Samsung | SM-T510 | User manual | Samsung ‎Galaxy Tab A (2019, 10.1", Wi-Fi)‎ מדריך למשתמש

Samsung ‎Galaxy Tab A (2019, 10.1", Wi-Fi)‎ מדריך למשתמש
‫מדריך למשתמש‬
SM-T510
SM-T515
www.samsung.com
Hebrew. 05/2019. Rev.1.0
‫תוכן העניינים‬
‫יישומים ותכונות‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫‪4‬‬
‫קרא אותי קודם‬
‫‪ 46‬התקנה או הסרה של יישומים‬
‫‪6‬‬
‫מצבי התחממות יתר של המכשיר‬
‫ופתרונות‬
‫‪ 48‬טלפון (‪)SM-T515‬‬
‫‪ 53‬אנשי קשר‬
‫‪ 10‬פריסת מכשיר ויישומים‬
‫‪ 57‬הודעות (‪)SM-T515‬‬
‫‪ 14‬סוללה‬
‫‪ 60‬אינטרנט‬
‫‪ 17‬כרטיס ‪ SIM‬או ‪( USIM‬כרטיס‬
‫‪)SM-T515( )nanoSIM‬‬
‫‪ 62‬דוא״ל‬
‫‪ 63‬מצלמה‬
‫‪ 19‬כרטיס זיכרון (כרטיס ‪)microSD‬‬
‫‪ 73‬גלריה‬
‫‪ 24‬הפעלה וכיבוי של המכשיר‬
‫‪ 78‬חלונות מרובים‬
‫‪ 25‬התקנה ראשונית‬
‫‪Kids Home 81‬‬
‫‪Samsung account 26‬‬
‫‪Samsung Members 83‬‬
‫‪ 28‬העברת נתונים מהמכשיר הקודם‬
‫(‪)Smart Switch‬‬
‫‪Samsung Notes 83‬‬
‫‪ 84‬לוח שנה‬
‫‪ 29‬הבנת המסך‬
‫‪ 85‬הקבצים שלי‬
‫‪ 41‬לוח התראות‬
‫‪ 86‬שעון‬
‫‪ 43‬הזנת טקסט‬
‫‪ 87‬מחשבון‬
‫‪Reminder 88‬‬
‫‪ 92‬לוח יומי‬
‫‪ 94‬יישומי ‪Google‬‬
‫‪2‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫הגדרות‬
‫‪Google 119‬‬
‫‪ 119‬תכונות מתקדמות‬
‫‪ 120‬תנועות ומחוות‬
‫‪ 96‬מבוא‬
‫‪ 96‬חיבורים‬
‫‪Wi-Fi 97‬‬
‫‪Bluetooth 99‬‬
‫‪ 101‬חוסך הנתונים (‪)SM-T515‬‬
‫‪ 101‬נתב אלחוטי נייד וחיבור בין‬
‫מכשירים (‪)SM-T515‬‬
‫‪ 103‬הגדרות חיבור נוספות‬
‫‪ 121‬איכות חיים דיגיטלית‬
‫‪ 123‬תחזוקת המכשיר‬
‫‪ 123‬ייעול פעולת המכשיר‬
‫‪ 124‬סוללה‬
‫‪ 125‬אחסון‬
‫‪ 125‬זיכרון‬
‫‪ 125‬אבטחה‬
‫‪ 104‬צליל‬
‫‪( Dolby Atmos 105‬צליל סראונד)‬
‫‪ 126‬יישומים‬
‫‪ 126‬ניהול כללי‬
‫‪ 105‬התראות‬
‫‪ 127‬נגישות‬
‫‪ 106‬תצוגה‬
‫‪ 107‬מצב 'לילה'‬
‫‪ 107‬שומר מסך‬
‫‪ 128‬חפש עדכוני מערכת‬
‫‪ 128‬מדריך למשתמש‬
‫‪ 129‬אודות הטאבלט‬
‫‪ 108‬טפט‬
‫‪ 108‬מסך נעילה‬
‫‪Smart Lock 109‬‬
‫נספח‬
‫‪ 109‬אבטחה‬
‫‪ 110‬תיקייה מאובטחת‬
‫‪ 130‬פתרון בעיות‬
‫‪ 115‬חשבונות וגיבוי‬
‫‪ 116‬משתמשים‬
‫‪Samsung Cloud 118‬‬
‫‪3‬‬
‫פעולות בסיסיות‬
‫קרא אותי קודם‬
‫יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר‪ ,‬על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות‪.‬‬
‫•התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר‪.‬‬
‫•חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר‪ ,‬בהתאם לאזור‪ ,‬ספק השירות‪ ,‬מפרט דגם או גרסת התוכנה‬
‫של המכשיר‪.‬‬
‫•תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב‪ CPU-‬ובזיכרון ‪ RAM‬ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי‪ ,‬בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו‪.‬‬
‫•‪ Samsung‬אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם‬
‫‪.Samsung‬‬
‫•חברת ‪ Samsung‬לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של‬
‫הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה‪ .‬ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול‬
‫לגרום למכשיר או ליישומים שלא לפעול כראוי‪.‬‬
‫•התוכנות‪ ,‬מקורות השמע‪ ,‬הטפטים‪ ,‬התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים‬
‫עם רישיון לשימוש מוגבל‪ .‬החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות‬
‫מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים‪ .‬המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה‪.‬‬
‫•ייתכן שיחולו חיובים נוספים בגין שירותי נתונים‪ ,‬כגון העברת הודעות‪ ,‬העלאה והורדה‪ ,‬סנכרון אוטומטי‬
‫או שימוש בשירותי מיקום‪ ,‬בהתאם לתכנית הנתונים שלך‪ .‬להעברת נתונים בנפח גדול‪ ,‬מומלץ‬
‫להשתמש בתכונת ה‪)SM-T515( .Wi-Fi-‬‬
‫•יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים‪ ,‬וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה‬
‫מראש‪ .‬אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר‪ ,‬פנה למרכז השירות של ‪.Samsung‬‬
‫עבור יישומים המותקנים על‪-‬ידי המשתמש‪ ,‬פנה לספקי השירות הרלוונטיים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫•שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר‪ ,‬או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים‪ ,‬עשויים‬
‫לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים‪ .‬פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של‬
‫‪ ,Samsung‬ויגרמו לביטול האחריות‪.‬‬
‫•בהתאם לאיזור או לספק השירות‪ ,‬מוצמד מגן מסך להגנה במהלך הייצור וההפצה‪ .‬נזק שייגרם למגן‬
‫המסך המצורף אינו מכוסה במסגרת האחריות‪.‬‬
‫•ניתן לראות את מסך המגע בבירור גם באור שמש חזק באמצעות התאמה אוטומטית של טווח‬
‫הניגודיות בהתאם לתנאי הסביבה‪ .‬בשל אופיו של המוצר‪ ,‬הצגת גרפיקה קבועה ללא פעילות לפרקי‬
‫זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך‪.‬‬
‫– –מומלץ שלא להשתמש בגרפיקה קבועה לזמן ממושך בחלק ממסך המגע או בכולו‪ ,‬ולכבות את‬
‫המסך כאשר לא נעשה שימוש במכשיר‪.‬‬
‫– –באפשרותך להגדיר את מסך המגע לכיבוי אוטומטי כאשר לא נעשה בו שימוש‪ .‬הפעל את היישום‬
‫הגדרות‪ ,‬הקש על תצוגה ← כיבוי מסך אוטומטי‪ ,‬ואז בחר את משך הזמן שברצונך שהמכשיר‬
‫ימתין לפני כיבוי מסך המגע‪.‬‬
‫•בהתאם לאזור או לדגם‪ ,‬עבור חלק מהמכשירים נדרש אישור מרשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב‬
‫(‪ .)FCC‬אם המכשיר שברשותך אושר על‪-‬ידי ה‪ ,FCC-‬תוכל להציג את מזהה ה‪ FCC-‬של המכשיר‪.‬‬
‫כדי להציג את זיהוי ה‪ ,FCC-‬הפעל את היישום הגדרות והקש על אודות הטאבלט ← סטאטוס‪.‬‬
‫סמלים מנחים‬
‫אזהרה‪ :‬מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים‬
‫זהירות‪ :‬מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לציוד אחר‬
‫שים לב‪ :‬הערות‪ ,‬עצות לשימוש או מידע נוסף‬
‫‪5‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מצבי התחממות יתר של המכשיר ופתרונות‬
‫כאשר המכשיר מתחמם במהלך טעינת הסוללה‬
‫במהלך הטעינה‪ ,‬המכשיר והמטען עשויים להתחמם‪ .‬במהלך הטענה אלחוטית או טעינה מהירה‪ ,‬המכשיר‬
‫עשוי להרגיש חם יותר במגע‪ .‬זוהי תופעה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו‪,‬‬
‫וזהו טווח התפעול הנורמלי של המכשיר‪ .‬אם הסוללה מתחממת יותר מדי‪ ,‬ייתכן שהמטען יפסיק את‬
‫פעולתו‪.‬‬
‫בצע את הצעדים הבאים כאשר המכשיר מתחמם‪:‬‬
‫•נתק את המטען מהמכשיר וסגור יישומים רצים‪ .‬המתן שהמכשיר יתקרר ולאחר מכן התחל‬
‫להטעין שוב את המכשיר‪.‬‬
‫•אם החלק התחתון של הסוללה מתחמם יתר על המידה‪ ,‬ייתכן וזה קורה כי כבל ה‪ USB‬המחובר‬
‫פגום‪ .‬החלף את כבל ה‪ USB -‬הפגום עם כבל המאושר על‪-‬ידי ‪.Samsung‬‬
‫•אין להניח חומרים זרים כגון חפצים מתכתיים‪ ,‬מגנטים וכרטיסי פס מגנטי בין המכשיר למטען‬
‫האלחוטי בזמן השימוש במטען אלחוטי‪.‬‬
‫התכונה של טעינה אלחוטית או טעינה מהירה זמינה רק בדגמים נתמכים‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫כאשר המכשיר מתחמם במהלך שימוש‬
‫המכשיר עלול להתחמם באופן זמני בעת שימוש בתכונות או יישומים אשר דורשים יותר סוללה או שימוש‬
‫בהם למשך פרקי זמן ממושכים‪ ,‬עקב צריכה מוגברת של הסוללה‪ .‬יש לסגור את כל היישומים שרצים ואין‬
‫להשתמש במכשיר לזמן מה‪.‬‬
‫להלן דוגמאות של מקרים בהם המכשיר עלול להתחמם יתר על המידה‪ .‬בהתאם לפונקציות ולאפליקציות‬
‫שבהן אתה משתמש‪ ,‬ייתכן שדוגמאות אלה לא יתאימו לדגם שברשותך‪.‬‬
‫•במהלך הגדרה ראשונית לאחר הרכישה או בעת אחזור נתונים‬
‫•בעת הורדת קבצים גדולים‬
‫•בעת שימוש ביישומים אשר דורשים אנרגיה רבה יותר או שימוש ביישומים למשך פרקי זמן ממושכים‬
‫– –בעת משחק עם משחקים באיכות גבוהה למשך פרקי זמן ממושכים‬
‫– –בעת הקלטת סרטוני וידאו למשך פרקי זמן ממושכים‬
‫– –בעת הזרמת סרטוני וידאו בזמן שימוש בהגדרת בהירות מרבית‬
‫– –בעת התחברות לטלוויזיה‬
‫•בעת ביצוע ריבוי משימות (או כאשר מריצים יישומים רבים ברקע)‬
‫– –בעת שימוש בחלונות מרובים‬
‫– –בעת עדכון או התקנת יישומים בזמן הקלטת סרטוני וידאו‬
‫– –בעת הורדת קבצים גדולים במהלך שיחת וידאו‬
‫– –בעת הקלטת סרטוני וידאו בזמן שימוש ביישום ניווט‬
‫•בעת שימוש בכמות גדולה של נתונים עבור סנכרון בענן‪ ,‬דוא"ל או סנכרון חשבונות אחרים‬
‫•בעת שימוש ביישום ניווט ברכב בזמן שהמכשיר ממוקם תחת אור שמש ישיר‬
‫•בעת שימוש בנתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים‬
‫•בעת שימוש במכשיר באיזורים עם אותות חלשים או אם אין קליטה‬
‫•בעת טעינת הסוללה עם כבל ‪ USB‬פגום‬
‫•כאשר השקע הרב‪-‬תכליתי של המכשיר נפגם או נחשף לחומרים זרים‪ ,‬כגון נוזל‪ ,‬אבק‪ ,‬אבקה מתכתית‬
‫ועופרת עיפרון‬
‫•בעת נדידה‬
‫‪7‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫בצע את הצעדים הבאים כאשר המכשיר מתחמם‪:‬‬
‫•דאג לעדכן את המכשיר עם התוכנה האחרונה‪.‬‬
‫•קונפליקטים בין יישומים רצים עלולים לגרום למכשיר להתחמם‪ .‬הפעל את המכשיר מחדש‪.‬‬
‫•יש להשבית את תכונות ‪ ,GPS ,Wi-Fi‬ו‪ Bluetooth-‬כאשר אינם בשימוש‪.‬‬
‫•יש לסגור יישומים שמגבירים צריכת סוללה או שרצים ברקע גם כשאינם בשימוש‪.‬‬
‫•מחק קבצים לא הכרחיים או יישומים שאינם בשימוש‪.‬‬
‫•הפחת את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫•אל תשתמש במכשיר‪ ,‬אם הוא מתחמם או מרגיש חם לזמן ממושך‪ .‬אם המכשיר עדיין חם‪ ,‬פנה‬
‫למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫מגבלות המכשיר במצב של התחממות יתר‬
‫כאשר המכשיר מתחמם התכונות והביצועים שלו עשויים להיות מוגבלים או שהמכשיר עלול לכבות את עצמו‬
‫כדי להתקרר‪ .‬התכונה זמינה רק בדגמים נתמכים‪.‬‬
‫•אם המכשיר מתחמם יתר על המידה תופיע הודעה לגבי התחממות יתר‪ .‬כדי להוריד את הטמפרטורה‬
‫של המכשיר בהירות המסך ומהירות הביצועים יוגבלו וטעינת הסוללה תופסק‪ .‬יישומים שרצים ברקע‬
‫ייסגרו ותוכל לבצע שיחות חירום בלבד עד שהמכשיר יתקרר‪.‬‬
‫•אם המכשיר מתחמם או מרגיש חם לזמן ממושך תופיע הודעת כיבוי‪ .‬כבה את המכשיר והמתן עד‬
‫שיתקרר‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫אמצעי זהירות לסביבת תפעול‬
‫המכשיר עשוי להתחמם עקב הסביבה במצבים הבאים‪ .‬נהג בזהירות כדי להימנע מקיצור משך חיי הסוללה‪,‬‬
‫גרימת נזק למכשיר או גרימת שריפה‪.‬‬
‫•אין לאחסן את המכשיר באזורים קרים או חמים מאד‪.‬‬
‫•אין לחשוף את המכשיר שלך לאור שמש ישיר לזמן ממושך‪.‬‬
‫•אין להשתמש או לאחסן את המכשיר שלכם באזורים חמים מאד כמו בתוך רכב בימי הקיץ לפרקי זמן‬
‫ממושכים‪.‬‬
‫•אין למקם את המכשיר בכל איזור שעלול להתחמם בו יתר על המידה; כגון משטח חימום חשמלי‪.‬‬
‫•אין לאחסן את המכשיר בקרבת תנורי חימום‪ ,‬תנורי מיקרוגל‪ ,‬ציוד בישול בטמפרטורה גבוהה או מכלי‬
‫לחץ גבוה‪.‬‬
‫•לעולם אל תשתמשו במטען או סוללה פגומים‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פריסת מכשיר ויישומים‬
‫תכולת האריזה‬
‫על מנת לדעת מה תוכן האריזה‪ ,‬עיין במדריך ההתחלה המהירה‪.‬‬
‫•הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או‬
‫לספק השירות‪.‬‬
‫•הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים‪.‬‬
‫•המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫•ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של ‪ .Samsung‬ודא שהאביזרים תואמים‬
‫למכשיר לפני הרכישה‪.‬‬
‫•השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬שימוש באביזרים לא מאושרים עלול‬
‫לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות‪.‬‬
‫•זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות‬
‫האביזרים הזמינים‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫‪10‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פריסת המכשיר‬
‫מיקרופון‬
‫שקע אוזניה‬
‫מצלמה קדמית‬
‫מקש הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫מקש עוצמת הקול‬
‫◄ ‪ :SM-T515‬מגש‬
‫כרטיס ‪ / SIM‬כרטיס‬
‫זיכרון‬
‫◄ ‪ :SM-T510‬מגש‬
‫כרטיס זיכרון‬
‫מסך מגע‬
‫שקע רב‪-‬תכליתי‬
‫)‪ USB‬סוג‪(C-‬‬
‫‪11‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫אנטנת ‪GPS‬‬
‫מצלמה אחורית‬
‫‪Main antenna‬‬
‫)‪(SM-T515‬‬
‫רמקול‬
‫רמקול‬
‫•בעת שימוש ברמקולים‪ ,‬כגון הפעלת קובצי מדיה או שימוש ברמקול‪ ,‬אין למקם את המכשיר‬
‫קרוב לאוזניים‪.‬‬
‫•אין לחשוף את עדשת המצלמה למקורות אור חזקים‪ ,‬כגון אור שמש ישיר‪ .‬חשיפה של עדשת‬
‫המצלמה למקור אור חזק‪ ,‬כגון אור שמש ישיר‪ ,‬עלול לגרום נזק לחיישן התמונה במצלמה‪ .‬לא‬
‫ניתן לתקן נזקים בחיישן התמונה‪ ,‬והם מובילים להופעה של נקודות וכתמים בתמונות‪.‬‬
‫•קיים סיכון בפציעה אם נעשה שימוש במכשיר כאשר הזכוכית או הגוף האקרילי שבורים‪.‬‬
‫השתמש במכשיר רק לאחר שתוקן במרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪12‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫•במצבים הבאים עלולות להיווצר בעיות קישוריות וריקון סוללה‪:‬‬
‫– –במקרה של הדבקת מדבקות מתכתיות באזור האנטנה של המכשיר‬
‫– –במקרה של כיסוי המכשיר בכיסוי העשוי מחומר מתכתי‬
‫– –במקרה של כיסוי אזור האנטנה של המכשיר בידיים או באמצעות חפץ כלשהו בעת‬
‫השימוש בתכונות מסוימות‪ ,‬כגון שיחות או חיבור הנתונים הסלולרי‪)SM-T515( .‬‬
‫•מומלץ להשתמש במגן מסך מאושר על ידי ‪ .Samsung‬מגני מסך שאינם מאושרים עשויים‬
‫לשבש את פעולת החיישנים‪.‬‬
‫•מנע מגע של מים במסך המגע‪ .‬מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהים או בעת‬
‫חשיפה למים‪.‬‬
‫מקשים קשיחים‬
‫מקש הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫מקש עוצמת הקול‬
‫מקש‬
‫הפעלה‬
‫עוצמת קול‬
‫פונקציה‬
‫•לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל או לכבות את המכשיר‪.‬‬
‫•לחץ כדי להפעיל או לנעול את המסך‪.‬‬
‫•לחץ כדי לכוונן את עוצמת הקול של המכשיר‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫לחצני תכנות‬
‫לחצן שימוש אחרון‬
‫לחצן חזרה‬
‫לחצן הבית‬
‫בעת הפעלת המסך‪ ,‬לחצני התכנות יופיעו בתחתית המסך‪ .‬לחצני התכנות מוגדרים כברירת מחדל‬
‫לפונקציות לחצן שימוש אחרון‪ ,‬לחצן הבית ולחצן חזרה‪ .‬ראה סרגל הניווט (לחצני תכנות) למידע נוסף‪.‬‬
‫סוללה‬
‫טעינת הסוללה‬
‫טען את הסוללה לפני שימוש ראשון בה‪ ,‬או לאחר שלא הייתה בשימוש במשך פרק זמן ארוך‪.‬‬
‫השתמש אך ורק במטענים‪ ,‬סוללות וכבלים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬מטענים וכבלים שלא‬
‫אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר‪.‬‬
‫•חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר‪ .‬כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו‬
‫מכוסה במסגרת האחריות‪.‬‬
‫•יש להשתמש בכבל ‪ USB‬סוג‪ C-‬המסופק עם המכשיר‪ .‬שימוש בכבל ‪ Micro USB‬עלול לגרום‬
‫נזק למכשיר‪.‬‬
‫כדי לחסוך בצריכת חשמל‪ ,‬נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש‪ .‬אין מתג הפעלה במטען‪ ,‬לכן‬
‫עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבוז בצריכת חשמל‪.‬‬
‫במהלך הטעינה‪ ,‬יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל‪ ,‬במקום נוח לגישה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬חבר את כבל ה‪ USB-‬לשקע הרב‪-‬תכליתי של המכשיר‪.‬‬
‫חבר את כבל ה‪ USB-‬למתאם מתח מסוג ‪.USB‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬בסיום טעינה מלאה‪ ,‬נתק את המטען מהמכשיר‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬נתק את המטען משקע החשמל‪.‬‬
‫חבר את מתאם מתח ה‪ USB-‬לשקע החשמל‪.‬‬
‫צמצום של צריכת מתח הסוללה‬
‫המכשיר מספק אפשרויות מגוונות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה‪.‬‬
‫•יעל את השימוש במכשיר באמצעות התכונה טיפול במכשיר‪.‬‬
‫•כאשר אינך משתמש במכשיר‪ ,‬כבה את המסך על‪-‬ידי לחיצה על מקש הפעלה‪/‬כיבוי‪.‬‬
‫•הפעל את מצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫•סגור יישומים לא נחוצים‪.‬‬
‫•השבת את תכונת ‪ Bluetooth‬כאשר אינה בשימוש‪.‬‬
‫•השבת את הסינכרון האוטומטי של יישומים אשר צריכים להיות מסונכרנים‪.‬‬
‫•קצר את משך הזמן שבו תאורת המסך פועלת‪.‬‬
‫•הפחת את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫עצות והוראות בטיחות לטעינת סוללות‬
‫•כאשר הסוללה חלשה‪ ,‬סמל הסוללה יהיה ריק‪.‬‬
‫•אם הסוללה פרוקה לחלוטין‪ ,‬לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען‪ .‬יש‬
‫לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר‪.‬‬
‫•אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו‪-‬זמנית‪ ,‬ביישומי רשת או ביישומים שלהם דרוש חיבור למכשיר‬
‫אחר‪ ,‬הסוללה מתרוקנת במהירות‪ .‬על מנת למנוע אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים‪ ,‬יש‬
‫להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה במלואה‪.‬‬
‫•שימוש במקור חשמל אחר מלבד המטען‪ ,‬כגון מחשב‪ ,‬עלול לגרום לטעינה איטית יותר עקב מתח‬
‫חשמל נמוך יותר‪.‬‬
‫•ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען‪ ,‬אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר‪.‬‬
‫•אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא יפעל‪ .‬במקרה זה‪,‬‬
‫תחילה נתק את המטען מהמכשיר‪.‬‬
‫•במהלך הטעינה‪ ,‬המכשיר והמטען עשויים להתחמם‪ .‬זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת‬
‫החיים של המכשיר או על ביצועיו‪ .‬אם הסוללה מתחממת יתר על המידה‪ ,‬ייתכן שהמטען יפסיק את‬
‫פעולתו‪.‬‬
‫•הטענת המכשיר כאשר השקע הרב‪-‬תכליתי רטוב‪ ,‬עלולה לגרום נזק למכשיר‪ .‬יש לייבש היטב את‬
‫השקע הרב‪-‬תכליתי לפני טעינת המכשיר‪.‬‬
‫•אם המכשיר לא נטען כהלכה‪ ,‬יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪16‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫כרטיס ‪ SIM‬או ‪( USIM‬כרטיס ‪)nanoSIM‬‬
‫‏(‪)SM-T515‬‬
‫התקנת כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪USIM-‬‬
‫הכנס את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שסופק על‪-‬ידי ספק השירות של הטלפון הנייד‪.‬‬
‫יש להקפיד שלא לאבד את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ ,USIM-‬או לאפשר לאחרים להשתמש בו‪.‬‬
‫‪ Samsung‬אינה אחראית לנזקים או אי‪-‬נעימויות הנגרמים עקב אובדן או גניבה של כרטיסים‪.‬‬
‫ייתכן ששירותי ‪ LTE‬מסוימים לא יהיו זמינים‪ ,‬בהתאם לספק השירות‪ .‬למידע נוסף על זמינות‬
‫השירותים‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪17‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪11‬‬
‫הכנס את סיכת השליפה לפתח במגש כרטיס ה‪ SIM-‬כדי לשחרר את המגש‪.‬‬
‫ודא שסיכת השליפה נמצאת במאונך לפתח‪ .‬אם לא‪ ,‬המכשיר עלול להינזק‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הנח את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬על מגש ‪ 1‬כשהמגעים המוזהבים פונים מטה‪.‬‬
‫הוצא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש‪.‬‬
‫מגש ‪1‬‬
‫מגש ‪2‬‬
‫‪44‬‬
‫לחץ בעדינות את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬לתוך המגש על מנת לאבטח אותו‪.‬‬
‫אם הכרטיס אינו מוצמד בחוזקה למגש‪ ,‬כרטיס ה‪ SIM-‬עלול להישאר מחוץ למגש או ליפול‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש‪.‬‬
‫•אם תכניס מגש למכשיר בעודו רטוב‪ ,‬המכשיר עלול להינזק‪ .‬יש לוודא תמיד כי המגש יבש‪.‬‬
‫•הכנס את המגש כולו לחריץ המגש למניעת חדירת נוזלים למכשיר‪.‬‬
‫התקנת כרטיס נכונה‬
‫כרטיס ‪nano-SIM‬‬
‫כרטיס ‪microSD‬‬
‫השתמש בכרטיס ‪ nano-SIM‬בלבד‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הסרת כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪USIM-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הוצא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש‪.‬‬
‫‪3 3‬הוצא את כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪.USIM-‬‬
‫‪4 4‬הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש‪.‬‬
‫הכנס את סיכת השליפה לפתח במגש כרטיס ה‪ SIM-‬כדי לשחרר את המגש‪.‬‬
‫כרטיס זיכרון (כרטיס ‪)microSD‬‬
‫התקנת כרטיס זיכרון‬
‫קיבולת כרטיס הזיכרון של מכשירך‪ ,‬עשויה להשתנות בין דגמים שונים וישנם כרטיסי זיכרון מסוימים שלא‬
‫יהיו תואמים למכשירך‪ ,‬בהתאם ליצרן כרטיס הזיכרון ולסוג‪ .‬לצפייה בקיבולת המרבית של כרטיס הזיכרון‬
‫של מכשירך‪ ,‬עיין באתר של ‪.Samsung‬‬
‫•ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר‪ .‬שימוש בכרטיס לא תואם‬
‫עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון‪ ,‬או לפגום בנתונים השמורים בו‪.‬‬
‫•יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה‪.‬‬
‫•המכשיר תומך במערכות הקבצים ‪ FAT‬ו‪ exFAT-‬עבור כרטיסי זיכרון‪ .‬בעת הכנסה של כרטיס‬
‫זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת‪ ,‬המכשיר יבקש לפרמט את כרטיס הזיכרון מחדש‬
‫או שלא יזהה אותו כלל‪ .‬עליך לאתחל את כרטיס הזיכרון על מנת להשתמש בו‪ .‬אם מכשירך‬
‫לא יכול לאתחל או לזהות את כרטיס הזיכרון‪ ,‬צור קשר עם יצרן כרטיס הזיכרון או עם מרכז‬
‫השירות של ‪.Samsung‬‬
‫•כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי זיכרון‪.‬‬
‫•בעת הכנסה של כרטיס זיכרון למכשיר‪ ,‬ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה בתיקייה‬
‫הקבצים שלי ← כרטיס ‪ SD‬חיצוני‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫◄ ‪:SM-T515‬‬
‫‪20‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫◄ ‪:SM-T510‬‬
‫‪21‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪11‬‬
‫◄ ‪ :SM-T515‬הכנס את סיכת השליפה לפתח במגש כרטיס ה‪ SIM-‬כדי לשחרר את המגש‪.‬‬
‫◄ ‪ :SM-T510‬הכנס את סיכת השליפה לתוך החור במגש כרטיס הזיכרון כדי לשחרר את המגש‪.‬‬
‫ודא שסיכת השליפה נמצאת במאונך לפתח‪ .‬אם לא‪ ,‬המכשיר עלול להינזק‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫◄ ‪ :SM-T515‬הוצא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש‪.‬‬
‫◄ ‪ :SM-T510‬הוצא בעדינות את מגש כרטיס הזיכרון מתוך החריץ של מגש כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫כשאתה מוציא את המגש מהמכשיר‪ ,‬חיבור הנתונים לנייד מושבת‪)SM-T515( .‬‬
‫‪33‬‬
‫◄ ‪ :SM-T515‬הנח את כרטיס הזיכרון במגש ‪ 2‬כשהמגעים המוזהבים פונים מטה‪.‬‬
‫מגש ‪1‬‬
‫מגש ‪2‬‬
‫◄ ‪ :SM-T510‬הנח כרטיס זיכרון במגש כרטיס הזיכרון כשהמגעים המוזהבים פונים מטה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪44‬‬
‫לחץ בעדינות את כרטיס הזיכרון לתוך המגש על מנת לאבטח אותו‪.‬‬
‫אם כרטיס הזיכרון לא מוצמד בחוזקה למגש‪ ,‬הוא עלול להישאר מחוץ למגש או ליפול‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫◄ ‪ :SM-T515‬הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש‪.‬‬
‫◄ ‪ :SM-T510‬הכנס את מגש כרטיס הזיכרון בחזרה לחריץ של מגש כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫•אם תכניס מגש למכשיר בעודו רטוב‪ ,‬המכשיר עלול להינזק‪ .‬יש לוודא תמיד כי המגש יבש‪.‬‬
‫•הכנס את המגש כולו לחריץ המגש למניעת חדירת נוזלים למכשיר‪.‬‬
‫הסרה של כרטיס הזיכרון‬
‫לפני הסרת כרטיס הזיכרון‪ ,‬ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה‪.‬‬
‫הפעל את יישום הגדרות והקש על תחזוקת המכשיר ← אחסון ← ← הגדרות אחסון ← כרטיס‬
‫‪ SD‬חיצוני ← בטל טעינה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫◄ ‪ :SM-T515‬הכנס את סיכת השליפה לפתח במגש כרטיס ה‪ SIM-‬כדי לשחרר את המגש‪.‬‬
‫◄ ‪ :SM-T510‬הכנס את סיכת השליפה לתוך החור במגש כרטיס הזיכרון כדי לשחרר את המגש‪.‬‬
‫◄ ‪ :SM-T515‬הוצא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש‪.‬‬
‫◄ ‪ :SM-T510‬הוצא בעדינות את מגש כרטיס הזיכרון מתוך החריץ של מגש כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ :SM-T515 ◄4 4‬הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש‪.‬‬
‫הסר את כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫◄ ‪ :SM-T510‬הכנס את מגש כרטיס הזיכרון בחזרה לחריץ של מגש כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫אין להסיר את האחסון החיצוני‪ ,‬כגון כרטיס זיכרון או אחסון ‪ ,USB‬כאשר המכשיר מעביר מידע‬
‫או ניגש למידע‪ ,‬או מיד לאחר שידור של נתונים‪ .‬פעולה זו עלולה לגרום פגיעה בנתונים או אובדן‬
‫שלהם או נזק לאחסון החיצוני או למכשיר‪ Samsung .‬אינה אחראית לאובדן‪ ,‬בכלל זה אובדן‬
‫נתונים‪ ,‬שנגרם עקב שימוש לא הולם במכשירי אחסון חיצוני‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫פרמוט של כרטיס הזיכרון‬
‫ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר‪ .‬יש לפרמט את כרטיס הזיכרון‬
‫במכשיר עצמו‪.‬‬
‫הפעל את יישום הגדרות והקש על תחזוקת המכשיר ← אחסון ← ← הגדרות אחסון ← כרטיס‬
‫‪ SD‬חיצוני ← אתחול‪.‬‬
‫לפני פרמוט כרטיס הזיכרון‪ ,‬הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים‬
‫במכשיר‪ .‬אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש‪.‬‬
‫הפעלה וכיבוי של המכשיר‬
‫לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי למשך מספר שניות כדי להפעיל את המכשיר‪.‬‬
‫בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתונים‪ ,‬פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי‬
‫להגדיר את המכשיר‪.‬‬
‫כדי לכבות את המכשיר‪ ,‬לחץ על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי והחזק‪ ,‬ולאחר מכן הקש על כיבוי‪.‬‬
‫פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על‬
‫השימוש במכשירים אלחוטיים‪ ,‬למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים‪.‬‬
‫הפעלה מחדש של המכשיר‬
‫כדי להפעיל מחדש את המכשיר‪ ,‬לחץ והחזק את מקש ההפעלה‪/‬כיבוי‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הפעלה‬
‫מחדש‪.‬‬
‫אם המכשיר שלך קופא או שאינו מגיב‪ ,‬לחץ והחזק את מקש הפעלה‪/‬כיבוי ומקש החלשת עוצמת קול בו‪-‬‬
‫זמנית למשך יותר מ‪ 7-‬שניות כדי לבצע הפעלה מחדש‪.‬‬
‫מקש הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫מקש החלשת עוצמת‬
‫קול‬
‫‪24‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫התקנה ראשונית‬
‫בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתונים‪ ,‬פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי‬
‫להגדיר את המכשיר‪.‬‬
‫תהליכי ההתקנה הראשונית עשויים להשתנות בהתאם לתוכנת המכשיר ולאזור‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר את שפת המכשיר המועדפת ובחר‬
‫הפעל את המכשיר‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫בחר שפה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬קבל את התוכן ממכשיר קודם‪.‬‬
‫‪5 5‬בחר רשת ‪ Wi-Fi‬והתחבר אליה‪.‬‬
‫קרא והסכם לתנאים ולהתניות ולאחר מכן הקש על הבא‪.‬‬
‫אם לא תתחבר לרשת ‪ ,Wi-Fi‬ייתכן שלא תוכל להגדיר חלק מתכונות המכשיר במהלך ההתקנה‬
‫הראשונית‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להמשך ההתקנה הראשונית‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫‪77‬‬
‫הגדר את שיטת נעילת המסך להגנה על מכשירך‪ .‬אתה יכול להגן על המידע האישי השמור במכשיר‬
‫באמצעות מניעת הגישה למכשיר מאנשים אחרים‪ .‬להגדרת שיטת נעילת המסך בשלב מאוחר יותר‪,‬‬
‫הקש על לא כעת‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫‪9 9‬היכנס ל‪ .Samsung Account-‬באפשרותך ליהנות משירותי ‪ Samsung‬ולשמור על האבטחה ועל‬
‫אם מופיע מסך היישומים המומלצים‪ ,‬בחר את היישומים שברצונך להוריד והורד אותם‪.‬‬
‫עדכניות המידע בכל המכשירים שלך‪ .‬ראה ‪ Samsung account‬למידע נוסף‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫הקש על סיים להשלמת ההגדרה הראשונית‪.‬‬
‫מסך הבית יופיע‪.‬‬
‫‪Samsung account‬‬
‫מבוא‬
‫‪ Samsung Account‬הוא שירות חשבון משולב המאפשר לך להשתמש במגוון שירותי ‪ Samsung‬הניתנים‬
‫למכשירים ניידים‪ ,‬טלוויזיות ואתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫לבדיקת רשימת השירותים שבהם ניתן להשתמש עם ‪ ,Samsung Account‬בקר בכתובת‬
‫‪ .account.samsung.com‬למידע נוסף על חשבונות ‪ ,Samsung account‬הפעל את היישום הגדרות‬
‫והקש על חשבונות וגיבוי ← חשבונות ← ‪ ← ← Samsung Account‬עזרה‪.‬‬
‫יצירת ‪Samsung account‬‬
‫אם אין לך ‪ ,Samsung Account‬עליך ליצור חשבון‪ .‬באפשרותך ליצור ‪ Samsung account‬באמצעות‬
‫הדוא"ל שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הפעל את היישום הגדרות והקש על חשבונות וגיבוי ← חשבונות ← הוסף חשבון ←‬
‫‪.Samsung Account‬‬
‫לחלופין‪ ,‬הפעל את יישום הגדרות‪ ,‬והקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך לסיום יצירת החשבון‪.‬‬
‫הקש על צור חשבון‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫כניסה ל‪Samsung account-‬‬
‫אם כבר יש לך ‪ ,Samsung account‬באפשרותך ל‪.Samsung account-‬‬
‫‪11‬‬
‫הפעל את היישום הגדרות והקש על חשבונות וגיבוי ← חשבונות ← הוסף חשבון ←‬
‫‪.Samsung Account‬‬
‫לחלופין‪ ,‬הפעל את יישום הגדרות‪ ,‬והקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬קרא והסכם לתנאים ולהתניות ולאחר מכן הקש על הבא לסיום הכניסה ל‪.Samsung account-‬‬
‫הזן את השם והסיסמה של ‪ Samsung Account‬שלך והקש על היכנס‪.‬‬
‫איתור פרטי הזיהוי ואיפוס הסיסמה‬
‫אם שכחת את פרטי הזיהוי או הסיסמה של ‪ ,Samsung account‬הקש על חפש מזהה או על אפס‬
‫סיסמה במסך הכניסה של ‪ .Samsung account‬תוכל למצוא את פרטי הזיהוי או לאפס את סיסמתך אחרי‬
‫שתזין את המידע הנחוץ‪.‬‬
‫הסרת ‪Samsung Account‬‬
‫הסרת חשבון ‪ Samsung account‬מהמכשיר תגרום גם להסרת נתונים כגון אנשי קשר ואירועים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪ ← ← Samsung Account‬הסר חשבון‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על הסר‪ ,‬הזן את הסיסמה של ‪ Samsung account‬ולאחר מכן הקש על אישור‪.‬‬
‫הפעל את יישום הגדרות‪ ,‬והקש על חשבונות וגיבוי ← חשבונות‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫העברת נתונים מהמכשיר הקודם (‪)Smart Switch‬‬
‫התחבר למכשיר הקודם באמצעות ‪ Smart Switch‬על מנת להעביר נתונים‪.‬‬
‫הפעל את יישום הגדרות‪ ,‬והקש על חשבונות וגיבוי ← העברה חכמה‪.‬‬
‫•ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת במכשירים או במחשבים מסוימים‪.‬‬
‫•יחולו מגבלות‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬בקר ב‪Samsung .www.samsung.com/smartswitch-‬‬
‫מתייחסת לנושאי זכויות יוצרים ברצינות‪ .‬העבר רק תוכן שיש ברשותך או שיש ברשותך זכות‬
‫להעבירו‪.‬‬
‫העברת נתונים אלחוטית‬
‫העבר נתונים ממכשיר קודם למכשיר הקיים באופן אלחוטי באמצעות ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫‪11‬‬
‫במכשיר הקודם‪ ,‬הפעל את ‪.Smart Switch‬‬
‫אם אין לך את היישום‪ ,‬הורד אותו מ‪ Galaxy Store-‬או חנות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬מקם את המכשירים בסמיכות זה לזה‪.‬‬
‫‪4 4‬במכשיר הקודם‪ ,‬הקש על שלח נתונים ← אלחוטי‪.‬‬
‫‪5 5‬במכשיר הקודם‪ ,‬בחר פריט להעברה והקש על שלח‪.‬‬
‫‪6 6‬במכשיר‪ ,‬הקש על קבלה‪.‬‬
‫‪7 7‬עקוב אחר ההוראות על המסך להעברת נתונים ממכשירך הקודם‪.‬‬
‫במכשיר‪ ,‬הפעל את יישום הגדרות‪ ,‬והקש על חשבונות וגיבוי ← העברה חכמה‪.‬‬
‫לאחר העברת הנתונים‪ ,‬תוכל להציג במכשירך את רשימת הנתונים שהועברו‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫גיבוי ושחזור נתונים באמצעות אחסון חיצוני‬
‫העבר נתונים באמצעות אמצעי אחסון חיצוני כמו כרטיס ‪.MicroSD‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הכנס או חבר למכשירך את מכשיר האחסון החיצוני‪.‬‬
‫‪3 3‬במכשיר‪ ,‬הפעל את יישום הגדרות‪ ,‬והקש על חשבונות וגיבוי ← העברה חכמה ←‬
‫‪4 4‬עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך להעברת הנתונים ממכשיר אחסון חיצוני‪.‬‬
‫גבה נתונים מהמכשיר הקודם שלך לאחסון חיצוני‪.‬‬
‫← שחזור‪.‬‬
‫הבנת המסך‬
‫שליטה במסך המגע‬
‫•אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים‪ .‬פריקה אלקטרוסטטית עלולה‬
‫לגרום לתקלות במסך המגע‪.‬‬
‫•על מנת להימנע מנזקים למסך המגע‪ ,‬אין להקיש עליו עם עצמים חדים‪ ,‬או להפעיל עליו לחץ רב‬
‫מדי עם קצות האצבעות‪.‬‬
‫•מומלץ שלא להשתמש בגרפיקה קבועה על חלק ממסך המגע או על כולו לזמן ממושך‪ .‬הדבר‬
‫עלול לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך‪.‬‬
‫•ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך‪ ,‬שהם מחוץ לאזור קלט המגע‪.‬‬
‫•מומלץ להשתמש באצבעות על מסך המגע‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הקשה‬
‫הקש על המסך‪.‬‬
‫הקשה ממושכת‬
‫הקש והחזק את המסך במשך כ‪ 2-‬שניות‪.‬‬
‫גרירה‬
‫הקש והחזק את הפריט וגרור אותו אל מיקום היעד‪.‬‬
‫הקשה כפולה‬
‫הקש הקשה כפולה על המסך‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫החלקה‬
‫החלק את המסך כלפי מעלה‪ ,‬מטה‪ ,‬שמאלה או‬
‫ימינה‪.‬‬
‫הרחקה וקירוב של שתי אצבעות‬
‫הרחק שתי אצבעות זו מזו או צבוט את המסך‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫סרגל הניווט (לחצני תכנות)‬
‫כאשר תפעיל את המסך‪ ,‬לחצני התכנות יופיעו בסרגל הניווט בתחתית המסך‪ .‬לחצני התכנות מוגדרים‬
‫כברירת מחדל לפונקציות לחצן שימוש אחרון‪ ,‬לחצן הבית ולחצן חזרה‪ .‬פעולת הלחצנים עשויה להשתנות‬
‫בהתאם ליישום שבו נעשה שימוש באותו רגע או בהתאם לסביבת השימוש‪.‬‬
‫לחצן שימוש אחרון‬
‫לחצן חזרה‬
‫לחצן הבית‬
‫פונקציה‬
‫לחצן‬
‫אחרונים‬
‫בית‬
‫חזרה‬
‫•הקש כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים‪.‬‬
‫•הקש כדי לחזור למסך הבית‪.‬‬
‫•הקש והחזק כדי להפעיל את יישום ‪.Google Assistant‬‬
‫•הקש כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הסתרת סרגל הניווט‬
‫הצג קבצים או השתמש ביישומים על מסך רחב יותר על‪-‬ידי הסתרת סרגל הניווט‪.‬‬
‫הפעל את היישום הגדרות‪ ,‬הקש על תצוגה ← פס הניווט‪ ,‬ולאחר מכן הקש על מחוות במסך מלא תחת‬
‫סוג ניווט‪ .‬סרגל הניווט יוסתר ועצות המחווה יופיעו במקום שבו ממוקמים לחצני התכנות‪ .‬כדי להשתמש‬
‫בלחצני התכנות‪ ,‬גרור את עצת המחווה של הלחצן הרצוי כלפי מעלה‪.‬‬
‫אם ברצונך להסתיר את עצות המחווה בתחתית המסך‪ ,‬הקש על המתג רמיזה במחווה כדי להשבית אותו‪.‬‬
‫הגדרת סרגל הניווט‬
‫הפעל את היישום הגדרות‪ ,‬הקש על תצוגה ← פס הניווט‪ ,‬ולאחר מכן בחר אפשרות‪.‬‬
‫•סוג ניווט‪ :‬הגדר את המכשיר להסתרה או הצגה של סרגל הניווט‪ .‬כדי להסתיר את סרגל הניווט‪ ,‬הקש‬
‫על מחוות במסך מלא‪ .‬כאשר סרגל הניווט מוסתר‪ ,‬ניתן להשתמש בלחצני התכנות על‪-‬ידי גרירת‬
‫עצת המחווה של הלחצן הרצוי כלפי מעלה‪.‬‬
‫•סדר הלחצנים‪ :‬שנה את סדר הלחצנים בסרגל הניווט‪.‬‬
‫•רמיזה במחווה‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת חיוויים בתחתית המסך שיראו היכן ממוקמים לחצני‬
‫התכנות‪ .‬תכונה זו מופיעה רק כאשר אתה בוחר באפשרות מחוות במסך מלא‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מסך הבית ומסך היישומים‬
‫מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר‪ .‬הוא מציג יישומונים‪ ,‬קיצורי דרך ליישומים ועוד‪.‬‬
‫מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים‪ ,‬כולל יישומים חדשים שהותקנו‪.‬‬
‫המסך עשוי להיראות אחרת בהתאם לאזור ולספק השירות‪.‬‬
‫יישומון‬
‫יישומים מועדפים‬
‫סרגל הניווט )לחצני תכנות(‬
‫‪34‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫מעבר בין מסך הבית ומסך היישומים‬
‫במסך הבית‪ ,‬החלק כלפי מעלה או מטה כדי לפתוח את מסך היישומים‪.‬‬
‫כדי לחזור למסך הבית‪ ,‬החלק את מסך היישומים כלפי מעלה או מטה‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על לחצן הבית או על‬
‫לחצן החזרה‪.‬‬
‫מסך היישומים‬
‫מסך הבית‬
‫אם אתה מוסיף את הסמלים של היישומים למסך הבית‪ ,‬תוכל לפתוח את מסך היישומים על ידי הקשה על‬
‫הלחצן‪ .‬במסך הבית‪ ,‬הקש והחזק אזור ריק‪ ,‬הקש על הגדרות מסך הבית‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג‬
‫לחצן 'יישומים' כדי להפעילו‪ .‬סמל היישומים יופיע בתחתית מסך הבית‪.‬‬
‫לחצן יישומים‬
‫‪35‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הזזת פריטים‬
‫הקש והחזק את הפריט‪ ,‬ואז גרור אותו למיקום חדש‪ .‬כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר‪ ,‬גרור אותו אל‬
‫צד המסך‪.‬‬
‫להוספת קיצור דרך ליישום במסך הבית‪ ,‬הקש והחזק את הפריט במסך היישומים‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותם‬
‫אל חלקו העליון של מסך הבית‪ .‬קיצור דרך של היישום יתווסף אל מסך הבית‪.‬‬
‫ניתן גם להזיז פריטים הנמצאים בשימוש תכוף אל אזור קיצורי הדרך‪ ,‬בחלק התחתון של מסך הבית‪.‬‬
‫יצירת תיקיות‬
‫צור תיקיות וקבץ יישומים דומים כדי ליצור גישה מהירה להפעלת יישומים‪.‬‬
‫במסך הבית או במסך היישומים‪ ,‬הקש הקשה ממושכת על יישום ואז גרור אותו אל יישום אחר‪.‬‬
‫תיווצר תיקייה חדשה שתכיל את היישומים שנבחרו‪ .‬הקש על הזן שם תיקייה והכנס שם תיקייה‪.‬‬
‫•הוספת יישומים‬
‫הקש על הוסף יישומים בתיקייה‪ .‬סמן את היישומים הרצויים והקש על הוסף‪ .‬ניתן גם להוסיף יישום‬
‫על‪-‬ידי גרירתו לתיקייה‪.‬‬
‫•העברת יישומים מתיקייה‬
‫הקש הקשה ממושכת על היישום כדי לגרור אותו למיקום חדש‪.‬‬
‫•מחיקת תיקייה‬
‫הקש הקשה ממושכת על התיקייה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על מחק תיקייה‪ .‬רק התיקייה תימחק‪ .‬יישומי‬
‫התיקייה יועברו למסך היישומים‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫עריכת מסך הבית‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש הקשה ממושכת על שטח ריק כלשהו‪ ,‬או קרב את אצבעותיך זו לזו כדי להיכנס‬
‫לאפשרויות העריכה‪ .‬באפשרותך להגדיר את הטפט‪ ,‬להוסיף יישומונים ועוד‪ .‬בנוסף ניתן להוסיף‪ ,‬למחוק או‬
‫לסדר מחדש את החלוניות במסך הבית‪.‬‬
‫•הוספת חלונות‪ :‬החלק שמאלה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫‪.‬‬
‫•הזזת חלונות‪ :‬הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של לוח‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש‪.‬‬
‫•מחיקת חלונות‪ :‬הקש על‬
‫בחלון‪.‬‬
‫•טפטים‪ :‬שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ומסך הנעילה‪.‬‬
‫•יישומונים‪ :‬יישומונים הם יישומים קטנים המפעילים פונקציות ספציפיות של יישומים‪ ,‬כדי לספק מידע‬
‫וגישה נוחה במסך הבית שלך‪ .‬הקש הקשה ממושכת על יישומון‪ ,‬ולאחר מכן גרור אותו למסך הבית‪.‬‬
‫היישומון יתווסף אל מסך הבית‪.‬‬
‫•הגדרות מסך הבית‪ :‬שנה את הגדרות מסך הבית‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הצגת כל היישומים במסך הבית‬
‫באפשרותך להגדיר את המכשיר להצגת כל היישומים במסך הבית‪ ,‬במקום להשתמש במסך יישומים נפרד‪.‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬הקש הקשה ממושכת על שטח ריק‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הגדרות מסך הבית ← פריסת‬
‫מסך הבית ← במסך הבית בלבד ← החל‪.‬‬
‫כעת תהיה לך גישה לכל היישומים בהחלקה שמאלה במסך הבית‪.‬‬
‫סמלי חיווי‬
‫סמלי חיווי מוצגים בשורת המצב‪ ,‬בחלק העליון של המסך‪ .‬הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים‬
‫ביותר‪.‬‬
‫•ביישומים מסוימים‪ ,‬ייתכן ששורת המצב לא תופיע בחלק העליון של המסך‪ .‬כדי להציג את שורת‬
‫המצב‪ ,‬גרור מטה מהחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫•סמלי חיווי מסוימים מופיעים רק בעת פתיחת לוח ההתראות‪.‬‬
‫•תכונות הקשורות לשיחות טלפוניות אינן נתמכות בחלק מן הדגמים‪.‬‬
‫סמל‬
‫משמעות‬
‫אין אות‬
‫עוצמת האות‬
‫נדידה (מחוץ לאזור השירות הרגיל)‬
‫רשת ‪ GPRS‬מחוברת‬
‫רשת ‪ EDGE‬מחוברת‬
‫רשת ‪ UMTS‬מחוברת‬
‫רשת ‪ HSDPA‬מחוברת‬
‫רשת‪ HSPA+‎‬מחוברת‬
‫‪/‬‬
‫רשת ‪ LTE‬מחוברת‬
‫רשת ‪ Wi-Fi‬מחוברת‬
‫התכונה ‪ Bluetooth‬מופעלת‬
‫שירותי מיקום בהם נעשה שימוש‬
‫שיחה פעילה‬
‫שיחה שלא נענתה‬
‫הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה‬
‫התראה מופעלת‬
‫מצב שקט מופעל‬
‫‪38‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫סמל‬
‫משמעות‬
‫מצב טיסה מופעל‬
‫אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות‬
‫טעינת סוללה‬
‫עוצמת המתח בסוללה‬
‫נעילת מסך‬
‫לחיצה על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי מכבה את המסך ונועלת אותו‪ .‬כמו כן‪ ,‬המסך כבה וננעל אוטומטית אם לא‬
‫משתמשים במכשיר במשך פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫כדי לבטל את נעילת המסך‪ ,‬החלק את המסך באחד הכיוונים כאשר המסך נדלק‪.‬‬
‫אם המסך כבוי‪ ,‬לחץ על מקש ההפעלה‪/‬כיבוי או הקש פעמיים בכל מקום במסך כדי להפעיל אותו‪.‬‬
‫נעילת מסך‬
‫‪39‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שינוי שיטת הנעילה של המסך‬
‫לשינוי שיטת נעילת המסך‪ ,‬הפעל את יישום הגדרות‪ ,‬הקש על מסך נעילה ← סוג נעילת מסך‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן בחר שיטה לנעילת המסך‪.‬‬
‫כשאתה מגדיר דפוס‪ ,‬קוד ‪ PIN‬או סיסמה לנעילת המסך‪ ,‬אתה יכול להגן על המידע האישי השמור במכשיר‬
‫באמצעות מניעת הגישה למכשיר מאנשים אחרים‪ .‬לאחר הגדרת שיטת נעילת המסך‪ ,‬יידרוש המכשיר קוד‬
‫שחרור נעילה בכל פעם שנדרש שימוש במכשיר‪.‬‬
‫•החלק‪ :‬החלק את המסך באחד הכיוונים לשחרור הנעילה שלו‪.‬‬
‫•דפוס‪ :‬שרטט דפוס המכיל ארבע נקודות או יותר לשחרור נעילת המסך‪.‬‬
‫•קוד ‪ :PIN‬הזן קוד ‪ PIN‬בעל ארבע ספרות לפחות לשחרור נעילת המסך‪.‬‬
‫•סיסמה‪ :‬הזן סיסמה בעלת ארבעה תווים‪ ,‬ספרות או סמלים לפחות לשחרור נעילת המסך‪.‬‬
‫•ללא‪ :‬אל תגדיר שיטת נעילת מסך‪.‬‬
‫ניתן להגדיר את המכשיר שיבצע איפוס להגדרות יצרן במקרה של הזנת קוד שגוי מספר פעמים‬
‫ברצף עד מגבלת הניסיונות המותרת‪ .‬הפעל את יישום הגדרות‪ ,‬הקש על מסך נעילה ←‬
‫הגדרות נעילת אבטחה‪ ,‬בטל את נעילת המסך באמצעות שיטת הנעילה שהוגדרה מראש‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על המתג איפוס אוטו' לערכי היצרן כדי להפעילו‪.‬‬
‫צילום מסך‬
‫צלם את המסך תוך כדי השימוש במכשיר‪.‬‬
‫לחץ והחזק את מקש החלשת עוצמת קול ומקש הפעלה‪/‬כיבוי בו‪-‬זמנית‪ .‬תוכל להציג את התמונות שצולמו‬
‫בגלריה‪.‬‬
‫ניתן גם לצלם תמונות מסך על ידי החלקת היד שמאלה או ימינה על פני המסך‪ .‬אם תכונה זו אינה מופעלת‪,‬‬
‫הפעל את היישום הגדרות‪ ,‬הקש על תכונות מתקדמות ← תנועות ומחוות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג‬
‫החלק בעזרת כף היד ללכידה כדי להפעילו‪.‬‬
‫לא ניתן לצלם תמונת מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫לוח התראות‬
‫בעת קבלת התראות חדשות‪ ,‬מופיעים סמלי חיווי בשורת המצב‪ .‬כדי לראות מידע נוסף לגבי הסמלים‪ ,‬פתח‬
‫את לוח ההתראות ועיין בפרטים‪.‬‬
‫גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח ההתראות‪ .‬לסגירת לוח ההתראות‪ ,‬החלק את אצבעך‬
‫מעלה על המסך‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בפונקציות הבאות בלוח ההתראות‪.‬‬
‫חיפוש תוכן או יישומים‬
‫המאוחסנים במכשיר‪.‬‬
‫הפעל הגדרות‪.‬‬
‫לחצני הגדרות מהירות‬
‫צפה בפרטי ההתראות‬
‫ובצע פעולות שונות‪.‬‬
‫נקה את כל ההתראות‪.‬‬
‫היכנס להגדרות ההתראה‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שימוש בלחצני הגדרה מהירה‬
‫הקש על לחצני הגדרה מהירה כדי להפעיל תכונות מסוימות‪ .‬החלק את אצבעך כלפי מטה על לוח‬
‫ההתראות כדי להציג לחצנים נוספים‪.‬‬
‫לשינוי הגדרות תכונה‪ ,‬הקש על הטקסט מתחת ללחצן הרצוי‪ .‬כדי להציג הגדרות מפורטות יותר‪ ,‬הקש‬
‫והחזק את הלחצן הרצוי‪.‬‬
‫לשינוי סדר הלחצנים‪ ,‬הקש על ← סדר הלחצנים‪ ,‬הקש והחזק את הלחצן הרצוי ואז גרור אותו למיקום‬
‫אחר‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫הזנת טקסט‬
‫מערכי לוח מקשים‬
‫מקלדת מופיעה באופן אוטומטי בעת הזנת טקסט לשליחת הודעות דוא"ל‪ ,‬יצירת הערות ועוד‪.‬‬
‫הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות‪ .‬להזנת טקסט‪ ,‬עליך לשנות את שפת הקלט לאחת‬
‫מהשפות הנתמכות‪.‬‬
‫הצג תכונות מקלדת נוספות‪.‬‬
‫פונקציות מקלדת נוספות‬
‫מחק תו קודם‪.‬‬
‫הזן אותיות רישיות )באנגלית(‪.‬‬
‫לשימוש באותיות רישיות בלבד‪,‬‬
‫הקש על אפשרות זו פעמיים‪.‬‬
‫הוסף סמלים‪.‬‬
‫דלג לשורה הבאה‪.‬‬
‫הזז את הסמן‪.‬‬
‫הזן רווח‪.‬‬
‫שינוי שפת הקלט‬
‫הקש על 'שפת הזנה' כדי להחליף שפות הזנה‪ .‬הקש על‬
‫מכן בחר את השפות לשימוש‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫← שפות וסוגים ← נהל שפות קלט ולאחר‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫שינוי המקלדת‬
‫לשינוי סוג המקלדת‪ ,‬הקש על‬
‫← שפות וסוגים‪ ,‬בחר שפה‪ ,‬ולאחר מכן בחר את סוג המקלדת הרצויה‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫פונקציות מקלדת נוספות‬
‫ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫•‬
‫‪ :‬הזן סמלי הבעה‪.‬‬
‫•‬
‫‪ :‬הכנס מדבקות‪.‬‬
‫•‬
‫‪ :‬צרף ‪GIF‬ים מאוירים‪.‬‬
‫•‬
‫‪ :‬עבור למצב כתב‪-‬יד‪.‬‬
‫הצג מידע על עריכת כתב‪-‬יד‪.‬‬
‫•‬
‫עבור למקלדת הרגילה‪.‬‬
‫‪ :‬הוסף פריט מהלוח‪.‬‬
‫• ‪ :‬הזן טקסט באמצעות הקול‪.‬‬
‫•‬
‫‪ :‬שנה את הגדרות המקלדת‪.‬‬
‫•‬
‫←‬
‫‪ :‬שנה את מצב או גודל המקלדת‪.‬‬
‫•‬
‫←‬
‫‪ :‬פתח את לוח עריכת הטקסט‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫תויסיסב תולועפ‬
‫העתקה והדבקה‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬גרור את או את כדי לבחור את הטקסט הרצוי‪ ,‬או הקש על בחר הכל כדי לבחור את כל הטקסט‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על העתק או גזור‪.‬‬
‫הקש על טקסט והחזק‪.‬‬
‫הטקסט שנבחר מועתק ללוח‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש והחזק היכן שברצונך להכניס את הטקסט‪ ,‬ולאחר מכן הקש על הדבק‪.‬‬
‫כדי להדביק טקסט שכבר העתקת‪ ,‬הקש על לוח ובחר בטקסט‪.‬‬
‫מילון‬
‫חפש הגדרות למילים בעת השימוש בתכונות מסוימות‪ ,‬כגון עיון בדפי אינטרנט‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש הקשה ממושכת על מילה שברצונך לחפש‪.‬‬
‫אם המילה שברצונך לחפש אינה נבחרת‪ ,‬גרור את‬
‫או‬
‫כדי לבחור בטקסט הרצוי‪.‬‬
‫הקש על ‪ Dictionary‬ברשימת האפשרויות‪.‬‬
‫אם לא הותקן מראש מילון במכשיר‪ ,‬הקש על ‪ ,Move to Manage dictionaries‬הקש על‬
‫לצד המילון‪ ,‬ולאחר מכן הקש על התקן כדי להוריד אותו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הצג את המונח בחלון הקופץ של המילון‪.‬‬
‫כדי לעבור לתצוגת מסך מלא‪ ,‬הקש על ‪ .‬הקש על המונח שעל המסך כדי להציג מונחים נוספים‪.‬‬
‫כדי להוסיף את המילה לרשימת המילים המועדפות שלך‪ ,‬או הקש על‬
‫בתצוגה המפורטת‪ ,‬הקש על‬
‫‪ Search Web‬כדי להשתמש במילה כמונח חיפוש‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫יישומים ותכונות‬
‫התקנה או הסרה של יישומים‬
‫‪Galaxy Store‬‬
‫רכוש והורד יישומים‪ .‬באפשרותך להוריד יישומים שפותחו במיוחד עבור מכשירי ‪.Samsung Galaxy‬‬
‫הפעל את היישום ‪.Galaxy Store‬‬
‫ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫התקנת יישומים‬
‫דפדף בין יישומים לפי קטגוריה‪ ,‬או הקש על‬
‫כדי לחפש באמצעות מילת מפתח‪.‬‬
‫בחר יישום להצגת מידע לגביו‪ .‬כדי להוריד יישומים בחינם‪ ,‬הקש על התקן‪ .‬כדי לרכוש ולהוריד יישומים‬
‫שעליהם חל חיוב‪ ,‬הקש על המחיר‪ ,‬ובצע את ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי‪ ,‬הקש על ← הגדרות ← עדכון אוטומטי של‬
‫יישומים‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי‪.‬‬
‫חנות ‪Play‬‬
‫רכוש והורד יישומים‪.‬‬
‫הפעל את היישום חנות ‪.Play‬‬
‫התקנת יישומים‬
‫דפדף בין יישומים לפי קטגוריה‪ ,‬או חפש יישומים באמצעות מילת מפתח‪.‬‬
‫בחר יישום להצגת מידע לגביו‪ .‬כדי להוריד יישומים בחינם‪ ,‬הקש על התקנה‪ .‬כדי לרכוש ולהוריד יישומים‬
‫שעליהם חל חיוב‪ ,‬הקש על המחיר‪ ,‬ובצע את ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי‪ ,‬הקש על‬
‫באופן אוטומטי‪ ,‬ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫← הגדרות ← עדכון אפליקציות‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫ניהול יישומים‬
‫הסרת התקנה או השבתה של יישומים‬
‫הקש והחזק את היישום ובחר באחת האפשרויות‪.‬‬
‫•השבת‪ :‬השבת את יישומי ברירת המחדל הנבחרים שאת התקנתם לא ניתן להסיר מהמכשיר‪.‬‬
‫•הסר‪ :‬הסר את התקנתם של יישומים שהורדו‪.‬‬
‫הפעלת יישומים‬
‫הפעל את יישום הגדרות‪ ,‬הקש על יישומים ←‬
‫← מושבת‪ ,‬בחר יישום ולאחר מכן הקש על הפעל‪.‬‬
‫הגדרת הרשאות היישום‬
‫על מנת שיישומים מסוימים יפעלו כהלכה‪ ,‬הם זקוקים להרשאת גישה או שימוש במידע הנמצא במכשיר‪.‬‬
‫כשאתה פותח יישום‪ ,‬ייתכן שיופיע חלון קופץ עם בקשת גישה לתכונות או מידע מסוים הנמצא במכשיר‪ .‬כדי‬
‫לתת ליישום הרשאות גישה‪ ,‬הקש על כן‪ ,‬זה בסדר בחלון הקופץ‪.‬‬
‫כדי להציג את הגדרות ההרשאה של יישום‪ ,‬הפעל את היישום הגדרות והקש על יישומים‪ .‬בחר ביישום‬
‫כלשהו‪ ,‬והקש על הרשאות‪ .‬ניתן לצפות ברשימת הרשאות יישום ולשנות את הרשאותיו‪.‬‬
‫להצגה או שינוי הגדרות ההרשאה של יישומים על פי קטגוריית הרשאה‪ ,‬פתח את היישום הגדרות‪ ,‬והקש‬
‫על יישומים ← ← הרשאות ליישומים‪ .‬בחר פריט והקש על המתגים הנמצאים ליד היישומים כדי לתת‬
‫להם הרשאות‪.‬‬
‫מניעת הרשאות גישה מיישומים עשויה לגרום לכך שתכונות בסיסיות של היישומים לא יפעלו‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫טלפון (‪)SM-T515‬‬
‫מבוא‬
‫בצע או ענה לשיחות ושיחות וידאו‪.‬‬
‫ביצוע שיחות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הזן מספר טלפון‪.‬‬
‫כדי לבצע שיחה קולית‪ ,‬או הקש על‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫הפעל את היישום טלפון והקש על לוח המקשים‪.‬‬
‫כדי לבצע שיחת וידאו‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הוסף את המספר לרשימת אנשי‬
‫הקשר‪.‬‬
‫מציג את מספר הטלפון בתצוגה‬
‫מקדימה‪.‬‬
‫מחק תו קודם‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫ביצוע שיחות מיומני שיחות או מרשימות אנשי קשר‬
‫הקש על אחרונים או על אנשי קשר‪ ,‬ולאחר מכן החלק ימינה על פני איש קשר או מספר טלפון כדי לבצע‬
‫שיחה‪.‬‬
‫אם תכונה זו מושבתת‪ ,‬הפעל את היישום הגדרות‪ ,‬הקש על תכונות מתקדמות ← תנועות ומחוות‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על המתג החלק להוצאת שיחה או שליחת הודעות כדי להפעילו‪.‬‬
‫שימוש בחיוג מהיר‬
‫כדי לבצע שיחות במהירות‪ ,‬הגדר את מספרי החיוג המהיר‪.‬‬
‫כדי להגדיר מספר לחיוג מהיר‪ ,‬הקש על לוח המקשים או על אנשי קשר ← ← מספרי חיוג מהיר‪,‬‬
‫בחר מספר חיוג מהיר‪ ,‬ולאחר מכן הוסף מספר טלפון‪.‬‬
‫כדי לבצע שיחה‪ ,‬הקש הקשה ממושכת על מספר חיוג מהיר בלוח המקשים‪ .‬עבור מספרי החיוג המהיר ‪10‬‬
‫ומעלה‪ ,‬הקש על הספרה הראשונה של המספר ולאחר מכן הקש הקשה ממושכת על הספרה האחרונה‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬אם הגדרת את המספר ‪ 123‬כמספר לחיוג מהיר‪ ,‬הקש על ‪ ,1‬הקש על ‪ 2‬ולאחר מכן הקש הקשה‬
‫ממושכת על ‪.3‬‬
‫ביצוע שיחות מהמסך הנעול‬
‫במסך הנעול‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול‪.‬‬
‫ביצוע שיחה בינלאומית‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש והחזק את ‪ ,0‬עד להופעת הסימן ‪.+‬‬
‫‪3 3‬הזן את קוד הארץ‪ ,‬קוד האזור ומספר הטלפון‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫הפעל את היישום טלפון והקש על לוח המקשים‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫‪.‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫קבלת שיחות‬
‫מענה לשיחה‬
‫כאשר יש שיחה נכנסת‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪.‬‬
‫דחיית שיחה‬
‫כאשר יש שיחה נכנסת‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול הגדול‪.‬‬
‫לשליחת הודעה עם דחייה של שיחה נכנסת‪ ,‬גרור את סרגל שלח הודעה כלפי מעלה‪ .‬אם המתג הוסף‬
‫תזכורת הופעל‪ ,‬תישמר תזכורת שתזכיר לך לגבי השיחה שנדחתה לאחר שעה‪.‬‬
‫ליצירת הודעות דחייה שונות‪ ,‬הפעל את היישום טלפון‪ ,‬הקש על ← הגדרות ← הודעות 'דחייה‬
‫מהירה'‪ ,‬הזן הודעה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על ‪.‬‬
‫שיחות שלא נענו‬
‫מופיע בשורת המצב‪ .‬פתח את לוח ההתראות להצגת רשימה‬
‫אם התקבלה שיחה שלא נענתה‪ ,‬הסמל‬
‫של שיחות שלא נענו‪ .‬לחלופין‪ ,‬הפעל את היישום טלפון והקש על אחרונים להצגת שיחות שלא נענו‪.‬‬
‫חסימת מספרי טלפון‬
‫חסום שיחות ממספרים ספציפיים אשר התווספו לרשימת החסומים שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬לחלופין‪ ,‬הקש על אחרונים או על אנשי קשר‪ ,‬בחר אנשי קשר‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫הפעל את יישום טלפון והקש על ← הגדרות ← חסום מספרים‪.‬‬
‫כדי להזין מספר באופן ידני‪ ,‬הקש על הוסף מספר טלפון‪ ,‬הזן מספר טלפון ולאחר מכן הקש על‬
‫כאשר מספרים חסומים מנסים לחייג אליך‪ ,‬לא תקבל התראות‪ .‬השיחות יירשמו ביומן השיחות‪.‬‬
‫בנוסף תוכל לחסום שיחות נכנסות מאנשים שאינם מציגים את זיהוי המתקשר שלהם‪ .‬הקש על‬
‫המתג חסום מתקשרים לא ידועים כדי להפעיל את התכונה‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪.‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫אפשרויות בזמן שיחה‬
‫אם האזור סביב המצלמה האחורית מכוסה‪ ,‬עלולים להיגרם רעשים לא רצויים במהלך שיחה‪ .‬הסר‬
‫אביזרים‪ ,‬כגון מגן מסך או מדבקות‪ ,‬סביב אזור מצלמה אחורית‪.‬‬
‫במהלך שיחה קולית‬
‫זמינות הפעולות הבאות‪:‬‬
‫• ‪ :‬עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫•הוסף שיחה‪ :‬חייג למספר נוסף‪ .‬השיחה הראשונה תועבר להמתנה‪ .‬כשתסיים את השיחה השנייה‪,‬‬
‫השיחה הראשונה תחודש‪.‬‬
‫•הודעה‪ :‬שלח הודעה‪.‬‬
‫•‪ :Bluetooth‬עבור לאוזניית ‪ ,Bluetooth‬אם מחוברת למכשיר‪.‬‬
‫•העבר שיחה להמתנה‪ :‬העבר שיחה להמתנה‪ .‬הקש על האפשרות חדש שיחה לאחזור השיחה‬
‫ממצב המתנה‪.‬‬
‫•השתק‪ :‬כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך‪.‬‬
‫•לוח המקשים ‪ /‬הסתר‪ :‬פתח או סגור את לוח המקשים‪.‬‬
‫•‬
‫‪ :‬סיים את השיחה הנוכחית‪.‬‬
‫במהלך שיחת וידאו‬
‫הקש על המסך כדי להשתמש באפשרויות הבאות‪:‬‬
‫• ‪ :‬עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫•מצלמה‪ :‬כבה את המצלמה על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לראות אותך‪.‬‬
‫•החלף‪ :‬עבור בין המצלמה הקדמית למצלמה האחורית‪.‬‬
‫•‬
‫‪ :‬סיים את השיחה הנוכחית‪.‬‬
‫•השתק‪ :‬כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך‪.‬‬
‫•‪ :Bluetooth‬עבור לאוזניית ‪ ,Bluetooth‬אם מחוברת למכשיר‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הוספת מספר טלפון לאיש קשר‬
‫הוספת מספר טלפון לאנשי קשר מלוח המקשים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הזן את המספר‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על הוסף לאנשי קשר‪.‬‬
‫‪4 4‬הקש על צור איש קשר כדי ליצור איש קשר חדש‪ ,‬או הקש על עדכן כדי להוסיף מספר לאיש קשר‬
‫הפעל את היישום טלפון והקש על לוח המקשים‪.‬‬
‫קיים‪.‬‬
‫הוספת מספר טלפון לאנשי קשר מרשימת השיחות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש מספר טלפון והקש על הוסף‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על צור איש קשר כדי ליצור איש קשר חדש‪ ,‬או הקש על עדכן כדי להוסיף מספר לאיש קשר‬
‫הפעל את יישום טלפון והקש על אחרונים‪.‬‬
‫קיים‪.‬‬
‫הוספת תג למספר טלפון‬
‫ניתן להוסיף תגים למספרים בלי לשמור אותם לאיש הקשר‪ .‬כך ניתן להציג את פרטי המתקשר בלי להוסיף‬
‫אותו לאנשי הקשר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש מספר טלפון‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על הוסף תגית‪ ,‬הכנס תג ולאחר מכן הקש על הוסף‪.‬‬
‫הפעל את יישום טלפון והקש על אחרונים‪.‬‬
‫כשתיכנס שיחה ממספר זה‪ ,‬התג יוצג מתחת למספר‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫אנשי קשר‬
‫מבוא‬
‫צור אנשי קשר או נהל אנשי קשר במכשיר‪.‬‬
‫הוספת אנשי קשר‬
‫יצירת איש קשר חדש‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר מיקום אחסון והקש על בחר‪.‬‬
‫‪3 3‬הזן פרטי איש קשר‪.‬‬
‫הפעל את יישום אנשי קשר והקש על‬
‫‪.‬‬
‫בחר מיקום אחסון‪.‬‬
‫הוסף תמונה‪.‬‬
‫הזן פרטי איש קשר‪.‬‬
‫פתח שדות מידע נוספים‪.‬‬
‫סוגי המידע שאתה יכול לשמור עשויים להשתנות בהתאם למיקום האחסון הנבחר‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על שמור‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫ייבוא אנשי קשר‬
‫הוסף אנשי קשר על‪-‬ידי יבוא ממקומות אחסון אחרים במכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר את מיקום האחסון שממנו ייובאו אנשי הקשר‪.‬‬
‫‪3 3‬סמן את קבצי ה‪ VCF-‬או אנשי הקשר שאתה מעוניין לייבא והקש על סיום‪.‬‬
‫‪4 4‬בחר מקום אחסון לשמירת אנשי הקשר והקש על יבא‪.‬‬
‫הפעל את יישום אנשי קשר והקש על‬
‫← ניהול אנשי קשר ← ייבא‪/‬ייצא אנשי קשר ← יבא‪.‬‬
‫סנכרון אנשי קשר עם חשבונות אינטרנט‬
‫סנכרן את אנשי הקשר השמורים במכשיר עם אנשי קשר מקוונים השמורים בחשבונות האינטרנט שלך כמו‬
‫‪.Samsung Account‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על סנכרן חשבון ואז הקש על המתג אנשי קשר כדי להפעילו‪.‬‬
‫הפעל את היישום הגדרות‪ ,‬הקש על חשבונות וגיבוי ← חשבונות‪ ,‬ובחר את החשבון לסינכרון‪.‬‬
‫עבור ‪ ,Samsung account‬הקש על ← הגדרות סינכרון ואז הקש על המתג אנשי קשר כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫חיפוש אנשי קשר‬
‫הפעל את היישום אנשי קשר‪.‬‬
‫השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות‪:‬‬
‫•גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫•גרור את אצבעך לאורך האינדקס שבצדה הימני של רשימת אנשי הקשר כדי לגלול אותה במהירות‪.‬‬
‫•הקש על‬
‫בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר‪ ,‬ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הקש על איש הקשר‪ .‬לאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫•‬
‫‪ :‬הוסף לאנשי הקשר המועדפים‪.‬‬
‫•‬
‫‪/‬‬
‫•‬
‫‪ :‬חבר הודעה‪)SM-T515( .‬‬
‫•‬
‫‪ :‬חבר הודעת דואר אלקטרוני‪.‬‬
‫‪ :‬בצע שיחה קולית או שיחת וידאו‪)SM-T515( .‬‬
‫שיתוף אנשי קשר‬
‫ניתן לשתף אנשי קשר עם אחרים באמצעות שימוש באפשרויות שיתוף שונות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר אנשי קשר והקש על שתף‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר שיטת שיתוף‪.‬‬
‫הפעל את יישום אנשי קשר והקש על ← שתף‪.‬‬
‫שמירה ושיתוף פרופיל (‪)SM-T515‬‬
‫שמור ושתף עם אחרים את נתוני הפרופיל שלך‪ ,‬כמו התמונה והודעת הסטטוס‪ ,‬באמצעות שימוש בתכונה‬
‫שיתוף פרופיל‪.‬‬
‫•כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך להיכנס ל‪ Samsung Account-‬שלך‪.‬‬
‫•ייתכן שתכונת שיתוף הפרופיל לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫•תכונת שיתוף הפרופיל זמינה רק עבור אנשי קשר אשר הפעילו את תכונת שיתוף הפרופיל‬
‫במכשירם‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ערוך‪ ,‬ערוך את הפרופיל שלך‪ ,‬ואז הקש על שמור‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על הקש כאן כדי לשתף פרופיל והקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫הפעל את יישום אנשי קשר ובחר את הפרופיל שלך‪.‬‬
‫כדי להשתמש בתכונת שיתוף הפרופיל‪ ,‬יש לאמת את חשבון הטלפון‪ .‬באפשרותך להציג את נתוני‬
‫הפרופיל המעודכנים של אנשי הקשר שלך דרך אנשי קשר‪.‬‬
‫לשינוי טווח אנשי הקשר שאיתם ישותף הפרופיל שלך‪ ,‬הקש על בחירת אנ הפריטים שישותפו‪ ,‬בחר‬
‫פריט לשיתוף ואז בחר באחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫יצירת קבוצות‬
‫ניתן להוסיף קבוצות כמו משפחה או חברים‪ ,‬ונהל את אנשי הקשר לפי קבוצה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הזן שם קבוצה‪.‬‬
‫הפעל את היישום אנשי קשר והקש על‬
‫← קבוצות ← צור קבוצה‪.‬‬
‫כדי להגדיר צלצול עבור קבוצה‪ ,‬הקש על צלצול קבוצתי ובחר צלצול‪)SM-T515( .‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬הקש על שמור‪.‬‬
‫הקש על הוסף חבר‪ ,‬בחר אנשי קשר להוסיף לקבוצה‪ ,‬והקש על סיום‪.‬‬
‫שליחת הודעה לקבוצה (‪)SM-T515‬‬
‫אתה יכול לשלוח הודעה קבוצתית לכל חברי הקבוצה בבת אחת‪.‬‬
‫הפעל את יישום אנשי קשר‪ ,‬והקש‬
‫← קבוצות‪ ,‬בחר קבוצה ולאחר מכן הקש על ← שלח הודעה‪.‬‬
‫מיזוג אנשי קשר כפולים‬
‫כשאתה מייבא אנשי קשר ממקומות אחסון אחרים‪ ,‬או מסנכרן אנשי קשר עם חשבונות אחרים‪ ,‬רשימת‬
‫אנשי הקשר שלך עשויה להכיל כפילויות‪ .‬מזג את אנשי הקשר הכפולים לרישום אחד כדי לקצר ולייעל את‬
‫רשימת אנשי הקשר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סמן את אנשי הקשר והקש על מזג‪.‬‬
‫הפעל את יישום אנשי קשר והקש על‬
‫← ניהול אנשי קשר ← מזג אנשי קשר‪.‬‬
‫מחיקת אנשי קשר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר אנשי קשר והקש על מחק‪.‬‬
‫הפעל את יישום אנשי קשר והקש על ← מחק‪.‬‬
‫כדי למחוק אנשי קשר בזה אחר זה‪ ,‬פתח את רשימת אנשי הקשר והקש על איש קשר‪ .‬לאחר מכן הקש על‬
‫← מחק‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הודעות (‪)SM-T515‬‬
‫מבוא‬
‫שלח וצפה בהודעות לפי שיחה‪.‬‬
‫שליחת הודעות‬
‫חיובים נוספים עשויים לחול עבור שליחה של הודעות במצב נדידה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הוסף נמענים וכתוב הודעה‪.‬‬
‫הפעל את יישום הודעות והקש על‬
‫‪.‬‬
‫להקלטה ושליחה של הודעה קולית‪ ,‬הקש והחזק את‬
‫סמל ההקלטה יופיע רק כל זמן שמקלדת מוסתרת‪.‬‬
‫נמען‬
‫הזן נמענים‪.‬‬
‫צרף קבצים‪.‬‬
‫שלח הודעה‪.‬‬
‫הזן הודעה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על‬
‫‪ ,‬אמור את ההודעה ואז שחרר את האצבע‪.‬‬
‫כדי לשלוח את ההודעה‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הצגת הודעות‬
‫הודעות מקובצות לשרשורי הודעות לפי איש קשר‪.‬‬
‫חיובים נוספים עשויים לחול עבור קבלה של הודעות במצב נדידה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בהודעת הרשימות‪ ,‬בחר איש קשר או מספר טלפון‪.‬‬
‫‪3 3‬צפה בשיחה שלך‪.‬‬
‫הפעל את יישום הודעות והקש על שיחות‪.‬‬
‫•כדי לענות להודעה‪ ,‬הקש על הזן הודעה‪ ,‬הזן את הודעתך ואז הקש על‬
‫‪.‬‬
‫•כדי לכוונן את גודל הגופן‪ ,‬הרחק שתי אצבעות זו מזו או קרב אותן זו לזו על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫•כדי להוסיף את מספר הטלפון לאנשי קשר‪ ,‬הקש על הוסף לאנשי הקשר‪.‬‬
‫חסימת הודעות לא רצויות‬
‫חסום הודעות ממספרים ספציפיים אשר התווספו לרשימת החסומים שלך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על דואר נכנס ובחר איש קשר או מספר טלפון‪ .‬לחלופין‪ ,‬הקש על אנשי קשר‪ ,‬בחר אנשי קשר‪,‬‬
‫הפעל את היישום הודעות והקש על ← הגדרות ← חסום מספרים והודעות ← חסום מספרים‪.‬‬
‫ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫כדי להזין מספר באופן ידני‪ ,‬תחת הזן מספר הזן מספר טלפון ולאחר מכן הקש על‬
‫‪58‬‬
‫‪.‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הגדרה של התראות בנוגע להודעות‬
‫ניתן לשנות את צליל ההתראה‪ ,‬אפשרויות התצוגה ועוד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫הפעל את יישום הודעות‪ ,‬הקש על ← הגדרות ← התראות ולאחר מכן הקש על המתג כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ההתראות‪.‬‬
‫הגדרת תזכורת להתראות‬
‫באפשרותך להגדיר התראה במרווח זמן‪ ,‬שתיידע אותך כי יש לך התראות שלא נבדקו‪ .‬אם תכונה זו אינה‬
‫מופעלת‪ ,‬הפעל את היישום הגדרות‪ ,‬הקש על נגישות ← הגדרות מתקדמות ← תזכורת להתראות‪,‬‬
‫ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫מחיקת הודעות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בהודעת הרשימות‪ ,‬בחר איש קשר‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש הקשה ממושכת על הודעה‪ ,‬הקש על מחק‪.‬‬
‫הפעל את יישום הודעות והקש על שיחות‪.‬‬
‫כדי למחוק כמה הודעות במקביל‪ ,‬סמן את ההודעות שברצונך למחוק‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫הקש על מחק‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫אינטרנט‬
‫מבוא‬
‫גלוש באינטרנט לחיפוש אחר מידע וסמן את הדפים המועדפים עליך לגישה נוחה יותר‪.‬‬
‫דפדוף בדפי אינטרנט‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על שדה הכתובת‪.‬‬
‫‪3 3‬הזן את כתובת האינטרנט או מילת מפתח‪ ,‬ולאחר מכן הקש על עבור אל‪.‬‬
‫הפעל את היישום אינטרנט‪.‬‬
‫כדי להציג את סרגלי הכלים‪ ,‬גרור את אצבעך מעט כלפי מטה על המסך‪.‬‬
‫עבור בין דפים‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הוסף סימניה לדף האינטרנט‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫הצג את הסימניות שלך‪.‬‬
‫סגור את הלשונית‪.‬‬
‫פתח את דף הבית‪.‬‬
‫פתח לשונית חדשה‪.‬‬
‫בצע רענון לדף האינטרנט‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫שימוש במצב סודי‬
‫במצב סודי באפשרותך לנהל בנפרד לשוניות פתוחות‪ ,‬סימניות ודפים שמורים‪ .‬באפשרותך לנעול מצב סודי‬
‫באמצעות סיסמה‪.‬‬
‫הפעלת מצב סודי‬
‫← 'הפעל מצב 'סודי‪ .‬אם אתה משתמש בתכונה זו בפעם הראשונה‪ ,‬הגדר האם להשתמש‬
‫הקש על‬
‫בסיסמה למצב סודי‪.‬‬
‫במצב סודי‪ ,‬ישתנו צבעי סרגלי הכלים‪.‬‬
‫במצב סודי‪ ,‬אין באפשרותך להשתמש בחלק מהתכונות‪ ,‬למשל צילום מסך‪.‬‬
‫שינוי הגדרות האבטחה‬
‫באפשרותך לשנות את הסיסמה שלך‪.‬‬
‫הקש על‬
‫← הגדרות ← פרטיות ואבטחה ← הגדר נעילה למצב 'סודי' ← שנה סיסמה‪.‬‬
‫כיבוי מצב סודי‬
‫הקש על‬
‫← 'כבה מצב 'סודי‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫דוא״ל‬
‫הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני‬
‫הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום דוא״ל בפעם הראשונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬ברשימה‪ ,‬בחר שירות דוא"ל או הקש על אחר‪.‬‬
‫‪3 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה‪.‬‬
‫הפעל את היישום דוא״ל‪.‬‬
‫להגדרת חשבון דואר אלקטרוני נוסף‪ ,‬הקש על‬
‫←‬
‫← הוסף חשבון‪.‬‬
‫אם יש לך יותר מחשבון דוא"ל אחד‪ ,‬באפשרותך להגדיר אחד מהם כחשבון ברירת המחדל‪ .‬הקש על‬
‫← ← ← הגדר כחשבון ברירת המחדל‪.‬‬
‫שליחת דואר אלקטרוני‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הוסף נמענים וכתוב שורת נושא וטקסט‪.‬‬
‫כדי לשלוח את הדוא"ל‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫הקש על‬
‫כדי לחבר הודעת דוא"ל‪.‬‬
‫קריאת דואר אלקטרוני‬
‫כאשר היישום דוא״ל פתוח‪ ,‬המכשיר יאחזר אוטומטית הודעות דוא"ל חדשות‪ .‬כדי לאחזר הודעות דוא"ל‬
‫באופן ידני‪ ,‬החלק מטה בחלק התחתון של רשימת הודעות הדוא"ל‪.‬‬
‫הקש על הודעת דוא"ל שמופיעה על המסך כדי לקרוא אותה‪.‬‬
‫אם סנכרון דוא"ל מושבת‪ ,‬לא ניתן לאחזר הודעות דוא"ל חדשות‪ .‬כדי להפעיל את סינכרון הדוא"ל‪,‬‬
‫← ← שם החשבון‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג סנכרן חשבון כדי להפעילו‪.‬‬
‫הקש על‬
‫‪62‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מצלמה‬
‫מבוא‬
‫צלם תמונות והקלט וידאו באמצעות מגוון מצבים והגדרות‪.‬‬
‫כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה‬
‫•אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם‪.‬‬
‫•אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק‪.‬‬
‫•אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים‪.‬‬
‫הפעלת מצלמה‬
‫להפעלת המצלמה‪ ,‬השתמש בשיטות הבאות‪:‬‬
‫•הפעל את היישום מצלמה‪.‬‬
‫•במסך הנעול‪ ,‬גרור את‬
‫אל מחוץ לעיגול‪.‬‬
‫•ייתכן שחלק מהשיטות לא יהיו זמינות בכפוף לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫•חלק מתכונות המצלמה אינן זמינות כאשר מפעילים את היישום מצלמה ממסך נעול או כאשר‬
‫המסך כבוי עם נעילת מסך‪.‬‬
‫•אם התמונות שצילמת נראות מטושטשות‪ ,‬נקה את עדשת המצלמה ונסה שוב‪.‬‬
‫צילום תמונות‬
‫‪11‬‬
‫הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד‪.‬‬
‫•הרחק שתי אצבעות זו מזו על‪-‬גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי‪ ,‬והצמד אותן זו לזו בתנועת‬
‫צביטה להקטנתו‪ .‬לחלופין‪ ,‬החלק את סמל בחירת העדשה שמאלה או ימינה‪ .‬תכונות זום זמינות‬
‫רק במהלך השימוש במצלמה האחורית‪.‬‬
‫•כדי לכוונן את בהירות התמונות‪ ,‬הקש על המסך‪ .‬כשסרגל הכוונון יופיע‪ ,‬גרור את‬
‫או ‪.‬‬
‫לכיוון‬
‫‪63‬‬
‫בסרגל הכוונון‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪22‬‬
‫הקש על‬
‫לצילום תמונה‪.‬‬
‫רשימת מדבקות‬
‫הגדרות המצלמה‬
‫עבור בין המצלמה‬
‫הקדמית למצלמה‬
‫האחורית‪.‬‬
‫אפשרויות מצב צילום‬
‫נוכחי‬
‫צלם תמונה‪.‬‬
‫בחר עדשה‪.‬‬
‫תצוגה מקדימה של‬
‫תמונות ממוזערות‬
‫לחצן מיטוב סצנה‬
‫מצבי צילום‬
‫מצב נוכחי‬
‫•מסך התצוגה המקדימה עשוי להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה‪.‬‬
‫•המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש‪.‬‬
‫•ודא שהעדשה אינה פגומה או מלוכלכת‪ .‬אחרת‪ ,‬ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים‬
‫מסוימים שמחייבים רזולוציה גבוהה‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫בחירת עדשה לצילום‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על תמונה או וידאו‪ ,‬בחר את העדשה הרצויה ולאחר מכן צלם תמונה או‬
‫הקלט וידאו‪.‬‬
‫•‬
‫‪ :‬עדשת הזוית הרחבה מאפשרת לצלם תמונות בסיסיות או להקליט סרטונים רגילים‪.‬‬
‫• ‪( :‬הזום האופטי ‪ )2x‬של עדשת הטלפוטו מאפשרת לצלם תמונות או להקליט סרטונים באיכות‬
‫חדשה וטובה יותר על ידי הגדלת נושא התמונה‪.‬‬
‫צילום בזום אופטי ‪2x‬‬
‫צילום בסיסי‬
‫‪65‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מצב צילום‬
‫על מנת ללכוד תמונות בקלות‪ ,‬המצלמה מכווננת באופן אוטומטי את אפשרויות הצילום בהתאם לסביבה‪.‬‬
‫התכונה מצלמה חכמה מזהה באופן אוטומטי את הנושא ומשפרת בהתאם את הצבעים והאפקטים‪.‬‬
‫ברשימת מצבי הצילום‪ ,‬הקש על תמונה ואז על‬
‫כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫ממטב הסצנוה‬
‫המצלמה מתאימה את הגדרות הצבע ומוסיפה באופן אוטומטי את האפקט האופטימלי על ידי זיהוי הנושא‪.‬‬
‫ברשימת מצבי הצילום‪ ,‬הקש על תמונה‪ .‬כאשר המצלמה תזהה נושא או סצנה‪ ,‬לחצן מיטוב סצנה ישתנה‬
‫והצבע והאפקט האופטימליים יופעלו‪.‬‬
‫•אם תכונה זו לא מופעלת‪ ,‬הקש על‬
‫הסצנוה כדי להפעילה‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬והקש על המתג ממטב‬
‫•אם אינך מעוניין להשתמש בתכונה זו‪ ,‬הקש על לחצן מיטוב סצנה במסך התצוגה המקדימה‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫צילום תמונות סלפי‬
‫ניתן לצלם דיוקן עצמי במצלמה הקדמית‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬החלק מעלה או מטה‪ ,‬או הקש על‬
‫ברשימת מצבי הצילום‪ ,‬הקש על תמונה‪.‬‬
‫כדי לעבור למצלמה הקדמית לצילום‬
‫דיוקן עצמי‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬הקש על‬
‫פנה לעדשת המצלמה הקדמית‪.‬‬
‫לצילום תמונה‪.‬‬
‫הוספת מסננים ואפקטי יופי‬
‫באפשרותך לבחור אפקט פילטר ולשנות את מאפייני פניך‪ ,‬כגון גוון העור או צורת פנים‪ ,‬לפני צילום תמונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר אפקט פילטר או אפקטי יופי וצלם תמונה‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫נעילת המיקוד (מיקוד אוטומטי) והחשיפה (חשיפה אוטומטית)‬
‫ניתן לנעול את המיקוד או החשיפה באיזור נבחר על מנת למנוע מהמצלמה להתכוונן באופן אוטומטי על‬
‫שינויים לאובייקטים או מקורות אור‪.‬‬
‫הקש והחזק על האיזור למיקוד‪ ,‬מסגרת ‪ AF/AE‬תופיע באיזור והגדרות מיקוד וחשיפה יינעלו‪ .‬ההגדרות‬
‫יישארו נעולות גם לאחר צילום תמונה‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מצב וידאו‬
‫על מנת להקליט סרטוני וידאו בקלות‪ ,‬המצלמה מתכווננת באופן אוטומטי לאפשרויות הצילום בהתאם‬
‫לסביבה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫ברשימת מצבי הצילום‪ ,‬הקש על וידאו‪.‬‬
‫כדי להקליט וידאו‪.‬‬
‫•ללכידת תמונה מתוך סרטון במהלך ההקלטה‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫•לשינוי המיקוד תוך כדי צילום הסרטון‪ ,‬הקש על הנקודה שבה ברצונך להתמקד‪ .‬כדי להשתמש‬
‫כדי לבטל את המיקוד הידני‪.‬‬
‫במצב מיקוד אוטומטי‪ ,‬הקש על‬
‫הזום האופטי ‪ 2x‬עלול לא לעבוד בסביבות תאורה נמוכה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫לעצירת הקלטת וידאו‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫שינוי יחס המסך לוידאו‬
‫באפשרותך לשנות את יחס המסך בהתאמה לסרטוני וידאו‪.‬‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על‬
‫ובחר יחס מסך‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫שימוש במצבי הצילום‬
‫לשינוי מצב הצילום‪ ,‬גרור את רשימת מצבי הצילום שמאלה או ימינה או החלק את מסך התצוגה המקדימה‬
‫שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫בחר את מצב הצילום הרצוי‪.‬‬
‫רשימת מצבי צילום‬
‫מצב מקצועי‬
‫צלם תמונות תוך כדי כוונון אפשרויות צילום שונות באופן ידני‪ ,‬כגון ערך חשיפה וערך ה‪.ISO-‬‬
‫ברשימת מצבי הצילום‪ ,‬הקש על מקצועי‪ .‬בחר אפשרויות והתאם את ההגדרות לצרכיך‪ ,‬ולאחר מכן הקש‬
‫לצילום התמונה‪.‬‬
‫על‬
‫אפשרויות זמינות‬
‫•‬
‫‪ :‬בחר ערך ‪ .ISO‬הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה‪ .‬ערכים נמוכים מיועדים לנושאי‬
‫צילום נייחים או המוארים באור בהיר‪ .‬ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או‬
‫המוארים באופן עמום‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬הגדרות ‪ ISO‬גבוהות עלולות לגרום רעש בתמונות‪.‬‬
‫• ‪ :‬בחר איזון לבן מתאים‪ ,‬על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות‪ .‬באפשרותך‬
‫להגדיר את טמפרטורת הצבע‪.‬‬
‫•‬
‫‪ :‬שנה ערך החשיפה‪ .‬הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה‪ .‬עבור תנאי תאורה‬
‫עמומה‪ ,‬השתמש בערך חשיפה גבוה יותר‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫מצב פנורמה‬
‫צלם סדרת תמונות ואז הדבק אותן יחד ליצירת סצנה רחבה במצב פנורמה‪.‬‬
‫לקבלת תמונות מיטביות באמצעות פנורמה‪ ,‬היעזר בטיפים שלהלן‪:‬‬
‫•הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד‪.‬‬
‫•שמור שהתמונה לא תחרוג מהמסגרת של כוונת המצלמה‪ .‬אם תמונת התצוגה המקדימה‬
‫נמצאת מחוץ לקווים המנחים או שאינך מזיז את המכשיר‪ ,‬המכשיר יפסיק אוטומטית לצלם‬
‫תמונות‪.‬‬
‫•הימנע מצילום תמונות כשהרקע אחיד‪ ,‬כגון שמיים ריקים או קיר רגיל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫ברשימת מצבי הצילום‪ ,‬הקש על פנורמה‪.‬‬
‫והזז באיטיות את המכשיר בכיוון אחד‪.‬‬
‫כדי לעצור את הצילום‪.‬‬
‫התאמה אישית של הגדרות מצלמה‬
‫אפשרויות מצב צילום נוכחי‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬השתמש באפשרויות הבאות‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה שבו נעשה שימוש‪.‬‬
‫•‬
‫‪ :‬הפעל או השבת את המבזק‪.‬‬
‫אל תשתמש בהבזק קרוב לעיניים‪ .‬שימוש בהבזק קרוב לעיניים עלול לגרום לאובדן זמני של‬
‫הראייה או לנזק לעיניים‪.‬‬
‫•‬
‫‪ :‬בחר את אורך העיכוב לפני שהמצלמה מצלמת באופן אוטומטי‪.‬‬
‫•‬
‫‪ :‬בחר יחס גובה‪-‬רוחב לתמונות‪.‬‬
‫•‬
‫‪ :‬הוסף אפקטי יופי או אפקט סינון‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫•‬
‫‪ :‬בחר יחס גובה‪-‬רוחב לסרטונים‪.‬‬
‫משקל מרכזי‬
‫• ‪ :‬בחר שיטת מדידה‪ .‬אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור‪.‬‬
‫ספוט משתמש באור באיזור‬
‫משתמש באור באיזור יחס של התמונה לחישוב החשיפה של הצילום‪.‬‬
‫מטריצה מחשבת ממוצע של‬
‫מרכז ממוקד של התמונה לחישוב החשיפה של הצילום‪ .‬האפשרות‬
‫הסצינה בכללותה‪.‬‬
‫הגדרות המצלמה‬
‫במסך התצוגה המקדימה‪ ,‬הקש על‬
‫‪ .‬ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות‪ ,‬בהתאם למצב הצילום‪.‬‬
‫תכונות חכמות‬
‫•ממטב הסצנות‪ :‬הגדר את המכשיר לכוונון אוטומטי של הגדרות הצבע‪ ,‬בהתאם לנושא או לסצנה‪.‬‬
‫תמונות‬
‫•אפשרויות שמירה‪ :‬בחר כיצד תרצה לשמור תמונות‪.‬‬
‫סרטוני וידאו‬
‫•גודל וידאו במצלמה האחורית‪ :‬בחר רזולוציה עבור הסרטונים שתרצה לצלם במצלמה האחורית‪.‬‬
‫שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת סרטוני וידאו איכותיים יותר‪ ,‬אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול‬
‫יותר‪.‬‬
‫•גודל וידאו במצלמה הקדמית‪ :‬בחר רזולוציה עבור הסרטונים שתרצה לצלם במצלמה הקדמית‪.‬‬
‫שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת סרטוני וידאו איכותיים יותר‪ ,‬אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול‬
‫יותר‪.‬‬
‫•וידאו ביעילות גבוהה‪ :‬הפעל את התכונה 'וידאו בעל יעילות גבוהה' כדי להקליט סרטונים בתבנית‬
‫‪High Efficiency Video Codec‬‏(‪ .)HEVC‬סרטוני ‪ HEVC‬יישמרו כקבצים דחוסים כדי לחסוך בשטח‬
‫האחסון של המכשיר‪.‬‬
‫לא ניתן להפעיל סרטוני ‪ HEVC‬על מכשירים אחרים או לשתף אותם באינטרנט‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫תכונות שימושיות‬
‫•‏‪( HDR‬גוון עשיר)‪ :‬צלם תמונות עם צבעים עשירים ושחזר את הפרטים אפילו באזורים בהירים או‬
‫כהים מאוד‪.‬‬
‫•קווי רשת‪ :‬הצג מחווני כוונת שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום‪.‬‬
‫•תגיות מיקום‪ :‬הוסף לתמונה תג מיקום ‪.GPS‬‬
‫•עוצמת אות ה‪ GPS-‬עלולה להיחלש במקומות שבהם האות נתקל במכשולים‪ ,‬למשל בין‬
‫בניינים או באזורים נמוכים‪ ,‬או בתנאי מזג אוויר קשים‪.‬‬
‫•המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט‪ .‬למניעת מצב זה‪ ,‬השבת את‬
‫ההגדרה של תגיות מיקום‪.‬‬
‫•מצבי המצלמה‪ :‬הצג מצבי צילום זמינים או ערוך את רשימת מצבי הצילום‪.‬‬
‫•שיטות צילום‪ :‬בחר שיטת צילום לצילום תמונה או להקלטת וידאו‪.‬‬
‫•מיקום אחסון‪ :‬בחר מיקום זיכרון לאחסון‪ .‬תכונה זו תופיע כאשר תכניס כרטיס זיכרון‪.‬‬
‫•איפוס הגדרות‪ :‬אפס את הגדרות המצלמה‪.‬‬
‫•צור קשר‪ :‬שאל שאלות והצג שאלות נפוצות‪ .‬ראה ‪ Samsung Members‬למידע נוסף‪.‬‬
‫•אודות יישום המצלמה‪ :‬צפה בגרסה ובמידע משפטי של יישום המצלמה‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫גלריה‬
‫מבוא‬
‫הצג תמונות וסרטוני וידאו השמורים במכשירך‪ .‬בנוסף תוכל לסדר את התמונות והסרטונים לפי אלבום או‬
‫ליצור סיפורים‪.‬‬
‫הצגת תמונות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫הפעל את יישום גלריה והקש על תמונות‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות נוספות‪.‬‬
‫הוסף את התמונה למועדפים‪.‬‬
‫שתף את התמונה עם אנשים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫מחק את התמונה‪.‬‬
‫ערוך שינויים בתמונה‪.‬‬
‫באפשרותך ליצור הנפשת ‪ GIF‬או קולאז' ממספר תמונות‪ .‬ברשימה ‪ ,‬הקש על ← צור ‪ GIF‬או‬
‫על צור קולאז' ואז בחר תמונות‪.‬‬
‫חיפוש תמונות‬
‫הפעל את היישום גלריה והקש על‬
‫מסמך‪.‬‬
‫כדי להציג את התמונות ממוינות לפי קטגוריות כגון סוג‪ ,‬מיקום או‬
‫לחיפוש התמונות על‪-‬ידי הזנת מילות מפתח‪ ,‬הקש על שדה החיפוש‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הצגת סרטונים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר סרטון להפעלה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על הפעל וידאו כדי להפעיל את הסרטון‪.‬‬
‫הפעל את יישום גלריה והקש על תמונות‪.‬‬
‫חזור אחורה או‬
‫עבור מהר קדימה‬
‫על‪-‬ידי גרירת‬
‫המחוון‪.‬‬
‫לכוד את המסך‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫צור ‪ GIF‬מונפש‪.‬‬
‫שנה את יחס‬
‫המסך‪.‬‬
‫עבור לחלון נגן‬
‫וידאו‪.‬‬
‫נעל את מסך הניגון‪.‬‬
‫סיבוב המסך‬
‫דלג לסרטון הבא‪.‬‬
‫הקש והחזק כדי‬
‫להריץ קדימה‪.‬‬
‫דלג לסרטון הקודם‪.‬‬
‫הקש והחזק כדי‬
‫להריץ אחורה‪.‬‬
‫השהה וחדש את‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫גרור את אצבעך מעלה או מטה בצד שמאל של מסך ההפעלה כדי לכוונן בהירות‪ ,‬או גרור את אצבעך מעלה‬
‫או מטה בצד ימין של מסך ההפעלה כדי לכוונן עוצמת קול‪.‬‬
‫החלק את אצבעך שמאלה או ימינה על מסך הנגינה כדי להריץ אחורה או קדימה‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הצגת תמונות וסרטונים לפי קטגוריה‬
‫ניתן להציג תמונות וסרטונים לפי קטגוריה‪.‬‬
‫הפעל את היישום גלריה‪ ,‬הקש על תמונות או על אלבומים‪ ,‬ולאחר מכן גרור את הרשימה כלפי מטה כדי‬
‫לבחור קטגוריה‪.‬‬
‫•סרטוני ם‪ :‬הצג את הסרטונים השמורים במכשיר‪.‬‬
‫•מועדפים‪ :‬הצג את התמונות והסרטונים המועדפים‪.‬‬
‫•מיקומים‪ :‬הצג תמונות וסרטונים שצולמו באותו מקום‪.‬‬
‫•הצעות‪ :‬הצג תוכן מומלץ‪.‬‬
‫הצגת אלבומים‬
‫ניתן להציג את התמונות וסרטוני הווידאו כשהם ממוינים לפי תיקיות או אלבומים‪ .‬קבצי ה‪ GIF-‬המונפשים‬
‫או הקולאז'ים שיצרת גם ימוינו לתיקיות ברשימת האלבומים‪.‬‬
‫הפעל את יישום גלריה‪ ,‬הקש על אלבומים ולאחר מכן בחר אלבום‪.‬‬
‫הסתרת אלבומים‬
‫ניתן להסתיר אלבומים‪.‬‬
‫לא ניתן להסתיר אלבומים שנוצרו כברירת מחדל כמו אלבום מצלמה ותמונות מסך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← הסתר או הצג אלבומים‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על מתג האלבום כדי להסתירו‪.‬‬
‫הפעל את היישום גלריה והקש על אלבומים‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הצגת סיפורים‬
‫כשאתה מצלם או שומר תמונות וסרטוני וידאו‪ ,‬המכשיר יקרא את תגיות התאריך והמיקום‪ ,‬ימיין את‬
‫התמונות והסרטונים ואז ייצור מהם סיפורים‪ .‬כדי ליצור סיפורים באופן אוטומטי‪ ,‬עליך לצלם או לשמור‬
‫מספר תמונות וסרטונים‪.‬‬
‫הפעל את היישום גלריה‪ ,‬הקש על סיפורים ובחר סיפור‪.‬‬
‫יצירת סיפורים‬
‫צור סיפורים בנושאים שונים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← צור סיפור‪.‬‬
‫‪3 3‬הזן כותרת לסיפור והקש על צור‪.‬‬
‫‪4 4‬סמן את התמונות והסרטונים שייכללו בסיפור והקש על סיום‪.‬‬
‫הפעל את יישום גלריה והקש על סיפורים‪.‬‬
‫להוספת תמונות או סרטונים לסיפור‪ ,‬בחר סיפור והקש על ← הוסף‪.‬‬
‫להסרת תמונות או סרטונים מהסיפור‪ ,‬בחר סיפור‪ ,‬הקש על ← עריכה‪ ,‬סמן את התמונות והסרטונים‬
‫שאתה מעוניין להסיר והקש על הסר מהסיפור‪.‬‬
‫מחיקת סיפורים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש והחזק את הסיפור ולאחר מכן הקש על מחק‪.‬‬
‫הפעל את יישום גלריה והקש על סיפורים‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫סינכרון תמונות וסרטוני וידאו‬
‫במהלך סנכרון של היישום גלריה באמצעות ‪ ,Samsung Cloud‬התמונות והסרטונים שצילמת יישמרו גם‬
‫הם ב‪ .Samsung Cloud-‬תוכל לראות את התמונות והסרטונים השמורים ב‪ Samsung Cloud-‬מהיישום‬
‫גלריה וממכשירים אחרים‪.‬‬
‫הפעל את יישום גלריה‪ ,‬הקש על ← הגדרות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג‬
‫סנכרן עם ‪ Samsung Cloud‬די להפעילו‪ .‬היישום גלריה ו‪ Samsung Cloud-‬יסונכרנו זה עם זה‪.‬‬
‫מחיקת תמונות או סרטוני וידאו‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה או וידאו למחיקה‪.‬‬
‫הפעל את היישום גלריה‪.‬‬
‫על מנת למחוק קבצים מרובים‪ ,‬הקש הקשה ממושכת על קובץ מהרשימה למחיקה וסמן קבצים נוספים‬
‫למחיקה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על‬
‫או מחק‪.‬‬
‫שימוש בתכונת סל המיחזור‬
‫ניתן לשמור את התמונות וסרטוני הוידאו המחוקים בסל המיחזור‪ .‬הקבצים יימחקו לאחר תקופה מסוימת‪.‬‬
‫הפעל את יישום גלריה‪ ,‬הקש על ← הגדרות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג סל מיחזור כדי להפעילו‪.‬‬
‫לצפייה בקבצים בסל המיחזור‪ ,‬הפעל את היישום גלריה והקש על ← סל מיחזור‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫חלונות מרובים‬
‫מבוא‬
‫התכונה חלונות מרובים מאפשרת לך להפעיל שני יישומים בו‪-‬זמנית בתצוגת המסך המפוצל‪ .‬ניתן גם להריץ‬
‫יישומים מרובים באותו זמן בתצוגת חלון קופץ‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו‪.‬‬
‫חלון קופץ‬
‫תצוגת מסך מפוצלת‬
‫תצוגת מסך מפוצלת‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק שמאלה או ימינה‪ ,‬הקש על סמל של יישום ולאחר מכן הקש על פתח בתצוגת מסך מפוצל‪.‬‬
‫הקש על לחצן שימוש אחרון כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים שהיו בשימוש‪.‬‬
‫היישום הנבחר ייפתח בחלון העליון‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪33‬‬
‫בחלון התחתון‪ ,‬החלק שמאלה או ימינה כדי לבחור יישום נוסף להפעלה‪.‬‬
‫כדי לפתוח יישומים שאינם ברשימת היישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה‪ ,‬הקש על לחצן הבית או‬
‫על לחצן חזרה ובחר יישום‪.‬‬
‫התאמת גודל החלון‬
‫לכוונון גודל החלונות‪ ,‬גרור את הסרגל בין חלונות היישומים כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫כשתגרור את הסרגל בין חלונות היישומים לקצה העליון או התחתון של המסך‪ ,‬החלון יגדל‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫חלון קופץ‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬החלק שמאלה או ימינה‪ ,‬הקש על סמל של יישום ולאחר מכן הקש על פתח בתצוגת חלון קופץ‪.‬‬
‫הקש על לחצן שימוש אחרון כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים שהיו בשימוש‪.‬‬
‫מסך היישום יופיע בחלון קופץ‪.‬‬
‫מזער את החלון‪.‬‬
‫הגדל את החלון‪.‬‬
‫סגור את היישום‪.‬‬
‫כוונן את רמת‬
‫השקיפות‪.‬‬
‫הזזת חלונות קופצים‬
‫כדי להזיז חלון קופץ‪ ,‬הקש על סרגל החלון וגרור אותו למיקום חדש‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪Kids Home‬‬
‫מבוא‬
‫באפשרותך להגביל את הגישה של ילדים ליישומים מסוימים‪ ,‬להגדיר להם זמני שימוש ספציפיים ולקבוע‬
‫הגדרות שיספקו להם סביבה מהנה ובטוחה כאשר הם משתמשים במכשיר‪.‬‬
‫הפעלת ‪Kids Home‬‬
‫בעת הפעלת ‪ Kids Home‬בפעם הראשונה או לאחר ביצוע של איפוס נתונים‪ ,‬יש לעקוב אחרי ההוראות‬
‫המופיעות על המסך כדי להשלים את ההגדרה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫פתח את לוח ההתראות‪ ,‬החלק את אצבעך כלפי מטה על לוח ההתראות ואז הקש על‬
‫(‪ )Kids Home‬על מנת להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬צור קוד ‪ PIN‬לשימוש עם ‪.Kids Home‬‬
‫קרא את דף ההיכרות של ‪ Kids Home‬והקש על הבא‪.‬‬
‫אם כבר הגדרת את שיטת נעילת המסך במכשיר‪ ,‬תוכל להשתמש באותה שיטת נעילה עבור ‪Kids‬‬
‫‪ Home‬בלי ליצור קוד ‪ PIN‬חדש‪.‬‬
‫מסך ‪ Kids Home‬יופיע‪.‬‬
‫שיטת נעילת המסך המוגדרת מראש או קוד ה‪ PIN-‬שיצרת יופעלו בעת הפעלת התכונה בקרת‬
‫הורים או סגירת ‪.Kids Home‬‬
‫‪81‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫שימוש ב‪Kids Home-‬‬
‫פתח את לוח ההתראות‪ ,‬החלק את אצבעך כלפי מטה על לוח ההתראות ואז הקש על‬
‫על מנת להפעילו‪ .‬מסך ‪ Kids Home‬יופיע‪.‬‬
‫(‪)Kids Home‬‬
‫במסך ‪ ,Kids Home‬בחר את היישום הרצוי‪.‬‬
‫עבור לאפשרויות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫יישומים זמינים‬
‫סטודיו לאמנות‬
‫לילדים‬
‫טלפון ילדים‬
‫מצלמת ילדים‬
‫דפדפן לילדים‬
‫גלריה לילדים‬
‫שימוש בתכונות בקרת הורים‬
‫באפשרותך להגדיר את ההגדרות עבור ‪ Kids Home‬ולהציג את היסטוריית השימוש‪.‬‬
‫במסך ‪ ,Kids Home‬הקש על ← בקרת הורים והזן את קוד ביטול הנעילה‪.‬‬
‫•שם הילד‪ :‬נהל את פרופיל הילד שלך‪.‬‬
‫•שם הילד‪ :‬הגבל את זמן השימוש עם ‪.Kids Home‬‬
‫•שימוש יומי‪ :‬הצג את זמן השימוש היומי של ‪.Kids Home‬‬
‫•פעילות‪ :‬הצג את היסטוריית הפעילות של ‪.Kids Home‬‬
‫•אנשים בקשר תכוף‪ :‬הצג את אנשי הקשר שנעשה בהם שימוש תכוף ב‪.Kids Home-‬‬
‫•היצירות של ילדיי‪ :‬הצג את העבודות שנוצרו מיישומים ב‪.Kids Home-‬‬
‫•תוכן מותר‪ :‬בדוק את היישומים או התוכן הנתמכים על ידי ‪ Kids Home‬והוסף אותם‪.‬‬
‫סגירת ‪Kids Home‬‬
‫כדי לסגור את ‪ ,Kids Home‬הקש על לחצן חזרה או על ← ‪ Samsung Kids Home‬ולאחר מכן הזן‬
‫את קוד ביטול הנעילה‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪Samsung Members‬‬
‫‪ Samsung Members‬מציע שירותי תמיכה בלקוחות‪ ,‬כגון אבחון בעיות במכשיר‪ ,‬ומאפשר למשתמשים‬
‫לשלוח שאלות ודוחות שגיאה‪ .‬ניתן גם לשתף מידע עם קהילת המשתמשים של ‪ Galaxy‬או לצפות בטיפים‬
‫ובחדשות עדכניות מ‪ Galaxy. Samsung Members-‬יכול לסייע לך לפתור כל בעיה שאתה עלול‬
‫להיתקל בה במהלך השימוש במכשיר‪.‬‬
‫•זמינותה של תכונה זו והתכונות התומכות בה עשויה להשתנות בהתאם לאזור או לספק‬
‫השירות‪.‬‬
‫•סורק טביעות אצבע‪ :‬רשום את טביעת האצבע שלך במכשיר כדי לאבטח אותו או כדי להיכנס‬
‫ל‪ Samsung account-‬שלך‪ .‬ראה ‪ Samsung account‬למידע נוסף‪.‬‬
‫‪Samsung Notes‬‬
‫צור הערות באמצעות הזנת טקסט במקלדת או כתיבה בכתב יד או ציור על המסך‪ .‬בנוסף באפשרותך‬
‫להוסיף להערות תמונות או הקלטות קול‪.‬‬
‫יצירת הערות‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר שיטת הזנה מסרגל הכלים בחלק העליון של המסך‪ ,‬וכתוב הערה‪.‬‬
‫הפעל את יישום ‪ ,Samsung Notes‬והקש על‬
‫‪.‬‬
‫הזן טקסט באמצעות המקלדת‪.‬‬
‫הוסף תמונה או הקלטת קול‪.‬‬
‫כתוב או צייר עם עטים‪.‬‬
‫צייר עם מברשות‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בסיום חיבור ההערה‪ ,‬הקש על שמור‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫חיבור הערות במצב כתב‪-‬יד ‪-‬מחיקת פתקים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש והחזק את ההערה שאתה מעוניין למחוק‪.‬‬
‫הפעל את היישום ‪.Samsung Notes‬‬
‫למחיקת מספר הערות בו זמנית‪ ,‬סמן הערות נוספות למחיקה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על מחק‪.‬‬
‫לוח שנה‬
‫נהל את לוח הזמנים שלך באמצעות הכנסת אירועים או תזכורות קרובות ביומן שלך‪.‬‬
‫יצירת אירועים‬
‫‪11‬‬
‫הפעל את יישום‪ ,‬לוח שנה והקש על‬
‫או הקש פעמיים על תאריך‪.‬‬
‫אם התאריך כבר כולל אירועים או משימות שמורים‪ ,‬הקש על התאריך‪ ,‬והקש על‬
‫‪22‬‬
‫‪.‬‬
‫הזן את פרטי האירוע‪.‬‬
‫שנה את צבע האירוע‪.‬‬
‫הזן כותרת‪.‬‬
‫הגדר את משך הזמן‪.‬‬
‫בחר את לוח השנה שאליו יישמר‬
‫האירוע‪.‬‬
‫קבע התראה‪.‬‬
‫הזן את המיקום‪.‬‬
‫הוסף הערה‪.‬‬
‫הוסף פרטים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על שמור כדי לשמור את האירוע‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫יצירת תזכורות‬
‫באפשרותך ליצור משימות כמו תזכורות ולקבל התראות בזמן או במיקום שנקבעו עבור כל תזכורת‪ .‬הפעל‬
‫את יישום לוח שנה והקש על ← ‪ .Reminder‬היישום ‪ Reminder‬ייפתח‪ .‬ראה ‪ Reminder‬לקבלת‬
‫מידע נוסף‪.‬‬
‫סינכרון אירועים עם החשבונות שלך‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על סנכרן חשבון ואז הקש על המתג לוח שנה כדי להפעילו‪.‬‬
‫הפעל את היישום הגדרות‪ ,‬הקש על חשבונות וגיבוי ← חשבונות‪ ,‬ובחר את החשבון לסינכרון‪.‬‬
‫עבור ‪ ,Samsung account‬הקש על ← הגדרות סינכרון ואז הקש על המתג לוח שנה כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫להוספת חשבונות לסינכרון‪ ,‬הפעל את היישום לוח שנה והקש על ← ← הוסף חשבון חדש‪ .‬לאחר‬
‫מכן‪ ,‬בחר חשבון לסנכרון‪ ,‬והיכנס אליו‪ .‬כאשר החשבון מתווסף‪ ,‬הוא יופיע ברשימה‪.‬‬
‫הקבצים שלי‬
‫גש אל קבצים שונים המאוחסנים במכשיר ונהל אותם‪.‬‬
‫הפעל את היישום הקבצים שלי‪.‬‬
‫הצג קבצים המאוחסנים בכל אחסון‪.‬‬
‫כדי לבדוק נתונים מיותרים ולשחרר שטח אחסון במכשיר‪ ,‬הקש על ← ניתוח אחסון‪.‬‬
‫לחיפוש קבצים או תיקיות‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫שעון‬
‫מבוא‬
‫הגדר התראות‪ ,‬בדוק את הזמן הנוכחי בערים רבות בעולם‪ ,‬תזמן אירוע‪ ,‬או הגדר משך זמן ספציפי‪.‬‬
‫התראה‬
‫הפעל את יישום שעון והקש על התראה‪.‬‬
‫הגדרת התראות‬
‫ברשימת ההתראות‪ ,‬הגדר שעת התראה‪ ,‬בחר את הימים לחזרה על ההתראה‪ ,‬הגדר‬
‫הקש על‬
‫אפשרויות התראה נוספות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על שמור‪.‬‬
‫לפתיחת לוח מקשים להזנת זמן ההתראה‪ ,‬הקש על שדה הזנת השעה‪.‬‬
‫להפעלה או השבתה של התרעות‪ ,‬הקש על המתג שלצד ההתרעה הרצויה ברשימת ההתרעות‪.‬‬
‫הפסקת התראות‬
‫הקש על התעלם כדי לעצור התראה‪ .‬אם הפעלת קודם את האפשרות 'נודניק'‪ ,‬הקש על נודניק כדי‬
‫שההתראה תופעל שוב לאחר פרק זמן מוגדר‪.‬‬
‫מחיקת התראות‬
‫לחץ והחזק את ההתרעה הרצויה‪ ,‬סמן את ההתרעות שאתה מעוניין למחוק והקש על מחק‪.‬‬
‫שעון עולמי‬
‫הפעל את יישום שעון והקש על שעון עולמי‪.‬‬
‫יצירת שעונים‬
‫הקש על‬
‫‪ ,‬הזן שם עיר או בחר עיר במפה ולאחר מכן הקש על הוסף‪.‬‬
‫כדי להשתמש בממיר אזורי הזמן‪ ,‬הקש על ← ממיר אזורי הזמן‪.‬‬
‫מחיקת שעונים‬
‫הקש והחזק שעון‪ ,‬סמן את השעונים שאתה מעוניין למחוק ולאחר מכן הקש על מחק‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫שעון עצר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על התחל כדי לתזמן אירוע‪.‬‬
‫הפעל את יישום שעון והקש על שעון עצר‪.‬‬
‫כדי לתעד זמני הקפות תוך תזמון של אירוע‪ ,‬הקש על הקפה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על עצור כדי לעצור את השעון‪.‬‬
‫•כדי להתחיל את התזמון מחדש‪ ,‬הקש על המשך‪.‬‬
‫•כדי לנקות זמני הקפה‪ ,‬הקש על איפוס‪.‬‬
‫טיימר‬
‫‪11‬‬
‫הפעל את יישום שעון והקש על טיימר‪.‬‬
‫כדי להוסיף טיימר הנמצא בשימוש נפוץ‪ ,‬הקש על‬
‫הוסף‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ ,‬הגדר את משך הזמן והשם‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫הגדר את משך הזמן ולאחר מכן הקש על התחל‪.‬‬
‫לפתיחת לוח מקשים להזנת המשך‪ ,‬הקש על שדה הזנת המשך‪.‬‬
‫הקש על התעלם כשהטיימר מסתיים‪.‬‬
‫מחשבון‬
‫ערוך חישובים פשוטים או מסובכים‪.‬‬
‫הפעל את היישום מחשבון‪.‬‬
‫ניתן לראות את היסטוריית החישוב בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫לניקוי ההיסטוריה‪ ,‬הקש על נקה היסטוריה‪.‬‬
‫כדי להשתמש בכלי המרת היחידות‪ ,‬הקש על‬
‫טמפרטורה‪ ,‬ליחידות אחרות‪.‬‬
‫‪ .‬תוכל להמיר ערכים שונים‪ ,‬כמו אזור‪ ,‬אורך או‬
‫‪87‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪Reminder‬‬
‫צור תזכורות לקבוע זמנים לעשות דברים מסוימים או לצפות בתכנים בשלב מאוחר יותר‪ .‬תקבל התראות‬
‫בזמן או במיקום שנקבעו עבור כל תזכורת‪.‬‬
‫•כדי לקבל הודעות מדויקות‪ ,‬התחבר ל‪ Wi-Fi-‬או לרשת סלולרית‪.‬‬
‫•כדי לעשות שימוש מלא בתכונה זו‪ ,‬עליך להיכנס ל‪.Samsung account-‬‬
‫•על מנת להשתמש בתזכורות מיקום‪ ,‬יש להפעיל את תכונת ‪.GPS‬‬
‫הפעלת תזכורת‬
‫הפעלת תזכורת מלוח השנה‬
‫הפעל את יישום לוח שנה והקש על‬
‫( ) יתווסף למסך היישומים‪.‬‬
‫← ‪ .Reminder‬סמל התזכורת יופיע וסמל היישום ‪Reminder‬‬
‫יצירת תזכורות‬
‫צור תזכורות בשיטות שונות‪ .‬יצירת תזכורת הכוללת שעה ספציפית או הגדרת מיקום תאפשר לך לקבל‬
‫התראה‪ .‬תוכל גם לשמור תכנים שונים‪ ,‬כמו תזכיר בודד או כתובת אינטרנט‪ ,‬ולהציג אותם בשלב מאוחר‬
‫יותר‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬צור תזכורת כדי לקבל התרעה 'להשקות את העציצים כשאני מגיע הביתה'‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫והזן את הטקסט 'להשקות עציצים'‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על רשום תזכורת או על‬
‫‪3 3‬הקש על מקום ← הגדר תנאים ← בחר מקום והגדר את המיקום כבית‪.‬‬
‫הפעל את היישום ‪.Reminder‬‬
‫‪88‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪44‬‬
‫הקש על כאשר אגיע אל ← בוצע‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫הקש על שמור כדי לשמור את התזכורת‪.‬‬
‫כשתגיע הביתה‪ ,‬תופיע ההתראה 'להשקות את העציצים'‪.‬‬
‫בדיקת התראות תזכורת‬
‫בזמן או במיקום שנקבעו‪ ,‬יופיע חלון התראה קופץ‪ .‬הקש על הושלמה או על נודניק‪.‬‬
‫הצגת רשימת התזכורות‬
‫להצגת רשימת התזכורות‪ ,‬הפעל את היישום ‪ .Reminder‬בחר תזכורת כדי להציג את פרטיה‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫עריכת פרטי תזכורת‬
‫הוסף או ערוך את פרטי התזכורת‪ ,‬כגון תדירות‪ ,‬תאריך ושעה או מיקום‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬ערוך את התנאים והקש על שמור‪.‬‬
‫ברשימת התזכורות‪ ,‬בחר תזכורת לעריכה‪ ,‬והקש על ערוך‪.‬‬
‫פרטי תזכורת‬
‫שנה את צבע התזכורת‪.‬‬
‫הוסף רשימת בדיקה‪.‬‬
‫הוסף תמונה‪.‬‬
‫תנאי תזכורת‬
‫סיום תזכורות‬
‫סמן תזכורות שאינך זקוק להן עוד כתזכורות שהושלמו‪.‬‬
‫ברשימת התזכורות‪ ,‬בחר תזכורת והקש על הושלמה‪ .‬לחלופין‪ ,‬גרור את התזכורת שמאלה‪.‬‬
‫שחזור תזכורות‬
‫שחזר תזכורות שהושלמו‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סמן את הפריטים שאתה מעוניין לשחזר והקש על שחזר‪.‬‬
‫ברשימת התזכורות‪ ,‬הקש על ← הושלמו ← ערוך‪.‬‬
‫התזכורות יתווספו לרשימת התזכורות‪ ,‬והתראות יופעלו בזמנים שהוגדרו מראש‪.‬‬
‫מחיקת תזכורות‬
‫כדי למחוק תזכורת‪ ,‬גרור את התזכורת ימינה‪ .‬כדי למחוק מספר תזכורות‪ ,‬הקש הקשה ממושכת על אחת‬
‫התזכורות‪ ,‬סמן את שאר התזכורות שאתה מעוניין למחוק ולאחר מכן הקש על מחק‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‪.‬שיתוף תכנים‬
‫שתף תוכן באמצעות שימוש באפשרויות שיתוף שונות‪ .‬הפעולות הבאות הנן דוגמא לשיתוף תמונות‪.‬‬
‫ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שיתוף קבצים דרך הרשת הסלולרית‪)SM-T515( .‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הפעל את היישום גלריה‪ ,‬ובחר תמונה‪.‬‬
‫ובחר שיטת שיתוף‪ ,‬כגון דוא"ל‪.‬‬
‫כאשר יש לך היסטוריית תקשורת או שיתוף‪ ,‬אנשי הקשר איתם יצרת קשר יופיעו בחלונית‬
‫אפשרויות השיתוף‪ .‬כדי לשתף איתם תוכן באופן ישיר באמצעות היישום המתאים‪ ,‬בחר סמל אדם‪.‬‬
‫אם התכונה אינה מופעלת‪ ,‬פתח את היישום הגדרות‪ ,‬הקש על תכונות מתקדמות‪ ,‬ואז הקש על‬
‫המתג שיתוף ישיר כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫שימוש בתכונות נוספות‬
‫•העבר קבצים גדולים‪ :‬שתף קבצים גדולים‪ .‬העלה קבצים לשרת האחסון של ‪ Samsung‬ושתף אותם‬
‫עם אחרים באמצעות קישור אינטרנט או קוד‪ .‬כדי להשתמש בתכונה זו‪ ,‬יש לאמת את חשבון הטלפון‬
‫שלך‪)SM-T515( .‬‬
‫•‪ :Smart View‬צפה בתוכן המוצג במכשירך על גבי מסך גדול יותר באמצעות חיבור המכשיר‬
‫לטלוויזיה או צג עם תכונה המאפשרות שיקוף מסך‪.‬‬
‫כאשר התמונה נשלחת למכשירי הנמענים‪ ,‬תופיע במכשירים שלהם התראה‪ .‬הקש על ההתראה כדי להציג‬
‫את התמונה או להוריד אותה‪.‬‬
‫לוח יומי‬
‫מבוא‬
‫'לוח יומי' מאפשר לך להשתמש בטאבלט כמסגרת תמונה בזמן שהוא בטעינה‪ .‬תוכל ליהנות ממצגת‬
‫שקופיות עם התמונות האהובות עליך ולהציג מידע כמו השעה ומזג האוויר‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫הפעלת 'לוח יומי'‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על האפשרות הקש כאן כדי להפעיל את ‪ .Daily Board‬כדי להפעיל את 'לוח יומי'‪.‬‬
‫בזמן טעינת המכשיר‪ ,‬גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את חלונית ההתראות‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בתכונה זו בפעם הראשונה‪ ,‬קרא והסכם לתנאים ולהתניות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על‬
‫מסכים‪.‬‬
‫הוספת תמונות‬
‫באפשרותך להגדיר את התמונות האהובות עליך להצגה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הצגת שקופיות ← בחר אלבומים ובחר אלבום‪.‬‬
‫הפעל את היישום הגדרות‪ ,‬הקש על תכונות מתקדמות ← לוח יומי‪.‬‬
‫התמונות שנבחרו יוצגו כשמצגת השקופיות תתחיל‪.‬‬
‫סגירת 'לוח יומי'‬
‫כדי לסגור את 'לוח יומי'‪ ,‬הקש על לחצן חזרה‪.‬‬
‫ביטול פעולת 'לוח יומי'‬
‫באפשרותך להגדיר את המכשיר כך שימנע הפעלה של 'לוח יומי' אפילו כשמחובר מטען‪.‬‬
‫הפעל את היישום הגדרות‪ ,‬הקש על תכונות מתקדמות‪ ,‬ולאחר מכן הקש על המתג של לוח יומי כדי‬
‫לבטל את פעולתו‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫יישומי ‪Google‬‬
‫‪ Google‬מציעה יישומים לבידור‪ ,‬לרשתות חברתיות ולעסקים‪ .‬כדי להשתמש בחלק מהיישומים יש צורך‬
‫לפתוח חשבון ‪.Google‬‬
‫להצגת פרטי יישום נוספים‪ ,‬היכנס לתפריט העזרה של היישום הרצוי‪.‬‬
‫ייתכן שיישומים מסוימים אינם זמינים וייתכן שהם מופיעים תחת שם אחר‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק‬
‫השירות‪.‬‬
‫‪Chrome‬‬
‫חפש מידע ודפדף בדפי אינטרנט‪.‬‬
‫‪Gmail‬‬
‫שלח וקבל דוא"ל באמצעות השירות ‪.Google Mail‬‬
‫‪MAPS‬‬
‫אתר את מיקומך במפה‪ ,‬חפש במפת העולם‪ ,‬והצג מידע מיקום עבור מקומות מגוונים בסביבתך‪.‬‬
‫מוזיקה ‪Play‬‬
‫האזן למוסיקה במכשירך‪ ,‬גלה עוד ושתף‪ .‬ניתן להעלות לענן אוספי מוזיקה המאוחסנים במכשיר ולגשת‬
‫אליהם מאוחר יותר‪.‬‬
‫סרטים ‪Play‬‬
‫רכוש או שכור סרטוני וידאו‪ ,‬כגון סרטים או תוכניות טלוויזיה‪ ,‬מ‪-‬חנות‪.‬‬
‫‪Drive‬‬
‫שמור את התוכן שלך בענן‪ ,‬גש אליו מכל מקום ושתף אותו עם משתמשים אחרים‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫תונוכתו םימושיי‬
‫‏‪YouTube‬‬
‫הצג או צור סרטונים ושתף אותם עם משתמשים אחרים‪.‬‬
‫תמונות‬
‫חפש‪ ,‬נהל וערוך במקום אחד את כל התמונות וסרטוני הווידאו שלך ממקורות שונים‪.‬‬
‫‪Google‬‬
‫חפש במהירות פריטים באינטרנט במכשירך‪.‬‬
‫‪Duo‬‬
‫בצע שיחת וידאו פשוטה‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫הגדרות‬
‫מבוא‬
‫התאמה אישית של הגדרות המכשיר‪ .‬באפשרותך להתאים אישית את המכשיר על‪-‬ידי הגדרה של‬
‫מגוון אפשרויות‪.‬‬
‫הפעל את היישום הגדרות‪.‬‬
‫לחיפוש הגדרות על‪-‬ידי הזנת מילות מפתח‪ ,‬הקש על‬
‫‪.‬‬
‫חיבורים‬
‫אפשרויות‬
‫שנה את ההגדרות של חיבורים שונים‪ ,‬כגון תכונת ה‪ Wi-Fi-‬ו‪.Bluetooth-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים‪.‬‬
‫•‪ :Wi-Fi‬הפעל את התכונה ‪ Wi-Fi‬כדי להתחבר לרשת ‪ Wi-Fi‬ולגשת לאינטרנט או למכשירי‬
‫רשת אחרים‪ .‬ראה ‪ Wi-Fi‬למידע נוסף‪.‬‬
‫•‪ :Bluetooth‬השתמש ב‪ Bluetooth-‬להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירי תומכי‬
‫‪ Bluetooth‬אחרים‪ .‬ראה ‪ Bluetooth‬למידע נוסף‪.‬‬
‫•מצב 'טיסה'‪ :‬תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר‪ .‬תוכל להשתמש רק‬
‫בשירותים שאינם שירותי רשת‪.‬‬
‫עקוב אחר התקנות המסופקות על‪-‬ידי חברת התעופה והוראות צוות המטוס‪ .‬במקרים‬
‫בהם מותר להשתמש במכשיר‪ ,‬השתמש בו תמיד במצב טיסה‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫תורדגה‬
‫•רשתות תקשורת סלולרית‪ :‬קבע הגדרות רשת סלולרית‪)SM-T515( .‬‬
‫•שימוש בנתונים‬
‫◄ ‪ :SM-T515‬עקוב אחר כמות השימוש בנתונים‪ ,‬והתאם אישית את הגדרות המגבלה‪ .‬הגדר‬
‫את המכשיר לכיבוי אוטומטי של חיבור הנתונים לנייד כשכמות הנתונים שבה השתמשת הגיע‬
‫למגבלה מסוימת‪.‬‬
‫ניתן להפעיל את תכונת שמירת הנתונים גם על מנת למנוע מיישומים שרצים ברקע לשלוח או‬
‫לקבל נתונים‪ .‬ראה חוסך הנתונים (‪ )SM-T515‬למידע נוסף‪.‬‬
‫◄ ‪ :SM-T510‬נהל מעקב אחר היקף השימוש בנתונים‪.‬‬
‫•נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים‪ :‬השתמש במכשיר בנתב אלחוטי נייד כדי לשתף‬
‫את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מכשירים אחרים כשחיבור רשת אינו זמין‪ .‬ניתן‬
‫להתחבר דרך ‪,Wi-Fi‬‏ ‪ USB‬או ‪ .Bluetooth‬ראה נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים (‪SM-‬‬
‫‪ )T515‬למידע נוסף‪)SM-T515( .‬‬
‫•הגדרות חיבור נוספות‪ :‬התאם אישית את הגדרות השליטה בתכונות אחרות‪ .‬ראה הגדרות‬
‫חיבור נוספות למידע נוסף‪.‬‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫הפעל את התכונה ‪ Wi-Fi‬כדי להתחבר לרשת ‪ Wi-Fi‬ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים‪.‬‬
‫התחברות לרשת ‪Wi-Fi‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר רשת מרשימת רשתות ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪ Wi-Fi‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול‪ .‬הזן את הסיסמה והקש על התחבר‪.‬‬
‫•לאחר שהמכשיר מצליח להתחבר לרשת ‪ ,Wi-Fi‬המכשיר יתחבר שוב לאותה רשת בכל‬
‫פעם שהיא זמינה‪ ,‬בלי לדרוש סיסמה‪ .‬כדי למנוע התחברות אוטומטית של המכשיר‬
‫לרשת‪ ,‬בחר אותה מרשימת הרשתות והקש על שכח‪.‬‬
‫•אם אינך מצליח להתחבר כראוי לרשת ‪ ,Wi-Fi‬הפעל מחדש את תכונת ‪ Wi-Fi‬של‬
‫המכשיר שלך או את הנתב האלחוטי‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫תורדגה‬
‫‪Wi-Fi Direct‬‬
‫‪Wi-Fi‬‏ ‪ Direct‬מחבר מכשירים ישירות באמצעות רשת ‪ ,Wi-Fi‬ללא צורך בנקודת גישה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪ Wi-Fi‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה‪.‬‬
‫אם המכשיר שאליו ברצונך להתחבר אינו מופיע ברשימה‪ ,‬בקש כי המכשיר יפעיל את תכונת‬
‫‪ Wi-Fi Direct‬שלו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר מכשיר שאליו תתחבר‪.‬‬
‫המכשירים יתחברו לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשת ההתחברות ל‪.Wi-Fi Direct-‬‬
‫שליחה וקבלה של נתונים‬
‫באפשרותך לשתף נתונים‪ ,‬כגון אנשי קשר קבצי מדיה‪ ,‬עם מכשירים אחרים‪ .‬הפעולות הבאות הן‬
‫דוגמה למשלוח תמונה למכשיר אחר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫← ‪ Wi-Fi Direct‬ובחר מכשיר שאליו תועבר התמונה‪.‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫‪3 3‬קבל במכשיר השני את הבקשה להתחברות ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫הפעל את היישום גלריה‪ ,‬ובחר תמונה‪.‬‬
‫אם המכשיר כבר מחובר‪ ,‬התמונה תישלח למכשיר האחר ללא הליך בקשת ההתחברות‪.‬‬
‫סיום החיבור של המכשיר‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪.Wi-Fi‬‬
‫המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המחוברים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הקש על שם המכשיר כדי לנתק את המכשירים‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫תורדגה‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫השתמש ב‪ Bluetooth-‬להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירי תומכי ‪ Bluetooth‬אחרים‪.‬‬
‫•‪ Samsung‬אינה אחראית לאובדן‪ ,‬עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים‬
‫באמצעות ‪.Bluetooth‬‬
‫•תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה‪ .‬אם‬
‫קיימים מכשולים בין המכשירים‪ ,‬ייתכן שמרחק התפעול יתקצר‪.‬‬
‫•מכשירים מסוימים‪ ,‬בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על‪-‬ידי קבוצת ‪,Bluetooth SIG‬‬
‫עשויים שלא להיות תואמים למכשיר‪.‬‬
‫•אין להשתמש בתכונה ‪ Bluetooth‬למטרות לא חוקיות (לדוגמה‪ ,‬יצירת עותקים פיראטיים‬
‫של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות)‪ Samsung .‬אינה‬
‫אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה ‪.Bluetooth‬‬
‫התאמה עם מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‬
‫‪11‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪ ,Bluetooth‬ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫המכשירים שזוהו יופיעו ברשימה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה‪.‬‬
‫אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה‪ ,‬עבור למצב התאמת ‪Bluetooth‬‬
‫במכשיר‪ .‬פעל לפי המדריך למשתמש של המכשיר האחר‪.‬‬
‫מכשירך גלוי למכשירים אחרים כל עוד מסך הגדרות ‪ Bluetooth‬פתוח‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫לאישור‪ ,‬קבל את הבקשה לחיבור ‪ Bluetooth‬במכשירך‪.‬‬
‫המכשירים יחוברו ביניהם לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשת החיבור ל‪.Bluetooth-‬‬
‫‪99‬‬
‫תורדגה‬
‫שליחה וקבלה של נתונים‬
‫יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות ‪ .Bluetooth‬באפשרותך לשתף נתונים‪ ,‬כגון‬
‫אנשי קשר וקבצי מדיה‪ ,‬עם מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‪ .‬הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה‬
‫למכשיר אחר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על‬
‫הפעל את היישום גלריה‪ ,‬ובחר תמונה‪.‬‬
‫← ‪ Bluetooth‬ולאחר מכן בחר מכשיר להעביר אליו את התמונה‪.‬‬
‫אם המכשיר שלך הותאם למכשיר זה בעבר‪ ,‬הקש על שם המכשיר מבלי לאשר את הסיסמה‬
‫שנוצרה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה‪ ,‬בקש כי המכשיר יפעיל את‬
‫אפשרות הנראות שלו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫קבל את הבקשה להתחברות ‪ Bluetooth‬במכשיר השני‪.‬‬
‫ביטול התאמה עם מכשירי ‪ Bluetooth‬אחרים‬
‫‪11‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← ‪.Bluetooth‬‬
‫המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המותאמים‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬הקש על בטל התאמה‪.‬‬
‫כדי לבטל התאמה‪ ,‬הקש על‬
‫בסמוך לשם המכשיר‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫תורדגה‬
‫חוסך הנתונים (‪)SM-T515‬‬
‫הפחת את השימוש שלך בנתונים על ידי מניעת יישומים שרצים ברקע מלשלוח אן לקבל נתונים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← שימוש בנתונים ← חוסך הנתונים והקש על המתג כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫כאשר תכונת שומר הנתונים מופעלת‪ ,‬הסמל‬
‫יופיע על סרגל המצב‪.‬‬
‫תכונת שמירת נתונים מופעלת‪.‬‬
‫על מנת לבחור יישומים לשימוש בלתי מוגבל בנתונים‪ ,‬הקש על אפשר פעולת יישום כאשר‬
‫'חוסך הנתונים' מופעל ובחר יישומים‪.‬‬
‫נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים (‪)SM-T515‬‬
‫השתמש במכשיר בנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם‬
‫מכשירים אחרים כשחיבור רשת אינו זמין‪ .‬ניתן להתחבר דרך ‪,Wi-Fi‬‏ ‪ USB‬או ‪.Bluetooth‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים‪.‬‬
‫ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו‪.‬‬
‫•נתב אלחוטי נייד‪ :‬השתמש בנקודה חמה ניידת כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של‬
‫המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים‪.‬‬
‫•שימוש כמודם ‪ :Bluetooth‬השתמש ב‪ Bluetooth-‬לשיתוף חיבור המידע הנייד של המכשיר‬
‫עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות ‪.Bluetooth‬‬
‫•חיבור באמצעות מכשיר ‪ :USB‬השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות ‪ USB‬כדי לשתף את‬
‫חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מחשב באמצעות ‪ .USB‬כאשר המכשיר מחובר‬
‫למחשב‪ ,‬הוא משמש כמודם אלחוטי עבור המחשב‪.‬‬
‫‪101‬‬
‫תורדגה‬
‫שימוש בנתב אלחוטי נייד‬
‫השתמש במכשירך כנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם‬
‫מכשירים אחרים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים ← נתב אלחוטי‬
‫נייד‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫מופיע בשורת המצב‪ .‬מכשירים אחרים יכולים למצוא את המכשיר שלך ברשימת‬
‫הסמל‬
‫רשתות ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫כדי להגדיר סיסמה עבור נתב אלחוטי נייד הקש על ← הגדרת התצורה של 'נתב אלחוטי‬
‫נייד' ובחר את רמת האבטחה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬הזן סיסמה והקש על שמור‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫במסך של המכשיר האחר‪ ,‬חפש ובחר את המכשיר שלך מתוך רשימת רשתות ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫אם המכשיר השני לא מצליח להתחבר לנתב האלחוטי הנייד‪ ,‬הקש במכשיר שלך על ←‬
‫מכשירים מותרים‪ ,‬והקש על המתג מכשירים מותרים בלבד כדי להפעילו‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫במכשיר המחובר‪ ,‬השתמש בחיבור לנתונים בנייד של המכשיר כדי להתחבר לאינטרנט‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫תורדגה‬
‫הגדרות חיבור נוספות‬
‫התאם אישית את הגדרות השליטה בתכונות חיבור אחרות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← הגדרות חיבור נוספות‪.‬‬
‫•סריקה לאיתור מכשירים סמוכים‪ :‬הגדר את המכשיר לסרוק ולהתחבר למכשירים קרובים‪.‬‬
‫•הדפסה‪ :‬קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי ‪ Plug-In‬המותקנים במכשיר‪ .‬תוכל לחפש‬
‫מדפסות זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים‪ .‬ראה הדפסה למידע נוסף‪.‬‬
‫•הגדרות ‪ :VPN‬הגדר רשתות וירטואליות (‪ )VPN‬במכשיר כדי להתחבר לרשת פרטית של בית‬
‫ספר או חברה‪.‬‬
‫•‪ DNS‬פרטי‪ :‬השתמש במערכת שם דומיין (‪ )DNS‬אמינה לרשת פרטית פנימית של בית ספר‬
‫או חברה במקום להשתמש ברשת האירוח החיצונית‪ .‬ה‪ DNS-‬יאותר ויחובר באופן אוטומטי‪ ,‬או‬
‫שניתן לחפש את ה‪ DNS-‬ולהתחבר אליו באופן ידני‪.‬‬
‫•אתרנט‪ :‬בחיבור מתאם ‪ Ethernet‬תוכל להשתמש בחיבור רשת קווי ולהגדיר תצורת הגדרות‬
‫רשת‪.‬‬
‫הדפסה‬
‫קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי ‪ Plug-In‬המותקנים במכשיר‪ .‬ניתן לחבר את המכשיר‬
‫למדפסת באמצעות ‪ Wi-Fi‬או ‪ Wi-Fi Direct‬ולהדפיס תמונות ומסמכים‪.‬‬
‫ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר‪.‬‬
‫הוספת יישומי ‪ Plug-In‬של מדפסת‬
‫הוסף יישומי ‪ Plug-In‬עבור מדפסות שאליהן ברצונך לחבר את המכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ← הגדרות חיבור נוספות ← הדפסה ← הורד תוסף‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫תורדגה‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬בחר יישום ‪ Plug-In‬של מדפסת‪ ,‬והתקן אותו‪.‬‬
‫‪4 4‬בחר את התוסף של המדפסת המותקנת‪.‬‬
‫חפש תוסף למדפסת ב‪-‬חנות ‪.Play‬‬
‫המכשיר יחפש באופן אוטומטי מדפסות המחוברות לאותה רשת ‪ Wi-Fi‬שאליה מחובר‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫בחר מדפסת להוספה‪.‬‬
‫כדי להוסיף מדפסות באופן ידני‪ ,‬הקש על ← הוסף מדפסת‪.‬‬
‫הדפסת תוכן‬
‫בעת הצגת תוכן‪ ,‬כגון תמונות או מסמכים‪ ,‬היכנס לרשימת האפשרויות‪ ,‬הקש על הדפסה ←‬
‫כל המדפסות ואז בחר מדפסת‪.‬‬
‫שיטות ההדפסה עשויות להשתנות בהתאם לסוג התוכן‪.‬‬
‫צליל‬
‫אפשרויות‬
‫שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על צליל‪.‬‬
‫•מצב צליל‪ :‬הגדר את המכשיר לשימוש במצב צליל או מצב שקט‪.‬‬
‫•צלצול‪ :‬שנה את צלצול השיחות‪)SM-T515( .‬‬
‫•צלילי התראוה‪ :‬שנה את צליל ההתראה‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫←‬
‫תורדגה‬
‫•עוצמת צלצול‬
‫◄ ‪ :SM-T515‬כוונן את רמת עוצמת הקול עבור רינגטונים של שיחות‪ ,‬מוסיקה וסרטוני וידאו‪,‬‬
‫צלילי מערכת והתראות‪.‬‬
‫◄ ‪ :SM-T510‬כוונן את רמת עוצמת הקול של המוסיקה וסרטוני הוידאו‪ ,‬צלילי המערכת‬
‫וההתראות‪.‬‬
‫•היעזר במקשי עוצמת הקול למדיה‪ :‬בחר כדי לכוונן את עוצמת הקול של המדיה בעת לחיצה‬
‫על מקש עוצמת הקול‪.‬‬
‫•צלילי מערכת‪ :‬הגדר את המכשיר להשמעת צליל רטט בעת ביצוע פעולות כמו הפעלה או כיבוי‬
‫מסך או שליטה במסך המגע‪.‬‬
‫•הגדרות צליל מתקדמות‪ :‬בצע אופטימיזציה של ההגדרות בעת הפעלת מדיה‪ .‬ראה ‪Dolby‬‬
‫‪( Atmos‬צליל סראונד) לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לאזור או לספק השירות‪.‬‬
‫‪( Dolby Atmos‬צליל סראונד)‬
‫בחר מצב היקפי המותאם באופן אופטימלי לסוגי שמע שונים‪ ,‬כגון סרטים‪ ,‬מוזיקה וקול‪Dolby .‬‬
‫‪ Atmos‬מאפשר לך לחוות את צלילי האודיו כאילו הם זורמים סביבך‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על צליל ← הגדרות צליל מתקדמות ← ‪Sound quality and effects‬‬
‫← ‪ ,Dolby Atmos‬הקש על המתג כדי להפעילו ואז בחר מצב‪.‬‬
‫התראות‬
‫שנה את הגדרות ההתראות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על התראות‪.‬‬
‫•תגי סמלים של יישומים‪ :‬שנה את ההגדרות של תגי סמל היישום‪.‬‬
‫•נא לא להפריע‪ :‬הגדר את המכשיר להשתקת צלילי התראה ומדיה‪ ,‬למעט יוצאי דופן מורשים‪.‬‬
‫•שורת המצב‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת שלוש ההתראות האחרונות בלבד‪ ,‬וכן האם להציג את‬
‫רמת הסוללה הנותרת באחוזים בשורת המצב‪.‬‬
‫•התראות אחרונות‪ :‬הצג את היישומים שקיבלו התראות אחרונות ושנה את הגדרות ההתראה‪.‬‬
‫כדי להתאים אישית את הגדרות ההתראה עבור יישומים נוספים‪ ,‬הקש על הצג הכול ←‬
‫← הכל ובחר יישום מרשימת היישומים‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫תורדגה‬
‫תצוגה‬
‫אפשרויות‬
‫שנה את הגדרות התצוגה ומסך הבית‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תצוגה‪.‬‬
‫•בהירות‪ :‬כוונן את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫•מצב חוץ‪ :‬הפעל מצב חוץ כדי שיהיה קל יותר לצפות בצג בתנאי בהירות גבוהה‪.‬‬
‫•מצב 'לילה'‪ :‬הפחת את המאמץ של העיניים באמצעות הוספת ערכת נושא כהה בעת שימוש‬
‫במכשיר בלילה או במקום חשוך‪ .‬עיין מצב 'לילה' לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫•גודל וסגנון גופן‪ :‬שנה את גודל וסגנון הגופן‪.‬‬
‫•הגדלת מסך‪ :‬שנה את הגדרת מיקוד המסך‪.‬‬
‫•כיבוי מסך אוטומטי‪ :‬הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫•מסך הבית‪ :‬שנה את הגדרות מסך הבית‪.‬‬
‫•פס הניווט‪ :‬שנה את הגדרות סרגל הניווט‪ .‬ראה סרגל הניווט (לחצני תכנות) למידע נוסף‪.‬‬
‫•שומר מסך‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך כאשר המכשיר בטעינה‪ .‬ראה שומר מסך‬
‫למידע נוסף‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫תורדגה‬
‫מצב 'לילה'‬
‫הפחת את המאמץ של העיניים באמצעות הוספת ערכת נושא כהה בעת שימוש במכשיר בלילה או‬
‫במקום חשוך‪.‬‬
‫•ייתכן שלחלק מהיישומים לא ניתן להוסיף ערכת נושא כהה‪.‬‬
‫•באפשרותך להפעיל או להשבית במהירות את מצב לילה בלוח ההתראות‪ .‬פתח את לוח‬
‫(מצב 'לילה')‪.‬‬
‫ההתראות‪ ,‬החלק את אצבעך כלפי מטה בלוח ההתראות ואז הקש על‬
‫‪11‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תצוגה ← מצב 'לילה' ואז הקש על המתג הפעל עכשיו כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫להגדרת תזמון להפעלת מצב לילה במסך‪ ,‬הקש על המתג הפעל על פי הלו״ז כדי להפעילו‬
‫ובחר באחת האפשרויות‪.‬‬
‫•שקיעה עד זריחה‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת מצב לילה בשעות הלילה וכיבויו בבוקר‬
‫בהתאם למיקומך הנוכחי‪.‬‬
‫•לוח זמנים מותאם‪ :‬הגדר זמן ספציפי להפעלה וכיבוי של מצב לילה‪.‬‬
‫שומר מסך‬
‫ניתן להגדיר הצגת תמונות כשומרי מסך כאשר המסך כבה אוטומטית‪ .‬שומר המסך יוצג כאשר‬
‫המכשיר נטען‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תצוגה ← שומר מסך והקש על המתג כדי להפעילו‪.‬‬
‫אם אתה בוחר מסגרת תמונה‪ ,‬תתחיל תצוגה עם תמונות נבחרות‪ .‬אם אתה בוחר אסופת‬
‫תמונות או תמונות‪ ,‬תמונות נבחרות יופיעו ככרטיסים קטנים וחופפים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬בסיום‪ ,‬הקש על לחצן חזרה‪.‬‬
‫הקש על‬
‫כדי לבחור אלבומים להצגת תמונות‪.‬‬
‫לתצוגה מקדימה של האפשרות הנבחרת‪ ,‬הקש על תצוגה מקדימה‪.‬‬
‫כאשר אתה לוחץ על המסך כאשר מוצג שומר המסך שלך‪ ,‬המסך יידלק‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫תורדגה‬
‫טפט‬
‫שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ומסך הנעילה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על טפט‪.‬‬
‫מסך נעילה‬
‫אפשרויות‬
‫שנה את ההגדרות עבור המסך הנעול‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מסך נעילה‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לשיטת נעילת המסך שנבחרה‪.‬‬
‫•סוג נעילת מסך‪ :‬החלף את שיטת הנעילה של המסך‪.‬‬
‫•‪ :Smart Lock‬הגדר את המכשיר לבטל נעילה בעצמו כאשר הוא מזהה מיקומים או מכשירים‬
‫שניתן לבטוח בהם‪ .‬ראה ‪ Smart Lock‬למידע נוסף‪.‬‬
‫•הגדרות נעילת אבטחה‪ :‬שנה את הגדרות מסך הנעילה עבור שיטת הנעילה הנבחרת‪.‬‬
‫•סגנון שעון‪ :‬שנה את סוג השעון והצבע במסך הנעול‪.‬‬
‫•שעון נדידה‪ :‬שנה את השעון כדי להראות את אזור הזמן המקומי וגם את אזור הזמן של הבית‬
‫במסך הנעול בזמן נדידה‪)SM-T515( .‬‬
‫•‪ :FaceWidgets‬שנה את ההגדרות של הפריטים המוצגים במסך הנעול‪.‬‬
‫•פרטי קשר‪ :‬הגדר את המכשיר להציג פרטים ליצירת קשר‪ ,‬כגון כתובת הדוא"ל שלך‪ ,‬במסך‬
‫הנעול‪.‬‬
‫•התראות‪ :‬הגדר כיצד להציג התראות במסך הנעילה‪.‬‬
‫•קיצורי דרך ליישומים‪ :‬בחר את היישומים שקיצורי הדרך אליהם יוצגו על המסך הנעול‪.‬‬
‫•אודות מסך הנעילה‪ :‬הצג גרסה ומידע משפטי של מסך נעילה‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫תורדגה‬
‫‪Smart Lock‬‬
‫ניתן להגדיר את המכשיר לשחרר נעילה בעצמו ולהישאר פתוח כאשר הוא מזהה מיקומים או‬
‫מכשירים שניתן לבטוח בהם‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬אם הגדרת את ביתך כסביבה שניתן לבטוח בה‪ ,‬כאשר אתה מגיע הביתה‪ ,‬המכשיר שלך‬
‫יזהה את המיקום ויבטל את הנעילה בעצמו‪.‬‬
‫•ניתן יהיה להשתמש בתכונה זו לאחר שתגדיר את אופן נעילת המסך שלך‪.‬‬
‫•אם אינך משתמש במכשיר במשך ארבע שעות‪ ,‬או כאשר אתה מפעיל את המכשיר‪ ,‬ש‬
‫לבטל את נעילת המכשיר באמצעות הדפוס‪ ,‬קוד ה‪ PIN-‬או הסיסמה שהגדרת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש‪.‬‬
‫‪3 3‬בחר אפשרות ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מסך נעילה ← ‪.Smart Lock‬‬
‫אבטחה‬
‫אפשרויות‬
‫שנה את ההגדרות לאבטחת המכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אבטחה‪.‬‬
‫•‪ :Google Play Protect‬הגדר את המכשיר לבדיקת התנהגות מזיקה של יישומים‪ ,‬לשליחת‬
‫אזהרה על נזק אפשרי ולהסרת יישומים אלה‪.‬‬
‫•אתר את הנייד שלי‪ :‬הפעל או השבת את התכונה 'מצא את הנייד שלי'‪ .‬גש אל אתר האינטרנט‬
‫'מצא את הנייד שלי' (‪ )findmymobile.samsung.com‬כדי לעקוב ולשלוט במכשיר שאבד או‬
‫נגנב‪.‬‬
‫ניתן לאפשר לשירות מיקום ‪ Google‬לספק מידע מדויק יותר אודות מיקום המכשיר‪.‬‬
‫•עדכון אבטחה‪ :‬הצג את גרסת התוכנה של המכשיר ובדוק אם יש עדכונים‪.‬‬
‫•התקן יישומים לא מוכרים‪ :‬הגדר את המכשיר לאפשר התקנת יישומים ממקורות לא ידועים‪.‬‬
‫•תיקייה מאובטחת‪ :‬צור תיקייה מאובטחת כדי להגן על תוכן ויישומים פרטיים‪ .‬ראה תיקייה‬
‫מאובטחת למידע נוסף‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫תורדגה‬
‫•הצפן כרטיס ‪ :SD‬הגדר את המכשיר להצפנת קבצים בכרטיס זיכרון‪.‬‬
‫אם תאפס את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן כאשר הגדרה זו מופעלת‪,‬‬
‫המכשיר לא יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים‪ .‬השבת הגדרה זו לפני איפוס המכשיר‪.‬‬
‫•הגדרות אבטחה אחרות‪ :‬קבע הגדרות אבטחה נוספות‪.‬‬
‫•מיקום‪ :‬שנה את הגדרות ההרשאות של פרטי המיקום‪.‬‬
‫•הרשאות ליישומים‪ :‬צפה ברשימת תכונות ויישומים עם הרשאות להשתמש בהם‪ .‬ניתן גם‬
‫לערוך הגדרות הרשאות‪.‬‬
‫•שלח נתוני אבחון‪ :‬הגדר את המכשיר לשלוח ל‪ Samsung-‬מידע דיאגנוסטי ונתוני שימוש של‬
‫המכשיר באופן אוטומטי‪)SM-T515( .‬‬
‫•קבלת מידע שיווקי‪ :‬הגדר האם לקבל מ‪ Samsung-‬מידע שיווקי כגון מבצעים מיוחדים‪,‬‬
‫חברות‪ ,‬הטבות או ניוזלטרים‪.‬‬
‫תיקייה מאובטחת‬
‫תיקייה מאובטחת שומרת על יישומים ועל תוכן פרטי כגון תמונות ואנשי קשר מפני גישה של אחרים‪.‬‬
‫באפשרותך לשמור על פרטיות היישומים והתוכן שלך גם כשהמכשיר אינו נעול‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫תורדגה‬
‫תיקייה מאובטחת היא אזור אחסון מאובטח ונפרד‪ .‬לא ניתן להעביר את הנתונים השמורים‬
‫בתיקייה מאובטחת למכשירים אחרים באמצעות שיטות שיתוף לא מאושרות כגון ‪ USB‬או‬
‫‪ .Wi-Fi Direct‬ניסיון לערוך שינויים מותאמים אישית במערכת ההפעלה או בתוכנות יגרום‬
‫לנעילה אוטומטית של התיקייה המאובטחת ולחסימת הגישה אליה‪ .‬לפני שמירת מידע‬
‫בתיקייה מאובטחת‪ ,‬ודא שיש לך עותק גיבוי של הנתונים במיקום מאובטח אחר‪.‬‬
‫כדי להשתמש בתיקייה מאובטחת‪ ,‬עליך להיכנס ל‪.Samsung account-‬‬
‫הגדרת תיקייה מאובטחת‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על המשך‪.‬‬
‫‪3 3‬הזן את השם והסיסמה של ‪ Samsung Account‬שלך והקש על היכנס‪.‬‬
‫‪4 4‬בחר את שיטת הנעילה שבה ייעשה שימוש בתיקייה המאובטחת ועקוב אחרי ההוראות‬
‫הפעל את היישום הגדרות‪ ,‬והקש על אבטחה ← תיקייה מאובטחת‪.‬‬
‫על המסך להשלמת ההתקנה‪.‬‬
‫כדי לשנות את השם או את צבע הסמל של התיקייה המאובטחת‪ ,‬הקש על ← התאם סמל‪.‬‬
‫•בעת הפעלת יישום תיקייה מאובטחת‪ ,‬יש לבטל נעילת היישום באמצעות שיטת נעולה‬
‫מוגדרת מראש‪.‬‬
‫•אם תשכח את קוד ביטול הנעילה של התיקייה המאובטחת‪ ,‬תוכל לאפס אותו באמצעות‬
‫‪ .Samsung Account‬הקש על לחצן האיפוס בתחתית המסך הנעול‪ ,‬והזן את סיסמת‬
‫ה‪ Samsung Account-‬שלך‪.‬‬
‫הגדרת נעילה אוטומטית לתיקייה מאובטחת‬
‫הגדר את המכשיר לנעילת אוטומטית של תיקייה מאובטחת כאשר אינה בשימוש‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הפעל את יישום תיקייה מאובטחת‪ ,‬והקש על ← הגדרות ← החל 'נעילה אוטו' ב'תיקייה‬
‫מאובטחת'‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫בחר אפשרות נעילה‪.‬‬
‫לנעילה ידנית של תיקייה מאובטחת‪ ,‬הקש על ← נעל‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫תורדגה‬
‫העברת תוכן לתיקייה מאובטחת‬
‫העבר תוכן כגון תמונות ואנשי קשר לתיקייה מאובטחת‪ .‬הפעולות הבאות הן דוגמא להעברת תמונה‬
‫מאחסון ברירת המחדל לתיקייה מאובטחת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על תמונות‪ ,‬סמן תמונות להעברה‪ ,‬ולאחר מכן הקש על סיום‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על העבר‪.‬‬
‫הפעל את יישום תיקייה מאובטחת‪ ,‬והקש על הוסף קבצים‪.‬‬
‫הפריטים הנבחרים יימחקו מהתיקייה המקורית ויועברו לתיקייה מאובטחת‪ .‬להעתקת פריטים‪,‬‬
‫הקש על העתק‪.‬‬
‫השיטות להעברת תוכן עשויות להשתנות בהתאם לסוג התוכן‪.‬‬
‫העברת תוכן מתיקייה מאובטחת‬
‫העבר תוכן מהתיקייה המאובטחת ליישום המקביל באחסון ברירת המחדל‪ .‬הפעולות הבאות הן‬
‫דוגמא להעברת תמונה מתיקייה מאובטחת לאחסון ברירת המחדל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר תמונה והקש על‬
‫הפעל את יישום תיקייה מאובטחת‪ ,‬והקש על גלריה‪.‬‬
‫← הוצא מתוך תיקייה מאובטחת‪.‬‬
‫הפריטים הנבחרים יועברו לגלריה באחסון ברירת המחדל‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫תורדגה‬
‫הוספת יישומים‬
‫הוסף יישום לשימוש בתיקייה מאובטחת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סמן אחד או יותר מהיישומים המותקנים במכשיר והקש על הוספה‪.‬‬
‫הפעל את יישום תיקייה מאובטחת‪ ,‬והקש על הוסף יישומים‪.‬‬
‫להתקנת יישומים מ‪-‬חנות ‪ Play‬או מ‪ ,Galaxy Store-‬הקש על הורד מ‪-‬חנות ‪ Play‬או על‬
‫הורד מ‪.Galaxy Store-‬‬
‫הסרת יישומים מתיקייה מאובטחת‬
‫הקש והחזק את יישום כדי למחוק אותו ואז הקש על הסר‪.‬‬
‫הוספת חשבונות‬
‫הוסף את חשבונות ‪ Samsung‬ו‪ ,Google-‬או חשבונות אחרים‪ ,‬לסינכרון עם היישומים בתיקייה‬
‫מאובטחת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬בחר שירות חשבון‪.‬‬
‫‪3 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך עד להשלמת הגדרת החשבון‪.‬‬
‫הפעל את יישום תיקייה מאובטחת‪ ,‬הקש על ← הגדרות ← חשבונות ← הוסף חשבון‪.‬‬
‫הסתרת תיקייה מאובטחת‬
‫ניתן להסתיר קיצור דרך של תיקייה מאובטחת ממסך יישומים‪.‬‬
‫הקש על יישום תיקייה מאובטחת‪ ,‬הקש על ← הגדרות‪ ,‬ולאחר מכן והקש על המתג הצג את‬
‫'תיקייה מאובטחת' כדי להשביתו‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את חלונית ההתראות‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬החלק את‬
‫אצבעך כלפי מטה על חלונית ההתראות והקש על תיקייה מאובטחת כדי להשבית את התכונה‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫תורדגה‬
‫גיבוי ושחזור תיקייה מאובטחת‬
‫גבה תוכן ויישומים בתיקייה מאובטחת ב‪ Samsung Cloud-‬באמצעות ‪ Samsung Account‬שלך‪,‬‬
‫ושחזר אותם מאוחר יותר‪.‬‬
‫גיבוי נתונים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הוסף חשבון‪ ,‬והיכנס ל‪.Samsung account-‬‬
‫‪3 3‬הקש על גבה נתוני תיקייה מאובטחת‪.‬‬
‫‪4 4‬סמן את הפריטים שברצונך לגבות‪ ,‬והקש על גבה‪.‬‬
‫הפעל את היישום תיקייה מאובטחת‪ ,‬והקש על ← הגדרות ← גבה ושחזר‪.‬‬
‫הנתונים יגובו ל‪.Samsung Cloud-‬‬
‫שחזור נתונים‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על שחזר‪.‬‬
‫כדי לבחור מכשיר לשחזור הנתונים‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על‬
‫‪4 4‬בחר את סוגי הנתונים שאתה מעוניין לשחזר והקש על שחזר‪.‬‬
‫הפעל את היישום תיקייה מאובטחת‪ ,‬והקש על ← הגדרות ← גבה ושחזר‪.‬‬
‫נתונים מגובים ישוחזרו במכשיר שלך‪.‬‬
‫הסרת תיקייה מאובטחת‬
‫ניתן להסיר תיקייה מאובטחת לרבות התוכן והיישומים הנמצאים בה‪.‬‬
‫הפעל את היישום תיקייה מאובטחת‪ ,‬והקש על ← הגדרות ← הגדרות נוספות ← הסר‪.‬‬
‫כדי לגבות תוכן לפני הסרת ההתקנה של תיקייה מאובטחת‪ ,‬סמן את האפשרות הוצא קובצי מדיה‬
‫מתוך 'תיקייה מאובטחת'‪ ,‬והקש על הסר‪ .‬כדי לגשת לנתונים המגובים מתיקייה מאובטחת‪ ,‬הפעל‬
‫את היישום הקבצים שלי והקש על אחסון פנימי ← ‪.Secure Folder‬‬
‫הערות שנשמרו ב‪ Samsung Notes-‬לא יגובו‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫תורדגה‬
‫חשבונות וגיבוי‬
‫אפשרויות‬
‫סנכרן‪ ,‬גבה או שחזר את נתוני המכשיר באמצעות ‪ .Samsung Cloud‬ניתן גם לרשום ולנהל‬
‫חשבונות‪ ,‬כגון ‪ Samsung account‬או חשבון ‪ ,Google‬ולהעביר נתונים אל מכשירים אחרים או‬
‫מהם דרך ‪.Smart Switch‬‬
‫במסך הגדרות‪ ,‬הקש על חשבונות וגיבוי‪.‬‬
‫•חשבונות‪ :‬הוסף את חשבונות ‪ Samsung‬ו‪ ,Google-‬או חשבונות אחרים‪ ,‬שמולם תרצה‬
‫לסנכרן את הנתונים‪.‬‬
‫•משתמשים‪ :‬הגדר חשבונות נוספים בשביל משתמשים אחרים במכשיר‪ ,‬עם הגדרות מותאמות‬
‫אישית‪ ,‬כגון חשבונות דוא"ל‪ ,‬העדפות טפט ועוד‪ .‬ראה משתמשים למידע נוסף‪.‬‬
‫•גיבוי ושחזור‪ :‬הקפד שהמידע האישי שלך‪ ,‬נתוני היישומים וההגדרות יישארו בטוחים במכשיר‪.‬‬
‫באפשרותך לגבות את המידע הרגיש שלך ולהיכנס אליו במועד מאוחר יותר‪ .‬עליך להיכנס‬
‫לחשבון ‪ Google‬או ל‪ Samsung Account-‬שלך על מנת לגבות או לשחזר מידע‪.‬‬
‫•‪ :Samsung Cloud‬נהל את התוכן שתרצה לאחסן בבטחה ב‪ .Samsung Cloud-‬בדוק‬
‫את מצב השימוש שלך באחסון ‪ Samsung Cloud‬וסנכרן‪ ,‬גבה ושחזר את הנתונים‪ .‬ראה‬
‫‪ Samsung Cloud‬למידע נוסף‪.‬‬
‫•העברה חכמה‪ :‬הפעל את ‪ Smart Switch‬והעבר נתונים ממכשירך הקודם‪ .‬ראה העברת‬
‫נתונים מהמכשיר הקודם (‪ )Smart Switch‬לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫גבה את הנתונים באופן סדיר למקום בטוח‪ ,‬כמו ‪ Samsung Cloud‬או מחשב‪ ,‬על מנת‬
‫שתוכל לשחזר אותם במקרה של נזק או אובדן במקרה של איפוס בלתי מכוון לנתוני יצרן‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫תורדגה‬
‫משתמשים‬
‫הגדר חשבונות נוספים בשביל משתמשים אחרים במכשיר‪ ,‬עם הגדרות מותאמות אישית‪ ,‬כגון‬
‫חשבונות דוא"ל‪ ,‬העדפות טפט ועוד‪ .‬לרשותך עומדים הסוגים הבאים של חשבונות משתמשים‪:‬‬
‫•מנהל מערכת‪ :‬חשבון מנהל המערכת נוצר רק בהגדרה הראשונה של המכשיר‪ ,‬ולא ניתן ליצור‬
‫יותר מחשבון אחד כזה‪ .‬לחשבון זה יש שליטה מלאה במכשיר‪ ,‬כולל ניהול חשבונות משתמשים‪.‬‬
‫באפשרותך להוסיף או למחוק חשבונות משתמשים רק בעת שימוש בחשבון זה‪.‬‬
‫•‪ :Guest‬חשבון זה מאפשר לאורחים לגשת אל המכשיר‪ .‬מידע ונתונים שבהם נעשה שימוש‬
‫במהלך הפעלת אורח יאוחסנו באופן זמני‪ .‬בכל פעם שתשתמש בחשבון זה‪ ,‬תוצג בפניך‬
‫השאלה אם להמשיך את הפעלת האורח הקודמת או לאפס אותה‪.‬‬
‫•משתמשים‪ :‬חשבון זה מאפשר למשתמשים לגשת ליישומים ולתוכן של עצמם‪ ,‬ולהתאים אישית‬
‫את הגדרות המכשיר המשפיעות על כל החשבונות‪.‬‬
‫•)‪ :User (restricted profile‬חשבון מוגבל יכול לגשת ליישומים ולתוכן שחשבון מנהל‬
‫המערכת אישר‪ ,‬ואינו יכול להשתמש בשירותים הדורשים כניסה‪)SM-T510( .‬‬
‫הוספת משתמשים‬
‫‪11‬‬
‫‪ :SM-T515 ◄2 2‬הקש על הוסף משתמש או פרופיל‏ ← אישור ← הגדר כעת‪.‬‬
‫במסך הגדרות‪ ,‬הקש על חשבונות וגיבוי ← משתמשים‪.‬‬
‫◄ ‪ :SM-T510‬הקש על הוסף משתמש או פרופיל ← משתמש ← אישור ← הגדר כעת‪.‬‬
‫המכשיר יעבור לחשבון משתמש חדש ומסך הנעול המהווה ברירת מחדל יופיע על המסך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בטל את נעילת המכשיר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת יצירת החשבון‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫תורדגה‬
‫הוספת פרופילים מוגבלים (‪)SM-T510‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על הוסף משתמש או פרופיל ← משתמש (פרופיל מוגבל)‪.‬‬
‫במסך הגדרות‪ ,‬הקש על חשבונות וגיבוי ← משתמשים‪.‬‬
‫אם אינך משתמש בשיטה מאובטחת לנעילת מסך עם חשבון מנהל המערכת‪ ,‬פעל בהתאם‬
‫להוראות המוצגות על המסך כדי להגדיר זאת‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחר את היישומים והתוכן שאליהם משתמשים מוגבלים מורשים לגשת‪.‬‬
‫החלפת משתמשים‬
‫הקש על סמל חשבון המשתמש בראש המסך הנעול ובחר חשבון כדי לעבור אליו‪.‬‬
‫נעילת מסך‬
‫ניהול משתמשים‬
‫◄ ‪ :SM-T515‬כשאתה משתמש בחשבון מנהל מערכת‪ ,‬אתה יכול למחוק חשבונות או לשנות‬
‫הגדרות חשבונות‪.‬‬
‫כדי למחוק חשבון משתמש‪ ,‬הקש על‬
‫כדי לשנות הגדרות חשבון‪ ,‬הקש על‬
‫לצד החשבון ולאחר מכן הקש על מחק משתמש‪.‬‬
‫לצד חשבון‪.‬‬
‫◄ ‪ :SM-T510‬כשאתה משתמש בחשבון מנהל המערכת‪ ,‬אתה יכול למחוק חשבונות או לשנות את‬
‫ההגדרות עבור חשבונות מוגבלים‪.‬‬
‫כדי למחוק חשבון משתמש‪ ,‬הקש על‬
‫לצד החשבון ולאחר מכן הקש על מחק‪.‬‬
‫כדי לשנות את ההגדרות עבור חשבון מוגבל‪ ,‬הקש על‬
‫החשבון על‪-‬ידי הקשה על ‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫לצד חשבון‪ .‬באפשרותך למחוק את‬
‫תורדגה‬
‫‪Samsung Cloud‬‬
‫סנכרן את הנתונים השמורים במכשירך‪ ,‬למשל תמונות וסרטונים‪ ,‬באמצעות ‪Samsung Cloud‬‬
‫ותוכל לצפות בנתונים ששמרת ב‪ .Samsung Cloud-‬בנוסף תוכל לגבות את הנתונים ממכשירך‬
‫ב‪ Samsung Cloud-‬ולשחזר אותם בעת הצורך‪.‬‬
‫כדי להשתמש ב‪ ,Samsung Cloud-‬עליך להיכנס ל‪.Samsung account-‬‬
‫סנכרון נתונים‬
‫באמצעות ‪ ,Samsung Cloud‬ניתן לסנכרן נתונים השמורים במכשיר שלך‪ ,‬כגון תמונות‪ ,‬וידאו‬
‫ואירועים‪ ,‬ולגשת אליהם ממכשירים אחרים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ← הגדרות ← הגדרות 'סינכרון וגיבוי אוטו' ← סנכרן‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על המתגים ליד הפריטים שתרצה לסנכרן‪.‬‬
‫במסך הגדרות‪ ,‬הקש על חשבונות וגיבוי ← ‪.Samsung Cloud‬‬
‫תוכל לעיין בנתונים השמורים או לשנות את ההגדרות בהקשה על גלריה‪ ,‬נתונים אחרים‬
‫שסונכרנו או ‪.Samsung Cloud Drive‬‬
‫גיבוי נתונים‬
‫באפשרותך לגבות את הנתונים ממכשירך ב‪.Samsung Cloud-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬סמן את הפריטים שברצונך לגבות‪ ,‬והקש על גבה‪.‬‬
‫‪3 3‬הקש על בוצע‪.‬‬
‫במסך הגדרות‪ ,‬הקש על חשבונות וגיבוי ← ‪ ← Samsung Cloud‬גבה טאבלט זה‪.‬‬
‫•נתונים מסוימים לא יגובו‪ .‬כדי לברר אילו נתונים יגובו‪ ,‬במסך הגדרות‪ ,‬הקש על חשבונות‬
‫וגיבוי ← ‪ ← Samsung Cloud‬שחזור נתונים‪.‬‬
‫•כדי לראות את נתוני הגיבוי של מכשירים אחרים ב‪ ,Samsung Cloud-‬במסך הגדרות‪,‬‬
‫הקש על חשבונות וגיבוי ← ‪ ← Samsung Cloud‬שחזור נתונים ←‬
‫ואז בחר‬
‫את המכשיר הרצוי‪.‬‬
‫‪118‬‬
‫תורדגה‬
‫שחזור נתונים‬
‫באפשרותך לשחזר את נתוני הגיבוי מ‪ Samsung Cloud-‬למכשירך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש שחזור נתונים ←‬
‫ובחר את המכשיר הרצוי‪.‬‬
‫‪3 3‬סמן את סוגי הנתונים שאתה מעוניין לשחזר והקש על שחזר‪.‬‬
‫במסך הגדרות‪ ,‬הקש על חשבונות וגיבוי ← ‪.Samsung Cloud‬‬
‫‪Google‬‬
‫הגדרות תצורה לתכונות מסוימות המסופקות על‪-‬ידי ‪.Google‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ‪.Google‬‬
‫תכונות מתקדמות‬
‫אפשרויות‬
‫הפעל תכונות מתקדמות ושנה את הגדרות הקשורות אליהן‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תכונות מתקדמות‪.‬‬
‫טלטול או חבטה חזקים של המכשיר עלולים לגרום בשוגג לפעולות בתכונות מסוימות‬
‫המשתמשות בחיישנים‪.‬‬
‫•לוח יומי‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת מצגת שקופיות עם תמונות נבחרות‪ .‬ראה לוח יומי למידע‬
‫נוסף‪.‬‬
‫•'תצוגת 'חלון קופץ חכם‪ :‬בחר יישומים כדי להציג את ההתראות שלהם באמצעות חלונות‬
‫קופצים‪ .‬בעת שימוש בתכונה זו‪ ,‬באפשרותך להציג במהירות את התוכן באמצעות חלונות‬
‫קופצים על ידי הקשה על הסמל שעל המסך‪.‬‬
‫תכונה זו זמינה רק ביישומים התומכים בתכונה חלונות מרובים‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫תורדגה‬
‫•שיתוף ישיר‪ :‬הגדר את המכשיר להצגת האנשים איתם יצרת קשר בחלונית אפשרויות השיתוף‬
‫כדי לאפשר לך לשתף ישירות תוכן עם אנשי הקשר שלך‪.‬‬
‫•צמצם הנפשות‪ :‬הגדר את המכשיר להפחתת אפקטי מסך של פעולות מסוימות‪ ,‬כגון פתיחה או‬
‫סגירה של יישומים‪.‬‬
‫•תנועות ומחוות‪ :‬הפעל את התכונה תנועה וקבע את ההגדרות‪ .‬ראה תנועות ומחוות למידע‬
‫נוסף‪.‬‬
‫תנועות ומחוות‬
‫הפעל את התכונה תנועה וקבע את ההגדרות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תכונות מתקדמות ← תנועות ומחוות‪.‬‬
‫•השכם בהקשה כפולה‪ :‬הגדר את המכשיר להפעלת המסך על‪-‬ידי הקשה כפולה בכל מקום‬
‫במסך בזמן שהמסך כבוי‪.‬‬
‫•שהות חכמה‪ :‬הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התצוגה בזמן שאתה מסתכל בה‪.‬‬
‫•השתקה קלה‪ :‬הגדר את המכשיר כך שישתיק התראות באמצעות תנועות של כף היד‪.‬‬
‫•החלק בעזרת כף היד ללכידה‪ :‬הגדר את המכשיר לצילום תמונת מסך על ידי החלקת היד‬
‫שמאלה או ימינה על פני המסך‪ .‬ניתן לראות את התמונות שצולמו גלריה‪.‬‬
‫לא ניתן לצלם תמונת מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים‪.‬‬
‫•החלק להוצאת שיחה או שליחת הודעות‪ :‬הגדר את המכשיר לביצוע שיחה או לשליחת הודעה‬
‫על‪-‬ידי החלקת איש קשר או מספר טלפון שמאלה או ימינה ביישום טלפון או אנשי קשר‪SM-( .‬‬
‫‪)T515‬‬
‫‪120‬‬
‫תורדגה‬
‫איכות חיים דיגיטלית‬
‫הצג את היסטוריית השימוש היומי במכשיר שלך‪ .‬תוכל להציג מידע כגון משך הזמן שבו המסך פעל‬
‫וכמה פעמים פתחת יישומים או השתמשת בתכונות מסוימות‪ .‬ניתן גם להגביל את משך השימוש או‬
‫לשנות את הגדרות ההתראה עבור כל יישום‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על איכות חיים דיגיטלית‪.‬‬
‫משך הזמן שבו המסך פעל‬
‫מספר ביטולי נעילה‬
‫מספר התראות‬
‫לוח בקרה‬
‫הפעל מצב רוגע‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ההתראות‪.‬‬
‫הגדרת קוצבי זמן ליישומים‬
‫ניתן להגביל את משך הזמן לשימוש יומי עבור כל יישום על ידי הגדרת קוצב זמן‪ .‬אם הגעת למגבלת‬
‫הזמן‪ ,‬היישום יושבת ולא תוכל להשתמש בו‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬הקש על ללא טיימר ליד היישום אם ברצונך להגדיר משך זמן‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על איכות חיים דיגיטלית ← לוח מחוונים‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫תורדגה‬
‫הפעלת מצב רוגע‬
‫באפשרותך להפעיל מצב רוגע כדי להקל את המאמץ של עיניך לפני השינה ולמנוע הפרעות במהלך‬
‫שינה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על‪‎‬איכות חיים דיגיטלית ← הרפיה והקש על המתג הפעל עכשיו כדי‬
‫להפעילו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הקש על המתג כדי להפעיל את התכונה הרצויה‪.‬‬
‫•גוון אפור‪ :‬מציג את הצבעים על המסך בגוון אפור‪.‬‬
‫•נא לא להפריע‪ :‬הגדר את המכשיר להשתקת צלילי התראה ומדיה‪ ,‬למעט יוצאי דופן‬
‫מורשים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫כדי להגדיר לוח זמנים להפעלת מצב רוגע‪ ,‬הקש על המתג הפעל על פי הלו״ז כדי להפעילו‪,‬‬
‫הקש על הגדרת לוח זמנים ולאחר מכן הגדר את הזמנים‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫תורדגה‬
‫תחזוקת המכשיר‬
‫מבוא‬
‫התכונה שירות המכשיר מספקת מבט כללי על מצב הסוללה‪ ,‬האחסון‪ ,‬הזיכרון ואבטחת המערכת‪.‬‬
‫ניתן גם לייעל באופן אוטומטי את פעולת המכשיר בהקשת אצבע‪.‬‬
‫סוללה‬
‫אבטחה‬
‫אחסון‬
‫זיכרון‬
‫ייעול פעולת המכשיר‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תחזוקת המכשיר ← תקן עכשיו או בצע מיטוב כעת‪.‬‬
‫תכונת האופטימיזציה המהירה משפרת את ביצועי המכשיר באמצעות הפעולות הבאות‪.‬‬
‫•ניקוי חלק מהזיכרון‪.‬‬
‫•מחיקת קבצים מיותרים וסגירת יישומים הרצים ברקע‪.‬‬
‫•ניהול שימוש חריג בסוללה‪.‬‬
‫•סריקת יישומים שקרסו ותוכנות זדוניות‪.‬‬
‫‪123‬‬
‫תורדגה‬
‫שימוש בתכונת האופטימיזציה האוטומטית‬
‫באפשרותך להגדיר את המכשיר למיטוב אוטומטי כאשר הוא אינו בשימוש‪ .‬הקש על ← מ׳טוב‬
‫אוטמט׳ והקש על המתג כדי להפעילו‪ .‬אם ברצונך להגדיר את הזמן לביצוע מיטוב אוטומטי‪ ,‬הקש‬
‫על שעה‪.‬‬
‫סוללה‬
‫בדוק את רמת הסוללה שנותרה והזמן שנותר לשימוש במכשיר‪ .‬במכשירים שרמות הסוללה שלהם‬
‫נמוכות‪ ,‬חסוך בצריכת הסוללה על‪-‬ידי הפעלת תכונות חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תחזוקת המכשיר ← סוללה‪.‬‬
‫•זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה‪ .‬זמן השימוש שנותר‬
‫עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה‪.‬‬
‫•לא ניתן לקבל התראות מיישומים המשתמשים במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫מצב הפעלה‬
‫בחר את מצב ההפעלה המתאים למטרות השימוש במכשיר‪.‬‬
‫הקש על מצב החשמל ובחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫•ביצועים ממוטבים‪ :‬איזון אופטימלי בין ביצועי המכשיר לצריכת הסוללה‪.‬‬
‫•חיסכון בינוני בחשמל‪ :‬הפעל את מצב חיסכון בסוללה כדי להאריך את זמן השימוש בסוללה‪.‬‬
‫•חיסכון מרבי בחשמל‬
‫◄ ‪ :SM-T515‬במצב חיסכון מרבי באנרגיה‪ ,‬המכשיר מצמצם את צריכת הסוללה באמצעות‬
‫הפעלת מצב לילה והגבלת התכונות והיישומים הזמינים‪.‬‬
‫חיבורי הרשת‪ ,‬למעט רשת סלולרית‪ ,‬יושבתו‪.‬‬
‫◄ ‪ :SM-T510‬במצב חיסכון מרבי באנרגיה‪ ,‬המכשיר מצמצם את צריכת הסוללה באמצעות‬
‫הפעלת מצב לילה והגבלת התכונות והיישומים הזמינים‪ .‬חיבורי רשת יושבתו‪.‬‬
‫‪124‬‬
‫תורדגה‬
‫ניהול השימוש בסוללה עבור כל יישום‬
‫ניתן לחסוך בחשמל הסוללה באמצעות מניעת יישומים אשר רצים ברקע מלהשתמש בסוללה‬
‫כשאינם בשימוש‪ .‬בחר יישומים מרשימת היישומים והקש על המתג העבר יישום למצב שינה כדי‬
‫להפעיל את התכונה‪ .‬בנוסף‪ ,‬הקש על ← הגדרות והגדר את האפשרויות של ניהול צריכת חשמל‬
‫ביישומים‪.‬‬
‫אחסון‬
‫בדוק את הסטטוס של הזיכרון הזמין והתפוס‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תחזוקת המכשיר ← אחסון‪.‬‬
‫•הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת המוצגת משום שמערכת‬
‫ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון‪ .‬הקיבולת הזמינה עשויה‬
‫להשתנות בעת עדכון המכשיר‪.‬‬
‫•באפשרותך להציג את הקיבולת הזמינה של הזיכרון הפנימי באזור מפרט המכשיר באתר‬
‫האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫ניהול הזיכרון‬
‫למחיקת קבצים מיותרים‪ ,‬כגון קובצי מטמון‪ ,‬הקש על נקה עכשיו‪ .‬למחיקת קבצים או הסרת יישומים‬
‫שלא נעשה בהם שימוש‪ ,‬בחר קטגוריה תחת נתוני משתמש‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬סמן את הפריטים הרצויים‬
‫והקש על מחק או הסר התקנה‪.‬‬
‫זיכרון‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על תחזוקת המכשיר ← זיכרון‪.‬‬
‫כדי להאיץ את פעולת המכשיר על‪-‬ידי עצירת יישומים הרצים ברקע‪ ,‬סמן יישומים מתוך רשימת‬
‫היישומים והקש על נקה עכשיו‪.‬‬
‫אבטחה‬
‫בדוק את מצב האבטחה של המכשיר‪ .‬תכונה זו סורקת את מכשירך לאיתור תוכנות זדוניות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מכשיר תחזוקת המכשיר ← אבטחה ← סרוק טאבלט‪.‬‬
‫‪125‬‬
‫תורדגה‬
‫יישומים‬
‫נהל את יישומי המכשיר ושנה את הגדרותיהם‪ .‬באפשרותך להציג את פרטי השימוש ביישומים‪,‬‬
‫לשנות את ההתראות או את הגדרות ההרשאה שלהם‪ ,‬להסיר יישומים או להשבית יישומים לא‬
‫נחוצים‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על יישומים‪.‬‬
‫ניהול כללי‬
‫התאם אישית את הגדרות מערכת המכשיר או אפס את המכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על ניהול כללי‪.‬‬
‫•שפה ומקלדת‪ :‬בחר שפות מכשיר ושנה הגדרות‪ ,‬כגון סוגי מקלדות וקלט קול‪ .‬ייתכן שחלק‬
‫מהאפשרויות לא יהיו זמינות‪ ,‬בהתאם לשפה שנבחרה‪ .‬ראה הוספת שפות מכשיר למידע נוסף‪.‬‬
‫•תאריך ושעה‪ :‬קבל גישה להגדרות ושנה אותן‪ ,‬כדי לקבוע כיצד יוצגו התאריך והשעה במכשיר‪.‬‬
‫אם הסוללה תתרוקן לחלוטין‪ ,‬השעה והתאריך יתאפסו‪.‬‬
‫•צור קשר‪ :‬שאל שאלות והצג שאלות נפוצות‪ .‬ראה ‪ Samsung Members‬למידע נוסף‪.‬‬
‫•איפוס‪ :‬אפס את הגדרות המכשיר או בצע איפוס להגדרות יצרן‪ .‬באפשרותך לאפס את כל‬
‫ההגדרות‪ ,‬או רק את הגדרות הרשת‪ ,‬או הגדרות הנגישות‪ .‬בנוסף ניתן להגדיר את המכשיר‬
‫להפעלה מחדש במועד שנקבע מראש לייעול פעולת המכשיר‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫תורדגה‬
‫הוספת שפות מכשיר‬
‫תוכל להוסיף שפות לשימוש במכשיר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫במסך 'הגדרות'‪ ,‬הקש על ניהול כללי ← שפה ומקלדת ← שפה ← הוסף שפה‪.‬‬
‫להצגת כל השפות שניתן להוסיף‪ ,‬הקש על ← כל השפות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬להגדרת השפה הנבחרת כשפת ברירת מחדל‪ ,‬הקש על הגדר כברירת מחדל‪ .‬לשמירת‬
‫בחר שפה להוספה‪.‬‬
‫הגדרת השפה הנוכחית‪ ,‬הקש על השאר נוכחי‪.‬‬
‫השפה הנבחרת תתווסף לרשימת השפות‪ .‬בשינוי שפת ברירת מחדל‪ ,‬השפה הנבחרת תתווסף‬
‫לראש הרשימה‪.‬‬
‫לשינוי שפת ברירת המחדל מרשימת השפות‪ ,‬גרור את לצד שפה כלשהי כדי להזיז אותה לראש‬
‫הרשימה‪ .‬לאחר מכן הקש על החל‪ .‬אם יישום לא תומך בשפת ברירת המחדל‪ ,‬ייעשה שימוש בשפה‬
‫הבאה ברשימה (אם נתמכת)‪.‬‬
‫נגישות‬
‫קבע את ההגדרות השונות לשיפור הנגישות למכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על נגישות‪.‬‬
‫•קורא מסך‪ :‬הפעל את ‪ ,Voice Assistant‬שמספק משוב קולי‪ .‬כדי להציג מידע עזרה וללמוד‬
‫איך להשתמש בתכונה זו‪ ,‬הקש על ערכת לימוד‪.‬‬
‫•שיפור ניראות‪ :‬התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי‬
‫קשיי ראייה‪.‬‬
‫•שיפורי שמיעה‪ :‬התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי‬
‫קשיי שמיעה‪.‬‬
‫•אינטראקציה ומיומנות‪ :‬התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים‬
‫בעלי מגבלות שימוש בידיים‪.‬‬
‫•הגדרות מתקדמות‪ :‬קבע הגדרות לגישה ישירה ותכונות התראה‪.‬‬
‫•שירותים מותקנים‪ :‬הצג את שירותי הנגישות המותקנים במכשיר‪.‬‬
‫‪127‬‬
‫תורדגה‬
‫חפש עדכוני מערכת‬
‫עדכן את תוכנת המכשיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת' (‪ .)FOTA‬בנוסף ניתן לתזמן‬
‫עדכוני תוכנה‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על חפש עדכוני מערכת‪.‬‬
‫במקרה של שחרור עדכונים לתוכנות חירום עבור אבטחת המכשיר שלך וכדי לחסום סוגים‬
‫חדשים של סכנות אבטחה‪ ,‬עדכונים אלה יותקנו באופן אוטומטי‪ ,‬ללא צורך בהסכמתך‪.‬‬
‫•הורד והתקן‪ :‬בדוק והתקן עדכונים באופן ידני‪.‬‬
‫•הורדה אוטומטית באמצעות ‪ : Wi-Fi‬הגדר את המכשיר להוריד עדכונים באופן אוטומטי‬
‫כשהוא מחובר לרשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫•עדכון אחרון‪ :‬הצג מידע על עדכון התוכנה האחרון‪.‬‬
‫מידע על עדכוני אבטחה‬
‫עדכוני אבטחה מסופקים על מנת לחזק את אבטחת המכשיר ולהגן על הפרטים האישיים שלך‪.‬‬
‫לקבלת עדכוני אבטחה עבור הדגם שלך‪ ,‬עבור אל ‪.security.samsungmobile.com‬‬
‫אתר האינטרנט תומך בשפות מסוימות בלבד‪.‬‬
‫מדריך למשתמש‬
‫עיין במידע עזרה כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים‪ ,‬או להגדיר הגדרות חשובות‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על מדריך למשתמש‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫תורדגה‬
‫אודות הטאבלט‬
‫גש למידע המכשיר‪.‬‬
‫במסך ההגדרות‪ ,‬הקש על אודות הטאבלט‪.‬‬
‫לשינוי שם המכשיר‪ ,‬הקש על ערוך‪.‬‬
‫•סטאטוס‬
‫◄ ‪ :SM-T515‬הצג פריטי מידע הנוגעים למכשיר כגון מצב כרטיס ה‪ ,SIM-‬כתובת ‪Mac‬‬
‫ב‪ Wi-Fi-‬ומספר סידורי‪.‬‬
‫◄ ‪ :SM-T510‬הצג פריטי מידע שונים הנוגעים למכשיר‪ ,‬כגון כתובת ‪ Mac‬ב‪ Wi-Fi-‬ומספר‬
‫סידורי‪.‬‬
‫•מידע משפטי‪ :‬הצג את המידע המשפטי הנוגע למכשיר‪ ,‬כגון מידע בנושאי בטיחות ורשיון קוד‬
‫פתוח‪.‬‬
‫•פרטי תוכנה‪ :‬הצג את פרטי התוכנה של המכשיר כגון גרסת מערכת ההפעלה וגרסת הקושחה‪.‬‬
‫•פרטי הסוללה‪ :‬הצג את סוללת המכשיר ואת המידע הנוגע לה‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫נספח‬
‫פתרון בעיות‬
‫לפני הפנייה למרכז שירות של ‪ ,Samsung‬נסה את הפתרונות שלהלן‪ .‬ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו‬
‫רלוונטיים למכשיר שברשותך‪.‬‬
‫בעת הפעלת המכשיר שלך או בזמן שאתה משתמש במכשיר הוא מבקש ממך‬
‫להזין את אחד מהקודים הבאים‪:‬‬
‫•סיסמה‪ :‬כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת‪ ,‬עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר‪.‬‬
‫•‪ :PIN‬בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד ‪ PIN‬מופעלת‪ ,‬עליך להזין את קוד‬
‫ה‪ PIN-‬שקיבלת עם כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך‪ .‬באפשרותך להשבית תכונה זו על‪-‬ידי שימוש‬
‫בתפריט של נעילת כרטיס ה‪.SIM-‬‬
‫•‪ :PUK‬כרטיס ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך חסום‪ ,‬בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד ‪ PIN‬שגוי מספר‬
‫פעמים‪ .‬עליך להזין את קוד ה‪ PUK-‬שקיבלת מספק השירות שלך‪.‬‬
‫•‪ :PIN2‬כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד ‪ ,PIN2‬עליך להזין את קוד ה‪ PIN2-‬שקיבלת עם כרטיס‬
‫ה‪ SIM-‬או ה‪ USIM-‬שלך‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות‬
‫•כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה‪ ,‬ייתכן שהקליטה תאבד‪ .‬עבור‬
‫לאזור אחר ונסה שוב‪ .‬בשעה שאתה עובר מאזור לאזור‪ ,‬ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב‪.‬‬
‫•אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫לא ניתן להפעיל את המכשיר‬
‫כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין‪ ,‬לא ניתן להפעיל את המכשיר‪ .‬טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫חפסנ‬
‫מסך המגע מגיב באיטיות או באופן בלתי‪-‬תקין‬
‫•אם אתה מחבר למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים‪ ,‬ייתכן שמסך המגע לא יפעל כראוי‪.‬‬
‫•אם אתה עוטה כפפות‪ ,‬אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע‪ ,‬או אם אתה מקיש על‬
‫המסך באמצעות עצמים חדים או בקצה האצבע‪ ,‬מסך המגע עלול להתקלקל‪.‬‬
‫•מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהים או בעת חשיפה למים‪.‬‬
‫•הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות‪.‬‬
‫•ודא שתוכנת המכשיר מעודכנת לגרסה האחרונה‪.‬‬
‫•אם מסך המגע נשרט או נפגם‪ ,‬גש למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫המכשיר קופא או נתקל בשגיאה קריטית‬
‫נסה את הפתרונות הבאים‪ .‬אם הבעיה עדיין לא נפתרת‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫הפעלה מחדש של המכשיר‬
‫אם המכשיר שלך קופא או נתקע‪ ,‬ייתכן שיהיה עליך לסגור יישומים או לכבות את המכשיר ולהפעיל אותו‬
‫מחדש‪.‬‬
‫כפיית הפעלה מחדש‬
‫אם המכשיר שלך קופא או שאינו מגיב‪ ,‬לחץ והחזק את מקש הפעלה‪/‬כיבוי ומקש החלשת עוצמת קול בו‪-‬‬
‫זמנית למשך יותר מ‪ 7-‬שניות כדי לבצע הפעלה מחדש‪.‬‬
‫איפוס המכשיר‬
‫אם השיטה הנ"ל אינה פותרת את הבעיה‪ ,‬בצע איפוס לנתוני היצרן‪.‬‬
‫הפעל את היישום הגדרות והקש על ניהול כללי ← איפוס ← איפוס לנתוני יצרן ← איפוס ← מחק‬
‫הכול‪ .‬לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן‪ ,‬זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים השמורים‬
‫במכשיר‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫חפסנ‬
‫שיחות לא מתחברות (‪)SM-T515‬‬
‫•ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה‪.‬‬
‫•ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג‪.‬‬
‫•ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה‪.‬‬
‫אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה (‪)SM-T515‬‬
‫•ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה‪.‬‬
‫•ודא שהמיקרופון קרוב לפיך‪.‬‬
‫•אם אתה משתמש באוזניות‪ ,‬ודא שהן מחוברות כהלכה‪.‬‬
‫נשמעים הדי קול במהלך שיחה (‪)SM-T515‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול על‪-‬ידי הקשה על מקש עוצמת הקול‪ ,‬או עבור לאזור אחר‪.‬‬
‫◄ ‪ :SM-T515‬החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות‪,‬‬
‫או שאיכות השמע ירודה‬
‫◄ ‪ :SM-T510‬האינטרנט מתנתק לעיתים קרובות‬
‫•ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר‪.‬‬
‫•כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה‪ ,‬ייתכן שהקליטה תאבד‪ .‬ייתכן‬
‫שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות‪ .‬עבור לאזור אחר ונסה‬
‫שוב‪.‬‬
‫•בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה‪ ,‬ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות ברשת של‬
‫ספק השירות‪.‬‬
‫סמל הסוללה ריק‬
‫מפלס המתח בסוללה נמוך‪ .‬טען את הסוללה‪.‬‬
‫‪132‬‬
‫חפסנ‬
‫הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור ‪ Samsung‬בלבד)‬
‫•ודא שהמטען מחובר כהלכה‪.‬‬
‫•בקר במרכז השירות של ‪ ,Samsung‬והסדר את החלפת הסוללה‪.‬‬
‫הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר‬
‫•כאשר המכשיר או הסוללה נחשפים לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד‪ ,‬ייתכן שיעילות‬
‫הטעינה תרד‪.‬‬
‫•צריכת הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות או ביישומים מסוימים‪ ,‬כגון ‪ ,GPS‬משחקים או אינטרנט‪.‬‬
‫•הסוללה היא מוצר מתכלה‪ ,‬ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן‪.‬‬
‫עם הפעלת המצלמה‪ ,‬מופיעות הודעות שגיאה‬
‫למכשיר דרוש נפח זיכרון פנוי מספיק‪ ,‬כמו גם מתח סוללה‪ ,‬לתפעול יישום המצלמה‪ .‬אם מופיעות הודעות‬
‫שגיאה עם הפעלת המצלמה‪ ,‬נסה את הפתרונות הבאים‪:‬‬
‫•טען את הסוללה‪.‬‬
‫•פנה מעט זיכרון על‪-‬ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר‪.‬‬
‫•הפעל את המכשיר מחדש‪ .‬אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל בבעיות עם‬
‫יישום המצלמה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה‬
‫•איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש‪.‬‬
‫•אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים‪ ,‬בלילה‪ ,‬בתוך מבנים‪ ,‬עלול להופיע בתמונות רעש או‬
‫שהתמונות לא יהיו ממוקדות‪.‬‬
‫‪133‬‬
‫חפסנ‬
‫עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה‬
‫אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר‪ ,‬נסה את הפתרונות הבאים‪:‬‬
‫•פנה מעט זיכרון על‪-‬ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר‪.‬‬
‫•ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (‪ .)DRM‬אם הקובץ מוגן באמצעות‬
‫‪ ,DRM‬ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ‪.‬‬
‫•ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר‪ .‬אם תבנית קובץ‪ ,‬כגון ‪ DivX‬או ‪ ,AC3‬אינה נתמכת‪ ,‬התקן‬
‫יישום התומך בה‪ .‬לבדיקת תבניות הקובץ הנתמכות במכשיר‪ ,‬בקר בכתובת ‪.www.samsung.com‬‬
‫•המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו‪ .‬ייתכן שתמונות וסרטונים שצולמו‬
‫באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה‪.‬‬
‫•המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על‪-‬ידי ספק שירותי הרשת שלך‪ ,‬או ספקים של שירותים‬
‫נוספים‪ .‬ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט‪ ,‬כגון רינגטונים‪ ,‬סרטונים או טפטים‪ ,‬לא יפעל כהלכה‪.‬‬
‫‪ Bluetooth‬לא עובד כהלכה‬
‫אם מכשיר ‪ Bluetooth‬אחר לא מאותר או שיש בעיות חיבור או ביצועים‪ ,‬נסה את אחד הפתרונות הבאים‪:‬‬
‫•ודא שהמכשיר שאליו אתה רוצה להתחבר מוכן לסריקה או לחיבור‪.‬‬
‫•ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה‪ Bluetooth-‬השני נמצאים בטווח המקסימלי של ‪Bluetooth‬‏(‪ 10‬מ')‪.‬‬
‫•במכשיר‪ ,‬הפעל את היישום הגדרות‪ ,‬הקש על חיבורים ואז הקש על המתג ‪ Bluetooth‬כדי להפעילו‬
‫מחדש‪.‬‬
‫•במכשיר‪ ,‬הפעל את היישום הגדרות והקש על ניהול כללי ← איפוס ← איפוס הגדרות הרשת ←‬
‫איפוס הגדרות כדי לאפס את הגדרות הרשת‪ .‬פעולת האיפוס עשויה לגרום לאובדן נתונים שנרשמו‬
‫במכשיר‪.‬‬
‫אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫‪134‬‬
‫חפסנ‬
‫לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב‬
‫•ודא שכבל ה‪ USB-‬שבו אתה משתמש תואם למכשיר‪.‬‬
‫•ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן‪.‬‬
‫•אם אתה משתמש ב‪ ,Windows XP-‬ודא שמותקן במחשב ‪ Windows XP Service Pack 3‬ואילך‪.‬‬
‫המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי‬
‫ייתכן שאותות ‪ GPS‬נחסמים על‪-‬ידי מכשולים במקומות מסוימים‪ ,‬למשל בתוך מבנים‪ .‬במקרים אלה‪ ,‬הגדר‬
‫את המכשיר להשתמש ברשת ‪ Wi-Fi‬או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי‪.‬‬
‫נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו‬
‫תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר‪ .‬אחרת‪ ,‬לא יהיה באפשרותך לשחזר‬
‫נתונים אם הם נפגמים או אובדים‪ Samsung .‬אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר‪.‬‬
‫יש רווח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר‬
‫•רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית‪ ,‬וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים‪.‬‬
‫•עם הזמן‪ ,‬החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח‪.‬‬
‫אין מספיק מקום באחסון המכשיר‬
‫מחק נתונים לא הכרחיים‪ ,‬כגון מטמון‪ ,‬בעזרת תכונת טיפול מכשיר או מחק יישומים שאינם בשימוש או‬
‫קבצים באופן ידני‪ ,‬על מנת לפנות שטח אחסון‪.‬‬
‫‪135‬‬
‫חפסנ‬
‫לחצן היישומים לא מופיע במסך הבית‬
‫מבלי להשתמש בלחצן היישומים‪ ,‬תוכל לפתוח את מסך היישומים על‪-‬ידי החלקת מסך הבית כלפי מעלה או‬
‫מטה‪ .‬כדי להציג את לחצן היישומים בתחתית מסך הבית‪ ,‬הפעל את היישום הגדרות‪ ,‬הקש על תצוגה ←‬
‫מסך הבית ולאחר מכן הקש על מתג לחצן 'יישומים' על מנת להפעילו‪.‬‬
‫לחצן הבית לא מופיע‬
‫סרגל הניווט המכיל את לחצן הבית עשוי להיעלם במהלך השימוש בפונקציות או ביישומים מסוימים‪ .‬כדי‬
‫להציג את סרגל הניווט‪ ,‬גרור את המסך כלפי מעלה מקצהו התחתון‪.‬‬
‫סרגל הכוונון של בהירות המסך לא מופיע בלוח ההתראות‬
‫פתח את לוח ההתראות על‪-‬ידי גרירה של שורת המצב כלפי מטה‪ ,‬ולאחר מכן גרור את לוח ההתראות כלפי‬
‫לצד סרגל כוונון הבהירות‪ ,‬והקש על המתג בורר בהירות עליון כדי להפעילו‪.‬‬
‫מטה‪ .‬הקש על‬
‫‪ Samsung Cloud‬לא פועל‬
‫•ודא שאתה מחובר לרשת כראוי‪.‬‬
‫•במהלך בדיקת שירות של ‪ ,Samsung Cloud‬לא תוכל להשתמש ב‪ .Samsung Cloud-‬נסה שוב‬
‫מאוחר יותר‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫‪Copyright‬‬
‫‪Copyright © 2019 Samsung Electronics‬‬
‫מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים‪.‬‬
‫אין לשכפל‪ ,‬להפיץ‪ ,‬לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי‪ ,‬אלקטרוני או‬
‫מכני‪ ,‬לרבות צילום‪ ,‬הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע‪ ,‬ללא קבלת רשות בכתב מראש‬
‫מ‪.Samsung Electronics-‬‬
‫סימנים מסחריים‬
‫•‪ SAMSUNG‬והסמל של ‪ SAMSUNG‬הם סימנים מסחריים רשומים של ‪.Samsung Electronics‬‬
‫•®‪ Bluetooth‬הוא סמל מסחרי רשום של ‪ Bluetooth SIG, Inc.‬בכל העולם‪.‬‬
‫•®‪ ,Wi-Fi CERTIFIED™ ,Wi-Fi Direct™ ,Wi-Fi Protected Setup™ ,Wi-Fi‬והלוגו של ‪Wi-Fi‬‬
‫הם סמלים מסחריים רשומים של ה‪.Wi-Fi Alliance-‬‬
‫•מיוצר ברישיון של מעבדות ‪ Dolby Atmos ,Dolby .Dolby‬וסמל ה‪ double-D-‬הם סימני מסחר של‬
‫מעבדות ‪.Dolby‬‬
‫•כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה‪.‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising