
για μετάβαση στην
Κοιτάξτε τον μπροστινό φακό κάμερας.
Πατήστε
για λήψη μιας φωτογραφίας.
Εναλλακτικά, δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα. Μετά την αναγνώριση της παλάμης
σας, εμφανίζεται ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Όταν τελειώσει ο χρόνος, η συσκευή
τραβά μια φωτογραφία.
Για χρήση διαφόρων επιλογών λήψης για την μπροστινή κάμερα, πατήστε
λήψης και κατόπιν πατήστε τους διακόπτες για ενεργοποίηση.
76
→ Μέθοδοι
Εφαρμογές και ιδιότητες
5
Στρέψτε τη συσκευή αργά προς τα αριστερά και κατόπιν προς τα δεξιά ή αντίστροφα για λήψη
ευρείας selfie.
Η συσκευή πραγματοποιεί λήψη πρόσθετων φωτογραφιών όταν το λευκό πλαίσιο μετακινείται σε
κάθε άκρο του παραθύρου του σκοπεύτρου.
• Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το λευκό πλαίσιο στο εσωτερικό του παραθύρου του σκοπεύτρου.
• Τα θέματα θα πρέπει να παραμένουν ακίνητα κατά τη λήψη ευρείας selfie.
• Το πάνω και κάτω μέρος της εικόνας που εμφανίζονται στην οθόνη προεπισκόπησης μπορεί
να κοπούν από τη φωτογραφία ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
Προσαρμογή ρυθμίσεων κάμερας
Επιλογές για την τρέχουσα λειτουργία λήψης
Στην οθόνη προεπισκόπησης, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και το ποια
κάμερα χρησιμοποιείται.
•
: ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της πλήρους οθόνης προεπισκόπησης.
•
: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
Μη χρησιμοποιείτε το φλας σε μικρή απόσταση από τα μάτια σας. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει προσωρινή απώλεια όρασης ή να τραυματίσει τα μάτια σας.
77
Εφαρμογές και ιδιότητες
•
•
: επιλογή ενός εφέ φίλτρου για χρήση κατά τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.
: επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός.
Η επιλογή
Στο κέντρο χρησιμοποιεί το φως στο κεντρικό τμήμα της λήψης για να υπολογίσει
την έκθεση της λήψης. Η επιλογή
Σημείο χρησιμοποιεί το φως σε μια επικεντρωμένη κεντρική
περιοχή της λήψης για να υπολογίσει την έκθεση της λήψης. Η επιλογή
Πίνακας υπολογίζει το
μέσο όρο όλης της σκηνής.
Ρυθμίσεις κάμερας
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε . Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με τη λειτουργία λήψης φωτογραφιών.
ΚΑΜΕΡΑ ΠΙΣΩ
• Μέγεθος εικόνας: επιλογή ανάλυσης για φωτογραφίες. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως
αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Μέγεθος βίντεο: επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα
βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Χρονόμετρο: επιλογή της διάρκειας της καθυστέρησης πριν την αυτόματη λήψη μιας φωτογραφίας
από την κάμερα.
• HDR (εμπλουτισμένη απόχρωση): τραβήξτε φωτογραφίες με πλούσια χρώματα και αναπαραγάγετε
λεπτομέρειες ακόμη και σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.
ΚΑΜΕΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
• Μέγεθος εικόνας: επιλογή ανάλυσης για φωτογραφίες. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως
αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Μέγεθος βίντεο: επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα
βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Χρονόμετρο: επιλογή της διάρκειας της καθυστέρησης πριν την αυτόματη λήψη μιας φωτογραφίας
από την κάμερα.
• HDR (εμπλουτισμένη απόχρωση): τραβήξτε φωτογραφίες με πλούσια χρώματα και αναπαραγάγετε
λεπτομέρειες ακόμη και σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.
• Αποθήκευση εικόνων όπως στην προεπισκόπηση: αναστροφή της εικόνας για δημιουργία
αντικατοπτρισμού της αρχικής σκηνής, κατά τη λήψη φωτογραφιών με την μπροστινή κάμερα.
• Μέθοδοι λήψης: πραγματοποίηση επιλογών λήψης για χρήση.
78
Εφαρμογές και ιδιότητες
ΚΟΙΝΕΣ
• Επεξεργασία λειτουργιών κάμερας: Προβολή διαθέσιμων λειτουργιών λήψης ή επεξεργασία της
λίστας λειτουργιών λήψης.
• Γραμμές πλέγματος: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή
θεμάτων.
• Ετικέτες τοποθεσίας: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.
• Η ισχύς του σήματος GPS μπορεί να μειώνεται όταν το σήμα παρεμποδίζεται, π.χ.
ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
• Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο
διαδίκτυο. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών
τοποθεσίας.
• Έλεγχος φωτογραφιών: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών μετά την καταγραφή
τους.
• Γρήγορη εκκίνηση: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση της κάμερας πατώντας το πλήκτρο
λειτουργίας δυο φορές γρήγορα.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Θέση αποθήκευσης: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση. Η λειτουργία αυτή εμφανίζεται
όταν εισάγετε μια κάρτα μνήμης.
• Αιωρούμενο κουμπί Κάμερας: προσθέστε ένα πλήκτρο κάμερας που μπορείτε να τοποθετήσετε
οπουδήποτε στην οθόνη.
• Πιέστε το πλήκ. αύξ. έντασ. για: ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πλήκτρου έντασης για τον
έλεγχο του κλείστρου ή για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
• Επικοινωνήστε μαζί μας: κάντε ερωτήσεις ή προβάλλετε συχνές ερωτήσεις. Ανατρέξτε στην
ενότητα Samsung Members για περισσότερες πληροφορίες.
79
Εφαρμογές και ιδιότητες
Συλλογή
Εισαγωγή
Προβάλλετε εικόνες και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να
διαχειρίζεστε εικόνες και βίντεο ανά άλμπουμ ή να δημιουργείτε ιστορίες.
Προβολή εικόνων
1
2
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΕΙΚΟΝΕΣ.
Επιλέξτε μια εικόνα.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη της εικόνας στις
αγαπημένες.
Σχεδίαση πάνω στην εικόνα.
Προσθήκη ενός αυτοκόλλητου.
Εφαρμογή φίλτρου ή εφέ.
Κοινή χρήση της εικόνας με άλλα
άτομα.
Τροποποίηση της εικόνας.
Διαγραφή της εικόνας.
80
Εφαρμογές και ιδιότητες
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια κίνηση GIF ή ένα κολάζ από πολλές εικόνες. Πατήστε →
Δημιουργία GIF ή Δημιουρ. κολάζ και μετά επιλέξτε εικόνες.
Αναζήτηση για εικόνες
Ανοίξτε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε
π.χ. τύπο, τοποθεσία ή έγγραφα.
για να δείτε τις εικόνες ταξινομημένες ανά κατηγορία,
Για αναζήτηση εικόνων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε στο πεδίο αναζήτησης.
Προβολή βίντεο
1
2
3
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΕΙΚΟΝΕΣ.
Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή. Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
μικρογραφία προεπισκόπησης.
Πατήστε
στη
για αναπαραγωγή του βίντεο.
Μετάβαση στο
προηγούμενο
βίντεο.
Παρατεταμένο
πάτημα για κίνηση
πίσω.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Μετάβαση στο
επόμενο βίντεο.
Παρατεταμένο
πάτημα για γρήγορη
κίνηση εμπρός.
Καταγραφή της
τρέχουσας οθόνης.
Παύση και συνέχιση
της αναπαραγωγής.
Μετακίνηση πίσω ή
γρήγορα εμπρός με
σύρσιμο της
γραμμής.
Κλειδώστε την
οθόνη
αναπαραγωγής.
Αλλαγή του λόγου
πλευρών της
οθόνης.
Μετάβαση στο
αναδυόμενο
πρόγραμμα
αναπαραγωγής
βίντεο.
Δημιουργία
κινούμενου GIF.
Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αριστερή πλευρά της οθόνης αναπαραγωγής
για ρύθμιση της φωτεινότητας ή σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά
της οθόνης αναπαραγωγής για ρύθμιση της έντασης.
Για κίνηση πίσω ή γρήγορη κίνηση εμπρός, περάστε προς τα αριστερά ή δεξιά στην οθόνη
αναπαραγωγής.
81
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή των λεπτομερειών εικόνων και βίντεο
Μπορείτε να προβάλλετε λεπτομέρειες αρχείων, όπως άτομα, τοποθεσία και βασικές πληροφορίες.
Αν υπάρχει περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί αυτόματα, όπως ιστορία ή GIF, εμφανίζεται και το
περιεχόμενο.
Κατά την προβολή μιας εικόνας ή βίντεο στην οθόνη προεπισκόπησης, σύρετε προς τα πάνω στην
οθόνη. Εμφανίζονται λεπτομέρειες του αρχείου.
Μπορείτε επίσης να προβάλλετε σχετικό περιεχόμενο πατώντας στις πληροφορίες στην οθόνη.
Επεξεργασία
πληροφοριών.
Λεπτομέρειες
αρχείου
Πληροφορίες
ατόμων
Πληροφορίες
τοποθεσίας
Περιεχόμενο
αυτόματης
δημιουργίας
Ετικέτες
82
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή άλμπουμ
Μπορείτε να προβάλλετε τις εικόνες και τα βίντεο σας ταξινομημένα ανά φακέλους ή άλμπουμ. Οι
κινήσεις ή τα κολάζ που δημιουργήσατε θα ταξινομηθούν επίσης στους φακέλους σας στη λίστα
άλμπουμ.
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, πατήστε ΑΛΜΠΟΥΜ και μετά επιλέξτε ένα άλμπουμ.
Απόκρυψη άλμπουμ
Μπορείτε να αποκρύψετε τα άλμπουμ.
Δεν μπορείτε να αποκρύψετε τα άλμπουμ που δημιουργούνται κατά προεπιλογή, όπως τα
άλμπουμ Κάμερα και Στιγμιότυπα οθόνης.
1
2
3
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΑΛΜΠΟΥΜ.
Πατήστε → Απόκρ. ή εμφάνιση άλμπουμ.
Επιλέξτε άλμπουμ για απόκρυψη και πατήστε ΕΦΑΡΜ.
Για να εμφανίσετε ξανά τα άλμπουμ, πατήστε → Απόκρ. ή εμφάνιση άλμπουμ, αποεπιλέξτε τα
άλμπουμ προς εμφάνιση και πατήστε ΕΦΑΡΜ.
Προβολή ιστοριών
Όταν καταγράφετε ή αποθηκεύετε εικόνες και βίντεο, η συσκευή θα διαβάσει την ημερομηνία τους και
τις ετικέτες τοποθεσίας, θα ταξινομήσει τις εικόνες και τα βίντεο και κατόπιν θα δημιουργήσει ιστορίες.
Για τη δημιουργία ιστοριών αυτόματα πρέπει να καταγράψετε ή αποθηκεύσετε πολλαπλές εικόνες και
βίντεο.
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, πατήστε ΙΣΤΟΡΙΕΣ και μετά επιλέξτε μια ιστορία.
Δημιουργία ιστοριών
Δημιουργία ιστοριών με διάφορα θέματα.
1
2
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
Πατήστε → Δημιουργία ιστορίας.
83
Εφαρμογές και ιδιότητες
3
4
Καταχωρήστε έναν τίτλο για την ιστορία και πατήστε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.
Σημειώστε εικόνες ή βίντεο για να συμπεριλάβετε στην ιστορία και πατήστε OK.
Για να προσθέσετε εικόνες ή βίντεο σε μια ιστορία, επιλέξτε μια ιστορία και πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Για να απομακρύνετε εικόνες ή βίντεο από μια ιστορία, επιλέξτε μια ιστορία, πατήστε → Επεξεργ.,
σημειώστε εικόνες ή βίντεο για να αφαιρέσετε και κατόπιν πατήστε → Κατάργηση από την ιστορία.
Διαγραφή ιστοριών
1
2
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
Πατήστε και κρατήστε μια ιστορία που θα διαγραφεί και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Κοινή χρήση άλμπουμ
Δημιουργήστε άλμπουμ και μοιραστείτε τα με συγγενείς και φίλους που έχουν αποθηκευτεί στις
επαφές σας. Μπορούν να προβάλλουν άλμπουμ κοινής χρήσης σε συσκευές που έχουν συνδεθεί με το
λογαριασμός τους Samsung, όπως έξυπνα τηλέφωνα, τηλεοράσεις ή ψυγεία.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του
τηλεφώνου σας.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο
λογαριασμό Samsung σας.
• Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου
κινητής τηλεφωνίας.
Δημιουργία άλμπουμ για κοινή χρήση
1
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ.
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, πατήστε ΕΝΑΡΞΗ και συμφωνείστε με
τους όρους και προϋποθέσεις του Samsung Social.
2
Πατήστε
.
84
Εφαρμογές και ιδιότητες
3
4
Εισαγάγετε τίτλο για το άλμπουμ.
Επιλέξτε μια ομάδα για κοινή χρήση.
Αν θέλετε να δημιουργήσετε μια ομάδα, πατήστε Προσθήκη ομάδας, εισαγάγετε όνομα ομάδας,
και επιλέξτε επαφές για προσθήκη στην ομάδα.
5
Πατήστε OK.
Οι παραλήπτες λαμβάνουν μια ειδοποίηση.
Προσθήκη εικόνων ή βίντεο σε άλμπουμ
1
2
3
4
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ.
Επιλέξτε ένα άλμπουμ για προσθήκη εικόνων ή βίντεο.
Πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ και σημειώστε εικόνες και βίντεο για προσθήκη.
Πατήστε OK.
Συγχρονισμός εικόνων και βίντεο με το Samsung Cloud
Μπορείτε να συγχρονίσετε τις εικόνες και τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη Συλλογή με το
Samsung Cloud και να τα ανοίξετε από άλλες συσκευές. Πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε
στο λογαριασμό σας Samsung για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, πατήστε → Ρυθμίσεις και μετά πατήστε τον διακόπτη Samsung
Cloud για ενεργοποίηση. Οι εικόνες και τα βίντεο που καταγράφονται στη συσκευή θα αποθηκευθούν
αυτόματα στο Samsung Cloud.
85
Εφαρμογές και ιδιότητες
Διαγραφή εικόνων ή βίντεο
Διαγραφή μιας εικόνας ή βίντεο
Επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο και πατήστε
στο κάτω μέρος της οθόνης.
Διαγραφή πολλαπλών εικόνων και βίντεο
1
2
3
Στην οθόνη της Συλλογής, πατήστε παρατεταμένα σε μια εικόνα ή ένα βίντεο για διαγραφή.
Σημειώστε τις εικόνες ή βίντεο για διαγραφή.
Πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Πολλαπλά παράθυρα
Εισαγωγή
Τα Πολλαπλά Παράθυρα σας επιτρέπουν να εκτελείτε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα σε προβολή
διαχωρισμένης οθόνης. Μπορείτε επίσης να εκτελείτε πολλαπλές εφαρμογές ταυτόχρονα στην
αναδυόμενη προβολή.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
Προβολή διαχωρισμένης
οθόνης
Αναδυόμενη προβολή
86
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή διαχωρισμένης οθόνης
1
Πατήστε το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που
χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
2
Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και πατήστε
σε ένα παράθυρο πρόσφατης εφαρμογής.
Η επιλεγμένη εφαρμογή ξεκινά στο πάνω παράθυρο.
3
Στο κάτω παράθυρο, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε μια άλλη εφαρμογή για να
εκκινήσετε.
Για να εκκινήσετε εφαρμογές που δεν βρίσκονται στη λίστα των πρόσφατα χρησιμοποιημένων
εφαρμογών, πατήστε ΛΙΣΤΑ ΕΦ. και επιλέξτε μια εφαρμογή.
87
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση πρόσθετων επιλογών
Πατήστε τη μπάρα ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών για πρόσβαση σε επιπρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη αυτού του
ζεύγους εφαρμογών στην
αρχική οθόνη.
Χρήση της λειτουργίας
παραθύρου συγκράτησης.
Κλείσιμο της εφαρμογής.
Εναλλαγή του επιλεγμένου
παραθύρου σε αναδυόμενη
προβολή.
Εναλλαγή τοποθεσιών
μεταξύ παραθύρων
εφαρμογών.
Προσαρμογή του μεγέθους παραθύρου
Σύρετε τη γραμμή μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να
προσαρμόσετε το μέγεθος των παραθύρων.
Όταν σύρετε τη γραμμή ανάμεσα στα παράθυρα της εφαρμογής προς την επάνω ή την κάτω άκρη της
οθόνης, το παράθυρο θα μεγιστοποιηθεί.
Ελαχιστοποίηση της προβολής διαχωρισμένης οθόνης
Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να ελαχιστοποιήσετε την προβολή διαχωρισμένης οθόνης. Θα
εμφανιστεί το εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Η εφαρμογή στο κάτω παράθυρο θα κλείσει και η
εφαρμογή στο πάνω παράθυρο θα παραμείνει ενεργή στην ελαχιστοποιημένη προβολή διαχωρισμένης
οθόνης.
Ελαχιστοποιημένη διαχωρισμένη
οθόνη
Για να κλείσετε την ελαχιστοποιημένη προβολή διαχωρισμένης οθόνης, πατήστε
88
.
Εφαρμογές και ιδιότητες
Παράθυρο συγκράτησης
Μπορείτε να επιλέξετε έναν τομέα και να τον καρφιτσώσετε στο άνω μέρος της οθόνης και να
χρησιμοποιήσετε άλλες εφαρμογές στο κάτω παράθυρο.
1
Πατήστε το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που
χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
2
Πατήστε
και σύρετε το πλαίσιο στην περιοχή όπου θέλετε να το καρφιτσώσετε.
Για να προσαρμόσετε το μέγεθος του πλαισίου, σύρετε το
3
προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
Πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Το επιλεγμένο παράθυρο εφαρμογής θα καρφιτσωθεί στην κορυφή της οθόνης. Για να
ξεκαρφιτσώσετε το παράθυρο, σύρετε τη γραμμή μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών.
4
Στο κάτω παράθυρο, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε μια άλλη εφαρμογή για να
εκκινήσετε.
Προσθήκη ζευγών εφαρμογών στην αρχική οθόνη.
Αν προσθέσετε ζεύγη εφαρμογών στην αρχική οθόνη, μπορείτε να εκκινήσετε δύο εφαρμογές στην
προβολή διαχωρισμένης οθόνης με ένα μόνο πάτημα.
Πατήστε τη γραμμή μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών και πατήστε
.
Το τρέχον ζεύγος εφαρμογών θα προστεθεί στην αρχική οθόνη.
Ζεύγος εφαρμογών
89
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αναδυόμενη προβολή
1
Πατήστε το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που
χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
2
Σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω, πατήστε παρατεταμένα σε ένα παράθυρο εφαρμογής και κατόπιν
σύρετέ το στο Απόθεση εδώ για αναδυόμενη προβολή.
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζεται στην αναδυόμενη προβολή.
Ελαχιστοποίηση του
παραθύρου.
Κλείσιμο της εφαρμογής.
Μεγιστοποίηση του
παραθύρου.
Μετακίνηση αναδυόμενων παραθύρων
Για μετακίνηση ενός αναδυόμενου παραθύρου, πατήστε στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου και
σύρετέ το σε νέα θέση.
90
Εφαρμογές και ιδιότητες
Samsung Members
Samsung Members προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης στους πελάτες όπως διάγνωση προβλημάτων
της συσκευής και επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ερωτήσεις και αναφορές σφαλμάτων.
Μπορείτε επίσης να μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους στην κοινότητα χρηστών Galaxy ή να
προβάλλετε τα τελευταία νέα και τις συμβουλές Galaxy. Samsung Members μπορεί να σας βοηθήσει να
επιλύσετε οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν κατά τη χρήση της συσκευής σας.
Επιπλέον επιλογές
Αποστολή σχολίου.
• Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής καθώς και οι υποστηριζόμενες λειτουργίες μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Για να υποβάλετε προτάσεις ή να δημοσιεύσετε τα σχόλιά σας, πρέπει να εγγραφείτε και να
συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Λογαριασμός Samsung
για περισσότερες πληροφορίες.
91
Εφαρμογές και ιδιότητες
Samsung Notes
Εισαγωγή
Δημιουργήστε σημειώσεις εισάγοντας κείμενο από το πληκτρολόγιο ή γράφοντας με το χέρι ή
ζωγραφίζοντας στην οθόνη. Επίσης μπορείτε να εισάγετε εικόνες ή φωνητικές εγγραφές στις σημειώσεις
σας.
Δημιουργία σημειώσεων
1
2
Εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Notes και πατήστε
.
Επιλέξτε μια μέθοδο εισόδου από τη γραμμή εργαλείων στην κορυφή της οθόνης και συνθέστε μια
σημείωση.
Πατήστε → Εικόνα για να εισαγάγετε μια εικόνα επιλέγοντας από τη Συλλογή ή τραβώντας μια
φωτογραφία.
Πατήστε → Φωνή για να κάνετε μια φωνητική εγγραφή και να την εισαγάγετε στη σημείωση. Η
φωνητική εγγραφή θα ξεκινήσει αμέσως.
Εισαγωγή κειμένου με χρήση του
πληκτρολογίου.
Εισαγωγή εικόνας ή φωνητικής
εγγραφής.
Γράψτε ή σχεδιάστε με πένες.
Ζωγραφίστε με πινέλα.
3
Όταν τελειώσετε με τη σύνταξη της σημείωσης, πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
Διαγραφή σημειώσεων
1
2
Εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Notes.
Πατήστε παρατεταμένα μια σημείωση για διαγραφή.
Για να διαγράψετε πολλές σημειώσεις, σημειώστε περισσότερες για να τις διαγράψετε.
3
Πατήστε
.
92
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ημερολόγιο
Εισαγωγή
Διαχειριστείτε το πρόγραμμά σας εισάγοντας επικείμενα συμβάντα ή εργασίες στο πρόγραμμα
σχεδιασμού σας.
Δημιουργία συμβάντων
1
Εκκινήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε
ή πατήστε δύο φορές σε μία ημερομηνία.
Εάν η ημερομηνία έχει ήδη αποθηκευμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε στην ημερομηνία και
πατήστε .
2
Εισάγετε τις λεπτομέρειες των συμβάντων.
Επιλογή αυτοκόλλητου για προβολή
με το συμβάν.
Ρύθμιση της διάρκειας.
Εισαγωγή τίτλου.
Αλλαγή του χρώματος του
συμβάντος.
Επιλογή ημερολογίου για
αποθήκευση του συμβάντος.
Ρύθμιση ειδοποίησης.
Εισαγωγή της τοποθεσίας.
Επισύναψη χάρτη.
Προσθέστε μια σημείωση.
Προσθήκη περισσότερων
λεπτομερειών.
3
Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε το συμβάν.
93
Εφαρμογές και ιδιότητες
Δημιουργία εργασιών
1
2
3
Εκκινήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε ΠΡΟΒΟΛΗ → Εργασίες.
Πατήστε
και εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.
Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε την εργασία.
Συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας
1
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί και επιλέξτε
το λογαριασμό για συγχρονισμό.
2
Πατήστε Συγχρονισμός λογαριασμού και πατήστε το διακόπτη Συγχρονισμός Ημερολόγιο για
ενεργοποίησή του.
Για το λογαριασμό Samsung, πατήστε → Ρυθμίσεις συγχρονισμού και πατήστε τον διακόπτη
Ημερολόγιο για ενεργοποίηση.
Για να προσθέσετε λογαριασμούς για συγχρονισμό εκκινήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε
→ Διαχείριση ημερολογίων → Προσθήκη λογαριασμού. Κατόπιν, επιλέξτε ένα λογαριασμό για
συγχρονισμό και συνδεθείτε με αυτόν. Όταν προστεθεί ένας λογαριασμός, εμφανίζεται στη λίστα.
Samsung Health
Εισαγωγή
Το Samsung Health σάς βοηθά να διαχειρίζεστε την ευεξία και φυσική σας κατάσταση. Ρυθμίστε στόχους
φυσικής κατάστασης, ελέγχετε την πρόοδό σας και παρακολουθείτε τη γενική ευεξία και φυσική σας
κατάσταση.
94
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση Samsung Health
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Health. Κατά την εκτέλεση
της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά ή την επανεκκίνησή της αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση
δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Προβολή και διαχείριση ανιχνευτών.
Παρακολούθηση της υγείας και
φυσικής κατάστασής σας.
Προβολή συμβουλών για την υγεία.
Συγκρίνετε τις καταχωρήσεις
μέτρησης βημάτων με αυτές άλλων
χρηστών Samsung Health ή
συναγωνιστείτε με τους φίλους σας.
Συγκρίνετε τις καταχωρήσεις
μέτρησης βημάτων με αυτές άλλων
χρηστών Samsung Health ή
συναγωνιστείτε με τους φίλους σας.
Για να προσθέσετε στοιχεία στην οθόνη Samsung Health, πατήστε → Διαχείριση στοιχείων, και
κατόπιν επιλέξτε στοιχεία.
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Ορίστε καθημερινούς στόχους φυσικής κατάστασης και παρακολουθήστε την υγεία
σας και τις δραστηριότητες που κάνετε.
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: χρήση προσαρμόσιμων προγραμμάτων άσκησης.
95
Εφαρμογές και ιδιότητες
TOGETHER
Το Together σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε στόχους μέτρησης βημάτων και να συναγωνιστείτε με τους
φίλους σας. Μπορείτε να προσκαλέσετε φίλους να περπατήσετε μαζί, να ορίσετε στόχους για τους
αριθμούς βημάτων, να συναγωνιστείτε σε προκλήσεις και να δείτε τη βαθμολογία σας.
Στην οθόνη Samsung Health, πατήστε TOGETHER.
Βήματα
Η συσκευή μετράει τον αριθμό των βημάτων που κάνετε και μετρά την απόσταση που διανύθηκε.
Στην οθόνη Samsung Health, πατήστε στον ανιχνευτή βημάτων.
Τρέχον σύνολο βημάτων
Στόχος
• Ενδέχεται να προκύψει μια σύντομη καθυστέρηση ενώ ο ανιχνευτής βημάτων παρακολουθεί
τα βήματά σας και κατόπιν εμφανίζει τον αριθμό των βημάτων αυτών. Ενδέχεται επίσης να
διαπιστώσετε μια σύντομη καθυστέρηση προτού το αναδυόμενο παράθυρο δείξει ότι ο
στόχος σας έχει επιτευχθεί.
• Αν χρησιμοποιείτε τον ανιχνευτή βημάτων ενώ ταξιδεύετε με αυτοκίνητο ή τρένο, η δόνηση
ενδέχεται να επηρεάσει το μέτρημα των βημάτων σας.
96
Εφαρμογές και ιδιότητες
Πρόσθετες πληροφορίες
• Το Samsung Health προορίζεται για σκοπούς φυσικής κατάστασης και ευεξίας μόνο και δεν
προορίζεται για χρήση στη διάγνωση νόσων ή άλλων παθήσεων, ή για τη θεραπεία, ανακούφιση,
αγωγή ή πρόληψη νόσων.
• Οι διαθέσιμες λειτουργίες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές που μπορούν να προστεθούν στο
Samsung Health μπορεί αν διαφέρουν μεταξύ χωρών εξαιτίας διαφορετικών τοπικών νόμων και
κανονισμών. Θα πρέπει να ελέγξετε τις διαθέσιμες λειτουργίες και εφαρμογές συγκεκριμένα στη
περιοχή σας πριν τη χρήση.
• Οι εφαρμογές και η υπηρεσία Samsung Health μπορούν να αλλάξουν ή να διακοπούν χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση.
• Ο σκοπός για τη συλλογή δεδομένων περιορίζεται στην παροχή της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει,
συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσθετων πληροφοριών για βελτίωση της ευεξίας σας,
συγχρονισμό δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και στατιστικών στοιχείων ή για την ανάπτυξη και
παροχή καλύτερων υπηρεσιών. (Αν, όμως, συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung από το Samsung
Health, τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν στο διακομιστή για σκοπούς εφεδρικών
αντιγράφων δεδομένων.) Τα προσωπικά στοιχεία ενδέχεται να αποθηκεύονται έως την ολοκλήρωση
τέτοιων σκοπών. Μπορείτε να διαγράψετε προσωπικά στοιχεία που αποθηκεύονται από το Samsung
Health με χρήση της επιλογής επαναφοράς δεδομένων στο μενού ρυθμίσεων. Για διαγραφή τυχόν
δεδομένων που έχετε μοιραστεί με κοινωνικά δίκτυα ή μεταφέρατε σε συσκευές αποθήκευσης,
πρέπει να τα διαγράψετε ξεχωριστά.
• Μπορείτε να μοιράζεστε ή/και να συγχρονίζετε τα δεδομένα σας με πρόσθετες υπηρεσίες Samsung
ή συμβατές υπηρεσίες τρίτων που επιλέγετε, όπως και με οποιαδήποτε από τις άλλες συνδεδεμένες
συσκευές σας. Η πρόσβαση σε πληροφορίες Samsung Health από αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες ή
συσκευές τρίτων θα επιτρέπεται μόνο με τη ρητή έγκρισή σας.
• Αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για ακατάλληλη χρήση των δεδομένων που μοιράζονται σε κοινωνικά
δίκτυα ή μεταδίδονται σε άλλα άτομα. Να είστε προσεκτικοί όταν μοιράζεστε τα προσωπικά
στοιχεία σας με άλλα άτομα.
• Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με συσκευές μέτρησης, επαληθεύστε στο πρωτόκολλο
επικοινωνίας για να επιβεβαιώσετε τη σωστή λειτουργία. Αν χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση,
όπως Bluetooth, η συσκευή μπορεί να επηρεάζεται από ηλεκτρονικές παρεμβολές από άλλες
συσκευές. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε άλλες συσκευές που εκπέμπουν
ραδιοκύματα.
• Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική απορρήτου του Samsung
Health προσεκτικά πριν τη χρήση του.
97
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εγγραφή Φωνής
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για εγγραφή ή αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων.
1
2
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Εγγραφή Φωνής.
Πατήστε
για να ξεκινήσει η εγγραφή. Μιλάτε στο μικρόφωνο.
Πατήστε
για παύση της εγγραφής.
Κατά την πραγματοποίηση μιας φωνητικής εγγραφής, πατήστε ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ για εισαγωγή ενός
σελιδοδείκτη.
Έναρξη εγγραφής.
3
4
Πατήστε
για ολοκλήρωση της εγγραφής.
Εισάγετε ένα όνομα αρχείου και πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
98
Εφαρμογές και ιδιότητες
Τα Αρχεία Μου
Αποκτήστε πρόσβαση και διαχειριστείτε διάφορα αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή ή σε άλλες
τοποθεσίες, όπως στις υπηρεσίες αποθήκευσης νέφους.
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Τα Αρχεία Μου.
Προβάλετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε κάθε χώρο αποθήκευσης.
Για να απελευθερώσετε τον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής, πατήστε → Απόκτηση περισ. χώρου.
Για να αναζητήσετε αρχεία ή φακέλους, πατήστε
.
Ρολόι
Εισαγωγή
Ρυθμίστε ξυπνητήρια, ελέγξτε την τρέχουσα ώρα σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο, χρονομετρήστε
ένα γεγονός ή ρυθμίστε συγκεκριμένη διάρκεια.
ΕΙΔΟΠ/ΣΗ
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε ΕΙΔΟΠ/ΣΗ.
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Πατήστε
στη λίστα ειδοποιήσεων, ρυθμίστε το χρόνο της ειδοποίησης, επιλέξτε τις ημέρες στις
οποίες θα επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση, ρυθμίστε διάφορες άλλες επιλογές ειδοποιήσεων και κατόπιν
πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το χρόνο μιας ειδοποίησης, πατήστε στο πεδίο
εισαγωγής ώρας.
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε το διακόπτη δίπλα στην ειδοποίηση στη
λίστα ειδοποιήσεων.
Διακοπή ειδοποιήσεων
Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ για διακοπή μιας ειδοποίησης. Εάν προηγουμένως έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή
αναβολής, πατήστε το ΑΝΑΒΟΛΗ για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια ειδοποίηση, σημειώστε τις ειδοποιήσεις για διαγραφή και κατόπιν
πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
99
Εφαρμογές και ιδιότητες
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ.
Δημιουργία ρολογιών
Πατήστε , εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη στην υδρόγειο σφαίρα και κατόπιν
πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι, σημειώστε ρολόγια για διαγραφή και κατόπιν πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
1
2
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ.
Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν.
Για εγγραφή των χρόνων γύρων κατά τη χρονομέτρηση ενός συμβάντος, πατήστε ΓΥΡΟΣ.
3
Πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ για να σταματήσει η χρονομέτρηση.
Για να ξεκινήσει πάλι η χρονομέτρηση, πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Για εκκαθάριση των χρόνων των γύρων, πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
100
Εφαρμογές και ιδιότητες
ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ
1
2
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ.
Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τη διάρκεια, πατήστε στο πεδίο εισαγωγής
διάρκειας.
3
Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ όταν ενεργοποιηθεί ο χρονομετρητής.
Αριθμ/χανή
Εκτελέστε απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Εκκινήστε την εφαρμογή Αριθμ/χανή.
Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η επιστημονική έκδοση
της αριθμομηχανής. Αν είναι απενεργοποιημένη η Αυτόμ. περιστρ., πατήστε για εμφάνιση της
επιστημονικής αριθμομηχανής.
Για να δείτε το ιστορικό υπολογισμών, πατήστε ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Για να κλείσετε το πλαίσιο ιστορικού
υπολογισμών, πατήστε ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ.
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε ΙΣΤΟΡΙΚΟ → ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ.
Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μετατροπής μονάδων μέτρησης, πατήστε το εικονίδιο
.
Μπορείτε να μετατρέψετε διάφορες τιμές, όπως επιφάνεια, μήκος ή θερμοκρασία σε άλλες μονάδες.
101
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ραδιόφωνο
Ακρόαση ραδιoφώνου FM
Εκκινήστε την εφαρμογή Ραδιόφωνο.
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή, θα πρέπει να συνδέσετε ακουστικά, τα οποία χρησιμεύουν
ως κεραία ραδιοφώνου.
Το ραδιόφωνο FM κάνει σάρωση και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς όταν
εκτελείται για πρώτη φορά.
για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM. Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό της επιλογής
Πατήστε
σας από τη λίστα των σταθμών.
Ηχογράφηση τραγουδιού από το
ραδιόφωνο FM.
Προσθήκη του τρέχοντος
ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα
αγαπημένων.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
ραδιοφώνου FM.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Μη αυτόματη καταχώρηση
συχνότητας ραδιοφωνικού σταθμού.
Αναζήτηση για διαθέσιμο
ραδιοφωνικό σταθμό.
Λεπτός συντονισμός της συχνότητας.
Προβολή λίστας αγαπημένων
σταθμών.
Προβολή της λίστας διαθέσιμων
σταθμών.
Αυτόματη σάρωση και αποθήκευση
διαθέσιμων σταθμών.
Αναπαραγωγή από το ηχείο
Μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο από το ηχείο αντί από τα συνδεδεμένα ακουστικά.
Πατήστε → Αναπαραγωγή μέσω ηχείου.
102
Εφαρμογές και ιδιότητες
Σάρωση για ραδιοφωνικούς σταθμούς
Εκκινήστε την εφαρμογή Ραδιόφωνο.
Πατήστε ΣΤΑΘΜΟΙ → ΣΑΡΩΣΗ και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή σάρωσης. Το ραδιόφωνο FM
ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.
Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό της επιλογής σας από τη λίστα των σταθμών.
Game Launcher
Εισαγωγή
Το Game Launcher συγκεντρώνει τα παιχνίδια σας που κατεβάζετε από τα Play Store και Galaxy Apps σε
μία τοποθεσία για εύκολη πρόσβαση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σε λειτουργία παιχνιδιού για
να παίζετε παιχνίδια ευκολότερα.
Προβολή των πληροφοριών της
πορείας του παιχνιδιού σας.
Εφαρμογές που κατέβηκαν.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Άνοιγμα παιχνιδιών με ή χωρίς ήχο.
Αλλαγή της λειτουργίας απόδοσης.
Προβολή και εγκατάσταση
περισσότερων παιχνιδιών.
103
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση Game Launcher
1
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες → Παιχνίδια και κατόπιν
πατήστε τον διακόπτη Game Launcher για ενεργοποίηση.
Game Launcher θα προστεθεί στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών.
Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία, η Game Launcher θα αφαιρείται από την αρχική οθόνη
και την οθόνη εφαρμογών.
2
3
Εκκινήστε την εφαρμογή Game Launcher.
Πατήστε σε ένα παιχνίδι από τη λίστα παιχνιδιών.
Για να βρείτε και άλλα παιχνίδια, σύρετε την οθόνη προς τα πάνω.
Παιχνίδια που κατεβάσατε από τα Play Store και Galaxy Apps εμφανίζονται αυτόματα στην
οθόνη Game Launcher. Αν δεν μπορείτε να δείτε τα παιχνίδια σας, πατήστε → Προσθήκη ενός
παιχνιδιού.
Αφαίρεση παιχνιδιού από το Game Launcher
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα παιχνίδι και πατήστε Κατάργηση.
Αλλαγή της λειτουργίας απόδοσης
Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία απόδοσης του παιχνιδιού.
Εκκινήστε την εφαρμογή Game Launcher, πατήστε
επιθυμητό σημείο.
κι έπειτα σύρετε τη μπάρα ρύθμισης στο
• Εστίαση σε εξοικ.ενέρ.: μειώνει την κατανάλωση μπαταρίας αλλά θα μειώσει την απόδοση του
συστήματος.
• Ισορροπημένο: δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ούτε η λειτουργία
υψηλής απόδοσης.
• Εστίαση στην απόδοση: βελτιώνει την απόδοση του συστήματος αλλά θα αυξήσει την κατανάλωση
της μπαταρίας.
Η αποδοτικότητα της ισχύος μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το παιχνίδι.
104
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση Game Tools
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές στο πλαίσιο Game Tools ενώ παίζετε ένα παιχνίδι. Για
να ανοίξει το πλαίσιο Game Tools, πατήστε
στη γραμμή πλοήγησης. Εάν η γραμμή πλοήγησης είναι
κρυμμένη, σύρετε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί.
Εκκίνηση εφαρμογών σε αναδυόμενο
παράθυρο.
Επεξεργασία της λίστας εφαρμογών.
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις Game
Tools.
Αναπαραγωγή παιχνιδιών σε πλήρη
οθόνη.
Σίγαση ήχων ειδοποίησης και
εμφάνιση των ειδοποιήσεων μόνον
για εισερχόμενες κλήσεις και
ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.
Κλείδωμα ορισμένων λειτουργιών
στη διάρκεια παιχνιδιών.
Ορισμός πρόσθετων λειτουργιών.
Απόκρυψη των κουμπιών στη
γραμμή πλοήγησης.
Εγγραφή του παιχνιδιού σας.
Κλείδωμα της οθόνης αφής ενώ
παίζετε το παιχνίδι.
Καταγραφή στιγμιοτύπων οθόνης.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το παιχνίδι.
Αποκλεισμός ειδοποιήσεων κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών
Πατήστε
και πατήστε τον διακόπτη Καμία ειδ. στο παιχ. για ενεργοποίηση. Η συσκευή θα θέσει σε
σίγαση τους ήχους ειδοποίησης και θα εμφανίζει μόνο τις ειδοποιήσεις για εισερχόμενες κλήσεις και
ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε τα παιχνίδια σας χωρίς να σας
ενοχλούν. Αν λάβετε εισερχόμενη κλήση, εμφανίζεται μια μικρή ειδοποίηση στο πάνω μέρος της οθόνης.
105
Εφαρμογές και ιδιότητες
Bixby Home
Στην αρχική σελίδα Bixby, μπορείτε να προβάλλετε συνιστώμενες υπηρεσίες και πληροφορίες που
παρέχει η Bixby αναλύοντας τα μοτίβα και τις συνήθειες χρήσης σας.
• Για να δείτε περισσότερο περιεχόμενο, συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
• Για να χρησιμοποιήσετε πλήρως τη λειτουργία αυτή, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε
στο λογαριασμό Samsung σας.
Άνοιγμα του Bixby Home
1
Στην οθόνη Αρχικής σελίδας, σαρώστε προς τα δεξιά.
Θα εμφανιστεί η οθόνη Bixby Home.
Κατά την εκκίνηση της λειτουργίας αυτής για πρώτη φορά ή αφού εκτελέσετε μια επαναφορά
δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
2
Σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για προβολή του συνιστώμενου περιεχομένου.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Συνιστώμενο περιεχόμενο
Επικείμενη υπενθύμιση
3
Για να κλείσετε την αρχική οθόνη του Bixby, σαρώστε προς τα αριστερά στην οθόνη ή πατήστε το
πλήκτρο επιστροφής.
106
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση συνιστώμενου περιεχομένου στην Αρχική σελίδα Bixby
Όταν ανοίξετε την αρχική οθόνη του Bixby, μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο, που ενημερώνεται συχνά,
σε προβολή καρτών. Σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για προβολή των καρτών.
Για παράδειγμα, στο δρόμο για το γραφείο το πρωί, μπορείτε να προβάλλετε το ημερήσιο πρόγραμμά
σας και να αναπαραγάγετε την αγαπημένη σας μουσική στην οθόνη Bixby Home. Το βράδυ, μπορείτε να
προβάλλετε ξυπνητήρια, να δείτε την καθημερινή σας δραστηριότητα και να προβάλλετε τις ροές των
φίλων σας.
Το περιεχόμενο και η σειρά των καρτών ενημερώνονται αυτόματα σε καθορισμένα διαστήματα.
Για χειροκίνητη ενημέρωση των καρτών, σαρώστε προς τα κάτω στην οθόνη.
Επεξεργασία της λίστας καρτών
• Για να καρφιτσώσετε μία κάρτα στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης του Bixby, πατήστε →
Καρφίτσωμα στην κορυφή. Για το ξεκαρφίτσωμα μίας κάρτας, πατήστε → Ξεκαρφίτσωμα.
• Για να αποκρύψετε μια κάρτα από τη λίστα, πατήστε → Απόκρυψη για τώρα. Εναλλακτικά, σύρετε
την κάρτα προς τα δεξιά.
• Για να σταματήσει να εμφανίζεται μία κάρτα στη λίστα, πατήστε → Να μην εμφανιστεί ξανά.
Επιλογή εφαρμογών για να εμφανίζονται ως κάρτες
Προσθέστε ή διαγράψτε εφαρμογές που θα εμφανίζονται ως κάρτες στην οθόνη Bixby Home.
Στην αρχική οθόνη του Bixby, πατήστε στις → Ρυθμίσεις → Κάρτες και πατήστε στους διακόπτες
δίπλα στα στοιχεία για να τα προσθέσετε ή να τα διαγράψετε.
Εάν μία εφαρμογή δεν είναι εγκατεστημένη στη συσκευή, πρέπει να την εγκαταστήσετε για να
τη χρησιμοποιήσετε. Στη αρχική οθόνη του Bixby, πατήστε → Ρυθμίσεις → Κάρτες και κάντε
λήψη μιας εφαρμογής.
Προσαρμογή ρυθμίσεων αρχικής οθόνης του Bixby
Στην αρχική οθόνη του Bixby, πατήστε → Ρυθμίσεις.
• Samsung account: προβολή των πληροφοριών του λογαριασμού Samsung.
• Κάρτες: επιλέξτε εφαρμογές που θα εμφανίζονται ως κάρτες στην οθόνη Bixby Home.
• Αυτόματη ενημέρωση Bixby: Ρυθμίστε τη συσκευή για αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού
Bixby, ακόμα κι όταν χρησιμοποιείτε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
Μπορεί να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.
• Ειδοποιήσεις: ρυθμίστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τις κάρτες Bixby Home.
• Απόρρητο: ρυθμίστε για χρήση των διαδραστικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών του Bixby για
βελτίωση της εμπειρίας σας.
• Πληροφορίες για το Bixby: προβάλλετε την έκδοση του Bixby και τις νομικές πληροφορίες.
107
Εφαρμογές και ιδιότητες
Reminder
Δημιουργήστε υπενθυμίσεις για να προγραμματίσετε καθήκοντα ή να προβάλλετε περιεχόμενο
αργότερα. Θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις την προκαθορισμένη ώρα ή τοποθεσία για κάθε υπενθύμιση.
• Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια, συνδεθείτε με δίκτυο Wi-Fi ή κινητής
τηλεφωνίας.
• Για να χρησιμοποιήσετε πλήρως τη λειτουργία αυτή, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε
στο λογαριασμό Samsung σας.
• Για να χρησιμοποιήσετε υπενθυμίσεις τοποθεσίας, πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία
GPS.
Εκκίνηση Υπενθύμισης
Μπορείτε να ξεκινήσετε την Υπενθύμιση από την Αρχική σελίδα Bixby.
1
Στην οθόνη Αρχικής σελίδας, σαρώστε προς τα δεξιά.
Θα εμφανιστεί η οθόνη Bixby Home.
2
Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ στην κάρτα ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ.
Θα εμφανιστεί η σελίδα εισαγωγής σε Υπενθύμιση.
Προσθήκη του
εικονιδίου
εφαρμογής στην
αρχική οθόνη.
108
Εφαρμογές και ιδιότητες
3
Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
Αν επιλεγεί η ρύθμιση Προσθήκη Reminder στην Αρχική οθόνη, θα μπορείτε να ανοίγετε την
εφαρμογή Reminder ( ) από την αρχική οθόνη.
Δημιουργία υπενθυμίσεων
Δημιουργήστε υπενθυμίσεις με διάφορες μεθόδους. Η Υπενθύμιση θα σας ειδοποιήσει εάν
δημιουργήσετε μία υπενθύμιση με συγκεκριμένη ρύθμιση ώρας ή τοποθεσίας. Μπορείτε επίσης να
αποθηκεύσετε διάφορο περιεχόμενο, όπως μία μεμονωμένη σημείωση ή διεύθυνση ιστοσελίδας και να
το προβάλλετε αργότερα.
Για παράδειγμα, δημιουργήστε μία υπενθύμιση για να ειδοποιηθείτε να ‘ποτίσετε τα λουλούδια όταν
γυρίσετε σπίτι’.
1
2
3
4
Εκκινήστε την εφαρμογή Reminder.
5
Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε την υπενθύμιση.
Πατήστε Σύνταξη υπενθύμισης και πληκτρολογήστε ‘Πότισε τα λουλούδια’.
Πατήστε Ορισμός προϋποθέσεων → Επιλογή μέρους και ορίστε την τοποθεσία ως σπίτι.
Πατήστε ΟΤΑΝ ΦΤΑΣΩ ΣΕ → ΤΕΛΟΣ.
Όταν φθάσετε σπίτι, εμφανίζεται η ειδοποίηση ‘Πότισε τα λουλούδια’.
109
Εφαρμογές και ιδιότητες
Έλεγχος ειδοποιήσεων υπενθύμισης
Κατά τον προκαθορισμένο χρόνο ή τοποθεσία, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο ειδοποιήσεων.
Πατήστε ΟΛΟΚΛ. ή ΑΝΑΒΟΛΗ.
Προβολή της λίστας υπενθυμίσεων
Εκκινήστε την εφαρμογή Reminder για να προβάλετε τη λίστα υπενθυμίσεων. Για προβολή των
στοιχείων μίας υπενθύμισης, επιλέξτε μία υπενθύμιση.
110
Εφαρμογές και ιδιότητες
Επεξεργασία λεπτομερειών υπενθύμισης
Προσθέστε ή επεξεργαστείτε λεπτομέρειες υπενθύμισης, όπως τη συχνότητα, την ημερομηνία και την
ώρα ή την τοποθεσία.
1
Στη λίστα υπενθυμίσεων, επιλέξτε μια υπενθύμιση για να την επεξεργαστείτε και πατήστε
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Εναλλακτικά, σύρετε την υπενθύμιση προς τα δεξιά και πατήστε Επεξεργασία.
2
Επεξεργαστείτε τις συνθήκες και πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
Πληροφορίες υπενθύμισης
Λίστα ελέγχου
Συνθήκες υπενθύμισης
Διάστημα επανάληψης
Προσθέστε μια εικόνα.
Ολοκλήρωση υπενθυμίσεων
Σημειώστε υπενθυμίσεις που δεν χρειάζεται να θυμάστε ως ολοκληρωμένες.
Στη λίστα υπενθυμίσεων, επιλέξτε μία υπενθύμιση και πατήστε ΟΛΟΚΛΗΡ. Εναλλακτικά, σύρετε την
υπενθύμιση προς τα αριστερά.
Επαναφορά υπενθυμίσεων
Επαναφέρετε υπενθυμίσεις που έχουν ολοκληρωθεί.
1
2
Στη λίστα υπενθυμίσεων, πατήστε → Ολοκληρώθηκε → ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
Σημειώστε στοιχεία προς επαναφορά και πατήστε ΕΠΑΝΑΦ.
Οι υπενθυμίσεις θα προστεθούν στη λίστα υπενθυμίσεων και θα σας υπενθυμίζονται στους
προκαθορισμένους χρόνους.
Διαγραφή υπενθυμίσεων
Για να διαγράψετε μια υπενθύμιση, σύρετε την υπενθύμιση προς τα δεξιά και πατήστε Διαγραφή. Για
να διαγράψετε πολλαπλές υπενθυμίσεις, πατήστε παρατεταμένα σε μία υπενθύμιση, σημειώστε τις
υπενθυμίσεις προς διαγραφή και κατόπιν πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
111
Εφαρμογές και ιδιότητες
Κοινή χρήση περιεχομένου
Κάντε κοινή χρήση περιεχομένου χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης. Οι παρακάτω
ενέργειες αποτελούν παράδειγμα κοινής χρήσης εικόνων.
Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
1
2
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα.
Πατήστε
και επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης, όπως μήνυμα και email.
Όταν έχετε ένα ιστορικό επικοινωνίας ή κοινής χρήσης, τα άτομα με τα οποία επικοινωνήσατε
θα εμφανιστούν στο πλαίσιο επιλογών κοινής χρήσης. Για απευθείας κοινή χρήση περιεχομένου
μαζί τους μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής, επιλέξτε το εικονίδιο ενός ατόμου. Εάν η λειτουργία
δεν είναι ενεργοποιημένη, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες
και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Άμεση κοινή χρήση για ενεργοποίηση.
112
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση πρόσθετης λειτουργίας
• Κοινή χρ. συνδέσμ.: κοινή χρήση μεγάλων αρχείων. Μεταφορτώστε αρχεία στον διακομιστή
αποθήκευσης της Samsung και μοιραστείτε τα με άλλους μέσω ενός συνδέσμου στον ιστό ή
ενός κωδικού. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του
τηλεφώνου σας.
Όταν η εικόνα αποστέλλεται στις συσκευές των παραληπτών, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στις συσκευές
τους. Πατήστε στην ειδοποίηση για προβολή ή μεταφόρτωση της εικόνας.
Εφαρμογές Google
Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε πρόσβαση
σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google.
Για προβολή περισσότερων πληροφοριών εφαρμογών, μεταβείτε στο μενού βοήθειας κάθε εφαρμογής.
Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να έχουν διαφορετική
επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Chrome
Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.
Gmail
Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.
Χάρτες
Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, πραγματοποιήστε αναζήτηση στον παγκόσμιο χάρτη και προβάλετε
πληροφορίες τοποθεσίας για διάφορες τοποθεσίες τριγύρω σας.
Μουσική Play
Ανακαλύψτε, ακούστε και μοιραστείτε μουσική στη συσκευή σας. Μπορείτε να ανεβάσετε μουσικές
συλλογές αποθηκευμένες στη συσκευή σας στο νέφος και να μεταβείτε σε αυτές αργότερα.
113
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ταινίες Play
Αγοράστε ή νοικιάστε βίντεο, όπως ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα, από το Play Store.
Google Drive
Αποθηκεύστε περιεχόμενο στο cloud, αποκτήστε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε το με
άλλους.
YouTube
Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.
Φωτογραφίες
Αναζητήστε, διαχειριστείτε και επεξεργαστείτε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας από διάφορες
πηγές σε μία τοποθεσία.
Google
Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.
Duo
Κάντε μία απλή βιντεοκλήση.
114
Ρυθμίσεις
Εισαγωγή
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της συσκευής. Μπορείτε να εξατομικεύσετε περισσότερο τη συσκευή σας
διαμορφώνοντας διάφορες επιλογές ρυθμίσεων.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
Για αναζήτηση ρυθμίσεων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε Αναζήτηση ή
.
Συνδέσεις
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορες συνδέσεις, όπως η ιδιότητα Wi-Fi και το Bluetooth.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις.
• Wi-Fi: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο
ή άλλες συσκευές δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για περισσότερες πληροφορίες.
• Bluetooth: Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων
με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα Bluetooth για περισσότερες
πληροφορίες.
• Χρήση δεδομένων: παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις
για τον περιορισμό τους. Ρυθμίστε τη συσκευή για αυτόματη απενεργοποίηση της σύνδεσης
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν η ποσότητα των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που έχετε
χρησιμοποιήσει φθάσει στο προκαθορισμένο όριό σας.
Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης δεδομένων για να αποτρέψετε
την αποστολή ή λήψη δεδομένων από ορισμένες εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.
Ανατρέξτε στην ενότητα Εξοικονόμηση δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.
115
Ρυθμίσεις
• Λειτουργία πτήσης: ρυθμίστε τη συσκευή για να απενεργοποιηθούν όλες οι ασύρματες λειτουργίες
στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Τηρείτε τους κανονισμούς που παρέχει η αεροπορική εταιρεία και τις οδηγίες του
προσωπικού του αεροσκάφους. Σε περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η χρήση της συσκευής,
πάντα να την χρησιμοποιείτε σε λειτουργία πτήσης.
• NFC και πληρωμή: ορίστε τη συσκευή ώστε να σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας
κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για
τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη των απαιτούμενων εφαρμογών. Ανατρέξτε στην
ενότητα NFC και πληρωμή για περισσότερες πληροφορίες.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Mobile Hotspot και Tethering: Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για
κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές, όταν
δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση δικτύου. Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB, ή Bluetooth.
Ανατρέξτε στην ενότητα Mobile Hotspot και Tethering για περισσότερες πληροφορίες.
• Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας: διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
• Διαχείριση καρτών SIM: Ενεργοποιήστε τις κάρτες SIM ή USIM και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της
κάρτας SIM. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση καρτών SIM.
• Θέση: αλλαγή των ρυθμίσεων για άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
• Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης.
Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.
116
Ρυθμίσεις
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
1
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2
Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο κλειδώματος. Πληκτρολογήστε
τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
• Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο
κάθε φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης. Για να εμποδίσετε
αυτόματη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, επιλέξτε το από τη λίστα δικτύων και πατήστε
το ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
• Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σωστά με ένα δίκτυο Wi-Fi, επανεκκινήστε τη λειτουργία Wi-Fi
της συσκευής σας ή τον ασύρματο δρομολογητή.
Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο
πρόσβασης.
1
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2
Πατήστε Wi-Fi Direct.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή τη λειτουργία Wi-Fi Direct.
3
Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct.
117
Ρυθμίσεις
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές. Οι
παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1
2
3
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα.
Πατήστε
→ Wi-Fi Direct και επιλέξτε μια συσκευή στην οποία θα μεταφέρετε την εικόνα.
Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή.
Αν οι συσκευές έχουν συνδεθεί ήδη, η εικόνα αποστέλλεται στην άλλη συσκευή χωρίς τη διαδικασία
του αιτήματος σύνδεσης.
Τερματισμός της σύνδεσης συσκευής
1
2
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi.
Πατήστε Wi-Fi Direct.
Η συσκευή εμφανίζει τις συνδεδεμένες συσκευές στη λίστα.
3
Πατήστε το όνομα της συσκευής για να αποσυνδέσετε τις συσκευές.
118
Ρυθμίσεις
Bluetooth
Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές
με δυνατότητα Bluetooth.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
1
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Bluetooth και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
2
Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.
Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ρυθμίστε
τη συσκευή για είσοδο στη λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήστη της άλλης συσκευής.
Η συσκευή σας είναι ορατή σε άλλες συσκευές ενώ είναι ανοιχτή η οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.
3
Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στη συσκευή σας για επιβεβαίωση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα συνδέσεων Bluetooth.
119
Ρυθμίσεις
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε
δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες
αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1
2
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα.
Πατήστε
→ Bluetooth και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την εικόνα.
Εάν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της
συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.
3
Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στην άλλη συσκευή.
Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth
1
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Bluetooth.
Η συσκευή εμφανίζει τις συσκευές σε ζεύγος στη λίστα.
2
3
Πατήστε
δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.
Πατήστε Κατάργηση ζεύγους.
120
Ρυθμίσεις
Εξοικονόμηση δεδομένων
Μειώστε τη χρήση των δεδομένων σας αποτρέποντας την αποστολή ή λήψη δεδομένων από ορισμένες
εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Χρήση δεδομένων → Εξοικονόμηση δεδομένων και
πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία εξοικονόμησης δεδομένων, εμφανίζεται το εικονίδιο
κατάστασης.
στη γραμμή
Ενεργοποιήθηκε η λειτουργία
εξοικονόμησης δεδομένων
Για να επιλέξετε εφαρμογές που θα χρησιμοποιούν δεδομένα χωρίς περιορισμό, πατήστε Να
επιτ. η εφαρ. σε Εξοικ. δεδ. και επιλέξτε εφαρμογές.
NFC και πληρωμή
Η συσκευή σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν
πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να
προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη
των απαιτούμενων εφαρμογών.
Η συσκευή περιέχει μια ενσωματωμένη κεραία NFC. Χειριστείτε τη συσκευή προσεκτικά για να
αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην κεραία NFC.
Ανάγνωση πληροφοριών από ετικέτες NFC
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία NFC για να στείλετε εικόνες ή επαφές σε άλλες συσκευές και να διαβάζετε
πληροφορίες προϊόντων από ετικέτες NFC.
1
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις και πατήστε το διακόπτη NFC και πληρωμή για
ενεργοποίηση.
121
Ρυθμίσεις
2
Τοποθετήστε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας κοντά σε μια ετικέτα
NFC.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες από την ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της συσκευής είναι ενεργοποιημένη και δεν είναι κλειδωμένη.
Διαφορετικά, η συσκευή δεν θα διαβάζει ετικέτες NFC ούτε θα λαμβάνει δεδομένα.
Πραγματοποίηση πληρωμών με τη λειτουργία NFC
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC ώστε να κάνετε πληρωμές, πρέπει να
εγγραφείτε στην υπηρεσία πληρωμών κινητής τηλεφωνίας. Για να εγγραφείτε ή να μάθετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
1
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις και πατήστε το διακόπτη NFC και πληρωμή για
ενεργοποίηση.
2
Αγγίξτε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας σε μια συσκευή ανάγνωσης
κάρτας NFC.
Για ρύθμιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμών, ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων και πατήστε
Συνδέσεις → NFC και πληρωμή → Πατήστε και πληρώστε → ΠΛΗΡΩΜΗ, και κατόπιν επιλέξτε μια
εφαρμογή.
Η λίστα υπηρεσιών πληρωμής ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές
πληρωμών.
122
Ρυθμίσεις
Αποστολή δεδομένων με τη λειτουργία NFC
Επιτρέψτε την ανταλλαγή δεδομένων όταν η κεραία NFC της συσκευής σας αγγίζει την κεραία NFC της
άλλης συσκευής.
1
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → NFC και πληρωμή και πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2
3
Πατήστε το διακόπτη Android Beam για ενεργοποίηση.
4
Όταν εμφανιστεί το Αγγίξτε για μετάδοση. στην οθόνη, πατήστε την οθόνη της συσκευής σας για
να στείλετε το στοιχείο.
Επιλέξτε ένα στοιχείο και αγγίξτε την κεραία NFC της άλλης συσκευής στην κεραία NFC της
συσκευής σας.
Αν και οι δύο συσκευές επιχειρούν να στείλουν δεδομένα ταυτοχρόνως, η μεταφορά αρχείων
ενδέχεται να αποτύχει.
123
Ρυθμίσεις
Mobile Hotspot και Tethering
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές, όταν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση δικτύου.
Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB, ή Bluetooth.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Mobile Hotspot και Tethering.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.
• Mobile Hotspot: χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές.
• Tethering μέσω Bluetooth: χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.
• Tethering μέσω USB: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με
υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
Χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.
1
2
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Mobile Hotspot και Tethering → Mobile Hotspot.
Πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Άλλες συσκευές μπορούν να βρουν τη
Το εικονίδιο
συσκευή σας στη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Για να ρυθμίσετε κωδικό πρόσβασης για το σημείο σύνδεσης δικτύου, πατήστε → Διαμόρφωση
Mobile Hotspot και επιλέξτε το επίπεδο ασφάλειας. Κατόπιν, εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης και
πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
3
Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα δικτύων
Wi-Fi.
4
Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της
συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
124
Ρυθμίσεις
Διαχείριση καρτών SIM
Ενεργοποιήστε τις κάρτες SIM ή USIM και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της κάρτας SIM. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση δύο καρτών SIM ή USIM.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Διαχείριση καρτών SIM.
• Κλήσεις: επιλογή μιας κάρτας SIM ή USIM για φωνητικές κλήσεις.
• Μηνύματα κειμένου: Επιλέξτε κάρτα SIM ή USIM για ανταλλαγή μηνυμάτων.
• Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας: επιλογή κάρτας SIM ή USIM για υπηρεσίες δεδομένων.
• Επιβεβ. κάρτας SIM για κλήσεις: ρύθμιση της συσκευής να προβάλει το αναδυόμενο παράθυρο
επιλογής κάρτας SIM ή USIM κατά την επιστροφή μιας κλήσης ή κατά την κλήση από μήνυμα. Το
αναδυόμενο παράθυρο θα εμφανίζεται μόνο εάν η κάρτα SIM ή USIM που χρησιμοποιήθηκε για την
προηγούμενη κλήση ή μήνυμα είναι διαφορετική από την κάρτα SIM ή USIM που προτιμάτε.
• Μόνιμη ενεργοποίηση διπλής SIM: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπονται εισερχόμενες
κλήσεις από την άλλη κάρτα SIM ή USIM στη διάρκεια μιας κλήσης.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες
χρεώσεις για την προώθηση κλήσεων ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο
υπηρεσιών.
Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης.
• Σάρωση κοντινών συσκευών: ρύθμιση της συσκευής για σάρωση για κοντινές συσκευές προς
σύνδεση.
• Εκτύπωση: Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη
συσκευή. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για
την εκτύπωση αρχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.
• MirrorLink: χρήση της λειτουργίας MirrorLink για να ελέγχετε τις εφαρμογές MirrorLink της
συσκευής σας στο μόνιτορ της μονάδας κεφαλής του αυτοκινήτου. Ανατρέξτε στην ενότητα
MirrorLink για περισσότερες πληροφορίες.
• VPN: Καθορίστε εικονικά δίκτυα (VPN) στη συσκευή σας, για να συνδέεστε στο ιδιωτικό δίκτυο της
σχολής σας ή της εταιρείας σας.
125
Ρυθμίσεις
Εκτύπωση
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε
να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Wi-Fi Direct, και να εκτυπώσετε εικόνες ή
έγγραφα.
Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
Επιπρόσθετες προσθήκες εκτυπωτή
Περισσότερες προθήκες για εκτυπωτές στους οποίους θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.
1
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → Εκτύπωση
→ Προσθήκη υπηρεσίας.
2
3
4
Αναζητήστε για πρόσθετο εκτυπωτή στο Play Store.
Επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή και εγκαταστήστε την.
Επιλέξτε το πρόσθετο εκτυπωτή και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Η συσκευή αναζητά εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.
5
Επιλέξτε έναν εκτυπωτή για προσθήκη.
Για προσθήκη εκτυπωτών μη αυτόματα, πατήστε → Προσθέστε εκτυπωτή.
Εκτύπωση περιεχομένου
Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, εισέλθετε στη λίστα επιλογών, πατήστε
→ Όλοι οι εκτυπωτές... και επιλέξτε εκτυπωτή.
Εκτύπωση →
Οι μέθοδοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
126
Ρυθμίσεις
MirrorLink
Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη της συσκευής σας στην οθόνη κύριας μονάδας του αυτοκινήτου.
Συνδέστε τη συσκευή σας με ένα όχημα για να ελέγχετε τις εφαρμογές MirrorLink της συσκευής σας στο
μόνιτορ της μονάδας κεφαλής ενός αυτοκινήτου.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → MirrorLink.
Η συσκευή σας είναι συμβατή με οχήματα που υποστηρίζουν έκδοση MirrorLink 1.1 ή νεώτερη.
Σύνδεση της συσκευής σας με όχημα μέσω MirrorLink
Κατά τη χρήση αυτής λειτουργίας για πρώτη φορά, συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi ή κινητής
τηλεφωνίας.
1
Δημιουργήστε ζεύγος μεταξύ της συσκευής σας και οχήματος μέσω Bluetooth.
Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth για περισσότερες
πληροφορίες.
2
Συνδέστε τη συσκευή σας με το όχημα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
Όταν συνδεθούν, έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές MirrorLink της συσκευής σας στο μόνιτορ της
μονάδας κεφαλής.
Τερματισμός της σύνδεσης MirrorLink
Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή σας και το όχημα.
127
Ρυθμίσεις
Ήχοι και δόνηση
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ήχοι και δόνηση.
• Λειτ. ήχου: ρύθμιση της συσκευής για να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου, λειτουργία δόνησης ή
αθόρυβη λειτουργία.
• Δόνηση κατά την κλήση: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για
εισερχόμενες κλήσεις.
• Χρ. πλήκτρ. έντασ. για πολυμέσα: ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει τη στάθμη έντασης
πολυμέσων θα ρυθμίζεται όταν πατάτε το πλήκτρο έντασης ήχου.
• Ένταση: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος
και ήχους ειδοποιήσεων.
• Ήχος κλήσης: αλλαγή του ήχου κλήσης.
• Μοτίβο δονήσεων: επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
• Ήχοι ειδοποιήσεων: αλλάξτε τον ήχο ειδοποίησης.
• Μην ενοχλείτε: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση των ήχων εισερχόμενων κλήσεων, ήχων
ειδοποίησης και μέσων, εκτός για επιτρεπόμενες εξαιρέσεις.
• Ήχοι αφής: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην
οθόνη αφής.
• Ήχοι κλειδώματος οθόνης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε
την οθόνη αφής.
• Ήχος φόρτισης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν συνδέεται με φορτιστή.
• Τόνοι πληκτρολογ. κλήσης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πατάτε τα πλήκτρα στο
πληκτρολόγιο.
• Ήχος πληκτρολογίου: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Ποιότητα ήχου και εφέ: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ήχου.
Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ήχου surround. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα Dolby Atmos (ήχος surround).
128
Ρυθμίσεις
Dolby Atmos (ήχος surround)
Επιλέξτε λειτουργία ήχου surround βελτιστοποιημένη για διάφορους τύπους ακουστικών εμπειριών,
όπως ταινίες, μουσική και φωνή. Με το Dolby Atmos, μπορείτε να έχετε την εμπειρία κινούμενων ήχων
που ρέουν παντού γύρω σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ήχοι και δόνηση → Ποιότητα ήχου και εφέ → Dolby Atmos, πατήστε
το διακόπτη για ενεργοποίηση, και κατόπιν επιλέξτε μια λειτουργία.
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή, θα πρέπει να συνδέσετε ακουστικά.
Ειδοποιήσεις
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ειδοποιήσεις.
Για να εμφανίσετε σήματα εικονιδίων, πατήστε το διακόπτη Σήματα εικονιδίων εφαρμογών για
ενεργοποίηση. Για αλλαγή του στυλ σήματος, πατήστε Σήματα εικονιδίων εφαρμογών.
Με αριθμό
Χωρίς αριθμό
Για προσαρμογή των ρυθμίσεων ειδοποίησης για περισσότερες εφαρμογές, πατήστε ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡ. και
επιλέξτε μια εφαρμογή.
129
Ρυθμίσεις
Εμφάνιση
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης και της αρχικής οθόνης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εμφάνιση.
• Φωτεινότητα: προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
• Αυτόματη φωτεινότητα: Ρυθμίζει τη συσκευή για εξοικονόμηση ενέργειας, προσαρμόζοντας
αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης.
• Φίλτρο μπλε φωτός: ενεργοποίηση του φίλτρου μπλε φωτός και αλλαγή των ρυθμίσεων φίλτρου.
Ανατρέξτε στην ενότητα Φίλτρο μπλε φωτός για περισσότερες πληροφορίες.
• Γραμματοσειρά και ζουμ οθόνης: Αλλάξτε τη ρύθμιση ζουμ της οθόνης ή το μέγεθος
γραμματοσειράς και το στυλ.
• Αρχική οθόνη: αλλαγή του μεγέθους του πλέγματος για εμφάνιση περισσότερων ή λιγότερων
στοιχείων στην αρχική οθόνη και άλλων.
• Εφαρμογές πλήρους οθόνης: επιλογή εφαρμογών για χρήση με την αναλογία εικόνας πλήρους
οθόνης.
• Εύκολη λειτουργία: εναλλαγή στην εύκολη λειτουργία για την εμφάνιση μεγαλύτερων εικονιδίων
και την εφαρμογή πιο απλής διάταξης στην αρχική οθόνη.
• Πλαίσια εικονιδίων: ρύθμιση της εμφάνισης των εικονιδίων με σκιασμένο φόντο ώστε να
ξεχωρίζουν.
• Γραμμή κατάστασης: προσαρμογή των ρυθμίσεων για την εμφάνιση ειδοποιήσεων ή δεικτών στη
γραμμή κατάστασης.
• Γραμμή πλοήγησης: αλλάξτε τις ρυθμίσεις της γραμμής πλοήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα
Γραμμή πλοήγησης (προγραμματιζόμενα πλήκτρα) για περισσότερες πληροφορίες.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν να
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Αποκλεισμός τυχαίων αγγιγμάτων: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπει εντοπισμό από την
οθόνη εισαγωγής στοιχείων μέσω αφής όταν βρίσκεται σε σκοτεινό χώρο, όπως τσέπη ή τσάντα.
• Προφύλαξη οθόνης: ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η
συσκευή φορτίζεται. Ανατρέξτε στην ενότητα Προφύλαξη οθόνης για περισσότερες πληροφορίες.
130
Ρυθμίσεις
Φίλτρο μπλε φωτός
Μειώστε την καταπόνηση των ματιών περιορίζοντας την ποσότητα μπλε φωτός που εκπέμπεται από την
οθόνη.
Ενώ παρακολουθείτε βίντεο HDR από υπηρεσίες βίντεο αποκλειστικά σε HDR, το φίλτρο μπλε
φωτός μπορεί να μην εφαρμόζεται.
1
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εμφάνιση → Φίλτρο μπλε φωτός και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη Ενεργοποίηση τώρα για ενεργοποίηση.
2
3
Σύρετε τη μπάρα ρύθμισης για να ρυθμίσετε την αδιαφάνεια φίλτρου.
Για να ορίσετε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του φίλτρου μπλε φωτός στην οθόνη, πατήστε το
διακόπτη Ενεργ. βάσει προγράμ. για ενεργοποίηση και κάντε μια επιλογή.
• Από τη δύση έως την ανατολή: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εφαρμόζει ένα φίλτρο μπλε
φωτός τη νύχτα και να το απενεργοποιεί το πρωί, ανάλογα με την τρέχουσα τοποθεσία σας.
• Προσαρμοσμένο πρόγραμμα: ρύθμιση συγκεκριμένου χρόνου για την εφαρμογή του φίλτρου
μπλε φωτός.
Προφύλαξη οθόνης
Μπορείτε να ρυθμίσετε την εμφάνιση εικόνων ως προστασία οθόνης όταν απενεργοποιείται η οθόνη
αυτόματα. Η προστασία οθόνης εμφανίζεται όταν η συσκευή φορτίζεται.
1
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εμφάνιση → Προφύλαξη οθόνης και πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2
Πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Εάν επιλέξετε Πλαίσιο φωτογραφίας ή Φωτογραφίες, ξεκινά μια προβολή διαφανειών με
επιλεγμένες εικόνες. Αν επιλέξετε Πίνακας φωτογραφιών, επιλεγμένες εικόνες εμφανίζονται σαν
μικρές κάρτες και αλληλοκαλύπτονται.
3
4
Πατήστε
για να επιλέξετε άλμπουμ για εμφάνιση εικόνων.
Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής.
Για προεπισκόπηση της επιλεγμένης μεθόδου, πατήστε ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.
Όταν πατήσετε στην οθόνη ενώ εμφανίζεται η προστασία οθόνης σας, η οθόνη ενεργοποιείται.
131
Ρυθμίσεις
Φόντα και θέματα
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ταπετσαρίας για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη ή εφαρμόστε
διάφορα θέματα στη συσκευή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Φόντα και θέματα.
• Φόντα: αλλαγή των ρυθμίσεων φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
• Θέματα: αλλαγή του θέματος της συσκευής.
• Εικονίδια: αλλάξτε το στυλ του εικονιδίου.
Σύνθετες λειτουργίες
Επιλογές
Ενεργοποιήστε προηγμένες λειτουργίες και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που τις ελέγχουν.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες.
Το υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει αθέλητη εισαγωγή για
ορισμένες λειτουργίες που χρησιμοποιούν αισθητήρες.
• Παιχνίδια: ενεργοποίηση του Game Launcher. Ανατρέξτε στην ενότητα Game Launcher για
περισσότερες πληροφορίες.
• Λειτουργία με ένα χέρι: ενεργοποίηση της λειτουργίας με το ένα χέρι για δική σας ευκολία όταν
χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ένα χέρι.
• Χειρον. για αισθ. αποτυπωμάτων: ρυθμίστε τη συσκευή να ανοίγει ή να κλείνει το πλαίσιο
ειδοποιήσεων όταν σαρώνετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στον αισθητήρα αναγνώρισης
δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν ο αισθητήρας ανιχνεύει το
δαχτυλικό αποτύπωμά σας.
• Γρήγορη εκκίνηση κάμερας: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση της κάμερας πατώντας το
πλήκτρο λειτουργίας δυο φορές γρήγορα.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
132
Ρυθμίσεις
• Εφαρμ. βοήθειας συσκευής: επιλογή μιας εφαρμογής υποβοήθησης συσκευής για εκκίνηση
όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης. Η εφαρμογή υποβοήθησης συσκευής
θα συγκεντρώσει πληροφορίες από την τρέχουσα οθόνη και θα παρέχει σχετικές πληροφορίες,
εφαρμογές και χαρακτηριστικά.
• Πολλά παράθυρα: επιλογή μιας μεθόδου εκκίνησης Πολλαπλών Παραθύρων.
• Απευθείας κλήση: ρύθμιση της συσκευής για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ανασηκώνοντας
και κρατώντας τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ κοιτάτε λεπτομέρειες μηνύματος ή επαφών.
• Έξυπνη ειδοποίηση: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα
μηνύματα όταν ανασηκώνετε τη συσκευή.
Η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί αν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη ή η συσκευή
δεν βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια.
• Εύκολη σίγαση: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων
τοποθετώντας την οθόνη της συσκευής προς τα κάτω.
• Σάρωση για κλήση ή αποστ. μηνυμ.: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να κάνει μια κλήση ή να στέλνει
ένα μήνυμα όταν σέρνετε το δάχτυλό σας προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά σε μια επαφή ή σε έναν
αριθμό τηλεφώνου στην εφαρμογή Τηλέφωνο ή Επαφές.
• Dual Messenger: Εγκαταστήστε τη δεύτερη εφαρμογή και χρησιμοποιήστε δυο ξεχωριστούς
λογαριασμούς για την ίδια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα Dual
Messenger για περισσότερες πληροφορίες.
• Αποστολή μηνυμάτων SOS: ρύθμιση της συσκευής για αποστολή μηνυμάτων βοήθειας πατώντας
τρεις φορές το πλήκτρο λειτουργίας. Μπορείτε επίσης να στείλετε ηχογραφήσεις με το μήνυμα
στους παραλήπτες.
• Άμεση κοινή χρήση: ρυθμίστε τη συσκευή να προβάλει τα άτομα με τα οποία επικοινωνήσατε στο
πλαίσιο επιλογών κοινής χρήσης ώστε να μπορείτε να μοιράζεστε περιεχόμενο απευθείας με τις
επαφές σας.
133
Ρυθμίσεις
Dual Messenger
Εγκαταστήστε τη δεύτερη εφαρμογή και χρησιμοποιήστε δυο ξεχωριστούς λογαριασμούς για την ίδια
εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων.
1
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες → Dual Messenger.
Εμφανίζονται οι υποστηριζόμενες εφαρμογές.
2
Πατήστε το διακόπτη μιας εφαρμογής για να εγκαταστήσετε τη δεύτερη εφαρμογή.
Εγκαθίσταται η δεύτερη εφαρμογή. Το εικονίδιο της δεύτερης εφαρμογής εμφανίζεται με . Όταν
λαμβάνετε ειδοποιήσεις από τη δεύτερη εφαρμογή, οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται με για να
ξεχωρίζουν από τις ειδοποιήσεις της πρώτης εφαρμογής.
Δεύτερη εφαρμογή
• Η λειτουργία Διπλού αγγελιοφόρου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την
εφαρμογή.
• Ορισμένες λειτουργίες της εφαρμογής μπορεί να είναι περιορισμένες για τη δεύτερη
εφαρμογή.
Απεγκατάσταση δεύτερης εφαρμογής
1
2
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες → Dual Messenger.
Πατήστε το διακόπτη της εφαρμογής που θέλετε να απενεργοποιήσετε και πατήστε
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.
Διαγράφονται όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τη δεύτερη εφαρμογή.
Αν απεγκαταστήσετε την πρώτη εφαρμογή, διαγράφεται και η δεύτερη εφαρμογή.
134
Ρυθμίσεις
Διαχείριση συσκευής
Η λειτουργία συντήρησης συσκευής προσφέρει μια επισκόπηση της κατάστασης της μπαταρίας της
συσκευής σας, του χώρου αποθήκευσης, της μνήμης και της ασφάλειας συστήματος. Μπορείτε επίσης να
βελτιστοποιήσετε αυτόματα τη συσκευή με ένα πάτημα του δαχτύλου σας.
Μπαταρία
Ασφάλεια συσκευής
Αποθήκευση
Μνήμη
135
Ρυθμίσεις
Χρήση της λειτουργίας γρήγορης βελτιστοποίησης
Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε Διαχείριση συσκευής → Ασφάλεια συσκευής ή ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΡΑ.
Η λειτουργία γρήγορης βελτιστοποίησης βελτιώνει την απόδοση της συσκευής με τις παρακάτω
ενέργειες.
• Εκκαθάριση μερικής μνήμης.
• Διαγράφει αρχεία που δεν χρειάζονται και κλείνει εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.
• Διαχείριση μη φυσιολογικής χρήσης της μπαταρίας.
• Κάνει σάρωση για κακόβουλο λογισμικό.
Μπαταρία
Ελέγξτε την υπολειπόμενη ισχύ μπαταρίας και χρόνο χρήσης της συσκευής. Για συσκευές με χαμηλά
επίπεδα μπαταρίας, διατηρήστε την ισχύ της μπαταρίας ενεργοποιώντας λειτουργίες εξοικονόμησης
ισχύος.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Μπαταρία.
• Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
• Δεν μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη
λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
• ΜΕΤ: ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για να παρατείνετε το χρόνο χρήσης
της μπαταρίας.
• ΜΕΓ: στη μέγιστη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η συσκευή μειώνει την κατανάλωση
μπαταρίας εφαρμόζοντας το σκοτεινό θέμα και περιορίζοντας τις διαθέσιμες εφαρμογές και
λειτουργίες. Οι συνδέσεις δικτύου εκτός του δικτύου κινητής τηλεφωνίας θα απενεργοποιηθούν.
Διαχείριση της μπαταρίας
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας με την ειδική ρύθμιση που εμποδίζει την κατανάλωσή της
από εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο όταν δεν χρησιμοποιούνται. Επιλέξτε εφαρμογές από
τη λίστα εφαρμογών και πατήστε ΕΞΟΙΚ.ΕΝ. Επίσης πατήστε → Σύνθετες ρυθμίσεις και ρυθμίστε τις
επιλογές για την Εποπτεία ισχύος εφαρμογών.
136
Ρυθμίσεις
Αποθήκευση
Ελέγξτε την κατάσταση της χρησιμοποιούμενης και διαθέσιμης μνήμης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Αποθήκευση.
• Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα, επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει
όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
• Μπορείτε να προβάλλετε τη διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης στην ενότητα
Προδιαγραφές για τη συσκευή σας στον ιστότοπο της Samsung.
Διαχείριση της μνήμης
Για διαγραφή υπολειπόμενων αρχείων, όπως η μνήμη cache, πατήστε ΕΚΚΑΘΑΡ. Για διαγραφή αρχείων
ή απεγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε πλέον, επιλέξτε μια κατηγορία στο ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΧΡΗΣΤΗ. Κατόπιν σημειώστε στοιχεία για επιλογή και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ ή ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.
Μνήμη
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Μνήμη.
Για να επιταχύνετε τη συσκευή σας σταματώντας εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο, σημειώστε
εφαρμογές στη λίστα εφαρμογών και πατήστε ΕΚΚΑΘΑΡ.
Ασφάλεια συσκευής
Ελέγξτε την κατάσταση της ασφάλειας της συσκευής σας. Η λειτουργία αυτή κάνει σάρωση της συσκευής
για κακόβουλο λογισμικό.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Ασφάλεια συσκευής → ΣΑΡΩΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.
137
Ρυθμίσεις
Εφαρμογές
Διαχειριστείτε τις εφαρμογές της συσκευής και αλλάξτε τις ρυθμίσεις τους. Μπορείτε να προβάλλετε
τις πληροφορίες χρήσης εφαρμογών, να αλλάξετε τις ειδοποιήσεις τους ή τις ρυθμίσεις έγκρισης ή να
απεγκαταστήσετε ή απενεργοποιήσετε περιττές εφαρμογές.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εφαρμογές.
Κλείδωμα Οθόνης
Επιλογές
Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Κλείδωμα Οθόνης.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης
που έχει επιλεγεί.
• Τύπος οθόνης κλειδώματος: αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
• Smart Lock: ρυθμίστε τη συσκευή να ξεκλειδώνει μόνη της όταν εντοπίζονται έμπιστες τοποθεσίες
ή συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Smart Lock για περισσότερες πληροφορίες.
• Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος: αλλαγή των ρυθμίσεων κλειδώματος οθόνης για την
επιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος.
• Στυλ ρολογιού: Αλλάξτε τον τύπο και το χρώμα του ρολογιού στην κλειδωμένη οθόνη.
• Ρολόι περιαγωγής: Ρυθμίστε το ρολόι να δείχνει την τοπική ώρα και την ώρα της χώρας σας στην
κλειδωμένη οθόνη όταν ταξιδεύετε.
• FaceWidget: αλλαγή ρυθμίσεων για τα στοιχεία που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.
• Πληροφορίες επαφής: Ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως η
διεύθυνση email, στην κλειδωμένη οθόνη.
• Ειδοποιήσεις: ρύθμιση για το αν εμφανίζεται ή όχι περιεχόμενο ειδοποιήσεων στην κλειδωμένη
οθόνη και επιλογή των ποιων ειδοποιήσεων εμφανίζονται.
• Συντομεύσεις εφαρμογών: επιλέξτε εφαρμογές για να εμφανιστούν συντομεύσεις τους στην
κλειδωμένη οθόνη.
• Πληροφορίες σχετικά με την οθόνη κλειδώματος: Προβολή της έκδοσης κλειδωμένης οθόνης της
συσκευής.
138
Ρυθμίσεις
Smart Lock
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να ξεκλειδώνει μόνη της και να παραμένει ξεκλείδωτη όταν
εντοπίζονται έμπιστες τοποθεσίες ή συσκευές.
Για παράδειγμα, αν έχετε ορίσει το σπίτι σας σαν έμπιστη τοποθεσία, όταν φτάνετε στο σπίτι η συσκευή
σας εντοπίζει την τοποθεσία και αυτόματα ξεκλειδώνει μόνη της.
• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για χρήση αφού ορίσετε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
• Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για τέσσερις ώρες ή όταν ενεργοποιείτε τη
συσκευή, πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το μοτίβο, PIN, ή κωδικό
πρόσβασης που ορίζετε.
1
2
3
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Κλείδωμα Οθόνης → Smart Lock.
Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
Πραγματοποιήστε μια επιλογή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για την ολοκλήρωση της
ρύθμισης.
Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ασφάλιση της συσκευής.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια.
• Αναγνώριση προσώπου: ρύθμιση της συσκευής να ξεκλειδώνει η οθόνη με την αναγνώριση του
προσώπου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση προσώπων για περισσότερες πληροφορίες.
• Σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων: καταχωρήστε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας για
ξεκλείδωμα της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για
περισσότερες πληροφορίες.
• Εφέ μετάβασης οθόνης: Ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει ένα εφέ μετάβασης όταν ξεκλειδώνετε
την οθόνη με τα βιομετρικά σας δεδομένα.
139
Ρυθμίσεις
• Google Play Protect: Ρυθμίστε τη συσκευή να ελέγχει για επιβλαβείς εφαρμογές και συμπεριφορά
και να προειδοποιεί σχετικά με πιθανή βλάβη καθώς και αφαίρεσή τους.
• Εύρεση του κινητού μου: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού
μου. Μεταβείτε στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού (findmymobile.samsung.com) για ανίχνευση και
έλεγχο της απωλεσθείσας ή κλαπείσας συσκευής σας.
Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε στην υπηρεσία τοποθεσιών της Google να παρέχει ακριβέστερες
πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία της συσκευής σας.
• Ενημέρωση ασφάλειας: Δείτε την έκδοση του συστήματος ασφαλείας της συσκευής σας και
ελέγξετε εάν υπάρχουν ενημερώσεις.
• Εγκατάσταση άγνωστων εφαρμογών: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση
εφαρμογών από άγνωστες πηγές.
• Samsung Pass: επαλήθευση της ταυτότητάς σας εύκολα και με ασφάλεια μέσω των βιομετρικών
σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Samsung Pass.
• Ασφαλής φάκελος: δημιουργήστε έναν ασφαλή φάκελο για την προστασία του ιδιωτικού σας
περιεχομένου και των εφαρμογών από άλλους. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφαλής φάκελος για
περισσότερες πληροφορίες.
• Παρακολούθηση δικαιωμάτων εφαρμογών: ρύθμιση για λήψη ειδοποιήσεων όταν οι άδειες που
επιλέγετε χρησιμοποιούνται από εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις
ρυθμίσεις κάθε εφαρμογής και να προβάλλετε το ιστορικό χρήσης αδειών.
• Ασφαλής εκκίνηση: προστατέψτε τη συσκευή σας ρυθμίζοντας την να ζητάει έναν κωδικό
ξεκλειδώματος οθόνης όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Πρέπει να καταχωρήσετε τον κωδικό
ξεκλειδώματος για να εκκινήσετε τη συσκευή και να λάβετε μηνύματα και ειδοποιήσεις.
• Κρυπτογράφηση κάρτας SD: ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση αρχείων σε μια κάρτα
μνήμης.
Εάν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ
είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δε θα είναι σε θέση να διαβάσει τα
κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση προτού κάνετε
επαναφορά της συσκευής.
• Άλλες ρυθμίσεις ασφάλειας: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ασφαλείας.
140
Ρυθμίσεις
Αναγνώριση προσώπων
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να ξεκλειδώνει η οθόνη με την αναγνώριση του προσώπου σας.
• Αν χρησιμοποιείτε το πρόσωπό σας σαν μέθοδο κλειδώματος οθόνης, το πρόσωπό
σας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξεκλείδωμα της οθόνης την πρώτη φορά αφού
ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να ξεκλειδώσετε
την οθόνη χρησιμοποιώντας το μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης που ρυθμίζετε όταν
καταχωρείτε το πρόσωπο. Πρέπει να είστε προσεχτικοί για να μην ξεχάσετε το μοτίβο, το PIN
ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
• Αν αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης σε Κύλιση ή Καμία, που δεν είναι ασφαλείς
μέθοδοι, όλα τα βιομετρικά δεδομένα σας θα διαγραφούν. Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε τα
βιομετρικά δεδομένα σας σε εφαρμογές ή λειτουργίες, πρέπει να καταχωρήσετε και πάλι τα
βιομετρικά δεδομένα σας.
Προφυλάξεις για τη χρήση της αναγνώρισης προσώπου
Προτού χρησιμοποιήσετε την αναγνώρισης προσώπου για ξεκλείδωμα της συσκευής σας, θυμηθείτε τις
παρακάτω προφυλάξεις.
• Η συσκευή σας θα μπορούσε να ξεκλειδώσει από κάποιον ή κάτι που μοιάζει με την εικόνα σας.
• Η αναγνώριση προσώπου είναι λιγότερο ασφαλής από τη μέθοδο με Μοτίβο, PIN ή Κωδικό
πρόσβασης.
Για καλύτερη αναγνώριση προσώπου
Λάβετε υπόψη τα εξής όταν χρησιμοποιείτε την αναγνώριση προσώπου:
• Λάβετε υπόψη τις συνθήκες της εγγραφής, όπως αν φορούσατε γυαλιά, καπέλα, μάσκα, αν είχατε
μούσι ή έντονο μακιγιάζ
• Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε καλά φωτισμένη περιοχή και ότι ο φακός κάμερας είναι καθαρός όταν
κάνετε την εγγραφή
• Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα δεν είναι θολή για να είναι καλύτερα τα αποτελέσματα της αναγνώρισης
141
Ρυθμίσεις
Καταγραφή του προσώπου σας
Για καλύτερη καταγραφή προσώπου, καταγράψτε το πρόσωπό σας σε εσωτερικούς χώρους και χωρίς
άμεσο ηλιακό φως.
1
2
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια → Αναγνώριση προσώπου.
Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
Αν δεν έχετε ρυθμίσει μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης, δημιουργήστε μία.
3
4
Επιλέξτε αν φοράτε γυαλιά ή όχι και πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
5
Τοποθετήστε το πρόσωπό σας στο εσωτερικό του πλαισίου στην οθόνη.
Κρατήστε τη συσκευή με την οθόνη να κοιτάζει προς εσάς και κοιτάξτε στην οθόνη.
Η κάμερα θα σαρώσει το πρόσωπό σας.
Όταν εμφανιστεί μια οθόνη κλειδώματος με πρόσωπο, πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για να
χρησιμοποιείτε το πρόσωπό σας για ξεκλείδωμα της οθόνης.
Εάν δεν λειτουργεί σωστά το ξεκλείδωμα με το πρόσωπό σας, πατήστε Κατάργηση δεδομένων
προσώπου για να αφαιρέσετε το καταγεγραμμένο σας πρόσωπο και να καταγράψετε το
πρόσωπό σας ξανά.
142
Ρυθμίσεις
Διαγραφή των καταχωρημένων δεδομένων προσώπου
Μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα προσώπου που έχετε καταχωρήσει.
1
2
3
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια → Αναγνώριση προσώπου.
Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
Πατήστε Κατάργηση δεδομένων προσώπου.
Μόλις διαγραφεί το καταχωρημένο πρόσωπο, θα απενεργοποιηθούν επίσης όλες οι σχετικές
λειτουργίες.
Ξεκλείδωμα της συσκευής με χρήση της αναγνώρισης προσώπου
Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το πρόσωπό σας αντί να χρησιμοποιείτε μοτίβο, PIN ή κωδικό
πρόσβασης.
1
2
3
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια → Αναγνώριση προσώπου.
Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
Πατήστε το διακόπτη Ξεκλείδωμα βάσει προσώπου για ενεργοποίηση.
Εάν επιθυμείτε να μειώσετε την πιθανότητα αναγνώρισης προσώπων σε φωτογραφίες ή βίντεο,
πατήστε τον διακόπτη Ταχύτερη αναγνώριση για απενεργοποίηση. Έτσι μπορεί να μειωθεί η
ταχύτητα αναγνώρισης προσώπου.
4
Στην κλειδωμένη οθόνη κοιτάξτε στην οθόνη.
Όταν αναγνωριστεί το πρόσωπό σας, μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη χωρίς να
χρησιμοποιήσετε κάποια επιπλέον μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Εάν δεν αναγνωριστεί το πρόσωπό
σας, χρησιμοποιήστε την προκαθορισμένη μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
143
Ρυθμίσεις
Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος
Για να λειτουργήσει η αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων, πρέπει να καταχωρηθούν οι
πληροφορίες των δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας και να αποθηκευτούν στη συσκευή σας. Μετά την
καταχώρηση, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να χρησιμοποιεί το δαχτυλικό αποτύπωμά σας για τις
παρακάτω λειτουργίες:
• Samsung Pass (επαλήθευση λογαριασμού Samsung και σύνδεση στον ιστό)
• Κλείδωμα οθόνης
• Ασφαλής Φάκελος
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων χρησιμοποιεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε
δαχτυλικού αποτυπώματος για να ενισχύσει την ασφάλεια της συσκευής σας. Η πιθανότητα
να μπερδέψει ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων δύο διαφορετικά δαχτυλικά
αποτυπώματα είναι πολύ μικρή. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις όπου ξεχωριστά δαχτυλικά
αποτυπώματα μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, ο αισθητήρας μπορεί να τα αναγνωρίσει ως
πανομοιότυπα.
• Αν χρησιμοποιείτε το δαχτυλικό αποτύπωμά σας σαν μέθοδο κλειδώματος οθόνης, το
δαχτυλικό αποτύπωμά σας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξεκλείδωμα της οθόνης την
πρώτη φορά αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει
να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης που
ρυθμίζετε όταν καταχωρείτε το δαχτυλικό αποτύπωμα. Πρέπει να είστε προσεχτικοί για να
μην ξεχάσετε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
• Εάν δεν αναγνωριστεί το δαχτυλικό αποτύπωμά σας, ξεκλειδώστε τη συσκευή
χρησιμοποιώντας το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε όταν
καταχωρήσατε το δαχτυλικό αποτύπωμα, και στη συνέχεια καταχωρήστε εκ νέου τα
δαχτυλικά αποτυπώματά σας. Σε περίπτωση που ξεχάσετε το, το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό
πρόσβασης, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή παρά μόνο εφόσον τα
επαναφέρετε. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια δεδομένων ή πρόβλημα
που προκαλείται εάν ξεχάσετε τους κωδικούς ξεκλειδώματος.
• Αν αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης σε Κύλιση ή Καμία, που δεν είναι ασφαλείς
μέθοδοι, όλα τα βιομετρικά δεδομένα σας θα διαγραφούν. Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε τα
βιομετρικά δεδομένα σας σε εφαρμογές ή λειτουργίες, πρέπει να καταχωρήσετε και πάλι τα
βιομετρικά δεδομένα σας.
144
Ρυθμίσεις
Για καλύτερη αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων
Όταν σαρώνετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας στη συσκευή, να θυμάστε τις παρακάτω συνθήκες που
ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της λειτουργίας:
• Το πλήκτρο λειτουργίας έχει έναν αισθητήρα αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Βεβαιωθείτε
ότι το πλήκτρο λειτουργίας δεν έχει γρατζουνιές ή ζημιές από μεταλλικά αντικείμενα, όπως κέρματα,
κλειδιά και κολιέ.
• Η κάλυψη του αισθητήρα αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων με προστατευτικές μεμβράνες,
αυτοκόλλητα ή άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μειώσει την ταχύτητα αναγνώρισης δαχτυλικών
αποτυπωμάτων. Αν ο αισθητήρας αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων είναι καλυμμένος
με προστατευτική μεμβράνη, αφαιρέστε τη μεμβράνη πριν χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα
αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
• Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων και τα δάχτυλά σας είναι
καθαρά και στεγνά.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα που επηρεάζονται από ρυτίδες
ή ουλές.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα από μικρά ή λεπτά δάχτυλα.
• Εάν λυγίσετε το δάχτυλό σας ή χρησιμοποιήσετε την άκρη του δαχτύλου σας, η συσκευή ενδέχεται
να μην αναγνωρίσει τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας. Βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε όλο το πλήκτρο
λειτουργίας με το δάχτυλό σας.
• Για βελτίωση της απόδοσης αναγνώρισης, καταχωρήστε δαχτυλικά αποτυπώματα του χεριού που
χρησιμοποιείτε συχνότερα για εκτέλεση εργασιών στη συσκευή.
• Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στη συσκευή. Αποφύγετε τη
χρήση της λειτουργίας αυτής σε ξηρό περιβάλλον ή πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εκφορτίστε
το στατικό ηλεκτρισμό αγγίζοντας ένα μεταλλικό αντικείμενο.
Καταχώρηση δαχτυλικών αποτυπωμάτων
1
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια → Σαρωτής δαχτυλικών
αποτυπωμάτων.
2
Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
Αν δεν έχετε ρυθμίσει μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης, δημιουργήστε μία.
145
Ρυθμίσεις
3
Τοποθετήστε το δάχτυλό σας πάνω στο πλήκτρο λειτουργίας.
Αφού η συσκευή εντοπίσει το δάχτυλό σας, ανασηκώστε το και τοποθετήστε το και πάλι στο
πλήκτρο λειτουργίας.
Επαναλάβετε την ενέργεια αυτή μέχρι να καταχωρηθεί το δακτυλικό αποτύπωμα. Όταν τελειώσετε
με την καταχώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Όταν εμφανιστεί μια οθόνη κλειδώματος με δαχτυλικό αποτύπωμα, πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για
να χρησιμοποιείτε το δαχτυλικό αποτύπωμά σας για ξεκλείδωμα της οθόνης.
Διαγραφή καταχωρημένων δαχτυλικών αποτυπωμάτων
Μπορείτε να διαγράψετε καταχωρημένα δαχτυλικά αποτυπώματα.
1
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια → Σαρωτής δαχτυλικών
αποτυπωμάτων.
2
3
4
Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
Πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
Σημειώστε δαχτυλικά αποτυπώματα για διαγραφή και πατήστε ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ.
Χρήση Samsung Pass
Όταν καταχωρείτε τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα στο Samsung Pass, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε
για να επαληθεύετε εύκολα την ταυτότητά σας ή να εισέρχεστε σε ιστότοπους. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Samsung Pass.
146
Ρυθμίσεις
Ξεκλείδωμα της οθόνης με τα δαχτυλικά αποτυπώματα
Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το δαχτυλικό αποτύπωμά σας αντί να χρησιμοποιείτε μοτίβο,
PIN ή κωδικό πρόσβασης.
1
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια → Σαρωτής δαχτυλικών
αποτυπωμάτων.
2
3
4
Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
Πατήστε το διακόπτη Ξεκλ. με δαχτυλ. αποτύπ. για ενεργοποίηση.
Στην κλειδωμένη οθόνη, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών
αποτυπωμάτων και σαρώστε το δαχτυλικό αποτύπωμά σας.
Samsung Pass
Με το Samsung Pass μπορείτε να συνδέεστε στον προσωπικό σας λογαριασμό Samsung, σε ιστοτόπους
ή σε εφαρμογές ευκολότερα και ασφαλέστερα, χρησιμοποιώντας βιομετρικά δεδομένα αντί να εισάγετε
τα στοιχεία σύνδεσής σας.
Εγγράψτε τα βιομετρικά δεδομένα σας στο Samsung Pass και ρυθμίστε να συνδέεστε με
υποστηριζόμενους ιστότοπους ή εφαρμογές χρησιμοποιώντας τα δεδομένα μέσω του Samsung Pass.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με
δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε
στο λογαριασμό Samsung σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμός Samsung.
• Η λειτουργία εισόδου σε ιστοτόπους είναι διαθέσιμη μόνο για ιστοτόπους στους οποίους
έχετε πρόσβαση μέσω της εφαρμογής Internet. Ορισμένοι ιστότοποι ενδέχεται να μην
υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
147
Ρυθμίσεις
Καταχώρηση Samsung Pass
Προτού χρησιμοποιήσετε το Samsung Pass, καταχωρήστε τα βιομετρικά σας δεδομένα στο Samsung
Pass.
1
2
3
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια → Samsung Pass.
4
Πατήστε ΚΑΤΑΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ και καταχωρήστε τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα.
Διαβάστε τις οδηγίες επί της οθόνης και πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
Εισάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και πατήστε
ΣΥΝΔΕΣΗ.
Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες.
5
Σαρώστε τα δακτυλικά αποτυπώματά σας και πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ για να ολοκληρωθεί η
καταχώρηση του Samsung Pass.
Αν έχετε πραγματοποιήσει την επιλογή Προσθήκη Samsung Pass στην Αρχική οθόνη, προστίθεται
το εικονίδιο Samsung Pass στην αρχική οθόνη.
Επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού Samsung
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Samsung Pass για επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης του
λογαριασμού Samsung. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βιομετρικά στοιχεία σας αντί για την εισαγωγή
του κωδικού πρόσβασης, για παράδειγμα, όταν αγοράζετε περιεχόμενο από το Galaxy Apps.
1
2
3
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια → Samsung Pass.
Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Samsung account και έπειτα πατήστε το ρυθμιστικό Χρήση με
Samsung Pass για ενεργοποίηση.
148
Ρυθμίσεις
Χρήση του Samsung Pass για είσοδο σε ιστοτόπους
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Samsung Pass για να εισέρχεστε εύκολα σε ιστοτόπους που
υποστηρίζουν την αυτόματη συμπλήρωση αναγνωριστικών και κωδικών πρόσβασης.
1
2
Ανοίξτε έναν ιστότοπο με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
3
Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά αν θέλετε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία
σύνδεσης, σημειώστε Σύνδεση με δαχτυλικά αποτυπώματα μέσω του Samsung Pass και πατήστε
ΑΠΟΜΝΗΜ.
Εισάγετε το όνομα χρήστη σας και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο
σύνδεσης του ιστοτόπου.
Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βιομετρικά δεδομένα που καταχωρήσατε στο Samsung Pass
όταν εισήλθατε στον ιστότοπο.
Χρήση του Samsung Pass για είσοδο σε εφαρμογές
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Samsung Pass για να εισέρχεστε εύκολα σε εφαρμογές που
υποστηρίζουν την αυτόματη συμπλήρωση αναγνωριστικών και κωδικών πρόσβασης.
1
2
Ανοίξτε μια εφαρμογή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
3
Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά αν θέλετε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία
σύνδεσης, πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Εισαγάγετε το όνομα χρήστη σας και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο
σύνδεσης της εφαρμογής.
Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βιομετρικά δεδομένα που καταχωρήσατε στο Samsung Pass
όταν εισέρχεστε στην εφαρμογή.
Διαχείριση πληροφοριών εισόδου
Προβάλλετε τη λίστα ιστοτόπων και εφαρμογών που ρυθμίσατε για να χρησιμοποιείτε το Samsung Pass
και να διαχειριστείτε τις πληροφορίες εισόδου.
1
2
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια → Samsung Pass.
Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
149
Ρυθμίσεις
3
4
Επιλέξτε μια ιστοσελίδα ή εφαρμογή από τη λίστα.
Πατήστε → Επεξεργασία και τροποποιήστε το αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και το
όνομα της τοποθεσίας web ή της εφαρμογής.
Για να διαγράψετε την τοποθεσία web ή την εφαρμογή, πατήστε → Διαγραφή.
Χρήση του Samsung Pass με ιστότοπους και εφαρμογές
Όταν χρησιμοποιείτε ιστότοπους ή εφαρμογές που υποστηρίζουν το Samsung Pass, μπορείτε εύκολα να
εισέλθετε με το Samsung Pass.
Για να δείτε τη λίστα ιστότοπων και εφαρμογών που υποστηρίζουν το Samsung Pass, ανοίξτε την οθόνη
ρυθμίσεων, πατήστε Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια → Samsung Pass και κατόπιν επιλέξτε την
καρτέλα του ιστότοπου ή της εφαρμογής. Εάν δεν υπάρχουν ιστότοποι ή εφαρμογές που υποστηρίζουν
το Samsung Pass, η καρτέλα του ιστότοπου ή της εφαρμογής δεν θα εμφανιστεί.
• Οι διαθέσιμοι ιστότοποι και εφαρμογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια ή πρόβλημα που προκαλείται λόγω
εισόδου σε ιστότοπους ή εφαρμογές μέσω του Samsung Pass.
Διαγραφή των δεδομένων Samsung Pass
Μπορείτε να διαγράψετε τα βιομετρικά δεδομένα, πληροφορίες σύνδεσης στον ιστό και δεδομένα
εφαρμογών καταχωρημένα στο Samsung Pass με το Διαγραφή δεδομένων. Η συμφωνία σας με τους
όρους και τις προϋποθέσεις και ο λογαριασμός Samsung θα παραμείνουν ενεργά.
1
2
3
4
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια → Samsung Pass.
Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Διαγραφή δεδομένων.
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης Samsung και πατήστε ΕΠΙΒΕΒΑΊΩΣΗ.
Τα δεδομένα του Samsung Pass θα διαγραφούν.
150
Ρυθμίσεις
Ασφαλής φάκελος
Ο ασφαλής φάκελος προστατεύει το απόρρητο περιεχόμενο και εφαρμογές σας, όπως φωτογραφίες και
σημειώσεις, από πρόσβαση άλλων. Μπορείτε να διατηρήσετε την ασφάλεια του ιδιωτικού περιεχομένου
και των εφαρμογών ακόμα και όταν η συσκευή είναι ξεκλείδωτη.
Ο ασφαλής φάκελος είναι ένας ξεχωριστός, ασφαλισμένος τομέας αποθήκευσης. Τα δεδομένα
στον Ασφαλή φάκελο δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες συσκευές μέσω μη εγκεκριμένων
μεθόδων κοινής χρήσης, όπως USB ή Wi-Fi Direct. Απόπειρα εξατομίκευσης του λειτουργικού
συστήματος ή τροποποίηση λογισμικού θα προκαλέσουν αυτόματο κλείδωμα του Ασφαλούς
φακέλου και αδυναμία πρόσβασης. Προτού αποθηκεύσετε δεδομένα στον Ασφαλή φάκελο,
εξασφαλίστε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σε μια άλλη ασφαλή
τοποθεσία.
Ρύθμιση ασφαλούς φακέλου
1
Ξεκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος.
Εναλλακτικά, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια →
Ασφαλής φάκελος.
2
Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
151
Ρυθμίσεις
3
4
Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ και συνδεθείτε στον λογαριασμό Samsung.
Επιλέξτε έναν τρόπο κλειδώματος για να χρησιμοποιήσετε στον Ασφαλή φάκελο και ακολουθήστε
τις οδηγίες επί της οθόνης για την ολοκλήρωση της ρύθμισης.
Για να αλλάξετε το όνομα ή το χρώμα του εικονιδίου του ασφαλούς φακέλου, πατήστε →
Προσαρμογή εικονιδίου.
• Όταν εκκινείτε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος, πρέπει να ξεκλειδώσετε την εφαρμογή
χρησιμοποιώντας την προρυθμισμένη μέθοδο κλειδώματος.
• Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος του Ασφαλούς φακέλου, μπορείτε να τον
επαναφέρετε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας Samsung. Πατήστε το πλήκτρο
επαναφοράς στο κάτω μέρος της κλειδωμένης οθόνης και εισαγάγετε τον κωδικό
πρόσβασης του λογαριασμού Samsung.
Ρύθμιση αυτόματου κλειδώματος για τον Ασφαλή φάκελο
Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να κλειδώνει αυτόματα τον Ασφαλή φάκελο όταν δεν χρησιμοποιείται.
1
Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε → Ρυθμίσεις → Αυτόματο κλείδωμα
ασφαλούς φακέλου.
2
Κάντε μια επιλογή κλειδώματος.
Για να κλειδώσετε χειροκίνητα τον Ασφαλή φάκελο πατήστε Κλείδωμα.
Μετακίνηση περιεχομένου σε Ασφαλή Φάκελο
Μετακινήστε περιεχόμενο, όπως φωτογραφίες και επαφές, στον Ασφαλή φάκελο. Οι ακόλουθες
ενέργειες είναι παράδειγμα μετακίνησης μιας εικόνας από τον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης στον
Ασφαλή φάκελο.
1
2
3
Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε Προσθήκη αρχείων.
Πατήστε Εικόνες, σημειώστε εικόνες για μετακίνηση και κατόπιν πατήστε OK.
Πατήστε ΜΕΤΑΦΟΡΑ.
Τα επιλεγμένα στοιχεία θα διαγραφούν από τον αρχικό φάκελο και θα μετακινηθούν στον Ασφαλή
φάκελο. Για να αντιγράψετε στοιχεία, πατήστε ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ.
Η μέθοδος μετακίνησης περιεχομένου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
152
Ρυθμίσεις
Μετακίνηση περιεχομένου από Ασφαλή Φάκελο
Μετακινήστε περιεχόμενο από τον Ασφαλή φάκελο στην αντίστοιχη εφαρμογή στον προεπιλεγμένο
χώρο αποθήκευσης. Οι ακόλουθες ενέργειες είναι παράδειγμα μετακίνησης μιας εικόνας από τον
Ασφαλή Φάκελο στον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης.
1
2
Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε Συλλογή.
Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε → Μετακίνηση εκτός Ασφαλής φάκελος.
Τα επιλεγμένα στοιχεία θα μετακινηθούν στη Συλλογή, στον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης.
Προσθήκη εφαρμογών
Προσθέστε μια εφαρμογή για χρήση στον Ασφαλή φάκελο.
1
2
Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε Προσθήκη εφαρμογών.
Επιλέξτε μία ή περισσότερες εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή και πατήστε
ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Play Store ή το Galaxy Apps, πατήστε ΛΗΨΗ ΑΠΟ PLAY
STORE ή ΛΗΨΗ ΑΠΟ GALAXY APPS.
Αφαίρεση εφαρμογών από τον Ασφαλή φάκελο
Πατήστε Επεξ. εφαρμογών, επιλέξτε εφαρμογές και στη συνέχεια πατήστε Απενεργοποίηση ή Κατάργ.
εγκατ.
Προσθήκη λογαριασμών
Προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για συγχρονισμό με τις
εφαρμογές στον Ασφαλή φάκελο.
1
Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε → Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί →
Προσθήκη λογαριασμού.
2
3
Επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.
153
Ρυθμίσεις
Απόκρυψη Ασφαλούς φακέλου
Μπορείτε να αποκρύψετε τη συντόμευση Ασφαλούς φακέλου από την οθόνη εφαρμογών.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος, πατήστε → Ρυθμίσεις και μετά πατήστε τον διακόπτη
Εμφάνιση Ασφαλούς φακέλου για απενεργοποίηση.
Εναλλακτικά σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Κατόπιν σαρώστε προς τα κάτω στο πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Ασφαλής φάκελος για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά του Ασφαλή φακέλου
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου και των εφαρμογών στον Ασφαλή φάκελο, στο
Samsung Cloud, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας Samsung και κάντε αργότερα επαναφορά.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων
1
Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε → Ρυθμίσεις → Αντιγρ. ασφ. και
επαναφ.
2
3
4
Πατήστε Προσθήκη λογαριασμού, κάντε εγγραφή και συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung.
Πατήστε Δημ. αντ. ασφ. δεδ. Ασφαλής φάκελος.
Σημειώστε στοιχεία για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και πατήστε ΔΗΜ.
ΑΝΤ. ΑΣΦΑΛ.
Θα δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων στο Samsung Cloud.
Επαναφορά των δεδομένων
1
Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε → Ρυθμίσεις → Αντιγρ. ασφ. και
επαναφ.
2
3
Πατήστε Επαναφορά.
Επιλέξτε μια συσκευή και τους τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ.
Θα γίνει επαναφορά του αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων στη συσκευή σας.
154
Ρυθμίσεις
Απεγκατάσταση Ασφαλούς φακέλου
Μπορείτε να απεγκαταστήσετε τον Ασφαλή φάκελο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των
εφαρμογών του.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε → Ρυθμίσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις →
Κατάργ. εγκατάστασης.
Για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων πριν από την απεγκατάσταση του Ασφαλή
φακέλου, επιλέξτε Μεταφορά αρχείων πολυμέσων εκτός του Ασφαλούς φακέλου και πατήστε
ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Για πρόσβαση στο αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων από τον Ασφαλή
φάκελο, ανοίξτε τον φάκελο Samsung, εκκινήστε την εφαρμογή Τα Αρχεία Μου και πατήστε
Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης → Secure Folder.
Δεν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας για τις σημειώσεις που έχουν αποθηκευθεί στις
Samsung Notes.
Cloud και λογαριασμοί
Επιλογές
Συγχρονίστε, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφέρετε τα δεδομένα της συσκευής σας
χρησιμοποιώντας το Samsung Cloud. Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε και να διαχειριστείτε
λογαριασμούς, όπως λογαριασμό Samsung ή λογαριασμό Google, ή να μεταφέρετε δεδομένα προς ή
από άλλες συσκευές μέσω του Smart Switch.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Cloud και λογαριασμοί.
Θα πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε ασφαλή
θέση, όπως στο Samsung Cloud ή σε υπολογιστή, ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά τους
σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας των δεδομένων λόγω αθέλητης επαναφοράς
εργοστασιακών δεδομένων.
• Samsung Cloud: μπορείτε να διαχειριστείτε το περιεχόμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε με
ασφάλεια στο Samsung Cloud. Ελέγξτε την κατάσταση χρήσης της αποθήκευσης Samsung Cloud
και συγχρονίστε, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας και επαναφέρετε τα δεδομένα σας. Ανατρέξτε
στην ενότητα Samsung Cloud για περισσότερες πληροφορίες.
• Λογαριασμοί: προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για
συγχρονισμό.
• Αντίγρ. ασφ. και επαναφ.: Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών
και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
των ευαίσθητων πληροφοριών σας και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε
με το λογαριασμό Google ή Samsung για εφεδρική αποθήκευση ή επαναφορά δεδομένων. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αντίγρ. ασφ. και επαναφ..
155
Ρυθμίσεις
• Smart Switch: εκκίνηση του Smart Switch και μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη
συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Smart Switch για περισσότερες πληροφορίες.
Αντίγρ. ασφ. και επαναφ.
Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη συσκευή
σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας και να
μεταβείτε σε αυτά αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Google ή Samsung για εφεδρική
αποθήκευση ή επαναφορά δεδομένων.
Χρήση λογαριασμού Samsung
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Αντίγρ. ασφ. και επαναφ. → Δεδομένα
αντιγράφου ασφάλειας για το λογαριασμό Samsung, επιλέξτε τα στοιχεία για τα οποία θέλετε να
δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και, στη συνέχεια, πατήστε ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Θα δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων στο Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα
Samsung Cloud για περισσότερες πληροφορίες.
Για επαναφορά δεδομένων από τα οποία έχει δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας από το Samsung
Cloud χρησιμοποιώντας λογαριασμό Samsung, πατήστε Επαναφορά δεδομένων. Επιλέξτε μια συσκευή
και τους τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Θα γίνει
επαναφορά των επιλεγμένων δεδομένων στη συσκευή σας.
Χρήση λογαριασμού Google
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Αντίγρ. ασφ. και επαναφ. και πατήστε
τον διακόπτη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου από το λογαριασμό Google
για ενεργοποίηση. Πατήστε Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας και επιλέξτε ένα λογαριασμό ως
λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας.
Για επαναφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google, πατήστε το διακόπτη Αυτόματη
επαναφορά για ενεργοποίηση. Όταν επανεγκαθιστάτε εφαρμογές, επαναφέρονται οι ρυθμίσεις και τα
δεδομένα που έχουν εφεδρικά αντίγραφα.
Google
Διαμορφώστε ρυθμίσεις για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Google.
156
Ρυθμίσεις
Προσβ/τητα
Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Προσβ/τητα.
• Όραση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.
• Ακοή: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής.
• Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την
προσβασιμότητα των χρηστών που έχουν μειωμένες δεξιότητες.
• Κείμενο σε ομιλία: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες μετατροπής κειμένου σε ομιλία που
χρησιμοποιούνται, όταν η λειτουργία φωνητικής ανταπόκρισης είναι ενεργοποιημένη, όπως
γλώσσες, ταχύτητα και πολλά ακόμη.
• Κλείδωμα κατεύθυνσης: Αλλαγή κατευθυντικών ρυθμίσεων συνδυασμού για ξεκλείδωμα της
οθόνης.
• Άμεση πρόσβαση: Ρυθμίστε τη συσκευή, ώστε να ανοίγουν συγκεκριμένα μενού προσβασιμότητας
όταν πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας και ταυτόχρονα το πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου.
• Συντόμευση προσβασιμότητας: Ρυθμίστε τη συσκευή να ενεργοποιεί τις λειτουργίες TalkBack,
Switch Access ή Select to Speak, όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου και
το πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
• Υπενθύμιση ειδοποίησης: Ρυθμίστε τη συσκευή για να σας ειδοποιεί για γνωστοποιήσεις που δεν
ελέγξατε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.
• Απάντηση και τερματισμός κλήσεων: Αλλαγή μεθόδου για απάντηση ή τερματισμό κλήσεων.
• Λειτουργία ενός πατήματος: Ρυθμίστε τη συσκευή για έλεγχο εισερχόμενων κλήσεων ή
ειδοποιήσεων με πάτημα του πλήκτρου αντί για σύρσιμό του.
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Προβάλλετε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.
157
Ρυθμίσεις
Γενική διαχείριση
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος της συσκευής σας ή πραγματοποιήστε επαναφορά της
συσκευής.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Γενική διαχείριση.
• Γλώσσα και εισαγωγή: επιλέξτε γλώσσες της συσκευής και αλλάξτε ρυθμίσεις, όπως τύπους
πληκτρολογίων και φωνητικής εισαγωγής. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
Προσθήκη γλωσσών συσκευής.
• Ημερομηνία & ώρα: πρόσβαση και μεταβολή των ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος
εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Αν η μπαταρία παραμένει πλήρως αποφορτισμένη, επαναφέρονται η ώρα και ημερομηνία.
• Επικοινωνήστε μαζί μας: κάντε ερωτήσεις ή προβάλλετε συχνές ερωτήσεις. Ανατρέξτε στην
ενότητα Samsung Members για περισσότερες πληροφορίες.
• Αναφορά πληροφοριών διάγνωσης: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των
διαγνωστικών πληροφοριών και πληροφοριών χρήσης της συσκευής στη Samsung.
• Πληροφορίες μάρκετινγκ: ρυθμίστε εάν θα λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ της Samsung
όπως ειδικές προσφορές, προνόμια συνδρομής και ενημερωτικά φυλλάδια.
• Επαναφορά: αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής ή επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.
Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις σας και τις ρυθμίσεις δικτύου σας. Μπορείτε να
ρυθμίσετε τη συσκευή για να γίνει επανεκκίνηση σε μία προκαθορισμένη ώρα για βελτιστοποίηση
της συσκευής.
Προσθήκη γλωσσών συσκευής
Μπορείτε να προσθέσετε γλώσσες που να χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας.
1
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Γενική διαχείριση → Γλώσσα και εισαγωγή → Γλώσσα →
Προσθήκη γλώσσας.
Για να προβληθούν όλες οι γλώσσες που μπορούν να προστεθούν πατήστε → Όλες οι γλώσσες.
2
Επιλέξτε μια γλώσσα για προσθήκη.
158
Ρυθμίσεις
3
Για να ρυθμίσετε την επιλεγμένη γλώσσα ως προεπιλεγμένη γλώσσα, πατήστε ΟΡΙΣ. ΩΣ ΠΡΟΕΠ. Για
να διατηρήσετε την τρέχουσα γλώσσα, πατήστε ΔΙΑΤ. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ.
Η επιλεγμένη γλώσσα θα προστεθεί στη λίστα γλωσσών. Εάν έχετε αλλάξει την προεπιλεγμένη
γλώσσα, η επιλεγμένη γλώσσα θα προστεθεί στο επάνω μέρος της λίστας.
Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα από τη λίστα γλωσσών σας, σύρετε το δίπλα σε μια
γλώσσα και μετακινήστε το στο άνω μέρος της λίστας. Κατόπιν, πατήστε ΤΕΛΟΣ. Εάν μία εφαρμογή
δεν υποστηρίζει την προεπιλεγμένη γλώσσα, θα χρησιμοποιηθεί η επόμενη γλώσσα στη λίστα που
υποστηρίζεται.
Ενημέρωση λογισμικού
Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής μέσω της υπηρεσίας ασύρματης αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε τις ενημερώσεις λογισμικού.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ενημέρωση λογισμικού.
Εάν δημοσιεύονται επείγουσες ενημερώσεις λογισμικού για την ασφάλεια της συσκευής σας και
τον αποκλεισμό νέων τύπων απειλών για την ασφάλεια, θα εγκαθίστανται αυτόματα χωρίς τη
συγκατάθεσή σας.
• Μη αυτόματη λήψη ενημερώσεων: ελέγξτε για ενημερώσεις μη αυτόματα και εγκαταστήστε τις.
• Αυτόματη λήψη ενημερώσεων: Ρυθμίστε τη συσκευή για αυτόματη λήψη ενημερώσεων όταν
συνδέεται σε δίκτυο Wi-Fi.
• Προγραμ. ενημερώσεις λογισμικού: Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να γίνεται εγκατάσταση των
ενημερώσεων συγκεκριμένη ώρα.
• Πληροφορ. τελευταίας ενημέρωσης: Δείτε πληροφορίες σχετικά με την τελευταία ενημέρωση
λογισμικού.
Πληροφορίες για τις ενημερώσεις λογισμικού
Οι ενημερώσεις ασφαλείας παρέχονται για ενίσχυση της ασφάλειας της συσκευής σας και για την
προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Για τις ενημερώσεις ασφαλείας που ισχύουν για το
μοντέλο σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση security.samsungmobile.com.
Ο ιστότοπος υποστηρίζει μόνο ορισμένες γλώσσες.
159
Ρυθμίσεις
Εγχειρίδιο χρήσης
Προβάλλετε τις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις
εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εγχειρίδιο χρήσης.
Πληροφορίες για το τηλέφωνο
Αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες της συσκευής σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Πληροφορίες για το τηλέφωνο.
Για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής σας, πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
• Κατάσταση: προβολή διαφόρων πληροφοριών συσκευής όπως κατάσταση κάρτας SIM, διεύθυνση
Wi-Fi MAC και σειριακός αριθμός.
• Νομικές πληροφορίες: προβολή των νομικών πληροφοριών αναφορικά με τη συσκευή όπως
πληροφορίες ασφάλειας και άδεια ανοιχτού κώδικα.
• Πληροφορίες για το λογισμικό: προβολή των πληροφοριών λογισμικού συσκευής όπως η έκδοση
λειτουργικού συστήματος και η έκδοση υλικολογισμικού.
• Πληροφορίες μπαταρίας: προβολή της κατάστασης και των πληροφοριών μπαταρίας συσκευής.
160
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισαγάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των
υπηρεσιών σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα.
Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως
μηνύματα σφάλματος.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε πλήρως
την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
161
Παράρτημα
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή λανθασμένα
• Εάν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό οθόνης ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Εάν φοράτε γάντια, εάν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή εάν πατάτε
στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Εάν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Η συσκευή σας "παγώνει" ή αντιμετωπίζει ανεπανόρθωτο σφάλμα
Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις. Εάν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Επανεκκίνηση της συσκευής
Αν η συσκευή σας παγώνει ή κολλάει, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να απενεργοποιήσετε
τη συσκευή και να την ενεργοποιήσετε εκ νέου.
Εξαναγκασμός επανεκκίνησης
Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας
και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για
επανεκκίνηση.
Επαναφορά της συσκευής
Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν λύσουν το πρόβλημά σας, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών
δεδομένων.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Γενική διαχείριση → Επαναφορά → Επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών
δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
162
Παράρτημα
Οι κλήσεις δεν συνδέονται
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που
καλείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό
αριθμό.
Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
• Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
• Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικό, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Ρυθμίστε την ένταση πατώντας τα πλήκτρα έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.
Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η
ποιότητα του ήχου είναι κακή
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα.
Ενδέχεται να έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του
παρόχου των υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
• Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Φορτίστε τη μπαταρία.
163
Παράρτημα
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Επισκεφθείτε ένα κέντρο σέρβις της Samsung και ζητήστε την αντικατάσταση της μπαταρίας.
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η
χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες ή εφαρμογές,
όπως GPS, παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την
κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε τη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της
κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
164
Παράρτημα
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Εάν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου
δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να
επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των
υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Το Bluetooth δεν λειτουργεί καλά
Αν δεν εντοπιστεί άλλη συσκευή Bluetooth ή υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης ή δυσλειτουργίες
απόδοσης, δοκιμάστε τα παρακάτω:
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε είναι έτοιμη για σάρωση ή σύνδεση.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
• Στη συσκευή σας, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Συνδέσεις και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη Bluetooth για εκ νέου ενεργοποίηση.
• Στη συσκευή σας, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Γενική διαχείριση → Επαναφορά
→ Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ για επαναφορά των ρυθμίσεων
δικτύου. Μπορεί να χάσετε καταχωρημένες πληροφορίες κατά την εκτέλεση μιας επαναφοράς.
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
165
Παράρτημα
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας
τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής
Διαγράψτε άχρηστα δεδομένα, όπως η μνήμη cache, χρησιμοποιώντας την Έξυπνη διαχείριση
ή διαγράψτε με το χέρι εφαρμογές ή αρχεία που δεν χρησιμοποιούνται για να απελευθερώσετε
αποθηκευτικό χώρο.
Το πλήκτρο Εφαρμογές δεν εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.
Χωρίς να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Εφαρμογές, μπορείτε να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών με
πέρασμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αρχική οθόνη. Για να εμφανιστεί το πλήκτρο Εφαρμογές
στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Εμφάνιση →
Αρχική οθόνη → Κουμπί εφαρμογών → Εμφάν. κουμπιού εφαρμογών → ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
166
Παράρτημα
Δεν εμφανίζεται το πλήκτρο αρχικής οθόνης
Η γραμμή πλοήγησης που περιέχει το πλήκτρο αρχικής οθόνης μπορεί εξαφανιστεί ενώ
χρησιμοποιούνται ορισμένες εφαρμογές ή χαρακτηριστικά. Για να προβληθεί η γραμμή πλοήγησης,
σύρετε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.
Η γραμμή ρύθμισης φωτεινότητας της οθόνης δεν εμφανίζεται στο πλαίσιο
ειδοποιήσεων
Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων σύροντας τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και έπειτα σύροντας
το πλαίσιο ειδοποιήσεων προς τα κάτω. Πατήστε
δίπλα από τη γραμμή ρύθμισης φωτεινότητας και
πατήστε το διακόπτη Εμφάν. στοιχείων ελέγχου επάνω για ενεργοποίηση.
Το Samsung Cloud δεν λειτουργεί
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί σωστά σε δίκτυο.
• Όταν γίνεται έλεγχος της υπηρεσίας Samsung Cloud, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Samsung
Cloud. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Αφαίρεση της μπαταρίας
• Για την αφαίρεση της μπαταρίας επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. Για
να λάβετε πληροφορίες για την αφαίρεση της μπαταρίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Για τη δική σας ασφάλεια, δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία. Αν η
μπαταρία δεν αφαιρεθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της μπαταρίας και της συσκευής,
να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή/και να έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί μη ασφαλής η
συσκευή.
• Η Samsung δεν δέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια (είτε συμβατική είτε λόγω
αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που ενδέχεται να προκύψει λόγω μη αυστηρής
τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών, με εξαίρεση θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό
που προκαλείται από αμέλεια της Samsung.
167
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 24Α, Μαρούσι, 151 25, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2018 Samsung Electronics
Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να
μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης
της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης
πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™ και το λογότυπο Wi-Fi
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Δημιουργήθηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Τo Dolby, Dolby Atmos, και το σύμβολο
διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising