Samsung | SM-G965F/DS | User manual | Samsung Galaxy S9 Kasutusjuhend

Samsung Galaxy S9  Kasutusjuhend
KASUTUSJUHEND
SM-G960F
SM-G960F/DS
SM-G965F
SM-G965F/DS
Estonian. 12/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Sisukord
Põhiline
4
7
11
18
23
29
33
34
36
38
42
56
58
82
86
90
92
93
124
131
134
138
141
143
144
145
146
147
153
155
155
157
158
161
166
167
173
Üldteave
Olukorrad ja lahendused, kui seade üle
kuumeneb
Seadme paigutus ja funktsioonid
Aku
SIM või USIM kaart (nano-SIM kaart)
Mälukaart (microSD kaart)
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Algseadistamine
Samsungi konto
Edastage andmeid oma eelmiselt
seadmelt uuele seadmele (Smart
Switch).
Ekraani mõistmine
Teavituste paneel
Teksti sisestamine
Rakendused ja funktsioonid
61
63
67
71
73
77
Rakenduste installimine ja
deinstallimine
Bixby
Bixby Vision
Bixby Home
Reminder
Telefon
2
Kontaktid
Sõnumid
Internet
E-post
Kaamera
Galerii
Always On Display
Servaekraan
Mitmikaken
Laste avaekraan
Galaxy Wearable
Samsung Members
Samsung Notes
Kalender
Samsung Health
Helisalvesti
Minu Failid
Kell
Kalkulaator
Game Launcher
SmartThings
Sisu jagamine
Samsung DeX
Google rakendused
Sisukord
Seaded
225 Kontod ja varundamine
226 Samsung Cloud
227 Google
228 Täpsemad funktsioonid
229 Dual Messenger
230 Seadmehooldus
232 Rakendused
233 Üldine haldus
234 Juurdepääs
234 Tarkvara värskendamine
235 Kasutusjuhend
235 Teave telefoni kohta
175 Sissejuhatus
175 Ühendused
176 Wi-Fi
179 Bluetooth
181 NFC ja maksed
184 Andmesäästja
185 SIM-kaardi haldur (topelt-SIM
mudelid)
185 Mobiilne kuumkoht ja modem
187 Veel ühenduseseadeid
190 Helid ja värinad
190 Dolby Atmos (ruumiline heli)
191 Rakenduse heli eraldamine
191 Teavitused
192 Rakenduste ikoonimärgid
192 Ekraan
194 Sinise valguse filter
194 Ekraani režiimi vahetamine või
ekraani värvi reguleerimine
196 Ekraani eraldusvõime
196 Ekraanisäästja
197 Taustpildid ja teemad
197 Lukustusekraan
198 Smart Lock
199 Biomeetria ja turvalisus
201 Intelligent Scan
204 Näotuvastus
207 Vikerkesta tuvastamine
212 Sõrmejäljetuvastus
215 Samsung Pass
220 Turvaline kaust
Lisa
236 Juurdepääs
253 Tõrkeotsing
260 Aku eemaldamine
3
Põhiline
Üldteave
Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne
seadme kasutama hakkamist läbi.
• Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
• Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast, mudeli üksikasjadest või
seadme tarkvarast osaliselt erineda.
• Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja muutmälukasutust, mõjutab
seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei
pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
• Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud
probleemide eest.
• Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on
tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras.
Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste
tööd.
• Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on
litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine
müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on
täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
• Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne
sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua
lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
• Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma
eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust
Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust
teenusepakkujaga.
4
Põhiline
• Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine
võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi
litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.
• Sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast on tootmise ja levitamise ajal seadmele kinnitatud
ekraanikaitse. Ekraanikaitse kahjustused ei ole garantiiga kaetud.
• Puuteekraan on selgelt nähtav ka tugevas päikesevalguses, kui kontrastsust reguleeritakse
vastavalt ümbristevale keskkonnale automaatselt. Toote iseloomust tulenevalt võib
fikseeritud graafika kuvamine või pikemaajaline ootele jätmine põhjustada järelhelendust
või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
– – Puuteekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja
jooksul ning puuteekraan on soovitatud välja lülitada, kui seadet ei kasutata.
– – Puuteekraani saab seadistada automaatselt välja lülituma, kui seda ei kasutata. Avage
rakendus Seaded toksake Ekraan → Ekraani kuvalõpp ja määrake aeg, kui kaua seade
peaks ootama enne puuteekraani välja lülitamist.
– – Puuteekraani heleduse automaatseks reguleerimiseks vastavalt ümbritsevale
keskkonnale avage rakendus Seaded toksake Ekraan ja aktiveerige lüliti Kohanduv
heledus.
• Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC)
heakskiitu. Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate vaadata seadme FCC ID-d. Seadme FCC
ID vaatamiseks käivitage rakendus Seaded ja toksake Teave telefoni kohta → Olek.
5
Põhiline
Vee-ja tolmukindluse säilitamine
Teie seade toetab vee- ja tolmukindlust. Seadme vee- ja tolmukindluse säilitamiseks järgige
hoolikalt käesolevaid nõuandeid. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
• Ärge kastke seadet sügavamasse magevette kui 1,5 m või hoidke seda vee all kauem
kui 30 minutit. Kui te kastate seadme mingisse muusse vedelikku kui magevette, näiteks
soolasesse vette, ioniseeritud vette või alkohoolsete jookide sisse, siseneb vedelik kiiremini
seadmesse.
• Ärge laske seadmel kokku puutuda jõuliselt liikuva veega.
• Kui seade puutub kokku mageveega, kuivatage see põhjalikult puhta ja pehme riidega.
Kui seade puutub kokku muu vedelikuga, näiteks soolase vee, basseinivee, seebivee,
õli, parfüümi, päikesekaitsekreemi, kätepuhastusvahendi või keemiliste toodete, nt.
kosmeetikaga, loputage seda puhta veega ja kuivatage põhjalikult puhta ja pehme riidega.
Kui te neid juhiseid ei järgi, võib see mõjutada seadme jõudlust ja välimust.
• Kui seadet on kastetud vette või mikrofon või kõlar on märjad, ei pruugi kõne ajal heli
korralikult kostuda. Pärast seadme pühkimist kuiva lapiga kuivatage seda enne kasutamist
põhjalikult.
• Puuteekraan ja teised funktsioonid ei pruugi korralikult toimida, kui seadet kasutatakse
vees.
• Kui seade kukub või saab löögi, võivad seadme vee- ja tolmukindlad funktsioonid
kahjustuda.
• Teie seadet on katsetatud kontrollitud keskkonnas ning selle vee- ja tolmukindlus teatud
olukordades on tõestatud (vastab rahvusvahelises standardis IEC 60529-Ümbristega
tagatavad kaitseastmed [IP-kood]–kirjeldatud IP68 klassifikatsiooni nõuetele; katse
tingimused: 15–35 °C, 86–106 kPa, magevesi, 1,5 meetrit, 30 minutit). Olenemata
nimetatud klassifikatsioonist, on siiski võimalik, et teatud olukordades võib teie seade
kahjustuda.
Juhendavad ikoonid
Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui ka teistele
Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid
Märkus: märkused, nõuanded või lisainfo
6
Põhiline
Olukorrad ja lahendused, kui seade üle
kuumeneb
Kui seade aku laadimisel kuumeneb
Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal
võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme
tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadur
laadimise lõpetada.
Käitumine seadme kuumenemisel:
• Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et
seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
• Põhjus, miks seadme alumine osa üle kuumeneb, võib olla, et ühendatud USB-kaabel
on katki. Vahetage katkine USB-kaabel välja uue kaabli vastu, mille Samsung on heaks
kiitnud.
• Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid,
magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.
Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite
puhul.
7
Põhiline
Kui seade kasutamise ajal kuumeneb
Kui te kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või te kasutate neid
pikema aja vältel, võib suurenenud akukasutuse tõttu teie seade ajutiselt kuumaks muutuda.
Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.
Olukorrad, kus seade võib üle kuumeneda. Olenevalt funktsioonidest ja rakendustest, mida
kasutate, ei pruugi need näited teie mudeli kohta käia.
• peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
• suurte failide allalaadimisel;
• kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
– – mängides hea kvaliteediga mänge pikema aja vältel;
– – salvestades videoid pikema aja vältel;
– – vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
– – teleriga ühendamisel;
• multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
– – kasutades mitmikakent;
– – värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
– – suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
– – salvestades videoid sirvimise rakenduse kasutamise ajal;
• sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
• kasutades autos sirvimise rakendust, kui seade on otsese päikese käes;
• kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
• kasutades seadet leviaugus või alas, kus on nõrk signaal;
• laadides akut katkise USB-kaabliga;
• kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehadega, nagu
vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
• kasutades rändlust.
8
Põhiline
Käitumine seadme kuumenemisel:
• Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
• Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage
seade.
• Desaktiveerige Wi-Fi, GPSi ja Bluetoothi funktsioonid, kui te neid ei kasuta.
• Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te
ei kasuta.
• Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
• Vähendage ekraani heledust.
• Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage.
Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.
Seadme piirangud ülekuumenemise korral
Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks
välja lülituda. Funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.
• Kui seade muutub tavapärasest kuumemaks, kuvatakse seadme ülekuumenemise sõnum.
Seadme temperatuuri langetamiseks piiratakse ekraani heledust ja toimivuskiirust,
samuti peatub aku laadimine. Töötavad rakendused suletakse ja te saate teha ainult
hädaabikõnesid, kuni seade on maha jahtunud.
• Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, kuvatakse toite väljalülitamise teade.
Lülitage seade välja ja oodake, kuni see on maha jahtunud.
9
Põhiline
Töökeskkonna ettevaatusabinõud
Teie seade võib töökeskkonnast tulenevalt kuumeneda järgnevatel põhjustel. Olge ettevaatlik, et
vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.
• Ärge hoidke oma seadet väga kuuma või külma temperatuuri käes.
• Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
• Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohtas (nt suvel autos).
• Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
• Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete
või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
• Ärge kunagi kasutage katkist laadurit või akut.
10
Põhiline
Seadme paigutus ja funktsioonid
Pakendi sisu
Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kiirjuhendit.
• Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt
regioonist või teenusepakkujast erineda.
• Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste
seadmetega.
• Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
• Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et
need sobivad teie seadmele.
• Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute
kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
• Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval
olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.
11
Põhiline
Seadme osad
► Galaxy S9 mudelid:
Lähedus-/
valgussensor
Kõlar
Vikerkesta tuvastamise
LED
Eesmine kaamera
LED indikaator
Vikerkesta tuvastamise
kaamera
Helitugevusnupp
Toitenupp
Bixby klahv
Servaekraan
Servaekraan
Puuteekraan
Mitmeotstarbeline pesa
(C-tüüpi USB)
12
Põhiline
Tagakaamera
MST antenn
SIM-kaart /
Mälukaardi salv
Mikrofon
Välk
GPS antenn
Südame löögisageduse
andur
Sõrmejälje
tuvastussensor
NFC-antenn/
juhtmevaba laadimise
mähis
Põhiantenn
Kõlar
Kuulari pesa
Mikrofon
13
Põhiline
► Galaxy S9+ mudelid:
Lähedus-/
valgussensor
Kõlar
Vikerkesta tuvastamise
LED
Eesmine kaamera
LED indikaator
Vikerkesta tuvastamise
kaamera
Helitugevusnupp
Toitenupp
Bixby klahv
Servaekraan
Servaekraan
Puuteekraan
Mitmeotstarbeline pesa
(C-tüüpi USB)
14
Põhiline
MST antenn
SIM-kaart /
Mälukaardi salv
Mikrofon
Välk
GPS antenn
Tagakaamera (topelt)
Südame löögisageduse
andur
Sõrmejälje
tuvastussensor
NFC-antenn/
juhtmevaba laadimise
mähis
Põhiantenn
Kõlar
Kuulari pesa
Mikrofon
• Kõlareid kasutades, näiteks meediafaile esitades või valjuhääldit kasutades, ärge
pange seadet oma kõrvade lähedale.
• Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese
päikesevalgusega. Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese
päikesevalgusega, võib kaamera pildiandur kahjustuda. Kahjustunud pildiandurit ei
ole võimalik parandada ja see põhjustab täppe ja laike piltidel.
15
Põhiline
• Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevates olukordades:
– – Kui kinnitate seadme antenni lähedusse metalli sisaldava kleebise
– – Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
– – Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või mobiilne andmeside,
kasutamise ajal seadme antenni oma kätega või mõne muu esemega
• Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata
ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
• Ärge katke lähedus-/valgussensorit ekraani tarvikute, näiteks ekraanikaitsmete või
kleepsudega. See hoiab ära sensori talitlushäired.
• Servaekraani värvid võivad vaateasendis sõltuvalt erineda.
Nupud
Helitugevusnupp
Toitenupp
Bixby klahv
Klahv
Toide
Funktsioon
• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks.
• Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.
• Vajutage Bixby käivitamiseks. Lisateavet vaadake jaotisest Bixby.
Bixby
• Bixbyga vestluse alustamiseks vajutage ja hoidke all. Lisateavet
vaadake jaotisest Bixby kasutamine.
Helitugevus
• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.
16
Põhiline
Tarkvara nupud
Viimaste
rakenduste nupp
Tagasi-nupp
Avakuva nupp
Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa. Vaikimisi on tarkvara
nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Lisateavet vaadake jaotisest
Navigatsiooniriba (tarkvara nupud).
17
Põhiline
Aku
Aku laadimine
Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.
Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või
kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.
• Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest
tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
• Kasutage ainult seadmega kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Seade võib kahjustuda,
kui kasutate Mikro USB-kaablit.
Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril
puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks
pistikupesast välja võtma. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja
lihtsalt ligipääsetav.
1
2
Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga.
Sisestage USB-kaabel seadme mitmeotstarbelisse pessa.
18
Põhiline
3
4
Ühendage USB-toiteadapter pistikupessa.
Peale aku täislaadimist ühendage laadur seadme küljest lahti. Seejärel eemaldage laadija
elektrokontakti küljest.
Teiste seadmete laadimine
Kasutage USB-ühenduspesa (C-tüüpi USB) teist mobiiliseadet oma seadme akust laadimiseks.
Ühendage USB-ühenduspesa (C-tüüpi USB) oma seadme mitmeotstarbelisse pessa ja ühendage
oma seade teise seadmega teise seadme USB-kaabli abil.
Laadimise algamisel kuvatakse seadme ekraanile aku laadimise ikoon.
Teie seade
Teine seade
USB-ühenduspesa
(C-tüüpi USB)
Teise seadme
USB-kaabel
Rakenduse valimise hüpikaken, mis teie seadmele tekib, on andmete edastamiseks. Ärge
valige hüpikaknast rakendust.
19
Põhiline
Akuenergia tarbimise vähendamine
Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.
• Optimeerige seadet, kasutades seadme hoolduse funktsiooni.
• Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan toitenuppu vajutades välja.
• Aktiveerige energiasäästurežiim.
• Sulgege ebavajalikud rakendused.
• Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
• Deaktiveerige Wi-Fi, kui te seda ei kasuta.
• Deaktiveerige sünkroniseeritavate rakenduste automaatne sünkroniseerimine.
• Vähendage taustavalguse põlemisaega.
• Vähendage ekraani heledust.
Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud
• Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
• Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul
mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
• Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad
ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks
andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
• Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu
pikendada laadimisele kuluvat aega.
• Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
• Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda.
Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
20
Põhiline
• Laadimise ajal võivad seade ja laadija kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie
seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise
lõpetada.
• Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme
laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.
• Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.
Kiirlaadimine
Seadmesse on ehitatud kiirlaadimissüsteem. Te saate akut kiiremini laadida, kui seade või selle
ekraan on välja lülitatud.
Laadimiskiiruse tõstmine
Laadimiskiiruse tõstmiseks lülitage seade või selle ekraan aku laadimise ajaks välja. Kui toimub
väljalülitatud seadme aku laadimine, kuvatakse ekraanile ikoon .
Kui kiirlaadimise funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus Seaded, toksake
Seadmehooldus → Aku → → Seaded ja toksake seejärel aktiveerimiseks lülitit Kiirlaadimine.
• Te ei saa sisseehitatud kiirlaadimissüsteemi kasutada, kui laete akut tavalise
akulaaduriga.
• Kui seade kuumeneb või ümbritseva keskkonna temperatuur tõuseb, või
laadimiskiirus automaatselt väheneda. See on tavaline tööolukord, mis väldib seadme
kahjustumist.
21
Põhiline
Juhtmevaba laadimine
Seadmesse on sisse ehitatud juhtmevaba laadimise mähis. Võite akut laadida juhtmevaba laadija
abil (müügil eraldi).
Juhtmevaba kiirlaadimine
Saate laadida oma seadet kiiremini, kasutades juhtmevaba kiirlaadimise funktsiooni. Selle
funktsiooni kasutamiseks peate kasutama laadurit ja juhtmevaba kiirlaadimise funktsiooni
toetavaid komponente.
Kui juhtmevaba kiirlaadimise funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus Seaded,
toksake Seadmehooldus → Aku → → Seaded ja toksake seejärel aktiveerimiseks lülitit Kiire
juhtmevaba laad.
• Esmakordsel laadurisse asetamisel lisatakse teie seadme seadete menüüsse valik
sisse/välja.
• Laadija sees asuv ventilaator võib tekitada juhtmevaba kiirlaadimise ajal müra.
Aku laadimine
1
Asetage seadme tagakülje keskosa juhtmevaba laadija keskele.
Ekraanile ilmub umbkaudne laadimisaeg. Tegelik laadimisaeg võib laadimistingimustest
sõltuvalt erineda.
22
Põhiline
2
Peale aku täielikku laadimist eemaldage seade juhtmevabalt laadijalt.
Ettevaatusabinõud juhtmevabal laadimisel
• Ärge jätke juhtmevaba laadimise ajaks seadme katte ja seadme tagumise külje vahele
krediitkaarte või RFID-kaarte (näiteks ühistranspordi- või uksekaart).
• Ärge pange seadet juhtmevabale laadijale, kui seadme ja juhtmevaba laadija vahel on
elektrit juhtivaid materjale, näiteks metallesemeid või magneteid.
Seade ei pruugi korralikult laadida ja võib üle kuumeneda ning seade ja kaardid võivad
kahjustatud saada.
• Kui kasutate juhtmevaba laadijat piirkondades, kus võrgusignaal on nõrk, võib
võrguühendus kaduda.
• Kasutage Samsungi poolt heaks kiidetud juhtmevabasid laadureid. Kui kasutate muid
juhtmevabu laadijaid, ei pruugi aku laadimine korralikult toimuda.
SIM või USIM kaart (nano-SIM kaart)
SIM-või USIM-kaardi paigaldamine
Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.
Topelt-SIM mudelite puhul saate sisestada kaks SIM- või USIM-kaarti, nii on teil ühe seadme peale
kaks telefoninumbrit või teenusepakkujat. Mõnes piirkonnas võib andmeedastuse kiirus olla
juhul, kui seadmesse on sisestatud kaks SIM-kaarti, aeglasem võrreldes ühe SIM-kaardiga.
Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta
kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.
Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE-teenused olla saadaval. Teenuse
saadavuse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
23
Põhiline
► Ühe SIM-kaardiga mudelid:
1
2
3
4
5
24
Põhiline
► Topelt-SIM mudelid:
1
2
3
4
5
25
Põhiline
1
Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
2
3
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
► Ühe SIM-kaardiga mudelid: asetage SIM- või USIM-kaart salve 1 nii, et kuldsed
kontaktpinnad on suunaga alla.
► Kahe SIM-kaardiga mudelid: asetage SIM- või USIM-kaart SIM-kaardi salve nii, et kaardi
kuldsed kontaktpinnad on suunaga alla. Sisestage peamine SIM või USIM kaart salve 1 ( 1 ) ja
sekundaarne SIM või USIM kaart salve 2 ( 2 ).
1
2
Salv 1
4
Salv 2
Vajutage SIM või USIM kaart õrnalt salve, et seda kinnitada.
Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib SIM kaart salvest välja tulla või kukkuda.
5
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
• Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge
alati, et salv on kuiv.
• Sisestage salv täielikult salve pessa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.
26
Põhiline
Kaardi korrektne paigaldamine
► Ühe SIM-kaardiga mudelid:
Nano-SIM kaart
MicroSD kaart
► Topelt-SIM mudelid:
Nano-SIM kaart 1
Nano-SIM kaart 2
Nano-SIM kaart
MicroSD kaart
• Kasutage ainult nano-SIM kaarti.
• Salve 2 ei ole võimalik samaaegselt sisestada nano-SIM kaarti ja microSD kaarti.
27
Põhiline
SIM-või USIM-kaardi eemaldamine
1
2
3
4
Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
Eemaldage SIM-või USIM-kaart.
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
Kahe SIM- või USIM-kaardi kasutamine (kahe SIM-kaardiga
mudelid)
Kui te sisestate kaks SIM- või USIM-kaarti, on teil ühe seadme peale kaks telefoninumbrit või
teenusepakkujat.
SIM-või USIM-kaartide aktiveerimine
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Ühendused → SIM-kaardi haldur. Valige SIM- või USIMkaart ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
SIM-või USIM-kaartide seadistamine
Käivitage rakendus Seaded, toksake Ühendused → SIM-kaardi haldur ning valige seejärel kas
SIM- või USIM-kaart, et pääseda ligi järgnevatele võimalustele.
• Ikoon: muutke SIM või USIM kaardi ikooni.
• Nimi: muutke SIM või USIM kaardi kuvatavat nime.
• Võrgurežiim: valige SIM või USIM kaardiga kasutatav võrgu tüüp.
Eelistatava SIM-või USIM-kaardi seadistamine
Kahe kaardi aktiveerimisel võite määrata kõned, sõnumivahetuse ja andmesideteenused kindlale
kaardile.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Ühendused → SIM-kaardi haldur ning seadistage seejärel
eelistatud kaardid valiku Eelistatud SIM-kaart alt.
28
Põhiline
Mälukaart (microSD kaart)
Mälukaardi paigaldamine
Teie seadme mälukaardi maht võib erineda teiste mudelite mälukaartidest ja mõned
mälukaardid, olenevalt mälukaardi tootjast ja tüübist, ei pruugi teie seadmega ühilduda. Oma
seadme mälukaardi maksimaalse mahu vaatamiseks minge Samsungi veebilehele.
• Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi
kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
• Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.
• Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne
muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada või ei tuvasta
kaarti. Mälukaardi kasutamiseks tuleb see vormindada. Kui Teie seade ei suuda
mälukaarti vormindada või ära tunda, võtke ühendust mälukaardi tootja või Samsungi
teeninduskeskusega.
• Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
• Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas Minu
Failid → SD-kaart.
29
Põhiline
1
2
3
4
1
5
Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
2
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
Salve seadmest eemaldamisel katkestatakse mobiilne andmeside.
30
Põhiline
3
Asetage mälukaart salve 2 nii, et kaardi kuldsed kontaktpinnad on suunaga alla.
Salv 1
Salv 2
4
Vajutage mälukaart õrnalt salve, et seda kinnitada.
Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib mälukaart salvest välja tulla või kukkuda.
5
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
• Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge
alati, et salv on kuiv.
• Sisestage salv täielikult salve pessa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.
Mälukaardi eemaldamine
Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Seadmehooldus → Hoiundamine → → Mäluseaded
→ SD-kaart → Katkesta ühendus.
1
2
Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
31
Põhiline
3
4
Eemaldage mälukaart.
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
Ärge eemaldage välist mälu, nagu mälukaart või USB mälu, kui seade kannab üle või
kasutab andmeid või kohe pärast andmete ülekandmist. See võib põhjustada andmete
rikkumist või kaotust või kahjustada välist mälu või teie seadet. Samsung ei vastuta
kaotuste, kaasa arvatud andmekaotuse eest, mis tuleneb väliste mäluseadmete vääriti
kasutamisest.
Mälukaardi vormindamine
Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult
seadmes.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Seadmehooldus → Hoiundamine → → Mäluseaded
→ SD-kaart → Vorming.
Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles mälukaardil olevatest olulistest
andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat
andmekadu.
32
Põhiline
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.
Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid
oma seadme seadistamiseks.
Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake Lülita välja.
Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu
lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
Seadme taaskäivitamine
Seadme taaskäivitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake Taaskäivita.
Kui teie seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu ja helitugevuse
vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.
Helitugevuse
vähendusnupp
Toitenupp
33
Põhiline
Hädaabirežiim
Aku säästmiseks võite seadme lülitada energiasäästu režiimi. Mõningaid rakendusi ja funktsioone
ei saa kasutada. Hädaabirežiimis saate teha hädaabikõnesid, saata teavet oma praeguse asukoha
kohta teistele, käivitada hädaabialarmi jm.
Hädaabirežiimi aktiveerimine
Hädaabirežiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel
Hädaabirežiim.
Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev
kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
Hädaabirežiimi deaktiveerimine
Hädaabirežiimi deaktiveerimiseks toksake → Lülita hädaabirež. välja. Või vajutage ja hoidke
toitenuppu ning toksake seejärel Hädaabirežiim.
Algseadistamine
Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid
oma seadme seadistamiseks.
• Algseadistamise protsessid võivad sõltuvalt seadme tarkvarast või regioonist erineda.
• Saate oma seadme Bixbyga seadistada olenevalt valitud seadme keelest.
1
Lülitage seade sisse.
34
Põhiline
2
Valige seadme jaoks soovitud keel ja valige
.
Valige keel.
3
4
5
Lugege läbi tingimused ja toksake Järgmine.
Saate sisueelmisest seadmest uude kanda.
Valige Wi-Fi võrguühendus ja ühendage seade sellega.
Kui te ei loo Wi-Fi võrguühendust, ei pruugi algseadistamise ajal olla võimalik mõnda
seadme funktsiooni seadistada.
6
7
8
9
Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid algseadistamise juhiseid.
Valige seadme kaitsmiseks ekraanilukustusmeetod. Te saate oma isiklikke andmeid kaitsta,
ennetades teiste ligipääsu oma seadmele. Kui soovite ekraanilukustusmeetodi hiljem
seadistada, toksake Hiljem.
Kui kuvatakse soovitatud rakenduste ekraan, valige soovitud rakendused ja laadige need
alla.
Logige oma Samsungi kontosse sisse. Te saate nautida Samsungi teenuseid ja tagada
andmete ajakohasuse kõigis oma seadmetes. Lisateavet vaadake jaotisest Samsungi konto.
35
Põhiline
Samsungi konto
Sissejuhatus
Teie Samsungi konto on integreeritud kontoteenus, mis võimaldab teil kasutada mitmesuguseid
Samsungi teenuseid, mida pakuvad mobiilsed seadmed, telerid ning Samsungi veebileht. Pärast
Samsungi konto registreerimist saate Samsung Cloudi abil tagada oma andmete ajakohasuse
ja turvalisuse kõigis oma seadmetes, jälitada ja kontrollida kadunud või varastatud seadet, näha
Samsung Members programmi liikmete nõuandeid ja veel rohkemat.
Looge endale Samsungi konto, kasutades oma e-posti aadressi.
Selleks, et näha nimekirja teenustest, mida oma Samsungi kontoga kasutada saate, külastage
veebilehte account.samsung.com. Samsungi kontode kohta lisateabe saamiseks käivitage
rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod → Samsung Account → →
Spikker.
Samsungi konto registreerimine
Uue Samsungi konto registreerimine
Kui teil pole Samsungi kontot, peaksite selle looma.
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod → Lisa konto →
Samsung Account.
Võite ka käivitada rakenduse Seaded ja toksata
2
3
.
Toksake Loo konto.
Järgige konto lõplikuks loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
36
Põhiline
Olemasoleva Samsungi konto registreerimine
Kui teil juba on Samsungi konto, registeerige see seadmesse.
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod → Lisa konto →
Samsung Account.
Võite ka käivitada rakenduse Seaded ja toksata
2
.
Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake Logi sisse.
Kui olete oma kontoandmed unustanud, toksake Leia tunnus või Lähtesta parool. Te saate
oma kontoteavet näha, kui sisestate vajaliku teabe.
Kui kuvatakse biomeetriliste andmete kasutamise hüpikaken, toksake Registreeri. Samsungi
konto salasõna saate verifitseerida biomeetriliste andmetega, näiteks sõrmejälgede või
vikerkestaga. Lisateavet vaadake jaotisest Samsung Pass.
3
Lugege läbi reeglid ja tingimused ja toksake Järgmine, et lõpetada Samsungi konto
registreerimine.
Samsungi konto eemaldamine
Seadmest registreeritud Samsungi konto eemaldamisel, eemaldatakse ka teie andmed nagu
näiteks kontaktid või sündmused.
1
2
3
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod.
Toksake Samsung Account → → Eemalda konto.
Toksake Eemalda, sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake siis OK.
37
Põhiline
Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele
seadmele (Smart Switch).
Ühendage enda eelmine seade Smart Switchi abil, et edastada andmeid.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Smart Switch.
• Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
• Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte
www.samsung.com/smartswitch. Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage
ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.
Andmete ülekandmine USB ühenduspesa (C-tüüpi USB) kaudu
Te võite oma eelmise seadme uue seadmega ühendada USB ühenduspesa (C-tüüpi USB) ja USB
kaabli abil ning kiirelt andmed üle kanda.
38
Põhiline
1
2
Ühendage USB ühenduspesa (C-tüüpi USB) laadimisdoki mitmeotstarbelisse pessa.
Ühendage oma seade eelmise seadmega eelmise seadme USB-kaabli abil.
Eelmine seade
Teie seade
USB-ühenduspesa
(C-tüüpi USB)
Eelmise seadme
USB-kaabel
3
4
Kui ekraanile ilmub rakenduse valimise hüpikaken, toksake Smart Switch → Andmete
vastuvõtmine.
Toksake eelmises seadmes Luba.
Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest Galaxy Apps või Play pood.
Teie seade tunneb eelmise seadme ära ning kuvab nimekirja andmetest, mida saate üle
kanda.
5
6
Valige üle kantav üksus ja toksake EDASTA.
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et eelmiselt seadmelt andmed üle kanda.
Ärge ühendage failiedastuse ajal seadmelt lahti USB-kaablit või USB ühenduspesa
(C-tüüpi USB). See võib põhjustada andmekadu või seadme kahjustusi.
Andmete ülekanne suurendab teie seadme aku energiatarvet. Enne andmete
ülekandmist veenduge, et teie seadme aku on piisavalt laetud. Kui aku hakkab
tühjenema, võib see katkestada andmete ülekandmise.
39
Põhiline
Wi-Fi Directi kaudu andmete juhtmevaba edastamine
Kandke andmeid üle oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele Wi-Fi Directi kaudu.
1
2
3
4
5
6
7
Käivitage eelmisel seadmel rakendus Smart Switch.
Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest Galaxy Apps või Play pood.
Käivitage oma seadmes rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Smart
Switch.
Asetage seadmed üksteise lähedale.
Toksake eelmisel seadmel Saada andmed → Juhtmevaba.
Valige eelmises seadmes saadetav üksus ja toksake SAADA.
Toksake uues seadmes VÕTA VASTU.
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et oma eelmiselt seadmelt andmed üle kanda.
Andmete kopeerimine välismälu abil
Kopeerige andmeid välismälu, nagu näiteks microSD kaart, abil.
1
2
3
4
Kopeerige eelmise seadme andmed välismällu.
Sisestage või ühendage välismälu enda seadmega.
Käivitage oma seadmes rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Smart
Switch → → Uuenda.
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et välismälust andmed üle kanda.
40
Põhiline
Varundamisandmete ülekandmine arvutist
Oma seadme ja arvuti vahel andmete edastamine. Peate laadima alla Smart Switchi
arvutiversiooni aadressilt www.samsung.com/smartswitch. Tehke oma eelmise seadme
andmetes varukoopia arvutisse ja importige andmed uude seadmesse.
1
2
Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks lehte
www.samsung.com/smartswitch.
Käivitage arvutis Smart Switch.
Kui teie eelmine seade ei olnud Samsungi seade, tehke andmetest arvutisse varukoopia
seadme tootja poolt pakutava programmi abil. Seejärel liikuge edasi viienda sammu
juurde.
3
4
5
6
Ühendage oma eelmine seade arvutiga seadme USB-kaabli abil.
Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid seadme andmete varundamise kohta. Seejärel
ühendage oma eelmine seade arvutist lahti.
Ühendage oma uus seade arvutiga USB-kaabli abil.
Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid andmete uude seadmesse ülekandmise kohta.
Imporditud andmete vaatamine
Te saate eelmisest seadmest imporditud andmeid samas rakenduses vaadata.
Kui teie uues seadmes ei ole imporditud andmete vaatamiseks või esitamiseks samasid
rakendusi, salvestatakse andmed sarnasesse rakendusse.
41
Põhiline
Ekraani mõistmine
Puuteekraani kontrollimine
• Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised
laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
• Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega
ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
• Puuteekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema
aja jooksul. See võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
• Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool
puutetundlikku piirkonda.
• Puuteekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.
Toksamine
Toksake ekraanil.
Toksamine ja hoidmine
Toksake ja hoidke umbes 2 sekundit.
Lohistamine
Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see
sihtkohta.
42
Põhiline
Kaks korda toksamine
Toksake ekraanil kaks korda.
Libistamine
Libistage üles, alla, vasakule või paremale.
Sõrmede laiali- ja kokkusurumine
Libistage ekraanil kahte sõrme laiali või
suruge neid kokku.
43
Põhiline
Navigatsiooniriba (tarkvara nupud)
Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa navigatsiooniribale.
Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Nuppude
funktsioonid võivad muutuda vastavalt kasutatavale rakendusele või kasutuskeskkonnale.
Viimaste
rakenduste nupp
Tagasi-nupp
Avakuva nupp
Nupp
Funktsioon
Viimased
rakendused
Avakuva
Tagasi
• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
• Toksake avalehele naasmiseks.
• Toksake ja hoidke all, et käivitada rakendus Google.
• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
44
Põhiline
Navigatsiooniriba peitmine
Navigatsiooniriba peitmisel saate faile kuvada või rakendusi kasutada laiemal ekraanil.
Käivitage rakendus Seaded toksake Ekraan → Navigatsiooniriba ja seejärel toksake Täisekraani
liigutused jaotise Navigeerimisviis all. Navigatsiooniriba peidetakse ja tarkvara nuppude asemel
kuvatakse žestide näpunäited. Tarkvara nuppude kasutamiseks lohistage soovitud nupu žesti
näpunäide üles.
Kui soovite ekraani alaosas asuvad žestide näpunäited peita, toksake Liigutuste vihjed lülitit.
Avakuva nupu abil ekraani sisselülitamine
Ekraani sisselülitamiseks vajutage tugevalt avakuva nuppu või avakuva nupu ala.
Always On Display kuval saate ekraani sisse lülitada ka avakuva nuppu kaks korda toksates.
45
Põhiline
Navigatsiooniriba seadistamine
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Ekraan → Navigatsiooniriba ning tehke valik.
• Vajutage tugevalt avaekr. nuppu: määrake seade avakuva nupu tugeva vajutamise
peale avalehele naasma. Te saate ka avakuva nupu tugevaks vajutamiseks vajalikku survet
reguleerida.
• Avaekraani nupuga avamine: seadistage seadme avamine avakuva nupu tugeva
vajutamise abil, ilma lukustatud ekraanil libistamata. See funktsioon on saadaval, kui
funktsioon Vajutage tugevalt avaekr. nuppu on aktiveeritud.
• Navigeerimisviis: määrake navigatsiooniriba peitmine või kuvamine. Navigatsiooniriba
peitmiseks toksake Täisekraani liigutused. Kui navigatsiooniriba on peidetud, saate tarkvara
nuppe kasutada, kui lohistate soovitud nupu žesti näpunäite üles.
• Nuppude järjekord: muutke nuppude järjekorda navigatsiooniribal.
• Liigutuste vihjed: kuvage ekraani alaosas asuval tarkvara nuppude alal žestide näpunäited.
See funktsioon kuvatakse ainult, kui olete valinud Täisekraani liigutused.
46
Põhiline
Avaleht ja rakenduste ekraan
Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste
otseteid jne.
Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud
rakenduste ikoonid.
Ekraan võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
Servapaneeli link
Vidin
Bixby Home indikaator.
Kohandatud sisu vaatamine.
Lemmikrakendused
Navigatsiooniriba
(tarkvara nupud)
47
Põhiline
Avalehe ja rakenduste ekraani vahel liikumine
Rakenduste ekraani avamiseks libistage avalehel üles või alla.
Avalehele naasmiseks libistage rakenduste ekraanil üles või alla. Samuti saate toksata kasutada
avakuva nuppu või Tagasi-nuppu.
Avaleht
Rakenduste ekraan
Kui lisate avalehele rakenduste nupu, saate rakenduste ekraani nupu toksamisega avada. Toksake
ja hoidke avalehel all tühja piirkonda, toksake Avaekraani seaded ja seejärel aktiveerimiseks
Rakenduste nupp lülitit. Rakenduste nupp lisatakse avalehe allossa.
Rakenduste nupp
48
Põhiline
Ekraani kuvamine maastikurežiimis
Toksake ja hoidke avalehel all tühja piirkonda, toksake Avaekraani seaded ja seejärel
deaktiveerimiseks Ainult püstpaigutusrežiim lülitit.
Pöörake seade maastikurežiimi aktiveerimiseks horisontaalasendisse.
Üksuste teisaldamine
Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Üksuse teisele paneelile liigutamiseks
lohistage see ekraani serva.
Avalehele rakenduse otsetee lisamiseks toksake ja hoidke rakenduste ekraanil üksust ning
lohistage see ekraani ülaossa. Rakenduse otsetee lisatakse avalehele.
Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.
49
Põhiline
Kaustade loomine
Looge kaustu ning koguge sarnased rakendused kokku, et neid kiirelt leida ja käivitada.
Toksake ja hoidke avalehel või rakenduste ekraanil rakendust all ning seejärel lohistage see teise
rakenduse peale.
Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi. Toksake Sisestage kausta nimi ja sisestage
kausta nimi.
• Rakenduste lisamine
Toksake kaustal valikut Rakenduste lisamine. Tähistage lisatavad rakendused ja toksake
Lisa. Rakendusi on võimalik lisada ka neid kausta lohistades.
• Rakenduste kaustast teisaldamine.
Toksake ja hoidke rakendust, et see teise kohta lohistada.
• Kausta kustutamine
Toksake ja hoidke kausta ja seejärel toksake Kustuta kaust. Kustutatakse ainult kaust.
Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.
50
Põhiline
Avalehe muutmine
Muutmisvalikutele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed ekraanil
kokku. Saate seada taustapildi, lisada vidinaid jne. Saate ka avalehe paneele lisada, kustutada või
ümber korraldada.
• Paneeli lisamine: libistage vasakule ja toksake seejärel
.
• Paneeli teisaldamine: toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude kohta.
• Paneeli kustutamine: toksake paneelil
.
• Taustpildid: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
• Teemad: seadme teema muutmine. Liidese visuaalsed elemendid, näiteks värvid, ikoonid ja
taustapildid, muutuvad valitud teemast sõltuvalt.
• Vidinad: vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis
pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt. Toksake ja hoidke vidinat ning lohistage
see avalehele. Vidin lisatakse avalehele.
• Avaekraani seaded: muutke ruudustiku suurust, et kuvada rohkem või vähem objekte
avalehel jne.
51
Põhiline
Avalehel kõigi rakenduste kuvamine
Saate panna seadme kõiki rakendusi avalehel kuvama, kasutamata eraldi rakenduste ekraani.
Toksake ja hoidke avalehel tühja ala ning seejärel toksake Avaekraani seaded → Avaekraani
paigutus → Ainult avaekraan → Rakenda.
Nüüd saate kõigile rakendustele ligi pääseda, libistades avalehel vasakule.
Indikaatorikoonid
Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud
enimkasutatavad ikoonid.
• Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks
lohistage see ekraani ülaosast alla.
• Mõned indikaatoriikoonid kuvatakse ainult teavituste paneeli avamisel.
Ikoon
Tähendus
Signaali pole
Signaali tugevus
Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
GPRS-võrk ühendatud
EDGE-võrk ühendatud
UMTS-võrk ühendatud
HSDPA-võrk ühendatud
HSPA+-võrk ühendatud
/
LTE-võrk ühendatud (LTE-toega mudelitel)
Wi-Fi ühendatud
Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
Asukohateenused on kasutusel
Kõne pooleli
Vastamata kõne
52
Põhiline
Ikoon
Tähendus
Uus teksti-või multimeediasõnum
Alarm aktiveeritud
Vaigistusrežiim aktiveeritud
Vibratsioonirežiim aktiveeritud
Lennurežiim aktiveeritud
Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
Aku laadimine
Aku laetuse tase
Lukustusekraan
Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning
lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.
Ekraani avamiseks libistage ekraani sisse lülitudes ükskõik mis suunas.
Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage ekraani sisselülitamiseks toitenuppu või vajutage tugevalt
avakuva nuppu või avakuva nupu ala.
Lukustatud ekraan
53
Põhiline
Ekraanilukustuse tüübi muutmine
Ekraanilukustuse tüübi muutmiseks käivitage rakendus Seaded, toksake Lukustusekraan →
Ekraaniluku tüüp ja valige seejärel tüüp.
Mustri, PINi, parooli, näo, iirise või sõrmejälje seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate kaitsta oma
isiklikke andmeid, ennetades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi seadistamist
nõuab seade avamiseks alati avamiskoodi.
• Libistamine: ekraani avamiseks libista ekraanil mis tahes suunas.
• Muster: ekraani avamiseks joonista ekraanile muster neljast või enamast punktist.
• PIN-kood: ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast numbrist koosnev PIN.
• Parool: ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast tähemärgist, numbrist või sümbolist
koosnev parool.
• Puudub: ärge seadistage ekraani lukustamise meetodit.
• Intelligent Scan: ekraani mugavamaks avamiseks registreerige enda seadmes nii nägu kui ka
vikerkestad. Lisateavet vaadake jaotisest Intelligent Scan.
• Nägu: registreerige ekraani lukustuse avamiseks nägu. Lisateavet vaadake jaotisest
Näotuvastus.
• Iiris: registreerige ekraani lukustuse avamiseks vikerkestad. Lisateavet vaadake jaotisest
Vikerkesta tuvastamine.
• Sõrmejäljed: registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Lisateavet vaadake
jaotisest Sõrmejäljetuvastus.
Saate määrata oma seadme tehaseseadeid taastama, kui sisestate avamiskoodi mitu
korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Käivitage rakendus Seaded,
toksake Lukustusekraan → Turvaluku seaded, avage ekraan aktiivse ekraanilukuga
ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitil Aut. tehaseseadete läht.
54
Põhiline
Kuvahõive
Tehke seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis ning kirjutage või joonistage kuvahõivele või
lõigake või jagage seda. Võimalik on jäädvustada hetke ekraanipilti ja keritavat ala.
Ekraanitõmmise jäädvustamiseks kasutage järgnevaid viise. Ekraanitõmmised salvestatakse
kohta Galerii.
• Klahviga jäädvustamine: vajutage ja hoidke korraga helitugevuse vähendusnuppu ja
toitenuppu.
• Libistamisega jäädvustamine: libistage käega vasakule või paremale üle ekraani.
• Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist
teha.
• Kui libistamisega jäädvustamine ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus Seaded,
toksake Täpsemad funktsioonid → Liigutused ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit
Pihuga libistamine, et jäädvustada.
Pärast ekraanitõmmise tegemist kasutage järgmisi ekraani all oleval tööriistaribal olevaid
valikuid.
•
: jäädvustage väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu.
Kui toksate , keritakse ekraani automaatselt alla ning jäädvustatakse rohkem sisu.
•
: lõika välja osa ekraanitõmmisest. Välja lõigatud osa salvestatakse Galerii.
•
: joonistage või kirjutage ekraanitõmmisele.
•
: ekraanitõmmise jagamine teistega.
Kui jäädvustatud ekraanil ei ole valikud nähtaval, käivitage rakendus Seaded, toksake
Täpsemad funktsioonid ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Nutikas jäädvustamine.
55
Põhiline
Teavituste paneel
Kui saate uusi teavitusi, nagu sõnumid või vastamata kõned, ilmuvad olekuribal
indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage
üksikasju.
Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks
libistage ekraanil sõrmega ülespoole.
Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.
Otsige seadmest sisu või
rakendusi.
Menüü Seaded käivitamine.
Kiirseadete nupud
Eelistatud SIM- või USIM kaart iga
valiku jaoks. Toksake SIM kaardi
haldurile ligi pääsemiseks.
(topelt-SIM mudelid)
Vaadake teavituste üksikasju ja
teostage erinevaid toiminguid.
Kõigi teavituste kustutamine.
Juurdepääs teavituste seadetele.
56
Põhiline
Kiirseadete nuppude kasutamine
Toksake kindlate funktsioonide aktiveerimiseks kiirseadete nuppudel. Rohkemate nuppude
vaatamiseks libistage teavituste paneelil allapoole.
Funktsioonide seadete muutmiseks toksake iga nupu all oleval tekstil. Üksikasjalikumate seadete
kuvamiseks toksake nupul ja hoidke seda all.
Nuppude ümberkorraldamiseks toksake → Nuppude järjestus, toksake nupul ja hoidke seda
all ning seejärel lohistage nupp teise kohta.
57
Põhiline
Teksti sisestamine
Klaviatuuri paigutus
Sõnumite saatmiseks, märgete loomiseks ja muudel eesmärkidel teksti sisestamisel ilmub
klaviatuur automaatselt.
Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma
mõnele toetatud keelele.
Klaviatuuri lisafunktsioonid
Klaviatuuri rohkemate
funktsioonide vaatamine.
Suure tähe sisestamine. Kõigi
tähtede suureks muutmiseks
toksake kaks korda.
Eelneva tähemärgi kustutamine.
Sümbolite sisestamine.
Järgmisele reale hüppamine.
Tühiku sisestamine.
Sisestuskeele muutmine
Toksake → Keeled ja tüübid → Halda sisestuskeeli ning seejärel valige kasutatavad
keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistades ühelt
sisestuskeelelt teisele lülituda.
58
Põhiline
Klaviatuuri muutmine
Klaviatuuri muutmiseks toksake
.
Klaviatuuri tüübi muutmiseks toksake
tüüp.
→ Keeled ja tüübid, valige keel ja soovitud klaviatuuri
• Kui navigatsioonireale ei ilmu klaviatuuri nuppu (
), käivitage rakendus Seaded,
toksake Üldine haldus → Keel ja sisestus ning toksake aktiveerimiseks lülitil Kuva
klaviatuurinupp.
• 3x4 klaviatuur on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähemärgi sisestamiseks toksake
vastavat klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.
Klaviatuuri lisafunktsioonid
•
•
•
•
: sisestatu alusel sõnade aimamine ja pakutavate soovituste kuvamine. Klaviatuuri
funktsiooni loendisse tagasi pöördumiseks toksake .
: emotikonide sisestamine.
: kleebiste sisestamine. Saate sisestada ka enda välimusega Minu Emoji kleebiseid.
Lisateavet vaadake jaotisest Minu Emoji kleebised vestluses.
: animeeritud GIF-ide lisamine.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik
olla.
•
: teksti häälsisestus.
•
: klaviatuuri seadete muutmine.
•
→
•
→
: lõikelaualt üksuse lisamine.
: klaviatuuri režiimi või suuruse muutmine.
59
Põhiline
Kopeerimine ja kleepimine
1
2
3
4
Toksake ja hoidke teksti kohal.
Lohistage soovitud teksti valimiseks
, või toksake kogu teksti valimiseks Vali kõik.
või
Toksake Kopeeri või Lõika.
Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
Toksake ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada ja toksake Kleebi.
Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake Lõikelaud ja valige teksti.
Sõnaraamat
Otsige teatavaid funktsioone kasutades sõnade definitsioone, näiteks veebilehti sirvides.
1
Toksake ja hoidke sõna, mida soovite otsida.
2
Toksake valikute nimekirjas → Dictionary.
3
Vaadake tähendust sõnastiku hüpikaknas.
Kui otsitav sõna ei ole märgistatud, lohistage soovitud teksti märgistamiseks
või
.
Kui sõnastikku ei ole eelnevalt seadmesse paigaldatud, toksake sõnastiku kõrval valikul
ja seejärel INSTALLI, et see alla
Move to Manage dictionaries, toksake sõnastiku kõrval
laadida.
Täisekraanile lülitumiseks toksake . Toksake ekraanil olevale definitsioonile, et kuvada
rohkem definitsioone. Sõna lisamiseks oma lemmiksõnade loendisse toksake üksikasjalikul
kuval või toksake Search Web, et kasutada sõna otsingusõnana.
60
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduste installimine ja deinstallimine
Galaxy Apps
Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt
Samsung Galaxy seadmetele.
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus Galaxy Apps.
See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
Rakenduste installimine
Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake otsinguväljal võtmesõna järgi otsimiseks.
Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks INSTALLI.
Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → Seaded → Värskenda
rakendusi automaatselt ja valige seejärel suvand.
Play pood
Ostke ja laadige alla rakendusi.
Käivitage rakendus Play pood.
Rakenduste installimine
Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.
Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks INSTALLI.
Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
→ Seaded →
Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake
Rakenduste automaatne värskendamine ja valige seejärel suvand.
61
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduste haldamine
Rakenduste desinstallimine või keelamine
Toksake ja hoidke rakendust ning tehke valik.
• Inaktiv.: blokeerige valitud vaikerakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.
• Desinstal.: deinstallige alla laaditud rakendused.
Rakenduste lubamine
Käivitage rakendus Seaded, toksake Rakendused →
toksake Aktiveeri.
→ Inaktiveeritud, valige rakendus ja
Rakenduse lubade seadistamine
Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmel olevaid andmeid. Kui
avate rakenduse, võib avaneda hüpikaken, kus teilt palutakse ligipääsu kindlatele funktsioonidele
või infole. Toksake hüpikaknas Luba, et rakendusele luba anda.
Rakenduste lubade seadete vaatamiseks käivitage rakendus Seaded ja toksake Rakendused.
Valige rakendus ja toksake Õigused. Saate vaadata rakenduse lubade nimekirja ja muuta
rakenduse lube.
Rakenduste lubade seadete vaatamiseks või muutmiseks loa kategooria alusel käivitage
rakendus Seaded ja toksake Rakendused → → Rakenduse load → Õigused. Lubade
andmiseks valige üksus ning toksake nende kõrval olevaid lüliteid.
Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti
funktsioneerida.
62
Rakendused ja funktsioonid
Bixby
Sissejuhatus
Bixby on nutikas häälteenus, mis aitab teil seadet mugavamalt kasutada.
Te võite Bixby'ga rääkida või trükkida teksti. Bixby käivitab soovitud funktsiooni või näitab
soovitud teavet. See õpib ka teie kasutusmustreid ja keskkondi tundma. Mida rohkem see teie
kohta õpib, seda täpsemalt suudab see teid mõista.
• Bixby kasutamiseks peab teie seade olema ühendatud Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
• Bixby kasutamiseks peate registreeruma ja oma Samsungi kontosse sisse logima.
• Bixby on saadaval ainult teatud keeltes ning mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt
regioonist saadaval olla.
Bixby käivitamine
Bixbyt esimest korda käivitades kuvatakse Bixby sissejuhatuse lehekülg. Te peate vastavalt
ekraanil kuvatavaile juhistele valima Bixby'ga kasutatava keele, registreeruma ja oma Samsungi
kontole sisse logima ja seejärel tingimustega nõustuma.
1
Vajutage Bixby klahvi.
Valige keel.
Bixby klahv
Logige oma
Samsungi
kontosse sisse.
63
Rakendused ja funktsioonid
2
3
Valige Bixby kasutamise keel.
Järgige oma Samsungi kontosse sisselogimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui olete juba sisse logitud, ilmub ekraanile teie konto teave.
4
5
6
7
Toksake
.
Lugege läbi tingimused ja toksake
Toksake
.
ja järgige oma hääle registreerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Seadistuse lõpetamiseks toksake
.
Seejärel näete Bixby kuva.
Minu profiil
Ligipääs lisavalikutele.
Õpetused
Käsklussoovitused
Tekstisuhtlus.
Häälsuhtlus.
64
Rakendused ja funktsioonid
Bixby kasutamine
Kui te ütlete Bixby'le, mida te soovite, käivitab Bixby vastavad funktsioonid või näitab küsitud
teavet.
Öelge Bixby'le, mida soovite, vajutades samal ajal Bixby klahvi ja hoides seda all, seejärel, kui
olete rääkimise lõpetanud, eemaldage oma sõrm klahvilt.
Vestluse alustamine
Kuulamine
Vastav funktsioon
käivitatud
Kui Bixby küsib teilt vestluse käigus küsimusi, siis vastake Bixby'le samal ajal Bixby klahvi
vajutades ja all hoides. Või toksake
ja vastakse Bixby'le.
65
Rakendused ja funktsioonid
Bixby kasutusviisid
Rohkemate Bixby kasutusviiside vaatamiseks vajutage Bixby klahvi ja seejärel libistage ekraanil
vasakule.
Võite uurida Bixby toetatud teenuseid ja käskude näiteid.
Mõni funktsioon võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
66
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Vision
Bixby Vision on teenus, mis pakub teavet nagu näiteks sarnased pildid, asukoht, tõlked ja QRkoodid. Bixby Vision tuvastab objektid kiirelt ja intuitiivselt ka siis, kui sa nende nime ei tea.
Kasutage järgmiseid Bixby Visioni funktsioone:
Tekst
Koht
Pilt
QR-kood
Vein
• Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud Wi-Fi- või
mobiilsidevõrguga.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate registreeruma ja enda Samsungi kontosse sisse
logima.
• Võimalikud funktsioonid ja otsingutulemused võivad sõltuvalt regioonist või
teenusepakkujast erineda.
• See funktsioon ei pruugi saadaval olla või te ei pruugi saada õigeid otsingutulemusi,
seda olenevalt pildi suurusest, vormingust või eraldusvõimest.
• Samsung ei vastuta Bixby Visioni kaudu kuvatud tooteandmete eest.
67
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Visioni käivitamine
1
Käivitage Bixby Vision järgmiselt.
• Rakenduses Kaamera toksake Bixby Vision.
• Galerii rakenduses valige pilt ja toksake
.
• Internet rakenduses toksake ja hoidke pilti ja seejärel toksake Bixby Vision.
• Kui olete lisanud Bixby Vision rakenduse ikooni avalehele ja rakenduste lehele, käivitage
Bixby Vision rakendus.
2
3
Valige soovitav funktsioon.
Hoidke objekt tuvastamiseks ekraanil.
Objekti tuvastamisel kuvatakse ekraanil otsingutulemused.
Rohkema teabe vaatamiseks toksake funktsiooni ikoonile või valige otsingutulemus.
Teksti tõlkimine või salvestamine
Tuvastage ja kuvage tõlgitud tekst ekraanil. Samuti saate teksti eraldada dokumendist või
pildifailist.
Kui soovite näiteks välismaal reisides teada saada, mis mingil sildil kirjas on, saate selleks
kasutada Bixby Visionit. Seade tõlgib sildil oleva teksti keelde, mille te valite.
1
2
Meelepärase pildi või objekti nägemisel käivitage Bixby Vision.
Valige
ja hoidke tekst tuvastamiseks ekraanil.
Tõlgitud tekst ilmub ekraanile.
• Teksti tuvastamiseks toksake
. Teksti saab jagada või salvestada.
• Lähte- või sihtkeele muutmiseks toksake ekraani ülaosas asuvale seadete paneelile.
68
Rakendused ja funktsioonid
Sarnaste piltide otsimine
Otsib veebis tuvastatud objektile sarnaseid pilte. Saate vaadata mitmeid pilte, millele on
objektiga sarnaseid tunnuseid, näiteks värv või kuju.
Näiteks, kui soovite teada foto või kujutise nime, saate selleks kasutada Bixby Visionit. Seade otsib
ja kuvab seotud teavet või sarnaste tunnustega kujutisi.
1
2
3
Meelepärase pildi või objekti nägemisel käivitage Bixby Vision.
Valige
Toksake
ja hoidke objekt tuvastamiseks ekraanil.
või valige ekraanilt otsingutulemus.
Kuvatakse sarnased kujutised.
Läheduses olevate kohtade otsimine
Otsige teavet läheduses asuvate asukohtade kohta vastavalt hetke asukohale.
Näiteks saate Bixby Visioni abil otsida läheduses asuvaid kohvikuid. Seade teostab teie jaoks
otsingu ja näitab teile lähedal olevaid kohvikuid.
1
2
Meelepärase koha või objekti nägemisel käivitage Bixby Vision.
Valige
ja hoidke koht või objekt tuvastamiseks ekraanil.
Näete põhilist teavet läheduses asuva kohta.
Kui soovite otsida kohti teises suunas, siis suunake kaamera vastavasse suunda.
Kui kasutate Bixby Visionit kaameraga, saate vaadata enda asukoha ja ilma andmeid.
Praeguse asukoha vaatamiseks kaardil suunake kaamera maapinna poole. Praeguse
asukoha ilma vaatamiseks suunake kaamera taeva poole.
3
Toksake
või valige ekraanilt otsingutulemus.
Seade kuvab lähedal asuvate kohtade teavet.
69
Rakendused ja funktsioonid
Veiniteabe otsimine
Tuvastab veini etiketil oleva info ja otsib veini kohta teavet.
Kui soovite näiteks leida oma lemmikveini või mingi veini kohta rohkem teada saada, saate
selleks kasutada Bixby Visionit.
1
2
3
Meelepärase pildi või objekti nägemisel käivitage Bixby Vision.
Valige
Toksake
ja hoidke veinipudeli silt tuvastamiseks ekraanil.
või valige ekraanilt otsingutulemus.
Ilmub teave veini etiketi kohta.
QR-koodide lugemine
Tuvastage QR-kood ja vaadake laias ulatuses infot, nagu veebilehed, fotod, videod, kaardid ja
visiitkaardid.
1
2
Meelepärase pildi või objekti nägemisel käivitage Bixby Vision.
Valige
ja hoidke QR-kood tuvastamiseks ekraanil.
Avaneb QR-koodi teave.
Lisafunktsioonide allalaadimine
Alla saab laadida erinevaid Bixby Vision funktsioone.
Bixby Vision kuval toksake
→ LISA ja laadige alla rakendusi või funktsioone.
70
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Home
Bixby Home lehel saate vaadata soovitatud teenuseid ja Bixby poolt vastavalt kasutusmustrile ja
rutiinile pakutud teavet.
• Rohkema sisu vaatamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
• Selle funktsiooni täismahus kasutamiseks peate registreeruma ja oma Samsungi
kontole sisse logima.
Bixby Home'i avamine
1
Libistage avakuval paremale.
Seejärel näete Bixby Home lehte.
Funktsiooni esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige ekraani
juhiseid oma seadme seadistamiseks.
2
Soovitatud sisu vaatamiseks libistage üles või alla.
Ligipääs lisavalikutele.
Eelseisev meeldetuletus
Soovitatud sisu
3
Bixby Home'i sulgemiseks libistage ekraanil vasakule või toksake tagasi-nuppu.
71
Rakendused ja funktsioonid
Bixby Home soovitatud sisu kasutamine
Bixby Home avamisel saate vaadata kaartidel regulaarselt uuendatavat teavet. Kaartide
vaatamiseks libistage üles või alla.
Kui olete näiteks hommikul teel kontorisse, saate Bixby Home ekraanil vaadata oma selle päeva
ajakava ja mängida oma lemmiklugusid. Õhtul saate vaadata alarme, kontrollida oma päevast
tegevust ja vaadata oma sõprade ajajooni.
Kaartide sisu ja järjekorda värskendatakse automaatselt teatud ajaintervalli järel. Kaartide
käsitsi uuendamiseks, libistage ekraanil allapoole.
Kaartide loendi muutmine
• Bixby Home lehe ülaossa kaardi kinnitamiseks toksake
→ Eemalda.
eemaldamiseks toksake
→ Kinnita peale. Kaardi
• Kaardi loendis kuvamise lõpetamiseks lohistage kaart paremale ja toksake Ära enam näita.
• Kaardi loendis peitmiseks lohistage kaart paremale ja toksake Peida esialgu.
Kaartidena näidatavate rakenduste valimine
Lisage või kustutage Bixby Home leht kaartidena näidatavaid rakendusi.
Toksake Bixby Home lehel → Kaardid ja seejärel valikute kõrval olevaid lüliteid, et rakendusi
kuvada või mitte.
Kui rakendus pole seadmesse installitud, peate selle kasutamiseks installima. Toksake
Bixby Home'i ekraanil → Kaardid ja laadige seejärel rakendus alla.
Bixby Home seadete kohandamine
Toksake Bixby Home ekraanil → Seaded.
• Kohandamisteenus: seadistage privaatsus, et oma kasutajakogemust Bixby interaktiivsete ja
teile kohandatud teenuste abil veelgi paremaks muuta.
• Bixby Home’i sisupakkujad: lugege ja nõustuge või lõpetage enda nõusolek iga sisu
pakkuja reeglite ja tingimustega ja privaatsuspoliiitikatega.
• Teave Bixby Home’i kohta: vaadake Bixby Home versiooni ja õigusalast teavet.
72
Rakendused ja funktsioonid
Reminder
Looge meeldetuletusi, et luua tegemist vajavate asjade ajakava või sisu hiljem vaadata. Saate iga
meeldetuletuse jaoks eelnevalt seadistatud ajal või kohas teavituse.
• Täpsemate teavituste saamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
• Selle funktsiooni täismahus kasutamiseks peate registreeruma ja oma Samsungi
kontole sisse logima.
• Asukohapõhiste meeldetuletuste kasutamiseks tuleb sisse lülitada GPS.
Meeldetuletuse lisamine
Reminderi käivitamist saate alustada Bixby Home lehelt.
1
Libistage avakuval paremale.
2
Toksake kaardil Alusta valikul Meeldetul.
Seejärel näete Bixby Home lehte.
Kuvatakse Reminder kuva ja rakenduse Reminder ikoon (
73
)lisatakse rakenduste ekraanile.
Rakendused ja funktsioonid
Meeldetuletuste loomine
Looge meeldetuletusi erinevaid meetodeid kasutades. Meeldetuletus annab märku, kui
olete seadistanud kindla aja või asukoha. Saate salvestada ka erinevat sisu, näiteks memo või
veebisaidi aadressi ja seda hiljem vaadata.
Näiteks võite luua meeldetuletuse „Kasta koju saabudes lilli”.
1
2
3
4
5
Käivitage rakendus Reminder.
Toksake Kirjuta meeldetuletus või
ja sisestage meeldetuletuse teabeks „Kasta lilli”.
Toksake Koht → Määra tingimused → Vali koht ning määrake asukohaks kodu.
Toksake Asukohta saabumise aeg → Valmis.
Meeldetuletuse salvestamiseks toksake Salvesta.
Koju saabudes kuvatakse meeldetuletus „Kasta lilli”.
74
Rakendused ja funktsioonid
Meeldetuletuse teavituste kontrollimine
Eelnevalt seadistatud ajal või kohas ilmub hüpikaken. Toksake Valmis või Kordus.
Meedetuletuste loendi vaatamine
Käivitage rakendus Reminder, et meeldetuletuste loendit näha. Meeldetuletuse üksikasjade
vaatamiseks valige meeldetuletus.
75
Rakendused ja funktsioonid
Meeldetuletuse detailide muutmine
Lisage või muutke meeldetuletuse detaile, nagu sagedus, kuupäev ja aeg või koht.
1
2
Valige meeldetuletuste loendis meeldetuletus ja toksake Redigeeri.
Muutke tingimusi ja toksake Salvesta.
Meeldetuletuse teave
Meeldetuletuse värvi muutmine.
Nimekirja lisamine.
Pildi lisamine.
Meeldetuletuse tingimused
Meeldetuletuste lõpetamine
Märkige meeldetuletused, mida pole enam vaja meelde tuletada, lõpetatuks.
Valige meeldetuletuste loendis meeldetuletus ja toksake Lõpeta. Samuti võite meeldetuletuse
vasakule lohistada.
Meeldetuletuste taastamine
Taastage lõpetatuks märgitud meeldetuletusi.
1
2
Toksake meeldetuletuste loendis → Lõpule viidud → Redigeeri.
Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake Taasta.
Meeldetuletused lisatakse meeldetuletuste loendisse ja te saate eelnevalt seadistatud
ajahetkel meeldetuletuse.
Meeldetuletuste kustutamine
Meeldetuletuse kustutamiseks lohistage meeldetuletus paremale. Mitme meeldetuletuse
kustutamiseks toksake ja hoidke meeldetuletust, märgistage meeldetuletused, mida soovite
kustutada, ning seejärel toksake Kustuta.
76
Rakendused ja funktsioonid
Telefon
Sissejuhatus
Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.
Helistamine
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Klahvist.
Sisestage telefoninumber.
Toksake häälkõne tegemiseks
või videokõne tegemiseks
.
Ligipääs lisavalikutele.
Kontaktide loendisse numbri
lisamine.
Telefoninumbri eelvaatamine.
Eelneva tähemärgi kustutamine.
77
Rakendused ja funktsioonid
Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine
Toksake Hiljut.-d või Kontaktid ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri
peal sõrmega paremale.
Kui see funktsioon on deaktiveeritud, käivitage rakendus Seaded, toksake Täpsemad
funktsioonid → Liigutused ja toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit Libista helistam. / sõn.
saatm.
Kiirvalimise kasutamine
Seadke kiirvalimise numbrid, et kiirelt kõnesid teha.
Numbri kiirvalimisse määramiseks toksake Klahvist. või Kontaktid → → Kiirvalimise numbrid,
valige kiirvalimisnumber ja seejärel lisage telefoninumber.
Kõne tegemiseks toksake ja hoidke klaviatuuril kiirvalimisnumbrit. Kui kiirvalimisnumber on
10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbri(te)l, seejärel toksake ja hoidke viimast
numbrit.
Näiteks kui seate numbrit 123 kiirvalimisnumbriks, toksake 1, toksake 2, seejärel toksake ja
hoidke 3.
Lukustatud ekraaniga helistamine
Lohistage lukustatud ekraanil ikoon
ringist välja.
Rahvusvahelise kõne tegemine
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Klahvist.
Toksake ja hoidke 0 all, kuni ilmub + märk.
Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake
78
.
Rakendused ja funktsioonid
Sissetulevad kõned
Kõnele vastamine
Sissetuleva kõne puhul lohistage
suurest ringist välja.
Kõnest keeldumine
Sissetuleva kõne puhul lohistage
suurest ringist välja.
Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage Saada sõnum riba üles. Kui lüliti Lisa
meeldetuletus on aktiveeritud, salvestatakse meeldetuletus, mis teile keeldutud kõnet ühe tunni
pärast taas meelde tuletab.
Erinevate keeldumissõnumite loomiseks käivitage rakendus Telefon, toksake → Seaded →
Kiirelt keeldumise sõnumid, sisestage sõnum ja toksake seejärel .
Vastamata kõned
Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal ikoon . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks
avage teavituste paneel. Või käivitage rakendus Telefon ja toksake vastamata kõnede loendi
vaatamiseks Hiljut.-d.
Telefoninumbrite blokeerimine
Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.
1
2
Käivitage rakendus Telefon ja toksake → Seaded → Numbrite blokeerimine.
Toksake Hiljut.-d või Kontaktid, valige kontaktid ja toksake Valmis.
Numbri käsitsi sisestamiseks toksake Telefoninumbri lisamine, sisestage number ja toksake
seejärel .
Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned
logitakse kõnelogisse.
Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit.
Toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit Tundmatute helistajate blok.
79
Rakendused ja funktsioonid
Valikud kõnede ajal
Kui tagakaamera ja sõrmejälje tuvastussensor on kinni kaetud, võib kõne ajal esineda
soovimatuid helisid. Eemaldage tagakaamera juurest lisatarvikud, nagu ekraanikaitse või
kleebised.
Häälkõne ajal
Võimalikud on järgnevad tegevused:
•
: ligipääs lisavalikutele.
• Lisa kõne: teise kõne tegemine. Esimene kõne pannakse ootele. Kui te lõpetate teise kõne,
jätkub esimene kõne.
• Pane kõne ootele: kõne ootele panemine. Ootel kõnega jätkamiseks toksake Jätka kõnet.
• Bluetooth: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
• Kõlar: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Hoidke valjuhääldit kasutades seade oma
kõrvadest eemal.
• Vaigista: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
• Klahvistik / Peida: avage või sulgege klaviatuur.
•
: kestva kõne lõpetamine.
Videokõne ajal
Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:
•
: ligipääs lisavalikutele.
• Kaamera: kaamera väljalülitamine, et teine pool teid ei näeks.
• Vaheta: lülitamine eesmisele ja tagakaamerale.
•
: kestva kõne lõpetamine.
• Vaigista: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
• Kõlar: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Hoidke valjuhääldit kasutades seade oma
kõrvadest eemal.
80
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktile telefoninumbri lisamine
Kontaktidesse klaviatuurilt telefoninumbri lisamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Klahvist.
Sisestage number.
Toksake Kontaktidesse lisamine.
Toksake Kontaktidesse lisamine, et uut kontakti luua, või toksake Värskenda
olemasolevaid, et olemasolevale kontaktile numbrit lisada.
Kontaktidesse kõnede loendist telefoninumbri lisamine
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Hiljut.-d.
Toksake helistaja pildil ja toksake Lisa või toksake telefoninumbril ja toksake Lisa kontakt.
Toksake Kontaktidesse lisamine, et uut kontakti luua, või toksake Värskenda
olemasolevaid, et olemasolevale kontaktile numbrit lisada.
Telefoninumbrile sildi lisamine
Saate lisada telefoninumbritele silte ka ilma neid kontaktina salvestamata. Sedasi näete helistaja
teavet ka siis, kui kontakt salvestatud ei ole.
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Hiljut.-d.
Toksake telefoninumbril →
.
Toksake Sildi lisamine, sisestage silt ja toksake Lisa.
Silt kuvatakse sissetuleva kõne ajal numbri all.
81
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktid
Sissejuhatus
Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.
Kontaktide lisamine
Uue kontakti loomine
1
2
3
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
.
Valige nähtavuse suvand ja toksake Vali.
Sisestage kontaktteave.
Valige salvestuskoht.
Pildi lisamine.
Sisestage kontaktteave.
Avage rohkem teabeväljasid.
Sõltuvalt valitud salvestuskohast võib salvestatava teabe liik varieeruda.
4
Toksake Salvesta.
82
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktide importimine
Lisage kontakte, importides neid teistest salvestuskohtadest oma seadmesse.
1
2
3
4
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
kontakte → Impordi.
→ Kontaktide haldamine → Impordi/ekspordi
Valige salvestuskoht, millest kontakte importida.
Märgistage importimiseks VCF failid või kontaktid ning toksake Valmis.
Valige salvestuskoht, kuhu kontakte importida, ja toksake Impordi.
Veebikontodega kontaktide sünkroonimine
Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks
teie Samsungi kontole.
1
2
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod, seejärel valige
konto, millega sünkroonida soovite.
Toksake Sünkrooni konto ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Kontaktid.
Samsungi konto jaoks toksake → Sünkroonimise seaded ja toksake selle aktiveerimiseks
lülitit Kontaktid.
Kontaktide otsimine
Käivitage rakendus Kontaktid.
Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:
• Kerige kontaktide loendis üles või alla.
• Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi parema servas oleval indeksil.
• Toksake kontaktide loendi ülaosas
ja sisestage otsingu kriteeriumid.
83
Rakendused ja funktsioonid
Toksake kontaktil. Seejärel kasutage ühte järgnevatest variantidest.
•
: lemmikkontaktidesse lisamine.
•
/
•
: sõnumi koostamine.
•
: e-kirja koostamine.
: hääl- või videokõne tegemine.
Kontaktide jagamine
Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.
1
2
3
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake → Jaga.
Valige kontaktid ja toksake Jaga.
Valige jagamisviis.
Profiili salvestamine ja jagamine
Salvestage ja jagage teistega oma profiiliteavet, näiteks fotot ja olekusõnumit, kasutades
profiilijagamise funktsiooni.
• Profiilijagamise funktsioon ei pruugi olenevalt regioonist või teenusepakkujast
saadaval olla.
• Profiilijagamise funktsioon on kasutatav ainult nende kontaktidega, kes on oma
seadmes aktiveerinud profiilijagamise funktsiooni.
1
2
3
Käivitage rakendus Kontaktid ja valige oma profiil.
Toksake oma profiili muutmiseks Muuda ja seejärel toksake Salvesta.
Toksake Toksake siia, et jag. profiili ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Profiilijagamise funktsiooni kasutamiseks peab teie telefoninumber olema kinnitatud. Saate
vaadata oma kontaktide ajakohastatud profiilide teavet Kontaktid alt.
Et muuta, kui paljude kontaktidega te oma profiili jagate, toksake Valige, mida jagada,
valige jagatav üksus ja seejärel valige valik.
84
Rakendused ja funktsioonid
Gruppide loomine
Võite lisada gruppe nagu näiteks perekond või sõbrad ja hallata kontakte gruppide kaupa.
1
2
3
4
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
→ Rühmad → Loo rühm.
Sisestage grupi nimi.
Grupile helina seadistamiseks toksake Rühma helin ja valige helin.
Toksake Lisa liige, valige kontaktid, keda soovite gruppi lisada ja toksake seejärel Valmis.
Toksake Salvesta.
Grupisõnumi saatmine
Te saate saata grupisõnumi kõigile grupi liikmetele samaaegselt.
Käivitage rakendus Kontaktid, toksake
Saada sõnum.
→ Rühmad, valige grupp ja toksake seejärel →
Duplikaatkontaktide ühendamine
Kui impordite kontakte teistest salvestuskohtadest või sünkroonite kontakte teistele kontodele,
võib teie kontaktide loend hõlmata duplikaatkontakte. Ühendage duplikaatkontaktid üheks, et
kontaktide loendit lühemaks muuta.
1
2
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
kontaktid.
→ Kontaktide haldamine → Ühenda
Märgistage kontaktid ja toksake Ühenda.
Kontaktide kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake → Kustuta.
Valige kontaktid ja toksake Kustuta.
Kontaktide ükshaaval kustutamiseks avage kontaktide loend ja toksake kontaktil. Seejärel
toksake → Kustuta.
85
Rakendused ja funktsioonid
Sõnumid
Sissejuhatus
Saatke ja vaadake vestluse ajal sõnumeid.
Sõnumite saatmine
Rändluse ajal võib sõnumite saatmine teile lisakulusid tekitada.
1
2
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake
.
Lisage saajad ja sisestage sõnum.
Helisõnumi salvestamiseks ja saatmiseks toksamine ja hoidke all , rääkige sõnum ja
vabastage sõrm. Salvestamise ikoon kuvatakse vaid peidetud klaviatuuri ajal.
Saaja
Saajate sisestamine.
Failide manustamine.
Sõnumi saatmine.
Sõnumi sisestamine.
3
Toksake sõnumi saatmiseks
Kleebiste sisestamine.
.
86
Rakendused ja funktsioonid
Minu Emoji kleebiste saatmine
Enda välimusega Minu Emoji kleebiseid saate saata sõnumitega.
Sõnumit koostades toksake ja seejärel toksake Minu Emoji ikoonil. Näete Minu Emoji
kleebiseid. Valige jagamiseks kleebis.
Minu Emoji kleebised kuvatakse, kui olete Kaamera rakenduses Minu Emoji loonud.
Lisateavet vaadake jaotisest Minu Emoji loomine.
87
Rakendused ja funktsioonid
Sõnumite vaatamine
Sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.
Rändluse ajal võib sõnumite vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.
1
2
3
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake Vestlused.
Valige sõnumiloendist kontakt.
Vaadake oma vestlust.
Sõnumile vastamiseks toksake Sisestage sõnum ja toksake pärast sõnumi sisestamist
.
Fondi suuruse reguleerimiseks libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.
Soovimatute sõnumite blokeerimine
Keelduge konkreetsetest saabuvatest sõnumitest, lisades need numbrid oma
blokeerimisnimekirja.
1
2
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake → Seaded → Numbrite ja sõnumite blokeerim.
→ Numbrite blokeerimine.
Toksake Sisendkaust ja valige kontakt. Võite ka toksata Kontaktid, valida kontaktid ja
seejärel toksata Valmis.
Numbri käsitsi sisestamiseks sisestage valiku Sisestage number, all telefoninumber ja
toksake .
88
Rakendused ja funktsioonid
Sõnumiteatiste seadmine
Saate muuta teavitamise heli, ekraani võimalusi ja muud.
1
2
Käivitage rakendus Sõnumid, toksake → Seaded → Teavitused ja toksake aktiveerimiseks
lülitit.
Teavitamise seadete muutmine.
Sõnumi meeldetuletuse seadistamine
Saate seada alarmsignaali, mis teatab teile intervalliga, et teil on vaatamata teateid. Kui see
funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Täpsemad
seaded → Teavituste meeldetuletused ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
Sõnumite kustutamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake Vestlused.
Valige sõnumiloendist kontakt.
Toksake ja hoidke all teadet, toksake Kustuta.
Mitme teate kustutamiseks märgistage kustutamiseks valitavad teated.
Toksake Kustuta.
89
Rakendused ja funktsioonid
Internet
Sissejuhatus
Sirvige teabe otsimiseks veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile
mugavalt ligi pääseda.
Veebilehtede sirvimine
1
2
3
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus Internet.
Toksake aadressivälja.
Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake Mine.
Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.
Vahelehtede kiireks vahetamiseks libistage sõrme aadressiväljal vasakule või paremale.
Lisa praegune veebileht
järjehoidjatesse.
Praeguse veebilehe
värskendamine.
Avalehe avamine.
Brauseri vahelehtede halduri
avamine.
Lehtede vahel liikumine.
Ligipääs lisavalikutele.
90
Rakendused ja funktsioonid
Salarežiimi kasutamine
Salarežiimis saate eraldi hallata avatud vahekaarte, järjehoidjaid ja salvestatud lehekülgi.
Salarežiimi on võimalik lukustada parooli ja biomeetriliste andmete abil.
Salarežiimi aktiveerimine
→ Lülita salarežiim sisse. Kui kasutate seda
Ekraani allosas oleval tööriistaribal toksake
funktsiooni esimest korda, määrake, kes salarežiimi korral kasutatakse ka parooli.
Salarežiimis muudab seade tööriistaribade värvi.
Salarežiimis ei ole võimalik kasutada mõningaid funktsioone nagu näiteks
ekraanitõmmiste tegemine.
Turvalisusseadete muutmine
Parooli või lukutüüpi on võimalik muuta.
Toksake → Seaded → Privaatsus ja turvalisus → Salarežiimi luku määramine → Muuda
parooli. Selleks, et seadistada lukutüübiks oma biomeetrilised andmed koos parooliga, toksake
lülitit Sõrmejäljed, Iirised või Intelligent Scan et see aktiveerida. Biomeetriliste andmete
kasutamise kohta lisateabe saamiseks vaadake Sõrmejäljetuvastus, Vikerkesta tuvastamine või
Intelligent Scan.
Salarežiimi deaktiveerimine
Ekraani allosas oleval tööriistaribal toksake
→ Lülita salarežiim välja.
91
Rakendused ja funktsioonid
E-post
E-posti kontode seadistamine
Seadistage E-post esmakordsel avamisel e-posti konto.
1
2
3
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus E-post.
Valige loendist e-posti teenus või toksake Muud.
Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.
→
Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake
→ Lisa konto.
Kui teil on rohkem kui üks e-posti konto, saate ühe määrata vaikekontoks. Toksake
→ Määra vaikekonto.
→
E-kirjade saatmine
1
2
3
Toksake e-kirja koostamiseks
.
Lisage saajad ja sisestage teema ja tekst.
Toksake e-kirja saatmiseks
.
E-kirjade lugemine
Kui E-post on avatud, lülitub seade automaatselt uute e-kirjade otsimisele. E-kirjade käsitsi
otsimiseks libistage e-kirjade loendi otsast allapoole.
Toksake e-kirjale, et seda lugeda.
Kui e-posti sünkroniseerimine on keelatud, siis uusi e-kirju ei saa taastada. E-posti
sünkroniseerimise lubamiseks toksake → → teie konto nimi ja siis toksake
Sünkrooni konto aktiveerimiseks lülitit.
92
→
Rakendused ja funktsioonid
Kaamera
Sissejuhatus
Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.
Kaamera kasutamise reeglid
• Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
• Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
• Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.
Kaamera käivitamine
Kaamera käivitamiseks kasutage järgnevaid viise.
• Käivitage rakendus Kaamera.
• Vajutage kiirelt kaks korda toitenuppu.
• Lohistage lukustatud ekraanil ikoon
ringist välja.
• Mõni meetod võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
• Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui valite lukustatud ekraanil rakenduse
Kaamera või kui ekraan on lülitatud välja ning olete valinud ekraanilukustusmeetodi.
• Kui tehtud fotod tunduvad hägused, puhastage kaamera objektiivi ja proovige uuesti.
93
Rakendused ja funktsioonid
Tavaline pildistamine
Fotode jäädvustamine või videote salvestamine
1
2
3
Toksake võtterežiimide loendis Foto või Video.
Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.
Toksake pildistamiseks
või video salvestamiseks
.
Stseeni
optimaatori nupp
Hetkerežiim
Praeguse
võtterežiimi
valikud
Lülitamine esi- ja
tagakaamerate
vahel.
Pildistamine.
LR EMOJI
Eelvaate pisipilt
Bixby Vision
Võtterežiimid
Kaamera seaded
Objektiivi valimine
(ainult Galaxy S9+
mudelitel).
• Fotode või videode heleduse reguleerimiseks toksake ekraani. Kohandusriba ilmumisel
tirige kohandusribal või poole.
• Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake
.
• Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida.
Automaatfookuse režiimi kasutamiseks toksake .
94
Rakendused ja funktsioonid
• Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
• Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
• Veenduge, et objektiiv ei oleks katki või kahjustatud. Vastasel juhul ei pruugi seade
mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
• Teie seadme eesmisel kaameral on lainurkobjektiiv. Lainurkfotodele või videodele
võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitlusprobleemidele.
• Maksimaalne salvestusaeg võib olla lühem, kui salvestate kõrge lahutusvõimega
videot.
Pildistamiseks objektiivi valimine (Ainult Galaxy S9+ mudelitel)
Salvestage foto või video pärast soovitud kaamera objektiivi valimist.
Valige eelvaatekuval objektiiv.
Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes režiimides.
•
•
: tavaobjektiiviga saate jäädvustada lihtsa foto või salvestada tavalise video.
: 2x optilise suumobjektiiviga saate jäädvustada palju selgema ja suurendatud foto või
video.
Tavaline pildistamine
2x optilise suumiga
pildistamine
95
Rakendused ja funktsioonid
Suurendamine ja vähendamine
Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.
• Suumi funktsioonid on saadaval ainult tagakaamera kasutamise ajal.
• Kui kasutate video salvestamise ajal video suumimise funktsiooni pikka aega, võib
video kvaliteet teie seadme ülekuumenemise eest kaitsmiseks halveneda. (Ainult
Galaxy S9+ mudelitel)
• 2x optiline suum ei pruugi halva valgustusega keskkondades toimida. (Ainult Galaxy
S9+ mudelitel)
Pildistusrežiimi loendi muutmine.
Pildistusrežiimide loendit saate muuta ka eelvaate ekraanil.
1
Eelvaate kuval toksake
2
Märgistage kasutatavad režiimid.
→ Kaamerarežiimid → Režiimide redigeerimine.
Soovi korral saate pildistusrežiime toksata ja hoida ka eelvaate ekraanil.
Pildistusrežiimide järjekorra muutmiseks lohistage
Võtterežiimide loend
96
teise asukohta.
Rakendused ja funktsioonid
Kaameranupu toimingu seadistamine
Saate salvestada seeriavõtte või luua animeeritud GIF-i kui toksate ja hoiate kaameranuppu.
Eelvaate ekraanil toksake
→ Hoidke katikunuppu, et ja valige kasutatav toiming.
• Pildista: tehke pilt.
• Tee sarivõte: salvestage sarivõte.
• Loo GIF: animeeritud GIF-i loomine salvestatud sarivõtetest.
Funktsioonid Tee sarivõte ja Loo GIF on saadaval ainult mõnedes pildistusrežiimides.
Fookuse ja säri funktsioonide kasutamine
Säri (AE) ja fookuse (AF) lukustamine
Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud
muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.
Fokusseerimiseks toksake alale ja hoidke seda all, ala alla ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri
sätted lukustatakse. Sätted on lukustatud ka pärast pildi tegemist.
See funktsioon on saadaval ainult Foto või Pro režiimides.
97
Rakendused ja funktsioonid
Säriala ja fookusala eraldamine
Saate eraldada fookusala ja säriala.
Toksake eelvaate ekraanil ja hoidke sõrme all. Ekraanile ilmub AF/AE raam. Lohistage raam alale,
kus te fookusala ja säriala eraldada soovite.
See funktsioon on saadaval ainult Prorežiimis.
98
Rakendused ja funktsioonid
Nutikas kaamera
Stseeni optimeerija
Teie seade reguleerib värviseadeid automaatselt pärast objekti või stseeni, nt. inimeste, toidu või
ööstseeni tuvastamist.
Toksake võtterežiimide loendis Foto. Kui kaamera tuvastab objekti või stseeni, stseeni
optimaatori nupp muutub ja rakendatakse värvide optimeerimist.
Veatuvastus
Kui pildistamine ebaõnnestub, teavitab seade teid ja soovitab foto uuesti teha.
Kui keegi pilgutab silma või tundub fotodel udune või kui objektiivil on mustus, ilmub vastav
teade ekraanile pärast foto tegemist.
Kui te ei soovi seda funktsiooni kasutada, toksake eelvaate ekraanil
Veatuvastus lülitit, et see deaktiveerida.
99
ja toksake
Rakendused ja funktsioonid
Ülim aegluup
Super-aegluubis video abil saate kiirelt mööduvad hetked hiljem nautimiseks aeglaselt
salvestada. Pärast video salvestamist lisatakse automaatselt ka taustamuusika.
Mõned super-aegluubi omadused võivad sõltuvalt mudelist erineda.
Super-aegluubis salvestamine
Super-aegluubis video saab salvestada kas ühe või mitme võtte režiimis.
Eelvaate ekraanil toksake
→ Ülim aegluup ja valige soovitud režiim.
• Mitmikvõte: salvestage video ja jäädvustage mitu hetke super-aegluubis.
• Üksikvõte: salvestage video ja jäädvustage üks hetk super-aegluubis.
Kaamera seaded
Vaheta automaatse ja
käsitsirežiimi vahel.
Kuva teave.
Liikumise tuvastamise ala
SUPER-AEGLUUP
Alusta video tegemist.
100
Rakendused ja funktsioonid
• Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust. Video salvestamisel
ebapiisava või kehva valgustusega siseruumides võib esineda järgnevat.
– – Valguse vähesuse tõttu võib ekraan tunduda tume.
– – Teatud valgustingimustes, nt. fluorestsentslampide all, võib ekraan vilkuda.
• Super-aegluubis salvestamine võib järgnevatel tingimustel soovimatul hetkel
käivituda.
– – Kui seade rapub.
– – Kui liikumise tuvastamise alas liigub subjekti lähedal mingi muu objekt.
– – Kui salvestate vilkuva valguse käes, näiteks fluorestsentslampide all.
– – Kui salvestate pimedas kohas, kus on müra.
Super-aegluubis salvestamine ühe võtte režiimis
Salvestage lühike video liikuvast subjektist.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis Ülim aegluup.
Valige soovitav režiim.
•
•
(Käsitsi): Super-aegluubis saate salvestada just selle hetke, mida soovite.
(Automaatne): liikumise tuvastamise alas tuvastatud liikumise korral salvestab seade
hetke super-aegluubis.
101
Rakendused ja funktsioonid
3
Toksake
.
Seade salvestab hetke super-aegluubis ja jäädvustab lühikese video.
Üks võte käsitsi
Üks võte automaatselt
Super-aegluubis salvestamine mitme võtte režiimis
Video salvestamisel saate jäädvustada kõik liikuva subjektiga võtted super-aegluubis.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis Ülim aegluup.
Toksake eelvaate ekraanil
nupul.
→ Ülim aegluup → Mitmikvõte ja toksake kaks korda tagasi-
102
Rakendused ja funktsioonid
3
Valige soovitav režiim.
•
•
(Käsitsi): sel hetkel, kui soovite jäädvustada hetke super-aegluubis, toksake
.
(Automaatne): liikumise tuvastamise alas tuvastatud liikumise korral salvestab seade
hetke super-aegluubis.
4
Toksake video jäädvustamise käivitamiseks
5
Toksake video jäädvustamise peatamiseks
.
Super-aegluubis võtet saab ühes videos kasutada kuni 20 korda.
.
Super-aegluubis
jäädvustamine.
Super-aegluubis liikumise
kasutamiskordade arv
Peata video salvestamine.
Mitu võtet käsitsi
Mitu võtet automaatselt
Liikumise tuvastamise ala muutmine
Liikumise tuvastamise ala liigutamiseks toksake raami sees asuvat ala ja lohistage see uude
asukohta. Ala suuruse reguleerimiseks toksake raami nurka ning lohistage.
103
Rakendused ja funktsioonid
Super-aegluubis video taasesitus
Valige super-aegluubis video ja toksake Ülim aegluup.
Video taustale lisatakse taasesituse ajal juhuslik taustamuusika.
Video taasesitamise ajal pildi tegemiseks toksake
.
Super-aegluubis video redigeerimine
Taasesituse ekraanil saate videoklippi redigeerida, salvestada uue failina või jagada.
Super-aegluubis sektsiooni
muutmine.
Super-aegluubis sektsiooni
vaatamine.
Taustamuusika muutmine.
Sektsiooni kärpimine.
•
: video super-aegluubis sektsiooni valimine ja vaatamine. Kui soovite super-aegluubis
efekti välja lülitada, toksake ja seejärel Ülimalt aeglane lülitit, et desaktiveerida.
•
: soovitud sektsiooni kärpimine. Lohistage algussulg ja lõpusulg soovitud punktidesse, et
valida alles jääv video.
Sulu alustamine
•
Sulu lõpetamine
: taustamuusika muutmine.
104
Rakendused ja funktsioonid
Super-aegluubis videolõikude jagamine
1
2
3
Valige super-aegluubis video ja lohistage video eelvaate ekraanil üles.
Kuvatakse erinevate efektidega lühiklipid.
Valige soovitud klipp ja toksake Jaga.
Valige failiformaat ja jagamise meetod.
• Mõned sotsiaalvõrgustikud ja sõnumside rakendused ei toeta jagamise funktsiooni.
• See funktsioon on saadaval vaid super-aegluubis salvestatud redigeerimata videode
puhul.
105
Rakendused ja funktsioonid
Live Focus (ainult Galaxy S9+ mudelitel)
Topeltkaamera võimaldab teil teha väikese sügavusteravuse fookusega fotosid, millel on hägune
taust ja esiplaanil selgelt eristuv objekt. Lisaks võimaldab topeltjäädvustuse funktsioon teil teha
ühe võttega nii foto, mis on objektile lähedale suumitud, kui lainurkfoto, millel on laiem taust.
Liikuva fookuse funktsiooniga silmapaistvate portreevõtete tegemine
Kohandage eelvaade ekraanil tausta hägususe taset ja tehke foto, kus objekt on esile tõstetud.
• Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust.
• Tausta hägustamine ei pruugi õigesti rakenduda järgmistes tingimustes.
– – Seade või objekt liigub.
– – Objekt on õhuke või läbipaistev.
– – Objekti värv või muster on taustaga sarnane.
– – Objekt või taust on mitte-eristatav.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis Live Focus.
Lohistage hägususe taseme reguleerimiseks tausta hägususe reguleerimise riba vasakule või
paremale.
106
Rakendused ja funktsioonid
3
Kui eelvaate ekraanile ilmub Live Focus on valmis., toksake
ja pildistage.
Kahekordne salvestamine
Tausta hägususe
reguleerimise riba
Liikuv fookus
107
Rakendused ja funktsioonid
Liikuva fookusega fotodel tausta redigeerimine
Te saate liikuva fookuse funktsiooniga tehtud foto tausta hägususe taset ka muuta. Kui tausta
valgustus jääb hägustatud kohtadesse, saate muuta hägustatud tausta kuju. Valige kuju, näiteks
süda, täht või lill ja dekoreerige foto omanäoliselt.
1
2
Valige liikuva fookuse funktsiooniga tehtud foto ja toksake Muuda taustaefekti.
Tausta hägususe taseme reguleerimiseks lohistage tausta hägususe reguleerimise riba
vasakule või paremale.
Tausta hägususe kuju muutmiseks lohistage efektide loendit vasakule või paremale ja valige
soovitud efekt. Efektide loend kuvatakse ainult siis, kui foto taustal on hägususe kuju.
Redigeeri tausta
hägususe taset.
Muuda tausta
hägususe kuju.
3
Foto salvestamiseks toksake Rakenda.
108
Rakendused ja funktsioonid
Topeltjäädvustuse funktsiooniga peidetud tausta pildistamine
Te saate ühe võttega pildistada nii lähifoto kui lainurkfoto, millel on laiem taust. Näete
taustamaastikku, mis eelvaateekraanil peidetud oli.
Toksake võtterežiimide loendis Live Focus. Veenduge, et topeltjäädvustuse funktsioon on
aktiveeritud ( ) ja salvestage pilt. Valige pilt ja vaadake lähivõtte ning lainurga fotosid.
Lähifoto
Lainurkfoto
LR Emoji
Looge Minu Emoji, mis näeb täpselt teie moodi välja. Nüüd saate saata Minu Emoji abil loodud
kleebiseid ja elavdada nendega kõiki vestlusi.
LR Emoji, nt. Minu Emoji või animeeritud kleebiste funktsiooni kasutades saate teha pilte ja
salvestada videosid, mis peegeldavad teie väljenduslaadi.
109
Rakendused ja funktsioonid
Minu Emoji loomine
Looge Minu Emoji, mis näeb teie moodi välja. Mitmesuguste näoilmetega Minu Emoji kleebised
luuakse automaatselt.
1
2
3
4
5
Toksake eelvaate kuval LR Emoji → + Loo Minu Emoji.
Joondage enda nägi ekraanil ja toksake pildi jäävustamiseks
.
Valige Minu Emoji sugu ja toksake Järgmine.
Kaunistage Minu Emoji.
Detailide, nt. silmavärvi või näokuju muutmiseks toksake
Toksake
.
.
Kui ekraanile ilmub hüpikaken, toksake Salvesta Minu Emoji kleebised Galeriisse ja toksake
OK.
Muuda
üksikasjalikke
seadeid.
Loo minu
Emoji.
Muuda üldiseid
seadeid.
LR Emoji funktsiooni saate kasutada nii eesmise kui tagakaameraga. Tagakaamera
kasutamisel lülitub see automaatselt eesmisele kaamerale. Kaamerate vahetamiseks
libistage ekraanil üles või alla või toksake .
110
Rakendused ja funktsioonid
Minu Emoji kustutamine
Toksake ja hoidke kustutatavat Minu Emojit ja toksake
.
LR Emoji abil lõbusate piltide tegemine
Looge lõbus pilt või video, kasutades LR Emojit, mis teie näoilmeid imiteerib.
1
2
Toksake eelvaate ekraanil LR Emoji.
Valige soovitud LR Emoji.
Teid jäljendavad tegelased
ja erinevad kleebised
(prillid, mütsid jne)
Teie nägu järgivad
kleebised
Minu Emoji – teie nägu
avatarid
3
Toksake pildistamiseks
või video salvestamiseks Video →
.
Salvestatud pilte ja videoid saate vaadata ja jagada Galerii kaudu.
111
Rakendused ja funktsioonid
Kleebiste juhuslikult panemine
Võite kleebiseid panna ka juhuslikult, selle asemel, et kleebiste loendist mõnd välja valida.
Toksake korduvalt Juhus., kuni ilmub teie soovitud kleebis.
Minu Emoji kleebised vestluses
Minu Emoji kleebiseid saate kasutada sõnumivestlustes ja sotsiaalvõrgustikes.
1
2
3
Toksake Samsungi klaviatuuril
.
Toksake Minu Emoji ikooni.
Valige üks Minu Emoji kleebistest.
Minu Emoji kleebis lisatakse vestlusesse.
Minu Emoji ikoon
Minu Emoji kleebiste kustutamine
Toksake Samsungi klaviatuuril ja toksake
Emoji kleebised ja toksake Kustuta.
klaviatuuri allosas. Valige kustutatavad Minu
112
Rakendused ja funktsioonid
Võtterežiimide kasutamine
Pildistusrežiimi muutmiseks lohistage pildistusrežiimi loendit vasakule või paremale või libistage
paremale või vasakule eelvaate ekraanil.
Valige soovitud võtterežiim.
Fotorežiim
Kaamera reguleerib ümbritsevast lähtudes võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne
pildistada.
Toksake võtterežiimide loendis Foto.
Autoportreede tegemiseks esikaameraga libistage üles või alla või toksake
autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.
, et lülituda
Iluefektide lisamine
Enne autoportree tegemist saate valida filtriefekti, samuti muuta näojooni, näiteks oma
nahatooni või näokuju.
1
2
Toksake eelvaate ekraanil
.
Valige filtriefekt või iluefektid ja pildistage.
Videorežiim
Kaamera reguleerib ümbritsevast lähtudes võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne videoid
salvestada.
Toksake võtterežiimide loendis Video.
113
Rakendused ja funktsioonid
Professionaali režiim
Saate fotode jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttesuvandeid, näiteks
säriväärtust ja ISO-tundlikkust.
Toksake võtterežiimide loendis Pro. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake
foto jäädvustamiseks .
Saadaolevad valikud
•
: valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad
paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti
liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel
põhjustada müra.
Kui katiku kiirus on määratud käsitsi, siis ei saa te seada ISO seadistust AUTO.
•
•
: katiku kiiruse reguleerimine. Pikk säriaeg lubab rohkem valgust sisse ja seega muutub
foto heledamaks. See on ideaalne maastiku- või öiste piltide tegemiseks. Kiire säriaeg lubab
vähem valgust. See on ideaalne kiiresti liikuvate objektide pildistamiseks. Saate valida
apertuuri väärtuse, mis määrab ereduse ja teravussügavuse. Toksake F1.5 või F2.4.
: kohandage värvitooni.
•
: fookusrežiimi muutmine. Lohistage reguleerimisriba valikute või
poole, et
fookust manuaalselt reguleerida. Automaatfookuse režiimi kasutamiseks, toksake MANUAL.
•
: valige sobiv valgetasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata
värvi temperatuuri.
•
: muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage
halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
Kui katiku kiirus on määratud käsitsi, siis ei saa te muuta särituse väärtust. Särituse
väärtus muutub ja kuvatakse vastavalt katiku seatud kiirusele.
114
Rakendused ja funktsioonid
Toidurežiim
Pildistage roogasid värviküllaste toonidega.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis Toit.
Toksake ekraanil ja lohistage esile tõstetava piirkonna ümber ring.
Ringjast raamist välja jääv osa udustatakse.
Ringja raami suuruse muutmiseks tirige raami nurka.
3
4
Värvitooni kohandamiseks toksake
Toksake pildistamiseks
ning tirige kohandusriba.
.
115
Rakendused ja funktsioonid
Panoraamrežiim
Tehke panoraamrežiimis fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.
Parima võtte saamiseks panoraamrežiimis järgige neid nõuandeid:
• Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
• Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te
seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
• Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.
1
2
3
Toksake võtterežiimide loendis Panoraam.
Toksake
ja liigutage seadet aeglaselt ühes suunas.
Toksake
pildistamise lõpetamiseks.
Selektiivne fookusrežiim (ainult Galaxy S9 mudelid)
Kastutage fookusest väljas efekti, et jätta kindlaid objekte fotolt välja.
1
2
3
4
Toksake võtterežiimide loendis Valikuline fookus.
Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.
Toksake pildistamiseks
.
Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.
116
Rakendused ja funktsioonid
5
Toksake Reguleeri tausta hägu ja valige üks järgnevatest:
• Lähedane fookus: objekti esiletõstmine ja tausta hägustamine.
• Kauge fookus: objekti hägustamine ja tausta esiletõstmine.
• Panoraami fookus: objekti ja tausta esiletõstmine.
6
Toksake SALVESTA.
• On soovitatav paigutada objektid seadmest kuni 50 cm kaugusele. Asetage objekt,
mida soovite fokusseerida, seadme lähedale.
• Veenduge pildistamise ajal, et objekti ja tausta vahel on piisav kaugus. Kaugus peab
olema rohkem kui kolm korda suurem kui kaugus seadme ja objekti vahel.
• Hoidke pildistamise ajal seadet kindlalt ja seiske liikumatult.
• Seadme jäädvustatud fotode kvaliteeti võivad mõjutada järgnevad tingimused:
– – Seade või objekt liigub.
– – Tugev taustvalgus, vähene valgus või te pildistate siseruumides.
– – Objekti värv või muster on taustaga sarnane.
Aegluubis režiim
Salvestage video nii, et saate seda vaadata aegluubis. Saate määrata, milliseid osi oma videotest
soovite esitada aegluubis.
1
2
3
4
Toksake võtterežiimide loendis Aegluubis.
Toksake
salvestamise alustamiseks.
Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks
Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.
117
.
Rakendused ja funktsioonid
5
Toksake Aegluubis.
Video kiireim lõik esitatakse aegluubis ja video käivitub. Sõltuvalt videost luuakse kuni kaks
aegluubis osa.
Aegluubi valiku muutmiseks lohistage
vasakule või paremale.
Sulu alustamine
Sulu lõpetamine
Aegluubis liikumise osa
Kiirendusrežiim
Salvestage stseene, nagu näiteks mööduvad inimesed või autod, ning vaadake neid kiirendusega
videotena.
1
2
3
4
5
Toksake võtterežiimide loendis Liik. stoppk.
Toksake
ning valige kaadrisagedus.
Kui valite kaadrisageduse seadistuseks Automaatne, kohandab seade kaadrisagedust
automaatselt vastavalt stseeni muutumise kiirusele.
Toksake
salvestamise alustamiseks.
Toksake
salvestamise lõpetamiseks.
Eelvaate ekraanil, toksake eelvaate pisipilti ning video vaatamiseks toksake Liikuv
stoppkaader.
Spordirežiim
Salvestage selgemaid pilte kiirelt liikuvatest subjektidest, näiteks jooksjatest või
lemmikloomadest.
Toksake võtterežiimide loendis Sport.
Enne kasutamist peate režiimi lisama pildistusrežiimide loendisse. Toksake eelvaate
ekraanil → Kaamerarežiimid → Režiimide redigeerimine ja märgistage Sport.
118
Rakendused ja funktsioonid
Laia autoportree režiim
Pildistage lai autoportree, et fotole rohkem inimesi mahutada ja vältida nende väljajäämist.
Enne kasutamist peate režiimi lisama pildistusrežiimide loendisse. Eelvaate kuval toksake
→ Kaamerarežiimid → Režiimide redigeerimine ja märgistage Lai selfie.
1
2
3
4
5
Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake
eesmisele kaamerale.
, et lülituda autoportreede tegemiseks
Toksake võtterežiimide loendis Lai selfie.
Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
Toksake pildistamiseks
.
Alternatiivina näidake oma peopesa eesmisele kaamerale. Pärast teie peopesa tuvastamist,
ilmub ekraanile taimer. Aja lõppedes teeb seade foto.
Laia autoportree tegemiseks pöörake seadet aeglaselt vasakule ja seejärel paremale või
vastupidi.
Seade jäädvustab täiendavaid fotosid, kui valge raam liigub pildiotsija kummasegi otsa.
• Veenduge, et valge raam jääb pildiotsija aknasse.
• Pildistatavad peavad laiade autoportreede pildistamise ajal paigal püsima.
• Eelvaate ekraanil kuvatava pildi ülemine ja alumine osa võivad olla välja lõigatud
sõltuvalt pildistamistingimustest.
119
Rakendused ja funktsioonid
Kaameraseadete kohandamine
Praeguse võtterežiimi valikud
Kasutage eelvaate ekraanil alljärgnevaid valikuid.
Saadaval olevad valikud võivad võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.
•
: välgu sisse- või väljalülitamine.
•
: valige viivitusaja pikkus, enne kui kaamera teeb automaatselt pilti.
•
: kohaldage iluefektid või filtri efekt.
•
: valige kaadrikiirus.
•
/
: valige videote kuvasuhe.
•
: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. Keskmestav
mõõtmine puhul kasutatakse võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.
Punktmõõtmine puhul kasutatakse võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte
säri arvutada.
Maatriksmõõtmine puhul arvutatakse kogu kaadri keskväärtus.
•
: automaatfookuse režiimis fookusala muutmine.
Mitmik-AF fokusseerib mitmele
piirkonnale kaadris. Fokusseeritud alasid märgivad mitmed kolmnurgad.
Keskmine AF
fokusseerib kaadri keskpunkti.
•
: kui kasutate Toit, fookustage ringja raami sees olev objekt ja hägustage raamist
väljapoole jääv osa pildist.
•
: Toit režiimis kohandage värvitooni.
•
: aktiveerige või deaktiveerige topeltjäädvustuse režiim. (Ainult Galaxy S9+ mudelitel)
•
: vahetage automaatse ja käsitsirežiimi vahel super-aegluubis videote jäädvustamisel.
•
: muutke super-aegluubis videote salvestamise aega.
120
Rakendused ja funktsioonid
Kaamera seaded
Toksake eelvaate ekraanil
võimalikud olla.
. Osad suvandid ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt
Intelligentsed funktsioonid
• Stseeni optimeerija: määrake seade objektist või stseenist sõltuvalt automaatselt värve
reguleerima.
• Veatuvastus: määrake seade võtma vastu teavitusi, kui keegi pilgutab silma või tundub
fotodel udune või kui objektiivil on mustus.
Pildid
• Tagumise pildi suurus: valige tagakaameraga jäädvustatavate fotode resolutsioon.
Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga fotod, kuid hõlvab rohkem
mäluruumi.
• Eesmise pildi suurus: valige esikaameraga jäädvustatavate fotode resolutsioon. Suurema
eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga fotod, kuid hõlvab rohkem
mäluruumi.
• Liigutustega fotod: seadistage seade jäädvustama mõnesekundilist videoklippi enne,
kui toksate . See võimaldab teil jäädvustada hetki, mis võinuks tabamata jääda. Video
vaatamiseks toksake eelvaate pisipilti ning toksake Kuva liigutustega foto. Et jäädvustada
videost mõnda osa liikumatu pildina, toksake esituse peatamiseks ekraanil ning seejärel
toksake Hõive. See funktsioon on saadaval ainult Foto režiimis.
• Hoidke katikunuppu, et: valida toiming kaameranupu toksamise ja allhoidmise jaoks.
• Valikute salvestamine: valige fotode salvestamise viis.
Toksake lülitile RAW koopiad (Pro), et määrata seade salvestama fotosid pakkimata RAWfailidena (DNG failivormingus) pro-režiimis. RAW-failid säilitavad kõik foto andmed parima
kvaliteedi saamiseks, kuid nad võtavad rohkem mälumahtu.
RAW koopiad (Pro) funktsiooni kasutamisel salvestatakse iga foto kahes, DNG- ja
JPG-vormis.
121
Rakendused ja funktsioonid
Videod
• Tagumise video suurus: valige tagakaameraga jäädvustatavate fotode resolutsioon.
Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem
mäluruumi.
Kui aktiveerite Ruumisäästlik video funktsiooni, saate salvestada HEVC-vormingus
videoklippe. Teie HEVC-videod salvestatakse seadme mälumahu hoidmiseks pakitud
failidena.
• HEVC-videoid ei saa esitada teistes seadmetes ega netis jagada.
• Super-aegluubis ja aegluubis videoid ei saa HEVC-vormingus salvestada.
• Eesmise video suurus: valige esikaameraga jäädvustatavate videote resolutsioon.
Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem
mäluruumi.
Kui aktiveerite Ruumisäästlik video funktsiooni, saate salvestada HEVC-vormingus
videoklippe. Teie HEVC-videod salvestatakse seadme mälumahu hoidmiseks pakitud
failidena.
HEVC-videoid ei saa esitada teistes seadmetes ega netis jagada.
• Ülim aegluup: valige, kuidas soovite super-aegluup videoid salvestada.
• Video stabiliseer.: aktiveerige värinakaitse, et vähendada või kõrvaldada video salvestamise
ajal kaamera värinast tulenev hägus kujutis.
Kui Automaatfookuse jälitamine on aktiveeritud, ei saa seda funktsiooni kasutada.
122
Rakendused ja funktsioonid
Kasulikud funktsioonid
• HDR (rikkalik toon): tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage detailid isegi eredates ning
tumedates kohtades.
• Automaatfookuse jälitamine: määrake seade valitud objekti jälitama ja sellele automaatselt
fokuseerima. Kui valite eelvaate ekraanil objekti, mida jälgida, siis seade automaatselt
teravustab objekti ka siis, kui objekt liigub või kui kaamera asend muutub.
• Funktsiooni aktiveerides ei saa te kasutada Video stabiliseerimise funktsiooni.
• Subjekti jälgimine võib järgnevatest tingimustest sõltuvalt ebaõnnestuda:
– – Objekt on liiga suur või liiga väike.
– – Subjekt liigub liiga palju.
– – Subjekt on tagant valgustatud või pildistate pimedas kohas.
– – Subjekti ja tausta värvid ja mustrid ühtivad.
– – Objektil on horisontaalseid mustreid, näiteks ribikardinad.
– – Kaamera väriseb liigselt.
– – Video resolutsioon on kõrge.
– – Sisse ja välja suumides 2x optilise suumi kasutamine. (Ainult Galaxy S9+
mudelitel)
• Ruudustik: kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide
valimisel.
• Asukohasildid: lisab fotole GPS-i asukohasildi.
• GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud,
nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
• Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks
lülitage asukohasiltide seade välja.
• Selfie kuju korrigeerimine: kui teie nägu jääb eelvaate ekraani servadele, siis ilmub see
moonutatud kujul. Lubage sel funktsioonil oma näo kuju korrigeerida. Pärast parandusi võib
taust tunduda mõnevõrra moonutatud.
123
Rakendused ja funktsioonid
• Kaamerarežiimid: vaadake saadaolevaid võtterežiime või redigeerige võtterežiimide loendit.
• Salvestamismeetodid: valige foto või video salvestamise pildistamismeetod.
• Salvestamiskoht: salvestuskoha valimine. See funktsioon ilmub mälukaardi sisestamisel.
• Kiirkäivitus: seadme määramine kaamerat käivitama, kui vajutate kiirelt kaks korda
toitenuppu.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik
olla.
• Kiirülevaade: seadme määramine näitama fotosid pärast nende jäädvustamist.
• Lähtesta seaded: kaamera seadete lähtestamine.
• Võtke meiega ühendust: esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.
Lisateavet vaadake jaotisest Samsung Members.
• Kaamera teave: vaadake kaamera rakenduse versiooni ja õigusalast teavet.
Galerii
Sissejuhatus
Vaadake oma mobiilseadmes salvestatud pilte ja videoid. Lisaks saate pilte ja videoid albumi
kaupa hallata või luua lugusid.
Piltide vaatamine
1
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Pildid.
124
Rakendused ja funktsioonid
2
Valige pilt.
Ligipääs lisavalikutele.
Pildi lisamine lemmikutesse.
Pildi muutmine.
Pildi jagamine teistega.
Bixby Vision
Pildi kustutamine.
Saate luua filmi, GIF-animatsiooni või mitmest pildist kollaaži. Toksake loendis → Loo
film, Loo GIF või Loo kollaaž ja valige pildid.
Piltide otsing
Käivitage rakendus Galerii ja toksake , et näha pilte, mis on selliste kategooriate nagu tüüp,
asukoht, dokumendid alusel sorteeritud.
Otsisõnade abil piltide otsimiseks toksake otsinguväljale.
Liikuva fookusega piltide tausta muutmine (ainult Galaxy S9+ mudelid)
Te saate liikuva fookuse funktsiooniga tehtud foto tausta hägususe taset redigeerida. Kui liikuva
fookusega piltide tausta valgustus jääb hägustatud kohtadesse, saate muuta hägustatud tausta
kuju.
Käivitage rakendus Galerii, valige liikuva fookuse funktsiooniga tehtud foto, toksake hägususe
taseme muutmiseks Muuda taustaefekti või muutke hägususe kuju.
125
Rakendused ja funktsioonid
Topeltjäädvustuse funktsiooniga tehtud fotode vaatamine (ainult Galaxy
S9+ mudelid)
Vaadake topeltjäädvustuse funktsiooniga tehtud lähifotot ja lainurkfotot.
Käivitage rakendus Galerii, valige topeltjäädvustuse funktsiooniga tehtud foto ja seejärel toksake
Lähivõte või Lainurk.
Videote kuvamine
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Pildid.
Valige esitatav videofail.
Toksake video mängimiseks Video.
Riba libistamise teel
edasi-tagasikerimine.
Ligipääs
lisavalikutele.
Aktiivse ekraani
jäädvustamine.
Animeeritud GIF-i
loomine.
Lülitu ümber
hüpikvideopleierile.
Ekraanisuhte
muutmine.
Ekraani
pööramine
Taasesitamise
ekraani
lukustamine.
Järgmisele
videole
hüppamine.
Toksake ja hoidke
edasikerimiseks.
Eelmisele videole
hüppamine.
Toksake ja hoidke
tagasikerimiseks.
Taasesituse
peatamine ja
jätkamine.
Heleduse reguleerimiseks libistage sõrme taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla,
helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.
Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.
126
Rakendused ja funktsioonid
Videovõimendi funktsiooni kasutamine
Täiustage oma videote pildikvaliteeti, et nautida selgemaid ja erksamaid värve. Käivitage
rakendus Seaded, toksake Täpsemad funktsioonid ja toksake seejärel aktiveerimiseks lülitit
Video täiustaja.
• Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes rakendustes.
• Funktsiooni kasutamine suurendab akukasutust.
Piltide ja videote üksikasjade vaatamine
Saate vaadata faili üksikasju, näiteks inimesi, asukohti või põhiteavet. Automaatselt loodud sisu,
näiteks loo või GIF-i, olemasolul luuakse ka see sisu.
Lohistage eelvaate ekraanil pildi või video vaatamise ajal ülespoole. Kuvatakse faili andmed.
Ekraanil kuvatavatele andmetele toksates saate vaadata ka seotud sisu.
Andmete
muutmine.
Faili andmed
Inimeste andmed
Asukohateave
Automaatselt
loodud sisu
Sildid
127
Rakendused ja funktsioonid
Albumite kuvamine
Saate vaadata fotosid ja videoid, mis on sorteeritud kaustadesse või albumitesse. Loodud filme,
animeeritud GIF-e või kollaaže sorteeritakse ka albumite loendis teie kaustades.
Käivitage rakendus Galerii, toksake Albumid ja valige album.
Albumite peitmine
Albumeid saate ka peita.
Vaikimisi loodud albumeid, nagu näiteks Kaamera ja Ekraanipildid, ei saa peita.
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Albumid.
Toksake → Peida või kuva albumid.
Peitmiseks toksake albumi lülitil.
Lugude vaatamine
Kui teete või salvestate pilte või videoid, loeb teie seade nende kuupäeva ja asukoha silte,
sorteerib pilte ja videoid ja loob siis lugusid. Lugude automaatseks loomiseks peate tegema või
salvestama mitu pilti ja videot.
Käivitage rakendus Galerii, toksake Lood ja valige lugu.
Lugude loomine
Erinevate teemadega lugude loomine.
1
2
3
4
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Lood.
Toksake → Loo lugu.
Sisestage loole nimi ning toksake Loo.
Märgistage loosse hõlmatavad pildid või videod ja toksake Valmis.
128
Rakendused ja funktsioonid
Loosse piltide või videote lisamiseks valige lugu ja toksake → Lisa.
Loost piltide või videote eemaldamiseks valige lugu, toksake → Muuda, märgistage
eemaldatavad pildid või videod ja toksake seejärel Eemalda loost.
Lugude kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Lood.
Toksake ja hoidke kustutatavat lugu ja toksake Kustuta.
Albumite jagamine
Looge albumeid ja jagage neid kontaktidesse salvestatud pereliikmete ja sõpradega. Nad
saavad vaadata jagatud albumeid seadmetelt, kus on logitud sisse nende Samsungi kontolt, nt.
nutitelefonist, telerist või külmkapist.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie telefoninumber olema kinnitatud.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate registreeruma ja enda Samsungi kontosse sisse
logima.
• Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.
Jagatavate albumite loomine
1
2
3
4
5
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Jagatud.
Toksake Loo jagatud album.
Selle funktsiooni esmakordsel kasutamisel peate nõustuma Samsung Social
kasutustingimustega.
Sisestage albumile nimi ning toksake Loo.
Valige grupp, kellele albumit jagada.
Toksake OK.
Lisatud kontaktid saavad vastava teate.
129
Rakendused ja funktsioonid
Piltide või videote albumisse lisamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Jagatud.
Valige piltide või videote lisamiseks album.
Toksake
ja märkige lisatavad pildid või videod.
Toksake Valmis.
Piltide ja videote sünkroonimine Samsung Cloudi abil
Kui sünkroonite oma Galerii rakenduse Samsung Cloud teenusega, salvestatakse ka järgnevad
fotod ja videod Samsung Cloudi. Samsung Cloudi salvestatud pilte ja videoid saate vaadata oma
Galerii rakendusest ja teistest seadetest.
Käivitage rakendus Galerii, toksake → Seaded ja toksake seejärel aktiveerimiseks lülitit
Sünkrooni teenusega Samsung Cloud. Galerii rakendus ja Samsung Cloud sünkroniseeritakse.
Piltide või videote kustutamine
Pildi või video kustutamine
Valige pilt või video ja toksake ekraani alaosas
.
Mitme pildi ja video kustutamine
1
2
3
Toksake ja hoidke galerii ekraanil pilti või videot, mida soovite kustutada.
Kriipsmärgistage kustutatavad pildid või videod.
Toksake Kustuta.
130
Rakendused ja funktsioonid
Always On Display
Te saate väljalülitatud ekraanil vaadata teavet, nagu kell või kalender, ning kontrollida muusika
esitust.
Saate ka vaadata uute sõnumite ja vastamata kõnede teavitusi.
• Sõltuvalt valgustingimustest võib Always On Display kuva heledus automaatselt
muutuda.
• Kui seadme ülaosas asetsev andur on teatud aja jooksul kaetud, lülitub Always On
Display kuva välja.
Always On Display kuvamise viisi seadistamine
Saate valida, kuidas Always On Display kuvatakse. Always On Display saab seadistada püsivaks
või kuvamiseks välja lülitatud ekraanil toksates. Samuti saate valida Always On Display kuvamise
aja.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Lukustusekraan → Always On Display → Kuvamisrežiim
ja määrake soovitud režiim.
131
Rakendused ja funktsioonid
Always On Display kuval teavituste avamine
Kui saate teavitusi sõnumite, vastamata kõnede või rakenduste kohta, ilmuvad teavituste ikoonid
Always On Display kuvale. Teavituse vaatamiseks toksake kaks korda teavituse ikoonil.
Kui ekraan on lukus, peate selle avama, et teavitusi vaadata.
Always On Display funktsiooniga muusika taasesituse reguleerimine
Always On Displayl saate juhtida muusika taasesitust.
1
2
3
4
Käivitage rakendus Seaded toksake Lukustusekraan → FaceWidgets ja toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Muusika kontroller.
Always On Display funktsiooni abil muusika taasesituse reguleerimiseks toksake kellal kaks
korda.
Libistage kellal vasakule või paremale, et muusika kontrollerit liigutada.
Taasesituse reguleerimiseks toksake ikoonidel.
132
Rakendused ja funktsioonid
Pildi kuvamine Always On Display kuval
Pildi saate kuvada ka Always On Display kuval. Saate kuvata ka animeeritud GIF-i.
1
2
3
4
Käivitage rakendus Seaded → Lukustusekraan → Kella stiil → Always On Display.
Lohistage tüüpide loendit vasakule ja valige pildiga tüüp.
Toksake
ja valige pilt.
Animeeritud GIF-i sisestamiseks toksake GIF ja valige fail.
Toksake Valmis.
Funktsiooni Always On Display deaktiveerimine
Käivitage rakendus Seaded, toksake Lukustusekraan ning toksake seejärel selle
deaktiveerimiseks Always On Display lülitit.
133
Rakendused ja funktsioonid
Servaekraan
Sissejuhatus
Erinevate servapaneelidega pääsete kiirelt ligi oma lemmikutele rakendustele ja funktsioonidele.
Servapaneelide kasutamine
Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.
Kui servapaneeli pide pole nähtaval, käivitage rakendus Seaded, toksake Ekraan → Servaekraan
ja toksake aktiveerimiseks lülitit Servapaneelid.
Servapaneelid
Servapaneeli link
Rakenduste serv
134
Rakendused ja funktsioonid
Servapaneelide muutmine
Valige servaekraanil kuvatavaid paneele või muutke neid.
1
2
3
Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.
Toksake
, et servapaneeli seadete ekraani avada.
Märgistage kuvatavad servapaneelid.
Paneeli redigeerimiseks toksake Redigeeri.
Täiendavete paneelide allalaadimiseks toksake → Galaxy Apps.
Paneelide ümberkorraldamiseks toksake → Järjesta ümber ja lohistage
teise asukohta.
Servapaneeli lingi seadistamine
Saate valida lingi asukohta, suurust, läbipaistvust ja värinaseadeid.
Lohistage servapaneeli link ekraani keskele. Seejärel toksake
→ → Servapaneeli sang.
Rakenduste serv
Sagedasti kasutatud rakenduste kiirkäivitus.
1
2
Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.
Valige Rakenduste serva paneelil rakendus, millega seda käivitada.
Rakenduste servapaneeli muutmine
• Rakenduse lisamiseks toksake paneelil
ja toksake rakenduste nimekirjas rakendusele.
• Paneelil kausta loomiseks toksake paneelil , toksake rakenduste nimekirjas oleval
rakendusel ja hoidke seda all ning lohistage see teise rakenduse kohale rakenduste
servapaneelil. Lõpetage rakenduse allhoidmine, kui rakenduste ümber ilmub kaustaraam.
• Rakenduse kustutamiseks toksake paneelil rakendusele ja lohistage see paneeli ülaosas
asuvale valikule Eemalda.
• Rakenduste järjekorra muutmiseks toksake rakendusel ja hoidke seda all ning lohistage see
teise kohta.
Rakenduste serva saate muuta ka, kui toksate valikul Muuda.
135
Rakendused ja funktsioonid
Rakendusepaaride lisamine
Lisage nende jaotatud ekraani vaatel üheainsa toksamisega käivitamiseks kaks sageli kasutatavat
rakendust (nagu näiteks videoesitaja ja sõnumisaatja rakendus) rakenduste servapaneelile.
Jaotatud ekraani vaate kohta rohkema info saamiseks vaadake jaotist Jaotatud ekraani vaade.
1
2
3
4
Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.
Rakenduste serva paneelil toksake
→ Loo rakenduste paar.
Valige loendist kaks rakendust.
Jaotatud ekraani vaate avamisel kuvatakse esimene rakendus ekraani ülaosas ja teine
alaosas.
Toksake Valmis.
Edge lighting
Saate seadistada seadme ekraani servi valgustama, et kuvada teavituste saamisel hüpikaken,
näiteks uute sõnumite puhul.
Ekraani servad valgustatakse ka ekraan allpool asuvate seadmete puhul, seega näete kõiki
kõnesid või uusi teavitusi. Rakenduse kasutamise ajal kuvatava hüpikakna puhul lohistage akent
allapoole, et sisu kiirelt vaadata ja kasutada saadaval toiminguid.
Teavituste servade valgustusena haldamine
1
2
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Ekraan → Servaekraan → Edge lighting.
Toksake Teavituste haldamine ning toksake rakenduste kõrval olevaid lüliteid, et saada
teavitusi serva valgustusena.
Teavituse tüübist olenevalt ei pruugi kõik teavitused ekraani serva valgustusena kuvatud
olla.
136
Rakendused ja funktsioonid
Teavituste vaatamine hüpikakna kaudu
Kui saate serva valgusega teavituse, saate hüpikakent avades kiirelt selle sisu vaadata ja
võimalikke toiminguid teostada. Näiteks saate vastuvõetud sõnumit lugeda video vaatamise või
mängu mängimise ajal ning sellele vastata ilma ekraani vahetamata.
Kui saate serva valgusega teavituse mingi rakenduse kasutamise ajal, lohistage teavitust
allapoole.
See funktsioon on saadaval vaid mitmikakna ja serva valgustuse toeta rakendustes.
Toetatud rakenduste vaatamiseks käivitage rakendus Seaded, toksake Ekraan →
Servaekraan → Edge lighting → Teavituste haldamine.
137
Rakendused ja funktsioonid
Mitmikaken
Sissejuhatus
Mitmikaken võimaldab teil jaotatud kraani vaates samaaegselt kasutada kaht rakendust. Samuti
saate hüpikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.
Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.
Jaotatud ekraani vaade
Hüpikakna vaade
Jaotatud ekraani vaade
1
2
Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake Poolitatud ekraani
vaates avamine.
Valitud rakendus käivitatakse ülemises aknas.
138
Rakendused ja funktsioonid
3
Alumises aknas libistage vasakule või paremale et valida käivitamiseks mõni muu rakendus.
Et käivitada rakendusi, mida hiljuti kasutatud rakenduste loendis ei leidu, toksake avakuva
nuppu või Tagasi nuppu ja valige sealt rakendus.
Akna suuruse reguleerimine
Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist riba üles või alla.
Kui lohistate rakenduste akende vahelise riba ekraani üla- või alaserva, maksimeeritakse aken.
139
Rakendused ja funktsioonid
Hüpikakna vaade
1
2
Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake Ava hüpikvaates.
Rakenduse ekraan kuvatakse hüpikakna vaates.
Akna
minimeerimine.
Akna
maksimeerimine.
Rakenduse
sulgemine.
Reguleerige
läbipaistvuse
taset.
Hüpikakende liigutamine
Hüpikakna teisaldamiseks toksake akna tööriistaribal ja lohistage see uude asukohta.
140
Rakendused ja funktsioonid
Laste avaekraan
Sissejuhatus
Saate piirata laste juurdepääsu teatud rakendustele, määrata kasutamise ajad ja määrata seaded
lõbusaks ja turvaliseks keskkonnaks, kui seadet kasutavad lapsed.
Kids Home käivitamine
Kids Home funktsiooni esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige ekraani
juhiseid oma seadme seadistamiseks.
1
2
3
Avage teavituste paneel, libistage teavituste paneelil alla ja toksake seejärel
avaekraan), et seda aktiveerida.
Kids Home funktsiooni paigaldamiseks toksake Alusta.
Lugege Kids Home sissejuhatust ja toksake Järgmine.
141
(Laste
Rakendused ja funktsioonid
4
Looge PIN, et seda Kids Home funktsiooniga kasutada.
Kui olete juba seadistanud seadme ekraaniluku, saate sama lukustusmeetodit kasutada ka
Kids Home funktsioonis.
Seejärel näete Kids Home lehte.
Loodud PINi kasutatakse Vanemlik kontroll aktiveerimiseks või Kids Home funktsiooni
sulgemiseks.
Kids Home'i kasutamine
Avage teavituste paneel, libistage teavituste paneelil alla ja toksake seejärel
avaekraan), et seda aktiveerida.
(Laste
Seejärel näete Kids Home lehte.
Ligipääs lisavalikutele.
Saadaval rakendused
Kids telefon
Kids galerii
Kids kaamera
Kids Home'i seadistamine
Kids Home kuval toksake → Vanemlik kontroll ja sisestage PIN.
• Kid's name: hallake oma lapse profiili.
• Igapäevase mängimisaja määramine: Kids Home'i kasutusaja piiramine.
142
Rakendused ja funktsioonid
• Igapäevane kasutusaeg: Kids Home'i igapäevase kasutuse kuvamine.
• Tegevus: Kids Home'i tegevuste ajaloo kuvamine.
• Sageli ühendust võetud: Kids Home'i sagedaste kontaktide kuvamine.
• Minu lapse looming: Kids Home'i rakendustes loodud tööde kuvamine.
• Lubatud sisu: Kids Home'i toetatud rakenduste ja sisu kuvamine ja lisamine.
Kids Home'i sulgemine
Kids Home'i sulgemiseks toksake Tagasi-nuppu või toksake → Sulge laste kas.-liides ja
sisestage PIN.
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable on rakendus, mis võimaldab juhtida ühendatud kantavaid seadmeid. Kui
ühendate oma seadmega kantava seadme, siis saate kohandada selle seadeid ja rakendusi.
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus Galaxy Wearable.
Toksake ALUSTA REISI, et oma seade kantava seadmega ühendada. Pärast seda järgige ekraanil
kuvatavaid seadistamise juhiseid. Lisainfot selle kohta, kuidas kantavad seadmed oma seadmega
ühendada ning neid kasutada, leiate kantava seadme kasutusjuhendist.
143
Rakendused ja funktsioonid
Samsung Members
Samsung Members pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks seadme probleemide diagnostika,
ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning veaaruandeid. Lisaks saate teistega jagada teavet
Galaxy kasutajate kogukonnas või vaadata uusimaid Galaxy uudiseid ja nõuandeid. Samsung
Members saab aidata lahendada teil mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku
puutuda.
Lisavalikud
Tagasiside andmine.
• Selle rakenduse saadavus ning toetatavad funktsioonid võivad sõltuvalt regioonist või
teenusepakkujast erineda.
• Tagasiside esitamiseks või kommentaaride jätmiseks peate registreeruma ja oma
Samsungi kontole sisse logima. Lisateavet vaadake jaotisest Samsungi konto.
144
Rakendused ja funktsioonid
Samsung Notes
Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile käsitsi.
Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.
Märkmete loomine
1
2
Käivitage rakendus Samsung Notes ja toksake
.
Valige ekraani ülaosas olevalt tööriistaribalt sisestusmeetod ja koostage märge.
Kasutage teksti sisestamiseks
klaviatuuri.
Pildi või helisalvestuse lisamine.
Pliiatsitega kirjutamine või
joonistamine.
Pintslitega värvimine.
3
Kui te olete märkme tegemise lõpetanud, toksake Salvesta.
Märkmete kustutamine
1
2
3
Käivitage rakendus Samsung Notes.
Toksake ja hoidke all märget, mida soovite kustutada.
Mitme märkme kustutamiseks märgistage rohkem märkmeid kustutamiseks.
Toksake Kustuta.
145
Rakendused ja funktsioonid
Kalender
Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused või ülesanded oma planeerijasse.
Sündmuste loomine
1
2
Käivitage rakendus Kalender ja toksake
või toksake kaks korda kuupäeval.
Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake
.
Sisestage sündmuste üksikasju.
Sündmusega kuvatava kleebise
valimine.
Pealkirja sisestamine.
Sündmuse värvi muutmine.
Kestuse määramine.
Kalendri valimine sündmuse
salvestamiseks.
Alarmi seadistamine.
Asukoha sisestamine.
Märkme lisamine.
Lisaüksikasjade lisamine.
3
Sündmuse salvestamiseks toksake Salvesta.
146
Rakendused ja funktsioonid
Meeldetuletuse lisamine
Käivitage rakendus Kalender ja toksake → Reminder, et käivitada rakendus Reminder.
Ülesande lisamine rakenduses Reminder. Lisateavet vaadake jaotisest Reminder.
Sündmuste kontodega sünkroonimine
1
2
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod, seejärel valige
konto, millega sünkroonida soovite.
Toksake Sünkrooni konto ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Kalender.
Samsungi konto jaoks toksake → Sünkroonimise seaded ja toksake selle aktiveerimiseks
lülitit Kalender.
Sünkroonitavate kontode lisamiseks käivitage rakendus Kalender ja toksake → → Lisa uus
konto. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse see
nimekirjas.
Samsung Health
Sissejuhatus
Samsung Health aitab teil tervislikke eluviise järgida ja oma heaolu eest hoolitseda. Seadke
treeningueesmärke, kontrollige oma edusamme ja jälgige oma üldist heaolu ja seisundit. Saate
ka oma sammulugeja andmeid teiste rakenduse Samsung Health kasutajate ja oma sõpradega
võrrelda ning tervisenippe vaadata.
147
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduse Samsung Health kasutamine
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus Samsung Health. Seadme esmakordsel või
andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.
Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt regioonist saadaval olla.
Samsung Health avakuvale üksuste lisamiseks toksake → Halda üksusi ja seejärel valige
üksused.
Jälgimisseadmete kuvamine ja
haldamine.
Tervise nippide kuvamine.
Oma tervise ja sportimise
jälgimine.
Oma sammulugeja andmete
võrdlemine teiste Samsung
Healthi kasutajate ja oma
sõpradega.
148
Rakendused ja funktsioonid
Koos
Funktsioon Koos laseb teil seada sammulugemise eesmärke ja oma sõpradega võistelda. Saate
sõpru koos kõndima kutsuda, seada sammulugemise sihte, võtta osa väljakutsetest ja vaadata
oma kohta pingereas.
Toksake rakenduse Samsung Health ekraanil Koos.
Sammud
Seade loendab teie tehtud samme ja mõõdab läbitud vahemaad.
Toksake rakenduse Samsung Health avakuval sammuloenduril.
Sammude koguarv hetkel
Eesmärk
• Sammulugeja sammude lugemisel ja tulemuse kuvamisel võib olla lühike viivitus.
Samuti võib tekkida väike viivitus, enne kui hüpikaken näitab, et teie eesmärk on
saavutatud.
• Kui kasutate sammuloendurit auto- või rongisõidu ajal, võib vibratsioon mõjutada teie
sammude arvu.
• Saate oma hetkesamme teavituste paneelil kontrollida. Teavituste väljalülitamiseks
toksake Samsung Healthi avalehel → Seaded → Teavitused ja seejärel toksake
deaktiveerimiseks lülitit Samme praegu valiku Pooleli alt. Või siis avage teavituste
paneel, toksake ja hoidke teavitust ning seejärel toksake selle deaktiveerimiseks lülitit.
149
Rakendused ja funktsioonid
Süd. löög.
Mõõtke ja dokumenteerige oma südame löögisagedust.
Südame löögisageduse andur on ette nähtud kasutamiseks ainult sportimise ja info
eesmärgil ning ei ole ette nähtud haiguste või muude seisundite diagnoosimiseks ega
raviks, leevenduseks või ennetamiseks.
Enne südame löögisageduse mõõtmist toimige järgmiselt.
• Puhake enne mõõtmisi 5 minutit.
• Kui mõõtmistulemus erineb oodatud südame löögisagedusest palju, puhake 30 minutit ja
mõõtke seejärel uuesti.
• Hoidke end talvel või külma ilmaga südame löögisageduse mõõtmisel soojas.
• Enne mõõtmist suitsetamine või alkoholi tarbimine võib põhjustada teie tavalisest südame
löögisagedusest erinevaid tulemusi.
• Ärge, rääkige, haigutage ega hingake südame löögisageduse mõõtmise ajal sügavalt. See
võib põhjustada ebatäpseid südame löögisageduse mõõtmistulemusi.
• Südame löögisageduse mõõtmistulemused võivad tulenevalt mõõtmisviisidest ja
keskkonnast erineda.
• Kui südame löögisageduse andur ei tööta, veenduge, et miski ei takista anduri tööd.
Kui sama probleem südame löögisageduse anduri puhul püsib, külastage Samsungi
teeninduskeskust.
150
Rakendused ja funktsioonid
1
Toksake Samsung Health avakuval asuva südame löögisageduse mõõtmise juures Mõõda, et
alustada südame löögisageduse mõõtmist.
2
Asetage sõrm seadme taga asuvale südame löögisageduse andurile.
3
Hetke pärast kuvatakse teie praegune südame löögisagedus. Võtke sõrm andurilt ära.
Teie praegune südame
löögisagedus
151
Rakendused ja funktsioonid
Lisateave
• Rakenduse Samsung Health funktsioonid on ette nähtud kasutamiseks ainult sportimise
ja tervisega seotud eesmärkidel ning ei ole mõeldud haiguste või muude seisundite
diagnoosimiseks, raviks, leevendamiseks ega ennetamiseks.
• Teenuse Samsung Health jaoks saada olevad funktsioonid ja lisatavad rakendused võivad
riigiti erineda erinevate kohalike seaduste ja eeskirjade tõttu. Enne kasutamiseks peaksite
kontrollima, millised funktsioonid ja rakendused on saadaval teie regioonis.
• Samsung Healthi rakendusi ja teenust võidakse muuta või see lõpetada ilma eelneva
etteteatamiseta.
• Andmekogumise eesmärk on pakkuda teile soovitud teenust, sh lisateavet, mis suurendab
teie rahulolu, sünkroonida andmeid, andmeid analüüsida ning koostada statistikat,
et arendada ja pakkuda paremaid teenuseid. (Kuid kui logite oma Samsungi kontosse
sisse rakendusest Samsung Health, võidakse andmete varundamise eesmärgil andmed
serverisse salvestada.) Isikuandmeid võib säilitada kuni selliste eesmärkide lõpetamiseni.
Te saate kustutada rakendusega Samsung Health salvestatud isikliku teabe, kui kasutate
isikuandmete kustutamise valikut seadete menüüs. Kui olete andmeid suhtlusvõrkudes
jaganud või mäluseadmetesse edastanud, peate need eraldi kustutama.
• Võite jagada ja/või sünkroonida oma andmeid teiste Samsungi teenustega või kolmandate
osapoolte sobivate teenustega, mille olete valinud, ning ka mistahes ühendatud
seadmetega. Sellised täiendavad teenused või kolmandate osapoolte seadmed saavad
rakenduses Samsung Health olevale teabele ligi pääseda ainult teie selgesõnalise nõusoleku
korral.
• Teie võtate kogu vastutuse suhtlusvõrgustikes jagatud või teistele edastatud andmete
ebasobiva kasutamise eest. Olge isiklike andmete jagamisel ettevaatlik.
• Kui seade on ühendatud mõõteriistadega, kinnitage korrektseks töötamiseks sideprotokoll.
Kui kasutate juhtmevaba ühendust, nagu Bluetooth, võivad teiste seadmete tekitatud
elektroonilised häired seadet mõjutada. Vältige seadme kasutamist teiste raadiolaineid
edastavate seadmete läheduses.
• Palun lugege rakenduse Samsung Health kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat enne selle
kasutamist hoolikalt.
152
Rakendused ja funktsioonid
Helisalvesti
Sissejuhatus
Kasutage erinevate olukordade jaoks erinevaid salvestusrežiime. Seade võib konverteerida teie
hääle tekstiks ja eristada heliallikaid.
Helisalvestuste tegemine
1
2
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus Helisalvesti.
Toksake
salvestamise alustamiseks. Rääkige mikrofoni.
Toksake
salvestamise peatamiseks.
Toksake heli salvestamise ajal järjehoidja sisestamiseks JÄRJEHOIDJA.
Salvestusrežiimi muutmine.
Salvestamise käivitamine.
3
4
Toksake
salvestamise lõpetamiseks.
Sisestage faili nimi ja toksake Salvesta.
153
Rakendused ja funktsioonid
Salvestusrežiimi muutmine
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus Helisalvesti.
Valige heli salvestamise ekraani ülaservast režiim.
• Standardne: see on tavaline salvestusrežiim.
• Intervjuu: seade salvestab heli nii seadme ülemisest kui alumisest osast suure
helitugevusega, samas vähendades helitugevust seadme külgedelt.
• Kõne tekstiks: seade salvestab teie häält ja teisendab selle samaaegselt ekraanil kuvatavaks
tekstiks. Parimate tulemuste saavutamiseks hoidke seadet suu lähedal ning rääkige vaikses
kohas valjusti ja selgelt.
Kui häälmemo süsteemi keel ei lange kokku teie räägitava keelega, siis seade teie
häält ära ei tunne. Enne selle funktsiooni kasutamist toksake praegu kasutataval
keelel, et määrata häälmemode süsteemi keel.
Valitud helisalvestuste esitamine
Kui vaatate üle oma intervjuusalvestusi, saate teatavaid heliallikaid salvestuses vaigistada või
võimendada.
1
2
3
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus Helisalvesti.
Toksake Loend ja valige helisalvestus, mis on salvestatud intervjuurežiimis.
Teatavate heliallikate vaigistamiseks toksake
Ikoon muutub järgmiselt
vaigistatavale heliallikale vastavas suunas.
ja heli vaigistatakse.
Vaigistatud heliallikas
Vaigistamata heliallikas
154
Rakendused ja funktsioonid
Minu Failid
Pääsege ligi ja hallake selles seadmes või muudes asukohtades, näiteks pilvmäluteenustes,
asuvaid erinevaid faile.
Avage Samsungi kaust ja käivitage rakendus Minu Failid.
Kuvage igas salvestuskohas salvestatud faile.
Ebavajalike andmete kontrollimiseks ja seadme mälumahu vabastamiseks toksake →
Mäluanalüüs.
Failide või kaustade otsimiseks toksake
.
Kell
Sissejuhatus
Seadistage äratus, vaadake praegust kellaaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või
seadistage konkreetne kestus.
Alarm
Käivitage rakendus Kell ja toksake Alarm.
Alarmide seadistamine
Toksake alarmide loendis , määrake alarmi aeg, valige päevad, mil alarmi korratakse, määrake
muud erinevad alarmi suvandid ja toksake seejärel Salvesta.
Äratuse aja sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmide loendis alarmi kõrval olevat
lülitit.
Alarmide peatamine
Toksake alarmi peatamiseks Eira. Kui te olete varem lubanud äratuse korduse, toksake valikul
Kordus, et korrata alarmi pärast kindla aja möödumist.
155
Rakendused ja funktsioonid
Alarmide kustutamine
Toksake ja hoidke alarmi, märgistage kustutatavad alarmid ning seejärel toksake Kustuta.
Maailmakell
Käivitage rakendus Kell ja toksake Maailmakell.
Kellade loomine
Toksake
, sisestage linna nimi või valige linn kaardilt ja toksake seejärel Lisa.
Ajavööndi konverteri kasutamiseks toksake → Ajatsooni teisendaja.
Kella kustutamine
Toksake ja hoidke kella, märgistage kustutatavad kellad ning seejärel toksake Kustuta.
Stopper
1
2
3
Käivitage rakendus Kell ja toksake Stopper.
Toksake Alusta sündmuse aja käivitamiseks.
Sündmuse ajavõtul ringiaegade salvestamiseks toksake Ring.
Toksake ajavõtu peatamiseks Peata.
Ajavõtu taaskäivitamiseks toksake Jätka.
Ringiaegade kustutamiseks toksake Lähtesta.
156
Rakendused ja funktsioonid
Taimer
1
2
3
Käivitage rakendus Kell ja toksake Taimer.
Sagedasti kasutatava taimeri lisamiseks toksake
toksake Lisa.
, määrake kestus ja nimi ja seejärel
Seadistage kestus ja toksake seejärel Alusta.
Kestvuse sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
Kui taimer peatub, toksake Eira.
Kalkulaator
Teostage lihtsaid või keerukaid arvutusi.
Käivitage rakendus Kalkulaator.
Teadusliku kalkulaatori kuvamiseks toksake
Arvutuste ajaloo nägemiseks toksake
Ajaloo puhastamiseks toksake
.
. Arvutuste ajaloo paneeli sulgemiseks toksake
.
→ Kustuta ajalugu.
Ühikute teisendamise vahendi kasutamiseks toksake
pikkus ja temperatuur, teistesse ühikutesse teisendada.
157
. Saate mitmeid väärtusi, nagu pindala,
Rakendused ja funktsioonid
Game Launcher
Sissejuhatus
Mängude käivitaja kogub ligipääsu lihtsustamiseks ühte kohta kokku mängud, mille olete alla
laadinud poodidest Play pood ja Galaxy Apps. Mängude mängimise lihtsustamiseks võite
seadme seadistada mängude režiimile.
Ligipääs lisavalikutele.
Allalaaditud rakendused.
Oma mängude info vaatamine.
Avage mänge koos või ilma helita.
Jõudlusrežiimi muutmine.
Rohkemate mängude vaatamine
ja nende installimine.
158
Rakendused ja funktsioonid
Mängude käivitaja kasutamine
1
Käivitage rakendus Game Launcher.
Kui Game Launcher ei ilmu, käivitage rakendus Seaded, toksake Täpsemad
funktsioonid ja toksake seejärel Game Launcher lülitit, et seda aktiveerida.
2
Toksake mängude nimekirjas mõnd mängu.
Lisamängude leidmiseks lohistage ekraani ülespoole.
Poodidest Play pood ja Galaxy Apps alla laetud mänge näidatakse automaatselt
mängude käivitaja ekraanil. Kui te oma mänge ei näe, toksake → Rakenduste lisamine.
Mängu eemaldamine mängude käivitaja rakendusest
Toksake mängu peale ja toksake Eemalda.
Jõudlusrežiimi muutmine
Saate mängu jõudlusrežiimi muuta.
Käivitage rakendus Game Launcher, toksake
valimiseks.
ja seejärel lohistage riba soovitud režiimi
• Kesk. energiasäästule: see säästab akut mängude mängimise ajal.
• Tasakaalustatud: see tasakaalustab jõudlust ja aku kasutusaega.
• Keskendu jõudlusele: see keskendub parima jõudluse võimaldamisele mängude
mängimise ajal.
Seadete muutmiseks erinevate mängude jaoks toksake Individuaalsed mänguseaded lülitit, et
see aktiveerida.
Akutoite tõhusus võib varieeruda vastavalt mängule.
159
Rakendused ja funktsioonid
Game Toolsi kasutamine
Mängides saate Game Toolsi paneeli mitmeid valikuid kasutada. Game Toolsi avamiseks toksake
navigatsiooniribal . Kui navigatsiooniriba on peidetud, tõmmake selle näitamiseks ekraani
allosast üles.
Rakenduste käivitamine
hüpikaknas.
Seadistage sissetulevate kõnede
ja teavituste kuvamine mängude
ajal.
Muutke rakenduste loendit.
Ligipääs Game Tools seadetele.
Teatud funktsioonide lukustamine
mängude ajal.
Seadistab lisafunktsioonid.
Mängusessiooni salvestamine.
Navigatsiooniribal olevate
nuppude peitmine.
Ekraanipiltide jäädvustamine.
Puuteekraani lukustamine mängu
mängimise ajal.
Võimalikud valikud võivad erineda olenevalt mängust.
Sissetulevate kõnede ja teavituste kuvamine mängude ajal
Mänge saate häirimatult nautida ka sissetulevate kõnede või teavituste ajal.
Toksake
→ Kõned ja teavitused ning valige aktiveerimiseks valik.
• Minim. helistaja teavitused: mängu ajal sissetuleva kõne puhul kuvatakse ekraani ülemises
osas väike ikoon.
• Ära kuva teavitusi: mängu ajal kuvatakse vaid teatud rakenduste või hädaolukorra teavitusi.
160
Rakendused ja funktsioonid
SmartThings
Sissejuhatus
Looge kiiresti ja lihtsalt ühendus läheduses olevate seadmetega, nagu Bluetoothi peakomplektid
või muud nutitelefonid. Saate oma nutitelefoniga juhtida ja hallata ka telereid, koduseadmeid ja
asjade Interneti (IoT) tooteid.
• Läheduses olevate seadmetega ühenduse loomine: otsige kiiresti ja lihtsalt läheduses
olevaid seadmeid, nagu Bluetoothi peakomplektid või kantavaid seadmeid.
• Koduseadmete, telerite ja asjade interneti (IoT) toodete registreerimine ja juhtimine:
registreerige nutikad külmkapid, pesumasinad, õhukonditsioneerid, õhupuhastajad, telerid
ja asjade interneti (IoT) tooted oma nutitelefonis ja vaadake nende olekut või juhtige neid
oma nutitelefoni ekraanilt.
• Teavituse saamine: saage nutitelefoniga ühendatud seadmetest teavitusi. Näiteks võite
saada nutitelefoni seadistuse pesumasina töö lõpu kohta.
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus SmartThings. Ilmub esipaneel.
Ligipääs lisavalikutele.
SmartThings abi
Lähedal asuvate seadmete
otsimine ja registreerimine.
Toetatud seadmed
Automatiseeringute haldamine.
Paneeli kuvamine.
Asukohtade ja seadmete
haldamine.
161
Rakendused ja funktsioonid
• SmartThingsi kasutamiseks peab Teie nutitelefon ja muud seadmed olema ühenduses
Wi-Fi või mobiilsidevõrguga.
• SmartThingsi funktsiooni täismahus kasutamiseks peate registreeruma ja oma
Samsungi kontole sisse logima.
• Seadmed, mille saate ühendada, võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast
erineda. Ühendatavate seadmete loendi nägemiseks avage Samsung kaust, käivitage
rakendus SmartThings ja toksake seejärel Toetatud seadmed.
• Kasutatavad funktsioonid võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.
• Samsungi garantii ei laiene ühendatud seadmete tõrgetele ja defektidele. Ühendatud
seadmete tõrgete ja defektide ilmnemisel võtke ühendust seadme tootjaga.
Teiste läheduses olevate seadmetega ühendamine
Looge kiiresti ja lihtsalt ühendus läheduses olevate seadmetega, nagu näiteks Bluetoothi
peakomplektidega.
Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt
erineda.
1
2
3
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus SmartThings.
Toksake esipaneelil Lisa seade.
Valige loendist seade ja looge sellega ekraanile kuvatavaid juhiseid järgides ühendus.
162
Rakendused ja funktsioonid
Koduseadmete, telerite ja IoT toodete kasutamine
Vaadake oma nutikate seadmete, telerite ja IoT toodete olekut oma nutitelefoni ekraanilt.
Saate seadmeid asukoha põhjal grupeerida ja lisada reegleid seadmete lihtsaks ja mugavaks
juhtimiseks.
Seadmete ühendamine
1
2
3
4
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus SmartThings.
Toksake esipaneelil Lisa seade.
Valige loendist seade.
Kui seadet loendis ei ole, toksake
valiku SEADME KÄSITSI LISAMINE all ja valige seadme
tüüp. Või toksake Otsi ja sisestage seadme või mudeli nimetus.
Järgige seadme registreerimiseks ekraanijuhiseid.
Ühendatud seadmete vaatamine ja juhtimine
Saate oma seadmeid vaadata ja juhtida. Näiteks saate vaadata külmiku sisu või reguleerida teleri
helitugevust.
1
2
Avage Samsung kaust ja käivitage rakendus SmartThings.
Kuvatakse ühendatud seadmete loend.
Vaadake loendis olevate seadmete olekut.
Seadmete kontrollimiseks valige seade. Valitud seadme kontroller laetakse alla ning seejärel
saate seda juhtida.
163
Rakendused ja funktsioonid
Seadmete ja stseenide asukoha järgi lisamine
Lisage seadmeid asukohtade järgi, vaadake samas kohas olevate seadmete loendit ja juhtige
neid. Saate ka asukohale stseeni lisada, et korraga mitmeid seadmeid juhtida.
Asukohtade lisamine
1
Avage Samsung kaust, käivitage rakendus SmartThings ja toksake seejärel Seadmed →
KÕIK SEADMED → Lisa asukoht.
2
Sisestage asukoha nimi.
3
Toksake SALVESTA.
Asukoha määramiseks toksake Asukohatuvastus, et kaardil asukohta valida, ja toksake
VALMIS.
Teie asukoht lisatakse.
Seadete asukohale lisamiseks toksake LISA SEADE ja järgige seadmete registreerimiseks
ekraanijuhiseid.
Seadmed lisatakse asukohale.
Stseenide lisamine
Lisage stseen ja registreerige sellega seotud seadmed, et mitmeid seadmeid ühe nupule
toksamise või häälkäsklusega korraga kontrollida.
Avage Samsung kaust, käivitage SmartThings rakendus, valige asukoht ja toksake stseeni
valikute määramiseks → Lisa stseen. Saate määrata stseeni nime, ikooni ja seadmed.
164
Rakendused ja funktsioonid
Automatiseeringute lisamine
Saate ka määrata automatiseeringu seadmete tööd vastavalt eelnevalt seadistatud ajale või
seadmete olekule automaatselt sooritama.
Te võite näiteks määrata automatiseeringu, et igal hommikul kell 7:00 AM lülitub audio sisse.
1
2
3
4
5
Avage Samsung kaust, käivitage rakendus SmartThings ja toksake seejärel Automatis.-d →
AUTOMATISEERIMISE LISAMINE.
Valige automatiseeringu käivitamise asukoht.
Seadistage selle automatiseeringu jaoks aktiveerimistingimused.
Toksake LISA, mis asub Siis kõrval ja määrake teostatavad tegevused.
Toksake SALVESTA.
Teavituste saamine
Võite saada nutitelefoniga ühendatud seadmetest teavitusi. Näiteks võite saada nutitelefoni
seadistuse pesumasina töö lõpu kohta.
Seadmete teavituste saamise seadistamiseks avage kaust Samsung, käivitage rakendus
SmartThings toksake → Seaded → Teavitused ja toksake soovitud seadmete juures asuvatele
lülititele.
165
Rakendused ja funktsioonid
Sisu jagamine
Jaga sisu, kasutades selleks mitmesuguseid jagamisfunktsioone. Alltoodud toimingud on näide
piltide jagamise kohta.
Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
ja valige jagamismeetod, nagu näiteks sõnum ja e-post.
Kui teil on infovahetuse või jagamise ajalugu, ilmuvad inimesed, kellega te ühendust
võtsite, jagamisvalikute paneelile. Selleks, et nendega vastava rakenduse kaudu otse
sisu jagada, valige soovitud isiku ikoon. Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage
rakendus Seaded, toksake Täpsemad funktsioonid ning toksake selle aktiveerimiseks
lülitil Direct share.
Lisafunktsioonide kasutamine
• Suurte failide jagamine: suurte failide jagamiseks. Laadige failid üles Samsungi
säilitusserverisse ja jagage neid teistega veebilingi või koodi abil. Selle funktsiooni
kasutamiseks peab teie telefoninumber olema kinnitatud.
• Seadmega jagamine: jagage läheduses olevate seadmetega sisu Wi-Fi Directi või Bluetoothi
kaudu või kasutades SmartThings toega seadmeid. Te saate vaadata oma seadmes kuvatavat
sisu ka suurel ekraanil, kui ühendate oma seadme ekraanipeegeldust võimaldava teleri või
monitoriga.
Kui saaja seadmele on saadetud kujutis, siis ilmub nende seadmele teade. Toksake teatele, et
kujutist vaadata või alla laadida.
166
Rakendused ja funktsioonid
Samsung DeX
Sissejuhatus
Samsung DeX on teenus, mis lubab teil nutitelefoni kasutada nagu arvutit, ühendades
nutitelefoni välise ekraaniga, nagu teler või monitor. Samsung DeX-i kasutamisel saab
samaaegselt kasutada ka nutitelefoni.
Nutitelefoni välise ekraaniga ühendamiseks saate kasutada HDMI-adapterit (USB C-tüüp HDMIks) või DeX Padi. Järgnev sisu räägib HDMI adapteri kasutamisest.
• Kõiki tarvikuid müüakse eraldi.
• Kasutage ainult Samsungi pakutavaid ametlikult heakskiidetud Samsung DeX toega
tarvikuid. Ametlikult heaks kiitmata tarvikute poolt põhjustatud probleeme ja rikkeid
garantii ei kata.
167
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduse Samsung DeX käivitamine
1
2
3
Ühendage HDMI-adapter nutitelefoniga.
Ühendage HDMI-kaabel HDMI-adapteriga ja teleri või monitori HDMI-pesasse.
Toksake oma nutitelefoni ekraanil Jätka → Alusta.
Nutitelefoni kuva muutmata ilmub Samsung DeX kuva ühendatud telerile või monitorile.
HDMI-kaabel
HDMI-adapter (USB
C-tüüp HDMI-ks)
168
Rakendused ja funktsioonid
Samsung DeXi ekraani juhtimine
Välise klaviatuuri ja hiirega juhtimine
Saate kasutada juhtmevaba klaviatuuri/hiirt. Lisateabe saamiseks tutvuge vastava seadme
kasutusjuhendiga.
• Saate seadistada hiirekursori nii, et see liigub väliselt ekraanilt nutitelefoni ekraanile.
Käivitage rakendus Seaded, valige Samsung DeX → Hiir/puutepadi, ja seejärel valige
Kursor telefoniekraanile lüliti, et see aktiveerida.
• Nutitelefoni ekraanil saate kasutada ka välist klaviatuuri.
Nutitelefoni kasutamine puuteplaadina
Nutitelefoni saab rakendada puutepadjana, kasutades seda sõrmedega.
Lohistage nutitelefoni ekraani ülaosast sõrmedega allapoole ja avage teavituste paneel ning
toksake Telefoni kasutam. puutepadjana.
• Puutepatja saate kasutada ainult Samsung DeX režiimi kasutades.
• Kui teie nutitelefonil on esikaas, avage nutitelefoni puutepadjana kasutamiseks
esikaas. Kui esikaas on suletud ei pruugi puutepadi korrektselt töötada.
• Kui nutitelefoni ekraan lülitub välja, siis vajutage toitenuppu ja ekraan lülitub sisse.
169
Rakendused ja funktsioonid
Puuteplaadi asend
Nutitelefoni puutepadjana kasutamisel saate seda kasutada kas horisontaalselt või vertikaalselt.
Puuteplaadi asendi muutmiseks keerake nutitelefoni või toksake kaks korda
.
Nutitelefoni kasutamine puuteplaadi kasutamise ajal
Navigatsiooniriba näitamiseks tõmmake oma nutitelefonil ekraani allosast üles. Seejärel toksake
avakuva nupule, et liikuda avalehele, ja valige rakendused, mida soovite kasutada.
Ekraani klaviatuuri kasutamine
Kui sisestate teksti, et saata sõnumeid, luua märkmeid või teostada teisi ülesandeid, ilmub
nutitelefoni ekraanile automaatselt ka ekraani klaviatuur, ilma et seadet peaks välise klaviatuuriga
ühendama.
Kui klaviatuur ei ilmu, valige kiirpääsu tööriistaribalt
170
.
Rakendused ja funktsioonid
Samsung DeX-i kasutamine
Kasutage nutitelefoni funktsioone arvutiga sarnase liidese abil. Saate paralleelselt mitme
asjaga korraga tegeleda, käivitades mitu rakendust samaaegselt. Lisaks saate kontrollida oma
nutitelefoni teavitusi ja olekut.
Lemmikrakendused
Samsung DeX-i
avaleht
Kiirpääsu
tööriistariba
Rakenduste nupp
Olekuriba
Tegumiriba
• Samsung DeX-i käivitades ja välja lülitades võivad käivitatud rakendused sulguda.
• Mõned rakendused või funktsioonid ei pruugi Samsung DeX-i kasutades saadaval olla.
• Ekraaniseadete kohandamiseks kasuta ühendatud teleri või monitori ekraaniseadeid.
• Heli edastatakse nutitelefoni kõlari kaudu. Vaikimisi audioväljundi muutmiseks
käivitage rakendus Seaded, valige Samsung DeX ja seejärel valige lüliti Vaikimisi
heliväljundi määramine, et see aktiveerida.
• Lemmikrakendused: lisage sagedasti kasutatavad rakendused avalehele ja käivitage neid
kiirelt.
• Rakenduste nupp: vaadake ja käivitage nutitelefoni rakendusi. Samsung DeX-i jaoks
optimeeritud rakenduste installimiseks valige Apps for Samsung DeX.
• Tegumiriba: vaadake, millised rakendused hetkel töötavad.
• Olekuriba: lisaks saate vaadata oma nutitelefoni teavitusi ja olekut. Olenevalt teie nutitelefoni
olekust võivad olekuikoonid olla erinevad. Kui te valite , ilmuvad ekraanile kiirseadete
nupud. Saate aktiveerida või deaktiveerida kindlaid nutitelefoni funktsioone, kasutades
kiirseadete nuppe.
Ekraanipeegeldusrežiimi lülitamiseks valige
→ Ekraani peegeldamine.
• Kiirpääsu tööriistariba: kasutage kiirtööriistu, nagu ekraani klaviatuur, helitugevuse
regulaator või otsing.
171
Rakendused ja funktsioonid
Välise ekraani ja nutitelefoni samaaegne kasutamine
Samsung DeX-i kasutamise ajal saate kasutada välisel ekraanil ja nutitelefonis samaaegselt eraldi
rakendusi.
Näiteks ühendatud telerist või monitorist video vaatamise ajal saate nutitelefonis märkmeid luua.
Käivitage ühendatud teleris või monitoris rakendus, mis töötaks Samsung DeX ekraanil. Seejärel
käivitage nutitelefonis mõni teine rakendus.
Samsung DeXi ekraani lukustamine
Kui soovite Samsung DeX-i kasutamise ajal välist ekraani ja nutitelefoni ekraani lukustada, valige
kiirpääsu tööriistaribalt .
Samsung DeX-i kasutamise ajal ei saa välist ekraani ja nutitelefoni ekraani toitenupu
vajutamisega lukustada.
Elutruude mängude suurel ekraanil nautimine
Mängige oma nutitelefoni mänge suurel ekraanil. Käivitage ühendatud teleris või monitoril
Game Launcher rakendus.
Rakenduse Samsung DeX peatamine
Samsung DeX peatub, kui ühendate oma nutitelefoni ühendatud teleri või monitori küljest lahti.
Ühendage oma nutitelefon HDMI adapteri küljest lahti.
172
Rakendused ja funktsioonid
Google rakendused
Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele
ligipääsuks on teil vaja Google kontot.
Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.
Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval
olla või olla teisiti märgistatud.
Chrome
Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.
Gmail
Saatke või võtke vastu e-kirju Google Mail teenuse kaudu.
Maps
Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja kuvage erinevate lähedal
asuvate kohtade asukohateavet.
Play muusika
Avastage, kuulake ja jagage muusikat oma seadmel. Teil on võimalik oma seadmes hoiustatavaid
muusikakogusid pilve üles laadida ning neile hiljem juurde pääseda.
Play filmid ja TV
Ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, Play pood.
Drive
Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.
173
Rakendused ja funktsioonid
YouTube
Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.
Photos
Otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.
Google
Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.
Duo
Tehke lihtsalt videokõne.
174
Seaded
Sissejuhatus
Seadme seadete kohandamine. Mitmesuguseid seadesuvandeid konfigureerides saate oma
seadet rohkem isikupärastada.
Käivitage rakendus Seaded.
Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake
.
Ühendused
Valikud
Muutke mitmete ühenduste seadeid, nagu Wi-Fi funktsioon ja Bluetooth.
Toksake seadete ekraanil Ühendused.
• Wi-Fi: aktiveerige Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse
võrguseadmetesse pääsemiseks. Lisateavet vaadake jaotisest Wi-Fi.
• Bluetooth: kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega,
kus Bluetooth on sisse lülitatud. Lisateavet vaadake jaotisest Bluetooth.
• Telefoni nähtavus: võimaldage teistel seadmetel oma seadet leida, et teiega sisu jagada. Kui
see funktsioon on aktiveeritud, on teie seade teistele seadmetele nähtav, kui nad valikuga
„Andmete ülekanne seadmesse” saadaolevaid seadmeid otsivad.
• NFC ja maksed: seadistage seade võimaldama teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis
sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid
ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist. Lisateavet
vaadake jaotisest NFC ja maksed.
175
Seaded
• Lennurežiim: seadistage seade kõiki seadme juhtmevabasid funktsioone välja lülitama. Sel
juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus
on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.
• Mobiilsidevõrgud: mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.
• Andmekasutus: jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.
Seadistage seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt
ületatud mobiilse andmeside maht on ületatud.
Saate ka aktiveerida andmesäästmisfunktsiooni, et takistada mõnel taustal töötaval
rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast. Lisateavet vaadake jaotisest Andmesäästja.
• SIM-kaardi haldur (topelt-SIM mudelid): aktiveerige SIM- või USIM-kaardid ja kohandage
SIM-kaardi seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest SIM-kaardi haldur (topelt-SIM mudelid).
• Mobiilne kuumkoht ja modem: kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme
mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab
luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi kaudu. Lisateavet vaadake jaotisest Mobiilne kuumkoht ja
modem.
• Veel ühenduseseadeid: kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid. Lisateavet
vaadake jaotisest Veel ühenduseseadeid.
Wi-Fi
Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse
võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.
Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.
176
Seaded
Ühendamine Wi-Fi-võrguga
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.
Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga. Sisestage parool ja toksake Ühenda.
• Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli
küsimata, kui see on saadaval. Seadme automaatse ühenduse loomise takistamiseks
valige loendist võrk ning toksake Unusta.
• Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi
funktsioon või juhtmevaba marsruuter.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
Toksake Wi-Fi Direct.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi
Direct sisselülitamist.
3
Valige ühendamiseks seade.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.
177
Seaded
Andmete saatmine ja vastuvõtmine
Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad
toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
→ Wi-Fi Direct ning valige seade, millele soovite pildi edastada.
Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Directi ühenduse loomise taotlus.
Kui seadmed on juba ühendatud, saadetakse pilt teise seadmesse ilma ühenduse loomise
taotlemiseta.
Seadme ühenduse katkestamine
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi.
Toksake Wi-Fi Direct.
Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.
Toksake seadmete lahtiühendamiseks seadme nimel.
178
Seaded
Bluetooth
Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on
sisse lülitatud.
• Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku,
edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
• Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud
seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub
takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
• Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei
pruugi teie seadmega ühilduda.
• Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest
piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).
Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.
Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Bluetooth ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
Valige sidumiseks seade.
Kui seotavat seadet pole loendis, lülitage sisse seadme Bluetooth sidumise režiim. Vaadake
teise seadme kasutusjuhendit.
Teie seade on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.
3
Aktsepteerige kinnitamiseks oma seadmes Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.
179
Seaded
Andmete saatmine ja vastuvõtmine
Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetoothseadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud
näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
→ Bluetooth ja valige seejärel seade, millele soovite pildi edastada.
Kui teie seade on olnud teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime, kinnitamata
automaatselt loodud salasõna.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
3
Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Kahekordne heli
Saate ühendada kuni kaks Bluetoothi audioseadet oma nutitelefoniga. Ühendage kaks
Bluetoothi peakomplekti või kõlarit, et neid samal ajal kasutada.
Selle funktsiooni kasutamiseks peavad Bluetoothi audioseadmed, mida te soovite
ühendada, toetama funktsiooni Meediumi heli.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Bluetooth ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
Toksake → Täpsemalt, toksake Kahekordne heli lülitit, et see aktiveerida ja siis toksake
Tagasi-nuppu.
180
Seaded
3
4
5
Valige sidumiseks seade.
Kui seade, mida te soovite ühendada, ei ole loendis, lülitage seadme nähtavuse valik sisse
või minge seadme Bluetoothi ühendamise režiimi. Lisateabe saamiseks vaadake seadme
kasutusjuhendeid.
Toksake
ühendatud seadme kõrval ja toksake Meediumi heli lülitit, et see aktiveerida.
Valige loendist teine seade ja aktiveerige selle Meediumi heli funktsioon.
Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Bluetooth.
Seade kuvab loendis seotud seadmeid.
Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval
.
Toksake Seo lahti.
NFC ja maksed
Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta.
Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid
pärast vajalike rakenduste allalaadimist.
Seadmes on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege seadet ettevaatlikult, et vältida NFCantenni kahjustamist.
181
Seaded
NFC-siltide teabe lugemine
Kasutage NFC-funktsiooni teistele seadmetele piltide või kontaktide saatmiseks ja NFC-siltidelt
tooteinfo lugemiseks.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit NFC ja
maksed.
Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenni piirkonnd NFC-sildi lähedusse.
Sildil olev teave kuvatakse.
Veenduge, et seadme ekraan on sisse lülitatud ja lukustus on avatud. Muul juhul ei loe
seade NFC-silte ega võta vastu andmeid.
182
Seaded
Maksete tegemine NFC-funktsiooni abil
Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse
makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust
oma teenusepakkujaga.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit NFC ja
maksed.
Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni piirkonnaga NFC-kaardilugejat.
Vaikimisi makserakenduse määramiseks avage seadete ekraan ja toksake Ühendused → NFC ja
maksed → Toksa ja maksa → MAKSE ning seejärel valige rakendus.
Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.
Andmete saatmine NFC-funktsiooni abil
Võimaldage andmevahetust, kui teie seadme NFC-antenni puudutab teise seadme NFC-antenni.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Ühendused → NFC ja maksed ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Android Beam.
Valige üksus ja puudutage teise seadme NFC-antenniga oma seadme NFC-antenni.
183
Seaded
4
Kui ekraanile ilmub Puudutage, et üle kanda., toksake üksuse saatmiseks seadme ekraani.
Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis võib failiedastus
ebaõnnestuda.
Andmesäästja
Saate vähendada andmekasutust, takistades mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid
saatmast ja vastu võtmast.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Andmekasutus → Andmesäästja ja toksake
aktiveerimiseks lülitil.
Kui andmesäästmisfunktsioon on aktiveeritud, ilmub olekuribale ikoon
.
Andmesalvestusfunktsioon
aktiveeritud
Et valida rakendusi, mis võivad andmeid piiranguteta kasutada, toksake Rak. lub., kui
andmesääst. sees ja valige rakendused.
184
Seaded
SIM-kaardi haldur (topelt-SIM mudelid)
SIM-või USIM-kaartide aktiveerimine ja SIM-kaardi seadete kohandamine. Lisateavet vaadake
jaotisest Kahe SIM- või USIM-kaardi kasutamine (kahe SIM-kaardiga mudelid).
Toksake seadete ekraanil Ühendused → SIM-kaardi haldur.
• Kõned: valige häälkõnedeks kasutatav SIM- või USIM-kaart.
• Tekstsõnumid: valige SIM- või USIM-kaart sõnumivahetuse jaoks.
• Mobiilne andmeside: valige andmeteenuste jaoks kasutatav SIM-või USIM-kaart.
• Kõnede SIM-kaardi kinnitamine: seadke seade näitama SIM- või USIM-kaardi valimise
hüpikakent, kui te kellelegi tagasi või sõnumite kaudu helistate. Hüpikaken ilmub ainult siis,
kui eelmise kõne või sõnumi jaoks kasutatud SIM- või USIM-kaart on erinev teie eelistatud
SIM- või USIM-kaardist.
• Alati sisselülitatud kaksik-SIM: määrake seade lubama kõne ajal kõnede vastuvõtmist
teiselt SIM-või USIM-kaardilt.
Kui see funktsioon on lubatud, võivad olenevalt regioonist või teenusepakkujast
kohalduda kõnesuunamise lisatasud.
Mobiilne kuumkoht ja modem
Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste
seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi
kaudu.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Mobiilne kuumkoht ja modem.
Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
• Mobiilne kuumkoht: mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja
teiste seadmetega.
• Bluetooth-jagamine: Bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu
jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.
• USB-modem: USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks
arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta
modemina.
185
Seaded
Mobiilse kuumkoha kasutamine
Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste
seadmetega.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Mobiilne kuumkoht ja modem → Mobiilne
kuumkoht.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Olekuribale ilmub ikoon
. Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi-võrkude loendist.
Mobiilsele kuumkohale salasõna seadistamiseks toksake → Mobiilse kuumkoha
konfigureerimine ja valige turvatase. Seejärel sisestage salasõna ja toksake Salvesta.
3
Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.
• Kui mobiilset kuumkohta ei leita, toksake seadmel → Mobiilse kuumkoha
konfigureerimine, märgistage Kuva lisavalikud, ja seejärel eemaldage märge Peida
minu seade ning Kasuta võimalusel 5 GHz sagedusriba.
• Kui teine seade ei ühendu mobiilse kuumkohaga, toksake seadmel → Lubatud
seadmed ning toksake Ainult lubatud seadmed lülitit, et see deaktiveerida.
4
Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.
186
Seaded
Veel ühenduseseadeid
Kohandage teiste ühendusfunktsioonide juhtimise seadeid.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid.
• Lähedalt seadmete otsim.: laske seadmel otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega
ühenduda.
• Printimine: seadmesse installitud printeri pluginate seadete konfigureerimine. Te saate
failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Lisateavet
vaadake jaotisest Printimine.
• MirrorLink: kasutage MirrorLinki funktsiooni oma seadme MirrorLinki rakenduste
juhtimiseks sõiduki pardaarvuti ekraanil. Lisateavet vaadake jaotisest MirrorLink.
• Allalaadimise võimendi: seadme seadmine alla laadima üle 30 MB suuruseid faile kiiremini
korraga Wi-Fi- ja mobbilsidevõrgu kaudu. Lisateavet vaadake jaotisest Allalaadimise
võimendi.
• VPN: seadke oma seadmes üles virtuaalseid võrke (VPN-e), et luua ühendust kooli või
ettevõtte privaatse võrguga.
• Privaatne DNS: kasutage DNS süsteemi kooli või ettevõtte privaatvõrgu jaoks, et asendada
välist hostingut. DNS otsitakse ja ühendatakse automaatselt või võite DNSi otsida ja
ühendada käsitsi.
• Ethernet: kui ühendate Etherneti adapteri, saate kasutada juhtmega võrku ja konfigureerida
võrgu seaded.
Printimine
Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Võite ühendada seadme
printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.
Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
Printeri pluginate lisamine
Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid → Printimine → Laadi
lisandmoodul alla.
187
Seaded
2
3
4
5
Otsige printeri pluginat veebipoest Play pood.
Valige printeri plugin ja paigaldage see.
Valige paigaldatud printeri plug-in.
Seade otsib automaatselt printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.
Valige lisatav printer.
Printerite käsitsi lisamiseks toksake → Lisa printer.
Sisu printimine
Toksake sisu, näiteks piltide või dokumentide, kuvamise ajal Prindi →
valige seejärel printer.
→ Kõik printerid ja
Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.
MirrorLink
Te saate oma seadme ekraani kuvada sõiduki autoraadio monitoril.
Ühendage oma seade sõidukiga, et juhtida oma seadme MirrorLinki rakendusi sõiduki
pardaarvuti ekraanil.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid → MirrorLink.
Teie seade ühildub sõidukitega, mis toetavad MirrorLinki versiooni 1.1 või uuemat
versiooni.
188
Seaded
Seadme ühendamine sõidukiga MirrorLinki kaudu
Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda, ühendage seade Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.
1
Siduge oma seade Bluetoothi abil sõidukiga.
2
Ühendage oma seade sõidukiga USB-kaabli abil.
Lisateavet vaadake jaotisest Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega.
Kui seadmed on ühendatud, avage oma seadme MirrorLinki rakendused pardaarvuti
ekraanil.
MirrorLinki ühenduse katkestamine
Ühendage USB-kaabel oma seadme ja sõiduki küljest lahti.
Allalaadimise võimendi
Määrake seade suuremaid kui 30 MB faile kiiremini alla laadima korraga Wi-Fi- ja
mobiilsidevõrkude kaudu. Võimsam Wi-Fi-signaal võimaldab suuremaid allalaadimiskiirusi.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid → Allalaadimise võimendi.
• Mõned seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.
• Failide allalaadimine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.
• Suurte failide allalaadimisel võib seade kuumeneda. Kui seade ületab seatud
temperatuuri, lülitatakse funktsioon välja.
• Ebastabiilsed võrgusignaalid võivad selle funktsiooni kiirust ja jõudlust mõjutada.
• Kui Wi-Fi- ja mobiilse võrguühenduse andmeedastuskiirused on märgatavalt erinevad,
võib seade kasutada ainult kõige kiiremat ühendust.
• See funktsioon toetab hüperteksti edastusprotokolli (HTTP) 1.1 ja hüperteksti
edastusprotokolli üle turvasoklite kihi (HTTPS). Antud funktsiooni ei saa kasutada
teiste protokollidega, nagu nt FTP.
189
Seaded
Helid ja värinad
Valikud
Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.
Toksake seadete ekraanil Helid ja värinad.
• Helirežiim: seadme seadistamine helirežiimi, värinarežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
• Vibr. helistamise ajal: seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja
helisema.
• Helin: helina muutmine.
• Värina stiil: vibratsioonimustri valimine.
• Teavituse helid: teavitamise heli muutmine.
• Helitugevus: kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate
helitugevuse reguleerimine.
• Värina tugevus: teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.
• Helitugevusnupud meediumi jaoks: määrake seade meedia helitaset muutma, kui te
helitugevusnupule vajutate.
• Süsteemi tagasiside: määrake seade erinevate toimingute puhul helisema või värisema,
näiteks ekraani sisse või välja lülitamisel või puuteekraani kasutamisel.
• Täpsemad heliseaded: optimeerige heli taasesitamise seadeid. Vaadake lisateavet jaotistest
Dolby Atmos (ruumiline heli) või Rakenduse heli eraldamine.
Dolby Atmos (ruumiline heli)
Valige ruumiline helirežiim, mis on optimeeritud erinevate helitüüpide jaoks nagu näiteks filmid,
muusika ja hääl. Dolby Atmose abil naudite tõeliselt immersiivset heli.
Toksake seadete ekraanil Helid ja värinad → Täpsemad heliseaded → Heli kvaliteet ja efektid
→ Dolby Atmos, toksake aktiveerimiseks lülitit ja valige režiim.
190
Seaded
Rakenduse heli eraldamine
Määrake seade mõne konkreetse rakenduse heli esitama Bluetooth kõlaris või peakomplektis ja
eraldi teiste rakenduste helist.
Näiteks saate kuulata seadme kõlarist navigatsiooni rakendust ja muusikat sõiduki Bluetooth
kõlarist.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Helid ja värinad → Täpsemad heliseaded → Rakenduse heli
eraldamine ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
Valige eraldi heli esitav rakendus ja toksake Tagasi-nuppu.
Valige valitud rakenduste helide esitamiseks seade.
Teavitused
Valikud
Teavitamise seadete muutmine.
Toksake seadete ekraanil Teavitused.
• Rakenduste ikoonimärgid: muutke rakenduse ikoonide märkide seadeid. Lisateavet
vaadake jaotisest Rakenduste ikoonimärgid.
• Mitte segada: seadke seade vaigistama sissetulevaid kõnesid ja teavituste helisid, välja
arvatud lubatud erandid.
• Olekuriba: määrake seade kuvama ainult kolme värskeimat teavitust ja valige, kas olekuribal
kuvatakse aku taseme protsent.
• LED-indikaator: valige, et määrata LED indikaatori sisse lülitamine aku laadimisel, uute
teavituste korral või välja lülitatud ekraaniga heli salvestamisel.
• Hiljuti saadetud: vaadake viimati teavitusi saatnud rakendusi ja muutke teavituste seadeid.
→
Täiendavate rakenduste teavituste seadete kohandamiseks toksake Vaata kõiki →
Kõik ja valige loendist rakendus.
191
Seaded
Rakenduste ikoonimärgid
Kohandage rakenduste ikoonide märke.
Toksake seadete ekraanil Teavitused → Rakenduste ikoonimärgid.
Ikoonide märkide kuvamiseks toksake lülitit, et seda aktiveerida. Märgi stiili muutmiseks valige
suvand Märgi stiil alt.
Numbriga
Numbrita
Ekraan
Valikud
Muutke ekraani ja avalehe seadeid.
Toksake seadete ekraanil Ekraan.
• Heledus: ekraani heledusastme reguleerimine.
• Kohanduv heledus: valige, et määrata seade jälgima heleduse muudatusi ja et neid edaspidi
sarnastes olukordades automaatselt kasutada.
• Sinise valguse filter: aktiveerige sinise valguse filter ja muutke filtri seadeid. Lisateavet
vaadake jaotisest Sinise valguse filter.
• Öörežiim: vähendage silmade koormust öösel või pimedas tumedat teemat kasutades.
• Lülitage sisse GPS-funktsioon, et määrata seadet öösel öörežiimi rakendama ja
seda sõltuvalt teie asukohast hommikul välja lülitama.
• Mõned rakendused tumedat teemat ei kohalda.
192
Seaded
• Ekraani režiim: ekraani režiimi muutmine, et kohandada ekraani värvi ja kontrastsust.
Lisateavet vaadake jaotisest Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine.
• Fondi suurus ja laad: muutke fondi suurust ja stiili.
• Ekraani suumimine: ekraani suurenduse seadete muutmine.
• Ekraani eraldusvõime: ekraani eraldusvõime muutmine. Lisateavet vaadake jaotisest
Ekraani eraldusvõime.
• Täisekraani rakendused: valige rakendused, mida kasutada täisekraanil.
• Ekraani kuvalõpp: seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja
seadistamine.
• Avaekraan: muutke ruudustiku suurust, et kuvada rohkem või vähem objekte avalehel jne.
• Servaekraan: muutke servaekraani seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest Servaekraan.
• Lihtne režiim: lülituge lihtsale režiimile avalehel lihtsamat paigutuse ja suuremate ikoonide
kuvamiseks.
• Navigatsiooniriba: muutke sirvimisriba seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest
Navigatsiooniriba (tarkvara nupud).
• Juhupuudutuste kaitse: määrake seade takistama puutesisendi tuvastamist, kui see on
pimedas kohas, nagu taskus või kotis.
• Puutetundlikkus: suurendage ekraanikaitsete kasutamise ajaks ekraani puutetundlikkust.
• Ekraanisäästja: määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade laeb. Lisateavet
vaadake jaotisest Ekraanisäästja.
193
Seaded
Sinise valguse filter
Vähendage koormust silmadele, piirates ekraanilt kiirguva sinise valguse hulka.
Kui vaatate ainult HDRiga videoteenuste HDR-videoid, ei pruugita sinise valguse filtrit
rakendada.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Sinise valguse filter ning seejärel toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Lülita kohe sisse.
Lohistage reguleerimisriba, et filtri läbipaistvust reguleerida.
Selleks, et määrata sinise valguse filtri rakendamiseks ekraanil kindel graafik, toksake
aktiveerimiseks lülitil Plaani järgi sisselülitamine ja tehke valik.
• Päikeseloojangust päikesetõusuni: määrake seade öösel sinise valguse filtrit rakendama
ja seda sõltuvalt teie asukohast hommikul välja lülitama.
• Kohandatud ajakava: määrake seade kindlal ajal sinise valguse filtrit rakendama.
Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine
Valige filmide või kujutiste jaoks sobiv ekraani režiim või reguleerige ekraani värvi vastavalt enda
eelistustele. Kui valite režiimi Kohastuv kuva, saate ekraani värvitasakaalu värvi väärtuse läbi
kohandada.
Ekraani režiimi muutmine
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraani režiim ja valige soovitud režiim.
• Kohastuv kuva: optimeerib värviulatust, küllastust ja ekraani teravust. Saate ka ekraani
värvitasakaalu värvi väärtuse läbi kohandada.
• AMOLED-kino: sobiv video vaatamiseks.
• AMOLED-foto: sobiv piltide vaatamiseks.
• Põhiline: vaikimisi režiim, sobilik üldiseks kasutamiseks.
• Ekraani värve saate reguleerida vaid Kohastuv kuva režiimis.
• Kohastuv kuva režiim ei pruugi ühilduda teiste tootjate rakendustega.
• Sinise valguse filtri kasutamise ajal ei saa ekraani režiimi muuta.
194
Seaded
Terve ekraani värvitasakaalu optimeerimine
Kasutage värvitoonide reguleerimist ekraani värvi meelepäraseks optimeerimiseks.
Lohistage värvi reguleerimise riba valiku Jahe suunas, et suurendada sinist tooni. Lohistage värvi
reguleerimise riba valiku Soe suunas, et suurendada punast tooni.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraani režiim → Kohastuv kuva.
Toksake
.
Reguleerige valiku Täisekr. värvide tasakaal all asuvat värvi reguleerimise riba.
Ekraani värvitasakaal on optimeeritud.
Ekraani värvitooni kohandamine üksiku värvi väärtuse kaupa
Suurendage või vähendage kindlaid värvitoone Punane, Roheline või Sinine värvi väärtuseid
eraldi kohandades.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraani režiim → Kohastuv kuva.
Toksake
.
Märgistage valik Lisavalikud.
Reguleerige Punane, Roheline või Sinine värvi riba vastavalt enda eelistustele.
Ekraani toon on reguleeritud.
195
Seaded
Ekraani eraldusvõime
Ekraani eraldusvõime muutmine. See on vaikimisi seatud FHD+ peale. Kõrgem eraldusvõime
muudab ekraani eredamaks, aga suurendab aku energiatarvet.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraani eraldusvõime.
Valige nähtavuse suvand ja toksake Rakenda.
Mõned tol hetkel töötavad rakendused sulguvad, kui te eraldusvõimet muudate.
Ekraanisäästja
Saate seadistada pilte ekraanisäästjaks, mis kuvatakse siis, kui ekraan automaatselt välja lülitub.
Ekraanisäästja kuvatakse seadme laadimise ajal.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraanisäästja ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Valige suvand.
Kui valite Fotoraam, algab valitud piltidega slaidiesitlus. Kui valite Fotostend või Fotod,
näete valitud pilte väikeste üksteist osaliselt katvate kaartidena.
Et valida piltide kuvamiseks albumeid, toksake
.
Kui olete lõpetanud, toksake Tagasi-nuppu.
Valitud valiku eelvaatamiseks toksake Eelvaade.
Kui toksate ekraanisäästja kuvamise ajal ekraani, lülitub ekraan sisse.
196
Seaded
Taustpildid ja teemad
Muutke avalehe ja lukustusekraani taustpildi seadeid või rakendage seadmele erinevaid
teemasid.
Toksake seadete ekraanil Taustpildid ja teemad.
• Taustpildid: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
• Teemad: seadme teema muutmine.
• Ikoonid: ikooni stiili muutmine.
• AOD-d: Always On Display pildi valimine.
Lukustusekraan
Valikud
Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.
Toksake seadete ekraanil Lukustusekraan.
Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.
• Ekraaniluku tüüp: ekraanilukustuse meetodi muutmine.
• Smart Lock: määrake seade ennast avama, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või
seade. Lisateavet vaadake jaotisest Smart Lock.
• Turvaluku seaded: ekraaniluku seadistuste muutmine.
• Always On Display: seadistage seade teavet kuvama, kui ekraan on välja lülitatud. Lisateavet
vaadake jaotisest Always On Display.
• Kella stiil: muutke lukustusekraani kella tüüpi ja värvi.
• Rändluse kell: muutke kella, et see näitaks lukustusekraanil rändluse ajal nii kohalikku kui
kodukoha ajavööndi aega.
197
Seaded
• FaceWidgets: muutke lukustatud ekraanil kuvatavate üksuste seadeid.
• Kontaktandmed: seadistage seade, et see näitaks lukustusekraanil teie kontaktandmeid, nt.
teie e-posti aadressi.
• Teavitused: seadistage, kuidas lukustatud ekraanil teavitusi kuvada.
• Rakenduse otseteed: valige rakendused, mille otseteesid soovite lukustatud ekraanil
kuvada.
• Lukustusekraani teave: vaadake lukustusekraani versiooni ja õigusalast teavet.
Smart Lock
Saate määrata seadme ennast avama ja avatuks jääma, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht
või seade.
Näiteks saate oma kodu usaldusväärseks asukohaks määrata; kui jõuate koju, tuvastab teie seade
asukoha ja avab ennast automaatselt.
• See funktsioon on kasutamiseks saadaval, kui olete esmalt määranud ekraaniluku
tüübi.
• Kui te ei ole oma seadet neli tundi kasutanud või kui te lülitate seadme sisse, peate
ekraani avamiseks kasutama valitud mustrit, PINi või salasõna.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Lukustusekraan → Smart Lock.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Valige valik ja järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
198
Seaded
Biomeetria ja turvalisus
Valikud
Seadme turvaliseks muutmiseks muutke seadistusi.
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus.
• Intelligent Scan: ekraani mugavamaks avamiseks registreerige enda seadmes nii nägu kui ka
vikerkestad. Lisateavet vaadake jaotisest Intelligent Scan.
• Näotuvastus: seadistage seade teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama. Lisateavet
vaadake jaotisest Näotuvastus.
• Iirised: registreerige ekraani lukustuse avamiseks vikerkestad. Lisateavet vaadake jaotisest
Vikerkesta tuvastamine.
• Sõrmejäljed: registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Lisateavet vaadake
jaotisest Sõrmejäljetuvastus.
• Biomeetria eelistused: muutke biomeetriliste andmete seadeid.
• Google Play Protect: seadistage seade kahjulikke rakendusi ja toiminguid otsima ning
võimalike ohtude kohta hoiatama ja neid eemaldama.
• Leia minu telefon: aktiveerige või deaktiveeriga funktsioon Find My Mobile. Külastage
rakenduse Find My Mobile veebilehte (findmymobile.samsung.com), et jälitada ja juhtida
oma kadunud või varastatud seadet.
Saate ka Google'i asukohateenusel lubada oma seadme asukoha kohta täpsemat teavet
pakkuda.
• Turvavärskendus: vaadake, milline on teie seadme tarkvara ja kontrollige, kas sellele on
saadaval värskendusi.
• Samsung Pass: tõenda oma identiteeti ilma vaevata, kasutades oma biomeetrilisi andmeid.
Lisateavet vaadake jaotisest Samsung Pass.
• Tundmatute rak.-te installimine: määrake seade lubama tundmatute allikate rakenduste
paigaldamise.
199
Seaded
• Turvaline kaust: looge turvaline kaust, et oma privaatset sisu ja rakendusi teiste eest kaitsta.
Lisateavet vaadake jaotisest Turvaline kaust.
• Turvaline käivitamine: kaitske oma seadet, määrates seadme selle sisselülitamisel nõudma
ekraani avamiskoodi. Seadme käivitamiseks ning sõnumite ja teavituste saamiseks peate
sisestama avamiskoodi.
• SD-kaardi krüptimine: seadme seadistamine krüpteerima kõik failid mälukaardil.
Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei
suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see
seadistus.
• Muud turvaseaded: täiendavate turvaseadete konfigureerimine.
• Asukoht: muutke asukohateabe lubamise seadeid.
• Rakenduse load: vaadake nimekirja funktsioonidest ning rakendustest, millel on luba neid
kasutada. Saate kohandada ka lubade seadeid.
• Rakenduse lubade seire: määrake teavituste saamine, kui teie valitud lubasid kasutavad
rakendused, mida te ei kasuta. Saate hallata iga rakenduse seadeid.
• Diagn.-teabe saatmine Samsungile: määrake seade automaatselt seadme diagnostilist ja
kasutusteavet Samsungile saatma.
• Turundusteabe vastuvõtmine: määrake, kas saada Samsungi turundusteavet, näiteks
eripakkumisi, liikmete soodustusi ja uudiskirju.
200
Seaded
Intelligent Scan
Nii oma näo kui vikerkestade kasutamise abil saate lihtsalt ja mugavalt ekraani avada ja oma isiku
kinnitada.
• See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
• Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina nutikat skaneeringut, ei saa teie nägu ja
vikerkestasid pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada.
Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille
määrasite näo ja vikerkestade registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi
või parooli ei unusta.
• Kui teie vikerkesti ei tuvastata, avage seade, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille
vikerkesti registreerides määrasite, ning registreerige oma vikerkestad uuesti. Kui
te oma mustri, PINi või parooli ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta
kasutada. Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära
unustamisest.
• Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks Libistamine või Puudub, mis
ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed. Kui soovite oma
biomeetrilisi andmeid rakenduste või funktsioonide jaoks kasutada, peate oma
biomeetrilised andmed uuesti registreerima.
Ettevaatusabinõud nutika skaneeringu kasutamisel
Enne nutika skaneeringu kasutamist pidage silmas järgmisi ettevaatusabinõusid.
• Silmade kaitsmiseks hoidke ekraan vikerkesta tuvastamise ajal näost vähemalt 20 cm
kaugusel.
• Kui olete lisanud ekraanikaitsmed (privaatsust tagava kaitsekile, karastatud klaasist kaitsme
vmt), ei pruugi tuvastamine õnnestuda.
• Ärge kasutage seda funktsiooni väikelaste puhul. See võib kahjustada nende silmanägemist.
201
Seaded
• Isikud, kellel on olnud probleeme peapöörituse, krampide, teadvusekao, minestamise või
muude epilepsiaga seostatud sümptomitega või kelle perekonna ajaloos on olnud sarnaste
haiguste sümptomeid, peaksid enne selle funktsiooni kasutamist arstiga nõu pidama.
• Nutikas skaneering pole mõeldud diagnostilistel, terapeutilistel ega ennetavatel
ravieesmärkidel kasutamiseks.
• Teie telefoni võib avada keegi, kes näeb teie moodi välja.
• Hoidke oma telefoni turvalises kohas ja ärge laske kellelgi teisel oma telefoni avada.
Paremaks näo ja vikerkesta tuvastuseks
Telefon ei pruugi teie vikerkestasid või nägu tuvastada, kui:
• miski blokeerib vaate teie näole või silmadele (näiteks prillid, kontaktläätsed, müts, madalad
silmalaud, hiljuti tehtud silmaoperatsioon, haigus, mustus, kaamerakahjustus või liigne
liikumine).
Vikerkestade ja näo registreerimine
1
2
3
4
5
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Intelligent Scan.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Kui te pole ekraanilukustusmeetodit seadistanud, siis looge see.
Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake Jätka.
Valige, kas kannate prille või mitte ja toksake Jätka.
Registreerige enda nägu ja vikerkestad.
Lisainfot leiate jaotistest Näotuvastus ja Vikerkesta tuvastamine.
202
Seaded
Registreeritud näo ja vikerkesta kustutamine
Saate kustutada varem registreeritud näo ja vikerkesta.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Intelligent Scan.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake Näo ja iirise andmete eemald. → Eemalda.
Kui registreeritud nägu ja vikerkestad on kustutatud, lülitatakse ka kõik seotud funktsioonid
välja.
Nutika skaneeringuga ekraani avamine
Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka näo ja vikerkestadega.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Intelligent Scan.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Intelligent Scani avamine.
Lukustusekraanil vaadake ekraani.
Kui teie nägu ja vikerkestad tuvastatakse, saate ekraani avada ilma ühtegi teist lukustuse
avamise meetodit kasutamata. Kui teie nägu ja vikerkestasid ei tuvastata, kasutage eelnevalt
seadistatud ekraani lukustuse avamise meetodit.
203
Seaded
Näotuvastus
Saate seadet seadistada teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama.
• Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma nägu, ei saa teie nägu pärast seadme
sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks
peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite näo
registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
• Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks Libistamine või Puudub, mis
ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed. Kui soovite oma
biomeetrilisi andmeid rakenduste või funktsioonide jaoks kasutada, peate oma
biomeetrilised andmed uuesti registreerima.
Ettevaatusabinõud näotuvastuse kasutamisel
Enne seadme avamiseks näotuvastuse kasutamist pidage silmas järgmisi ettevaatusabinõusid.
• Seadme võib avada keegi või miski, mis näeb teie moodi välja.
• Näotuvastus on mustrist, PIN-koodist või salasõnast vähem turvaline.
Paremaks näotuvastuseks
Näo tuvastamist kasutades mõelge järgnevale.
• Mõelge, mis olukorras te registreerimise hetkel olete, kas teil on prillid, müts, mask, habe või
palju meiki.
• Registreerige oma nägu hästi valgustatud kohas ja pöörake tähelepanu, et kaamera objektiiv
oleks sel ajal puhas.
• Vaadake, et pilt ei oleks hägune, et paremaid tulemusi saada.
204
Seaded
Näo registreerimine
Nägu on parem registreerida siseruumis ning mitte otsese päikesevalguse käes.
1
2
3
4
5
6
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Näotuvastus.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Kui te pole ekraanilukustusmeetodit seadistanud, siis looge see.
Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake Jätka.
Valige, kas kannate prille või mitte ja toksake Jätka.
Hoidke seadet ekraan enda poole ja vaadake ekraani.
Asetage nägu ekraanil oleva raami sisse.
Kaamera skaneerib teie nägu.
Kui kuvatakse kasuliku näotuvastuse ekraan, lülitage funktsiooni aktiveerimiseks lüliti ja
toksake OK.
Kui näoga ekraani avamine ei tööta korrektselt, toksake Näo andmete eemaldamine, et
oma registreeritud nägu eemaldada ja nägu uuesti registreerida.
205
Seaded
Registreeritud näo andmete kustutamine
Saate kustutada varem registreeritud näo.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Näotuvastus.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake Näo andmete eemaldamine → Eemalda.
Kui registreeritud nägu on kustutatud, lülitatakse ka kõik seotud funktsioonid välja.
Ekraani avamine näotuvastuse abil
Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka näoga.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Näotuvastus.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Näotuvastusega avamine.
Kui soovite vähendada nägude tuvastamise tõenäsust piltide ja videoklippide puhul,
toksake valikule Kiirem tuvastamine ja lülitage see välja. See võib vähendada nägude
tuvastamise kiirust.
4
Lukustusekraanil vaadake ekraani.
Kui teie nägu tuvastatakse, saate ekraani avada ilma ühtegi teist lukustuse avamise meetodit
kasutamata. Kui teie nägu ei tuvastata, kasutage eelnevalt seadistatud ekraani lukustuse
avamise meetodit.
206
Seaded
Vikerkesta tuvastamine
Vikerkesta tuvastaminse funktsioon kasutab teie vikerkestade unikaalseid omadusi nagu nende
kuju ja muster, et teie seadme turvalisust suurendada. Teie vikerkestade andmeid saab kasutada
erinevatel autentimise eesmärkidel. Pärast vikerkestade registreerimist saate seada seadme
kasutama teie vikerkesti järgmiste funktsioonidega:
• Samsung Pass (Samsungi konto kinnitamine ja veebi sisselogimine)
• Ekraani lukk
• Kaitstud kaust
• See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
• Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma vikerkestasid, ei saa teie vikerkestasid
pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme
kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite
vikerkestade registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei
unusta.
• Kui teie vikerkesti ei tuvastata, avage seade, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille
vikerkesti registreerides määrasite, ning registreerige oma vikerkestad uuesti. Kui
te oma mustri, PINi või parooli ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta
kasutada. Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära
unustamisest.
• Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks Libistamine või Puudub, mis
ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed. Kui soovite oma
biomeetrilisi andmeid rakenduste või funktsioonide jaoks kasutada, peate oma
biomeetrilised andmed uuesti registreerima.
207
Seaded
Ettevaatusabinõud vikerkesta tuvastamise kasutamisel
Enne vikerkesta tuvastamise kasutamist pidage silmas järgmisi ettevaatusabinõusid.
• Silmade kaitsmiseks hoidke ekraan vikerkesta tuvastamise ajal näost vähemalt 20 cm
kaugusel.
• Kui olete lisanud ekraanikaitsmed (privaatsust tagava kaitsekile, karastatud klaasist kaitsme
vmt), ei pruugi tuvastamine õnnestuda.
• Ärge kasutage vikerkesta tuvastamist väikelaste puhul. See võib kahjustada nende
silmanägemist.
• Isikud, kellel on olnud probleeme peapöörituse, krampide, teadvusekao, minestamise või
muude epilepsiaga seostatud sümptomitega või kelle perekonna ajaloos on olnud sarnaste
haiguste sümptomeid, peaksid enne vikerkesta tuvastamise kasutamist arstiga nõu pidama.
• Kogutud ja kohalikult hoiustatud biomeetrilisi andmeid ei kasutata diagnostikaks, raviks ega
meditsiiniliseks ennetuseks.
Paremaks vikerkesta tuvastuseks
Telefon ei pruugi teie silmi tuvastada, kui:
• miski blokeerib kaamera vaate vikerkestale (näiteks prillid, madalad silmalaud, hiljutine
silmaoperatsioon, haigus, mustus, kaamerakahjustus või liigne liikumine).
• valgustus erineb oluliselt valgustusest teie vikerkestade salvestamise hetkel (näiteks otsene
päikesevalgus).
Hoidke seade näost umbes 25–35 cm kaugusel ja ekraaniga enda suunas.
25–35 cm
208
Seaded
Vikerkestade registreerimine
Seade suudab salvestada vaid ühe inimese vikerkestade andmeid. Rohkem kui ühte paari
vikerkesti ei saa salvestada.
1
2
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Iirised.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Kui te pole ekraanilukustusmeetodit seadistanud, siis looge see.
3
Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake Jätka → Jätka.
4
Hoidke seadet ekraan enda poole ja vaadake ekraani.
Selleks, et ainult ühe silma vikerkesta registreerida, märgistage Registreeri vaid 1 iiris
25–35 cm
5
Asetage oma silmad ekraanil olevatesse ringidesse ja tehke silmad hästi lahti.
Vikerkesta tuvastamise kaamera skaneerib teie vikerkesti.
209
Seaded
Registreeritud vikerkesta kustutamine
Saate kustutada varem registreeritud vikerkesta.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Iirised.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake Iirise andmete eemaldamine → EEMALDA.
Kui registreeritud vikerkestad on kustutatud, lülitatakse ka kõik seotud funktsioonid välja.
Samsung Passi kasutamine
Kui te oma vikerkestad Samsung Passis registreerite, saate neid hõlpsalt kasutada oma isiku
kinnitamiseks või veebisaitidele sisselogimiseks. Lisateavet vaadake jaotisest Samsung Pass.
210
Seaded
Ekraani avamine vikerkestatuvastuse abil
Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka vikerkestadega.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Iirised.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Iirisega avamine.
Libistage lukustatud ekraanil mistahes suunas ja asetage silmad ekraanil olevate ringide
keskele, et vikerkesti skaneerida.
25–35 cm
Ekraani avamiseks vikerkesta tuvastamise kaudu, lukustatud ekraanil libistamata, toksake selle
aktiveerimiseks lülitil Iirisetuvastuse ekraan sees.
211
Seaded
Sõrmejäljetuvastus
Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida
ja salvestada. Pärast registreerimist saate seada seadme kasutama teie sõrmejälge alltoodud
eesmärkidel:
• Samsung Pass (Samsungi konto kinnitamine ja veebi sisselogimine)
• Ekraani lukk
• Kaitstud kaust
• See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
• Sõrmejälje tuvastaja kasutab iga sõrmejälje unikaalseid omadusi, et teie seadme
turvalisust tõsta. Tõenäosus, et sõrmejälje andur kaks sõrmejälge segamini ajab,
on väga väike. Siiski võib harvadel juhtudel andur kahte väga sarnast sõrmejälge
identseteks pidada.
• Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma sõrmejälge, ei saa teie sõrmejälge
pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme
kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite
sõrmejälje registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
• Kui teie sõrmejälge ei tuvastata, avage seade, kasutades mustrit, PINi või parooli,
mille sõrmejälge registreerides määrasite, ning registreerige oma sõrmejälg uuesti.
Kui te oma mustri, PINi või parooli ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta
kasutada. Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära
unustamisest.
• Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks Libistamine või Puudub, mis
ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed. Kui soovite oma
biomeetrilisi andmeid rakenduste või funktsioonide jaoks kasutada, peate oma
biomeetrilised andmed uuesti registreerima.
212
Seaded
Paremaks sõrmejälje tuvastuseks
Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi,
mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:
• Sõrmejälje tuvastussensor tuvastab sõrmejälgi. Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensor
poleks kriimustatud või kahjustatud metallobjektidega, nagu mündid, võtmed ja kaelakeed.
• Sõrmejälje tuvastussensori katmine kaitsekile, kleebiste või muude tarvikutega võib
vähendada sõrmejäljetuvastuse tundlikkust. Kui sõrmejälje tuvastussensor on algselt
kaitsekilega kaetud, siis eemaldage see enne sõrmejälje tuvastussensori kasutamist.
• Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensor ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
• Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
• Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
• Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada.
Veenduge, et katate terve sõrmejälje tuvastussensori oma sõrmega.
• Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige selle käe sõrmejäljed, millega seadet enim
kasutatakse.
• Kuivas keskkonnas võib seadmesse koguneda staatilist elektrit. Vältige selle funktsiooni
kasutamist kuivades keskkondades või puudutage enne funktsiooni kasutamist staatilisest
elektrilaengust vabanemiseks metallist objekti.
Sõrmejälgede registreerimine
1
2
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Sõrmejäljed.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Kui te pole ekraanilukustusmeetodit seadistanud, siis looge see.
213
Seaded
3
Pange oma sõrm sõrmejälje tuvastussensorile ja libistage allapoole.
Korrake seda toimingut, kuni sõrmejälg talletatakse. Kui olete oma sõrmejälgede
registreerimise lõpetanud, toksake Valmis.
Registreeritud sõrmejälgede kustutamine
Registreeritud sõrmejälgi saab kustutada.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Sõrmejäljed.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Märgistage kustatavad sõrmejäljed ja toksake Eemalda → Eemalda.
Samsung Passi kasutamine
Kui te oma sõrmejäljed Samsung Passis registreerite, saate neid hõlpsalt kasutada oma isiku
kinnitamiseks või veebisaitidele sisselogimiseks. Lisateavet vaadake jaotisest Samsung Pass.
214
Seaded
Ekraani avamine sõrmejälgede abil
Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka sõrmejäljega.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Sõrmejäljed.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Sõrmejäljega avamine.
Lukustatud ekraanil pange sõrmejälje lugemiseks sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.
Samsung Pass
Samsung Pass võimaldab teil oma Samsungi kontole, veebisaitidele ja rakendustesse lihtsamalt
ja turvalisemalt sisse logida, kasutades selleks oma sisselogimisteabe asemel oma biomeetrilisi
andmeid, nagu sõrmejäljed või vikerkestad. Samsung Pass võimaldab oma registreeritud
biomeetriliste andmete abil ka oma isikuandmed, näiteks aadressi või maksekaardi andmed,
lihtsamalt ja kiiremalt sisestada.
Registreerige oma biomeetrilised andmed Samsung Passi rakenduses ja seadistage toetatud
veebisaitidele ja rakendustesse Samsung Passi kaudu neid andmeid kasutades sisse logima.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie seade olema ühendatud Wi-Fi- või
mobiilsidevõrguga.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate registreeruma ja enda Samsungi kontosse sisse
logima. Lisainfo saamiseks vaadake Samsungi konto.
• Veebisaitidesse sisselogimise funktsioon on saadaval ainult veebisaitidel, millele
pääsete ligi Internet rakendusega. Teatud veebisaidid ei pruugi seda funktsiooni
toetada.
• Registreeritud biomeetrilised andmed ja salvestatud maksekaarditeave salvestatakse
ainult teie seadmesse ning neid ei sünkroonita teiste seadmete ega serveritega.
215
Seaded
Samsung Passi andmete lisamine
Enne Samsung Passi kasutamist lisage oma biomeetrilised andmed Samsung Passi.
1
2
3
4
5
6
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Samsung Pass.
Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake Jätka → Sisselogimine.
Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake Logi sisse.
Nõustuge Samsung Passi reeglite ja tingimustega.
Toksake Sõrmejäljed või Iirised ja lisage oma sõrmejäljed või vikerkestad.
Vaadake lisateavet jaotistest Sõrmejäljetuvastus või Vikerkesta tuvastamine.
Skaneerige oma sõrmejälge või vikerkesti ja toksake Edasi, et Samsung Passi registreerimine
lõpetada.
Kui valik Lisa Samsung Pass avaekraanile on märgistatud, lisatakse avalehele Samsung
Passi ikoon.
Kui märgistatud on valik Kasuta rakendust Samsung Pass teenuse Samsung Account
parooli asemel, saate Samsungi konto salasõna asemel kasutada registreeritud biomeetrilisi
andmeid, et isikut tuvastada.
Samsungi konto parooli kinnitamine
Te saate Samsungi konto parooli sisestamise asemel kasutada isiku verifitseerimisks oma
registreeritud biomeetrilisi andmeid, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest Galaxy Apps.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Samsung Pass.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake → Seaded → Samsung Account ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit
Rakendusega Samsung Pass kinnitamine.
216
Seaded
Samsung Passi kasutamine veebisaitidesse sisselogimiseks
Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida hõlpsalt sisse nendesse veebisaitidesse, mis
toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.
1
2
3
Avage veebisait, kuhu soovite sisse logida.
Sisestage oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel veebisaidi sisselogimisnuppu.
Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, märgistage
Logi sisse rakendusega Samsung Pass ja toksake Mäleta.
Saate nüüd kasutada Samsung Passi lisatud biomeetrilisi andmeid, et veebisaitidesse sisse
logida.
Samsung Passi kasutamine rakendustesse sisse logimiseks
Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida hõlpsalt sisse nendesse rakendustesse, mis
toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.
1
2
3
Avage rakendus, kuhu soovite sisse logida.
Sisestage oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel rakenduse sisselogimisnuppu.
Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, toksake
Salvesta.
Saate nüüd kasutada Samsung Passi lisatud biomeetrilisi andmeid, et rakendusse sisse
logida.
217
Seaded
Sisselogimise info haldamine
Kuvage nende veebisaitide ja rakenduste nimekiri, kuhu sisselogimiseks olete valinud Samsung
Passi kasutamise ja hallake oma sisselogimise infot.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Samsung Pass.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake Sisselogimine ja valige loendist veebileht või rakendus.
Toksake → Redigeeri ja muutke oma kasutajanime, parooli ja veebisaidi või rakenduse
nime.
Veebilehtede või rakenduste kustutamiseks toksake → Kustuta.
Samsung Passi veebisaitide ja rakendustega kasutamine
Kui te kasutate veebisaite või rakendusi, mis Samsung Passi toetavad, saate neisse Samsung
Passiga hõlpsalt sisse logida.
Nende veebisaitide ja rakenduste nägemiseks, mis Samsung Passi toetavad, avage seadete
ekraan, toksake Biomeetria ja turvalisus → Samsung Pass, seejärel valige ekraaniluku meetod
ja toksake → Partnerid. Kui Samsung Passi toetavaid rakendusi või veebisaite ei ole, siis
vahelehte Partnerid ei kuvata.
• Saadaval olevad veebisaidid ja rakendused võivad sõltuvalt regioonist või
teenusepakkujast erineda.
• Samsung ei vastuta kahjude või ebamugavuste eest, mis tulenevad Samsung Passiga
veebisaitidele või rakendustesse sisselogimisest.
218
Seaded
Isikuandmete automaatne sisestamine
Samsung Passi saate kasutada ka enda aadressi või maksekaarditeabe lihtsaks sisestamiseks
rakendustes, mis toetavad isikuandmete automaatset sisestamist.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Samsung Pass.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake Ankeetide aut. täitm. ja valige Lisa aadress või Lisa kell.
Sisestage teave ja toksake Salvesta.
Saate nüüd kasutada Samsung Passi registreeritud biomeetrilisi andmeid, et täita toetatud
rakendustes isikuandmeid.
Oma andmete kustutamine Samsung Passist
Saate oma biomeetrilised andmed, sisselogimise informatsiooni ja Samsung Passiga seotud
rakenduste andmed kustutada. Tingimustega nõustumine jääb kehtima ja teie Samsungi konto
on endiselt aktiivne.
1
2
3
4
Toksake seadete ekraanil Biomeetria ja turvalisus → Samsung Pass.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Toksake → Seaded → Andmete kustutamine → Kustuta.
Sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake OK.
Teie Samsung Passi andmed kustutatakse.
219
Seaded
Turvaline kaust
Kaitstud kaust kaitseb teie privaatset sisu ja rakendusi, näiteks fotosid ja kontakte, teiste isikute
juurdepääsu eest. Saate oma privaatset sisu ja rakendusi turvaliselt hoida ka siis, kui seade on
lukustatud.
Kaitstud kaust on eraldiseisev turvatud salvestuspiirkond. Kaitstud kaustas olevaid
andmeid ei saa kanda üle teistesse seadmetesse heaks kiitmata jagamismeetodite,
näiteks USB või Wi-Fi Directi kaudu. Püüd operatsioonisüsteemi kohandada või tarkvara
muuta toob kaasa kaitstud kausta automaatse lukustuse ja see muutub ligipääsmatuks.
Enne, kui salvestate andmeid kaitstud kausta, tehke neist kindlasti teise turvalisse kohta
varukoopia.
220
Seaded
Kaitstud kausta seadistamine
1
2
3
4
5
Avage rakendus Seaded ja toksake Biomeetria ja turvalisus → Turvaline kaust.
Toksake Jätka.
Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake Logi sisse.
Lugege läbi tingimused ja toksake Järgmine.
Valige kaitstud kausta lukustusmeetod ja järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
Kaitstud kausta nime või ikooni muutmiseks toksake → Kohanda ikooni.
• Turvaline kaust rakendust käivitades peate selle lukustuse avamiseks kasutama
varem määratud meetodit.
• Kui unustate kaitstud kausta avamise koodi, saate selle oma Samsungi kontot
kasutades lähtestada. Toksake lukustatud ekraani alaosas olevat lähtestamise nuppu
ja sisestage oma Samsungi konto parool.
Kaitstud kaustale automaatse lukustamise seadmine
Määrake seade kaitstud kausta automaatselt lukustama, kui seda ei kasutata.
1
2
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Turvalise kausta
automaatlukustus.
Valige lukustamise suvand.
Kaitstud kausta käsitsi lukustamiseks toksake → Lukusta.
221
Seaded
Sisu kaitstud kausta teisaldamine
Liigutage sisu, näiteks fotosid ja kontakte, kaitstud kausta. Järgmised tegevused on näide sellest,
kuidas pilti vaikimisi salvestuskohast kaitstud kausta liigutada.
1
2
3
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Failide lisamine.
Toksake Pildid, märgistage liigutatavad kujutised ja toksake seejärel Valmis.
Toksake Teisalda.
Valitud kujutised kustutatakse esialgsest kaustast ja liigutatakse kaitstud kausta.
Kopeerimiseks toksake Kopeeri.
Sisu liigutamise viis võib sõltuvalt sisu tüübist erineda.
Sisu kaitstud kaustast teisaldamine
Liigutage sisu kaitstud kaustast vastavasse rakendusse vaikimisi salvestuskohas. Järgmised
tegevused on näide sellest, kuidas pilti kaitstud kaustast vaikimisi salvestuskohta liigutada.
1
2
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Galerii.
Valige kujutis ja toksake → Teisalda asukohast Turvaline kaust.
Valitud üksused teisaldatakse Galerii vaikimisi salvestuskohas.
222
Seaded
Rakenduste lisamine
Lisage kaitstud kaustas kasutamiseks rakendus.
1
2
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Rakenduste lisamine.
Märgistage üks või mitu seadmele paigaldatud rakendust ja toksake Lisa.
Rakenduste installimiseks rakendusest Play pood või Galaxy Apps toksake Laadi alla Play
Store’ist või Laadi Galaxy Store’ist.
Kaitstud kaustast rakenduse eemaldamine
Toksake ja hoidke kustutatavat rakendust ja toksake Desinstalli.
Kontode lisamine
Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega kaitstud kausta rakendustega
sünkroonida.
1
2
3
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Kontod → Lisa konto.
Valige kontoteenus.
Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Kaitstud kausta peitmine
Saate avakuvalt ja rakenduste ekraanidelt kaitstud kausta otsetee ka peita.
Käivitage rakendus Turvaline kaust, toksake → Seaded ja seejärel Kuva turvaline kaust, et
kuvamine välja lülitada.
Samuti võite lohistada teavituspaneeli avamiseks olekuriba alla. Seejärel libistage teavituspaneelil
allapoole ja toksake funktsiooni deaktiveerimiseks Turvaline kaust.
223
Seaded
Kaitstud kausta varundamine ja taastamine
Varunda sisu ja rakendusi Samsung Cloudis kaitstud kaustas, kasutades oma Samsungi kontot ja
taastades neid hiljem.
Andmete varundamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Varundamine ja taastamine.
Toksake Lisa konto ja logige oma Samsungi kontosse sisse.
Toksake Varunda üksuse Turvaline kaust andmed.
Märgistage objektid, mida soovite varundada, ja toksake Varunda kohe.
Andmed varundatakse Samsung Cloudi.
Andmete taastamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Varundamine ja taastamine.
Toksake Taastamine.
Toksake
ja valige andmete taastamiseks seade.
Valige andmetüübid, mida soovite taastada, ja toksake Taasta kohe.
Varundatud andmed taastatakse teie seadmes.
Kaitstud kausta deinstallimine
Saate kaitstud kausta ja selles oleva sisu ning rakendused deinstallida.
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Veel seadeid → Desinstalli.
Sisu varundamiseks enne kaitstud kausta deinstallimist märgistage Teisalda meediumifailid
turvalisest kaustast välja ja toksake DESINSTALLI. Kaitstud kaustas olevatele varundatud
andmetele ligipääsemiseks avage kaust Samsung, käivitage rakendus Minu Failid ja siis toksake
Sisemälu → Secure Folder.
Rakendusse Samsung Notes salvestatud märkmeid ei varundata.
224
Seaded
Kontod ja varundamine
Valikud
Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsung Cloudi.
Samuti võite registreerida ja hallata kontosid, näiteks Samsungi kontot või Google'i kontot, või
kanda üle andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi kaudu.
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine.
• Kontod: lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
• Varundamine ja taastamine: kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse
andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet ja sinna hiljem juurde pääseda.
Andmete varundamiseks või taastamiseks peate om Google'i või Samsungi kontole sisse
logima.
• Samsung Cloud: saate hallata sisu, mida soovite Samsung Cloudis turvaliselt talletada.
Kontrollige oma Samsung Cloudi mälu kasutusolekut ja sünkroonige, varundage ning
taastage oma andmeid. Lisateavet vaadake jaotisest Samsung Cloud.
• Smart Switch: käivitage Smart Switch ning teisaldage andmed oma eelmisest seadmest.
Lisateavet vaadake jaotisest Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele
(Smart Switch)..
Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsung Cloudi
või arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid riknema või näiteks
teostate soovimatu tehaseseadmete taastamise.
225
Seaded
Samsung Cloud
Tehke oma eelmise seadme andmetest varukoopia Samsung Cloudi ja taastage andmed
uues seadmes. Samsung Cloudi abil võite sünkroonida oma seadmesse salvestatud andmeid
ning vaadata Samsung Cloudi salvestatud andmeid. Samsung Cloudi kasutamiseks peate
registreeruma ja enda Samsungi kontole sisse logima. Lisateavet vaadake jaotisest Samsungi
konto.
Varundamine teie eelmiselt seadmelt
1
2
Logige eelmises seadmes oma Samsungi kontosse sisse.
Käivitage rakendus Seaded, tehke varundamisvalik ja varundage oma andmed.
• Kui teie seadmel on Samsung Cloudi tugi, käivitage rakendus Seaded ja toksake
Kontod ja varundamine → Samsung Cloud → Selle telefoni varundamine,
märgistage varundatavad üksused ja toksake varundamiseks Varunda.
• Andmete varundamise viis võib sõltuvalt teie seadme mudelist erineda.
• Osasid andmeid ei varundata. Selleks, et kontrollida, millised andmed varundatakse,
käivitage rakendus Seaded, toksake Kontod ja varundamine → Samsung Cloud →
Selle telefoni varundamine.
• Iga Samsung Cloudis asuva seadme varundatud andmete vaatamiseks avage
rakendus Seaded toksake Kontod ja varundamine → Samsung Cloud → Taasta
andmed →
ja valige soovitud seade.
226
Seaded
Andmete taastamine teie eelmiselt seadmelt
1
2
3
Käivitage oma uues seadmes rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine →
Samsung Cloud.
Toksake Taasta andmed →
ja valige eelmine seade.
Märgistage andmetüübid, mida soovite taastada, ja toksake Taasta.
Andmete sünkroonimine seadmest
Võite Samsung Cloudi abil sünkroonida oma seadmesse salvestatud andmeid, nt. pilte, videoid ja
sündmusi, ning pääseda neile ligi ka teistest seadmetest.
1
2
3
Käivitage oma uues seadmes rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine →
Samsung Cloud.
Toksake → Seaded → Sünkroon. ja autom. var. seaded → Sünkrooni.
Toksake lülititele üksuste kõrval, millega sünkroonida soovite.
Salvestatud andmete kontrollimiseks või seadete muutmiseks toksake Galerii, Muud
sünkroonitud andmed või Samsung Cloud Drive.
Google
Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.
Toksake seadete ekraanil Google.
227
Seaded
Täpsemad funktsioonid
Valikud
Aktiveerige lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid.
Seadme liigne raputamine või põrutus võivad mõnedele andureid kasutavatele
funktsioonidele soovimatut sisendit anda.
• Nutikas hüpikvaade: valige rakendused, et kuvada nende teavitused hüpikakendes. Selle
funktsiooni kasutamisel näete ekraanil asuvale ikoonile toksatest seavituste sisu kiirelt
hüpikakendes.
See funktsioon on saadaval vaid mitmikakna toega rakendustes.
• Nutikas jäädvustamine: valige, et jäädvustada aktiivne ekraan ja keritav ala, kärpige ja
jagage ekraanitõmmist viivitamatult.
• Direct share: määrake seade jagamise valikute paneelil kuvama inimesi, kellega olete
kontakteerunud, et saaksite nendega otse sisu jagada.
• Animatsioonide vähendamine: eemaldage teatud ekraani efektid, kui olete tundlik
animatsioonide või ekraani liikumise suhtes.
• Liigutused: aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud.
• Game Launcher: aktiveerige mängukäivitaja. Lisateavet vaadake jaotisest Game Launcher.
• Dual Messenger: installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte
eraldi kontot. Lisateavet vaadake jaotisest Dual Messenger.
• Video täiustaja: täiustage oma videote pildikvaliteeti, et nautida selgemaid ja erksamaid
värve.
See funktsioon ei pruugi mõnedes rakendustes saadaval olla.
• Hädaabisõnumite saatmine: seadme seadistamine saatma hädaabisõnumeid toitenupu
kolmekordsel vajutusel. Koos sõnumitega saate saajatele saata ka helisalvestisi.
228
Seaded
Dual Messenger
Installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot.
1
2
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid → Dual Messenger.
Kuvatakse toetatud rakendused.
Toksake teise rakenduse installimiseks vastava rakenduse lülitit.
Installitakse teine rakendus. Teise rakenduse ikooniga kuvatakse . Kui saate teisest
rakendusest teavitusi, kuvatakse need märkega , et neid esimese rakenduse teavitustest
eristada.
Teine rakendus
• Topelt sõnumisaatja funktsioon ei pruugi sõltuvalt rakendusest saadaval olla.
• Mõned rakenduse funktsioonid võivad teise rakenduse jaoks piiratud olla.
Teise rakenduse desinstallimine
1
2
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid → Dual Messenger.
Toksake selle rakenduse lülitit, mida te välja lülitada soovite ja toksake Keela või Desinstalli.
Kogu teise rakendusega seotud teave kustutatakse.
Kui te esimese rakenduse desinstallite, kustutatakse ka teine rakendus.
229
Seaded
Seadmehooldus
Seadme hooldus annab ülevaate seadme aku, salvestusruumi, mälu ja süsteemi turvalisuse oleku
kohta. Samuti saate seadet automaatselt optimeerida kõigest ühe sõrmeliigutusega.
Aku
Turvalisus
Hoiundamine
Mälu
Kiire optimeerimisfunktsiooni kasutamine
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → PARANDA KOHE või OPTIMEERI KOHE.
Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.
• Mälu osaline tühjendamine.
• Mittevajalike failide kustutamine ja taustal töötavate rakenduste sulgemine.
• Ebanormaalse akukasutuse haldamine.
• Kokku jooksnud rakenduste ja pahavara suhtes skannimine.
230
Seaded
Aku
Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala
akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, aktiveerides energiasäästurežiimi.
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Aku.
• Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev
kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
• Te ei pruugi saada teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.
Akukasutuse haldamine
Valige toiterežiim, mis sobib teie seadme kasutamise eesmärgiga.
Toksake Energiarežiim ja valige suvand.
• Suur jõudlus: ekraan on maksimaalse heledusega ja suurima resolutsiooniga. Aku võib
kiirelt tühjeneda.
• Optimeeritud: optimeeritud tasakaal seadme jõudluse ja aku kasutuse vahel.
• Keskmine energiasääst: aktiveerige aku kasutusea pikendamiseks.
• Maksim. energiasääst: maksimaalses energiasäästurežiimis vähendab seade akukasutust,
rakendades öörežiimi ning piirates saadaolevaid rakendusi ja funktsioone. Kõik
võrguühendused peale mobiilse võrgu inaktiveeritakse.
On võimalik seadistada seadet oma akut kiiremini laadima. Toksake → Seaded ja toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Kiirlaadimine.
Akukasutuse haldamine eraldi rakenduste puhul
Saate säästa akut, kui keelate taustal tegutsevatele rakendustele akutoite kasutamise, kui
neid parajasti ei kasutata. Valige rakenduste loendist rakendused ja toksake funktsiooni
aktiveerimiseks lülitit Lülita rak. ooterež. Lisaks toksake → Seaded ja valige seaded
Rakenduste toitehaldus all.
231
Seaded
Hoiundamine
Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut.
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Hoiundamine.
• Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna
operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme
värskendamisel võib saadolev maht muutuda.
• Samsungi veebisaidi tehniliste andmete osast saate vaadata enda seadme vaba
sisemälu mahtu.
Mälu haldamine
Jääkfailide, nagu vahemälu, kustutamiseks toksake TÜHJEN. KOHE. Enam kasutuses mitte
olevate failide kustutamiseks või rakenduste eemaldamiseks valige Rakenduse teave või
Kasutaja andmed all kategooria. Seejärel märgistage valikud ja toksake KUSTUTA või
DESINSTALLI.
Mälu
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Mälu.
Taustal töötavate rakenduste peatamise arvelt seadme kiirendamiseks märgistage rakenduste
loendis rakendused ja toksake TÜHJEN. KOHE.
Turvalisus
Kontrollige seadme turvalisust. Selle funktsiooni abil skannitakse teie seadet pahavara suhtes.
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Turvalisus → SKANNI TELEFONI.
Rakendused
Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate vaadata rakenduste kasutusteavet,
muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi deinstallida või välja
lülitada.
Toksake seadete ekraanil Rakendused.
232
Seaded
Üldine haldus
Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.
Toksake seadete ekraanil Üldine haldus.
• Keel ja sisestus: valige seadme keeli ja muutke asetust, näiteks klahvistikke ja häälsisestuse
liike. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla. Lisateavet vaadake
jaotisest Seadme keelte lisamine.
• Kuupäev ja kellaaeg: pääsete juurde seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas
seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.
Kui aku tühjeneb täielikult, lähtestatakse kuupäev ja kellaaeg.
• Võtke meiega ühendust: esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.
Lisateavet vaadake jaotisest Samsung Members.
• Lähtestamine: lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine.
Saate lähtestada kõik seaded või ainult võrguseadmed või juurdepääsetavuse seaded. Saate
ka seadme määratud ajal taaskäivituma seadistada, et seadet optimeerida.
Seadme keelte lisamine
Saate lisada seadmes kasutatavaid keeli.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Üldine haldus → Keel ja sisestus → Keel → Keele lisamine.
Et vaadata keeli, mida lisada saab, toksake → Kõik keeled.
Valige lisatav keel.
Selleks et valitud keelt vaikekeeleks seadistada, toksake Määra vaikimisi. Selleks et praegune
keelesäte alles jätta, toksake Säil. praegune.
Valitud keel lisatakse teie keelte loendisse. Kui te muutsite vaikekeelt, lisatakse valitud keel
loendi algusesse.
Selleks et muuta vaikekeelt keelte loendis, lohistage keele kõrvale ja liigutage see loendi
algusesse. Seejärel toksake Rakenda. Kui mingi rakendus ei toeta vaikekeelt, kasutatakse loendis
olevatest järgmist toetatud keelt.
233
Seaded
Juurdepääs
Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu. Lisateavet vaadake
jaotisest Juurdepääs.
Toksake seadete ekraanil Juurdepääs.
Tarkvara värskendamine
Värskendage seadme tarkvara kasutades FOTA teenust. Saate ka tarkvara värskendusi määratud
ajale seadistada.
Toksake seadete ekraanil Tarkvara värskendamine.
Kui hädaolukorra tarkvarauuendus teie seadme turvamiseks välja tuleb ja selleks, et uut
tüüpi turbeohte blokeerida, installitakse uuendused automaatselt ilma teie nõuolekut
küsimata.
• Allalaadimine ja installimine: kontrollige rakendusi ja laadige neid käsitsi alla.
• Autom. allalaad. Wi-Fi kaudu: määrake seade automaatselt värskendusi alla laadima, kui
ühendate Wi-Fi võrguga.
• Viimane värskendamine: vaadake teavet viimase tarkvaravärskenduse kohta.
Turbevärskenduste teave
Turbevärskendusi pakutakse, et teie seadet turvalisemaks teha ja teie isiklikke andmeid kaitsta.
Teie mudeli turbevärskendused leiate lehelt security.samsungmobile.com.
Veebileht toetab ainult osasid keeli.
234
Seaded
Kasutusjuhend
Spikker aitab teil teada saada, kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid
konfigureerida.
Toksake seadete ekraanil Kasutusjuhend.
Teave telefoni kohta
Tutvuge teabega oma seadme kohta.
Toksake seadete ekraanil Teave telefoni kohta.
Oma seadme nime muutmiseks toksake Muuda.
• Olek: vaadake erinevat seadme teavet, näiteks SIM-kaardi olekut, Wi-Fi MACi aadressi ja
seerianumbrit.
• Õiguslik teave: vaadake seadmega seotud õigusalast teavet, näiteks ohutusalast teavet ja
avatud lähtekoodiga litsentsi.
• Tarkvara teave: vaadake seadme tarkvara teavet, näiteks selle operatsioonisüsteemi
versiooni ja püsivara versiooni.
• Aku teave: vaadake seadme aku olekut ja teavet.
235
Lisa
Juurdepääs
Juurdepääsetavuse kohta
Parendage kasutatavust funktsioonidega, mis muudavad seadme hõlpsamini kasutatavaks neile,
kellel on nägemis- või kuulmispuue või kohmakad liigutused.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs. Kasutatavat juurdepääsetavuse funktsiooni
näete ekraani ülaosast. Toksake
, et vaadata aktiivseid funktsioone või Lül. välja, et
funktsioonid kiirelt välja lülitada.
Voice Assistant (häälega tagasiside)
Funktsiooni Voice Assistant aktiveerimine ja deaktiveerimine
Kui aktiveerite Voice Assistant funktsiooni, hakkab seade andma häältagasisidet. Valitud
funktsiooni ühekordsel toksamisel loen seade ekraanil kuvatava teksti valjult ette. Funktsiooni
kahekordsel toksamisel aktiveeritakse funktsioon.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Ekraanilugeja ning seejärel toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Voice Assistant.
Rakenduse Voice Assistant deaktiveerimiseks toksake lülitit ning toksake kiiresti kaks korda
ekraani mistahes alal.
Voice Assistanti juhiste vaatamiseks toksake Õpetus.
Teatud funktsioonid pole funktsiooni Voice Assistant kasutamise ajal saadaval.
236
Lisa
Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine
Te saate Voice Assistanti kasutamise ajal kasutada ekraani juhtimiseks erinevaid sõrmeliigutusi.
Liigutused ühe sõrmega
• Toksamine: sõrme all oleva teksti valjult ettelugemine. Ekraanil olevaga tutvumiseks asetage
sõrm ekraanile ja liigutage seda ekraanil.
• Kahekordne koputus: valitud objekti avamine. Ajal, mil valitud üksusi valjult ette loetakse,
eemaldage sõrm üksuselt, kui kuulete soovitud üksuse nime. Seejärel toksake ekraani
mistahes alal kiiresti kaks korda.
• Kaks korda toksamine ja sõrme ekraanil hoidmine: objekti liigutamine või saadaolevale
valikule ligipääsemine.
• Vasakule libistamine: eelmise objekti lugemine.
• Paremale libistamine: järgmise objekti lugemine.
• Üles või alla libistamine: muutke kõige hiljutisema kontekstimenüü seadeid.
• Libistamine esmalt vasakule ja siis paremale ühe liigutusega: ekraanil üles liikumine.
• Libistamine esmalt paremale ja siis vasakule ühe liigutusega: ekraanil alla liikumine.
• Libistamine esmalt üles ja siis alla ühe liigutusega: esimesele ekraanil olevale objektile
liikumine.
• Libistamine esmalt alla ja siis üles ühe liigutusega: viimasele ekraanil olevale objektile
liikumine.
Liigutused kahe sõrmega
• Kaks korda toksamine: taasesituse käivitamine, peatamine või käimasoleva tegevuse
taaskäivitamine.
• Kolm korda toksamine: praeguse kellaaja, allesjäänud akutoite jms kontrollimine. Et muuta
seda, mida valjusti ette loetakse, käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs →
Ekraanilugeja → Seaded → Olekuriba teave.
• Neli korda toksamine: häältagasiside aktiveerimine või välja lülitamine.
• Vasakule libistamine: järgmisele lehele liikumine.
• Paremale libistamine: eelmisele lehele tagasi liikumine.
• Libistamine üles: nimekirjas alla liikumine.
• Libistamine alla: nimekirjas üles liikumine.
237
Lisa
• Avalehel üles või alla libistamine: rakenduste ekraani avamine.
• Rakenduste ekraanil üles või alla libistamine: avalehele naasmine.
• Lukustatud ekraanil mistahes suunas libistamine: ekraani lukust lahti tegemine.
• Ekraani ülaosast sõrmega alla libistamine: teavituste paneeli avamine.
Liigutused kolme sõrmega
• Toksamine: objektide valjusti ettelugemisega alustamine ülalt alates.
• Kaks korda toksamine: lugemise alustamine järgmisest objektist.
• Kolm korda toksamine: viimati valitud teksti lugemine ja lõikepuhvrisse kopeerimine.
• Libistamine vasakule või paremale: kontekstimenüü avamine ja valikute läbivaatamine.
• Libistamine üles või alla: teksti lugemise ja valimise detailsuse muutmine.
• Libistamine esmalt üles ja siis alla ühe liigutusega: eelmisele kuvale naasmine.
• Libistamine esmalt alla ja siis üles ühe liigutusega: avalehele naasmine.
Liigutused nelja sõrmega
• Toksamine: eelmisele kuvale pöördumine.
• Toksamine kaks korda: avalehele naasmine.
• Toksamine kolm korda: avage hiljutiste rakenduste loend.
Kontekstimenüü kasutamine
Rakenduse Voice Assistant kasutamise ajal libistage kolme sõrmega vasakule või paremale.
Kuvatakse kontekstimenüü ja seade loeb valikud valjusti ette. Valikute läbivaatamiseks libistage
kolme sõrmega vasakule või paremale. Kui kuulete soovitud valikut, libistage sõrmega üles või
alla, et valikut kasutada või reguleerida valiku seadeid. Näiteks kui te kuulete Kõne kiirus, saate te
kõne kiirust reguleerida, kui sõrmega üles või alla libistate.
238
Lisa
Pildisiltide lisamine ja haldamine
Te saate ekraanil olevatele piltidele lisada silte. Seade loeb valjusti ette silte, kui need pildid on
valitud. Lisage sildistamata piltidele silte, toksates kolme sõrmega kaks korda ekraanil ja hoides
sõrmi ekraanil.
Siltide haldamiseks käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Ekraanilugeja →
Seaded → Kohandatud siltide haldamine.
Rakenduse Voice Assistant seadete konfigureerimine
Konfigureerige funktsiooni Voice Assistant seadeid endale mugavamaks.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Ekraanilugeja → Seaded.
• Tekst kõneks: muutke aktiveeritud Voice Assistant funktsiooniga kõnesünteesifunktsioonide
seadeid, nagu keeled, kiirus jne.
• Sõnarohke: kohandage heliga tagasiside üksikasjalikke seadistusi.
• Lähedussensoriga vaigistamine: seadme seadistamine kõnetagasisidet peatama, kui
asetate käe seadme ülaosas oleva anduri kohale.
• Pideva lugem. jaoks raputamine: seadme seadistamine ekraanil olevat teksti valjult ette
lugema, kui te seadet raputate. Te saate valida erinevate raputusintensiivsuste vahel.
• Öelge paroolid: seadistage seade tähemärke valjult ette lugema, kui sisestate salasõna.
• Ütle helistaja ID: seadme seadistamine sissetuleva kõne puhul helistaja nime valjult ette
lugema.
• Värintagasiside: seadme seadistamine vibreerima, kui teete ekraanil erinevaid toiminguid,
näiteks üksuse valimine.
• Heli tagasiside: seadme seadistamine häälitsema, kui teete ekraanil erinevaid toiminguid,
näiteks üksuse valimine. Samuti saate kohandada ekraani puudutamisel kõlava heli
helitugevust.
• Kõne heli on tähtsam: seadme seadistamine meediumi helitugevust vähendama, kui seade
üksust valjult ette loeb.
239
Lisa
• Fookuse indikaator: seadistage seade üksuste toksamisel ilmuva fookuse indikaatori piire
paksemaks muutma. Samuti saate muuta indikaatori värvi.
• Ühe toksamisega aktiveerimine: seadme seadistamine ühekordse puudutusega üksust
aktiveerima.
• Ühe toksamisega navig.-riba: seadme seadistamine ühekordse puudutusega
navigatsiooniriba nuppude kasutamiseks.
• Kiirmenüü: valige, milliseid kontekstimenüü suvandeid kuvada, kui kolme sõrmega vasakule
või paremale libistate.
• Kohandatud siltide haldamine: lisatud siltide haldamine.
• Klaviatuuri otseteed: kui kasutate välist klaviatuuri, seadke kasutamiseks klahvide otseteid.
• Olekuriba teave: valige objektid, mida loetakse valjusti ette, kui toksate kahe sõrmega
ekraanil kolm korda.
• Arendaja valikud: rakenduse arendamise suvandite seadistamine.
Klaviatuuriga teksti sisestamine
Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani
suvalisel alal.
Kiire klahvisisestuse funktsiooni aktiveerimiseks käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs
→ Ekraanilugeja ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit Kiire trükkimine.
Kui puudutate sõrmega klaviatuuri, loeb seade teie sõrme all olevaid tähemärke valjult ette. Kui
kuulete soovitud tähemärki, eemaldage selle valimiseks sõrm ekraanilt. Tähemärk sisestatakse ja
seade loeb teksti valjult ette.
Kui Kiire trükkimine ei ole aktiveeritud, eemaldage sõrm soovitud tähemärgilt ja toksake kaks
korda kiirelt ekraanil suvalisel alal.
See funktsioon kuvatakse ainult, kui Voice Assistant on aktiveeritud.
Lisatähemärkide sisestamine
Klaviatuuri klahviga ligipääsetavate lisatähemärkide sisestamiseks toksake ja hoidke klahvi. Klahvi
kohale kuvatakse hüpikaken ligipääsetavate tähemärkidega. Tähemärgi valimiseks lohistage oma
sõrme hüpikaknas, kuni kuulete soovitud tähemärki, ning eemaldage sõrm.
240
Lisa
Nähtavuse täiendused
Suure kontrastsusega kujundusteema kasutamine
Kasutage läbipaistvat kujundusteemat, mis kuvab tumedal taustal heledavärvilist sisu.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused → Kõrge
kontrastiga teema ja valige soovitud kujundusteema.
Suure kontrastsusega fondi kasutamine
Reguleerige fontide värvi ja piire, et teksti ja tausta vahelist kontrastsust suurendada.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused ning toksake
seejärel selle aktiveerimiseks lülitit Kõrge kontrastiga fondid.
Suure kontrastsusega klaviatuuri kasutamine
Muutke Samsungi klaviatuuri värve, et teksti ja tausta vahelist kontrastsust suurendada.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused ning toksake
seejärel selle aktiveerimiseks lülitit Kõrge kontr. klaviatuur.
Nuppude kujude kuvamine
Kuvage varjutatud raamidega nuppe, et nupud silma paistaksid.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused ning toksake
seejärel selle aktiveerimiseks lülitit Nuppude kuju kuvamine.
Ekraanivärvide ümberpööramine
Ekraani nähtavuse parandamine, mis muudab kasutajate jaoks lihtsamaks ekraanil oleva teksti
lugemise.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused ning seejärel
toksake selle aktiveerimiseks lülitit Negatiivivärvid.
241
Lisa
Värvi reguleerimine
Reguleerige värvide kuvamist ekraanil, kui teil on raskusi värvide eristamisega. Seade muudab
värvid äratuntavamaks.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused → Värvi
reguleerimine ja toksake aktiveerimiseks lülitil. Valige suvand.
Värvi intensiivsuse reguleerimiseks libistage reguleerimisribal valikut Intensiivsus.
Kui valite valiku Isikupärastatud värv, saate te ekraani värvi isikupärastada. Värvide
reguleerimisprotsessi lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Värviline kuva
Kui teil on raskuseid teksti lugemisel, reguleerige ekraani värve.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused → Värviline kuva ja
toksake aktiveerimiseks lülitil. Valige soovitud värv.
Värvi läbipaistvuse reguleerimiseks libistage reguleerimisribal valikut Läbipaistmatus.
Ekraani liikumisefektide vähendamine
Vähendage teatud ekraani efekte, kui olete tundlik animatsioonide või ekraani liikumise suhtes.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused ning seejärel
toksake selle aktiveerimiseks lülitit Animatsioonide eemaldamine.
Suurendusklaasi kasutamine
Aktiveerige suurendusklaas, et suumida ekraani ja näha sisu suuremat versiooni.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused ning seejärel
toksake selle aktiveerimiseks lülitit Suurendusaken. Ekraanile ilmub suurendusklaas.
Libistage suurendusklaasi serva, et liigutada suurendusklaasi sinna, kus ekraanil sisse soovite
suumida.
242
Lisa
Ekraani suurendamine
Suurendage ekraani ja suumige konkreetset ala.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused →
Suurendamine.
• Toks. ekraani 3x, et suurendada: suumige ekraani suuremaks seda kolm korda toksates.
Ekraani tavasuuruse taastamiseks toksake seda uuesti kolm korda.
• Toksake nuppu, et suurendada: suumige ekraani suuremaks, toksates
navigatsiooniribale ja toksates seejärel kohale, kus soovite ekraani suurendada. Ekraani
tavasuuruse taastamiseks toksake .
Ekraani uurimiseks libistage kahe või enama sõrmega üle suurendatud ekraani.
Suumimisteguri reguleerimiseks suruge kaks või rohkem sõrme suurendatud ekraanil kokku või
laiali.
Samuti saate ekraani ajutiselt suurendada, toksates seda kolm korda ja seejärel hoides. Või siis
toksake ja seejärel toksake ekraani ja hoidke all. Ekraani hoides libistage selle uurimiseks
sõrmega. Tavakuvale naasmiseks eemaldage sõrm.
• Klaviatuuri ja navigatsiooniriba ei saa suurendada.
• Kui see funktsioon on aktiveeritud, võib see mõjutada teatud rakenduste jõudlust.
Hiire ja puutepadja kursori suurendamine
Suurendage kursorit, kui te kasutate välist hiirt või puutepatja.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused ning toksake
seejärel selle aktiveerimiseks lülitit Suur hiire/puutepadja kursor.
Fondi muutmine
Muutke fondi suurust ja stiili.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused → Fondi suurus
ja laad.
Ekraani suurenduse muutmine
Ekraani suurenduse seadete muutmine.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Nähtavuse täiendused → Ekraani
suumimine.
243
Lisa
Kuulmise arendused
Helituvastajad
Seadke seade värisema, kui see tuvastab uksekella heli või nutva imiku hääle.
Häältuvastus ei tööta, kui see funktsioon on sisse lülitatud.
Beebimonitor
Avage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Kuulmise arendused → Helituvastajad
→ Beebimonitor → Käivita. Heli tuvastamise korral seade väriseb ja märguanne salvestatakse
logisse.
Uksekella tuvastaja
1
2
3
Avage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Kuulmise arendused → Helituvastajad
→ Uksekella tuvastaja.
Oma uksekella heli salvestamiseks toksake Salvesta.
Seade tuvastab ja salvestab uksekella heli.
Toksake Test ja helistage oma uksekella kontrollimaks, et see on õigesti salvestatud. Kui
seade tuvastab uksekella heli, toksake Käivita.
Uksekella heli muutmiseks toksake Muuda uksekella heli.
Heli tuvastamise korral seade väriseb ja märguanne salvestatakse logisse.
Kõigi helide vaigistamine
Seadistage seade vaigistama kõiki seadme helisid, nagu meediumihelid, kaasa arvatud helistaja
hääl kõne aja.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Kuulmise arendused ning seejärel toksake
selle aktiveerimiseks lülitit Kõikide helide vaigistamine.
244
Lisa
Heli tasakaalustamine
Seadistage seadmel kõrvaklappide kasutamise ajal heli tasakaalustamine.
1
2
3
Ühendage kõrvaklapid seadmega ja pange need kõrva.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Kuulmise arendused.
Lohistage heli tasakaalustamiseks reguleerimisriba all olev Vasak/parem helitasakaal
vasakule või paremale.
Monoheli
Monoväljund kombineerib stereoheli üheks signaaliks, mida mängitakse läbi kõigi kõrvaklappide
kõlarite. Kasutage seda, kui teil on kuulmispuue või üks kõrvakuular on teie jaoks mugavam.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Kuulmise arendused ning seejärel toksake
selle aktiveerimiseks lülitit Monoheli.
Tiitrite seaded
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Kuulmise arendused → Samsungi
subtiitrid (peittiitrid) või Google’i subtiitrid (peittiitrid) ning seejärel toksake selle
aktiveerimiseks lülitit.
Valige tiitriseadete konfigureerimissuvand.
Kõne tekstiks
Seade salvestab teie häält ja teisendab selle samaaegselt ekraanitekstiks.
1
2
3
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Kuulmise arendused → Kõne
tekstiks.
Toksake
ja kasutage salvestamiseks mikrofoni.
Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake VALMIS.
Salvestatud failide vaatamiseks või häälmemo süsteemi keele vahetamiseks käivitage
rakendus Helisalvesti.
245
Lisa
Infovahetus ja vilumus
Universaallülitamine
Saate puuteekraani kontrollida, ühendades sellega välise lüliti, toksates ekraanil või liigutades
pead ja nägu.
1
2
3
4
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus →
Universaallülitamine.
Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake Valmis.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Kui seadmes ei ole registreeritud universaalseid lüliteid, toksake Lisa lüliti ja määrake lülitid,
millega seadet juhtida.
Universaalse lüliti funktsiooni aktiveerimiseks peab vähemalt üks lüliti olema seadmes
registreeritud.
Seadme juhtimiseks kasutatavate lülitite määramiseks toksake lülitit Lülitid all.
Selle funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage samal ajal toitenuppu ja helitugevuse
suurendusnuppu.
Abimenüü
Hõlbustusotsetee ikooni kuvamine
Seadke seade kuvama hõlbustusotsetee ikooni rakendustele, funktsioonidele ja asetustele ligi
pääsemiseks. Te saate seadet hõlpsasti juhtida, toksates ikooni hõlbustusmenüüsid.
1
2
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus →
Abimenüü.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Hõlbustusotsetee ikoon ilmub ekraani paremasse alaserva.
Abi otsetee ikooni läbipaistvuse muutmiseks lohistage reguleerimisriba, mis on valiku
Läbipaistvus all.
246
Lisa
Ligipääs hõlbustusmenüüdele
Hõlbustusotsetee ilmub ujuvikoonina, hõlbustades ikoonile juurdepääsu mistahes kuvalt.
Kui te toksate hõlbustusotsetee ikooni, ikoon veidi laieneb ning ikoonile ilmuvad saadavalolevad
hõlbustusmenüüd. Toksake vasakule või paremale noolt, et liikuda teistele paneelidele või
libistage muude menüüde valimiseks vasakule või paremale.
Kursori kasutamine
Toksake abimenüüs Kursor. Te saate juhtida ekraani väikeste sõrmeliigutustega puutealal. Kursori
liigutamiseks lohistage oma sõrme puutealal. Kursori all olevate üksuste valimiseks toksake
ekraani.
Kasutage järgmisi suvandeid:
•
/
: ekraanil vasakule või paremale kerimine.
•
/
: ekraanil üles või alla kerimine.
•
: kursori asukohaala suurendamine.
Aktiveerige enne selle funktsiooni kasutamist Always On Display.
•
: puutepadja ja kursori seadete muutmine.
•
: puuteala teise asukohta teisaldamine.
•
: puuteala sulgemine.
Täiustatud abimenüüde kasutamine
Seadistage seade valitud rakendustele täiustatud abimenüüsid kuvama.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus → Abimenüü →
Assistant plus, toksake selle aktiveerimiseks lülitit ja valige seejärel rakendusi.
Klõpsamine kursori seiskumisel
Seadke seade valima üksusi automaatselt, kui te hiirekursori eseme kohale liigutate.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus ning seejärel
toksake selle aktiveerimiseks lülitit Klõpsamine kursori seiskumisel.
247
Lisa
Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine
Kõnede vastamis- või lõpetamisviisi muutmine.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus → Kõnede
vastuvõtm./lõpetam.
Valige soovitud viis.
Üksikpuudutuse režiimi kasutamine
Nupu lohistamise asemel toksake alarmi helisemisel või sissetuleva kõne puhul alarmi
peatamiseks või kõnele vastamiseks või kõnest keeldumiseks nuppu.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus ning seejärel
toksake selle aktiveerimiseks lülitit Libistamine ühekordse toks.-ga.
Lihtne ekraani sisselül.
Lülitage ekraan sisse, liigutades oma kätt seadme ülaosas oleva sensori kohal. Te saate ekraani
ühtegi klahvi vajutamata sisse lülitada. Kui te kasutate seda funktsiooni, asetage seade tasasele
pinnale nii, et ekraan on üleval pool, või hoidke seda kindlalt kinni, vältimaks selle liikumist.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus ning seejärel
toksake selle aktiveerimiseks lülitit Lihtne ekraani sisselül.
Infovahetuse juhtimine
Aktiveerige suhtluse juhtimisrežiim, mis piirab rakenduste kasutamise ajal seadme reageerimist
sisestustele.
1
2
3
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus →
Infovahetuse juhtimine.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Vajutage ja hoidke rakenduse kasutamise ajal korraga toitenuppu ja helitugevuse
suurendusnuppu.
248
Lisa
4
5
Reguleerige raami suurust või joonistage ala ümber, mida soovite piirata, joon.
Toksake Valmis.
Seade kuvab piiratud ala. Piiratud ala ei reageeri, kui te seda puudutate ja seadme nupud
on välja lülitatud. Samas, saate lubada toitenupu, helitugevusnupu ja klahvistiku toimimise
infovahenduse juhtimisrežiimil.
Infovahetuse juhtimisrežiimi deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke korraga toitenuppu ja
helitugevuse suurendusnuppu.
Seadet infovahetuse juhtimisrežiimi deaktiveerimise järel ekraani lukustama seadistamaks,
käivitage Seaded ekraan, toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus → Infovahetuse
juhtimine ja toksake seejärel aktiveerimiseks lülitit Lukustamine inaktiveer. korral.
Puudutamise ja hoidmise viivitus
Seadistage ekraani toksamise ja hoidmise tuvastusaeg.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus → Puudutamise ja
hoidmise viivitus, seejärel valige valik.
Toksamise kestus
Määrake puudutuse kestus, mis on vajalik, et seade kontakti puudutusena tuvastaks.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus → Toksamise
kestus, toksake selle aktiveerimiseks lülitit ja valige seejärel rakendusi.
Korduvate puudutuste eiramine
Seadistage seade tuvastama teatud aja jooksul ainult esimest ekraanil tehtud puudutust.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus → Korduvate
puudutuste eiramine, toksake selle aktiveerimiseks lülitit ja määrake aeg.
249
Lisa
Täpsemad seaded
Juurdepääsetavuse funktsioonide kiire avamine
Seadke juurdepääsetavuse funktsioonide kiireks avamiseks.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Täpsemad seaded → Toitenupp ja
helit. suur. nupp ja toksake aktiveerimiseks lülitil. Seejärel valige kuvatav juurdepääsetavuse
funktsioon, kui vajutate samal ajal toitenuppu ja helitugevuse suurendusnuppu.
Pääsete ligi järgmistele juurdepääsetavuse funktsioonidele:
• Juurdepääs
• Voice Assistant
• Universaallülitamine
• Suurendusaken
• Negatiivivärvid
• Värvi reguleerimine
• Värviline kuva
• Infovahetuse juhtimine
• Kõrge kontrastiga fondid
Otsetee teenuse kiirkäivitus
Määrake otsetee teenuse kiireks käivitamiseks.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Täpsemad seaded → Helitugev. suur.
ja väh. nupud ja toksake aktiveerimiseks lülitil. Seejärel toksake Valitud teenus ja valige
otsetee teenus, mis käivitakse kui vajutate ja hoiate üheaegselt kolm sekundit all helitugevuse
suurendusnuppu ja helitugevuse vähendusnuppu.
Pääsete ligi järgmistele juurdepääsu otsetee teenustele:
• Universaallülitamine
• Voice Assistant
250
Lisa
Valgusteavituse seadistamine
Seadistage seade välku või ekraani vilgutama alarmi kõlamisel või teavituste korral, näiteks
sissetulevate kõnede või uute sõnumite puhul.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Täpsemad seaded → Vilkuv teavitus ja
toksake seejärel nende valikute kõrval asuvaid lüliteid, mida soovite aktiveerida.
Teavituste meeldetuletused
Seadistage seade teavitama teid teavitustest, mida te pole vahepeal kontrollinud.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Täpsemad seaded → Teavituste
meeldetuletused ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
Selleks, et määrata seadet vibreerima ja esitama teavituse heli, kui teil on kontrollimata teavitusi,
toksake selle aktiveerimiseks lülitit Vibreeri heli esitamise ajal.
Meeldetuletuste vahele intervallide seadmiseks toksake Meeldetuletuse sagedus.
Seadistamaks teavitustest märku andvaid rakendusi, toksake aktiveerimiseks lüliteid rakenduste
kõrval valiku Valitud meeldetuletused kõrval.
Häälsiltidele helisalvestiste lisamine
Häälsilte saate kasutada sarnase kujuga objektide eristamiseks, lisades neile sildid. Saate
salvestada ja määrata helisalvestise NFC-toega häälsildile. Helisalvestis esitatakse, kui asetate
oma seadme sildi lähedale.
Aktiveerige enne selle funktsiooni kasutamist NFC-funktsioon.
1
2
3
4
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Täpsemad seaded → Häälsilt.
Käivitatakse diktofon.
Toksake
salvestamise alustamiseks. Rääkige mikrofoni.
Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks VALMIS.
Hoidke oma seadme tagakülge häälsildi kohal.
Helisalvestusel olev teave kirjutatakse häälsildile.
251
Lisa
Suunalukk
Looge ekraaniluku eemaldamiseks suunakombinatsioon.
1
2
3
Käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Täpsemad seaded → Suunalukk ja
toksake aktiveerimiseks lülitil.
Lohistage oma sõrme üles, alla, vasakule või paremale kuus kuni kaheksa korda ja toksake
seejärel JÄTKA.
Tehke selle kinnitamiseks veel kord sama suunakombinatsioon ja toksake KINNITA.
Installitud teenused
Kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Juurdepääs → Installitud teenused.
252
Lisa
Tõrkeotsing
Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud
olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.
Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe
järgnevatest koodidest:
• Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud
parooli.
• PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te
sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta
SIM-kaart.
• PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate
sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
• PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid
• Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja
proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
• Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke
ühendust oma teenusepakkujaga.
Teie seade ei lülitu sisse
Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti
täis.
253
Lisa
Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti
• Kui kinnitate puuteekraanile ekraanikaitsme või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan
korralikult toimida.
• Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate
ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
• Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
• Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
• Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
• Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.
Teie seade hangub või esineb parandamatu viga
Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi
Teeninduskeskusega.
Seadme taaskäivitamine
Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse
lülitama.
Taaskäivitama sundimine
Kui teie seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu ja helitugevuse
vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.
Seadme lähtestamine
Kui ülal toodud meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Üldine haldus → Lähtestamine → Tehaseseadete
lähtestamine → Lähtesta → Kustuta kõik. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles
seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.
254
Lisa
Kõnesid ei ühendata
• Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
• Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
• Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.
Teised ei kuule teid kõnelemas
• Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
• Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
• Kõrvaklappide kasutamisel veenduge, et need on korrektselt ühendatud.
Heli kajab kõne ajal
Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või liikuge teise kohta.
Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli
ebakvaliteetne
• Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
• Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse
probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise
kohta ja proovige uuesti.
• Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja
tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.
Aku ikoon on tühi
Aku on tühi. Laadige aku.
255
Lisa
Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)
• Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
• Külastage Samsungi teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada.
Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt
• Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse
tase väheneda.
• Akuenergia tarbimine suureneb teatud funktsioonide või rakenduste kasutamisel, nagu GPS,
mängud ja internet.
• Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.
Kaamera käivitamisel ilmub veateade
Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu.
Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:
• Laadige aku.
• Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
• Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt
probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.
Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale
• Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
• Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või
pildid võivad olla fookusest väljas.
256
Lisa
Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade
Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane,
proovige järgnevat:
• Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
• Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on
DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
• Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei
ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute
kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.
• Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega
jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
• Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste
pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid
ei pruugi korralikult töötada.
Bluetooth ei tööta korralikult
Kui teist Bluetooth-seadet ei leita või ühenduse loomisel on probleeme või see ei tööta
korralikult, proovige järgmist:
• Veenduge, et ühendatav seade on leitav või ühendamiseks saadaval.
• Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses
toimimisulatuses (10 m).
• Avage enda seadmes Seaded rakendus, toksake Ühendused ning toksake selle
aktiveerimiseks Bluetooth lülitit.
• Avage enda seadmes Seaded rakendus ja toksake valikul Üldine haldus → Lähtestamine
→ Võrguseadedete lähtestamine → Lähtesta → Lähtesta ja lähtestage võrgusätted.
Lähtestamise käigus võite kaotada registreeritud andmed.
Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.
257
Lisa
Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust
• Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
• Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
• Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Windows XP
Service Pack 3.
Teie seade ei suuda tuvastada asukohta
Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes
olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.
Seadmele salvestatud andmed on kadunud
Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole
kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete
kaotsimineku eest.
Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe
• See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
• Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.
Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi
Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades seadme hoolduse funktsiooni, või
kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mäluruumi vabastada.
258
Lisa
Rakenduste nuppu ei kuvata avalehel
Ilma rakenduste nuppu kasutamata, saate avada rakenduste ekraani, libistades avalehel üles või
alla. Rakenduste nupu kuvamiseks avalehe all käivitage rakendus Seaded ja toksake Ekraan →
Avaekraan ja toksake seejärel lülitit Rakenduste nupp juures.
Avakuva nuppu ei kuvata
Teatud rakendusi ja funktsioone kasutades võib avakuva nupp ja navigatsiooniriba ära kaduda.
Navigatsiooniriba vaatamiseks libistage ekraani allosast üles.
Bixby ei vasta
• Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
• Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
• Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on Bixby'ga endiselt probleeme, võtke
ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
Ekraani heleduse reguleerimise riba ei ilmu teavituste paneelile
Avage teavituste paneel lohistades olekuriba alla ja siis lohistage teavituste paneel alla. Toksake
heleduse reguleerimise riba kõrval ja toksake Juhtnupu kuvamine üleval lülitit, et see
aktiveerida.
Samsung Cloud ei tööta
• Kontrollige, et te olete võrguga õigesti ühendatud.
• Te ei saa Samsung Cloud'i kontrolltoimingu ajal kasutada. Proovige hiljem uuesti.
259
Lisa
Seade ei suuda lukustatud ekraanil mu vikerkestasid tuvastada
• Tehke kindlaks ega miski vikerkesta tuvastamise kaamerat ja LED-i ei takista ning proovide
uuesti.
• Kui valgustingimused on erinevad sellest, kui te vikerkestad registreerisite, ei pruugi seade
neid tuvastada. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
• Vaadake, et seadet ei liiguks ega oleks väga kallutatud.
Aku eemaldamine
• Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise
juhiste saamiseks külastage veebilehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Ohutuse huvides ei ole lubatud akut ise eemaldada. Valesti eemaldatud aku võib
kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
• Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt,
sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata
jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on
põhjustanud Samsungi enda hooletus.
260
Copyright
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.
Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronics'i eelneva kirjaliku loata
reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil,
olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või
talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.
Kaubamärgid
• SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on Wi-Fi
Alliance registreeritud kaubamärgid.
• Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on
Dolby Laboratories kaubamärgid.
• Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising