Samsung | QE55Q6FNAT | User manual | Samsung "55 Q6F טלוויזיה חכמהQLED 4K UHD ‎(2018)‎ מדריך למשתמש

Samsung "55 Q6F טלוויזיה חכמהQLED 4K UHD  ‎(2018)‎ מדריך למשתמש
‫‪E-MANUAL‬‬
‫תודה על שרכשת מוצר זה של ‪.Samsung‬‬
‫לקבלת שירות מלא יותר‪ ,‬רשום את המוצר שלך בכתובת‬
‫‪www.samsung.com‬‬
‫דגם__________________מספר סידורי__________________‬
‫כדי לעבור ישירות לדף הכולל את הוראות השימוש במדריך‬
‫ללקויי ראייה‪ ,‬בחר בקישור מסך למידת תפריטים להלן‪.‬‬
‫הקישור “מסך למידת תפריטים”‬
‫תוכן‬
‫מדריכים מהירים‬
‫החיבור של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לטלוויזיה‬
‫שימוש ב‪Smart Hub-‬‬
‫שימוש ב‪Ambient mode-‬‬
‫‪.10‬‬
‫מצבי מסכים הקשורים ל‪Ambient mode‬‬
‫‪.11‬‬
‫שינוי התוכן וההגדרות של ‪Ambient mode‬‬
‫שימוש ב‪-‬קיצור דרך‬
‫‪.14‬‬
‫הוספת ערוצים‬
‫‪.14‬‬
‫העברת ערוצים‬
‫‪.14‬‬
‫הסרת ערוצים‬
‫שימוש ב‪-‬אינטראקציה קולית‬
‫‪.25‬‬
‫הפעלת הטלוויזיה באמצעות התקן נייד‬
‫‪.25‬‬
‫חיבור התקן שליטה בתקשורת ‪ IP‬לטלוויזיה‬
‫‪.25‬‬
‫הגדרת חיבור לאינטרנט באמצעות ‪IPv6‬‬
‫‪.26‬‬
‫שינוי שם הטלוויזיה ברשת‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט‬
‫‪.26‬‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט‬
‫חיבור התקני וידאו‬
‫‪.28‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫‪.29‬‬
‫התחברות באמצעות כבל ‪( Component‬רק בדגמים הכוללים‬
‫‪)COMPONENT IN / AV IN‬‬
‫‪.30‬‬
‫התחברות באמצעות כבל ‪( Composite‬רק בדגמים הכוללים‬
‫‪)COMPONENT IN / AV IN‬‬
‫חיבורי קלט ופלט של שמע‬
‫‪.15‬‬
‫הפעלת אינטראקציה קולית‬
‫‪.31‬‬
‫חיבור באמצעות כבל‪HDMI (ARC)‎‬‬
‫‪.16‬‬
‫למידה אודות ‪Voice Command Guide‬‬
‫‪.31‬‬
‫חיבור באמצעות כבל שמע דיגיטלי (אופטי)‬
‫‪.17‬‬
‫קרא לפני השימוש ב אינטראקציה קולית‬
‫‪.31‬‬
‫התחברות באמצעות רשת אלחוטית‬
‫‪.32‬‬
‫חיבור התקני ‪Bluetooth‬‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה‬
‫‪.18‬‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה לגרסה האחרונה‬
‫‪.18‬‬
‫עדכון אוטומטי של הטלוויזיה‬
‫קבלת תמיכה‬
‫חיבור מחשב‬
‫‪.32‬‬
‫חיבור באמצעות יציאת ‪ – HDMI‬שיתוף מסכים (‪)HDMI‬‬
‫חבר את התקן נייד‬
‫‪.19‬‬
‫קבלת תמיכה דרך ניהול מרחוק‬
‫‪.33‬‬
‫התחברות לטלוויזיה דרך האפליקציה ‪SmartThings‬‬
‫‪.20‬‬
‫חיפוש פרטי הקשר של השירות‬
‫‪.34‬‬
‫שיקוף דו‪-‬כיווני של הטלוויזיה והמכשיר הנייד שלך באמצעות האפליקציה‬
‫‪.20‬‬
‫בקשת שירות‬
‫‪SmartThings‬‬
‫‪.34‬‬
‫חיבורים‬
‫מדריך חיבורים‬
‫חיבור אנטנה (אנטנה)‬
‫התחברות לאינטרנט‬
‫ניהול התקן נייד‬
‫מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה‬
‫‪.35‬‬
‫שינוי אות הקלט‬
‫‪.35‬‬
‫עריכת השם והסמל של התקן חיצוני‬
‫‪.36‬‬
‫שימוש בפונקציות נוספות‬
‫הערות אודות החיבור‬
‫‪.37‬‬
‫הערות חיבור עבור ‪HDMI‬‬
‫‪.23‬‬
‫חיבור לרשת האינטרנט‬
‫‪.38‬‬
‫הערות חיבור עבור התקני שמע‬
‫‪.25‬‬
‫בדיקה של מצב החיבור לאינטרנט‬
‫‪.39‬‬
‫הערות חיבור עבור מחשבים‬
‫‪.25‬‬
‫איפוס הרשת שלך‬
‫‪.39‬‬
‫הערות חיבור עבור התקנים ניידים‬
‫שלט רחוק והתקנים היקפיים‬
‫אודות שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‏ (טלוויזיית ‪)QLED‬‬
‫אודות שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‏ (טלוויזיית ‪)UHD‬‬
‫אודות שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬‏(‪)THE FRAME‬‬
‫החיבור של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לטלוויזיה‬
‫שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק חכם של‬
‫‪ - Samsung‬שימוש בשלט רחוק אוניברסלי‬
‫שימוש ב‪Anynet+ (HDMI-CEC)‎-‬‬
‫‪.51‬‬
‫חיבור התקן חיצוני באמצעות‪ ,Anynet+‎‬ושימוש בתפריטים של ההתקן‬
‫שליטה בטלוויזיה באמצעות מקלדת או עכבר‬
‫‪.52‬‬
‫חיבור מקלדת או עכבר ‪USB‬‬
‫‪.52‬‬
‫חיבור מקלדת או עכבר ‪Bluetooth‬‬
‫‪.53‬‬
‫שימוש במקלדת ובעכבר‬
‫‪.54‬‬
‫הגדרת התקני הקלט‬
‫הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית שעל‪-‬גבי המסך‬
‫‪.56‬‬
‫הזנת טקסט באמצעות המיקרופון של השלט‪-‬רחוק והמקלדת הווירטואלית‬
‫שעל המסך‬
‫מאפיינים חכמים‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫‪.58‬‬
‫הצגת מסך ראשון‬
‫‪6‬‬
‫‪.3‬‬
‫הפעלת ‪ Smart Hub‬באופן אוטומטי‬
‫‪.63‬‬
‫הפעלה אוטומטית של האפליקציה האחרונה שבה נעשה שימוש‬
‫‪.63‬‬
‫‪ Smart Hub‬בדיקת חיבורי‬
‫‪.63‬‬
‫איפוס ‪Smart Hub‬‬
‫שימוש בחשבון ‪Samsung‬‬
‫‪.64‬‬
‫יצירה וניהול של חשבון ‪Samsung‬‬
‫‪.65‬‬
‫כניסה אל חשבון ‪Samsung‬‬
‫שימוש ב‪Ambient mode-‬‬
‫‪.67‬‬
‫מצבי מסכים הקשורים ל‪Ambient mode‬‬
‫‪.68‬‬
‫שינוי התוכן וההגדרות של ‪Ambient mode‬‬
‫שימוש בשירות 'אפליקציות'‬
‫‪.71‬‬
‫התקנה והפעלה של אפליקציה‬
‫‪7. 2‬‬
‫ניהול אפליקציות שנרכשו או הותקנו‬
‫‪.73‬‬
‫דירוג אפליקציות‬
‫שימוש באפליקציה גלריה‬
‫שימוש באפליקציה מדריך אוניברסלי‬
‫שימוש באפליקציה ‪SmartThings‬‬
‫שימוש ב‪e-Manual-‬‬
‫‪.77‬‬
‫הפעלת ‪e-Manual‬‬
‫‪.78‬‬
‫שימוש בלחצנים ב ‪e-Manual‬‬
‫שימוש ב‪Internet-‬‬
‫הפעלת תמונות‪/‬וידאו‪/‬מוזיקה‬
‫‪.80‬‬
‫הפעלת תוכן מדיה‬
‫שימוש ב‪-‬אינטראקציה קולית‬
‫‪.82‬‬
‫הפעלת אינטראקציה קולית‬
‫‪.83‬‬
‫קבלת מידע על ‪Voice Command Guide‬‬
‫‪.84‬‬
‫קרא לפני השימוש ב אינטראקציה קולית‬
‫צפייה בטלוויזיה‬
‫צפייה בפרטי שידור דיגיטלי במבט מהיר‬
‫‪.85‬‬
‫השימוש במדריך‬
‫הקלטת תוכניות‬
‫‪.87‬‬
‫הקלטת תוכניות‬
‫‪.88‬‬
‫ניהול רשימה של הקלטות מתוכננות‬
‫‪.89‬‬
‫צפייה בתוכניות מוקלטות‬
‫‪.89‬‬
‫הגדרת התחלת הקלטה מתוזמנת‬
‫הגדרת תכנון צפייה‬
‫‪.89‬‬
‫הגדרת תכנון צפייה עבור ערוץ‬
‫‪.90‬‬
‫עריכה של תכנון צפייה‬
‫שימוש ב‪Timeshift-‬‬
‫תמונה וקול‬
‫לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך הקלטת תוכנית או ‪Timeshift‬‬
‫שימוש ב‪-‬רשימת ערוצים‬
‫עריכת ערוצים‬
‫‪.94‬‬
‫הסרת ערוצים רשומים‬
‫‪.94‬‬
‫עריכת ערוצים רשומים‬
‫יצירה של רשימת מועדפים אישית‬
‫כוונון איכות התמונה‬
‫‪ .104‬בחירה של מצב תמונה‬
‫‪ .105‬קביעת הגדרות תמונה מתקדמות‬
‫הגדרת סביבת הצפייה של התקנים חיצוניים‬
‫‪ .106‬הפעלת משחקים במסך ממוטב‬
‫‪ .107‬קביעת התצורה של פרטי מצב משחק‬
‫‪.95‬‬
‫רישום ערוצים כמועדפים‬
‫‪ .108‬צפייה בסרטוני וידאו באיכות ‪UHD‬‬
‫‪.95‬‬
‫צפייה בערוצים ובחירת ערוצים ברשימות המועדפים בלבד‬
‫‪ .108‬שימוש ברמת צבע שחור של ‪HDMI‬‬
‫עריכת רשימת מועדפים‬
‫פונקציות תמיכה בתמונה‬
‫‪.96‬‬
‫הוספת ערוצים לרשימת המועדפים‬
‫‪ .109‬צפייה בתמונה בתוך תמונה (‪)PIP‬‬
‫‪.96‬‬
‫הסרת ערוצים מרשימת מועדפים‬
‫‪ .109‬שינוי גודל התמונה‬
‫‪.96‬‬
‫ארגון מחדש של רשימת מועדפים‬
‫‪.110‬‬
‫שינוי אוטומטי של גודל התמונה‬
‫‪.96‬‬
‫שינוי שם של רשימת מועדפים‬
‫‪.110‬‬
‫שינוי גודל התמונה במצב ‪ 4:3‬או 'התאמה למסך'‬
‫‪.110‬‬
‫התאמת התמונה למסך‬
‫‪.110‬‬
‫כוונון גודל התמונה ו‪/‬או מיקום התמונה‬
‫תכונות מסייעות לצפייה בטלוויזיה‬
‫‪.97‬‬
‫שינוי אות השידור‬
‫‪.97‬‬
‫סריקה אחר ערוצים זמינים‬
‫קביעת התצורה של מצב קול והגדרות מומחה‬
‫‪.98‬‬
‫בדיקת פרטי האות והעוצמה של הערוץ הדיגיטלי‬
‫‪.111‬‬
‫בחירה של מצב צליל‬
‫‪.98‬‬
‫הגבלת הצפייה לערוצים ספציפיים‬
‫‪.111‬‬
‫קביעת הגדרות צליל מתקדמות‬
‫‪.98‬‬
‫שימוש ב‪-‬סמן ערוצים למבוגרים‬
‫‪.98‬‬
‫בחירה של אפשרות שמע השידור‬
‫‪.99‬‬
‫שימוש ב‪-‬נעילת דירוג תוכנית‬
‫‪.99‬‬
‫קביעת הגדרות שידור מתקדמות‬
‫‪.99‬‬
‫קריאה של טקסט דיגיטלי‬
‫שימוש בפונקציות תמיכה בצליל‬
‫‪.112‬‬
‫בחירת רמקולים‬
‫‪.112‬‬
‫האזנה לטלוויזיה דרך התקני ‪Bluetooth‬‬
‫‪.113‬‬
‫האזנה לטלוויזיה באמצעות התקן שמע של ‪ Samsung‬התומך בפונקציית‬
‫ה‪Wi-Fi-‬‬
‫‪ .100‬בחירת שפת השמע של השידור‬
‫‪ .100‬כוונון ידני של אותות שידור‬
‫‪.101‬‬
‫כוונון עדין של שידורים אנלוגיים‬
‫‪.101‬‬
‫העברה של רשימת ערוצים‬
‫‪.101‬‬
‫הפעלה‪/‬השבתה של עריכת מספרי ערוצים‬
‫‪.101‬‬
‫מחיקת פרופיל של מפעיל ‪CAM‬‬
‫‪ .102‬הגדרת מערכת לוויין‬
‫‪ .102‬שינוי שפת הטלטקסט‬
‫‪ .102‬הצגת התפריט ממשק ‪TVkey‬‬
‫‪ .103‬הצגה של תפריט ממשק משותף‬
‫מערכת ותמיכה‬
‫שימוש בפונקציות זמן ושעוני עצר‬
‫‪.114‬‬
‫הגדרת השעה הנוכחית‬
‫‪.115‬‬
‫שימוש בשעוני העצר‬
‫שימוש בפונקציות זמן להגנה אוטומטית ו'חיסכון באנרגיה'‬
‫‪.116‬‬
‫הגדרת זמן להגנה אוטומטית‬
‫‪.116‬‬
‫הפחתת צריכת האנרגיה של הטלוויזיה‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה‬
‫‪.117‬‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה לגרסה האחרונה‬
‫‪.117‬‬
‫עדכון אוטומטי של הטלוויזיה‬
‫הגנה על הטלוויזיה מפני פריצה וקוד זדוני‬
‫‪.118‬‬
‫סריקת הטלוויזיה והאחסון המחובר לאיתור קוד זדוני‬
‫שימוש בפונקציות אחרות‬
‫‪.118‬‬
‫הפעלת פונקציות הנגישות‬
‫‪.118‬‬
‫הפעלת קיצורי נגישות‬
‫‪.119‬‬
‫הפעלת מדריכים קוליים עבור אנשים בעלי לקויות ראייה‬
‫‪.119‬‬
‫תיאור שמע‬
‫‪ .120‬טקסט לבן על רקע שחור (ניגודיות גבוהה)‬
‫‪ .120‬הגדרת המסך לגווני שחור ולבן‬
‫פתרון בעיות‬
‫קבלת תמיכה‬
‫‪.131‬‬
‫קבלת תמיכה דרך 'ניהול מרחוק'‬
‫‪ .132‬חיפוש פרטי הקשר של השירות‬
‫‪ .133‬בקשת שירות‬
‫אבחון בעיות בתפעול הטלוויזיה‬
‫קיימת בעיה בתמונה‬
‫‪ .134‬בדיקת התמונה‬
‫הצליל לא נשמע בבירור‬
‫‪.137‬‬
‫בדיקת הצליל‬
‫‪ .120‬הפיכת צבעי המסך‬
‫קיימת בעיה בשידור‬
‫‪ .120‬הגדלת גופן (לבעלי לקויות ראייה)‬
‫המחשב שלי ‪ /‬קונסולת המשחקים לא מתחברים‬
‫‪.121‬‬
‫למידה על השלט‪-‬רחוק (לבעלי לקויות ראייה)‬
‫‪.121‬‬
‫מידע אודות תפריט הטלוויזיה‬
‫‪.121‬‬
‫צפייה בשידורי טלוויזיה עם כתוביות‬
‫הפונקציה 'תכנון הקלטה'‪ Timeshift/‬אינה פועלת‬
‫‪.122‬‬
‫האזנה לטלוויזיה באמצעות התקני ‪( Bluetooth‬לבעלי לקויות שמיעה)‬
‫)‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬אינו פועל‬
‫‪.122‬‬
‫קביעת הגדרות מערכת מתקדמות‬
‫‪ .123‬שחזור הטלוויזיה להגדרות היצרן‬
‫אני נתקל בבעיה במהלך הפעלת אפליקציות‪/‬שימוש באפליקציות‬
‫הקובץ שלי לא מופעל‬
‫‪HbbTV‬‬
‫שימוש בכרטיס צפייה בטלוויזיה ("כרטיס ‪ CI‬או‪)"CI+‎‬‬
‫‪.125‬‬
‫הטלוויזיה אינה מתחברת לאינטרנט‬
‫חיבור "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬דרך חריץ ‪ COMMON INTERFACE‬באמצעות‬
‫ברצוני לאפס את הטלוויזיה‬
‫בעיות אחרות‬
‫מתאם כרטיס ‪CI‬‬
‫‪.126‬‬
‫חיבור "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬דרך חריץ ‪COMMON INTERFACE‬‬
‫‪.126‬‬
‫שימוש ב"כרטיס ‪ CI‬או‪"CI+‎‬‬
‫מאפיין הטלטקסט‬
‫‪.127‬‬
‫ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫‪ .129‬בשלט‪-‬רחוק הרגיל‬
‫‪ .130‬דף טלטקסט טיפוסי‬
‫אמצעי זהירות והערות‬
‫לפני השימוש בפונקציה הקלטה ובפונקציה ‪Timeshift‬‬
‫‪ .145‬לפני השימוש בפונקציה 'הקלטה' ובפונקציה 'תכנון הקלטה'‬
‫‪.147‬‬
‫לפני השימוש בפונקציה ‪Timeshift‬‬
‫אפשרויות שמע נתמכות של שידור‬
‫קרא לפני השימוש ב אפליקציות‬
‫קרא לפני השימוש ב‪Internet-‬‬
‫‪ .150‬קרא לפני הגדרת חיבור אלחוטי לאינטרנט‬
‫קרא לפני הפעלה של קובצי תמונות‪ ,‬וידאו או מוסיקה‬
‫‪.151‬‬
‫מגבלות על השימוש בקובצי תמונות‪ ,‬וידאו ומוסיקה‬
‫‪.152‬‬
‫כתוביות חיצוניות נתמכות‬
‫‪.152‬‬
‫כתוביות פנימיות נתמכות‬
‫‪ .153‬תבניות תמונה ורזולוציות נתמכות‬
‫‪ .153‬תבניות מוזיקה ורכיבי ‪ Codec‬נתמכים‬
‫‪ .154‬רכיבי ‪ Codec‬וידאו נתמכים על‪-‬ידי סדרה ‪Q900R‬‬
‫‪ .155‬רכיבי ‪ Codec‬של וידאו נתמכים על‪-‬ידי סדרת דגמי ‪ NU7100‬ואילך‬
‫‪ .156‬רכיבי ‪ Codec‬של וידאו נתמכים על‪-‬ידי סדרת דגמי ‪ NU7090‬ודגמים‬
‫קודמים‬
‫קרא לאחר התקנת הטלוויזיה‬
‫‪ .158‬גודלי תמונה ואותות קלט‬
‫‪ .159‬התקנה של מנעול למניעת גניבות‬
‫רזולוציות נתמכות עבור אותות קלט ‪UHD‬‏‬
‫‪ .159‬אם האפשרות ‪ HDMI UHD Color‬מוגדרת לערך כבוי‬
‫‪ .159‬אם האפשרות ‪ HDMI UHD Color‬מוגדרת לערך פועל‬
‫רזולוציות עבור אותות קלט של ‪ 8K‬נתמכות על‪-‬ידי סדרת הדגמים ‪Q900R‬‬
‫‪ .160‬אם האפשרות ‪ HDMI UHD Color‬מוגדרת לערך פועל‬
‫רזולוציות נתמכות עבור ‪FreeSync‬‬
‫קרא לפני חיבור מחשב (רזולוציות נתמכות)‬
‫הדרכה בנושא נגישות‬
‫מסך למידת תפריטים‬
‫שימוש בשלט‪-‬רחוק‬
‫‪.171‬‬
‫כיוון האחיזה של שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫‪.171‬‬
‫תיאור של שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫שימוש בתפריט הנגישות‬
‫‪.173‬‬
‫תפריט קיצורי נגישות‬
‫‪.174‬‬
‫הוראות מפורטות להפעלת האפשרויות‬
‫‪.176‬‬
‫הגדרת הגדרות נגישות באמצעות אינטראקציה קולית‬
‫שימוש בטלוויזיה כאשר מדריך קולי מופעל‬
‫‪.177‬‬
‫צפייה בטלוויזיה‬
‫השימוש במדריך‬
‫הגדרת תכנון צפייה‬
‫‪ .182‬ביטול תכנון צפייה‬
‫שימוש ב‪-‬רשימת ערוצים‬
‫‪ .185‬יצירת רשימת מועדפים אישית‬
‫הקלטה‬
‫‪.187‬‬
‫שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידית' ו'תכנון הקלטה' במסך המדריך‪:‬‬
‫‪.161‬‬
‫‪IBM‬‬
‫‪ .188‬שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידית' ו'תכנון הקלטה' בחלון 'פרטי תוכנית'‬
‫‪.161‬‬
‫‪MAC‬‬
‫‪ .188‬שינוי זמן ההקלטה‬
‫‪VESA DMT .162‬‬
‫‪ .189‬צפייה בתוכניות מוקלטות‬
‫‪VESA CVT .163‬‬
‫‪ .189‬מחיקת תוכנית מוקלטת‬
‫‪CTA-861 .163‬‬
‫רזולוציות נתמכות עבור אותות וידאו‬
‫‪CTA-861 .164‬‬
‫‪VESA CVT .165‬‬
‫קרא לפני השימוש בהתקני ‪Bluetooth‬‬
‫‪ .166‬הגבלות החלות על השימוש ב‪Bluetooth-‬‬
‫לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך השמעת תוכן מולטימדיה‬
‫רישיון‬
‫שימוש ב‪Smart Hub-‬‬
‫‪Smart Hub .190‬‬
‫‪.191‬‬
‫שימוש ב‪-‬מסך ראשון ב‪Smart Hub‬‬
‫הפעלת ‪e-Manual‬‬
‫שימוש ב‪-‬אינטראקציה קולית‬
‫‪ .196‬הפעלת אינטראקציה קולית‬
‫מדריכים מהירים‬
‫תוכל ללמוד במהירות כיצד להפעיל את הפונקציות הנפוצות‪ ,‬כגון אינטראקציה קולית‪,‬‏ ‪ ,Ambient mode‬ו‪ ,Smart Hub-‬ולהשתמש בהן‪.‬‬
‫החיבור של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לטלוויזיה‬
‫חבר את שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לטלוויזיה כדי להפעיל את הטלוויזיה‪.‬‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה‪ ,‬מתבצע שיוך של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לטלוויזיה באופן אוטומטי‪ .‬אם לא מתבצע‬
‫שיוך של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לטלוויזיה באופן אוטומטי‪ ,‬הצבע עליו עם חיישן השלט רחוק של הטלוויזיה ולאחר מכן לחץ על‬
‫הלחצנים‬
‫ו‪-‬‬
‫בו‪-‬זמנית למשך ‪ 3‬שניות או יותר‪.‬‬
‫" "התמונות‪ ,‬הלחצנים והפונקציות של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף אודות שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬שמגיע עם טלוויזיית ‪ ,QLED‬עיין בנושא "אודות שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‏ (טלוויזיית‬
‫‪.")QLED‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף אודות שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬שמגיע עם טלוויזיית ‪ ,UHD‬עיין בנושא "אודות שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‏ (טלוויזיית‬
‫‪.")UHD‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף אודות שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬שמגיע עם הטלוויזיה ‪ THE FRAME‬עיין ב‪"-‬אודות שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬‏(‪THE‬‬
‫‪.")FRAME‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪-7-‬‬
‫שימוש ב‪Smart Hub-‬‬
‫התחבר ל‪ Smart Hub-‬לקבלת אפליקציות‪ ,‬משחקים‪ ,‬סרטים ועוד‪.‬‬
‫השתמש בפונקציות המרובות של ‪ Smart Hub‬בו זמנית במסך יחיד‪.‬‬
‫מקורות‬
‫‪HDMI 1‬‬
‫טלוויזיה‬
‫‪HDMI 2‬‬
‫‪USB 1‬‬
‫‪USB 2‬‬
‫מדריך חיבורים‬
‫הגדרת שלט…‬
‫מקור‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫לחיצה על הלחצן‬
‫‪11‬‬
‫בשלט הרחוק מאפשרת לך להשתמש בפונקציות ובתכונות הבאות‪.‬‬
‫הודעה‬
‫באפשרותך להציג רשימת הודעות עבור כל האירועים שמתרחשים בטלוויזיה‪ .‬הודעה מופיעה על המסך כאשר הגיע זמן השידור של תוכנית‬
‫מתוזמנת או כאשר מתרחש אירוע בהתקן רשום‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "הצגת מסך ראשון"‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הגדרות‬
‫כאשר הסימון עובר לסמל‬
‫‪ ,‬רשימה של סמלי הגדרות מהירות מופיעה מעל החלק העליון של התפריט‪ .‬ניתן להגדיר פונקציות נפוצות‬
‫במהירות בלחיצה על הסמלים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫מקור‬
‫באפשרותך לבחור התקן חיצוני המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה"‪.‬‬
‫‪-8-‬‬
‫‪44‬‬
‫חיפוש‬
‫תוכל לחפש ערוצים‪ ,‬תוכניות‪ ,‬שמות סרטים ואפליקציות ב‪.Smart Hub-‬‬
‫" "כדי להשתמש במאפיין זה‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪APPS‬‬
‫באפשרותך ליהנות ממגוון רחב של תוכן כולל חדשות‪ ,‬ספורט‪ ,‬תחזיות מזג אוויר ומשחקים המוצעים ללא תשלום‪ ,‬על‪-‬ידי התקנה של‬
‫אפליקציות מתאימות בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש במאפיין זה‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שימוש בשירות 'אפליקציות'"‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫‪Ambient mode‬‬
‫ב‪ ,Ambient mode-‬ניתן לראות מסכים יפהפיים‪ ,‬מידע ויזואלי מגוון והודעות‪.‬‬
‫לכניסה אל ‪ Ambient mode‬לחץ על הלחצן‬
‫‪ .‬כדי לחזור למצב טלוויזיה‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫‪ .‬כדי לכבות את הטלוויזיה‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫אם תלחץ על הלחצן‬
‫כשהטלוויזיה כבויה‪ ,‬הטלוויזיה תידלק ב‪.Ambient mode‬‬
‫" "אם אתה משתמש בשלט‪-‬רחוק שאינו שלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬ייתכנו הגבלות על הכניסה למצב ‪.Ambient mode‬‬
‫" "מאחר שפונקציה זו היא ספציפית לטלוויזיית ‪ ,QLED‬ייתכן שהיא לא נתמכת בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על ‪ ,Ambient mode‬עיין בנושא "שימוש ב‪."Ambient mode-‬‬
‫‪77‬‬
‫מדריך אוניברסלי‬
‫האפליקציה מדריך אוניברסלי מאפשרת לך לחפש וליהנות ממגוון תכנים כגון תוכניות טלוויזיה‪ ,‬דרמות וסרטים במקום אחד‪ .‬מדריך‬
‫אוניברסלי יכול להמליץ על תוכן מותאם להעדפותיך האישיות ולהודיע לך על סדרות דרמה חדשות‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על מדריך אוניברסלי‪ ,‬עיין בנושא "שימוש באפליקציה מדריך אוניברסלי"‪.‬‬
‫" "התמונות עלולות להיראות מטושטשות‪ ,‬בהתאם לתנאים של ספק השירות‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫אמנות‬
‫כשאינך צופה בטלוויזיה או כשהטלוויזיה כבויה‪ ,‬באפשרותך להשתמש בפונקציית מצב אמנות כדי לערוך תוכן של תמונות‪ ,‬כגון צילומים או‬
‫יצירות אומנות או כדי להציג את התוכן‪.‬‬
‫" "פונקציה זו נתמכת רק בדגם ‪.THE FRAME‬‬
‫" "לקבלת פרטים נוספים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש‪.‬‬
‫‪-9-‬‬
‫שימוש ב‪Ambient mode-‬‬
‫למד על הפונקציות הזמינות ב‪ ,Ambient mode‬שהיא פונקציה הספציפית לטלוויזיית ‪.QLED‬‬
‫‪Ambient mode‬‬
‫ב‪ ,Ambient mode-‬ניתן לראות מסכים יפהפיים‪ ,‬מידע ויזואלי מגוון והודעות‪.‬‬
‫לכניסה אל ‪ Ambient mode‬לחץ על הלחצן‬
‫‪ .‬כדי לחזור למצב טלוויזיה‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫‪ .‬כדי לכבות את הטלוויזיה‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫אם תלחץ על הלחצן‬
‫כשהטלוויזיה כבויה‪ ,‬הטלוויזיה תידלק ב‪.Ambient mode‬‬
‫" "אם אתה משתמש בשלט‪-‬רחוק שאינו שלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬ייתכנו הגבלות על הכניסה למצב ‪.Ambient mode‬‬
‫" "מאחר שפונקציה זו היא ספציפית לטלוויזיית ‪ ,QLED‬ייתכן שהיא לא נתמכת בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "להפעלת התפריטים‬
‫ו‪-‬‬
‫בחר תחילה פריט תוכן במצב ‪.Ambient mode‬‬
‫מצבי מסכים הקשורים ל‪Ambient mode‬‬
‫● ●‪Ambient mode‬‬
‫ב‪ Ambient mode‬ניתן להגדיר מידע ועיצוב חזותיים וליהנות מהם‪ .‬במצב זה‪ ,‬צריכת החשמל נמוכה יותר‪ ,‬והבהירות מותאמת באופן‬
‫אוטומטי על ידי חיישן עוצמת ההארה‪.‬‬
‫● ●מצב החשכה‬
‫ב‪ ,Ambient mode‬מסך הטלוויזיה משתנה אוטומטית בהתאם לסביבה‪ .‬כשמחשיך מסביב‪ ,‬מסך הטלוויזיה נעשה כהה יותר‪.‬‬
‫כשהסביבה מתבהרת לפני שמסך הטלוויזיה משחיר לחלוטין או כאשר השלט הרחוק או הפונקציה אינטראקציה קולית מופעלים‪,‬‬
‫מסך הטלוויזיה חוזר ל‪.Ambient mode‬‬
‫"‬
‫"באפשרותך לשנות את הגדרת הבהירות האוטומטית של ‪ Ambient mode‬באמצעות‬
‫"‬
‫"במצב זה‪ ,‬הטלוויזיה מוכנה לעיבוד מדריך קולי ופקודות קוליות‪.‬‬
‫במסך הדפדפן של ‪.Ambient mode‬‬
‫● ●מצב מסך שחור‬
‫במצב ‪ ,Ambient mode‬אם הסביבה מחשיכה עד לרמה מסוימת‪ ,‬הטלוויזיה מבצעת כיבוי רך‪ .‬כדי להפעיל את המסך בחזרה במצב‬
‫בשלט‪-‬רחוק‪.‬‬
‫‪ ,Ambient mode‬לחץ על הלחצן‬
‫"‬
‫"באפשרותך לשנות את הגדרת הבהירות האוטומטית של ‪ Ambient mode‬באמצעות‬
‫"‬
‫"במצב זה‪ ,‬הטלוויזיה אינה יכולה לעבד מדריך קולי או פקודות קוליות‪.‬‬
‫‪- 10 -‬‬
‫במסך הדפדפן של ‪.Ambient mode‬‬
‫● ●מצב טלוויזיה כבויה‬
‫בשלט הרחוק‪ .‬כדי להיכנס למצב טלוויזיה כשהטלוויזיה‬
‫כדי להיכנס ל‪ Ambient mode‬כשהטלוויזיה כבויה‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫‪ .‬במצב טלוויזיה‪ ,‬באפשרותך לצפות בשידורים או ליהנות מהתוכן בהתקנים החיצוניים המחוברים‪.‬‬
‫כבויה‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫שינוי התוכן וההגדרות של ‪Ambient mode‬‬
‫עיצוב‬
‫מידע‬
‫תמונה‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫בעת לחיצה על הלחצן‬
‫או‬
‫ב‪ Ambient mode, Ambient mode-‬מופיע מסך הדפדפן‪ .‬במסך הדפדפן ‪ Ambient mode‬תוכל‬
‫לבחור תוכן ולשנות את ההגדרות של ‪.Ambient mode‬‬
‫הגדרת התוכן עבור ‪Ambient mode‬‬
‫מסך הדפדפן ‪ Ambient mode‬מציג את התוכן בחלק העליון ואת הקטגוריות בחלק התחתון‪ .‬השתמש בלחצי הכיוון שמאלה או ימינה‬
‫ברשימת התכנים בחלק העליון כדי להזיז את האזור המסומן אל התוכן שבו אתה מעוניין ולחץ על לחצן בחר‏‪ .‬התוכן שנבחר יופעל‬
‫ב‪.Ambient mode-‬‬
‫‪- 11 -‬‬
‫בעתיד יספוק תוכן נוסף שאותו תוכל להגדיר בדפדפן ‪Ambient mode‬‏‪.‬‬
‫באפשרותך לבחור את הקטגוריות והתוכן הבאים‪:‬‬
‫● ●עיצוב‪ :‬מספק מסכים דקורטיביים‪.‬‬
‫● ●מידע‪ :‬מספק מידע כגון מזג האוויר‪ ,‬כותרות החדשות ועוד‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●תמונות‪ :‬מאפשר לך להגדיר תמונה שמאוחסנת במכשיר הנייד בתור תמונת הרקע במסך של ‪ .Ambient mode‬ניתן להגדיר פריסות‬
‫מיוחדות עם התמונות שלך‪.‬‬
‫"‬
‫"כדי לשמור תמונות מהמכשיר הנייד בטלוויזיה וכדי לייבא אותן באמצעות ‪ ,Ambient mode‬השתמש באפליקציה ‪ SmartThings‬שבמכשיר‬
‫הנייד שלך‪.‬‬
‫הגדרת פרטי ‪Ambient mode‬‬
‫במסך הדפדפן ‪ ,Ambient mode‬העבר את המיקוד אל‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪ .‬באפשרותך לשנות את ההגדרות הבאות‪:‬‬
‫● ●בהירות‪ :‬כוונון בהירות המסך ב‪.Ambient mode‬‬
‫● ●גוון צבע‪ :‬כוונון צבעי המסך ב‪.Ambient mode‬‬
‫● ●בהירות אוטומטית‪ :‬שינוי הגדרת הבהירות האוטומטית ב‪.Ambient mode‬‬
‫"‬
‫"כאשר פונקציה זו מוגדרת ככבוי‪ ,‬רמת הבהירות של מסך הטלוויזיה אינה מכווננת אוטומטית בהתאם לתאורת הסביבה‪.‬‬
‫● ●טיימר כיבוי אווירה‪ :‬הגדרת השעה שבה המסך ‪ Ambient mode‬יכבה אוטומטית‪.‬‬
‫"‬
‫"אם אין קלט מהשלט‪-‬רחוק בפרק הזמן שהוגדר‪ ,‬המסך נכבה‪ .‬כדי להפעיל את המסך בחזרה במצב ‪ ,Ambient mode‬לחץ על הלחצן‬
‫בשלט‪-‬רחוק‪.‬‬
‫שינוי צבע הרקע של ‪Ambient mode‬‬
‫כדי לשנות את צבע הרקע של ‪ ,Ambient mode‬הזז את האזור המסומן אל‬
‫במסך הדפדפן של ‪ Ambient mode‬ולאחר מכן לחץ על‬
‫לחצן בחר‏‪ .‬באפשרותך לשנות את צבע הרקע או את הסגנון‪ .‬הזז את האזור המסומן אל הצבע או אל הסגנון הרצויים ולאחר מכן לחץ על לחצן‬
‫בחר‪.‬‬
‫" "צלם תמונה של קיר באמצעות היישום ‪ SmartThings‬שבהתקן הנייד שלך כדי להגדיר אותו כרקע של ‪.Ambient mode‬‬
‫ייתכן ולפונקציה הזו יש עיכוב בהעברת התמונה והאופטימיזציה שלה‪ ,‬בהתאם לתנאי הרשת‪.‬‬
‫‪- 12 -‬‬
‫שימוש ב‪-‬קיצור דרך‬
‫ביכולתך להשתמש בתוכן של מקורות בקלות מבלי להפעיל סדרה של פקודות‪.‬‬
‫כדי להציג את תפריט המסך קיצור דרך‪ ,‬לחץ לחיצה רציפה על הלחצן‬
‫כדי לחזור למצב טלוויזיה‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫במשך שנייה אחת או יותר‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫" "מאחר שפונקציה זו היא ספציפית לטלוויזיית ‪ ,QLED‬ייתכן שהיא לא נתמכת בהתאם לדגם‪.‬‬
‫קיצור דרך‬
‫מקורות‬
‫‪e-Manual‬‬
‫אנטנה‬
‫ערוצים‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪11‬מקורות‬
‫באפשרותך לבחור התקן חיצוני המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪22‬ערוצים‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫‪33‬‬
‫כדי להוסיף ערוץ שידור‪ .‬ביכולתך להעביר או להסיר ערוצי שידור שהוספת‪.‬‬
‫‪e-Manual‬‬
‫הצגת מדריך ‪.e-Manual‬‬
‫‪- 13 -‬‬
‫הגדרות‬
‫‪44‬‬
‫הגדרות‬
‫להצגת התפריט הראשי על המסך‪.‬‬
‫‪55‬אנטנה‏‪ ,‬כבלים‏‪ ,‬לוויין‪ ,‬או ספק שירות‬
‫בחר את סוג השידור של התוכן‪ :‬אנטנה‏‪ ,‬כבלים‏‪ ,‬לוויין‪ ,‬או ספק שירות‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאות השידור הנכנס‪.‬‬
‫הוספת ערוצים‬
‫‪1.1‬לחץ על‬
‫‪ .‬באפשרותך להוסיף ערוץ שאתה צופה בו כעת בלבד‪.‬‬
‫‪2.2‬עבור למיקום הרצוי‪.‬‬
‫‪3.3‬לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫‪4.4‬ערוץ היעד נוסף באזור הסימניות‪.‬‬
‫העברת ערוצים‬
‫‪1.1‬העבר את המיקוד לערוצים שברצונך להעביר‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על לחצן הכיוון למטה‪.‬‬
‫‪3.3‬בחר העברה‪.‬‬
‫‪4.4‬העבר את הערוצים הנבחרים למיקום הרצוי‪.‬‬
‫‪5.5‬לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫‪6.6‬הערוץ שנבחר הועבר‪.‬‬
‫הסרת ערוצים‬
‫‪1.1‬העבר את המיקוד לערוצים שברצונך להסיר‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על לחצן הכיוון למטה‪.‬‬
‫‪3.3‬בחר הסר‪.‬‬
‫‪4.4‬הערוץ שנבחר הוסר‪.‬‬
‫‪- 14 -‬‬
‫שימוש ב‪-‬אינטראקציה קולית‬
‫דבר למיקרופון של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬כדי לשלוט בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "השפה הנתמכת עשויה להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫הפעלת אינטראקציה קולית‬
‫לחץ ממושכות על הלחצן‬
‫של שלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬אמור פקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן‬
‫‪ .‬הטלוויזיה מזהה את‬
‫הפקודה הקולית‪.‬‬
‫להצגת מדריך אינטראקציה קולית לחץ על הלחצן‬
‫פעם אחת‪.‬‬
‫בפעם הראשונה‪ ,‬הלחצן ‪ Using Voice Interaction‬מופיע בחלקו התחתון של המסך‪ .‬לחץ על הלחצן‬
‫● ●בעת לחיצה על הלחצן‬
‫בחר‪ .‬החלון המוקפץ ‪ Using Voice Interaction‬מופיע ומוצגת ערכת לימוד על השימוש ב‪-‬אינטראקציה קולית‪.‬‬
‫‪ ,‬הלחצן ‪ Enter Voice Command Guide‬מופיע בחלקו התחתון של המסך‪ .‬לחץ על הלחצן בחר כדי‬
‫● ●בעת לחיצה על הלחצן‬
‫לעבור אל המסך ‪.Voice Command Guide‬‬
‫‪- 15 -‬‬
‫למידה אודות ‪Voice Command Guide‬‬
‫‪Voice Command Guide‬‬
‫‪Here are some of the things I can do for you.‎‬‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪Voice Command Guide11‬‬
‫באפשרותך ללמוד את הפקודות הקוליות לשימוש עם אינטראקציה קולית במצבים שונים‪ .‬השתמש בלחצני הכיוון כדי לעבור אל הפקודה‬
‫הרצויה ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪ .‬ניתן להפעיל את הטלוויזיה באמצעות פקודות קוליות שונות‪.‬‬
‫" "להצגת הדרכה בנושא אינטראקציה קולית השתמש בלחצני הכיוונים כדי לעבור לחלק התחתון‪ ,‬ואז בחר בפריט הצג ערכת לימוד‪.‬‬
‫‪- 16 -‬‬
‫קרא לפני השימוש ב אינטראקציה קולית‬
‫אמצעי זהירות עם אינטראקציה קולית‬
‫● ●שפות האינטראקציות הקוליות והתכונות הנתמכות עשויות להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●אם השפה המוגדרת שונה משפת המדינה שלך‪ ,‬חלק מהמאפיינים אינם זמינים‪.‬‬
‫● ●האפשרות אינטראקציה קולית זמינה רק כשהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‪.‬‬
‫● ●גם כשהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט ייתכן שלא תהיה תגובה עקב שגיאת שרת אינטראקציה קולית‪.‬‬
‫● ●ייתכן שמפרטי הפונקציות הקיימים ישונו כתוצאה מעדכון של אינטראקציה קולית‪.‬‬
‫● ●אינטראקציה קולית זמין רק בטלוויזיות שתומכות בו וכוללות שלט‪-‬רחוק עם מיקרופון מובנה‪.‬‬
‫● ●אין תמיכה בסמלים‪ ,‬כולל "‪ "-‬ותווים מיוחדים‪ .‬לכן אם מילה או ביטוי מכילים ערכים מספריים או סמלים‪ ,‬ייתכן כי הפונקציה לא תפעל‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫● ●ייתכן כי חיפוש התוצאות לא יציג את כל התוצאות‪.‬‬
‫● ●ייתכן כי תידרש לשלם עבור אפליקציות מסוימות‪ .‬לכן עשויים להציג בפניך אפליקציית שירות או חוזה‪.‬‬
‫● ●כדי שתוכל להגיד את שם הערוץ הרצוי כפקודה קולית על‪-‬מנת לעבור אליו‪ ,‬עליך לסיים את השלב של הגדר את ספק השירות שלך‪.‬‬
‫כאשר הגדר את ספק השירות שלך אינה שלמה‪ ,‬ניתן להשלימה דרך התפריט הבא‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫התחל בהתקנה נסו עכשיו‬
‫● ●כדי להשתמש בפונקציית הזנת הטקסט הקולי ובפונקציית החיפוש של ‪ ,Smart‬עליך להסכים לתנאים שיאפשרו לגורמי צד שלישי‬
‫לאסוף את הנתונים הקוליים שלך ולהשתמש בהם‪.‬‬
‫● ●כדי להשתמש בפונקציה אינטראקציה קולית עליך‪:‬‬
‫– –להסכים לתנאי השימוש של ‪Smart Hub‬‬
‫– –להסכים להנחיה בדבר איסוף מידע אישי ושימוש בו עבור השירות ‪.Smart Hub‬‬
‫– –הסכם לאיסוף מידע אישי ולשימוש בו עבור השירות המבוסס על אינטראקציה קולית‪.‬‬
‫דרישות לשימוש ב‪-‬אינטראקציה קולית‬
‫● ●שיעור האינטראקציה הקולית משתנה בהתאם לעוצמת הקול‪/‬טון‪ ,‬להיגוי ולתנאי הצליל בסביבה (צליל הטלוויזיה והרעש הסביבתי)‪.‬‬
‫● ●עוצמת הקול המיטבית לפקודות קוליות היא ‪75‬‏‪ 80-‬דציבלים‪.‬‬
‫‪- 17 -‬‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה‬
‫הצג את גרסת התוכנה של הטלוויזיה ועדכן אותה במקרה הצורך‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫נסו עכשיו‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה לגרסה האחרונה‬
‫] ]אין לכבות את הטלוויזיה עד להשלמת העדכון‪ .‬הטלוויזיה תכבה ותופעל באופן אוטומטי לאחר השלמת עדכון התוכנה‪ .‬הגדרות‬
‫הווידאו והשמע יאופסו לערכי ברירת המחדל לאחר עדכון תוכנה‪.‬‬
‫עדכון דרך האינטרנט‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכן עכשיו‬
‫נסו עכשיו‬
‫" "כדי לעדכן מהאינטרנט דרוש חיבור אינטרנט פעיל‪.‬‬
‫עדכון דרך התקן ‪USB‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכן עכשיו‬
‫לאחר הורדת קובץ העדכון מאתר האינטרנט של ‪ Samsung‬ואחסונו בהתקן ‪ ,USB‬חבר את התקן ה‪ USB-‬לטלוויזיה לצורך עדכון‪.‬‬
‫" "כדי לעדכן באמצעות כונן הבזק ‪ ,USB‬הורד את חבילת העדכון מהאתר ‪ Samsung.com‬למחשב שלך‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬שמור את חבילת העדכון בתיקייה‬
‫ברמה עליונה בהתקן ה‪ .USB-‬אחרת‪ ,‬הטלוויזיה לא תוכל לאתר את חבילת העדכון‪.‬‬
‫עדכון אוטומטי של הטלוויזיה‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכון אוטומטי‬
‫נסו עכשיו‬
‫אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‪ ,‬הטלוויזיה תוכל לעדכן את התוכנה שלה באופן אוטומטי בזמן שאתה צופה בטלוויזיה‪ .‬לאחר השלמת‬
‫העדכון ברקע‪ ,‬הוא יוחל בפעם הבאה שתפעיל את הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם תסכים לתנאים ולהתניות של ‪,Smart Hub‬‏ האפשרות עדכון אוטומטי תוגדר לערך פועל באופן אוטומטי‪ .‬אם ברצונך להשבית את‬
‫הפונקציה‪ ,‬השתמש בלחצן בחר כדי לכבות אותה‪.‬‬
‫" "זמן הפעולה של פונקציה זו עשוי להתארך אם קיימת פונקציית רשת נוספת הפועלת בו זמנית‪.‬‬
‫" "פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫‪- 18 -‬‬
‫קבלת תמיכה‬
‫קבל עזרה ישירות מ‪ Samsung-‬במידה והתעוררה בעיה בטלוויזיה‪.‬‬
‫קבלת תמיכה דרך ניהול מרחוק‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫ניהול מרחוק‬
‫נסו עכשיו‬
‫לאחר שתסכים להסכם השירות‪ ,‬תוכל להשתמש בניהול מרחוק כדי לגשת לתמיכה מרחוק וטכנאי שירות של ‪ Samsung‬יוכל לאבחן את‬
‫הטלוויזיה‪ ,‬לתקן את הבעיות ולעדכן את תוכנת הטלוויזיה מרחוק דרך האינטרנט‪ .‬תוכל גם להפעיל ולהשבית את ניהול מרחוק‪.‬‬
‫" "פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫" "כדי להפעיל את הפונקציה‪ ,‬אפשר גם ללחוץ ממושכות על הלחצן‬
‫למשך חמש שניות ומעלה‪.‬‬
‫מהי תמיכה מרחוק?‬
‫שירות 'תמיכה מרחוק' של ‪ Samsung‬מציע תמיכה אישית מטעם הטכנאים של ‪ ,Samsung‬המסייעים בביצוע הפעולות הבאות מרחוק‪:‬‬
‫● ●אבחון הטלוויזיה‬
‫● ●כוונון הגדרות הטלוויזיה‬
‫● ●איפוס הטלוויזיה להגדרות יצרן‬
‫● ●התקנת עדכוני קושחה מומלצים‬
‫כיצד מתבצעת התמיכה מרחוק?‬
‫באפשרותך לקבל בקלות את שירות 'תמיכה מרחוק' של ‪ Samsung‬עבור הטלוויזיה שלך‪:‬‬
‫‪1.1‬פנה אל מרכז שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬ובקש תמיכה מרחוק‪.‬‬
‫‪2.2‬פתח את התפריט בטלוויזיה ועבור אל המקטע תמיכה‪( .‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה)‬
‫‪3.3‬בחר ניהול מרחוק ולאחר מכן קרא ואשר את הסכמי השירות‪ .‬כאשר מופיע מסך ה‪ ,PIN-‬ספק את מספר ה‪ PIN-‬לטכנאי‪.‬‬
‫‪4.4‬לאחר מכן הטכנאי יקבל גישה לטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫‪- 19 -‬‬
‫חיפוש פרטי הקשר של השירות‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אודות הטלוויזיה הזאת‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להציג את כתובת אתר האינטרנט של ‪ ,Samsung‬מספר הטלפון של מרכז שירות הלקוחות‪ ,‬מספר הדגם של הטלוויזיה‪ ,‬גרסת‬
‫התוכנה של הטלוויזיה‪ ,‬רישיון הקוד הפתוח ופרטים אחרים שייתכן שתזדקק להם כדי לקבל תמיכת שירות מנציג שירות של ‪ Samsung‬או‬
‫מאתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫" "ניתן גם להציג מידע על‪-‬ידי סריקת קוד ה‪ QR-‬של הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "כדי להפעיל את הפונקציה‪ ,‬אפשר גם ללחוץ ממושכות על הלחצן‬
‫למשך חמש שניות ומעלה‪ .‬בשלט רחוק סטנדרטי‪ ,‬החזק את הלחצן‬
‫(הפעל) למשך ‪ 5‬שניות או יותר‪ .‬המשך ללחוץ על הלחצן עד אשר יופיע החלון הקופץ עם פרטי הלקוח‪.‬‬
‫בקשת שירות‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫בקש תמיכה‬
‫נסו עכשיו‬
‫ניתן לפנות לקבלת שירות כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה‪ .‬בחר את האפשרות המתארת את הבעיה שהתעוררה ולאחר מכן בחר בקש עכשיו‬
‫או קבע פגישה‬
‫בקשה‬
‫שליחה‪ .‬בקשת השירות שלך תירשם‪ .‬מרכז שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬ייצור אתך קשר כדי לקבוע או‬
‫לאשר מועד שירות עבורך‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "עליך להסכים לתנאים ולהתניות עבור בקשת השירות‪.‬‬
‫" "פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫‪- 20 -‬‬
‫חיבורים‬
‫באפשרותך לצפות בשידורים חיים על‪-‬ידי חיבור אנטנה וכבל אנטנה לטלוויזיה ולקבל גישה לאינטרנט באמצעות כבל ‪ LAN‬או נתב‬
‫אלחוטי‪ .‬מחברים שונים מאפשרים לך גם לחבר התקנים חיצוניים‪.‬‬
‫מדריך חיבורים‬
‫תוכל להציג מידע מפורט על התקנים חיצוניים שניתן לחבר לטלוויזיה‪.‬‬
‫מקור‬
‫מדריך חיבורים‬
‫בעזרת תמונות הוא יורה לך כיצד לחבר התקנים חיצוניים שונים כגון ממיר כבלים‪ ,‬קונסולת משחקים ומחשב‪ .‬אם תבחר שיטת חיבור להתקן‬
‫חיצוני‪ ,‬יופיע המידע המפורט‪.‬‬
‫מדריך חיבורים‬
‫תיבת כבלים‪/‬נגן תקליטורים‬
‫‪HDMI‬‬
‫קונסולת משחקים‬
‫מחשב אישי‬
‫התקן שמע‬
‫התקן נייד‬
‫אחסון חיצוני‬
‫אביזר‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 21 -‬‬
‫חיבור אנטנה (אנטנה)‬
‫ניתן לחבר את כבל האנטנה לטלוויזיה‪.‬‬
‫" "אין צורך בחיבור אנטנה אם אתה מחבר לטלוויזיה ממיר כבלים או מקלט לוויין‪.‬‬
‫מומלץ לחבר את שני המחברים בעזרת ‪ Multi-Switch‬או מתג ‪ DiSEqC‬וכולי ולהגדיר את סוג חיבור האנטנה למצב מתנד כפול‪.‬‬
‫" "שיטת החיבור עשויה להשתנות בהתאם לדגמים‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה במערכת ‪ DVB-T2‬בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 22 -‬‬
‫התחברות לאינטרנט‬
‫ניתן לקבל גישה לאינטרנט דרך הטלוויזיה‪.‬‬
‫חיבור לרשת האינטרנט‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫רשת‬
‫פתח הגדרות רשת‬
‫נסו עכשיו‬
‫התחבר לרשת זמינה‪.‬‬
‫יצירת חיבור קווי לאינטרנט‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫רשת‬
‫פתח הגדרות רשת‬
‫כבלים‬
‫אם תחבר כבל ‪ ,LAN‬הטלוויזיה תקבל גישה אוטומטית לאינטרנט‪.‬‬
‫‪( C‬מסוג ‪ )*STP‬לצורך החיבור‪.‬‬
‫" "השתמש בכבל‪ AT 7‎‬‏‬
‫* ‪Shielded Twist Pair‬‬
‫" "הטלוויזיה לא תוכל להתחבר לאינטרנט אם מהירות הרשת נמוכה מ‪.‎10 Mbps-‬‬
‫‪- 23 -‬‬
‫יצירת חיבור אלחוטי לאינטרנט‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫רשת‬
‫פתח הגדרות רשת‬
‫אלחוטית‬
‫ודא שיש ברשותך את הגדרות הסיסמה וה‪( SSID-‬שם) בנתב האלחוטי לפני שתנסה להתחבר‪ .‬שם הרשת (‪ )SSID‬ומפתח האבטחה זמינים‬
‫במסך קביעת התצורה של הנתב האלחוטי‪ .‬עיין במדריך של הנתב האלחוטי לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫חיבור אלחוטי‬
‫בחר את הרשת האלחוטית שלך‪.‬‬
‫רענן‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "אם לא נמצא נתב אלחוטי‪ ,‬בחר הוסף רשת בתחתית הרשימה והזן את שם הרשת (‪.)SSID‬‬
‫" "אם בנתב האלחוטי יש לחצן ‪ WPS‬או ‪ ,PBC‬בחר השתמש ב‪ WPS -‬בתחתית הרשימה ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪ WPS‬או ‪ PBC‬בנתב תוך שתי דקות‪.‬‬
‫הטלוויזיה תתחבר באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪- 24 -‬‬
‫בדיקה של מצב החיבור לאינטרנט‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫רשת‬
‫מצב רשת‬
‫נסו עכשיו‬
‫הצג את המצב הנוכחי של הרשת והאינטרנט‪.‬‬
‫איפוס הרשת שלך‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫רשת‬
‫איפוס רשת‬
‫נסו עכשיו‬
‫שחזר את הגדרות הרשת לברירת המחדל של המפעל‪.‬‬
‫הפעלת הטלוויזיה באמצעות התקן נייד‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫רשת‬
‫הדלקה עם מובייל‬
‫הגדרות מומחה‬
‫תוכל להדליק את הטלוויזיה באמצעות המכשיר הנייד שלך‪ ,‬כאשר שני המכשירים מחוברים לאותה רשת‪.‬‬
‫חיבור התקן שליטה בתקשורת ‪ IP‬לטלוויזיה‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫רשת‬
‫הגדרות מומחה‬
‫‪ IP‬מרוחק‬
‫באפשרותך לחבר התקן שליטה בתקשורת ‪ IP‬לטלוויזיה מרחוק כדי לנהל את התקן ה‪ IP-‬שלך‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש בפונקציה זו‪ ,‬האפשרות הדלקה עם מובייל חייבת להיות פעילה‪.‬‬
‫" "הפעלת תכונה זו עשויה לאפשר שליטה בטלוויזיה שלך באמצעות התקני שליטה אחרים בעלי תקשורת ‪ .IP‬אנו ממליצים להפעיל תכונה זו רק כאשר‬
‫בקר מותאם אישית של צד שלישי מורשה מותקן ומוגדר ספציפית לטלוויזיית ‪ ,Samsung‬וכאשר רשת ה‪ Wi-Fi-‬מוגנת באמצעות סיסמה‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫הגדרת חיבור לאינטרנט באמצעות ‪IPv6‬‬
‫קביעת הגדרות החיבור של ‪IPv6‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫רשת‬
‫הגדרות מומחה‬
‫‪IPv6‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 25 -‬‬
‫בדיקת חיבור לאינטרנט שהוגדר באמצעות ‪IPv6‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫רשת‬
‫סטטוס ‪IPv6‬‬
‫הגדרות מומחה‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫שינוי שם הטלוויזיה ברשת‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שם המכשיר‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לשנות את שם הטלוויזיה ברשת‪ .‬בחר קלט משתמש בתחתית הרשימה ושנה את השם‪.‬‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט‬
‫אם הטלוויזיה בכל זאת אינה מתחברת לאינטרנט‪ ,‬נסה את הפתרונות הבאים‪.‬‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט‬
‫נסו עכשיו‬
‫לאחר קריאת התוכן הבא‪ ,‬פתור את הבעיה של חיבור האינטרנט‪ .‬אם הבעיה נמשכת‪ ,‬פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫לא נמצא כבל רשת‬
‫ודא שכבל ה‪ LAN-‬מחובר בשני הקצוות‪ .‬אם הנתב מחובר‪ ,‬ודא שהוא מופעל‪ .‬אם הוא מופעל‪ ,‬נסה לכבות ולהפעיל אותו מחדש‪.‬‬
‫כשל בחיבור לרשת האלחוטית‪.‬‬
‫אם לא נמצא נתב אלחוטי שנבחר‪ ,‬עבור אל פתח הגדרות רשת ובחר את הנתב המתאים‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫רשת‬
‫פתח הגדרות רשת‬
‫‪- 26 -‬‬
‫לא ניתן להתחבר לנתב אלחוטי‬
‫‪1.1‬בדוק אם הנתב מופעל‪ .‬אם הוא מופעל‪ ,‬נסה לכבות ולהפעיל אותו מחדש‪.‬‬
‫‪2.2‬במקרה הצורך‪ ,‬הזן את הסיסמה הנכונה‪.‬‬
‫הגדרת ‪ IP‬אוטומטית נכשלה‬
‫‪1.1‬קבע את תצורת ההגדרות תחת הגדרות ‪.IP‬‬
‫–‬
‫–‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫רשת‬
‫מצב רשת‬
‫הגדרות ‪IP‬‬
‫‪2.2‬ודא כי שרת ה‪ DHCP-‬מופעל בנתב ולאחר מכן נתק את הנתב וחבר אותו מחדש‪.‬‬
‫‪3.3‬אם יש צורך ‪ -‬אפס את הנתב‪.‬‬
‫– –לחיבור אלחוטי‪ ,‬הזן את הסיסמה הנכונה אם תידרש לכך‪.‬‬
‫לא ניתן להתחבר לרשת‬
‫‪1.1‬בדוק את כל הגדרות ‪.IP‬‬
‫–‬
‫–‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫רשת‬
‫מצב רשת‬
‫הגדרות ‪IP‬‬
‫‪2.2‬לאחר בדיקת המצב של שרת ‪( DHCP‬חייב להיות פעיל) בנתב‪ ,‬הסר את כבל ה‪ LAN-‬וחבר אותו שוב‪.‬‬
‫– –לחיבור אלחוטי‪ ,‬הזן את הסיסמה הנכונה אם תידרש לכך‪.‬‬
‫נוצר חיבור לרשת מקומית‪ ,‬אך לא לאינטרנט‬
‫‪1.1‬ודא שכבל האינטרנט של ה‪ LAN-‬מחובר ליציאת ה‪ LAN-‬החיצונית של הנתב‪.‬‬
‫‪2.2‬בדוק את ערכי ה‪ DNS-‬בהגדרות ‪.IP‬‬
‫–‬
‫–‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫רשת‬
‫מצב רשת‬
‫הגדרות ‪IP‬‬
‫הגדרת הרשת הושלמה‪ ,‬אך לא ניתן להתחבר לאינטרנט‬
‫אם הבעיה נמשכת‪ ,‬פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫‪- 27 -‬‬
‫חיבור התקני וידאו‬
‫בצע חיבורי וידאו מתאימים בין הטלוויזיה להתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪- 28 -‬‬
‫התחברות באמצעות כבל ‪( Component‬רק בדגמים הכוללים ‪)COMPONENT IN / AV IN‬‬
‫חיבור ‪ Component‬מאפשר ליהנות מווידאו ברזולוציה של עד ‪ .1080p‬כדי לצפות בווידאו של רוב נגני ה‪ DVD-‬ונגני ה‪ ,Blu-ray-‬השתמש‬
‫בחיבור ‪.Component‬‬
‫הבט באיור להלן וחבר את ‪ Component IN‬ואת ‪ AV IN‬בטלוויזיה ל‪ Component OUT-‬בהתקן החיצוני באמצעות מתאמי ה‪Component-‬‬
‫וה‪ AV-‬המצורפים‪ .‬הקפד על החיבור של מחברים בצבעים זהים אחד לשני‪( .‬כחול לכחול‪ ,‬צהוב לצהוב וכן הלאה)‬
‫‪COMPONENT IN / AV IN‬‬
‫‪AV IN‬‬
‫‪COMPONENT IN‬‬
‫" "כדי להשתמש בציוד ‪ ,Component‬יש לחבר מתאם ‪( Component‬כחול) וגם מתאם ‪( AV‬צהוב)‪.‬‬
‫‪- 29 -‬‬
‫התחברות באמצעות כבל ‪( Composite‬רק בדגמים הכוללים ‪)COMPONENT IN / AV IN‬‬
‫באמצעות חיבור ה‪ ,AV-‬אתה יכול ליהנות מרזולוציה של עד ‪.576i‬‬
‫הבט באיור להלן וחבר את ‪ AV IN‬בטלוויזיה ל‪ AV OUT-‬בהתקן החיצוני באמצעות כבל ה‪ Composite-‬ומתאם ה‪ AV-‬המצורפים‪ .‬בעת חיבור‬
‫הכבלים‪ ,‬הקפד להתאים בין צבעי הכבלים לצבעי היציאות‪.‬‬
‫‪COMPONENT IN / AV IN‬‬
‫‪AV IN‬‬
‫‪COMPONENT IN‬‬
‫" "חבר ציוד ‪( AV‬‏‪Composite‬‏) ל‪ AV In-‬בלבד‪ .‬אל תחבר ל‪.Component In-‬‬
‫‪- 30 -‬‬
‫חיבורי קלט ופלט של שמע‬
‫בצע חיבורי שמע מתאימים בין הטלוויזיה להתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫" "למידע נוסף על בחירת רמקולים חיצוניים‪ ,‬עיין בנושא "בחירת רמקולים"‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל‪HDMI (ARC)‎‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫)‪(ARC‬‬
‫חיבור באמצעות כבל שמע דיגיטלי (אופטי)‬
‫‪DIGITAL‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫)‪(OPTICAL‬‬
‫התחברות באמצעות רשת אלחוטית‬
‫באפשרותך לחבר את הטלוויזיה להתקן שמע של ‪ Samsung‬התומך בפונקציית ה‪ Wi-Fi-‬דרך הרשת האלחוטית שלך‪ .‬שני ההתקנים חייבים‬
‫להיות מחוברים לאותה הרשת‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות אופן החיבור והשימוש בהתקן שמע של ‪ Samsung‬התומך בפונקציית ה‪,Wi-Fi -‬‬
‫עיין במדריך למשתמש שלו‪.‬‬
‫‪- 31 -‬‬
‫חיבור התקני ‪Bluetooth‬‬
‫לקבלת מידע נוסף אודות אופן החיבור והשימוש ברמקולים חיצוניים‪ ,‬עיין במדריך חיבורים (‬
‫שמע‬
‫מקור‬
‫מדריך חיבורים‬
‫התקן‬
‫‪ )Bluetooth‬ובמדריכים למשתמש שלהם‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫חיבור מחשב‬
‫השתמש בטלוויזיה כצג מחשב או חבר את הטלוויזיה למחשב דרך הרשת שלך‪ ,‬וקבל גישה לתוכן המחשב‪.‬‬
‫חיבור באמצעות יציאת ‪ – HDMI‬שיתוף מסכים (‪)HDMI‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪DVI‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫" "לאחר שחיברת מחשב‪ ,‬עבור אל‬
‫מקור‪ ,‬ולאחר מכן בחר את סמל המחשב מרשימת הסמלים של ההתקנים החיצוניים‪ .‬לקבלת מידע‬
‫נוסף על הגדרת היציאות‪ ,‬עיין בנושא "עריכת השם והסמל של התקן חיצוני"‪.‬‬
‫‪- 32 -‬‬
‫חבר את התקן נייד‬
‫חבר את המכשיר הנייד שלך לטלוויזיה באותה רשת כדי לשלוט בטלוויזיה באמצעות המכשיר הנייד או ליהנות מתוכן המכשיר הנייד על מסך‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫השתמש באפליקציה ‪ SmartThings‬במכשיר הנייד כדי להתחבר לטלוויזיה במהירות ובקלות ולשלוט בהגדרות העיקריות שלה‪ .‬בנוסף‪ ,‬תוכל‬
‫לבדוק ולשלוט מרחוק במצבים של התקנים שונים כגון התקנים חכמים‪ ,‬מכשירי חשמל ביתיים ורמקולים של ‪ Samsung‬הרשומים בשרת‪.‬‬
‫" "ודא שהטלוויזיה תומכת ב‪ .SmartThings‬תוכל לבדוק זאת בתפריט התקנים נתמכים באפליקציה ‪.SmartThings‬‬
‫" "כדי להשתמש באפליקציה ‪ ,SmartThings‬עליך להיות מחובר לחשבון ‪ Samsung‬שלך בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם הטלוויזיה או המכשיר הנייד‪.‬‬
‫" "הפונקציות הנתמכות עשויות להיות שונות בהתאם לגרסת האפליקציה ‪.SmartThings‬‬
‫באפשרותך להתקין את האפליקציה ‪ SmartThings‬מהחנויות ‪ App Store‬או ‪.Google Play Store‬‬
‫התחברות לטלוויזיה דרך האפליקציה ‪SmartThings‬‬
‫‪1.1‬הפעל את הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪2.2‬הפעל את אפליקציית ‪ SmartThings‬בהתקן הנייד‪.‬‬
‫‪3.3‬הקש על הוסף מכשיר בלוח המחוונים של האפליקציה ‪ .SmartThings‬מתבצע חיפוש אחר טלוויזיות שניתן להתחבר אליהן‪.‬‬
‫‪4.4‬מתוצאות החיפוש‪ ,‬בחר את דגם הטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫‪5.5‬הזן את מספר ה‪ PIN-‬שמופיע על מסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫מרגע שהטלוויזיה רשומה בחשבון ‪ Samsung‬שלך‪ ,‬תוכל להשתמש באפליקציית ‪ SmartThings‬כדי לשלוט בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "אם הטלוויזיה שלך לא נמצאה על ידי המכשיר הנייד‪ ,‬כבה את שניהם ולאחר מכן הפעל אותם מחדש‪ ,‬ואז נסה שוב‪.‬‬
‫" "אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת‪ ,‬באפשרותך לבחור בקלות את הטלוויזיה הרצויה על ידי הגדרת שמות שונים לטלוויזיות ב‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שם המכשיר‪.‬‬
‫‪- 33 -‬‬
‫הגדרות‬
‫שיקוף דו‪-‬כיווני של הטלוויזיה והמכשיר הנייד שלך באמצעות האפליקציה ‪SmartThings‬‬
‫שיקוף דו‪-‬כיווני מתייחס להצגת המסך והצליל של ההתקן הנייד על מסך הטלוויזיה או להצגת המסך והצליל של הטלוויזיה על מסך המכשיר‬
‫נייד‪ .‬באפשרותך להשתמש באפליקציה ‪ SmartThings‬כדי ליהנות מהמסך ומהצליל של הטלוויזיה במכשיר הנייד שלך או כדי להציג את‬
‫המסך ואת הצליל של המכשיר הנייד שלך בטלוויזיה‪.‬‬
‫הפעל את אפליקציית ‪ SmartThings‬בהתקן הנייד‪ .‬הקש על הטלוויזיה שלך בלוח המחוונים או במכשיר‪ .‬באפשרותך להשתמש בפונקציות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫● ●באפשרותך ליהנות מהמסך ומהצליל של המכשיר הנייד בטלוויזיה‪.‬‬
‫"‬
‫"לאחר שתחבר לטלוויזיה מכשיר נייד שתומך בשיקוף מסך‪ ,‬תוכל להשתמש בשיקוף מסך כדי ליהנות מהמסך ומהצליל של המכשיר הנייד‬
‫בטלוויזיה דרך חיבור אלחוטי ולהפעיל בטלוויזיה את קובצי הווידאו‪ ,‬השמע או התמונות שמופעלים כעת במכשיר הנייד‪.‬‬
‫● ●באפשרותך ליהנות ממסך ומצליל הטלוויזיה במכשיר הנייד שלך‪.‬‬
‫● ●באפשרותך להאזין לצליל הטלוויזיה בלבד במכשיר הנייד שלך‪.‬‬
‫" "תוכל להוסיף התקן חדש דרך האפליקציה ‪ SmartThings‬בטלפון הנייד שלך‪ .‬לקבלת פרטים נוספים עיין במדריך למשתמש של האפליקציה‬
‫‪.SmartThings‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם הטלוויזיה או המכשיר הנייד‪.‬‬
‫" "הפונקציות הנתמכות עשויות להיות שונות בהתאם לגרסת האפליקציה ‪.SmartThings‬‬
‫" "אם לא מופיעה טלוויזיה‪ ,‬נסה שוב לאחר כיבוי והפעלה‪.‬‬
‫" "אם בשרותך כמה טלוויזיות‪ ,‬הקצה שם נפרד לכל טלוויזיה דרך‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫בקלות‪.‬‬
‫ניהול התקן נייד‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫מנהל חיבור התקנים‬
‫● ●התראת גישה‬
‫הגדר אם להציג הודעה כשהתקן נייד מנסה להתחבר לטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●רשימת התקנים‬
‫ניתן לצפות‪ ,‬לערוך או להסיר רשימה של מכשירים ניידים רשומים בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪- 34 -‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫שם המכשיר כדי שתוכל לבחור‬
‫מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה‬
‫באפשרותך לעבור בין תוכניות טלוויזיה לבין התוכן של התקנים חיצוניים‪.‬‬
‫שינוי אות הקלט‬
‫מקור‬
‫כאשר אתה בוחר התקן חיצוני מחובר במסך מקור‪ ,‬הפלט של ההתקן שנבחר מוצג על‪-‬גבי מסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫בשלט‪-‬רחוק הרגיל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.SOURCE‬‬
‫" "כדי לשלוט בעזרת השלט‪-‬רחוק של הטלוויזיה בהתקן (נגן ‪ ,Blu-ray‬קונסולת משחקים וכולי) שתומך בשלט רחוק אוניברסלי‪ ,‬חבר את ההתקן‬
‫ליציאת ‪ HDMI‬בטלוויזיה ולאחר מכן הפעל את ההתקן‪ .‬מאפשר לך לעבור לפלט של ההתקן באופן אוטומטי או להגדיר שלט רחוק אוניברסלי עבור‬
‫ההתקן באופן אוטומטי‪ .‬כדי להגדיר את ההתקן לשימוש בשלט רחוק אוניברסלי באופן אוטומטי‪ ,‬כוון את השלט‪-‬רחוק של הטלוויזיה אל ההתקן‪.‬‬
‫" "לאחר חיבור התקן ‪ USB‬ליציאת ה‪ ,USB-‬תופיע הודעה מוקפצת המאפשרת לעבור בקלות לתוכן המדיה הרשום בהתקן‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם למכשיר ולאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫עריכת השם והסמל של התקן חיצוני‬
‫מקור‬
‫באפשרותך לשנות את שם היציאה של התקן חיצוני מחובר‪ ,‬או להוסיף את ההתקן למסך הבית‪.‬‬
‫הגדרת שלט…‬
‫עריכה‬
‫מידע‬
‫הוסף למסך הבית‬
‫מקורות‬
‫מקור‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 35 -‬‬
‫‪1.1‬העבר את האזור המסומן להתקן חיצוני מחובר‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על לחצן הכיוון למעלה‪ .‬הפונקציות הבאות הופכות זמינות‪.‬‬
‫"‬
‫"הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לסוג היציאה‪.‬‬
‫‪11‬הגדרת שלט רחוק אוניברסלי‬
‫באפשרותך לשלוט בהתקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה באמצעות השלט רחוק‪ .‬כדי לשלוט בהתקנים חיצוניים‪ ,‬רשום אותם לפי‬
‫ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק חכם של ‪ - Samsung‬שימוש בשלט רחוק‬
‫אוניברסלי"‪.‬‬
‫‪22‬עריכה‬
‫באפשרותך לשנות את השם של יציאות הקלט ולשנות את הסמלים של ההתקן‪.‬‬
‫‪33‬מידע‬
‫ניתן להציג את המידע המפורט על התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪44‬הוסף למסך הבית‬
‫ניתן להוסיף יציאה של התקן חיצוני למסך הבית כדי לאפשר מעבר מהיר‪.‬‬
‫שימוש בפונקציות נוספות‬
‫ניתן להשתמש בתכונות הבאות שעל המסך מקור‪.‬‬
‫● ●מדריך חיבורים‪ :‬המדריך לחיבורי התקנים‪.‬‬
‫● ●הגדרת שלט רחוק אוניברסלי‪ :‬מאפשר לך לרשום התקנים חיצוניים ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬ולשלוט בהם באמצעות‬
‫השלט‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק חכם של ‪ - Samsung‬שימוש בשלט רחוק‬
‫אוניברסלי"‪.‬‬
‫‪- 36 -‬‬
‫הערות אודות החיבור‬
‫בעת חיבור התקן חיצוני‪ ,‬שים לב לפרטים הבאים‪.‬‬
‫" "מספר המחברים‪ ,‬השמות והמיקומים שלהם עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "עיין במדריך ההפעלה של ההתקן החיצוני בעת חיבורו לטלוויזיה‪ .‬מספר המחברים‪ ,‬השמות והמיקומים של ההתקנים החיצוניים עשויים להשתנות‬
‫בהתאם ליצרן‪.‬‬
‫הערות חיבור עבור ‪HDMI‬‬
‫● ●מומלץ להשתמש בסוגים הבאים של כבלי ‪:HDMI‬‬
‫– –כבל ‪ HDMI‬במהירות גבוהה‬
‫– –כבל ‪ HDMI‬במהירות גבוהה עם ‪Ethernet‬‬
‫● ●השתמש בכבל ‪ HDMI‬בעובי ‪ 17‬מ"מ לכל היותר‪.‬‬
‫● ●שימוש בכבל לא מורשה מסוג ‪ HDMI‬עלול לגרום להופעת מסך ריק או שגיאת חיבור‪.‬‬
‫● ●ייתכן שכבלים והתקנים מסוימים מסוג ‪ HDMI‬אינם תואמים לטלוויזיה בשל מפרטי ‪ HDMI‬שונים‪.‬‬
‫● ●טלוויזיה זו אינה תומכת ב‪ HDMI Ethernet Channel. Ethernet-‬הוא רשת מקומית (‪ )LAN‬המתבססת על כבלים קואקסיאליים‬
‫בעלי תקן שנקבע על‪-‬ידי המכון למהנדסי חשמל ואלקטרוניקה (‪.)IEEE‬‬
‫● ●השתמש בכבל הקצר מ‪ 3-‬מטרים כדי ליהנות מתוכן ‪ UHD‬באיכות הצפייה הטובה ביותר‪.‬‬
‫● ●מתאמי גרפיקה רבים של מחשבים אינם כוללים יציאות ‪ ,HDMI‬אלא יציאות ‪ .DVI‬אם המחשב אינו תומך ביציאת וידאו מסוג ‪,HDMI‬‬
‫חבר את המחשב באמצעות כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫● ●עבור הדגמים הנתמכים של ‪ One Connect‬כאשר הטלוויזיה מחוברת להתקן חיצוני כגון נגן ‪ DVD/BD‬או ממיר דרך ‪ ,HDMI‬מצב‬
‫סנכרון הפעלה יופעל באופן אוטומטי‪ .‬במצב סנכרון הפעלה‪ ,‬הטלוויזיה ממשיכה לזהות התקנים חיצוניים באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫ולהתחבר אליהם‪ .‬ניתן לבטל פונקציה זו על‪-‬ידי הסרת כבל ה‪ HDMI-‬של ההתקן המחובר‪.‬‬
‫‪- 37 -‬‬
‫הערות חיבור עבור התקני שמע‬
‫● ●לקבלת איכות שמע טובה יותר‪ ,‬מומלץ להשתמש במקלט ‪.AV‬‬
‫● ●אם תחבר התקן שמע חיצוני באמצעות כבל אופטי‪ ,‬ההגדרה יציאת קול תשתנה אוטומטית למכשיר המחובר‪ .‬עם זאת‪ ,‬כדי שהדבר‬
‫יקרה‪ ,‬עליך להפעיל את התקן השמע החיצוני לפני חיבור הכבל האופטי‪ .‬כדי לשנות באופן ידני את ההגדרה יציאת קול‪ ,‬בצע אחת‬
‫מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫– –השתמש במסך הגדרות מהירות כדי לשנות את ההגדרה להתקן המחובר‪:‬‬
‫השתמש בלחצן בחר כדי לבחור את שמע יציאה‪/‬אופטי בתפריט יציאת קול‪( .‬‬
‫הגדרות‬
‫לחצן כיוון למעלה‬
‫יציאת קול)‪.‬‬
‫– –השתמש במסך הגדרות כדי לשנות את ההגדרה להתקן המחובר‪:‬‬
‫בחר שמע יציאה‪/‬אופטי בתפריט יציאת קול‪( .‬‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫יציאת קול)‪.‬‬
‫● ●קול חריג הנשמע מהתקן השמע המחובר במהלך השימוש בו עשוי להעיד על בעיה בהתקן השמע עצמו‪ .‬במקרה זה‪ ,‬פנה אל יצרן‬
‫התקן השמע לקבלת סיוע‪.‬‬
‫● ●שמע דיגיטלי זמין רק עם שידורי ‪ 5.1‬ערוצים‪.‬‬
‫‪- 38 -‬‬
‫הערות חיבור עבור מחשבים‬
‫● ●לקבלת הרזולוציות הנתמכות על‪-‬ידי הטלוויזיה‪ ,‬עיין בנושא "קרא לפני חיבור מחשב (רזולוציות נתמכות)"‪.‬‬
‫● ●כל עוד שיתוף הקבצים מופעל‪ ,‬תיתכן גישה בלתי מורשית‪ .‬כאשר אין צורך לגשת לנתונים‪ ,‬השבת את שיתוף הקבצים‪.‬‬
‫● ●אם ברצונך לחבר את המחשב והטלוויזיה באופן אלחוטי‪ ,‬שניהם חייבים להיות מחוברים זה לזה באותה רשת‪.‬‬
‫● ●בעת שיתוף תוכן עם התקנים מבוססי רשת אחרים כגון התקנים המוגדרים במערכת אחסון מסוג ‪( IP‬פרוטוקול אינטרנט)‪ ,‬ייתכן כי‬
‫לא תהיה תמיכה בשיתוף בגלל התצורה‪ ,‬האיכות או הפונקציונליות של הרשת‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬אם ברשת מוגדר התקן ‪( NAS‬אחסון מצורף‬
‫לרשת)‬
‫הערות חיבור עבור התקנים ניידים‬
‫● ●כדי להשתמש בפונקציה ‪ ,Smart View‬המכשיר הנייד חייב לתמוך בפונקציית שיתוף כגון שיקוף מסך או ‪ .Smart View‬לבדיקה אם‬
‫ההתקן הנייד שלך תומך בפונקציית השיתוף‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של ההתקן הנייד‪.‬‬
‫● ●כדי להשתמש ב‪-‬חיבור ‪ ,Wi-Fi Direct‬ההתקן הנייד חייב לתמוך בפונקציה חיבור ‪ .Wi-Fi Direct‬לבדיקה אם ההתקן הנייד שלך‬
‫תומך בפונקציה חיבור ‪ Wi-Fi Direct‬עיין במדריך למשתמש של ההתקן הנייד‪.‬‬
‫● ●ההתקן הנייד וה‪ Smart TV-‬מוכרחים להיות מחוברים זה לזה באותה רשת‪.‬‬
‫● ●הווידאו או השמע עלולים להיפסק לסירוגין בהתאם לתנאי הרשת‪.‬‬
‫● ●בעת שיתוף תוכן עם התקנים מבוססי רשת אחרים כגון התקנים המוגדרים במערכת אחסון מסוג ‪( IP‬פרוטוקול אינטרנט)‪ ,‬ייתכן כי‬
‫לא תהיה תמיכה בשיתוף בגלל התצורה‪ ,‬האיכות או הפונקציונליות של הרשת‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬אם ברשת מוגדר התקן ‪( NAS‬אחסון מצורף‬
‫לרשת)‬
‫‪- 39 -‬‬
‫שלט רחוק והתקנים היקפיים‬
‫באפשרותך לשלוט בפעולות הטלוויזיה באמצעות שלט רחוק חכם של ‪ .Samsung‬שייך התקנים חיצוניים כגון מקלדת לצורך שימוש קל‪.‬‬
‫‪( S‬טלוויזיית ‪)QLED‬‬
‫אודות שלט רחוק חכם של ‪ amsung‬‏‬
‫למד על הלחצנים ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬שמגיע עם טלוויזיית ‪.QLED‬‬
‫‪- 40 -‬‬
‫תיאור‬
‫לחצן‬
‫להפעלת אינטראקציה קולית‪ .‬לחץ ממושכות על הלחצן‪ ,‬אמור את הפקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן כדי‬
‫להפעיל את אינטראקציה קולית‪.‬‬
‫(אינטראקציה קולית)‬
‫כשתלחץ על הלחצן‪,‬יופיע התפריט ‪ Enter Voice Command Guide‬בחלקו התחתון של המסך‪.‬‬
‫" "השפות והתכונות הנתמכות עבור אינטראקציות קוליות עשויות להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫בכל פעם שתלחץ על לחצן זה‪ ,‬חלון הלחצנים הצבעוניים והלוח המספרי הווירטואלי מוצגים לסירוגין‪.‬‬
‫● ●השתמש בלחצנים צבעוניים אלו כדי לגשת לאפשרויות נוספות הספציפיות לתכונה שנמצאת בשימוש‪.‬‬
‫● ●לחץ על כדי להעלות את הלוח המספרי הווירטואלי על המסך‪ .‬השתמש בלוח המספרי להזנת ערכים‬
‫מספריים‪ .‬בחר מספרים ולאחר מכן בחר סיום כדי להזין את הערך המספרי‪ .‬השתמש כדי לשנות את הערוץ‪,‬‬
‫להזין ‪ ,PIN‬להזין מיקוד‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫(הלחצן צבע ‪ /‬מספר)‬
‫" "בעת לחיצה למשך שניה ‪ 1‬או יותר‪ ,‬על ערוץ שתומך בשירות טלטקסט‪ ,‬תפריט ‪ TTX‬יופיע במסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "מאפיין הטלטקסט"‪.‬‬
‫" "אם מופיע הלחצן הצבעוני עם רצועת מספרים על המסך‪ ,‬בחר בלחצן הצבעוני ולאחר מכן בחר בצבע מוגדר‬
‫תוך שימוש בלוח הכיווני (למעלה‪/‬למטה‪/‬שמאלה‪/‬ימינה)‪ .‬השתמש בשיטה זו כדי לגשת לאפשרויות‬
‫נוספות הזמינות ספציפית לתכונה הנוכחית שאתה משתמש בה‪.‬‬
‫במצב טלוויזיה‪ ,‬לחץ על הלחצן כדי לעבור אל ‪.Ambient mode‬‬
‫אם לוחצים על הלחצן כאשר הטלוויזיה כבויה‪ ,‬הטלוויזיה נדלקת ועוברת באופן אוטומטי אל ‪.Ambient mode‬‬
‫(‪)Ambient mode‬‬
‫" "לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר‪ ,‬מופיע תפריט המסך קיצור דרך‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫הלוח הכיווני (למעלה‪/‬למטה‪/‬‬
‫ימינה‪/‬שמאלה)‬
‫לחצן הבחירה‬
‫הזזת האזור המסומן‪.‬‬
‫לבחירה או להפעלה של פריט מסומן‪ .‬לחיצה במהלך הצפייה בתוכן מובילה להופעת מידע מפורט אודות‬
‫התוכנית‪.‬‬
‫‪- 41 -‬‬
‫תיאור‬
‫לחצן‬
‫לחץ לחזרה לתפריט הקודם‪ .‬לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר‪ ,‬הפונקציה הפעילה מושבתת‪.‬‬
‫(חזרה)‬
‫לחיצה במהלך הצפייה בתוכנית מובילה להופעת הערוץ הקודם‪.‬‬
‫(‪)Smart Hub‬‬
‫לחץ כדי לחזור אל מסך ראשון‪.‬‬
‫(הפעל‪/‬השהה)‬
‫לחיצה מובילה להופעה של בקרות ההפעלה‪ .‬באמצעות פקדים אלה‪ ,‬באפשרותך לשלוט בתוכן המדיה‬
‫המופעלת‪.‬‬
‫כוון את שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬אל חיישן השלט רחוק של הטלוויזיה ולאחר מכן הזז את הלחצן כלפי‬
‫‪( VOL‬עוצמת קול)‬
‫מעלה או מטה לכוונון עוצמת הקול של הטלוויזיה‪ .‬כדי להשתיק את הצליל‪ ,‬לחץ על הלחצן‪ .‬לאחר לחיצה‬
‫רציפה במשך שנייה אחת או יותר‪ ,‬האפשרות קיצורי נגישות מופיעה‪.‬‬
‫הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי להחליף ערוץ‪ .‬כדי להציג את המסך מדריך‪ ,‬לחץ על הלחצן‪ .‬לאחר לחיצה‬
‫‪( CH‬ערוץ)‬
‫רציפה במשך שנייה אחת או יותר‪ ,‬המסך רשימת ערוצים מופיע‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן למעלה או למטה כדי להחליף ערוץ במהירות‪.‬‬
‫" "השתמש ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬במרחק קטן משישה מטרים מהטלוויזיה‪ .‬מרחק השימוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה‬
‫האלחוטית‪.‬‬
‫" "התמונות‪ ,‬הלחצנים והפונקציות של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לשליטה בהתקן חיצוני שאינו תומך ב‪ (Anynet+‎)-‬‏‪ ,HDMI-CEC‬עליך להגדיר שלט‪-‬‬
‫רחוק אוניברסלי עבור ההתקן‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק חכם של‬
‫‪ - Samsung‬שימוש בשלט רחוק אוניברסלי"‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לשליטה בהתקן חיצוני תואם שאינו תומך ב‪)-‬‏‪Anynet+‎‬‏( ‪ ,HDMI-CEC‬חבר את ההתקן‬
‫ליציאת ‪ HDMI‬בטלוויזיה באמצעות כבל ‪ .HDMI‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שימוש ב‪."Anynet+ (HDMI-CEC)‎-‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 42 -‬‬
‫‪( S‬טלוויזיית ‪)UHD‬‬
‫אודות שלט רחוק חכם של ‪ amsung‬‏‬
‫למד על הלחצנים ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬שמגיע עם טלוויזיית ‪.UHD‬‬
‫‪- 43 -‬‬
‫תיאור‬
‫לחצן‬
‫להפעלת אינטראקציה קולית‪ .‬לחץ ממושכות על הלחצן‪ ,‬אמור את הפקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן כדי‬
‫להפעיל את אינטראקציה קולית‪.‬‬
‫(אינטראקציה קולית)‬
‫כשתלחץ על הלחצן‪,‬יופיע התפריט ‪ Enter Voice Command Guide‬בחלקו התחתון של המסך‪.‬‬
‫" "השפות והתכונות הנתמכות עבור אינטראקציות קוליות עשויות להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫בעת הקשה‪ ,‬המקלדת המספרית הווירטואלית מופיעה על‪-‬גבי המסך כדי שתוכל להזין באמצעותה ערך מספרי‪.‬‬
‫בחר מספרים ולאחר מכן בחר סיום כדי להזין את הערך המספרי‪ .‬השתמש כדי לשנות את הערוץ‪ ,‬להזין ‪,PIN‬‬
‫(הלחצן מספר)‬
‫להזין מיקוד‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫" "בעת לחיצה למשך שניה ‪ 1‬או יותר‪ ,‬על ערוץ שתומך בשירות טלטקסט‪ ,‬תפריט ‪ TTX‬יופיע במסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "מאפיין הטלטקסט"‪.‬‬
‫(הלחצן צבע)‬
‫הלוח הכיווני (למעלה‪/‬למטה‪/‬‬
‫ימינה‪/‬שמאלה)‬
‫לחצן הבחירה‬
‫לאחר הלחיצה‪ ,‬מופיעים לחצנים צבעוניים במסך‪ .‬השתמש בלחצנים צבעוניים אלו כדי לגשת לאפשרויות‬
‫נוספות בהתאם לתכונה בה אתה משתמש‪.‬‬
‫הזזת האזור המסומן‪.‬‬
‫לבחירה או להפעלה של פריט מסומן‪ .‬לחיצה במהלך הצפייה בתוכן מובילה להופעת מידע מפורט אודות‬
‫התוכנית‪.‬‬
‫‪- 44 -‬‬
‫תיאור‬
‫לחצן‬
‫לחץ לחזרה לתפריט הקודם‪ .‬לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר‪ ,‬הפונקציה הפעילה מושבתת‪.‬‬
‫(חזרה)‬
‫לחיצה במהלך הצפייה בתוכנית מובילה להופעת הערוץ הקודם‪.‬‬
‫(‪)Smart Hub‬‬
‫לחץ כדי לחזור אל מסך ראשון‪.‬‬
‫(הפעל‪/‬השהה)‬
‫‪( VOL‬עוצמת קול)‬
‫לחיצה מובילה להופעה של בקרות ההפעלה‪ .‬באמצעות פקדים אלה‪ ,‬באפשרותך לשלוט בתוכן המדיה‬
‫המופעלת‪.‬‬
‫הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי לכוונן את עוצמת הקול‪ .‬כדי להשתיק את הצליל‪ ,‬לחץ על הלחצן‪ .‬לאחר‬
‫לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר‪ ,‬האפשרות קיצורי נגישות מופיעה‪.‬‬
‫הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי להחליף ערוץ‪ .‬כדי להציג את המסך מדריך‪ ,‬לחץ על הלחצן‪ .‬לאחר לחיצה‬
‫‪( CH‬ערוץ)‬
‫רציפה במשך שנייה אחת או יותר‪ ,‬המסך רשימת ערוצים מופיע‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן למעלה או למטה כדי להחליף ערוץ במהירות‪.‬‬
‫" "השתמש ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬במרחק קטן משישה מטרים מהטלוויזיה‪ .‬מרחק השימוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה‬
‫האלחוטית‪.‬‬
‫" "התמונות‪ ,‬הלחצנים והפונקציות של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לשליטה בהתקן חיצוני שאינו תומך ב‪ (Anynet+‎)-‬‏‪ ,HDMI-CEC‬עליך להגדיר שלט‪-‬‬
‫רחוק אוניברסלי עבור ההתקן‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק חכם של‬
‫‪ - Samsung‬שימוש בשלט רחוק אוניברסלי"‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לשליטה בהתקן חיצוני תואם שאינו תומך ב‪)-‬‏‪Anynet+‎‬‏( ‪ ,HDMI-CEC‬חבר את ההתקן‬
‫ליציאת ‪ HDMI‬בטלוויזיה באמצעות כבל ‪ .HDMI‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שימוש ב‪."Anynet+ (HDMI-CEC)‎-‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 45 -‬‬
‫אודות שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‏(‪)THE FRAME‬‬
‫למד על הלחצנים של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬שמגיע עם טלוויזיית ‪.THE FRAME‬‬
‫‪- 46 -‬‬
‫תיאור‬
‫לחצן‬
‫במהלך הצפייה בטלוויזיה‪ ,‬לחץ כדי לעבור למצב אמנות‪ .‬במצב אמנות‪ ,‬לחץ כדי לעבור לצפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫(‪)POWER‬‬
‫לחץ לחיצה ממושכת כדי לכבות את הטלוויזיה לחלוטין‪.‬‬
‫" "בעת כיבוי והפעלה של הטלוויזיה‪ ,‬מוצג המצב האחרון שהיה בשימוש‪.‬‬
‫להפעלת אינטראקציה קולית‪ .‬לחץ ממושכות על הלחצן‪ ,‬אמור את הפקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן כדי‬
‫להפעיל את אינטראקציה קולית‪.‬‬
‫(אינטראקציה קולית)‬
‫כשתלחץ על הלחצן‪,‬יופיע התפריט ‪ Enter Voice Command Guide‬בחלקו התחתון של המסך‪.‬‬
‫" "השפות והתכונות הנתמכות עבור אינטראקציות קוליות עשויות להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫בעת הקשה‪ ,‬המקלדת המספרית הווירטואלית מופיעה על‪-‬גבי המסך כדי שתוכל להזין באמצעותה ערך מספרי‪.‬‬
‫בחר מספרים ולאחר מכן בחר סיום כדי להזין את הערך המספרי‪ .‬השתמש כדי לשנות את הערוץ‪ ,‬להזין ‪,PIN‬‬
‫(הלחצן מספר)‬
‫להזין מיקוד‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫" "בעת לחיצה למשך שניה ‪ 1‬או יותר‪ ,‬על ערוץ שתומך בשירות טלטקסט‪ ,‬תפריט ‪ TTX‬יופיע במסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "מאפיין הטלטקסט"‪.‬‬
‫לאחר הלחיצה‪ ,‬מופיעים לחצנים צבעוניים במסך‪ .‬השתמש בלחצנים צבעוניים אלו כדי לגשת לאפשרויות‬
‫(הלחצן צבע)‬
‫נוספות בהתאם לתכונה בה אתה משתמש‪.‬‬
‫" "כדי להגדיר באופן מיידי את צבע ובהירות בעודך נהנה ממצב אמנות‪ ,‬לחץ על הלחצן‪.‬‬
‫הלוח הכיווני (למעלה‪/‬למטה‪/‬‬
‫ימינה‪/‬שמאלה)‬
‫לחצן הבחירה‬
‫הזזת האזור המסומן‪.‬‬
‫לבחירה או להפעלה של פריט מסומן‪ .‬לחיצה במהלך הצפייה בתוכן מובילה להופעת מידע מפורט אודות‬
‫התוכנית‪.‬‬
‫‪- 47 -‬‬
‫תיאור‬
‫לחצן‬
‫לחץ לחזרה לתפריט הקודם‪ .‬לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר‪ ,‬הפונקציה הפעילה מושבתת‪.‬‬
‫(חזרה)‬
‫לחיצה במהלך הצפייה בתוכנית מובילה להופעת הערוץ הקודם‪.‬‬
‫(‪)Smart Hub‬‬
‫לחץ כדי לחזור אל מסך ראשון‪.‬‬
‫(הפעל‪/‬השהה)‬
‫‪( VOL‬עוצמת קול)‬
‫לחיצה מובילה להופעה של בקרות ההפעלה‪ .‬באמצעות פקדים אלה‪ ,‬באפשרותך לשלוט בתוכן המדיה‬
‫המופעלת‪.‬‬
‫הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי לכוונן את עוצמת הקול‪ .‬כדי להשתיק את הצליל‪ ,‬לחץ על הלחצן‪ .‬לאחר‬
‫לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר‪ ,‬האפשרות קיצורי נגישות מופיעה‪.‬‬
‫הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי להחליף ערוץ‪ .‬כדי להציג את המסך מדריך‪ ,‬לחץ על הלחצן‪ .‬לאחר לחיצה‬
‫‪( CH‬ערוץ)‬
‫רציפה במשך שנייה אחת או יותר‪ ,‬המסך רשימת ערוצים מופיע‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן למעלה או למטה כדי להחליף ערוץ במהירות‪.‬‬
‫" "השתמש ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬במרחק קטן משישה מטרים מהטלוויזיה‪ .‬מרחק השימוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה‬
‫האלחוטית‪.‬‬
‫" "התמונות‪ ,‬הלחצנים והפונקציות של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לשליטה בהתקן חיצוני שאינו תומך ב‪ (Anynet+‎)-‬‏‪ ,HDMI-CEC‬עליך להגדיר שלט‪-‬‬
‫רחוק אוניברסלי עבור ההתקן‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק חכם של‬
‫‪ - Samsung‬שימוש בשלט רחוק אוניברסלי"‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לשליטה בהתקן חיצוני תואם שאינו תומך ב‪)-‬‏‪Anynet+‎‬‏( ‪ ,HDMI-CEC‬חבר את ההתקן‬
‫ליציאת ‪ HDMI‬בטלוויזיה באמצעות כבל ‪ .HDMI‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שימוש ב‪."Anynet+ (HDMI-CEC)‎-‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 48 -‬‬
‫החיבור של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לטלוויזיה‬
‫חבר את שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לטלוויזיה כדי להפעיל את הטלוויזיה‪.‬‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה‪ ,‬מתבצע שיוך של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לטלוויזיה באופן אוטומטי‪ .‬אם לא מתבצע‬
‫שיוך של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לטלוויזיה באופן אוטומטי‪ ,‬הצבע עליו עם חיישן השלט רחוק של הטלוויזיה ולאחר מכן לחץ על‬
‫הלחצנים‬
‫ו‪-‬‬
‫בו‪-‬זמנית למשך ‪ 3‬שניות או יותר‪.‬‬
‫" "התמונות‪ ,‬הלחצנים והפונקציות של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 49 -‬‬
‫שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק חכם של‬
‫‪ - Samsung‬שימוש בשלט רחוק אוניברסלי‬
‫שלוט בטלוויזיה ובהתקנים החיצוניים המחוברים באמצעות שלט רחוק חכם של ‪.Samsung‬‬
‫מקור‬
‫הגדרת שלט רחוק אוניברסלי‬
‫באפשרותך לשלוט בהתקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה באמצעות השלט רחוק‪ .‬כדי לשלוט בהתקנים חיצוניים‪ ,‬רשום אותם לפי‬
‫ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "בנוסף‪ ,‬ניתן להשתמש בפונקציה )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬כדי להפעיל התקנים חיצוניים של ‪ Samsung‬באמצעות השלט‪-‬רחוק של הטלוויזיה ללא‬
‫צורך בהגדרה נוספת‪.‬‬
‫" "ייתכן שהתקנים חיצוניים מסוימים המחוברים לטלוויזיה לא יתמכו במאפיין השלט רחוק האוניברסלי‪.‬‬
‫" "ודא שאין מכשולים כלשהם מול ההתקן החיצוני‪ .‬הדבר עלול לגרום לשידור אותות משובש מהשלט‪-‬רחוק‪.‬‬
‫" "ההתקן החיצוני ויציאת החיבור המשויכת אליו (‪,HDMI 1‬‏‪ HDMI 2‬וכולי) נשמרים שניהם בזיכרון של הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "לדגמים שהגיעו עם ‪ ,One Connect‬אם אתה מתקשה לשלוט בהתקנים חיצוניים עם הגדרת שלט רחוק אוניברסלי‪ ,‬נסה לכוונן את המיקומים של‬
‫‪ One Connect‬ושל ההתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫‪- 50 -‬‬
‫שימוש ב‪Anynet+ (HDMI-CEC)‎-‬‬
‫שלוט בהתקנים החיצוניים המחוברים דרך )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬באמצעות השלט‪-‬רחוק‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש בשלט‪-‬רחוק של הטלוויזיה כדי לשלוט על התקנים חיצוניים שמחוברים אליה באמצעות כבל ‪ HDMI‬ותומכים‬
‫ב‪ .Anynet+ (HDMI-CEC)-‬לב‪ ,‬באפשרותך להגדיר )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬ולהפעילו באמצעות השלט‪-‬רחוק בלבד‪.‬‬
‫חיבור התקן חיצוני באמצעות‪ ,Anynet+‎‬ושימוש בתפריטים של ההתקן‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫)‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫‪1.1‬העבר את )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬למצב פועל‪.‬‬
‫‪2.2‬חבר לטלוויזיה התקן תואם ‪.HDMI-CEC‬‬
‫‪3.3‬הפעל את ההתקן החיצוני שחובר‪ .‬ההתקן מחובר באופן אוטומטי לטלוויזיה‪ .‬לאחר השלמת החיבור ניתן לגשת לתפריט של ההתקן‬
‫המחובר במסך הטלוויזיה באמצעות השלט‪-‬רחוק של הטלוויזיה ולשלוט בהתקן‪.‬‬
‫" "השלמת תהליך החיבור עשויה להימשך עד שתי דקות‪.‬‬
‫קרא לפני שתחבר התקן )‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫" "יש לחבר התקנים תומכי‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬לטלוויזיה באמצעות כבל ‪ .HDMI‬שים לב שכבלי ‪ HDMI‬מסוימים אינם תומכים ב‪Anynet+-‬‬
‫‪.(HDMI-CEC)‎‬‬
‫" "באפשרותך לקבוע את התצורה של השלט רחוק האוניברסלי של הטלוויזיה כך שישלוט בממירי כבלים‪ ,‬נגני ‪ Blu-ray‬ומערכות קולנוע ביתיות של‬
‫גורמי צד שלישי‪ ,‬שאינם תומכים ב‪ .HDMI-CEC-‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק‬
‫חכם של ‪ - Samsung‬שימוש בשלט רחוק אוניברסלי"‪.‬‬
‫" "לא ניתן להשתמש ב‪ Anynet+‎-‬כדי לשלוט בהתקנים חיצוניים שאינם תומכים ב‪.HDMI-CEC-‬‬
‫" "ייתכן שהשלט רחוק של הטלוויזיה לא יפעל בנסיבות מסוימות‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬הגדר את ההתקן פעם נוספת כהתקן תומך ‏‪.Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬‬
‫‪- 51 -‬‬
‫" "הפונקציה‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬פועלת רק עם התקנים חיצוניים התומכים בפונקציה ‪ HDMI-CEC‬ורק כאשר התקנים אלה מופעלים או נמצאים‬
‫במצב המתנה‪.‬‬
‫" "ניתן להשתמש בפונקציה‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬כדי לשלוט ב‪ 12-‬התקנים חיצוניים תואמים לכל היותר (‪ 3‬התקנים מאותו סוג לכל היותר) למעט‬
‫מערכות קולנוע ביתיות‪ .‬הפונקציה‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬יכולה לשלוט במערכת קולנוע ביתית אחת בלבד‪.‬‬
‫" "כדי להאזין לשמע של ערוצי ‪ 5.1‬מהתקן חיצוני‪ ,‬חבר את ההתקן לטלוויזיה באמצעות כבל ‪ HDMI‬וחבר מערכת קולנוע ביתית מסוג ‪ 5.1‬ישירות למחבר‬
‫פלט השמע הדיגיטלי של ההתקן החיצוני‪.‬‬
‫" "אם ההתקן החיצוני הוגדר לתמיכה ב‪ Anynet+‎-‬וגם בשלט‪-‬רחוק אוניברסלי‪ ,‬ניתן לשלוט בהתקן רק באמצעות השלט‪-‬רחוק האוניברסלי‪.‬‬
‫שליטה בטלוויזיה באמצעות מקלדת או עכבר‬
‫חיבור מקלדת או עכבר מקל עליך את השליטה בטלוויזיה‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫מנהל התקני קלט‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לחבר מקלדת או עכבר כדי להקל עליך את השליטה בטלוויזיה‪.‬‬
‫חיבור מקלדת או עכבר ‪USB‬‬
‫חבר את כבל המקלדת או העכבר ליציאת ה‪.USB-‬‬
‫" "אם תחבר עכבר‪ ,‬הוא יהיה זמין רק באפליקציה ‪.Internet‬‬
‫חיבור מקלדת או עכבר ‪Bluetooth‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫מנהל התקני קלט‬
‫רשימת התקני ‪Bluetooth‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "אם ההתקן לא זוהה‪ ,‬מקם את המקלדת בקרבת הטלוויזיה ולאחר מכן בחר רענן‪ .‬הטלוויזיה מבצעת סריקה חוזרת לאיתור התקנים זמינים‪.‬‬
‫" "אם תחבר עכבר‪ ,‬הוא יהיה זמין רק באפליקציה ‪.Internet‬‬
‫‪- 52 -‬‬
‫שימוש במקלדת ובעכבר‬
‫תיאור‬
‫לחצן‬
‫מקשי כיוונים‬
‫הזזת האזור המסומן על המסך‬
‫המקש ‪Windows‬‬
‫מציג את הגדרות הטלוויזיה‬
‫‪Enter key‬‬
‫בחירה או הפעלה של פריט מסומן‬
‫המקש ‪ESC‬‬
‫לחזרה למסך הקודם‪.‬‬
‫‪F4 / F‬‬
‫‪ 3/F‬‏‬
‫‪ 2/F‬‏‬
‫המקשים ‪ 1‬‏‬
‫לחצנים צבעוניים ―‬
‫המקש ‪F5‬‬
‫מציג את מסך ראשון‬
‫המקש ‪F6‬‬
‫מציג את המסך מקור‬
‫המקש ‪F7‬‬
‫מציג את רשימת ערוצים‬
‫המקש ‪F8‬‬
‫השתקת השמע‬
‫‪F10 / F‬‬
‫המקשים ‪ 9‬‏‬
‫כוונון עוצמת הקול‬
‫‪F12 / F‬‬
‫המקשים ‪ 11‬‏‬
‫החלפת הערוץ‬
‫דף למעלה ‪ /‬דף למטה‬
‫גולל דף אינטרנט המוצג באפליקציה ‪.Internet‬‬
‫לחיצה שמאלית‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫זמין רק באפליקציה ‪ .Internet‬באפשרותך ללחוץ על תפריט או קישור כדי להפעיל פונקציה כפי שהדבר נעשה‬
‫במחשב‪.‬‬
‫זמין רק באפליקציה ‪ .Internet‬באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות‪:‬‬
‫" "האפשרויות המוצגות בתפריט עשויות להשתנות בהתאם לפריט שנבחר‪.‬‬
‫לחיצה ימנית‬
‫● ●פתח‬
‫● ●פתח קישור בלשונית חדשה‬
‫● ●הפוך מצב גלילה לזמין‬
‫" "הפונקציות העיקריות יכולות להשתנות באפליקציות מסוימות‪.‬‬
‫‪- 53 -‬‬
‫הגדרת התקני הקלט‬
‫הגדרת המקלדת‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫מנהל התקני קלט‬
‫הגדרות מקלדת‬
‫באפשרותך להגדיר את המקלדת באמצעות הפונקציות הבאות‪:‬‬
‫● ●שפת המקלדת‬
‫● ●סוג מקלדת‬
‫הגדרת העכבר‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫מנהל התקני קלט‬
‫באפשרותך להגדיר את העכבר באמצעות הפונקציות הבאות‪:‬‬
‫● ●לחצן ראשי‬
‫● ●מהירות מצביע‬
‫‪- 54 -‬‬
‫הגדרות עכבר‬
‫הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית שעל‪-‬גבי המסך‬
‫השתמש במקלדת הווירטואלית כדי להזין טקסט בטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫טקסט מוצע‬
‫אפשרויות‬
‫חזה את התו הבא‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪11‬טקסט מוצע‬
‫כאשר תקליד מילה שברצונך לחפש‪ ,‬פונקציה זו תציג הצעות קשורות מהן תוכל לבחור אחת‪.‬‬
‫‪- 55 -‬‬
‫‪22‬אפשרויות‬
‫בחר‬
‫במסך המקלדת הווירטואלית‪ .‬האפשרויות הבאות זמינות‪:‬‬
‫" "האפשרויות הזמינות עשויה להשתנות והן תלויות בפעולה תקינה של הפונקציה‪.‬‬
‫● ●טקסט מוצע‬
‫● ●איפוס נתוני טקסט מומלצים‬
‫● ●חזה את התו הבא (בעת השימוש בלחצני הכיוון)‬
‫● ●שפה‬
‫‪33‬חזה את התו הבא‬
‫בכל פעם שאתה מקליד תו במקלדת הווירטואלית‪ ,‬מוצגים התווים האפשריים הבאים‪ ,‬ואתה יכול להשתמש בלחצני הכיוון בשלט‪-‬רחוק כדי‬
‫לבחור אחד מהם‪.‬‬
‫הזנת טקסט באמצעות המיקרופון של השלט‪-‬רחוק והמקלדת הווירטואלית שעל המסך‬
‫כאשר המקלדת הווירטואלית מופיעה על המסך‪ ,‬לחץ ממושכות על הלחצן‬
‫בשלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬דבר אל המיקרופון בשלט‬
‫רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬ולאחר מכן שחרר את הלחצן‪ .‬מה שאתה אומר מופיע על המסך כטקסט‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 56 -‬‬
‫מאפיינים חכמים‬
‫באפשרותך ליהנות מיישומים שונים עם ‪.Smart Hub‬‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫הצג תיאורים של הפונקציות הבסיסיות של ‪.Smart Hub‬‬
‫מתוך ‪ ,Smart Hub‬באפשרותך להשתמש בפונקציית החיפוש באינטרנט‪ ,‬להתקין ולהשתמש באפליקציות שונות‪ ,‬להציג תמונות וסרטונים‬
‫או להאזין למוזיקה המאוחסנת בהתקני אחסון חיצוניים ולבצע פונקציות נוספות‪.‬‬
‫" "חלק משירותי ‪ Smart Hub‬ניתנים בתשלום‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש בפונקציה ‪ ,Smart Hub‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‪.‬‬
‫" "ייתכן שחלק מהתכונות של ‪ Smart Hub‬לא יהיו נתמכות בהתאם לספק השירות‪ ,‬לשפה או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "הפסקה בשירות ‪ Smart Hub‬יכולה להיגרם משיבושים בשירות האינטרנט‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש ב‪ ,Smart Hub-‬עליך להסכים להסכם השירות של ‪ Smart Hub‬וכן לאיסוף מידע אישי ושימוש בו‪ .‬ללא הסכמתך‪ ,‬לא תוכל‬
‫להשתמש במאפיינים ובשירותים הנוספים‪ .‬באפשרותך להציג את הטקסט השלם של מסמך תנאים ומדיניות על‪-‬ידי ניווט אל‬
‫תמיכה‬
‫הגדרות‬
‫תנאים ומדיניות‪ .‬נסו עכשיו‬
‫" "אם ברצונך להפסיק להשתמש ב‪ ,Smart Hub-‬ניתן לבטל את ההסכם‪ .‬כדי לבטל את הסכם השירות של ‪ Smart Hub‬למרות שהוא נדרש‪ ,‬בחר‬
‫איפוס ‪( Smart Hub‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫‪- 57 -‬‬
‫איפוס ‪.)Smart Hub‬‬
‫הצגת מסך ראשון‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫מקורות‬
‫‪HDMI 1‬‬
‫טלוויזיה‬
‫‪HDMI 2‬‬
‫‪USB 1‬‬
‫‪USB 2‬‬
‫מדריך חיבורים‬
‫הגדרת שלט…‬
‫מקור‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫במסך ראשון ניתן להפעיל בקלות אפליקציות שהשתמשת בהן בעבר או בתדירות גבוהה‪ .‬ניתן גם להעביר או למחוק את האפליקציות במסך‪.‬‬
‫הודעה‬
‫‪11‬‬
‫באפשרותך להציג רשימת הודעות עבור כל האירועים שמתרחשים בטלוויזיה‪ .‬הודעה מופיעה על המסך כאשר הגיע זמן השידור של תוכנית‬
‫מתוזמנת או כאשר מתרחש אירוע בהתקן רשום‪.‬‬
‫אם תעביר את המיקוד אל הודעה ולאחר מכן תלחץ על הלחצן בחר‪ ,‬יופיע חלון הודעה בצד ימין והפונקציות הבאות יהיו זמינות‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫מחק הכל‬
‫באפשרותך למחוק את כל ההודעות שלך‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫– –באפשרותך לבחור שירותים שברצונך לקבל עליהם הודעה‪.‬‬
‫– –כאשר בוחרים ב‪-‬אפשר קול‪ ,‬ההודעות מלוות בצליל הודעה‪.‬‬
‫‪- 58 -‬‬
‫‪22‬‬
‫הגדרות‬
‫כאשר הסימון עובר לסמל‬
‫‪ ,‬רשימה של סמלי הגדרות מהירות מופיעה מעל החלק העליון של התפריט‪ .‬ניתן להגדיר פונקציות נפוצות‬
‫במהירות בלחיצה על הסמלים‪.‬‬
‫● ●מצב תמונה‬
‫באפשרותך לבחור את מצב התמונה שמעניק את חוויית הצפייה המיטבית‪ .‬לשינוי מצב התמונה לחץ על הלחצן בחר‪ .‬לביצוע התאמות‬
‫עדינות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר הגדרת תמונה‪.‬‬
‫● ●מצב קול‬
‫ניתן לבחור מצב שמע לחוויית האזנה אופטימלית‪ .‬לשינוי מצב הקול לחץ על הלחצן בחר‪ .‬לביצוע התאמות עדינות לחץ על לחצן‬
‫הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר הגדרת אקולייזר‪.‬‬
‫● ●יציאת קול‬
‫באפשרותך לבחור באילו רמקולים תשתמש הטלוויזיה לפלט שמע‪ .‬לשינוי יציאת השמע לחץ על הלחצן בחר‪ .‬כדי להתחבר לרמקול‬
‫‪ ,Bluetooth‬לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר רשימת רמקולים‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בחיבור לרמקול ‪ ,Bluetooth‬בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●מצב משחק‬
‫באפשרותך להפעיל את מצב המשחק כדי למטב את הגדרות הטלוויזיה להפעלת משחקי וידאו בקונסולת משחקים‪ ,‬כגון‬
‫‪ P‬או‪Xbox™‎‬‏‪ .‬להפעלה או כיבוי של מצב משחק לחץ על הלחצן בחר‪ .‬להגדרת האפשרויות המפורטות לחץ על לחצן‬
‫‪ layStation™‎‬‏‬
‫הכיוון המפנה כלפי מעלה ולאחר מכן בחר עבור להגדרות מצב משחק‪.‬‬
‫● ●שפת שמע‬
‫באפשרותך לשנות את שפת השמע שברצונך לשמוע‪ .‬לביצוע התאמות עדינות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר עבור‬
‫לאפשרויות שמע‪.‬‬
‫● ●כתוביות‬
‫באפשרותך לצפות בשידורי טלוויזיה עם כתוביות‪ .‬כדי להפעיל את הפונקציה כתוביות או לבטל את הפעלתה‪ ,‬לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫להפעלת קיצורי נגישות‪ ,‬לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר קיצורי נגישות‪.‬‬
‫● ●‪PIP‬‬
‫בעת השימוש בהתקן חיצוני מחובר‪ ,‬ניתן לצפות בשידורי הטלוויזיה בחלון קטן המציג תמונה בתוך תמונה (‪ .)PIP‬לביצוע התאמות‬
‫עדינות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר הגדרת ‪.PIP‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 59 -‬‬
‫● ●שעון עצר לשינה‬
‫ניתן לכבות את הטלוויזיה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שהוגדר מראש‪.‬‬
‫להגדרת זמן השינה עד ל‪ 180-‬דקות לחץ על הלחצן בחר‪ .‬להגדרת פרטים של שעון עצר לכיבוי‪ ,‬לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי‬
‫מעלה ולאחר מכן בחר באפשרות הגדר שעון עצר לכיבוי‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●רשת‬
‫באפשרותך להציג את המצב הנוכחי של הרשת והאינטרנט‪ .‬לחץ על לחצן הכיוון למעלה‪ ,‬ולאחר מכן בחר מצב רשת או הגדרות רשת‪.‬‬
‫" "לחיצה על‬
‫הגדרות מציגה את כל תפריטי ההגדרות הזמינים‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫מקור‬
‫באפשרותך לבחור התקן חיצוני המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה"‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫חיפוש‬
‫תוכל לחפש ערוצים‪ ,‬תוכניות‪ ,‬שמות סרטים ואפליקציות ב‪.Smart Hub-‬‬
‫" "כדי להשתמש במאפיין זה‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪APPS‬‬
‫באפשרותך ליהנות ממגוון רחב של תוכן כולל חדשות‪ ,‬ספורט‪ ,‬תחזיות מזג אוויר ומשחקים המוצעים ללא תשלום‪ ,‬על‪-‬ידי התקנה של‬
‫אפליקציות מתאימות בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש במאפיין זה‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שימוש בשירות 'אפליקציות'"‪.‬‬
‫‪- 60 -‬‬
‫‪66‬‬
‫‪Ambient mode‬‬
‫ב‪ ,Ambient mode-‬ניתן לראות מסכים יפהפיים‪ ,‬מידע ויזואלי מגוון והודעות‪.‬‬
‫לכניסה אל ‪ Ambient mode‬לחץ על הלחצן‬
‫‪ .‬כדי לחזור למצב טלוויזיה‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫‪ .‬כדי לכבות את הטלוויזיה‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫אם תלחץ על הלחצן‬
‫כשהטלוויזיה כבויה‪ ,‬הטלוויזיה תידלק ב‪.Ambient mode‬‬
‫" "אם אתה משתמש בשלט‪-‬רחוק שאינו שלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬ייתכנו הגבלות על הכניסה למצב ‪.Ambient mode‬‬
‫" "מאחר שפונקציה זו היא ספציפית לטלוויזיית ‪ ,QLED‬ייתכן שהיא לא נתמכת בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על ‪ ,Ambient mode‬עיין בנושא "שימוש ב‪."Ambient mode-‬‬
‫‪77‬‬
‫מדריך אוניברסלי‬
‫האפליקציה מדריך אוניברסלי מאפשרת לך לחפש וליהנות ממגוון תכנים כגון תוכניות טלוויזיה‪ ,‬דרמות וסרטים במקום אחד‪ .‬מדריך‬
‫אוניברסלי יכול להמליץ על תוכן מותאם להעדפותיך האישיות ולהודיע לך על סדרות דרמה חדשות‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על מדריך אוניברסלי‪ ,‬עיין בנושא "שימוש באפליקציה מדריך אוניברסלי"‪.‬‬
‫" "התמונות עלולות להיראות מטושטשות‪ ,‬בהתאם לתנאים של ספק השירות‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫אמנות‬
‫כשאינך צופה בטלוויזיה או כשהטלוויזיה כבויה‪ ,‬באפשרותך להשתמש בפונקציית מצב אמנות כדי לערוך תוכן של תמונות‪ ,‬כגון צילומים או‬
‫יצירות אומנות או כדי להציג את התוכן‪.‬‬
‫" "פונקציה זו נתמכת רק בדגם ‪.THE FRAME‬‬
‫" "לקבלת פרטים נוספים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש‪.‬‬
‫‪- 61 -‬‬
‫העברה‬
‫הסר‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪88‬העברת פריט במסך ראשון‬
‫העבר את הסימון אל האפליקציה שברצונך להזיז‪ ,‬לחץ על לחצן הכיוון למטה בשלט‪-‬רחוק ולאחר מכן בחר העברה‪ .‬העבר את האפליקציה‬
‫למיקום הרצוי על‪-‬ידי לחיצה על לחצן הכיוון שמאלה או ימינה‪ ,‬ולאחר מכן לחיצה על הלחצן בחר‪ .‬האפליקציה שנבחרה זזה במסך הבית‪.‬‬
‫‪99‬הסרת פריט ממסך ראשון‬
‫העבר את הסימון אל האפליקציה שברצונך למחוק‪ ,‬לחץ על לחצן הכיוון למטה בשלט‪-‬רחוק ולאחר מכן בחר הסר‪ .‬האפליקציה שנבחרה‬
‫נמחקת‪.‬‬
‫" "באפשרותך להוסיף את האפליקציות שבהן ברצונך להשתמש לעתים קרובות למסך ראשון באמצעות ‪ .APPS‬כדי להוסיף את היישומים המועדפים‬
‫שלך למסך ראשון‪ ,‬עיין בנושא "ניהול אפליקציות שנרכשו או הותקנו"‪.‬‬
‫‪- 62 -‬‬
‫הפעלת ‪ Smart Hub‬באופן אוטומטי‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫הפעלה אוטומטית של ‪Smart Hub‬‬
‫מאפיינים חכמים‬
‫נסו עכשיו‬
‫כאשר אתה מגדיר את הפעלה אוטומטית של ‪ Smart Hub‬למצב פועל‪ ,‬הטלוויזיה מציגה את מסך הבית באופן אוטומטי בעת הפעלתה‪.‬‬
‫באפשרותך גם להפעיל או לבטל פונקציה זו‪ ,‬באמצעות הלחצן בחר‪.‬‬
‫הפעלה אוטומטית של האפליקציה האחרונה שבה נעשה שימוש‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫הפעל אוטומטית אפליקציה אחרונה‬
‫מאפיינים חכמים‬
‫נסו עכשיו‬
‫אם הפעל אוטומטית אפליקציה אחרונה מוגדר לערך פועל‪ ,‬האפליקציה האחרונה שבה נעשה שימוש מופעלת באופן אוטומטי בעת‬
‫הפעלת הטלוויזיה‪ .‬באפשרותך גם להפעיל או לבטל פונקציה זו‪ ,‬באמצעות הלחצן בחר‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאפליקציה‪.‬‬
‫‪ Smart Hub‬בדיקת חיבורי‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫התחל בדיקת חיבור ל‪Smart Hub-‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫איפוס ‪Smart Hub‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫איפוס ‪Smart Hub‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫" "באפשרותך לאפס את ההגדרות של ‪ .Smart Hub‬כדי לאפס את ‪ ,Smart Hub‬הכנס את מספר ה‪ .PIN-‬מספר ה‪ PIN-‬המוגדר כברירת מחדל הוא‬
‫"‪0000‬‏" (עבור צרפת‪ ,‬איטליה‪ .)"1111" :‬ניתן להגדיר את ה‪ PIN-‬דרך‬
‫‪- 63 -‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שנה ‪.PIN‬‬
‫שימוש בחשבון ‪Samsung‬‬
‫צור ונהל את חשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫יצירה וניהול של חשבון ‪Samsung‬‬
‫" "תוכל להציג את טקסט תנאים ומדיניות פרטיות במלואו תחת‬
‫שלי‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫החשבון‬
‫תנאים והתניות‪ ,‬מדיניות פרטיות אחרי שתתחבר לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫" "באפשרותך גם ליצור חשבון ‪ Samsung‬בכתובת ‪ .http://account.samsung.com‬לאחר יצירת החשבון‪ ,‬תוכל להשתמש באותו מזהה עבור אתר‬
‫האינטרנט הן של הטלוויזיה והן של ‪.Samsung‬‬
‫" "הוסף חשבון מופיע או לא‪ ,‬כשהדבר תלוי בשאלה אם אתה מחובר לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫יצירת חשבון חדש‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫(הוסף חשבון)‬
‫צור חשבון‬
‫כדי ליצור חשבון ‪ Samsung‬חדש‪ ,‬פעל לפי ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫" "למידע נוסף על התנאים‪ ,‬בחר הצג פרטים‪.‬‬
‫" "כדי להגן על מידע אישי‪ ,‬בחר בחירת תמונת פרופיל והזנת סיסמה (אבטחה חזקה) בשדה מתחת לסרגל הזנת הסיסמה‪.‬‬
‫" "אם ברצונך שהטלוויזיה תכניס אותך באופן אוטומטי לחשבון בעת הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬לחץ על חבר אותי אוטומטית‪.‬‬
‫יצירת חשבון ‪ Samsung‬בעזרת חשבון ‪PayPal‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 64 -‬‬
‫(הוסף חשבון)‬
‫צור עם ‪PayPal‬‬
‫כניסה אל חשבון ‪Samsung‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫היכנס‬
‫שינוי והוספה של מידע לחשבון ‪Samsung‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫החשבון שלי‬
‫ערוך פרופיל‬
‫" "כדי לשנות את פרטי החשבון‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪.Samsung‬‬
‫ניהול פרטי התשלום השמורים בטלוויזיה‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫החשבון שלי‬
‫פרטי תשלום‬
‫" "כדי לנהל את פרטי התשלום‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪.Samsung‬‬
‫קבע את הגדרות סנכרן עם האינטרנט‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫החשבון שלי‬
‫סנכרן עם האינטרנט‬
‫אחרי שתתחבר לחשבון ‪ Samsung‬שלך ותקבע את הגדרות סנכרון האינטרנט‪ ,‬תוכל לשתף את הפריטים המועדפים עליך שרשמת באמצעות‬
‫התקנים אחרים‪.‬‬
‫" "כדי להגדיר את התצורה של סנכרן עם האינטרנט‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫‪- 65 -‬‬
‫מחיקת חשבון ‪ Samsung‬מהטלוויזיה‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫החשבון שלי‬
‫הסר חשבון‬
‫" "כדי להסיר את פרטי החשבון‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪.Samsung‬‬
‫" "למרות שמחקת את חשבון ‪ Samsung‬שלך‪ ,‬עדיין לא ביטלת את הרשמתך‪ .‬כדי לבטל את ההרשמה לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪ ,‬בקר באתר האינטרנט‬
‫‪.)http://account.samsung.com( S‬‬
‫של ‪ amsung Accounts‬‏‬
‫יציאה מחשבון ‪Samsung‬‬
‫כדי לצאת מחשבון ‪ ,Samsung‬העבר את המיקוד אל החשבון שלך תחת‬
‫‪ Samsung‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪ .‬או עבור אל החשבון שלי (‬
‫הגדרות‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫החשבון שלי)‪ ,‬ולאחר מכן בחר צא‪.‬‬
‫הצגת הסכם המשתמש ומדיניות הפרטיות‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫החשבון שלי‬
‫פרטיות‬
‫" "כדי להציג את הסכם המשתמש ואת מדיניות הפרטיות‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪.Samsung‬‬
‫‪- 66 -‬‬
‫תנאים והתניות‪ ,‬מדיניות‬
‫שימוש ב‪Ambient mode-‬‬
‫למד על הפונקציות הזמינות ב‪ ,Ambient mode‬שהיא פונקציה הספציפית לטלוויזיית ‪.QLED‬‬
‫‪Ambient mode‬‬
‫ב‪ ,Ambient mode-‬ניתן לראות מסכים יפהפיים‪ ,‬מידע ויזואלי מגוון והודעות‪.‬‬
‫לכניסה אל ‪ Ambient mode‬לחץ על הלחצן‬
‫‪ .‬כדי לחזור למצב טלוויזיה‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫‪ .‬כדי לכבות את הטלוויזיה‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫אם תלחץ על הלחצן‬
‫כשהטלוויזיה כבויה‪ ,‬הטלוויזיה תידלק ב‪.Ambient mode‬‬
‫" "אם אתה משתמש בשלט‪-‬רחוק שאינו שלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬ייתכנו הגבלות על הכניסה למצב ‪.Ambient mode‬‬
‫" "מאחר שפונקציה זו היא ספציפית לטלוויזיית ‪ ,QLED‬ייתכן שהיא לא נתמכת בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "להפעלת התפריטים‬
‫ו‪-‬‬
‫בחר תחילה פריט תוכן במצב ‪.Ambient mode‬‬
‫מצבי מסכים הקשורים ל‪Ambient mode‬‬
‫● ●‪Ambient mode‬‬
‫ב‪ Ambient mode‬ניתן להגדיר מידע ועיצוב חזותיים וליהנות מהם‪ .‬במצב זה‪ ,‬צריכת החשמל נמוכה יותר‪ ,‬והבהירות מותאמת באופן‬
‫אוטומטי על ידי חיישן עוצמת ההארה‪.‬‬
‫● ●מצב החשכה‬
‫ב‪ ,Ambient mode‬מסך הטלוויזיה משתנה אוטומטית בהתאם לסביבה‪ .‬כשמחשיך מסביב‪ ,‬מסך הטלוויזיה נעשה כהה יותר‪.‬‬
‫כשהסביבה מתבהרת לפני שמסך הטלוויזיה משחיר לחלוטין או כאשר השלט הרחוק או הפונקציה אינטראקציה קולית מופעלים‪,‬‬
‫מסך הטלוויזיה חוזר ל‪.Ambient mode‬‬
‫"‬
‫"באפשרותך לשנות את הגדרת הבהירות האוטומטית של ‪ Ambient mode‬באמצעות‬
‫"‬
‫"במצב זה‪ ,‬הטלוויזיה מוכנה לעיבוד מדריך קולי ופקודות קוליות‪.‬‬
‫במסך הדפדפן של ‪.Ambient mode‬‬
‫● ●מצב מסך שחור‬
‫במצב ‪ ,Ambient mode‬אם הסביבה מחשיכה עד לרמה מסוימת‪ ,‬הטלוויזיה מבצעת כיבוי רך‪ .‬כדי להפעיל את המסך בחזרה במצב‬
‫בשלט‪-‬רחוק‪.‬‬
‫‪ ,Ambient mode‬לחץ על הלחצן‬
‫"‬
‫"באפשרותך לשנות את הגדרת הבהירות האוטומטית של ‪ Ambient mode‬באמצעות‬
‫"‬
‫"במצב זה‪ ,‬הטלוויזיה אינה יכולה לעבד מדריך קולי או פקודות קוליות‪.‬‬
‫‪- 67 -‬‬
‫במסך הדפדפן של ‪.Ambient mode‬‬
‫● ●מצב טלוויזיה כבויה‬
‫בשלט הרחוק‪ .‬כדי להיכנס למצב טלוויזיה כשהטלוויזיה‬
‫כדי להיכנס ל‪ Ambient mode‬כשהטלוויזיה כבויה‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫‪ .‬במצב טלוויזיה‪ ,‬באפשרותך לצפות בשידורים או ליהנות מהתוכן בהתקנים החיצוניים המחוברים‪.‬‬
‫כבויה‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫שינוי התוכן וההגדרות של ‪Ambient mode‬‬
‫עיצוב‬
‫מידע‬
‫תמונה‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫בעת לחיצה על הלחצן‬
‫או‬
‫ב‪ Ambient mode, Ambient mode-‬מופיע מסך הדפדפן‪ .‬במסך הדפדפן ‪ Ambient mode‬תוכל‬
‫לבחור תוכן ולשנות את ההגדרות של ‪.Ambient mode‬‬
‫הגדרת התוכן עבור ‪Ambient mode‬‬
‫מסך הדפדפן ‪ Ambient mode‬מציג את התוכן בחלק העליון ואת הקטגוריות בחלק התחתון‪ .‬השתמש בלחצי הכיוון שמאלה או ימינה‬
‫ברשימת התכנים בחלק העליון כדי להזיז את האזור המסומן אל התוכן שבו אתה מעוניין ולחץ על לחצן בחר‏‪ .‬התוכן שנבחר יופעל‬
‫ב‪.Ambient mode-‬‬
‫‪- 68 -‬‬
‫בעתיד יספוק תוכן נוסף שאותו תוכל להגדיר בדפדפן ‪Ambient mode‬‏‪.‬‬
‫באפשרותך לבחור את הקטגוריות והתוכן הבאים‪:‬‬
‫● ●עיצוב‪ :‬מספק מסכים דקורטיביים‪.‬‬
‫● ●מידע‪ :‬מספק מידע כגון מזג האוויר‪ ,‬כותרות החדשות ועוד‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●תמונות‪ :‬מאפשר לך להגדיר תמונה שמאוחסנת במכשיר הנייד בתור תמונת הרקע במסך של ‪ .Ambient mode‬ניתן להגדיר פריסות‬
‫מיוחדות עם התמונות שלך‪.‬‬
‫"‬
‫"כדי לשמור תמונות מהמכשיר הנייד בטלוויזיה וכדי לייבא אותן באמצעות ‪ ,Ambient mode‬השתמש באפליקציה ‪ SmartThings‬שבמכשיר‬
‫הנייד שלך‪.‬‬
‫הגדרת פרטי ‪Ambient mode‬‬
‫במסך הדפדפן ‪ ,Ambient mode‬העבר את המיקוד אל‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪ .‬באפשרותך לשנות את ההגדרות הבאות‪:‬‬
‫● ●בהירות‪ :‬כוונון בהירות המסך ב‪.Ambient mode‬‬
‫● ●גוון צבע‪ :‬כוונון צבעי המסך ב‪.Ambient mode‬‬
‫● ●בהירות אוטומטית‪ :‬שינוי הגדרת הבהירות האוטומטית ב‪.Ambient mode‬‬
‫"‬
‫"כאשר פונקציה זו מוגדרת ככבוי‪ ,‬רמת הבהירות של מסך הטלוויזיה אינה מכווננת אוטומטית בהתאם לתאורת הסביבה‪.‬‬
‫● ●טיימר כיבוי אווירה‪ :‬הגדרת השעה שבה המסך ‪ Ambient mode‬יכבה אוטומטית‪.‬‬
‫"‬
‫"אם אין קלט מהשלט‪-‬רחוק בפרק הזמן שהוגדר‪ ,‬המסך נכבה‪ .‬כדי להפעיל את המסך בחזרה במצב ‪ ,Ambient mode‬לחץ על הלחצן‬
‫בשלט‪-‬רחוק‪.‬‬
‫שינוי צבע הרקע של ‪Ambient mode‬‬
‫כדי לשנות את צבע הרקע של ‪ ,Ambient mode‬הזז את האזור המסומן אל‬
‫במסך הדפדפן של ‪ Ambient mode‬ולאחר מכן לחץ על‬
‫לחצן בחר‏‪ .‬באפשרותך לשנות את צבע הרקע או את הסגנון‪ .‬הזז את האזור המסומן אל הצבע או אל הסגנון הרצויים ולאחר מכן לחץ על לחצן‬
‫בחר‪.‬‬
‫" "צלם תמונה של קיר באמצעות היישום ‪ SmartThings‬שבהתקן הנייד שלך כדי להגדיר אותו כרקע של ‪.Ambient mode‬‬
‫ייתכן ולפונקציה הזו יש עיכוב בהעברת התמונה והאופטימיזציה שלה‪ ,‬בהתאם לתנאי הרשת‪.‬‬
‫‪- 69 -‬‬
‫שימוש בשירות 'אפליקציות'‬
‫הורד והפעל יישומים שונים דרך ‪.Smart Hub‬‬
‫‪APPS‬‬
‫באפשרותך ליהנות ממגוון רחב של תוכן כולל חדשות‪ ,‬ספורט‪ ,‬תחזיות מזג אוויר ומשחקים המוצעים ללא תשלום‪ ,‬על‪-‬ידי התקנה של‬
‫אפליקציות מתאימות בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש במאפיין זה‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‪.‬‬
‫" "לאחר הפעלת ‪ Smart Hub‬בפעם הראשונה‪ ,‬אפליקציות ברירת המחדל מותקנות באופן אוטומטי‪ .‬אפליקציות ברירת המחדל עשויות להשתנות‬
‫בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪APPS‬‬
‫בחירת העורך‬
‫הפופולריים ביותר‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫היכנס‬
‫עבור אל המסך חשבון ‪ Samsung‬כדי ליצור חשבון חדש או להיכנס לחשבונך‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫חיפוש אפליקציות‬
‫ניתן לחפש אפליקציות זמינות‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הגדרות‬
‫ניתן לנהל את האפליקציות המותקנות‪.‬‬
‫‪- 70 -‬‬
‫התקנה והפעלה של אפליקציה‬
‫התקנת אפליקציה‬
‫‪1.1‬עבור אל האפליקציה שברצונך להתקין‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪ .‬מסך המידע המפורט מופיע‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר התקן‪ .‬עם השלמת ההתקנה‪ ,‬יופיע התפריט פתח‪.‬‬
‫‪3.3‬בחר פתח כדי להפעיל את האפליקציה באופן מיידי‪.‬‬
‫" "באפשרותך להציג אפליקציות שהותקנו במסך הגדרות‪.‬‬
‫" "כאשר הזיכרון הפנימי של הטלוויזיה אינו מספיק‪ ,‬ניתן להתקין אפליקציות ספציפיות בהתקן ‪.USB‬‬
‫" "באפשרותך להפעיל אפליקציה שמותקנת בהתקן ‪ USB‬רק כאשר התקן ה‪ USB-‬מחובר לטלוויזיה‪ .‬אם התקן ה‪ USB-‬מנותק כאשר האפליקציה‬
‫פועלת‪ ,‬האפליקציה מופסקת‪.‬‬
‫" "לא ניתן להפעיל במחשב או בטלוויזיה אחרת אפליקציה שמותקנת בהתקן ‪.USB‬‬
‫הפעלת אפליקציה‬
‫ניתן להפעיל את האפליקציה הרצויה דרך הורד אפליקציה‪.‬‬
‫בסמל של האפליקציה שנבחרה יופיעו הסמלים הבאים‪ ,‬שפירושם‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬האפליקציה מותקנת בהתקן ‪.USB‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬לאפליקציה יש סיסמה‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬יש לעדכן את האפליקציה‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬האפליקציה תומכת בפונקציית שיקוף‪.‬‬
‫‪- 71 -‬‬
‫ניהול אפליקציות שנרכשו או הותקנו‬
‫בחר‬
‫הגדרות ב‪ .APPS‬ניתן לנהל אפליקציות מותקנות‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫עדכון אוטומטי ‪ :‬פעיל‬
‫הוסף למסך הבית‬
‫מחק‬
‫נעל ‪ /‬בטל נעילה‬
‫העברה‬
‫התקן מחדש‬
‫הצג פרטים‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪11‬הסרת אפליקציה‬
‫‪1.1‬הזז את האזור המסומן אל יישום כדי למחוק אותו‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר מחק‪.‬‬
‫‪3.3‬האפליקציה שנבחרה נמחקת‪.‬‬
‫" "בדיקה המוודאת כי נתוני האפליקציה הקשורים הוסרו אף הם בעת הסרת האפליקציה‪.‬‬
‫" "לא ניתן להסיר את ההתקנה של אפליקציות סטנדרטיות‪.‬‬
‫‪22‬הוספת אפליקציות למסך ראשון‬
‫‪1.1‬הזז את האזור המסומן אל יישום כדי להוסיף אותו‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר הוסף למסך הבית‪.‬‬
‫‪3.3‬לאחר שיופיע מסך הבית‪ ,‬הזז את האפליקציה שנבחרה למיקום הרצוי‪.‬‬
‫‪4.4‬לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫‪5.5‬האפליקציה שנבחרה נוספה למסך ראשון‪.‬‬
‫‪- 72 -‬‬
‫‪33‬נעילה וביטול נעילה של אפליקציות‬
‫‪1.1‬הזז את האזור המסומן אל יישום כדי לנעול אותו או כדי לבטל נעילה‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר נעל ‪ /‬בטל נעילה‪.‬‬
‫‪3.3‬האפליקציה שנבחרה ננעלה או שבוטלה נעילתה‪.‬‬
‫" "כדי לנעול או לבטל את הנעילה של האפליקציה‪ ,‬הזן את ה‪ .PIN-‬מספר ה‪ PIN-‬המוגדר כברירת מחדל הוא "‪0000‬‏" (עבור צרפת‪ ,‬איטליה‪.)"1111" :‬‬
‫ניתן להגדיר את ה‪ PIN-‬דרך‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שנה ‪.PIN‬‬
‫‪44‬הזזת אפליקציות‬
‫‪1.1‬הזז את האזור המסומן אל יישום כדי להעביר אותו‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר העברה‪.‬‬
‫‪3.3‬העבר את היישום הנבחר למיקום הרצוי‪.‬‬
‫‪4.4‬לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫‪5.5‬האפליקציה שנבחרה הועברה‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪55‬התקנה מחדש של אפליקציה‬
‫‪1.1‬הזז את האזור המסומן אל יישום כדי להתקין אותו שוב‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר התקן מחדש‪.‬‬
‫‪3.3‬ההתקנה מחדש מתחילה‪.‬‬
‫‪66‬בדיקת פרטי האפליקציה‬
‫‪1.1‬הזז את האזור המסומן אל יישום כדי לבדוק את הפרטים‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר הצג פרטים‪.‬‬
‫‪3.3‬מופיע מסך המידע של האפליקציה‪.‬‬
‫‪77‬עדכון אפליקציות באופן אוטומטי‬
‫ניתן לעדכן אוטומטית את האפליקציות שהותקנו‪ .‬אם אינך מעוניין בעדכון אוטומטי של אפליקציות‪ ,‬הגדר את עדכון אוטומטי למצב לא‬
‫פעיל‪.‬‬
‫" "עדכון אוטומטי זמין רק כאשר הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‪.‬‬
‫דירוג אפליקציות‬
‫תוכל לדרג אפליקציה במסך המידע המפורט‪.‬‬
‫‪- 73 -‬‬
‫שימוש באפליקציה גלריה‬
‫הצג תמונות וסרטוני וידאו המסונכרנים עם ‪.Samsung Cloud‬‬
‫גלריה‬
‫גלריה‬
‫תצוגה‪ :‬יומית‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫באפשרותך ליהנות מתכנים שונים המסונכרנים עם התקן נייד התומך ב‪ .Samsung Cloud-‬סוגי התוכן הזמינים הם תמונות‪ ,‬סרטונים‪,‬‬
‫סיפורים ותוכן אחר המשותף בקבוצות שלך‪.‬‬
‫אם שיתפת תוכן מהקבוצות שלך‪ ,‬באפשרותך לגשת אליהן מההודעות‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש באפליקציה גלריה‪ ,‬עליך להיות מחובר לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫עבור אל‬
‫פתח קטגוריה‬
‫שנמצא בפינה העליונה של המסך באמצעות לחצני הכיוון שבשלט הרחוק כדי להציג את התוכן שסונכרן עם ‪Samsung Cloud‬‬
‫לפי קטגוריות‪.‬‬
‫‪22‬תצוגה‪ :‬יומית ‪ /‬תצוגה‪ :‬חודשית‬
‫מיין את התוכן לפי יום או חודש‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫היכנס‬
‫עבור אל המסך חשבון ‪ Samsung‬כדי ליצור חשבון חדש או להיכנס לחשבונך‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הגדרות ‪Gallery‬‬
‫הגבל את הגישה לאפליקציה גלריה כדי להגן על פרטיותך‪ ,‬או הצג את הסכם המשתמש ואת מדיניות הפרטיות‪.‬‬
‫‪- 74 -‬‬
‫שימוש באפליקציה מדריך אוניברסלי‬
‫חפש ותיהנה מתכנים כגון תוכניות טלוויזיה‪ ,‬דרמות‪ ,‬סרטים ושידורי ספורט‪.‬‬
‫מדריך אוניברסלי‬
‫‪For You‬‬
‫תוכניות ‪TV‬‬
‫סרטים‬
‫ספורט‬
‫משודר כעת‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫האפליקציה מדריך אוניברסלי מאפשרת לך לחפש וליהנות ממגוון תכנים כגון תוכניות טלוויזיה‪ ,‬דרמות וסרטים במקום אחד‪ .‬מדריך‬
‫אוניברסלי יכול להמליץ על תוכן מותאם להעדפותיך האישיות ולהודיע לך על סדרות דרמה חדשות‪.‬‬
‫תוכל להשתמש בתכונה זו במכשיר הנייד שלך בעזרת אפליקציית ‪.Samsung SmartThings‬‬
‫" "כדי ליהנות מהתוכן של האפליקציות בטלוויזיה‪ ,‬האפליקציות צריכות להיות מותקנות בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "כשאתה צופה בתוכן בתשלום‪ ,‬ייתכן ותצטרך לשלם בעזרת האפליקציה המקושרת‪.‬‬
‫" "ייתכן שחלק מהתוכן יהיה מוגבל בהתאם לתנאי הרשת שלך והמנויים שלך לערוצים בתשלום‪.‬‬
‫" "יש צורך בבקרת ההורים בעת שימוש של ילדים בשירות‪.‬‬
‫" "התמונות עלולות להיראות מטושטשות‪ ,‬בהתאם לתנאים של ספק השירות‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 75 -‬‬
‫שימוש באפליקציה ‪SmartThings‬‬
‫ניטור והגדרה של ההתקנים החכמים שמחוברים לשירות ‪.SmartThings‬‬
‫‪SmartThings‬‬
‫כל ההתקנים‬
‫סצנות‬
‫התקנים‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫מהטלוויזיה תוכל לנטר ולהגדיר את ההתקנים החכמים שלך שמחוברים לשירות ‪ SmartThings‬באמצעות האפליקציה ‪SmartThings‬‬
‫שמותקנת בהם‪ .‬תוכל לקבל התראות על המצבים של ההתקנים החכמים‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש בפונקציה זו עליך להיות מחובר לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪11‬רשימת בחירת מיקום‬
‫לחץ על הלחצן בחר כדי לזהות את כל ההתקנים המחוברים או ההתקנים הספציפיים למיקום‪.‬‬
‫‪- 76 -‬‬
‫‪22‬‬
‫היכנס‬
‫עבור אל המסך חשבון ‪ Samsung‬כדי ליצור חשבון חדש או להיכנס לחשבונך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הגדרות‬
‫הפעל או כבה את ההתראות המתייחסות להתקנים החכמים המחוברים‪.‬‬
‫‪44‬סצנות‬
‫שלוט במכשירים מרובים בפקודה אחת לאחר הגדרת סצנות באמצעות האפליקציה ‪ SmartThings‬במכשיר הנייד שלך‪.‬‬
‫" "הפונקציה סצנות זמינה בהתקן חכם מחובר בלבד‪.‬‬
‫‪55‬רשימת התקנים‬
‫הצג רשימה של ההתקנים החכמים המחוברים ומצביהם‪.‬‬
‫תוכל להוסיף התקן חדש דרך האפליקציה ‪ SmartThings‬בהתקן הנייד‪ .‬לקבלת פרטים נוספים עיין במדריך למשתמש באפליקציה‬
‫‪.SmartThings‬‬
‫שימוש ב‪e-Manual-‬‬
‫שלוט במדריך שמוטבע בטלוויזיה וקרא אותו‪.‬‬
‫הפעלת ‪e-Manual‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫פתח ‪e-Manual‬‬
‫באפשרותך להציג את ‪ e-Manual‬המשובץ אשר מכיל מידע על התכונות העיקריות של הטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫" "לחלופין‪ ,‬ניתן להוריד עותק של ‪ e-Manual‬מאתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫" "מילים בכחול (לדוגמה‪ ,‬מצב תמונה) מציינות פריט תפריט‪.‬‬
‫‪- 77 -‬‬
‫שימוש בלחצנים ב ‪e-Manual‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫(חיפוש)‪ :‬בחר פריט מתוצאות החיפוש כדי לטעון את הדף המתאים‪.‬‬
‫(תוכן)‪ :‬בחר מילת מפתח כדי לנווט אל הדף הרלוונטי‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שתפריטים לא יופיעו בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫(נצפה לאחרונה)‪ :‬בחר נושא מתוך רשימת הנושאים שבהם צפית לאחרונה‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫(נסו עכשיו)‪ :‬גישה לתפריט המתאים והתנסות מיידית באפשרויות שמציעה התכונה‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫(קישור)‪ :‬קבל גישה לנושא מודגש שקיימת הפניה אליו בעמוד של ‪ e-Manual‬באופן מיידי‪.‬‬
‫" "לחלק מתפריטי המסך לא ניתן לגשת דרך ‪.e-Manual‬‬
‫שימוש ב‪Internet-‬‬
‫גלוש ב‪ Internet‬בטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫‪Internet‬‬
‫כשתפעיל את ‪ ,Internet‬תוכל לראות את אתרי האינטרנט האחרונים שהצגת או המלצות נבחרות‪ .‬כאשר תבחר אתר אינטרנט רצוי‪ ,‬תוכל‬
‫לקבל גישה ישירה אליו‪.‬‬
‫" "ניתן להשתמש ב‪ Internet‬בקלות רבה יותר לאחר חיבור מקלדת ועכבר‪.‬‬
‫" "ניתן לגלול בדפי האינטרנט בעזרת הלוח הכיווני‪.‬‬
‫" "דפי האינטרנט עשויים להיות שונים מהדפים המוצגים במחשב‪.‬‬
‫" "לפני תחילת השימוש ב‪ ,Internet-‬עיין ב‪"-‬קרא לפני השימוש ב‪."Internet-‬‬
‫‪- 78 -‬‬
‫הפעלת תמונות‪/‬וידאו‪/‬מוזיקה‬
‫הפעל תוכן מדיה המאוחסן בטלוויזיה‪ ,‬בהתקני ‪ ,USB‬בהתקנים ניידים‪ ,‬במצלמות‪ ,‬במחשבים אישיים וכדומה‪.‬‬
‫מקור‬
‫התקן מחובר‬
‫נסו עכשיו‬
‫‪Samsung USB‬‬
‫‪Samsung USB‬‬
‫סינון לפי ‪ :‬הכל‬
‫מיין לפי ‪ :‬כותרת‬
‫אפשרויות‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫באפשרותך להפעיל בטלוויזיה תוכן מדיה השמור בהתקני אחסון‪ ,‬כגון התקני ‪ ,USB‬מכשירים ניידים ומצלמות‪.‬‬
‫" "לא ניתן להפעיל תוכן מדיה אם התוכן או התקן האחסון אינם נתמכים על‪-‬ידי הטלוויזיה‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "קרא לפני הפעלה של קובצי‬
‫תמונות‪ ,‬וידאו או מוסיקה"‪.‬‬
‫" "גבה קבצים חשובים לפני חיבור התקן ‪ USB. Samsung‬לא תישא באחריות במקרה של אובדן קבצים או פגיעה בהם‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות במסך רשימת תוכן המדיה של התקן אחסון‪.‬‬
‫‪11‬סינון לפי‬
‫לסינון תוכן המדיה לפי סוג מדיה‪.‬‬
‫‪- 79 -‬‬
‫‪22‬מיין לפי‬
‫למיון רשימת התוכן‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לסוג ההתקן החיצוני‪.‬‬
‫‪33‬אפשרויות‬
‫למחיקה או להפעלה של תוכן המדיה שנבחר ברשימת תוכן המדיה‪ .‬בעת בחירת רענן‪ ,‬רשימת התוכן נטענת מחדש‪.‬‬
‫" "ניתן למחוק רק את התוכן המוקלט‪ .‬כדי למחוק תוכן‪ ,‬שנה את האפשרות סינון לפי להגדרה הוקלט‪.‬‬
‫הפעלת תוכן מדיה‬
‫הפעלת תוכן מולטימדיה במחשב או בהתקן נייד‬
‫‪1.1‬בחר התקן עם תוכן מדיה בתפריט‬
‫מקור‪ .‬מופיעה רשימת תוכן המדיה בהתקן‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר פריט של תוכן מדיה מהרשימה‪.‬‬
‫‪3.3‬התוכן מופעל‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על הגדרת היציאות‪ ,‬עיין בנושא "לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך השמעת תוכן מולטימדיה"‪.‬‬
‫" "ייתכן שהתוכן לא יופעל‪ ,‬בהתאם לשיטת הקידוד או לפורמט הקובץ‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬חלק מהפונקציות עשויות להיות מוגבלות‪.‬‬
‫" "ייתכן כי תוכן בהתקנים המחוברים לטלוויזיה דרך הרשת לא יופעל בצורה חלקה עקב בעיות בתקשורת הרשת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬השתמש בהתקן ‪.USB‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על חיבור להתקן נייד‪ ,‬עיין בנושא "חבר את התקן נייד"‪.‬‬
‫‪- 80 -‬‬
‫הפעלת תוכן מולטימדיה בהתקן ‪USB‬‬
‫‪1.1‬חבר התקן ‪ USB‬ליציאת ה‪ .USB-‬כשמופיעה הודעה מוקפצת במסך‪ ,‬בחר דפדף כדי לעבור בקלות לרשימת תוכן המולטימדיה‬
‫המאוחסן במכשיר‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר פריט תוכן שברצונך להפעיל מתוך הרשימה‪.‬‬
‫‪3.3‬התוכן מופעל‪.‬‬
‫האזנה לשמע מהמכשיר הנייד שלך דרך רמקול הטלוויזיה באמצעות ‪Sound Mirroring‬‬
‫‪1.1‬חפש את הטלוויזיה שלך והתחבר אליה מתוך רשימת מכשירי ה‪ ) ( Bluetooth-‬במכשיר הנייד שלך‪.‬‬
‫‪2.2‬הפעל את תוכן המדיה הרצוי במכשיר הנייד שלך‪.‬‬
‫‪3.3‬תיהנה מהשמע של המכשיר הנייד שלך דרך רמקול הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "אם הטלוויזיה ומקרן הקול מחוברים באופן אלחוטי‪ ,‬ייתכן שהפעולה תהיה מוגבלת‪.‬‬
‫‪- 81 -‬‬
‫שימוש ב‪-‬אינטראקציה קולית‬
‫דבר למיקרופון של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬כדי לשלוט בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "השפה הנתמכת עשויה להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫הפעלת אינטראקציה קולית‬
‫לחץ ממושכות על הלחצן‬
‫של שלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬אמור פקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן‬
‫‪ .‬הטלוויזיה מזהה את‬
‫הפקודה הקולית‪.‬‬
‫להצגת מדריך אינטראקציה קולית לחץ על הלחצן‬
‫פעם אחת‪.‬‬
‫בפעם הראשונה‪ ,‬הלחצן ‪ Using Voice Interaction‬מופיע בחלקו התחתון של המסך‪ .‬לחץ על הלחצן‬
‫● ●בעת לחיצה על הלחצן‬
‫בחר‪ .‬החלון המוקפץ ‪ Using Voice Interaction‬מופיע ומוצגת ערכת לימוד על השימוש ב‪-‬אינטראקציה קולית‪.‬‬
‫‪ ,‬הלחצן ‪ Enter Voice Command Guide‬מופיע בחלקו התחתון של המסך‪ .‬לחץ על הלחצן בחר כדי‬
‫● ●בעת לחיצה על הלחצן‬
‫לעבור אל המסך ‪.Voice Command Guide‬‬
‫‪- 82 -‬‬
‫קבלת מידע על ‪Voice Command Guide‬‬
‫‪Voice Command Guide‬‬
‫‪Here are some of the things I can do for you.‎‬‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪Voice Command Guide11‬‬
‫באפשרותך ללמוד את הפקודות הקוליות לשימוש עם אינטראקציה קולית במצבים שונים‪ .‬השתמש בלחצני הכיוון כדי לעבור אל הפקודה‬
‫הרצויה ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪ .‬ניתן להפעיל את הטלוויזיה באמצעות פקודות קוליות שונות‪.‬‬
‫" "להצגת הדרכה בנושא אינטראקציה קולית השתמש בלחצני הכיוונים כדי לעבור לחלק התחתון‪ ,‬ואז בחר בפריט הצג ערכת לימוד‪.‬‬
‫‪- 83 -‬‬
‫קרא לפני השימוש ב אינטראקציה קולית‬
‫אמצעי זהירות עם אינטראקציה קולית‬
‫● ●שפות האינטראקציות הקוליות והתכונות הנתמכות עשויות להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●אם השפה המוגדרת שונה משפת המדינה שלך‪ ,‬חלק מהמאפיינים אינם זמינים‪.‬‬
‫● ●האפשרות אינטראקציה קולית זמינה רק כשהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‪.‬‬
‫● ●גם כשהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט ייתכן שלא תהיה תגובה עקב שגיאת שרת אינטראקציה קולית‪.‬‬
‫● ●ייתכן שמפרטי הפונקציות הקיימים ישונו כתוצאה מעדכון של אינטראקציה קולית‪.‬‬
‫● ●אינטראקציה קולית זמין רק בטלוויזיות שתומכות בו וכוללות שלט‪-‬רחוק עם מיקרופון מובנה‪.‬‬
‫● ●אין תמיכה בסמלים‪ ,‬כולל "‪ "-‬ותווים מיוחדים‪ .‬לכן אם מילה או ביטוי מכילים ערכים מספריים או סמלים‪ ,‬ייתכן כי הפונקציה לא תפעל‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫● ●ייתכן כי חיפוש התוצאות לא יציג את כל התוצאות‪.‬‬
‫● ●ייתכן כי תידרש לשלם עבור אפליקציות מסוימות‪ .‬לכן עשויים להציג בפניך אפליקציית שירות או חוזה‪.‬‬
‫● ●כדי שתוכל להגיד את שם הערוץ הרצוי כפקודה קולית על‪-‬מנת לעבור אליו‪ ,‬עליך לסיים את השלב של הגדר את ספק השירות שלך‪.‬‬
‫כאשר הגדר את ספק השירות שלך אינה שלמה‪ ,‬ניתן להשלימה דרך התפריט הבא‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫התחל בהתקנה נסו עכשיו‬
‫● ●כדי להשתמש בפונקציית הזנת הטקסט הקולי ובפונקציית החיפוש של ‪ ,Smart‬עליך להסכים לתנאים שיאפשרו לגורמי צד שלישי‬
‫לאסוף את הנתונים הקוליים שלך ולהשתמש בהם‪.‬‬
‫● ●כדי להשתמש בפונקציה אינטראקציה קולית עליך‪:‬‬
‫– –להסכים לתנאי השימוש של ‪Smart Hub‬‬
‫– –להסכים להנחיה בדבר איסוף מידע אישי ושימוש בו עבור השירות ‪.Smart Hub‬‬
‫– –הסכם לאיסוף מידע אישי ולשימוש בו עבור השירות המבוסס על אינטראקציה קולית‪.‬‬
‫דרישות לשימוש ב‪-‬אינטראקציה קולית‬
‫● ●שיעור האינטראקציה הקולית משתנה בהתאם לעוצמת הקול‪/‬טון‪ ,‬להיגוי ולתנאי הצליל בסביבה (צליל הטלוויזיה והרעש הסביבתי)‪.‬‬
‫● ●עוצמת הקול המיטבית לפקודות קוליות היא ‪75‬‏‪ 80-‬דציבלים‪.‬‬
‫‪- 84 -‬‬
‫צפייה בטלוויזיה‬
‫באפשרותך להשתמש בתכונות נוחיות בעת הצפייה בטלוויזיה‪ .‬בנוסף‪ ,‬באפשרותך לערוך את רשימת הערוצים או ליצור רשימות ערוצים‬
‫מועדפים‪.‬‬
‫צפייה בפרטי שידור דיגיטלי במבט מהיר‬
‫ראה סקירה של חבילת התוכניות של כל ערוץ‪.‬‬
‫השימוש במדריך‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מדריך‬
‫נסו עכשיו‬
‫רשימת ערוצים‬
‫מדריך‬
‫הקלטות‬
‫טלוויזיה…‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫באמצעות מדריך ניתן לראות את לוחות השידורים היומיים של כל גוף שידור‪ ,‬לראות את פרטי התוכניות‪ ,‬לבחור תוכנית לצפייה ולתכנן צפייה‬
‫או הקלטה‪.‬‬
‫" "מדריך יופיע גם לאחר שתלחץ על הלחצן ‪ CH‬בעת צפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "בשלט‪-‬רחוק הרגיל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.GUIDE‬‬
‫" "לקבלת מידע על ערוצים אנלוגיים ועל השימוש בפונקציות של ערוצים אנלוגיים של המדריך‪ ,‬עליך להשלים את הגדרות ספק השירות בשלב‬
‫ההגדרה הראשונית‪.‬‬
‫" "להצגת מדריך‪ ,‬יש להגדיר תחילה את השעון בטלוויזיה (‬
‫הגדרות‬
‫‪- 85 -‬‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון)‪.‬‬
‫להפעלת תכנון צפייה‪ ,‬תכנון הקלטה ופונקציות אחרות עבור תוכנית הרשומה במדריך‪ ,‬עליך להזיז תחילה את הסמן אל התוכנית ולאחר מכן‬
‫ללחוץ לחיצה ממושכת על לחצן בחר בשלט הרחוק כדי להשתמש בפונקציות הבאות‪:‬‬
‫● ●הקלט‪ :‬באפשרותך להקליט את התוכנית שאתה צופה בה כעת או תוכנית בערוץ אחר‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●תכנון צפייה‪ :‬באפשרותך לתכנן צפייה עבור תוכנית מתוזמנת לשידור‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף על תכנון צפייה‪ ,‬עיין בנושא "הגדרת תכנון צפייה"‪.‬‬
‫● ●תכנון הקלטה‪ :‬באפשרותך לתכנן הקלטה עבור תוכנית מתוזמנת לשידור‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף על הקלטה או על תכנון הקלטה‪ ,‬עיין בנושא "הקלטת תוכניות"‪.‬‬
‫● ●ערוך את זמן ההקלטה‪ :‬באפשרותך לשנות את שעות ההתחלה והסיום של הקלטות מתוזמנות של תוכניות‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●עצור‪ :‬באפשרותך לעצור את פונקציית ההקלטה שפועלת כעת‪.‬‬
‫● ●בטל צפייה מתוכננת ‪ /‬בטל הקלטה מתוכננת‪ :‬באפשרותך לבטל צפיות והקלטות מתוזמנות‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●הצג פרטים‪ :‬באפשרותך לראות את המידע המפורט אודות התוכנית שנבחרה‪ .‬המידע עשוי להשתנות בהתאם לאות השידור‪ .‬אם לא‬
‫סופק מידע עבור התוכנית‪ ,‬לא מופיע שום דבר‪.‬‬
‫או‬
‫כדי לעבור למסך מסנן ערוצים או מנהל תזמון‪ :‬לחץ על הלחצן‬
‫‪( .‬אם לחצן השלט‪-‬רחוק‬
‫● ●מסנן ערוצים‪ :‬תוכל לצפות בערוצים ובתוכניות לפי קטגוריות וסוגים שהוגדרו ב‪-‬רשימת ערוצים‪.‬‬
‫● ●מנהל תזמון‪ :‬באפשרותך לראות את המסך מנהל תזמון או מנהל הקלטה ולוח תכניות‪.‬‬
‫● ●סוג האנטנה‪ :‬באפשרותך לשנות את אות השידור המתקבל‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאות השידור הנכנס‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 86 -‬‬
‫‪ ,‬לחץ עליו פעמיים‪).‬‬
‫הקלטת תוכניות‬
‫הקלט תוכנית נוכחית או עתידית באמצעות התקן ‪ USB‬ולא באמצעות מקליט וידאו‪.‬‬
‫" "קרא את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש במאפיין ההקלטה‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "לפני השימוש בפונקציה הקלטה ובפונקציה‬
‫‪."Timeshift‬‬
‫" "תוכל להקליט רק את התוכניות שנקלטו דרך שידור אלחוטי‪.‬‬
‫" "‬
‫מופיע לצד התוכניות והערוצים המתוזמנים להקלטה‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "אם תעבור אל‬
‫טלוויזיה בשידור חי כאשר לא מחובר התקן ‪ ,USB‬יופיע המסך מנהל תזמון במקום המסך הקלטות‪.‬‬
‫הקלטת תוכניות‬
‫שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידית' ו'תכנון הקלטה' במסך המדריך‬
‫● ●הקלטה מיידית‬
‫בחר תוכנית בשידור חי מה מדריך‪ ,‬לחץ ממושכות על הלחצן בחר ובחר הקלט מהתפריט המוקפץ כדי להתחיל להקליט מיד‪.‬‬
‫● ●תכנון הקלטה‬
‫בחר תוכנית מתוזמנת שתשודר בעתיד‪ ,‬לחץ ממושכות על הלחצן בחר ולאחר מכן בחר תכנון הקלטה כדי להגדיר את הקלטת‬
‫התוכנית המתוזמנת‪.‬‬
‫שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידית' ו'תכנון הקלטה' בעת צפייה בתוכנית‬
‫● ●הקלטה מיידית‬
‫אם תבחר הקלט לאחר לחיצה על הלחצן‬
‫או הלחצן‬
‫ולאחר מכן תלחץ על הלחצן בחר בעת צפייה בשידור‪ ,‬ההקלטה תתחיל‪.‬‬
‫● ●תכנון הקלטה‬
‫לחץ על הלחצן בחר במהלך צפייה בתוכנית כדי להציג את חלון פרטי התוכנית‪ .‬בחר תוכנית מתוזמנת באמצעות לחצני הכיוון שמאל‬
‫או ימין‪ .‬לחץ ממושכות על הלחצן בחר‪ ,‬ולאחר מכן בחר תכנון הקלטה כדי להגדיר את הקלטת התוכנית המתוזמנת‪.‬‬
‫‪- 87 -‬‬
‫תכנון הקלטת וידאו לאחר הזנת התאריך והשעה‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫הוסף הקלטה‬
‫כדי לתכנן הקלטה‪ ,‬הגדר את הערכים של אנטנה‪ ,‬ערוץ‪ ,‬חזרה‪ ,‬תאריך‪ ,‬שעת התחלה וזמן סיום של התוכנית המשודרת שברצונך להקליט‬
‫ולאחר מכן בחר שמור‪.‬‬
‫" "בדוק את השעה הנוכחית תחת‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון‪.‬‬
‫" "ייתכן שהתפריטים לא יופיעו‪ ,‬בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫ניהול רשימה של הקלטות מתוכננות‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫ניתן לשנות את המידע של הקלטות מתוזמנות או לבטל הקלטות מתוזמנות‪.‬‬
‫" "ייתכן שהתפריטים לא יופיעו‪ ,‬בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "ניתן לתכנן עד ‪ 30‬הקלטות או צפיות בבת אחת באמצעות תכנון הקלטה ותכנון צפייה‪.‬‬
‫הגדרת שעת תכנון הקלטה‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫עריכה‬
‫באפשרותך להגדיר את שעות ההתחלה והסיום של הקלטה מתוזמנת‪ .‬ניתן להגדיר את שעת ההתחלה עד לעשר דקות לפני תחילת התוכנית‬
‫ואת שעת הסיום עד לעשר דקות אחרי סיום התוכנית‪.‬‬
‫" "ייתכן שהתפריטים לא יופיעו‪ ,‬בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫ביטול הקלטה מתוכננת‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫מחק‬
‫" "ייתכן שהתפריטים לא יופיעו‪ ,‬בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫בדיקת הקלטות מתוזמנות‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫" "ייתכן שהתפריטים לא יופיעו‪ ,‬בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 88 -‬‬
‫הצג פרטים‬
‫צפייה בתוכניות מוקלטות‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫הקלטות‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫בחר קובץ המכיל את ההקלטה מהרשימה‪ .‬הקובץ מופעל‪.‬‬
‫" "הלחצנים שיופיעו עשויים להיות להשתנות בהתאם לקובץ המופעל‪ .‬לקבלת מידע נוסף על לחצני השלט‪ ,‬עיין בנושא "לחצנים ופונקציות הזמינים‬
‫במהלך הקלטת תוכנית או ‪."Timeshift‬‬
‫" "ייתכן שהתפריטים לא יופיעו‪ ,‬בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫הגדרת התחלת הקלטה מתוזמנת‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫הגדרות‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫● ●התחל להקליט מוקדם‪ :‬באפשרותך להגדיר מועד להתחלת ההקלטה שיהיה מוקדם משעת התחלת השידור במדריך התוכניות‪.‬‬
‫● ●המשך להקליט אחרי‪ :‬באפשרותך להגדיר מועד לסיום ההקלטה שיהיה מאוחר משעת סיום השידור במדריך התוכניות‪.‬‬
‫● ●מידע על סמלים‪ :‬מספק למשתמשים את מידע הסמל ואת ההסבר על סמל המשמש במנהל התזמון‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שהתפריטים לא יופיעו‪ ,‬בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫הגדרת תכנון צפייה‬
‫קבע את תצורת הטלוויזיה כך שתציג ערוץ או תוכנית ספציפיים בתאריך ושעה מסוימים‪.‬‬
‫" "הסמל‬
‫מופיע ליד תוכניות שנקבעו לתכנון צפייה‪.‬‬
‫" "כדי להגדיר תכנון צפייה‪ ,‬תחילה עליך להגדיר את השעון של הטלוויזיה (‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫הגדרת תכנון צפייה עבור ערוץ‬
‫שימוש באפשרויות תכנון צפייה במסך המדריך‬
‫במסך המדריך‪ ,‬בחר תוכנית שברצונך לצפות בה‪ ,‬לחץ על הלחצן בחר ולאחר מכן בחר תכנון צפייה בתפריט המוקפץ שמופיע‪.‬‬
‫‪- 89 -‬‬
‫שעון)‪.‬‬
‫שימוש באפשרויות תכנון צפייה בחלון פרטי התוכנית‬
‫לחץ על הלחצן בחר בזמן הצפייה בטלוויזיה‪ .‬החלון 'פרטי תוכנית' יוצג‪ .‬בחר תוכנית שתשודר באמצעות לחצני הכיוון שמאלה או ימינה‪ .‬לחץ‬
‫ממושכות על הלחצן בחר ולאחר מכן בחר תכנון צפייה כדי לתזמן צפייה באותה תוכנית‪.‬‬
‫שימוש בתכנון צפייה לצפייה בתוכניות בשעה מוגדרת בתאריך מוגדר‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫הוסף צפייה‬
‫כדי לתכנן צפייה‪ ,‬הגדר את הערכים אנטנה‪ ,‬ערוץ‪ ,‬חזרה‪ ,‬תאריך‪ ,‬ושעת התחלה של התוכנית המשודרת שברצונך להקליט ולאחר מכן בחר‬
‫שמור‪.‬‬
‫בדוק את השעה הנוכחית תחת‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון‪.‬‬
‫" "ייתכן שהתפריטים לא יופיעו‪ ,‬בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫עריכה של תכנון צפייה‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫" "באפשרותך להגדיר עד ‪ 30‬רשומות של תכנון צפייה ורשומות של תכנון הקלטה‪.‬‬
‫" "ייתכן שהתפריטים לא יופיעו‪ ,‬בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫הגדרת שעת תכנון צפייה‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫עריכה‬
‫באפשרותך להגדיר את שעת ההתחלה של תכנון צפייה‪ .‬אם תבחר בתוכנית מתוך מדריך‪ ,‬באפשרותך לקבוע שעת התחלה עד ‪ 10‬דקות לפני‬
‫תחילת התוכנית‪.‬‬
‫" "ייתכן שהתפריטים לא יופיעו‪ ,‬בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫ביטול צפייה מתוכננת‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫מחק‬
‫" "ייתכן שהתפריטים לא יופיעו‪ ,‬בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫בדיקת צפיות מתוזמנות‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫" "ייתכן שהתפריטים לא יופיעו‪ ,‬בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 90 -‬‬
‫הצג פרטים‬
‫שימוש ב‪Timeshift-‬‬
‫הפעל‪ ,‬השהה או הרץ אחורה טלוויזיה בשידור חי‪.‬‬
‫ניתן להשהות ולהריץ אחורה טלוויזיה בשידור חי באמצעות ‪ .Timeshift‬הפעלתה של פונקציה זו משביתה את הפונקציה ערוץ‪ .‬נסו עכשיו‬
‫כדי להפעיל את הפונקציה ‪ Timeshift‬בעת צפייה בטלוויזיה‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫‪ ,Timeshift‬או לחץ על הלחצן‬
‫או על הלחצן‬
‫‪ ,‬לחץ על הלחצן בחר ולאחר מכן בחר‬
‫‪.‬‬
‫" "כאשר הפונקציה ‪ Timeshift‬פועלת‪ ,‬חלק מהפונקציות אינן זמינות תחת‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש ב‪ ,Timeshift-‬עליך לחבר התקן מסוג ‪ USB‬להקלטה‪.‬‬
‫" "קרא את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בפונקציה ‪ .Timeshift‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "לפני השימוש בפונקציה הקלטה ובפונקציה‬
‫‪."Timeshift‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך הקלטת תוכנית או ‪Timeshift‬‬
‫עיין בלחצנים ובפונקציות הזמינים ובאופן השימוש בהם בעת הקלטת תוכנית או ‪.Timeshift‬‬
‫" "הלחצנים והפונקציות הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לפונקציות‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫כאשר תלחץ על לחצן הכיוון למטה‪ ,‬סרגל הבקרה יופיע והאפשרויות הבאות יהיו זמינות‪:‬‬
‫● ●ערוך את זמן ההקלטה‬
‫באפשרותך להגדיר את משך הקלטת התוכנית‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר מתבצעת הקלטה של תוכנית‪.‬‬
‫● ●הקלט‬
‫באפשרותך לעבור מהפונקציה ‪ Timeshift‬לפונקציית ההקלטה‪ .‬בעת מעבר לפונקציית ההקלטה‪ ,‬באפשרותך לכלול את התוכן‬
‫המוקלט על‪-‬ידי הפונקציה ‪ Timeshift‬בתוך ההקלטה החדשה‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר הפונקציה ‪ Timeshift‬מופעלת‪.‬‬
‫‪- 91 -‬‬
‫● ●עבור לטלויזיה חיה‬
‫בחר לחזור לסצנות הנוכחיות של התוכנית בזמן שפונקציית ההקלטה או ה‪ Timeshift-‬מציגה את הסצנות הקודמות‪.‬‬
‫● ●עצור הקלטה ‪ /‬עצור ‪Timeshift‬‬
‫לסיום פונקציית ההקלטה או ה‪.Timeshift-‬‬
‫● ●מידע‬
‫להצגת חלון פרטי התוכנית של התוכנית שבה פועלת פונקציית ההקלטה או ה‪Timeshift-‬‏‪.‬‬
‫● ●השהה ‪ /‬הפעל‬
‫באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות בעת השהיה של הווידאו‪ .‬חשוב לדעת שבעת השהיית וידאו‪ ,‬הטלוויזיה אינה מפעילה‬
‫שמע‪.‬‬
‫– –החזרה איטית או הרצה קדימה איטית‪ :‬מאפשר לך להפעיל את הווידאו באיטיות (‪ )1/2 ,1/4 ,1/8‬אחורה או קדימה על‪-‬ידי‬
‫או ‪ .‬כדי להגביר את מהירות ההעברה אחורה או קדימה במצב איטי עד פי ‪ 3‬מהמהירות הרגילה‪ ,‬בחר‬
‫בחירה באפשרות‬
‫באפשרות שוב ושוב‪ .‬כדי לחזור למהירות רגילה‪ ,‬בחר באפשרות ‪.‬‬
‫"‬
‫"כאשר הפונקציה החזרה איטית מופעלת‪ ,‬תוכל להציג את השינויים בין זמן ההקלטה הנוכחי וזמן ההעברה אחורה הנוכחי‪.‬‬
‫● ●דילוג אחורה ‪ /‬דילוג קדימה‬
‫לחץ על חץ למעלה על מנת להזיז את המיקוד לבקרת השמע‪ ,‬ואז בחר חץ שמאלה או ימינה בבקרת השמע על מנת לזוז אחורה או‬
‫קדימה ‪ 10‬שניות בסרטון‪.‬‬
‫"‬
‫"כאשר הפונקציה 'דילוג אחורה' מופעלת‪ ,‬תוכל להציג את השינויים בין זמן ההקלטה הנוכחי וזמן ההעברה אחורה הנוכחי‪.‬‬
‫● ●הרץ אחורה ‪ /‬הרץ קדימה‬
‫"‬
‫"פונקציה זו אינה זמינה במהלך צפייה בתוכנית המשודרת כעת‪.‬‬
‫‪- 92 -‬‬
‫שימוש ב‪-‬רשימת ערוצים‬
‫החלף את הערוץ או בדוק תוכניות בערוצים דיגיטליים אחרים‪.‬‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫באמצעות רשימת ערוצים ניתן לעבור בין ערוצים או לבדוק אילו תוכניות משודרות בערוצים אחרים בזמן הצפייה בטלוויזיה‪ .‬בשלט‪-‬רחוק‬
‫הרגיל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.CH LIST‬‬
‫המסך רשימת ערוצים כולל את הסמלים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬ערוץ מועדף‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬ערוץ נעול‪.‬‬
‫אם תלחץ על לחצן הכיוון ימינה במסך רשימת ערוצים‪ ,‬תוכל להשתמש בפונקציות הבאות‪:‬‬
‫● ●הכל‬
‫להצגת הערוצים שהמערכת חיפשה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫● ●‪TV PLUS‬‬
‫בזמן שהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‪ ,‬באפשרותך לצפות בתוכניות פופולריות או בדגשים של כל נושא דרך ערוץ וירטואלי בכל עת‪.‬‬
‫כפי שנעשה בערוצים הרגילים‪ ,‬הטלוויזיה מספקת את רשימות התוכניות היומיות עבור ‪.TV PLUS‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●מועדפים‬
‫מציגה את מועדפים ‪ 1‬עד מועדפים ‪.5‬‬
‫● ●סוג ערוץ‬
‫ממיין את הרשימה כך שהיא מכילה ערוצים מסוג נבחר‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬ניתן להשתמש ב‪-‬סוג ערוץ רק אם הערוצים מכילים את סוג‬
‫המידע‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאות השידור הנכנס‪.‬‬
‫● ●מיון‬
‫למיון הרשימה לפי מספר או לפי שם‪.‬‬
‫"‬
‫"אפשרות זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד וייתכן כי לא תמיד תהיה זמינה‪.‬‬
‫● ●אנטנה‪ ,‬כבלים‪ ,‬או לוויין‬
‫אפשרות לבחור בין אנטנה‪ ,‬כבלים ו‪-‬לוויין‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאות השידור הנכנס‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 93 -‬‬
‫עריכת ערוצים‬
‫ערוך את הערוצים המאוחסנים בטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫עריכת ערוצים‬
‫הכל‬
‫הסמלים במסך עריכת ערוצים מציינים ערוצים באופן הבא‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬ערוץ מועדף‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬ערוץ נעול‪.‬‬
‫הסרת ערוצים רשומים‬
‫כדי להסיר ערוץ‪ ,‬בחר אותו מתוך המסך עריכת ערוצים‪ ,‬ולאחר מכן בחר מחק‪ .‬ערוצים שהוסרו לא מופיעים ברשימת ערוצים‪.‬‬
‫עריכת ערוצים רשומים‬
‫ניתן לגשת לאפשרויות הבאות על‪-‬ידי בחירת הכל‬
‫עריכת ערוצים‪:‬‬
‫● ●נעילה או ביטול נעילה של ערוץ‬
‫לאחר בחירת ערוץ יעד בעריכת ערוצים‪ ,‬בחר נעל או בטל נעילה‪ .‬לאחר מכן הערוץ ננעל או שנעילתו מתבטלת‪ .‬לא ניתן לצפות‬
‫בערוץ נעול‪.‬‬
‫"‬
‫"אם ברצונך להגדיר את הסיסמה‪ ,‬הגדר את‬
‫"‬
‫"למידע נוסף על הגדרת הסיסמה‪ ,‬עיין בנושא "הגדרת סיסמה"‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הפעל נעילת ערוץ למצב פועל‪.‬‬
‫● ●שינוי שם של ערוץ‬
‫לאחר בחירת ערוץ לשינוי בעריכת ערוצים‪ ,‬בחר שנה שם ערוץ כדי לשנות את שם הערוץ‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה בערוצים שנבחרו בלבד‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה עבור שידורים אנלוגיים בלבד‪.‬‬
‫● ●שנה מספר‬
‫לאחר שבחרת ערוץ לשינוי ב‪-‬עריכת ערוצים‪ ,‬בחר שנה מספר כדי לשנות את מספר הערוץ‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫"‬
‫"לאחר שינוי מספר הערוץ‪ ,‬פרטי הערוץ לא מתעדכנים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪- 94 -‬‬
‫● ●שחזר את ‪TV PLUS‬‬
‫ניתן לסרוק בסריקה חוזרת ערוצי ‪ TV PLUS‬שנקלטו ולשמור אותם‪.‬‬
‫"‬
‫"אם קיימים ערוצי ‪ TV PLUS‬בטלוויזיה‪ ,‬לאחר מחיקת הערוצים השמורים‪ ,‬המערכת שומרת את הערוצים החדשים שנסרקו‪.‬‬
‫"‬
‫"אם קיימים ערוצי ‪ TV PLUS‬שמורים‪ ,‬התכונה שחזר את ‪ TV PLUS‬מוחקת את הרשימה הקיימת ושומרת את הערוצים החדשים שנסרקו‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫יצירה של רשימת מועדפים אישית‬
‫ציין ערוצים שנצפים לעתים תכופות כערוצים מועדפים‪.‬‬
‫ערוצים מועדפים מסומנים במסכים עריכת ערוצים ו‪-‬רשימת ערוצים באמצעות הסמל‬
‫‪ .‬באפשרותך ליצור עד חמש רשימות של מועדפים‪,‬‬
‫כך שכל אחד מבני המשפחה שלך יכול ליצור רשימת מועדפים אישית משלו‪.‬‬
‫רישום ערוצים כמועדפים‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫‪1.1‬לחץ על לחצן חץ ימינה בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר מועדפים‪.‬‬
‫‪3.3‬בחר אחת מחמש רשימות המועדפים‪.‬‬
‫‪4.4‬עבור אל עריכת מועדפים‪.‬‬
‫‪5.5‬בחר ערוץ להוספה אל רשימת המועדפים‪.‬‬
‫‪6.6‬בחר בסמל‬
‫‪.‬‬
‫הערוץ שנבחר נרשם ברשימת המועדפים‪.‬‬
‫צפייה בערוצים ובחירת ערוצים ברשימות המועדפים בלבד‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫‪1.1‬לחץ על לחצן חץ ימינה בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר מועדפים‪.‬‬
‫‪3.3‬בחר את הרשימה הרצויה מתוך חמש רשימות מועדפים על המסך‪.‬‬
‫הערוצים ברשימת המועדפים שנבחרה מופיעים‪.‬‬
‫" "רק רשימות מועדפים המכילות ערוצים רשומים יציגו ערוצים‪.‬‬
‫‪- 95 -‬‬
‫עריכת רשימת מועדפים‬
‫השתמש בפונקציות הזמינות בעת צפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫לאחר הלחיצה על לחצן הכיוון ימינה בשלט הרחוק‪ ,‬בחר מועדפים‬
‫מועדפים ‪ - 1‬מועדפים ‪5‬‬
‫עריכת מועדפים‪ .‬המסך עריכת מועדפים‬
‫מופיע‪.‬‬
‫הוספת ערוצים לרשימת המועדפים‬
‫בחר ערוצים להוספה ובחר את הסמל‬
‫‪ .‬הערוצים שנבחרו יתווספו למועדפים‪.‬‬
‫הסרת ערוצים מרשימת מועדפים‬
‫בחר ערוצים ברשימת המועדפים ולאחר מכן בחר את הסמל‬
‫‪.‬‬
‫ארגון מחדש של רשימת מועדפים‬
‫בחר ערוץ אחד או יותר ולאחר מכן בחר שינוי סדר‪ .‬מופיע הסימון של האפשרות שינוי סדר‪ .‬לחץ על לחצני הכיוון למעלה או למטה כדי לציין‬
‫מיקום חדש עבור הערוצים‪ .‬לחץ על הלחצן בחר כדי להציב את הערוצים במיקומם החדש ברשימה‪.‬‬
‫שינוי שם של רשימת מועדפים‬
‫בחר את רשימת המועדפים שברצונך לשנות את שמה ולאחר מכן בחר שנה שם מועדפים‪ .‬הזן שם חדש באמצעות המקלדת שמופיעה על‪-‬‬
‫גבי המסך‪ ,‬ולאחר מכן בחר סיום‪.‬‬
‫‪- 96 -‬‬
‫תכונות מסייעות לצפייה בטלוויזיה‬
‫השתמש בפונקציות הנתמכות דרך ערוצים דיגיטליים או אנלוגיים‪.‬‬
‫שינוי אות השידור‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫לאחר לחיצה על לחצן הכיוון הימני בשלט הרחוק‪ ,‬והעברת המיקוד אל אנטנה או כבלים‪ ,‬לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫" "פונקציה זו אינה נחוצה אם הטלוויזיה מחוברת לממיר כבלים או למקלט לוויין‪.‬‬
‫סריקה אחר ערוצים זמינים‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫(הגדרות כוונון אוטומטי)‬
‫כוונון אוטומטי‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "אם הטלוויזיה מחוברת לממיר כבלים או מקלט לוויין‪ ,‬אינך צריך לעשות זאת‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה במערכת ‪ DVB-T2‬בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "ייתכן שהגדרות כוונון אוטומטי לא יופיע בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫בחירת האפשרות לחיפוש רשת כבלים‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫(הגדרות כוונון אוטומטי)‬
‫אפשרות חיפוש כבלים‬
‫להגדרת אפשרויות חיפוש נוספות כגון תדר וקצב סימנים בעת חיפוש רשת כבלים‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "ייתכן שהגדרות כוונון אוטומטי לא יופיע בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫סריקה לאיתור ערוצים זמינים במצב המתנה‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫(הגדרות כוונון אוטומטי)‬
‫כוונון אוטומטי במצב המתנה‬
‫בצע סריקה אוטומטית לאיתור ערוצים כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "ייתכן שהגדרות כוונון אוטומטי לא יופיע בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 97 -‬‬
‫הגדרת שעת השעון המעורר‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫(הגדרות כוונון אוטומטי)‬
‫שעון עצר מעורר‬
‫מתזמן את שעון העצר להפעלת הטלוויזיה ולסריקת ערוצים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "ייתכן שהגדרות כוונון אוטומטי לא יופיע בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫בדיקת פרטי האות והעוצמה של הערוץ הדיגיטלי‬
‫הגדרות‬
‫אבחון עצמי‬
‫תמיכה‬
‫מידע אות‬
‫נסו עכשיו‬
‫" "אם הטלוויזיה שלך מחוברת לאנטנה אלחוטית נפרדת‪ ,‬באפשרותך להשתמש בפרטי עוצמת האות כדי לכוונן את האנטנה להגברת עוצמת האות‬
‫ולקליטה משופרת של ערוצי ‪.HD‬‬
‫" "האפשרות מידע אות זמינה רק עבור ערוצים דיגיטליים‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫הגבלת הצפייה לערוצים ספציפיים‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הפעל נעילת ערוץ‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להפעיל או לכבות את הפונקציה הפעל נעילת ערוץ באמצעות בחירה בתפריט‪.‬‬
‫שימוש ב‪-‬סמן ערוצים למבוגרים‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫סמן ערוצים למבוגרים‬
‫הפעלה או השבתה של כל השירותים למבוגרים‪ .‬כאשר מאפיין זה מושבת‪ ,‬השירותים למבוגרים לא יהיו זמינים‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫בחירה של אפשרות שמע השידור‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫דואל סאונד‬
‫נסו עכשיו‬
‫הגדר את אפשרויות השמע לסטריאו או לשידורים דו‪-‬לשוניים‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "אפשרויות שמע נתמכות של שידור"‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 98 -‬‬
‫שימוש ב‪-‬נעילת דירוג תוכנית‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫נעילת דירוג תוכנית‬
‫נסו עכשיו‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫אפשרות זו שימושית לשליטה בתוכן שהילדים צופים בו בטלוויזיה‪ .‬עם זאת‪ ,‬הפונקציה הגדרות נעילת דירוג תוכנית לא חוסמת תוכניות‬
‫שמקורן במקור חיצוני‪ ,‬כגון נגני ‪ ,Blu-ray‬נגני ‪ DVD‬או קובצי ‪.USB‬‬
‫בכל פעם שאתה ניגש להגדרות נעילת דירוג תוכנית‪ ,‬עליך להזין את מספר ה‪ .PIN-‬עליך להזין מספר ‪ PIN‬זה גם כדי לצפות בתוכנית‬
‫חסומה‪ .‬מספר ה‪ PIN-‬המוגדר כברירת מחדל הוא "‪0000‬‏" (עבור צרפת‪ ,‬איטליה‪ .)"1111" :‬כדי לשנות את ה‪ ,PIN-‬עבור אל‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫שנה ‪.PIN‬‬
‫מנהל מערכת‬
‫" "למידע נוסף על הגדרת הסיסמה‪ ,‬עיין בנושא "הגדרת סיסמה"‪.‬‬
‫" "האפשרות ערוץ אינה זמינה במצב ‪ HDMI‬או ‪.Component‬‬
‫" "בהתאם למקור הקלט‪ ,‬ייתכן שלא קיימת תמיכה באפשרות נעילת דירוג תוכנית‪.‬‬
‫קביעת הגדרות שידור מתקדמות‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫נסו עכשיו‬
‫קריאה של טקסט דיגיטלי‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫טקסט דיגיטלי‬
‫באפשרותך להשתמש בפונקציה זו בזמן הצפייה בשידור הכולל הן טקסט והן תוכן מולטימדיה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה בבריטניה בלבד‪.‬‬
‫‪ )MHEG( M‬הוא תקן בינלאומי למערכות קידוד נתונים שנעשה בהם‬
‫" "‪ ultimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group‬‏‬
‫שימוש במולטימדיה ובהיפר‪-‬מדיה‪ .‬זוהי רמה גבוהה יותר ממערכת ה‪ MPEG-‬שכוללת היפר‪-‬מדיה של קישור נתונים‪ ,‬כגון תמונות סטילס‪ ,‬שירות‬
‫תווים‪ ,‬הנפשה‪ ,‬גרפיקה וקובצי וידאו‪ ,‬וכן נתוני מולטימדיה‪ MHEG .‬היא טכנולוגיה של אינטראקציית זמן ריצה של משתמש‪ ,‬והיא מיושמת בתחומים‬
‫שונים‪ ,‬לרבות וידאו לפי דרישה (‪ ,)VOD‬טלוויזיה אינטראקטיבית (‪ ,)ITV‬מסחר אלקטרוני (‪ ,)EC‬לימוד מרחוק‪ ,‬ועידת רחק‪ ,‬ספריות דיגיטליות‬
‫ומשחקי רשת‪.‬‬
‫‪- 99 -‬‬
‫בחירת שפת השמע של השידור‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫אפשרויות שמע‬
‫נסו עכשיו‬
‫זוהי השפה שתשמע בעת צפייה בטלוויזיה אם השפה נכללת באות השידור‪ .‬אופן הפעולה של אפשרויות שמע משתנה לפי סוג הערוץ ‪-‬‬
‫אנלוגי או דיגיטלי‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫בחירת שפה‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫אפשרויות שמע‬
‫הגדרות שפת שמע‬
‫באפשרותך לשנות את שפת השמע שברצונך לשמוע‪.‬‬
‫" "השפה הזמינה עשויה להשתנות בהתאם לשידור‪.‬‬
‫בחירת תבנית שמע‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫אפשרויות שמע‬
‫תבנית שמע‬
‫באפשרותך לשנות את תבנית השמע שברצונך להאזין לה‪.‬‬
‫" "תבנית השמע הנתמכת עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם לתוכנית השידור‪.‬‬
‫" "אפשרות זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד‪.‬‬
‫כוונון ידני של אותות שידור‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫כוונון ידני‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לסרוק ידנית את כל הערוצים ולאחסן את הערוצים שנסרקו בטלוויזיה‪ .‬להפסקת הסריקה‪ ,‬בחר עצור‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫כוונון ערוצים דיגיטליים‬
‫הגדרות‬
‫בחר חדש‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫כוונון ידני‬
‫כוונון ערוץ דיגיטלי‬
‫חיפוש כדי לסרוק אוטומטית ערוצים דיגיטליים ואחסן את רשימת הערוצים שנסרקו בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪- 100 -‬‬
‫כוונון ערוצים אנלוגיים‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫כוונון ערוץ אנלוגי‬
‫כוונון ידני‬
‫בחר חדש והגדר את תוכנית‪ ,‬מערכת צבע‪ ,‬מערכת קול‪ ,‬ערוץ‪ ,‬ו‪-‬חיפוש לסריקה של ערוצים אנלוגיים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר חנות כדי לאחסן את‬
‫הערוצים שנסרקו בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה עבור שידורים אנלוגיים בלבד‪.‬‬
‫כוונון עדין של שידורים אנלוגיים‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫כוונון עדין‬
‫נסו עכשיו‬
‫" "פונקציה זו זמינה עבור שידורים אנלוגיים בלבד‪.‬‬
‫העברה של רשימת ערוצים‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫העבר רשימת ערוצים‬
‫באפשרותך לייבא או לייצא את רשימת הערוצים להתקן אחסון מסוג ‪ .USB‬כדי להשתמש בפונקציה זו‪ ,‬נדרש מספר ה‪.PIN-‬‬
‫● ●ייבא מהתקן ‪ :USB‬ייבוא רשימת ערוצים מהתקן ‪.USB‬‬
‫● ●ייצא להתקן ‪ :USB‬ייצוא רשימת ערוצים שנשמרו בטלוויזיה להתקן ‪.USB‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה כאשר התקן ‪ USB‬מחובר‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫הפעלה‪/‬השבתה של עריכת מספרי ערוצים‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫ערוך מספרי ערוצים‬
‫השתמש באפשרות זו לשינוי מספר הערוץ‪ .‬לאחר שינוי מספר הערוץ‪ ,‬פרטי הערוץ לא מתעדכנים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫מחיקת פרופיל של מפעיל ‪CAM‬‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫מחיקת פרופיל של מפעיל ‪CAM‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 101 -‬‬
‫הגדרת מערכת לוויין‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫מערכת לוויין‬
‫באפשרותך להגדיר סדרה של הגדרות צלחת לוויין לפני ביצוע סריקת ערוצים‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫שינוי שפת הטלטקסט‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫הגדרות שפת טלטקסט‬
‫שפת טלטקסט‬
‫באפשרותך להגדיר או לשנות את שפת הטלטקסט‪ .‬כדי לצפות בשידור טלטקסט בשפה המועדפת עליך‪ ,‬בחר שפה שתשתמש בה ב‪-‬שפת‬
‫טלטקסט ראשית‪ .‬אם שפה זו אינה נתמכת‪ ,‬תוכל לצפות בשידור הטלטקסט בשפה המועדפת המשנית המוגדרת ב‪-‬שפת טלטקסט משנית‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫הצגת התפריט ממשק ‪TVkey‬‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫ממשק ‪TVkey‬‬
‫הצג פרטי תפריט ממשק ‪.TVkey‬‬
‫● ●תפריט ‪ :TVkey‬הצג תפריט ממשק ‪.TVkey‬‬
‫● ●מדריך‪ :‬בחר את המדריך בו תרצה להשתמש בעת צפייה עם ‪.TVkey‬‬
‫● ●מחק פרופיל ספק שירותי ‪ :TVkey‬הצג את רשימת ספקי שירות ‪ TVkey‬למחיקה‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 102 -‬‬
‫הצגה של תפריט ממשק משותף‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫ממשק משותף‬
‫באפשרותך להציג מידע אודות ממשקים משותפים‪.‬‬
‫● ●תפריט ממשק משותף‬
‫אפשרות למשתמש לבחור מתוך תפריט ה‪ .CAM-‬בחר תפריט ממשק משותף (‪ )CI‬בהתבסס על התפריט 'כרטיס מחשב'‪.‬‬
‫● ●מידע על יישום‬
‫הצגת מידע אודות ה‪ CAM-‬שהוכנס לחריץ הממשק המשותף ואודות 'כרטיס ‪ CI‬או‪ 'CI+‎‬שהוכנס ל‪ .CAM-‬באפשרותך להתקין ‪CAM‬‬
‫בכל עת‪ ,‬בין שהטלוויזיה דולקת או לא‪.‬‬
‫● ●מנהל ‪CICAM PIN‬‬
‫ניהול ה‪ PIN-‬של ‪ Common Interface Common Access Module‬‏(‪ .)CICAM‬שמור את ה‪ PIN-‬או שנה את ה‪ PIN-‬המאוחסן‬
‫ולאחר מכן הגדר אפשרויות ‪ PIN‬אחרות‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●מצב פענוח קוד שידור‬
‫● ●פעולת ‪ Transcode‬של וידאו ‪CAM‬‬
‫הגדרה לביצוע המרת הקוד של קובץ ‪ Codec‬של הווידאו מה‪ CAM-‬באופן אוטומטי‪ .‬בטל את האפשרות אם אינך מעוניין להשתמש‬
‫בה‪.‬‬
‫"‬
‫"עליך להשתמש ב‪ CAM-‬שתומך בהמרת קוד של קובץ ‪ Codec‬של וידאו‪.‬‬
‫‪- 103 -‬‬
‫תמונה וקול‬
‫באפשרותך לשנות את ההגדרות עבור התמונה והקול בהתאם להעדפותיך‪.‬‬
‫כוונון איכות התמונה‬
‫שנה את מצב תמונה והתאם את הגדרות מומחה‪.‬‬
‫בחירה של מצב תמונה‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫מצב תמונה‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבחור את מצב התמונה מצב תמונה שמעניק את חוויית הצפייה המיטבית‪.‬‬
‫● ●דינמי‬
‫לתמונה בהירה וברורה יותר בסביבות צפייה בהירות‪.‬‬
‫● ●רגיל‬
‫זהו מצב ברירת המחדל המתאים לסביבות צפייה כלליות‪.‬‬
‫● ●טבעי‬
‫להקלת מאמץ העיניים ולחוויית צפייה נוחה‪.‬‬
‫● ●סרט‬
‫מתאים לצפייה בטלוויזיה או בסרטים בחדר חשוך‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם‪.‬‬
‫‪- 104 -‬‬
‫קביעת הגדרות תמונה מתקדמות‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות מומחה‬
‫נסו עכשיו‬
‫קבע את הגדרות המסך בהתאם לטעם שלך באמצעות הפונקציות הבאות‪:‬‬
‫●‬
‫●תאורה אחורית נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●בהירות נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●ניגודיות נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●חדות נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●צבע נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●גוון (‪ )G/R‬נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●החל הגדרות תמונה נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●ניקוי רעש תמונה דיגיטלי נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●הגדרות ‪ Auto Motion Plus‬נסו עכשיו‬
‫"‬
‫"כאשר האפשרות תנועת חלקה בתנועה‪ .‬מוגדרת למצב פועל‪ ,‬המסך נראה כהה יותר מאשר במצב כבוי‪.‬‬
‫● ●עמעום מקומי‬
‫●‬
‫"‬
‫"שליטה בבהירות של אזורים נפרדים במסך כדי להגיע לניגודיות מרבית באופן אוטומטי‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫●מגביר ניגודיות נסו עכשיו‬
‫● ●מצב‪‎HDR+‎‬‬
‫צור אפקט ‪ HDR‬אופטימלי אוטומטי לפי מקור הווידאו‪.‬‬
‫‪( H‬‏‪High Dynamic Range‬‏) מבצעת כוונון עדין ביותר של ניגודיות המקור כדי להציג תמונות וידאו המדמות בנאמנות‬
‫טכנולוגיית ‪ DR‬‏‬
‫גבוהה את מה שרואה העין האנושית‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 105 -‬‬
‫●‬
‫●מצב סרט נסו עכשיו‬
‫"‬
‫‪.)1080i( H‬‬
‫‪480i( C‬‏‪576i ,‬‏‪ ,)1080i ,‬או ‪ DMI‬‏‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר אות הקלט הוא ‪,TV‬‏ ‪AV‬‏‪ omponent ,‬‏‬
‫●‬
‫●גוון צבע נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●איזון לבן נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●גאמה נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●מצב ‪ RGB‬בלבד נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●הגדרות מרחב הצבעים נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●אפס תמונה נסו עכשיו‬
‫הגדרת סביבת הצפייה של התקנים חיצוניים‬
‫באפשרותך למטב את הטלוויזיה לצפייה בתבניות וידאו ספציפיות‪.‬‬
‫הפעלת משחקים במסך ממוטב‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫(הגדרות מצב משחק)‬
‫מצב משחק‬
‫‪P‬‬
‫באפשרותך להפעיל את מצב משחק כדי למטב את הגדרות הטלוויזיה להפעלת משחקי וידאו בעזרת קונסולת משחקים‪ ,‬כגון‪ layStation™‎‬‏‬
‫או‪Xbox™‎‬‏‪.‬‬
‫" "ייתכן שהגדרות מצב משחק לא יופיע בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "מצב משחק אינו זמין לצפייה רגילה בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "המסך עלול לרעוד קלות‪.‬‬
‫" "כאשר מצב משחק מופעל‪ ,‬מצב תמונה ומצב קול עוברים למצב משחק באופן אוטומטי‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש בהתקן חיצוני אחר באותה יציאה‪ ,‬הסר את החיבור לקונסולת המשחקים‪ ,‬הגדר מצב משחק למצב כבוי‪ ,‬וחבר את ההתקן החיצוני‬
‫ליציאה‪.‬‬
‫‪- 106 -‬‬
‫קביעת התצורה של פרטי מצב משחק‬
‫קביעת התצורה של ‪ Motion Plus‬למשחק‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫הגדרות מצב משחק‬
‫הגדרות ‪ Motion Plus‬למשחק‬
‫באפשרותך לקבוע את תצורת ההגדרות של ‪ Motion Plus‬למשחק‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫הגדרת הפונקציה ‪FreeSync‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫הגדרות מצב משחק‬
‫‪FreeSync‬‬
‫חווית המשחק שלך יכולה להפוך להיות נעימה יותר ללא קיטועים והפרעות במסך‪.‬‬
‫● ●ודא שאתה מגדיר פונקציה זו רק להתקנים חיצוניים שתומכים בתכונת ‪ FreeSync‬של ‪.AMD Radeon‬‬
‫● ●לסביבת משחק ממוטבת הגדר את הרזולוציה של ההתקן החיצוני ל‪ 1080-‬פיקסלים ב‪ .‎120 Hz-‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא‬
‫"רזולוציות נתמכות עבור ‪."FreeSync‬‬
‫" "אם הרזולוציה אינה נתמכת ייתכן שהפעולה לא תהיה חלקה‪.‬‬
‫" "כשהאפשרויות של ‪ FreeSync‬מוגדרות או כשהפונקציה ‪ FreeSync‬מופעלת עבור התקן חיצוני ייתכן שהמסך יהבהב‪.‬‬
‫" "ייתכנו שינויים קלים בבהירות בעת הפעולה של ‪ FreeSync‬בשל שינויים בתדר של ההתקן החיצוני‪.‬‬
‫" "לפני הפעלת משחק‪ ,‬הגדר את ‪ FreeSync‬למצב בסיסי או למצב סופי‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 107 -‬‬
‫צפייה בסרטוני וידאו באיכות ‪UHD‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫‪HDMI UHD Color‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫אם נגן ‪ UHD‬חיצוני מחובר לטלוויזיה‪ ,‬השתמש בפונקציה ‪ HDMI UHD Color‬כדי להמיר את מחבר ה‪ HDMI-‬של הטלוויזיה למצב הממוטב‬
‫עבור אותות ‪.UHD 50P/60P‬‬
‫" "אם תעבור למחבר ה‪ HDMI-‬שאתו ברצונך להשתמש בפונקציה ‪ HDMI UHD Color‬ותלחץ על הלחצן בחר כדי להגדיר את הפונקציה כפועל‪ ,‬מסך‬
‫הטלוויזיה יהבהב‪.‬‬
‫" "חיבור ה‪ HDMI-‬עם ‪ HDMI UHD Color‬המוגדר לערך כבוי תומך באותות קלט של עד ‪ ,UHD 50P/60P 4:2:0‬בעוד שחיבור ה‪ HDMI-‬עם ‪HDMI‬‬
‫‪ UHD Color‬המוגדר לערך פועל תומך באותות קלט של עד ‪ UHD 50P/60P 4:4:4‬ו‪ .4:2:2-‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "רזולוציות נתמכות‬
‫עבור אותות קלט ‪UHD‬‏"‪.‬‬
‫" "בעת חיבור הטלוויזיה להתקן חיצוני התומך רק ב‪ UHD-‬בתדרים של ‪ 24‬או ‪ ‎30 Hz‬או כל תדר ‪ ,FHD‬ייתכן שהפונקציה ‪ HDMI UHD Color‬לא תהיה‬
‫זמינה‪ .‬במקרה זה‪ ,‬הגדר את ‪ HDMI UHD Color‬לערך כבוי‪.‬‬
‫שימוש ברמת צבע שחור של ‪HDMI‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫רמת צבע שחור של ‪HDMI‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫השתמש באפשרות רמת צבע שחור של ‪ HDMI‬כדי לכוונן את רמת הצבע השחור לפיצוי על רמת צבע שחור נמוכה‪ ,‬על ניגודיות נמוכה או על‬
‫צבעים דהויים באמצעות התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה דרך כבל ‪.HDMI‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר אות הקלט‪ ,‬המחובר לטלוויזיה דרך מחבר ‪ ,HDMI‬מוגדר לערך ‪.RGB444‬‬
‫‪- 108 -‬‬
‫פונקציות תמיכה בתמונה‬
‫קבע את הגדרות התמונה עבור הטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫צפייה בתמונה בתוך תמונה (‪)PIP‬‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫‪PIP‬‬
‫בזמן צפייה בווידאו מהתקן חיצוני‪ ,‬כגון נגן ‪ Blu-ray‬במסך הראשי‪ ,‬באפשרותך לצפות בשידור טלוויזיה בחלון תמונה‪-‬בתוך‪-‬תמונה (‪.)PIP‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "‪ PIP‬אינו זמין כאשר ‪ Smart Hub‬פועל‪.‬‬
‫" "הפעלת משחק או שימוש בפונקציית הקריוקי במסך הראשי עלולים לגרום לירידה באיכות התמונה של ‪.PIP‬‬
‫‪F‬‬
‫" "פונקציית ה‪ PIP-‬זמינה בתנאים הבאים בלבד‪ )1 :‬מקור המסך הראשי הוא חיבור מסוג ‪ Component‬או ‪ .HDMI‬‏‪ )2‬רזולוציית הקלט קטנה מ‪ HD-‬‏‬
‫(‪.)Full HD‬‬
‫" "החלון של ‪ PIP‬תומך בערוצים דיגיטליים בלבד ואינו תומך בערוצי ‪.UHD‬‬
‫שינוי גודל התמונה‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות גודל תמונה‬
‫גודל תמונה‬
‫נסו עכשיו‬
‫ניתן לשנות את גודל התמונה המוצגת על‪-‬גבי מסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●‪ 16:9‬סטנדרטי‬
‫● ●מותאם אישית‬
‫● ●‪4:3‬‬
‫" "גדלים נתמכים של תמונות משתנים בהתאם לאות הקלט‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות הגדלים הנתמכים של תמונות‪ ,‬עיין בנושא "גודלי תמונה ואותות‬
‫קלט"‪.‬‬
‫‪- 109 -‬‬
‫שינוי אוטומטי של גודל התמונה‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫רוחב אוטומטי‬
‫הגדרות גודל תמונה‬
‫נסו עכשיו‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫שינוי גודל התמונה במצב ‪ 4:3‬או 'התאמה למסך'‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫גודל מסך ‪4:3‬‬
‫הגדרות גודל תמונה‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבחור גודל תמונה המתאים לאזור הגיאוגרפי שלך בזמן הצפייה בטלוויזיה במצב ‪ 4:3‬או התאם למסך‪ .‬הגדלים הנתמכים של‬
‫התמונות משתנים בהתאם למדינה‪ ,‬ופונקציה זו מאפשרת לך לכוונן את גודל התמונה במקרה זה‪.‬‬
‫" "המצב ‪ 4:3‬אינו זמין כאשר התקן חיצוני מחובר לטלוויזיה דרך מחבר מסוג ‪ Component‬או ‪.HDMI‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫התאמת התמונה למסך‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫התאם למסך‬
‫הגדרות גודל תמונה‬
‫נסו עכשיו‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם להגדרת גודל תמונה‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאות השידור‪.‬‬
‫כוונון גודל התמונה ו‪/‬או מיקום התמונה‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות גודל תמונה‬
‫זום ומיקום‬
‫נסו עכשיו‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק אם גודל תמונה מוגדר לאפשרות מותאם אישית‪.‬‬
‫" "כדי לשנות את מיקום התמונה בערוצים אנלוגיים‪ ,‬עליך להגדיל תחילה את התמונה ולאחר מכן לשנות את המיקום‪.‬‬
‫‪- 110 -‬‬
‫קביעת התצורה של מצב קול והגדרות מומחה‬
‫שנה את מצב קול והתאם את הגדרות מומחה‪.‬‬
‫בחירה של מצב צליל‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫מצב קול‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבחור מצב קול מועדף המתאים לסוג התוכן או לסביבת ההאזנה‪.‬‬
‫● ●רגיל‬
‫● ●ממוטב‬
‫● ●מוגבר‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "כאשר מחובר מכשיר חיצוני‪ ,‬מצב קול עשוי להשתנות בהתאם‪.‬‬
‫קביעת הגדרות צליל מתקדמות‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫הגדרות מומחה‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבצע התאמה אישית של איכות הצליל על‪-‬ידי כוונון ההגדרות הבאות‪.‬‬
‫●‬
‫●איזון נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●אקולייזר נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●פורמט שמע של קלט ‪ HDMI‬נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●פורמט שמע של פלט דיגיטלי נסו עכשיו‬
‫●‬
‫"‬
‫"אם אתה משתמש במקלט שאינו תומך ב‪ ,Dolby Digital Plus-‬לא תשמע קול אם תבחר ‪.Dolby Digital+‬‬
‫"‬
‫"האפשרות ‪ Dolby Digital+‬זמינה רק באמצעות‪ ARC(HDMI)‎‬עבור התקנים חיצוניים התומכים בתבנית זו‪.‬‬
‫●השהיית שמע נסו עכשיו‬
‫● ●עוצמת קול אוטומטית‬
‫●‬
‫●משוב קול נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●איפוס צליל נסו עכשיו‬
‫"‬
‫"אותות שמע רגילים נדגמים ב‪ 48‎ kHz-‬בעוד שאותות שמע באיכות ‪ HD‬נדגמים ב‪.96‎ kHz-‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שחלק ממקלטי ‪ S/PDIF‬אינם תואמים לתבנית שמע ‪.HD‬‬
‫‪- 111 -‬‬
‫שימוש בפונקציות תמיכה בצליל‬
‫קבע את הגדרות הקול עבור הטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫בחירת רמקולים‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫יציאת קול‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבחור באילו רמקולים תשתמש הטלוויזיה לפלט שמע‪.‬‬
‫" "ייתכן כי לא תהיה אפשרות לשלוט ברמקולים החיצוניים באמצעות שלט רחוק חכם של ‪ .Samsung‬בעת הפעלת רמקול חיצוני‪ ,‬חלק מתפריטי הקול‬
‫אינם נתמכים‪.‬‬
‫האזנה לטלוויזיה דרך התקני ‪Bluetooth‬‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫יציאת קול‬
‫רשימת רמקולים‬
‫באפשרותך לחבר התקני שמע מסוג ‪ Bluetooth‬לטלוויזיה‪ .‬יש לשייך אותם באמצעות פונקציית ה‪ Bluetooth-‬של הטלוויזיה‪ .‬לקבלת מידע‬
‫נוסף בנוגע לשיוך‪ ,‬עיין במדריך ההפעלה של התקן השמע מסוג ‪.Bluetooth‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "אם הטלוויזיה אינה מאתרת התקן שמע מסוג ‪Bluetooth‬‏‪ ,‬קרב את ההתקן לטלוויזיה ולאחר מכן בחר רענן‪.‬‬
‫" "במהלך הפעלה של התקן שמע מסוג ‪ Bluetooth‬שעבר שיוך‪ ,‬הטלוויזיה מזהה אותו באופן אוטומטי ולאחר מכן מציגה חלון מוקפץ‪ .‬השתמש בחלון‬
‫המוקפץ כדי להפעיל‪/‬לכבות את התקן השמע מסוג ‪.Bluetooth‬‬
‫" "חיבור ה‪ Bluetooth-‬עשוי להשפיע על איכות הקול‪.‬‬
‫" "לפני השימוש בהתקן שמע מסוג ‪ ,Bluetooth‬עיין בנושא “קרא לפני השימוש בהתקני ‪."Bluetooth‬‬
‫‪- 112 -‬‬
‫האזנה לטלוויזיה באמצעות התקן שמע של ‪ Samsung‬התומך בפונקציית ה‪Wi-Fi-‬‬
‫לקבלת מידע נוסף אודות אופן החיבור והשימוש בהתקן שמע של ‪ Samsung‬התומך בפונקציית ה‪ ,Wi-Fi -‬עיין במדריך למשתמש שלו‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫שימוש בהתקני שמע של ‪ Samsung‬התומכים בפונקציית ‪ Wi-Fi‬ליצירת תצורת צליל היקפי‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫‪ Wi-Fi‬הגדרת סראונד לרמקול‬
‫נסו עכשיו‬
‫אם חיברת התקן שמע אלחוטי אחד או יותר של ‪ Samsung‬התומכים בפונקציית ה‪ Wi-Fi-‬לטלוויזיה‪ ,‬באפשרותך ליצור צליל אופטימלי‬
‫שמוגדר על‪-‬ידי קביעת התצורה של הגדרות האפקט ההיקפי‪ .‬באפשרותך לבחור כל אחת מתצורות הצליל ההיקפי‪ ,‬עם או ללא מקרן קול‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש בתצורת שמע היקפי אם מתקיימים כל התנאים הבאים‪:‬‬
‫● ●שני רמקולים אלחוטיים של ‪ Samsung‬או יותר מאותו סוג חייבים להיות מחוברים לאותה רשת אלחוטית‪.‬‬
‫● ●התקני השמע של ‪ Samsung‬התומכים בפונקציית ה‪ ,Wi-Fi-‬חייבים להיות מחוברים לאותה רשת אלחוטית כמו הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "ייתכן שתצורות השמע ההיקפי עם מקרן קול אינן נתמכות בהתאם למוצר‪.‬‬
‫" "אם תפעיל את הפונקציה שיקוף מסך בעת שימוש בהתקני השמע של ‪ Samsung‬התומכים בפונקציית ה‪ ,Wi-Fi-‬החיבור יתנתק‪.‬‬
‫" "סנכרון שפתיים עם וידאו וקוד‪-‬זמן שמע לא תואמים עשוי להתרחש בהתאם לסוג ההתקן‪.‬‬
‫‪- 113 -‬‬
‫מערכת ותמיכה‬
‫באפשרותך לקבוע את הגדרות המערכת והתמיכה‪ ,‬כגון שעון‪ ,‬שעון עצר‪ ,‬שימוש באנרגיה‪ ,‬ועדכוני תוכנה‪.‬‬
‫שימוש בפונקציות זמן ושעוני עצר‬
‫הגדר את השעה הנוכחית והשתמש בפונקציית שעון העצר‪.‬‬
‫הגדרת השעה הנוכחית‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לכוון את שעון באופן ידני או אוטומטי‪ .‬לאחר שתכוון את שעון‪ ,‬ניתן לראות מה השעה בטלוויזיה בכל עת‪.‬‬
‫עליך לכוון את השעון במקרים הבאים‪:‬‬
‫● ●ניתוק ואז חיבור של כבל החשמל‪.‬‬
‫● ●מצב שעון משתנה ממצב אוטומטי למצב ידני‪.‬‬
‫● ●הטלוויזיה אינה מחוברת לאינטרנט‪.‬‬
‫● ●לא נקלטים אותות שידור‪.‬‬
‫הגדרת השעון באופן אוטומטי‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון‬
‫מצב שעון‬
‫אוטומטי‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט או קולטת שידורים דיגיטליים דרך אנטנה שמחוברת אליה‪.‬‬
‫" "מידת הדיוק של פרטי השעה שהתקבלו עשויה להשתנות בהתאם לערוץ ולאות‪.‬‬
‫" "בעת הצפייה בטלוויזיה‪ ,‬על ידי חיבור ממיר הכבלים או הלוויין ליציאת ‪ HDMI‬או ‪ ,Component‬יש לקבוע את השעה באופן ידני‪.‬‬
‫הגדרת השעון באופן ידני‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון‬
‫מצב שעון‬
‫ידני‬
‫כאשר מצב שעון מוגדר למצב ידני‪ ,‬באפשרותך להזין באופן ישיר את השעה הנוכחית‪ .‬בחר את תאריך ואת שעה באמצעות לחצני הכיוון‬
‫בשלט‪-‬רחוק‪.‬‬
‫‪- 114 -‬‬
‫כוונון השעון עבור שעון קיץ ואזור זמן‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון‬
‫אזור זמן‬
‫הגדרת השעה הנכונה על‪-‬ידי הגדרת שעון קיץ (‪ )DST‬ואזור הזמן המקומי שלך‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר מצב שעון מוגדר לערך אוטומטי‪.‬‬
‫● ●‪GMT‬‬
‫בחירת אזור הזמן שלך‪.‬‬
‫● ●שעון קיץ‬
‫התאם באופן אוטומטי את הגדרת שעון הקיץ (‪.)DST‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר מצב שעון מוגדר לערך אוטומטי‪.‬‬
‫"‬
‫"לאחר הגדרת שעון קיץ למצב לא במהלך ההגדרה הראשונית לאחר רכישת המוצר‪ ,‬פריט התפריט שעון קיץ יישאר מושבת‪ .‬כדי להפעיל את‬
‫הגדרות‬
‫פריט התפריט שעון קיץ הפעל את איפוס ב‪-‬‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫איפוס‪ ,‬לאחר מכן הגדר את שעון קיץ למצב‬
‫כן או אוטומטי‪.‬‬
‫שינוי השעה הנוכחית‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון‬
‫היסט שעה‬
‫היסט שעה מכוונן את השעה דרך חיבור רשת‪.‬‬
‫הפונקציה זמינה רק לאחר עמידה בכל התנאים הבאים‪:‬‬
‫" "מצב שעון מוגדר למצב אוטומטי‪ ,‬הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט באמצעות רשת מקומית והטלוויזיה אינה מצליחה לקבל פרטי זמן דרך אותות שידור‬
‫רגילים‪.‬‬
‫שימוש בשעוני העצר‬
‫שימוש בשעון העצר לשינה‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון עצר לשינה‬
‫באפשרותך להשתמש בפונקציה זו כדי לכבות באופן אוטומטי את הטלוויזיה לאחר פרק זמן שהוגדר מראש‪ .‬באפשרותך להגדיר את שעון‬
‫העצר לשינה עד ל‪ 180-‬דקות לכיבוי אוטומטי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫כיבוי הטלוויזיה באמצעות שעון העצר לכיבוי‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון עצר לכיבוי‬
‫באפשרותך להגדיר את שעון עצר לכיבוי לכיבוי אוטומטי של הטלוויזיה בשעה שצוינה‪ .‬האפשרות שעון עצר לכיבוי זמינה רק אם שעון‬
‫הוגדר‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 115 -‬‬
‫שימוש בפונקציות זמן להגנה אוטומטית ו'חיסכון באנרגיה'‬
‫הגדרת זמן להגנה אוטומטית וצמצום צריכת האנרגיה של הטלוויזיה‪.‬‬
‫הגדרת זמן להגנה אוטומטית‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫זמן להגנה אוטומטית‬
‫נסו עכשיו‬
‫הפעל שומר מסך‪ ,‬כאשר הטלוויזיה שלך מציגה תמונה במנוחה במשך שעתיים או יותר‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫הפחתת צריכת האנרגיה של הטלוויזיה‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לכוונן את רמת הבהירות של הטלוויזיה‪ ,‬להפחית את צריכת החשמל הכוללת ולמנוע התחממות יתר‪.‬‬
‫●‬
‫●זיהוי אור הסביבה נסו עכשיו‬
‫כוונון אוטומטי של רמת הבהירות של הטלוויזיה בהתאם לתאורת הסובבת על מנת להפחית את צריכת החשמל של הטלוויזיה‪ .‬אם‬
‫זיהוי אור הסביבה כוונן את בהירות המסך לרמה בהירה או כהה מדי‪ ,‬באפשרותך לבחור תאורה אחורית מינ' כדי לכוונן באופן ידני את‬
‫הבהירות המינימלית של המסך‪.‬‬
‫●‬
‫●תאורה אחורית מינ' נסו עכשיו‬
‫כאשר זיהוי אור הסביבה מופעל‪ ,‬באפשרותך לכוונן את הבהירות המינימלית של מסך הטלוויזיה באופן ידני בהתאם לרמת הבהירות‬
‫הגדרות תמונה הגדרות מומחה תאורה‬
‫של הסביבה‪ .‬פונקציה זו פועלת רק כאשר הערך קטן מההגדרה ב‬
‫אחורית‪.‬‬
‫●‬
‫●מצב חסכון באנרגיה נסו עכשיו‬
‫אפשרות לבחור הגדרת בהירות מתוך הרשימה כדי להפחית את צריכת החשמל של הטלוויזיה‪.‬‬
‫●‬
‫●תאורת תנועה נסו עכשיו‬
‫כוונון הבהירות בהתאם לתנועות שעל‪-‬גבי המסך במטרה להפחית את צריכת החשמל‪.‬‬
‫●‬
‫●כיבוי אוטומטי נסו עכשיו‬
‫הטלוויזיה נכבית באופן אוטומטי כדי לצמצם צריכת חשמל מיותרת אם לא מתבצעת פעולה למשך ארבע שעות‪.‬‬
‫‪- 116 -‬‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה‬
‫הצג את גרסת התוכנה של הטלוויזיה ועדכן אותה במקרה הצורך‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫נסו עכשיו‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה לגרסה האחרונה‬
‫] ]אין לכבות את הטלוויזיה עד להשלמת העדכון‪ .‬הטלוויזיה תכבה ותופעל באופן אוטומטי לאחר השלמת עדכון התוכנה‪ .‬הגדרות‬
‫הווידאו והשמע יאופסו לערכי ברירת המחדל לאחר עדכון תוכנה‪.‬‬
‫עדכון דרך האינטרנט‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכן עכשיו‬
‫נסו עכשיו‬
‫" "כדי לעדכן מהאינטרנט דרוש חיבור אינטרנט פעיל‪.‬‬
‫עדכון דרך התקן ‪USB‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכן עכשיו‬
‫לאחר הורדת קובץ העדכון מאתר האינטרנט של ‪ Samsung‬ואחסונו בהתקן ‪ ,USB‬חבר את התקן ה‪ USB-‬לטלוויזיה לצורך עדכון‪.‬‬
‫" "כדי לעדכן באמצעות כונן הבזק ‪ ,USB‬הורד את חבילת העדכון מהאתר ‪ Samsung.com‬למחשב שלך‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬שמור את חבילת העדכון בתיקייה‬
‫ברמה עליונה בהתקן ה‪ .USB-‬אחרת‪ ,‬הטלוויזיה לא תוכל לאתר את חבילת העדכון‪.‬‬
‫עדכון אוטומטי של הטלוויזיה‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכון אוטומטי‬
‫נסו עכשיו‬
‫אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‪ ,‬הטלוויזיה תוכל לעדכן את התוכנה שלה באופן אוטומטי בזמן שאתה צופה בטלוויזיה‪ .‬לאחר השלמת‬
‫העדכון ברקע‪ ,‬הוא יוחל בפעם הבאה שתפעיל את הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם תסכים לתנאים ולהתניות של ‪,Smart Hub‬‏ האפשרות עדכון אוטומטי תוגדר לערך פועל באופן אוטומטי‪ .‬אם ברצונך להשבית את‬
‫הפונקציה‪ ,‬השתמש בלחצן בחר כדי לכבות אותה‪.‬‬
‫" "זמן הפעולה של פונקציה זו עשוי להתארך אם קיימת פונקציית רשת נוספת הפועלת בו זמנית‪.‬‬
‫" "פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫‪- 117 -‬‬
‫הגנה על הטלוויזיה מפני פריצה וקוד זדוני‬
‫הגן על הטלוויזיה מפני ניסיונות פריצה וקוד זדוני‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫אבטחה חכמה‬
‫נסו עכשיו‬
‫ניתן להשתמש באפשרות 'אבטחה חכמה' כדי להגן על הטלוויזיה מפני פריצות וקוד זדוני בזמן החיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫סריקת הטלוויזיה והאחסון המחובר לאיתור קוד זדוני‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫אבטחה חכמה‬
‫סריקה‬
‫אם התגלה קוד זדוני‪ ,‬תוצאות הסריקה יופיעו על‪-‬גבי המסך‪ .‬חלון תוצאות זה מציג את כל הקודים הזדוניים שהתגלו‪ .‬באפשרותך להציב‬
‫בהסגר (לבודד) את הקוד‪ .‬הסגר מונע את ביצועו‪.‬‬
‫‪1.1‬בחר להציב בהסגר את כל הקוד הזדוני‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר בודד‪.‬‬
‫הקוד הזדוני שנבחר עובר אל רשימת מבודדים‪.‬‬
‫" "רשימת מבודדים מציג את כל הקודים הזדוניים שהועברו להסגר‪.‬‬
‫שימוש בפונקציות אחרות‬
‫הצג פונקציות אחרות‪.‬‬
‫הפעלת פונקציות הנגישות‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫נסו עכשיו‬
‫הפעלת קיצורי נגישות‬
‫האפשרות קיצורי נגישות מספקת גישה נוחה לפונקציות הנגישות‪ .‬כדי להציג את קיצורי נגישות‪ ,‬לחץ ממושכות על לחצן עוצמת הקול‬
‫למשך שנייה אחת או יותר‪ .‬באפשרותך להפעיל או להשבית בקלות פונקציות כגון מדריך קולי‪ ,‬תיאור שמע‪ ,‬ניגודיות גבוהה‪ ,‬גווני אפור‪,‬‬
‫היפוך צבעים‪ ,‬הגדל‪ ,‬למד על שלט רחוק לטלוויזיה‪ ,‬מסך למידת תפריטים‪ ,‬כתוביות‪ ,‬שמע מרובה יציאות‪ ,‬וכו'‪.‬‬
‫" "בשלט‪-‬רחוק הרגיל‪ ,‬לחץ על הלחצן‪.AD/SUBT.‎‬‬
‫" "אם מדריך קולי מוגדר למצב כבוי או מושתק‪ ,‬המערכת מאפשרת להשתמש במדריך הקולי של קיצורי נגישות‪.‬‬
‫" "ייתכן שהתפריטים לא יופיעו‪ ,‬בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 118 -‬‬
‫הפעלת מדריכים קוליים עבור אנשים בעלי לקויות ראייה‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫הגדרות מדריך קולי‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להפעיל מדריכים קוליים המתארים את אפשרויות התפריט בקול כדי לסייע למשתמשים בעלי לקויות ראייה‪ .‬להפעלת הפונקציה‪,‬‬
‫הגדר את האפשרות מדריך קולי לערך פועל‪ .‬כאשר מדריך קולי מופעל‪ ,‬הטלוויזיה מספקת מדריכים קוליים בנושא החלפת ערוצים‪ ,‬שינוי‬
‫עוצמת קול‪ ,‬מידע על תוכניות המשודרות כעת ובקרוב‪ ,‬תכנון צפייה‪ ,‬פונקציות אחרות של הטלוויזיה ותוכן בנושאים שונים ב‪Internet‬‬
‫ובחיפוש‪.‬‬
‫באפשרותך לעבור אל מדריך קולי וללחוץ על הלחצן בחר כדי להפעיל או לכבות את הפונקציה‪.‬‬
‫" "מדריך קולי מופיע בשפה שצוינה במסך שפה‪ .‬עם זאת‪ ,‬חלק מהשפות לא נתמכות במדריך קולי על אף שהן מופיעות במסך שפה‪ .‬אנגלית נתמכת‬
‫תמיד‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על הגדרות השפה שלך הטלוויזיה‪ ,‬עיין בנושא "שינוי שפת התפריט"‪.‬‬
‫שינוי עוצמת הקול‪ ,‬המהירות‪ ,‬וגובה הצליל של מדריך קולי‬
‫באפשרותך להגדיר את עוצמת הקול‪ ,‬המהירות וגובה הצליל של המדריך הקולי‪.‬‬
‫תיאור שמע‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫הגדרות תיאור שמע‬
‫נסו עכשיו‬
‫ניתן להשתמש בזרימת השמע של ‪ AD‬תיאור שמע שנשלח יחד עם השמע הראשי מהמשדר‪ .‬כוונן את עוצמת הקול של תיאור השמע‬
‫באמצעות עוצמת הקול של תיאור שמע‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד‪.‬‬
‫● ●תיאור שמע‬
‫הפעלה או כיבוי של פונקציית תיאור השמע‪.‬‬
‫● ●עוצמת הקול של תיאור שמע‬
‫כוונון עוצמת הקול של תיאור השמע‪.‬‬
‫‪- 119 -‬‬
‫טקסט לבן על רקע שחור (ניגודיות גבוהה)‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫ניגודיות גבוהה‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לשנות את ‪ Smart Hub‬ואת מסכי השירות העיקריים לטקסט לבן על רקע שחור או להפוך את תפריטי הטלוויזיה השקופים‬
‫לאטומים‪ ,‬כדי לקרוא את הטקסט ביתר קלות‪ .‬להפעלת הפונקציה‪ ,‬הגדר את האפשרות ניגודיות גבוהה לערך פועל‪.‬‬
‫" "אם התכונה ניגודיות גבוהה הופעלה‪ ,‬חלק מתפריטי נגישות לא יהיו זמינים‪.‬‬
‫הגדרת המסך לגווני שחור ולבן‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫גווני אפור‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לשנות את צבעי מסך הטלוויזיה לגווני שחור ולבן כדי לחדד קצוות מטושטשים הנגרמים על ידי צבעים‪.‬‬
‫" "אם התכונה גווני אפור הופעלה‪ ,‬חלק מתפריטי נגישות לא יהיו זמינים‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫הפיכת צבעי המסך‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫היפוך צבעים‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להפוך את צבעי הטקסט והרקע המוצגים על מסך הטלוויזיה כדי לעשות אותם קריאים יותר‪.‬‬
‫" "אם התכונה היפוך צבעים הופעלה‪ ,‬חלק מתפריטי נגישות לא יהיו זמינים‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫הגדלת גופן (לבעלי לקויות ראייה)‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫הגדל‬
‫נסו עכשיו‬
‫ניתן להגדיל את הגופן המוצג במסך‪ .‬להפעלת הפונקציה‪ ,‬הגדר את האפשרות הגדל לערך פועל‪.‬‬
‫‪- 120 -‬‬
‫למידה על השלט‪-‬רחוק (לבעלי לקויות ראייה)‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫למד על שלט רחוק לטלוויזיה‬
‫נסו עכשיו‬
‫פונקציה זו עוזרת לבעלי לקויות ראייה להכיר את מיקומי הלחצנים בשלט הרחוק‪ .‬כאשר פונקציה זו מופעלת‪ ,‬תוכל ללחוץ על לחצן בשלט‬
‫הרחוק והטלוויזיה תאמר לך את שמו‪ .‬לחץ פעמיים על לחצן‬
‫כדי לצאת מ‪-‬למד על שלט רחוק לטלוויזיה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר מדריך קולי מופעל‪.‬‬
‫מידע אודות תפריט הטלוויזיה‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫מסך למידת תפריטים‬
‫נסו עכשיו‬
‫למד את התפריטים במסך הטלוויזיה‪ .‬כאשר האפשרות מופעלת‪ ,‬הטלוויזיה תציג לך את מבנה התפריטים והתכונות שבחרת‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר מדריך קולי מופעל‪.‬‬
‫צפייה בשידורי טלוויזיה עם כתוביות‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫הגדרות כתוביות‬
‫נסו עכשיו‬
‫העבר את כתוביות למצב פועל‪ .‬לאחר מכן תוכל לצפות בתוכנית עם כתוביות‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "הטלוויזיה לא יכולה לשלוט בכתוביות ‪ DVD‬או ‪ Blu-ray‬או לשנות אותן‪ .‬כדי לשלוט בכתוביות ‪ DVD‬או ‪ ,Blu-ray‬השתמש במאפיין הכתוביות של‬
‫נגן ה‪ DVD-‬או ה‪ Blu-ray-‬ובשלט‪-‬רחוק של הנגן‪.‬‬
‫● ●כתוביות‬
‫להפעלה או להשבתה של כתוביות‪.‬‬
‫● ●מצב כתוביות‬
‫להגדרת מצב הכתוביות‪.‬‬
‫● ●שפת כתוביות‬
‫להגדרת שפת הכתוביות‪.‬‬
‫"‬
‫"הטלוויזיה לא יכולה לשלוט בכתוביות ‪ DVD‬או ‪ Blu-ray‬או לשנות אותן‪ .‬כדי לשלוט בכתוביות ‪ DVD‬או ‪ ,Blu-ray‬השתמש במאפיין הכתוביות‬
‫של נגן ה‪ DVD-‬או ה‪ Blu-ray-‬ובשלט‪-‬רחוק של הנגן‪.‬‬
‫‪- 121 -‬‬
‫בחירת שפת הכתוביות של השידור‬
‫באפשרותך לבחור את שפת ברירת המחדל של הכתוביות‪ .‬הרשימה עשויה להשתנות בהתאם לשידור‪.‬‬
‫● ●שפת כתוביות ראשית‬
‫להגדרה של שפת הכתוביות הראשית‪.‬‬
‫● ●שפת כתוביות משנית‬
‫להגדרה של שפת הכתוביות המשנית‪.‬‬
‫האזנה לטלוויזיה באמצעות התקני ‪( Bluetooth‬לבעלי לקויות שמיעה)‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫שמע מרובה יציאות‬
‫ניתן להפעיל את הרמקול של הטלוויזיה ואת התקני ה‪ Bluetooth-‬בו‪-‬זמנית‪ .‬לאחר הפעלת פונקציה זו‪ ,‬תוכל להגדיר את עוצמת הקול של‬
‫התקני ה‪ Bluetooth-‬כך שתהיה גבוהה מעוצמת הקול של רמקול הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "כאשר אתה מחבר התקני ‪ Bluetooth‬לטלוויזיה‪ ,‬האפשרות שמע מרובה יציאות מופעלת‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות חיבור התקני ‪Bluetooth‬‬
‫לטלוויזיה‪ ,‬עיין בנושא "האזנה לטלוויזיה דרך התקני ‪."Bluetooth‬‬
‫קביעת הגדרות מערכת מתקדמות‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫נסו עכשיו‬
‫שינוי שפת התפריט‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שפה‬
‫נסו עכשיו‬
‫‪- 122 -‬‬
‫הגדרת סיסמה‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שנה ‪PIN‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫חלון הזנת ה‪ PIN-‬יופיע‪ .‬הזן ‪ .PIN‬הזן את המספר שוב לאישור‪ .‬מספר ה‪ PIN-‬המוגדר כברירת מחדל הוא "‪0000‬‏" (עבור צרפת‪,‬‬
‫איטליה‪.)"1111" :‬‬
‫" "אם תשכח את ה‪ PIN-‬שלך‪ ,‬תוכל לאפס אותו באמצעות השלט רחוק‪ .‬כאשר הטלוויזיה מופעלת‪ ,‬לחץ על הלחצנים הבאים בשלט‪-‬רחוק לפי‬
‫הסדר המוצג כדי לאפס את ה‪ PIN-‬ל‪( "0000"-‬בצרפת‪ ,‬איטליה‪.)"1111" :‬‬
‫ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ :Samsung‬בחר בלחצן ‪.VOL‬‬
‫הגבר עצמה‬
‫( ) (הגבר עצמה)‬
‫בשלט‪-‬רחוק הרגיל‪ :‬בחר בלחצן ‪.‬‬
‫בחר בלחצן ‪.RETURN‬‬
‫( ) (הגבר עצמה)‬
‫החלש עצמה‬
‫בחר בלחצן ‪.RETURN‬‬
‫(‬
‫הגבר עצמה‬
‫) (החלש עצמה)‬
‫‪.‬‬
‫בחר בלחצן ‪.RETURN‬‬
‫בחירת מצב שימוש או מצב חנויות‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫מצב שימוש‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להשתמש בטלוויזיה בסביבות קמעונאיות על‪-‬ידי הגדרת מצב שימוש כמצב קמעונאי‪.‬‬
‫" "לכל שימוש אחר‪ ,‬בחר מצב בית‪.‬‬
‫" "במצב מצב קמעונאי‪ ,‬חלק מהפונקציות מושבתות והטלוויזיה מאפסת את עצמה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫שחזור הטלוויזיה להגדרות היצרן‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫איפוס‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לשחזר את כל הגדרות הטלוויזיה (למעט הגדרות האינטרנט והרשת) לברירות המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪1.1‬בחר איפוס‪ .‬יופיע החלון להזנת ה‪.PIN-‬‬
‫‪2.2‬הזן את מספר ה‪ PIN-‬ובחר כן‪ .‬כל ההגדרות יאופסו‪ .‬הטלוויזיה תיכבה ותופעל באופן אוטומטי‪ ,‬ותציג את המסך התחל בהתקנה‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על התחל בהתקנה‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪- 123 -‬‬
‫‪HbbTV‬‬
‫גש לשירותים של ספקי בידור‪ ,‬ספקים מקוונים ויצרני ‪ CE‬דרך ‪.HbbTV‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "ייתכן שחלק מהערוצים לא יכללו את השירות ‪.HbbTV‬‬
‫במדינות מסוימות‪ HbbTV ,‬מושבת כברירת מחדל‪ .‬במקרה זה‪ ,‬ניתן להשתמש ב‪ HbbTV-‬על‪-‬ידי התקנת היישום ‪( HbbTV‬יישום ההתקנה של‬
‫‪ )HbbTV‬מ‪.Samsung APPS-‬‬
‫להגדרת הפעלה וכיבוי אוטומטיים של ‪ ,HbbTV‬עבור אל‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫הגדרות ‪ HbbTV‬והגדר את‬
‫‪ HbbTV‬כמופעל או כבוי‪( .‬בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪).‬‬
‫אם ברצונך להפעיל או להשבית את הפונקציה‪ ,‬השתמש בלחצן בחר כדי להפעיל או לכבות אותה‪.‬‬
‫● ●‪ HbbTV‬אינו זמין כאשר הפונקציה ‪ Timeshift‬פועלת או כאשר סרטון וידאו מוקלט מוצג‪.‬‬
‫● ●אפליקציה ב‪ HbbTV-‬עלולה שלא לפעול כהלכה באופן זמני‪ ,‬בהתאם לנסיבות של תחנת השידור או של ספק האפליקציה‪.‬‬
‫● ●בדרך כלל‪ ,‬יישום ב‪ HbbTV-‬פועל רק כשהטלוויזיה מחוברת לרשת חיצונית‪ .‬פעולת האפליקציה עלולה להשתבש עקב תנאי הרשת‪.‬‬
‫● ●כשהיישום ‪ HbbTV‬מותקן והתוכנית שמשודרת כעת תומכת ב‪ ,HbbTV-‬לחצן אדום יופיע על המסך‪.‬‬
‫● ●ניתן להשתמש בטלטקסט דיגיטלי ובטלטקסט מסורתי בכמה ערוצים מוגבלים‪ ,‬על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן ‪ TTX/MIX‬בשלט הרחוק‬
‫ומעבר בין המצבים‪.‬‬
‫"‬
‫"באמצעות שלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬לחץ על לחצן‬
‫או על לחצן‬
‫יותר משנייה אחת או לחץ על לחצן‬
‫ולאחר מכן בחר ‪ TTX/MIX‬ברשימה הקופצת‪.‬‬
‫● ●בעת לחיצה על לחצן ‪ TTX/MIX‬פעם אחת במצב ‪ ,HbbTV‬מופעל מצב דיגיטלי ‪ TTX‬של ‪.HbbTV‬‬
‫● ●בעת לחיצה על הלחצן ‪ TTX/MIX‬פעמיים במצב ‪ HbbTV‬מופעל מצב טלטקסט מסורתי‪.‬‬
‫‪- 124 -‬‬
‫או לחץ על לחצן‬
‫שימוש בכרטיס צפייה בטלוויזיה ("כרטיס ‪ CI‬או‪)"CI+‎‬‬
‫צפייה בערוצים בתשלום על‪-‬ידי הכנסת החריץ של כרטיס הצפייה בטלוויזיה לתוך החריץ ‪.COMMON INTERFACE‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה ב‪ 2-‬חריצי כרטיס ‪ ,CI‬בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "כבה את הטלוויזיה כדי לחבר או לנתק "כרטיס ‪ CI‬או‪."CI+‎‬‬
‫" "כרטיס הצפייה בטלוויזיה ("כרטיס ‪ CI‬או‪ )"CI+‎‬עשוי שלא להיות נתמך בהתאם לדגם‪.‬‬
‫חיבור "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬דרך חריץ ‪ COMMON INTERFACE‬באמצעות מתאם כרטיס ‪CI‬‬
‫" "רק בדגמים עם חריץ ‪.Common interface‬‬
‫חיבור מתאם כרטיס ‪ CI‬דרך חריץ ‪COMMON INTERFACE‬‬
‫כדי לחבר מתאם כרטיס ‪ CI‬לטלוויזיה‪ ,‬בצע את השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪1.1‬הכנס את מתאם כרטיס ה‪ CI-‬לשני החורים שבגב הטלוויזיה‪.‬‬
‫"‬
‫"אתר את שני החורים בגב הטלוויזיה ליד חריץ ‪.COMMON INTERFACE‬‬
‫‪2.2‬חבר את מתאם כרטיס ה‪ CI-‬לתוך החריץ ‪ COMMON INTERFACE‬בגב הטלוויזיה‪.‬‬
‫חיבור "כרטיס ‪ CI‬או‪"CI+‎‬‬
‫חבר את "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬לחריץ ‪ COMMON INTERFACE‬כמוצג באיור להלן‪.‬‬
‫‪- 125 -‬‬
‫חיבור "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬דרך חריץ ‪COMMON INTERFACE‬‬
‫" "רק בדגמים עם חריץ ‪.Common interface‬‬
‫חבר את "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬לחריץ ‪ COMMON INTERFACE‬כמוצג באיור להלן‪.‬‬
‫שימוש ב"כרטיס ‪ CI‬או‪"CI+‎‬‬
‫כדי לצפות בערוצים בתשלום‪ ,‬יש להכניס את "כרטיס ‪ CI‬או‪."CI+‎‬‬
‫● ●טלוויזיית ‪ Samsung‬תואמת לתקן ל‪CI+ 1.4‎-‬‏‪ .‬כאשר הטלוויזיה מציגה את ההודעה המוקפצת‪ ,‬ייתכן כי הסיבה לכך נעוצה בחוסר‬
‫התאמה לגרסה‪CI+ 1.4‎‬‏‪ .‬אם מתעוררת בעיה‪ ,‬פנה למרכז שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫"‬
‫"טלוויזיית ‪ Samsung‬שברשותך מצייתת לתקנים ‪.CI+ 1.4‬‬
‫"‬
‫"אם מודול‪ CI+‎‬של ממשק משותף אינו תואם להתקן זה‪ ,‬הסר את המודול ופנה אל מפעיל ה‪ CI+‎-‬לקבלת עזרה‪.‬‬
‫● ●אם לא תכניס את "כרטיס ‪ CI‬או‪ ,"CI+‎‬ערוצים מסוימים יציגו את הודעה מוקפצת‪.‬‬
‫● ●פרטי השיוך הכוללים מספר טלפון‪ ,‬מזהה של "כרטיס ‪ CI‬או‪ ,"CI+‎‬מזהה מארח ומידע נוסף יוצגו תוך כ‪ 2-3-‬דקות‪ .‬אם מופיעה הודעת‬
‫שגיאה‪ ,‬פנה לספק השירות‪.‬‬
‫● ●עם סיום קביעת התצורה של פרטי הערוצים מופיעה ההודעה “העדכון הושלם"‪ ,‬המציינת שרשימת הערוצים התעדכנה‪.‬‬
‫" "יש להשיג "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬מספק מקומי של שירותי כבלים‪.‬‬
‫" "בעת הוצאת "כרטיס ‪ CI‬או‪ ,"CI+‎‬משוך אותו בעדינות בידיים שכן הפלתו לרצפה עלולה לגרום לו נזק‪.‬‬
‫" "הכנס את "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬בכיוון המסומן על הכרטיס‪.‬‬
‫" "המיקום של חריץ ‪ COMMON INTERFACE‬עשוי להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "אין תמיכה ב"כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬במדינות ובאזורים מסוימים; בדוק אצל המשווק המורשה שלך‪.‬‬
‫" "אם אתה נתקל בבעיות כלשהן‪ ,‬פנה לספק השירות‪.‬‬
‫" "הכנס "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬שתומך בהגדרות האנטנה הנוכחיות‪ .‬אחרת‪ ,‬המסך לא ייראה רגיל‪.‬‬
‫‪- 126 -‬‬
‫מאפיין הטלטקסט‬
‫למד כיצד להשתמש בטלטקסט ולהפעיל פונקציות שמספק שירות הטלטקסט‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בערוץ שתומך בשירות טלטקסט‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "כדי להיכנס למאפיין טלטקסט‪,‬‬
‫ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ :Samsung‬לחץ על הלחצן‬
‫או‬
‫ולאחר מכן בחר ב‪ TTX/MIX-‬מתוך הרשימה הקופצת‪.‬‬
‫בשלט‪-‬רחוק הרגיל‪ :‬לחץ על הלחצן ‪.TTX/MIX /‬‬
‫" "כדי לצאת מהמאפיין טלטקסט‪,‬‬
‫ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ :Samsung‬לחץ על הלחצן ‪ TTX/MIX‬ברשימה הקופצת עד להופעת תוכנית טלוויזיה בשידור חי‪.‬‬
‫בשלט‪-‬רחוק הרגיל‪ :‬לחץ על הלחצן ‪ TTX/MIX /‬בשלט הרחוק עד להופעת תוכנית טלוויזיה בשידור חי‪.‬‬
‫דף האינדקס של שירות הטלטקסט מספק מידע על אופן השימוש בשירות‪ .‬כדי שמידע הטלטקסט יוצג כהלכה‪ ,‬קליטת הערוץ חייבת להיות‬
‫יציבה‪ .‬אחרת‪ ,‬מידע מסוים עלול להיות חסר או שדפים מסוימים לא יוצגו‪.‬‬
‫" "באפשרותך לשנות את דפי הטלטקסט על‪-‬ידי בחירה בלחצנים מספריים בשלט רחוק‪.‬‬
‫ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫‪( TTX/MIX‬‏‪ TTX‬מלא ‪ TTX /‬כפול ‪ /‬שילוב ‪ /‬טלוויזיה בשידור חי)‪ :‬מצב טלטקסט מופעל בערוץ הנצפה כעת‪ .‬בכל פעם שאתה לוחץ על‬
‫הלחצן ‪ TTX/MIX‬מצב הטלטקסט משתנה בסדר הבא ‪ TTX‬מלא ← ‪ TTX‬כפול ← שילוב ← טלוויזיה בשידור חי‪.‬‬
‫● ●‪ TTX‬מלא‪ :‬מצב הטלטקסט יופיע במסך המלא‪.‬‬
‫● ●‪ TTX‬כפול‪ :‬מצב הטלטקסט יופיע במחצית המסך יחד עם הערוץ הנצפה כעת במחצית השנייה‪.‬‬
‫● ●שילוב‪ :‬מצב הטלטקסט יופיע בצורה שקופה מעל הערוץ הנצפה כעת‪.‬‬
‫● ●טלוויזיה בשידור חי‪ :‬המסך חוזר אל השידור החי‪.‬‬
‫‪- 127 -‬‬
‫לחצנים צבעוניים (אדום‪ ,‬ירוק‪ ,‬צהוב‪ ,‬כחול)‪ :‬אם חברת שידור משתמשת במערכת ‪ ,FASTEXT‬הנושאים השונים הכלולים בדף הטלטקסט‬
‫מסומנים בצבעים וניתן לבחור בהם באמצעות הלחצנים הצבעוניים‪ .‬לחץ על הצבע המתאים לנושא שבחרת‪ .‬דף חדש המסומן בצבעים מוצג‪.‬‬
‫ניתן לבחור פריטים באותו אופן‪ .‬כדי להציג את הדף הקודם או הבא‪ ,‬בחר בלחצן הצבעוני התואם‪.‬‬
‫‪ :Index 6‬הצגת דף האינדקס (תוכן) בכל עת בזמן הצפייה בטלטקסט‪.‬‬
‫‪ :Sub Page 1‬הצגת דף המשנה הזמין‪.‬‬
‫‪ :List/Flof 0‬בחירת מצב הטלטקסט‪ .‬אם תלחץ על לחצן במצב ‪ ,LIST‬תועבר למצב 'שמירת רשימה'‪ .‬במצב שמירת רשימה‪ ,‬ניתן לשמור דף‬
‫טלטקסט ברשימה באמצעות הלחצן ‪.)Store( 8‬‬
‫‪ :Store 8‬אחסון דפי הטלטקסט‪.‬‬
‫‪ :Page Up 2‬הצגת דף הטלטקסט הבא‪.‬‬
‫‪ :Page Down 3‬הצגת דף הטלטקסט הקודם‪.‬‬
‫‪ :Reveal/Conceal 5‬מציג או מסתיר את הטקסט המוסתר (תשובות לחידונים‪ ,‬למשל)‪ .‬להצגת המסך הרגיל‪ ,‬לחץ עליו שוב‪.‬‬
‫‪ :Size 4‬הצגת הטלטקסט בגודל כפול במחצית העליונה של המסך‪ .‬כדי לעבור לטקסט במחצית התחתונה של המסך‪ ,‬לחץ עליו שוב‪.‬‬
‫לתצוגה רגילה‪ ,‬לחץ עליו פעם נוספת‪.‬‬
‫‪ :Hold 9‬השהיית התצוגה בדף הנוכחי‪ ,‬במקרה שקיימים כמה דפי משנה שמוצגים לאחר מכן באופן אוטומטי‪ .‬כדי לבטל‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫שוב‪.‬‬
‫‪ :Cancel 7‬כיווץ תצוגת הטלטקסט כדי שתחפוף לשידור הנוכחי‪.‬‬
‫‪- 128 -‬‬
‫בשלט‪-‬רחוק הרגיל‬
‫" "בשלט הרחוק הרגיל‪ ,‬סמלי הפונקציה טלטקסט מודפסים על חלק מהלחצנים בשלט הרחוק‪ .‬כדי להפעיל פונקציית טלטקסט‪ ,‬מצא את הסמל שלה‬
‫המודפס על לחצן בשלט הרחוק ולאחר מכן לחץ על הלחצן שמצאת‪.‬‬
‫‪TTX/MIX /‬‬
‫‪ TTX‬מלא ‪ TTX /‬כפול ‪ /‬שילוב ‪ /‬טלוויזיה בשידור חי‪ :‬מצב טלטקסט מופעל בערוץ הנצפה כעת‪ .‬בכל פעם שאתה לוחץ על הלחצן ‪/‬‬
‫‪ ,TTX/MIX‬מצב הטלטקסט משתנה בסדר הבא ‪ TTX‬מלא ← ‪ TTX‬כפול ← שילוב ← טלוויזיה בשידור חי‪.‬‬
‫● ●‪ TTX‬מלא‪ :‬מצב הטלטקסט יופיע במסך המלא‪.‬‬
‫● ●‪ TTX‬כפול‪ :‬מצב הטלטקסט יופיע במחצית המסך יחד עם הערוץ הנצפה כעת במחצית השנייה‪.‬‬
‫● ●שילוב‪ :‬מצב הטלטקסט יופיע בצורה שקופה מעל הערוץ הנצפה כעת‪.‬‬
‫● ●טלוויזיה בשידור חי‪ :‬המסך חוזר אל השידור החי‪.‬‬
‫לחצנים צבעוניים (אדום‪ ,‬ירוק‪ ,‬צהוב‪ ,‬כחול)‪ :‬אם חברת שידור משתמשת במערכת ‪ ,FASTEXT‬הנושאים השונים הכלולים בדף הטלטקסט‬
‫מסומנים בצבעים וניתן לבחור בהם באמצעות הלחצנים הצבעוניים‪ .‬לחץ על הצבע המתאים לנושא שבחרת‪ .‬דף חדש המסומן בצבעים מוצג‪.‬‬
‫ניתן לבחור פריטים באותו אופן‪ .‬כדי להציג את הדף הקודם או הבא‪ ,‬בחר בלחצן הצבעוני התואם‪.‬‬
‫‪SETTINGS 6‬‬
‫‪ :Index‬הצגת דף האינדקס (תוכן) בכל עת בזמן הצפייה בטלטקסט‪.‬‬
‫‪PRE-CH 1‬‬
‫‪ :Sub Page‬הצגת דף המשנה הזמין‪.‬‬
‫‪SOURCE 0‬‬
‫‪ :List/Flof‬בחירת מצב הטלטקסט‪ .‬אם תלחץ על לחצן במצב ‪ ,LIST‬תועבר למצב 'שמירת רשימה'‪ .‬במצב שמירת רשימה‪ ,‬ניתן לשמור דף‬
‫טלטקסט ברשימה באמצעות הלחצן ‪.)Store( 8‬‬
‫‪CH LIST 8‬‬
‫‪ :Store‬אחסון דפי הטלטקסט‪.‬‬
‫‪> CH 2‬‬
‫‪ :Page Up‬הצגת דף הטלטקסט הבא‪.‬‬
‫‪< CH 3‬‬
‫‪ :Page Down‬הצגת דף הטלטקסט הקודם‪.‬‬
‫‪- 129 -‬‬
‫‪INFO 5‬‬
‫‪ :Reveal/Conceal‬מציג או מסתיר את הטקסט המוסתר (תשובות לחידונים‪ ,‬למשל)‪ .‬להצגת המסך הרגיל‪ ,‬לחץ עליו שוב‪.‬‬
‫‪REC / E‬‬
‫‪ -MANUAL 4‬‏‬
‫" "בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪ :Size‬הצגת הטלטקסט בגודל כפול במחצית העליונה של המסך‪ .‬כדי לעבור לטקסט במחצית התחתונה של המסך‪ ,‬לחץ עליו שוב‪ .‬לתצוגה‬
‫רגילה‪ ,‬לחץ עליו פעם נוספת‪.‬‬
‫‪RETURN 9‬‬
‫‪ :Hold‬השהיית התצוגה בדף הנוכחי‪ ,‬במקרה שקיימים כמה דפי משנה שמוצגים לאחר מכן באופן אוטומטי‪ .‬כדי לבטל‪ ,‬לחץ על הלחצן שוב‪.‬‬
‫‪EXIT 7‬‬
‫‪ :Cancel‬כיווץ תצוגת הטלטקסט כדי שתחפוף לשידור הנוכחי‪.‬‬
‫דף טלטקסט טיפוסי‬
‫תוכן‬
‫חלק‬
‫‪A‬‬
‫מספר הדף שנבחר‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫זהות הערוץ המשדר‪.‬‬
‫‪C‬‬
‫מספר הדף הנוכחי או פרטי חיפוש‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫תאריך ושעה‪.‬‬
‫‪E‬‬
‫טקסט‪.‬‬
‫‪F‬‬
‫מידע אודות המצב‪ .‬מידע ‪.FASTEXT‬‬
‫‪- 130 -‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫אם נתקלת בבעיה בטלוויזיה‪ ,‬תוכל לגשת למבחר פתרונות בעודך צופה בטלוויזיה‪ .‬אם הבעיה לא נפתרת במקטע 'פתרון בעיות'‪ ,‬פנה‬
‫למרכז שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫קבלת תמיכה‬
‫קבל עזרה ישירות מ‪ Samsung-‬במידה והתעוררה בעיה בטלוויזיה‪.‬‬
‫קבלת תמיכה דרך 'ניהול מרחוק'‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫ניהול מרחוק‬
‫נסו עכשיו‬
‫לאחר שתסכים להסכם השירות‪ ,‬תוכל להשתמש בניהול מרחוק כדי לגשת לתמיכה מרחוק וטכנאי שירות של ‪ Samsung‬יוכל לאבחן את‬
‫הטלוויזיה‪ ,‬לתקן את הבעיות ולעדכן את תוכנת הטלוויזיה מרחוק דרך האינטרנט‪ .‬תוכל גם להפעיל ולהשבית את ניהול מרחוק‪.‬‬
‫" "פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫" "באפשרותך להפעיל את הפונקציה ניהול מרחוק על‪-‬ידי לחיצה ארוכה על הלחצן‬
‫למשך ‪ 5‬שניות ומעלה‪.‬‬
‫מהי תמיכה מרחוק?‬
‫שירות 'תמיכה מרחוק' של ‪ Samsung‬מציע תמיכה אישית מטעם הטכנאים של ‪ ,Samsung‬המסייעים בביצוע הפעולות הבאות מרחוק‪:‬‬
‫● ●אבחון הטלוויזיה‬
‫● ●כוונון הגדרות הטלוויזיה‬
‫● ●איפוס הטלוויזיה להגדרות יצרן‬
‫● ●התקנת עדכוני קושחה מומלצים‬
‫‪- 131 -‬‬
‫כיצד מתבצעת התמיכה מרחוק?‬
‫באפשרותך לקבל בקלות את שירות 'תמיכה מרחוק' של ‪ Samsung‬עבור הטלוויזיה שלך‪:‬‬
‫‪1.1‬פנה אל מרכז שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬ובקש תמיכה מרחוק‪.‬‬
‫‪2.2‬פתח את התפריט בטלוויזיה ועבור אל המקטע תמיכה‪( .‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה)‬
‫‪3.3‬בחר ניהול מרחוק ולאחר מכן קרא ואשר את הסכמי השירות‪ .‬כאשר מופיע מסך ה‪ ,PIN-‬ספק את מספר ה‪ PIN-‬לטכנאי‪.‬‬
‫‪4.4‬לאחר מכן הטכנאי יקבל גישה לטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫חיפוש פרטי הקשר של השירות‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אודות הטלוויזיה הזאת‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להציג את כתובת אתר האינטרנט של ‪ ,Samsung‬מספר הטלפון של מרכז שירות הלקוחות‪ ,‬מספר הדגם של הטלוויזיה‪ ,‬גרסת‬
‫התוכנה של הטלוויזיה‪ ,‬רישיון הקוד הפתוח ופרטים אחרים שייתכן שתזדקק להם כדי לקבל תמיכת שירות מנציג שירות של ‪ Samsung‬או‬
‫מאתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫" "ניתן גם להציג מידע על‪-‬ידי סריקת קוד ה‪ QR-‬של הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "כדי להפעיל את הפונקציה‪ ,‬אפשר גם ללחוץ ממושכות על הלחצן‬
‫למשך חמש שניות ומעלה‪ .‬בשלט רחוק סטנדרטי‪ ,‬החזק את הלחצן‬
‫(הפעל) למשך ‪ 5‬שניות או יותר‪ .‬המשך ללחוץ על הלחצן עד אשר יופיע החלון הקופץ עם פרטי הלקוח‪.‬‬
‫‪- 132 -‬‬
‫בקשת שירות‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫בקש תמיכה‬
‫נסו עכשיו‬
‫ניתן לפנות לקבלת שירות כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה‪ .‬בחר את האפשרות המתארת את הבעיה שהתעוררה ולאחר מכן בחר בקש עכשיו‬
‫או קבע פגישה‬
‫שליחה‪ .‬בקשת השירות שלך תירשם‪ .‬מרכז שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬ייצור אתך קשר כדי לקבוע או‬
‫בקשה‬
‫לאשר מועד שירות עבורך‪.‬‬
‫" "עליך להסכים לתנאים ולהתניות עבור בקשת השירות‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫אבחון בעיות בתפעול הטלוויזיה‬
‫באפשרותך לאבחן בעיות בטלוויזיה וב‪ Smart Hub‬ולהפעיל פונקציות איפוס‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להשתמש באפשרות בדיקת תמונה לאבחון בעיות בווידאו ובאפשרות בדיקת קול לאבחון בעיות בקול‪ .‬באפשרותך גם להציג‬
‫מידע על עוצמת האות הדיגיטלי האלחוטי‪ ,‬לבדוק את החיבור של ‪ Smart Hub‬לאינטרנט ולהפעיל את פונקציות האיפוס של ‪Smart Hub‬‬
‫ושל הטלוויזיה להגדרות היצרן‪.‬‬
‫● ●התחל בבדיקת תמונה‬
‫● ●התחל בבדיקת קול‬
‫● ●מידע אות‬
‫● ●התחל בדיקת חיבור ל‪Smart Hub-‬‬
‫● ●איפוס ‪Smart Hub‬‬
‫● ●איפוס‬
‫‪- 133 -‬‬
‫קיימת בעיה בתמונה‬
‫כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה לתמונה‪ ,‬השלבים הבאים עשויים לפתור את הבעיה‪.‬‬
‫בדיקת התמונה‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫התחל בבדיקת תמונה‬
‫נסו עכשיו‬
‫לפני שתסקור את רשימת הבעיות והפתרונות להלן‪ ,‬השתמש ב‪-‬התחל בבדיקת תמונה כדי לקבוע אם הבעיה נגרמה על‪-‬ידי הטלוויזיה‪.‬‬
‫הפונקציה התחל בבדיקת תמונה מציגה תמונה בחדות גבוהה שניתן לבדוק בה פגמים או ליקויים‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫אם הטלוויזיה של ‪ Samsung‬מרצדת או מעומעמת מעת לעת‪ ,‬ייתכן שעליך להשבית חלק ממאפייני החיסכון‬
‫באנרגיה‪.‬‬
‫ריצודים ועמימות‬
‫השבת את זיהוי אור הסביבה‪ ,‬מצב חסכון באנרגיה‪ ,‬או תאורת תנועה‪.‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫זיהוי אור הסביבה‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫מצב חסכון באנרגיה‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫תאורת תנועה‬
‫אם הצבעים במסך הטלוויזיה של ‪ Samsung‬לא נכונים או שגווני השחור והלבן אינם מוצגים כראוי‪ ,‬הפעל את‬
‫הפונקציה התחל בבדיקת תמונה‪.‬‬
‫● ●‬
‫חיבורי ‪/Component‬צבע המסך‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫התחל בבדיקת תמונה‬
‫אם תוצאות הבדיקה מעידות על כך שהבעיה לא נגרמת על‪-‬ידי הטלוויזיה‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫● ●ודא שמחברי קלט הווידאו מחוברים למחברי פלט הווידאו המתאימים של ההתקן החיצוני‪.‬‬
‫● ●בדוק גם את החיבורים הנוספים‪ .‬אם הטלוויזיה מחוברת להתקן חיצוני באמצעות כבל ‪ ,Component‬ודא‬
‫שהשקעים הנושאים את התוויות ‪Pb‬‏‪ Pr ,‬ו‪ Y-‬מחוברים למחברים המתאימים שלהם‪.‬‬
‫אם הצבעים בטלוויזיה של ‪ Samsung‬מוצגים כהלכה‪ ,‬אך הם כהים או בהירים מדי‪ ,‬נסה לכוונן תחילה את‬
‫ההגדרות הבאות‪.‬‬
‫בהירות המסך‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות מומחה‬
‫תאורה אחורית‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות מומחה‬
‫ניגודיות‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות מומחה‬
‫בהירות‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות מומחה‬
‫חדות‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות מומחה‬
‫צבע‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות מומחה‬
‫גוון (‪)G/R‬‬
‫‪- 134 -‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫אם אתה מבחין בטשטוש או ברעידות במסך‪ ,‬השתמש בפונקציה הגדרות ‪ Auto Motion Plus‬כדי לפתור את‬
‫טשטוש או רעידות‬
‫הבעיה‪.‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות ‪Auto Motion Plus‬‬
‫הגדרות מומחה‬
‫אם נראה שהטלוויזיה נכבתה מעצמה‪ ,‬נסה להשבית חלק מפונקציות החיסכון באנרגיה של הטלוויזיה‪.‬‬
‫בדוק אם הפונקציה שעון עצר לשינה הופעלה‪ .‬הפונקציה שעון עצר לשינה מכבה באופן אוטומטי את‬
‫הטלוויזיה לאחר פרק זמן מוגדר‪.‬‬
‫כיבוי בלתי רצוי‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון עצר לשינה‬
‫אם ה‪-‬שעון עצר לשינה לא הופעל‪ ,‬בדוק אם כיבוי אוטומטי או שעון עצר לכיבוי הופעלו וכבה אותם‪.‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫כיבוי אוטומטי‬
‫שעה‬
‫שעון עצר לכיבוי‬
‫אם אתה נתקל בבעיות בהפעלת הטלוויזיה‪ ,‬יש מספר בדיקות שתוכל לערוך לפני פנייה למחלקת השירות‪.‬‬
‫בעיות הפעלה‬
‫ודא שכבל החשמל של הטלוויזיה מחובר כהלכה בשני הקצוות ושהשלט רחוק פועל כרגיל‪.‬‬
‫ודא שכבל האנטנה או כבל הטלוויזיה בכבלים מחובר היטב‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בממיר כבלים או מקלט לוויין‪ ,‬ודא שהוא מחובר ומופעל‪.‬‬
‫אם הטלוויזיה אינה מחוברת לממיר כבלים או למקלט לוויין‪ ,‬יש להריץ כוונון אוטומטי‪.‬‬
‫לא ניתן לאתר ערוץ‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫(הגדרות כוונון אוטומטי)‬
‫כוונון אוטומטי‬
‫" "ייתכן שהגדרות כוונון אוטומטי לא יופיע בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫התצוגות בחנויות מכווננות לערוץ ‪ HD‬דיגיטלי‪.‬‬
‫אם יש לך ממיר כבלים או מקלט לוויין אנלוגי‪ ,‬שדרג לממיר כבלים או למקלט לוויין דיגיטלי‪ .‬השתמש בכבלי‬
‫‪ HDMI‬או ‪ Component‬כדי לספק איכות תמונה של ‪( HD‬חדות גבוהה)‪.‬‬
‫ערוצי ‪ HD‬רבים הם ערוצי תוכן ‪( SD‬חדות רגילה) ששודרגו‪ .‬חפש ערוץ המשדר תוכן ‪.HD‬‬
‫תמונת הטלוויזיה לא נראית טוב‬
‫כפי שנראתה בחנות‪.‬‬
‫● ●מנויי כבלים‪/‬לוויין‪ :‬נסה ערוצי ‪ HD‬מחבילת הערוצים‪.‬‬
‫● ●חיבור לשידור יבשתי‪/‬אנטנת כבלים‪ :‬נסה לצפות בערוצי ‪ HD‬לאחר הפעלת הפונקציה כוונון אוטומטי‪.‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫(הגדרות כוונון אוטומטי)‬
‫כוונון אוטומטי‬
‫" "ייתכן שהגדרות כוונון אוטומטי לא יופיע בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫כוונן את רזולוציית פלט הווידאו של ממיר הכבלים או מקלט הלוויין ל‪-‬‏‪ 1080i‬או ‪.720p‬‬
‫‪- 135 -‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיוותי תמונה‪ ,‬במיוחד בתמונות הנעות במהירות בשידורי ספורט ובסרטי‬
‫פעולה‪.‬‬
‫התמונה מעוותת‪.‬‬
‫אם קליטת האות חלשה או לקויה‪ ,‬ייתכן שהמסך ייראה מעוות‪ ,‬אך אין זו תקלה‪.‬‬
‫שימוש בטלפונים ניידים בקרבת הטלוויזיה (בטווח של מטר אחד) עלול לגרום לרעשים בערוצים אנלוגיים‬
‫ודיגיטליים‪.‬‬
‫הצבע אינו נאמן למציאות או חסר‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בחיבור מסוג ‪ ,Component‬ודא שכבלי ‪ Component‬מחוברים לשקעים הנכונים‪ .‬חיבורים‬
‫שגויים או רופפים עלולים לגרום לבעיות בצבע או למסך ריק‪.‬‬
‫עבור אל תמונה וכוונן את ההגדרות של מצב תמונה‪ ,‬בהירות‪ ,‬חדות וצבע‪.‬‬
‫איכות הצבע ירודה או שהצבע אינו‬
‫בהיר מספיק‪.‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫מצב תמונה‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות מומחה‬
‫בהירות‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות מומחה‬
‫חדות‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות מומחה‬
‫צבע‬
‫בדוק אם הפונקציה מצב חסכון באנרגיה הופעלה‪.‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מצב חסכון באנרגיה‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫נסה לאפס את התמונה‪.‬‬
‫● ●‬
‫קיים קו מקווקו בקצה המסך‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫הגדרות מומחה‬
‫תמונה‬
‫אפס תמונה‬
‫שנה את ההגדרה גודל תמונה לערך ‪ 16:9‬סטנדרטי‪.‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫הגדרות גודל תמונה‬
‫תמונה‬
‫גודל תמונה‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‬
‫אם אתה משתמש בציוד ‪ AV‬או בציוד אנלוגי‪ ,‬נתק את המתאם מיציאת הקלט של ‪( Component‬כחול)‬
‫בטלוויזיה וחבר אותו ליציאת הקלט של ‪( AV In‬צהוב)‪.‬‬
‫התמונה מופיעה בשחור‪-‬לבן‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תסופק יציאת קלט של ‪ Component‬או ‪ ,AV‬בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫בדוק אם גווני אפור מוגדר לאפשרות פועל‪.‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫גווני אפור‬
‫" "אם התמונה הנבדקת אינה מופיעה או אם קיימים בה רעש או עיוות‪ ,‬ייתכן שקיימת בעיה בטלוויזיה‪ .‬פנה אל מרכז שירות הלקוחות של ‪Samsung‬‬
‫לקבלת סיוע‪.‬‬
‫" "אם התמונה הנבדקת מוצגת כהלכה‪ ,‬ייתכן שקיימת בעיה בהתקן חיצוני‪ .‬בדוק את החיבורים‪.‬‬
‫" "אם הבעיה נמשכת‪ ,‬בדוק את עוצמת האות או עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני‪.‬‬
‫‪- 136 -‬‬
‫הצליל לא נשמע בבירור‬
‫כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה לצליל‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור אותה‪.‬‬
‫בדיקת הצליל‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫התחל בבדיקת קול‬
‫נסו עכשיו‬
‫אם הטלוויזיה משמיעה את נעימת התחל בבדיקת קול ללא עיוות‪ ,‬ייתכן שקיימת בעיה בהתקן חיצוני או בעוצמת אות השידור‪.‬‬
‫הבעיה‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫אין צליל או צליל חלש מדי בעוצמת‬
‫בדוק את בקרת עוצמת הקול של הטלוויזיה שלך ולאחר מכן‪ ,‬בדוק את בקרת עוצמת הקול של ההתקן החיצוני‬
‫קול מרבית‪.‬‬
‫(ממיר הכבלים או הלוויין‪DVD ,‬‏‪,‬‏‪ Blu-ray‬וכולי) המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫העבר את יציאת קול למצב רמקול טלוויזיה‪.‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫יציאת קול‬
‫אם אתה משתמש בהתקן חיצוני‪ ,‬בדוק את אפשרות יציאת השמע של ההתקן‪ .‬למשל‪ ,‬ייתכן שתצטרך לשנות‬
‫התמונה תקינה אך אין צליל‪.‬‬
‫את אפשרות השמע של ממיר הכבלים ל‪ HDMI-‬אם הממיר מחובר לטלוויזיה באמצעות כבל ‪.HDMI‬‬
‫להאזנה לצלילי המחשב‪ ,‬חבר את הרמקול החיצוני למחבר פלט השמע של המחשב‪.‬‬
‫אם בטלוויזיה שלך יש שקע לאוזניות‪ ,‬ודא שאין התקן כלשהו המחובר לשקע זה‪.‬‬
‫אתחל את ההתקן המחובר על‪-‬ידי ניתוק וחיבור מחדש של כבל החשמל של ההתקן‪.‬‬
‫בדוק אם פורמט שמע של פלט דיגיטלי מוגדר לאפשרות ‪ .Dolby Digital+‬אם אתה משתמש במקלט שאינו‬
‫לא נשמע קול‪.‬‬
‫תומך ב‪ ,Dolby Digital Plus-‬לא תשמע קול אם תבחר ‪.Dolby Digital+‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫הגדרות מומחה‬
‫פורמט שמע של פלט דיגיטלי‬
‫‪Dolby Digital+‬‬
‫הפעל את התחל בבדיקת קול‪.‬‬
‫הרמקולים משמיעים רעש מוזר‪.‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫התחל בבדיקת קול‬
‫ודא שכבל השמע מחובר למחבר פלט השמע הנכון בהתקן החיצוני‪.‬‬
‫עבור חיבורי אנטנה או כבלים‪ ,‬בדוק את פרטי האות‪ .‬עוצמת אות נמוכה עלולה לגרום לצליל מעוות‪.‬‬
‫‪- 137 -‬‬
‫קיימת בעיה בשידור‬
‫כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה לקליטת שידורים‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור אותה‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫ודא שכבל האנטנה מחובר לטלוויזיה כהלכה‪.‬‬
‫“אות חלש‪/‬אין אות“ היא הודעה‬
‫בחר את האפשרות‬
‫המוצגת במצב טלוויזיה‪/‬לא ניתן‬
‫אם הטלוויזיה אינה מחוברת לממיר כבלים או למקלט לוויין‪ ,‬הפעל את כוונון אוטומטי כדי לחפש ערוצים‪.‬‬
‫למצוא את הערוץ‪.‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫מקור כדי לאשר שנבחר מקור הקלט הנכון‪.‬‬
‫ערוץ‬
‫(הגדרות כוונון אוטומטי)‬
‫כוונון אוטומטי‬
‫" "ייתכן שהגדרות כוונון אוטומטי לא יופיע בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫ודא שהכבל הקואקסיאלי מחובר כהלכה לטלוויזיה‪.‬‬
‫הטלוויזיה אינה קולטת את כל‬
‫הערוצים‪.‬‬
‫הפעל את התחל בהתקנה או כוונון אוטומטי‪.‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫(הגדרות כוונון אוטומטי)‬
‫כוונון אוטומטי‬
‫" "ייתכן שהגדרות כוונון אוטומטי לא יופיע בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫עבור אל כתוביות ושנה את מצב כתוביות‪.‬‬
‫אין כתוביות בערוצים דיגיטליים‪.‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫הגדרות כתוביות‬
‫כתוביות‬
‫מצב כתוביות‪.‬‬
‫ייתכן שערוצים מסוימים לא יכללו נתוני כתוביות‪.‬‬
‫דחיסה של תוכן הווידאו עלולה לגרום לעיוותי תמונה‪ .‬הדבר נכון במיוחד בתמונות הנעות במהירות בשידורי‬
‫התמונה מעוותת‪.‬‬
‫ספורט ובסרטי פעולה‪.‬‬
‫עוצמת אות חלשה עלולה לגרום לעיוותים בתמונה‪ .‬הבעיה אינה בטלוויזיה‪.‬‬
‫איכות התמונה ירודה‪.‬‬
‫בחר ערוצים או תוכניות בחדות גבוהה (‪.)HD‬‬
‫‪- 138 -‬‬
‫המחשב שלי ‪ /‬קונסולת המשחקים לא מתחברים‬
‫כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה להתחברות למחשב או לקונסולת משחקים‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור אותה‪.‬‬
‫הבעיה‬
‫ההודעה "אין תמיכה במצב" מופיעה‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הגדר את רזולוציית הפלט של המחשב או של קונסולת המשחקים כך שתתאים לרזולוציה הנתמכת על‪-‬ידי‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בחיבור ‪ ,HDMI‬בדוק את הגדרת פלט השמע במחשב‪.‬‬
‫הווידאו תקין אך אין שמע‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בכבל ‪ HDMI‬ל‪ ,DVI-‬תזדקק לכבל שמע נפרד‪ .‬שים לב שחיבור ה‪ HDMI-‬ל‪ DVI-‬נתמך‬
‫על‪-‬ידי יציאת ה‪ HDMI (DVI)‎-‬בלבד ואינו משדר שמע‪ .‬להאזנה לצלילי המחשב‪ ,‬חבר רמקולים חיצוניים‬
‫לחיבור פלט השמע של המחשב‪.‬‬
‫הטלוויזיה אינה מתחברת לאינטרנט‬
‫כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה לאינטרנט‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור אותה‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫הטלוויזיה לא יכולה להתחבר לרשת‬
‫ודא כי הטלוויזיה מחוברת לרשת‪.‬‬
‫או לאפליקציות (בדגמים המותאמים‬
‫כללי‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫רשת‬
‫מצב רשת‬
‫לאינטרנט בלבד)‪.‬‬
‫פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫החיבור לרשת האלחוטית נכשל‪.‬‬
‫ודא שהמודם‪/‬הנתב האלחוטי שלך מופעל ומחובר לאינטרנט‪.‬‬
‫מקם את הנתב האלחוטי‪ ,‬נתב המודם או נקודת הגישה במיקום מרכזי‪ .‬השתדל לא למקם אותם בפינה‪.‬‬
‫אות הרשת האלחוטית חלש מדי‪.‬‬
‫השתמש במגבר אלחוטי כדי ליהנות משיפור מידי באות האלחוט‪ .‬מקם את המגבר באמצע בין הנתב‬
‫האלחוטי לבין הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪- 139 -‬‬
‫הפונקציה 'תכנון הקלטה'‪ Timeshift/‬אינה פועלת‬
‫כאשר הפונקציות ‪ Timeshift‬או 'תכנון הקלטה' אינן פועלות‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור את הבעיה‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫בדוק אם קיים התקן ‪ USB‬המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫לא ניתן להשתמש באפשרות תכנון‬
‫ההקלטה תיפסק באופן אוטומטי אם עוצמת האות נעשית חלשה מדי‪.‬‬
‫הקלטה‪.‬‬
‫בדוק כמה שטח פנוי נותר בהתקן ה‪ .USB-‬הפונקציה לא תפעל אם אין די שטח אחסון בהתקן ה‪.USB-‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫)‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬אינו פועל‬
‫כאשר הפונקציה ‏‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬אינה פועלת‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור את הבעיה‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫ודא שההתקן הוא התקן‪ .Anynet+‎‬מערכת ‪ Anynet+‬תומכת בהתקני ‪ Anynet+‬בלבד‪.‬‬
‫בדוק אם כבל המתח של התקן ‪ Anynet+‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫בדוק את חיבורי הכבלים של התקן ‪.Anynet+‬‬
‫הפונקציה‪ Anynet+‎‬אינה‬
‫פועלת‪.‬‬
‫עבור אל )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬ובדוק אם הפונקציה )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬הוגדרה לערך פועל‪.‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫)‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫ייתכן שהפונקציה‪ Anynet+‎‬לא תפעל כאשר כמה פונקציות אחרות הן פעילות‪ ,‬כולל 'חיפוש ערוצים'‪Smart ,‬‬
‫‪' ,Hub‬הגדרה ראשונית' וכו'‪.‬‬
‫אם ניתקת וחיברת את כבל ה‪ ,HDMI-‬בצע סריקה נוספת לאיתור התקנים או כבה והפעל את הטלוויזיה‪.‬‬
‫העבר את האזור המסומן להתקן‪ Anynet+‎‬ב‪-‬‬
‫מקור‪ ,‬לחץ על לחצן הכיוון למעלה כדי לעבור‬
‫ל‪ ,Anynet+‎-‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫ברצוני להפעיל את ‪.Anynet+‬‬
‫בדוק אם התקן ‪ Anynet+‬מחובר נכון לטלוויזיה ולאחר מכן בחר את התפריט )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬כדי לראות‬
‫אם )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬מוגדר כפועל‪.‬‬
‫● ●‬
‫ברצוני לצאת מ‪.Anynet+‎-‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫)‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫העבר את )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬למצב כבוי‪.‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫‪- 140 -‬‬
‫)‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫ההודעה "המערכת מתחברת‬
‫להתקן ‪ "...Anynet+‬או‬
‫"המערכת מתנתקת מהתקן‬
‫‪ "...Anynet+‬מופיעה על‬
‫לא ניתן להשתמש בשלט‪-‬רחוק כשהטלוויזיה קובעת את התצורה של ‪ Anynet+‬או עוברת למצב צפייה‪ .‬השתמש‬
‫בשלט‪-‬רחוק לאחר שהטלוויזיה השלימה את קביעת התצורה של התקן ‪ Anynet+‬או לאחר המעבר למצב צפייה‪.‎‬‬
‫המסך‪.‬‬
‫התקן ‪ Anynet+‬אינו מופעל‪.‬‬
‫לא ניתן להשתמש בפונקציית ההפעלה בעת ביצוע התחל בהתקנה‪.‬‬
‫בדוק אם ההתקן תומך בפונקציה ‪.Anynet+‬‬
‫בדוק אם כבל ה‪ HDMI-‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫עבור אל )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬ובדוק אם הפונקציה )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬הוגדרה לערך פועל‪.‬‬
‫ההתקן המחובר אינו מוצג‪.‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫)‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫בצע חיפוש נוסף של התקני ‪.Anynet+‬‬
‫יש לחבר התקני ‪ Anynet+‬לטלוויזיה באמצעות כבל ‪ .HDMI‬ודא שההתקן מחובר לטלוויזיה באמצעות כבל ‪.HDMI‬‬
‫כבלי ‪ HDMI‬מסוימים אינם תומכים ב‪.Anynet+-‬‬
‫אם החיבור נותק עקב הפסקת חשמל או ניתוק של כבל ה‪ ,HDMI-‬חזור על סריקת ההתקנים‪.‬‬
‫מקלט ‪ AV‬אינו משמיע את‬
‫שמע הטלוויזיה‪.‬‬
‫חבר כבל אופטי לטלוויזיה ולמקלט ‪.AV‬‬
‫הפונקציה ‪ ARC‬מאפשרת לטלוויזיה לשדר צליל דיגיטלי דרך יציאת‪.HDMI (ARC)‎‬‬
‫עם זאת‪ ,‬הפונקציה ‪ ARC‬זמינה רק כאשר הטלוויזיה מחוברת למקלט ‪ AV‬התומך ב‪.ARC-‬‬
‫אני נתקל בבעיה במהלך הפעלת אפליקציות‪/‬שימוש באפליקציות‬
‫כאשר אפליקציות אינן פועלות‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור את הבעיה‪.‬‬
‫הבעיה‬
‫הפעלתי אפליקציה‪ ,‬אך היא‬
‫פועלת באנגלית‪ .‬כיצד ניתן‬
‫לשנות את השפה?‬
‫האפליקציה שלי אינה פועלת‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫השפות שנתמכות על‪-‬ידי האפליקציה עשויות להיות שונות משפת ממשק המשתמש‪ .‬היכולת לשנות את השפה‬
‫תלויה בספק השירות‪.‬‬
‫בדוק אצל ספק השירות‪.‬‬
‫עיין בסעיף העזרה הזמין באתר האינטרנט של ספק השירות של האפליקציה‪.‬‬
‫‪- 141 -‬‬
‫הקובץ שלי לא מופעל‬
‫כאשר קבצים אינם מופעלים‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור את הבעיה‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫לא ניתן להפעיל קבצים‬
‫בעיה זו עלולה להתרחש עם קבצים בעלי קצב סיביות גבוה‪ .‬ניתן להפעיל את רוב הקבצים‪ ,‬אך ייתכנו בעיות עם‬
‫מסוימים‪.‬‬
‫קבצים בעלי קצב סיביות גבוה‪.‬‬
‫ברצוני לאפס את הטלוויזיה‬
‫אתחל את ההגדרות לברירות המחדל של היצרן‪.‬‬
‫איפוס‬
‫איפוס הגדרות‬
‫נתיב‬
‫הגדרות‬
‫אבחון עצמי‬
‫הגדרות‬
‫איפוס ‪Smart Hub‬‬
‫אבחון עצמי‬
‫תיאור‬
‫תמיכה‬
‫איפוס‬
‫תמיכה‬
‫איפוס ‪Smart‬‬
‫להגדרות ברירת המחדל‪.‬‬
‫איפוס כל הגדרות ה‪ Smart Hub-‬להגדרות ברירת המחדל של היצרן ומחיקה‬
‫של כל המידע הקשור לחשבונות ‪ ,Samsung‬חשבונות שירות מקושרים‪ ,‬הסכמי‬
‫שירות של ‪ Smart Hub‬ואפליקציות ‪.Smart Hub‬‬
‫‪Hub‬‬
‫הגדרות‬
‫איפוס תמונה‬
‫איפוס ההגדרות תמונה‪ ,‬קול‪ ,‬ערוץ וכל ההגדרות האחרות‪ ,‬למעט הגדרות הרשת‪,‬‬
‫הגדרות מומחה‬
‫תמונה‬
‫אפס‬
‫מאפס את הגדרות התמונה הנוכחיות‪.‬‬
‫תמונה‬
‫איפוס צליל‬
‫הגדרות‬
‫הגדרות מומחה‬
‫קול‬
‫איפוס צליל‬
‫מאפס את הגדרות הצליל הנוכחיות‪.‬‬
‫‪- 142 -‬‬
‫בעיות אחרות‬
‫השתמש בצעדים הבאים כדי לפתור בעיות אחרות שעלולות להתעורר‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫צפייה בטלוויזיה למשך פרק זמן ממושך גורמת למסך לפלוט חום‪ .‬החום נפלט מהמסך דרך פתחי האוורור‬
‫הטלוויזיה חמה‪.‬‬
‫הפנימיים בחלקה העליון של הטלוויזיה‪ .‬עם זאת‪ ,‬החלק התחתון עשוי להתחמם לאחר שימוש ממושך‪ .‬השגחת‬
‫מבוגר נדרשת בכל עת שהילדים צופים בטלוויזיה כדי למנוע מהם לגעת בטלוויזיה‪ .‬עם זאת‪ ,‬החום אינו פגם‬
‫והוא אינו משפיע על פעולתה של הטלוויזיה‪.‬‬
‫פסים שחורים מכל צדי המסך מופיעים בערוצי ‪ HD‬בעת הצגת תוכן ‪ SD‬‏(‪ )4:3‬משודרג‪.‬‬
‫התמונה אינה מוצגת במסך מלא‪.‬‬
‫בסרטים בעלי יחס רוחב‪-‬גובה שונה מזה של הטלוויזיה‪ ,‬יופיעו פסים שחורים בחלק העליון והתחתון של המסך‪.‬‬
‫כוונן את אפשרויות גודל התמונה בהתקן החיצוני או בטלוויזיה למסך מלא‪.‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות גודל תמונה‬
‫ההודעה "אין תמיכה במצב"‬
‫רזולוציית הפלט של ההתקן המחובר אינה נתמכת על‪-‬ידי הטלוויזיה‪ .‬בדוק את הרזולוציות הנתמכות של‬
‫מופיעה‪.‬‬
‫הטלוויזיה וכוונן בהתאם את רזולוציית הפלט של ההתקן החיצוני‪.‬‬
‫הפריט 'כתוביות' בטלוויזיה נצבע‬
‫כאשר התקן חיצוני מחובר באמצעות כבל ‪ HDMI‬או ‪ ,Component‬הפונקציה כתוביות אינה זמינה‪ .‬כוונן את‬
‫באפור‪.‬‬
‫הגדרת הכתוביות בהתקן החיצוני‪.‬‬
‫מהטלוויזיה נודף ריח של‬
‫פלסטיק‪.‬‬
‫מידע אות תחת אבחון עצמי אינו‬
‫מופעל‪.‬‬
‫זהו ריח נורמלי והוא ייעלם עם הזמן‪.‬‬
‫ודא שהערוץ הנוכחי הוא ערוץ דיגיטלי‪.‬‬
‫האפשרות מידע אות זמינה רק עבור ערוצים דיגיטליים‪.‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫מידע אות‬
‫הטלוויזיה נוטה הצידה‪.‬‬
‫הסר את בסיס המעמד מהטלוויזיה והרכב אותו מחדש‪.‬‬
‫המעמד אינו יציב או עקום‪.‬‬
‫ודא כי חצי החיווי של המעמד ושל מחזיק המעמד מיושרים כהלכה‪.‬‬
‫השלט‪-‬רחוק ו‪/‬או בקרת הקול‬
‫אינם פועלים‪.‬‬
‫הטלוויזיה מגיעה מהיצרן עם מדבקות מגן המכסות חלק מהחיישנים‪ .‬ודא כי כל המדבקות הוסרו‪.‬‬
‫‪- 143 -‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫ערוץ זמין רק כאשר מקור מוגדר לערך טלוויזיה‪.‬‬
‫האפשרות ערוץ הושבתה‪.‬‬
‫לא ניתן לגשת לאפשרות ערוץ בעת צפייה בטלוויזיה באמצעות ממיר כבלים או מקלט לוויין‪.‬‬
‫לא ניתן לגשת לאפשרות ערוץ בזמן הקלטה או בעת הפעלה של הפונקציה ‪.Timeshift‬‬
‫‪ PIP‬אינו זמין‪.‬‬
‫‪ PIP‬זמין רק כאשר התקן חיצוני מחובר באמצעות כבל ‪ HDMI‬או ‪ .Component‬שים לב שהפונקציה אינה‬
‫זמינה כאשר ‪ Smart Hub‬פעיל‪.‬‬
‫אם האפשרות מצב שימוש מוגדרת למצב קמעונאי‪ ,‬הגדרות השמע והווידאו של הטלוויזיה מתאפסות באופן‬
‫ההגדרות מתבטלות לאחר ‪ 5‬דקות‬
‫אוטומטי כל ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫או בכל כיבוי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫שנה את ההגדרה מצב שימוש לערך מצב בית‪.‬‬
‫● ●‬
‫‪( POP‬מודעת הכרזה הפנימית של‬
‫הטלוויזיה) מופיע על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫הטלוויזיה משמיעה קולות פצפוץ‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫מצב שימוש‬
‫שנה את ההגדרה מצב שימוש לערך מצב בית‪.‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫מצב שימוש‬
‫התרחבות והתכווצות של המארז החיצוני של הטלוויזיה עשוי לגרום לקולות פצפוץ‪ .‬קול זה אינו מעיד על‬
‫תקלה במוצר‪ .‬ניתן להשתמש בטלוויזיה בבטחה‪.‬‬
‫הטלוויזיה משתמש במעגלי מיתוג במהירות גבוהה וברמות גבוהות של זרמים חשמליים‪ .‬בהתאם לרמת‬
‫הבהירות של הטלוויזיה‪ ,‬ייתכן שהטלוויזיה תהיה רועשת במקצת בהשוואה לטלוויזיה רגילה‪.‬‬
‫הטלוויזיה משמיעה קולות זמזום‪.‬‬
‫הטלוויזיה עמדה בהליכי בקרת איכות קפדניים העומדים בדרישותינו מבחינת אמינות וביצועים‪.‬‬
‫חלק מהרעשים שהטלוויזיה משמיעה נחשבים לתופעה רגילה‪ ,‬והם אינם מהווים עילה להחלפת המוצר או‬
‫לקבלת החזר‪.‬‬
‫בדוק את מצב החיבור לרשת‪.‬‬
‫עדכון התוכנה דרך האינטרנט‬
‫נכשל‪.‬‬
‫● ●‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫רשת‬
‫מצב רשת‬
‫חבר את הטלוויזיה לרשת אם היא אינה מחוברת לרשת‪.‬‬
‫שדרוג התוכנה נפסק אם גרסת התוכנה האחרונה כבר נמצאת ברשותך‪.‬‬
‫‪- 144 -‬‬
‫אמצעי זהירות והערות‬
‫באפשרותך לקבל הוראות ומידע שעליך לקרוא לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫לפני השימוש בפונקציה הקלטה ובפונקציה ‪Timeshift‬‬
‫קרא הוראות אלה לפני השימוש בפונקציה הקלטה ובפונקציה ‪.Timeshift‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫לפני השימוש בפונקציה 'הקלטה' ובפונקציה 'תכנון הקלטה'‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בהקלטה בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●כדי להגדיר תכנון הקלטה‪ ,‬יש להגדיר תחילה את השעון בטלוויזיה‪ .‬הגדר את השעון‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון‬
‫● ●באפשרותך להגדיר עד ‪ 30‬רשומות של תכנון צפייה ורשומות של תכנון הקלטה‪.‬‬
‫● ●ההקלטות מוגנות באמצעות ‪( DRM‬ניהול זכויות דיגיטלי) ולכן לא ניתן להפעיל אותן במחשב או בטלוויזיה אחרת‪ .‬בנוסף‪ ,‬לא ניתן‬
‫להפעיל קבצים אלה בטלוויזיה במקרה של החלפת מעגל הווידאו שלה‪.‬‬
‫● ●מומלץ להשתמש בכונן קשיח מסוג ‪ USB‬במהירות של ‪ 5,400‬סל"ד ומעלה‪ .‬עם זאת‪ ,‬כוננים קשיחים מסוג ‪ USB‬של ‪ RAID‬אינם‬
‫נתמכים‪.‬‬
‫● ●אין תמיכה בהתקני זיכרון מסוג ‪.USB‬‬
‫● ●קיבולת ההקלטה הכוללת עשויה להשתנות בהתאם לכמות השטח הפנוי בכונן הקשיח ולרמת איכות ההקלטה‪.‬‬
‫‪- 145 -‬‬
‫● ●תכנון הקלטה דורשת שטח פנוי של ‪ MB 100‬לכל הפחות בהתקן אחסון מסוג ‪ .USB‬ההקלטה תיפסק אם שטח האחסון הזמין קטן‬
‫מ‪-‬‏‪ 50MB‬בזמן ביצוע ההקלטה‪.‬‬
‫● ●אם שטח האחסון הזמין יורד לפחות מ‪500‎ MB-‬‏ כאשר הפונקציות תכנון הקלטה ו‪ Timeshift-‬פועלות‪ ,‬רק ההקלטה מופסקת‪.‬‬
‫● ●זמן ההקלטה המרבי הוא ‪ 720‬דקות‪.‬‬
‫● ●קובצי וידאו מופעלים בהתאם להגדרות הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●אם אות הקלט משתנה בזמן הקלטה‪ ,‬המסך יהפוך להיות ריק עד להשלמת השינוי‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬ההקלטה תחודש‪ ,‬אך הלחצן‬
‫יהיה זמין‪.‬‬
‫לא‬
‫● ●בעת השימוש בפונקציות ההקלטה או תכנון הקלטה‪ ,‬ההקלטה בפועל עשויה להתחיל כשנייה אחת עד שתי שניות לאחר הזמן שצוין‪.‬‬
‫● ●אם הפונקציה תכנון הקלטה מופעלת במהלך הקלטה בהתקן חיצוני של ‪HDMI-CEC‬‏‪ ,‬תינתן עדיפות לתכנון הקלטה‪.‬‬
‫● ●חיבור התקן הקלטה לטלוויזיה מוחק באופן אוטומטי קבצים מוקלטים שלא נשמרו כהלכה‪.‬‬
‫● ●אם הוגדרו האפשרויות שעון עצר לשינה או כיבוי אוטומטי‪ ,‬הטלוויזיה תעקוף הגדרות אלה‪ ,‬תמשיך בהקלטה ותיכבה לאחר סיום‬
‫ההקלטה‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫–‬
‫–‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫שעה‬
‫שעון עצר לשינה‬
‫כיבוי אוטומטי‬
‫‪- 146 -‬‬
‫לפני השימוש בפונקציה ‪Timeshift‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה ב‪ Timeshift-‬בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●מומלץ להשתמש בכונן קשיח מסוג ‪ USB‬במהירות של ‪ 5,400‬סל"ד ומעלה‪ .‬עם זאת‪ ,‬כוננים קשיחים מסוג ‪ USB‬של ‪ RAID‬אינם‬
‫נתמכים‪.‬‬
‫● ●אין תמיכה בהתקני זיכרון מסוג ‪ USB‬או כונני‏‪.Flash‬‬
‫● ●קיבולת ההקלטה הכוללת עשויה להשתנות בהתאם לכמות השטח הפנוי בכונן הקשיח ולרמת איכות ההקלטה‪.‬‬
‫● ●אם שטח האחסון הזמין יורד לפחות מ‪500‎ MB-‬‏ כאשר הפונקציות תכנון הקלטה ו‪ Timeshift-‬פועלות‪ ,‬רק ההקלטה מופסקת‪.‬‬
‫● ●משך הזמן המרבי הזמין עבור פונקציית ‪ Timeshift‬הוא ‪ 90‬דקות‪.‬‬
‫● ●פונקציית ‪ Timeshift‬אינה זמינה עבור ערוצים נעולים‪.‬‬
‫● ●קובצי וידאו שהוחלה עליהם הפונקציה ‪ Timeshift‬מופעלים בהתאם להגדרות הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●הפונקציה ‪ Timeshift‬עשויה להסתיים באופן אוטומטי לאחר שהמערכת מגיעה לקיבולת המרבית שהוקצתה לה‪.‬‬
‫● ●הפונקציה ‪ Timeshift‬דורשת שטח פנוי של ‪ 1.5‎ GB‬לכל הפחות בהתקן אחסון מסוג ‪.USB‬‬
‫אפשרויות שמע נתמכות של שידור‬
‫בדוק את אפשרויות השמע הנתמכות של השידור‪.‬‬
‫סטריאו ‪A2‬‬
‫סטריאו ‪NICAM‬‬
‫סוג שמע‬
‫דואל סאונד‬
‫ברירת מחדל‬
‫מונו‬
‫מונו‬
‫חילוף אוטומטי‬
‫סטריאו‬
‫סטריאו‪ ,‬מונו‬
‫חילוף אוטומטי‬
‫כפול‬
‫‪,Dual I‬‏‪Dual II‬‬
‫‪Dual I‬‬
‫מונו‬
‫מונו‬
‫חילוף אוטומטי‬
‫סטריאו‬
‫מונו‪ ,‬סטריאו‬
‫חילוף אוטומטי‬
‫כפול‬
‫מונו‪,‬‏‪,Dual I‬‏‪Dual II‬‬
‫‪Dual I‬‬
‫" "אם אות הסטריאו חלש ומתרחשת החלפה אוטומטית‪ ,‬בחר מונו‪.‬‬
‫" "האפשרות זמינה עבור אותות סטריאו בלבד‪.‬‬
‫" "אפשרות זו זמינה רק כאשר מקור הקלט מוגדר לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪- 147 -‬‬
‫קרא לפני השימוש ב אפליקציות‬
‫קרא מידע זה לפני השימוש ב‪-‬אפליקציות‪.‬‬
‫● ●בשל מאפייני המוצרים הנכללים ב‪ Smart Hub-‬של ‪ ,Samsung‬כמו גם בשל המגבלות על התוכן הזמין‪ ,‬מאפיינים‪ ,‬אפליקציות‬
‫ושירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל ההתקנים ובכל האזורים‪ .‬לקבלת פרטים נוספים על מידע הספציפי להתקנים ועל זמינות תוכן‬
‫בקר באתר ‪ .http://www.samsung.com‬זמינות השירותים והתוכן כפופה לשינויים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫● ●‪ Samsung Electronics‬אינה נושאת בכל אחריות משפטית להפרעות בשירותי אפליקציות שנגרמו על‪-‬ידי ספק השירות מסיבה‬
‫כלשהי‪.‬‬
‫● ●ייתכן ששירותי האפליקציות יסופקו באנגלית בלבד והתוכן הזמין עשוי להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●לקבלת מידע נוסף בנוגע לאפליקציות‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ספק השירות של האפליקציה‪.‬‬
‫● ●אם החיבור לאינטרנט אינו יציב‪ ,‬ייתכנו עיכובים או הפרעות‪ .‬בנוסף‪ ,‬אפליקציות עשויות להסתיים באופן אוטומטי בהתאם לסביבת‬
‫הרשת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬בדוק את החיבור לאינטרנט ונסה שוב‪.‬‬
‫● ●ייתכן ששירותי האפליקציות והעדכונים יהפכו ללא זמינים‪.‬‬
‫● ●תוכן האפליקציות כפוף לשינויים של ספק השירות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫● ●שירותים ספציפיים עשויים להשתנות בהתאם לגרסת האפליקציה המותקנת בטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●פונקציונליות של אפליקציה עשויה להשתנות בגרסאות העתידיות של האפליקציה‪ .‬אם זה קורה‪ ,‬הפעל את ערכת הלימוד של‬
‫האפליקציה או בקר באתר האינטרנט של ספק השירות‪.‬‬
‫● ●בהתאם למדיניות של ספק השירות‪ ,‬ייתכן שאפליקציות מסוימות לא יתמכו בריבוי משימות‪.‬‬
‫‪- 148 -‬‬
‫קרא לפני השימוש ב‪Internet-‬‬
‫קרא מידע זה לפני השימוש ב‪.Internet‬‬
‫● ●‪ Internet‬אינו תואם לאפליקציות ‪.Java‬‬
‫● ●הורדת הקובץ אינה נתמכת‪.‬‬
‫● ●ייתכן של‪ Internet-‬לא תהיה אפשרות לגשת לאתרי אינטרנט מסוימים‪.‬‬
‫● ●הטלוויזיה אינה תומכת בהפעלת סרטוני וידאו מסוג ‪.Flash‬‬
‫● ●אין תמיכה במסחר אלקטרוני המיועד לרכישת מוצרים באופן מקוון‪.‬‬
‫● ●באתרי אינטרנט הכוללים חלונות הניתנים לגלילה‪ ,‬גלילה בחלון עלולה לגרום לתווים פגומים‪.‬‬
‫● ●אין תמיכה ב‪.ActiveX-‬‬
‫● ●קיימת תמיכה במספר מוגבל של גופנים בלבד‪ .‬ייתכן שסמלים ותווים מסוימים לא יוצגו כראוי‪.‬‬
‫● ●התגובה לפקודות בשלט‪-‬רחוק ובתצוגת המסך עשויה להשתהות במהלך טעינה של דף אינטרנט‪.‬‬
‫● ●טעינת דף האינטרנט עשויה להתעכב או להיות מושעית לחלוטין במערכות הפעלה מסוימות‪.‬‬
‫● ●פעולות העתקה והדבקה אינן נתמכות‪.‬‬
‫● ●בעת חיבור הודעה פשוטה או הודעת דואר אלקטרוני‪ ,‬ייתכן שפונקציות מסוימות כמו גודל הגופן ובחירת הצבעים לא יהיו זמינות‪.‬‬
‫● ●קיימת הגבלה על מספר הסימניות וגודל קובץ היומן הניתנים לשמירה‪.‬‬
‫● ●מספר החלונות שניתן לפתוח בו‪-‬זמנית משתנה בהתאם לתנאי החיפוש ולדגם הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●מהירות הגלישה באינטרנט תשתנה בהתאם לסביבת הרשת‪.‬‬
‫● ●לא ניתן להפעיל קטעי וידאו מוטבעים בדף אינטרנט בו‪-‬זמנית עם הפעלת הפונקציה 'תמונה בתוך תמונה' (‪.)PIP‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●אם הפונקציה שעון לא הוגדרה‪ ,‬היסטוריית הגלישה לא תישמר‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון‬
‫‪- 149 -‬‬
‫● ●היסטוריית הגלישה נשמרת תוך סידור הרישומים מהישנים ביותר לחדשים ביותר‪ ,‬כאשר הרישומים הישנים ביותר נמחקים ראשונים‪.‬‬
‫● ●בהתאם לסוגים הנתמכים של רכיבי ‪ Codec‬וידאו‪/‬שמע‪ ,‬ייתכן שקובצי וידאו ושמע מסוימים לא יופעלו במהלך הפעלה של וידאו‪/‬‬
‫שמע ‪.HTML5‬‬
‫● ●ייתכן שמקורות וידאו מספקי שירות של הזרמת נתונים ממוטבים למחשב לא יפעלו כשורה ב‪ Internet-‬הקנייני שלנו‪.‬‬
‫קרא לפני הגדרת חיבור אלחוטי לאינטרנט‬
‫אמצעי זהירות לאינטרנט אלחוטי‬
‫● ●טלוויזיה זו תומכת בפרוטוקולי התקשורת ‪ IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Samsung‬ממליצה להשתמש ב‪ .IEEE 802.11n-‬ייתכן‬
‫שקובצי וידאו המאוחסנים בהתקן המחובר לטלוויזיה דרך רשת ביתית לא יפעלו בצורה חלקה‪.‬‬
‫"‬
‫"בהתאם לדגם‪ ,‬ייתכן שחלק מפרוטוקולי התקשורת ‪ IEEE 802.11‬לא נתמכים‪.‬‬
‫● ●כדי להשתמש באינטרנט אלחוטי‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לנתב או למודם אלחוטי‪ .‬אם הנתב האלחוטי תומך ב‪-‬‏‪DHCP‬‏‪ ,‬הטלוויזיה‬
‫‪ D‬או בכתובת ‪ IP‬סטטית כדי להתחבר לרשת האלחוטית‪.‬‬
‫יכולה להשתמש ב‪-‬‏‪ HCP‬‏‬
‫● ●בחר ערוץ שאינו נמצא כעת בשימוש עבור הנתב האלחוטי‪ .‬אם הערוץ המוגדר עבור הנתב האלחוטי נמצא כעת בשימוש על‪-‬ידי התקן‬
‫אחר‪ ,‬ייתכן שהדבר יוביל להפרעות ו‪/‬או לכשל בתקשורת‪.‬‬
‫● ●לרוב הרשתות האלחוטיות יש מערכת אבטחה אופציונלית‪ .‬להפעלת מערכת אבטחה של רשת אלחוטית‪ ,‬יש ליצור סיסמה בעזרת‬
‫תווים ומספרים‪ .‬אז משמשת סיסמה זו להתחברות לנקודת גישה מאובטחת‪.‬‬
‫פרוטוקולי אבטחה אלחוטיים‬
‫הטלוויזיה תומכת רק בפרוטוקולי האבטחה הבאים של הרשת האלחוטית‪.‬‬
‫– –מצבי אימות‪WEP :‬‏‪WPAPSK ,‬‏‪WPA2PSK ,‬‬
‫– –סוגי הצפנה‪WEP :‬‏‪TKIP ,‬‏‪AES ,‬‏‬
‫הטלוויזיה אינה יכולה להתחבר לנתבים אלחוטיים שאינם מאושרים‪.‬‬
‫בהתאם למפרטי האישור החדשים ביותר של ‪ ,Wi-Fi‬הטלוויזיות של ‪ Samsung‬אינן תומכות בהצפנת אבטחה מסוג ‪ WEP‬או ‪ TKIP‬ברשתות‬
‫‪P‬‬
‫‪ W‬‏(‪ ,)Wi-Fi Protected Setup‬תוכל לחבר את הטלוויזיה לרשת באמצעות ‪ BC‬‏‬
‫שפועלות במצב ‪ .802.11n‬אם הנתב האלחוטי תומך ב‪-‬‏‪ PS‬‏‬
‫‪ S‬ו‪-‬‏‪WPA‬‏‪.‬‬
‫‏(תצורת לחצן) או ‪PIN‬‏ (מספר זיהוי אישי)‪ WPS .‬יגדיר אוטומטית את הגדרות המפתח‏‪ SID‬‏‬
‫‪- 150 -‬‬
‫קרא לפני הפעלה של קובצי תמונות‪ ,‬וידאו או מוסיקה‬
‫קרא מידע זה לפני הפעלת תוכן המדיה‪.‬‬
‫מגבלות על השימוש בקובצי תמונות‪ ,‬וידאו ומוסיקה‬
‫נסו עכשיו‬
‫‪ )Mass Storage Class( M‬בלבד‪ MSC .‬הוא סיווג של התקני אחסון בנפח גדול‪ .‬התקנים‬
‫● ●הטלוויזיה תומכת בהתקני ‪ USB‬מסוג ‪ SC‬‏‬
‫המסווגים כ‪ MSC-‬כוללים כוננים קשיחים חיצוניים‪ ,‬קוראי כרטיסים מסוג ‪ Flash‬ומצלמות דיגיטליות‪( .‬אין תמיכה ברכזות ‪).USB‬‬
‫יש לחבר התקנים מסוג זה ישירות ליציאת ה‪ .USB-‬ייתכן שהטלוויזיה לא תוכל לזהות את התקן ה‪ USB-‬או לקרוא את הקבצים‬
‫המאוחסנים בו אם הוא מחובר באמצעות כבל מאריך ל‪ .USB-‬אין לנתק התקני ‪ USB‬בזמן העברת הקבצים‪.‬‬
‫● ●בעת חיבור כונן קשיח חיצוני‪ ,‬השתמש ביציאת‪ .USB (HDD)‎‬מומלץ להשתמש בכונן קשיח חיצוני עם מתאם מתח משלו‪.‬‬
‫● ●ייתכן שמצלמות דיגיטליות והתקני שמע מסוימים לא יהיו תואמים לטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●אם לטלוויזיה מחוברים התקני ‪ USB‬מרובים‪ ,‬ייתכן שהיא לא תוכל לזהות את חלקם או את כולם‪ .‬יש לחבר התקני ‪ USB‬הצורכים מתח‬
‫‪‎5V[ U‬‏‪.]1A ,‬‬
‫גבוה ליציאת ה‪ SB-‬‏‬
‫● ●הטלוויזיה תומכת במערכות הקבצים ‪FAT‬‏‪ exFAT ,‬ו‪.NTFS-‬‬
‫● ●לאחר מיון הקבצים במצב 'תצוגת תיקייה'‪ ,‬הטלוויזיה יכולה להציג עד ‪ 1,000‬קבצים בכל תיקייה‪ .‬עם זאת‪ ,‬אם התקן ה‪ USB-‬מכיל‬
‫יותר מ‪-‬‏‪ 8,000‬קבצים ותיקיות‪ ,‬ייתכן שלא תהיה גישה לחלק מהתיקיות והקבצים‪.‬‬
‫● ●ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו בטלוויזיה‪ ,‬בהתאם לאופן הקידוד שלהם‪.‬‬
‫● ●חלק מהקבצים אינם נתמכים בכל הדגמים‪.‬‬
‫● ●התוכן של ערכת ‪ UHD Video Pack‬אינו נתמך על ידי טלוויזיות ‪ Samsung UHD‬שיוצרו בשנת ‪ 2017‬או מאוחר יותר‪.‬‬
‫● ●רכיבי ‪ codec‬כגון ‪ DivX‬ו‪ DTS-‬אינם נתמכים בדגמי הטלוויזיה של ‪ Samsung‬שהושקו בשנת ‪.2018‬‬
‫‪- 151 -‬‬
‫כתוביות חיצוניות נתמכות‬
‫תבנית‬
‫שם‬
.ttxt
MPEG-4 Timed text
.smi
SAMI
.srt
SubRip
.sub
SubViewer
‎.txt ‫ או‬‎.sub
Micro DVD
.ssa
SubStation Alpha
.ass
Advanced SubStation Alpha
.xml
SMPTE-TT Text
‫כתוביות פנימיות נתמכות‬
‫גורם מכיל‬
‫שם‬
AVI
Xsub
MKV
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MP4
MPEG-4 Timed text
MP4
‫ בזרימה חלקה‬TTML
MP4
SMPTE-TT TEXT
MP4
SMPTE-TT PNG
- 152 -
‫תבניות תמונה ורזולוציות נתמכות‬
‫תבנית‬
‫רזולוציה‬
‫סיומת קובץ‬
‫‪JPEG‬‬
‫‪ x 15360‬‏‪8640‬‬
‫‪*.png‬‬
‫‪PNG‬‬
‫‪ x 4096‬‏‪4096‬‬
‫‪*.bmp‬‬
‫‪BMP‬‬
‫‪ x 4096‬‏‪4096‬‬
‫‪*.mpo‬‬
‫‪MPO‬‬
‫‪ x 15360‬‏‪8640‬‬
‫‪*.jpg‬‬
‫‪*.jpeg‬‬
‫" "תבנית ‪ MPO‬נתמכת באופן חלקי‪.‬‬
‫תבניות מוזיקה ורכיבי ‪ Codec‬נתמכים‬
‫הערה‬
‫סיומת קובץ‬
‫תבנית‬
‫‪Codec‬‬
‫‪*.mp3‬‬
‫‪MPEG‬‬
‫‪MPEG1 Audio Layer 3‬‬
‫‪*.m4a‬‬
‫‪*.mpa‬‬
‫‪MPEG4‬‬
‫‪AAC‬‬
‫‪*.aac‬‬
‫‪*.flac‬‬
‫‪FLAC‬‬
‫‪FLAC‬‬
‫תומך ב‪ 2-‬ערוצים לכל היותר‬
‫‪*.ogg‬‬
‫‪OGG‬‬
‫‪Vorbis‬‬
‫תומך ב‪ 2-‬ערוצים לכל היותר‬
‫‪*.wma‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪*.wav‬‬
‫‪wav‬‬
‫‪wav‬‬
‫‪midi‬‬
‫‪midi‬‏‬
‫‪ape‬‬
‫‪ape‬‏‬
‫‪AIFF‬‬
‫‪AIFF‬‬
‫‪ALAC‬‬
‫‪ALAC‬‬
‫‪*.mid‬‬
‫‪*.midi‬‬
‫‪*.ape‬‬
‫‪*.aif‬‬
‫‪*.aiff‬‬
‫‪*.m4a‬‬
‫‪ WMA‬נתמך עד ‪ 10‬ערוצי ‪ ,Pro 5.1‬פרופיל ‪.M2‬‬
‫‪ Voice / W‬לא נתמכים‪.‬‬
‫‪WMA1‬‏‪ MA Lossless ,‬‏‬
‫תומך בסוג ‪ 0‬ובסוג ‪.1‬‬
‫חיפוש אינו נתמך‪.‬‬
‫תמיכה בהתקן ‪ USB‬בלבד‪.‬‬
‫‪- 153 -‬‬
Q900R ‫ידי סדרה‬-‫ וידאו נתמכים על‬Codec ‫רכיבי‬
‫קצב‬
‫ שמע‬Codec ‫רכיבי‬
‫סיביות‬
)Mbps(
60
‫קצב הצגת תמונות‬
)fps(
30‫‏‬:2160‫ ‏‬x 4096
60‫‏‬:2160‫ ‏‬x 3840
‫רזולוציה‬
‫ וידאו‬Codec ‫רכיבי‬
2160‫ ‏‬x 4096
H.264 BP/MP/HP
100
60
4320‫ ‏‬x 7680
HEVC (H.265 - Main, Main10)‎
80
30
2160‫ ‏‬x 3840
Motion JPEG
Dolby Digital
MPEG4 SP/ASP
AAC
HE-AAC
60
WMA
Window Media Video v9 (VC1)‎
Dolby Digital Plus
MPEG2
MPEG (MP3)‎
AC-4
20
1080‫ ‏‬x 1920
‫‏‬MPEG1
G.711 (A-Law,
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
μ-Law)‎
v8 ,‫‏‬Window Media Video v7 (WMV1)‎
OPUS
*.mkv
*.asf
AVI
*.wmv
*.mp4
MKV
ASF
*.mov
*.3gp
MP4
3GP
*.vro
*.mpg
MOV
*.mpeg
FLV
VRO
*.ts
*.tp
VOB
PS
*.trp
*.mov
TS
SVAF
*.flv
*.vob
(WMV2)‎
30
‫תבנית קובץ‬
*.avi
MVC
LPCM
‫‏‬ADPCM(IMA, MS)‎
MPEG-H
‫גורם מכיל‬
*.svi
*.m2ts
H.263 Sorrenson
*.mts
VP6
Vorbis
RealAudio 6
20
60
1080‫ ‏‬x 1920
VP8
80
60‫‏‬:2160‫ ‏‬x 3840
2160‫ ‏‬x 3840
)2 ‫ עד‬0 ‫ (נתמך על ידי פרופיל‬VP9
20
60
1080‫ ‏‬x 1920
RV8/9/10 (RV30/40)‎
WebM
*.webm
RMVB
*.rmvb
‫ שידור ופענוח לא יקבלו‬,‫ ייתכן שסטנדרטים עתידיים של קישוריות‬,8K ‫" "כיוון שהמפרטים מבוססים על סטנדרטים של קישוריות ופענוח נוכחיים של‬
.‫ שדרוג לשם עמידה בסטנדרטים עתידיים עשוי להיות כרוך ברכישה של התקנים נוספים‬.‫תמיכה‬
.‫" "ייתכן שסטנדרטים מסוימים של צד שלישי לא יקבלו תמיכה‬
- 154 -
‫ ואילך‬NU7100 ‫ידי סדרת דגמי‬-‫ של וידאו נתמכים על‬Codec ‫רכיבי‬
.NU7100 ‫ אינץ' של‬43-‫ אינץ' ו‬40 ‫" "מפרטים אלו אינם רלוונטיים לדגמי‬
‫קצב‬
‫ שמע‬Codec ‫רכיבי‬
‫סיביות‬
)Mbps(
60
‫קצב הצגת תמונות‬
)fps(
‫רזולוציה‬
‫ וידאו‬Codec ‫רכיבי‬
30‫‏‬:2160‫ ‏‬x 4096
60‫‏‬:2160‫ ‏‬x 3840
80
60
80
30
H.264 BP/MP/HP
HEVC (H.265 - Main, Main10)‎
2160‫ ‏‬x 3840
*.mkv
*.asf
MVC
MPEG4 SP/ASP
60
WMA
Window Media Video v9 (VC1)‎
Dolby Digital Plus
MPEG2
MPEG (MP3)‎
AC-4
*.avi
Motion JPEG
LPCM
‫‏‬ADPCM(IMA, MS)‎
AAC
HE-AAC
20
1080‫ ‏‬x 1920
‫‏‬MPEG1
G.711 (A-Law,
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
μ-Law)‎
v8 ,‫‏‬Window Media Video v7 (WMV1)‎
OPUS
‫תבנית קובץ‬
2160‫ ‏‬x 4096
Dolby Digital
MPEG-H
‫גורם מכיל‬
AVI
*.wmv
*.mp4
MKV
ASF
*.mov
*.3gp
MP4
3GP
*.vro
*.mpg
MOV
*.mpeg
FLV
VRO
*.ts
*.tp
VOB
PS
*.trp
*.mov
TS
SVAF
*.flv
*.vob
(WMV2)‎
30
*.svi
*.m2ts
H.263 Sorrenson
*.mts
VP6
Vorbis
RealAudio 6
20
60
1080‫ ‏‬x 1920
VP8
80
60‫‏‬:2160‫ ‏‬x 3840
2160‫ ‏‬x 3840
)2 ‫ עד‬0 ‫ (נתמך על ידי פרופיל‬VP9
20
60
1080‫ ‏‬x 1920
RV8/9/10 (RV30/40)‎
- 155 -
WebM
*.webm
RMVB
*.rmvb
‫ ודגמים קודמים‬NU7090 ‫ידי סדרת דגמי‬-‫ של וידאו נתמכים על‬Codec ‫רכיבי‬
.NU7100 ‫ אינץ' של‬43-‫ אינץ' ו‬40 ‫" "מפרטים אלו רלוונטיים גם לדגמי‬
‫קצב‬
‫ שמע‬Codec ‫רכיבי‬
‫סיביות‬
)Mbps(
50
50
‫קצב הצגת תמונות‬
)fps(
‫רזולוציה‬
‫ וידאו‬Codec ‫רכיבי‬
30‫‏‬:2160‫ ‏‬x 3840
60‫‏‬:1080‫ ‏‬x 1920
‫גורם מכיל‬
H.264 BP/MP/HP
2160‫ ‏‬x 3840
60
HEVC (H.265 - Main, Main10)‎
*.avi
Motion JPEG
Dolby Digital
MPEG4 SP/ASP
60
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)‎
*.mkv
*.asf
MVC
LPCM
‫‏‬ADPCM(IMA, MS)‎
AAC
HE-AAC
20
Window Media Video v9 (VC1)‎
1080‫ ‏‬x 1920
MPEG2
MPEG-H
‫‏‬MPEG1
AC-4
G.711 (A-Law,
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
μ-Law)‎
v8 ,‫‏‬Window Media Video v7 (WMV1)‎
OPUS
‫תבנית קובץ‬
AVI
*.wmv
*.mp4
MKV
ASF
*.mov
*.3gp
MP4
3GP
*.vro
*.mpg
MOV
*.mpeg
FLV
VRO
*.ts
*.tp
VOB
PS
*.trp
*.mov
TS
SVAF
*.flv
*.vob
(WMV2)‎
30
*.svi
*.m2ts
H.263 Sorrenson
*.mts
VP6
Vorbis
20
50
RealAudio 6
20
60
1080‫ ‏‬x 1920
VP8
2160‫ ‏‬x 3840
)2 ‫ עד‬0 ‫ (נתמך על ידי פרופיל‬VP9
1080‫ ‏‬x 1920
RV8/9/10 (RV30/40)‎
- 156 -
WebM
*.webm
RMVB
*.rmvb
‫הגבלות נוספות‬
‫● ●ייתכן שרכיבי ‪ Codec‬לא יפעלו כראוי אם קיימת בעיה בתוכן‪.‬‬
‫● ●אם קיימת שגיאה בתוכן או בגורם המכיל‪ ,‬תוכן וידאו לא יופעל או שלא יופעל כהלכה‪.‬‬
‫● ●ייתכן שצליל או וידאו לא יפעלו אם הם כוללים קצב נתונים‪/‬הצגת תמונות סטנדרטי שעולה על דירוגי התאימות של הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●אם טבלת האינדקס שגויה‪ ,‬הפונקציה 'חיפוש (דלג)' לא תפעל‪.‬‬
‫● ●בעת הפעלת וידאו באמצעות חיבור רשת‪ ,‬ייתכן שהווידאו לא יפעל כהלכה בשל מהירויות העברת הנתונים‪.‬‬
‫● ●ייתכן שהתקני ‪/USB‬מצלמות דיגיטליות מסוימים לא יהיו תואמים לטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●‪ Codec‬מסוג ‪ HEVC‬זמין רק בגורמים מכילים מסוג ‪ / MKV‬‏‪ / MP4‬‏‪.TS‬‬
‫● ●ה‪ codec-‬‏‪ MVC‬נתמך באופן חלקי‪.‬‬
‫מפענחי וידאו‬
‫● ●‪ H.264 UHD‬נתמך עד רמה ‪ ,5.1‬ו‪ H.264 FHD-‬נתמך עד רמה ‪( .4.1‬הטלוויזיה אינה תומכת ב‪ / FMO-‬‏‪ / ASO‬‏‪)RS‬‬
‫● ●‪ HEVC UHD‬נתמך עד רמה ‪ ,5.1‬ו‪ HEVC FHD-‬נתמך עד רמה ‪.4.1‬‬
‫● ●‪ HEVC 8K‬נתמך עד רמה ‪.6.1‬‬
‫"‬
‫"מפרט זה תקף רק לדגמים מסדרת ‪.Q900R‬‬
‫● ●אין תמיכה ב‪.VC1 AP L4-‬‬
‫● ●אין תמיכה ב‪ GMC 2-‬ואילך‪.‬‬
‫מפענחי שמע‬
‫● ●‪ WMA‬נתמך עד ‪ 10‬ערוצי ‪ ,Pro 5.1‬פרופיל ‪.M2‬‬
‫‪ Voice / W‬לא נתמכים‪.‬‬
‫● ●‪WMA1‬‏‪ MA Lossless ,‬‏‬
‫● ●אין תמיכה ב‪ QCELP-‬וב‪ / AMR NB-‬‏‪.WB‬‬
‫● ●‪ Vorbis‬נתמך ב‪ 5.1-‬ערוצים לכל היותר‪.‬‬
‫● ●‪ Dolby Digital Plus‬נתמך ב‪ 5.1-‬ערוצים לכל היותר‪.‎‬‬
‫● ●קצבי הדגימה הנתמכים הם ‪ 44.1 ,32 ,24 ,22.05 ,16 ,12 ,11.025 ,8‬ו‪ 48-‬קילוהרץ‪ ,‬עם שינויים בהתאם ל‪.Codec-‬‬
‫‪- 157 -‬‬
‫קרא לאחר התקנת הטלוויזיה‬
‫קרא מידע זה לאחר התקנת הטלוויזיה‪.‬‬
‫גודלי תמונה ואותות קלט‬
‫ההגדרות של גודל תמונה חלות על המקור הנוכחי‪ .‬הגדרות הגדרות גודל תמונה שהוחלה תישאר בתוקף בכל פעם שתבחר מקור זה‪ ,‬אלא‬
‫אם תשנה אותן‪.‬‬
‫גודל תמונה‬
‫אות קלט‬
‫‪Component‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫ערוץ דיגיטלי (‪)720p‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫ערוץ דיגיטלי (‪1080i‬‏‪)1080p ,‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫ערוץ דיגיטלי (‪ x 3840‬‏‪ 2160p‬ב‪/24-‬‏‪)Hz 30‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‬
‫ערוץ דיגיטלי (‪ x 3840‬‏‪ 2160p‬ב‪/50-‬‏‪)Hz 60‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‬
‫ערוץ דיגיטלי (‪ x 4096‬‏‪)2160p‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‬
‫‪ HDMI‬‏(‪)720p‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫‪ HDMI‬‏(‪,1080i‬‏ ‪)1080p‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫‪ HDMI‬‏(‪ x 3840‬‏‪)2160p‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‬
‫‪ 4096( H‬‏‪)2160p x‬‬
‫‪ DMI‬‏‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‬
‫*‪ HDMI‬‏(‪ x 7680‬‏‪ 4320p‬ב‪)Hz 30-‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‬
‫‪ USB‬‏(‪)720p‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫‪ USB‬‏(‪ 1080i/p‬ב‪)Hz 60-‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫‪ USB‬‏(‪ x 3840‬‏‪ 2160p‬ב‪/24-‬‏‪)Hz 30‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‬
‫‪ USB‬‏(‪ x 3840‬‏‪ 2160p‬ב‪)Hz 60-‬‬
‫‪ USB‬‏(‪ x 4096‬‏‪ 2160p‬ב‪/24-‬‏‪/30‬‏‪)Hz 60‬‬
‫*‪ USB‬‏(‪ x 7680‬‏‪ 4320p‬ב‪/24-‬‏‪/30‬‏‪)Hz 60‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‬
‫" "*‪ :‬אות קלט זה נתמך על‪-‬ידי הדגם מסדרת ‪ Q900R‬בלבד‪.‬‬
‫‪- 158 -‬‬
‫התקנה של מנעול למניעת גניבות‬
‫המנעול למניעת גניבות הוא התקן פיזי שיכול לשמש להגנה על הטלוויזיה מפני גניבה‪ .‬חפש את חריץ המנעול בחלקה האחורי של‬
‫הטלוויזיה‪ .‬ליד החריץ מופיע הסמל‬
‫‪ .‬כדי להשתמש במנעול‪ ,‬כרוך את כבל המנעול מסביב לחפץ כבד שאינו ניתן להזזה‪ ,‬ולאחר מכן השחל‬
‫אותו דרך חריץ המנעול של הטלוויזיה‪ .‬המנעול נמכר בנפרד‪ .‬אופן השימוש במנעול למניעת גניבות עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה‪.‬‬
‫עיין במדריך של המנעול לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫רזולוציות נתמכות עבור אותות קלט ‪UHD‬‏‬
‫בדוק את הרזולוציה הנתמכת עבור אותות של קלט ‪.UHD‬‬
‫● ●רזולוציה‪ x 3840 :‬‏‪,2160p‬‏‪ x 4096‬‏‪2160p‬‬
‫"‬
‫"חיבור ה‪ HDMI-‬עם ‪ HDMI UHD Color‬המוגדר לערך כבוי תומך באותות קלט של עד ‪ ,UHD 50P/60P 4:2:0‬בעוד שחיבור ה‪ HDMI-‬עם‬
‫‪ HDMI UHD Color‬המוגדר לערך פועל תומך באותות קלט של עד ‪ UHD 50P/60P 4:4:4‬ו‪.4:2:2-‬‬
‫אם האפשרות ‪ HDMI UHD Color‬מוגדרת לערך כבוי‬
‫קצב הצגת תמונות‬
‫עומק צבע ‪ /‬דגימת‬
‫(‪)fps‬‬
‫כרומה‬
‫‪60 / 50‬‬
‫‪ 8‬סיביות‬
‫‪RGB 4:4:4‬‬
‫‪YCbCr 4:4:4‬‬
‫‪YCbCr 4:2:2‬‬
‫‪YCbCr 4:2:0‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫אם האפשרות ‪ HDMI UHD Color‬מוגדרת לערך פועל‬
‫קצב הצגת תמונות‬
‫עומק צבע ‪ /‬דגימת‬
‫(‪)fps‬‬
‫כרומה‬
‫‪60 / 50‬‬
‫‪RGB 4:4:4‬‬
‫‪YCbCr 4:4:4‬‬
‫‪YCbCr 4:2:2‬‬
‫‪YCbCr 4:2:0‬‬
‫‪ 8‬סיביות‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪ 10‬סיביות‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪ 12‬סיביות‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪- 159 -‬‬
‫רזולוציות עבור אותות קלט של ‪ 8K‬נתמכות על‪-‬ידי סדרת הדגמים ‪Q900R‬‬
‫בדוק את הרזולוציה הנתמכת עבור אותות של קלט ‪.8K‬‬
‫● ●רזולוציה‪ x 7680 :‬‏‪4320p‬‬
‫"‬
‫"יציאת החיבור ‪ HDMI 1‬תומכת ברזולוציית‪ 8K‬רק כאשר ‪ HDMI UHD Color‬מוגדר למצב פועל‪ ,‬ותומך באותות קלט של ‪ 8‬סיביות ‪10 / 4:2:0‬‬
‫סיביות ‪.30P‬‬
‫אם האפשרות ‪ HDMI UHD Color‬מוגדרת לערך פועל‬
‫קצב הצגת תמונות‬
‫עומק צבע ‪ /‬דגימת‬
‫(‪)fps‬‬
‫כרומה‬
‫‪30‬‬
‫‪ 8‬סיביות‬
‫‪-‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 10‬סיביות‬
‫‪-‬‬
‫‪RGB 4:4:4‬‬
‫‪YCbCr 4:4:4‬‬
‫‪YCbCr 4:2:2‬‬
‫‪YCbCr 4:2:0‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫רזולוציות נתמכות עבור ‪FreeSync‬‬
‫בדוק את הרזולוציה הנתמכת עבור הפונקציה‪.FreeSync‬‬
‫● ●הגדרות של מצב ‪ :FreeSync‬כבוי ‪ /‬סופי (‪ / )Hz 120~48‬בסיסי (‪)Hz 120~90‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שמצבי ‪ FreeSync‬שנתמכים ישתנו בהתאם להתקן החיצוני‪.‬‬
‫רזולוציה‬
‫(נקודות ‪ x‬שורות)‬
‫‪ x 1920‬‏‪1080‬‬
‫תבנית תצוגה‬
‫‪Hz 120‬‬
‫תדר אופקי‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר שעון‬
‫(‪)KHz‬‬
‫(‪)Hz‬‬
‫(‪)MHz‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪120.000‬‬
‫‪297.000‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 160 -‬‬
‫‪SCAN‬‬
‫הדרגתי‬
‫קרא לפני חיבור מחשב (רזולוציות נתמכות)‬
‫בדוק את הרזולוציה הנתמכת עבור אותות של קלט מחשב‪.‬‬
‫כאשר אתה מחבר את הטלוויזיה שלך למחשב‪ ,‬הגדר את כרטיס הווידאו של המחשב לאחת מהרזולוציות הרגילות המפורטות בטבלאות להלן‬
‫או בדף הבא‪ .‬הטלוויזיה תתכוונן באופן אוטומטי לרזולוציה שתבחר‪ .‬שים לב שהרזולוציה האופטימלית והמומלצת היא ‪ x 3840‬‏‪ 2160‬ב‪‎60-‬‬
‫‪ .Hz‬בחירת רזולוציה שאינה נכללת בטבלאות עלולה לגרום להופעת מסך ריק או להפעלת מחוון ההפעלה בלבד‪ .‬עיין במדריך למשתמש של‬
‫כרטיס הגרפיקה לקבלת הרזולוציות התואמות‪.‬‬
‫" "הרזולוציה המקורית היא ‪ x 3840‬‏‪ 2160‬ב‪-‬‏‪ Hz 60‬כאשר ‪ HDMI UHD Color‬מוגדר לערך פועל‪ .‬הרזולוציה המקורית היא ‪ x 3840‬‏‪ 2160‬ב‪-‬‏‪Hz 30‬‬
‫כאשר ‪ HDMI UHD Color‬מוגדר לערך כבוי‪.‬‬
‫‪IBM‬‬
‫רזולוציה‬
‫(נקודות ‪ x‬שורות)‬
‫‪ x 720‬‏‪400‬‬
‫תבנית תצוגה‬
‫‪Hz 70‬‬
‫תדר אופקי‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר שעון‬
‫(‪)KHz‬‬
‫(‪)Hz‬‬
‫(‪)MHz‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪28.322‬‬
‫קיטוב (אופקי ‪ /‬אנכי)‬
‫‪+/-‬‬
‫‪MAC‬‬
‫תדר אופקי‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר שעון‬
‫רזולוציה‬
‫(‪)KHz‬‬
‫(‪)Hz‬‬
‫(‪)MHz‬‬
‫‪ x 640‬‏‪480‬‬
‫‪Hz 67‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪ x 832‬‏‪624‬‬
‫‪Hz 75‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪ x 1152‬‏‪870‬‬
‫‪Hz 75‬‬
‫‪68.681‬‬
‫‪75.062‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫(נקודות ‪ x‬שורות)‬
‫תבנית תצוגה‬
‫‪- 161 -‬‬
‫קיטוב (אופקי ‪ /‬אנכי)‬
‫‪VESA DMT‬‬
‫תדר אופקי‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר שעון‬
‫רזולוציה‬
‫(‪)KHz‬‬
‫(‪)Hz‬‬
‫(‪)MHz‬‬
‫‪ x 640‬‏‪480‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪ x 640‬‏‪480‬‬
‫‪Hz 72‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪ x 640‬‏‪480‬‬
‫‪Hz 75‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪ x 800‬‏‪600‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 800‬‏‪600‬‬
‫‪Hz 72‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 800‬‏‪600‬‬
‫‪Hz 75‬‬
‫‪46.875‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪49.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 1024‬‏‪768‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪ x 1024‬‏‪768‬‬
‫‪Hz 70‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪ x 1024‬‏‪768‬‬
‫‪Hz 75‬‬
‫‪60.023‬‬
‫‪75.029‬‬
‫‪78.750‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 1152‬‏‪864‬‬
‫‪Hz 75‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 1280‬‏‪720‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 1280‬‏‪800‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪49.702‬‬
‫‪59.810‬‬
‫‪83.500‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪ x 1280‬‏‪1024‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪60.020‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 1280‬‏‪1024‬‬
‫‪Hz 75‬‬
‫‪79.976‬‬
‫‪75.025‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 1366‬‏‪768‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪47.712‬‬
‫‪59.790‬‬
‫‪85.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 1440‬‏‪900‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪ x 1600‬‏‪900‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 1680‬‏‪1050‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪65.290‬‬
‫‪59.954‬‬
‫‪146.250‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪ x 1920‬‏‪1080‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫(נקודות ‪ x‬שורות)‬
‫תבנית תצוגה‬
‫‪- 162 -‬‬
‫קיטוב (אופקי ‪ /‬אנכי)‬
‫‪VESA CVT‬‬
‫רזולוציה‬
‫(נקודות ‪ x‬שורות)‬
‫‪ x 2560‬‏‪1440‬‬
‫תבנית תצוגה‬
‫‪Hz 120‬‬
‫תדר אופקי‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר שעון‬
‫(‪)KHz‬‬
‫(‪)Hz‬‬
‫(‪)MHz‬‬
‫‪182.996‬‬
‫‪119.998‬‬
‫‪497.750‬‬
‫קיטוב (אופקי ‪ /‬אנכי)‬
‫‪-/+‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה ברזולוציה‪ ,‬בהתאם לדגם‪.‬‬
‫‪CTA-861‬‬
‫תדר אופקי‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר שעון‬
‫רזולוציה‬
‫(‪)KHz‬‬
‫(‪)Hz‬‬
‫(‪)MHz‬‬
‫‪ x 3840‬‏‪2160‬‬
‫‪Hz 30‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪30.000‬‬
‫‪297.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫*‪ x 3840‬‏‪2160‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪594.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫**‪ x 1920‬‏‪1080‬‬
‫‪Hz 100‬‬
‫‪112.500‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪297.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫**‪ x 1920‬‏‪1080‬‬
‫‪Hz 120‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪120.003‬‬
‫‪297.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫(נקודות ‪ x‬שורות)‬
‫תבנית תצוגה‬
‫" "*‪ :‬רזולוציה זו נתמכת במצב ‪ HDMI 2.0‬בלבד‪.‬‬
‫" "**‪ :‬ייתכן שלא תהיה תמיכה ברזולוציה‪ ,‬בהתאם לדגם‪.‬‬
‫‪- 163 -‬‬
‫קיטוב (אופקי ‪ /‬אנכי)‬
‫רזולוציות נתמכות עבור אותות וידאו‬
‫בדוק את הרזולוציה הנתמכת עבור אותות וידאו‪.‬‬
‫‪CTA-861‬‬
‫תדר אופקי‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר שעון‬
‫רזולוציה‬
‫(‪)KHz‬‬
‫(‪)Hz‬‬
‫(‪)MHz‬‬
‫(‪ x 720 )1440‬‏‪576i‬‬
‫‪Hz 50‬‬
‫‪15.625‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫(‪ x 720 )1440‬‏‪480i‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪15.734‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪ x 720‬‏‪576‬‬
‫‪Hz 50‬‬
‫‪31.250‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪ x 720‬‏‪480‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪ x 1280‬‏‪720‬‬
‫‪Hz 50‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 1280‬‏‪720‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 1920‬‏‪1080i‬‬
‫‪Hz 50‬‬
‫‪28.125‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 1920‬‏‪1080i‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪33.750‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 1920‬‏‪1080‬‬
‫‪Hz 24‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪24.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 1920‬‏‪1080‬‬
‫‪Hz 25‬‬
‫‪28.125‬‬
‫‪25.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 1920‬‏‪1080‬‬
‫‪Hz 30‬‬
‫‪33.750‬‬
‫‪30.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 1920‬‏‪1080‬‬
‫‪Hz 50‬‬
‫‪56.250‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 1920‬‏‪1080‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 3840‬‏‪2160‬‬
‫‪Hz 24‬‬
‫‪54.000‬‬
‫‪24.000‬‬
‫‪297.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 3840‬‏‪2160‬‬
‫‪Hz 25‬‬
‫‪56.250‬‬
‫‪25.000‬‬
‫‪297.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 3840‬‏‪2160‬‬
‫‪Hz 30‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪30.000‬‬
‫‪297.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫*‪ x 3840‬‏‪2160‬‬
‫‪Hz 50‬‬
‫‪112.500‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪594.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫*‪ x 3840‬‏‪2160‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪594.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 4096‬‏‪2160‬‬
‫‪Hz 24‬‬
‫‪54.000‬‬
‫‪24.000‬‬
‫‪297.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 4096‬‏‪2160‬‬
‫‪Hz 25‬‬
‫‪56.250‬‬
‫‪25.000‬‬
‫‪297.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪ x 4096‬‏‪2160‬‬
‫‪Hz 30‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪30.000‬‬
‫‪297.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫*‪ x 4096‬‏‪2160‬‬
‫‪Hz 50‬‬
‫‪112.500‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪594.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫*‪ x 4096‬‏‪2160‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪594.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫**‪ x 1920‬‏‪1080‬‬
‫‪Hz 100‬‬
‫‪112.500‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪297.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫**‪ x 1920‬‏‪1080‬‬
‫‪Hz 120‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪120.003‬‬
‫‪297.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫(נקודות ‪ x‬שורות)‬
‫תבנית תצוגה‬
‫‪- 164 -‬‬
‫קיטוב (אופקי ‪ /‬אנכי)‬
‫" "*‪ :‬רזולוציה זו נתמכת במצב ‪ HDMI 2.0‬בלבד‪.‬‬
‫" "**‪ :‬ייתכן שלא תהיה תמיכה ברזולוציה‪ ,‬בהתאם לדגם‪.‬‬
‫‪VESA CVT‬‬
‫רזולוציה‬
‫(נקודות ‪ x‬שורות)‬
‫‪ x 2560‬‏‪1440‬‬
‫תבנית תצוגה‬
‫‪Hz 120‬‬
‫תדר אופקי‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר שעון‬
‫(‪)KHz‬‬
‫(‪)Hz‬‬
‫(‪)MHz‬‬
‫‪182.996‬‬
‫‪119.998‬‬
‫‪497.750‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה ברזולוציה‪ ,‬בהתאם לדגם‪.‬‬
‫‪- 165 -‬‬
‫קיטוב (אופקי ‪ /‬אנכי)‬
‫‪-/+‬‬
‫קרא לפני השימוש בהתקני ‪Bluetooth‬‬
‫קרא מידע זה לפני השימוש בהתקן ‪.Bluetooth‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫הגבלות החלות על השימוש ב‪Bluetooth-‬‬
‫● ●לא ניתן להשתמש בו‪-‬זמנית בהתקני ‪ Bluetooth‬ובתכונה ‪ Wi-Fi‬הגדרת סראונד לרמקול‪.‬‬
‫● ●ייתכנו בעיות תאימות‪ ,‬בהתאם להתקן ה‪( .Bluetooth-‬ייתכן שאוזניות ניידות ייחודיות לא יהיו זמינות‪ ,‬בהתאם לסביבה‪).‬‬
‫● ●עשויות להתרחש שגיאות של סינכרון תנועות שפתיים‪.‬‬
‫● ●ייתכן שהטלוויזיה והתקן ה‪ Bluetooth-‬יתנתקו‪ ,‬בהתאם למרחק ביניהם‪.‬‬
‫● ●ייתכן שהתקן ‪ Bluetooth‬ישמיע קולות המהום או יפסיק לפעול עקב תקלה‪:‬‬
‫– –כאשר יש מגע בינך לבין מערכת הקליטה‪/‬שידור של התקן ה‪ Bluetooth-‬או של הטלוויזיה‪.‬‬
‫– –כאשר ההתקן נחשף לשינויים חשמליים שנגרמים על‪-‬ידי קירות‪ ,‬פינות או מחיצות משרדיות‪.‬‬
‫– –כאשר ההתקן נחשף להפרעות חשמליות שנגרמות על‪-‬ידי מכשירים שפועלים באותה רצועת תדרים‪ ,‬כמו ציוד רפואי‪ ,‬תנורי‬
‫מיקרוגל ורשתות ‪ LAN‬אלחוטיות‪.‬‬
‫● ●אם הבעיה נמשכת‪ ,‬מומלץ להשתמש בחיבור קווי‪.‬‬
‫– –יציאת‪DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)‎‬‬
‫– –יציאת‪HDMI (ARC)‎‬‬
‫‪- 166 -‬‬
‫לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך השמעת תוכן מולטימדיה‬
‫עיין במידע על הלחצנים הזמינים להקלטה‪ ,‬לבקרה ולהפעלה של מדיה ועיין בתיאורים המסבירים כיצד להשתמש בהם‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן בחר במהלך הפעלת וידאו‪ ,‬תמונה או תוכן מוקלט‪ .‬הלחצנים הבאים יופיעו‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בלחצנים או בפונקציות‪ ,‬בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "הלחצנים והפונקציות הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לתוכן שאתה צופה בו או מפעיל‪.‬‬
‫● ●השהה ‪ /‬הפעל‬
‫השהיה או הפעלה של תוכן מולטימדיה‪ .‬באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות בעת השהיה של הווידאו‪.‬‬
‫– –החזרה איטית או הרצה קדימה איטית‪ :‬מאפשר לך להפעיל את הווידאו באיטיות אחורה או קדימה על‪-‬ידי בחירה באפשרות‬
‫או ‪ .‬כדי לשנות את מהירות ההפעלה ב‪ 3-‬רמות‪ ,‬לחץ על האפשרות שוב ושוב‪ .‬כדי לחזור למהירות רגילה‪ ,‬בחר את האפשרות‬
‫‪.‬‬
‫או לחץ על הלחצן‬
‫● ●דילוג אחורה ‪ /‬דילוג קדימה‬
‫לחץ על חץ למעלה על מנת להזיז את המיקוד לבקרת השמע‪ ,‬ואז בחר חץ שמאלה או ימינה בבקרת השמע על מנת לזוז אחורה או‬
‫קדימה ‪ 10‬שניות בסרטון‪.‬‬
‫– –כדי לעבור אל קטע הפעלה ספציפי‪ ,‬העבר את המיקוד בסרגל ההפעלה ולאחר מכן בחר אחת מחמש התמונות הממוזערות‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לתבנית הקובץ‪.‬‬
‫● ●הקודם ‪ /‬הבא‬
‫הצגת תוכן המולטימדיה הקודם או הבא‪.‬‬
‫● ●הרץ אחורה ‪ /‬הרץ קדימה‬
‫העברת תוכן המולטימדיה קדימה או אחורה‪ .‬כדי להגביר את מהירות ההעברה אחורה או קדימה עד פי ‪ 3‬מהמהירות הרגילה‪ ,‬בחר את‬
‫‪.‬‬
‫או לחץ על הלחצן‬
‫הלחצן שוב ושוב‪ .‬כדי לחזור למהירות רגילה‪ ,‬בחר את האפשרות‬
‫‪- 167 -‬‬
‫● ●סיבוב עצמי ‪360‬‬
‫מתאים באופן אוטומטי את זווית הצפייה של סרטון הווידאו על ידי ניתוח כמות השינויים בתמונה במהלך הפעלה של קובץ וידאו‬
‫שמספק תצוגה של ‪ 360‬מעלות‪ .‬כאשר פונקציה זו מופעלת‪ ,‬הסיבוב מתחיל תוך זמן קצר‪.‬‬
‫– –כללי‬
‫– –דינמי‬
‫– –טבעי‬
‫"‬
‫"הפונקציה סיבוב עצמי ‪ 360‬אינה פועלת במצב כללי כללי‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לתבנית הקובץ‪.‬‬
‫"‬
‫"קובצי וידאו המשתמשים במקודד ‪ mjpeg‬אינם תומכים בתצוגה של ‪ 360‬מעלות‪.‬‬
‫"‬
‫"כאשר סרטון וידאו לא תומך בתצוגה של ‪ 360‬מעלות‪ ,‬החלת סיבוב של ‪ 360‬מעלות עלולה לגרום למסך להיראות מעוות‪.‬‬
‫"‬
‫"לסרטוני הווידאו עלולה להיגרם הפרעה אם יוחל סיבוב של ‪ 360‬סיבוב במהלך הפעלה במהירות כפולה‪.‬‬
‫"‬
‫"לסרטוני וידאו התומכים בתצוגה של ‪ 360‬מעלות עלולה להיגרם הפרעה אם יוחל סיבוב של ‪ 360‬מעלות יחד עם פונקציות אחרות במהלך‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫● ●מצב ‪360‬‬
‫לתצוגת ‪ 360‬מעלות עבור סרטוני וידאו ותמונות‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לתבנית הקובץ‪.‬‬
‫"‬
‫"קובצי וידאו המשתמשים במקודד ‪ mjpeg‬אינם תומכים בתצוגה של ‪ 360‬מעלות‪.‬‬
‫"‬
‫"כאשר סרטון וידאו או תמונה לא תומכים בתצוגה של ‪ 360‬מעלות‪ ,‬החלת סיבוב של ‪ 360‬מעלות עלולה לגרום למסך להיראות מעוות‪.‬‬
‫"‬
‫"לסרטוני הווידאו עלולה להיגרם הפרעה אם יוחל סיבוב של ‪ 360‬סיבוב במהלך הפעלה במהירות כפולה‪.‬‬
‫"‬
‫"לסרטוני וידאו התומכים בתצוגה של ‪ 360‬מעלות עלולה להיגרם הפרעה אם יוחל סיבוב של ‪ 360‬מעלות יחד עם פונקציות אחרות במהלך‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫● ●חזרה‬
‫הפעלה מחזורית של תוכן המולטימדיה הנוכחי או של כל קובצי תוכן המולטימדיה שנמצאים באותה תיקייה‪.‬‬
‫● ●אקראי‬
‫הפעלת קובצי מוזיקה בסדר אקראי‪.‬‬
‫● ●תמונה מבוטלת‬
‫הפעלת קובצי תוכן מולטימדיה רק לאחר כיבוי המסך‪.‬‬
‫‪- 168 -‬‬
‫● ●התאם למסך‬
‫התאמת תמונה למסך‪.‬‬
‫● ●זום‬
‫הגדלת תמונה‪.‬‬
‫● ●סובב שמאלה ‪ /‬סובב ימינה‬
‫סיבוב התמונה לשמאל או לימין‪.‬‬
‫● ●מוסיקת רקע‬
‫השהיה או הפעלה מחדש של מוזיקת הרקע במהלך מצגת שקופיות‪.‬‬
‫● ●אפשרויות‬
‫"‬
‫"האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדגם ולתוכן‪.‬‬
‫פונקציה‬
‫תיאור‬
‫מהירות מצגת שקופיות‬
‫הגדרת מהירות מצגת השקופיות‪.‬‬
‫אפקט הצגת שקופיות‬
‫להחלת אפקטי מעבר על מצגת השקופיות‪.‬‬
‫ניגון מוזיקת רקע בזמן שהטלוויזיה מציגה תמונות‪.‬‬
‫מוסיקת רקע‬
‫" "יש לשמור את קובצי המוזיקה בהתקן ה‪ USB-‬שבו שומרים את קובצי התמונות‪.‬‬
‫" "להשהיית מוזיקת הרקע‪ ,‬בחר מוסיקת רקע בחלקו התחתון של מסך ההפעלה‪.‬‬
‫לשליטה בכתוביות של וידאו‪.‬‬
‫כתוביות‪ :‬הפעלה או השבתה של שפת הכתוביות‪.‬‬
‫סנכרון‪ :‬לכוונון הסינכרון כאשר הווידאו והכתוביות אינם מסונכרנים‪.‬‬
‫כתוביות‬
‫אפס סנכרון‪ :‬לאיפוס של כוונון סינכרון הכתוביות ל‪.0-‬‬
‫גודל‪ :‬לשינוי גודל הגופן של הכתוביות‪.‬‬
‫קידוד‪ :‬להצגת רשימה של שפות קידוד‪ .‬אפשרות לשנות את שפת הקידוד כאשר הכתוביות מוצגות בצורה שגויה‪.‬‬
‫סוג מסגרת‪ :‬לכוונון המיקום של טקסט ושל קצות הכתוביות‪.‬‬
‫צבע מסגרת‪ :‬לשינוי הצבע של קצות הכתוביות‪.‬‬
‫סובב‬
‫שפת שמע‬
‫מידע‬
‫סיבוב הווידאו‪.‬‬
‫משנה את שפת השמע שברצונך לשמוע‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק אם הווידאו תומך בצליל מרובה רצועות‪.‬‬
‫להצגת מידע מפורט אודות תוכן המולטימדיה הנוכחי‪.‬‬
‫‪- 169 -‬‬
‫רישיון‬
‫בדוק את מידע הרישיון ואת הסימנים המסחריים שהוחלו בטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫‪Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of‬‬
‫‪Dolby Laboratories.‬‬
‫‪The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of‬‬
‫‪HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.‬‬
‫‪Open Source License Notice‬‬
‫‪Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source License‬‬
‫‪Notice is written only English.‬‬
‫סימן מסחרי‪ Rovi :‬ו‪ Rovi Guide-‬הם סימנים מסחריים של ‪ Rovi Corporation‬ו‪/‬או חברות הבת שלה‪.‬‬
‫רישיון‪ :‬מערכת ‪ Rovi Guide‬מיוצרת ברישיון מטעם ‪ Rovi Corporation‬ו‪/‬או חברות הבת שלה‪.‬‬
‫פטנט‪ :‬מערכת ‪ Rovi Guide‬מוגנת על‪-‬ידי פטנטים ואפליקציות מוגנות בפטנט שהוגשו בארה"ב‪ ,‬באירופה ובמדינות אחרות לרבות פטנט אחד או יותר מבין‬
‫הפטנטים בארה"ב שמספרם ‪ 6,239,794 ;5,940,073 ;6,396,546‬שהונפקו עבור ‪ Rovi Corporation‬ו‪/‬או חברות הבת שלה‪.‬‬
‫כתב ויתור‪ Rovi Corporation :‬ו‪/‬או חברות הבת שלה והחברות המסונפות אליה אינן אחראיות בשום אופן לדיוק או לזמינות של פרטי לוח הזמנים של‬
‫התוכניות או של נתונים אחרים במערכת ‪ Rovi‬ואינן יכולות להבטיח את זמינות השירות באזורך‪ .‬בשום מקרה ‪ Rovi Corporation‬ו‪/‬או החברות המסונפות‬
‫אליה לא יהיו אחראיות לכל נזק הקשור לדיוק או לזמינות של פרטי לוח הזמנים של התוכניות או של נתונים אחרים במערכת ‪.Rovi Guide‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה ברישיון זה בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 170 -‬‬
‫הדרכה בנושא נגישות‬
‫מספק תפריט ומדריך לשלט רחוק שמסייעים לבעלי לקויות ראייה‪.‬‬
‫מסך למידת תפריטים‬
‫למד את התפריטים במסך הטלוויזיה‪ .‬כאשר האפשרות מופעלת‪ ,‬הטלוויזיה תציג לך את מבנה התפריטים והתכונות שבחרת‪.‬‬
‫שימוש בשלט‪-‬רחוק‬
‫מדריך לשלט רחוק חכם של ‪.Samsung‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫כיוון האחיזה של שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫החזק את השלט‪-‬רחוק כאשר הלחצנים פונים אליך‪ .‬השלט‪-‬רחוק נעשה צר יותר בחלקו העליון ועבה יותר בחלקו התחתון‪.‬‬
‫תיאור של שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫מלמעלה למטה ומשמאל לימין‪:‬‬
‫● ●הלחצן‬
‫או הלחצן‬
‫נמצאים בצד שמאל למעלה‪.‬‬
‫● ●ישנה נורית ‪ LED‬קטנה מימין ללחצן‬
‫או ללחצן‬
‫● ●מתחת לנורית ה‪ LED-‬יש לחצן עגול‪ .‬זהו לחצן‬
‫● ●מבין שני הלחצנים שמתחת ללחצן‬
‫‪.‬‬
‫והימני הוא לחצן‬
‫אולם לא ניתן לאתרה בנגיעה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫בשלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬שמגיע עם טלוויזיית ‪ ,QLED‬השמאלי הוא לחצן‬
‫שב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬שמגיע עם טלוויזיית ‪ UHD‬או טלוויזיית ‪THE‬‬
‫● ●מבין שני הלחצנים שנמצאים מתחת ללחצן‬
‫‪.‬‬
‫והלחצן הימני הוא לחצן‬
‫‪ ,FRAME‬הלחצן השמאלי הוא לחצן‬
‫‪- 171 -‬‬
‫● ●מתחת לשני לחצנים אלה נמצא הלוח הכיווני המורכב ממעגל חיצוני גדול שבאמצעו לחצן עגול‪.‬‬
‫● ●מתחת ללחצן הכיוון נמצאים שני לחצנים בצדדים השמאלי והימני ולחצן אחד באמצע‪ .‬הלחצן שבצד שמאל הוא הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ .‬הלחצן העגול באמצע הוא לחצן ה‬
‫שבצד ימין הוא הלחצן‬
‫וזה‬
‫נמצאים שני לחצנים אופקיים‪ .‬הם בולטים יותר משאר הלחצנים שבשלט הרחוק‪ .‬הלחצן משמאל הוא לחצן‬
‫● ●מתחת ללחצן‬
‫עוצמת הקול והלחצן מימין הוא לחצן הערוצים‪ .‬דחוף אותם מלמטה למעלה או מלמעלה למטה כדי להשתמש בהם כמו מתגים‬
‫ולהעביר ערוצים או לכוונן את עוצמת הקול באמצעותם‪.‬‬
‫– –לחץ לחיצה קצרה על הלחצן ‪ VOL‬כדי להשתיק את הקול‪.‬‬
‫– –לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן ‪ VOL‬כדי לפתוח את התפריט קיצורי נגישות‪.‬‬
‫– –לחץ לחיצה קצרה על הלחצן ‪ CH‬כדי לפתוח את המדריך‪.‬‬
‫– –לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן ‪ CH‬כדי לפתוח את רשימת ערוצים‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫הלחצנים הצבעוניים‬
‫אם תלחץ על הלחצן‬
‫או על הלחצן‬
‫בזמן צפייה בתוכנית‪ ,‬יופיעו האפשרויות אדום‪ ,‬ירוק‪ ,‬צהוב וכחול‪ .‬אם תלחץ על הלחצן‬
‫ולאחר מכן תלחץ על הלחצן בחר בזמן צפייה בתוכנית‪ ,‬יופיעו האפשרויות הקלט‪,‬‏ ‪,Timeshift‬‏ עצור (כש‪-‬הקלט או ‪ Timeshift‬פעיל)‪ ,‬מידע‬
‫ו‪-‬עבור לחלק העליון (או עבור לחלק התחתון)‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫לחצן ההפעלה‪/‬השהיה‬
‫אם תלחץ על הלחצן‬
‫במהלך צפייה בתוכנית טלוויזיה‪ ,‬המסך שבו אתה צופה ייעצר ויופיע סרגל פקדים‪ .‬באפשרותך לבחור באפשרויות‬
‫הרץ אחורה‪ ,‬הפעל‪ ,‬השהה‪ ,‬הרץ קדימה‪ ,‬עצור ‪ ,Timeshift‬הקלט‪ ,‬עבור לטלויזיה חיה‪ ,‬או מידע‪ .‬באפשרותך ללחוץ על לחצן הכיוון למעלה‬
‫כדי לעבור אל מסך ההפעלה ולבדוק את משך זמן השידור של התוכנית בפועל ואת משך זמן ה‪.timeshift-‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "תוכל להשתמש בפונקציות החזרה איטית או הרצה קדימה איטית בעת בחירה באפשרות השהה‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש ב‪ -‬הקלט או ב‪ ,Timeshift -‬עליך לחבר התקן מסוג ‪.USB‬‬
‫‪- 172 -‬‬
‫שימוש בתפריט הנגישות‬
‫הצג תיאורים של פונקציות תפריט הנגישות‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫תפריט קיצורי נגישות‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן ‪ VOL‬כדי להציג את התפריט קיצורי נגישות‪.‬‬
‫התפריט קיצורי נגישות מאפשר לך להדליק או לכבות את מדריך קולי על‪-‬ידי שינוי ההגדרות‪ .‬מדריך קולי מקריא את פריטי התפריט‬
‫המוצגים במסך כדי שאנשים שאינם יכולים לראות את המסך יוכלו להשתמש בקלות בטלוויזיה‪.‬‬
‫התפריט מכיל כמה פריטים‪ ,‬ביניהם‪:‬‬
‫● ●מדריך קולי‪ :‬פונקציה זו פועלת בכל מסך בטלוויזיה‪ ,‬וכאשר מפעילים אותה היא מקריאה את הפריטים המוצגים על המסך כדי שניתן‬
‫יהיה לזהות אותם‪ .‬לדוגמה‪ ,‬הוא אומר את עוצמת הקול שנבחרה‪ ,‬את הערוץ הנוכחי ומידע על תוכניות‪ .‬הוא גם מקריא בקול מידע על‬
‫תוכניות במדריך התוכניות האלקטרוני (‪.)EPG‬‬
‫● ●ניגודיות גבוהה‪ :‬פונקציה זו מאפשרת להציג את כל התפריטים עם רקע שחור אטום וגופן לבן כדי לספק ניגודיות מרבית‪.‬‬
‫● ●הגדל‪ :‬פונקציה זו מגדילה רכיבים חשובים במסך‪ ,‬למשל שמות של תוכניות‪.‬‬
‫● ●למד על שלט רחוק לטלוויזיה‪ :‬למד את השמות והתפקידים של הלחצנים בשלט הרחוק‪ .‬במסך זה‪ ,‬לחיצה על לחצן ההפעלה‬
‫(הלחצן השמאלי העליון) תכבה את הטלוויזיה‪ ,‬אך בעת לחיצה על כל לחצן אחר‪ ,‬הטלוויזיה תאמר את שם הלחצן ותתאר בקצרה‬
‫מה הוא עושה‪ .‬מצב לימוד זה עוזר ללמוד את מיקומי הלחצנים ואת פעולתם בשלט‪-‬רחוק מבלי להשפיע על התפעול הרגיל של‬
‫כדי לצאת מ‪-‬למד על שלט רחוק לטלוויזיה‪.‬‬
‫הטלוויזיה‪ .‬לחץ פעמיים על לחצן‬
‫● ●מסך למידת תפריטים‪ :‬למד את התפריטים במסך הטלוויזיה‪ .‬עם הפיכתה לזמינה‪ ,‬הטלוויזיה שלך תאמר לך מהו המבנה והתכונות‬
‫של התפריטים שתבחר‪.‬‬
‫פתיחת התפריט קיצורי נגישות‬
‫ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬קיימים שני לחצני מתג דקים ואופקיים הנמצאים זה לצד זה‪ ,‬קצת מתחת לחלק האמצעי של השלט‪.‬‬
‫השמאלי הוא לחצן המתג השולט בעוצמת הקול‪ .‬לחץ לחיצה ארוכה על לחצן עוצמת הקול כדי לפתוח את התפריט קיצורי נגישות‪.‬‬
‫אם תלחץ לחיצה ארוכה על התפריט ‪ VOL‬כאשר מדריך קולי כבוי‪ ,‬התפריט קיצורי נגישות יופיע ומדריך קולי יתחיל לפעול‪ .‬באפשרותך‬
‫להפעיל או לכבות פונקציות כגון מדריך קולי‏‪ ,‬תיאור שמע‏‪ ,‬ניגודיות גבוהה‏‪ ,‬גווני אפור‏‪ ,‬היפוך צבעים‏‪ ,‬הגדל‏‪ ,‬למד על שלט רחוק לטלוויזיה‏‪,‬‬
‫מסך למידת תפריטים‏‪ ,‬כתוביות‏‪ ,‬שמע מרובה יציאות‪ ,‬ובאפשרותך לעבור אל הדפים למד על שלט רחוק לטלוויזיה וכן מסך למידת‬
‫תפריטים‪.‬‬
‫" "האפשרויות למד על שלט רחוק לטלוויזיה ו‪-‬מסך למידת תפריטים זמינות רק כאשר האפשרות מדריך קולי מופעלת‪.‬‬
‫‪- 173 -‬‬
‫שימוש בתפריט קיצורי נגישות‬
‫כדי להשתמש בתפריט קיצורי נגישות תצטרך לאתר את לחצני הכיוון וה בחר‪ .‬כדי לדעת היכן נמצאים הלחצנים עיין בתפריט למד על שלט‬
‫רחוק לטלוויזיה‪.‬‬
‫השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לנוע בין פריטי התפריט‪ .‬לחץ על הלחצן בחר כדי להפעיל או לכבות את הפונקציה שעליה מצביע‬
‫התפריט שבו אתה נמצא‪ .‬שוב‪ ,‬השתמש לחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לנוע בין האפשרויות ולחץ על בחר כדי לבחור אפשרות‪ .‬לסגירת‬
‫תפריט זה השתמש בלחצן הכיוון הימני כדי להגיע לאפשרות סגירה ולבחור בה‪ ,‬או לחץ על הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫הוראות מפורטות להפעלת האפשרויות‬
‫הפעלת מדריך קולי‬
‫‪1.1‬לחץ ממושכות על הלחצן ‪ VOL‬בשלט הרחוק‪ .‬התפריט קיצורי נגישות מופיע‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על לחצן הכיוון למעלה או למטה בשלט‪-‬רחוק כדי לעבור אל האפשרות מדריך קולי ולסמן אותה‪.‬‬
‫‪3.3‬לחץ על הלחצן בחר בשלט הרחוק כדי להפעיל או להשבית את מדריך קולי‪.‬‬
‫‪4.4‬כדי לסגור את התפריט‪ ,‬לחץ על‬
‫בשלט הרחוק או לחץ על לחצן הכיוון ימינה כדי לסמן את סגירה ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫הפעלת תיאור שמע‬
‫‪1.1‬לחץ ממושכות על הלחצן ‪ VOL‬בשלט הרחוק‪ .‬התפריט קיצורי נגישות מופיע‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על לחצן הכיוון למעלה או למטה בשלט‪-‬רחוק כדי לעבור אל האפשרות תיאור שמע ולסמן אותה‪.‬‬
‫‪3.3‬לחץ על הלחצן בחר בשלט הרחוק כדי להפעיל או להשבית את תיאור שמע‪.‬‬
‫‪4.4‬כדי לסגור את התפריט‪ ,‬לחץ על‬
‫בשלט הרחוק או לחץ על לחצן הכיוון ימינה כדי לסמן את סגירה ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר היא נתמכת על‪-‬ידי תוכנית הנמצאת בשידור עכשיו‪.‬‬
‫‪- 174 -‬‬
‫שלט טלוויזיה לומד‬
‫‪1.1‬לחץ ממושכות על הלחצן ‪ VOL‬בשלט הרחוק‪ .‬התפריט קיצורי נגישות מופיע‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על לחצן הכיוון למעלה או למטה בשלט‪-‬רחוק כדי לעבור אל האפשרות למד על שלט רחוק לטלוויזיה ולסמן אותה‪.‬‬
‫‪3.3‬לחץ ממושכות על הלחצן בחר בשלט הרחוק‪ .‬אתה נמצא כעת ב‪ e-Manual-‬בדף למד על שלט רחוק לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪4.4‬לחץ על לחצן בשלט הרחוק‪ .‬השם והפונקציה של הלחצן נשמעים‪.‬‬
‫‪5.5‬לאחר שסיימת וברצונך לצאת מ‪ ,e-Manual-‬לחץ פעמיים על הלחצן‬
‫כדי לצאת מ‪-‬למד על שלט רחוק לטלוויזיה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר מדריך קולי מופעל‪.‬‬
‫גישה לתפריט הנגישות הראשי כדי לשנות הגדרות של מדריך קולי‬
‫באפשרותך גם לעבור אל תפריט הנגישות מתפריט הגדרות הטלוויזיה‪ .‬הוא מציע אפשרויות רבות יותר כגון שינוי המהירות של מדריך קולי‪.‬‬
‫הטלוויזיה לא תקריא תפריט זה‪ ,‬אלא אם מדריך קולי כבר פועל‪.‬‬
‫‪1.1‬לחץ על הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על מקש הכיוון שמאלה עד שתגיע ל‬
‫הגדרות‪.‬‬
‫‪3.3‬לחץ על בחר כדי לפתוח תפריט‪.‬‬
‫‪4.4‬לחץ על מקש הכיוון למטה כדי להגיע אל כללי‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על בחר כדי לפתוח תפריט זה‪.‬‬
‫‪5.5‬השתמש בלחצני הכיוון כדי להגיע אל התפריט נגישות ולאחר מכן לחץ על בחר כדי לפתוח תפריט זה‪.‬‬
‫‪6.6‬התפריט יופיע כאשר הגדרות מדריך קולי הוא התפריט הראשון‪ .‬הדגש את הגדרות מדריך קולי ולאחר מכן לחץ על בחר‪.‬‬
‫ת ו‪-‬גובה צליל‪.‬‬
‫‪7.7‬מופיע תפריט עם אפשרויות לשינוי מדריך קולי‏‪ ,‬עוצמת קול‏‪ ,‬מהירו ‏‬
‫‪8.8‬בחר את התפריט בעזרת לחצני הכיוון ולאחר מכן לחץ על בחר‪.‬‬
‫‪- 175 -‬‬
‫הגדרת הגדרות נגישות באמצעות אינטראקציה קולית‬
‫אינטראקציה קולית מאפשר לך לשלוט בטלוויזיה באמצעות פקודות קוליות הנאמרות למיקרופון שמובנה בשלט רחוק חכם של ‪.Samsung‬‬
‫כדי להשתמש באינטראקציה קולית‪ ,‬הטלוויזיה חייבת להיות מוגדרת‪ ,‬מכווננת ומחוברת לאינטרנט‪ .‬ניתן לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‬
‫במהלך ההגדרה הראשונית או לעשות זאת מאוחר יותר‪ ,‬דרך תפריט ההגדרות‪.‬‬
‫קיימות פקודות רבות שניתן לומר כדי לשלוט בטלוויזיה‪ .‬ניתן להשתמש בהן ביחד עם מדריך קולי להזנת קול ולהשמעת קול‪.‬‬
‫כדי לומר פקודה‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן‬
‫(הממוקם ליד הקצה העליון של שלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬ממש מתחת לנורית‬
‫ה‪ LED-‬לחיווי הפעלה ומעל לחצן הכיוון)‪ ,‬אמור את הפקודה‪ ,‬ולאחר מכן שחרר את הלחצן‬
‫לדוגמה‪ ,‬תוכל‪:‬‬
‫להפעיל את מדריך קולי‪:‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫בשלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬ואמור "הפעל מדריך קולי"‪.‬‬
‫להפעיל את תיאור שמע‪:‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫בשלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬ואמור "הפעל תיאור שמע"‪.‬‬
‫להפעיל את ניגודיות גבוהה‪:‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫בשלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬ואמור "הפעל ניגודיות גבוהה"‪.‬‬
‫‪- 176 -‬‬
‫‪ .‬הטלוויזיה תאשר את הפקודה‪.‬‬
‫שימוש בטלוויזיה כאשר מדריך קולי מופעל‬
‫באפשרותך להפעיל את מדריך קולי המתאר בקול את אפשרויות התפריט כדי לסייע למשתמשים בעלי לקויות ראייה‪.‬‬
‫צפייה בטלוויזיה‬
‫הפעלת הטלוויזיה‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫או על הלחצן‬
‫כדי להפעיל את הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "בעת הפעלת הטלוויזיה במצב טלוויזיה‪ ,‬המדריך הקולי יאמר את שם הערוץ‪.‬‬
‫מעבר בין ערוצים‬
‫קיימות כמה דרכים לעבור בין ערוצים‪ .‬בכל פעם שתעבור ערוץ יאמרו הפרטים של הערוץ החדש‪ .‬הדרכים להחלפת הערוץ מתוארות להלן‪.‬‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫● ●רשימת ערוצים (‬
‫רשימת ערוצים)‬
‫‪ .‬האפשרות מסך ראשון מופיעה‪ .‬השתמש בלחצני הכיוון שמאל או ימין כדי לעבור אל טלוויזיה בשידור חי‪ ,‬לחץ‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫על לחצן הכיוון מעלה כדי לעבור לשורה העליונה‪ ,‬לחץ על לחצן הכיוון ימין כדי לעבור אל רשימת ערוצים ולאחר מכן לחץ על לחצן‬
‫בחר‪ .‬ברשימת ערוצים‪ ,‬השתמש בלחצני הכיוון מעלה ומטה כדי לעבור לערוץ הרצוי‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫● ●הלחצן ‪ :CH‬מבין שני הלחצנים שבולטים במרכז שלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬הלחצן הימני הוא ‪ .CH‬כדי להחליף ערוץ‪ ,‬דחף את‬
‫הלחצן ‪ CH‬כלפי מעלה או משוך אותו כלפי מטה‪.‬‬
‫● ●יש להשתמש בלחצני המספרים באופן ישיר או לחץ על לחצן ‪ CH‬בשלט‪-‬רחוק הסטנדרטי על מנת להחליף ערוצים‪.‬‬
‫● ●השתמש בלחצן‬
‫או‬
‫בשלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬כדי להציג את המקלדת המספרית הווירטואלית במסך‪.‬‬
‫‪- 177 -‬‬
‫שימוש בהזנת מספרים במסך באמצעות שלט רחוק חכם של ‪:Samsung‬‬
‫השתמש במקלדת המספרית הווירטואלית להזנת מספרים‪ ,‬כגון מספר ערוץ או ‪.PIN‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫או‬
‫בשלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬כדי להציג את הלוח המספרי הווירטואלי בן ‪ 2‬השורות על המסך‪ .‬מדריך קולי‬
‫אומר "מקלדת מספרית וירטואלית‪ "6 ,‬ופירושו שסדרת המספרים מוצגת במסך והספרה ‪ 6‬מסומנת‪ .‬הסדרה מכילה את הלחצנים הבאים‪:‬‬
‫● ●בשורה התחתונה‪ :‬משמאל‪ ,)TTX, 1 – 9, 0, -(dash :‬מחק‪ ,‬עבור לחלק העליון (או עבור לחלק התחתון)‬
‫● ●השורה העליונה כוללת אפשרות אחת‪ ,‬סיום‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫השתמש בלחצני הכיוונים שמאלה וימי כדי לנוע לאורך השורה ואז לחץ על בחר כדי לבחור במקלדת המספרית הווירטואלית‪ .‬לאחר שתסיים‬
‫לבחור את כל המספרים הנחוצים (לדוגמה‪ ,)123 ,‬לחץ על לחצן הכיוון מעלה כדי לעבור לאפשרות סיום ואז לחץ על בחר לסיום‪.‬‬
‫בעת הזנה של מספר ערוץ‪ ,‬באפשרותך להזין את המספר ולאחר מכן לבחור באפשרות סיום בשורה העליונה‪ .‬לחלופין‪ ,‬באפשרותך להזין את‬
‫מספר הערוץ ולהמתין‪ .‬לאחר זמן קצר הערוץ ישתנה והמקלדת המספרית הווירטואלית תיעלם מהמסך‪.‬‬
‫שינוי עוצמת הקול‬
‫כוון את שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬אל חיישן השלט רחוק של הטלוויזיה ולאחר מכן הזז את הלחצן ‪ VOL‬כלפי מעלה או מטה לכוונון‬
‫עוצמת הקול של הטלוויזיה‪ .‬בכל פעם שתשנה את עוצמת הקול תוכרז עוצמת הקול החדשה‪.‬‬
‫● ●הלחצן ‪ :VOL‬מבין שני הלחצנים שבולטים במרכז שלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬הלחצן השמאלי הוא ‪ .VOL‬כדי לשנות את עוצמת‬
‫הקול‪ ,‬דחף את הלחצן ‪ VOL‬כלפי מעלה או משוך אותו כלפי מטה‪.‬‬
‫● ●לחץ על לחצן ‪ VOL‬בשלט‪-‬רחוק הרגיל כדי לכוון את עוצמת הקול‪.‬‬
‫שימוש במידע על תוכניות‬
‫בעת צפייה בטלוויזיה‪ ,‬לחץ על הלחצן בחר כדי להציג את פרטי התוכנית בחלקו העליון של המסך‪ .‬מדריך קולי יקריא כתוביות של תוכניות או‬
‫תיאורי שמע אם הן זמינים‪ .‬כדי להציג מידע מפורט יותר על התוכנית‪ ,‬לחץ ממושכות על הלחצן בחר‪ .‬מדריך קולי ייתן פרטים נוספים‪ ,‬כגון‬
‫תקציר התוכנית‪.‬‬
‫לחץ על לחצני הכיוון שמאלה או ימינה כדי לראות מה יוצג מאוחר יותר באותו ערוץ‪ .‬לחץ על לחצני הכיוון למעלה או למטה כדי לעבור אל‬
‫ערוצים אחרים ולראות אילו תוכניות משודרות בהם כרגע‪.‬‬
‫לחץ על‬
‫כדי לחזור או לסגור את פרטי התוכנית‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 178 -‬‬
‫השימוש במדריך‬
‫ראה סקירה של חבילת התוכניות של כל ערוץ‪.‬‬
‫כאשר ברצונך לקבל מידע על תוכניות בכל אחד מהערוצים תוך כדי צפייה בתוכנית משודרת‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ CH‬ב‪-‬שלט רחוק חכם של‬
‫‪ .Samsung‬השתמש בלחצני הכיוון כדי להציג את המידע על התוכניות‪.‬‬
‫" "בשלט‪-‬רחוק הרגיל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.GUIDE‬‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מדריך‬
‫במדריך אפשר לראות את לוח התוכניות היומי עבור כל גוף שידור‪ ,‬כמו גם פרטים על תוכניות‪ .‬באפשרותך לבחור תוכניות לתזמון לצפייה או‬
‫להקלטה‪.‬‬
‫באפשרותך לפתוח את מדריך גם באמצעות אינטראקציה קולית‪ .‬לחץ ממושכות על הלחצן‬
‫של שלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬ולאחר‬
‫מכן אמור את הפקודה “מדריך”‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "המידע במדריך מיועד לערוצים דיגיטליים בלבד‪ .‬אין תמיכה בערוצים אנלוגיים‪.‬‬
‫" "אם ה שעון לא מוגדר‪ ,‬לא יסופק מדריך‪ .‬הגדר תחילה את ה שעון‪( .‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫אם עליך להגדיר שוב את השעון‪ ,‬פעל לפי ההוראות הבאות‪.‬‬
‫‪1.1‬לחץ על הלחצן‬
‫כדי לפתוח את ‪.Smart Hub‬‬
‫‪2.2‬לחץ על לחצן הכיוון שמאלה כדי לעבור אל‬
‫הגדרות‪.‬‬
‫‪3.3‬לחץ על הלחצן בחר כדי להציג את התפריט הגדרות על המסך‪.‬‬
‫‪4.4‬השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור אל התפריט כללי‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫‪5.5‬השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור אל התפריט מנהל מערכת‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫‪6.6‬בחר בתפריט שעה ואז לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫‪7.7‬בחר בתפריט שעון ואז לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫‪8.8‬בחר בתפריט מצב שעון‪ ,‬לחץ על הלחצן בחר‪ ,‬ולאחר מכן בחר אוטומטי או ידני‪.‬‬
‫"‬
‫"אם תבחר בידני‪ ,‬תוכל לעבור אל התפריט תאריך או שעה שמתחתיו כדי לקבוע את הזמן‪.‬‬
‫‪- 179 -‬‬
‫שעון)‬
‫בעת פתיחת ה מדריך מוצגת טבלת רשת של ערוצים ותוכניות‪ .‬השורה העליונה מציגה את מסנן ערוצים ולאחר מכן את היום והשעות‪ .‬בכל‬
‫שורה מוצג שם ערוץ בצד ימין והתוכניות המשודרות בערוץ זה מוצגות בצד שמאל‪.‬‬
‫במדריך‪ ,‬השתמש בלחצני הכיוון מעלה ומטה כדי לעבור בין ערוצים‪ ,‬ובלחצני החצים שמאלה וימינה כדי לעבור בין תוכניות בערוץ‪.‬‬
‫באפשרותך גם להשתמש בלחצן‬
‫או‬
‫כדי להזין מספר ערוץ ולעבור ישירות אל ערוץ זה‪ .‬באפשרותך להשתמש בלחצן‬
‫כדי‬
‫לעבור לשעה הנוכחית‪.‬‬
‫כשתתמקד בתוכנית‪ ,‬תשמע את המידע המפורט של התוכנית שנבחרה‪ .‬תשמע גם אם יש תיאור שמע וכתוביות עבור התוכנית‪ .‬כשתתמקד‬
‫בערוץ אחר‪ ,‬תשמע את שם הערוץ ומספרו ואת המידע על התוכנית‪ .‬אם תעבור ליום אחר‪ ,‬היום יוכרז בתוכנית הראשונה שתגיע אליה באותו‬
‫יום‪ .‬היום מוכרז רק פעם אחת‪ ,‬כך שאם אינך באיזה יום אתה נמצא‪ ,‬תוכל לנוע ‪ 24‬שעות קדימה ואחורה ולאחר מכן יוכרז היום‪.‬‬
‫להצגת תוכנית המשודרת כעת‬
‫במדריך‪ ,‬עבור לתוכנית המשודרת כעת‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר כדי לעבור לטלוויזיה בשידור חי בערוץ ובתוכנית שנבחרו‪.‬‬
‫אפשרויות אחרות במדריך‬
‫במדריך‪ ,‬עבור לתוכנית המיועדת לשידור‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪ .‬מופיע חלון מוקפץ המפרט את הפונקציות הבאות‪ .‬עבור התוכנית‬
‫שבה אתה צופה כעת‪ ,‬לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן בחר‪.‬‬
‫השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לנוע בתוך תפריט זה ולאחר מכן לחץ על בחר כדי לבחור פריט‪ .‬לחץ על‬
‫התפריט ולחזור למדריך‪.‬‬
‫● ●הקלט‬
‫באפשרותך להקליט את התוכנית שאתה צופה בה כעת או תוכנית בערוץ אחר‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●תכנון צפייה‬
‫באפשרותך לתכנן צפייה בתוכנית המיועדות לשידור‪.‬‬
‫‪- 180 -‬‬
‫כדי לסגור את‬
‫● ●תכנון הקלטה‬
‫באפשרותך לתכנן הקלטה של תוכנית המיועדת לשידור‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף על תכנון הקלטה‪ ,‬עיין בנושא "הקלטה"‪.‬‬
‫● ●ערוך את זמן ההקלטה‬
‫באפשרותך לשנות את שעות ההתחלה והסיום של הקלטות מתוזמנות של תוכניות‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●עצור‬
‫באפשרותך לעצור את פונקציית ההקלטה שפועלת כעת‪.‬‬
‫● ●בטל צפייה מתוכננת ‪ /‬בטל הקלטה מתוכננת‬
‫באפשרותך לבטל צפיות והקלטות מתוזמנות‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●הצג פרטים‬
‫באפשרותך להציג את המידע המפורט אודות התוכנית שנבחרה‪ .‬המידע עשוי להשתנות בהתאם לאות השידור‪ .‬אם לא סופק מידע‬
‫עבור התוכנית‪ ,‬לא מופיע שום דבר‪.‬‬
‫לחץ על בחר באפשרות הצג פרטים‪ .‬פעולה זו תפתח את החלון המוקפץ 'פרטים' של התוכנית‪ ,‬ובו תקציר‪ .‬החלון הקופץ עם הפרטים‬
‫כולל מידע מפורט ואת האפשרות ‪ .OK‬אחרי שתקרא את המידע המפורט‪ ,‬לחץ על הלחצן בחר בשלט הרחוק כדי לסגור את החלון‬
‫הקופץ‪.‬‬
‫הצגת ערוצים מועדפים‪:‬‬
‫אם הגדרת ערוצים מועדפים‪ ,‬תוכל לסנן את המדריך כך שיוצגו הערוצים האלו בלבד‪ .‬כך יהיה קל יותר לחפש את הערוצים הרצויים‪.‬‬
‫כדי להציג את רשימת המועדפים שלך‪ ,‬עבור לשעה הנוכחית (לחץ על הלחצן‬
‫) ולאחר מכן לחץ על לחצן הכיוון שמאלה כדי לעבור‬
‫לרשימת הערוצים‪ .‬השתמש בלחצן הכיוון מעלה כדי להתקדם במעלה הפריטים ברשימה עד שתגיע לאפשרות סינון לפי ‪ :‬הכל‪ .‬לחץ על‬
‫בחר כדי להציג רשימת אפשרויות‪ .‬השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור בין הקטגוריות ברשימה‪ .‬הדגש את האפשרות הרצויה‪,‬‬
‫לדוגמה מועדפים ‪ ,1‬ולאחר מכן לחץ על בחר‪ .‬לאחר מכן המדריך יציג את המידע עבור ערוצים אלו בלבד‪.‬‬
‫" "לאחר שתגדיר מסנן במדריך‪ ,‬הוא יישאר גם לאחר שתסגור ותפתח שוב את המדריך‪ .‬אם תגלה שלא מופיעים הערוצים שלדעתך אמורים להופיע‪,‬‬
‫כדאי לבדוק את הקטגוריה ולבחור באפשרות “סינון לפי ‪ :‬הכל” כדי להציג את כל הערוצים המכווננים‪.‬‬
‫‪- 181 -‬‬
‫הגדרת תכנון צפייה‬
‫קבע את תצורת הטלוויזיה כך שתציג ערוץ או תוכנית ספציפיים בתאריך ושעה מסוימים‪.‬‬
‫הסמל‬
‫מופיע ליד תוכניות שנקבעו ל'תכנון צפייה'‪.‬‬
‫" "כדי להגדיר תכנון צפייה‪ ,‬תחילה עליך להגדיר את השעון של הטלוויזיה (‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון)‪.‬‬
‫הגדרת תכנון צפייה‬
‫● ●המסך מדריך‬
‫במסך מדריך‪ ,‬בחר תוכנית שברצונך לצפות בה ולאחר מכן לחץ ממושכות על הלחצן בחר‪ .‬בחר תכנון צפייה בחלון המוקפץ שמופיע‪.‬‬
‫● ●המסך 'פרטי תוכנית'‬
‫לחץ על הלחצן בחר בזמן הצפייה בטלוויזיה‪ .‬החלון 'פרטי תוכנית' יוצג‪ .‬בחר תוכנית המיועדת לשידור באמצעות לחצני הכיוון שמאלה‬
‫וימינה‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪ .‬ניתן לתזמן את הצפייה בתוכנית על‪-‬ידי בחירת תכנון צפייה‪.‬‬
‫ביטול תכנון צפייה‬
‫ישנן שתי דרכים לבטל תכנון צפייה‪.‬‬
‫‪ .1‬ביטול של תכנון צפייה מתוך המדריך‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מדריך‬
‫עבור לתוכנית שעבורה ברצונך לבטל את הצפייה המתוזמנת ולחץ על הלחצן בחר‪ .‬עבור אל בטל צפייה מתוכננת ולאחר מכן לחץ על הלחצן‬
‫בחר‪ .‬כאשר מופיעה הודעה קופצת המבקשת ממך לבטל את תכנון הצפייה שנבחר‪ ,‬בחר כן‪ .‬תכנון הצפייה שנבחר יבוטל והמסך חוזר למדריך‪.‬‬
‫‪- 182 -‬‬
‫‪ .2‬ביטול של תכנון צפייה מתוך ה‪Smart Hub‬‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫‪1.1‬לחץ על הלחצן‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫מחק‬
‫כדי לפתוח את ‪ ,Smart Hub‬ולאחר מכן לחץ על לחצני הכיוון ימינה או שמאלה כדי לעבור אל טלוויזיה בשידור‬
‫חי‪ .‬לחץ על לחצן הכיוון מעלה כדי לעבור לשורה העליונה‪ ,‬ואז לחץ על לחצני הכיוון ימינה או שמאלה כדי לעבור אל מנהל תזמון או‬
‫הקלטות‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על בחר כדי לפתוח את מנהל תזמון או את הקלטות‪.‬‬
‫‪3.3‬לחץ על לחצן הכיוון שמאלה כדי לעבור אל התפריט לוחות תכניות‪.‬‬
‫‪4.4‬השתמש בלחצן הכיוון מטה כדי לעבור לרשימת התוכניות המתוזמנות לצפייה‪.‬‬
‫‪5.5‬השתמש בלחצן הכיוון ימינה כדי לעבור לאפשרות מחק ואז לחץ על הלחצן בחר כדי למחוק את הפריט שנבחר‪.‬‬
‫" "ייתכן שהתפריטים לא יופיעו‪ ,‬בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫שימוש ב‪-‬רשימת ערוצים‬
‫ראה כיצד להציג ברשימה את הערוצים הזמינים בטלוויזיה‪.‬‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫באמצעות רשימת ערוצים ניתן לעבור בין ערוצים או לבדוק תוכניות המשודרות בערוצים דיגיטליים אחרים בזמן הצפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫‪ .‬האפשרות מסך ראשון מופיעה‪ .‬השתמש בלחצני הכיוון שמאל או ימין כדי לעבור אל טלוויזיה בשידור חי‪ ,‬לחץ על‬
‫לחצן הכיוון מעלה כדי לעבור לשורה העליונה‪ ,‬לחץ על לחצן הכיוון ימין כדי לעבור אל רשימת ערוצים ולאחר מכן לחץ על לחצן בחר‪ .‬פעולה‬
‫זו תציג את רשימת הערוצים ואת התוכנית המשודרת כעת‪ .‬החלק המסומן יהיה הערוץ שאתה צופה בו כעת ויוצגו שם הערוץ‪ ,‬מספר הערוץ‬
‫ושם התוכנית‪.‬‬
‫השתמש בלחצני הכיוון מעלה ומטה כדי לנוע ברשימת הערוצים (או השתמש בלחצן ‪ CH‬כדי לנוע דף אחד למעלה ודף אחד למטה)‪.‬‬
‫באפשרותך גם להשתמש בלחצן‬
‫או‬
‫כדי להזין מספר ערוץ ולעבור ישירות אל ערוץ זה‪.‬‬
‫‪- 183 -‬‬
‫לחץ על לחצן הכיוון ימינה ברשימת ערוצים כדי לעבור אל רשימת קטגוריות‪ .‬השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לנוע בין פריטי‬
‫הרשימה‪ .‬לחץ על הלחצן בחר כדי לבחור את הקטגוריה הרצויה מתוך רשימת קטגוריות‪ .‬רשימת קטגוריות מכילה את כל הערוצים ואת‬
‫מועדפים‪ .‬השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור אל הערוץ שברצונך לצפות בו‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫● ●הכל‬
‫להצגת הערוצים שהמערכת חיפשה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫● ●‪TV PLUS‬‬
‫בזמן שהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‪ ,‬באפשרותך לצפות בתוכניות פופולריות או בדגשים של כל נושא דרך ערוץ וירטואלי בכל עת‪.‬‬
‫כמו בערוץ כללי‪ ,‬הוא מספק את לוחות השידורים היומיים של ‪.TV PLUS‬‬
‫● ●מועדפים‬
‫מציגה את מועדפים ‪ 1‬עד מועדפים ‪ .5‬השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לנוע בין רשימות המועדפים‪ .‬הדגש את הרשימה‬
‫הרצויה ולאחר מכן לחץ על בחר‪ .‬רשימת הערוצים תציג כעת רק את הערוצים שברשימה שבחרת‪.‬‬
‫● ●סוג ערוץ‬
‫ממיין את הרשימה כך שהיא מכילה ערוצים מסוג נבחר‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬ניתן להשתמש ב‪-‬סוג ערוץ רק אם הערוצים מכילים את סוג‬
‫המידע‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאות השידור הנכנס‪.‬‬
‫● ●מיון‬
‫למיון הרשימה לפי מספר או לפי שם‪.‬‬
‫"‬
‫"אפשרות זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד וייתכן כי לא תמיד תהיה זמינה‪.‬‬
‫● ●אנטנה‪ ,‬כבלים‪ ,‬או לוויין‬
‫אפשרות לבחור בין אנטנה‪ ,‬כבלים ו‪-‬לוויין‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאות השידור הנכנס‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 184 -‬‬
‫יצירת רשימת מועדפים אישית‬
‫ציין ערוצים שנצפים לעתים תכופות כערוצים מועדפים‪.‬‬
‫ערוצים מועדפים מסומנים במסכים ערוך ערוץ ורשימת ערוצים באמצעות הסמל‬
‫‪.‬‬
‫רישום ערוצים כמועדפים‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫‪1.1‬לחץ על לחצן הכיוון שמאלה כדי לעבור אל התפריט רשימת קטגוריות‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר מועדפים‪.‬‬
‫‪3.3‬כשאתה בוחר רשימת מועדפים‪ ,‬מופיע המסך עריכת מועדפים‪.‬‬
‫‪4.4‬עבור לערוץ שברצונך להוסיף ואז לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫‪5.5‬חזור על שלב ‪ 4‬כדי לבחור את כל הערוצים שברצונך להוסיף‪.‬‬
‫‪6.6‬לחץ על לחצן הכיוון ימינה כדי לעבור לסמל‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪ .‬הערוצים שנבחרו יתווספו לרשימת המועדפים‪.‬‬
‫הוספת ערוצים לרשימת המועדפים ‪ -‬פירוט‬
‫‪1.1‬פתח את רשימת ערוצים‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על לחצן הכיוון שמאלה כדי לעבור אל התפריט רשימת קטגוריות‪.‬‬
‫‪3.3‬השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור אל מועדפים‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על בחר‪ .‬תראה את מועדפים ‪ 1‬עד מועדפים ‪ .5‬עבור‬
‫לרשימה שאליה ברצונך להוסיף ערוצים‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫‪4.4‬השתמש בלחצני הכיוון מעלה ומטה כדי לעבור אל עריכת מועדפים‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫‪5.5‬במסך עריכת מועדפים‪ ,‬עבור לערוץ שאותו תרצה להוסיף לרשימת המועדפים ואז לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫‪6.6‬חזור על שלב ‪ 5‬כדי לבחור את כל הערוצים שברצונך להוסיף‪.‬‬
‫‪7.7‬לחץ על לחצן הכיוון ימינה כדי לעבור לסמל‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪ .‬הערוצים שנבחרו יתווספו לרשימת המועדפים‪.‬‬
‫‪- 185 -‬‬
‫מחיקת ערוצים מרשימת המועדפים ‪ -‬פירוט‬
‫‪1.1‬פתח את רשימת ערוצים‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על לחצן הכיוון שמאלה כדי לעבור אל התפריט רשימת קטגוריות‪.‬‬
‫‪3.3‬השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור אל מועדפים‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על בחר‪ .‬תראה את מועדפים ‪ 1‬עד מועדפים ‪ .5‬עבור‬
‫אל הרשימה שממנה ברצונך למחוק ערוצים‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫‪4.4‬השתמש בלחצני הכיוון מעלה ומטה כדי לעבור אל עריכת מועדפים‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫‪5.5‬במסך עריכת מועדפים‪ ,‬עבור לערוץ שאותו תרצה למחוק מרשימת המועדפים ואז לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫‪6.6‬חזור על שלב ‪ 5‬כדי לבחור את כל הערוצים שברצונך למחוק‪.‬‬
‫‪7.7‬לחץ על לחצן הכיוון שמאלה כדי לעבור לסמל‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪ .‬הערוצים שנבחרו יימחקו מרשימת המועדפים‪.‬‬
‫צפייה בערוצים ובחירת ערוצים ברשימות המועדפים בלבד‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫‪1.1‬פתח את רשימת ערוצים‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על לחצן הכיוון שמאלה כדי לעבור אל התפריט רשימת קטגוריות‪.‬‬
‫‪3.3‬השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור למועדפים‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫‪4.4‬מופיעות האפשרויות מועדפים ‪ 1‬עד מועדפים ‪ .5‬עבור אל הרשימה הרצויה‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪ .‬הערוצים ברשימת‬
‫המועדפים שנבחרה מופיעים‪.‬‬
‫‪- 186 -‬‬
‫הקלטה‬
‫הקלטת תוכנית לכונן קשיח חיצוני המחובר בחיבור ‪.USB‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "קרא את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש במאפיין ההקלטה‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "לפני השימוש בפונקציה הקלטה ובפונקציה‬
‫‪."Timeshift‬‬
‫שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידית' ו'תכנון הקלטה' במסך המדריך‪:‬‬
‫כדי להקליט תוכנית המשודרת כעת‪ ,‬פתח את מדריך התוכניות‪ ,‬עבור לתוכנית ולאחר מכן לחץ ממושכות על הלחצן בחר‪ .‬יופיע תפריט מוקפץ‪.‬‬
‫השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור לאפשרות הקלט‪ .‬לחץ על לחצן הבחירה כדי להקליט את התוכנית‪ .‬אתה תועבר בחזרה‬
‫למדריך התוכניות‪ .‬ההקלטה מסתיימת אוטומטית עם סיום התוכנית‪.‬‬
‫כדי להפסיק להקליט‪ ,‬עבור אל מדריך ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪ .‬החלון המוקפץ עצור הקלטה מופיע‪ .‬הזז את האזור המסומן לעצור‬
‫ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫כדי להקליט תוכנית שתשודר בהמשך‪ ,‬עבור לתוכנית הרצויה במדריך ואז לחץ על לחצן הבחירה‪ .‬יופיע תפריט מוקפץ‪ .‬השתמש בלחצני‬
‫הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור בין פריטי התפריט‪ .‬עבור אל תכנון הקלטה ולחץ על בחר‪ .‬אתה תשמע הודעה האומרת כי התוכנית הוגדרה‬
‫להקלטה ולאחר מכן תועבר בחזרה למדריך התוכניות‪.‬‬
‫הסמל‬
‫יופיע בצורה בולטת ליד שם התוכנית כדי לציין שהיא מוגדרת להקלטה‪ .‬כדי לברר אם תוכנית מוגדרת להקלטה או כדי לבטל‬
‫הקלטה מתוזמנת‪ ,‬עבור לתוכנית הרצויה ולחץ על לחצן הבחירה‪ .‬אם התוכנית כבר מוגדרת להקלטה אזי התפריט יציג את האפשרות בטל‬
‫הקלטה מתוכננת‪ .‬תוכל ללחוץ על הלחצן בחר כדי לבטל את תזמון ההקלטה או פשוט ללחוץ על הלחצן‬
‫מבלי לבטל את ההקלטה‪.‬‬
‫‪- 187 -‬‬
‫כדי לחזור למדריך התוכניות‬
‫שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידית' ו'תכנון הקלטה' בחלון 'פרטי תוכנית'‬
‫התוכנית שבה אתה צופה מוקלטת‬
‫כדי להציג תפריט להקלטת תוכנית או להפעלת פונקציית ‪ ,Timeshift‬לחץ על הלחצן‬
‫או על הלחצן‬
‫ולאחר מכן לחץ על הלחצן‬
‫בחר בזמן הצפייה בתוכנית‪ .‬באפשרותך לבחור את הפונקציות הבאות בתפריט‪:‬‬
‫● ●הקלט‪ :‬התחלה מיידית של הקלטת התוכנית שבה אתה צופה‪.‬‬
‫● ●‪ :Timeshift‬הפעלת פונקציית ‪.Timeshift‬‬
‫● ●עצור‪ :‬עצירת ההקלטה או פונקציית ‪ Timeshift‬הנוכחית שפועלת‪.‬‬
‫● ●מידע‪ :‬הצגת פרטים על התוכנית שאתה צופה בה‪.‬‬
‫תכנון צפייה מתוך חלון פרטי התוכנית‬
‫לחץ על הלחצן בחר במהלך צפייה בתוכנית כדי להציג את חלון פרטי התוכנית‪ .‬בחלון פרטי התוכנית‪ ,‬השתמש בלחצני הכיוון שמאלה וימינה‬
‫כדי לבחור תוכנית המיועדת לשידור‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪ .‬כדי לתזמן את הקלטת התוכנית‪ ,‬בחר תכנון הקלטה‪.‬‬
‫שינוי זמן ההקלטה‬
‫בעת הקלטת תוכנית בשידור חי ניתן לציין את משך ההקלטה הרצוי‪.‬‬
‫לחץ על לחצן הכיוון למטה כדי להציג את סרגל הבקרה בחלקו התחתון של המסך‪ .‬השתמש בלחצני הכיוון שמאלה או ימינה כדי לעבור אל‬
‫ערוך את זמן ההקלטה‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪ .‬מחוון כוונון יופיע ואתה תשמע את זמן ההקלטה המוגדר כעת‪ .‬השתמש בלחצני‬
‫הכיוון שמאלה וימינה כדי לשנות את הזמן ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪ .‬אתה תשמע תפריט המספק מידע על זמן ההקלטה‪ .‬כדי לחזור‬
‫לתוכנית שאתה צופה בה‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫בשלט‪-‬רחוק‪.‬‬
‫" "זמן ההקלטה המרבי משתנה בהתאם לנפח התקן ה‪.USB-‬‬
‫‪- 188 -‬‬
‫צפייה בתוכניות מוקלטות‬
‫טלוויזיה בשידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫פתח את ‪ Smart Hub‬על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן‬
‫הקלט‬
‫בשלט הרחוק‪ .‬השתמש בלחצן הכיוון שמאל או ימין כדי להזיז את האזור המסומן‬
‫אל טלוויזיה בשידור חי‪ .‬לחץ על לחצן הכיוון מעלה כדי לעבור לשורה העליונה‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על לחצן הכיוון שמאל או ימין כדי לעבור‬
‫למדריך‪.‬‬
‫לחץ על לחצן הכיוון ימינה כדי לעבור אל הקלטות ולחץ על לחצן הבחירה‪ .‬פעולה זו תפתח את המסך מנהל הקלטה ולוח תכניות‪.‬‬
‫כדי להפעיל את התוכנית השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור בין שמות התוכניות ולאחר מכן לחץ על לחצן הבחירה כדי‬
‫להפעיל את התוכנית או לחץ על לחצן הכיוון ימינה כדי לעבור לרשימת אפשרויות‪ .‬השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור בין‬
‫אפשרויות הרשימה ולהפעיל את התוכנית‪ ,‬להסיר (או למחוק) אותה או להציג את פרטיה‪.‬‬
‫בחר את האפשרות הפעל כדי להפעיל את התוכנית‪ .‬התוכנית תופעל‪ .‬אם צפית בעבר בחלק מהתוכנית‪ ,‬יופיע תפריט מוקפץ על המסך עם‬
‫האפשרויות‪ :‬הפעל (מההתחלה)‪ ,‬חידוש (מהנקודה שבה הפסקת) או ביטול‪ .‬השתמש בלחצני הכיוון שמאלה וימינה כדי לעבור לאפשרות‬
‫הרצויה ולחץ על לחצן הבחירה‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫מחיקת תוכנית מוקלטת‬
‫כדי למחוק תוכנית מוקלטת עבור לרשימה הקלטות‪ .‬השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור אל ההקלטה שברצונך למחוק‪.‬‬
‫לחץ על לחצן הכיוון ימינה כדי לעבור לרשימה בת ‪ 3‬אפשרויות‪ .‬לחץ על לחצן הכיוון למטה כדי לעבור אל האפשרות מחק ולאחר מכן לחץ על‬
‫לחצן הבחירה‪.‬‬
‫המערכת תשאל אותך אם ברצונך להסיר את הפריט שנבחר‪ .‬לחץ על לחצן הכיוון שמאלה כדי לעבור ללחצן מחק ולחץ על לחצן הבחירה כדי‬
‫למחוק את שם התוכנית‪ .‬התוכנית תימחק ואתה תועבר בחזרה לרשימת ההקלטות‪.‬‬
‫‪- 189 -‬‬
‫שימוש ב‪Smart Hub-‬‬
‫למד כיצד לפתוח את ‪ Smart Hub‬כדי לגשת לאפליקציות‪ ,‬משחקים‪ ,‬סרטים ואפשרויות נוספות‪.‬‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫לאחר הלחיצה על הלחצן‬
‫בשלט הרחוק‪ ,‬תוכל לגלוש באינטרנט ולהוריד אפליקציות באמצעות ‪.Smart Hub‬‬
‫" "חלק משירותי ‪ Smart Hub‬ניתנים בתשלום‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש בפונקציה ‪ ,Smart Hub‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‪.‬‬
‫" "ייתכן שחלק מהתכונות של ‪ Smart Hub‬לא יהיו נתמכות בהתאם לספק השירות‪ ,‬לשפה או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "הפסקה בשירות ‪ Smart Hub‬יכולה להיגרם משיבושים בשירות האינטרנט‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש ב‪ ,Smart Hub-‬עליך להסכים להסכם השירות של ‪ Smart Hub‬וכן לאיסוף מידע אישי ושימוש בו‪ .‬ללא הסכמתך‪ ,‬לא תוכל‬
‫להשתמש במאפיינים ובשירותים הנוספים‪ .‬באפשרותך להציג את הטקסט השלם של מסמך תנאים ומדיניות על‪-‬ידי ניווט אל‬
‫תמיכה‬
‫הגדרות‬
‫תנאים ומדיניות‪.‬‬
‫" "אם ברצונך להפסיק להשתמש ב‪ ,Smart Hub-‬ניתן לבטל את ההסכם‪ .‬כדי לבטל את הסכם השירות של ‪ Smart Hub‬למרות שהוא נדרש‪ ,‬בחר‬
‫איפוס ‪( Smart Hub‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫איפוס ‪.)Smart Hub‬‬
‫בשלט הרחוק‪ .‬פעולה זו תעלה תצוגה עם שתי שורות‪ .‬נסה להעביר את המיקוד לטלוויזיה בשידור חי או לפריט אחר‬
‫בשורה התחתונה‪ .‬האפשרויות בשורה העליונה משתנות בהתאם לפריט שנבחר בשורה התחתונה‪.‬‬
‫הלחצנים שמימין לאפשרות טלוויזיה בשידור חי מספקים גישה מהירה אל אפליקציות כמו ‪ Netflix‬ו‪ .Amazon-‬בשלב זה רבות‬
‫מהאפליקציות האלה אינן זמינות דרך מדריך קולי‪.‬‬
‫השתמש בלחצני הכיוון שמאלה וימינה כדי לעבור בין אפשרויות תפריט או בין אפליקציות באותה שורה ובלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי‬
‫לעבור בין השורות‪ .‬לחץ על בחר כדי לגשת לתפריט או לאפליקציות‪.‬‬
‫‪- 190 -‬‬
‫בעת פתיחת ‪ ,Smart Hub‬הזז את האזור המסומן אל טלוויזיה בשידור חי או ‪ .TV PLUS‬לחץ על לחצן הכיוון למעלה כדי לעבור לשורה‬
‫העליונה‪ .‬הפריט המסומן יהיה מדריך‪ .‬הפריטים בשורה זו הם‪:‬‬
‫● ●מדריך‪ :‬בחר לעבור למסך שבו תוכל לראות את מדריך התוכניות של ערוצים שונים‪.‬‬
‫● ●רשימת ערוצים‪ :‬בחר לפתוח את רשימת הערוצים כדי להציג את התוכניות המשודרות בערוצים האחרונים ולעבור אליהן‪.‬‬
‫● ●מנהל תזמון או הקלטות‪ :‬באפשרותך לעבור אל המסך מנהל תזמון או מנהל הקלטה ולוח תכניות‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שהתפריטים לא יופיעו‪ ,‬בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●בצד ימין של מנהל תזמון או הקלטות‪ ,‬באפשרותך לראות את התוכניות שבהן צפית לאחרונה ואת התוכניות המשודרות כעת בערוצים‬
‫אחרים‪ .‬כדי לעבור לאחד מערוצים אלה‪ ,‬עבור אליו‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שהתפריטים לא יופיעו‪ ,‬בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫שימוש ב‪-‬מסך ראשון ב‪Smart Hub‬‬
‫בקצה השמאלי של מסך ראשון ב‪ Smart Hub‬נמצא התפריט הסטטי שפרטיו בהמשך‪ .‬באפשרותך להשתמש בפריטי התפריט שברשימה‬
‫במהירות ובקלות כדי לגשת להגדרות הטלוויזיה הראשית או להתקנים חיצוניים‪ ,‬לחיפוש ולאפליקציות‪.‬‬
‫●‬
‫הודעה‬
‫●‬
‫באפשרותך להציג רשימת הודעות עבור כל האירועים שמתרחשים בטלוויזיה‪ .‬הודעה מופיעה על המסך כאשר הגיע זמן השידור של‬
‫תוכנית מתוזמנת או כאשר מתרחש אירוע בהתקן רשום‪.‬‬
‫אם תעביר את המיקוד אל הודעה ולאחר מכן תלחץ על הלחצן בחר‪ ,‬יופיע חלון הודעה בצד ימין והפונקציות הבאות יהיו זמינות‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫מחק הכל‪ :‬באפשרותך למחוק את כל ההודעות שלך‪.‬‬
‫– – הגדרות‪ :‬באפשרותך לבחור שירותים שברצונך לקבל עליהם הודעה‪ .‬כאשר בוחרים ב‪-‬אפשר קול‪ ,‬ההודעות מלוות בצליל‬
‫הודעה‪.‬‬
‫‪- 191 -‬‬
‫●‬
‫●‬
‫הגדרות‬
‫כאשר הסימון עובר לסמל ‪ ,‬רשימה של סמלי הגדרות מהירות מופיעה מעל החלק העליון של התפריט‪ .‬ניתן להגדיר פונקציות‬
‫נפוצות במהירות בלחיצה על הסמלים‪.‬‬
‫– –מצב תמונה‬
‫באפשרותך לבחור את מצב התמונה שמעניק את חוויית הצפייה המיטבית‪ .‬לשינוי מצב התמונה לחץ על הלחצן בחר‪ .‬לביצוע‬
‫התאמות עדינות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר הגדרת תמונה‪.‬‬
‫– –מצב קול‬
‫ניתן לבחור מצב שמע לחוויית האזנה אופטימלית‪ .‬לשינוי מצב הקול לחץ על הלחצן בחר‪ .‬לביצוע התאמות עדינות לחץ על לחצן‬
‫הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר הגדרת אקולייזר‪.‬‬
‫– –יציאת קול‬
‫באפשרותך לבחור באילו רמקולים תשתמש הטלוויזיה לפלט שמע‪ .‬לשינוי יציאת השמע לחץ על הלחצן בחר‪ .‬כדי להתחבר‬
‫לרמקול ‪ ,Bluetooth‬לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר רשימת רמקולים‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בחיבור לרמקול ‪ ,Bluetooth‬בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫– –מצב משחק‬
‫באפשרותך להפעיל את מצב המשחק כדי למטב את הגדרות הטלוויזיה להפעלת משחקי וידאו בקונסולת משחקים‪ ,‬כגון‬
‫‪ P‬או‪Xbox™‎‬‏‪ .‬להפעלה או כיבוי של מצב משחק לחץ על הלחצן בחר‪ .‬להגדרת האפשרויות המפורטות לחץ על‬
‫‪ layStation™‎‬‏‬
‫לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ולאחר מכן בחר עבור להגדרות מצב משחק‪.‬‬
‫– –שפת שמע‬
‫באפשרותך לשנות את שפת השמע שברצונך לשמוע‪ .‬לביצוע התאמות עדינות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר‬
‫עבור לאפשרויות שמע‪.‬‬
‫– –כתוביות‬
‫באפשרותך לצפות בשידורי טלוויזיה עם כתוביות‪ .‬כדי להפעיל את הפונקציה כתוביות או לבטל את הפעלתה‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫בחר‪ .‬להפעלת קיצורי נגישות‪ ,‬לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר קיצורי נגישות‪.‬‬
‫– –‪PIP‬‬
‫בעת השימוש בהתקן חיצוני מחובר‪ ,‬ניתן לצפות בשידורי הטלוויזיה בחלון קטן המציג תמונה בתוך תמונה (‪ .)PIP‬לביצוע‬
‫התאמות עדינות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר הגדרת ‪.PIP‬‬
‫‪- 192 -‬‬
‫– –שעון עצר לשינה‬
‫ניתן לכבות את הטלוויזיה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שהוגדר מראש‪.‬‬
‫להגדרת זמן השינה עד ל‪ 180-‬דקות לחץ על הלחצן בחר‪ .‬להגדרת פרטים של שעון עצר לכיבוי‪ ,‬לחץ על לחצן הכיוון המפנה‬
‫כלפי מעלה ולאחר מכן בחר באפשרות הגדר שעון עצר לכיבוי‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫– –רשת‬
‫באפשרותך להציג את המצב הנוכחי של הרשת והאינטרנט‪ .‬לחץ על לחצן הכיוון למעלה‪ ,‬ולאחר מכן בחר מצב רשת או הגדרות‬
‫רשת‪.‬‬
‫●‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫●‬
‫מקור‬
‫באפשרותך לבחור התקן חיצוני המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫●‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה"‪.‬‬
‫●‬
‫חיפוש‬
‫מקלדת וירטואלית מופיעה על גבי המסך ויש לך אפשרות לחפש ערוצים‪ ,‬כותרות של סרטים או אפליקציות שמספק שירות ‪Smart‬‬
‫‪.Hub‬‬
‫"‬
‫●‬
‫"כדי להשתמש במאפיין זה‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‪.‬‬
‫‪APPS‬‬
‫●‬
‫באפשרותך ליהנות ממגוון רחב של תוכן כולל חדשות‪ ,‬ספורט‪ ,‬תחזיות מזג אוויר ומשחקים המוצעים ללא תשלום‪ ,‬על‪-‬ידי התקנה של‬
‫אפליקציות מתאימות בטלוויזיה‪.‬‬
‫"‬
‫"כדי להשתמש במאפיין זה‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‪.‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שימוש בשירות 'אפליקציות'"‪.‬‬
‫‪- 193 -‬‬
‫●‬
‫‪Ambient mode‬‬
‫●‬
‫ב‪ ,Ambient mode-‬ניתן לראות מסכים יפהפיים‪ ,‬מידע ויזואלי מגוון והודעות‪.‬‬
‫לכניסה אל ‪ Ambient mode‬לחץ על הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫הלחצן‬
‫אם תלחץ על הלחצן‬
‫●‬
‫‪ .‬כדי לחזור למצב טלוויזיה‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫‪ .‬כדי לכבות את הטלוויזיה‪ ,‬לחץ על‬
‫כשהטלוויזיה כבויה‪ ,‬הטלוויזיה תידלק ב‪.Ambient mode‬‬
‫"‬
‫"אם אתה משתמש בשלט‪-‬רחוק שאינו שלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬ייתכנו הגבלות על הכניסה למצב ‪.Ambient mode‬‬
‫"‬
‫"מאחר שפונקציה זו היא ספציפית לטלוויזיית ‪ ,QLED‬ייתכן שהיא לא נתמכת בהתאם לדגם‪.‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף על ‪ ,Ambient mode‬עיין בנושא "שימוש ב‪."Ambient mode-‬‬
‫מדריך אוניברסלי‬
‫●‬
‫האפליקציה מדריך אוניברסלי מאפשרת לך לחפש וליהנות ממגוון תכנים כגון תוכניות טלוויזיה‪ ,‬דרמות וסרטים במקום אחד‪ .‬מדריך‬
‫אוניברסלי יכול להמליץ על תוכן מותאם להעדפותיך האישיות ולהודיע לך על סדרות דרמה חדשות‪.‬‬
‫●‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף על מדריך אוניברסלי‪ ,‬עיין בנושא "שימוש באפליקציה מדריך אוניברסלי"‪.‬‬
‫"‬
‫"התמונות עלולות להיראות מטושטשות‪ ,‬בהתאם לתנאים של ספק השירות‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫●‬
‫אמנות‬
‫כשאינך צופה בטלוויזיה או כשהטלוויזיה כבויה‪ ,‬באפשרותך להשתמש בפונקציית מצב אמנות כדי לערוך תוכן של תמונות‪ ,‬כגון‬
‫צילומים או יצירות אומנות או כדי להציג את התוכן‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו נתמכת רק בדגם ‪.THE FRAME‬‬
‫"‬
‫"לקבלת פרטים נוספים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש‪.‬‬
‫‪- 194 -‬‬
‫הפעלת ‪e-Manual‬‬
‫פתח את המדריך למשתמש שמוטבע בטלוויזיה‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪ E-MANUAL‬בשלט‪-‬רחוק הרגיל כדי לפתוח את התפריט‪ .‬לחלופין‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫על לחצן הכיוון שמאלה עד שתגיע ל‪-‬‬
‫כדי לפתוח את ‪ ,Smart Hub‬לחץ‬
‫הגדרות‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור אל תמיכה‪ ,‬ולאחר מכן בחר פתח ‪ e-Manual‬כדי לפתוח את ‪.e-Manual‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫פתח ‪e-Manual‬‬
‫ניתן להציג את ‪ e-Manual‬המוטבע אשר מכיל מידע על תכונות הטלוויזיה העיקריות‪.‬‬
‫" "לחלופין‪ ,‬ניתן להוריד עותק של ‪ e-Manual‬מאתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫" "מילים בכחול (לדוגמה‪ ,‬מצב תמונה) מציינות פריט תפריט‪.‬‬
‫‪ e-Manual‬מכיל שתי שורות של סמלי תפריט‪ .‬השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור בין השורות ובלחצני הכיוון שמאלה וימינה‬
‫כדי לנוע בתוך השורה‪ .‬לחץ על בחר כדי לפתוח את החלק שברצונך לקרוא‪.‬‬
‫ה‪ e-Manual-‬כולל מקטע בשם “למד על שלט רחוק לטלוויזיה” בהדרכה בנושא נגישות (בפינה הימנית של המסך)‪ .‬זו אפשרות שימוש‬
‫מאוד במיוחד לאנשים המתקשים לראות את לחצני השלט או למי שלא ברור לו מה עושה כל לחצן‪ .‬כשאתה צופה בחלק זה ב‪,e-Manual‬‬
‫לחיצה על הלחצנים בשלט הרחוק לא תשפיע על הטלוויזיה‪ .‬שים לב שהפריט "הדרכה בנושא נגישות" זמין רק כאשר מדריך קולי (‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫הגדרות מדריך קולי‬
‫מדריך קולי) מופעל‪.‬‬
‫‪- 195 -‬‬
‫שימוש ב‪-‬אינטראקציה קולית‬
‫מדריך לשימוש ב‪-‬אינטראקציה קולית כדי לשלוט בטלוויזיה‪.‬‬
‫כדי להשתמש באינטראקציה קולית‪ ,‬הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט ועליך להשתמש במיקרופון המובנה ב‪-‬שלט רחוק חכם של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫כדי להשתמש באינטראקציה קולית‪ ,‬החזק את הלחצן‬
‫בשלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לחוץ‪ ,‬אמור פקודה למיקרופון שבשלט הרחוק‪,‬‬
‫ואז שחרר את הלחצן כדי להפעיל את אינטראקציה קולית‪.‬‬
‫" "ייתכן שמפרטי הפונקציות הקיימים ישונו כתוצאה מעדכון של אינטראקציה קולית‪.‬‬
‫הפעלת אינטראקציה קולית‬
‫לחץ ממושכות על לחצן‬
‫ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ .Samsung‬אמור פקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן‪ .‬הטלוויזיה מספקת משוב על‬
‫האופן שבו היא מבינה את הפקודה‪ ,‬ולאחר מכן מבצעת את המשימה בהתאם לפקודה‪.‬‬
‫" "אם הטלוויזיה לא מבינה הפקודה‪ ,‬נסה שוב עם הגייה מדויקת יותר‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "השפה הנתמכת עשויה להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "תיאור מפורט של הפקודות הקוליות מופיע ב‪ .Voice Command Guide‬לחץ על הלחצן‬
‫‪ .‬הלחצן ‪ Enter Voice Command Guide‬מופיע‬
‫בחלקו התחתון של המסך‪ .‬לחץ על הלחצן בחר כדי לעבור אל המסך ‪.Voice Command Guide‬‬
‫‪- 196 -‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising