Samsung | S27E330H | User guide | Samsung 27" מסך S27E330H LED עם עיצוב דק ואלגנטי מדריך למשתמש

Samsung 27" מסך S27E330H LED עם עיצוב דק ואלגנטי מדריך למשתמש
‫מדריך למשתמש‬
‫‪S27E330H‬‬
‫הצבע והמראה עשויים להשתנות בהתאם למוצר‪ ,‬והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור הביצועים‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪‎© Samsung Electronics‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬היא המחזיקה בזכויות היוצרים על מדריך זה‪.‬‬
‫אין להשתמש במדריך זה או לשכפל אותו‪ ,‬אם באופן מלא ואם באופן חלקי‪ ,‬בלא הרשאה מאת ‪.Samsung Electronics‬‬
‫סימנים מסחריים שאינם של ‪ Samsung Electronic‬הם בבעלות בעליהם המתאימים‪.‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫אבטחת חלל ההתקנה‬
‫אמצעי זהירות לאחסון‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫סמלים‬
‫ניקוי‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫התקנה‬
‫תפעול‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫חלקים‬
‫לוח הבקרה‬
‫מדריך מקשים ישירים‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫שינוי הגדרות ה‪Brightness‬‏‪ Contrast ,‬ו‪Sharpness‬‬
‫הצד השני‬
‫כוונון ההטיה של המוצר‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫התקנת ערכת תושבת לקיר או מעמד שולחני‬
‫התקנה‬
‫חיבור המעמד‬
‫הסרת המעמד‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪H-Position & V-Position‬‬
‫‪25‬‬
‫‪Coarse‬‬
‫‪25‬‬
‫‪Fine‬‬
‫‪25‬‬
‫נקודות לבדיקה לפני החיבור‬
‫‪18‬‬
‫חיבור מחשב ושימוש בו‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪( D-SUB‬סוג אנלוגי)‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫חיבור החשמל‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫יציבה נכונה לשימוש במוצר‬
‫‪20‬‬
‫הגדרת הגוון‬
‫התקנת מנהל התקן‬
‫‪21‬‬
‫‪Red‬‬
‫‪26‬‬
‫הגדרת הרזולוציה המיטבית‬
‫‪21‬‬
‫‪Green‬‬
‫‪26‬‬
‫‪Blue‬‬
‫‪26‬‬
‫‪Color Tone‬‬
‫‪27‬‬
‫‪Gamma‬‬
‫‪27‬‬
‫הכנות‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫‪25‬‬
‫הגדרת מסך‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪22‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪22‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪22‬‬
‫שינוי גודל או שינוי מיקום של המסך‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪23‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪28‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪23‬‬
‫‪Menu V-Position & Menu H-Position‬‬
‫‪28‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Bright‬‬
‫‪23‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫‪28‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Angle‬‬
‫‪24‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫‪28‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Upscale‬‬
‫‪24‬‬
‫‪Image Size‬‬
‫‪24‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪25‬‬
‫‪2‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫מפרט‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪Reset All‬‬
‫‪29‬‬
‫כללי‬
‫‪36‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫‪29‬‬
‫טבלת מצבי אות רגילים‬
‫‪37‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪30‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪30‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪30‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪30‬‬
‫‪Power LED On‬‬
‫‪30‬‬
‫‪INFORMATION‬‬
‫‪31‬‬
‫נספח‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫אין פגם במוצר‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫אחר‬
‫‪39‬‬
‫‪39‬‬
‫‪39‬‬
‫‪39‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪Easy Setting Box‬‬
‫‪32‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות‬
‫הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫בדוק את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪33‬‬
‫‪33‬‬
‫‪33‬‬
‫שאלות ותשובות‬
‫‪35‬‬
‫‪3‬‬
‫פרק ‪01‬‬
‫‏לפני השימוש במוצר‬
‫אמצעי זהירות‬
‫אבטחת חלל ההתקנה‬
‫הקפד להשאיר חלל פנוי סביב המוצר לאוורור‪ .‬עלייה של הטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה ולהסב נזק למוצר‪ .‬הקפד‬
‫להשאיר את החלל הפנוי כפי שמוצג באיור או חלל גדול יותר בעת התקנת המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫זהירות‬
‫סכנת התחשמלות‪ ,‬לא לפתוח‬
‫זהירות‪ :‬כדי לצמצם את סכנת ההתחשמלות‪ ,‬אין להסיר את הכיסוי‪( .‬או הכיסוי האחורי)‬
‫החלק החיצוני עשוי להיות שונה בהתאם למוצר‪.‬‬
‫המוצר לא מכיל חלקים הניתנים לתיקון על‪-‬ידי המשתמש‪.‬‬
‫יש למסור את המוצר לטכנאי מוסמך לביצוע תיקונים‪.‬‬
‫סמל זה מציין שקיים מתח גבוה בתוך המוצר‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫אין לבוא במגע כלשהו עם החלקים הפנימיים של מוצר זה‪.‬‬
‫סמל זה מציין שלמוצר נלווה תיעוד חשוב בנושא תפעול המוצר ותחזוקתו‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫סמלים‬
‫‪10 cm‬‬
‫אזהרה‬
‫אי קיום ההוראות עלול לסכן אותך בפציעה קטלנית‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אי קיום ההוראות עלול לגרום נזקי גוף או רכוש‪.‬‬
‫אמצעי זהירות לאחסון‬
‫בדגמים מבריקים מאוד עלולים להתפתח כתמים לבנים על פני השטח‪ ,‬אם נעשה שימוש במלחלח על‪-‬קולי בסמוך‪.‬‬
‫――‬
‫פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬הקרוב אליך אם ברצונך לנקות את פנים המוצר (השירות כרוך בתשלום)‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ניקוי‬
‫――‬
‫――‬
‫נהג בזהירות בעת הניקוי שכן הלוח והחלקים החיצוניים של מסכי ‪ LCD‬מתקדמים רגישים לשריטות‪.‬‬
‫בעת הניקוי‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫אזהרה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫• •אין להשתמש בכבל חשמל פגום‪ ,‬בתקע פגום או בשקע חשמל רופף‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק את כבל החשמל מהמוצר‪.‬‬
‫• •אין לחבר מספר מוצרים לאותו שקע חשמל‪.‬‬
‫――‬
‫אחוז בתקע של כבל החשמל ואל תיגע בכבל בידיים רטובות‪ .‬נגיעה בידיים רטובות עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫• •אין לגעת בתקע בידיים רטובות‪.‬‬
‫‪3‬נגב את הצג במטלית נקייה‪ ,‬יבשה ורכה‪.‬‬
‫• •הקפד להכניס את התקע לשקע עד הסוף‪.‬‬
‫‒ ‒אל תשתמש בחומר ניקוי המכיל אלכוהול‪ ,‬חומר ממס או חומר פעיל שטח לניקוי הצג‪.‬‬
‫• •חבר את התקע לשקע מוארק (התקנים מבודדים מסוג ‪ 1‬בלבד)‪.‬‬
‫‒ ‒אין לרסס מים או חומרי ניקוי ישירות על המוצר‪.‬‬
‫• •אין לקפל או למשוך בכוח את כבל החשמל‪ .‬הקפד שלא להניח על כבל החשמל חפצים כבדים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬נקה את החלקים החיצוניים של המוצר במטלית לחה ורכה‪.‬‬
‫• •אין להניח את כבל החשמל או את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬בסיום הניקוי‪ ,‬חבר את כבל החשמל למוצר‪.‬‬
‫• •הסר אבק שהצטבר על פיני התקע או בתוך השקע החשמלי בעזרת מטלית יבשה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬הפעל את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫זהירות‬
‫• •אין לנתק את כבל החשמל כאשר המוצר פועל‪.‬‬
‫• •השתמש רק בכבל החשמל שצורף למוצר על ידי ‪ .Samsung‬אל תשתמש בכבל החשמל המצורף עם מוצרים אחרים‪.‬‬
‫• •הקפד על שטח פנוי סביב השקע שכבל החשמל מחובר אליו‪.‬‬
‫‒ ‒במקרה של בעיה יש לנתק את כבל החשמל כדי להפסיק את אספקת החשמל למוצר‪.‬‬
‫• •כדי לנתק את כבל החשמל מהשקע‪ ,‬אחוז בתקע ואל תמשוך בכבל‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫התקנה‬
‫אזהרה‬
‫זהירות‬
‫• •אין להניח על המוצר נרות‪ ,‬מכלים עם חומר דוחה חרקים או סיגריות‪ .‬אין להתקין את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫• •היזהר שלא לשמוט את המוצר בזמן העברה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בחללים לא מאווררים‪ ,‬כמו למשל כוננית ספרים או בתוך ארון‪.‬‬
‫• •אין להניח את המוצר על חלקו הקדמי‪.‬‬
‫• •התקן את המוצר לפחות ‪ 10‬ס"מ מהקיר כדי לאפשר אוורור תקין‪.‬‬
‫• •בעת התקנת המוצר על ארונית או מדף‪ ,‬ודא שהקצה הקדמי התחתון של המוצר אינו בולט מהמשטח‪.‬‬
‫• •הרחק את אריזות הפלסטיק מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫‒ ‒אריזות פלסטיק עלולות לגרום לחנק‪.‬‬
‫• •התקן את המוצר על משטח ישר ויציב בלבד (לא על משטח רופף או נטוי)‪.‬‬
‫‒ ‒נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫‒ ‒שימוש במוצר באזור עם רטט מוגזם עלול להסב נזק למוצר או לגרום לדליקה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בכלי רכב או לחשוף אותו לאבק‪ ,‬לחות (טיפות מים וכו')‪ ,‬שמן או עשן‪.‬‬
‫• •אין לחשוף את המוצר לאור שמש ישיר‪ ,‬חום ישיר או לעצמים חמים כמו למשל תנור‪.‬‬
‫‒ ‒נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫‒ ‒התקן את המוצר רק על ארוניות או מדפים בגודל המתאים‪.‬‬
‫• •הנח את המוצר בעדינות‪.‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫• •התקנת המוצר במקום חריג (למשל‪ ,‬תוך חשיפה לאבק רב‪ ,‬חומרים כימיים‪ ,‬טמפרטורות קיצוניות או לחות קיצונית) או‬
‫במקום שבו המוצר יפעל ברציפות פרק זמן ממושך עלולה להשפיע לרעה על ביצועיו‪.‬‬
‫‒ ‒אם ברצונך להתקין את המוצר במקום שכזה‪ ,‬הקפד להתייעץ תחילה עם מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לקצר את החיים השימושיים של המוצר ואף לגרום לדליקה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בהישג ידם של ילדים קטנים‪.‬‬
‫‒ ‒נפילת המוצר עלולה לגרום פציעה לילדים‪.‬‬
‫• •שמני מאכל (כמו למשל שמן סויה) עלולים להסב נזק או לעקם את המוצר‪ .‬הרחק את המוצר מזיהום שמן‪ .‬בנוסף‪ ,‬אל תתקין‬
‫את המוצר ואל תשתמש בו במטבח או בסמוך לתנור במטבח‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫תפעול‬
‫אזהרה‬
‫• •מוצר זה מכיל רכיבים שעובר בהם מתח גבוה‪ .‬לעולם אל תפרק‪ ,‬תתקן או תשנה את המוצר בעצמך‪.‬‬
‫‒ ‒לתיקונים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •כדי להזיז את המוצר‪ ,‬תחילה נתק ממנו את כל הכבלים‪ ,‬לרבות כבל החשמל‪.‬‬
‫• •אם המוצר מפיק רעש מוזר‪ ,‬ריח שרוף או עשן‪ ,‬נתק מיד את כבל החשמל ופנה למוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •אין לאפשר לילדים להיתלות מהמוצר או לטפס עליו‪.‬‬
‫• •אין להחדיר לתוך המוצר (דרך פתחי האוורור או שקעים שונים) חפצים מתכתיים (כמו מקלות אכילה‪ ,‬מטבעות‪ ,‬סיכות ראש‬
‫וכו') או עצמים דליקים (כמו נייר‪ ,‬גפרורים וכו')‪.‬‬
‫‒ ‒אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •אין להניח על המוצר מכלים עם נוזלים (כמו אגרטלים‪ ,‬עציצים‪ ,‬בקבוקים וכו') או חפצים מתכתיים‪.‬‬
‫‒ ‒אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול להביא לפציעה או לנזק חמור‪.‬‬
‫• •אם המוצר נפל או שנגרם נזק למארז שלו‪ ,‬כבה את החשמל ונתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד שירות‬
‫הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒המשך השימוש במוצר עלול לגרום לדליקה או התחשמלות‪.‬‬
‫• •אל תניח על המוצר חפצים כבדים או פריטים שילדים אוהבים (כמו צעצועים‪ ,‬ממתקים וכו')‪.‬‬
‫‒ ‒המוצר או העצמים הכבדים עלולים ליפול ולגרום לנזק חמור אם ילד יושיט את ידו כדי לקחת את הצעצועים או‬
‫הממתקים‪.‬‬
‫• •במהלך סופת ברקים או רעמים‪ ,‬כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל‪.‬‬
‫• •הימנע מהפלת חפצים על המוצר ושמור עליו מחבטות‪.‬‬
‫• •אין להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫• •במקרה של דליפת גז‪ ,‬אל תיגע במוצר או בתקע‪ .‬בנוסף‪ ,‬אוורר את האזור מיד‪.‬‬
‫• •אין להרים או להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫• •אל תחזיק תרסיס דליק או חומרים דליקים אחרים סמוך למוצר‪.‬‬
‫• •ודא שפתחי האוורור לא נחסמו על ידי מפות או וילונות‪.‬‬
‫‒ ‒עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫זהירות‬
‫• •השארת תמונה קפואה במסך לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת מסך או לפיקסלים פגומים‪.‬‬
‫‒ ‒אם אין בכוונתך להשתמש במוצר פרק זמן ממושך‪ ,‬הפעל מצב חיסכון בחשמל או שומר מסך עם תמונה נעה‪.‬‬
‫• •אם בכוונתך ל השבית את המוצר לפרק זמן ממושך (למשל‪ ,‬לצורך חופשה)‪ ,‬נתק את כבל החשמל‪.‬‬
‫‒ ‒הצטברות של אבק בשילוב עם חום עלולה לגרום לדליקה‪ ,‬להתחשמלות או לדליפת חשמל‪.‬‬
‫• •השתמש במוצר בהתאם לרזולוציה ולתדירות המומלצות‪.‬‬
‫‒ ‒אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫• •אל תשתמש במתאמי ‪ AC/DC‬יחדיו‪.‬‬
‫• •אין לגעת במסך לאחר הפעלה ממושכת של המוצר‪ ,‬שכן בעקבות הפעלה ממושכת הוא יתחמם‪.‬‬
‫• •אחסן אביזרים קטנים מחוץ להישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫• •פעל בזהירות בעת כוונון זווית ההטיה של המוצר או גובה המעמד‪.‬‬
‫‒ ‒היזהר שאצבעך לא תיתפס ותיפצע‪.‬‬
‫‒ ‒הטיית המוצר בזווית מוגזמת עלולה לגרום לנפילתו ולפציעה‪.‬‬
‫• •אין להניח על המוצר חפצים כבדים‪.‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫• •הוצא את שקית הניילון ממתאם ה‪ AC/DC-‬לפני שתשתמש בו‪.‬‬
‫• •אל תאפשר חדירה של מים להתקן המתח והקפד שלא יירטב‪.‬‬
‫‒ ‒אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫‒ ‒הימנע משימוש במוצר בחוץ‪ ,‬כשהוא עלול להיחשף לגשם או לשלג‪.‬‬
‫‒ ‒הקפד שמתאם ה‪ AC/DC-‬לא יירטב בעת שטיפת הרצפה‪.‬‬
‫• •אל תניח את מתאם ה‪ AC/DC-‬בסמוך למכשיר חימום כלשהו‪.‬‬
‫‒ ‒אחרת‪ ,‬עלולה להיגרם דליקה‪.‬‬
‫• •הקפד שמתאם ה‪ AC/DC-‬יהיה באזור מאוורר היטב‪.‬‬
‫• •אם תמקם את מתאם המתח ‪ AC/DC‬כך שהוא תלוי כשכניסת הכבל פונה כלפי מעלה‪ ,‬מים וחומרים אחרים עלולים לחדור‬
‫למתאם ולגרום לו לפעול בצורה לקויה‪.‬‬
‫הקפד להניח את מתאם המתח ‪ AC/DC‬בצורה ישרה על שולחן או על הרצפה‪.‬‬
‫• •אין להחזיק את המוצר הפוך או להעבירו ממקומו על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫‒ ‒המוצר עלול ליפול‪ ,‬דבר שיגרום נזק למוצר או פציעה‪.‬‬
‫• •צפייה במסך ממרחק קטן מדי לפרק זמן ממושך עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫• •אין להפעיל מכשירי אדים או תנורים בסמוך למוצר‪.‬‬
‫• •לאחר כל שעה של שימוש במוצר‪ ,‬תן מנוחה לעיניך לפרק זמן העולה על ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫פרק ‪02‬‬
‫‏הכנות‬
‫חלקים‬
‫תיאור‬
‫סמלים‬
‫נורית חיווי זו משמשת לחיווי מצב ההפעלה והיא פועלת באופן הבא‪:‬‬
‫• •הפעלה (לחצן ההפעלה)‪ :‬כבוי‬
‫לוח הבקרה‬
‫נורית ההפעלה‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫――‬
‫‪ .‬לחיצה על מיקום אחר עלולה לגרום‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫כדי להפעיל את הלחצן במוצר‪ ,‬לחץ בדיוק על מיקום החריטה‬
‫לפעולה שגויה‪.‬‬
‫• •מצב חיסכון בחשמל‪ :‬מהבהב‬
‫• •כיבוי (לחצן ההפעלה)‪ :‬דולקת‬
‫――‬
‫ניתן להפוך את תפעול מחוון ההפעלה על‪-‬ידי שינוי בתפריט‪.‬‬
‫‪ )Power LED On‬בגלל שינויים פונקציונליים‪ ,‬הדגמים בפועל‬
‫(‪SETUP&RESET‬‬
‫עשויים לא לכלול פונקציה זו‪.‬‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫כאשר המסך מופעל‪' .‬מדריך מקשי פונקציות' יופיע‪ .‬כדי לגשת אל‬
‫התפריט שבמסך כשהמדריך מוצג‪ ,‬לחץ שוב על לחצן הכיוון המתאים‪.‬‬
‫――‬
‫'מדריך מקשי פונקציות' עשוי להשתנות בהתאם לפונקציה או לדגם המוצר‪ .‬ראה את‬
‫המוצר הממשי‪.‬‬
‫נורית ההפעלה‬
‫לחצן ‪ JOG‬מקומר‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫הזז למעלה‬
‫הזז ימינה‬
‫הזז שמאלה‬
‫‪Return‬‬
‫הזז למטה‬
‫לחץ (הפעל‪ ,‬אשר בחירה)‬
‫‪9‬‬
‫מדריך מקשים ישירים‬
‫――‬
‫――‬
‫מסך לחצני הקיצור (תפריט ‪ )OSD‬הנראה להלן מוצג רק כאשר מסך הצג מופעל‪ ,‬רזולוציית המחשב משתנה או שמקור הקלט משתנה‪.‬‬
‫דף לחצני הפונקציות מוצג אם ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪On :‬‬
‫‪Off :‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Auto Adjustment‬‬
‫‪Features‬‬
‫‪Eye Saver Mode Off‬‬
‫• •לחץ על הלחצן‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬התאם את הגדרות ‪.Sharpness ,Contrast ,Brightness‬‬
‫• •לחץ על הלחצן‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬התאם את הגדרות המסך באופן אוטומטי‪.‬‬
‫――‬
‫שינוי הרזולוציה ב'מאפייני תצוגה' יביא להפעלת הפונקציה ‪.Auto Adjustment‬‬
‫――‬
‫פונקציה זו זמינה במצב ‪ Analog‬בלבד‪.‬‬
‫• •לחץ על הלחצן‬
‫‪ :‬הצג את 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫――‬
‫כדי להיכנס לתפריט הראשי או להשתמש בפריטים אחרים‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫כדי להציג את מדריך מקשי הפונקציות‪ .‬תוכל לצאת על‪-‬ידי לחיצה נוספת על הלחצן‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫‪/‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫‪ :‬הפריט שנבחר יוחל‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ :‬עבור אל הפריט הרצוי‪ .‬התיאור עבור כל פריט יופיע כאשר המיקוד ישתנה‪.‬‬
‫‪Return‬‬
‫סמלים‬
‫תיאור‬
‫בחירת‬
‫בחירת‬
‫לשינוי אות הקלט על‪-‬ידי הזזת הלחצן‬
‫על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן‬
‫במסך מדריך מקשי הפונקציות‪ .‬אם אות הקלט השתנה‪ ,‬תופיע הודעה בפינה השמאלית העליונה של המסך‪.‬‬
‫במסך מדריך מקשי הפונקציות‪.‬‬
‫ה‪( OSD-‬תצוגה במסך) של תכונת הצג יופיע‪.‬‬
‫נעילת בקרת ‪ :OSD‬שמור על ההגדרות הנוכחיות‪ ,‬או נעל את בקרת ‪ OSD‬כדי למנוע שינויים לא מכוונים בהגדרות‪.‬‬
‫הפעל‪/‬השבת‪ :‬כדי לנעול‪/‬לבטל נעילה של השליטה ב‪ ,OSD-‬לחץ על הלחצן‬
‫――‬
‫במשך ‪ 10‬שניות כאשר התפריט הראשי מוצג‪.‬‬
‫אם בקרת ה‪ OSD-‬נעולה‪ Brightness ,‬וכן ‪ Contrast‬ניתנים להתאמה‪ Eye Saver Mode .‬זמין‪.‬‬
‫‪ Power LED On‬זמין‪ INFORMATION .‬ניתן להצגה‪.‬‬
‫‪SETUP&RESET‬‬
‫על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן‬
‫בחירת‬
‫במסך מדריך מקשי הפונקציות‪.‬‬
‫לחץ כדי להפעיל או להשבית את ‪.Eye Saver Mode‬‬
‫הפריטים הבאים לא יהיו זמינים אם הפונקציה ‪ Eye Saver Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫• •‪PICTURE‬‬
‫‪MAGICAngle ,MAGICBright ,Game Mode ,Brightness‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫• •‪COLOR‬‬
‫• •‪SETUP&RESET‬‬
‫בחירת‬
‫――‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫לכיבוי הצג על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן‬
‫במסך מדריך מקשי הפונקציות‪.‬‬
‫בדגמים הממשיים‪ ,‬בגלל השינויים בפונקציות‪ ,‬האפשרויות ב'מדריך מקשי פונקציות' יהיו שונות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫כאשר הצג לא מציג דבר (לדוגמה‪ ,‬מצב חיסכון בחשמל או מצב ללא אות)‪ ,‬על מנת לשלוט במקור ובחשמל‪ ,‬ניתן להשתמש בשני‬
‫מקשים כיווניים כדלקמן‪.‬‬
‫מצב חיסכון בחשמל‪/‬ללא אות‬
‫לחצן ‪ JOG‬מקומר‬
‫שינוי מקור‬
‫שינוי הגדרות ה‪Brightness‬‏‪ Contrast ,‬ו‪Sharpness‬‬
‫כאשר דף לחצני הקיצור מוצג‪ ,‬התאם את הגדרות ‪Brightness, Contrast‬ו‪ Sharpness -‬מתוך המסך הראשוני באמצעות לחצן‬
‫‪ JOG‬מקומר‪.‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫למשך ‪ 2‬שניות‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫כיבוי‬
‫כשהצג מציג את התפריט הראשי‪ ,‬ניתן להשתמש בלחצן ‪ JOG‬כדלקמן‪.‬‬
‫פעולה‬
‫לחצן ‪ JOG‬מקומר‬
‫‪/‬‬
‫הזז את האפשרות‬
‫צא מהתפריט‪.‬‬
‫סגור את רשימת המשנה מבלי לשמור ערכים‪.‬‬
‫הערך מופחת במחוון‪.‬‬
‫עבור לרמת העומק הבאה‪.‬‬
‫הערך מוגדל במחוון‪.‬‬
‫עבור לרמת העומק הבאה‪.‬‬
‫שמור את הערך וסגור את רשימת המשנה‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫――‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫רמת הבהירות בברירת מחדל עשויה להשתנות בהתאם לאזור‪.‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬מוגדר למצב ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪Bright‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪Bright‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪Bright‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫הצד השני‬
‫כוונון ההטיה של המוצר‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫)‪-2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°‬‬
‫)‪( -1.0° (±1.0°) ~ 20.0° (±2.0°‬דגם *‪ LS27E330HZ‬בלבד)‬
‫• •באפשרותך לכוונן את ההטיה של המוצר‪.‬‬
‫• •החזק את החלק התחתון של המוצר וכוונן את ההטיה בזהירות‪.‬‬
‫יציאה‬
‫תיאור‬
‫לחיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ HDMI‬או כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫התחבר למחשב באמצעות כבל ‪.D-SUB‬‬
‫מתחבר למתאם ה‪.AC/DC-‬‬
‫‪13‬‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫――‬
‫――‬
‫מנעול למניעת גניבה מאפשר שימוש בטוח במוצר גם במקומות ציבוריים‪.‬‬
‫צורת מנגנון הנעילה ושיטת הנעילה תלויים ביצרן‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה‬
‫שברשותך‪ .‬מנגנון הנעילה נמכר בנפרד‪.‬‬
‫כדי לנעול מנגנון נעילה נגד גניבה‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הצמד את הכבל של מנגנון הנעילה לחפץ כבד‪ ,‬כמו למשל שולחן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬השחל את קצה הכבל בלולאה שבקצה הנגדי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הכנס את מנגנון הנעילה לחריץ הנעילה נגד גניבה שבגב המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬נעילת התקן הנעילה‪.‬‬
‫‒ ‒ניתן לרכוש את מנגנון הנעילה נגד גניבה בנפרד‪.‬‬
‫‒ ‒לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה שברשותך‪.‬‬
‫‒ ‒ניתן לרכוש מנגנוני נעילה נגד גניבה בחנויות אלקטרוניקה או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫התקנת ערכת תושבת לקיר או מעמד שולחני‬
‫――‬
‫• •הערות‬
‫‒ ‒השימוש במברג ארוך מהרגיל עלול לגרום נזק לרכיבים הפנימיים של המוצר‪.‬‬
‫כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‒ ‒אורך הברגים הנדרש עבור מתקן תושבת לקיר שאינו תואם לתקן ‪ VESA‬עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם למפרטי המוצר‪.‬‬
‫‒ ‒אין להשתמש בברגים שאינם תואמים לתקן ‪ .VESA‬אין לחבר את ערכת התושבת לקיר או את המעמד השולחני תוך‬
‫הפעלת כוח מוגזם‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק למוצר או לגרום לנפילתו וכתוצאה מכך לפציעה‪ Samsung .‬אינה נושאת‬
‫באחריות לנזק או לפציעה שייגרמו כתוצאה משימוש בברגים לא מתאימים או כתוצאה מחיבור ערכת התושבת לקיר או‬
‫המעמד השולחני תוך הפעלת כוח מוגזם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪A‬‬
‫‒ ‒‪ Samsung‬אינה נושאת באחריות לנזק או לפציעה שייגרמו כתוצאה משימוש בערכת תושבת לקיר שונה מזו שצוינה‬
‫או כתוצאה מניסיון להתקין ערכת תושבת לקיר באופן עצמאי‪.‬‬
‫‒ ‒כדי לתלות את המוצר על קיר‪ ,‬יש להקפיד לקנות ערכת תושבת לקיר שניתן להתקין אותה במרחק של ‪ 10‬ס"מ מהקיר‪,‬‬
‫או רחוק יותר‪.‬‬
‫‒ ‒יש להקפיד להשתמש בערכת תושבת לקיר שעומדת בתקנים‪.‬‬
‫‒ ‒כדי להתקין את הצג באמצעות תושבת לקיר‪ ,‬נתק את בסיס המעמד מהצג‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪B‬‬
‫יחידת המידה‪ :‬מ"מ‬
‫שם הדגם‬
‫‪S27E330H‬‬
‫――‬
‫מפרט נקבים לבורגי ‪ VESA‬במילימטרים‬
‫‪75.0‬‏ ‪x‬‏ ‪75.0‬‏‬
‫בורג סטנדרטי‬
‫‪M4‬‬
‫מספר‬
‫‪4‬‬
‫אין להתקין את תושבת הקיר כאשר המוצר מופעל‪ .‬הדבר עלול לגרום לפציעה כתוצאה מהלך חשמלי‪.‬‬
‫‪ A‬חיבור ערכת התושבת לקיר או המעמד השולחני כאן‬
‫‪ B‬פס מתכת (נמכר בנפרד)‬
‫ישר את החריצים והדק בחוזקה את הברגים שבמתקן המחובר למוצר כדי לחבר אותו לחלקים המתאימים בערכת התושבת לקיר‬
‫או במעמד שברצונך לחבר‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫התקנה‬
‫חיבור המעמד‬
‫――‬
‫――‬
‫לפני הרכבת המוצר‪ ,‬הנח את המוצר עם הפנים כלפי מטה על משטח ישר ויציב כאשר המסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫החלק החיצוני עשוי להיות שונה בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הכנס את צוואר המעמד לבסיס המעמד בכיוון שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הכנס את ראש המעמד לפתח החיבור בכיוון המוצג באיור‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ודא שצוואר המעמד מחובר היטב‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫יש להחזיק ביד את הגוף הראשי של המוצר‪ ,‬כמוצג באיור‪.‬‬
‫החזק את המעמד המורכב וסובב אותו עד שיתאים בדיוק‬
‫למיקום העצירה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫חבר בחוזקה את הבורג המחבר בתחתית בסיס המעמד‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הנח מטלית רכה על השולחן כדי להגן על המוצר‪ ,‬והנח את‬
‫המוצר על המטלית כך שחזית המוצר פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫דחף את המעמד המורכב לגוף הראשי בכיוון החץ‪ ,‬כמוצג‬
‫באיור‪.‬‬
‫ זהירות‬‫אין להחזיק את המוצר הפוך על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫הסרת המעמד‬
‫――‬
‫――‬
‫לפני הרכבת המוצר‪ ,‬הנח את המוצר עם הפנים כלפי מטה על משטח ישר ויציב כאשר המסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫החלק החיצוני עשוי להיות שונה בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הנח מטלית רכה על השולחן כדי להגן על המוצר‪ ,‬והנח את המוצר‬
‫על המטלית כך שחזית המוצר פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫תוך שאתה מחזיק את צוואר המעמד ביד אחת‪ ,‬הכה קלות בידך‬
‫השנייה המאוגרפת על החלק העליון של בסיס המעמד בכיוון החץ‬
‫כדי לנתק את בסיס המעמד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫הסר את צוואר המעמד מבסיס המעמד על‪-‬ידי משיכתו בכיוון החץ‪,‬‬
‫כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫סובב את הבורג המחבר בתחתית בסיס המעמד כדי להפריד אותו‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫פרק ‪03‬‬
‫‏חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫נקודות לבדיקה לפני החיבור‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫לפני חיבור של התקן מקור‪ ,‬קרא את המדריך למשתמש המצורף אליו‪.‬‬
‫מספר ומיקום היציאות בהתקני מקור אינם זהים בכל התקן‪.‬‬
‫חיבור מחשב ושימוש בו‬
‫בחר בשיטת חיבור המתאימה למחשב שברשותך‪.‬‬
‫――‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪.‬‬
‫הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך את כבל החשמל‪.‬‬
‫――‬
‫חיבור כבל החשמל במהלך ההתקנה עלול לגרום נזק למוצר‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪( D-SUB‬סוג אנלוגי)‬
‫בדוק את סוגי היציאות בגב המכשיר שאתה מעוניין להתחבר אליו‪.‬‬
‫היציאות שסופקו עשויות להשתנות בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪RGB IN‬‬
‫‪18‬‬
‫חיבור החשמל‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫חיבור לחשמל באמצעות מתאם מתח ‪ AC/DC‬משולב‬
‫‪1‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫‪2‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר את מתאם ה‪ AC/DC-‬ליציאת ‪ DC 14V‬בגב הצג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬כעת‪ ,‬חבר את כבל החשמל לשקע החשמל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬לחץ על הלחצן‬
‫――‬
‫בגב הצג כדי להפעיל אותו‪.‬‬
‫מתח המבוא מופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫חיבור לחשמל באמצעות מתאם מתח ‪ AC/DC‬הניתן לניתוק‬
‫יציבה נכונה לשימוש במוצר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫הקפד על היציבה הנכונה בעת השימוש במוצר‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫• •ישר את גבך‪.‬‬
‫• •כוונן את הזווית כך שלא תשתקף תאורה במסך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר את כבל החשמל למתאם ה‪ .AC/DC-‬לאחר מכן‪ ,‬חבר את מתאם ה‪ AC/DC-‬ליציאת ‪ DC 14V‬בגב המוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬כעת‪ ,‬חבר את כבל החשמל לשקע החשמל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫――‬
‫‪3‬לחץ על הלחצן‬
‫בגב הצג כדי להפעיל אותו‪.‬‬
‫• •הקפד שהאמות יהיו ניצבות לזרועות ומיושרות עם גב היד‪.‬‬
‫• •הקפד שהמרפקים יהיו בזווית כמעט ישרה‪.‬‬
‫• •כוונן את גובה המוצר כך שתוכל לכופף את הברכיים בזווית של כ‪ 90-‬מעלות או יותר‪ ,‬כשהעקבים צמודים לרצפה‪ ,‬והזרועות‬
‫נמוכות מהלב‪.‬‬
‫מתח המבוא מופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫התקנת מנהל התקן‬
‫――‬
‫באפשרותך להגדיר את הרזולוציה והתדר המיטביים עבור מוצר זה על‪-‬ידי התקנת מנהלי ההתקן המתאימים‪.‬‬
‫――‬
‫כדי להתקין את הגרסה החדשה ביותר של מנהל ההתקן של המוצר‪ ,‬הורד אותה מאתר האינטרנט של ‪Samsung Electronics‬‬
‫בכתובת ‪.http://www.samsung.com‬‬
‫הגדרת הרזולוציה המיטבית‬
‫הודעת מידע בנוגע להגדרת הרזולוציה המיטבית תופיע בעת הפעלת המוצר בפעם הראשונה לאחר הרכישה‪.‬‬
‫בחר שפה במוצר ושנה את הרזולוציה במחשב להגדרה המיטבית‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫אם הרזולוציה המיטבית לא נבחרה‪ ,‬ההודעה תופיע עד שלוש פעמים בתוך פרק זמן מוגדר‪ ,‬גם בעת כיבוי והפעלה חוזרת של המוצר‪.‬‬
‫ניתן לבחור את הרזולוציה המיטבית גם בלוח הבקרה במחשב‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫פרק ‪04‬‬
‫‏הגדרת מסך‬
‫קבע את הגדרות המסך‪ ,‬כגון בהירות‪.‬‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫אתה יכול לכוונן את הבהירות הכללית של התמונה‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫כוונן את הניגודיות בין העצמים והרקע‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫ערך גבוה יותר יגדיל את הניגודיות כדי לגרום לעצם להיראות ברור יותר‪.‬‬
‫ערך גבוה יותר יגרום לתמונה להיראות בהירה יותר‪.‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬מוגדר למצב ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪Bright‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪Adjust the‬‬
‫‪brightness level.‬‬
‫‪Values closer‬‬
‫‪to 100 mean a‬‬
‫‪.brighter screen‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫‪PICTURE‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪75‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪60‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪MAGIC Bright‬‬
‫‪MAGIC Angle‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר ‪Bright‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫הפוך את קו המתאר של עצמים לברור או מטושטש יותר‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫ערך גבוה יותר יהפוך את קו המתאר של עצמים לברור יותר‪.‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר ‪Bright‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪ Mode1‬או ‪.Mode2‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪Upscale‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Bright‬‬
‫הגדר לאיכות תמונה מיטבית המתאימה להרגעת העיניים‪.‬‬
‫תפריט זה מספק איכות תמונה מיטבית‪ ,‬המתאימה לסביבה שבה ייעשה שימוש במוצר‪.‬‬
‫”‪ TÜV Rheinland “Low Blue Light Content‬הוא אישור עבור מוצרים העונים על הדרישות לרמות נמוכות יותר של אור‬
‫כחול‪ .‬כאשר הערך עבור ‪ Eye Saver Mode‬הוא '‪ ,'On‬האור הכחול שאורך הגל שלו הוא בסביבות ‪ 400nm‬יפחת‪ ,‬והוא יספק‬
‫איכות תמונה מיטבית המתאימה להרגעת העיניים‪ .‬בה בעת‪ ,‬רמת האור הכחול נמוכה מהגדרות ברירת המחדל‪ ,‬והיא נבדקה על‪-‬‬
‫ידי ‪ TÜV Rheinland‬ואושרה לאחר שענתה על הדרישות של תקני‪.TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”‎‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫באפשרותך להתאים אישית את הבהירות כך שתתאים להעדפותיך‪.‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Custom‬התאם אישית את הניגודיות והבהירות בהתאם לצורך‪.‬‬
‫• •‪ :Standard‬השג איכות תמונה המתאימה לעריכת מסמכים או לשימוש באינטרנט‪.‬‬
‫קבע את הגדרות המסך של המוצר עבור מצב משחק‪.‬‬
‫השתמש בתכונה זו כאשר אתה משחק במשחקים במחשב או כאשר קונסולת משחקים כמו‪ PlayStation™‎‬או‪Xbox™‎‬‬
‫מחוברת למוצר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫כאשר הצג כבה‪ ,‬עובר למצב חיסכון בחשמל או משנה מקורות קלט‪ Game Mode ,‬עובר למצב ‪ Off‬גם אם הוא מוגדר כ‪.On-‬‬
‫――‬
‫אם ברצונך להשאיר את ‪ Game Mode‬במצב מאופשר בכל עת‪ ,‬בחר באפשרות ‪.Always On‬‬
‫• •‪ :Cinema‬השג את הבהירות והחדות של מכשירי טלוויזיה‪ ,‬המתאימה לצפייה נעימה בתוכן וידאו ו‪.DVD-‬‬
‫• •‪ :Dynamic Contrast‬השג בהירות מאוזנת באמצעות התאמה אוטומטית של הניגודיות‪.‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬כולל ארבע אפשרויות תמונה‬
‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ IMDH‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪Bright ,AV-‬‬
‫אוטומטיות (‪ Movie ,Standard ,Dynamic‬ו‪ )Custom-‬שהוגדרו מראש במפעל‪ .‬באפשרותך להפעיל את ‪,Dynamic‬‬
‫‪ Movie ,Standard‬או ‪ .Custom‬אתה יכול לבחור באפשרות ‪ Custom‬שמאחזרת באופן אוטומטי את הגדרות התמונה‬
‫המותאמות אישית שלך‪.‬‬
‫• •‪ :Dynamic‬בחר במצב זה כדי להציג תמונה חדשה יותר לעומת מצב ‪.Standard‬‬
‫• •‪ :Standard‬בחר במצב זה כאשר הסביבה מוארת‪ .‬אפשרות זו גם מספקת תמונה חדה‪.‬‬
‫• •‪ :Movie‬בחר במצב זה כאשר הסביבה חשוכה‪ .‬הדבר יביא לחיסכון בחשמל ויפחית את עייפות העיניים‪.‬‬
‫• •‪ :Custom‬בחר במצב זה כאשר ברצונך לכוונן את התמונה בהתאם להעדפותיך‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Angle‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Upscale‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬מאפשר לך לקבוע את ההגדרות כדי להשיג את איכות התמונה המיטבית בהתאם לזווית הצפייה שלך‪.‬‬
‫‪Angle‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬יכולה לשפר את השכבות של פרטי התמונה ואת החיות של התמונה‪.‬‬
‫הפונקציה ‪Upscale‬‬
‫――‬
‫――‬
‫לפונקציה זו יש אפקטים ברורים יותר בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה‪.‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬מוגדר למצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר‪Bright‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬או ‪Eye Saver Mode‬‏ מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תוכל להתאים אישית את הזווית‪ ,‬בהתאם להעדפותיך‪.‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬מוגדר למצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר‪Bright‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫• •‪Mode2 / Mode1 / Off‬‬
‫――‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫בהשוואה ל‪ Mode2 ,Mode1-‬הוא בעל אפקט חזק יותר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Image Size‬‬
‫‪3‬‬
‫שנה את גודל התמונה‪.‬‬
‫• •‪Off‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫‪ :‬בחר באפשרות זו לצפייה ישירות במוצר‪.‬‬
‫• •‪Lean Back Mode 1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ :‬בחר באפשרות זו לצפייה ממקום שהוא נמוך מעט לעומת המוצר‪.‬‬
‫• •‪Lean Back Mode 2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ :‬בחר באפשרות זו לצפייה ממקום שהוא נמוך לעומת ‪.Lean Back Mode 1‬‬
‫• •‪Standing Mode‬‬
‫• •‪Side Mode‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫• •‪ :Wide‬הצג את התמונה במסך מלא ללא קשר ליחס הגובה‪-‬רוחב של מקור הקלט‪.‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫‪ :‬בחר באפשרות זו לצפייה ממקום שהוא גבוה לעומת המוצר‪.‬‬
‫‪ :‬בחר באפשרות זו לצפייה מאחד מצדי המוצר‪.‬‬
‫• •‪ :Group View‬בחר באפשרות זו עבור יותר מצופה אחד לצפייה ממקומות‬
‫• •‪ :Auto‬הצג את התמונה בהתאם ליחס הגובה‪-‬רוחב של מקור הקלט‪.‬‬
‫• •‪ :4:3‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪ .4:3‬מתאים לסרטוני וידאו ושידורים רגילים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫‪4‬‬
‫• •‪ Lean Back Mode 1 :Custom‬יוחל כברירת מחדל אם תבחר באפשרות ‪.Custom‬‬
‫ו‪-‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.‬‬
‫• •‪ :16:9‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪.16:9‬‬
‫• •‪ :Screen Fit‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב מקורי ללא חיתוך‪.‬‬
‫――‬
‫ייתכן שאין תמיכה בפונקציה‪ ,‬בהתאם ליציאות שסופקו עם המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫שינוי גודל המסך זמין כאשר התנאים הבאים מולאו‪.‬‬
‫――‬
‫התקן פלט דיגיטלי מחובר באמצעות כבל ה‪.HDMI-‬‬
‫――‬
‫אות הקלט הוא ‪,480p‬‏‪,576p‬‏‪ 720p‬או ‪ 1080p‬והצג יכול להציג באופן רגיל (לא כל דגם יכול לתמוך בכל האותות הללו)‪.‬‬
‫――‬
‫זה ניתן להגדרה רק כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪.AV-‬‬
‫‪24‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪H-Position & V-Position‬‬
‫אם נגן ‪ DVD‬או ממיר מחוברים למוצר באמצעות ‪ ,HDMI‬עלולה להתרחש ירידה באיכות התמונה (ירידה בניגודיות‪/‬באיכות הצבע‪,‬‬
‫ברמת השחור וכו')‪ ,‬בהתאם להתקן המקור שמחובר‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬ניתן להשתמש ב‪ HDMI Black Level-‬כדי לכוונן את איכות‬
‫התמונה‪.‬‬
‫‪ :H-Position‬הזז את המסך לשמאל או לימין‪.‬‬
‫אם זה המקרה‪ ,‬תקן את איכות התמונה שנפגעה באמצעות ‪.HDMI Black Level‬‬
‫――‬
‫פונקציה זו זמינה במצב ‪ HDMI‬בלבד‪.‬‬
‫• •‪ :Normal‬בחר במצב זה כאשר אין ירידה ביחס הניגודיות‪.‬‬
‫‪ :V-Position‬הזז את המסך מעלה או מטה‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה זמין במצב ‪ Analog‬בלבד‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה זמין רק כאשר ‪ Image Size‬מוגדר ל‪ Screen Fit-‬במצב ‪.AV‬‬
‫כאשר אות ‪ 480P‬או ‪ 576P‬או ‪ 720P‬או ‪ 1080P‬מהווה קלט במצב ‪ AV‬והצג יכול להציג באופן רגיל‪ ,‬בחר באפשרות ‪ Screen Fit‬כדי‬
‫לכוונן את המצב האופקי ל‪0-‬‏‪ 6-‬רמות‪.‬‬
‫• •‪ :Low‬בחר במצב זה כדי להפחית את רמת השחור ולהגביר את רמת הלבן כאשר יש ירידה ביחס הניגודיות‪.‬‬
‫――‬
‫ייתכן שהאפשרות ‪ HDMI Black Level‬אינה תואמת להתקני מקור מסוימים‪.‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫‪Coarse‬‬
‫כוונן את התדירות במסך‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה זמין במצב ‪ Analog‬בלבד‪.‬‬
‫הגבר את קצב התגובה של הלוח כדי להביא לכך שהווידאו ייראה יותר חי וטבעי‪.‬‬
‫――‬
‫מומלץ להגדיר את ‪ Response Time‬כ‪ Standard-‬או ‪ Faster‬כאשר אינך צופה בסרט‪.‬‬
‫‪Fine‬‬
‫בצע כוונון עדין של המסך כדי להשיג תמונה חיה‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה זמין במצב ‪ Analog‬בלבד‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫פרק ‪05‬‬
‫‏הגדרת הגוון‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪ .Dynamic Contrast‬תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬או ‪Eye Saver Mode‬‏ מאופשר‪.‬‬
‫כוונן את גוון המסך‪ .‬תפריט זה אינו זמין כאשר ‪Bright‬‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪Red‬‬
‫‪Green‬‬
‫כוונן את ערך הצבע האדום בתמונה‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫כוונן את ערך הצבע הירוק בתמונה‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫ערך גבוה יותר יגדיל את עוצמת הצבע‪.‬‬
‫ערך גבוה יותר יגדיל את עוצמת הצבע‪.‬‬
‫‪Adjust the red‬‬
‫‪saturation level.‬‬
‫‪Values closer to‬‬
‫‪100 mean greater‬‬
‫‪intensity for the‬‬
‫‪.color‬‬
‫‪COLOR‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Red‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Green‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Blue‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪Mode1‬‬
‫――‬
‫‪Color Tone‬‬
‫‪Gamma‬‬
‫‪Blue‬‬
‫כוונן את ערך הצבע הכחול בתמונה‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫ערך גבוה יותר יגדיל את עוצמת הצבע‪.‬‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪Color Tone‬‬
‫כוונן את גוון הצבע הכללי של התמונה‪.‬‬
‫• •‪ :Cool 2‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה קרה יותר מ‪.Cool 1-‬‬
‫• •‪ :Cool 1‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה קרה יותר ממצב ‪.Normal‬‬
‫• •‪ :Normal‬הצג את גוון הצבע הרגיל‪.‬‬
‫• •‪ :Warm 1‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה חמה יותר ממצב ‪.Normal‬‬
‫• •‪ :Warm 2‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה חמה יותר מ‪.Warm 1-‬‬
‫• •‪ :Custom‬התאם אישית את גוון הצבע‪.‬‬
‫――‬
‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪ Color Tone ,AV-‬כולל ארבע הגדרות טמפרטורת צבע‬
‫(‪ Warm ,Normal ,Cool‬ו‪.)Custom-‬‬
‫‪Gamma‬‬
‫כוונן את בהירות טווח הביניים (גאמה) של התמונה‪.‬‬
‫• •‪Mode3 / Mode2 / Mode1‬‬
‫‪27‬‬
‫פרק ‪06‬‬
‫‏שינוי גודל או שינוי מיקום של המסך‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪Menu V-Position & Menu H-Position‬‬
‫הגדר את שפת התפריט‪.‬‬
‫‪ :Menu H-Position‬העבר את מיקום התפריט לימין או לשמאל‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫‪ :Menu V-Position‬העבר את מיקום התפריט למעלה או למטה‪.‬‬
‫שינוי בהגדרת השפה יחול על תצוגת התפריט שבמסך בלבד‪.‬‬
‫השינוי לא יחול על פונקציות אחרות במחשב שלך‪.‬‬
‫‪Set the menu‬‬
‫‪.language‬‬
‫‪MENU SETTINGS‬‬
‫‪English‬‬
‫‪100‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪Menu H-Position‬‬
‫‪Menu V-Position‬‬
‫‪sec 20‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫הגדר את תפריט התצוגה במסך (‪ )OSD‬כך שייעלם באופן אוטומטי אם לא נעשה בו שימוש בתוך פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫‪ Display Time‬ניתן לשימוש כדי לציין את פרק הזמן שלאחריו ברצונך שתפריט ה‪ OSD-‬ייעלם‪.‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫הגדר את השקיפות עבור חלונות התפריטים‪.‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫פרק ‪07‬‬
‫‏הגדרה ואיפוס‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫החזר את כל ההגדרות עבור המוצר להגדרות ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫צמצום צריכת האנרגיה בהשוואה לצריכה ברמת בהירות מרבית‪.‬‬
‫‪Return all the‬‬
‫‪settings for the‬‬
‫‪product to the‬‬
‫‪default factory‬‬
‫‪.settings‬‬
‫――‬
‫‪SETUP&RESET‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫‪Off Timer Plus‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪Acceleration‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪Auto‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪Stand-by‬‬
‫――‬
‫‪Power LED On‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר ‪ MAGICBright‬הוא במצב ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫• •‪ :Off‬בטל את הפעלת הפונקציה ‪.Eco Saving Plus‬‬
‫• •‪ :Auto‬צריכת החשמל תופחת באופן אוטומטי ב‪ 10%-‬לעומת ההגדרה הנוכחית‪.‬‬
‫(ההפחתה בצריכת החשמל תלויה במצב בהירות המסך של הלקוח‪).‬‬
‫• •‪ :Low‬חיסכון של עד‪ ‎25%‎‬בצריכת אנרגיה בהשוואה לבהירות מרבית‪.‬‬
‫• •‪ :High‬חיסכון של עד‪ ‎50%‎‬בצריכת אנרגיה בהשוואה לבהירות מרבית‪.‬‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪ :Off Timer‬הפעל את מצב ‪.Off Timer‬‬
‫שלוט בקצב התגובה של לחצן בעת לחיצה עליו‪.‬‬
‫‪ :Turn Off After‬ניתן להגדיר את כיבוי הטיימר בטווח של שעה עד ‪ 23‬שעות‪ .‬המוצר יכבה באופן אוטומטי לאחר שיחלוף מספר‬
‫השעות שצוין‪.‬‬
‫‪ ,sec 1 ,Acceleration‬או ‪ sec 2‬ניתנים לבחירה‪ .‬אם נבחרה האפשרות ‪ ,No Repeat‬פקודה תגיב פעם אחת בלבד בעת לחיצה‬
‫על לחצן‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זאת זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ Off Timer‬הוא ‪.On‬‬
‫――‬
‫במוצרים המיועדים לשווקים באזורים מסוימים‪ ,‬ערך ברירת המחדל להפעלה אוטומטית של הפונקציה ‪ Off Timer‬הוא ‪ 4‬שעות‬
‫‪SETUP&RESET‬‬
‫לאחר הפעלת המוצר‪ .‬הדבר קשור לתקנות אספקת החשמל‪ .‬אם אינך רוצה בהפעלת הטיימר‪ ,‬עבור אל ‪MENU‬‏‬
‫ובאפשרות ‪ Off Timer‬בחר ‪.Off‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫בחר באפשרות ‪ Auto‬או ‪ Manual‬כשיטה לזיהוי אות הקלט‪.‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫הגדר את ‪ PC/AV Mode‬ל‪ .AV-‬גודל התמונה יוגדל‪.‬‬
‫אפשרות זו שימושית בעת צפייה בסרט‪.‬‬
‫• •הגדר ל‪ PC-‬בעת חיבור למחשב‪.‬‬
‫• •הגדר ל‪ AV-‬בעת חיבור להתקן ‪.AV‬‬
‫――‬
‫פונקציה זו אינה תומכת במצב ‪.Analog‬‬
‫――‬
‫מסופק עבור הדגמים הרחבים בלבד‪ ,‬כגון ‪ 16:9‬או ‪.16:10‬‬
‫――‬
‫אם הצג (כאשר מוגדר ל‪ )HDMI-‬נמצא במצב חיסכון בחשמל או מציג את ההודעה ‪ ,Check Signal Cable‬לחץ על לחצן ‪ MENU‬כדי‬
‫להציג את התפריט במסך‪ .‬תוכל לבחור באפשרות ‪ PC‬או ‪.AV‬‬
‫‪Power LED On‬‬
‫קבע את ההגדרות כדי להפעיל או להשבית את נורית ההפעלה הממוקמת בחלק התחתון של המוצר‪.‬‬
‫• •‪ :Working‬נורית ההפעלה דולקת כאשר המוצר מופעל‪.‬‬
‫• •‪ :Stand-by‬נורית ההפעלה דולקת כאשר המוצר כבוי‪.‬‬
‫‪30‬‬
INFORMATION
.‫ התדירות ומקור הקלט הנוכחיים‬,‫הצג את הרזולוציה‬
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
INFORMATION
LS‫********‏‬/**
S / N : ***************
Analog
**kHz‫**‏‬Hz **
****x****
Optimal Mode
*‫*** ‏‬x‫** ****‏‬Hz
.‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‬
31
――
‫פרק ‪08‬‬
‫‏התקנת התוכנה‬
‫‪Easy Setting Box‬‬
‫דרישות מערכת‬
‫‪OS‬‬
‫חומרה‬
‫• •‪Windows XP‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫• •זיכרון בנפח ‪ 32MB‬לפחות‬
‫• •‪Windows Vista‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫• •שטח פנוי בנפח ‪ 60MB‬לפחות בכונן הדיסק הקשיח‬
‫• •‪Windows 7‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫‪ Easy Setting Box‬מאפשר למשתמשים להשתמש בצג על‪-‬ידי חלוקה למחיצות של מקטעים מרובים‪.‬‬
‫• •‪Windows 8‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫כדי להתקין את הגרסה החדשה ביותר של ‪ ,Easy Setting Box‬הורד אותה מאתר האינטרנט של ‪ Samsung Electronics‬בכתובת‬
‫‪.http://www.samsung.com‬‬
‫• •‪Windows 8.1‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫• •‪Windows 10‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫ייתכן שהתוכנה לא תפעל כראוי אם לא תפעיל מחדש את המחשב לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫ייתכן שהסמל של ‪ Easy Setting Box‬לא יופיע; זה תלוי במערכת המחשב ובמפרט המוצר‪.‬‬
‫אם סמל קיצור הדרך לא מופיע‪ ,‬הקש על המקש ‪.F5‬‬
‫הגבלות ובעיות בהתקנה‬
‫ההתקנה של ‪ Easy Setting Box‬עשויה להיות מושפעת מהכרטיס הגרפי‪ ,‬מלוח האם ומסביבת העבודה ברשת‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫פרק ‪09‬‬
‫‏המדריך לפתרון בעיות‬
‫דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות‬
‫הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫――‬
‫לפני פנייה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪ ,Samsung‬בדוק את הדברים הבאים במוצר שברשותך‪ .‬אם הבעיה לא נפתרת‪ ,‬פנה אל‬
‫מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫בדוק את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫בעיית התקנה (מצב ‪)PC‬‬
‫המסך נדלק וכבה לסירוגין‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחבר בין המוצר לבין המחשב כדי לוודא שהמחברים מחוברים היטב‪.‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫ודא שהמוצר מתפקד באופן רגיל באמצעות פונקציית בדיקת המוצר‪.‬‬
‫אם המסך כבוי ונורית ההפעלה מהבהבת על אף שהמוצר מחובר כראוי למחשב‪ ,‬בצע בדיקת ‪.Self Diagnosis‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה הן את המחשב והן את המוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק מהמוצר את הכבלים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הפעל את המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫――‬
‫השוליים הריקים שבמסך אינם תלויים במוצר‪.‬‬
‫שוליים ריקים במסך נגרמים על ידי כרטיס ה‪ PC-‬או כרטיס הגרפיקה‪ .‬כדי לפתור את הבעיה‪ ,‬התאם את גודל המסך דרך‬
‫הגדרות ‪ HDMI‬או ‪ DVI‬של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫אם אין בתפריט ההגדרות של הכרטיס הגרפי אפשרות להתאים את גודל המסך‪ ,‬עדכן את מנהל הכרטיס הגרפי לגרסה החדשה‬
‫ביותר‪.‬‬
‫(לפרטים נוספים על התאמת הגדרות המסך‪ ,‬פנה אל יצרן הכרטיס הגרפי או אל יצרן המחשב)‪.‬‬
‫‪4‬אם מופיעה ההודעה ‪ ,Check Signal Cable‬המוצר פועל כרגיל‪.‬‬
‫אם המסך נשאר ריק‪ ,‬בדוק את מערכת המחשב‪ ,‬את בקר הווידאו ואת הכבל‪.‬‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫עבור מצב שחורג מהרזולוציה הנתמכת (עיין ב‪-‬טבלת מצבי אות רגילים)‪ ,‬תופיע ההודעה ‪ Not Optimum Mode‬למשך זמן קצר‪.‬‬
‫――‬
‫כאשר המוצר והמחשב מחוברים בכבל ‪ HDMI‬או ‪ ,HDMI-DVI‬מופיעים שוליים ריקים בכל ארבעת צדי המסך‪.‬‬
‫הרזולוציה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם להגדרות מערכת המחשב ולכבלים‪.‬‬
‫בעיה במסך‬
‫נורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי כבויה‪ .‬המסך לא נדלק‪.‬‬
‫ודא שכבל החשמל מחובר כראוי‪.‬‬
‫ההודעה ‪ Check Signal Cable‬מופיעה‪.‬‬
‫ודא שהכבל מחובר כראוי אל המוצר‪.‬‬
‫ודא שההתקן המחובר אל המוצר מופעל‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ Not Optimum Mode‬מוצג במסך‪.‬‬
‫הפעלת הווידאו בלתי יציבה‪.‬‬
‫הודעה זו מופיעה כאשר האות מהכרטיס הגרפי עולה על הרזולוציה או התדירות המרביות עבור המוצר‪.‬‬
‫ההפעלה של קובצי וידאו גדולים באיכות ‪ High-Definition‬עלולה להיות בלתי יציבה‪ .‬הדבר עלול לנבוע מכך שנגן הווידאו‬
‫אינו מותאם באופן מיטבי למשאב המחשב‪.‬‬
‫שנה את הרזולוציה והתדירות המרביות כך שיתאימו לביצועי המוצר‪ ,‬תוך עיון ב'טבלת מצבי אות רגילים' (עמ' ‪.)37‬‬
‫עיוות של התמונות שבמסך‪.‬‬
‫נסה להפעיל את הקובץ בנגן וידאו אחר‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחובר אל המוצר‪.‬‬
‫המסך לא ממוקד‪ .‬המסך מטושטש‪.‬‬
‫התאם את הגדרות ‪ Coarse‬ו‪.Fine‬‬
‫בעיה בהתקן מקור‬
‫נתק אביזרים מחוברים (כבל הרחבת וידאו וכ') ונסה שוב‪.‬‬
‫בעת אתחול המחשב נשמעים צפצופים‪.‬‬
‫הגדר את הרזולוציה ואת תדירות הרענון לפי הרמה המומלצת‪.‬‬
‫צפצופים הנשמעים בעת אתחול המחשב הם סימן לכך שהמחשב זקוק לטיפול‪.‬‬
‫המסך לא יציב ורועד‪ .‬יש במסך צללים או תמונות 'רפאים'‪.‬‬
‫ודא שהגדרות הרזולוציה והתדירות עבור המחשב אינן חורגות מטווח הרזולוציה והתדירות המתאים למוצר‪ .‬כעת‪ ,‬אם יש צורך‪,‬‬
‫שנה את ההגדרות‪ ,‬תוך עיון ב'טבלת מצבי אות רגילים' (עמ' ‪ )37‬במדריך זה ובתפריט ‪ INFORMATION‬במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫נוריות ה‪ LED-‬במסגרת של המוצר עלולות להיראות‪ ,‬בהתאם לזווית הצפייה של המשתמש‪ .‬אור זה אינו מזיק לבני אדם‪ ,‬ואין לו‬
‫השפעה על תכונות המוצר ועל ביצועיו‪ .‬המוצר בטוח לשימוש‪.‬‬
‫המסך בהיר מדי‪ .‬המסך לא בהיר מספיק‪.‬‬
‫התאם את הגדרות ‪ Brightness‬ו‪.Contrast‬‬
‫הצבע במסך לא אחיד‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.COLOR‬‬
‫לצבעים במסך יש צל והם מעוותים‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.COLOR‬‬
‫הלבן לא נראה לבן‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.COLOR‬‬
‫אין תמונה במסך ונורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי מהבהבת אחת לחצי שנייה או שנייה‪.‬‬
‫המוצר פועל במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫הקש על אחד ממקשי המקלדת או הזז את העכבר כדי לחזור למצב הפעולה הרגיל‪.‬‬
‫הטקסט מטושטש‪.‬‬
‫אם אתה משתמש ב‪( Windows OS-‬לדוגמה‪,Windows 7 ,‬‏‪,Windows 8‬‏‪ Windows 8.1‬או ‪ :)Windows 10‬עבור אל לוח‬
‫הבקרה גופנים כוונן טקסט ‪ ClearType‬ושנה את הפעל את ‪.ClearType‬‬
‫‪34‬‬
‫שאלות ותשובות‬
‫――‬
‫לקבלת מידע נוסף על כוונונים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של המחשב או של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫כיצד ניתן לשנות את תדירות הרענון?‬
‫הגדר את תדירות הרענון בכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫• •‪ :Windows XP‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫מראה וערכות נושא‬
‫• •‪ :Windows ME/2000‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫• •‪ :Windows Vista‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫• •‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫תצוגה‬
‫מתקדם‬
‫מראה והתאמה אישית‬
‫מראה והתאמה אישית‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬עבור אל הגדרות‬
‫• •‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות‬
‫תצוגה‬
‫הגדרות‬
‫מערכת‬
‫מתקדם‬
‫צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫התאמה אישית‬
‫תצוגה‬
‫לוח הבקרה‬
‫תצוגה‬
‫הגדרות‬
‫צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫הגדרות תצוגה‬
‫רזולוציית מסך‬
‫מראה והתאמה אישית‬
‫הגדרות תצוגה מתקדמות‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫תצוגה‬
‫צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫רזולוציית מסך‬
‫מאפייני מתאם תצוגה‬
‫צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון המסך תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫כיצד ניתן לשנות את הרזולוציה?‬
‫• •‪ :Windows XP‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫מראה וערכות נושא‬
‫• •‪ :Windows ME/2000‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫• •‪ :Windows Vista‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫• •‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה‬
‫תצוגה‬
‫הגדרות‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫מראה והתאמה אישית‬
‫מראה והתאמה אישית‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬עבור אל הגדרות‬
‫• •‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות‬
‫תצוגה‬
‫מערכת‬
‫הגדרות‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫תצוגה‬
‫לוח הבקרה‬
‫תצוגה‬
‫התאמה אישית‬
‫הגדרות תצוגה‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫כוונן רזולוציה‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫מראה והתאמה אישית‬
‫תצוגה‬
‫כוונן רזולוציה‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫הגדרות תצוגה מתקדמות‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫כיצד מגדירים מצב חיסכון בחשמל?‬
‫מראה וערכות נושא‬
‫• •‪ :Windows XP‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה‬
‫• •‪ :Windows ME/2000‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה‬
‫• •‪ :Windows Vista‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה‬
‫• •‪ :Windows 7‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה‬
‫תצוגה‬
‫הגדרות שומר מסך‬
‫מראה והתאמה אישית‬
‫מראה והתאמה אישית‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות‬
‫• •‪ :Windows 10‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות‬
‫תצוגה‬
‫התאמה אישית‬
‫הגדרות שומר מסך‬
‫לוח הבקרה‬
‫מסך נעילה‬
‫אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫התאמה אישית‬
‫התאמה אישית‬
‫אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫הגדרות שומר מסך‬
‫הגדרות שומר מסך‬
‫מראה והתאמה אישית‬
‫התאם אישית‬
‫הגדרות זמן קצוב למסך‬
‫אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫הגדרות שומר מסך‬
‫אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫צריכת חשמל & שינה ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫פרק ‪10‬‬
‫‏מפרט‬
‫כללי‬
‫שם דגם‬
‫גודל‬
‫‪S27E330H‬‬
‫סיווג ‪ 27( 27‬אינץ' ‪ 68 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 597.6‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 336.15‬מ"מ (‪)V‬‬
‫גודל הפיקסל‬
‫‪ 0.3114‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 0.3114‬מ"מ (‪)V‬‬
‫שעון פיקסל מרבי‬
‫‪( ‎148.5 MHz‬אנלוגי‪)HDMI ,‬‬
‫אספקת כוח‬
‫ז"ח‪‎100 - 240 V – (+/- 10%)‎‬‏‪‎50/60 Hz ± 3 Hz ,‬‬
‫מחברי אות‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫‪D-SUB‬‏‪HDMI ,‬‏‬
‫תנאי סביבה‬
‫תפעול‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏ ‪104‬‏ – ‪F‬‏ ‪C )50‬‏ ‪40‬‏ – ‪C‬‏ ‏‏‪ / 10‬לחות‪ ,‎10 % – 80 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏ ‪113‬‏ – ‪F‬‏ ‪C )-4‬‏ ‪45‬‏ – ‪C‬‏ ‏‏‪ / -20‬לחות‪ ,‎5 % – 95 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫חבר–הפעל‬
‫ניתן להתקין צג זה ולהפעילו עם כל מערכת תואמת חבר‪-‬הפעל (‪Plug-and-Play‬‏)‪ .‬החלפת נתונים דו‪-‬כיוונית בין הצג למערכת מחשב ממטבת את הגדרות הצג‪ .‬התקנת הצג מתבצעת באופן אוטומטי‪ .‬עם זאת‪ ,‬תוכל על פי רצונך להתאים אישית את הגדרות ההתקנה‪.‬‬
‫נקודות מסך (פיקסלים)‬
‫בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך ה‪ LCD-‬כשהוא בהיר או כהה יותר מהשאר‪ .‬דבר זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫מוצר זה הוא התקן דיגיטלי בסיווג ‪.Class B‬‬
‫למפרט מכשיר מפורט‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung Electronics‬‬
‫‪36‬‬
‫טבלת מצבי אות רגילים‬
‫‪S27E330H‬‬
‫שם דגם‬
‫סינכרון‬
‫רזולוציה‬
‫תדירות אופקית‬
‫‪‎‎30 – 81 kHz‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫‪‎‎56 – 75 Hz‬‬
‫רזולוציה מיטבית‬
‫‪ ‎1920 x 1080‬בתדירות של ‪‎60 Hz‬‬
‫רזולוציה מרבית‬
‫‪ ‎1920 x 1080‬בתדירות של ‪‎60 Hz‬‬
‫כאשר יגיעו אל המכשיר מהמחשב אותות מהמצבים הרגילים הבאים‪ ,‬המסך יותאם באופן אוטומטי‪ .‬אם האותות המשודרים מהמחשב אינם ממצבי האות הרגילים הללו‪ ,‬ייתכן שהמסך יישאר ריק למרות שנורית ההפעלה דולקת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬שנה את ההגדרות על פי‬
‫הטבלה שלהלן‪ ,‬על פי המפורט במדריך למשתמש של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫רזולוציה‬
‫תדירות אופקית (‪)kHz‬‬
‫תדירות אנכית (‪Hz‬‏)‬
‫שעון פיקסל (‪MHz‬‏)‬
‫קוטביות סנכרון (‪H/V‬‏)‬
‫‪IBM‬‏‪‎720 x 400 ,‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎832 x 624 ,‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎1152 x 870 ,‬‬
‫‪68.681‬‬
‫‪75.062‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA DMT‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA DMT‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA DMT‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA DMT‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪35.156‬‬
‫‪56.250‬‬
‫‪36.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA DMT‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA DMT‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA DMT‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪46.875‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪49.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA DMT‬‏‪‎1024 x 768 ,‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA DMT‬‏‪‎1024 x 768 ,‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA DMT‬‏‪‎1024 x 768 ,‬‬
‫‪60.023‬‬
‫‪75.029‬‬
‫‪78.750‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA DMT‬‏‪‎1152 x 864 ,‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA DMT‬‏‪‎1280 x 720 ,‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA DMT‬‏‪‎1280 x 800 ,‬‬
‫‪49.702‬‬
‫‪59.810‬‬
‫‪83.500‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪VESA DMT‬‏‪‎1280 x 1024 ,‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪60.020‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA DMT‬‏‪‎1280 x 1024 ,‬‬
‫‪79.976‬‬
‫‪75.025‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA DMT‬‏‪‎1440 x 900 ,‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪37‬‬
‫――‬
‫――‬
‫רזולוציה‬
‫תדירות אופקית (‪)kHz‬‬
‫תדירות אנכית (‪Hz‬‏)‬
‫שעון פיקסל (‪MHz‬‏)‬
‫קוטביות סנכרון (‪H/V‬‏)‬
‫‪VESA DMT‬‏‪‎RB 1600 x 900 ,‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA DMT‬‏‪‎1680 x 1050 ,‬‬
‫‪65.290‬‬
‫‪59.954‬‬
‫‪146.250‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪VESA DMT‬‏‪‎1920 x 1080 ,‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫תדירות אופקית‬
‫משך הזמן הנדרש לסריקת שורה יחידה מהצד השמאלי של המסך עד צדו הימני קרוי 'מחזור אופקי'‪ .‬המספר ההופכי של מחזור אופקי קרוי 'תדירות אופקית'‪ .‬התדירות האופקית נמדדת בקילוהרץ (‪.)kHz‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫חזרה על אותה התמונה הרבה פעמים לשנייה מאפשרת לך להציג תמונות טבעיות‪ .‬תדירות החזרה נקראת "תדירות אנכית" או "קצב רענון" והיא מסומנת ב‪.Hz-‬‬
‫――‬
‫――‬
‫בשל אופי המסך וכדי להגיע לאיכות תמונה מיטבית‪ ,‬ניתן להגדיר במוצר זה רק ערך רזולוציה אחד לכל גודל של מסך‪ .‬שימוש רזולוציה שאינו זו שצוינה עשוי לפגום באיכות התמונה‪ .‬כדי למנוע מצב שכזה‪ ,‬מומלץ לבחור ברזולוציה המיטבית שצוינה עבור המוצר שברשותך‪.‬‬
‫בדוק את תדירות רענון המסך אם אתה עובר מצג ‪( CDT‬עם חיבור למחשב) לצג ‪ .LCD‬אם צג ה‪ LCD-‬אינו תומך בתדירות של ‪ ,85Hz‬החלף את התדירות האנכית ל‪ 60Hz-‬בעזרת צג ה‪ CDT-‬לפני המעבר לצג ה‪.LCD-‬‬
‫‪38‬‬
‫פרק ‪11‬‬
‫‏נספח‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫――‬
‫במקרים הבאים אנו עשויים לחייב אותך בגין ביקור של טכנאי שירות (לבקשתך) על אף האחריות‪.‬‬
‫אין פגם במוצר‬
‫ניקוי המוצר‪ ,‬התאמה‪ ,‬הסברים‪ ,‬התקנה מחדש וכו'‪.‬‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫הנזק למוצר נגרם מטיפול לא נכון או תיקון שגוי על ידי הלקוח‪.‬‬
‫הנזק נגרם למוצר מ‪-‬‬
‫• •חבטה חיצונית או השמטת המוצר‪.‬‬
‫• •שימוש באביזרים או מוצרים לרכישה בנפרד שלא אושרו על ידי ‪.Samsung‬‬
‫• •בוצע תיקון שלא על ידי מהנדס של חברת השירות המורשית של ‪.Samsung Electronics Co., Ltd‬‬
‫• •טכנאי השירות רק מסביר כיצד להשתמש במוצר או מתאים את האפשרויות מבלי לפרק את המוצר‪.‬‬
‫• •שינוי העיצוב או תיקון של המוצר על ידי הלקוח‪.‬‬
‫• •פגם או ליקוי הם תוצאה של גורמים סביבתיים חיצוניים (אינטרנט‪ ,‬אנטנה‪ ,‬אותות אלחוטיים וכו')‪.‬‬
‫• •שימוש במתח לא נכון או בחיבורי חשמל לא מורשים להפעלת המוצר‪.‬‬
‫• •המוצר הותקן מחדש או שחוברו אליו התקנים נוספים לאחר התקנה ראשונה של המוצר כפי שנרכש‪.‬‬
‫• •אי קיום האזהרות המפורטות במדריך למשתמש‪.‬‬
‫• •המוצר הותקן מחדש בנקודה אחרת או הועבר לבית אחר‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש הנחיות שימוש בגלל מוצר של חברה אחרת‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש הנחיות שימוש ברשת או בתוכנית של חברה אחרת‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש התקנה והגדרה של תוכנה עבור המוצר‪.‬‬
‫• •טכנאי השירות מסיר אבק או עצמים זרים מתוך המוצר‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש התקנה נוספת‪ ,‬לאחר שרכש מוצר באמצעות קניות מהבית או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫אחר‬
‫• •תקלה במוצר כתוצאה מאסון טבע‪( .‬ברק‪ ,‬דליקה‪ ,‬רעש אדמה‪ ,‬נזקי שיטפון וכו')‬
‫• •בלאי של רכיבים מתכלים‪( .‬סוללה‪ ,‬טונר‪ ,‬נורות פלורסנט‪ ,‬ראש‪ ,‬ויברטור‪ ,‬נורה‪ ,‬מסנן‪ ,‬סרט וכו')‬
‫――‬
‫ייתכן שיחול תשלום במקרה של לקוח שביקש שירות על אף שאין פגם במוצר‪ .‬לכן מומלץ לקרוא תחילה את המדריך‪.‬‬
‫‪39‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising