Samsung | SM-A750FN/DS | User manual | Samsung Galaxy A7 (2018) Lietotāja rokasgrāmata

Samsung Galaxy A7 (2018) Lietotāja rokasgrāmata
LIETOTĀJA
ROKASGRĀMATA
SM-A750FN/DS
Latvian. 10/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Saturs
Pamatinformācija
4
6
9
12
14
18
22
23
25
27
32
44
46
57
62
67
72
76
78
79
101
108
110
115
116
117
118
122
123
123
125
126
127
130
134
135
Sākumā izlasi mani
Ierīces pārkaršanas situācijas un to
risinājumi
Ierīces izkārtojums un funkcijas
Akumulators
SIM vai USIM karte (nano SIM karte)
Atmiņas karte (microSD karte)
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Sākotnējā iestatīšana
Samsung konts
Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās
ierīces
Izpratne par ekrānu un tā darbību
Paziņojumu panelis
Teksta ievade
Programmas un funkcijas
49
51
55
Programmu instalēšana un
atinstalēšana
Bixby Vision
Bixby Home
2
Reminder
Tālrunis
Kontakti
Ziņas
Internets
E-pasts
Kamera
Galerija
Always On Display
Vairāki logi
Samsung Members
Samsung Notes
Kalendārs
Samsung Health
Balss ierakstītājs
Mani faili
Pulkstenis
Kalkulators
Radio
Game Launcher
SmartThings
Satura koplietošana
Google apps
Saturs
Iestatījumi
163 Bloķēšanas ekrāns
164 Smart Lock
164 Biometrijas dati un drošība
166 Sejas atpazīšana
169 Pirkstu nospiedumu atpazīšana
172 Samsung Pass
176 Secure Folder
180 Mākonis un konti
181 Dublēšana un atjaunošana
181 Google
182 Pieejamība
183 Vispārīga pārvaldība
184 Programmatūras atjauninājums
185 Lietotāja rokasgrāmata
185 Par tālruni
137 Ievads
137 Savienojumi
138 Wi-Fi
141 Bluetooth
143 Datu taupīšana
150
152
152
156
157
160
163
143 NFC un maksājumi
146 Mobilais tīklājs un piesaiste
147 SIM kartes pārvaldnieks
147 Citi savienojuma iestatījumi
Skaņas un vibrācija
151 Dolby Atmos (telpiska skaņa)
Paziņojumi
Displejs
153 Zilās gaismas filtrs
154 Ekrāna režīma maiņa vai displeja
krāsas regulēšana
156 Ekrānsaudzētājs
Fona attēli un motīvi
Papildu funkcijas
159 Duālā ziņapmaiņa
Ierīces apkope
Programmas
Pielikums
186 Traucējummeklēšana
192 Akumulatora noņemšana
3
Pamatinformācija
Sākumā izlasi mani
Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu
ierīces lietošanu.
• Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
• Noteiktas satura daļas var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu
sniedzēja, modeļa tehniskajiem datiem vai ierīces programmatūras.
• Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms,
iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi
atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
• Samsung neatbild par programmām, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas
problēmām.
• Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru
cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra.
Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības
traucējumus.
• Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs
ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem
vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides
nelikumīgu izmantošanu.
• Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi,
automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var
pieprasīt papildu maksu atkarībā no jūsu datu plāna. Liela apjoma datu pārsūtīšanai ir
ieteicams izmantot Wi-Fi funkciju.
• Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un
vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums rodas jautājumi par ierīces
komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir
jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
4
Pamatinformācija
• Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem
avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas
darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.
• Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja ražošanas un pārdošanas laikā aizsardzības
nolūkā ekrānam var būt piestiprināts aizsargs. Uz piestiprinātā ekrāna aizsarga bojājumiem
garantija neattiecas.
• Atkarībā no reģiona vai modeļa dažām ierīcēm ir nepieciešams Federālās sakaru komisijas
(Federal Communications Commission — FCC) apstiprinājums. Ja jūsu ierīci ir apstiprinājusi
FCC, varat skatīt ierīces FCC ID. Lai skatītu FCC ID, palaidiet programmu Iestatījumi un
pieskarieties pie Par tālruni → Statuss.
Instrukciju ikonas
Brīdinājums!: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām
personām
Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus
Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
5
Pamatinformācija
Ierīces pārkaršanas situācijas un to risinājumi
Ja ierīce uzkarst, lādējot akumulatoru
Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Bezvadu uzlādes vai ātrās uzlādes laikā ierīce
pieskaroties var šķist karstāka. Tas neietekmē ierīces darbmūžu vai veiktspēju, un šī uzkaršana
ir ierīces parastajā darbības diapazonā. Ja akumulators pārmērīgi uzkarst, lādētājs var pārtraukt
uzlādi.
Kad ierīce uzkarst, veiciet tālāk norādītās darbības.
• Atvienojiet lādētāju no ierīces un aizveriet visas atvērtās programmas. Pagaidiet, kamēr
ierīce atdziest, un tad atsāciet tās uzlādi.
• Ja ierīces apakšdaļa pārkarst, iespējams, to izraisījis pievienotā USB kabeļa bojājums.
Nomainiet bojāto USB kabeli pret jaunu, Samsung apstiprinātu kabeli.
• Izmantojot bezvadu lādētāju, starp ierīci un lādētāju nenovietojiet svešķermeņus,
piemēram, metāla priekšmetus, magnētus un magnētiskās joslas kartes.
Bezvadu uzlādes vai ātrās uzlādes funkcija ir pieejama tikai atbalstītajos modeļos.
Ja ierīce uzkarst lietošanas laikā
Kad izmantojat funkcijas vai programmas, kurām nepieciešams vairāk strāvas, vai lietojat tās
ilgstoši, jūsu ierīce palielināta akumulatora strāvas patēriņa dēļ var īslaicīgi uzkarst. Aizveriet visas
atvērtās programmas un kādu brīdi neizmantojiet ierīci.
Tālāk minēti piemēri ar situācijām, kurās iespējama ierīces pārkaršana. Šie piemēri var neattiekties
uz jūsu modeli atkarībā no jūsu izmantotajām funkcijām un programmām.
• Sākotnējās iestatīšanas laikā pēc iegādes vai atjaunojot datus
• Lejupielādējot lielus failus
6
Pamatinformācija
• Izmantojot programmas, kam nepieciešams vairāk strāvas, vai ilgstoši izmantojot
programmas
– – Ilgstoši spēlējot augstas kvalitātes spēles
– – Ilgstoši ierakstot video
– – Straumējot video ar maksimālo spilgtuma iestatījumu
– – Veidojot savienojumu ar televizoru
• Veicot vairākas darbības vienlaicīgi (vai fonā atverot vairākas programmas)
– – Atverot vairākus logus
– – Atjauninot vai instalējot programmas, kamēr tiek ierakstīti video
– – Lejupielādējot lielus failus videozvana laikā
– – Ierakstot video un vienlaikus izmantojot navigācijas programmu
• Izmantojot lielu datu apjomu sinhronizācijai ar mākoni, e-pastu vai citiem kontiem
• Izmantojot navigācijas programmu automašīnā, kad ierīce ir novietota tiešos saules staros
• Izmantojot mobilo tīklāju un piesaistes funkciju
• Izmantojot ierīci zonās ar vāju signālu vai ārpus uztveršanas zonas
• Uzlādējot akumulatoru ar bojātu USB kabeli
• Ja ierīces daudzfunkcionālā kontaktligzda ir bojāta vai tajā iekļuvuši svešķermeņi, piemēram,
šķidrums, putekļi, metāla pulveris vai grafīts
• Ja tiek izmantoti viesabonēšanas pakalpojumi
Kad ierīce uzkarst, veiciet tālāk norādītās darbības.
• Raugieties, lai ierīce būtu atjaunināta ar jaunāko programmatūru.
• Konflikti atvērto programmu starpā var izraisīt ierīces uzkaršanu. Restartējiet ierīci.
• Deaktivizējiet Wi-Fi, GPS un Bluetooth funkcijas, kad tās neizmantojat.
• Aizveriet programmas, kas palielina akumulatora strāvas patēriņu vai kas atvērtas fonā,
kad tās neizmantojat.
• Izdzēsiet nevajadzīgos failus un neizmantotās programmas.
• Samaziniet ekrāna spilgtumu.
• Ja ierīce pārkarst vai ilgstoši ir karsta, uz kādu brīdi pārtrauciet tās lietošanu. Ja ierīce
turpina uzkarst, sazinieties ar Samsung servisa centru.
7
Pamatinformācija
Ierīces darbības ierobežojumi, kad ierīce pārkarst
Kad ierīce paliek karsta, tās funkcijas un veiktspēja var būt ierobežota, vai arī ierīce var izslēgties,
lai atdzistu. Šī funkcija ir pieejama tikai atbalstītajos modeļos.
• Ja ierīce kļūst karstāka nekā parasti, tiek parādīts ziņojums par ierīces pārkaršanu. Lai
samazinātu ierīces temperatūru, tiks samazināts ekrāna spilgtums un veiktspējas ātrums,
kā arī pārtraukta akumulatora uzlāde. Aktīvās programmas tiks aizvērtas, un, kamēr ierīce
atdziest, jūs varēsit veikt tikai ārkārtas zvanus.
• Ja ierīce pārkarst vai ilgstoši ir karsta, tiek parādīts ziņojums, ka ierīce ir jāizslēdz. Izslēdziet
ierīci un uzgaidiet, līdz tā atdziest.
Piesardzības pasākumi attiecībā uz darbības vidi
Jūsu ierīce vides ietekmē var uzkarst tālāk norādītajos apstākļos. Esiet uzmanīgs, lai nesamazinātu
akumulatora kalpošanas laiku, nesabojātu ierīci un neizraisītu ugunsgrēku.
• Neglabājiet ierīci ļoti aukstā vai karstā temperatūrā.
• Ilgstoši nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem.
• Ilgstoši neizmantojiet un neglabājiet ierīci ļoti karstās vietās, piemēram, automašīnas salonā
vasaras laikā.
• Nenovietojiet ierīci vietās, kas var pārkarst, piemēram, uz elektriski apsildāma paklāja.
• Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves iekārtu vai augstspiediena
konteineru tuvumā.
• Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.
8
Pamatinformācija
Ierīces izkārtojums un funkcijas
Komplekta saturs
Informāciju par komplekta saturu skatiet īsajā lietošanas pamācībā.
• Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā
no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar
citām ierīcēm.
• Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja.
Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
• Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu
lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz
garantija.
• Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas
uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung
tīmekļa vietnē.
9
Pamatinformācija
Ierīces izkārtojums
Tuvuma/gaismas sensors
Skaļrunis
Mikrofons
Priekšējā kamera
Zibspuldze
SIM kartes/
atmiņas kartes paliktnis
Skaļuma taustiņš
Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņš (pirkstu
nospiedumu sensors)
Skārienekrāns
Daudzfunkcionāla
kontaktligzda
GPS antena
Aizmugurējā kamera
(trīsdaļīga)
Zibspuldze
NFC antena
Iekšējā antena
Skaļrunis
Austiņu kontaktligzda
Mikrofons
10
Pamatinformācija
Raugieties, lai kameras lēca netiktu pakļauta spēcīgam gaismas avotam, piemēram, tiešai
saules gaismai. Ja kameras lēca tiek pakļauta spēcīgam gaismas avotam, piemēram, tiešai
saules gaismai, var tikt bojāts kameras attēla sensors. Bojāts attēla sensors nav labojams
un attēlos rada punktus vai plankumus.
• Savienojamības problēmas un akumulatora strauja iztukšošanās var rasties tālāk
norādītajās situācijās.
– – Ja pievienojat ierīces antenas zonai metāliskas uzlīmes
– – Ja pievienojat ierīcei pārsegu, kas izgatavots no metāliska materiāla
– – Ja aizsedzat ierīces antenas zonu ar rokām vai citiem priekšmetiem laikā, kad
izmantojat noteiktas funkcijas, piemēram, veicat zvanus vai veidojat mobilo datu
savienojumu
• Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna sargu. Neapstiprināti ekrāna sargi
var likt sensoriem darboties kļūdaini.
• Nenosedziet tuvuma/gaismas sensora zonu ar ekrāna piederumiem, piemēram,
aizsargplēvi vai uzlīmēm. Šādi rīkojoties, jūs varat izraisīt sensora darbības
traucējumus.
• Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā
var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
Fiksētas funkcijas taustiņi
Skaļuma taustiņš
Ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņš
Taustiņš
Iesl./izsl.
Skaļums
Funkcija
• Turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
• Nospiediet, lai ieslēgtu vai bloķētu ekrānu.
• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.
11
Pamatinformācija
Izvēles pogas
Parādīšanas un
paslēpšanas poga
Atgriešanās poga
Pēdējo programmu
poga
Sākuma poga
Kad ieslēdzat ierīci, izvēles pogas parādās ekrāna apakšā. Izvēles pogas pēc noklusējuma tiek
iestatītas kā pēdējo programmu poga, sākuma poga un atgriešanās poga. Papildinformāciju
skatiet sadaļā Navigācijas josla (izvēles pogas).
Akumulators
Akumulatora uzlāde
Uzlādējiet akumulatoru pirms tā pirmās izmantošanas reizes vai pēc akumulatora ilgstošas
dīkstāves periodiem.
Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus.
Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai
ierīces bojājumus.
Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas
lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.
Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots.
Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots,
tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu.
Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.
1
Savienojiet USB kabeli ar USB strāvas adapteri.
12
Pamatinformācija
2
Pievienojiet USB kabeli ierīces daudzfunkcionālajai kontaktligzdai.
3
4
Iespraudiet USB strāvas adapteri elektriskajā kontaktligzdā.
Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet to no lādētāja. Tad atvienojiet lādētāju no elektriskās
kontaktrozetes.
Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana
Ierīce nodrošina dažādas iespējas, kas palīdzēs taupīt akumulatora enerģiju.
• Optimizējiet ierīces darbību, izmantojot ierīces apkopes funkciju.
• Kad ierīci nelietojat, izslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
• Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
• Aizvērt nevajadzīgās programmas.
• Deaktivizējiet Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat.
• Deaktivizējiet funkciju Wi-Fi, kad to neizmantojat.
• Deaktivizējiet sinhronizējamo programmu automātisko sinhronizēšanu.
• Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
• Samaziniet ekrāna spilgtumu.
13
Pamatinformācija
Padomi akumulatora uzlādei un piesardzības pasākumi
• Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
• Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas.
Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
• Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas
jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu strāvas zudumu datu
pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.
• Cita barošanas avota (piemēram, datora), nevis lādētāja, izmantošana var izraisīt lēnāku
uzlādi nepietiekama elektriskās strāvas apjoma dēļ.
• Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams
ilgāks laiks.
• Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā
gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
• Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces
kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var
pārtraukt uzlādi.
• Ja uzlādējat ierīci, kamēr tās daudzfunkcionālā kontaktligzda ir mitra, var rasties ierīces
bojājumi. Pirms ierīces uzlādes rūpīgi izžāvējiet daudzfunkcionālo kontaktligzdu.
• Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar lādētāju nogādājiet to Samsung servisa centrā.
SIM vai USIM karte (nano SIM karte)
SIM vai USIM kartes ievietošana
Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti.
Varat ievietot divas SIM vai USIM kartes, lai vienā ierīcē lietotu divus tālruņu numurus vai
pakalpojumu sniedzējus. Dažās teritorijās datu pārraides ātrums var būt lēnāks, ja ierīcē ir
ievietotas divas SIM kartes, nekā tad, ja ir ievietota viena SIM karte.
14
Pamatinformācija
Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu SIM vai USIM karte un
neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai
neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.
Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja.
Lai saņemtu vairāk informācijas par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
1
Lai izņemtu paliktni, ievietojiet izstumšanas adatu blakus paliktnim esošajā atverē.
Pārliecinieties, vai izstumšanas adata ir novietota perpendikulāri atverei. Pretējā
gadījumā ierīce var tikt sabojāta.
2
Uzmanīgi izvelciet paliktni no paliktņa slota.
15
Pamatinformācija
3
Ievietojiet SIM vai USIM karti paliktnī tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju. Ievietojiet
primāro SIM vai USIM karti 1. paliktnī ( 1 ) un sekundāro SIM vai USIM karti 2. paliktnī ( 2 ).
1
2
2. paliktnis
1. paliktnis
4
Lai nostiprinātu karti, viegli iespiediet SIM vai USIM karti paliktnī.
Ja SIM karte nav stingri nostiprināta paliktnī, tā var izkustēties vai izkrist no paliktņa.
5
Ievietojiet paliktni atpakaļ paliktņa slotā.
• Ja ierīcē tiek ievietots mitrs paliktnis, jūsu ierīce var tikt sabojāta. Vienmēr
pārliecinieties, vai paliktnis ir sauss.
• Lai nepieļautu šķidruma iekļūšanu ierīcē, pilnībā ievietojiet paliktni paliktņa slotā.
Pareiza kartes ievietošana
Nano SIM karte 2
Nano SIM karte 1
MicroSD karte
Izmantojiet tikai nano SIM karti.
16
Pamatinformācija
SIM vai USIM kartes izņemšana
1
2
3
4
Lai izņemtu paliktni, ievietojiet izstumšanas adatu blakus paliktnim esošajā atverē.
Uzmanīgi izvelciet paliktni no paliktņa slota.
Izņemiet SIM vai USIM karti.
Ievietojiet paliktni atpakaļ paliktņa slotā.
Divu SIM vai USIM karšu lietošana
Ja jūs ievietojat divas SIM vai USIM kartes, jums var būt divi tālruņa numuri vai pakalpojumu
sniedzēji vienā ierīcē.
SIM vai USIM karšu aktivizēšana
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Savienojumi → SIM kartes pārvaldnieks.
Izvēlieties SIM vai USIM karti un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
SIM vai USIM karšu pielāgošana
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Savienojumi → SIM kartes pārvaldnieks un
pēc tam izvēlieties SIM vai USIM karti, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.
• Ikona: mainiet SIM vai USIM kartes ikonu.
• Nosaukums: mainiet SIM vai USIM kartes rādāmo nosaukumu.
• Tīkla režīms: izvēlieties tīkla veidu, kas tiks lietots SIM vai USIM kartei.
Vēlamo SIM vai USIM karšu iestatīšana
Ja ir aktivizētas divas kartes, varat noteiktām kartēm noteikt balss zvanus, ziņojumapmaiņu un
datu pakalpojumus.
Palaidiet programmu Iestatījumi pieskarieties pie Savienojumi → SIM kartes pārvaldnieks un
pēc tam iestatiet funkciju izvēles iestatījumus savām kartēm sadaļā IETEICAMĀ SIM KARTE.
17
Pamatinformācija
Atmiņas karte (microSD karte)
Atmiņas kartes ievietošana
Jūsu ierīces atmiņas kartes ietilpība var atšķirties no citiem modeļiem, un dažas atmiņas kartes
var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tipa. Lai skatītu jūsu
ierīces atmiņas kartes maksimālo ietilpību, dodieties uz Samsung tīmekļa vietni.
• Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas
kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
• Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.
• Ierīce atbalsta FAT un exFAT failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas
formatēta citā failu sistēmā, ierīce prasīs pārformatēt karti vai arī neatpazīs to. Lai
varētu lietot atmiņas karti, tā ir jāformatē. Ja jūsu ierīce nespēj formatēt vai atpazīt
atmiņas karti, sazinieties ar atmiņas kartes ražotāju vai ar Samsung pakalpojumu
centru.
• Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
• Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs tiks parādīts mapē Mani
faili → SD karte.
18
Pamatinformācija
19
Pamatinformācija
1
Lai izņemtu paliktni, ievietojiet izstumšanas adatu blakus paliktnim esošajā atverē.
Pārliecinieties, vai izstumšanas adata ir novietota perpendikulāri atverei. Pretējā
gadījumā ierīce var tikt sabojāta.
2
Uzmanīgi izvelciet paliktni no paliktņa slota.
Izņemot no ierīces paliktni, mobilo datu savienojums tiek atspējots.
3
Ievietojiet atmiņas karti atmiņas kartes turētājā tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.
Atmiņas kartes turētājs
4
Lai nostiprinātu atmiņas karti, viegli iespiediet to paliktnī.
Ja atmiņas karte nav stingri nostiprināta paliktnī, tā var izkustēties vai izkrist no paliktņa.
5
Ievietojiet paliktni atpakaļ paliktņa slotā.
• Ja ierīcē tiek ievietots mitrs paliktnis, jūsu ierīce var tikt sabojāta. Vienmēr
pārliecinieties, vai paliktnis ir sauss.
• Lai nepieļautu šķidruma iekļūšanu ierīcē, pilnībā ievietojiet paliktni paliktņa slotā.
20
Pamatinformācija
Atmiņas kartes izņemšana
Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Ierīces apkope → Krātuve → →
Krātuves iestatījumi → SD karte → ATVIENOT.
1
2
3
4
Lai izņemtu paliktni, ievietojiet izstumšanas adatu blakus paliktnim esošajā atverē.
Uzmanīgi izvelciet paliktni no paliktņa slota.
Izņemiet atmiņas karti.
Ievietojiet paliktni atpakaļ paliktņa slotā.
Laikā, kad ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, kā arī uzreiz pēc datu pārsūtīšanas
neatvienojiet no ierīces ārējo krātuvi, piemēram, atmiņas karti vai USB atmiņu. Šādas
rīcības rezultātā var bojāt vai pazaudēt datus, vai bojāt ārējo krātuvi vai ierīci. Samsung
nav atbildīgs par zaudējumiem, tostarp datu zudumiem, kas radušies ārēju atmiņas ierīču
nepareizas lietošanas rezultātā.
Atmiņas kartes formatēšana
Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Ierīces apkope → Krātuve → →
Krātuves iestatījumi → SD karte → Formatēt.
Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu atmiņas kartē saglabāto
svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas
radušies lietotāja darbības rezultātā.
21
Pamatinformācija
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ierīci ieslēgtu.
Kad ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestates, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
iestatītu ierīci.
Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarieties Izslēgt.
Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās,
ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.
Ierīces restartēšana
Lai restartētu ierīci, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarieties pie
Restartēt.
Ja ierīce nereaģē, vienlaikus turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma
samazināšanas taustiņu ilgāk nekā 7 sekundes, lai restartētu ierīci.
Skaļuma
samazināšanas taustiņš
Ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņš
Ārkārtas režīms
Jūs varat aktivizēt ārkārtas režīmu, lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu. Dažas
programmas un funkcijas tiek ierobežotas. Ārkārtas režīmā varat veikt ārkārtas zvanu, nosūtīt
citiem informāciju par jūsu atrašanās vietu, atskaņot ārkārtas situācijas signālu un veikt citas
darbības.
Ārkārtas režīma aktivizēšana
Lai aktivizētu ārkārtas režīmu, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un tad
pieskarieties pie Ārkārtas režīms.
Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai.
Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības
apstākļiem.
22
Pamatinformācija
Ārkārtas režīma deaktivizēšana
Lai deaktivizētu ārkārtas režīmu, pieskarieties pie → Izslēgt ārkārtas režīmu. Varat arī turēt
nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarties Ārkārtas režīms.
Sākotnējā iestatīšana
Kad ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestates, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
iestatītu ierīci.
Sākotnējās iestatīšanas procedūra var atšķirties atkarībā no ierīces programmatūras un
jūsu atrašanās vietas reģiona.
1
2
Ieslēdziet ierīci.
Izvēlieties ierīces valodu un pēc tam izvēlieties
.
Izvēlieties valodu
3
Izvēlieties Wi-Fi tīklu un izveidojiet ar to savienojumu.
Ja neizveidosiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams, sākotnējās iestatīšanas laikā
nevarēsiet iestatīt dažas ierīces funkcijas.
23
Pamatinformācija
4
5
Lai turpinātu sākotnējo iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
6
Pierakstieties savā Samsung kontā. Varat izmantot Samsung pakalpojumus un rūpēties par
savu datu aktualizēšanu un drošību visās savās ierīcēs. Atsaucieties uz Samsung konts, lai
skatītu vairāk informācijas.
7
Izvēlieties izmantojamās funkcijas un pabeidziet sākotnējo iestatīšanu.
Iestatiet ekrāna bloķēšanas metodi, lai aizsargātu savu ierīci. Jūs varat aizsargāt savu
personīgo informāciju, neļaujot citām personām piekļūt jūsu ierīcei. Lai ekrāna bloķēšanas
metodi iestatītu vēlāk, pieskarieties pie Nē, paldies!.
Parādīsies sākuma ekrāns.
24
Pamatinformācija
Samsung konts
Ievads
Jūsu Samsung konts ir integrēts konta pakalpojums, kas ļauj lietot dažādus Samsung
pakalpojumus, ko nodrošina mobilās ierīces, televizori un Samsung tīmekļa vietne. Pēc Samsung
konta reģistrēšanas varat aktualizēt savus datus un rūpēties par to drošumu visās savās Samsung
ierīcēs, izmantojot Samsung Cloud, kā arī varat izsekot un vadīt savu nozaudēto vai nozagto ierīci,
skatīt Samsung lietotāju padomus un ieteikumus un veikt citas darbības.
Izveidojiet Samsung kontu ar savu e-pasta adresi.
Lai skatītu sarakstu ar pakalpojumiem, kas ir pieejami, izmantojot Samsung kontu, apmeklējiet
vietni account.samsung.com. Lai skatītu papildinformāciju par Samsung kontiem, palaidiet
programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Mākonis un konti → Konti → Samsung account →
→ Palīdzība.
Samsung konta reģistrēšana
Jauna Samsung konta reģistrēšana
Ja jums nav sava Samsung konta, tas ir jāizveido.
1
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Mākonis un konti → Konti → Konta
pievienošana → Samsung account.
Vai arī palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie
2
3
.
Pieskarieties pie IZVEIDOT KONTU.
Lai pabeigtu konta izveidi, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
25
Pamatinformācija
Esoša Samsung konta reģistrēšana
Ja jums jau ir Samsung konts, reģistrējiet to konkrētajai ierīcei.
1
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Mākonis un konti → Konti → Konta
pievienošana → Samsung account.
Vai arī palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie
2
3
.
Pieskarieties PIERAKSTĪTIES.
Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, pēc tam pieskarieties pie PIERAKSTĪTIES.
Ja aizmirsāt sava konta piekļuves datus, pieskarieties pie Meklēt ID vai Atiestatīt paroli.
Informāciju par savu kontu varat atrast, ievadot nepieciešamo informāciju.
Ja vēlaties verificēt savu Samsung account konta paroli, izmantojot savus biometrijas datus,
piemēram, pirkstu nospiedumus, pieskarieties pie Izmant. Samsung Pass, verif. identitāti ar
biometrijas datiem, nevis paroli. Papildinformāciju skatiet sadaļā Samsung Pass.
4
5
Izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem un pieskarieties pie NĀK.
Pieskarieties pie GATAVS, lai pabeigtu Samsung konta reģistrēšanu.
Samsung konta dzēšana
Ja dzēsīsiet no ierīces jūsu reģistrēto Samsung kontu, tiks dzēsti arī jūsu dati, piemēram,
kontaktpersonu un notikumu informācija.
1
2
3
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Mākonis un konti → Konti.
Pieskarieties Samsung account → → Noņemt kontu.
Pieskarieties pie NOŅEMT, ievadiet sava Samsung konta paroli un tad pieskarieties pie
NOŅEMT KONTU.
26
Pamatinformācija
Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces
Datus, piemēram, attēlus, kontaktpersonas, ziņojumus un programmas, var atjaunot no Samsung
Cloud. Varat arī nokopēt tos no iepriekšējās ierīces, izmantojot Smart Switch.
• Dažās ierīcēs vai datoros šī funkcija var nedarboties.
• Ir spēkā ierobežojumi. Apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai iegūtu
plašāku informāciju. Samsung nopietni attiecas pret autortiesībām. Pārsūtiet tikai tādu
saturu, kas pieder jums vai kuru jums ir tiesības pārsūtīt.
Smart Switch
Pārsūtiet datus starp mobilajām ierīcēm ar Smart Switch. Lai izmantotu Smart Switch, palaidiet
programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Mākonis un konti → Smart Switch. Ja jums nav šīs
programmas, lejupielādējiet to no Galaxy Apps vai Play veikals.
Datu pārsūtīšana no mobilās ierīces
Pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci bezvadu režīmā, izmantojot Wi-Fi
Direct.
1
Iepriekšējā ierīcē palaidiet Smart Switch.
Ja jums nav šīs programmas, lejupielādējiet to no Galaxy Apps vai Play veikals.
2
Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Mākonis un konti → Smart
Switch.
3
Novietojiet ierīces vienu otras tuvumā.
27
Pamatinformācija
4
5
6
Iepriekšējā ierīcē pieskarieties pie BEZVADU → SŪTĪT.
Savā ierīcē pieskarieties pie BEZVADU → SAŅEMT un izvēlieties iepriekšējās ierīces veidu.
Veiciet ekrānā norādītās darbības, lai pārsūtītu datus no jūsu iepriekšējās ierīces.
Datu pārsūtīšana, izmantojot ārējo atmiņu
Pārsūtiet datus, izmantojot ārēju atmiņu, piemēram, microSD karti.
1
2
3
4
Pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces uz ārējo atmiņu.
Ievietojiet vai pievienojiet ārējo atmiņas ierīci savai ierīcei.
Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Mākonis un konti → Smart
Switch → ĀRĒJĀ KRĀTUVE → ATJAUNOT.
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pārsūtītu datus no ārējās atmiņas.
28
Pamatinformācija
Dublējuma datu pārsūtīšana no datora
Pārsūtiet datus starp savu ierīci un datoru. Lejupielādējiet programmas Smart Switch datora
versiju vietnē www.samsung.com/smartswitch. Dublējiet datus no savas iepriekšējās ierīces
datorā un importējiet tos savā ierīcē.
1
2
Datorā apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai lejupielādētu Smart Switch.
Palaidiet datorā Smart Switch programmu.
Ja jūsu iepriekšējā ierīce nav Samsung ierīce, dublējiet datus datorā, izmantojot ierīces
ražotāja nodrošināto programmu. Tad turpiniet ar piekto soli.
3
4
Savienojiet savu iepriekšējo ierīci ar datoru, izmantojot ierīces USB kabeli.
5
6
Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
Lai dublētu datus no ierīces, izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus. Tad atvienojiet
iepriekšējo ierīci no datora.
Lai pārsūtītu datus uz savu ierīci, izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus.
Importēto datu skatīšana
Varat skatīt no savas iepriekšējās ierīces importētos datus tajā pašā programmā.
Ja jaunajā ierīcē nav to pašu programmu importēto datu skatīšanai vai atskaņošanai, dati tiks
saglabāti līdzīgā programmā. Piemēram, ja importējat atgādnes un jūsu ierīcē nav programmas
Atgādnes, varat skatīt atgādnes programmā Samsung Notes.
29
Pamatinformācija
Samsung Cloud
Dublējiet datus no savas līdzšinējās ierīces pakalpojumā Samsung Cloud un atjaunojiet tos savā
jaunajā ierīcē. Lai izmantotu Samsung Cloud, jums jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung
kontā. Atsaucieties uz Samsung konts, lai skatītu vairāk informācijas.
Datu dublēšana
1
2
Savā līdzšinējā ierīcē pierakstieties savā Samsung kontā.
Palaidiet programmu Iestatījumi, izvēlieties dublēšanas iespēju un dublējiet savus datus.
• Ja jūsu ierīce atbalsta pakalpojumu Samsung Cloud, palaidiet programmu Iestatījumi,
pieskarieties pie Mākonis un konti → Samsung Cloud, izvēlieties savu ierīci sadaļā
DUBLĒŠANA UN ATJAUNOŠANA, pieskarieties pie Dublēt un tad dublējiet datus.
• Dažādiem modeļiem dublēšanas metode var atšķirties.
• Daži dati netiks dublēti. Lai pārbaudītu, kādi dati tiks dublēti, palaidiet programmu
Iestatījumi, pieskarieties pie Mākonis un konti → Samsung Cloud, sadaļā
DUBLĒŠANA UN ATJAUNOŠANA izvēlieties savu ierīci un pēc tam pieskarieties pie
Dublēt.
Datu atjaunošana
1
Savā jaunajā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Mākonis un konti
→ Samsung Cloud.
2
Izvēlieties savu iepriekšējo ierīci sadaļā DUBLĒŠANA UN ATJAUNOŠANA un pieskarieties pie
Atjaunot datus.
3
Atzīmējiet atjaunojamo datu veidus un pieskarieties pie ATJAUNOT.
30
Pamatinformācija
Datu sinhronizēšana
Sinhronizējiet savā ierīcē saglabātos datus ar Samsung Cloud un piekļūstiet tiem, izmantojot citas
ierīces.
1
Savā jaunajā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Mākonis un konti
→ Samsung Cloud.
2
3
Pieskarieties pie → Iestatījumi → Sinhronizācijas iestatījumi.
Pieskarieties slēdžiem blakus vienumiem, ar kuriem vēlaties sinhronizēt.
Datu apskate
Jūs varat apskatīt savā Samsung Cloud saglabātos vienumus un tā izmantotās atmiņas apjomu.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Mākonis un konti → Samsung Cloud.
• Jūs varat nekavējoties pārbaudīt jūsu izmantoto atmiņu un saglabātos vienumus, kā
piemēram, GALERIJA, SAMSUNG NOTES, un SAMSUNG CLOUD DRIVE. Pieskarieties pie
katras kārts un dodieties uz nākamo lapu. Jūs varat izmainīt iestatījumus vai pārbaudīt
saglabātos datus.
• Jūs varat pārbaudīt dublētos datus jūsu Samsung kontā, izmantojot iespēju DUBLĒŠANA UN
ATJAUNOŠANA. Izvēlieties savu ierīci un pieskarieties pie Atjaunot datus.
31
Pamatinformācija
Izpratne par ekrānu un tā darbību
Skārienekrāna vadīšana
• Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt
kļūmi skārienekrāna darbībā.
• Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet
uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.
• Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai
dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.
• Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus
skārienievades apgabala.
• Lietojot skārienekrānu, ieteicams pieskarties ekrānam ar pirkstiem.
Pieskaršanās
Pieskarieties ekrānam.
Pieskaršanās un turēšana
Pieskarieties un turiet ekrānā aptuveni
2 sekundes.
Vilkšana
Pieskarieties un turiet vienumu un velciet to
uz mērķa vietu.
32
Pamatinformācija
Dubultskāriens
Veiciet dubultskārienu ekrānā.
Pavilkšana
Pavelciet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa
labi.
Izvēršana un savilkšana
Izvērsiet divus pirkstus vai savelciet tos uz
ekrāna.
33
Pamatinformācija
Navigācijas josla (izvēles pogas)
Kad ieslēdzat ierīci, izvēles pogas parādās navigācijas joslā ekrāna apakšā. Izvēles pogas pēc
noklusējuma tiek iestatītas kā pēdējo programmu poga, sākuma poga un atgriešanās poga.
Pogu funkcijas var mainīties atkarībā no pašreizējā brīdī izmantotās programmas vai lietošanas
apstākļiem.
Parādīšanas un
paslēpšanas poga
Atgriešanās poga
Pēdējo programmu
poga
Poga
Sākuma poga
Funkcija
Parādīt un
paslēpt
• Divas reizes pieskarieties, lai piespraustu vai paslēptu
navigācijas joslu.
Pēdējās
• Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo programmu sarakstu.
Sākums
Atpakaļ
• Pieskarieties, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
• Pieskarieties un turiet, lai palaistu programmu Google.
• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Navigācijas joslas rādīšana vai slēpšana
Izmantojot navigācijas joslas kreisajā pusē esošo rādīšanas un slēpšanas pogu, varat iestatīt
navigācijas joslas slēpšanu vai piespraušanu ekrānā, kad izmantojat programmas vai funkcijas.
Pēc noklusējuma navigācijas josla tiek piesprausta ekrānā.
Ja vēlaties skatīt failus vai izmantot programmas pilnekrāna režīmā, divreiz pieskarieties rādīšanas
un slēpšanas pogai, lai paslēptu navigācijas joslu.
Lai atkal parādītu navigācijas joslu, velciet uz augšu no ekrāna lejasdaļas.
• Noteiktos ekrānos, piemēram, sākuma ekrānā, navigācijas josla vienmēr tiek rādīta un
rādīšanas un slēpšanas poga nav redzama.
• Arī tad, ja piespraužat navigācijas joslu ekrānā, tā var būt slēpta brīžos, kad izmantojat
noteiktas programmas vai funkcijas, piemēram, video atskaņotāju.
34
Pamatinformācija
Ekrāna ieslēgšana, izmantojot sākuma pogu
Always On Display režīmā varat ieslēgt ekrānu, divreiz pieskaroties sākuma pogai.
Navigācijas joslas iestatīšana
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Displejs → Navigācijas josla un izvēlieties
iespēju.
• Pogu izkārtojums: mainiet pogu izkārtojumu navigācijas joslā.
• Rādīšanas un slēpšanas poga: pievienot pogu, lai slēptu vai piespraustu navigācijas joslu.
Varat iestatīt, vai tiek rādīta šī poga katrai programmai.
• PAVILKŠANAS UZ AUGŠU DARBĪBA: izvēlieties darbību, kas jāveic, kad velkat uz augšu no
ekrāna apakšas, kamēr navigācijas josla ir paslēpta.
• Žestu ieteikumi: parādiet paslēpto pogu indikatorus, lai jūs zinātu, kurā vietā jāvelk augšup.
35
Pamatinformācija
Sākuma ekrāns un programmu saraksts
Sākuma ekrāns ir vieta, kur iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā tiek parādīti logrīki,
programmu īsceļi un daudz kas cits.
Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, tai skaitā nesen instalētās
programmas.
Ekrāna izskats var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Logrīks
Programma
Mape
Bixby Home indikators. Skatīt savu
pielāgoto saturu
Ekrāna indikators
Izlases programmas
Navigācijas josla (izvēles pogas)
36
Pamatinformācija
Pārslēgšana no sākuma ekrāna uz programmu sarakstu un pretēji
Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, lai atvērtu programmu sarakstu.
Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pavelciet uz augšu vai uz leju programmu sarakstā. Varat arī
pieskarties sākuma pogai vai atgriešanās pogai.
Sākuma ekrāns
Programmu saraksts
Ja pievienojat sākuma ekrānā programmu pogu, varat atvērt programmu sarakstu, pieskaroties
šai pogai. Sākuma ekrānā pieskarieties tukšā vietā un turiet, pēc tam pieskarieties pie Sākuma
ekrāna iestatījumi → Programmu poga → Rādīt pogu Programmas → LIETOT. Programmu
poga tiks pievienota sākuma ekrāna lejasdaļā.
Programmu poga
37
Pamatinformācija
Vienumu pārvietošana
Pieskarieties vienumam un turiet to, pēc tam velciet jaunā vietā. Lai vienumu pārvietotu uz citu
paneli, velciet to uz ekrāna malu.
Lai sākuma ekrānā pievienotu saīsni uz programmu, pieskarieties vienumam programmu
sarakstā un turiet to, tad velciet to uz ekrāna augšdaļu vai apakšdaļu. Programmas saīsne tiks
pievienota sākuma ekrānam.
Varat arī pārvietot bieži lietotās programmas uz īsceļu laukumu sākuma ekrāna apakšpusē.
Mapju izveidošana
Izveidojiet mapes un apkopojiet līdzīgas programmas, lai ātri piekļūtu programmām un tās
palaistu.
1
Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā pieskarieties programmai un turiet to, pēc tam
velciet to virsū citai programmai.
2
Nometiet programmu, kad ap programmām parādās mapes rāmis.
Tiks izveidota jauna mape, kas saturēs izvēlētās programmas. Pieskarieties Ievadīt mapes
nosaukumu un ievadiet mapes nosaukumu.
• Citu programmu pievienošana
Pieskarieties pie PIEVIENOT PROGRAMMAS mapē. Atzīmējiet pievienojamās programmas
un pieskarieties pie PIEVIENOT. Programmu varat pievienot, arī velkot to uz attiecīgo mapi.
• Programmu pārvietošana no mapes
Pieskarieties programmai un turiet to, lai to pārvilktu uz citu vietu.
• Mapes dzēšana
Pieskarieties mapei un turiet to, pēc tam pieskarieties pie Dzēst mapi. Tiks izdzēsta tikai
izvēlētā mape. Mapē esošās programmas tiks pārvietotas uz programmu sarakstu.
38
Pamatinformācija
Sākuma ekrāna rediģēšana
Sākuma ekrānā pieskarieties tukšā vietā un turiet to, vai arī savelciet kopā pirkstus uz ekrāna,
lai piekļūtu rediģēšanas iespējām. Varat iestatīt fona attēlu, pievienot logrīkus un veikt citas
darbības. Varat arī pievienot, dzēst vai pārkārtot paneļus sākuma ekrānā.
• Paneļu pievienošana: pavelciet pa kreisi un pēc tam pieskarieties pie
.
• Paneļu pārvietošana: pieskarieties paneļa priekšskatījumam un turiet to, pēc tam velciet to
uz citu atrašanās vietu.
• Paneļu dzēšana: pieskarieties pie
attiecīgajā panelī.
• Fona attēli: mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
• Motīvi: mainīt ierīces motīvu. Saskarnes vizuālie elementi, piemēram, krāsas, ikonas un
tapetes, mainīsies atbilstoši izvēlētajai tēmai.
• Logrīki: logrīki ir nelielas programmas, kas aktivizē noteiktas programmu funkcijas, lai
sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi jūsu ierīces sākuma ekrānam. Pieskarieties logrīkam un
turiet to, tad velciet to uz sākuma ekrānu. Logrīks tiks pievienots sākuma ekrānam.
• Sākuma ekrāna iestatījumi: mainiet režģa izmēru, lai sākuma ekrānā attēlotu lielāku vai
mazāku skaitu vienumu, un veiciet citas darbības.
39
Pamatinformācija
Visu programmu atveide sākuma ekrānā
Neizmantojot atsevišķu programmu sarakstu, varat iestatīt ierīci rādīt visas programmas sākuma
ekrānā. Sākuma ekrānā pieskarieties tukšā vietā un turiet, tad pieskarieties pie Sākuma ekrāna
iestatījumi → Sākuma ekrāna izkārtojums → Tikai sākuma ekrāns → LIETOT.
Tagad varat piekļūt visām savām programmām, pavelkot pa kreisi sākuma ekrānā.
Indikatora ikonas
Indikatora ikonas parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk
izmantotās ikonas.
Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa
joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.
Ikona
Nozīme
Nav signāla
/
Signāla stiprums
/
Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
/
Vēlamā SIM vai USIM karte zvanu veikšanai
GPRS tīkls pievienots
EDGE tīkls pievienots
UMTS tīkls pievienots
HSDPA tīkls pievienots
HSPA+ tīkls pievienots
/
LTE tīkls pievienots
Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
Bluetooth funkcija ir aktivizēta
Izmantotie atrašanās vietas pakalpojumi
Notiek saruna
Neatbildēts zvans
Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
Aktivizēts modinātājs
Aktivizēts bez skaņas režīms
Aktivizēts vibrācijas režīms
40
Pamatinformācija
Ikona
Nozīme
Aktivizēts lidojuma režīms
Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
Akumulatora uzlāde
Akumulatora uzlādes līmenis
Bloķēšanas ekrāns
Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, ekrāns tiek izslēgts un bloķēts. Ekrāns tiek izslēgts un
automātiski bloķēts arī tad, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.
Lai atbloķētu ekrānu, velciet jebkurā virzienā brīdī, kad ekrāns ieslēdzas.
Kad ekrāns ir izslēgts, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai Always On Display ekrānā
veiciet dubultskārienu pie sākuma pogas, lai ieslēgtu ekrānu.
Bloķēts ekrāns
41
Pamatinformācija
Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana
Lai mainītu ekrāna bloķēšanas metodi, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie
Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna bloķēšanas tips un pēc tam izvēlieties ekrāna bloķēšanas metodi.
Iestatot figūru, PIN kodu, paroli, seju vai pirksta nospiedumu kā ekrāna bloķēšanas metodi, jūs
varat aizsargāt savu personas informāciju, neļaujot citām personām piekļūt jūsu ierīcei. Pēc
ekrāna bloķēšanas metodes iestatīšanas ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu ikreiz, kad
vēlēsieties ierīci atbloķēt.
• Vilkt: pavelciet jebkurā virzienā ekrānā, lai to atbloķētu.
• Figūra: zīmējiet figūru, izmantojot vismaz četrus punktus, lai atbloķētu ekrānu.
• PIN kods: ievadiet PIN kodu ar vismaz četriem cipariem, lai atbloķētu ekrānu.
• Parole: ievadiet paroli ar vismaz četrām rakstzīmēm, cipariem vai simboliem, lai atbloķētu
ekrānu.
• Nav: neiestatiet ekrāna bloķēšanas metodi.
• Seja: noskenējiet savu seju, lai atbloķētu ekrānu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Sejas
atpazīšana.
• Pirkstu nospiedumi: reģistrējiet pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Pirkstu nospiedumu atpazīšana.
Jūs varat iestatīt ierīci veikt rūpnīcas datu atiestatīšanu gadījumā, ja vairākas reizes pēc
kārtas ievadīts nepareizs atbloķēšanas kods un ir sasniegts mēģinājumu skaita limits.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Bloķēšanas ekrāns → Drošās
bloķēšanas iestatījumi, atbloķējiet ekrānu, lietojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas
metodi, un pēc tam pieskarieties slēdzim Aut. rūpnīcas iest. atj., lai to aktivizētu.
42
Pamatinformācija
Ekrāna uzņemšana
Uzņemiet ekrānuzņēmumu, kamēr lietojiet ierīci, un rakstiet uz tā, zīmējiet, apgrieziet vai
koplietojiet ar citiem. Jūs varat veikt pašreizējā ekrāna un ritināmās zonas uzņēmumu.
Ekrānuzņēmuma uzņemšana
Lai uzņemtu ekrānuzņēmumu, izmantojiet turpmāk norādītās metodes. Uzņemtie
ekrānuzņēmumi tiks saglabāti mapē Galerija.
• Uzņemšana, nospiežot taustiņu: vienlaikus turiet nospiestu skaļuma samazināšanas taustiņu
un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
• Uzņemšana, izmantojot vilkšanas žestus: velciet ar roku pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.
• Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu un funkciju lietošanas
laikā.
• Ja nav aktivizēta ekrānuzņēmumu uzņemšana, izmantojot vilkšanas žestus, palaidiet
programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas un tad pieskarieties
slēdzim Velciet ar plaukstu, lai fotografētu, lai to aktivizētu.
Pēc ekrānuzņēmuma uzņemšanas izmantojiet tālāk norādītās rīkjoslas iespējas ekrāna apakšdaļā.
• Bixby Vision: atpazīstiet saturu, izmantojot Bixby Vision, un meklējiet atbilstošo informāciju.
• Ritināšanas tveršana: uzņemiet pašreizējo saturu un paslēpto saturu pagarinātā lapā,
piemēram, tīmekļa lapā. Kad jūs pieskaraties pie opcijas Ritināšanas tveršana, ekrāns tiks
automātiski ritināts uz leju, lai uzņemtu vairāk satura.
• Zīmēt: rakstīt vai zīmēt ekrānā.
• Apgriezt: kadrējiet noteiktu ekrānuzņēmuma daļu. Galerija tiks saglabāta attēla apgrieztā
daļa.
• Kopīgot: kopīgojiet ekrānuzņēmumu ar citiem.
Ja šīs iespējas nav redzamas uzņemtajā ekrānā, palaidiet programmu Iestatījumi,
pieskarieties pie Papildu funkcijas un tad pieskarieties slēdzim Viedā tveršana, lai to
aktivizētu.
43
Pamatinformācija
Paziņojumu panelis
Ikreiz, kad saņemat jaunus paziņojumus, piemēram, ziņojumus vai neatbildētos zvanus, uz
statusa joslas tiek parādītas indikatoru ikonas. Lai skatītu vairāk informācijas par ikonām, atveriet
paziņojumu paneli un skatiet detaļas.
Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu lejup. Lai aizvērtu paziņojumu paneli,
pavelciet ekrānā uz augšu.
Paziņojumu paneli var atvērt arī tad, ja ekrāns ir bloķēts.
Paziņojumu panelī iespējams izmantot turpmāk norādītās funkcijas.
Palaist Iestatījumi
Ātro iestatījumu pogas
Vēlamā SIM vai USIM karte katrai
iespējai. Pieskarieties, lai piekļūtu
SIM kartes pārvaldniekam
Skatīt paziņojuma
papildinformāciju un veikt
dažādas darbības
Nodzēst visus paziņojumus
Piekļūt paziņojumu iestatījumiem
44
Pamatinformācija
Ātro iestatījumu pogu lietošana
Pieskarieties ātro iestatījumu pogām, lai aktivizētu atsevišķas funkcijas. Velciet uz leju paziņojumu
panelī, lai aplūkotu vairāk pogu.
Lai mainītu funkciju iestatījumus, pieskarieties pie teksta, kas redzams zem katras pogas. Lai
skatītu detalizētākus iestatījumus, pieskarieties un turiet pogu.
Lai mainītu pogu izkārtojumu, pieskarieties pie → Pogu secība, pieskarieties un turiet pogu un
pēc tam velciet to uz citu vietu.
45
Pamatinformācija
Teksta ievade
Tastatūras izkārtojums
Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz jūs ievadāt tekstu, lai sūtītu ziņojumus, izveidotu piezīmes
u.c.
• Pirmo reizi atverot tastatūru, tiks parādīts tastatūras iestatīšanas ekrāns. Iestatiet
ievades valodu, tastatūras veidu un tastatūras iestatījumus un pēc tam pieskarieties
pie SĀKUMS.
• Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda
jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.
Tastatūras papildfunkcijas
Skatīt vairāk tastatūras funkciju
Ievadīt tekstu ar lielajiem burtiem.
Pieskarieties divreiz, lai rakstītu
tikai ar lielajiem burtiem
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi
Ievadīt simbolus
Pāriet uz jaunu rindu
Ievadīt atstarpi
Ievades valodas mainīšana
Pieskarieties → Valodas un veidi → PĀRVALDĪT IEVADES VALODAS, un tad izvēlieties
valodas, ko izmantosiet. Ja jūs izvēlaties divas vai vairākas valodas, jūs varat pārslēgties starp
ievades valodām, velkot uz atstarpes taustiņa pa kreisi vai pa labi.
46
Pamatinformācija
Tastatūras maiņa
Lai mainītu tastatūru, pieskarieties pie
.
Lai mainītu tastatūras veidu, pieskarieties pie
tam izvēlieties tastatūras veidu.
→ Valodas un veidi, izvēlieties valodu un pēc
• Ja navigācijas joslā netiek parādīta tastatūras poga ( ), palaidiet programmu
Iestatījumi, pieskarieties pie Vispārīga pārvaldība → Valoda un ievade un
pieskarieties slēdzim Tastatūra pogas rādīšana, lai to aktivizētu.
• 3x4 tastatūra vienam taustiņam ir trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi,
pieskarieties atbilstošajam taustiņam vairākas reizes, līdz parādās vēlamā rakstzīme.
Tastatūras papildfunkcijas
Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
•
: ievadīt emocijzīmes.
•
: ievadīt uzlīmes.
•
: pievienojiet animētos GIF.
•
: ievadīt tekstu ar balsi.
•
: tastatūras iestatījumu maiņa.
•
→
: pievienot vienumu no starpliktuves.
•
→
: mainīt tastatūras režīmu uz darbību ar vienu roku.
47
Pamatinformācija
Kopēšana un ielīmēšana
1
2
3
Pieskarieties un turiet virs teksta.
Velciet
vai
, lai izvēlētos vēlamo tekstu, vai pieskarieties Izv. visu, lai izvēlētos visu tekstu.
Pieskarieties pie Kopēt vai Izgriezt.
Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.
4
Pieskarieties un turiet vietā, kur jāievieto teksts, un pieskarieties Ielīmēt.
Lai ielīmētu tekstu, kuru jūs esat kopējis iepriekš, pieskarieties Starpliktuve un izvēlieties
tekstu.
Vārdnīca
Meklējiet vārdu definīcijas, kamēr izmantojat konkrētas funkcijas, piemēram, pārlūkojat tīmekļa
lapas.
1
Pieskarieties un turiet meklējamo vārdu.
Ja nepieciešamais vārds netiek izvēlēts, pavelciet
2
vai
, lai izvēlētu nepieciešamo tekstu.
Iespēju sarakstā pieskarieties pie Dictionary.
Ja vārdnīca ierīcē nav instalēta, pieskarieties pie Move to Manage dictionaries →
vārdnīcai, lai to lejupielādētu.
3
blakus
Skatiet definīciju vārdnīcas uznirstošajā logā.
Lai pārslēgtos uz pilnekrāna skatu, pieskarieties pie . Pieskarieties ekrānā redzamajai
definīcijai, lai aplūkotu vairāk definīciju. Lai pievienotu vārdu savam vārdu izlases sarakstam,
detalizētajā skatā pieskarieties vai pieskarieties Search Web, lai izmantotu vārdu kā
meklēšanas vienumu.
48
Programmas un funkcijas
Programmu instalēšana un atinstalēšana
Galaxy Apps
Pērciet un lejupielādējiet programmas. Varat lejupielādēt programmas, kas ir īpaši paredzētas
Samsung Galaxy ierīcēm.
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu Galaxy Apps.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Programmu instalēšana
Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie meklēšanas lauka, lai meklētu pēc
atslēgvārda.
Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas,
pieskarieties INSTALĒT. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties → Iestatījumi →
Automātiski atjaunināt programmas un tad izvēlieties iespēju.
Play veikals
Pērciet un lejupielādējiet programmas.
Palaidiet programmu Play veikals.
Programmu instalēšana
Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai meklējiet tās pēc atslēgvārda.
Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas,
pieskarieties INSTALĒT. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties
→ Lietotņu automātiska atjaunināšana un tad izvēlieties iespēju.
49
→ Iestatījumi
Programmas un funkcijas
Programmu pārvaldīšana
Programmu atinstalēšana vai atspējošana
Pieskarieties programmai un turiet, tad izvēlieties iespēju.
• Deaktiv.: deaktivizēt izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt atinstalētas no
ierīces.
• Atinstal.: atinstalēt lejupielādētās programmas.
Programmu iespējošana
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Programmas →
izvēlieties programmu un tad pieskarieties pie AKTIVIZĒT.
→ Deaktivizēta,
Programmu atļauju iestatīšana
Dažu programmu pareizas darbības nodrošināšanai var būt nepieciešama atļauja piekļūt
ierīcē saglabātajiem datiem vai tos lietot. Atverot programmu, var parādīties uznirstošais
logs ar pieprasījumu piekļuvei noteiktām funkcijām vai informācijai. Pieskarieties pie ATĻAUT
uznirstošajā logā, lai piešķirtu šai programmai atļaujas.
Lai skatītu savu programmu atļauju iestatījumus, palaidiet programmu Iestatījumi un
pieskarieties pie Programmas. Izvēlieties programmu un pieskarieties pie Atļaujas. Jūs varat
skatīt programmas atļauju sarakstu un mainīt programmas atļaujas.
Lai skatītu vai mainītu programmām piešķirto atļauju iestatījumus atkarībā no piešķirtās
atļaujas kategorijas, palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Programmas →
→ Programmu atļaujas. Izvēlieties vienumu un pieskarieties slēdžiem, kas atrodas līdzās
programmām, kurām vēlaties piešķirt atļaujas.
Ja nepiešķirat programmām atļaujas, to pamatfunkcijas var nedarboties pareizi.
50
Programmas un funkcijas
Bixby Vision
Bixby Vision ir pakalpojums, kas sniedz informāciju, piemēram, līdzīgus attēlus, atrašanās vietas,
tulkotu tekstu un QR kodus. Bixby Vision ātri un intuitīvi atpazīst objektus, pat ja nezināt to
nosaukumus.
Izmantojiet tālāk piedāvātās Bixby Vision funkcijas.
Teksts
Vieta
Attēls
QR kods
Vīns
• Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei jābūt savienotai ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
• Lai izmantotu šo funkciju, ir jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung kontā.
• Pieejamās funkcijas un meklēšanas rezultāti var atšķirties atkarībā no reģiona vai
pakalpojumu sniedzēja.
• Šī funkcija var nebūt pieejama, vai jūs varat iegūt nepareizus meklēšanas rezultātus
atkarībā no attēla lieluma, formāta vai izšķirtspējas.
• Samsung neatbild par Bixby Vision sniegto produktu informāciju.
51
Programmas un funkcijas
Bixby Vision palaišana
1
Palaidiet Bixby Vision, lietojot kādu no tālāk norādītajām metodēm.
• Programmā Kamera izvēlieties režīmu AUTOMĀTISKI un pieskarieties pie
• Programmā Galerija izvēlieties attēlu un pieskarieties pie
.
.
• Programmā Internets pieskarieties attēlam un turiet to nospiestu, pēc tam pieskarieties
pie Bixby Vision.
• Tveriet ekrānu un izvēlieties rīkjoslā Bixby Vision.
• Ja sākuma ekrānam un programmu sarakstam pievienojāt programmas Bixby Vision
ikonu, palaidiet programmu Bixby Vision.
2
3
Izvēlieties vēlamo funkciju.
Turiet objektu ekrānā, lai to atpazītu.
Kad objekts ir atpazīts, ekrānā tiek parādīti meklēšanas rezultāti.
Lai skatītu papildinformāciju, pieskarieties pie funkcijas ikonas vai izvēlieties meklēšanas
rezultātu.
Teksta tulkošana vai izvilkšana
Atpazīstiet un parādiet tulkoto tekstu ekrānā. Tekstu var izvilkt arī no dokumenta vai attēla faila.
Piemēram, ja, esot ārvalstīs, vēlaties saprast ceļa norādē attēlotu informāciju, izmantojiet Bixby
Vision piedāvātās funkcijas. Ierīce pārtulkos norādes tekstu jūsu izvēlētajā valodā.
1
2
Kad esat sameklējis vēlamo attēlu vai objektu, palaidiet Bixby Vision.
Izvēlieties
un paturiet tekstu ekrānā, lai to atpazītu.
Pārtulkotais teksts tiks parādīts ekrānā.
• Lai izgūtu tekstu, pieskarieties pie
. Izvilkto tekstu ir iespējams koplietot vai saglabāt.
• Lai mainītu avota vai mērķa valodu, ekrāna augšdaļā pieskarieties valodu iestatīšanas
panelim.
52
Programmas un funkcijas
Līdzīgu attēlu meklēšana
Meklējiet tiešsaistē attēlus, kas ir līdzīgi atpazītajam objektam. Varat skatīt dažādus attēlus, kuru
īpašības (piemēram, krāsa vai forma) ir līdzīgas konkrētajam objektam.
Izmantojiet Bixby Vision piedāvātās funkcijas, ja vēlaties, piemēram, noskaidrot fotogrāfijas vai
attēla nosaukumu. Ierīce meklēs un parādīs saistītu informāciju vai attēlus ar līdzīgām iezīmēm.
1
2
3
Kad esat sameklējis vēlamo attēlu vai objektu, palaidiet Bixby Vision.
Izvēlieties
un paturiet objektu ekrānā, lai to atpazītu.
Pieskarieties pie
vai izvēlieties meklēšanas rezultātu ekrānā.
Tiks parādīts līdzīgs attēls.
Tuvumā esošu vietu meklēšana
Meklējiet informāciju par tuvumā esošām vietām, atpazīstot savu pašreizējo atrašanās vietu.
Izmantojiet Bixby Vision funkcijas, ja, piemēram, vēlaties sameklēt tuvumā esošas kafejnīcas.
Ierīce meklēs un parādīs tuvumā esošās kafejnīcas.
1
2
Kad esat sameklējis vēlamo vietu vai objektu, palaidiet Bixby Vision.
Izvēlieties
un turiet vietu vai objektu ekrānā, lai to atpazītu.
Ir iespējams skatīt pamatinformāciju par tuvumā esošām vietām.
Ja vēlaties meklēt vietas citā virzienā, pagrieziet kameru šajā virzienā.
Ja lietojat Bixby Vision ar kameru, varat redzēt savu pašreizējo atrašanās vietu un laika
apstākļu informāciju. Lai redzētu savu pašreizējo atrašanās vietu kartē, vērsiet kameru
pret zemi. Lai skatītu savu pašreizējo laika apstākļu informāciju, vērsiet kameru pret
debesīm.
3
Pieskarieties pie
vai izvēlieties meklēšanas rezultātu ekrānā.
Ierīce parādīs informāciju par tuvumā esošām vietām.
53
Programmas un funkcijas
Informācijas par vīniem meklēšana
Nosakiet vīna etiķetē esošo informāciju un meklējiet par šo vīnu papildu informāciju.
Izmantojiet Bixby Vision piedāvātās funkcijas, piemēram, ja atrodat savu iecienītāko vīnu vai par
kādu vīnu vēlaties iegūt plašāku informāciju.
1
2
3
Kad esat sameklējis vēlamo attēlu vai objektu, palaidiet Bixby Vision.
Izvēlieties
un paturiet vīna etiķeti ekrānā, lai to atpazītu.
Pieskarieties pie
vai izvēlieties meklēšanas rezultātu ekrānā.
Tiks parādīta informācija par konkrētā vīna etiķeti.
QR kodu nolasīšana
Atpazīstiet QR kodus un piekļūstiet dažādu veidu informācijai, piemēram, interneta vietnēm,
fotoattēliem, video, kartēm un vizītkartēm.
1
2
Kad esat sameklējis vēlamo attēlu vai objektu, palaidiet Bixby Vision.
Izvēlieties
un paturiet QR kodu ekrānā, lai to atpazītu.
Tiks parādīta ar QR kodu saistītā informācija.
54
Programmas un funkcijas
Bixby Home
Bixby Home ekrānā varat skatīt Bixby ieteiktos pakalpojumus un informāciju, kas tiek attēlota,
analizējot jūsu ierīces lietošanas paradumus un jūsu ierasto dienas gaitu.
• Lai skatītu vairāk satura, savienojiet ierīci ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
• Lai pilnībā izmantotu šo funkciju, jums jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung
kontā.
Bixby Home ekrāna atvēršana
1
Sākuma ekrānā pavelciet pa labi.
Parādīsies Bixby Home ekrāns.
Palaižot šo funkciju pirmo reizi vai pēc datu atiestatīšanas, izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.
2
Pavelciet augšup vai lejup, lai skatītu ieteicamo saturu.
Piekļūt papildiespējām
Ieteiktais saturs
3
Gaidāmais atgādinājums
Lai aizvērtu Bixby sākuma ekrānu, pavelciet ekrānā pa kreisi vai pieskarieties pogai Atpakaļ.
55
Programmas un funkcijas
Ieteiktā satura lietošana Bixby Home
Atverot Bixby sākuma ekrānu, redzēsit biežāk atjaunināto saturu, kas tiks parādīts kartīšu veidā.
Lai skatītu kartītes, pavelciet augšup vai lejup.
Piemēram, no rīta pa ceļam uz biroju Bixby Home ekrānā būs pieejams jūsu dienas grafiks un
varēsiet atskaņot savu iecienītāko mūziku. Vakarā varat apskatīt modinātāja signālus, pārskatīt
dienā paveiktos darbus un skatīt draugu ziņu plūsmas.
Karšu saturs un secība tiks automātiski atjaunināta ar iepriekš noteiktu intervālu. Lai
manuāli atjauninātu kartes, pavelciet ekrānā uz leju.
Kartīšu saraksta rediģēšana
• Lai Bixby sākuma ekrāna augšdaļā piespraustu karti, pieskarieties pie → Piespraust augšā.
Lai atspraustu karti, pieskarieties pie → Atspraust.
• Lai slēptu sarakstā esošu karti, pieskarieties pie → Pagaidām paslēpt. Varat arī vilkt kartīti
pa labi.
• Lai pārtrauktu rādīt karti sarakstā, pieskarieties pie → Vairs nerādīt.
Kartītēs rādāmo programmu izvēle
Pievienojiet vai dzēsiet programmas, kas Bixby Home ekrānā tiks attēlotas karšu veidā.
Bixby sākuma ekrānā pieskarieties → Iestatījumi → Kartītes un pieskarieties blakus
vienumiem esošajiem slēdžiem, lai tos aktivizētu vai deaktivizētu.
Ja programma nav instalēta ierīcē, tā ir jāinstalē, lai varētu šo programmu lietot. Bixby
Home ekrānā pieskarieties pie → Iestatījumi → Kartītes un pēc tam lejupielādējiet
programmu.
56
Programmas un funkcijas
Bixby sākuma ekrāna iestatījumu pielāgošana
Bixby sākuma ekrānā pieskarieties pie → Iestatījumi.
• Samsung account: skatiet sava Samsung konta informāciju.
• Kartītes: izvēlieties programmas, kas Bixby Home ekrānā tiks attēlotas karšu veidā.
• Paziņojumi: iestatiet ierīci saņemt paziņojumus par Bixby sākuma ekrāna kartītēm.
• Konfidencialitāte: iestatiet ierīci izmantot Bixby interaktīvos un pielāgotos pakalpojumus, lai
uzlabotu ierīces lietošanas pieredzi.
• Par Bixby Home: skatiet Bixby Home versiju un juridisko informāciju.
Reminder
Veidojiet atgādinājumus, lai ieplānotu veicamos darbus vai skatītu saturu vēlāk. Jūs saņemsiet
paziņojumus konkrētajam atgādinājumam iepriekš noteiktajā laikā vai vietā.
• Lai saņemtu precīzākus paziņojumus, savienojiet ierīci ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
• Lai pilnībā izmantotu šo funkciju, jums jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung
kontā.
• Lai varētu lietot atrašanās vietas atgādinājumus, jābūt aktivizētai GPS funkcijai.
Programmas Reminder palaišana
Varat palaist programmu Reminder, izmantojot Bixby Home.
1
Sākuma ekrānā pavelciet pa labi.
Parādīsies Bixby Home ekrāns.
57
Programmas un funkcijas
2
Tap SĀKT DARBU on the GAIDĀMIE ATGĀDINĀJUMI card.
Tiks atvērta Reminder ievadlapa.
Pievienot
programmas
ikonu sākuma
ekrānā
3
Pieskarieties SĀKT.
Ja ir atzīmēta iespēja Pievienot Reminder ikonu sākuma ekrānam, programmu Reminder (
) varat palaist no sākuma ekrāna.
58
Programmas un funkcijas
Atgādinājumu izveide
Veidojiet atgādinājumus, izmantojot dažādas metodes. Izveidojot atgādinājumu un iestatot laiku
vai atrašanās vietu, jūs attiecīgajā brīdī saņemsiet Reminder paziņojumu. Tāpat jūs varat saglabāt
dažādu saturu, piemēram, atsevišķas piezīmes vai tīmekļa vietnes adreses, un aplūkot tās vēlāk.
Piemēram, izveidojiet atgādinājumu, ka, pārnākot mājās, jāaplaista puķes.
1
2
3
Palaidiet programmu Reminder.
Pieskarieties pie Rakstīt atgādinājumu un ievadiet “Apliet puķes”.
Pieskarieties pie Iestatīt nosacījumus → Izvēlieties vietu un izvēlieties mājas atrašanās
vietu.
4
Pieskarieties pie KAD ES IERODOS → GATAVS.
5
Pieskarieties pie SAGLABĀT, lai saglabātu atgādinājumu.
Pārnākot mājās, tiks parādīts paziņojums: “Apliet puķes”.
59
Programmas un funkcijas
Atgādinājumu paziņojumu pārbaudīšana
Iepriekš iestatītajā laikā vai vietā parādīsies paziņojuma uznirstošais logs. Pieskarieties pie
PABEIGT vai ATLIKT.
Atgādinājumu saraksta skatīšana
Lai skatītu atgādinājumu sarakstu, palaidiet programmu Reminder. Lai skatītu detalizētu
informāciju par atgādinājumu, izvēlieties atgādinājumu.
60
Programmas un funkcijas
Atgādinājuma papildinformācijas rediģēšana
Pievienojiet vai rediģējiet atgādinājuma papildinformāciju, piemēram, parādīšanas biežumu,
datumu, laiku vai vietu.
1
Atgādinājumu sarakstā izvēlieties rediģējamo atgādinājumu un pieskarieties pie REDIĢĒT.
Varat arī vilkt atgādinājumu pa labi un pieskarties pie Rediģēt.
2
Rediģējiet nosacījumus un pieskarieties pie SAGLABĀT.
Atgādinājuma informācija
Kontrolsaraksts
Atgādinājuma nosacījumi
Atkārtošanas intervāls
Pievienot attēlu
Atgādinājumu izbeigšana
Atzīmējiet kā izbeigtus atgādinājumus, kas jums vairs nav vajadzīgi.
Atgādinājumu sarakstā izvēlieties atgādinājumu un pieskarieties pie PABEIGT. Varat arī vilkt
atgādinājumu pa kreisi.
Atgādinājumu atjaunošana
Atjaunojiet atgādinājumus, kas ir atzīmēti kā pabeigti.
1
2
Atgādinājumu sarakstā pieskarieties pie → Pabeigts → REDIĢĒT.
Atzīmējiet atjaunojamos atgādinājumus un pieskarieties pie ATJAUNOT.
Šie atgādinājumi tiks pievienoti atgādinājumu sarakstam, un jums par tiem atgādinās
iepriekš iestatītajos laikos.
Atgādinājumu dzēšana
Lai izdzēstu atgādinājumu, velciet to pa labi un pieskarieties pie Dzēst. Lai dzēstu vairākus
atgādinājumus, pieskarieties atgādinājumam un turiet, atzīmējiet dzēšamos atgādinājumus un
tad pieskarieties pie DZĒST.
61
Programmas un funkcijas
Tālrunis
Ievads
Veiciet balss vai video zvanus vai atbildiet uz tiem.
Zvanu veikšana
1
Palaidiet programmu Tālrunis un ievadiet tālruņa numuru.
Ja ekrānā neparādās cipartastatūra, pieskarieties
2
Pieskarieties pie
videozvanu.
vai
, lai atvērtu cipartastatūru.
, lai veiktu balss zvanu, vai pieskarieties pie
, lai veiktu
Piekļūt papildiespējām
Izveidot jaunu kontaktu
Pievienot numuru esošam
kontaktam
Priekšskatīt tālruņa numuru
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi
Slēpt cipartastatūru
62
Programmas un funkcijas
Zvanu veikšana no zvanu žurnāliem vai kontaktu saraksta
Lai veiktu zvanu, pieskarieties pie PĒD.LIET. vai KONTAKTI, pēc tam velciet pa labi uz
kontaktpersonas vai tālruņa numura.
Ja ir aktivizēta šī funkcija, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas
un tad pieskarieties pie slēdža Velciet, lai zv. vai sūt. ziņas, lai to aktivizētu.
Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Ātrās numura sastādīšanas taustiņu izmantošana
Iestatiet ātrās numura sastādīšanas taustiņus, lai ātri veiktu zvanus.
Lai iestatītu ātrās numura sastādīšanas cipara taustiņu, pieskarieties pie KONTAKTI → → Ātro
zvanu numuri, izvēlieties ātrās numura sastādīšanas cipara taustiņu un un pēc tam pievienojiet
tālruņa numuru.
Lai veiktu zvanu, pieskarieties un turiet cipartastatūras ātrās numura sastādīšanas taustiņu. Lai
iestatītu ātrās numura sastādīšanas taustiņus ar skaitli 10 un vairāk, pieskarieties pirmajam(-iem)
skaitļa ciparam(-iem) un pēc tam pieskarieties un turiet pēdējo ciparu.
Piemēram, ja kā ātrā numura sastādīšanas taustiņu iestatāt 123, pieskarieties 1, pieskarieties 2 un
pēc tam pieskarieties un turiet 3.
Zvanu veikšana no bloķēšanas ekrāna
Bloķētajā ekrānā velciet
ārpus apļa.
Starptautiska zvana veikšana
1
2
3
Pieskarieties
, lai atvērtu cipartastatūru, ja tā neparādās ekrānā.
Pieskarieties pie 0 un turiet to, līdz parādās + zīme.
Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru, un pieskarieties pie
63
vai
.
Programmas un funkcijas
Zvanu saņemšana
Atbildēšana uz zvanu
Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet
ārpus lielā apļa.
Zvana atteikšana
Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet
ārpus lielā apļa.
Lai nosūtītu ziņojumu, noraidot ienākošo zvanu, velciet joslu SŪTĪT ZIŅU augšup. Varat nosūtīt
teksta ziņojumu vai uzlīmi, lai noraidītu zvanu. Ja ir atlasīts Pievienot atgādinājumu, tiks
saglabāts atgādinājums, lai brīdinātu jūs pēc stundas par noraidītu zvanu.
Lai izveidotu dažādus noraidīšanas ziņojumus, palaidiet programmu Tālrunis, pieskarieties pie
→ Iestatījumi → Ātrā ziņu noraidīšana, ievadiet ziņojumu un pēc tam pieskarieties pie .
Neatbildētie zvani
Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās
ikona. Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu
neatbildēto zvanu sarakstu. Vai arī palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie PĒD.LIET.,
lai skatītu neatbildētos zvanus.
Tālruņa numuru bloķēšana
Bloķējiet zvanus no konkrētiem numuriem, kas pievienoti jūsu bloķēšanas sarakstam.
1
2
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie → Iestatījumi → Numuru bloķēšana.
Pieskarieties pie
, izvēlieties kontaktus un pieskarieties pie GATAVS.
Lai manuāli ievadītu numuru, pieskarieties pie Ievadiet tālruņa numuru, ievadiet tālruņa
numuru un pēc tam pieskarieties pie .
Kad bloķētie numuri mēģinās ar jums sazināties, jūs nesaņemsiet paziņojumus. Zvani tiks
reģistrēti zvanu žurnālā.
Varat bloķēt arī ienākošos zvanus no personām, kas neuzrāda savu zvanītāja ID.
Pieskarieties slēdzim Nezināmu zvanītāju bloķēšana, lai aktivizētu šo funkciju.
64
Programmas un funkcijas
Iespējas zvana laikā
Ja aizmugurējās kameras tuvumā esošā zona ir aizsegta, zvana laikā var rasties nevēlami
trokšņi. Noņemiet no aizmugurējās kameras zonas jebkādus piederumus, piemēram,
ekrāna aizsarguzlīmes vai citas uzlīmes.
Balss zvana laikā
Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:
•
: piekļūt papildiespējām.
• Pievienot zvanu: veiciet otru zvanu. Pirmais zvans tiks aizturēts. Kad izbeigsiet otru zvanu,
pirmais zvans tiks atjaunots.
• Ļoti skaļi: palieliniet skaļuma līmeni.
• Bluetooth: pārslēdziet uz Bluetooth austiņām, ja tās ir savienotas ar ierīci.
• Skaļrunis: ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni. Kad jūs izmantojat skaļruni, runājiet mikrofonā
ierīces augšdaļā un turiet ierīci tālāk no savām ausīm.
• Izsl. sk.: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
• Cipartast. / Paslēpt: atvērt vai aizvērt cipartastatūru.
•
: beigt pašreizējo zvanu.
Video zvana laikā
Pieskarieties ekrānam, lai izmantotu sekojošās iespējas:
•
: piekļūt papildiespējām.
• Kamera: izslēdziet kameru, lai sarunas biedrs jūs neredzētu.
• Pārsl.: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
•
: beigt pašreizējo zvanu.
• Izsl. sk.: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
• Skaļrunis: ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni. Kad jūs izmantojat skaļruni, runājiet mikrofonā
ierīces augšdaļā un turiet ierīci tālāk no savām ausīm.
65
Programmas un funkcijas
Tālruņa numura pievienošana kontaktpersonai
Tālruņa numura pievienošana kontaktpersonām, izmantojot cipartastatūru
1
2
Palaidiet programmu Tālrunis.
Ievadiet numuru.
Ja ekrānā neparādās cipartastatūra, pieskarieties
3
, lai atvērtu cipartastatūru.
Pieskarieties pie IZVEIDOT KONTAKTU, lai izveidotu jaunu kontaktu, vai pie ATJAUN. ESOŠO,
lai pievienotu numuru esošai kontaktpersonai.
Tālruņa numura pievienošana kontaktpersonai no zvanu saraksta
1
2
3
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie PĒD.LIET.
Pieskarieties zvanītāja attēlam vai pieskarieties tālruņa numuram → Dati.
Pieskarieties pie Izveidot kontaktu, lai izveidotu jaunu kontaktu, vai pie Atjaun. esošo, lai
pievienotu numuru esošai kontaktpersonai.
Atzīmes pievienošana tālruņa numuram
Varat pievienot atzīmes numuriem, nesaglabājot tos mapē Kontakti. Tādējādi varēsit skatīt
zvanītāju informāciju zvana laikā arī tad, ja zvanītāji nav uzskaitīti mapē Kontakti.
1
2
3
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie PĒD.LIET.
Pieskarieties zvanītāja attēlam vai pieskarieties tālruņa numuram → Dati.
Pieskarieties pie Pievienot atzīmi, ievadiet atzīmi un pēc tam pieskarieties pie GATAVS.
Saņemot zvanu no šī numura, atzīme būs redzama zem numura.
66
Programmas un funkcijas
Kontakti
Ievads
Veidojiet jaunus kontaktus vai pārvaldiet esošos kontaktus savā ierīcē.
Kontaktu pievienošana
Jauna kontakta izveidošana
1
2
Palaidiet programmu Kontakti, pieskarieties pie
un tad izvēlieties saglabāšanas vietu.
Ievadiet kontaktpersonas datus.
Izvēlēties krātuves vietu
Pievienot attēlu
Ievadiet kontaktpersonas datus
Atvērt vairāk informācijas lauku
Atkarībā no izvēlētās saglabāšanas vietas informācija, kuru jūs varat saglabāt, var
atšķirties.
3
Pieskarieties SAGLABĀT.
67
Programmas un funkcijas
Kontaktu importēšana
Pievienojiet kontaktus, importējot tos no citām krātuvēm savā ierīcē.
1
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie → Pārvaldīt kontaktus → Kontaktu
importēšana/eksportēšana → IMPORTĒT.
2
3
4
Izvēlieties krātuves vietu, no kuras kontakti tiks importēti.
Atzīmējiet VCF failus vai kontaktus, kas jāimportē, un pieskarieties pie GATAVS.
Izvēlieties krātuves vietu, kur tiks saglabāti kontakti, un pieskarieties pie IMPORTĒT.
Kontaktu sinhronizēšana ar jūsu tīmekļa kontiem
Sinhronizējiet ierīces kontaktpersonu sarakstu ar tiešsaistē esošajiem kontaktiem, kas saglabāti
jūsu tīmekļa kontos, piemēram, Samsung kontā.
1
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Mākonis un konti → Konti un izvēlieties
kontu, ar kuru vēlaties veikt sinhronizāciju.
2
Pieskarieties pie Sinhronizēt kontu un pieskarieties slēdzim Sinhronizēt Kontakti, lai to
aktivizētu.
Sadaļā Samsung konts pieskarieties pie → Sinhroniz. iestatījumi un pieskarieties slēdzim
Kontakti, lai to aktivizētu.
68
Programmas un funkcijas
Kontaktu meklēšana
Palaidiet programmu Kontakti.
Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:
• Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
• Velciet pirkstu gar indeksu kontaktpersonu saraksta labajā pusē, lai to ātri ritinātu.
• Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.
Pieskarieties kontakta attēlam vai pieskarieties kontakta vārdam → Dati. Pēc tam veiciet kādu no
turpmāk norādītajām darbībām.
•
: pievienot kontaktu izlasei.
•
/
•
: sastādiet ziņojumu.
•
: sastādiet e-pastu.
: veikt balss vai video zvanu.
Kontaktu kopīgošana
Jūs varat koplietot kontaktpersonas ar citiem, izmantojot dažādas koplietošanas iespējas.
1
2
3
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie → Koplietot.
Izvēlieties kontaktpersonas un pieskarieties pie KOPLIETOT.
Izvēlieties koplietošanas metodi.
69
Programmas un funkcijas
Profila saglabāšana un koplietošana
Saglabājiet un koplietojiet ar citiem sava profila informāciju, piemēram, savu fotoattēlu un
statusa ziņojumu, izmantojot profila koplietošanas funkciju.
• Profila koplietošanas funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai
pakalpojumu sniedzēja.
• Profila koplietošanas funkcija ir pieejama tikai kontaktiem, kas ir aktivizējuši profila
koplietošanas funkciju savā ierīcē.
1
2
3
Palaidiet programmu Kontakti un izvēlieties savu profilu.
Pieskarieties pie REDIĢĒT, rediģējiet savu profilu un pieskarieties pie SAGLABĀT.
Pieskarieties pie → Profila kopīgošana un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Lai izmantotu profila koplietošanas funkciju, jūsu tālruņa numuram ir jābūt verificētam.
Kontaktpersonu atjaunoto profila informāciju jūs varat apskatīt sadaļā Kontakti.
Lai mainītu kontaktu loku, ar kuru vēlaties koplietot savu profilu, pieskarieties pie Kopīgot ar,
izvēlieties koplietojamo vienumu un tad izvēlieties iespēju.
Grupu izveidošana
Varat pievienot grupas, piemēram, draugu vai ģimenes grupas, un pārvaldīt grupās esošos
kontaktus.
1
2
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie Grupas → IZVEIDOT.
Ievadiet grupas nosaukumu.
Lai iestatītu grupai zvana signālu, pieskarieties pie Grupas zv. sign. un izvēlieties zvana
signālu.
3
Pieskarieties pie Pievienot dalībnieku, izvēlieties grupai pievienojamos kontaktus un pēc
tam pieskarieties pie GATAVS.
4
Pieskarieties SAGLABĀT.
70
Programmas un funkcijas
Ziņojuma sūtīšana grupai
Varat nosūtīt grupas ziņojumu uzreiz visiem grupas dalībniekiem.
Palaidiet programmu Kontakti, pieskarieties pie Grupas, izvēlieties grupu un pēc tam
pieskarieties pie → Sūtīt ziņu.
Kontaktpersonu dublikātu sapludināšana
Importējot kontaktus no citām krātuvēm, kā arī sinhronizējot tos ar citiem kontiem, jūsu
kontaktu sarakstā dažas kontaktpersonas var parādīties divas reizes. Sapludiniet kontaktpersonas
dublikātus vienā vienumā, lai racionalizētu savu kontaktu sarakstu.
1
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie → Pārvaldīt kontaktus → Apvienot
kontaktus.
2
Atzīmējiet kontaktpersonas un pieskarieties pie SAPLUD.
Kontaktu dzēšana
1
2
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie → Dzēst.
Izvēlieties kontaktpersonas un pieskarieties pie DZĒST.
Lai dzēstu katru kontaktu atsevišķi, atveriet kontaktu sarakstu un pieskarieties kontakta attēlam
vai kontakta vārdam → Dati. Tad pieskarieties pie → Dzēst.
71
Programmas un funkcijas
Ziņas
Ievads
Sūtīt un apskatīt sarunas ziņojumus.
Ziņojumu sūtīšana
Par ziņojumu sūtīšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu
maksa.
1
2
3
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie
.
Pievienojiet adresātus un pieskarieties pie SĀKT.
Ievadīt ziņojumu.
Lai ierakstītu un nosūtītu balss ziņu, pieskarieties pie
vai
un turiet, ierunājiet savu ziņu
un atlaidiet pirkstu. Ieraksta ikona tiks parādīta tikai tad, ja tastatūra ir paslēpta.
Piekļūt papildiespējām
Saņēmējs
Piezvanīt adresātam
Pievienot failus
Nosūtīt ziņojumu
Ievadīt ziņojumu
4
Lai nosūtītu ziņojumu, pieskarieties pie
Ievadīt uzlīmes
vai
72
.
Programmas un funkcijas
Manu emocijzīmju uzlīmju sūtīšana
Sūtot ziņojumus, varat pievienot Manu emocijzīmju uzlīmes, kas līdzinās jums.
Veidojot ziņojumu, uz Samsung tastatūras pieskarieties pie vai un pieskarieties pie ikonas
Mana emocijzīme. Tiks parādītas Manu emocijzīmju uzlīmes. Atlasiet uzlīmi, ko vēlaties koplietot.
Jūsu emocijzīmju uzlīmes parādīsies pēc Mana emocijzīme izveides programmā Kamera.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Manas emocijzīmes izveide.
73
Programmas un funkcijas
Ziņojumu skatīšana
Ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.
Par ziņojumu saņemšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu
maksa.
1
2
3
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie SARUNAS.
Ziņojumu sarakstā izvēlieties kontaktpersonu.
Skatiet savu saraksti.
Lai atbildētu uz ziņojumu, pieskarieties pie Ievadiet ziņu, ievadiet ziņojumu un pēc tam
vai
.
pieskarieties pie
Lai pielāgotu fonta izmēru, izvērsiet divus pirkstus vai savelciet tos uz ekrāna.
Nevēlamo ziņojumu bloķēšana
Bloķējiet ziņas no konkrētiem numuriem, kas pievienoti jūsu bloķēšanas sarakstam.
1
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie → Iestatījumi → Bloķēt numurus un
ziņas → Numuru bloķēšana.
2
Pieskarieties pie IESŪTNE un izvēlieties kontaktu. Vai arī pieskarieties pie KONTAKTI,
izvēlieties kontaktus un pēc tam pieskarieties pie GATAVS.
Lai manuāli ievadītu numuru, pieskarieties pie Numura ievadīšana, ievadiet tālruņa numuru
un pēc tam pieskarieties pie .
74
Programmas un funkcijas
Ziņas paziņojuma iestatīšana
Jūs varat mainīt paziņojuma skaņu, rādīšanas iespējas un vēl daudz ko citu.
1
Palaidiet programmu Ziņas, pieskarieties pie → Iestatījumi → Paziņojumi un tad
pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
2
Mainiet paziņojumu iestatījumus.
Ziņojuma atgādinājuma iestatīšana
Jūs varat iestatīt brīdinājuma intervālu, lai jums tiktu paziņots, ka ir neapskatīti paziņojumi. Ja
šī funkcija nav aktivizēta, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība →
Paziņojuma atgādinājums un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Pēc tam pieskarieties
slēdzim Ziņas, lai to aktivizētu.
Ziņojumu dzēšana
1
2
3
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie SARUNAS.
Ziņojumu sarakstā izvēlieties kontaktpersonu.
Pieskarieties pie ziņojuma un turiet to, pieskarieties pie Dzēst.
Lai dzēstu vairākus ziņojumus, atzīmējiet ziņojumus, kurus vēlaties dzēst.
4
Pieskarieties DZĒST.
75
Programmas un funkcijas
Internets
Ievads
Pārlūkojiet internetu, lai meklētu informāciju un izveidotu jūsu iecienītāko tīmekļa vietņu
grāmatzīmes ērtai piekļuvei tām.
Tīmekļa lapu pārlūkošana
1
2
3
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu Internets.
Pieskarieties adreses laukam.
Ievadiet adresi vai atslēgvārdu un tad pieskarieties Aiziet!.
Lai skatītu rīkjoslas, velciet savu pirkstu ekrānā nedaudz uz leju.
Lai ātri pārslēgtu cilnes, pavelciet uz adreses lauka pa kreisi vai pa labi.
Pievienot grāmatzīmi pašreizējai
tīmekļa lapai
Piekļūt papildiespējām
Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa
lapu
Atvērt mājas lapu
Skatīt jūsu grāmatzīmes,
saglabātās tīmekļa lapas un
neseno pārlūkošanas vēsturi
Ātrā izvēlne
Pārvietoties pa lapām
Atvērt pārlūka ciļņu pārvaldnieku
76
Programmas un funkcijas
Slepenā režīma izmantošana
Slepenajā režīmā varat atsevišķi pārvaldīt atvērtās cilnes, grāmatzīmes un saglabātās lapas. Varat
bloķēt slepeno režīmu, izmantojot paroli un savu pirksta nospiedumu.
Slepenā režīma aktivizēšana
Rīkjoslā ekrāna apakšpusē pieskarieties pie Cilnes → IESLĒGT SLEPENO REŽĪMU. Ja izmantojat
šo funkciju pirmoreiz, iestatiet, vai slepenajā režīmā lietot paroli.
Slepenajā režīmā nevarat lietot dažas funkcijas, piemēram, ekrāna tveršanu.
Slepenajā režīmā ierīce maina rīkjoslu krāsu.
Drošības iestatījumu mainīšana
Varat mainīt savu paroli vai bloķēšanas metodi.
Pieskarieties pie → Iestatījumi → Konfidencialitāte → Slepenā režīma drošība → Mainīt
paroli. Lai kopā ar paroli iestatītu reģistrētu pirksta nospiedumu kā bloķēšanas metodi,
pieskarieties Pirkstu nospiedumi slēdzim, lai to aktivizētu. Papildinformāciju par pirkstu
nospiedumu lietošanu skatiet Pirkstu nospiedumu atpazīšana.
Slepenā režīma deaktivizēšana
Rīkjoslā ekrāna apakšpusē pieskarieties pie Cilnes → IZSLĒGT SLEPENO REŽĪMU.
77
Programmas un funkcijas
E-pasts
E-pasta kontu iestatīšana
Pirmoreiz atverot E-pasts, iestatiet e-pasta kontu.
1
2
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu E-pasts.
Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, pēc tam pieskarieties IENĀKT.
Lai manuāli reģistrētu e-pasta kontu, pieskarieties pie MANUĀLA IESTAT.
3
Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie
→
→ Konta pievienošana.
Ja jums ir vairāk nekā viens e-pasta konts, jūs varat vienu iestatīt kā noklusējuma kontu.
Pieskarieties → → → Iestatīt noklusējuma kontu.
E-pastu sūtīšana
1
2
3
Pieskarieties
, lai sastādītu e-pastu.
Pievienojiet saņēmējus un ievadiet tēmas rindiņu, kā arī tekstu.
Pieskarieties SŪTĪT, lai sūtītu e-pastu.
E-pastu lasīšana
Kad ir atvērta sadaļa E-pasts, ierīce automātiski izgūst jaunos e-pasta ziņojumus. Lai manuāli
izgūtu e-pasta ziņojumus, pavelciet ekrānā uz leju.
Ekrānā pieskarieties e-pastam, lai to izlasītu.
Ja e-pasta sinhronizēšana ir atspējota, jaunos e-pasta ziņojumus nevar izgūt. Lai
iespējotu e-pasta sinhronizēšanu, pieskarieties pie → → sava konta nosaukuma
un pēc tam pieskarieties slēdzim Sinhronizēt kontu, lai to aktivizētu.
78
Programmas un funkcijas
Kamera
Ievads
Uzņemiet fotoattēlus un ierakstiet video, izmantojot dažādus režīmus un iestatījumus.
Kameras lietošanas etiķete
• Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
• Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
• Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.
Kameras palaišana
Lai palaistu Kameru, izmantojiet šādas metodes:
• Palaidiet programmu Kamera.
• Divas reizes ātri nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
• Bloķētajā ekrānā velciet
ārpus apļa.
• Dažas metodes var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Ja programma Kamera tiek palaista no nobloķēta ekrāna vai ja ekrāns tiek izslēgts un
ir aktivizēta kāda ekrāna bloķēšanas metode, dažas kameras funkcijas nav pieejamas.
• Ja uzņemtie fotoattēli ir miglaini, notīriet kameras lēcu un mēģiniet vēlreiz.
79
Programmas un funkcijas
Pamata uzņemšana
Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana
1
2
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.
Pieskarieties
, lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties
, lai ierakstītu video.
Aktivizējiet vai
deaktivizējiet Īpaši
plato objektīvu
Uzņemšanas
režīmi
Pārslēgšanās starp
priekšējo un
aizmugurējo
kameru
Priekšskatījuma
sīktēls
Pašreizējais režīms
Uzņemiet
fotoattēlu
Ierakstīt video
Kameras
iestatījumi
Bixby Vision
Pašreizējā
uzņemšanas
režīma iespējas
• Lai pielāgotu fotoattēlu vai video spilgtumu, pieskarieties ekrānam. Kad parādās
pielāgošanas josla, velciet , kas atrodas uz pielāgošanas joslas, vai virzienā.
• Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties pie
.
• Lai mainītu fokusu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt
fokusā. Lai izmantotu automātiskās fokusēšanas režīmu, pieskarieties pie .
80
Programmas un funkcijas
• Priekšskatījuma ekrāns var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās
kameras.
• Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
• Pārliecinieties, ka kameras lēca nav bojāts vai netīrs. Pretējā gadījumā ierīce var
nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
• Jūsu ierīces kamera ir aprīkota ar platleņķa lēcu. Platleņķa fotoattēlos vai video var būt
nelieli izkropļojumi, un tas nenorāda uz ierīces darbības problēmām.
Tuvināšana un tālināšana
Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet dažādas metodes.
• Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.
• Vadiet tālummaiņu ar viena pirksta palīdzību. Velciet tālummaiņas joslas
vai .
virzienā uz
• Tālummaiņas funkcijas ir pieejamas tikai tad, kad izmantojat aizmugurējo kameru.
• Ja ilgstoši izmantojat video tālummaiņas funkciju video ierakstīšanas laikā, video
kvalitāte var pasliktināties, lai novērstu ierīces pārkaršanu.
Īpaši platā objektīva lietošana
Īpaši platais objektīvs ļauj uzņemt fotoattēlus, kas ir daudz plašāki un skaidrāki salīdzinājumā ar
tiem, kas uzņemti ar parasto objektīvu. Izmantojiet šo funkciju, lai uzņemtu ainavas fotoattēlus.
• Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie
, lai izmantotu īpaši platā objektīva funkciju.
• Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie
Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā AUTOMĀTISKI.
81
.
Programmas un funkcijas
Uzņemšanas režīmu saraksta rediģēšana
Priekšskatījuma ekrānā varat rediģēt uzņemšanas režīmu sarakstu.
1
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie
kamera vai Priekšējā kamera.
→ Rediģēt kameras režīmus → Aizmugurējā
Vai arī priekšskatījuma ekrānā pieskarieties uzņemšanas režīmu sarakstam un turiet to.
2
Atzīmējiet izmantojamos režīmus.
Lai mainītu uzņemšanas režīmu kārtību, velciet
uz citu vietu.
Uzņemšanas režīmu
saraksts
Aizmugurējā kamera
82
Priekšējā kamera
Programmas un funkcijas
Citas kameras pogas pievienošana
Pievienojiet vēl citu kameras pogu uz ekrāna vēlamajā vietā, lai ērtāk uzņemtu fotoattēlus.
Priekšskatījuma ekrānā velciet
.
Ja otra kameras poga netiek pievienota, priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie
pieskarieties slēdzim Peldošā kameras poga, lai to aktivizētu.
un
Kameras pogas darbības iestatīšana
Ir iespējams uzņemt fotoattēlu sēriju vai izveidot animētu GIF, pieskaroties kameras pogai un
turot to.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie
darbību.
→ Turiet kameras pogu, lai un atlasiet vēlamo
• Fotografēt: uzņemiet fotoattēlu.
• Uzņemt sērijveida foto: uzņemiet fotoattēlu sēriju.
• Izveidot GIF: izveidojiet animētu GIF attēlu no uzņemtās fotoattēlu sērijas.
Funkcijas Uzņemt sērijveida foto un Izveidot GIF ir pieejamas tikai dažos uzņemšanas
režīmos.
83
Programmas un funkcijas
Fokusēšanas un ekspozīcijas funkciju izmantošana
Jūs varat nofiksēt fokusu vai ekspozīciju izvēlētā zonā, lai novērstu, ka kamera automātiski veic
pielāgošanu, ņemot vērā izmaiņas subjektos vai gaismas avotos.
Pieskarieties un turiet vēlamo fokusa zonu, tajā parādīsies AF/AE rāmis un tiks nofiksēts fokusa un
ekspozīcijas iestatījums. Iestatījums paliks fiksēts arī pēc fotoattēla uzņemšanas.
Šī funkcija ir pieejama tikai režīmos AUTOMĀTISKI un PRO.
REDIĢĒJAMS FOKUSS
Trīsdaļīgās kameras sistēma ļauj uzņemt fotoattēlus ar nelielu fokusa dziļumu, kurā fons ir izplūdis
un fotografējamais objekts ir skaidri izcelts.
Satriecošu portretu uzņemšana, izmantojot tiešā fokusa funkciju
Pielāgojiet fona izpludināšanas pakāpi priekšskatījuma ekrānā un uzņemiet fotoattēlu, kas ļauj
izcelt objektu.
• Izmantojiet šo funkciju apstākļos ar pietiekamu apgaismojumu.
• Izplūduša fona iespēja var netikt nodrošināta šādos apstākļos.
– – Ierīce vai objekts kustas.
– – Objekts ir plāns vai caurspīdīgs.
– – Objektam ir tāda pati krāsa vai raksts kā fonam.
– – Objekts vai fons ir līdzens.
1
2
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie REDIĢ. FOKUSS.
Velciet fona izpludināšanas pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi un pielāgojiet
izpludināšanas pakāpi.
84
Programmas un funkcijas
3
Kad priekšskatījuma ekrānā parādās Rediģējamais fokuss ir gatavs., pieskarieties pie
uzņemtu fotoattēlu.
TIEŠAIS FOKUSS
Fona aizmiglošanas regulēšanas
josla
85
, lai
Programmas un funkcijas
Fona rediģēšana tiešā fokusa fotoattēlos
Varat arī mainīt fona izpludināšanas pakāpi fotoattēliem, kas uzņemti, izmantojot tiešā fokusa
funkciju. Kad izplūdušajās vietās parādās fona apgaismojums, varat mainīt fona izpludināšanas
formu. Izvēlieties formu, piemēram, sirdi, zvaigzni vai ziedu, lai izdekorētu fotoattēlu, padarot to
atšķirīgu.
1
Izvēlieties fotoattēlu, kas uzņemts, izmantojot tiešās fokusēšanas funkciju, un pieskarieties
pie PIELĀGOT FONA AIZMIGLOJUMU.
2
Lai pielāgotu fona izplūšanas pakāpi, velciet fona izplūšanas pielāgošanas joslu pa kreisi vai
pa labi.
Lai mainītu fona izplūšanas formu, velciet efektu sarakstu pa kreisi vai pa labi un izvēlieties
vajadzīgo efektu. Efektu saraksts tiks parādīts tikai tad, ja fotoattēlā fonā būs izplūdusi forma.
Pielāgojiet fona
izplūšanas pakāpi
Mainiet fona
izplūšanas formu
3
Pieskarieties pie
, lai saglabātu fotoattēlu.
86
Programmas un funkcijas
AR EMOCIJZĪME
Izmantojot iespēju Izveidot Manu emocijzīmi, izveidojiet emocijzīmi, kas izskatās gluži kā jūs.
Tagad varat sūtīt uzlīmes, kas izveidotas ar Manu emocijzīmi, lai padarītu interesantāku jebkuru
sarunu.
Varat fotografēt un ierakstīt video, izmantojot AR emocijzīmes, piemēram, Manu emocijzīmi vai
Tiešās uzlīmes, kas atveido jūsu mīmiku.
Manas emocijzīmes izveide
Izmantojot iespēju Mana emocijzīme, izveidojiet emocijzīmi, kas izskatās gluži kā jūs. Tiks
automātiski ģenerētas Manu emocijzīmju uzlīmes ar dažādām izteiksmēm.
1
2
3
4
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie AR EMOCIJZĪME → Izv. Manu emoc.
Salāgojiet ekrānā savu seju un pieskarieties
, lai uzņemtu fotoattēlu.
Izvēlieties emocijzīmes dzimumu sadaļā Mana emocijzīme un pieskarieties pie TĀLĀK.
Izdekorēt Manu emocijzīmi.
Lai rediģētu detaļas, piemēram, acu krāsu vai sejas formu, pieskarieties pie
87
.
Programmas un funkcijas
5
Pieskarieties SAGLABĀT.
Kad parādās uznirstošais logs, atzīmējiet Saglabāt Manas emocijzīmes programmā Galerija
un pieskarieties pie LABI.
AR
EMOCIJZĪME
Rediģēt
detalizētus
iestatījumus
Izveidot manu
emocijzīmi
Rediģēt
pamata
iestatījumus
Varat izmantot AR EMOCIJZĪME funkciju gan priekšējā, gan aizmugurējā kamerā. Ja
izmantojat aizmugurējo kameru, tā automātiski pārslēgsies uz priekšējo kameru. Lai
pārslēgtos starp kamerām, velciet uz augšu vai uz leju vai pieskarieties pie .
Manas emocijzīmes dzēšana
Pieskarieties dzēšamajai Manai emocijzīmei un turiet to, bet pēc tam pieskarieties
88
.
Programmas un funkcijas
Manas emocijzīmes uzlīmju lietošana tērzējot
Varat izmantot Manu emocijzīmju uzlīmes, sazinoties ar ziņojumiem vai sociālo tīklu
pakalpojumos.
1
2
3
Samsung tastatūrā pieskarieties pie
.
Pieskarieties ikonai Mana Emocijikona.
Izvēlieties kādu no Manas emocijzīmes uzlīmēm.
Tiks ievietota Manas emocijzīmes uzlīme.
Manas emocijzīmes
ikona
Manu emocijzīmju uzlīmju dzēšana
Samsung tastatūrā pieskarieties pie un pēc tam pieskarieties pie tastatūras lejasdaļā.
Izvēlieties Manu emocijzīmju uzlīmes, ko vēlaties dzēst, un pieskarieties DZĒST.
89
Programmas un funkcijas
Tiešās uzlīmes
Uzņemiet fotoattēlus, izmantojot dažādas dzīvās uzlīmes. Pārvietojot seju, uzlīmes seko jūsu
kustībām.
1
2
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties AR EMOCIJZĪME.
Pieskarieties pie
un izvēlieties vajadzīgo uzlīmi.
3
Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu.
Uzlīmju lietošana jauktā secībā
Varat lietot uzlīmes jauktā secībā, nevis izvēlēties pa vienai no uzlīmju saraksta.
Atkārtoti pieskarieties pie Jaukt, līdz parādās vēlamā uzlīme.
90
Programmas un funkcijas
Uzņemšanas režīmu izmantošana
Lai mainītu uzņemšanas režīmu, velciet uzņemšanas režīmus pa kreisi vai pa labi vai
priekšskatījuma ekrānā pavelciet pa kreisi vai pa labi.
Izvēlieties vēlamo uzņemšanas režīmu.
Automātiskais režīms
Automātiskais režīms ļauj kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt piemērotāko fotoattēla
uzņemšanas režīmu.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie AUTOMĀTISKI.
Skaistuma režīms
Uzņemiet fotoattēlu ar gaišāku ādas toni un mainītiem sejas vaibstiem.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie SKAISTUMS.
Lai lietotu skaistuma efektu, pieskarieties vienumam
un atlasiet iespējas. Atsaucieties uz
Skaistuma efektu lietošana, lai skatītu vairāk informācijas.
Pro režīms
Uzņemiet fotoattēlus un ierakstiet video, manuāli pielāgojot dažādas uzņemšanas iespējas,
piemēram, ekspozīcijas vērtību un ISO vērtību.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie PRO. Izvēlieties iespējas un pielāgojiet
iestatījumus, pēc tam pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu, vai pieskarieties pie
ierakstītu videoklipu.
, lai
Pieejamās iespējas
•
: mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors.
Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
•
: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Mazākas vērtības ir
piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas
objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji apgaismoti. Tomēr augstāki ISO iestatījumi var
radīt trokšņus fotoattēlos.
•
: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai
situācijai. Jūs varat iestatīt krāsas temperatūru.
91
Programmas un funkcijas
Panorāmas režīms
Lietojiet panorāmas režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju un savienotu tos, izveidojot platekrāna
ainavu.
Lai iegūtu labākos uzņēmumus, izmantojot panorāmas režīmu, ņemiet vērā šos
padomus:
• Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
• Saglabājiet attēlu rāmja ietvaros kameras skatu meklētājā. Ja priekšskatījuma attēls
neietilpst rāmī vai arī jūs nepārvietojat ierīci, ierīce automātiski pārtrauks fotoattēlu
uzņemšanu.
• Izvairieties no fotoattēlu uzņemšanas ar nenoteiktu fonu, piemēram, klajām debesīm
vai parastu sienu.
1
2
3
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie PANORĀMA.
Pieskarieties
Pieskarieties pie
un lēni pārvietojiet ierīci vienā virzienā.
, lai pārtrauktu uzņemt fotoattēlus.
Pārtikas režīms
Uzņemiet ēdienu fotoattēlus košākās krāsās.
Pirms lietojat šo režīmu, tas vispirms jāpievieno uzņemšanas režīmu sarakstam.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie → Rediģēt kameras režīmus →
Aizmugurējā kamera un pēc tam atzīmējiet Pārtika.
1
2
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie PĀRTIKA.
Pieskarieties ekrānam un velciet apaļo rāmi pāri zonai, lai to izceltu.
Ārpus apļveida rāmja esošā zona tiks aizmiglota.
Lai mainītu apļveida rāmja lielumu, velciet aiz tā stūra.
92
Programmas un funkcijas
3
4
Pieskarieties pie
un velciet regulēšanas joslu, lai mainītu krāsas toni.
Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu.
Ainas optimizācijas režīms
Jūsu ierīce automātiski pielāgos krāsu iestatījumus pēc objekta vai ainas atpazīšanas, piemēram,
cilvēku, ēdienu vai nakts ainas.
Kad kamera atpazīs objektu vai ainu, ekrānā parādīsies ikona un tiks piemērota optimizētā krāsa.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie AINAS OPTIMIZ.
Skatīt informāciju
93
Programmas un funkcijas
Palēninājuma režīms
Ierakstiet video skatīšanai palēninājumā. Varat norādīt, kuras jūsu uzņemto video daļas atskaņot
palēninājumā.
1
2
3
4
5
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie PALĒNINĀJUMS.
Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
Kad esat beiguši ierakstīšanu, pieskarieties
, lai apturētu.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam.
Pieskarieties pie
.
Video ātrākais fragments tiks iestatīts kā palēninājums, un tiks sākta video atskaņošana.
Balstoties uz video, tiks izveidoti ne vairāk kā divi palēninājuma fragmenti.
Lai rediģētu palēninājuma daļu, velciet
pa kreisi vai pa labi.
Sākuma atzīme
Beigu atzīme
Fragments palēninājumā
94
Programmas un funkcijas
Intervālu uzņemšanas režīms
Ierakstiet ainavas, piemēram, cilvēku vai automobiļu pārvietošanos, un skatiet tās kā paātrinātus
video.
1
2
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie HIPERLĒCIENS.
Pieskarieties pie
un izvēlieties kadru maiņas ātruma iespēju.
Ja iestatīsiet kadru maiņas ātrumu uz Automātiski, ierīce automātiski pielāgos kadru maiņas
ātrumu atbilstoši ainavas mainīgajam ātrumam.
3
4
5
Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam un pieskarieties pie
skatītu video.
, lai
Pašportreta režīms
Uzņemiet pašportretus, izmantojot priekšējo kameru. Ekrānā var priekšskatīt dažādus skaistuma
efektus.
1
Priekšskatījuma ekrānā velciet uz augšu vai leju vai pieskarieties pie
priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.
2
3
4
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie PAŠBILDE.
, lai pārslēgtos uz
Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.
Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu.
Vai arī parādiet priekšējai kamerai savu plaukstu. Pēc plaukstas atpazīšanas parādīsies laika
atskaites taimeris. Kad noteiktais laiks būs beidzies, ierīce automātiski uzņems fotoattēlu.
Lai priekšējai kamerai izmantotu dažādas uzņemšanas iespējas, pieskarieties pie
Uzņemšanas metodes un pēc tam pieskarieties pie slēdžiem, lai tos aktivizētu.
95
→
Programmas un funkcijas
Pašfoto zibspuldzes lietošana
Uzņemot pašfoto ar priekšējo kameru nepietiekama apgaismojuma apstākļos, kā zibspuldzi var
izmantot skārienekrānu.
Priekšskatījuma ekrānā atkārtoti pieskarieties pie
fotoattēlu, skārienekrāns mirgos.
, līdz jūs sasniedzat pozīciju . Uzņemot
Skaistuma efektu lietošana
Jūs varat pirms pašportretu uzņemšanas mainīt sejas iezīmes, piemēram, ādas toni vai sejas
formu.
Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā PAŠBILDE.
1
2
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties
.
Izvēlieties iespējas, lai lietotu skaistuma efektus savai sejai, un uzņemiet pašportretu.
96
Programmas un funkcijas
Pašportreta fokusa režīms
Uzņemiet pašportretus, kas fokusē jūsu seju, izpludinot fonu.
1
Priekšskatījuma ekrānā velciet uz augšu vai leju vai pieskarieties pie
priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.
2
3
4
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie PAŠBILD. FOK.
, lai pārslēgtos uz
Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.
Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu.
Vai arī parādiet priekšējai kamerai savu plaukstu. Pēc plaukstas atpazīšanas parādīsies laika
atskaites taimeris. Kad noteiktais laiks būs beidzies, ierīce automātiski uzņems fotoattēlu.
Lai priekšējai kamerai izmantotu dažādas uzņemšanas iespējas, pieskarieties pie
Uzņemšanas metodes un pēc tam pieskarieties pie slēdžiem, lai tos aktivizētu.
Skaistuma efektu lietošana
Varat pielāgot ādas toni, pirms uzņemat pašportretus.
1
2
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties
.
Izvēlieties iespējas, lai lietotu skaistuma efektus savai sejai, un uzņemiet pašportretu.
• Krāsa: pielāgojiet ekrāna krāsas toni.
• Āda: lieciet savai ādai izskatīties gaišākai un tīrākai.
97
→
Programmas un funkcijas
Plaša pašportreta režīms
Uzņemiet plašu pašbildi, iekļaujot fotoattēlā pēc iespējas vairāk cilvēku un novēršot cilvēku
atrašanos ārpus kadra.
1
Priekšskatījuma ekrānā velciet uz augšu vai leju vai pieskarieties pie
priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.
2
3
4
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie PLAŠA PAŠB.
, lai pārslēgtos uz
Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.
Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu.
Vai arī parādiet priekšējai kamerai savu plaukstu. Pēc plaukstas atpazīšanas parādīsies laika
atskaites taimeris. Kad noteiktais laiks būs beidzies, ierīce automātiski uzņems fotoattēlu.
Lai priekšējai kamerai izmantotu dažādas uzņemšanas iespējas, pieskarieties pie
Uzņemšanas metodes un pēc tam pieskarieties pie slēdžiem, lai tos aktivizētu.
5
→
Lēni pagrieziet ierīci pa kreisi un tad pa labi (vai pretēji), lai uzņemtu platu pašportretu.
Ierīce uzņems papildu fotoattēlus, kad baltais rāmis pārvietosies uz katru no skatu meklētāja
loga galiem.
• Pārliecinieties, ka baltais rāmis atrodas skatu meklētāja logā.
• Uzņemot plašus pašportretus, objektiem ir jābūt nekustīgiem.
• Priekšskatījuma ekrānā redzamā attēla augšējās un apakšējās daļas var tikt nogrieztas
no fotoattēla atkarībā no uzņemšanas apstākļiem.
98
Programmas un funkcijas
Kameras iestatījumu pielāgošana
Pašreizējā uzņemšanas režīma iespējas
Priekšskatījuma ekrānā lietojiet tālāk norādītās iespējas.
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās kameras.
•
: ieslēdziet un izslēdziet pilno priekšskatījuma ekrānu.
•
: zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
Neizmantojiet zibspuldzi tuvu acīm. Zibspuldzes izmantošana tuvu acīm var izraisīt
īslaicīgu redzes zudumu vai acu bojājumu.
•
•
•
•
: izvēlieties filtru, ko izmantot, kad uzņemiet fotoattēlus vai ierakstāt video.
: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu.
Režīmā centra svērtā kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek izmantots kadra centrālajā
daļā esošais gaismas daudzums. Režīmā
vieta kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek
izmantots koncentrētā kadra centrā zonā esošais gaismas daudzums.
matrica aprēķina
vidējo vērtību visam skatam.
: izvēlieties kadru maiņas ātrumu.
: režīmā PĀRTIKA iestatiet fokusu uz objekta apļveida rāmī un izpludiniet attēlu, kas
atrodas ārpus šī rāmja.
Kameras iestatījumi
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties
var nebūt pieejamas.
. Atkarībā no izvēlētā uzņemšanas režīma dažas iespējas
AIZMUGURĒJĀ KAMERA
• Attēla lielums: izvēlieties fotoattēlu izšķirtspēju. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet
augstākas kvalitātes fotoattēlus, taču tie aizņems vairāk atmiņas.
• Videoklipa lielums: izvēlieties videoklipu izšķirtspēju. Izmantojot augstāku izšķirtspēju,
iegūsiet augstākas kvalitātes video, taču tie aizņems vairāk atmiņas.
• Taimeris: izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera automātiski uzņem fotoattēlu.
• HDR (bagātīgs tonis): uzņemiet fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidojiet detalizāciju
pat spilgtās un tumšās vidēs.
99
Programmas un funkcijas
PRIEKŠĒJĀ KAMERA
• Attēla lielums: izvēlieties fotoattēlu izšķirtspēju. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet
augstākas kvalitātes fotoattēlus, taču tie aizņems vairāk atmiņas.
• Videoklipa lielums: izvēlieties videoklipu izšķirtspēju. Izmantojot augstāku izšķirtspēju,
iegūsiet augstākas kvalitātes video, taču tie aizņems vairāk atmiņas.
• Taimeris: izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera automātiski uzņem fotoattēlu.
• HDR (bagātīgs tonis): uzņemiet fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidojiet detalizāciju
pat spilgtās un tumšās vidēs.
• Saglabāt attēlus kā priekšskatītus: invertējiet attēlu, lai izveidotu oriģinālā skata
spoguļattēlu, uzņemot fotoattēlus ar priekšējo kameru.
• Uzņemšanas metodes: izvēlieties nepieciešamās uzņemšanas iespējas.
VISPĀRĪGI
• Rediģēt kameras režīmus: skatiet pieejamos uzņemšanas režīmus vai rediģējiet
uzņemšanas režīmu sarakstu.
• Video stabiliz.: aktivizējiet prettrīcēšanas funkciju, lai mazinātu vai novērstu attēla
miglainību, ko rada kameras trīcēšana video ierakstīšanas laikā.
• Režģa līnijas: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas
atvieglošanai, izvēloties objektus.
• Atr. vietas atzīmes: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.
• GPS signāla stiprums var samazināties vietās, kur signāls ir traucēts, piemēram,
starp ēkām, zemās vietās vai sliktos laikapstākļos.
• Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti
internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet atrašanās vietas birkas iestatījumu.
• Pārskatīt attēlus: iestatiet ierīci, lai pēc fotoattēlu uzņemšanas tie tiktu parādīti.
• Ātrā palaišana: iestatiet ierīci palaist kameru, divreiz ātri nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
100
Programmas un funkcijas
• Krātuves atr. vieta: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus. Šī funkcija ir redzama brīdī, kad
ievietojat atmiņas karti.
• Peldošā kameras poga: pievienojiet kameras pogu, kuru iespējams izvietot jebkurā vietā
ekrānā.
• Turiet kameras pogu, lai: izvēlieties darbību, kas jāveic, kad pieskaraties kameras pogai un
turat to.
• Nospied. skaļuma taustiņu, lai: iestatiet ierīci izmantot skaļuma taustiņu aizslēga vai
tuvināšanas/tālināšanas funkcijas vadībai.
• Atjaunot iestatījumus: atiestatīt kameras iestatījumus.
• Sazinieties ar mums: uzdodiet jautājumus vai skatiet biežāk uzdotos jautājumus.
Atsaucieties uz Samsung Members, lai skatītu vairāk informācijas.
Galerija
Ievads
Skatiet jūsu ierīcē saglabātos attēlus un video. Tāpat jūs varat pārvaldīt attēlus un video no
albūma vai izveidot stāstus, ko kopīgot ar citiem.
101
Programmas un funkcijas
Attēlu skatīšana
1
2
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie ATTĒLI.
Izvēlieties attēlu.
Piekļūt papildiespējām
Pievienot attēlu izlasei
Bixby Vision
Zīmēt uz attēla
Pievienot uzlīmi
Lietot filtru vai efektu
Koplietot attēlu ar citiem
Modificēt attēlu
Izdzēst attēlu
Jūs varat izveidot GIF animāciju vai kolāžu no vairākiem attēliem. Pieskarieties pie →
Izveidot GIF vai Izveid. kolāžu un pēc tam izvēlieties attēlus.
Attēlu meklēšana
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie , lai skatītu attēlus, kas ir sakārtoti pēc
kategorijas, piemēram, veida, atrašanās vietas vai dokumentiem.
Lai meklētu attēlus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties meklēšanas laukam.
102
Programmas un funkcijas
Fona rediģēšana tiešā fokusa fotoattēlos
Varat mainīt fona izpludināšanas pakāpi fotoattēliem, kas uzņemti, izmantojot tiešā fokusa
funkciju. Ja tiešā fokusa fotoattēlu izplūdušajās vietās parādās fona apgaismojums, varat mainīt
fona izpludināšanas formu.
Palaidiet programmu Galerija, izvēlieties fotoattēlu, kas uzņemts, izmantojot tiešā fokusa
funkciju, pieskarieties pie PIELĀGOT FONA AIZMIGLOJUMU, lai mainītu izpludināšanas pakāpi
vai fona izpludināšanas formu.
Video skatīšana
1
2
3
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie ATTĒLI.
Izvēlieties atskaņojamo video. Uz video failu priekšskatījuma sīktēla ir redzama
ikona.
Pieskarieties , lai demonstrētu videoklipu.
Pāriet uz
iepriekšējo
videoklipu.
Pieskarties un
turēt, lai attītu
atpakaļ
Tvert pašreizējo
ekrānu
Piekļūt
papildiespējām
Pāriet uz nākamo
videoklipu.
Pieskarties un
turēt, lai patītu uz
priekšu
Pauzēt un atsākt
atskaņošanu
Patīt uz priekšu vai
atpakaļ, velkot
joslu
Bloķēt
atskaņošanas
ekrānu
Mainīt ekrāna
proporcijas
Pārslēgties uz
uznirstošo
videoatskaņotāju
Izveidot animētu
GIF
Velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna kreisajā pusē, lai pielāgotu spilgtumu, vai
velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna labajā pusē, lai pielāgotu skaļumu.
Lai patītu atpakaļ vai pārtītu uz priekšu, velciet atskaņošanas ekrānā pa kreisi vai pa labi.
103
Programmas un funkcijas
Attēlu un video detaļu apskate
Varat skatīt faila detaļas, piemēram, cilvēkus, atrašanās vietas un pamatinformāciju. Ja ir
automātiski izveidots saturs, piemēram, stāsts vai GIF, tiks parādīts arī saturs.
Skatot attēlu vai video priekšskatījuma ekrānu, velciet ekrānā uz augšu. Tiks parādīts faila saturs.
Saistīto saturu varat skatīt, arī pieskaroties informācijai ekrānā.
Rediģējiet
informāciju
Faila detaļas
Informācija par
cilvēkiem
Atrašanās vietas
informācija
Automātiski
izveidots saturs
Atzīmes
104
Programmas un funkcijas
Albumu skatīšanās
Jūs varat skatīt fotoattēlus un video, sašķirotus mapēs vai albumos. Tāpat jūsu izveidotās
animācijas un kolāžas tiks sakārtotas albumu saraksta mapēs.
Palaidiet programmu Galerija, pieskarieties pie ALBUMI un izvēlieties albumu.
Albumu paslēpšana
Albumus ir iespējams paslēpt.
Nevar paslēpt albumus, kas izveidoti pēc noklusējuma, piemēram, Kamera un
Ekrānuzņēmumi.
1
2
3
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie ALBUMI.
Pieskarieties pie → Slēpt vai rādīt albumus.
Izvēlieties paslēpjamos albumus un pieskarieties pie LIETOT.
Lai atkal parādītu albumus, pieskarieties pie → Slēpt vai rādīt albumus, atceliet parādāmo
albumu izvēli un pēc tam pieskarieties pie LIETOT.
Stāstu skatīšana
Kad jūs uzņemat vai saglabājat attēlus un video, ierīce nolasa to datuma un atrašanās vietas
atzīmes, sakārto attēlus un video un pēc tam izveido stāstus. Lai automātiski izveidotu stāstus,
jums jāuzņem vai jāsaglabā vairāki attēli un video.
Palaidiet programmu Galerija, pieskarieties pie STĀSTI un izvēlieties stāstu.
Stāstu izveide
Izveidojiet stāstus ar dažādām tēmām.
1
2
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie STĀSTI.
Pieskarieties pie → Izveidot stāstu.
105
Programmas un funkcijas
3
4
Atzīmējiet attēlus vai video, kurus vēlaties iekļaut stāstā, un pieskarieties pie GATAVS.
Ievadiet stāsta nosaukumu un pieskarieties IZVEIDOT.
Lai stāstam pievienotu attēlus vai videi, izvēlieties stāstu un pieskarieties PIEVIENOT.
Lai izņemtu attēlus vai video no stāsta, izvēlieties stāstu, pieskarieties pie → Rediģēt, atzīmējiet
attēlus vai video, kurus vēlaties izņemt, un pēc tam pieskarieties pie → Noņemt no stāsta.
Stāstu dzēšana
1
2
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie STĀSTI.
Pieskarieties un turiet stāstu, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties pie DZĒST.
Albumu koplietošana
Izveidojiet albumus un kopīgojiet tos ar savu ģimeni un draugiem, kuri saglabāti jūsu
kontaktpersonu sarakstā. Viņi var skatīt kopīgotos albumus ierīcēs, kas pierakstītas viņu Samsung
kontā, piemēram, viedtālruņos, televizoros vai ledusskapjos.
• Lai izmantotu šo funkciju, jūsu tālruņa numuram ir jābūt verificētam.
• Lai izmantotu šo funkciju, ir jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung kontā.
• Var tikt piemērota papildu maksa, ja koplietojat failus, izmantojot mobilo tīklu.
Kopīgojamo albumu izveidošana
1
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie KOPĪGOTS.
Pirmo reizi izmantojot šo funkciju, pieskarieties pie SĀKT DARBU un piekrītiet Samsung
Social noteikumiem un nosacījumiem.
2
Pieskarieties pie
.
106
Programmas un funkcijas
3
4
Ievadiet albuma nosaukumu.
Izvēlieties, ar kuru grupu koplietot.
Ja vēlaties izveidot grupu, pieskarieties pie Pievienot grupu, ievadiet grupas nosaukumu un
izvēlieties kontaktpersonas, kuras pievienot grupai.
5
Pieskarieties GATAVS.
Saņēmēji saņems paziņojumu.
Attēlu vai video pievienošana albumam
1
2
3
4
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie KOPĪGOTS.
Izvēlieties albumu, kurā pievienot attēlus vai video.
Pieskarieties pie PIEVIENOT un izvēlieties attēlus vai video, kurus vēlaties pievienot.
Pieskarieties GATAVS.
Attēlu un videofailu sinhronizēšana, izmantojot Samsung Cloud
Sinhronizējot programmu Galerija ar Samsung Cloud, jūsu uzņemtie fotoattēli un ierakstītie
video arī tiks saglabāti Samsung Cloud. Varat skatīt attēlus un video, kas saglabāti Samsung
Cloud programmā Galerija un izmantojot citas ierīces.
Palaidiet programmu Galerija, pieskarieties pie → Iestatījumi un pēc tam pieskarieties slēdzim
Samsung Cloud, lai to aktivizētu. Programma Galerija un Samsung Cloud tiks sinhronizēti.
107
Programmas un funkcijas
Attēlu vai video dzēšana
Attēla vai video dzēšana
Izvēlieties attēlu vai video un pieskarieties
ekrāna apakšpusē.
Vairāku attēlu un video dzēšana
1
2
3
Galerijas ekrānā pieskarieties pie dzēšamā attēla vai video un turiet to.
Atzīmējiet dzēšamos attēlus vai video.
Pieskarieties DZĒST.
Always On Display
Jūs vienmēr varat apskatīt informāciju, piemēram, pulksteni vai kalendāru, kā arī kontrolēt
mūzikas atskaņošanu, kad ekrāns ir izslēgts.
Jūs varat arī apskatīt paziņojumus par jauniem ziņojumiem un neatbildētiem zvaniem.
• Always On Display spilgtums var automātiski mainīties atkarībā no apgaismojuma.
• Ja ierīces augšpusē esošais sensors noteiktu laiku ir nosegts, Always On Display
izslēdzas.
108
Programmas un funkcijas
Paziņojumu atvēršana Always On Display
Ikreiz, kad saņemat ziņojumu, ziņojumus par neatbildētiem zvaniem vai programmu
paziņojumus, Always On Display ir redzamas paziņojumu ikonas. Veiciet dubultskārienu uz
paziņojuma ikonas, lai skatītu attiecīgo paziņojumu.
Lai skatītu paziņojumus, kad ekrāns ir bloķēts, tas ir jāatbloķē.
Mūzikas atskaņošanas vadība Always On Display
Always On Display varat vadīt mūzikas atskaņošanu, neieslēdzot ekrānu.
1
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Bloķēšanas ekrāns → FaceWidgets un
pēc tam pieskarieties slēdzim Mūzikas vadāmierīce, lai to aktivizētu.
2
3
4
Lai regulētu mūzikas atskaņošanu Always On Display, divreiz pieskarieties pulkstenim.
Uz pulksteņa pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotu mūzikas kontrolleri.
Lai regulētu mūzikas atskaņošanu, pieskarieties ikonām.
109
Programmas un funkcijas
Always On Display funkcijas grafika mainīšana
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Bloķēšanas ekrāns → Always On Display →
Iestatīt grafiku un iestatiet sākuma un beigu laiku.
Lai vienmēr rādītu Always On Display, pieskarieties slēdzim Vienmēr rādīt, lai to aktivizētu.
Always On Display funkcijas deaktivizēšana
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Bloķēšanas ekrāns un pēc tam pieskarieties
slēdzim Always On Display, lai to deaktivizētu.
Vairāki logi
Ievads
Vairāku logu funkcija ļauj darbināt divas programmas vienlaicīgi dalītā ekrāna skatā. Iespējams arī
vienlaicīgi darbināt vairākas programmas uznirstošajā skatā.
Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.
Dalītā ekrāna skats
Uznirstošais skats
110
Programmas un funkcijas
Dalītā ekrāna skats
1
2
Pieskarieties pēdējo programmu pogai, lai atvērtu pēdējo lietoto programmu sarakstu.
Pēdējo lietoto programmu logā velciet augšup vai lejup un pieskarieties pie
.
Izvēlētā programma tiks palaista augšējā logā.
3
Lai izvēlētos citu programmu palaišanai, apakšējā logā velciet augšup vai lejup.
Lai palaistu programmas, kuru nav nesen lietoto programmu sarakstā, pieskarieties pie PR.
SAR. un izvēlieties programmu.
111
Programmas un funkcijas
Papildiespēju izmantošana
Pieskarieties joslai starp programmu logiem, lai piekļūtu papildu iespējām.
Pievienot programmu
pāri sākuma ekrānā
Mainīt vietām
programmu logus
Aizvērt programmu
Pārslēgt izvēlēto logu uz
uznirstošo skatu
Loga izmēra pielāgošana
Velciet joslu starp programmu logiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu logu izmēru.
Kad velkat joslu starp programmas logiem uz ekrāna augšējo vai apakšējo malu, logs tiek
maksimizēts.
Dalītā ekrāna skata minimizēšana
Nospiediet sākuma pogu, lai minimizētu dalītā ekrāna skatu. Statusa joslā tiks parādīta ikona
. Programma apakšējā logā aizvērsies, un programma augšējā logā saglabāsies aktīva
minimizētajā dalītā ekrāna skatā.
Samazināts dalītais ekrāns
Lai aizvērtu minimizēto dalītā ekrāna skatu, pieskarieties pie
112
.
Programmas un funkcijas
Programmu pāra pievienošana sākuma ekrānā
Ja sākuma ekrānā pievienojat programmu pārus, varat ar vienu pieskārienu palaist divas
programmas dalītā ekrāna skatā.
Pieskarieties joslai starp programmu logiem un pēc tam pieskarieties pie
.
Pašreizējā programma tiks pievienota sākuma ekrānam.
Programmu pāris
113
Programmas un funkcijas
Uznirstošais skats
1
2
Pieskarieties pēdējo programmu pogai, lai atvērtu pēdējo lietoto programmu sarakstu.
Velciet augšup vai lejup, pieskarieties programmas logam un turiet to, pēc tam velciet uz
Nometiet šeit, lai rādītu uznirstošajā skatā.
Programmu saraksts parādīsies uznirstošajā skatā.
Samazināt logu
Aizvērt programmu
Maksimizēt logu
Uznirstošo logu pārvietošana
Lai pārvietotu uznirstošo logu, pieskarieties loga rīkjoslai un velciet to uz citu vietu.
114
Programmas un funkcijas
Samsung Members
Samsung Members piedāvā klientiem tādus atbalsta pakalpojumus kā ierīces problēmu
diagnostika, kā arī ļauj lietotājiem iesniegt jautājumus un kļūdu ziņojumus. Tāpat jūs varat dalīties
informācijā ar citiem Galaxy lietotāju kopienā vai skatīt jaunāko informāciju un ieteikumus
attiecībā uz Galaxy. Programma Samsung Members var palīdzēt jums atrisināt jebkādas
problēmas, ar kurām jūs varat saskarties ierīces lietošanas laikā.
Papildiespējas
Nosūtīt atsauksmi
• Šīs programmas pieejamība un atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no reģiona
vai pakalpojumu sniedzēja.
• Šī programma atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja var neparādīties mapē
Samsung.
• Lai iesniegtu savas atsauksmes vai publicētu komentārus, jums jāreģistrējas un
jāpierakstās savā Samsung kontā. Atsaucieties uz Samsung konts, lai skatītu vairāk
informācijas.
115
Programmas un funkcijas
Samsung Notes
Izveidojiet piezīmes, ievadot tekstu ar tastatūru vai rakstot un zīmējot uz ekrāna ar pirkstu. Tāpat
jūs piezīmēs varat iekļaut attēlus vai balss ierakstus.
Piezīmju izveidošana
1
2
Palaidiet programmu Samsung Notes un pieskarieties pie VISAS →
.
Ekrāna augšpusē esošajā rīkjoslā izvelieties ievades metodi un izveidojiet piezīmi.
→ Attēls, lai ievietotu attēlu, izvēloties to no Galerija vai uzņemot jaunu
Pieskarieties pie
fotoattēlu.
Pieskarieties pie → Balss, lai veiktu balss ierakstīšanu un ievietotu to piezīmē. Balss
ierakstīšana sāksies uzreiz.
Ievadiet tekstu, izmantojot
tastatūru
Ievietot attēlu vai balss ierakstu
Rakstīt vai zīmēt ar pildspalvu
Gleznot ar otām
3
Kad jūs esat beidzis sacerēti piezīmi, pieskarieties pie SAGLABĀT.
Piezīmju dzēšana
1
Palaidiet programmu Samsung Notes, pieskarieties pie VISAS vai KOLEKCIJAS un izvēlieties
kategoriju.
2
Pieskarieties un turiet piezīmi, kuru vēlaties dzēst.
Lai dzēstu vairākas piezīmes, atzīmējiet vairākas piezīmes, kuras dzēst.
3
Pieskarieties pie
.
116
Programmas un funkcijas
Kalendārs
Pārvaldiet savu darbu grafiku, ievadot plānotājā plānotos pasākumus vai uzdevumus.
Notikumu izveide
1
Palaidiet programmu Kalendārs un pieskarieties pie
vai divreiz pieskarieties datumam.
Ja datumā jau ir saglabāti notikumi vai uzdevumi, pieskarieties datumam un pieskarieties
.
2
Ievadiet notikuma datus.
Izvēlieties uzlīmi, kas jāparāda
kopā ar notikumu
Iestatīt ilgumu
Ievadīt nosaukumu
Mainīt pasākuma krāsu
Izvēlieties kalendāru, kurā
saglabāt notikumu
Iestatīt modinātāju
Ievadīt atrašanās vietu
Pievienot karti
Pievienot piezīmi
Pievienot vairāk informācijas
3
Pieskarieties SAGLABĀT, lai saglabātu notikumu.
117
Programmas un funkcijas
Uzdevumu izveidošana
1
2
3
Palaidiet programmu Kalendārs un pieskarieties pie SKATĪT → Uzdevumi.
Pieskarieties pie
un ievadiet uzdevuma datus.
Pieskarieties SAGLABĀT, lai saglabātu uzdevumu.
Notikumu un pasākumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem
1
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Mākonis un konti → Konti un izvēlieties
kontu, ar kuru vēlaties veikt sinhronizāciju.
2
Pieskarieties pie Sinhronizēt kontu un pieskarieties slēdzim Sinhronizēt Kalendārs, lai to
aktivizētu.
Sadaļā Samsung konts pieskarieties pie → Sinhroniz. iestatījumi un pieskarieties slēdzim
Kalendārs, lai to aktivizētu.
Lai pievienotu sinhronizējamos kontus, palaidiet programmu Kalendārs un pieskarieties pie
→ Pārvaldīt kalendārus → Konta pievienošana. Pēc tam izvēlieties kontu, ar ko sinhronizēt, un
pierakstieties. Kad konts ir pievienots, tas parādās sarakstā.
Samsung Health
Ievads
Samsung Health palīdz rūpēties par jūsu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Iestatiet
veselīga dzīvesveida mērķus, pārbaudiet sasniegto un esiet informēts par savu vispārējo
veselības stāvokli un fizisko sagatavotības līmeni. Jūs varat arī salīdzināt savus reģistrētos soļu
skaitītāja datus ar citu Samsung Health lietotāju datiem, sacensties ar draugiem un skatīt ar
veselību saistītus padomus.
118
Programmas un funkcijas
Samsung Health izmantošana
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu Samsung Health. Darbinot šo programmu
pirmo reizi vai restartējot to pēc datu atiestatīšanas, ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai
pabeigtu iestatīšanu.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.
Skatiet un pārvaldiet pārraudzības
logrīkus
Pārraugiet savu veselības stāvokli
un fizisko sagatavotību
Skatiet ar veselību saistītus
padomus
Salīdziniet savus reģistrētos soļu
skaitītāja datus ar citu Samsung
Health lietotāju datiem vai
sacentieties ar draugiem
Uzdodiet ekspertiem ar veselību
saistītus jautājumus
Lai pievienotu vienumus Samsung Health ekrānā, pieskarieties pie → Pārvaldīt objektus un
pēc tam izvēlieties vienumus.
• PAKALPOJUMI: iestatiet savus ikdienas fiziskās sagatavotības mērķus un pārraugiet savu
veselību un fiziskās aktivitātes.
• PROGRAMMAS: izmantojiet pielāgojamas vingrojumu programmas.
119
Programmas un funkcijas
Together
Together ļauj iestatīt noieto soļu daudzuma mērķus un sacensties ar draugiem. Varat aicināt
draugus doties kopīgās pastaigās, iestatīt mērķa soļu skaitu, sacensties un skatīt savu rangu.
Samsung Health ekrānā pieskarieties pie Together.
Soļi
Ierīce skaita jūsu soļus un mēra noieto attālumu.
Samsung Health ekrānā pieskarieties soļu pārraudzības logrīkam.
Kopējais pašreizējo soļu skaits
Mērķis
• Var notikt neliela aizkave, kamēr soļu pārraudzības logrīks uzrauga jūsu soļus un tad
parāda soļu skaitu. Jūs varat saskarties arī ar īsu aizkavi, pirms uznirstošais logs norāda,
ka jūsu mērķis ir sasniegts.
• Vibrācijas var ietekmēt jūsu soļu skaitu, ja jūs, izmantojot soļu pārraudzības logrīku,
pārvietojaties ar automobili vai vilcienu.
120
Programmas un funkcijas
Papildinformācija
• Samsung Health ir paredzēts tikai fizisko aktivitāšu un labsajūtas mērķiem, bet nav paredzēta
slimības vai citu apstākļu diagnostikai vai slimības izārstēšanai, mazināšanai, ārstēšanai vai
novēršanai.
• Samsung Health pieejamās funkcijas, iespējas un pievienojamās programmas dažādās valstīs
var atšķirties vietējo normatīvo aktu dēļ. Pirms lietošanas jums vajadzētu pārbaudīt funkcijas
un programmas, kas ir pieejamas jūsu reģionā.
• Samsung Health programmas un to pakalpojums var tikt mainīti vai pārtraukti bez
iepriekšēja brīdinājuma.
• Datu apkopošanas mērķis aprobežojas ar jūsu pieprasītā pakalpojuma sniegšanu, ieskaitot
papildinformācijas sniegšanu, lai veicinātu jūsu labsajūtu, veiktu datu sinhronizēšanu, datu
analīzi un statistikas datu apkopošanu vai izstrādātu un nodrošinātu labākus pakalpojumus.
(Bet, ja pierakstāties savā Samsung kontā no Samsung Health, jūsu dati var tikt saglabāti
serverī dublēšanas nolūkā.) Personiskā informācija var tikt saglabāta tik ilgi, kamēr tiek
sasniegti šie mērķi. Samsung Health programmas uzkrāto personisko informāciju varat
dzēst, izmantojot personiskās informācijas dzēšanas iespēju izvēlnē “Iestatījumi”. Lai dzēstu
jebkādus datus, kurus jūs esat koplietojis ar sociālajiem tīkliem vai pārsūtījis uz glabāšanas
ierīci, jums tie ir jāizdzēš atsevišķi.
• Varat kopīgot un/vai sinhronizēt savus datus ar papildu Samsung pakalpojumiem vai jūsu
izvēlētiem saderīgiem trešo pušu pakalpojumiem, kā arī jebkuru citu jūsu pieslēgto ierīci.
Piekļuve Samsung Health informācijai šādiem papildu pakalpojumiem vai trešo pušu ierīcēm
tiks atļauta tikai ar jūsu skaidri izteiktu piekrišanu.
• Jūs uzņematies pilnu atbildību par sociālajos tīklos kopīgotās vai citiem nodotās informācijas
nepiemērotu izmantošanu. Uzmanieties, kopīgojot savu personīgo informāciju ar citiem.
• Ja ierīce ir savienota ar mērierīcēm, verificējiet savienojumu protokolu, lai apstiprinātu
pareizu darbību. Ja izmantojat bezvadu savienojumu, piemēram, ar Bluetooth, ierīci var
ietekmēt citu ierīču radītie elektroniskie traucējumi. Izvairieties izmantot ierīci līdzās citām
ierīcēm, kas pārraida radioviļņus.
• Pirms Samsung Health lietošanas uzmanīgi izlasiet noteikumus un nosacījumus, kā arī
privātuma politiku.
121
Programmas un funkcijas
Balss ierakstītājs
Ievads
Atšķirīgās situācijās izmantojiet dažādus ieraksta režīmus. Ierīce var pārvērst jūsu balsi tekstā.
Balss ierakstīšana
1
2
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu Balss ierakstītājs.
Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie
. Runājiet mikrofonā.
Lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
Veicot balss ierakstīšanu, pieskarieties pie GRĀMATZĪME, lai ievietotu grāmatzīmi.
Mainīt ierakstīšanas režīmu
Sākt ierakstu
3
4
Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
Ievadiet faila nosaukumu un pieskarieties SAGLABĀT.
122
Programmas un funkcijas
Ierakstīšanas režīma mainīšana
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu Balss ierakstītājs.
Izvēlieties režīmu balss ierakstītāja ekrāna augšdaļā.
• STANDARTS: šis ir parastais ierakstīšanas režīms.
• RUNA UZ TEKSTU: ierīce ieraksta jūsu balsi un vienlaicīgi pārveido to ekrāna tekstā.
Labākiem rezultātiem turiet ierīci pie mutes un runājiet skaļi un skaidri klusā vietā.
Ja balss piezīmju sistēmas valoda neatbilst valodai, kurā runājat, ierīce neatpazīs jūsu
balsi. Pirms šīs funkcijas lietošanas pieskarieties esošajai valodai, lai iestatītu balss
atgādņu sistēmas valodu.
Mani faili
Piekļūstiet un pārvaldiet dažādus failus, kas ir saglabāti ierīcē vai citās atrašanās vietās, piemēram,
mākoņkrātuves pakalpojumos.
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu Mani faili.
Skatiet katrā krātuvē saglabātos failus.
Lai atbrīvotu vietu ierīces krātuvē, pieskarieties pie → Iegūt vairāk vietas.
Lai meklētu failus vai mapes, pieskarieties
.
Pulkstenis
Ievads
Iestatiet modinātāja signālus, pārbaudiet pašreizējo laiku dažādās pasaules pilsētās, uzņemiet
notiekošā laiku vai iestatiet noteiktu ilgumu.
SIGNĀLS
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie SIGNĀLS.
123
Programmas un funkcijas
Modinātāja iestatīšana
Modinātāju sarakstā pieskarieties , iestatiet modinātāja laiku, izvēlieties dienas, kurās atkārtot
modinātāju, iestatiet dažādas citas modinātāja iespējas un tad pieskarieties SAGLABĀT.
Lai atvērtu cipartastatūru modinātāja signāla laika ievadīšanai, pieskarieties laika ievades laukam.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātājus, pieskarieties slēdzim blakus attiecīgajam modinātājam
sarakstā.
Modinātāja izslēgšana
Pieskarieties NORAIDĪT, lai apturētu modinātāja signālu. Ja esat iepriekš aktivizējis snaudas
iespēju, pieskarieties ATLIKT, lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika.
Modinātāja signālu dzēšana
Pieskarieties un turiet modinātāju, atzīmējiet modinātājus, kurus vēlaties dzēst, un pieskarieties
pie DZĒST.
PASAULES PULKSTENIS
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie PASAULES PULKSTENIS.
Pulksteņu izveidošana
Pieskarieties pie , ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties pilsētu uz globusa un pēc tam
pieskarieties pie PIEVIENOT.
Lai izmantotu laika joslas pārveidotāju, pieskarieties pie
.
Pulksteņu dzēšana
Pieskarieties un turiet pulksteni, atzīmējiet dzēšamos pulksteņus un tad pieskarieties pie DZĒST.
124
Programmas un funkcijas
HRONOMETRS
1
2
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie HRONOMETRS.
Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties SĀKT.
Lai ierakstītu apļu laikus, kamēr uzņemat notikuma laiku, pieskarieties APLIS.
3
Pieskarieties APTURĒT, lai pārtrauktu laika uzņemšanu.
Lai restartētu laikus, pieskarieties pie ATSĀKT.
Lai notīrītu apļu laikus, pieskarieties ATIESTATĪT.
TAIMERIS
1
2
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie TAIMERIS.
Iestatiet ilgumu un tad pieskarieties SĀKT.
Lai atvērtu cipartastatūru ilguma ievadīšanai, pieskarieties ilguma ievades laukam.
3
Pieskarieties NORAIDĪT, kad ieslēdzas taimeris.
Kalkulators
Veiciet vienkāršus vai sarežģītus aprēķinus.
Palaidiet programmu Kalkulators.
Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja Autom. pagriezt ir
atspējota, pieskarieties , lai parādītu zinātnisko kalkulatoru.
Lai redzētu aprēķinu vēsturi, pieskarieties VĒSTURE. Lai aizvērtu aprēķinu vēstures paneli,
pieskarieties CIPARTASTATŪRA.
Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties VĒSTURE → NOTĪRĪT VĒSTURI.
Lai izmantotu mērvienību konvertēšanas rīku, pieskarieties pie
. Varat konvertēt dažādas
vērtības, piemēram, laukuma, garuma, temperatūrasmērvienības, citās mērvienībās.
125
Programmas un funkcijas
Radio
FM radio klausīšanās
Palaidiet programmu Radio.
Pirms šīs programmas lietošanas ir jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.
Palaižot FM radio pirmo reizi, tas automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.
Lai ieslēgtu FM radio, pieskarieties pie
radiostaciju.
. Radiostaciju sarakstā atlasiet nepieciešamo
Ierakstiet dziesmu no FM radio
Pievienot pašreizējo radiostaciju
izlases sarakstam
Ieslēgt vai izslēgt FM radio
Piekļūt papildiespējām
Manuāli ievadiet radiostacijas
frekvenci
Meklēt pieejamu radiostaciju
Precīzi noregulēt frekvenci
Skatiet izlases staciju sarakstu
Skatiet pieejamo staciju sarakstu
Meklējiet un automātiski
saglabājiet pieejamās stacijas
Atskaņošana skaļrunī
Radio varat klausīties skaļrunī, nevis savienotajās austiņās.
Pieskarieties pie → Atskaņot skaļrunī.
126
Programmas un funkcijas
Radiostaciju meklēšana
Palaidiet programmu Radio.
Pieskarieties pie STACIJAS → MEKLĒT un izvēlieties meklēšanas iespēju. FM radio automātiski
meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.
Radiostaciju sarakstā atlasiet nepieciešamo radiostaciju.
Game Launcher
Ievads
Game Launcher vienuviet apkopo spēles, ko lejupielādējat no Play veikals un Galaxy Apps, lai
jūs varētu tām viegli piekļūt. Jūs varat iestatīt ierīci spēļu režīmā, lai atvieglotu spēļu spēlēšanu.
Skatīt spēles informāciju
Lejupielādētās programmas
Piekļūt papildiespējām
Atvērt spēles ar skaņu vai bez tās
Mainīt veiktspējas režīmu
Skatīt vairāk spēļu un instalēt tās
127
Programmas un funkcijas
Game Launcher lietošana
1
Palaidiet programu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas → Spēles un tad
pieskarieties slēdzim Game Launcher, lai to aktivizētu.
Game Launcher tiks pievienots sākuma ekrānam vai programmu sarakstam.
Deaktivizējot šo funkciju, Game Launcher tiks noņemts no sākuma ekrāna un
programmu saraksta.
2
3
Palaidiet programmu Game Launcher.
Pieskarieties spēlei spēļu sarakstā.
Lai atrastu vēl citas spēles, velciet ekrānā uz augšu.
Spēles, kas lejupielādētas no Play veikals un Galaxy Apps, tiks automātiski parādītas
Game Launcher ekrānā. Ja neredzat savas spēles, pieskarieties pie → Pievienot spēli.
Spēļu noņemšana no Game Launcher
Pieskarieties spēles ikonai un turiet to, pēc tam pieskarieties pie Noņemt.
Veiktspējas režīma maiņa
Varat mainīt spēles veiktspējas režīmu.
Palaidiet programmu Game Launcher, pieskarieties pie Spēles darbība un pēc tam velciet joslu,
lai izvēlētos atbilstošāko režīmu.
• Fokuss uz enerģ. taup.: ļauj ietaupīt akumulatora enerģiju, spēlējot spēles.
• Līdzsvarā: tas līdzsvaro veiktspēju un akumulatora lietošanas laiku.
• Fokuss uz veiktspēju: galvenā uzmanība ir pievērsta labākajam iespējamajam sniegumam,
spēlējot spēles.
Lai mainītu katras spēles iestatījumus, pieskarieties slēdzim Iestatījumi katrai spēlei, lai to
aktivizētu.
Akumulatora enerģijas patēriņa efektivitāte var atšķirties atkarībā no spēles.
128
Programmas un funkcijas
Game Tools lietošana
Kamēr spēlējat spēli, varat izmantot dažādas iespējas Game Tools panelī. Lai atvērtu Game Tools
paneli, pieskarieties pie
navigācijas joslā. Ja navigācijas josla ir paslēpta, velciet no ekrāna
apakšmalas uz augšu, lai parādītu šo joslu.
Palaist programmas uznirstošajā
logā
Rediģēt programmu sarakstu
Piekļūt Game Tools iestatījumiem
Spēlēt spēles pilnekrāna režīmā
Izslēgt paziņojumu skaņas un
rādīt paziņojumus tikai par
ienākošajiem zvaniem un ārkārtas
brīdinājumiem
Bloķēt dažas funkcijas spēļu laikā
Iestatīt papildfunkcijas
Paslēpt pogas navigācijas joslā
Ierakstīt spēles sesiju
Bloķēt skārienekrānu spēles laikā
Tvert ekrānuzņēmumus
Pieejamo iespēju klāsts var atšķirties atkarībā no spēles.
Paziņojumu bloķēšana spēļu laikā
Pieskarieties pie
un pieskarieties slēdzim Bez brīdin. spēlē, lai to aktivizētu. Ierīce izslēgs
paziņojumu skaņas un rādīs tikai paziņojumus par ienākošajiem zvaniem un ārkārtas
brīdinājumiem, tādējādi ļaujot jums baudīt spēles bez traucējumiem. Ja saņemsiet ienākošo
zvanu, ekrāna augšpusē būs redzams neliels paziņojums.
129
Programmas un funkcijas
SmartThings
Ievads
Vienkārši un ātri izveidojiet savienojumu ar tuvumā esošām ierīcēm, piemēram, Bluetooth
austiņām vai citiem viedtālruņiem. Varat arī vadīt un pārvaldīt televizorus, sadzīves ierīces un
lietiskā interneta izstrādājumus, izmantojot savu viedtālruni.
• Savienojuma izveide ar tuvumā esošām ierīcēm: vienkārši un ātri izveidojiet savienojumu
ar tuvumā esošām ierīcēm, piemēram, Bluetooth austiņām vai valkājamierīcēm.
• Sadzīves iekārtu, televizoru un IoT izstrādājumu reģistrēšana un vadība: reģistrējiet
savā viedtālrunī viedos ledusskapjus, veļas mazgāšanas mašīnas, gaisa kondicionētājus, gaisa
attīrītājus, televizorus un lietu interneta (IoT) izstrādājumus un skatiet to statusu, kā arī vadiet
tos sava viedtālruņa ekrānā.
• Paziņojumu saņemšana: saņemiet viedtālrunī paziņojumus no savienotajām ierīcēm.
Piemēram, kad veļa ir izmazgāta, varat saņemt paziņojumu savā viedtālrunī.
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu SmartThings. Parādīsies informācijas panelis.
Piekļūt papildiespējām
SmartThings padomi
Meklēt un reģistrēt tuvumā esošas
ierīces
Atbalstītās ierīces
Skatīt informācijas paneli
Pārvaldīt automatizāciju
Pārvaldīt atrašanās vietas un
ierīces
130
Programmas un funkcijas
• Lai izmantotu SmartThings, jūsu viedtālrunim un pārējām ierīcēm ir jābūt savienotām
ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
• Lai pilnībā izmantotu SmartThings, jums jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung
kontā.
• Pievienojamās ierīces var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja. Lai
skatītu pievienojamo ierīču sarakstu, atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu
SmartThings un pēc tam pieskarieties pie ATBALSTĪTĀS IERĪCES.
• Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no pievienotās ierīces.
• Samsung garantija neattiecas uz pievienoto ierīču kļūdām vai bojājumiem. Ja kādai
pievienotajai ierīcei konstatējat kļūdas vai bojājumus, sazinieties ar šīs ierīces ražotāju.
Savienojuma izveide ar tuvumā esošām ierīcēm
Vienkārši un ātri izveidojiet savienojumu ar tuvumā esošām ierīcēm, piemēram, Bluetooth
austiņām.
Savienojuma metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida vai koplietotā
satura.
1
2
3
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu SmartThings.
Informācijas panelī pieskarieties pie Pievienot ierīci.
Izvēlieties no saraksta ierīci un izveidojiet savienojumu ar to, ievērojot turpmāk dotās
norādes ekrānā.
131
Programmas un funkcijas
Sadzīves iekārtu, televizoru un IoT izstrādājumu izmantošana
Skatiet jūsu viedierīču, televizoru un IoT izstrādājumu statusu no viedtālruņa ekrāna. Varat grupēt
ierīces pēc atrašanās vietas un pievienot noteikumus ierīču vienkāršai un ērtai vadībai.
Ierīču savienošana
1
2
3
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu SmartThings.
Informācijas panelī pieskarieties pie Pievienot ierīci.
Izvēlieties sarakstā ierīci.
If there is no device on the list, tap
under PIEVIENOT IERĪCI MANUĀLI and select a
device type. Vai arī pieskarieties pie Meklēt un ievadiet ierīces vai modeļa nosaukumu.
4
Lai reģistrētu ierīces, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Pievienoto ierīču skatīšana un vadība
Varat skatīt un vadīt ierīces. Piemēram: varat pārbaudīt sava ledusskapja saturu vai noregulēt
televizora skaļumu.
1
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu SmartThings un pēc tam pieskarieties
Ierīces.
Tiks parādīts pievienoto ierīču saraksts.
2
Skatiet sarakstā norādīto ierīču statusu.
Lai vadītu ierīces, izvēlieties kādu no tām. Pēc izvēlētās ierīces vadības programmas
lejupielādes varēsit vadīt ierīci.
Ierīču un ainu pievienošana pēc atrašanās vietas
Pievienojiet ierīces pēc atrašanās vietas, skatiet ierīču sarakstu noteiktā atrašanās vietā un vadiet
ierīces. Varat arī pievienot ainu konkrētai atrašanās vietai, lai vadītu vairākas ierīces vienlaikus.
132
Programmas un funkcijas
Atrašanās vietu pievienošana
1
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu SmartThings un pēc tam pieskarieties pie
Ierīces → VISAS IERĪCES → Pievienot atrašanās vietu.
2
Ievadiet atrašanās vietas nosaukumu.
Lai iestatītu atrašanās vietu, pieskarieties pie Ģeogrāfiskā atrašanās vieta, lai izvēlētos
atrašanās vietu kartē, un pieskarieties pie GATAVS.
3
Pieskarieties SAGLABĀT.
Tiks pievienota jūsu atrašanās vieta.
Lai pievienotu ierīces atrašanās vietai, pieskarieties pie PIEVIENOT IERĪCI un izpildiet ekrānā
redzamos norādījumus, lai reģistrētu ierīces.
Ierīces tiks pievienotas atrašanās vietai.
Ainu pievienošana
Pievienojiet ainu un reģistrējiet tajā ierīces, lai vienlaikus vadītu vairākas ierīces, vienreiz
pieskaroties pogai vai izmantojot balss komandu.
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu SmartThings, izvēlieties atrašanās vietu,
pieskarieties pie → Pievienot ainu un pēc tam iestatiet ainas iespējas. Varat iestatīt ainas
nosaukumu, ikonu un ierīces.
Automatizētu darbību pievienošana
Jūs varat arī iestatīt automatizētu darbību, lai veiktu darbības automātiski atkarībā no iepriekš
iestatītā laika vai ierīču statusa.
Piemēram, pievienojiet automatizētu darbību automātiskai audio ieslēgšanai ik rītu plkst. 7.00.
1
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu SmartThings un pēc tam pieskarieties pie
Automatizāc. → PIEVIENOT AUTOMATIZĀCIJU.
2
3
4
Izvēlieties atrašanās vietu, lai veiktu automatizāciju.
Iestatiet šīs automatizācijas aktivizācijas nosacījumus.
Pieskarieties pie PIEVIENOT pie Tad un iestatiet veicamās darbības.
Lai saņemtu paziņojumu, kad tiek veikta automatizēta darbība, pieskarieties pie Paziņot
dalībniekiem, ievadiet ziņojumu un tad pieskarieties pie GATAVS.
5
Kad tas ir pabeigts, pieskarieties pie SAGLABĀT.
133
Programmas un funkcijas
Paziņojumu saņemšana
Varat saņemt paziņojumus savā viedtālrunī no pievienotām ierīcēm. Piemēram, kad veļa ir
izmazgāta, varat saņemt paziņojumu savā viedtālrunī.
Lai iestatītu ierīces saņemt paziņojumus, atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu
SmartThings, pieskarieties pie → Paziņojumi → → Paziņojumu iestatījumi un pēc tam
pieskarieties pie slēdžiem blakus vajadzīgajām ierīcēm.
Satura koplietošana
Koplietojiet saturu, izmantojot dažādas koplietošanas iespējas. Turpmāk norādītās darbības ir
attēlu koplietošanas piemērs.
Var tikt piemērota papildu maksa, ja koplietojat failus, izmantojot mobilo tīklu.
1
2
Palaidiet programmu Galerija un izvēlieties attēlu.
Pieskarieties pie
un izvēlieties koplietošanas metodi, piemēram, ziņojumu vai e-pastu.
Ja ierīcē ir saglabāta saziņas vai kopīgošanas vēsture, cilvēki, ar kuriem jūs esat
sazinājušies, būs redzami kopīgošanas iespēju panelī. Lai kopīgotu saturu tieši ar viņiem,
izmantojot attiecīgo programmu, izvēlieties personas ikonu. Ja šī funkcija nav aktivizēta,
palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas un tad pieskarieties
slēdzim Direct share, lai to aktivizētu.
134
Programmas un funkcijas
Papildfunkciju izmantošana
• Link Sharing: koplietojiet lielus failus. Augšupielādējiet failus Samsung krātuves serverī un
koplietojiet tos ar citiem, izmantojot tīmekļa saiti vai kodu. Lai izmantotu šo funkciju, jūsu
tālruņa numuram ir jābūt verificētam.
• Kopīgot ierīcē: kopīgojiet saturu ar tuvumā esošām ierīcēm, izmantojot Wi-Fi Direct vai
Bluetooth, vai ar SmartThings atbalstītām ierīcēm. Varat arī skatīt savā ierīcē redzamo saturu
uz liela ekrāna, pievienojot savu ierīci televizoram vai monitoram ar aktivizētu ekrāna
spoguļošanas funkciju.
Kad attēls ir nosūtīts uz saņēmēju ierīcēm, šajās ierīcēs parādās paziņojums. Pieskarieties
paziņojumam, lai skatītu vai lejupielādētu attēlu.
Google apps
Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Jums var būt nepieciešamas
Google konts, lai piekļūtu dažām programmām.
Lai skatītu programmas papildinformāciju, piekļūstiet katras programmas palīdzības izvēlnei.
Dažas programmas var nebūt pieejamas vai var būt nosauktas savādāk atkarībā no
reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Chrome
Meklēt informāciju un pārlūkot tīmekļa lapas.
Gmail
Sūtīt vai saņemt e-pastus, izmantojot Google Mail pakalpojumu.
Maps
Atrodiet savu atrašanās vietu kartē, meklējiet vietas pasaules kartē un skatiet dažādu, jums
tuvumā esošu vietu atrašanās vietas informāciju.
Play mūzika
Atklāt, klausīties un koplietot mūziku savā ierīcē. Jūs varat augšupielādēt jūsu ierīcē uzglabātās
mūzikas kolekcijas mākonī un piekļūt tām vēlāk.
135
Programmas un funkcijas
Play filmas
Iegādājieties vai īrējiet videofailus, piemēram, filmas un TV pārraides no Play veikals.
Disks
Saglabāt savu saturu mākoņkrātuvē, piekļūt tai no jebkuras vietas un koplietot to ar citiem.
YouTube
Skatīties vai izveidot video un koplietot tos ar citiem.
Fotoattēli
Vienuviet meklējiet, pārvaldiet un rediģējiet savus fotoattēlus un videoklipus no dažādiem
avotiem.
Google
Ātri meklēt vienumus internetā vai jūsu ierīcē.
Duo
Veiciet vienkāršu video zvanu.
136
Iestatījumi
Ievads
Pielāgot ierīces iestatījumus. Varat personalizēt ierīci, konfigurējot dažādas iestatījumu iespējas.
Palaidiet programmu Iestatījumi.
Lai meklētu iestatījumus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties pie Meklēt vai
.
Savienojumi
Iespējas
Mainiet iestatījumus dažādiem savienojumiem, piemēram, Wi-Fi funkcijai un Bluetooth.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi.
• Wi-Fi: aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu
internetam vai citām tīkla ierīcēm. Atsaucieties uz Wi-Fi, lai skatītu vairāk informācijas.
• Bluetooth: izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām
ierīcēm, kurās ir iespējots Bluetooth. Atsaucieties uz Bluetooth, lai skatītu vairāk informācijas.
• Tālruņa redzamība: ļaujiet citām ierīcēm atrast jūsu ierīci, lai tās varētu kopīgot saturu
ar jūsu ierīci. Aktivizējot šo funkciju, citas ierīces varēs atrast jūsu ierīci, kad tās meklēs
pieejamās ierīces, izmantojot iespēju pārsūtīt failus uz citu ierīci.
• Datu lietošana: sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu
iestatījumus. Iestatiet ierīci automātiski atspējot mobilo datu savienojumu, ja izmantoto
mobilo datu apjoms sasniedz jūsu noteikto robežlielumu.
Varat arī aktivizēt datu sargāšanas funkciju, lai novērstu situāciju, kad programmas, kas
darbojas fonā, nosūta vai saņem datus. Papildinformāciju skatiet sadaļā Datu taupīšana.
137
Iestatījumi
• Lidmašīnas režīms: iestatiet ierīci atspējot visas bezvadu funkcijas ierīcē. Iespējams lietot
tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.
Ievērojiet aviokompānijas paredzētos noteikumus un lidmašīnas apkalpojošā
personāla norādījumus. Gadījumos, kad ir atļauts izmantot ierīci, vienmēr lietojiet to
lidojuma režīmā.
• NFC un maksājumi: jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir
ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī
izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.
Papildinformāciju skatiet sadaļā NFC un maksājumi.
• Mobilais tīklājs un piesaiste: izmantojiet ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu ierīces mobilo
datu savienojumu ar citām ierīcēm, ja nav pieejams tīkla savienojums. Savienojumus var
izveidot, izmantojot Wi-Fi, USB vai Bluetooth. Papildinformāciju skatiet sadaļā Mobilais tīklājs
un piesaiste.
• Mobilie tīkli: konfigurējiet sava mobilā tīkla iestatījumus.
• SIM kartes pārvaldnieks: aktivizējiet savas SIM vai USIM kartes un pielāgojiet SIM kartes
iestatījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā SIM kartes pārvaldnieks.
• Atrašanās vieta: mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.
• Citi savienojuma iestatījumi: pielāgojiet iestatījumus citu funkciju vadīšanai.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Citi savienojuma iestatījumi.
Wi-Fi
Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai
citām tīkla ierīcēm.
Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.
138
Iestatījumi
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Wi-Fi un tad pieskarieties slēdzim, lai to
aktivizētu.
2
Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta.
Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Ievadiet paroli un pieskarieties pie
SAVIENOT.
• Kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, tā atkārtoti izveidos savienojumu ar šo
tīklu ikreiz, kad tas būs pieejams, neprasot paroli. Lai novērstu ierīces automātisku
savienošanu ar tīklu, izvēlieties to no tīklu saraksta un pieskarieties AIZMIRST.
• Ja nevarat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, restartējiet ierīces Wi-Fi funkciju vai
bezvadu maršrutētāju.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct savieno ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Wi-Fi un tad pieskarieties slēdzim, lai to
aktivizētu.
2
Pieskarieties Wi-Fi Direct.
Tiek uzrādītas atrastās ierīces.
Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienoties, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās Wi-Fi Direct
funkciju.
3
Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.
Ierīces tiek savienotas, kad otra ierīce pieņem Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu.
139
Iestatījumi
Datu sūtīšana un saņemšana
Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām ierīcēm.
Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.
1
2
3
Palaidiet programmu Galerija un izvēlieties attēlu.
Pieskarieties
→ Wi-Fi Direct un izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.
Pieņemiet Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.
Ja ierīces jau ir savienotas, attēls tiks nosūtīts uz otru ierīci bez savienojuma pieprasījuma
procedūras.
Ierīces savienojuma pārtraukšana
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Wi-Fi.
Pieskarieties Wi-Fi Direct.
Ierīce sarakstā parāda savienotās ierīces.
3
Pieskarieties ierīces nosaukumam, lai atvienotu ierīces.
140
Iestatījumi
Bluetooth
Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām ierīcēm, kurās ir
iespējots Bluetooth.
• Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu
izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth.
• Vienmēr pārliecinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un
atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var
samazināties.
• Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var
nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
• Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu
pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem).
Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas
rezultātā radītajiem zaudējumiem.
Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Bluetooth un tad pieskarieties slēdzim, lai
to aktivizētu.
Tiks uzrādītas atrastās ierīces.
2
Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pārī.
Ja ierīce, kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, iestatiet, lai ierīce pārslēdzas Bluetooth
pāra savienojuma izveides režīmā. Skatiet otras ierīces lietotāja rokasgrāmatas.
Kad Bluetooth iestatījumu ekrāns ir atvērts, jūsu ierīce ir redzama citām ierīcēm.
3
Lai apstiprinātu, pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu savā ierīcē.
Ierīces tiks savienotas, kad otra ierīce pieņems Bluetooth savienojuma pieprasījumu.
141
Iestatījumi
Datu sūtīšana un saņemšana
Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot
datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās
darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.
1
2
Palaidiet programmu Galerija un izvēlieties attēlu.
Pieskarieties
→ Bluetooth, un tad izvēlieties ierīci uz kuru pārsūtīt attēlu.
Ja jūsu ierīce ir iepriekš savienota pārī ar otru ierīci, pieskarieties ierīces nosaukumam,
neapstiprinot automātiski radīto pieejas kodu.
Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās
redzamības iespēju.
3
Pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.
Bluetooth ierīču savienojuma pārī atcelšana
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Bluetooth.
Ierīce sarakstā parāda sapārotās ierīces.
2
3
Pieskarieties
blakus ierīces nosaukumam, lai atceltu tās savienojumu pārī.
Pieskarieties Nesavienot pārī.
142
Iestatījumi
Datu taupīšana
Samaziniet datu lietojumu, neļaujot programmām, kas darbojas fonā, nosūtīt vai saņemt datus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Datu lietošana → Datu taupīšana un
pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Ja datu sargāšanas funkcija ir aktivizēta, ikona
ir redzama statusa joslā.
Aktivizēta datu sargāšanas
funkcija
Lai izvēlētos programmas, kurām datu lietojums nav ierobežots, pieskarieties pie Atļ. pr.,
ja iesl. Datu taup. un izvēlieties programmas.
NFC un maksājumi
Jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par
produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu
maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.
Ierīcē ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar ierīci, lai nesabojātu NFC
antenu.
Informācijas nolasīšana no NFC birkām
Izmantojiet NFC funkciju, lai sūtītu attēlus un kontaktinformāciju uz citām ierīcēm un nolasītu
produktu informāciju no NFC birkām.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi un pēc tam pieskarieties slēdzim NFC un
maksājumi, lai to aktivizētu.
143
Iestatījumi
2
Novietojiet NFC antenas zonu ierīces aizmugurē, blakus NFC birkai.
Parādās no atzīmes iegūtā informācija.
Pārliecinieties, vai ierīces ekrāns ir ieslēgts un atbloķēts. Pretējā gadījumā ierīce nelasīs
NFC birkas un nesaņems datus.
Maksāšana, izmantojot NFC funkciju
Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, Jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu
pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi un pēc tam pieskarieties slēdzim NFC un
maksājumi, lai to aktivizētu.
2
Pieskarieties ar NFC antenas zonu, kas atrodas ierīces aizmugurē, pie NFC karšu lasītāja.
Lai iestatītu noklusējuma maksāšanas programmu, atveriet iestatījumu ekrānu un pieskarieties
pie Savienojumi → NFC un maksājumi → Maksāšana, veicot piesk. → MAKSĀJUMS un pēc
tam izvēlieties programmu.
Maksājumu pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās maksas
programmas.
144
Iestatījumi
Datu nosūtīšana, izmantojot NFC funkciju
Atļaujiet datu apmaiņu, kad jūsu ierīces NFC antena pieskaras citas ierīces NFC antenai.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → NFC un maksājumi un tad pieskarieties
slēdzim, lai to aktivizētu.
2
3
4
Pieskarieties slēdzim Android Beam, lai to aktivizētu.
Izvēlieties vienumu un pieskarieties otras ierīces NFC antenai ar savas ierīces NFC antenu.
Kad ekrānā parādās Pieskarieties, lai sūtītu. pieskarieties savas ierīces ekrānam, lai sūtītu
vienumu.
Ja abas ierīces mēģinās nosūtīt datus vienlaicīgi, failu pārsūtīšana var neizdoties.
145
Iestatījumi
Mobilais tīklājs un piesaiste
Izmantojiet ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar citām
ierīcēm, ja nav pieejams tīkla savienojums. Savienojumus var izveidot, izmantojot Wi-Fi, USB vai
Bluetooth.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Mobilais tīklājs un piesaiste.
Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.
• Mobilais tīklājs: izmantojiet mobilo tīklāju ierīces mobilo datu savienojuma koplietošanai ar
datoriem vai citām ierīcēm.
• Bluetooth piesaiste: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu
savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
• USB piesaiste: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu
ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā
bezvadu datora modems.
Mobilā tīklāja izmantošana
Izmantojiet savu ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu savas ierīces mobilo datu savienojumu ar
citām ierīcēm.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Mobilais tīklājs un piesaiste →
Mobilais tīklājs.
2
Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Statusa joslā parādās ikona
. Citas ierīces var atrast jūsu ierīci Wi-Fi tīklu sarakstā.
Lai iestatītu mobilā tīklāja paroli, pieskarieties pie → Konfigurēt mobilo tīklāju un
izvēlieties drošības līmeni. Pēc tam ievadiet paroli un pieskarieties SAGLABĀT.
3
4
Otras ierīces ekrānā meklējiet un izvēlieties savu ierīci no Wi-Fi tīklu saraksta.
Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu
internetam.
146
Iestatījumi
SIM kartes pārvaldnieks
Aktivizējiet savas SIM vai USIM kartes un pielāgojiet SIM kartes iestatījumus. Papildinformāciju
skatiet sadaļā Divu SIM vai USIM karšu lietošana.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → SIM kartes pārvaldnieks.
• Zvani: izvēlieties SIM vai USIM karti balss zvaniem.
• Īsziņas: izvēlieties SIM vai USIM karti, ko lietot ziņojumapmaiņai.
• Mobilie dati: izvēlieties SIM vai USIM karti datu pakalpojumiem.
• Apstiprināt SIM karti zvaniem: iestatiet ierīci parādīt SIM vai USIM kartes izvēles uznirstošo
logu, kad atzvanāt vai veicat zvanu no ziņojuma. Uznirstošais logs parādīsies tikai tad, ja
iepriekšējā zvanā izmantotā SIM vai USIM karte vai ziņojums atšķiras no jūsu izvēlētās SIM vai
USIM kartes.
• Divu SIM karšu aktīvais režīms: iestatiet ierīci atļaut ienākošos zvanus no otras SIM vai USIM
kartes sarunas laikā.
Kad šī funkcija ir ieslēgta, jums var tikt piemērotas papildus izmaksas par zvanu
pāradresāciju atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Citi savienojuma iestatījumi
Pielāgojiet iestatījumus citu funkciju vadīšanai.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi.
• Tuvumā esošo ierīču mekl.: iestatiet ierīci meklēt tuvumā esošas ierīces savienojuma
izveidei.
• Drukāšana: konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Lai drukātu failus, jūs
varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot tos manuāli. Atsaucieties uz Drukāšana, lai
skatītu vairāk informācijas.
• MirrorLink: izmantojiet MirrorLink funkciju, lai vadītu ierīces MirrorLink programmas
transportlīdzekļa galvenās ierīces monitorā. Atsaucieties uz MirrorLink, lai skatītu vairāk
informācijas.
• Lejupielādes paātrinātājs: iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB,
vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Atsaucieties uz Lejupielādes paātrinātājs, lai
skatītu vairāk informācijas.
• VPN: iestatiet savā ierīcē virtuālos tīklus (VPN), lai izveidotu savienojumu ar skolas vai
uzņēmuma privāto tīklu.
147
Iestatījumi
Drukāšana
Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Varat savienot ierīci ar printeri,
izmantojot Wi-Fi vai Wi-Fi Direct, un drukāt attēlus vai dokumentus.
Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
Printeru spraudņu pievienošana
Pievienojiet printeru spraudņus, printeriem, kurus jūs vēlaties savienot ar ierīci.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi →
Drukāšana → Pievienot pakalpojumu.
2
3
4
Meklēt printera spraudni Play veikals.
Izvēlieties printera spraudni un instalējiet to.
Izvēlieties printera spraudni un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Ierīce meklē printerus, kas savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru savienota jūsu ierīce.
5
Izvēlieties pievienojamo printeri.
Lai manuāli pievienotu printerus, pieskarieties → Pievienot printeri.
Satura drukāšana
Skatot saturu, piemēram, attēlus vai dokumentus, atveriet iespēju sarakstu, pieskarieties Drukāt
→
→ Visi printeri... un tad izvēlieties printeri.
Drukāšanas metodes var atšķirties atkarībā no satura veida.
148
Iestatījumi
MirrorLink
Varat iestatīt, lai ierīces ekrāns tiktu parādīts automobiļa borta monitorā.
Savienojiet savu ierīci ar transportlīdzekli, lai vadītu ierīces MirrorLink programmas
transportlīdzekļa galvenās ierīces monitorā.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi → MirrorLink.
Jūsu ierīce ir saderīga ar transportlīdzekļiem, kas atbalsta MirrorLink versiju 1.1 vai
jaunāku.
Ierīces savienošana ar transportlīdzekli, izmantojot MirrorLink
Izmantojot šo funkciju pirmoreiz, savienojiet ierīci ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
1
Savienojiet savu ierīci pārī ar transportlīdzekli, izmantojot Bluetooth.
atsaucieties uz Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm, lai skatītu vairāk informācijas.
2
Savienojiet ierīci ar transportlīdzekli, izmantojot USB kabeli.
Kad tās savienotas, piekļūstiet ierīces MirrorLink programmām galvenās ierīces monitorā.
MirrorLink savienojuma pārtraukšana
Izraujiet USB kabeli no ierīces un transportlīdzekļa.
149
Iestatījumi
Lejupielādes paātrinātājs
Iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB, vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un
mobilos tīklus. Spēcīgāks Wi-Fi signāls nodrošinās lielāku lejupielādes ātrumu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi →
Lejupielādes paātrinātājs.
• Dažas ierīces var neatbalstīt šo funkciju.
• Var tikt piemērota papildu maksa, ja lejupielādējat failus, izmantojot mobilo tīklu.
• Kad jūs lejupielādējat lielus failus, ierīce var uzkarst. Ja ierīce pārsniedz iestatīto
temperatūru, tā izslēdzas.
• Ja tīkla signāli ir nestabili, tas var ietekmēt šīs funkcijas ātrumu un veiktspēju.
• Ja Wi-Fi un mobilo tīklu savienojumiem ir ievērojami atšķirīgi datu pārraides ātrumi,
ierīce var izmantot tikai ātrāko savienojumu.
• Šī funkcija atbalsta hiperteksta pārneses protokolu (HTTP) 1.1 un hiperteksta drošas
pārneses protokolu (HTTPS). Šī funkcija nevar tikt izmantota ar citiem protokoliem,
piemēram, FTP.
Skaņas un vibrācija
Iespējas
Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Skaņas un vibrācija.
• Skaņas režīms: iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu, vibrozvana režīmu vai klusuma režīmu.
• Vibrēt zvana laikā: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
• Izm. skaļ. taust. multividei: iestatiet ierīci pielāgot multivides skaļuma līmeni, kad nospiežat
skaļuma taustiņu.
150
Iestatījumi
• Skaļums: noregulējiet zvana signālu, mūzikas un video, kā arī sistēmas skaņu un paziņojumu
skaļuma līmeni.
• Zvana signāls: mainiet zvana vai paziņojumu signālu.
• Vibrācijas veids: izvēlieties vibrācijas veidu.
• Paziņojumu skaņas: mainiet paziņojuma skaņu.
• Netraucēt: iestatiet ierīci izslēgt ienākošo zvanu, paziņojumu un multivides skaņas, izņemot
atļautajiem izņēmumiem.
• Pieskāriena skaņas: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlaties kādu
programmu vai iespēju.
• Ekrāna bloķēšanas skaņas: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad jūs bloķējat vai atbloķējat
skārienekrānu.
• Uzlādes skaņa: iestatiet, lai ierīce izdot skaņas, kad tā tiek pievienota lādētājam.
• Num.sastād.cipartast.toņi: iestatiet ierīci, lai tad, kad pieskaraties cipartastatūras pogām, tā
izdotu skaņu.
• Tastatūras skaņa: iestatiet ierīci izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
• Skaņas kvalit. un efekti: konfigurējiet skaņas papildu iestatījumus.
Varat arī ieslēgt telpiskas skaņas režīmu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Dolby Atmos
(telpiska skaņa).
• Atsevišķa programmas skaņa: iestatiet ierīci atskaņot konkrētas programmas multivides
skaņu pievienotajā Bluetooth skaļrunī vai austiņās atsevišķi no citu programmu skaņām.
Piemēram, varat klausīties navigācijas programmas norādījumus ierīces skaļrunī, vienlaikus
klausoties mūzikas programmas atskaņotos skaņdarbus transportlīdzekļa Bluetooth skaļrunī.
Dolby Atmos (telpiska skaņa)
Izvēlieties telpiskas skaņas režīmu, kas optimizēts dažādu veidu audio, piemēram, filmas, mūzika
un balss. Izmantojot Dolby Atmos, varēsit dzirdēt mainīgas skaņas, kas plūst ap jums.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Skaņas un vibrācija → Skaņas kvalit. un efekti → Dolby
Atmos, pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu, un pēc tam izvēlieties režīmu.
Pirms šīs funkcijas lietošanas ir jāpievieno austiņa.
151
Iestatījumi
Paziņojumi
Mainiet katras programmas paziņojumu iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Paziņojumi.
Lai apskatītu ikonu emblēmas, pieskarieties slēdzim Programmu ikonu emblēmas, lai to
aktivizētu. Lai mainītu emblēmas stilu, pieskarieties pie Programmu ikonu emblēmas.
Ar numuru
Bez numura
Lai pielāgotu paziņojumu iestatījumus lielākam programmu skaitam, pieskarieties pie PAPILDU
un izvēlieties programmu.
Displejs
Iespējas
Mainiet displeja un sākuma ekrāna iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Displejs.
• Spilgtums: pielāgojiet ekrāna spilgtumu.
• Automātisks spilgtums: iestatiet ierīci atcerēties jūsu spilgtuma iestatījumus un lietot tos
automātiski līdzīgos apgaismojuma apstākļos.
• Zilās gaismas filtrs: aktivizēt zilās gaismas filtru un mainīt filtra iestatījumus. Atsaucieties uz
Zilās gaismas filtrs, lai skatītu vairāk informācijas.
• Fonts un ekrāna tālummaiņa: mainiet ekrāna tālummaiņas iestatījumu vai fonta izmēru un
stilu.
• Ekrāna režīms: mainiet ekrāna režīmu vai pielāgojiet displeja krāsu. Papildinformāciju skatiet
sadaļā Ekrāna režīma maiņa vai displeja krāsas regulēšana.
• Sākuma ekrāns: mainiet režģa izmēru, lai sākuma ekrānā attēlotu lielāku vai mazāku skaitu
vienumu, un veiciet citas darbības.
152
Iestatījumi
• Pilnekrāna programmas: izvēlieties programmas, kuras vēlaties izmantot, piemērojot
pilnekrāna proporcijas.
• Vienkāršais režīms: ieslēdziet vienkāršo režīmu, lai sākuma ekrānā parādītu lielākas ikonas
un izmantotu vienkāršāku izkārtojumu.
• Ikonu rāmji: iestatiet, vai vēlaties fona noēnojumu, tādējādi ļaujot ikonām labāk izcelties.
• Statusa josla: pielāgojiet statusa joslā rādāmo paziņojumu vai indikatoru attēlošanas
iestatījumus.
• Navigācijas josla: mainiet navigācijas joslas iestatījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā
Navigācijas josla (izvēles pogas).
• Ekrāna taimauts: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz displeja apgaismojums.
• Bloķēt nejaušus pieskārienus: iestatiet ierīci, lai ekrāns neuztvertu skārienievadi, ierīcei
atrodoties tumšās vietās, piemēram, kabatā vai somā.
• Ekrānsaudzētājs: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad ierīce tiek lādēta vai ir
savienota ar uzlādes statīvu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Ekrānsaudzētājs.
Zilās gaismas filtrs
Samaziniet slodzi acīm, samazinot ekrāna izstaroto zilās gaismas apjomu.
Skatot HDR video pakalpojumu nodrošinātāju piedāvātos HDR video, zilās gaismas filtrs,
iespējams, netiks lietots.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Zilās gaismas filtrs un tad pieskarieties
slēdzim Ieslēgt tūlīt, lai to aktivizētu.
2
3
Velciet pielāgošanas joslu, lai pielāgotu filtra necaurlaidību.
Lai iestatītu grafiku ekrāna zilās gaismas filtra funkcijas aktivizācijai, pieskarieties slēdzim
Ieslēgt kā plānots, lai to aktivizētu, un izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām.
• No saulrieta līdz saullēktam: iestatiet, lai ierīce lietotu zilās gaismas filtru naktī un
izslēgtu to no rīta atkarībā no jūsu pašreizējās atrašanās vietas.
• Pielāgots grafiks: iestata konkrētu laiku, kad ierīce piemēro zilās gaismas filtru.
153
Iestatījumi
Ekrāna režīma maiņa vai displeja krāsas regulēšana
Izvēlieties filmu skatīšanai vai attēlu aplūkošanai piemērotu ekrāna režīmu vai pielāgojiet displeja
krāsu atbilstoši savām vēlmēm. Izvēloties režīmu Pielāgojamais displejs, varat pielāgot displeja
krāsu līdzsvaru, izmantojot krāsu vērtības.
Ekrāna režīma maiņa
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Ekrāna režīms un izvēlieties režīmu.
• Pielāgojamais displejs: optimizē ierīces displeja krāsu diapazonu, piesātinājumu un asumu.
Varat arī pielāgot displeja krāsu līdzsvaru, izmantojot krāsu vērtības.
• AMOLED kino: piemērots video skatīšanai.
• AMOLED foto: piemērots attēlu aplūkošanai.
• Pamata: šis ir noklusējuma režīms, un tas ir piemērots vispārīgai lietošanai.
• Displeja krāsu pielāgošana ir iespējama tikai režīmā Pielāgojamais displejs.
• Režīms Pielāgojamais displejs var nebūt savietojams ar trešo pušu piedāvātajām
programmām.
• Ekrāna režīmu nav iespējams mainīt zilās gaismas filtra izmantošanas laikā.
Pilnekrāna krāsu balansa optimizēšana
Optimizējiet displeja krāsas, pielāgojot krāsu toņus atbilstoši savām vēlmēm.
Pārbīdot krāsu regulēšanas joslu virzienā uz Vēss, tiks palielināta zilā krāsas toņa intensitāte.
Pārbīdot joslu virzienā uz Silts, tiks palielināta sarkanā krāsas toņa intensitāte.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Ekrāna režīms → Pielāgojamais displejs.
Pielāgojiet krāsu regulēšanas joslu sadaļā Galv. ekr. krāsu balanss.
Tiks veikta ekrāna krāsu balansa optimizēšana.
154
Iestatījumi
Ekrāna toņa regulēšana, izvēloties krāsu vērtības
Palieliniet vai samaziniet konkrētu krāsu toņu intensitāti, atsevišķi regulējot Sarkana, Zaļa vai Zila
krāsas toņa vērtības.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Ekrāna režīms → Pielāgojamais displejs.
Atzīmējiet Papildiespējas.
Regulējiet Sarkana, Zaļa vai Zila krāsas joslu atbilstoši savām vēlmēm.
Tiks pielāgoti ekrāna krāsu toņi.
155
Iestatījumi
Ekrānsaudzētājs
Varat iestatīt rādīt attēlus kā ekrānsaudzētāju, kad ekrāns automātiski izslēdzas. Kamēr ierīce tiks
uzlādēta vai būs savienota ar dokstaciju, tiks rādīts ekrānsaudzētājs.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Ekrānsaudzētājs un pieskarieties slēdzim, lai
to aktivizētu.
2
Izvēlieties iespēju.
Ja izvēlaties Fotoattēla rāmis, tiek sākta slīdrāde ar izvēlētajiem attēliem. Ja izvēlaties
Fotoattēlu tabula, izvēlētie attēli ir redzami kā nelielas kartītes, kas pārklājas.
3
4
Pieskarieties pie
, lai izvēlētos albumus attēlu rādīšanai.
Pēc pabeigšanas pieskarieties atgriešanās pogai.
Lai priekšskatītu izvēlēto iespēju, pieskarieties pie PRIEKŠSKATĪJUMS.
Pieskaroties ekrānam, kamēr tiek rādīts ekrānsaudzētājs, ekrāns ieslēdzas.
Fona attēli un motīvi
Mainiet sākuma vai bloķēšanas ekrāna fona tapetes iestatījumus vai iestatiet ierīcei dažādas
tēmas.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Fona attēli un motīvi.
• Fona attēli: mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
• Motīvi: mainīt ierīces motīvu.
• Ikonas: mainiet ikonas stilu.
• AOD: izvēlieties attēlu rādīšanai vienmēr ieslēgtā displejā (VID).
156
Iestatījumi
Papildu funkcijas
Iespējas
Aktivizējiet papildu funkcijas un mainiet tās regulējošos iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Papildu funkcijas.
Pārmērīga ierīces kratīšana vai trieciens var izraisīt nejaušu ievadi dažās funkcijās, kurām
tiek izmantoti sensori.
• Piederumi: mainiet piederumu iestatījumus.
• Viedā sekošana: iestatiet ierīci nepieļaut displeja izslēgšanu, kamēr vien lūkojaties uz
displeju.
• Spēles: aktivizējiet Game Launcher. Atsaucieties uz Game Launcher, lai skatītu vairāk
informācijas.
• Vienas rokas režīms: savām ērtībām aktivizējiet darbības ar vienu roku režīmu, ja ierīce tiek
izmantota ar vienu roku.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Pirkstu sensora žesti: iestatiet ierīci atvērt vai aizvērt paziņojumu paneli, kad pavelkat uz
augšu vai uz leju uz pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora. Šī funkcija nav pieejama,
kamēr sensors nosaka jūsu pirksta nospiedumu.
• Ātrā kameras palaišana: iestatiet ierīci palaist kameru, divreiz ātri nospiežot ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Ierīces atbalsta progr.: izvēlieties ierīces asistenta programmu, ko vēlaties palaist, kad turat
nospiestu sākuma pogu. Ierīces asistenta programma apkopos informāciju no pašreizējā
ekrāna un piedāvās noderīgu informāciju, programmas un funkcijas.
• Vairāki logi: izvēlieties vairāku logu palaišanas metodi.
• Viedā tveršana: iestatiet ierīci uzņemt pašreizējā ekrāna un ritināmajā daļā esošā satura
attēlu un iespējot ekrānuzņēmuma tūlītēju apgriešanu un koplietošanu.
157
Iestatījumi
• Velciet ar plaukstu, lai fotografētu: iestatiet ierīci uzņemt ekrānuzņēmumu, kad velkat
plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam. Uzņemtos attēlus varat apskatīt sadaļā Galerija.
Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu un funkciju lietošanas
laikā.
• Tiešais zvans: iestatiet ierīci veikt balss zvanu, paceļot ierīci un turot pie auss ziņojuma vai
kontaktpersonas informācijas skatīšanas laikā.
• Viedais signāls: iestatiet ierīci brīdināt Jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem
ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.
Šī funkcija var nestrādāt, ja ekrāns ir ieslēgts vai ja ierīce nav uz līdzenas virsmas.
• Ērtā skaņas izslēgšana: iestatiet ierīci izslēgt ienākošo zvanu vai modinātāju signālu,
izmantojot plaukstas kustību vai novietojot ierīci ar ekrānu uz leju.
• Velciet, lai zv. vai sūt. ziņas: iestatiet ierīci veikt zvanu vai sūtīt ziņu, kad programmā Tālrunis
vai Kontakti pavelkat kādu kontaktu vai tālruņa numuru pa kreisi vai pa labi.
• Duālā ziņapmaiņa: instalējiet otro programmu un izmantojiet divus atsevišķus kontus
vienai un tai pašai ziņojumapmaiņas programmai. Papildinformāciju skatiet sadaļā Duālā
ziņapmaiņa.
• SOS ziņu sūtīšana: iestatiet ierīci sūtīt palīdzības ziņojumus, trīs reizes nospiežot ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu.
• Direct share: kopīgošanas panelī iestatiet, lai ierīce attēlo kontaktpersonas, ar kurām esat
sazinājies, lai ļautu jums tieši kopīgot saturu.
• Skārienjutība: palieliniet ekrāna skārienjutību, izmantojot kopā ar ekrāna aizsargiem.
158
Iestatījumi
Duālā ziņapmaiņa
Instalējiet otro programmu un izmantojiet divus atsevišķus kontus vienai un tai pašai
ziņojumapmaiņas programmai.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Papildu funkcijas → Duālā ziņapmaiņa.
Būs redzamas atbalstītās programmas.
2
Pieskarieties programmas slēdzim, lai instalētu otro programmu.
Tiks instalēta otrā programma. Otrās programmas ikona ir redzama ar . Brīdī, kad
saņemsiet paziņojumus no otrās programmas, šie paziņojumi būs redzami ar , lai tos
atšķirtu no pirmās programmas paziņojumiem.
Otrā programma
• Duālās ziņojumapmaiņas funkcija var nebūt pieejama atkarībā no izmantotās
programmas.
• Dažas programmas funkcijas var būt ierobežotas otrajai programmai.
Otrās programmas atinstalēšana
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Papildu funkcijas → Duālā ziņapmaiņa.
Pieskarieties tās programmas slēdzim, kuru vēlaties deaktivizēt, un pieskarieties pie
DEAKTIVIZĒT vai ATINSTALĒT.
Visi ar otro programmu saistītie dati tiks dzēsti.
Atinstalējot pirmo programmu, tiek dzēsta arī otrā programma.
159
Iestatījumi
Ierīces apkope
Ierīces apkopes funkcija sniedz pārskatu par ierīces akumulatora statusu, krātuvi, atmiņu un
sistēmas drošību. Varat arī automātiski optimizēt ierīci ar vienu pieskārienu, un īpašais datu
taupīšanas režīms palīdzēs jums pārvaldīt jūsu mobilo datu lietojumu.
Akumulators
Ierīces drošība
Krātuve
Brīvpiekļuves atmiņa
160
Iestatījumi
Ātrās optimizēšanas funkcijas izmantošana
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → LABOT TŪLĪT vai OPTIMIZĒT TŪLĪT.
Ātrās optimizēšanas funkcija uzlabo ierīces veiktspēju, veicot tālāk norādītās darbības.
• Dzēšot daļu atmiņas.
• Dzēšot nevajadzīgos failus un aizverot programmas, kas darbojas fonā.
• Neparasta akumulatora lietojuma pārvaldība.
• Skenēšana, meklējot avarējušas programmas un ļaunprogrammatūru.
Akumulators
Pārbaudiet atlikušo akumulatora uzlādes līmeni un ierīces lietošanas laiku. Ierīcēs ar zemu
akumulatora uzlādes līmeni akumulatora enerģiju iespējams ekonomēt, aktivizējot enerģijas
taupīšanas funkcijas.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Akumulators.
• Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas
izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces
iestatījumiem un darbības apstākļiem.
• Jūs, iespējams, nevarēsiet saņemt paziņojumus no dažām programmām, kas izmanto
enerģijas taupīšanas režīmu.
Enerģijas taupīšanas režīms
• VIDĒJAIS: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu, lai palielinātu akumulatora lietošanas
laiku.
• MAKSIM.: maksimālas enerģijas taupīšanas režīmā ierīce samazina akumulatora enerģijas
patēriņu, lietojot tumšo tēmu un ierobežojot pieejamās programmas un funkcijas. Tīkla
savienojumi, izņemot mobilā tīkla, tiks deaktivizēti.
Akumulatora pārvaldība
Jūs varat ietaupīt akumulatora enerģiju, neļaujot fonā strādājošām programmām, brīžos, kad tās
netiek izmantotas, patērēt akumulatora enerģiju. Programmu sarakstā atzīmējiet programmas
un pieskarieties pie TAUPĪT EN. Pieskarieties pie → Papildu iestatījumi un, izvēloties iespēju
Programmu enerģijas pārraugs, iestatiet vēlamās opcijas.
161
Iestatījumi
Krātuve
Pārbaudiet izmantotos un pieejamos atmiņas resursus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Krātuve.
• Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka, nekā norādīts, jo daļu atmiņas
aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Atjauninot ierīci, pieejamā
kapacitāte var mainīties.
• Pieejamo ierīces iekšējās atmiņas ietilpību varat apskatīt Samsung mājas lapā sadaļā
Specifikācijas.
Atmiņas pārvaldība
Lai dzēstu liekos failus, piemēram, kešatmiņas datus, pieskarieties pie IZTĪRĪT. Lai dzēstu failus vai
atinstalētu programmas, ko vairs nelietojat, izvēlieties kādu izvēlnes LIETOTĀJA DATI kategoriju.
Pēc tam atzīmējiet vēlamos vienumus un pieskarieties pie DZĒST vai ATINSTALĒT.
Brīvpiekļuves atmiņa
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Brīvpiekļuves atmiņa.
Lai paātrinātu ierīces darbību, izslēdzot programmas, kas darbojas fonā, programmu sarakstā
atzīmējiet programmas un pieskarieties IZTĪRĪT.
Ierīces drošība
Pārbaudiet ierīces drošības situāciju. Šī funkcija meklē ierīcē ļaunprogrammatūru.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Ierīces drošība → SKENĒT TĀLRUNI.
162
Iestatījumi
Programmas
Pārvaldiet ierīces programmas un mainiet to iestatījumus. Jūs varat skatīt programmas lietošanas
informāciju, mainīt to paziņojumu vai piešķirto atļauju iestatījumus, kā arī atinstalēt vai
deaktivizēt nevajadzīgās programmas.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Programmas.
Bloķēšanas ekrāns
Iespējas
Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Bloķēšanas ekrāns.
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā ekrāna bloķēšanas veida.
• Ekrāna bloķēšanas tips: mainiet ekrāna bloķēšanas veidu.
• Smart Lock: iestatiet ierīci atbloķēties, ja tiek noteiktas drošas atrašanās vietas vai ierīces.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Smart Lock.
• Drošās bloķēšanas iestatījumi: mainiet izvēlētās bloķēšanas metodes ekrāna bloķēšanas
iestatījumus.
• Always On Display: iestatiet ierīci rādīt informāciju, kad ekrāns ir izslēgts. Atsaucieties uz
Always On Display, lai skatītu vairāk informācijas.
• Pulksteņa stils: mainiet pulksteņa veidu un krāsu bloķētā ekrānā.
• Viesabonēšanas pulkstenis: iestatiet, lai viesabonēšanas laikā ierīce rāda duālo pulksteni.
• FaceWidgets: mainiet iestatījumus vienumiem, kas ir redzami vienmēr ieslēgtā displejā vai
bloķētā ekrānā.
• Kontaktinformācija: ievadiet informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.
• Paziņojumi: iestatiet, vai rādīt paziņojumu saturu bloķētajā ekrānā, un izvēlieties, kurus
paziņojumus rādīt.
• Programmu īsceļi: izvēlieties programmas, kuru saīsnes būs redzamas bloķētā ekrānā.
163
Iestatījumi
Smart Lock
Varat iestatīt ierīci atbloķēties un palikt atbloķētā stāvoklī, ja tiek noteiktas drošas atrašanās vietas
vai ierīces.
Piemēram, ja esat iestatījis savas mājas kā drošu atrašanās vietu, tad brīdī, kad pārnākat mājās,
jūsu ierīce noteiks šo atrašanās vietu un automātiski atbloķēsies.
• Šo funkciju būs iespējams izmantot pēc tam, kad iestatīsiet ekrāna bloķēšanas metodi.
• Ja neizmantojat ierīci četras stundas vai brīdī, kad ieslēdzat ierīci, jums ir jāatbloķē
ekrāns, izmantojot jūsu iestatīto figūru, PIN kodu vai paroli.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Bloķēšanas ekrāns → Smart Lock.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Izvēlieties iespēju un sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai pabeigtu iestatīšanu.
Biometrijas dati un drošība
Iespējas
Mainiet ierīces drošības iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Biometrijas dati un drošība.
• Sejas atpazīšana: iestatiet ierīci atbloķēt ekrānu, atpazīstot jūsu seju. Papildinformāciju
skatiet sadaļā Sejas atpazīšana.
• Fingerprint Scanner: reģistrējiet pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Pirkstu nospiedumu atpazīšana.
• Ekrāna pārejas efekts: iestatiet, lai ierīcē tiktu parādīts pārejas efekts, kad atbloķējat ierīci,
izmantojot savus biometrijas datus.
164
Iestatījumi
• Google Play Protect: iestatiet, lai ierīce pārbauda, vai nav kaitīgu programmu un rīcību,
brīdina par iespējamo kaitējumu un noņem šīs programmas.
• Atrast manu tālruni: aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju Atrast manu tālruni. Izmantojiet
tīmekļa vietni Atrast manu tālruni (findmymobile.samsung.com), lai izsekotu un kontrolētu
savu pazaudēto vai nozagto ierīci.
Varat arī atļaut Google atrašanās vietas pakalpojumam sniegt precīzāku informāciju par jūsu
ierīces atrašanās vietu.
• Drošības atjauninājums: skatiet ierīces drošības sistēmas versiju un pārbaudiet, vai nav
atjauninājumu.
• Instalēt nezināmas programmas: iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no
nezināmiem avotiem.
• Samsung Pass: vienkārši un droši verificējiet savu identitāti, izmantojot biometrijas datus.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Samsung Pass.
• Secure Folder: izveidojiet drošo mapi, lai aizsargātu savu privāto saturu un programmas no
citiem. Atsaucieties uz Secure Folder, lai skatītu vairāk informācijas.
• Programmu atļauju pārraudzība: iestatiet paziņojumu saņemšanu, ja jūsu izvēlētās atļaujas
izmanto programmas, kuras nelietojat. Varat pārvaldīt katras programmas iestatījumus un
skatīt to atļauju lietojuma vēsturi.
• Drošā startēšana: aizsargājiet savu ierīci, iestatot, ka tā ierīces ieslēgšanas brīdī pieprasa
ekrāna atbloķēšanas kodu. Jums jāievada atbloķēšanas kods, lai palaistu ierīci, kā arī saņemtu
ziņas un paziņojumus.
• SD kartes šifrēšana: iestatiet ierīci šifrēt failus atmiņas kartē.
Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce
nevarēs nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo
iestatījumu.
• Citi drošības iestatījumi: konfigurējiet papildu drošības iestatījumus.
165
Iestatījumi
Sejas atpazīšana
Varat iestatīt ierīci atbloķēt ekrānu, atpazīstot jūsu seju.
• Ja par ekrāna bloķēšanas metodi izmantojat savu seju, to nevarēs lietot ekrāna
atbloķēšanai pirmo reizi pēc ierīces ieslēgšanas. Lai izmantotu ierīci, ekrāns jāatbloķē,
izmantojot figūru, PIN kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot sejas attēlu. Noteikti
neaizmirstiet figūru, PIN kodu vai paroli.
• Ja maināt ekrāna bloķēšanas metodi uz Vilkt vai Nav, kas nav droša, visi jūsu
biometriskie dati tiks izdzēsti. Ja vēlaties izmantot savus biometrijas datus
programmās vai funkcijās, piemēram, Samsung Pass, reģistrējiet vēlreiz savus
biometrijas datus.
Piesardzības pasākumi attiecībā uz sejas atpazīšanas funkcijas
izmantošanu
Pirms sejas atpazīšanas ierīces atbloķēšanai ievērojiet turpmāk minētos drošības norādījumus.
• Jūsu ierīci var atbloķēt persona vai objekts, kas līdzinās jūsu attēlam.
• Sejas atpazīšanas funkcijas drošības līmenis ir zemāks nekā figūra, PIN kods vai parole.
Labākai sejas atpazīšanai
Izmantojot sejas atpazīšanas funkciju, ņemiet vērā šādus apstākļus:
• pievērsiet uzmanību apstākļiem sejas reģistrēšanas laikā, piemēram, to, vai valkājat brilles,
cepuri, masku, bārdu vai lielu daudzumu kosmētikas;
• pārliecinieties, ka atrodaties labi apgaismotā vietā, un ka sejas reģistrēšanas laikā kameras
lēca ir tīra;
• lai nodrošinātu labāku atpazīšanas rezultātu, pārliecinieties, ka jūsu attēls nav izplūdis.
166
Iestatījumi
Jūsu sejas reģistrēšana
Lai sekmētu sejas reģistrēšanas procesu, reģistrējiet seju iekštelpās un vietā bez tiešas saules
gaismas.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometrijas dati un drošība → Sejas atpazīšana.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Ja jūs neesat iestatījis ekrāna bloķēšanas metodi, izveidojiet to.
3
4
Izlasiet ekrānā redzamās instrukcijas un pieskarieties pie TURPINĀT.
5
Novietojiet seju, lai tā būtu saskatāma ekrānā redzamajā aplī.
Turiet ierīci tā, lai ekrāns būtu vērsts pret jums, un skatieties uz ekrānu.
Kamera skenēs jūsu seju.
Kad parādās sejas bloķēšanas ekrāns, pieskarieties pie IESLĒGT, lai izmantotu seju ekrāna
atbloķēšanai.
Ja ekrāna atbloķēšana, izmantojot jūsu seju, nedarbojas atbilstoši, pieskarieties pie
Noņemt sejas datus, lai dzēstu jūsu reģistrēto seju un reģistrētu savu seju no jauna.
167
Iestatījumi
Reģistrēto sejas datu dzēšana
Reģistrētos sejas datus ir iespējams arī izdzēst.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometrijas dati un drošība → Sejas atpazīšana.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties pie Noņemt sejas datus.
Kad reģistrētā seja izdzēsta, tiks deaktivizētas arī visas saistītās funkcijas.
Ekrāna atbloķēšana ar sejas atpazīšanas funkciju
Tā vietā, lai izmantotu figūru, PIN kodu vai paroli, jūs varat atbloķēt ierīces ekrānu ar sejas
atpazīšanas funkciju.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometrijas dati un drošība → Sejas atpazīšana.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties slēdzim Sejas atbloķēšana, lai to aktivizētu.
Ja vēlaties samazināt iespējamību, ka seja tiks atpazīta no fotoattēliem vai video,
pieskarieties slēdzim Ātrāka atpazīšana, lai to deaktivizētu. Tas var samazināt sejas
atpazīšanas ātrumu.
4
Kamēr ir redzams bloķētais ekrāns, skatieties tieši uz ekrānu.
Ja jūsu seja ir atpazīta, varat atbloķēt ekrānu, neizmantojot nekādas papildu atbloķēšanas
metodes. Ja jūsu seja netiek atpazīta, izmantojiet iepriekš iestatīto ekrāna atbloķēšanas
metodi.
168
Iestatījumi
Pirkstu nospiedumu atpazīšana
Pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkcijas darbībai nepieciešams reģistrēt jūsu pirkstu
nospiedumu informāciju un saglabāt to ierīcē. Pēc tās reģistrēšanas varat iestatīt ierīci izmantot
jūsu pirkstu nospiedumus šādām funkcijām:
• Samsung Pass (Samsung konta verifikācija un pierakstīšanās tīmeklī)
• Bloķēt ekrānu
• Secure Folder
• Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Pirksta nospiedumu atpazīšanas funkcija izmanto katra pirksta nospieduma unikālās
iezīmes, lai uzlabotu jūsu ierīces drošību. Iespēja, ka pirkstu nospiedumu sensors
sajauks divus dažādus pirkstu nospiedumus, ir ļoti neliela. Taču retos gadījumos
dažādus pirksta nospiedumus, kas ir ļoti līdzīgi, sensors var atpazīt kā identiskus.
• Ja par ekrāna bloķēšanas metodi izmantojat pirksta nospiedumu, to nevarēs lietot
ekrāna atbloķēšanai pirmo reizi pēc ierīces ieslēgšanas. Lai izmantotu ierīci, ekrāns
jāatbloķē, izmantojot figūru, PIN kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot pirkstu
nospiedumu. Noteikti neaizmirstiet figūru, PIN kodu vai paroli.
• Ja jūsu pirksta nospiedums netiek atpazīts, atbloķējiet ierīci, izmantojot figūru, PIN
kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot pirksta nospiedumu, un tad vēlreiz reģistrējiet
pirksta nospiedumus. Ja figūra, PIN kods vai parole ir aizmirsta, jūs nevarēsiet izmantot
ierīci, to neatiestatot. Samsung neuzņemsies atbildību par datu zaudēšanu vai
traucējumiem aizmirstu atbloķēšanas kodu dēļ.
• Ja maināt ekrāna bloķēšanas metodi uz Vilkt vai Nav, kas nav droša, visi jūsu
biometriskie dati tiks izdzēsti. Ja vēlaties izmantot savus biometrijas datus
programmās vai funkcijās, piemēram, Samsung Pass, reģistrējiet vēlreiz savus
biometrijas datus.
169
Iestatījumi
Labākai pirkstu nospiedumu atpazīšanai
Kad ierīcē skenējat savu pirkstu nospiedumus, ievērojiet, ka sekojošie apstākļi var ietekmēt
funkcijas veiktspēju:
• Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš ietver pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensoru. Nodrošiniet,
ka pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensors nav saskrāpēts vai to nav sabojājuši metāla
priekšmeti, kā piemēram, monētas, atslēgas un kaklarotas.
• Pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora nosegšana ar aizsargplēvēm, uzlīmēm vai
citiem piederumiem var samazināt pirkstu nospiedumu atpazīšanas precizitāti. Ja pirkstu
nospiedumu atpazīšanas sensors sākumā ir nosegs ar aizsargplēvi, noņemiet to, pirms sākat
izmantot pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensoru.
• Raugiet, lai pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensors un jūsu pirksti būtu tīri un sausi.
• Ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus ar grumbām vai rētām.
• Ierīce var neatpazīt mazu vai tievu pirkstu nospiedumus.
• Ja saliecat savu pirkstu vai izmantojat pirksta galu, ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus.
Pārliecinieties, ka jūsu pirksts nosedz visu pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensoru.
• Lai uzlabotu atpazīšanas veiktspēju, reģistrējiet tās rokas pirkstu nospiedumus, ar kuru
visbiežāk veicat darbības ar ierīci.
• Sausās vidēs ierīcē var uzkrāties statiskā elektrība. Izvairieties no šīs funkcijas izmantošanas
sausās vidēs vai pirms funkcijas lietošanas izlādējiet statisko elektrību, pieskaroties metāla
objektam.
Pirkstu nospiedumu reģistrēšana
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometrijas dati un drošība → Fingerprint Scanner.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Ja jūs neesat iestatījis ekrāna bloķēšanas metodi, izveidojiet to.
170
Iestatījumi
3
Novietojiet savu pirkstu uz ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa.
Kad ierīce ir noteikusi jūsu pirkstu, paceliet to un vēlreiz uzlieciet uz ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņa.
Atkārtojiet šo darbību, līdz pirksta nospiedums ir reģistrēts. Pēc pirkstu nospiedumu
reģistrēšanas pabeigšanas pieskarieties pie GATAVS.
Kad parādās pirkstu nospiedumu bloķēšanas ekrāns, pieskarieties pie IESLĒGT, lai izmantotu
pirksta nospiedumu ekrāna atbloķēšanai.
Reģistrēto pirkstu nospiedumu dzēšana
Reģistrētos pirkstu nospiedumus ir iespējams dzēst.
1
2
3
4
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometrijas dati un drošība → Fingerprint Scanner.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties REDIĢĒT.
Atzīmējiet pirkstu nospiedumus, kurus vēlaties dzēst, un pieskarieties NOŅEMT.
Samsung Pass izmantošana
Kad reģistrējat savus pirkstu nospiedumus pakalpojumā Samsung Pass, jūs varat izmantot
pirkstu nospiedumu datus, lai viegli verificētu savu identitāti vai pierakstītos tīmekļa vietnēs.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Samsung Pass.
171
Iestatījumi
Ekrāna atbloķēšana ar pirkstu nospiedumiem
Tā vietā, lai izmantotu figūru, PIN kodu vai paroli, jūs varat atbloķēt ierīces ekrānu ar pirksta
nospiedumu.
1
2
3
4
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometrijas dati un drošība → Fingerprint Scanner.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties slēdzim Atbloķ. ar pirksta nosp., lai to aktivizētu.
Bloķētajā ekrānā novietojiet pirkstu uz ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa un skenējiet pirksta
nospiedumu.
Samsung Pass
Samsung Pass padara pierakstīšanos Samsung account kontā, tīmekļa vietnēs un programmās
daudz vienkāršāku un drošāku, jo pieteikšanās datu vietā tiek izmantoti jūsu biometrijas dati,
piemēram, pirkstu nospiedumi.
Reģistrējiet savus biometriskos datus Samsung Pass un, izmantojot Samsung Pass, pierakstieties
tīmekļa vietnēs un programmās, kas atbalsta biometrisko datu izmantošanu.
• Lai izmantotu šo funkciju, jūsu ierīcei jābūt savienotai ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
• Lai izmantotu šo funkciju, ir jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung kontā.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Samsung konts.
• Tīmekļa vietņu pierakstīšanās funkcija ir pieejama tikai tām tīmekļa vietnēm, kurām
piekļūstat, izmantojot programmu Internets. Dažas tīmekļa vietnes var neatbalstīt šo
funkciju.
172
Iestatījumi
Samsung Pass reģistrēšana
Pirms Samsung Pass izmantošanas reģistrējiet savus biometrijas datus Samsung Pass.
1
2
3
4
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometrijas dati un drošība → Samsung Pass.
Izlasiet ekrānā redzamās instrukcijas un pieskarieties pie PIERAKST.
Ievadiet sava Samsung konta ID un paroli un pieskarieties pie PIERAKSTĪTIES.
Pieskarieties pie REĢ. PIRKSTU NOSPIED. un reģistrējiet savu pirksta nospiedumu.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Pirkstu nospiedumu atpazīšana.
5
Skenējiet savu pirksta nospiedumu un pieskarieties pie TĀLĀK, lai pabeigtu reģistrāciju
programmā Samsung Pass.
Ja iespēja Pievienot Samsung Pass sākuma ekrānam ir atzīmēta, Samsung Pass ikona tiek
pievienota sākuma ekrānam.
Samsung konta paroles pārbaudīšana
Varat izmantot Samsung Pass, lai verificētu sava Samsung konta paroli. Tā vietā, lai ievadītu savu
paroli, piemēram, iegādājoties saturu no Galaxy Apps, varat izmantot savus biometriskos datus.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometrijas dati un drošība → Samsung Pass.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties pie → Iestatījumi → Samsung account un pēc tam pieskarieties slēdzim
Izmantot ar Samsung Pass, lai to aktivizētu.
173
Iestatījumi
Samsung Pass izmantošana, lai pierakstītos tīmekļa vietnēs
Jūs varat izmantot Samsung Pass, lai vienkārši pierakstītos tīmekļa vietnēs, kuras atbalsta ID un
paroļu automātisko aizpildīšanu.
1
2
Atveriet tīmekļa vietni, kurā vēlaties pierakstīties.
3
Ja parādās uznirstošais logs, kurā tiek jautāts, vai vēlaties saglabāt pierakstīšanās informāciju,
atzīmējiet vienumu Pierakstīties, izmantojot pirkstu nospiedumus un Samsung Pass un
pieskarieties pie IEGAUMĒT.
Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un tad pieskarieties tīmekļa vietnes pierakstīšanās
pogai.
Tagad jūs varat izmantot biometriskos datus, ko, pierakstoties tīmekļa vietnē, reģistrējāt
pakalpojumā Samsung Pass.
Samsung Pass izmantošana, lai pierakstītos programmās
Jūs varat izmantot Samsung Pass, lai vienkārši pierakstītos programmās, kuras atbalsta ID un
paroļu automātisko aizpildīšanu.
1
2
3
Atveriet programmu, kurā vēlaties pierakstīties.
Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un tad pieskarieties programmas pierakstīšanās pogai.
Ja parādās uznirstošais logs, kurā tiek jautāts, vai vēlaties saglabāt pierakstīšanās informāciju,
pieskarieties pie SAGLABĀT.
Tagad jūs varat izmantot biometriskos datus, ko, pierakstoties programmā, reģistrējāt
pakalpojumā Samsung Pass.
Pierakstīšanās informācijas pārvaldība
Skatiet sarakstu ar tīmekļa vietnēm un programmām, ko iestatījāt izmantošanai ar Samsung Pass,
un pārvaldiet savu pierakstīšanās informāciju.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometrijas dati un drošība → Samsung Pass.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
174
Iestatījumi
3
4
Sarakstā izvēlieties tīmekļa vietni vai programmu.
Pieskarieties pie → Rediģēt un mainiet savu ID, paroli un tīmekļa vietnes vai programmas
nosaukumu.
Lai izdzēstu tīmekļa vietni vai programmu, pieskarieties pie → Dzēst.
Samsung Pass izmantošana ar tīmekļa vietnēm un programmām
Izmantojot tīmekļa vietnes vai programmas, kas atbalsta Samsung Pass, varat vienkārši
pierakstīties ar Samsung Pass.
Lai redzētu sarakstu ar tīmekļa vietnēm un programmām, kas atbalsta Samsung Pass, atveriet
iestatījumu ekrānu, pieskarieties pie Biometrijas dati un drošība → Samsung Pass un pēc
tam izvēlieties tīmekļa vietnes vai programmas cilni. Ja nav tīmekļa vietņu vai programmu, kas
atbalsta Samsung Pass, tīmekļa vietnes vai programmas cilne neparādās.
• Pieejamās tīmekļa vietnes un programmas var atšķirties atkarībā no reģiona vai
pakalpojumu sniedzēja.
• Samsung neatbild par jebkādiem zaudējumiem vai traucējumiem, ko izraisījusi
pierakstīšanās tīmekļa vietnēs vai programmās, izmantojot Samsung Pass.
Samsung Pass datu dzēšana
Jūs varat izdzēst savus biometrijas datus, tīmekļa pierakstīšanās informāciju un programmu
datus, kas reģistrēti Samsung Pass, izmantojot opciju Dzēst datus. Jūsu piekrišana noteikumiem
un nosacījumiem un jūsu Samsung konts saglabāsies aktīvi.
1
2
3
4
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometrijas dati un drošība → Samsung Pass.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties pie → Iestatījumi → Dzēst datus.
Ievadiet Samsung paroli un pieskarieties pie APSTIPRINĀT.
Jūsu Samsung Pass dati tiks izdzēsti.
175
Iestatījumi
Secure Folder
Secure Folder aizsargā jūsu privāto saturu un programmas, piemēram, fotoattēlus un
kontaktpersonas, no citu piekļuves. Par sava privātā satura un programmu drošību varat gādāt
pat tad, kad ierīce ir atbloķēta.
Secure Folder ir atsevišķa, aizsargāta uzglabāšanas vieta. Secure Folder esošos datus nav
iespējams pārsūtīt uz citām ierīcēm, izmantojot neapstiprinātus kopīgošanas veidus,
piemēram, USB vai Wi-Fi Direct. Mēģinājumi pielāgot operētājsistēmu vai izmainīt
programmatūru automātiski radīs Secure Folder bloķēšanu, kā rezultātā tai nevarēs
piekļūt. Pirms datu saglabāšanas Secure Folder noteikti dublējiet tos citā drošā vietā.
Secure Folder iestatīšana
1
Palaidiet programmu Secure Folder.
Varat arī palaist programmu Iestatījumi un pieskarties pie Biometrijas dati un drošība →
Secure Folder.
2
Pieskarieties SĀKT.
176
Iestatījumi
3
4
Pieskarieties pie IENĀKT un pierakstieties savā Samsung kontā.
Izvēlieties bloķēšanas veidu, kuru vēlaties lietot, un ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai
pabeigtu iestatīšanu.
Lai mainītu Secure Folder nosaukumu vai ikonu, pieskarieties pie → Pielāgot ikonu.
• Palaižot programmu Secure Folder, tā ir jāatbloķē, izmantojot jūsu iepriekš iestatīto
bloķēšanas metodi.
• Ja aizmirsāt Secure Folder atbloķēšanas kodu, varat to atiestatīt, izmantojot savu
Samsung kontu. Pieskarieties atiestatīšanas pogai, kas atrodas bloķētā ekrāna
lejasdaļā, un ievadiet sava Samsung konta paroli.
Automātiskās bloķēšanas iestatīšana Secure Folder
Iestatiet, lai ierīce automātiski bloķētu Secure Folder, kad tā netiek izmantota.
1
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie → Iestatījumi → Automātiska
Secure Folder bloķēšana.
2
Izvēlieties bloķēšanas iespēju.
Lai manuāli bloķētu savu Secure Folder, pieskarieties pie Bloķēt.
Satura pārvietošana uz Secure Folder
Pārvietojiet saturu, piemēram, fotoattēlus un kontaktus, uz drošo mapi. Turpmāk norādītās
darbības ir piemēri attēla pārvietošanai no noklusējuma krātuves uz Secure Folder.
1
2
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie Pievienot failus.
3
Pieskarieties pie PĀRVIETOT.
Pieskarieties pie Attēli, izvēlieties attēlus, kurus vēlaties pārvietot, un tad pieskarieties pie
GATAVS.
Izvēlētie vienumi tiks dzēsti no to sākotnējās mapes un tiks ievietoti drošajā mapē. Lai
kopētu vienumus, pieskarieties pie KOPĒT.
Satura pārvietošanas metode var atšķirties atkarībā no satura veida.
177
Iestatījumi
Satura pārvietošana no Secure Folder
Pārvietojiet saturu no Secure Folder uz atbilstošo programmu noklusējuma krātuvē. Tālāk
norādītās darbības ir piemēri attēla pārvietošanai no Secure Folder uz noklusējuma krātuvi.
1
2
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie Galerija.
Izvēlieties attēlu un pieskarieties pie → Pārvietot ārpus Secure Folder.
Izvēlētie vienumi tiks pārvietoti uz sadaļu Galerija noklusējuma krātuvē.
Programmu pievienošana
Pievienojiet programmu, kuru lietot mapē Secure Folder.
1
2
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie Pievienot programmas.
Atzīmējiet vienu vai vairākas no ierīcē instalētajām programmām un pieskarieties pie
PIEVIENOT.
Lai instalētu programmas no pakalpojuma Play veikals vai Galaxy Apps, pieskarieties pie
LEJUPIEL. NO PLAY VEIKALA vai LEJUPIEL. NO GALAXY APPS.
Programmu izņemšana no Secure Folder
Pieskarieties pie Rediģēt programmas, atzīmējiet programmas un tad pieskarieties pie
Deaktivizēt vai Atinstalēt.
Kontu pievienošana
Pievienojiet savus Samsung, Google vai citus kontus, kurus vēlaties sinhronizēt ar Secure Folder
esošajām programmām.
1
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie → Iestatījumi → Konti → Konta
pievienošana.
2
3
Izvēlieties konta pakalpojumu.
Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
178
Iestatījumi
Secure Folder paslēpšana
Jūs varat paslēpt drošās mapes saīsni no programmu saraksta.
Palaidiet programmu Secure Folder, pieskarieties pie → Iestatījumi un pēc tam pieskarieties
slēdzim Rādiet mapi Secure Folder, lai to deaktivizētu.
Varat arī pavilkt lejup statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli. Pēc tam paziņojumu panelī
pavelciet uz leju un pieskarieties pie Secure Folder, lai deaktivizētu šo funkciju.
Secure Folder dublēšana un atjaunošana
Dublējiet Drošajā mapē esošo saturu un programmas uz Samsung Cloud, izmantojot savu
Samsung kontu, un atjaunojiet to vēlāk.
Datu dublēšana
1
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties → Iestatījumi → Dublēšana un
atjaunošana.
2
3
4
Pieskarieties pie Pievienot kontu un reģistrējieties un pierakstieties savā Samsung kontā.
Pieskarieties Dublēt Secure Folder datus.
Atzīmējiet vienumus, kurus vēlaties dublēt, un pieskarieties DUBLĒT TŪLĪT.
Dati tiks dublēti Samsung Cloud.
Datu atjaunošana
1
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties → Iestatījumi → Dublēšana un
atjaunošana.
2
3
Pieskarieties pie Atjaunot.
Izvēlieties ierīci, atjaunojamo datu veidus un pieskarieties pie ATJAUNOT TŪLĪT.
Ierīcē tiks atjaunoti dublētie dati.
179
Iestatījumi
Secure Folder atinstalēšana
Jūs varat atinstalēt Secure Folder, tostarp tajā esošo saturu un programmas.
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties → Iestatījumi → Citi iestatījumi →
Atinstalēt.
Lai pirms Secure Folder atinstalēšanas dublētu tajā esošo saturu, atzīmējiet Pārvietot multivides
failus ārpus Secure Folder un pieskarieties ATINSTALĒT. Lai piekļūtu no Secure Folder
dublētajiem failiem, atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu Mani faili un pieskarieties
Iekšējā krātuve → Secure Folder.
Programmā Samsung Notes saglabātās piezīmes netiks dublētas.
Mākonis un konti
Iespējas
Sinhronizējiet, dublējiet vai atjaunojiet savas ierīces datus, izmantojot Samsung Cloud. Jūs varat
arī reģistrēt un pārvaldīt kontus, piemēram, savu Samsung vai Google kontu, vai veikt datu
pārsūtīšanu uz vai no citām ierīcēm, izmantojot funkciju Smart Switch.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Mākonis un konti.
Regulāri dublējiet savus datus drošā vietā, piemēram, Samsung Cloud vai datorā, lai jūs
varētu atjaunot datus, ja tie ir bojāti vai pazūd neparedzētas rūpnīcas datu atiestatīšanas
gadījumā.
• Samsung Cloud: pārvaldiet saturu, ko vēlaties droši saglabāt pakalpojumā Samsung Cloud.
Pārbaudiet savu Samsung Cloud krātuves lietošanas statusu, kā arī sinhronizējiet, dublējiet
un atjaunojiet savus datus. Atsaucieties uz Samsung Cloud, lai skatītu vairāk informācijas.
• Konti: pievienojiet Samsung, Google vai citus kontus, ar kuriem vēlaties veikt sinhronizāciju.
• Dublēšana un atjaunošana: saglabājiet savu personisko informāciju, programmu datus un
iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju un piekļūt tai vēlāk.
Lai dublētu vai atjaunotu datus, jāpierakstās Google vai Samsung kontā. Papildinformāciju
skatiet sadaļā Dublēšana un atjaunošana.
• Smart Switch: palaidiet Smart Switch un pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Smart Switch.
180
Iestatījumi
Dublēšana un atjaunošana
Saglabājiet savu personisko informāciju, programmu datus un iestatījumus droši savā ierīcē.
Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju un piekļūt tai vēlāk. Lai dublētu vai atjaunotu datus,
jāpierakstās Google vai Samsung kontā.
Samsung konta izmantošana
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Mākonis un konti → Dublēšana un atjaunošana →
Dublēt datus Samsung account kontam, atzīmējiet objektus, kurus vēlaties dublēt, un pēc tam
pieskarieties pie DUBLĒT.
Dati tiks dublēti Samsung Cloud. Atsaucieties uz Samsung Cloud, lai skatītu vairāk informācijas.
Lai atjaunotu datus no Samsung Cloud, izmantojot Samsung kontu, pieskarieties Atjaunot
datus. Izvēlieties ierīci, atjaunojamo datu veidus un pieskarieties ATJAUNOT. Ierīcē tiks atjaunoti
jūsu izvēlētie dati.
Google konta izmantošana
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Mākonis un konti → Dublēšana un atjaunošana un pēc
tam pieskarieties slēdzim Dublēt manus datus, kas paredzēts Google kontam, lai to aktivizētu.
Pieskarieties Dublējuma konts un izvēlieties kontu, ko iestatīt kā dublēšanas kontu.
Lai atjaunotu datus, izmantojot Google kontu, pieskarieties slēdzim Automātiskā atjaunošana,
lai to aktivizētu. Atkārtoti instalējot programmas, tiek atjaunoti dublētie iestatījumi un dati.
Google
Konfigurēt iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Google.
181
Iestatījumi
Pieejamība
Konfigurējiet dažādus iestatījumus, lai uzlabotu ierīces pieejamību.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Pieejamība.
• Redze: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību vājredzīgiem lietotājiem.
• Dzirde: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību vājdzirdīgiem lietotājiem.
• Izveicība un mijiedarbība: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību lietotājiem ar
kustību traucējumiem.
• Teksta pārveide runā: mainiet teksta pārveides runā funkciju iestatījumus (piemēram,
valodas, ātrumu u.c.), kas tiek izmantoti, kad ir aktivizēta funkcija Voice Assistant.
• Bloķēšana ar virzienu: mainiet ekrāna atbloķēšanas virzienu kombinācijas iestatījumus.
• Tieša piekļuve: iestatiet ierīci palaist izvēlētās pieejamības izvēlnes, kad vienlaikus nospiežat
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma palielināšanas taustiņu.
• Piekļuves īsceļš: iestatiet, lai ierīce aktivizētu Voice Assistant vai Samsung universālo slēdzi,
kad vienlaikus nospiežat un ilgāk par 3 sekundēm turat nospiestu skaļuma palielināšanas un
skaļuma samazināšanas taustiņu.
• Paziņojuma atgādinājums: iestatiet ierīci jūs brīdināt par paziņojumiem, kurus neesat
pārbaudījis noteiktā laika posmā.
• Atbildēšana un sarunu beigšana: metodes, kā atbildēt vai beigt zvanus mainīšana.
• Viena pieskāriena režīms: iestatiet ierīci, lai kontrolētu ienākošos zvanus vai paziņojumus,
pieskaroties pogai, nevis to velkot.
• Pieejamības iestatījumu dublēšana: importējiet, eksportējiet vai kopīgojiet savus
pieejamības iestatījumus.
• PAKALPOJUMI: skatīt pieejamības pakalpojumus, kas instalēti šajā ierīcē.
182
Iestatījumi
Vispārīga pārvaldība
Pielāgojiet ierīces sistēmas iestatījumus vai atiestatiet ierīci.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vispārīga pārvaldība.
• Valoda un ievade: izvēlieties ierīces valodas un mainiet iestatījumus, piemēram, tastatūras
un balss ievades veidus. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Ierīces valodu pievienošana.
• Datums un laiks: piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku
un datumu.
Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts, tiek atiestatīts datums un laiks.
• Sazinieties ar mums: uzdodiet jautājumus vai skatiet biežāk uzdotos jautājumus.
Atsaucieties uz Samsung Members, lai skatītu vairāk informācijas.
• Ziņot par diagn. informāciju: iestatiet ierīci automātiski nosūtīt ierīces diagnostikas un
lietojuma informāciju uz Samsung.
• Mārketinga informācija: iestatiet, vai vēlaties saņemt Samsung mārketinga informāciju,
piemēram, īpašos piedāvājumus, dalības priekšrocības un jaunumu lapas.
• Atiestatīt: atiestatiet ierīces iestatījumus vai veiciet sākotnējo datu atiestatīšanu. Varat
atiestatīt visus ierīces iestatījumus un tīkla iestatījumus. Varat arī iestatīt ierīci restartēties
iepriekš iestatītā laikā, lai nodrošinātu ierīces optimizāciju.
Ierīces valodu pievienošana
Jūs varat pievienot valodas, kas tiks izmantotas jūsu ierīcē.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vispārīga pārvaldība → Valoda un ievade → Valoda →
Valodas pievienošana.
Lai skatītu visas valodas, ko iespējams pievienot, pieskarieties pie → Visas valodas.
2
Izvēlieties pievienojamo valodu.
183
Iestatījumi
3
Lai izvēlēto valodu iestatītu kā noklusēto valodu, pieskarieties IEST. KĀ NOKL. Lai paturētu
pašreizējos valodas iestatījumus, pieskarieties PATURĒT PAŠR.
Izvēlētā valoda tiks pievienota jūsu valodu sarakstam. Nomainot noklusēto valodu, izvēlētā
valoda tiks pievienota saraksta augšpusē.
Lai mainītu noklusēto valodu no valodu saraksta, novietojiet blakus kādai no valodām un
pārvietojiet to saraksta augšpusē. Pēc tam pieskarieties pie GATAVS. Ja programma neatbalsta
noklusējuma valodu, tiks izmantota nākamā sarakstā esošā valoda, kas tiek atbalstīta.
Programmatūras atjauninājums
Atjauniniet savas ierīces programmatūru, izmantojot programmaparatūras bezvadu (FOTA)
pakalpojumu. Varat arī ieplānot programmatūras atjauninājumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Programmatūras atjauninājums.
Ja jūsu ierīces drošības un jauna veida apdraudējumu bloķēšanas nolūkā tiek izlaisti
programmatūras ārkārtas atjauninājumi, tie tiek instalēti automātiski, neprasot jūsu
piekrišanu.
• Manuāli lejupiel. atjauninājumus: manuāli pārbaudiet, vai nav pieejami atjauninājumi, un
uzstādiet tos.
• Aut. lejupielādēt atjauninājumus: iestatiet ierīci automātiski lejupielādēt atjauninājumus,
kad tā ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
• Ieplān. programmat. atjaunin.: iestatiet, lai ierīce instalē atjauninājumus noteiktā laikā.
• Pēdējā atjauninājuma inform.: skatiet informāciju par pēdējo programmatūras
atjauninājumu.
Informācija par drošības atjauninājumiem
Drošības atjauninājumi ir paredzēti jūsu ierīces drošības uzlabošanai un jūsu personīgās
informācijas aizsargāšanai. Lai iegūtu jūsu ierīces modelim paredzētos drošības atjauninājumus,
apmeklējiet vietni security.samsungmobile.com.
Šī interneta vietne ir pieejama tikai dažās valodās.
184
Iestatījumi
Lietotāja rokasgrāmata
Skatiet palīdzības informāciju, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt
svarīgus iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Lietotāja rokasgrāmata.
Par tālruni
Piekļūstiet informācijai par ierīci.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Par tālruni.
Lai mainītu ierīces nosaukumu, pieskarieties pie REDIĢĒT.
• Statuss: skatīt dažādu informāciju par ierīci, piemēram, SIM kartes statusu, Wi-Fi MAC adresi
un sērijas numuru.
• Juridiskā informācija: skatīt ar ierīci saistīto juridisko informāciju, piemēram, informāciju par
drošību un atvērtā koda licenci.
• Programmatūras informācija: skatīt informāciju par ierīces programmatūru, piemēram,
operētājsistēmas versiju un aparātprogrammatūras versiju.
• Informācija par akumulatoru: skatīt ierīces akumulatora statusu un informāciju.
185
Pielikums
Traucējummeklēšana
Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas
situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.
Kad ieslēdzat ierīci vai kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no
šiem kodiem:
• Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet ierīcei iestatīto paroli.
• PIN kods: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana,
ievadiet komplektā ar SIM vai USIM karti iekļauto PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot
izvēlni Bloķēt SIM karti.
• PUK: parasti jūsu SIM vai USIM karte ir tiek nobloķēta, jo vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts
nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
• PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar
SIM vai USIM karti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties
kļūdu ziņojumi.
• Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar
pakalpojumu sniedzēju.
Jūsu ierīci nevar ieslēgt
Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms
ierīces ieslēgšanas.
186
Pielikums
Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi
• Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildu aksesuārus, tas var nefunkcionēt
pareizi.
• Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam, vai ja pieskaraties
skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
• Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
• Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
• Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
• Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz Samsung servisa centru.
Ierīce sasalst vai rodas fatāla kļūda
Pamēģiniet tālāk norādītos risinājumus. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung
servisa centru.
Ierīces restartēšana
Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai izslēgt ierīci un ieslēgt
to no jauna.
Piespiedu restartēšana
Ja ierīce nereaģē, vienlaikus turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma
samazināšanas taustiņu ilgāk nekā 7 sekundes, lai restartētu ierīci.
Ierīces atiestatīšana
Ja iepriekš minētās metodes nepalīdz novērst problēmu, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Vispārīga pārvaldība → Atiestatīt
→ Sākotnējo datu atiestate → ATIESTATĪT → DZĒST VISU. Pirms veicat sākotnējo datu
atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas.
187
Pielikums
Zvani netiek savienoti
• Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
• Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
• Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt
• Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
• Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
• Ja izmantojat austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.
Zvana laikā atbalsojas skaņa
Pielāgojiet skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņu, vai pārvietojieties uz citu vietu.
Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte
ir vāja
• Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams,
jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
• Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar
problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.
Akumulatora ikona ir tukša
Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet akumulatoru.
188
Pielikums
Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem
lādētājiem)
• Pārliecinieties, vai lādētājs ir savienots pareizi.
• Apmeklējiet Samsung servisa centru un nomainiet akumulatoru.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz
• Ierīcei vai tās akumulatoram atrodoties ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras ietekmē,
derīgā uzlāde var būt samazināta.
• Izmantojot noteiktas funkcijas vai programmas, piemēram, GPS, spēles vai internetu,
akumulatora enerģijas patēriņš palielinās.
• Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.
Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi
Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai
darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet
veikt tālāk aprakstītās darbības:
• Uzlādējiet akumulatoru.
• Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
• Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā
problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.
Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā
• Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu
uzņemšanas metodes.
• Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu
iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.
189
Pielikums
Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi
Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad jūs atverat tos savā
ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:
• Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
• Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital
Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu
rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
• Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts, piemēram, DivX vai AC3,
netiek atbalstīts, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus
atbalsta jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.
• Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas
uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
• Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai
papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu
signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.
Bluetooth nedarbojas, kā paredzēts
Ja nevar sameklēt otru Bluetooth ierīci, pastāv savienojuma problēmas vai darbības traucējumi,
rīkojieties, kā norādīts tālāk.
• Pārbaudiet, vai ierīce, ar ko vēlaties izveidot savienojumu, ir gatava meklēšanai vai
savienojuma izveidei.
• Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā
sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.
• Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Savienojumi un pēc tam
pieskarieties Bluetooth slēdzim, lai to aktivizētu.
• Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Vispārīga pārvaldība →
Atiestatīt → Atiestatīt tīkla iestatījumus → ATJAUNOT IESTATĪJUMUS, lai atiestatītu tīkla
iestatījumus. Veicot atiestatīšanu, varat zaudēt reģistrēto informāciju.
Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.
190
Pielikums
Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums
• Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
• Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
• Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, pārliecinieties, lai datorā būtu instalēta 3. vai
jaunāka Windows XP servisa pakotne.
Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu
GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci,
lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.
Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši
Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā
gadījumā jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību
par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.
Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga
• Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai
vibrēšana.
• Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.
Ierīces krātuvē nepietiek vietas
Izdzēsiet nevajadzīgos datus, piemēram, datus kešatmiņā, izmantojot Smart Manager, vai arī
manuāli izdzēsiet nelietotās programmas vai failus, lai atbrīvotu vietu krātuvē.
Sākuma ekrānā nav redzama programmu poga
Programmu sarakstu varat atvērt, neizmantojot programmu pogu, ja sākuma ekrānā pavilksiet
augšu vai uz leju. Lai sākuma ekrānā tiktu rādīta programmu poga, palaidiet programmu
Iestatījumi un pieskarieties Displejs → Sākuma ekrāns → Programmu poga → Rādīt pogu
Programmas → LIETOT.
191
Pielikums
Nav redzama sākuma poga
Atsevišķu programmu vai funkciju izmantošanas laikā navigācijas josla ar tajā esošo sākuma
pogu var nebūt redzama. Lai parādītu navigācijas joslu, velciet uz augšu no ekrāna apakšdaļas.
Paziņojumu panelī neparādās ekrāna spilgtuma pielāgošanas josla
Atveriet paziņojumu paneli, pavelkot statusa joslu lejup. Pēc tam pavelciet uz leju paziņojumu
paneli. Pieskarieties
, kas atrodas blakus spilgtuma pielāgošanas joslai, un pieskarieties
slēdzim Rādīt vadīklu augšdaļā, lai to aktivizētu.
Samsung Cloud nedarbojas
• Pārliecinieties, ka esat pareizi pievienojies tīklam.
• Jūs nevarat izmantot Samsung Cloud tā servisa pārbaudes laikā. Mēģiniet vēlreiz pēc neilga
brīža.
Akumulatora noņemšana
• Lai izņemtu akumulatoru, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Lai
saņemtu akumulatora izņemšanas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet vietni
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Jūsu drošībai nemēģiniet izņemt akumulatoru pats. Ja akumulators netiek pareizi izņemts,
tas var izraisīt akumulatora un ierīces bojājumus, ievainojumus un/vai padarīt ierīci nedrošu
lietošanai.
• Samsung neuzņemas atbildību par kaitējumu un zaudējumiem (saistībā ar līguma
noteikumiem vai deliktu, tostarp nolaidību), kas varētu rasties, ja netiek precīzi ievēroti šie
brīdinājumi un norādījumi, izņemot nāvi vai miesas bojājumus, ja tie radušies Samsung
nolaidības dēļ.
192
Autortiesības
Autortiesības © 2018 Samsung Electronics
Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.
Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā,
elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā
informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav
saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.
Preču zīmes
• SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
• Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir
reģistrētas preču zīmes, kas pieder Wi-Fi Alliance.
• Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Dolby, Dolby, Dolby Atmos un dubultais D ir
Dolby Laboratories tirdzniecības zīmes.
• Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising