Samsung | QM55R | User manual | Samsung QM55R Kasutusjuhend

Samsung QM55R Kasutusjuhend
Smart Signage’i kasutusjuhend
(mudelipõhine)
See juhend sisaldab teavet teie Smart Signage’i toote kohta, sh toetatud tüüpide ja toote tehniliste andmete kohta mudelipõhiselt.
QBR (QB43R QB49R QB55R QB65R QB75R QB98R)
QER (QE82R)
QMR (QM43R QM49R QM55R QM65R QM75R)
Värv ja välimus võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata
muutuda, et tagada parem jõudlus.
Soovituslik kasutusaeg päevas QBR-mudelite (v.a QB98R) ja QER-mudelite puhul on vähem kui
16 tundi.
Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi garantii kehtida.
Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel.
(a) Teie soovil saadetakse tehnik välja, aga seadmel ei leita vigu (nt juhul, kui te ei ole
lugenud kasutusjuhendit).
(b) Toote seadme remonti, aga sellel ei leita vigu (nt juhul, kui te ei ole lugenud
kasutusjuhendit).
Teid teavitatakse haldustasu suurusest enne tehniku visiiti.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik. Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud. Kaubamärgid, v.a Samsung Electronics, kuuluvad nende
vastavatele omanikele.
Sisukord
Ettevalmistused
Tehnilised andmed
Komponentide kontrollimine
3
Üldandmed
14
Osad
Q*43R/Q*49R/Q*55R/Q*65R/Q*75R/QE82R
QB98R
Vargusevastane lukk
4
4
5
6
Eelseadistatud ajastusrežiimid
16
Pordid
7
Q*43R/Q*49R/Q*55R/Q*65R/Q*75R/QE82R 7
QB98R
8
Juhtmenüü
9
Ettevaatusabinõud ekraani käsitsemisel
10
Lisa
Litsents
17
Enne toote paigaldamist (paigaldusjuhend) 11
Kaldenurk ja pööramine
11
Ventileerimine
11
Seinakinnituse paigaldamine
12
Ettevalmistus seinakinnituse paigaldamiseks 12
Seinakinnituse paigaldamine
12
Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed
(VESA)
13
2
Peatükk 01
Ettevalmistused
Komponentide kontrollimine
"" Kui mõni komponent on puudu,
võtke ühendust edasimüüjaga,
kellelt toote ostsite.
"" Komponentide välimus võib erineda
pildil näidatust.
Garantiikaart
Kiirjuhend
"" Tugi ei ole tootega komplektis. Aluse
saate eraldi osta.
(Pole saadaval osades
piirkondades)
Normatiivne juhend
Toitejuhe
"" RS232C-adapterit saab kasutada
teise kuvari ühendamiseks,
kasutades D-SUB (9 viiguga) tüüpi
RS232C-kaablit.
Patareid (AAA x 2)
(Pole saadaval osades
piirkondades)
KAABLIHOIDIK
Kaugjuhtimine
Adapter RS232C(IN)
(Toetatud mudelid: Q*65R,
Q*75R, QB98R, QE82R)
Hoidiku rõngas x 4
(Toetatud mudelid: Q*43R,
Q*49R, Q*55R, Q*65R, Q*75R)
3
Osad
"" Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
Q*43R/Q*49R/Q*55R/Q*65R/Q*75R/
QE82R
Osad
Kaugjuhtimissensor
Kaugjuhtimissensor
Toitenupp
Kirjeldus
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljel oleva anduri poole ja
vajutage vastavat nuppu.
"" Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib
põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
Lülitab toote sisse või välja.
Kasutage kaugjuhtimispulti toote sensorist 2,5–4 meetri ulatuses 30° nurga all vasakul või paremal.
"" Hoidke kasutatud patareid laste käeulatusest eemal ja viige taaskäitlusse.
"" Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Vahetage mõlemad patareid samaaegselt.
"" Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei kasuta.
"" Infrapunavastuvõtja jõudluse parandamiseks ühendage pesaga IR IN väline infrapunakaabel (müüakse eraldi).
Toiteindikaator
Toitenupp
Kõlar
4
QB98R
"" Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
Osad
ON/OFF
Eenduv logo
Kirjeldus
Ärge tõmmake vahepuksi logo jõuga. Logo võib rebeneda või puruneda.
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esikülje alumise osa poole ja
vajutage vastavat nuppu. Kaugjuhtimispuldi andur asub toote põhjal.
"" Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib
põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
Kõlar
Kaugjuhtimissensor
Kaug-/säästurežiimi anduri kasutamiseks veenduge, et liikuv
toitenupp ulatuks toote alaosast ettepoole.
Eenduv logo
Toitenupp
Kaugjuhtimissensor & Toitenupp
Toitenupu kasutamiseks veenduge, et liikuv toitenupp ei
ulatuks toote alaosast ettepoole.
Kasutage kaugjuhtimispulti toote sensorist 7–10 meetri ulatuses 30° nurga all vasakul või paremal.
"" Hoidke kasutatud patareid laste käeulatusest eemal ja viige taaskäitlusse.
"" Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Vahetage mõlemad patareid samaaegselt.
"" Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei kasuta.
"" Infrapunavastuvõtja jõudluse parandamiseks ühendage pesaga IR IN väline infrapunakaabel (müüakse eraldi).
5
Vargusevastane lukk
"" Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades.
"" Lukustusseadme kuju ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
"" Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
"" Toetatud mudel : QB98R
Vargusevastase lukustusseadme lukustamine
1 Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.
2 Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.
3 Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.
4 Lukustage lukustusseade.
–– Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.
–– Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
–– Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.
6
Pordid
Port
Kirjeldus
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
Q*43R/Q*49R/Q*55R/Q*65R/Q*75R/
QE82R
"" Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse
kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
QB43R / QB49R /
QB55R / QB65R /
QB75R
QE82R
QM43R / QM49R /
QM55R / QM65R /
QM75R
USB 1 ¨(1.0A)
"" Toote USB-pordid aktsepteerivad maksimaalset pidevvoolu 1,0 A. Kui
maksimaalne väärtus on suurem, ei pruugi USB-pordid töötada.
Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil. (10/100 mbit/s)
RJ45
"" Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).
*Shielded Twist Pair.
RS232C IN
Võimaldab ühendada MDC RS232C-adapteri abil.
DVI/MAGICINFO IN
DVI IN: Allikaseadme ühendamiseks DVI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
MAGICINFO IN: võimaldab ühendada toote MagicInfo kasutamiseks DP-DVIkaabli kaudu võrguboksiga.
DVI IN
HDMI IN 1 (ARC)
HDMI IN 2
Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
•• Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
•• Võimaldab ühendada teise toote HDMI-kaabli abil.
DP IN (DAISY CHAIN IN)
Võimaldab ühendada arvuti DP-kaabli abil.
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
Võimaldab ühendada teise toote HDMI-kaabli abil.
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
USB 2(0.5A)
"" Toote USB-pordid aktsepteerivad maksimaalset pidevvoolu 0,5 A. Kui
maksimaalne väärtus on suurem, ei pruugi USB-pordid töötada.
DVI/HDMI AUDIO IN
Võtab vastu heli allikast helikaabli kaudu.
AUDIO OUT
Väljastab heli heliseadmesse helikaabli kaudu.
IR IN
Saate ühendada välise infrapunakaabli, mis võtab kaugjuhtimispuldist signaale
vastu.
RS232C OUT
Võimaldab ühendada MDC RS232C-adapteri abil.
7
QB98R
"" Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse
kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Port
Kirjeldus
Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil. (10/100 mbit/s)
RJ45
"" Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).
*Shielded Twist Pair.
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
USB 1 ¨(1.0A)
"" Toote USB-pordid aktsepteerivad maksimaalset pidevvoolu 1,0 A. Kui
maksimaalne väärtus on suurem, ei pruugi USB-pordid töötada.
DVI/MAGICINFO IN
DVI IN: Allikaseadme ühendamiseks DVI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
MAGICINFO IN: võimaldab ühendada toote MagicInfo kasutamiseks DP-DVIkaabli kaudu võrguboksiga.
RS232C IN
Võimaldab ühendada MDC RS232C-adapteri abil.
RS232C OUT
Võimaldab ühendada MDC RS232C-adapteri abil.
DVI/HDMI AUDIO IN
Võtab vastu heli allikast helikaabli kaudu.
HDMI IN 1 (ARC)
Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
•• Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
•• Võimaldab ühendada teise toote HDMI-kaabli abil.
DP IN (DAISY CHAIN IN)
Võimaldab ühendada arvuti DP-kaabli abil.
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
Võimaldab ühendada teise toote HDMI-kaabli abil.
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
USB 2(0.5A)
"" Toote USB-pordid aktsepteerivad maksimaalset pidevvoolu 0,5 A. Kui
maksimaalne väärtus on suurem, ei pruugi USB-pordid töötada.
AUDIO OUT
Väljastab heli heliseadmesse helikaabli kaudu.
IR IN
Saate ühendada välise infrapunakaabli, mis võtab kaugjuhtimispuldist signaale
vastu.
8
Juhtmenüü
Nupud
Kirjeldus
Toote väljalülitamine.
"" Toitenupp («) asub toote põhjal.
Power Off
"" Kui toode on sisse lülitatud ja vajutate sellel toitenuppu, siis kuvatakse
juhtmenüü.
•• Vajutage juhtmenüü kuvamise ajal korraks toitenuppu, et liigutada kursor
suvandile Power Off , seejärel vajutage toitenuppu pikalt, et seade välja
lülitada.
Ühendatud sisendallika valimine.
Source
•• Vajutage juhtmenüü kuvamise ajal korraks toitenuppu, et liigutada kursor
suvandile Source , seejärel vajutage toitenuppu pikalt, et kuvada
sisendallikad.
•• Vajutage sisendallikate kuvamise ajal pikalt toitenuppu, et lülitada soovitud
sisendallikale.
Power Off
Press: Move
Source
"" Toitenuppu saab kasutada ainult suvandite Power Off ja Source puhul.
"" Juhtmenüüst lahkumiseks ärge vajutage toitenuppu vähemalt 3 sekundit.
Press & Hold: Select
9
Ettevaatusabinõud ekraani käsitsemisel
"" Värv ja väljanägemine võivad olenevalt mudelist erineda.
Ärge asetage seadet maha pildil näidatud viisil. Ekraan on õrn ja
võib viga saada.
Asetage toode maha pildil näidatud viisil. (Kasutada võib pakendit).
"" Toetatud mudelid: 85 tolli või rohkem
Kasutage toote liigutamiseks kindlasti selle tagaküljel asuvaid
käepidemeid.
"" Toetatud mudelid: 85 tolli või rohkem
Ärge võtke seadmel kinni ega hoidke seda kohast, mis asub
esiküljele lähemal kui 15 mm.
15 mm
10
Enne toote paigaldamist (paigaldusjuhend)
Ventileerimine
"" Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
Vigastuste vältimiseks tuleb see seade kindlalt kinnitada põranda/seina külge, järgides
paigaldamise juhiseid.
•• Veenduge, et seinakinnituse paigaldab volitatud paigaldusettevõte.
•• Vastasel juhul võib seade kukkuda ja tekitada kehalisi vigastusi.
•• Veenduge, et paigaldate tehnilistele tingimustele vastava seinakinnituse.
Kaldenurk ja pööramine
Paigaldamine püstseinale
A Minimaalselt 40 mm
B Ümbritsev temperatuur: alla 35 °C
"" Toote paigaldamisel püstseinale jätke toote ja seina vahele
ventilatsiooniks vähemalt 40 mm vaba ruumi ning veenduge, et
keskkonna temperatuur oleks madalam kui 35 °C.
A
"" Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Toodet võib kallutada kuni 15° nurga all püstseinast.
•• Seadme kasutamiseks portreerežiimis, keerake seda päripäeva, kuni toitenäidik (A või B) on
paigutatud nii, nagu on näidatud allolevatel piltidel.
B
15°
Paigaldamine seinaorva
A
A Minimaalselt 40 mm
B Minimaalselt 70 mm
A
B
B
"" Ärge paigaldage seda mudelit lakke, põrandale või lauale.
B
B
C Minimaalselt 50 mm
D Minimaalselt 50 mm
E Ümbritsev temperatuur: alla 35 °C
"" Toote paigaldamisel seinaorva jätke toote
ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt
määratud ulatuses vaba ruumi ning veenduge,
et ümbritsev temperatuur on alla 35 °C.
D
A
D
C
E
C
11
Seinakinnituse paigaldamine
Ettevalmistus seinakinnituse paigaldamiseks
Mõne teise tootja seinakinnituse paigaldamisel kasutage hoidiku rõngast.
"" 82-tollise mudeli puhul ärge kasutage hoidiku rõngast (A).
A
Seinakinnituse paigaldamine
•• Seinakinnituse komplekt (müügil eraldi) võimaldab teil kinnitada seadme seinale.
•• Pilt on mõeldud ainult viiteks. Täpsemat teavet seinakinnituse paigaldamise kohta leiate seinakinnitusega
kaasasolevatest juhenditest.
•• Seinakinnituse kronsteini paigaldamiseks soovitame abi saamiseks võtta ühendust tehnikuga.
•• Samsung Electronics ei vastuta ühegi seadmele tekitatava kahjustuse või endale või teistele tekitatavate
vigastuse eest, kui otsustate seinakinnituse ise paigaldada.
12
Seinakinnituse komplekti tehnilised
andmed (VESA)
"" Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale püstloodis põrandaga. Toote
paigaldamiseks teise seinaalasse võtke ühendust lähima esindusega.
Kui paigaldate seadme kaldus seinale, võib seade kukkuda ning
tekitada inimestele tõsiseid vigastusi.
•• Samsungi seinakinnituse komplektid sisaldavad üksikasjalikku paigalduse juhendit ning kõiki osasid, mida on
vaja kokkupanemisel.
•• Ärge kasutage kruvisid, mis on standardsetest pikemad või mis ei vasta VESA standardi kruvide tehnilistele
andmetele. Liiga pikad kruvid võivad põhjustada kahjustusi seadme sisemusele.
•• VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele mittevastavate seinakinnituste puhul võivad kruvide pikkused
erineda sõltuvalt seinakinnituse tehnilistest andmetest.
•• Ärge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See võib kahjustada seadet või põhjustada seadme kukkumise, mis võib
tekitada inimvigastusi. Samsung ei vastuta selliste õnnetuste eest.
•• Samsung ei vastuta seadme kahjustuste või inimvigastuste eest, kui kasutatakse mitte-VESA või määratlemata
seinakinnitust või ei täideta seadme paigaldamise juhiseid.
•• Ärge kinnitage seadet üle 15-kraadise kaldenurga all.
•• Seadme seinale paigaldamiseks peab kasutama alati kahte inimest. (Vähemalt neli inimest 82-tolliste ja
suuremate mudelite puhul.)
•• Seinakinnituse komplektide standardsed mõõdud on toodud allolevas tabelis.
Mudeli nimi
VESA kruviaukude mõõdud (A * B)
millimeetrites
QB43R / QB49R / QB55R /
QM43R / QM49R / QM55R
200 x 200
QB65R / QB75R / QM65R /
QM75R
400 x 400
QB98R
900 × 600
QE82R
600 × 400
Standardne
kruvi
Kogus
M8
4
"" Ärge paigaldage seinakinnituse komplekti, kui seade on sisse lülitatud. See võib lõppeda elektrilöögi ja
inimvigastustega.
13
Peatükk 02
Tehnilised andmed
Üldandmed
Mudeli nimi
Paneel
Suurus
Ekraani mõõtmed
Mudeli nimi
Paneel
Suurus
Ekraani mõõtmed
Mudeli nimi
Paneel
Suurus
Ekraani mõõtmed
QB43R / QM43R
QB49R / QM49R
QB55R / QM55R
Klass 43 (42,5 tolli / 107,9 cm)
Klass 49 (48,5 tolli / 123,2 cm)
Klass 55 (54,6 tolli / 138,7 cm)
941,184 mm (H) x 529,416 mm (V)
1073,78 mm (H) x 604,0 mm (V)
1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
QB65R / QM65R
QB75R / QM75R
Klass 65 (64,5 tolli / 163,9 cm)
Klass 75 (74,5 tolli / 189,3 cm)
1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)
1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)
QB98R
QE82R
Klass 98 (97,5 tolli / 247,7 cm)
Klass 82 (81,5 tolli / 207,1 cm)
2158,848 mm (H) x 1214,352 mm (V)
1805,76 mm (H) x 1015,74 mm (V)
14
Mudeli nimi
QB43R / QB49R / QB55R / QB65R / QB75R / QE82R
Optimaalne eraldusvõime
Eraldusvõime
Maksimaalne
eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz (DVI)
3840 x 2160 sagedusel 60 Hz (HDMI)
QB98R / QM43R / QM49R / QM55R / QM65R / QM75R
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz (DVI)
3840 x 2160 sagedusel 60 Hz (HDMI)
3840 x 2160 sagedusel 60 Hz (DisplayPort)
AC100-240V~ 50/60Hz
Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides erineda.
Toiteallikas
Kasutamine
Temperatuur: 0–40 °C (32–104 °F)
* Korpuse paigaldamiseks peab sisetemperatuur olema 40 °C või madalam.
Õhuniiskus: 10–80%, mittekondenseeruv
Hoiustamine
Temperatuur: -20–45 °C (-4–113 °F)
Õhuniiskus: 5–95%, mittekondenseeruv
* Kohaldub enne toote pakendist välja võtmist.
Keskkonna-alased
asjaolud
"" Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi vahel optimeerib
monitori sätteid. Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral kohandada.
"" Seadme valmistamisviisist tulenevalt võib paneelil 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) näida eredam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
"" Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui kindlaksmääratud eraldusvõime
kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud optimaalne eraldusvõime.
"" Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.
15
Eelseadistatud ajastusrežiimid
Ekraani reguleeritakse automaatselt, kui arvutist edastatakse järgmistele
standardsignaalrežiimidele kuuluv signaal. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsete
signaalirežiimide hulka, võib ekraan olla tühi ja toitenäidik sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke
sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
DP IN
DVI IN
HDMI IN
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
O
O
O
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
O
O
O
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
O
O
O
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
O
O
O
VESA CVT, 3840 x 2160RB
110,500
49,977
442,000
+/-
O
-
-
VESA CVT, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
O
-
-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
O
O
O
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
O
O
O
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
O
O
O
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
O
O
O
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
O
O
O
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
O
O
O
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
O
O
O
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
O
O
O
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
O
O
O
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
O
O
O
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
O
O
O
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
O
O
O
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
O
O
O
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
O
O
O
VESA DMT, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
O
O
O
Port
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
DP IN
DVI IN
HDMI IN
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
O
O
O
VESA DMT, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
O
O
O
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
O
O
O
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
O
O
O
VESA DMT, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
O
-
O
CTA-861, 720(1440) x 576i
15,625
50,000
27,000
-/-
-
O
O
Port
CTA-861, 720(1440) x 480i
15,734
59,940
27,000
-/-
-
O
O
CTA-861, 720 x 576
31,250
50,000
27,000
-/-
O
O
O
CTA-861, 720 x 480
31,469
59,940
27,000
-/-
O
O
O
CTA-861, 1280 x 720
37,500
50,000
74,250
+/+
O
O
O
CTA-861, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
O
O
O
CTA-861, 1920 x 1080i
28,125
50,000
74,250
+/+
-
O
O
CTA-861, 1920 x 1080i
33,750
60,000
74,250
+/+
-
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
27,000
24,000
74,250
+/+
-
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
28,125
25,000
74,250
+/+
-
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
33,750
30,000
74,250
+/+
-
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
56,250
50,000
148,500
+/+
O
O
O
CTA-861, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
O
O
O
CTA-861, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
-
-
O
CTA-861, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
-
-
O
CTA-861, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
O
-
O
CTA-861, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
O
-
O
CTA-861, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
O
-
O
CTA-861, 4096 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
-
-
O
CTA-861, 4096 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
-
-
O
CTA-861, 4096 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
-
-
O
CTA-861, 4096 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
-
-
O
16
Peatükk 03
Lisa
Litsents
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Avatud lähtekoodi litsentsi teatis
Juhul kui kasutate avatud lähtekoodiga tarkvara, on toote menüüs saadaval avatud
lähtekoodi litsentsid. Avatud litsentsi teave „Open Source Licence” on saadaval ainult
ingliskeelse versioonina.
SEDA TOODET MÜÜAKSE PIIRATUD LITSENTSIGA JA SELLE KASUTAMINE ON
LUBATUD AINULT SEOSES HEVC-SISUGA, MIS VASTAB KOLMELE JÄRGMISELE
KVALIFIKATSIOONILE: (1) HEVC-SISU, MIS ON MÕELDUD AINULT ISIKLIKUKS
KASUTUSEKS; (2) HEVC-SISU, MIDA EI PAKUTA MÜÜGIKS; JA (3) HEVC-SISU, MILLE ON
LOONUD TOOTE OMANIK.
SEDA TOODET EI TOHI KASUTADA SEOSES HEVC-KODEERINGUGA SISUGA, MILLE ON
LOONUD KOLMAS POOL JA MILLE KASUTAJA ON TELLINUD VÕI OSTNUD KOLMANDALT
POOLELT, KUI SISU LITSENTSITUD MÜÜJA EI OLE ANDNUD KASUTAJALE ERALDI LUBA
TOOTE KASUTAMISEKS SELLE SISUGA.
KUI KASUTATE SEDA TOODET SEOSES HEVC-KODEERINGUGA SISUGA, PEETAKSE SEDA
NÕUSTUMISEKS PIIRATUD KASUTUSÕIGUSEGA, NAGU ON EESPOOL MÄRGITUD.
Avatud lähtekoodi litsentsi teatise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi
klienditoega või saatke e-kiri aadressil oss.request@samsung.com.
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising