Samsung | SM-T395 | User manual | Samsung Galaxy Tab Active (8.0", LTE) Vartotojo vadovas

Samsung Galaxy Tab Active (8.0", LTE) Vartotojo vadovas
NAUDOTOJO VADOVAS
SM-T395
Lithuanian. 12/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Turinys
Pagrindai
Programos ir funkcijos
4
6
47
49
56
61
65
67
69
70
80
86
90
91
97
103
105
106
107
109
110
112
116
120
121
9
14
19
20
22
24
24
26
28
32
43
45
Pirmiau skaitykite čia
Situacijos, kai prietaisas įkaista, ir
sprendimai
Prietaiso išdėstymas ir funkcijos
Akumuliatorius
SIM arba USIM kortelė („nanoSIM“
kortelė)
Atminties kortelė („MicroSD“ kortelė)
Apsauginis dėklas
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
Pirminis nustatymas
„Samsung“ paskyra
Duomenų perkėlimas iš ankstesnio
prietaiso
Ekrano supratimas
Pranešimų skydelis
Teksto įvedimas
2
Programų įdiegimas ir šalinimas
„S Pen“ funkcijos
Telefonas
Adresatai
Žinutės
Internetas
El. paštas
Fotoaparatas
Galerija
Keli langai
„Samsung Members“
„Samsung Notes“
„PENUP“
Kalendorius
„Samsung Flow“
Mano failai
Laikrodis
Skaičiuotuvas
Bixby Home
„Reminder“
„SmartThings“
Turinio bendrinimas
„Google“ programos
Turinys
Nustatymai
160
161
162
163
164
164
123 Įvadas
123 Ryšiai
125 Wi-Fi
127 Bluetooth
129 Duomenų taupymas
129 NFC ir mokėjimas
132 Mob. saitvietė ir siejimas
133 Daugiau ryšio nustatymų
134 Garsai ir vibracija
135 Pranešimai
135 Ekranas
136 Mėlynos šviesos filtras
137 Ekrano užsklanda
137 Ekrano fonas
138 Išplėstinės funkcijos
139 Įrenginio priežiūra
141 Programos
142 Užrakinimo ekranas
143 Smart Lock
143 Biometriniai duomenys ir sauga
145 Veido atpažinimas
148 Pirštų atspaudų atpažinimas
151 Samsung Pass
153 Saugusis aplankas
158 Debesis ir paskyros
159 Naudotojai
Google
Prieiga neįgaliesiems
Bendrasis valdymas
Programinės įrangos naujinys
Naudotojo vadovas
Apie planšetinį kompiuterį
Priedas
165 Trikčių diagnostika
3
Pagrindai
Pirmiau skaitykite čia
Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
• Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
• Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo,
modelio specifikacijų ar prietaiso programinės įrangos.
• Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos
visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti,
atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
• „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų
tiekėjų programos.
• „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų
nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami
tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti
netinkamai.
• Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams
ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir
naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai
yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
• Už duomenų paslaugas, pvz., žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio
sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai, atsižvelgiant į
jūsų mokėjimo planą. Didelės apimties failų siuntimui rekomenduojama naudotis „Wi-Fi“
ryšiu.
• Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti be išankstinio
įspėjimo atnaujintos arba gali būti nutrauktas jų palaikymas. Jei turite klausimų dėl prietaise
įdiegtų programų, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo
įdiegtų programų kreipkitės į paslaugų teikėją.
• Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių
šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali
susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos
galioti garantija.
4
Pagrindai
• Kai kurie prietaisai (atsižvelgiant į regioną ar modelį) turi gauti Federalinių ryšių komisijos
(FCC) patvirtinimą. Jei jūsų prietaisas patvirtintas FCC, jūs galite peržiūrėti prietaiso FCC ID.
Norėdami pažiūrėti FCC ID, paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Apie planšetinį
kompiuterį → Būsena.
Atsparumas vandeniui ir dulkėms
Prietaisas yra atsparus vandeniui ir dulkėms. Laikykitės šių patarimų, kad prietaisas išliktų
atsparus vandeniui ir dulkėms. Nesilaikant patarimų prietaisas gali sugesti.
• Nenardinkite prietaiso į švarų vandenį giliau nei 1,5 m arba nelaikykite panardinto ilgiau nei
30 minučių. Jei panardinsite prietaisą ne į švarų vandenį, o kitą skystį, tokį kaip sūrus vanduo,
jonizuotas vanduo arba alkoholiniai gėrimai, skystis greičiau pateks į prietaisą.
• Saugokite prietaisą nuo smarkiai bėgančio vandens.
• Jei prietaisas sušlampa nuo švaraus vandens, kruopščiai nusausinkite švariu, minkštu
skudurėliu. Jei prietaisas sušlampa nuo kitų skysčių, tokių kaip sūrus vanduo, jonizuotas
vanduo arba alkoholiniai gėrimai, nuskalaukite jį švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite
švariu, minkštu skudurėliu. Nesilaikydami šių instrukcijų galite pakenkti prietaiso veikimui ir
išvaizdai.
• Jei prietaisas buvo panardintas į vandenį arba mikrofonas ar garsiakalbis yra šlapias,
pokalbio metu garsas gali girdėtis neaiškiai. Nuvalę prietaisą sausu skudurėliu, gerai jį
išdžiovinkite prieš naudodamiesi.
• Jutiklinis ekranas ir kitos funkcijos tinkamai neveiks, jeigu prietaisas bus naudojamas
vandenyje.
• Prietaisas buvo bandomas kontroliuojamoje aplinkoje ir buvo sertifikuotas atsparumas
dulkėms ir vandeniui tam tikromis sąlygomis (atitinka IP68 klasifikacijos reikalavimus,
kaip aprašyta tarptautiniame standarte IEC 60529 – Korpuso suteikiami apsaugos
laipsniai [IP kodas]; bandymo sąlygos: 15–35 °C, 86–106 kPa, gėlas vanduo, 1,5 metro, 30
minučių). Nepaisant šios klasifikacijos, tam tikrose situacijose vis tiek įmanoma sugadinti
prietaisą.
Instrukcijų piktogramos
Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus
Perspėjimai: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą
Pranešimas: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija
5
Pagrindai
Situacijos, kai prietaisas įkaista, ir sprendimai
Kai prietaisas įkaista įkraunant akumuliatorių
Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali tapti karšti. Belaidžio įkrovimo arba greitojo įkrovimo metu
paliestas prietaisas gali atrodyti karštesnis. Tai neturi įtakos prietaiso naudojimo trukmei arba
veikimui ir yra laikoma normaliu prietaiso veikimu. Jei akumuliatorius tampa per karštas, įkroviklis
gali nustoti krauti.
Prietaisui įkaitus, atlikite šiuos veiksmus:
• Atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir išjunkite bet kokias veikiančias programas. Palaukite,
kol prietaisas atvės, tuomet iš naujo pradėkite krauti prietaisą.
• Jei apatinė prietaiso dalis perkaista, taip gali nutikti dėl pažeisto prijungto USB laido.
Pakeiskite pažeistą USB laidą nauju, „Samsung“ patvirtintu laidu.
• Naudodami belaidį įkroviklį, tarp prietaiso ir belaidžio įkroviklio nedėkite kitų daiktų,
tokių kaip metalinių objektų, magnetų ir kortelių su magnetinėmis juostelėmis.
Belaidžio arba sparčiojo įkrovimo funkcija veikia tik palaikomuose modeliuose.
Kai prietaisas įkaista naudojant
Kai naudojate funkcijas arba programas, kurioms reikia daugiau energijos, arba jas naudojate
ilgai, prietaisas gali laikinai įkaisti dėl padidėjusio akumuliatoriaus energijos suvartojimo. Išjunkite
bet kokias veikiančias programas ir kurį laiką nenaudokite prietaiso.
Toliau pateikiami situacijų pavyzdžiai, kai prietaisas gali perkaisti. Atsižvelgiant į jūsų naudojamas
funkcijas ir programas, šie pavyzdžiai jūsų modelyje gali skirtis.
• Pirminio nustatymo po įsigijimo arba duomenų atkūrimo metu
• Parsisiunčiant didelius failus
6
Pagrindai
• Naudojant programas, kurioms reikia daugiau energijos, arba ilgai naudojant programas
– – Ilgai žaidžiant aukštos kokybės žaidimus
– – Ilgai įrašinėjant vaizdo įrašus
– – Transliuojant vaizdo įrašus, kai naudojamas maksimalaus ryškumo nustatymas
– – Prijungiant prie televizoriaus
• Atliekant keletą užduočių vienu metu (arba leidžiant daug programų fone)
– – Naudojant kelių langų režimą
– – Atnaujinant arba įdiegiant programas, kai įrašinėjami vaizdo įrašai
– – Parsisiunčiant didelius failus vaizdo skambučio metu
– – Įrašinėjant vaizdo įrašus, kai naudojama navigacijos programa
• Naudojant daug duomenų, skirtų sinchronizuoti su debesiu, el. paštu arba kitomis
paskyromis
• Naudojant navigacijos programą automobilyje, kai į prietaisą šviečia tiesioginiai saulės
spinduliai
• Naudojant mobiliosios saitvietės ir prietaisų sujungimo funkciją
• Naudojant mobilųjį prietaisą ten, kur silpnas signalas arba signalas nepriimamas
• Įkraunant akumuliatorių pažeistu USB laidu
• Kai prietaiso universali jungtis pažeista arba joje yra nepageidaujamų medžiagų, tokių kaip
skystis, dulkės, metalo dulkės ir pieštukų šerdelės
• Kai naudojatės tarptinkliniu ryšiu
Prietaisui įkaitus, atlikite šiuos veiksmus:
• Prietaise įdiekite naujausią programinę įrangą.
• Prietaisas gali įkaisti dėl veikiančių nesuderinamų programų. Išjunkite ir iš naujo įjunkite
prietaisą.
• Išjunkite „Wi-Fi“, GPS ir „Bluetooth“ funkcijas, kai jų nenaudojate.
• Išjunkite programas, dėl kurių padidėja akumuliatoriaus energijos suvartojimas arba
kurios veikia fone, kai nėra naudojamos.
• Ištrinkite nereikalingus failus ir nenaudojamas programas.
• Sumažinkite ekrano ryškumą.
• Jei prietaisas perkais arba bus karštas ilgą laiką, kurį laiką jo nenaudokite. Jei prietaisas ir
toliau perkaista, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
7
Pagrindai
Prietaiso apribojimai jam perkaitus
Kai prietaisas perkaista, jo funkcijos ir veikimo sparta gali būti apriboti arba prietaisas gali būti
išjungtas, kad atvėstų. Funkcija veikia tik tam tikruose modeliuose.
• Jei prietaisas įkaista labiau nei įprasta, pasirodo pranešimas apie prietaiso perkaitimą. Kad
būtų sumažinta prietaiso temperatūra, bus apribotas ekrano ryškumas ir veikimo sparta, o
akumuliatoriaus įkrovimas bus sustabdytas. Kol prietaisas atvės, veikiančios programos bus
uždarytos, o jūs galėsite skambinti tik pagalbos tarnyboms.
• Jei prietaisas perkaista arba atrodo karštas ilgesnį laiką, pasirodys išjungimo pranešimas.
Prietaisą išjunkite ir palaukite, kol jis atvės.
Veikimo aplinkai skirtos atsargumo priemonės
Prietaisas gali įkaisti dėl aplinkos esant šioms sąlygoms. Būkite atsargūs, kad nesutrumpėtų
akumuliatoriaus veikimo laikas, nesugestų prietaisas arba nekiltų gaisro.
• Nelaikykite prietaiso labai šaltoje arba karštoje temperatūroje.
• Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginėje saulės šviesoje.
• Ilgai nenaudokite arba nelaikykite prietaiso labai karštose aplinkose, pvz., automobilyje
vasarą.
• Nepadėkite prietaiso vietose, kurios gali perkaisti, pvz.: ant elektrino šildymo kilimėlio.
• Nelaikykite prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant
karštos kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių.
• Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.
8
Pagrindai
Prietaiso išdėstymas ir funkcijos
Komplekto turinys
Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:
• Prietaisas
• Akumuliatorius
• USB laidas
• USB adapteris
• Trumpasis darbo pradžios vadovas
• „S Pen“
• Pincetas
• „S Pen“ galiukai
• Apsauginis dėklas
• Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo
regiono ar paslaugų teikėjo.
• Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais
prietaisais.
• Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
• Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo.
Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
• Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali
sukelti veikimo sutrikimus, kuriems garantija negalioja.
• Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių.
Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.
9
Pagrindai
Prietaiso išvaizda
Priekinis fotoaparatas
Artumo / šviesos jutiklis
Garsiakalbis
Maitinimo mygtukas
Garsumo mygtukas
Jutiklinis ekranas
Paskutinių naudotų programų
mygtukas
Pradžios mygtukas
(pirštų atspaudų jutiklis)
Grįžimo atgal mygtukas
Universali jungtis (USB C tipas)
Galinis fotoaparatas
Mikrofonas
Pagrindinė antena
GPS antena
Blykstė
Galinis dangtelis
NFC antena
Garsiakalbis
Ausinių jungtis
Mikrofonas
10
Pagrindai
Elkitės atsargiai ir nenukreipkite fotoaparato objektyvo į stiprų šviesos šaltinį, pvz.,
tiesioginę saulės šviesą. Jei į fotoaparato objektyvą švies stiprus šviesos šaltinis, pvz.,
tiesioginė saulės šviesa, gali sugesti fotoaparato vaizdo jutiklis. Sugadintas vaizdo jutiklis
nebepataisomas ir dėl to nuotraukose gali atsirasti taškų ar dėmių.
• Šiose situacijose gali atsirasti ryšio problemų ir išsikrauti akumuliatorius:
– – Jei prietaiso antenos plote pritvirtinsite metalinių lipdukų
– – Jei prie prietaiso pritvirtinsite prietaiso dangtelį, pagamintą iš metalinių medžiagų
– – Jei uždengsite prietaiso antenos plotą rankomis arba kitais objektais
naudodamiesi tam tikromis funkcijomis, tokiomis kaip skambučiai arba mobiliųjų
duomenų ryšys
• Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsaugos plėvelę. Naudojant
nepatvirtintą ekrano apsaugos plėvelę, ekrano jutikliai gali blogai veikti.
• Neuždenkite artumo / šviesos jutiklio ploto ekrano priedais, pvz., ekrano apsaugine
plėvele arba lipdukais. Dėl to gali sutrikti jutiklio veikimas.
Mygtukai
Mygtukas
Funkcija
Įjungimo
• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir
laikykite paspaudę.
• Paspauskite, kad įjungtumėte ar užrakintumėte ekraną.
Paskutinių
naudotų
programų
Pradžios
• Paspaudus atsidarys vėliausiai naudotų programų sąrašas.
• Paspauskite, kad įjungtumėte ekraną, kai ekranas yra
užrakintas.
• Norėdami grįžti į pradžios ekraną, paspauskite.
• Norėdami paleisti Google, palaikykite paspaudę.
• Paspauskite, kad grįžtumėte į ankstesnį ekrano rodinį.
Grįžimo atgal
• Paspauskite ir palaikykite nuspaudę, kad pasiektumėte
papildomus esamo ekrano nustatymus.
Garsumo
• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.
11
Pagrindai
„S Pen“
„S Pen“ rašiklio mygtukas
„S Pen“ rašiklio galiukas
Pincetas
Pavadinimas
„S Pen“ galiukas
„S Pen“ mygtukas
Pincetas
Funkcijos
• „S Pen“ rašikliu galima ekrane rašyti, piešti arba atlikti lietimo
veiksmus. Su „S Pen“ galima naudoti paskutinių naudotų programų ir
grįžimo atgal mygtukus.
• „S Pen“ rašiklį laikant virš ekrane rodomų elementų galima naudotis
papildomomis „S Pen“ rašiklio funkcijomis, pavyzdžiui, peržiūros
gestais funkcija.
• Palaikykite „S Pen“ virš ekrano ir paspauskite „S Pen“ mygtuką, kad
būtų parodytos gestų komandų funkcijos.
• Laikydami nuspaustą „S Pen“ rašiklio mygtuką vilkite „S Pen“ rašiklį
virš elementų, kuriuos norite pasirinkti.
• Pincetas naudojamas keičiamam „S“ rašiklio galiukui išimti.
12
Pagrindai
„S Pen“ rašiklio galiuko keitimas
Jei galiukas yra bukas, pakeiskite jį nauju.
1
Tvirtai pincetu suimkite galiuką ir jį ištraukite.
2
Į „S Pen“ rašiklį įdėkite naują galiuką.
Saugokitės, kad pincetu neprisižnybtumėte pirštų.
13
Pagrindai
• Pakartotinai senų galiukų nenaudokite. Jų naudojimas gali sugadinti „S Pen“ rašiklį.
• Pernelyg nespauskite į „S Pen“ rašiklį dedamo naujo galiuko.
• Nekiškite į „S Pen“ rašiklį apvaliojo galiuko galo. Tai gali sugadinti ne tik „S Pen“ rašiklį,
bet ir patį prietaisą.
• Naudojamo „S Pen“ rašiklio nelankstykite ir pernelyg nespauskite. „S Pen“ gali sugesti
arba jo galiukas gali deformuotis.
• Jeigu „S Pen“ rašiklis naudojamas pakreiptas smailu kampu į ekraną, prietaise gali būti
neatpažįstami „S Pen“ rašiklio veiksmai.
• Su „S Pen“ galima naudoti paskutinių naudotų programų ir grįžimo atgal mygtukus.
• Daugiau informacijos apie „S Pen“ rašiklį pateikiama „Samsung“ interneto svetainėje.
• Jeigu „S Pen“ rašiklis blogai veikia, nugabenkite jį į „Samsung“ techninės priežiūros
centrą.
• Galite įstatyti „S Pen“ apsauginio dėklo viršuje. Daugiau informacijos ieškokite
skyrelyje „S Pen“ įdiegimas.
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus įdėjimas
1
Nuimkite galinį dangtelį.
Nuimdami galinį dangtelį būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte nagų.
Nelankstykite ir nesukinėkite galinio dangtelio per stipriai. Priešingu atveju galite
apgadinti dangtelį.
14
Pagrindai
2
Įstatykite akumuliatorių, kad jo aukso spalvos kontaktai būtų tinkamai sulygiuoti su prietaiso
kontaktais.
3
Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.
Paspausti
Patikrinkite, ar galinis dangtelis tvirtai uždarytas, kad į prietaisą nepatektų vandens ir
dulkių. Per atvirą arba netinkamai uždarytą galinį dangtelį į prietaisą patekęs vanduo ir
dulkės gali jį sugadinti.
Su šiuo prietaisu naudokite tik „Samsung“ patvirtintus galinius dangtelius ir priedus.
15
Pagrindai
Akumuliatoriaus išėmimas
1
2
Nuimkite galinį dangtelį.
Išimkite akumuliatorių.
Akumuliatoriaus įkrovimas
Prieš pirmą kartą juo naudodamiesi arba kai jis nebuvo naudojamas ilgą laiko tarpą, įkraukite
akumuliatorių.
Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis
nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti
prietaisas.
• Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl
neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.
• Naudokite tik prie prietaiso pridedamą C tipo USB kabelį. Jei naudosite mikro USB
laidą, galite sugadinti prietaisą.
Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi
maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip
neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir
lengvai pasiekiamą.
16
Pagrindai
1
2
Prijunkite USB laidą prie USB adapterio.
3
4
Prijunkite USB adapterį prie elektros lizdo.
Įjunkite USB laidą į prietaiso universalią jungtį.
Visiškai įsikrovus, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso. Tada ištraukite įkroviklį iš elektros lizdo.
Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę įkroviklio. Taip galite sugadinti prietaisą.
Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas
Prietaise įdiegtos įvairios parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją.
• Optimizuokite prietaisą naudodami prietaiso priežiūros funkciją.
• Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę maitinimo mygtuką, išjunkite ekraną.
• Įjunkite energijos taupymo režimą.
• Uždarykite nenaudojamas programas.
• Išjunkite „Bluetooth“ funkciją, jeigu ja nesinaudojate.
• Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją, jeigu ja nesinaudojate.
• Išjunkite automatinį programų, kurias reikia sinchronizuoti, sinchronizavimą.
• Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
• Sumažinkite ekrano ryškumą.
17
Pagrindai
Akumuliatoriaus įkrovimo patarimai ir atsargumo priemonės
• Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
• Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai
prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį
akumuliatorių.
• Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias
reikia jungti su kitu prietaisu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad neišsijungtų maitinimas
perkeliant duomenis, šias programas naudokite, tik kai akumuliatorius visiškai įkrautas.
• Jeigu naudojamas ne įkroviklis, o kitas energijos šaltinis, pavyzdžiui kompiuteris, dėl
mažesnės elektros srovės gali sulėtėti įkrovimo greitis.
• Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
• Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu
taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
• Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti
prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali
nustoti krauti.
• Jei krausite prietaisą tuomet, kai universali jungtis yra drėgna, prietaisas gali sugesti.
Kruopščiai išdžiovinkite universaliąją jungtį prieš kraudami prietaisą.
• Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio
aptarnavimo centrą.
18
Pagrindai
SIM arba USIM kortelė („nanoSIM“ kortelė)
SIM arba USIM kortelės įdėjimas
Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę.
• Naudokite tik „nanoSIM“ kortelę.
• Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele.
„Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti
pamestos ar pavogtos kortelės.
Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios
informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės savo paslaugų teikėjo.
1
2
Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite akumuliatorių.
3
Atgal įstatykite akumuliatorių ir galinį dangtelį.
Įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.
19
Pagrindai
SIM arba USIM kortelės išėmimas
1
2
Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite akumuliatorių.
Ištraukite SIM arba USIM kortelę.
Atminties kortelė („MicroSD“ kortelė)
Atminties kortelės įdiegimas
Prietaiso atminties kortelės talpa gali skirtis nuo kitų modelių ir kai kurios atminties kortelės
gali būti nesuderinamos su prietaisu, priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir tipo.
Norėdami pažiūrėti maksimalią prietaiso atminties kortelės talpą, žr. „Samsung“ internetinėje
svetainėje.
• Kai kurios atminties kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su prietaisu. Jei
naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties
kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
• Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.
• Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failo
sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę arba
neatpažins kortelės. Norėdami naudoti atminties kortelę, turite ją suformatuoti.
Jei prietaisas negali suformatuoti arba atpažinti atminties kortelės, susisiekite su
atminties kortelės gamintoju arba „Samsung“ aptarnavimo centru.
• Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
• Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda aplanke Mano failai →
SD kortelė.
20
Pagrindai
1
2
Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite akumuliatorių.
3
Atgal įstatykite akumuliatorių ir galinį dangtelį.
Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.
Atminties kortelės išėmimas
Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Įrenginio priežiūra → Saugykla → → Saugyklos
nustatymai → SD kortelė → ATJUNGTI.
1
2
3
Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite akumuliatorių.
Patraukite atminties kortelę.
Atgal įstatykite akumuliatorių ir galinį dangtelį.
Neatjunkite išorinio atminties įtaiso, tokio kaip atminties kortelė arba USB atminties
įtaisas, kai prietaisas vykdo perkėlimą arba jungiasi prie informacijos, arba iškart po
duomenų perkėlimo. Taip padarę galite sugadinti arba prarasti duomenis, arba pažeisti
išorinį atminties įtaisą arba prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, įskaitant
duomenų praradimą, atsiradusius dėl netinkamo išorinių atminties prietaisų naudojimo.
21
Pagrindai
Atminties kortelės formatavimas
Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties
kortelę formatuokite prietaise.
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Įrenginio priežiūra → Saugykla → → Saugyklos
nustatymai → SD kortelė → Formatas.
Prieš formatuodami atminties kortelę nepamirškite pasidaryti visų svarbių atminties
kortelėje laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl
duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.
Apsauginis dėklas
Apsauginio dėklo uždėjimas
Viršutinę prietaiso dalį įstatykite į dėklą, tada tvirtai paspauskite kitą dėklo galą, kad jį
uždėtumėte.
22
Pagrindai
Apsauginio dėklo nuėmimas
Norėdami išimti įrenginį iš dėklo, viršutinį dėklo kraštą sukite kol įrenginys išslys.
„S Pen“ įdiegimas
Įstatykite „S Pen“ apsauginio dėklo viršuje.
Nedėkite „S Pen“ į apsauginį dėklą apversto.
23
Pagrindai
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką kelias sekundes.
Pirmą kartą įjungdami prietaisą arba atlikę duomenų nustatymą iš naujo vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.
Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir tuomet
palieskite Išjungti.
• Jei prietaisas užstringa ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite
paspaudę maitinimo mygtuką ir garsumo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad jis pasileistų iš
naujo.
• Vietose, kur belaidžių prietaisų naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse,
vykdykite visus iškabintus įgalioto personalo nurodymus ir įspėjimus.
Pirminis nustatymas
Pirmą kartą įjungdami prietaisą arba atlikę duomenų nustatymą iš naujo vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.
Pirminio nustatymo procedūros gali skirtis priklausomai nuo prietaiso programinės
įrangos ir regiono.
1
2
Įjunkite prietaisą.
Pasirinkite pageidaujamą prietaiso kalbą ir
.
Pasirinkite kalbą
24
Pagrindai
3
Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą ir prisijunkite prie jo.
Jei neprisijungsite prie „Wi-Fi“ tinklo, per pirminį nustatymą negalėsite nustatyti kai kurių
prietaiso funkcijų.
4
5
Laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų, kad užbaigtumėte pirminį nustatymą.
6
Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros. Galite mėgautis „Samsung“ paslaugomis, naujausiais
duomenimis ir saugumu visuose prietaisuose. Daugiau informacijos žr. „Samsung“ paskyra.
7
Pasirinkite norimas naudoti funkcijas ir pabaikite pirminį nustatymą.
Nustatykite ekrano užrakinimo būdą, kad apsaugotumėte prietaisą. Galite apsaugoti
asmeninę informaciją neleisdami kitiems prisijungti prie prietaiso. Norėdami ekrano
užrakinimo būdą nustatyti vėliau, palieskite Ne, ačiū.
Pasirodys pradžios ekranas.
25
Pagrindai
„Samsung“ paskyra
Įvadas
„Samsung“ paskyra yra integruota paskyros paslauga, leidžianti naudoti įvairias „Samsung“
paslaugas, teikiamas mobiliaisiais prietaisais, TV ir „Samsung“ tinklalapyje. Kai užregistruosite
„Samsung“ paskyrą, galėsite atnaujinti ir apsaugoti duomenis „Samsung“ prietaisuose su
„Samsung Cloud“, sekti ir valdyti pamestą arba pavogtą prietaisą, skaityti „Samsung“ narių
patarimus ir gudrybes bei kt.
Susikurkite „Samsung“ paskyrą naudodami savo el. pašto adresą.
Norėdami patikrinti su „Samsung“ paskyra naudojamų paslaugų sąrašą, apsilankykite
account.samsung.com. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie „Samsung“ paskyras,
paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → Paskyros → Samsung
account → → Žinynas.
„Samsung“ paskyros registravimas
Naujos „Samsung“ paskyros registravimas
Jei neturite „Samsung“ paskyros, turėtumėte ją susikurti.
1
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → Paskyros → Pridėti
paskyrą.
2
3
Palieskite Samsung account → KURTI PASKYRĄ.
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad pabaigtumėte kurti paskyrą.
26
Pagrindai
Esamos „Samsung“ paskyros registravimas
Jei jau turite „Samsung“ paskyrą, registruokite ją prietaise.
1
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → Paskyros → Pridėti
paskyrą.
2
3
Palieskite Samsung account → PRISIJUNGTI.
Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį, tada palieskite PRISIJUNGTI.
Jei pamiršote paskyros informaciją, palieskite Ieškoti ID arba Nustatyti slaptažodį iš naujo.
Įvedę reikalaujamą informaciją sužinosite paskyros informaciją.
Jei norite patvirtinti savo „Samsung“ paskyros slaptažodį naudodami biometrinius duomenis,
tokius kaip pirštų atspaudai, palieskite Su „Samsung Pass“ patvirtinkit tapatybę biometr.
duomen., o ne slaptažodžiu. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Samsung Pass.
4
5
Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir sutikite su jomis, tada palieskite KITAS.
Norėdami baigti registruoti „Samsung“ paskyrą, palieskite ATLIKTA.
„Samsung“ paskyros šalinimas
Pašalinus registruotą „Samsung“ paskyrą iš prietaiso, duomenys, tokie kaip adresatai arba įvykiai,
taip pat bus pašalinti.
1
2
3
Paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → Paskyros.
Palieskite Samsung account → → Pašalinti paskyrą.
Palieskite ŠALINTI, įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį ir palieskite PATVIRT.
27
Pagrindai
Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso
Galite atkurti duomenis, tokius kaip vaizdai, adresatai, žinutės ir programos, iš „Samsung Cloud“.
Taip pat galite juos kopijuoti iš anksčiau turėto prietaiso per „Smart Switch“.
• Ši funkcija kai kuriuose prietaisuose arba kompiuteriuose gali neveikti.
• Taikomi ribojimai. Daugiau informacijos rasite apsilankę
www.samsung.com/smartswitch. „Samsung“ požiūris į autorių teises yra rimtas.
Siųskite tik tą turinį, kuris jums priklauso, arba tą, kurį turite teisę siųsti.
Smart Switch
Perkelkite duomenis iš vieno mobiliojo prietaiso į kitą per „Smart Switch“. Norėdami naudoti
„Smart Switch“, paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → Smart
Switch. Jei neturite programos, parsisiųskite ją iš Galaxy Apps arba „Play“ parduotuvė.
Duomenų perkėlimas iš mobilaus prietaiso
Perkelkite duomenis iš ankstesnio prietaiso į savo prietaisą belaidžiu būdu per „Wi-Fi Direct“.
28
Pagrindai
1
Ankstesniame prietaise paleiskite „Smart Switch“.
Jei neturite programos, parsisiųskite ją iš Galaxy Apps arba „Play“ parduotuvė.
2
3
4
5
6
Prietaise paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → Smart Switch.
Padėkite prietaisus vieną šalia kito.
Ankstesniame prietaise palieskite BELAIDIS → SIŲSTI.
Savo prietaise palieskite BELAIDIS → GAUTI ir pasirinkite ankstesnio prietaiso tipą.
Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad perkeltumėte duomenis iš prieš tai turėto
prietaiso.
Duomenų perkėlimas naudojant išorinę laikmeną
Perkelkite duomenis naudodami išorinę laikmeną, tokią kaip „MicroSD“ kortelė.
1
2
3
Perkelkite duomenis iš ankstesnio prietaiso į išorinę laikmeną.
4
Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami perkelti duomenis iš išorinės laikmenos.
Įdėkite arba prijunkite išorinį atminties prietaisą prie savo prietaiso.
Prietaise paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → Smart Switch
→ IŠORINĖ LAIKMENA → ATKURTI.
29
Pagrindai
Atsarginių duomenų perkėlimas iš kompiuterio
Perkelkite duomenis iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai. Turite parsisiųsti „Smart Switch“
kompiuterinės versijos programą iš www.samsung.com/smartswitch. Kompiuteryje sukurkite
ankstesnio prietaiso duomenų atsargines kopijas ir importuokite duomenis į prietaisą.
1
Kompiuteryje apsilankykite www.samsung.com/smartswitch, kad parsisiųstumėte „Smart
Switch“.
2
Kompiuteryje paleiskite „Smart Switch“.
Jei jūsų ankstesnis prietaisas ne „Samsung“ prietaisas, sukurkite kompiuteryje duomenų
atsarginę kopiją naudodami prietaiso gamintojo nurodytą programą. Tada pereikite prie
penkto veiksmo.
3
4
Prijunkite ankstesnį prietaisą prie kompiuterio prietaiso USB laidu.
5
6
Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
Vadovaukitės kompiuterio ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kaip iš prietaiso sukurti
atsarginę duomenų kopiją. Tada atjunkite savo ankstesnį prietaisą nuo kompiuterio.
Vadovaukitės kompiuterio ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kaip perkeltumėte
duomenis į prietaisą.
Importuotų duomenų peržiūrėjimas
Iš ankstesnio prietaiso importuotus duomenis galite pažiūrėti toje pačioje programoje.
Jei naujame prietaise nėra tų pačių programų, kuriomis būtų galima pažiūrėti arba paleisti
importuotus duomenis, duomenys bus išsaugoti panašioje programoje. Pvz., jei importuojate
įrašus ir prietaise nėra įrašų programos, įrašus galite peržiūrėti programoje Samsung Notes.
30
Pagrindai
„Samsung Cloud“
„Samsung Cloud“ sukurkite ankstesnio prietaiso duomenų atsargines kopijas ir atkurkite
duomenis naujame prietaise. Turite užregistruoti ir prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros, kad
galėtumėte naudotis „Samsung Cloud“. Daugiau informacijos žr. „Samsung“ paskyra.
Atsarginių duomenų kopijų kūrimas
1
2
Ankstesniame prietaise prisijunkite prie „Samsung“ paskyros.
Paleiskite programą Nustatymai, pasirinkite atsarginės kopijos kūrimo parinktį ir sukurkite
atsarginę duomenų kopiją.
• Jei prietaisas palaiko „Samsung Cloud“, paleiskite programą Nustatymai, palieskite
Debesis ir paskyros → „Samsung Cloud“, pasirinkite savo prietaisą skirtuke
ATSARGINIS KOPIJAVIMAS IR ATKŪRIMAS, palieskite Kurt atsarginę kopiją, tuomet
sukurkite atsarginę duomenų kopiją.
• Atsarginės duomenų kopijos kūrimo būdas gali skirtis priklausomai nuo modelio.
• Atsarginė kai kurių duomenų kopija nebus sukurta. Norėdami pažiūrėti, kurių
duomenų atsarginė kopija bus sukurta, paleiskite programą Nustatymai, palieskite
Debesis ir paskyros → „Samsung Cloud“, pasirinkite savo prietaisą skirtuke
ATSARGINIS KOPIJAVIMAS IR ATKŪRIMAS, tada palieskite Kurt atsarginę kopiją.
Duomenų atkūrimas
1
Naujame prietaise paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros →
„Samsung Cloud“.
2
Pasirinkite ankstesnį prietaisą skirtuke ATSARGINIS KOPIJAVIMAS IR ATKŪRIMAS ir
palieskite Atkurti duomenis.
3
Pažymėkite norimų atkurti duomenų tipus ir palieskite ATKURTI.
31
Pagrindai
Duomenų sinchronizavimas
Galite sinchronizuoti savo prietaise išsaugotus duomenis naudodamiesi „Samsung Cloud“ ir
pasiekti juos iš kitų prietaisų.
1
Naujame prietaise paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros →
„Samsung Cloud“.
2
3
Palieskite → Nustatymai → Sinchronizavimo nustatymai.
Palieskite jungiklius prie elementų, kuriuos norite sinchronizuoti.
Duomenų pažiūrėjimas
Galite pažiūrėti išsaugotus elementus ir panaudotą „Samsung Cloud“ atmintį. Paleiskite
programą Nustatymai ir palieskite Debesis ir paskyros → „Samsung Cloud“.
• Nedelsdami peržiūrėkite panaudotą atmintį ir išsaugotus elementus, pvz.: GALERIJA,
SAMSUNG NOTES ir SAMSUNG CLOUD DRIVE. Palieskite kiekvieną kortelę ir įeikite į kitą
puslapį. Galite pakeisti nustatymus arba peržiūrėti išsaugotus duomenis.
• Galite pažiūrėti atsarginės kopijos duomenis „Samsung“ paskyroje naudodami parinktį
ATSARGINIS KOPIJAVIMAS IR ATKŪRIMAS. Pasirinkite įrenginį ir palieskite Atkurti
duomenis.
Ekrano supratimas
Jutiklinio ekrano valdymas
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros
iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo
stipriai pirštų galais.
• Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių
(gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį
ekraną.
• Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie
nėra jutiklinės srities dalis.
• Jutiklinį ekraną rekomenduojama valdyti liečiant pirštais arba „S“ rašikliu.
32
Pagrindai
Lietimas
Palieskite ekraną.
Palietimas ir laikymas
Palieskite ir palaikykite ekraną maždaug 2 sek.
Vilkimas
Palieskite ir palaikykite elementą bei vilkite jį į norimą vietą.
33
Pagrindai
Dvigubas palietimas
Dukart palieskite ekraną.
Braukimas
Braukite aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.
Atitraukimas ir suspaudimas
Atitraukite du pirštus vieną nuo kito arba paspauskite ekraną.
34
Pagrindai
Pradžios ekranas ir programų ekranas
Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomi
valdikliai, programų trumpiniai ir dar daugiau.
Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.
Valdiklis
Programa
Aplankas
Naujienų ekrano indikatorius
Skaitykite naujausias žinias
įvairiomis temomis
Ekrano indikatorius
Mėgstamiausios programos
35
Pagrindai
Perjungimas iš pradžios į programų ekraną ir atvirkščiai
Jei norite atidaryti programų ekraną, pradžios ekrane braukite aukštyn arba žemyn.
Jei norite grįžti į pradžios ekraną, programų ekrane braukite aukštyn arba žemyn. Taip pat galite
spustelėti pradžios arba grįžimo mygtuką.
Pradžios ekranas
Programų ekranas
Jei pradžios ekrane pridėsite programų mygtuką, galėsite atidaryti programų ekraną paliesdami
mygtuką. Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite tuščią vietą, tuomet palieskite Pradžios ekrano
nustatym. → Programų mygtukas → Rodyti programų mygtuką → TAIKYTI. Programų
mygtukas bus pridėtas pradžios ekrano apačioje.
Programų mygtukas
Elementų perkėlimas
Palieskite ir palaikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą. Jei norite perkelti elementą į kitą
skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.
Norėdami pridėti programos šaukinį pradžios ekrane, palieskite ir palaikykite elementą programų
ekrane, tuomet vilkite jį į ekrano viršų arba apačią. Programos šaukinys bus pridėtas pradžios
ekrane.
Dažniausiai naudojamas programas taip pat galite perkelti į trumpinių sritį pradžios ekrano
apačioje.
36
Pagrindai
Aplankų kūrimas
Kurkite aplankus ir kaupkite panašias programas, kad galėtumėte jas greitai pasiekti ir paleisti.
1
Pradžios ekrane arba programų ekrane palieskite ir palaikykite programą, tuomet vilkite ją
virš kitos programos.
2
Paleiskite programą, kai aplink programas atsiras aplanko rėmelis.
Bus sukurtas naujas aplankas, kuriame bus pasirinktos programos. Palieskite Įvesti aplanko
pavadinimą ir įveskite aplanko pavadinimą.
• Kaip pridėti daugiau programų
Aplanke palieskite PRIDĖTI PROGRAMŲ. Pažymėkite programas ir palieskite PRIDĖTI. Taip
pat galite pridėti programą vilkdami ją į aplanką.
• Programų perkėlimas iš aplanko
Palieskite ir palaikykite programą, norėdami ją nuvilkti į naują vietą.
• Aplanko šalinimas
Palieskite ir palaikykite aplanką, tada palieskite Trinti aplanką. Bus ištrintas tik tas aplankas.
Aplanko programos bus perkeltos į programų ekraną.
37
Pagrindai
Pradžios ekrano redagavimas
Norėdami pasiekti redagavimo parinktis, pradžios ekrane palieskite ir palaikykite arba suimkite
pirštais tuščią sritį. Galite nustatyti darbalaukio foną, valdiklius ir kt. Taip pat galite pridėti, ištrinti
arba pertvarkyti pradžios ekrano skydelius.
• Skydelių pridėjimas: braukite į kairę, o tada bakstelėkite
.
• Skydelių perkėlimas: palieskite ir palaikykite skydelių peržiūrą, tada nutempkite į kitą vietą.
• Skydelių trynimas: palieskite
skydelyje.
• Ekrano fonai: keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.
• Valdikliai: valdikliai yra nedidelės programos, kurios paleidžia tam tikrų programų funkcijas,
kad suteiktų informaciją ir patogią prieigą pradžios ekrane. Palieskite ir palaikykite valdiklį,
tada nuvilkite jį į pradžios ekraną. Valdiklis bus pridėtas pradžios ekrane.
• Pradžios ekrano nustatym.: pakeiskite pradžios ekrano nustatymus.
Visų programų rodymas pradžios ekrane
Nenaudodami atskiro programų ekrano galite nustatyti prietaisą rodyti visas programas pradžios
ekrane. Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite tuščią vietą, tuomet palieskite Pradžios ekrano
nustatym. → Pradžios ekrano išdėstymas → Tik pradžios ekranas → TAIKYTI.
Dabar galite įjungti visas programas braukdami kairėn pradžios ekrane.
38
Pagrindai
Indikacinės piktogramos
Indikatorių piktogramos rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Žemiau esančioje lentelėje
pateikiamos dažniausios piktogramos.
Kai kuriose programose ekrane viršuje gali nebūti būsenos juostos. Norėdami matyti
būsenos juostą, vilkite ekrano viršų pirštu žemyn.
Piktograma
Reikšmė
Nėra signalo
Signalo stiprumas
Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
Prisijungta prie GPRS tinklo
Prisijungta prie EDGE tinklo
Prisijungta prie UMTS tinklo
Prisijungta prie HSDPA tinklo
Prisijungta prie HSPA+ tinklo
/
Prisijungta prie LTE tinklo
„Wi-Fi“ prijungtas
„Bluetooth“ funkcija įjungta
Naudojamos vietos paslaugos
Skambinama
Praleisti skambučiai
Nauja teksto arba multimedijos žinutė
Įjungtas žadintuvas
Įjungtas nutildytas režimas
Įjungtas vibracijos režimas
Įjungtas skrydžio režimas
Klaida arba perspėjimas
Akumuliatoriaus įkrovimas
Akumuliatoriaus įkrovos lygis
39
Pagrindai
Užrakinimo ekranas
Paspaudus maitinimo mygtuką, ekranas išjungiamas ir užrakinamas. Ekranas taip pat išsijungia ir
užsirakina, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.
Norėdami atrakinti ekraną, braukite bet kuria kryptimi, kai ekranas įsijungia.
Jei ekranas išjungtas, paspauskite maitinimo arba pradžios mygtuką, kad įjungtumėte.
Užrakintas ekranas
40
Pagrindai
Ekrano užrakinimo būdo keitimas
Norėdami pakeisti ekrano užrakinimo būdą, paleiskite programą Nustatymai, palieskite
Užrakinimo ekranas → Ekrano užrakto tipas, tada pasirinkite būdą.
Nustatę derinį, PIN kodą, slaptažodį arba biometrinius duomenis kaip ekrano užrakinimo būdą,
galite apsaugoti asmeninę informaciją ir neleisti kitiems prisijungti prie įrenginio. Nustačius
ekrano užrakinimo būdą, prietaisas prašys atrakinimo kodo visada jį atrakinant.
• Braukimas: braukite bet kuria kryptimi ekrane, kad jį atrakintumėte.
• Šablonas: nupieškite derinį iš keturių arba daugiau taškų, kad atrakintumėte ekraną.
• PIN kodas: įveskite PIN kodą iš bent keturių skaičių, kad atrakintumėte ekraną.
• Slaptažodis: įveskite slaptažodį iš bent keturių simbolių, skaičių arba ženklų, kad
atrakintumėte ekraną.
• Nėra: nenustatykite jokio ekrano užrakinimo būdo.
• Veidas: užregistruokite veidą ekranui atrakinti. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Veido
atpažinimas.
• Pirštų atspaudai: užregistruokite pirštų atspaudus ekranui atrakinti. Jei reikia daugiau
informacijos, žr. Pirštų atspaudų atpažinimas.
Galite nustatyti prietaisą atlikti gamyklinių duomenų nustatymą iš naujo, jei kelis kartus iš
eilės neteisingai įvesite atrakinimo kodą ir pasieksite nustatytą ribą. Paleiskite programą
Nustatymai, palieskite Užrakinimo ekranas → Saugos užrakto nustatymai, atrakinkite
ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano rakinimo būdą ir palieskite jungiklį Aut.
gam. nust. atkūrimas, kad jį įjungtumėte.
41
Pagrindai
Ekrano vaizdo įrašymas
Įrašykite ekrano vaizdą, kai naudojatės prietaisu ir ant jo rašykite, pieškite, jį apkarpykite arba
dalykitės įrašytu vaizdu. Galite fotografuoti esamą ekraną ir slenkamąjį plotą.
Ekrano vaizdo užfiksavimas
Norėdami užfiksuoti ekrano vaidą, naudokitės vienu iš šių būdų. Užfiksuoti ekrano vaizdai bus
išsaugoti Galerija.
• Fiksavimas mygtuku: vienu metu paspauskite ir laikykite garsumo mažinimo ir maitinimo
mygtukus.
• Fiksavimas braukiant: braukite ranka per ekraną kairėn arba dešinėn.
• Fiksavimas naudojant komandą ore: pasukiokite „S Pen“ virš ekrano ir paspauskite mygtuką
„S Pen“, kad atvertumėte komandų ore skydelį, tada palieskite Rašymas ekrane. Jei reikia
daugiau informacijos, žr. Rašymas ekrane.
• Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano nuotraukos užfiksuoti
negalima.
• Jeigu ekrano vaizdo fiksavimo braukiant funkcija neaktyvi, paleiskite programą
Nustatymai, palieskite Išplėstinės funkcijos, tuomet palieskite Užfiksuoti braukiant
delnu jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Užfiksavę ekrano vaizdą, naudokite šias ekrano apačioje esančios įrankių juostos parinktis:
• Fiksavimas slenkant: užfiksuokite esamą turinį ir paslėptą turinį pailgintame puslapyje,
tokiame kaip tinklalapis. Kai palieskite Fiksavimas slenkant, ekranas automatiškai slinks
žemyn ir bus fotografuojama daugiau turinio.
• Piešti: rašykite arba pieškite ekrano kopijoje.
• Apkarpyti: nukirpkite dalį ekrano kopijos. Nukirpta sritis bus išsaugota Galerija.
• Bendrinti: dalykitės ekrano nuotrauka su kitais.
Jeigu užfiksuotame ekrano vaizde parinkčių nesimato, paleiskite programą Nustatymai,
palieskite Išplėstinės funkcijos, tuomet palieskite Išmanusis fiksavimas jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
42
Pagrindai
Pranešimų skydelis
Gavus naujus pranešimus, pvz., žinutes arba praleistus skambučius, būsenos juostoje atsiras
indikacinės piktogramos. Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite
pranešimų sritį ir peržiūrėkite išsamią informaciją.
Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti pranešimų
sritį, ekrane braukite aukštyn.
Galite atidaryti pranešimų skydelį, net kai ekranas užrakintas.
Pranešimų srityje galite naudotis šiomis funkcijomis.
Paleiskite Nustatymai
Greito nustatymo mygtukai
Peržiūrėkite išsamią pranešimo
informaciją ir atlikite įvairius
veiksmus
Valykite visus pranešimus
Įjunkite pranešimų nustatymus
43
Pagrindai
Greito nustatymo mygtukų naudojimas
Norėdami įjungti kai kurias funkcijas, palieskite greito nustatymo mygtukus. Norėdami peržiūrėti
daugiau mygtukų, braukite žemyn per pranešimų sritį.
Norėdami pakeisti funkcijos nustatymus, palieskite tekstą po kiekvienu mygtuku. Norėdami
pamatyti išsamesnius nustatymus, palieskite ir laikykite mygtuką.
Jei norite pertvarkyti mygtukus, palieskite → Mygtukų tvarka, palieskite ir laikykite mygtuką ir
tuomet vilkite į kitą vietą.
44
Pagrindai
Teksto įvedimas
Klaviatūros išvaizda
Kai vedate tekstą, norėdami siųsti žinutes, kurti įrašus ir kt., klaviatūra atsiranda automatiškai.
• Kai pirmą kartą įjungsite klaviatūrą, atsiras klaviatūros nustatymo ekranas. Nustatykite
įvesties kalbą, klaviatūros tipą ir klaviatūros nustatymus, tada palieskite PRADĖTI.
• Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti
įvesties kalbą į palaikomą kalbą.
Peržiūrėkite daugiau
klaviatūros funkcijų
Papildomos klaviatūros
funkcijos
Ištrinkite ankstesnį simbolį
Įveskite didžiąją raidę. Jei
norite rašyti tik didžiosiomis
raidėmis, palieskite dukart
Įveskite lūžį iki kitos eilutės
Įveskite simbolius
Perkelti žymeklį
Įveskite tarpą
Įvesties kalbos keitimas
Palieskite → Kalbos ir tipai → TVARKYTI ĮVESTIES KALBAS ir tada pasirinkite naudojamas
kalbas. Jeigu pasirinksite dvi arba daugiau kalbų, vieną arba kitą įvesties kalbą galėsite rinktis,
braukdami tarpo klavišu kairėn arba dešinėn.
45
Pagrindai
Papildomos klaviatūros funkcijos
•
: įveskite jaustukus.
•
: įveskite lipdukus.
•
: pidėkite animuotų GIF failų.
•
: teksto įvedimas balsu.
•
•
: pakeisti klaviatūros nustatymus.
→
: perjunkite rankraščio režimą.
Perjunkite į standartinę
klaviatūrą
•
•
→
Peržiūrėkite informaciją apie
ranka rašytų užrašų taisymą
: pridėti elementą iš iškarpinės.
→
: įjunkite slankiosios ar perskirtos klaviatūros režimą. Jūs galite perkelti klaviatūrą
į kitą vietą vilkdami skirtuką.
Kopijavimas ir įklijavimas
1
2
3
Palieskite ir laikykite palietę tekstą.
Vilkite arba , kad pasirinktumėte norimą tekstą, arba palieskite Pasirinkti visus, kad
pasirinktumėte visą tekstą.
Palieskite Kopijuoti arba Iškirpti.
Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.
4
Palieskite ir palaikykite vietą, kurioje norite įterpti teksto, tuomet palieskite Įklijuoti.
Norėdami įklijuoti anksčiau kopijuotą tekstą, palieskite Iškarpinė ir pasirinkite tekstą.
46
Programos ir funkcijos
Programų įdiegimas ir šalinimas
Galaxy Apps
Programų pirkimas ir atsisiuntimas. Jūs galite atsisiųsti programas, kurios specialiai skirtos
„Samsung Galaxy“ prietaisams.
Atidarykite Samsung aplanką ir paleiskite programą Galaxy Apps.
Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
Programų įdiegimas
Naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite paieškos laukelį, norėdami ieškoti
raktažodžio.
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas
programas, palieskite ĮDIEGTI. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite
mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.
Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite → Nustatymai →
Automatinis programų atnaujinimas, tada pasirinkite parinktį.
„Play“ parduotuvė
Programų pirkimas ir atsisiuntimas.
Paleiskite programą „Play“ parduotuvė.
Programų įdiegimas
Naršykite programas pagal kategoriją arba ieškokite programų pagal raktažodį.
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas
programas, palieskite ĮDIEGTI. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite
mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.
Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite
Atnaujinti programas automatiškai, tada pasirinkite parinktį.
47
→ Nustatymai →
Programos ir funkcijos
Programų tvarkymas
Programų šalinimas ir išjungimas
Palieskite ir palaikykite programą bei pasirinkite parinktį.
• Išjungti: išjunkite pasirinktas numatytąsias prietaiso programas, kurių negalima pašalinti.
• Pašalinti: pašalinkite atsisiųstas programas.
Programų įjungimas
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Programos →
ir palieskite ĮJUNGTI.
→ Išjungta, pasirinkite programą
Programų leidimų nustatymas
Kad kai kurios programos veiktų tinkamai, gali reikėti joms suteikti leidimą prisijungti prie
informacijos arba ją naudoti prietaise. Atidarius programą gali atsirasti iššokantysis langas ir
prašymas prisijungti prie tam tikrų funkcijų arba informacijos. Palieskite LEISTI iššokančiame
lange, kad programai suteiktumėte leidimą.
Norėdami peržiūrėti programos leidimų nustatymus, paleiskite programą Nustatymai ir
palieskite Programos. Pasirinkite programą ir palieskite Leidimai. Galite peržiūrėti programos
leidimų sąrašą ir pakeisti jos leidimus.
Norėdami peržiūrėti programos leidimų nustatymus pagal leidimų kategoriją, paleiskite
programą Nustatymai ir palieskite Programos → → Programų leidimai. Pasirinkite elementą
ir palieskite jungiklius prie programų, kad suteiktumėte leidimus.
Jei nesuteiksite leidimų programoms, pagrindinės programų funkcijos gali tinkamai
neveikti.
48
Programos ir funkcijos
„S Pen“ funkcijos
Gesto komanda
Norėdami atidaryti gestų komandų skydelį, sukiokite „S Pen“ rašiklį virš ekrano ir paspauskite
mygtuką „S Pen“. Taip pat galite paliesti gestų komandų piktogramą.
Galite pasiekti naudingas funkcijas ir dažnai naudojamas programas.
Komandų ore nustatymai
Peržiūrėti visus užrašus
Kurti užrašą
Išmanusis pasirinkimas
Komandų ore piktograma
Rašymas ekrane
Pridėti šaukinių
• Sukurti pastabą: paleidžia Samsung Notes ir sukuria naują pastabą. Jei reikia daugiau
informacijos, žr. „Samsung Notes“.
• Žr. visas pastabas: paleiskite Samsung Notes ir peržiūrėkite visas pastabas.
• Išmanusis pasirinkimas: greitai surinkite turinį. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Išmanusis
pasirinkimas.
• Rašymas ekrane: fiksuokite, redaguokite ir rašykite įrašus ant momentinių ekrano
nuotraukų, tada bendrinkite. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Rašymas ekrane.
49
Programos ir funkcijos
• PENUP: skelbkite savo darbus, peržiūrėkite kitų darbus ir gaukite naudingų piešimo
patarimų.
• Pridėti trumpinių: į komandų ore skydelį pridėkite dažnai naudojamų programų šaukinių.
Jei reikia daugiau informacijos, žr. Pridėti trumpinių.
•
: pakeiskite gestų komandų nustatymus.
Komandų ore piktograma
Kai komandų ore skydelis išjungiamas, ekrane lieka komandų ore piktograma. Galite atidaryti
gestų komandų skydelį paliesdami piktogramą.
Jei norite perkelti piktogramą, palieskite
ir vilkite į kitą vietą.
Išmanusis pasirinkimas
Naudokite „S Pen“ rašiklį, norėdami pasirinkti sritį, ir atlikite veiksmus, pvz., dalykitės arba
išsaugokite.
1
Jei yra medžiagos, kurią norite užfiksuoti, pvz., vaizdo dalis, atidarykite komandų ore skydelį
ir palieskite Išmanusis pasirinkimas.
2
Įrankių juostoje pasirinkite norimos formos piktogramą ir vilkite „S Pen“ rašiklį per turinį, kurį
norite pasirinkti.
Palieskite Autom. parink., kad pasirinkta sritis būtų automatiškai performuota.
Jei pasirinktoje srityje yra teksto, palieskite Išimti tekstą tam, kad būtų atpažintas ir išskirtas
pasirinktoje srityje esantis tekstas.
Bakstelėkite Prisegti ekrane, kad prisegtumėte pasirinktą sritį prie pradžios ekrano.
50
Programos ir funkcijos
3
Pasirinkite pasirinktoje srityje taikytiną parinktį.
• Piešti: rašykite arba pieškite ekrane.
• Bendrinti: dalykitės pasirinkta sritimi su kitais.
• Saugoti: išsaugokite pasirinktą sritį Galerija.
Rašymas ekrane
Užfiksuokite momentines ekrano nuotraukas ir ant jų rašykite arba pieškite.
1
Jei yra medžiagos, kurią norite užfiksuoti, atidarykite komandų ore skydelį ir palieskite
Rašymas ekrane.
Automatiškai užfiksuojamas šiuo metu ekrane rodomas vaizdas ir parodoma redagavimo
įrankių juosta.
2
Jei nufotografavote turinį, kuris tęsiasi per kelis ekranus, tokį kaip tinklalapis, palieskite
Fiksavimas slenkant, norėdami nufotografuoti daugiau turinio. Ekranas automatiškai
pasislinks žemyn, kad dar kartą galėtumėte pasirinkti FIKSAVIMAS SLENKANT. Baigę fiksuoti
palieskite ATLIKTA.
3
Parašykite komentarą ant ekrano vaizdo.
51
Programos ir funkcijos
4
Pasirinkite ekrano vaizdui taikytiną parinktį.
• Apkarpyti: apkirpkite ekrano kopiją.
• Bendrinti: dalykitės ekrano nuotrauka su kitais.
• Išsaug.: išsaugokite ekrano kopiją Galerija.
Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.
Pridėti trumpinių
Į komandų ore skydelį pridėkite dažnai naudojamų programų arba funkcijų šaukinių.
Komandų ore skydelyje palieskite Pridėti trumpinių ir pasirinkite programas ar funkcijas, kurias
norite atidaryti iš skydelio.
Norėdami redaguoti sparčiosios prieigos mygtukus, atidarykite gestų komandų skydelį ir
→ Spartusis mygtukas.
palieskite
Taip pat galite pašalinti Sukurti pastabą sparčiosios prieigos mygtuką.
Peržiūra gestais
Jei norite pasinaudoti įvairiomis funkcijomis, palaikykite S Pen virš ekrane rodomo elemento.
Informacijos peržiūra
Bakstelėkite ekraną, kad turinį arba informaciją peržiūrėtumėte iškylančiajame lange.
52
Programos ir funkcijos
Gestų mygtuko naudojimas
Palaikykite „S Pen“ virš elementų kai kuriose programose, pavyzdžiui, Galerija, kad peržiūros
lange būtų parodytas gestų mygtukas. Naudodami gestų mygtuką tiesiog peržiūros ekrane galite
atlikti įvairius veiksmus.
Gestų mygtukas
Jei ši funkcija nesuaktyvinta, paleiskite programą Nustatymai, palieskite Išplėstinės
funkcijos → „S Pen“ → Peržiūra gestais, tada bakstelėdami jungiklį suaktyvinkite.
Pasirinkimas rašikliu
Laikydami nuspaustą „S Pen“ rašiklio mygtuką vilkite „S Pen“ rašiklį virš teksto arba elementų
sąrašų, kad pasirinktumėte keletą elementų arba tekstą. Pasirinktus elementus arba tekstą taip
pat galite kopijuoti ir įkelti į kitą programą arba jais dalytis su kitais.
53
Programos ir funkcijos
Tiesiog. rašiklio įvestis
Naudodami rašymo ranka S Pen rašikliu funkciją galite pildyti formas ir rašyti žinutes.
1
2
Palaikykite S Pen virš teksto lauko.
3
Rašykite naudodami S Pen.
Bakstelėkite
, kad atidarytumėte rašymo ranką lauką.
Jei ši funkcija nesuaktyvinta, paleiskite programą Nustatymai, palieskite Išplėstinės
funkcijos → „S Pen“ → Tiesiog. rašiklio įvestis, tada bakstelėdami jungiklį
suaktyvinkite.
54
Programos ir funkcijos
Išjungto ekrano įrašas
Galite greitai kurti įrašus, rašydami juos neįjungę ekrano.
Norėdami suaktyvinti šią funkciją, paleiskite programą Nustatymai, palieskite Išplėstinės
funkcijos→ „S Pen“, o tada bakstelėkite Įraš.išjung.ekr., kad suaktyvintumėte.
Kai ekranas išjungtas, parašykite įrašą „S Pen“ rašikliu. Baigę kurti įrašą, palieskite IŠS. NOTES. Tada
įrašas bus išsaugotas Samsung Notes.
Jei norite peržiūrėti įrašus, paleiskite programą Samsung Notes ir palieskite
ekrano įrašas.
55
→ Išjungto
Programos ir funkcijos
Telefonas
Įvadas
Skambinti paprastai ar su vaizdu arba atsiliepti į skambučius.
Skambinimas
1
Paleiskite programą Telefonas ir įveskite telefono numerį.
Jeigu ekrane neatsiranda klaviatūra, palieskite
2
Norėdami skambinti paprastai, palieskite
, kad ją atidarytumėte.
, norėdami skambinti su vaizdu –
.
Pasiekite papildomas parinktis
Sukurkite naują adresatą
Pridėkite numerį prie esamo
adresato
Peržiūrėkite telefono numerį
Ištrinkite ankstesnį simbolį
Slėpkite klaviatūrą
56
Programos ir funkcijos
Skambinimas iš skambučių žurnalo arba adresatų sąrašo
Kad paskambintumėte, palieskite NAUJAUSI arba ADRESATAI, tada per adresatą arba telefono
numerį braukite dešinėn.
Jei ši funkcija išjungta, paleiskite programą Nustatymai, palieskite Išplėstinės funkcijos, tuomet
palieskite Brūkšt. ir skambink./siųsk.žin. jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Greitojo rinkimo naudojimas
Nustatykite greitojo rinkimo numerius, kad galėtumėte greitai skambinti.
Norėdami nustatyti greitojo rinkimo numerį, palieskite ADRESATAI → → Sparč. rinkimo
numeriai, pasirinkite greitojo rinkimo numerį ir pridėkite telefono numerį.
Norėdami paskambinti, palieskite ir palaikykite greitojo rinkimo numerį klaviatūroje. Jeigu
greitojo rinkimo numeris yra 10 ir daugiau, palieskite pirmąjį (-uosius) numerio skaitmenį (-is),
tuomet palieskite ir palaikykite paskutinį skaitmenį.
Pavyzdžiui, jei nustatote numerį 123 kaip greitojo rinkimo numerį, palieskite 1, palieskite 2,
tuomet palieskite ir palaikykite 3.
Skambinimas iš užrakinto ekrano
Užrakintame ekrane vilkite
už apskritimo ribų.
Skambinimas į užsienį
1
2
3
Jeigu ekrane neatsiranda klaviatūra, palieskite
, kad atidarytumėte klaviatūrą.
Palieskite ir palaikykite 0, kol pasirodys + ženklas.
Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite
57
.
Programos ir funkcijos
Priimami skambučiai
Atsiliepimas į skambutį
Kai jums skambina, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Skambučio atmetimas
Kai jums skambina, vilkite
už didelio apskritimo ribų.
Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate įeinantį skambutį, tempkite SIŲSTI ŽINUTĘ juostą aukštyn.
Norėdami atmesti skambutį, galite siųsti tekstinę žinutę arba lipduką. Jei pasirinkote Pridėti
priminimą, priminimas bus išsaugotas, kad po valandos įspėtų apie atmestą skambutį.
Norėdami sukurti įvairių atmetimo žinučių, paleiskite programą Telefonas, palieskite →
Nustatymai → Greitojo atmetimo žinutės, įrašykite žinutę ir palieskite .
Praleisti skambučiai
Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma piktograma . Jei norite peržiūrėti praleistų
skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį. Arba paleiskite programą Telefonas ir palieskite
NAUJAUSI, norėdami peržiūrėti praleistus skambučius.
Telefono numerių blokavimas
Blokuokite skambučius iš tam tikrų numerių, įtrauktų į užblokuotųjų sąrašą.
1
2
Paleiskite programą Telefonas ir palieskite → Nustatymai → Blokuoti numerius.
Palieskite
, pasirinkite adresatus ir tuomet palieskite ATLIKTA.
Norėdami rankiniu būdu įvesti numerį, palieskite Įvesti telefono numerį, įveskite telefono
numerį ir palieskite .
Jūs negausite pranešimų, kai bus norima su jumis susisiekti naudojantis užblokuotaisiais
numeriais. Skambučiai bus registruojami skambučių žurnale.
Taip pat galite blokuoti tų žmonių įeinančius skambučius, kurių skambintojo ID
nerodomas. Palieskite Blokuot nežinomus skambintojus jungiklį, kad įjungtumėte šią
funkciją.
58
Programos ir funkcijos
Ką galima daryti skambučio metu
Skambučio metu gali atsirasti nepageidaujamų garsų, jei uždengta aplink galinį
fotoaparatą esanti sritis. Nuimkite priedus, tokius kaip ekrano apsauga arba lipdukai,
aplink galinį fotoaparatą.
Balso skambučio metu
Galima atlikti tokius veiksmus:
• GARSUMAS: keisti garsumą.
•
: pasiekite papildomas parinktis.
• Įtraukti skambutį: rinkti kitą numerį.
• Pap. garsas: padidinti garsą.
• Bluetooth: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
• Garsiak.: įjungti arba išjungti garsiakalbį. Naudodami garsiakalbį kalbėkite į prietaiso viršuje
esantį mikrofoną, o prietaisą atitraukite nuo ausų.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
• Klaviatūra / Nerodyti: atidaryti arba uždaryti klaviatūrą.
•
: baigti dabartinį skambutį.
Vaizdo skambučio metu
Palieskite ekraną norėdami naudotis šiomis parinktimis:
• GARSUMAS: keisti garsumą.
•
: pasiekite papildomas parinktis.
• Fotoapar.: išjunkite fotoaparatą, kad pašnekovas jūsų nematytų.
• Perjungti: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparatą ir atvirkščiai.
•
: baigti dabartinį skambutį.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
• Garsiak.: įjungti arba išjungti garsiakalbį. Naudodami garsiakalbį kalbėkite į prietaiso viršuje
esantį mikrofoną, o prietaisą atitraukite nuo ausų.
59
Programos ir funkcijos
Pridėkite telefono numerį prie adresato.
Telefono numerio pridėjimas prie adresatų sąrašo iš klaviatūros
1
2
Paleiskite programą Telefonas.
Įveskite numerį.
Jeigu ekrane neatsiranda klaviatūra, palieskite
3
, kad ją atidarytumėte.
Norėdami sukurti naują adresatą, palieskite KURTI ADRESATĄ arba palieskite NAUJINTI
ESAMUS, kad pridėtumėte numerį prie esamo adresato.
Telefono numerio pridėjimas prie adresatų sąrašo iš skambučių sąrašo
1
2
3
Paleiskite programą Telefonas ir palieskite NAUJAUSI.
Palieskite adresatą.
Norėdami sukurti naują adresatą, palieskite Kurti adresatą arba palieskite Naujinti esamus,
kad pridėtumėte numerį prie esamo adresato.
Žymos pridėjimas prie telefono numerio
Galite pridėti žymas prie numerių neišsaugodami jų adresatuose. Taip galėsite matyti
skambinančiojo asmens informaciją, kai jis skambins, ir nereikės jo išsaugoti adresatų sąraše.
1
2
3
Paleiskite programą Telefonas ir palieskite NAUJAUSI.
Palieskite adresatą.
Palieskite Pridėti žymą, įveskite žymą ir palieskite ATLIKTA.
Kai jums skambins iš šio numerio, po numeriu bus rodoma žyma.
60
Programos ir funkcijos
Adresatai
Įvadas
Kurti naujus adresatus arba tvarkyti adresatus prietaise.
Adresatų pridėjimas
Naujos adresato sukūrimas
1
2
Paleiskite programą Adresatai, palieskite
, tuomet pasirinkite saugojimo vietą.
Įveskite adresato informaciją.
Pasirinkite saugyklos vietą
Pridėkite vaizdą
Įveskite adresato informaciją
Atverkite daugiau informacijos
laukų
Atsižvelgiant į pasirinktą saugyklos vietą, informacijos, kurią galite saugoti, tipai gali
skirtis.
3
Palieskite IŠSAUGOTI.
61
Programos ir funkcijos
Adresatų importavimas
Pridėkite adresatų importuodami juos į savo prietaisą iš kitų saugyklų.
1
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite → Tvark. adresat. → Importuoti / eksportuoti
adresatus → IMPORTUOTI.
2
3
Pasirinkite saugyklos vietą, iš kurios norite importuoti adresatus.
4
Pasirinkite saugojimo vietą, kurioje norite išsaugoti adresatus, ir palieskite IMPORTUOTI.
Pažymėkite VCF formato failus arba adresatus, kuriuos norite importuoti, ir palieskite
ATLIKTA.
Adresatų sinchronizavimas su savo žiniatinklio paskyromis
Sinchronizuokite jūsų prietaise esantį adresatų sąrašą su tinklo adrestatais, saugomais jūsų
žiniatinklio paskyrose, pvz., jūsų „Samsung“ paskyroje.
1
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Debesis ir paskyros → Paskyros ir pasirinkite
paskyrą, su kuria bus sinchronizuojama.
2
Palieskite Sinchronizuoti paskyrą ir palieskite Sinch. Adresatai jungiklį, kad jį įjungtumėte.
„Samsung“ paskyroje palieskite → Sinchronizav. nustatymai, tuomet palieskite Adresatai
jungiklį, kad jį įjungtumėte.
62
Programos ir funkcijos
Adresatų paieška
Paleiskite programą Adresatai.
Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:
• Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
• Norėdami greitai praslinkti sąrašu, vilkite pirštu kairėje adresatų sąrašo pusėje esančią
rodyklę.
• Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.
Palieskite adresatą. Tada atlikite vieną iš šių veiksmų:
•
: pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
•
/
•
: kurti žinutę.
•
: kurti el. laišką.
: skambinti paprastai arba su vaizdu.
Adresatų bendrinimas
Galite dalytis adresatais su kitais, naudodami įvairias dalijimosi parinktis.
1
2
3
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite → Dalytis.
Pasirinkite adresatus ir palieskite DALYTIS.
Pasirinkite dalijimosi būdą.
63
Programos ir funkcijos
Profilio išsaugojimas ir dalijimasis profiliu
Išsaugokite ir dalykitės profilio informacija, tokia kaip nuotraukos ir būsenos žinutė, su kitais,
naudodami profilio dalijimosi funkciją.
• Priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo, profilio dalijimosi funkcija gali
neveikti.
• Profilio dalijimosi funkcija prieinama tik tiems adresatams, kurie savo prietaisuose
įjungė profilio dalijimosi funkciją.
1
2
3
Paleiskite programą Adresatai ir pasirinkite profilį.
Palieskite REDAGUOTI, norėdami redaguoti profilį, ir palieskite IŠSAUGOTI.
Palieskite → Profilio bendrinimas, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Norint naudoti dalijimosi profiliu funkciją, jūsų telefono numeris turi būti patvirtintas. Galite
peržiūrėti atnaujintą adresatų profilių informaciją Adresatai.
Norėdami pakeisti adresatų apimtį, su kuriais bus dalijamasi profiliu, palieskite Bendrinti su,
pasirinkite norimą dalintis elementą ir pasirinkite parinktį.
Besidubliuojančių adresatų sujungimas
Importuojant adresatus iš kitų saugyklų arba sinchronizuojant adresatus su kitomis paskyromis,
adresatų sąraše gali atsirasti besidubliuojančių adresatų. Savo adresatų sąrašui optimizuoti
sujunkite besidubliuojančius adresatus į vieną.
1
2
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite → Tvark. adresat. → Sulieti adresatus.
Pažymėkite adresatus ir palieskite SUJUNGTI.
Adresatų trynimas
1
2
Paleiskite programą Adresatai ir palieskite → Trinti.
Pasirinkite adresatus ir palieskite TRINTI.
Norėdami ištrinti adresatus po vieną, atverkite adresatų sąrašą ir palieskite adresatą. Tuomet
palieskite → Trinti.
64
Programos ir funkcijos
Žinutės
Įvadas
Siųskite ir peržiūrėkite žinutes pokalbio būdu.
Žinučių siuntimas
Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą.
1
2
3
Paleiskite programą Žinutės ir palieskite
.
Pridėkite gavėjus ir palieskite SUKURTI.
Įveskite žinutę.
Pasiekite papildomas parinktis
Redaguokite gavėjus
4
Pasirinkite adresatus iš adresatų
sąrašo
Pridėkite failus
Siųskite žinutę
Įveskite žinutę
Įveskite lipdukus
Žinutei siųsti palieskite
.
65
Programos ir funkcijos
Žinučių peržiūrėjimas
Žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.
Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių gavimą.
1
2
3
Paleiskite programą Žinutės ir palieskite POKALBIAI.
Žinučių sąraše pasirinkite adresatą.
Peržiūrėti savo pokalbį.
Norėdami atsakyti į žinutę, palieskite Įveskite žinutę, įrašykite žinutės tekstą ir bakstelėkite
.
Nepageidaujamų žinučių blokavimas
Blokuokite žinutes iš tam tikrų numerių, įtrauktų į užblokuotųjų sąrašą.
1
Paleiskite programą Žinutės ir palieskite → Nustatymai → Blokuoti žinutes → Blokuoti
numerius.
2
Palieskite GAUTIEJI ir pasirinkite adresatą. Arba palieskite TEL.KN., pasirinkite adresatus ir
palieskite .
Norėdami įvesti numerį rankiniu būdu, palieskite Įveskite numerį, tuomet įveskite telefono
numerį.
Žinučių pranešimų nustatymas
Galite pakeisti pranešimo garsą, rodyti parinktis ir pan.
1
Paleiskite programą Žinutės, palieskite → Nustatymai → Pranešimai, tuomet palieskite
jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2
Keiskite pranešimų nustatymus.
Žinučių priminimo nustatymas
Galite nustatyti signalą, kuris tam tikrais intervalais praneštų apie nepatikrintus pranešimus.
Jeigu ši funkcija neaktyvi, paleiskite programą Nustatymai, palieskite Prieiga neįgaliesiems →
Pranešimo priminimas, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Tuomet palieskite Žinutės
jungiklį, kad jį įjungtumėte.
66
Programos ir funkcijos
Internetas
Įvadas
Naršykite internete ieškodami informacijos ir pažymėkite žymomis savo mėgstamus tinklalapius,
kad juos būtų patogu pasiekti.
Tinklalapių naršymas
1
2
3
Atidarykite Samsung aplanką ir paleiskite programą Internetas.
Palieskite adreso laukelį.
Įveskite žiniatinklio adresą arba raktinį žodį ir palieskite Eiti.
Norėdami peržiūrėti įrankių juostas, vilkite pirštą ekranu šiek tiek žemyn.
Įrašyti dabartinį tinklapį į
adresyną
Pasiekite papildomas parinktis
Perkelkite tarp puslapių
Peržiūrėkite adresyno įrašus,
išsaugotus tinklalapius ir
paskutinių naršymo veiksmų
istoriją
Uždarykite skirtuką
Atidarykite namų tinklalapį
Atidarykite naują skirtuką
Atnaujinti dabartinį tinklalapį
Greitasis meniu
67
Programos ir funkcijos
Slaptojo režimo naudojimas
Slaptajame režime galite atskirai tvarkyti atidarytus skirtukus, adresyno įrašus ir išsaugotus
puslapius. Naudodami slaptažodį galite užrakinti slaptąjį režimą.
Slaptojo režimo įjungimas
Palieskite → Įjungti slaptą režimą. Jei naudojate šią funkciją pirmą kartą, nustatykite, ar
naudoti slaptažodį slaptajam režimui.
Slaptajame režime negalite naudoti kai kurių funkcijų, tokių kaip ekrano fiksavimas.
Slaptajame režime prietaisas pakeis įrankių juostų spalvą.
Saugumo nustatymų keitimas
Galite keisti slaptažodį arba užrakinimo būdą.
Palieskite → Nustatymai → Privatumas → Slaptojo režimo sauga → Keisti slaptažodį.
Slaptojo režimo išjungimas
Palieskite → Išjungti slaptą režimą.
68
Programos ir funkcijos
El. paštas
El. pašto paskyrų kūrimas
Pirmą kartą atidarę El. paštas sukurti el. pašto paskyrą.
1
2
Atidarykite Samsung aplanką ir paleiskite programą El. paštas.
Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį, tada palieskite PRISIJUNGTI.
Norėdami rankiniu būdu užregistruoti el. pašto paskyrą, palieskite RANKIN. NUSTAT.
3
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.
Norėdami nustatyti kitą el. pašto paskyrą palieskite
→
→ Pridėti paskyrą.
Jei turite kelias el. pašto paskyras, vieną iš jų galite nustatyti numatytąja. Palieskite
→ Nustatyti numatytąją paskyrą.
→
→
El. laiškų siuntimas
1
2
3
Norėdami sukurti el. laišką palieskite
.
Pridėkite gavėjus ir įrašykite temą bei tekstą.
El. laiškui siųsti palieskite SIŲSTI.
El. laiškų skaitymas
Kai El. paštas atidarytas, prietaisas automatiškai atkuria naujus el. laiškus. Norėdami rankiniu
būdu atnaujinti el. laiškus, braukite žemyn el. laiškų sąrašo viršuje.
Norėdami skaityti el. laišką, palieskite jį ekrane.
Jeigu el. pašto sinchronizavimas išjungtas, negalima atkurti naujų el. laiškų. Norėdami
įjungti el. pašto sinchronizavimą, palieskite → → savo paskyros pavadinimą,
tuomet palieskite Sinchronizuoti paskyrą jungiklį, kad jį įjungtumėte.
69
Programos ir funkcijos
Fotoaparatas
Įvadas
Galite įvairiais režimais ir nustatymais fotografuoti ir filmuoti.
Fotografavimo etiketas
• Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų
privatumą.
Fotoaparato įjungimas
Paleiskite programą Fotoapar.
• Priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo, kai kurie būdai gali būti neprieinami.
• Jei nuotraukos susiliejusios, nuvalykite fotoaparato objektyvą ir bandykite dar kartą.
• Jei prietaiso ir išorinės aplinkos temperatūra labai skiriasi, drėgmė gali kauptis
fotoaparato lange. Norėdami greitai pašalinti drėgmę, nuimkite galinį dangtelį ir jį
pakeiskite.
70
Programos ir funkcijos
Naudojimo pagrindai
Fotografavimas ir filmavimas
1
2
Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.
Norėdami fotografuoti, palieskite
, o norėdami filmuoti –
.
Perjungti iš
priekinio į galinį
fotoaparatą ir
atvirkščiai
Fotografavimo
režimai
Peržiūros miniatiūra
Dabartinis režimas
Fotografuokite
Įrašykite vaizdo įrašą
Fotoaparato
nustatymai
Dabartinio
fotografavimo
režimo parinktys
• Norėdami reguliuoti nuotraukų arba vaizdo įrašų ryškumą, palieskite ekraną. Atsiradus
reguliavimo juostai, vilkite reguliaivmo juosotje link arba .
• Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite
.
• Jei filmavimo metu norite pakeisti fokusavimą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti.
Norėdami naudoti automatinio fokusavimo režimą, palieskite .
• Peržiūros ekranas gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo
fotoaparato.
• Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
• Įsitikinkite, kad objektyvas nepažeistas arba neužterštas. Priešingu atveju, prietaisas
gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
• Jūsų prietaiso fotoaparatas turi plataus kampo objektyvą. Plataus kampo nuotraukose
arba vaizdo įrašuose gali atsirasti nedideli iškraipymai, bet tai nėra prietaiso veikimo
problema.
71
Programos ir funkcijos
Dar vieno fotoaparato mygtuko pridėjimas
Pridėkite dar vieną fotoaparato mygtuką norimoje ekrano vietoje, kad patogiau
fotografuotumėte nuotraukas.
Vilkite
į peržiūros ekraną.
Vaizdo priartinimas ar nutolinimas
Įvairiais būdais priartinkite arba atitolinkite vaizdą.
• Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.
• Valdykite mastelio keitimą vienu pirštu. Mastelio keitimo juostoje vilkite
link
arba
.
Priartinimo funkcija veikia tik naudojant galinį fotoaparatą.
Fokusavimo ir ekspozicijos funkcijų naudojimas
Galite užfiksuoti fokusavimą arba išlaikymą pasirinktoje vietoje, kad fotoaparatas nesireguliuotų
automatiškai priklausomai nuo objektų arba šviesos šaltinių pasikeitimo.
Palieskite ir palaikykite ant fokusavimo vietos, fokusavimo vietoje atsiras AF/AE rėmelis ir bus
užfiksuoti ekspozicijos nustatymai. Nustatymai išliks užfiksuoti net po to, kai nufotografuosite.
Ši funkcija galima tik režimuose AUTOMATINIS ir PROFESIONALUS.
72
Programos ir funkcijos
Fotografavimo režimų naudojimas
Norėdami pakeisti fotografavimo režimą, tempkite fotografavimo režimų sąrašą kairėn arba
dešinėn arba braukite kairėn arba dešinėn peržiūros ekranu.
Pasirinkite norimą fotografavimo režimą.
Galite redaguoti fotografavimo režimų sąrašą. Peržiūros ekrane palieskite →
Redaguoti fotoaparato režimus. Arba palieskite ir palaikykite fotografavimo režimų
sąrašą peržiūros ekrane.
Automatinis režimas
Automatinis režimas leidžia fotoaparatui įvertinti aplinką ir parinkti tinkamiausią fotografavimo
režimą.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite AUTOMATINIS.
Grožio režimas
Nusifotografuokite su pašviesintais veidais ir pakoreguotais veido bruožais.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite GROŽIS.
Norėdami pritaikyti grožio efektą, palieskite
Grožio efektų taikymas.
ir rinkitės parinktis. Daugiau informacijos žr.
Režimas profesionalams
Fotografuokite nuotraukas ir filmuokite vaizdo įrašus rankiniu būdu reguliuodami įvairias
fotografavimo parinktis, pvz., išlaikymo vertę ir ISO vertę.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite PROFESIONALUS. Nustatykite parinktis ir pritaikykite
individualius nustatymus, tada palieskite , jei norite fotografuoti, arba , jei norite kurti
vaizdo įrašą.
Galimos parinktys
•
: pakeiskite ekspozicijos reikšmę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato
jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
•
: pasirinkite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Mažos vertės skirtos
fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar
prasčiau apšviestus. Tačiau didesnis ISO nustatymas gali sukelti triukšmą nuotraukose.
•
: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotraukos spalvos būtų tikroviškos.
Galite nustatyti spalvinę temperatūrą.
73
Programos ir funkcijos
HDR režimas
Fotografuokite sodrių spalvų nuotraukas ir užfiksuokite net ir ryškiai apšviestas ar visai
neapšviestas detales.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite HDR.
Be efekto
Su efektu
Naktinis režimas
Fotografuokite prieblandoje be blykstės.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite NAKTIS.
Panoramos režimas
Nufotografuokite nuotraukų serijas panoraminiu režimu ir sujunkite jas, kad būtų sukurtas platus
vaizdas.
Kad panoramos režimu gautumėte geriausius rezultatus, vadovaukitės toliau
pateikiamais patarimais.
• Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
• Vaizdas turi išlikti fotoaparato vaizdo ieškiklio rėmelyje. Jeigu peržiūros vaizdas
netelpa orientaciniame rėmelyje arba nejudinate prietaiso, prietaisas automatiškai
nustos fotografuoti.
• Stenkitės nefotografuoti neryškių fonų, pvz., tuščio dangaus ar blyškios sienos.
1
2
3
Fotografavimo režimų sąraše palieskite PANORAMA.
Palieskite
ir lėtai kreipkite prietaisą viena kryptimi.
Norėdami nustoti fotografuoti, palieskite
.
74
Programos ir funkcijos
Fotografavimo serijomis režimas
Fotografuokite judančių objektų kadrų seriją.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite KADRŲ SERIJA.
Palieskite ir palaikykite
, kad užfiksuotumėte kelių nuotraukų seriją.
Animuotas GIF režimas
Iš kelių nuotraukų sukurkite animuotą nuotrauką.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite ANIMUOT. GIF.
Pirmiausia pridėkite šį režimą prie fotografavimo režimų sąrašo, tada galėsite jį
naudoti. Peržiūros ekrane palieskite → Redaguoti fotoaparato režimus → Galinis
fotoaparatas, tada pažymėkite Animuot. GIF.
Sportinis režimas
Galite kurti ryškesnes greitai judančių objektų, pavyzdžiui, bėgančio žmogaus ar gyvūno,
nuotraukas.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite SPORTAS.
Pirmiausia pridėkite šį režimą prie fotografavimo režimų sąrašo, tada galėsite jį
naudoti. Peržiūros ekrane palieskite → Redaguoti fotoaparato režimus → Galinis
fotoaparatas, tada pažymėkite „Sportas“.
Fotografavimo serijomis režimas
Nufotografuokite ir pridėkite prie nuotraukų dabartinės buvimo vietos ir informacijos apie orus
žymą.
Fotografavimo režimų sąraše palieskite ŽYMĖTI KADRĄ.
Pirmiausia pridėkite šį režimą prie fotografavimo režimų sąrašo, tada galėsite jį
naudoti. Peržiūros ekrane palieskite → Redaguoti fotoaparato režimus → Galinis
fotoaparatas, tada pažymėkite Žymėti kadrą.
75
Programos ir funkcijos
Asmenukės režimas
Savęs fotografavimas priekiniu fotoaparatu. Ekrane galite peržiūrėti įvairius grožio efektus.
1
Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukių darymui, peržiūros ekrane
braukite aukštyn arba žemyn arba palieskite .
2
3
4
Fotografavimo režimų sąraše palieskite ASMENUKĖ.
Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.
Jei norite fotografuoti, palieskite
.
Arba nukreipkite delną į priekinį fotoaparatą. Atpažinus delną, atsiras atgal skaičiuojantis
laikmatis. Pasibaigus laikui, prietaisas nufotografuos.
Norėdami naudoti įvairias priekinio fotoaparato fotografavimo parinktis, palieskite
Fotografavimo metodai, tuomet palieskite jungiklius, kad juos įjungtumėte.
→
Grožio efektų taikymas
Galite keisti veido bruožus, tokius kaip odos tonas arba veido forma, prieš fotografuodami
autoportretus.
Ši funkcija galima tik režimuose ASMENUKĖ ir GROŽIS.
1
2
Peržiūros ekrane palieskite
.
Pasirinkite toliau esančias parinktis, norėdami taikyti grožio efektus veidui peržiūros ekrane,
ir nusifotografuokite.
• Apipavid.: padarykite taip, kad oda atrodytų skaistesnė ir lygesnė.
• Veidas: reguliuokite veido formą ir padarykite taip, kad veidas atrodytų lieknesnis.
• Akys: padarykite taip, kad akys atrodytų didesnės.
76
Programos ir funkcijos
Plačiaformatės asmenukės režimas
Nufotografuokite plačiaformatį autoportretą, įtraukdami kiek įmanoma daugiau žmonių į
nuotrauką ir nepalikdami nė vieno žmogaus už kadro.
1
Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukių darymui, peržiūros ekrane
braukite aukštyn arba žemyn arba palieskite .
2
3
4
Fotografavimo režimų sąraše palieskite PLATI ASMEN.
Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.
Kai prietaisas aptinka veidą, parodykite delną priešais priekinį fotoaparatą.
Atpažinus delną, atsiras atgal skaičiuojantis laikmatis. Pasibaigus laikui, prietaisas
nufotografuos.
Norėdami naudoti įvairias priekinio fotoaparato fotografavimo parinktis, palieskite
Fotografavimo metodai, tuomet palieskite jungiklius, kad juos įjungtumėte.
5
Lėtai pasukite prietaisą kairėn ir tada dešinėn arba atvirkščiai, kad padarytumėte savo
plačiaformatę asmenukę.
Prietaisas nufotografuos papildomus vaizdus, kai baltas rėmelis persikels prie kiekvieno
vaizdo ieškiklio lango krašto.
77
→
Programos ir funkcijos
• Pasirūpinkite, kad baltas rėmelis visada būtų vaizdo ieškiklio lange.
• Kai darote plačiaformatę asmenukę, dalyviai turėtų nejudėti.
• Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, vaizdo, rodomo peržiūros ekrane, viršutinė ir
apatinė dalys gali būti iškirptos iš nuotraukos.
Fotoaparato nustatymų tinkinimas
Dabartinio fotografavimo režimo parinktys
Peržiūros ekrane naudokite šias parinktis.
Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo
fotoaparato.
•
: pasirinkite filtro efektą fotografavimui ar filmavimui.
•
: blykstės įjungimas arba išjungimas.
•
: pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai.
centrinis naudoja šviesą centrinėje nuotraukos dalyje, kad būtų apskaičiuota nuotraukos
ekspozicija.
taškinis naudoja šviesą koncentruotoje centrinėje nuotraukos dalyje, kad
būtų apskaičiuota nuotraukos ekspozicija.
matrica pateikia visos scenos vidurkius.
Fotoaparato nustatymai
Peržiūros ekrane palieskite
režimo.
. Kai kurios parinktys gali neveikti, priklausomai nuo fotografavimo
GALINIS FOTOAPARATAS
• Nuotraukos dydis: pasirinkite nuotraukų raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės
kokybės nuotraukas, bet taip bus užimta daugiau atminties.
• Vaizdo įrašo dydis: pasirinkite vaizdo įrašų raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės
kokybės vaizdo įrašus, bet taip bus užimta daugiau atminties.
• Laikmatis: pasirinkite delsimo trukmę prieš fotoaparatui automatiškai nufotografuojant.
78
Programos ir funkcijos
PRIEKINIS FOTOAPARATAS
• Nuotraukos dydis: pasirinkite nuotraukų raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės
kokybės nuotraukas, bet taip bus užimta daugiau atminties.
• Vaizdo įrašo dydis: pasirinkite vaizdo įrašų raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės
kokybės vaizdo įrašus, bet taip bus užimta daugiau atminties.
• Laikmatis: pasirinkite delsimo trukmę prieš fotoaparatui automatiškai nufotografuojant.
• Saugoti nuotraukas kaip peržiūrėtas: apversti vaizdą, kad būtų sukurtas originalios scenos
veidrodinis vaizdas, fotografuojant priekiniu fotoaparatu.
• Fotografavimo metodai: pasirinkite norimas naudoti fotografavimo parinktis.
BENDRA
• Redaguoti fotoaparato režimus: peržiūrėkite galimus fotografavimo režimus arba
redaguokite fotografavimo režimų sąrašą.
• Viso ekrano rodinys (16:9): nustatykite įrenginį, kad nuotraukos arba vaizdo įrašai būtų
rodomi naudojant viso ekrano formatą.
• Tinklelis: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti
kompoziciją.
• Vietų žymos: prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS.
• GPS signalo stiprumas gali sumažėti vietose, kur signalas gali būti užstojamas,
pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
• Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši
informacija nebūtų rodoma, išjunkite vietos žymės nustatymą.
• Peržiūrėti nuotraukas: nustatykite prietaisą, kad po fotografavimo iškart būtų rodomas
rezultatas.
• Saugojimo vieta: pasirinkite atminties vietą saugyklai. Ši funkcija atsiras tuomet, kai įdėsite
atminties kortelę.
• Slankusis fotoaparato mygtukas: pridėkite fotoaparato mygtuką, kurį galėsite perkelti į bet
kurią ekrano vietą.
• Paspauskite garsumo mygtuką: nustatykite įrenginį naudoti garsumo mygtuką valdyti
užrakto ar mastelio keitimo funkcijai arba pritaikyti sistemos garsų garsumo lygį.
• Iš naujo nustatyti nustatymus: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.
• Susisiekite su mumis: užduokite klausimus arba peržiūrėkite atsakymus į dažnai
užduodamus klausimus. Daugiau informacijos žr. „Samsung Members“.
79
Programos ir funkcijos
Galerija
Įvadas
Peržiūrėkite nuotraukas bei vaizdo įrašus, saugomus jūsų prietaise. Galite tvarkyti nuotraukas bei
vaizdo įrašus sudėdami juos į albumą arba kurti istorijas dalijimuisi su kitais.
Vaizdų peržiūra
1
2
Paleiskite programą Galerija ir palieskite PAVEIKSLĖLIAI.
Pasirinkite vaizdą.
Pasiekite papildomas parinktis
Pridėti vaizdą prie
mėgstamiausiųjų
Pridėkite lipduką
Piešti ant vaizdo
Taikykite filtrą arba efektą
Dalykitės vaizdu su kitais
Redaguokite vaizdą
Trinkite vaizdą
Nuotraukų ir vaizdo įrašų
peržiūros miniatiūros
80
Programos ir funkcijos
Galite sukurti animacinį GIF arba keleto vaizdų koliažą. Sąraše palieskite → Kurti GIF
arba Kurti koliažą, tada pasirinkite vaizdus.
Vaizdų paieška
Paleiskite programą Galerija ir palieskite , kad galėtumėte peržiūrėti vaizdus, suskirstytus
pagal kategorijas, tokias kaip tipai, vietos ar dokumentai.
Norėdami ieškoti vaizdų pagal raktažodžius, palieskite paieškos laukelį.
Vaizdo įrašų peržiūra
1
2
3
Paleiskite programą Galerija ir palieskite PAVEIKSLĖLIAI.
Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą. Peržiūros miniatiūrų režimu vaizdo įrašuose rodoma
piktograma.
Norėdami atkurti vaizdo įrašą, palieskite
.
Rodykite vaizdo
įrašus
Peršokite prie
ankstesnio vaizdo
įrašo. Palieskite ir
laikykite, norėdami
persukti atgal
Pasiekite
papildomas
parinktis
Peršokite prie kito
vaizdo įrašo
Palieskite ir laikykite,
norėdami persukti į
priekį
Užfiksuokite esamą
ekraną
Laikinai
sustabdykite ir
tęskite atkūrimą
Atsukite atgal arba
persukite pirmyn,
slinkdami juostą
Užrakinkite
atkūrimo ekraną
Pakeiskite ekrano
santykį
Įjunkite „Pop-up“
vaizdo įrašų leistuvą
Sukurkite animuotą
GIF failą
Norėdami reguliuoti ryškumą, pirštu braukite aukštyn arba žemyn kairėje atkūrimo ekrano
pusėje, norėdami reguliuoti garsumą, pirštu braukite aukštyn arba žemyn dešinėje atkūrimo
ekrano pusėje.
Atsukite atgal arba persukite pirmyn, braukdami kairėn arba dešinėn atkūrimo ekrane.
81
Programos ir funkcijos
Informacijos apie vaizdus ir vaizdo įrašus peržiūra
Pažiūrėkite failo informaciją, pvz., žmones, vietą ir pagrindinę informaciją. Jei yra automatiškai
sukurto turinio, tokio kaip istorija arba GIF failas, turinys taip pat bus rodomas.
Peržiūrint vaizdą arba vaizdo įrašų peržiūros ekrane tempkite ekranu aukštyn. Pamatysite failo
informaciją.
Taip pat, paliesdami informaciją ekrane, galite pažiūrėti susijusį turinį.
Redaguoti
informaciją
Detali informacija
apie failą
Informacija apie
žmones
Informacija apie
vietą
Automatiškai
sukurtas turinys
Žymos
Albumų peržiūra
Galite peržiūrėti pagal aplankus arba albumus surūšiuotus vaizdus ir vaizdo įrašus. Jūsų sukurti
filmai, animaciniai GIF failai arba koliažai taip pat bus rūšiuojami jūsų albumų sąrašo aplankuose.
Paleiskite programą Galerija, palieskite ALBUMAI ir pasirinkite albumą.
Albumų slėpimas
Galite paslėpti albumus.
Negalite paslėpti albumų, kurie buvo sukurti pagal numatymą, pvz., albumų Fotoapar. ir
Ekrano nuotraukos.
1
2
Paleiskite programą Galerija ir palieskite ALBUMAI.
Palieskite → Slėpti ar rodyti albumus.
82
Programos ir funkcijos
3
Pasirinkite norimus paslėpti albumus ir palieskite TAIKYTI.
Jei norite, kad vėl būtų rodomi albumai, palieskite → Slėpti ar rodyti albumus, panaikinkite
žymėjimą prie rodytinų albumų ir bakstelėkite TAIKYTI.
Įvykių peržiūra
Jums užfiksavus arba išsaugojus vaizdus ir vaizdo įrašus, prietaisas nuskaitys jų datos ir vietos
žymas, surūšiuos vaizdus ir vaizdo įrašus, o tada sukurs istorijas. Norint, kad istorijos būtų
sukuriamos automatiškai, turite užfiksuoti arba išsaugoti keletą vaizdų ir vaizdo įrašų.
Paleiskite programą Galerija, palieskite ISTORIJOS ir pasirinkite istoriją.
Istorijų kūrimas
Kurkite istorijas įvairiomis temomis.
1
2
3
4
Paleiskite programą Galerija ir palieskite ISTORIJOS.
Palieskite → Kurti istoriją.
Įveskite istorijos pavadinimą ir palieskite KURTI.
Pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus, kuriuos norite įtraukti į istoriją, ir palieskite ATLIKTA.
Norėdami prie istorijos pridėti vaizdų arba vaizdo įrašų, pasirinkite istoriją ir palieskite PRIDĖTI.
Norėdami iš istorijos pašalinti vaizdus arba vaizdo įrašus, pasirinkite istoriją, palieskite →
Redaguoti, pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus, kuriuos norite pašalinti, ir tada palieskite →
Šalinti iš istorijos.
Istorijų trynimas
1
2
Paleiskite programą Galerija ir palieskite ISTORIJOS.
Palaikykite palietę istoriją, kurią norite ištrinti, ir palieskite TRINTI.
83
Programos ir funkcijos
Dalijimasis albumais
Kurkite albumus ir jais dalykitės su adresatuose išsaugotais šeimos nariais ir draugais. Jie
gali peržiūrėti albumus, kuriais pasidalijote, prietaisuose, pvz., išmaniuosiuose telefonuose,
televizoriuose ar šaldytuvuose, prisijungę prie savo „Samsung“ paskyros.
• Norint naudoti šią funkciją, jūsų telefono numeris turi būti patvirtintas.
• Norėdami naudoti šią funkciją turite užregistruoti ir prisijungti prie „Samsung“
paskyros.
• Dalijantis failais mobiliuoju tinklu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
Albumų, kuriais norite dalytis, kūrimas
1
Paleiskite programą Galerija ir palieskite BENDRINAMA.
Jei naudojate šią funkciją pirmą kartą, palieskite PRADŽIA ir sutikite su „Samsung Social“
sąlygomis ir nuostatomis.
2
3
4
Palieskite
.
Įveskite albumo pavadinimą.
Pasirinkite grupę, su kuria dalysitės.
Jei norite sukurti grupę, palieskite Pridėti grupę, įveskite grupės pavadinimą ir pasirinkite
adresatus, kuriuos priskirsite grupei.
5
Palieskite ATLIKTA.
Gavėjai gaus pranešimą.
84
Programos ir funkcijos
Vaizdų ar vaizdo įrašų įkėlimas į albumą
1
2
3
4
Paleiskite programą Galerija ir palieskite BENDRINAMA.
Pasirinkite albumą, į kurį įkelsite vaizdų ar vaizdo įrašų.
Palieskite PRIDĖTI ir pažymėkite norimus įkelti vaizdus ar vaizdo įrašus.
Palieskite ATLIKTA.
Vaizdų ir vaizdo įrašų sinchronizavimas su „Samsung Cloud“
Galite sinchronizuoti Galerija išsaugotus vaizdus ir vaizdo įrašus su „Samsung Cloud“ ir pasiekti
juos iš kitų prietaisų. Turite užregistruoti ir prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros, kad
galėtumėte naudotis „Samsung Cloud“. Daugiau informacijos žr. „Samsung“ paskyra.
Paleiskite programą Galerija, palieskite → Nustatymai, tuomet palieskite „Samsung Cloud“
jungiklį, kad jį įjungtumėte. Prietaisu užfiksuoti vaizdai ir vaizdo įrašai automatiškai išsaugomi
„Samsung Cloud“.
Vaizdų ir vaizdo įrašų trynimas
Vaizdo arba vaizdo įrašo trynimas
Pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą ir ekrano viršuje palieskite
.
Keleto vaizdų arba vaizdo įrašų trynimas
1
2
3
Galerijos ekrane palieskite ir palaikykite vaizdą arba vaizdo įrašą, kurį norite trinti.
Pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus, kuriuos norite trinti.
Palieskite TRINTI.
85
Programos ir funkcijos
Keli langai
Įvadas
Naudojantis kelių langų funkcija dvi programos vienu metu veikia padalytame ekrane. Taip pat
galite paleisti kelias programas vienu metu iššokančiuosiuose languose.
Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.
Kelių langų ekrano vaizdas
1
Paspauskite vėliausiai naudotų elementų mygtuką ir atsidarykite vėliausiai naudotų
programų sąrašą.
2
Braukite aukštyn arba žemyn ir palieskite
, esantį paskiausiai naudotos programos lange.
Pasirinkta programa atidaroma viršutiniame lange.
3
Žemiau esančiame lange slinkite aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte kitą programą,
kurią norite paleisti.
Norėdami paleisti programas, kurių nėra neseniai naudotų programų sąraše, palieskite
PROG.SĄR. ir pasirinkite programą.
86
Programos ir funkcijos
Papildomų parinkčių naudojimas
Palieskite juostą tarp programų langų, kad įjungtumėte papildomas parinktis.
Pridėkite šią programų
porą pradžios ekrane
Sukeiskite programų
langų vietas
Uždaryti programą
Pakeiskite pasirinktą
langą į iškylantįjį vaizdą
Langų dydžio keitimas
Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esančią juostą aukštyn arba žemyn.
Kai tempsite tarp programų langų esančią juostą link viršutinio arba apatinio ekrano krašto,
langas bus maksimaliai išdidintas.
Padalyto ekrano vaizdo nuleidimas
Paspauskite pradžios mygtuką ir sumažinkite padalinto ekrano rodinį. Būsenos juostoje atsiras
piktograma . Programa žemiau esančiame lange užsidarys, o programa aukščiau esančiame
lange toliau veiks nuleistame padalyto ekrano vaizde.
Sumažinkite padalytą ekraną
Norėdami uždaryti nuleistą kelių langų ekrano vaizdą palieskite
87
.
Programos ir funkcijos
Programų porų pridėjimas pradžios ekrane.
Kai pridėsite programų porą pradžios ekrane, galėsite paleisti dvi programas vienu palietimu
padalyto ekrano vaizde.
Palieskite juostą tarp programų langų ir bakstelėkite
.
Esama programų pora bus pridėta pradžios ekrane.
Programų pora
88
Programos ir funkcijos
Iškylantysis vaizdas
1
Paspauskite vėliausiai naudotų elementų mygtuką ir atsidarykite vėliausiai naudotų
programų sąrašą.
2
Slinkite aukštyn arba žemyn, palieskite ir palaikykite programos langą, tuomet tempkite jį į
Nuvilkite čia, jei norite iškylančiojo lango rodinio.
Programų ekranas bus rodomas iškylančiajame vaizde.
Sumažinkite langą
Uždaryti programą
Padidinkite langą
Iššokančių langų perkėlimas
Norėdami perkelti iškylantįjį langą, palieskite lango įrankių juostą ir tempkite jį į naują vietą.
89
Programos ir funkcijos
„Samsung Members“
Samsung Members teikia klientams palaikymo paslaugas, tokias kaip prietaiso trikčių
diagnotika, ir suteikia galimybę naudotojams pateikti klausimus ir klaidų pranešimus. Taip pat
galite dalintis informacija su kitais „Galaxy“ naudotojų bendruomenėje arba skaityti naujausias
„Galaxy“ žinias ir patarimus. Samsung Members gali padėti jums išspręsti visas problemas, kurių
gali kilti naudojantis prietaisu.
Papildomos parinktys
Siųsti komentarą
• Šios programos prieinamumas ir palaikomos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo
regiono arba paslaugos tiekėjo.
• Jei norite pateikti nuomonę arba paskelbti pastabas, turite prisijungti prie savo
„Samsung“ paskyros. Daugiau informacijos žr. „Samsung“ paskyra.
90
Programos ir funkcijos
„Samsung Notes“
Įvadas
Kurkite užrašus įvesdami tekstą klaviatūra arba rašydami ranka ar piešdami ekrane. Į savo užrašus
taip pat galite įterpti vaizdus ar balso įrašus.
Užrašų kūrimas
1
2
Paleiskite programą Samsung Notes ir palieskite
Ekrano viršuje esančioje įrankių juostoje pasirinkite įvesties metodą ir sukurkite užrašą.
Tekstą įveskite naudodami
klaviatūrą
Įterpkite vaizdą ar balso įrašą
Rašykite arba pieškite
pieštukais
Pieškite teptukais
3
.
Baigę kurti užrašą, palieskite IŠSAUGOTI.
91
Programos ir funkcijos
Ranka rašytų užrašų kūrimas
Užrašų kūrimo ekrane palieskite Rašiklis, kad galėtumėte rašyti ar piešti „S Pen“ rašikliu.
Anuliuoti
Perdaryti
Trintukas
Pasirinkti ir redaguoti
Lengvo rašymo kilimėlis
Rašiklis
Rašiklio nustatymų keitimas
Rašydami arba piešdami ekrane, palieskite
, jei norite keisti rašiklio tipą, storį ar spalvą.
Pakeiskite rašiklio tipą
Pakeiskite linijos storį
Pakeiskite rašiklio spalvą
Pasirinkite naują spalvą,
siūlomą spalvų parinkiklio
92
Programos ir funkcijos
Trintuko naudojimas
Norėdami ištrinti rankraštį užraše, palieskite
ir pasirinkite norimą trinti vietą. Arba pasirinkite
vietą laikydami paspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką.
Norėdami pakeisti trintuko tipą, dar kartą palieskite
.
• Trinti po brūkšnį: trinkite pasirinktą liniją.
• Ištrinti paliestą dalį: trinkite tik pasirinktą vietą. Vilkdami dydžio reguliavimo juostą galite
keisti trintuko dydį.
• TRINTI VISKĄ: ištrinkite užrašą.
Tačiau net ir su mažiausiu trintuku gali būti neįmanoma tiksliai ištrinti visų planuotų
dalių.
Lengvo rašymo kilimėlio naudojimas
Naudokite lengvo rašymo kilimėlį, norėdami lengviau rašyti ranka.
Kai rašote arba piešiate ant lengvo rašymo kilimėlio, rankraštis automatiškai priderinamas ir
įvedamas tarp įvesties laukelio linijų.
Užrašų kūrimo ekrane palieskite
rašymo kilimėlis.
. Įvesties laukelis bus padidintas ir parodytas kaip lengvo
Lengvo rašymo
kilimėlis
93
Programos ir funkcijos
Ranka rašytų užrašų taisymas
Ranka rašytus užrašus galima taisyti įvairiausiais būdais, pavyzdžiui, iškirpti, perkelti, keisti dydį
arba transformuoti.
1
Jeigu užraše yra ranka rašytas tekstas, palieskite
.
Norėdami pakeisti pasirinkto užrašo formą, dar kartą palieskite
2
.
Palieskite arba linija apveskite užrašą, kad pasirinktumėte.
Norėdami užrašą perkelti į kitą vietą, pasirinkite jį ir nutempkite į naują vietą.
Norėdami pakeisti pasirinkto užrašo dydį, palieskite užrašą ir tempkite atsiradusio rėmelio
kampą.
94
Programos ir funkcijos
3
Redaguokite užrašą naudodami galimas parinktis.
• Iškirpti: iškirpkite užrašą. Norėdami įklijuoti ją kitoje vietoje, bakstelėkite ir palaikykite
vietą, o tada bakstelėkite Įklijuoti.
• Kopijuoti: nukopijuokite užrašą. Norėdami įklijuoti ją kitoje vietoje, bakstelėkite ir
palaikykite vietą, o tada bakstelėkite Įklijuoti.
• Trinti: ištrinkite užrašą.
• Išimti tekstą: išimkite tekstą iš pasirinktos vietos. Norėdami įklijuoti arba kopijuoti tekstą
užraše, palieskite ĮKLIJUOTI Į PASTABĄ arba KOPIJUOTI.
• Daugiau → Perkelti į priekį: siųskite užrašą į priekį.
• Daugiau → Perkelti į galą: siųskite užrašą atgal.
Piešimas teptukais
Užrašų kūrimo ekrane palieskite Teptukas, kad galėtumėte piešti įvairiais teptukais.
Baigę palieskite ATLIKTA, kad įterptumėte piešinį į užrašą.
Galite paskelbti savo piešinį PENUP, jei norite juo pasidalyti su kitais.
Įterpkite piešinį į užrašą
Pakeiskite teptuko spalvą
Pasirinkite naują spalvą,
siūlomą spalvų parinkiklio
Anuliuoti
Perdaryti
Trintukas
Skelbkite piešinį PENUP
95
Programos ir funkcijos
Vaizdų įterpimas į užrašą
Užrašų kūrimo ekrane palieskite → Vaizdas. Palieskite FOTOAP. → , kad
nufotografuotumėte nuotrauką, arba palieskite GALERIJA arba KITA, kad pasirinktumėte vaizdą.
Vaizdas bus įterptas į jūsų užrašą.
Balso įrašų įterpimas į užrašą
Užrašų kūrimo ekrane palieskite → Balsas, kad galėtumėte padaryti balso įrašą. Jei norite
baigti įrašymą, palieskite . Balso įrašas bus įterptas į jūsų užrašą.
Užrašų prisegimas prie pradžios ekrano
Prisekite užrašą prie pradžios ekraną, kad galėtumėte jį greitai peržiūrėti arba atidaryti ir
redaguoti.
1
2
Paleiskite Samsung Notes programą.
Pasirinkite užrašą ir palieskite → Prisegti pradžios ekrane.
Užrašas bus pridėtas pradžios ekrane.
Jei norite užrašą perkelti arba keisti jo dydį, palieskite jį ir laikykite pradžios ekrane. Jeigu norite
→ KEISTI PASTABĄ.
užrašą pakeisti kitu, palieskite
Užrašų šalinimas
1
2
Paleiskite Samsung Notes programą.
Palieskite ir palaikykite užrašą, kurį norite ištrinti.
Jei norite ištrinti keletą užrašų, pažymėkite daugiau užrašų, kuriuos norite ištrinti.
3
Palieskite
.
96
Programos ir funkcijos
„PENUP“
Įvadas
PENUP yra socialinio tinklo paslauga, skirta dalytis darbais, nupieštais „S Pen“ rašikliu. Skelbkite
savo darbus, peržiūrėkite kitų darbus ir gaukite naudingų piešimo patarimų.
Jūsų veiklos
Jūsų profilis
Peržiūrėkite darbus pagal
kategoriją
Skelbkite savo darbus
Galite prisijungti prie PENUP naudodamiesi savo „Samsung“ paskyra arba kitomis SNS
paskyromis.
97
Programos ir funkcijos
Savo darbų skelbimas
Skelbkite PENUP savo darbus, sukurtus Samsung Notes arba kitose piešimo programose.
1
2
Atidarykite Samsung aplanką, paleiskite programą PENUP ir palieskite
.
Norėdami skelbti darbus iš Galerija, palieskite Iš galerijos, pasirinkite norimą skelbti darbą ir
palieskite ATLIKTA.
Norėdami skelbti naują darbą, palieskite Piešimas, nupieškite piešinį ir palieskite ATLIKTA →
Išsaugoti ir paskelbti.
Norėdami skelbti eskizą, palieskite Juodraščiai, pabaikite piešinį ir palieskite ATLIKTA →
Išsaugoti ir paskelbti.
3
Įveskite pavadinimą, aprašymą ir groteles.
Pridėkite savo darbą į skelbimą
Įveskite pavadinimą
Pridėkite žymas su grotelėmis
Įveskite aprašymą
Pasirinkite, kur skelbti darbą
Pasirinkite kategoriją
Dalykitės savo darbais per savo
kitas SNS paskyras
4
Įjungti išorinę paiešką
Palieskite PASKELBTI.
Darbų skelbimas iš kitų programų
Norėdami paskelbti darbus iš Galerija arba kitų piešimo programų, pasirinkite darbą programoje
ir palieskite → PENUP.
98
Programos ir funkcijos
Darbų peržiūra
Galite peržiūrėti kitų žmonių darbus, komentuoti ir net pažymėti juos kaip mėgstamiausius. Taip
pat galite darbą atsisiųsti arba nustatyti kaip ekrano foną.
Atidarykite aplanką Samsung, paleiskite programą PENUP ir pasirinkite norimą peržiūrėti
skelbimą.
Pridėkite darbą prie
mėgstamiausiųjų
Peržiūrėkite vartotojus, kuriems
patinka darbai
Peržiūrėkite komentarus ir
pridėkite komentarą
Dar kartą paskelbkite darbą.
Taip pat galite peržiūrėti
naudotojus, kurie pakartotinai
paskelbė darbą
Norėdami atsisiųsti darbą, palieskite → Atsisiųsti. Atsisiųstas darbas bus išsaugotas Galerija.
Galite atsisiųsti tik darbus, kuriuos atsisiųsti leidžia jų savininkai.
99
Programos ir funkcijos
Spalvinimo vaizdai
Sukurkite savo kūrinį naudodami įvairias spalvas.
1
2
3
Atidarykite Samsung aplanką, paleiskite programą PENUP ir palieskite SPALVINIMAS.
Pasirinkite vaizdą.
Palieskite PRADĖTI SPALVINIMĄ.
Pradėkite spalvinti
4
Baigę palieskite ATLIKTA.
100
Programos ir funkcijos
GYVI PIEŠINIAI
Pieškite kartu žiūrėdami tiesioginį piešimo vaizdo įrašą, kuriame rodomas piešinio piešimo
procesas. Lengvai nupieškite gražų paveikslą.
1
2
3
4
Atidarykite Samsung aplanką, paleiskite programą PENUP ir palieskite GYVI PIEŠINIAI.
Pasirinkite vaizdą.
Palieskite IŠMOKITE PIEŠTI.
Norėdami piešti atvaizde, palieskite
, kad pristabdytumėte atkūrimą.
Pristabdymo greitį galite pakeisti paliesdami
5
Baigę palieskite
.
.
Originalus vaizdas bus paslėptas ir matysite tai, ką nupiešėte.
101
Programos ir funkcijos
Piešimas ant nuotraukos
Pieškite paveikslus ant nuotraukų ir saugokite kaip savo darbus. Pasirinkite nuotrauką iš Galerija
arba nufotografuokite ir pieškite ant nuotraukos. Pabaigę piešti ir paslėpę nuotrauką matysite
nupieštą paveikslą.
1
2
3
Atidarykite Samsung aplanką ir paleiskite programą PENUP.
Palieskite
→ Piešimas →
.
Palieskite Fotografuoti, nufotografuokite ir palieskite GERAI.
Arba palieskite Pasirinkti iš galerijos ir pasirinkite nuotrauką.
4
Pasirinkite vietą, kurioje piešite, sureguliuokite skaidrumą ir palieskite IŠSAUGOTI.
Pasirinkta vieta bus pridėta fone.
5
6
Pieškite ant nuotraukos.
Baigę palieskite
.
Nuotrauka bus paslėpta ir matysite tai, ką nupiešėte.
102
Programos ir funkcijos
Kalendorius
Įvadas
Tvarkykite savo tvarkaraštį įvesdami artėjančius renginius arba užduotis savo planavimo bloke.
Įvykių kūrimas
1
Paleiskite programą Kalendorius ir palieskite
arba dukart palieskite datą.
Jei yra tą datą išsaugotų įvykių arba užduočių, palieskite datą ir palieskite
2
Įveskite informaciją apie įvykį.
Nustatykite trukmę
Pasirinkite lipduką, kurį rodytų
kaip renginį
Įveskite pavadinimą
Pakeiskite įvykio spalvą
Pasirinkite kalendorių, kad
jame išsaugotumėte renginį
Įjunkite pavojaus signalą
Įveskite vietą
Pridėkite žemėlapį
Pridėkite užrašą
Pridėkite daugiau išsamios
informacijos
3
.
Jeigu norite išsaugoti įvykį, palieskite IŠSAUGOTI.
103
Programos ir funkcijos
Užduočių kūrimas
1
2
3
Paleiskite programą Kalendorius ir palieskite PERŽIŪRĖT → Užduotys.
Palieskite
ir įveskite užduoties duomenis.
Jeigu norite išsaugoti užduotį, palieskite IŠSAUGOTI.
Įvykių ir užduočių sinchronizavimas su savo paskyromis
1
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Debesis ir paskyros → Paskyros ir pasirinkite
paskyrą, su kuria bus sinchronizuojama.
2
Palieskite Sinchronizuoti paskyrą ir palieskite Sinch. Kalend. jungiklį, kad jį įjungtumėte.
„Samsung“ paskyroje palieskite → Sinchronizav. nustatymai, tuomet palieskite Kalend.
jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Norėdami pridėti paskyras sinchronizavimui, atidarykite programą Kalendorius ir palieskite
→ Tvarkyti kalendorius → Pridėti paskyrą. Tada pasirinkite norimą sinchronizuoti paskyrą ir
prisijunkite. Pridėjus paskyrą, prie paskyros vardo pasirodys mėlynas apskritimas.
104
Programos ir funkcijos
„Samsung Flow“
Įvadas
Naudodami „Samsung Flow“ galite lengvai prijungti planšetinį kompiuterį prie išmaniojo
telefono ir patogiai juo naudotis, pvz., norėdami patikrinti pranešimus ar bendrinti turinį.
„Samsung Flow“ turi būti įdiegta abiejuose įrenginiuose, kuriuos norite sujungti. Jei „Samsung
Flow“ neįdiegta, atsisiųskite ją iš Galaxy Apps arba „Play“ parduotuvė.
• Ši funkcija galima tik tam tikruose „Samsung Android“ įrenginiuose.
• Norėdami naudotis šia funkcija, turite aktyvinti planšetinio kompiuterio ir išmaniojo
telefono „Bluetooth“ funkciją.
Planšetinio kompiuterio ir išmaniojo telefono sujungimas
1
2
Išmaniajame telefone paleiskite „Samsung Flow“.
Planšetiniame kompiuteryje atidarykite Samsung aplanką ir paleiskite programą Samsung
Flow.
Jei naudojate šią funkciją pirmą kartą, bakstelėkite PRADĖTI.
3
4
5
6
Palieskite IEŠKOTI ĮRENGINIŲ.
Aptiktų įrenginių sąraše pasirinkite savo išmanųjį telefoną.
Priimkite ryšio prašymą abiejuose įrenginiuose.
Patvirtinkite abiejų įrenginių raktinį kodą.
Įrenginiai bus sujungti.
Jeigu jūsų išmanusis telefonas palaiko pirštų atspaudų atpažinimo funkciją, savo
išmaniajame telefone nustatykite „Samsung Pass“, kad galėtumėte sujungti įrenginius
galėtumėte patogiau ir saugiau.
105
Programos ir funkcijos
Mobiliųjų duomenų ryšio bendrinimas
Jeigu planšetinis kompiuteris neturi interneto ryšio, savo išmaniojo telefono mobilųjį duomenų
ryšį bendrinkite su planšetiniu kompiuteriu naudodami mobiliojo telefono interneto prieigos
tašką.
1
Planšetiniame kompiuteryje atidarykite Samsung aplanką ir paleiskite programą Samsung
Flow.
2
Palieskite → Prisij. prie mob. saitv.
Savo planšetiniu kompiuteriu galite prisijungti prie interneto naudodami išmaniojo telefono
mobiliųjų duomenų ryšį.
• Jūsų išmanusis telefonas turi palaikyti mobiliojo telefono interneto prieigos taško
funkciją.
• Naudojantis šia išmaniojo telefono funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
Pranešimų tikrinimas planšetiniame kompiuteryje
Gavę naujus pranešimus išmaniajame telefone, juos peržiūrėkite iškylančiame lange
planšetiniame kompiuteryje.
Turinio bendrinimas
Išmaniojo telefono turinį galite bendrinti planšetiniame kompiuteryje.
Mano failai
Galite pasiekti ir tvarkyti failus, laikomus prietaise ar kitur, pvz., debesies saugyklose.
Atidarykite Samsung aplanką ir paleiskite programą Mano failai.
Peržiūrėkite kiekviename atminties įrenginyje saugomus failus. Taip pat galite peržiūrėti failus
prietaise arba atminties kortelėje pagal kategoriją.
Norėdami atlaisvinti vietos prietaiso saugykloje, palieskite → Gauti daugiau vietos.
Norėdami ieškoti failų arba aplankų, palieskite paieškos laukelį ir įveskite raktažodį. Taip pat galite
paliesti ir tuomet įvesti raktažodį.
106
Programos ir funkcijos
Laikrodis
Įvadas
Nustatykite signalus, patikrinkite esamą laiką daugelyje pasaulio miestų, matuokite renginio
trukmę arba nustatykite konkretų laikotarpį.
SIGNALAS
Paleiskite programą Laikrodis ir palieskite SIGNALAS.
Žadintuvo signalų nustatymas
Žadintuvo signalų sąraše palieskite , nustatykite signalo laiką, pasirinkite signalo kartojimo
dienas, pasirinkite kitas signalo parinktis ir palieskite IŠSAUGOTI.
Norėdami atidaryti klaviatūrą, kad nustatytumėte signalo laiką, palieskite laiko įvesties laukelį.
Norėdami įjungti arba išjungti žadintuvo signalo funkciją, signalų sąraše prie signalo palieskite
jungiklį.
Žadintuvo signalų išjungimas
Norėdami išjungti signalą, palieskite NUTRAUKTI. Jei anksčiau įjungėte snaudimo parinktį,
palieskite SNAUSTI, kad žadintuvas vėl skambėtų po nustatyto laiko.
Žadintuvo signalų trynimas
Palieskite ir laikykite signalą, pažymėkite signalus, kuriuos norite ištrinti, ir tuomet palieskite
TRINTI.
107
Programos ir funkcijos
PASAULIO LAIKRODIS
Paleiskite programą Laikrodis ir palieskite PASAULIO LAIKRODIS.
Laikrodžių kūrimas
Palieskite
PRIDĖTI.
, įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš gaublio ir tada palieskite
Laikrodžių trynimas
Palieskite ir laikykite laikrodį, pažymėkite laikrodžius, kuriuos norite ištrinti, ir tuomet palieskite
TRINTI.
CHRONOMETRAS
1
2
Paleiskite programą Laikrodis ir palieskite CHRONOMETRAS.
Palieskite PALEISTI, norėdami apskaičiuoti įvykio laiką.
Jeigu, matuodami įvykio laiką, norite registruoti etapų laiką, palieskite ETAPAS.
3
Palieskite STABDYTI, norėdami sustabdyti laiko skaičiavimą.
Norėdami iš naujo skaičiuoti laiką, palieskite ATNAUJINTI.
Norėdami ištrinti etapų laikus, palieskite NUST. IŠ NAUJO.
108
Programos ir funkcijos
LAIKMATIS
1
2
Paleiskite programą Laikrodis ir palieskite LAIKMATIS.
Nustatykite trukmę ir palieskite PALEISTI.
Norėdami atidaryti klaviatūrą, kad įvestumėte trukmę, palieskite trukmės įvesties laukelį.
3
Laikmačiui suveikus palieskite NUTRAUKTI.
Skaičiuotuvas
Atlikite paprastus ar sudėtingus skaičiavimus.
Paleiskite programą Skaičiuot.
Viršutinėje ekrano dalyje galite matyti skaičiavimo istoriją.
Norėdami išvalyti istoriją palieskite VALYTI ISTORIJĄ.
Norėdami naudoti vienetų konvertavimo įrankį, palieskite
tokias kaip plotas, ilgis arba temperatūra, į kitus vienetus.
109
. Galite konvertuoti įvairias vertes,
Programos ir funkcijos
Bixby Home
„Bixby Home“ ekrane galite peržiūrėti rekomenduojamas paslaugas ir informaciją, kurią pagal
laiką ar vietą pateikia „Bixby“, analizuodama naudojimo modelius ir įpročius.
• Jei norite peržiūrėti daugiau turinio, prisijunkite prie Wi-Fi arba mobiliojo tinklo.
• Norėdami pilnai naudoti šią funkciją turite užregistruoti „Samsung“ paskyrą ir prie jos
prisijungti.
„Bixby Home“ įjungimas
1
Pradžios ekrane braukite dešinėn.
Pasirodys „Bixby Home“ ekranas.
Paleisdami šią funkciją pirmą kartą ar paleisdami ją po duomenų nustatymo iš naujo
vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir užbaikite sąranką.
2
Norėdami peržiūrėti rekomenduojamą turinį, braukite aukštyn arba žemyn.
Pasiekite papildomas parinktis
Būsimas priminimas
Rekomenduojamas turinys
3
Jei norite uždaryti „Bixby Home“, braukite per ekraną į kairę arba bakstelėkite grįžimo
mygtuką.
110
Programos ir funkcijos
Rekomenduojamo turinio naudojimas „Bixby Home“ ekrane
Atidarę „Bixby Home“ galite peržiūrėti turinį, kuris dažnai atnaujinamas kortelėse. Braukite
aukštyn arba žemyn peržiūrėti korteles.
Pvz.: iš ryto eidami į biurą „Bixby Home“ ekrane galite peržiūrėti dienos planą ir paleisti mėgiamą
muziką. Vakare galite peržiūrėti žadintuvus, patikrinti dienos veiklą ir peržiūrėti draugų naujienas.
Kortelių turinys ir tvarka atsinaujina automatiškai tam tikru intervalu. Norėdami rankiniu
būdu atnaujinti korteles, braukite žemyn ekranu.
Kortelių sąrašo redagavimas
• Norėdami prikabinti kortelę „Bixby“ pradžios ekrano viršuje, palieskite → Prisegt viršuje.
Norėdami nukabinti kortelę, palieskite → Šalinti.
• Norėdami paslėpti sąraše esančią kortelę, palieskite → Kol kas paslėpti. Arba vilkite kortelę
į dešinę.
• Norėdami, kad kortelės neberodytų sąraše, palieskite → Neberodyti.
Programų, kurios bus rodomos kaip kortelės, pasirinkimas
Pridėkite arba trinkite programas, kurios bus rodomos kaip kortelės „Bixby Home“ ekrane.
„Bixby“ pradžios ekrane palieskite → Nustatymai → Kortelės ir palieskite jungiklius prie
elementų, kuriuos norite pridėti arba ištrinti.
Jei programa neįdiegta prietaise, turite ją įdiegti, kad galėtumėte naudoti. „Bixby Home“
ekrane palieskite → Nustatymai → Kortelės ir atsisiųskite programą.
„Bixby Home“ nustatymų pritaikymas
„Bixby“ pradžios ekrane palieskite → Nustatymai.
• Samsung account: peržiūrėkite „Samsung“ paskyros informaciją.
• Kortelės: pasirinkite programas, kurios bus rodomos kaip kortelės „Bixby Home“ ekrane.
• Pranešimai: nustatykite gauti pranešimus apie „Bixby“ pradžia“ korteles.
• Privatumas: nustatykite naudoti dialogines ir individualiai pritaikytas „Bixby“ paslaugas, kad
naudotis būtų patogiau.
• Apie „Bixby Home“: pažiūrėkite „Bixby“ versiją ir teisinę informaciją.
111
Programos ir funkcijos
„Reminder“
Kurkite priminimus, norėdami planuoti reikiamus atlikti darbus arba norėdami peržiūrėti turinį
vėliau. Gausite pranešimus pagal kiekvienam priminimui iš anksto nustatytą laiką arba vietą.
• Norėdami gauti tikslesnių pranešimų, prisijunkite prie „Wi-Fi“ ar mobiliojo ryšio tinklo.
• Norėdami pilnai naudoti šią funkciją turite užregistruoti „Samsung“ paskyrą ir prie jos
prisijungti.
• Norint naudoti vietos priminimus, reikia įjungti GPS funkciją.
„Reminder“ paleidimas
Galite paleisti „Reminder“ ekrane „Bixby Home“.
1
Pradžios ekrane braukite dešinėn.
Pasirodys „Bixby Home“ ekranas.
2
Kortelėje ARTĖJANTYS PRIMINIMAI palieskite PRADĖKITE NAUDOTIS.
Įsijungs įvadinis „Reminder“ puslapis.
Pridėkite
programos
piktogramą
pradžios ekrane
112
Programos ir funkcijos
3
Palieskite PRADĖTI.
Jei pažymėta parinktis Pridėti „Reminder“ pradžios ekrane, pradžios ekrane galite paleisti
programą Reminder ( ).
Priminimų kūrimas
Kurkite priminimus įvairiais būdais. Priminimas jus įspės, jei sukursite priminimą pasirinkę tam
tikrą laiką arba vietą. Taip pat galite išsaugoti įvairų turinį, tokį kaip vienas įrašas arba internetinio
puslapio adresas, ir peržiūrėti vėliau.
Pvz.: sukurkite priminimą, kuris primintų „palaistyk gėles, kai grįši namo“.
1
2
3
4
Paleiskite programą Reminder.
5
Norėdami išsaugoti priminimą, palieskite IŠSAUGOTI.
Palieskite Rašyti priminimą ir įveskite „palaistyk gėles“.
Palieskite Nustatyti sąlygas → Pasirinkite vietą ir nustatykite vietą „namai“.
Palieskite KAI ATVYKSIU Į → ATLIKTA.
Parvažiavus į namus pasirodys priminimas „palaistyk gėles“.
113
Programos ir funkcijos
Priminimų pranešimų tikrinimas
Nustatytu metu arba nustatytoje vietoje pasirodys iškylantysis pranešimo langas. Palieskite
UŽBAIGTI arba SNAUSTI.
Priminimų sąrašo peržiūrėjimas
Paleiskite programą Reminder, norėdami pamatyti priminimų sąrašą. Norėdami peržiūrėti
priminimo informaciją, pasirinkite priminimą.
Priminimų informacijos redagavimas
Pridėkite arba redaguokite priminimo informaciją, pvz.: dažnumą, datą ir laiką arba vietą.
1
Priminimų sąraše pasirinkite norimą redaguoti priminimą ir bakstelėkite REDAGUOTI. Arba
vilkite priminimą į dešinę ir bakstelėkite Redaguoti.
2
Redaguokite sąlygas ir palieskite IŠSAUGOTI.
Priminimo informacija
Kontrolinis sąrašas
Priminimo sąlygos
Kartojimo intervalas
Pridėkite vaizdą
114
Programos ir funkcijos
Priminimų pabaigimas
Pažymėkite priminimus, apie kurių baigimą nereikia priminti.
Priminimų sąraše pasirinkite priminimą ir palieskite UŽBAIGTI. Arba vilkite kortelę į kairę.
Priminimų atkūrimas
Atkurkite jau baigtus priminimus.
1
2
Priminimų sąraše palieskite → Baigta → REDAGUOTI.
Pažymėkite elementus, kuriuos norite atkurti, ir palieskite ATKURTI.
Priminimai bus pridėti priminimų sąraše ir jums apie tai bus priminta nustatytu laiku.
Priminimų trynimas
Jei priminimą norite ištrinti, vilkite priminimą į dešinę ir bakstelėkite Trinti. Norėdami ištrinti
keletą priminimų, palieskite ir palaikykite priminimą, pažymėkite priminimus, kuriuos norite
ištrinti, ir palieskite TRINTI.
115
Programos ir funkcijos
„SmartThings“
Įvadas
Lengvai ir greitai prisijunkite prie netoliese esančių prietaisų, tokių kaip „Bluetooth“ ausinės arba
kiti išmanieji telefonai. Taip pat planšetiniu kompiuteriu galite valdyti ir tvarkyti televizorius,
buities prietaisus ir daiktų interneto (DI) produktus.
• Prisijungimas prie netoliese esančių prietaisų: lengvai ir greitai prisijunkite prie netoliese
esančių prietaisų, pavyzdžiui, prie „Bluetooth“ ausinių arba nešiojamųjų įrenginių.
• Buitinės technikos, televizorių ir DI produktų registravimas ir valdymas: užregistruokite
išmaniuosius šaldytuvus, skalbimo mašinas, oro kondicionierius, oro valytuvus, televizorius ir
daiktų interneto (DI) produktus planšetiniame kompiuteryje bei peržiūrėkite jų būsenas arba
valdykite juos planšetinio kompiuterio ekrane.
• Pranešimo gavimas: gaukite pranešimus iš prijungtų įrenginių savo planšetiniame
kompiuteryje. Pavyzdžiui, į savo planšetinį kompiuterį galite gauti pranešimą, kai baigiama
skalbti.
Paleiskite programą SmartThings. Atsiras prietaisų skydelis.
Pasiekite papildomas parinktis
„SmartThings“ patarimai
Ieškokite netoliese esančių
prietaisų ir juos registruokite
Palaikomi prietaisai
Peržiūrėkite skydelį
Valdykite automatizavimą
Valdykite vietas ir prietaisus
116
Programos ir funkcijos
• Norint naudotis „SmartThings“, planšetinis kompiuteris ir kiti įrenginiai turi būti
prijungti prie belaidžio tinklo arba mobiliojo tinklo.
• Norėdami pilnai naudoti „SmartThings“, turite užregistruoti „Samsung“ paskyrą ir prie
jos prisijungti.
• Prietaisai, kuriuos galite prijungti, gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų
teikėjo. Norėdami pamatyti prijungiamų prietaisų sąrašą, atidarykite programą
SmartThings ir bakstelėkite PALAIKOMI ĮRENGINIAI.
• Galimos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo prijungto prietaiso.
• „Samsung“ garantija nedengia prijungto prietaiso klaidų arba defektų. Jei prijungti
prietaisai rodo klaidas arba atsiranda jų defektų, susisiekite su prietaisų gamintoju.
Netoliese esančių prietaisų prijungimas
Lengvai ir greitai prisijunkite prie netoliese esančių prietaisų, tokių kaip „Bluetooth“ ausinės.
Prisijungimo būdai gali skirtis priklausomai nuo prietaiso tipo arba bendrinamo turinio.
1
2
3
Paleiskite programą SmartThings.
Skydelyje palieskite Pridėti įrenginį.
Pasirinkite prietaisą iš sąrašo ir prisijunkite prie jo, vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis
instrukcijomis.
Buitinės technikos, televizorių ir DI produktų naudojimas
Pažiūrėkite išmaniųjų įrenginių, televizorių ir DI produktų būsenas planšetinio kompiuterio
ekrane. Galite grupuoti prietaisus pagal vietą ir pridėti taisyklių, kad lengvai ir patogiai
valdytumėte prietaisus.
Prietaisų sujungimas
1
2
Paleiskite programą SmartThings.
Skydelyje palieskite Pridėti įrenginį.
117
Programos ir funkcijos
3
Sąraše pasirinkite prietaisą.
Jei sąraše nėra prietaiso, palieskite
prie PRIDĖTI ĮRENGINIŲ RANKINIU BŪDU
ir pasirinkite prietaiso tipą. Arba palieskite Ieškoti ir įveskite prietaiso arba modelio
pavadinimą.
4
Norėdami užregistruoti prietaisus, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Prijungtų prietaisų peržiūrėjimas ir valdymas
Galite peržiūrėti ir valdyti prietaisus. Pvz., galite patikrinti maisto produktus šaldytuve arba
reguliuoti televizoriaus garsumą.
1
Paleiskite programą SmartThings ir bakstelėkite Įrenginiai.
Atsiras prijungtų prietaisų sąrašas.
2
Peržiūrėkite prietaisų būsenas sąraše.
Norėdami valdyti prietaisus, pasirinkite prietaisą. Kai parsisiųsite su pasirinktu prietaisu
teikiamą prietaiso valdiklį, galėsite valdyti prietaisą.
Prietaisų ir situacijų pridėjimas pagal vietas
Pridėkite prietaisų pagal vietas, pažiūrėkite toje pačioje vietoje esančių prietaisų sąrašą ir juos
valdykite. Taip pat galite pridėti situaciją vietai, norėdami valdyti kelis prietaisus vienu metu.
Vietų pridėjimas
1
Paleiskite programą SmartThings ir bakstelėkite Įrenginiai → VISI ĮRENGINIAI → Pridėti
vietą.
2
Įveskite vietos pavadinimą.
Norėdami nustatyti vietą, paliesite Geografinė vieta, pasirinkite vietą žemėlapyje ir
palieskite ATLIKTA.
3
Palieskite SAUGOTI.
Vieta bus pridėta.
Norėdami prie vietos pridėti prietaisų, palieskite PRIDĖTI ĮRENGINĮ ir vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis norėdami užregistruoti prietaisus.
Prietaisai bus pridėti prie vietos.
118
Programos ir funkcijos
Situacijų pridėjimas
Pridėkite situaciją ir užregistruokite prietaisus, kad galėtumėte valdyti kelis prietaisus vienu metu
vienu mygtuko palietimu arba balso komanda.
Paleiskite programą SmartThings, pasirinkite vietą, bakstelėkite → Pridėkite vaizdą ir
nustatykite reginio parinktis. Galite nustatyti situacijos pavadinimą, piktogramą ir prietaisus.
Automatizavimo pridėjimas
Galite nustatyti automatizavimą, kad veiksmai būtų atliekami automatiškai pagal iš anksto
nustatytą laiką arba prietaisų būsenas.
Pvz., pridėkite automatizavimą, dėl kurio automatiškai įsijungtų garso įrašas kasdien 7:00.
1
Paleiskite programą SmartThings ir bakstelėkite Automatizav. → PRIDĖTI
AUTOMATIZAVIMĄ.
2
3
4
Pasirinkite sąlygas, kada norite aktyvinti automatinę funkciją.
Pasirinkite parinktį ir palieskite KITAS.
Palieskite PRIDĖTI šalia Tada ir nustatykite atliktinus veiksmus.
Norėdami gauti pranešimą, kai veikia automatizavimas, palieskite Pranešit nariams, įveskite
žinute ir palieskite ATLIKTA.
5
Baigę palieskite SAUGOTI.
Pranešimų priėmimas
Iš prijungtų įrenginių savo planšetiniame kompiuteryje galite gauti pranešimus. Pavyzdžiui, į savo
planšetinį kompiuterį galite gauti pranešimą, kai baigiama skalbti.
Norėdami nustatyti prietaisus gauti pranešimus, paleiskite programą SmartThings, palieskite
→ Nustatymai → Pranešimai → LEISTI PRANEŠIMUS ir bakstelėkite jungiklius prie norimų
prietaisų.
119
Programos ir funkcijos
Turinio bendrinimas
Dalinkitės turiniu naudodamiesi įvairiomis dalijimosi parinktimis. Šie veiksmai yra dalijimosi
paveikslėliais pavyzdys.
Dalijantis failais mobiliuoju tinklu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
1
2
Paleiskite programą Galerija ir pasirinkite vaizdą.
Palieskite
ir pasirinkite dilinimosi būdą, tokį kaip žinutė ir el. paštas.
Kai turite ryšių arba dalijimosi istoriją, asmenys, su kuriais bendravote, bus rodomi
dalijimosi parinkčių skydelyje. Norėdami su jais tiesiogiai dalytis turiniu per atitinkamą
programą, pasirinkite asmens piktogramą. Jeigu ši funkcija neaktyvi, paleiskite programą
Nustatymai, palieskite Išplėstinės funkcijos, tada palieskite Direct share jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
120
Programos ir funkcijos
Papildomų funkcijų naudojimas
• Link Sharing: dalykitės dideliais failais. Įkelkite failus į „Samsung“ atminties serverį ir jais
dalykitės su kitais per tinklalapio nuorodą arba kodą. Norint naudoti šią funkciją, jūsų
telefono numeris turi būti patvirtintas.
• Dalytis su įrenginiu: dalinkitės turiniu su netoliese esančiais prietaisais per „Wi-Fi Direct“
arba „Bluetooth“, arba su „Samsung Connect“ palaikomais prietaisais. Be to, galite peržiūrėti
prietaiso rodomą turinį dideliame ekrane, prijungdami savo prietaisą prie televizoriaus arba
monitoriaus, kuriame veikia „Smart View“ funkcija.
Kai paveikslėlis bus nusiųstas į gavėjų prietaisus, jų prietaisuose atsiras pranešimas. Palieskite
pranešimą, norėdami peržiūrėti arba parsisiųsti paveikslėlį.
„Google“ programos
„Google“ teikia pramogas, socialinio tinklo paslaugas ir programas verslui. Norint naudoti kai
kurias programas būtina turėti „Google“ paskyrą.
Norėdami matyti išsamesnę programos informaciją, atidarykite kiekvienos programos pagalbos
meniu.
Kai kurios programos veikia ne visuose regionuose ir yra teikiamos ne visų paslaugų
teikėjų, arba gali būti pavadintos kitaip.
Chrome
Ieškokite informacijos ir naršykite internete.
Gmail
Naudodamiesi „Google Mail“ paslauga siųskite ir gaukite el. laiškus.
Žemėlapiai
Raskite savo vietą žemėlapyje, tyrinėkite pasaulio žemėlapį ir peržiūrėkite vietos informaciją apie
įvairias aplink esančias vietoves.
121
Programos ir funkcijos
„Play“ muzika
Atraskite, klausykitės ir dalinkitės muzika savo prietaise. Galite įkelti prietaise saugomus muzikos
rinkinius į debesį ir prisijungti prie jų vėliau.
„Google Play“ filmai ir TV laidos
Įsigykite arba išsinuomokite vaizdo įrašus, tokius kaip filmai ir TV laidos, iš „Play“ parduotuvė.
Diskas
Saugokite turinį debesyje, pasiekite jį iš bet kur ir dalinkitės su kitais.
YouTube
Žiūrėkite ir kurkite vaizdo įrašus ir dalinkitės jais su kitais.
Nuotraukos
Ieškokite, tvarkykite ir redaguokite visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus iš įvairių šaltinių vienoje
vietoje.
Google
Greitai raskite norimą informaciją internete ar savo prietaise.
Duo
Skambinkite su vaizdu.
122
Nustatymai
Įvadas
Tinkinkite prietaiso nustatymus. Konfigūruoti įvairias nustatymo parinktis galite labiau
suasmeninti savo prietaisą.
Paleiskite programą Nustatymai.
Norėdami ieškoti nustatymų pagal raktažodžius, palieskite
.
Ryšiai
Parinktys
Keiskite įvairių ryšių nustatymus, tokius kaip „Wi-Fi“ funkcija ir „Bluetooth“.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai.
• Wi-Fi: norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius
prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją. Daugiau informacijos žr. Wi-Fi.
• Bluetooth: naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais
„Bluetooth“ turinčiais prietaisais. Daugiau informacijos žr. Bluetooth.
• Planš. kompiuterio matomumas: suteikia galimybę kitiems prietaisams rasti jūsų prietaisą,
siekiant dalytis su jumis turiniu. Kai ši funkcija įjungta, prietaisą matys kiti prietaisai, kai jie
ieškos prieinamų prietaisų per „Siųsti failus į prietaisą“ parinktį.
• Duomenų naudojimas: nuolatos stebėkite, kiek yra nepanaudotos prietaiso atminties, ir
tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties. Nustatykite prietaisą automatiškai
išjungti mobilųjį duomenų ryšį, kai panaudotų mobiliųjų duomenų kiekis pasiekia nustatytą
ribą.
Taip pat galite įjungti duomenų taupymo funkciją, norėdami, kad kai kurios fone veikiančios
programos nesiųstų arba nepriimtų duomenų. Daugiau informacijos žr. Duomenų taupymas.
123
Nustatymai
• Lėktuvo režimas: nustatykite prietaisą išjungti visas prietaiso belaides funkcijas. Galite
naudotis tik ne tinklo paslaugomis.
Laikykitės oro linijų teikiamų taisyklių ir orlaivio personalo teikiamų instrukcijų. Tais
atvejais, kai leidžiama naudoti prietaisą, visada jį naudokite įjungę skrydžio režimą.
• NFC ir mokėjimas: nustatykite prietaisą, kad nuskaitytų artimojo lauko ryšio (NFC)
žymes, kuriose yra informacija apie produktus. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią
funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus. Daugiau
informacijos žr. NFC ir mokėjimas.
• Mob. saitvietė ir siejimas: naudokite šį prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis
prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais, kai tinklo ryšys nepasiekiamas.
Susijungti galima per „Wi-Fi“, USB arba „Bluetooth“ ryšį. Jei reikia daugiau informacijos, žr.
Mob. saitvietė ir siejimas.
• Mobilieji tinklai: konfigūruokite savo mobiliojo ryšio tinklo nustatymus.
• Vieta: pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.
• Daugiau ryšio nustatymų: tinkinkite nustatymus norėdami valdyti kitas funkcijas. Daugiau
informacijos žr. Daugiau ryšio nustatymų.
124
Nustatymai
Wi-Fi
Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus,
aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.
Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Wi-Fi, o tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
„Wi-Fi“ tinklų sąraše pasirinkite tinklą.
Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma. Įveskite slaptažodį ir
palieskite JUNGTIS.
• Prietaisui prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas kaskart jungsis prie šio tinklo
nereikalaudamas slaptažodžio. Jei nenorite, kad prietaisas prie šio tinklo jungtųsi
automatiškai, tinklų sąraše pasirinkite šį tinklą ir palieskite PAMIRŠTI.
• Jei negalite tinkamai prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, pakartotinai paleiskite prietaiso
„Wi-Fi“ funkciją arba belaidį maršruto parinktuvą.
„Wi-Fi Direct“
„Wi-Fi Direct“ sujungia prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be jokio prieigos taško.
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Wi-Fi, o tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Palieskite „Wi-Fi Direct“.
Aptikti prietaisai rodomi sąraše.
Jeigu prietaiso, prie kurio norite prijungti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti „Wi-Fi
Direct“ parinktį.
3
Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.
Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą.
125
Nustatymai
Duomenų siuntimas ir gavimas
Galite dalytis duomenimis, pvz., adresatais ar medijos failais, su kitais prietaisais. Toliau
pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.
1
2
3
Paleiskite programą Galerija ir pasirinkite vaizdą.
Palieskite
→ „Wi-Fi Direct“, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.
Priimkite „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.
Jeigu prietaisai jau sujungti, vaizdas į kitą prietaisą siunčiamas neatliekant ryšio prašymo
procedūros.
Prietaiso jungties nutraukimas
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Wi-Fi.
Palieskite „Wi-Fi Direct“.
Prietaisas sąraše rodo prijungtus prietaisus.
3
Palieskite prietaiso pavadinimą ir nutraukite prietaisų jungtį.
126
Nustatymai
Bluetooth
Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais „Bluetooth“
turinčiais prietaisais.
• „Samsung“ neatsako už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą,
perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
• Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių
prietaisų. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
• Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti
nesuderinami su prietaisu.
• Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių
kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais
tikslais).
„Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.
Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais
1
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Bluetooth, o tuomet palieskite jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
Aptikti prietaisai bus rodomi sąraše.
2
Pasirinkite prietaisą suporuoti.
Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti, nėra sąraše, nustatykite prietaisą įjungti
„Bluetooth“ poravimo režimą. Žr. kito prietaiso naudotojo vadovuose.
Jūsų prietaisas matomas kitiems prietaisams, kol atidarytas „Bluetooth“ nustatymų
ekranas.
3
Priimkite „Bluetooth“ sąsajos prašymą savo prietaise, norėdami jį patvirtinti.
Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Bluetooth“ ryšio prašymą.
127
Nustatymai
Duomenų siuntimas ir gavimas
Daugybė programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Galite dalytis duomenimis,
tokiais kaip adresatai arba medijos failai, su kitais „Bluetooth“ prietaisais. Toliau pateikiama
veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.
1
2
Paleiskite programą Galerija ir pasirinkite vaizdą.
Palieskite
→ Bluetooth, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.
Jeigu prietaisas buvo suporuotas su kitu prietaisu anksčiau, palieskite prietaiso pavadinimą ir
jums nereikės patvirtinti automatiškai generuojamo prieigos rakto.
Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti
matomumo parinktį.
3
Priimkite „Bluetooth“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.
„Bluetooth“ prietaisų atsiejimas
1
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Bluetooth.
Prietaisas sąraše rodo suporuotus prietaisus.
2
3
Norėdami atsieti, palieskite
šalia prietaiso pavadinimo.
Palieskite Atsieti.
128
Nustatymai
Duomenų taupymas
Sumažinkite duomenų naudojimą neleisdami kai kurioms fone veikiančioms programoms siųsti
arba priimti duomenų.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Duomenų naudojimas → Duomenų taupymas ir
palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Įjungus duomenų taupymo funkciją, būsenos juostoje atsiras
piktograma.
Duomenų taupymo funkcija
įjungta
Norėdami pasirinkti programas, kurių duomenys bus naudojami netaikant ribojimų,
palieskite Leisti progr. įj. duom. taupymą ir pasirinkite programas.
NFC ir mokėjimas
Prietaisu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacija apie
produktus. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir
įsigydami transporto ar renginių bilietus.
Prietaise yra įmontuota NFC antena. Elkitės su prietaisu atsargiai, kad nepažeistumėte
NFC antenos.
129
Nustatymai
NFC funkcijos naudojimas
Naudokite NFC funkciją vaizdams arba kontaktams siųsti į kitus prietaisus, produkto informacijai
skaityti iš NFC žymų.
1
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai ir palieskite NFC ir mokėjimas jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
2
NFC antenos sritį, esančią prietaiso užpakalinėje dalyje, laikykite ties NFC žyme.
Pasirodys žymos informacija.
Įsitikinkite, kad prietaiso ekranas įjungtas ir atrakintas. Jei taip nėra, prietaisas
neperskaitys NFC žymų arba negaus duomenų.
Mokėjimai naudojant NFC funkciją
Prieš tai, kai galėsite naudoti NFC funkciją atsiskaitymams, reikės užsiregistruoti, kad jums būtų
suteikta mobiliųjų atsiskaitymų paslauga. Norėdami užsiregistruoti arba gauti išsamią informaciją
apie paslaugą, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.
1
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai ir palieskite NFC ir mokėjimas jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
2
Palieskite NFC antenos sritį galinėje prietaiso dalyje, šalia NFC kortelių skaitytuvo.
Norėdami nustatyti numatytąją mokėjimo programą, atidarykite nustatymų ekraną ir palieskite
Ryšiai → NFC ir mokėjimas → Bakstelėti ir mokėti → MOKĖJIMAS, tada pasirinkite programą.
Mokėjimo paslaugų sąrašas gali rodyti ne visas mokėjimo programas.
130
Nustatymai
Duomenų siuntimas
Leiskite duomenų mainus, kai jūsų prietaiso NFC antena paliečia kito prietaiso NFC anteną.
1
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → NFC ir mokėjimas, tuomet palieskite jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
2
3
4
Palieskite Android Beam jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Išsirinkite elementą ir palieskite kito prietaiso NFC anteną savo prietaiso NFC antena.
Ekrane parodžius Palieskite, kad galėtumėte transliuoti., palieskite prietaiso ekraną ir
siųskite elementą.
Jei duomenis bus bandoma siųsti abiem prietaisais vienu metu, failų persiuntimas gali
nepavykti.
131
Nustatymai
Mob. saitvietė ir siejimas
Naudokite šį prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis prietaiso mobiliuoju duomenų
ryšiu su kitais prietaisais, kai tinklo ryšys nepasiekiamas. Susijungti galima per „Wi-Fi“, USB arba
„Bluetooth“ ryšį.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Mob. saitvietė ir siejimas.
Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
• Mobilioji saitvietė: naudokitės mobiliąja saitvietę, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso
mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais.
• „Bluetooth“ siejimas: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti
savo prietaiso duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais per „Bluetooth“.
• USB siejimas: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso
mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio,
jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
Mobiliosios saitvietės naudojimas
Naudokite prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis prietaiso duomenų ryšiu su kitais
prietaisais.
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Mob. saitvietė ir siejimas → Mobilioji saitvietė.
Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Būsenos juostoje atsiranda piktograma
tinklų sąraše.
. Kiti prietaisai galės aptikti jūsų prietaisą „Wi-Fi“
Norėdami nustatyti slaptažodį mobiliajai saitvietei, palieskite → Konfigūruoti mobiliąją
saitvietę ir pasirinkite saugumo lygį. Tada įveskite slaptažodį ir palieskite IŠSAUGOTI.
3
4
Kito prietaiso ekrane ieškokite ir pasirinkite savo prietaisą iš „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.
Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.
132
Nustatymai
Daugiau ryšio nustatymų
Tinkinkite nustatymus norėdami valdyti kitas funkcijas.
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Daugiau ryšio nustatymų.
• Įrenginių netoliese ieška: nustatykite prietaisą skenuoti netoliese esančius prietaisus, prie
kurių galima prisijungti.
• Spausdinimas: nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite
ieškoti esančių spausdintuvų arba juos pridėti rankomis ir spausdinti failus. Daugiau
informacijos žr. Spausdinimas.
• VPN: nustatykite savo prietaise virtualius tinklus (VPN), kad prisijungtumėte prie mokyklos ar
įmonės privataus tinklo.
• Ethernet: prijungę eterneto adapterį galėsite naudoti laidinį tinką ir konfigūruoti tinklo
nustatymus.
Spausdinimas
Nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite prijungti prietaisą prie
spausdintuvo „Wi-Fi“ ar „Wi-Fi Direct“ ryšiu ir spausdinkite vaizdus ar dokumentus.
Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
Spausdintuvo papildinių pridėjimas
Pridėkite papildinius spausdintuvui, kurį norite prijungti prie prietaiso.
1
Nustatymų ekrane palieskite Ryšiai → Daugiau ryšio nustatymų → Spausdinimas →
Pridėti paslaugą.
2
3
4
Ieškokite spausdintuvo papildinio „Play“ parduotuvė.
Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir jį įdiekite.
Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Prietaisas ieško spausdintuvų, kurie kaip ir jūsų prietaisas prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
5
Pasirinkite spausdintuvą, kurį norite pridėti.
Norėdami rankiniu būdu pridėti spausdintuvų, palieskite → Pridėti spausdintuvą.
Spausdinamas turinys
133
Nustatymai
Peržiūrėdami turinį, pvz., vaizdus arba dokumentus, įjunkite parinkčių sąrašą, palieskite
→ Visi spausdintuvai..., tuomet pasirinkite spausdintuvą.
Spausdinti →
Spausdinimo būdai gali skirtis priklausomai nuo turinio tipo.
Garsai ir vibracija
Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Garsai ir vibracija.
• Garso režimas: nustatykite prietaisą naudoti garso režimą, vibravimą arba tylųjį režimą.
• Vibruoti skambant: nustatykite, kad, pranešdamas apie įeinančius skambučius, prietaisas
vibruotų ir grotų skambučio toną.
• Medijai naudot garsumo mygtukus: nustatykite prietaisą reguliuoti medijos garsumą, kai
paspaudžiate garsumo mygtuką.
• Garsumas: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir
įspėjamųjų garso lygį.
• Skambėjimo tonas: keiskite skambučio skambėjimo toną.
• Vibravimo pavyzdys: pasirinkite vibravimo derinius.
• Pranešimų garsai: keiskite pranešimo garsą.
• Netrukdyti: nustatykite prietaisą išjungti įeinančių skambučių, pranešimų ir žiniasklaidos
priemonių garsus, išskyrus leidžiamas išimtis.
• Lietimo garsai: nustatykite prietaisą skleisti garsus jutikliniame ekrane pasirinkus programą
arba parinktį.
• Ekrano užrakto garsai: nustatykite prietaisą skambėti užrakinant ar atrakinant jutiklinį ekraną.
• Įkrovimo garsas: nustatykite prietaisą skambėti, kai jis prijungiamas prie įkroviklio.
• Skamb. klaviatūros tonai: nustatykite, kad prietaisas skleistų garsą palietus mygtukus
klaviatūroje.
• Klaviatūros garsas: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus mygtuką.
• Garso kokybė ir efektai: konfigūruokite papildomus garso nustatymus.
• Atskirti programos garsą: nustatykite prietaisą leisti medijos garsą per tam tikrą programą
prijungtame „Bluetooth“ garsiakalbyje arba ausinėse atskirai nuo kitų programų garsų.
Pvz.: galite klausytis navigacijos programos per prietaiso garsiakalbį tuomet, kaip klausote
muzikos per muzikos programą per transporto priemonės „Bluetooth“ garsiakalbį.
134
Nustatymai
Pranešimai
Keiskite kiekvienos programos pranešimų nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Pranešimai.
Norėdami, kad rodytų piktogramų simbolius, palieskite Programų piktogramų ženkleliai
jungiklį, kad jį įjungtumėte. Norėdami pakeisti simbolio stilių, palieskite Programų piktogramų
ženkleliai.
Su numeriu
Be numerio
Norėdami asmeniškai pritaikyti pranešimų nustatymus daugiau programų, palieskite IŠSAMIAU
ir pasirinkite programą.
Ekranas
Parinktys
Keiskite ekrano ir pradžios ekrano nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas.
• Ryškumas: reguliuokite ekrano ryškumą.
• Automatinis šviesinimas: nustatykite prietaisą taupyti elektros energiją automatiškai
reguliuojant ekrano ryškumą.
• Mėlynos šviesos filtras: įjunkite mėlynos šviesos filtrą ir keiskite filtro nustatymus. Daugiau
informacijos žr. Mėlynos šviesos filtras.
• Šriftas ir ekrano mastelis: keiskite ekrano mastelio nustatymus arba šrifto dydį ir stilių.
• Pradžios ekranas: pakeiskite pradžios ekrano nustatymus.
• Piktogramų rėmeliai: nustatykite, ar rodyti šešėlinius fonus, kad piktogramos išsiskirtų.
• Būsenos juosta: individualiai pritaikykite būsenos juostoje rodomų pranešimų arba
indikatorių nustatymus.
• Baigėsi ekrano laikas: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano
apšvietimą.
135
Nustatymai
• Blok. atsitiktin. prisilietimus: nustatykite prietaisą nereaguoti į lietimą tuomet, kai jis yra
tamsioje vietoje, tokioje kaip kišenė arba krepšys.
• Ekrano užsklanda: nustatykite prietaisą įjungti ekrano užsklandą, kai prietaisas yra
kraunamas. Daugiau informacijos žr. Ekrano užsklanda.
Mėlynos šviesos filtras
Sumažinkite akių nuovargį ribodami ekrano skleidžiamos mėlynos šviesos kiekį.
Žiūrint HDR vaizdo įrašus, kai naudojamasi HDR išskirtinėmis vaizdo įrašų paslaugomis,
mėlynos šviesos filtras bus nenaudojamas.
1
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas → Mėlynos šviesos filtras, tuomet palieskite Įjungti
dabar jungiklį, kad jį įjungtumėte.
2
3
Vilkite reguliavimo juostą, kad sureguliuotumėte filtro pralaidumą.
Norėdami nustatyti mėlynos šviesos filtro taikymo ekranui grafiką, palieskite Įjungti kaip
suplanuota jungiklį, kad jį įjungtumėte, ir pasirinkite parinktį.
• Nuo saulėlydžio iki saulėtekio: nustatykite prietaisą naktį naudoti mėlynos šviesos filtrą
ir jį išjungti iš ryto priklausomai nuo esamos buvimo vietos.
• Pasirinktinis planavimas: prietaisas nustatytas naudoti mėlynos šviesos filtrą konkrečiu
laiku.
136
Nustatymai
Ekrano užsklanda
Galite nustatyti rodyti vaizdus kaip ekrano užsklandą, kai ekranas išsijungia automatiškai. Ekrano
užsklanda bus rodoma kraunant prietaisą.
1
Nustatymų ekrane palieskite Ekranas → Ekrano užsklanda ir palieskite jungiklį, kad jį
įjungtumėte.
2
Pasirinkite parinktį.
Jei pasirinksite Nuotraukos rėmelis arba Nuotraukos, bus paleistos pasirinktų vaizdų
skaidrės. Jei pasirinksite Nuotraukų stalas, pasirinkti vaizdai bus rodomi kaip mažos kortelės
ir uždengs vienas kitą.
3
4
Palieskite
, norėdami pasirinkti rodomų vaizdų albumus.
Baigę, bakstelėkite grįžimo mygtuką.
Norėdami peržiūrėti pasirinktą parinktį, palieskite PERŽIŪRA.
Jei paliesite ekraną, kai rodoma ekrano užsklanda, ekranas įsijungs.
Ekrano fonas
Keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Ekrano fonas.
137
Nustatymai
Išplėstinės funkcijos
Įjunkite pažangias funkcijas ir keiskite jas kontroliuojančius nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Išplėstinės funkcijos.
Dėl per didelio prietaiso purtymo arba jo sutrenkimo gali atsirasti nenumatytų kai kurių
funkcijų įvesčių naudojant jutiklius.
• „S Pen“: pakeiskite „S Pen“ rašiklio naudojimo nustatymus. Žr. „S Pen“ funkcijos, kur pateikta
daugiau informacijos apie GESTO KOMANDA, Peržiūra gestais ir Įraš.išjung.ekr.
• Kasdienė lenta: nustatykite įrenginį rodyti pasirinktų vaizdų skaidres.
• Kelių langų: pasirinkite kelių langų paleidimo būdą.
• Išmanusis fiksavimas: nustatykite prietaisą užfiksuoti dabartinį ekraną ir slenkantį plotą,
apkarpyti ir nedelsiant dalytis momentine ekrano kopija.
• Užfiksuoti braukiant delnu: nustatykite prietaisą, kad ekrane rodomą vaizdą
užfiksuotumėte braukdami per jį skersai delnu į kairę ar dešinę. Užfiksuotus vaizdus galite
peržiūrėti Galerija.
Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano nuotraukos užfiksuoti
negalima.
• Tiesioginis skambutis: nustatykite prietaisą atlikti balso skambutį pakėlus ir laikant įrenginį
netoli ausies, kol peržiūrite žinutės ar adresato informaciją.
• Išmanusis įspėjimas: nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują
žinutę, kai jį pakeliate.
Ši funkcija gali neveikti, jei ekranas įjungtas ar prietaisas yra ant nelygaus paviršiaus.
• Lengvas nutildymas: nustatykite, kad palietus ekraną delnu arba prietaisą apvertus, nutiltų
įeinančių skambučių signalas.
• Brūkšt. ir skambink./siųsk.žin.: nustatykite prietaisą, kad būtų skambinama arba siunčiama
žinutė, kai braukiama dešinėn arba kairėn per adresatą ar telefono numerį Telefonas arba
programoje Adresatai.
• Direct share: nustatykite prietaisą rodyti adresatus, su kuriais bendravote per dalijimosi
parinkčių skydelį, kad galėtumėte tiesiogiai dalytis turiniu.
• Lietimo jautrumas: jei naudojate ekrano apsaugos priemones, padidinkite jutiklinio ekrano
jautrumą.
138
Nustatymai
Įrenginio priežiūra
Prietaiso priežiūros funkcija leidžia sužinoti bendrą informaciją apie prietaiso akumuliatoriaus,
saugyklos, atminties ir sistemos saugumo būseną. Taip pat galite automatiškai optimizuoti
prietaisą piršto palietimu.
Įrenginio sauga
Akumuliatorius
Saugykla
Atmintis
Greitos optimizacijos funkcijos naudojimas
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → OPTIMIZUOTI DABAR.
Greito optimizavimo funkcija padeda pagerinti prietaiso veikimą atliekant tolesnius veiksmus.
• Atminties valymas.
• Nereikalingų failų ištrynimas ir fone veikiančių programų išjungimas.
• Netinkamo akumuliatoriaus energijos naudojimo tvarkymas.
• Skenavimas ieškant neveikiančių ir kenkėjiškų programų.
139
Nustatymai
Akumuliatorius
Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos likutis ir likusį prietaiso naudojimo laiką. Jei prietaisų
akumuliatorių įkrovos lygis žemas, saugokite akumuliatoriaus energiją įjungdami energijos
taupymo funkcijas.
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Akumuliatorius.
• Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumuliatoriaus išsikrovimo.
Naudojimo laikas gali skirtis ir priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.
• Galite negauti pranešimų iš kai kurių programų, kurios naudoja energijos taupymo
režimą.
Energijos taupymo režimas
• VID.: norėdami pratęsti akumuliatoriaus naudojimo laiką, įjunkite energijos taupymo režimą.
• MAKS.: maksimalaus energijos taupymo režimu prietaiso akumuliatoriaus energijos
suvartojimas sumažinamas pritaikius tamsią ekrano temą bei ribojant prieinamas programas
ir funkcijas. Tinklo ryšiai, išskyrus mobiliojo ryšio tinklą, bus išjungti.
Akumuliatoriaus tvarkymas
Galite taupyti akumuliatoriaus energiją neleisdami fone veikiančioms programoms, kai jos
nenaudojamos, naudoti akumuliatoriaus energijos. Pažymėkite programas programų sąraše ir
palieskite TAUP. EN. Taip pat palieskite → Papildomi nustat. ir nustatykite Programų energijos
monitorius parinktis.
140
Nustatymai
Saugykla
Patikrinkite naudojamos ir laisvos atminties būseną.
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Saugykla.
• Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį
užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant
prietaisą.
• „Samsung“ internetinio puslapio specifikacijų dalyje galite peržiūrėti prietaiso
prieinamą vidinės atminties talpą.
Atminties tvarkymas
Norėdami ištrinti liekamuosius failus, tokius kaip operatyvioji buferinė atmintis, palieskite
VALYTI DABAR. Norėdami ištrinti failus arba pašalinti programas, kurių daugiau nebenaudojate,
pasirinkite kategoriją iš VARTOTOJO DUOMENYS. Tuomet pažymėkite norimus pasirinkti
elementus ir palieskite TRINTI arba PAŠALINTI.
Atmintis
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Atmintis.
Jei norite paspartinti prietaisą sustabdydami fone veikiančias programas, pažymėkite programas
programų sąraše ir palieskite VALYTI DABAR.
Įrenginio sauga
Patikrinkite prietaiso saugumo būklę. Ši funkcija atlieka prietaiso skenavimą dėl kenkėjiškų
programų.
Nustatymų ekrane palieskite Įrenginio priežiūra → Įrenginio sauga → NUSK. PLANŠET. KOMP.
Programos
Tvarkykite prietaiso programas ir keiskite jų nustatymus. Galite peržiūrėti programų naudojimo
informaciją, keisti jų pranešimų ir leidimų nustatymus arba pašalinti ara išjungti nereikalingas
programas.
Nustatymų ekrane palieskite Programos.
141
Nustatymai
Užrakinimo ekranas
Parinktys
Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Užrakinimo ekranas.
Galimos parinktys gali skirtis pagal pasirinktą ekrano užrakinimo būdą.
• Ekrano užrakto tipas: keiskite ekrano užrakinimo būdą.
• Smart Lock: nustatykite prietaisą atsirakinti, kai aptinkamos patikimo vietos arba prietaisai.
Daugiau informacijos žr. Smart Lock.
• Saugos užrakto nustatymai: keiskite pasirinkto užrakinimo būdo ekrano užrakto
nustatymus.
• Laikrodžio stilius: pakeiskite užrakintame ekrane rodomo laikrodžio tipą ir spalvą.
• Tarptinklinio ryšio laikrodis: pakeiskite ekrano nuostatas, kad esant tarptinklinio ryšio
aplinkoje užrakintame ekrane būtų rodomas vietos ir namų laiko juostos laikas.
• FaceWidgets: keisti užrakintame ekrane rodomų elementų nustatymus.
• Kontaktinė informacija: nustatykite įrenginį, kad užrakintame ekrane būtų rodoma
kontaktinė informacija, pvz., jūsų el. pašto adresas.
• Pranešimai: nustatykite rodyti arba nerodyti pranešimus užrakintame ekrane ir pasirinkite,
kuriuos pranešimus rodyti.
• Programos spartieji mygtukai: pasirinkite programas, kurių šaukiniai bus rodomi
užrakintame ekrane.
• Apie užrakinimo ekraną: pažiūrėkite užrakinimo ekrano versiją ir teisinę informaciją.
142
Nustatymai
Smart Lock
Galite nustatyti prietaisą atsirakinti ir būti atrakintam, kai aptinkamos patikimo vietos arba
prietaisai.
Pvz., jei namus nustatėte kaip patikimą vietą, grįžus namo prietaisas aptiks vietą ir automatiškai
atsirakins.
• Šią funkciją galėsite naudoti po to, kai nustatysite ekrano užrakinimo būdą.
• Jei nenaudosite prietaiso keturias valandas arba įjungsite prietaisą, turėsite atrakinti
ekraną naudodami nustatytą derinį, PIN kodą arba slaptažodį.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Užrakinimo ekranas → Smart Lock.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Norėdami baigti nustatyti, pasirinkite parinktį ir laikykitės ekrane pateiktų instrukcijų.
Biometriniai duomenys ir sauga
Parinktys
Pakeiskite prietaiso saugos nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga.
Galimos parinktys gali skirtis pagal pasirinktą ekrano užrakinimo būdą.
• Veido atpažinimas: nustatykite prietaisą atrakinti ekraną atpažinus jūsų veidą. Jei reikia
daugiau informacijos, žr. Veido atpažinimas.
• Pirštų atspaudų skaitytuvas: užregistruokite pirštų atspaudus ekranui atrakinti. Jei reikia
daugiau informacijos, žr. Pirštų atspaudų atpažinimas.
• Ekrano perėjimo efektas: nustatykite prietaisą, kad atrakinus prietaisą biometriniais
duomenimis būtų rodomas perėjimo efektas.
• Google Play Protect: nustatykite prietaisą tikrinti dėl kenksmingų programų ir veikimo,
įspėti apie potencialią žalą ir jas pašalinti.
143
Nustatymai
• Ieškoti mano mobiliojo: įjunkite arba išjunkite „Surasti mano mobilųjį“ funkciją. Jei norite
surasti ir valdyti savo pamestą ar pavogtą prietaisą, prisijunkite prie „Surasti mano mobilųjį“
svetainės (findmymobile.samsung.com).
Taip pat galite leisti „Google“ vietos nustatymo paslaugai teikti tikslesnę informaciją apie
prietaiso buvimo vietą.
• Saugos naujinys: peržiūrėkite prietaiso saugumo sistemos versiją ir patikrinkite, ar yra jos
naujinių.
• Įdiegti nežinomas programas: nustatykite, kad prietaisas leistų įdiegti iš nežinomų šaltinių
atsiųstas programas.
• Samsung Pass: patvirtinkite savo tapatybę lengvai ir saugiai naudodami biometrinius
duomenis. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Samsung Pass.
• Saugus aplankas: sukurkite saugų aplanką, kad jūsų privatus turinys ir programos būtų
apsaugoti nuo kitų. Daugiau informacijos žr. Saugusis aplankas.
• Programų leidimų monitorius: nustatykite priimti pranešimus, kai nenaudojamose
programose naudojami jūsų pasirinkti leidimai. Galite tvarkyti kiekvienos programos
nustatymus ir peržiūrėti jų leidimų naudojimo istoriją.
• Saugusis paleidimas: apsaugokite prietaisą nustatydami, kad jis, įjungiant prietaisą,
reikalautų ekrano atrakinimo kodo. Turite įvesti atrakinimo kodą, kad prietaisas pasileistų ir
gautumėte žinutes ir pranešimus.
• Šifruoti SD kortelę: nustatykite prietaisą šifruoti failus, esančius atminties kortelėje.
Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą,
prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami
prietaisą iš naujo.
• Kiti saugos nustatymai: sukonfigūruokite papildomus apsaugos nustatymus.
144
Nustatymai
Veido atpažinimas
Galite nustatyti prietaisą atrakinti ekraną atpažinus jūsų veidą.
• Jeigu naudojate veidą kaip ekrano atrakinimo būdą, veido negalite naudoti ekranui
atrakinti pirmą kartą po to, kai prietaisas įjungiamas. Norėdami naudotis prietaisu,
turite atrakinti ekraną, naudodami derinį, PIN kodą arba slaptažodį, kurį nustatėte
registruodami veidą. Nepamirškite derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.
• Jei pakeisite ekrano atrakinimo būdą į Braukimas arba Nėra, kurie nėra saugūs,
visi biometriniai duomenys bus ištrinti. Jei norite naudoti biometrinius duomenis
programoms arba funkcijoms, turite dar kartą užregistruoti biometrinius duomenis.
Atsargumo priemonės naudojant veido atpažinimo būdą
Prieš naudodami veido atpažinimą prietaisui atrakinti, laikykitės šių atsargumo priemonių.
• Prietaisą galėtų atrakinti kas nors, kas atrodo taip, kaip jūsų atvaizdas.
• Veido atpažinimas ne toks saugus kaip derinys, PIN kodas arba slaptažodis.
Geresniam veido atpažinimui
Atsižvelkite į tai naudodami veido atpažinimą:
• Atsižvelkite į registravimo sąlygas, tokias kaip akinių, skrybėlių, kaukių dėvėjimas, barzdos
turėjimas arba daug makiažo
• Registruodami įsitikinkite, kad esate gerai apšviestoje vietoje ir kad fotoaparato objektyvas
yra švarus
• sitikinkite, kad jūsų vaizdas neišplaukęs ir rezultatai yra geri
145
Nustatymai
Veido registravimas
Kad geriau atpažintų veidą, registruokite jį būdami patalpoje, kur nėra tiesioginės saulės šviesos.
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Veido atpažinimas.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Jeigu dar nenustatėte ekrano užrakinimo būdo, susikurkite.
3
4
Pasirinkite, ar nešiojate akinius ar ne, ir palieskite TĘSTI.
5
Veidas turi būti ekrane rodomame rėmelyje.
Laikykite prietaisą į jus atsuktu ekranu ir žiūrėkite į ekraną.
Fotoaparatas nuskenuos veidą.
Atsiradus užrakinimo veidu ekranui, palieskite ĮJUNGTI, norėdami naudoti veidą ekranui
atrakinti.
Jei atrakinimas atpažįstant veidą neveikia tinkamai, palieskite Šalinti veido duomenis,
kad pašalintumėte užregistruotą veidą, ir užregistruokite veidą iš naujo.
146
Nustatymai
Registruotų veido duomenų ištrynimas
Galite ištrinti užregistruotus veido duomenis.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Veido atpažinimas.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Palieskite Šalinti veido duomenis.
Kai registruotas veidas bus ištrintas, taip pat bus išjungtos visos susijusios funkcijos.
Ekrano atrakinimas naudojant savo veidą
Galite atrakinti ekraną veidu vietoj derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Veido atpažinimas.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Palieskite Atrakinimas veidu jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Jei norite sumažinti galimybę atpažinti veidus nuotraukose arba vaizdo įrašuose,
palieskite Greitesnis atpažinimas jungiklį, kad jį išjungtumėte. Tai sulėtins veidų
atpažinimą.
4
Pažiūrėkite į ekraną, kai jis užrakintas.
Jei veidą atpažįstą, ekraną atrakinsite nenaudodami papildomų ekrano atrakinimo būdų. Jei
veido neatpažįsta, naudokite iš anksto nustatytą ekrano atrakinimo būdą.
147
Nustatymai
Pirštų atspaudų atpažinimas
Tam, kad pirštų atspaudų atpažinimo funkcija veiktų, jūsų pirštų atspaudų informacija turi būti
įregistruota ir saugoma jūsų prietaise. Po registracijos galite nustatyti, kad prietaisas naudotų
jūsų pirštų atspaudus toliau išvardytoms funkcijoms:
• „Samsung Pass“ („Samsung“ paskyros patvirtinimas ir prisijungimas prie tinklalapio)
• Ekrano užraktas
• Saugos aplankas
• Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
• Pirštų atspaudų atpažinimui naudojamos unikalios kiekvieno piršto atspaudo
charakteristikos, kad būtų padidintas jūsų prietaiso saugumas. Tikimybė, kad pirštų
atspaudų jutiklis supainios du skirtingus pirštų atspaudus yra labai maža. Tačiau retais
atvejais, kai atskiri pirštų atspaudai yra labai panašūs, jutiklis gali atpažinti juos kaip
identišką atspaudą.
• Jeigu naudojate piršto atspaudą kaip ekrano užrakinimo būdą, piršto atspaudas
negali būti naudojamas ekranui atrakinti, kai prietaisas įjungiamas. Norėdami
naudotis prietaisu, turite atrakinti ekraną, naudodami derinį, PIN kodą arba slaptažodį,
kurį nustatėte registruodami piršto atspaudą. Nepamirškite derinio, PIN kodo arba
slaptažodžio.
• Jei jūsų piršto atspaudo neatpažįsta, atrakinkite prietaisą naudodami derinį, PIN kodą
arba slaptažodį, kurį nustatėte registruodami piršto atspaudą, tuomet perregistruokite
pirštų atspaudus. Jei pamiršite derinį, PIN kodą arba slaptažodį, negalėsite naudoti
prietaiso, jei neatkursite jo gamyklinių nustatymų. „Samsung“ neatsako už duomenų
praradimą arba nepatogumus, kilusius dėl užmirštų atrakinimo kodų.
• Jei pakeisite ekrano atrakinimo būdą į Braukimas arba Nėra, kurie nėra saugūs,
visi biometriniai duomenys bus ištrinti. Jei norite naudoti biometrinius duomenis
programoms arba funkcijoms, turite dar kartą užregistruoti biometrinius duomenis.
148
Nustatymai
Kad būtų lengviau atpažinti pirštų atspaudus
Prietaisu nuskaitydami pirštų atspaudus atminkite toliau nurodytas aplinkybes, kurios gali
paveikti funkcijos veiksmingumą:
• Pradžios mygtuke įrengtas pirštų atspaudų atpažinimo jutiklis. Įsitikinkite, kad pradžios
mygtukas nėra subraižytas arba pažeistas metaliniais objektais, pavyzdžiui, monetomis,
raktais ir pakabukais.
• Piršto atspaudo atpažinimo vietą uždengus apsaugine plėvele, lipduku ar kitais aksesuarais,
gali sumažėti piršto atspaudo atpažinimo tikslumas. Jei įsigijus prietaisą piršto atspaudo
atpažinimo vieta yra uždengta apsaugine plėvele, prieš naudodami piršto atspaudo
atpažinimo jutiklį ją nuimkite.
• Įsitikinkite, kad pirštų atspaudų atpažinimo sritis ir pirštai yra švarūs ir sausi.
• Prietaisas gali neatpažinti susiraukšlėjusių arba randuotų pirštų.
• Prietaisas gali neatpažinti mažų arba plonų pirštų atspaudų.
• Prietaisas gali neatpažinti sulenkto piršto arba piršto galiuko atspaudų. Įsitikinkite, kad jūsų
pirštas uždengia visą pradžios mygtuką.
• Norėdami pagerinti atpažinimą, užregistruokite dažniausią užduočių prietaise atlikimui
naudojamos rankos pirštų atspaudus.
• Jeigu esate sausoje patalpoje, prietaise gali susidaryti statinis elektros krūvis. Venkite šios
funkcijos naudojimo sausoje aplinkoje arba prieš naudodamiesi funkcija iškraukite statinį
elektros krūvį palietę metalinį daiktą.
Pirštų atspaudų registravimas
1
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Pirštų atspaudų
skaitytuvas.
2
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Jeigu dar nenustatėte ekrano užrakinimo būdo, susikurkite.
3
4
Prilieskite pirštu pradžios mygtuką.
Kai prietaisas aptiks pirštą, pakelkite jį ir vėl padėkite ant pradžios mygtuko.
Kartokite šį veiksmą, kol piršto atspaudas bus užregistruotas. Pabaigę registruoti pirštų
atspaudus, palieskite ATLIKTA.
Atsiradus iššokančiam užrakinimo piršto atspaudu langui, palieskite ĮJUNGTI, norėdami
naudoti savo piršto atspaudą ekranui atrakinti.
149
Nustatymai
Pirštų atspaudų panaikinimas
Galite ištrinti registruotus pirštų atspaudus.
1
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Pirštų atspaudų
skaitytuvas.
2
3
4
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Palieskite REDAGUOTI.
Pažymėkite pirštų atspaudus, kuriuos norite panaikinti, ir palieskite ŠALINTI.
„Samsung Pass“ naudojimas
Registruodami pirštų atspaudus „Samsung Pass“, galite juos naudoti norėdami lengvai patvirtinti
asmenybę arba prisijungti prie svetainių. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Samsung Pass.
Ekrano atrakinimas pirštų atspaudais
Negalite atrakinti ekrano piršto atspaudu vietoj derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.
1
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Pirštų atspaudų
skaitytuvas.
2
3
4
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Palieskite Atrak. pirštų atspaudais jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Kai ekranas užrakintas, padėkite pirštą ant pradžios mygtuko ir nuskenuokite piršto
atspaudą.
150
Nustatymai
Samsung Pass
Naudokite „Samsung Pass“, kad paprasčiau ir saugiau prisijungtumėte prie „Samsung“ paskyros
ar tinklalapių naudodamiesi biometriniais duomenimis, tokiais kaip pirštų atspaudai, o ne
prisijungimo informacija.
Registruokite savo biometrinius duomenis „Samsung Pass“ ir nustatykite, kad jais naudodamiesi
per „Samsung Pass“ jungtumėtės prie tinklalapių, kurie palaiko šią funkciją.
• Norėdami naudotis šia funkcija prijunkite prietaisą prie mobiliojo tinklo.
• Norėdami naudoti šią funkciją turite užregistruoti ir prisijungti prie „Samsung“
paskyros. Daugiau informacijos žr. „Samsung“ paskyra.
• Prisijungimo prie svetainės funkcija prieinama tik svetainėse, prie kurių prisijungiate
per programą Internetas. Kai kurios svetainės gali nepalaikyti šios funkcijos.
„Samsung Pass“ registravimas
Prieš naudodami „Samsung Pass“, užregistruokite savo biometrinius duomenis „Samsung Pass“.
1
2
3
4
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Samsung Pass.
Perskaitykite ekrane pateiktas instrukcijas ir palieskite PRISIJUNG.
Įveskite „Samsung“ paskyros ID ir slaptažodį ir palieskite PRISIJUNGTI.
Bakstelėkite REG. PIRŠTŲ ATSPAUDUS ir užregistruokite savo piršto atspaudus.
Jei reikia daugiau informacijos, žr. Pirštų atspaudų atpažinimas.
5
Nuskenuokite pirštų atspaudus ir bakstelėkite KITAS, kad užbaigtumėte „Samsung Pass“
registraciją.
Jei bus pažymėta parinktis Pridėti Samsung Pass prie pradžios ekrano, „Samsung Pass“
piktograma bus pridėta pradžios ekrane.
151
Nustatymai
„Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimas
Naudokite „Samsung Pass“, norėdami patvirtinti „Samsung“ paskyros slaptažodį. Biometrinius
duomenis galima naudoti vietoje slaptažodžio, pavyzdžiui, perkant turinį iš Galaxy Apps.
1
2
3
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Samsung Pass.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Palieskite → Nustatymai → Samsung account ir bakstelėkite jungiklį Naudoti su
Samsung Pass, kad jį įjungtumėte.
„Samsung Pass“ naudojimas prisijungti prie svetainių
Galite naudoti „Samsung Pass“ norėdami lengvai prisijungti prie svetainių, kurios palaiko
automatinio ID ir slaptažodžio įvedimo funkciją.
1
2
3
Atidarykite svetainę, prie kurios norite prisijungti.
Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, tada palieskite svetainės prisijungimo mygtuką.
Pasirodžius iškylančiajam langui su klausimu, ar norite išsaugoti prisijungimo informaciją,
pažymėkite Prisijungti naudojant pirštų atspaudus per „Samsung Pass“ ir palieskite
PRISIMINT.
Dabar prisijungdami prie svetainės galite naudoti biometrinius duomenis, kuriuos
užregistravote „Samsung Pass“.
„Samsung Pass“ duomenų trynimas
Galite ištrinti savo biometrinius duomenis, prisijungimo prie tinklalapio informaciją ir programos
duomenis, užregistruotus „Samsung Pass“, naudodami funkciją Trinti duomenis. Jūsų sutikimas
su sąlygomis ir nuostatomis bei „Samsung“ paskyra išliks aktyvi.
1
2
3
4
Nustatymų ekrane palieskite Biometriniai duomenys ir sauga → Samsung Pass.
Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
Palieskite → Nustatymai → Trinti duomenis → TRINTI.
Įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį ir palieskite PATVIRT.
Jūsų „Samsung Pass“ duomenys bus ištrinti.
152
Nustatymai
Saugusis aplankas
Saugos aplankas saugo jūsų privatų turinį ir programas, pavyzdžiui, nuotraukas bei kontaktus,
kad jie nebūtų prieinami kitiems. Galite saugoti privatų turinį ir programas, net kai prietaisas yra
atrakintas.
Saugos aplankas – tai atskira, apsaugota saugykla. Saugos aplanke esančių duomenų
negalima persiųsti į kitus prietaisus nepatvirtintais dalijimosi būdais, tokiais kaip USB
arba „Wi-Fi Direct“. Bandant tinkinti operacinę sistemą arba modifikuoti programinę
įrangą, saugos aplankas bus automatiškai blokuojamas ir neprieinamas. Prieš išsaugant
duomenis saugos aplanke įsitikinkite, kad padarėte duomenų atsarginę kopiją kitoje
saugioje vietoje.
153
Nustatymai
Saugos aplanko nustatymas
1
Atidarykite Samsung aplanką ir paleiskite programą Saugusis aplankas.
Arba paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Biometriniai duomenys ir sauga →
Saugus aplankas.
2
3
4
Palieskite PALEISTI.
Palieskite REGISTRUOTIS ir prisijunkite prie savo „Samsung“ paskyros.
Pasirinkite saugos aplanko užrakinimo metodą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus,
kad baigtumėte sąranką.
Norėdami pakeisti saugos aplanko pavadinimą arba piktogramos spalvą, palieskite →
Pritaikyti piktogramą.
• Paleidę programą Saugusis aplankas turite atrakinti ekraną iš anksto nustatytu
užrakinimo būdu.
• Jei pamiršite saugos aplanko atrakinimo kodą, galėsite jį nustatyti iš naujo per
„Samsung“ paskyrą. Palieskite užrakinto ekrano apačioje esantį nustatymo iš naujo
mygtuką ir įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį.
Saugos aplanko automatinio užrakto nustatymas
Nustatykite, kad prietaisas automatiškai užrakintų saugos aplanką, kai jis nėra naudojamas.
1
Atidarykite Samsung aplanką, paleiskite programą Saugusis aplankas ir palieskite →
Nustatymai → Automat. užrakinti Saugųjį aplanką.
2
Pasirinkite užrakinimo parinktį.
Norėdami rankiniu būdu užrakinti saugos aplanką, palieskite Užrakinti.
154
Nustatymai
Turinio perkėlimas į saugos aplanką
Perkelkite turinį, pavyzdžiui, nuotraukas ir adresatus, į saugos aplanką. Šie veiksmai – tai
pavyzdys, kaip perkelti vaizdą iš numatytosios saugyklos į saugos aplanką.
1
Atidarykite Samsung aplanką, paleiskite programą Saugusis aplankas ir palieskite Pridėti
failų.
2
3
Palieskite Vaizdai, pažymėkite norimus perkelti vaizdus ir palieskite ATLIKTA.
Palieskite PERKELTI.
Pasirinkti elementai bus ištrinti iš pirminio aplanko ir perkelti į saugos aplanką. Norėdami
kopijuoti elementus palieskite KOPIJUOTI.
Turinio perkėlimo būdai gali skirtis priklausomai nuo turinio tipo.
Turinio perkėlimas iš saugos aplanko
Perkelkite turinį iš saugos aplanko į numatytosios saugyklos atitinkamą programą. Šie veiksmai –
tai pavyzdys, kaip perkelti vaizdą iš saugos aplanko į numatytąją saugyklą.
1
2
Atidarykite Samsung aplanką, paleiskite programą Saugusis aplankas ir palieskite Galerija.
Pasirinkite vaizdą ir palieskite → Iškelti iš Saugusis aplankas.
Pasirinkti elementai bus perkelti į Galerija numatytoje saugykloje.
155
Nustatymai
Programų pridėjimas
Pridėkite norimą naudoti programą į saugos aplanką.
1
Atidarykite Samsung aplanką, paleiskite programą Saugusis aplankas ir palieskite Pridėti
programų.
2
Pažymėkite prietaise įdiegtą vieną arba daugiau programų ir palieskite PRIDĖTI.
Norėdami įdiegti programų iš „Play“ parduotuvė arba Galaxy Apps, palieskite ATSISIŲST IŠ
„PLAY STORE“ arba ATSISIŲST IŠ „GALAXY APPS“.
Programų pašalinimas iš saugos aplanko
Palieskite Redaguoti programas, pažymėkite programas ir palieskite Išjungti arba Pašalinti.
Paskyrų pridėjimas
Pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras sinchronizavimui su
programomis saugos aplanke.
1
Atidarykite Samsung aplanką, paleiskite programą Saugusis aplankas ir palieskite →
Nustatymai → Paskyros → Pridėti paskyrą.
2
3
Pasirinkite paskyros paslaugą.
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.
Saugos aplanko slėpimas
Galite paslėpti saugos aplanko šaukinį programų ekrane.
Atidarykite Samsung aplanką, paleiskite programą Saugusis aplankas, palieskite →
Nustatymai, tada palieskite jungiklį Rodyti saugųjį aplanką, kad jį išjungtumėte.
Arba, norėdami atidaryti pranešimų skydelį, vilkite būsenos juostą žemyn. Tuomet, norėdami
išjungti funkciją, braukite pranešimų skydeliu žemyn ir palieskite Saugusis aplankas.
156
Nustatymai
Saugos aplanko atsarginės kopijos kūrimas ir atkūrimas
Sukurkite atsarginę turinio ir programų kopiją saugos aplanke „Samsung Cloud“, naudodami
„Samsung“ paskyrą, ir atkurkite ją vėliau.
Atsarginių duomenų kopijų kūrimas
1
Atidarykite Samsung aplanką, paleiskite programą Saugusis aplankas ir palieskite →
Nustatymai → Atsarg. kop. ir atkūrimas.
2
3
4
Palieskite Pridėti paskyrą, užsiregistruokite ir prisijunkite prie savo „Samsung“ paskyros.
Palieskite Kurti ats.Saugusis aplankas duom. kopiją.
Pažymėkite elementus, kurių atsarginę kopiją norite kurti, ir palieskite KURTI ATS.KOP.
DABAR.
Duomenų atsarginė kopija bus sukurta „Samsung Cloud“.
Duomenų atkūrimas
1
Atidarykite Samsung aplanką, paleiskite programą Saugusis aplankas ir palieskite →
Nustatymai → Atsarg. kop. ir atkūrimas.
2
3
Palieskite Atkurti.
Pasirinkite prietaisą ir duomenų tipus, kuriuos norite atkurti, ir palieskite ATKURTI DABAR.
Atsarginės kopijos duomenys bus atkurti prietaise.
Saugos aplanko šalinimas
Galite pašalinti saugos aplanką, įskaitant jame esantį turinį ir programas.
Atidarykite Samsung aplanką, paleiskite programą Saugusis aplankas ir palieskite →
Nustatymai → Daugiau nustatymų → Išdiegti.
Norėdami kurti atsarginę turinio kopiją prieš pašalindami saugos aplanką, pažymėkite Iškelti
medijos failus iš saugiojo aplanko ir palieskite IŠDIEGTI. Jei norite pasiekti saugiojo aplanko
duomenų atsarginę kopiją, paleiskite programą Mano failai ir palieskite Vidinė atmintis →
Secure Folder.
Samsung Notes išsaugotų užrašų atsarginė kopija nebus kuriama.
157
Nustatymai
Debesis ir paskyros
Parinktys
Sinchronizuokite, kurkite atsarginę kopiją arba atkurkite prietaiso duomenis naudodamiesi
„Samsung Cloud“. Taip pat galite užregistruoti ir tvarkyti paskyras, tokias kaip „Samsung“ paskyra
arba „Google“ paskyra, arba perkelti duomenis į kitus prietaisus arba iš jų per „Smart Switch“.
Nustatymų ekrane palieskite Debesis ir paskyros.
Reguliariai kurkite atsargines duomenų kopijas saugiose vietose, tokiose kaip „Samsung
Cloud“ arba kompiuteris, kad galėtumėte juos atkurti, jei duomenys būtų sugadinti arba
prarasti dėl nenumatyto gamyklinių duomenų atstatymo.
• „Samsung Cloud“: saugiai tvarkykite norimą saugoti turinį „Samsung“ debesyje. Patikrinkite
„Samsung Cloud“ saugyklos naudojimo būseną ir sinchronizuokite savo duomenis, darykite
jų atsargines kopijas ir juos atkurkite. Daugiau informacijos žr. „Samsung Cloud“.
• Paskyros: pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras
sinchronizavimui.
• Naudotojai: sukurkite vartotojų paskyras kitiems prietaiso vartotojams su jų asmeniniais
nustatymais, pvz, el. pašto paskyromis, ekrano fonu ir pan. Daugiau informacijos žr. skyriuje
Naudotojai.
• Atsarg. kop. ir atkūrimas: apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų
duomenis ir nustatymus. Galite sukurti svarbios informacijos atsarginę kopiją ir pasiekti ją
vėliau. Norėdami sukurti atsarginę kopiją arba atkurti duomenis, turite prisijungti prie savo
„Google“ arba „Samsung“ paskyros.
• Smart Switch: paleiskite „Smart Switch“ ir perkelkite duomenis iš anksčiau turėto prietaiso.
Daugiau informacijos žr. Smart Switch.
158
Nustatymai
Naudotojai
Sukurkite vartotojų paskyras kitiems prietaiso vartotojams su jų asmeniniais nustatymais, pvz, el.
pašto paskyromis, ekrano fonu ir pan. Galima sukurti tokias vartotojo paskyras:
• Administratorius: gali būti tik viena administratoriaus paskyra. Ji sukuriama pirmą kartą
atliekant įrenginio sąranką. Iš šios paskyros kontroliuojamas visas prietaisas, įskaitant
vartotojų paskyras. Pridėti arba ištrinti naudotojų paskyras galite tik naudodami šią paskyrą.
• Svečias: naudojant šią paskyrą svečiai gali pasiekti prietaisą. Informacija ir duomenys,
naudojami vykstant svečio seansui, yra laikinai saugomi. Kiekvieną kartą naudodami šią
paskyrą, būsite klausiami, ar norite tęsti ankstesnį svečio seansą, ar jį atkurti.
• Naudotojas: vartotojo paskyra leidžia vartotojams naudotis savo programomis ir turiniu ir
parinkti prietaiso nustatymus, kurie turi įtakos visoms paskyroms.
Naujų vartotojų pridėjimas
1
2
Nustatymų ekrane palieskite Debesis ir paskyros → Naudotojai.
Palieskite Pridėti vartotoją → GERAI → NUSTATYTI DABAR.
Prietaisas persijungs į naują naudotojo paskyrą ir ekrane bus rodomas numatytasis
užrakintas ekranas.
3
Atrakinkite prietaisą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad užbaigtumėte paskyros
sąranką.
159
Nustatymai
Vartotojų perjungimas
Palieskite naudotojo paskyros piktogramą, esančią užrakinto ekrano viršuje, ir pasirinkite paskyrą,
į kurią norite perjungti.
Užrakintas ekranas
Vartotojų tvarkymas
Naudojant savininko paskyrą galima ištrinti kitas paskyras arba keisti paskyrų nustatymus.
Norėdami ištrinti naudotojo paskyrą, bakstelėkite
naudotoją.
šalia paskyros, tada bakstelėkite Ištrinti
Norėdami pakeisti paskyros nustatymus, bakstelėkite
šalia paskyros.
Google
Konfigūruokite tam tikrų „Google“ teikiamų funkcijų nustatymus.
Nustatymų ekrane palieskite Google.
160
Nustatymai
Prieiga neįgaliesiems
Konfigūruokite įvairias nustatymus norėdami palengvinti naudojimąsi prietaisu.
Nustatymų ekrane palieskite Prieiga neįgaliesiems.
• Rega: pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau naudotis silpnaregiams.
• Klausa: pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau naudotis neprigirdintiesiems.
• Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas: pasirinkite nustatymus, kad prietaisu būtų lengviau
naudotis asmenims su ribotomis fizinėmis rankų galimybėmis.
• Teksto įgarsinimas: pakeiskite teksto įgarsinimo funkcijų nustatymus, naudojamus įjungus
„Voice Assistant“ programą, pvz., kalbą, greitį ir kitas funkcijas.
• Kryptinis užraktas: pakeiskite ekrano atrakinimo kryptinės kombinacijos nustatymus.
• Tiesioginė prieiga: nustatykite įrenginį paleisti pasirinktus prieigos neįgaliesiems meniu, kai
vienu metu paspaudžiate maitinimo ir garso didinimo mygtukus, arba kai tris kartus greitai
paspaudžiate pradžios mygtuką.
• Pasiekiamumo trumpinys: nustatykite įrenginį įjungti balso asistentą arba „Samsung“
universalųjį jungiklį, kai vienu metu paspaudžiate ir daugiau nei 3 sekundes palaikote garso
didinimo ir garso mažinimo mygtukus.
• Pranešimo priminimas: nustatykite prietaisą tam tikru intervalu priminti apie pranešimus,
kurių nepatikrinote.
• Atsiliepimas į skambučius ir jų baigimas: keiskite atsiliepimo į skambučius arba jų baigimo
būdą.
• Vieno bakstelėjimo režimas: nustatykite prietaisą valdyti įeinančius skambučius ir
pranešimus paliečiant mygtuką, o ne tempiant jį.
• Pritaikymo neįgaliesiems nustatymų atsarginė kopija: importuokite, eksportuokite arba
dalinkitės pasiekiamumo nustatymais.
• PASLAUGOS. Peržiūrėkite prietaise įdiegtas prieinamumo paslaugas.
161
Nustatymai
Bendrasis valdymas
Individualiai nustatykite prietaiso sistemos nustatymus arba nustatykite prietaisą iš naujo.
Nustatymų ekrane palieskite Bendrasis valdymas.
• Kalba ir įvestis: pasirinkite prietaiso kalbas ir pakeiskite nustatymus, tokius kaip klaviatūros
ir balso įvesties tipai. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos
kalbos. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Prietaiso kalbų pridėjimas.
• Data ir laikas: pasiekite ir keiskite nustatymus, valdydami, kaip prietaisas rodo laiką ir datą.
Visiškai išsekus akumuliatoriui, data ir laikas bus nustatytas iš naujo.
• Susisiekite su mumis: užduokite klausimus arba peržiūrėkite atsakymus į dažnai
užduodamus klausimus. Daugiau informacijos žr. „Samsung Members“.
• Pranešti apie diagnost. inform.: nustatykite prietaisą taip, kad jis automatiškai siųstų
prietaiso diagnostikos ir naudojimo informaciją „Samsung“.
• Rinkodaros informacija: nustatykite, ar norite gauti „Samsung“ rinkodaros informaciją, pvz.,
specialius pasiūlymus, narystės privilegijas ir naujienlaiškius.
• Atkurti: nustatykite prietaiso nustatymus iš naujo arba atkurkite gamyklinius prietaiso
nustatymus. Galite iš naujo nustatyti visus nustatymus ir tinklo nustatymus. Taip pat galite
nustatyti prietaisą iš naujo pasileisti šiuo metu siekiant prietaiso optimizavimo.
Prietaiso kalbų pridėjimas
Galite pridėti kalbų, kurias norite naudoti prietaise.
1
Nustatymų ekrane palieskite Bendrasis valdymas → Kalba ir įvestis → Kalba → Pridėti
kalbą.
Norėdami peržiūrėti visas galimas pridėti kalbas, palieskite → Visos kalbos.
2
Pasirinkite norimą pridėti kalbą.
162
Nustatymai
3
Norėdami nustatyti pasirinktą kalbą kaip numatytąją kalbą, palieskite NUST. NUMATYT.
Norėdami palikti dabartinį kalbos nustatymą, palieskite PALIKT ESAMĄ.
Pasirinkta kalba bus pridėta kalbų sąraše. Jei pakeitėte numatytąją kalbą, pasirinkta kalba
bus pridėta sąrašo viršuje.
Norėdami pakeisti numatytąją kalbą pasirinkdami iš kalbų sąrašo, tempkite šalia kalbos ir
perkelkite į sąrašo viršų. Tada palieskite ATLIKTA. Jei programa nepalaiko numatytosios kalbos,
bus naudojama kita palaikoma kalba sąraše.
Programinės įrangos naujinys
Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą naudodamiesi belaidės programinės aparatinės įrangos
(FOTA) paslauga. Taip pat galite suplanuoti programinės įrangos atnaujinimus.
Nustatymų ekrane palieskite Programinės įrangos naujinys.
Jei išleidžiami skubūs programinės įrangos naujiniai, skirti prietaiso saugumui ir naujo
tipo saugumo grėsmėms blokuoti, jie bus įdiegti automatiškai be jūsų sutikimo.
• Atsisiųst naujinius rankin. būdu: patikrinkite ir įdiekite naujinius rankiniu būdu.
• Atsisiųst naujinius automatiškai: nustatykite prietaisą atsisiųsti naujinius automatiškai, kai
prisijungiama prie „Wi-Fi“ tinklo.
• Suplanuoti progr. įr. naujinim.: nustatykite prietaisą, kad nustatytu laiku būtų įdiegti
naujiniai.
• Pask. atnaujinta informacija: peržiūrėkite informaciją apie naujausią programinės įrangos
naujinį.
Saugumo naujinių informacija
Saugumo naujiniai skirti prietaiso saugumui sustiprinti ir asmeninei informacijai apsaugoti. Savo
modelio saugumo naujinių ieškokite apsilankę security.samsungmobile.com.
Internetinėje svetainėje palaikomos tik kai kurios kalbos.
163
Nustatymai
Naudotojo vadovas
Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius
nustatymus, žr. žinyno informaciją.
Nustatymų ekrane palieskite Naudotojo vadovas.
Apie planšetinį kompiuterį
Įjunkite prietaiso informaciją.
Nustatymų ekrane palieskite Apie planšetinį kompiuterį.
Norėdami pakeisti prietaiso pavadinimą palieskite REDAGUOTI.
• Būsena: peržiūrėkite įvairią prietaiso informaciją, tokią kaip SIM kortelės būsena, „Wi-Fi“ MAC
adresas ir serijos numeris.
• Teisinė informacija: peržiūrėkite su prietaisu susijusią teisinę informaciją, pvz., saugos
informaciją ir atvirojo kodo licenciją.
• Programos informacija: peržiūrėkite prietaiso programinės įrangos informaciją, pvz.,
operacinės sistemos versiją ir programinės-aparatinės įrangos versiją.
• Akumuliatoriaus informacija: pažiūrėkite prietaiso akumuliatoriaus būseną ir informaciją.
164
Priedas
Trikčių diagnostika
Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus
sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.
Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:
• Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
• PIN kodas: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant
SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti
SIM kortelę“ meniu.
• PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN
kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
• PIN2 kodas: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM
kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.
Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų
pranešimai.
• Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Dėl išsamesnės informacijos
kreipkitės į savo operatorių.
Prietaisas neįsijungia
Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš naudodamiesi prietaisu, pilnai
įkraukite akumuliatorių.
• Akumuliatorius gali būti įdėtas netinkamai. Įdėkite akumuliatorių dar kartą.
• Nuvalykite abu aukso spalvos kontaktus ir dar kartą įdėkite akumuliatorių.
165
Priedas
Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai
• Jei prie jutiklinio ekrano pridėsite ekrano apsaugą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas
gali pradėti veikti netinkamai.
• Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate
aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
• Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
• Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
• Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio
aptarnavimo centre.
Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinę klaidą
Pabandykite šiuos sprendimus. Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“
techninio aptarnavimo centru.
Prietaiso paleidimas iš naujo
Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas ar išjungti prietaisą, o
tada jį vėl įjungti.
Priverstinis paleidimas iš naujo
Jei prietaisas yra užstrigęs ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę
maitinimo mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad prietaisas pasileistų iš
naujo.
Prietaiso atstatymas į pradinę būseną
Jei problema neišsprendžiama minėtais būdais, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą.
Paleiskite programą Nustatymai, palieskite Bendrasis valdymas → Atkurti → Gamintojo
duomenų atkūrimas → NUST.IŠ N. → TRINTI VISKĄ. Atminkite, kad prieš atkuriant gamyklinius
nustatymus reikia pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.
166
Priedas
Nepavyksta prisiskambinti
• Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.
Kiti negirdi jūsų skambučio metu
• Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
• Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
• Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.
Skambučio metu girdimas aidas
Reguliuokite garsumo lygį garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.
Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta
• Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti.
Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
• Jeigu prietaisu naudojatės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl
problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.
Akumuliatoriaus piktograma tuščia
Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite akumuliatorių.
167
Priedas
Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“
patvirtintus įkroviklius)
• Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
• Jei akumuliatoriaus jungtys nešvarios, jis gali nesikrauti tinkamai arba prietaisas gali
išsijungti. Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir pabandykite dar kartą įkrauti
akumuliatorių.
Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus
• Jei prietaisą arba akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo įkrovimo
talpa gali sumažėti.
• Akumuliatorius bus naudojamas labiau, kai naudositės tam tikromis funkcijomis arba
programomis, pvz., GPS, žaidimais arba internetu.
• Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.
Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės
Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima
naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą,
išbandykite šiuos veiksmus:
• Įkraukite akumuliatorių.
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato
programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje
• Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
• Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba
nuotraukos gali būti nesufokusuotos.
168
Priedas
Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės
Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami,
išbandykite šiuos veiksmus:
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei
apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
• Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatai nepalaikomi, pvz.,
„DivX“ ar AC3, įdiekite juos palaikančias programas. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas
palaiko šių failų formatus, apsilankykite www.samsung.com.
• Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu
užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
• Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus
multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar
ekrano fonai gali neveikti tinkamai.
„Bluetooth“ tinkamai neveikia
Jei nenustatomas kitas „Bluetooth“ prietaisas, yra ryšio problemų arba veikimo sutrikimų,
bandykite šiuos veiksmus:
• Įsitikinkite, kad prietaisas, prie kurio norite prijungti, yra paruoštas skenuoti arba sujungti.
• Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo
ribų (10 m).
• Prietaise paleiskite programą Nustatymai, palieskite Ryšiai, tada palieskite Bluetooth
jungiklį, kad jį iš naujo įjungtumėte.
• Prietaise paleiskite programą Nustatymai, palieskite Bendrasis valdymas → Atkurti → Iš
naujo nustatyti tinklo nustatymus → IŠ NAUJO NUSTATYTI NUSTATYMUS, norėdami iš
naujo nustatyti tinklo nustatymus. Atlikdami nustatymą iš naujo galite prarasti registruotą
informaciją.
Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio
aptarnavimo centru.
169
Priedas
Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio
• Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
• Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
• Jei naudojatės „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack
3“ ar naujesnė versija.
Prietaisas negali rasti esamos vietos
GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti
„Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.
Prietaise išsaugoti duomenys prarasti
Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų svarbių duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite
atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už prietaise saugomų duomenų
praradimą.
Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas
• Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
• Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.
Prietaiso atmintyje nėra pakankamai vietos
Ištrinkite nereikalingus duomenis, tokius kaip spartinančioji atmintinė, naudodamiesi prietaiso
priežiūros priemone arba ištrinkite nenaudojamas programas ar failus rankiniu būdu, kad
atlaisvintumėte vietos atmintyje.
Programų mygtukas nerodomas pradžios ekrane
Galite atidaryti programų ekraną nenaudodami programų mygtuko, tačiau braukdami aukštyn
arba žemyn pradžios ekranu. Norėdami, kad programų mygtukas būtų rodomas pradžios
ekrano apačioje, paleiskite programą Nustatymai ir palieskite Ekranas → Pradžios ekranas →
Programų mygtukas → Rodyti programų mygtuką → TAIKYTI.
170
Priedas
Pranešimų skydelyje nerodoma ekrano ryškumo reguliavimo juosta
Atidarykite pranešimų skydelį tempdami būsenos juostą žemyn, tuomet žemyn tempkite
pranešimų skydelį. Palieskite
prie ryškumo reguliavimo juostos ir palieskite Rodyti valdiklį
viršuje jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Neveikia „Samsung Cloud“
• Įsitikinkite, kad esate tinkamai prisijungę prie tinklo.
• Negalėsite naudoti „Samsung Cloud“ atliekant „Samsung Cloud“ paslaugos patikrą.
Bandykite dar kartą vėliau.
171
Autoriaus teisės
© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2018
Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.
Jokios šios instrukcijos dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir
bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet
kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“
leidimo.
Prekių ženklai
• SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
• „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra
registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
• Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising