Samsung | SM-T510 | User manual | Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019) Kasutusjuhend

Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019) Kasutusjuhend
KASUTUSJUHEND
SM-T510
SM-T515
Estonian. 05/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Sisukord
Põhiline
Rakendused ja funktsioonid
4
6
46
10
14
17
19
24
25
26
28
29
41
43
Üldteave
Olukorrad ja lahendused, kui seade üle
kuumeneb
Seadme paigutus ja funktsioonid
Aku
SIM või USIM kaart (nano-SIM kaart)
(SM-T515)
Mälukaart (microSD kaart)
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Algseadistamine
Samsungi konto
Edastage andmeid oma eelmiselt
seadmelt uuele seadmele (Smart
Switch).
Ekraani mõistmine
Teavituste paneel
Teksti sisestamine
48
53
57
60
62
63
73
78
81
83
83
84
85
86
87
88
91
92
94
2
Rakenduste installimine ja
deinstallimine
Telefon (SM-T515)
Kontaktid
Sõnumid (SM-T515)
Internet
E-post
Kaamera
Galerii
Mitmikaken
Laste avaekraan
Samsung Members
Samsung Notes
Kalender
Minu Failid
Kell
Kalkulaator
Reminder
Sisu jagamine
Daily Board
Google rakendused
Sisukord
Seaded
96
96
104
105
106
108
108
109
115
119 Google
119 Täpsemad funktsioonid
120 Liigutused
121 Digitaalne heaolu
123 Seadmehooldus
123 Seadme optimeerimine
124 Aku
125 Hoiundamine
125 Mälu
125 Turvalisus
126 Rakendused
126 Üldine haldus
127 Juurdepääs
128 Tarkvara värskendamine
128 Kasutusjuhend
129 Teave tahvelseadme kohta
Sissejuhatus
Ühendused
97 Wi-Fi
99 Bluetooth
101 Andmesäästja (SM-T515)
101 Mobiilne kuumkoht ja modem
103 Veel ühenduseseadeid
Heli
105 Dolby Atmos (ruumiline heli)
Teavitused
Ekraan
107 Öörežiim
107 Ekraanisäästja
Taustpilt
Lukustusekraan
109 Smart Lock
Turvalisus
110 Turvaline kaust
Kontod ja varundamine
116 Kasutajad
118 Samsung Cloud
Lisa
130 Tõrkeotsing
136 Aku eemaldamine
3
Põhiline
Üldteave
Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne
seadme kasutama hakkamist läbi.
• Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
• Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast, mudeli üksikasjadest või
seadme tarkvarast osaliselt erineda.
• Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja muutmälukasutust, mõjutab
seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei
pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
• Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud
probleemide eest.
• Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on
tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras.
Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste
tööd.
• Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on
litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine
müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on
täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
• Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne
sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua
lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni. (SMT515)
• Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma
eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust
Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust
teenusepakkujaga.
4
Põhiline
• Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine
võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi
litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.
• Sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast on tootmise ja levitamise ajal seadmele kinnitatud
ekraanikaitse. Ekraanikaitse kahjustused ei ole garantiiga kaetud.
• Puuteekraan on selgelt nähtav ka tugevas päikesevalguses, kui kontrastsust reguleeritakse
vastavalt ümbristevale keskkonnale automaatselt. Toote iseloomust tulenevalt võib
fikseeritud graafika kuvamine või pikemaajaline ootele jätmine põhjustada järelhelendust
või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
– – Puuteekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja
jooksul ning puuteekraan on soovitatud välja lülitada, kui seadet ei kasutata.
– – Puuteekraani saab seadistada automaatselt välja lülituma, kui seda ei kasutata. Avage
rakendus Seaded toksake Ekraan → Ekraani kuvalõpp ja määrake aeg, kui kaua seade
peaks ootama enne puuteekraani välja lülitamist.
• Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC)
heakskiitu. Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate vaadata seadme FCC ID-d. Seadme FCC
ID vaatamiseks käivitage rakendus Seaded ja toksake Teave tahvelseadme kohta → Olek.
Juhendavad ikoonid
Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele
Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid
Märkus: märkused, vihjed või lisainfo
5
Põhiline
Olukorrad ja lahendused, kui seade üle
kuumeneb
Kui seade aku laadimisel kuumeneb
Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal
võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme
tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadur
laadimise lõpetada.
Käitumine seadme kuumenemisel:
• Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et
seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
• Põhjus, miks seadme alumine osa üle kuumeneb, võib olla, et ühendatud USB-kaabel
on katki. Vahetage katkine USB-kaabel välja uue kaabli vastu, mille Samsung on heaks
kiitnud.
• Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid,
magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.
Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite
puhul.
6
Põhiline
Kui seade kasutamise ajal kuumeneb
Kui te kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või te kasutate neid
pikema aja vältel, võib suurenenud akukasutuse tõttu teie seade ajutiselt kuumaks muutuda.
Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.
Olukorrad, kus seade võib üle kuumeneda. Olenevalt funktsioonidest ja rakendustest, mida
kasutate, ei pruugi need näited teie mudeli kohta käia.
• peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
• suurte failide allalaadimisel;
• kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
– – mängides hea kvaliteediga mänge pikema aja vältel;
– – salvestades videoid pikema aja vältel;
– – vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
– – teleriga ühendamisel;
• multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
– – kasutades mitmikakent;
– – värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
– – suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
– – salvestades videoid sirvimise rakenduse kasutamise ajal;
• sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
• kasutades autos sirvimise rakendust, kui seade on otsese päikese käes;
• kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
• kasutades seadet leviaugus või alas, kus on nõrk signaal;
• laadides akut katkise USB-kaabliga;
• kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehadega, nagu
vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
• kasutades rändlust.
7
Põhiline
Käitumine seadme kuumenemisel:
• Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
• Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage
seade.
• Desaktiveerige Wi-Fi, GPSi ja Bluetoothi funktsioonid, kui te neid ei kasuta.
• Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te
ei kasuta.
• Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
• Vähendage ekraani heledust.
• Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage.
Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.
Seadme piirangud ülekuumenemise korral
Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks
välja lülituda. Funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.
• Kui seade muutub tavapärasest kuumemaks, kuvatakse seadme ülekuumenemise sõnum.
Seadme temperatuuri langetamiseks piiratakse ekraani heledust ja toimivuskiirust,
samuti peatub aku laadimine. Töötavad rakendused suletakse ja te saate teha ainult
hädaabikõnesid, kuni seade on maha jahtunud.
• Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, kuvatakse toite väljalülitamise teade.
Lülitage seade välja ja oodake, kuni see on maha jahtunud.
8
Põhiline
Töökeskkonna ettevaatusabinõud
Teie seade võib töökeskkonnast tulenevalt kuumeneda järgnevatel põhjustel. Olge ettevaatlik, et
vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.
• Ärge hoidke oma seadet väga kuuma või külma temperatuuri käes.
• Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
• Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohtas (nt suvel autos).
• Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
• Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete
või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
• Ärge kunagi kasutage katkist laadurit või akut.
9
Põhiline
Seadme paigutus ja funktsioonid
Pakendi sisu
Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kiirjuhendit.
• Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt
regioonist või teenusepakkujast erineda.
• Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste
seadmetega.
• Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
• Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et
need sobivad teie seadmele.
• Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute
kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
• Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval
olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.
10
Põhiline
Seadme osad
Mikrofon
Kuulari pesa
Eesmine kaamera
Toitenupp
Helitugevusnupp
▶ SM-T515: SIM-kaart
/ Mälukaardi salv
▶ SM-T510:
Mälukaardi salv
Puuteekraan
Mitmeotstarbeline
(C-tüüpi USB)
11
Põhiline
GPS antenn
Tagakaamera
Põhiantenn (SM-T515)
Kõlar
Kõlar
• Kõlareid kasutades, näiteks meediafaile esitades või valjuhääldit kasutades, ärge
pange seadet oma kõrvade lähedale.
• Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese
päikesevalgusega. Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese
päikesevalgusega, võib kaamera pildiandur kahjustuda. Kahjustunud pildiandurit ei
ole võimalik parandada ja see põhjustab täppe ja laike piltidel.
• Kui kasutate seadet, mille klaas- või akrüülkorpus on katki, võite end vigastada.
Kasutage seadet alles siis, kui see on Samsungi teeninduskeskuses ära parandatud.
12
Põhiline
• Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevates olukordades:
– – Kui kinnitate seadme antenni lähedusse metalli sisaldava kleebise
– – Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
– – Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või mobiilne andmeside,
kasutamise ajal seadme antenni oma kätega või mõne muu esemega (SM-T515)
• Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata
ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
• Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib
tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
Nupud
Toitenupp
Helitugevusnupp
Klahv
Toide
Helitugevus
Funktsioon
• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks.
• Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.
• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.
13
Põhiline
Tarkvara nupud
Viimaste
rakenduste nupp
Tagasi-nupp
Avakuva nupp
Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa. Vaikimisi on tarkvara
nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Lisateavet vaadake jaotisest
Navigatsiooniriba (tarkvara nupud).
Aku
Aku laadimine
Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.
Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või
kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.
• Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest
tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
• Kasutage ainult seadmega kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Seade võib kahjustuda,
kui kasutate Mikro USB-kaablit.
Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal
ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks
elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja
lihtsalt ligipääsetav.
14
Põhiline
1
2
Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga.
3
4
Ühendage USB-toiteadapter pistikupessa.
Sisestage USB-kaabel seadme mitmeotstarbelisse pessa.
Peale aku täislaadimist ühendage laadur seadme küljest lahti. Seejärel eemaldage laadija
elektrokontakti küljest.
Akuenergia tarbimise vähendamine
Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.
• Optimeerige seadet, kasutades seadme hoolduse funktsiooni.
• Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan toitenuppu vajutades välja.
• Aktiveerige energiasäästurežiim.
• Sulgege ebavajalikud rakendused.
• Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
• Deaktiveerige sünkroniseeritavate rakenduste automaatne sünkroniseerimine.
• Vähendage taustavalguse põlemisaega.
• Vähendage ekraani heledust.
15
Põhiline
Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud
• Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
• Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul
mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
• Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad
ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks
andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
• Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu
pikendada laadimisele kuluvat aega.
• Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
• Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda.
Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
• Laadimise ajal võivad seade ja laadija kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie
seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise
lõpetada.
• Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme
laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.
• Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.
16
Põhiline
SIM või USIM kaart (nano-SIM kaart) (SM-T515)
SIM-või USIM-kaardi paigaldamine
Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.
Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta
kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.
Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE-teenused olla saadaval. Teenuse
saadavuse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
17
Põhiline
1
Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
2
3
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
asetage SIM- või USIM-kaart salve 1 nii, et kuldsed kontaktpinnad on suunaga alla.
Salv 1
4
Salv 2
Vajutage SIM või USIM kaart õrnalt salve, et seda kinnitada.
Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib SIM kaart salvest välja tulla või kukkuda.
5
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
• Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge
alati, et salv on kuiv.
• Sisestage salv täielikult salve pessa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.
Kaardi korrektne paigaldamine
Nano-SIM kaart
MicroSD kaart
Kasutage ainult nano-SIM kaarti.
18
Põhiline
SIM-või USIM-kaardi eemaldamine
1
2
3
4
Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
Eemaldage SIM-või USIM-kaart.
Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
Mälukaart (microSD kaart)
Mälukaardi paigaldamine
Teie seadme mälukaardi maht võib erineda teiste mudelite mälukaartidest ja mõned
mälukaardid, olenevalt mälukaardi tootjast ja tüübist, ei pruugi teie seadmega ühilduda. Oma
seadme mälukaardi maksimaalse mahu vaatamiseks minge Samsungi veebilehele.
• Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi
kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
• Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.
• Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne
muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada või ei tuvasta
kaarti. Mälukaardi kasutamiseks tuleb see vormindada. Kui Teie seade ei suuda
mälukaarti vormindada või ära tunda, võtke ühendust mälukaardi tootja või Samsungi
teeninduskeskusega.
• Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
• Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas Minu
Failid → SD-kaart.
19
Põhiline
► SM-T515:
20
Põhiline
► SM-T510:
21
Põhiline
1
► SM-T515: sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
► SM-T510: sisestage väljutustihvt mälukaardi hoidjas olevasse auku, et väljutada hoidja.
Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
2
► SM-T515: tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
► SM-T510: tõmmake mälukaardi hoidja õrnalt mälukaardi hoidja pesast välja.
Salve seadmest eemaldamisel katkestatakse mobiilne andmeside. (SM-T515)
3
► SM-T515: asetage mälukaart salve 2 nii, et kaardi kuldsed kontaktpinnad on suunaga alla.
Salv 1
Salv 2
► SM-T510: asetage mälukaart mälukaardi alusele nii, et kaardi kuldsed kontaktpinnad on
suunaga alla.
22
Põhiline
4
Vajutage mälukaart õrnalt salve, et seda kinnitada.
Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib mälukaart salvest välja tulla või kukkuda.
5
► SM-T515: sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
► SM-T510: sisestage mälukaardi hoidja õrnalt tagasi mälukaardi hoidja pesasse.
• Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge
alati, et salv on kuiv.
• Sisestage salv täielikult salve pessa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.
Mälukaardi eemaldamine
Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Seadmehooldus → Hoiundamine → → Mäluseaded
→ SD-kaart → Katkesta ühendus.
1
► SM-T515: sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
► SM-T510: sisestage väljutustihvt mälukaardi hoidjas olevasse auku, et väljutada hoidja.
2
► SM-T515: tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
► SM-T510: tõmmake mälukaardi hoidja õrnalt mälukaardi hoidja pesast välja.
3
4
Eemaldage mälukaart.
► SM-T515: sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.
► SM-T510: sisestage mälukaardi hoidja õrnalt tagasi mälukaardi hoidja pesasse.
Ärge eemaldage välist mälu, nagu mälukaart või USB mälu, kui seade kannab üle või
kasutab andmeid või kohe pärast andmete ülekandmist. See võib põhjustada andmete
rikkumist või kaotust või kahjustada välist mälu või teie seadet. Samsung ei vastuta
kaotuste, kaasa arvatud andmekaotuse eest, mis tuleneb väliste mäluseadmete vääriti
kasutamisest.
23
Põhiline
Mälukaardi vormindamine
Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult
seadmes.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Seadmehooldus → Hoiundamine → → Mäluseaded
→ SD-kaart → Vorming.
Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles mälukaardil olevatest olulistest
andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat
andmekadu.
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.
Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid
oma seadme seadistamiseks.
Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake Toide VÄLJA.
Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu
lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
Seadme taaskäivitamine
Seadme taaskäivitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake Taaskäivita.
Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu ja helitugevuse
vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.
Toitenupp
Helitugevuse
vähendusnupp
24
Põhiline
Algseadistamine
Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid
oma seadme seadistamiseks.
Algseadistamise protsessid võivad sõltuvalt seadme tarkvarast või regioonist erineda.
1
2
Lülitage seade sisse.
Valige seadme jaoks soovitud keel ja valige
.
Valige keel.
3
4
5
Lugege läbi tingimused ja toksake Järgmine.
Saate sisueelmisest seadmest uude kanda.
Valige Wi-Fi võrguühendus ja ühendage seade sellega.
Kui te ei loo Wi-Fi võrguühendust, ei pruugi algseadistamise ajal olla võimalik mõnda
seadme funktsiooni seadistada.
6
Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid algseadistamise juhiseid.
25
Põhiline
7
Valige seadme kaitsmiseks ekraanilukustusmeetod. Te saate oma isiklikke andmeid kaitsta,
ennetades teiste ligipääsu oma seadmele. Kui soovite ekraanilukustusmeetodi hiljem
seadistada, toksake Mitte praegu.
8
Kui kuvatakse soovitatud rakenduste ekraan, valige soovitud rakendused ja laadige need
alla.
9
Logige oma Samsungi kontosse sisse. Te saate nautida Samsungi teenuseid ja tagada
andmete ajakohasuse kõigis oma seadmetes. Vaadake lisateavet jaotisest Samsungi konto.
10 Algseadistamise lõpetamiseks toksake Lõpeta.
Seejärel näete avalehte.
Samsungi konto
Sissejuhatus
Teie Samsungi konto on integreeritud kontoteenus, mis võimaldab teil kasutada mitmesuguseid
Samsungi teenuseid, mida pakuvad mobiilsed seadmed, telerid ning Samsungi veebileht.
Looge endale Samsungi konto, kasutades oma e-posti aadressi.
Selleks, et näha nimekirja teenustest, mida oma Samsungi kontoga kasutada saate, külastage
veebilehte account.samsung.com. Samsungi kontode kohta lisateabe saamiseks käivitage
rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod → Samsung Account → →
Spikker.
Samsungi konto loomine
Kui teil pole Samsungi kontot, peaksite selle looma. Saate luua Samsungi konto, kasutades oma
e-posti aadressi.
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod → Lisa konto →
Samsung Account.
Võite ka käivitada rakenduse Seaded ja toksata
2
3
.
Toksake Loo konto.
Järgige konto lõplikuks loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
26
Põhiline
Oma Samsungi kontole sisse logimine
Kui teil juba on Samsungi konto, logige oma Samsungi kontole sisse.
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod → Lisa konto →
Samsung Account.
Võite ka käivitada rakenduse Seaded ja toksata
2
3
.
Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake Logi sisse.
Lugege läbi reeglid ja tingimused ja toksake Järgmine, et lõpetada Samsungi kontole sisse
logimine.
Oma kasutajanime leidmine ja parooli lähtestamine
Kui te unustate oma Samsungi konto kasutajanime või parooli, toksake Samsungi konto
sisselogimisekraanil Leia tunnus või Lähtesta parool. Te saate leida oma kasutajanime või
lähtestada oma parooli pärast seda, kui sisestate vajaliku teabe.
Samsungi konto eemaldamine
Kui eemaldate seadmest oma Samsungi konto, eemaldatakse ka teie andmed, nagu kontaktid
või sündmused.
1
2
3
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Kontod.
Toksake Samsung Account → → Eemalda konto.
Toksake Eemalda, sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake siis OK.
27
Põhiline
Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele
seadmele (Smart Switch).
Ühendage enda eelmine seade Smart Switchi abil, et edastada andmeid.
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Smart Switch.
• Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
• Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte
www.samsung.com/smartswitch. Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage
ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.
Wi-Fi Directi kaudu andmete juhtmevaba edastamine
Kandke andmeid oma eelmisest seadmest uude seadmesse üle juhtmevabalt, Wi-Fi Directi
kaudu.
1
Käivitage eelmisel seadmel rakendus Smart Switch.
Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest Galaxy Store või Play pood.
2
Käivitage oma seadmes rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Smart
Switch.
3
4
5
6
7
Asetage seadmed üksteise lähedale.
Toksake eelmisel seadmel Saada andmeid → Juhtmevaba.
Valige eelmises seadmes saadetav üksus ja toksake Saada.
Toksake uues seadmes Võta vastu.
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et oma eelmiselt seadmelt andmed üle kanda.
Kui andmete ülekanne on lõpetatud, saate oma seadmes vaadata üle kantud andmete
loendit.
28
Põhiline
Andmete varundamine ja taastamine, kasutades välismälu
Kopeerige andmeid välismälu, nagu näiteks microSD kaart, abil.
1
2
3
4
Varundage eelmise seadme andmed välismällu.
Sisestage või ühendage välismälu enda seadmega.
Käivitage oma seadmes rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundamine → Smart
Switch → → Taastamine.
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et välismälust andmed üle kanda.
Ekraani mõistmine
Puuteekraani kontrollimine
• Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised
laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
• Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega
ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
• Puuteekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema
aja jooksul. See võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
• Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool
puutetundlikku piirkonda.
• Puuteekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.
29
Põhiline
Toksamine
Toksake ekraanil.
Toksamine ja hoidmine
Toksake ja hoidke umbes 2 sekundit.
Lohistamine
Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see
sihtkohta.
Kaks korda toksamine
Toksake ekraanil kaks korda.
30
Põhiline
Libistamine
Libistage üles, alla, vasakule või paremale.
Sõrmede laiali- ja kokkusurumine
Libistage ekraanil kahte sõrme laiali või
suruge neid kokku.
31
Põhiline
Navigatsiooniriba (tarkvara nupud)
Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa navigatsiooniribale.
Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Nuppude
funktsioonid võivad muutuda vastavalt kasutatavale rakendusele või kasutuskeskkonnale.
Viimaste
rakenduste nupp
Tagasi-nupp
Avakuva nupp
Nupp
Funktsioon
Viimased
rakendused
Avakuva
Tagasi
• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
• Toksake avalehele naasmiseks.
• Toksake ja hoidke all, et käivitada rakendus Google.
• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
32
Põhiline
Navigatsiooniriba peitmine
Navigatsiooniriba peitmisel saate faile kuvada või rakendusi kasutada laiemal ekraanil.
Käivitage rakendus Seaded toksake Ekraan → Navigatsiooniriba ja seejärel toksake Täisekraani
liigutused jaotise Navigeerimisviis all. Navigatsiooniriba peidetakse ja tarkvara nuppude asemel
kuvatakse žestide näpunäited. Tarkvara nuppude kasutamiseks lohistage soovitud nupu žesti
näpunäide üles.
Kui soovite ekraani alaosas asuvad žestide näpunäited peita, toksake Liigutuste vihjed lülitit.
Navigatsiooniriba seadistamine
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Ekraan → Navigatsiooniriba ning tehke valik.
• Navigeerimisviis: määrake navigatsiooniriba peitmine või kuvamine. Navigatsiooniriba
peitmiseks toksake Täisekraani liigutused. Kui navigatsiooniriba on peidetud, saate tarkvara
nuppe kasutada, kui lohistate soovitud nupu žesti näpunäite üles.
• Nuppude järjekord: muutke nuppude järjekorda sirvimisribal.
• Liigutuste vihjed: kuvage ekraani alaosas asuval tarkvara nuppude alal žestide näpunäited.
See funktsioon kuvatakse ainult, kui olete valinud Täisekraani liigutused.
33
Põhiline
Avaleht ja rakenduste ekraan
Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste
otseteid jne.
Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud
rakenduste ikoonid.
Ekraan võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
Vidin
Lemmikrakendused
Navigatsiooniriba
(tarkvara nupud)
34
Põhiline
Avalehe ja rakenduste ekraani vahel liikumine
Rakenduste ekraani avamiseks libistage avalehel üles või alla.
Avalehele naasmiseks libistage rakenduste ekraanil üles või alla. Samuti saate toksata kasutada
avakuva nuppu või Tagasi-nuppu.
Avaleht
Rakenduste ekraan
Kui lisate avalehele rakenduste nupu, saate rakenduste ekraani nupu toksamisega avada. Toksake
ja hoidke avalehel all tühja piirkonda, toksake Avaekraani seaded ja seejärel aktiveerimiseks
Rakenduste nupp lülitit. Rakenduste nupp lisatakse avalehe allossa.
Rakenduste nupp
35
Põhiline
Üksuste teisaldamine
Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Üksuse teisele paneelile liigutamiseks
lohistage see ekraani serva.
Avalehele rakenduse otsetee lisamiseks toksake ja hoidke rakenduste ekraanil üksust ning
lohistage see ekraani ülaossa. Rakenduse otsetee lisatakse avalehele.
Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.
Kaustade loomine
Looge kaustu ning koguge sarnased rakendused kokku, et neid kiirelt leida ja käivitada.
Toksake ja hoidke avalehel või rakenduste ekraanil rakendust all ning seejärel lohistage see teise
rakenduse peale.
Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi. Toksake Sisestage kausta nimi ja sisestage
kausta nimi.
• Rakenduste lisamine
Toksake kaustal valikut Rakenduste lisamine. Tähistage lisatavad rakendused ja toksake
Lisa. Rakendusi on võimalik lisada ka neid kausta lohistades.
• Rakenduste kaustast liigutamine
Toksake ja hoidke rakendust, et see teise kohta lohistada.
• Kausta kustutamine
Toksake ja hoidke kausta ja seejärel toksake Kustuta kaust. Kustutatakse ainult kaust.
Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.
36
Põhiline
Avalehe redigeerimine
Muutmisvalikutele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed ekraanil
kokku. Saate seada taustapildi, lisada vidinaid jne. Saate ka avalehe paneele lisada, kustutada või
ümber korraldada.
• Paneeli lisamine: libistage vasakule ja toksake seejärel
.
• Paneeli teisaldamine: toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude kohta.
• Paneeli kustutamine: toksake paneelil
.
• Taustpildid: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
• Vidinad: vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis
pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt. Toksake ja hoidke vidinat ning lohistage
see avalehele. Vidin lisatakse avalehele.
• Avaekraani seaded: saate muuta avakuva seadeid.
37
Põhiline
Avalehel kõigi rakenduste kuvamine
Saate panna seadme kõiki rakendusi avalehel kuvama, kasutamata eraldi rakenduste ekraani.
Toksake ja hoidke avalehel tühja ala ning seejärel toksake Avaekraani seaded → Avaekraani
paigutus → Ainult avaekraan → Rakenda.
Nüüd saate kõigile rakendustele ligi pääseda, libistades avalehel vasakule.
Indikaatorikoonid
Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud
enimkasutatavad ikoonid.
• Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks
lohistage see ekraani ülaosast alla.
• Mõned indikaatoriikoonid kuvatakse ainult teavituste paneeli avamisel.
• Mõned mudelid ei toeta kõnefunktsioone.
Ikoon
Tähendus
Signaali pole
Signaali tugevus
Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
GPRS-võrk ühendatud
EDGE-võrk ühendatud
UMTS-võrk ühendatud
HSDPA-võrk ühendatud
HSPA+-võrk ühendatud
/
LTE-võrk ühendatud
Wi-Fi ühendatud
Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
Asukohateenused on kasutusel
Kõne pooleli
Vastamata kõne
Uus teksti-või multimeediasõnum
Alarm aktiveeritud
Vaigistusrežiim aktiveeritud
38
Põhiline
Ikoon
Tähendus
Lennurežiim aktiveeritud
Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
Aku laadimine
Aku laetuse tase
Lukustusekraan
Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning
lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.
Ekraani avamiseks libistage ekraani sisse lülitudes ükskõik mis suunas.
Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage ekraani sisselülitamiseks toitenuppu või topelttoksake
ekraanil suvalises kohas.
Lukustatud ekraan
39
Põhiline
Ekraanilukustuse tüübi muutmine
Ekraanilukustuse tüübi muutmiseks käivitage rakendus Seaded, toksake Lukustusekraan →
Ekraaniluku tüüp ja valige seejärel tüüp.
Mustri, PIN-koodi või parooli seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate kaitsta oma isiklikke
andmeid, ennetades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi seadistamist nõuab
seade avamiseks alati avamiskoodi.
• Libistamine: ekraani avamiseks libista ekraanil mis tahes suunas.
• Muster: ekraani avamiseks joonista ekraanile muster neljast või enamast punktist.
• PIN-kood: ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast numbrist koosnev PIN.
• Parool: ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast tähemärgist, numbrist või sümbolist
koosnev parool.
• Puudub: ärge seadistage ekraani lukustamise meetodit.
Saate määrata oma seadme tehaseseadeid taastama, kui sisestate avamiskoodi mitu
korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Käivitage rakendus Seaded,
toksake Lukustusekraan → Turvaluku seaded, avage ekraan aktiivse ekraanilukuga
ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitil Aut. tehaseseadete läht.
Kuvahõive
Jäädvustage seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis.
vajutage ja hoidke korraga helitugevuse vähendusnuppu ja toitenuppu. Jäädvustatud pilte saate
näha valiku Galerii alt.
Samuti saate teha ekraanipilte, libistades käega vasakule või paremale üle ekraani. Kui see
funktsioon ei ole aktiveeritud, siis avage rakendus Seaded, toksake valikutel Täpsemad
funktsioonid → Liigutused ja seejärel toksake aktiveerimiseks lülitil Pihuga libistamine, et
jäädvustada.
Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist
teha.
40
Põhiline
Teavituste paneel
kui saate uusi teavitusi, ilmuvad olekuribale indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe
vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.
Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks
libistage ekraanil sõrmega ülespoole.
Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.
Otsige seadmest sisu või
rakendusi.
Menüü Seaded käivitamine.
Kiirseadete nupud
Vaadake teavituste üksikasju ja
teostage erinevaid toiminguid.
Kõigi teavituste kustutamine.
Juurdepääs teavituste
seadetele.
41
Põhiline
Kiirseadete nuppude kasutamine
Toksake kindlate funktsioonide aktiveerimiseks kiirseadete nuppudel. Rohkemate nuppude
vaatamiseks libistage teavituste paneelil allapoole.
Funktsioonide seadete muutmiseks toksake iga nupu all oleval tekstil. Üksikasjalikumate seadete
kuvamiseks toksake nupul ja hoidke seda all.
Nuppude ümberkorraldamiseks toksake → Nuppude järjestus, toksake nupul ja hoidke seda
all ning seejärel lohistage nupp teise kohta.
42
Põhiline
Teksti sisestamine
Klaviatuuri paigutus
E-kirjade saatmiseks, märkmete loomiseks ja muudel eesmärkidel teksti sisestamisel ilmub
klaviatuur automaatselt.
Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma
mõnele toetatud keelele.
Klaviatuuri rohkemate
funktsioonide vaatamine.
Klaviatuuri lisafunktsioonid
Eelneva tähemärgi kustutamine.
Suure tähe sisestamine. Kõigi
tähtede suureks muutmiseks
toksake kaks korda.
Järgmisele reale hüppamine.
Kursori liigutamine.
Sümbolite sisestamine.
Tühiku sisestamine.
Sisestuskeele muutmine
Toksake sisestuskeele klahvi, et sisestuskeelt vahetada. Toksake
sisestuskeeli ning seejärel valige kasutatavad keeled.
43
→ Keeled ja tüübid → Halda
Põhiline
Klaviatuuri muutmine
Klaviatuuri tüübi muutmiseks toksake
tüüp.
→ Keeled ja tüübid, valige keel ja soovitud klaviatuuri
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
Klaviatuuri lisafunktsioonid
Mõni funktsioon võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
•
: emotikonide sisestamine.
•
: kleebiste sisestamine.
•
: animeeritud GIF-ide lisamine.
•
: ümberlülitumine käsitsi kirjutamise režiimi.
Standardklaviatuurile
lülitamine.
Vaadake teavet käekirja
muutmise kohta.
•
: lõikelaualt üksuse lisamine.
•
: teksti häälsisestus.
•
: klaviatuuri seadete muutmine.
•
→
: klaviatuuri režiimi või suuruse muutmine.
•
→
: avage teksti redigeerimise paneel.
44
Põhiline
Kopeerimine ja kleepimine
1
2
3
Toksake ja hoidke teksti kohal.
Lohistage soovitud teksti valimiseks
, või toksake kogu teksti valimiseks Vali kõik.
või
Toksake Kopeeri või Lõika.
Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
4
Toksake ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada ja toksake Kleebi.
Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake Lõikelaud ja valige teksti.
Sõnaraamat
Otsige teatavaid funktsioone kasutades sõnade definitsioone, näiteks veebilehti sirvides.
1
Toksake ja hoidke sõna, mida soovite otsida.
Kui otsitav sõna ei ole märgistatud, lohistage soovitud teksti märgistamiseks
2
või
.
Toksake valikute nimekirjas Dictionary.
Kui sõnastikku ei ole eelnevalt seadmesse paigaldatud, toksake sõnastiku kõrval valikul
Move to Manage dictionaries, toksake sõnastiku kõrval
ja seejärel INSTALLI, et see alla
laadida.
3
Vaadake tähendust sõnastiku hüpikaknas.
Täisekraanile lülitumiseks toksake . Toksake ekraanil olevale definitsioonile, et kuvada
rohkem definitsioone. Sõna lisamiseks oma lemmiksõnade loendisse toksake üksikasjalikul
kuval või toksake Search Web, et kasutada sõna otsingusõnana.
45
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduste installimine ja deinstallimine
Galaxy Store
Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt
Samsung Galaxy seadmetele.
Käivitage rakendus Galaxy Store.
See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
Rakenduste installimine
Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks
.
Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks INSTALLI.
Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → Seaded → Värskenda
rakendusi automaatselt ja valige seejärel suvand.
Play pood
Ostke ja laadige alla rakendusi.
Käivitage rakendus Play pood.
Rakenduste installimine
Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.
Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks INSTALLI.
Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
→ Seaded →
Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake
Rakenduste automaatne värskendamine ja valige seejärel suvand.
46
Rakendused ja funktsioonid
Rakenduste haldamine
Rakenduste desinstallimine või keelamine
Toksake ja hoidke rakendust ning tehke valik.
• Desaktiveeri: blokeerige valitud vaikerakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.
• Desinstal.: deinstallige alla laaditud rakendused.
Rakenduste lubamine
Käivitage rakendus Seaded, toksake Rakendused →
toksake Aktiveeri.
→ Inaktiveeritud, valige rakendus ja
Rakenduse lubade seadistamine
Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmel olevaid andmeid. Kui
avate rakenduse, võib avaneda hüpikaken, kus teilt palutakse ligipääsu kindlatele funktsioonidele
või infole. Toksake hüpikaknas Luba, et rakendusele luba anda.
Rakenduste lubade seadete vaatamiseks käivitage rakendus Seaded ja toksake Rakendused.
Valige rakendus ja toksake Õigused. Saate vaadata rakenduse lubade nimekirja ja muuta
rakenduse lube.
Rakenduste lubade seadete vaatamiseks või muutmiseks loa kategooria alusel käivitage
rakendus Seaded ja toksake Rakendused → → Rakenduse load. Lubade andmiseks valige
üksus ning toksake nende kõrval olevaid lüliteid.
Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti
funktsioneerida.
47
Rakendused ja funktsioonid
Telefon (SM-T515)
Sissejuhatus
Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.
Helistamine
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Klahvist.
Sisestage telefoninumber.
Toksake häälkõne tegemiseks
või videokõne tegemiseks
.
Ligipääs lisavalikutele.
Kontaktide loendisse numbri
lisamine.
Telefoninumbri eelvaatamine.
Eelneva tähemärgi kustutamine.
48
Rakendused ja funktsioonid
Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine
Toksake Hiljut.-d või Kontaktid ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri
peal sõrmega paremale.
Kui see funktsioon on deaktiveeritud, käivitage rakendus Seaded, toksake Täpsemad
funktsioonid → Liigutused ja toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit Libista helistam. / sõn.
saatm.
Kiirvalimise kasutamine
Seadke kiirvalimise numbrid, et kiirelt kõnesid teha.
Numbri kiirvalimisse määramiseks toksake Klahvistik või Kontaktid → → Kiirvalimise
numbrid, valige kiirvalimisnumber ja seejärel lisage telefoninumber.
Kõne tegemiseks toksake ja hoidke klaviatuuril kiirvalimisnumbrit. Kui kiirvalimisnumber on
10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbri(te)l, seejärel toksake ja hoidke viimast
numbrit.
Näiteks kui seate numbrit 123 kiirvalimisnumbriks, toksake 1, toksake 2, seejärel toksake ja
hoidke 3.
Lukustatud ekraaniga helistamine
Lohistage lukustatud ekraanil ikoon
ringist välja.
Rahvusvahelise kõne tegemine
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Klahvist.
Toksake ja hoidke 0 all, kuni ilmub + märk.
Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake
49
.
Rakendused ja funktsioonid
Sissetulevad kõned
Kõnele vastamine
Sissetuleva kõne puhul lohistage
suurest ringist välja.
Kõnest keeldumine
Sissetuleva kõne puhul lohistage
suurest ringist välja.
Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage Saada sõnum riba üles. Kui lüliti Lisa
meeldetuletus on aktiveeritud, salvestatakse meeldetuletus, mis teile keeldutud kõnet ühe tunni
pärast taas meelde tuletab.
Erinevate keeldumissõnumite loomiseks käivitage rakendus Telefon, toksake → Seaded →
Kiirelt keeldumise sõnumid, sisestage sõnum ja toksake seejärel .
Vastamata kõned
Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal ikoon . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks
avage teavituste paneel. Või käivitage rakendus Telefon ja toksake vastamata kõnede loendi
vaatamiseks Hiljut.-d.
Telefoninumbrite blokeerimine
Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.
1
2
Käivitage rakendus Telefon ja toksake → Seaded → Numbrite blokeerimine.
Toksake Hiljut.-d või Kontaktid, valige kontaktid ja toksake Valmis.
Numbri käsitsi sisestamiseks toksake Telefoninumbri lisamine, sisestage number ja toksake
seejärel .
Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned
logitakse kõnelogisse.
Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit.
Toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit Tundmatute helistajate blok.
50
Rakendused ja funktsioonid
Valikud kõnede ajal
Kui tagakaamera ümber olev ala on kinni kaetud, võib kõne ajal esineda soovimatut heli.
Eemaldage tagakaamera juurest lisatarvikud, nagu ekraanikaitse või kleebised.
Häälkõne ajal
Võimalikud on järgnevad tegevused:
•
: ligipääs lisavalikutele.
• Lisa kõne: teise kõne tegemine. Esimene kõne pannakse ootele. Kui te lõpetate teise kõne,
jätkub esimene kõne.
• Sõnum: sõnumi saatmine.
• Bluetooth: bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
• Pane kõne ootele: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks Jätka kõnet.
• Vaigista: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
• Klahvistik / Peida: avage või sulgege klaviatuur.
•
: kestva kõne lõpetamine.
Videokõne ajal
Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:
•
: ligipääs lisavalikutele.
• Kaamera: kaamera väljalülitamine, et teine pool teid ei näeks.
• Vaheta: lülitamine esi- ja tagakaamerate vahel.
•
: kestva kõne lõpetamine.
• Vaigista: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
• Bluetooth: bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
51
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktile telefoninumbri lisamine
Kontaktidesse klaviatuurilt telefoninumbri lisamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Klahvistik.
Sisestage number.
Toksake Lisa kontaktidesse.
Toksake Loo kontakt, et uut kontakti luua, või toksake Värskenda olemasolevaid, et
olemasolevale kontaktile numbrit lisada.
Kontaktidesse kõnede loendist telefoninumbri lisamine
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Hiljut.-d.
Toksake telefoninumbril ja seejärel valikul Lisa.
Toksake Loo kontakt, et uut kontakti luua, või toksake Värskenda olemasolevaid, et
olemasolevale kontaktile numbrit lisada.
Telefoninumbrile sildi lisamine
Saate lisada telefoninumbritele silte ka ilma neid kontaktina salvestamata. Sedasi näete helistaja
teavet ka siis, kui kontakt salvestatud ei ole.
1
2
3
Käivitage rakendus Telefon ja toksake Hiljut.-d.
Toksake telefoninumbril.
Toksake Sildi lisamine, sisestage silt ja toksake Lisa.
Silt kuvatakse sissetuleva kõne ajal numbri all.
52
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktid
Sissejuhatus
Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.
Kontaktide lisamine
Uue kontakti loomine
1
2
3
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
.
Valige nähtavuse suvand ja toksake Vali.
Sisestage kontaktteave.
Valige salvestuskoht.
Pildi lisamine.
Sisestage kontaktteave.
Avage rohkem teabeväljasid.
Sõltuvalt valitud salvestuskohast võib salvestatava teabe liik varieeruda.
4
Toksake Salvesta.
53
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktide importimine
Lisage kontakte, importides neid teistest salvestuskohtadest oma seadmesse.
1
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
import/eksport → Impordi.
2
3
4
Valige salvestuskoht, millest kontakte importida.
→ Kontaktide haldamine → Kontaktide
Märgistage importimiseks VCF failid või kontaktid ning toksake Valmis.
Valige salvestuskoht, kuhu kontakte importida, ja toksake Impordi.
Veebikontodega kontaktide sünkroonimine
Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks
teie Samsungi kontole.
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundus → Kontod, seejärel valige konto,
millega sünkroonida soovite.
2
Toksake Sünkrooni konto ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Kontaktid.
Samsungi konto jaoks toksake → Sünkroonimise seaded ja toksake selle aktiveerimiseks
lülitit Kontaktid.
Kontaktide otsimine
Käivitage rakendus Kontaktid.
Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:
• Kerige kontaktide loendis üles või alla.
• Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi parema servas oleval indeksil.
• Toksake kontaktide loendi ülaosas
ja sisestage otsingu kriteeriumid.
54
Rakendused ja funktsioonid
Toksake kontaktil. Seejärel kasutage ühte järgnevatest variantidest.
•
: lemmikkontaktidesse lisamine.
•
/
•
: sõnumi koostamine. (SM-T515)
•
: e-kirja koostamine.
: hääl- või videokõne tegemine. (SM-T515)
Kontaktide jagamine
Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.
1
2
3
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake → Jaga.
Valige kontaktid ja toksake Jaga.
Valige jagamisviis.
Profiili salvestamine ja jagamine (SM-T515)
Salvestage ja jagage teistega oma profiiliteavet, näiteks fotot ja olekusõnumit, kasutades
profiilijagamise funktsiooni.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
• Profiilijagamise funktsioon ei pruugi olenevalt regioonist või teenusepakkujast
saadaval olla.
• Profiilijagamise funktsioon on kasutatav ainult nende kontaktidega, kes on oma
seadmes aktiveerinud profiilijagamise funktsiooni.
1
2
3
Käivitage rakendus Kontaktid ja valige oma profiil.
Toksake oma profiili muutmiseks Muuda ja seejärel toksake Salvesta.
Toksake Toksake siia, et jag. profiili ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Profiilijagamise funktsiooni kasutamiseks peab teie telefoninumber olema kinnitatud. Saate
vaadata oma kontaktide ajakohastatud profiilide teavet Kontaktid alt.
Et muuta, kui paljude kontaktidega te oma profiili jagate, toksake Valige, mida jagada,
valige jagatav üksus ja seejärel valige valik.
55
Rakendused ja funktsioonid
Gruppide loomine
Võite lisada gruppe nagu näiteks perekond või sõbrad ja hallata kontakte gruppide kaupa.
1
2
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
→ Rühmad → Loo rühm.
Sisestage grupi nimi.
Grupile helina seadistamiseks toksake Rühma helin ja valige helin. (SM-T515)
3
4
Toksake Lisa liige, valige kontaktid, keda soovite gruppi lisada ja toksake seejärel Valmis.
Toksake Salvesta.
Grupisõnumi saatmine (SM-T515)
Te saate saata grupisõnumi kõigile grupi liikmetele samaaegselt.
Käivitage rakendus Kontaktid, toksake
Saada sõnum.
→ Rühmad, valige grupp ja toksake seejärel →
Duplikaatkontaktide ühendamine
Kui impordite kontakte teistest salvestuskohtadest või sünkroonite kontakte teistele kontodele,
võib teie kontaktide loend hõlmata duplikaatkontakte. Ühendage duplikaatkontaktid üheks, et
kontaktide loendit lühemaks muuta.
1
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake
kontaktid.
2
Märgistage kontaktid ja toksake Ühenda.
→ Kontaktide haldamine → Ühenda
Kontaktide kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Kontaktid ja toksake → Kustuta.
Valige kontaktid ja toksake Kustuta.
Kontaktide ükshaaval kustutamiseks avage kontaktide loend ja toksake kontaktil. Seejärel
toksake → Kustuta.
56
Rakendused ja funktsioonid
Sõnumid (SM-T515)
Sissejuhatus
Saatke ja vaadake vestluse ajal sõnumeid.
Sõnumite saatmine
Rändluse ajal võib sõnumite saatmine teile lisakulusid tekitada.
1
2
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake
.
Lisage saajad ja sisestage sõnum.
Helisõnumi salvestamiseks ja saatmiseks toksamine ja hoidke all , rääkige sõnum ja
vabastage sõrm. Salvestamise ikoon kuvatakse vaid peidetud klaviatuuri ajal.
Saaja
Saajate sisestamine.
Failide manustamine.
Sõnumi saatmine.
Sõnumi sisestamine.
3
Toksake sõnumi saatmiseks
Kleebiste sisestamine.
.
57
Rakendused ja funktsioonid
Sõnumite vaatamine
Sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.
Rändluse ajal võib sõnumite vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.
1
2
3
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake Vestlused.
Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
Vaadake oma vestlust.
• Sõnumile vastamiseks toksake Sisestage sõnum ja toksake pärast sõnumi sisestamist
.
• Fondi suuruse reguleerimiseks libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.
• Telefoninumbri kontaktidesse lisamiseks toksake Lisa kontaktidesse.
Soovimatute sõnumite blokeerimine
Keelduge konkreetsetest saabuvatest sõnumitest, lisades need numbrid oma
blokeerimisnimekirja.
1
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake → Seaded → Numbrite ja sõnumite blokeerim.
→ Numbrite blokeerimine.
2
Toksake Sisendkaust ja valige kontakt või telefoninumber. Võite ka toksata Kontaktid, valida
kontaktid ja seejärel toksata Valmis.
Numbri käsitsi sisestamiseks sisestage valiku Sisestage number all telefoninumber ja
toksake .
58
Rakendused ja funktsioonid
Sõnumiteatiste seadmine
Saate muuta teavitamise heli, ekraani võimalusi ja muud.
1
Käivitage rakendus Sõnumid, toksake → Seaded → Teavitused ja toksake aktiveerimiseks
lülitit.
2
Teavitamise seadete muutmine.
Sõnumi meeldetuletuse seadistamine
Saate seada alarmsignaali, mis teatab teile intervalliga, et teil on vaatamata teateid. Kui see
funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus Seaded, toksake Juurdepääs → Täpsemad
seaded → Teavituse meeldetuletus ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
Sõnumite kustutamine
1
2
3
Käivitage rakendus Sõnumid ja toksake Vestlused.
Valige sõnumiloendist kontakt.
Toksake ja hoidke all teadet, toksake Kustuta.
Mitme teate kustutamiseks märgistage kustutamiseks valitavad teated.
4
Toksake Kustuta.
59
Rakendused ja funktsioonid
Internet
Sissejuhatus
Sirvige teabe otsimiseks veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile
mugavalt ligi pääseda.
Veebilehtede sirvimine
1
2
3
Käivitage rakendus Internet.
Toksake aadressivälja.
Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake Mine.
Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.
Lehtede vahel liikumine.
Ligipääs lisavalikutele.
Lisa praegune veebileht
järjehoidjatesse.
Järjehoidjate kuvamine.
Vaheakna sulgemine.
Avalehe avamine.
Uue vaheakna avamine.
Praeguse veebilehe
värskendamine.
60
Rakendused ja funktsioonid
Salarežiimi kasutamine
Salarežiimis saate eraldi hallata avatud vahekaarte, järjehoidjaid ja salvestatud lehekülgi.
Salarežiimi saate parooliga lukustada.
Salarežiimi aktiveerimine
Toksake → Lül. salarež. sisse Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda, määrake, kes
salarežiimi korral kasutatakse ka parooli.
Salarežiimis muudab seade tööriistaribade värvi.
Salarežiimis ei ole võimalik kasutada mõningaid funktsioone nagu näiteks
ekraanitõmmiste tegemine.
Turvalisusseadete muutmine
Saate oma parooli muuta.
Toksake
parooli.
→ Seaded → Privaatsus ja turvalisus → Salarežiimi luku määramine → Muuda
Salarežiimi deaktiveerimine
Toksake
→ Lülita salarežiim välja.
61
Rakendused ja funktsioonid
E-post
E-posti kontode seadistamine
Seadistage E-post esmakordsel avamisel e-posti konto.
1
2
3
Käivitage rakendus E-post.
Valige loendist e-posti teenus või toksake Muud.
Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.
→
Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake
→ Lisa konto.
Kui teil on rohkem kui üks e-posti konto, saate ühe määrata vaikekontoks. Toksake
→ Määra vaikekonto.
→
E-kirjade saatmine
1
2
3
Toksake e-kirja koostamiseks
.
Lisage saajad ja sisestage teema ja tekst.
Toksake e-kirja saatmiseks
.
E-kirjade lugemine
Kui E-post on avatud, lülitub seade automaatselt uute e-kirjade otsimisele. E-kirjade käsitsi
otsimiseks libistage e-kirjade loendi otsast allapoole.
Toksake e-kirjale, et seda lugeda.
Kui e-posti sünkroniseerimine on keelatud, siis uusi e-kirju ei saa taastada. E-posti
sünkroniseerimise lubamiseks toksake → → teie konto nimi ja siis toksake
Sünkrooni konto aktiveerimiseks lülitit.
62
→
Rakendused ja funktsioonid
Kaamera
Sissejuhatus
Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.
Kaamera kasutamise reeglid
• Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
• Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
• Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.
Kaamera käivitamine
Kaamera käivitamiseks kasutage järgnevaid viise.
• Käivitage rakendus Kaamera.
• Lohistage lukustatud ekraanil ikoon
ringist välja.
• Mõni meetod võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
• Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui valite lukustatud ekraanil rakenduse
Kaamera või kui ekraan on lülitatud välja ning olete valinud ekraanilukustusmeetodi.
• Kui tehtud fotod tunduvad hägused, puhastage kaamera objektiivi ja proovige uuesti.
Pildistamine
1
Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.
• Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.
Lohistage objektiivi valiku ikooni vaheldumisi vasakule või paremale. Suumi funktsioonid
on saadaval ainult tagakaamera kasutamise ajal.
• Fotode heleduse reguleerimiseks toksake ekraani. Kohandusriba ilmumisel tirige
kohandusribal või poole.
63
Rakendused ja funktsioonid
2
Toksake pildistamiseks
.
Kleebiste loend
Kaamera seaded
Lülitamine esi- ja
tagakaamerate vahel.
Praeguse võtterežiimi
valikud
Pildistamine.
Objektiivi valimine.
Eelvaate pisipilt
Stseeni optimaatori
nupp
Võtterežiimid
Hetkerežiim
• Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
• Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
• Veenduge, et objektiiv ei oleks katki või kahjustatud. Vastasel juhul ei pruugi seade
mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
64
Rakendused ja funktsioonid
Pildistamiseks objektiivi valimine
Toksake eelvaate ekraanil Foto või Video, valige soovitud objektiiv ja seejärel tehke foto või
salvestage video.
•
: lainurk-objektiiv laseb teil teha tavapäraseid fotosid ja salvestada tavalisi videoid.
•
: (2x optilise suumiga) telefoto-objektiiv võimaldab teil palju selgemaid fotosid teha ja
videoid salvestada, kuna suurendab pildistatavat objekti.
Tavaline pildistamine
2x optilise suumiga
pildistamine
65
Rakendused ja funktsioonid
Fotorežiim
Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne
pildistada. Nutika kaamera funktsioon tuvastab objekti automaatselt ja optimeerib värvi ja kõik
efektid.
Toksake võtterežiimide loendis Foto ja toksake pildi jäädvustamiseks
.
Stseeni optimeerija
Kaamera reguleerib objekti tuvastades värviseaded ja rakendab optimeeritud efekti
automaatselt.
Toksake võtterežiimide loendis Foto. Kui kaamera tuvastab objekti, stseeni optimaatori nupp
muutub ja rakendatakse optimeeritud värvi ja efekti.
• Kui see funktsioon pole aktiveeritud, toksake eelvaate ekraanil
Stseeni optimeerija, et see aktiveerida.
ja toksake lülitit
• Kui te ei soovi seda funktsiooni kasutada, toksake eelvaate ekraanil stseeni
optimaatori nuppu.
66
Rakendused ja funktsioonid
Selfide tegemine
Te saate eesmise kaameraga autoportreesid teha.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis Foto.
3
4
Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake
eesmisele kaamerale.
Toksake pildistamiseks
, et lülituda autoportreede tegemiseks
.
Filtrite ja iluefektide kasutamine
Enne foto tegemist saate valida filtriefekti ja muuta näojooni, näiteks oma nahatooni või näokuju.
1
2
Toksake eelvaate ekraanil
.
Valige filtriefekt või iluefektid ja pildistage.
Säri (AE) ja fookuse (AF) lukustamine
Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud
muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.
Fokusseerimiseks toksake alale ja hoidke seda all, ala alla ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri
sätted lukustatakse. Sätted on lukustatud ka pärast pildi tegemist.
67
Rakendused ja funktsioonid
Videorežiim
Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne videoid
salvestada.
1
2
Toksake võtterežiimide loendis Video.
Toksake video salvestamiseks
.
• Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake
.
• Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida.
Automaatfookuse režiimi kasutamiseks toksake , et tühistada käsitsi seadistatud
fookus.
2x optiline suum ei pruugi halva valgustusega keskkondades toimida.
3
Toksake video jäädvustamise peatamiseks
.
Video jaoks kuvasuhte muutmine
Saate video jaoks kuvasuhet seadistada.
Toksake eelvaate ekraanil
ja valige kuvasuhe.
68
Rakendused ja funktsioonid
Võtterežiimide kasutamine
Pildistusrežiimi muutmiseks lohistage pildistusrežiimi loendit vasakule või paremale või libistage
paremale või vasakule eelvaate ekraanil.
Valige soovitud võtterežiim.
Võtterežiimide loend
Professionaali režiim
Saate fotode jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttesuvandeid, näiteks
säriväärtust ja ISO-tundlikkust.
Toksake võtterežiimide loendis Pro. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake
foto jäädvustamiseks .
Saadaolevad valikud
•
: valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad
paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti
liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel
põhjustada müra.
•
: valige sobiv valgetasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata
värvi temperatuuri.
•
: muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage
halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
69
Rakendused ja funktsioonid
Panoraamrežiim
Tehke panoraamrežiimis fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.
Parima võtte saamiseks panoraamrežiimis järgige neid nõuandeid:
• Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
• Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te
seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
• Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.
1
2
3
Toksake võtterežiimide loendis Panoraam.
Toksake
ja liigutage seadet aeglaselt ühes suunas.
Toksake
pildistamise lõpetamiseks.
Kaameraseadete kohandamine
Praeguse võtterežiimi valikud
Kasutage eelvaate ekraanil alljärgnevaid valikuid.
Olemasolevad suvandid võivad olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast
erineda.
•
: välgu sisse- või väljalülitamine.
Ärge kasutage välku silmade lähedal. Välgu kasutamine silmade lähedal võib
põhjustada ajutist nägemiskadu või kahjustada silmi.
•
: valige viivitusaja pikkus enne, kui kaamera automaatselt pildistab.
•
: saate valida fotode kuvasuhte.
•
: kohaldage iluefektid või filtri efekt.
70
Rakendused ja funktsioonid
•
•
: valige videote kuvasuhe.
: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. Keskmestav
mõõtmine puhul kasutatakse võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.
Punktmõõtmine puhul kasutatakse võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte
säri arvutada.
Maatriksmõõtmine keskendub kogu stseenile.
Kaamera seaded
Toksake eelvaate ekraanil
võimalikud olla.
. Osad suvandid ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt
Intelligentsed funktsioonid
• Stseeni optimeerija: määrake seade objektist või stseenist sõltuvalt automaatselt värve
reguleerima.
Pildid
• Valikute salvestamine: valige fotode salvestamise viis.
Videod
• Tagumise video suurus: valige tagakaameraga jäädvustatavate fotode resolutsioon.
Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem
mäluruumi.
• Eesmise video suurus: valige esikaameraga jäädvustatavate videote resolutsioon.
Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem
mäluruumi.
• Ruumisäästlik video: kui aktiveerite suure tõhususega videofunktsiooni, saate salvestada
videoid HEVC-vormingus. Teie HEVC-videod salvestatakse seadme mälumahu hoidmiseks
pakitud failidena.
HEVC-videoid ei saa esitada teistes seadmetes ega netis jagada.
71
Rakendused ja funktsioonid
Kasulikud funktsioonid
• HDR (rikkalik toon): tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage detailid isegi eredates ning
tumedates kohtades.
• Ruudustik: kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide
valimisel.
• Asukohasildid: lisab fotole GPS-i asukohasildi.
• GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud,
nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
• Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks
lülitage asukohasiltide seade välja.
• Kaamerarežiimid: saate vaadata saadaolevaid võtterežiime või muuta võtterežiimide
loendit.
• Salvestamismeetodid: valige foto või video salvestamise pildistamismeetod.
• Salvestamiskoht: salvestuskoha valimine. See funktsioon ilmub mälukaardi sisestamisel.
• Lähtesta seaded: kaamera seadete lähtestamine.
• Võtke meiega ühendust: esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.
Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Members.
• Kaamera teave: vaadake kaamera rakenduse versiooni ja õigusalast teavet.
72
Rakendused ja funktsioonid
Galerii
Sissejuhatus
Vaadake oma mobiilseadmes salvestatud pilte ja videoid. Lisaks saate pilte ja videoid albumi
kaupa hallata või luua lugusid.
Piltide vaatamine
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Pildid.
Valige pilt.
Ligipääs lisavalikutele.
Pildi lisamine lemmikutesse.
Pildi jagamine teistega.
Pildi muutmine.
Pildi kustutamine.
Saate luua GIF-animatsiooni või mitmest pildist kollaaži. Toksake loendis valikutel →
Loo GIF või Loo kollaaž ja seejärel valige pildid.
Piltide otsing
Käivitage rakendus Galerii ja toksake , et näha pilte, mis on selliste kategooriate nagu tüüp,
asukoht, dokumendid alusel sorteeritud.
Otsisõnade abil piltide otsimiseks toksake otsinguväljale.
73
Rakendused ja funktsioonid
Videote kuvamine
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Pildid.
Valige esitatav videofail.
Toksake video mängimiseks Esita videot.
Riba libistamise
teel
edasi-tagasikeri
mine.
Ligipääs
lisavalikutele.
Aktiivse ekraani
jäädvustamine.
Animeeritud GIF-i
loomine.
Ekraanisuhte
muutmine.
Lülitu ümber
hüpikvideopleierile.
Taasesitamise
ekraani
lukustamine.
Ekraani pööramine
Eelmisele videole
hüppamine.
Toksake ja hoidke
tagasikerimiseks.
Järgmisele videole
hüppamine.
Toksake ja hoidke
edasikerimiseks.
Taasesituse
peatamine ja
jätkamine.
Heleduse reguleerimiseks libistage sõrme taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla,
helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.
Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.
74
Rakendused ja funktsioonid
Fotode või videote vaatamine kategooriatena
Saate vaadata fotosid ja videoid kategooriatena.
Käivitage rakendus Galerii, toksake Pildid või Albumid ja seejärel lohistage kategooria valimiseks
loendit alla.
• Videod: teie seadmes salvestatud videote vaatamine.
• Lemmikud: teie lemmikfotode ja -videote vaatamine.
• Asukohad: samas asukohas tehtud fotode ja videote vaatamine.
• Soovitatud: soovitatud sisu vaatamine.
Albumite kuvamine
Saate vaadata fotosid ja videoid, mis on sorteeritud kaustadesse või albumitesse. Teie loodud
animeeritud GIF-faile või kollaaže sorteeritakse ka albumite loendis teie kaustades.
Käivitage rakendus Galerii, toksake Albumid ja valige album.
Albumite peitmine
Albumeid saate ka peita.
Vaikimisi loodud albumeid, nagu näiteks Kaamera ja Ekraanipildid, ei saa peita.
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Albumid.
Toksake → Peida või kuva albumid.
Peitmiseks toksake albumi lülitil.
75
Rakendused ja funktsioonid
Lugude vaatamine
Kui teete või salvestate pilte või videoid, loeb teie seade nende kuupäeva ja asukoha silte,
sorteerib pilte ja videoid ja loob siis lugusid. Lugude automaatseks loomiseks peate tegema või
salvestama mitu pilti ja videot.
Käivitage rakendus Galerii, toksake Lood ja valige lugu.
Lugude loomine
Erinevate teemadega lugude loomine.
1
2
3
4
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Lood.
Toksake → Loo lugu.
Sisestage loole nimi ning toksake Loo.
Märgistage loosse hõlmatavad pildid või videod ja toksake Valmis.
Loosse piltide või videote lisamiseks valige lugu ja toksake → Lisa.
Loost piltide või videote eemaldamiseks valige lugu, toksake → Muuda, märgistage
eemaldatavad pildid või videod ja toksake seejärel Eemalda loost.
Lugude kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja toksake Lood.
Toksake ja hoidke kustutatavat lugu ja toksake Kustuta.
76
Rakendused ja funktsioonid
Piltide ja videote sünkroonimine
Kui sünkroonite oma Galerii rakenduse Samsung Cloud teenusega, salvestatakse ka järgnevad
fotod ja videod Samsung Cloudi. Samsung Cloudi salvestatud pilte ja videoid saate vaadata oma
Galerii rakendusest ja teistest seadetest.
Käivitage rakendus Galerii, toksake → Seaded ja toksake seejärel aktiveerimiseks lülitit
Sünkrooni teenusega Samsung Cloud rakendus ja Samsung Cloud sünkroniseeritakse.
Piltide või videote kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Galerii.
Valige pilt või video, mida kustutada soovite.
Et kustutada mitut faili, toksake loendis kustutataval failil ja hoidke seda all ning märgistage
rohkem kustutatavaid faile.
3
Toksake
või Kustuta.
Prügikastifunktsiooni kasutamine
Te saate hoida kustutatud pilte ja videoid prügikastis. Failid kustutatakse teatud aja möödudes.
Käivitage rakendus Galerii, toksake → Seaded ja toksake seejärel lülitit Prügikast, et see
aktiveerida.
Prügikastis olevate failide nägemiseks käivitage rakendus Galerii ja toksake → Prügikast.
77
Rakendused ja funktsioonid
Mitmikaken
Sissejuhatus
Mitmikaken võimaldab teil jaotatud kraani vaates samaaegselt kasutada kaht rakendust. Samuti
saate hüpikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.
Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.
Jaotatud ekraani vaade
Hüpikakna vaade
Jaotatud ekraani vaade
1
2
Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake Poolitatud ekraani
vaates avamine.
Valitud rakendus käivitatakse ülemises aknas.
78
Rakendused ja funktsioonid
3
Alumises aknas libistage vasakule või paremale et valida käivitamiseks mõni muu rakendus.
Et käivitada rakendusi, mida hiljuti kasutatud rakenduste loendis ei leidu, toksake avakuva
nuppu või Tagasi nuppu ja valige sealt rakendus.
Akna suuruse reguleerimine
Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist riba üles või alla.
Kui lohistate rakenduste akende vahelise riba ekraani üla- või alaserva, maksimeeritakse aken.
79
Rakendused ja funktsioonid
Hüpikakna vaade
1
2
Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake Ava hüpikvaates.
Rakenduse ekraan kuvatakse hüpikakna vaates.
Akna
minimeerimine.
Akna
maksimeerimine.
Rakenduse
sulgemine.
Reguleerige
läbipaistvuse
taset.
Hüpikakende liigutamine
Hüpikakna teisaldamiseks toksake akna tööriistaribal ja lohistage see uude asukohta.
80
Rakendused ja funktsioonid
Laste avaekraan
Sissejuhatus
Saate piirata laste juurdepääsu teatud rakendustele, määrata kasutamise ajad ja määrata seaded
lõbusaks ja turvaliseks keskkonnaks, kui seadet kasutavad lapsed.
Kids Home käivitamine
Kids Home funktsiooni esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige ekraani
juhiseid oma seadme seadistamiseks.
1
Avage teavituste paneel, libistage teavituste paneelil alla ja toksake seejärel
avaekraan), et seda aktiveerida.
2
3
Lugege Kids Home sissejuhatust ja toksake Järgmine.
(Laste
Looge PIN, et seda Kids Home funktsiooniga kasutada.
Kui olete juba seadistanud seadme ekraaniluku, saate sama lukustusmeetodit kasutada ka
Kids Home'i funktsioonis uut PINi loomata.
Seejärel näete Kids Home lehte.
Teie varem seadistatud ekraanilukustusmeetodi või teie loodud PINi kasutatakse
funktsiooni Vanemlik kontroll aktiveerimisel või Kids Home'i sulgemisel.
81
Rakendused ja funktsioonid
Kids Home'i kasutamine
Avage teavituste paneel, libistage teavituste paneelil alla ja toksake seejärel
avaekraan), et seda aktiveerida. Seejärel näete Kids Home lehte.
(Laste
Valige Kids Home'i ekraanil rakendus, mida kasutada soovite.
Ligipääs
lisavalikutele.
Saadaval
rakendused
Kids telefon
Laste
kunstistuudio
Kids
kaamera
Laste brauser
Kids galerii
Vanemliku järelevalve funktsioonide kasutamine
Saate Kids Home'i seadistusi konfigureerida ja vaadata kasutamise ajalugu.
Rakenduse Kids Home ekraanil toksake → Vanemlik järelevalve ja sisestage oma avamiskood.
• Lapse nimi: hallake oma lapse profiili.
• Igapäevase mängimisaja määramine: kids Home'i kasutusaja piiramine.
• Igapäevane kasutusaeg: kids Home'i igapäevase kasutuse kuvamine.
• Tegevus: kids Home'i tegevuste ajaloo kuvamine.
• Sageli ühendust võetud: kids Home'i sagedaste kontaktide kuvamine.
• Minu lapse looming: kids Home'i rakendustes loodud tööde kuvamine.
• Lubatud sisu: kids Home'i toetatud rakenduste ja sisu kuvamine ja lisamine.
Kids Home'i sulgemine
Kids Home'i sulgemiseks toksake Tagasi-nuppu või toksake → Sulge Kids Home ja seejärel
sisestage oma avamiskood.
82
Rakendused ja funktsioonid
Samsung Members
Samsung Members pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks seadme probleemide diagnostika,
ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning veaaruandeid. Lisaks saate teistega jagada teavet
Galaxy kasutajate kogukonnas või vaadata uusimaid Galaxy uudiseid ja nõuandeid. Samsung
Members saab aidata lahendada teil mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku
puutuda.
• Selle rakenduse saadavus ning toetatavad funktsioonid võivad sõltuvalt regioonist või
teenusepakkujast erineda.
• Tagasiside esitamiseks või kommentaaride jätmiseks peate oma Samsungi kontosse
sisse logima. Vaadake lisateavet jaotisest Samsungi konto.
Samsung Notes
Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile käsitsi.
Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.
Märkmete loomine
1
2
Käivitage rakendus Samsung Notes ja toksake
.
Valige ekraani ülaosas olevalt tööriistaribalt sisestusmeetod ja koostage märge.
Kasutage teksti sisestamiseks
klaviatuuri.
Pildi või helisalvestuse lisamine.
Pliiatsitega kirjutamine või
joonistamine.
Pintslitega värvimine.
3
Kui te olete märkme tegemise lõpetanud, toksake Salvesta.
83
Rakendused ja funktsioonid
Märkmete kustutamine
1
2
Käivitage rakendus Samsung Notes.
Toksake ja hoidke all märget, mida soovite kustutada.
Mitme märkme kustutamiseks märgistage rohkem märkmeid kustutamiseks.
3
Toksake Kustuta.
Kalender
Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused või meeldetuletused oma planeerijasse.
Sündmuste loomine
1
Käivitage rakendus Kalender ja toksake
või toksake kaks korda kuupäeval.
Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake
.
2
Sisestage sündmuste üksikasju.
Sündmusega kuvatava kleebise
valimine.
Pealkirja sisestamine.
Sündmuse värvi muutmine.
Kestuse määramine.
Kalendri valimine sündmuse
salvestamiseks.
Alarmi seadistamine.
Asukoha sisestamine.
Märkme lisamine.
Lisaüksikasjade lisamine.
3
Sündmuse salvestamiseks toksake Salvesta.
84
Rakendused ja funktsioonid
Meeldetuletuste loomine
Saate meeldetuletustena ülesandeid luua ja saada iga meeldetuletuse jaoks eelnevalt
seadistatud ajal või kohas teavituse. Käivitage rakendus Kalender ja toksake → Reminder.
Rakendus Reminder käivitub. Lisateavet vt jaotisest Reminder.
Sündmuste kontodega sünkroonimine
1
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Kontod ja varundus → Kontod, seejärel valige konto,
millega sünkroonida soovite.
2
Toksake Sünkrooni konto ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Kalender.
Samsungi konto jaoks toksake → Sünkroonimise seaded ja toksake selle aktiveerimiseks
lülitit Kalender.
Sünkroonitavate kontode lisamiseks käivitage rakendus Kalender ja toksake → → Lisa uus
konto. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse see
nimekirjas.
Minu Failid
Avage ja hallake erinevaid seadmesse salvestatud faile.
Käivitage rakendus Minu Failid.
Kuvage igas salvestuskohas salvestatud faile.
Ebavajalike andmete kontrollimiseks ja seadme mälumahu vabastamiseks toksake →
Mäluanalüüs.
Failide või kaustade otsimiseks toksake
.
85
Rakendused ja funktsioonid
Kell
Sissejuhatus
Seadistage äratus, vaadake praegust kellaaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või
seadistage konkreetne kestus.
Alarm
Käivitage rakendus Kell ja toksake Alarm.
Alarmide seadistamine
Toksake alarmide loendis , määrake alarmi aeg, valige päevad, mil alarmi korratakse, määrake
muud erinevad alarmi suvandid ja toksake seejärel Salvesta.
Äratuse aja sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmide loendis alarmi kõrval olevat
lülitit.
Alarmide peatamine
Toksake alarmi peatamiseks Eira. Kui te olete varem lubanud äratuse korduse, toksake valikul
Kordus, et korrata alarmi pärast kindla aja möödumist.
Alarmide kustutamine
Toksake ja hoidke alarmi, märgistage kustutatavad alarmid ning seejärel toksake Kustuta.
Maailmakell
Käivitage rakendus Kell ja toksake Maailmakell.
Kellade loomine
Toksake
, sisestage linna nimi või valige linn kaardilt ja toksake seejärel Lisa.
Ajavööndi konverteri kasutamiseks toksake → Ajatsooni teisendaja.
Kella kustutamine
Toksake ja hoidke kella, märgistage kustutatavad kellad ning seejärel toksake Kustuta.
86
Rakendused ja funktsioonid
Stopper
1
2
Käivitage rakendus Kell ja toksake Stopper.
Toksake Alusta sündmuse aja käivitamiseks.
Sündmuse ajavõtul ringiaegade salvestamiseks toksake Ring.
3
Toksake ajavõtu peatamiseks Peata.
• Ajavõtu taaskäivitamiseks toksake Jätka.
• Ringiaegade kustutamiseks toksake Lähtesta.
Taimer
1
Käivitage rakendus Kell ja toksake Taimer.
Sagedasti kasutatava taimeri lisamiseks toksake
toksake Lisa.
2
, määrake kestus ja nimi ja seejärel
Seadistage kestus ja toksake seejärel Alusta.
Kestvuse sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
3
Kui taimer peatub, toksake Eira.
Kalkulaator
Teostage lihtsaid või keerukaid arvutusi.
Käivitage rakendus Kalkulaator.
Arvutuste ajalugu kuvatakse ekraani ülaservas.
Ajaloo puhastamiseks toksake Kustuta ajalugu.
Ühikute teisendamise vahendi kasutamiseks toksake
pikkus ja temperatuur, teistesse ühikutesse teisendada.
87
. Saate mitmeid väärtusi, nagu pindala,
Rakendused ja funktsioonid
Reminder
Looge meeldetuletusi, et luua tegemist vajavate asjade ajakava või sisu hiljem vaadata. Saate iga
meeldetuletuse jaoks eelnevalt seadistatud ajal või kohas teavituse.
• Täpsemate teavituste saamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
• Selle funktsiooni täielikuks kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
• Asukohapõhiste meeldetuletuste kasutamiseks tuleb sisse lülitada GPS.
Meeldetuletuse lisamine
Rakenduse Reminder käivitamine rakendusest Calendar
Käivitage rakendus Kalender ja toksake → Reminder. Kuvatakse Reminder kuva ja rakenduse
Reminder ikoon ( ) lisatakse rakenduste ekraanile.
Meeldetuletuste loomine
Looge meeldetuletusi erinevaid meetodeid kasutades. Meeldetuletus annab märku, kui
olete seadistanud kindla aja või asukoha. Saate salvestada ka erinevat sisu, näiteks memo või
veebisaidi aadressi ja seda hiljem vaadata.
Näiteks võite luua meeldetuletuse „Kasta koju saabudes lilli”.
1
2
3
Käivitage rakendus Reminder.
Toksake Kirjuta meeldetuletus või
ja sisestage meeldetuletuse teabeks „Kasta lilli”.
Toksake koht → Määra tingimused → Vali koht ning määrake asukohaks kodu.
88
Rakendused ja funktsioonid
4
Toksake Kui saabun asuk. → Valmis.
5
Meeldetuletuse salvestamiseks toksake Salvesta.
Koju saabudes kuvatakse meeldetuletus „Kasta lilli”.
Meeldetuletuse teavituste kontrollimine
Eelnevalt seadistatud ajal või kohas ilmub hüpikaken. Toksake Lõpeta või Kordus.
Meedetuletuste loendi vaatamine
Käivitage rakendus Reminder, et meeldetuletuste loendit näha. Meeldetuletuse üksikasjade
vaatamiseks valige meeldetuletus.
89
Rakendused ja funktsioonid
Meeldetuletuse detailide muutmine
Lisage või muutke meeldetuletuse detaile, nagu sagedus, kuupäev ja aeg või koht.
1
2
Valige meeldetuletuste loendis meeldetuletus ja toksake Redigeeri.
Muutke tingimusi ja toksake Salvesta.
Meeldetuletuse teave
Meeldetuletuse värvi
muutmine.
Nimekirja lisamine.
Pildi lisamine.
Meeldetuletuse tingimused
Meeldetuletuste lõpetamine
Märkige meeldetuletused, mida pole enam vaja meelde tuletada, lõpetatuks.
Valige meeldetuletuste loendis meeldetuletus ja toksake Lõpeta. Samuti võite meeldetuletuse
vasakule lohistada.
Meeldetuletuste taastamine
Taastage lõpetatuks märgitud meeldetuletusi.
1
2
Toksake meeldetuletuste loendis → Lõpule viidud → Redigeeri.
Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake Taasta.
Meeldetuletused lisatakse meeldetuletuste loendisse ja te saate eelnevalt seadistatud
ajahetkel meeldetuletuse.
Meeldetuletuste kustutamine
Meeldetuletuse kustutamiseks lohistage meeldetuletus paremale. Mitme meeldetuletuse
kustutamiseks toksake ja hoidke meeldetuletust, märgistage meeldetuletused, mida soovite
kustutada, ning seejärel toksake Kustuta.
90
Rakendused ja funktsioonid
Sisu jagamine
Jaga sisu, kasutades selleks mitmesuguseid jagamisfunktsioone. Alltoodud toimingud on näide
piltide jagamise kohta.
Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi. (SM-T515)
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
ning valige jagamismeetod, näiteks e-kiri.
Kui teil on infovahetuse või jagamise ajalugu, ilmuvad inimesed, kellega te ühendust
võtsite, jagamisvalikute paneelile. Selleks, et nendega vastava rakenduse kaudu otse
sisu jagada, valige soovitud isiku ikoon. Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage
rakendus Seaded, toksake Täpsemad funktsioonid ning toksake selle aktiveerimiseks
lülitil Direct share.
91
Rakendused ja funktsioonid
Lisafunktsioonide kasutamine
• Suurte failide jagamine: suurte failide jagamine. Laadige failid üles Samsungi
säilitusserverisse ja jagage neid teistega veebilingi või koodi abil. Selle funktsiooni
kasutamiseks peab teie telefoninumber olema kinnitatud. (SM-T515)
• Smart View: saate vaadata seadmes kuvatavat sisu suurel ekraanil, kui ühendate selle
ekraanipeegelduse toega teleri või monitoriga.
Kui saaja seadmele on saadetud kujutis, siis ilmub nende seadmele teade. Toksake teatele, et
kujutist vaadata või alla laadida.
Daily Board
Sissejuhatus
Pildiraami funktsioon võimaldab kasutada tahvelarvutit laadimise ajal pildiraamina. Saate
nautida slaidiesitlust oma lemmikpiltidega ja vaadata teavet, näiteks kellaaega või ilmateadet.
92
Rakendused ja funktsioonid
Pildiraami käivitamine
1
2
Lohistage olekuriba seadme laadimise ajal alla, et avada teavituspaneel.
Toksake valikul Toksake siia, et käivitada Daily Board, et käivitada pildiraam.
Kui kasutate funktsiooni esmakordselt, lugege läbi kasutustingimised ja nõustuge nendega
ning seejärel toksake Nõustun.
Piltide lisamine
Saate lisada kuvamiseks oma lemmikpilte.
1
2
Käivitage rakendus Seaded ja toksake Täpsemad funktsioonid → Daily Board.
Toksake Slaidiseanss → Albumite valimine ja valige album.
Valitud pildid kuvatakse slaidiesitluse algamisel.
Pildiraami sulgemine
Pildiraami sulgemiseks toksake Tagasi-nuppu.
Pildiraami inaktiveerimine
Saate seadistada seadme pildiraami käivitamist vältima, isegi kui ühendatakse laadija.
Käivitage rakendus Seaded, toksake valikul Täpsemad funktsioonid ja seejärel toksake valikul
Daily Board
93
Rakendused ja funktsioonid
Google rakendused
Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele
ligipääsuks on teil vaja Google kontot.
Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.
Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval
olla või olla teisiti märgistatud.
Chrome
Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.
Gmail
Saatke või võtke vastu e-kirju Google Mail teenuse kaudu.
Maps
Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja kuvage erinevate lähedal
asuvate kohtade asukohateavet.
Play muusika
Avastage, kuulake ja jagage muusikat oma seadmel. Teil on võimalik oma seadmes hoiustatavaid
muusikakogusid pilve üles laadida ning neile hiljem juurde pääseda.
Play filmid
Ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, Play pood.
Drive
Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.
94
Rakendused ja funktsioonid
YouTube
Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.
Photos
Otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.
Google
Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.
Duo
Tehke lihtsalt videokõne.
95
Seaded
Sissejuhatus
Seadme seadete kohandamine. Mitmesuguseid seadesuvandeid konfigureerides saate oma
seadet rohkem isikupärastada.
Käivitage rakendus Seaded.
Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake
.
Ühendused
Valikud
Muutke mitmete ühenduste seadeid, nagu Wi-Fi funktsioon ja Bluetooth.
Toksake seadete ekraanil Ühendused.
• Wi-Fi: lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse
võrguseadmetesse pääsemiseks sisse. Vaadake lisateavet jaotisest Wi-Fi.
• Bluetooth: kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega,
kus Bluetooth on sisse lülitatud. Vaadake lisateavet jaotisest Bluetooth.
• Lennurežiim: seadistage seade kõiki seadme juhtmevabasid funktsioone välja lülitama. Sel
juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus
on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.
96
Seaded
• Mobiilsidevõrgud: mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine. (SM-T515)
• Andmekasutus
► SM-T515: jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.
Seadistage seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt
ületatud mobiilse andmeside maht on ületatud.
Saate ka aktiveerida andmesäästmisfunktsiooni, et takistada mõnel taustal töötaval
rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast. Lisateavet vaadake jaotisest Andmesäästja
(SM-T515).
► SM-T510: saate jälgida oma andmekasutust.
• Mobiilne kuumkoht ja modem: kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme
mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab
luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi kaudu. Lisateavet vaadake jaotisest Mobiilne kuumkoht ja
modem. (SM-T515)
• Veel ühenduseseadeid: kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid. Lisateavet vt
jaotisest Veel ühenduseseadeid.
Wi-Fi
Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse
võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.
Ühendamine Wi-Fi-võrguga
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.
Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga. Sisestage parool ja toksake Ühenda.
• Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli
küsimata, kui see on saadaval. Seadme automaatse ühenduse loomise takistamiseks
valige loendist võrk ning toksake Unusta.
• Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi
funktsioon või juhtmevaba marsruuter.
97
Seaded
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
Toksake Wi-Fi Direct.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi
Direct sisselülitamist.
3
Valige ühendamiseks seade.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.
Andmete saatmine ja vastuvõtmine
Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad
toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.
1
2
3
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
→ Wi-Fi Direct ning valige seade, millele soovite pildi edastada.
Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Directi ühenduse loomise taotlus.
Kui seadmed on juba ühendatud, saadetakse pilt teise seadmesse ilma ühenduse loomise
taotlemiseta.
Seadme ühenduse katkestamine
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi.
Toksake Wi-Fi Direct.
Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.
3
Toksake seadmete lahtiühendamiseks seadme nimel.
98
Seaded
Bluetooth
Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on
sisse lülitatud.
• Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku,
edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
• Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud
seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub
takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
• Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei
pruugi teie seadmega ühilduda.
• Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest
piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).
Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.
Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Bluetooth ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
2
Valige sidumiseks seade.
Kui seotavat seadet pole loendis, lülitage sisse seadme Bluetooth sidumise režiim. Vaadake
teise seadme kasutusjuhendit.
Teie seade on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.
3
Aktsepteerige kinnitamiseks oma seadmes Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.
99
Seaded
Andmete saatmine ja vastuvõtmine
Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetoothseadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud
näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.
1
2
Käivitage rakendus Galerii ja valige pilt.
Toksake
→ Bluetooth ja valige seejärel seade, millele soovite pildi edastada.
Kui teie seade on olnud teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime, kinnitamata
automaatselt loodud salasõna.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
3
Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Bluetooth.
Seade kuvab loendis seotud seadmeid.
2
3
Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval
Toksake Seo lahti.
100
.
Seaded
Andmesäästja (SM-T515)
Saate vähendada andmekasutust, takistades mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid
saatmast ja vastu võtmast.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Andmekasutus → Andmesäästja ja toksake
aktiveerimiseks lülitil.
Kui andmesäästmisfunktsioon on aktiveeritud, ilmub olekuribale ikoon
.
Andmesalvestusfunktsioon
aktiveeritud
Et valida rakendusi, mis võivad andmeid piiranguteta kasutada, toksake Rak. lub., kui
andmesääst. sees ja valige rakendused.
Mobiilne kuumkoht ja modem
Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste
seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi
kaudu.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Mobiilne kuumkoht ja modem.
Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
• Mobiilne kuumkoht: mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja
teiste seadmetega.
• Bluetooth-jagamine: bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu
jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.
• USB-modem: USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks
arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta
modemina.
101
Seaded
Mobiilse kuumkoha kasutamine
Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste
seadmetega.
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Mobiilne kuumkoht ja modem → Mobiilne
kuumkoht.
2
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Olekuribale ilmub ikoon
. Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi-võrkude loendist.
Mobiilsele kuumkohale salasõna seadistamiseks toksake → Mobiilse kuumkoha
konfigureerimine ja valige turvatase. Seejärel sisestage salasõna ja toksake Save.
3
Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.
Kui teine seade ei ühendu mobiilse kuumkohaga, toksake seadmel → Lubatud
seadmed ning toksake Ainult lubatud seadmed lülitit, et see deaktiveerida.
4
Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.
102
Seaded
Veel ühenduseseadeid
Kohandage teiste ühendusfunktsioonide juhtimise seadeid.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid.
• Lähedalt seadmete otsim.: laske seadmel otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega
ühenduda.
• Printimine: konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate
failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Vaadake
lisateavet jaotisest Printimine.
• VPN: saate oma seadmes virtuaalseid võrke (VPN-id) seadistada, et luua ühendus kooli või
ettevõtte privaatse võrguga.
• Privaatne DNS: kasutage DNS süsteemi kooli või ettevõtte privaatvõrgu jaoks, et asendada
välist hostingut. DNS otsitakse ja ühendatakse automaatselt või võite DNSi otsida ja
ühendada käsitsi.
• Ethernet: kui ühendate Etherneti adapteri, saate kasutada juhtmega võrku ja konfigureerida
võrgu seaded.
Printimine
Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Võite ühendada seadme
printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.
Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
Printeri pluginate lisamine
Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.
1
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Veel ühenduseseadeid → Printimine → Laadi
lisandmoodul alla.
103
Seaded
2
3
4
Otsige printeri pluginat veebipoest Play pood.
Valige printeri plugin ja paigaldage see.
Valige paigaldatud printeri plug-in.
Seade otsib automaatselt printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.
5
Valige lisatav printer.
Printerite käsitsi lisamiseks toksake → Lisa printer.
Sisu printimine
Toksake sisu, näiteks piltide või dokumentide, kuvamise ajal Prindi →
valige seejärel printer.
→ Kõik printerid ja
Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.
Heli
Valikud
Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.
Toksake seadetekuval Heli.
• Helirežiim: seadme seadistamine helirežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
• Helin: muutke kõne helinat. (SM-T515)
• Teavituste helid: teavitamise heli muutmine.
104
Seaded
• Helitugevus
► SM-T515: kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate
helitugevuse reguleerimine.
► SM-T510: muusika ja videote, süsteemihelide ja teavituste helitugevuse reguleerimine.
• Helitugevusnupud meediumi jaoks: määrake seade meedia helitaset muutma, kui te
helitugevusnupule vajutate.
• Süsteemi helid: saate seadistada seadme puhul erinevate toimingute helid, näiteks kui
ekraan lülitatakse sisse või välja või kasutatakse puuteekraani.
• Täpsemad heliseaded: optimeerige heli taasesitamise seadeid. Lisateavet vt jaotisest Dolby
Atmos (ruumiline heli).
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik
olla.
Dolby Atmos (ruumiline heli)
Valige ruumiline helirežiim, mis on optimeeritud erinevate helitüüpide jaoks nagu näiteks filmid,
muusika ja hääl. Dolby Atmose abil naudite tõeliselt immersiivset heli.
Toksake seadete ekraanil Heli → Täpsemad heliseaded → Heli kvaliteet ja efektid → Dolby
Atmos, toksake aktiveerimiseks lülitit ja valige režiim.
Teavitused
Teavitamise seadete muutmine.
Toksake seadete ekraanil Teavitused.
• Rakenduste ikoonimärgid: kohandage rakenduste ikoonide märke.
• Mitte segada: saate seadistada seadme teavituste helisid ja meediumisisu vaigistama, välja
arvatud lubatud erandid.
• Olekuriba: määrake seade kuvama ainult kolme värskeimat teavitust ja valige, kas olekuribal
kuvatakse aku taseme protsent.
• Hiljuti saadetud: vaadake viimati teavitusi saatnud rakendusi ja muutke teavituste seadeid.
Rohkemate rakenduste teavitusseadete kohandamiseks toksake suvandeid Vaata kõiki →
→ Kõik ja valige rakenduste loendist soovitud rakendus.
105
Seaded
Ekraan
Valikud
Muutke ekraani ja avalehe seadeid.
Toksake seadete ekraanil Ekraan.
• Heledus: ekraani heledusastme reguleerimine.
• Välitingimuste režiim: aktiveerige õuerežiim, et muuta ekraani nähtavus heledates
valgusoludes paremaks.
• Öörežiim: vähendage silmade koormust öösel või pimedas tumedat teemat kasutades.
Vaadake lisateavet jaotisest Öörežiim.
• Fondi suurus ja laad: muutke fondi suurust ja stiili.
• Ekraani suumimine: ekraani suurenduse seadete muutmine.
• Ekraani kuvalõpp: seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja
seadistamine.
• Avaekraan: saate muuta avakuva seadeid.
• Navigatsiooniriba: muutke sirvimisriba seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest
Navigatsiooniriba (tarkvara nupud).
• Ekraanisäästja: määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade laeb. Lisateavet
vaadake jaotisest Ekraanisäästja.
106
Seaded
Öörežiim
vähendage silmade koormust öösel või pimedas tumedat teemat kasutades.
• Mõned rakendused tumedat teemat ei kohalda.
• Te saate öörežiimi teavituste paneelil kiiresti aktiveerida või deaktiveerida. Avage
teavituste paneel, libistage teavituste paneelil alla ja toksake seejärel
(Öörežiim).
1
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Öörežiim ja seejärel toksake lülitit Lülita kohe sisse, et
see aktiveerida.
2
Selleks, et määrata öörežiimi rakendamiseks ekraanil kindel graafik, toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Plaani järgi sisselülitamine ja tehke valik.
• Päikeseloojangust päikesetõusuni: määrake seade öösel öörežiimi rakendama ja seda
sõltuvalt teie asukohast hommikul välja lülitama.
• Kohandatud ajakava: määrake öörežiimi sisse ja välja lülitamiseks kindel aeg.
Ekraanisäästja
Saate seadistada pilte ekraanisäästjaks, mis kuvatakse siis, kui ekraan automaatselt välja lülitub.
Ekraanisäästja kuvatakse seadme laadimise ajal.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ekraan → Ekraanisäästja ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Valige suvand.
Kui valite Fotoraam, algab valitud piltidega slaidiesitlus. Kui valite Fotostend või Fotod,
näete valitud pilte väikeste üksteist osaliselt katvate kaartidena.
3
4
Et valida piltide kuvamiseks albumeid, toksake
.
Kui olete lõpetanud, toksake Tagasi-nuppu.
Valitud valiku eelvaatamiseks toksake Eelvaade.
Kui toksate ekraanisäästja kuvamise ajal ekraani, lülitub ekraan sisse.
107
Seaded
Taustpilt
avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
Toksake seadete ekraanil Taustpilt.
Lukustusekraan
Valikud
Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.
Toksake seadete ekraanil Lukustusekraan.
Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.
• Ekraaniluku tüüp: ekraanilukustuse meetodi muutmine.
• Smart Lock: määrake seade ennast avama, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või
seade. Lisateavet vaadake jaotisest Smart Lock.
• Turvaluku seaded: ekraaniluku seadistuste muutmine.
• Kella stiil: saate muuta kella tüüpi ja värvi lukustatud ekraanil.
• Rändluse kell: saate muuta kella kuvama rändluse ajal lukustatud ekraanil kohaliku ja
koduse ajavööndi. (SM-T515)
• FaceWidgets: saate muuta lukustatud kuval kuvatud üksuste seadeid.
• Kontaktandmed: saate määrata seadme kuvama lukustatud ekraanil kontaktandmeid, nt
teie e-posti aadressi.
• Teavitused: seadistage, kuidas lukustatud ekraanil teavitusi kuvada.
• Rakenduse otseteed: valige rakendused, mille otseteesid soovite lukustatud ekraanil
kuvada.
• Lukustusekraani teave: vaadake lukustusekraani versiooni ja õigusalast teavet.
108
Seaded
Smart Lock
Saate määrata seadme ennast avama ja avatuks jääma, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht
või seade.
Näiteks saate oma kodu usaldusväärseks asukohaks määrata; kui jõuate koju, tuvastab teie seade
asukoha ja avab ennast automaatselt.
• See funktsioon on kasutamiseks saadaval, kui olete esmalt määranud ekraaniluku
tüübi.
• Kui te ei ole oma seadet neli tundi kasutanud või kui te lülitate seadme sisse, peate
ekraani avamiseks kasutama valitud mustrit, PINi või salasõna.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Lukustusekraan → Smart Lock.
Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Valige valik ja järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Turvalisus
Valikud
Seadme turvaliseks muutmiseks muutke seadistusi.
Toksake seadetekuval Turvalisus.
• Google Play Protect: saate seadistada seadme kahjulikke rakendusi ja toiminguid otsima
ning võimalike ohtude kohta hoiatama ja neid eemaldama.
• Leia minu telefon: aktiveerige või deaktiveeriga funktsioon Find My Mobile. Külastage
rakenduse Find My Mobile veebilehte (findmymobile.samsung.com), et jälitada ja juhtida
oma kadunud või varastatud seadet.
Saate ka Google'i asukohateenusel lubada oma seadme asukoha kohta täpsemat teavet
pakkuda.
• Turvavärskendus: saate vaadata oma seadme tarkvara versiooni ja kontrollida saadaolevaid
värskendusi.
• Tundmatute rak.-te installimine: seadme seadistamine lubama tundmatute allikate
rakenduste paigaldamist.
• Turvaline kaust: looge turvaline kaust, et oma privaatset sisu ja rakendusi teiste eest kaitsta.
Vaadake lisateavet jaotisest Turvaline kaust.
109
Seaded
• SD-kaardi krüptimine: seadme seadistamine krüpteerima kõik failid mälukaardil.
Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei
suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see
seadistus.
• Muud turvaseaded: täiendavate turvaseadete konfigureerimine.
• Asukoht: muutke asukohateabe lubamise seadeid.
• Rakenduse load: vaadake nimekirja funktsioonidest ning rakendustest, millel on luba neid
kasutada. Saate kohandada ka lubade seadeid.
• Diagnostikaandmete saatmine: määrake seade automaatselt seadme diagnostilist ja
kasutusteavet Samsungile saatma. (SM-T515)
• Turundusteabe vastuvõtmine: määrake, kas saada Samsungi turundusteavet, näiteks
eripakkumisi, liikmete soodustusi ja uudiskirju.
Turvaline kaust
Kaitstud kaust kaitseb teie privaatset sisu ja rakendusi, näiteks fotosid ja kontakte, teiste isikute
juurdepääsu eest. Saate oma privaatset sisu ja rakendusi turvaliselt hoida ka siis, kui seade on
lukustatud.
110
Seaded
Kaitstud kaust on eraldiseisev turvatud salvestuspiirkond. Kaitstud kaustas olevaid
andmeid ei saa kanda üle teistesse seadmetesse heaks kiitmata jagamismeetodite,
näiteks USB või Wi-Fi Directi kaudu. Püüd operatsioonisüsteemi kohandada või tarkvara
muuta toob kaasa kaitstud kausta automaatse lukustuse ja see muutub ligipääsmatuks.
Enne, kui salvestate andmeid kaitstud kausta, tehke neist kindlasti teise turvalisse kohta
varukoopia.
Kaitstud kausta kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
Kaitstud kausta seadistamine
1
2
3
4
Avage rakendus Seaded ja toksake valikutel Turvalisus → Turvaline kaust.
Toksake Jätka.
Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake Logi sisse.
Valige kaitstud kausta lukustusmeetod ja järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
Kaitstud kausta nime või ikooni muutmiseks toksake → Kohanda ikooni.
• Turvaline kaust rakendust käivitades peate selle lukustuse avamiseks kasutama
varem määratud meetodit.
• Kui unustate kaitstud kausta avamise koodi, saate selle oma Samsungi kontot
kasutades lähtestada. Toksake lukustatud ekraani alaosas olevat lähtestamise nuppu
ja sisestage oma Samsungi konto parool.
Kaitstud kaustale automaatse lukustamise seadmine
Määrake seade kaitstud kausta automaatselt lukustama, kui seda ei kasutata.
1
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Turvalise kausta
automaatlukustus.
2
Valige lukustamise suvand.
Kaitstud kausta käsitsi lukustamiseks toksake → Lukusta.
111
Seaded
Sisu kaitstud kausta teisaldamine
Liigutage sisu, näiteks fotosid ja kontakte, kaitstud kausta. Järgmised tegevused on näide sellest,
kuidas pilti vaikimisi salvestuskohast kaitstud kausta liigutada.
1
2
3
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Failide lisamine.
Toksake Pildid, märgistage liigutatavad kujutised ja toksake seejärel Valmis.
Toksake Teisalda.
Valitud kujutised kustutatakse esialgsest kaustast ja liigutatakse kaitstud kausta.
Kopeerimiseks toksake Kopeeri.
Sisu liigutamise viis võib sõltuvalt sisu tüübist erineda.
Sisu kaitstud kaustast teisaldamine
Liigutage sisu kaitstud kaustast vastavasse rakendusse vaikimisi salvestuskohas. Järgmised
tegevused on näide sellest, kuidas pilti kaitstud kaustast vaikimisi salvestuskohta liigutada.
1
2
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Galerii.
Valige kujutis ja toksake → Teisalda asukohast Turvaline kaust.
Valitud üksused teisaldatakse Galerii vaikimisi salvestuskohas.
112
Seaded
Rakenduste lisamine
Lisage kaitstud kaustas kasutamiseks rakendus.
1
2
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake Rakenduste lisamine.
Märgistage üks või mitu seadmele paigaldatud rakendust ja toksake Lisa.
Rakenduste installimiseks rakendusest Play pood või Galaxy Store toksake Laadi alla Play
Store’ist või Laadi Galaxy Store’ist.
Kaitstud kaustast rakenduse eemaldamine
Toksake ja hoidke kustutatavat rakendust ja toksake Desinstalli.
Kontode lisamine
Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega kaitstud kausta rakendustega
sünkroonida.
1
2
3
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Kontod → Lisa konto.
Valige kontoteenus.
Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Kaitstud kausta peitmine
Saate avakuvalt ja rakenduste ekraanidelt kaitstud kausta otsetee ka peita.
Käivitage rakendus Turvaline kaust, toksake → Seaded ja seejärel Kuva turvaline kaust, et
kuvamine välja lülitada.
Samuti võite lohistada teavituspaneeli avamiseks olekuriba alla. Seejärel libistage teavituspaneelil
allapoole ja toksake funktsiooni deaktiveerimiseks Turvaline kaust.
113
Seaded
Kaitstud kausta varundamine ja taastamine
Varunda sisu ja rakendusi Samsung Cloudis kaitstud kaustas, kasutades oma Samsungi kontot ja
taastades neid hiljem.
Andmete varundamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Varundamine ja taastamine.
Toksake Lisa konto ja logige oma Samsungi kontosse sisse.
Toksake Varunda üksuse Turvaline kaust andmed.
Märgistage objektid, mida soovite varundada, ja toksake Varunda.
Andmed varundatakse Samsung Cloudi.
Andmete taastamine
1
2
3
4
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Varundamine ja taastamine.
Toksake Taastamine.
Toksake
ja valige andmete taastamiseks seade.
Valige andmetüübid, mida soovite taastada, ja toksake Taasta.
Varundatud andmed taastatakse teie seadmes.
Kaitstud kausta deinstallimine
Saate kaitstud kausta ja selles oleva sisu ning rakendused deinstallida.
Käivitage rakendus Turvaline kaust ja toksake → Seaded → Veel seadeid → Desinstalli.
Sisu varundamiseks enne kaitstud kausta deinstallimist märgistage Teisalda meediumifailid
turvalisest kaustast välja ja toksake Desinstalli. Turvalisest kaustast varundatud andmetele
juurdepääsemiseks käivitage rakendus Minu Failid ja seejärel toksake valikutel Sisemälu →
Secure Folder.
Rakendusse Samsung Notes salvestatud märkmeid ei varundata.
114
Seaded
Kontod ja varundamine
Valikud
Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsung Cloudi.
Samuti võite registreerida ja hallata kontosid, näiteks Samsungi kontot või Google'i kontot, või
kanda üle andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi kaudu.
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine.
• Kontod: lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
• Kasutajad: looge kasutajakontod teistele kasutajatele seadme kasutamiseks isikupärastatud
seadistustega, nagu nt e-maili kontod, taustpildi eelistused jm. Lisateavet vaadake jaotisest
Kasutajad.
• Varundamine ja taastamine: kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse
andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet ja sinna hiljem juurde pääseda.
Andmete varundamiseks või taastamiseks peate om Google'i või Samsungi kontole sisse
logima.
• Samsung Cloud: saate hallata sisu, mida soovite Samsung Cloudis turvaliselt talletada.
Kontrollige oma Samsung Cloudi mälu kasutusolekut ja sünkroonige, varundage ning
taastage oma andmeid. Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Cloud.
• Smart Switch: käivitage Smart Switch ning teisaldage andmed oma eelmisest seadmest.
Lisateavet vt jaotisest Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele (Smart
Switch)..
Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsung Cloudi
või arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid riknema või näiteks
teostate soovimatu tehaseseadmete taastamise.
115
Seaded
Kasutajad
Looge kasutajakontod teistele kasutajatele seadme kasutamiseks isikupärastatud seadistustega,
nagu nt e-maili kontod, taustpildi eelistused jm. Saadaval on järgmist tüüpi kasutajakontod:
• Administraator: administraatori konto luuakse ainult seadme esmakordsel seadistamisel
ning seda pole võimalik luua rohkem kui korra. Sel kontol on täielik kontroll seadme, kaasa
arvatud kasutajakonto haldamise üle. Võite kasutajakontosid lisada või kustutada ainult siis,
kui kasutate seda kontot.
• Külaline: see konto lubab külalistel seadmele juurde pääseda. Külalisseansi ajal kasutatud
teave ja andmed salvestatakse ajutiselt. Iga kord, kui seda kontot kasutate, küsitakse teilt, kas
soovite eelmist külalisseanssi jätkata või selle lähtestada.
• Kasutaja: see konto võimaldab kasutajatele ligipääsu nende oma rakendustele ja sisule ning
isikupärastada seadme seadistusi, mis mõjutavad kõiki kontosid.
• Kasutaja (piir. profiil): piiratud kontol on ligipääs ainult administraatori kontoga lubatud
rakendustele ja sisule ning sellega ei saa kasutada teenuseid, mis nõuavad sisselogimist. (SMT510)
Kasutajate lisamine
1
2
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Kasutajad.
► SM-T515: toksake Lisa kasutaja või profiil → OK → Seadista kohe.
► SM-T510: toksakse suvanditel Lisa kasutaja või profiil → Kasutajad → OK → Seadista
kohe.
Seade lülitub uuele kasutajakontole ja ekraanil kuvatakse lukustatud vaikekuva.
3
Avage seade lukust ja järgige ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.
116
Seaded
Piiratud profiilide lisamine (SM-T510)
1
2
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Kasutajad.
Toksake valikutel Lisa kasutaja või profiil → Kasutaja (piir. profiil).
Kui te ei kasuta administraatori kontoga turvalist ekraani lukustamise meetodit, järgige selle
seadistamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.
3
Valige rakendused ja sisu, millele piiratud juurdepääsuga kasutajatel on juurdepääs.
Kasutajate vahetamine
Puudutage lukustatud ekraani ülaosas olevat kasutajakonto ikooni ja valige seejärel konto,
millele soovite lülituda.
Lukustatud ekraan
Kasutajate haldamine
► SM-T515: kui kasutate administraatorikontot, saate kontosid kustutada või konto sätteid
muuta.
Kasutajakonto kustutamiseks puudutage konto kõrval olevat ikooni
kasutaja.
Konto sätete muutmiseks puudutage konto kõrval olevat ikooni
ja seejärel valikut Kustuta
.
► SM-T510: administraatori konto kasutamisel saate kontosid kustutada või piiratud kontode
seadeid muuta.
Kasutajakonto kustutamiseks puudutage konto kõrval olevat ikooni
ja seejärel valikut Kustuta.
Piiratud juurdepääsuga konto seadete muutmiseks puudutage konto kõrval olevat ikooni
Konto kustutamiseks puudutage ikooni .
117
.
Seaded
Samsung Cloud
Sünkroonige oma seadmes salvestatud andmed, näiteks pildid ja videod, Samsung Cloudiga ja
vaadake andmeid, mida Samsung Cloudi salvestanud olete. Samuti saate oma seadme andmed
Samsung Cloudi varundada ja need hiljem taastada.
Samsung Cloudi kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
Andmete sünkroonimine
Võite Samsung Cloudi abil sünkroonida oma seadmesse salvestatud andmeid, nt. pilte, videoid ja
sündmusi, ning pääseda neile ligi ka teistest seadmetest.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud.
Toksake → Seaded → Sünkroon. ja autom. var. seaded → Sünkrooni.
Toksake lülititele üksuste kõrval, millega sünkroonida soovite.
Salvestatud andmete kontrollimiseks või seadete muutmiseks toksake Galerii, Muud
sünkroonitud andmed või Samsung Cloud Drive.
Andmete varundamine
Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada.
1
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud → Selle
tahvelseadme varundamine.
2
3
Märgistage objektid, mida soovite varundada, ja toksake Varunda.
Toksake Valmis.
• Osasid andmeid ei varundata. Et kontrollida, millised andmed varundatakse, toksake
seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud → Selle tahvelseadme
varundamine.
• Teie Samsung Cloudis asuvate teiste seadmete varundatud andmete vaatamiseks
toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud → Taasta
andmed →
ja valige soovitud seade.
118
Seaded
Andmete taastamine
Saate oma Samsung Cloudis varundatud andmed oma seadmes taastada.
1
2
3
Toksake seadete ekraanil Kontod ja varundamine → Samsung Cloud.
Toksake Taasta andmed →
ja valige soovitud seade.
Märgistage andmetüübid, mida soovite taastada, ja toksake Taasta.
Google
Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.
Toksake seadete ekraanil Google.
Täpsemad funktsioonid
Options
Aktiveerige lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid.
Seadme liigne raputamine või põrutus võivad mõnedele andureid kasutavatele
funktsioonidele soovimatut sisendit anda.
• Daily Board: saate määrata seadme kuvama slaidiesitlust valitud piltidega. Lisateavet
vaadake jaotisest Daily Board.
• Nutikas hüpikvaade: saate valida rakendused, et kuvada nende teavitused hüpikakendes.
Selle funktsiooni kasutamisel näete ekraanil asuvale ikoonile toksatest seavituste sisu kiirelt
hüpikakendes.
See funktsioon on saadaval vaid mitmikakna toega rakendustes.
119
Seaded
• Direct share: määrake seade jagamise valikute paneelil kuvama inimesi, kellega olete
kontakteerunud, et saaksite nendega otse sisu jagada.
• Animatsioonide eemaldamine: eemaldage teatud ekraani efektid, kui olete tundlik
animatsioonide või ekraani liikumise suhtes.
• Liigutused: aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud.
• Animatsioonide eemaldamine: määrake seade vähendama teatud tegevuste, näiteks
rakenduste avamise või sulgemise, ekraaniefekte.
• Liigutused: aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud. Vaadake lisateavet
jaotisest Liigutused.
Liigutused
aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud.
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid → Liigutused.
• Topelttoksake, et äratada: saate seadistada seadme ekraani sisse lülitama sellel suvalises
kohas topelttoksates, kui ekraan on välja lülitatud.
• Nutikas olek: seadke seadme ekraan kasutamise ajal mitte välja lülituma.
• Lihtne vaigistamine: peopesa liigutuste abil alarmide vaigistamise seadistamine.
• Pihuga libistamine, et jäädvustada: seadme seadistamine jäädvustama ekraanitõmmist
peopesa libistamisel üle ekraani vasakule või paremale. Jäädvustatud pilte saate näha Galerii
alt.
Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik
ekraanitõmmist teha.
• Libista helistam. / sõn. saatm.: saate seadistada seadme helistama või sõnumit saatma,
kui libistate rakenduses Telefon või Kontaktid kontaktil või telefoninumbril paremale või
vasakule. (SM-T515)
120
Seaded
Digitaalne heaolu
Saate vaadata oma seadme päevast kasutusajalugu. Näete näiteks seda, kui kaua oli kuva sisse
lülitatud ja mitu korda te rakendusi avasite või teatud funktsioone kasutasite. Lisaks saate piirata
kasutusaega või muuta iga rakenduse teavituste seadeid.
Toksake seadete ekraanil Digitaalne heaolu.
Aeg, mille vältel kuva oli sisse
lülitatud
Lukust avamiste arv
Teavituste arv
Juhtpaneel
Saate lõdvestumisrežiimi
aktiveerida.
Teavitamise seadete muutmine.
Rakendustele taimerite seadistamine
Saate piirata iga rakenduse päevast kasutusaega, kui seadistate taimeri. Kui saavutate piirangu,
siis rakendus inaktiveeritakse ja seda ei saa kasutada.
1
2
Toksake seadete ekraanil Digitaalne heaolu → Esipaneel.
Toksake soovitud rakenduse kõrval valikul Taimer puudub ja seadistage aeg.
121
Seaded
Lõdvestumisrežiimi aktiveerimine
Saate aktiveerida lõdvestumisrežiimi, et vähendada enne magamaminekut silmade pinget ja
ennetada teie une häirimist.
1
Toksake seadete kuval valikutel Digitaalne heaolu → Lõdvestumine ning seejärel toksake
aktiveerimiseks lülitil Lülita kohe sisse.
2
Soovitud funktsiooni aktiveerimiseks lülitage lüliti sisse.
• Hallskaala: kuvab ekraanil värve halltoonides.
• Mitte segada: saate seadistada seadme teavituste helisid ja meediumisisu vaigistama,
välja arvatud lubatud erandid.
3
Lõdvestumisrežiimi aktiveerimisgraafiku seadistamiseks toksake lülitil Plaani järgi
sisselülitamine, seejärel toksake valikul Ajakava määramine ja seadistage aeg.
122
Seaded
Seadmehooldus
Sissejuhatus
Seadme hooldus annab ülevaate seadme aku, salvestusruumi, mälu ja süsteemi turvalisuse oleku
kohta. Samuti saate seadet automaatselt optimeerida kõigest ühe sõrmeliigutusega.
Aku
Turvalisus
Hoiundamine
Mälu
Seadme optimeerimine
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → PARANDA KOHE või OPTIMEERI KOHE.
Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.
• Mälu osaline tühjendamine.
• Mittevajalike failide kustutamine ja taustal töötavate rakenduste sulgemine.
• Ebanormaalse akukasutuse haldamine.
• Kokku jooksnud rakenduste ja pahavara suhtes skannimine.
123
Seaded
Automaatse optimeerimisfunktsiooni kasutamine
Saate määrata seadme automaatset optimeerimist teostama ajal, kui seadet ei kasutata. Toksake
→ Automaatne optimeerimine ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Kui soovite automaatse
optimeerimise jaoks aega määrata, toksake Kellaaeg.
Aku
Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala
akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, aktiveerides energiasäästurežiimi.
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Aku.
• Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev
kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
• Te ei pruugi saada teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.
Toiterežiim
Valige toiterežiim, mis sobib teie seadme kasutamise eesmärgiga.
Toksake Energiarežiim ja valige suvand.
• Optimeeritud: optimeeritud tasakaal seadme jõudluse ja aku kasutuse vahel.
• Keskmine energiasääst: aktiveerige energiasäästurežiim, et aku kasutusiga pikendada.
• Maksim. energiasääst
► SM-T515: maksimaalses energiasäästurežiimis vähendab seade akukasutust, rakendades
öörežiimi ning piirates saadaolevaid rakendusi ja funktsioone.
Kõik võrguühendused peale mobiilse võrgu inaktiveeritakse.
► SM-T510: maksimaalses energiasäästurežiimis vähendab seade akukasutust, rakendades
öörežiimi ning piirates saadaolevaid rakendusi ja funktsioone. Võrguühendused
inaktiveeritakse.
124
Seaded
Akukasutuse haldamine eraldi rakenduste puhul
Saate säästa akut, kui keelate taustal tegutsevatele rakendustele akutoite kasutamise, kui
neid parajasti ei kasutata. Valige rakenduste loendist rakendused ja toksake funktsiooni
aktiveerimiseks lülitit Lülita rak. ooterež. Lisaks toksake → Seaded ja valige seaded
Rakenduste toitehaldus all.
Hoiundamine
Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut.
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Hoiundamine.
• Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna
operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme
värskendamisel võib saadolev maht muutuda.
• Samsungi veebisaidi tehniliste andmete osast saate vaadata enda seadme vaba
sisemälu mahtu.
Mälu haldamine
Jääkfailide, nagu vahemälu, kustutamiseks toksake Tühjen. kohe. Enam kasutuses mitte olevate
failide kustutamiseks või rakenduste eemaldamiseks toksake valiku Kasutaja andmed all
kategooria. Seejärel märgistage valikud ja toksake KUSTUTA või DEINSTALLI.
Mälu
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Mälu.
Taustal töötavate rakenduste peatamise arvelt seadme kiirendamiseks märgistage rakenduste
loendis rakendused ja toksake Tühjen. kohe.
Turvalisus
Kontrollige seadme turvalisust. Selle funktsiooni abil skannitakse teie seadet pahavara suhtes.
Toksake seadete ekraanil Seadmehooldus → Turvalisus → Skanni tahvelarvutit.
125
Seaded
Rakendused
Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate vaadata rakenduste kasutusteavet,
muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi deinstallida või välja
lülitada.
Toksake seadete ekraanil Rakendused.
Üldine haldus
Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.
Toksake seadete ekraanil Üldine haldus.
• Keel ja sisestus: valige seadme keeli ja muutke asetust, näiteks klahvistikke ja häälsisestuse
liike. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla. Lisateavet vt jaotisest
Seadme keelte lisamine.
• Kuupäev ja kellaaeg: pääsete juurde seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas
seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.
Kui aku tühjeneb täielikult, lähtestatakse kuupäev ja kellaaeg.
• Võtke meiega ühendust: esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.
Vaadake lisateavet jaotisest Samsung Members.
• Lähtestamine: lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine.
Saate lähtestada kõik seaded või ainult võrguseadmed või juurdepääsetavuse seaded. Saate
ka seadme määratud ajal taaskäivituma seadistada, et seadet optimeerida.
126
Seaded
Seadme keelte lisamine
Saate lisada seadmes kasutatavaid keeli.
1
Toksake seadete ekraanil Üldine haldus → Keel ja sisestus → Keel → Keele lisamine.
Et vaadata keeli, mida lisada saab, toksake → Kõik keeled.
2
3
Valige lisatav keel.
Selleks et valitud keelt vaikekeeleks seadistada, toksake Määra vaikimisi. Selleks et praegune
keelesäte alles jätta, toksake Säil. praegune.
Valitud keel lisatakse teie keelte loendisse. Kui te muutsite vaikekeelt, lisatakse valitud keel
loendi algusesse.
Selleks et muuta vaikekeelt keelte loendis, lohistage keele kõrvale ja liigutage see loendi
algusesse. Seejärel toksake Rakenda. Kui mingi rakendus ei toeta vaikekeelt, kasutatakse loendis
olevatest järgmist toetatud keelt.
Juurdepääs
Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu.
Toksake seadete ekraanil Juurdepääs.
• Ekraanilugeja: aktiveerige Voice Assistant hääle tagasisideks. Selle funktsiooni kasutamise
kohta spikriteabe kuvamiseks toksake valikut Õpetus.
• Nähtavuse täiendused: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegnägijatest
kasutajatele.
• Kuulmise arendused: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegkuuljatest
kasutajatele.
• Infovahetus ja vilumus: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu kasutajatele,
kes pole eriti vilunud.
• Täpsemad seaded: saate konfigureerida otsejuurdepääsu ja teavitusfunktsioonide seadeid.
• Installitud teenused: kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.
127
Seaded
Tarkvara värskendamine
Värskendage seadme tarkvara kasutades FOTA teenust. Saate ka tarkvara värskendusi määratud
ajale seadistada.
Toksake seadete ekraanil Tarkvara värskendamine.
Kui hädaolukorra tarkvarauuendus teie seadme turvamiseks välja tuleb ja selleks, et uut
tüüpi turbeohte blokeerida, installitakse uuendused automaatselt ilma teie nõuolekut
küsimata.
• Allalaadimine ja installimine: kontrollige rakendusi ja laadige neid käsitsi alla.
• Autom. allalaad. Wi-Fi kaudu: saate seadistada seadme automaatselt värskendusi alla
laadima, kui see on ühendatud Wi-Fi-võrguga.
• Viimane värskendamine: saate vaadata teavet viimase tarkvaravärskenduse kohta.
Turbevärskenduste teave
Turbevärskendusi pakutakse, et teie seadet turvalisemaks teha ja teie isiklikke andmeid kaitsta.
Teie mudeli turbevärskendused leiate lehelt security.samsungmobile.com.
Veebileht toetab ainult osasid keeli.
Kasutusjuhend
Spikker aitab teil teada saada, kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid
konfigureerida.
Toksake seadete ekraanil Kasutusjuhend.
128
Seaded
Teave tahvelseadme kohta
Tutvuge teabega oma seadme kohta.
Toksake seadete ekraanil Teave tahvelseadme kohta.
Oma seadme nime muutmiseks toksake Muuda.
• Olek
► SM-T515: vaadake erinevat seadme teavet, näiteks SIM-kaardi olekut, Wi-Fi MACi aadressi
ja seerianumbrit.
► SM-T510: saate vaadata erinevat teavet seadme kohta, näiteks Wi-Fi MACi aadressi ja
seerianumbrit.
• Õiguslik teave: vaadake seadmega seotud õigusalast teavet, näiteks ohutusalast teavet ja
avatud lähtekoodiga litsentsi.
• Tarkvara teave: vaadake seadme tarkvara teavet, näiteks selle operatsioonisüsteemi
versiooni ja püsivara versiooni.
• Aku teave: vaadake seadme aku olekut ja teavet.
129
Lisa
Tõrkeotsing
Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud
olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.
Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe
järgnevatest koodidest:
• Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud
parooli.
• PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te
sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta
SIM-kaart.
• PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate
sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
• PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid
• Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja
proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
• Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke
ühendust oma teenusepakkujaga.
Teie seade ei lülitu sisse
Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti
täis.
130
Lisa
Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti
• Kui kinnitate puuteekraanile ekraanikaitsme või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan
korralikult toimida.
• Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate
ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
• Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
• Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
• Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
• Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.
Teie seade hangub või esineb parandamatu viga
Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi
Teeninduskeskusega.
Seadme taaskäivitamine
Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse
lülitama.
Taaskäivitama sundimine
Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu ja helitugevuse
vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.
Seadme lähtestamine
Kui ülal toodud meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.
Käivitage rakendus Seaded, toksake Üldine haldus → Lähtestamine → Tehaseseadete
lähtestamine → Lähtesta → Kustuta kõik Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles
seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.
131
Lisa
Kõnesid ei ühendata (SM-T515)
• Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
• Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
• Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.
Teised ei kuule teid kõnelemas (SM-T515)
• Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
• Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
• Kuulari kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.
Heli kajab kõne ajal (SM-T515)
Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või liikuge teise kohta.
► SM-T515: mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on
heli ebakvaliteetne
► SM-T510: internetiühendus katkeb tihti
• Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
• Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse
probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise
kohta ja proovige uuesti.
• Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja
tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.
Aku ikoon on tühi
Aku on tühi. Laadige aku.
132
Lisa
Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)
• Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
• Külastage Samsungi teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada.
Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt
• Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse
tase väheneda.
• Akuenergia tarbimine suureneb teatud funktsioonide või rakenduste kasutamisel, nagu GPS,
mängud ja internet.
• Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.
Kaamera käivitamisel ilmub veateade
Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu.
Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:
• Laadige aku.
• Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
• Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt
probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.
Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale
• Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
• Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või
pildid võivad olla fookusest väljas.
133
Lisa
Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade
Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane,
proovige järgnevat:
• Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
• Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on
DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
• Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei
ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute
kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.
• Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega
jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
• Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste
pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid
ei pruugi korralikult töötada.
Bluetooth ei tööta korralikult
Kui teist Bluetooth-seadet ei leita või ühenduse loomisel on probleeme või see ei tööta
korralikult, proovige järgmist:
• Veenduge, et ühendatav seade on leitav või ühendamiseks saadaval.
• Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses
toimimisulatuses (10 m).
• Avage enda seadmes Seaded rakendus, toksake Ühendused ning toksake selle
aktiveerimiseks Bluetooth lülitit.
• Avage enda seadmes Seaded rakendus ja toksake valikul Üldine haldus → Lähtestamine
→ Võrguseadedete lähtestamine → Lähtesta seaded ja lähtestage võrgusätted.
Lähtestamise käigus võite kaotada registreeritud andmed.
Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.
134
Lisa
Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust
• Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
• Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
• Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Windows XP
Service Pack 3.
Teie seade ei suuda tuvastada asukohta
Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes
olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.
Seadmele salvestatud andmed on kadunud
Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole
kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete
kaotsimineku eest.
Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe
• See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
• Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.
Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi
Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades seadme hoolduse funktsiooni, või
kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mäluruumi vabastada.
135
Lisa
Rakenduste nuppu ei kuvata avalehel
Ilma rakenduste nuppu kasutamata, saate avada rakenduste ekraani, libistades avalehel üles või
alla. Rakenduste nupu kuvamiseks avalehe all käivitage rakendus Seaded ja toksake Ekraan →
Avaekraan ja toksake seejärel lülitit Rakenduste nupp juures.
Avakuva nuppu ei kuvata
Teatud rakendusi ja funktsioone kasutades võib avakuva nupp ja navigatsiooniriba ära kaduda.
Navigatsiooniriba vaatamiseks libistage ekraani allosast üles.
Ekraani heleduse reguleerimise riba ei ilmu teavituste paneelile
Avage teavituste paneel lohistades olekuriba alla ja siis lohistage teavituste paneel alla. Toksake
heleduse reguleerimise riba kõrval ja toksake Juhtnupu kuvamine üleval lülitit, et see
aktiveerida.
Samsung Cloud ei tööta
• Kontrollige, et te olete võrguga õigesti ühendatud.
• Te ei saa Samsung Cloud'i kontrolltoimingu ajal kasutada. Proovige hiljem uuesti.
Aku eemaldamine
• Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise
juhiste saamiseks külastage veebilehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Ohutuse huvides ei ole lubatud akut ise eemaldada. Valesti eemaldatud aku võib
kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
• Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt,
sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata
jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on
põhjustanud Samsungi enda hooletus.
136
Copyright
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.
Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronics'i eelneva kirjaliku loata
reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil,
olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või
talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.
Kaubamärgid
• SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on Wi-Fi
Alliance registreeritud kaubamärgid.
• Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on
Dolby Laboratories kaubamärgid.
• Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising