Samsung | SM-R375 | User manual | Samsung Galaxy Fit-e Lietotāja rokasgrāmata

Samsung Galaxy Fit-e  Lietotāja rokasgrāmata
LIETOTĀJA
ROKASGRĀMATA
SM-R375
Latvian. 05/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Saturs
Darba sākšana
3
8
10
14
Sākumā izlasi mani
Ierīces izkārtojums
Akumulators
Galaxy Fitⓔ valkāšana
16
Galaxy Fitⓔ ieslēgšana
17
Galaxy Fitⓔ savienošana ar mobilo ierīci
19
21
Ekrāna vadība
Ekrānā redzamais saturs
Logrīki un funkcijas
23
32
33
Logrīks Samsung Health
Laikapst.
Kalendārs
Programma Galaxy Wearable
34
35
41
Ievads
Sākums
Ciparnīcas
Pielikums
42
45
Traucējummeklēšana
Akumulatora noņemšana
2
Darba sākšana
Sākumā izlasi mani
Pirms ierīces lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai lietošana būtu droša un pareiza.
• Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
• Noteiktas satura daļas var atšķirties no funkcijām jūsu ierīcē atkarībā no reģiona, modeļa
specifikācijām vai ierīces programmatūras.
• Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir
rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinājumi
veikt operētājsistēmas pielāgošanu var izraisīt Galaxy Fitⓔ vai programmu darbības
traucējumus.
• Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā Galaxy Fitⓔ nodrošinātais
saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana
komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par
multivides nelikumīgu izmantošanu.
• Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces Galaxy Fitⓔ komplektācijā, var tikt
atjauninātas un vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums rodas jautājumi
par ierīces Galaxy Fitⓔ komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung
servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar
pakalpojuma sniedzējiem.
• Galaxy Fitⓔ’s operētājsistēmas modificēšana, vai programmatūras no neoficiāliem avotiem
instalēšana, var novest pie Galaxy Fitⓔ nepareizas darbības, kā arī datu bojāšanas vai
zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija
tiek anulēta.
• Dažas funkcijas var nedarboties tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā, atkarībā no mobilās
ierīces, kuru pievienojat ierīcei Galaxy Fitⓔ, izgatavotāja un modeļa.
• Šis izstrādājums ietver noteiktu bezmaksas/atvērtā pirmkoda programmatūru. Lai iepazītos
ar atvērtā pirmkoda licences aplūkošanas norādījumiem, apmeklējiet Samsung tīmekļa
vietni (opensource.samsung.com).
• Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
3
Darba sākšana
• Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja ekrānam var būt piestiprināts aizsargs, lai
ražošanas un izplatīšanas laikā nodrošinātu aizsardzību. Garantija neattiecas uz ekrānam
piestiprinātā aizsarga bojājumiem.
• Ilgāku laiku rādot nekustīgu attēlu, var rasties pēcattēls (ekrāna iededzināšana) vai
dubultošanās produkta īpatnību dēļ.
– – Ieteicams nevienā no ekrāna daļām vai pa visu ekrānu neatstāt nekustīgu attēlu uz ilgu
laiku un izslēgt ekrānu, ja ierīce netiek lietota.
• Atkarībā no reģiona vai modeļa dažām ierīcēm ir nepieciešams Federālās sakaru komisijas
(Federal Communications Commission — FCC) apstiprinājums. Ja jūsu ierīci ir apstiprinājusi
FCC, jūs savienotajā mobilajā ierīcē varat skatīt FCC ID. Lai skatītu FCC ID, mobilajā ierīcē
palaidiet programmu Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums → Par aproci →
Informācija par ierīci un pēc tam pārbaudiet FCC ID sadaļā FCC sertifikācija.
Ūdens un putekļu pretestības uzturēšana
Jūsu ierīcei ir paredzēta aizsardzība pret ūdeni un putekļiem. Rūpīgi ievērojiet šos padomus, lai
nodrošinātu jūsu ierīces aizsardzību pret ūdeni un putekļiem. Pretējā gadījumā iespējams izraisīt
ierīces bojājumus.
• Nepieļaujiet, ka ierīce saskaras ar strauji plūstošu ūdeni.
• Neizmantojiet ierīci, nirstot ūdenī, snorkelējot vai nodarbojoties ar jebkādiem ūdens sporta
veidiem ūdenī ar lielu plūsmu.
• Ja ierīce vai jūsu rokas ir slapjas, kārtīgi tās noslaukiet pirms lietojat ierīci.
• Ja ierīce tikusi pakļauta saldūdens ietekmei, viscaur nosusiniet to ar tīru, mīkstu drānu. Ja
ierīce nonākusi saskarē ar citiem šķidrumiem, piemēram, sālsūdeni, peldbaseina ūdeni,
ziepjainu ūdeni, eļļu, smaržām, sauļošanās līdzekli, roku tīrīšanas līdzekli vai ķīmiskiem
produktiem, piemēram, kosmētiku, noskalojiet to ar saldūdeni un rūpīgi nosusiniet ar tīru,
mīkstu drānu. Neievērojot šos norādījumus, iespējams pasliktināt ierīces veiktspēju un
izskatu.
4
Darba sākšana
• Ja ierīce tiek nomesta vai saņem triecienu, ierīces ūdens un putekļu izturīgās funkcijas var
tikt bojātas.
• Neizjauciet ierīci. Var tikt bojātas ierīces ūdens un putekļu izturīgās funkcijas.
• Nepakļaujiet ierīci krasām gaisa vai ūdens temperatūras izmaiņām.
• Nežāvējiet ierīci, izmantojot žāvēšanas ierīci, piemēram, matu fēnu.
• Izmantojot ierīci saunā, var tikt bojāta tās ūdens izturīgā funkcija.
• Izmantojot ierīci ūdenī, ekrāns un citas funkcijas, iespējams, nedarbosies pareizi.
• Jūsu ierīce ir pārbaudīta kontrolētā vidē un sertificēta kā ūdens un putekļu izturīga
konkrētās situācijās un apstākļos. (Ierīce atbilst starptautiskajā standartā ISO 22810:2010
noteiktajām prasībām par ūdens izturību 50 m dziļumā un var tikt izmantota seklā ūdenī.
Atbilst putekļu izturības prasībām, kas noteiktas klasifikācijā IEC 60529 IP6X.)
Piesardzības pasākumi uzkaršanas gadījumā
Ja ierīces izmantošanas laikā izjūtat diskomfortu pārkaršanas dēļ, nekavējoties pārtrauciet tās
lietošanu un noņemiet to no savas plaukstas locītavas.
Lai izvairītos no problēmām, piemēram, ierīces darbības kļūmes, ādas diskomforta vai
bojājumiem un akumulatora iztukšošanās, ierīcē būs redzams brīdinājums, tai sasniedzot
noteiktu temperatūru. Ja parādās sākotnējais brīdinājums, visas ierīces funkcijas tiks atspējotas,
kamēr ierīce atdziest līdz noteiktai temperatūrai.
Ja ierīces temperatūra turpinās pieaugt, tiks parādīts otrais brīdinājums. Šajā brīdī ierīce izslēgsies.
Nelietojiet ierīci, kamēr tā nav atdzisusi līdz noteiktai temperatūrai.
5
Darba sākšana
Instrukciju ikonas
Brīdinājums!: situācijas, kad pastāv lietotāja vai citu personu traumēšanas risks
Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus
Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
Galaxy Fitⓔ tīrīšana un pārvaldība
Ievērojiet tālākos norādījumus, lai garantētu, ka jūsu Galaxy Fitⓔ darbojas pareizi un saglabā tā
sākotnējo izskatu. Pretējā gadījumā iespējami Galaxy Fitⓔ bojājumi un ādas kairinājums.
• Nepakļaujiet ierīci putekļiem, sviedriem, tintei, eļļai un ķīmiskiem produktiem, piemēram,
kosmētikai, antibakteriālam aerosolam, roku tīrīšanas līdzeklim, mazgāšanas līdzeklim
un insekticīdiem. Iespējami Galaxy Fitⓔ’s ārējo un iekšējo detaļu bojājumi vai pasliktināta
veiktspēja. Ja jūsu Galaxy Fitⓔ ir saskāries ar kādu no iepriekš minētajām vielām, izmantojiet
mīkstu bezplūksnu drānu, lai to notīrītu.
• Tīrot Galaxy Fitⓔ, neizmantojiet ziepes, tīrīšanas līdzekļus, abrazīvus materiālus un saspiestu
gaisu, kā arī netīriet to ar ultraskaņas viļņiem vai ārējiem siltuma avotiem. Pretējā gadījumā
Galaxy Fitⓔ var sabojāt. Uz Galaxy Fitⓔ palikuši ziepju, tīrīšanas līdzekļu un roku dezinfekcijas
līdzekļu atlikumi var izraisīt ādas kairinājumu.
• Pēc treniņa vai sviedru izdalīšanās notīriet rokas locītavu un siksniņu. Notīriet Galaxy Fitⓔ ar
saldūdeni, nedaudz paberzējiet to ar tīrāmo spirtu un rūpīgi izžāvējiet savu Galaxy Fitⓔ.
• Saules aizsargkrēma, losjona vai eļļas notīrīšanai izmantojiet tīrīšanas līdzekli bez ziepēm, pēc
tam noskalojiet un rūpīgi izžāvējiet savu Galaxy Fitⓔ.
• Ja Galaxy Fitⓔ’s siksniņa kļūst netīra vai satur jebkādus materiālus, noslaukiet to ar
samitrinātu zobu birsti ar mīkstiem sariem.
6
Darba sākšana
Piesardzības ievērošana, ja jums ir alerģiska reakcija pret jebkuriem uz
Galaxy Fitⓔ esošajiem materiāliem
• Samsung ir pārbaudījis uz Galaxy Fitⓔ konstatētos kaitīgos materiālus, piedaloties iekšējām
un ārējām sertifikācijas iestādēm, tai skaitā pārbaudīti visi tie materiāli, kas saskaras ar ādu,
veikta ādas toksicitātes pārbaude un Galaxy Fitⓔ valkāšanas pārbaude.
• Galaxy Fitⓔ sastāvā ietilpst niķelis. Veiciet nepieciešamos piesardzības pasākumus,
ja jūsu ādai ir paaugstināta jutība vai jums ir alerģiska reakcija pret jebkuriem uz
Galaxy Fitⓔ esošajiem materiāliem.
– – Niķelis: Galaxy Fitⓔ satur nelielu daudzumu niķeļa, kas ir zem tā Eiropas REACH regulā
noteiktā kontrolpunkta. Jūs netiksiet pakļauts Galaxy Fitⓔ iekšpusē esošajam niķelim, un
Galaxy Fitⓔ ir nokārtojis starptautisko sertifikācijas pārbaudi. Tomēr, ja jūsu āda ir jutīga
pret niķeli, ievērojiet piesardzību Galaxy Fitⓔ lietošanā.
• Galaxy Fitⓔ izgatavošanā tiek izmantoti tikai materiāli, kas atbilst ASV patērētāju produktu
drošības komisijas standartiem, Eiropas valstu noteikumiem un citiem starptautiskiem
standartiem.
• Papildinformāciju par to, kā Samsung rīkojas ar ķīmiskām vielām, skatiet Samsung tīmekļa
vietnē (https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/).
7
Darba sākšana
Ierīces izkārtojums
Komplekta saturs
Informāciju par komplekta saturu skatiet īsajā lietošanas pamācībā.
• Komplektā ar šo Galaxy Fitⓔ iekļautie ierīces attēli un jebkuri pieejamie piederumi var
atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šim Galaxy Fitⓔ un var nebūt saderīgi
ar citām ierīcēm.
• Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja.
Pirms iegādes pārliecinieties, ka tie ir saderīgi ar šo Galaxy Fitⓔ.
• Izņemot Galaxy Fitⓔ un dažus aksesuārus, tiem var nebūt tāda pati ūdens un putekļu
noturības sertifikācija.
• Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu
lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz
garantija.
• Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas
uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung
tīmekļa vietnē.
8
Darba sākšana
Galaxy Fitⓔ
Ekrāns
Sirdsdarbības sensors
Dekompresijas atvere
Siksniņa
Uzlādes kontakti
• Raugieties, lai siksniņa ir tīra. Saskare ar piesārņojumu, piemēram, putekļiem un
krāsvielām, var uz siksniņas atstāt traipus, kas var nebūt pilnībā notīrāmi.
• Neievietojiet asus priekšmetus atmosfēras dekompresijas atverē. Galaxy Fitⓔ iekšējie
komponenti var tikt bojāti līdz ar ūdensizturības funkciju.
• Ja jūs izmantojat ierīci, kuras stikliņš vai akrila korpuss ir saplīsis, pastāv risks gūt
ievainojumus. Lietojiet ierīci tikai tad, kad tā ir salabota Samsung servisa centrā.
Dekompresijas atvere nodrošina pareizu Galaxy Fitⓔ’s iekšējo detaļu un sensoru darbību,
kad Galaxy Fitⓔ tiek izmantots vidē, kurā mainās atmosfēras spiediens.
9
Darba sākšana
Lādētājs
Uzlādes kontakti
Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai, jo lādētājam nav tāda pati ūdens noturības
sertifikācija kā jūsu Galaxy Fitⓔ.
Akumulators
Akumulatora uzlāde
Uzlādējiet akumulatoru pirms tā pirmās izmantošanas reizes vai pēc akumulatora ilgstošas
dīkstāves periodiem.
Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus.
Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai
Galaxy Fitⓔ bojājumus.
• Izmantojiet komplektācijā iekļauto komplektāciju. Galaxy Fitⓔ nevarēs pareizi uzlādēt
ar citu ražotāju lādētājiem.
• Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas
lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.
Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots.
Lādētājam nav iesl./izsl. slēdža, tādēļ laikā, kad tas netiek izmantots, atvienojiet to
no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā
lādētājam ir jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.
10
Darba sākšana
1
2
Savienojiet uzlādes kabeli ar USB strāvas adapteri.
Savietojiet lādētāja centru un Galaxy Fitⓔ tad savietojiet lādētāja stiprinājumu un atveri, kura
atrodas pie Galaxy Fitⓔ uzlādes kontaktiem.
Atvere
Stiprinājums
3
Nospiediet un turiet Galaxy Fitⓔ un lādētāju, līdz tas noklikšķ.
11
Darba sākšana
4
Pēc tam, kad ierīce Galaxy Fitⓔ ir pilnībā uzlādēta, pavelciet lādētāja rokturi, lai atvienotu to.
Atvienojiet lādētāju no elektriskās kontaktrozetes.
Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana
Galaxy Fitⓔ nodrošina dažādas iespējas, kas palīdzēs jums taupīt akumulatora enerģiju.
• Pielāgojiet paziņojumu iestatījumus mobilās ierīces programmā Galaxy Wearable.
• Deaktivizējiet vibrācijas funkciju mobilās ierīces programmā Galaxy Wearable.
12
Darba sākšana
Padomi akumulatora uzlādei un piesardzības pasākumi
• Pēc Galaxy Fitⓔ iegādes pievienojiet lādētāju, lai ieslēgtu ierīci. Vispirms pietiekamā līmenī
jāuzlādē akumulators.
• Ja starp Galaxy Fitⓔ un lādētāju ir šķēršļi, Galaxy Fitⓔ var netikt uzlādēts pareizi. Nepieļaujiet
Galaxy Fitⓔ un lādētāja saskari ar sviedriem, šķidrumiem un putekļiem.
• Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, Galaxy Fitⓔ nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja
pievienošanas. Pirms ieslēgt Galaxy Fitⓔ, ļaujiet izlādētajam akumulatoram dažas minūtes
uzlādēties.
• Cita barošanas avota (piemēram, datora), nevis lādētāja, izmantošana var izraisīt lēnāku
uzlādi nepietiekama elektriskās strāvas apjoma dēļ.
• Ja Galaxy Fitⓔ uzlādē ar citām ierīcēm, izmantojot universālu lādētāju, uzlāde būs ilgāka.
• Galaxy Fitⓔ var lietot uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams
ilgāks laiks.
• Ja uzlādes laikā ierīcei Galaxy Fitⓔ tiek nodrošināts nestabils barošanas avots, ekrāns var
nedarboties. Ja tā notiek, atvienojiet Galaxy Fitⓔ no lādētāja.
• Uzlādes laikā Galaxy Fitⓔ var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina Galaxy Fitⓔ’s
kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs drošības
apsvērumu dēļ var pārtraukt uzlādi. Ja tā notiek, ļaujiet Galaxy Fitⓔ atdzist, noņemot to no
lādētāja, pirms turpināt uzlādi.
• Ja Galaxy Fitⓔ netiek uzlādēts pareizi, nogādājiet Galaxy Fitⓔ Samsung apkopes centrā.
• Neizmantojiet saliektu vai bojātu uzlādes kabeli.
13
Darba sākšana
Galaxy Fitⓔ valkāšana
Galaxy Fitⓔ uzvilkšana
Atveriet sprādzi un aplieciet siksniņu ap plaukstas locītavu. Ievietojiet tapiņu attiecīgajā atverē.
Nostipriniet Galaxy Fitⓔ tajā siksniņas atverē, kas ir par vienu atveri pirms ierastās, lai nejustu
diskomfortu, ja siksniņa tiek netīšām pievilkta, pavelkot tās galu uz iekšpusi.
Pārlieku nelokiet siksniņu. Pretējā gadījumā Galaxy Fitⓔ var sabojāt.
Lai precīzāk mērītu savu sirdsdarbību ar Galaxy Fitⓔ, cieši valkājiet Galaxy Fitⓔ ap
savu rokas lejasdaļu, tieši virs plaukstas locītavas. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
Galaxy Fitⓔ pareiza valkāšana.
Padomi un piesardzības pasākumi siksniņas izmantošanai
• Valkājot Galaxy Fitⓔ, ievērojiet piesardzību. Ja jums ir jutīga āda vai arī Galaxy Fitⓔ ir pievilkts
par ciešu, var rasties nepatīkamas sajūtas.
• Dažiem cilvēkiem var rasties diskomforts, ilgstoši valkājot Galaxy Fitⓔ.
• Ādas kairinājums var rasties alerģijas, vides faktoru un citu faktoru dēļ vai tad, ja uz jūsu ādas
ilgstoši atrodas ziepes vai sviedri.
• Neaizsprādzējiet Galaxy Fitⓔ siksniņu pārāk cieši. Saglabājiet ierīci tīru un sausu. Lai gan
šī ierīce atbilst starptautiskiem drošības standartiem, dažiem cilvēkiem var rasties ādas
kairinājums, ja viņiem ir alerģija pret konkrētām vielām.
14
Darba sākšana
Ierīces Galaxy Fitⓔ noņemšana
Noņemot Galaxy Fitⓔ, pavelciet sprādzi uz leju un izvelciet siksniņu, kā redzams tālāk attēlā.
Siksniņas nomaiņa
Noņemiet siksniņu no Galaxy Fitⓔ, lai nomainītu to pret jaunu.
1
Turot Galaxy Fitⓔ, viegli pavelciet vienu no siksniņas savienojumiem, lai to paceltu.
• Pārliecinieties, ka velkat siksniņu ārā tā, lai tā atrastos tuvu ekrānam. Velkot siksniņas
galu, var rasties tās bojājumi.
• Cieši turiet Galaxy Fitⓔ un izņemiet siksniņu. Pretējā gadījumā siksniņas nomaiņas
laikā var rasties Galaxy Fitⓔ bojājumi.
15
Darba sākšana
2
Ievietojiet vienu siksniņas galu vienā Galaxy Fitⓔ pusē, viegli pavelciet ārā pretējo siksniņas
savienojuma pusi un pēc tam pievienojiet siksniņu otrā Galaxy Fitⓔ pusē.
1
2
Galaxy Fitⓔ ieslēgšana
Pievienojiet lādētāju Galaxy Fitⓔ, lai ieslēgtu ierīci.
Ieslēdzot Galaxy Fitⓔ pirmo reizi vai atiestatot to, ekrānā parādās instrukcijas programmas
Galaxy Wearable instalēšanai jūsu mobilajā ierīcē. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Galaxy Fitⓔ
savienošana ar mobilo ierīci.
Ierīce Galaxy Fitⓔ nav atsevišķa ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa, un tā tiek ieslēgta, kad
akumulators ir uzlādēts.
Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās,
ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.
Galaxy Fitⓔ restartēšana
Ja jūsu Galaxy Fitⓔ ierīce ir sasalusi un nereaģē, pievienojiet lādētāju uz ilgāk nekā 3 sekundēm,
lai to restartētu. Vai arī, ja Galaxy Fitⓔ ir savienota ar mobilo ierīci, lai restartētu siksniņu, palaidiet
savā mobilajā ierīcē programmu Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums → Par aproci →
Restartēt aproci.
16
Darba sākšana
Galaxy Fitⓔ savienošana ar mobilo ierīci
Programmas Galaxy Wearable instalēšana
Lai savienotu Galaxy Fitⓔ ar mobilo ierīci, mobilajā ierīcē instalējiet programmu Galaxy Wearable.
Atkarībā no jūsu mobilās ierīces veida programmu Galaxy Wearable varat lejupielādēt tālāk
norādītajās vietās.
• Samsung Android ierīces: Galaxy Store, Play veikals
• Citas Android ierīces: Play veikals
Jūs nevarat instalēt programmu Galaxy Wearable mobilajās ierīcēs, kas neatbalsta
Galaxy Fitⓔ sinhronizāciju. Pārliecinieties, vai jūsu mobilā ierīce ir savietojama ar
Galaxy Fitⓔ.
Galaxy Fitⓔ savienošana ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth
Galaxy Fitⓔ
1
Pievienojiet Galaxy Fitⓔ lādētājam.
Mobilā ierīce
2
3
4
5
Pārliecinieties, vai ir ieslēgta Bluetooth funkcija.
Palaidiet programmu Galaxy Wearable.
Ja nepieciešams, atjauniniet programmu Galaxy Wearable uz jaunāko versiju.
Pieskarieties Sākt lietošanu.
Ekrānā izvēlieties savu ierīci.
Ja nevarat atrast savu ierīci, pieskarieties pie Manas ierīces te nav.
17
Darba sākšana
6
Lai pabeigtu savienošanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Kad savienojums būs izveidots, Galaxy Fitⓔ’s ekrānā parādīsies ciparnīca.
• Pievienošanas veidi un ekrāns var atšķirties atkarībā no mobilās ierīces un
programmatūras versijas.
• Atbalstītās mobilās ierīces un funkcijas var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona,
pakalpojuma sniedzēja un ierīces ražotāja. Apmeklējiet www.samsung.com, lai
apskatītu saderīgās ierīces.
• Lai izmantotu visas Galaxy Fitⓔ funkcijas, atjauniniet programmu Samsung Health uz
tās jaunāko versiju.
Galaxy Fitⓔ savienošana ar jaunu mobilo ierīci
Savienojiet savu Galaxy Fitⓔ ar citām mobilajām ierīcēm. Jūs varat izveidot savienojumu ar citām
mobilajām ierīcēm, kuras nav savienotas ar jūsu Galaxy Fitⓔ. Savienojot Galaxy Fitⓔ ar jaunu
mobilo ierīci, Galaxy Fitⓔ tiks atiestatīta.
1
2
3
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable.
Pieskarieties pie
→ Atvienot.
Jaunajā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable, lai tā izveidotu savienojumu
ar Galaxy Fitⓔ.
Ja mobilā ierīce, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, jau ir pievienota citai Galaxy Fitⓔ
ierīcei, jūsu Galaxy Fitⓔ nevarēs izveidot savienojumu. Atvienojiet savu mobilo ierīci no
iepriekšējās Galaxy Fitⓔ ierīces, lai pievienotu pašreizējo Galaxy Fitⓔ.
18
Darba sākšana
Ekrāna vadība
Ekrāna ieslēgšana
Ieslēdziet ekrānu, paceļot Galaxy Fitⓔ uz savas rokas locītavas.
Ekrāns automātiski izslēgsies, ja ierīce Galaxy Fitⓔ noteiktu laiku netiek lietota.
Turklāt jūs varat iestatīt, lai Galaxy Fitⓔ ekrāns ieslēgtos, pieskaroties tam divas reizes.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums →
Papildu → Ekrāna aktivizēšana → Divkāršs pieskāriens.
19
Darba sākšana
Ekrāns
• Neļaujiet ekrānam saskarties ar citām elektroniskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var
radīt kļūmi ekrāna darbībā.
• Lai nesabojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem.
• Ieteicams ilgu laiku neizmantot fiksētus grafikas elementus uz visa ekrāna vai tā daļas.
Tādējādi var rasties pēcattēli (ekrāna iedegums) vai dubultošanās.
• Pieskaroties ekrānam, tas darbojas labi. Tā kā šis ekrāns nav skārienekrāna, vilkšanas
žesti tajā nedarbojas.
• Lietojot ekrānu, ieteicams pieskarties tam ar pirkstiem.
Jūs varat pāriet uz citu lapu, pieskaroties ekrānam ar pirkstu. Galaxy Fitⓔ labi atpazīs pieskārienus,
ja jūs pieskarsieties vietā, kas parādīta turpmāk ievietotajā attēlā.
20
Darba sākšana
Ekrānā redzamais saturs
Pulksteņa ekrāns ir izejas punkts, lai piekļūtu daudzajiem Galaxy Fitⓔ’s ekrāniem. Jūs varat pāriet
uz citiem ekrāniem, pieskaroties ekrānam ar pirkstu.
Pulkstenis
Soļi
Kalorijas
Miegs
Laikapst
Pieejamie logrīki, paziņojumi un to izkārtojums var atšķirties atkarībā no
programmatūras versijas.
Pulksteņa ekrāns
Jūs varat skatīt pašreizējo laiku. Jūs varat apskatīt arī informāciju par savu veselību, piemēram,
soļu skaitu un pulsu.
Lai mainītu pulksteņa ciparnīcu, savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable,
pieskarieties pie Ciparnīcas un izvēlieties vēlamo pulksteņa ciparnīcu.
21
Darba sākšana
Logrīku ekrāni
Jūs varat nekavējoties apskatīt informāciju par veselību un aktivitātēm, kā arī skatīt programmu
informāciju, piemēram, laikapstākļus un notikumu grafikus, dažās no savienotajām ierīcēm.
Soļi
Kalorijas
Miegs
Laikapst
Kalendārs
Sirds. rit
Paziņojumi
Paziņojumu pārbaudīšana
Ja jūsu mobilajā ierīcē atskanēs modinātājs, jūs saņemsiet zvanu, ziņu vai paziņojumu,
Galaxy Fitⓔ novibrēs. Galaxy Fitⓔ ekrānā jūs varat apskatīt paziņojumu veidu, jūsu savienotās
mobilās ierīces paziņojumus vai atbildēt uz zvaniem.
Paziņojumu bloķēšana
1
2
3
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable.
Pieskarieties pie Sākums → Paziņojumi.
Pieskarieties slēdzim, lai to deaktivizētu.
Lai bloķētu programmu paziņojumus, pieskarieties pie Paziņojumu pārvaldība un
pieskarieties slēdzim, kas atrodas blakus attiecīgajai programmai.
22
Logrīki un funkcijas
Logrīks Samsung Health
Ievads
Savienojot Galaxy Fitⓔ ar mobilajām ierīcēm, jūs varat saglabāt un pārvaldīt savu veselības
informāciju programmā Samsung Health. Samsung Health reģistrē un pārvalda jūsu 24 stundu
laikā veiktās aktivitātes un miega režīmu, lai mudinātu jūs veidot veselīgus ieradumus.
Galaxy Fitⓔ’s logrīku ekrānā jūs varat reāllaikā apskatīt veselības informāciju un skatīt papildus
informāciju jūsu mobilās ierīces programmā Samsung Health.
• Samsung Health funkcijas ir paredzētas tikai atpūtai, labam noskaņojumam un
fiziskai sagatavotībai. Tie nav paredzēti medicīniskai lietošanai. Pirms šo funkciju
izmantošanas rūpīgi izlasiet instrukcijas.
• Jebkura informācija, ko iegūstat, lietojot Galaxy Fitⓔ, Fit programmatūru vai jebkuru
iepriekš ielādētu lietojumprogrammu, var nebūt piemērota, precīza, pilnīga vai droša.
23
Logrīki un funkcijas
Galaxy Fitⓔ pareiza valkāšana
• Lai pievienotu sirdsdarbības logrīku, savā mobilajā ierīcē palaižot programmu Galaxy
Wearable, pieskarieties pie Sākums → Logrīki, vai arī pieskarieties pie Ciparnīcas un atlasiet
ciparnīcu, kurā ir iekļauta informācija par sirdsdarbību; Galaxy Fitⓔ automātiski uzraudzīs
jūsu sirdsdarbību. Kad mērāt savu sirdsdarbību, nēsājiet Galaxy Fitⓔ cieši uz rokas virs
plaukstas locītavas, kā redzams tālāk attēlā.
• Savelkot Galaxy Fitⓔ pārāk cieši, iespējams ādas kairinājums, savukārt, nostiprinot to pārāk
vaļīgi, iespējama berze.
<Aizmugure>
Sirdsdarbības sensors
24
Logrīki un funkcijas
• Sirdsdarbības sensora precizitāte var tikt mazināta, atkarībā no mērījuma apstākļiem
un apkārtnes.
• Izmantojiet Sirdsdarbības funkciju tikai savas sirdsdarbības mērīšanai.
• Neskatieties tieši sirdsdarbības sensora gaismās. Tā neievērošana var bojāt jūsu redzi.
Nodrošiniet, ka bērni neskatās tieši gaismās.
• Aukstas apkārtnes temperatūras var ietekmēt jūsu mērījumu, ziemā vai aukstos
laikapstākļus, saglabājiet sevi siltumā, kad mērāt savu sirdsdarbību.
• Veiciet sirdsdarbības mērījumus, kad jūs sēžat un atpūšaties. Nekustiniet savu ķermeni
sirdsdarbības mērījumu veikšanas laikā. Tas var likt jūsu sirdsdarbībai būt ierakstītai
neprecīzi.
• Ja jūs saņemat lasījumu, kas ir ļoti atšķirīgs no paredzamās sirdsdarbības, atpūtieties
un tad veiciet mērījumus vēlreiz.
• Smēķēšana vai alkohola lietošana pirms mērījumu veikšanas var likt jūsu sirdsdarbībai
būt savādākai nekā jūsu normālā sirdsdarbība.
• Nerunājiet, nežāvājieties un dziļi neelpojiet, kamēr jūs veicat sirdsdarbības mērījumus.
Tas var likt jūsu sirdsdarbībai būt ierakstītai neprecīzi.
• Tāpēc, ka sirdsdarbības sensors izmanto gaismu, lai noteiktu sirdsdarbību, tā
precizitāte var atšķirties fizisku faktoru dēļ, kas ietekmē gaismas uzsūkšanu un
atstarošanu, kā piemēram, asinsrites/asinsspiediena ādas stāvokļa un asins šūnu
atrašanās vietas un koncentrācijas. Turklāt, ja jūsu sirdsdarbība ir ļoti augsta vai zema,
mērījumi var būt neprecīzi.
• Lietotāji ar tievām plaukstas locītavām var saņemt neprecīzus sirdsdarbības
mērījumus, kad ierīce ir vaļīga, kas liek gaismai atstaroties nevienmērīgi. Ja
sirdsdarbības mērīšana pareizi nedarbojas, pielāgojiet ierīces sirdsdarbības sensora
atrašanās vietu pa labi, pa kreisi, uz augšu vai uz leju, vai pagrieziet ierīci, tā, lai
sirdsdarbības sensors cieši pieguļ jūsu plaukstas locītavas iekšpusei.
• Ja sirdsdarbības sensors ir netīrs, noslaukiet sensoru un mēģiniet vēlreiz. Objekti starp
ierīces siksniņu un jūsu plaukstas locītavu, piemēram, ķermeņa apmatojums, netīrumi
vai citi objekti, var neļaut gaismai tikt vienmērīgi atstarotai. Lūdzu, pārliecinieties, ka
jūs novēršat šādus šķēršļus pirms lietošanas.
• Ja jūsu ierīce pieskaroties ir karsta, lūdzu, noņemiet to līdz tā atdziest. Ādas pakļaušana
karstai ierīces virsmai var izraisīt ādas apdegumus.
25
Logrīki un funkcijas
Automātiska treniņa atpazīšana
Tiklīdz veicat aktivitāti ilgāk nekā desmit minūtes, valkājot Galaxy Fitⓔ, tas automātiski atpazīst,
ka jūs trenējaties, un reģistrē treniņa informāciju, piemēram, treniņa veidu, ilgumu un patērētās
kalorijas.
Kad pārtraucat treniņu uz ilgāk nekā vienu minūti, Galaxy Fitⓔ automātiski nosaka, ka
esat pārtraucis treniņu, un šī funkcija tiek deaktivizēta. Skatiet savu treniņu informāciju ar
Galaxy Fitⓔ savienotās mobilās ierīces programmā Samsung Health.
• Sarakstā jūs varat aplūkot tos vingrinājumus, kurus atbalsta automātiskā vingrinājumu
atpazīšanas funkcija. Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un
pieskarieties pie Sākums → Veselības iestatījumi → Treniņa noteikš.
• Izmantojot akseleratora sensoru, automātiskā treniņa atpazīšanas funkcija
izmēra veikto attālumu un patērētās kalorijas. Atkarībā no jūsu iešanas un treniņa
ieradumiem un dzīvesveida, mērījumi var būt neprecīzi.
Papildu informācija
• Šādu datu apkopošanas mērķis aprobežojas ar jūsu pieprasītā pakalpojuma sniegšanu,
ieskaitot papildinformācijas sniegšanu, lai veicinātu jūsu labsajūtu, veiktu datu dublēšanu/
sinhronizēšanu, datu analīzi un statistikas datu apkopošanu vai izstrādātu un nodrošinātu
labākus pakalpojumus. (Bet, ja pierakstāties savā Samsung kontā no Samsung Health, jūsu
dati var tikt saglabāti serverī dublēšanas nolūkā.) Personiskā informācija var tikt saglabāta
tik ilgi, kamēr tiek sasniegti šie mērķi. Lai dzēstu jebkādus datus, kurus jūs esat koplietojis ar
sociālajiem tīkliem vai pārsūtījis uz glabāšanas ierīci, jums tie ir jāizdzēš atsevišķi.
• Jūs uzņematies pilnu atbildību par sociālajos tīklos kopīgotās vai citiem nodotās informācijas
nepiemērotu izmantošanu. Uzmanieties, kopīgojot savu personīgo informāciju ar citiem.
• Ja Galaxy Fitⓔ ir savienots ar mobilo ierīci, verificējiet sakaru protokolu, lai apstiprinātu
pareizu darbību. Ja izmantojat bezvadu savienojumu, piemēram, Bluetooth, ierīci Galaxy Fitⓔ
var ietekmēt citu ierīču radītie elektroniskie traucējumi. Izvairieties no Galaxy Fitⓔ lietošanas
līdzās citām ierīcēm, kas pārraida radioviļņus.
• Samsung Health programmā izmantotais saturs var atšķirties atkarībā no programmatūras
versijas. Programmā sniegtie pakalpojumi var mainīties vai tiem var atcelt atbalstu bez
iepriekšēja brīdinājuma.
26
Logrīki un funkcijas
• Pieejamās Samsung Health funkcijas un pakalpojumi var atšķirties atkarībā no reģiona
vietējiem likumiem un noteikumiem.
• Dažas Samsung Health funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona.
• Samsung Health funkcijas ir paredzētas tikai fitnesa un informatīviem mērķiem, bet nav
paredzētas slimības vai citu apstākļu diagnostikai vai slimības izārstēšanai, mazināšanai,
ārstēšanai vai novēršanai.
Soļi
Galaxy Fitⓔ skaita jūsu veiktos soļus un mēra noieto attālumu.
Pieskarieties ekrānam, lai pārslēgtos uz soļu pārraudzības logrīka ekrānu.
Kopējais pašreizējo soļu skaits
Skatiet savu noieto attālumu ar Galaxy Fitⓔ savienotās mobilās ierīces programmā Samsung
Health.
• Sākot noteikt soļu skaitu, soļu pārraudzības logrīks skaita jūsu soļus un parāda noietos
soļus ar īsu aizkavi, jo jūsu Galaxy Fitⓔ precīzi atpazīst kustību, kad kādu brīdi staigājat.
Precīzi nosakot soļu skaitu, varat saskarties arī ar īsu aizkavi, pirms uznirstošais logs
norāda, ka konkrētais mērķis ir sasniegts.
• Vibrācijas var ietekmēt jūsu soļu skaitu, ja jūs, izmantojot soļu pārraudzības logrīku,
pārvietojaties ar automobili vai vilcienu.
27
Logrīki un funkcijas
Noieto soļu mērķa iestatīšana
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums →
Veselības iestatījumi → Soļu mērķis, lai iestatītu soļu skaitu ikdienas mērķim.
Miegs
Izvērtējiet un reģistrējiet sava miega modeli, analizējot jūsu miegā veiktās kustības.
Lai precīzāk mērītu savu sirdsdarbību ar Galaxy Fitⓔ, cieši valkājiet Galaxy Fitⓔ ap
savu rokas lejasdaļu, tieši virs plaukstas locītavas. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
Galaxy Fitⓔ pareiza valkāšana.
Miega modeļa mērīšana
1
2
3
Dodieties gulēt ar uzvilktu Galaxy Fitⓔ.
Gulēšanas laikā Galaxy Fitⓔ sāks mērīt jūsu miega modeli.
Pieskarieties ekrānam, lai pārslēgtu miega režīma ekrānu pēc tam, kad esat pamodušies.
Skatiet savu gulēšanas laiku miega pārraudzības logrīka ekrānā.
Jūs varat skatīt savu miega modeli un informāciju ar Galaxy Fitⓔ savienotās mobilās ierīces
programmā Samsung Health.
28
Logrīki un funkcijas
Sirds. rit.
Mēriet un ierakstiet savu sirdsdarbību.
• Galaxy Fitⓔ sirdsdarbības pārraudzības logrīks ir paredzēts tikai fitnesa un
informatīviem mērķiem, bet nav paredzēts slimības vai citu apstākļu diagnostikai vai
slimības izārstēšanai, mazināšanai, ārstēšanai vai novēršanai.
• Lai precīzāk mērītu savu sirdsdarbību ar Galaxy Fitⓔ, cieši valkājiet Galaxy Fitⓔ ap
savu rokas lejasdaļu, tieši virs plaukstas locītavas. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
Galaxy Fitⓔ pareiza valkāšana.
• Galaxy Fitⓔ var izmantot kā sirdsdarbības mērīšanas aksesuāru. Savienojiet
Galaxy Fitⓔ un savu mobilo ierīci, mobilajā ierīcē pieskarieties pie vingrinājumu
pārraudzības logrīka programmā Samsung Health, lai sāktu vingrot. Sirdsdarbības
mērījumus varat aplūkot vingrinājumu ekrānā, vingrinājumu pārraudzības logrīka
rezultātos un sirdsdarbības pārraudzības logrīkā.
Ņemiet vērā turpmāk norādītos apstākļus pirms savas sirdsdarbības mērīšanas:
• Ja mērījums ir ļoti atšķirīgs no paredzamās sirdsdarbības, atpūtieties un tad mēriet to vēlreiz.
• Ziemas laikā vai aukstos laikapstākļos, saglabājiet sevi siltumā, kad mērāt savu sirdsdarbību.
• Smēķēšana vai alkohola lietošana pirms mērījumu veikšanas var likt jūsu sirdsdarbībai būt
savādākai nekā jūsu normālā sirdsdarbība.
• Nerunājiet, nežāvājieties un dziļi neelpojiet, kamēr jūs veicat sirdsdarbības mērījumus. Tas
var likt jūsu sirdsdarbībai būt ierakstītai neprecīzi.
• Sirdsdarbības mērījumi var atšķirties atkarībā no mērījuma metodes un vides, kurā tie tiek
veikti.
• Ja sirdsdarbības sensors nedarbojas, pārbaudiet ierīces Galaxy Fitⓔ novietojumu uz
plaukstas locītavas un pārliecinieties, ka sensora darbībai nav šķēršļu. Ja sirdsdarbības
sensora problēma netiek novērsta, vērsieties Samsung servisa centrā.
29
Logrīki un funkcijas
Savas sirdsdarbības pārraudzīšana
Galaxy Fitⓔ automātiski mēra un ieraksta jūsu sirdsdarbību regulāros intervālos visas dienas
garumā.
Lai pievienotu sirdsdarbības logrīku, savā mobilajā ierīcē palaižot programmu Galaxy Wearable,
pieskarieties pie Sākums → Logrīki, vai arī pieskarieties pie Ciparnīcas un atlasiet ciparnīcu, kurā
ir iekļauta informācija par sirdsdarbību, lai automātiski mērītu jūsu sirdsdarbību.
1
2
Pieskarieties ekrānam, lai pārslēgtos uz sirdsdarbības pārraudzības logrīka ekrānu.
Skatiet savu sirdsdarbības informāciju sirdsdarbības logrīka ekrānā.
30
Logrīki un funkcijas
Kalorijas
Jūs varat apskatīt dienā patērētās kalorijas.
Pieskarieties ekrānam, lai pārslēgtos uz kaloriju pārraudzības logrīka ekrānu.
Patērētās kalorijas ietver bazālo vielmaiņas ātrumu, kas tiek aprēķināts, izmantojot jūsu
reģistrēto profila informāciju. Pirmo reizi palaižot šo funkciju, jūsu bazālā vielmaiņa līdz
funkcijas palaišanai tiks parādīta kā jūsu patērētās kalorijas.
31
Logrīki un funkcijas
Laikapst.
Informāciju par laikapstākļiem vietās, kas iestatītas savienotajā mobilajā ierīcē, skatiet ierīcē
Galaxy Fitⓔ.
Pieskarieties ekrānam, lai pārslēgtos uz laikapstākļu logrīka ekrānu.
32
Logrīki un funkcijas
Kalendārs
Jūs varat apskatīt notikumu grafikus, kurus saglabājāt savā mobilajā ierīcē vai Galaxy Fitⓔ.
Pieskarieties ekrānam, lai pārslēgtos uz kalendāra logrīka ekrānu.
Visi jūsu mobilajā ierīcē ieplānotie notikumi tiks automātiski sinhronizēti ar savienoto
Galaxy Fitⓔ, lai pārbaudītu tos un saņemtu signālus no Galaxy Fitⓔ.
33
Programma Galaxy Wearable
Ievads
Lai savienotu Galaxy Fitⓔ ar mobilo ierīci, mobilajā ierīcē ir jāuzinstalē programma Galaxy
Wearable. Programmā Galaxy Wearable jūs varat apskatīt Galaxy Fitⓔ informāciju un pielāgot
dažādus šīs ierīces iestatījumus, piemēram, paziņojumu iestatījumus.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable.
Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no savienotās mobilās ierīces veida.
Piekļūt
papildiespējām
Galaxy Fitⓔ
akumulatora
statuss
Palaist
programmas un
funkcijas, kuras
var izmantot
savienojumā ar
Galaxy Fitⓔ
Pielāgot
pulksteņa
ciparnīcu
Pielāgot
Galaxy Fitⓔ
iestatījumus
Sākums
Ciparnīcas
34
Programma Galaxy Wearable
Pieskarieties
, lai izmantotu sekojošās iespējas:
• Savienot jaunu ierīci: atvienojiet savu ierīci no pašreiz pievienotās mobilās ierīces un
pievienojiet jaunu ierīci. Ekrānā izvēlieties savu ierīci vai pieskarieties pie Manas ierīces
te nav, ja nevarat atrast savu ierīci, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
savienotu jauno ierīci.
• Atvienot: atvienojiet savu Galaxy Fitⓔ no pašreiz savienotās mobilās ierīces.
• Programmas paziņojumi: mobilajā ierīcē nomainiet dažādus programmas Galaxy Wearable
paziņojumu iestatījumus.
• Lietotāja rokasgrāmata: lai uzzinātu, kā izmantot Galaxy Fitⓔ, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.
• Sazinieties ar mums: programma Samsung Members klientiem piedāvā atbalsta
pakalpojumus, piemēram ierīces problēmu diagnostiku, kā arī ļauj lietotājiem iesniegt
jautājumus un kļūdu ziņojumus. Tāpat jūs varat dalīties informācijā ar citiem Galaxy lietotāju
kopienā vai skatīt jaunāko informāciju un ieteikumus attiecībā uz Galaxy. Programma
Samsung Members var palīdzēt jums atrisināt jebkādas problēmas, ar kurām jūs varat
saskarties ierīces lietošanas laikā.
Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no reģiona, pakalpojuma sniedzēja vai
modeļa, kas neatbalsta programmu Samsung Members.
Sākums
Ievads
Skatiet jūsu Galaxy Fitⓔ statusu un pielāgojiet Galaxy Fitⓔ iestatījumus. Izveidojot savienojumu
ar Galaxy Fitⓔ, jūs varat palaist arī lietojamas programmas.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums.
Akumulators
Skatiet sava Galaxy Fitⓔ atlikušo akumulatora uzlādes līmeni.
Samsung Health
Skatiet Galaxy Fitⓔ datus, kas saglabāti programmā Samsung Health.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums →
Samsung Health.
35
Programma Galaxy Wearable
Veselības iestatījumi
Skatiet un veiciet izmaiņas Galaxy Fitⓔ veselības iestatījumos.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums →
Veselības iestatījumi.
• Paziņojumi: ieslēdziet vai izslēdziet paziņojumus par treniņa laika noteikšanu, neaktīvo laiku
un soļu mērķa sasniegšanu.
• Soļu mērķis: skatiet vai nomainiet soļu mērķi, kas ir saglabāts programmā Samsung Health.
• Treniņa noteikš.: iestatiet savu Galaxy Fitⓔ automātiskai treniņa noteikšanai.
Signāls
Iestatiet modinātājus un pārvaldiet tos.
Modinātāja iestatīšana
1
2
3
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable.
Pieskarieties pie Sākums → Signāls → Pievienot signālu.
Ja jums ir saglabāts modinātājs, modinātāju saraksta augšpusē pieskarieties pie
.
Iestatiet modinātāja laiku, izvēlieties dienas modinātāja atkārtošanai un pieskarieties
SAGLABĀT.
Modinātājs tiek pievienots modinātāju sarakstam, un Galaxy Fitⓔ vibrē iestatītajā laikā.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātājus, pieskarieties slēdzim blakus attiecīgajam modinātājam
sarakstā.
Modinātāja izslēgšana
Noskanot modinātājam, pieskarieties Galaxy Fitⓔ ekrānam divas reizes.
Modinātāja signālu dzēšana
Modinātāju sarakstā pieskarieties un turiet modinātāju, tad pieskarieties Dzēst. Vai arī
pieskarieties ekrāna augšpusē, izvēlieties modinātāju, kuru vēlaties dzēst, un pēc tam
pieskatieties pie Dzēst.
36
Programma Galaxy Wearable
Laiks
Skatiet laikapstākļu informāciju Galaxy Fitⓔ laikapstākļu logrīka ekrānā vai nomainiet ar
laikapstākļu informāciju saistītos iestatījumus.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums →
Laiks → Iestatījumi, lai izmainītu tādus iestatījumus kā, piemēram, temperatūras mērvienība,
laikapstākļu atjaunināšanas intervāls vai arī izmantotu pašreizējo atrašanās vietu.
Atrast manu aproci
Ja nevarat vairs atrast savu Galaxy Fitⓔ, izmantojiet savas mobilās ierīces programmu Galaxy
Wearable, lai to atrastu.
Šī funkcija nav pieejama, ja lietojat Galaxy Fitⓔ, neizveidojot savienojumu ar mobilo ierīci.
1
2
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Atrast manu
aproci.
Pieskarieties pie
.
Galaxy Fitⓔ vibrēs, un ieslēgsies tās ekrāns. Lai tā pārstātu vibrēt, divas reizes pieskarieties pie
Galaxy Fitⓔ ekrāna vai mobilajā ierīcē pieskarieties pie .
Paziņojumi
Mainiet paziņojumu funkcijas iestatījumus. Esiet informēts par dažādiem notikumiem, piemēram,
jauniem ziņojumiem, kas saņemti mobilajā ierīcē.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums →
Paziņojumi, pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu, un tad aktivizējiet vienumus.
• Paziņojumu pārvaldība: izvēlieties programmas mobilajā ierīcē, ko izmantosiet, lai nosūtītu
paziņojumus uz Galaxy Fitⓔ.
• Rādīt tālruņa lietošanas laikā: iestatiet, lai Galaxy Fitⓔ rādītu paziņojumus, kad lietojat
mobilo ierīci.
• Ieslēgt ekrānu: iestatiet, lai Galaxy Fitⓔ ieslēdz ekrānu, saņemot paziņojumu.
37
Programma Galaxy Wearable
Logrīki
Pielāgojiet logrīkus ierīcē Galaxy Fitⓔ. Logrīkus var arī pārkārtot.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Logrīki.
Logrīku pievienošana un noņemšana
Lai noņemtu logrīku, pieskarieties pie logrīka
pievienotu, un pieskarieties pie SAGLABĀT.
vai arī pieskarieties pie logrīka
, lai to
Logrīks tiks pievienots vai noņemts no Galaxy Fitⓔ.
Logrīku pārkārtošana
Pieskarieties
blakus logrīkam, velciet to uz citu vietu un pēc tam pieskarieties pie SAGLABĀT.
Logrīku kārtība Galaxy Fitⓔ tiks nomainīta.
Vibrācija
Ieslēdz vai izslēdz Galaxy Fitⓔ vibrēšanu. Daži paziņojumi var izraisīt vibrēšanu pat tad, ja
vibrēšana ir izslēgta.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Vibrācija.
Papildu
Aktivizējiet Galaxy Fitⓔ papildu funkcijas un mainiet vadības iestatījumus.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Papildu.
• Ekrāna aktivizēšana: iestatiet Galaxy Fitⓔ ekrāna ieslēgšanas metodi.
• Netraucēt: iestatiet Galaxy Fitⓔ, lai tā izslēgtu skaņu visiem paziņojumiem, izņemot
modinātājus, un ekrāns neieslēgtos, kad tiek saņemti paziņojumi.
38
Programma Galaxy Wearable
Konts un dublēšana
Reģistrējiet savu Samsung kontu un pierakstieties, lai sinhronizētu, dublētu vai atjaunotu
Galaxy Fitⓔ datus, izmantojot Samsung Cloud. Turklāt jūs varat pārbaudīt Samsung kontu, kas
reģistrēts jūsu savienotajā mobilajā ierīcē.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Konts un
dublēšana.
• Samsung account: pievienojiet savu Samsung kontu, lai izmantotu to kopā ar Galaxy Fitⓔ.
• Dublēšana un atjaunošana: saglabājiet savu personīgo informāciju, programmu datus un
iestatījumus droši savā Galaxy Fitⓔ. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju un piekļūt
tai vēlāk. Lai dublētu vai atjaunotu datus, jāpierakstās Samsung kontā. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Datu pārvaldība ierīcē Galaxy Fitⓔ.
Regulāri dublējiet savus datus drošā vietā, piemēram, Samsung Cloud vai datorā, lai jūs
varētu atjaunot datus, ja tie ir bojāti vai pazūd neparedzētas rūpnīcas datu atiestatīšanas
gadījumā.
Datu pārvaldība ierīcē Galaxy Fitⓔ
Glabājiet savu personas datus, logrīku datus un iestatījumus droši savā Galaxy Fitⓔ. Jūs varat
dublēt savu sensitīvo informāciju un piekļūt tai vēlāk, kā arī automātiski dublēt jūsu Galaxy Fitⓔ
datus.
Galaxy Fitⓔ programmas dati tiks automātiski saglabāti savienotās mobilās ierīces
programmā Samsung Health. Tiek saglabāti tikai ieraksti no pēdējām 7 dienām, kas
saglabāti Galaxy Fitⓔ.
Datu atjaunošana
Lai atjaunotu datus, kas saglabāti jūsu Galaxy Fitⓔ, savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu
Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums → Konts un dublēšana → Dublēšana un
atjaunošana → Atjaunot datus, atlasiet atjaunojamo vienumu, pēc tam pieskarieties pie
Atjaunot. Tiks atjaunoti pēdējie dublētie dati.
39
Programma Galaxy Wearable
Datu dublēšana
Lai dublētu datus, kas saglabāti jūsu Galaxy Fitⓔ, savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu
Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums → Konts un dublēšana → Dublēšana un
atjaunošana → Dublēt datus, atlasiet dublējamo vienumu, pēc tam pieskarieties pie Dublēt
tūlīt. Dati tiks saglabāti Samsung Cloud.
Automātiska datu dublēšana
Lai automātiski dublētu datus, kas saglabāti jūsu Galaxy Fitⓔ, pakalpojumā Samsung Cloud un
jebkurā laikā tiem piekļūtu no citām ierīcēm, savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy
Wearable, pieskarieties pie Sākums → Konts un dublēšana → Dublēšana un atjaunošana →
Dublēt datus un pēc tam pieskarieties slēdzim Automātiskā dublēšana, lai to aktivizētu.
Par aproci
Skatiet sava Galaxy Fitⓔ statusu un citu informāciju. Varat atjaunināt arī Galaxy Fitⓔ
programmatūru.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums → Par aproci.
• Atjaunināt aproces programmatūru: atjauniniet Galaxy Fitⓔ programmatūru uz jaunāko.
• Juridiskā informācija: skatiet ierīces Galaxy Fitⓔ juridisko informāciju.
• Sūtīt diagnostikas atskaites: iestatiet Galaxy Fitⓔ automātiski nosūtīt ierīces diagnostikas
un lietojuma informāciju uz Samsung.
• Ierīces nosaukums: mainiet ierīces Galaxy Fitⓔ nosaukumu.
• Informācija par ierīci: pārbaudiet Galaxy Fitⓔ datus, piemēram, Bluetooth adresi un sērijas
numuru.
• Atiestatīt aproci: dzēsiet visus datus, kas glabājas jūsu Galaxy Fitⓔ.
• Restartēt aproci: restartējiet ierīci Galaxy Fitⓔ.
• Palīdzība: apskatiet, kā lietot ierīci Galaxy Fitⓔ un iestatīt Galaxy Fitⓔ atbalstītās funkcijas.
40
Programma Galaxy Wearable
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot programmu Galaxy Wearable
Varat veikt tiešu Galaxy Fitⓔ programmatūras atjaunināšanu uz jaunāko versiju, izmantojot
bezvadu aparātprogrammatūras pakalpojumus (FOTA — Firmware over-the-air).
1
2
3
4
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable.
Pieskarieties pie Sākums → Par aproci → Atjaunināt aproces programmatūru →
Lejupielādēt un instalēt.
Pieskarieties pie LEJUPIEL. un instalējiet savā mobilajā ierīcē jaunāko programmatūras
versiju.
Izlasiet ekrānā redzamo informāciju un pieskarieties pie INSTALĒT TŪLĪT.
Ierīce Galaxy Fitⓔ nokopēs atjaunināto programmatūru no jūsu mobilās ierīces un tiks
restartēta.
Lai automātiski pārbaudītu atjauninājumu pieejamību un lejupielādētu tos, pieskarieties
slēdzim Autom. lejupielādēt, izm. Wi-Fi, lai to aktivizētu. Atjauninājumi tiek lejupielādēti
tikai brīdī, kad ierīce ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
Par Galaxy Wearable
Skatiet informāciju par programmu Galaxy Wearable.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Par Galaxy
Wearable.
Ciparnīcas
Jūs varat mainīt pulksteņa veidu, kas tiks rādīts pulksteņa ekrānā.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable, pieskarieties pie Ciparnīcas un
izvēlieties vēlamo pulksteņa veidu. Jūsu izvēlētais pulksteņa izskats tiks lietots pulksteņa ekrānā.
41
Pielikums
Traucējummeklēšana
Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas
situācijas var neattiekties uz jūsu Galaxy Fitⓔ.
Jūsu Galaxy Fitⓔ ekrānu nevar ieslēgt
Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, jūsu Galaxy Fitⓔ nevarēs ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet
akumulatoru pirms Galaxy Fitⓔ ieslēgšanas.
Ekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi
• Ierīces ekrānu darbina akseleratora sensors. Lai palielinātu akselerometra atpazīšanas
rādītājus, uzvelciet Galaxy Fitⓔ tā, lai ierīce būtu brīva un tā pārāk cieši nepiegulētu jūsu
rokas locītavai, un pēc tam stingri pieskarieties ekrānam.
• Restartējiet Galaxy Fitⓔ, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
• Pārliecinieties, vai Galaxy Fitⓔ programmatūra ir atjaunināta uz jaunāko versiju.
• Ja ekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz Samsung servisa centru.
Ekrāns neieslēdzas pat tad, ja tam pieskaraties
• Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable, pieskarieties pie Sākums →
Papildu → Ekrāna aktivizēšana → Divkāršs pieskāriens.
• Ekrāns ieslēdzas, ja tam pieskarieties divas reizes.
42
Pielikums
Galaxy Fitⓔ sastindzis vai tam radušās kļūmes
Pamēģiniet tālāk norādītos risinājumus. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung
servisa centru.
Piespiedu restartēšana
Ja jūsu ierīce ir sasalusi un nereaģē, pievienojiet lādētāju uz ilgāk nekā 3 sekundēm, lai to
restartētu.
Galaxy Fitⓔ atiestate
Ja iepriekš minētā metode nepalīdz novērst problēmu, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības.
Savā mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pie Sākums → Par
aproci → Atiestatīt aproci. Pirms veicat rūpnīcas datu atiestati, neaizmirstiet veikt visu svarīgo,
Galaxy Fitⓔ saglabāto datu dublēšanu. Dublējiet Galaxy Fitⓔ datus, izmantojot programmu
Galaxy Wearable vai Samsung Cloud.
Cita Bluetooth ierīce nevar atrast jūsu Galaxy Fitⓔ
• Atiestatiet savu Galaxy Fitⓔ un mēģiniet vēlreiz.
• Nodrošiniet, lai Galaxy Fitⓔ un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth savienojuma
diapazonā (10 m). Attālums var atšķirties, atkarībā no vides, kādās ierīces tiek lietotas.
Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.
Bluetooth savienojums nav izveidots vai jūsu Galaxy Fitⓔ un mobilā
ierīce ir atvienoti
• Pārliecinieties, ka abās ierīcēs ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
• Nodrošiniet, ka starp ierīcēm nav šķēršļu, kā piemēram, sienas vai elektroierīces.
• Nodrošiniet, lai mobilajā ierīcē tiktu instalēta programmas Galaxy Wearable jaunākā versija.
• Nodrošiniet, lai Galaxy Fitⓔ un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth savienojuma
diapazonā (10 m). Attālums var atšķirties, atkarībā no vides, kādās ierīces tiek lietotas.
• Restartējiet abas ierīces un vēlreiz palaidiet mobilajā ierīcē programmu Galaxy Wearable.
43
Pielikums
Galaxy Fitⓔ nepārrauga jūsu sirdsdarbību
• Valkājiet Galaxy Fitⓔ, lai tā cieši piegulētu jūsu rokas lejasdaļai, tieši virs plaukstas locītavas.
• Pārliecinieties, ka sirdsdarbības pārraudzības logrīks ir pievienots. Ja ir pievienots logrīks,
Galaxy fitⓔ automātiski pārraudzīs jūsu sirdsdarbību.
• Izvēlieties ciparnīcu, kura ietver sirdsdarbības informāciju.
Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem
lādētājiem)
• Pārliecinieties, vai pareizi savienojāt Galaxy Fitⓔ ar lādētāju, kā arī pareizi savienojāt statīvu ar
lādētāju.
• Apmeklējiet Samsung servisa centru un nomainiet akumulatoru.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz
• Galaxy Fitⓔ vai tā akumulatoram atrodoties ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras ietekmē,
derīgā uzlāde var būt samazināta.
• Izmantojot sirdsdarbības pārraudzības funkciju un ekrāna pieskāriena funkciju, lai ieslēgtu
ekrānu, akumulatora enerģijas patēriņš palielināsies, un tas saīsinās ierīces lietošanas laiku.
• Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.
Galaxy Fitⓔ ir jūtami uzkarsusi
Ja Galaxy Fitⓔ pārkarst vai ilgstoši ir karsta, uz kādu brīdi pārtrauciet tās lietošanu. Ja Galaxy Fitⓔ
turpina uzkarst, sazinieties ar Samsung servisa centru.
44
Pielikums
Dati, kas saglabāti Galaxy Fitⓔ, ir zuduši
Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti Galaxy Fitⓔ.
Pretējā gadījumā jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Dublējiet Galaxy Fitⓔ
datus, izmantojot programmu Galaxy Wearable vai Samsung Cloud. Samsung neuzņemas
atbildību par datu, kas saglabāti Galaxy Fitⓔ, zaudēšanu.
Ap Galaxy Fitⓔ korpusu ir parādījusies maza sprauga
• Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai
vibrēšana.
• Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.
Akumulatora noņemšana
• Lai izņemtu akumulatoru, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Lai
saņemtu akumulatora izņemšanas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet vietni
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Jūsu drošībai nemēģiniet izņemt akumulatoru pats. Ja akumulators netiek pareizi izņemts,
tas var izraisīt akumulatora un ierīces bojājumus, ievainojumus un/vai padarīt ierīci nedrošu
lietošanai.
• Samsung neuzņemas atbildību par kaitējumu un zaudējumiem (saistībā ar līguma
noteikumiem vai deliktu, tostarp nolaidību), kas varētu rasties, ja netiek precīzi ievēroti šie
brīdinājumi un norādījumi, izņemot nāvi vai miesas bojājumus, ja tie radušies Samsung
nolaidības dēļ.
45
Autortiesības
Autortiesības © 2019 Samsung Electronics
Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.
Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā,
elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā
informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav
saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.
Preču zīmes
• SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
• Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
• Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising