Samsung | SM-N960F/DS | User manual | Samsung Galaxy Note9 Lietotāja rokasgrāmata

Samsung Galaxy Note9 Lietotāja rokasgrāmata
LIETOTĀJA
ROKASGRĀMATA
SM-N960F/DS
Latvian. 01/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Saturs
Pamatinformācija
4
7
11
19
24
30
34
35
37
39
43
59
61
106
110
114
116
117
147
155
158
162
165
168
168
169
175
181
182
188
190
190
192
193
196
201
202
208
Sākumā izlasi mani
Ierīces pārkaršanas situācijas un to
risinājumi
Ierīces izkārtojums un funkcijas
Akumulators
SIM vai USIM karte (nano SIM karte)
Atmiņas karte (microSD karte)
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Sākotnējā iestatīšana
Samsung konts
Datu pārsūtīšana no iepriekšējās ierīces
(Smart Switch)
Izpratne par ekrānu un tā darbību
Paziņojumu panelis
Teksta ievade
Programmas un funkcijas
65
Programmu instalēšana un
atinstalēšana
67 S Pen funkcijas
87 Bixby
91 Bixby Vision
95 Bixby Home
97 Reminder
101 Tālrunis
2
Kontakti
Ziņas
Internets
E-pasts
Kamera
Galerija
Always On Display
Edge ekrāns
Vairāki logi
Bērnu sākuma ekrāns
Galaxy Wearable
Samsung Members
Samsung Notes
PENUP
Kalendārs
Samsung Health
Balss ierakstītājs
Mani faili
Pulkstenis
Kalkulators
Game Launcher
SmartThings
Satura koplietošana
Samsung DeX
Google apps
Saturs
Iestatījumi
260 Konti un dublēšana
261 Samsung Cloud
262 Google
263 Papildu funkcijas
264 Duālā ziņapmaiņa
265 Ierīces apkope
268 Programmas
268 Vispārīga pārvaldība
269 Pieejamība
270 Programmatūras atjaun.
270 Lietotāja rokasgrāmata
271 Par tālruni
210 Ievads
210 Savienojumi
211 Wi-Fi
214 Bluetooth
216 NFC un maksājumi
219 Datu taupīšana
220 SIM kartes pārvaldnieks (modeļi ar
divām SIM kartēm)
220 Mobilais tīklājs un piesaiste
222 Citi savienojuma iestatījumi
225 Skaņas un vibrācija
226 Dolby Atmos (telpiska skaņa)
227
228
232
233
234
226 Atsevišķa programmas skaņa
Paziņojumi
227 Programmu ikonu emblēmas
Displejs
229 Zilās gaismas filtrs
230 Ekrāna režīma maiņa vai displeja
krāsas regulēšana
231 Ekrāna izšķirtspēja
231 Ekrānsaudzētājs
Fona attēli un motīvi
Bloķēšanas ekrāns
234 Smart Lock
Biometr. dati un drošība
236 Intelligent Scan
239 Sejas atpazīšana
242 Acs varavīksnenes atpazīšana
247 Pirkstu nospiedumu atpazīšana
250 Samsung Pass
255 Secure Folder
Pielikums
272 Pieejamība
289 Traucējummeklēšana
296 Akumulatora noņemšana
3
Pamatinformācija
Sākumā izlasi mani
Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu
ierīces lietošanu.
• Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
• Noteiktas satura daļas var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu
sniedzēja, modeļa tehniskajiem datiem vai ierīces programmatūras.
• Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms,
iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi
atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
• Samsung neatbild par programmām, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas
problēmām.
• Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru
cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra.
Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības
traucējumus.
• Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs
ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem
vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides
nelikumīgu izmantošanu.
• Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi,
automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var
pieprasīt papildu maksu atkarībā no jūsu datu plāna. Liela apjoma datu pārsūtīšanai ir
ieteicams izmantot Wi-Fi funkciju.
• Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un
vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums rodas jautājumi par ierīces
komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir
jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
4
Pamatinformācija
• Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem
avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas
darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.
• Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja ekrānam var būt piestiprināts aizsargs, lai
ražošanas un izplatīšanas laikā nodrošinātu aizsardzību. Garantija neattiecas uz ekrānam
piestiprinātā aizsarga bojājumiem.
• Skārienekrānu var skaidri saskatīt pat stiprā saules gaismā, automātiski pielāgojot kontrasta
diapazonu atbilstoši apkārtējai videi. Ilgāku laiku rādot nekustīgu attēlu, var rasties pēcattēls
(ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās produkta īpatnību dēļ.
– – Neatstājiet nevienā no skārienekrāna daļām vai pa visu skārienekrānu nekustīgu attēlu
ilgāku laiku, tai vietā izslēdziet ierīci, kad to neizmantojat.
– – Kad skārienekrāns netiek izmantots, tam var iestatīt automātisko izslēgšanos. Palaidiet
programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Displejs → Ekrāna taimauts un pēc tam
izvēlieties, cik ilgi ierīcei jāgaida, pirms izslēdzas skārienekrāns.
– – Lai iestatītu skārienekrānu automātiskai spilgtuma pielāgošanai atbilstoši apkārtējai videi,
palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Displejs un pēc tam pieskarieties
slēdzim Pielāgojamais spilgtums, lai to aktivizētu.
• Atkarībā no reģiona vai modeļa dažām ierīcēm ir nepieciešams Federālās sakaru komisijas
(Federal Communications Commission — FCC) apstiprinājums. Ja jūsu ierīci ir apstiprinājusi
FCC, varat skatīt ierīces FCC ID. Lai skatītu FCC ID, palaidiet programmu Iestatījumi un
pieskarieties pie Par tālruni → Statuss.
5
Pamatinformācija
Ūdens un putekļu pretestības uzturēšana
Jūsu ierīcei ir paredzēta aizsardzība pret ūdeni un putekļiem. Rūpīgi ievērojiet šos padomus, lai
nodrošinātu jūsu ierīces aizsardzību pret ūdeni un putekļiem. Pretējā gadījumā iespējams izraisīt
ierīces bojājumus.
• Neiegremdējiet ierīci saldūdenī dziļāk par 1,5 m un neatstājiet to iegremdētu ilgāk par
30 minūtēm. Ja iegremdēsit ierīci jebkurā šķidrumā, kas nav saldūdens, piemēram, sālsūdenī,
jonizētā ūdenī vai alkoholiskajā dzērienā, šķidrums iekļūs ierīcē ātrāk.
• Nepieļaujiet, ka ierīce saskaras ar strauji plūstošu ūdeni.
• Ja ierīce tikusi pakļauta saldūdens ietekmei, viscaur nosusiniet to ar tīru, mīkstu drānu. Ja
ierīce nonākusi saskarē ar citiem šķidrumiem, piemēram, sālsūdeni, peldbaseina ūdeni,
ziepjainu ūdeni, eļļu, smaržām, sauļošanās līdzekli, roku tīrīšanas līdzekli vai ķīmiskiem
produktiem, piemēram, kosmētiku, noskalojiet to ar saldūdeni un rūpīgi nosusiniet ar tīru,
mīkstu drānu. Neievērojot šos norādījumus, iespējams pasliktināt ierīces veiktspēju un
izskatu.
• Ja ierīce tikusi iegremdēta ūdenī un mikrofons vai skaļrunis ir slapjš, iespējams, zvana
laikā skaņa nebūs skaidri sadzirdama. Pirms ierīces lietošanas noslaukiet to ar sausu drānu un
rūpīgi nosusiniet.
• Izmantojot ierīci ūdenī, skārienekrāns un citas funkcijas, iespējams, nedarbosies pareizi.
• Ja ierīce tiek nomesta vai saņem triecienu, ierīces ūdens un putekļu izturīgās funkcijas var
tikt bojātas.
• Jūsu ierīce ir pārbaudīta kontrolētā vidē un sertificēta kā izturīga pret ūdens un putekļu
iedarbību noteiktās situācijās (atbilst aizsardzības klases IP68 klasifikācijas prasībām,
kā norādīts starptautiskajā standartā IEC 60529 — Apvalku nodrošinātas aizsardzības
pakāpes [IP kods]; pārbaudes apstākļi: 15–35 °C, 86–106 kPa, saldūdens, 1,5 metri,
30 minūtes). Neraugoties uz šo klasifikāciju, jūsu ierīci tomēr ir iespējams noteiktos
apstākļos sabojāt.
Instrukciju ikonas
Brīdinājums!: situācijas, kad pastāv lietotāja vai citu personu traumēšanas risks
Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus
Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
6
Pamatinformācija
Ierīces pārkaršanas situācijas un to risinājumi
Ja ierīce uzkarst, lādējot akumulatoru
Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Bezvadu uzlādes vai ātrās uzlādes laikā ierīce
pieskaroties var šķist karstāka. Tas neietekmē ierīces darbmūžu vai veiktspēju, un šī uzkaršana
ir ierīces parastajā darbības diapazonā. Ja akumulators pārmērīgi uzkarst, lādētājs var pārtraukt
uzlādi.
Kad ierīce uzkarst, veiciet tālāk norādītās darbības.
• Atvienojiet lādētāju no ierīces un aizveriet visas atvērtās programmas. Pagaidiet, kamēr
ierīce atdziest, un tad atsāciet tās uzlādi.
• Ja ierīces apakšdaļa pārkarst, iespējams, to izraisījis pievienotā USB kabeļa bojājums.
Nomainiet bojāto USB kabeli pret jaunu, Samsung apstiprinātu kabeli.
• Izmantojot bezvadu lādētāju, starp ierīci un lādētāju nenovietojiet svešķermeņus,
piemēram, metāla priekšmetus, magnētus un magnētiskās joslas kartes.
Bezvadu uzlādes vai ātrās uzlādes funkcija ir pieejama tikai atbalstītajos modeļos.
7
Pamatinformācija
Ja ierīce uzkarst lietošanas laikā
Kad izmantojat funkcijas vai programmas, kurām nepieciešams vairāk strāvas, vai lietojat tās
ilgstoši, jūsu ierīce palielināta akumulatora strāvas patēriņa dēļ var īslaicīgi uzkarst. Aizveriet visas
atvērtās programmas un kādu brīdi neizmantojiet ierīci.
Tālāk minēti piemēri ar situācijām, kurās iespējama ierīces pārkaršana. Šie piemēri var neattiekties
uz jūsu modeli atkarībā no jūsu izmantotajām funkcijām un programmām.
• Sākotnējās iestatīšanas laikā pēc iegādes vai atjaunojot datus
• Lejupielādējot lielus failus
• Izmantojot programmas, kam nepieciešams vairāk strāvas, vai ilgstoši izmantojot
programmas
– – Ilgstoši spēlējot augstas kvalitātes spēles
– – Ilgstoši ierakstot video
– – Straumējot video ar maksimālo spilgtuma iestatījumu
– – Veidojot savienojumu ar televizoru
• Veicot vairākas darbības vienlaicīgi (vai fonā atverot vairākas programmas)
– – Atverot vairākus logus
– – Atjauninot vai instalējot programmas, kamēr tiek ierakstīti video
– – Lejupielādējot lielus failus videozvana laikā
– – Ierakstot video un vienlaikus izmantojot navigācijas programmu
• Izmantojot lielu datu apjomu sinhronizācijai ar mākoni, e-pastu vai citiem kontiem
• Izmantojot navigācijas programmu automašīnā, kad ierīce ir novietota tiešos saules staros
• Izmantojot mobilo tīklāju un piesaistes funkciju
• Izmantojot ierīci zonās ar vāju signālu vai ārpus uztveršanas zonas
• Uzlādējot akumulatoru ar bojātu USB kabeli
• Ja ierīces daudzfunkcionālā kontaktligzda ir bojāta vai tajā iekļuvuši svešķermeņi, piemēram,
šķidrums, putekļi, metāla pulveris vai grafīts
• Ja tiek izmantoti viesabonēšanas pakalpojumi
8
Pamatinformācija
Kad ierīce uzkarst, veiciet tālāk norādītās darbības.
• Raugieties, lai ierīce būtu atjaunināta ar jaunāko programmatūru.
• Konflikti atvērto programmu starpā var izraisīt ierīces uzkaršanu. Restartējiet ierīci.
• Deaktivizējiet Wi-Fi, GPS un Bluetooth funkcijas, kad tās neizmantojat.
• Aizveriet programmas, kas palielina akumulatora strāvas patēriņu vai kas atvērtas fonā,
kad tās neizmantojat.
• Izdzēsiet nevajadzīgos failus un neizmantotās programmas.
• Samaziniet ekrāna spilgtumu.
• Ja ierīce pārkarst vai ilgstoši ir karsta, uz kādu brīdi pārtrauciet tās lietošanu. Ja ierīce
turpina uzkarst, sazinieties ar Samsung servisa centru.
Ierīces darbības ierobežojumi, kad ierīce pārkarst
Kad ierīce paliek karsta, tās funkcijas un veiktspēja var būt ierobežota, vai arī ierīce var izslēgties,
lai atdzistu. Šī funkcija ir pieejama tikai atbalstītajos modeļos.
• Ja ierīce kļūst karstāka nekā parasti, tiek parādīts ziņojums par ierīces pārkaršanu. Lai
samazinātu ierīces temperatūru, tiks samazināts ekrāna spilgtums un veiktspējas ātrums,
kā arī pārtraukta akumulatora uzlāde. Aktīvās programmas tiks aizvērtas, un, kamēr ierīce
atdziest, jūs varēsit veikt tikai ārkārtas zvanus.
• Ja ierīce pārkarst vai ilgstoši ir karsta, tiek parādīts ziņojums, ka ierīce ir jāizslēdz. Izslēdziet
ierīci un uzgaidiet, līdz tā atdziest.
9
Pamatinformācija
Piesardzības pasākumi attiecībā uz darbības vidi
Jūsu ierīce vides ietekmē var uzkarst tālāk norādītajos apstākļos. Esiet uzmanīgs, lai nesamazinātu
akumulatora kalpošanas laiku, nesabojātu ierīci un neizraisītu ugunsgrēku.
• Neglabājiet ierīci ļoti aukstā vai karstā temperatūrā.
• Ilgstoši nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem.
• Ilgstoši neizmantojiet un neglabājiet ierīci ļoti karstās vietās, piemēram, automašīnas salonā
vasaras laikā.
• Nenovietojiet ierīci vietās, kas var pārkarst, piemēram, uz elektriski apsildāma paklāja.
• Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves iekārtu vai augstspiediena
konteineru tuvumā.
• Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.
10
Pamatinformācija
Ierīces izkārtojums un funkcijas
Komplekta saturs
Informāciju par komplekta saturu skatiet īsajā lietošanas pamācībā.
• Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā
no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar
citām ierīcēm.
• Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja.
Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
• Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu
lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz
garantija.
• Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas
uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung
tīmekļa vietnē.
11
Pamatinformācija
Ierīces izkārtojums
Tuvuma/
gaismas sensors
Skaļrunis
Varavīksnenes
atpazīšanas LED
Priekšējā kamera
LED indikators
Varavīksnenes
atpazīšanas kamera
Skaļuma taustiņš
Ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņš
Bixby taustiņš
Edge ekrāns
Edge ekrāns
Skārienekrāns
S Pen
Daudzfunkcionāla
kontaktligzda
(C veida USB)
12
Pamatinformācija
Aizmugurējā kamera
(duālā)
Zibspuldze
Mikrofons
SIM kartes/
atmiņas kartes paliktnis
GPS antena
Sirdsdarbības sensors
Pirkstu nospiedumu
atpazīšanas sensors
NFC antena /
MST antena /
bezvadu uzlades spole
Iekšējā antena
Skaļrunis
Austiņu kontaktligzda
Mikrofons
• Izmantojot skaļruņus, piemēram, atskaņojot multivides failus vai lietojot skaļruni
sarunā, netuviniet ierīci ausīm.
• Raugieties, lai kameras lēca netiktu pakļauta spēcīgam gaismas avotam, piemēram,
tiešai saules gaismai. Ja kameras lēca tiek pakļauta spēcīgam gaismas avotam,
piemēram, tiešai saules gaismai, var tikt bojāts kameras attēla sensors. Bojāts attēla
sensors nav labojams un attēlos rada punktus vai plankumus.
13
Pamatinformācija
• Savienojamības problēmas un akumulatora strauja iztukšošanās var rasties tālāk
norādītajās situācijās.
– – Ja pievienojat ierīces antenas zonai metāliskas uzlīmes
– – Ja pievienojat ierīcei pārsegu, kas izgatavots no metāliska materiāla
– – Ja aizsedzat ierīces antenas zonu ar rokām vai citiem priekšmetiem laikā, kad
izmantojat noteiktas funkcijas, piemēram, veicat zvanus vai veidojat mobilo datu
savienojumu
• Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna aizsargu. Neapstiprināti ekrāna
aizsargi var likt sensoriem darboties kļūdaini.
• Nenosedziet tuvuma/gaismas sensora zonu ar ekrāna piederumiem, piemēram,
aizsargplēvi vai uzlīmēm. Šādi rīkojoties, jūs varat izraisīt sensora darbības
traucējumus.
• Edge ekrāna krāsas var atšķirties atkarībā no skatīšanās pozīcijas.
Fiksētas funkcijas taustiņi
Skaļuma taustiņš
Ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņš
Bixby taustiņš
Taustiņš
Iesl./izsl.
Bixby
Skaļums
Funkcija
• Turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
• Nospiediet, lai ieslēgtu vai bloķētu ekrānu.
• Nospiediet, lai palaistu Bixby. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
Bixby.
• Turiet nospiestu, lai sāktu sarunu ar Bixby. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā Bixby izmantošana.
• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.
14
Pamatinformācija
Izvēles pogas
Pēdējo programmu
poga
Atgriešanās poga
Sākuma poga
Ieslēdzot ekrānu, apakšējā daļā parādās izvēles pogas. Izvēles pogas pēc noklusējuma tiek
iestatītas kā pēdējo programmu poga, sākuma poga un atgriešanās poga. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Navigācijas josla (izvēles pogas).
S Pen
S Pen poga
S Pen uzgalis
Pincete
15
Pamatinformācija
Nosaukums
Funkcijas
• Izmantojiet S Pen, lai rakstītu, zīmētu vai veiktu pieskārienus ekrānā.
S Pen uzgalis
S Pen poga
• Turiet S Pen virs ekrānā redzamajiem vienumiem, lai piekļūtu S Pen
papildu funkcijām, piemēram, skatam no augšas.
• Turiet nospiestu S Pen pogu, lai palaistu iepriekš iestatīto
programmu. Ja, lietojot programmas, nospiežat pogu vienu vai divas
reizes, ierīce veiks noteiktas funkcijas. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā S Pen tālvadība.
• Turiet S Pen virs ekrāna un nospiediet S Pen pogu, lai redzētu
Bezskāriena komandu funkcijas.
• Turot nospiestu pogu S Pen, velciet S Pen pāri vienumiem, lai tos
atlasītu.
Pincete
• Veicot S Pen uzgaļa maiņu, noņemiet to ar pinceti.
S Pen noņemšana
Nospiediet S Pen galu, lai atvienotu to. Pēc tam izvelciet S Pen no slota. Lai uzglabātu S Pen,
atkārtoti ievietojiet to slotā un bīdiet, līdz tā nofiksējas.
1
2
16
Pamatinformācija
S Pen uzlāde
S Pen ir jāuzlādē, lai varētu attālināti vadīt programmas, izmantojot S Pen pogu.
Ievietojot S Pen slotā, sākas uzlāde.
• Ja jūsu ierīces aizmugure saskaras ar magnētu, ierīce var neatpazīt S Pen un S Pen
nevarēs uzlādēt.
• Pat ja S Pen ir pilnībā izlādējusies, varat izmantot citas S Pen funkcijas, piemēram,
pieskarties skārienekrānam vai Bezskāriena komandu funkcijas.
S Pen uzgaļa nomaiņa
Ja uzgalis ir notrulinājies aizvietojiet to ar jaunu.
1
Noņemiet uzgali, stingri to turot ar pinceti.
17
Pamatinformācija
2
Ievietojiet jaunu uzgali S Pen.
Uzmanieties, lai ar pinceti neiekniebtu pirkstos.
• Neizmantojiet vecus uzgaļus atkārtoti. Tas var radīt kļūmes S Pen darbībā.
• Pārmērīgi nespiediet uzgali, kad to ievietojat S Pen.
• Neievietojiet uzgaļa apaļo galu S Pen. Tas var sabojāt S Pen vai jūsu ierīci.
• Lietojot S Pen, nesalieciet to un pārmērīgi nespiediet uz to. Var rasties S Pen bojājumi
vai uzgaļa deformācija.
• Nespiediet ar S Pen stipri uz ekrāna. Tā var sabojāt pildspalvas uzgali.
• Izmantojot S Pen asā leņķī attiecībā pret ekrānu, ierīce var neatpazīt S Pen darbības.
• Ja S Pen ligzdā iekļūst ūdens, pirms ligzdas izmantošanas viegli pakratiet ierīci, lai
izlietu ūdeni.
• Plašāku informāciju par S Pen skatiet Samsung tīmekļa vietnē.
• Ja S Pen nedarbojas pareizi, nogādājiet to Samsung servisa centrā.
18
Pamatinformācija
Akumulators
Akumulatora uzlāde
Uzlādējiet akumulatoru pirms tā pirmās izmantošanas reizes vai pēc akumulatora ilgstošas
dīkstāves periodiem.
Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus.
Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai
ierīces bojājumus.
• Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas
lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.
• Izmantojiet tikai ierīces komplektācijā ietverto C veida USB kabeli. Izmantojot micro
USB kabeli, iespējami ierīces bojājumi.
Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots.
Lādētājam nav iesl./izsl. slēdža, tādēļ laikā, kad tas netiek izmantots, atvienojiet to
no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā
lādētājam ir jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.
1
2
Savienojiet USB kabeli ar USB strāvas adapteri.
Pievienojiet USB kabeli ierīces daudzfunkcionālajai kontaktligzdai.
19
Pamatinformācija
3
4
Iespraudiet USB strāvas adapteri elektriskajā kontaktligzdā.
Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet to no lādētāja. Tad atvienojiet lādētāju no elektriskās
kontaktrozetes.
Citu ierīču uzlāde
Izmantojiet USB savienotāju (C veida USB), lai no savas ierīces akumulatora uzlādētu citu mobilo
ierīci.
Pievienojiet USB savienotāju (C veida USB) savas ierīces daudzfunkcionālajai kontaktligzdai,
pievienojiet savu ierīci un otru ierīci, izmantojot otras ierīces USB kabeli.
Sākoties uzlādei, otras ierīces ekrānā parādīsies akumulatora uzlādes ikona.
Jūsu ierīce
Otra ierīce
USB savienotājs
(C veida USB)
Otras ierīces USB
kabelis
Programmu izvēles uznirstošais logs, kas parādās jūsu ierīcē, ir paredzēts datu
pārsūtīšanai. Šajā uznirstošajā logā neizvēlieties nevienu programmu.
20
Pamatinformācija
Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana
Ierīce nodrošina dažādas iespējas, kas palīdzēs taupīt akumulatora enerģiju.
• Optimizējiet ierīces darbību, izmantojot ierīces apkopes funkciju.
• Kad ierīci nelietojat, izslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
• Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
• Aizvērt nevajadzīgās programmas.
• Deaktivizējiet Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat.
• Deaktivizējiet funkciju Wi-Fi, kad to neizmantojat.
• Deaktivizējiet sinhronizējamo programmu automātisko sinhronizēšanu.
• Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
• Samaziniet ekrāna spilgtumu.
Padomi akumulatora uzlādei un piesardzības pasākumi
• Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
• Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas.
Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
• Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas
jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu strāvas zudumu datu
pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.
• Cita barošanas avota (piemēram, datora), nevis lādētāja, izmantošana var izraisīt lēnāku
uzlādi nepietiekama elektriskās strāvas apjoma dēļ.
• Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams
ilgāks laiks.
• Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā
gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
21
Pamatinformācija
• Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces
kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var
pārtraukt uzlādi.
• Ja uzlādējat ierīci, kamēr tās daudzfunkcionālā kontaktligzda ir mitra, var rasties ierīces
bojājumi. Pirms ierīces uzlādes rūpīgi izžāvējiet daudzfunkcionālo kontaktligzdu.
• Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar lādētāju nogādājiet to Samsung servisa centrā.
Ātrā uzlāde
Ierīcē ir iebūvēta ātrās uzlādes funkcija. Akumulatoru ir iespējams uzlādēt ātrāk, ja ierīce vai tās
ekrāns ir izslēgts.
Uzlādes ātruma palielināšana
Lai palielinātu uzlādes ātrumu, akumulatora uzlādes brīdī izslēdziet ierīci vai tās ekrānu. Ja
akumulatora uzlādes brīdī ierīce ir izslēgta, ekrānā ir redzama ikona.
Ja ātrās uzlādes funkcija nav aktivizēta, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Ierīces
apkope → Akumulators → → Iestatījumi un tad pieskarieties slēdzim Ātrā uzlāde ar kabeli,
lai to aktivizētu.
• Ja lādējat akumulatoru, izmantojot standarta akumulatora lādētāju, jūs nevarat
izmantot iebūvēto ātrās uzlādes funkciju.
• Ja ierīce uzkarst vai apkārtējā gaisa temperatūra paaugstinās, uzlādes ātrums var
automātiski samazināties. Tie ir ierasti ekspluatācijas apstākļi, kas novērš ierīces
bojājumus.
22
Pamatinformācija
Bezvadu uzlāde
Ierīcē ir iebūvēta bezvadu uzlādes spole. Varat uzlādēt akumulatoru, izmantojot bezvadu lādētāju
(tiek pārdots atsevišķi).
Ātrā bezvadu uzlāde
Izmantojot ātrās bezvadu uzlādes funkciju, jūs varat uzlādēt savu ierīci ātrāk. Lai izmantotu šo
funkciju, jums ir jāizmanto lādētājs un komponenti, kas atbalsta ātrās bezvadu uzlādes funkciju.
Ja ātrās bezvadu uzlādes funkcija nav aktivizēta, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties
pie Ierīces apkope → Akumulators → → Iestatījumi un tad pieskarieties slēdzim Ātrā
bezvadu uzlāde, lai to aktivizētu.
• Kad pirmo reizi novietosiet ierīci uz lādētāja, jūsu ierīces iestatījumu izvēlnē tiks
pievienota iespēja Ieslēgt/izslēgt.
• Lādētājā esošais ventilators ātrās bezvadu uzlādes laikā var radīt troksni.
Akumulatora uzlāde
1
Novietojiet ierīci ar tās aizmugures centrālo daļu uz bezvadu lādētāja centra.
Ekrānā parādīsies aprēķinātais uzlādes ilgums. Faktiskais uzlādes laiks var atšķirties atkarībā
no uzlādes apstākļiem.
23
Pamatinformācija
2
Kad ierīce ir uzlādēta pilnībā, atvienojiet to no bezvadu lādētāja.
Piesardzības pasākumi, veicot bezvadu uzlādi
• Nenovietojiet ierīci uz bezvadu lādētāja, ja starp ierīces aizmuguri un ierīces pārsegu
atrodas kredītkarte vai radiofrekvences identifikācijas (RFID) karte (piem., braukšanas
talons vai durvju atvēršanas karte).
• Nenovietojiet ierīci uz bezvadu lādētāja, ja starp ierīci un bezvadu lādētāju atrodas
strāvu vadoši materiāli, piemēram, metāla priekšmeti vai magnēti.
Ierīce var netikt uzlādēta pareizi, tā var pārkarst vai var tikt bojāta ierīce un kartes.
• Ja bezvadu lādētāju lietojat vietā, kur ir vāji tīkla signāli, varat zaudēt tīkla uztveri.
• Izmantojiet Samsung apstiprinātus bezvadu lādētājus. Ja lietojat citus bezvadu
lādētājus, akumulators var neuzlādēties pareizi.
SIM vai USIM karte (nano SIM karte)
SIM vai USIM kartes ievietošana
Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti.
Modeļos ar divām SIM kartēm varat ievietot divas SIM vai USIM kartes, tātad jums var būt divi
tālruņa numuri vai pakalpojumu sniedzēji vienā ierīcē. Dažās teritorijās datu pārraides ātrums var
būt lēnāks, ja ierīcē ir ievietotas divas SIM kartes, nekā tad, ja ir ievietota viena SIM karte.
Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu SIM vai USIM karte un
neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai
neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.
Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja.
Lai saņemtu vairāk informācijas par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
24
Pamatinformācija
► Modeļi ar vienu SIM karti:
1
2
3
4
5
25
Pamatinformācija
► Modeļi ar divām SIM kartēm:
1
2
3
4
5
26
Pamatinformācija
1
Lai izņemtu paliktni, ievietojiet izstumšanas adatu paliktņa atverē.
Pārliecinieties, vai izstumšanas adata ir novietota perpendikulāri atverei. Pretējā
gadījumā ierīce var tikt sabojāta.
2
3
Uzmanīgi izvelciet paliktni no paliktņa slota.
► Modeļiem ar vienu SIM karti: ievietojiet SIM vai USIM karti 1. paliktnī tā, lai zeltītie
kontakti būtu vērsti uz leju.
► Modeļi ar divām SIM kartēm: ievietojiet SIM vai USIM karti paliktnī tā, lai zeltītie kontakti
būtu vērsti uz leju. Ievietojiet primāro SIM vai USIM karti 1. paliktnī ( 1 ) un sekundāro SIM vai
USIM karti 2. paliktnī ( 2 ).
1
1. paliktnis
4
2
2. paliktnis
Lai nostiprinātu karti, viegli iespiediet SIM vai USIM karti paliktnī.
Ja SIM karte nav stingri nostiprināta paliktnī, tā var izkustēties vai izkrist no paliktņa.
5
Ievietojiet paliktni atpakaļ paliktņa slotā.
• Ja ierīcē tiek ievietots mitrs paliktnis, jūsu ierīce var tikt sabojāta. Vienmēr
pārliecinieties, vai paliktnis ir sauss.
• Lai nepieļautu šķidruma iekļūšanu ierīcē, pilnībā ievietojiet paliktni paliktņa slotā.
27
Pamatinformācija
Pareiza kartes ievietošana
► Modeļi ar vienu SIM karti:
Nano SIM karte
MicroSD karte
► Modeļi ar divām SIM kartēm:
Nano SIM karte 1
Nano SIM karte 2
Nano SIM karte
MicroSD karte
• Izmantojiet tikai nano SIM karti.
• Vienlaikus nevar ievietot nano SIM karti un microSD karti 2. paliktnī.
28
Pamatinformācija
SIM vai USIM kartes izņemšana
1
2
3
4
Lai izņemtu paliktni, ievietojiet izstumšanas adatu paliktņa atverē.
Uzmanīgi izvelciet paliktni no paliktņa slota.
Izņemiet SIM vai USIM karti.
Ievietojiet paliktni atpakaļ paliktņa slotā.
Divu SIM vai USIM karšu izmantošana (modeļiem ar divām SIM
kartēm)
Ja jūs ievietojat divas SIM vai USIM kartes, jums var būt divi tālruņa numuri vai pakalpojumu
sniedzēji vienā ierīcē.
SIM vai USIM karšu aktivizēšana
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Savienojumi → SIM kartes pārvaldnieks.
Izvēlieties SIM vai USIM karti un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
SIM vai USIM karšu pielāgošana
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Savienojumi → SIM kartes pārvaldnieks un
pēc tam izvēlieties SIM vai USIM karti, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.
• Ikona: mainiet SIM vai USIM kartes ikonu.
• Nosaukums: mainiet SIM vai USIM kartes rādāmo nosaukumu.
• Tīkla režīms: izvēlieties tīkla veidu, kas tiks lietots SIM vai USIM kartei.
Vēlamo SIM vai USIM karšu iestatīšana
Ja ir aktivizētas divas kartes, varat noteiktām kartēm noteikt balss zvanus, ziņojumapmaiņu un
datu pakalpojumus.
Palaidiet programmu Iestatījumi pieskarieties pie Savienojumi → SIM kartes pārvaldnieks un
pēc tam iestatiet funkciju izvēles iestatījumus savām kartēm sadaļā Ieteicamā SIM karte.
29
Pamatinformācija
Atmiņas karte (microSD karte)
Atmiņas kartes ievietošana
Jūsu ierīces atmiņas kartes ietilpība var atšķirties no citiem modeļiem, un dažas atmiņas kartes
var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tipa. Lai skatītu jūsu
ierīces atmiņas kartes maksimālo ietilpību, dodieties uz Samsung tīmekļa vietni.
• Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas
kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
• Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.
• Ierīce atbalsta FAT un exFAT failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas
formatēta citā failu sistēmā, ierīce prasīs pārformatēt karti vai arī neatpazīs to. Lai
varētu lietot atmiņas karti, tā ir jāformatē. Ja jūsu ierīce nespēj formatēt vai atpazīt
atmiņas karti, sazinieties ar atmiņas kartes ražotāju vai ar Samsung pakalpojumu
centru.
• Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
• Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs tiks parādīts mapē Mani
faili → SD karte.
30
Pamatinformācija
1
2
3
4
1
5
Lai izņemtu paliktni, ievietojiet izstumšanas adatu paliktņa atverē.
Pārliecinieties, vai izstumšanas adata ir novietota perpendikulāri atverei. Pretējā
gadījumā ierīce var tikt sabojāta.
2
Uzmanīgi izvelciet paliktni no paliktņa slota.
Izņemot no ierīces paliktni, mobilo datu savienojums tiek atspējots.
31
Pamatinformācija
3
Ievietojiet 2. paliktnī atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.
1. paliktnis
2. paliktnis
4
Lai nostiprinātu atmiņas karti, viegli iespiediet to paliktnī.
Ja atmiņas karte nav stingri nostiprināta paliktnī, tā var izkustēties vai izkrist no paliktņa.
5
Ievietojiet paliktni atpakaļ paliktņa slotā.
• Ja ierīcē tiek ievietots mitrs paliktnis, jūsu ierīce var tikt sabojāta. Vienmēr
pārliecinieties, vai paliktnis ir sauss.
• Lai nepieļautu šķidruma iekļūšanu ierīcē, pilnībā ievietojiet paliktni paliktņa slotā.
Atmiņas kartes izņemšana
Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Ierīces apkope → Krātuve → →
Krātuves iestatījumi → SD karte → Atvienot.
1
2
Lai izņemtu paliktni, ievietojiet izstumšanas adatu paliktņa atverē.
Uzmanīgi izvelciet paliktni no paliktņa slota.
32
Pamatinformācija
3
4
Izņemiet atmiņas karti.
Ievietojiet paliktni atpakaļ paliktņa slotā.
Laikā, kad ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, kā arī uzreiz pēc datu pārsūtīšanas
neatvienojiet no ierīces ārējo krātuvi, piemēram, atmiņas karti vai USB atmiņu. Šādas
rīcības rezultātā var bojāt vai pazaudēt datus, vai bojāt ārējo krātuvi vai ierīci. Samsung
nav atbildīgs par zaudējumiem, tostarp datu zudumiem, kas radušies ārēju atmiņas ierīču
nepareizas lietošanas rezultātā.
Atmiņas kartes formatēšana
Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Ierīces apkope → Krātuve → →
Krātuves iestatījumi → SD karte → Formatēt.
Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu atmiņas kartē saglabāto
svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas
radušies lietotāja darbības rezultātā.
33
Pamatinformācija
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ierīci ieslēgtu.
Kad ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestates, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
iestatītu ierīci.
Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarieties Strāvas
padeve ir izslēgta.
Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās,
ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.
Ierīces restartēšana
Lai restartētu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarieties Restartēt.
Ja ierīce nereaģē, vienlaikus turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma
samazināšanas taustiņu ilgāk nekā 7 sekundes, lai restartētu ierīci.
Skaļuma
samazināšanas taustiņš
Ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņš
34
Pamatinformācija
Ārkārtas režīms
Jūs varat aktivizēt ārkārtas režīmu, lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu. Dažas
programmas un funkcijas tiek ierobežotas. Ārkārtas režīmā varat veikt ārkārtas zvanu, nosūtīt
citiem informāciju par jūsu atrašanās vietu, atskaņot ārkārtas situācijas signālu un veikt citas
darbības.
Ārkārtas režīma aktivizēšana
Lai aktivizētu ārkārtas režīmu, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un tad
pieskarieties pie Ārkārtas režīms.
Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai.
Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības
apstākļiem.
Ārkārtas režīma deaktivizēšana
Lai deaktivizētu ārkārtas režīmu, pieskarieties pie → Izslēgt ārkārtas režīmu. Varat arī turēt
nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarties Ārkārtas režīms.
Sākotnējā iestatīšana
Kad ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestates, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
iestatītu ierīci.
• Sākotnējās iestatīšanas procedūra var atšķirties atkarībā no ierīces programmatūras
un jūsu atrašanās vietas reģiona.
• Jūs varat iestatīt savu ierīci ar Bixby atkarībā no ierīcei izvēlētās valodas.
1
Ieslēdziet ierīci.
35
Pamatinformācija
2
Izvēlieties vēlamo ierīces valodu un atlasiet
.
Izvēlieties valodu
3
4
5
Izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem, un pieskarieties pie Tālāk.
Iegūstiet savu saturu no iepriekšējās ierīces.
Izvēlieties Wi-Fi tīklu un izveidojiet ar to savienojumu.
Ja neizveidosiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams, sākotnējās iestatīšanas laikā
nevarēsiet iestatīt dažas ierīces funkcijas.
6
7
8
9
Lai turpinātu sākotnējo iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Iestatiet ekrāna bloķēšanas metodi, lai aizsargātu savu ierīci. Jūs varat aizsargāt savu
personīgo informāciju, neļaujot citām personām piekļūt jūsu ierīcei. Lai ekrāna bloķēšanas
metodi iestatītu vēlāk, pieskarieties pie Ne tagad.
Ja tiek parādīts ieteikto programmu ekrāns, atlasiet vajadzīgās programmas un
lejupielādējiet.
Pierakstieties savā Samsung kontā. Varat izmantot Samsung pakalpojumus un rūpēties par
savu datu aktualizēšanu un drošību visās savās ierīcēs. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
Samsung konts.
36
Pamatinformācija
Samsung konts
Ievads
Jūsu Samsung konts ir integrēts konta pakalpojums, kas ļauj lietot dažādus Samsung
pakalpojumus, ko nodrošina mobilās ierīces, televizori un Samsung tīmekļa vietne. Pēc Samsung
konta reģistrēšanas varat aktualizēt savus datus un rūpēties par to drošumu visās savās Samsung
ierīcēs, izmantojot Samsung Cloud, kā arī varat izsekot un vadīt savu nozaudēto vai nozagto ierīci,
skatīt Samsung lietotāju padomus un ieteikumus un veikt citas darbības.
Izveidojiet Samsung kontu ar savu e-pasta adresi.
Lai skatītu sarakstu ar pakalpojumiem, kas ir pieejami, izmantojot Samsung kontu, apmeklējiet
vietni account.samsung.com. Lai skatītu papildinformāciju par Samsung kontiem, palaidiet
programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti → Samsung account
→ → Palīdzība.
Samsung konta reģistrēšana
Jauna Samsung konta reģistrēšana
Ja jums nav sava Samsung konta, tas ir jāizveido.
1
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti → Konta
pievienošana → Samsung account.
Vai arī palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie
2
3
.
Pieskarieties pie Izveidot kontu.
Lai pabeigtu konta izveidi, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
37
Pamatinformācija
Esoša Samsung konta reģistrēšana
Ja jums jau ir Samsung konts, reģistrējiet to konkrētajai ierīcei.
1
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti → Konta
pievienošana → Samsung account.
Vai arī palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie
2
.
Ievadiet sava Samsung konta ID un paroli un pieskarieties pie Pierakstīties.
Ja aizmirsāt sava konta piekļuves datus, pieskarieties pie Meklēt ID vai Atiestatīt paroli.
Informāciju par savu kontu varat atrast, ievadot nepieciešamo informāciju.
Ja tiek parādīts biometrijas datu uznirstošais logs, pieskarieties pie Reģistrēt. Samsung konta
paroli var pārbaudīt, izmantojot savus biometrijas datus, piemēram, pirkstu nospiedumus vai
varavīksneni. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Samsung Pass.
3
Lai pabeigtu sava Samsung konta reģistrāciju, izlasiet un piekrītiet noteikumiem un
nosacījumiem, un pieskarieties pie Nāk.
Samsung konta dzēšana
Ja dzēsīsiet no ierīces jūsu reģistrēto Samsung kontu, tiks dzēsti arī jūsu dati, piemēram,
kontaktpersonu un notikumu informācija.
1
2
3
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti.
Pieskarieties Samsung account → → Noņemt kontu.
Pieskarieties pie Noņemt, ievadiet sava Samsung konta paroli un tad pieskarieties pie Labi.
38
Pamatinformācija
Datu pārsūtīšana no iepriekšējās ierīces (Smart
Switch)
Lai pārsūtītu datus, jāizveido savienojums ar iepriekšējo ierīci, izmantojot Smart Switch.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana → Smart Switch.
• Dažās ierīcēs vai datoros šī funkcija var nedarboties.
• Ir spēkā ierobežojumi. Apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai iegūtu
plašāku informāciju. Samsung nopietni attiecas pret autortiesībām. Pārsūtiet tikai tādu
saturu, kas pieder jums vai kuru jums ir tiesības pārsūtīt.
Datu pārsūtīšana, izmantojot USB savienotāju (C veida USB)
Jūs varat pievienot savu iepriekšējo ierīci pašreizējai ierīcei, izmantojot USB savienotāju (C veida
USB) un USB kabeli, lai vienkārši un ātri pārsūtītu datus.
39
Pamatinformācija
1
2
Iespraudiet USB savienotāju (C veida USB) jūsu ierīces daudzfunkcionālajā kontaktligzdā.
Savienojiet savu ierīci ar iepriekšējo ierīci, izmantojot iepriekšējās ierīces USB kabeli.
Iepriekšējā ierīce
Jūsu ierīce
USB savienotājs (C veida
USB)
Iepriekšējās ierīces USB
kabelis
3
4
Parādoties programmas izvēles uznirstošajam logam, pieskarieties pie Smart Switch →
Saņemt datus.
Līdzšinējā ierīcē pieskarieties pie Atļaut.
Ja jums nav šīs programmas, lejupielādējiet to no Galaxy Apps vai Play veikals.
Jūsu ierīce atpazīs iepriekšējo ierīci, un būs redzams pārsūtīšanai pieejamo datu saraksts.
5
6
Izvēlieties vienumu, ko pārsūtīt, un pieskarieties pie PĀRSŪTĪT.
Veiciet ekrānā norādītās darbības, lai pārsūtītu datus no iepriekšējās ierīces.
Neatvienojiet USB kabeli vai USB savienotāju (C veida USB) no ierīces, kad pārsūtāt failus.
Pretējā gadījumā iespējams zaudēt datus vai bojāt ierīci.
Datu pārraidīšana palielina jūsu ierīces akumulatora enerģijas patēriņu. Parūpējieties, lai
jūsu ierīce pirms datu pārsūtīšanas būtu uzlādēta pietiekamā apmērā. Ja akumulatora
enerģijas līmenis ir zems, datu pārsūtīšana var pārtrūkt.
40
Pamatinformācija
Datu pārsūtīšana bezvadu režīmā, izmantojot Wi-Fi Direct
Pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci bezvadu režīmā, izmantojot Wi-Fi
Direct.
1
2
3
4
5
6
7
Iepriekšējā ierīcē palaidiet Smart Switch.
Ja jums nav šīs programmas, lejupielādējiet to no Galaxy Apps vai Play veikals.
Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana →
Smart Switch.
Novietojiet ierīces vienu otras tuvumā.
Iepriekšējā ierīcē pieskarieties pie Sūtīt datus → Bezvadu.
Iepriekšējā ierīcē izvēlieties vienumu, kuru pārsūtīt, un pieskarieties SŪTĪT.
Savā ierīcē pieskarieties pie SAŅEMT.
Veiciet ekrānā norādītās darbības, lai pārsūtītu datus no jūsu iepriekšējās ierīces.
Datu pārsūtīšana, izmantojot ārējo atmiņu
Pārsūtiet datus, izmantojot ārēju atmiņu, piemēram, microSD karti.
1
2
3
4
Pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces uz ārējo atmiņu.
Ievietojiet vai pievienojiet ārējo atmiņas ierīci savai ierīcei.
Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana →
Smart Switch → → Atjaunot.
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pārsūtītu datus no ārējās atmiņas.
41
Pamatinformācija
Dublējuma datu pārsūtīšana no datora
Pārsūtiet datus starp savu ierīci un datoru. Lejupielādējiet programmas Smart Switch datora
versiju vietnē www.samsung.com/smartswitch. Dublējiet datus no savas iepriekšējās ierīces
datorā un importējiet tos savā ierīcē.
1
2
Datorā apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai lejupielādētu Smart Switch.
Palaidiet datorā Smart Switch programmu.
Ja jūsu iepriekšējā ierīce nav Samsung ierīce, dublējiet datus datorā, izmantojot ierīces
ražotāja nodrošināto programmu. Tad turpiniet ar piekto soli.
3
4
5
6
Savienojiet savu iepriekšējo ierīci ar datoru, izmantojot ierīces USB kabeli.
Lai dublētu datus no ierīces, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Tad atvienojiet
iepriekšējo ierīci no datora.
Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
Lai pārsūtītu datus uz savu ierīci, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Importēto datu skatīšana
Varat skatīt no savas iepriekšējās ierīces importētos datus tajā pašā programmā.
Ja jaunajā ierīcē nav to pašu programmu importēto datu skatīšanai vai atskaņošanai, dati tiks
saglabāti līdzīgā programmā.
42
Pamatinformācija
Izpratne par ekrānu un tā darbību
Skārienekrāna vadīšana
• Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt
kļūmi skārienekrāna darbībā.
• Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet
uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.
• Ieteicams neizmantot fiksētus grafikas elementus uz skārienekrāna daļas vai
visa skārienekrāna ilgu laiku. Tādējādi var rasties pēcattēli (ekrāna iedegums) vai
dubultošanās.
• Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus
skārienievades apgabala.
• Lietojot skārienekrānu, ieteicams pieskarties ekrānam ar pirkstiem vai S Pen.
Pieskaršanās
Pieskarieties ekrānam.
43
Pamatinformācija
Pieskaršanās un turēšana
Pieskarieties un turiet ekrānā aptuveni 2 sekundes.
Vilkšana
Pieskarieties un turiet vienumu un velciet to uz mērķa vietu.
Dubultskāriens
Veiciet dubultskārienu ekrānā.
44
Pamatinformācija
Pavilkšana
Pavelciet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.
Izvēršana un savilkšana
Izvērsiet divus pirkstus vai savelciet tos uz ekrāna.
45
Pamatinformācija
Navigācijas josla (izvēles pogas)
Kad ieslēdzat ekrānu, izvēles pogas parādās navigācijas joslā ekrāna apakšā. Izvēles pogas pēc
noklusējuma tiek iestatītas kā pēdējo programmu poga, sākuma poga un atgriešanās poga.
Pogu funkcijas var mainīties atkarībā no pašreizējā brīdī izmantotās programmas vai lietošanas
apstākļiem.
Pēdējo programmu
poga
Atgriešanās poga
Sākuma poga
Poga
Funkcija
Pēdējās
Sākums
Atpakaļ
• Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo programmu sarakstu.
• Pieskarieties, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
• Pieskarieties un turiet, lai palaistu programmu Google.
• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
46
Pamatinformācija
Navigācijas joslas paslēpšana
Skatiet failus vai izmantojiet programmas plašākā ekrānā, paslēpjot navigācijas joslu.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Displejs → Navigācijas josla un pēc tam
pieskarieties pie Pilnekrāna žesti, kas atrodas zem Navigācijas veids. Navigācijas josla tiks
paslēpta, un parādīsies žestu norādes, kur var atrast izvēles pogas. Lai izmantotu izvēles pogas,
pavelciet uz augšu nepieciešamās pogas žestu norādi.
Ja vēlaties paslēpt žestu norādes ekrāna apakšējā daļā, pieskarieties slēdzim Žestu ieteikumi, lai
deaktivizētu.
Ekrāna ieslēgšana, izmantojot sākuma pogu
Stingri nospiediet sākuma pogu vai sākuma pogas zonā, lai ieslēgtu ekrānu.
Always On Display varat arī ieslēgt ekrānu, divreiz pieskaroties sākuma pogai.
Nespiediet stingri sākuma pogu vai sākuma pogas zonā ar S Pen. Tā var sabojāt
pildspalvas uzgali.
47
Pamatinformācija
Navigācijas joslas iestatīšana
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Displejs → Navigācijas josla un izvēlieties
iespēju.
• Turiet nospiestu sākuma pogu: iestatiet ierīci atgriezties sākuma ekrānā, ja stingri nospiežat
sākuma pogu. Varat arī pielāgot spiediena stiprumu, kas nepieciešams, lai stingri nospiestu
sākuma pogu.
• Atbloķēt ar sākuma pogu: iestatiet ierīci atbloķēt ekrānu bez pavilkšanas bloķētajā ekrānā,
ja stingri nospiežat sākuma pogu. Šī funkcija ir pieejama, kad ir aktivizēta iespēja Turiet
nospiestu sākuma pogu.
• Navigācijas veids: iestatiet ierīci, lai tā paslēpj vai attiecīgi rāda navigācijas joslu. Lai paslēptu
navigācijas joslu, pieskarieties pie Pilnekrāna žesti. Kamēr navigācijas josla ir paslēpta,
izvēles pogas var izmantot, pavelkot vajadzīgās pogas žesta norādi uz augšu.
• Pogu secība: mainiet pogu izkārtojumu navigācijas joslā.
• Žestu ieteikumi: iestatiet ierīci, lai ekrāna apakšējā daļā rādītu indikatorus, kuri norāda, kur
atrodas izvēles pogas. Šī funkcija tiek parādīta tikai tad, ja esat izvēlējies Pilnekrāna žesti.
48
Pamatinformācija
Sākuma ekrāns un programmu saraksts
Sākuma ekrāns ir vieta, kur iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā tiek parādīti logrīki,
programmu īsceļi un daudz kas cits.
Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, tai skaitā nesen instalētās
programmas.
Ekrāna izskats var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Edge paneļa turis
Logrīks
Bixby Home indikators. Skatīt savu
pielāgoto saturu
Izlases programmas
Navigācijas josla (izvēles pogas)
49
Pamatinformācija
Pārslēgšana no sākuma ekrāna uz programmu sarakstu un pretēji
Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, lai atvērtu programmu sarakstu.
Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pavelciet uz augšu vai uz leju programmu sarakstā. Varat arī
pieskarties sākuma pogai vai atgriešanās pogai.
Sākuma ekrāns
Programmu saraksts
Ja pievienojat sākuma ekrānā programmu pogu, varat atvērt programmu sarakstu, pieskaroties
šai pogai. Sākuma ekrānā pieskarieties pie tukša apgabala un turiet to, pieskarieties pie Sākuma
ekrāna iestatījumi un pēc tam pieskarieties slēdzim Programmu poga, lai to aktivizētu.
Programmu poga tiks pievienota sākuma ekrāna lejasdaļā.
Programmu poga
50
Pamatinformācija
Ekrāna atvēršana ainavas režīmā
Sākuma ekrānā pieskarieties pie tukša apgabala un turiet to, pieskarieties pie Sākuma ekrāna
iestatījumi un pēc tam pieskarieties slēdzim Tikai portreta režīms, lai to deaktivizētu.
Grieziet ierīci, līdz tā ir horizontāli, lai skatītu ekrānu ainavas režīmā.
Vienumu pārvietošana
Pieskarieties vienumam un turiet to, pēc tam velciet jaunā vietā. Lai vienumu pārvietotu uz citu
paneli, velciet to uz ekrāna malu.
Lai pievienotu saīsni uz programmu sākuma ekrānā, pieskarieties vienumam programmu
sarakstā un turiet to, tad velciet uz ekrāna augšdaļu. Programmas saīsne tiks pievienota sākuma
ekrānam.
Varat arī pārvietot bieži lietotās programmas uz īsceļu laukumu sākuma ekrāna apakšpusē.
51
Pamatinformācija
Mapju izveidošana
Izveidojiet mapes un apkopojiet līdzīgas programmas, lai ātri piekļūtu programmām un tās
palaistu.
Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā pieskarieties programmai un turiet to, pēc tam velciet to
virsū citai programmai.
Tiks izveidota jauna mape, kas saturēs izvēlētās programmas. Pieskarieties Ievadīt mapes
nosaukumu un ievadiet mapes nosaukumu.
• Citu programmu pievienošana
Pieskarieties pie Pievienot programmas mapē. Atzīmējiet pievienojamās programmas un
pieskarieties pie Pievienot. Programmu varat pievienot, arī velkot to uz attiecīgo mapi.
• Programmu pārvietošana no mapes
Pieskarieties programmai un turiet to, lai to pārvilktu uz citu vietu.
• Mapes dzēšana
Pieskarieties mapei un turiet to, pēc tam pieskarieties pie Dzēst mapi. Tiks izdzēsta tikai
izvēlētā mape. Mapē esošās programmas tiks pārvietotas uz programmu sarakstu.
52
Pamatinformācija
Sākuma ekrāna rediģēšana
Sākuma ekrānā pieskarieties tukšā vietā un turiet to, vai arī savelciet kopā pirkstus uz ekrāna,
lai piekļūtu rediģēšanas iespējām. Varat iestatīt fona attēlu, pievienot logrīkus un veikt citas
darbības. Varat arī pievienot, dzēst vai pārkārtot paneļus sākuma ekrānā.
• Paneļu pievienošana: pavelciet pa kreisi, tad pieskarieties pie
.
• Paneļu pārvietošana: pieskarieties paneļa priekšskatījumam un turiet to, pēc tam velciet to
uz citu atrašanās vietu.
• Paneļu dzēšana: pieskarieties pie
attiecīgajā panelī.
• Fona attēli: mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
• Motīvi: mainīt ierīces motīvu. Saskarnes vizuālie elementi, piemēram, krāsas, ikonas un
tapetes, mainīsies atbilstoši izvēlētajai tēmai.
• Logrīki: logrīki ir nelielas programmas, kas aktivizē noteiktas programmu funkcijas, lai
sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi jūsu ierīces sākuma ekrānam. Pieskarieties logrīkam un
turiet to, tad velciet to uz sākuma ekrānu. Logrīks tiks pievienots sākuma ekrānam.
• Sākuma ekrāna iestatījumi: mainiet režģa izmēru, lai sākuma ekrānā attēlotu lielāku vai
mazāku skaitu vienumu, un veiciet citas darbības.
53
Pamatinformācija
Visu programmu atveide sākuma ekrānā
Neizmantojot atsevišķu programmu sarakstu, varat iestatīt ierīci rādīt visas programmas sākuma
ekrānā. Sākuma ekrānā pieskarieties tukšā vietā un turiet, tad pieskarieties pie Sākuma ekrāna
iestatījumi → Sākuma ekrāna izkārtojums → Tikai sākuma ekrāns → Lietot.
Tagad varat piekļūt visām savām programmām, pavelkot pa kreisi sākuma ekrānā.
Indikatora ikonas
Indikatora ikonas parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk
izmantotās ikonas.
• Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa
joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.
• Dažiem indikatoriem ikonas parādās tikai tad, kad ir atvērts paziņojumu panelis.
Ikona
Nozīme
Nav signāla
Signāla stiprums
Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
GPRS tīkls pievienots
EDGE tīkls pievienots
UMTS tīkls pievienots
HSDPA tīkls pievienots
HSPA+ tīkls pievienots
/
LTE tīkls pievienots (modeļos ar iespējotu LTE)
Wi-Fi pievienots
Bluetooth funkcija ir aktivizēta
S Pen pievienota
S Pen atvienota
S Pen akumulatora uzlādes līmenis
54
Pamatinformācija
Ikona
Nozīme
Izmantotie atrašanās vietas pakalpojumi
Notiek saruna
Neatbildēts zvans
Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
Aktivizēts modinātājs
Aktivizēts bez skaņas režīms
Aktivizēts vibrācijas režīms
Aktivizēts lidojuma režīms
Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
Akumulatora uzlāde
Akumulatora uzlādes līmenis
55
Pamatinformācija
Bloķēšanas ekrāns
Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, ekrāns tiek izslēgts un bloķēts. Ekrāns tiek izslēgts un
automātiski bloķēts arī tad, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.
Lai atbloķētu ekrānu, velciet jebkurā virzienā brīdī, kad ekrāns ieslēdzas.
Kad ekrāns ir izslēgts, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai stingri nospiediet sākuma
pogu vai sākuma pogas zonā, lai ieslēgtu ekrānu.
Bloķēts ekrāns
56
Pamatinformācija
Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana
Lai mainītu ekrāna bloķēšanas metodi, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie
Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna bloķēšanas tips un pēc tam izvēlieties ekrāna bloķēšanas metodi.
Iestatot figūru, PIN kodu, paroli, seju, acs varavīksneni vai pirksta nospiedumu kā ekrāna
bloķēšanas metodi, varat aizsargāt savu personisko informāciju, novēršot citu personu piekļuvi
jūsu ierīcei. Pēc ekrāna bloķēšanas metodes iestatīšanas ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas
kodu ikreiz, kad vēlēsieties ierīci atbloķēt.
• Vilkt: pavelciet jebkurā virzienā ekrānā, lai to atbloķētu.
• Figūra: zīmējiet figūru, izmantojot vismaz četrus punktus, lai atbloķētu ekrānu.
• PIN kods: ievadiet PIN kodu ar vismaz četriem cipariem, lai atbloķētu ekrānu.
• Parole: ievadiet paroli ar vismaz četrām rakstzīmēm, cipariem vai simboliem, lai atbloķētu
ekrānu.
• Nav: neiestatiet ekrāna bloķēšanas metodi.
• Intelligent Scan: reģistrējiet ierīcē gan savu seju, gan acu varavīksnenes, lai ērtāk atbloķētu
ekrānu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Intelligent Scan.
• Seja: noskenējiet savu seju, lai atbloķētu ekrānu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Sejas
atpazīšana.
• Varavīksnene: noskenējiet savu acu varavīksnenes, lai atbloķētu ekrānu. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Acs varavīksnenes atpazīšana.
• Pirkstu nospiedumi: reģistrējiet pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Pirkstu nospiedumu atpazīšana.
Jūs varat iestatīt ierīci veikt rūpnīcas datu atiestatīšanu gadījumā, ja vairākas reizes pēc
kārtas ievadīts nepareizs atbloķēšanas kods un ir sasniegts mēģinājumu skaita limits.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Bloķēšanas ekrāns → Drošās
bloķēšanas iestatījumi, atbloķējiet ekrānu, lietojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas
metodi, un pēc tam pieskarieties slēdzim Aut. rūpnīcas iest. atj., lai to aktivizētu.
57
Pamatinformācija
Ekrāna uzņemšana
Uzņemiet ekrānuzņēmumu, kamēr lietojiet ierīci, un rakstiet uz tā, zīmējiet, apgrieziet vai
koplietojiet ar citiem. Jūs varat veikt pašreizējā ekrāna un ritināmās zonas uzņēmumu.
Lai uzņemtu ekrānuzņēmumu, izmantojiet turpmāk norādītās metodes. Uzņemtie
ekrānuzņēmumi tiks saglabāti mapē Galerija.
• Uzņemšana, nospiežot taustiņu: vienlaikus turiet nospiestu skaļuma samazināšanas taustiņu
un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
• Uzņemšana, izmantojot vilkšanas žestus: velciet ar roku pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.
• Uzņemšana, izmantojot Bezskāriena komandu funkciju: atvienojiet S Pen no slota, lai atvērtu
bezskāriena komandu paneli, un tad pieskarieties Rakstīšana ekrānā. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Rakstīšana ekrānā.
• Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu un funkciju lietošanas
laikā.
• Ja nav aktivizēta ekrānuzņēmumu uzņemšana, izmantojot vilkšanas žestus, palaidiet
programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas → Kustības un žesti un
tad pieskarieties slēdzim Velciet ar plaukstu, lai fotografētu, lai to aktivizētu.
Pēc ekrānuzņēmuma uzņemšanas izmantojiet tālāk norādītās rīkjoslas iespējas ekrāna apakšdaļā.
•
: uzņemiet pašreizējo saturu un paslēpto saturu pagarinātā lapā, piemēram, tīmekļa lapā.
Kad jūs pieskaraties pie opcijas , ekrāns tiks automātiski ritināts uz leju, lai uzņemtu vairāk
satura.
•
: kadrējiet noteiktu ekrānuzņēmuma daļu. Kadrētā zona tiks saglabāta sadaļā Galerija.
•
: rakstiet vai zīmējiet uz ekrānuzņēmuma.
•
: koplietot failu ar citiem.
Ja šīs iespējas nav redzamas uzņemtajā ekrānā, palaidiet programmu Iestatījumi,
pieskarieties pie Papildu funkcijas un tad pieskarieties slēdzim Viedā tveršana, lai to
aktivizētu.
58
Pamatinformācija
Paziņojumu panelis
Ikreiz, kad saņemat jaunus paziņojumus, piemēram, ziņojumus vai neatbildētos zvanus, uz
statusa joslas tiek parādītas indikatoru ikonas. Lai skatītu vairāk informācijas par ikonām, atveriet
paziņojumu paneli un skatiet detaļas.
Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu lejup. Lai aizvērtu paziņojumu paneli,
pavelciet ekrānā uz augšu.
Paziņojumu panelī iespējams izmantot turpmāk norādītās funkcijas.
Meklēt ierīcē saglabāto saturu vai
programmas
Palaist Iestatījumi
Ātro iestatījumu pogas
Vēlamā SIM vai USIM karte katrai
iespējai. Pieskarieties, lai piekļūtu
SIM kartes pārvaldniekam.
(modeļiem ar divām SIM kartēm)
Skatīt paziņojuma
papildinformāciju un veikt
dažādas darbības
Nodzēst visus paziņojumus
Piekļūt paziņojumu iestatījumiem
59
Pamatinformācija
Ātro iestatījumu pogu lietošana
Pieskarieties ātro iestatījumu pogām, lai aktivizētu atsevišķas funkcijas. Velciet uz leju paziņojumu
panelī, lai aplūkotu vairāk pogu.
Lai mainītu funkciju iestatījumus, pieskarieties pie teksta, kas redzams zem katras pogas. Lai
skatītu detalizētākus iestatījumus, pieskarieties un turiet pogu.
Lai mainītu pogu izkārtojumu, pieskarieties pie → Pogu secība, pieskarieties pogai un turiet to,
pēc tam velciet uz citu vietu.
60
Pamatinformācija
Teksta ievade
Tastatūras izkārtojums
Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz jūs ievadāt tekstu, lai sūtītu ziņojumus, izveidotu piezīmes
u.c.
Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina
uz kādu no atbalstītajām valodām.
Tastatūras papildfunkcijas
Skatīt vairāk tastatūras funkciju
Ievadīt tekstu ar lielajiem burtiem.
Pieskarieties divreiz, lai rakstītu
tikai ar lielajiem burtiem
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi
Ievadīt simbolus
Pāriet uz jaunu rindu
Ievadīt atstarpi
Ievades valodas mainīšana
Pieskarieties → Valodas un veidi → Pārvaldīt ievades valodas un pēc tam izvēlieties
valodas, ko izmantosiet. Ja jūs izvēlaties divas vai vairākas valodas, jūs varat pārslēgties starp
ievades valodām, velkot uz atstarpes taustiņa pa kreisi vai pa labi.
61
Pamatinformācija
Tastatūras maiņa
Pieskarieties pie
, lai mainītu tastatūru.
Lai mainītu tastatūras veidu, pieskarieties pie
tam vajadzīgo tastatūras veidu.
→ Valodas un veidi, izvēlieties valodu un pēc
• Ja tastatūras poga (
) navigācijas joslā nav redzama, palaidiet programmu
Iestatījumi, pieskarieties pie Vispārīga pārvaldība → Valoda un ievade un pēc tam
pieskarieties slēdzim Tastatūra pogas rādīšana, lai to aktivizētu.
• 3x4 tastatūra vienam taustiņam ir trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi,
pieskarieties atbilstošajam taustiņam vairākas reizes, līdz parādās vēlamā rakstzīme.
Tastatūras papildfunkcijas
•
•
•
•
: jūsu rakstīto vārdu prognozēšana un vārdu piedāvājumu parādīšana. Lai atgrieztos
tastatūras funkciju sarakstā, pieskarieties pie .
: ievadīt emocijzīmes.
: ievadiet uzlīmes. Varat arī ievadīt Manu emocijzīmju uzlīmes, kas līdzinās jums. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Manas emocijzīmes uzlīmju lietošana tērzējot.
: pievienojiet animētos GIF.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
•
: ievadīt tekstu ar balsi.
•
: tastatūras iestatījumu maiņa.
•
→ : izveidot tiešo ziņojumu. Teksta ziņojuma vietā varat ierakstīt savas darbības,
kamēr zīmējat ar roku vai zīmējat ziņojumu, un saglabāt to kā animētu failu. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Live message.
62
Pamatinformācija
•
→
: pārslēgt rokraksta režīmu.
Pārslēgties uz standarta tastatūru
Skatīt informāciju par rokraksta
rediģēšanu
Jūs varat ātri pārslēgties uz rokraksta režīmu, norādot ar S Pen virs teksta lauka un
pieskaroties . Ja šī funkcija nav aktivizēta, palaidiet programmu Iestatījumi,
pieskarieties pie Papildu funkcijas → S Pen un pēc tam pieskarieties slēdzim Tiešā
pildspalvas ievade, lai to aktivizētu.
•
→
: pievienojiet vienumu no starpliktuves.
•
→
: mainiet tastatūras režīmu vai izmēru.
Kopēšana un ielīmēšana
1
2
3
4
Pieskarieties un turiet virs teksta.
Velciet
vai
, lai izvēlētos vēlamo tekstu, vai pieskarieties Izv. visu, lai izvēlētos visu tekstu.
Pieskarieties pie Kopēt vai Izgriezt.
Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.
Pieskarieties un turiet vietā, kur jāievieto teksts, un pieskarieties Ielīmēt.
Lai ielīmētu tekstu, kuru jūs esat kopējis iepriekš, pieskarieties Starpliktuve un izvēlieties
tekstu.
63
Pamatinformācija
Vārdnīca
Meklējiet vārdu definīcijas, kamēr izmantojat konkrētas funkcijas, piemēram, pārlūkojat tīmekļa
lapas.
1
Pieskarieties un turiet meklējamo vārdu.
2
Iespēju sarakstā pieskarieties pie → Dictionary.
3
Ja nepieciešamais vārds netiek izvēlēts, pavelciet
vai
, lai izvēlētu nepieciešamo tekstu.
Ja vārdnīca ierīcē nav instalēta, pieskarieties pie Move to Manage dictionaries, pieskarieties
pie
blakus vārdnīcai, pēc tam pie INSTALĒT, lai to lejupielādētu.
Skatiet definīciju vārdnīcas uznirstošajā logā.
Lai pārslēgtos uz pilnekrāna skatu, pieskarieties pie . Pieskarieties ekrānā redzamajai
definīcijai, lai aplūkotu vairāk definīciju. Lai pievienotu vārdu savam vārdu izlases sarakstam,
detalizētajā skatā pieskarieties vai pieskarieties Search Web, lai izmantotu vārdu kā
meklēšanas vienumu.
64
Programmas un funkcijas
Programmu instalēšana un atinstalēšana
Galaxy Apps
Pērciet un lejupielādējiet programmas. Varat lejupielādēt programmas, kas ir īpaši paredzētas
Samsung Galaxy ierīcēm.
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu Galaxy Apps.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Programmu instalēšana
Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie meklēšanas lauka, lai meklētu pēc
atslēgvārda.
Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas,
pieskarieties INSTALĒT. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties → Iestatījumi →
Automātiski atjaunināt programmas un tad izvēlieties iespēju.
Play veikals
Pērciet un lejupielādējiet programmas.
Palaidiet programmu Play veikals.
Programmu instalēšana
Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai meklējiet tās pēc atslēgvārda.
Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas,
pieskarieties INSTALĒT. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
→
Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties pie
Iestatījumi → Lietotņu automātiska atjaunināšana un tad izvēlieties iespēju.
65
Programmas un funkcijas
Programmu pārvaldīšana
Programmu atinstalēšana vai atspējošana
Pieskarieties programmai un turiet, tad izvēlieties iespēju.
• Deaktiv.: deaktivizēt izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt atinstalētas no
ierīces.
• Atinstal.: atinstalēt lejupielādētās programmas.
Programmu iespējošana
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Programmas →
izvēlieties programmu un tad pieskarieties pie Aktivizēt.
→ Deaktivizēta,
Programmu atļauju iestatīšana
Dažu programmu pareizas darbības nodrošināšanai var būt nepieciešama atļauja piekļūt ierīcē
saglabātajiem datiem vai tos lietot. Atverot programmu, var parādīties uznirstošais logs ar
pieprasījumu piekļuvei noteiktām funkcijām vai informācijai. Pieskarieties pie Atļaut uznirstošajā
logā, lai piešķirtu šai programmai atļaujas.
Lai skatītu savu programmu atļauju iestatījumus, palaidiet programmu Iestatījumi un
pieskarieties pie Programmas. Izvēlieties programmu un pieskarieties pie Atļaujas. Jūs varat
skatīt programmas atļauju sarakstu un mainīt programmas atļaujas.
Lai skatītu vai mainītu programmām piešķirto atļauju iestatījumus atkarībā no piešķirtās
atļaujas kategorijas, palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Programmas → →
Programmu atļaujas → Atļaujas. Izvēlieties vienumu un pieskarieties slēdžiem, kas atrodas
līdzās programmām, kurām vēlaties piešķirt atļaujas.
Ja nepiešķirat programmām atļaujas, to pamatfunkcijas var nedarboties pareizi.
66
Programmas un funkcijas
S Pen funkcijas
S Pen tālvadība
Kontrolējiet programmas attālināti, izmantojot S Pen, kas savienota ar ierīci, izmantojot
Energotaupīgo tehnoloģiju Bluetooth (BLE).
Jūs varat ātri palaist programmas, piemēram, kameras vai galerijas programmu, turot nospiestu
S Pen pogu. Lietojot programmas, varat izmantot noteiktas funkcijas, vienu vai divas reizes
nospiežot S Pen pogu. Piemēram, lietojot kameras programmu, varat fotografēt, vienu reizi
nospiežot pogu, vai pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru, nospiežot pogu divas
reizes.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas → S Pen → S Pen
tālvadība un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai aktivizētu šo funkciju.
• S Pen ir jāuzlādē, lai varētu lietot S Pen tālvadības funkciju. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā S Pen uzlāde.
• Atvienojot S Pen no slota, statusa joslā parādīsies ikona . Ja S Pen ir izlādējusies vai
atrodas tālu no ierīces, vai ir šķēršļi, vai starp S Pen un ierīci ir ārēji traucējumi, S Pen
tiks atvienota no ierīces un ikona kļūs pelēka ( ). Lai atkal izmantotu S Pen tālvadības
funkciju, pievienojiet S Pen ierīcei, no jauna ievietojot S Pen slotā.
67
Programmas un funkcijas
Fotoattēlu uzņemšana ar S Pen
Pat ja jūs fotografējat ar ierīci, uzstādot to uz attālumu, varat viegli fotografēt, nospiežot S Pen
pogu, neuzstādot taimeri.
1
2
Palaidiet programmu Kamera.
Nospiediet S Pen pogu vienu reizi, lai uzņemtu fotoattēlu, un nospiediet divas reizes, lai
pārslēgtu izmantoto kameru.
Lietojamo programmu vai funkciju mainīšana
Mainiet programmu, funkciju vai darbības, ko vēlaties izmantot, ar S Pen funkciju.
Lai mainītu palaižamo programmu, atveriet S Pen tālvadības iestatījumu ekrānu, pieskarieties pie
Turiet nosp. pildsp. pogu, lai un pēc tam izvēlieties programmu vai funkciju.
Lai mainītu katras programmas darbības, atveriet S Pen tālvadības iestatījumu ekrānu,
pieskarieties pie Viens nospiediens vai Nospiest divreiz katras programmas kartes sadaļā
Programmas darbības, un pēc tam izvēlieties darbību.
S Pen akumulatora uzlādes
līmenis
Izvēlieties programmai, lai to
palaistu
Iestatiet darbības katrai
programmai
68
Programmas un funkcijas
Cita S Pen pievienošana
Pirms S Pen funkciju izmantošanas ar citu S Pen kā, piemēram, S Pen tālvadība vai atgādņu
rakstīšana izslēgtā ekrānā ar rakstīšanas krāsu, jums jāsavieno S Pen ar jūsu ierīci.
1
2
3
Ievietojiet slotā citu S Pen.
Atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie
atkal, lai to aktivizētu.
(S Pen tālvadība) un pēc tam pieskarieties
Pieskarieties pie Pievienot jaunu S Pen.
S Pen tiks pievienota. Iespējama neliela aizkavēšanās, līdz tiek pabeigta savienošana.
• Varat pievienot vienīgi Samsung apstiprinātas S Pen, kas atbalsta Energotaupīgo
tehnoloģiju Bluetooth (BLE).
• Neatvienojiet S Pen no ierīces, kad ar to tiek veidots savienojums. Šādi darot, process
tiks pārtraukts.
• Ja neizdodas izveidot savienojumu vai jūs vēlaties izmantot iepriekšējo S Pen, atkārtoti
savienojiet to, izmantojot iepriekš norādīto paņēmienu.
69
Programmas un funkcijas
S Pen atiestatīšana
Ja S Pen ir radušās savienojuma problēmas vai S Pen bieži atvienojas, atiestatiet S Pen un atkārtoti
savienojiet to.
Ievietojiet S Pen slotā. Pēc tam atveriet S Pen tālvadības iestatījumu ekrānu un pieskarieties pie
→ Atiestatīt S Pen.
Bezskāriena komanda
Bezskāriena komanda ir izvēlne, kas nodrošina S Pen funkcijas un ātru piekļuvi biežāk
izmantotajām programmām.
Lai atvērtu bezskāriena komandu paneli, izņemiet S Pen no slota vai pārvietojiet S Pen virs
ekrāna un nospiediet S Pen pogu. Tāpat jūs varat pieskarties pie bezskāriena komandas ikonas,
izmantojot S Pen.
Velciet uz augšu vai uz leju bezskāriena komandu panelī un izvēlieties vēlamo funkciju vai
programmu.
Ja ekrāns ir izslēgts vai bloķēts, izmantojot ekrāna bloķēšanas metodi, pēc S Pen
izņemšanas netiks atvērts bezskāriena komandu panelis.
S Pen iestatījumi
Piezīmes izveide
Skatīt visas piezīmes
Viedā izvēle
Bezskāriena komandu ikona
Rakstīšana ekrānā
Live message
PENUP
Tulkošana
70
Programmas un funkcijas
Saīšņu pievienošana bezskāriena komandu panelī
Pievienojiet saīsnes uz bieži lietotajām programmām vai funkcijām bezskāriena komandu panelī.
Bezskāriena komandu panelī pieskarieties pie Pievienot īsceļus un atlasiet tās programmas vai
funkcijas, kuras vēlaties atvērt no paneļa.
Kā papildu variantu atveriet bezskāriena komandu paneli un pieskarieties pie
→ Īsceļi.
S Pen funkcijas
No bezskāriena komandu paneļa iespējams aktivizēt dažādas S Pen funkcijas. Saīsnes, kas
neparādās panelī pēc noklusējuma, var pievienot, izmantojot saīšņu pievienošanas funkciju.
• Izveidot piezīmi: veidojiet piezīmes vienkāršā veidā uznirstošajā logā, bez nepieciešamības
palaist programmu Samsung Notes. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Izveidot piezīmi.
• Skatīt visas piezīmes: skatiet visas piezīmes programmā Samsung Notes.
• Viedā izvēle: izmantojiet S Pen, lai izvēlētos zonu un veiktu tādas darbības kā kopīgošanu vai
saglabāšanu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Viedā izvēle.
• Rakstīšana ekrānā: uzņemiet ekrānuzņēmumus, lai uz tiem rakstītu vai zīmētu vai apgrieztu
uzņemto ekrānuzņēmumu. Jūs varat arī uzņemt pašreizējo saturu un paslēpto saturu
pagarinātā lapā, piemēram, tīmekļa lapā. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Rakstīšana
ekrānā.
• Live message: tā vietā, lai sūtītu teksta ziņojumu, izveidojiet un nosūtiet unikālu ziņojumu,
ierakstot savas darbības laikā, kad zīmējat ar roku, vai tiešā ziņojuma zīmēšanas procesā, un
saglabājot to kā animētu failu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Live message.
• Tulkot: turiet S Pen virs vārda, lai to iztulkotu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Tulkot.
• PENUP: publicējiet savus mākslas darbus, aplūkojiet citu darbus un iepazīstieties ar
noderīgiem zīmēšanas padomiem. Plašāku informāciju skatiet sadaļā PENUP.
• Bixby Vision: izmantojiet Bixby Vision funkcijas, lai meklētu līdzīgus attēlus, noteiktu un
tulkotu tekstu, kā arī veiktu citas darbības. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Bixby Vision.
• Palielināt: turiet S Pen virs attiecīgās ekrāna daļas, lai to palielinātu. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Palielināt.
• Apskats: samaziniet programmu līdz sīktēlam un turiet S Pen virs šī sīktēla, lai atvērtu
programmu pilnekrāna skatā. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Apskats.
• Izkrāsošana: pievienojiet krāsas attēliem, ko nodrošina PENUP, izmantojot S Pen. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Izkrāsošana.
• Pievienot īsceļus: bezskāriena komandu joslā pievieno saīsnes uz bieži lietotajām
programmām.
71
Programmas un funkcijas
Bezskāriena komandu ikona
Kad bezskāriena komandu panelis ir aizvērts, uz ekrāna vēl aizvien ir pieejama bezskāriena
komandu ikona. Jūs varat atvērt bezskāriena komandu paneli, pieskaroties ikonai ar S Pen.
Lai pārvietotu ikonu, velciet
Lai noņemtu ikonu, velciet
uz jauno atrašanās vietu.
uz Noņemt ekrāna augšdaļā.
Ja bezskārienu komandu ikona ekrānā neparādās, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties
pie Papildu funkcijas → S Pen un pēc tam pieskarieties slēdzim Peldošā ikona, lai to aktivizētu.
Lietojot programmas, kas atbalsta S Pen tālvadības funkciju, varat skatīt katrai programmai
pieejamās darbības, norādot ar S Pen virs Bezskāriena komandas ikonas.
Izveidot piezīmi
Veidojiet piezīmes vienkāršā veidā uznirstošajā logā, bez nepieciešamības palaist programmu
Samsung Notes.
1
Atveriet bezskāriena komandu paneli un pieskarieties pie Izveidot piezīmi. Vai arī, turot
nospiestu pogu S Pen, divreiz pieskarieties ekrānam.
Piezīmju ekrāns parādīsies uznirstošajā logā.
2
Veidojiet piezīmi, izmantojot S Pen.
Dzēšgumija
Rakstāmspalva
Atsaukt
Atcelt atsaukšanu
3
Kad jūs esat beidzis sacerēti piezīmi, pieskarieties pie Sagl.
Piezīme tiks saglabāta programmā Samsung Notes.
72
Programmas un funkcijas
Viedā izvēle
Izmantojiet S Pen, lai izvēlētos laukumu un veiktu tādas darbības kā koplietošana vai
saglabāšana. Jūs varat arī izvēlēties video laukumu un izveidot no tā GIF animāciju.
1
2
3
Atrodot saturu, kuru vēlaties fiksēt, piemēram, daļu attēla, atveriet bezskāriena komandu
paneli un pieskarieties pie Viedā izvēle.
Rīkjoslā izvēlieties vēlamās formas ikonu un velciet S Pen pāri saturam, ko vēlaties fiksēt.
Lai piespraustu izvēlēto laukumu ekrāna augšdaļā, pieskarieties pie
pēc tam pieskarieties pie Piespraust ekr.
Izvēlieties iespēju, ko izmantot izvēlētajā laukumā.
• Izvilkt tekstu: izvelciet tekstu no izvēlētās zonas.
•
: automātiski maina izvēlētā laukuma izskatu.
•
: rakstīt vai zīmēt izvēlētajā laukumā.
•
: koplietot atlasīto laukumu ar citiem.
•
: saglabāt izvēlēto laukumu Galerija.
73
, atlasiet laukumu un
Programmas un funkcijas
Laukuma tveršana no videoklipa
Atskaņojot video, jūs varat izvēlēties zonu un uzņemt to kā GIF animāciju.
1
2
3
Atrodot saturu, kuru vēlaties fiksēt video atskaņošanas laikā, atveriet bezskāriena komandu
paneli un pieskarieties pie Viedā izvēle.
Rīkjoslā pieskarieties pie
.
Noregulējiet uzņemamā laukuma pozīciju un izmēru.
Noregulēt pozīciju
Vilkt aiz rāmja stūra,
lai manītu izmēru
Izvēlieties kvalitāti
4
Pieskarieties Ier., lai sāktu uzņemšanu.
• Pirms uzņemt video, pārliecinieties, ka to ir iespējams demonstrēt.
• Ekrānā tiks attēlots maksimālais laiks lauka uzņemšanai no video.
• Uzņemot lauku no video, tā skaņa netiks ierakstīta.
5
6
Pieskarieties Beigt, lai pārtrauktu uzņemšanu.
Izvēlieties iespēju, ko izmantot izvēlētajā laukumā.
•
: rakstīt vai zīmēt izvēlētajā laukumā. Pieskarieties pie
faila saglabāšanas.
•
: koplietot atlasīto laukumu ar citiem.
•
: saglabāt izvēlēto laukumu Galerija.
74
, lai aplūkotu iznākumu pirms
Programmas un funkcijas
Rakstīšana ekrānā
Uzņemiet ekrānuzņēmumus, lai uz tiem rakstītu vai zīmētu vai apgrieztu uzņemto
ekrānuzņēmumu.
Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.
1
Atrodot saturu, kuru vēlaties uzņemt, atveriet bezskāriena komandu paneli un pieskarieties
Rakstīšana ekrānā.
Pašreizējais ekrāns tiek automātiski uzņemts, un parādās rediģēšanas rīkjosla.
2
3
Ja jūs uzņemat saturu pagarinātā lapā, piemēram, tīmekļa lapā, pieskarieties pie Ritināšanas
tveršana, lai uzņemtu paslēpto saturu. Vairākas reizes pieskarieties pie Tvert vairāk, līdz
ekrāns tiek uzņemts, un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
Rakstiet piezīmi uz ekrānuzņēmuma.
Rakstāmspalva
Apgriezt
Atsaukt
Atcelt atsaukšanu
75
Programmas un funkcijas
4
Izvēlieties iespēju, ko izmantot ekrānuzņēmumā.
• Saglabāt: saglabāt ekrānuzņēmumu Galerija.
• Kopīgot: kopīgojiet ekrānuzņēmumu ar citiem.
Live message
Tā vietā, lai sūtītu teksta ziņojumu, izveidojiet un nosūtiet unikālu ziņojumu, ierakstot savas
darbības laikā, kad zīmējat ar roku, vai tiešā ziņojuma zīmēšanas procesā, un saglabājot to kā
animētu failu.
1
Ja vēlaties nosūtīt animētu ziņojumu, kamēr veidojat ziņojumu, atveriet bezskāriena
→ uz
komandu paneli un pieskarieties pie Live message. Vai arī pieskarieties pie
Samsung tastatūras.
Parādīsies tiešā ziņojuma logs.
2
Pielāgojiet pildspalvas iestatījumus un fona attēlu.
•
: mainīt rakstīšanas efektu.
•
: mainīt pildspalvas rādiusu.
•
: mainīt pildspalvas krāsu.
•
: mainīt fona krāsu.
•
: mainīt fona attēlu.
•
: uzstādīt Manu emocijzīmju uzlīmi kā fonu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā AR
emocijzīme.
76
Programmas un funkcijas
3
Rakstiet vai zīmējiet tiešā ziņojuma logā.
Progresa josla
Atvērt savu
tiešo ziņojumu
sarakstu
Mainiet faila
formātu
Pielāgot
pildspalvas
iestatījumus
Priekšskatīt
Pielāgojiet fona
iestatījumus
Sākt no jauna
Atsaukt
4
Kad esat beidzis, pieskarieties pie Gatavs un nosūtiet ziņojumu.
Tiešais ziņojums tiks saglabāts sadaļā Galerija animēta GIF faila vai video formātā un tiks
pievienots aktuālajam ziņojumam.
Varat arī koplietot tiešos ziņojumus, izmantojot citas koplietošanas metodes.
• Izvēlieties tiešo ziņojumu sadaļā Galerija un pieskarieties pie
.
• Citos ekrānos, nevis ziņojuma izveides ekrānā, atveriet Bezskārienu komandu,
pieskarieties pie Live message, izveidojiet tiešo ziņojumu un pēc tam pieskarieties pie
Kopīgot.
77
Programmas un funkcijas
Tulkot
Turiet S Pen virs teksta, ko vēlaties iztulkot. Teksta sastāvdaļas tiks arī konvertētas.
• Lai izmantotu šo funkciju, jūsu ierīcei jābūt savienotai ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
• Šī funkcija dažās valodās netiek atbalstīta.
• Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ekrānā ir noteikšanai piemērots teksts.
1
Atrodot saturu, kuru vēlaties iztulkot, atveriet bezskāriena komandu paneli un pieskarieties
pie Tulkot.
2
Tulkotāja panelī, kas redzams ekrāna augšdaļā, izvēlieties valodas.
3
Turiet S Pen virs teksta, kuru vēlaties iztulkot, vai virs teksta vienuma, kuru vēlaties konvertēt.
Iespējams mainīt tekstu uz vārdiem vai teikumiem, pieskaroties pie
.
Tiks parādīts iztulkotais teksts. Lai noklausītos oriģinālā teksta izrunu, pieskarieties pie
Ikona
var neparādīties atkarībā no izvēlētās valodas.
Teksta atlasīšanas
granularitāte (vārds
vai teikums)
Izvēlēties valodas
Tulkošanas rezultāts
4
vai
Lai aizvērtu tulkotāju, tulkotāja panelī pieskarieties pie
78
.
.
Programmas un funkcijas
Bixby Vision
Turot S Pen virs satura, tas tiks atpazīts un tiks parādītas pieejamās meklēšanas ikonas.
Izmantojiet šīs funkcijas, lai meklētu līdzīgus attēlus, noteiktu un tulkotu tekstu, kā arī veiktu citas
darbības. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Bixby Vision.
1
2
3
4
Atrodot attēlu, par kuru vēlaties meklēt saistīto informāciju vai no kura vēlaties izvilkt tekstu,
atveriet bezskāriena komandu paneli un pieskarieties pie Bixby Vision.
Turiet S Pen virs vajadzīgā satura.
Kad saturs ir atpazīts, parādās pieejamās meklēšanas ikonas.
Izvēlieties atbilstošo ikonu.
Lai aizvērtu Bixby Vision, Bixby Vision panelī pieskarieties pie
79
.
Programmas un funkcijas
Palielināt
Turiet S Pen virs attiecīgās ekrāna daļas, lai to palielinātu.
Atveriet bezskāriena komandu paneli, pieskarieties pie Palielināt un turiet S Pen virs palielināmās
zonas.
Mainīt palielinājuma proporcijas
Aizvērt palielinātāju
Mainīt palielinātāja izmēru
80
Programmas un funkcijas
Apskats
Samaziniet programmu līdz sīktēlam un turiet S Pen virs šī sīktēla, lai atvērtu programmu
pilnekrāna skatā.
Piemēram, palaidiet karšu programmu, atveriet bezskāriena komandu paneli un pieskarieties
pie Apskats. Programma tiks samazināta līdz sīkattēlam ekrāna apakšpusē. Pārlūkojot tīmekļa
vietnes, turiet S Pen virs sīkattēla, lai atvērtu karšu programmu pilnekrāna skatā un ātri meklētu
vietas.
Sīkattēls
Pārvietojiet S Pen tālāk no ekrāna, lai atkal samazinātu programmu līdz sīktēlam.
Lai aizvērtu samazināto programmu, pieskarieties un turiet sīkattēlu un pēc tam velciet to uz
Noņemt ekrāna augšpusē.
81
Programmas un funkcijas
Izkrāsošana
Varat izkrāsot PENUP nodrošinātus attēlus. Veidojiet savus mākslas darbus, izmantojot dažādas
krāsas.
Atveriet bezskāriena komandu paneli, pieskarieties pie Izkrāsošana, izvēlieties attēlu un sāciet to
izkrāsot. Pēc darba beigšanas saglabājiet attēlu sadaļā Galerija vai publicējiet to PENUP.
82
Programmas un funkcijas
Skats no augšas
Turiet S Pen virs vienuma, kas atrodas ekrānā, lai priekšskatītu tā saturu vai skatītu informāciju
uznirstošajā logā.
Dažās programmās priekšskatīšanas logā būs attēlotas darbību pogas.
Darbības pogas
Ja šī funkcija nav aktivizēta, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu
funkcijas → S Pen un pēc tam pieskarieties slēdzim Skats no augšas, lai to aktivizētu.
Pildspalvas izvēle
Turot nospiestu pogu S Pen, velciet S Pen pāri tekstam vai vienumu sarakstiem, lai izvēlētos
dažādus vienumus vai tekstu. Varat arī kopēt un ielīmēt izvēlētos vienumus vai tekstu citā
programmā vai koplietot tos ar citiem.
83
Programmas un funkcijas
Izsl. ekr. atg.
Jūs varat ātri izveidot atgādnes, rakstot uz ekrāna un to neieslēdzot. Varat arī piespraust vai
rediģēt atgādni Always On Display.
• Ja šī funkcija nav aktivizēta, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie
Papildu funkcijas → S Pen un tad pieskarieties slēdzim Izsl. ekr. atg., lai to aktivizētu.
• Varat izveidot atgādnes dažādās krāsās atkarībā no jūsu S Pen krāsas. Ja vēlaties
deaktivizēt šo funkciju, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu
funkcijas → S Pen → Izsl. ekr. atg., un pēc tam pieskarieties slēdzim Izmantot S Pen
pamatkrāsu.
Atgādnes izveide izslēgtā ekrānā
1
2
Kad ekrāns ir izslēgts, atvienojiet S Pen vai pieskarieties ekrānā ar S Pen, vienlaikus turot
nospiestu pogu S Pen.
Rakstiet vai zīmējiet piezīmi.
Lai paplašinātu lapu, pieskarieties pie
.
84
Programmas un funkcijas
3
Lai piespraustu atgādni Always On Display, pieskarieties pie
DISPLAY. Piespraustā atgādne vēl netiks saglabāta.
→ PIESPR. ALWAYS ON
Lai saglabātu atgādni, pieskarieties pie Sagl. Notes vai ievietojiet S Pen atpakaļ slotā.
→ Izslēgta ekrāna atgādne.
Atgādne tiks saglabāta sadaļā Samsung Notes →
Always On Display piespraustas atgādnes skatīšana
Ja piespraužat atgādni izslēgtā ekrānā, varat to skatīt Always On Display.
Lai rediģētu piespraustu atgādni, divreiz pieskarieties atgādnei. Ja vēlreiz piespraužat rediģēto
→
atgādni Always On Display, sākotnējā atgādne tiks saglabāta sadaļā Samsung Notes →
Izslēgta ekrāna atgādne.
Lai samazinātu piesprausto atgādni, divreiz pieskarieties pie
. Atgādne tiks rādīta kā
Always On Display. Lai vēlreiz skatītu atgādni, divreiz pieskarieties pie .
Ja pēc atgādnes atvēršanas noteiktu laiku neveiksiet nevienu darbību, atgādne
automātiski tiks samazināta.
Piespraustā atgādne
Samazināt piezīmi
85
ikona
Programmas un funkcijas
Ekrāna atbloķēšana, izmantojot S Pen
Ja ekrāns ir bloķēts, kamēr ir pieslēgts S Pen, varat atbloķēt ekrānu, nospiežot S Pen pogu.
• Funkcija Atbloķēt ar S Pen tālvadību ir pieejama tikai tad, ja ir iestatīts ekrāna
bloķēšanas režīms.
• Lai izmantotu šo funkciju, S Pen jābūt savienotai ar jūsu ierīci.
1
2
3
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Papildu funkcijas → S Pen →
Atbloķēt ar S Pen tālvadību.
Pieskarieties pie Atbloķēt ar S Pen tālvadību → LABI.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Tagad jūs varat atbloķēt ekrānu, piespiežot S Pen pogu.
86
Programmas un funkcijas
Bixby
Ievads
Bixby ir viedais balss pakalpojums, kas atvieglo ierīces lietošanu.
Varat sarunāties ar Bixby vai rakstīt tekstu. Bixby palaidīs jūsu pieprasīto funkciju vai parādīs jūsu
vēlamo informāciju. Tas arī apgūst jūsu ierīces lietošanas paradumus un apstākļus. Jo vairāk tas
zinās par jums, jo labāk varēs jūs izprast.
• Lai izmantotu Bixby, ierīcei ir jābūt savienotai ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
• Lai izmantotu Bixby, ir jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung kontā.
• Bixby ir pieejams tikai dažās valodās, un dažas funkcijas noteiktos reģionos, iespējams,
nebūs pieejamas.
Bixby palaišana
Pirmoreiz palaižot Bixby, parādās Bixby ievadinformācijas lapa. Jums jāizvēlas valoda, ko lietot
ar Bixby, jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung kontā atbilstoši ekrānā redzamajiem
norādījumiem, un pēc tam jāpiekrīt noteikumiem un nosacījumiem.
1
Nospiediet Bixby taustiņu.
Izvēlieties
valodu
Bixby taustiņš
Pierakstieties
savā Samsung
kontā
87
Programmas un funkcijas
2
3
Izvēlieties valodu, ko lietot ar Bixby.
Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pierakstītos savā Samsung kontā.
Ja jūs jau esat pierakstījies, ekrānā parādīsies jūsu konta informācija.
4
5
6
7
Pieskarieties pie
.
Izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem un pieskarieties pie
.
Pieskarieties pie
un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai reģistrēt savu balsi.
Pieskarieties pie
, lai pabeigtu uzstādīšanu.
Parādīsies Bixby ekrāns.
Mans profils
Piekļūt papildiespējām
Apmācība
Ieteiktās komandas
Sazināties ar teksta palīdzību
Sazināties ar balss palīdzību
88
Programmas un funkcijas
Bixby izmantošana
Pasakot Bixby vēlamo, Bixby palaidīs atbilstošās funkcijas vai parādīs jūsu pieprasīto informāciju.
Turot nospiestu Bixby taustiņu, sakiet, ko vēlaties, lai Bixby dara, un pēc tam, kad esat beidzis
runāt, atlaidiet taustiņu.
Sarunas sākšana
Klausīšanās
Attiecīgā funkcija
aktivizēta
Ja Bixby jums sarunas laikā uzdod jautājumu, turot nospiestu Bixby taustiņu, atbildiet Bixby. Vai
arī pieskarieties pie
un atbildiet Bixby.
89
Programmas un funkcijas
Bixby lietojums
Lai skatītu citus Bixby lietošanas veidus, nospiediet Bixby taustiņu un pēc tam velciet ekrānā pa
kreisi.
Jūs varat pārbaudīt Bixby atbalstītos pakalpojumus un komandu piemērus.
Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
90
Programmas un funkcijas
Bixby Vision
Bixby Vision ir pakalpojums, kas sniedz informāciju, piemēram, līdzīgus attēlus, atrašanās vietas,
tulkotu tekstu un QR kodus. Bixby Vision ātri un intuitīvi atpazīst objektus, pat ja nezināt to
nosaukumus.
Izmantojiet tālāk piedāvātās Bixby Vision funkcijas.
Teksts
Vieta
Attēls
QR kods
Vīns
• Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei jābūt savienotai ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
• Lai izmantotu šo funkciju, ir jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung kontā.
• Pieejamās funkcijas un meklēšanas rezultāti var atšķirties atkarībā no reģiona vai
pakalpojumu sniedzēja.
• Šī funkcija var nebūt pieejama, vai jūs varat iegūt nepareizus meklēšanas rezultātus
atkarībā no attēla lieluma, formāta vai izšķirtspējas.
• Samsung neatbild par Bixby Vision sniegto produktu informāciju.
91
Programmas un funkcijas
Bixby Vision palaišana
1
Palaidiet Bixby Vision, lietojot kādu no tālāk norādītajām metodēm.
• Programmā Kamera pieskarieties pie Bixby Vision.
• Programmā Galerija izvēlieties attēlu un pieskarieties pie
.
• Programmā Internets pieskarieties attēlam un turiet to nospiestu, pēc tam pieskarieties
pie Bixby Vision.
• Ja sākuma ekrānam un programmu sarakstam pievienojāt programmas Bixby Vision
ikonu, palaidiet programmu Bixby Vision.
2
3
Izvēlieties vēlamo funkciju.
Turiet objektu ekrānā, lai to atpazītu.
Kad objekts ir atpazīts, ekrānā tiek parādīti meklēšanas rezultāti.
Lai skatītu papildinformāciju, pieskarieties pie funkcijas ikonas vai izvēlieties meklēšanas
rezultātu.
Teksta tulkošana vai izvilkšana
Atpazīstiet un parādiet tulkoto tekstu ekrānā. Tekstu var izvilkt arī no dokumenta vai attēla faila.
Piemēram, ja, esot ārvalstīs, vēlaties saprast ceļa norādē attēlotu informāciju, izmantojiet Bixby
Vision piedāvātās funkcijas. Ierīce pārtulkos norādes tekstu jūsu izvēlētajā valodā.
1
2
Kad esat sameklējis vēlamo attēlu vai objektu, palaidiet Bixby Vision.
Izvēlieties
un turiet tekstu ekrānā, lai to atpazītu.
Pārtulkotais teksts tiks parādīts ekrānā.
• Lai izvilktu tekstu, pieskarieties pie
. Izvilkto tekstu ir iespējams koplietot vai saglabāt.
• Lai mainītu avota vai mērķa valodu, ekrāna augšdaļā pieskarieties valodu iestatīšanas
panelim.
92
Programmas un funkcijas
Līdzīgu attēlu meklēšana
Meklējiet tiešsaistē attēlus, kas ir līdzīgi atpazītajam objektam. Varat skatīt dažādus attēlus, kuru
īpašības (piemēram, krāsa vai forma) ir līdzīgas konkrētajam objektam.
Izmantojiet Bixby Vision piedāvātās funkcijas, ja vēlaties, piemēram, noskaidrot fotogrāfijas vai
attēla nosaukumu. Ierīce meklēs un parādīs saistītu informāciju vai attēlus ar līdzīgām iezīmēm.
1
2
3
Kad esat sameklējis vēlamo attēlu vai objektu, palaidiet Bixby Vision.
Izvēlieties
un turiet objektu ekrānā, lai to atpazītu.
Pieskarieties pie
vai atlasiet meklēšanas rezultātu ekrānā.
Tiks parādīts līdzīgs attēls.
Tuvumā esošu vietu meklēšana
Meklējiet informāciju par tuvumā esošām vietām, atpazīstot savu pašreizējo atrašanās vietu.
Izmantojiet Bixby Vision funkcijas, ja, piemēram, vēlaties sameklēt tuvumā esošas kafejnīcas.
Ierīce meklēs un parādīs tuvumā esošās kafejnīcas.
1
2
Kad esat sameklējis vēlamo vietu vai objektu, palaidiet Bixby Vision.
Izvēlieties
un turiet vietu vai objektu ekrānā, lai to atpazītu.
Ir iespējams skatīt pamatinformāciju par tuvumā esošām vietām.
Ja vēlaties meklēt vietas citā virzienā, pagrieziet kameru šajā virzienā.
Ja lietojat Bixby Vision ar kameru, varat redzēt savu pašreizējo atrašanās vietu un laika
apstākļu informāciju. Lai redzētu savu pašreizējo atrašanās vietu kartē, vērsiet kameru
pret zemi. Lai skatītu savu pašreizējo laika apstākļu informāciju, vērsiet kameru pret
debesīm.
3
Pieskarieties pie
vai atlasiet meklēšanas rezultātu ekrānā.
Ierīce parādīs informāciju par tuvumā esošām vietām.
93
Programmas un funkcijas
Informācijas par vīniem meklēšana
Nosakiet vīna etiķetē esošo informāciju un meklējiet par šo vīnu papildu informāciju.
Izmantojiet Bixby Vision piedāvātās funkcijas, piemēram, ja atrodat savu iecienītāko vīnu vai par
kādu vīnu vēlaties iegūt plašāku informāciju.
1
2
3
Kad esat sameklējis vēlamo attēlu vai objektu, palaidiet Bixby Vision.
Izvēlieties
un turiet vīna etiķeti ekrānā, lai to atpazītu.
Pieskarieties pie
vai atlasiet meklēšanas rezultātu ekrānā.
Tiks parādīta informācija par konkrētā vīna etiķeti.
QR kodu nolasīšana
Atpazīstiet QR kodus un piekļūstiet dažādu veidu informācijai, piemēram, interneta vietnēm,
fotoattēliem, video, kartēm un vizītkartēm.
1
2
Kad esat sameklējis vēlamo attēlu vai objektu, palaidiet Bixby Vision.
Izvēlieties
un turiet QR kodu ekrānā, lai to atpazītu.
Tiks parādīta ar QR kodu saistītā informācija.
Papildfunkciju lejupielāde
Varat lejupielādēt dažādas Bixby Vision funkcijas.
Bixby Vision ekrānā pieskarieties pie
→ PIEV. un lejupielādējiet programmas vai funkcijas.
94
Programmas un funkcijas
Bixby Home
Bixby Home ekrānā varat skatīt Bixby ieteiktos pakalpojumus un informāciju, kas tiek attēlota,
analizējot jūsu ierīces lietošanas paradumus un jūsu ierasto dienas gaitu.
• Lai skatītu vairāk satura, savienojiet ierīci ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
• Lai pilnībā izmantotu šo funkciju, jums jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung
kontā.
Bixby Home ekrāna atvēršana
1
Sākuma ekrānā pavelciet pa labi.
Parādīsies Bixby Home ekrāns.
Palaižot šo funkciju pirmo reizi pēc datu atiestatīšanas, rīkojieties saskaņā ar ekrānā
redzamajām norādēm, lai pabeigtu iestatīšanu.
2
Pavelciet augšup vai lejup, lai skatītu ieteicamo saturu.
Piekļūt papildiespējām
Gaidāmais atgādinājums
Ieteiktais saturs
3
Lai aizvērtu Bixby Home, velciet ekrānā pa kreisi vai pieskarieties atgriešanās pogai.
95
Programmas un funkcijas
Ieteiktā satura lietošana Bixby Home
Atverot Bixby Home, redzēsiet biežāk atjaunināto saturu, kas attēlots karšu veidā. Lai skatītu
kartes, pavelciet augšup vai lejup.
Piemēram, no rīta pa ceļam uz biroju Bixby Home ekrānā būs pieejams jūsu dienas grafiks un
varēsiet atskaņot savu iecienītāko mūziku. Vakarā varat apskatīt modinātāja signālus, pārskatīt
dienā paveiktos darbus un skatīt draugu ziņu plūsmas.
Karšu saturs un secība tiks automātiski atjaunināta ar iepriekš noteiktu intervālu. Lai
manuāli atjauninātu kartes, pavelciet ekrānā uz leju.
Karšu saraksta rediģēšana
• Lai Bixby Home ekrāna augšdaļā piespraustu karti, pieskarieties pie
→ Atspraust.
Lai atspraustu karti, pieskarieties pie
→ Piespraust augšā.
• Lai pārtrauktu kartes rādīšanu sarakstā, pavelciet karti pa labi un pieskarieties pie Vairs
nerādīt.
• Lai paslēptu sarakstā kartes rādīšanu, pavelciet karti pa labi un pieskarieties pie Pagaidām
paslēpt.
Kartēs iekļaujamo programmu izvēle
Pievienojiet vai dzēsiet programmas, kas Bixby Home ekrānā tiks attēlotas karšu veidā.
Bixby Home ekrānā pieskarieties pie → Kartītes un pieskarieties blakus vienumiem esošajiem
slēdžiem, lai tos pievienotu vai dzēstu.
Ja programma nav instalēta ierīcē, tā ir jāinstalē, lai varētu šo programmu lietot. Bixby
Home ekrānā pieskarieties pie → Kartītes un pēc tam lejupielādējiet programmu.
Bixby Home iestatījumu pielāgošana
Bixby Home ekrānā pieskarieties pie → Iestatījumi.
• Pielāgošanas pakalpojums: lai uzlabotu ierīces lietošanas iespējas, iestatiet ierīci izmantot
Bixby interaktīvos un pielāgotos pakalpojumus.
• Bixby Home satura nodrošinātāji: izlasiet un piekrītiet katra satura sniedzēja noteikumiem
un konfidencialitātes politikai, vai arī atsauciet savu piekrišanu.
• Par Bixby Home: skatiet Bixby Home versiju un juridisko informāciju.
96
Programmas un funkcijas
Reminder
Veidojiet atgādinājumus, lai ieplānotu veicamos darbus vai skatītu saturu vēlāk. Jūs saņemsiet
paziņojumus konkrētajam atgādinājumam iepriekš noteiktajā laikā vai vietā.
• Lai saņemtu precīzākus paziņojumus, savienojiet ierīci ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
• Lai pilnībā izmantotu šo funkciju, jums jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung
kontā.
• Lai varētu lietot atrašanās vietas atgādinājumus, jābūt aktivizētai GPS funkcijai.
Programmas Reminder palaišana
Varat palaist programmu Reminder, izmantojot Bixby Home.
1
Sākuma ekrānā pavelciet pa labi.
2
Atgādin. kartē pieskarieties pie Sākt darbu.
Parādīsies Bixby Home ekrāns.
Tiks parādīts Reminder ekrāns un programmu sarakstam tiks pievienota Reminder
programmas ikona ( ).
97
Programmas un funkcijas
Atgādinājumu izveide
Veidojiet atgādinājumus, izmantojot dažādas metodes. Izveidojot atgādinājumu un iestatot laiku
vai atrašanās vietu, jūs attiecīgajā brīdī saņemsiet Reminder paziņojumu. Tāpat jūs varat saglabāt
dažādu saturu, piemēram, atsevišķas piezīmes vai tīmekļa vietnes adreses, un aplūkot tās vēlāk.
Piemēram, izveidojiet atgādinājumu, ka, pārnākot mājās, jāaplaista puķes.
1
2
3
Palaidiet programmu Reminder.
Pieskarieties pie Rakstīt atgādinājumu vai
un ievadiet “Apliet puķes”.
Pieskarieties pie Vieta → Iestatīt nosacījumus → Izvēlieties vietu un izvēlieties mājas
atrašanās vietu.
4
Pieskarieties pie Kad es ierodos → Gatavs.
5
Pieskarieties pie Saglabāt, lai saglabātu atgādinājumu.
Pārnākot mājās, tiks parādīts paziņojums: “Apliet puķes”.
98
Programmas un funkcijas
Atgādinājumu paziņojumu pārbaudīšana
Iepriekš iestatītajā laikā vai vietā parādīsies paziņojuma uznirstošais logs. Pieskarieties pie
Pabeigt vai Atlikt.
Atgādinājumu saraksta skatīšana
Lai skatītu atgādinājumu sarakstu, palaidiet programmu Reminder. Lai skatītu detalizētu
informāciju par atgādinājumu, izvēlieties atgādinājumu.
99
Programmas un funkcijas
Atgādinājuma papildinformācijas rediģēšana
Pievienojiet vai rediģējiet atgādinājuma papildinformāciju, piemēram, parādīšanas biežumu,
datumu, laiku vai vietu.
1
2
Atgādinājumu sarakstā izvēlieties atgādinājumu, ko vēlaties rediģēt, un pieskarieties pie
Rediģēt.
Rediģējiet nosacījumus un pieskarieties pie Saglabāt.
Atgādinājuma informācija
Mainīt atgādinājuma krāsu
Pievienot kontrolsarakstu
Pievienot attēlu
Atgādinājuma nosacījumi
Atgādinājumu izbeigšana
Atzīmējiet kā izbeigtus atgādinājumus, kas jums vairs nav vajadzīgi.
Atgādinājumu sarakstā izvēlieties atgādinājumu un pieskarieties pie Pabeigt. Vai arī velciet
atgādinājumu pa kreisi.
Atgādinājumu atjaunošana
Atjaunojiet atgādinājumus, kas ir atzīmēti kā pabeigti.
1
2
Atgādinājumu sarakstā pieskarieties pie → Pabeigts → Rediģēt.
Atzīmējiet atjaunojamos atgādinājumus un pieskarieties pie Atjaunot.
Šie atgādinājumi tiks pievienoti atgādinājumu sarakstam, un jums par tiem atgādinās
iepriekš iestatītajos laikos.
Atgādinājumu dzēšana
Lai dzēstu atgādinājumu, velciet atgādinājumu pa labi. Lai dzēstu vairākus atgādinājumus,
pieskarieties atgādinājumam un turiet, atzīmējiet dzēšamos atgādinājumus un tad pieskarieties
pie Dzēst.
100
Programmas un funkcijas
Tālrunis
Ievads
Veiciet balss vai video zvanus vai atbildiet uz tiem.
Zvanu veikšana
1
2
3
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Cipart.
Ievadiet tālruņa numuru.
Pieskarieties
, lai veiktu balss zvanu, vai pieskarieties
, lai veiktu videozvanu.
Piekļūt papildiespējām
Pievienot numuru kontaktu
sarakstam
Priekšskatīt tālruņa numuru
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi
101
Programmas un funkcijas
Zvanu veikšana no zvanu žurnāliem vai kontaktu saraksta
Lai veiktu zvanu, pieskarieties pie Pēd.liet. vai Kontakti, pēc tam velciet pa labi uz
kontaktpersonas vai tālruņa numura.
Ja ir aktivizēta šī funkcija, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas →
Kustības un žesti un tad pieskarieties pie slēdža Velciet, lai zv. vai sūt. ziņas, lai to aktivizētu.
Ātrās numura sastādīšanas taustiņu izmantošana
Iestatiet ātrās numura sastādīšanas taustiņus, lai ātri veiktu zvanus.
Lai iestatītu ātrās numura sastādīšanas taustiņu, pieskarieties pie Cipart. vai Kontakti → →
Ātro zvanu numuri, izvēlieties ātrās numura sastādīšanas taustiņu un pēc tam pievienojiet
tālruņa numuru.
Lai veiktu zvanu, pieskarieties un turiet cipartastatūras ātrās numura sastādīšanas taustiņu. Lai
iestatītu ātrās numura sastādīšanas taustiņus ar skaitli 10 un vairāk, pieskarieties pirmajam(-iem)
skaitļa ciparam(-iem) un pēc tam pieskarieties un turiet pēdējo ciparu.
Piemēram, ja kā ātrā numura sastādīšanas taustiņu iestatāt 123, pieskarieties 1, pieskarieties 2 un
pēc tam pieskarieties un turiet 3.
Zvanu veikšana no bloķēšanas ekrāna
Bloķētajā ekrānā velciet
ārpus apļa.
Starptautiska zvana veikšana
1
2
3
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Cipart.
Pieskarieties pie 0 un turiet to, līdz parādās + zīme.
Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru un pēc tam pieskarieties
102
.
Programmas un funkcijas
Zvanu saņemšana
Atbildēšana uz zvanu
Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet
ārpus lielā apļa.
Zvana atteikšana
Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet
ārpus lielā apļa.
Lai nosūtītu ziņojumu, noraidot ienākošo zvanu, velciet joslu Sūtīt ziņu augšup. Ja ir aktivizēts
slēdzis Pievienot atgādinājumu, tiks saglabāts atgādinājums, lai brīdinātu jūs pēc stundas par
noraidītu zvanu.
Lai izveidotu dažādus noraidīšanas ziņojumus, palaidiet programmu Tālrunis, pieskarieties pie
→ Iestatījumi → Ātrā ziņu noraidīšana, ievadiet ziņojumu un tad pieskarieties pie .
Neatbildētie zvani
Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās
ikona. Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu
neatbildēto zvanu sarakstu. Vai arī palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Pēd.liet., lai
skatītu neatbildētos zvanus.
Tālruņa numuru bloķēšana
Bloķējiet zvanus no konkrētiem numuriem, kas pievienoti jūsu bloķēšanas sarakstam.
1
2
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie → Iestatījumi → Numuru bloķēšana.
Pieskarieties pie Pēd.liet. vai Kontakti, atlasiet kontaktpersonu un tad pieskarieties pie
Gatavs.
Lai manuāli ievadītu numuru, pieskarieties pie Pievienot tālruņa numuru, ievadiet tālruņa
numuru un pēc tam pieskarieties pie .
Kad bloķētie numuri mēģinās ar jums sazināties, jūs nesaņemsiet paziņojumus. Zvani tiks
reģistrēti zvanu žurnālā.
Varat bloķēt arī ienākošos zvanus no personām, kas neuzrāda savu zvanītāja ID.
Pieskarieties slēdzim Nezināmu zvanītāju bloķēšana, lai aktivizētu šo funkciju.
103
Programmas un funkcijas
Iespējas zvana laikā
Ja aizmugurējās kameras un pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora zona ir aizsegta,
zvana laikā var rasties nevēlami trokšņi. Noņemiet no aizmugurējās kameras zonas
jebkādus piederumus, piemēram, ekrāna aizsarguzlīmes vai citas uzlīmes.
Balss zvana laikā
Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:
•
: piekļūt papildiespējām.
• Pievienot zvanu: veiciet otru zvanu. Pirmais zvans tiks aizturēts. Kad izbeigsiet otru zvanu,
pirmais zvans tiks atjaunots.
• Aizturēt sarunu: aizturiet zvanu. Pieskarieties Atsākt zvanu, lai izgūtu aizturēto zvanu.
• Bluetooth: pārslēdziet uz Bluetooth austiņām, ja tās ir savienotas ar ierīci.
• Skaļrunis: ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni. Ja izmantojat skaļruni, turiet ierīci tālāk no ausīm.
• Izsl. sk.: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
• Cipartast. / Paslēpt: atvērt vai aizvērt cipartastatūru.
•
: beigt pašreizējo zvanu.
Video zvana laikā
Pieskarieties ekrānam, lai izmantotu sekojošās iespējas:
•
: piekļūt papildiespējām.
• Kamera: izslēdziet kameru, lai sarunas biedrs jūs neredzētu.
• Pārsl.: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
•
: beigt pašreizējo zvanu.
• Izsl. sk.: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
• Skaļrunis: ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni. Ja izmantojat skaļruni, turiet ierīci tālāk no ausīm.
104
Programmas un funkcijas
Tālruņa numura pievienošana kontaktpersonai
Tālruņa numura pievienošana kontaktpersonām, izmantojot cipartastatūru
1
2
3
4
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Cipart.
Ievadiet numuru.
Pieskarieties pie Pievienot kontaktiem.
Pieskarieties pie Pievienot kontaktiem, lai izveidotu jaunu kontaktu, vai pie Atjaunināt
esošos, lai pievienotu numuru esošai kontaktpersonai.
Tālruņa numura pievienošana kontaktpersonai no zvanu saraksta
1
2
3
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Pēd.liet.
Pieskarieties pie zvanītāja attēla un pēc tam pie Pievienot, vai arī pieskarieties pie tālruņa
numura un tad pie Pievienošana kontaktiem.
Pieskarieties pie Pievienot kontaktiem, lai izveidotu jaunu kontaktu, vai pie Atjaunināt
esošos, lai pievienotu numuru esošai kontaktpersonai.
Atzīmes pievienošana tālruņa numuram
Varat pievienot atzīmes numuriem, nesaglabājot tos mapē Kontakti. Tādējādi varēsit skatīt
zvanītāju informāciju zvana laikā arī tad, ja zvanītāji nav uzskaitīti mapē Kontakti.
1
2
3
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Pēd.liet.
Pieskarieties tālruņa numuram →
.
Pieskarieties pie Pievienot atzīmi, ievadiet atzīmi un pēc tam pieskarieties pie Pievienot.
Saņemot zvanu no šī numura, atzīme būs redzama zem numura.
105
Programmas un funkcijas
Kontakti
Ievads
Veidojiet jaunus kontaktus vai pārvaldiet esošos kontaktus savā ierīcē.
Kontaktu pievienošana
Jauna kontakta izveidošana
1
2
3
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie
.
Izvēlieties saglabāšanas vietu un pieskarieties pie Izvēlēties.
Ievadiet kontaktpersonas datus.
Izvēlēties krātuves vietu
Pievienot attēlu
Ievadiet kontaktpersonas datus
Atvērt vairāk informācijas lauku
Atkarībā no izvēlētās saglabāšanas vietas informācija, kuru jūs varat saglabāt, var
atšķirties.
4
Pieskarieties Saglabāt.
106
Programmas un funkcijas
Kontaktu importēšana
Pievienojiet kontaktus, importējot tos no citām krātuvēm savā ierīcē.
1
2
3
4
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie
importēšana/eksportēšana → Importēt.
→ Pārvaldīt kontaktus → Kontaktu
Izvēlieties krātuves vietu, no kuras kontakti tiks importēti.
Atzīmējiet VCF failus vai kontaktus, kas jāimportē, un pieskarieties pie Gatavs.
Izvēlieties saglabāšanas vietu, kur tiks saglabāti kontakti, un pieskarieties pie Importēt.
Kontaktu sinhronizēšana ar jūsu tīmekļa kontiem
Sinhronizējiet ierīces kontaktpersonu sarakstu ar tiešsaistē esošajiem kontaktiem, kas saglabāti
jūsu tīmekļa kontos, piemēram, Samsung kontā.
1
2
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti un
izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties veikt sinhronizāciju.
Pieskarieties pie Sinhronizēt kontu un pieskarieties slēdzim Kontakti, lai to aktivizētu.
Sadaļā Samsung konts pieskarieties pie → Sinhroniz. iestatījumi un pieskarieties slēdzim
Kontakti, lai to aktivizētu.
Kontaktu meklēšana
Palaidiet programmu Kontakti.
Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:
• Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
• Velciet pirkstu gar indeksu kontaktpersonu saraksta labajā pusē, lai to ātri ritinātu.
• Pieskarieties pie
kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.
107
Programmas un funkcijas
Pieskarieties pie kontakta. Pēc tam veiciet kādu no turpmāk norādītajām darbībām.
•
: pievienot kontaktu izlasei.
•
/
•
: sastādiet ziņojumu.
•
: sastādiet e-pastu.
: veikt balss vai video zvanu.
Kontaktu kopīgošana
Jūs varat koplietot kontaktpersonas ar citiem, izmantojot dažādas koplietošanas iespējas.
1
2
3
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie → Koplietot.
Izvēlieties kontaktpersonas un pieskarieties pie Koplietot.
Izvēlieties koplietošanas metodi.
Profila saglabāšana un koplietošana
Saglabājiet un koplietojiet ar citiem sava profila informāciju, piemēram, savu fotoattēlu un
statusa ziņojumu, izmantojot profila koplietošanas funkciju.
• Profila koplietošanas funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai
pakalpojumu sniedzēja.
• Profila koplietošanas funkcija ir pieejama tikai kontaktiem, kas ir aktivizējuši profila
koplietošanas funkciju savā ierīcē.
1
2
3
Palaidiet programmu Kontakti un izvēlieties savu profilu.
Pieskarieties pie Rediģēt, rediģējiet savu profilu un pieskarieties pie Saglabāt.
Pieskarieties pie Piesk. šeit, lai kop. profilu un pēc tam pieskarieties pie slēdža, lai to
aktivizētu.
Lai izmantotu profila koplietošanas funkciju, jūsu tālruņa numuram ir jābūt verificētam.
Kontaktpersonu atjaunoto profila informāciju jūs varat apskatīt sadaļā Kontakti.
Lai mainītu kontaktus, ar kuriem vēlaties koplietot savu profilu, pieskarieties pie Izvēlieties,
ko kopīgot, izvēlieties kopīgojamo vienumu un tad izvēlieties attiecīgo iespēju.
108
Programmas un funkcijas
Grupu izveidošana
Varat pievienot grupas, piemēram, draugu vai ģimenes grupas, un pārvaldīt grupās esošos
kontaktus.
1
2
3
4
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie
→ Grupas → Izveidot grupu.
Ievadiet grupas nosaukumu.
Lai iestatītu grupai zvana signālu, pieskarieties pie Grupas zv. sign. un izvēlieties zvana
signālu.
Pieskarieties pie Pievienot dalībnieku, izvēlieties grupai pievienojamos kontaktus un pēc
tam pieskarieties pie Gatavs.
Pieskarieties Saglabāt.
Ziņojuma sūtīšana grupai
Varat nosūtīt grupas ziņojumu uzreiz visiem grupas dalībniekiem.
Palaidiet programmu Kontakti, pieskarieties pie
pieskarieties pie → Sūtīt ziņu.
→ Grupas, izvēlieties grupu un pēc tam
Kontaktpersonu dublikātu sapludināšana
Importējot kontaktus no citām krātuvēm, kā arī sinhronizējot tos ar citiem kontiem, jūsu
kontaktu sarakstā dažas kontaktpersonas var parādīties divas reizes. Sapludiniet kontaktpersonas
dublikātus vienā vienumā, lai racionalizētu savu kontaktu sarakstu.
1
2
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie
kontaktus.
→ Pārvaldīt kontaktus → Apvienot
Atzīmējiet kontaktpersonas un pieskarieties pie Saplud.
Kontaktu dzēšana
1
2
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie → Dzēst.
Izvēlieties kontaktpersonas un pieskarieties pie Dzēst.
Lai dzēstu katru kontaktpersonu atsevišķi, atveriet kontaktu sarakstu, pieskarieties pie kontakta.
Tad pieskarieties pie → Dzēst.
109
Programmas un funkcijas
Ziņas
Ievads
Sūtīt un apskatīt sarunas ziņojumus.
Ziņojumu sūtīšana
Par ziņojumu sūtīšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu
maksa.
1
2
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie
Pievienot saņēmējus un ievadīt ziņojumu.
Lai ierakstītu un nosūtītu balss ziņojumu, pieskarieties pie
un turiet to, ierunājiet
ziņojumu un pēc tam atlaidiet pirkstu. Ieraksta ikona tiks parādīta tikai tad, ja tastatūra ir
paslēpta.
Saņēmējs
Ievadīt saņēmējus
Pievienot failus
Nosūtīt ziņojumu
Ievadīt ziņojumu
3
.
Pieskarieties
Ievadīt uzlīmes
, lai sūtītu ziņojumu.
110
Programmas un funkcijas
Manu emocijzīmju uzlīmju sūtīšana
Sūtot ziņojumus, varat pievienot Manu emocijzīmju uzlīmes, kas līdzinās jums.
Sastādot ziņojumu, pieskarieties pie un pēc tam pie ikonas Mana emocijzīme. Tiks parādītas
Manu emocijzīmju uzlīmes. Atlasiet uzlīmi, ko vēlaties koplietot.
Jūsu emocijzīmju uzlīmes parādīsies pēc Mana emocijzīme izveides programmā Kamera.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Manas emocijzīmes izveide.
111
Programmas un funkcijas
Ziņojumu skatīšana
Ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.
Par ziņojumu saņemšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu
maksa.
1
2
3
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie Sarunas.
Ziņojumu sarakstā izvēlieties kontaktpersonu.
Skatiet savu saraksti.
Lai atbildētu uz ziņojumu, pieskarieties pie Ievadiet ziņu, ievadiet ziņojumu un pēc tam
pieskarieties pie .
Lai pielāgotu fonta izmēru, izvērsiet divus pirkstus vai savelciet tos uz ekrāna.
Nevēlamo ziņojumu bloķēšana
Bloķējiet ziņas no konkrētiem numuriem, kas pievienoti jūsu bloķēšanas sarakstam.
1
2
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie → Iestatījumi → Bloķēt numurus un
ziņas → Numuru bloķēšana.
Pieskarieties pie Iesūtne un izvēlieties kontaktu. Vai arī pieskarieties pie Kontakti, izvēlieties
kontaktus un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
Lai manuāli ievadītu numuru, pieskarieties pie Numura ievadīšana, ievadiet tālruņa numuru
un pēc tam pieskarieties pie .
112
Programmas un funkcijas
Ziņas paziņojuma iestatīšana
Jūs varat mainīt paziņojuma skaņu, rādīšanas iespējas un vēl daudz ko citu.
1
2
Palaidiet programmu Ziņas, pieskarieties pie → Iestatījumi → Paziņojumi un tad
pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Mainiet paziņojumu iestatījumus.
Ziņojuma atgādinājuma iestatīšana
Jūs varat iestatīt brīdinājuma intervālu, lai jums tiktu paziņots, ka ir neapskatīti paziņojumi. Ja šī
funkcija nav aktivizēta, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Papildu
iestatījumi → Paziņojumu atgādinājumi un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Ziņojumu dzēšana
1
2
3
4
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie Sarunas.
Ziņojumu sarakstā izvēlieties kontaktpersonu.
Pieskarieties pie ziņojuma un turiet to, pieskarieties pie Dzēst.
Lai dzēstu vairākus ziņojumus, atzīmējiet ziņojumus, kurus vēlaties dzēst.
Pieskarieties Dzēst.
113
Programmas un funkcijas
Internets
Ievads
Pārlūkojiet internetu, lai meklētu informāciju un izveidotu jūsu iecienītāko tīmekļa vietņu
grāmatzīmes ērtai piekļuvei tām.
Tīmekļa lapu pārlūkošana
1
2
3
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu Internets.
Pieskarieties adreses laukam.
Ievadiet adresi vai atslēgvārdu un tad pieskarieties Aiziet!.
Lai skatītu rīkjoslas, velciet savu pirkstu ekrānā nedaudz uz leju.
Lai ātri pārslēgtu cilnes, pavelciet uz adreses lauka pa kreisi vai pa labi.
Pievienot grāmatzīmi pašreizējai
tīmekļa lapai
Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa
lapu
Atvērt mājas lapu
Atvērt pārlūka ciļņu pārvaldnieku
Pārvietoties pa lapām
Piekļūt papildiespējām
114
Programmas un funkcijas
Slepenā režīma izmantošana
Slepenajā režīmā varat atsevišķi pārvaldīt atvērtās cilnes, grāmatzīmes un saglabātās lapas. Varat
bloķēt slepeno režīmu, izmantojot paroli un savus biometrijas datus.
Slepenā režīma aktivizēšana
→ Ieslēgt slepeno režīmu. Ja izmantojat šo
Rīkjoslā ekrāna apakšpusē pieskarieties pie
funkciju pirmoreiz, iestatiet, vai slepenajā režīmā lietot paroli.
Slepenajā režīmā ierīce maina rīkjoslu krāsu.
Slepenajā režīmā nevarat lietot dažas funkcijas, piemēram, ekrāna tveršanu.
Drošības iestatījumu mainīšana
Varat mainīt savu paroli vai bloķēšanas metodi.
Pieskarieties pie → Iestatījumi → Konfidencialitāte un drošība → Iest. slepenā režīma
bloķēšanu → Mainīt paroli. Lai kopā ar paroli iestatītu reģistrētus biometrijas datus kā
bloķēšanas metodi, pieskarieties slēdzim Pirkstu nospiedumi, Varavīksnenes vai Intelligent
Scan, lai to aktivizētu. Papildinformāciju par biometrijas datu lietošanu skatiet Pirkstu
nospiedumu atpazīšana, Acs varavīksnenes atpazīšana vai Intelligent Scan.
Slepenā režīma deaktivizēšana
Rīkjoslā ekrāna apakšpusē pieskarieties pie
→ Izslēgt slepeno režīmu.
115
Programmas un funkcijas
E-pasts
E-pasta kontu iestatīšana
Pirmoreiz atverot E-pasts, iestatiet e-pasta kontu.
1
2
3
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu E-pasts.
Sarakstā izvēlieties e-pasta pakalpojumu vai pieskarieties pie Cits.
Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie
→
→ Konta pievienošana.
Ja jums ir vairāk nekā viens e-pasta konts, jūs varat vienu iestatīt kā noklusējuma kontu.
Pieskarieties pie → → → Iestatīt noklusējuma kontu.
E-pastu sūtīšana
1
2
3
Pieskarieties
, lai sastādītu e-pastu.
Pievienojiet saņēmējus un ievadiet tēmas rindiņu, kā arī tekstu.
Pieskarieties pie
, lai nosūtītu e-pastu.
E-pastu lasīšana
Kad ir atvērta sadaļa E-pasts, ierīce automātiski izgūst jaunos e-pasta ziņojumus. Lai manuāli
izgūtu e-pasta ziņojumus, pavelciet uz leju no e-pasta ziņojumu saraksta augšpuses.
Ekrānā pieskarieties e-pastam, lai to izlasītu.
Ja e-pasta sinhronizēšana ir atspējota, jaunos e-pasta ziņojumus nevar izgūt. Lai
iespējotu e-pasta sinhronizēšanu, pieskarieties pie → → sava konta nosaukumam
un pēc tam pieskarieties slēdzim Sinhronizēt kontu, lai to aktivizētu.
116
Programmas un funkcijas
Kamera
Ievads
Uzņemiet fotoattēlus un ierakstiet video, izmantojot dažādus režīmus un iestatījumus.
Kameras lietošanas etiķete
• Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
• Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
• Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.
Kameras palaišana
Lai palaistu Kameru, izmantojiet šādas metodes:
• Palaidiet programmu Kamera.
• Divas reizes ātri nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
• Bloķētajā ekrānā velciet
ārpus apļa.
• Dažas metodes var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Ja programma Kamera tiek palaista no nobloķēta ekrāna vai ja ekrāns tiek izslēgts un
ir aktivizēta kāda ekrāna bloķēšanas metode, dažas kameras funkcijas nav pieejamas.
• Ja uzņemtie fotoattēli ir miglaini, notīriet kameras lēcu un mēģiniet vēlreiz.
117
Programmas un funkcijas
Pamata uzņemšana
Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana
1
2
3
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Foto vai Video.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.
Pieskarieties
, lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties
, lai ierakstītu video.
Ainas optimizētāja
poga
Pašreizējais režīms
Pašreizējā
uzņemšanas
režīma iespējas
Pārslēgšanās starp
priekšējo un
aizmugurējo
kameru
Uzņemiet
fotoattēlu
AR EMOCIJZĪME
Priekšskatījuma
sīktēls
Bixby Vision
Uzņemšanas
režīmi
Atlasīt objektīvus
Kameras
iestatījumi
• Lai pielāgotu fotoattēlu vai video spilgtumu, pieskarieties ekrānam. Kad parādās
pielāgošanas josla, velciet , kas atrodas uz pielāgošanas joslas, vai virzienā.
• Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties
.
• Lai mainītu fokusu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt
fokusā. Lai izmantotu automātiskās fokusēšanas režīmu, pieskarieties pie .
118
Programmas un funkcijas
• Priekšskatījuma ekrāns var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās
kameras.
• Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
• Pārliecinieties, ka kameras lēca nav bojāts vai netīrs. Pretējā gadījumā ierīce var
nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
• Jūsu ierīces kamera ir aprīkota ar platleņķa lēcu. Platleņķa fotoattēlos vai video var būt
nelieli izkropļojumi, un tas nenorāda uz ierīces darbības problēmām.
• Lielākais iespējamais ieraksta laiks var samazināties, uzņemot video augstā
izšķirtspējā.
Fotografēšanas objektīva izvēle
Kad ir izvēlēts vajadzīgais kameras objektīvs, uzņemiet fotoattēlu vai ierakstiet videoklipu.
Izvēlieties objektīvu priekšskatījuma ekrānā.
Šī funkcija ir pieejama tikai dažos režīmos.
•
: ar parasto objektīvu var uzņemt parastos fotoattēlus vai ierakstīt parasto videoklipu.
•
: palielinot objektu ar 2x optisko tālummaiņas objektīvu, fotoattēlu vai videoklipu var
uzņemt daudz skaidrāk.
Pamata uzņemšana
Uzņemšana ar 2x optisko
tālummaiņu
119
Programmas un funkcijas
Tuvināšana un tālināšana
Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.
• Tālummaiņas funkcijas ir pieejamas tikai tad, kad izmantojat aizmugurējo kameru.
• Ja ilgstoši izmantojat video tālummaiņas funkciju video ierakstīšanas laikā, video
kvalitāte var pasliktināties, lai novērstu ierīces pārkaršanu.
• 2x optiskā tālummaiņa var nedarboties vāja apgaismojuma apstākļos.
Uzņemšanas režīmu saraksta rediģēšana
Priekšskatījuma ekrānā varat rediģēt uzņemšanas režīmu sarakstu.
1
2
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie
→ Kameras režīmi → Rediģēt režīmus.
Vai arī priekšskatījuma ekrānā pieskarieties uzņemšanas režīmu sarakstam un turiet to.
Atzīmējiet izmantojamos režīmus.
Lai mainītu uzņemšanas režīmu kārtību, velciet
Uzņemšanas režīmu
saraksts
120
uz citu vietu.
Programmas un funkcijas
Kameras pogas darbības iestatīšana
Ir iespējams uzņemt fotoattēlu sēriju vai izveidot animētu GIF, pieskaroties kameras pogai un
turot to.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie
darbību.
→ Turiet aizslēga pogu, lai un atlasiet vēlamo
• Uzņemt attēlu: fotografējiet.
• Uzņemt sērijveida foto: uzņemiet fotoattēlu sēriju.
• Izveidot GIF: izveidojiet animētu GIF no uzņemtās fotoattēlu sērijas.
Funkcijas Uzņemt sērijveida foto un Izveidot GIF ir pieejamas tikai dažos uzņemšanas
režīmos.
Fokusēšanas un ekspozīcijas funkciju izmantošana
Fiksēta fokusa (AF) un ekspozīcijas (AE) iestatīšana
Jūs varat nofiksēt fokusu vai ekspozīciju izvēlētā zonā, lai novērstu, ka kamera automātiski veic
pielāgošanu, ņemot vērā izmaiņas subjektos vai gaismas avotos.
Pieskarieties un turiet vēlamo fokusa zonu, tajā parādīsies AF/AE rāmis un tiks nofiksēts fokusa un
ekspozīcijas iestatījums. Iestatījums paliks fiksēts arī pēc fotoattēla uzņemšanas.
Šī funkcija ir pieejama tikai režīmos Foto un Pro.
121
Programmas un funkcijas
Fokusa un ekspozīcijas apgabalu nošķiršana
Jūs varat nošķirt fokusa un ekspozīcijas apgabalu.
Pieskarieties un turiet priekšskatījuma ekrānu. Ekrānā parādīsies AF/AE rāmis. Velciet rāmi uz
laukumu, kurā vēlaties nošķirt fokusēšanas apgabalu un ekspozīcijas apgabalu.
Šī funkcija ir pieejama tikai Pro režīmā.
122
Programmas un funkcijas
Viedā kamera
Ainas optimizētājs
Jūsu ierīce automātiski pielāgos krāsu iestatījumus pēc objekta vai ainas atpazīšanas, piemēram,
cilvēku, ēdienu vai nakts ainas.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Foto. Kad kamera atpazīs objektu vai ainu, tad
ainas optimizētāja poga izmainīsies un tiks piemērota optimizētā krāsa.
Defektu noteikšana
Ja fotoattēls nebūs izdevies, ierīce jūs mudinās fotografēt vēlreiz.
Ja kāds būs aizvēris acis vai fotoattēlā izskatīsies izplūdis vai ja uz lēcas ir netīrumi, pēc
fotografēšanas parādīsies paziņojums.
Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie
pieskarieties slēdzim Defektu noteikšana, lai to deaktivizētu.
123
un
Programmas un funkcijas
Īpaši lēna kustība
Īpašs palēninājums ir funkcija, kas ieraksta ātri gaistošu mirkli lēnā režīmā, lai jums būtu iespēja
par to priecāties vēlāk. Pēc video ierakstīšanas tiks automātiski pievienota fona mūzika.
Dažas īpašā palēninājuma funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.
Kā ierakstīt īpašā palēninājumā
Varat ierakstīt video īpašā palēninājumā gan režīmā Viens uzņēmums, gan režīmā Vairāki
uzņēmumi.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie
→ Īpaši lēna kustība un izvēlieties režīmu.
• Vairāki uzņēmumi: ierakstiet video un tveriet daudzus mirkļus īpašā palēninājumā.
• Viens uzņēmums: ierakstiet īslaicīgu video, tverot vienu mirkli īpašā palēninājumā.
Kameras iestatījumi
Pārslēgt starp automātisko un
manuālo režīmu
Skatīt informāciju
Kustības noteikšanas zona
Īpašs palēninājums
Sākt video uzņemšanu
124
Programmas un funkcijas
• Izmantojiet šo funkciju apstākļos ar pietiekamu apgaismojumu. Ierakstot video telpās
ar nepietiekamu vai sliktu apgaismojumu, var rasties dažas no tālāk norādītajām
situācijām.
– – Ekrāns var būt tumšs nepietiekamā gaismas daudzuma dēļ.
– – Dažos apgaismojuma apstākļos ekrāns var mirgot, piemēram, fluorescējošā
gaismā.
• Ierakstīšana īpašā palēninājumā var sākties nevēlamā brīdī, rodoties tālāk norādītajiem
apstākļiem.
– – Ierīce izkustas.
– – Kustības noteikšanas zonas tuvumā pārvietojas cits objekts.
– – Ieraksts tiek veikts zem mirgojošas gaismas, piemēram, fluorescējošas gaismas.
– – Ieraksts tiek veikts tumšās vietās ar troksni.
Īpaša palēninājuma video uzņemšana režīmā Viens uzņēmums
Ierakstiet īsu video, tverot vienu kustīga objekta darbību.
1
2
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties Īp.lēna kust.
Izvēlieties vēlamo režīmu.
•
•
(Manuālais): varat uzņemt vēlamo mirkli īpašā palēninājumā.
(Automātiskais): nosakot kustību kustības noteikšanas zonā, ierīce tvers darbību īpašā
palēninājumā.
125
Programmas un funkcijas
3
Pieskarieties pie
.
Ierīce tvers darbību īpašā palēninājumā un saglabās to kā īsu video.
Manuālais viens uzņēmums
Autom. viens uzņēmums
Īpaša palēninājuma video uzņemšana režīmā Vairāki uzņēmumi
Uzņemot video, varat tvert visas objekta kustības īpašā palēninājuma režīmā.
1
2
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties Īp.lēna kust.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie → Īpaši lēna kustība → Vairāki uzņēmumi un
veiciet dubultklikšķi uz atgriešanās pogas.
126
Programmas un funkcijas
3
Izvēlieties vēlamo režīmu.
•
•
(Manuālais): kad vēlaties uzņemt īpašā palēninājumā, pieskarieties pie
.
(Automātiskais): nosakot kustību kustības noteikšanas zonā, ierīce tvers darbību īpašā
palēninājumā.
4
Pieskarieties
5
Pieskarieties
, lai sāktu video ierakstīšanu.
Vienā video īpašā palēninājuma režīmu varat lietot ne vairāk kā 20 reižu.
, lai pārtrauktu video ierakstīšanu.
Tveršana īpašā
palēninājumā
Īpašā palēninājuma
režīma izmantošanas
reižu skaits
Apturiet video
uzņemšanu
Manuāli vairāki uzņēmumi
Autom. vairāki uzņēmumi
Kustības noteikšanas zonas maiņa
Lai pārvietotu kustības noteikšanas zonu, pieskarieties zonai rāmja iekšpusē un velciet uz citu
vietu. Lai pielāgotu zonas lielumu, pieskarieties rāmja stūrim un pēc tam velciet to.
127
Programmas un funkcijas
Īpašā palēninājuma video demonstrēšana
Izvēlieties īpaša palēninājuma video un pieskarieties pie Īp.lēna kust.
Video demonstrēšanas laikā tiks automātiski atskaņota nejauši izvēlēta fona mūzika.
Lai video atskaņošanas laikā fiksētu attēlu, pieskarieties pie
.
Īpašā palēninājuma video rediģēšana
Demonstrēšanas ekrānā varat rediģēt video un saglabāt to kā citu failu vai koplietot to.
Rediģēt īpašā palēninājuma
daļu
Skatiet īpašā palēninājuma
daļas
Mainiet fona mūziku
Apgrieziet attēlu
•
: izvēlieties un skatiet videoklipā īpašā palēninājuma daļu. Ja vēlaties izslēgt īpašā
palēninājuma efektu, pieskarieties pie un pēc tam pieskarieties pie slēdža Īpaši lēna, lai to
deaktivizētu.
•
: izgrieziet vēlamo daļu. Velciet sākuma atzīmi un beigu atzīmi līdz izvēlētajām vietām, lai
atlasītu saglabājamo daļu.
Sākuma atzīme
•
Beigu atzīme
: mainiet fona mūziku.
128
Programmas un funkcijas
Īpašā palēninājuma klipu koplietošana
1
2
3
Izvēlieties īpašā palēninājuma video un velciet to uz augšu video priekšskatījuma ekrānā.
Tiks parādīti īsi klipi ar dažādiem efektiem.
Izvēlieties vēlamo klipu un pieskarieties pie Kopīgot.
Izvēlieties faila formātu un koplietošanas metodi.
• Daži sociālo tīklu pakalpojumi un ziņojumapmaiņas programmas var neatbalstīt
koplietošanas funkciju.
• Šī funkcija ir pieejama tikai nerediģētiem oriģinālajiem video, kas ierakstīti īpašā
palēninājuma režīmā.
129
Programmas un funkcijas
Rediģ. fokuss
Duālās kameras sistēma ļauj uzņemt fotoattēlus ar nelielu fokusa dziļumu, kad fons ir izplūdis
un fotografējamais objekts ir skaidri izcelts. Turklāt dubultās uzņemšanas funkcija ļauj uzņemt
tuvplāna fotoattēlu ar pietuvinātu objektu un platleņķa fotoattēlu ar plašāku fonu — to visu
paveicot vienā fotouzņēmumā.
Satriecošu portretu uzņemšana, izmantojot tiešā fokusa funkciju
Pielāgojiet fona izpludināšanas pakāpi priekšskatījuma ekrānā un uzņemiet fotoattēlu, kas ļauj
izcelt objektu.
• Izmantojiet šo funkciju apstākļos ar pietiekamu apgaismojumu.
• Izplūduša fona iespēja var netikt nodrošināta šādos apstākļos.
– – Ierīce vai objekts kustas.
– – Objekts ir plāns vai caurspīdīgs.
– – Objektam ir tāda pati krāsa vai raksts kā fonam.
– – Objekts vai fons ir līdzens.
1
2
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Rediģ. fokuss.
Velciet fona izpludināšanas pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi un pielāgojiet
izpludināšanas pakāpi.
130
Programmas un funkcijas
3
Kad priekšskatījuma ekrānā parādās Rediģējamais fokuss ir gatavs., pieskarieties pie
uzņemtu fotoattēlu.
Duālā uzņemšana
Fona aizmiglošanas regulēšanas
josla
Tiešais fokuss
131
, lai
Programmas un funkcijas
Fona rediģēšana tiešā fokusa fotoattēlos
Varat arī mainīt fona izpludināšanas pakāpi fotoattēliem, kas uzņemti, izmantojot tiešā fokusa
funkciju. Kad izplūdušajās vietās parādās fona apgaismojums, varat mainīt fona izpludināšanas
formu. Izvēlieties formu, piemēram, sirdi, zvaigzni vai ziedu, lai izdekorētu fotoattēlu, padarot to
atšķirīgu.
1
2
Izvēlieties fotoattēlu, kas uzņemts, izmantojot tiešās fokusēšanas funkciju, un pieskarieties
pie Mainīt fona efektu.
Lai pielāgotu fona izplūšanas pakāpi, velciet fona izplūšanas pielāgošanas joslu pa kreisi vai
pa labi.
Lai mainītu fona izplūšanas formu, velciet efektu sarakstu pa kreisi vai pa labi un izvēlieties
vajadzīgo efektu. Efektu saraksts tiks parādīts tikai tad, ja fotoattēlā fonā būs izplūdusi forma.
Pielāgojiet fona
izplūšanas pakāpi
Mainiet fona
izplūšanas formu
3
Pieskarieties pie Lietot, lai saglabātu fotoattēlu.
132
Programmas un funkcijas
Slēptā fona uzņemšana ar duālās uzņemšanas funkciju
Vienā uzņēmumā varat tvert gan tuvplāna fotoattēlu, gan platleņķa fotoattēlu ar plašāku fonu.
Varat skatīt fona ainavu, kas bija slēpta priekšskatījuma ekrānā.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Rediģ. fokuss. Pārliecinieties, ka ir ieslēgta duālās
uzņemšanas funkcija ( ), un pēc tam uzņemiet fotoattēlu. Izvēlieties fotoattēlu un skatiet
tuvplāna un platleņķa fotoattēlus.
Tuvplāna fotoattēls
Platleņķa fotoattēls
AR emocijzīme
Izmantojot iespēju Izveidot Manu emocijzīmi, izveidojiet emocijzīmi, kas izskatās gluži kā jūs.
Tagad varat sūtīt uzlīmes, kas izveidotas ar Manu emocijzīmi, lai padarītu interesantāku jebkuru
sarunu.
Varat fotografēt un ierakstīt video, izmantojot AR EMOCIJZĪMES, piemēram, Manu emocijzīmi vai
Tiešās uzlīmes, kas atveido jūsu mīmiku.
133
Programmas un funkcijas
Manas emocijzīmes izveide
Izmantojot iespēju Mana emocijzīme, izveidojiet emocijzīmi, kas izskatās gluži kā jūs. Tiks
automātiski ģenerētas Manu emocijzīmju uzlīmes ar dažādām izteiksmēm.
1
2
3
4
5
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie AR emocijzīme → Izv. Manu emoc.
Salāgojiet ekrānā savu seju un pieskarieties
, lai uzņemtu fotoattēlu.
Izvēlieties Manas emocijzīmes dzimumu un pieskarieties pie Tālāk.
Izdekorēt Manu emocijzīmi.
Lai rediģētu detaļas, piemēram, acu krāsu vai sejas formu, pieskarieties pie
Pieskarieties pie
.
.
Kad parādās uznirstošais logs, atzīmējiet Saglabāt Manas emocijzīmes programmā Galerija
un pieskarieties pie Labi.
Rediģēt
detalizētus
iestatījumus
Izveidot Manu
emocijzīmi
Rediģēt pamata
iestatījumus
Varat izmantot AR emocijzīme funkciju gan priekšējā, gan aizmugurējā kamerā. Ja
izmantojat aizmugurējo kameru, tā automātiski pārslēgsies uz priekšējo kameru. Lai
pārslēgtos starp kamerām, velciet uz augšu vai uz leju vai pieskarieties pie .
134
Programmas un funkcijas
Manas emocijzīmes dzēšana
Pieskarieties dzēšamajai Manai emocijzīmei un turiet to, bet pēc tam pieskarieties
.
Jautru fotoattēlu uzņemšana ar AR EMOCIJZĪMI
Izveidojiet jautru fotoattēlu vai videoklipu, izmantojot AR EMOCIJZĪMI, kas atveido jūsu mīmiku.
1
2
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie AR emocijzīme.
Izvēlieties nepieciešamo AR EMOCIJZĪMI.
Tēli, kas seko jums, un
dažādas uzlīmes (brilles,
cepures u. c.)
Uzlīmes, kas seko jūsu sejai
Mana emocijzīme —
emocijzīmes, kas līdzīgas
jums
3
Pieskarieties pie
video.
, lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties pie Video →
, lai ierakstītu
Varat pārbaudīt uzņemtos fotoattēlus un ierakstītos video sadaļā Galerija un parādīt tos
citiem.
135
Programmas un funkcijas
Uzlīmju lietošana jauktā secībā
Varat lietot uzlīmes jauktā secībā, nevis izvēlēties pa vienai no uzlīmju saraksta.
Atkārtoti pieskarieties pie Jaukt, līdz parādās vēlamā uzlīme.
Manas emocijzīmes uzlīmju lietošana tērzējot
Varat izmantot Manu emocijzīmju uzlīmes, sazinoties ar ziņojumiem vai sociālo tīklu
pakalpojumos.
1
2
3
Samsung tastatūrā pieskarieties pie
.
Pieskarieties ikonai Mana Emocijikona.
Izvēlieties kādu no Manas emocijzīmes uzlīmēm.
Tiks ievietota Manas emocijzīmes uzlīme.
Manas emocijzīmes
ikona
Manu emocijzīmju uzlīmju dzēšana
Samsung tastatūrā pieskarieties pie un pēc tam pieskarieties pie tastatūras lejasdaļā.
Izvēlieties Manu emocijzīmju uzlīmes, ko vēlaties dzēst, un pieskarieties Dzēst.
136
Programmas un funkcijas
Uzņemšanas režīmu izmantošana
Lai mainītu uzņemšanas režīmu, velciet uzņemšanas režīmus pa kreisi vai pa labi vai
priekšskatījuma ekrānā pavelciet pa kreisi vai pa labi.
Izvēlieties vēlamo uzņemšanas režīmu.
Foto uzņemšanas režīms
Kamera automātiski pielāgo uzņemšanas iespējas, ņemot vērā apkārtējo vidi, lai jūs varētu
vienkārši uzņemt fotoattēlus.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Foto.
Lai uzņemtu pašportretus ar priekšējo kameru, priekšskatījuma ekrānā velciet uz augšu vai leju
vai pieskarieties pie .
Skaistuma efektu lietošana
Pirms pašportreta uzņemšanas varat izvēlēties filtra efektu un mainīt sejas iezīmes, piemēram,
ādas toni vai sejas formu.
1
2
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties
.
Izvēlieties filtra efektu vai skaistuma efektu un uzņemiet fotoattēlu.
Video režīms
Kamera automātiski pielāgo uzņemšanas iespējas, ņemot vērā apkārtējo vidi, lai jūs varētu
vienkārši ierakstīt video.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Video.
137
Programmas un funkcijas
Pro režīms
Fotografēšanas laikā pielāgojiet uzņemšanas iespējas, piemēram, ekspozīcijas vērtību un ISO
vērtību.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Pro. Izvēlieties iespējas un pielāgojiet iestatījumus,
tad pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.
Pieejamās iespējas
•
: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Mazākas vērtības ir
piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas
objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji apgaismoti. Tomēr augstāki ISO iestatījumi var
radīt trokšņus fotoattēlos.
Ja aizslēga ātrums ir iestatīts manuāli, jūs nevarat iestatīt ISO uz AUTO.
•
•
: aizslēga ātruma pielāgošana. Ja aizslēga ātrums ir mazs, piekļūst lielāks gaismas
daudzums, tāpēc fotoattēls kļūst gaišāks. Šis iestatījums ir lieliski piemērots, lai uzņemtu
ainavu fotoattēlus vai fotografētu naktī. Ja aizslēga ātrums ir liels, piekļūst mazāks gaismas
daudzums. Šis iestatījums ir lieliski piemērots, lai uzņemtu fotoattēlus ar objektiem, kas ātri
kustās. Varat izvēlēties diafragmas atvēruma vērtību, kas noteiks attēla spilgtumu un lauka
dziļumu. Pieskarieties pie F1.5 vai F2.4.
: pielāgojiet krāsas toni.
•
: mainiet fokusa režīmu. Velciet pielāgošanas joslu virzienā uz vai , lai manuāli
pielāgotu fokusu. Lai pārslēgtos automātiskās fokusēšanas režīmā, pieskarieties MANUAL.
•
: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai
situācijai. Jūs varat iestatīt krāsas temperatūru.
•
: mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors.
Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
Ja aizslēga ātrums ir iestatīts manuāli, jūs nevarat mainīt ekspozīcijas vērtību.
Ekspozīcijas vērtība mainīsies un tiks parādīta, pamatojoties uz aizslēga ātruma
iestatījumu.
138
Programmas un funkcijas
Pārtikas režīms
Uzņemiet ēdienu fotoattēlus košākās krāsās.
1
2
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Pārtika.
Pieskarieties ekrānam un velciet apaļo rāmi pāri zonai, lai to izceltu.
Ārpus apļveida rāmja esošā zona tiks aizmiglota.
Lai mainītu apļveida rāmja lielumu, velciet aiz tā stūra.
3
4
Pieskarieties pie
un velciet regulēšanas joslu, lai mainītu krāsas toni.
Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu.
139
Programmas un funkcijas
Panorāmas režīms
Lietojiet panorāmas režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju un savienotu tos, izveidojot platekrāna
ainavu.
Lai iegūtu labākos uzņēmumus, izmantojot panorāmas režīmu, ņemiet vērā šos
padomus:
• Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
• Saglabājiet attēlu rāmja ietvaros kameras skatu meklētājā. Ja priekšskatījuma attēls
neietilpst rāmī vai arī jūs nepārvietojat ierīci, ierīce automātiski pārtrauks fotoattēlu
uzņemšanu.
• Izvairieties no fotoattēlu uzņemšanas ar nenoteiktu fonu, piemēram, klajām debesīm
vai parastu sienu.
1
2
3
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Panorāma.
Pieskarieties
Pieskarieties pie
un lēni pārvietojiet ierīci vienā virzienā.
, lai pārtrauktu uzņemt fotoattēlus.
Palēninājuma režīms
Ierakstiet video skatīšanai palēninājumā. Varat norādīt, kuras jūsu uzņemto video daļas atskaņot
palēninājumā.
1
2
3
4
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Palēninājums.
Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
Kad esat beiguši ierakstīšanu, pieskarieties
, lai apturētu.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam.
140
Programmas un funkcijas
5
Pieskarieties pie Palēninājums.
Video ātrākais fragments tiks iestatīts kā palēninājums, un tiks sākta video atskaņošana.
Balstoties uz video, tiks izveidoti ne vairāk kā divi palēninājuma fragmenti.
Lai rediģētu palēninājuma daļu, velciet
pa kreisi vai pa labi.
Sākuma atzīme
Beigu atzīme
Fragments palēninājumā
Intervālu uzņemšanas režīms
Ierakstiet ainavas, piemēram, cilvēku vai automobiļu pārvietošanos, un skatiet tās kā paātrinātus
video.
1
2
3
4
5
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Hiperlēciens.
Pieskarieties pie
un izvēlieties kadru maiņas ātruma iespēju.
Ja iestatīsiet kadru maiņas ātrumu uz Automātiski, ierīce automātiski pielāgos kadru maiņas
ātrumu atbilstoši ainavas mainīgajam ātrumam.
Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam un pieskarieties pie
Hiperintervāls, lai skatītu video.
141
Programmas un funkcijas
Plaša pašportreta režīms
Uzņemiet plašu pašbildi, iekļaujot fotoattēlā pēc iespējas vairāk cilvēku un novēršot cilvēku
atrašanos ārpus kadra.
Pirms lietojat šo režīmu, tas vispirms jāpievieno uzņemšanas režīmu sarakstam.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie → Kameras režīmi → Rediģēt režīmus un
pēc tam pieskarieties pie Plaša pašb.
1
2
3
4
5
Priekšskatījuma ekrānā velciet uz augšu vai leju vai pieskarieties pie
priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.
, lai pārslēgtos uz
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Plaša pašb.
Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.
Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu.
Vai arī parādiet priekšējai kamerai savu plaukstu. Pēc plaukstas atpazīšanas parādīsies laika
atskaites taimeris. Kad noteiktais laiks būs beidzies, ierīce automātiski uzņems fotoattēlu.
Lēni pagrieziet ierīci pa kreisi un tad pa labi (vai pretēji), lai uzņemtu platu pašportretu.
Ierīce uzņems papildu fotoattēlus, kad baltais rāmis pārvietosies uz katru no skatu meklētāja
loga galiem.
• Pārliecinieties, ka baltais rāmis atrodas skatu meklētāja logā.
• Uzņemot plašus pašportretus, objektiem ir jābūt nekustīgiem.
• Priekšskatījuma ekrānā redzamā attēla augšējās un apakšējās daļas var tikt nogrieztas
no fotoattēla atkarībā no uzņemšanas apstākļiem.
142
Programmas un funkcijas
Kameras iestatījumu pielāgošana
Pašreizējā uzņemšanas režīma iespējas
Priekšskatījuma ekrānā lietojiet tālāk norādītās iespējas.
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā uzņemšanas režīma.
•
: zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
•
: izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera automātiski uzņem fotoattēlu.
•
: izmantojiet skaistuma efektus vai filtra efektu.
•
: izvēlieties kadru maiņas ātrumu.
•
/
: atlasiet videoklipa malu attiecību.
•
: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu.
Centrēts — kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek izmantots kadra centrālajā daļā
esošais gaismas daudzums.
Punkts — kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek izmantots
koncentrētā kadra centrā zonā esošais gaismas daudzums.
Matrica aprēķina kopējās
ainas vidējo vērtību.
•
: mainiet fokusa zonu automātiskā fokusa režīmā.
Daudzkārt.AF — iestata fokusu
vairākās zonās kadra ietvaros. Parādīsies vairāki taisnstūri, identificējot fokusa zonas.
Centra AF — iestata fokusu kadra centrā.
•
: režīmā Pārtika iestatiet fokusu uz objekta apļveida rāmī un aizmiglojiet attēlu, kas
atrodas ārpus šī rāmja.
•
: Pārtika režīmā pielāgojiet krāsu toņus.
•
: aktivizējiet vai deaktivizējiet duālās uzņemšanas funkciju.
•
•
: pārslēdziet automātisko un manuālo režīmu, uzņemot video ar īpašā palēninājuma
funkciju.
: mainiet video ierakstīšanas laiku ar īpašā palēninājuma funkciju.
143
Programmas un funkcijas
Kameras iestatījumi
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties
var nebūt pieejamas.
. Atkarībā no izvēlētā uzņemšanas režīma dažas iespējas
Inteliģentās funkcijas
• Ainas optimizētājs: iestatiet ierīci automātiski pielāgot krāsu iestatījumus atkarībā no
objekta vai ainas.
• Defektu noteikšana: iestatiet paziņojumu saņemšanu, ja kāds ir aizvēris acis vai fotoattēlā
izskatās izplūdis vai ja uz lēcas ir netīrumi.
Attēli
• Aizmugurējā attēla lielums: atlasiet izšķirtspēju fotoattēliem, kurus vēlaties uzņemt
ar aizmugurējo kameru. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes
fotoattēlus, taču tie aizņems vairāk atmiņas.
• Priekšējās kam. attēla lielums: atlasiet izšķirtspēju fotoattēliem, kurus vēlaties uzņemt ar
priekšējo kameru. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes fotoattēlus,
taču tie aizņems vairāk atmiņas.
• Kustības fotoattēli: iestatiet ierīci uzņemt videoklipu vairākas sekundes pirms pieskaršanās
. Tādējādi varat uzņemt mirkli, ko, iespējams, palaidāt garām. Lai skatītu video,
pieskarieties pie priekšskatīšanas sīktēla un pieskarieties pie Skatīt kustības fotoattēlu. Lai
uzņemtu nekustīgu attēlu no videoklipa, pieskarieties ekrānam, lai apturētu atskaņošanu, un
pieskarieties pie Tvert. Šī funkcija pieejama tikai Foto režīmā.
• Turiet aizslēga pogu, lai: izvēlieties darbību, kas jāveic, pieskaroties kameras pogai un turot
to.
• Saglabāšanas iespējas: atlasiet, kā vēlaties saglabāt fotoattēlus.
Pieskarieties slēdzim RAW kopijas (Pro), lai profesionālajā režīmā ierīci iestatītu fotoattēlu
saglabāšanai nesaspiestu RAW failu formātā (DNG failu formāts). RAW faili saglabā visus
fotoattēla datus, tādējādi nodrošinot labāko attēla kvalitāti, bet tie aizņem vairāk vietas
atmiņā.
Izmantojot funkciju RAW kopijas (Pro), katrs fotoattēls tiek saglabāts divos formātos:
DNG un JPG.
144
Programmas un funkcijas
Videoklipi
• Aizmug. kameras video lielums: atlasiet izšķirtspēju video, kurus vēlaties uzņemt ar
aizmugurējo kameru. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes video,
taču tie aizņems vairāk atmiņas.
Ieslēdzot funkciju Augstas efektivitātes video, varat ierakstīt video HEVC (High Efficiency
Video Codec — augstas efektivitātes video kodeks) formātā. HEVC video tiks saglabāti kā
saspiesti faili, lai taupītu ierīces atmiņu.
• HEVC video nevarēs demonstrēt citās ierīcēs vai koplietot tos tiešsaistē.
• HEVC formātā nevar ierakstīt īpašā palēninājuma vai palēninājuma video.
• Priekš. kameras video lielums: atlasiet izšķirtspēju video, kuru vēlaties uzņemt ar priekšējo
kameru. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes video, taču tie
aizņems vairāk atmiņas.
Ieslēdzot funkciju Augstas efektivitātes video, varat ierakstīt video HEVC (High Efficiency
Video Codec — augstas efektivitātes video kodeks) formātā. HEVC video tiks saglabāti kā
saspiesti faili, lai taupītu ierīces atmiņu.
HEVC video nevarēs demonstrēt citās ierīcēs vai koplietot tos tiešsaistē.
• Īpaši lēna kustība: izvēlieties, kā ierakstīt īpaša palēninājuma video.
• Video stabiliz.: aktivizējiet prettrīcēšanas funkciju, lai mazinātu vai novērstu attēla
miglainību, ko rada kameras trīcēšana video ierakstīšanas laikā.
Šo funkciju nav iespējams izmantot, ja ir aktivizēta Sekošana automātiskajam
fokusam funkcija.
145
Programmas un funkcijas
Noderīgas funkcijas
• HDR (bagātīgs tonis): uzņemiet fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidojiet detalizāciju
pat spilgtās un tumšās vidēs.
• Sekošana automātiskajam fokusam: iestatiet, lai ierīce izsekotu un automātiski fokusētos
uz izvēlēto objektu. Kad priekšskatījuma ekrānā izvēlaties objektu, ierīce fokusējas uz objektu
arī tad, ja objekts kustas vai jūs maināt kameras novietojumu.
• Kad šī funkcija ir aktivizēta, jūs nevarat izmantot funkciju Video stabilizācija.
• Sekošana līdzi objektam var neizdoties šādos apstākļos:
– – Objekts ir pārāk liels vai pārāk mazs.
– – Objekts pārāk daudz kustas.
– – Objekts tiek apgaismots no aizmugures vai jūs uzņemat tumšā vietā.
– – Krāsas vai raksti uz objekta, un fonā ir vienādi.
– – Ja objekts ietver horizontālus rakstus, piemēram, žalūzijas.
– – Kamera pārāk daudz kustas.
– – Video izšķirtspēja ir augsta.
– – Pietuvinot vai attālinot, izmantojot 2x optisko tālummaiņu.
• Režģa līnijas: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas
atvieglošanai, izvēloties objektus.
• Atr. vietas atzīmes: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.
• GPS signāla stiprums var samazināties vietās, kur signāls ir traucēts, piemēram,
starp ēkām, zemās vietās vai sliktos laikapstākļos.
• Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti
internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet atrašanās vietas birkas iestatījumu.
• Pašbildes formas korekcija: ja jūsu seja ir priekšskatījuma ekrāna malās, tā izskatīsies
deformēta. Aktivizējiet šo iespēju, lai labotu sejas formu. Pēc formas korekcijas fons,
iespējams, izskatīsies nedaudz deformēts.
146
Programmas un funkcijas
• Kameras režīmi: skatīt pieejamos uzņemšanas režīmus vai rediģēt uzņemšanas režīmu
sarakstu.
• Uzņemšanas metodes: izvēlieties metodi, ar kuru fotografēsiet vai ierakstīsiet video.
• Krātuves atr. vieta: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus. Šī funkcija ir redzama brīdī, kad
ievietojat atmiņas karti.
• Ātrā palaišana: iestatiet ierīci kameras palaišanai, divreiz ātri nospiežot ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Ātrais apskats: iestatiet ierīci, lai pēc fotoattēlu uzņemšanas tie tiktu parādīti.
• Atjaunot iestatījumus: atiestatīt kameras iestatījumus.
• Sazinieties ar mums: uzdodiet jautājumus vai skatiet biežāk uzdotos jautājumus. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Samsung Members.
• Par Kameru: skatiet Kameras versiju un juridisko informāciju.
Galerija
Ievads
Skatiet jūsu ierīcē saglabātos attēlus un video. Jūs varat arī pārvaldīt attēlus un video albumos vai
izveidot stāstus.
Attēlu skatīšana
1
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Attēli.
147
Programmas un funkcijas
2
Izvēlieties attēlu.
Piekļūt papildiespējām
Pievienot attēlu izlasei
Modificēt attēlu
Koplietot attēlu ar citiem
Bixby Vision
Izdzēst attēlu
Varat izveidot filmu, GIF animāciju vai kolāžu no vairākiem attēliem. Sarakstā pieskarieties
pie → Izveidot filmu, Izveidot GIF vai Izveid. kolāžu un pēc tam izvēlieties attēlus.
Attēlu meklēšana
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie , lai skatītu attēlus, kas sakārtoti pēc
kategorijas, piemēram, veidi, atrašanās vietas vai dokumenti.
Lai meklētu attēlus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties meklēšanas laukam.
Fona rediģēšana tiešā fokusa fotoattēlos
Varat mainīt fona izpludināšanas pakāpi fotoattēliem, kas uzņemti, izmantojot tiešā fokusa
funkciju. Ja tiešā fokusa fotoattēlu izplūdušajās vietās parādās fona apgaismojums, varat mainīt
fona izpludināšanas formu.
Palaidiet programmu Galerija, izvēlieties fotoattēlu, kas uzņemts, izmantojot tiešā fokusa
funkciju, pieskarieties pie Mainīt fona efektu, lai rediģētu izpludināšanas pakāpi vai fona
izpludināšanas formu.
148
Programmas un funkcijas
Ar duālās uzņemšanas funkciju uzņemto fotoattēlu skatīšana
Skatiet ar dubultās uzņemšanas funkciju uzņemto tuvplāna fotoattēlu un platleņķa fotoattēlu.
Palaidiet programmu Galerija, izvēlieties ar dubultās uzņemšanas funkciju uzņemtu fotoattēlu
un pieskarieties pie Tuvplāns vai Platleņķa.
Tiešā ziņojuma sūtīšana
Rakstiet vai zīmējiet uz attēla ar roku un nosūtiet to kā animētu failu.
1
2
3
4
Palaidiet programmu Galerija un izvēlieties attēlu.
Pieskarieties pie → Kopīgot, izmantojot Live message.
Tiešo ziņojumu logā izvēlieties laukumu, ko izmantot kā fona attēlu, un pieskarieties pie
GATAVS.
Izveidot tiešo ziņojumu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Live message.
Video skatīšana
1
2
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Attēli.
Izvēlieties atskaņojamo video.
149
Programmas un funkcijas
3
Pieskarieties pie Video, lai atskaņotu video.
Patīt uz priekšu vai
atpakaļ, velkot
joslu
Piekļūt
papildiespējām
Tvert pašreizējo
ekrānu
Izveidot animētu
GIF
Pārslēgties uz
uznirstošo
videoatskaņotāju
Mainīt ekrāna
proporcijas
Pagrieziet ekrānu
Bloķēt
atskaņošanas
ekrānu
Pāriet uz nākamo
videoklipu.
Pieskarties un
turēt, lai patītu uz
priekšu
Pāriet uz
iepriekšējo
videoklipu.
Pieskarties un turēt,
lai attītu atpakaļ
Pauzēt un atsākt
atskaņošanu
Velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna kreisajā pusē, lai pielāgotu spilgtumu, vai
velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna labajā pusē, lai pielāgotu skaļumu.
Lai patītu atpakaļ vai pārtītu uz priekšu, velciet atskaņošanas ekrānā pa kreisi vai pa labi.
Video uzlabotāja funkcijas lietošana
Uzlabojiet savu video attēla kvalitāti, lai izbaudītu gaišākas un daudz spilgtākas krāsas. Palaidiet
programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas un pieskarieties slēdzim Video
uzlabotājs, lai to aktivizētu.
• Šī funkcija ir pieejama tikai dažās programmās.
• Lietojot šo funkciju, palielināsies akumulatora enerģijas patēriņš.
150
Programmas un funkcijas
Attēlu un video detaļu apskate
Varat skatīt faila detaļas, piemēram, cilvēkus, atrašanās vietas un pamatinformāciju. Ja ir
automātiski izveidots saturs, piemēram, stāsts vai GIF, tiks parādīts arī saturs.
Skatot attēlu vai video priekšskatījuma ekrānu, velciet ekrānā uz augšu. Tiks parādīts faila saturs.
Saistīto saturu varat skatīt, arī pieskaroties informācijai ekrānā.
Rediģējiet
informāciju
Faila detaļas
Informācija par
cilvēkiem
Atrašanās vietas
informācija
Automātiski
izveidots saturs
Atzīmes
151
Programmas un funkcijas
Albumu skatīšanās
Jūs varat skatīt fotoattēlus un video, sašķirotus mapēs vai albumos. Albumu sarakstā mapēs tiks
sakārtotas arī jūsu izveidotās filmas, animētie GIF vai kolāžas.
Palaidiet programmu Galerija, pieskarieties pie Albumi un izvēlieties albumu.
Albumu paslēpšana
Albumus ir iespējams paslēpt.
Nevar paslēpt albumus, kas izveidoti pēc noklusējuma, piemēram, Kamera un
Ekrānuzņēmumi.
1
2
3
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Albumi.
Pieskarieties pie → Slēpt vai rādīt albumus.
Pieskarieties albuma slēdzim, lai paslēptu.
Stāstu skatīšana
Kad jūs uzņemat vai saglabājat attēlus un video, ierīce nolasa to datuma un atrašanās vietas
atzīmes, sakārto attēlus un video un pēc tam izveido stāstus. Lai automātiski izveidotu stāstus,
jums jāuzņem vai jāsaglabā vairāki attēli un video.
Palaidiet programmu Galerija, pieskarieties pie Stāsti un izvēlieties stāstu.
Stāstu izveide
Izveidojiet stāstus ar dažādām tēmām.
1
2
3
4
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Stāsti.
Pieskarieties pie → Izveidot stāstu.
Ievadiet stāsta nosaukumu un pieskarieties Izv.
Atzīmējiet attēlus vai video, kurus vēlaties iekļaut stāstā, un pieskarieties pie Gatavs.
152
Programmas un funkcijas
Lai stāstam pievienotu attēlus vai videi, izvēlieties stāstu un pieskarieties → Pievienot.
Lai izņemtu attēlus vai video no stāsta, izvēlieties stāstu, pieskarieties pie → Rediģēt, atzīmējiet
attēlus vai video, kurus vēlaties izņemt, un pēc tam pieskarieties pie Noņemt no stāsta.
Stāstu dzēšana
1
2
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Stāsti.
Pieskarieties un turiet stāstu, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties pie Dzēst.
Albumu koplietošana
Izveidojiet albumus un kopīgojiet tos ar savu ģimeni un draugiem, kuri saglabāti jūsu
kontaktpersonu sarakstā. Viņi var skatīt kopīgotos albumus ierīcēs, kas pierakstītas viņu Samsung
kontā, piemēram, viedtālruņos, televizoros vai ledusskapjos.
• Lai izmantotu šo funkciju, jūsu tālruņa numuram ir jābūt verificētam.
• Lai izmantotu šo funkciju, ir jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung kontā.
• Var tikt piemērota papildu maksa, ja koplietojat failus, izmantojot mobilo tīklu.
Kopīgojamo albumu izveidošana
1
2
3
4
5
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Kopīgots.
Pieskarieties pie Izveidot kopīg. alb.
Izmantojot šo funkciju pirmo reizi, vispirms ir jāpiekrīt Samsung Social noteikumiem un
nosacījumiem.
Ievadiet albuma nosaukumu un pieskarieties Izv.
Izvēlieties, ar kuru grupu koplietot.
Pieskarieties Labi.
Saņēmēji saņems paziņojumu.
153
Programmas un funkcijas
Attēlu vai video pievienošana albumam
1
2
3
4
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Kopīgots.
Izvēlieties albumu, kurā pievienot attēlus vai video.
Pieskarieties pie
un izvēlieties attēlus vai video, kurus vēlaties pievienot.
Pieskarieties Gatavs.
Attēlu un videofailu sinhronizēšana, izmantojot Samsung Cloud
Sinhronizējot programmu Galerija ar Samsung Cloud, jūsu uzņemtie fotoattēli un ierakstītie
video arī tiks saglabāti Samsung Cloud. Varat skatīt attēlus un video, kas saglabāti Samsung
Cloud programmā Galerija un izmantojot citas ierīces.
Palaidiet programmu Galerija, pieskarieties pie → Iestatījumi un pēc tam pieskarieties slēdzim
Sinhronizēt ar Samsung Cloud, lai to aktivizētu. Programma Galerija un Samsung Cloud tiks
sinhronizēti.
Attēlu vai video dzēšana
Attēla vai video dzēšana
Izvēlieties attēlu vai video un ekrāna lejasdaļā pieskarieties pie
.
Vairāku attēlu un video dzēšana
1
2
3
Galerijas ekrānā pieskarieties pie dzēšamā attēla vai video un turiet to.
Atzīmējiet dzēšamos attēlus vai video.
Pieskarieties Dzēst.
154
Programmas un funkcijas
Always On Display
Jūs varat apskatīt informāciju, piemēram, pulksteni vai kalendāru, kā arī kontrolēt mūzikas
atskaņošanu, kad ekrāns ir izslēgts.
Jūs varat arī apskatīt paziņojumus par jauniem ziņojumiem un neatbildētiem zvaniem.
• Always On Display spilgtums var automātiski mainīties atkarībā no apgaismojuma.
• Ja ierīces augšpusē esošais sensors noteiktu laiku ir nosegts, Always On Display
izslēdzas.
Iestatījums, kā rādīt Always On Display.
Jūs varat izvēlēties, kā ierīcei parādīt Always On Display. Always On Display var iestatīt gan
nepārtrauktai rādīšanai, gan arī tikai tad, kad pieskaras ekrānam, kamēr tas ir izslēgts. Tāpat jūs
varat iestatīt laiku, kad parādīt Always On Display.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Bloķēšanas ekrāns → Always On Display →
Displeja režīms un atlasiet nepieciešamo režīmu.
155
Programmas un funkcijas
Paziņojumu atvēršana Always On Display
Ikreiz, kad saņemat ziņojumu, ziņojumus par neatbildētiem zvaniem vai programmu
paziņojumus, Always On Display ir redzamas paziņojumu ikonas. Veiciet dubultskārienu uz
paziņojuma ikonas, lai skatītu attiecīgo paziņojumu.
Lai skatītu paziņojumus, kad ekrāns ir bloķēts, tas ir jāatbloķē.
Mūzikas atskaņošanas vadība Always On Display
Always On Display var regulēt mūzikas atskaņošanu.
1
2
3
4
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Bloķēšanas ekrāns → FaceWidgets un
pēc tam pieskarieties slēdzim Mūzikas vadāmierīce, lai to aktivizētu.
Lai regulētu mūzikas atskaņošanu Always On Display, divreiz pieskarieties pulkstenim.
Uz pulksteņa pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotu mūzikas kontrolleri.
Lai regulētu mūzikas atskaņošanu, pieskarieties ikonām.
156
Programmas un funkcijas
Attēla parādīšana Always On Display
Varat parādīt attēlu Always On Display. Ir iespējams parādīt arī animētu GIF.
1
2
3
4
Palaidiet programmu Iestatījumi → Bloķēšanas ekrāns → Pulksteņa stils → Always On
Display.
Velciet veidu sarakstu pa kreisi un izvēlieties veidu ar attēlu uz tā.
Pieskarieties pie
un izvēlieties attēlu.
Lai ievietotu animētu GIF, pieskarieties pie GIF un izvēlieties failu.
Pieskarieties Gatavs.
Always On Display funkcijas deaktivizēšana
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Bloķēšanas ekrāns un pēc tam pieskarieties
slēdzim Always On Display, lai to deaktivizētu.
157
Programmas un funkcijas
Edge ekrāns
Ievads
Jūs varat ātri piekļūt savām iecienītākajām programmām un funkcijām, izmantojot Edge paneļus.
Edge paneļu izmantošana
Velciet Edge paneļa turi uz ekrāna centru.
Ja Edge paneļa turis nav redzams, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Displejs →
Edge ekrāns un tad pieskarieties slēdzim Edge paneļi, lai to aktivizētu.
Edge panelis
Edge paneļa turis
Programmu mala
158
Programmas un funkcijas
Edge paneļu rediģēšana
Izvēlieties paneļus, kas tiks rādīti Edge ekrānā, vai veiciet to rediģēšanu.
1
2
3
Velciet Edge paneļa turi uz ekrāna centru.
Pieskarieties pie
, lai atvērtu Edge paneļa iestatījumu ekrānu.
Atzīmējiet rādāmos Edge paneļus.
Lai rediģētu paneli, pieskarieties pie Rediģēt.
Lai lejupielādētu vairāk paneļu, pieskarieties pie → Galaxy Apps.
Lai pārkārtotu paneļus, pieskarieties pie → Pārkārtot un velciet
uz citu vietu.
Edge paneļa tura iestatīšana
Jūs varat mainīt tura novietojumu, izmēru, caurspīdīgumu vai vibrācijas iestatījumus.
Velciet Edge paneļa turi uz ekrāna centru. Pēc tam pieskarieties pie
→ → Edge paneļa turis.
Programmu mala
Ātri piekļūstiet bieži lietotām programmām.
1
2
Velciet Edge paneļa turi uz ekrāna centru.
Programmu malas panelī izvēlieties programmu, lai to palaistu.
Programmu malas paneļa rediģēšana
• Lai pievienotu programmu, panelī pieskarieties
programmu saraksta.
un pieskarieties kādai programmai no
• Lai panelī izveidotu mapi, panelī pieskarieties , programmu sarakstā pieskarieties
programmai un turiet to, tad uzvelciet to virs citas Programmu malas panelī esošas
programmas. Nometiet programmu, kad ap programmām parādās mapes rāmis.
• Lai dzēstu programmu, panelī pieskarieties programmai un turiet to, pēc tam velciet uz
Noņemt paneļa augšdaļā.
• Lai mainītu programmu secību, pieskarieties un turiet programmu un velciet to uz citu vietu.
Programmu malas paneli var rediģēt, arī pieskaroties pie Rediģēt.
159
Programmas un funkcijas
Programmu pāru pievienošana
Pievienojiet divas visbiežāk izmantotās programmas, piemēram, video atskaņotāju un
ziņojumapmaiņas programmu, Programmu malas panelim, lai tās ar vienu pieskārienu vienlaikus
palaistu dalītā ekrāna skatā. Lai iegūtu plašāku informāciju par dalītā ekrāna skatu, skatiet sadaļu
Dalītā ekrāna skats.
1
2
3
4
Velciet Edge paneļa turi uz ekrāna centru.
Programmu malas panelī pieskarieties pie
→ Izv. Programmu pāri.
Izvēlieties sarakstā divas programmas.
Pirmā programma pēc dalītā ekrāna skata atvēršanas ir redzama augšdaļā, bet otrā —
lejasdaļā.
Pieskarieties Gatavs.
Edge lighting
Varat iestatīt, lai ierīce izgaismo ekrāna malas un parāda uznirstošo logu, saņemot paziņojumus,
piemēram, jaunus ziņojumus.
Pat ja ierīces ekrāns ir vērsts lejup, ekrāna malas tiks izgaismotas, lai informētu jūs par zvanu vai
jauniem paziņojumiem. Ja programmas izmantošanas laikā parādās uznirstošais logs, velciet to
uz leju, lai ātri iepazītos ar saturu un veiktu iespējamās darbības.
Ar malu apgaismojumu rādāmo paziņojumu pārvaldīšana
1
2
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Displejs → Edge ekrāns → Edge
lighting.
Pieskarieties pie Paziņojumu pārvaldība un pēc tam pieskarieties slēdžiem blakus
programmām, no kurām vēlaties saņemt paziņojumus malu apgaismojuma veidā.
Daži paziņojumi var netikt parādīti, jo malas apgaismojums ir atkarīgs no paziņojuma
veida.
160
Programmas un funkcijas
Paziņojumu skatīšana uznirstošajā logā
Saņemot paziņojumu ar Edge izgaismojumu, varat ātri skatīt tā saturu un veikt pieejamās
darbības, atverot uznirstošo logu. Piemēram, ja saņemat ziņojumu, skatoties video vai spēlējot
spēli, varat skatīt ziņojumu un atbildēt uz to, nepārslēdzot ekrānus.
Saņemot paziņojumu ar Edge izgaismojumu programmas lietošanas laikā, velciet paziņojumu uz
leju.
Šī funkcija ir pieejama tikai tām programmām, kas atbalsta vairāku logu un malu
apgaismojuma funkciju. Lai skatītu atbalstītās programmas, palaidiet programmu
Iestatījumi, pieskarieties pie Displejs → Edge ekrāns → Edge lighting → Paziņojumu
pārvaldība.
161
Programmas un funkcijas
Vairāki logi
Ievads
Vairāku logu funkcija ļauj darbināt divas programmas vienlaicīgi dalītā ekrāna skatā. Iespējams arī
vienlaicīgi darbināt vairākas programmas uznirstošajā skatā.
Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.
Dalītā ekrāna skats
Uznirstošais skats
Dalītā ekrāna skats
1
2
Pieskarieties pēdējo programmu pogai, lai atvērtu pēdējo lietoto programmu sarakstu.
Velciet pa kreisi vai pa labi, pieskarieties programmas ikonai un pēc tam pieskarieties pie
Atvērt dalītā ekrāna skatā.
Izvēlētā programma tiks palaista augšējā logā.
162
Programmas un funkcijas
3
Lai izvēlētos citu programmu palaišanai, apakšējā logā velciet pa kreisi vai labi.
Lai palaistu programmas, kuru nav nesen lietoto programmu sarakstā, pieskarieties pie
Sākuma pogas vai Atgriešanās pogas un izvēlieties programmu.
Loga izmēra pielāgošana
Velciet joslu starp programmu logiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu logu izmēru.
Kad velkat joslu starp programmas logiem uz ekrāna augšējo vai apakšējo malu, logs tiek
maksimizēts.
163
Programmas un funkcijas
Uznirstošais skats
1
2
Pieskarieties pēdējo programmu pogai, lai atvērtu pēdējo lietoto programmu sarakstu.
Velciet pa kreisi vai pa labi, pieskarieties programmas ikonai un pēc tam pieskarieties pie
Atvērt uznirstošajā skatā.
Programmu saraksts parādīsies uznirstošajā skatā.
Samazināt logu
Maksimizēt logu
Aizvērt
programmu
Pielāgot
caurredzamības
līmeni
Uznirstošo logu pārvietošana
Lai pārvietotu uznirstošo logu, pieskarieties loga rīkjoslai un velciet to uz citu vietu.
164
Programmas un funkcijas
Bērnu sākuma ekrāns
Ievads
Noteiktām programmām iespējams ierobežot bērnu piekļuvi, kā arī iestatīt šādu programmu
lietošanas ilgumu un konfigurēt iestatījumus, lai bērniem, lietojot ierīci, nodrošinātu jautru un
drošu vidi.
Kids Home lietošanas uzsākšana
Sākot lietot Kids Home pirmo reizi vai pēc datu atiestatīšanas, rīkojieties saskaņā ar ekrānā
redzamajām norādēm, lai pabeigtu iestatīšanu.
1
Atveriet paziņojumu paneli, velciet tajā uz leju un pēc tam pieskarieties pie
sākuma ekrāns), lai to aktivizētu.
165
(Bērnu
Programmas un funkcijas
2
3
4
Lai uzinstalētu Kids Home, pieskaries pie Sākt.
Izlasiet Kids Home ievadinformācijas lapu un pieskarieties pie Tālāk.
Izveidojiet PIN kodu, ko izmantosiet, lietojot Kids Home.
Ja savā ierīcē esat jau iestatījis ekrāna bloķēšanas metodi, to pašu bloķēšanas metodi varat
izmantot arī Kids Home.
Parādīsies Kids Home ekrāns.
Izveidotais PIN tiks izmantots, lai aktivizētu funkciju Vecākvadība vai arī aizvērtu Kids
Home.
Kids Home lietošana
Atveriet paziņojumu paneli, velciet tajā uz leju un pēc tam pieskarieties pie
ekrāns), lai to aktivizētu.
(Bērnu sākuma
Parādīsies Kids Home ekrāns.
Piekļūt papildiespējām
Pieejamās programmas
Bērnu tālrunis
Bērnu galerija
Bērnu kamera
166
Programmas un funkcijas
Kids Home iestatījumu konfigurēšana
Kids Home ekrānā pieskarieties → Vecākvadība un ievadiet PIN.
• Bērna vārds: pārvaldiet sava bērna profilu.
• Iestatīt dienas spēlēšanas laiku: ierobežojiet Kids Home izmantošanas ilgumu.
• Dienas lietojums: apskatiet, cik ilgi ikdienā tiek lietots Kids Home.
• Darbība: aplūkojiet Kids Home aktivitāšu vēsturi.
• Bieži lietotie kontakti: apskatiet, kādi ir Kids Home biežāk lietotie kontakti.
• Mana bērna materiāli: apskatiet darbus, kādi izveidoti, izmantojot Kids Home programmas.
• Atļautais saturs: apskatiet Kids Home atbalstītās programmas vai saturu un pievienojiet tos.
Kids Home aizvēršana
Lai aizvērtu Kids Home, pieskarieties pogai Atpakaļ vai pieskarieties → Aizvērt Kids Home un
pēc tam ievadiet savu PIN kodu.
167
Programmas un funkcijas
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable ir programma, kas ļauj pārvaldīt jūsu valkājamās ierīces. Savienojot savu ierīci ar
valkājamo ierīci, varat pielāgot valkājamās ierīces iestatījumus un programmas.
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu Galaxy Wearable.
Pieskarieties pie SĀKT LIETOŠANU, lai savienotu savu ierīci ar valkājamo ierīci. Lai pabeigtu
iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Papildinformāciju par valkājamās ierīces
pievienošanu jūsu ierīcei un lietošanu kopā ar to skatiet valkājamās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
Samsung Members
Programma Samsung Members piedāvā klientiem tādus atbalsta pakalpojumus kā ierīces
problēmu diagnostika, kā arī ļauj lietotājiem iesniegt jautājumus un kļūdu ziņojumus. Tāpat
jūs varat dalīties informācijā ar citiem Galaxy lietotāju kopienā vai skatīt jaunāko informāciju
un ieteikumus attiecībā uz Galaxy. Programma Samsung Members var palīdzēt jums atrisināt
jebkādas problēmas, ar kurām jūs varat saskarties ierīces lietošanas laikā.
Papildiespējas
Nosūtīt atsauksmi
• Šīs programmas pieejamība un atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no reģiona
vai pakalpojumu sniedzēja.
• Lai iesniegtu savas atsauksmes vai publicētu komentārus, jums jāreģistrējas un
jāpierakstās savā Samsung kontā. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Samsung konts.
168
Programmas un funkcijas
Samsung Notes
Ievads
Izveidojiet piezīmes, ievadot tekstu ar tastatūru vai rakstot un zīmējot uz ekrāna ar pirkstu. Tāpat
jūs piezīmēs varat iekļaut attēlus vai balss ierakstus.
Piezīmju izveidošana
1
2
Palaidiet programmu Samsung Notes un pieskarieties pie
.
Ekrāna augšpusē esošajā rīkjoslā izvelieties ievades metodi un izveidojiet piezīmi.
Ievadiet tekstu, izmantojot
tastatūru
Ievietot attēlu vai balss ierakstu
Rakstīt vai zīmēt ar pildspalvu
Gleznot ar otām
3
Kad jūs esat beidzis sacerēti piezīmi, pieskarieties pie Saglabāt.
169
Programmas un funkcijas
Piezīmju sastādīšana rokrakstā
Piezīmju sacerēšanas ekrānā pieskarieties pie Pildsp., lai rakstītu vai zīmētu ar S Pen.
Atsaukt
Atcelt atsaukšanu
Izvēlieties un rediģējiet
Dzēšgumija
Vienkāršais rakstāmbloks
Rakstāmspalva
Pildspalvas iestatījumu mainīšana
Rakstot vai zīmējot piezīmi uz ekrāna, pieskarieties pie
biezumu vai pildspalvas krāsu.
, lai mainītu pildspalvas veidu, līnijas
Mainīt pildspalvas veidu
Mainīt līnijas biezumu
Izvēlieties jaunu krāsu ar krāsu
atlasītāju
Mainīt pildspalvas krāsu
Izvēlieties rādāmās krāsas
170
Programmas un funkcijas
Dzēšgumijas izmantošana
Ja vēlaties dzēst rokrakstu no piezīmes, pieskarieties pie
un izvēlieties dzēšamo laukumu. Vai
arī, turot nospiestu pogu S Pen, izvēlieties dzēšamo laukumu.
Lai mainītu dzēšgumijas veidu, vēlreiz pieskarieties pie
.
• Dzēst pa rindai: dzēsiet izvēlēto rindiņu.
• Dzēst pa laukumam: dzēsiet tikai izvēlēto laukumu. Varat pielāgot dzēšgumijas izmēru,
velkot izmēra pielāgošanas joslu.
• Dzēst visu: dzēsiet visu piezīmi.
Pat ar mazāko dzēšgumiju var neizdoties precīzi izdzēst vēlamo daļu.
Vienkāršā rakstāmbloka izmantošana
Izmantojiet vienkāršo rakstāmbloku, lai ātri un ērti ievadītu tekstu rokrakstā.
Rakstot vai zīmējot vienkāršajā rakstāmblokā, jūsu rokraksts tiek automātiski pielāgots un
ievadīts starp līnijām ievades laukā.
Piezīmes sastādīšanas ekrānā pieskarieties pie
vienkāršais rakstāmbloks.
. Ievades lauks tiek palielināts un ir redzams kā
Vienkāršais
rakstāmbloks
171
Programmas un funkcijas
Rokraksta piezīmju rediģēšana
Rediģējiet ar roku rakstītās piezīmes, izmantojot dažādas rediģēšanas iespējas, piemēram,
griešanu, pārvietošanu, izmēru maiņu vai pārveidošanu.
1
2
Ja uz piezīmes ir rokraksts, pieskarieties pie
Lai mainītu izvēles formu, vēlreiz pieskarieties
.
.
Pieskarieties vai apvelciet līniju ap ievadi, lai to izvēlētos.
Lai pārvietotu ievadi uz citu vietu, izvēlieties ievadi un velciet to uz citu vietu.
Lai mainītu izvēlētā laukuma izmēru, pieskarieties ievadei un velciet rāmja, kas parādās, stūri.
172
Programmas un funkcijas
3
Rediģējiet ievadi, izmantojot pieejamās iespējas.
• Izgriezt: izgriezt ievades saturu. Lai to ielīmētu citā vietā, pieskarieties un turiet vietu, un
tad pieskarieties Ielīmēt.
• Kopēt: kopēt ievades saturu. Lai to ielīmētu citā vietā, pieskarieties un turiet vietu, un tad
pieskarieties Ielīmēt.
• Dzēst: dzēst ievades saturu.
• Izv. tekstu: izvelciet tekstu no izvēlētās zonas. Lai ielīmētu vai kopētu tekstu piezīmē,
pieskarieties pie Ielīmēt vai Kopēt.
• Priekšā: nosūtīt ievadi uz priekšu.
•
→ Fonā: nosūtīt ievadi uz aizmuguri.
Gleznošana ar otām
Piezīmes sacerēšanas ekrānā pieskarieties pie Ota, lai gleznotu ar dažādām otām.
Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie Gatavs, lai iekļautu gleznu piezīmē.
Ir iespējams publicēt savu gleznu PENUP vietnē, lai parādītu to citiem.
Izvēlieties jaunu krāsu ar krāsu
atlasītāju
Ievietot gleznu piezīmē
Mainīt otas veidu
Izvēlieties rādāmās krāsas
Mainīt otas krāsu
Atsaukt
Atcelt atsaukšanu
Dzēšgumija
Publicēt gleznu PENUP
173
Programmas un funkcijas
Attēlu ievietošana piezīmē
Piezīmes rakstīšanas ekrānā pieskarieties → Attēls. Pieskarieties Kamera → , lai uzņemtu
fotoattēlu, vai pieskarieties Galerija vai Cits, lai izvēlētos attēlu. Attēls tiks ievietots jūsu piezīmē.
Balss ierakstu ievietošana piezīmē
Piezīmes rakstīšanas ekrānā pieskarieties → Balss ieraksti, lai veiktu balss ierakstīšanu.
Pieskarieties , lai beigtu ierakstīšanu. Balss ieraksts tiks ievietots jūsu piezīmē.
Atgādņu piespraušana sākuma ekrānam
Piespraudiet piezīmi sākuma ekrānam, lai to ātri apskatītu, atvērtu vai rediģētu.
1
2
Palaidiet programmu Samsung Notes.
Izvēlieties piezīmi un pieskarieties → Piespraust sākuma ekrānam.
Piezīme tiks pievienota sākuma ekrānam.
Piezīmes kā atgādinājuma saglabāšana
Varat saglabāt piezīmi kā atgādinājumu, lai to skatītu vēlāk.
1
2
Palaidiet programmu Samsung Notes.
Izvēlieties piezīmi un pieskarieties pie → Pievienot pie Atgādin.
Piezīme tiks saglabāta kā atgādinājums.
174
Programmas un funkcijas
Piezīmju dzēšana
1
2
3
Palaidiet programmu Samsung Notes.
Pieskarieties un turiet piezīmi, kuru vēlaties dzēst.
Lai dzēstu vairākas piezīmes, atzīmējiet vairākas piezīmes, kuras dzēst.
Pieskarieties Dzēst.
PENUP
Ievads
PENUP ir sociālo tīklu pakalpojums tādu mākslas darbu kopīgošanai, kas radīti ar S Pen.
Publicējiet savus mākslas darbus, aplūkojiet citu darbus un iepazīstieties ar noderīgiem
zīmēšanas padomiem.
Jūsu profils
Jūsu darbības
Publicēt savu mākslas darbu
Skatīt mākslas darbus pēc
kategorijām
Jūs varat pierakstīties PENUP ar savu Samsung kontu vai citu SNS kontu.
175
Programmas un funkcijas
Mākslas darba publicēšana
Publicējiet PENUP mākslas darbus, ko esat radījis Samsung Notes vai citās zīmēšanas
programmās.
1
2
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu PENUP un pēc tam pieskarieties pie
.
Lai publicētu savu mākslas darbu no programmas Galerija, pieskarieties pie No galerijas,
izvēlieties publicējamo mākslas darbu un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
Lai publicētu jaunu mākslas darbu, pieskarieties pie Zīmēšana, uzzīmējiet mākslas darbu un
pēc tam pieskarieties pie GATAVS → Saglabāt un izlikt.
Lai publicētu savu melnrakstu, pieskarieties pie Melnraksti, pabeidziet mākslas darbu un pēc
tam pieskarieties pie GATAVS → Saglabāt un izlikt.
3
Ievadiet nosaukumu, aprakstu un tēmturi.
Pievienot mākslas darbu
publicēšanai
Ievadīt nosaukumu
Ievadīt aprakstu
Pievienot atsauces tagus
Izvēlieties, kur publicēt mākslas
darbu
Izvēlieties kategoriju
Kopīgot savu mākslas darbu citos
sociālo tīklu kontos
4
Atļaut ārējo meklēšanu
Pieskarieties IZLIKT.
Mākslas darbu publicēšana no citām programmām
Lai publicētu mākslas darbu no programmas Galerija vai citām zīmēšanas programmām,
izvēlieties mākslas darbu no programmas un pieskarieties pie → PENUP.
176
Programmas un funkcijas
Mākslas darba apskate
Jūs varat apskatīt citu cilvēku mākslas darbus, komentēt un pat atzīmēt tos kā iecienītākos. Tāpat
jūs varat lejupielādēt mākslas darbus vai iestatīt kādu no tiem par savu fona tapeti.
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu PENUP un pēc tam atlasiet, kuru ziņu vēlaties
apskatīt.
Iestatīt mākslas darbu par
iecienītāko
Skatīt lietotājus, kuriem patika
mākslas darbs
Skatīt komentārus un pievienot
komentāru
Pārpublicēt mākslas darbu. Varat
apskatīt arī lietotājus, kuri
pārpublicējuši mākslas darbu
Lai lejupielādētu mākslas darbu, pieskarieties pie → Lejupielādēt. Lejupielādētais mākslas
darbs tiks saglabāts Galerija. Jūs varat lejupielādēt tikai mākslas darbus, kuru lejupielādi ir
atļāvuši to īpašnieki.
177
Programmas un funkcijas
Attēlu krāsošana
Veidojiet savus mākslas darbus, izmantojot dažādas krāsas.
1
2
3
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu PENUP un pēc tam pieskarieties pie
Izkrāsošana.
Izvēlieties attēlu.
Pieskarieties pie SĀKT KRĀSOŠANU.
Sākt krāsošanu
4
Kad tas ir pabeigts, pieskarieties pie GATAVS.
178
Programmas un funkcijas
Zīmēšana tiešraidē
Zīmējiet līdzi, kamēr skatāties tiešās zīmēšanas video, kas parāda attēla zīmēšanas procesu. Jums
viegli izdosies uzzīmēt jauku attēlu.
1
2
3
4
5
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu PENUP un pēc tam pieskarieties pie
Zīmēšana tiešraidē.
Izvēlieties attēlu.
Pieskarieties pie MĀCĪTIES ZĪMĒT.
Zīmējot attēlu, pieskarieties pie
, lai pauzētu atskaņošanu.
Jūs varat mainīt atskaņošanas ātrumu, pieskaroties pie
Kad tas ir pabeigts, pieskarieties pie
.
.
Oriģinālais attēls tiks paslēpts, un jūs varat redzēt savu zīmēto attēlu.
179
Programmas un funkcijas
Zīmēšana uz fotoattēla
Zīmējiet attēlus uz saviem fotoattēliem un saglabājiet tos kā savus mākslas darbus. Izvēlieties
fotoattēlu no Galerija vai uzņemiet fotoattēlu un zīmējiet uz tā. Kad zīmēšana pabeigta, savu
zīmēto attēlu varat redzēt, paslēpjot fotoattēlu.
1
2
3
4
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu PENUP.
Pieskarieties pie
→ Zīmēšana →
.
Pieskarieties pie Fotografēt, nofotografējiet un pēc tam pieskarieties pie Labi.
Vai arī pieskarieties pie Izvēlēties no galerijas un izvēlieties fotoattēlu.
Izvēlieties laukumu, kurā vēlaties zīmēt, pielāgojiet caurspīdīguma līmeni un pēc tam
pieskarieties pie SAGLABĀT.
Izvēlētā daļa tiks pievienota kā fons.
5
6
Zīmēt uz fotoattēla.
Kad tas ir pabeigts, pieskarieties pie
.
Fotoattēls tiks paslēpts, un jūs varat redzēt savu zīmēto attēlu.
180
Programmas un funkcijas
Kalendārs
Pārvaldiet savu darbu grafiku, ievadot plānotājā plānotos pasākumus vai uzdevumus.
Notikumu izveide
1
2
Palaidiet programmu Kalendārs un pieskarieties pie
vai divreiz pieskarieties datumam.
Ja datumā jau ir saglabāti notikumi vai uzdevumi, pieskarieties datumam un pieskarieties
.
Ievadiet notikuma datus.
Izvēlieties uzlīmi, kas jāparāda
kopā ar notikumu
Ievadīt nosaukumu
Mainīt pasākuma krāsu
Iestatīt ilgumu
Izvēlieties kalendāru, kurā
saglabāt notikumu
Iestatīt modinātāju
Ievadīt atrašanās vietu
Pievienot piezīmi
Pievienot vairāk informācijas
3
Pieskarieties Saglabāt, lai saglabātu notikumu.
181
Programmas un funkcijas
Atgādinājuma pievienošana
Palaidiet programmu Kalendārs un pieskarieties pie → Reminder, lai palaistu programmu
Reminder. Pievienojiet programmā Reminder uzdevumu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
Reminder.
Notikumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem
1
2
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti un
izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties veikt sinhronizāciju.
Pieskarieties pie Sinhronizēt kontu un pieskarieties slēdzim Kalendārs, lai to aktivizētu.
Sadaļā Samsung konts pieskarieties pie → Sinhroniz. iestatījumi un pieskarieties slēdzim
Kalendārs, lai to aktivizētu.
Lai pievienotu sinhronizējamos kontus, palaidiet programmu Kalendārs un pieskarieties pie
→ → Pievienot jaunu kontu. Pēc tam izvēlieties kontu, ar ko sinhronizēt, un pierakstieties.
Kad konts ir pievienots, tas parādās sarakstā.
Samsung Health
Ievads
Samsung Health palīdz rūpēties par jūsu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Iestatiet
veselīga dzīvesveida mērķus, pārbaudiet sasniegto un esiet informēts par savu vispārējo
veselības stāvokli un fizisko sagatavotības līmeni. Jūs varat arī salīdzināt savus reģistrētos soļu
skaitītāja datus ar citu Samsung Health lietotāju datiem, sacensties ar draugiem un skatīt ar
veselību saistītus padomus.
182
Programmas un funkcijas
Samsung Health izmantošana
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu Samsung Health. Darbinot šo programmu
pirmo reizi vai restartējot to pēc datu atiestatīšanas, ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai
pabeigtu iestatīšanu.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.
Lai pievienotu vienumus Samsung Health sākuma ekrānā, pieskarieties pie → Pārvaldīt
objektus un pēc tam izvēlieties vienumus.
Skatiet un pārvaldiet pārraudzības
logrīkus
Skatiet ar veselību saistītus
padomus
Salīdziniet savus reģistrētos soļu
skaitītāja datus ar citu Samsung
Health lietotāju datiem vai
sacentieties ar draugiem
Pārraugiet savu veselības stāvokli
un fizisko sagatavotību
183
Programmas un funkcijas
Together
Together ļauj iestatīt noieto soļu daudzuma mērķus un sacensties ar draugiem. Varat aicināt
draugus doties kopīgās pastaigās, iestatīt mērķa soļu daudzumu, sacensties un apskatīt savu
rezultātu.
Samsung Health sākuma ekrānā pieskarieties pie Together.
Soļi
Ierīce skaita jūsu soļus un mēra noieto attālumu.
Samsung Health sākuma ekrānā pieskarieties soļu pārraudzības logrīkam.
Kopējais pašreizējo soļu skaits
Mērķis
• Var notikt neliela aizkave, kamēr soļu pārraudzības logrīks uzrauga jūsu soļus un tad
parāda soļu skaitu. Jūs varat saskarties arī ar īsu aizkavi, pirms uznirstošais logs norāda,
ka jūsu mērķis ir sasniegts.
• Vibrācijas var ietekmēt jūsu soļu skaitu, ja jūs, izmantojot soļu pārraudzības logrīku,
pārvietojaties ar automobili vai vilcienu.
• Paziņojumu panelī iespējams pārbaudīt šī brīža darbības. Lai izslēgtu paziņojumus,
Samsung Health sākuma ekrānā pieskarieties → Iestatījumi → Paziņojumi un pēc
tam pieskarieties slēdzim Pašreizējais soļu skaits zem Notiek, lai to deaktivizētu.
Alternatīvi, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie paziņojuma un turiet, un pēc
tam pieskarieties slēdzim, lai to deaktivizētu.
184
Programmas un funkcijas
Sirds. rit.
Mēriet un ierakstiet savu sirdsdarbību.
Sirdsdarbības pārraudzības logrīks ir paredzēts tikai fizisko aktivitāšu un informatīviem
mērķiem, bet nav paredzēts slimības vai citu apstākļu diagnostikai vai slimības
izārstēšanai, mazināšanai, ārstēšanai vai novēršanai.
Ņemiet vērā turpmāk norādītos apstākļus pirms savas sirdsdarbības mērīšanas:
• Atpūtieties 5 minūtes pirms mērījumu veikšanas.
• Ja mērījums ir ļoti atšķirīgs no paredzamās sirdsdarbības, atpūtieties 30 minūtes, un tad
mēriet to vēlreiz.
• Ziemas laikā vai aukstos laikapstākļos, saglabājiet sevi siltumā, kad mērāt savu sirdsdarbību.
• Smēķēšana vai alkohola lietošana pirms mērījumu veikšanas var likt jūsu sirdsdarbībai būt
savādākai nekā jūsu normālā sirdsdarbība.
• Nerunājiet, nežāvājieties un dziļi neelpojiet, kamēr jūs veicat sirdsdarbības mērījumus. Tas
var likt jūsu sirdsdarbībai būt ierakstītai neprecīzi.
• Sirdsdarbības mērījumi var atšķirties atkarībā no mērījuma metodes un vides, kurā tie tiek
veikti.
• Ja sirdsdarbības sensors nedarbojas, pārliecinieties, ka sensora darbībai nav šķēršļu. Ja
sirdsdarbības sensora problēma netiek novērsta, vērsieties Samsung servisa centrā.
185
Programmas un funkcijas
1
2
3
Samsung Health sākuma ekrānā pieskarieties pie Mērīt, lai sāktu mērīt sirdsdarbību.
Novietojiet savu pirkstu uz sirdsdarbības sensora ierīces aizmugurē.
Pēc brīža ekrānā parādīsies jūsu pašreizējais sirdsdarbības ātrums. Noņemiet pirkstu no
sensora.
Jūsu pašreizējā sirdsdarbība
186
Programmas un funkcijas
Papildus informācija
• Samsung Health ir paredzēts tikai fizisko aktivitāšu un labsajūtas mērķiem, bet nav paredzēta
slimības vai citu apstākļu diagnostikai vai slimības izārstēšanai, mazināšanai, ārstēšanai vai
novēršanai.
• Samsung Health pieejamās funkcijas, iespējas un pievienojamās programmas dažādās valstīs
var atšķirties vietējo normatīvo aktu dēļ. Pirms lietošanas jums vajadzētu pārbaudīt funkcijas
un programmas, kas ir pieejamas jūsu reģionā.
• Samsung Health programmas un to pakalpojums var tikt mainīti vai pārtraukti bez
iepriekšēja brīdinājuma.
• Datu apkopošanas mērķis aprobežojas ar jūsu pieprasītā pakalpojuma sniegšanu, ieskaitot
papildinformācijas sniegšanu, lai veicinātu jūsu labsajūtu, veiktu datu sinhronizēšanu, datu
analīzi un statistikas datu apkopošanu vai izstrādātu un nodrošinātu labākus pakalpojumus.
(Bet, ja pierakstāties savā Samsung kontā no Samsung Health, jūsu dati var tikt saglabāti
serverī dublēšanas nolūkā.) Personiskā informācija var tikt saglabāta tik ilgi, kamēr tiek
sasniegti šie mērķi. Samsung Health programmas uzkrāto personisko informāciju varat
dzēst, izmantojot personiskās informācijas dzēšanas iespēju izvēlnē “Iestatījumi”. Lai dzēstu
jebkādus datus, kurus jūs esat koplietojis ar sociālajiem tīkliem vai pārsūtījis uz glabāšanas
ierīci, jums tie ir jāizdzēš atsevišķi.
• Varat kopīgot un/vai sinhronizēt savus datus ar papildu Samsung pakalpojumiem vai jūsu
izvēlētiem saderīgiem trešo pušu pakalpojumiem, kā arī jebkuru citu jūsu pieslēgto ierīci.
Piekļuve Samsung Health informācijai šādiem papildu pakalpojumiem vai trešo pušu ierīcēm
tiks atļauta tikai ar jūsu skaidri izteiktu piekrišanu.
• Jūs uzņematies pilnu atbildību par sociālajos tīklos kopīgotās vai citiem nodotās informācijas
nepiemērotu izmantošanu. Uzmanieties, kopīgojot savu personīgo informāciju ar citiem.
• Ja ierīce ir savienota ar mērierīcēm, verificējiet savienojumu protokolu, lai apstiprinātu
pareizu darbību. Ja izmantojat bezvadu savienojumu, piemēram, ar Bluetooth, ierīci var
ietekmēt citu ierīču radītie elektroniskie traucējumi. Izvairieties izmantot ierīci līdzās citām
ierīcēm, kas pārraida radioviļņus.
• Pirms Samsung Health lietošanas uzmanīgi izlasiet noteikumus un nosacījumus, kā arī
privātuma politiku.
187
Programmas un funkcijas
Balss ierakstītājs
Ievads
Atšķirīgās situācijās izmantojiet dažādus ieraksta režīmus. Ierīce var pārveidot jūsu balsi tekstā un
atšķirt dažādus skaņas avotus.
Balss ierakstīšana
1
2
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu Balss ierakstītājs.
Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie
. Runājiet mikrofonā.
Lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
Veicot balss ierakstīšanu, pieskarieties pie GRĀMATZĪME, lai ievietotu grāmatzīmi.
Mainīt ierakstīšanas režīmu
Sākt ierakstu
3
4
Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
Ievadiet faila nosaukumu un pieskarieties Saglabāt.
188
Programmas un funkcijas
Ierakstīšanas režīma mainīšana
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu Balss ierakstītājs.
Izvēlieties režīmu balss ierakstītāja ekrāna augšdaļā.
• Standarts: šis ir parastais ierakstīšanas režīms.
• Intervija: ierīce ieraksta skaņu no augšas un apakšas lielā skaļumā, samazinot skaņu no
sāniem.
• Runa uz tekstu: ierīce ieraksta jūsu balsi un vienlaikus pārveido to ekrāna tekstā. Labākiem
rezultātiem turiet ierīci pie mutes un runājiet skaļi un skaidri klusā vietā.
Ja balss piezīmju sistēmas valoda neatbilst valodai, kurā runājat, ierīce neatpazīs jūsu
balsi. Pirms šīs funkcijas lietošanas pieskarieties esošajai valodai, lai iestatītu balss
atgādņu sistēmas valodu.
Izvēlēto balss ierakstu atskaņošana
Kad pārskatāt interviju ierakstus, varat izslēgt vai ieslēgt noteiktus skaņas avotus ierakstā.
1
2
3
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu Balss ierakstītājs.
Pieskarieties pie Saraksts un izvēlieties balss ierakstu, kas ir izveidots intervijas režīmā.
Lai izslēgtu noteikta skaņas avota skaņu, pieskarieties
skaņa.
Ikona mainīsies uz
, un skaņa tiks izslēgta.
Klusinātās skaņas avots
Neklusinātās skaņas avots
189
, lai tiktu izslēgta attiecīgā virziena
Programmas un funkcijas
Mani faili
Piekļūstiet un pārvaldiet dažādus failus, kas ir saglabāti ierīcē vai citās atrašanās vietās, piemēram,
mākoņkrātuves pakalpojumos.
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu Mani faili.
Skatiet katrā krātuvē saglabātos failus.
Lai apskatītu ierīces atmiņu un iztīrītu no nevajadzīgajiem datiem, pieskarieties → Krātuves
analīze.
Lai meklētu failus vai mapes, pieskarieties pie
.
Pulkstenis
Ievads
Iestatiet modinātāja signālus, pārbaudiet pašreizējo laiku dažādās pasaules pilsētās, uzņemiet
notiekošā laiku vai iestatiet noteiktu ilgumu.
Signāls
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie Signāls.
Modinātāja iestatīšana
Pieskarieties modinātāju sarakstā, iestatiet modinātāja laiku, izvēlieties dienas, kurās atkārtot
modinātāju, iestatiet dažādas iespējas un tad pieskarieties Saglabāt.
Lai atvērtu cipartastatūru modinātāja signāla laika ievadīšanai, pieskarieties laika ievades laukam.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātājus, pieskarieties slēdzim blakus attiecīgajam modinātājam
sarakstā.
Modinātāja izslēgšana
Pieskarieties pie Noraid., lai apturētu modinātāja signālu. Ja esat iepriekš iespējojis snaudas
iespēju, pieskarieties Atlikt, lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika.
190
Programmas un funkcijas
Modinātāja signālu dzēšana
Pieskarieties un turiet modinātāju, atzīmējiet modinātājus, kurus vēlaties dzēst, un pieskarieties
pie Dzēst.
Pasaules pulkstenis
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie Pasaules pulkstenis.
Pulksteņu izveidošana
Pieskarieties pie , ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties pilsētu kartē un pēc tam
pieskarieties pie Pievienot.
Lai izmantotu laika joslas pārveidotāju, pieskarieties pie → Laika joslas konvertētājs.
Pulksteņu dzēšana
Pieskarieties un turiet pulksteni, atzīmējiet dzēšamos pulksteņus un tad pieskarieties pie Dzēst.
Hronometrs
1
2
3
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie Hronometrs.
Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties pie Sākt.
Lai ierakstītu apļu laikus, kamēr uzņemat notikuma laiku, pieskarieties Aplis.
Pieskarieties Beigt, lai pārtrauktu laika uzņemšanu.
Lai restartētu laikus, pieskarieties Atsākt.
Lai notīrītu apļu laikus, pieskarieties Atiestatīt.
191
Programmas un funkcijas
Taimeris
1
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie Taimeris.
Lai pievienotu bieži izmantoto taimeri, pieskarieties pie
un pēc tam pieskarieties pie Pievienot.
2
Iestatiet ilgumu un pieskarieties pie Sākt.
3
Pieskarieties Noraid. kad ieslēdzas taimeris.
, uzstādiet ilgumu un nosaukumu
Lai atvērtu cipartastatūru ilguma ievadīšanai, pieskarieties ilguma ievades laukam.
Kalkulators
Veiciet vienkāršus vai sarežģītus aprēķinus.
Palaidiet programmu Kalkulators.
Pieskarieties pie
, lai parādītu zinātnisko kalkulatoru.
Lai apskatītu aprēķinu vēsturi, pieskarieties pie
pieskarieties pie .
Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie
. Lai aizvērtu aprēķinu vēstures paneli,
→ Notīrīt vēsturi.
Lai izmantotu konvertācijas rīku, pieskarieties pie
. Varat konvertēt dažādas vērtības,
piemēram, laukuma, garuma, temperatūrasmērvienības, citās mērvienībās.
192
Programmas un funkcijas
Game Launcher
Ievads
Game Launcher vienuviet apkopo spēles, ko lejupielādējat no Play veikals un Galaxy Apps, lai
jūs varētu tām viegli piekļūt. Jūs varat iestatīt ierīci spēļu režīmā, lai atvieglotu spēļu spēlēšanu.
Piekļūt papildiespējām
Lejupielādētās programmas
Skatīt spēles informāciju
Atvērt spēles ar skaņu vai bez tās
Mainīt veiktspējas režīmu
Skatīt vairāk spēļu un instalēt tās
193
Programmas un funkcijas
Game Launcher lietošana
1
Palaidiet programmu Game Launcher.
Ja Game Launcher neparādās, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie
Papildu funkcijas, un pēc tam pieskarieties slēdzim Game Launcher, lai to aktivizētu.
2
Pieskarieties spēlei spēļu sarakstā.
Lai atrastu vēl citas spēles, velciet ekrānā uz augšu.
No Play veikals un Galaxy Apps lejupielādētās spēles tiks automātiski rādītas Game
Launcher ekrānā. Ja neredzat savas spēles, pieskarieties pie → Pievienot programmas.
Spēļu noņemšana no Game Launcher
Pieskarieties spēles ikonai un turiet to, pēc tam pieskarieties pie Noņemt.
Veiktspējas režīma maiņa
Varat mainīt spēles veiktspējas režīmu.
Palaidiet programmu Game Launcher, pieskarieties pie
atbilstošāko režīmu.
un pēc tam velciet joslu, lai izvēlētos
• Fokuss uz enerģ. taup.: ļauj ietaupīt akumulatora enerģiju, spēlējot spēles.
• Līdzsvarā: tas līdzsvaro veiktspēju un akumulatora lietošanas laiku.
• Fokuss uz veiktspēju: galvenā uzmanība ir pievērsta labākajam iespējamajam sniegumam,
spēlējot spēles.
Lai mainītu katras spēles iestatījumus, pieskarieties slēdzim Individuālie spēles iestatījumi, lai to
aktivizētu.
Akumulatora enerģijas patēriņa efektivitāte var atšķirties atkarībā no spēles.
194
Programmas un funkcijas
Game Tools lietošana
Kamēr spēlējat spēli, varat izmantot dažādas iespējas Game Tools panelī. Lai atvērtu Game Tools
paneli, pieskarieties pie
navigācijas joslā. Ja navigācijas josla ir paslēpta, velciet no ekrāna
apakšmalas uz augšu, lai parādītu šo joslu.
Palaist programmas uznirstošajā
logā
Iestatīt, kā spēļu laikā rādīt
ienākošos zvanus un paziņojumus
Rediģēt programmu sarakstu
Piekļūt Game Tools iestatījumiem
Bloķēt dažas funkcijas spēļu laikā
Iestatīt papildfunkcijas
Ierakstīt spēles sesiju
Paslēpt pogas navigācijas joslā
Tvert ekrānuzņēmumus
Bloķēt skārienekrānu spēles laikā
Pieejamo iespēju klāsts var atšķirties atkarībā no spēles.
Iestatījumi ienākošo zvanu un paziņojumu rādīšanai spēļu laikā
Jūs varat spēlēt spēles tā, lai to laikā jūs neviens netraucētu, arī saņemot zvanu vai paziņojumu.
Pieskarieties pie
→ Zvani un paziņojumi un izvēlieties iespēju, lai to aktivizētu.
• Minimizēti zvanītāju paziņojumi: ja spēles laikā saņemsiet zvanu, ekrāna augšpusē
parādīsies mazs paziņojums.
• Nerādīt paziņojumus: spēļu laikā rādīt tikai dažu programmu vai ārkārtas situāciju
paziņojumus.
195
Programmas un funkcijas
SmartThings
Ievads
Vienkārši un ātri izveidojiet savienojumu ar tuvumā esošām ierīcēm, piemēram, Bluetooth
austiņām vai citiem viedtālruņiem. Varat arī vadīt un pārvaldīt televizorus, sadzīves ierīces un
lietiskā interneta izstrādājumus, izmantojot savu viedtālruni.
• Savienojuma izveide ar tuvumā esošām ierīcēm: viegli un ātri izveidojiet savienojumu ar
tuvumā esošām ierīcēm, piemēram, Bluetooth austiņām vai valkājamām ierīcēm.
• Sadzīves iekārtu, televizoru un IoT izstrādājumu reģistrēšana un vadība: reģistrējiet
savā viedtālrunī viedos ledusskapjus, veļas mazgāšanas mašīnas, gaisa kondicionētājus, gaisa
attīrītājus, televizorus un lietu interneta (IoT) izstrādājumus un skatiet to statusu, kā arī vadiet
tos no sava viedtālruņa ekrāna.
• Paziņojumu saņemšana: saņemiet paziņojumus savā viedtālrunī no pievienotām ierīcēm.
Piemēram, kad veļa ir izmazgāta, varat saņemt paziņojumu savā viedtālrunī.
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu SmartThings. Parādīsies informācijas panelis.
Piekļūt papildiespējām
SmartThings padomi
Meklēt un reģistrēt tuvumā esošas
ierīces
Atbalstītās ierīces
Pārvaldīt automatizāciju
Skatīt informācijas paneli
Pārvaldīt atrašanās vietas un
ierīces
196
Programmas un funkcijas
• Lai izmantotu SmartThings, jūsu viedtālrunim un pārējām ierīcēm ir jābūt savienotām
ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
• Lai pilnībā izmantotu SmartThings, jums jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung
kontā.
• Pievienojamās ierīces var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja. Lai
skatītu pievienojamo ierīču sarakstu, atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu
SmartThings un pēc tam pieskarieties pie Atbalstītās ierīces.
• Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no pievienotās ierīces.
• Samsung garantija neattiecas uz pievienoto ierīču kļūdām vai bojājumiem. Ja kādai
pievienotajai ierīcei konstatējat kļūdas vai bojājumus, sazinieties ar šīs ierīces ražotāju.
Savienojuma izveide ar tuvumā esošām ierīcēm
Vienkārši un ātri izveidojiet savienojumu ar tuvumā esošām ierīcēm, piemēram, Bluetooth
austiņām.
Savienojuma metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida vai koplietotā
satura.
1
2
3
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu SmartThings.
Informācijas panelī pieskarieties pie Pievienot ierīci.
Izvēlieties no saraksta ierīci un izveidojiet savienojumu ar to, ievērojot turpmāk dotās
norādes ekrānā.
197
Programmas un funkcijas
Sadzīves iekārtu, televizoru un IoT izstrādājumu izmantošana
Skatiet jūsu viedierīču, televizoru un IoT izstrādājumu statusu no viedtālruņa ekrāna. Varat grupēt
ierīces pēc atrašanās vietas un pievienot noteikumus ierīču vienkāršai un ērtai vadībai.
Ierīču savienošana
1
2
3
4
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu SmartThings.
Informācijas panelī pieskarieties pie Pievienot ierīci.
Izvēlieties sarakstā ierīci.
Ja ierīces nav sarakstā, sadaļā PIEVIENOT IERĪCI MANUĀLI pieskarieties pie
un izvēlieties
ierīces veidu. Vai arī pieskarieties pie Meklēt un ievadiet ierīces vai modeļa nosaukumu.
Lai reģistrētu ierīces, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Pievienoto ierīču skatīšana un vadība
Varat skatīt un vadīt ierīces. Piemēram: varat pārbaudīt sava ledusskapja saturu vai noregulēt
televizora skaļumu.
1
2
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu SmartThings.
Tiks parādīts pievienoto ierīču saraksts.
Skatiet sarakstā norādīto ierīču statusu.
Lai vadītu ierīces, izvēlieties kādu no tām. Pēc izvēlētās ierīces vadības programmas
lejupielādes varēsit vadīt ierīci.
198
Programmas un funkcijas
Ierīču un ainu pievienošana pēc atrašanās vietas
Pievienojiet ierīces pēc atrašanās vietas, skatiet ierīču sarakstu noteiktā atrašanās vietā un vadiet
ierīces. Varat arī pievienot ainu konkrētai atrašanās vietai, lai vadītu vairākas ierīces vienlaikus.
Atrašanās vietu pievienošana
1
2
3
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu SmartThings un pēc tam pieskarieties pie
Ierīces → VISAS IERĪCES → Pievienot atrašanās vietu.
Ievadiet atrašanās vietas nosaukumu.
Lai iestatītu atrašanās vietu, pieskarieties pie Ģeogrāfiskā atrašanās vieta, lai izvēlētos
atrašanās vietu kartē, un pieskarieties pie GATAVS.
Pieskarieties SAGLABĀT.
Tiks pievienota jūsu atrašanās vieta.
Lai pievienotu ierīces atrašanās vietai, pieskarieties pie PIEVIENOT IERĪCI un izpildiet ekrānā
redzamos norādījumus, lai reģistrētu ierīces.
Ierīces tiks pievienotas atrašanās vietai.
Ainu pievienošana
Pievienojiet ainu un reģistrējiet tajā ierīces, lai vienlaikus vadītu vairākas ierīces, vienreiz
pieskaroties pogai vai izmantojot balss komandu.
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu SmartThings, izvēlieties atrašanās vietu,
pieskarieties pie → Pievienot ainu un pēc tam iestatiet ainas iespējas. Varat iestatīt ainas
nosaukumu, ikonu un ierīces.
199
Programmas un funkcijas
Automatizētu darbību pievienošana
Jūs varat arī iestatīt automatizētu darbību, lai darbinātu ierīces automātiski atkarībā no iepriekš
iestatītā laika, ierīču statusa un cita.
Piemēram, pievienojiet automatizētu darbību automātiskai audio ieslēgšanai ik rītu plkst. 7:00.
1
2
3
4
5
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu SmartThings un pēc tam pieskarieties pie
Automatizāc. → PIEVIENOT AUTOMATIZĀCIJU.
Izvēlieties atrašanās vietu, lai veiktu automatizāciju.
Iestatiet šīs automatizācijas aktivizācijas nosacījumus.
Pieskarieties pie PIEVIENOT pie Tad un iestatiet veicamās darbības.
Pieskarieties SAGLABĀT.
Paziņojumu saņemšana
Varat saņemt paziņojumus savā viedtālrunī no pievienotām ierīcēm. Piemēram, kad veļa ir
izmazgāta, varat saņemt paziņojumu savā viedtālrunī.
Lai iestatītu ierīces saņemt paziņojumus, atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu
SmartThings, pieskarieties → Iestatījumi → Paziņojumi, un pēc tam pieskarieties slēdžiem
blakus vajadzīgajām ierīcēm.
200
Programmas un funkcijas
Satura koplietošana
Koplietojiet saturu, izmantojot dažādas koplietošanas iespējas. Turpmāk norādītās darbības ir
attēlu koplietošanas piemērs.
Var tikt piemērota papildu maksa, ja koplietojat failus, izmantojot mobilo tīklu.
1
2
Palaidiet programmu Galerija un izvēlieties attēlu.
Pieskarieties pie
un izvēlieties koplietošanas metodi, piemēram, ziņojumu vai e-pastu.
Ja ierīcē ir saglabāta saziņas vai kopīgošanas vēsture, cilvēki, ar kuriem jūs esat
sazinājušies, būs redzami kopīgošanas iespēju panelī. Lai kopīgotu saturu tieši ar viņiem,
izmantojot attiecīgo programmu, izvēlieties personas ikonu. Ja šī funkcija nav aktivizēta,
palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas un tad pieskarieties
slēdzim Direct share, lai to aktivizētu.
Papildfunkciju izmantošana
• Lielu failu kopīgošana: koplietojiet lielizmēra failus. Augšupielādējiet failus Samsung
krātuves serverī un koplietojiet tos ar citiem, izmantojot tīmekļa saiti vai kodu. Lai izmantotu
šo funkciju, jūsu tālruņa numuram ir jābūt verificētam.
• Kopīgot ierīcē: koplietojiet saturu ar tuvumā esošām ierīcēm, izmantojot Wi-Fi Direct
vai Bluetooth, vai ar SmartThings atbalstītām ierīcēm. Varat arī skatīt savā ierīcē redzamo
saturu uz liela ekrāna, pievienojot savu ierīci televizoram vai monitoram ar aktivizētu ekrāna
spoguļošanas funkciju.
Kad attēls ir nosūtīts uz saņēmēju ierīcēm, šajās ierīcēs parādās paziņojums. Pieskarieties
paziņojumam, lai skatītu vai lejupielādētu attēlu.
201
Programmas un funkcijas
Samsung DeX
Ievads
Samsung DeX ir pakalpojums, kas ļauj jums lietot viedtālruni kā datoru, pievienojot viedtālruni
ārējam displejam, piemēram, televizoram vai monitoram. Izmantojot Samsung DeX, jūs varat
vienlaicīgi lietot savu viedtālruni.
Jūs varat pieslēgt viedtālruni ārējam displejam, izmantojot HDMI adapteri (C veida USB
pārveidotājs uz HDMI) vai DeX Pad. Turpmākais saturs apraksta to, kā izmantot HDMI adapteri.
• Visi piederumi tiek pārdoti atsevišķi.
• Izmantojiet tikai oficiālos Samsung DeX atbalstītos piederumus, ko piedāvā Samsung.
Garantija neattiecas uz ierīces darbības problēmām un traucējumiem, kas ir radušies,
lietojot oficiāli neatbalstītus piederumus.
202
Programmas un funkcijas
Samsung DeX palaišana
1
2
3
Pievienojiet HDMI adapteri viedtālrunim.
Pievienojiet HDMI kabeli HDMI adapterim un televizora vai monitora HDMI portam.
Viedtālruņa ekrānā pieskarieties pie Turpināt → Sākt.
Nemainot viedtālruņa ekrānu, Samsung DeX ekrāns parādīsies savienotajā televizorā vai
monitorā.
HDMI kabelis
HDMI adapters
(C veida USB
pārveidotājs uz
HDMI)
203
Programmas un funkcijas
Samsung DeX ekrāna vadība
Vadība ar ārēju tastatūru un peli
Jūs varat izmantot bezvadu tastatūru/peli. Papildinformāciju skatiet attiecīgās ierīces
rokasgrāmatā.
• Jūs varat iestatīt peles kursoru, lai pārslēgtos no ārējā displeja uz viedtālruņa ekrānu.
Palaidiet programmu Iestatījumi, izvēlieties Samsung DeX → Pele/kursorpaliktnis
un pēc tam izvēlieties slēdzi Virz. rādītāju uz tālr. ekrānu, lai to aktivizētu.
• Varat arī izmantot ārējo tastatūru viedtālruņa ekrānā.
Viedtālruņa izmantošana par skārienpaliktni
Varat izmantot viedtālruni kā skārienpaliktni un vadīt to ar pirkstiem vai S Pen.
Viedtālrunī velciet uz leju no ekrāna augšdaļas, lai atvērtu paziņojumu paneli, un pieskarieties pie
Tālr. izm. skārienpal. vietā.
• Skārienpaliktni ir iespējams lietot, tikai izmantojot režīmu Samsung DeX.
• Ja viedtālruņa ietvaram ir priekšējais pārsegs, atveriet to, lai izmantotu viedtālruni
kā skārienpaliktni. Ja priekšējais pārsegs ir aizvērts, skārienpaliktnis var nedarboties
pareizi.
• Ja viedtālruņa ekrāns izslēdzas, nospiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai
ieslēgtu ekrānu.
204
Programmas un funkcijas
Skārienpaliktņa orientācija
Izmantojot viedtālruni kā skārienpaliktni, varat lietot to gan horizontālai, gan vertikālai
salāgošanai.
Lai pagrieztu skārienpaliktni, pagrieziet viedtālruni vai veiciet dubultklikšķi uz
.
Viedtālruņa izmantošana, lietojot skārienpaliktni
Jūs varat izmantot lietotnes savā viedtālrunī pat tad, kad to izmantojat kā skārienpaliktni.
Viedtālrunī, velciet no lejas uz augšu, lai parādītu navigācijas joslu, pieskarieties pie sākuma
pogas zonas, lai pārvietotu sākuma ekrānu, un izvēlieties programmas, kuras vēlaties izmantot.
Ekrāna tastatūras lietošana
Kad ievadāt tekstu, lai nosūtītu ziņas, izveidojat piezīmes vai veicat citus uzdevumus, viedtālruņa
ekrānā automātiski parādīsies ekrāna tastatūra, nepievienojot ārējo tastatūru.
Ja tastatūra neparādās, atlasiet
ātrās piekļuves rīkjoslā.
205
Programmas un funkcijas
Samsung DeX izmantošana
Izmantojiet sava viedtālruņa funkcijas saskarnes vidē, kas līdzīga datora videi. Jūs varat veikt
vairākus darbus uzreiz, vienlaikus palaižot vairākas programmas. Jūs varat arī skatīt viedtālruņa
paziņojumus un statusu.
Izlases
programmas
Samsung DeX
sākuma ekrāns
Ātrās piekļuves
rīkjosla
Programmu poga
Statusa josla
Uzdevumjosla
• Startējot vai izslēdzot Samsung DeX var tikt izslēgtas programmas, kas darbojas.
• Samsung DeX lietošanas laikā dažas programmas vai funkcijas var nebūt pieejamas.
• Lai pielāgotu ekrāna iestatījumus, izmantojiet pievienotā televizora vai monitora
displeja iestatījumus.
• Caur tālruņa skaļruni tiks atskaņota skaņa. Lai mainītu noklusējuma audio izvadi,
palaidiet programmu Iestatījumi, izvēlieties Samsung DeX un pēc tam izvēlieties
slēdzi Iestatīt noklusējuma audio izvadi, lai to aktivizētu.
• Izlases programmas: pievienojiet bieži izmantotās programmas sākuma ekrānam un
piekļūstiet tām ātrāk.
• Programmu poga: skatiet un palaidiet viedtālruņa programmas. Lai instalētu programmas,
kuru darbība ir optimizēta atbilstoši Samsung DeX, izvēlieties Apps for Samsung DeX.
• Uzdevumjosla: skatiet programmas, kas pašlaik darbojas.
• Statusa josla: skatiet viedtālruņa paziņojumus un statusu. Statusa ikonas var tikt attēlotas
atšķirīgi atkarībā no jūsu viedtālruņa statusa. Izvēloties , parādīsies ātro iestatījumu
pogas. Ar ātro iestatījuma pogu palīdzību varat aktivizēt vai deaktivizēt noteiktas viedtālruņa
funkcijas.
Lai pārslēgtos uz ekrāna spoguļošanas režīmu, izvēlieties
→ Screen mirroring.
• Ātrās piekļuves rīkjosla: lietojiet ātros rīkus, piemēram, ekrāna tastatūru, skaļuma regulēšanas
vai meklēšanas funkciju.
206
Programmas un funkcijas
Ārējā displeja un viedtālruņa vienlaicīga izmantošana
Lietojot Samsung DeX, ārējā displejā un viedtālrunī vienlaicīgi varat izmantot atsevišķas
programmas.
Piemēram, skatoties video pievienotajā televizorā vai monitorā, varat viedtālrunī izveidot piezīmi.
Palaidiet programmu pievienotajā televizorā vai monitorā, lai tā darbotos Samsung DeX ekrānā.
Pēc tam palaidiet programmu savā viedtālrunī.
Samsung DeX ekrāna bloķēšana
Ja, lietojot Samsung DeX, vēlaties, lai ārējais displejs un viedtālruņa ekrāns tiktu bloķēts,
izvēlieties
ātrajā piekļuves rīkjoslā.
Izmantojot Samsung DeX, nevarat bloķēt ārējo displeju un viedtālruņa ekrānu, nospiežot
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
Reālistiska spēļu atveide uz liela ekrāna
Spēlējiet viedtālruņa spēles uz liela ekrāna. Pievienotajā televizorā vai monitorā palaidiet
programmu Game Launcher.
Samsung DeX pārtraukšana
Atvienojot viedtālruni no pievienotā televizora vai monitora, Samsung DeX darbu beigs.
Atvienojiet viedtālruni no HDMI adaptera.
207
Programmas un funkcijas
Google apps
Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Jums var būt nepieciešamas
Google konts, lai piekļūtu dažām programmām.
Lai skatītu programmas papildinformāciju, piekļūstiet katras programmas palīdzības izvēlnei.
Dažas programmas var nebūt pieejamas vai var būt nosauktas savādāk atkarībā no
reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Chrome
Meklēt informāciju un pārlūkot tīmekļa lapas.
Gmail
Sūtīt vai saņemt e-pastus, izmantojot Google Mail pakalpojumu.
Maps
Atrodiet savu atrašanās vietu kartē, meklējiet vietas pasaules kartē un skatiet dažādu, jums
tuvumā esošu vietu atrašanās vietas informāciju.
Play mūzika
Atklāt, klausīties un koplietot mūziku savā ierīcē. Jūs varat augšupielādēt jūsu ierīcē uzglabātās
mūzikas kolekcijas mākonī un piekļūt tām vēlāk.
Play filmas un TV
Iegādājieties vai īrējiet videofailus, piemēram, filmas un TV pārraides no Play veikals.
Disks
Saglabāt savu saturu mākoņkrātuvē, piekļūt tai no jebkuras vietas un koplietot to ar citiem.
208
Programmas un funkcijas
YouTube
Skatīties vai izveidot video un koplietot tos ar citiem.
Fotoattēli
Vienuviet meklējiet, pārvaldiet un rediģējiet savus fotoattēlus un videoklipus no dažādiem
avotiem.
Google
Ātri meklēt vienumus internetā vai jūsu ierīcē.
Duo
Veiciet vienkāršu video zvanu.
209
Iestatījumi
Ievads
Pielāgot ierīces iestatījumus. Varat personalizēt ierīci, konfigurējot dažādas iestatījumu iespējas.
Palaidiet programmu Iestatījumi.
Lai meklētu iestatījumus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties
.
Savienojumi
Iespējas
Mainiet iestatījumus dažādiem savienojumiem, piemēram, Wi-Fi funkcijai un Bluetooth.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi.
• Wi-Fi: aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu
internetam vai citām tīkla ierīcēm. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Wi-Fi.
• Bluetooth: izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām
ierīcēm, kurās ir iespējota Bluetooth funkcija. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Bluetooth.
• Tālruņa redzamība: ļaujiet citām ierīcēm atrast jūsu ierīci, lai tās varētu kopīgot saturu
ar jūsu ierīci. Aktivizējot šo funkciju, citas ierīces varēs atrast jūsu ierīci, kad tās meklēs
pieejamās ierīces, izmantojot iespēju pārsūtīt failus uz citu ierīci.
• NFC un maksājumi: jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir
ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī
izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā NFC un maksājumi.
210
Iestatījumi
• Lidmašīnas režīms: iestatiet ierīci atspējot visas bezvadu funkcijas ierīcē. Iespējams lietot
tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.
Ievērojiet aviokompānijas paredzētos noteikumus un lidmašīnas apkalpojošā
personāla norādījumus. Gadījumos, kad ir atļauts izmantot ierīci, vienmēr lietojiet to
lidojuma režīmā.
• Mobilie tīkli: konfigurējiet sava mobilā tīkla iestatījumus.
• Datu lietošana: sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu
iestatījumus. Iestatiet ierīci automātiski atspējot mobilo datu savienojumu, ja izmantoto
mobilo datu apjoms sasniedz jūsu noteikto robežlielumu.
Varat arī aktivizēt datu sargāšanas funkciju, lai novērstu situāciju, kad programmas, kas
darbojas fonā, nosūta vai saņem datus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Datu taupīšana.
• SIM kartes pārvaldnieks (modeļiem ar divām SIM kartēm): aktivizējiet savas SIM vai USIM
kartes un pielāgojiet SIM kartes iestatījumus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā SIM kartes
pārvaldnieks (modeļi ar divām SIM kartēm).
• Mobilais tīklājs un piesaiste: izmantojiet ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu ierīces mobilo
datu savienojumu ar citām ierīcēm, ja nav pieejams tīkla savienojums. Savienojumus var
izveidot, izmantojot Wi-Fi, USB vai Bluetooth. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Mobilais
tīklājs un piesaiste.
• Citi savienojuma iestatījumi: pielāgojiet iestatījumus citu funkciju vadīšanai. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Citi savienojuma iestatījumi.
Wi-Fi
Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai
citām tīkla ierīcēm.
Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.
211
Iestatījumi
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Wi-Fi un tad pieskarieties slēdzim, lai to
aktivizētu.
Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta.
Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Ievadiet paroli un pieskarieties pie
Savienot.
• Kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, tā atkārtoti izveidos savienojumu ar šo
tīklu ikreiz, kad tas būs pieejams, neprasot paroli. Lai novērstu ierīces automātisku
savienošanu ar tīklu, izvēlieties to no tīklu saraksta un pieskarieties Aizmirst.
• Ja nevarat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, restartējiet ierīces Wi-Fi funkciju vai
bezvadu maršrutētāju.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct savieno ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Wi-Fi un tad pieskarieties slēdzim, lai to
aktivizētu.
Pieskarieties Wi-Fi Direct.
Tiek uzrādītas atrastās ierīces.
Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienoties, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās Wi-Fi Direct
funkciju.
3
Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.
Ierīces tiek savienotas, kad otra ierīce pieņem Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu.
212
Iestatījumi
Datu sūtīšana un saņemšana
Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām ierīcēm.
Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.
1
2
3
Palaidiet programmu Galerija un izvēlieties attēlu.
Pieskarieties pie
→ Wi-Fi Direct un pēc tam izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.
Pieņemiet Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.
Ja ierīces jau ir savienotas, attēls tiks nosūtīts uz otru ierīci bez savienojuma pieprasījuma
procedūras.
Ierīces savienojuma pārtraukšana
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Wi-Fi.
Pieskarieties Wi-Fi Direct.
Ierīce sarakstā parāda savienotās ierīces.
Pieskarieties ierīces nosaukumam, lai atvienotu ierīces.
213
Iestatījumi
Bluetooth
Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām ierīcēm, kurās ir
iespējots Bluetooth.
• Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu
izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth.
• Vienmēr pārliecinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un
atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var
samazināties.
• Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var
nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
• Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu
pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem). Samsung
neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā
radītajiem zaudējumiem.
Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Bluetooth un tad pieskarieties slēdzim, lai
to aktivizētu.
Tiks uzrādītas atrastās ierīces.
2
Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pārī.
Ja ierīce, kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, iestatiet, lai ierīce pārslēdzas Bluetooth
pāra savienojuma izveides režīmā. Skatiet otras ierīces lietotāja rokasgrāmatas.
Kad Bluetooth iestatījumu ekrāns ir atvērts, jūsu ierīce ir redzama citām ierīcēm.
3
Lai apstiprinātu, pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu savā ierīcē.
Ierīces tiks savienotas, kad otra ierīce pieņems Bluetooth savienojuma pieprasījumu.
214
Iestatījumi
Datu sūtīšana un saņemšana
Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot
datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās
darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.
1
2
Palaidiet programmu Galerija un izvēlieties attēlu.
Pieskarieties
→ Bluetooth un tad izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.
Ja jūsu ierīce ir iepriekš savienota pārī ar otru ierīci, pieskarieties ierīces nosaukumam,
neapstiprinot automātiski radīto pieejas kodu.
Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās
redzamības iespēju.
3
Pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.
Dual audio
Viedtālrunim ir iespējams pievienot divas Bluetooth audio ierīces. Pievienojiet divas Bluetooth
austiņas vai skaļruņus, lai tos lietotu vienlaicīgi.
Lai izmantotu šo funkciju, pievienojamām Bluetooth audio ierīcēm ir jāatbalsta
Multivides audio funkcija.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Bluetooth un tad pieskarieties slēdzim, lai
to aktivizētu.
Tiks uzrādītas atrastās ierīces.
2
Pieskarieties pie → Papildu, pieskarieties Dual audio slēdzim, lai to aktivizētu, un
nospiediet atgriešanās pogu.
215
Iestatījumi
3
4
5
Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pārī.
Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, sarakstā nav redzama, aktivizējiet tās redzamību vai
aktivizējiet ierīces Bluetooth pārī savienošanas režīmu. Plašāku informāciju skatiet ierīces
lietotāja rokasgrāmatā.
Pieskarieties , kas atrodas blakus savienotajai ierīcei, un pieskarieties slēdzim Multivides
audio, lai to aktivizētu.
Sarakstā izvēlieties citu ierīci un aktivizējiet tās Multivides audio funkciju.
Bluetooth ierīču savienojuma pārī atcelšana
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Bluetooth.
Ierīce sarakstā parāda sapārotās ierīces.
Pieskarieties
blakus ierīces nosaukumam, lai atceltu tās savienojumu pārī.
Pieskarieties Nesavienot pārī.
NFC un maksājumi
Jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par
produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu
maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.
Ierīcē ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar ierīci, lai nesabojātu NFC
antenu.
216
Iestatījumi
Informācijas nolasīšana no NFC birkām
Izmantojiet NFC funkciju, lai sūtītu attēlus un kontaktinformāciju uz citām ierīcēm un nolasītu
produktu informāciju no NFC birkām.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi un pēc tam pieskarieties slēdzim NFC un
maksājumi, lai to aktivizētu.
Novietojiet NFC antenas zonu ierīces aizmugurē, blakus NFC birkai.
Parādās no atzīmes iegūtā informācija.
Pārliecinieties, vai ierīces ekrāns ir ieslēgts un atbloķēts. Pretējā gadījumā ierīce nelasīs
NFC birkas un nesaņems datus.
217
Iestatījumi
Maksāšana, izmantojot NFC funkciju
Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, Jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu
pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi un pēc tam pieskarieties slēdzim NFC un
maksājumi, lai to aktivizētu.
Pieskarieties ar NFC antenas zonu, kas atrodas ierīces aizmugurē, pie NFC karšu lasītāja.
Lai iestatītu noklusējuma maksāšanas programmu, atveriet iestatījumu ekrānu un pieskarieties
pie Savienojumi → NFC un maksājumi → Maksāšana, veicot piesk. → MAKSĀJUMS un pēc
tam izvēlieties programmu.
Maksājumu pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās maksas
programmas.
Datu nosūtīšana, izmantojot NFC funkciju
Atļaujiet datu apmaiņu, kad jūsu ierīces NFC antena pieskaras citas ierīces NFC antenai.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → NFC un maksājumi un tad pieskarieties
slēdzim, lai to aktivizētu.
Pieskarieties slēdzim Android Beam, lai to aktivizētu.
Izvēlieties vienumu un pieskarieties otras ierīces NFC antenai ar savas ierīces NFC antenu.
218
Iestatījumi
4
Kad ekrānā parādās Pieskarieties, lai sūtītu. pieskarieties savas ierīces ekrānam, lai sūtītu
vienumu.
Ja abas ierīces mēģinās nosūtīt datus vienlaicīgi, failu pārsūtīšana var neizdoties.
Datu taupīšana
Samaziniet datu lietojumu, neļaujot programmām, kas darbojas fonā, nosūtīt vai saņemt datus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Datu lietošana → Datu taupīšana un
pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Ja datu sargāšanas funkcija ir aktivizēta, ikona
ir redzama statusa joslā.
Aktivizēta datu sargāšanas
funkcija
Lai izvēlētos programmas, kurām datu lietojums nav ierobežots, pieskarieties pie Atļ. pr.,
ja iesl. Datu taup. un izvēlieties programmas.
219
Iestatījumi
SIM kartes pārvaldnieks (modeļi ar divām SIM kartēm)
Aktivizējiet savas SIM vai USIM kartes un pielāgojiet SIM kartes iestatījumus. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Divu SIM vai USIM karšu izmantošana (modeļiem ar divām SIM kartēm).
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → SIM kartes pārvaldnieks.
• Zvani: izvēlieties SIM vai USIM karti balss zvaniem.
• Īsziņas: izvēlieties SIM vai USIM karti ziņojumapmaiņai.
• Mobilie dati: izvēlieties SIM vai USIM karti datu pakalpojumiem.
• Apstiprināt SIM karti zvaniem: iestatiet ierīci parādīt SIM vai USIM kartes izvēles uznirstošo
logu, kad atzvanāt vai veicat zvanu no ziņojuma. Uznirstošais logs parādīsies tikai tad, ja
iepriekšējā zvanā izmantotā SIM vai USIM karte vai ziņojums atšķiras no jūsu izvēlētās SIM vai
USIM kartes.
• Divu SIM karšu aktīvais režīms: iestatiet ierīci atļaut ienākošos zvanus no otras SIM vai USIM
kartes sarunas laikā.
Kad šī funkcija ir ieslēgta, jums var tikt piemērotas papildus izmaksas par zvanu
pāradresāciju atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Mobilais tīklājs un piesaiste
Izmantojiet ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar citām
ierīcēm, ja nav pieejams tīkla savienojums. Savienojumus var izveidot, izmantojot Wi-Fi, USB vai
Bluetooth.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Mobilais tīklājs un piesaiste.
Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.
• Mobilais tīklājs: izmantojiet mobilo tīklāju ierīces mobilo datu savienojuma koplietošanai ar
datoriem vai citām ierīcēm.
• Bluetooth piesaiste: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu
savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
• USB piesaiste: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu
ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā
bezvadu datora modems.
220
Iestatījumi
Mobilā tīklāja izmantošana
Izmantojiet savu ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu savas ierīces mobilo datu savienojumu ar
citām ierīcēm.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Mobilais tīklājs un piesaiste →
Mobilais tīklājs.
Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Statusa joslā parādās ikona
. Citas ierīces var atrast jūsu ierīci Wi-Fi tīklu sarakstā.
Lai iestatītu mobilā tīklāja paroli, pieskarieties pie → Konfigurēt mobilo tīklāju un
izvēlieties drošības līmeni. Pēc tam ievadiet paroli un pieskarieties Saglabāt.
3
Otras ierīces ekrānā meklējiet un izvēlieties savu ierīci no Wi-Fi tīklu saraksta.
• Ja mobilais tīklājs netiek atrasts, savā ierīcē pieskarieties pie → Konfigurēt mobilo
tīklāju, atzīmējiet Rādīt papildu iespējas un pēc tam atceliet Slēpt manu ierīci un
Izmantot 5 GHz joslu, kad tā ir pieejama.
• Ja otra ierīce nevar izveidot savienojumu ar mobilo tīklāju, savā ierīcē pieskarieties pie
→ Atļautās ierīces un pieskarieties slēdzim Tikai atļautās ierīces, lai to deaktivizētu.
4
Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu
internetam.
221
Iestatījumi
Citi savienojuma iestatījumi
Pielāgojiet iestatījumus citu savienojuma funkciju vadīšanai.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi.
• Tuvumā esošo ierīču mekl.: iestatiet ierīci meklēt tuvumā esošas ierīces savienojuma
izveidei.
• Drukāšana: konfigurējiet ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Lai drukātu failus,
jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot tos manuāli. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā Drukāšana.
• MirrorLink: izmantojiet MirrorLink funkciju, lai vadītu ierīces MirrorLink programmas
transportlīdzekļa galvenās ierīces monitorā. Plašāku informāciju skatiet sadaļā MirrorLink.
• Lejupielādes paātrinātājs: iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB,
vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Lejupielādes
paātrinātājs.
• VPN: iestatiet ierīcē virtuālos tīklus (VPN), lai izveidotu savienojumu ar skolas vai uzņēmuma
privāto tīklu.
• Privātā DNS: skolas vai uzņēmuma iekšējam privātajam tīklam izmantojiet uzticama domēna
nosaukuma sistēmu (DNS), nevis ārējo viesu tīklu. DNS var atrast un savienot automātiski,
tāpat DNS var atrast un izveidot savienojumu manuāli.
• Ethernet: pievienojot Ethernet adapteri, varat izveidot pieslēgumu tīklam ar vadu un
konfigurēt tīkla iestatījumus.
Drukāšana
Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Varat savienot ierīci ar printeri,
izmantojot Wi-Fi vai Wi-Fi Direct, un drukāt attēlus vai dokumentus.
Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
Printeru spraudņu pievienošana
Pievienojiet printeru spraudņus, printeriem, kurus jūs vēlaties savienot ar ierīci.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi →
Drukāšana → Lejupielādēt spraudni.
222
Iestatījumi
2
3
4
5
Meklēt printera spraudni Play veikals.
Izvēlieties printera spraudni un instalējiet to.
Atlasiet instalētā printera spraudni.
Ierīce automātiski meklē printerus, kas savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru savienota jūsu
ierīce.
Izvēlieties pievienojamo printeri.
Lai manuāli pievienotu printerus, pieskarieties → Pievienot printeri.
Satura drukāšana
Skatot saturu, piemēram, attēlus vai dokumentus, atveriet iespēju sarakstu, pieskarieties pie
→ Visi printeri un pēc tam izvēlieties printeri.
Drukāt →
Drukāšanas metodes var atšķirties atkarībā no satura veida.
MirrorLink
Varat iestatīt, lai ierīces ekrāns tiktu parādīts automobiļa borta monitorā.
Savienojiet savu ierīci ar transportlīdzekli, lai vadītu ierīces MirrorLink programmas
transportlīdzekļa galvenās ierīces monitorā.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi → MirrorLink.
Jūsu ierīce ir saderīga ar transportlīdzekļiem, kas atbalsta MirrorLink versiju 1.1 vai
jaunāku.
223
Iestatījumi
Ierīces savienošana ar transportlīdzekli, izmantojot MirrorLink
Izmantojot šo funkciju pirmoreiz, savienojiet ierīci ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
1
Savienojiet savu ierīci pārī ar transportlīdzekli, izmantojot Bluetooth.
2
Savienojiet ierīci ar transportlīdzekli, izmantojot USB kabeli.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm.
Kad tās savienotas, piekļūstiet ierīces MirrorLink programmām galvenās ierīces monitorā.
MirrorLink savienojuma pārtraukšana
Izraujiet USB kabeli no ierīces un transportlīdzekļa.
Lejupielādes paātrinātājs
Iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB, vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un
mobilos tīklus. Spēcīgāks Wi-Fi signāls nodrošinās lielāku lejupielādes ātrumu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi →
Lejupielādes paātrinātājs.
• Dažas ierīces var neatbalstīt šo funkciju.
• Var tikt piemērota papildu maksa, ja lejupielādējat failus, izmantojot mobilo tīklu.
• Kad jūs lejupielādējat lielus failus, ierīce var uzkarst. Ja ierīce pārsniedz iestatīto
temperatūru, tā izslēdzas.
• Ja tīkla signāli ir nestabili, tas var ietekmēt šīs funkcijas ātrumu un veiktspēju.
• Ja Wi-Fi un mobilo tīklu savienojumiem ir ievērojami atšķirīgi datu pārraides ātrumi,
ierīce var izmantot tikai ātrāko savienojumu.
• Šī funkcija atbalsta hiperteksta pārneses protokolu (HTTP) 1.1 un hiperteksta drošas
pārneses protokolu (HTTPS). Šī funkcija nevar tikt izmantota ar citiem protokoliem,
piemēram, FTP.
224
Iestatījumi
Skaņas un vibrācija
Iespējas
Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Skaņas un vibrācija.
• Skaņas režīms: iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu, vibrozvana režīmu vai klusuma režīmu.
• Vibrēt zvana laikā: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
• Zvana signāls: mainiet zvana signālu.
• Vibrācijas veids: izvēlieties vibrācijas veidu.
• Paziņojumu skaņas: mainiet paziņojuma skaņu.
• Skaļums: noregulējiet zvana signālu, mūzikas un video, kā arī sistēmas skaņu un paziņojumu
skaļuma līmeni.
• Vibrācijas intensitāte: noregulējiet vibrozvana stiprumu.
• Izm. skaļ. taust. multividei: iestatiet ierīci pielāgot multivides skaļuma līmeni, kad nospiežat
skaļuma taustiņu.
• Sistēmas atbilde: iestatiet, lai ierīce atskaņo vai vibrē, kad tiek veikta kāda darbība,
piemēram, ieslēdzot vai izslēdzot ekrānu, vai arī aplūkojot skārienekrānu.
• Papildu skaņas iestatījumi: optimizējiet iestatījumus, atskaņojot multivides saturu. Plašāku
informāciju skatiet Dolby Atmos (telpiska skaņa) vai Atsevišķa programmas skaņa.
225
Iestatījumi
Dolby Atmos (telpiska skaņa)
Izvēlieties telpiskas skaņas režīmu, kas optimizēts dažādu veidu audio, piemēram, filmas, mūzika
un balss. Izmantojot Dolby Atmos, varēsit dzirdēt mainīgas skaņas, kas plūst ap jums.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Skaņas un vibrācija → Papildu skaņas iestatījumi →
Skaņas kvalit. un efekti → Dolby Atmos, pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu, un pēc tam
izvēlieties režīmu.
Atsevišķa programmas skaņa
Iestatiet ierīci atskaņot konkrētas programmas multivides skaņu pievienotajā Bluetooth skaļrunī
vai austiņās atsevišķi no citu programmu skaņām.
Piemēram, varat klausīties navigācijas programmas norādījumus ierīces skaļrunī, vienlaikus
klausoties mūzikas programmas atskaņotos skaņdarbus transportlīdzekļa Bluetooth skaļrunī.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Skaņas un vibrācija → Papildu skaņas iestatījumi →
Atsevišķa programmas skaņa un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Atlasiet, kurai programmai ir jāatskaņo multivides saturs, un pieskarieties pogai Atpakaļ.
Atlasiet ierīci, lai atskaņotu atlasītās programmas multivides skaņu.
226
Iestatījumi
Paziņojumi
Iespējas
Mainiet paziņojumu iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Paziņojumi.
• Programmu ikonu emblēmas: mainiet programmu ikonu emblēmas iestatījumus. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Programmu ikonu emblēmas.
• Netraucēt: iestatiet ierīci izslēgt ienākošo zvanu, paziņojumu un multivides skaņas, izņemot
atļautajiem izņēmumiem.
• Statusa josla: iestatiet ierīci, lai tiktu parādīti tikai trīs nesenie paziņojumi, kā arī, vai statusa
joslā ir jāparāda akumulatora uzlādes līmenis procentos.
• LED indikators: iestatiet ierīci ieslēgt LED indikatoru, kad veicat akumulatora uzlādi, parādās
paziņojumi vai veicat balss ierakstīšanu ar izslēgtu ekrānu.
• Nesen nosūtīti: apskatiet programmas, kurās tika saņemti nesenie paziņojumi, un mainiet
paziņojumu iestatījumus. Lai pielāgotu paziņojumu iestatījumus vairākām programmām,
→ Visas un no Programmu saraksta atlasiet programmu.
pieskarieties pie Skatīt visu →
Programmu ikonu emblēmas
Mainiet programmu ikonu emblēmas iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Paziņojumi → Programmu ikonu emblēmas.
Lai apskatītu ikonu emblēmas, pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Lai mainītu emblēmas stilu,
izvēlieties opciju zem Emblēmas stils.
Ar numuru
Bez numura
227
Iestatījumi
Displejs
Iespējas
Mainiet displeja un sākuma ekrāna iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Displejs.
• Spilgtums: pielāgojiet ekrāna spilgtumu.
• Pielāgojamais spilgtums: iestatiet ierīci atcerēties jūsu spilgtuma iestatījumus un lietot tos
automātiski līdzīgos apgaismojuma apstākļos.
• Zilās gaismas filtrs: aktivizēt zilās gaismas filtru un mainīt filtra iestatījumus. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Zilās gaismas filtrs.
• Nakts režīms: izmantojot ierīci naktī vai tumšā vidē, samaziniet slodzi acīm, izmantojot
tumšo tēmu.
Dažās programmās tumšā tēma var nebūt pieejama.
• Ekrāna režīms: mainiet ekrāna režīmu, pielāgojot displeja krāsas un kontrastu. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Ekrāna režīma maiņa vai displeja krāsas regulēšana.
• Fonta lielums un stils: mainiet fonta izmēru un stilu.
• Ekrāna tālummaiņa: mainiet ekrāna tālummaiņas iestatījumu.
• Ekrāna izšķirtspēja: mainiet ekrāna izšķirtspēju. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Ekrāna
izšķirtspēja.
• Pilnekrāna programmas: izvēlieties programmas, kuras vēlaties izmantot, piemērojot
pilnekrāna proporcijas.
• Ekrāna taimauts: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz displeja apgaismojums.
• Sākuma ekrāns: mainiet režģa izmēru, lai sākuma ekrānā attēlotu lielāku vai mazāku skaitu
vienumu, un veiciet citas darbības.
228
Iestatījumi
• Edge ekrāns: mainiet Edge ekrāna iestatījumus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Edge
ekrāns.
• Vienkāršais režīms: ieslēdziet vienkāršo režīmu, lai sākuma ekrānā parādītu lielākas ikonas
un izmantotu vienkāršāku izkārtojumu.
• Navigācijas josla: mainiet navigācijas joslas iestatījumus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
Navigācijas josla (izvēles pogas).
• Aizsardzība pret nejaušiem pieskārieniem: iestatiet ierīci, lai ekrāns neuztvertu
skārienievadi, ierīcei atrodoties tumšās vietās, piemēram, kabatā vai somā.
• Skārienjutība: palieliniet ekrāna skārienjutību, izmantojot ekrāna aizsargus.
• Ekrānsaudzētājs: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad ierīce tiek uzlādēta. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Ekrānsaudzētājs.
Zilās gaismas filtrs
Samaziniet slodzi acīm, samazinot ekrāna izstaroto zilās gaismas apjomu.
Skatot HDR video pakalpojumu nodrošinātāju piedāvātos HDR video, zilās gaismas filtrs,
iespējams, netiks lietots.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Zilās gaismas filtrs un tad pieskarieties
slēdzim Ieslēgt tūlīt, lai to aktivizētu.
Velciet pielāgošanas joslu, lai pielāgotu filtra necaurlaidību.
Lai iestatītu grafiku ekrāna zilās gaismas filtra funkcijas aktivizācijai, pieskarieties slēdzim
Ieslēgt kā plānots, lai to aktivizētu, un izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām.
• No saulrieta līdz saullēktam: iestatiet, lai ierīce lietotu zilās gaismas filtru naktī un
izslēgtu to no rīta atkarībā no jūsu pašreizējās atrašanās vietas.
• Pielāgots grafiks: iestata konkrētu laiku, kad ierīce piemēro zilās gaismas filtru.
229
Iestatījumi
Ekrāna režīma maiņa vai displeja krāsas regulēšana
Izvēlieties filmu skatīšanai vai attēlu aplūkošanai piemērotu ekrāna režīmu vai pielāgojiet displeja
krāsu atbilstoši savām vēlmēm. Izvēloties režīmu Pielāgojamais displejs, varat pielāgot displeja
krāsu līdzsvaru, izmantojot krāsu vērtības.
Ekrāna režīma maiņa
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Ekrāna režīms un izvēlieties režīmu.
• Pielāgojamais displejs: optimizē ierīces displeja krāsu diapazonu, piesātinājumu un asumu.
Varat arī pielāgot displeja krāsu līdzsvaru, izmantojot krāsu vērtības.
• AMOLED kino: piemērots video skatīšanai.
• AMOLED foto: piemērots attēlu aplūkošanai.
• Pamata: šis ir noklusējuma režīms, un tas ir piemērots vispārīgai lietošanai.
• Displeja krāsu pielāgošana ir iespējama tikai režīmā Pielāgojamais displejs.
• Režīms Pielāgojamais displejs var nebūt savietojams ar trešo pušu piedāvātajām
programmām.
• Ekrāna režīmu nav iespējams mainīt zilās gaismas filtra izmantošanas laikā.
Pilnekrāna krāsu balansa optimizēšana
Optimizējiet displeja krāsas, pielāgojot krāsu toņus atbilstoši savām vēlmēm.
Pārbīdot krāsu regulēšanas joslu virzienā uz Vēss, tiks palielināta zilā krāsas toņa intensitāte.
Pārbīdot joslu virzienā uz Silts, tiks palielināta sarkanā krāsas toņa intensitāte.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Ekrāna režīms → Pielāgojamais displejs.
Pieskarieties pie
.
Pielāgojiet krāsu regulēšanas joslu sadaļā Galv. ekr. krāsu balanss.
Tiks veikta ekrāna krāsu balansa optimizēšana.
230
Iestatījumi
Ekrāna toņa regulēšana, izvēloties krāsu vērtības
Palieliniet vai samaziniet konkrētu krāsu toņu intensitāti, atsevišķi regulējot Sarkana, Zaļa vai Zila
krāsas toņa vērtības.
1
2
3
4
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Ekrāna režīms → Pielāgojamais displejs.
Pieskarieties pie
.
Atzīmējiet Papildiespējas.
Regulējiet Sarkana, Zaļa vai Zila krāsas joslu atbilstoši savām vēlmēm.
Tiks pielāgoti ekrāna krāsu toņi.
Ekrāna izšķirtspēja
Mainiet ekrāna izšķirtspēju. Pēc noklusējuma tam ir iestatīta FHD+ izšķirtspēja. Augstāka
izšķirtspēja padara displeja attēlu reālistiskāku, taču tas palielina arī akumulatora enerģijas
patēriņu.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Ekrāna izšķirtspēja.
Izvēlieties izšķirtspējas iespēju un pieskarieties Lietot.
Dažas konkrētajā brīdī darbībā esošas programmas var tikt aizvērtas brīdī, kad mainīsiet
izšķirtspēju.
Ekrānsaudzētājs
Varat iestatīt rādīt attēlus kā ekrānsaudzētāju, kad ekrāns automātiski izslēdzas. Ekrānsaudzētājs
ir redzams laikā, kad ierīce tiek lādēta.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Ekrānsaudzētājs un pieskarieties slēdzim, lai
to aktivizētu.
Izvēlieties iespēju.
Ja izvēlaties Fotoattēla rāmis, tiek sākta slīdrāde ar izvēlētajiem attēliem. Ja izvēlaties
Fotoattēlu tabula vai Fotoattēli, izvēlētie attēli ir redzami kā nelielas kartītes, kas pārklājas.
231
Iestatījumi
3
4
Pieskarieties pie
, lai izvēlētos albumus attēlu rādīšanai.
Pēc pabeigšanas pieskarieties atgriešanās pogai.
Lai priekšskatītu izvēlēto iespēju, pieskarieties pie Priekšskatījums.
Pieskaroties ekrānam, kamēr tiek rādīts ekrānsaudzētājs, ekrāns ieslēdzas.
Fona attēli un motīvi
Mainiet sākuma vai bloķēšanas ekrāna fona tapetes iestatījumus vai iestatiet ierīcei dažādas
tēmas.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Fona attēli un motīvi.
• Fona attēli: mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
• Motīvi: mainīt ierīces motīvu.
• Ikonas: mainiet ikonas stilu.
• AOD: izvēlieties attēlu rādīšanai Always On Display (AOD).
232
Iestatījumi
Bloķēšanas ekrāns
Iespējas
Mainiet bloķēšanas ekrāna iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Bloķēšanas ekrāns.
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā ekrāna bloķēšanas veida.
• Ekrāna bloķēšanas tips: mainiet ekrāna bloķēšanas veidu.
• Smart Lock: iestatiet ierīci atbloķēties, ja tiek noteiktas drošas atrašanās vietas vai ierīces.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Smart Lock.
• Drošās bloķēšanas iestatījumi: mainiet izvēlētās bloķēšanas metodes ekrāna bloķēšanas
iestatījumus.
• Always On Display: iestatiet ierīci rādīt informāciju, kamēr ekrāns ir izslēgts. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Always On Display.
• Pulksteņa stils: mainiet pulksteņa veidu un krāsu bloķētā ekrānā.
• Viesabonēšanas pulkstenis: mainiet pulksteni, lai viesabonēšanas laikā tas parādītu gan
vietējo, gan mājas laika joslu bloķētā ekrānā.
• FaceWidgets: mainiet iestatījumus vienumiem, kas ir redzami bloķētā ekrānā.
• Kontaktinformācija: iestatiet ierīci, lai tā rādītu kontaktinformāciju, piemēram, jūsu e-pasta
adresi bloķētā ekrānā.
• Paziņojumi: iestatiet, kā bloķētā ekrānā parādīt paziņojumus.
• Programmu īsceļi: izvēlieties programmas, kuru saīsnes būs redzamas bloķētā ekrānā.
• Par bloķēšanas ekrānu: skatiet Bloķēšanas ekrāna versiju un juridisko informāciju.
233
Iestatījumi
Smart Lock
Varat iestatīt ierīci atbloķēties un palikt atbloķētā stāvoklī, ja tiek noteiktas drošas atrašanās vietas
vai ierīces.
Piemēram, ja esat iestatījis savas mājas kā drošu atrašanās vietu, tad brīdī, kad pārnākat mājās,
jūsu ierīce noteiks šo atrašanās vietu un automātiski atbloķēsies.
• Šo funkciju būs iespējams izmantot pēc tam, kad iestatīsiet ekrāna bloķēšanas metodi.
• Ja neizmantojat ierīci četras stundas vai brīdī, kad ieslēdzat ierīci, jums ir jāatbloķē
ekrāns, izmantojot jūsu iestatīto figūru, PIN kodu vai paroli.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Bloķēšanas ekrāns → Smart Lock.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Izvēlieties iespēju un sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai pabeigtu iestatīšanu.
Biometr. dati un drošība
Iespējas
Mainiet ierīces drošības iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Biometr. dati un drošība.
• Intelligent Scan: reģistrējiet ierīcē gan savu seju, gan acu varavīksnenes, lai ērtāk atbloķētu
ekrānu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Intelligent Scan.
• Sejas atpazīšana: iestatiet ierīci atbloķēt ekrānu, atpazīstot jūsu seju. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Sejas atpazīšana.
• Varavīksnenes: noskenējiet savu acu varavīksnenes, lai atbloķētu ekrānu. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Acs varavīksnenes atpazīšana.
• Pirkstu nospiedumi: reģistrējiet pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Pirkstu nospiedumu atpazīšana.
• Biometrijas datu preferences: mainiet biometrijas datu iestatījumus.
234
Iestatījumi
• Google Play Protect: iestatiet, lai ierīce pārbauda kaitīgas programmas un rīcību, brīdina par
iespējamo kaitējumu un izdzēš šīs programmas.
• Atrast manu tālruni: aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju Atrast manu tālruni. Piekļūstiet
tīmekļa vietnei Atrast manu tālruni (findmymobile.samsung.com), lai izsekotu un kontrolētu
savu pazaudēto vai nozagto ierīci.
Varat arī atļaut Google atrašanās vietas pakalpojumam sniegt precīzāku informāciju par jūsu
ierīces atrašanās vietu.
• Drošības atjauninājums: skatiet ierīces programmatūras versiju un meklējiet
atjauninājumus.
• Samsung Pass: vienkārši un droši verificējiet savu identitāti, izmantojot biometrijas datus.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Samsung Pass.
• Instalēt nezināmas programmas: iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no
nezināmiem avotiem.
• Secure Folder: izveidojiet drošo mapi, lai aizsargātu savu privāto saturu un programmas no
citiem. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Secure Folder.
• Drošā startēšana: aizsargājiet savu ierīci, iestatot, ka tā ierīces ieslēgšanas brīdī pieprasa
ekrāna atbloķēšanas kodu. Jums jāievada atbloķēšanas kods, lai palaistu ierīci, kā arī saņemtu
ziņas un paziņojumus.
• SD kartes šifrēšana: iestatiet ierīci šifrēt failus atmiņas kartē.
Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce
nevarēs nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo
iestatījumu.
• Citi drošības iestatījumi: konfigurējiet papildu drošības iestatījumus.
• Atrašanās vieta: mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.
• Programmu atļaujas: skatiet funkciju sarakstu un programmas ar atļaujām tās lietot. Varat
arī rediģēt atļauju iestatījumus.
• Atļauju lietojuma pārraugs: iestatiet paziņojumu saņemšanu, ja jūsu izvēlētās atļaujas
izmanto programmas, kuras nelietojat. Katrai programmai var pārvaldīt iestatījumus.
• Sūtīt diagnostikas datus: iestatiet ierīci automātiski nosūtīt ierīces diagnostikas un lietojuma
informāciju uz Samsung.
• Saņemt mārketinga informāciju: iestatiet, vai vēlaties saņemt Samsung mārketinga
informāciju, piemēram, īpašos piedāvājumus, dalības priekšrocības un jaunumu lapas.
235
Iestatījumi
Intelligent Scan
Izmantojot gan sejas, gan varavīksnenes atpazīšanas funkciju, varat ātri un ērti atbloķēt ekrānu
un apstiprināt savu identitāti.
• Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Ja par ekrāna bloķēšanas metodi izmantojat viedās skenēšanas funkciju, jūsu seju
un acu varavīksnenes nevarēs lietot ekrāna atbloķēšanai pirmo reizi pēc ierīces
ieslēgšanas. Lai izmantotu ierīci, jums ekrāns jāatbloķē, izmantojot figūru, PIN kodu
vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot savas sejas attēlu vai acu varavīksnenes. Noteikti
neaizmirstiet figūru, PIN kodu vai paroli.
• Ja jūsu acs varavīksnenes netiek atpazītas, atbloķējiet ekrānu, izmantojot figūru, PIN
kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot acs varavīksnenes, un tad vēlreiz reģistrējiet
varavīksnenes. Ja figūra, PIN kods vai parole ir aizmirsta, jūs nevarēsiet izmantot
ierīci, to neatiestatot. Samsung neuzņemsies atbildību par datu zaudēšanu vai
traucējumiem aizmirstu atbloķēšanas kodu dēļ.
• Ja maināt ekrāna bloķēšanas metodi uz Vilkt vai Nav, kas nav droša, visi jūsu
biometriskie dati tiks izdzēsti. Ja programmās vai funkcijās vēlaties izmantot savus
biometriskos datus, jums savi biometriskie dati jāreģistrē vēlreiz.
Viedās skenēšanas izmantošanas drošības norādījumi
Pirms lietot viedo skenēšanu, ievērojiet turpmākos drošības norādījumus.
• Lai aizsargātu savas acis, varavīksneņu atpazīšanas funkcijas izmantošanas laikā ekrānam
jābūt novietotam vismaz 20 cm attālumā no jūsu sejas.
• Ja piestiprināt ekrāna aizsargus (privātuma aizsargplēves, rūdīta stikla aizsargus un citus),
atpazīšanas funkcija var nedarboties.
• Neizmantojiet šo funkciju zīdaiņiem. Pretējā gadījumā iespējams sabojāt viņu redzi.
236
Iestatījumi
• Ikvienam, kurš piedzīvojis reiboņus, lēkmes, apziņas zudumu, samaņas zudumu vai citus
ar epilepsiju parasti saistītus simptomus, vai kuru ģimenē ir raksturīgi šādi simptomi vai
veselības problēmas, pirms šīs funkcijas lietošanas jākonsultējas ar ārstu.
• Viedās skenēšanas funkcija nav paredzēta diagnostikas, terapijas vai preventīviem
medicīniskiem nolūkiem.
• Jūsu tālrunu var atbloķēt persona, kas līdzinās jums.
• Uzturiet savu tālruni drošu un neļaujiet nevienam citam atbloķēt to.
Labākai sejas un acu varavīksneņu atpazīšana
Tālrunis var neatpazīt jūsu acu varavīksnenes vai seju, ja:
• kaut kas aizsedz jūsu seju vai acis attēla atpazīšanai (piemēram, brilles, kontaktlēcas, cepure,
nolaisti acu plakstiņi, nesena acu ķirurģija, slimība, netīrumi, kameras bojājumi vai pārmērīga
kustība);
Acu varavīksneņu un sejas reģistrēšana
1
2
3
4
5
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometr. dati un drošība → Intelligent Scan.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Ja jūs neesat iestatījis ekrāna bloķēšanas metodi, izveidojiet to.
Izlasiet ekrānā redzamās instrukcijas un pieskarieties pie Turpināt.
Izvēlieties, vai valkājat brilles vai ne, un pieskarieties pie Turpināt.
Reģistrējiet savu seju un acu varavīksnenes.
Papildinformāciju skatiet šeit: Sejas atpazīšana un Acs varavīksnenes atpazīšana.
237
Iestatījumi
Reģistrētās sejas un varavīksneņu datu dzēšana
Reģistrētos sejas un varavīksneņu datus ir iespējams arī izdzēst.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometr. dati un drošība → Intelligent Scan.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties pie Noņ. sejas un varavīksn. datus → Noņemt.
Kad reģistrētās sejas un varavīksneņu dati ir izdzēsti, tiks deaktivizētas arī visas saistītās
funkcijas.
Ekrāna atbloķēšana ar viedo skenēšanas funkciju
Tā vietā, lai izmantotu figūru, PIN kodu vai paroli, varat atbloķēt ierīces ekrānu ar seju un
varavīksnenēm.
1
2
3
4
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometr. dati un drošība → Intelligent Scan.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties slēdzim Intelligent Scan atbloķēšana, lai to aktivizētu.
Kamēr ir redzams bloķētais ekrāns, skatieties tieši uz ekrānu.
Ja jūsu seja un varavīksnenes ir atpazītas, varat atbloķēt ekrānu, neizmantojot nekādas
papildu atbloķēšanas metodes. Ja jūsu seja un varavīksnenes netiek atpazītas, izmantojiet
iepriekš iestatīto ekrāna atbloķēšanas metodi.
238
Iestatījumi
Sejas atpazīšana
Varat iestatīt ierīci atbloķēt ekrānu, atpazīstot jūsu seju.
• Ja par ekrāna bloķēšanas metodi izmantojat savu seju, to nevarēs lietot ekrāna
atbloķēšanai pirmo reizi pēc ierīces ieslēgšanas. Lai izmantotu ierīci, ekrāns jāatbloķē,
izmantojot figūru, PIN kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot sejas attēlu. Noteikti
neaizmirstiet figūru, PIN kodu vai paroli.
• Ja maināt ekrāna bloķēšanas metodi uz Vilkt vai Nav, kas nav droša, visi jūsu
biometriskie dati tiks izdzēsti. Ja programmās vai funkcijās vēlaties izmantot savus
biometriskos datus, jums savi biometriskie dati jāreģistrē vēlreiz.
Sejas atpazīšanas funkcijas izmantošanas norādījumi
Pirms sejas atpazīšanas ierīces atbloķēšanai ievērojiet turpmāk minētos drošības norādījumus.
• Jūsu ierīci var atbloķēt persona vai objekts, kas līdzinās jūsu attēlam.
• Sejas atpazīšanas funkcijas drošības līmenis ir zemāks nekā figūra, PIN kods vai parole.
Labākai sejas atpazīšanai
Izmantojot sejas atpazīšanas funkciju, ņemiet vērā šādus apstākļus:
• pievērsiet uzmanību apstākļiem sejas reģistrēšanas laikā, piemēram, to, vai valkājat brilles,
cepuri, masku, bārdu vai lielu daudzumu kosmētikas;
• pārliecinieties, ka atrodaties labi apgaismotā vietā, un ka sejas reģistrēšanas laikā kameras
lēca ir tīra;
• lai nodrošinātu labāku atpazīšanas rezultātu, pārliecinieties, ka jūsu attēls nav izplūdis.
239
Iestatījumi
Jūsu sejas reģistrēšana
Lai sekmētu sejas reģistrēšanas procesu, reģistrējiet seju iekštelpās un vietā bez tiešas saules
gaismas.
1
2
3
4
5
6
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometr. dati un drošība → Sejas atpazīšana.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Ja jūs neesat iestatījis ekrāna bloķēšanas metodi, izveidojiet to.
Izlasiet ekrānā redzamās instrukcijas un pieskarieties pie Turpināt.
Izvēlieties, vai valkājat brilles vai ne, un pieskarieties pie Turpināt.
Turiet ierīci tā, lai ekrāns būtu vērsts pret jums, un skatieties uz ekrānu.
Novietojiet seju, lai tā būtu saskatāma ekrānā redzamajā rāmī.
Kamera skenēs jūsu seju.
Kad parādās sejas atpazīšanas ekrāns, ieslēdziet slēdzi, lai aktivizētu funkciju, un pieskarieties
pie Labi.
Ja ekrāna atbloķēšana, izmantojot jūsu seju, nedarbojas atbilstoši, pieskarieties pie
Noņemt sejas datus, lai dzēstu jūsu reģistrēto seju un reģistrētu savu seju no jauna.
240
Iestatījumi
Reģistrēto sejas datu dzēšana
Reģistrētos sejas datus ir iespējams arī izdzēst.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometr. dati un drošība → Sejas atpazīšana.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties pie Noņemt sejas datus → Noņemt.
Kad reģistrētā seja izdzēsta, tiks deaktivizētas arī visas saistītās funkcijas.
Ekrāna atbloķēšana ar seju
Tā vietā, lai izmantotu figūru, PIN kodu vai paroli, jūs varat atbloķēt ierīces ekrānu ar sejas
atpazīšanas funkciju.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometr. dati un drošība → Sejas atpazīšana.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties slēdzim Sejas atbloķēšana, lai to aktivizētu.
Ja vēlaties samazināt iespējamību, ka seja tiks atpazīta no fotoattēliem vai video,
pieskarieties slēdzim Ātrāka atpazīšana, lai to deaktivizētu. Tas var samazināt sejas
atpazīšanas ātrumu.
4
Kamēr ir redzams bloķētais ekrāns, skatieties tieši uz ekrānu.
Ja jūsu seja ir atpazīta, varat atbloķēt ekrānu, neizmantojot nekādas papildu atbloķēšanas
metodes. Ja jūsu seja netiek atpazīta, izmantojiet iepriekš iestatīto ekrāna atbloķēšanas
metodi.
241
Iestatījumi
Acs varavīksnenes atpazīšana
Varavīksnenes atpazīšanas funkcija izmanto unikālās acs varavīksnenes īpašības, piemēram,
formu un rakstu, lai palielinātu jūsu ierīces drošību. Jūsu varavīksnenes datus var izmantot
dažādiem autentifikācijas mērķiem. Pēc varavīksneņu reģistrēšanas varat iestatīt ierīci izmantot
jūsu varavīksnenes datus šādām funkcijām:
• Samsung Pass (Samsung konta verifikācija un pierakstīšanās tīmeklī)
• Bloķēt ekrānu
• Drošības mape
• Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Ja par ekrāna bloķēšanas metodi izmantojat savas acu varavīksnenes, tās nevarēs
lietot ekrāna atbloķēšanai pirmo reizi pēc ierīces ieslēgšanas. Lai izmantotu ierīci,
ekrāns jāatbloķē, izmantojot figūru, PIN kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot acu
varavīksnenes. Noteikti neaizmirstiet figūru, PIN kodu vai paroli.
• Ja jūsu acs varavīksnenes netiek atpazītas, atbloķējiet ekrānu, izmantojot figūru, PIN
kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot acs varavīksnenes, un tad vēlreiz reģistrējiet
varavīksnenes. Ja figūra, PIN kods vai parole ir aizmirsta, jūs nevarēsiet izmantot
ierīci, to neatiestatot. Samsung neuzņemsies atbildību par datu zaudēšanu vai
traucējumiem aizmirstu atbloķēšanas kodu dēļ.
• Ja maināt ekrāna bloķēšanas metodi uz Vilkt vai Nav, kas nav droša, visi jūsu
biometriskie dati tiks izdzēsti. Ja programmās vai funkcijās vēlaties izmantot savus
biometriskos datus, jums savi biometriskie dati jāreģistrē vēlreiz.
242
Iestatījumi
Piesardzības pasākumi attiecībā uz varavīksnenes atpazīšanas funkcijas
izmantošanu
Pirms lietot varavīksneņu atpazīšanas funkciju, ievērojiet turpmākos drošības norādījumus.
• Lai aizsargātu savas acis, varavīksneņu atpazīšanas funkcijas izmantošanas laikā ekrānam
jābūt novietotam vismaz 20 cm attālumā no jūsu sejas.
• Ja piestiprināt ekrāna aizsargus (privātuma aizsargplēves, rūdīta stikla aizsargus un citus),
atpazīšanas funkcija var nedarboties.
• Varavīksnenes atpazīšanas funkciju aizliegts izmantot zīdaiņiem. Pretējā gadījumā iespējams
sabojāt viņu redzi.
• Ikvienam, kurš piedzīvojis reiboņus, lēkmes, apziņas zudumu, samaņas zudumu vai citus
ar epilepsiju parasti saistītus simptomus, vai kuru ģimenē ir raksturīgi šādi simptomi vai
veselības problēmas, pirms acu varavīksneņu atpazīšanas funkcijas lietošanas jākonsultējas
ar ārstu.
• Biometriskie dati, ko varavīksnenes skeneris apkopo un saglabā lokāli, nav paredzēti
diagnostikas, terapeitiskiem vai profilaktiskiem medicīniskajiem nolūkiem.
Labākai varavīksneņu atpazīšanai
Tālrunis var neatpazīt jūsu acis, ja:
• Kaut kas neļauj kamerai labi saskatīt jūsu varavīksnenes (piemēram, brilles, aizvērti acu
plakstiņi, nesen veikta acu operācija, slimība, netīrumi, kameras bojājums vai pārmērīga
kustība).
• Apgaismojums, kurā mēģināt atpazīt varavīksnenes, ievērojami atšķiras no apgaismojuma to
reģistrācijas laikā (piemēram, tieša saules gaisma).
Turiet ierīci aptuveni 25–35 cm attālumā no savas sejas, ekrānam esot vērstam pret jums.
25–35 cm
243
Iestatījumi
Varavīksneņu reģistrēšana
Ierīce var saglabāt tikai vienas personas varavīksneņu datus. Jūs nevarat reģistrēt vairāk
par vienu varavīksneņu pāri.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Biometr. dati un drošība → Varavīksnenes.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Ja jūs neesat iestatījis ekrāna bloķēšanas metodi, izveidojiet to.
3
Izlasiet ekrānā redzamās instrukcijas un pieskarieties pie Turpināt → Turpināt.
4
Turiet ierīci tā, lai ekrāns būtu vērsts pret jums, un skatieties uz ekrānu.
Lai reģistrētu tikai vienas acs varavīksneni, atzīmējiet Reģ. tikai 1 varavīksneni.
25–35 cm
5
Novietojiet acis tā, lai tās atrastos ekrānā redzamo apļu iekšpusē, un plati tās atveriet.
Acs varavīksnenes atpazīšanas kamera sāks skenēt jūsu acu varavīksnenes.
244
Iestatījumi
Reģistrēto varavīksnenes datu dzēšana
Reģistrētos varavīksnenes datus ir iespējams arī izdzēst.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Biometr. dati un drošība → Varavīksnenes.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties pie Noņemt varavīksnenes datus → NOŅEMT.
Kad reģistrētie varavīksnenes dati būs izdzēsti, tiks deaktivizētas arī visas saistītās funkcijas.
Samsung Pass izmantošana
Kad reģistrējat savas varavīksnenes pakalpojumā Samsung Pass, jūs varat izmantot varavīksneņu
datus, lai viegli verificētu savu identitāti vai pierakstītos tīmekļa vietnēs. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Samsung Pass.
245
Iestatījumi
Ekrāna atbloķēšana ar varavīksnenēm
Tā vietā, lai izmantotu figūru, PIN kodu vai paroli, jūs varat atbloķēt ierīces ekrānu ar
varavīksnenes atpazīšanu.
1
2
3
4
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Biometr. dati un drošība → Varavīksnenes.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties slēdzim Atbloķēšana ar varavīksneni, lai to aktivizētu.
Bloķētā ekrānā velciet jebkurā virzienā un novietojiet acis atbilstoši ekrānā redzamajiem
apļiem, lai noskenētu varavīksnenes.
25–35 cm
Lai atbloķētu ekrānu, izmantojot varavīksnenes atpazīšanas funkciju, bez pavilkšanas bloķētā
ekrānā, pieskarieties slēdzim Varavīksnenes atpazīšana ekrānā, lai to aktivizētu.
246
Iestatījumi
Pirkstu nospiedumu atpazīšana
Pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkcijas darbībai nepieciešams reģistrēt jūsu pirkstu
nospiedumu informāciju un saglabāt to ierīcē. Pēc tās reģistrēšanas varat iestatīt ierīci izmantot
jūsu pirkstu nospiedumus šādām funkcijām:
• Samsung Pass (Samsung konta verifikācija un pierakstīšanās tīmeklī)
• Bloķēt ekrānu
• Drošības mape
• Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Pirksta nospiedumu atpazīšanas funkcija izmanto katra pirksta nospieduma unikālās
iezīmes, lai uzlabotu jūsu ierīces drošību. Iespēja, ka pirkstu nospiedumu sensors
sajauks divus dažādus pirkstu nospiedumus, ir ļoti neliela. Taču retos gadījumos
dažādus pirksta nospiedumus, kas ir ļoti līdzīgi, sensors var atpazīt kā identiskus.
• Ja par ekrāna bloķēšanas metodi izmantojat pirksta nospiedumu, to nevarēs lietot
ekrāna atbloķēšanai pirmo reizi pēc ierīces ieslēgšanas. Lai izmantotu ierīci, ekrāns
jāatbloķē, izmantojot figūru, PIN kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot pirkstu
nospiedumu. Noteikti neaizmirstiet figūru, PIN kodu vai paroli.
• Ja jūsu pirksta nospiedums netiek atpazīts, atbloķējiet ierīci, izmantojot figūru, PIN
kodu vai paroli, ko iestatījāt, reģistrējot pirksta nospiedumu, un tad vēlreiz reģistrējiet
pirksta nospiedumus. Ja figūra, PIN kods vai parole ir aizmirsta, jūs nevarēsiet izmantot
ierīci, to neatiestatot. Samsung neuzņemsies atbildību par datu zaudēšanu vai
traucējumiem aizmirstu atbloķēšanas kodu dēļ.
• Ja maināt ekrāna bloķēšanas metodi uz Vilkt vai Nav, kas nav droša, visi jūsu
biometriskie dati tiks izdzēsti. Ja programmās vai funkcijās vēlaties izmantot savus
biometriskos datus, jums savi biometriskie dati jāreģistrē vēlreiz.
247
Iestatījumi
Labākai pirkstu nospiedumu atpazīšanai
Kad ierīcē skenējat savu pirkstu nospiedumus, ievērojiet, ka sekojošie apstākļi var ietekmēt
funkcijas veiktspēju:
• Pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensors atpazīst pirkstu nospiedumus. Nodrošiniet, ka
pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensors nav saskrāpēts vai to nav sabojājuši metāla
priekšmeti, kā piemēram, monētas, atslēgas un kaklarotas.
• Pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora nosegšana ar aizsargplēvēm, uzlīmēm vai
citiem piederumiem var samazināt pirkstu nospiedumu atpazīšanas precizitāti. Ja pirkstu
nospiedumu atpazīšanas sensors sākumā ir nosegs ar aizsargplēvi, noņemiet to, pirms sākat
izmantot pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensoru.
• Raugiet, lai pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensors un jūsu pirksti būtu tīri un sausi.
• Ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus ar grumbām vai rētām.
• Ierīce var neatpazīt mazu vai tievu pirkstu nospiedumus.
• Ja saliecat savu pirkstu vai izmantojat pirksta galu, ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus.
Pārliecinieties, ka jūsu pirksts nosedz visu pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensoru.
• Lai uzlabotu atpazīšanas veiktspēju, reģistrējiet tās rokas pirkstu nospiedumus, ar kuru
visbiežāk veicat darbības ar ierīci.
• Sausās vidēs ierīcē var uzkrāties statiskā elektrība. Izvairieties no šīs funkcijas izmantošanas
sausās vidēs vai pirms funkcijas lietošanas izlādējiet statisko elektrību, pieskaroties metāla
objektam.
Pirkstu nospiedumu reģistrēšana
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Biometr. dati un drošība → Pirkstu nospiedumi.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Ja jūs neesat iestatījis ekrāna bloķēšanas metodi, izveidojiet to.
248
Iestatījumi
3
Pārvelciet ar pirkstu uz leju pa pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensoru.
Atkārtojiet šo darbību, līdz pirksta nospiedums ir reģistrēts. Pēc pirkstu nospiedumu
reģistrēšanas pabeigšanas pieskarieties pie Gatavs.
Reģistrēto pirkstu nospiedumu dzēšana
Reģistrētos pirkstu nospiedumus ir iespējams dzēst.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Biometr. dati un drošība → Pirkstu nospiedumi.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Atzīmējiet pirkstu nospiedumus, kurus vēlaties dzēst, un pieskarieties Noņemt → Noņemt.
Samsung Pass izmantošana
Kad reģistrējat savus pirkstu nospiedumus pakalpojumā Samsung Pass, jūs varat izmantot pirkstu
nospiedumu datus, lai viegli verificētu savu identitāti vai pierakstītos tīmekļa vietnēs. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Samsung Pass.
249
Iestatījumi
Ekrāna atbloķēšana ar pirkstu nospiedumiem
Tā vietā, lai izmantotu figūru, PIN kodu vai paroli, jūs varat atbloķēt ierīces ekrānu ar pirksta
nospiedumu.
1
2
3
4
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Biometr. dati un drošība → Pirkstu nospiedumi.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties slēdzim Atbloķ. ar pirksta nosp., lai to aktivizētu.
Bloķētajā ekrānā novietojiet pirkstu uz pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora un skenējiet
pirksta nospiedumu.
Samsung Pass
Samsung Pass padara pierakstīšanos Samsung kontā, tīmekļa vietnēs un programmās daudz
vienkāršāku un drošāku, jo pieejas datu vietā tiek izmantoti jūsu biometriskie dati, piemēram,
pirkstu nospiedumi vai varavīksnenes. Tāpat ar Samsung Pass ir iespējams ērti un ātri ievadīt
personas datus, piemēram, savu adresi vai maksājumu kartes informāciju, izmantojot reģistrētos
biometriskos datus.
Reģistrējiet savus biometriskos datus Samsung Pass un, izmantojot Samsung Pass, pierakstieties
tīmekļa vietnēs un programmās, kas atbalsta biometrisko datu izmantošanu.
• Lai izmantotu šo funkciju, jūsu ierīcei jābūt savienotai ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
• Lai izmantotu šo funkciju, ir jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung kontā.
Papildinformāciju skatiet Samsung konts.
• Tīmekļa vietņu pierakstīšanās funkcija ir pieejama tikai tām tīmekļa vietnēm, kurām
piekļūstat, izmantojot programmu Internets. Dažas tīmekļa vietnes var neatbalstīt šo
funkciju.
• Reģistrētie biometriskie dati un saglabātā maksājumu karšu informācija tiek saglabāta
tikai ierīcē un netiek sinhronizēta ar citām ierīcēm vai serveriem.
250
Iestatījumi
Samsung Pass reģistrēšana
Pirms Samsung Pass izmantošanas reģistrējiet savus biometrijas datus Samsung Pass.
1
2
3
4
5
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometr. dati un drošība → Samsung Pass.
Izlasiet ekrānā redzamās instrukcijas un pieskarieties pie Turpināt → Pierakstīties.
Ievadiet sava Samsung konta ID un paroli un pieskarieties pie Pierakstīties.
Jums ir jāakceptē Samsung Pass noteikumi.
Pieskarieties pie Pirkstu nospiedumi vai Varavīksnenes un reģistrējiet savus pirkstu
nospiedumus vai varavīksnenes.
Plašāku informāciju skatiet Pirkstu nospiedumu atpazīšana vai Acs varavīksnenes atpazīšana.
6
Skenējiet savu pirksta nospiedumu vai varavīksnenes un pieskarieties pie Tālāk, lai pabeigtu
reģistrāciju pakalpojumā Samsung Pass.
Ja iespēja Pievienot Samsung Pass sākuma ekrānam ir atzīmēta, Samsung Pass ikona tiek
pievienota sākuma ekrānam.
Ja tiek atzīmēta iespēja Izmantot Samsung Pass, nevis Samsung account paroli, varat
izmantot reģistrētos biometrijas datus, lai pārbaudītu savu identitāti, nevis ievadīt Samsung
konta paroli.
Samsung konta paroles pārbaudīšana
Tā vietā, lai ievadītu savu Samsung konta paroli, kas Jūs identificē, piemēram, iegādājoties saturu
no Galaxy Apps, varat izmantot savus biometrijas datus.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometr. dati un drošība → Samsung Pass.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties pie → Iestatījumi → Samsung account un pēc tam pieskarieties slēdzim
Verificēt, izmantojot Samusng Pass, lai to aktivizētu.
251
Iestatījumi
Samsung Pass izmantošana, lai pierakstītos tīmekļa vietnēs
Jūs varat izmantot Samsung Pass, lai vienkārši pierakstītos tīmekļa vietnēs, kuras atbalsta ID un
paroļu automātisko aizpildīšanu.
1
2
3
Atveriet tīmekļa vietni, kurā vēlaties pierakstīties.
Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un tad pieskarieties tīmekļa vietnes pierakstīšanās
pogai.
Ja parādās uznirstošais logs, kurā tiek jautāts, vai vēlaties saglabāt pierakstīšanās informāciju,
atzīmējiet vienumu Pierakstīties, izmantojot Samsung Pass un pieskarieties pie Iegaumēt.
Tagad jūs varat izmantot biometriskos datus, ko, pierakstoties tīmekļa vietnē, reģistrējāt
pakalpojumā Samsung Pass.
Samsung Pass izmantošana, lai pierakstītos programmās
Jūs varat izmantot Samsung Pass, lai vienkārši pierakstītos programmās, kuras atbalsta ID un
paroļu automātisko aizpildīšanu.
1
2
3
Atveriet programmu, kurā vēlaties pierakstīties.
Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un tad pieskarieties programmas pierakstīšanās pogai.
Ja parādās uznirstošais logs, kurā tiek jautāts, vai vēlaties saglabāt pierakstīšanās informāciju,
pieskarieties pie Saglabāt.
Tagad jūs varat izmantot biometriskos datus, ko, pierakstoties programmā, reģistrējāt
pakalpojumā Samsung Pass.
252
Iestatījumi
Pierakstīšanās informācijas pārvaldība
Skatiet sarakstu ar tīmekļa vietnēm un programmām, ko iestatījāt izmantošanai ar Samsung Pass,
un pārvaldiet savu pierakstīšanās informāciju.
1
2
3
4
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometr. dati un drošība → Samsung Pass.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties pie Pierakstīties un programmu sarakstā izvēlieties tīmekļa vietni vai
programmu.
Pieskarieties pie → Rediģēt un mainiet savu ID, paroli un tīmekļa vietnes vai programmas
nosaukumu.
Lai dzēstu tīmekļa vietni vai programmu, pieskarieties pie → Dzēst.
Samsung Pass izmantošana ar tīmekļa vietnēm un programmām
Izmantojot tīmekļa vietnes vai programmas, kas atbalsta Samsung Pass, varat vienkārši
pierakstīties ar Samsung Pass.
Lai apskatītu to vietņu un programmu sarakstu, kuras atbalsta Samsung Pass, iestatījumu ekrānā
pieskarieties pie Biometr. dati un drošība → Samsung Pass atbloķējiet ekrānu, izmantojot
iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi, un pēc tam pieskarieties pie → Partneri. Ja nav
tīmekļa vietņu vai programmu, kas atbalsta Samsung Pass, cilne Partneri neparādās.
• Pieejamās tīmekļa vietnes un programmas var atšķirties atkarībā no reģiona vai
pakalpojumu sniedzēja.
• Samsung neatbild par jebkādiem zaudējumiem vai traucējumiem, ko izraisījusi
pierakstīšanās tīmekļa vietnēs vai programmās, izmantojot Samsung Pass.
253
Iestatījumi
Personas datu automātiska ievadīšana
Samsung Pass var izmantot vieglai adreses vai maksājumu kartes informācijas ievadīšanai
programmās, kurās tiek atbalstīta personas datu automātiskās aizpildīšanas funkcija.
1
2
3
4
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometr. dati un drošība → Samsung Pass.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties pie Aut. veidlapu aizpild. un izvēlieties Pievienot adresi vai Pievienot karti.
Ievadiet informāciju un pieskarieties pie Saglabāt.
Ievadot savus personas datus programmās, kuras atbalsta automātiskās aizpildīšanas
funkciju, varat izmantot savus biometrijas datus, ko reģistrējāt pakalpojumā Samsung Pass.
Samsung Pass datu dzēšana
Jūs varat izdzēst savus biometrijas datus, pierakstīšanās informāciju un programmu datus, kas
reģistrēti Samsung Pass. Jūsu piekrišana noteikumiem un nosacījumiem un jūsu Samsung konts
saglabāsies aktīvi.
1
2
3
4
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Biometr. dati un drošība → Samsung Pass.
Atbloķējiet ekrānu, izmantojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas metodi.
Pieskarieties pie → Iestatījumi → Dzēst datus → Dzēst.
Ievadiet Samsung konta paroli un pieskarieties Labi.
Jūsu Samsung Pass dati tiks izdzēsti.
254
Iestatījumi
Secure Folder
Secure Folder aizsargā jūsu privāto saturu un programmas, piemēram, fotoattēlus un
kontaktpersonas, no citu piekļuves. Par sava privātā satura un programmu drošību varat gādāt
pat tad, kad ierīce ir atbloķēta.
Secure Folder ir atsevišķa, aizsargāta uzglabāšanas vieta. Secure Folder esošos datus nav
iespējams pārsūtīt uz citām ierīcēm, izmantojot neapstiprinātus kopīgošanas veidus,
piemēram, USB vai Wi-Fi Direct. Mēģinājumi pielāgot operētājsistēmu vai izmainīt
programmatūru automātiski radīs Secure Folder bloķēšanu, kā rezultātā tai nevarēs
piekļūt. Pirms datu saglabāšanas Secure Folder noteikti dublējiet tos citā drošā vietā.
255
Iestatījumi
Secure Folder iestatīšana
1
2
3
4
5
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarties pie Biometr. dati un drošība → Secure
Folder.
Pieskarieties pie Turpināt.
Ievadiet sava Samsung konta ID un paroli un pieskarieties pie Pierakstīties.
Izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem, un pieskarieties pie Nāk.
Izvēlieties bloķēšanas veidu, kuru vēlaties lietot, un ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai
pabeigtu iestatīšanu.
Lai mainītu Secure Folder nosaukumu vai ikonas krāsu, pieskarieties pie → Pielāgot ikonu.
• Palaižot programmu Secure Folder, tā ir jāatbloķē, izmantojot jūsu iepriekš iestatīto
bloķēšanas metodi.
• Ja aizmirsāt Secure Folder atbloķēšanas kodu, varat to atiestatīt, izmantojot savu
Samsung kontu. Pieskarieties atiestatīšanas pogai, kas atrodas bloķētā ekrāna
lejasdaļā, un ievadiet sava Samsung konta paroli.
Automātiskās bloķēšanas iestatīšana Secure Folder
Iestatiet, lai ierīce automātiski bloķētu Secure Folder, kad tā netiek izmantota.
1
2
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie → Iestatījumi → Automātiska
Secure Folder bloķēšana.
Izvēlieties bloķēšanas iespēju.
Lai manuāli bloķētu savu Drošības mapi, pieskarieties pie → Bloķēt.
256
Iestatījumi
Satura pārvietošana uz Secure Folder
Pārvietojiet saturu, piemēram, fotoattēlus un kontaktus, uz drošo mapi. Turpmāk norādītās
darbības ir piemēri attēla pārvietošanai no noklusējuma krātuves uz Secure Folder.
1
2
3
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie Pievienot failus.
Pieskarieties pie Attēli, izvēlieties attēlus, kurus vēlaties pārvietot, un tad pieskarieties pie
Gatavs.
Pieskarieties pie Pārvietot.
Izvēlētie vienumi tiks dzēsti no to sākotnējās mapes un tiks ievietoti drošajā mapē. Lai
kopētu vienumus, pieskarieties pie Kopēt.
Satura pārvietošanas metode var atšķirties atkarībā no satura veida.
Satura pārvietošana no Secure Folder
Pārvietojiet saturu no Secure Folder uz atbilstošo programmu noklusējuma krātuvē. Tālāk
norādītās darbības ir piemēri attēla pārvietošanai no Secure Folder uz noklusējuma krātuvi.
1
2
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie Galerija.
Izvēlieties attēlu un pieskarieties pie → Pārvietot ārpus Secure Folder.
Izvēlētie vienumi tiks pārvietoti uz sadaļu Galerija noklusējuma krātuvē.
257
Iestatījumi
Programmu pievienošana
Pievienojiet programmu, kuru lietot mapē Secure Folder.
1
2
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie Pievienot programmas.
Atzīmējiet vienu vai vairākas no ierīcē instalētajām programmām un pieskarieties pie
Pievienot.
Lai instalētu programmas no pakalpojuma Play veikals vai Galaxy Apps, pieskarieties pie
Lejupiel. no Play veikala vai Lejupiel. no Galaxy Store.
Programmu izņemšana no Secure Folder
Pieskarieties un turiet programmu, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties pie Atinstalēt.
Kontu pievienošana
Pievienojiet savus Samsung, Google vai citus kontus, kurus vēlaties sinhronizēt ar Secure Folder
esošajām programmām.
1
2
3
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie → Iestatījumi → Konti → Konta
pievienošana.
Izvēlieties konta pakalpojumu.
Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Secure Folder paslēpšana
Jūs varat paslēpt drošās mapes saīsni no programmu saraksta.
Palaidiet programmu Secure Folder, pieskarieties pie → Iestatījumi un pēc tam pieskarieties
slēdzim Rādiet mapi Secure Folder, lai to deaktivizētu.
Varat arī pavilkt lejup statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli. Pēc tam paziņojumu panelī
pavelciet uz leju un pieskarieties pie Secure Folder, lai deaktivizētu šo funkciju.
258
Iestatījumi
Secure Folder dublēšana un atjaunošana
Dublējiet Drošajā mapē esošo saturu un programmas uz Samsung Cloud, izmantojot savu
Samsung kontu, un atjaunojiet to vēlāk.
Datu dublēšana
1
2
3
4
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties → Iestatījumi → Dublēšana un
atjaunošana.
Pieskarieties pie Pievienot kontu un pierakstieties savā Samsung kontā.
Pieskarieties Dublēt Secure Folder datus.
Atzīmējiet vienumus, kurus vēlaties dublēt, un pieskarieties Dublēt tūlīt.
Dati tiks dublēti Samsung Cloud.
Datu atjaunošana
1
2
3
4
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties → Iestatījumi → Dublēšana un
atjaunošana.
Pieskarieties pie Atjaunot.
Pieskarieties pie
, lai atlasītu ierīci datu dublēšanai.
Atzīmējiet atjaunojamo datu veidus un pieskarieties Atjaunot tūlīt.
Ierīcē tiks atjaunoti dublētie dati.
Secure Folder atinstalēšana
Jūs varat atinstalēt Secure Folder, tostarp tajā esošo saturu un programmas.
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie → Iestatījumi → Citi iestatījumi →
Atinstalēt.
Lai pirms Secure Folder atinstalēšanas dublētu tajā esošo saturu, atzīmējiet Pārvietot multivides
failus ārpus Secure Folder un pieskarieties ATINSTALĒT. Lai piekļūtu no Secure Folder
dublētajiem failiem, atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu Mani faili un pieskarieties
Iekšējā krātuve → Secure Folder.
Programmā Samsung Notes saglabātās piezīmes netiks dublētas.
259
Iestatījumi
Konti un dublēšana
Iespējas
Sinhronizējiet, dublējiet vai atjaunojiet savas ierīces datus, izmantojot Samsung Cloud. Jūs varat
arī reģistrēt un pārvaldīt kontus, piemēram, savu Samsung vai Google kontu, vai veikt datu
pārsūtīšanu uz vai no citām ierīcēm, izmantojot funkciju Smart Switch.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Konti un dublēšana.
• Konti: pievienojiet Samsung, Google vai citus kontus, ar kuriem vēlaties veikt sinhronizāciju.
• Dublēšana un atjaunošana: saglabājiet savu personīgo informāciju, programmu datus un
iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju un piekļūt tai vēlāk.
Lai dublētu vai atjaunotu datus, jāpierakstās Google vai Samsung kontā.
• Samsung Cloud: pārvaldiet saturu, ko vēlaties droši saglabāt pakalpojumā Samsung Cloud.
Pārbaudiet savu Samsung Cloud krātuves lietošanas statusu, kā arī sinhronizējiet, dublējiet
un atjaunojiet savus datus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Samsung Cloud.
• Smart Switch: palaidiet Smart Switch un pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Datu pārsūtīšana no iepriekšējās ierīces (Smart Switch).
Regulāri dublējiet savus datus drošā vietā, piemēram, Samsung Cloud vai datorā, lai jūs
varētu atjaunot datus, ja tie ir bojāti vai pazūd neparedzētas rūpnīcas datu atiestatīšanas
gadījumā.
260
Iestatījumi
Samsung Cloud
Dublējiet datus no savas līdzšinējās ierīces pakalpojumā Samsung Cloud un atjaunojiet tos
savā jaunajā ierīcē. Jūs varat arī sinhronizēt jūsu ierīcē saglabātos datus ar Samsung Cloud un
skatīt saglabātos datus Samsung Cloud. Lai izmantotu Samsung Cloud, jums jāreģistrējas un
jāpierakstās savā Samsung kontā. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Samsung konts.
Datu dublēšana no jūsu iepriekšējās ierīces
1
2
Savā līdzšinējā ierīcē pierakstieties savā Samsung kontā.
Palaidiet programmu Iestatījumi, izvēlieties dublēšanas iespēju un dublējiet savus datus.
• Ja jūsu ierīce atbalsta Samsung Cloud, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties
pie Konti un dublēšana → Samsung Cloud → Dublēt šo tālruni, atzīmējiet
vienumus, kurus vēlaties dublēt, un pēc tam pieskarieties pie Dublēt, lai dublētu savus
datus.
• Dažādiem modeļiem dublēšanas metode var atšķirties.
• Daži dati netiks dublēti. Lai atzīmētu, kurus datus dublēt, palaidiet programmu
Iestatījumi, pieskarieties pie Konti un dublēšana → Samsung Cloud → Dublēt šo
tālruni.
• Lai apskatītu dublētos datus katrai ierīcei savā Samsung Cloud, palaidiet programmu
Iestatījumi, pieskarieties pie Konti un dublēšana → Samsung Cloud → Atjaunot
datus →
un pēc tam atlasiet vajadzīgo ierīci.
261
Iestatījumi
Datu atjaunošana no Jūsu iepriekšējās ierīces
1
2
3
Savā jaunajā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana
→ Samsung Cloud.
Pieskarieties pie Atjaunot datus →
un izvēlieties iepriekšējo ierīci.
Atzīmējiet atjaunojamo datu veidus un pieskarieties pie Atjaunot.
Datu sinhronizēšana no Jūsu ierīces
Jūs varat sinhronizēt jūsu ierīcē saglabātos datus, piemēram, attēlus, video un notikumus ar
Samsung Cloud, un piekļūt tiem, izmantojot citas ierīces.
1
2
3
Savā jaunajā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana
→ Samsung Cloud.
Pieskarieties pie → Iestatījumi → Sinhr. un aut. dublēšanas iest. → Sinhronizēt.
Pieskarieties slēdžiem blakus vienumiem, ar kuriem vēlaties sinhronizēt.
Jūs varat pārbaudīt saglabātos datus vai mainīt iestatījumus, pieskaroties pie Galerija,
Citi sinhronizētie dati vai Samsung Cloud Drive.
Google
Konfigurēt iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Google.
262
Iestatījumi
Papildu funkcijas
Iespējas
Aktivizējiet papildu funkcijas un mainiet tās regulējošos iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Papildu funkcijas.
Pārmērīga ierīces kratīšana vai trieciens var izraisīt nejaušu ievadi dažās funkcijās, kurām
tiek izmantoti sensori.
• S Pen: mainiet S Pen lietošanas iestatījumus. Skatiet sadaļu S Pen funkcijas lai iegūtu vairāk
informācijas par S Pen tālvadība, Bezskāriena komanda, Skats no augšas, un Izsl. ekr. atg.
• Viedais uznirstošais skats: atlasiet programmas, lai apskatītu savus paziņojumus, izmantojot
uznirstošos logus. Izmantojot šo funkciju, uznirstošajos logos varat ātri apskatīt saturu,
pieskaroties ekrānā pie ikonas.
Šī funkcija ir pieejama tikai tām programmām, kas atbalsta vairāku logu funkciju.
• Viedā tveršana: iestatiet ierīci uzņemt pašreizējā ekrāna un ritināmajā daļā esošā satura
attēlu un iespējot ekrānuzņēmuma tūlītēju apgriešanu un koplietošanu.
• Direct share: kopīgošanas panelī iestatiet, lai ierīce attēlo kontaktpersonas, ar kurām esat
sazinājies, lai ļautu jums tieši kopīgot saturu.
• Samazināt animācijas: iestatiet ierīci samazināt atsevišķus ekrāna efektus, ja esat jutīgs pret
animācijām vai ekrāna kustību.
• Kustības un žesti: aktivizējiet kustības funkciju un konfigurējiet iestatījumus.
• Game Launcher: aktivizējiet Game Launcher. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Game
Launcher.
• Duālā ziņapmaiņa: instalējiet otro programmu un izmantojiet divus atsevišķus kontus
vienai un tai pašai ziņojumapmaiņas programmai. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Duālā
ziņapmaiņa.
263
Iestatījumi
• Video uzlabotājs: uzlabojiet savu video attēla kvalitāti, lai izbaudītu gaišākas un daudz
spilgtākas krāsas.
Dažās programmās šī funkcija var nebūt pieejama.
• SOS ziņu sūtīšana: iestatiet ierīci sūtīt palīdzības ziņojumus, trīs reizes nospiežot ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu. Ar ziņojumu varat adresātiem sūtīt arī skaņu ierakstus.
Duālā ziņapmaiņa
Instalējiet otro programmu un izmantojiet divus atsevišķus kontus vienai un tai pašai
ziņojumapmaiņas programmai.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Papildu funkcijas → Duālā ziņapmaiņa.
Būs redzamas atbalstītās programmas.
Pieskarieties programmas slēdzim, lai instalētu otro programmu.
Tiks instalēta otrā programma. Otrās programmas ikona ir redzama ar . Brīdī, kad
saņemsiet paziņojumus no otrās programmas, šie paziņojumi būs redzami ar , lai tos
atšķirtu no pirmās programmas paziņojumiem.
Otrā programma
• Duālās ziņojumapmaiņas funkcija var nebūt pieejama atkarībā no izmantotās
programmas.
• Dažas programmas funkcijas var būt ierobežotas otrajai programmai.
264
Iestatījumi
Otrās programmas atinstalēšana
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Papildu funkcijas → Duālā ziņapmaiņa.
Pieskarieties tās programmas slēdzim, kuru vēlaties deaktivizēt, un pieskarieties pie Atspējot
vai Atinstalēt.
Visi ar otro programmu saistītie dati tiks dzēsti.
Atinstalējot pirmo programmu, tiek dzēsta arī otrā programma.
Ierīces apkope
Ierīces apkopes funkcija sniedz pārskatu par ierīces akumulatora statusu, krātuvi, atmiņu un
sistēmas drošību. Varat arī automātiski optimizēt ierīci ar pirksta pieskārienu.
Akumulators
Drošība
Krātuve
Brīvpiekļuves atmiņa
265
Iestatījumi
Ātrās optimizēšanas funkcijas izmantošana
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → LABOT TŪLĪT vai OPTIMIZĒT TŪLĪT.
Ātrās optimizēšanas funkcija uzlabo ierīces veiktspēju, veicot tālāk norādītās darbības.
• Dzēšot daļu atmiņas.
• Dzēšot nevajadzīgos failus un aizverot programmas, kas darbojas fonā.
• Neparasta akumulatora lietojuma pārvaldība.
• Skenēšana, meklējot avarējušas programmas un ļaunprogrammatūru.
Akumulators
Pārbaudiet atlikušo akumulatora uzlādes līmeni un ierīces lietošanas laiku. Ierīcēs ar zemu
akumulatora uzlādes līmeni akumulatora enerģiju iespējams ekonomēt, aktivizējot enerģijas
taupīšanas funkcijas.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Akumulators.
• Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas
izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces
iestatījumiem un darbības apstākļiem.
• Jūs, iespējams, nevarēsiet saņemt paziņojumus no dažām programmām, kas izmanto
enerģijas taupīšanas režīmu.
Akumulatora lietojuma pārvaldība
Izvēlieties enerģijas režīmu, kas ir piemērots jūsu ierīces lietošanas mērķiem.
Pieskarieties pie Enerģijas režīms, un izvēlieties iespēju.
• Augsta veiktspēja: ekrāns ir tik gaišs, cik iespējams, un tam ir maksimālā izšķirtspēja.
Akumulators var ātri izlādēties.
• Optimizēts: optimizēts, lai nodrošinātu līdzsvaru starp ierīces veiktspēju un akumulatora
lietojumu.
• Vid. enerģijas taup.: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu, lai palielinātu akumulatora
lietošanas laiku.
• Maks. enerģ. taup.: maksimālas enerģijas taupīšanas režīmā ierīce samazina akumulatora
enerģijas patēriņu, aktivizējot nakts režīmu un ierobežojot pieejamās programmas un
funkcijas. Tīkla savienojumi, izņemot mobilā tīkla, tiks deaktivizēti.
Varat iestatīt ierīci ātrāk veikt akumulatora uzlādi. Pieskarieties pie → Iestatījumi un pēc tam
pieskarieties slēdzim Ātrā uzlāde ar kabeli, lai to aktivizētu.
266
Iestatījumi
Akumulatora lietošanas pārvaldība katrai programmai
Jūs varat ietaupīt akumulatora enerģiju, neļaujot fonā strādājošām programmām, brīžos, kad tās
netiek izmantotas, patērēt akumulatora enerģiju. Izvēlieties Programmu sarakstā programmas
un pieskarieties slēdzim Deaktivizēt programmu, lai aktivizētu funkciju. Pieskarieties pie →
Iestatījumi un zem Programmu enerģijas pārvaldība iestatiet vēlamās opcijas.
Krātuve
Pārbaudiet izmantotos un pieejamos atmiņas resursus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Krātuve.
• Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka, nekā norādīts, jo daļu atmiņas
aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Atjauninot ierīci, pieejamā
kapacitāte var mainīties.
• Pieejamo ierīces iekšējās atmiņas ietilpību varat apskatīt Samsung mājas lapā sadaļā
Specifikācijas.
Atmiņas pārvaldība
Lai dzēstu liekos failus, piemēram, kešatmiņas datus, pieskarieties pie IZTĪRĪT. Lai dzēstu failus
vai atinstalētu programmas, ko vairs nelietojat, izvēlieties kategoriju zem Programmas dati vai
Lietotāja dati. Pēc tam atzīmējiet vēlamos vienumus un pieskarieties pie DZĒST vai ATINSTALĒT.
Brīvpiekļuves atmiņa
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Brīvpiekļuves atmiņa.
Lai paātrinātu ierīces darbību, izslēdzot programmas, kas darbojas fonā, programmu sarakstā
atzīmējiet programmas un pieskarieties IZTĪRĪT.
Drošība
Pārbaudiet ierīces drošības situāciju. Šī funkcija meklē ierīcē ļaunprogrammatūru.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Drošība → SKENĒT TĀLRUNI.
267
Iestatījumi
Programmas
Pārvaldiet ierīces programmas un mainiet to iestatījumus. Jūs varat skatīt programmas lietošanas
informāciju, mainīt to paziņojumu vai piešķirto atļauju iestatījumus, kā arī atinstalēt vai
deaktivizēt nevajadzīgās programmas.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Programmas.
Vispārīga pārvaldība
Pielāgojiet ierīces sistēmas iestatījumus vai atiestatiet ierīci.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vispārīga pārvaldība.
• Valoda un ievade: izvēlieties ierīces valodas un mainiet iestatījumus, piemēram, tastatūras
un balss ievades veidus. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Ierīces valodu pievienošana.
• Datums un laiks: piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku
un datumu.
Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts, tiek atiestatīts datums un laiks.
• Sazinieties ar mums: uzdodiet jautājumus vai skatiet biežāk uzdotos jautājumus. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Samsung Members.
• Atiestatīt: atiestatiet ierīces iestatījumus vai veiciet sākotnējo datu atiestatīšanu. Varat
atiestatīt visus ierīces iestatījumus vai tikai tīkla iestatījumus, vai pieejamības iestatījumus.
Varat arī iestatīt ierīci restartēties iepriekš iestatītā laikā, lai nodrošinātu ierīces optimizāciju.
268
Iestatījumi
Ierīces valodu pievienošana
Jūs varat pievienot valodas, kas tiks izmantotas jūsu ierīcē.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vispārīga pārvaldība → Valoda un ievade → Valoda →
Valodas pievienošana.
Lai skatītu visas valodas, ko iespējams pievienot, pieskarieties pie → Visas valodas.
2
3
Izvēlieties pievienojamo valodu.
Lai izvēlēto valodu iestatītu kā noklusēto valodu, pieskarieties Iest. kā nokl. Lai paturētu
pašreizējos valodas iestatījumus, pieskarieties Paturēt pašr.
Izvēlētā valoda tiks pievienota jūsu valodu sarakstam. Nomainot noklusēto valodu, izvēlētā
valoda tiks pievienota saraksta augšpusē.
Lai mainītu noklusēto valodu no valodu saraksta, novietojiet blakus kādai no valodām un
pārvietojiet to saraksta augšpusē. Pēc tam pieskarieties Lietot. Ja programma neatbalsta
noklusējuma valodu, tiks izmantota nākamā sarakstā esošā valoda, kas tiek atbalstīta.
Pieejamība
Konfigurējiet dažādus iestatījumus, lai uzlabotu ierīces pieejamību. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā Pieejamība.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Pieejamība.
269
Iestatījumi
Programmatūras atjaun.
Atjauniniet savas ierīces programmatūru, izmantojot programmaparatūras bezvadu (FOTA)
pakalpojumu. Varat arī ieplānot programmatūras atjauninājumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Programmatūras atjaun.
Ja jūsu ierīces drošības un jauna veida apdraudējumu bloķēšanas nolūkā tiek izlaisti
programmatūras ārkārtas atjauninājumi, tie tiek instalēti automātiski, neprasot jūsu
piekrišanu.
• Lejupielādēt un instalēt: manuāli pārbaudiet, vai nav pieejami atjauninājumi, un instalējiet
tos.
• Autom. lejupielādēt, izm. Wi-Fi: iestatiet, lai ierīce automātiski lejupielādē atjauninājumus,
kad tā ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
• Pēdējā atjaunināšana: skatiet informāciju par pēdējo programmatūras atjauninājumu.
Informācija par drošības atjauninājumiem
Drošības atjauninājumi ir paredzēti jūsu ierīces drošības uzlabošanai un jūsu personīgās
informācijas aizsargāšanai. Lai iegūtu jūsu ierīces modelim paredzētos drošības atjauninājumus,
apmeklējiet vietni security.samsungmobile.com.
Šī interneta vietne ir pieejama tikai dažās valodās.
Lietotāja rokasgrāmata
Skatiet palīdzības informāciju, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt
svarīgus iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Lietotāja rokasgrāmata.
270
Iestatījumi
Par tālruni
Piekļūstiet informācijai par ierīci.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Par tālruni.
Lai mainītu ierīces nosaukumu, pieskarieties pie Rediģēt.
• Statuss: skatīt dažādu informāciju par ierīci, piemēram, SIM kartes statusu, Wi-Fi MAC adresi
un sērijas numuru.
• Juridiskā informācija: skatīt ar ierīci saistīto juridisko informāciju, piemēram, informāciju par
drošību un atvērtā koda licenci.
• Programmatūras informācija: skatīt informāciju par ierīces programmatūru, piemēram,
operētājsistēmas versiju un aparātprogrammatūras versiju.
• Informācija par akumulatoru: skatīt ierīces akumulatora statusu un informāciju.
271
Pielikums
Pieejamība
Par pieejamību
Uzlabojiet pieejamību funkcijām, atvieglojot ierīces lietošanu lietotājiem ar vāju redzi, dzirdes
traucējumiem vai ierobežotām prasmēm.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība. Ekrāna augšdaļā varat apskatīt
pieejamības funkciju, kuru izmantojat. Pieskarieties pie
, lai apskatītu pašlaik izmantojamās
funkcijas, vai pieskarieties pie Izslēgt, lai ātri atspējotu funkcijas.
Voice Assistant (atbilde ar balsi)
Voice Assistant aktivizēšana vai deaktivizēšana
Aktivizējot Voice Assistant, ierīce aktivizēs atbildi ar balsi. Vienreiz pieskaroties pie izvēlētās
funkcijas, ierīce skaļi nolasīs ekrānā redzamo tekstu. Pieskaroties funkcijai divreiz, tā tiks
aktivizēta.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Ekrāna lasītājs, un pēc tam
pieskarieties slēdzim Voice Assistant, lai to aktivizētu.
Lai deaktivizētu Voice Assistant, pieskarieties slēdzim un ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz
ekrāna.
Lai skatītu, kā lietot Voice Assistant, pieskarieties pie Apmācība.
Dažas funkcijas nav pieejamas Voice Assistant lietošanas laikā.
272
Pielikums
Ekrāna vadīšana ar pirkstu žestiem
Varat izmantot dažādus pirkstu žestus, lai vadītu ekrānu Voice Assistant lietošanas laikā.
Viena pirksta žesti
• Pieskaršanās: skaļi nolasīt zem pirksta esošo vienumu. Lai pārlūkotu ekrānu, novietojiet
pirkstu uz ekrāna un pārvietojiet to pa ekrānu.
• Pieskaršanās divreiz: atvērt izvēlēto vienumu. Kamēr izvēlētie vienumi tiek skaļi nolasīti,
ja izdzirdat sev vajadzīgo vienumu, atlaidiet savu pirkstu no vienuma. Pēc tam ātri divreiz
pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.
• Pieskaršanās divreiz un ekrāna turēšana: pārvietot vienumu vai piekļūt pieejamai iespējai.
• Pavilkšana pa kreisi: izlasiet iepriekšējo vienumu.
• Pavilkšana pa labi: izlasiet nākamo vienumu.
• Pavilkšana augšup vai lejup: mainīt nesenākos kontekstizvēlnes iestatījumus.
• Pavilkšana pa kreisi, tad pa labi ar vienu kustību: ritināt ekrānu uz augšu.
• Pavilkšana pa labi, tad pa kreisi ar vienu kustību: ritināt ekrānu uz leju.
• Pavilkšana uz augšu, tad uz leju ar vienu kustību: pāriet uz pirmo vienumu ekrānā.
• Pavilkšana uz leju, tad uz augšu ar vienu kustību: pāriet uz pēdējo vienumu ekrānā.
Divu pirkstu žesti
• Pieskaršanās divreiz: sākt, apturēt vai atsākt pašreizējo darbību.
• Pieskaršanās trīsreiz: uzzināt laiku, atlikušo akumulatora uzlādes līmeni un citu informāciju.
Lai mainītu vienumus, kas tiek skaļi nolasīti, palaidiet programmu Iestatījumi un
pieskarieties pie Pieejamība → Ekrāna lasītājs → Iestatījumi → Statusa joslas informācija.
• Pieskaršanās četras reizes: ieslēdziet vai izslēdziet balss atbildi.
• Pavilkšana pa kreisi: pāriet uz nākamo lapu.
• Pavilkšana pa labi: pāriet uz iepriekšējo lapu.
• Pavilkšana uz augšu: ritināt sarakstu uz leju.
• Pavilkšana uz leju: ritināt sarakstu uz augšu.
273
Pielikums
• Pavilkšana uz augšu vai uz leju sākuma ekrānā: atvērt programmu sarakstu.
• Pavilkšana uz augšu vai uz leju programmu sarakstā: atgriezties sākuma ekrānā.
• Pavilkšana jebkurā virzienā bloķēšanas ekrānā: atbloķēt ekrānu.
• Pavilkšana uz leju no ekrāna augšdaļas: atvērt paziņojumu paneli.
Triju pirkstu žesti
• Pieskaršanās: sākt skaļi lasīt vienumus, sākot no augšas.
• Pieskaršanās divreiz: sākt lasīt no nākamā vienuma.
• Pieskaršanās trīsreiz: lasīt pēdējo izvēlēto tekstu un kopēt to starpliktuvē.
• Pavilkšana pa kreisi vai pa labi: atvērt kontekstizvēlni un ritināt pa iespējām.
• Pavilkšana lejup vai augšup: mainīt teksta lasīšanas un izvēlēšanās granularitāti.
• Pavilkšana uz augšu un uz leju ar vienu kustību: atgriezties iepriekšējā ekrānā.
• Pavilkšana uz leju un uz augšu ar vienu kustību: atgriezties sākuma ekrānā.
Četru pirkstu žesti
• Pieskaršanās: atgriezties iepriekšējā ekrānā.
• Pieskaršanās divreiz: atgriezties sākuma ekrānā.
• Pieskaršanās trīs reizes: atvērt pēdējo programmu sarakstu.
Kontekstizvēlnes lietošana
Voice Assistant lietošanas laikā velciet pa kreisi vai pa labi ar trīs pirkstiem. Parādīsies
kontekstizvēlne, un ierīce skaļi nolasīs iespējas. Velciet pa kreisi vai pa labi ar trīs pirkstiem, lai
ritinātu pa iespējām. Kad dzirdat vajadzīgo iespēju, velciet uz augšu vai uz leju, lai pielietotu šo
iespēju vai pielāgotu iespējas iestatījumus. Piemēram, kad dzirdat Runas ātrums, varat pielāgot
ātrumu, pavelkot uz augšu vai uz leju.
274
Pielikums
Attēlu marķējumu pievienošana un pārvaldīšana
Jūs varat piešķirt marķējumus attēliem uz ekrāna. Ierīce skaļi nolasa marķējumus, kad attēli tiek
izvēlēti. Pievienojiet marķējumu nemarķētiem attēliem, divreiz pieskaroties ekrānam ar trim
pirkstiem un turot.
Lai pārvaldītu marķējumus, palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība →
Ekrāna lasītājs → Iestatījumi → Pielāgoto iezīmju pārvaldība.
Voice Assistant konfigurācijas iestatījumi
Konfigurējiet Voice Assistant iestatījumus ērtākai lietošanai.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties Pieejamība → Ekrāna lasītājs → Iestatījumi.
• Teksta pārveide runā: mainiet teksta pārveides runā funkciju iestatījumus, kas tiek
izmantoti, kad ir aktivizēts Voice Assistant, piemēram, valodas, ātrumu u. c.
• Liekvārdība: pielāgojiet detalizētus balss atbildes iestatījumus.
• Izslēgt ar tuvuma sensoru: iestatīt ierīci pauzēt balss komentārus, kad novietojat savu
plaukstu virs sensora ierīces augšdaļā.
• Sakratiet, lai turpinātu lasīt: iestatīt ierīci skaļi nolasīt ekrānā redzamo tekstu, kad pakratāt
ierīci. Jūs varat izvēlēties dažādas kratīšanas intensitātes.
• Paroļu izrunāšana: iestatiet ierīci skaļi nolasīt rakstzīmes, kad ievadāt savu paroli.
• Nolasīt zvanītāja ID: iestatīt ierīci skaļi nolasīt zvanītāja vārdu, kad jums ir ienākošais zvans.
• Atbilde ar vibrāciju: iestatiet ierīci vibrēt, kad tiek veiktas darbības ekrānā, piemēram,
vienuma izvēlēšanās.
• Atbilde ar skaņu: iestatiet ierīci atskaņot skaņu, kad tiek veiktas darbības ekrānā, piemēram,
vienuma izvēlēšanās. Varat pielāgot arī skaņas skaļumu, kas tiek atskaņota kad Jūs
pieskaraties ekrānam, lai to vadītu.
• Koncentrēšanās uz runas audio: iestatīt ierīci pagriezt klusāk multivides skaļumu, kad ierīce
skaļi nolasa vienumu.
275
Pielikums
• Fokusa indikators: iestatiet ierīci palielināt malas biezumu fokusēšanas indikatoram, kas
parādās, kad pieskaraties vienumiem. Jūs varat arī mainīt indikatora krāsu.
• Viena pieskāriena aktivizācija: iestatiet ierīci aktivizēt izvēlēto vienumu ar vienu
pieskārienu.
• Viena pieskāriena navig. josla: iestatiet ierīci izmantot navigācijas joslas pogas ar vienu
pieskārienu.
• Ātrā izvēlne: izvēlēties rādīt kontekstizvēlnes opcijas, kad pavelkat pa labi vai pa kreisi ar trīs
pirkstiem.
• Pielāgoto iezīmju pārvaldība: pārvaldīt jūsu pievienotos marķējumus.
• Tastatūras īsinājumt.: iestatīt taustiņu saīsnes, ko izmantot ar ārējo tastatūru.
• Statusa joslas informācija: izvēlēties vienumus, ko skaļi nolasīt, kad trīsreiz pieskaraties
ekrānam ar diviem pirkstiem.
• Izstrādātāja iespējas: iestatīt iespējas programmu izveidei.
Teksta ievadīšana, izmantojot tastatūru
Lai parādītu tastatūru, pieskarieties blakus teksta ievades lauciņam un tad ātri divreiz
pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.
Lai aktivizētu ātrās taustiņu ievades funkciju, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie
Pieejamība → Ekrāna lasītājs, tad pieskarieties slēdzim Ātrā rakstīšana, lai to aktivizētu.
Kad pieskaraties tastatūrai ar pirkstu, ierīce skaļi nolasa rakstzīmju taustiņus, kas atrodas zem
jūsu pirksta. Kad jūs izdzirdat vajadzīgo rakstzīmi, atlaidiet pirkstu no ekrāna, lai to izvēlētos. Tiek
ievadīta rakstzīme, un ierīce skaļi nolasa tekstu.
Ja Ātrā rakstīšana nav aktivizēta, atlaidiet savu pirkstu no vēlamās rakstzīmes un tad ātri divreiz
pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.
Šī funkcija parādīsies tikai tad, kad būs aktivizēts Voice Assistant.
Papildu rakstzīmju ievadīšana
Pieskarieties un turiet taustiņu uz tastatūras, lai ievadītu papildu rakstzīmes, kas pieejamas šim
taustiņam. Virs taustiņa parādās uznirstošais logs, rādot pieejamās rakstzīmes. Lai izvēlētos
rakstzīmi, velciet ar savu pirkstu uz uznirstošā loga, līdz izdzirdat rakstzīmi, kuru vēlaties ievietot,
un tad atlaidiet.
276
Pielikums
Redzamības uzlabojumi
Augsta kontrasta motīva lietošana
Izmantojiet skaidru motīvu ar gaišas krāsas saturu uz tumša fona.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Redzamības uzlabojumi →
Augsta kontrasta motīvs un pēc tam izvēlieties motīvu.
Augsta kontrasta fontu lietošana
Mainiet fontu krāsu un kontūru, lai palielinātu kontrastu starp tekstu un fonu.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Redzamības uzlabojumi un
tad pieskarieties slēdzim Augsta kontrasta fonti, lai to aktivizētu.
Augsta kontrasta tastatūras lietošana
Mainiet Samsung tastatūras krāsu, lai paaugstinātu kontrastu starp tekstu un fonu.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Redzamības uzlabojumi un
tad pieskarieties slēdzim Augsta kontrasta tastat., lai to aktivizētu.
Pogu formu attēlošana
Attēlojiet pogu formas ar rāmjiem, lai tās izceltu.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Redzamības uzlabojumi un
tad pieskarieties slēdzim Pogu formu rādīšana, lai to aktivizētu.
Ekrāna krāsu apgriešana
Uzlabojiet ekrāna redzamību, lai palīdzētu lietotājiem vienkāršāk atpazīt ekrānā attēloto tekstu.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Redzamības uzlabojumi un
tad pieskarieties slēdzim Negatīvas krāsas, lai to aktivizētu.
277
Pielikums
Krāsu pielāgošana
Pielāgojiet krāsu parādīšanas veidu ekrānā, ja jums ir grūtības atšķirt krāsas. Ierīce maina krāsas
uz vieglāk atpazīstamām krāsām.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Redzamības uzlabojumi →
Krāsu pielāgošana un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Izvēlieties iespēju.
Lai pielāgotu krāsas intensitāti, velciet regulēšanas joslu sadaļā Intensitāte.
Izvēloties režīmu Personalizēta krāsa, jūs varat personalizēt ekrāna krāsu. Lai pabeigtu krāsu
pielāgošanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Krāsu objektīvs
Pielāgojiet ekrāna krāsas, ja teksta lasīšana sagādā grūtības.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Redzamības uzlabojumi →
Krāsu objektīvs un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Izvēlieties atbilstošo krāsu.
Lai pielāgotu caurspīdīguma līmeni, velciet regulēšanas joslu sadaļā Necaurredzamība.
Ekrāna kustības efektu samazināšana
Samaziniet atsevišķus ekrāna efektus, ja esat jutīgs pret animācijām vai ekrāna kustību.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Redzamības uzlabojumi un
tad pieskarieties slēdzim Noņemt animācijas, lai to aktivizētu.
Lupas izmantošana
Aktivizējiet lupu, lai tuvinātu ekrānu un tā saturu skatītu palielinājumā.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Redzamības uzlabojumi un
tad pieskarieties slēdzim Lupas logs, lai to aktivizētu. Ekrānā parādīsies lupa.
Lai pārvietotu lupu uz vietu ekrānā, kur vēlaties veikt pietuvināšanu, pavelciet aiz lupas rāmja
malas.
278
Pielikums
Ekrāna palielināšana
Palieliniet ekrānu un tuviniet noteiktu zonu.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties Pieejamība → Redzamības uzlabojumi →
Palielinājums.
• Trīsreiz piesk. ekr., lai pal.: veiciet pietuvināšanu, trīsreiz pieskaroties ekrānam. Lai atgrieztos
parastajā skatā, atkal trīsreiz pieskarieties ekrānam.
• Pieskar. pogai, lai palielinātu: veiciet pietuvināšanu, navigācijas joslā pieskaroties pie
un pēc tam pieskaroties vietai, kurā vēlaties palielināt ekrānu. Lai atgrieztos parastajā skatā,
pieskarieties pie .
Lai pārlūkotu ekrānu, velciet divus vai vairākus pirkstus pāri palielinātajam ekrānam.
Lai pielāgotu tālummaiņas attiecību, savelciet vai izpletiet divus vai vairākus pirkstus uz
palielinātā ekrāna.
Varat arī uz laiku palielināt ekrānu, pieskaroties ekrānam trīs reizes un turot. Vai arī pieskarieties
pie , pēc tam pieskarieties pie ekrāna un turiet to. Turot ekrānu, velciet pirkstu, lai palielinātu
ekrānu. Atlaidiet pirkstu, lai atgrieztos parastajā skatā.
• Cipartastatūru un navigācijas joslu ekrānā nevar palielināt.
• Kad šī funkcija ir aktivizēta, var tikt ietekmēta dažu programmu veiktspēja.
Peles vai skārienpaneļa kursora palielināšana
Palieliniet kursoru, kad izmantojat ārēju peli vai skārienpaneli.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Redzamības uzlabojumi un
tad pieskarieties slēdzim Liels peles/skārienpaneļa rādītājs, lai to aktivizētu.
Fonta mainīšana
Mainiet fonta izmēru un stilu.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties Pieejamība → Redzamības uzlabojumi →
Fonta lielums un stils.
Ekrāna tālummaiņa
Mainiet ekrāna tālummaiņas iestatījumu.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties Pieejamība → Redzamības uzlabojumi →
Ekrāna tālummaiņa.
279
Pielikums
Dzirdes aparāti
Skaņas detektori
Iestatiet, lai ierīce vibrētu, kad uztver jūsu durvju zvana vai bērna raudu skaņas.
Kad šī funkcija ir iespējota, balss atpazīšana nedarbojas.
Bērna raudāš. detektors
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība → Dzirdes aparāti → Skaņas
detektori → Bērna raudāš. detektors → Sākt. Uztverot skaņu, ierīce ievibrēs un žurnālā tiks
saglabāts brīdinājums.
Durvju zvana detektors
1
2
3
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība → Dzirdes aparāti →
Skaņas detektori → Durvju zvana detektors.
Pieskarieties pie Ierakst., lai ierakstītu durvju zvana skaņu.
Ierīce atpazīs un ierakstīs durvju zvanu.
Pieskarieties pie Pārbaudīt un piespiediet durvju zvanu, lai pārbaudītu, vai tā skaņa ir pareizi
ierakstīta. Kad ierīce atpazīst durvju zvana skaņu, pieskarieties pie Sākt.
Lai mainītu durvju zvana skaņu, pieskarieties Mainīt durvju zvana skaņu.
Uztverot skaņu, ierīce ievibrēs un žurnālā tiks saglabāts brīdinājums.
Visu skaņu izslēgšana
Iestatiet ierīci izslēgt visas ierīces skaņas kā, piemēram, multivides skaņas un zvanītāja balsi
sarunas laikā.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Dzirdes aparāti un tad
pieskarieties slēdzim Izslēgt visas skaņas, lai to aktivizētu.
280
Pielikums
Skaņas balansa pielāgošana
Iestatiet ierīci pielāgot skaņas līdzsvaru, kad izmantojat austiņas.
1
2
3
Savienojiet austiņas ar ierīci un uzlieciet tās.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība → Dzirdes aparāti.
Izvēlnē Kr./labās p. skaņas bal. velciet pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi un pielāgojiet
skaņas balansu.
Mono audio
Mono izvade apvieno stereoskaņu vienā signālā, kas tiek atskaņots visos austiņu skaļruņos.
Izmantojiet šo, ja jums ir dzirdes traucējumi vai ja vienas austiņas lietošana ir ērtāka.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Dzirdes aparāti un tad
pieskarieties slēdzim Mono audio, lai to aktivizētu.
Subtitru iestatījumi
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Dzirdes aparāti → Samsung
subtitri (CC) vai Google subtitri (CC), tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Izvēlieties kādu no subtitru iestatījumu konfigurēšanas iespējām.
Runas pārveide tekstā
Ierīce ieraksta jūsu balsi un vienlaikus pārveido to ekrāna tekstā.
1
2
3
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība → Dzirdes aparāti →
Runas pārveide tekstā.
Pieskarieties pie
un ierakstiet ar mikrofonu.
Kad esat beiguši ierakstīšanu, pieskarieties GATAVS.
Lai apskatītu ierakstītos failus vai mainītu balss atgādinājuma sistēmas valodu, palaidiet
programmu Balss ierakstītājs.
281
Pielikums
Saziņa un izveicība
Universālais slēdzis
Skārienekrānu var pārvaldīt, pievienojot ārējo slēdzi, pieskaroties ekrānam vai izmantojot galvas
kustības un sejas žestus.
1
2
3
4
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība →
Universālais slēdzis.
Izlasiet ekrānā redzamās instrukcijas un pieskarieties pie Gatavs.
Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Ja universālais slēdzis ierīcē nav reģistrēts, pieskarieties Slēdža pievienošana un iestatiet
slēdžus ierīces vadīšanai.
Lai aktivizētu universālā slēdža funkciju, ierīcē jābūt reģistrētam vismaz vienam slēdzim.
Lai iestatītu slēdžus ierīces vadībai, pieskarieties pie Slēdži.
Lai deaktivizētu šo funkciju, vienlaikus nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma
palielināšanas taustiņu.
Palīgizvēlne
Palīga īsceļa ikonas rādīšana
Iestatiet ierīci rādīt palīga īsceļa ikonu, lai piekļūtu programmām, funkcijām un iestatījumiem.
Pieskaroties palīga izvēlnēm šajā ikonā, varat vienkāršā veidā vadīt savu ierīci.
1
2
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība →
Palīgizvēlne.
Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Palīga īsceļa ikona parādās ekrāna labajā apakšējā daļā.
Lai mainītu palīga saīsnes ikonas caurspīdīguma līmeni, pavelciet zem opcijas
Caurspīdīgums esošo regulēšanas joslu.
282
Pielikums
Piekļūšana palīga izvēlnēm
Palīga īsceļa ikona parādās kā peldoša ikona vieglai piekļuvei palīga izvēlnēm no jebkura ekrāna.
Kad jūs pieskaraties palīga īsceļa ikonai, ikona nedaudz palielinās, un uz tās parādās palīga
izvēlnes. Pieskarieties pa labi vai pa kreisi vērstai bultai, lai dotos uz citiem paneļiem, vai pavelciet
pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos citas izvēlnes.
Kursora lietošana
Palīga izvēlnē pieskarieties Kursors. Jūs varat vadīt ekrānu ar nelielām pirkstu kustībām uz
skāriena zonas. Velciet savu pirkstu uz skāriena zonas, lai pārvietotu kursoru. Tāpat pieskarieties
ekrānam, lai izvēlētos vienumus zem kursora.
Izmantojiet šādas iespējas:
•
/
: ritināt ekrānā pa kreisi vai pa labi.
•
/
: ritināt ekrānā uz augšu vai uz leju.
•
: palieliniet laukumu, kurā ir novietots kursors.
Pirms šīs funkcijas lietošanas, izslēdziet Always On Display funkciju.
•
: mainiet skārienpaneļa un kursora iestatījumus.
•
: pārvietot skāriena zonu uz citu vietu.
•
: aizvērt skāriena zonu.
Papildināto palīdzības izvēļņu lietošana
Iestatiet ierīci parādīt papildu palīdzības izvēlnes izvēlētām programmām.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība →
Palīgizvēlne → Assistant plus, pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu, un tad izvēlieties
programmas.
Noklikšķ., kad rādīt. apstājies
Iestatiet ierīci, lai, novietojot uz vienuma peles kursoru, tā vienumu izvēlētos automātiski.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība un tad
pieskarieties slēdzim Noklikšķ., kad rādīt. apstājies, lai to aktivizētu.
283
Pielikums
Atbildēšana vai sarunas beigšana
Mainiet zvanu atbildēšanas vai zvanu beigšanas metodi.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība →
Atbildēšana un sarunu beigšana.
Izvēlieties vēlamo metodi.
Viena pieskāriena režīma izmantošana
Kad atskan brīdinājuma signāls vai ienāk zvans, pieskarieties pogai, lai apturētu brīdinājumu, vai
arī atbildiet uz zvanu vai to noraidiet tā vietā, lai vilktu pogu.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība un pēc
tam pieskarieties slēdzim Viens pieskāriens, lai pavilktu, lai to aktivizētu.
Vienkārša ekrāna ieslēgš.
Ieslēdziet ekrānu, kustinot savu roku virs sensora ierīces augšdaļā. Jūs varat ieslēgt ekrānu,
nenospiežot nevienu taustiņu. Izmantojot šo funkciju, novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas ar
ekrānu uz augšu vai stingri turiet ierīci, lai novērstu tās kustību.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība un tad
pieskarieties slēdzim Vienkārša ekrāna ieslēgš., lai to aktivizētu.
Saziņas vadība
Aktivizējiet mijiedarbības kontroles režīmu, lai ierobežotu ierīces reakciju uz ievadēm, kad lietojat
programmas.
1
2
3
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība →
Saziņas vadība.
Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Programmas izmantošanas laikā vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu un skaļuma palielināšanas taustiņu.
284
Pielikums
4
5
Pielāgojiet rāmja izmēru vai apvelciet līniju ap zonu, kuru jūs vēlaties ierobežot.
Pieskarieties Gatavs.
Ierīce parāda ierobežoto zonu. Ierobežotā zona nereaģēs uz pieskārieniem, un ierīces taustiņi
tiks atspējoti. Tomēr jūs varat iespējot funkcijas ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam, skaļuma
taustiņam un tastatūrai saziņas vadības režīmā.
Lai deaktivizētu mijiedarbības kontroles režīmu, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu
un skaļuma palielināšanas taustiņu.
Lai iestatītu ierīci bloķēt ekrānu pēc mijiedarbības vadības režīma deaktivizēšanas, palaidiet
ekrānu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība → Saziņas vadība un
tad pieskarieties slēdzim Bloķēt, kad deaktivizēta, lai to aktivizētu.
Skāriena un turēšanas aizkave
Iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība →
Skāriena un turēšanas aizkave un tad izvēlieties iespēju.
Pieskāriena ilgums
Iestatiet laiku, cik ilgi ir jāpieskaras ekrānam, lai ierīce to atpazītu kā skārienu.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība →
Pieskāriena ilgums, pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu, un tad izvēlieties programmas.
Ignorēt atkārtotus pieskārienus
Iestatiet ierīci, lai tiktu atpazīts tikai pirmais skāriens iestatītajā ilgumā, ja esat pieskāries ekrānam
vēlreiz.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Saziņa un izveicība → Ignorēt
atkārtotus pieskārienus, pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu, un tad izvēlieties programmas.
285
Pielikums
Papildu iestatījumi
Ātrā pieejamības funkciju palaišana
Iestatiet, lai ātri piekļūtu pieejamības funkcijām.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Papildu iestatījumi → Iesl./
izsl. un skaļ. paliel. t. un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Pēc tam izvēlieties
pieejamības funkciju, kas tiks atvērta, kad vienlaicīgi nospiedīsiet ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu un skaļuma palielināšanas taustiņu.
Jūs varat piekļūt tālāk norādītajām pieejamības funkcijām:
• Pieejamība
• Voice Assistant
• Universālais slēdzis
• Lupas logs
• Negatīvas krāsas
• Krāsu pielāgošana
• Krāsu objektīvs
• Saziņas vadība
• Augsta kontrasta fonti
Ātra īsceļa pakalpojumu palaišana
Iestatiet, lai ātri palaistu īsceļa pakalpojumus.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Papildu iestatījumi → Skaļ.
paliel. un samaz. taust. un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Pēc tam pieskarieties
Izvēlētais pakalpojums un izvēlieties īsceļa pakalpojumu, lai sāktu, kad vienlaikus trīs sekundes
turat nospiestu skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņu.
Varat piekļūt šādiem īsceļu pakalpojumiem:
• Universālais slēdzis
• Voice Assistant
286
Pielikums
Gaismas paziņojuma iestatīšana
Iestatiet ierīci, lai zibspuldze vai ekrāns mirgotu, atskanot modinātāja signālam vai saņemot
paziņojumus, piemēram, par ienākošajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Papildu iestatījumi →
Zibspuldzes paziņojums un pēc tam pieskarieties slēdžiem, kas atrodas līdzās aktivizējamajām
iespējām.
Paziņojumu atgādinājumi
Iestatiet ierīci jūs brīdināt par paziņojumiem, kurus neesat pārbaudījis noteiktā laika posmā.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Papildu iestatījumi →
Paziņojumu atgādinājumi un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Lai iestatītu ierīci vibrēt un atskaņot paziņojuma signālu, ja jums ir nepārbaudīti ziņojumi,
pieskarieties slēdzim Vibrēt, kad atskaņo skaņu, lai to aktivizētu.
Lai iestatītu intervālus starp signāliem, pieskarieties Atgādināt ik pēc.
Lai iestatītu programmas brīdināt jūs par paziņojumiem, pieskarieties slēdžiem blakus
programmām zem Izvēlētie atgādinājumi, lai to aktivizētu.
Balss ierakstu pievienošana balss etiķetēm
Lai atšķirtu līdzīgas formas objektus, varat pievienot tiem balss etiķetes. Varat ierakstīt un piešķirt
balss ierakstu balss etiķetei, kam iespējota NFC funkcija. Balss ieraksts tiek atskaņots, kad savu
ierīci novietojat etiķetes tuvumā.
Pirms šīs funkcijas lietošanas, ieslēdziet NFC funkciju.
1
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība → Papildu iestatījumi →
Balss NFC atzīme.
Tiks palaists balss ierakstītājs.
2
3
4
Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie
. Runājiet mikrofonā.
Kad esat beidzis ierakstīšanu, pieskarieties GATAVS, lai apturētu.
Turiet savas ierīces aizmuguri virs balss etiķetes.
Balss ierakstā esošā informācija tiks uzrakstīta uz balss etiķetes.
287
Pielikums
Bloķēšana ar virzienu
Izveidojiet virzienu kombināciju ekrāna atbloķēšanai.
1
2
3
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Papildu iestatījumi →
Bloķēšana ar virzienu un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Velciet ar pirkstu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi sešas līdz astoņas reizes, tad pieskarieties
TURPINĀT.
Vēlreiz uzvelciet virzienu kombināciju, lai to apstiprinātu, un pieskarieties APSTIPR.
Instalētie pakalpojumi
Skatīt pieejamības pakalpojumus, kas instalēti šajā ierīcē.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Pieejamība → Instalētie pakalpojumi.
288
Pielikums
Traucējummeklēšana
Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas
situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.
Kad ieslēdzat ierīci vai kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no
šiem kodiem:
• Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet ierīcei iestatīto paroli.
• PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ievadiet
komplektā ar SIM vai USIM karti iekļauto PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni
Bloķēt SIM karti.
• PUK: parasti jūsu SIM vai USIM karte ir tiek nobloķēta, jo vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts
nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
• PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar
SIM vai USIM karti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties
kļūdu ziņojumi.
• Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar
pakalpojumu sniedzēju.
Jūsu ierīci nevar ieslēgt
Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms
ierīces ieslēgšanas.
289
Pielikums
Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi
• Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildu aksesuārus, tas var nefunkcionēt
pareizi.
• Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam, vai ja pieskaraties
skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
• Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
• Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
• Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
• Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz Samsung servisa centru.
Ierīce sasalst vai rodas fatāla kļūda
Pamēģiniet tālāk norādītos risinājumus. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung
servisa centru.
Ierīces restartēšana
Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai izslēgt ierīci un ieslēgt
to no jauna.
Piespiedu restartēšana
Ja ierīce nereaģē, vienlaikus turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma
samazināšanas taustiņu ilgāk nekā 7 sekundes, lai restartētu ierīci.
Ierīces atiestatīšana
Ja iepriekš minētās metodes nepalīdz novērst problēmu, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Vispārīga pārvaldība → Atiestatīt →
Sākotnējo datu atiestate → Atiestatīt → Dzēst visu. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu,
atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas.
290
Pielikums
Zvani netiek savienoti
• Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
• Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
• Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt
• Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
• Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
• Ja izmantojat austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.
Zvana laikā atbalsojas skaņa
Pielāgojiet skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņu, vai pārvietojieties uz citu vietu.
Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas
kvalitāte ir vāja
• Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams,
jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
• Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar
problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.
Akumulatora ikona ir tukša
Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet akumulatoru.
291
Pielikums
Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem
lādētājiem)
• Pārliecinieties, vai lādētājs ir savienots pareizi.
• Apmeklējiet Samsung servisa centru un nomainiet akumulatoru.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz
• Ierīcei vai tās akumulatoram atrodoties ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras ietekmē,
derīgā uzlāde var būt samazināta.
• Izmantojot noteiktas funkcijas vai programmas, piemēram, GPS, spēles vai internetu,
akumulatora enerģijas patēriņš palielinās.
• Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.
Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi
Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai
darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet
veikt tālāk aprakstītās darbības:
• Uzlādējiet akumulatoru.
• Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
• Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā
problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.
Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā
• Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu
uzņemšanas metodes.
• Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu
iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.
292
Pielikums
Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi
Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad jūs atverat tos savā
ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:
• Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
• Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital
Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu
rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
• Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts, piemēram, DivX vai AC3,
netiek atbalstīts, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus
atbalsta jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.
• Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas
uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
• Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai
papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu
signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.
Bluetooth nedarbojas, kā paredzēts
Ja nevar sameklēt otru Bluetooth ierīci, pastāv savienojuma problēmas vai darbības traucējumi,
rīkojieties, kā norādīts tālāk.
• Pārbaudiet, vai ierīce, ar ko vēlaties izveidot savienojumu, ir gatava meklēšanai vai
savienojuma izveidei.
• Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā
sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.
• Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Savienojumi un pēc tam
pieskarieties Bluetooth slēdzim, lai to aktivizētu.
• Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Vispārīga pārvaldība →
Atiestatīt → Atiestatīt tīkla iestatījumus → Atiestatīt → Atiestatīt, lai atiestatītu tīkla
iestatījumus. Veicot atiestatīšanu, varat zaudēt reģistrēto informāciju.
Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.
293
Pielikums
Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums
• Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
• Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
• Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, pārliecinieties, lai datorā būtu instalēta 3. vai
jaunāka Windows XP servisa pakotne.
Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu
GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci,
lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.
Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši
Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā
gadījumā jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību
par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.
Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga
• Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai
vibrēšana.
• Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.
Ierīces krātuvē nepietiek vietas
Izdzēsiet nevajadzīgos datus, piemēram, datus kešatmiņā, izmantojot ierīces apkopes funkciju,
vai arī manuāli izdzēsiet nelietotās programmas vai failus, lai atbrīvotu vietu krātuvē.
294
Pielikums
Sākuma ekrānā nav redzama programmu poga
Programmu sarakstu varat atvērt, neizmantojot programmu pogu, ja sākuma ekrānā pavilksiet
augšu vai uz leju. Lai sākuma ekrānā tiktu rādīta programmu poga, palaidiet programmu
Iestatījumi un pieskarieties pie Displejs → Sākuma ekrāns, pēc tam pieskarieties pie slēdža
Programmu poga, lai to aktivizētu.
Nav redzama sākuma poga
Atsevišķu programmu vai funkciju izmantošanas laikā navigācijas josla ar tajā esošo sākuma
pogu var nebūt redzama. Lai parādītu navigācijas joslu, velciet uz augšu no ekrāna apakšdaļas.
Bixby nereaģē
• Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
• Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
• Ja pēc šo darbību veikšanas Bixby joprojām nedarbojas atbilstoši, sazinieties ar Samsung
servisa centru.
Paziņojumu panelī neparādās ekrāna spilgtuma pielāgošanas josla
Atveriet paziņojumu paneli, pavelkot statusa joslu lejup. Pēc tam pavelciet uz leju paziņojumu
paneli. Pieskarieties
, kas atrodas blakus spilgtuma pielāgošanas joslai, un pieskarieties
slēdzim Rādīt vadīklu augšdaļā, lai to aktivizētu.
Samsung Cloud nedarbojas
• Pārliecinieties, ka esat pareizi pievienojies tīklam.
• Jūs nevarat izmantot Samsung Cloud tā servisa pārbaudes laikā. Mēģiniet vēlreiz pēc neilga
brīža.
295
Pielikums
Ierīce, atrodoties bloķētā ekrāna režīmā, neatpazīst manas
varavīksnenes
• Pārliecinieties, ka nekas neaizsedz varavīksnenes atpazīšanas kameru un LED un mēģiniet
vēlreiz.
• Ja pašreizējie gaismas apstākļi ļoti atšķiras no apstākļiem, kādi bija brīdī, kad reģistrējāt savu
varavīksneni, ierīce var neatpazīt jūsu varavīksneni. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet
vēlreiz.
• Pārliecinieties, ka ierīce netiek kustināta un ka tā nav pārlieku sasvērta.
Akumulatora noņemšana
• Lai izņemtu akumulatoru, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Lai
saņemtu akumulatora izņemšanas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet vietni
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Jūsu drošībai nemēģiniet izņemt akumulatoru pats. Ja akumulators netiek pareizi izņemts,
tas var izraisīt akumulatora un ierīces bojājumus, ievainojumus un/vai padarīt ierīci nedrošu
lietošanai.
• Samsung neuzņemas atbildību par kaitējumu un zaudējumiem (saistībā ar līguma
noteikumiem vai deliktu, tostarp nolaidību), kas varētu rasties, ja netiek precīzi ievēroti šie
brīdinājumi un norādījumi, izņemot nāvi vai miesas bojājumus, ja tie radušies Samsung
nolaidības dēļ.
296
Autortiesības
Autortiesības © 2019 Samsung Electronics
Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.
Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā,
elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā
informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav
saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.
Preču zīmes
• SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
• Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir
reģistrētas preču zīmes, kas pieder Wi-Fi Alliance.
• Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Dolby, Dolby, Dolby Atmos un dubultais D ir
Dolby Laboratories tirdzniecības zīmes.
• Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising