Samsung | C34F791WQM | User guide | Samsung ‎34"‎ מסך קעור C34F791WQM עם יחס מימד 21:9 מדריך למשתמש

Samsung ‎34"‎ מסך קעור C34F791WQM עם יחס מימד 21:9 מדריך למשתמש
‫מדריך למשתמש‬
‫צג קעור‬
‫*‪CF79‬‬
‫הצבע והמראה עשויים להשתנות בהתאם למוצר‪ ,‬והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור הביצועים‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪‎© Samsung Electronics‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬היא המחזיקה בזכויות היוצרים על מדריך זה‪.‬‬
‫אין להשתמש במדריך זה או לשכפל אותו‪ ,‬אם באופן מלא ואם באופן חלקי‪ ,‬בלא הרשאה מאת ‪.Samsung Electronics‬‬
‫סימנים מסחריים שאינם של ‪ Samsung Electronic‬הם בבעלות בעליהם המתאימים‪.‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫אבטחת חלל ההתקנה‬
‫אמצעי זהירות לאחסון‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫סמלים‬
‫ניקוי‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫התקנה‬
‫תפעול‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫הכנות‬
‫חלקים‬
‫לוח הבקרה‬
‫מדריך מקשים ישירים‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫שינוי הגדרות ה‪Brightness‬‏‪ Contrast ,‬ו‪Sharpness‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪Volume‬‬
‫הצד השני‬
‫כוונון ההטיה והגובה של המוצר‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת העברת הצג‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫התקנה‬
‫הסרת המעמד‬
‫חיבור מתקן התושבת לקיר‬
‫חיבור המעמד‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫נקודות לבדיקה לפני החיבור‬
‫‪19‬‬
‫חיבור מחשב ושימוש בו‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪DP‬‬
‫חיבור לאוזניות‬
‫חיבור החשמל‬
‫ארגון הכבלים המחוברים‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫חיבור המוצר למחשב כרכזת ‪USB‬‬
‫חיבור מחשב למוצר‬
‫שימוש במוצר כרכזת ‪USB‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫יציבה נכונה לשימוש במוצר‬
‫‪23‬‬
‫התקנת מנהל התקן‬
‫‪23‬‬
‫הגדרת הרזולוציה המיטבית‬
‫‪23‬‬
‫הגדרת מסך‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Bright‬‬
‫‪24‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪25‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪25‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪25‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪25‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Upscale‬‬
‫‪26‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪26‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪26‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪26‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫‪26‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫‪27‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪27‬‬
‫דוח כיול‬
‫‪27‬‬
‫קביעת ההגדרות של ‪PIP/PBP‬‬
‫‪PIP/PBP Mode‬‬
‫‪Size‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪29‬‬
‫‪Sound Source‬‬
‫‪29‬‬
‫‪Source‬‬
‫‪30‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫‪30‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪31‬‬
‫‪2‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫שינוי הגדרות ה‪( OSD‬תצוגה על המסך)‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪Transparency‬‬
‫‪32‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪32‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪32‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫‪32‬‬
‫‪Easy Setting Box‬‬
‫הגבלות ובעיות בהתקנה‬
‫דרישות מערכת‬
‫מפרט‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫‪FreeSync‬‬
‫‪33‬‬
‫‪Sound‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪Sound Mode‬‬
‫‪Select Sound‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫‪35‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪35‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪36‬‬
‫‪DisplayPort Ver.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪HDMI Mode‬‬
‫‪36‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪36‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪36‬‬
‫‪Power LED On‬‬
‫‪37‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫‪37‬‬
‫‪Information‬‬
‫‪37‬‬
‫דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות הלקוחות‬
‫של ‪.Samsung‬‬
‫‪39‬‬
‫‪39‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫‪39‬‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫‪39‬‬
‫בדוק את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫שאלות ותשובות‬
‫טבלת מצבי אות רגילים‬
‫‪43‬‬
‫נספח‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫כללי‬
‫‪42‬‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫אין פגם במוצר‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫אחר‬
‫‪45‬‬
‫‪45‬‬
‫‪45‬‬
‫‪45‬‬
‫‪41‬‬
‫‪3‬‬
‫פרק ‪01‬‬
‫‏לפני השימוש במוצר‬
‫אמצעי זהירות‬
‫אבטחת חלל ההתקנה‬
‫הקפד להשאיר חלל פנוי סביב המוצר לאוורור‪ .‬עלייה של הטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה ולהסב נזק למוצר‪.‬‬
‫הקפד להשאיר את החלל הפנוי כפי שמוצג באיור או חלל גדול יותר בעת התקנת המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫זהירות‬
‫סכנת התחשמלות‪ ,‬לא לפתוח‬
‫זהירות‪ :‬כדי לצמצם את סכנת ההתחשמלות‪ ,‬אין להסיר את הכיסוי‪( .‬או הכיסוי‬
‫האחורי)‬
‫החלק החיצוני עשוי להיות שונה בהתאם למוצר‪.‬‬
‫המוצר לא מכיל חלקים הניתנים לתיקון על‪-‬ידי המשתמש‪.‬‬
‫יש למסור את המוצר לטכנאי מוסמך לביצוע תיקונים‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫סמל זה מציין שקיים מתח גבוה בתוך המוצר‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫אין לבוא במגע כלשהו עם החלקים הפנימיים של מוצר זה‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫סמל זה מציין שלמוצר נלווה תיעוד חשוב בנושא תפעול המוצר ותחזוקתו‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫סמלים‬
‫אזהרה‬
‫אי קיום ההוראות עלול לסכן אותך בפציעה קטלנית‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אי קיום ההוראות עלול לגרום נזקי גוף או רכוש‪.‬‬
‫אמצעי זהירות לאחסון‬
‫בדגמים מבריקים מאוד עלולים להתפתח כתמים לבנים על פני השטח‪ ,‬אם נעשה שימוש במלחלח על‪-‬קולי בסמוך‪.‬‬
‫――‬
‫פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬הקרוב אליך אם ברצונך לנקות את פנים המוצר (השירות כרוך בתשלום)‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ניקוי‬
‫――‬
‫בעת הניקוי‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק את כבל החשמל מהמוצר‪.‬‬
‫――‬
‫אחוז בתקע של כבל החשמל ואל תיגע בכבל בידיים רטובות‪ .‬נגיעה בידיים רטובות עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫אזהרה‬
‫• •אין להשתמש בכבל חשמל פגום‪ ,‬בתקע פגום או בשקע חשמל רופף‪.‬‬
‫• •אין לחבר מספר מוצרים לאותו שקע חשמל‪.‬‬
‫‪3‬נגב את הצג במטלית נקייה‪ ,‬יבשה ורכה‪.‬‬
‫• •אין לגעת בתקע בידיים רטובות‪.‬‬
‫‒ ‒אל תשתמש בחומר ניקוי המכיל אלכוהול‪ ,‬חומר ממס או חומר פעיל שטח לניקוי הצג‪.‬‬
‫• •הקפד להכניס את התקע לשקע עד הסוף‪.‬‬
‫‒ ‒אין לרסס מים או חומרי ניקוי ישירות על המוצר‪.‬‬
‫• •חבר את התקע לשקע מוארק (התקנים מבודדים מסוג ‪ 1‬בלבד)‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬נקה את החלקים החיצוניים של המוצר במטלית לחה ורכה‪.‬‬
‫• •אין לקפל או למשוך בכוח את כבל החשמל‪ .‬הקפד שלא להניח על כבל החשמל חפצים כבדים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬בסיום הניקוי‪ ,‬חבר את כבל החשמל למוצר‪.‬‬
‫• •אין להניח את כבל החשמל או את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬הפעל את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫• •הסר אבק שהצטבר על פיני התקע או בתוך השקע החשמלי בעזרת מטלית יבשה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫זהירות‬
‫• •אין לנתק את כבל החשמל כאשר המוצר פועל‪.‬‬
‫• •השתמש רק בכבל החשמל שצורף למוצר על ידי ‪ .Samsung‬אל תשתמש בכבל החשמל המצורף עם מוצרים אחרים‪.‬‬
‫• •הקפד על שטח פנוי סביב השקע שכבל החשמל מחובר אליו‪.‬‬
‫‒ ‒במקרה של בעיה יש לנתק את כבל החשמל כדי להפסיק את אספקת החשמל למוצר‪.‬‬
‫• •כדי לנתק את כבל החשמל מהשקע‪ ,‬אחוז בתקע ואל תמשוך בכבל‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫התקנה‬
‫אזהרה‬
‫זהירות‬
‫• •אין להניח על המוצר נרות‪ ,‬מכלים עם חומר דוחה חרקים או סיגריות‪ .‬אין להתקין את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫• •היזהר שלא לשמוט את המוצר בזמן העברה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בחללים לא מאווררים‪ ,‬כמו למשל כוננית ספרים או בתוך ארון‪.‬‬
‫• •אין להניח את המוצר על חלקו הקדמי‪.‬‬
‫• •התקן את המוצר לפחות ‪ 10‬ס"מ מהקיר כדי לאפשר אוורור תקין‪.‬‬
‫• •בעת התקנת המוצר על ארונית או מדף‪ ,‬ודא שהקצה הקדמי התחתון של המוצר אינו בולט מהמשטח‪.‬‬
‫• •הרחק את אריזות הפלסטיק מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫‒ ‒אריזות פלסטיק עלולות לגרום לחנק‪.‬‬
‫• •התקן את המוצר על משטח ישר ויציב בלבד (לא על משטח רופף או נטוי)‪.‬‬
‫‒ ‒נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫‒ ‒שימוש במוצר באזור עם רטט מוגזם עלול להסב נזק למוצר או לגרום לדליקה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בכלי רכב או לחשוף אותו לאבק‪ ,‬לחות (טיפות מים וכו')‪ ,‬שמן או עשן‪.‬‬
‫• •אין לחשוף את המוצר לאור שמש ישיר‪ ,‬חום ישיר או לעצמים חמים כמו למשל תנור‪.‬‬
‫‒ ‒נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫‒ ‒התקן את המוצר רק על ארוניות או מדפים בגודל המתאים‪.‬‬
‫• •הנח את המוצר בעדינות‪.‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫• •התקנת המוצר במקום חריג (למשל‪ ,‬תוך חשיפה לאבק רב‪ ,‬חומרים כימיים‪ ,‬טמפרטורות קיצוניות או לחות קיצונית) או‬
‫במקום שבו המוצר יפעל ברציפות פרק זמן ממושך עלולה להשפיע לרעה על ביצועיו‪.‬‬
‫‒ ‒אם ברצונך להתקין את המוצר במקום שכזה‪ ,‬הקפד להתייעץ תחילה עם מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לקצר את החיים השימושיים של המוצר ואף לגרום לדליקה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בהישג ידם של ילדים קטנים‪.‬‬
‫‒ ‒נפילת המוצר עלולה לגרום פציעה לילדים‪.‬‬
‫• •שמני מאכל כמו למשל שמן סויה‪ ,‬עלולים להסב נזק או לעוות את המוצר‪ .‬אין להתקין את המוצר במטבח או סמוך לדלפק‬
‫של מטבח‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫תפעול‬
‫אזהרה‬
‫• •מוצר זה מכיל רכיבים שעובר בהם מתח גבוה‪ .‬לעולם אל תפרק‪ ,‬תתקן או תשנה את המוצר בעצמך‪.‬‬
‫‒ ‒לתיקונים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •כדי להזיז את המוצר‪ ,‬תחילה נתק ממנו את כל הכבלים‪ ,‬לרבות כבל החשמל‪.‬‬
‫• •אם המוצר מפיק רעש מוזר‪ ,‬ריח שרוף או עשן‪ ,‬נתק מיד את כבל החשמל ופנה למוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •אין לאפשר לילדים להיתלות מהמוצר או לטפס עליו‪.‬‬
‫• •אין להחדיר לתוך המוצר (דרך פתחי האוורור או שקעים שונים) חפצים מתכתיים (כמו מקלות אכילה‪ ,‬מטבעות‪ ,‬סיכות‬
‫ראש וכו') או עצמים דליקים (כמו נייר‪ ,‬גפרורים וכו')‪.‬‬
‫‒ ‒אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •אין להניח על המוצר מכלים עם נוזלים (כמו אגרטלים‪ ,‬עציצים‪ ,‬בקבוקים וכו') או חפצים מתכתיים‪.‬‬
‫‒ ‒אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול להביא לפציעה או לנזק חמור‪.‬‬
‫• •אם המוצר נפל או שנגרם נזק למארז שלו‪ ,‬כבה את החשמל ונתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד שירות‬
‫הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒המשך השימוש במוצר עלול לגרום לדליקה או התחשמלות‪.‬‬
‫• •אל תניח על המוצר חפצים כבדים או פריטים שילדים אוהבים (כמו צעצועים‪ ,‬ממתקים וכו')‪.‬‬
‫‒ ‒המוצר או העצמים הכבדים עלולים ליפול ולגרום לנזק חמור אם ילד יושיט את ידו כדי לקחת את הצעצועים או‬
‫הממתקים‪.‬‬
‫• •במהלך סופת ברקים או רעמים‪ ,‬כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל‪.‬‬
‫• •הימנע מהפלת חפצים על המוצר ושמור עליו מחבטות‪.‬‬
‫• •אין להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫• •במקרה של דליפת גז‪ ,‬אל תיגע במוצר או בתקע‪ .‬בנוסף‪ ,‬אוורר את האזור מיד‪.‬‬
‫• •אין להרים או להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫• •אל תחזיק תרסיס דליק או חומרים דליקים אחרים סמוך למוצר‪.‬‬
‫• •ודא שפתחי האוורור לא נחסמו על ידי מפות או וילונות‪.‬‬
‫‒ ‒עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫זהירות‬
‫• •השארת תמונה קפואה במסך לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת מסך או לפיקסלים פגומים‪.‬‬
‫‒ ‒אם אין בכוונתך להשתמש במוצר פרק זמן ממושך‪ ,‬הפעל מצב חיסכון בחשמל או שומר מסך עם תמונה נעה‪.‬‬
‫• •אם בכוונתך ל השבית את המוצר לפרק זמן ממושך (למשל‪ ,‬לצורך חופשה)‪ ,‬נתק את כבל החשמל‪.‬‬
‫‒ ‒הצטברות של אבק בשילוב עם חום עלולה לגרום לדליקה‪ ,‬להתחשמלות או לדליפת חשמל‪.‬‬
‫• •השתמש במוצר בהתאם לרזולוציה ולתדירות המומלצות‪.‬‬
‫‒ ‒אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫• •אל תשתמש במתאמי ‪ AC/DC‬יחדיו‪.‬‬
‫• •הוצא את שקית הניילון ממתאם ה‪ AC/DC-‬לפני שתשתמש בו‪.‬‬
‫• •אל תאפשר חדירה של מים להתקן מתאם ה‪ AC/DC-‬והקפד שלא יירטב‪.‬‬
‫• •אין לגעת במסך לאחר הפעלה ממושכת של המוצר‪ ,‬שכן בעקבות הפעלה ממושכת הוא יתחמם‪.‬‬
‫• •אחסן אביזרים קטנים מחוץ להישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫• •פעל בזהירות בעת כוונון זווית ההטיה של המוצר או גובה המעמד‪.‬‬
‫‒ ‒היזהר שאצבעך לא תיתפס ותיפצע‪.‬‬
‫‒ ‒הטיית המוצר בזווית מוגזמת עלולה לגרום לנפילתו ולפציעה‪.‬‬
‫• •אין להניח על המוצר חפצים כבדים‪.‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫• •בעת שימוש באוזניות‪ ,‬אין להפעיל עוצמת קול גבוהה‪.‬‬
‫‒ ‒צליל חזק מדי עלול לפגוע בשמיעה‪.‬‬
‫‒ ‒אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫‒ ‒הימנע משימוש במוצר בחוץ‪ ,‬כשהוא עלול להיחשף לגשם או לשלג‪.‬‬
‫‒ ‒הקפד שמתאם ה‪ AC/DC-‬לא יירטב בעת שטיפת הרצפה‪.‬‬
‫• •אל תניח את מתאם ה‪ AC/DC-‬בסמוך למכשיר חימום כלשהו‪.‬‬
‫‒ ‒אחרת‪ ,‬עלולה להיגרם דליקה‪.‬‬
‫• •הקפד שמתאם ה‪ AC/DC-‬יהיה באזור מאוורר היטב‪.‬‬
‫• •אם תמקם את מתאם המתח ‪ AC/DC‬כך שהוא תלוי כשכניסת הכבל פונה כלפי מעלה‪ ,‬מים וחומרים אחרים עלולים לחדור‬
‫למתאם ולגרום לו לפעול בצורה לקויה‪.‬‬
‫הקפד להניח את מתאם המתח ‪ AC/DC‬בצורה ישרה על שולחן או על הרצפה‪.‬‬
‫• •אין להחזיק את המוצר הפוך או להעבירו ממקומו על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫‒ ‒המוצר עלול ליפול‪ ,‬דבר שיגרום נזק למוצר או פציעה‪.‬‬
‫• •צפייה במסך ממרחק קטן מדי לפרק זמן ממושך עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫• •אין להפעיל מכשירי אדים או תנורים בסמוך למוצר‪.‬‬
‫• •לאחר כל שעה של שימוש במוצר‪ ,‬תן מנוחה לעיניך לפרק זמן העולה על ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫פרק ‪02‬‬
‫‏הכנות‬
‫חלקים‬
‫תיאור‬
‫חלקים‬
‫לחצן רב‪-‬כיווני המסייע בניווט‪.‬‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫למעלה‪ ,‬למטה‪ ,‬שמאלה או ימינה‪ ,‬או כלחצן אישור‪.‬‬
‫לוח הבקרה‬
‫――‬
‫――‬
‫לחצן ‪ JOG‬ממוקם בצד השמאלי האחורי של המוצר‪ .‬ניתן להשתמש בלחצן כדי לנוע‬
‫נורית חיווי זו משמשת לחיווי מצב ההפעלה והיא פועלת באופן הבא‪:‬‬
‫• •הפעלה (לחצן ההפעלה)‪ :‬כבוי‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫נורית ההפעלה‬
‫• •מצב חיסכון בחשמל‪ :‬מהבהב‬
‫• •כיבוי (לחצן ההפעלה)‪ :‬דולקת‬
‫――‬
‫ניתן להפוך את תפעול מחוון ההפעלה על‪-‬ידי שינוי בתפריט‪)Power LED On ← System( .‬‬
‫בגלל שינויים פונקציונליים‪ ,‬הדגמים בפועל עשויים לא לכלול פונקציה זו‪.‬‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫לחץ על הלחצן ‪ JOG‬כאשר המסך מופעל‪' .‬מדריך מקשי פונקציות' יופיע‪ .‬כדי לגשת‬
‫אל התפריט שבמסך כשהמדריך מוצג‪ ,‬לחץ שוב על לחצן הכיוון המתאים‪.‬‬
‫――‬
‫'מדריך מקשי פונקציות' עשוי להשתנות בהתאם לפונקציה או לדגם המוצר‪ .‬ראה את‬
‫המוצר הממשי‪.‬‬
‫רמקול‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫נורית ההפעלה‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫מעלה‬
‫ימינה‬
‫‪Return‬‬
‫שמאלה‬
‫מטה‬
‫לחץ (אישור)‬
‫‪9‬‬
‫מדריך מקשים ישירים‬
‫――‬
‫――‬
‫מסך לחצני הקיצור (תפריט ‪ )OSD‬הנראה להלן מוצג רק כאשר מסך הצג מופעל‪ ,‬רזולוציית המחשב משתנה או שמקור הקלט משתנה‪.‬‬
‫דף לחצני הפונקציות מוצג אם ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪On :‬‬
‫‪Off :‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪Features‬‬
‫‪Game Mode Off‬‬
‫‪ :‬התאם את הגדרות ‪.Sharpness ,Contrast ,Brightness‬‬
‫• •‬
‫‪/‬‬
‫• •‬
‫‪ :‬התאם את הגדרות ‪.Mute ,Volume‬‬
‫• •‬
‫‪ :‬הצג את 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫――‬
‫כדי להיכנס לתפריט הראשי או להשתמש בפריטים אחרים‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬על מנת להציג את 'מדריך מקשי פונקציות'‪ .‬אתה יכול לצאת על‪-‬ידי לחיצה חוזרת על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫מעלה‪/‬מטה‪/‬שמאלה‪/‬ימינה‪ :‬עבור אל הפריט הרצוי‪ .‬התיאור עבור כל פריט יופיע כאשר המיקוד ישתנה‪.‬‬
‫לחץ (אישור)‪ :‬הפריט שנבחר יוחל‪.‬‬
‫‪Return‬‬
‫סמלים‬
‫תיאור‬
‫בוחר את‬
‫בוחר את‬
‫כדי לשנות את אות הקלט על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪ .‬אם אות הקלט השתנה‪ ,‬תופיע הודעה בפינה השמאלית העליונה של המסך‪.‬‬
‫על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫ה‪( OSD-‬תצוגה במסך) של תכונת הצג יופיע‪.‬‬
‫נעילת בקרת ‪ :OSD‬שמור על ההגדרות הנוכחיות‪ ,‬או נעל את בקרת ‪ OSD‬כדי למנוע שינויים לא מכוונים בהגדרות‪.‬‬
‫הפעל‪/‬השבת‪ :‬כדי לנעול‪/‬לבטל את הנעילה של בקרת ‪ ,OSD‬לחץ על הלחצן שמאלה למשך ‪ 10‬שניות כאשר התפריט הראשי מוצג‪.‬‬
‫――‬
‫אם בקרת ה‪ OSD-‬נעולה‪ Brightness ,‬וכן ‪ Contrast‬ניתנים להתאמה‪ PIP/PBP .‬זמין‪.‬‬
‫‪ Power LED On ,Sound ← System‬זמין‪ Information .‬ניתן להצגה‪.‬‬
‫בוחר את‬
‫על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫לחץ עת הלחצן כאשר עליך לקבוע את התצורה של הגדרות הפונקציה ‪.PIP/PBP‬‬
‫בוחר את‬
‫――‬
‫כדי לכבות את הצג על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫בדגמים הממשיים‪ ,‬בגלל השינויים בפונקציות‪ ,‬האפשרויות ב'מדריך מקשי פונקציות' יהיו שונות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫כאשר הצג לא מציג דבר (לדוגמה‪ ,‬מצב חיסכון בחשמל או מצב ללא אות)‪ ,‬על מנת לשלוט במקור ובחשמל‪ ,‬ניתן להשתמש‬
‫בשני מקשים כיווניים כדלקמן‪.‬‬
‫מצב חיסכון בחשמל‪/‬ללא אות‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫מעלה‬
‫שינוי מקור‬
‫מטה‬
‫לחץ (אישור) למשך ‪ 2‬שניות‬
‫כיבוי‬
‫כשהצג מציג את התפריט הראשי‪ ,‬ניתן להשתמש בלחצן ‪ JOG‬כדלקמן‪.‬‬
‫פעולה‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫מעלה‪/‬מטה‬
‫הזז את האפשרות‬
‫צא מהתפריט‪.‬‬
‫שמאלה‬
‫סגור את רשימת המשנה מבלי לשמור ערכים‪.‬‬
‫הערך מופחת במחוון‪.‬‬
‫ימינה‬
‫לחץ (אישור)‬
‫עבור לרמת העומק הבאה‪.‬‬
‫הערך מוגדל במחוון‪.‬‬
‫עבור לרמת העומק הבאה‪.‬‬
‫שמור את הערך וסגור את רשימת המשנה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪,Brightness‬‏ ‪ Contrast‬ו‪Sharpness‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪Volume‬‬
‫באפשרותך לכוונן את ‪ Contrast ,Brightness‬או ‪ Sharpness‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬מעלה או מטה‪ ,‬אם לא מוצג תפריט‬
‫‪.OSD‬‬
‫אתה יכול לכוונן ‪ Volume‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬שמאלה או ימינה‪ ,‬אם לא מוצג תפריט ‪.OSD‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪Mute‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫רמת הבהירות בברירת מחדל עשויה להשתנות בהתאם לאזור‪.‬‬
‫הקול באמצעות בקרת עוצמת הקול (לחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה) במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫מהו ‪?Auto Mute‬‬
‫הפונקציה משתיקה את השמע כדי לשפר את אפקט הקול כאשר יש רעש קול או כשאות הקלט חלש‪ ,‬בדרך‪-‬כלל עקב בעיה‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬מוגדר למצב ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪Bright‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫‪Contrast‬‬
‫――‬
‫――‬
‫אם איכות השמע של התקן קלט מחובר ירודה‪ ,‬ייתכן שהפונקציה 'השתקה אוטומטית' במוצר תשתיק את הצליל או תגרום לשמע‬
‫בלתי יציב בעת הפעלת האוזניות או הרמקולים‪ .‬הגדר את עוצמת הקול של הקלט עבור התקן הקלט ל‪ 20%-‬לפחות ושלוט בעוצמת‬
‫‪Brightness‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫בעוצמת הקול של התקן קלט‪.‬‬
‫כדי להפעיל את הפונקציה ‪ ,Mute‬גש אל מסך הבקרה של ‪ ,Volume‬ולאחר מכן השתמש בלחצן ‪ JOG‬על מנת להזיז מטה את‬
‫המיקוד‪.‬‬
‫כדי להשבית את הפונקציה ‪ ,Mute‬הגדל או הקטן את ‪.Volume‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ MAGICBright‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪ On‬והערך בהגדרה ‪ Size‬הוא‬
‫(מצב ‪.)PBP‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪Bright‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪ Mode1‬או ‪.Mode2‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪Upscale‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫‪13‬‬
‫הצד השני‬
‫――‬
‫כוונון ההטיה והגובה של המוצר‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫למטה יש‪:‬‬
‫)˚‪-2˚(±4˚) - 34˚(±4‬‬
‫למעלה יש‪:‬‬
‫)˚‪-14˚(±4˚) - 22˚(±4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 100‬מ"מ ‪ ± 5.0‬מ"מ‬
‫‪2‬‬
‫‪SERVICE‬‬
‫)‪(PC IN‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪HDMI IN 2‬‬
‫יציאה‬
‫‪HDMI IN 1‬‬
‫‪DC 19V‬‬
‫תיאור‬
‫‪DC 19V‬‬
‫‪HDMI IN 2‬‬
‫‪HDMI IN 1‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫)‪(PC IN‬‬
‫מתחבר למתאם ה‪.AC/DC-‬‬
‫לחיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ HDMI‬או כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫• •כדי למנוע נזק למוצר בעת כוונון ההטיה‪ ,‬דחף או משוך את האזור העליון של המוצר במרכז תוך החזקת החלק העליון של‬
‫המעמד‪.‬‬
‫חיבור מחשב בעזרת כבל ‪.DP‬‬
‫חיבור מחשב בעזרת כבל ‪.USB‬‬
‫――‬
‫‪SERVICE‬‬
‫• •ניתן לכוונן את ההטיה והגובה של הצג‪.‬‬
‫יציאה זו יכולה להתחבר למחשב בלבד‪.‬‬
‫מיועד לטכנאי שירות‪.‬‬
‫――‬
‫יציאה זו היא למטרת תיקונים בלבד ואינה מיועדת למשתמש‪ .‬אין לחבר כבל ליציאה זו‪.‬‬
‫התחבר להתקן פלט שמע כגון אוזניות‪.‬‬
‫――‬
‫ניתן לשמוע קול רק בעת שימוש בכבל ‪ HDMI‬ל‪ HDMI-‬או בכבל ‪.DP‬‬
‫יציאות אלה מופעלות כאשר מחובר מחשב ליציאת ‪.USB PC IN‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫――‬
‫――‬
‫אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת העברת הצג‬
‫מנעול למניעת גניבה מאפשר שימוש בטוח במוצר גם במקומות ציבוריים‪.‬‬
‫צורת מנגנון הנעילה ושיטת הנעילה תלויים ביצרן‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה‬
‫שברשותך‪.‬‬
‫כדי לנעול מנגנון נעילה נגד גניבה‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הצמד את הכבל של מנגנון הנעילה לחפץ כבד‪ ,‬כמו למשל שולחן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬השחל את קצה הכבל בלולאה שבקצה הנגדי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הכנס את מנגנון הנעילה לחריץ הנעילה נגד גניבה שבגב המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬נעילת התקן הנעילה‪.‬‬
‫• •אין להחזיק את המסך בזמן העברה או בעת כוונון של‬
‫גובה הצג‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק לצג‪.‬‬
‫• •יש לאחוז בפינות התחתונות או בקצוות של הצג בעת‬
‫העברתו‪.‬‬
‫• •אין להחזיק את המוצר הפוך על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫• •אין להניח את היד מתחת לגוף המעמד‪.‬‬
‫‒ ‒ניתן לרכוש את מנגנון הנעילה נגד גניבה בנפרד‪.‬‬
‫‒ ‒לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה שברשותך‪.‬‬
‫‒ ‒ניתן לרכוש מנגנוני נעילה נגד גניבה בחנויות אלקטרוניקה או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫• •נקוט משנה זהירות כדי להבטיח שהיד לא תיתקע באזור‬
‫כוונון הגובה‪ .‬במקרה כזה היד עלולה להיפצע‪.‬‬
‫• •‬
‫‪15‬‬
‫התקנה‬
‫הסרת המעמד‬
‫――‬
‫לפני הוצאת המעמד מהצג‪ ,‬הנח את הצג על גבי משטח ישר ויציב כשהמסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ :‬המוצר מעוגל‪ .‬הפעלת לחץ על המוצר כאשר הוא מונח על גבי משטח ישר עלולה לגרום נזק למוצר‪ .‬כאשר המוצר מונח על הקרקע עם הפנים כלפי מעלה או מטה‪ ,‬אל תפעיל עליו לחץ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫הנח על הרצפה את מגן הקלקר (כרית) שנכלל באריזה‪ ,‬ושים‬
‫עליו את המוצר עם הפנים לכיוון הקלקר‪ ,‬כמוצג בתמונה‪.‬‬
‫――‬
‫הקפד להשתמש בקלקר (כרית) שהגיע עם הצג‪.‬‬
‫אחוז במעמד ביד אחת והשתמש באגודל של היד השנייה כדי‬
‫להסיר את הצד השמאלי של כיסוי צוואר המעמד לפי כיוון‬
‫החץ‪.‬‬
‫שחרר את הברגים עבור ‪ A‬ו‪. B -‬‬
‫――‬
‫הרם את המעמד והוצא אותו‪.‬‬
‫הברגים משמשים גם לחיבור מתקן התושבת לקיר‪ .‬הקפד לוודא‬
‫שהברגים לא חסרים‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אל תפעיל לחץ על הצג‪ ,‬לבל ייגרם לו נזק‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫חיבור מתקן התושבת לקיר‬
‫――‬
‫• •הערות‬
‫‒ ‒השימוש במברג ארוך מהרגיל עלול לגרום נזק לרכיבים הפנימיים של המוצר‪.‬‬
‫‒ ‒אורך הברגים הנדרש עבור מתקן תושבת לקיר שאינו תואם לתקן ‪ VESA‬עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם למפרטי המוצר‪.‬‬
‫כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‒ ‒אין להשתמש בברגים שאינם תואמים לתקן ‪ .VESA‬אין לחבר את ערכת התושבת לקיר או את המעמד השולחני תוך‬
‫הפעלת כוח מוגזם‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק למוצר או לגרום לנפילתו וכתוצאה מכך לפציעה‪ Samsung .‬אינה נושאת‬
‫באחריות לנזק או לפציעה שייגרמו כתוצאה משימוש בברגים לא מתאימים או כתוצאה מחיבור ערכת התושבת לקיר‬
‫או המעמד השולחני תוך הפעלת כוח מוגזם‪.‬‬
‫‒ ‒‪ Samsung‬אינה נושאת באחריות לנזק או לפציעה שייגרמו כתוצאה משימוש בערכת תושבת לקיר שונה מזו שצוינה‬
‫או כתוצאה מניסיון להתקין ערכת תושבת לקיר באופן עצמאי‪.‬‬
‫‒ ‒כדי לתלות את המוצר על קיר‪ ,‬יש להקפיד לקנות ערכת תושבת לקיר שניתן להתקין אותה במרחק של ‪ 10‬ס"מ מהקיר‪,‬‬
‫או רחוק יותר‪.‬‬
‫‒ ‒יש להקפיד להשתמש בערכת תושבת לקיר שעומדת בתקנים‪.‬‬
‫‒ ‒כדי להתקין את הצג באמצעות תושבת לקיר‪ ,‬נתק את בסיס המעמד מהצג‪.‬‬
‫יחידת המידה‪ :‬מ"מ‬
‫שם הדגם‬
‫*‏‪C34F791WQ‬‬
‫――‬
‫מפרטי חורים לבורגי ‪VESA‬‬
‫במילימטרים‬
‫‪ ‎100‬‏‪100 x‬‬
‫בורג סטנדרטי‬
‫‪M4‬‬
‫מספר‬
‫‪ 4‬כ"א‬
‫אל תחבר את מתקן התושבת לקיר כאשר הצג מופעל‪ .‬הדבר עלול לגרום למכת חשמל וכתוצאה מכך לפציעה‪.‬‬
‫‪ A‬חבר כאן את מתקן התושבת לקיר‬
‫‪ B‬מתקן תושבת לקיר‬
‫ישר את ‪ B‬עם ‪ A‬בצג‪ ,‬ולאחר מכן חזק היטב בעזרת הברגים שהוצאו מהמעמד (עמ' ‪.)16‬‬
‫‪17‬‬
‫חיבור המעמד‬
‫――‬
‫לפני הרכבת המוצר‪ ,‬הנח את המוצר עם הפנים כלפי מטה על משטח ישר ויציב כאשר המסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ :‬המוצר מעוגל‪ .‬הפעלת לחץ על המוצר כאשר הוא מונח על גבי משטח ישר עלולה לגרום נזק למוצר‪ .‬כאשר המוצר מונח על הקרקע עם הפנים כלפי מעלה או מטה‪ ,‬אל תפעיל עליו לחץ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫הנח על הרצפה את מגן הקלקר (כרית) שנכלל באריזה‪ ,‬ושים‬
‫עליו את המוצר עם הפנים לכיוון הקלקר‪ ,‬כמוצג בתמונה‪.‬‬
‫――‬
‫חבר את המעמד לגב הצג‪ ,‬לפי כיוון החץ‪.‬‬
‫סובב את הברגים של ‪ A‬ו‪ B -‬כדי לקבע‪.‬‬
‫אחוז במעמד ביד אחת והשתמש ביד השנייה כדי לחבר את‬
‫הצד השמאלי של כיסוי צוואר המעמד לפי כיוון החץ‪.‬‬
‫ודא שהחץ המוטבע בפנים והסמל ‪ ‎▲OPEN‬באזור החיצוני‬
‫הקפד להשתמש בקלקר (כרית) שהגיע עם הצג‪.‬‬
‫של הצד השמאלי של כיסוי צוואר המעמד נמצאים בחלק‬
‫התחתון‪ .‬לא ניתן לחבר את הצד השמאלי של כיסוי צוואר‬
‫המעמד אם הסמלים המוטבעים הפוכים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫לאחר חיבור המעמד‪ ,‬העמד את המוצר במצב זקוף‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אל תפעיל לחץ על הצג‪ ,‬לבל ייגרם לו נזק‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫פרק ‪03‬‬
‫‏חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫נקודות לבדיקה לפני החיבור‬
‫――‬
‫לפני חיבור של התקן מקור‪ ,‬קרא את המדריך למשתמש המצורף אליו‪.‬‬
‫מספר ומיקום היציאות בהתקני מקור אינם זהים בכל התקן‪.‬‬
‫――‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪.‬‬
‫חיבור מחשב ושימוש בו‬
‫בחר בשיטת חיבור המתאימה למחשב שברשותך‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫היציאות שסופקו עשויות להשתנות בהתאם למוצר‪.‬‬
‫הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך את כבל החשמל‪.‬‬
‫חיבור כבל החשמל במהלך ההתקנה עלול לגרום נזק למוצר‪.‬‬
‫――‬
‫בדוק את סוגי היציאות בגב המכשיר שאתה מעוניין להתחבר אליו‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫‪HDMI IN 1, HDMI IN 2‬‬
‫――‬
‫לקבלת רזולוציה אופטימלית‪ ,‬השתמש בכרטיס גרפי ובכבל ‪ HDMI‬התומכים בפלט ‪ .HDMI2.0‬ודא שהכרטיס הגרפי תומך בפלט‬
‫‪ HDMI2.0‬בעזרת אתר האינטרנט של יצרן הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫――‬
‫בחר גרסת ‪ .HDMI‬גרסה ‪ 2.0‬תומכת בקצב רענון של עד ‪ ,‎100 Hz‬וגרסה ‪ 1.4‬תומכת בקצב רענון של עד ‪.‎50 Hz‬‬
‫――‬
‫בעת שימוש במצב צג כפול עם קלט ‪ ,HDMI2.0‬השבתת מצב צג כפול לאחר הפעלת הצג או מעבר למצב חיסכון בחשמל עלולים‬
‫להשפיע על ‪ Windows‬ועל הגדרות אחרות‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫חיבור החשמל‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫‪HDMI IN 1, HDMI IN 2‬‬
‫‪HDMI IN 1‬‬
‫‪DC 19V‬‬
‫‪1‬‬
‫――‬
‫――‬
‫פונקציית השמע אינה נתמכת אם התקן המקור מחובר באמצעות כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫‪2‬‬
‫ייתכן שהרזולוציה האופטימלית לא תהיה זמינה עם כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪DP‬‬
‫‪3‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫――‬
‫מומלץ להשתמש בכבל ‪ DP‬קצר מ‪ 2-‬מ'‪ .‬שימוש בכבל ארוך מ‪ 2-‬מ' עלול להשפיע על איכות התמונה‪.‬‬
‫――‬
‫כדי להציג ‪ ‎3440 x 1440‬בתדירות של ‪ ,‎100 Hz‬השתמש בכבל ‪ DP‬התומך ב‪ ‎3440 x 1440-‬בתדירות של ‪ .‎100 Hz‬ודא שהכרטיס‬
‫הגרפי של מקור ה‪ DP-‬תומך ב‪ ‎3440 x 1440-‬בתדירות של ‪.‎100 Hz‬‬
‫חיבור לאוזניות‬
‫――‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר את כבל החשמל למתאם ה‪ .AC/DC-‬לאחר מכן‪ ,‬חבר את מתאם ה‪ AC/DC-‬ליציאת ‪ DC 19V‬בגב המוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬כעת‪ ,‬חבר את כבל החשמל לשקע החשמל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫――‬
‫‪3‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬בגב הצג כדי להפעיל אותו‪.‬‬
‫מתח המבוא מופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫השתמש באוזניות בעת הפעלת צליל עם כבל‏‪ HDMI-HDMI‬או ‪.DP‬‬
‫‪20‬‬
‫ארגון הכבלים המחוברים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪170 mm‬‬
‫אחוז במעמד ביד אחת והשתמש באגודל של היד השנייה‬
‫כדי להסיר את החלק התחתון האחורי של הכיסוי לפי כיוון‬
‫החץ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫אחוז במעמד ביד אחת והשתמש ביד השנייה כדי לסגור את‬
‫החלק התחתון האחורי של הכיסוי לפי כיוון החץ‪.‬‬
‫אחוז במעמד ביד אחת והשתמש באגודל של היד השנייה‬
‫כדי להסיר את הצד השמאלי של כיסוי צוואר המעמד לפי‬
‫כיוון החץ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫אחוז במעמד ביד אחת והשתמש ביד השנייה כדי לחבר את‬
‫הצד השמאלי של כיסוי צוואר המעמד לפי כיוון החץ‪.‬‬
‫חבר כבלים ליציאות המתאימות‪.‬‬
‫העבר את הכבלים דרך הפתח במעמד‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫ודא שאורך הכבלים‪ ,‬במסגרת הטווח שצוין באיור‪ ,‬הוא ‪170‬‬
‫מ"מ לפחות‪ ,‬כך שהכבלים יהיו רופפים‪.‬‬
‫כבלים מתוחים יקשו על חיבור הצד השמאלי של כיסוי‬
‫צוואר המעמד‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫הכבלים מסודרים כעת‪.‬‬
‫ודא שהחץ המוטבע בפנים והסמל ‪ ‎▲OPEN‬באזור החיצוני‬
‫של הצד השמאלי של כיסוי צוואר המעמד נמצאים בחלק‬
‫התחתון‪ .‬לא ניתן לחבר את הצד השמאלי של כיסוי צוואר‬
‫המעמד אם הסמלים המוטבעים הפוכים‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫חיבור המוצר למחשב כרכזת ‪USB‬‬
‫שימוש במוצר כרכזת ‪USB‬‬
‫תוך שימוש במוצר כרכזת‪ ,‬חבר התקני מקור שונים והשתמש בהם עם המוצר בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫מחשב לא יכול להתחבר למספר התקני מקור בו‪-‬זמנית מאחר שיש לו מספר מוגבל של יציאות קלט‪/‬פלט זמינות‪ .‬התכונה‬
‫'רכזת' במוצר תשפר את יעילות עבודתך בכך שהיא תאפשר לך לחבר בו‪-‬זמנית מספר התקני מקור ליציאות ה‪ USB-‬במוצר‪,‬‬
‫מבלי לחבר אותם למחשב‪.‬‬
‫חיבור מחשב למוצר‬
‫――‬
‫המוצר יכול לפעול כרכזת על‪-‬ידי חיבורו למחשב באמצעות כבל ‪ .USB‬אתה יכול לחבר התקן מקור ישירות למוצר ולשלוט בהתקן‬
‫מתוך המוצר‪ ,‬ללא צורך לחבר את ההתקן למחשב‪.‬‬
‫על מנת להשתמש במוצר כרכזת ‪ ,USB‬חבר את המוצר למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫)‪(PC IN‬‬
‫חבר את כבל ה‪ USB-‬ל‪-‬‬
‫――‬
‫בגב המוצר ול‪USB-‬‬
‫במחשב‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בכבל ‪ USB 2.0‬כדי לחבר את המוצר למחשב‪ .‬עם זאת‪ ,‬כדי לנצל באופן מלא את הפונקציה של ‪ ,USB 3.0‬חבר כבל‬
‫‪ USB 3.0‬בין המחשב והמוצר‪ .‬ודא שהמחשב תומך ב‪.USB 3.0-‬‬
‫)‪(PC IN‬‬
‫אם מספר התקני מקור מחוברים למחשב‪ ,‬הכבלים הרבים מסביב למחשב עלולים להיראות כאי‪-‬סדר‪ .‬חיבור ההתקנים ישירות‬
‫למוצר יפתור אי‪-‬נוחות זו‪.‬‬
‫חבר התקן נייד‪ ,‬כגון נגן ‪ MP3‬או טלפון חכם‪ ,‬למוצר כאשר הוא מחובר למחשב‪ .‬זה יאפשר לך לשלוט בהתקן מתוך המחשב או‬
‫לטעון את סוללת ההתקן‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫כדי לזהות ולהפעיל התקן מקור מהר יותר‪ ,‬חבר את ההתקן ליציאת ה‪ USB 3.0-‬במוצר‪.‬‬
‫הביצועים עשויים להשתנות‪ ,‬בהתאם לגרסת ה‪ USB-‬שנתמכת על‪-‬ידי ההתקן החיצוני‪.‬‬
‫――‬
‫‪ HDD‬חיצוני לאחסון בנפח גדול מחייב אספקת חשמל חיצונית‪ .‬הקפד לחבר אותו למקור חשמל‪( .‬עיין במדריך למשתמש של‬
‫ההתקן)‬
‫‪22‬‬
‫יציבה נכונה לשימוש במוצר‬
‫התקנת מנהל התקן‬
‫――‬
‫――‬
‫באפשרותך להגדיר את הרזולוציה והתדר המיטביים עבור מוצר זה על‪-‬ידי התקנת מנהלי ההתקן המתאימים‪.‬‬
‫כדי להתקין את הגרסה החדשה ביותר של מנהל ההתקן של המוצר‪ ,‬הורד אותה מאתר האינטרנט של ‪Samsung Electronics‬‬
‫בכתובת ‪.http://www.samsung.com‬‬
‫הגדרת הרזולוציה המיטבית‬
‫הודעת מידע בנוגע להגדרת הרזולוציה המיטבית תופיע בעת הפעלת המוצר בפעם הראשונה לאחר הרכישה‪.‬‬
‫בחר שפה במוצר ושנה את הרזולוציה במחשב להגדרה המיטבית‪.‬‬
‫――‬
‫הקפד על היציבה הנכונה בעת השימוש במוצר‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫――‬
‫אם הרזולוציה המיטבית לא נבחרה‪ ,‬ההודעה תופיע עד שלוש פעמים בתוך פרק זמן מוגדר‪ ,‬גם בעת כיבוי והפעלה חוזרת של המוצר‪.‬‬
‫ניתן לבחור את הרזולוציה המיטבית גם בלוח הבקרה במחשב‪.‬‬
‫• •ישר את גבך‪.‬‬
‫• •כוונן את הזווית כך שלא תשתקף תאורה במסך‪.‬‬
‫• •הקפד שהאמות יהיו ניצבות לזרועות ומיושרות עם גב היד‪.‬‬
‫• •הקפד שהמרפקים יהיו בזווית כמעט ישרה‪.‬‬
‫• •כוונן את גובה המוצר כך שתוכל לכופף את הברכיים בזווית של כ‪ 90-‬מעלות או יותר‪ ,‬כשהעקבים צמודים לרצפה‪,‬‬
‫והזרועות נמוכות מהלב‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫פרק ‪04‬‬
‫‏הגדרת מסך‬
‫קבע את הגדרות המסך‪ ,‬כגון בהירות‪.‬‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Bright‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Custom‬התאם אישית את הניגודיות והבהירות בהתאם לצורך‪.‬‬
‫תפריט זה מספק איכות תמונה מיטבית‪ ,‬המתאימה לסביבה שבה ייעשה שימוש במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫• •‪ :Cinema‬השג את הבהירות והחדות של מכשירי טלוויזיה‪ ,‬המתאימה לצפייה נעימה בתוכן וידאו ו‪.DVD-‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫• •‪ :Dynamic Contrast‬השג בהירות מאוזנת באמצעות התאמה אוטומטית של הניגודיות‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫• •‪ :Basic Color‬דגם זה תומך בתחנה הקשורה לצילום בצבע‪ .‬בעת החלפה למצב זה‪ ,‬אזור הצבע יכוונן כך שיהיה זהה‬
‫לסולם הצבעים הרגיל של ‪.sRGB‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫באפשרותך להתאים אישית את הבהירות כך שתתאים להעדפותיך‪.‬‬
‫‪Set to an optimum‬‬
‫‪picture quality‬‬
‫‪suitable for‬‬
‫‪the working‬‬
‫‪environment.‬‬
‫• •‪ :High Bright‬מקסם את בהירות המסך‪.‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪100‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪75‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪Return‬‬
‫――‬
‫• •‪ :Standard‬השג איכות תמונה המתאימה לעריכת מסמכים או לשימוש באינטרנט‪.‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Upscale‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ AV, MAGIC‬כולל ארבע אפשרויות‬
‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI/DP‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪Bright-‬‬
‫תמונה אוטומטיות (‪ Movie ,Standard ,Dynamic‬ו‪ )Custom-‬שהוגדרו מראש במפעל‪ .‬באפשרותך להפעיל את ‪,Dynamic‬‬
‫‪ Movie ,Standard‬או ‪ .Custom‬אתה יכול לבחור באפשרות ‪ Custom‬שמאחזרת באופן אוטומטי את הגדרות התמונה‬
‫המותאמות אישית שלך‪.‬‬
‫• •‪ :Dynamic‬בחר במצב זה כדי להציג תמונה חדשה יותר לעומת מצב ‪.Standard‬‬
‫• •‪ :Standard‬בחר במצב זה כאשר הסביבה מוארת‪ .‬אפשרות זו גם מספקת תמונה חדה‪.‬‬
‫• •‪ :Movie‬בחר במצב זה כאשר הסביבה חשוכה‪ .‬הדבר יביא לחיסכון בחשמל ויפחית את עייפות העיניים‪.‬‬
‫• •‪ :Custom‬בחר במצב זה כאשר ברצונך לכוונן את התמונה בהתאם להעדפותיך‪.‬‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Color‬‬
‫אתה יכול לכוונן את הבהירות הכללית של התמונה‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫כוונן את גוון המסך‪.‬‬
‫――‬
‫ערך גבוה יותר יגרום לתמונה להיראות בהירה יותר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬מוגדר למצב ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪Bright‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬מוגדר למצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר‪Bright‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫• •‪ :Red‬כוונן את רמת הרוויה של האדום‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫• •‪ :Green‬כוונן את רמת הרוויה של הירוק‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫• •‪ :Blue‬כוונן את רמת הרוויה של הכחול‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫• •‪ :Color Tone‬בחר את גוון הצבע המתאים ביותר לצורכי הצפייה שלך‪.‬‬
‫כוונן את הניגודיות בין העצמים והרקע‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫‒ ‒‪ :Cool 2‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה קרה יותר מ‪.Cool 1-‬‬
‫ערך גבוה יותר יגדיל את הניגודיות כדי לגרום לעצם להיראות ברור יותר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫‒ ‒‪ :Cool 1‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה קרה יותר ממצב ‪.Normal‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר ‪Bright‬‬
‫‒ ‒‪ :Normal‬הצג את גוון הצבע הרגיל‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‒ ‒‪ :Warm 1‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה חמה יותר ממצב ‪.Normal‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪ On‬והערך בהגדרה ‪ Size‬הוא‬
‫(מצב ‪.)PBP‬‬
‫‒ ‒‪ :Warm 2‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה חמה יותר מ‪.Warm 1-‬‬
‫‒ ‒‪ :Custom‬התאם אישית את גוון הצבע‪.‬‬
‫――‬
‫‪Sharpness‬‬
‫הפוך את קו המתאר של עצמים לברור או מטושטש יותר‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI/DP‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪ Color Tone ,AV-‬כולל ארבע הגדרות טמפרטורת‬
‫צבע (‪ Warm ,Normal ,Cool‬ו‪.)Custom-‬‬
‫• •‪ :Gamma‬כוונן את רמת האמצע של הבהיקות‪.‬‬
‫‒ ‒‪Mode3 / Mode2 / Mode1‬‬
‫ערך גבוה יותר יהפוך את קו המתאר של עצמים לברור יותר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר ‪Bright‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪ Mode1‬או ‪.Mode2‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪Upscale‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫‪25‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Upscale‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬יכולה לשפר את השכבות של פרטי התמונה ואת החיות של התמונה‪.‬‬
‫הפונקציה ‪Upscale‬‬
‫הגדר לאיכות תמונה מיטבית המתאימה להרגעת העיניים‪.‬‬
‫לפונקציה זו יש אפקטים ברורים יותר בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬מוגדר למצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪Bright‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫• •‪Mode2 / Mode1 / Off‬‬
‫――‬
‫”‪ TÜV Rheinland “Low Blue Light Content‬הוא אישור עבור מוצרים העונים על הדרישות לרמות נמוכות יותר של אור‬
‫כחול‪ .‬כאשר הערך עבור ‪ Eye Saver Mode‬הוא '‪ ,'On‬האור הכחול שאורך הגל שלו הוא בסביבות ‪ 400nm‬יפחת‪ ,‬והוא יספק‬
‫איכות תמונה מיטבית המתאימה להרגעת העיניים‪ .‬בה בעת‪ ,‬רמת האור הכחול נמוכה מהגדרות ברירת המחדל‪ ,‬והיא נבדקה‬
‫על‪-‬ידי ‪ TÜV Rheinland‬ואושרה לאחר שענתה על הדרישות של תקני‪.TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”‎‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫בהשוואה ל‪ Mode2 ,Mode1-‬הוא בעל אפקט חזק יותר‪.‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫קבע את הגדרות המסך של המוצר עבור מצב משחק‪.‬‬
‫השתמש בתכונה זו כאשר אתה משחק במשחקים במחשב או כאשר קונסולת משחקים כמו‪ PlayStation™‎‬או‪Xbox™‎‬‬
‫מחוברת למוצר‪.‬‬
‫אם נגן ‪ DVD‬או ממיר מחוברים למוצר באמצעות ‪ ,HDMI‬עלולה להתרחש ירידה באיכות התמונה (ירידה בניגודיות‪/‬באיכות‬
‫הצבע‪ ,‬ברמת השחור וכו')‪ ,‬בהתאם להתקן המקור שמחובר‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬ניתן להשתמש ב‪ HDMI Black Level-‬כדי לכוונן את‬
‫איכות התמונה‪.‬‬
‫――‬
‫אם זה המקרה‪ ,‬תקן את איכות התמונה שנפגעה באמצעות ‪.HDMI Black Level‬‬
‫――‬
‫――‬
‫פונקציה זו זמינה במצב ‪ HDMI 1‬או ‪ HDMI 2‬בלבד‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫כאשר הצג כבה‪ ,‬עובר למצב חיסכון בחשמל או משנה מקורות קלט‪ Game Mode ,‬עובר למצב ‪ Off‬גם אם הוא מוגדר כ‪.On-‬‬
‫אם ברצונך להשאיר את ‪ Game Mode‬במצב מאופשר בכל עת‪ ,‬בחר באפשרות ‪.Always On‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫• •‪ :Normal‬בחר במצב זה כאשר אין ירידה ביחס הניגודיות‪.‬‬
‫• •‪ :Low‬בחר במצב זה כדי להפחית את רמת השחור ולהגביר את רמת הלבן כאשר יש ירידה ביחס הניגודיות‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫ייתכן שהאפשרות ‪ HDMI Black Level‬אינה תואמת להתקני מקור מסוימים‪.‬‬
‫התכונה ‪ HDMI Black Level‬מופעלת אך ורק ברזולוציית ‪ AV‬מסוימת‪ ,‬כגון ‪ 720P‬ו‪1080P-‬‏‪.‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫הגבר את קצב התגובה של הלוח כדי להביא לכך שהווידאו ייראה יותר חי וטבעי‪.‬‬
‫――‬
‫מומלץ להגדיר את ‪ Response Time‬כ‪ Standard-‬או ‪ Faster‬כאשר אינך צופה בסרט‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪ On‬והערך בהגדרה ‪ Size‬הוא‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫(מצב ‪.)PIP‬‬
‫‪26‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫――‬
‫שנה את גודל התמונה‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪ On‬והערך בהגדרה ‪ Size‬הוא‬
‫――‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר ‪ FreeSync‬מאופשר‪.‬‬
‫(מצב ‪.)PBP‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Auto‬הצג את התמונה בהתאם ליחס הגובה‪-‬רוחב של מקור הקלט‪.‬‬
‫• •‪ :Wide‬הצג את התמונה במסך מלא ללא קשר ליחס הגובה‪-‬רוחב של מקור הקלט‪.‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫• •‪ :4:3‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪ .4:3‬מתאים לסרטוני וידאו ושידורים רגילים‪.‬‬
‫תפריט זה זמין רק כאשר ‪ Picture Size‬מוגדר ל‪ Screen Fit-‬במצב ‪.AV‬‬
‫כאשר אות ‪ 480P‬או ‪ 576P‬או ‪ 720P‬או ‪ 1080P‬מהווה קלט במצב ‪ AV‬והצג יכול להציג באופן רגיל‪ ,‬בחר באפשרות ‪ Screen Fit‬כדי לכוונן‬
‫את המצב האופקי ל‪0-‬‏‪ 6-‬רמות‪.‬‬
‫קביעת תצורה של ‪H-Position & V-Position‬‬
‫‪ :H-Position‬הזז את המסך לשמאל או לימין‪.‬‬
‫‪ :V-Position‬הזז את המסך מעלה או מטה‪.‬‬
‫דוח כיול‬
‫• •‪ :16:9‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪.16:9‬‬
‫• •‪ :21:9‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪.21:9‬‬
‫• •‪ :Screen Fit‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב מקורי ללא חיתוך‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫ייתכן שאין תמיכה בפונקציה‪ ,‬בהתאם ליציאות שסופקו עם המוצר‪.‬‬
‫שינוי גודל המסך זמין כאשר התנאים הבאים מולאו‪.‬‬
‫――‬
‫התקן פלט דיגיטלי מחובר באמצעות כבל ה‪.HDMI/DP-‬‬
‫――‬
‫אות הקלט הוא ‪,480p‬‏‪,576p‬‏‪ 720p‬או ‪ 1080p‬והצג יכול להציג באופן רגיל (לא כל דגם יכול לתמוך בכל האותות הללו)‪.‬‬
‫――‬
‫ניתן להגדיר זאת רק כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI/DP‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪.AV-‬‬
‫הנתונים מדוח זה נמדדים במועד המשלוח‪.‬‬
‫• •תוצאות המדידה עשויות להשתנות בהתאם לציוד המדידה‪ ,‬למיקום המדידה‪ ,‬לסביבת מערכת (לדוגמה‪ ,‬מחשב‪ ,‬כרטיס‬
‫גרפי וכו') ולמשתנים נוספים‪.‬‬
‫• •אות קלט‪HDMI :‬‬
‫• •כל מדידה בדוח זה מבוססת על מצב ‪ Custom‬במועד המשלוח‪.‬‬
‫• •בחלק מהמוצרים‪ ,‬דוח זה אינו מסופק בתפריט‪ ,‬אלא במקום זאת ניתן כדוח מודפס בנפרד‪.‬‬
‫(‪ :HDMI 2/HDMI 1/DisplayPort‬אפשרות זו זמינה כאשר ‪ FreeSync‬מושבת)‬
‫‪27‬‬
‫פרק ‪05‬‬
‫‏קביעת ההגדרות של ‪PIP/PBP‬‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫――‬
‫מצב ‪ PIP/PBP‬תואם ל‪,Windows 7-‬‏‪ Windows 8‬ו‪.Windows 10-‬‬
‫――‬
‫ייתכן שהפונקציה ‪ PIP/PBP‬לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם למפרטים של כרטיס הגרפיקה שנמצא בשימוש‪ .‬אם המסך ריק במצב‬
‫‪PIP/PBP Mode‬‬
‫‪ PIP/PBP‬כאשר רזולוציה אופטימלית נבחרה‪ ,‬עבור אל לוח הבקרה ← תצוגה ← רזולוציית מסך ולחץ על זהה במחשב‪( .‬ההוראות‬
‫מבוססות על ‪ ).Windows 7‬אם אין כל תצוגה במסך כאשר הרזולוציה מוגדרת לרזולוציה אופטימלית‪ ,‬שנה את הרזולוציה ל‪‎1280-‬‬
‫הפעל או השבת את הפונקציה ‪.PIP/PBP Mode‬‬
‫הפונקציה ‪( PIP‬תמונה בתוך תמונה) מחלקת את המסך לשני חלקים‪ .‬התקן מקור אחד מוצג במסך הראשי‪ ,‬והתקן המקור השני‬
‫מוצג בו‪-‬זמנית בחלונות משניים‪.‬‬
‫――‬
‫המסך עשוי להבהב זמן קצר או להתחיל לפעול אחרי השהיה כלשהי בעת הפעלה או השבתה של הפונקציה ‪ PIP/PBP‬או בעת‬
‫שינוי גודל המסך כאשר הפונקציה ‪ PIP/PBP‬מופעלת‪.‬‬
‫הפונקציה ‪( PBP‬תמונה ליד תמונה) מחלקת את המסך לחצי‪ ,‬ומציגה בו‪-‬זמנית את הפלט של שני התקני מקור שונים בצד‬
‫השמאלי ובצד הימני של המסך‪.‬‬
‫‪Turn PIP/PBP‬‬
‫‪Mode on or off.‬‬
‫‪.x 1024‬‬
‫מצב זה קורה בדרך כלל בעת חיבור מחשב וצג לשני מקורות קלט או יותר‪ .‬אין לו כל קשר לביצועי הצג‪.‬‬
‫הבעיה נגרמת בעיקר כאשר שידור אותות הווידאו לצג מושהה‪ ,‬בהתאם לביצועי הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫‪PIP/PBP‬‬
‫‪On‬‬
‫‪PIP/PBP Mode‬‬
‫‪Size‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪Sound Source‬‬
‫‪Source‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫‪75/75‬‬
‫‪Return‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫כדי למקסם את איכות התמונה‪ ,‬מומלץ להשתמש בכרטיס גרפי התומך ברזולוציית‪WQHD+‎‬‏(‪‎3440 x 1440‬‏)‪.‬‬
‫בעת שימוש ב‪ ,PIP/PBP-‬מעבר אוטומטי לרזולוציה ולתדרים האופטימליים אינו זמין עקב התאמה לכרטיס הגרפי ול‪.Windows-‬‬
‫הגדר את ‪ PIP/PBP Mode‬ל‪ .Off-‬לחלופין‪ ,‬הפעל מחדש את הצג‪ ,‬ולאחר מכן הגדר את הרזולוציה להגדרה המיטבית באמצעות‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫――‬
‫ממשק ‪.Windows‬‬
‫אם קיימים מספר סוגי קלט עם תדרים אנכיים שונים בעת שימוש ב‪ ,PIP/PBP Mode-‬יוחל תדר אנכי נמוך יותר‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬אם קלט ‪ 1‬הוא בתדר ‪ ‎50 Hz‬וקלט ‪ 2‬הוא בתדר ‪ ,‎100 Hz‬התדר האנכי יוגדר ל‪.‎50 Hz-‬‬
‫עם שני מקורות קלט בתדר ‪ ‎100 Hz‬ב‪ ,PIP/PBP Mode-‬התדר האנכי המרבי הוא ‪.‎60 Hz‬‬
‫‪28‬‬
‫‪Size‬‬
‫‪Sound Source‬‬
‫בחר את הגודל ואת יחס התצוגה של המסך המשני‪.‬‬
‫הגדר עבור איזה מסך ברצונך לשמוע את הקול‪.‬‬
‫‪ :‬בחר את תמונת הסמל אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PBP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית עבור הצד השמאלי והצד‬
‫• •‬
‫הימני של המסך היא ‪( ‎1720 x 1440‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫‪ :‬בחר את תמונת הסמל אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PIP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית עבור המסך המשני היא‬
‫• •‬
‫‪( ‎720 x 480‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫‪ :‬בחר את תמונת הסמל אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PIP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית של המסך המשני היא‬
‫• •‬
‫‪( ‎1280 x 720‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫‪ :‬בחר את תמונת הסמל אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PIP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית של המסך המשני היא‬
‫• •‬
‫‪( ‎1720 x 720‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫――‬
‫האזור הלבן של הסמל מציין ש‪ Sound Source-‬מגיע מהמסך הראשי‪/‬המסך המשני או מהמסך השמאלי‪/‬הימני‪.‬‬
‫מצב ‪PIP‬‬
‫• •‬
‫‪/‬‬
‫מצב ‪PBP‬‬
‫• •‬
‫‪/‬‬
‫‪Position‬‬
‫בחר את מיקום המסך המשני מתוך האפשרויות הזמינות‪.‬‬
‫• •‬
‫――‬
‫――‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר ‪ PBP‬נבחר‪.‬‬
‫המסך עשוי להבהב אם אות הקלט אינו יציב‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪Source‬‬
‫מצב ‪( PIP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪Size( PIP‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫))‬
‫בחר את המקור עבור כל מסך‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫מצב ‪( PIP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪Size( PIP‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫))‬
‫בחר את גודל התמונה עבור המסך המשני‪.‬‬
‫מקור הקלט עבור המסך הראשי משתנה‪.‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫לא ניתן לבחור את מקור הקלט הנוכחי‪ ,‬אך ניתן לבחור את שני מקורות הקלט האחרים‪.‬‬
‫• •‪ :Auto‬הצג את התמונה בהתאם ליחס התצוגה של מקור הקלט של כל מסך‪.‬‬
‫המסך עשוי להבהב אם אות הקלט אינו יציב‪.‬‬
‫כאשר 'מדריך מקשים ייעודיים' יופיע‪ ,‬הזז את הלחצן ‪ JOG‬שמאלה כדי לבחור בסמל‬
‫ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪ .JOG‬המסך‬
‫הראשי יעבור לפי הסדר בין המצבים ‪.HDMI 2 ← HDMI 1 ← DisplayPort‬‬
‫• •‪ :Wide‬הצג את התמונה במסך מלא‪ ,‬ללא קשר ליחס התצוגה של מקור הקלט של כל מסך‪.‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫מצב ‪( PBP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪Size( PBP‬‬
‫))‬
‫• •‪ :4:3‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס תצוגה של ‪ .4:3‬מתאים לסרטוני וידאו ולשידורים סטנדרטיים‪.‬‬
‫• •‪ :16:9‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס תצוגה של ‪.16:9‬‬
‫בחר מקורות קלט עבור ההתקנים המוצגים במסך הראשי ובמסכים המשניים‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫מקור הקלט עבור המסך הראשי משתנה‪.‬‬
‫• •‪ :21:9‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס תצוגה של ‪.21:9‬‬
‫המסך עשוי להבהב אם אות הקלט אינו יציב‪.‬‬
‫• •‪ :Screen Fit‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס התצוגה המקורי‪ ,‬בלי לחתוך דבר‪.‬‬
‫כאשר אות הקלט של המסך השמאלי והמסך הימני יהיה זהה‪ ,‬לא ניתן לבצע את הפעולה‪.‬‬
‫כאשר 'מדריך מקשים ייעודיים' יופיע‪ ,‬הזז את הלחצן ‪ JOG‬שמאלה כדי לבחור בסמל‬
‫הראשי יעבור לפי הסדר בין המצבים ‪.HDMI 2 ← HDMI 1 ← DisplayPort‬‬
‫ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪ .JOG‬המסך‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫ייתכן שאין תמיכה בפונקציה‪ ,‬בהתאם ליציאות שסופקו עם המוצר‪.‬‬
‫שינוי גודל המסך זמין כאשר התנאים הבאים מולאו‪.‬‬
‫התקן פלט דיגיטלי מחובר באמצעות כבל ה‪.HDMI/DP-‬‬
‫אות הקלט הוא ‪,480p‬‏‪,576p‬‏‪ 720p‬או ‪ 1080p‬והצג יכול להציג באופן רגיל (לא כל דגם יכול לתמוך בכל האותות הללו)‪.‬‬
‫ניתן להגדיר זאת רק כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI/DP‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪.AV-‬‬
‫‪30‬‬
‫מצב ‪( PBP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪Size( PBP‬‬
‫))‬
‫‪Contrast‬‬
‫הגדר את ‪ Picture Size‬עבור כל אחד מהמסכים המחולקים‪.‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Auto‬הצג את התמונה בהתאם ליחס התצוגה של מקור הקלט של כל מסך‪.‬‬
‫• •‪ :Wide‬הצג את התמונה במסך מלא‪ ,‬ללא קשר ליחס התצוגה של מקור הקלט של כל מסך‪.‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫• •‪ :4:3‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס תצוגה של ‪ .4:3‬מתאים לסרטוני וידאו ולשידורים סטנדרטיים‪.‬‬
‫מצב ‪( PIP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪Size( PIP‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫))‬
‫כוונן את רמת הניגודיות עבור המסך המשני‪.‬‬
‫מצב ‪( PBP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪Size( PBP‬‬
‫))‬
‫כוונן את רמת הניגודיות עבור כל מסך‪.‬‬
‫• •‪ :16:9‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס תצוגה של ‪.16:9‬‬
‫• •‪ :21:9‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס תצוגה של ‪.21:9‬‬
‫• •‪ :Screen Fit‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס התצוגה המקורי‪ ,‬בלי לחתוך דבר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫ייתכן שאין תמיכה בפונקציה‪ ,‬בהתאם ליציאות שסופקו עם המוצר‪.‬‬
‫שינוי גודל המסך זמין כאשר התנאים הבאים מולאו‪.‬‬
‫התקן פלט דיגיטלי מחובר באמצעות כבל ה‪.HDMI/DP-‬‬
‫אות הקלט הוא ‪,480p‬‏‪,576p‬‏‪ 720p‬או ‪ 1080p‬והצג יכול להציג באופן רגיל (לא כל דגם יכול לתמוך בכל האותות הללו)‪.‬‬
‫ניתן להגדיר זאת רק כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI/DP‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪.AV-‬‬
‫‪31‬‬
‫פרק ‪06‬‬
‫‏שינוי הגדרות ה‪( OSD‬תצוגה על המסך)‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫‪Position‬‬
‫הגדר את השקיפות עבור חלונות התפריטים‪.‬‬
‫התאם את מיקום התפריט‪.‬‬
‫‪Configure the‬‬
‫‪transparency‬‬
‫‪of the menu‬‬
‫‪windows.‬‬
‫‪OnScreen Display‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪English‬‬
‫‪20 sec‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫‪Language‬‬
‫הגדר את שפת התפריט‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫‪Return‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫שינוי בהגדרת השפה יחול על תצוגת התפריט שבמסך בלבד‪.‬‬
‫השינוי לא יחול על פונקציות אחרות במחשב שלך‪.‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫הגדר את תפריט התצוגה במסך (‪ )OSD‬כך שייעלם באופן אוטומטי אם לא נעשה בו שימוש בתוך פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫‪ Display Time‬ניתן לשימוש כדי לציין את פרק הזמן שלאחריו ברצונך שתפריט ה‪ OSD-‬ייעלם‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫פרק ‪07‬‬
‫‏הגדרה ואיפוס‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫‪FreeSync‬‬
‫• •‪ :Off‬השבת את ‪.FreeSync‬‬
‫• •‪ :Standard Engine‬הפעל את הפונקציות הבסיסיות של ‪ FreeSync‬שבכרטיס הגרפי של ‪.AMD‬‬
‫טכנולוגיית ‪ FreeSync‬היא פתרון המונע קריעת מסך ללא כל ההשהיות והעיכובים הרגילים‪.‬‬
‫תכונה זו תמנע קריעת מסך והשהיה בזמן הפעלת משחק‪ .‬שפר את חוויית המשחק שלך‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫――‬
‫תכונה זו תעבור למצב ‪ Off‬אם ‪ PIP/PBP Mode‬במצב מופעל‪.‬‬
‫‪FreeSync‬‬
‫‪technology is‬‬
‫‪solution that‬‬
‫‪eliminates screen‬‬
‫‪tearing without all‬‬
‫‪the usual lag and‬‬
‫‪latency. FreeSync‬‬
‫‪can be operated‬‬
‫‪when you use‬‬
‫‪AMD's graphic card‬‬
‫‪with supporting‬‬
‫‪Freesync solution.‬‬
‫בעת בחירה במצב ‪ ,Ultimate Engine‬השתמש בקצב רענון המסך הגבוה ביותר לצורך קבלת אפקט ‪ FreeSync‬המיטבי‪.‬‬
‫עבור השיטה להגדרת קצב הרענון‪ ,‬עיין בשאלות ותשובות ← כיצד ניתן לשנות את תדירות הרענון?‬
‫――‬
‫‪Off‬‬
‫‪FreeSync‬‬
‫――‬
‫‪Sound‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪DisplayPort Ver.‬‬
‫‪HDMI Mode‬‬
‫כדי שתוכל להשתמש בפונקציה ‪ ,FreeSync‬היה עליך להתקין את הכרטיס הגרפי ואת מנהל ההתקן של ‪ AMD‬התומכים בפונקציה‪.‬‬
‫כדי שתוכל להשתמש בפונקציה ‪ FreeSync‬על קלט ‪ ,HDMI‬היה עליך להתקין את הכרטיס הגרפי ומנהל ההתקן של ‪AMD‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Return‬‬
‫――‬
‫• •‪ :Ultimate Engine‬הפעל את התכונה ‪ FreeSync‬עם קצב מסגרות מסך גבוה יותר‪ .‬קריעת מסך (סנכרון מוזר בין המסך‬
‫והתוכן) תופחת במצב זה‪ .‬שים לב כי עשויה להתרחש תופעת מסך מהבהב במהלך משחק‪.‬‬
‫התומכים ב‪ HDMI 2.0-‬ולבחור את הגדרת הגרסה ‪ HDMI 2.0‬במוצר‪.‬‬
‫הפונקציה ‪ FreeSync‬מופעלת אך ורק במצב ‪ HDMI 2 ,HDMI 1‬או ‪.DisplayPort‬‬
‫השתמש בכבל ‪ HDMI/DisplayPort‬שסופק על‪-‬ידי היצרן בעת שימוש ב‪.FreeSync-‬‬
‫אם אתה משתמש בפונקציה ‪ FreeSync‬בזמן משחק‪ ,‬עשויים להתרחש התסמינים הבאים‪:‬‬
‫• •המסך עשוי להבהב בהתאם לסוג הכרטיס הגרפי‪ ,‬להגדרות אפשרויות המשחק או לסרטון הווידאו המופעל‪ .‬נסה את‬
‫הפעולות הבאות‪ :‬הפחת את ערכי הגדרות המשחק‪ ,‬שנה את מצב ‪ FreeSync‬הנוכחי לערך ‪ ,Standard Engine‬או בקר‬
‫באתר האינטרנט של ‪ AMD‬כדי לבדוק את גרסת מנהל ההתקן של הכרטיס הגרפי שברשותך ולעדכן אותו בגרסה החדשה‪.‬‬
‫• •בזמן שאתה משתמש בפונקציה ‪ ,FreeSync‬המסך עלול להבהב עקב שוני בתדירות הפלט של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫• •קצב התגובה עשוי להיות לא יציב במהלך הפעלת משחק‪ ,‬בהתאם לרזולוציה‪ .‬רזולוציה גבוהה יותר בדרך‪-‬כלל מפחיתה‬
‫את קצב התגובה‪.‬‬
‫• •איכות הצליל של הצג עשויה להיפגע‪.‬‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫――‬
‫במקרה של בעיות בשימוש בפונקציה‪ ,‬יש לפנות אל מרכז השירות של סמסונג‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הדגמים ברשימה 'כרטיסים גרפיים' תומכים ב‪FreeSync-‬‬
‫‪ FreeSync‬ניתן לשימוש בדגמים מסוימים בלבד של כרטיסים גרפיים של ‪ .AMD‬עיין ברשימה הבאה למידע על הכרטיסים‬
‫הגרפיים הנתמכים‪:‬‬
‫הקפד להתקין את מנהלי ההתקן העדכניים הרשמיים של הכרטיסים הגרפיים של ‪ AMD‬התומכים ב‪.FreeSync-‬‬
‫――‬
‫לדגמי כרטיסים גרפיים נוספים של ‪ AMD‬התומכים בתכונה ‪ ,FreeSync‬בקר באתר האינטרנט הרשמי של ‪.AMD‬‬
‫――‬
‫בחר באפשרות ‪ Off FreeSync‬אם אתה משתמש בכרטיס גרפי של יצרן אחר‪.‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 300 Series‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 290‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 Fury X‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 285‬‬
‫• •‪AMD Radeon R7 360‬‬
‫• •‪AMD Radeon R7 260X‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 295X2‬‬
‫• •‪AMD Radeon R7 260‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 290X‬‬
‫• •‪( AMD Radeon RX 480‬כרטיס גרפי עבור ‪HDMI 2.0‬‬
‫‪)3440 x 1440 @ 100 Hz‬‬
‫כיצד מפעילים את ‪?FreeSync‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הגדר את ‪ FreeSync‬או כ‪ On-‬בתפריט ‪.OSD‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬הגדר את ‪ FreeSync‬כ‪ Standard Engine-‬או כ‪ Ultimate Engine-‬בתפריט ‪.OSD‬‬
‫הפעל את ‪ FreeSync‬ב‪:AMD Radeon Settings-‬‬
‫לחץ על לחצן העכבר הימני ← ‪← AMD Radeon Settings‬‏‪Display‬‏‬
‫התכונה ‪ AMD FreeSync‬אמורה להיות מוגדרת ל'מופעל'‪ .‬בחר באפשרות 'מופעל' אם התכונה טרם הופעלה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪Sound‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫צמצום צריכת האנרגיה בהשוואה לצריכה ברמת בהירות מרבית‪.‬‬
‫‪Volume‬‬
‫כוונן את ‪ Volume‬על‪-‬ידי שליטה בלחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה‪.‬‬
‫‪Sound Mode‬‬
‫• •‪ :Standard‬בחירת מצב השמע הרגיל‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר ‪Bright‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫• •‪ :Off‬בטל את הפעלת הפונקציה ‪.Eco Saving Plus‬‬
‫• •‪ :Auto‬צריכת החשמל תופחת באופן אוטומטי ב‪ 10%-‬לעומת ההגדרה הנוכחית‪.‬‬
‫(ההפחתה בצריכת החשמל תלויה במצב בהירות המסך של הלקוח‪).‬‬
‫• •‪ :Music‬הדגשת מוסיקה בהשוואה לקולות‪.‬‬
‫• •‪ :Low‬חיסכון של עד‪ ‎25%‎‬בצריכת אנרגיה בהשוואה לבהירות מרבית‪.‬‬
‫• •‪ :Movie‬איכות קול מיטבית לסרטים‪.‬‬
‫• •‪ :High‬חיסכון של עד‪ ‎50%‎‬בצריכת אנרגיה בהשוואה לבהירות מרבית‪.‬‬
‫• •‪ :Clear Voice‬הדגשת קולות דיבור בהשוואה לקולות אחרים‪.‬‬
‫‪Select Sound‬‬
‫• •‪ :Stereo‬אפשר את הצליל הן מהרמקול השמאלי והן מהרמקול הימני‪.‬‬
‫• •‪ :Left Channel‬הגדר את הרמקול השמאלי והימני כך שישמיעו רק את הערוץ השמאלי של מקור הצליל‪.‬‬
‫• •‪ :Right Channel‬הגדר את הרמקול השמאלי והימני כך שישמיעו רק את הערוץ הימני של מקור הצליל‪.‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪ :Off Timer‬הפעל את מצב ‪.Off Timer‬‬
‫‪ :Turn Off After‬ניתן להגדיר את כיבוי הטיימר בטווח של שעה עד ‪ 23‬שעות‪ .‬המוצר יכבה באופן אוטומטי לאחר שיחלוף‬
‫מספר השעות שצוין‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זאת זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ Off Timer‬הוא ‪.On‬‬
‫――‬
‫במוצרים המיועדים לשווקים באזורים מסוימים‪ ,‬ערך ברירת המחדל להפעלה אוטומטית של הפונקציה ‪ Off Timer‬הוא ‪ 4‬שעות‬
‫לאחר הפעלת המוצר‪ .‬הדבר קשור לתקנות אספקת החשמל‪ .‬אם אינך רוצה בהפעלת הטיימר‪ ,‬עבור אל‬
‫← ‪ System‬ובאפשרות‬
‫‪ Off Timer‬בחר ‪.Off‬‬
‫‪35‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪HDMI Mode‬‬
‫הגדר את ‪ PC/AV Mode‬ל‪ .AV-‬גודל התמונה יוגדל‪.‬‬
‫בחר באיזה מצב ‪ HDMI‬אתה מעוניין להשתמש‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו שימושית בעת צפייה בסרט‪.‬‬
‫――‬
‫• •הגדר ל‪ PC-‬בעת חיבור למחשב‪.‬‬
‫――‬
‫• •הגדר ל‪ AV-‬בעת חיבור להתקן ‪.AV‬‬
‫――‬
‫לאחר שינוי הגרסה‪ ,‬המסך עשוי להבהב או שחלון ההגדרה המוצג לך במחשב עשוי להשתנות‪.‬‬
‫אם בחרת בהגדרה לא מתאימה‪ ,‬ייתכן שיוצג לך מסך ריק‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬בדוק את המפרט של ההתקן‪.‬‬
‫• •‪ :1.4‬קלט ‪ HDMI 1.4‬נתמך‪ .‬המוצר תומך בתדר אנכי של עד ‪ ‎50 Hz‬ברזולוציה הגבוהה ביותר (‪.)‎3440 x 1440‬‬
‫תכונה זו זמינה אך ורק בדגמי מסך רחב הכוללים את היחס ‪,16:9‬‏‪ 16:10‬ו‪.21:9-‬‬
‫――‬
‫אם הצג במצב ‪ HDMI 2 ,HDMI 1‬או ‪ DisplayPort‬ובמסך מופיעה ההודעה ‪ Check Signal Cable‬או שמצב החיסכון בחשמל‬
‫מופעל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬כדי להציג את מסך לחצני הפונקציות ולאחר מכן בחר בסמל‬
‫ההתקן והרזולוציה הניתנים לתמיכה עשויים להשתנות בהתאם לגרסה‪.‬‬
‫‪ .‬תוכל לבחור באפשרות ‪ PC‬או ‪.AV‬‬
‫• •‪ :2.0‬קלט ‪ HDMI 2.0‬נתמך‪ .‬המוצר תומך בתדר אנכי של עד ‪ ‎100 Hz‬ברזולוציה הגבוהה ביותר (‪ .)‎3440 x 1440‬כדי‬
‫להשתמש ב‪ ,HDMI 2.0-‬עליך להשתמש בכרטיס הגרפי ובכבל הסטנדרטי התומכים ב‪.HDMI 2.0-‬‬
‫‪DisplayPort Ver.‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫בחר את ‪ Displayport. Displayport 1.1‬תומך ב'קצב סיביות גבוה ‪ ,'1‬ואילו ‪ 1.2‬תומך ב'קצב סיביות גבוה ‪.'2‬‬
‫בחר באפשרות ‪ Auto‬או ‪ Manual‬כשיטה לזיהוי אות הקלט‪.‬‬
‫――‬
‫הגדרות שגויות עלולות לגרום למסך ריק‪ .‬אם זה קורה‪ ,‬בדוק את מפרט המכשיר‪.‬‬
‫――‬
‫אם הצג במצב ‪ HDMI 2 ,HDMI 1‬או ‪ DisplayPort‬ובמסך מופיעה ההודעה ‪ Check Signal Cable‬או שמצב החיסכון בחשמל‬
‫מופעל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬כדי להציג את מסך לחצני הפונקציות ולאחר מכן בחר בסמל‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫‪ .‬תוכל לבחור באפשרות ‪ 1.1‬או ‪.1.2‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪ ,1 sec ,Acceleration‬או ‪ 2 sec‬ניתנים לבחירה‪ .‬אם נבחרה האפשרות ‪ ,No Repeat‬פקודה תגיב פעם אחת בלבד בעת לחיצה‬
‫על לחצן‪.‬‬
‫‪36‬‬
Information
Power LED On
.‫ התדירות ומקור הקלט הנוכחיים‬,‫הצג את הרזולוציה‬
.‫קבע את ההגדרות כדי להפעיל או להשבית את נורית ההפעלה הממוקמת בחלק התחתון של המוצר‬
.‫ נורית ההפעלה דולקת כאשר המוצר מופעל‬:Working• •
Information
.‫ נורית ההפעלה דולקת כאשר המוצר כבוי‬:Stand-by• •
Picture
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Reset All
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
Information
.‫החזר את כל ההגדרות עבור המוצר להגדרות ברירת המחדל של היצרן‬
Exit
PIP
Information
Picture
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
HDMI 2
****x****
**kHz **Hz
Exit
PBP
Information
Picture
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
HDMI 2
****x****
**kHz **Hz
Exit
37
.‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‬
――
‫פרק ‪08‬‬
‫‏התקנת התוכנה‬
‫‪Easy Setting Box‬‬
‫דרישות מערכת‬
‫‪OS‬‬
‫‪Easy Setting Box‬‬
‫חומרה‬
‫• •‪Windows 7‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫• •זיכרון בנפח ‪ 32MB‬לפחות‬
‫• •‪Windows 8‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫• •שטח פנוי בנפח ‪ 60MB‬לפחות בכונן הדיסק הקשיח‬
‫• •‪Windows 8.1‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫‪ Easy Setting Box‬מאפשר למשתמשים להשתמש בצג על‪-‬ידי חלוקה למחיצות של מקטעים מרובים‪.‬‬
‫• •‪Windows 10‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫כדי להתקין את הגרסה החדשה ביותר של ‪ ,Easy Setting Box‬הורד אותה מאתר האינטרנט של ‪Samsung Electronics‬‬
‫בכתובת ‪.http://www.samsung.com‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫ייתכן שהתוכנה לא תפעל כראוי אם לא תפעיל מחדש את המחשב לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫ייתכן שהסמל של ‪ Easy Setting Box‬לא יופיע; זה תלוי במערכת המחשב ובמפרט המוצר‪.‬‬
‫אם סמל קיצור הדרך לא מופיע‪ ,‬הקש על המקש ‪.F5‬‬
‫הגבלות ובעיות בהתקנה‬
‫ההתקנה של ‪ Easy Setting Box‬עשויה להיות מושפעת מהכרטיס הגרפי‪ ,‬מלוח האם ומסביבת העבודה ברשת‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫פרק ‪09‬‬
‫‏המדריך לפתרון בעיות‬
‫דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות‬
‫הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫――‬
‫לפני פנייה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪ ,Samsung‬בדוק את הדברים הבאים במוצר שברשותך‪ .‬אם הבעיה לא נפתרת‪ ,‬פנה אל‬
‫מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫ודא שהמוצר מתפקד באופן רגיל באמצעות פונקציית בדיקת המוצר‪.‬‬
‫אם המסך כבוי ונורית ההפעלה מהבהבת על אף שהמוצר מחובר כראוי למחשב‪ ,‬בצע בדיקת ‪.Self Diagnosis‬‬
‫בדוק את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫בעיית התקנה (מצב ‪)PC‬‬
‫המסך נדלק וכבה לסירוגין‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחבר בין המוצר לבין המחשב כדי לוודא שהמחברים מחוברים היטב‪.‬‬
‫כאשר המוצר והמחשב מחוברים בכבל ‪ HDMI‬או ‪ ,HDMI-DVI‬מופיעים שוליים ריקים בכל ארבעת צדי המסך‪.‬‬
‫השוליים הריקים שבמסך אינם תלויים במוצר‪.‬‬
‫שוליים ריקים במסך נגרמים על ידי כרטיס ה‪ PC-‬או כרטיס הגרפיקה‪ .‬כדי לפתור את הבעיה‪ ,‬התאם את גודל המסך דרך‬
‫הגדרות ‪ HDMI‬או ‪ DVI‬של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה הן את המחשב והן את המוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק מהמוצר את הכבלים‪.‬‬
‫אם אין בתפריט ההגדרות של הכרטיס הגרפי אפשרות להתאים את גודל המסך‪ ,‬עדכן את מנהל הכרטיס הגרפי לגרסה‬
‫החדשה ביותר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הפעל את המוצר‪.‬‬
‫(לפרטים נוספים על התאמת הגדרות המסך‪ ,‬פנה אל יצרן הכרטיס הגרפי או אל יצרן המחשב)‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬אם מופיעה ההודעה ‪ ,Check Signal Cable‬המוצר פועל כרגיל‪.‬‬
‫――‬
‫אם המסך נשאר ריק‪ ,‬בדוק את מערכת המחשב‪ ,‬את בקר הווידאו ואת הכבל‪.‬‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫עבור מצב שחורג מהרזולוציה הנתמכת (עיין ב‪-‬טבלת מצבי אות רגילים)‪ ,‬תופיע ההודעה ‪ Not Optimum Mode‬למשך זמן‬
‫קצר‪.‬‬
‫――‬
‫הרזולוציה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם להגדרות מערכת המחשב ולכבלים‪.‬‬
‫בעיה במסך‬
‫נורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי כבויה‪ .‬המסך לא נדלק‪.‬‬
‫ודא שכבל החשמל מחובר כראוי‪.‬‬
‫ההודעה ‪ Check Signal Cable‬מופיעה‪.‬‬
‫ודא שהכבל מחובר כראוי אל המוצר‪.‬‬
‫ודא שההתקן המחובר אל המוצר מופעל‪.‬‬
‫‪ Not Optimum Mode‬מוצג במסך‪.‬‬
‫הודעה זו מופיעה כאשר האות מהכרטיס הגרפי עולה על הרזולוציה או התדירות המרביות עבור המוצר‪.‬‬
‫שנה את הרזולוציה והתדירות המרביות כך שיתאימו לביצועי המוצר‪ ,‬תוך עיון ב'טבלת מצבי אות רגילים' (עמ' ‪.)43‬‬
‫‪39‬‬
‫עיוות של התמונות שבמסך‪.‬‬
‫בעיות שמע‬
‫בדוק את הכבל המחובר אל המוצר‪.‬‬
‫המסך לא ממוקד‪ .‬המסך מטושטש‪.‬‬
‫אין קול‪.‬‬
‫נתק אביזרים מחוברים (כבל הרחבת וידאו וכ') ונסה שוב‪.‬‬
‫בדוק את החיבור של כבל האודיו או כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫הגדר את הרזולוציה ואת תדירות הרענון לפי הרמה המומלצת‪.‬‬
‫בדוק את עוצמת הקול‪.‬‬
‫המסך לא יציב ורועד‪ .‬יש במסך צללים או תמונות 'רפאים'‪.‬‬
‫עוצמת הקול נמוכה מדי‪.‬‬
‫ודא שהגדרות הרזולוציה והתדירות עבור המחשב אינן חורגות מטווח הרזולוציה והתדירות המתאים למוצר‪ .‬כעת‪ ,‬אם יש‬
‫צורך‪ ,‬שנה את ההגדרות‪ ,‬תוך עיון ב'טבלת מצבי אות רגילים' (עמ' ‪ )43‬במדריך זה ובתפריט ‪ Information‬במוצר‪.‬‬
‫התאם את עוצמת הקול‪.‬‬
‫אם עוצמת הקול נשארת נמוכה גם ברמה המרבית‪ ,‬התאם את עוצמת הקול בכרטיס הקול או בתוכנת הקול במחשב‪.‬‬
‫המסך בהיר מדי‪ .‬המסך לא בהיר מספיק‪.‬‬
‫יש תמונה אך אין קול‪.‬‬
‫התאם את הגדרות ‪ Brightness‬ו‪.Contrast‬‬
‫לא ניתן לשמוע קול אם נעשה שימוש בכבל ‪ HDMI-DVI‬כדי לחבר את התקן הקלט‪.‬‬
‫הצבע במסך לא אחיד‪.‬‬
‫חבר את ההתקן באמצעות כבל ‪ HDMI‬או כבל ‪.DP‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫לצבעים במסך יש צל והם מעוותים‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫הלבן לא נראה לבן‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫אין תמונה במסך ונורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי מהבהבת אחת לחצי שנייה או שנייה‪.‬‬
‫בעיה בהתקן מקור‬
‫בעת אתחול המחשב נשמעים צפצופים‪.‬‬
‫צפצופים הנשמעים בעת אתחול המחשב הם סימן לכך שהמחשב זקוק לטיפול‪.‬‬
‫המוצר פועל במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫הקש על אחד ממקשי המקלדת או הזז את העכבר כדי לחזור למצב הפעולה הרגיל‪.‬‬
‫הטקסט מטושטש‪.‬‬
‫אם אתה משתמש ב‪( Windows OS-‬לדוגמה‪,Windows 7 ,‬‏‪,Windows 8‬‏‪ Windows 8.1‬או ‪ :)Windows 10‬עבור אל לוח‬
‫הבקרה ← גופנים ← כוונן טקסט ‪ ClearType‬ושנה את הפעל את ‪.ClearType‬‬
‫הפעלת הווידאו בלתי יציבה‪.‬‬
‫ההפעלה של קובצי וידאו גדולים באיכות ‪ High-Definition‬עלולה להיות בלתי יציבה‪ .‬הדבר עלול לנבוע מכך שנגן הווידאו‬
‫אינו מותאם באופן מיטבי למשאב המחשב‪.‬‬
‫נסה להפעיל את הקובץ בנגן וידאו אחר‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫שאלות ותשובות‬
‫――‬
‫לקבלת מידע נוסף על כוונונים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של המחשב או של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫כיצד ניתן לשנות את תדירות הרענון?‬
‫הגדר את תדירות הרענון בכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← רזולוציית מסך ← הגדרות מתקדמות ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬עבור אל הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← רזולוציית מסך ← הגדרות מתקדמות ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות ← מערכת ← תצוגה ← הגדרות תצוגה מתקדמות ← מאפייני מתאם תצוגה ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון המסך תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫כיצד ניתן לשנות את הרזולוציה?‬
‫• •‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← כוונן רזולוציה‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬עבור אל הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← כוונן רזולוציה‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות ← מערכת ← תצוגה ← הגדרות תצוגה מתקדמות‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫כיצד מגדירים מצב חיסכון בחשמל?‬
‫• •‪ :Windows 7‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאם אישית ← הגדרות שומר מסך ← אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאם אישית ← הגדרות שומר מסך ← אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות ← התאמה אישית ← מסך נעילה ← הגדרות זמן קצוב למסך ← צריכת חשמל &שינה ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫פרק ‪10‬‬
‫‏מפרט‬
‫כללי‬
‫שם דגם‬
‫*‪C34F791WQ‬‬
‫גודל‬
‫סיווג ‪ 34.0( 34‬אינץ' ‪ 86.4 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 797.22‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 333.72‬מ"מ (‪)V‬‬
‫גודל הפיקסל‬
‫‪ 0.07725‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 0.23175‬מ"מ (‪)V‬‬
‫――‬
‫חבר–הפעל‬
‫ניתן להתקין צג זה ולהפעילו עם כל מערכת תואמת חבר‪-‬הפעל (‪Plug-and-Play‬‏)‪ .‬החלפת נתונים דו‪-‬כיוונית בין הצג למערכת מחשב‬
‫ממטבת את הגדרות הצג‪ .‬התקנת הצג מתבצעת באופן אוטומטי‪ .‬עם זאת‪ ,‬תוכל על פי רצונך להתאים אישית את הגדרות ההתקנה‪.‬‬
‫――‬
‫נקודות מסך (פיקסלים)‬
‫בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך ה‪ LCD-‬כשהוא בהיר או כהה יותר מהשאר‪ .‬דבר‬
‫שעון פיקסל מרבי‬
‫‪MHz 543.500‬‬
‫אספקת כוח‬
‫ז"ח‪,‎100 - 240 V – (+/- 10 %)‎‬‏ ‪‎50/60 Hz ± 3 Hz‬‬
‫――‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫――‬
‫מחברי אות‬
‫‪HDMI‬‏‪DisplayPort ,‬‏‬
‫――‬
‫תנאי סביבה‬
‫תפעול‬
‫זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫מוצר זה הוא התקן דיגיטלי בסיווג ‪.Class B‬‬
‫למפרט מכשיר מפורט‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung Electronics‬‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 04 °‬‏‪F – 1‬‏‪C )50 °‬‏‪C – 40 °‬‏‪10 °‬‬
‫לחות‪ ,‎10 % – 80 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫‪-4‬‏) ‪C‬‏‪C – 45 °‬‏‪20 °‬‏‪-‬‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 13 °‬‏‪F – 1‬‏‪ °‬‏‬
‫לחות‪ ,‎5 % – 95 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫‪42‬‬
‫טבלת מצבי אות רגילים‬
‫סינכרון‬
‫תדירות אופקית‬
‫רזולוציה‬
‫‪‎‎30 – 151 kHz‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫‪‎‎48 – 100 Hz‬‬
‫רזולוציה מיטבית‬
‫‪)HDMI1.4( 50 Hz @ 1440 x 3440‬‬
‫‪)DisplayPort ,HDMI2.0( 60 Hz @ 1440 x 3440‬‬
‫‪)HDMI1.4( 50 Hz @ 1440 x 3440‬‬
‫רזולוציה מרבית‬
‫‪)DisplayPort ,HDMI2.0( 100 Hz @ 1440 x 3440‬‬
‫כאשר יגיעו אל המכשיר מהמחשב אותות מהמצבים הרגילים הבאים‪ ,‬המסך יותאם באופן אוטומטי‪ .‬אם האותות המשודרים מהמחשב אינם ממצבי האות הרגילים הללו‪ ,‬ייתכן שהמסך יישאר ריק למרות שנורית ההפעלה דולקת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬שנה את ההגדרות על‬
‫פי הטבלה שלהלן‪ ,‬על פי המפורט במדריך למשתמש של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫רזולוציה‬
‫תדירות אופקית (‪)kHz‬‬
‫תדירות אנכית (‪Hz‬‏)‬
‫שעון פיקסל (‪MHz‬‏)‬
‫קוטביות סנכרון (‪H/V‬‏)‬
‫‪IBM‬‏‪‎720 x 400 ,‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎832 x 624 ,‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎1152 x 870 ,‬‬
‫‪68.681‬‬
‫‪75.062‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪35.156‬‬
‫‪56.250‬‬
‫‪36.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪46.875‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪49.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1024 x 768 ,‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1024 x 768 ,‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1024 x 768 ,‬‬
‫‪60.023‬‬
‫‪75.029‬‬
‫‪78.750‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1152 x 864 ,‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1280 x 720 ,‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪43‬‬
‫רזולוציה‬
‫תדירות אופקית (‪)kHz‬‬
‫תדירות אנכית (‪Hz‬‏)‬
‫שעון פיקסל (‪MHz‬‏)‬
‫קוטביות סנכרון (‪H/V‬‏)‬
‫‪VESA‬‏‪‎1280 x 800 ,‬‬
‫‪49.702‬‬
‫‪59.810‬‬
‫‪83.500‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1280 x 1024 ,‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪60.020‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1280 x 1024 ,‬‬
‫‪79.976‬‬
‫‪75.025‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1440 x 900 ,‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎RB 1600 x 900 ,‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1680 x 1050 ,‬‬
‫‪65.290‬‬
‫‪59.954‬‬
‫‪146.250‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1920 x 1080 ,‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪1080 x 2560 ,VESA‬‬
‫‪32.904‬‬
‫‪29.940‬‬
‫‪89.500‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪ 560 :‬‏‬
‫‪ 2‬‏‪ 440 x‬‏‪RB 1‬‬
‫‪88.787‬‬
‫‪59.951‬‬
‫‪241.500‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪‎)50 Hz( 1440 x 3440 ,VESA‬‬
‫‪73.681‬‬
‫‪49.987‬‬
‫‪265.250‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪1440 × 3440 :‬‏ (‏‪)DP‬‏‬
‫‪88.819‬‬
‫‪59.973‬‬
‫‪319.750‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪)HDMI2.0 ,DP( 1440 x 3440 ,VESA‬‬
‫‪150.972‬‬
‫‪99.982‬‬
‫‪543.500‬‬
‫‪+/-‬‬
‫――‬
‫תדירות אופקית‬
‫משך הזמן הנדרש לסריקת שורה יחידה מהצד השמאלי של המסך עד צדו הימני קרוי 'מחזור אופקי'‪ .‬המספר ההופכי של מחזור אופקי קרוי 'תדירות אופקית'‪ .‬התדירות האופקית נמדדת בקילוהרץ (‪.)kHz‬‬
‫――‬
‫תדירות אנכית‬
‫חזרה על אותה התמונה הרבה פעמים לשנייה מאפשרת לך להציג תמונות טבעיות‪ .‬תדירות החזרה נקראת "תדירות אנכית" או "קצב רענון" והיא מסומנת ב‪.Hz-‬‬
‫――‬
‫――‬
‫בשל אופי המסך וכדי להגיע לאיכות תמונה מיטבית‪ ,‬ניתן להגדיר במוצר זה רק ערך רזולוציה אחד לכל גודל של מסך‪ .‬שימוש רזולוציה שאינו זו שצוינה עשוי לפגום באיכות התמונה‪ .‬כדי למנוע מצב שכזה‪ ,‬מומלץ לבחור ברזולוציה המיטבית שצוינה עבור המוצר שברשותך‪.‬‬
‫ההגדרות האופטימליות עשויות להיות מוגבלות‪ ,‬בהתאם לביצועים ולגרסה של הכרטיס הגרפי והכבל (גרסת ‪ HDMI / DisplayPort‬וכו'‪).‬‬
‫‪44‬‬
‫פרק ‪11‬‬
‫‏נספח‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫――‬
‫במקרים הבאים אנו עשויים לחייב אותך בגין ביקור של טכנאי שירות (לבקשתך) על אף האחריות‪.‬‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫הנזק למוצר נגרם מטיפול לא נכון או תיקון שגוי על ידי הלקוח‪.‬‬
‫הנזק נגרם למוצר מ‪-‬‬
‫• •חבטה חיצונית או השמטת המוצר‪.‬‬
‫אין פגם במוצר‬
‫• •שימוש באביזרים או מוצרים לרכישה בנפרד שלא אושרו על ידי ‪.Samsung‬‬
‫ניקוי המוצר‪ ,‬התאמה‪ ,‬הסברים‪ ,‬התקנה מחדש וכו'‪.‬‬
‫• •בוצע תיקון שלא על ידי מהנדס של חברת השירות המורשית של ‪.Samsung Electronics Co., Ltd‬‬
‫• •טכנאי השירות רק מסביר כיצד להשתמש במוצר או מתאים את האפשרויות מבלי לפרק את המוצר‪.‬‬
‫• •שינוי העיצוב או תיקון של המוצר על ידי הלקוח‪.‬‬
‫• •פגם או ליקוי הם תוצאה של גורמים סביבתיים חיצוניים (אינטרנט‪ ,‬אנטנה‪ ,‬אותות אלחוטיים וכו')‪.‬‬
‫• •שימוש במתח לא נכון או בחיבורי חשמל לא מורשים להפעלת המוצר‪.‬‬
‫• •המוצר הותקן מחדש או שחוברו אליו התקנים נוספים לאחר התקנה ראשונה של המוצר כפי שנרכש‪.‬‬
‫• •אי קיום האזהרות המפורטות במדריך למשתמש‪.‬‬
‫• •המוצר הותקן מחדש בנקודה אחרת או הועבר לבית אחר‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש הנחיות שימוש בגלל מוצר של חברה אחרת‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש הנחיות שימוש ברשת או בתוכנית של חברה אחרת‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש התקנה והגדרה של תוכנה עבור המוצר‪.‬‬
‫• •טכנאי השירות מסיר אבק או עצמים זרים מתוך המוצר‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש התקנה נוספת‪ ,‬לאחר שרכש מוצר באמצעות קניות מהבית או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫אחר‬
‫• •תקלה במוצר כתוצאה מאסון טבע‪( .‬ברק‪ ,‬דליקה‪ ,‬רעש אדמה‪ ,‬נזקי שיטפון וכו')‬
‫• •בלאי של רכיבים מתכלים‪( .‬סוללה‪ ,‬טונר‪ ,‬נורות פלורסנט‪ ,‬ראש‪ ,‬ויברטור‪ ,‬נורה‪ ,‬מסנן‪ ,‬סרט וכו')‬
‫――‬
‫ייתכן שיחול תשלום במקרה של לקוח שביקש שירות על אף שאין פגם במוצר‪ .‬לכן מומלץ לקרוא תחילה את המדריך‪.‬‬
‫‪45‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising