Samsung | MS23J5133AK | Owner's Manual | Samsung MW5100J Solo MWO με θέρμανση φαγητού, 23 L Εγχειρίδιο χρήσης

Samsung MW5100J Solo MWO με θέρμανση φαγητού, 23 L Εγχειρίδιο χρήσης
Φούρνος μικροκυμάτων
Εγχειρίδιο χρήσης
MS23J5133A*
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 1
6/11/2018 12:07:27 PM
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Οδηγίες για την ασφάλεια
3
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια
3
Εγκατάσταση
8
Εξαρτήματα
Θέση εγκατάστασης
Περιστρεφόμενος δίσκος
8
8
8
Συντήρηση
9
Καθαρισμός
Αντικατάσταση (επισκευή)
Φροντίδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα αχρησίας
9
9
9
Χαρακτηριστικά του φούρνου
Φούρνος
Πίνακας ελέγχου
Χρήση του φούρνου
Πώς λειτουργεί ο φούρνος μικροκυμάτων
Έλεγχος σωστής λειτουργίας του φούρνου σας
Ρύθμιση της ώρας
Ψήσιμο/ζέσταμα
Βαθμίδες ισχύος
Προσαρμογή του χρόνου ψησίματος
Διακοπή του ψησίματος
Ρύθμιση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας
Χρήση της λειτουργίας υγιεινού μαγειρέματος
Χρήση της λειτουργίας προσαρμοσμένου γεύματος
Χρήση της λειτουργίας απόψυξης
Χρήση της λειτουργίας μαλακώματος/λιωσίματος
Χρήση της λειτουργίας διατήρησης θερμοκρασίας
10
10
10
Χρήση της λειτουργίας μνήμης ψησίματος
Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση μνήμης ψησίματος
Χρήση της λειτουργίας απομάκρυνσης οσμών
Ρύθμιση χρόνου παραμονής (Χρονόμετρο κουζίνας)
Κλείδωμα ασφαλείας του φούρνου μικροκυμάτων
Απενεργοποίηση του βομβητή
20
20
20
21
21
21
Οδηγός χρήσης μαγειρικών σκευών
22
Οδηγός ψησίματος
23
Αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών
24
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Κωδικός πληροφοριών
Τεχνικές προδιαγραφές
24
26
27
11
11
11
12
12
13
13
13
14
14
16
17
18
19
2 Ελληνικά
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 2
6/11/2018 12:07:27 PM
Οδηγίες για την ασφάλεια
ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Ελληνικά 3
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 3
6/11/2018 12:07:27 PM
Οδηγίες για την ασφάλεια
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η πόρτα ή οι τσιμούχες της πόρτας έχουν υποστεί
ζημιά, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το φούρνο μέχρι να επισκευαστεί από
έμπειρο τεχνικό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η διαδικασία του σέρβις ή της επισκευής του φούρνου
που περιλαμβάνει αφαίρεση του καλύμματος προστασίας από την ενέργεια
μικροκυμάτων, είναι επικίνδυνη και θα πρέπει να εκτελείται από έμπειρο
τεχνικό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υγρά και άλλες τροφές δεν πρέπει να ζεσταίνονται σε
στεγανοποιημένα δοχεία, καθώς είναι επιρρεπή σε εκρήξεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν το φούρνο χωρίς
επίβλεψη μόνο όταν τους έχουν δοθεί επαρκείς οδηγίες, ώστε να είναι σε θέση
να χρησιμοποιήσουν το φούρνο με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν τους
κινδύνους της ακατάλληλης χρήσης.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για
χρήση σε:
• κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και σε οποιοδήποτε άλλο
εργασιακό περιβάλλον,
• φάρμες,
• ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλου είδους περιβάλλοντα διαμονής από
πελάτες
• ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων.
Όταν ζεσταίνετε φαγητό σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, να παρακολουθείτε το
φούρνο γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για το ζέσταμα τροφίμων και
αφεψημάτων. Η αποξήρανση τροφίμων ή το στέγνωμα ρούχων και το
ζέσταμα θερμαντικών επιθεμάτων, παντοφλών, σφουγγαριών, υγρών ρούχων
και παρόμοιων αντικειμένων ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού,
ανάφλεξης ή πυρκαγιάς.
Αν εντοπιστεί (βγαίνει) καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή
και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να συγκρατήσετε τις φλόγες.
Το ζέσταμα αφεψημάτων σε φούρνο μικροκυμάτων ενδέχεται να προκαλέσει
καθυστερημένο εκρηκτικό βρασμό και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσέχετε
ιδιαίτερα όταν κρατάτε το δοχείο.
Το περιεχόμενο των μπιμπερό και των βάζων με παιδικές τροφές πρέπει να
ανακινείται ή να αναδεύεται και να γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας πριν από
την κατανάλωση, για την αποφυγή εγκαυμάτων.
Τα αβγά με το κέλυφός τους και τα βραστά αβγά δεν θα πρέπει να
ζεσταίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, καθώς ενδέχεται να εκραγούν
ακόμα και μετά το ζέσταμα στο φούρνο μικροκυμάτων.
Ο φούρνος θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν
υπολείμματα τροφίμων.
Οδηγίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Αν ο φούρνος δεν διατηρηθεί καθαρός, μπορεί να προκληθεί φθορά στην
επιφάνεια η οποία ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της
συσκευής και να προκληθούν επικίνδυνες καταστάσεις.
Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για χρήση μόνο επάνω στον πάγκο της
κουζίνας (αυτόνομος), ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται
μέσα σε ντουλάπι.
Δεν επιτρέπεται η χρήση μεταλλικών δοχείων για τρόφιμα και αφεψήματα
κατά το ψήσιμο με μικροκύματα.
Πρέπει να προσέχετε ώστε να μη βγάζετε από τη θέση του τον
περιστρεφόμενο δίσκο όταν αφαιρείτε τα δοχεία από τη συσκευή.
Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.
Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με πίδακα νερού.
Η συσκευή δεν προορίζεται για εγκατάσταση σε οδικά οχήματα, τροχόσπιτα
και άλλα παρόμοια οχήματα.
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης,
εκτός αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση
της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πως δεν
παίζουν με τη συσκευή.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8
ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν βρίσκονται υπό επίβλεψη
ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο
και εφόσον κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να
παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να
πραγματοποιούνται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό,
προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
Αυτός ο φούρνος θα πρέπει να τοποθετηθεί στη σωστή κατεύθυνση και στο
σωστό ύψος που να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση στην κοιλότητα του
φούρνου και στην περιοχή των κουμπιών ελέγχου.
Προτού χρησιμοποιήσετε το φούρνο για πρώτη φορά, θα πρέπει να
τον θέσετε σε λειτουργία με το μπολ νερού επί 10 λεπτά και μετά να τον
χρησιμοποιήσετε.
Αν από το φούρνο εξέρχεται περίεργος θόρυβος, οσμή καμένου ή καπνός,
αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να
υπάρχει πρόσβαση στο φις.
4 Ελληνικά
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 4
6/11/2018 12:07:28 PM
Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια
Τυχόν τροποποιήσεις ή επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.
Μη ζεσταίνετε τρόφιμα ή υγρά σε στεγανοποιημένα δοχεία για τη λειτουργία μικροκυμάτων.
Μην τοποθετείτε το φούρνο κοντά σε θερμαντικό στοιχείο ή εύφλεκτο υλικό, σε υγρό, λιπαρό ή σκονισμένο μέρος, σε
μέρος το οποίο είναι εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως ή στο νερό, όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή αερίου ή σε
ανώμαλο έδαφος.
Αυτός ο φούρνος πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένος σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.
Χρησιμοποιείτε τακτικά ένα στεγνό πανί για να απομακρύνετε τις ξένες ουσίες από τους ακροδέκτες και τις επαφές
του φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε, μην κάμπτετε υπερβολικά και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
Αν προκύψει διαρροή αερίου (προπάνιο, υγραέριο κλπ.), αερίστε αμέσως το χώρο. Μην αγγίξετε το καλώδιο
ρεύματος.
Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
Μην απενεργοποιείτε το φούρνο αποσυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή ξένες ουσίες. Αν εισέλθουν στο φούρνο ξένες ουσίες, αποσυνδέστε το καλώδιο
ρεύματος και επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.
Μην ασκείτε υπερβολική πίεση και μην τραντάζετε το φούρνο.
Μην ψεκάζετε το φούρνο με πτητικά υλικά, όπως εντομοκτόνα.
Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά μέσα στο φούρνο. Επειδή οι ατμοί του αλκοόλ μπορεί να έρθουν σε επαφή με καυτά
μέρη του φούρνου, να είστε προσεκτικοί όταν ζεσταίνετε φαγητά ή ποτά που περιέχουν αλκοόλ.
Τα παιδιά ενδέχεται να χτυπήσουν ή να πιάσουν τα δάχτυλά τους στην πόρτα. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από την
πόρτα όταν την ανοίγετε ή την κλείνετε.
Προειδοποίηση για τα μικροκύματα
Το ζέσταμα αφεψημάτων σε φούρνο μικροκυμάτων ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερημένο εκρηκτικό βρασμό.
Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν κρατάτε το δοχείο. Να αφήνετε πάντα να περάσουν τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα
προτού πιάσετε τα αφεψήματα. Αν είναι απαραίτητο, ανακινήστε κατά το ζέσταμα. Να ανακινείτε πάντα μετά το
ζέσταμα.
Σε περίπτωση εγκαύματος, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες Πρώτων βοηθειών:
1. Βυθίστε την περιοχή του εγκαύματος σε κρύο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά.
2. Καλύψτε με έναν καθαρό, στεγνό επίδεσμο.
3. Μη χρησιμοποιείτε κρέμες, έλαια ή λοσιόν.
Για να μην προκληθεί ζημιά στο δίσκο ή στη σχάρα, μην τοποθετείτε το δίσκο ή τη σχάρα σε νερό αμέσως μετά το
ψήσιμο.
Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο για τηγάνισμα σε λάδι, επειδή δεν μπορεί να ελεγχθεί η θερμοκρασία του λαδιού.
Μπορεί να προκληθεί απότομη υπερχείλιση καυτών λαδιών λόγω βρασμού.
Μην τοποθετείτε το φούρνο πάνω σε εύθραυστα αντικείμενα.
Βεβαιωθείτε ότι η τάση, η συχνότητα και η ένταση του ρεύματος αντιστοιχούν στις προδιαγραφές του προϊόντος.
Στερεώστε καλά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα, καλώδια επέκτασης ή
μετασχηματιστές.
Μην αγκιστρώνετε το καλώδιο ρεύματος σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα
σε αντικείμενα ή πίσω από το φούρνο.
Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένο φις τροφοδοσίας, φθαρμένο καλώδιο ρεύματος ή χαλαρή πρίζα. Για φθαρμένα φις
τροφοδοσίας ή καλώδια ρεύματος, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.
Μη ρίχνετε και μην ψεκάζετε νερό απευθείας στο φούρνο.
Ελληνικά 5
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 5
6/11/2018 12:07:28 PM
Οδηγίες για την ασφάλεια
Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό, οινόπνευμα, ατμοκαθαριστή ή καθαριστή υψηλής πίεσης για να καθαρίσετε το
φούρνο.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω ή μέσα στο φούρνο ή πάνω στην πόρτα του φούρνου.
Οδηγίες για την ασφάλεια
Προφυλάξεις για το φούρνο μικροκυμάτων
Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά δοχεία, σερβίτσια
με χρυσή ή ασημένια διακόσμηση, σουβλιά κλπ.
Οδηγίες για την ασφάλεια
Αφαιρείτε τα σύρματα σύσφιξης. Ενδέχεται να προκληθεί βολταϊκό τόξο.
Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο για να στεγνώσετε χαρτιά ή ρούχα.
Χρησιμοποιείτε μικρότερους χρόνους για μικρότερες ποσότητες φαγητού, ώστε να αποτρέψετε την υπερθέρμανση
ή το κάψιμο.
Διατηρείτε το καλώδιο ρεύματος και το φις τροφοδοσίας μακριά από νερό και πηγές θερμότητας.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο έκρηξης, μη ζεσταίνετε αυγά με το κέλυφός τους ή βραστά αυγά. Μη ζεσταίνετε
αεροστεγή δοχεία ή δοχεία με κενό αέρος, ξηρούς καρπούς, ντομάτες κλπ.
Μην καλύπτετε τις θυρίδες εξαερισμού με πανί ή χαρτί. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά. Ο φούρνος
ενδέχεται να υπερθερμανθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας μέχρι να κρυώσει
επαρκώς.
Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε πιάτα.
Ανακατεύετε τα υγρά κατά το ζέσταμα ή μετά από αυτό και αφήνετέ τα να σταθούν για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα
μετά το ζέσταμα, προκειμένου να αποτρέψετε τον εκρηκτικό βρασμό.
Προφυλάξεις για τη λειτουργία μικροκυμάτων
Η μη τήρηση των παρακάτω μέτρων προφύλαξης ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβή έκθεση σε ενέργεια
μικροκυμάτων.
•
Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο με την πόρτα ανοιχτή. Μην παρεμβαίνετε στις μανδαλώσεις ασφαλείας
(ασφάλειες πόρτας). Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στις οπές της μανδάλωσης ασφαλείας.
•
Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο ανάμεσα στην πόρτα και στην πρόσοψη του φούρνου και μην αφήνετε
φαγητό ή υπολείμματα καθαριστικού να συσσωρεύονται στις επιφάνειες στεγανοποίησης. Διατηρείτε καθαρή
την πόρτα και τις επιφάνειες στεγανοποίησής της, σκουπίζοντας με ένα υγρό πανί και, στη συνέχεια, με ένα
μαλακό στεγνό πανί μετά από κάθε χρήση.
•
Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο αν έχει υποστεί ζημιά. Να τον χρησιμοποιείτε μόνο αφού επισκευαστεί από
ειδικευμένο τεχνικό.
Σημαντικό: η πόρτα του φούρνου πρέπει να κλείνει σωστά. Η πόρτα δεν πρέπει να είναι στρεβλωμένη, οι
αρθρώσεις της πόρτας δεν πρέπει να είναι σπασμένες ή χαλαρές, οι τσιμούχες της πόρτας και οι επιφάνειες
στεγανοποίησης δεν πρέπει να έχουν υποστεί ζημιά.
•
Όλες οι προσαρμογές ή επισκευές πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο τεχνικό.
Σταθείτε σε απόσταση ενός βραχίονα από το φούρνο κατά το άνοιγμα της πόρτας, για να αποφύγετε την πρόκληση
εγκαυμάτων από τον καυτό αέρα ή ατμό που βγαίνει.
Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο όταν είναι κενός. Ο φούρνος θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί επί 30 λεπτά για
λόγους ασφαλείας. Συνιστούμε να τοποθετείτε πάντα ένα ποτήρι νερό στο εσωτερικό του φούρνου για να απορροφά
την ενέργεια μικροκυμάτων, σε περίπτωση που ο φούρνος τεθεί ακούσια σε λειτουργία.
Κατά την εγκατάσταση του φούρνου, φροντίστε να αφήσετε τον κενό χώρο που ορίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο
χρήσης. (Ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση του φούρνου μικροκυμάτων».)
Να είστε προσεκτικοί όταν συνδέετε άλλες ηλεκτρικές συσκευές σε πρίζες που βρίσκονται κοντά στο φούρνο.
6 Ελληνικά
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 6
6/11/2018 12:07:28 PM
Περιορισμένη εγγύηση
Χρησιμοποιείτε αυτόν το φούρνο μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται στο παρόν
εγχειρίδιο χρήσης. Οι προειδοποιήσεις και οι σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια που περιλαμβάνονται σε αυτό το
εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Αποτελεί δική σας
ευθύνη να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και να προσέχετε κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και το χειρισμό του
φούρνου σας.
Επειδή οι παρακάτω οδηγίες λειτουργίας καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του φούρνου
μικροκυμάτων σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, ενώ
ενδέχεται να μην ισχύουν όλα τα σύμβολα προειδοποίησης. Αν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες, επικοινωνήστε με το
τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung ή ζητήστε βοήθεια και πληροφορίες στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.
com.
Χρησιμοποιείτε αυτόν το φούρνο μόνο για το ζέσταμα φαγητού. Προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μη ζεσταίνετε
κανενός είδους υφάσματα ή μαξιλάρια με γέμιση από κόκκους. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές
που προκαλούνται από την ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση του φούρνου.
Για να αποφύγετε τη φθορά της επιφάνειας του φούρνου και επικίνδυνες καταστάσεις, να διατηρείτε πάντα το φούρνο
καθαρό και καλά συντηρημένο.
Ορισμός ομάδας προϊόντος
Αυτό το προϊόν αποτελεί εξοπλισμό ISM Ομάδας 2, Κατηγορίας B. Η ομάδα 2 περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό ISM
στον οποίο παράγεται ή/και χρησιμοποιείται σκόπιμα ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας για την επεξεργασία υλικού, καθώς και τον εξοπλισμό EDM και συγκόλλησης τόξου.
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα
εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του
εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.
Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον
ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε
να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα
ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των
υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ'
όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου
να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον
οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον
ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους
και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό
το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με
άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις
κανονιστικές υποχρεώσεις αναφορικά με τα συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. REACH, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική
τοποθεσία: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Ο εξοπλισμός Κατηγορίας Β είναι κατάλληλος για χρήση σε κατοικίες και σε εγκαταστάσεις που είναι απευθείας
συνδεδεμένες σε δίκτυο παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης, το οποίο τροφοδοτεί κτήρια που χρησιμοποιούνται για
οικιακούς σκοπούς.
Ελληνικά 7
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 7
6/11/2018 12:07:28 PM
Οδηγίες για την ασφάλεια
Η Samsung θα χρεώσει ένα ποσό επισκευής για την αντικατάσταση ενός εξαρτήματος ή για την επισκευή ενός
αισθητικού ελαττώματος, αν η ζημιά που έχει υποστεί η μονάδα ή το εξάρτημα προκλήθηκε από τον πελάτη. Τα
αντικείμενα που καλύπτει ο όρος αυτός περιλαμβάνουν τα εξής:
•
Πόρτα, λαβές, εξωτερικό περίβλημα ή πίνακας ελέγχου που έχει βαθούλωμα, έχει γρατσουνιές ή έχει σπάσει.
•
Δίσκος, οδηγός κύλισης, σύνδεσμος ή σχάρα που έχει σπάσει ή λείπει.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού)
Εγκατάσταση
Εξαρτήματα
Θέση εγκατάστασης
Ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε, έχετε στην κατοχή σας και ορισμένα εξαρτήματα, τα οποία μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε με ποικίλους τρόπους.
01 Δακτύλιος κύλισης, προορίζεται για τοποθέτηση στο
κέντρο του φούρνου.
Σκοπός:
Ο δακτύλιος κύλισης στηρίζει τον
περιστρεφόμενο δίσκο.
Εγκατάσταση
02
Περιστρεφόμενος δίσκος, προορίζεται για
τοποθέτηση επάνω στο δακτύλιο κύλισης, με εφαρμογή
του κεντρικού τμήματος στο σύνδεσμο.
Σκοπός:
Ο περιστρεφόμενος δίσκος αποτελεί την
κύρια επιφάνεια ψησίματος. Μπορεί να
αφαιρεθεί εύκολα για να καθαριστεί.
20 cm επάνω
•
10 cm πίσω
•
85 cm από το
δάπεδο
•
•
•
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗ χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων χωρίς το
δακτύλιο κύλισης και χωρίς τον περιστρεφόμενο δίσκο.
10 cm
πλευρικά
Επιλέξτε μια επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια, σε ύψος
περίπου 85 cm από το δάπεδο. Η επιφάνεια θα πρέπει
να αντέχει το βάρος του φούρνου.
Αφήστε χώρο για εξαερισμό, τουλάχιστον 10 cm από
τον πίσω τοίχο και τις δύο πλευρές, καθώς και 20 cm
από πάνω.
Μην τοποθετείτε το φούρνο σε σημείο με πολλή
ζέστη ή υγρασία, όπως κοντά σε άλλους φούρνους
μικροκυμάτων ή καλοριφέρ.
Τηρείτε τις προδιαγραφές τροφοδοσίας ρεύματος
αυτού του φούρνου. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα
καλώδια επέκτασης, αν τα χρειάζεστε.
Προτού χρησιμοποιήσετε το φούρνο για πρώτη φορά,
σκουπίστε το εσωτερικό και την τσιμούχα της πόρτας με
ένα υγρό πανί.
Περιστρεφόμενος δίσκος
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό
του φούρνου. Τοποθετήστε το δακτύλιο κύλισης και
τον περιστρεφόμενο δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος
περιστρέφεται ελεύθερα.
8 Ελληνικά
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 8
6/11/2018 12:07:29 PM
Συντήρηση
Καθαρισμός
Αντικατάσταση (επισκευή)
Καθαρίζετε τακτικά το φούρνο, για να αποτρέψετε τη συσσώρευση ρύπων επάνω ή μέσα στο φούρνο. Δώστε επίσης
ιδιαίτερη προσοχή στην πόρτα, στην επιφάνεια στεγανοποίησης της πόρτας, καθώς και στον περιστρεφόμενο δίσκο
και το δακτύλιο κύλισης (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα).
Αν η πόρτα δεν ανοίγει ή δεν κλείνει ομαλά, ελέγξτε πρώτα αν έχουν συσσωρευτεί ρύποι στις τσιμούχες της πόρτας.
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με σαπουνόνερο για να καθαρίσετε τις εσωτερικές και τις εξωτερικές επιφάνειες
του φούρνου. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
Αφαίρεση επίμονων ρύπων με δυσάρεστες οσμές από το εσωτερικό του φούρνου
1.
Καθαρισμός του εσωτερικού μοντέλων με περιστρεφόμενο θερμαντήρα
Για να καθαρίσετε το επάνω μέρος του θαλάμου ψησίματος,
χαμηλώστε το επάνω θερμαντικό στοιχείο κατά 45° όπως
φαίνεται στην εικόνα. Αυτό θα σας βοηθήσει να καθαρίσετε το
επάνω μέρος. Όταν τελειώσετε, επανατοποθετήστε το επάνω
θερμαντικό στοιχείο.
Φροντίδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα αχρησίας
•
Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το φούρνο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το
καλώδιο ρεύματος και μετακινήστε το φούρνο σε έναν στεγνό χώρο χωρίς σκόνη. Η σκόνη και η υγρασία που
συσσωρεύεται στο εσωτερικό του φούρνου ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του φούρνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•
•
•
•
Διατηρείτε καθαρή την πόρτα και την επιφάνεια στεγανοποίησης της πόρτας, καθώς και βεβαιωθείτε ότι η
πόρτα ανοίγει και κλείνει ομαλά. Διαφορετικά, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του φούρνου.
Προσέχετε να μην πέσει νερό στις οπές εξαερισμού του φούρνου.
Μη χρησιμοποιείτε αποξεστικές ή χημικές ουσίες για τον καθαρισμό.
Μετά από κάθε χρήση του φούρνου, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το θάλαμο
ψησίματος, αφού περιμένετε να κρυώσει ο φούρνος.
Ελληνικά 9
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 9
6/11/2018 12:07:29 PM
Συντήρηση
2.
3.
Με το φούρνο κενό, τοποθετήστε ένα φλιτζάνι αραιωμένο χυμό λεμονιού στο κέντρο του περιστρεφόμενου
δίσκου.
Θερμάνετε το φούρνο για 10 λεπτά στη μέγιστη ισχύ.
Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο φούρνος. Στη συνέχεια, ανοίξτε την πόρτα και
καθαρίστε το θάλαμο ψησίματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτός ο φούρνος δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη. Μην προσπαθήσετε να
αντικαταστήσετε ή να επισκευάσετε εξαρτήματα του φούρνου μόνοι σας.
•
Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τους μεντεσέδες, τη στεγανοποίηση ή/και την πόρτα, επικοινωνήστε
με έναν ειδικευμένο τεχνικό ή το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung για τεχνική υποστήριξη.
•
Αν θέλετε να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung. Μην τον
αντικαθιστάτε μόνοι σας.
•
Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το εξωτερικό περίβλημα του φούρνου, αποσυνδέστε πρώτα το
καλώδιο ρεύματος από την πηγή ρεύματος και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της
Samsung.
Χαρακτηριστικά του φούρνου
Φούρνος
Πίνακας ελέγχου
01
02
03
01
02
Χαρακτηριστικά του φούρνου
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
05
06
07
01
Οπές εξαερισμού
02
Φως
03
Οθόνη
04
Ασφάλειες πόρτας
05
Πόρτα
06
Περιστρεφόμενος δίσκος
07
Σύνδεσμος
08
Δακτύλιος κύλισης
09
Οπές μανδάλωσης
ασφαλείας
10
Κουμπί ανοίγματος πόρτας
11
Πίνακας ελέγχου
04
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Healthy Cooking (Υγιεινό μαγείρεμα)
My Plate (Προσαρμοσμένο γεύμα)
Power Defrost (Απόψυξη)
Soften/Melt (Μαλάκωμα/Λιώσιμο)
Keep Warm (Διατήρηση θερμοκρασίας)
Microwave (Μικροκύματα)
Memory Cook (Μνήμη ψησίματος)
Deodorisation (Απομάκρυνση οσμών)
Kitchen Timer (Χρονόμετρο κουζίνας)
Clock (Ρολόι)
Child Lock (Γονικό κλείδωμα)
Επάνω/Κάτω (Χρόνος ψησίματος, βάρος και μέγεθος
μερίδας)
Select (Επιλογή)
STOP/ECO (ΔΙΑΚΟΠΗ/ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ)
+30s (+30 δευτ.)
START (ΕΝΑΡΞΗ)
13
14
15
16
10 Ελληνικά
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 10
6/11/2018 12:07:29 PM
Χρήση του φούρνου
Πώς λειτουργεί ο φούρνος μικροκυμάτων
Έλεγχος σωστής λειτουργίας του φούρνου σας
Τα μικροκύματα είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα υψηλής συχνότητας, τα οποία εκλύουν ενέργεια που επιτρέπει το
ψήσιμο ή το ζέσταμα του φαγητού χωρίς να αλλάζει η μορφή ή το χρώμα του.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων σας για:
•
Απόψυξη (αυτόματη και μη αυτόματη)
•
Ψήσιμο
•
Ζέσταμα
Η παρακάτω απλή διαδικασία σας επιτρέπει να ελέγχετε ότι ο φούρνος σας δουλεύει κανονικά συνεχώς.
Αρχή ψησίματος.
1.
2.
2.
2
Πατήστε το κουμπί START (ΕΝΑΡΞΗ).
Αποτέλεσμα: Ο φούρνος ζεσταίνει το νερό για 4 έως
5 λεπτά. Το νερό θα πρέπει να βράζει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο φούρνος πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα. Ο
περιστρεφόμενος δίσκος πρέπει να βρίσκεται στη θέση
του μέσα στο φούρνο. Αν χρησιμοποιηθεί βαθμίδα ισχύος
διαφορετική από τη μέγιστη, θα χρειαστεί περισσότερη ώρα
για να βράσει το νερό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Επειδή το εσωτερικό του φαγητού ψήνεται μέσω της διοχέτευσης της θερμότητας, το ψήσιμο συνεχίζεται ακόμη και
αφού βγάλετε το φαγητό από το φούρνο. Πρέπει να τηρείτε τους χρόνους παραμονής που προσδιορίζονται στις
συνταγές και σε αυτό το εγχειρίδιο έτσι ώστε να διασφαλίζεται:
•
Το ομοιόμορφο ψήσιμο του φαγητού μέχρι το εσωτερικό του.
•
Η ίδια θερμοκρασία σε όλο το φαγητό.
Ελληνικά 11
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 11
6/11/2018 12:07:30 PM
Χρήση του φούρνου
3.
Τα μικροκύματα που δημιουργούνται από το
μάγνητρο διανέμονται ομοιόμορφα καθώς το φαγητό
περιστρέφεται στον περιστρεφόμενο δίσκο. Με αυτόν
τον τρόπο, το φαγητό ψήνεται ομοιόμορφα.
Τα μικροκύματα απορροφώνται από τα τρόφιμα
σε βάθος 2,5 cm περίπου. Στη συνέχεια, το ψήσιμο
συνεχίζεται καθώς η θερμότητα διοχετεύεται στο
εσωτερικό του φαγητού.
Οι χρόνοι ψησίματος διαφέρουν ανάλογα με το σκεύος
που χρησιμοποιείται και τις ιδιότητες των τροφίμων:
•
Ποιότητα και πυκνότητα
•
Περιεκτικότητα σε νερό
•
Αρχική θερμοκρασία (αν ήταν στο ψυγείο ή όχι)
Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου και τοποθετήστε ένα ποτήρι νερό στον περιστρεφόμενο δίσκο. Στη συνέχεια, κλείστε
την πόρτα.
1. Πατήστε το κουμπί +30s (+30 δευτ.) και ρυθμίστε
την ώρα σε 4-5 λεπτά, πατώντας το κουμπί +30s (+30
1
δευτ.) όσες φορές απαιτείται.
Χρήση του φούρνου
Ρύθμιση της ώρας
Ψήσιμο/ζέσταμα
Όταν συνδεθεί η τροφοδοσία ρεύματος, οι ενδείξεις «88:88» και, στη συνέχεια, «12:00» θα εμφανιστούν αυτόματα
στην οθόνη.
Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα. Η ώρα μπορεί να προβληθεί σε μορφή είτε 24 ωρών είτε 12 ωρών. Πρέπει να ρυθμίσετε
το ρολόι:
•
Όταν εγκαταστήσετε το φούρνο μικροκυμάτων για πρώτη φορά
•
Μετά από διακοπή ρεύματος
Η ακόλουθη διαδικασία εξηγεί τον τρόπο ψησίματος ή ζεστάματος φαγητού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μην ξεχάσετε να επαναφέρετε το ρολόι κατά την εναλλαγή θερινής-χειμερινής ώρας.
1. Πατήστε το κουμπί Clock (Ρολόι).
2. Πατήστε το κουμπί Επάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε τη
1
μορφή προβολής ώρας. (12ωρη ή 24ωρη)
3.
Πατήστε το κουμπί Select (Επιλογή) για να
2
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΑΝΤΑ να ελέγχετε τις ρυθμίσεις ψησίματος προτού απομακρυνθείτε από το φούρνο.
Ανοίξτε την πόρτα. Τοποθετήστε το φαγητό στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου. Κλείστε την πόρτα. Ποτέ μη
θέτετε το φούρνο μικροκυμάτων σε λειτουργία όταν είναι κενός.
1. Πατήστε το κουμπί Microwave (Μικροκύματα).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η παρακάτω ένδειξη:
1
(λειτουργία μικροκυμάτων)
Χρήση του φούρνου
Πατήστε το κουμπί Επάνω/Κάτω μέχρι να εμφανιστεί η
κατάλληλη βαθμίδα ισχύος.
Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, πατήστε το κουμπί
Select (Επιλογή) για να ρυθμίσετε τη βαθμίδα ισχύος.
•
Αν δεν ρυθμίσετε τη βαθμίδα ισχύος εντός
5 δευτερολέπτων, ο φούρνος μεταβαίνει
αυτόματα στο στάδιο ρύθμισης χρόνου
ψησίματος.
3.
Ρυθμίστε το χρόνο ψησίματος πατώντας το κουμπί
Επάνω/Κάτω.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ο χρόνος ψησίματος.
4.
Πατήστε το κουμπί START (ΕΝΑΡΞΗ).
Αποτέλεσμα: Το φως του φούρνου ανάβει και ο
περιστρεφόμενος δίσκος αρχίζει να
περιστρέφεται. Η διαδικασία ψησίματος
αρχίζει και όταν ολοκληρωθεί:
1) Ηχεί ο χαρακτηριστικός ήχος του φούρνου
4 φορές.
2) Το σήμα υπενθύμισης τέλους της διαδικασίας ηχεί
3 φορές (μία φορά ανά λεπτό).
3) Εμφανίζεται ξανά η τρέχουσα ώρα.
2
3
2
4.
4
6
5
2.
7
5.
6.
7.
Πατήστε το κουμπί Επάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε
την ώρα.
Πατήστε το κουμπί Select (Επιλογή).
Πατήστε το κουμπί Επάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε τα
λεπτά.
Όταν εμφανιστεί η σωστή ώρα, πατήστε το κουμπί
Select (Επιλογή) για την εκκίνηση του ρολογιού.
Αποτέλεσμα: Η ώρα εμφανίζεται όποτε ο φούρνος
μικροκυμάτων δεν χρησιμοποιείται.
3
4
12 Ελληνικά
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 12
6/11/2018 12:07:31 PM
Προσαρμογή του χρόνου ψησίματος
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ποτέ μην θέτετε το φούρνο μικροκυμάτων σε λειτουργία όταν είναι κενός.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν θέλετε να ζεστάνετε ένα πιάτο για μικρό χρονικό διάστημα στη μέγιστη ισχύ (800 W), απλώς πατήστε το κουμπί
+30s (+30 δευτ.) μία φορά για κάθε 30 δευτερόλεπτα χρόνου ψησίματος. Πατήστε το κουμπί START (ΕΝΑΡΞΗ) για
να ξεκινήσει το ψήσιμο.
Μπορείτε να αυξήσετε το χρόνο ψησίματος, πατώντας το κουμπί +30s (+30 δευτ.) μία φορά για κάθε
30 δευτερόλεπτα που θέλετε να προσθέσετε.
1. Πατήστε το κουμπί +30s (+30 δευτ.) μία φορά για
κάθε 30 δευτερόλεπτα που θέλετε να προσθέσετε.
1
2.
Βαθμίδες ισχύος
Πατήστε το κουμπί START (ΕΝΑΡΞΗ).
2
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις παρακάτω βαθμίδες ισχύος.
Έξοδος
ΥΨΗΛΗ
800 W
ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ
600 W
ΜΕΤΡΙΑ
450 W
ΜΕΤΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗ
300 W
ΑΠΟΨΥΞΗ
180 W
ΧΑΜΗΛΗ
100 W
Διακοπή του ψησίματος
Μπορείτε να διακόψετε το ψήσιμο οποιαδήποτε στιγμή για να ελέγξετε το φαγητό.
1. Για προσωρινή διακοπή:
Ανοίξτε την πόρτα.
Αποτέλεσμα: Η διαδικασία ψησίματος διακόπτεται.
Για τη συνέχιση του ψησίματος, κλείστε
την πόρτα και πατήστε ξανά το κουμπί
START (ΕΝΑΡΞΗ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν επιλέξετε υψηλότερη βαθμίδα ισχύος, πρέπει να μειώσετε το χρόνο ψησίματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν επιλέξετε χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος, πρέπει να αυξήσετε το χρόνο ψησίματος.
2.
2
Για οριστική διακοπή:
Πατήστε το κουμπί STOP/ECO (ΔΙΑΚΟΠΗ/
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ).
Αποτέλεσμα: Η διαδικασία ψησίματος διακόπτεται.
Αν επιθυμείτε να ακυρώσετε τις
ρυθμίσεις ψησίματος, πατήστε ξανά
το κουμπί STOP/ECO (ΔΙΑΚΟΠΗ/
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε να ακυρώσετε οποιαδήποτε ρύθμιση προτού
αρχίσετε το ψήσιμο, απλώς πατώντας το κουμπί STOP/ECO
(ΔΙΑΚΟΠΗ/ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ).
Ελληνικά 13
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 13
6/11/2018 12:07:31 PM
Χρήση του φούρνου
Βαθμίδα ισχύος
Χρήση του φούρνου
Ρύθμιση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας
Χρήση της λειτουργίας υγιεινού μαγειρέματος
Ο φούρνος διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
•
Η λειτουργία Healthy Cooking (Υγιεινό μαγείρεμα) παρέχει 16 προκαθορισμένες ρυθμίσεις χρόνου ψησίματος.
Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε ούτε τους χρόνους ψησίματος ούτε τη βαθμίδα ισχύος.
•
Πατήστε το κουμπί STOP/ECO (ΔΙΑΚΟΠΗ/
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ).
Αποτέλεσμα: Η οθόνη σβήνει.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας, ανοίξτε την πόρτα ή πατήστε το κουμπί
STOP/ECO (ΔΙΑΚΟΠΗ/ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ) και, στη
συνέχεια, θα εμφανιστεί στην οθόνη η τρέχουσα ώρα. Ο
φούρνος είναι έτοιμος για χρήση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων.
Ανοίξτε την πόρτα. Τοποθετήστε το φαγητό στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου. Κλείστε την πόρτα.
1. Πατήστε το κουμπί Healthy Cooking (Υγιεινό
μαγείρεμα).
1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρήση του φούρνου
Αυτόματη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Αν δεν επιλέξετε καμία λειτουργία ενόσω η συσκευή βρίσκεται
στη διαδικασία ρύθμισης ή λειτουργίας με προσωρινή
διακοπή, η λειτουργία ακυρώνεται και το ρολόι θα εμφανιστεί
μετά από 25 λεπτά.
Η λάμπα του φούρνου σβήνει μετά από 5 λεπτά σε περίπτωση
που η πόρτα του φούρνου είναι ανοιχτή.
2.
2
3
3.
Επιλέξτε τον τύπο του φαγητού που θα ψηθεί, πατώντας
το κουμπί Επάνω/Κάτω.
Ανατρέξτε στον πίνακα στην ακόλουθη σελίδα για
την περιγραφή των διαφόρων προκαθορισμένων
ρυθμίσεων.
Πατήστε το κουμπί START (ΕΝΑΡΞΗ).
Αποτέλεσμα: Το φαγητό ψήνεται σύμφωνα με
την προκαθορισμένη ρύθμιση που
επιλέχθηκε.
1) Ηχεί ο χαρακτηριστικός ήχος του φούρνου
4 φορές.
2) Το σήμα υπενθύμισης τέλους της διαδικασίας ηχεί
3 φορές (μία φορά ανά λεπτό).
3) Εμφανίζεται ξανά η τρέχουσα ώρα.
14 Ελληνικά
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 14
6/11/2018 12:07:32 PM
Οδηγός υγιεινού μαγειρέματος
1.
Κωδικός/
Φαγητό
Λαχανικά/Δημητριακά
Κωδικός/
Φαγητό
1-1
Ανθύλλια
μπρόκολου
Μέγεθος
μερίδας
250 g
250 g
1-3
Φρέσκα
φασολάκια
250 g
Πλύνετε και καθαρίστε τα φρέσκα μπρόκολα και προετοιμάστε τα
ανθύλλια. Τοποθετήστε τα ομοιόμορφα σε ένα γυάλινο μπολ με καπάκι.
Προσθέστε 30 ml (2 κουταλιές της σούπας) νερό όταν μαγειρεύετε
250 g. Τοποθετήστε το μπολ στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου.
Ψήστε με το μπολ σκεπασμένο. Ανακατέψτε μετά το ψήσιμο. Αφήστε να
σταθούν για 1-2 λεπτά.
Πλύνετε και καθαρίστε τα καρότα και κόψτε σε ομοιόμορφες φέτες.
Τοποθετήστε τα ομοιόμορφα σε ένα γυάλινο μπολ με καπάκι.
Προσθέστε 30 ml (2 κουταλιές της σούπας) νερό όταν μαγειρεύετε
250 g. Τοποθετήστε το μπολ στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου.
Ψήστε με το μπολ σκεπασμένο. Ανακατέψτε μετά το ψήσιμο. Αφήστε να
σταθούν για 1-2 λεπτά.
Πλύνετε και καθαρίστε τα φρέσκα φασολάκια. Τοποθετήστε τα
ομοιόμορφα σε ένα γυάλινο μπολ με καπάκι. Προσθέστε 30 ml (2
κουταλιές της σούπας) νερό όταν μαγειρεύετε 250 g. Τοποθετήστε
το μπολ στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου. Ψήστε με το μπολ
σκεπασμένο. Ανακατέψτε μετά το ψήσιμο. Αφήστε να σταθούν για
1-2 λεπτά.
1-4
Σπανάκι
150 g
Πλύνετε και καθαρίστε το σπανάκι. Τοποθετήστε το σε ένα γυάλινο μπολ
με καπάκι. Μην προσθέσετε νερό. Τοποθετήστε το μπολ στο κέντρο του
περιστρεφόμενου δίσκου. Ψήστε με το μπολ σκεπασμένο. Ανακατέψτε
μετά το ψήσιμο. Αφήστε να σταθεί για 1-2 λεπτά.
1-5
Φρέσκο
καλαμπόκι
250 g
(1 τεμ.)
Πλύνετε και καθαρίστε το φρέσκο καλαμπόκι και τοποθετήστε σε ένα
οβάλ γυάλινο πιάτο. Καλύψτε με διαφανή μεμβράνη κατάλληλη για
φούρνο μικροκυμάτων και τρυπήστε τη μεμβράνη. Αφήστε να σταθεί
για 1-2 λεπτά.
Οδηγίες
1-6
Καθαρισμένες
πατάτες
250 g
Καθαρίστε και πλύνετε τις πατάτες και κόψτε τις σε ομοιόμορφα
κομμάτια. Τοποθετήστε τις σε ένα γυάλινο μπολ με καπάκι. Προσθέστε
45-60 ml (3-4 κουταλιές της σούπας) νερό. Τοποθετήστε το μπολ στο
κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου. Ψήστε με το μπολ σκεπασμένο.
Αφήστε να σταθούν για 2-3 λεπτά.
1-7
Καστανό ρύζι
125 g
Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο πυρίμαχο γυάλινο πιάτο με καπάκι.
Προσθέστε τη διπλάσια ποσότητα κρύου νερού (250 ml). Ψήστε με
το πιάτο σκεπασμένο. Ανακατέψτε πριν από το χρόνο παραμονής και
προσθέστε αλάτι και μυρωδικά. Αφήστε να σταθεί για 5-10 λεπτά.
1-8
Μακαρόνια
ολικής άλεσης
125 g
Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο πυρίμαχο γυάλινο πιάτο με καπάκι.
Προσθέστε 500 ml βραστό νερό, μία πρέζα αλάτι και ανακατέψτε καλά.
Ψήστε με το πιάτο ξεσκέπαστο. Ανακατέψτε πριν το χρόνο παραμονής
και, κατόπιν, στραγγίξτε καλά. Αφήστε να σταθούν για 1 λεπτό.
1-9
Κινόα
125 g
Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο πυρίμαχο γυάλινο πιάτο με καπάκι.
Προσθέστε τη διπλάσια ποσότητα κρύου νερού (250 ml). Ψήστε με
το πιάτο σκεπασμένο. Ανακατέψτε πριν από το χρόνο παραμονής και
προσθέστε αλάτι και μυρωδικά. Αφήστε να σταθεί για 1-3 λεπτά.
1-10
Πλιγούρι
125 g
Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο πυρίμαχο γυάλινο πιάτο με καπάκι.
Προσθέστε τη διπλάσια ποσότητα κρύου νερού (250 ml). Ψήστε με
το πιάτο σκεπασμένο. Ανακατέψτε πριν από το χρόνο παραμονής και
προσθέστε αλάτι και μυρωδικά. Αφήστε να σταθεί για 2-5 λεπτά.
Ελληνικά 15
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 15
6/11/2018 12:07:32 PM
Χρήση του φούρνου
1-2
Καρότα σε
φέτες
Οδηγίες
Μέγεθος
μερίδας
Χρήση του φούρνου
2.
Χρήση της λειτουργίας προσαρμοσμένου γεύματος
Πουλερικά/Θαλασσινά
Κωδικός/Φαγητό
Μέγεθος
μερίδας
Οδηγίες
Χρήση του φούρνου
2-1
Στήθος
κοτόπουλου
300 g
(2 τεμ.)
Πλύνετε τα τεμάχια και τοποθετήστε τα σε ένα κεραμικό πιάτο. Καλύψτε
με μεμβράνη για φούρνο μικροκυμάτων. Τρυπήστε τη μεμβράνη.
Τοποθετήστε το πιάτο στον περιστρεφόμενο δίσκο. Αφήστε να σταθεί
για 2 λεπτά.
2-2
Στήθος
γαλοπούλας
300 g
(2 τεμ.)
Πλύνετε τα τεμάχια και τοποθετήστε τα σε ένα κεραμικό πιάτο. Καλύψτε
με μεμβράνη για φούρνο μικροκυμάτων. Τρυπήστε τη μεμβράνη.
Τοποθετήστε το πιάτο στον περιστρεφόμενο δίσκο. Αφήστε να σταθεί
για 2 λεπτά.
2-3
Φρέσκο φιλέτο
ψαριού
300 g
(2 τεμ.)
Πλύνετε το ψάρι και τοποθετήστε το σε ένα κεραμικό πιάτο, προσθέστε 1
κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού. Καλύψτε με μεμβράνη για φούρνο
μικροκυμάτων. Τρυπήστε τη μεμβράνη. Τοποθετήστε το πιάτο στον
περιστρεφόμενο δίσκο. Αφήστε να σταθεί για 1-2 λεπτά.
2-4
Φρέσκο φιλέτο
σολομού
300 g
(2 τεμ.)
2-5
Φρέσκες γαρίδες
2-6
Φρέσκια
πέστροφα
250 g
200 g
(1 ψάρι)
Πλύνετε το ψάρι και τοποθετήστε το σε ένα κεραμικό πιάτο, προσθέστε 1
κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού. Καλύψτε με μεμβράνη για φούρνο
μικροκυμάτων. Τρυπήστε τη μεμβράνη. Τοποθετήστε το πιάτο στον
περιστρεφόμενο δίσκο. Αφήστε να σταθεί για 1-2 λεπτά.
Πλύνετε τις γαρίδες και τοποθετήστε τις σε ένα κεραμικό πιάτο,
προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού. Καλύψτε με μεμβράνη
για φούρνο μικροκυμάτων. Τρυπήστε τη μεμβράνη. Τοποθετήστε το
πιάτο στον περιστρεφόμενο δίσκο. Αφήστε να σταθούν για 1-2 λεπτά.
Τοποθετήστε 2 φρέσκα ψάρια σε ένα πυρίμαχο πιάτο. Προσθέστε μια
πρέζα αλάτι, 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού και μυρωδικά.
Καλύψτε με μεμβράνη για φούρνο μικροκυμάτων. Τρυπήστε τη
μεμβράνη. Τοποθετήστε το πιάτο στον περιστρεφόμενο δίσκο. Αφήστε
να σταθούν για 2 λεπτά.
Η λειτουργία My Plate (Προσαρμοσμένο γεύμα) διαθέτει δύο προκαθορισμένες ρυθμίσεις χρόνου ψησίματος.
Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε ούτε τους χρόνους ψησίματος ούτε τη βαθμίδα ισχύος. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον
αριθμό των μερίδων πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω.
Πρώτα, τοποθετήστε το φαγητό στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου και κλείστε την πόρτα.
1. Πατήστε το κουμπί My Plate (Προσαρμοσμένο
γεύμα). Επιλέξτε τον τύπο του φαγητού που θα ψηθεί,
1
πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω. Πατήστε το κουμπί
Select (Επιλογή).
1
1) Έτοιμο γεύμα (παγωμένο)
2) Γεύμα για χορτοφάγους (παγωμένο)
1
2
3
2.
Επιλέξτε το μέγεθος της μερίδας πατώντας το κουμπί
Επάνω/Κάτω. (Ανατρέξτε στον αντίστοιχο πίνακα.)
3.
Πατήστε το κουμπί START (ΕΝΑΡΞΗ).
Αποτέλεσμα: Η διαδικασία ψησίματος αρχίζει. Μόλις
ολοκληρωθεί:
1) Ηχεί ο χαρακτηριστικός ήχος του φούρνου
4 φορές.
2) Το σήμα υπενθύμισης τέλους της διαδικασίας ηχεί
3 φορές (μία φορά ανά λεπτό).
3) Εμφανίζεται ξανά η τρέχουσα ώρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για φούρνους
μικροκυμάτων.
16 Ελληνικά
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 16
6/11/2018 12:07:32 PM
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα προγράμματα αυτόματου ζεστάματος, οι ποσότητες και οι κατάλληλες
οδηγίες για τη λειτουργία My Plate (Προσαρμοσμένο γεύμα). Τα προγράμματα αυτά εκτελούνται μόνο με την
ενέργεια μικροκυμάτων.
Κωδικός/
Φαγητό
Μέγεθος
μερίδας
1
Παγωμένο
έτοιμο γεύμα
300-350 g
400-450 g
2
Παγωμένο
γεύμα για
χορτοφάγους
300-350 g
400-450 g
2
Επιλέξτε τον τύπο του φαγητού που θα ψηθεί, πατώντας
το κουμπί Επάνω/Κάτω. Ανατρέξτε στον πίνακα στην
ακόλουθη σελίδα για την περιγραφή των διαφόρων
προκαθορισμένων ρυθμίσεων. Τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή, πατήστε το κουμπί Select (Επιλογή)
για να επιλέξετε τον τύπο του φαγητού.
3.
Επιλέξτε το μέγεθος της μερίδας πατώντας το κουμπί
Επάνω/Κάτω.
Πατήστε το κουμπί START (ΕΝΑΡΞΗ).
Αποτέλεσμα:
•
Η διαδικασία απόψυξης αρχίζει.
•
Κατά την απόψυξη, θα ηχήσει ο χαρακτηριστικός
ήχος υπενθύμισης του φούρνου για να γυρίσετε
το φαγητό από την άλλη πλευρά.
Πατήστε ξανά το κουμπί START (ΕΝΑΡΞΗ) για τη
συνέχιση της απόψυξης.
Αποτέλεσμα:
1) Ηχεί ο χαρακτηριστικός ήχος του φούρνου
4 φορές.
2) Το σήμα υπενθύμισης τέλους της διαδικασίας ηχεί
3 φορές (μία φορά ανά λεπτό).
3) Εμφανίζεται ξανά η τρέχουσα ώρα.
2
Οδηγίες
Τοποθετήστε σε ένα κεραμικό πιάτο και καλύψτε με διαφανή μεμβράνη
για φούρνο μικροκυμάτων. Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο
για γεύματα που περιλαμβάνουν 3 συστατικά (π.χ. κρέας με σάλτσα,
λαχανικά και συνοδευτικά όπως πατάτες, ρύζι ή μακαρόνια). Αφήστε να
σταθεί για 2-3 λεπτά.
Τοποθετήστε το γεύμα σε ένα κεραμικό πιάτο και καλύψτε το με
διαφανή μεμβράνη για φούρνο μικροκυμάτων. Αυτό το πρόγραμμα
είναι κατάλληλο για γεύματα που περιλαμβάνουν 2 συστατικά (π.χ.
μακαρόνια με σάλτσα ή ρύζι με λαχανικά). Αφήστε να σταθεί για
2-3 λεπτά.
Χρήση της λειτουργίας απόψυξης
Η λειτουργία Power Defrost (Απόψυξη) σάς επιτρέπει να αποψύξετε κρέας, πουλερικά, ψάρι, ψωμί/κέικ.
Ο χρόνος απόψυξης και η βαθμίδα ισχύος ρυθμίζονται αυτόματα. Εσείς απλώς επιλέγετε το πρόγραμμα και το βάρος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
3
4.
4
5
5.
Χρησιμοποιείτε μόνο δοχεία κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων.
Ανοίξτε την πόρτα. Τοποθετήστε το κατεψυγμένο φαγητό σε ένα κεραμικό σκεύος στο κέντρο του περιστρεφόμενου
δίσκου. Κλείστε την πόρτα.
1. Πατήστε το κουμπί Power Defrost (Απόψυξη).
1
Ελληνικά 17
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 17
6/11/2018 12:07:33 PM
Χρήση του φούρνου
2.
Χρήση του φούρνου
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα διάφορα προγράμματα, οι ποσότητες και οι κατάλληλες οδηγίες για τη
λειτουργία Power Defrost (Απόψυξη). Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από την απόψυξη.
Τοποθετήστε το κρέας, το πουλερικό, το ψάρι ή το ψωμί/κέικ σε ένα κεραμικό πιάτο.
Κωδικός/
Φαγητό
Μέγεθος
μερίδας
Οδηγίες
Χρήση του φούρνου
1
Κρέας
200-1500 g
Καλύψτε τις άκρες με αλουμινόχαρτο. Γυρίστε το κρέας από την άλλη
πλευρά όταν ηχήσει ο χαρακτηριστικός ήχος του φούρνου. Αυτό το
πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μοσχάρι, αρνί, χοιρινό, μπριζόλες,
παϊδάκια και κιμά. Αφήστε να σταθεί για 20-60 λεπτά.
2
Πουλερικά
200-1500 g
Καλύψτε τα πόδια και τις φτερούγες στα άκρα τους με αλουμινόχαρτο.
Γυρίστε το πουλερικό από την άλλη πλευρά όταν ηχήσει ο
χαρακτηριστικός ήχος του φούρνου. Αυτό το πρόγραμμα είναι
κατάλληλο για κοτόπουλο ολόκληρο και σε μερίδες. Αφήστε να σταθεί
για 20-60 λεπτά.
3
Ψάρι
200-1500 g
4
Ψωμί/Κέικ
125-625 g
Καλύψτε την ουρά του ψαριού με αλουμινόχαρτο. Γυρίστε το ψάρι από
την άλλη πλευρά όταν ηχήσει ο χαρακτηριστικός ήχος του φούρνου.
Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για ψάρι ολόκληρο και σε φιλέτο.
Αφήστε να σταθεί για 20-50 λεπτά.
Τοποθετήστε το ψωμί σε χαρτί κουζίνας και γυρίστε το από την
άλλη πλευρά, μόλις ηχήσει ο χαρακτηριστικός ήχος του φούρνου.
Τοποθετήστε το κέικ σε ένα κεραμικό πιάτο και, αν είναι δυνατόν,
γυρίστε το από την άλλη πλευρά μόλις ηχήσει ο χαρακτηριστικός ήχος
του φούρνου. Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλα τα είδη
ψωμιού, ολόκληρου ή σε τεμάχια, καθώς και για ψωμάκια και μπαγκέτες.
Τοποθετήστε τα ψωμάκια κυκλικά. Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο
για όλα τα είδη κέικ ζύμης μαγιάς, μπισκότα, τσίζκεϊκ και ζύμη σφολιάτας.
Δεν είναι κατάλληλο για ζύμη ζαχαροπλαστικής, κέικ φρούτων και με
κρέμα, καθώς και κέικ με επικάλυψη σοκολάτας. Αφήστε να σταθεί για
5-20 λεπτά.
Χρήση της λειτουργίας μαλακώματος/λιωσίματος
Η λειτουργία Soften/Melt (Μαλάκωμα/Λιώσιμο) διαθέτει τέσσερις προκαθορισμένες ρυθμίσεις χρόνου
ψησίματος.
Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε ούτε τους χρόνους ψησίματος ούτε τη βαθμίδα ισχύος. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον
αριθμό των μερίδων πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω.
Πρώτα, τοποθετήστε το φαγητό στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου και κλείστε την πόρτα.
1. Πατήστε το κουμπί Soften/Melt (Μαλάκωμα/
Λιώσιμο).
1
2
2.
Επιλέξτε τον τύπο του φαγητού που θα ψηθεί πατώντας
το κουμπί Επάνω/Κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί Select (Επιλογή).
3.
Επιλέξτε το μέγεθος της μερίδας πατώντας το κουμπί
Επάνω/Κάτω. (Ανατρέξτε στον αντίστοιχο πίνακα.)
4.
Πατήστε το κουμπί START (ΕΝΑΡΞΗ).
Αποτέλεσμα: Η διαδικασία ψησίματος αρχίζει. Μόλις
ολοκληρωθεί:
1) Ηχεί ο χαρακτηριστικός ήχος του φούρνου
4 φορές.
2) Το σήμα υπενθύμισης τέλους της διαδικασίας ηχεί
3 φορές (μία φορά ανά λεπτό).
3) Εμφανίζεται ξανά η τρέχουσα ώρα.
2
3
4
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για φούρνους
μικροκυμάτων.
18 Ελληνικά
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 18
6/11/2018 12:07:33 PM
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα προγράμματα, οι ποσότητες και οι κατάλληλες οδηγίες για τη λειτουργία
Soften/Melt (Μαλάκωμα/Λιώσιμο). Τα προγράμματα αυτά εκτελούνται μόνο με την ενέργεια μικροκυμάτων.
Κωδικός/
Φαγητό
Μέγεθος
μερίδας
Οδηγίες
50 g
100 g
Κόψτε το βούτυρο σε 3 ή 4 κομμάτια και τοποθετήστε τα σε ένα μικρό
γυάλινο μπολ. Λιώστε το με το μπολ ξεσκέπαστο. Ανακατέψτε μετά το
ψήσιμο. Αφήστε να σταθεί για 1-2 λεπτά.
2
Λιώσιμο μαύρης
σοκολάτας
50 g
100 g
Τρίψτε τη μαύρη σοκολάτα και τοποθετήστε την σε ένα μικρό γυάλινο
μπολ. Λιώστε την με το μπολ ξεσκέπαστο. Ανακατέψτε μετά το λιώσιμο.
Αφήστε να σταθεί για 1-2 λεπτά.
3
Λιώσιμο
ζάχαρης
25 g
50 g
Τοποθετήστε τη ζάχαρη σε ένα μικρό γυάλινο μπολ. Προσθέστε 10 ml
νερό για 25 g και προσθέστε 20 ml νερό για 50 g. Λιώστε την με το μπολ
ξεσκέπαστο. Βγάλτε προσεκτικά, χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου!
Χρησιμοποιήστε κουτάλι ή πιρούνι για να ρίξετε την καραμελωμένη
ζάχαρη σε χαρτί ψησίματος. Αφήστε να σταθεί για 10 λεπτά μέχρι να
στεγνώσει και αφαιρέστε την από το χαρτί.
4
Μαλάκωμα
βουτύρου
50 g
100 g
Κόψτε το βούτυρο σε 3 ή 4 κομμάτια και τοποθετήστε τα σε ένα μικρό
γυάλινο μπολ. Μαλακώστε το με το μπολ ξεσκέπαστο. Ανακατέψτε μετά
το ψήσιμο. Αφήστε να σταθεί για 1-2 λεπτά.
Η λειτουργία Keep Warm (Διατήρηση θερμοκρασίας) διατηρεί το φαγητό ζεστό μέχρι να σερβιριστεί.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να διατηρήσετε το φαγητό ζεστό μέχρι να είναι έτοιμο να σερβιριστεί. Η
προκαθορισμένη διάρκεια της λειτουργίας διατήρησης θερμοκρασίας είναι 99 λεπτά.
1. Πατήστε το κουμπί Keep Warm (Διατήρηση
θερμοκρασίας).
1
2.
Πατήστε το κουμπί Επάνω/Κάτω αν θέλετε να
ρυθμίσετε τον χρόνο ζεστάματος.
(Η αρχική ρύθμιση χρόνου ζεστάματος είναι 99 λεπτά.)
3.
Πατήστε το κουμπί START (ΕΝΑΡΞΗ).
Για να σταματήσει το ζέσταμα του φαγητού, ανοίξτε την
πόρτα ή πατήστε το κουμπί STOP/ECO (ΔΙΑΚΟΠΗ/
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ).
2
3
ΠΡΟΣΟΧΗ
•
•
•
•
Μην καλύπτετε με καπάκια ή πλαστική μεμβράνη.
Χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου όταν βγάζετε το φαγητό.
Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για να ζεστάνετε κρύα φαγητά. Αυτό το πρόγραμμα διατηρεί ζεστά τα
φαγητά που μόλις μαγειρεύτηκαν.
Δεν συνιστάται να διατηρείτε ζεστά τα φαγητά για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 1 ώρα), καθώς θα
συνεχίσουν να ψήνονται. Τα ζεστά φαγητά χαλάνε πιο εύκολα.
Ελληνικά 19
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 19
6/11/2018 12:07:33 PM
Χρήση του φούρνου
1
Λιώσιμο
βουτύρου
Χρήση της λειτουργίας διατήρησης θερμοκρασίας
Χρήση του φούρνου
Χρήση του φούρνου
Χρήση της λειτουργίας μνήμης ψησίματος
Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση μνήμης ψησίματος
Αν ψήνετε ή ζεσταίνετε συχνά τους ίδιους τύπους φαγητών, μπορείτε να αποθηκεύσετε τους χρόνους ψησίματος και
τις βαθμίδες ισχύος στη μνήμη του φούρνου, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να τα ρυθμίζετε κάθε φορά. Μπορείτε να
αποθηκεύσετε δύο διαφορετικές ρυθμίσεις.
1. Ρυθμίστε το πρόγραμμα ψησίματος όπως συνήθως
(χρόνος ψησίματος και βαθμίδα ισχύος), ανατρέξτε ξανά
2
στην ενότητα «Ψήσιμο/ζέσταμα» αν είναι απαραίτητο.
2. Πατήστε το κουμπί Memory Cook (Μνήμη
ψησίματος) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πρόγραμμα
που θέλετε να αποθηκεύσετε πατώντας το κουμπί
2
Επάνω/Κάτω.
P1: Πρώτη ρύθμιση
P2: Δεύτερη ρύθμιση
3
3. Πατήστε το κουμπί Select (Επιλογή) για να
3
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Εναλλακτικά, πατήστε το
κουμπί START (ΕΝΑΡΞΗ) για να ξεκινήσει αμέσως το
πρόγραμμα.
Αποτέλεσμα: Οι ρυθμίσεις σας έχουν πλέον
αποθηκευτεί στη μνήμη του φούρνου.
Πρώτα, τοποθετήστε το φαγητό στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου και κλείστε την πόρτα.
1. Πατήστε το κουμπί Memory Cook (Μνήμη
ψησίματος) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πρόγραμμα
1
πατώντας το κουμπί Επάνω/Κάτω.
P1: Πρώτη ρύθμιση
P2: Δεύτερη ρύθμιση
2. Πατήστε το κουμπί START (ΕΝΑΡΞΗ).
1
Αποτέλεσμα: Το φαγητό ψήνεται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις σας.
2
Χρήση της λειτουργίας απομάκρυνσης οσμών
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία μετά το ψήσιμο φαγητών με έντονη οσμή ή όταν υπάρχει πολύς καπνός στο
εσωτερικό του φούρνου. Καθαρίστε πρώτα το εσωτερικό του φούρνου.
Πατήστε το κουμπί Deodorisation (Απομάκρυνση οσμών)
αφού τελειώσετε το καθάρισμα και πατήστε το κουμπί START
(ΕΝΑΡΞΗ). Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία, θα ηχήσει ο
χαρακτηριστικός ήχος τέσσερις φορές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο χρόνος απομάκρυνσης οσμών έχει καθοριστεί στα 5 λεπτά.
Αυξάνεται κατά 30 δευτερόλεπτα κάθε φορά που πατάτε το
κουμπί +30s (+30 δευτ.).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο μέγιστος χρόνος απομάκρυνσης οσμών είναι 15 λεπτά.
20 Ελληνικά
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 20
6/11/2018 12:07:34 PM
Ρύθμιση χρόνου παραμονής (Χρονόμετρο κουζίνας)
Απενεργοποίηση του βομβητή
Η λειτουργία Kitchen Timer (Χρονόμετρο κουζίνας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη ρύθμιση του
χρόνου παραμονής (χωρίς ψήσιμο με μικροκύματα).
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το βομβητή όποτε θέλετε.
1. Πατήστε τα κουμπιά STOP/ECO (ΔΙΑΚΟΠΗ/
1
1
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ) και START (ΕΝΑΡΞΗ) ταυτόχρονα.
2
2
Αποτέλεσμα:
•
Ο φούρνος δεν θα ηχεί κάθε φορά που πατάτε
κάποιο κουμπί.
•
Εμφανίζεται η παρακάτω ένδειξη.
Πρώτα, τοποθετήστε το φαγητό στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου και κλείστε την πόρτα.
1. Πατήστε το κουμπί Kitchen Timer (Χρονόμετρο
κουζίνας).
1
2. Επιλέξτε το χρόνο παραμονής πατώντας το κουμπί
Επάνω/Κάτω.
2
3. Πατήστε το κουμπί START (ΕΝΑΡΞΗ).
Αποτέλεσμα: Αρχίζει ο χρόνος παραμονής. Μόλις
ολοκληρωθεί:
•
Ηχεί ο χαρακτηριστικός ήχος του φούρνου
3
4 φορές.
•
Εμφανίζεται ξανά η τρέχουσα ώρα.
Για να επανενεργοποιήσετε το βομβητή, πατήστε ξανά
τα κουμπιά STOP/ECO (ΔΙΑΚΟΠΗ/ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ) και
START (ΕΝΑΡΞΗ) ταυτόχρονα.
Αποτέλεσμα:
•
Ο φούρνος δεν θα ηχεί κάθε φορά που πατάτε
κάποιο κουμπί.
•
Εμφανίζεται η παρακάτω ένδειξη.
Ο φούρνος μικροκυμάτων διαθέτει ένα ειδικό πρόγραμμα ασφαλείας για παιδιά που «κλειδώνει» το φούρνο, ώστε να
μην μπορεί να τεθεί ακούσια σε λειτουργία από παιδιά και όσους δεν γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του φούρνου.
Μπορείτε να κλειδώσετε το φούρνο οποιαδήποτε στιγμή.
1. Πατήστε το κουμπί Child Lock (Γονικό κλείδωμα) για
1
3 δευτερόλεπτα.
2
Αποτέλεσμα:
•
Ο φούρνος είναι κλειδωμένος (δεν μπορείτε να
επιλέξετε καμία λειτουργία).
•
Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη «L».
2.
Για να ξεκλειδώσετε το φούρνο, πατήστε ξανά το
κουμπί Child Lock (Γονικό κλείδωμα).
Αποτέλεσμα: Ο φούρνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
κανονικά.
Ελληνικά 21
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 21
6/11/2018 12:07:35 PM
Χρήση του φούρνου
Κλείδωμα ασφαλείας του φούρνου μικροκυμάτων
2.
Οδηγός χρήσης μαγειρικών σκευών
Προκειμένου να ψηθεί το φαγητό στο φούρνο μικροκυμάτων, τα μικροκύματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
εισχωρήσουν στο φαγητό χωρίς να υπάρξουν αντανακλάσεις ή να απορροφηθούν από το πιάτο που χρησιμοποιείται.
Κατά συνέπεια, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή των μαγειρικών σκευών. Αν στο σκεύος
αναγράφεται ότι είναι κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται διάφοροι τύποι μαγειρικών σκευών, η καταλληλότητα και ο τρόπος χρήσης τους
σε φούρνο μικροκυμάτων.
Μαγειρικά σκεύη
Αλουμινόχαρτο
Κατάλληλο
για φούρνο
μικροκυμάτων
✓✗
Μαγειρικά σκεύη
Οδηγός χρήσης μαγειρικών σκευών
Δίσκος κρούστας
✓
Μην προθερμαίνετε για περισσότερο από 8 λεπτά.
Πορσελάνινα και πήλινα σκεύη
✓
Η πορσελάνη, τα πήλινα, τα εφυαλωμένα πήλινα και η
φωσφορική πορσελάνη είναι συνήθως κατάλληλα, εκτός αν
φέρουν μεταλλική διακόσμηση.
Πολυεστερικά χάρτινα πιάτα μιας
χρήσης
✓
Ορισμένα κατεψυγμένα φαγητά είναι συσκευασμένα σε τέτοια
πιάτα.
Συσκευασίες ταχυφαγείου
•
Δοχεία από πολυστυρένιο
✓
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το ζέσταμα του φαγητού.
Τυχόν υπερθέρμανση ενδέχεται να προκαλέσει το λιώσιμο του
πολυστυρενίου.
•
Χάρτινες σακούλες ή
εφημερίδα
✗
Ενδέχεται να πιάσουν φωτιά.
•
Ανακυκλωμένο χαρτί ή
μεταλλική διακόσμηση
✗
Μπορεί να προκληθεί βολταϊκό τόξο.
Σχόλια
Μέταλλο
•
Πιάτα
✗
•
Σύρματα σύσφιξης
συσκευασίας
κατεψυγμένων προϊόντων
✗
•
Πιάτα, φλιτζάνια,
χαρτοπετσέτες και χαρτί
κουζίνας
✓
Για ψήσιμο μικρής χρονικής διάρκειας και ζέσταμα. Επίσης, για
την απορρόφηση της επιπλέον υγρασίας.
•
Ανακυκλωμένο χαρτί
✗
Μπορεί να προκληθεί βολταϊκό τόξο.
Σχόλια
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρές ποσότητες για προστασία
ορισμένων σημείων από το υπερβολικό ψήσιμο. Ενδέχεται να
προκληθεί βολταϊκό τόξο, αν το αλουμινόχαρτο βρίσκεται πολύ
κοντά στα τοιχώματα του φούρνου ή αν χρησιμοποιείται σε
μεγάλη ποσότητα.
Κατάλληλο
για φούρνο
μικροκυμάτων
Μπορεί να προκληθεί βολταϊκό τόξο ή πυρκαγιά.
Χαρτί
Πλαστικό
•
Δοχεία
✓
Ιδιαίτερα αν είναι θερμοπλαστικά με αντοχή στη θερμότητα.
Ορισμένα άλλα πλαστικά ενδέχεται να παραμορφωθούν ή να
αποχρωματιστούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Μη χρησιμοποιείτε
πλαστική μελαμίνη.
•
Διαφανής μεμβράνη
✓
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση της υγρασίας. Δεν
θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με το φαγητό. Προσέχετε κατά
την αφαίρεση της μεμβράνης, καθώς ενδέχεται να διαφύγει
καυτός ατμός.
•
Συσκευασίες
κατεψυγμένων προϊόντων
✓✗
Μόνο αν μπορούν να βράσουν ή να χρησιμοποιηθούν σε
φούρνους. Δεν θα πρέπει να είναι αεροστεγείς. Τρυπήστε με ένα
πιρούνι, αν χρειάζεται.
✓
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση της υγρασίας και
την αποφυγή πιτσιλισμάτων.
Κερόκολλα ή λαδόκολλα
Γυάλινα σκεύη
•
Επιτραπέζια σκεύη για
φούρνο
✓
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εκτός αν φέρουν μεταλλική
διακόσμηση.
•
Σκεύη από λεπτό γυαλί
✓
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το ζέσταμα φαγητών ή υγρών.
Το λεπτό γυαλί ενδέχεται να σπάσει ή να ραγίσει αν θερμανθεί
απότομα.
•
Γυάλινα βάζα
✓
Πρέπει να αφαιρεθεί το κάλυμμα. Κατάλληλα μόνο για ζέσταμα.
✓
: Συνιστάται
✓✗
: Χρήση με προσοχή
✗
: Μη ασφαλές
22 Ελληνικά
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 22
6/11/2018 12:07:35 PM
Οδηγός ψησίματος
Μικροκύματα
Τα μικροκύματα διεισδύουν στο φαγητό, έλκονται και απορροφώνται από τα υγρά, το λίπος και τη ζάχαρη που
περιέχει.
Τα μικροκύματα αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό την κινητικότητα των μορίων του φαγητού. Η μεγάλη κινητικότητα των
μορίων αυτών δημιουργεί τριβή και η θερμότητα που εκλύεται ψήνει το φαγητό.
Ψήσιμο
Ζέσταμα υγρών και τροφών
Χρησιμοποιήστε τις βαθμίδες ισχύος και τους χρόνους που δίνονται σε αυτόν τον πίνακα ως ενδεικτικές τιμές για
ζέσταμα.
Φαγητό
Μέγεθος μερίδας
Ισχύς
Χρόνος (λεπτά)
Ποτά (καφές, τσάι
και νερό)
150 ml (1 φλιτζάνι)
250 ml (1 κούπα)
800 W
1-1½
1½-2
Οδηγίες
Βάλτε το υγρό σε φλιτζάνι και ζεστάνετε χωρίς να το σκεπάσετε. Τοποθετήστε το
φλιτζάνι/κούπα στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου. Αφήστε το μέσα στο φούρνο
μικροκυμάτων κατά τη διάρκεια του χρόνου παραμονής και ανακατέψτε καλά. Αφήστε να
σταθεί για 1-2 λεπτά.
Μαγειρικά σκεύη για ψήσιμο με μικροκύματα:
Τα μαγειρικά σκεύη πρέπει να επιτρέπουν τη διείσδυση μικροκυμάτων, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Τα μικροκύματα ανακλώνται από μέταλλα όπως ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο και χαλκός, αλλά μπορούν να
διεισδύσουν σε υλικά όπως κεραμικά, γυαλί, πορσελάνη και πλαστικά, καθώς και σε χαρτί και ξύλο. Για αυτόν τον λόγο,
ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά δοχεία για το ψήσιμο του φαγητού.
Σούπα
(παγωμένη)
Τρόφιμα κατάλληλα για ψήσιμο με μικροκύματα:
Υπάρχουν πολλά είδη τροφίμων κατάλληλα για ψήσιμο με μικροκύματα, όπως τα φρέσκα ή τα κατεψυγμένα λαχανικά,
τα φρούτα, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα δημητριακά, τα όσπρια, τα ψάρια και το κρέας. Σάλτσες, κρέμες κάσταρντ, σούπες,
πουτίγκες στον ατμό, μαρμελάδες και τουρσιά είναι επίσης κατάλληλα για ψήσιμο σε φούρνο μικροκυμάτων. Γενικά,
το ψήσιμο με μικροκύματα είναι ιδανικό για οποιοδήποτε φαγητό θα μπορούσε να προετοιμαστεί σε εστία. Για
παράδειγμα, λιωμένο βούτυρο ή σοκολάτα (ανατρέξτε στο κεφάλαιο με τις συμβουλές και τις τεχνικές).
Ραγού (παγωμένο)
3-3½
Οδηγίες
Αδειάστε μέσα σε βαθύ κεραμικό πιάτο. Καλύψτε με πλαστικό καπάκι. Ανακατέψτε
καλά μετά το ζέσταμα. Ανακατέψτε ξανά πριν από το σερβίρισμα. Αφήστε να σταθεί για
2-3 λεπτά.
350 g
600 W
5½-6½
Γεμιστά ζυμαρικά
με σάλτσα
(παγωμένα)
350 g
600 W
4½-5½
Οδηγίες
Τοποθετήστε τα ζυμαρικά (π.χ. σπαγγέτι ή λαζάνια) σε ένα επίπεδο κεραμικό πιάτο.
Καλύψτε με μεμβράνη για φούρνο μικροκυμάτων. Ανακατέψτε πριν από το σερβίρισμα.
Αφήστε να σταθούν για 3 λεπτά.
350 g
600 W
5-6
Οδηγίες
Τοποθετήστε τα γεμιστά ζυμαρικά (π.χ. ραβιόλια, τορτελίνια) σε ένα βαθύ κεραμικό πιάτο.
Καλύψτε με πλαστικό καπάκι. Ανακατεύετε ανά διαστήματα κατά το ζέσταμα και ξανά πριν
από το χρόνο παραμονής και το σερβίρισμα. Αφήστε να σταθούν για 3 λεπτά.
Ελληνικά 23
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 23
6/11/2018 12:07:35 PM
Οδηγός ψησίματος
Ζυμαρικά
με σάλτσα
(παγωμένα)
Χρόνοι παραμονής
Αφού ολοκληρωθεί το ψήσιμο, ο χρόνος παραμονής είναι σημαντικός διότι έτσι εξισώνεται η θερμοκρασία στο
εσωτερικό του φαγητού.
800 W
Οδηγίες
Τοποθετήστε το ραγού σε ένα βαθύ κεραμικό πιάτο. Καλύψτε με πλαστικό καπάκι.
Ανακατεύετε ανά διαστήματα κατά το ζέσταμα και ξανά πριν από το χρόνο παραμονής και
το σερβίρισμα. Αφήστε να σταθεί για 2-3 λεπτά.
Σκέπασμα κατά τη διάρκεια του ψησίματος
Το σκέπασμα του φαγητού κατά τη διάρκεια του ψησίματος είναι πολύ σημαντικό, καθώς το νερό που εξατμίζεται
συμβάλλει στη διαδικασία ψησίματος με τη μορφή ατμού. Μπορείτε να σκεπάζετε το φαγητό με διάφορους τρόπους:
π.χ. με κεραμικά πιάτα, πλαστικά καλύμματα ή διαφανή μεμβράνη κατάλληλη για μικροκύματα.
250 g
Οδηγός ψησίματος
Φαγητό
Γεύμα σε πιάτο
(παγωμένο)
Ζυμαρικά
(κατεψυγμένα)
(κανελόνια,
μακαρόνια κοφτά,
λαζάνια)
Αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών
Μέγεθος μερίδας
Ισχύς
Χρόνος (λεπτά)
350 g
600 W
5½-6½
Οδηγίες
Τοποθετήστε το γεύμα, που αποτελείται από 2-3 παγωμένα συστατικά, σε ένα κεραμικό
πιάτο. Καλύψτε με μεμβράνη για φούρνο μικροκυμάτων. Αφήστε να σταθεί για 3 λεπτά.
400 g
450 W
16-16½
Οδηγίες
Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα ζυμαρικά σε ένα μικρό, επίπεδο, ορθογώνιο πιάτο πυρέξ.
Τοποθετήστε το πιάτο απευθείας στον περιστρεφόμενο δίσκο. Αφήστε να σταθούν για
2-3 λεπτά.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν αντιμετωπίζετε κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα, δοκιμάστε τις λύσεις που αναφέρονται.
Πρόβλημα
Αιτία
Ενέργεια
Γενικά
Τα κουμπιά δεν μπορούν
να πατηθούν σωστά.
Αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών
Ενδέχεται να έχουν πιαστεί ξένες
ουσίες ανάμεσα στα κουμπιά.
Αφαιρέστε τις ξένες ουσίες και
προσπαθήστε ξανά.
Για τα μοντέλα αφής: Υγρασία στην
εξωτερική επιφάνεια.
Σκουπίστε την υγρασία από την εξωτερική
επιφάνεια.
Η λειτουργία γονικού κλειδώματος
είναι ενεργοποιημένη.
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία γονικού
κλειδώματος.
Δεν εμφανίζεται η ώρα.
Η οικολογική λειτουργία
(εξοικονόμησης ενέργειας) είναι
ενεργοποιημένη.
Απενεργοποιήστε την οικολογική
λειτουργία.
Ο φούρνος δεν λειτουργεί.
Δεν παρέχεται ρεύμα.
Βεβαιωθείτε ότι παρέχεται ρεύμα.
Η πόρτα είναι ανοιχτή.
Κλείστε την πόρτα και προσπαθήστε ξανά.
Οι μηχανισμοί ασφαλείας
ανοίγματος πόρτας είναι καλυμμένοι
με ξένες ουσίες.
Αφαιρέστε τις ξένες ουσίες και
προσπαθήστε ξανά.
Ο χρήστης άνοιξε την πόρτα για να
γυρίσει το φαγητό από την άλλη
πλευρά.
Αφού γυρίσετε το φαγητό από την άλλη
πλευρά, πατήστε ξανά το κουμπί START
(ΕΝΑΡΞΗ) για να αρχίσει να λειτουργεί ο
φούρνος.
Ο φούρνος σταματά ενώ
λειτουργεί.
24 Ελληνικά
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 24
6/11/2018 12:07:35 PM
Πρόβλημα
Ο φούρνος
απενεργοποιείται κατά τη
λειτουργία του.
Αιτία
Ενέργεια
Μετά από ψήσιμο για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα, αφήστε τον φούρνο να
κρυώσει.
Ο ανεμιστήρας ψύξης δεν
λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι ακούγεται ο ήχος του
ανεμιστήρα ψύξης.
Προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε
το φούρνο χωρίς να περιέχει
φαγητό.
Τοποθετήστε φαγητό στο φούρνο.
Δεν υπάρχει επαρκής χώρος
εξαερισμού για το φούρνο.
Υπάρχουν ανοίγματα εισόδου/εξόδου στο
εμπρός και το πίσω μέρος του φούρνου για
εξαερισμό.
Διατηρείτε τα διάκενα που καθορίζονται
στον οδηγό εγκατάστασης του προϊόντος.
Πολλαπλά φις τροφοδοσίας
χρησιμοποιούνται στην ίδια πρίζα.
Καθορίστε μόνο μία πρίζα που θα
χρησιμοποιείται για το φούρνο.
Ακούγεται ξερός ήχος κατά
τη χρήση και ο φούρνος
δεν λειτουργεί.
Το ψήσιμο φαγητού σε
στεγανοποιημένα δοχεία ή σε
δοχεία με καπάκι ενδέχεται να
προκαλέσει ξερούς ήχους.
Μη χρησιμοποιείτε στεγανοποιημένα
δοχεία, καθώς ενδέχεται να σκάσουν
κατά τη διάρκεια του ψησίματος λόγω της
διαστολής των περιεχομένων τους.
Η εξωτερική επιφάνεια
του φούρνου είναι πολύ
ζεστή κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας.
Δεν υπάρχει επαρκής χώρος
εξαερισμού για το φούρνο.
Υπάρχουν ανοίγματα εισόδου/εξόδου στο
εμπρός και το πίσω μέρος του φούρνου
για εξαερισμό. Διατηρείτε τα διάκενα που
καθορίζονται στον οδηγό εγκατάστασης
του προϊόντος.
Η πόρτα δεν μπορεί να
ανοίξει σωστά.
Υπάρχουν αντικείμενα επάνω στο
φούρνο.
Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα που
υπάρχουν επάνω στο φούρνο.
Υπολείμματα φαγητού είναι
κολλημένα ανάμεσα στην πόρτα και
το εσωτερικό του φούρνου.
Καθαρίστε το φούρνο και, στη συνέχεια,
ανοίξτε την πόρτα.
Πρόβλημα
Αιτία
Ενέργεια
Η θέρμανση,
συμπεριλαμβανομένης της
λειτουργίας ζεστάματος,
δεν λειτουργεί σωστά.
Ο φούρνος ενδέχεται να μη
λειτουργεί, ψήνεται πολύ φαγητό
ή χρησιμοποιούνται ακατάλληλα
μαγειρικά σκεύη.
Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι νερό σε
ένα δοχείο κατάλληλο για φούρνους
μικροκυμάτων και χρησιμοποιήστε τα
μικροκύματα επί 1-2 λεπτά για να ελέγξετε
αν το νερό ζεσταίνεται. Μειώστε την
ποσότητα του φαγητού και αρχίστε ξανά
τη λειτουργία. Χρησιμοποιήστε ένα δοχείο
ψησίματος με επίπεδο πυθμένα.
Η λειτουργία ξεπαγώματος
δεν εκτελείται.
Ψήνεται πολύ φαγητό.
Μειώστε την ποσότητα του φαγητού και
αρχίστε ξανά τη λειτουργία.
Το εσωτερικό φως
είναι ασθενές ή δεν
ενεργοποιείται.
Η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το εσωτερικό φως ενδέχεται να
απενεργοποιείται αυτόματα όταν εκτελείται
η οικολογική λειτουργία. Κλείστε και ανοίξτε
ξανά την πόρτα ή πατήστε το κουμπί STOP/
ECO (ΔΙΑΚΟΠΗ/ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ).
Το εσωτερικό φως είναι καλυμμένο
από ξένες ουσίες.
Καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου και
ελέγξτε ξανά.
Ακούγεται ένα
προειδοποιητικό σήμα
κατά το ψήσιμο.
Αν χρησιμοποιείται η λειτουργία
αυτόματου ψησίματος, αυτό το
προειδοποιητικό σήμα σημαίνει
ότι είναι ώρα να γυρίσετε από την
άλλη πλευρά το φαγητό κατά το
ξεπάγωμα.
Αφού γυρίσετε το φαγητό από την
άλλη πλευρά, πατήστε ξανά το κουμπί
START (ΕΝΑΡΞΗ) για να αρχίσει ξανά να
λειτουργεί ο φούρνος.
Ο φούρνος δεν βρίσκεται
σε απόλυτα οριζόντια
θέση.
Ο φούρνος είναι τοποθετημένος σε
ανομοιόμορφη επιφάνεια.
Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι
τοποθετημένος σε μια επίπεδη και σταθερή
επιφάνεια.
Προκαλούνται σπινθήρες
κατά τη διάρκεια του
ψησίματος.
Χρησιμοποιούνται μεταλλικά
δοχεία στη λειτουργία ψησίματος ή
ξεπαγώματος.
Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά δοχεία.
Ελληνικά 25
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 25
6/11/2018 12:07:35 PM
Αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών
Ο φούρνος ψήνει για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα.
Αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών
Πρόβλημα
Αιτία
Ενέργεια
Ο φούρνος αρχίζει αμέσως
να λειτουργεί όταν
συνδέεται στην παροχή
ρεύματος.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.
Κλείστε την πόρτα και ελέγξτε ξανά.
Ο φούρνος εκπέμπει
ηλεκτρισμό.
Η παροχή ρεύματος ή η πρίζα δεν
έχει γειωθεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος και η
πρίζα έχουν γειωθεί σωστά.
1.
2.
Ενδέχεται να υπάρχει νερό ή ατμός
σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα
με το φαγητό. Αυτό δεν αποτελεί
δυσλειτουργία του φούρνου.
Αφήστε το φούρνο να κρυώσει και, στη
συνέχεια, σκουπίστε τον με μια στεγνή
πετσέτα για τα πιάτα.
Η φωτεινότητα στο
εσωτερικό του φούρνου
ποικίλλει.
Η φωτεινότητα αλλάζει ανάλογα
με τις αλλαγές στην έξοδο ισχύος,
σύμφωνα με τη λειτουργία.
Οι αλλαγές στην έξοδο ισχύος κατά το
ψήσιμο δεν αποτελούν δυσλειτουργία. Αυτό
δεν αποτελεί δυσλειτουργία του φούρνου.
Το ψήσιμο τελείωσε, αλλά
ο ανεμιστήρας ψύξης
λειτουργεί ακόμα.
Για να εξαερίσει το φούρνο, ο
ανεμιστήρας ψύξης συνεχίζει να
λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά μετά
την ολοκλήρωση του ψησίματος.
Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία του
φούρνου.
3.
Στάζει νερό.
Αναδίδεται
ατμός μέσω μιας
χαραμάδας στην
πόρτα.
Παραμένει νερό στο
φούρνο.
Πρόβλημα
Αιτία
Ενέργεια
Ο περιστρεφόμενος δίσκος
τραντάζεται ενώ κινείται
και προκαλεί θόρυβο.
Υπολείμματα φαγητού είναι
κολλημένα στον πάτο του φούρνου.
Αφαιρέστε τα υπολείμματα φαγητού που
είναι κολλημένα στον πάτο του φούρνου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας καλύπτουν για την επίλυση του προβλήματός σας, επικοινωνήστε με το τοπικό
κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Καταγράψτε τις παρακάτω πληροφορίες:
•
Το μοντέλο και τους σειριακούς αριθμούς, τα οποία συνήθως αναγράφονται στο πίσω μέρος του φούρνου
•
Τα στοιχεία της εγγύησής σας
•
Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος
Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση της
SAMSUNG.
Κωδικός πληροφοριών
Κωδικός ελέγχου
Αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών
C-d0
Περιστρεφόμενος δίσκος
Ενώ κινείται, ο
περιστρεφόμενος δίσκος
φεύγει από τη θέση του ή
σταματά να περιστρέφεται.
Δεν υπάρχει δακτύλιος κύλισης
ή ο δακτύλιος κύλισης δεν είναι
τοποθετημένος σωστά.
Τοποθετήστε το δακτύλιο κύλισης και, στη
συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.
Ο περιστρεφόμενος δίσκος
κινείται πολύ αργά.
Ο δακτύλιος κύλισης δεν
είναι τοποθετημένος σωστά,
τοποθετήθηκε πολύ φαγητό ή το
δοχείο είναι πολύ μεγάλο και αγγίζει
το εσωτερικό τοίχωμα του φούρνου
μικροκυμάτων.
Προσαρμόστε την ποσότητα του φαγητού
και μη χρησιμοποιείτε πολύ μεγάλα δοχεία.
Αιτία
Τα κουμπιά ελέγχου έχουν πατηθεί για
περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα.
Ενέργεια
Καθαρίστε τα πλήκτρα και ελέγξτε
αν υπάρχει νερό στην επιφάνεια
γύρω από τα πλήκτρα. Αν προκύψει
ξανά, απενεργοποιήστε το φούρνο
μικροκυμάτων για περισσότερο από
30 δευτερόλεπτα και προσπαθήστε να
τον ρυθμίσετε ξανά. Αν εμφανιστεί ξανά,
καλέστε το τοπικό Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της SAMSUNG.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας καλύπτουν για την επίλυση του προβλήματός σας, επικοινωνήστε με το τοπικό
κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
26 Ελληνικά
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 26
6/11/2018 12:07:35 PM
Τεχνικές προδιαγραφές
Σημειώσεις
Η SAMSUNG προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τα προϊόντα της. Για αυτόν τον λόγο, οι προδιαγραφές
σχεδιασμού και αυτές οι οδηγίες χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Μοντέλο
MS23J5133A*
Πηγή ρεύματος
230 V ~ 50 Hz
Κατανάλωση ισχύος
Μικροκύματα
1150 W
Ισχύς εξόδου
100 W / 800 W (IEC-705)
Συχνότητα λειτουργίας
2450 MHz
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Εξωτερικά
Κοιλότητα φούρνου
489 x 275 x 338 mm
330 x 211 x 324 mm
Όγκος
23 λίτρα
Βάρος
Καθαρό
12,0 kg περίπου
Τεχνικές προδιαγραφές
Ελληνικά 27
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 27
6/11/2018 12:07:35 PM
Σας ενημερώνουμε ότι η εγγύηση της Samsung ΔΕΝ καλύπτει επισκέψεις από το τμήμα σέρβις για επεξήγηση της λειτουργίας του προϊόντος, διόρθωση εσφαλμένης εγκατάστασης ή πραγματοποίηση συνήθους καθαρισμού ή συντήρησης.
ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΣΧΟΛΙΑ;
ΧΩΡΑ
ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ
Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DE68-04328U-00
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EL.indd 28
6/11/2018 12:07:36 PM
Microwave Oven
User manual
MS23J5133A*
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 1
6/15/2018 11:39:05 AM
Contents
Contents
Safety instructions
3
Important safety instructions
3
Installation
8
Accessories
Installation site
Turntable
8
8
8
Maintenance
9
Cleaning
Replacement (repair)
Care against an extended period of disuse
9
9
9
Oven features
10
Oven
Control panel
10
10
Oven use
11
How a microwave oven works
Checking that your oven is operating correctly
Setting the time
Cooking/Reheating
Power levels
Adjusting the cooking time
Stopping the cooking
Setting the energy save mode
Using the healthy cooking features
Using the my plate features
Using the power defrost features
Using the soften/melt features
Using the keep warm features
11
11
12
12
13
13
13
14
14
16
17
18
19
Using the memory cook features
To use the memory cook setting
Using the deodorisation features
Setting a standing time (kitchen timer)
Safety-locking your microwave oven
Switching the beefer off
20
20
20
21
21
21
Cookware guide
22
Cooking guide
23
Troubleshooting and information code
24
Troubleshooting
Information code
24
26
Technical specifications
27
2 English
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 2
6/15/2018 11:39:06 AM
Safety instructions
• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven
on the oven due to the possibility of ignition.
must not be operated until it has been repaired by a competent
The microwave oven is intended for heating food and
person.
beverages. Drying of food or clothing and heating of warming
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent
pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk
person to carry out any service or repair operation that
of injury, ignition or fire.
involves the removal of a cover which gives protection against
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
exposure to microwave energy.
appliance and keep the door closed in order to stifle any
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
flames.
sealed containers since they are liable to explode.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
WARNING: Only allow children to use the oven without
boiling, therefore care must be taken when handling the
supervision when adequate instructions have been given
container.
so that the child is able to use the oven in a safe way and
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
understands the hazards of improper use.
be stirred or shaken and the temperature checked before
This appliance is intended to be used in household only and it
consumption, in order to avoid burns.
is not intended to be used such as:
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
• staff kitchen areas in shops, offices and other working
heated in microwave ovens since they may explode, even after
environments;
microwave heating has ended.
• farm houses;
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
• by clients in hotels, motels and other residential
removed.
environments;
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 3
6/15/2018 11:39:06 AM
Safety Instructions
English 3
Safety Instructions
Safety Instructions
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
The microwave oven is intended to be used on the counter top
(freestanding) use only, the microwave oven shall not be placed
in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable when
removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be operated
with the water during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke
is emitted, unplug the power plug immediately and contact
your nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
4 English
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 4
6/15/2018 11:39:06 AM
General safety
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact
hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/
closing the door, keep children away.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean
the oven.
Microwave warning
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are
humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak;
or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the
power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven,
unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always
use caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least
20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after
heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly
after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between
objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
English 5
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 5
6/15/2018 11:39:06 AM
Safety Instructions
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Safety Instructions
Microwave oven precautions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver
trimmed dinnerware, skewers, etc.
Safety Instructions
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs. Do
not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The
oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand
at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Microwave operation precautions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
•
Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety
interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
•
Do not place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door
sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry
cloth after each use.
•
Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been
repaired by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the
door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces
must not be damaged.
•
All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started
accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing
your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
6 English
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 6
6/15/2018 11:39:06 AM
Limited warranty
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all
possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use
common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your
oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in
this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions
or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and information
online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not
heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot
be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep
the oven clean and well maintained.
Product group definition
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature
indicates that the product and its electronic accessories
(e.g. charger, headset, USB cable) should not be
disposed of with other household waste at the end
of their working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste
disposal, please separate these items from other types
of waste and recycle them responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where
they purchased this product, or their local government
office, for details of where and how they can take these
items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check
the terms and conditions of the purchase contract. This
product and its electronic accessories should not be
mixed with other commercial wastes for disposal.
For information on Samsung’s environmental commitments and product specific
regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which
contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally
generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment
of material, and EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments
and in establishments directly connected to a low voltage power supply network
which supplies buildings used for domestic purposes.
English 7
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 7
6/15/2018 11:39:07 AM
Safety Instructions
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit or accessory was caused by the customer. Items
this stipulation covers include:
•
Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or
broken.
•
A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic
Equipment)
Installation
Installation site
Accessories
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
01 Roller ring, to be placed in the centre of
the oven.
Purpose: The roller ring supports the
turntable.
Installation
02 Turntable, to be placed on the roller
ring with the centre fitting to the
coupler.
Purpose: The turntable serves as the
main cooking surface; it
can be easily removed for
cleaning.
20 cm
above
•
•
85 cm of
the floor
10 cm
on the
side
•
•
•
CAUTION
DO NOT operate the microwave oven
without the roller ring and turntable.
10 cm
behind
Select a flat, level surface approx.
85 cm above the floor. The surface
must support the weight of the oven.
Secure room for ventilation, at least
10 cm from the rear wall and both
sides, and 20 cm from above.
Do not install the oven in hot or damp
surroundings, such as next to other
microwave ovens or radiators.
Conform to the power supply
specifications of this oven. Use only
approved extension cables if you need
to use.
Wipe the interior and the door seal
with a damp cloth before using your
oven for the first time.
Turntable
Remove all packing materials inside the
oven. Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
8 English
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 8
6/15/2018 11:39:07 AM
Maintenance
Replacement (repair)
Cleaning
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the
oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller
ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up
impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides
of the oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
1.
Care against an extended period of disuse
•
To clean inside swing-heater models
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating element by
45° as shown. This will help clean the upper
area. When done, reposition the top heating
element.
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power
cord and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that
builds up inside the oven may affect the performance of the oven.
CAUTION
•
•
•
•
Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
Take caution not to spill water into the oven vents.
Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber
after waiting for the oven to cool down.
English 9
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 9
6/15/2018 11:39:08 AM
Maintenance
2.
3.
With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the
turntable.
Heat the oven for 10 minutes at max power.
When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the
door and clean the cooking chamber.
WARNING
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the
oven yourself.
•
If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a
qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
•
If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre.
Do not replace it yourself.
•
If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug
the power cord from the power source, and then contact a local Samsung
service centre.
Oven features
Control panel
Oven
01
02
03
01
02
Oven features
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
04
05
06
07
08
09
10
01 Ventilation holes
02 Light
03 Display
04 Door latches
05 Door
06 Turntable
07 Coupler
08 Roller ring
09 Safety interlock
holes
10 Open door push
button
11 Control panel
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Healthy Cooking
My Plate
Power Defrost
Soften/Melt
Keep Warm
Microwave
Memory Cook
Deodorisation
Kitchen Timer
Clock
Child Lock
Up/Down (Cooking time, Weight and
serving size)
Select
STOP/ECO
+30s
START
13
14
15
16
10 English
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 10
6/15/2018 11:39:08 AM
Oven use
How a microwave oven works
Checking that your oven is operating correctly
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without the foods form or colour changing.
You can use your microwave oven to:
•
Defrost (manual & auto)
•
Cook
•
Reheat
The following simple procedure enables you to check that your oven is working
correctly at all times.
Cooking Principle.
1.
2.
2.
2
Press the START button.
Result:
The oven heats the water for
4 to 5 minutes. The water
should then be boiling.
NOTE
The oven must be plugged into an
appropriate wall socket. The turntable must
be in position in the oven. If a power level
other than the maximum is used, the water
takes longer to boil.
NOTE
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even
when you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes
and in this booklet must therefore be respected to ensure:
•
Even cooking of the food right to the centre.
•
The same temperature throughout the food.
English 11
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 11
6/15/2018 11:39:09 AM
Oven use
3.
The microwaves generated by the
magnetron are distributed uniformly as
the food rotates on the turntable. The
food is thus cooked evenly.
The microwaves are absorbed by the
food up to a depth of about 1 inch
(2.5 cm). Cooking then continues as the
heat is dissipated within the food.
Cooking times vary according to the
recipient used and the properties of
the food:
•
Quantity and density
•
Water content
•
Initial temperature (refrigerated
or not)
Open the oven door, and place a glass of water on the turntable. Then, close the
door.
1. Press the +30s button and set the time
to 4-5 minutes by pressing +30s button
1
the appropriate number of times.
Oven use
Setting the time
Cooking/Reheating
When power is supplied, “88:88” and then “12:00” is automatically displayed on
the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12hour notation. You must set the clock:
•
When you first install your microwave oven
•
After a power failure
The following procedure explains how to cook or reheat food.
NOTE
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter
time.
1. Press the Clock button.
2. Press Up/Down button to set time
1
display type. (12H or 24H)
3. Press the Select button to complete the
2
setup.
CAUTION
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door. Never
switch the microwave oven on when it is empty.
1. Press the Microwave button.
Result:
The following indications are
1
displayed:
(microwave mode)
Oven use
Press Up/Down button until the
appropriate power level is displayed.
At that time, press the Select button to
set the power level.
•
If don’t set the power level within
5 seconds, Automatically changes
to the cooking time setting stage.
3.
Set the cooking time by pressing Up/
Down button.
Result:
The cooking time is
displayed.
4.
Press the START button.
Result:
The oven light comes on and
the turntable starts rotating.
Cooking starts and when it
has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed
again.
2
3
4.
5.
6.
4
6
2.
2
5 7
7.
Press Up/Down button to set the hour.
Press the Select button.
Press Up/Down button to set the
minute.
When the right time is displayed, press
the Select button to start the clock.
Result:
The time is displayed
whenever you are not using
the microwave oven.
3
4
12 English
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 12
6/15/2018 11:39:09 AM
Adjusting the cooking time
CAUTION
Never switch the microwave oven on when it is empty.
NOTE
If you wish to heat a dish for a short period of time at maximum power (800 W),
simply press the +30s button once for each 30 seconds of cooking time. Press the
START button to start cooking.
You can increase the cooking time by pressing the +30s button once for each
30 seconds to be added.
1. Press the +30s button once for each
30 seconds to be added.
1
2.
Power levels
Press the START button.
2
You can choose among the power levels below.
Output
HIGH
800 W
MEDIUM HIGH
600 W
MEDIUM
450 W
MEDIUM LOW
300 W
DEFROST
180 W
LOW
100 W
Stopping the cooking
You can stop cooking at any time to check the food.
1. To stop temporarily;
Open the door.
Result:
Cooking stops. To resume
cooking, close the door and
press the START button
again.
NOTE
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
NOTE
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
2.
2
To stop completely;
Press the STOP/ECO button.
Result:
The cooking stops.
If you wish to cancel the
cooking settings, press the
STOP/ECO button again
NOTE
You can cancel any setting before starting
cooking by simply pressing the STOP/ECO
button.
English 13
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 13
6/15/2018 11:39:10 AM
Oven use
Power level
Oven use
Setting the energy save mode
Using the healthy cooking features
The oven has an energy save mode.
•
•
Press the STOP/ECO button.
Result:
Display off.
To remove energy save mode, open the
door or press the STOP/ECO button and
then display shows current time. The
oven is ready for use.
NOTE
Oven use
Auto energy saving function
If you do not select any function when
appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition,
function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after
5 minutes with door open condition.
The 16 Healthy Cooking features provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
NOTE
Use only recipients that are microwave-safe.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1. Press the Healthy Cooking button.
1
2.
2
3
3.
Select the type of food that you are
cooking by pressing Up/Down button.
Refer to the table on the following
page for a description of the various
pre-programmed settings.
Press the START button.
Result:
The food is cooked according
to the pre-programmed
setting selected.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed
again.
14 English
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 14
6/15/2018 11:39:10 AM
Healthy cooking guide
1.
Code/Food
Vegetable/Grains
Code/Food
Serving size
Instructions
250 g
Rinse and clean fresh broccoli and prepare florets.
Put them evenly into a glass bowl with lid. Add
30 ml (2 tbsp.) water when cooking for 250 g. Put
bowl in the centre of turntable. Cook covered. Stir
after cooking. Stand for 1-2 minutes.
1-2
Sliced
Carrots
250 g
1-3
Green Beans
250 g
1-4
Spinach
150 g
Rinse and clean spinach. Put into a glass bowl with
lid. Do not add water. Put bowl in the centre of
turntable. Cook covered. Stir after cooking. Stand
for 1-2 minutes.
1-5
Corn on the
Cob
250 g
(1 pcs.)
Rinse and clean corn on the cob and put into an
oval glass dish. Cover with microwave cling film
and pierce film. Stand for 1-2 minutes.
1-6
Peeled
Potatoes
250 g
Wash and peel the potatoes and cut into a similar
size. Put them into a glass bowl with lid. Add 4560 ml (3-4 tbsp.) water. Put bowl in the centre of
turntable. Cook covered. Stand for 2-3 minutes.
Rinse and clean carrots and prepare even slices.
Put them evenly into a glass bowl with lid. Add
30 ml (2 tbsp.) water when cooking for 250 g. Put
bowl in the centre of turntable. Cook covered. Stir
after cooking. Stand for 1-2 minutes.
Rinse and clean green beans. Put them evenly into
a glass bowl with lid. Add 30 ml (2 tbsp.) water
when cooking 250 g. Put bowl in the centre of
turntable. Cook covered. Stir after cooking. Stand
for 1-2 minutes.
Instructions
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid. Add
double quantity of cold water (250 ml). Cook
covered. Stir before standing time and add salt and
herbs. Stand for 5-10 minutes.
1-8
Wholemeal
Macaroni
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid. Add
500 ml hot boiling water, a pinch of salt and
stir well. Cook uncovered. Stir before standing
time and drain thoroughly afterwards. Stand for
1 minutes.
1-9
Quinoa
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid. Add
double quantity of cold water (250 ml). Cook
covered. Stir before standing time and add salt and
herbs. Stand for 1-3 minutes.
1-10
Bulgur
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid. Add
double quantity of cold water (250 ml). Cook
covered. Stir before standing time and add salt and
herbs. Stand for 2-5 minutes.
English 15
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 15
6/15/2018 11:39:11 AM
Oven use
1-1
Broccoli
Florets
Serving size
1-7
Brown Rice
Oven use
2.
Using the my plate features
Poultry/Seafood
Code/Food
Serving
size
Instructions
Oven use
2-1
Chicken
Breasts
300g
(2 pcs.)
Rinse pieces and put on a ceramic plate. Cover
with microwave cling film. Pierce film. Put dish on
turntable. Stand for 2 minutes.
2-2
Turkey
Breasts
300g
(2 pcs.)
Rinse pieces and put on a ceramic plate. Cover
with microwave cling film. Pierce film. Put dish on
turntable. Stand for 2 minutes.
2-3
Fresh Fish
Fillets
300 g
(2 pcs.)
Rinse fish and put on a ceramic plate, add 1 tbsp.
lemon juice. Cover with microwave cling film. Pierce
film. Put dish on turntable. Stand for 1-2 minutes.
2-4
Fresh Salmon
Fillets
300 g
(2 pcs.)
Rinse fish and put on a ceramic plate, add 1 tbsp.
lemon juice. Cover with microwave cling film. Pierce
film. Put dish on turntable. Stand for 1-2 minutes.
2-5
Fresh Prawns
250 g
Rinse prawns on a ceramic plate, add 1 tbsp. lemon
juice. Cover with microwave cling film. Pierce film.
Put dish on turntable. Stand for 1-2 minutes.
2-6
Fresh Trout
200 g
(1 fish)
Put 2 fresh whole fish into an ovenproof dish. Add
a pinch salt, 1 tbsp. lemon juice and herbs. Cover
with microwave cling film. Pierce film. Put dish on
turntable. Stand for 2 minutes.
The My Plate features has two pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust
the number of servings by pressing Up/Down button.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the My Plate button. Select the
type of food that you are cooking by
1
pressing Up/Down button. Press the
Select button.
1
1) Ready Meal (Chilled)
2) Vegetarian Meal (chilled)
1
2
3
2.
Select the size of the serving by
Pessing Up/Down button. (Refer to the
table on the side.)
3.
Press the START button.
Result:
Cooking starts. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed
again.
NOTE
Use only recipients that are microwavesafe.
16 English
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 16
6/15/2018 11:39:11 AM
The following table presents the My Plate auto reheat programmes, quantities and
appropriate Instructions. Those programmes are running with microwave energy
only.
Code/Food
Serving size
1
Chilled
Ready Meal
300-350 g
400-450 g
2
Chilled
Vegetarian
Meal
300-350 g
400-450 g
2
Put meal on a ceramic plate and cover with
microwave cling film. This programme is suitable
for meals consisting of 2 components (e.g.
spaghetti with sauce or rice with vegetables).
Stand for 2-3 minutes.
3
3.
Select the size of the serving by
pressing Up/Down button.
Press the START button.
Result:
•
Defrosting begins.
•
The oven beeps through defrosting
to remind you to turn the food
over.
Press the START button again to
continue defrosting.
Result:
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed
again.
4.
4
5
5.
Using the power defrost features
The Power Defrost features enable you to defrost meat, poultry, fish, bread/case.
The defrost time and power level are set automatically. You simply select the
programme and the weight.
NOTE
Use only containers that are microwave-safe.
Open the door. Place the frozen food on a ceramic in the centre of the turntable.
Close the door.
1. Press the Power Defrost button.
1
English 17
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 17
6/15/2018 11:39:11 AM
Oven use
Select the type of food that you are
cooking by pressing Up/Down button.
Refer to the table on the following
page for a description of the various
pre-programmed settings. At that time,
press the Select button to select the
type of food.
2
Instructions
Put on a ceramic plate and cover with microwave
cling film. This programme is suitable for meals
consisting of 3 components (e.g. meat with sauce,
vegetables and a side dishes like potatoes, rice or
pasta). Stand for 2-3 minutes.
2.
Oven use
The following table presents the various Power Defrost programmes, quantities
and appropriate instructions. Remove all kind of package material before
defrosting.
Place meat, poultry, fish, bread/cake on a ceramic plate.
Code/Food
1
Meat
Serving size
200-1500 g
Shield the edges with aluminium foil. Turn the
meat over when the oven beeps. This programme
is suitable for beef, lamb, pork, steaks, chops and
minced meat. Stand for 20-60 minutes.
Oven use
200-1500 g
Shield the leg and wing tips with aluminium foil.
Turn the poultry over when the oven beeps. This
programme is suitable for whole chicken and
chicken portions. Stand for 20-60 minutes.
3
Fish
200-1500 g
Shield the tail of the whole fish with aluminium
foil. Turn the fish over when the oven beeps. This
programme is suitable for whole fishes and fish
fillets. Stand for 20-50 minutes.
125-625 g
The Soften/Melt features has four pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust
the number of servings by pressing Up/Down button.
Instructions
2
Poultry
4
Bread/Cake
Using the soften/melt features
Put bread on a piece of kitchen paper and turn
over, as soon as the oven beeps. Place cake on a
ceramic plate and if possible, turn over, as soon
as the oven beeps. This programme is suitable for
all kinds of bread, sliced or whole, as well as for
bread rolls and baguettes.
Arrange bread rolls in a circle. This programme
is suitable for all kinds of yeast cake, biscuit,
cheese cake and puff pastry. It is not, suitable
for short/crust pastry, fruit and cream cakes as
well as for cake with chocolate topping. Stand for
5-20 minutes.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Soften/Melt button.
1
2
2.
Select the type of food that you are
cooking by pressing Up/Down button
then press Select button.
3.
Select the size of the serving by
pressing Up/Down button. (Refer to the
table on the side.)
4.
Press the START button.
Result:
Cooking starts. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed
again.
2
3
4
NOTE
Use only recipients that are microwavesafe.
18 English
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 18
6/15/2018 11:39:12 AM
The following table presents the Soften/Melt programmes, quantities and
appropriate Instructions. Those programmes are running with microwave energy
only.
Serving size
Instructions
1
Melt Butter
Code/Food
50 g
100 g
Cut butter into 3 or 4 pieces and Put them on small
glass bowl. Melt uncovered. Stir after cooking.
Stand for 1-2 minutes.
2
Melt Dark
Chocolate
50 g
100 g
Grate dark chocolate and put in small glass bowl.
Melt uncovered. Stir after melting. Stand for
1-2 minutes.
3
Melting
Sugar
50 g
100 g
Put sugar on small glass bowl. Add 10 ml water
for 25 g and add 20 ml water for 50 g. Melt
uncovered. Take out carefully, use oven gloves!
Use spoon or fork and pour caramel decorations
on baking paper. Let stand for 10 minutes until dry
and remove from paper.
Cut butter into 3 or 4 pieces and Put them in small
glass bowl. Soften uncovered. Stir after cooking.
Stand for 1-2 minutes.
The Keep Warm feature keeps food hot until it’s served. Use this function to keep
food warm until ready to serve. Keep warm mode operates for 99 minute.
1. Press the Keep Warm button.
1
2.
Press the Up/Down button if you want
to set the warming time.
(Warming time is set as 99 minute at
first)
3.
Press the START button.
To stop warming the food, open the
door or press STOP/ECO button.
2
3
CAUTION
•
•
•
•
Do not cover with lids or plastic wrap.
Use oven gloves when taking out food.
Do not use this function to reheat cold foods. This programmes are for
keeping food warm that has just been cooked.
Do not recommend food being kept warm for too long (more than 1 hour), as
it will continue to cook. Warm food spoils more quickly.
English 19
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 19
6/15/2018 11:39:12 AM
Oven use
4
Soften
Butter
25 g
50 g
Using the keep warm features
Oven use
Oven use
Using the memory cook features
To use the memory cook setting
If you often cook or reheat the same types of dishes, you can store the cooking
times and power levels in the oven’s memory, so that you do not have to reset
them each order. you can store two different setting.
1. Set your cooking programme as usual
(cooking time and power level) see
2
Cooking/Reheating page again if
necessary.
2. Press Memory Cook button, then select
the program that you want to save by
2
pressing Up/Down button.
P1 : First setting
P2 : Second setting
3
3. Press the Select button to finish the
3
setting. Or, press the START button to
start the program immediately.
Result:
Your setting are now stored
in the oven’s memory.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press Memory Cook button, then select
the program by pressing Up/Down
1
button.
P1 : First setting
P2 : Second setting
2. Press the START button.
1
Result:
The food is cooked as
requested.
2
Using the deodorisation features
Use this features after cooking odorous food or when there is a lot of smoke in the
oven interior. First clean the oven interior.
Press the Deodorisation button after you
have finished cleaning and press the START
button. You will hear four beeps when it
has finished.
NOTE
The deodorisation time has been specified
as 5 minutes. It increases by 30 seconds
whenever the +30s button is pressed.
NOTE
The maximum deodorisation time is
15 minutes.
20 English
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 20
6/15/2018 11:39:13 AM
Setting a standing time (kitchen timer)
Switching the beefer off
The Kitchen Timer can be used to set a standing time automatically (without
microwave cooking).
You can switch the beeper off whenever you want.
1. Press the STOP/ECO and START button
1
1
at the same time.
2
2
Result:
•
The oven will not beep each time
you press a button.
•
The following indication is
displayed.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Kitchen Timer button.
2. Select the Standing time by pressing
1
Up/Down button.
3.
Press the START button.
2
Result:
Standing time starts. When it
has finished.
•
The oven beeps 4 times.
•
The current time is displayed
3
again.
Your microwave oven is fitted with a special Child Safety programme, which
enables the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it
cannot operate it accidentally.
The oven can be locked at any time.
1. Press the Child Lock button for
1
3 seconds.
2
Result:
•
The oven is locked (no functions
can be selected).
•
The display shows “L”.
2.
To switch the beeper back on, press the
STOP/ECO and START buttons again at
the same time.
Result:
•
The oven will not beep each time
you press a button.
•
The following indication is
displayed.
To unlock the oven, press the Child
Lock button again at the same time.
Result:
The oven can be used
normally.
English 21
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 21
6/15/2018 11:39:13 AM
Oven use
Safety-locking your microwave oven
2.
Cookware guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate
the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how
they should be used in a microwave oven.
Cookware
Microwavesafe
✓✗
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can
occur if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
Crust plate
✓
Cookware guide
✓
Disposable polyester
cardboard dishes
✓
Microwavesafe
Comments
Metal
•
Dishes
✗
•
Freezer bag twist
ties
✗
Comments
Aluminum foil
China and
earthenware
Cookware
May cause arcing or fire.
Paper
•
Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
Do not preheat for more than 8 minutes.
•
Recycled paper
✗
May cause arcing.
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable, unless
decorated with a metal trim.
Plastic
•
Containers
✓
Particularly if heat-resistant thermoplastic.
Some other plastics may warp or discolour
at high temperatures. Do not use Melamine
plastic.
•
Cling film
✓
Can be used to retain moisture. Should not
touch the food. Take care when removing
the film as hot steam will escape.
•
Freezer bags
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should not
be airtight. Prick with a fork, if necessary.
Wax or grease-proof
paper
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
Some frozen foods are packaged in these
dishes.
Fast-food packaging
•
Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
•
Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
•
Recycled paper
or metal trims
✗
May cause arcing.
Glassware
✓
•
Oven-totableware
✓
Can be used, unless decorated with a metal
trim.
•
Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if heated
suddenly.
•
Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for warming
only.
: Recommended
✓✗
: Use caution
✗
: Unsafe
22 English
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 22
6/15/2018 11:39:13 AM
Cooking guide
Microwaves
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water,
fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the
food.
Reheating liquids and food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Food
Drinks
(Coffee, Tea
and Water)
Cooking
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium
and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as
well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.
Food suitable for microwave cooking:
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature
to even out within the food.
Time (min.)
1-1½
1½-2
Instructions
Pour into cup and reheat uncovered. Put cup/ mug in the centre
of turntable. Keep in microwave oven during standing time and
stir well. Stand for 1-2 minutes.
250 g
800 W
3-3½
Instructions
Pour into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well
after reheating. Stir again before serving. Stand for 2-3 minutes.
Stew (Chilled)
350 g
600 W
5½-6½
Instructions
Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
occasionally during reheating and again before standing and
serving. Stand for 2-3 minutes.
Pasta with
Sauce
(Chilled)
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises
as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different
ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Power
800 W
Filled Pasta
with Sauce
(Chilled)
350 g
600 W
4½-5½
Instructions
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic plate.
Cover with microwave cling film. Stir before serving. Stand for
3 minutes.
350 g
600 W
5-6
Instructions
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic plate.
Cover with plastic lid. Stir occasionally during reheating and
again before standing and serving. Stand for 3 minutes.
English 23
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 23
6/15/2018 11:39:13 AM
Cooking guide
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave
oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would
normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the
chapter with tips, techniques and hints).
Soup (Chilled)
Serving size
150 ml (1 cup)
250 ml (1 mug)
Cooking guide
Food
Plated Meal
(Chilled)
Pasta (Frozen)
(Cannelloni,
Macaroni,
Lasagne)
Troubleshooting and information code
Serving size
Power
Time (min.)
350 g
600 W
5½-6½
Instructions
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish. Cover
with microwave cling-film. Stand for 3 minutes.
400 g
450 W
16-16½
Instructions
Put frozen pasta into a small flat rectangular glass pyrex dish.
Put the dish directly on the turntable. Stand for 2-3 minutes.
Troubleshooting
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
Problem
Cause
Action
General
The buttons
cannot be pressed
properly.
Foreign matter may
be caught between the
buttons.
Remove the foreign matter
and try again.
For touch models:
Moisture is on the
exterior.
Wipe the moisture from the
exterior.
Troubleshooting and information code
Child lock is activated.
Deactivate Child lock.
The time is not
displayed.
The Eco (power-saving)
function is set.
Turn off the Eco function.
The oven does not
work.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The door is open.
Close the door and try again.
The door open safety
mechanisms are covered
in foreign matter.
Remove the foreign matter
and try again.
The user has opened the
door to turn food over.
After turning over the food,
press the START button again
to start operation.
The oven stops
while in operation.
24 English
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 24
6/15/2018 11:39:13 AM
Problem
Problem
After cooking for an extended
period of time, let the oven
cool.
The cooling fan is not
working.
Listen for the sound of the
cooling fan.
Heating including
the Warm function
does not work
properly.
The oven may not work,
too much food is being
cooked, or improper
cookware is being used.
Trying to operate the
oven without food inside.
Put food in the oven.
Put one cup of water in a
microwave-safe container and
run the microwave for 1-2
minutes to check whether the
water is heated. Reduce the
amount of food and start the
function again. Use a cooking
container with a flat bottom.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear of
the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
The thaw function
does not work.
Too much food is being
cooked.
Reduce the amount of food
and start the function again.
The door has been left
open for a long time.
Several power plugs are
being used in the same
socket.
Designate only one socket to
be used for the oven.
The interior light
is dim or does not
turn on.
The interior light may
automatically turn off when
the Eco function operates.
Close and reopen the door or
press the STOP/ECO button.
There is a popping
sound during
operation, and the
oven doesn't work.
Cooking sealed food or
using a container with a
lid may causes popping
sounds.
Do not use sealed containers
as they may burst during
cooking due to expansion of
the contents.
The interior light is
covered by foreign
matter.
Clean the inside of the oven
and check again.
The oven exterior
is too hot during
operation.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear
of the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
A beeping sound
occurs during
cooking.
If the Auto Cook function
is being used, this
beeping sound means
it's time to turn over the
food during thawing.
After turning over the food,
press the START button again
to restart operation.
The oven is not
level.
The oven is installed on
an uneven surface.
Make sure the oven is installed
on flat, stable surface.
There are sparks
during cooking.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
Do not use metal containers.
When power is
connected, the
oven immediately
starts to work.
The door is not properly
closed.
Close the door and check
again.
The door cannot be
opened properly.
Cause
Objects are on top of the
oven.
Remove all objects on the top
of the oven.
Food residue is stuck
between the door and
oven interior.
Clean the oven and then open
the door.
Cause
Action
English 25
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 25
6/15/2018 11:39:13 AM
Troubleshooting and information code
Action
The oven has been
cooking for an extended
period of time.
The power
turns off during
operation.
Troubleshooting and information code
Problem
There is electricity
coming from the
oven.
Cause
Action
The power or power
socket is not properly
grounded.
Make sure the power and
power socket are properly
grounded.
There may be water or
steam in some cases
depending on the food.
This is not an oven
malfunction.
Let the oven cool and then
wipe with a dry dish towel.
The brightness
inside the oven
varies.
Brightness changes
depending on power
output changes according
to function.
Power output changes during
cooking are not malfunctions.
This is not an oven
malfunction.
Cooking is
finished, but the
cooling fan is still
running.
To ventilate the oven, the
cooling fan continues to
run for about 3 minutes
after cooking is complete.
This is not an oven
malfunction.
While turning, the
turntable comes
out of place or
stops turning.
There is no roller ring,
or the roller ring is not
properly in place.
Install the roller ring and then
try again.
The turn table
drags while
turning.
The roller ring is not
properly in place, there
is too much food, or the
container is too large and
touches the inside of the
microwave.
Adjust the amount of food and
do not use containers that are
too large.
1.
2.
3.
Water drips.
Steam emits
through a
door crack.
Water remains
in the oven.
Problem
The turn table
rattles while
turning and is
noisy.
Cause
Food residue is stuck to
the bottom of the oven.
Action
Remove any food residue
stuck to the bottom of the
oven.
NOTE
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact your
local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read;
•
The model and serial numbers, normally printed on the rear of the oven
•
Your warranty details
•
A clear description of the problem
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
Information code
Check code
Cause
Troubleshooting and information code
Turntable
C-d0
Control buttons are
pressed over 10 seconds.
Action
Clean the keys and check if
there is water on the surface
around key. If it occurs again,
turn off the microwave
oven over 30 seconds
and try setting again. If it
appears again, call your local
SAMSUNG Customer Care
Centre.
NOTE
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact your
local SAMSUNG customer service centre.
26 English
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 26
6/15/2018 11:39:14 AM
Technical specifications
Memo
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications
and these user instructions are thus subject to change without notice.
Model
MS23J5133A*
Power source
230 V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
1150 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 338 mm
330 x 211 x 324 mm
Volume
23 liter
Weight
Net
12.0 kg approx.
Technical specification
English 27
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 27
6/15/2018 11:39:14 AM
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or
maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/be_fr/support
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DE68-04328U-00
MS23J5133AM_GC_DE68-04328U-00_EN.indd 28
6/15/2018 11:39:14 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising