Samsung | SM-J415FN/DS | User manual | Samsung Galaxy J4 (2018) Vartotojo vadovas

Samsung Galaxy J4  (2018)  Vartotojo vadovas
NAUDOTOJO VADOVAS
SM-J415FN/DS
Lithuanian. 10/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Turinys
Pagrindai
Programos ir funkcijos
4
6
48
50
55
60
63
65
66
78
85
89
90
91
92
96
97
97
99
100
101
104
106
110
111
9
12
14
19
23
24
26
28
33
43
45
Pirmiau skaitykite čia
Situacijos, kai prietaisas įkaista, ir
sprendimai
Prietaiso išdėstymas ir funkcijos
Akumuliatorius
SIM arba USIM kortelė („nanoSIM“
kortelė)
Atminties kortelė („MicroSD“ kortelė)
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
Pirminis nustatymas
„Samsung“ paskyra
Duomenų perkėlimas iš ankstesnio
prietaiso
Ekrano supratimas
Pranešimų skydelis
Teksto įvedimas
2
Programų įdiegimas ir šalinimas
Telefonas
Adresatai
Žinutės
Internetas
El. paštas
Fotoaparatas
Galerija
Keli langai
„Samsung Members“
„Samsung Notes“
Kalendorius
„Samsung Health“
Diktofonas
Mano failai
Laikrodis
Skaičiuotuvas
Radijas
„Game Launcher“
Bixby Home
„Reminder“
Turinio bendrinimas
„Google“ programos
Turinys
Nustatymai
146
147
148
149
150
150
113 Įvadas
113 Ryšiai
114 Wi-Fi
117 Bluetooth
119 Duomenų taupymas
119 NFC ir mokėjimas
122 Mob. saitvietė ir siejimas
123 SIM kortelės tvarkyklė
123 Daugiau ryšio nustatymų
126 Garsai ir vibracija
127 Dolby Atmos (erdvinis garsas)
127 Pranešimai
128 Ekranas
129 Mėlynos šviesos filtras
129 Ekrano užsklanda
130 Ekrano fonai ir temos
130 Išplėstinės funkcijos
131 Dual Messenger
132 Įrenginio priežiūra
135 Programos
135 Užrakinimo ekranas
136 Smart Lock
137 Biometriniai duomenys ir sauga
138 Veido atpažinimas
141 Saugusis aplankas
145 Debesis ir paskyros
146 Atsarg. kop. ir atkūrimas
Google
Prieiga neįgaliesiems
Bendrasis valdymas
Programinės įrangos naujinys
Naudotojo vadovas
Apie telefoną
Priedas
151 Trikčių diagnostika
158 Akumuliatoriaus išėmimas
3
Pagrindai
Pirmiau skaitykite čia
Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
• Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
• Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo,
modelio specifikacijų ar prietaiso programinės įrangos.
• Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos
visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti,
atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
• „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų
tiekėjų programos.
• „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų
nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami
tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti
netinkamai.
• Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams
ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir
naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai
yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
• Už duomenų paslaugas, pvz., žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio
sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai, atsižvelgiant į
jūsų mokėjimo planą. Didelės apimties failų siuntimui rekomenduojama naudotis „Wi-Fi“
ryšiu.
• Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti be išankstinio
įspėjimo atnaujintos arba gali būti nutrauktas jų palaikymas. Jei turite klausimų dėl prietaise
įdiegtų programų, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo
įdiegtų programų kreipkitės į paslaugų teikėją.
4
Pagrindai
• Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių
šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali
susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos
galioti garantija.
• Kai kurie prietaisai (atsižvelgiant į regioną ar modelį) turi gauti Federalinių ryšių komisijos
(FCC) patvirtinimą. Jei jūsų prietaisas patvirtintas FCC, jūs galite peržiūrėti prietaiso FCC ID.
Norėdami pažiūrėti FCC ID, paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Apie telefoną →
Būsena.
Instrukcijų piktogramos
Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus
Perspėjimai: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą
Pranešimas: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija
5
Pagrindai
Situacijos, kai prietaisas įkaista, ir sprendimai
Kai prietaisas įkaista įkraunant akumuliatorių
Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali tapti karšti. Belaidžio įkrovimo arba greitojo įkrovimo metu
paliestas prietaisas gali atrodyti karštesnis. Tai neturi įtakos prietaiso naudojimo trukmei arba
veikimui ir yra laikoma normaliu prietaiso veikimu. Jei akumuliatorius tampa per karštas, įkroviklis
gali nustoti krauti.
Prietaisui įkaitus, atlikite šiuos veiksmus:
• Atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir išjunkite bet kokias veikiančias programas. Palaukite,
kol prietaisas atvės, tuomet iš naujo pradėkite krauti prietaisą.
• Jei apatinė prietaiso dalis perkaista, taip gali nutikti dėl pažeisto prijungto USB laido.
Pakeiskite pažeistą USB laidą nauju, „Samsung“ patvirtintu laidu.
• Naudodami belaidį įkroviklį, tarp prietaiso ir belaidžio įkroviklio nedėkite kitų daiktų,
tokių kaip metalinių objektų, magnetų ir kortelių su magnetinėmis juostelėmis.
Belaidžio arba sparčiojo įkrovimo funkcija veikia tik palaikomuose modeliuose.
Kai prietaisas įkaista naudojant
Kai naudojate funkcijas arba programas, kurioms reikia daugiau energijos, arba jas naudojate
ilgai, prietaisas gali laikinai įkaisti dėl padidėjusio akumuliatoriaus energijos suvartojimo. Išjunkite
bet kokias veikiančias programas ir kurį laiką nenaudokite prietaiso.
Toliau pateikiami situacijų pavyzdžiai, kai prietaisas gali perkaisti. Atsižvelgiant į jūsų naudojamas
funkcijas ir programas, šie pavyzdžiai jūsų modelyje gali skirtis.
• Pirminio nustatymo po įsigijimo arba duomenų atkūrimo metu
• Parsisiunčiant didelius failus
6
Pagrindai
• Naudojant programas, kurioms reikia daugiau energijos, arba ilgai naudojant programas
– – Ilgai žaidžiant aukštos kokybės žaidimus
– – Ilgai įrašinėjant vaizdo įrašus
– – Transliuojant vaizdo įrašus, kai naudojamas maksimalaus ryškumo nustatymas
– – Prijungiant prie televizoriaus
• Atliekant keletą užduočių vienu metu (arba leidžiant daug programų fone)
– – Naudojant kelių langų režimą
– – Atnaujinant arba įdiegiant programas, kai įrašinėjami vaizdo įrašai
– – Parsisiunčiant didelius failus vaizdo skambučio metu
– – Įrašinėjant vaizdo įrašus, kai naudojama navigacijos programa
• Naudojant daug duomenų, skirtų sinchronizuoti su debesiu, el. paštu arba kitomis
paskyromis
• Naudojant navigacijos programą automobilyje, kai į prietaisą šviečia tiesioginiai saulės
spinduliai
• Naudojant mobiliosios saitvietės ir prietaisų sujungimo funkciją
• Naudojant mobilųjį prietaisą ten, kur silpnas signalas arba signalas nepriimamas
• Įkraunant akumuliatorių pažeistu USB laidu
• Kai prietaiso universali jungtis pažeista arba joje yra nepageidaujamų medžiagų, tokių kaip
skystis, dulkės, metalo dulkės ir pieštukų šerdelės
• Kai naudojatės tarptinkliniu ryšiu
Prietaisui įkaitus, atlikite šiuos veiksmus:
• Prietaise įdiekite naujausią programinę įrangą.
• Prietaisas gali įkaisti dėl veikiančių nesuderinamų programų. Išjunkite ir iš naujo įjunkite
prietaisą.
• Išjunkite „Wi-Fi“, GPS ir „Bluetooth“ funkcijas, kai jų nenaudojate.
• Išjunkite programas, dėl kurių padidėja akumuliatoriaus energijos suvartojimas arba
kurios veikia fone, kai nėra naudojamos.
• Ištrinkite nereikalingus failus ir nenaudojamas programas.
• Sumažinkite ekrano ryškumą.
• Jei prietaisas perkais arba bus karštas ilgą laiką, kurį laiką jo nenaudokite. Jei prietaisas ir
toliau perkaista, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
7
Pagrindai
Prietaiso apribojimai jam perkaitus
Kai prietaisas perkaista, jo funkcijos ir veikimo sparta gali būti apriboti arba prietaisas gali būti
išjungtas, kad atvėstų. Funkcija veikia tik tam tikruose modeliuose.
• Jei prietaisas įkaista labiau nei įprasta, pasirodo pranešimas apie prietaiso perkaitimą. Kad
būtų sumažinta prietaiso temperatūra, bus apribotas ekrano ryškumas ir veikimo sparta, o
akumuliatoriaus įkrovimas bus sustabdytas. Kol prietaisas atvės, veikiančios programos bus
uždarytos, o jūs galėsite skambinti tik pagalbos tarnyboms.
• Jei prietaisas perkaista arba atrodo karštas ilgesnį laiką, pasirodys išjungimo pranešimas.
Prietaisą išjunkite ir palaukite, kol jis atvės.
Veikimo aplinkai skirtos atsargumo priemonės
Prietaisas gali įkaisti dėl aplinkos esant šioms sąlygoms. Būkite atsargūs, kad nesutrumpėtų
akumuliatoriaus veikimo laikas, nesugestų prietaisas arba nekiltų gaisro.
• Nelaikykite prietaiso labai šaltoje arba karštoje temperatūroje.
• Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginėje saulės šviesoje.
• Ilgai nenaudokite arba nelaikykite prietaiso labai karštose aplinkose, pvz., automobilyje
vasarą.
• Nepadėkite prietaiso vietose, kurios gali perkaisti, pvz.: ant elektrino šildymo kilimėlio.
• Nelaikykite prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant
karštos kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių.
• Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.
8
Pagrindai
Prietaiso išdėstymas ir funkcijos
Komplekto turinys
Norėdami sužinoti komplekto turinį, žr. trumpąjį darbo pradžios vadovą.
• Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo
regiono ar paslaugų teikėjo.
• Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais
prietaisais.
• Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
• Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo.
Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
• Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali
sukelti veikimo sutrikimus, kuriems garantija negalioja.
• Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių.
Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.
9
Pagrindai
Prietaiso išvaizda
Artumo / šviesos jutiklis
Garsiakalbis
Priekinis fotoaparatas
Blykstė
Garsiakalbis
Maitinimo mygtukas
Garsumo mygtukas
SIM kortelės dėklas
Jutiklinis ekranas
SIM kortelės / atminties
kortelės dėklas
Universali jungtis
GPS antena
Galinis fotoaparatas
Blykstė
NFC antena
Pagrindinė antena
Ausinių jungtis
Mikrofonas
10
Pagrindai
Elkitės atsargiai ir nenukreipkite fotoaparato objektyvo į stiprų šviesos šaltinį, pvz.,
tiesioginę saulės šviesą. Jei į fotoaparato objektyvą švies stiprus šviesos šaltinis, pvz.,
tiesioginė saulės šviesa, gali sugesti fotoaparato vaizdo jutiklis. Sugadintas vaizdo jutiklis
nebepataisomas ir dėl to nuotraukose gali atsirasti taškų ar dėmių.
• Šiose situacijose gali atsirasti ryšio problemų ir išsikrauti akumuliatorius:
– – Jei prietaiso antenos plote pritvirtinsite metalinių lipdukų
– – Jei prie prietaiso pritvirtinsite prietaiso dangtelį, pagamintą iš metalinių
medžiagų
– – Jei uždengsite prietaiso antenos plotą rankomis arba kitais objektais
naudodamiesi tam tikromis funkcijomis, tokiomis kaip skambučiai arba mobiliųjų
duomenų ryšys
• Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsaugos plėvelę.
Naudojant nepatvirtintą ekrano apsaugos plėvelę, ekrano jutikliai gali blogai veikti.
• Neuždenkite artumo / šviesos jutiklio ploto ekrano priedais, pvz., ekrano apsaugine
plėvele arba lipdukais. Dėl to gali sutrikti jutiklio veikimas.
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis
ekranas gali sugesti.
Užkoduoti mygtukai
Maitinimo mygtukas
Garsumo mygtukas
Mygtukas
Funkcija
Įjungimo
• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite
paspaudę.
• Paspauskite, kad įjungtumėte ar užrakintumėte ekraną.
Garsumo
• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.
11
Pagrindai
Programiniai mygtukai
Rodyti ir slėpti mygtuką
Grįžimo mygtukas
Paskutinių naudotų
programų mygtukas
Pradžios ekrano mygtukas
Įjungus prietaisą, ekrano apačioje atsiras programiniai mygtukai. Numatyta, kad programiniai
mygtukai yra paskutinių naudotų programų, pradžios ir grįžimo atgal mygtukai. Daugiau
informacijos ieškokite Naršymo juosta (programiniai mygtukai).
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus įkrovimas
Prieš pirmą kartą juo naudodamiesi arba kai jis nebuvo naudojamas ilgą laiko tarpą, įkraukite
akumuliatorių.
Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis
nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti
prietaisas.
Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl
neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.
Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi
maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip
neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir
lengvai pasiekiamą.
1
Prijunkite USB laidą prie USB adapterio.
12
Pagrindai
2
Įjunkite USB laidą į prietaiso universalią jungtį.
3
4
Prijunkite USB adapterį prie elektros lizdo.
Visiškai įsikrovus, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso. Tada ištraukite įkroviklį iš elektros lizdo.
Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas
Prietaise įdiegtos įvairios parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją.
• Optimizuokite prietaisą naudodami prietaiso priežiūros funkciją.
• Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę maitinimo mygtuką, išjunkite ekraną.
• Įjunkite energijos taupymo režimą.
• Uždarykite nenaudojamas programas.
• Išjunkite „Bluetooth“ funkciją, jeigu ja nesinaudojate.
• Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją, jeigu ja nesinaudojate.
• Išjunkite automatinį programų, kurias reikia sinchronizuoti, sinchronizavimą.
• Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
• Sumažinkite ekrano ryškumą.
13
Pagrindai
Akumuliatoriaus įkrovimo patarimai ir atsargumo priemonės
• Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
• Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai
prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį
akumuliatorių.
• Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias
reikia jungti su kitu prietaisu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad neišsijungtų maitinimas
perkeliant duomenis, šias programas naudokite, tik kai akumuliatorius visiškai įkrautas.
• Jeigu naudojamas ne įkroviklis, o kitas energijos šaltinis, pavyzdžiui kompiuteris, dėl
mažesnės elektros srovės gali sulėtėti įkrovimo greitis.
• Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
• Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu
taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
• Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti
prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali
nustoti krauti.
• Jei krausite prietaisą tuomet, kai universali jungtis yra drėgna, prietaisas gali sugesti.
Kruopščiai išdžiovinkite universaliąją jungtį prieš kraudami prietaisą.
• Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio
aptarnavimo centrą.
SIM arba USIM kortelė („nanoSIM“ kortelė)
SIM arba USIM kortelės įdėjimas
Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę.
Galima įdėti dvi SIM ar USIM korteles, tad viename prietaise galite turėti du telefono numerius ir
naudotis dviejų paslaugų teikėjų paslaugomis. Kai kuriose vietose duomenų perdavimo greitis
gali būti lėtesnis, jei prietaise įdėtos dvi SIM kortelės, lyginant su greičiu, kai įdėta viena SIM
kortelė.
14
Pagrindai
Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele.
„Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti
pamestos ar pavogtos kortelės.
Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios
informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės savo paslaugų teikėjo.
– – 1 SIM kortelės dėklas:
15
Pagrindai
– – 2 SIM kortelės dėklas:
1
Įstatykite išstūmimo kaištį į angą šalia dėklo, kad atlaisvintumėte dėklą.
Įsitikinkite, kad išstūmimo kaištis statmenai įstatytas skylutėje. Priešingu atveju galite
sugadinti prietaisą.
2
Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
16
Pagrindai
3
SIM arba USIM kortelę į dėklą įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią. Įdėkite
pagrindinę SIM arba USIM kortelę į 1 dėklą, o papildomą SIM arba USIM kortelę – į 2 dėklą.
4
Švelniai įspauskite SIM arba USIM kortelę į dėklą, kad užsifiksuotų.
Jei kortelė tvirtai neužsifiksuoja dėkle, SIM kortelė gali išslysti arba iškristi iš dėklo.
5
Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.
• Jei įdėsite dėklą į prietaisą dėklui esant drėgnam, prietaisas gali sugesti. Visada
įsitikinkite, kad dėklas sausas.
• Pilnai įdėkite dėklą į dėklo angą, kad į prietaisą nepatektų skysčių.
Tinkamas kortelės įdėjimas
„NanoSIM“ kortelė
„NanoSIM“ kortelė
„MicroSD“ kortelė
Naudokite tik „nanoSIM“ kortelę.
17
Pagrindai
SIM arba USIM kortelės išėmimas
1
2
3
4
Įstatykite išstūmimo kaištį į angą šalia dėklo, kad atlaisvintumėte dėklą.
Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
Išimkite SIM arba USIM kortelę.
Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.
Dviejų SIM arba USIM kortelių naudojimas
Jei įdėsite dvi SIM ar USIM korteles, viename prietaise galite turėti du telefono numerius ir
naudotis dviejų paslaugų teikėjų paslaugomis.
SIM arba USIM kortelės aktyvinimas
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Ryšiai → SIM kortelės tvarkyklė. Pasirinkite SIM
arba USIM kortelę ir palieskite jungiklį, kad ją įjungtumėte.
SIM arba USIM kortelės asmeninis pritaikymas
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Ryšiai → SIM kortelės tvarkyklė ir pasirinkite SIM
arba USIM kortelę, kad galėtumėte pasiekti šias funkcijas:
• Piktograma: pakeiskite SIM arba USIM kortelės piktogramą.
• Vardas: pakeiskite rodomą SIM arba USIM kortelės pavadinimą.
• Tinklo režimas: pasirinkite tinklo, kurį norite naudoti su SIM arba USIM kortele, tipą.
Pageidaujamų SIM arba USIM kortelių nustatymas
Kai veikia dvi kortelės, galite priskirti balso skambučius, žinutes ir duomenų paslaugas tam
tikroms kortelėms.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Ryšiai → SIM kortelės tvarkyklė ir nustatykite
pageidautinas funkcijas kortelėms PAGEIDAUJAMA SIM KORTELĖ.
18
Pagrindai
Atminties kortelė („MicroSD“ kortelė)
Atminties kortelės įdiegimas
Prietaiso atminties kortelės talpa gali skirtis nuo kitų modelių ir kai kurios atminties kortelės
gali būti nesuderinamos su prietaisu, priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir tipo.
Norėdami pažiūrėti maksimalią prietaiso atminties kortelės talpą, žr. „Samsung“ internetinėje
svetainėje.
• Kai kurios atminties kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su prietaisu. Jei
naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties
kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
• Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.
• Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failo
sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę arba
neatpažins kortelės. Norėdami naudoti atminties kortelę, turite ją suformatuoti.
Jei prietaisas negali suformatuoti arba atpažinti atminties kortelės, susisiekite su
atminties kortelės gamintoju arba „Samsung“ aptarnavimo centru.
• Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
• Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda aplanke Mano failai →
SD kortelė.
19
Pagrindai
20
Pagrindai
1
Įstatykite išstūmimo kaištį į angą šalia dėklo, kad atlaisvintumėte dėklą.
Įsitikinkite, kad išstūmimo kaištis statmenai įstatytas skylutėje. Priešingu atveju galite
sugadinti prietaisą.
2
Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
Išėmus dėklą iš prietaiso, mobilusis duomenų ryšys išsijungs.
3
Įdėkite atminties kortelę į 2 dėklą aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
1 dėklas
2 dėklas
4
Švelniai įspauskite atminties kortelę į dėklą, kad užsifiksuotų.
Jei kortelė tvirtai neužsifiksuoja dėkle, atminties kortelė gali išslysti arba iškristi iš dėklo.
5
Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.
• Jei įdėsite dėklą į prietaisą dėklui esant drėgnam, prietaisas gali sugesti. Visada
įsitikinkite, kad dėklas sausas.
• Pilnai įdėkite dėklą į dėklo angą, kad į prietaisą nepatektų skysčių.
21
Pagrindai
Atminties kortelės išėmimas
Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Įrenginio priežiūra → Saugykla → → Saugyklos
nustatymai → SD kortelė → ATJUNGTI.
1
2
3
4
Įstatykite išstūmimo kaištį į angą šalia dėklo, kad atlaisvintumėte dėklą.
Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
Išimkite atminties kortelę.
Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.
Neatjunkite išorinio atminties įtaiso, tokio kaip atminties kortelė arba USB atminties
įtaisas, kai prietaisas vykdo perkėlimą arba jungiasi prie informacijos, arba iškart po
duomenų perkėlimo. Taip padarę galite sugadinti arba prarasti duomenis, arba pažeisti
išorinį atminties įtaisą arba prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, įskaitant
duomenų praradimą, atsiradusius dėl netinkamo išorinių atminties prietaisų naudojimo.
Atminties kortelės formatavimas
Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties
kortelę formatuokite prietaise.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Įrenginio priežiūra → Saugykla → → Saugyklos
nustatymai → SD kortelė → Formatas.
Prieš formatuodami atminties kortelę nepamirškite pasidaryti visų svarbių atminties
kortelėje laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl
duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.
22
Pagrindai
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką kelias sekundes.
Pirmą kartą įjungdami prietaisą arba atlikę duomenų nustatymą iš naujo vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.
Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir tuomet
palieskite Išjungti.
Vietose, kur belaidžių prietaisų naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse,
vykdykite visus iškabintus įgalioto personalo nurodymus ir įspėjimus.
Prietaiso paleidimas iš naujo
Jei prietaisą norite paleisti iš naujo, paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, tada palieskite
Paleisti iš naujo.
Jei prietaisas yra užstrigęs ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę
maitinimo mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad prietaisas pasileistų iš naujo.
Garsumo mažinimo mygtukas
Maitinimo mygtukas
Pavojaus režimas
Galite pakeisti prietaiso režimą į nepaprastąjį režimą, kad sumažintumėte akumuliatoriaus
energijos sunaudojimą. Kai kurių programų ir funkcijų veikimas ribojamas. Pavojaus režimu galite
skambinti skubios pagalbos tarnybai, siųsti savo dabartinės buvimo vietos informaciją kitiems,
įjungti garso avarinį signalą ir pan.
Pavojaus režimo įjungimas
Norėdami įjungti pagalbos režimą, paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, tada palieskite
Pavojaus režimas.
Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumuliatoriaus išsikrovimo.
Naudojimo laikas gali skirtis ir priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.
Pagalbos režimo išjungimas
Norėdami išjungti pagalbos režimą, palieskite → Išjungti pavojaus režimą. Arba paspauskite ir
laikykite maitinimo mygtuką, tada palieskite Pavojaus režimas.
23
Pagrindai
Pirminis nustatymas
Pirmą kartą įjungdami prietaisą arba atlikę duomenų nustatymą iš naujo vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.
Pirminio nustatymo procedūros gali skirtis priklausomai nuo prietaiso programinės
įrangos ir regiono.
1
2
Įjunkite prietaisą.
Pasirinkite pageidaujamą prietaiso kalbą ir
.
Pasirinkite kalbą
3
Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą ir prisijunkite prie jo.
Jei neprisijungsite prie „Wi-Fi“ tinklo, per pirminį nustatymą negalėsite nustatyti kai kurių
prietaiso funkcijų.
4
5
Laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų, kad užbaigtumėte pirminį nustatymą.
Nustatykite ekrano užrakinimo būdą, kad apsaugotumėte prietaisą. Galite apsaugoti
asmeninę informaciją neleisdami kitiems prisijungti prie prietaiso. Norėdami ekrano
užrakinimo būdą nustatyti vėliau, palieskite Ne, ačiū.
24
Pagrindai
6
Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros. Galite mėgautis „Samsung“ paslaugomis, naujausiais
duomenimis ir saugumu visuose prietaisuose. Daugiau informacijos žr. „Samsung“ paskyra.
7
Pasirinkite norimas naudoti funkcijas ir pabaikite pirminį nustatymą.
Pasirodys pradžios ekranas.
25
Pagrindai
„Samsung“ paskyra
Įvadas
„Samsung“ paskyra yra integruota paskyros paslauga, leidžianti naudoti įvairias „Samsung“
paslaugas, teikiamas mobiliaisiais prietaisais, TV ir „Samsung“ tinklalapyje. Kai užregistruosite
„Samsung“ paskyrą, galėsite atnaujinti ir apsaugoti duomenis „Samsung“ prietaisuose su
„Samsung Cloud“, sekti ir valdyti pamestą arba pavogtą prietaisą, skaityti „Samsung“ narių
patarimus ir gudrybes bei kt.
Susikurkite „Samsung“ paskyrą naudodami savo el. pašto adresą.
Norėdami patikrinti su „Samsung“ paskyra naudojamų paslaugų sąrašą, apsilankykite
account.samsung.com. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie „Samsung“ paskyras,
paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → Paskyros → Samsung
account → → Pagalba.
„Samsung“ paskyros registravimas
Naujos „Samsung“ paskyros registravimas
Jei neturite „Samsung“ paskyros, turėtumėte ją susikurti.
1
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → Paskyros → Pridėti
paskyrą → Samsung account.
Arba, paleiskite programą Nustatymai ir palieskite
2
3
.
Palieskite KURTI PASKYRĄ.
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad pabaigtumėte kurti paskyrą.
26
Pagrindai
Esamos „Samsung“ paskyros registravimas
Jei jau turite „Samsung“ paskyrą, registruokite ją prietaise.
1
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → Paskyros → Pridėti
paskyrą → Samsung account.
Arba, paleiskite programą Nustatymai ir palieskite
2
3
.
Palieskite PRISIJUNGTI.
Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį, tada palieskite PRISIJUNGTI.
Jei pamiršote paskyros informaciją, palieskite Ieškoti ID arba Nustatyti slaptažodį iš naujo.
Įvedę reikalaujamą informaciją sužinosite paskyros informaciją.
4
5
Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir sutikite su jomis, tada palieskite SUTINKU.
Norėdami baigti registruoti „Samsung“ paskyrą, palieskite ATLIKTA.
„Samsung“ paskyros šalinimas
Pašalinus registruotą „Samsung“ paskyrą iš prietaiso, duomenys, tokie kaip adresatai arba įvykiai,
taip pat bus pašalinti.
1
2
3
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → Paskyros.
Palieskite Samsung account → → Pašalinti paskyrą.
Palieskite ŠALINTI, įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį ir palieskite PAŠALINTI PASKYRĄ.
27
Pagrindai
Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso
Galite atkurti duomenis, tokius kaip vaizdai, adresatai, žinutės ir programos, iš „Samsung Cloud“.
Taip pat galite juos kopijuoti iš anksčiau turėto prietaiso per „Smart Switch“.
• Ši funkcija kai kuriuose prietaisuose arba kompiuteriuose gali neveikti.
• Taikomi ribojimai. Daugiau informacijos rasite apsilankę
www.samsung.com/smartswitch. „Samsung“ požiūris į autorių teises yra rimtas.
Siųskite tik tą turinį, kuris jums priklauso, arba tą, kurį turite teisę siųsti.
Smart Switch
Perkelkite duomenis iš vieno mobiliojo prietaiso į kitą per „Smart Switch“. Norėdami naudoti
„Smart Switch“, paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → Smart
Switch. Jei neturite programos, parsisiųskite ją iš Galaxy Apps arba „Play“ parduotuvė.
Duomenų perkėlimas iš mobilaus prietaiso
Perkelkite duomenis iš ankstesnio prietaiso į savo prietaisą belaidžiu būdu per „Wi-Fi Direct“.
1
Ankstesniame prietaise paleiskite „Smart Switch“.
Jei neturite programos, parsisiųskite ją iš Galaxy Apps arba „Play“ parduotuvė.
2
3
Prietaise paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → Smart Switch.
Padėkite prietaisus vieną šalia kito.
28
Pagrindai
4
5
6
Ankstesniame prietaise palieskite BELAIDIS → SIŲSTI.
Savo prietaise palieskite BELAIDIS → GAUTI ir pasirinkite ankstesnio prietaiso tipą.
Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad perkeltumėte duomenis iš prieš tai turėto
prietaiso.
Duomenų perkėlimas naudojant išorinę laikmeną
Perkelkite duomenis naudodami išorinę laikmeną, tokią kaip „MicroSD“ kortelė.
1
2
3
Perkelkite duomenis iš ankstesnio prietaiso į išorinę laikmeną.
4
Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami perkelti duomenis iš išorinės laikmenos.
Įdėkite arba prijunkite išorinį atminties prietaisą prie savo prietaiso.
Prietaise paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → Smart Switch
→ IŠORINĖ LAIKMENA → ATKURTI.
29
Pagrindai
Atsarginių duomenų perkėlimas iš kompiuterio
Perkelkite duomenis iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai. Turite parsisiųsti „Smart Switch“
kompiuterinės versijos programą iš www.samsung.com/smartswitch. Kompiuteryje sukurkite
ankstesnio prietaiso duomenų atsargines kopijas ir importuokite duomenis į prietaisą.
1
Kompiuteryje apsilankykite www.samsung.com/smartswitch, kad parsisiųstumėte „Smart
Switch“.
2
Kompiuteryje paleiskite „Smart Switch“.
Jei jūsų ankstesnis prietaisas ne „Samsung“ prietaisas, sukurkite kompiuteryje duomenų
atsarginę kopiją naudodami prietaiso gamintojo nurodytą programą. Tada pereikite prie
penkto veiksmo.
3
4
Prijunkite ankstesnį prietaisą prie kompiuterio prietaiso USB laidu.
5
6
Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
Vadovaukitės kompiuterio ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kaip iš prietaiso sukurti
atsarginę duomenų kopiją. Tada atjunkite savo ankstesnį prietaisą nuo kompiuterio.
Vadovaukitės kompiuterio ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kaip perkeltumėte
duomenis į prietaisą.
Importuotų duomenų peržiūrėjimas
Iš ankstesnio prietaiso importuotus duomenis galite pažiūrėti toje pačioje programoje.
Jei naujame prietaise nėra tų pačių programų, kuriomis būtų galima pažiūrėti arba paleisti
importuotus duomenis, duomenys bus išsaugoti panašioje programoje. Pvz., jei importuojate
įrašus ir prietaise nėra įrašų programos, įrašus galite peržiūrėti programoje Samsung Notes.
30
Pagrindai
„Samsung Cloud“
„Samsung Cloud“ sukurkite ankstesnio prietaiso duomenų atsargines kopijas ir atkurkite
duomenis naujame prietaise. Turite užregistruoti ir prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros, kad
galėtumėte naudotis „Samsung Cloud“. Daugiau informacijos žr. „Samsung“ paskyra.
Atsarginių duomenų kopijų kūrimas
1
2
Ankstesniame prietaise prisijunkite prie „Samsung“ paskyros.
Paleiskite programą Nustatymai, pasirinkite atsarginės kopijos kūrimo parinktį ir sukurkite
atsarginę duomenų kopiją.
• Jei prietaisas palaiko „Samsung Cloud“, paleiskite programą Nustatymai, palieskite
Debesis ir paskyros → „Samsung Cloud“, pasirinkite savo prietaisą skirtuke
ATSARGINIS KOPIJAVIMAS IR ATKŪRIMAS, palieskite Kurt atsarginę kopiją, tuomet
sukurkite atsarginę duomenų kopiją.
• Atsarginės duomenų kopijos kūrimo būdas gali skirtis priklausomai nuo modelio.
• Atsarginė kai kurių duomenų kopija nebus sukurta. Norėdami pažiūrėti, kurių
duomenų atsarginė kopija bus sukurta, paleiskite programą Nustatymai, palieskite
Debesis ir paskyros → „Samsung Cloud“, pasirinkite savo prietaisą skirtuke
ATSARGINIS KOPIJAVIMAS IR ATKŪRIMAS, tada palieskite Kurt atsarginę kopiją.
Duomenų atkūrimas
1
Naujame prietaise paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros →
„Samsung Cloud“.
2
Pasirinkite ankstesnį prietaisą skirtuke ATSARGINIS KOPIJAVIMAS IR ATKŪRIMAS ir
palieskite Atkurti duomenis.
3
Pažymėkite norimų atkurti duomenų tipus ir palieskite ATKURTI.
31
Pagrindai
Duomenų sinchronizavimas
Galite sinchronizuoti savo prietaise išsaugotus duomenis naudodamiesi „Samsung Cloud“ ir
pasiekti juos iš kitų prietaisų.
1
Naujame prietaise paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros →
„Samsung Cloud“.
2
3
Palieskite → Nustatymai → Sinchronizavimo nustatymai.
Palieskite jungiklius prie elementų, kuriuos norite sinchronizuoti.
Duomenų pažiūrėjimas
Galite pažiūrėti išsaugotus elementus ir panaudotą „Samsung Cloud“ atmintį. Paleiskite
programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → „Samsung Cloud“.
• Nedelsdami peržiūrėkite panaudotą atmintį ir išsaugotus elementus, pvz.: GALERIJA,
SAMSUNG NOTES ir SAMSUNG CLOUD DRIVE. Palieskite kiekvieną kortelę ir įeikite į kitą
puslapį. Galite pakeisti nustatymus arba peržiūrėti išsaugotus duomenis.
• Galite pažiūrėti atsarginės kopijos duomenis „Samsung“ paskyroje naudodami parinktį
ATSARGINIS KOPIJAVIMAS IR ATKŪRIMAS. Pasirinkite įrenginį ir palieskite Atkurti
duomenis.
32
Pagrindai
Ekrano supratimas
Jutiklinio ekrano valdymas
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros
iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo
stipriai pirštų galais.
• Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių
(gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį
ekraną.
• Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie
nėra jutiklinės srities dalis.
• Jutiklinį ekraną rekomenduojama valdyti liečiant pirštais.
Lietimas
Palieskite ekraną.
Palietimas ir laikymas
Palieskite ir palaikykite ekraną maždaug
2 sek.
33
Pagrindai
Vilkimas
Palieskite ir palaikykite elementą bei vilkite jį
į norimą vietą.
Dvigubas palietimas
Dukart palieskite ekraną.
Braukimas
Braukite aukštyn, žemyn, kairėn arba
dešinėn.
Atitraukimas ir suspaudimas
Atitraukite du pirštus vieną nuo kito arba
paspauskite ekraną.
34
Pagrindai
Naršymo juosta (programiniai mygtukai)
Įjungus prietaisą, ekrano apačioje esančioje naršymo juostoje atsiras programiniai mygtukai.
Numatyta, kad programiniai mygtukai yra paskutinių naudotų programų, pradžios ir grįžimo
atgal mygtukai. Mygtukų funkcijos gali keistis pagal tuo metu naudojamą programą arba
naudojimo aplinką.
Rodyti ir slėpti mygtuką
Grįžimo mygtukas
Paskutinių naudotų
programų mygtukas
Mygtukas
Pradžios ekrano mygtukas
Funkcija
Rodyti ir slėpti
• Dukart paspauskite, norėdami prikabinti arba paslėpti
naršymo juostą.
Paskutinių
naudotų
programų
• Palieskite, norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų
sąrašą.
Pradžios
Grįžimo atgal
• Palieskite, norėdami grįžti į pradžios ekraną.
• Norėdami paleisti programą Google, palieskite ir palaikykite.
• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
Naršymo juostos rodymas arba slėpimas
Naudodami kairėje naršymo juostos pusėje esantį rodymo ir slėpimo mygtuką galite nustatyti
slėpti arba prikabinti naršymo juostą ekrane, kai naudojate programas arba funkcijas. Numatyta,
kad naršymo juosta yra prikabinta.
Jei norite žiūrėti failus arba naudoti programas visame ekrane, dukart palieskite rodymo ir
slėpimo mygtuką, kad paslėptumėte naršymo juostą.
Norėdami, kad vėl būtų rodoma naršymo juosta, tempkite aukštyn nuo ekrano apačios.
• Tam tikruose ekranuose, pvz.: pradžios ekrane, naršymo juosta rodoma visada ir nėra
rodymo ir slėpimo mygtuko.
• Net ir prikabinus naršymo juostą, ją galima paslėpti, kai naudojamos kai kurios
programos arba funkcijos, tokios kaip vaizdo įrašų leistuvas.
35
Pagrindai
Naršymo juostos nustatymas
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Ekranas → Naršymo juosta ir pasirinkite parinktį.
• Mygtukų išdėstymas: keiskite mygtukų išdėstymą navigacijos juostoje.
• Rodymo ir slėpimo mygtukas: pridėkite mygtuką, norėdami slėpti arba prikabinti
navigacijos juostą. Galite nustatyti rodyti mygtuką arba jo nerodyti kiekvienai programai.
• BRAUKIMO AUKŠTYN VEIKSMAS: kai naršymo juosta paslėpta, braukite nuo ekrano apačios
į viršų ir pasirinkite veiksmą.
• Gestų patarimai: rodyti paslėptų mygtukų indikatorius, kad galėtumėte matyti kur braukti į
viršų.
Pradžios ekranas ir programų ekranas
Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomi
valdikliai, programų trumpiniai ir dar daugiau.
Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.
Ekranas gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.
Valdiklis
Programa
Aplankas
„Bixby Home“ ekrano indikatorius.
Peržiūrėkite asmeniškai nustatytą
turinį
Ekrano indikatorius
Mėgstamiausios programos
Naršymo juosta (programiniai
mygtukai)
36
Pagrindai
Perjungimas iš pradžios į programų ekraną ir atvirkščiai
Jei norite atidaryti programų ekraną, pradžios ekrane braukite aukštyn arba žemyn.
Jei norite grįžti į pradžios ekraną, programų ekrane braukite aukštyn arba žemyn. Arba palieskite
pradžios ekrano mygtuką arba grįžimo mygtuką.
Pradžios ekranas
Programų ekranas
Jei pradžios ekrane pridėsite programų mygtuką, galėsite atidaryti programų ekraną paliesdami
mygtuką. Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite tuščią vietą, tuomet palieskite Pradžios ekrano
nustatym. → Programų mygtukas → Rodyti programų mygtuką → TAIKYTI. Programų
mygtukas bus pridėtas pradžios ekrano apačioje.
Programų mygtukas
37
Pagrindai
Elementų perkėlimas
Palieskite ir palaikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą. Jei norite perkelti elementą į kitą
skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.
Norėdami pridėti programos šaukinį pradžios ekrane, palieskite ir palaikykite elementą programų
ekrane, tuomet vilkite jį į ekrano viršų arba apačią. Programos šaukinys bus pridėtas pradžios
ekrane.
Dažniausiai naudojamas programas taip pat galite perkelti į trumpinių sritį pradžios ekrano
apačioje.
Aplankų kūrimas
Kurkite aplankus ir kaupkite panašias programas, kad galėtumėte jas greitai pasiekti ir paleisti.
1
Pradžios ekrane arba programų ekrane palieskite ir palaikykite programą, tuomet vilkite ją
virš kitos programos.
2
Paleiskite programą, kai aplink programas atsiras aplanko rėmelis.
Bus sukurtas naujas aplankas, kuriame bus pasirinktos programos. Palieskite Įvesti aplanko
pavadinimą ir įveskite aplanko pavadinimą.
• Kaip pridėti daugiau programų
Aplanke palieskite PRIDĖTI PROGRAMŲ. Pažymėkite programas ir palieskite PRIDĖTI. Taip
pat galite pridėti programą vilkdami ją į aplanką.
• Programų perkėlimas iš aplanko
Palieskite ir palaikykite programą, norėdami ją nuvilkti į naują vietą.
• Aplanko šalinimas
Palieskite ir palaikykite aplanką, tada palieskite Trinti aplanką. Bus ištrintas tik tas aplankas.
Aplanko programos bus perkeltos į programų ekraną.
38
Pagrindai
Pradžios ekrano redagavimas
Norėdami pasiekti redagavimo parinktis, pradžios ekrane palieskite ir palaikykite arba suimkite
pirštais tuščią sritį. Galite nustatyti darbalaukio foną, valdiklius ir kt. Taip pat galite pridėti, ištrinti
arba pertvarkyti pradžios ekrano skydelius.
• Skydelių pridėjimas: braukite į kairę, o tada bakstelėkite
.
• Skydelių perkėlimas: palieskite ir palaikykite skydelių peržiūrą, tada nutempkite į kitą vietą.
• Skydelių trynimas: palieskite
skydelyje.
• Ekrano fonai: keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.
• Temos: pakeiskite prietaiso temą. Sąsajos vizualiniai elementai, pavyzdžiui, spalvos,
piktogramos ir ekrano fonai, keisis atsižvelgiant į pasirinktą temą.
• Valdikliai: valdikliai yra nedidelės programos, kurios paleidžia tam tikrų programų funkcijas,
kad suteiktų informaciją ir patogią prieigą pradžios ekrane. Palieskite ir palaikykite valdiklį,
tada nuvilkite jį į pradžios ekraną. Valdiklis bus pridėtas pradžios ekrane.
• Pradžios ekrano nustatym.: pakeiskite tinklelio dydį, kad pradžios ekrane būtų rodoma
daugiau arba mažiau elementų, ir kt.
39
Pagrindai
Visų programų rodymas pradžios ekrane
Nenaudodami atskiro programų ekrano galite nustatyti prietaisą rodyti visas programas pradžios
ekrane. Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite tuščią vietą, tuomet palieskite Pradžios ekrano
nustatym. → Pradžios ekrano išdėstymas → Tik pradžios ekranas → TAIKYTI.
Dabar galite įjungti visas programas braukdami kairėn pradžios ekrane.
Indikacinės piktogramos
Indikatorių piktogramos rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Žemiau esančioje lentelėje
pateikiamos dažniausios piktogramos.
Kai kuriose programose ekrane viršuje gali nebūti būsenos juostos. Norėdami matyti
būsenos juostą, vilkite ekrano viršų pirštu žemyn.
Piktograma
Reikšmė
Nėra signalo
/
Signalo stiprumas
/
Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
/
Pasirinkta SIM arba USIM kortelė skambučiams
Prisijungta prie GPRS tinklo
Prisijungta prie EDGE tinklo
Prisijungta prie UMTS tinklo
Prisijungta prie HSDPA tinklo
Prisijungta prie HSPA+ tinklo
/
Prisijungta prie LTE tinklo
„Wi-Fi“ prijungtas
„Bluetooth“ funkcija įjungta
Naudojamos vietos paslaugos
Skambinama
Praleisti skambučiai
Nauja teksto arba multimedijos žinutė
Įjungtas žadintuvas
Įjungtas nutildytas režimas
Įjungtas vibracijos režimas
40
Pagrindai
Piktograma
Reikšmė
Įjungtas skrydžio režimas
Klaida arba perspėjimas
Akumuliatoriaus įkrovimas
Akumuliatoriaus įkrovos lygis
Užrakinimo ekranas
Paspaudus maitinimo mygtuką, ekranas išjungiamas ir užrakinamas. Ekranas taip pat išsijungia ir
užsirakina, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.
Norėdami atrakinti ekraną, braukite bet kuria kryptimi, kai ekranas įsijungia.
Jei ekranas išjungtas, paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte.
Užrakintas ekranas
41
Pagrindai
Ekrano užrakinimo būdo keitimas
Norėdami pakeisti ekrano užrakinimo būdą, paleiskite programą Nustatymai, palieskite
Užrakinimo ekranas → Ekrano užrakto tipas, tada pasirinkite būdą.
Nustatę derinį, PIN kodą, slaptažodį arba biometrinius duomenis kaip ekrano užrakinimo būdą,
galite apsaugoti asmeninę informaciją ir neleisti kitiems prisijungti prie įrenginio. Nustačius
ekrano užrakinimo būdą, prietaisas prašys atrakinimo kodo visada jį atrakinant.
• Braukimas: braukite bet kuria kryptimi ekrane, kad jį atrakintumėte.
• Šablonas: nupieškite derinį iš keturių arba daugiau taškų, kad atrakintumėte ekraną.
• PIN kodas: įveskite PIN kodą iš bent keturių skaičių, kad atrakintumėte ekraną.
• Slaptažodis: įveskite slaptažodį iš bent keturių simbolių, skaičių arba ženklų, kad
atrakintumėte ekraną.
• Nėra: nenustatykite jokio ekrano užrakinimo būdo.
• Veidas: užregistruokite veidą ekranui atrakinti. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Veido
atpažinimas.
Galite nustatyti prietaisą atlikti gamyklinių duomenų nustatymą iš naujo, jei kelis kartus iš
eilės neteisingai įvesite atrakinimo kodą ir pasieksite nustatytą ribą. Paleiskite programą
Nustatymai, palieskite Užrakinimo ekranas → Saugos užrakto nustatymai, atrakinkite
ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano rakinimo būdą ir palieskite jungiklį Aut.
gam. nust. atkūrimas, kad jį įjungtumėte.
Ekrano vaizdo įrašymas
Naudodami prietaisą padarykite ekrano nuotrauką.
Vienu metu paspauskite ir laikykite garsumo mažinimo ir maitinimo mygtukus. Užfiksuotus
vaizdus galite peržiūrėti Galerija.
Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano nuotraukos užfiksuoti
negalima.
42
Pagrindai
Pranešimų skydelis
Gavus naujus pranešimus, pvz., žinutes arba praleistus skambučius, būsenos juostoje atsiras
indikacinės piktogramos. Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite
pranešimų sritį ir peržiūrėkite išsamią informaciją.
Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti pranešimų
sritį, ekrane braukite aukštyn.
Galite atidaryti pranešimų skydelį, net kai ekranas užrakintas.
Pranešimų srityje galite naudotis šiomis funkcijomis.
Paleiskite Nustatymai
Greito nustatymo mygtukai
Pageidaujama SIM arba USIM
kortelė kiekvienai parinkčiai.
Palieskite, norėdami įjungti SIM
kortelės tvarkyklę
Peržiūrėkite išsamią pranešimo
informaciją ir atlikite įvairius
veiksmus
Valykite visus pranešimus
Įjunkite pranešimų nustatymus
43
Pagrindai
Greito nustatymo mygtukų naudojimas
Norėdami įjungti kai kurias funkcijas, palieskite greito nustatymo mygtukus. Norėdami peržiūrėti
daugiau mygtukų, braukite žemyn per pranešimų sritį.
Norėdami pakeisti funkcijos nustatymus, palieskite tekstą po kiekvienu mygtuku. Norėdami
pamatyti išsamesnius nustatymus, palieskite ir laikykite mygtuką.
Jei norite pertvarkyti mygtukus, palieskite → Mygtukų tvarka, palieskite ir laikykite mygtuką ir
tuomet vilkite į kitą vietą.
44
Pagrindai
Teksto įvedimas
Klaviatūros išvaizda
Kai vedate tekstą, norėdami siųsti žinutes, kurti įrašus ir kt., klaviatūra atsiranda automatiškai.
• Kai pirmą kartą įjungsite klaviatūrą, atsiras klaviatūros nustatymo ekranas. Nustatykite
įvesties kalbą, klaviatūros tipą ir klaviatūros nustatymus, tada palieskite PRADĖTI.
• Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti
įvesties kalbą į palaikomą kalbą.
Papildomos klaviatūros funkcijos
Peržiūrėkite daugiau klaviatūros
funkcijų
Įveskite didžiąją raidę. Jei norite
rašyti tik didžiosiomis raidėmis,
palieskite dukart
Ištrinkite ankstesnį simbolį
Įveskite simbolius
Įveskite lūžį iki kitos eilutės
Įveskite tarpą
Įvesties kalbos keitimas
Palieskite → Kalbos ir tipai → TVARKYTI ĮVESTIES KALBAS ir tada pasirinkite naudojamas
kalbas. Jeigu pasirinksite dvi arba daugiau kalbų, vieną arba kitą įvesties kalbą galėsite rinktis,
braukdami tarpo klavišu kairėn arba dešinėn.
45
Pagrindai
Klaviatūros keitimas
Norėdami pakeisti klaviatūrą, palieskite
.
Norėdami pakeisti klaviatūros tipą, palieskite
klaviatūros tipą.
→ Kalbos ir tipai, pasirinkite kalbą ir norimą
• Jei naršymo juostoje nepasirodo klaviatūros mygtukas ( ), paleiskite programą
Nustatymai, palieskite Bendrasis valdymas → Kalba ir įvestis ir bakstelėkite jungiklį
Rodyti klaviatūros mygtuką, kad jį įjungtumėte.
• 3x4 klaviatūra mygtukas turi tris ar keturis simbolius. Norėdami įvesti ženklą, kelis
kartus iš eilės palieskite reikiamą mygtuką, kol ženklas bus įvestas.
Papildomos klaviatūros funkcijos
Priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo, kai kurios funkcijos gali būti
neprieinamos.
•
: įveskite jaustukus.
•
: įveskite lipdukus.
•
: pidėkite animuotų GIF failų.
•
: teksto įvedimas balsu.
•
: pakeisti klaviatūros nustatymus.
•
→
: pridėti elementą iš iškarpinės.
•
→
: pakeiskite klaviatūrą taip, kad tiktų darbui viena ranka.
46
Pagrindai
Kopijavimas ir įklijavimas
1
2
3
Palieskite ir laikykite palietę tekstą.
Vilkite arba , kad pasirinktumėte norimą tekstą, arba palieskite Pasirinkti visus, kad
pasirinktumėte visą tekstą.
Palieskite Kopijuoti arba Iškirpti.
Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.
4
Palieskite ir palaikykite vietą, kurioje norite įterpti teksto, tuomet palieskite Įklijuoti.
Norėdami įklijuoti anksčiau kopijuotą tekstą, palieskite Iškarpinė ir pasirinkite tekstą.
Žodynas
Naudodamiesi kai kuriomis funkcijomis, pavyzdžiui, naršydami tinklalapius, galite sužinoti žodžių
reikšmes.
1
Palieskite ir laikykite žodį, kurio reikšmę norite sužinoti.
Jeigu norimas žodis nepažymėtas, vilkdami
2
arba
pažymėkite reikiamą tekstą.
Pasirinkčių sąraše palieskite Dictionary.
Jeigu žodynas prietaise iš anksto neįdiegtas, palieskite Move to Manage dictionaries →
greta žodyno, kad jį atsisiųstumėte.
3
Peržiūrėkite apibrėžimą žodyno iššokančiame lange.
Norėdami persijungti į peržiūrą visame ekrane, palieskite . Palieskite ekrane esantį
apibrėžimą, kad galėtumėte peržiūrėti daugiau apibrėžimų. Norėdami žodžius įtraukti į
mėgstamiausių žodžių sąrašą, išsamiame rodinyje palieskite , o norėdami žodį naudoti
kaip paieškos terminą – Search Web.
47
Programos ir funkcijos
Programų įdiegimas ir šalinimas
Galaxy Apps
Programų pirkimas ir atsisiuntimas. Jūs galite atsisiųsti programas, kurios specialiai skirtos
„Samsung Galaxy“ prietaisams.
Atidarykite Samsung aplanką ir paleiskite programą Galaxy Apps.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Programų įdiegimas
Naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite paieškos laukelį, norėdami ieškoti
raktažodžio.
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas
programas, palieskite ĮDIEGTI. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite
mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.
Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite → Nustatymai →
Automatinis programų atnaujinimas, tada pasirinkite parinktį.
„Play“ parduotuvė
Programų pirkimas ir atsisiuntimas.
Paleiskite programą „Play“ parduotuvė.
Programų įdiegimas
Naršykite programas pagal kategoriją arba ieškokite programų pagal raktažodį.
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas
programas, palieskite ĮDIEGTI. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite
mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.
Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite
Atnaujinti programas automatiškai, tada pasirinkite parinktį.
48
→ Nustatymai →
Programos ir funkcijos
Programų tvarkymas
Programų šalinimas ir išjungimas
Palieskite ir palaikykite programą bei pasirinkite parinktį.
• Išjungti: išjunkite pasirinktas numatytąsias prietaiso programas, kurių negalima pašalinti.
• Pašalinti: pašalinkite atsisiųstas programas.
Programų įjungimas
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Programos →
programą ir palieskite ĮJUNGTI.
→ Išjungta, pasirinkite
Programų leidimų nustatymas
Kad kai kurios programos veiktų tinkamai, gali reikėti joms suteikti leidimą prisijungti prie
informacijos arba ją naudoti prietaise. Atidarius programą gali atsirasti iššokantysis langas ir
prašymas prisijungti prie tam tikrų funkcijų arba informacijos. Palieskite LEISTI iššokančiame
lange, kad programai suteiktumėte leidimą.
Norėdami peržiūrėti programos leidimų nustatymus, paleiskite programą Nustatymai ir
palieskite Programos. Pasirinkite programą ir palieskite Leidimai. Galite peržiūrėti programos
leidimų sąrašą ir pakeisti jos leidimus.
Norėdami peržiūrėti programos leidimų nustatymus pagal leidimų kategoriją, paleiskite
programą Nustatymai ir palieskite Programos → → Programų leidimai. Pasirinkite elementą
ir palieskite jungiklius prie programų, kad suteiktumėte leidimus.
Jei nesuteiksite leidimų programoms, pagrindinės programų funkcijos gali tinkamai
neveikti.
49
Programos ir funkcijos
Telefonas
Įvadas
Skambinti paprastai ar su vaizdu arba atsiliepti į skambučius.
Skambinimas
1
Paleiskite programą Telefonas ir įveskite telefono numerį.
Jeigu ekrane neatsiranda klaviatūra, palieskite
2
Norėdami skambinti paprastai, palieskite
, kad ją atidarytumėte.
arba
, norėdami skambinti su vaizdu
Pasiekite papildomas parinktis
Sukurkite naują adresatą
Pridėkite numerį prie esamo
adresato
Peržiūrėkite telefono numerį
Ištrinkite ankstesnį simbolį
Slėpkite klaviatūrą
50
.
Programos ir funkcijos
Skambinimas iš skambučių žurnalo arba adresatų sąrašo
Kad paskambintumėte, palieskite NAUJAUSI arba ADRESATAI, tada per adresatą arba telefono
numerį braukite dešinėn.
Jei ši funkcija išjungta, paleiskite programą Nustatymai, palieskite Išplėstinės funkcijos, tuomet
palieskite Brūkšt. ir skambink./siųsk.žin. jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Greitojo rinkimo naudojimas
Nustatykite greitojo rinkimo numerius, kad galėtumėte greitai skambinti.
Norėdami nustatyti greitojo rinkimo numerį, palieskite ADRESATAI → → Sparč. rinkimo
numeriai, pasirinkite greitojo rinkimo numerį ir pridėkite telefono numerį.
Norėdami paskambinti, palieskite ir palaikykite greitojo rinkimo numerį klaviatūroje. Jeigu
greitojo rinkimo numeris yra 10 ir daugiau, palieskite pirmąjį (-uosius) numerio skaitmenį (-is),
tuomet palieskite ir palaikykite paskutinį skaitmenį.
Pavyzdžiui, jei nustatote numerį 123 kaip greitojo rinkimo numerį, palieskite 1, palieskite 2,
tuomet palieskite ir palaikykite 3.
Skambinimas iš užrakinto ekrano
Užrakintame ekrane vilkite
už apskritimo ribų.
Skambinimas į užsienį
1
2
3
Jeigu ekrane neatsiranda klaviatūra, palieskite
, kad atidarytumėte klaviatūrą.
Palieskite ir palaikykite 0, kol pasirodys + ženklas.
Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį, tada bakstelėkite
51
arba
.
Programos ir funkcijos
Priimami skambučiai
Atsiliepimas į skambutį
Kai jums skambina, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Skambučio atmetimas
Kai jums skambina, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate įeinantį skambutį, tempkite SIŲSTI ŽINUTĘ juostą aukštyn.
Norėdami atmesti skambutį, galite siųsti tekstinę žinutę arba lipduką. Jei pasirinkote Pridėti
priminimą, priminimas bus išsaugotas, kad po valandos įspėtų apie atmestą skambutį.
Norėdami sukurti įvairių atmetimo žinučių, paleiskite programą Telefonas, palieskite →
Nustatymai → Greitojo atmetimo žinutės, įrašykite žinutę ir palieskite .
Praleisti skambučiai
Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma piktograma . Jei norite peržiūrėti praleistų
skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį. Arba paleiskite programą Telefonas ir palieskite
NAUJAUSI, norėdami peržiūrėti praleistus skambučius.
Telefono numerių blokavimas
Blokuokite skambučius iš tam tikrų numerių, įtrauktų į užblokuotųjų sąrašą.
1
2
Paleiskite programą Telefonas ir palieskite → Nustatymai → Blokuoti numerius.
Palieskite
, pasirinkite adresatus ir tuomet palieskite ATLIKTA.
Norėdami rankiniu būdu įvesti numerį, palieskite Įvesti telefono numerį, įveskite telefono
numerį ir palieskite .
Jūs negausite pranešimų, kai bus norima su jumis susisiekti naudojantis užblokuotaisiais
numeriais. Skambučiai bus registruojami skambučių žurnale.
Taip pat galite blokuoti tų žmonių įeinančius skambučius, kurių skambintojo ID
nerodomas. Palieskite Blokuot nežinomus skambintojus jungiklį, kad įjungtumėte šią
funkciją.
52
Programos ir funkcijos
Ką galima daryti skambučio metu
Skambučio metu gali atsirasti nepageidaujamų garsų, jei uždengta aplink galinį
fotoaparatą esanti sritis. Nuimkite priedus, tokius kaip ekrano apsauga arba lipdukai,
aplink galinį fotoaparatą.
Balso skambučio metu
Galima atlikti tokius veiksmus:
•
: pasiekite papildomas parinktis.
• Įtraukti skambutį: rinkti kitą numerį. Pirmasis pokalbis bus sulaikytas. Kai baigsite antrąjį
pokalbį, pirmasis pokalbis automatiškai atsinaujins.
• Pap. garsas: padidinti garsą.
• Bluetooth: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
• Garsiak.: įjungti arba išjungti garsiakalbį. Kai naudojate garsiakalbį, laikykite prietaisą toliau
nuo ausų.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
• Klaviatūra / Nerodyti: atidaryti arba uždaryti klaviatūrą.
•
: baigti dabartinį skambutį.
Vaizdo skambučio metu
Palieskite ekraną norėdami naudotis šiomis parinktimis:
•
: pasiekite papildomas parinktis.
• Fotoapar.: išjunkite fotoaparatą, kad pašnekovas jūsų nematytų.
• Perjungti: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparatą ir atvirkščiai.
•
: baigti dabartinį skambutį.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
• Garsiak.: įjungti arba išjungti garsiakalbį. Kai naudojate garsiakalbį, laikykite prietaisą toliau
nuo ausų.
53
Programos ir funkcijos
Pridėkite telefono numerį prie adresato.
Telefono numerio pridėjimas prie adresatų sąrašo iš klaviatūros
1
2
Paleiskite programą Telefonas.
Įveskite numerį.
Jeigu ekrane neatsiranda klaviatūra, palieskite
3
, kad ją atidarytumėte.
Norėdami sukurti naują adresatą, palieskite KURTI ADRESATĄ arba palieskite NAUJINTI
ESAMUS, kad pridėtumėte numerį prie esamo adresato.
Telefono numerio pridėjimas prie adresatų sąrašo iš skambučių sąrašo
1
2
3
Paleiskite programą Telefonas ir palieskite NAUJAUSI.
Palieskite skambintojo paveikslėlį arba palieskite telefono numerį → Išsamiau.
Norėdami sukurti naują adresatą, palieskite Kurti adresatą arba palieskite Naujinti esamus,
kad pridėtumėte numerį prie esamo adresato.
Žymos pridėjimas prie telefono numerio
Galite pridėti žymas prie numerių neišsaugodami jų adresatuose. Taip galėsite matyti
skambinančiojo asmens informaciją, kai jis skambins, ir nereikės jo išsaugoti adresatų sąraše.
1
2
3
Paleiskite programą Telefonas ir palieskite NAUJAUSI.
Palieskite skambintojo paveikslėlį arba palieskite telefono numerį → Išsamiau.
Palieskite Pridėti žymą, įveskite žymą ir palieskite ATLIKTA.
Kai jums skambins iš šio numerio, po numeriu bus rodoma žyma.
54
Programos ir funkcijos
Adresatai
Įvadas
Kurti naujus adresatus arba tvarkyti adresatus prietaise.
Adresatų pridėjimas
Naujos adresato sukūrimas
1
2
Paleiskite programą Adresatai, palieskite
, tuomet pasirinkite saugojimo vietą.
Įveskite adresato informaciją.
Pasirinkite saugyklos vietą
Pridėkite vaizdą
Įveskite adresato informaciją
Atverkite daugiau informacijos
laukų
Atsižvelgiant į pasirinktą saugyklos vietą, informacijos, kurią galite saugoti, tipai gali
skirtis.
3
Palieskite IŠSAUGOTI.
55
Programos ir funkcijos
Adresatų importavimas
Pridėkite adresatų importuodami juos į savo prietaisą iš kitų saugyklų.
1
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite → Tvark. adresat. → Importuoti / eksportuoti
adresatus → IMPORTUOTI.
2
3
Pasirinkite saugyklos vietą, iš kurios norite importuoti adresatus.
4
Pasirinkite saugojimo vietą, kurioje norite išsaugoti adresatus, ir palieskite IMPORTUOTI.
Pažymėkite VCF formato failus arba adresatus, kuriuos norite importuoti, ir palieskite
ATLIKTA.
Adresatų sinchronizavimas su savo žiniatinklio paskyromis
Sinchronizuokite jūsų prietaise esantį adresatų sąrašą su tinklo adrestatais, saugomais jūsų
žiniatinklio paskyrose, pvz., jūsų „Samsung“ paskyroje.
1
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Debesis ir paskyros → Paskyros ir pasirinkite
paskyrą, su kuria bus sinchronizuojama.
2
Palieskite Sinchronizuoti paskyrą ir palieskite Sinch. Adresatai jungiklį, kad jį įjungtumėte.
„Samsung“ paskyroje palieskite → Sinchronizav. nustatymai, tuomet palieskite Adresatai
jungiklį, kad jį įjungtumėte.
56
Programos ir funkcijos
Adresatų paieška
Paleiskite programą Adresatai.
Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:
• Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
• Norėdami greitai praslinkti sąrašu, vilkite pirštu rodyklę, esančią dešinėje adresatų sąrašo
pusėje.
• Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.
Palieskite adresato paveikslėlį arba palieskite adresato vardą → Išsamiau. Tada atlikite vieną iš šių
veiksmų:
•
: pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
•
/
•
: kurti žinutę.
•
: kurti el. laišką.
: skambinti paprastai arba su vaizdu.
Adresatų bendrinimas
Galite dalytis adresatais su kitais, naudodami įvairias dalijimosi parinktis.
1
2
3
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite → Dalytis.
Pasirinkite adresatus ir palieskite DALYTIS.
Pasirinkite dalijimosi būdą.
57
Programos ir funkcijos
Profilio išsaugojimas ir dalijimasis profiliu
Išsaugokite ir dalykitės profilio informacija, tokia kaip nuotraukos ir būsenos žinutė, su kitais,
naudodami profilio dalijimosi funkciją.
• Priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo, profilio dalijimosi funkcija gali
neveikti.
• Profilio dalijimosi funkcija prieinama tik tiems adresatams, kurie savo prietaisuose
įjungė profilio dalijimosi funkciją.
1
2
3
Paleiskite programą Adresatai ir pasirinkite profilį.
Palieskite REDAGUOTI, norėdami redaguoti profilį, ir palieskite IŠSAUGOTI.
Palieskite → Profilio bendrinimas, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Norint naudoti dalijimosi profiliu funkciją, jūsų telefono numeris turi būti patvirtintas. Galite
peržiūrėti atnaujintą adresatų profilių informaciją Adresatai.
Norėdami pakeisti adresatų apimtį, su kuriais bus dalijamasi profiliu, palieskite Bendrinti su,
pasirinkite norimą dalintis elementą ir pasirinkite parinktį.
Grupių kūrimas
Galite pridėti grupių, tokių kaip šeima arba draugai, ir tvarkyti adresatus pagal grupę.
1
2
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite Grupės → KURTI.
Įrašykite grupės pavadinimą.
Norėdami nustatyti grupės skambučio melodiją, palieskite Grupės skmb.ton. ir pasirinkite
melodiją.
3
4
Palieskite Pridėti narį, pasirinkite prie grupės norimus pridėti adresatus ir palieskite ATLIKTA.
Palieskite IŠSAUGOTI.
58
Programos ir funkcijos
Žinutės grupei siuntimas
Galite siųsti grupei skirtą žinutę grupės nariams tuo pačiu metu.
Paleiskite programą Adresatai, palieskite Grupės, pasirinkite grupę ir palieskite → Siųsti
žinutę.
Besidubliuojančių adresatų sujungimas
Importuojant adresatus iš kitų saugyklų arba sinchronizuojant adresatus su kitomis paskyromis,
adresatų sąraše gali atsirasti besidubliuojančių adresatų. Savo adresatų sąrašui optimizuoti
sujunkite besidubliuojančius adresatus į vieną.
1
2
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite → Tvark. adresat. → Sulieti adresatus.
Pažymėkite adresatus ir palieskite SUJUNGTI.
Adresatų trynimas
1
2
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite → Trinti.
Pasirinkite adresatus ir palieskite TRINTI.
Norėdami ištrinti adresatus po vieną, atidarykite adresatų sąrašą ir palieskite adresato paveikslėlį
arba palieskite adresato vardą → Išsamiau. Tuomet palieskite → Trinti.
59
Programos ir funkcijos
Žinutės
Įvadas
Siųskite ir peržiūrėkite žinutes pokalbio būdu.
Žinučių siuntimas
Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą.
1
2
3
Paleiskite programą Žinutės ir palieskite
.
Pridėkite gavėjus ir palieskite PRADĖTI.
Įveskite žinutę.
Norėdami įrašyti ir išsiųsti balso žinutę, palieskite ir palaikykite
arba , pasakykite
žinutės tekstą ir atleiskite pirštą. Įrašymo piktograma pasirodo tik tuomet, kai klaviatūra yra
paslėpta.
Pasiekite papildomas parinktis
Gavėjas
Skambinkite adresatui
4
Palieskite
Pridėkite failus
Siųskite žinutę
Įveskite žinutę
Įveskite lipdukus
arba
, kad išsiųstumėte žinutę.
60
Programos ir funkcijos
Žinučių peržiūrėjimas
Žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.
Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių gavimą.
1
2
3
Paleiskite programą Žinutės ir palieskite POKALBIAI.
Žinučių sąraše pasirinkite adresatą.
Peržiūrėti savo pokalbį.
Norėdami atsakyti į žinutę, palieskite Įveskite žinutę, įveskite žinutę ir palieskite
arba
.
Norėdami reguliuoti šrifto dydį, atitraukite du pirštus vieną nuo kito arba paspauskite ekraną.
Nepageidaujamų žinučių blokavimas
Blokuokite žinutes iš tam tikrų numerių, įtrauktų į užblokuotųjų sąrašą.
1
Paleiskite programą Žinutės ir palieskite → Nustatymai → Blokuoti numerius ir žinutes
→ Blokuoti numerius.
2
Palieskite GAUTIEJI ir pasirinkite adresatą. Arba palieskite TEL.KN., pasirinkite adresatus ir
palieskite ATLIKTA.
Norėdami rankiniu būdu įvesti numerį, palieskite Įveskite numerį, įveskite telefono numerį ir
bakstelėkite .
61
Programos ir funkcijos
Žinučių pranešimų nustatymas
Galite pakeisti pranešimo garsą, rodyti parinktis ir pan.
1
Paleiskite programą Žinutės, palieskite → Nustatymai → Pranešimai, tuomet palieskite
jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2
Keiskite pranešimų nustatymus.
Žinučių priminimo nustatymas
Galite nustatyti signalą, kuris tam tikrais intervalais praneštų apie nepatikrintus pranešimus.
Jeigu ši funkcija neaktyvi, paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems →
Pranešimo priminimas, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Tuomet palieskite Žinutės
jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Žinučių trynimas
1
2
3
Paleiskite programą Žinutės ir palieskite POKALBIAI.
Žinučių sąraše pasirinkite adresatą.
Palieskite ir palaikykite žinutę, palieskite Trinti.
Jei norite ištrinti keletą žinučių, pažymėkite žinutes, kurias norite ištrinti.
4
Palieskite TRINTI.
62
Programos ir funkcijos
Internetas
Įvadas
Naršykite internete ieškodami informacijos ir pažymėkite žymomis savo mėgstamus tinklalapius,
kad juos būtų patogu pasiekti.
Tinklalapių naršymas
1
2
3
Atidarykite Samsung aplanką ir paleiskite programą Internetas.
Palieskite adreso laukelį.
Įveskite žiniatinklio adresą arba raktinį žodį ir palieskite Eiti.
Norėdami peržiūrėti įrankių juostas, vilkite pirštą ekranu šiek tiek žemyn.
Norėdami greitai perjungti skirtukus, adreso laukelyje braukite kairėn arba dešinėn.
Įrašyti dabartinį tinklapį į adresyną
Pasiekite papildomas parinktis
Atnaujinti dabartinį tinklalapį
Atidarykite namų tinklalapį
Peržiūrėkite adresyno įrašus,
išsaugotus tinklalapius ir
paskutinių naršymo veiksmų
istoriją
Greitasis meniu
Perkelkite tarp puslapių
Atidaryti naršyklės lango tvarkyklę
63
Programos ir funkcijos
Slaptojo režimo naudojimas
Slaptajame režime galite atskirai tvarkyti atidarytus skirtukus, adresyno įrašus ir išsaugotus
puslapius. Naudodami slaptažodį galite užrakinti slaptąjį režimą.
Slaptojo režimo įjungimas
Ekrano apačioje esančioje įrankių juostoje palieskite Ąselės → ĮJUNGTI SLAPTĄ REŽIMĄ. Jei
naudojate šią funkciją pirmą kartą, nustatykite, ar naudoti slaptažodį slaptajam režimui.
Slaptajame režime negalite naudoti kai kurių funkcijų, tokių kaip ekrano fiksavimas.
Slaptajame režime prietaisas pakeis įrankių juostų spalvą.
Saugumo nustatymų keitimas
Galite pakeisti slaptažodį.
Palieskite → Nustatymai → Privatumas → Slaptojo režimo sauga → Keisti slaptažodį.
Slaptojo režimo išjungimas
Ekrano apačioje esančioje įrankių juostoje palieskite Ąselės → IŠJUNGTI SLAPTĄ REŽIMĄ.
64
Programos ir funkcijos
El. paštas
El. pašto paskyrų kūrimas
Pirmą kartą atidarę El. paštas sukurti el. pašto paskyrą.
1
2
Atidarykite Samsung aplanką ir paleiskite programą El. paštas.
Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį, tada palieskite PRISIJUNGTI.
Norėdami rankiniu būdu užregistruoti el. pašto paskyrą, palieskite RANKIN. NUSTAT.
3
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.
Norėdami nustatyti kitą el. pašto paskyrą palieskite
→
→ Pridėti paskyrą.
Jei turite kelias el. pašto paskyras, vieną iš jų galite nustatyti numatytąja. Palieskite
→ Nustatyti numatytąją paskyrą.
→
→
El. laiškų siuntimas
1
2
3
Norėdami sukurti el. laišką palieskite
.
Pridėkite gavėjus ir įrašykite temą bei tekstą.
El. laiškui siųsti palieskite SIŲSTI.
El. laiškų skaitymas
Kai El. paštas atidarytas, prietaisas automatiškai atkuria naujus el. laiškus. Norėdami rankiniu
būdu atkurti el. laiškus, braukite žemyn ekranu.
Norėdami skaityti el. laišką, palieskite jį ekrane.
Jeigu el. pašto sinchronizavimas išjungtas, negalima atkurti naujų el. laiškų. Norėdami
įjungti el. pašto sinchronizavimą, palieskite → → savo paskyros pavadinimą,
tuomet palieskite Sinchronizuoti paskyrą jungiklį, kad jį įjungtumėte.
65
Programos ir funkcijos
Fotoaparatas
Įvadas
Galite įvairiais režimais ir nustatymais fotografuoti ir filmuoti.
Fotografavimo etiketas
• Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų
privatumą.
Fotoaparato įjungimas
Norėdami įjungti fotoaparatą, naudokite šiuos būdus:
• Paleiskite programą Fotoapar.
• Dukart greitai paspauskite maitinimo mygtuką.
• Užrakintame ekrane vilkite
už apskritimo ribų.
• Priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo, kai kurie būdai gali būti neprieinami.
• Įjungus programą Fotoapar. užrakintame ekrane arba kai ekranas yra išjungtas
tuo metu, kai jam nustatytas ekrano užrakinimo būdas, kai kuriomis fotoaparato
funkcijomis naudotis negalima.
• Jei nuotraukos susiliejusios, nuvalykite fotoaparato objektyvą ir bandykite dar kartą.
66
Programos ir funkcijos
Naudojimo pagrindai
Fotografavimas ir filmavimas
1
2
Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.
Norėdami fotografuoti, palieskite
, o norėdami filmuoti –
.
Fotografavimo
režimai
Perjungti iš
priekinio į galinį
fotoaparatą ir
atvirkščiai
Peržiūros
miniatiūra
Dabartinis režimas
Fotografuokite
Įrašykite vaizdo
įrašą
Fotoaparato
nustatymai
Dabartinio
fotografavimo
režimo parinktys
• Norėdami reguliuoti nuotraukų arba vaizdo įrašų ryškumą, palieskite ekraną. Atsiradus
reguliavimo juostai, vilkite reguliaivmo juosotje link arba .
• Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite
.
• Jei filmavimo metu norite pakeisti fokusavimą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti.
Norėdami naudoti automatinio fokusavimo režimą, palieskite .
• Peržiūros ekranas gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo
fotoaparato.
• Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
• Įsitikinkite, kad objektyvas nepažeistas arba neužterštas. Priešingu atveju, prietaisas
gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
• Jūsų prietaiso fotoaparatas turi plataus kampo objektyvą. Plataus kampo nuotraukose
arba vaizdo įrašuose gali atsirasti nedideli iškraipymai, bet tai nėra prietaiso veikimo
problema.
67
Programos ir funkcijos
Vaizdo priartinimas ar nutolinimas
Įvairiais būdais priartinkite arba atitolinkite vaizdą.
• Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.
• Valdykite mastelio keitimą vienu pirštu. Mastelio keitimo juostoje vilkite
link
arba
.
• Priartinimo funkcija veikia tik naudojant galinį fotoaparatą.
• Jei ilgai naudosite vaizdo įrašo mastelio keitimo funkciją įrašinėdami vaizdo įrašą,
vaizdo įrašo kokybė gali suprastėti siekiant apsaugoti prietaisą nuo perkaitimo.
Fotografavimo režimų sąrašo redagavimas
Galite redaguoti fotografavimo režimų sąrašą peržiūros ekrane.
1
Peržiūros ekrane palieskite → Redaguoti fotoaparato režimus → Galinis fotoaparatas
arba Priekinis fotoaparatas.
Arba palieskite ir palaikykite fotografavimo režimų sąrašą peržiūros ekrane.
2
Pažymėkite norimus naudoti režimus.
Norėdami pakeisti fotografavimo režimų tvarką, tempkite
į kitą vietą.
Fotografavi
mo režimų
sąrašas
Galinis fotoaparatas
68
Priekinis fotoaparatas
Programos ir funkcijos
Dar vieno fotoaparato mygtuko pridėjimas
Pridėkite dar vieną fotoaparato mygtuką norimoje ekrano vietoje, kad patogiau
fotografuotumėte nuotraukas.
Vilkite
į peržiūros ekraną.
Jei nėra pridėtas kitas fotoaparato mygtukas, peržiūros ekrane palieskite ir
bakstelėkite jungiklį Slankusis fotoaparato mygtukas, kad jį įjungtumėte.
Fokusavimo ir ekspozicijos funkcijų naudojimas
Galite užfiksuoti fokusavimą arba išlaikymą pasirinktoje vietoje, kad fotoaparatas nesireguliuotų
automatiškai priklausomai nuo objektų arba šviesos šaltinių pasikeitimo.
Palieskite ir palaikykite ant fokusavimo vietos, fokusavimo vietoje atsiras AF/AE rėmelis ir bus
užfiksuoti ekspozicijos nustatymai. Nustatymai išliks užfiksuoti net po to, kai nufotografuosite.
Ši funkcija galima tik režimuose AUTOMATINIS ir PROFESIONALUS.
69
Programos ir funkcijos
Fotografavimo režimų naudojimas
Norėdami pakeisti fotografavimo režimą, tempkite fotografavimo režimų sąrašą kairėn arba
dešinėn arba braukite kairėn arba dešinėn peržiūros ekranu.
Pasirinkite norimą fotografavimo režimą.
Automatinis režimas
Automatinis režimas leidžia fotoaparatui įvertinti aplinką ir parinkti tinkamiausią fotografavimo
režimą.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite AUTOMATINIS.
Grožio režimas
Nusifotografuokite su pašviesintais veidais ir pakoreguotais veido bruožais.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite GROŽIS.
Norėdami pritaikyti grožio efektą, palieskite
Grožio efektų taikymas.
ir rinkitės parinktis. Daugiau informacijos žr.
Režimas profesionalams
Fotografuokite nuotraukas ir filmuokite vaizdo įrašus rankiniu būdu reguliuodami įvairias
fotografavimo parinktis, pvz., išlaikymo vertę ir ISO vertę.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite PROFESIONALUS. Nustatykite parinktis ir pritaikykite
individualius nustatymus, tada palieskite , jei norite fotografuoti, arba , jei norite kurti
vaizdo įrašą.
Galimos parinktys
•
: pakeiskite ekspozicijos reikšmę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato
jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
•
: pasirinkite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Mažos vertės skirtos
fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar
prasčiau apšviestus. Tačiau didesnis ISO nustatymas gali sukelti triukšmą nuotraukose.
•
: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotraukos spalvos būtų tikroviškos.
Galite nustatyti spalvinę temperatūrą.
70
Programos ir funkcijos
Panoramos režimas
Nufotografuokite nuotraukų serijas panoraminiu režimu ir sujunkite jas, kad būtų sukurtas platus
vaizdas.
Kad panoramos režimu gautumėte geriausius rezultatus, vadovaukitės toliau
pateikiamais patarimais.
• Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
• Vaizdas turi išlikti fotoaparato vaizdo ieškiklio rėmelyje. Jeigu peržiūros vaizdas
netelpa orientaciniame rėmelyje arba nejudinate prietaiso, prietaisas automatiškai
nustos fotografuoti.
• Stenkitės nefotografuoti neryškių fonų, pvz., tuščio dangaus ar blyškios sienos.
1
2
3
Fotografavimo režimų sąraše palieskite PANORAMA.
Palieskite
ir lėtai kreipkite prietaisą viena kryptimi.
Norėdami nustoti fotografuoti, palieskite
.
71
Programos ir funkcijos
Lipdukų režimas
Fotografuokite naudodami įvairius judančius lipdukus. Judinant veidą, lipdukai judės kartu su
jūsų judesiais.
1
2
Fotografavimo režimų sąraše palieskite LIPDUKAI.
3
Jei norite fotografuoti, palieskite
Palieskite
ir pasirinkite lipduką.
.
Atsitiktinis lipdukų taikymas
Galite taikyti lipdukus atsitiktinai vietoj to, kad išsirinktumėte vieną iš lipdukų sąrašo.
Kelis kartus palieskite Atsit., kol pasirodys norimas lipdukas.
Fotografavimo serijomis režimas
Fotografuokite judančių objektų kadrų seriją.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite KADRŲ SERIJA.
Palieskite ir palaikykite
, kad užfiksuotumėte kelių nuotraukų seriją.
72
Programos ir funkcijos
Asmenukės režimas
Savęs fotografavimas priekiniu fotoaparatu. Ekrane galite peržiūrėti įvairius grožio efektus.
1
Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukių darymui, peržiūros ekrane
braukite aukštyn arba žemyn arba palieskite .
2
3
4
Fotografavimo režimų sąraše palieskite ASMENUKĖ.
Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.
Jei norite fotografuoti, palieskite
.
Arba nukreipkite delną į priekinį fotoaparatą. Atpažinus delną, atsiras atgal skaičiuojantis
laikmatis. Pasibaigus laikui, prietaisas nufotografuos.
Norėdami naudoti įvairias priekinio fotoaparato fotografavimo parinktis, palieskite
Fotografavimo metodai, tuomet palieskite jungiklius, kad juos įjungtumėte.
→
Autoportreto blykstės naudojimas
Fotografuojant autoportretus priekiniu fotoaparatu prieblandoje, jutiklinis ekranas gali
pasitarnauti kaip blykstė.
Peržiūros ekrane kelis kartus palieskite
sublyksės.
, kol pasieksite . Fotografuojant jutiklinis ekranas
Grožio efektų taikymas
Galite keisti veido bruožus, tokius kaip odos tonas arba veido forma, prieš fotografuodami
autoportretus.
Ši funkcija galima tik režimuose ASMENUKĖ ir GROŽIS.
1
2
Peržiūros ekrane palieskite
.
Pasirinkite toliau esančias parinktis, norėdami taikyti grožio efektus veidui peržiūros ekrane,
ir nusifotografuokite.
• Apipavid.: padarykite taip, kad oda atrodytų skaistesnė ir lygesnė.
• Veidas: reguliuokite veido formą ir padarykite taip, kad veidas atrodytų lieknesnis.
• Akys: padarykite taip, kad akys atrodytų didesnės.
73
Programos ir funkcijos
Autoportreto fokusavimo režimas
Fotografuokite autoportretus, kuriuose fokusuojamas veidas ir suliejamas fonas.
1
Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukių darymui, peržiūros ekrane
braukite aukštyn arba žemyn arba palieskite .
2
3
4
Fotografavimo režimų sąraše palieskite SELFIE FOCUS.
Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.
Jei norite fotografuoti, palieskite
.
Arba nukreipkite delną į priekinį fotoaparatą. Atpažinus delną, atsiras atgal skaičiuojantis
laikmatis. Pasibaigus laikui, prietaisas nufotografuos.
Norėdami naudoti įvairias priekinio fotoaparato fotografavimo parinktis, palieskite
Fotografavimo metodai, tuomet palieskite jungiklius, kad juos įjungtumėte.
Grožio efektų taikymas
Reguliuokite odos atspalvį prieš fotografuodami autoportretus.
1
2
Peržiūros ekrane palieskite
.
Pasirinkite parinktis, norėdami taikyti grožio efektus veidui, ir nusifotografuokite.
• Spalva: galite pakoreguoti ekrano spalvos toną.
• Apipavid.: padarykite taip, kad oda atrodytų skaistesnė ir lygesnė.
74
→
Programos ir funkcijos
Plačiaformatės asmenukės režimas
Nufotografuokite plačiaformatį autoportretą, įtraukdami kiek įmanoma daugiau žmonių į
nuotrauką ir nepalikdami nė vieno žmogaus už kadro.
1
Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukių darymui, peržiūros ekrane
braukite aukštyn arba žemyn arba palieskite .
2
3
4
Fotografavimo režimų sąraše palieskite PLATI ASMEN.
Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.
Jei norite fotografuoti, palieskite
.
Arba nukreipkite delną į priekinį fotoaparatą. Atpažinus delną, atsiras atgal skaičiuojantis
laikmatis. Pasibaigus laikui, prietaisas nufotografuos.
Norėdami naudoti įvairias priekinio fotoaparato fotografavimo parinktis, palieskite
Fotografavimo metodai, tuomet palieskite jungiklius, kad juos įjungtumėte.
5
Lėtai pasukite prietaisą kairėn ir tada dešinėn arba atvirkščiai, kad padarytumėte savo
plačiaformatę asmenukę.
Prietaisas nufotografuos papildomus vaizdus, kai baltas rėmelis persikels prie kiekvieno
vaizdo ieškiklio lango krašto.
• Pasirūpinkite, kad baltas rėmelis visada būtų vaizdo ieškiklio lange.
• Kai darote plačiaformatę asmenukę, dalyviai turėtų nejudėti.
• Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, vaizdo, rodomo peržiūros ekrane, viršutinė ir
apatinė dalys gali būti iškirptos iš nuotraukos.
75
→
Programos ir funkcijos
Fotoaparato nustatymų tinkinimas
Dabartinio fotografavimo režimo parinktys
Peržiūros ekrane naudokite šias parinktis.
Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo
fotoaparato.
•
: įjunkite ir išjunkite visą peržiūros ekraną.
•
: blykstės įjungimas arba išjungimas.
Nenaudokite blykstės prikišę prietaisą per arti prie akių. Blykstės naudojimas arti
akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.
•
•
: fotografuodami pasirinkite filtro efektą.
: pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai.
centrinis naudoja šviesą centrinėje nuotraukos dalyje, kad būtų apskaičiuota nuotraukos
ekspozicija.
taškinis naudoja šviesą koncentruotoje centrinėje nuotraukos dalyje, kad
būtų apskaičiuota nuotraukos ekspozicija.
matrica pateikia visos scenos vidurkius.
Fotoaparato nustatymai
Peržiūros ekrane palieskite
režimo.
. Kai kurios parinktys gali neveikti, priklausomai nuo fotografavimo
GALINIS FOTOAPARATAS
• Nuotraukos dydis: pasirinkite nuotraukų raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės
kokybės nuotraukas, bet taip bus užimta daugiau atminties.
• Vaizdo įrašo dydis: pasirinkite vaizdo įrašų raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės
kokybės vaizdo įrašus, bet taip bus užimta daugiau atminties.
• Laikmatis: pasirinkite delsimo trukmę prieš fotoaparatui automatiškai nufotografuojant.
• HDR (sodrūs atspalviai): fotografuokite sodrių spalvų nuotraukas ir užfiksuokite net ir ryškiai
apšviestas ar visai neapšviestas detales.
76
Programos ir funkcijos
PRIEKINIS FOTOAPARATAS
• Nuotraukos dydis: pasirinkite nuotraukų raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės
kokybės nuotraukas, bet taip bus užimta daugiau atminties.
• Vaizdo įrašo dydis: pasirinkite vaizdo įrašų raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės
kokybės vaizdo įrašus, bet taip bus užimta daugiau atminties.
• Laikmatis: pasirinkite delsimo trukmę prieš fotoaparatui automatiškai nufotografuojant.
• HDR (sodrūs atspalviai): fotografuokite sodrių spalvų nuotraukas ir užfiksuokite net ir ryškiai
apšviestas ar visai neapšviestas detales.
• Saugoti nuotraukas kaip peržiūrėtas: apversti vaizdą, kad būtų sukurtas originalios scenos
veidrodinis vaizdas, fotografuojant priekiniu fotoaparatu.
• Fotografavimo metodai: pasirinkite norimas naudoti fotografavimo parinktis.
BENDRA
• Redaguoti fotoaparato režimus: peržiūrėkite galimus fotografavimo režimus arba
redaguokite fotografavimo režimų sąrašą.
• Tinklelis: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti kompoziciją.
• Vietų žymos: prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS.
• GPS signalo stiprumas gali sumažėti vietose, kur signalas gali būti užstojamas,
pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
• Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši
informacija nebūtų rodoma, išjunkite vietos žymės nustatymą.
• Peržiūrėti nuotraukas: nustatykite prietaisą, kad po fotografavimo iškart būtų rodomas
rezultatas.
• Greitas paleidimas: nustatykite prietaisą įjungti fotoaparatą greitai du kartus paspaudus
maitinimo mygtuką.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Saugojimo vieta: pasirinkite atminties vietą saugyklai. Ši funkcija atsiras tuomet, kai įdėsite
atminties kortelę.
• Slankusis fotoaparato mygtukas: pridėkite fotoaparato mygtuką, kurį galėsite perkelti į bet
kurią ekrano vietą.
• Paspauskite garsumo mygtuką: nustatykite prietaisą naudoti garsumo mygtuką valdyti
užrakto arba mastelio keitimo funkcijai.
• Iš naujo nustatyti nustatymus: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.
• Susisiekite su mumis: užduokite klausimus arba peržiūrėkite atsakymus į dažnai
užduodamus klausimus. Daugiau informacijos žr. „Samsung Members“.
77
Programos ir funkcijos
Galerija
Įvadas
Peržiūrėkite nuotraukas bei vaizdo įrašus, saugomus jūsų prietaise. Galite tvarkyti nuotraukas bei
vaizdo įrašus sudėdami juos į albumą arba kurti istorijas dalijimuisi su kitais.
Vaizdų peržiūra
1
2
Paleiskite programą Galerija ir palieskite PAVEIKSLĖLIAI.
Pasirinkite vaizdą.
Pasiekite papildomas parinktis
Pridėti vaizdą prie
mėgstamiausiųjų
Pridėkite lipduką
Piešti ant vaizdo
Taikykite filtrą arba efektą
Dalykitės vaizdu su kitais
Redaguokite vaizdą
Trinkite vaizdą
78
Programos ir funkcijos
Galite sukurti animacinį GIF arba keleto vaizdų koliažą. Palieskite → Kurti GIF arba Kurti
koliažą, tada pasirinkite vaizdus.
Vaizdų paieška
Paleiskite programą Galerija ir palieskite , kad galėtumėte peržiūrėti vaizdus, suskirstytus
pagal kategorijas, tokias kaip tipai, vietos ar dokumentai.
Norėdami ieškoti vaizdų pagal raktažodžius, palieskite paieškos laukelį.
Vaizdo įrašų peržiūra
1
2
3
Paleiskite programą Galerija ir palieskite PAVEIKSLĖLIAI.
Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą. Peržiūros miniatiūrų režimu vaizdo įrašuose rodoma
piktograma.
Norėdami atkurti vaizdo įrašą, palieskite .
Peršokite prie
ankstesnio vaizdo
įrašo. Palieskite ir
laikykite, norėdami
persukti atgal
Pasiekite
papildomas
parinktis
Peršokite prie kito
vaizdo įrašo.
Palieskite ir
laikykite, norėdami
persukti į priekį
Užfiksuokite
esamą ekraną
Laikinai
sustabdykite ir
tęskite atkūrimą
Atsukite atgal arba
persukite pirmyn,
slinkdami juostą
Užrakinkite
atkūrimo ekraną
Pakeiskite ekrano
santykį
Įjunkite „Pop-up“
vaizdo įrašų
leistuvą
Sukurkite
animuotą GIF failą
Norėdami reguliuoti ryškumą, pirštu braukite aukštyn arba žemyn kairėje atkūrimo ekrano
pusėje, norėdami reguliuoti garsumą, pirštu braukite aukštyn arba žemyn dešinėje atkūrimo
ekrano pusėje.
Atsukite atgal arba persukite pirmyn, braukdami kairėn arba dešinėn atkūrimo ekrane.
79
Programos ir funkcijos
Informacijos apie vaizdus ir vaizdo įrašus peržiūra
Pažiūrėkite failo informaciją, pvz., žmones, vietą ir pagrindinę informaciją. Jei yra automatiškai
sukurto turinio, tokio kaip istorija arba GIF failas, turinys taip pat bus rodomas.
Peržiūrint vaizdą arba vaizdo įrašų peržiūros ekrane tempkite ekranu aukštyn. Pamatysite failo
informaciją.
Taip pat, paliesdami informaciją ekrane, galite pažiūrėti susijusį turinį.
Redaguoti
informaciją
Detali informacija
apie failą
Informacija apie
žmones
Informacija apie
vietą
Automatiškai
sukurtas turinys
Žymos
80
Programos ir funkcijos
Albumų peržiūra
Galite peržiūrėti pagal aplankus arba albumus surūšiuotus vaizdus ir vaizdo įrašus. Jūsų sukurtos
animacijos arba koliažai taip pat bus rūšiuojami jūsų albumų sąrašo aplankuose.
Paleiskite programą Galerija, palieskite ALBUMAI ir pasirinkite albumą.
Albumų slėpimas
Galite paslėpti albumus.
Negalite paslėpti albumų, kurie buvo sukurti pagal numatymą, pvz., albumų Fotoapar. ir
Ekrano nuotraukos.
1
2
3
Paleiskite programą Galerija ir palieskite ALBUMAI.
Palieskite → Slėpti ar rodyti albumus.
Pasirinkite norimus paslėpti albumus ir palieskite TAIKYTI.
Jei norite, kad vėl būtų rodomi albumai, palieskite → Slėpti ar rodyti albumus, panaikinkite
žymėjimą prie rodytinų albumų ir bakstelėkite TAIKYTI.
81
Programos ir funkcijos
Įvykių peržiūra
Jums užfiksavus arba išsaugojus vaizdus ir vaizdo įrašus, prietaisas nuskaitys jų datos ir vietos
žymas, surūšiuos vaizdus ir vaizdo įrašus, o tada sukurs istorijas. Norint, kad istorijos būtų
sukuriamos automatiškai, turite užfiksuoti arba išsaugoti keletą vaizdų ir vaizdo įrašų.
Paleiskite programą Galerija, palieskite ISTORIJOS ir pasirinkite istoriją.
Istorijų kūrimas
Kurkite istorijas įvairiomis temomis.
1
2
3
4
Paleiskite programą Galerija ir palieskite ISTORIJOS.
Palieskite → Kurti istoriją.
Įveskite istorijos pavadinimą ir palieskite KURTI.
Pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus, kuriuos norite įtraukti į istoriją, ir palieskite ATLIKTA.
Norėdami prie istorijos pridėti vaizdų arba vaizdo įrašų, pasirinkite istoriją ir palieskite PRIDĖTI.
Norėdami iš istorijos pašalinti vaizdus arba vaizdo įrašus, pasirinkite istoriją, palieskite →
Redaguoti, pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus, kuriuos norite pašalinti, ir tada palieskite →
Šalinti iš istorijos.
Istorijų trynimas
1
2
Paleiskite programą Galerija ir palieskite ISTORIJOS.
Palaikykite palietę istoriją, kurią norite ištrinti, ir palieskite TRINTI.
82
Programos ir funkcijos
Dalijimasis albumais
Kurkite albumus ir jais dalykitės su adresatuose išsaugotais šeimos nariais ir draugais. Jie
gali peržiūrėti albumus, kuriais pasidalijote, prietaisuose, pvz., išmaniuosiuose telefonuose,
televizoriuose ar šaldytuvuose, prisijungę prie savo „Samsung“ paskyros.
• Norint naudoti šią funkciją, jūsų telefono numeris turi būti patvirtintas.
• Norėdami naudoti šią funkciją turite užregistruoti ir prisijungti prie „Samsung“
paskyros.
• Dalijantis failais mobiliuoju tinklu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
Albumų, kuriais norite dalytis, kūrimas
1
Paleiskite programą Galerija ir palieskite BENDRINAMA.
Jei naudojate šią funkciją pirmą kartą, palieskite PRADŽIA ir sutikite su „Samsung Social“
sąlygomis ir nuostatomis.
2
3
4
Palieskite
.
Įveskite albumo pavadinimą.
Pasirinkite grupę, su kuria dalysitės.
Jei norite sukurti grupę, palieskite Pridėti grupę, įveskite grupės pavadinimą ir pasirinkite
adresatus, kuriuos priskirsite grupei.
5
Palieskite ATLIKTA.
Gavėjai gaus pranešimą.
83
Programos ir funkcijos
Vaizdų ar vaizdo įrašų įkėlimas į albumą
1
2
3
4
Paleiskite programą Galerija ir palieskite BENDRINAMA.
Pasirinkite albumą, į kurį įkelsite vaizdų ar vaizdo įrašų.
Palieskite PRIDĖTI ir pažymėkite norimus įkelti vaizdus ar vaizdo įrašus.
Palieskite ATLIKTA.
Vaizdų ir vaizdo įrašų sinchronizavimas su „Samsung Cloud“
Galite sinchronizuoti Galerija išsaugotus vaizdus ir vaizdo įrašus su „Samsung Cloud“ ir pasiekti
juos iš kitų prietaisų. Turite užregistruoti ir prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros, kad
galėtumėte naudotis „Samsung Cloud“. Daugiau informacijos žr. „Samsung“ paskyra.
Paleiskite programą Galerija, palieskite → Nustatymai, tuomet palieskite „Samsung Cloud“
jungiklį, kad jį įjungtumėte. Prietaisu užfiksuoti vaizdai ir vaizdo įrašai automatiškai išsaugomi
„Samsung Cloud“.
Vaizdų ir vaizdo įrašų trynimas
Vaizdo arba vaizdo įrašo trynimas
Pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą ir ekrano viršuje palieskite
.
Keleto vaizdų arba vaizdo įrašų trynimas
1
2
3
Galerijos ekrane palieskite ir palaikykite vaizdą arba vaizdo įrašą, kurį norite trinti.
Pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus, kuriuos norite trinti.
Palieskite TRINTI.
84
Programos ir funkcijos
Keli langai
Įvadas
Naudojantis kelių langų funkcija dvi programos vienu metu veikia padalytame ekrane.
Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.
Kelių langų ekrano vaizdas
85
Programos ir funkcijos
Kelių langų ekrano vaizdas
1
Palieskite paskutinių naudotų programų mygtuką, norėdami atidaryti paskiausiai naudotų
programų sąrašą.
2
Braukite aukštyn arba žemyn ir palieskite
, esantį paskiausiai naudotos programos lange.
Pasirinkta programa atidaroma viršutiniame lange.
3
Žemiau esančiame lange slinkite aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte kitą programą,
kurią norite paleisti.
Norėdami paleisti programas, kurių nėra neseniai naudotų programų sąraše, palieskite
PROG.SĄR. ir pasirinkite programą.
86
Programos ir funkcijos
Papildomų parinkčių naudojimas
Palieskite juostą tarp programų langų, kad įjungtumėte papildomas parinktis.
Pridėkite šią programų
porą pradžios ekrane
Naudokite langų vienas
šalia kito funkciją
Uždaryti programą
Sukeiskite programų
langų vietas
Langų dydžio keitimas
Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esančią juostą aukštyn arba žemyn.
Kai tempsite tarp programų langų esančią juostą link viršutinio arba apatinio ekrano krašto,
langas bus maksimaliai išdidintas.
Padalyto ekrano vaizdo nuleidimas
Paspauskite pradžios ekrano mygtuką, kad nuleistumėte padalyto ekrano vaizdą. Būsenos
juostoje atsiras piktograma . Programa žemiau esančiame lange užsidarys, o programa
aukščiau esančiame lange toliau veiks nuleistame padalyto ekrano vaizde.
Sumažinkite padalytą ekraną
Norėdami uždaryti nuleistą kelių langų ekrano vaizdą palieskite
87
.
Programos ir funkcijos
Langai vienas šalia kito
Galite pasirinkti vietą ir ją prikabinti ekrano viršuje bei naudoti kitas programas žemiau
esančiame lange.
1
Palieskite paskutinių naudotų programų mygtuką, norėdami atidaryti paskiausiai naudotų
programų sąrašą.
2
Palieskite
ir tempkite rėmelį ten, kur norite jį prikabinti.
Norėdami reguliuoti rėmelio dydį, tempkite
3
aukštyn arba žemyn.
Palieskite ATLIKTA.
Pasirinktas programos langas bus prikabintas ekrano viršuje. Norėdami nukabinti langą,
tempkite juostą tarp programų langų.
4
Žemiau esančiame lange slinkite aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte kitą programą,
kurią norite paleisti.
Programų porų pridėjimas pradžios ekrane.
Kai pridėsite programų porą pradžios ekrane, galėsite paleisti dvi programas vienu palietimu
padalyto ekrano vaizde.
Palieskite juostą tarp programų langų ir bakstelėkite
.
Esama programų pora bus pridėta pradžios ekrane.
Programų pora
88
Programos ir funkcijos
„Samsung Members“
Samsung Members teikia klientams palaikymo paslaugas, tokias kaip prietaiso trikčių
diagnotika, ir suteikia galimybę naudotojams pateikti klausimus ir klaidų pranešimus. Taip pat
galite dalintis informacija su kitais „Galaxy“ naudotojų bendruomenėje arba skaityti naujausias
„Galaxy“ žinias ir patarimus. Samsung Members gali padėti jums išspręsti visas problemas, kurių
gali kilti naudojantis prietaisu.
Papildomos parinktys
Siųsti komentarą
• Šios programos prieinamumas ir palaikomos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo
regiono arba paslaugos tiekėjo.
• Jei norite pateikti nuomonę arba paskelbti pastabas, turite užregistruoti „Samsung“
paskyrą ir prie jos prisijungti. Daugiau informacijos žr. „Samsung“ paskyra.
89
Programos ir funkcijos
„Samsung Notes“
Kurkite užrašus įvesdami tekstą klaviatūra arba rašydami ranka ar piešdami ekrane. Į savo užrašus
taip pat galite įterpti vaizdus ar balso įrašus.
Užrašų kūrimas
1
2
Paleiskite programą Samsung Notes ir palieskite
.
Ekrano viršuje esančioje įrankių juostoje pasirinkite įvesties metodą ir sukurkite užrašą.
Palieskite → Vaizdas, kad įterptumėte vaizdą, pasirinkdami jį iš Galerija arba
nufotografuodami nuotrauką.
Palieskite → Balsas, kad įrašytumėte balso įrašą ir įterptumėte jį į užrašą. Balso įrašymas
prasideda iš karto.
Tekstą įveskite naudodami
klaviatūrą
Įterpkite vaizdą ar balso įrašą
Rašykite arba pieškite pieštukais
Pieškite teptukais
3
Baigę kurti užrašą, palieskite IŠSAUGOTI.
Užrašų šalinimas
1
2
Paleiskite Samsung Notes programą.
Palieskite ir palaikykite užrašą, kurį norite ištrinti.
Jei norite ištrinti keletą užrašų, pažymėkite daugiau užrašų, kuriuos norite ištrinti.
3
Palieskite
.
90
Programos ir funkcijos
Kalendorius
Tvarkykite savo tvarkaraštį įvesdami artėjančius renginius arba užduotis savo planavimo bloke.
Įvykių kūrimas
1
Paleiskite programą Kalendorius ir palieskite
arba dukart palieskite datą.
Jei yra tą datą išsaugotų įvykių arba užduočių, palieskite datą ir palieskite
2
.
Įveskite informaciją apie įvykį.
Nustatykite trukmę
Pasirinkite lipduką, kurį rodytų
kaip renginį
Įveskite pavadinimą
Pakeiskite įvykio spalvą
Pasirinkite kalendorių, kad jame
išsaugotumėte renginį
Įjunkite pavojaus signalą
Įveskite vietą
Pridėkite žemėlapį
Pridėkite užrašą
Pridėkite daugiau išsamios
informacijos
3
Jeigu norite išsaugoti įvykį, palieskite IŠSAUGOTI.
91
Programos ir funkcijos
Užduočių kūrimas
1
2
3
Paleiskite programą Kalendorius ir palieskite PERŽIŪRĖT → Užduotys.
Palieskite
ir įveskite užduoties duomenis.
Jeigu norite išsaugoti užduotį, palieskite IŠSAUGOTI.
Įvykių ir užduočių sinchronizavimas su savo paskyromis
1
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Debesis ir paskyros → Paskyros ir pasirinkite
paskyrą, su kuria bus sinchronizuojama.
2
Palieskite Sinchronizuoti paskyrą ir palieskite Sinch. Kalend. jungiklį, kad jį įjungtumėte.
„Samsung“ paskyroje palieskite → Sinchronizav. nustatymai, tuomet palieskite Kalend.
jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Norėdami pridėti paskyras sinchronizavimui, atidarykite programą Kalendorius ir palieskite
→ Tvarkyti kalendorius → Pridėti paskyrą. Tada pasirinkite norimą sinchronizuoti paskyrą ir
prisijunkite. Pridėjus paskyrą, ji atsiras sąraše.
„Samsung Health“
Įvadas
„Samsung Health“ padeda rūpintis savijauta ir sveikata. Nustatykite fitneso tikslus, patikrinkite
savo pažangą ir stebėkite savo bendrą savijautą ir fizinę būklę. Taip pat galite lyginti žingsnių
skaičiavimo įrašus su kitais „Samsung Health“ naudotojais, varžytis su draugais ir peržiūrėti
patarimus apie sveikatą.
92
Programos ir funkcijos
„Samsung Health“ naudojimas
Atidarykite Samsung aplanką ir paleiskite programą Samsung Health. Įjungę šią programą ar
paleidę ją po duomenų atnaujinimo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte
sąranką.
Kai kurios funkcijos gali būti galimos ne visuose regionuose.
Peržiūrėkite ir valdykite sekimo
valdiklius
Stebėkite savo sveikatą ir fizinę
būklę
Peržiūrėkite patarimus apie
sveikatą
Teiraukitės specialistų bet kokių su
sveikata susijusių klausimų
Palyginkite žingsnių skaičiavimo
įrašus su kitais „Samsung Health“
naudotojais arba varžykitės su
draugais
Norėdami pridėti elementų „Samsung Health“ ekrane, palieskite → Tvarkyti elementus ir
pasirinkite elementus.
• PASLAUGOS: išsikelkite dienos fizinio aktyvumo tikslus ir stebėkite savo sveikatą ir fizinį
aktyvumą.
• PROGRAMOS: naudokite pritaikytas makštos programas.
93
Programos ir funkcijos
Together
„Together“ galite nustatyti žingsnių skaičiavimo tikslus ir varžytis su draugais. Galite pakviesti
draugus pasivaikščioti kartu, nustatyti žingsnių skaičiavimo tikslą, varžytis ir peržiūrėti užimamas
vietas.
„Samsung Health“ ekrane palieskite Together.
Žingsniai
Prietaisas skaičiuoja nueitų žingsnių kiekį ir apskaičiuoja nukeliautą atstumą.
„Samsung Health“ ekrane palieskite žingsnių sekimo valdiklį.
Dabartinis bendras žingsnių
skaičius
Tikslas
• Gali tekti šiek tiek palaukti, kol žingsnių sekimo valdiklis patikrins žingsnius ir parodys
žingsnių skaičių. Iššokantis langas, rodantis, kad pasiekėte savo tikslą, gali pasirodyti
ne iš karto.
• Jei naudosite žingsnių sekimo valdiklį keliaudami automobiliu ar traukiniu, vibracija
gali paveikti žingsnių skaičių.
94
Programos ir funkcijos
Papildoma informacija
• „Samsung Health“ skirta naudoti tik mankštos ir savijautos tikslais ir nėra skirta naudoti
diagnozuojant ligą ar kitą būklę arba ligą gydant, švelninant jos simptomus ar atliekant jos
prevenciją.
• Dėl įvairiose šalyse taikomų skirtingų vietinių įstatymų ir taisyklių „Samsung Health“
funkcijos, ypatumai ir pritaikytos programos gali skirtis. Turėtumėte patikrinti, kokiomis
funkcijomis ir programomis galima naudotis jūsų konkrečiame regione.
• „Samsung Health“ programos ir jos paslauga gali būti pakeistos arba nutrauktos be
išankstinio įspėjimo.
• Duomenys renkami tik teikti paslaugai, kurios pageidavote, bei gauti papildomos
informacijos, siekiant: pagerinti jūsų savijautą, sinchronizuoti duomenis, parengti duomenų
analizę ir statistiką arba kurti ir teikti geresnes paslaugas. (Tačiau, jei prisijungsite prie savo
„Samsung“ paskyros per „Samsung Health“, serveryje gali būti išsaugota atsarginė šių
duomenų kopija.) Asmeninė informacija gali būti saugoma tol, kol jos gali jums prireikti.
Galite ištrinti asmens duomenis, kuriuos išsaugojo „Samsung Health“, nustatymų meniu
pasirinkdami asmens duomenų ištrynimo parinktį. Duomenys, bendrinti per socialinius
tinklus ar persiųsti į saugojimo prietaisus, turi būti trinami atskirai.
• Jūs galite dalytis ir (arba) sinchronizuoti duomenis naudodamiesi pasirinktomis
papildomomis „Samsung“ arba suderinamomis trečiųjų šalių paslaugomis bei su kitais
prijungtais prietaisais. Prieiga prie „Samsung Health“ informacijos naudojantis tokiomis
papildomomis paslaugomis ar trečiosios šalies prietaisais bus suteikta tik gavus aiškų jūsų
patvirtinimą.
• Jūs visiškai atsakingi už netinkamai panaudotus duomenis, kuriais patys pasidalijote
socialiniuose tinkluose ar persiuntėte kitiems. Būkite atsargūs dalydamiesi asmenine
informacija su kitais.
• Jeigu prietaisas prijungtas prie matavimo prietaisų, patvirtinkite komunikacijos protokolą,
kad užtikrintumėte tinkamą veikimą. Jei naudojatės belaidžiu ryšiu (pvz., „Bluetooth“),
prietaisas gali gauti elektroninių trikdžių iš kitų prietaisų. Venkite naudotis prietaisu šalia kitų,
kurie skleidžia radijo bangas.
• Prieš naudodamiesi „Samsung Health“ atidžiai perskaitykite naudojimosi sąlygas ir privatumo
politikos nuostatas.
95
Programos ir funkcijos
Diktofonas
Naudokitės šia programa, norėdami įrašyti ar atkurti balso įrašus.
1
2
Atidarykite Samsung aplanką ir paleiskite programą Diktofonas.
Jei norite pradėti įrašymą, palieskite
. Kalbėkite į mikrofoną.
Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite
.
Įrašinėdami balso įrašą, palieskite ADRESYNO ĮRAŠAS, kad pridėtumėte žymą.
Pradėkite įrašyti
3
4
Norėdami baigti įrašymą, palieskite
.
Įveskite failo pavadinimą ir palieskite IŠSAUGOTI.
96
Programos ir funkcijos
Mano failai
Galite pasiekti ir tvarkyti failus, laikomus prietaise ar kitur, pvz., debesies saugyklose.
Atidarykite Samsung aplanką ir paleiskite programą Mano failai.
Peržiūrėkite kiekviename atminties įrenginyje saugomus failus.
Norėdami atlaisvinti vietos prietaiso saugykloje, palieskite → Gauti daugiau vietos.
Norėdami ieškoti failų ar aplankų, palieskite
.
Laikrodis
Įvadas
Nustatykite signalus, patikrinkite esamą laiką daugelyje pasaulio miestų, matuokite renginio
trukmę arba nustatykite konkretų laikotarpį.
SIGNALAS
Paleiskite programą Laikrodis ir palieskite SIGNALAS.
Žadintuvo signalų nustatymas
Žadintuvo signalų sąraše palieskite , nustatykite signalo laiką, pasirinkite signalo kartojimo
dienas, pasirinkite kitas signalo parinktis ir palieskite IŠSAUGOTI.
Norėdami atidaryti klaviatūrą, kad nustatytumėte signalo laiką, palieskite laiko įvesties laukelį.
Norėdami įjungti arba išjungti žadintuvo signalo funkciją, signalų sąraše prie signalo palieskite
jungiklį.
Žadintuvo signalų išjungimas
Norėdami išjungti signalą, palieskite NUTRAUKTI. Jei anksčiau įjungėte snaudimo parinktį,
palieskite SNAUSTI, kad žadintuvas vėl skambėtų po nustatyto laiko.
Žadintuvo signalų trynimas
Palieskite ir laikykite signalą, pažymėkite signalus, kuriuos norite ištrinti, ir tuomet palieskite
TRINTI.
97
Programos ir funkcijos
PASAULIO LAIKRODIS
Paleiskite programą Laikrodis ir palieskite PASAULIO LAIKRODIS.
Laikrodžių kūrimas
Palieskite
PRIDĖTI.
, įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš gaublio ir tada palieskite
Laikrodžių trynimas
Palieskite ir laikykite laikrodį, pažymėkite laikrodžius, kuriuos norite ištrinti, ir tuomet palieskite
TRINTI.
CHRONOMETRAS
1
2
Paleiskite programą Laikrodis ir palieskite CHRONOMETRAS.
Palieskite PALEISTI, norėdami apskaičiuoti įvykio laiką.
Jeigu, matuodami įvykio laiką, norite registruoti etapų laiką, palieskite ETAPAS.
3
Palieskite STABDYTI, norėdami sustabdyti laiko skaičiavimą.
Norėdami iš naujo skaičiuoti laiką, palieskite ATNAUJINTI.
Norėdami ištrinti etapų laikus, palieskite NUST. IŠ NAUJO.
98
Programos ir funkcijos
LAIKMATIS
1
2
Paleiskite programą Laikrodis ir palieskite LAIKMATIS.
Nustatykite trukmę ir palieskite PALEISTI.
Norėdami atidaryti klaviatūrą, kad įvestumėte trukmę, palieskite trukmės įvesties laukelį.
3
Laikmačiui suveikus palieskite NUTRAUKTI.
Skaičiuotuvas
Atlikite paprastus ar sudėtingus skaičiavimus.
Paleiskite programą Skaičiuot.
Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčias. Jei Autom.
pasukim. išjungtas, palieskite , kad rodytų mokslinį skaičiuotuvą.
Norėdami matyti skaičiavimų istoriją, palieskite ISTORIJA. Norėdami uždaryti skaičiavimų istorijos
sritį, palieskite KLAVIATŪRA.
Norėdami išvalyti istoriją, palieskite ISTORIJA → VALYTI ISTORIJĄ.
Norėdami naudoti vienetų konvertavimo įrankį, palieskite
tokias kaip plotas, ilgis arba temperatūra, į kitus vienetus.
99
. Galite konvertuoti įvairias vertes,
Programos ir funkcijos
Radijas
FM radijo klausymasis
Paleiskite programą Radijas.
Prieš naudodamiesi šia programa, turite prijungti ausines, kurios veikia kaip radijo antena.
Pirmą kartą įjungus FM radijas automatiškai ieško ir išsaugo galimas radijo stotis.
Jei norite įjungti FM radiją, palieskite
. Iš stočių sąrašo pasirinkite norimą radijo stotį.
Įrašyti dainą iš FM radijo
Pridėti esamą radijo stotį prie
mėgstamiausiųjų sąrašo
Įjunkite ir išjunkite FM radiją
Pasiekite papildomas parinktis
Rankiniu būdu įveskite radijo
stoties dažnį
Ieškoti galimų radijo stočių
Tiksliai nustatyti dažnį
Peržiūrėti mėgstamiausių stočių
sąrašą
Peržiūrėkite galimų stočių sąrašą
Automatiškai suranda ir išsaugo
pasiekiamas stotis
Atkūrimas per garsiakalbį
Radijo galite klausytis ne per prijungtas ausines, bet per garsiakalbį.
Palieskite → Leisti per garsiakalbį.
100
Programos ir funkcijos
Radijo stočių paieška
Paleiskite programą Radijas.
Palieskite STOTYS → SKENUOTI, tada pasirinkite skenavimo parinktį. FM radijas automatiškai
suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.
Iš stočių sąrašo pasirinkite norimą radijo stotį.
„Game Launcher“
Įvadas
Žaidimų leidimo programa kaupia žaidimus, parsisiųstus iš „Play“ parduotuvė ir Galaxy Apps,
vienoje vietoje, kad būtų lengva juos pasiekti. Galite nustatyti prietaisą į žaidimo režimą ir
lengviau žaisti žaidimus.
Peržiūrėkite žaidimų informaciją
Atsisiųstos programos
Pasiekite papildomas parinktis
Atidarykite žaidimus su garsu arba
be jo
Keiskite veikimo režimą
Peržiūrėkite daugiau žaidimų ir
juos įdiekite
101
Programos ir funkcijos
Žaidimų leidimo programos naudojimas
1
Paleiskite programą Game Launcher.
Jei Game Launcher neatsiranda, paleiskite programą Nustatymai, palieskite Išplėstinės
funkcijos → Žaidimai ir palieskite jungiklį Game Launcher, kad jį įjungtumėte.
2
Palieskite žaidimą žaidimų sąraše.
Norėdami rasti daugiau žaidimų, tempkite ekranu aukštyn.
Žaidimai, parsisiųsti iš „Play“ parduotuvė ir Galaxy Apps, bus automatiškai rodomi
žaidimų paleidimo programos ekrane. Jei negalite matyti žaidimų, palieskite → Pridėti
žaidimą.
Žaidimo pašalinimas iš žaidimų paleidimo programos
Palieskite ir palaikykite žaidimą, tada palieskite Šalinti.
Veikimo režimo keitimas
Galite keisti žaidimų veikimo režimą.
Paleiskite programą Game Launcher, palieskite Žaidimo veikimas ir tempkite juostą, kad
pasirinktumėte norimą režimą.
• Dėmesys ener. taupymui: taupo akumuliatoriaus energiją žaidžiant žaidimus.
• Subalansuota: subalansuoja veikimą ir akumuliatoriaus naudojimo trukmę.
• Dėmesys našumui: žaidžiant žaidimus pabrėžiamas geriausias įmanomas veikimas.
Norėdami pakeisti nustatymus kiekvienam žaidimui, palieskite jungiklį Kiekvieno žaidimo
nustatymai, kad jį įjungtumėte.
Akumuliatoriaus energijos efektyvumas gali kisti priklausomai nuo žaidimo.
102
Programos ir funkcijos
Žaidimo įrankių naudojimas
Žaisdami žaidimą žaidimo įrankių skydelyje galite naudoti įvairias parinktis. Norėdami atidaryti
žaidimo įrankių skydelį, palieskite
naršymo juostoje. Jei naršymo juosta paslėpta, ekrano
apačią tempkite aukštyn, kad ji pasirodytų.
Paleiskite programas iškylančiame
lange
Redaguokite programų sąrašą
Įjunkite žaidimo įrankių
nustatymus
Nutildykite pranešimų garsus ir
rodykite tik įeinančių skambučių ir
pavojaus signalų pranešimus
Užrakinkite kai kurias funkcijas
žaidimo metu
Nustatykite papildomas funkcijas
Paslėpkite naršymo juostos
mygtukus
Įrašykite žaidimo sesiją
Fiksuokite ekrano kopijas
Užrakinkite jutiklinį ekraną, kai
žaidžiamas žaidimas
Blokavimo pranešimai žaidimų metu
Palieskite , tada palieskite Jokių įsp. žaidžiant jungiklį, kad jį įjungtumėte. Prietaisas
nutildys pranešimų garsus ir rodys tik įeinančių skambučių ir pavojaus signalų pranešimus, kad
galėtumėte netrukdomi mėgautis žaidimais. Jei jums skambins, ekrane atsiras mažas pranešimas.
103
Programos ir funkcijos
Bixby Home
„Bixby Home“ ekrane galite peržiūrėti rekomenduojamas paslaugas ir informaciją, kurią pagal
laiką ar vietą pateikia „Bixby“, analizuodama naudojimo modelius ir įpročius.
• Jei norite peržiūrėti daugiau turinio, prisijunkite prie Wi-Fi arba mobiliojo tinklo.
• Norėdami pilnai naudoti šią funkciją turite užregistruoti „Samsung“ paskyrą ir prie jos
prisijungti.
„Bixby Home“ įjungimas
1
Pradžios ekrane braukite dešinėn.
Pasirodys „Bixby Home“ ekranas.
Paleisdami šią funkciją pirmą kartą ar paleisdami ją po duomenų nustatymo iš naujo
vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir užbaikite sąranką.
2
Norėdami peržiūrėti rekomenduojamą turinį, braukite aukštyn arba žemyn.
Pasiekite papildomas parinktis
Rekomenduojamas turinys
3
Būsimas priminimas
Jei norite uždaryti „Bixby Home“, braukite per ekraną į karę arba bakstelėkite grįžimo
mygtuką.
104
Programos ir funkcijos
Rekomenduojamo turinio naudojimas „Bixby Home“ ekrane
Atidarę „Bixby Home“ galite peržiūrėti turinį, kuris dažnai atnaujinamas kortelėse. Braukite
aukštyn arba žemyn peržiūrėti korteles.
Pvz.: iš ryto eidami į biurą „Bixby Home“ ekrane galite peržiūrėti dienos planą ir paleisti mėgiamą
muziką. Vakare galite peržiūrėti žadintuvus, patikrinti dienos veiklą ir peržiūrėti draugų naujienas.
Kortelių turinys ir tvarka atsinaujina automatiškai tam tikru intervalu. Norėdami rankiniu
būdu atnaujinti korteles, braukite žemyn ekranu.
Kortelių sąrašo redagavimas
• Norėdami prikabinti kortelę „Bixby“ pradžios ekrano viršuje, palieskite → Prisegt viršuje.
Norėdami nukabinti kortelę, palieskite → Šalinti.
• Norėdami paslėpti sąraše esančią kortelę, palieskite → Kol kas paslėpti. Arba vilkite kortelę
į dešinę.
• Norėdami, kad kortelės neberodytų sąraše, palieskite → Neberodyti.
Programų, kurios bus rodomos kaip kortelės, pasirinkimas
Pridėkite arba trinkite programas, kurios bus rodomos kaip kortelės „Bixby Home“ ekrane.
„Bixby“ pradžios ekrane palieskite → Nustatymai → Kortelės ir palieskite jungiklius prie
elementų, kuriuos norite pridėti arba ištrinti.
Jei programa neįdiegta prietaise, turite ją įdiegti, kad galėtumėte naudoti. „Bixby Home“
ekrane palieskite → Nustatymai → Kortelės ir atsisiųskite programą.
„Bixby Home“ nustatymų pritaikymas
„Bixby“ pradžios ekrane palieskite → Nustatymai.
• Samsung account: peržiūrėkite „Samsung“ paskyros informaciją.
• Kortelės: pasirinkite programas, kurios bus rodomos kaip kortelės „Bixby Home“ ekrane.
• Pranešimai: nustatykite gauti pranešimus apie „Bixby“ pradžia“ korteles.
• Privatumas: nustatykite naudoti dialogines ir individualiai pritaikytas „Bixby“ paslaugas, kad
naudotis būtų patogiau.
• Apie „Bixby Home“: pažiūrėkite „Bixby“ versiją ir teisinę informaciją.
105
Programos ir funkcijos
„Reminder“
Kurkite priminimus, norėdami planuoti reikiamus atlikti darbus arba norėdami peržiūrėti turinį
vėliau. Gausite pranešimus pagal kiekvienam priminimui iš anksto nustatytą laiką arba vietą.
• Norėdami gauti tikslesnių pranešimų, prisijunkite prie „Wi-Fi“ ar mobiliojo ryšio tinklo.
• Norėdami pilnai naudoti šią funkciją turite užregistruoti „Samsung“ paskyrą ir prie jos
prisijungti.
• Norint naudoti vietos priminimus, reikia įjungti GPS funkciją.
„Reminder“ paleidimas
Galite paleisti „Reminder“ ekrane „Bixby Home“.
1
Pradžios ekrane braukite dešinėn.
Pasirodys „Bixby Home“ ekranas.
2
Kortelėje ARTĖJANTYS PRIMINIMAI palieskite PRADĖKITE NAUDOTIS.
Įsijungs įvadinis „Reminder“ puslapis.
Pridėkite
programos
piktogramą
pradžios ekrane
106
Programos ir funkcijos
3
Palieskite PRADĖTI.
Jei pažymėta parinktis Pridėti „Reminder“ pradžios ekrane, pradžios ekrane galite paleisti
programą Reminder ( ).
Priminimų kūrimas
Kurkite priminimus įvairiais būdais. Priminimas jus įspės, jei sukursite priminimą pasirinkę tam
tikrą laiką arba vietą. Taip pat galite išsaugoti įvairų turinį, tokį kaip vienas įrašas arba internetinio
puslapio adresas, ir peržiūrėti vėliau.
Pvz.: sukurkite priminimą, kuris primintų „palaistyk gėles, kai grįši namo“.
1
2
3
4
Paleiskite programą Reminder.
5
Norėdami išsaugoti priminimą, palieskite IŠSAUGOTI.
Palieskite Rašyti priminimą ir įveskite „palaistyk gėles“.
Palieskite Nustatyti sąlygas → Pasirinkite vietą ir nustatykite vietą „namai“.
Palieskite KAI ATVYKSIU Į → ATLIKTA.
Parvažiavus į namus pasirodys priminimas „palaistyk gėles“.
107
Programos ir funkcijos
Priminimų pranešimų tikrinimas
Nustatytu metu arba nustatytoje vietoje pasirodys iškylantysis pranešimo langas. Palieskite
UŽBAIGTI arba SNAUSTI.
Priminimų sąrašo peržiūrėjimas
Paleiskite programą Reminder, norėdami pamatyti priminimų sąrašą. Norėdami peržiūrėti
priminimo informaciją, pasirinkite priminimą.
108
Programos ir funkcijos
Priminimų informacijos redagavimas
Pridėkite arba redaguokite priminimo informaciją, pvz.: dažnumą, datą ir laiką arba vietą.
1
Priminimų sąraše pasirinkite norimą redaguoti priminimą ir bakstelėkite REDAGUOTI. Arba
vilkite priminimą į dešinę ir bakstelėkite Redaguoti.
2
Redaguokite sąlygas ir palieskite IŠSAUGOTI.
Priminimo informacija
Kontrolinis sąrašas
Priminimo sąlygos
Kartojimo intervalas
Pridėkite vaizdą
Priminimų pabaigimas
Pažymėkite priminimus, apie kurių baigimą nereikia priminti.
Priminimų sąraše pasirinkite priminimą ir palieskite UŽBAIGTI. Arba vilkite kortelę į kairę.
Priminimų atkūrimas
Atkurkite jau baigtus priminimus.
1
2
Priminimų sąraše palieskite → Baigta → REDAGUOTI.
Pažymėkite elementus, kuriuos norite atkurti, ir palieskite ATKURTI.
Priminimai bus pridėti priminimų sąraše ir jums apie tai bus priminta nustatytu laiku.
Priminimų trynimas
Jei priminimą norite ištrinti, vilkite priminimą į dešinę ir bakstelėkite Trinti. Norėdami ištrinti
keletą priminimų, palieskite ir palaikykite priminimą, pažymėkite priminimus, kuriuos norite
ištrinti, ir palieskite TRINTI.
109
Programos ir funkcijos
Turinio bendrinimas
Dalinkitės turiniu naudodamiesi įvairiomis dalijimosi parinktimis. Šie veiksmai yra dalijimosi
paveikslėliais pavyzdys.
Dalijantis failais mobiliuoju tinklu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
1
2
Paleiskite programą Galerija ir pasirinkite vaizdą.
Palieskite
ir pasirinkite dilinimosi būdą, tokį kaip žinutė ir el. paštas.
Kai turite ryšių arba dalijimosi istoriją, asmenys, su kuriais bendravote, bus rodomi
dalijimosi parinkčių skydelyje. Norėdami su jais tiesiogiai dalytis turiniu per atitinkamą
programą, pasirinkite asmens piktogramą. Jeigu ši funkcija neaktyvi, paleiskite programą
Nustatymai, palieskite Išplėstinės funkcijos, tada palieskite Direct share jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
110
Programos ir funkcijos
Papildomos funkcijos naudojimas
• Link Sharing: dalykitės dideliais failais. Įkelkite failus į „Samsung“ atminties serverį ir jais
dalykitės su kitais per tinklalapio nuorodą arba kodą. Norint naudoti šią funkciją, jūsų
telefono numeris turi būti patvirtintas.
Kai paveikslėlis bus nusiųstas į gavėjų prietaisus, jų prietaisuose atsiras pranešimas. Palieskite
pranešimą, norėdami peržiūrėti arba parsisiųsti paveikslėlį.
„Google“ programos
„Google“ teikia pramogas, socialinio tinklo paslaugas ir programas verslui. Norint naudoti kai
kurias programas būtina turėti „Google“ paskyrą.
Norėdami matyti išsamesnę programos informaciją, atidarykite kiekvienos programos pagalbos
meniu.
Kai kurios programos veikia ne visuose regionuose ir yra teikiamos ne visų paslaugų
teikėjų, arba gali būti pavadintos kitaip.
Chrome
Ieškokite informacijos ir naršykite internete.
Gmail
Naudodamiesi „Google Mail“ paslauga siųskite ir gaukite el. laiškus.
Žemėlapiai
Raskite savo vietą žemėlapyje, tyrinėkite pasaulio žemėlapį ir peržiūrėkite vietos informaciją apie
įvairias aplink esančias vietoves.
„Play“ muzika
Atraskite, klausykitės ir dalinkitės muzika savo prietaise. Galite įkelti prietaise saugomus muzikos
rinkinius į debesį ir prisijungti prie jų vėliau.
111
Programos ir funkcijos
„Play“ filmai
Įsigykite arba išsinuomokite vaizdo įrašus, tokius kaip filmai ir TV laidos, iš „Play“ parduotuvė.
Diskas
Saugokite turinį debesyje, pasiekite jį iš bet kur ir dalinkitės su kitais.
YouTube
Žiūrėkite ir kurkite vaizdo įrašus ir dalinkitės jais su kitais.
Nuotraukos
Ieškokite, tvarkykite ir redaguokite visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus iš įvairių šaltinių vienoje
vietoje.
Google
Greitai raskite norimą informaciją internete ar savo prietaise.
Duo
Skambinkite su vaizdu.
112
Nustatymai
Įvadas
Tinkinkite prietaiso nustatymus. Konfigūruoti įvairias nustatymo parinktis galite labiau
suasmeninti savo prietaisą.
Paleiskite programą Nustatymai.
Norėdami ieškoti nustatymų pagal raktažodžius, palieskite Ieškoti arba
.
Ryšiai
Parinktys
Keiskite įvairių ryšių nustatymus, tokius kaip „Wi-Fi“ funkcija ir „Bluetooth“.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai.
• Wi-Fi: norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius
prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją. Daugiau informacijos žr. Wi-Fi.
• Bluetooth: naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais
„Bluetooth“ turinčiais prietaisais. Daugiau informacijos žr. Bluetooth.
• Duomenų naudojimas: nuolatos stebėkite, kiek yra nepanaudotos prietaiso atminties, ir
tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties. Nustatykite prietaisą automatiškai
išjungti mobilųjį duomenų ryšį, kai panaudotų mobiliųjų duomenų kiekis pasiekia nustatytą
ribą.
Taip pat galite įjungti duomenų taupymo funkciją, norėdami, kad kai kurios fone veikiančios
programos nesiųstų arba nepriimtų duomenų. Daugiau informacijos žr. Duomenų taupymas.
113
Nustatymai
• Lėktuvo režimas: nustatykite prietaisą išjungti visas prietaiso belaides funkcijas. Galite
naudotis tik ne tinklo paslaugomis.
Laikykitės oro linijų teikiamų taisyklių ir orlaivio personalo teikiamų instrukcijų. Tais
atvejais, kai leidžiama naudoti prietaisą, visada jį naudokite įjungę skrydžio režimą.
• NFC ir mokėjimas: nustatykite prietaisą, kad nuskaitytų artimojo lauko ryšio (NFC)
žymes, kuriose yra informacija apie produktus. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią
funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus. Daugiau
informacijos rasite NFC ir mokėjimas.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Mob. saitvietė ir siejimas: naudokite šį prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis
prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais, kai tinklo ryšys nepasiekiamas.
Susijungti galima per „Wi-Fi“, USB arba „Bluetooth“ ryšį. Jei reikia daugiau informacijos, žr.
Mob. saitvietė ir siejimas.
• Mobilieji tinklai: konfigūruokite savo mobiliojo ryšio tinklo nustatymus.
• SIM kortelės tvarkyklė: aktyvinkite SIM arba USIM korteles ir tinkinkite SIM kortelės
nustatymus. Daugiau informacijos ieškokite SIM kortelės tvarkyklė.
• Vieta: pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.
• Daugiau ryšio nustatymų: tinkinkite nustatymus norėdami valdyti kitas funkcijas. Daugiau
informacijos žr. Daugiau ryšio nustatymų.
Wi-Fi
Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus,
aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.
Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.
114
Nustatymai
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Wi-Fi, o tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
„Wi-Fi“ tinklų sąraše pasirinkite tinklą.
Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma. Įveskite slaptažodį ir
palieskite JUNGTIS.
• Prietaisui prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas kaskart jungsis prie šio tinklo
nereikalaudamas slaptažodžio. Jei nenorite, kad prietaisas prie šio tinklo jungtųsi
automatiškai, tinklų sąraše pasirinkite šį tinklą ir palieskite PAMIRŠTI.
• Jei negalite tinkamai prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, pakartotinai paleiskite prietaiso
„Wi-Fi“ funkciją arba belaidį maršruto parinktuvą.
„Wi-Fi Direct“
„Wi-Fi Direct“ sujungia prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be jokio prieigos taško.
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Wi-Fi, o tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Palieskite „Wi-Fi Direct“.
Aptikti prietaisai rodomi sąraše.
Jeigu prietaiso, prie kurio norite prijungti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti „Wi-Fi
Direct“ parinktį.
3
Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.
Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą.
115
Nustatymai
Duomenų siuntimas ir gavimas
Galite dalytis duomenimis, pvz., adresatais ar medijos failais, su kitais prietaisais. Toliau
pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.
1
2
3
Paleiskite programą Galerija ir pasirinkite vaizdą.
Palieskite
→ „Wi-Fi Direct“, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.
Priimkite „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.
Jeigu prietaisai jau sujungti, vaizdas į kitą prietaisą siunčiamas neatliekant ryšio prašymo
procedūros.
Prietaiso jungties nutraukimas
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Wi-Fi.
Palieskite „Wi-Fi Direct“.
Prietaisas sąraše rodo prijungtus prietaisus.
3
Palieskite prietaiso pavadinimą ir nutraukite prietaisų jungtį.
116
Nustatymai
Bluetooth
Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais „Bluetooth“
turinčiais prietaisais.
• „Samsung“ neatsako už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą,
perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
• Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių
prietaisų. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
• Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti
nesuderinami su prietaisu.
• Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių
kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais
tikslais).
„Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.
Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais
1
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Bluetooth, o tuomet palieskite jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
Aptikti prietaisai bus rodomi sąraše.
2
Pasirinkite prietaisą suporuoti.
Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti, nėra sąraše, nustatykite prietaisą įjungti
„Bluetooth“ poravimo režimą. Žr. kito prietaiso naudotojo vadovuose.
Jūsų prietaisas matomas kitiems prietaisams, kol atidarytas „Bluetooth“ nustatymų
ekranas.
3
Priimkite „Bluetooth“ sąsajos prašymą savo prietaise, norėdami jį patvirtinti.
Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Bluetooth“ ryšio prašymą.
117
Nustatymai
Duomenų siuntimas ir gavimas
Daugybė programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Galite dalytis duomenimis,
tokiais kaip adresatai arba medijos failai, su kitais „Bluetooth“ prietaisais. Toliau pateikiama
veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.
1
2
Paleiskite programą Galerija ir pasirinkite vaizdą.
Palieskite
→ Bluetooth, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.
Jeigu prietaisas buvo suporuotas su kitu prietaisu anksčiau, palieskite prietaiso pavadinimą ir
jums nereikės patvirtinti automatiškai generuojamo prieigos rakto.
Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti
matomumo parinktį.
3
Priimkite „Bluetooth“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.
„Bluetooth“ prietaisų atsiejimas
1
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Bluetooth.
Prietaisas sąraše rodo suporuotus prietaisus.
2
3
Norėdami atsieti, palieskite
šalia prietaiso pavadinimo.
Palieskite Atsieti.
118
Nustatymai
Duomenų taupymas
Sumažinkite duomenų naudojimą neleisdami kai kurioms fone veikiančioms programoms siųsti
arba priimti duomenų.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Duomenų naudojimas → Duomenų taupymas ir
palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Įjungus duomenų taupymo funkciją, būsenos juostoje atsiras
piktograma.
Duomenų taupymo funkcija
įjungta
Norėdami pasirinkti programas, kurių duomenys bus naudojami netaikant ribojimų,
palieskite Leisti progr. įj. duom. taupymą ir pasirinkite programas.
NFC ir mokėjimas
Prietaisu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacija apie
produktus. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir
įsigydami transporto ar renginių bilietus.
Prietaise yra įmontuota NFC antena. Elkitės su prietaisu atsargiai, kad nepažeistumėte
NFC antenos.
Informacijos nuskaitymas iš NFC žymų
Naudokite NFC funkciją vaizdams arba kontaktams siųsti į kitus prietaisus, produkto informacijai
skaityti iš NFC žymų.
1
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai ir palieskite NFC ir mokėjimas jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
119
Nustatymai
2
NFC antenos sritį, esančią prietaiso užpakalinėje dalyje, laikykite ties NFC žyme.
Pasirodys žymos informacija.
Įsitikinkite, kad prietaiso ekranas įjungtas ir atrakintas. Jei taip nėra, prietaisas
neperskaitys NFC žymų arba negaus duomenų.
Mokėjimai naudojant NFC funkciją
Prieš tai, kai galėsite naudoti NFC funkciją atsiskaitymams, reikės užsiregistruoti, kad jums būtų
suteikta mobiliųjų atsiskaitymų paslauga. Norėdami užsiregistruoti arba gauti išsamią informaciją
apie paslaugą, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.
1
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai ir palieskite NFC ir mokėjimas jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
2
Palieskite NFC antenos sritį galinėje prietaiso dalyje, šalia NFC kortelių skaitytuvo.
Norėdami nustatyti numatytąją mokėjimo programą, atidarykite nustatymų ekraną ir palieskite
Ryšiai → NFC ir mokėjimas → Bakstelėti ir mokėti → MOKĖJIMAS, tada pasirinkite programą.
Mokėjimo paslaugų sąrašas gali rodyti ne visas mokėjimo programas.
120
Nustatymai
Duomenų siuntimas naudojant NFC funkciją
Leiskite duomenų mainus, kai jūsų prietaiso NFC antena paliečia kito prietaiso NFC anteną.
1
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → NFC ir mokėjimas, tuomet palieskite jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
2
3
4
Palieskite Android Beam jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Išsirinkite elementą ir palieskite kito prietaiso NFC anteną savo prietaiso NFC antena.
Ekrane parodžius Palieskite, kad galėtumėte transliuoti., palieskite prietaiso ekraną ir
siųskite elementą.
Jei duomenis bus bandoma siųsti abiem prietaisais vienu metu, failų persiuntimas gali
nepavykti.
121
Nustatymai
Mob. saitvietė ir siejimas
Naudokite šį prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis prietaiso mobiliuoju duomenų
ryšiu su kitais prietaisais, kai tinklo ryšys nepasiekiamas. Susijungti galima per „Wi-Fi“, USB arba
„Bluetooth“ ryšį.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Mob. saitvietė ir siejimas.
Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
• Mobilioji saitvietė: naudokitės mobiliąja saitvietę, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso
mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais.
• „Bluetooth“ siejimas: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti
savo prietaiso duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais per „Bluetooth“.
• USB siejimas: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso
mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio,
jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
Mobiliosios saitvietės naudojimas
Naudokite prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis prietaiso duomenų ryšiu su kitais
prietaisais.
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Mob. saitvietė ir siejimas → Mobilioji saitvietė.
Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Būsenos juostoje atsiranda piktograma
tinklų sąraše.
. Kiti prietaisai galės aptikti jūsų prietaisą „Wi-Fi“
Norėdami nustatyti slaptažodį mobiliajai saitvietei, palieskite → Konfigūruoti mobiliąją
saitvietę ir pasirinkite saugumo lygį. Tada įveskite slaptažodį ir palieskite IŠSAUGOTI.
3
4
Kito prietaiso ekrane ieškokite ir pasirinkite savo prietaisą iš „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.
Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.
122
Nustatymai
SIM kortelės tvarkyklė
Aktyvinkite SIM arba USIM korteles ir tinkinkite SIM kortelės nustatymus. Daugiau informacijos
ieškokite Dviejų SIM arba USIM kortelių naudojimas.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → SIM kortelės tvarkyklė.
• Skambučiai: pasirinkite skambinant naudoti SIM arba USIM kortelę.
• Teksto žinutės: pasirinkite SIM arba USIM kortelę žinutėms siųsti.
• Mobilieji duomenys: pasirinkite naudoti SIM arba USIM kortelę su duomenų paslaugomis.
• Tvirtinti SIM kort. skambučiams: nustatykite prietaisą rodyti SIM arba USIM kortelės
pasirinkimą iškylančiajame lange, kai perskambinate arba skambinate iš žinutės. Iškylantysis
langas pasirodys tik tuomet, jei prieš tai buvusiam skambučiui arba žinutei buvo naudojama
kita SIM arba USIM kortelė nei pageidaujama SIM arba USIM kortelė.
• Dviejų SIM kortelių funkcija visada įjungta: nustatykite prietaisą leisti pokalbio metu
skambinti į kitą SIM arba USIM kortelę.
Kai įjungta ši funkcija, galite būti taikomi papildomi mokesčiai dėl skambučių
peradresavimo, priklausomai nuo regiono ir paslaugų teikėjo.
Daugiau ryšio nustatymų
Tinkinkite nustatymus norėdami valdyti kitas funkcijas.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Daugiau ryšio nustatymų.
• Įrenginių netoliese ieška: nustatykite prietaisą skenuoti netoliese esančius prietaisus, prie
kurių galima prisijungti.
• Spausdinimas: nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite
ieškoti esančių spausdintuvų arba juos pridėti rankomis ir spausdinti failus. Daugiau
informacijos žr. Spausdinimas.
• „MirrorLink“: „MirrorLink“ funkcija naudokitės norėdami automobilio prietaisų garso
sistemos ekrane valdyti prietaiso „MirrorLink“ programas. Daugiau informacijos žr. MirrorLink.
• VPN: nustatykite savo prietaise virtualius tinklus (VPN), kad prisijungtumėte prie mokyklos ar
įmonės privataus tinklo.
123
Nustatymai
Spausdinimas
Nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite prijungti prietaisą prie
spausdintuvo „Wi-Fi“ ar „Wi-Fi Direct“ ryšiu ir spausdinkite vaizdus ar dokumentus.
Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
Spausdintuvo papildinių pridėjimas
Pridėkite papildinius spausdintuvui, kurį norite prijungti prie prietaiso.
1
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Daugiau ryšio nustatymų → Spausdinimas →
Pridėti paslaugą.
2
3
4
Ieškokite spausdintuvo papildinio „Play“ parduotuvė.
Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir jį įdiekite.
Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Prietaisas automatiškai ieškos spausdintuvų, kurie kaip ir jūsų prietaisas prijungti prie to
paties „Wi-Fi“ tinklo.
5
Pasirinkite spausdintuvą, kurį norite pridėti.
Norėdami rankiniu būdu pridėti spausdintuvų, palieskite → Pridėti spausdintuvą.
Spausdinamas turinys
Peržiūrėdami turinį, pvz., vaizdus arba dokumentus, įjunkite parinkčių sąrašą, palieskite
→ Visi spausdintuvai..., tuomet pasirinkite spausdintuvą.
Spausdinti →
Spausdinimo būdai gali skirtis priklausomai nuo turinio tipo.
124
Nustatymai
MirrorLink
Galite rodyti prietaiso ekraną transporto priemonės pagrindinio įrenginio monitoriuje.
Prijunkite prietaisą prie automobilio norėdami automobilio prietaisų garso sistemos ekrane
valdyti prietaiso „MirrorLink“ programas.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Daugiau ryšio nustatymų → „MirrorLink“.
Jūsų prietaisas yra suderinamas su automobiliais, kurie palaiko 1.1 ar aukštesnės versijos
„MirrorLink“.
Prietaiso jungimas prie automobilio „MirrorLink“ ryšiu
Pirmąkart naudodami šią funkciją, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ ar mobiliojo ryšio tinklo.
1
Suporuokite savo prietaisą su automobiliu „Bluetooth“ ryšiu.
Daugiau informacijos žr. Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais.
2
Prijunkite prietaisą prie automobilio USB laidu.
Sujungę prietaisą su automobiliu, prietaiso „MirrorLink“ programas galite pasiekti
automobilio prietaisų garso sistemos ekrane.
„MirrorLink“ ryšio nutraukimas
Išjunkite USB laidą iš prietaiso ir automobilio.
125
Nustatymai
Garsai ir vibracija
Parinktys
Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Garsai ir vibracija.
• Garso režimas: nustatykite prietaisą naudoti garso režimą, vibravimą arba tylųjį režimą.
• Vibruoti skambant: nustatykite, kad, pranešdamas apie įeinančius skambučius, prietaisas
vibruotų ir grotų skambučio toną.
• Medijai naudot garsumo mygtukus: nustatykite prietaisą reguliuoti medijos garsumą, kai
paspaudžiate garsumo mygtuką.
• Garsumas: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir
įspėjamųjų garso lygį.
• Skambėjimo tonas: keiskite skambučio skambėjimo toną.
• Vibravimo pavyzdys: pasirinkite vibravimo derinius.
• Pranešimų garsai: keiskite pranešimo garsą.
• Netrukdyti: nustatykite prietaisą išjungti įeinančių skambučių, pranešimų ir žiniasklaidos
priemonių garsus, išskyrus leidžiamas išimtis.
• Lietimo garsai: nustatykite prietaisą skleisti garsus jutikliniame ekrane pasirinkus programą
arba parinktį.
• Ekrano užrakto garsai: nustatykite prietaisą skambėti užrakinant ar atrakinant jutiklinį
ekraną.
• Įkrovimo garsas: nustatykite prietaisą skambėti, kai jis prijungiamas prie įkroviklio.
• Skamb. klaviatūros tonai: nustatykite, kad prietaisas skleistų garsą palietus mygtukus
klaviatūroje.
• Klaviatūros garsas: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus mygtuką.
• Garso kokybė ir efektai: konfigūruokite papildomus garso nustatymus.
Taip pat galite įjungti erdvinio garso režimą. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Dolby Atmos
(erdvinis garsas).
126
Nustatymai
Dolby Atmos (erdvinis garsas)
Pasirinkite erdvinio garso režimą, optimizuotą įvairiems garso tipams, pvz.: filmams, muzikai ir
balsui. Su „Dolby Atmos“ išgirskite judančius garsus, sklindančius aplink jus.
Nustatymų ekrane palieskite Garsai ir vibracija → Garso kokybė ir efektai → Dolby Atmos,
palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, tada pasirinkite režimą.
Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, turite prijungti ausines.
Pranešimai
Keiskite kiekvienos programos pranešimų nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Pranešimai.
Norėdami, kad rodytų piktogramų simbolius, palieskite Programų piktogramų ženkleliai
jungiklį, kad jį įjungtumėte. Norėdami pakeisti simbolio stilių, palieskite Programų piktogramų
ženkleliai.
Su numeriu
Be numerio
Norėdami asmeniškai pritaikyti pranešimų nustatymus daugiau programų, palieskite IŠSAMIAU
ir pasirinkite programą.
127
Nustatymai
Ekranas
Parinktys
Keiskite ekrano ir pradžios ekrano nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas.
• Ryškumas: reguliuokite ekrano ryškumą.
• Automatinis šviesinimas: nustatykite prietaisą sekti ryškumo nustatymus ir automatiškai
juos taikyti panašiose apšvietimo sąlygose.
• Mėlynos šviesos filtras: įjunkite mėlynos šviesos filtrą ir keiskite filtro nustatymus. Daugiau
informacijos žr. Mėlynos šviesos filtras.
• Šriftas ir ekrano mastelis: keiskite ekrano mastelio nustatymus arba šrifto dydį ir stilių.
• Pradžios ekranas: pakeiskite tinklelio dydį, kad pradžios ekrane būtų rodoma daugiau arba
mažiau elementų, ir kt.
• Viso ekrano programos: pasirinkite programas, kurias naudosite išnaudodami visą ekrano
kraštinių santykį.
• Paprastasis režimas: perjunkite į paprastąjį režimą, kad būtų rodomos didesnės
piktogramos, ir pritaikykite paprastesnį pradžios ekrano išdėstymą.
• Piktogramų rėmeliai: nustatykite, ar rodyti šešėlinius fonus, kad piktogramos išsiskirtų.
• Būsenos juosta: individualiai pritaikykite būsenos juostoje rodomų pranešimų arba
indikatorių nustatymus.
• Naršymo juosta: keiskite navigacijos juostos nustatymus. Daugiau informacijos ieškokite
Naršymo juosta (programiniai mygtukai).
• Baigėsi ekrano laikas: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano
apšvietimą.
• Blok. atsitiktin. prisilietimus: nustatykite prietaisą nereaguoti į lietimą tuomet, kai jis yra
tamsioje vietoje, tokioje kaip kišenė arba krepšys.
• Ekrano užsklanda: nustatykite prietaisą įjungti ekrano užsklandą, kai prietaisas yra
kraunamas. Daugiau informacijos žr. Ekrano užsklanda.
128
Nustatymai
Mėlynos šviesos filtras
Sumažinkite akių nuovargį ribodami ekrano skleidžiamos mėlynos šviesos kiekį.
Žiūrint HDR vaizdo įrašus, kai naudojamasi HDR išskirtinėmis vaizdo įrašų paslaugomis,
mėlynos šviesos filtras gali būti nenaudojamas.
1
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas → Mėlynos šviesos filtras, tuomet palieskite Įjungti
dabar jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2
3
Vilkite reguliavimo juostą, kad sureguliuotumėte filtro pralaidumą.
Norėdami nustatyti mėlynos šviesos filtro taikymo ekranui grafiką, palieskite Įjungti kaip
suplanuota jungiklį, kad jį įjungtumėte, ir pasirinkite parinktį.
• Nuo saulėlydžio iki saulėtekio: nustatykite prietaisą naktį naudoti mėlynos šviesos filtrą
ir jį išjungti iš ryto priklausomai nuo esamos buvimo vietos.
• Pasirinktinis planavimas: prietaisas nustatytas naudoti mėlynos šviesos filtrą konkrečiu
laiku.
Ekrano užsklanda
Galite nustatyti rodyti vaizdus kaip ekrano užsklandą, kai ekranas išsijungia automatiškai. Ekrano
užsklanda bus rodoma kraunant prietaisą.
1
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas → Ekrano užsklanda ir palieskite jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
2
Pasirinkite parinktį.
Jei pasirinksite Nuotraukos rėmelis, pasileis pasirinktų vaizdų skaidrės. Jei pasirinksite
Nuotraukų stalas, pasirinkti vaizdai bus rodomi kaip mažos kortelės ir uždengs vienas kitą.
3
4
Palieskite
, norėdami pasirinkti rodomų vaizdų albumus.
Baigę, palieskite grįžimo mygtuką.
Norėdami peržiūrėti pasirinktą parinktį, palieskite PERŽIŪRA.
Jei paliesite ekraną, kai rodoma ekrano užsklanda, ekranas įsijungs.
129
Nustatymai
Ekrano fonai ir temos
Keiskite ekrano fono nustatymus pradžios ekrane ir užrakintame ekrane arba naudokite prietaise
įvairias temos.
Nustatymų ekrane palieskite Ekrano fonai ir temos.
• Ekrano fonai: keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.
• Temos: pakeiskite prietaiso temą.
• Piktogram.: keiskite piktogramų stilių.
Išplėstinės funkcijos
Parinktys
Įjunkite pažangias funkcijas ir keiskite jas kontroliuojančius nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Išplėstinės funkcijos.
Dėl per didelio prietaiso purtymo arba jo sutrenkimo gali atsirasti nenumatytų kai kurių
funkcijų įvesčių naudojant jutiklius.
• Žaidimai: įjunkite žaidimų leidimo programą. Daugiau informacijos žr. „Game Launcher“.
• Valdymo viena ranka režimas: įjunkite valdymo viena ranka režimą, kad būtų patogiau
naudojant prietaisą viena ranka.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Greitas fotoap. paleid.: nustatykite prietaisą įjungti fotoaparatą greitai du kartus paspaudus
maitinimo mygtuką.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Įrenginio pagalbos prog.: pasirinkite prietaiso padėjėjo programą, kurią norite paleisti
paspaudę ir palaikę pradžios ekrano mygtuką. Prietaiso padėjėjo programa kaups dabartinio
ekrano informaciją ir pateiks susijusią informaciją, programas ir funkcijas.
• Kelių langų: pasirinkite kelių langų paleidimo būdą.
130
Nustatymai
• Išmanusis įspėjimas: nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują
žinutę, kai jį pakeliate.
Ši funkcija gali neveikti, jei ekranas įjungtas ar prietaisas yra ant nelygaus paviršiaus.
• Lengvas nutildymas: nustatykite, kad prietaisas nutildytų gaunamus skambučius arba
pavojaus signalus, nukreipdami prietaisą ekranu žemyn.
• Brūkšt. ir skambink./siųsk.žin.: nustatykite prietaisą, kad būtų skambinama arba siunčiama
žinutė, kai braukiama dešinėn arba kairėn per adresatą ar telefono numerį Telefonas arba
programoje Adresatai.
• Dual Messenger: įdiekite antrą programą ir naudokite dvi atskiras paskyras toje pačioje
„messenger“ programoje. Daugiau informacijos žr. Dual Messenger.
• Siųsti SOS žinutes: nustatykite, kad triskart paspaudus maitinimo mygtuką, prietaisas siųstų
pagalbos žinutes. Kartu su žinute gavėjui galite siųsti ir garso įrašus.
• Direct share: nustatykite prietaisą rodyti adresatus, su kuriais bendravote per dalijimosi
parinkčių skydelį, kad galėtumėte tiesiogiai dalytis turiniu.
Dual Messenger
Įdiekite antrą programą ir naudokite dvi atskiras paskyras toje pačioje „messenger“ programoje.
1
Nustatymų ekrane palieskite Išplėstinės funkcijos → Dual Messenger.
Pasirodys palaikomos programos.
2
Norėdami įdiegti antrą programą, palieskite programos jungiklį.
Bus įdiegta antra programa. Antros programos piktograma bus rodoma su . Kai gausite
pranešimų iš antros programos, pranešimai bus rodomi su , kad atskirtumėte juos nuo
pirmos programos pranešimų.
Antra programa
• Priklausomai nuo programos, dviejų „messenger“ paskyrų funkcija gali neveikti.
• Kai kurios antros programos funkcijos gali būti ribotos.
131
Nustatymai
Antros programos šalinimas
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Išplėstinės funkcijos → Dual Messenger.
Palieskite norimos išjungti programos jungiklį ir palieskite IŠJUNGTI arba PAŠALINTI.
Visi su antra programa susiję duomenys bus ištrinti.
Jei pašalinsite pirmą programą, antra programa taip pat bus ištrinta.
Įrenginio priežiūra
Prietaiso priežiūros funkcija leidžia sužinoti bendrą informaciją apie prietaiso akumuliatoriaus,
saugyklos, atminties ir sistemos saugumo būseną. Taip pat galite automatiškai optimizuoti
prietaisą piršto palietimu.
Akumuliatorius
Įrenginio sauga
Saugykla
Atmintis
132
Nustatymai
Greitos optimizacijos funkcijos naudojimas
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → TVARKYTI DABAR arba OPTIMIZUOTI
DABAR.
Greito optimizavimo funkcija padeda pagerinti prietaiso veikimą atliekant tolesnius veiksmus.
• Atminties valymas.
• Nereikalingų failų ištrynimas ir fone veikiančių programų išjungimas.
• Netinkamo akumuliatoriaus energijos naudojimo tvarkymas.
• Skenavimas ieškant neveikiančių ir kenkėjiškų programų.
Akumuliatorius
Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos likutis ir likusį prietaiso naudojimo laiką. Jei prietaisų
akumuliatorių įkrovos lygis žemas, saugokite akumuliatoriaus energiją įjungdami energijos
taupymo funkcijas.
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Akumuliatorius.
• Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumuliatoriaus išsikrovimo.
Naudojimo laikas gali skirtis ir priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.
• Galite negauti pranešimų iš kai kurių programų, kurios naudoja energijos taupymo
režimą.
Energijos taupymo režimas
• VID.: norėdami pratęsti akumuliatoriaus naudojimo laiką, įjunkite energijos taupymo režimą.
• MAKS.: maksimalaus energijos taupymo režimu prietaiso akumuliatoriaus energijos
suvartojimas sumažinamas pritaikius tamsią ekrano temą bei ribojant prieinamas programas
ir funkcijas. Tinklo ryšiai, išskyrus mobiliojo ryšio tinklą, bus išjungti.
Akumuliatoriaus tvarkymas
Galite taupyti akumuliatoriaus energiją neleisdami fone veikiančioms programoms, kai jos
nenaudojamos, naudoti akumuliatoriaus energijos. Pažymėkite programas programų sąraše ir
palieskite TAUP. EN. Taip pat palieskite → Papildomi nustat. ir nustatykite Programų energijos
monitorius parinktis.
133
Nustatymai
Saugykla
Patikrinkite naudojamos ir laisvos atminties būseną.
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Saugykla.
• Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį
užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant
prietaisą.
• „Samsung“ internetinio puslapio specifikacijų dalyje galite peržiūrėti prietaiso
prieinamą vidinės atminties talpą.
Atminties tvarkymas
Norėdami ištrinti liekamuosius failus, tokius kaip operatyvioji buferinė atmintis, palieskite
VALYTI DABAR. Norėdami ištrinti failus arba pašalinti programas, kurių daugiau nebenaudojate,
pasirinkite kategoriją iš VARTOTOJO DUOMENYS. Tuomet pažymėkite norimus pasirinkti
elementus ir palieskite TRINTI arba PAŠALINTI.
Atmintis
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Atmintis.
Jei norite paspartinti prietaisą sustabdydami fone veikiančias programas, pažymėkite programas
programų sąraše ir palieskite VALYTI DABAR.
Įrenginio sauga
Patikrinkite prietaiso saugumo būklę. Ši funkcija atlieka prietaiso skenavimą dėl kenkėjiškų
programų.
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Įrenginio sauga → NUSKAITYTI TELEFONĄ.
134
Nustatymai
Programos
Tvarkykite prietaiso programas ir keiskite jų nustatymus. Galite peržiūrėti programų naudojimo
informaciją, keisti jų pranešimų ir leidimų nustatymus arba pašalinti ara išjungti nereikalingas
programas.
Nustatymų ekrane palieskite Programos.
Užrakinimo ekranas
Parinktys
Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Užrakinimo ekranas.
Galimos parinktys gali skirtis pagal pasirinktą ekrano užrakinimo būdą.
• Ekrano užrakto tipas: keiskite ekrano užrakinimo būdą.
• Smart Lock: nustatykite prietaisą atsirakinti, kai aptinkamos patikimo vietos arba prietaisai.
Daugiau informacijos žr. Smart Lock.
• Saugos užrakto nustatymai: keiskite pasirinkto užrakinimo būdo ekrano užrakto
nustatymus.
• Laikrodžio stilius: pakeiskite užrakintame ekrane rodomo laikrodžio tipą ir spalvą.
• Tarptinklinio ryšio laikrodis: pakeiskite ekrano nuostatas, kad esant tarptinklinio ryšio
aplinkoje užrakintame ekrane būtų rodomas vietos ir namų laiko juostos laikas.
• FaceWidgets: keisti užrakintame ekrane rodomų elementų nustatymus.
• Kontaktinė informacija: nustatykite įrenginį, kad užrakintame ekrane būtų rodoma
kontaktinė informacija, pvz., jūsų el. pašto adresas.
• Pranešimai: nustatykite rodyti arba nerodyti pranešimus užrakintame ekrane ir pasirinkite,
kuriuos pranešimus rodyti.
• Programos spartieji mygtukai: pasirinkite programas, kurių šaukiniai bus rodomi
užrakintame ekrane.
• Apie užrakinimo ekraną: pažiūrėkite užrakinimo ekrano versiją ir teisinę informaciją.
135
Nustatymai
Smart Lock
Galite nustatyti prietaisą atsirakinti ir būti atrakintam, kai aptinkamos patikimo vietos arba
prietaisai.
Pvz., jei namus nustatėte kaip patikimą vietą, grįžus namo prietaisas aptiks vietą ir automatiškai
atsirakins.
• Šią funkciją galėsite naudoti po to, kai nustatysite ekrano užrakinimo būdą.
• Jei nenaudosite prietaiso keturias valandas arba įjungsite prietaisą, turėsite atrakinti
ekraną naudodami nustatytą derinį, PIN kodą arba slaptažodį.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Užrakinimo ekranas → Smart Lock.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Norėdami baigti nustatyti, pasirinkite parinktį ir laikykitės ekrane pateiktų instrukcijų.
136
Nustatymai
Biometriniai duomenys ir sauga
Parinktys
Pakeiskite prietaiso saugos nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga.
• Veido atpažinimas: nustatykite prietaisą atrakinti ekraną atpažinus jūsų veidą. Jei reikia
daugiau informacijos, žr. Veido atpažinimas.
• Ekrano perėjimo efektas: nustatykite prietaisą, kad atrakinus prietaisą biometriniais
duomenimis būtų rodomas perėjimo efektas.
• Google Play Protect: nustatykite prietaisą tikrinti dėl kenksmingų programų ir veikimo,
įspėti apie potencialią žalą ir jas pašalinti.
• Ieškoti mano mobiliojo: įjunkite arba išjunkite „Surasti mano mobilųjį“ funkciją. Jei norite
surasti ir valdyti savo pamestą ar pavogtą prietaisą, prisijunkite prie „Surasti mano mobilųjį“
svetainės (findmymobile.samsung.com).
Taip pat galite leisti „Google“ vietos nustatymo paslaugai teikti tikslesnę informaciją apie
prietaiso buvimo vietą.
• Saugos naujinys: peržiūrėkite prietaiso saugumo sistemos versiją ir patikrinkite, ar yra jos
naujinių.
• Įdiegti nežinomas programas: nustatykite, kad prietaisas leistų įdiegti iš nežinomų šaltinių
atsiųstas programas.
• Saugus aplankas: sukurkite saugų aplanką, kad jūsų privatus turinys ir programos būtų
apsaugoti nuo kitų. Daugiau informacijos žr. Saugusis aplankas.
• Programų leidimų monitorius: nustatykite priimti pranešimus, kai nenaudojamose
programose naudojami jūsų pasirinkti leidimai. Galite tvarkyti kiekvienos programos
nustatymus ir peržiūrėti jų leidimų naudojimo istoriją.
• Saugusis paleidimas: apsaugokite prietaisą nustatydami, kad jis, įjungiant prietaisą,
reikalautų ekrano atrakinimo kodo. Turite įvesti atrakinimo kodą, kad prietaisas pasileistų ir
gautumėte žinutes ir pranešimus.
• Šifruoti SD kortelę: nustatykite prietaisą šifruoti failus, esančius atminties kortelėje.
Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą,
prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami
prietaisą iš naujo.
• Kiti saugos nustatymai: sukonfigūruokite papildomus apsaugos nustatymus.
137
Nustatymai
Veido atpažinimas
Galite nustatyti prietaisą atrakinti ekraną atpažinus jūsų veidą.
• Jeigu naudojate veidą kaip ekrano atrakinimo būdą, veido negalite naudoti ekranui
atrakinti pirmą kartą po to, kai prietaisas įjungiamas. Norėdami naudotis prietaisu,
turite atrakinti ekraną, naudodami derinį, PIN kodą arba slaptažodį, kurį nustatėte
registruodami veidą. Nepamirškite derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.
• Jei pakeisite ekrano atrakinimo būdą į Braukimas arba Nėra, kurie nėra saugūs,
visi biometriniai duomenys bus ištrinti. Jei norite naudoti biometrinius duomenis
programoms arba funkcijoms, turite dar kartą užregistruoti biometrinius duomenis.
Atsargumo priemonės naudojant veido atpažinimo būdą
Prieš naudodami veido atpažinimą prietaisui atrakinti, laikykitės šių atsargumo priemonių.
• Prietaisą galėtų atrakinti kas nors, kas atrodo taip, kaip jūsų atvaizdas.
• Veido atpažinimas ne toks saugus kaip derinys, PIN kodas arba slaptažodis.
Geresniam veido atpažinimui
Atsižvelkite į tai naudodami veido atpažinimą:
• Atsižvelkite į registravimo sąlygas, tokias kaip akinių, skrybėlių, kaukių dėvėjimas, barzdos
turėjimas arba daug makiažo
• Registruodami įsitikinkite, kad esate gerai apšviestoje vietoje ir kad fotoaparato objektyvas
yra švarus
• Įsitikinkite, kad jūsų vaizdas neišplaukęs ir rezultatai yra geri
138
Nustatymai
Veido registravimas
Kad geriau atpažintų veidą, registruokite jį būdami patalpoje, kur nėra tiesioginės saulės šviesos.
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Veido atpažinimas.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Jeigu dar nenustatėte ekrano užrakinimo būdo, susikurkite.
3
4
Pasirinkite, ar nešiojate akinius ar ne, ir palieskite TĘSTI.
5
Veidas turi būti ekrane rodomame rėmelyje.
Laikykite prietaisą į jus atsuktu ekranu ir žiūrėkite į ekraną.
Fotoaparatas nuskenuos veidą.
Atsiradus užrakinimo veidu ekranui, palieskite ĮJUNGTI, norėdami naudoti veidą ekranui
atrakinti.
Jei atrakinimas atpažįstant veidą neveikia tinkamai, palieskite Šalinti veido duomenis,
kad pašalintumėte užregistruotą veidą, ir užregistruokite veidą iš naujo.
139
Nustatymai
Registruotų veido duomenų ištrynimas
Galite ištrinti užregistruotus veido duomenis.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Veido atpažinimas.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Palieskite Šalinti veido duomenis.
Kai registruotas veidas bus ištrintas, taip pat bus išjungtos visos susijusios funkcijos.
Ekrano atrakinimas naudojant savo veidą
Galite atrakinti ekraną veidu vietoj derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Veido atpažinimas.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Palieskite Atrakinimas veidu jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Jei norite sumažinti galimybę atpažinti veidus nuotraukose arba vaizdo įrašuose,
palieskite Greitesnis atpažinimas jungiklį, kad jį išjungtumėte. Tai sulėtins veidų
atpažinimą.
4
Pažiūrėkite į ekraną, kai jis užrakintas.
Jei veidą atpažįstą, ekraną atrakinsite nenaudodami papildomų ekrano atrakinimo būdų. Jei
veido neatpažįsta, naudokite iš anksto nustatytą ekrano atrakinimo būdą.
140
Nustatymai
Saugusis aplankas
Saugos aplankas saugo jūsų privatų turinį ir programas, pavyzdžiui, nuotraukas bei kontaktus,
kad jie nebūtų prieinami kitiems. Galite saugoti privatų turinį ir programas, net kai prietaisas yra
atrakintas.
Saugos aplankas – tai atskira, apsaugota saugykla. Saugos aplanke esančių duomenų
negalima persiųsti į kitus prietaisus nepatvirtintais dalijimosi būdais, tokiais kaip USB
arba „Wi-Fi Direct“. Bandant tinkinti operacinę sistemą arba modifikuoti programinę
įrangą, saugos aplankas bus automatiškai blokuojamas ir neprieinamas. Prieš išsaugant
duomenis saugos aplanke įsitikinkite, kad padarėte duomenų atsarginę kopiją kitoje
saugioje vietoje.
Saugos aplanko nustatymas
1
Paleiskite programą Saugusis aplankas.
Arba paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Biometriniai duomenys ir sauga →
Saugus aplankas.
2
Palieskite PALEISTI.
141
Nustatymai
3
4
Palieskite REGISTRUOTIS ir prisijunkite prie savo „Samsung“ paskyros.
Pasirinkite saugos aplanko užrakinimo metodą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus,
kad baigtumėte sąranką.
Norėdami pakeisti saugos aplanko pavadinimą arba piktogramos spalvą, palieskite →
Pritaikyti piktogramą.
• Paleidę programą Saugusis aplankas turite atrakinti ekraną iš anksto nustatytu
užrakinimo būdu.
• Jei pamiršite saugos aplanko atrakinimo kodą, galėsite jį nustatyti iš naujo per
„Samsung“ paskyrą. Palieskite užrakinto ekrano apačioje esantį nustatymo iš naujo
mygtuką ir įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį.
Saugos aplanko automatinio užrakto nustatymas
Nustatykite, kad prietaisas automatiškai užrakintų saugos aplanką, kai jis nėra naudojamas.
1
Paleiskite programą Saugusis aplankas ir palieskite → Nustatymai → Automat. užrakinti
Saugųjį aplanką.
2
Pasirinkite užrakinimo parinktį.
Norėdami rankiniu būdu užrakinti saugos aplanką, palieskite Užrakinti.
Turinio perkėlimas į saugos aplanką
Perkelkite turinį, pavyzdžiui, nuotraukas ir adresatus, į saugos aplanką. Šie veiksmai – tai
pavyzdys, kaip perkelti vaizdą iš numatytosios saugyklos į saugos aplanką.
1
2
3
Paleiskite programą Saugusis aplankas ir palieskite Pridėti failų.
Palieskite Vaizdai, pažymėkite norimus perkelti vaizdus ir palieskite ATLIKTA.
Palieskite PERKELTI.
Pasirinkti elementai bus ištrinti iš pirminio aplanko ir perkelti į saugos aplanką. Norėdami
kopijuoti elementus palieskite KOPIJUOTI.
Turinio perkėlimo būdai gali skirtis priklausomai nuo turinio tipo.
142
Nustatymai
Turinio perkėlimas iš saugos aplanko
Perkelkite turinį iš saugos aplanko į numatytosios saugyklos atitinkamą programą. Šie veiksmai –
tai pavyzdys, kaip perkelti vaizdą iš saugos aplanko į numatytąją saugyklą.
1
2
Paleiskite programą Saugusis aplankas ir palieskite Galerija.
Pasirinkite vaizdą ir palieskite → Iškelti iš Saugusis aplankas.
Pasirinkti elementai bus perkelti į Galerija numatytoje saugykloje.
Programų pridėjimas
Pridėkite norimą naudoti programą į saugos aplanką.
1
2
Paleiskite programą Saugusis aplankas ir palieskite Pridėti programų.
Pažymėkite prietaise įdiegtą vieną arba daugiau programų ir palieskite PRIDĖTI.
Norėdami įdiegti programų iš „Play“ parduotuvė arba Galaxy Apps, palieskite ATSISIŲST IŠ
„PLAY STORE“ arba ATSISIŲST IŠ „GALAXY APPS“.
Programų pašalinimas iš saugos aplanko
Palieskite Redaguoti programas, pažymėkite programas ir palieskite Išjungti arba Pašalinti.
Paskyrų pridėjimas
Pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras sinchronizavimui su
programomis saugos aplanke.
1
Paleiskite programą Saugusis aplankas ir palieskite → Nustatymai → Paskyros → Pridėti
paskyrą.
2
3
Pasirinkite paskyros paslaugą.
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.
143
Nustatymai
Saugos aplanko slėpimas
Galite paslėpti saugos aplanko šaukinį programų ekrane.
Paleiskite programą Saugusis aplankas, palieskite → Nustatymai, tuomet palieskite Rodyti
saugųjį aplanką jungiklį, kad jį išjungtumėte.
Arba, norėdami atidaryti pranešimų skydelį, vilkite būsenos juostą žemyn. Tuomet, norėdami
išjungti funkciją, braukite pranešimų skydeliu žemyn ir palieskite Saugusis aplankas.
Saugos aplanko atsarginės kopijos kūrimas ir atkūrimas
Sukurkite atsarginę turinio ir programų kopiją saugos aplanke „Samsung Cloud“, naudodami
„Samsung“ paskyrą, ir atkurkite ją vėliau.
Atsarginių duomenų kopijų kūrimas
1
Paleiskite programą Saugusis aplankas ir palieskite → Nustatymai → Atsarg. kop. ir
atkūrimas.
2
3
4
Palieskite Pridėti paskyrą, užsiregistruokite ir prisijunkite prie savo „Samsung“ paskyros.
Palieskite Kurti ats.Saugusis aplankas duom. kopiją.
Pažymėkite elementus, kurių atsarginę kopiją norite kurti, ir palieskite KURTI ATS.KOP.
DABAR.
Duomenų atsarginė kopija bus sukurta „Samsung Cloud“.
Duomenų atkūrimas
1
Paleiskite programą Saugusis aplankas ir palieskite → Nustatymai → Atsarg. kop. ir
atkūrimas.
2
3
Palieskite Atkurti.
Pasirinkite prietaisą ir duomenų tipus, kuriuos norite atkurti, ir palieskite ATKURTI DABAR.
Atsarginės kopijos duomenys bus atkurti prietaise.
144
Nustatymai
Saugos aplanko šalinimas
Galite pašalinti saugos aplanką, įskaitant jame esantį turinį ir programas.
Paleiskite programą Saugusis aplankas ir palieskite → Nustatymai → Daugiau nustatymų →
Išdiegti.
Norėdami kurti atsarginę turinio kopiją prieš pašalindami saugos aplanką, pažymėkite Iškelti
medijos failus iš saugiojo aplanko ir palieskite IŠDIEGTI. Norėdami prisijungti prie iš saugos
aplanko nukopijuotų duomenų, atidarykite Samsung aplanką, paleiskite programą Mano failai ir
palieskite Vidinė atmintis → Secure Folder.
Samsung Notes išsaugotų užrašų atsarginė kopija nebus kuriama.
Debesis ir paskyros
Parinktys
Sinchronizuokite, kurkite atsarginę kopiją arba atkurkite prietaiso duomenis naudodamiesi
„Samsung Cloud“. Taip pat galite užregistruoti ir tvarkyti paskyras, tokias kaip „Samsung“ paskyra
arba „Google“ paskyra, arba perkelti duomenis į kitus prietaisus arba iš jų per „Smart Switch“.
Nustatymų ekrane palieskite Debesis ir paskyros.
Reguliariai kurkite atsargines duomenų kopijas saugiose vietose, tokiose kaip „Samsung
Cloud“ arba kompiuteris, kad galėtumėte juos atkurti, jei duomenys būtų sugadinti arba
prarasti dėl nenumatyto gamyklinių duomenų atstatymo.
• „Samsung Cloud“: saugiai tvarkykite norimą saugoti turinį „Samsung“ debesyje. Patikrinkite
„Samsung Cloud“ saugyklos naudojimo būseną ir sinchronizuokite savo duomenis, darykite
jų atsargines kopijas ir juos atkurkite. Daugiau informacijos žr. „Samsung Cloud“.
• Paskyros: pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras
sinchronizavimui.
• Atsarg. kop. ir atkūrimas: apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų
duomenis ir nustatymus. Galite sukurti svarbios informacijos atsarginę kopiją ir pasiekti ją
vėliau. Norėdami sukurti atsarginę kopiją arba atkurti duomenis, turite prisijungti prie savo
„Google“ arba „Samsung“ paskyros. Daugiau informacijos žr. Atsarg. kop. ir atkūrimas.
• Smart Switch: paleiskite „Smart Switch“ ir perkelkite duomenis iš anksčiau turėto prietaiso.
Daugiau informacijos žr. Smart Switch.
145
Nustatymai
Atsarg. kop. ir atkūrimas
Apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų duomenis ir nustatymus. Galite
sukurti svarbios informacijos atsarginę kopiją ir pasiekti ją vėliau. Norėdami sukurti atsarginę
kopiją arba atkurti duomenis, turite prisijungti prie savo „Google“ arba „Samsung“ paskyros.
„Samsung“ paskyros naudojimas
Nustatymų ekrane palieskite Debesis ir paskyros → Atsarg. kop. ir atkūrimas → Kurti
atsarginę kopiją, skirtus „Samsung“ paskyrai, pažymėkite elementus, kurių atsargines kopijas
norite sukurti, ir bakstelėkite KURT ATSARGINĘ KOPIJĄ.
Duomenų atsarginė kopija bus sukurta „Samsung Cloud“. Daugiau informacijos žr. „Samsung
Cloud“.
Norėdami atkurti atsarginės kopijos duomenis iš „Samsung Cloud“ naudodamiesi „Samsung“
paskyra, palieskite Atkurti duomenis. Pasirinkite prietaisą ir duomenų tipus, kuriuos norite
atkurti, ir palieskite ATKURTI. Pasirinkti duomenys bus atkurti prietaise.
„Google“ paskyros naudojimas
Nustatymų ekrane palieskite Debesis ir paskyros → Atsarg. kop. ir atkūrimas, tada palieskite
Kurti atsarginę duomenų kopiją „Google“ paskyros jungiklį, kad jį įjungtumėte. Palieskite
Atsarginė paskyros kopija ir pasirinkite paskyrą, kuri bus nustatyta kaip atsarginė.
Norėdami atkurti duomenis iš „Google“ paskyros, palieskite Automatinis atkūrimas jungiklį,
kad jį įjungtumėte. Kai iš naujo įdiegsite programas, bus atkurti atsarginėje kopijoje išsaugoti
nustatymai ir duomenys.
Google
Konfigūruokite tam tikrų „Google“ teikiamų funkcijų nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Google.
146
Nustatymai
Prieiga neįgaliesiems
Konfigūruokite įvairias nustatymus norėdami palengvinti naudojimąsi prietaisu.
Nustatymų ekrane palieskite Prieiga neįgaliesiems.
• Rega: pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau naudotis silpnaregiams.
• Klausa: pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau naudotis neprigirdintiesiems.
• Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas: pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau
naudotis asmenims su ribotomis fizinėmis rankų galimybėmis.
• Teksto įgarsinimas: pakeiskite teksto įgarsinimo funkcijų nustatymus, naudojamus įjungus
atsakymų balsu funkciją, pvz., kalbą, greitį ir pan.
• Kryptinis užraktas: pakeiskite ekrano atrakinimo kryptinės kombinacijos nustatymus.
• Tiesioginė prieiga: nustatykite įrenginį, kad vienu metu paspaudus maitinimo bei garso
didinimo mygtukus būtų įjungti pasirinkti prieigos neįgaliesiems meniu.
• Pasiekiamumo trumpinys: nustatykite, kad prietaise būtų įjungta funkcija „TalkBack“,
„Perjungti prieigą“ arba „Pasirinkti ir įgarsinti“, kai vienu metu paspaudžiate ir daugiau nei
3 sekundes palaikote garso didinimo ir garso mažinimo mygtukus.
• Pranešimo priminimas: nustatykite prietaisą tam tikru intervalu priminti apie pranešimus,
kurių nepatikrinote.
• Atsiliepimas į skambučius ir jų baigimas: keiskite atsiliepimo į skambučius arba jų baigimo
būdą.
• Vieno bakstelėjimo režimas: nustatykite prietaisą valdyti įeinančius skambučius ir
pranešimus paliečiant mygtuką, o ne tempiant jį.
• PASLAUGOS: peržiūrėkite prietaise įdiegtas prieinamumo paslaugas.
147
Nustatymai
Bendrasis valdymas
Individualiai nustatykite prietaiso sistemos nustatymus arba nustatykite prietaisą iš naujo.
Nustatymų ekrane palieskite Bendrasis valdymas.
• Kalba ir įvestis: pasirinkite prietaiso kalbas ir pakeiskite nustatymus, tokius kaip klaviatūros
ir balso įvesties tipai. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos
kalbos. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Prietaiso kalbų pridėjimas.
• Data ir laikas: pasiekite ir keiskite nustatymus, valdydami, kaip prietaisas rodo laiką ir datą.
Visiškai išsekus akumuliatoriui, data ir laikas bus nustatytas iš naujo.
• Susisiekite su mumis: užduokite klausimus arba peržiūrėkite atsakymus į dažnai
užduodamus klausimus. Daugiau informacijos žr. „Samsung Members“.
• Pranešti apie diagnost. inform.: nustatykite prietaisą taip, kad jis automatiškai siųstų
prietaiso diagnostikos ir naudojimo informaciją „Samsung“.
• Rinkodaros informacija: nustatykite, ar norite gauti „Samsung“ rinkodaros informaciją, pvz.,
specialius pasiūlymus, narystės privilegijas ir naujienlaiškius.
• Atkurti: nustatykite prietaiso nustatymus iš naujo arba atkurkite gamyklinius prietaiso
nustatymus. Galite iš naujo nustatyti visus nustatymus ir tinklo nustatymus. Taip pat galite
nustatyti prietaisą iš naujo pasileisti šiuo metu siekiant prietaiso optimizavimo.
Prietaiso kalbų pridėjimas
Galite pridėti kalbų, kurias norite naudoti prietaise.
1
Nustatymų ekrane palieskite Bendrasis valdymas → Kalba ir įvestis → Kalba → Pridėti
kalbą.
Norėdami peržiūrėti visas galimas pridėti kalbas, palieskite → Visos kalbos.
2
Pasirinkite norimą pridėti kalbą.
148
Nustatymai
3
Norėdami nustatyti pasirinktą kalbą kaip numatytąją kalbą, palieskite NUST. NUMATYT.
Norėdami palikti dabartinį kalbos nustatymą, palieskite PALIKT ESAMĄ.
Pasirinkta kalba bus pridėta kalbų sąraše. Jei pakeitėte numatytąją kalbą, pasirinkta kalba
bus pridėta sąrašo viršuje.
Norėdami pakeisti numatytąją kalbą pasirinkdami iš kalbų sąrašo, tempkite šalia kalbos ir
perkelkite į sąrašo viršų. Tada palieskite ATLIKTA. Jei programa nepalaiko numatytosios kalbos,
bus naudojama kita palaikoma kalba sąraše.
Programinės įrangos naujinys
Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą naudodamiesi belaidės programinės aparatinės įrangos
(FOTA) paslauga. Taip pat galite suplanuoti programinės įrangos atnaujinimus.
Nustatymų ekrane palieskite Programinės įrangos naujinys.
Jei išleidžiami skubūs programinės įrangos naujiniai, skirti prietaiso saugumui ir naujo
tipo saugumo grėsmėms blokuoti, jie bus įdiegti automatiškai be jūsų sutikimo.
• Atsisiųst naujinius rankin. būdu: patikrinkite ir įdiekite naujinius rankiniu būdu.
• Atsisiųst naujinius automatiškai: nustatykite prietaisą atsisiųsti naujinius automatiškai, kai
prisijungiama prie „Wi-Fi“ tinklo.
• Suplanuoti progr. įr. naujinim.: nustatykite prietaisą, kad nustatytu laiku būtų įdiegti
naujiniai.
• Pask. atnaujinta informacija: peržiūrėkite informaciją apie naujausią programinės įrangos
naujinį.
Saugumo naujinių informacija
Saugumo naujiniai skirti prietaiso saugumui sustiprinti ir asmeninei informacijai apsaugoti. Savo
modelio saugumo naujinių ieškokite apsilankę security.samsungmobile.com.
Internetinėje svetainėje palaikomos tik kai kurios kalbos.
149
Nustatymai
Naudotojo vadovas
Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius
nustatymus, žr. žinyno informaciją.
Nustatymų ekrane palieskite Naudotojo vadovas.
Apie telefoną
Įjunkite prietaiso informaciją.
Nustatymų ekrane palieskite Apie telefoną.
Norėdami pakeisti prietaiso pavadinimą palieskite REDAGUOTI.
• Būsena: peržiūrėkite įvairią prietaiso informaciją, tokią kaip SIM kortelės būsena, „Wi-Fi“ MAC
adresas ir serijos numeris.
• Teisinė informacija: peržiūrėkite su prietaisu susijusią teisinę informaciją, pvz., saugos
informaciją ir atvirojo kodo licenciją.
• Programos informacija: peržiūrėkite prietaiso programinės įrangos informaciją, pvz.,
operacinės sistemos versiją ir programinės-aparatinės įrangos versiją.
• Akumuliatoriaus informacija: pažiūrėkite prietaiso akumuliatoriaus būseną ir informaciją.
150
Priedas
Trikčių diagnostika
Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus
sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.
Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:
• Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
• PIN kodas: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant
SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti
SIM kortelę“ meniu.
• PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN
kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
• PIN2 kodas: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM
kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.
Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų
pranešimai.
• Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Dėl išsamesnės informacijos
kreipkitės į savo operatorių.
Prietaisas neįsijungia
Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš naudodamiesi prietaisu, pilnai
įkraukite akumuliatorių.
151
Priedas
Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai
• Jei prie jutiklinio ekrano pridėsite ekrano apsaugą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas
gali pradėti veikti netinkamai.
• Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate
aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
• Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
• Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
• Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio
aptarnavimo centre.
Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinę klaidą
Pabandykite šiuos sprendimus. Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“
techninio aptarnavimo centru.
Prietaiso paleidimas iš naujo
Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas ar išjungti prietaisą, o
tada jį vėl įjungti.
Priverstinis paleidimas iš naujo
Jei prietaisas yra užstrigęs ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę
maitinimo mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad prietaisas pasileistų iš
naujo.
Prietaiso atstatymas į pradinę būseną
Jei problema neišsprendžiama minėtais būdais, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Bendrasis valdymas → Atkurti → Gamintojo
duomenų atkūrimas → NUST.IŠ N. → TRINTI VISKĄ. Atminkite, kad prieš atkuriant gamyklinius
nustatymus reikia pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.
152
Priedas
Nepavyksta prisiskambinti
• Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.
Kiti negirdi jūsų skambučio metu
• Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
• Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
• Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.
Skambučio metu girdimas aidas
Reguliuokite garsumo lygį garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.
Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta
• Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti.
Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
• Jeigu prietaisu naudojatės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl
problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.
Akumuliatoriaus piktograma tuščia
Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite akumuliatorių.
153
Priedas
Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“
patvirtintus įkroviklius)
• Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
• Apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre ir paprašykite pakeisti akumuliatorių.
Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus
• Jei prietaisą arba akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo įkrovimo
talpa gali sumažėti.
• Akumuliatorius bus naudojamas labiau, kai naudositės tam tikromis funkcijomis arba
programomis, pvz., GPS, žaidimais arba internetu.
• Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.
Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės
Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima
naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą,
išbandykite šiuos veiksmus:
• Įkraukite akumuliatorių.
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato
programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje
• Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
• Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba
nuotraukos gali būti nesufokusuotos.
154
Priedas
Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės
Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami,
išbandykite šiuos veiksmus:
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei
apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
• Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatai nepalaikomi, pvz.,
„DivX“ ar AC3, įdiekite juos palaikančias programas. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas
palaiko šių failų formatus, apsilankykite www.samsung.com.
• Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu
užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
• Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus
multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar
ekrano fonai gali neveikti tinkamai.
„Bluetooth“ tinkamai neveikia
Jei nenustatomas kitas „Bluetooth“ prietaisas, yra ryšio problemų arba veikimo sutrikimų,
bandykite šiuos veiksmus:
• Įsitikinkite, kad prietaisas, prie kurio norite prijungti, yra paruoštas skenuoti arba sujungti.
• Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo
ribų (10 m).
• Prietaise paleiskite programą Nustatymai, palieskite Ryšiai, tada palieskite Bluetooth
jungiklį, kad jį iš naujo įjungtumėte.
• Prietaise paleiskite programą Nustatymai, palieskite Bendrasis valdymas → Atkurti → Iš
naujo nustatyti tinklo nustatymus → IŠ NAUJO NUSTATYTI NUSTATYMUS, norėdami iš
naujo nustatyti tinklo nustatymus. Atlikdami nustatymą iš naujo galite prarasti registruotą
informaciją.
Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio
aptarnavimo centru.
155
Priedas
Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio
• Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
• Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
• Jei naudojatės „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack
3“ ar naujesnė versija.
Prietaisas negali rasti esamos vietos
GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti
„Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.
Prietaise išsaugoti duomenys prarasti
Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų svarbių duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite
atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už prietaise saugomų duomenų
praradimą.
Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas
• Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
• Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.
Prietaiso atmintyje nėra pakankamai vietos
Ištrinkite nereikalingus duomenis, tokius kaip spartinančioji atmintinė, naudodamiesi „Smart
Manager“ arba ištrinkite nenaudojamas programas arba failus rankiniu būdu, kad atlaisvintumėte
vietos atmintyje.
156
Priedas
Programų mygtukas nerodomas pradžios ekrane
Galite atidaryti programų ekraną nenaudodami programų mygtuko, tačiau braukdami aukštyn
arba žemyn pradžios ekranu. Norėdami, kad programų mygtukas būtų rodomas pradžios
ekrano apačioje, paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Ekranas → Pradžios ekranas →
Programų mygtukas → Rodyti programų mygtuką → TAIKYTI.
Nerodomas pradžios ekrano mygtukas
Naršymo juosta su pradžios ekrano mygtuku gali pranykti naudojantis tam tikromis programomis
arba funkcijomis. Norėdami matyti naršymo juostą, tempkite aukštyn nuo ekrano apačios.
Pranešimų skydelyje nerodoma ekrano ryškumo reguliavimo juosta
Atidarykite pranešimų skydelį tempdami būsenos juostą žemyn, tuomet žemyn tempkite
pranešimų skydelį. Palieskite
prie ryškumo reguliavimo juostos ir palieskite Rodyti valdiklį
viršuje jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Neveikia „Samsung Cloud“
• Įsitikinkite, kad esate tinkamai prisijungę prie tinklo.
• Negalėsite naudoti „Samsung Cloud“ atliekant „Samsung Cloud“ paslaugos patikrą.
Bandykite dar kartą vėliau.
157
Priedas
Akumuliatoriaus išėmimas
• Norėdami išimti akumuliatorių, susisiekite su įgaliotu aptarnavimo centru.
Norėdami gauti akumuliatoriaus išėmimo instrukcijas, apsilankykite
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Savo pačių saugumui nebandykite išimti akumuliatoriaus patys. Netinkamai išėmus
akumuliatorių, gali būti pažeistas akumuliatorius arba prietaisas, susižeisti žmogus ir/arba
prietaisas gali tapti nesaugiu naudoti.
• „Samsung“ neprisiima atsakomybės už žalą arba nuostolius (susijusiu su sutartimi arba
deliktu, įskaitant neapdairumą), atsiradusius dėl netikslaus šių įspėjimų ir instrukcijų
laikymosi, išskyrus mirtį ir sužeidimus dėl „Samsung“ neapdairumo.
158
Autoriaus teisės
© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2018
Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.
Jokios šios instrukcijos dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir
bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet
kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“
leidimo.
Prekių ženklai
• SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
• „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra
registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D
simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.
• Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising