Samsung | SM-A920F/DS | User manual | Samsung Galaxy A9 (2018) Kasutusjuhend

Samsung Galaxy A9 (2018) Kasutusjuhend
KASUTUSJUHEND
SM-A920F/DS
Estonian. 11/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Sisukord
Põhiline
4
6
9
13
16
21
25
26
29
31
35
48
50
77
81
85
87
88
113
120
122
127
130
131
132
133
137
138
139
139
141
142
145
150
151
Üldteave
Olukorrad ja lahendused, kui seade üle
kuumeneb
Seadme paigutus ja funktsioonid
Aku
SIM või USIM kaart (nano-SIM kaart)
Mälukaart (microSD kaart)
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Algseadistamine
Samsungi konto
Andmete ülekandmine teie eelmiselt
seadmelt
Ekraani mõistmine
Teavituste paneel
Teksti sisestamine
Rakendused ja funktsioonid
53
55
72
Rakenduste installimine ja
deinstallimine
Bixby
Telefon
2
Kontaktid
Sõnumid
Internet
E-post
Kaamera
Galerii
Always On Display
Mitmikaken
Samsung Pay
Samsung Members
Samsung Notes
Kalender
Samsung Health
Raadio
Helisalvesti
Minu Failid
Kell
Kalkulaator
Game Launcher
SmartThings
Sisu jagamine
Google rakendused
Sisukord
Seaded
179 Lukustusekraan
180 Smart Lock
180 Biomeetria ja turvalisus
182 Näotuvastus
185 Sõrmejäljetuvastus
188 Samsung Pass
192 Turvaline kaust
196 Pilv ja kontod
197 Varundamine ja taastamine
197 Google
198 Juurdepääs
199 Üldine haldus
200 Tarkvaravärskendus
201 Kasutusjuhend
201 Teave telefoni kohta
153 Sissejuhatus
153 Ühendused
154 Wi-Fi
157 Bluetooth
159 Andmesäästja
159 NFC ja maksed
166
168
168
172
173
176
179
162 Mobiilne kuumkoht ja modem
163 SIM-kaardi haldur
164 Veel ühenduseseadeid
Helid ja värinad
167 Dolby Atmos (ruumiline heli)
Teavitused
Ekraan
169 Sinise valguse filter
170 Ekraani režiimi vahetamine või
ekraani värvi reguleerimine
172 Ekraanisäästja
Taustpildid ja teemad
Täpsemad funktsioonid
175 Dual Messenger
Seadme hooldus
Rakendused
Lisa
202 Tõrkeotsing
209 Aku eemaldamine
3
Põhiline
Üldteave
Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne
seadme kasutama hakkamist läbi.
• Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
• Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast, mudeli üksikasjadest või
seadme tarkvarast osaliselt erineda.
• Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja muutmälukasutust, mõjutab
seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei
pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
• Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud
probleemide eest.
• Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on
tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras.
Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste
tööd.
• Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on
litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine
müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on
täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
• Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne
sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua
lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
• Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma
eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust
Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust
teenusepakkujaga.
4
Põhiline
• Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine
võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi
litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.
• Olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast on ekraanile tootmise ja tarne ajaks paigaldatud
ekraanikaitse. Garantii ei kata paigaldatud ekraanikaitse kahjustusi.
• Puuteekraani on selgelt näha ka tugeva päikesevalguse käes, kuna kontrastsust
reguleeritakse automaatselt vastavalt ümbritsevale keskkonnale. Toote omaduste tõttu võib
liikumatu graafika pikaajaline kuvamine põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste
ilmumist.
– – Soovitatav on vältida puuteekraanil või selle osal liikumatu graafika pikaajalist kuvamist ja
puuteekraani mittekasutamise korral see välja lülitada.
– – Puuteekraani saab seadistada automaatselt välja lülituma, kui te seda ei kasuta. Käivitage
rakendus Seaded, toksake suvandit Ekraan → Ekraani kuvalõpp ja seejärel valige
ooteaeg, pärast mida lülitab seade puuteekraani välja.
– – Puuteekraani seadistamiseks heledust ümbritseva keskkonna järgi automaatselt
reguleerima käivitage rakendus Seaded ja toksake suvandit Ekraan → Automaatne
heledus.
• Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC)
heakskiitu. Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate vaadata seadme FCC ID-d. Seadme FCC
ID vaatamiseks käivitage rakendus Seaded ja toksake Teave telefoni kohta → Olek.
Juhendavad ikoonid
Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele
Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid
Märkus: märkused, vihjed või lisainfo
5
Põhiline
Olukorrad ja lahendused, kui seade üle
kuumeneb
Kui seade aku laadimisel kuumeneb
Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal
võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme
tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadur
laadimise lõpetada.
Käitumine seadme kuumenemisel:
• Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et
seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
• Põhjus, miks seadme alumine osa üle kuumeneb, võib olla, et ühendatud USB-kaabel
on katki. Vahetage katkine USB-kaabel välja uue kaabli vastu, mille Samsung on heaks
kiitnud.
• Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid,
magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.
Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite
puhul.
6
Põhiline
Kui seade kasutamise ajal kuumeneb
Kui te kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või te kasutate neid
pikema aja vältel, võib suurenenud akukasutuse tõttu teie seade ajutiselt kuumaks muutuda.
Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.
Olukorrad, kus seade võib üle kuumeneda. Olenevalt funktsioonidest ja rakendustest, mida
kasutate, ei pruugi need näited teie mudeli kohta käia.
• peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
• suurte failide allalaadimisel;
• kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
– – mängides hea kvaliteediga mänge pikema aja vältel;
– – salvestades videoid pikema aja vältel;
– – vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
– – teleriga ühendamisel
• multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
– – kasutades mitmikakent;
– – värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
– – suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
– – salvestades videoid sirvimise rakenduse kasutamise ajal;
• sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
• kasutades autos sirvimise rakendust, kui seade on otsese päikese käes;
• kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
• kasutades seadet leviaugus või alas, kus on nõrk signaal;
• laadides akut katkise USB-kaabliga;
• kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehadega, nagu
vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
• kasutades rändlust.
7
Põhiline
Käitumine seadme kuumenemisel:
• Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
• Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage
seade.
• Desaktiveerige Wi-Fi, GPSi ja Bluetoothi funktsioonid, kui te neid ei kasuta.
• Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te
ei kasuta.
• Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
• Vähendage ekraani heledust.
• Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage.
Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.
Seadme piirangud ülekuumenemise korral
Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks
välja lülituda. Funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.
• Kui seade muutub tavapärasest kuumemaks, kuvatakse seadme ülekuumenemise sõnum.
Seadme temperatuuri langetamiseks piiratakse ekraani heledust ja toimivuskiirust,
samuti peatub aku laadimine. Töötavad rakendused suletakse ja te saate teha ainult
hädaabikõnesid, kuni seade on maha jahtunud.
• Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, kuvatakse toite väljalülitamise teade.
Lülitage seade välja ja oodake, kuni see on maha jahtunud.
Töökeskkonna ettevaatusabinõud
Teie seade võib töökeskkonnast tulenevalt kuumeneda järgnevatel põhjustel. Olge ettevaatlik, et
vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.
• Ärge hoidke oma seadet väga kuuma või külma temperatuuri käes.
• Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
• Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohtas (nt suvel autos).
• Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
• Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete
või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
• Ärge kunagi kasutage katkist laadurit või akut.
8
Põhiline
Seadme paigutus ja funktsioonid
Pakendi sisu
Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kiirjuhendit.
• Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt
regioonist või teenusepakkujast erineda.
• Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste
seadmetega.
• Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
• Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et
need sobivad teie seadmele.
• Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute
kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
• Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval
olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.
9
Põhiline
Seadme osad
Lähedus-/valgussensor
Kõlar
Eesmine kaamera
Helitugevusnupp
Bixby klahv
Toitenupp
Puuteekraan
Mitmeotstarbeline
(C-tüüpi USB)
10
Põhiline
Mikrofon
SIM-kaart /
Mälukaardi salv
GPS antenn
Sõrmejälje
tuvastussensor
Tagakaamera
(neljakordne)
Välk
NFC-antenn
Põhiantenn
Kõlar
Kuulari pesa
Mikrofon
Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega.
Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega,
võib kaamera pildiandur kahjustuda. Kahjustunud pildiandurit ei ole võimalik parandada
ja see põhjustab täppe ja laike piltidel.
11
Põhiline
• Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevates olukordades:
– – Kui kinnitate seadme antenni lähedusse metalli sisaldava kleebise
– – Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
– – Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või mobiilne andmeside,
kasutamise ajal seadme antenni oma kätega või mõne muu esemega
• Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata
ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
• Ärge katke lähedus-/valgussensorit ekraani tarvikute, näiteks ekraanikaitsmete või
kleepsudega. See hoiab ära sensori talitlushäired.
• Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib
tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
Nupud
Bixby klahv
Helitugevusnupp
Toitenupp
Klahv
Toide
Funktsioon
• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks.
• Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.
• Vajutage Bixby Avakuva avamiseks. Vaadake lisateavet jaotisest Bixby.
Bixby
• Vajutage ja hoidke all Bixby Voice'i käivitamiseks. Vaadake lisateavet
jaotisest Bixby Voice.
Helitugevus
• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.
12
Põhiline
Tarkvara nupud
Nupp kuva/peida
Tagasi-nupp
Viimaste
rakenduste nupp
Avakuva nupp
Kui te oma seadme sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa. Vaikimisi on tarkvara
nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Lisateavet vaadake jaotisest
Navigatsiooniriba (tarkvara nupud).
Aku
Aku laadimine
Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.
Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või
kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.
• Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest
tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
• Kasutage ainult seadmega kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Seade võib kahjustuda,
kui kasutate Mikro USB-kaablit.
Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal
ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks
elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja
lihtsalt ligipääsetav.
13
Põhiline
1
2
Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga.
3
4
Ühendage USB-toiteadapter pistikupessa.
Sisestage USB-kaabel seadme mitmeotstarbelisse pessa.
Peale aku täislaadimist ühendage laadur seadme küljest lahti. Seejärel eemaldage laadija
elektrokontakti küljest.
Akuenergia tarbimise vähendamine
Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.
• Optimeerige seadet, kasutades seadme haldusfunktsiooni.
• Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan toitenuppu vajutades välja.
• Aktiveerige energiasäästurežiim.
• Sulgege ebavajalikud rakendused.
• Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
• Deaktiveerige Wi-Fi, kui te seda ei kasuta.
• Deaktiveerige sünkroniseeritavate rakenduste automaatne sünkroniseerimine.
• Vähendage taustavalguse põlemisaega.
• Vähendage ekraani heledust.
14
Põhiline
Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud
• Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
• Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul
mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
• Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad
ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks
andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
• Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu
pikendada laadimisele kuluvat aega.
• Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
• Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda.
Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
• Laadimise ajal võivad seade ja laadija kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie
seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise
lõpetada.
• Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme
laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.
• Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.
15
Põhiline
Kiirlaadimine
Seadmesse on ehitatud kiirlaadimissüsteem. Te saate akut kiiremini laadida, kui seade või selle
ekraan on välja lülitatud.
Laadimiskiiruse tõstmine
Laadimiskiiruse tõstmiseks lülitage seade või selle ekraan aku laadimise ajaks välja. Kui toimub
väljalülitatud seadme aku laadimine, kuvatakse ekraanile ikoon .
Kui kiirlaadimise funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus Seaded, toksake Seadme
hooldus → Aku → → Täpsemad seaded ja toksake seejärel aktiveerimiseks lülitit
Kiirlaadimine.
• Te ei saa sisseehitatud kiirlaadimissüsteemi kasutada, kui laete akut tavalise
akulaaduriga.
• Kui seade kuumeneb või ümbritseva keskkonna temperatuur tõuseb, või
laadimiskiirus automaatselt väheneda. See on tavaline tööolukord, mis väldib seadme
kahjustumist.
SIM või USIM kaart (nano-SIM kaart)
SIM-või USIM-kaardi paigaldamine
Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.
Saate sisestada kaks SIM- või USIM-kaarti, et teil oleks ühes seadmes kaks telefoninumbrit või
teenusepakkujat. Mõnes piirkonnas võib andmeedastuse kiirus olla juhul, kui seadmesse on
sisestatud kaks SIM-kaarti, aeglasem võrreldes ühe SIM-kaardiga.
Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta
kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.
Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE-teenused olla saadaval. Teenuse
saadavuse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
16
Põhiline
17
Põhiline
1
Sisestage väljutustihvt salve kõrval olevasse auku, et väljutada salv.
Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
2
3
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
Asetage SIM- või USIM-kaart SIM-kaardi salve nii, et kaardi kuldsed kontaktpinnad on
suunaga alla. Sisestage peamine SIM või USIM kaart salve 1 ( 1 ) ja sekundaarne SIM või USIM
kaart salve 2 ( 2 ).
2
1
Salv 2
4
Salv 1
Vajutage SIM või USIM kaart õrnalt salve, et seda kinnitada.
Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib SIM kaart salvest välja tulla või kukkuda.
5
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
• Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge
alati, et salv on kuiv.
• Sisestage salv täielikult salve pessa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.
18
Põhiline
Kaardi korrektne paigaldamine
Nano-SIM kaart 2
Nano-SIM kaart 1
MicroSD kaart
Kasutage ainult nano-SIM kaarti.
SIM-või USIM-kaardi eemaldamine
1
2
3
4
Sisestage väljutustihvt salve kõrval olevasse auku, et väljutada salv.
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
Eemaldage SIM-või USIM-kaart.
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
19
Põhiline
Kahe SIM- või USIM-kaardi kasutamine
Kui te sisestate kaks SIM- või USIM-kaarti, on teil ühe seadme peale kaks telefoninumbrit või
teenusepakkujat.
SIM-või USIM-kaartide aktiveerimine
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Ühendused → SIM-kaardi haldur. Valige SIM- või USIMkaart ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
SIM-või USIM-kaartide seadistamine
Käivitage rakendus Seaded, toksake Ühendused → SIM-kaardi haldur ning valige seejärel kas
SIM- või USIM-kaart, et pääseda ligi järgnevatele võimalustele.
• Ikoon: muutke SIM või USIM kaardi ikooni.
• Nimi: muutke SIM või USIM kaardi kuvatavat nime.
• Võrgurežiim: valige SIM või USIM kaardiga kasutatav võrgu tüüp.
Eelistatava SIM-või USIM-kaardi seadistamine
Kahe kaardi aktiveerimisel võite määrata kõned, sõnumivahetuse ja andmesideteenused kindlale
kaardile.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Ühendused → SIM-kaardi haldur ning seadistage seejärel
eelistatud kaardid valiku EELISTATUD SIM-KAART alt.
20
Põhiline
Mälukaart (microSD kaart)
Mälukaardi paigaldamine
Teie seadme mälukaardi maht võib erineda teiste mudelite mälukaartidest ja mõned
mälukaardid, olenevalt mälukaardi tootjast ja tüübist, ei pruugi teie seadmega ühilduda. Oma
seadme mälukaardi maksimaalse mahu vaatamiseks minge Samsungi veebilehele.
• Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi
kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
• Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.
• Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne
muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada või ei tuvasta
kaarti. Mälukaardi kasutamiseks tuleb see vormindada. Kui Teie seade ei suuda
mälukaarti vormindada või ära tunda, võtke ühendust mälukaardi tootja või Samsungi
teeninduskeskusega.
• Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
• Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas Minu
Failid → SD-kaart.
21
Põhiline
1
Sisestage väljutustihvt salve kõrval olevasse auku, et väljutada salv.
Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
2
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
Salve seadmest eemaldamisel katkestatakse mobiilne andmeside.
22
Põhiline
3
Asetage mälukaart mälukaardi alusele nii, et kaardi kuldsed kontaktpinnad on suunaga alla.
Mälukaardi salv
4
Vajutage mälukaart õrnalt salve, et seda kinnitada.
Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib mälukaart salvest välja tulla või kukkuda.
5
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
• Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge
alati, et salv on kuiv.
• Sisestage salv täielikult salve pessa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.
Mälukaardi eemaldamine
Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Seadme hooldus → Hoiundamine → → Mäluseaded
→ SD-kaart → KATKESTA ÜHENDUS.
1
2
Sisestage väljutustihvt salve kõrval olevasse auku, et väljutada salv.
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
23
Põhiline
3
4
Eemaldage mälukaart.
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
Ärge eemaldage välist mälu, nagu mälukaart või USB mälu, kui seade kannab üle või
kasutab andmeid või kohe pärast andmete ülekandmist. See võib põhjustada andmete
rikkumist või kaotust või kahjustada välist mälu või teie seadet. Samsung ei vastuta
kaotuste, kaasa arvatud andmekaotuse eest, mis tuleneb väliste mäluseadmete vääriti
kasutamisest.
Mälukaardi vormindamine
Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult
seadmes.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Seadme hooldus → Hoiundamine → → Mäluseaded
→ SD-kaart → Vorming.
Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles mälukaardil olevatest olulistest
andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat
andmekadu.
24
Põhiline
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.
Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid
oma seadme seadistamiseks.
Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake Toide VÄLJA.
Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu
lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
Seadme taaskäivitamine
Seadme taaskäivitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ning seejärel toksake Taaskäivita.
Kui teie seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu ja helitugevuse
vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.
Helitugevuse
vähendusnupp
Toitenupp
25
Põhiline
Hädaabirežiim
Aku säästmiseks võite seadme lülitada energiasäästu režiimi. Mõningaid rakendusi ja funktsioone
ei saa kasutada. Hädaabirežiimis saate teha hädaabikõnesid, saata teavet oma praeguse asukoha
kohta teistele, käivitada hädaabialarmi jm.
Hädaabirežiimi aktiveerimine
Hädaabirežiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel
Hädaabirežiim.
Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev
kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
Hädaabirežiimi deaktiveerimine
Hädaabirežiimi inaktiveerimiseks toksake valikutel → Lülita hädaabirež. välja. Või vajutage ja
hoidke toitenuppu ning toksake seejärel Hädaabirežiim.
Algseadistamine
Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid
oma seadme seadistamiseks.
• Algseadistamise protsessid võivad sõltuvalt seadme tarkvarast või regioonist erineda.
• Saate oma seadet seadistada Bixby Voice’i abil olenevalt valitud seadme keelest.
1
Lülitage seade sisse.
26
Põhiline
2
Valige seadme jaoks eelistatud keel ja seejärel valige
.
Valige keel.
3
Valige Wi-Fi võrguühendus ja ühendage seade sellega.
Kui te ei loo Wi-Fi võrguühendust, ei pruugi algseadistamise ajal olla võimalik mõnda
seadme funktsiooni seadistada.
4
5
Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid algseadistamise juhiseid.
Valige seadme kaitsmiseks ekraanilukustusmeetod. Te saate oma isiklikke andmeid kaitsta,
ennetades teiste ligipääsu oma seadmele. Kui soovite ekraanilukustusmeetodi hiljem
seadistada, toksake Ei, tänan teid.
27
Põhiline
6
Logige oma Samsungi kontosse sisse. Te saate nautida Samsungi teenuseid ja tagada
andmete ajakohasuse kõigis oma seadmetes. Vaadake lisateavet jaotisest Samsungi konto.
7
Valige soovitud funktsioonid ja lõpetage algseadistamine.
Seejärel näete avalehte.
28
Põhiline
Samsungi konto
Sissejuhatus
Teie Samsungi konto on integreeritud kontoteenus, mis võimaldab teil kasutada mitmesuguseid
Samsungi teenuseid, mida pakuvad mobiilsed seadmed, telerid ning Samsungi veebileht. Pärast
Samsungi konto registreerimist saate Samsung Cloudi abil tagada oma andmete ajakohasuse
ja turvalisuse kõigis oma seadmetes, jälitada ja kontrollida kadunud või varastatud seadet, näha
Samsung Members programmi liikmete nõuandeid ja veel rohkemat.
Looge endale Samsungi konto, kasutades oma e-posti aadressi.
Selleks, et näha nimekirja teenustest, mida oma Samsungi kontoga kasutada saate, külastage
veebilehte account.samsung.com. Samsungi kontode kohta lisateabe saamiseks käivitage
rakendus Seaded ja toksake Pilv ja kontod → Kontod → Samsung Account → → Spikker.
Samsungi konto registreerimine
Uue Samsungi konto registreerimine
Kui teil pole Samsungi kontot, peaksite selle looma.
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Pilv ja kontod → Kontod → Lisa konto → Samsung
Account.
Võite ka käivitada rakenduse Seaded ja toksata
2
3
.
Toksake LOO KONTO.
Järgige konto lõplikuks loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
29
Põhiline
Olemasoleva Samsungi konto registreerimine
Kui teil juba on Samsungi konto, registeerige see seadmesse.
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Pilv ja kontod → Kontod → Lisa konto → Samsung
Account.
Võite ka käivitada rakenduse Seaded ja toksata
2
3
.
Toksake LOGI SISSE.
Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake LOGI SISSE.
Kui olete oma kontoandmed unustanud, toksake Leia tunnus või Lähtesta parool. Te saate
oma kontoteavet näha, kui sisestate vajaliku teabe.
Kui soovite kinnitada Samsungi konto parooli biomeetriliste andmete, nagu sõrmejäljed,
toksake valikul Kinnita identiteet Samsung Passi kasutades parooli asemel biomeetriaga.
Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Pass.
4
5
Lugege läbi tingimused ja toksake JÄRGMINE.
Toksake Samsungi konto registreerimise lõpetamiseks VALMIS.
Samsungi konto eemaldamine
Seadmest registreeritud Samsungi konto eemaldamisel, eemaldatakse ka teie andmed nagu
näiteks kontaktid või sündmused.
1
2
3
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Pilv ja kontod → Kontod.
Toksake Samsung Account → → Eemalda konto.
Toksake EEMALDA, sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake siis EEMALDA KONTO.
30
Põhiline
Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt
Saate taastada andmed, näiteks pildid, kontaktid, sõnumid ja rakendused, Samsung Cloudist.
Smart Switchi abil saate need kopeerida ka enda eelmisest seadmest.
• Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
• Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte
www.samsung.com/smartswitch. Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage
ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.
Smart Switch
Edastage andmeid mobiiliseadme ja Smart Switchi vahel. Smart Switchi kasutamiseks käivitage
rakendus Seaded ja toksake Pilv ja kontod → Smart Switch. Kui teil nimetatud rakendust ei ole,
laadige see alla poest Galaxy Apps või Play pood.
Andmete ülekandmine mobiilseadmelt
Kandke andmeid üle oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele Wi-Fi Directi kaudu.
1
Käivitage eelmisel seadmel rakendus Smart Switch.
Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest Galaxy Apps või Play pood.
2
3
Käivitage oma seadmes rakendus Seaded ja toksake Pilv ja kontod → Smart Switch.
Asetage seadmed üksteise lähedale.
31
Põhiline
4
5
6
Toksake eelmisel seadmel JUHTMEVABA → SAADA.
Toksake oma seadmel JUHTMEVABA → VÕTA VASTU ja valige eelmise seadme tüüp.
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et oma eelmiselt seadmelt andmed üle kanda.
Andmete kopeerimine välismälu abil.
Kopeerige andmeid välismälu, nagu näiteks microSD kaart, abil.
1
2
3
Kopeerige eelmise seadme andmed välismällu.
4
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et välismälust andmed üle kanda.
Sisestage või ühendage välismälu enda seadmega.
Käivitage oma seadmes rakendus Seaded ja toksake Pilv ja kontod → Smart Switch →
VÄLISMÄLU → UUENDA.
Varundamisandmete ülekandmine arvutist
Oma seadme ja arvuti vahel andmete edastamine. Peate laadima alla Smart Switchi
arvutiversiooni aadressilt www.samsung.com/smartswitch. Tehke oma eelmise seadme
andmetes varukoopia arvutisse ja importige andmed uude seadmesse.
1
Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks lehte
www.samsung.com/smartswitch.
2
Käivitage arvutis Smart Switch.
Kui teie eelmine seade ei olnud Samsungi seade, tehke andmetest arvutisse varukoopia
seadme tootja poolt pakutava programmi abil. Seejärel liikuge edasi viienda sammu
juurde.
32
Põhiline
3
4
Ühendage oma eelmine seade arvutiga seadme USB-kaabli abil.
5
6
Ühendage oma uus seade arvutiga USB-kaabli abil.
Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid seadme andmete varundamise kohta. Seejärel
ühendage oma eelmine seade arvutist lahti.
Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid andmete uude seadmesse ülekandmise kohta.
Imporditud andmete vaatamine
Te saate eelmisest seadmest imporditud andmeid samas rakenduses vaadata.
Kui teie uues seadmes ei ole imporditud andmete vaatamiseks või esitamiseks samasid
rakendusi, salvestatakse andmed sarnasesse rakendusse. Kui te importisite näiteks memosid ja
teie seadmes ei ole memode rakendust, saate memosid vaadata rakenduses Samsung Notes.
Samsung Cloud
Tehke oma eelmise seadme andmetest varukoopia Samsung Cloudi ja taastage andmed
uues seadmes. Samsung Cloudi abil võite sünkroonida oma seadmesse salvestatud andmeid
ning vaadata Samsung Cloudi salvestatud andmeid. Samsung Cloudi kasutamiseks peate
registreeruma ja enda Samsungi kontole sisse logima. Vaadake lisateavet jaotisest Samsungi
konto.
Andmete varundamine
1
2
Logige eelmises seadmes oma Samsungi kontosse sisse.
Käivitage rakendus Seaded, tehke varundamisvalik ja varundage oma andmed.
• Kui teie seadmes on toetatud Samsung Cloud, käivitage rakendus Seaded, seejärel
rakendus Pilv ja kontod → Samsung Cloud, valige VARUNDAMINE JA TAASTAMINE
alt enda seade ja toksake andmete varundamiseks valikul Varunda.
• Andmete varundamise viis võib sõltuvalt teie seadme mudelist erineda.
• Osasid andmeid ei varundata. Varundatavate andmete kontrollimiseks
käivitage Seaded rakendus ja toksake Pilv ja kontod → Samsung Cloud, valige
VARUNDAMINE JA TAASTAMINE alt enda seade ja toksake Varunda.
• Samsungi konto varundatavate andmete vaatamiseks käivitage Seaded rakendus ja
toksake Pilv ja kontod → Samsung Cloud, valige VARUNDAMINE JA TAASTAMINE
alt enda seade ja toksake Taasta andmed.
33
Põhiline
Andmete taastamine
1
Käivitage oma uues seadmes rakendus Seaded ja toksake Pilv ja kontod → Samsung
Cloud.
2
3
Valige VARUNDAMINE JA TAASTAMINE alt eelmine seade ja toksake Taasta andmed.
Märgistage andmetüübid, mida soovite taastada, ja toksake TAASTA.
Andmete sünkroonimine
Võite Samsung Cloudi abil sünkroonida oma seadmesse salvestatud andmeid, nt. pilte, videoid ja
sündmusi, ning pääseda neile ligi ka teistest seadmetest.
1
Käivitage oma uues seadmes rakendus Seaded ja toksake Pilv ja kontod → Samsung
Cloud.
2
3
Toksake valikutel → Seaded → Sünkroonimise seaded.
Toksake lülititele üksuste kõrval, millega sünkroonida soovite.
Salvestatud andmete kontrollimiseks või seadete muutmiseks toksake GALERII,
SAMSUNG NOTES, või SAMSUNG CLOUD DRIVE kaarte.
34
Põhiline
Ekraani mõistmine
Puuteekraani kontrollimine
• Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised
laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
• Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega
ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
• Soovitatav on vältida puuteekraanil või selle osal liikumatu graafika pikaajalist
kuvamist. See võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
• Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool
puutetundlikku piirkonda.
• Puuteekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.
Toksamine
Toksake ekraanil.
Toksamine ja hoidmine
Toksake ja hoidke umbes 2 sekundit.
Lohistamine
Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see
sihtkohta.
35
Põhiline
Kaks korda toksamine
Toksake ekraanil kaks korda.
Libistamine
Libistage üles, alla, vasakule või paremale.
Sõrmede laiali- ja kokkusurumine
Libistage ekraanil kahte sõrme laiali või
suruge neid kokku.
36
Põhiline
Navigatsiooniriba (tarkvara nupud)
Kui te oma seadme sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa navigatsiooniribale.
Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Nuppude
funktsioonid võivad muutuda vastavalt kasutatavale rakendusele või kasutuskeskkonnale.
Nupp kuva/peida
Tagasi-nupp
Viimaste
rakenduste nupp
Avakuva nupp
Nupp
Funktsioon
Kuva/peida
• Navigatsiooniriba kinnitamiseks või peitmiseks toksake
kaks korda.
Viimased
rakendused
• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
Avakuva
Tagasi
• Toksake avalehele naasmiseks.
• Toksake ja hoidke all, et käivitada rakendus Google.
• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
Navigatsiooniriba kuvamine või peitmine
Navigatsiooniriba vasakul küljel olevat kuva ja peida nuppu kasutades saate seadistada, kas
navigatsiooniriba on rakenduste või funktsioonide kasutamise ajal peidetud või ekraanile
kinnitatud. Vaikimisi on navigatsiooniriba kinnitatud.
Kui soovite faile vaadata või rakendusi kasutada täisekraanil, toksake kuva ja peida nupul kaks
korda, et navigatsiooniriba peita.
Navigatsiooniriba taas näitamiseks libistage ekraani allosast üles.
• Mõnedel ekraanidel, nagu avaleht, kuvatakse navigatsiooniriba alati ning kuva ja
peida nuppu ei kuvata.
• Isegi pärast navigatsiooniriba kinnitamist võib see mõnda rakendust või funktsiooni,
näiteks videoesitajat, kasutades peidetud olla.
37
Põhiline
Avakuva nupu abil ekraani sisselülitamine
Always On Display kuval saate ekraani sisse lülitada avakuva nuppu kaks korda toksates.
Navigatsiooniriba seadistamine
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Ekraan → Navigatsiooniriba ning tehke valik.
• Navigatsiooninupud: seadistage seade kasutama ekraani allosas asuval navigatsiooniribal
olevaid navigatsiooninuppe.
Valige funktsioon Navigatsiooninupud ja seejärel toksake lülitit Kuvamise ja
peitmise nupp, et see aktiveerida. Saate lisada nupu navigatsiooniriba peitmiseks
või kinnitamiseks.
• Täisekraani liigutused: seadistage seade valima toiming, kui libistate ekraani allosast üles
ajal, mil navigatsiooniriba on peidetud.
Valige funktsioon Täisekraani liigutused ja seejärel toksake lülitit Liigutuste vihjed,
et see aktiveerida. Saate kuvada peidetud nuppude indikaatorid, et teaksite, kus üles
libistada.
• NUPPUDE JÄRJEKORD: muutke nuppude järjekorda sirvimisribal.
38
Põhiline
Avaleht ja rakenduste ekraan
Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste
otseteid jne.
Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud
rakenduste ikoonid.
Ekraan võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
Vidin
Rakendus
Kaust
Bixby Home indikaator.
Kohandatud sisu vaatamine.
Ekraaninäidik
Lemmikrakendused
Navigatsiooniriba
(tarkvara nupud)
39
Põhiline
Avalehe ja rakenduste ekraani vahel liikumine
Rakenduste ekraani avamiseks libistage avalehel üles või alla.
Avalehele naasmiseks libistage rakenduste ekraanil üles või alla. Samuti saate toksata kasutada
avakuva nuppu või Tagasi-nuppu.
Avaleht
Rakenduste ekraan
Kui lisate avalehele rakenduste nupu, saate rakenduste ekraani nupu toksamisega avada. Toksake
ja hoidke avalehel tühja ala ning toksake Avaekraani seaded → Rakenduste nupp → Kuva
rakenduste nupp → RAKENDA. Rakenduste nupp lisatakse avalehe allossa.
Rakenduste nupp
40
Põhiline
Ekraani kuvamine maastikurežiimis
Toksake ja hoidke avalehel all tühja piirkonda, toksake Avaekraani seaded ja seejärel
deaktiveerimiseks Ainult püstpaigutusrežiim lülitit.
Pöörake seade maastikurežiimi aktiveerimiseks horisontaalasendisse.
Üksuste teisaldamine
Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Üksuse teisele paneelile liigutamiseks
lohistage see ekraani serva.
Avalehele rakenduse otsetee lisamiseks toksake ja hoidke rakenduste ekraanil üksust ning
lohistage see ekraani ülaossa. Rakenduse otsetee lisatakse avalehele.
Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.
41
Põhiline
Kaustade loomine
Looge kaustu ning koguge sarnased rakendused kokku, et neid kiirelt leida ja käivitada.
1
Toksake ja hoidke avalehel või rakenduste ekraanil rakendust all ning seejärel lohistage see
teise rakenduse peale.
2
Lõpetage rakenduse allhoidmine, kui rakenduste ümber ilmub kaustaraam.
Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi. Toksake Sisestage kausta nimi ja
sisestage kausta nimi.
• Rakenduste lisamine
Toksake kaustal RAKENDUSTE LISAMINE. Tähistage lisatavad rakendused ja toksake LISA.
Rakendusi on võimalik lisada ka neid kausta lohistades.
• Rakenduste kaustast liigutamine
Toksake ja hoidke rakendust, et see teise kohta lohistada.
• Kausta kustutamine
Toksake ja hoidke kausta ja seejärel toksake Kustuta kaust. Kustutatakse ainult kaust.
Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.
42
Põhiline
Avalehe redigeerimine
Muutmisvalikutele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed ekraanil
kokku. Saate seada taustapildi, lisada vidinaid jne. Saate ka avalehe paneele lisada, kustutada või
ümber korraldada.
• Paneeli lisamine: libistage sõrme vasakule ja seejärel toksake valikut
.
• Paneeli teisaldamine: toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude kohta.
• Paneeli kustutamine: toksake paneelil
.
• Taustpildid: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
• Teemad: seadme teema muutmine. Liidese visuaalsed elemendid, näiteks värvid, ikoonid ja
taustapildid, muutuvad valitud teemast sõltuvalt.
• Vidinad: vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis
pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt. Toksake ja hoidke vidinat ning lohistage
see avalehele. Vidin lisatakse avalehele.
• Avaekraani seaded: muutke ruudustiku suurust, et kuvada rohkem või vähem objekte
avalehel jne.
43
Põhiline
Avalehel kõigi rakenduste kuvamine
Saate panna seadme kõiki rakendusi avalehel kuvama, kasutamata eraldi rakenduste ekraani.
Toksake ja hoidke avalehel tühja ala ning seejärel toksake Avaekraani seaded → Avaekraani
paigutus → Ainult avaekraan → RAKENDA.
Nüüd saate kõigile rakendustele ligi pääseda, libistades avalehel vasakule.
Indikaatorikoonid
Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud
enimkasutatavad ikoonid.
Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks
lohistage see ekraani ülaosast alla.
Ikoon
Tähendus
Signaali pole
Signaali tugevus
Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
/
Eelistatav SIM- või USIM-kaart kõnedeks
GPRS-võrk ühendatud
EDGE-võrk ühendatud
UMTS-võrk ühendatud
HSDPA-võrk ühendatud
HSPA+-võrk ühendatud
/
LTE-võrk ühendatud
Wi-Fi ühendatud
Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
Asukohateenused on kasutusel
Kõne pooleli
Vastamata kõne
Uus teksti-või multimeediasõnum
Alarm aktiveeritud
Vaigistusrežiim aktiveeritud
Vibratsioonirežiim aktiveeritud
44
Põhiline
Ikoon
Tähendus
Lennurežiim aktiveeritud
Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
Aku laadimine
Aku laetuse tase
Lukustusekraan
Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning
lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.
Ekraani avamiseks libistage ekraani sisse lülitudes ükskõik mis suunas.
Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage ekraani sisselülitamiseks toitenuppu või topelttoksake
kuval Alati ekraanil avakuva nuppu.
Lukustatud ekraan
45
Põhiline
Ekraanilukustuse tüübi muutmine
Ekraanilukustuse tüübi muutmiseks käivitage rakendus Seaded, toksake Lukustusekraan →
Ekraaniluku tüüp ja valige seejärel tüüp.
Mustri, PIN-koodi, parooli või biomeetriliste andmete seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate
kaitsta oma isiklikke andmeid, takistades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi
seadistamist nõuab seade avamiseks alati avamiskoodi.
• Libistamine: ekraani avamiseks libista ekraanil mis tahes suunas.
• Muster: ekraani avamiseks joonista ekraanile muster neljast või enamast punktist.
• PIN-kood: ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast numbrist koosnev PIN.
• Parool: ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast tähemärgist, numbrist või sümbolist
koosnev parool.
• Puudub: ärge seadistage ekraani lukustamise meetodit.
• Nägu: registreerige ekraani lukustuse avamiseks nägu. Vaadake lisateavet jaotisest
Näotuvastus.
• Sõrmejäljed: registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Vaadake lisateavet
jaotisest Sõrmejäljetuvastus.
Saate määrata oma seadme tehaseseadeid taastama, kui sisestate avamiskoodi mitu
korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Käivitage rakendus Seaded,
toksake Lukustusekraan → Turvaluku seaded, avage ekraan aktiivse ekraanilukuga
ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitil Aut. tehaseseadete läht.
46
Põhiline
Kuvahõive
Tehke seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis ning kirjutage või joonistage kuvahõivele või
lõigake või jagage seda. Võimalik on jäädvustada hetke ekraanipilti ja keritavat ala.
Ekraanitõmmise jäädvustamine
Ekraanitõmmise jäädvustamiseks kasutage järgnevaid viise. Ekraanitõmmised salvestatakse
kohta Galerii.
• Klahviga jäädvustamine: vajutage ja hoidke korraga helitugevuse vähendusnuppu ja
toitenuppu.
• Libistamisega jäädvustamine: libistage käega vasakule või paremale üle ekraani.
• Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist
teha.
• Kui libistamisega jäädvustamine ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus Seaded,
toksake Täpsemad funktsioonid ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Pihuga
libistamine, et jäädvustada.
Pärast ekraanitõmmise tegemist kasutage järgmisi ekraani all oleval tööriistaribal olevaid
valikuid.
• Bixby Vision: tuvastage Bixby Visioni kasutades sisu ja otsige vajalikku teavet.
• Kerimise jäädvustamine: jäädvustage väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha
olevat ja peidetud sisu. Kui toksate Kerimise jäädvustamine, keritakse ekraani automaatselt
alla ning jäädvustatakse rohkem sisu.
• Joonista: ekraanitõmmisele kirjutamine või joonistamine.
• Kärbi: lõika välja osa ekraanitõmmisest. Galerii salvestatakse vaid kärbitud osa.
• Jaga: ekraanitõmmise jagamine teistega.
Kui jäädvustatud ekraanil ei ole valikud nähtaval, käivitage rakendus Seaded, toksake
Täpsemad funktsioonid ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Nutikas jäädvustamine.
47
Põhiline
Teavituste paneel
Kui saate uusi teavitusi, nagu sõnumid või vastamata kõned, ilmuvad olekuribal
indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage
üksikasju.
Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks
libistage ekraanil sõrmega ülespoole.
Saate avada teavituste paneeli ka lukustatud ekraani korral.
Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.
Menüü Seaded käivitamine.
Kiirseadete nupud
Eelistatud SIM- või USIM kaart iga
valiku jaoks. Toksake SIM kaardi
haldurile ligi pääsemiseks.
Vaadake teavituste üksikasju ja
teostage erinevaid toiminguid.
Kõigi teavituste kustutamine.
Juurdepääs teavituste seadetele.
48
Põhiline
Kiirseadete nuppude kasutamine
Toksake kindlate funktsioonide aktiveerimiseks kiirseadete nuppudel. Rohkemate nuppude
vaatamiseks libistage teavituste paneelil allapoole.
Funktsioonide seadete muutmiseks toksake iga nupu all oleval tekstil. Üksikasjalikumate seadete
kuvamiseks toksake nupul ja hoidke seda all.
Nuppude ümberkorraldamiseks toksake → Nuppude järjestus, toksake nupul ja hoidke seda
all ning seejärel lohistage nupp teise kohta.
49
Põhiline
Teksti sisestamine
Klaviatuuri paigutus
Sõnumite saatmiseks, märgete loomiseks ja muudel eesmärkidel teksti sisestamisel ilmub
klaviatuur automaatselt.
• Klaviatuuri esimesl avamisel kuvatakse klaviatuuri seadistuste leht. Määrake
sisestuskeel, klaviatuuri tüüp ja seadistus ning toksake ALUSTA.
• Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma
mõnele toetatud keelele.
Klaviatuuri lisafunktsioonid
Klaviatuuri rohkemate
funktsioonide vaatamine.
Suure tähe sisestamine. Kõigi
tähtede suureks muutmiseks
toksake kaks korda.
Eelneva tähemärgi kustutamine.
Sümbolite sisestamine.
Järgmisele reale hüppamine.
Tühiku sisestamine.
Sisestuskeele muutmine
Toksake → Keeled ja tüübid → HALDA SISESTUSKEELI ja valige seejärel kasutatavad
keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistades ühelt
sisestuskeelelt teisele lülituda.
50
Põhiline
Klaviatuuri muutmine
Klaviatuuri muutmiseks toksake valikul
.
→ Keeled ja tüübid, valige keel ja seejärel
Klaviatuuri tüübi muutmiseks toksake valikutel
valige soovitud klaviatuuri tüüp.
• Kui navigeerimisribale ei ilmu klaviatuuri nuppu ( ) käivitage rakendus Seaded,
toksake valikutel Üldine haldus → Keel ja sisestus ja seejärel toksake aktiveerimiseks
lülitil Kuva klaviatuurinupp.
• 3x4 klaviatuur on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähemärgi sisestamiseks toksake
vastavat klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.
Klaviatuuri lisafunktsioonid
•
•
•
: emotikonide sisestamine.
: kleebiste sisestamine. Saate sisestada ka enda välimusega Minu Emoji kleebiseid.
Vaadake lisateavet jaotisest Minu Emoji kleebised vestluses.
: animeeritud GIF-ide lisamine.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik
olla.
•
: teksti häälsisestus.
•
: klaviatuuri seadete muutmine.
•
→
: lõikelaualt üksuse lisamine.
•
→
: muutke klaviatuuri seadeid ühe käega kasutamiseks.
51
Põhiline
Kopeerimine ja kleepimine
1
2
3
Toksake ja hoidke teksti kohal.
Lohistage soovitud teksti valimiseks
, või toksake kogu teksti valimiseks Vali kõik.
või
Toksake Kopeeri või Lõika.
Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
4
Toksake ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada ja toksake Kleebi.
Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake Lõikelaud ja valige teksti.
Sõnaraamat
Otsige teatavaid funktsioone kasutades sõnade definitsioone, näiteks veebilehti sirvides.
1
Toksake ja hoidke sõna, mida soovite otsida.
Kui otsitav sõna ei ole märgistatud, lohistage soovitud teksti märgistamiseks
2
või
.
Toksake valikute nimekirjas Sõnaraamat.
Kui sõnastikku ei ole eelnevalt seadmesse paigaldatud, toksake sõnastiku kõrval valikul
Move to Manage dictionaries → , et see alla laadida.
3
Vaadake tähendust sõnastiku hüpikaknas.
Täisekraanile lülitumiseks toksake . Toksake ekraanil olevale definitsioonile, et kuvada
rohkem definitsioone. Sõna lisamiseks oma lemmiksõnade loendisse toksake üksikasjalikul
kuval või toksake Search Web, et kasutada sõna otsingusõnana.
52
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduste installimine ja deinstallimine
Galaxy Apps
Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt
Samsung Galaxy seadmetele.
Käivitage rakendus Galaxy Apps.
See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
Rakenduste installimine
Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake otsinguväljal võtmesõna järgi otsimiseks.
Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks INSTALLI.
Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → Seaded → Värskenda
rakendusi automaatselt ja valige seejärel suvand.
53
Rakendused ja funktsioonid
Play pood
Ostke ja laadige alla rakendusi.
Käivitage rakendus Play pood.
Rakenduste installimine
Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.
Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks INSTALLI.
Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
→ Seaded →
Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake
Rakenduste automaatne värskendamine ja valige seejärel suvand.
Rakenduste haldamine
Rakenduste desinstallimine või keelamine
Toksake ja hoidke rakendust ning tehke valik.
• Inaktiv.: blokeerige valitud vaikerakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.
• Desinstal.: deinstallige alla laaditud rakendused.
Rakenduste lubamine
Käivitage rakendus Seaded, toksake Rakendused →
toksake AKTIVEERI.
54
→ Inaktiveeritud, valige rakendus ja
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduse lubade seadistamine
Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmel olevaid andmeid. Kui
avate rakenduse, võib avaneda hüpikaken, kus teilt palutakse ligipääsu kindlatele funktsioonidele
või infole. Toksake hüpikaknas LUBA, et rakendusele luba anda.
Rakenduste lubade seadete vaatamiseks käivitage rakendus Seaded ja toksake Rakendused.
Valige rakendus ja toksake Õigused. Saate vaadata rakenduse lubade nimekirja ja muuta
rakenduse lube.
Rakenduste lubade seadete vaatamiseks või muutmiseks loa kategooria alusel käivitage
rakendus Seaded ja toksake Rakendused → → Rakenduse load. Lubade andmiseks valige
üksus ning toksake nende kõrval olevaid lüliteid.
Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti
funktsioneerida.
Bixby
Sissejuhatus
Bixby on uus liides, mis saab teiega suhelda ja pakub teenuseid, mis muudavad nutitelefoni
kasutamise teie jaoks mugavamaks.
• Bixby avakuva: saate vaadata soovitatud teenuseid ja Bixby poolt vastavalt kasutusmustrile
ja rutiinile pakutud teavet.
• Bixby Voice: te saate kasutada häälkäsklusi, et Bixby Voice’ile oma soovidest teada anda.
• Bixby Vision: Bixby Visioni abil saate lihtsalt otsida objektide või asukohtade teavet.
• Meeldetuletus: saate luua meeldetuletusi, et luua tegemist vajavate asjade ajakava või sisu
hiljem vaadata.
• Bixby funktsiooni kasutamiseks peab teie seade olema ühendatud Wi-Fi- või
mobiilsidevõrguga.
• Bixby funktsiooni kasutamiseks peate registreeruma ja oma Samsungi kontole sisse
logima.
55
Rakendused ja funktsioonid
Bixby avakuva avamiseks vajutage Bixby klahvi. Bixby avakuva sulgemiseks vajutage uuesti
klahvile.
Bixby Voice'i koheseks käivitamiseks vajutage Bixby klahvi ja hoidke seda all. Öelge Bixby
Voice'ile, mida soovite, vajutades samal ajal Bixby klahvi ja hoides seda all, seejärel eemaldage
oma sõrm klahvilt. Bixby Voice teeb, mida te soovite.
Vajutage
Bixby klahvi.
Vajutage
Bixby klahvi
ja hoidke
seda all.
Eelseisev
meeldetuletus
Bixby Voice’i
ikoon
Bixby Home
Bixby Voice
Saadaolevad Bixby teenused võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
56
Rakendused ja funktsioonid
Bixby käivitamine
Bixbyt esimest korda käivitades kuvatakse Bixby sissejuhatuse lehekülg. Te peate vastavalt
ekraanil kuvatavaile juhistele registreeruma ja oma Samsungi kontole sisse logima ja
tingimustega nõustuma.
1
Vajutage Bixby klahvi.
Bixby klahv
2
3
4
Tutvuge Bixby sissejuhatuse leheküljega ja toksake EDASI.
Valige keel, milles soovite Bixby Voice'ga suhelda ja toksake KINNITA.
Toksake LOGI SISSE ja järgige oma Samsungi kontosse sisselogimiseks ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Kui olete juba sisse logitud, ei ilmu see samm.
5
6
7
Toksake Samsungi konto registreerimise lõpetamiseks VALMIS.
Lugege läbi tingimused ja toksake EDASI.
Bixby Voice'i seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
57
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Home
Bixby Home lehel saate vaadata soovitatud teenuseid ja Bixby poolt vastavalt kasutusmustrile ja
rutiinile pakutud teavet.
Bixby Home'i avamine
1
Vajutage Bixby klahvi. Teiseks võimaluseks on avalehel paremale libistada.
Seejärel näete Bixby Home lehte.
2
Soovitatud sisu vaatamiseks libistage üles või alla.
Bixby klahvi seadete muutmine.
Ligipääs lisavalikutele.
Eelseisev meeldetuletus
Soovitatud sisu
3
Bixby avakuva sulgemiseks vajutage uuesti Bixby klahvile. Teine võimalus on ekraanil
vasakule lohistada.
58
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Home soovitatud sisu kasutamine
Bixby avakuva avamisel saate vaadata Bixby kaartidel regulaarselt uuendatavat teavet. Bixby
kaartide vaatamiseks libistage üles või alla.
Kui olete näiteks hommikul teel kontorisse, saate Bixby Home ekraanil vaadata oma selle päeva
ajakava ja mängida oma lemmiklugusid. Õhtul saate vaadata alarme, kontrollida oma päevast
tegevust ja vaadata oma sõprade ajajooni.
Kaartide sisu ja järjekorda värskendatakse automaatselt teatud ajaintervalli järel. Kaartide
käsitsi uuendamiseks, libistage ekraanil allapoole.
Bixby kaartide loendi muutmine
• Bixby Home lehe ülaossa kaardi kinnitamiseks toksake → Kinnita peale. Kaardi
eemaldamiseks toksake → Eemalda.
• Kaardi loendist peitmiseks toksake → Peida esialgu. Teise võimalusena lohistage kaarti
paremale.
• Kaardi loendis kuvamise lõpetamiseks toksake → Ära enam näita.
Bixby kaartidena näidatavate rakenduste valimine
Lisage või kustutage Bixby Home leht kaartidena näidatavaid rakendusi.
Toksake Bixby Home lehel → Seaded → Kaardid ja seejärel valikute kõrval olevaid lüliteid, et
rakendusi kuvada või mitte.
Kui rakendus pole seadmesse installitud, peate selle kasutamiseks installima. Toksake
Bixby Home'i ekraanil → Seaded → Kaardid ja laadige seejärel rakendus alla.
59
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Voice
Bixby Voice on häälteenus, mis aitab teil seadet mugavamalt kasutada.
Te võite Bixby Voice'ga rääkida või trükkida teksti. Bixby Voice käivitab soovitud funktsiooni või
näitab soovitud teavet.
• Bixby Voice'i kasutamiseks peab teie seade olema ühendatud Wi-Fi- või
mobiilsidevõrguga.
• Bixby Voice’i kasutamiseks peate registreeruma ja oma Samsung Accountile sisse
logima.
Bixby Voice’i käivitamine
Bixby Voice’i käivitamine Bixby klahviga
Kui te Bixby klahvi vajutate ja seda all hoiate, käivitub Bixby Voice ja alustab kuulamist.
Öelge Bixby Voice'ile, mida soovite, vajutades samal ajal Bixby klahvi ja hoides seda all, seejärel
eemaldage oma sõrm klahvilt.
Bixby Voice’i
ikoon (olek:
kuulab)
Avage Bixby
Voice’i täisekraan.
60
Rakendused ja funktsioonid
Kui toksate valikut TÄISEKRAAN, avaneb Bixby Voice täisekraanil. Bixby Voice’i täisekraanil saate
kasutada järgmiseid funktsioone.
Aktiivse kuva jagamine.
Vaadake oma vestluste ajalugu.
Reguleerige häältagasiside
helitugevust.
Minu Bixby
Bixby Voice’i seaded
Otsingukäsklused.
Käsklussoovitused
Bixby Voice’i ikoon
61
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Voice'i kasutamine
Kui te ütlete Bixby Voice’le, mida te soovite, kuvab Bixby Voice teie kõnet ekraanil tekstina ja
käivitab vastavad funktsioonid või näitab küsitud teavet.
Olek: Kuulamine
Olek: Töötlemine
Vastav funktsioon käivitatud
Kui Bixby Voice on ooterežiimil ( ), ei saa see teie häält kuulata. Toksake ooterežiimi
ikooni ( ) ja öelge oma soov uuesti, kui ikoon muutub kuulamise oleku ikooniks ( ).
62
Rakendused ja funktsioonid
Toetatud rakenduste ja käskluste vaatamine
Et näha Bixby Voice’i toetatud rakendusi ja erinevaid viise Bixby Voice’i kasutamiseks, avage
Bixby Home ja toksake → Häälrakendused ja teenused. Näete soovitatud käsklusi, kuidas iga
rakendust kasutada. Rakenduse kasutamiseks öelge Bixby Voice’ile soovitatud käsklus.
Bixby Voice'i deaktiveerimine
Te saate teha nii, et Bixby Voice ei käivituks isegi siis, kui vajutate Bixby klahvi.
Toksake Bixby Home ekraanil → Seaded ja toksake Bixby Voice lülitit, et seda deaktiveerida.
63
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Vision
Bixby Vision on teenus, mis pakub teavet nagu näiteks sarnased pildid, asukoht, tõlked ja QRkoodid. Bixby Vision tuvastab objektid kiirelt ja intuitiivselt ka siis, kui sa nende nime ei tea.
Kasutage järgmiseid Bixby Visioni funktsioone:
Tekst
QR-kood
Koht
Pilt
Vein
• Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud Wi-Fi- või
mobiilsidevõrguga.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate registreeruma ja enda Samsungi kontosse sisse
logima.
• Võimalikud funktsioonid ja otsingutulemused võivad sõltuvalt regioonist või
teenusepakkujast erineda.
• See funktsioon ei pruugi saadaval olla või te ei pruugi saada õigeid otsingutulemusi,
seda olenevalt pildi suurusest, vormingust või eraldusvõimest.
• Samsung ei vastuta Bixby Visioni kaudu kuvatud tooteandmete eest.
64
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Visioni käivitamine
1
Käivitage Bixby Vision järgmiselt.
• Valige rakenduses Kaamera režiim AUTOMAATNE ja toksake
• Galerii rakenduses valige pilt ja toksake
.
.
• Internet rakenduses toksake ja hoidke pilti ja seejärel toksake Bixby Vision.
• Jäädvustage ekraan ja valige tööriistaribalt Bixby Vision.
• Kui olete lisanud Bixby Vision rakenduse ikooni avalehele ja rakenduste lehele, käivitage
Bixby Vision rakendus.
2
3
Valige soovitav funktsioon.
Hoidke objekt tuvastamiseks ekraanil.
Objekti tuvastamisel kuvatakse ekraanil otsingutulemused.
Rohkema teabe vaatamiseks toksake funktsiooni ikoonile või valige otsingutulemus.
Teksti tõlkimine või salvestamine.
Tuvastage ja kuvage tõlgitud tekst ekraanil. Samuti saate teksti eraldada dokumendist või
tekstifailist.
Kui soovite näiteks välismaal reisides teada saada, mis mingil sildil kirjas on, saate selleks
kasutada Bixby Visionit. Seade tõlgib sildil oleva teksti keelde, mille te valite.
1
2
Meelepärase pildi või objekti nägemisel käivitage Bixby Vision.
Valige
ja hoidke teksti selle tuvastamiseks kuva piirides.
Tõlgitud tekst ilmub ekraanile.
• Teksti väljavõtmiseks toksake valikul
. Teksti saab jagada või salvestada.
• Lähte- või sihtkeele muutmiseks toksake ekraani ülaosas asuvale seadete paneelile.
65
Rakendused ja funktsioonid
Sarnaste piltide otsimine
Otsib veebis tuvastatud objektile sarnaseid pilte. Saate vaadata mitmeid pilte, millele on
objektiga sarnaseid tunnuseid, näiteks värv või kuju.
Näiteks, kui soovite teada foto või kujutise nime, saate selleks kasutada Bixby Visionit. Seade otsib
ja kuvab seotud teavet või sarnaste tunnustega kujutisi.
1
2
3
Meelepärase pildi või objekti nägemisel käivitage Bixby Vision.
Valige
Toksake
ja hoidke objekti selle tuvastamiseks kuva piirides.
või valige ekraanil otsingutulemus.
Kuvatakse sarnased kujutised.
Läheduses olevate kohtade otsimine
Otsige läheduses olevaid maamärke või teavet vastavalt hetke asukohale.
Näiteks saate Bixby Visioni abil otsida läheduses asuvaid kohvikuid. Seade teostab teie jaoks
otsingu ja näitab teile lähedal olevaid kohvikuid.
1
2
Meelepärase koha või maamärgi nägemisel käivitage Bixby Vision.
Valige
ja hoidke maamärk või koht tuvastamiseks ekraanil.
Näete põhilist teavet läheduses asuva kohta.
Seadet liigutades kuvatakse ekraanile kaamera ette jäävate kohtade teave.
Kui kasutate Bixby Visionit kaameraga, saate vaadata enda asukoha ja ilma andmeid.
Praeguse asukoha vaatamiseks kaardil suunake kaamera maapinna poole. Praeguse
asukoha ilma vaatamiseks suunake kaamera taeva poole.
3
Toksake
või valige ekraanil otsingutulemus.
Seade kuvab lähedal asuvate kohtade teavet.
66
Rakendused ja funktsioonid
Veiniteabe otsimine
Tuvastab veini etiketil oleva info ja otsib veini kohta teavet.
Kui soovite näiteks leida oma lemmikveini või mingi veini kohta rohkem teada saada, saate
selleks kasutada Bixby Visionit.
1
2
3
Meelepärase pildi või objekti nägemisel käivitage Bixby Vision.
Valige
Toksake
ja hoidke veini silti selle tuvastamiseks kuva piirides.
või valige ekraanil otsingutulemus.
Ilmub teave veini etiketi kohta.
QR-koodide lugemine
Tuvastage QR-kood ja vaadake laias ulatuses infot, nagu veebilehed, fotod, videod, kaardid ja
visiitkaardid.
1
2
Meelepärase pildi või objekti nägemisel käivitage Bixby Vision.
Valige
ja hoidke QR-koodi selle tuvastamiseks kuva piirides.
Avaneb QR-koodi teave.
Lisafunktsioonide allalaadimine
Alla saab laadida erinevaid Bixby Vision funktsioone.
Bixby Vision kuval toksake
→ LISA ja laadige alla rakendusi või funktsioone.
67
Rakendused ja funktsioonid
Reminder
Looge meeldetuletusi, et luua tegemist vajavate asjade ajakava või sisu hiljem vaadata. Saate iga
meeldetuletuse jaoks eelnevalt seadistatud ajal või kohas teavituse.
• Täpsemate teavituste saamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
• Selle funktsiooni täismahus kasutamiseks peate registreeruma ja oma Samsungi
kontole sisse logima.
• Asukohapõhiste meeldetuletuste kasutamiseks tuleb sisse lülitada GPS.
Meeldetuletuse lisamine
Reminderi käivitamist saate alustada Bixby Home lehelt.
1
Vajutage Bixby klahvi. Teiseks võimaluseks on avalehel paremale libistada.
Seejärel näete Bixby Home lehte.
2
Toksake ALUSTA kaardil valikule LÄHENEVAD MEELDETULETUSED.
Ilmub Reminder sissejuhatuse lehekülg.
Rakenduse ikooni
avalehele
lisamine.
68
Rakendused ja funktsioonid
3
Toksake ALUSTA.
Kui valik Reminderi ikooni lisamine avaekraanile on märgitud, saate avakuvalt rakenduse
Reminder ( ) käivitada.
Meeldetuletuste loomine
Looge meeldetuletusi erinevaid meetodeid kasutades. Meeldetuletus annab märku, kui
olete seadistanud kindla aja või asukoha. Saate salvestada ka erinevat sisu, näiteks memo või
veebisaidi aadressi ja seda hiljem vaadata.
Näiteks võite luua meeldetuletuse „Kasta koju saabudes lilli”.
1
2
3
4
Käivitage rakendus Reminder.
5
Meeldetuletuse salvestamiseks toksake SALVESTA.
Toksake Kirjuta meeldetuletus ja sisestage meeldetuletuse teabeks „Kasta lilli”.
Toksake Määra tingimused → Vali koht ning määrake asukohaks kodu.
Toksake ASUKOHTA SAABUMISE AEG → VALMIS.
Koju saabudes kuvatakse meeldetuletus „Kasta lilli”.
69
Rakendused ja funktsioonid
Meeldetuletuse teavituste kontrollimine
Eelnevalt seadistatud ajal või kohas ilmub hüpikaken. Toksake VALMIS või KORDUS.
Meedetuletuste loendi vaatamine
Käivitage rakendus Reminder, et meeldetuletuste loendit näha. Meeldetuletuse üksikasjade
vaatamiseks valige meeldetuletus.
70
Rakendused ja funktsioonid
Meeldetuletuse detailide seadistamine
Lisage või muutke meeldetuletuse detaile, nagu sagedus, kuupäev ja aeg või koht.
1
Valige muudetav meeldetuletus ja toksake REDIGEERI. Võite ka meeldetuletusel paremale
libistada ja toksata Redigeeri.
2
Muutke tingimusi ja toksake SALVESTA.
Meeldetuletuse teave
Nimekiri
Meeldetuletuse tingimused
Intervalli kordamine
Pildi lisamine.
Meeldetuletuste lõpetamine
Märkige meeldetuletused, mida pole enam vaja meelde tuletada, lõpetatuks.
Valige meeldetuletuste loendis meeldetuletus ja toksake LÕPETA. Teine võimalus on
meeldetuletusel vasakule libistada.
Meeldetuletuste taastamine
Taastage lõpetatuks märgitud meeldetuletusi.
1
2
Toksake meeldetuletuste loendis → Lõpule viidud → REDIGEERI.
Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake TAASTA.
Meeldetuletused lisatakse meeldetuletuste loendisse ja te saate eelnevalt seadistatud
ajahetkel meeldetuletuse.
Meeldetuletuste kustutamine
Meeldetuletuse kustutamiseks libistage meeldetuletuse peal paremale ja toksake Kustuta.
Mitme meeldetuletuse kustutamiseks toksake ja hoidke meeldetuletust, märgistage
meeldetuletused, mida soovite kustutada, ning seejärel toksake KUSTUTA.
71
Rakendused ja funktsioonid
Telefon
Sissejuhatus
Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.
Helistamine
1
Käivitage rakendus Telefon ja sisestage telefoninumber.
Kui klaviatuur ei ilmu ekraanile, toksake klaviatuuri avamiseks
2
Toksake häälkõne tegemiseks valikul
või
.
või videokõne tegemiseks valikul
.
Ligipääs lisavalikutele.
Uue kontakti loomine.
Olemasolevale kontaktile numbri
lisamine.
Telefoninumbri eelvaatamine.
Eelneva tähemärgi kustutamine.
Klaviatuuri peitmine.
72
Rakendused ja funktsioonid
Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine
Toksake HILJUT.-D või KONTAKTID ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või
telefoninumbri peal sõrmega paremale.
Kui see funktsioon on deaktiveeritud, käivitage rakendus Seaded, toksake Täpsemad
funktsioonid ja toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit Libista helistam. / sõn. saatm.
Kiirvalimise kasutamine
Seadke kiirvalimise numbrid, et kiirelt kõnesid teha.
Numbri kiirvalimisse lisamiseks toksake valikutel KONTAKTID → → Kiirvalimise numbrid,
valige kiirvalimise number ja seejärel lisage telefoninumber.
Kõne tegemiseks toksake ja hoidke klaviatuuril kiirvalimisnumbrit. Kui kiirvalimisnumber on
10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbri(te)l, seejärel toksake ja hoidke viimast
numbrit.
Näiteks kui seate numbrit 123 kiirvalimisnumbriks, toksake 1, toksake 2, seejärel toksake ja
hoidke 3.
Lukustatud ekraaniga helistamine
Lohistage lukustatud ekraanil ikoon
ringist välja.
Rahvusvahelise kõne tegemine
1
2
3
Toksake klaviatuuri avamiseks
, kui klaviatuur ei ilmu ekraanile.
Toksake ja hoidke 0 all, kuni ilmub + märk.
Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning seejärel toksake valikul
.
73
või
Rakendused ja funktsioonid
Sissetulevad kõned
Kõnele vastamine
Sissetuleva kõne puhul lohistage
suurest ringist välja.
Kõnest keeldumine
Sissetuleva kõne puhul lohistage
suurest ringist välja.
Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage SAADA SÕNUM riba üles. Kõnest keeldumiseks
saate saata tekstisõnumi või kleebise. Kui valite Lisa meeldetuletus, salvestatakse meeldetuletus,
mis teile keeldutud kõnet ühe tunni pärast taas meelde tuletab.
Erinevate keeldumissõnumite loomiseks käivitage rakendus Telefon, toksake → Seaded →
Kiirelt keeldumise sõnumid, sisestage sõnum ja toksake seejärel .
Vastamata kõned
Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal ikoon . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks
avage teavituste paneel. Või käivitage rakendus Telefon ja toksake vastamata kõnede loendi
vaatamiseks HILJUT.-D.
Telefoninumbrite blokeerimine
Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.
1
2
Käivitage rakendus Telefon ja toksake → Seaded → Numbrite blokeerimine.
Toksake
, valige kontaktid ja toksake seejärel VALMIS.
Numbri käsitsi sisestamiseks toksake Sisestage telefoninumber, sisestage number ja
toksake seejärel .
Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned
logitakse kõnelogisse.
Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit.
Toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit Tundmatute helistajate blok.
74
Rakendused ja funktsioonid
Valikud kõnede ajal
Kui tagakaamera ja sõrmejälje tuvastussensor on kinni kaetud, võib kõne ajal esineda
soovimatuid helisid. Eemaldage tagakaamera juurest lisatarvikud, nagu ekraanikaitse või
kleebised.
Häälkõne ajal
Võimalikud on järgnevad tegevused:
•
: ligipääs lisavalikutele.
• Lisa kõne: teise kõne tegemine. Esimene kõne pannakse ootele. Kui te lõpetate teise kõne,
jätkub esimene kõne.
• Lisahelitug.: helitugevuse suurendamine.
• Bluetooth: bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
• Kõlar: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Valjuhääldi kasutamise ajal kõnelege seadme
ülaosas olevasse mikrofoni ja hoidke seade kõrvadest eemal.
• Vaigista: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
• Klahvistik / Peida: avage või sulgege klaviatuur.
•
: kestva kõne lõpetamine.
Videokõne ajal
Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:
•
: ligipääs lisavalikutele.
• Kaamera: kaamera väljalülitamine, et teine pool teid ei näeks.
• Vaheta: lülitamine esi- ja tagakaamerate vahel.
•
: kestva kõne lõpetamine.
• Vaigista: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
• Kõlar: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Valjuhääldi kasutamise ajal kõnelege seadme
ülaosas olevasse mikrofoni ja hoidke seade kõrvadest eemal.
75
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktile telefoninumbri lisamine
Kontaktidesse klaviatuurilt telefoninumbri lisamine
1
2
Käivitage rakendus Telefon.
Sisestage number.
Kui klaviatuur ei ilmu ekraanile, toksake klaviatuuri avamiseks
3
.
Toksake LOO KONTAKT, et uut kontakti luua, või toksake UUENDA PRAEGUNE, et
olemasolevale kontaktile numbrit lisada.
Kontaktidesse kõnede loendist telefoninumbri lisamine
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake HILJUT.-D.
Toksake helistaja pildil või toksake telefoninumbril → Üksikasjad.
Toksake Loo kontakt, et uut kontakti luua, või toksake Uuenda praegune, et olemasolevale
kontaktile numbrit lisada.
Telefoninumbrile sildi lisamine
Saate lisada telefoninumbritele silte ka ilma neid kontaktina salvestamata. Sedasi näete helistaja
teavet ka siis, kui kontakt salvestatud ei ole.
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake HILJUT.-D.
Toksake helistaja pildil või toksake telefoninumbril → Üksikasjad.
Toksake Sildi lisamine, sisestage silt ja toksake VALMIS.
Silt kuvatakse sissetuleva kõne ajal numbri all.
76
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktid
Sissejuhatus
Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.
Kontaktide lisamine
Uue kontakti loomine
1
2
Käivitage rakendus Kontaktid, toksake
ja valige salvestuskoht.
Sisestage kontaktteave.
Valige salvestuskoht.
Pildi lisamine.
Sisestage kontaktteave.
Avage rohkem teabeväljasid.
Sõltuvalt valitud salvestuskohast võib salvestatava teabe liik varieeruda.
3
Toksake SALVESTA.
77
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktide importimine
Lisage kontakte, importides neid teistest salvestuskohtadest oma seadmesse.
1
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake → Kontaktide haldamine → Impordi/ekspordi
kontakte → IMPORDI.
2
3
4
Valige salvestuskoht, millest kontakte importida.
Märgistage importimiseks VCF failid ja kontaktid ning toksake VALMIS.
Valige salvestuskoht, kuhu kontakte importida, ja toksake IMPORDI.
Veebikontodega kontaktide sünkroonimine
Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks
teie Samsungi kontole.
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Pilv ja kontod → Kontod, seejärel valige konto,
millega sünkroonida soovite.
2
Toksake Sünkrooni konto ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Sünkrooni Kontaktid.
Samsungi konto jaoks toksake → Sünkroonimise seaded ja toksake selle aktiveerimiseks
lülitit Kontaktid.
Kontaktide otsimine
Käivitage rakendus Kontaktid.
Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:
• Kerige kontaktide loendis üles või alla.
• Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi parema servas oleval indeksil.
• Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.
78
Rakendused ja funktsioonid
Toksake kontakti pildil või toksake kontakti nimel → Üksikasjad. Seejärel kasutage ühte
järgnevatest variantidest.
•
: lemmikkontaktidesse lisamine.
•
/
•
: sõnumi koostamine.
•
: e-kirja koostamine.
: hääl- või videokõne tegemine.
Kontaktide jagamine
Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.
1
2
3
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake → Jaga.
Valige kontaktid ja toksake JAGA.
Valige jagamisviis.
Profiili salvestamine ja jagamine
Salvestage ja jagage teistega oma profiiliteavet, näiteks fotot ja olekusõnumit, kasutades
profiilijagamise funktsiooni.
• Profiilijagamise funktsioon ei pruugi olenevalt regioonist või teenusepakkujast
saadaval olla.
• Profiilijagamise funktsioon on kasutatav ainult nende kontaktidega, kes on oma
seadmes aktiveerinud profiilijagamise funktsiooni.
1
2
3
Käivitage rakendus Kontaktid ja valige oma profiil.
Toksake oma profiili muutmiseks MUUDA ja seejärel toksake SALVESTA.
Toksake → Profiili jagamine ja seejärel toksake aktiveerimiseks lülitit.
Profiilijagamise funktsiooni kasutamiseks peab teie telefoninumber olema kinnitatud. Saate
vaadata oma kontaktide ajakohastatud profiilide teavet Kontaktid alt.
Et muuta, kui paljude kontaktidega te oma profiili jagate, toksake Jaga, valige jagatav üksus
ja seejärel valige valik.
79
Rakendused ja funktsioonid
Gruppide loomine
Võite lisada gruppe nagu näiteks perekond või sõbrad ja hallata kontakte gruppide kaupa.
1
2
Käivitage rakendus Kontaktid, toksake Rühmad → LOO.
Sisestage grupi nimi.
Grupile helina seadistamiseks toksake Rühma helin ja valige helin.
3
4
Toksake Lisa liige, valige kontaktid, keda soovite gruppi lisada ja toksake seejärel VALMIS.
Toksake SALVESTA.
Grupisõnumi saatmine
Te saate saata grupisõnumi kõigile grupi liikmetele samaaegselt.
Käivitage rakendus Kontaktid, toksake Rühmad, valige grupp ja toksake seejärel → Saada
sõnum.
Duplikaatkontaktide ühendamine
Kui impordite kontakte teistest salvestuskohtadest või sünkroonite kontakte teistele kontodele,
võib teie kontaktide loend hõlmata duplikaatkontakte. Ühendage duplikaatkontaktid üheks, et
kontaktide loendit lühemaks muuta.
1
2
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake → Kontaktide haldamine → Ühenda kontaktid.
Märgistage kontaktid ja toksake ÜHENDA.
Kontaktide kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake → Kustuta.
Valige kontaktid ja toksake KUSTUTA.
Kontaktide ükshaaval kustutamiseks avage kontaktide nimekiri ja toksake kontakti pildil või
toksake kontakti nimel → Üksikasjad. Seejärel toksake → Kustuta.
80
Rakendused ja funktsioonid
Sõnumid
Sissejuhatus
Saatke ja vaadake vestluse ajal sõnumeid.
Sõnumite saatmine
Rändluse ajal võib sõnumite saatmine teile lisakulusid tekitada.
1
2
3
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake
.
Lisage saajad ja toksake ALUSTA.
Sõnumi sisestamine.
Häälsõnumi salvestamiseks ja saatmiseks toksake valikut
või , ning hoidke seda
all, öelge sõnum ja seejärel vabastage sõrm. Salvestamise ikoon kuvatakse vaid peidetud
klaviatuuri ajal.
Ligipääs lisavalikutele.
Saaja
Vastuvõtjale helistamine.
Failide manustamine.
Sõnumi saatmine.
Sõnumi sisestamine.
4
Sõnumi saatmiseks toksake suvandil
Kleebiste sisestamine.
või
81
.
Rakendused ja funktsioonid
Minu Emoji kleebiste saatmine
Enda välimusega Minu Emoji kleebiseid saate saata sõnumitega.
Sõnumit koostades toksake Samsungi klaviatuuril või ja seejärel toksake Minu Emoji
ikoonil. Näete Minu Emoji kleebiseid. Valige jagamiseks kleebis.
Minu Emoji kleebised kuvatakse, kui olete Kaamera rakenduses Minu Emoji loonud.
Vaadake lisateavet jaotisest Minu Emoji loomine.
82
Rakendused ja funktsioonid
Sõnumite vaatamine
Sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.
Rändluse ajal võib sõnumite vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.
1
2
3
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake VESTLUSED.
Valige sõnumiloendist kontakt.
Vaadake oma vestlust.
Sõnumile vastamiseks toksake Sisestage sõnum ja toksake pärast sõnumi sisestamist
või
.
Fondi suuruse reguleerimiseks libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.
Soovimatute sõnumite blokeerimine
Keelduge konkreetsetest saabuvatest sõnumitest, lisades need numbrid oma
blokeerimisnimekirja.
1
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake valikutel → Seaded → Numbrite ja sõnumite
blokeerim. → Numbrite blokeerimine.
2
Toksake SISENDKAUST ja valige kontakt. Võite ka toksata KONTAKTID, valida kontaktid ja
seejärel toksata VALMIS.
Numbri käsitsi sisestamiseks toksake valikul Sisestage number, sisestage telefoninumber ja
seejärel toksake valikul .
83
Rakendused ja funktsioonid
Sõnumiteatiste seadmine
Saate muuta teavitamise heli, ekraani võimalusi ja muud.
1
Käivitage rakendus Sõnumid, toksake → Seaded → Teavitused ja toksake aktiveerimiseks
lülitit.
2
Teavitamise seadete muutmine.
Sõnumi meeldetuletuse seadistamine
Saate seada alarmsignaali, mis teatab teile intervalliga, et teil on vaatamata teateid. Kui see
funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Teavituse
meeldetuletus ja toksake aktiveerimiseks lülitit. Seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit
Sõnumid.
Sõnumite kustutamine
1
2
3
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake VESTLUSED.
Valige sõnumiloendist kontakt.
Toksake ja hoidke all teadet, toksake Kustuta.
Mitme teate kustutamiseks märgistage kustutamiseks valitavad teated.
4
Toksake KUSTUTA.
84
Rakendused ja funktsioonid
Internet
Sissejuhatus
Sirvige teabe otsimiseks veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile
mugavalt ligi pääseda.
Veebilehtede sirvimine
1
2
3
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus Internet.
Toksake aadressivälja.
Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake Mine.
Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.
Vahelehtede kiireks vahetamiseks libistage sõrme aadressiväljal vasakule või paremale.
Lisa praegune veebileht
järjehoidjatesse.
Ligipääs lisavalikutele.
Praeguse veebilehe
värskendamine.
Avalehe avamine.
Järjehoidjate, salvestatud
veebilehtede ja hiljutise
veebiajaloo kuvamine.
Kiirmenüü
Brauseri vahelehtede halduri
avamine.
Lehtede vahel liikumine.
85
Rakendused ja funktsioonid
Salarežiimi kasutamine
Salarežiimis saate eraldi hallata avatud vahekaarte, järjehoidjaid ja salvestatud lehekülgi.
Salarežiimi on võimalik lukustada parooli ja sõrmejälje abil.
Salarežiimi aktiveerimine
Ekraani allosas oleval tööriistaribal toksake Vahekaardid → LÜLITA SALAREŽIIM SISSE. Kui
kasutate seda funktsiooni esimest korda, määrake, kes salarežiimi korral kasutatakse ka parooli.
Salarežiimis muudab seade tööriistaribade värvi.
Salarežiimis ei ole võimalik kasutada mõningaid funktsioone nagu näiteks
ekraanitõmmiste tegemine.
Turvalisusseadete muutmine
Parooli või lukutüüpi on võimalik muuta.
Toksake → Seaded → Privaatsus → Salarežiimi turvalisus → Muuda parooli. Selleks, et
seadistada lukutüübiks oma sõrmejälg koos parooliga, toksake Sõrmejäljed nuppu, et see
aktiveerida. Sõrmejälgede kasutamise kohta lisateabe saamiseks vaadake Sõrmejäljetuvastus.
Salarežiimi deaktiveerimine
Ekraani allosas oleval tööriistaribal toksake Vahekaardid → LÜLITA SALAREŽIIM VÄLJA.
86
Rakendused ja funktsioonid
E-post
E-posti kontode seadistamine
Seadistage E-post esmakordsel avamisel e-posti konto.
1
2
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus E-post.
Sisestage e-posti aadress ja parool ning toksake seejärel LOGI SISSE.
E-posti konto käsitsi registreerimiseks toksake KÄSITSI SEADIS.
3
Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.
→
Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake
→ Lisa konto.
Kui teil on rohkem kui üks e-posti konto, saate ühe määrata vaikekontoks. Toksake
→ Määra vaikekonto.
→
E-kirjade saatmine
1
2
3
Toksake e-kirja koostamiseks
.
Lisage saajad ja sisestage teema ja tekst.
Toksake e-kirja saatmiseks SAADA.
E-kirjade lugemine
Kui E-post on avatud, lülitub seade automaatselt uute e-kirjade otsimisele. E-kirjade käsitsi
otsimiseks libistage e-kirjade loendi otsast allapoole.
Toksake e-kirjale, et seda lugeda.
Kui e-posti sünkroniseerimine on keelatud, siis uusi e-kirju ei saa taastada. E-posti
sünkroniseerimise lubamiseks toksale → → teie konto nimi ja siis toksake
Sünkrooni konto aktiveerimiseks lülitit.
87
→
Rakendused ja funktsioonid
Kaamera
Sissejuhatus
Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.
Kaamera kasutamise reeglid
• Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
• Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
• Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.
Kaamera käivitamine
Kaamera käivitamiseks kasutage järgnevaid viise.
• Käivitage rakendus Kaamera.
• Vajutage kiirelt kaks korda toitenuppu.
• Lohistage lukustatud ekraanil ikoon
ringist välja.
• Mõni meetod võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
• Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui valite lukustatud ekraanil rakenduse
Kaamera või kui ekraan on lülitatud välja ning olete valinud ekraanilukustusmeetodi.
• Kui tehtud fotod tunduvad hägused, puhastage kaamera objektiivi ja proovige uuesti.
88
Rakendused ja funktsioonid
Tavaline pildistamine
Fotode jäädvustamine või videote salvestamine
1
2
Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.
Toksake pildistamiseks
või video salvestamiseks
.
Saate
ultra-lainurkobjekt
iivi aktiveerida või
inaktiveerida.
2x optiline suum
Võtterežiimid
Lülitamine esi- ja
tagakaamerate
vahel.
Eelvaate pisipilt
Hetkerežiim
Pildistamine.
Video
salvestamine.
Kaamera seaded
Bixby Vision
Praeguse
võtterežiimi
valikud
• Fotode või videode heleduse reguleerimiseks toksake ekraani. Kohandusriba ilmumisel
tirige kohandusribal või . poole.
• Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake
.
• Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida.
Automaatfookuse režiimi kasutamiseks toksake .
89
Rakendused ja funktsioonid
• Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
• Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
• Veenduge, et objektiiv ei oleks katki või kahjustatud. Vastasel juhul ei pruugi seade
mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
• Teie seadme kaamera tavalisel objektiivil on lainurkobjektiiv. Lainurkfotodele või
videodele võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitlusprobleemidele.
• Maksimaalne salvestusaeg võib olla lühem, kui salvestate kõrge lahutusvõimega
videot.
Suurendamine ja vähendamine
Kasutage lähemale või kaugemale suumimiseks erinevaid meetodeid.
• Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.
• Kasutage 2x optilist suumi, et saada selged fotod isegi siis, kui suumite lähemale mõnd väga
kaugel asuvat objekti. Toksake eelvaate ekraanil .
• Suumi funktsioonid on saadaval ainult tagakaamera kasutamise ajal.
• 2x optiline suum ei pruugi halva valgustusega keskkondades toimida.
Ultra-lainurkobjektiivi kasutamine
Ultra-lainurkobjektiiv võimaldab jäädvustada fotosid palju laiema nurgaga ja selgemalt kui
tavalised objektiivid. Kasutage seda funktsiooni maastikufoto jäädvustamiseks.
• Toksake eelvaate ekraanil
, et kasutada ultra-lainurkobjektiivi funktsiooni.
• Kui te ei soovi seda funktsiooni kasutada, toksake eelvaate ekraanil
.
See funktsioon on saadaval ainult režiimides AUTOMAATNE ja STSEENI OPTIM.
90
Rakendused ja funktsioonid
Pildistusrežiimi loendi muutmine.
Pildistusrežiimide loendit saate muuta ka eelvaate ekraanil.
1
Toksake eelvaate ekraanil
või Eesmine kaamera.
→ Kaamerarežiimide redigeerimine → Tagumine kaamera
Soovi korral saate pildistusrežiime toksata ja hoida ka eelvaate ekraanil.
2
Märgistage kasutatavad režiimid.
Pildistusrežiimide järjekorra muutmiseks lohistage
teise asukohta.
Võtterežii
mide
loend
Tagakaamera
91
Eesmine kaamera
Rakendused ja funktsioonid
Kaamera lisanupu lisamine
Lisage ekraanil soovitud asukohta täiendav kaameranupp ja jäädvustage pilte käepärasemalt.
Lohistage
eelvaatekuvale.
Kui teist kaameranuppu ei ole lisatud, toksake eelvaatekuval valikul
aktiveerimiseks lülitil Hõljuv kaameranupp.
ja seejärel toksake
Kaameranupu toimingu seadistamine.
Saate salvestada seeriavõtte või luua animeeritud GIF-i kui toksate ja hoiate kaameranuppu.
Eelvaate ekraanil toksake
→ Hoidke kaamera nuppu, et ja valige kasutatav toiming.
• Pildista: pildistamine.
• Tee sarivõte: saate teha fotoseeria.
• Loo GIF: animeeritud GIF-i loomine salvestatud sarivõtetest.
Funktsioonid Tee sarivõte ja Loo GIF on saadaval ainult mõnedes pildistusrežiimides.
92
Rakendused ja funktsioonid
Fookuse ja säri funktsioonide kasutamine
Säri (AE) ja fookuse (AF) lukustamine
Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud
muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.
Fokusseerimiseks toksake alale ja hoidke seda all, ala alla ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri
sätted lukustatakse. Sätted on lukustatud ka pärast pildi tegemist.
See funktsioon on saadaval ainult AUTOMAATNE ja PRO režiimides.
ÜLIM AEGLUUP
Super-aegluubis video abil saate kiirelt mööduvad hetked hiljem nautimiseks aeglaselt
salvestada. Pärast video salvestamist lisatakse automaatselt ka taustamuusika.
Super-aegluubis salvestamine
Super-aegluubis video saab salvestada super-aegluubi režiimis.
Toksake võtterežiimide loendis ÜLIM AEGLUUP.
Kuva teave.
SUPER-AEGLUUP
Kaamera seaded
Alusta video tegemist.
93
Rakendused ja funktsioonid
• Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust. Video salvestamisel
ebapiisava või kehva valgustusega siseruumides võib esineda järgnevat.
– – Valguse vähesuse tõttu võib ekraan tunduda tume.
– – Teatud valgustingimustes, nt. fluorestsentslampide all, võib ekraan vilkuda.
• Super-aegluubis salvestamine võib järgnevatel tingimustel soovimatul hetkel
käivituda.
– – Kui seade rapub.
– – Kui liikumise tuvastamise alas liigub subjekti lähedal mingi muu objekt.
– – Kui salvestate vilkuva valguse käes, näiteks fluorestsentslampide all.
– – Kui salvestate pimedas kohas, kus on müra.
Videote salvestamine super-aegluubis
Salvestage lühivideo liikuvast objektist.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis ÜLIM AEGLUUP.
Toksake
.
Seade salvestab hetke super-aegluubis ja jäädvustab lühikese video.
94
Rakendused ja funktsioonid
Super-aegluubis video taasesitus
Valige super-aegluubis video ja toksake
.
Video taustale lisatakse taasesituse ajal juhuslik taustamuusika.
Super-aegluubis video redigeerimine
Taasesituse ekraanil saate videoklippi redigeerida, salvestada uue failina või jagada.
Super-aegluubis
efekti sisse/
välja lülitamine.
Super-aegluubis sektsiooni
vaatamine.
Taustamuusika muutmine.
Sektsiooni kärpimine.
•
: video super-aegluubis sektsiooni valimine ja vaatamine. Kui soovite super-aegluubis
efekti välja lülitada, toksake . Kui toksate ja hoiate ühte osa all, saate salvestada selle eraldi
failina või jagada seda.
•
: soovitud sektsiooni kärpimine. Lohistage algussulg ja lõpusulg soovitud punktidesse, et
valida alles jääv video.
Sulu alustamine
•
Sulu lõpetamine
: taustamuusika muutmine.
95
Rakendused ja funktsioonid
Super-aegluubis videolõikude jagamine
1
Valige super-aegluubis video ja lohistage video eelvaate ekraanil üles.
Kuvatakse erinevate efektidega lühiklipid.
2
3
Valige soovitud klipp ja toksake JAGA.
Valige failiformaat ja jagamise meetod.
• Mõned sotsiaalvõrgustikud ja sõnumside rakendused ei toeta jagamise funktsiooni.
• See funktsioon on saadaval vaid super-aegluubis salvestatud redigeerimata videode
puhul.
96
Rakendused ja funktsioonid
LIVE FOCUS
Neljakordne kaamera võimaldab teil teha väikese sügavusteravuse fookusega fotosid, millel on
hägune taust ja esiplaanil selgelt eristuv objekt.
Liikuva fookuse funktsiooniga silmapaistvate portreevõtete tegemine
Kohandage eelvaade ekraanil tausta hägususe taset ja tehke foto, kus objekt on esile tõstetud.
• Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust.
• Tausta hägustamine ei pruugi õigesti rakenduda järgmistes tingimustes.
– – Seade või objekt liigub.
– – Objekt on õhuke või läbipaistev.
– – Objekti värv või muster on taustaga sarnane.
– – Objekt või taust on mitte-eristatav.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis LIVE FOCUS.
Lohistage hägususe taseme reguleerimiseks tausta hägususe reguleerimise riba vasakule või
paremale.
97
Rakendused ja funktsioonid
3
Kui eelvaate ekraanile ilmub Live Focus on valmis., toksake
ja pildistage.
LIIKUV FOOKUS
Tausta hägususe reguleerimise
riba
Liikuva fookusega fotodel tausta redigeerimine
Te saate liikuva fookuse funktsiooniga tehtud foto tausta hägususe taset ka muuta. Kui tausta
valgustus jääb hägustatud kohtadesse, saate muuta hägustatud tausta kuju. Valige kuju, näiteks
süda, täht või lill ja dekoreerige foto omanäoliselt.
1
2
Valige liikuva fookuse funktsiooniga tehtud foto ja toksake REGULEERI TAUSTA HÄGU.
Tausta hägususe taseme reguleerimiseks lohistage tausta hägususe reguleerimise riba
vasakule või paremale.
Tausta hägususe kuju muutmiseks lohistage efektide loendit vasakule või paremale ja valige
soovitud efekt. Efektide loend kuvatakse ainult siis, kui foto taustal on hägususe kuju.
98
Rakendused ja funktsioonid
Redigeeri tausta
hägususe taset.
Muuda tausta
hägususe kuju.
3
Foto salvestamiseks toksake valikul
.
LR EMOJI
Looge Minu Emoji, mis näeb täpselt teie moodi välja. Nüüd saate saata Minu Emoji abil loodud
kleebiseid ja elavdada nendega kõiki vestlusi.
LR Emoji, nt. Minu Emoji või animeeritud kleebiste funktsiooni kasutades saate teha pilte ja
salvestada videosid, mis peegeldavad teie väljenduslaadi.
Minu Emoji loomine
Looge Minu Emoji, mis näeb teie moodi välja. Mitmesuguste näoilmetega Minu Emoji kleebised
luuakse automaatselt.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis LR EMOJI → Loo Minu Emoji.
Joondage enda nägi ekraanil ja toksake pildi jäävustamiseks
99
.
Rakendused ja funktsioonid
3
4
Valige Minu Emoji sugu ja toksake JÄRGMINE.
Kaunistage Minu Emoji.
Detailide, nt. silmavärvi või näokuju muutmiseks toksake
5
.
Toksake SALVESTA.
Kui ekraanile ilmub hüpikaken, toksake Salvesta Minu Emoji kleebised Galeriisse ja toksake
OK.
LR EMOJI
Muuda
üksikasjalikke
seadeid.
Loo minu
Emoji.
Muuda üldiseid
seadeid.
LR EMOJI funktsiooni saate kasutada nii eesmise kui tagakaameraga. Tagakaamera
kasutamisel lülitub see automaatselt eesmisele kaamerale. Kaamerate vahetamiseks
libistage ekraanil üles või alla või toksake .
Minu Emoji kustutamine
Toksake ja hoidke kustutatavat Minu Emojit ja toksake
100
.
Rakendused ja funktsioonid
Animeeritud kleebised
Jäädvustage fotosid ja videosid, kasutades erinevaid animeeritud kleebiseid. Kui te oma nägu
liigutate, järgivad kleebised teie liigutusi. Võite ka salvestada armsa ja naljaka kleebise, mis videol
muudkui ringi liigub.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis LR EMOJI.
3
Toksake pildistamiseks
Toksake
või
ja valige soovitud kleebis.
või video salvestamiseks
.
Kleebiste juhuslikult panemine
Võite kleebiseid panna ka juhuslikult, selle asemel, et kleebiste loendist mõnd välja valida.
Toksake korduvalt Juhus., kuni ilmub teie soovitud kleebis.
101
Rakendused ja funktsioonid
Minu Emoji kleebised vestluses
Minu Emoji kleebiseid saate kasutada sõnumivestlustes ja sotsiaalvõrgustikes.
1
2
3
Toksake Samsungi klaviatuuril
.
Toksake Minu Emoji ikooni.
Valige üks Minu Emoji kleebistest.
Minu Emoji kleebis lisatakse vestlusesse.
Minu Emoji ikoon
Minu Emoji kleebiste kustutamine
Toksake Samsungi klaviatuuril ja toksake
Emoji kleebised ja toksake KUSTUTA.
klaviatuuri allosas. Valige kustutatavad Minu
102
Rakendused ja funktsioonid
STSEENI OPTIM.
Teie seade reguleerib värviseadeid automaatselt pärast objekti või stseeni, nt. inimeste, toidu või
ööstseeni tuvastamist.
Kui kaamera tuvastab objekti või stseeni, ilmub ekraanile vastav ikoon ja rakendatakse värvide
optimeerimist.
Toksake võtterežiimide loendis valikul STSEENI OPTIM.
Kuva teave.
Vea tuvastamine
Kui pildistamine ebaõnnestub, teavitab seade teid ja soovitab foto uuesti teha.
Kui keegi pilgutab silma või tundub fotodel udune või kui objektiivil on mustus, ilmub vastav
teade ekraanile pärast foto tegemist.
Kui te ei soovi seda funktsiooni kasutada, toksake eelvaate ekraanil
Veatuvastus lülitit, et see deaktiveerida.
103
ja toksake
Rakendused ja funktsioonid
Võtterežiimide kasutamine
Pildistusrežiimi muutmiseks lohistage pildistusrežiimi loendit vasakule või paremale või libistage
paremale või vasakule eelvaate ekraanil.
Valige soovitud võtterežiim.
Automaatrežiim
Automaatrežiim võimaldab kaameral hinnata ümbruskonda ja määrata foto jaoks sobiv režiim.
Toksake võtterežiimide loendis AUTOMAATNE.
Ilu režiim
Saate teha pilti heledama nahatooni ja moondatud näojoontega.
Toksake võtterežiimide loendis suvandil ILU.
Iluefektide kasutamiseks toksake ikooni
Iluefektide lisamine.
ja valige suvandid. Vaadake lisateavet jaotisest
Professionaali režiim
Saate fotode ja videode jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttesuvandeid,
näiteks säriväärtust ja ISO-tundlikkust.
Toksake võtterežiimide loendis PRO. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake
valikul , et jäädvustada foto, või valikul , et salvestada video.
Saadaolevad valikud
•
: muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage
halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
•
: valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad
paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti
liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel
põhjustada müra.
•
: valige sobiv valgetasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata
värvi temperatuuri.
104
Rakendused ja funktsioonid
Panoraamrežiim
Tehke panoraamrežiimis fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.
Parima võtte saamiseks panoraamrežiimis järgige neid nõuandeid:
• Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
• Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te
seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
• Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.
1
2
3
Toksake võtterežiimide loendis PANORAAM.
Toksake
ja liigutage seadet aeglaselt ühes suunas.
Toksake
pildistamise lõpetamiseks.
Toidurežiim
Pildistage roogasid värviküllaste toonidega.
Enne kasutamist peate režiimi lisama pildistusrežiimide loendisse. Toksake eelvaatekuval
valikutel → Kaamerarežiimide redigeerimine → Tagumine kaamera ja märkige
valik Toit.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis TOIT.
Toksake ekraanil ja lohistage esile tõstetava piirkonna ümber ring.
Ringjast raamist välja jääv osa udustatakse.
Ringja raami suuruse muutmiseks tirige raami nurka.
105
Rakendused ja funktsioonid
3
4
Värvitooni kohandamiseks toksake
Toksake pildistamiseks
ning tirige kohandusriba.
.
Kiirendusrežiim
Salvestage stseene, nagu näiteks mööduvad inimesed või autod, ning vaadake neid kiirendusega
videotena.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis LIIK. STOPPK.
Toksake
ning valige kaadrisagedus.
Kui valite kaadrisageduse seadistuseks Automaatne, kohandab seade kaadrisagedust
automaatselt vastavalt stseeni muutumise kiirusele.
3
4
5
Toksake
salvestamise alustamiseks.
Toksake
salvestamise lõpetamiseks.
Eelvaate ekraanil, toksake eelvaate pisipilti ning video vaatamiseks toksake
106
.
Rakendused ja funktsioonid
Aegluubis režiim
Salvestage video nii, et saate seda vaadata aegluubis. Saate määrata, milliseid osi oma videotest
soovite esitada aegluubis.
1
2
3
4
5
Toksake võtterežiimide loendis AEGLUUBIS.
Toksake
salvestamise alustamiseks.
Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks
.
Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.
Toksake
.
Video kiireim lõik esitatakse aegluubis ja video käivitub. Sõltuvalt videost luuakse kuni kaks
aegluubis osa.
Aegluubi valiku muutmiseks lohistage
vasakule või paremale.
Sulu alustamine
Sulu lõpetamine
Aegluubis liikumise osa
107
Rakendused ja funktsioonid
Autoportree režiim
Tehke eesmise kaameraga autoportreesid. Saate ekraanil eelvaadata erinevaid efekte.
1
Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake
eesmisele kaamerale.
2
3
4
Toksake võtterežiimide loendis SELFIE.
, et lülituda autoportreede tegemiseks
Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
Toksake pildistamiseks
.
Alternatiivina näidake oma peopesa eesmisele kaamerale. Pärast teie peopesa tuvastamist,
ilmub ekraanile taimer. Aja lõppedes teeb seade foto.
Iluefektide lisamine
Enne autoportree tegemist saate muuta näojooni, näiteks oma nahatooni või näokuju.
1
2
Toksake eelvaate ekraanil
.
Valige toodud võimalusest oma näole soovitud iluefekt ning tehke endast foto.
108
Rakendused ja funktsioonid
Autoportree fookuse režiim
Salvestage autoportreed, mis hägustavad tausta ja fokuseerivad näole.
1
Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake
eesmisele kaamerale.
2
3
4
Toksake võtterežiimide loendis SELFIFOOKUS.
, et lülituda autoportreede tegemiseks
Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
Toksake pildistamiseks
.
Alternatiivina näidake oma peopesa eesmisele kaamerale. Pärast teie peopesa tuvastamist,
ilmub ekraanile taimer. Aja lõppedes teeb seade foto.
Iluefektide lisamine
Saate enne autoportreede tegemist reguleerida näotooni.
1
2
Toksake eelvaate ekraanil
.
Valige toodud võimalusest oma näole soovitud iluefekt ning tehke endast foto.
• Värv: saate kuva värvitooni reguleerida.
• Nahk: muudab naha heledamaks ja puhtamaks.
109
Rakendused ja funktsioonid
Laia autoportree režiim
Pildistage lai autoportree, et fotole rohkem inimesi mahutada ja vältida nende väljajäämist.
1
Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake
eesmisele kaamerale.
2
3
4
Toksake võtterežiimide loendis LAI SELFIE.
, et lülituda autoportreede tegemiseks
Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
Toksake pildistamiseks
.
Alternatiivina näidake oma peopesa eesmisele kaamerale. Pärast teie peopesa tuvastamist,
ilmub ekraanile taimer. Aja lõppedes teeb seade foto.
5
Laia autoportree tegemiseks pöörake seadet aeglaselt vasakule ja seejärel paremale või
vastupidi.
Seade jäädvustab täiendavaid fotosid, kui valge raam liigub pildiotsija kummasegi otsa.
• Veenduge, et valge raam jääb pildiotsija aknasse.
• Pildistatavad peavad laiade autoportreede pildistamise ajal paigal püsima.
• Eelvaate ekraanil kuvatava pildi ülemine ja alumine osa võivad olla välja lõigatud
sõltuvalt pildistamistingimustest.
110
Rakendused ja funktsioonid
Kaameraseadete kohandamine
Praeguse võtterežiimi valikud
Kasutage eelvaate ekraanil alljärgnevaid valikuid.
Olemasolevad suvandid võivad olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast
erineda.
•
: lülitage eelvaate täisekraan sisse või välja.
•
: valige kaadrikiirus.
•
: välgu sisse- või väljalülitamine.
•
: valige fotode ja videote jäädvustamise ajal kasutatav filtriefekt.
•
•
: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse.
keskelekaalutud kasutab võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.
kasutab võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.
keskendub kogu stseenile.
punkt
maatriks
: kui kasutate TOIT, fookustage ringja raami sees olev objekt ja hägustage raamist
väljapoole jääv osa pildist.
Kaamera seaded
Toksake eelvaate ekraanil
võimalikud olla.
. Osad suvandid ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt
TAGUMINE KAAMERA
• Pildi suurus: fotofe eraldusvõime valimine. Suurema eraldusvõime kasutamine annab
parema kvaliteediga fotod, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
• Video suurus: video eraldusvõime valimine. Suurema eraldusvõime kasutamine annab
parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
• Taimer: valige viivitusaja pikkus enne, kui kaamera automaatselt pildistab.
• HDR (rikkalik toon): tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage detailid isegi eredates ning
tumedates kohtades.
• Vesimärk: saate lisada piltide vasakpoolsesse alanurka vesimärgi.
111
Rakendused ja funktsioonid
EESMINE KAAMERA
• Pildi suurus: fotofe eraldusvõime valimine. Suurema eraldusvõime kasutamine annab
parema kvaliteediga fotod, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
• Video suurus: video eraldusvõime valimine. Suurema eraldusvõime kasutamine annab
parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
• Taimer: valige viivitusaja pikkus enne, kui kaamera automaatselt pildistab.
• HDR (rikkalik toon): tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage detailid isegi eredates ning
tumedates kohtades.
• Salvesta pildid eelvaate kujul: eesmise kaameraga pildistades pöörake kujutis ümber, et
luua originaalstseeni peegelpilt.
• Pildistamismeetodid: valige kasutatavad pildistamise valikud.
ÜLDINE
• Kaamerarežiimide redigeerimine: saate vaadata saadaolevaid võtterežiime või muuta
võtterežiimide loendit.
• Veatuvastus: saate määrata seadme võtma vastu teavitusi, kui keegi pilgutab silma või
tundub fotodel udune või kui objektiivil on mustus.
• Video stabiliseer.: aktiveerige värinakaitse, et vähendada või kõrvaldada video salvestamise
ajal kaamera värinast tulenev hägus kujutis.
• Ruudustik: kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide
valimisel.
• Asukohasildid: lisab fotole GPS-i asukohasildi.
• GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud,
nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
• Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks
lülitage asukohasiltide seade välja.
• Kuva pilte: seadme määramine näitama fotosid pärast nende jäädvustamist.
• Kiirkäivitus: määrake seade kaamerat käivitama, kui vajutate kaks korda toitenuppu.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik
olla.
112
Rakendused ja funktsioonid
• Salvestamiskoht: salvestuskoha valimine. See funktsioon ilmub mälukaardi sisestamisel.
• Hääljuhtimine: seadme seadistamine häälkaskude abil pildistama või videoid salvestama.
Võite pildistamiseks öelda „Smile”, „Cheese”, „Capture” või „Shoot”. Video salvestamiseks öelge
„Salvesta video”.
• Hõljuv kaameranupp: lisage kaameranupp, mille saate ekraanil kuhu tahes paigutada.
• Hoidke kaamera nuppu, et: saate valida toimingu, mis sooritatakse kaameranupu
toksamisel ja allhoidmisel.
• Vajutage helitugevusnuppu, et: seadme määramine kasutama helitugevusnuppu katiku
või sisse- ja väljasuumimise kontrollimiseks.
• Lähtesta seaded: kaamera seadete lähtestamine.
• Võtke meiega ühendust: esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.
Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Members.
Galerii
Sissejuhatus
Vaadake oma mobiilseadmes salvestatud pilte ja videoid. Lisaks saate hallata pilte ja videoid
albumi kaupa või luua lugusid, mida teistega jagada.
113
Rakendused ja funktsioonid
Piltide vaatamine
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja toksake PILDID.
Valige pilt.
Ligipääs lisavalikutele.
Pildi lisamine lemmikutesse.
Bixby Vision
Kleebise lisamine.
Pildile joonistamine.
Filtri või efekti lisamine.
Pildi jagamine teistega.
Pildi muutmine.
Pildi kustutamine.
Saate luua GIF-animatsiooni või mitmest pildist kollaaži. Toksake valikutel → Loo GIF
või Loo kollaaž ja seejärel valige pildid.
Piltide otsing
Käivitage rakendus Galerii ja toksake valikul
näiteks tüübid, asukohad või dokumendid.
, et näha pilte, mis on sorditud kategooria alusel,
Otsisõnade abil piltide otsimiseks toksake otsinguväljale.
114
Rakendused ja funktsioonid
Liikuva fookusega fotode tausta redigeerimine
Te saate liikuva fookuse funktsiooniga tehtud foto tausta hägususe taset redigeerida. Kui liikuva
fookusega piltide tausta valgustus jääb hägustatud kohtadesse, saate muuta hägustatud tausta
kuju.
Käivitage rakendus Galerii, valige liikuva fookuse funktsiooniga tehtud foto, toksake hägususe
taseme muutmiseks REGULEERI TAUSTA HÄGU või muutke hägususe kuju.
Videote kuvamine
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja toksake PILDID.
Valige esitatav videofail. Videofailid kuvavad eelvaates pisipildil
ikooni.
Video esitamiseks toksake valikul .
Eelmisele videole
hüppamine.
Toksake ja hoidke
tagasikerimiseks.
Ligipääs
lisavalikutele.
Järgmisele videole
hüppamine.
Toksake ja hoidke
edasikerimiseks.
Aktiivse ekraani
jäädvustamine.
Taasesituse
peatamine ja
jätkamine.
Riba libistamise
teel edasitagasikerimine.
Taasesitamise
ekraani
lukustamine.
Ekraanisuhte
muutmine.
Lülitu ümber
hüpikvideopleierile.
Animeeritud GIF-i
loomine.
Heleduse reguleerimiseks libistage sõrme taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla,
helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.
Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.
115
Rakendused ja funktsioonid
Piltide ja videote üksikasjade vaatamine
Saate vaadata faili üksikasju, näiteks inimesi, asukohti või põhiteavet. Automaatselt loodud sisu,
näiteks loo või GIF-i, olemasolul luuakse ka see sisu.
Lohistage eelvaate ekraanil pildi või video vaatamise ajal ülespoole. Kuvatakse faili andmed.
Ekraanil kuvatavatele andmetele toksates saate vaadata ka seotud sisu.
Andmete
muutmine.
Faili andmed
Inimeste andmed
Asukohateave
Automaatselt
loodud sisu
Sildid
116
Rakendused ja funktsioonid
Albumite kuvamine
Saate vaadata fotosid ja videoid, mis on sorteeritud kaustadesse või albumitesse. Loodud
animatsioone või kollaaže sorteeritakse ka albumite loendis teie kaustades.
Käivitage rakendus Galerii, toksake ALBUMID ja valige album.
Albumite peitmine
Albumeid saate ka peita.
Vaikimisi loodud albumeid, nagu näiteks Kaamera ja Ekraanipildid, ei saa peita.
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja toksake ALBUMID.
Toksake valikutel → Peida või kuva albumid.
Valige peidetud albumid ja toksake RAKENDA.
Albumite uuesti kuvamiseks toksake valikutel → Peida või kuva albumid, tühistage kuvatavate
albumite valik ja seejärel toksake valikul RAKENDA.
Lugude vaatamine
Kui teete või salvestate pilte või videoid, loeb teie seade nende kuupäeva ja asukoha silte,
sorteerib pilte ja videoid ja loob siis lugusid. Lugude automaatseks loomiseks peate tegema või
salvestama mitu pilti ja videot.
Käivitage rakendus Galerii, toksake LOOD ja valige lugu.
Lugude loomine
Erinevate teemadega lugude loomine.
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja toksake LOOD.
Toksake → Loo lugu.
117
Rakendused ja funktsioonid
3
4
Sisestage loole nimi ning toksake LOO.
Märgistage loosse hõlmatavad pildid või videod ja toksake VALMIS.
Loosse piltide või videote lisamiseks valige lugu ja toksake LISA.
Loost piltide või videote eemaldamiseks valige lugu, toksake → Muuda, märgistage
eemaldatavad pildid või videod ja toksake seejärel → Eemalda loost.
Lugude kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja toksake LOOD.
Toksake ja hoidke kustutatavat lugu ja toksake KUSTUTA.
Albumite jagamine
Looge albumeid ja jagage neid kontaktidesse salvestatud pereliikmete ja sõpradega. Nad
saavad vaadata jagatud albumeid seadmetelt, kus on logitud sisse nende Samsungi kontolt, nt.
nutitelefonist, telerist või külmkapist.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie telefoninumber olema kinnitatud.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate registreeruma ja enda Samsungi kontosse sisse
logima.
• Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.
Jagatavate albumite loomine
1
Käivitage rakendus Galerii ja toksake JAGATUD.
Selle funktsiooni esmakordsel kasutamisel toksake ALUSTA ja nõustuge Samsung Social
kasutustingimustega.
2
3
Toksake
.
Sisestage albumi pealkiri.
118
Rakendused ja funktsioonid
4
Valige grupp, kellele albumit jagada.
Kui soovite grupi luua, toksake Lisa rühm, sisestage grupi nimi ja valige kontaktid, keda
soovite gruppi lisada.
5
Toksake VALMIS.
Lisatud kontaktid saavad vastava teate.
Piltide või videote albumisse lisamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Galerii ja toksake JAGATUD.
Valige piltide või videote lisamiseks album.
Toksake LISA ja märkige lisatavad pildid või videod.
Toksake VALMIS.
Piltide ja videote sünkroonimine Samsung Cloudi abil
Kui sünkroonite oma Galerii rakenduse Samsung Cloud teenusega, salvestatakse ka järgnevad
fotod ja videod Samsung Cloudi. Samsung Cloudi salvestatud pilte ja videoid saate vaadata oma
Galerii rakendusest ja teistest seadetest.
Käivitage rakendus Galerii, toksake → Seaded ja toksake seejärel aktiveerimiseks lülitit
Samsung Cloud. Galerii rakendus ja Samsung Cloud sünkroniseeritakse.
Piltide või videote kustutamine
Pildi või video kustutamine
Valige pilt või video ja toksake ekraani all
.
Mitme pildi ja video kustutamine
1
2
3
Toksake ja hoidke galerii ekraanil pilti või videot, mida soovite kustutada.
Kriipsmärgistage kustutatavad pildid või videod.
Toksake KUSTUTA.
119
Rakendused ja funktsioonid
Always On Display
Te saate alati väljalülitatud ekraanil vaadata teavet, nagu kell või kalender, ning kontrollida
muusika esitust.
Saate ka vaadata uute sõnumite ja vastamata kõnede teavitusi.
• Sõltuvalt valgustingimustest võib Always On Display kuva heledus automaatselt
muutuda.
• Kui seadme ülaosas asetsev andur on teatud aja jooksul kaetud, lülitub Always On
Display kuva välja.
Always On Display kuval teavituste avamine
Kui saate teavitusi sõnumite, vastamata kõnede või rakenduste kohta, ilmuvad teavituste ikoonid
Always On Display kuvale. Teavituse vaatamiseks toksake kaks korda teavituse ikoonil.
Kui ekraan on lukus, peate selle avama, et teavitusi vaadata.
120
Rakendused ja funktsioonid
Always On Display funktsiooniga muusika taasesituse reguleerimine
Always On Display funktsiooniga saate muusika taasesitust reguleerida, ilma et teil tarvitseks
ekraani sisse lülitada.
1
Käivitage rakendus Seaded toksake Lukustusekraan → FaceWidgets ja toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Muusika kontroller.
2
Always On Display funktsiooni abil muusika taasesituse reguleerimiseks toksake kellal kaks
korda.
3
4
Libistage kellal vasakule või paremale, et muusika kontrollerit liigutada.
Taasesituse reguleerimiseks toksake ikoonidel.
Always On Display funktsiooni ajakava muutmine
Käivitage rakendus Seaded, toksake Lukustusekraan → Always On Display → Ajakava
määramine ja määrake algus- ning lõppaeg.
Et Always On Display oleks alati kuvatud, toksake selle aktiveerimiseks Kuva alati lülitit.
Funktsiooni Always On Display deaktiveerimine
Käivitage rakendus Seaded, toksake Lukustusekraan ning toksake seejärel selle
deaktiveerimiseks Always On Display lülitit.
121
Rakendused ja funktsioonid
Mitmikaken
Sissejuhatus
Mitmikaken võimaldab teil jaotatud kraani vaates samaaegselt kasutada kaht rakendust. Samuti
saate hüpikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.
Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.
Jaotatud ekraani vaade
Hüpikakna vaade
122
Rakendused ja funktsioonid
Jaotatud ekraani vaade
1
2
Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
Libistage sõrmega üles või alla ja toksake hiljuti kasutatud rakenduse aknas
.
Valitud rakendus käivitatakse ülemises aknas.
3
Alumises aknas libistage üles või alla, et valida käivitamiseks mõni muu rakendus.
Et käivitada rakendusi, mida hiljuti kasutatud rakenduste loendis ei leidu, toksake RAK. LOE.
ja valige sealt rakendus.
123
Rakendused ja funktsioonid
Lisasuvandite kasutamine.
Toksake rakenduste akende vahel olevat riba, et lisavalikutele ligi pääseda.
Rakenduste paari
avalehele lisamine.
Napsava akna funktsiooni
kasutamine.
Rakenduse sulgemine.
Valitud akna vahetamine
hüpikakna vaate vastu.
Rakenduste akende
asukohtade muutmine.
Akna suuruse reguleerimine
Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist riba üles või alla.
Kui lohistate rakenduste akende vahelise riba ekraani üla- või alaserva, maksimeeritakse aken.
Jaotatud ekraani vaate minimeerimine
Toksake avakuva nuppu, et jaotatud ekraani vaadet minimeerida. Olekuribal kuvatakse ikoon .
Alumises aknas rakendus sulgub ja ülemises aknas jääb rakendus minimeeritud jaotatud ekraani
vaates aktiivseks.
Minimeeritud jaotatud kuva
Minimeeritud jaotatud ekraani vaate sulgemiseks toksake
124
.
Rakendused ja funktsioonid
Napsav aken
Saate valida ala ja selle ekraani ülaserva kinnitada, samal ajal alumises aknas teisi rakendusi
kasutades.
1
2
Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
Toksake
ja lohistage raam alasse, kuhu te soovite selle kinnitada.
Raami suuruse muutmiseks lohistage
3
üles või alla.
Toksake VALMIS.
Valitud rakenduse aken kinnitatakse ekraani ülaossa. Akna eemaldamiseks lohistage riba,
mis on rakenduste akende vahel.
4
Alumises aknas libistage üles või alla, et valida käivitamiseks mõni muu rakendus.
Rakenduste paari avalehele lisamine
Kui lisate avalehele rakenduste paare, saate käivitada jaotatud ekraani vaates kaks rakendust
üheainsa toksamisega.
Toksake rakenduseakende vahel oleval ribal ja seejärel valikul
.
Aktiivne rakenduste paar lisatakse avalehele.
Rakenduste paar
125
Rakendused ja funktsioonid
Hüpikakna vaade
1
2
Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
Libistage üles- või allapoole, toksake ja hoidke rakenduste akent all, seejärel lohistage see
kohta Lohistage siia hüpikvaate jaoks.
Rakenduse ekraan kuvatakse hüpikakna vaates.
Akna minimeerimine.
Rakenduse sulgemine.
Akna maksimeerimine.
Hüpikakende liigutamine
Hüpikakna teisaldamiseks toksake akna tööriistaribal ja lohistage see uude asukohta.
126
Rakendused ja funktsioonid
Samsung Pay
Sissejuhatus
Registreerige sageli kasutatavad kaardid Samsung Pay mobiilsete maksete teenuses, et muuta
maksete tegemine kiireks ja turvaliseks. Samsung Pay toetab lähiväljasidet (NFC), et võimaldada
maksete tegemist standardsete krediitkaardilugejatega.
Lisainfot näiteks selle kohta, millised kaardid seda funktsiooni toetavad, saate lugeda
www.samsung.com/samsungpay.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontosse ning
registreerima oma biomeetrilised andmed. Lisainfot leiate jaotistest Samsungi konto
ja Sõrmejäljetuvastus.
• Samsung Pay rakenduse abil maksete tegemiseks võib seade vajada olenevalt
regioonist kas Wi-Fi või mobiilse andmeside ühendust.
• Selle rakenduse saadavus ning toetatavad funktsioonid võivad sõltuvalt regioonist või
teenusepakkujast erineda.
• Seadmega algseadistamise ja kaardi registreerimise protsessid võivad sõltuvalt
regioonist või teenusepakkujast erineda.
127
Rakendused ja funktsioonid
Samsung Pay seadistamine
Rakenduse esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige ekraani juhiseid
oma seadme seadistamiseks.
1
2
3
4
5
Käivitage rakendus Samsung Pay.
Logige oma Samsungi kontosse sisse.
Lugege ja nõustuge tingimustega.
Registreerige sõrmejäljed, et neid maksete tegemisel kasutada.
Looge PIN, et seda maksete tegemisel kasutada.
Seda PINi kasutatakse Samsung Pay rakenduses mitmesuguste toimingute kinnitamiseks
nagu näiteks maksete tegemine ja rakenduse avamine.
Kaartide registreerimine
Kaarte on võimalik hõlpsalt registreerida neid kaameraga jäädvustades.
Kaarte, mis seda funktsiooni toetavad, on võimalik näha Samsung Pay kodulehel
(www.samsung.com/samsungpay).
Käivitage rakendus Samsung Pay, toksake Lisa ja järgige seejärel ekraanil olevaid juhiseid, et
oma kaart registreerida.
128
Rakendused ja funktsioonid
Maksete tegemine
1
Toksake ja hoidke kaardi pilti ekraani allosas ning lohistage seda ülespoole.
Teise võimalusena käivitage rakendus Samsung Pay.
2
Kaartide nimekirjas lohistage vasakule või paremale ja valige kaart, mida kasutada.
3
Skannige oma sõrmejälg.
Või sisestage maksete tegemise PIN, mille seadistasite Samsung Pay seadistamisel.
4
Puudutage seadme tagaküljega kaardilugejat.
Kui kaardilugeja tuvastab kaardiinfo, hakatakse makset töötlema.
• Makset ei pruugita töödelda olenevalt teie võrguühendusest.
• Maksete kontrollmeetod võib sõltuvalt kaardilugejast erineda.
129
Rakendused ja funktsioonid
Maksete tühistamine
Makseid on võimalik tühistada külastades kohta, kus te need tegite.
Kaartide nimekirjas lohistage vasakule või paremale ja valige kaart, mida kasutasite. Pärast seda
järgige makse tühistamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Samsung Members
Samsung Members pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks seadme probleemide diagnostika,
ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning veaaruandeid. Lisaks saate teistega jagada teavet
Galaxy kasutajate kogukonnas või vaadata uusimaid Galaxy uudiseid ja nõuandeid. Samsung
Members saab aidata lahendada teil mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku
puutuda.
Lisavalikud
Tagasiside andmine.
• Selle rakenduse saadavus ning toetatavad funktsioonid võivad sõltuvalt regioonist või
teenusepakkujast erineda.
• Tagasiside esitamiseks või kommentaaride jätmiseks peate registreeruma ja oma
Samsungi kontole sisse logima. Vaadake lisateavet jaotisest Samsungi konto.
130
Rakendused ja funktsioonid
Samsung Notes
Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile käsitsi.
Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.
Märkmete loomine
1
2
Käivitage rakendus Samsung Notes ja toksake KÕIK →
.
Valige ekraani ülaosas olevalt tööriistaribalt sisestusmeetod ja koostage märge.
Kasutage teksti sisestamiseks
klaviatuuri.
Pildi või helisalvestuse lisamine.
Pliiatsitega kirjutamine või
joonistamine.
Pintslitega värvimine.
3
Kui te olete märkme tegemise lõpetanud, toksake SALVESTA.
Märkmete kustutamine
1
Käivitage rakendus Samsung Notes, toksake KÕIK või KOLLEKTS.-D ja valige seejärel
kategooria.
2
Toksake ja hoidke all märget, mida soovite kustutada.
Mitme märkme kustutamiseks märgistage rohkem märkmeid kustutamiseks.
3
Toksake
.
131
Rakendused ja funktsioonid
Kalender
Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused või ülesanded oma planeerijasse.
Sündmuste loomine
1
Käivitage rakendus Kalender ja toksake
või toksake kaks korda kuupäeval.
Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake
.
2
Sisestage sündmuste üksikasju.
Kestuse määramine.
Sündmusega kuvatava kleebise
valimine.
Pealkirja sisestamine.
Sündmuse värvi muutmine.
Kalendri valimine sündmuse
salvestamiseks.
Alarmi seadistamine.
Asukoha sisestamine.
Kaardi lisamine.
Märkme lisamine.
Lisaüksikasjade lisamine.
3
Sündmuse salvestamiseks toksake SALVESTA.
132
Rakendused ja funktsioonid
Ülesannete loomine
1
2
3
Käivitage rakendus Kalender ja toksake KUVA → Ülesanded.
Toksake suvandil
ja sisestage ülesande üksikasjad.
Ülesande salvestamiseks toksake SALVESTA.
Sündmuste või ülesannete kontodega sünkroonimine
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Pilv ja kontod → Kontod, seejärel valige konto,
millega sünkroonida soovite.
2
Toksake Sünkrooni konto ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Sünkrooni Kalender.
Samsungi konto jaoks toksake → Sünkroonimise seaded ja toksake selle aktiveerimiseks
lülitit Kalender.
Sünkroonitavate kontode lisamiseks käivitage rakendus Kalender ja toksake → Halda
kalendreid → Lisa konto. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on
lisatud, kuvatakse see nimekirjas.
Samsung Health
Sissejuhatus
Samsung Health aitab teil tervislikke eluviise järgida ja oma heaolu eest hoolitseda. Seadke
treeningueesmärke, kontrollige oma edusamme ja jälgige oma üldist heaolu ja seisundit. Saate
ka oma sammulugeja andmeid teiste rakenduse Samsung Health kasutajate ja oma sõpradega
võrrelda ning tervisenippe vaadata.
133
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduse Samsung Health kasutamine
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus Samsung Health. Seadme esmakordsel või
andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.
Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt regioonist saadaval olla.
Jälgimisseadmete kuvamine ja
haldamine.
Oma tervise ja sportimise
jälgimine.
Tervise nippide kuvamine.
Oma sammulugeja andmete
võrdlemine teiste Samsung
Healthi kasutajate ja oma
sõpradega.
Saate küsida asjatundjatelt
tervisega seotud küsimusi.
Samsung Health ekraanile üksuste lisamiseks toksake → Halda üksusi ja seejärel valige
üksused.
• TEENUSED: saate määrata oma päevased sportimiseesmärgid ning jälgida oma tervise ja
sportimisega seotud tegevust.
• PROGRAMMID: kohandatavate treeningprogrammide kasutamine.
134
Rakendused ja funktsioonid
Koos
Funktsioon Koos laseb teil seada sammulugemise eesmärke ja oma sõpradega võistelda. Saate
sõpru koos jalutama kutsuda, määrata sammueesmärke, võtta osa väljakutsetest ja vaadata oma
kohta pingereas.
Toksake Samsung Healthi kuval valikul Koos.
Sammud
Seade loendab teie tehtud samme ja mõõdab läbitud vahemaad.
Toksake rakenduse Samsung Health ekraanil sammuloenduril.
Sammude koguarv hetkel
Eesmärk
• Sammulugeja sammude lugemisel ja tulemuse kuvamisel võib olla lühike viivitus.
Samuti võib tekkida väike viivitus, enne kui hüpikaken näitab, et teie eesmärk on
saavutatud.
• Kui kasutate sammuloendurit auto- või rongisõidu ajal, võib vibratsioon mõjutada teie
sammude arvu.
135
Rakendused ja funktsioonid
Lisateave
• Rakenduse Samsung Health funktsioonid on ette nähtud kasutamiseks ainult sportimise
ja tervisega seotud eesmärkidel ning ei ole mõeldud haiguste või muude seisundite
diagnoosimiseks, raviks, leevendamiseks ega ennetamiseks.
• Teenuse Samsung Health jaoks saada olevad funktsioonid ja lisatavad rakendused võivad
riigiti erineda erinevate kohalike seaduste ja eeskirjade tõttu. Enne kasutamiseks peaksite
kontrollima, millised funktsioonid ja rakendused on saadaval teie regioonis.
• Samsung Healthi rakendusi ja teenust võidakse muuta või see lõpetada ilma eelneva
etteteatamiseta.
• Andmekogumise eesmärk on pakkuda teile soovitud teenust, sh lisateavet, mis suurendab
teie rahulolu, sünkroonida andmeid, andmeid analüüsida ning koostada statistikat,
et arendada ja pakkuda paremaid teenuseid. (Kuid kui logite oma Samsungi kontosse
sisse rakendusest Samsung Health, võidakse andmete varundamise eesmärgil andmed
serverisse salvestada.) Isikuandmeid võib säilitada kuni selliste eesmärkide lõpetamiseni.
Te saate kustutada rakendusega Samsung Health salvestatud isikliku teabe, kui kasutate
isikuandmete kustutamise valikut seadete menüüs. Kui olete andmeid suhtlusvõrkudes
jaganud või mäluseadmetesse edastanud, peate need eraldi kustutama.
• Võite jagada ja/või sünkroonida oma andmeid teiste Samsungi teenustega või kolmandate
osapoolte sobivate teenustega, mille olete valinud, ning ka mistahes ühendatud
seadmetega. Sellised täiendavad teenused või kolmandate osapoolte seadmed saavad
rakenduses Samsung Health olevale teabele ligi pääseda ainult teie selgesõnalise nõusoleku
korral.
• Teie võtate kogu vastutuse suhtlusvõrgustikes jagatud või teistele edastatud andmete
ebasobiva kasutamise eest. Olge isiklike andmete jagamisel ettevaatlik.
• Kui seade on ühendatud mõõteriistadega, kinnitage korrektseks töötamiseks sideprotokoll.
Kui kasutate juhtmevaba ühendust, nagu Bluetooth, võivad teiste seadmete tekitatud
elektroonilised häired seadet mõjutada. Vältige seadme kasutamist teiste raadiolaineid
edastavate seadmete läheduses.
• Palun lugege rakenduse Samsung Health kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat enne selle
kasutamist hoolikalt.
136
Rakendused ja funktsioonid
Raadio
FM-raadio kuulamine
Käivitage rakendus Raadio.
Enne selle rakenduse kasutamist tuleb ühendada peakomplekt, mis toimib raadioantennina.
Esmakordsel käivitamisel otsib ja salvestab seade automaatselt võimalikud jaamad.
Toksake
FM-raadio sisselülitamiseks. Valige jaamade loendist soovitud raadiojaam.
FM-raadiost lugude salvestamine.
Praeguse raadiojaama lisamine
lemmikute loendisse.
FM-raadio sisse- või
väljalülitamine.
Raadijaama sageduse käsitsi
sisestamine.
Ligipääs lisavalikutele.
Saadaoleva raadiojaama otsimine.
Sageduse täppishäälestamine.
Lemmikjaamade loendi kuvamine.
Saate kuvada saadaolevate
jaamade loendi.
Otsige saadaolevaid jaamu ja
salvestage need automaatselt.
Kõlari kaudu esitamine
Saate kuulata raadiot ühendatud kõrvaklappide asemel kõlarist.
Toksake valikutel → Esita läbi kõlari.
137
Rakendused ja funktsioonid
Raadiojaamade otsimine
Käivitage rakendus Raadio.
Toksake JAAMAD → OTSI ja valige seejärel otsingu valik. FM-raadio otsib ja salvestab
saadavalolevad jaamad automaatselt.
Valige jaamade loendist soovitud raadiojaam.
Helisalvesti
Sissejuhatus
Kasutage erinevate olukordade jaoks erinevaid salvestusrežiime. Seade suudab konverteerida
teie hääle tekstiks.
Helisalvestuste tegemine
1
2
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus Helisalvesti.
Toksake
salvestamise alustamiseks. Rääkige mikrofoni.
Toksake
salvestamise peatamiseks.
Toksake heli salvestamise ajal järjehoidja sisestamiseks JÄRJEHOIDJA.
Salvestusrežiimi muutmine.
Salvestamise käivitamine.
138
Rakendused ja funktsioonid
3
4
Toksake
salvestamise lõpetamiseks.
Sisestage faili nimi ja toksake SALVESTA.
Salvestusrežiimi muutmine
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus Helisalvesti.
Valige heli salvestamise ekraani ülaservast režiim.
• STANDARDNE: see on tavaline salvestusrežiim.
• KÕNE TEKSTIKS: seade salvestab teie häält ja teisendab selle samaaegselt ekraanitekstiks.
Parimate tulemuste saavutamiseks hoidke seadet suu lähedal ning rääkige vaikses kohas
valjusti ja selgelt.
Kui häälmemo süsteemi keel ei lange kokku teie räägitava keelega, siis seade teie
häält ära ei tunne. Enne selle funktsiooni kasutamist toksake praegu kasutataval
keelel, et määrata häälmemode süsteemi keel.
Minu Failid
Pääsege ligi ja hallake selles seadmes või muudes asukohtades, näiteks pilvmäluteenustes,
asuvaid erinevaid faile.
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus Minu Failid.
Kuvage igas salvestuskohas salvestatud faile.
Seadme salvestusruumi vabastamiseks toksake → Hangi rohkem ruumi.
Failide või kaustade otsimiseks toksake
.
Kell
Sissejuhatus
Seadistage äratus, vaadake praegust kellaaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või
seadistage konkreetne kestus.
139
Rakendused ja funktsioonid
ALARM
Käivitage rakendus Kell ja toksake ALARM.
Alarmide seadistamine
Toksake alarmide loendis , määrake alarmi aeg, valige päevad, mil alarmi korratakse, määrake
muud erinevad alarmi suvandid ja toksake seejärel SALVESTA.
Äratuse aja sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmide loendis alarmi kõrval olevat
lülitit.
Alarmide peatamine
Toksake alarmi peatamiseks KEELDU. Kui te olete varem lubanud äratuse korduse, toksake valikul
KORDUS, et korrata alarmi pärast kindla aja möödumist.
Alarmide kustutamine
Toksake ja hoidke alarmi, märgistage kustutatavad alarmid ning seejärel toksake KUSTUTA.
MAAILMAKELL
Käivitage rakendus Kell ja toksake MAAILMAKELL.
Kellade loomine
Toksake
, sisestage linna nimi või valige linn gloobuselt ja toksake seejärel LISA.
Ajavööndi konverteri kasutamiseks toksake
.
Kella kustutamine
Toksake ja hoidke kella, märgistage kustutatavad kellad ning seejärel toksake KUSTUTA.
140
Rakendused ja funktsioonid
STOPPER
1
2
Käivitage rakendus Kell ja toksake STOPPER.
Toksake ALUSTA sündmuse ajavõtu käivitamiseks.
Sündmuse ajavõtul ringiaegade salvestamiseks toksake RING.
3
Toksake ajavõtu peatamiseks PEATA.
Ajavõtu taaskäivitamiseks toksake TAASTA.
Ringiaegade kustutamiseks toksake LÄHTESTA.
TAIMER
1
2
Käivitage rakendus Kell ja toksake TAIMER.
Seadistage kestus ja toksake seejärel ALUSTA.
Kestvuse sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
3
Kui taimer peatub, toksake KEELDU.
Kalkulaator
Teostage lihtsaid või keerukaid arvutusi.
Käivitage rakendus Kalkulaator.
Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade horisontaalpaigutusse. Kui Autom. pööram. on
keelatud, toksake teadusliku kalkulaatori kuvamiseks .
Arvutuste ajaloo nägemiseks toksake AJALUGU. Arvutuste ajaloo paneeli sulgemiseks toksake
KLAHVISTIK.
Ajaloo kustutamiseks toksake AJALUGU → KUSTUTA AJALUGU.
Ühikute teisendamise tööriista kasutamiseks toksake
pikkus ja temperatuur, teistesse ühikutesse teisendada.
141
. Saate mitmeid väärtusi, nagu pindala,
Rakendused ja funktsioonid
Game Launcher
Sissejuhatus
Mängude käivitaja kogub ligipääsu lihtsustamiseks ühte kohta kokku mängud, mille olete alla
laadinud poodidest Play pood ja Galaxy Apps. Mängude mängimise lihtsustamiseks võite
seadme seadistada mängude režiimile.
Ligipääs lisavalikutele.
Allalaaditud rakendused.
Oma mängude info vaatamine.
Avage mänge koos või ilma helita.
Jõudlusrežiimi muutmine.
Rohkemate mängude vaatamine
ja nende installimine.
142
Rakendused ja funktsioonid
Mängude käivitaja kasutamine
1
Käivitage rakendus Game Launcher.
Kui Game Launcher ei ilmu, käivitage rakendus Seaded, toksake Täpsemad
funktsioonid → Mängud ja toksake seejärel Game Launcher lülitit, et seda aktiveerida.
2
Toksake mängude nimekirjas mõnd mängu.
Lisamängude leidmiseks lohistage ekraani ülespoole.
Poodidest Play pood ja Galaxy Apps alla laaditud mänge näidatakse automaatselt
rakenduse Game Launcher ekraanil. Kui te oma mänge ei näe, toksake → Lisa mäng.
Mängu eemaldamine mängude käivitaja rakendusest
Toksake mängu peale ja toksake Eemalda.
Jõudlusrežiimi muutmine
Saate mängu jõudlusrežiimi muuta.
Käivitage rakendus Game Launcher, toksake Mängu jõudlus ja seejärel lohistage riba soovitud
režiimi valimiseks.
• Kesk. energiasäästule: see säästab akut mängude mängimise ajal.
• Tasakaalustatud: see tasakaalustab jõudlust ja aku kasutusaega.
• Keskendu jõudlusele: see keskendub parima jõudluse võimaldamisele mängude
mängimise ajal.
Seadete muutmiseks erinevate mängude jaoks toksake Iga mängu seaded lülitit, et see
aktiveerida.
Akutoite tõhusus võib varieeruda vastavalt mängule.
143
Rakendused ja funktsioonid
Game Toolsi kasutamine
Mängides saate Game Toolsi paneeli mitmeid valikuid kasutada. Game Toolsi avamiseks toksake
navigatsiooniribal . Kui navigatsiooniriba on peidetud, tõmmake selle näitamiseks ekraani
allosast üles.
Rakenduste käivitamine
hüpikaknas.
Lülitage välja teavituste helid ja
kuvage teavitusi ainult
sissetulevate kõnede ja
hädaolukordade hoiatuste kohta.
Muutke rakenduste loendit.
Ligipääs Game Tools seadetele.
Teatud funktsioonide lukustamine
mängude ajal.
Seadistab lisafunktsioonid.
Mängusessiooni salvestamine.
Ekraanipiltide jäädvustamine.
Navigatsiooniribal olevate
nuppude peitmine.
Puuteekraani lukustamine mängu
mängimise ajal.
Võimalikud valikud võivad erineda olenevalt mängust.
Teavituste blokeerimine mängude ajal
Toksake
ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Mängud märguanneteta. Seade lülitab
teavituste heli välja ja kuvab teavitusi ainult sissetulnud kõnede ja hädaolukordade hoiatuste
kohta, mis võimaldab teil nautida mängimist, ilma et teid segataks. Sissetuleva kõne korral ilmub
ekraani ülaosas väike teavitus.
144
Rakendused ja funktsioonid
SmartThings
Sissejuhatus
Looge kiiresti ja lihtsalt ühendus läheduses olevate seadmetega, nagu Bluetoothi peakomplektid
või muud nutitelefonid. Saate oma nutitelefoniga juhtida ja hallata ka telereid, koduseadmeid ja
asjade Interneti (IoT) tooteid.
• Läheduses olevate seadmetega ühenduse loomine: saate ühendada kiiresti ja lihtsalt
läheduses olevate seadmetega, nagu Bluetooth-peakomplektid või kantavad seadmed.
• Koduseadmete, telerite ja asjade interneti (IoT) toodete registreerimine ja juhtimine:
registreerige nutikad külmkapid, pesumasinad, õhukonditsioneerid, õhupuhastajad, telerid
ja Samsung SmartThings esemed oma nutitelefonis ja vaadake nende olekut või juhtige neid
oma nutitelefoni ekraanilt.
• Teavituste saamine: saate oma nutitelefonis ühendatud seadmetest teavitusi. Näiteks võite
saada nutitelefoni seadistuse pesumasina töö lõpu kohta.
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus SmartThings. Ilmub esipaneel.
Ligipääs lisavalikutele.
SmartThings abi
Lähedal asuvate seadmete
otsimine ja registreerimine.
Toetatud seadmed
Paneeli kuvamine.
Automatiseeringute haldamine.
Asukohtade ja seadmete
haldamine.
145
Rakendused ja funktsioonid
• SmartThingsi kasutamiseks peab Teie nutitelefon ja muud seadmed olema ühenduses
Wi-Fi või mobiilsidevõrguga.
• SmartThingsi funktsiooni täismahus kasutamiseks peate registreeruma ja oma
Samsungi kontole sisse logima.
• Seadmed, mille saate ühendada, võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast
erineda. Ühendatavate seadmete loendi nägemiseks avage Samsung kaust, käivitage
rakendus SmartThings ja toksake seejärel TOETATUD SEADMED.
• Kasutatavad funktsioonid võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.
• Samsungi garantii ei laiene ühendatud seadmete tõrgetele ja defektidele. Ühendatud
seadmete tõrgete ja defektide ilmnemisel võtke ühendust seadme tootjaga.
Teiste läheduses olevate seadmetega ühendamine
Looge kiiresti ja lihtsalt ühendus läheduses olevate seadmetega, nagu näiteks Bluetoothi
peakomplektidega.
Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt
erineda.
1
2
3
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus SmartThings.
Toksake esipaneelil Lisa seade.
Valige loendist seade ja looge sellega ekraanile kuvatavaid juhiseid järgides ühendus.
146
Rakendused ja funktsioonid
Koduseadmete, telerite ja IoT toodete kasutamine
Vaadake oma nutikate seadmete, telerite ja IoT toodete olekut oma nutitelefoni ekraanilt.
Saate seadmeid asukoha põhjal grupeerida ja lisada reegleid seadmete lihtsaks ja mugavaks
juhtimiseks.
Seadmete ühendamine
1
2
3
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus SmartThings.
Toksake esipaneelil Lisa seade.
Valige loendist seade.
Kui loendis pole ühtegi seadet, toksake jaotises SEADME KÄSITSI LISAMINE valikul
valige seadme tüüp. Või toksake Otsi ja sisestage seadme või mudeli nimetus.
4
ja
Järgige seadme registreerimiseks ekraanijuhiseid.
Ühendatud seadmete vaatamine ja juhtimine
Saate oma seadmeid vaadata ja juhtida. Näiteks saate vaadata külmiku sisu või reguleerida teleri
helitugevust.
1
Avage Samsung kaust, käivitage rakendus SmartThings ja toksake seejärel Seadmed.
Kuvatakse ühendatud seadmete loend.
2
Vaadake loendis olevate seadmete olekut.
Seadmete kontrollimiseks valige seade. Valitud seadme kontroller laetakse alla ning seejärel
saate seda juhtida.
147
Rakendused ja funktsioonid
Seadmete ja stseenide asukoha järgi lisamine
Lisage seadmeid asukohtade järgi, vaadake samas kohas olevate seadmete loendit ja juhtige
neid. Saate ka asukohale stseeni lisada, et korraga mitmeid seadmeid juhtida.
Asukohtade lisamine
1
Avage Samsung kaust, käivitage rakendus SmartThings ja toksake seejärel Seadmed →
KÕIK SEADMED → Lisa asukoht.
2
Sisestage asukoha nimi.
Asukoha määramiseks toksake Asukohatuvastus, et kaardil asukohta valida, ja toksake
VALMIS.
3
Toksake SALVESTA.
Teie asukoht lisatakse.
Seadete asukohale lisamiseks toksake LISA SEADE ja järgige seadmete registreerimiseks
ekraanijuhiseid.
Seadmed lisatakse asukohale.
Stseenide lisamine
Lisage stseen ja registreerige sellega seotud seadmed, et mitmeid seadmeid ühe nupule
toksamise või häälkäsklusega korraga kontrollida.
Avage Samsung kaust, käivitage rakendus SmartThings, valige asukoht, toksake valikutel →
Lisa stseen ja seejärel valige stseeni suvandid. Saate määrata stseeni nime, ikooni ja seadmed.
148
Rakendused ja funktsioonid
Automatiseeringute lisamine
Saate ka määrata automatiseeringu seadmete tööd vastavalt eelnevalt seadistatud ajale või
seadmete olekule automaatselt sooritama.
Te võite näiteks määrata automatiseeringu, et igal hommikul kell 7:00 AM lülitub audio sisse.
1
Avage Samsung kaust, käivitage rakendus SmartThings ja toksake seejärel Automatis.-d →
AUTOMATISEERIMISE LISAMINE.
2
3
4
Valige automatiseeringu käivitamise asukoht.
Seadistage selle automatiseeringu jaoks aktiveerimistingimused.
Toksake LISA, mis asub Siis kõrval ja määrake teostatavad tegevused.
Automatiseeringu ajal teavituse saamiseks toksake valikul Liikmete teavitamine ja sisestage
sõnum.
5
Toksake SALVESTA.
Teavituste saamine
Võite saada nutitelefoniga ühendatud seadmetest teavitusi. Näiteks võite saada nutitelefoni
seadistuse pesumasina töö lõpu kohta.
Seadme seadistamiseks teavituste vastuvõtmiseks avage kaust Samsung, käivitage rakendus
SmartThings, toksake valikutel → Seaded → Teavitused → TEAVITUSTE LUBAMINE ja
seejärel toksake soovitud seadmete kõrval asuvatel lülititel.
149
Rakendused ja funktsioonid
Sisu jagamine
Jaga sisu, kasutades selleks mitmesuguseid jagamisfunktsioone. Alltoodud toimingud on näide
piltide jagamise kohta.
Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
ning valige jagamismeetod, näiteks sõnum ja e-post.
Kui teil on infovahetuse või jagamise ajalugu, ilmuvad inimesed, kellega te ühendust
võtsite, jagamisvalikute paneelile. Selleks, et nendega vastava rakenduse kaudu otse
sisu jagada, valige soovitud isiku ikoon. Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage
rakendus Seaded, toksake Täpsemad funktsioonid ning toksake selle aktiveerimiseks
lülitil Direct share.
Lisafunktsioonide kasutamine
• Link Sharing: suurte failide jagamine. Laadige failid üles Samsungi säilitusserverisse ja
jagage neid teistega veebilingi või koodi abil. Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie
telefoninumber olema kinnitatud.
• Seadmega jagamine: saate jagada sisu läheduses olevate seadmetega Wi-Fi Directi või
Bluetoothi kaudu või kasutades seadmeid, mis toetavad SmartThingsi. Te saate vaadata oma
seadmes kuvatavat sisu ka suurel ekraanil, kui ühendate oma seadme ekraanipeegeldust
võimaldava teleri või monitoriga.
Kui saaja seadmele on saadetud kujutis, siis ilmub nende seadmele teade. Toksake teatele, et
kujutist vaadata või alla laadida.
150
Rakendused ja funktsioonid
Google rakendused
Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele
ligipääsuks on teil vaja Google kontot.
Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.
Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval
olla või olla teisiti märgistatud.
Chrome
Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.
Gmail
Saatke või võtke vastu e-kirju Google Mail teenuse kaudu.
Maps
Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja kuvage erinevate lähedal
asuvate kohtade asukohateavet.
Play muusika
Avastage, kuulake ja jagage muusikat oma seadmel. Teil on võimalik oma seadmes hoiustatavaid
muusikakogusid pilve üles laadida ning neile hiljem juurde pääseda.
Play filmid
Ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, Play pood.
Drive
Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.
151
Rakendused ja funktsioonid
YouTube
Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.
Photos
Otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.
Google
Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.
Duo
Tehke lihtsalt videokõne.
152
Seaded
Sissejuhatus
Seadme seadete kohandamine. Mitmesuguseid seadesuvandeid konfigureerides saate oma
seadet rohkem isikupärastada.
Käivitage rakendus Seaded.
Seadete otsimiseks märksõnade abil toksake Otsi.
Ühendused
Valikud
Muutke mitmete ühenduste seadeid, nagu Wi-Fi funktsioon ja Bluetooth.
Toksake seadete ekraanil Ühendused.
• Wi-Fi: lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse
võrguseadmetesse pääsemiseks sisse. Vaadake lisateavet jaotisest Wi-Fi.
• Bluetooth: kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega,
kus Bluetooth on sisse lülitatud. Vaadake lisateavet jaotisest Bluetooth.
• Telefoni nähtavus: võimaldage teistel seadmetel oma seadet leida, et teiega sisu jagada. Kui
see funktsioon on aktiveeritud, on teie seade teistele seadmetele nähtav, kui nad valikuga
„Andmete ülekanne seadmesse” saadaolevaid seadmeid otsivad.
• Andmekasutus: jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.
Seadistage seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt
ületatud mobiilse andmeside maht on ületatud.
Saate ka aktiveerida andmesäästmisfunktsiooni, et takistada mõnel taustal töötaval
rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast. Lisateavet vaadake jaotisest Andmesäästja.
153
Seaded
• Lennurežiim: seadistage seade kõiki seadme juhtmevabasid funktsioone välja lülitama. Sel
juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus
on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.
• NFC ja maksed: seadistage seade võimaldama teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis
sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid
ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist. Lisateavet vt
jaotisest NFC ja maksed.
• Mobiilne kuumkoht ja modem: kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme
mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab
luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi kaudu. Lisateavet vaadake jaotisest Mobiilne kuumkoht ja
modem.
• Mobiilsidevõrgud: mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.
• SIM-kaardi haldur: SIM-või USIM-kaartide aktiveerimine ja SIM-kaardi seadete
kohandamine. Lisateavet vt jaotisest SIM-kaardi haldur.
• Asukoht: muutke asukohateabe lubamise seadeid.
• Veel ühenduseseadeid: kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid. Lisateavet vt
jaotisest Veel ühenduseseadeid.
Wi-Fi
Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse
võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.
Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.
154
Seaded
Ühendamine Wi-Fi-võrguga
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.
Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga. Sisestage parool ja toksake ÜHENDA.
• Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli
küsimata, kui see on saadaval. Seadme automaatse ühenduse loomise takistamiseks
valige loendist võrk ning toksake UNUSTA.
• Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi
funktsioon või juhtmevaba marsruuter.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
Toksake Wi-Fi Direct.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi
Direct sisselülitamist.
3
Valige ühendamiseks seade.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.
155
Seaded
Andmete saatmine ja vastuvõtmine
Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad
toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
→ Wi-Fi Direct ja valige seade, kuhu soovite pildi saata.
Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Directi ühenduse loomise taotlus.
Kui seadmed on juba ühendatud, saadetakse pilt teise seadmesse ilma ühenduse loomise
taotlemiseta.
Seadme ühenduse katkestamine
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi.
Toksake Wi-Fi Direct.
Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.
3
Toksake seadmete lahtiühendamiseks seadme nimel.
156
Seaded
Bluetooth
Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on
sisse lülitatud.
• Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku,
edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
• Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud
seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub
takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
• Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei
pruugi teie seadmega ühilduda.
• Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest
piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).
Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.
Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Bluetooth ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
2
Valige sidumiseks seade.
Kui seotavat seadet pole loendis, lülitage sisse seadme Bluetooth sidumise režiim. Vaadake
teise seadme kasutusjuhendit.
Teie seade on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.
3
Aktsepteerige kinnitamiseks oma seadmes Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.
157
Seaded
Andmete saatmine ja vastuvõtmine
Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetoothseadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud
näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
→ Bluetooth ja valige seejärel seade, millele soovite pildi edastada.
Kui teie seade on olnud teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime, kinnitamata
automaatselt loodud salasõna.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
3
Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Bluetooth.
Seade kuvab loendis seotud seadmeid.
2
3
Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval
Toksake Seo lahti.
158
.
Seaded
Andmesäästja
Saate vähendada andmekasutust, takistades mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid
saatmast ja vastu võtmast.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Andmekasutus → Andmesäästja ja toksake
aktiveerimiseks lülitil.
Kui andmesäästmisfunktsioon on aktiveeritud, ilmub olekuribale ikoon
.
Andmesalvestusfunktsioon
aktiveeritud
Et valida rakendusi, mis võivad andmeid piiranguteta kasutada, toksake Rak. lub., kui
andmesääst. sees ja valige rakendused.
NFC ja maksed
Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta.
Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid
pärast vajalike rakenduste allalaadimist.
Seadmes on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege seadet ettevaatlikult, et vältida NFCantenni kahjustamist.
NFC-siltide teabe lugemine
Kasutage NFC-funktsiooni teistele seadmetele piltide või kontaktide saatmiseks ja NFC-siltidelt
tooteinfo lugemiseks.
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit NFC ja
maksed.
159
Seaded
2
Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenni piirkonnd NFC-sildi lähedusse.
Sildil olev teave kuvatakse.
Veenduge, et seadme ekraan on sisse lülitatud ja lukustus on avatud. Muul juhul ei loe
seade NFC-silte ega võta vastu andmeid.
Maksete tegemine NFC-funktsiooni abil
Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse
makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust
oma teenusepakkujaga.
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit NFC ja
maksed.
2
Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni piirkonnaga NFC-kaardilugejat.
Vaikimisi makserakenduse määramiseks avage seadete ekraan ja toksake Ühendused → NFC ja
maksed → Toksa ja maksa → MAKSE ning seejärel valige rakendus.
Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.
160
Seaded
Andmete saatmine NFC-funktsiooni abil
Võimaldage andmevahetust, kui teie seadme NFC-antenni puudutab teise seadme NFC-antenni.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Ühendused → NFC ja maksed ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Android Beam.
Valige üksus ja puudutage teise seadme NFC-antenniga oma seadme NFC-antenni.
Kui ekraanile ilmub Puudutage, et üle kanda., toksake üksuse saatmiseks seadme ekraani.
Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis võib failiedastus
ebaõnnestuda.
161
Seaded
Mobiilne kuumkoht ja modem
Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste
seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi
kaudu.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Mobiilne kuumkoht ja modem.
Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
• Mobiilne kuumkoht: mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja
teiste seadmetega.
• Bluetooth-jagamine: bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu
jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.
• USB-modem: USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks
arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta
modemina.
Mobiilse kuumkoha kasutamine
Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste
seadmetega.
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Mobiilne kuumkoht ja modem → Mobiilne
kuumkoht.
2
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Olekuribale ilmub ikoon
. Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi-võrkude loendist.
Mobiilsele pääsupunktile salasõna seadistamiseks toksake → Mobiilse kuumkoha
konfigureerimine ja valige turvatase. Seejärel sisestage parool ja toksake SALVESTA.
162
Seaded
3
Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.
• Kui mobiilset kuumkohta ei leita, toksake seadmel → Mobiilse kuumkoha
konfigureerimine, märgistage Kuva lisavalikud, ja seejärel eemaldage märge Peida
minu seade ning Kasuta võimalusel 5 GHz sagedusriba.
• Kui teine seade ei ühendu mobiilse kuumkohaga, toksake seadmel → Lubatud
seadmed ning toksake Ainult lubatud seadmed lülitit, et see deaktiveerida.
4
Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.
SIM-kaardi haldur
SIM-või USIM-kaartide aktiveerimine ja SIM-kaardi seadete kohandamine. Vaadake lisateabe
saamiseks jaotist Kahe SIM- või USIM-kaardi kasutamine.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → SIM-kaardi haldur.
• Kõned: valige häälkõnedeks kasutatav SIM- või USIM-kaart.
• Tekstsõnumid: saate valida sõnumite saatmiseks SIM- või USIM-kaardi.
• Mobiilne andmeside: valige andmeteenuste jaoks kasutatav SIM-või USIM-kaart.
• Kõnede SIM-kaardi kinnitamine: seadke seade näitama SIM- või USIM-kaardi valimise
hüpikakent, kui te kellelegi tagasi või sõnumite kaudu helistate. Hüpikaken ilmub ainult siis,
kui eelmise kõne või sõnumi jaoks kasutatud SIM- või USIM-kaart on erinev teie eelistatud
SIM- või USIM-kaardist.
• Alati sisselülitatud kaksik-SIM: määrake seade lubama kõne ajal kõnede vastuvõtmist
teiselt SIM-või USIM-kaardilt.
Kui see funktsioon on lubatud, võivad olenevalt regioonist või teenusepakkujast
kohalduda kõnesuunamise lisatasud.
163
Seaded
Veel ühenduseseadeid
Kohandage teiste ühendusfunktsioonide juhtimise seadeid.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid.
• Lähedalt seadmete otsim.: laske seadmel otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega
ühenduda.
• Printimine: konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate
failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Vaadake
lisateavet jaotisest Printimine.
• MirrorLink: kasutage MirrorLinki funktsiooni oma seadme MirrorLinki rakenduste
juhtimiseks sõiduki pardaarvuti ekraanil. Vaadake lisateavet jaotisest MirrorLink.
• Allalaadimise võimendi: määrake seade suuremaid kui 30 MB faile kiiremini alla laadima
korraga Wi-Fi- ja mobiilsidevõrkude kaudu. Vaadake lisateavet jaotisest Allalaadimise
võimendi.
• VPN: saate oma seadmes virtuaalseid võrke (VPN-id) seadistada, et luua ühendus kooli või
ettevõtte privaatse võrguga.
• Ethernet: kui ühendate Etherneti adapteri, saate kasutada juhtmega võrku ja konfigureerida
võrgu seaded.
Printimine
Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Võite ühendada seadme
printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.
Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
Printeri pluginate lisamine
Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid → Printimine → Lisa
teenus.
2
Otsige printeri pluginat veebipoest Play pood.
164
Seaded
3
4
Valige printeri plugin ja paigaldage see.
Valige printeri plugin ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Seade otsib automaatselt printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.
5
Valige lisatav printer.
Printerite käsitsi lisamiseks toksake → Lisa printer.
Sisu printimine
Toksake sisu, näiteks piltide või dokumentide, kuvamise ajal Prindi →
valige seejärel printer.
→ Kõik printerid ... ja
Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.
MirrorLink
Te saate oma seadme ekraani kuvada sõiduki autoraadio monitoril.
Ühendage oma seade sõidukiga, et juhtida oma seadme MirrorLinki rakendusi sõiduki
pardaarvuti ekraanil.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid → MirrorLink.
Teie seade ühildub sõidukitega, mis toetavad MirrorLinki versiooni 1.1 või uuemat
versiooni.
Seadme ühendamine sõidukiga MirrorLinki kaudu
Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda, ühendage seade Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.
1
Siduge oma seade Bluetoothi abil sõidukiga.
Vaadake lisateavet jaotisest Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega.
2
Ühendage oma seade sõidukiga USB-kaabli abil.
Kui seadmed on ühendatud, avage oma seadme MirrorLinki rakendused pardaarvuti
ekraanil.
165
Seaded
MirrorLinki ühenduse katkestamine
Ühendage USB-kaabel oma seadme ja sõiduki küljest lahti.
Allalaadimise võimendi
Määrake seade suuremaid kui 30 MB faile kiiremini alla laadima korraga Wi-Fi- ja
mobiilsidevõrkude kaudu. Tugevam Wi-Fi-signaal võimaldab suureat allalaadimiskiirust.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid → Allalaadimise võimendi.
• Mõned seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.
• Failide allalaadimine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.
• Suurte failide allalaadimisel võib seade kuumeneda. Kui seade ületab seatud
temperatuuri, lülitatakse funktsioon välja.
• Ebastabiilsed võrgusignaalid võivad selle funktsiooni kiirust ja jõudlust mõjutada.
• Kui Wi-Fi- ja mobiilse võrguühenduse andmeedastuskiirused on märgatavalt erinevad,
võib seade kasutada ainult kõige kiiremat ühendust.
• See funktsioon toetab hüperteksti edastusprotokolli (HTTP) 1.1 ja hüperteksti
edastusprotokolli üle turvasoklite kihi (HTTPS). Antud funktsiooni ei saa kasutada
teiste protokollidega, nagu nt FTP.
Helid ja värinad
Valikud
Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.
Toksake seadete ekraanil Helid ja värinad.
• Helirežiim: seadme seadistamine helirežiimi, värinarežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
• Vibr. helistamise ajal: seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja
helisema.
• Helitugevusnupud meediumi jaoks: määrake seade meedia helitaset muutma, kui te
helitugevusnupule vajutate.
• Helitugevus: kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate
helitugevuse reguleerimine.
166
Seaded
• Helin: muutke kõnede või teavituste helinaid.
• Värina stiil: vibratsioonimustri valimine.
• Teavituse helid: teavitamise heli muutmine.
• Mitte segada: seadke seade vaigistama sissetulevaid kõnesid ja teavituste helisid, välja
arvatud lubatud erandid.
• Puuteheli: puuteekraanilt rakenduse või suvandi valimisel seadmest kostuva heli
seadistamine.
• Ekraaniluku helid: seadme puuteekraani lukustamise või vabastamise helide seadistamine.
• Laadimisheli: seadistage seade tegema heli, kui see laaduriga ühendatakse.
• Valimisklahvistiku toonid: klaviatuuril asuvate nuppude toksamisel kostuva heli
seadistamine.
• Klaviatuuriheli: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
• Heli kvaliteet ja efektid: täiendavate heliseadete määramine.
Saate aktiveerida ka ruumilise helirežiimi. Lisateabe saamiseks vt jaotist Dolby Atmos
(ruumiline heli).
• Rakenduse heli eraldamine: määrake seade mõne konkreetse rakenduse heli esitama
ühendatud Bluetoothi kõlaris või peakomplektis, teiste rakenduste helist eraldi.
Näiteks saate kuulata seadme kõlarist navigatsiooni rakendust ja muusikat sõiduki Bluetooth
kõlarist.
Dolby Atmos (ruumiline heli)
Valige ruumiline helirežiim, mis on optimeeritud erinevate helitüüpide jaoks nagu näiteks filmid,
muusika ja hääl. Dolby Atmose abil naudite tõeliselt immersiivset heli.
Toksake seadete ekraanil Helid ja värinad → Heli kvaliteet ja efektid → Dolby Atmos, toksake
aktiveerimiseks lüitit ja valige režiim.
Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb ühendada kõrvaklapp.
167
Seaded
Teavitused
Iga rakenduse teavituste seadete muutmine.
Toksake seadete ekraanil Teavitused.
Ikoonide märkide kuvamiseks toksake lülitit Rakenduste ikoonimärgid, et seda aktiveerida.
Märgi stiili muutmiseks toksake Rakenduste ikoonimärgid.
Numbriga
Numbrita
Täiendavate rakenduste teavituste seadete personaliseerimiseks toksake TÄPSEMALT ning valige
rakendus.
Ekraan
Valikud
Muutke ekraani ja avalehe seadeid.
Toksake seadete ekraanil Ekraan.
• Heledus: ekraani heledusastme reguleerimine.
• Automaatne heledus: valige, et määrata seade jälgima heleduse muudatusi ja et neid
edaspidi sarnastes olukordades automaatselt kasutada.
• Sinise valguse filter: aktiveerige sinise valguse filter ja muutke filtri seadeid. Vaadake
lisateavet jaotisest Sinise valguse filter.
• Font ja ekraani suumitase: muutke ekraani suumi seadeid või fondi suurust ja laadi.
• Ekraani režiim: ekraani režiimi muutmine, et kohandada ekraani värvi ja kontrastsust.
Lisateavet vaadake jaotisest Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine.
168
Seaded
• Avaekraan: muutke ruudustiku suurust, et kuvada rohkem või vähem objekte avalehel jne.
• Täisekraani rakendused: valige rakendused, mida kasutada täisekraanil.
• Lihtne režiim: lülituge lihtsale režiimile avalehel lihtsamat paigutuse ja suuremate ikoonide
kuvamiseks.
• Ikooni raamid: valige, kas kuvatakse varjutatud tausta, et ikoonid silma paistaksid.
• Olekuriba: kohandage teavituste või indikaatorite kuvamise seadeid olekuribal.
• Navigatsiooniriba: muutke sirvimisriba seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest
Navigatsiooniriba (tarkvara nupud).
• Ekraani kuvalõpp: seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja
seadistamine.
• Juhupuudutuste blokeerimine: määrake seade takistama puutesisendi tuvastamist, kui see
on pimedas kohas, nagu taskus või kotis.
• Ekraanisäästja: määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade laeb. Lisateavet
vaadake jaotisest Ekraanisäästja.
Sinise valguse filter
Vähendage koormust silmadele, piirates ekraanilt kiirguva sinise valguse hulka.
Kui vaatate ainult HDRiga videoteenuste HDR-videoid, ei pruugita sinise valguse filtrit
rakendada.
1
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Sinise valguse filter ning seejärel toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Lülita kohe sisse.
2
Lohistage reguleerimisriba, et filtri läbipaistvust reguleerida.
169
Seaded
3
Selleks, et määrata sinise valguse filtri rakendamiseks ekraanil kindel graafik, toksake
aktiveerimiseks lülitil Plaani järgi sisselülitamine ja tehke valik.
• Päikeseloojangust päikesetõusuni: määrake seade öösel sinise valguse filtrit rakendama
ja seda sõltuvalt teie asukohast hommikul välja lülitama.
• Kohandatud ajakava: määrake seade kindlal ajal sinise valguse filtrit rakendama.
Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine
Valige filmide või kujutiste jaoks sobiv ekraani režiim või reguleerige ekraani värvi vastavalt enda
eelistustele. Kui valite režiimi Kohastuv kuva, saate ekraani värvitasakaalu värvi väärtuse läbi
kohandada.
Ekraani režiimi muutmine
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraani režiim ja valige soovitud režiim.
• Kohastuv kuva: optimeerib värviulatust, küllastust ja ekraani teravust. Saate ka ekraani
värvitasakaalu värvi väärtuse läbi kohandada.
• AMOLED-kino: sobiv video vaatamiseks.
• AMOLED-foto: sobiv piltide vaatamiseks.
• Põhiline: vaikimisi režiim, sobilik üldiseks kasutamiseks.
• Ekraani värve saate reguleerida vaid Kohastuv kuva režiimis.
• Kohastuv kuva režiim ei pruugi ühilduda teiste tootjate rakendustega.
• Sinise valguse filtri kasutamise ajal ei saa ekraani režiimi muuta.
170
Seaded
Terve ekraani värvitasakaalu optimeerimine
Kasutage värvitoonide reguleerimist ekraani värvi meelepäraseks optimeerimiseks.
Lohistage värvi reguleerimise riba valiku Jahe suunas, et suurendada sinist tooni. Lohistage värvi
reguleerimise riba valiku Soe suunas, et suurendada punast tooni.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraani režiim → Kohastuv kuva.
Reguleerige valiku Täisekr. värvide tasakaal all asuvat värvi reguleerimise riba.
Ekraani värvitasakaal on optimeeritud.
Ekraani värvitooni kohandamine üksiku värvi väärtuse kaupa
Suurendage või vähendage kindlaid värvitoone Punane, Roheline või Sinine värvi väärtuseid
eraldi kohandades.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraani režiim → Kohastuv kuva.
Märgistage valik Lisavalikud.
Reguleerige Punane, Roheline või Sinine värvi riba vastavalt enda eelistustele.
Ekraani toon on reguleeritud.
171
Seaded
Ekraanisäästja
Saate seadistada pilte ekraanisäästjaks, mis kuvatakse siis, kui ekraan automaatselt välja lülitub.
Ekraanisäästja kuvatakse seadme laadimise ajal.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraanisäästja ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Valige suvand.
Kui valite Fotoraam, algab valitud piltidega slaidiesitlus. Kui valite Fotostend, näete valitud
pilte väikeste üksteist osaliselt katvate kaartidena.
3
4
Et valida piltide kuvamiseks albumeid, toksake
.
Kui olete lõpetanud, toksake Tagasi-nuppu.
Valitud valiku eelvaatamiseks toksake EELVAADE.
Kui toksate ekraanisäästja kuvamise ajal ekraani, lülitub ekraan sisse.
Taustpildid ja teemad
Muutke avalehe ja lukustusekraani taustpildi seadeid või rakendage seadmele erinevaid
teemasid.
Toksake seadete ekraanil Taustpildid ja teemad.
• Taustpildid: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
• Teemad: seadme teema muutmine.
• Ikoonid: ikooni stiili muutmine.
• AOD-d: „Alati ekraanil” pildi valimine.
172
Seaded
Täpsemad funktsioonid
Valikud
Aktiveerige lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid.
Seadme liigne raputamine või põrutus võivad mõnedele andureid kasutavatele
funktsioonidele soovimatut sisendit anda.
• Lisatarvikud: lisatarvikute seadete muutmine.
• Nutikas olek: seadke seadme ekraan kasutamise ajal mitte välja lülituma.
• Mängud: aktiveerige mängukäivitaja. Vaadake lisateavet jaotisest Game Launcher.
• Ühe käega kasutamise režiim: seadistage seadme mugavaks ühe käega kasutamiseks
ühekäejuhtimisrežiim.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik
olla.
• Sõrme sensori liigutused: määrake seade teavituste paneeli avama või sulgema, kui libistate
sõrmejälje tuvastussensoril üles või alla. See funktsioon ei ole saadaval, kui andur teie
sõrmejälge tuvastab.
• Kaamera kiirkäivitus: määrake seade kaamerat käivitama, kui vajutate kaks korda
toitenuppu.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik
olla.
• Seadme abirakendus: saate valida seadme abirakenduse, mis avakuva nupu vajutamise ja
all hoidmisega käivitatakse. Seadme abi rakendus kogub aktiivsel ekraanil kuvatud teavet ja
pakub seotud andmeid, rakendusi ja funktsioone.
• Mitmikaken: valige mitmikakna käivitamise viis.
173
Seaded
• Nutikas jäädvustamine: valige, et jäädvustada aktiivne ekraan ja keritav ala, kärpige ja
jagage ekraanitõmmist viivitamatult.
• Pihuga libistamine, et jäädvustada: seadme seadistamine jäädvustama ekraanitõmmist
peopesa libistamisel üle ekraani vasakule või paremale. Jäädvustatud pilte saate näha Galerii
alt.
Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik
ekraanitõmmist teha.
• Otsekõne: seadme seadistamine helistama, kui te tõstate selle üles ja hoiate kõrva lähedal,
vaadates samaaegselt sõnumeid või kontakte.
• Nutikas märguanne: seadme seadistamine andma ülestõstmisel märku, kui teil on
vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
See funktsioon ei pruugi töötada, kui ekraan on sisselülitatud või seade ei asu tasasel
pinnal.
• Lihtne vaigistamine: seadme määramine sissetulevaid kõnesid või alarme vaigistama
peopesa liigutamise või seadme ekraani allapoole asetamise abil.
• Libista helistam. / sõn. saatm.: saate seadistada seadme helistama või sõnumit saatma,
kui libistate rakenduses Telefon või Kontaktid kontaktil või telefoninumbril paremale või
vasakule.
• Dual Messenger: installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte
eraldi kontot. Lisateavet vaadake jaotisest Dual Messenger.
• Hädaabisõnumite saatmine: seadme seadistamine saatma hädaabisõnumeid toitenupu
kolmekordsel vajutusel.
• Direct share: määrake seade jagamise valikute paneelil kuvama inimesi, kellega olete
kontakteerunud, et saaksite nendega otse sisu jagada.
174
Seaded
Dual Messenger
Installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot.
1
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid → Dual Messenger.
Kuvatakse toetatud rakendused.
2
Toksake teise rakenduse installimiseks vastava rakenduse lülitit.
Installitakse teine rakendus. Teise rakenduse ikooniga kuvatakse . Kui saate teisest
rakendusest teavitusi, kuvatakse need märkega , et neid esimese rakenduse teavitustest
eristada.
Teine rakendus
• Topelt sõnumisaatja funktsioon ei pruugi sõltuvalt rakendusest saadaval olla.
• Mõned rakenduse funktsioonid võivad teise rakenduse jaoks piiratud olla.
Teise rakenduse desinstallimine
1
2
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid → Dual Messenger.
Toksake selle rakenduse lülitit, mida te välja lülitada soovite ja toksake INAKTIVEERI või
DESINSTALLI.
Kogu teise rakendusega seotud teave kustutatakse.
Kui te esimese rakenduse desinstallite, kustutatakse ka teine rakendus.
175
Seaded
Seadme hooldus
Seadme hooldusfunktsioon annab ülevaate seadme aku, salvestusruumi, mälu ja süsteemi
turvalisuse oleku kohta. Samuti saate seadet automaatselt optimeerida kõigest ühe
sõrmeliigutusega.
Aku
Seadme turvalisus
Hoiundamine
Mälu
Kiire optimeerimisfunktsiooni kasutamine
Toksake seadete ekraanil Seadme hooldus → PARANDA KOHE või OPTIMEERI KOHE.
Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.
• Mälu osaline tühjendamine.
• Mittevajalike failide kustutamine ja taustal töötavate rakenduste sulgemine.
• Ebanormaalse akukasutuse haldamine.
• Kokku jooksnud rakenduste ja pahavara suhtes skannimine.
176
Seaded
Aku
Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala
akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, aktiveerides energiasäästurežiimi.
Toksake seadete ekraanil Seadme hooldus → Aku.
• Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev
kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
• Te ei pruugi saada teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.
Energiasäästurežiim
• KESKMINE: aktiveerige energiasäästurežiim, et aku kasutusiga pikendada.
• MAX: maksimaalses energiasäästurežiimis vähendab seade akukasutust, rakendades
tumedat teemat ning piirates saadaolevaid rakendusi ja funktsioone. Kõik võrguühendused
peale mobiilse võrgu inaktiveeritakse.
Aku haldamine
Saate säästa akut, kui keelate taustal tegutsevatele rakendustele akutoite kasutamise, kui neid
parajasti ei kasutata. Märgistage rakenduste nimekirjas olevaid rakendusi ja toksake EN.SÄÄST.
Lisaks toksake → Täpsemad seaded, et rakendusele Rakenduste toitejälgija valikut seada.
On võimalik seadistada seadet oma akut kiiremini laadima. Toksake → Täpsemad seaded ja
toksake selle aktiveerimiseks lülitit Kiirlaadimine.
177
Seaded
Hoiundamine
Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut.
Toksake seadete ekraanil Seadme hooldus → Hoiundamine.
• Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna
operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme
värskendamisel võib saadolev maht muutuda.
• Samsungi veebisaidi tehniliste andmete osast saate vaadata enda seadme vaba
sisemälu mahtu.
Mälu haldamine
Jääkfailide, nagu vahemälu, kustutamiseks toksake TÜHJEN. KOHE. Enam kasutuses mitte
olevate failide kustutamiseks või rakenduste eemaldamiseks toksake valiku KASUTAJA ANDMED
all kategooria. Seejärel märgistage valikud ja toksake KUSTUTA või DESINSTALLI.
Mälu
Toksake seadete ekraanil Seadme hooldus → Mälu.
Taustal töötavate rakenduste peatamise arvelt seadme kiirendamiseks märgistage rakenduste
loendis rakendused ja toksake TÜHJEN. KOHE.
Seadme turvalisus
Kontrollige seadme turvalisust. Selle funktsiooni abil skannitakse teie seadet pahavara suhtes.
Toksake seadete ekraanil Seadme hooldus → Seadme turvalisus → SKANNI TELEFONI.
178
Seaded
Rakendused
Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate vaadata rakenduste kasutusteavet,
muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi deinstallida või välja
lülitada.
Toksake seadete ekraanil Rakendused.
Lukustusekraan
Valikud
Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.
Toksake seadete ekraanil Lukustusekraan.
Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.
• Ekraaniluku tüüp: ekraanilukustuse meetodi muutmine.
• Smart Lock: määrake seade ennast avama, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või
seade. Lisateavet vaadake jaotisest Smart Lock.
• Turvaluku seaded: ekraaniluku seadistuste muutmine.
• Always On Display: saate seadistada seadme teavet kuvama, kui ekraan on välja lülitatud.
Vaadake lisateavet jaotisest Always On Display.
• Kella stiil: saate muuta kella tüüpi ja värvi lukustatud ekraanil.
• Rändluse kell: saate muuta kella kuvama rändluse ajal lukustatud ekraanil kohaliku ja
koduse ajavööndi.
• FaceWidgets: muutke „Alati ekraanil” või lukustatud ekraanil kuvatavate üksuste seadeid.
• Kontaktandmed: saate määrata seadme kuvama lukustatud ekraanil kontaktandmeid, nt
teie e-posti aadressi.
• Teavitused: saate määrata, kas näidata või mitte näidata teateid lukustatud ekraanil, ja
valida, milliseid teateid näidata.
• Rakenduse otseteed: valige rakendused, mille otseteesid soovite lukustatud ekraanil
kuvada.
179
Seaded
Smart Lock
Saate määrata seadme ennast avama ja avatuks jääma, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht
või seade.
Näiteks saate oma kodu usaldusväärseks asukohaks määrata; kui jõuate koju, tuvastab teie seade
asukoha ja avab ennast automaatselt.
• See funktsioon on kasutamiseks saadaval, kui olete esmalt määranud ekraaniluku
tüübi.
• Kui te ei ole oma seadet neli tundi kasutanud või kui te lülitate seadme sisse, peate
ekraani avamiseks kasutama valitud mustrit, PINi või salasõna.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Lukustusekraan → Smart Lock.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Valige valik ja järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Biomeetria ja turvalisus
Valikud
Seadme turvaliseks muutmiseks muutke seadistusi.
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus.
• Näotuvastus: seadistage seade teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama. Vaadake
lisateavet jaotisest Näotuvastus.
• Sõrmejäljeskanner: registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Vaadake
lisateavet jaotisest Sõrmejäljetuvastus.
• Ekraani ülemineku efekt: saate seadistada seadme kuvama üleminekuefekti, kui avate
ekraani lukust, kasutades biomeetrilisi andmeid.
180
Seaded
• Google Play Protect: saate seadistada seadme kahjulikke rakendusi ja toiminguid otsima
ning võimalike ohtude kohta hoiatama ja neid eemaldama.
• Leia minu telefon: aktiveerige või deaktiveeriga funktsioon Find My Mobile. Külastage
rakenduse Find My Mobile veebilehte (findmymobile.samsung.com), et jälitada ja juhtida
oma kadunud või varastatud seadet.
Saate ka Google'i asukohateenusel lubada oma seadme asukoha kohta täpsemat teavet
pakkuda.
• Turvavärskendus: saate vaadata oma seadme tarkvara versiooni ja kontrollida saadaolevaid
värskendusi.
• Tundmatute rak.-te installimine: seadme seadistamine lubama tundmatute allikate
rakenduste paigaldamist.
• Samsung Pass: tõenda oma identiteeti ilma vaevata, kasutades oma biomeetrilisi andmeid.
Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Pass.
• Turvaline kaust: looge turvaline kaust, et oma privaatset sisu ja rakendusi teiste eest kaitsta.
Vaadake lisateavet jaotisest Turvaline kaust.
• Rakenduse lubade seire: määrake teavituste saamine, kui teie valitud lubasid kasutavad
rakendused, mida te ei kasuta. Saate hallata iga rakenduse seadeid ja vaadata nende lubade
kasutamise ajalugu.
• Turvaline käivitamine: kaitske oma seadet, määrates seadme selle sisselülitamisel nõudma
ekraani avamiskoodi. Seadme käivitamiseks ning sõnumite ja teavituste saamiseks peate
sisestama avamiskoodi.
• SD-kaardi krüptimine: seadme seadistamine krüpteerima kõik failid mälukaardil.
Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei
suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see
seadistus.
• Muud turvaseaded: täiendavate turvaseadete konfigureerimine.
181
Seaded
Näotuvastus
Saate seadet seadistada teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama.
• Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma nägu, ei saa teie nägu pärast seadme
sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks
peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite näo
registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
• Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks Libistamine või Puudub, mis
ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed. Kui soovite oma
biomeetrilisi andmeid rakenduste või funktsioonide jaoks kasutada, peate oma
biomeetrilised andmed uuesti registreerima.
Ettevaatusabinõud näotuvastuse kasutamisel
Enne seadme avamiseks näotuvastuse kasutamist pidage silmas järgmisi ettevaatusabinõusid.
• Seadme võib avada keegi või miski, mis näeb teie moodi välja.
• Näotuvastus on mustrist, PIN-koodist või salasõnast vähem turvaline.
Paremaks näotuvastuseks
Näo tuvastamist kasutades mõelge järgnevale.
• Mõelge, mis olukorras te registreerimise hetkel olete, kas teil on prillid, müts, mask, habe või
palju meiki.
• Registreerige oma nägu hästi valgustatud kohas ja pöörake tähelepanu, et kaamera objektiiv
oleks sel ajal puhas.
• Vaadake, et pilt ei oleks hägune, et paremaid tulemusi saada.
182
Seaded
Näo registreerimine
Nägu on parem registreerida siseruumis ning mitte otsese päikesevalguse käes.
1
2
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Näotuvastus.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Kui te pole ekraanilukustusmeetodit seadistanud, siis looge see.
3
4
Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake JÄTKA.
5
Asetage nägu ekraanil oleva ringi sisse.
Hoidke seadet ekraan enda poole ja vaadake ekraani.
Kaamera skaneerib teie nägu.
Kui ilmub näoluku ekraan, toksake LÜLITA SISSE, et ekraani avamiseks nägu kasutada.
Kui näoga ekraani avamine ei tööta korrektselt, toksake Näo andmete eemaldamine, et
oma registreeritud nägu eemaldada ja nägu uuesti registreerida.
183
Seaded
Registreeritud näo andmete kustutamine
Saate kustutada varem registreeritud näo.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Näotuvastus.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake Näo andmete eemaldamine.
Kui registreeritud nägu on kustutatud, lülitatakse ka kõik seotud funktsioonid välja.
Ekraani lukust avamine näoga
Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka näoga.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Näotuvastus.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Näotuvastusega avamine.
Kui soovite vähendada nägude tuvastamise tõenäsust piltide ja videoklippide puhul,
toksake valikule Kiirem tuvastamine ja lülitage see välja. See võib vähendada nägude
tuvastamise kiirust.
4
Lukustusekraanil vaadake ekraani.
Kui teie nägu tuvastatakse, saate ekraani avada ilma ühtegi teist lukustuse avamise meetodit
kasutamata. Kui teie nägu ei tuvastata, kasutage eelnevalt seadistatud ekraani lukustuse
avamise meetodit.
184
Seaded
Sõrmejäljetuvastus
Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida
ja salvestada. Pärast registreerimist saate seada seadme kasutama teie sõrmejälge alltoodud
eesmärkidel:
• Samsung Pass (Samsungi konto kinnitamine ja veebi sisselogimine)
• Samsung Pay
• Ekraani lukk
• Kaitstud kaust
• See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
• Sõrmejälje tuvastaja kasutab iga sõrmejälje unikaalseid omadusi, et teie seadme
turvalisust tõsta. Tõenäosus, et sõrmejälje andur kaks sõrmejälge segamini ajab,
on väga väike. Siiski võib harvadel juhtudel andur kahte väga sarnast sõrmejälge
identseteks pidada.
• Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma sõrmejälge, ei saa teie sõrmejälge
pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme
kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite
sõrmejälje registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
• Kui teie sõrmejälge ei tuvastata, avage seade, kasutades mustrit, PINi või parooli,
mille sõrmejälge registreerides määrasite, ning registreerige oma sõrmejälg uuesti.
Kui te oma mustri, PINi või parooli ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta
kasutada. Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära
unustamisest.
• Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks Libistamine või Puudub, mis
ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed. Kui soovite oma
biomeetrilisi andmeid rakenduste või funktsioonide jaoks kasutada, peate oma
biomeetrilised andmed uuesti registreerima.
185
Seaded
Paremaks sõrmejälje tuvastuseks
Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi,
mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:
• Sõrmejälje tuvastussensor tuvastab sõrmejälgi. Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensor
poleks kriimustatud või kahjustatud metallobjektidega, nagu mündid, võtmed ja kaelakeed.
• Sõrmejälje tuvastussensori katmine kaitsekile, kleebiste või muude tarvikutega võib
vähendada sõrmejäljetuvastuse tundlikkust. Kui sõrmejälje tuvastussensor on algselt
kaitsekilega kaetud, siis eemaldage see enne sõrmejälje tuvastussensori kasutamist.
• Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensor ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
• Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
• Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
• Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada.
Veenduge, et katate terve sõrmejälje tuvastussensori oma sõrmega.
• Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige selle käe sõrmejäljed, millega seadet enim
kasutatakse.
• Kuivas keskkonnas võib seadmesse koguneda staatilist elektrit. Vältige selle funktsiooni
kasutamist kuivades keskkondades või puudutage enne funktsiooni kasutamist staatilisest
elektrilaengust vabanemiseks metallist objekti.
Sõrmejälgede registreerimine
1
2
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Sõrmejäljeskanner.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Kui te pole ekraanilukustusmeetodit seadistanud, siis looge see.
186
Seaded
3
Pange oma sõrm sõrmejälje tuvastussensorile ja libistage allapoole.
Korrake seda toimingut, kuni sõrmejälg talletatakse. Kui olete oma sõrmejälgede
registreerimise lõpetanud, toksake VALMIS.
Kui ilmub sõrmejäljeluku ekraan, toksake LÜLITA SISSE, et ekraani avamiseks sõrmejälge
kasutada.
Registreeritud sõrmejälgede kustutamine
Registreeritud sõrmejälgi saab kustutada.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Sõrmejäljeskanner.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake MUUDA.
Märgistage kustatavad sõrmejäljed ja toksake EEMALDA.
Samsung Passi kasutamine
Kui te oma sõrmejäljed Samsung Passis registreerite, saate neid hõlpsalt kasutada oma isiku
kinnitamiseks või veebisaitidele sisselogimiseks. Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Pass.
187
Seaded
Sõrmejälgede kasutamine rakendusega Samsung Pay
Saate kasutada sõrmejälgi rakendusega Samsung Pay, et makseid kiirelt ja turvaliselt sooritada.
Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Pay.
Samsung Pay ei pruugi sõltuvalt teie regioonist või teenuseosutajast saadaval olla.
Ekraani avamine sõrmejälgede abil
Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka sõrmejäljega.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Sõrmejäljeskanner.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Sõrmejäljega avamine.
Lukustatud ekraanil pange sõrmejälje lugemiseks sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.
Samsung Pass
Samsung Pass võimaldab teil oma Samsungi kontosse, veebisaitidele ja rakendustesse lihtsamalt
ja turvalisemalt sisse logida, kasutades selleks oma sisselogimisteabe asemel biomeetrilisi
andmeid.
Registreerige oma biomeetrilised andmed Samsung Passi rakenduses ja seadistage toetatud
veebisaitidele ja rakendustesse Samsung Passi kaudu neid andmeid kasutades sisse logima.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie seade olema ühendatud Wi-Fi- või
mobiilsidevõrguga.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate registreeruma ja enda Samsungi kontosse sisse
logima. Lisainfot leiate jaotisest Samsungi konto.
• Veebisaitidesse sisselogimise funktsioon on saadaval ainult veebisaitidel, millele
pääsete ligi Internet rakendusega. Teatud veebisaidid ei pruugi seda funktsiooni
toetada.
188
Seaded
Samsung Passi andmete lisamine
Enne Samsung Passi kasutamist lisage oma biomeetrilised andmed Samsung Passi.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Samsung Pass.
Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake LOGI SISSE.
Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake LOGI SISSE.
Toksake REGISTR. SÕRMEJÄLJED ja registreerige oma sõrmejälg.
Vaadake lisateavet jaotisest Sõrmejäljetuvastus.
5
Skannige oma sõrmejälg ja toksake valikul EDASI, et Samsung Passi registreerimine
lõpetada.
Kui valik Lisa Samsung Pass avaekraanile on märgistatud, lisatakse avalehele Samsung
Passi ikoon.
Samsungi konto parooli kinnitamine
Te saate oma Samsungi konto parooli kinnitamiseks Samsung Passi kasutada. Te saate parooli
sisestamise asemel kasutada oma biomeetrilisi andmeid, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest
Galaxy Apps.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Samsung Pass.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake valikutel → Seaded → Samsung Account ja seejärel toksake aktiveerimiseks lülitil
Rakendusega Samsung Pass kasutamine.
189
Seaded
Samsung Passi kasutamine veebisaitidesse sisselogimiseks
Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida hõlpsalt sisse nendesse veebisaitidesse, mis
toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.
1
2
3
Avage veebisait, kuhu soovite sisse logida.
Sisestage oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel veebisaidi sisselogimisnuppu.
Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, märgistage
Logi rakenduse Samsung Pass kaudu sisse sõrmejälgede abil ja toksake MÄLETA.
Saate nüüd kasutada Samsung Passi lisatud biomeetrilisi andmeid, et veebisaitidesse sisse
logida.
Samsung Passi kasutamine rakendustesse sisse logimiseks
Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida hõlpsalt sisse nendesse rakendustesse, mis
toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.
1
2
3
Avage rakendus, kuhu soovite sisse logida.
Sisestage oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel rakenduse sisselogimisnuppu.
Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, toksake
SALVESTA.
Saate nüüd kasutada Samsung Passi lisatud biomeetrilisi andmeid, et rakendusse sisse
logida.
Sisselogimise info haldamine
Kuvage nende veebisaitide ja rakenduste nimekiri, kuhu sisselogimiseks olete valinud Samsung
Passi kasutamise ja hallake oma sisselogimise infot.
1
2
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Samsung Pass.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
190
Seaded
3
4
Valige loendist veebileht või rakendus.
Toksake valikutel → Redigeeri ja muutke oma ID-d, parooli ning veebisaidi või rakenduse
nime.
Veebisaidi või rakenduse kustutamiseks toksake valikutel → Kustuta.
Samsung Passi veebisaitide ja rakendustega kasutamine
Kui te kasutate veebisaite või rakendusi, mis Samsung Passi toetavad, saate neisse Samsung
Passiga hõlpsalt sisse logida.
Nende veebisaitide ja rakenduste nägemiseks, mis Samsung Passi toetavad, avage seadete
ekraan, toksake Biomeetria ja turvalisus → Samsung Pass, seejärel valige veebisaidi või
rakenduse vaheleht. Kui Samsung Passi toetavaid rakendusi või veebisaite ei ole, siis veebilehe
või rakenduse vahelehte ei ilmu.
• Saadaval olevad veebisaidid ja rakendused võivad sõltuvalt regioonist või
teenusepakkujast erineda.
• Samsung ei vastuta kahjude või ebamugavuste eest, mis tulenevad Samsung Passiga
veebisaitidele või rakendustesse sisselogimisest.
Oma andmete kustutamine Samsung Passist
Saate oma biomeetrilised andmed, veebi sisselogimise informatsiooni ja Samsung Passiga
seotud rakenduste andmed kustutada, kasutades funktsiooni Andmete kustutamine.
Tingimustega nõustumine jääb kehtima ja teie Samsungi konto on endiselt aktiivne.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Samsung Pass.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake → Seaded → Andmete kustutamine.
Sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake KINNITA.
Teie Samsung Passi andmed kustutatakse.
191
Seaded
Turvaline kaust
Kaitstud kaust kaitseb teie privaatset sisu ja rakendusi, näiteks fotosid ja kontakte, teiste isikute
juurdepääsu eest. Saate oma privaatset sisu ja rakendusi turvaliselt hoida ka siis, kui seade on
lukustatud.
Kaitstud kaust on eraldiseisev turvatud salvestuspiirkond. Kaitstud kaustas olevaid
andmeid ei saa kanda üle teistesse seadmetesse heaks kiitmata jagamismeetodite,
näiteks USB või Wi-Fi Directi kaudu. Püüd operatsioonisüsteemi kohandada või tarkvara
muuta toob kaasa kaitstud kausta automaatse lukustuse ja see muutub ligipääsmatuks.
Enne, kui salvestate andmeid kaitstud kausta, tehke neist kindlasti teise turvalisse kohta
varukoopia.
Kaitstud kausta seadistamine
1
Käivitage rakendus Turvaline kaust.
Teise võimalusena toksake Seaded ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Turvaline kaust.
2
Toksake ALUSTA.
192
Seaded
3
4
Toksake LOGI SISSE ja logige oma Samsungi kontosse sisse.
Valige kaitstud kausta lukustusmeetod ja järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
Turvalise kausta nime või ikooni värvi muutmiseks toksake valikutel → Kohanda ikooni.
• Turvaline kaust rakendust käivitades peate selle lukustuse avamiseks kasutama
varem määratud meetodit.
• Kui unustate kaitstud kausta avamise koodi, saate selle oma Samsungi kontot
kasutades lähtestada. Toksake lukustatud ekraani alaosas olevat lähtestamise nuppu
ja sisestage oma Samsungi konto parool.
Kaitstud kaustale automaatse lukustamise seadmine
Määrake seade kaitstud kausta automaatselt lukustama, kui seda ei kasutata.
1
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Turvalise kausta
automaatlukustus.
2
Valige lukustamise suvand.
Kaitstud kausta käsitsi lukustamiseks toksake Lukusta.
Sisu kaitstud kausta teisaldamine
Liigutage sisu, näiteks fotosid ja kontakte, kaitstud kausta. Järgmised tegevused on näide sellest,
kuidas pilti vaikimisi salvestuskohast kaitstud kausta liigutada.
1
2
3
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Failide lisamine.
Toksake Pildid, märgistage liigutatavad kujutised ja toksake seejärel VALMIS.
Toksake TEISALDA.
Valitud kujutised kustutatakse esialgsest kaustast ja liigutatakse kaitstud kausta.
Kopeerimiseks toksake KOPEERI.
Sisu liigutamise viis võib sõltuvalt sisu tüübist erineda.
193
Seaded
Sisu kaitstud kaustast teisaldamine
Liigutage sisu kaitstud kaustast vastavasse rakendusse vaikimisi salvestuskohas. Järgmised
tegevused on näide sellest, kuidas pilti kaitstud kaustast vaikimisi salvestuskohta liigutada.
1
2
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Galerii.
Valige kujutis ja toksake → Teisalda asukohast Turvaline kaust.
Valitud üksused teisaldatakse Galerii vaikimisi salvestuskohas.
Rakenduste lisamine
Lisage kaitstud kaustas kasutamiseks rakendus.
1
2
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Rakenduste lisamine.
Märgistage üks või mitu seadmele paigaldatud rakendust ja toksake LISA.
Rakenduste installimiseks rakendusest Play pood või Galaxy Apps toksake LAADI ALLA
PLAY STORE’IST või LAADI ALLA GALAXY APPS’IST.
Kaitstud kaustast rakenduse eemaldamine
Toksake Redigeeri rakendusi, märgistage rakendused ja toksake Inaktiveeri või Desinstalli.
Kontode lisamine
Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega kaitstud kausta rakendustega
sünkroonida.
1
2
3
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Kontod → Lisa konto.
Valige kontoteenus.
Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
194
Seaded
Kaitstud kausta peitmine
Saate avakuvalt ja rakenduste ekraanidelt kaitstud kausta otsetee ka peita.
Käivitage rakendus Turvaline kaust, toksake → Seaded ja seejärel Kuva turvaline kaust, et
kuvamine välja lülitada.
Samuti võite lohistada teavituspaneeli avamiseks olekuriba alla. Seejärel libistage teavituspaneelil
allapoole ja toksake funktsiooni deaktiveerimiseks Turvaline kaust.
Kaitstud kausta varundamine ja taastamine
Varunda sisu ja rakendusi Samsung Cloudis kaitstud kaustas, kasutades oma Samsungi kontot ja
taastades neid hiljem.
Andmete varundamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Varundamine ja taastamine.
Toksake Lisa konto ja registreerige ning logige oma Samsungi kontosse sisse.
Toksake Varunda üksuse Turvaline kaust andmed.
Märgistage objektid, mida soovite varundada, ja toksake VARUNDA KOHE.
Andmed varundatakse Samsung Cloudi.
Andmete taastamine
1
2
3
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Varundamine ja taastamine.
Toksake Taastamine.
Valige seade ja andmetüübid, mida soovite taastada, ning toksake TAASTA KOHE.
Varundatud andmed taastatakse teie seadmes.
195
Seaded
Kaitstud kausta deinstallimine
Saate kaitstud kausta ja selles oleva sisu ning rakendused deinstallida.
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Veel seadeid → Desinstalli.
Sisu varundamiseks enne kaitstud kausta deinstallimist märgistage Teisalda meediumifailid
turvalisest kaustast välja ja toksake DESINSTALLI. Kaitstud kaustas olevatele varundatud
andmetele ligipääsemiseks avage kaust Samsung, käivitage rakendus Minu Failid ja siis toksake
Sisemälu → Secure Folder.
Rakendusse Samsung Notes salvestatud märkmeid ei varundata.
Pilv ja kontod
Valikud
Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsung Cloudi.
Samuti võite registreerida ja hallata kontosid, näiteks Samsungi kontot või Google'i kontot, või
kanda üle andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi kaudu.
Toksake seadete ekraanil Pilv ja kontod.
• Samsung Cloud: saate hallata sisu, mida soovite Samsung Cloudis turvaliselt talletada.
Kontrollige oma Samsung Cloudi mälu kasutusolekut ja sünkroonige, varundage ning
taastage oma andmeid. Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Cloud.
• Kontod: lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
• Varundamine ja taastamine: kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse
andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet ja sinna hiljem juurde pääseda.
Andmete varundamiseks või taastamiseks peate om Google'i või Samsungi kontole sisse
logima. Vaadake lisateavet jaotisest Varundamine ja taastamine.
• Smart Switch: käivitage Smart Switch ning teisaldage andmed oma eelmisest seadmest.
Lisateavet vaadake jaotisest Smart Switch.
Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsung Cloudi
või arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid riknema või näiteks
teostate soovimatu tehaseseadmete taastamise.
196
Seaded
Varundamine ja taastamine
Kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate
varundada tundlikku teavet ja sinna hiljem juurde pääseda. Andmete varundamiseks või
taastamiseks peate om Google'i või Samsungi kontole sisse logima.
Samsungi konto kasutamine
Toksake seadete kuval Samsungi konto puhul valikutel Pilv ja kontod → Varundamine ja
taastamine → Andmete varundamine, märkige üksused, mille soovite varundada, ja seejärel
toksake valikul VARUNDA.
Andmed varundatakse Samsung Cloudi. Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Cloud.
Varundatud andmete taastamiseks Samsung Cloudist Samsungi konto abil toksake Andmete
taastamine. Valige seade ja andmetüübid, mida soovite taastada, ning toksake TAASTA. Valitud
andmed taastatakse teie seadmesse.
Google'i konto kasutamine
Toksake seadete ekraanil Pilv ja kontod → Varundamine ja taastamine ning toksake lülitit
Varunda minu andmed, et Google'i konto selle aktiveeriks. Toksake Varukonto ja valige konto
varunduskontoks.
Andmete lähtestamiseks Google'i konto abil toksake selle aktiveerimiseks lülitil Automaatne
taastamine. Kui te rakendused uuesti installite, taastatakse varundatud seaded ja andmed.
Google
Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.
Toksake seadete ekraanil Google.
197
Seaded
Juurdepääs
Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu.
Toksake seadete ekraanil Juurdepääs.
• Nägemine: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegnägijatest
kasutajatele.
• Kuulmine: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegkuuljatest kasutajatele.
• Vilumus ja infovahetus: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu kasutajatele,
kes pole eriti vilunud.
• Tekst kõneks: muutke aktiveeritud Voice Assistant funktsiooniga kõnesünteesifunktsioonide
seadeid, nagu keeled, kiirus jne.
• Suunalukk: saate muuta ekraani lukust avamise suunalise kombinatsiooni seadeid.
• Otsene juurdepääs: saate seadistada seadme valitud juurdepääsumenüüsid käivitama, kui
vajutate korraga toite- ja helitugevuse suurendamise nuppu.
• Juurdepääsu otsetee: saate seadistada seadme häälabi või Samsungi universaallülitit
aktiveerima, kui hoiate helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppu üheaegselt
kauem kui 3 sekundit all.
• Teavituse meeldetuletus: seadistage seade teavitama teid teavitustest, mida te pole
vahepeal kontrollinud.
• Kõnede vastuvõtm./lõpetam.: kõnede vastamis- või lõpetamisviisi muutmine.
• Üksiktoksamise režiim: seadistage seade nupu lohistamise asemel sissetulevaid kõnesid või
teavitusi juhtima nupu toksamisega.
• Juurdepääsu seadete varundamine: saate importida või eksportida juurdepääsetavuse
seaded või jagada neid.
• TEENUSED: kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.
198
Seaded
Üldine haldus
Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.
Toksake seadete ekraanil Üldine haldus.
• Keel ja sisestus: valige seadme keeli ja muutke asetust, näiteks klahvistikke ja häälsisestuse
liike. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla. Lisateavet vt jaotisest
Seadme keelte lisamine.
• Kuupäev ja kellaaeg: pääsete juurde seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas
seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.
Kui aku tühjeneb täielikult, lähtestatakse kuupäev ja kellaaeg.
• Võtke meiega ühendust: esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.
Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Members.
• Diagnostikateabe aruande esit.: määrake seade automaatselt seadme diagnostilist ja
kasutusteavet Samsungile saatma.
• Turundusteave: määrake, kas saada Samsungi turundusteavet, näiteks eripakkumisi,
liikmete soodustusi ja uudiskirju.
• Lähtestamine: lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine.
Saate lähtestada kõik seaded ja võrguseaded. Saate ka seadme määratud ajal taaskäivituma
seadistada, et seadet optimeerida.
Seadme keelte lisamine
Saate lisada seadmes kasutatavaid keeli.
1
Toksake seadete ekraanil Üldine haldus → Keel ja sisestus → Keel → Keele lisamine.
Et vaadata keeli, mida lisada saab, toksake → Kõik keeled.
2
Valige lisatav keel.
199
Seaded
3
Selleks et valitud keelt vaikekeeleks seadistada, toksake MÄÄRA VAIKIMISI. Selleks et
praegune keelesäte alles jätta, toksake SÄIL. PRAEGUNE.
Valitud keel lisatakse teie keelte loendisse. Kui te muutsite vaikekeelt, lisatakse valitud keel
loendi algusesse.
Selleks et muuta vaikekeelt keelte loendis, lohistage keele kõrvale ja liigutage see loendi
algusesse. Seejärel toksake VALMIS. Kui mingi rakendus ei toeta vaikekeelt, kasutatakse loendis
olevatest järgmist toetatud keelt.
Tarkvaravärskendus
Värskendage seadme tarkvara kasutades FOTA teenust. Saate ka tarkvara värskendusi määratud
ajale seadistada.
Toksake seadete ekraanil Tarkvaravärskendus.
Kui hädaolukorra tarkvarauuendus teie seadme turvamiseks välja tuleb ja selleks, et uut
tüüpi turbeohte blokeerida, installitakse uuendused automaatselt ilma teie nõuolekut
küsimata.
• Laadi värskendused käsitsi alla: kontrollige rakendusi ja laadige neid käsitsi alla.
• Laadi värskendused autom. alla: saate seadistada seadme automaatselt värskendusi alla
laadima, kui see on ühendatud Wi-Fi-võrguga.
• Planeeritud tarkvaravärsk.-d: saate seadistada seadme kindlal ajal värskendusi installima.
• Viimase värskenduse teave: saate vaadata teavet viimase tarkvaravärskenduse kohta.
Turbevärskenduste teave
Turbevärskendusi pakutakse, et teie seadet turvalisemaks teha ja teie isiklikke andmeid kaitsta.
Teie mudeli turbevärskendused leiate lehelt security.samsungmobile.com.
Veebileht toetab ainult osasid keeli.
200
Seaded
Kasutusjuhend
Spikker aitab teil teada saada, kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid
konfigureerida.
Toksake seadete ekraanil Kasutusjuhend.
Teave telefoni kohta
Tutvuge teabega oma seadme kohta.
Toksake seadete ekraanil Teave telefoni kohta.
Oma seadme nime muutmiseks toksake MUUDA.
• Olek: vaadake erinevat seadme teavet, näiteks SIM-kaardi olekut, Wi-Fi MACi aadressi ja
seerianumbrit.
• Õiguslik teave: vaadake seadmega seotud õigusalast teavet, näiteks ohutusalast teavet ja
avatud lähtekoodiga litsentsi.
• Tarkvara teave: vaadake seadme tarkvara teavet, näiteks selle operatsioonisüsteemi
versiooni ja püsivara versiooni.
• Aku teave: vaadake seadme aku olekut ja teavet.
201
Lisa
Tõrkeotsing
Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud
olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.
Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe
järgnevatest koodidest:
• Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud
parooli.
• PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te
sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta
SIM-kaart.
• PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate
sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
• PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid
• Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja
proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
• Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke
ühendust oma teenusepakkujaga.
Teie seade ei lülitu sisse
Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti
täis.
202
Lisa
Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti
• Kui kinnitate puuteekraanile ekraanikaitsme või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan
korralikult toimida.
• Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate
ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
• Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
• Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
• Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
• Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.
Teie seade hangub või esineb parandamatu viga
Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi
Teeninduskeskusega.
Seadme taaskäivitamine
Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse
lülitama.
Taaskäivitama sundimine
Kui teie seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu ja helitugevuse
vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.
Seadme lähtestamine
Kui ülal toodud meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Üldine haldus → Lähtestamine → Tehaseseadete
lähtestamine → LÄHTESTA → KUSTUTA KÕIK. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist
meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.
203
Lisa
Kõnesid ei ühendata
• Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
• Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
• Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.
Teised ei kuule teid kõnelemas
• Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
• Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
• Kuulari kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.
Heli kajab kõne ajal
Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või liikuge teise kohta.
Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli
ebakvaliteetne
• Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
• Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse
probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise
kohta ja proovige uuesti.
• Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja
tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.
Aku ikoon on tühi
Aku on tühi. Laadige aku.
204
Lisa
Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)
• Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
• Külastage Samsungi teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada.
Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt
• Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse
tase väheneda.
• Akuenergia tarbimine suureneb teatud funktsioonide või rakenduste kasutamisel, nagu GPS,
mängud ja internet.
• Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.
Kaamera käivitamisel ilmub veateade
Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu.
Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:
• Laadige aku.
• Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
• Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt
probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.
Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale
• Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
• Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või
pildid võivad olla fookusest väljas.
205
Lisa
Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade
Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane,
proovige järgnevat:
• Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
• Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on
DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
• Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei
ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute
kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.
• Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega
jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
• Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste
pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid
ei pruugi korralikult töötada.
Bluetooth ei tööta korralikult
Kui teist Bluetooth-seadet ei leita või ühenduse loomisel on probleeme või see ei tööta
korralikult, proovige järgmist:
• Veenduge, et ühendatav seade on leitav või ühendamiseks saadaval.
• Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses
toimimisulatuses (10 m).
• Avage enda seadmes Seaded rakendus, toksake Ühendused ning toksake selle
aktiveerimiseks Bluetooth lülitit.
• Avage enda seadmes Seaded rakendus ja toksake valikul Üldine haldus → Lähtestamine
→ Võrguseadedete lähtestamine → LÄHTESTA SEADED ja lähtestage võrgusätted.
Lähtestamise käigus võite kaotada registreeritud andmed.
Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.
206
Lisa
Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust
• Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
• Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
• Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Windows XP
Service Pack 3.
Teie seade ei suuda tuvastada asukohta
Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes
olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.
Seadmele salvestatud andmed on kadunud
Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole
kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete
kaotsimineku eest.
Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe
• See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
• Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.
Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi
Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades rakendust Smart Manager, või
kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mäluruumi vabastada.
207
Lisa
Rakenduste nuppu ei kuvata avalehel
Ilma rakenduste nuppu kasutamata, saate avada rakenduste ekraani, libistades avalehel üles või
alla. Rakenduste nupu kuvamiseks avalehe all käivitage rakendus Seaded ja toksake Ekraan →
Avaekraan → Rakenduste nupp → Kuva rakenduste nupp → RAKENDA.
Avakuva nuppu ei kuvata
Teatud rakendusi ja funktsioone kasutades võib avakuva nupp ja navigatsiooniriba ära kaduda.
Navigatsiooniriba vaatamiseks libistage ekraani allosast üles.
Bixby Voice ei vasta
• Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
• Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
• Kui teil on pärast eelmainitud nõuannete proovimist Bixby Voice'iga endiselt probleeme,
võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
Ekraani heleduse reguleerimise riba ei ilmu teavituste paneelile
Avage teavituste paneel lohistades olekuriba alla ja siis lohistage teavituste paneel alla. Toksake
heleduse reguleerimise riba kõrval ja toksake Juhtnupu kuvamine üleval lülitit, et see
aktiveerida.
Samsung Cloud ei tööta
• Kontrollige, et te olete võrguga õigesti ühendatud.
• Te ei saa Samsung Cloud'i kontrolltoimingu ajal kasutada. Proovige hiljem uuesti.
208
Lisa
Aku eemaldamine
• Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise
juhiste saamiseks külastage veebilehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Ohutuse huvides ei ole lubatud akut ise eemaldada. Valesti eemaldatud aku võib
kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
• Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt,
sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata
jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on
põhjustanud Samsungi enda hooletus.
209
Copyright
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.
Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronics'i eelneva kirjaliku loata
reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil,
olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või
talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.
Kaubamärgid
• SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on Wi-Fi
Alliance registreeritud kaubamärgid.
• Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on
Dolby Laboratories kaubamärgid.
• Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising