Samsung | QE75Q9FNAT | User manual | Samsung 2018 75" QLED 4K Smart TV Q9F Kasutusjuhend

Samsung 2018 75" QLED 4K Smart TV Q9F Kasutusjuhend
E-MANUAL
Täname, et ostsite selle Samsungi toote.
Põhjalikuma teeninduse saamiseks registreerige
oma toode aadressil
www.samsung.com
Mudeli__________________Seerianumber__________________
Selleks et minna lehele, kus on toodud suunised
kasutusjuhendi kasutamiseks nägemispuudega
inimestel, valige altpoolt link Tutvu menüüekraaniga.
Link „Tutvu menüüekraaniga“
Sisukord
Kiirjuhendid
25
Teleri sisselülitamine seadmega Mobiilsideseade
25
IP-juhtimisseadme ühendamine teleriga
Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi ühendamine teleriga
25
Interneti-ühenduse seadistamine IPv6 kaudu
26
Teleri võrgus kuvatava nime muutmine
Smart Hubi kasutamine
Ambient mode kasutamine
10
Režiimiga Ambient mode seotud kuvaolekud
11
Režiimi Ambient mode sisu ja seadete muutmine
Otseteei kasutamine
14
Kanalite lisamine
14
Kanalite teisaldamine
14
Kanalite eemaldamine
Hääle abil suhtlemine
Interneti-ühenduse probleemide tõrkeotsing
26
Interneti-ühenduse probleemide tõrkeotsing
Videoseadmete ühendamine
28
Ühendamine HDMI-kaabli abil
29
Komponentkaabliga ühendamine (ainult pesaga COMPONENT
IN / AV IN mudelite puhul)
30
Komposiitkaabliga ühendamine (ainult pesaga COMPONENT
IN / AV IN mudelite puhul)
Helisisendi ja -väljundi ühendused
15
Funktsiooni Hääle abil suhtlemine kasutamine
31
Ühendamine HDMI-kaabli (ARC-kaabli) abil
16
Funktsiooni Voice Command Guide tundmaõppimine
31
Ühendamine digitaalhelikaabli (optilise kaabli) abil
17
Lugege enne funktsiooni Hääle abil suhtlemine kasutamist
31
Ühendamine traadita võrgu kaudu
32
Bluetooth-seadmete ühendamine
Teleri tarkvara värskendamine
18
Teleri tarkvara värskendamine uusimale versioonile
18
Teleri automaatne värskendamine
Toe hankimine
Arvuti ühendamine
32
Ühendamine HDMI-pesa kaudu – kuva jagamine (HDMI)
Seadme Mobiilsideseade ühendamine
19
Toe hankimine Kaughalduse kaudu
33
Teleri ühendamine rakenduse SmartThings kaudu
20
Teenuse kontaktteabe leidmine
34
Teleri ja mobiilsideseadme kahesuunaline peegeldamine
20
Teenuse taotlemine
rakenduse SmartThings abil
34
Ühendused
Ühendamisjuhend
Antenni ühendamine (Antenn)
Internetiga ühendamine
Mobiilsideseadme haldamine
Teleriga ühendatud välisseadmete vahel lülitamine
35
Sisendsignaali muutmine
35
Välisseadme nime ja ikooni muutmine
36
Lisafunktsioonide kasutamine
Märkused ühendamise kohta
37
Märkused HDMI-ühenduse kohta
23
Interneti-võrguga ühenduse loomine
38
Märkused heliseadmete ühendamise kohta
25
Interneti-ühenduse oleku kontrollimine
39
Märkused arvutite ühendamise kohta
25
Võrgu lähtestamine
39
Märkused mobiilsideseadmete ühendamise kohta
Kaugjuhtimispult ja välisseadmed
Teave Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kohta (QLED-teler)
Teave Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kohta (UHD-teler)
Teave Samsungi nutika kaugjuhtimispuld (THE FRAME)’i kohta
Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi ühendamine teleriga
Välisseadmete juhtimine Samsungi nutika
kaugjuhtimispuldiga – universaalse kaugjuhtimisfunktsiooni
kasutamine
Funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) kasutamine
51
Välisseadme ühendamine ja selle menüüde kasutamine
Anynet+ kaudu
Teleri juhtimine klaviatuuri või hiirega
Rakenduste kasutamine
71
Rakenduste installimine ja käivitamine
72
Ostetud või installitud rakenduste haldamine
73
Rakenduste hindamine
Rakenduste Galerii kasutamine
Rakenduse Universaalne juhend kasutamine
Rakenduse SmartThings kasutamine
e-Manuali kasutamine
77
e-Manuali avamine
78
Nuppude kasutamine e-Manualis
Interneti kasutamine
Piltide/videote/muusika esitamine
80
Meediumisisu esitamine
52
USB-klaviatuuri või -hiire ühendamine
52
Bluetooth-klaviatuuri või -hiire ühendamine
53
Klaviatuuri ja hiire kasutamine
82
Funktsiooni Hääle abil suhtlemine kasutamine
54
Sisendseadmete seadistamine
83
Funktsiooni Voice Command Guide tundmaõppimine
84
Lugege enne funktsiooni Hääle abil suhtlemine kasutamist
Teksti sisestamine ekraanil kuvatava virtuaalse klaviatuuriga
56
Hääle abil suhtlemine
Teksti sisestamine kaugjuhtimispuldi mikrofoni ja ekraanil
kuvatava virtuaalse klaviatuuri abil
SMART-funktsioonid
Teleri vaatamine
Digitaaledastuse teabe kiire ülevaade
85
Smart Hub
58
Lehe Esimene ekraan kuvamine
63
Smart Hubi automaatne käivitamine
63
Viimati kasutatud rakenduse automaatne käivitamine
63
Smart Hub i ühenduste testimine
63
Smart Hubi lähtestamine
Samsungi konto kasutamine
64
Samsungi konto loomine ja haldamine
65
Sisselogimine Samsungi kontosse
Režiimi Ambient mode kasutamine
67
Režiimiga Ambient mode seotud kuvaolekud
68
Režiimi Ambient mode sisu ja seadete muutmine
Telekava kasutamine
Saadete salvestamine
87
Saadete salvestamine
88
Ajastatud salvestamise loendi haldamine
89
Salvestatud saadete vaatamine
89
Ajastatud salvestamise alguse seadistamine
Vaatamise ajakava seadistamine
89
Kanali ajastatud vaatamise seadistamine
90
Ajastatud vaatamise muutmine
Funktsiooni Timeshift kasutamine
Saate salvestamise või ajanihkefunktsiooni kasutamise ajal
saadaolevad nupud ja funktsioonid
Kanaliloendi kasutamine
Kanalite muutmine
94
Registreeritud kanalite eemaldamine
94
Registreeritud kanalite muutmine
Isikliku lemmikute loendi loomine
95
Kanalite registreerimine lemmikuteks
95
Ainult lemmikute loendites olevate kanalite kuvamine ja
valimine
Lemmikute loendi muutmine
96
Kanalite lisamine lemmikute loendisse
96
Kanalite eemaldamine lemmikute loendist
96
Lemmikute loendi ümberjärjestamine
96
Lemmikute loendi ümbernimetamine
Telerivaatamist toetavad funktsioonid
Pilt ja Heli
Pildikvaliteedi reguleerimine
104 Pildirežiimi valimine
105 Täpsemate pildiseadete konfigureerimine
Välisseadme jaoks vaatamiskeskkonna määramine
106 Mängude mängimine optimeeritud kuval
107 Mängurežiimi üksikasjade konfigureerimine
108 UHD-videote vaatamine
108 HDMI musta taseme kasutamine
Pildi tugifunktsioonid
109 Pilt pildis vaatamine (PIP)
109 Pildisuuruse muutmine
110
Pildisuuruse automaatne muutmine
110
Pildisuuruse muutmine režiimis 4:3 või Mahuta ekraanile
110
Pildisuuruse seadmine ekraanile sobivaks
110
Pildi suuruse ja/või asendi reguleerimine
Suvandite Helirežiim ja Täpsemad seaded konfigureerimine
97
Edastussignaali muutmine
97
Saadaolevate kanalite otsimine
98
Digitaalkanali signaaliteabe ja -tugevuse kontrollimine
98
Teatud kanalite vaatamise piiramine
98
Märgi täiskasvanute kanalidi kasutamine
112
Kõlarite valimine
98
Edastuse helisuvandi valimine
112
Teleri kuulamine Bluetooth-seadmete kaudu
99
Vanusepiirangu luku kasutamine
113
Teleri heli kuulamine Wi-Fi-funktsiooni toetava Samsungi
99
Täpsemate edastusseadete konfigureerimine
99
Digitaalteksti lugemine
100 Edastuse helikeele valimine
100 Edastussignaalide käsitsi häälestamine
101
Analoogedastuste peenhäälestamine
101
Kanaliloendi edastamine
101
Kanalinumbrite muutmise lubamine/keelamine
101
CAM-i kasutajaprofiili kustutamine
102 Satelliidisüsteemi seadistamine
102 Teleteksti keele muutmine
102 Menüü TVkey liidese avamine
103 Ühisliidese menüü kuvamine
111
Helirežiimi valimine
111
Täpsemate heliseadete konfigureerimine
Heli tugifunktsioonide kasutamine
heliseadme kaudu
Süsteem ja Tugi
Ajafunktsioonide ja taimerite kasutamine
114
Praeguse kellaaja seadistamine
115
Taimerite kasutamine
Suvandi Automaatkaitse aeg ja energiasäästufunktsiooni
kasutamine
116
Suvandi Automaatkaitse aeg seadistamine
116
Teleri energiakulu vähendamine
Teleri tarkvara värskendamine
117
Teleri tarkvara värskendamine uusimale versioonile
117
Teleri automaatne värskendamine
Teleri kaitsmine häkkimise ja pahatahtliku koodi eest
118
Tõrkeotsing
Toe hankimine
131
Toe hankimine kaughalduse kaudu
Teleri ja ühendatud mäluseadme kontrollimine pahatahtliku
132 Teenuse kontaktteabe leidmine
koodi suhtes
133 Teenuse taotlemine
Teiste funktsioonide kasutamine
118
Hõlbustusfunktsioonide käivitamine
118
Funktsiooni Hõlbustuse otseteed kasutamine
119
Hääljuhendi lubamine nägemispuudega inimeste jaoks
119
Heli kirjeldus
120 Valge tekst mustal taustal (suur kontrastsus)
120 Ekraani seadistamine mustvalgeks
120 Ekraanivärvi ümberpööramine
Teleri talitlusprobleemide diagnoosimine
Pildiga on probleeme
134 Pildi testimine
Heli pole selgelt kuulda
137
Heli testimine
Edastusega on probleeme
Arvutiga / mängukonsooliga ei õnnestu ühendust luua
120 Fondi suurendamine (nägemispuudega inimestele)
121
Teave kaugjuhtimispuldi kohta (nägemispuudega inimestele)
121
Teave teleri menüü kohta
121
Telesaadete vaatamine koos subtiitritega
122
Teleri kuulamine Bluetooth-seadmete kaudu
(kuulmispuudega inimestele)
122
Täpsemate süsteemiseadete konfigureerimine
123 Teleri tehaseseadete taastamine
Teler ei loo Internetiga ühendust
Ajanihke- / ajastatud salvestamise funktsioon ei tööta
Anynet+ (HDMI-CEC) ei tööta
Rakenduste käivitamise/kasutamisega on probleeme
Faili ei saa esitada
Soovin teleri lähtestada
HbbTV
Telerivaatamiskaardi kasutamine (CI või CI+ CARD)
Muud probleemid
125 CI või CI+ CARDi ühendamine pesa COMMON INTERFACE
kaudu, kasutades CI CARDi adapterit
126
CI või CI+ CARD-i ühendamine pesa COMMON INTERFACE
kaudu
126
CI või CI+ CARDi kasutamine
Teletekstifunktsioon
127
Samsungi nutika kaugjuhtimispuld
129 Standardsel kaugjuhtimispuldil
Ettevaatusabinõud ja märkused
Enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist
145 Enne salvestamise ja ajastatud salvestamise funktsiooni
kasutamist
147
Enne ajanihkefunktsiooni kasutamist
Edastuse toetatud helisuvandid
130 Tavaline teleteksti lehekülg
Lugege enne Rakenduste kasutamist
Lugege enne Interneti kasutamist
150 Lugege enne traadita Interneti-ühenduse seadistamist
Lugege enne foto-, video- või muusikafailide esitamist
151
Hõlbustuse juhend
Piirangud foto-, video- ja muusikafailide kasutamisel
152 Toetatud välised subtiitrid
152 Toetatud sisemised subtiitrid
153 Toetatud pildivormingud ja eraldusvõimed
153 Toetatud muusikavormingud ja kodekid
154 Mudeliseeria Q900R toetatud videokodekid
155 Mudeliseeria NU7100 või uuemate toetatud videokodekid
156 Mudeliseeria NU7090 või vanemate toetatud videokodekid
Lugege pärast teleri paigaldamist
158 Pildisuurused ja sisendsignaalid
159 Vargusvastase luku paigaldamine
Toetatud eraldusvõimed ultrakõrglahutusega sisendsignaalide
puhul
Tutvu menüüekraaniga
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
171
Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi suund
171
Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kirjeldus
Hõlbustusmenüü kasutamine
173
Menüü Hõlbustuse otseteed
174
Suvandite kasutamise üksikasjalikud suunised
176
Hõlbustuse seadete seadistamine funktsiooni Hääle abil
suhtlemine abil
Teleri kasutamine aktiveeritud funktsiooniga Hääljuhised
177
Teleri vaatamine
159 Kui suvandi HDMI UHD Color seadeks on valitud Väljas
Telekava kasutamine
159 Kui suvandi HDMI UHD Color seadeks on valitud Sees
Vaatamise ajakava seadistamine
Mudeliseeria Q900R toetatud eraldusvõimed
8K-sisendsignaalide puhul
160 Kui suvandi HDMI UHD Color seadeks on valitud Sees
Funktsiooni FreeSync puhul toetatud eraldusvõimed
Lugege enne arvuti ühendamist (toetatud eraldusvõimed)
161
IBM
161
MAC
182 Ajastatud vaatamise tühistamine
Kanaliloendi kasutamine
185 Isikliku lemmikute loendi loomine
Salvestamine
187
kasutamine saatekava ekraanil
188 Kohe salvestamise ja ajastatud salvestamise suvandite
kasutamine saateteabe aknas
162 VESA DMT
163 VESA CVT
163 CTA-861
Videosignaalide puhul toetatud eraldusvõimed
164 CTA-861
165 VESA CVT
Lugege enne Bluetooth-seadmete kasutamist
166 Bluetoothi kasutamise piirangud
Meediumisisu esitamise ajal saadaolevad nupud ja
funktsioonid
Litsents
Kohe salvestamise ja ajastatud salvestamise suvandite
188 Salvestamisaja muutmine
189 Salvestatud saadete vaatamine
189 Salvestatud saate kustutamine
Smart Hubi kasutamine
190 Smart Hub
191
Jaotise Esimene ekraan kasutamine Smart Hubis
e-Manuali avamine
Hääle abil suhtlemine
196 Funktsiooni Hääle abil suhtlemine kasutamine
Kiirjuhendid
Saate kiiresti uurida, kuidas sagedasti kasutatavaid funktsioone, nagu Hääle abil suhtlemine, Ambient mode ja
Smart Hub, käivitada ning kasutada.
Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi ühendamine teleriga
Teleri juhtimiseks saate ühendada selle Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga.
Teleri esmakordsel sisselülitamisel seotakse Samsungi nutikas kaugjuhtimispult automaatselt teleriga.
Kui Samsungi nutikas kaugjuhtimispult ei loo teleriga automaatselt ühendust, siis suunake see teleri
kaugjuhtimisanduri poole ning seejärel vajutage korraga pikalt nuppe
ja
, hoides neid vähemalt 3 sekundit
all.
"" Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist erineda.
"" Lisateavet QLED-teleriga kaasas oleva Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kohta vaadake jaotisest „Teave Samsungi nutika
kaugjuhtimispuldi kohta (QLED-teler)“.
"" Lisateavet UHD-teleriga kaasas oleva Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kohta vaadake jaotisest „Teave Samsungi nutika
kaugjuhtimispuldi kohta (UHD-teler)“.
"" Lisateavet teleriga THE FRAME kaasas oleva puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld kohta vaadake jaotisest „Teave
Samsungi nutika kaugjuhtimispuld (THE FRAME)’i kohta“.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti toetada.
-7-
Smart Hubi kasutamine
Saate luua ühenduse Smart Hubiga, et pääseda juurde rakendustele, mängudele, filmidele ja muule.
Saate nautida mitut Smart Hubi pakutavat funktsiooni korraga ühel ekraanil.
Allikad
TV
HDMI 1
HDMI 2
USB 1
USB 2
Ühendamis…
Universaalpu…
Allikas
"" Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
Kui vajutate kaugjuhtimispuldi nuppu
1
, saate kasutada järgmisi funktsioone ja võimalusi.
Teavitus
Saate vaadata kõigi teie teleris toimuvate sündmuste märguannete loendit. Märguanne ilmub ekraanile, kui
ajastatud saate eetriaeg on käes või registreeritud seadmes toimub mõni sündmus.
"" Lisateavet vaadake jaotisest „Lehe Esimene ekraan kuvamine“.
2
Seaded
Fookuse nihutamisel ikoonile
kuvatakse menüü ülaosa kohal kiirseadete ikoonide loend. Ikoonidel klõpsates
saate seadistada kiiresti sageli kasutatavaid funktsioone.
3
Allikas
Saate valida teleriga ühendatud välisseadme.
"" Lisateavet vaadake jaotisest „Teleriga ühendatud välisseadmete vahel lülitamine“.
-8-
4
Otsi
Saate otsida kanaleid, saateid, filmipealkirju ja rakendusi Smart Hubist.
"" Selle funktsiooni kasutamiseks peab teler olema Internetiga ühendatud.
5
APPS
Saate nautida hulgaliselt sisu, sh uudised, spordisündmused, ilmateave ja mängud, installides telerisse vastavad
rakendused.
"" Selle funktsiooni kasutamiseks peab teler olema Internetiga ühendatud.
"" Lisateavet vaadake jaotisest „Rakenduste kasutamine“.
6
Ambient mode
Režiimis Ambient mode saate vaadata kauneid kuvasid, mitmesugust visuaalset teavet ja teavitusi.
Režiimi Ambient mode avamiseks vajutage nuppu
väljalülitamiseks vajutage nuppu
Kui vajutate nuppu
. Telerirežiimi naasmiseks vajutage nuppu
. Teleri
.
ajal, mil teler on välja lülitatud, lülitub teler sisse režiimis Ambient mode.
"" Kui kasutate mõnda muud kaugjuhtimispulti kui Samsungi nutika kaugjuhtimispuld, võib režiimi Ambient mode lülitumisel
olla piiranguid.
"" Kuna see funktsioon on QLED-teleri kohane, ei pruugita seda olenevalt mudelist toetada.
"" Lisateavet funktsiooni Ambient mode kohta vaadake jaotisest „Režiimi Ambient mode kasutamine“.
7
Universaalne juhend
Universaalne juhend on rakendus, mis võimaldab otsida ja nautida ühes kohas erinevat sisu, nagu telesaated, sarjad
ja filmid. Universaalne juhend suudab soovitada teie eelistuste põhjal sisu ja teavitab uutest draamasarjadest.
"" Lisateavet funktsiooni Universaalne juhend kohta vaadake jaotisest „Rakenduse Universaalne juhend kasutamine“.
"" Olenevalt teenusepakkujast võivad pildid paista hägustena.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Kunst
Kui te telerit parasjagu ei vaata või see on välja lülitatud, saate kasutada režiimi Kunst funktsiooni, et redigeerida
pildisisu, näiteks joonistusi või fotosid, või sisu kuvada.
"" Seda funktsiooni toetatakse ainult mudeli THE FRAME puhul.
"" Lisateavet vaadake kaasasolevast kasutusjuhendist.
-9-
Ambient mode kasutamine
Lugege teavet QLED TV-le mõeldud režiimis Ambient mode saadaolevate funktsioonide kohta.
Ambient mode
Režiimis Ambient mode saate vaadata kauneid kuvasid, mitmesugust visuaalset teavet ja teavitusi.
Režiimi Ambient mode avamiseks vajutage nuppu
väljalülitamiseks vajutage nuppu
Kui vajutate nuppu
. Telerirežiimi naasmiseks vajutage nuppu
. Teleri
.
ajal, mil teler on välja lülitatud, lülitub teler sisse režiimis Ambient mode.
"" Kui kasutate mõnda muud kaugjuhtimispulti kui Samsungi nutika kaugjuhtimispuld, võib režiimi Ambient mode lülitumisel
olla piiranguid.
"" Kuna see funktsioon on QLED-teleri kohane, ei pruugita seda olenevalt mudelist toetada.
"" Menüüde
ja
aktiveerimiseks valige esmalt režiimis Ambient mode sisuüksus.
Režiimiga Ambient mode seotud kuvaolekud
●●
Ambient mode
Režiimis Ambient mode saate seadistada ja nautida visuaalset teavet ning kujundust. Selles olekus tarbitakse
vähem elektrit ja valgusandur reguleerib automaatselt heledust.
●●
Hämarale olekule lülitamine
Režiimis Ambient mode muutub teleriekraan automaatselt olenevalt ümbrusest. Kui ümbrus hämardub,
muutub teleriekraan tumedamaks. Kui ümbrus muutub heledamaks, enne kui teleriekraan muutub täiesti
mustaks või kasutatakse kaugjuhtimispulti või funktsiooni Hääle abil suhtlemine, naaseb teleriekraan režiimi
Ambient mode.
●●
""
Saate muuta režiimi Ambient mode automaatset heledustaset, kasutades suvandit
""
Selles olekus on teler valmis töötlema hääljuhiseid ja häälkäsklusi.
režiimi Ambient mode
sirvimiskuval.
Musta ekraani olek
Kui ümbritsev keskkond saavutab režiimis Ambient mode teatud tumeduse astme, lülitub teler tarkvaraliselt
välja. Ekraani režiimis Ambient mode uuesti sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
.
""
Saate muuta režiimi Ambient mode automaatset heledustaset, kasutades suvandit
""
Selles olekus ei saa teler hääljuhiseid ega häälkäsklusi töödelda.
sirvimiskuval.
- 10 -
režiimi Ambient mode
●●
Teleri väljalülitatud olek
Režiimi Ambient mode lülitumiseks, kui teler on välja lülitatud, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
.
Telerirežiimi sisenemiseks, kui teler on välja lülitatud, vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu
. Telerirežiimis
saate vaadata telesaateid või nautida ühendatud välisseadmete sisu.
Režiimi Ambient mode sisu ja seadete muutmine
Kujundus
Teave
Foto
"" Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
Kui vajutate nuppu
või
režiimis Ambient mode olles, ilmub režiimi Ambient mode sirvimiskuva. Režiimi
Ambient mode sirvimiskuval saate valida sisu ja muuta režiimi Ambient mode seadeid.
Režiimi Ambient mode sisu seadistamine
Režiimi Ambient mode brauserikuva ülaosas kuvatakse sisu ja alaosas kategooriad. Kasutage soovitud sisu
esiletõstmiseks ülaosas asuva sisuloendi vasak- või paremnoolt ja seejärel vajutage nuppu Valige. Valitud sisu
esitatakse režiimis Ambient mode.
- 11 -
Tulevikus pakutakse rohkem sisu, mida saate režiimi Ambient mode brauseris seadistada.
Saate valida järgmisi kategooriaid ja sisu.
●●
Kujundus: kuvab kaunid ekraanid.
●●
Teave: Esitab teavet, nagu ilm, uudiste pealkirjad jne.
""
●●
Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Foto: võimaldab määrata mobiilsideseadmesse salvestatud pildi režiimi Ambient mode taustapildiks. Saate
konfigureerida eripaigutusi, kasutades oma fotosid.
""
Fotode salvestamiseks mobiilsideseadmest telerisse ja nende importimiseks režiimis Ambient mode kasutage
mobiilsideseadmes rakendust SmartThings.
Režiimi Ambient mode üksikasjade määramine
Tõstke režiimi Ambient mode brauserikuval esile suvand
ja siis vajutage nuppu Valige. Saate muuta järgmisi
seadeid.
●●
Heledus: võimaldab reguleerida režiimi Ambient mode ekraaniheledust.
●●
Värvitoon: võimaldab reguleerida režiimi Ambient mode kuvavärve.
●●
Automaatne heledus: võimaldab muuta režiimi Ambient mode heledusseadet.
""
●●
Kui see funktsioon on olekus Väljas, ei reguleerita teleriekraani heledustaset automaatselt ümbritseva valguse
taseme järgi.
Taustarežiimi väljalülitustaimer: saate määrata aja, millal režiimi Ambient mode ekraan lülitub automaatselt
välja.
""
Kui määratud aja jooksul pole kaugujuhtimispulti kasutatud, lülitub teleriekraan välja. Ekraani režiimis Ambient
mode uuesti sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
.
Režiimi Ambient mode taustavärvi muutmine.
Režiimi Ambient mode taustavärvi muutmiseks tõstke režiimi Ambient mode brauserikuval esile suvand
ja
seejärel vajutage nuppu Valige. Saate muuta taustavärvi või -mustrit. Tõstke soovitud värv või muster esile ja
seejärel vajutage nuppu Valige.
"" Saate teha mobiilsideseadme rakenduse SmartThings abil seinast pildi, et määrata see režiimi Ambient mode taustaks.
Selle funktsiooni puhul võib olenevalt võrguühendusest esineda pildiedastuses või optimeerimises viivitus.
- 12 -
Otseteei kasutamine
Saate kasutada hõlpsalt jaotise Allikad sisu ilma käskluste jada käitamata.
Menüükuva Otsetee avamiseks vajutage nuppu
Telerirežiimi naasmiseks vajutage nuppu
ja hoidke seda vähemalt 1 sekund all.
.
"" Kuna see funktsioon on QLED-teleri kohane, ei pruugita seda olenevalt mudelist toetada.
Otsetee
Allikad
e-Manual
Seaded
Tavaantenn
Kanalid
"" Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
1 Allikad
Saate valida teleriga ühendatud välisseadme.
2 Kanalid
Edastuskanali lisamiseks vajutage nuppu
3
. Saate lisatud edastuskanaleid teisaldada või eemaldada.
e-Manual
Kuvab e-Manuali.
- 13 -
4
Seaded
kuvatakse põhiekraanimenüü.
5 Tavaantenn, Kaabel, Satelliit või teenusepakkuja
Valige sisu edastuse tüüp: Tavaantenn, Kaabel, Satelliit või teenusepakkuja.
"" Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Kanalite lisamine
1.
Vajutage nuppu
2.
Teisaldage soovitud kohta.
3.
vajutage nuppu Valige.
4.
Sihtkanal lisatakse järjehoidjate alasse.
. Saate lisada ainult kanali, mida hetkel vaatate.
Kanalite teisaldamine
1.
Teisaldamiseks nihutage fookus kanalile.
2.
Vajutage allanoolt.
3.
Valige Liiguta.
4.
Teisaldage valitud kanal soovitud kohta.
5.
vajutage nuppu Valige.
6.
Valitud kanal teisaldatakse.
Kanalite eemaldamine
1.
Eemaldamiseks nihutage fookus kanalile.
2.
Vajutage allanoolt.
3.
Valige Eemalda.
4.
Valitud kanal eemaldatakse.
- 14 -
Hääle abil suhtlemine
Saate juhtida telerit, rääkides Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi mikrofoni.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Toetatud keeled võivad olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
Funktsiooni Hääle abil suhtlemine kasutamine
Vajutage pikalt Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppu
, öelge käsklus ja seejärel vabastage nupp
. Teler
tuvastab häälkäskluse.
Hääle abil suhtlemine juhendi kuvamiseks vajutage üks kord nuppu
.
●●
Nupu
esmakordsel vajutamisel kuvatakse ekraani alaosas nupp Using Voice Interaction. vajutage nuppu
Valige. Avaneb hüpikaken Using Voice Interaction, kus kuvatakse õpetus Hääle abil suhtlemine kasutamise
kohta.
●●
Nupu
vajutamisel kuvatakse ekraani alaosas nupp Enter Voice Command Guide. Vajutage nuppu Valige, et
minna kuvale Voice Command Guide.
- 15 -
Funktsiooni Voice Command Guide tundmaõppimine
Voice Command Guide
Here are some of the things I can do for you.
"" Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
1 Voice Command Guide
Saate õppida häälkäsklusi Hääle abil suhtlemine kasutamiseks erinevates olukordades. Liikuge noolenuppe
kasutades soovitud käsuni ja seejärel vajutage nuppu Valige. Saate telerit juhtida mitmesuguste häälkäskluste abil.
"" Funktsiooni Hääle abil suhtlemine õpetuse nägemiseks liikuge noolenuppude abil alaserva ja seejärel valige üksus Vaata
õpikut.
- 16 -
Lugege enne funktsiooni Hääle abil suhtlemine kasutamist
Ettevaatusabinõud Hääle abil suhtlemine kasutamisel
●●
Toetatud häälsuhtluse keeled ja funktsioonid võivad olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
●●
Kui määratud keel erineb teie riigi keelest, pole mõni funktsioon saadaval.
●●
Hääle abil suhtlemine on saadaval ainult siis, kui teler on ühendatud Internetiga.
●●
Isegi kui teler on Internetiga ühendatud, võib funktsiooni Hääle abil suhtlemine serveritõrke tõttu reageering
puududa.
●●
Olemasolevad funktsiooniandmed võivad muutuda, kui funktsiooni Hääle abil suhtlemine värskendatakse.
●●
Hääle abil suhtlemine on saadaval ainult telerite puhul, mis seda toetavad ja millel on mikrofoniga
kaugjuhtimispult.
●●
Sümboleid, sh „-“, ega erimärke ei toetata. Seega, kui sõna või lause sisaldab numbreid või sümboleid, ei
pruugi funktsioon õigesti toimida.
●●
Otsingu tulemused ei pruugi esitada kõiki tulemusi.
●●
Teatud rakendused võivad olla tasulised. Sellest tulenevalt võidakse teile kuvada teenusetaotlus või -leping.
●●
Vaadatava kanali muutmiseks, öeldes häälkäsklustena kanalinimesid, peate lõpetama toimingu
Teenusepakkuja seadistamine. Kui toiming Teenusepakkuja seadistamine pole lõpule viidud, saate seda teha
järgmise menüü abil.
––
Seaded
Üldine
Seadistuse käivitamine Proovige
●●
Häälega teksti sisestamise funktsiooni ja nutika otsingu funktsiooni kasutamiseks peate nõustuma oma
hääleandmete kogumise ja kasutamisega kolmandate osapoolte poolt.
●●
Funktsiooni Hääle abil suhtlemine kasutamiseks peate:
––
nõustuma Smart Hubi kasutustingimustega;
––
nõustuma suunistega Smart Hubi teenuse jaoks isikliku teabe kogumise ja kasutamise kohta;
––
Häälsuhtlusel põhineva teenuse jaoks isikliku teabe kogumine ja kasutamine
Funktsiooni Hääle abil suhtlemine kasutamise nõuded
●●
Häälsuhtluse tase erineb olenevalt helitugevusest/toonist, hääldusest ja ümbritsevast helikeskkonnast (teleri
helist ja ümbritsevast mürast).
●●
Häälkäskluste optimaalne helitugevus on 75–80 dB.
- 17 -
Teleri tarkvara värskendamine
Saate vaadata oma teleri tarkvaraversiooni ja seda vajaduse korral värskendada.
Seaded
Tugi
Tarkvaravärskendus Proovige
Teleri tarkvara värskendamine uusimale versioonile
[[ ÄRGE lülitage teleri toidet välja, kui värskendamine pole veel lõpule jõudnud. Pärast tarkvaravärskenduse
lõpuleviimist lülitub teler automaatselt välja ja siis uuesti sisse. Pärast tarkvara värskendamist lähtestatakse
video- ja heliseaded vaikeväärtustele.
Värskendamine Interneti kaudu
Seaded
Tugi
Tarkvaravärskendus
Värskenda kohe Proovige
"" Interneti kaudu värskendamine nõuab aktiivset Interneti-ühendust.
Värskendamine USB-seadme kaudu
Seaded
Tugi
Tarkvaravärskendus
Värskenda kohe
Pärast Samsungi veebisaidilt värskendusfaili allalaadimist ja USB-seadmesse talletamist ühendage USB-seade
teleriga, et seda värskendada.
"" USB-mäluseadme kaudu värskendamiseks laadige värskenduspakett veebisaidilt Samsung.com oma arvutisse alla.
Seejärel salvestage värskenduspakett USB-seadme ülataseme kausta. Vastasel juhul ei leia teler värskenduspaketti.
Teleri automaatne värskendamine
Seaded
Tugi
Tarkvaravärskendus
Automaatne värskendamine Proovige
Kui teler on internetiga ühendatud, saab see samal ajal, kui telerit vaadatakse, ise tarkvara värskendada. Kui taustal
värskendamine on lõppenud, rakendub see teleri järgmisel sisselülitamisel.
Kui nõustute Smart Hubi tingimustega, valitakse suvandi Automaatne värskendamine seadeks automaatselt Sees.
Kui soovite selle funktsiooni keelata, lülitage see nupuga Valige välja.
"" See funktsioon võib võtta kauem aega, kui samal ajal on kasutusel mõni muu võrgufunktsioon.
"" See funktsioon nõuab Interneti-ühendust.
- 18 -
Toe hankimine
Kui teil on teleriga probleeme, pöörduge abi saamiseks otse Samsungi poole.
Toe hankimine Kaughalduse kaudu
Seaded
Tugi
Kaughaldus Proovige
Pärast meie teenuselepinguga nõustumist saate kasutada funktsiooni Kaughaldus, et pääseda juurde kaugtoele ja
lasta Samsungi hooldustehnikul teie telerile diagnostikat teha, probleeme lahendada ja teleri tarkvara veebi kaudu
kaugvärskendada. Funktsiooni Kaughaldus saab lülitada ka sisse ja välja.
"" See funktsioon nõuab Interneti-ühendust.
"" Saate käivitada selle funktsiooni ka nuppu
vajutades ja vähemalt 5 sekundit all hoides.
Mis on kaugtugi?
Samsungi kaugtoeteenus pakub teile otsetuge Samsungi tehniku vahendusel, kes saab kaugelt:
●●
teie telerile diagnostikat teha;
●●
teie eest teleri seadeid reguleerida;
●●
teie teleris tehaseseaded taastada;
●●
soovitatud püsivaravärskendusi installida.
Kuidas kaugtugi töötab?
Saate oma telerile hõlpsalt Samsungi kaugtoeteenust taotleda:
1.
Helistage Samsungi teeninduskeskusesse ja küsige kaugtuge.
2.
Avage teleris menüü ja minge jaotisesse Tugi. (
3.
Valige Kaughaldus, seejärel lugege läbi teenuselepingud ja nõustuge nendega. Kui kuvatakse PIN-koodi
Seaded
ekraan, öelge tehnikule oma PIN-kood.
4.
Seejärel pääseb tehnik teie telerisse.
- 19 -
Tugi)
Teenuse kontaktteabe leidmine
Seaded
Tugi
Teave selle TV kohta Proovige
Saate vaadata Samsungi veebisaidi aadressi, kõnekeskuse telefoninumbrit, oma teleri mudelinumbrit ja
tarkvaraversiooni, avatud lähtekoodi litsentsiteavet ning muud teavet, mida võib vaja minna Samsungi kõnekeskuse
esindajalt või Samsungi veebisaidilt teenusetoe saamiseks.
"" Teabe saamiseks võite skannida ka teleri QR-koodi.
"" Saate käivitada selle funktsiooni ka nuppu
puhul vajutage nuppu
vajutades ja vähemalt 5 sekundit all hoides. Standardse kaugjuhtimispuldi
(Esita) ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit all. Jätkake nupu vajutatuna hoidmist, kuni kuvatakse
klienditeabe hüpikaken.
Teenuse taotlemine
Seaded
Tugi
Taotluse tugi Proovige
Kui teil esineb teleriga probleeme, saate taotleda teenindust. Valige ilmnenud probleemile vastav üksus ja seejärel
valige suvand Taotle kohe või Kohtumise plaanimine
Taotle
Saada. Teie teenusetaotlus registreeritakse.
Samsungi teeninduskeskus võtab teiega ühendust, et leppida kokku või kinnitada hooldusaeg.
"" Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Peate nõustuma teenusetaotluse tingimustega.
"" See funktsioon nõuab Interneti-ühendust.
- 20 -
Ühendused
Saate vaadata reaalajas edastusi, ühendades antenni ja antennikaabli teleriga, ja pääseda ligi internetile,
kasutades LAN-kaablit või traadita ruuterit. Erinevate liitmike abil saate ühendada ka välisseadmeid.
Ühendamisjuhend
Saate vaadata üksikasjalikku teavet välisseadmete kohta, mille saab teleriga ühendada.
Allikas
Ühendamisjuhend
See selgitab piltide abiga erinevate välisseadmete, nagu kaabelvastuvõtja, mängukonsool ja arvuti, ühendamise
viise. Välisseadme ühendusviisi valimisel kuvatakse üksikasjalik teave.
Ühendamisjuhend
Kaabliboks/plaadimän…
HDMI
Mängukonsool
PC
Heliseade
Mobiilsideseade
Väline mäluseade
Tarvik
"" Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
- 21 -
Antenni ühendamine (Antenn)
Saate ühendada teleriga antennikaabli.
"" Antenniühendus ei ole vajalik, kui ühendate kaabel- või satelliitvastuvõtja.
Kõige parem on ühendada mõlemad pesad mitmiklüliti, DiSEqC-lüliti vms abil ning valida suvandi Antenni ühenduse
tüüp seadeks Kaksikostsillaator.
"" Ühendusviis võib mudelite puhul erineda.
"" Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita süsteemi DVB-T2 toetada.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast.
- 22 -
Internetiga ühendamine
Saate teleri kaudu Internetti kasutada.
Interneti-võrguga ühenduse loomine
Seaded
Üldine
Võrk
Ava võrguseaded Proovige
Saate luua ühenduse saadaoleva võrguga.
Traadiga Interneti-ühenduse loomine
Seaded
Üldine
Võrk
Ava võrguseaded
Kaabel
LAN-kaabli ühendamisel loob teler Internetiga automaatselt ühenduse.
"" Kasutage ühendamiseks CAT 7 (*STP-tüüpi) kaablit.
* Shielded Twist Pair
"" Teler ei suuda Internetiga ühendust luua, kui võrgukiirus jääb alla 10 Mbit/s.
- 23 -
Traadita Interneti-ühenduse loomine
Seaded
Üldine
Võrk
Ava võrguseaded
Traadita
Enne ühenduse loomist veenduge, et teil oleks olemas traadita ruuteri SSID (nimi) ja parool. Võrgu nime (SSID)
ja turvavõtme leiate traadita ruuteri konfigureerimise ekraanilt. Täpsemat teavet vaadake traadita ruuteri
kasutusjuhendist.
Traadita ühendus
Valige traadita võrk.
Värskenda
"" Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
"" Kui traadita ruuterit ei leitud, valige loendi alaservast suvand Lisa võrk ja sisestage võrgu nimi (SSID).
"" Kui traadita ruuteril on nupp WPS või PBC, valige loendi lõpus suvand Kasuta WPS ja seejärel vajutage 2 minuti jooksul
ruuteri nuppu WPS või PBC. Teler loob ühenduse automaatselt.
- 24 -
Interneti-ühenduse oleku kontrollimine
Seaded
Üldine
Võrk
Võrgu olek Proovige
Saate vaadata võrgu ja Interneti olekut.
Võrgu lähtestamine
Seaded
Üldine
Võrk
Võrgu lähtestamine Proovige
Kõigi võrgu vaikeseadete taastamine.
Teleri sisselülitamine seadmega Mobiilsideseade
Seaded
Üldine
Võrk
Täpsemad seaded
Sisselülitamine mobiilseadmega
Saate teleri oma mobiilsideseadme abil sisse lülitada, kui mõlemad on ühendatud samasse võrku.
IP-juhtimisseadme ühendamine teleriga
Seaded
Üldine
Võrk
Täpsemad seaded
IP Kaugjuhtimispult
Saate ühendada IP-juhtimisseadme kaugühenduse teel teleriga, et oma IP-seadet hallata.
"" Selle funktsiooni kasutamiseks peab Sisselülitamine mobiilseadmega olema sisse lülitatud.
"" Selle funktsiooni sisselülitamine võib lubada teistel IP-juhtimisseadmetel teie telerit juhtida. Soovitame selle funktsiooni
sisse lülitada ainult siis, kui paigaldatud on muu osapoole kohandatud kontroller ja konfigureeritud spetsiaalselt Samsung
TV jaoks ning kui Wi-Fi-võrk on parooliga kaitstud.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Interneti-ühenduse seadistamine IPv6 kaudu
IPv6 ühendusseadete konfigureerimine
Seaded
Üldine
Võrk
Täpsemad seaded
IPv6
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- 25 -
IPv6 kaudu seadistatud Interneti-ühenduse kontrollimine
Seaded
Üldine
Võrk
Täpsemad seaded
IPv6 olek
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Teleri võrgus kuvatava nime muutmine
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Seadme nimi Proovige
Saate muuta teleri nime võrgus. Valige loendi alaservast suvand Kasutaja sisestus ja muutke nime.
Interneti-ühenduse probleemide tõrkeotsing
Kui teler ei loo Internetiga ühendust, proovige kasutada alltoodud lahendusi.
Interneti-ühenduse probleemide tõrkeotsing Proovige
Pärast järgmise sisu lugemist tehke Interneti-ühenduse probleemi tõrkeotsing. Probleemi püsimisel võtke ühendust
Interneti-teenuse pakkujaga.
Võrgukaablit ei leitud
Veenduge, et LAN-kaabli mõlemad otsad oleksid ühendatud. Kui see on vooluvõrgus, siis veenduge, et ruuter oleks
sisse lülitatud. Kui ruuter on sisse lülitatud, lülitage see välja ja uuesti sisse.
Traadita võrguga ühendamine nurjus
Kui valitud traadita ruuterit ei leita, avage Ava võrguseaded ja seejärel valige õige ruuter.
––
Seaded
Üldine
Võrk
Ava võrguseaded
- 26 -
Traadita ruuteriga ei saa ühendust luua
1.
Kontrollige, kas ruuter on sisse lülitatud. Kui see on sisse lülitatud, lülitage see välja ja seejärel uuesti sisse.
2.
Kui seda nõutakse, sisestage õige parool.
IP automaatne seadistamine ebaõnnestus
1.
Konfigureerige suvandi IP seaded seadeid.
––
Seaded
Üldine
Võrk
Võrgu olek
IP seaded
2.
Veenduge, et ruuteris oleks DHCP-server lubatud, lahutage ruuter ja seejärel ühendage see uuesti.
3.
Vajaduse korral lähtestage ruuter.
––
Traadita ühenduse puhul sisestage vajaduse korral õige parool.
Võrguga ei saa ühendust luua
1.
Kontrollige kõiki suvandi IP seaded üksusi.
––
2.
Seaded
Üldine
Võrk
Võrgu olek
IP seaded
Pärast ruuteris DHCP-serveri oleku kontrollimist (see peab olema aktiivne) eemaldage LAN-kaabel ja
ühendage uuesti.
––
Traadita ühenduse puhul sisestage vajaduse korral õige parool.
Olemas on ühendus kohaliku võrgu, kuid mitte Internetiga
1.
Veenduge, et Interneti kohtvõrgukaabel oleks ühendatud ruuteri välisesse kohtvõrgupessa.
2.
Kontrollige suvandi IP seaded puhul DNS-i väärtusi.
––
Seaded
Üldine
Võrk
Võrgu olek
IP seaded
Võrk on seadistatud, kuid Internetiga ei saa ühendust luua
Probleemi püsimisel võtke ühendust Interneti-teenuse pakkujaga.
- 27 -
Videoseadmete ühendamine
Saate luua teleri ja välisseadmete vahel sobivaid videoühendusi.
Ühendamine HDMI-kaabli abil
HDMI IN
- 28 -
Komponentkaabliga ühendamine (ainult pesaga COMPONENT IN / AV IN
mudelite puhul)
Komponentühendus võimaldab teil nautida video eraldusvõimeid kuni 1080p. Kasutage enamik DVD- ja Blu-raymängijate puhul video vaatamiseks komponentühendust.
Vaadake alltoodud joonist ja ühendage teleri pesad Component IN ja AV IN välisseadme pesaga Component OUT,
kasutades kaasasolevat komponent- ja AV-adapterit. Veenduge, et ühendaksite liitmikud sama värvi pesadega.
(Sinine sinisega, kollane kollasega jne.)
COMPONENT IN / AV IN
AV IN
COMPONENT IN
"" Komponentseadme kasutamiseks ühendage nii komponentadapter (sinine) kui ka AV-adapter (kollane).
- 29 -
Komposiitkaabliga ühendamine (ainult pesaga COMPONENT IN / AV IN
mudelite puhul)
AV-ühenduse kaudu saate nautida kuni 576i eraldusvõimet.
Vaadake alltoodud joonist ja ühendage teleri pesa AV IN välisseadme pesaga AV OUT, kasutades kaasasolevat
komposiitkaablit ja AV-adapterit. Veenduge kaablite ühendamisel, et kaablite ja pesade värvid ühtiksid.
COMPONENT IN / AV IN
AV IN
COMPONENT IN
"" Ühendage AV-seade (komposiit) ainult pessa AV In. Ärge ühendage seda pessa Component In.
- 30 -
Helisisendi ja -väljundi ühendused
Saate luua teleri ja välisseadmete vahel sobivaid heliühendusi.
"" Lisateavet väliste kõlarite valimise kohta vaadake jaotisest „Kõlarite valimine“.
Ühendamine HDMI-kaabli (ARC-kaabli) abil
HDMI IN
(ARC)
Ühendamine digitaalhelikaabli (optilise kaabli) abil
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Ühendamine traadita võrgu kaudu
Saate ühendada teleri oma juhtmeta võrgu kaudu Samsungi heliseadmega, mis toetab Wi-Fi-funktsiooni. Kaks
seadet peavad olema ühendatud samasse võrku. Lisateavet Wi-Fi-funktsiooni toetava Samsungi heliseadme
ühendamise ja kasutamise kohta vaadake selle kasutusjuhendist.
- 31 -
Bluetooth-seadmete ühendamine
Lisateavet väliste kõlarite ühendamise ja kasutamise kohta vaadake dokumendist Ühendamisjuhend (
Allikas
Ühendamisjuhend
Heliseade
Bluetooth) ja nende kasutusjuhenditest.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Arvuti ühendamine
Saate telerit kasutada arvutimonitorina või ühendada teleri võrgu kaudu arvutiga ja pääseda juurde arvuti sisule.
Ühendamine HDMI-pesa kaudu – kuva jagamine (HDMI)
HDMI IN
DVI
HDMI IN
HDMI
"" Kui olete ühendatud arvutiga, minge jaotisse
Allikas ja valige välisseadmete ikoonide loendist arvutiikoon.
Lisateavet pesaseadete kohta vaadake jaotisest „Välisseadme nime ja ikooni muutmine“.
- 32 -
Seadme Mobiilsideseade ühendamine
Ühendades oma mobiilsideseadme samas võrgus oleva teleriga, saate juhtida telerit mobiilsideseadme abil või
nautida teleris mobiilsideseadme sisu.
Teleri kiireks ja lihtsaks ühendamiseks ning selle põhiseadete juhtimiseks saate kasutada mobiilsideseadmes
rakendust SmartThings. Peale selle saate kaugelt kontrollida ja juhtida mitmesuguste serverisse registreeritud
seadmete, nagu Samsungi nutiseadmed, kodumasinad ja kõlarid, olekuid.
"" Veenduge, et teler toetaks rakendust SmartThings. Saate kontrollida seda menüüst Toetatud seadmed rakenduses
SmartThings.
"" Rakenduse SmartThings kasutamiseks peate teleris oma Samsungi kontosse sisse logima.
"" Olenevalt teleri mudelist või mobiilsideseadmest ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Toetatud funktsioonid võivad erineda olenevalt rakenduse SmartThings versioonist.
Saate rakenduse SmartThings installida App Store’ist või Google Play Store’ist.
Teleri ühendamine rakenduse SmartThings kaudu
1.
Lülitage teler sisse.
2.
Käivitage mobiilsideseadmes rakendus SmartThings.
3.
Toksake rakenduses SmartThings esipaneelil suvandit Lisa seade. Otsitakse ühendatavaid telereid.
4.
Valige otsingutulemustest oma teleri mudel.
5.
Sisestage teleri ekraanil kuvatav PIN-kood.
Kui teler on teie Samsungi kontoga registreeritud, saate rakenduse SmartThings abil telerit juhtida.
"" Kui telerit teie mobiilsideseadmes ei leita, lülitage mõlemad seadmed välja ja sisse ning siis proovige uuesti.
"" Kui teil on rohkem kui üks teler, saate soovitud teleri hõlpsasti valida, määrates teleritele nimed menüüs
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Seadme nimi.
- 33 -
Teleri ja mobiilsideseadme kahesuunaline peegeldamine rakenduse
SmartThings abil
Kahesuunaline peegeldamine viitab nii mobiilsideseadme kuva ja heli väljastamisele teleris kui ka teleri kuva
ja heli väljastamisele mobiilsideseadmes. Rakenduse SmartThings abil saate nautida teleri kuva ja heli oma
mobiilsideseadmes või esitada mobiilsideseadme kuva ja heli teleris.
Käivitage mobiilsideseadmes rakendus SmartThings. Puudutage juhtpaneelil või seadmes oma telerit. Saate
kasutada järgmisi funktsioone.
●●
Saate nautida mobiilsideseadme kuva ja heli oma teleris.
""
Pärast kuvapeegeldust toetava mobiilsideseadme ühendamist teleriga saate kasutada kuvapeegeldust
mobiilsideseadme kuva ja heli nautimiseks ning mobiilsideseadmes esitatavate video-, heli- või fotofailide
esitamiseks teleris traadita side kaudu.
●●
Saate nautida teleri kuva ja heli oma mobiilsideseadmes.
●●
Saate kuulata mobiilsideseadmes ainult teleri heli.
"" Uue seadme saate lisada mobiiltelefoni rakenduse SmartThings kaudu. Täpsemat teavet vaadake rakenduse SmartThings
kasutusjuhendist.
"" Olenevalt teleri mudelist või mobiilsideseadmest ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Toetatud funktsioonid võivad erineda olenevalt rakenduse SmartThings versioonist.
"" Kui telerit ei leita, lülitage mõlemad välja ja sisse ning proovige uuesti.
"" Mitme teleri korral määrake jaotises
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Seadme nimi igale telerile erinev
nimi, et valimine oleks lihtsam.
Mobiilsideseadme haldamine
Seaded
●●
Üldine
Väline seadmehaldur
Seadmeühenduste haldur Proovige
Juurdepääsu teavitus
Saate määrata, kas kuvada märguandeid, kui mobiilsideseade püüab teleriga ühendust luua.
●●
Seadmeloend
Saate vaadata või muuta telerisse registreeritud mobiilseadmete loendit või eemaldada selle.
- 34 -
Teleriga ühendatud välisseadmete vahel lülitamine
Saate lülitada telesaadete ja välisseadmete sisu vahel.
Sisendsignaali muutmine
Allikas
Kui valite kuval Allikas ühendatud välisseadme, kuvatakse valitud seadme väljund teleri ekraanil.
Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE.
"" Universaalset kaugjuhtimispulti toetava seadme (Blu-ray-mängija, mängukonsool jne) juhtimiseks teleri
kaugjuhtimispuldiga ühendage seade teleri HDMI-pesaga ja seejärel lülitage seade sisse. Võimaldab valida automaatselt
seadme väljundi või konfigureerida seadme jaoks automaatselt universaalse kaugjuhtimise. Seadme automaatseks
konfigureerimiseks universaalse kaugjuhtimispuldi jaoks suunake teleri kaugjuhtimispult seadme poole.
"" Kui USB-seade ühendatakse USB-pordiga, kuvatakse hüpikteade, mis võimaldab hõlpsalt seadmes olevale meediumisisule
lülituda.
"" Olenevalt seadmest ja geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Välisseadme nime ja ikooni muutmine
Allikas
Saate muuta ühendatud välisseadme pesa nime või lisada selle avakuvale.
Universaalpu…
Muuda
Teave
Lisa avalehele
Allikad
Allikas
"" Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
- 35 -
1.
Tõstke ühendatud välisseade esile.
2.
Vajutage ülesnoolt. Seejärel on saadaval järgmised funktsioonid.
""
Saadaolevad funktsioonid võivad olenevalt pordi tüübist erineda.
1 Universaalpuldi seadistus
Saate juhtida teleriga ühendatud välisseadmeid kaugjuhtimispulti kasutades. Välisseadmete juhtimiseks
registreerige need, järgides ekraanil kuvatavaid suuniseid.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Lisateavet vaadake jaotisest „Välisseadmete juhtimine Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga – universaalse
kaugjuhtimisfunktsiooni kasutamine“.
2 Muuda
Saate sisendpesad ümber nimetada ja seadme ikoone muuta.
3 Teave
Saate vaadata üksikasjalikku teavet teleriga ühendatud välisseadmete kohta.
4 Lisa avalehele
Kiireks ümberlülitamiseks saate lisada välisseadme pesa avakuvale.
Lisafunktsioonide kasutamine
Kuval Allikas saate kasutada järgmisi funktsioone.
●●
Ühendamisjuhend: Seadmeühenduste suunised.
●●
Universaalpuldi seadistus: võimaldab registreerida välisseadmed seadmega Samsungi nutika
kaugjuhtimispuld ja juhtida neid kaugjuhtimispuldiga.
""
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
""
Lisateavet vaadake jaotisest „Välisseadmete juhtimine Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga – universaalse
kaugjuhtimisfunktsiooni kasutamine“.
- 36 -
Märkused ühendamise kohta
Välisseadme ühendamisel pidage meeles järgmist.
"" Pesade arv ning nimetused ja asukohad võivad olenevalt mudelist erineda.
"" Välisseadme ühendamisel teleriga vaadake selle kasutusjuhendit. Välisseadme pesade arv ning nimetused ja asukohad
võivad olenevalt tootjast erineda.
Märkused HDMI-ühenduse kohta
●●
Soovitatav on kasutada järgmist tüüpi HDMI-kaableid:
––
kiire HDMI-kaabel;
––
kiire HDMI-kaabel koos Ethernetiga.
●●
Kasutage HDMI-kaablit, mille paksus ei ületa 17 mm (0,66 tolli).
●●
Sertifitseerimata HDMI-kaabli kasutamise tagajärjeks võib olla tühi ekraan või ühendustõrge.
●●
Mõned HDMI-kaablid ja seadmed ei pruugi ühilduda teleriga erinevate HDMI spetsifikatsioonide tõttu.
●●
See teler ei toeta HDMI Etherneti-kanalit. Ethernet on IEEE standarditud koaksiaalkaablitest koosnev
kohtvõrk (LAN).
●●
Ultrakõrglahutusega sisu parima vaatamiskvaliteedi tagamiseks kasutage kaablit, mis on lühem kui 3 meetrit.
●●
Paljude arvutite graafikaadapteritel on HDMI-pesade asemel DVI-pesad. Kui arvuti ei toeta HDMIvideoväljundit, ühendage see HDMI-DVI-kaabli kaudu.
●●
Kui One Connecti toega mudelite puhul ühendatakse teler HDMI kaudu mõne välisseadmega, nagu DVD-/
BD-mängija või digiboks, aktiveerub automaatselt suure jõudlusega sünkroonimisrežiim. Suure jõudlusega
sünkroonimisrežiimis jätkab teler HDMI-kaabli kaudu välisseadmete tuvastamist ja nendega ühenduse
loomist. Selle funktsiooni saab inaktiveerida, eemaldades ühendatud seadme HDMI-kaabli.
- 37 -
Märkused heliseadmete ühendamise kohta
●●
Parema helikvaliteedi saavutamiseks on mõistlik kasutada AV-vastuvõtjat.
●●
Kui ühendate välise heliseadme optilise kaabli abil, lülitub suvandi Heliväljund seade automaatselt
ühendatud seadmele. Selleks peate siiski välise heliseadme enne optilise kaabli ühendamist sisse lülitama.
Suvandi Heliväljund seade käsitsi muutmiseks on järgmised võimalused.
––
Ühendatud seadme vahetamiseks kasutage kuva Kiirseaded.
Valige nupuga Valige suvand Heliväljund/optiline menüüs Heliväljund. (
Seaded
ülesnool
Heliväljund).
––
Ühendatud seadme vahetamiseks kasutage kuva Seaded.
Valige menüüst Heliväljund suvand Heliväljund/optiline. (
Seaded
Heli
Heliväljund).
●●
Ühendatud heliseadmest selle kasutamise ajal kostuv ebaharilik müra võib osutada heliseadme probleemile.
Sellisel juhul paluge abi heliseadme tootjalt.
●●
Digitaalheli on saadaval ainult 5.1 kanaliga edastuste puhul.
- 38 -
Märkused arvutite ühendamise kohta
●●
Teavet teleri toetatud eraldusvõimete kohta vaadake jaotisest „Lugege enne arvuti ühendamist (toetatud
eraldusvõimed)“.
●●
Kui failide jagamine on aktiveeritud, võib esineda lubamatut juurdepääsu. Kui teil pole vaja andmetele juurde
pääseda, keelake failide jagamine.
●●
Kui soovite ühendada arvuti ja teleri juhtmevabalt, peavad mõlemad olema ühendatud samasse võrku.
●●
Sisu jagamisel teiste võrgus olevate seadmetega, nt IP-talletussüsteemis olevatega, ei pruugi jagamine
olenevalt võrgu konfiguratsioonist, kvaliteedist või funktsioonidest, näiteks kui võrgul on NAS-seade
(võrgumälu), toetatud olla.
Märkused mobiilsideseadmete ühendamise kohta
●●
Funktsiooni Smart View kasutamiseks peab mobiilsideseade toetama jagamise funktsiooni, nagu Ekraani
peegeldamine või Smart View. Vaadake mobiilsideseadme kasutusjuhendit, et kontrollida, kas teie
mobiilsideseade toetab jagamisfunktsiooni.
●●
Funktsiooni Otsene Wi-Fi kasutamiseks peab mobiilsideseade toetama funktsiooni Otsene Wi-Fi. Vaadake
mobiilsideseadme kasutusjuhendit, et kontrollida, kas teie mobiilsideseade toetab funktsiooni Otsene Wi-Fi.
●●
Mobiilsideseade ja Smart TV peavad olema üksteisega samas võrgus ühendatud.
●●
Video või heli esitamisel võib olenevalt võrgutingimustest tekkida katkestusi.
●●
Sisu jagamisel teiste võrgus olevate seadmetega, nt IP-talletussüsteemis olevatega, ei pruugi jagamine
olenevalt võrgu konfiguratsioonist, kvaliteedist või funktsioonidest, näiteks kui võrgul on NAS-seade
(võrgumälu), toetatud olla.
- 39 -
Kaugjuhtimispult ja välisseadmed
Saate juhtida teleri toiminguid Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga. Saate kasutamise hõlbustamiseks siduda
välisseadmeid, nagu klaviatuur.
Teave Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kohta (QLED-teler)
Sellest jaotisest saate teavet QLED-teleriga kaasas oleva Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppude kohta.
- 40 -
Nupp
Kirjeldus
Käivitatakse funktsioon Hääle abil suhtlemine. Vajutage nuppu, öelge häälkäsklus ja
seejärel vabastage nupp, et käivitada Hääle abil suhtlemine.
(Hääle abil suhtlemine)
Nupu vajutamisel kuvatakse ekraani alaosas menüü Enter Voice Command Guide.
"" Häälsuhtluse puhul toetatud keeled ja funktsioonid võivad olenevalt geograafilisest
piirkonnast erineda.
Iga kord, kui seda nuppu vajutate, kuvatakse kordamööda värvinuppudega aken ja
virtuaalne numbriklahvistik.
●● Kasutage värvinuppe juurdepääsuks kasutatava funktsiooni lisasuvanditele.
(nupp Värv / Number)
●● Vajutage numbriklahvistiku ekraanil kuvamiseks. Kasutage numbriklahvistikku
numbrite sisestamiseks. Valige numbrid ja seejärel valige Valmis, et sisestada
numbriline väärtus. Kasutage seda kanali vahetamiseks, PIN-koodi või sihtnumbri
sisestamiseks jne.
"" Kui seda nuppu vajutatakse kauem kui 1 sekund teletekstiteenust toetava kanali puhul,
kuvatakse teleriekraanil menüü TTX. Lisateavet vaadake jaotisest „Teletekstifunktsioon“.
"" Kui koos numbriribaga kuvatakse ekraanil värvinupp, valige see ja siis valige värv,
kasutades noolenuppe (üles/alla/vasakule/paremale). Kasutage seda juurdepääsuks
kasutatava funktsiooni lisasuvanditele.
Režiimi Ambient mode valimiseks vajutage nuppu telerižiimis.
Kui vajutate nuppu, mil teler on välja lülitatud, lülitub teler sisse režiimis Ambient mode.
(Ambient mode)
"" Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avatakse menüükuva Otsetee.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Noolenupustik (üles/
alla/vasakule/paremale)
Vali
Nihutab fookust.
Saate fokuseeritud üksuse valida või käivitada. Nupu vajutamisel sisu vaatamise ajal
kuvatakse üksikasjalik saateteave.
- 41 -
Nupp
(Naase)
Kirjeldus
Vajutage seda nuppu eelmisse menüüsse naasmiseks. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi
vältel peatatakse töötav funktsioon. Nupu vajutamisel mõne saate vaatamise ajal kuvatakse
eelmine kanal.
(Smart Hub)
Vajutage seda nuppu jaotisesse Esimene ekraan naasmiseks.
(Esita/peata)
selle nupu vajutamisel kuvatakse taasesituse juhtnupud. Neid juhtnuppe kasutades saate
juhtida esitatavat meediumisisu.
VOL (Helitugevus)
CH (Kanal)
Suunake Samsungi nutika kaugjuhtimispuld teleri kaugjuhtimisanduri poole ja seejärel
liigutage nuppu üles või alla, et teleri helitugevust muuta. Heli vaigistamiseks vajutage
nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel kuvatakse menüü Hõlbustuse otseteed.
Liigutage seda nuppu üles või alla kanali vahetamiseks. Kuva Telekava avamiseks vajutage
nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avaneb kuva Kanaliloend.
Kanali kiiresti vahetamiseks vajutage seda nuppu pikalt üles või alla.
"" Kasutage Samsungi nutikat kaugjuhtimispuldti telerist kuni 6 m kaugusel. Kasutuskaugus võib olenevalt traadita side
keskkonna tingimustest erineda.
"" Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist erineda.
"" Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kasutamiseks ühilduva välisseadme juhtimiseks, mis ei toeta funktsiooni HDMICEC (Anynet+), peate konfigureerima seadme jaoks universaalse kaugjuhtimispuldi. Lisateavet vaadake jaotisest
„Välisseadmete juhtimine Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga – universaalse kaugjuhtimisfunktsiooni kasutamine“.
"" Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kasutamiseks ühilduva välisseadme juhtimiseks, mis toetab funktsiooni HDMI-CEC
(Anynet+), ühendage seade HDMI-kaabli abil teleri HDMI-pesaga. Lisateavet vaadake jaotisest „Funktsiooni Anynet+
(HDMI-CEC) kasutamine“.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- 42 -
Teave Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kohta (UHD-teler)
Sellest jaotisest saate teavet UHD-teleriga kaasas oleva Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppude kohta.
- 43 -
Nupp
Kirjeldus
Käivitatakse funktsioon Hääle abil suhtlemine. Vajutage nuppu, öelge häälkäsklus ja
seejärel vabastage nupp, et käivitada Hääle abil suhtlemine.
(Hääle abil suhtlemine)
Nupu vajutamisel kuvatakse ekraani alaosas menüü Enter Voice Command Guide.
"" Häälsuhtluse puhul toetatud keeled ja funktsioonid võivad olenevalt geograafilisest
piirkonnast erineda.
Nupu vajutamisel ilmub ekraanile virtuaalne numbriklahvistik, et saaksite sellega
numbrilisi väärtusi sisestada.
(nupp Number)
Valige numbrid ja seejärel valige Valmis, et sisestada numbriline väärtus. Kasutage seda
kanali vahetamiseks, PIN-koodi või sihtnumbri sisestamiseks jne.
"" Kui seda nuppu vajutatakse kauem kui 1 sekund teletekstiteenust toetava kanali puhul,
kuvatakse teleriekraanil menüü TTX. Lisateavet vaadake jaotisest „Teletekstifunktsioon“.
(nupp Värv)
Noolenupustik (üles/
alla/vasakule/paremale)
Vali
Selle vajutamisel kuvatakse ekraanil värvinupud. Kasutage neid värvinuppe, et pääseda
juurde kasutatavast funktsioonist olenevatele lisasuvanditele.
Nihutab fookust.
Saate fokuseeritud üksuse valida või käivitada. Nupu vajutamisel sisu vaatamise ajal
kuvatakse üksikasjalik saateteave.
- 44 -
Nupp
(Naase)
Kirjeldus
Vajutage seda nuppu eelmisse menüüsse naasmiseks. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi
vältel peatatakse töötav funktsioon. Nupu vajutamisel mõne saate vaatamise ajal kuvatakse
eelmine kanal.
(Smart Hub)
Vajutage seda nuppu jaotisesse Esimene ekraan naasmiseks.
(Esita/peata)
selle nupu vajutamisel kuvatakse taasesituse juhtnupud. Neid juhtnuppe kasutades saate
juhtida esitatavat meediumisisu.
VOL (Helitugevus)
CH (Kanal)
Liigutage seda nuppu üles või alla helitugevuse reguleerimiseks. Heli vaigistamiseks
vajutage nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel kuvatakse menüü Hõlbustuse
otseteed.
Liigutage seda nuppu üles või alla kanali vahetamiseks. Kuva Telekava avamiseks vajutage
nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avaneb kuva Kanaliloend.
Kanali kiiresti vahetamiseks vajutage seda nuppu pikalt üles või alla.
"" Kasutage Samsungi nutikat kaugjuhtimispuldti telerist kuni 6 m kaugusel. Kasutuskaugus võib olenevalt traadita side
keskkonna tingimustest erineda.
"" Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist erineda.
"" Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kasutamiseks ühilduva välisseadme juhtimiseks, mis ei toeta funktsiooni HDMICEC (Anynet+), peate konfigureerima seadme jaoks universaalse kaugjuhtimispuldi. Lisateavet vaadake jaotisest
„Välisseadmete juhtimine Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga – universaalse kaugjuhtimisfunktsiooni kasutamine“.
"" Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kasutamiseks ühilduva välisseadme juhtimiseks, mis toetab funktsiooni HDMI-CEC
(Anynet+), ühendage seade HDMI-kaabli abil teleri HDMI-pesaga. Lisateavet vaadake jaotisest „Funktsiooni Anynet+
(HDMI-CEC) kasutamine“.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- 45 -
Teave Samsungi nutika kaugjuhtimispuld (THE FRAME)’i kohta
Sellest jaotisest saate teavet teleriga THE FRAME kaasas oleva puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppude
kohta.
- 46 -
Nupp
Kirjeldus
Vajutage teleri vaatamisel režiimi Kunst lülitamiseks. Vajutage režiimis Kunst, et telerit
vaadata.
(POWER)
Teleri lõplikuks väljalülitamiseks vajutage seda nuppu pikalt.
"" Pärast teleri välja- ja sisselülitumist kuvatakse viimati kasutatud režiim.
Käivitatakse funktsioon Hääle abil suhtlemine. Vajutage nuppu, öelge häälkäsklus ja
seejärel vabastage nupp, et käivitada Hääle abil suhtlemine.
(Hääle abil suhtlemine)
Nupu vajutamisel kuvatakse ekraani alaosas menüü Enter Voice Command Guide.
"" Häälsuhtluse puhul toetatud keeled ja funktsioonid võivad olenevalt geograafilisest
piirkonnast erineda.
Nupu vajutamisel ilmub ekraanile virtuaalne numbriklahvistik, et saaksite sellega
numbrilisi väärtusi sisestada.
(nupp Number)
Valige numbrid ja seejärel valige Valmis, et sisestada numbriline väärtus. Kasutage seda
kanali vahetamiseks, PIN-koodi või sihtnumbri sisestamiseks jne.
"" Kui seda nuppu vajutatakse kauem kui 1 sekund teletekstiteenust toetava kanali puhul,
kuvatakse teleriekraanil menüü TTX. Lisateavet vaadake jaotisest „Teletekstifunktsioon“.
(nupp Värv)
Noolenupustik (üles/
alla/vasakule/paremale)
Vali
Selle vajutamisel kuvatakse ekraanil värvinupud. Kasutage neid värvinuppe, et pääseda
juurde kasutatavast funktsioonist olenevatele lisasuvanditele.
"" Vajutage nuppu, et määrata kohe Värv ja heledus, nautides samal ajal režiimi Kunst.
Nihutab fookust.
Saate fokuseeritud üksuse valida või käivitada. Nupu vajutamisel sisu vaatamise ajal
kuvatakse üksikasjalik saateteave.
- 47 -
Nupp
(Naase)
Kirjeldus
Vajutage seda nuppu eelmisse menüüsse naasmiseks. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi
vältel peatatakse töötav funktsioon. Nupu vajutamisel mõne saate vaatamise ajal kuvatakse
eelmine kanal.
(Smart Hub)
Vajutage seda nuppu jaotisesse Esimene ekraan naasmiseks.
(Esita/peata)
selle nupu vajutamisel kuvatakse taasesituse juhtnupud. Neid juhtnuppe kasutades saate
juhtida esitatavat meediumisisu.
VOL (Helitugevus)
CH (Kanal)
Liigutage seda nuppu üles või alla helitugevuse reguleerimiseks. Heli vaigistamiseks
vajutage nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel kuvatakse menüü Hõlbustuse
otseteed.
Liigutage seda nuppu üles või alla kanali vahetamiseks. Kuva Telekava avamiseks vajutage
nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avaneb kuva Kanaliloend.
Kanali kiiresti vahetamiseks vajutage seda nuppu pikalt üles või alla.
"" Kasutage Samsungi nutikat kaugjuhtimispuldti telerist kuni 6 m kaugusel. Kasutuskaugus võib olenevalt traadita side
keskkonna tingimustest erineda.
"" Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist erineda.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti toetada.
"" Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kasutamiseks ühilduva välisseadme juhtimiseks, mis ei toeta funktsiooni HDMICEC (Anynet+), peate konfigureerima seadme jaoks universaalse kaugjuhtimispuldi. Lisateavet vaadake jaotisest
„Välisseadmete juhtimine Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga – universaalse kaugjuhtimisfunktsiooni kasutamine“.
"" Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kasutamiseks ühilduva välisseadme juhtimiseks, mis toetab funktsiooni HDMI-CEC
(Anynet+), ühendage seade HDMI-kaabli abil teleri HDMI-pesaga. Lisateavet vaadake jaotisest „Funktsiooni Anynet+
(HDMI-CEC) kasutamine“.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- 48 -
Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi ühendamine teleriga
Teleri juhtimiseks saate ühendada selle Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga.
Teleri esmakordsel sisselülitamisel seotakse Samsungi nutikas kaugjuhtimispult automaatselt teleriga.
Kui Samsungi nutikas kaugjuhtimispult ei loo teleriga automaatselt ühendust, siis suunake see teleri
kaugjuhtimisanduri poole ning seejärel vajutage korraga pikalt nuppe
ja
, hoides neid vähemalt 3 sekundit
all.
"" Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist erineda.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti toetada.
- 49 -
Välisseadmete juhtimine Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga
– universaalse kaugjuhtimisfunktsiooni kasutamine
Saate juhtida telerit ja ühendatud välisseadmeid Samsungi nutika kaugjuhtimispuldga.
Allikas
Universaalpuldi seadistus
Saate juhtida teleriga ühendatud välisseadmeid kaugjuhtimispulti kasutades. Välisseadmete juhtimiseks
registreerige need, järgides ekraanil kuvatavaid suuniseid.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Samsungi välisseadmeid saate juhtida teleri kaugjuhtimispuldiga ka funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) kaudu ilma
täiendava seadistamiseta.
"" Mõni teleriga ühendatud välisseade ei pruugi universaalset kaugjuhtimisfunktsiooni toetada.
"" Ärge pange välisseadme ette takistusi. Vastasel juhul ei pruugita kaugjuhtimispuldi signaale korralikult edastada.
"" Teler jätab meelde nii välisseadme kui ka selle ühenduspordi (HDMI 1, HDMI 2 jne).
"" Kui teil on One Connectiga mudelite puhul probleeme puldi Universaalpuldi seadistus abil välisseadmete juhtimisega,
proovige muuta One Connecti ja välisseadmete asendit.
- 50 -
Funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) kasutamine
Saate juhtida Anynet+ (HDMI-CEC) kaudu ühendatud välisseadet kaugjuhtimispuldiga.
Saate juhtida teleri kaugjuhtimispuldiga HDMI-kaabli kaudu ühendatud välisseadmeid mis toetavad funktsiooni
Anynet+ (HDMI-CEC). Pidage meeles, et saate seadistada funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) ja kasutada seda ainult
kaugjuhtimispuldiga.
Välisseadme ühendamine ja selle menüüde kasutamine Anynet+ kaudu
Seaded
Üldine
Väline seadmehaldur
Anynet+ (HDMI-CEC) Proovige
1.
Valige suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) seadeks Sees.
2.
Ühendage teleriga HDMI-CEC-ga ühilduv seade.
3.
Lülitage ühendatud välisseade sisse. Seade ühendatakse automaatselt teleriga. Kui ühendus on loodud,
pääsete ühendatud seadme menüüle teleri kaugjuhtimispuldiga teleriekraanil juurde ja saate seadet puldiga
juhtida.
"" Ühendamise lõpetamiseks võib kuluda kuni 2 minutit.
Lugege enne Anynet+ (HDMI-CEC) seadme ühendamist
"" Funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) toetavad seadmed peavad olema teleriga ühendatud HDMI-kaabli kaudu. Pidage meeles,
et mõni HDMI-kaabel ei pruugi funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) toetada.
"" Saate konfigureerida teleri universaalse kaugjuhtimisfunktsiooni nii, et selle kaudu saab juhtida muu tootja
kaabelvastuvõtjaid, Blu-ray-mängijaid ja kodukinosüsteeme, mis ei toeta HDMI-CEC-d. Lisateavet vaadake jaotisest
„Välisseadmete juhtimine Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga – universaalse kaugjuhtimisfunktsiooni kasutamine“.
"" Funktsiooni Anynet+ ei saa kasutada nende välisseadmete juhtimiseks, mis HDMI-CEC-d ei toeta.
"" Teatud asjaoludel ei pruugi teleri kaugjuhtimispult toimida. Sellisel juhul seadistage seade uuesti Anynet+ (HDMI-CEC)
toega seadmena.
- 51 -
"" Anynet+ (HDMI-CEC) toimib ainult funktsiooni HDMI-CEC toetavate välisseadmete puhul ja üksnes siis, kui need seadmed
on kas ooterežiimis või sisse lülitatud.
"" Anynet+ (HDMI-CEC) saab juhtida kuni 12 ühilduvat välisseadet (kuni kolme sama tüüpi seadet), v.a kodukinosüsteemid.
Anynet+ (HDMI-CEC) saab juhtida ainult üht kodukinosüsteemi.
"" 5.1 kanaliga heli kuulamiseks välisseadmest ühendage seade HDMI-kaabli kaudu teleriga ja 5.1 kanaliga kodukinosüsteem
otse välisseadme digitaalse heliväljundi pesaga.
"" Kui välisseade on seadistatud nii Anynet+ kui ka universaalse kaugjuhtimise jaoks, saab seadet juhtida ainult universaalse
kaugjuhtimispuldiga.
Teleri juhtimine klaviatuuri või hiirega
Klaviatuuri või hiire ühendamine hõlbustab teleri juhtimist.
Seaded
Üldine
Väline seadmehaldur
Sisendseadme haldur Proovige
Saate ühendada klaviatuuri või hiire, et hõlbustada teleri juhtimist.
USB-klaviatuuri või -hiire ühendamine
Ühendage klaviatuuri või hiire kaabel USB-pessa.
"" Hiire ühendamisel on see saadaval ainult rakenduses Internet.
Bluetooth-klaviatuuri või -hiire ühendamine
Seaded
seadmeloend
Üldine
Väline seadmehaldur
Sisendseadme haldur
Bluetoothi
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Kui klaviatuuri ei tuvastata, pange see teleri lähedale ja seejärel valige suvand Värskenda. Teler otsib uuesti saadaolevaid
seadmeid.
"" Hiire ühendamisel on see saadaval ainult rakenduses Internet.
- 52 -
Klaviatuuri ja hiire kasutamine
Nupp
Kirjeldus
Suunanupud
Fookuse nihutamine
Windowsi klahv
Kuvab teleri seaded
Sisestusklahv
Fokuseeritud üksuse valimine või käivitamine
Klahv ESC
Naaseb eelmisele ekraanile
Klahv F1 / F2 / F3 / F4
Värvinupud –
Klahv F5
Kuvab lehe Esimene ekraan
Klahv F6
Kuvab ekraani Allikas
Klahv F7
Kuvab jaotise Kanaliloend
Klahv F8
Heli vaigistamine
Klahv F9 / F10
Helitugevuse reguleerimine
Klahv F11 / F12
Kanali vahetamine
Lehekülg üles / lehekülg
alla
Kerib rakenduses Internet kuvatavat veebilehte.
Vasakklõps
Saadaval ainult rakenduses Internet. Saate klõpsata menüül või lingil funktsiooni
käivitamiseks samamoodi nagu arvutis.
/
/
/
Saadaval ainult rakenduses Internet. Saate kasutada järgmisi funktsioone.
Paremklõps
"" Menüüs kuvatavad suvandid võivad olenevalt valitud üksusest erineda.
●● Ava
●● Ava link uuel vahekaardil
●● Lubage kerimisrežiim
"" Põhitoimingud võivad mõne rakenduse puhul erineda.
- 53 -
Sisendseadmete seadistamine
Klaviatuuri seadistamine
Seaded
Üldine
Väline seadmehaldur
Sisendseadme haldur
Klaviatuuri seaded
Sisendseadme haldur
Hiire seaded
Saate klaviatuuri seadistada järgmiste funktsioonidega.
●●
Klaviatuuri keel
●●
Klaviatuuri tüüp
Hiire seadistamine
Seaded
Üldine
Väline seadmehaldur
Saate hiire seadistada järgmiste funktsioonidega.
●●
Põhinupp
●●
Kursori kiirus
- 54 -
Teksti sisestamine ekraanil kuvatava virtuaalse klaviatuuriga
Saate kasutada teleris teksti sisestamiseks virtuaalset klaviatuuri.
Soovitatav tekst
Valikud
Ennusta järgmine märk
"" Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
1 Soovitatav tekst
Otsitava sõna sisestamisel kuvatakse teile seotud soovitused, mille seast saate valiku teha.
- 55 -
2 Valikud
Valige virtuaalse klaviatuuri kuval suvand
. Saadaval on järgmised suvandid.
"" Saadaolevad suvandid võivad olenevalt kasutatavast funktsioonist erineda.
●●
Soovitatav tekst
●●
Lähtesta soovitatud tekstandmed
●●
Ennusta järgmine märk (kui kasutate suunanuppe)
●●
Keel
3 Ennusta järgmine märk
Iga kord kui sisestate virtuaalse klaviatuuriga mõne tähemärgi, kuvatakse järgmised ennustatud tähemärgid, mille
hulgast saate kaugjuhtimispuldi noolenuppudega valiku teha.
Teksti sisestamine kaugjuhtimispuldi mikrofoni ja ekraanil kuvatava
virtuaalse klaviatuuri abil
Kui ekraanil kuvatakse virtuaalne klaviatuur, vajutage pikalt Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppu
, rääkige
Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi mikrofoni ja seejärel vabastage nupp. Teie sõnad kuvatakse ekraanil tekstina.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- 56 -
SMART-funktsioonid
Teenusega Smart Hub saate nautida mitmesuguseid rakendusi.
Smart Hub
Saate vaadata Smart Hubi põhifunktsioonide kirjeldusi.
Smart Hubi kaudu saate kasutada Interneti-otsingu funktsiooni, installida ja kasutada mitmesuguseid rakendusi,
vaadata välistele mäluseadmetele salvestatud fotosid ning videoid või kuulata seal olevat muusikat ja kasutada
muidki funktsioone.
"" Mõni Smart Hubi teenus on tasuline.
"" Smart Hubi kasutamiseks peab teler olema Internetiga ühendatud.
"" Kõiki Smart Hubi funktsioone ei pruugita olenevalt teenuseosutajast, keelest või geograafilisest piirkonnast toetada.
"" Smart Hubi teenuse katkestuste põhjuseks võivad olla häired teie Interneti-teenuses.
"" Smart Hubi kasutamiseks peate nõustuma Smart Hubi teenuselepingu ning isikuandmete kogumise ja kasutamisega. Ilma
nõusolekuta ei ole teil võimalik täiendavaid funktsioone ja teenuseid kasutada. Saate vaadata kogu dokumendi Tingimused
ja poliitika teksti, valides suvandid
Seaded
Tugi
Tingimused ja poliitika. Proovige
"" Kui soovite Smart Hubi teenuse kasutamise lõpetada, võite lepingu tühistada. Smart Hubi teenuselepingu tühistamiseks,
kuigi see on nõutav, valige suvandid Smart Hubi lähtestamine (
lähtestamine).
- 57 -
Seaded
Tugi
Enesetest
Smart Hubi
Lehe Esimene ekraan kuvamine
Vajutage nuppu
.
Allikad
TV
HDMI 1
HDMI 2
USB 1
USB 2
Ühendamis…
Universaalpu…
Allikas
"" Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
Lehel Esimene ekraan saate hõlpsalt käivitada viimati või sageli kasutatud rakendusi. Rakendusi on võimalik kuval
ka teisaldada või sealt kustutada.
1
Teavitus
Saate vaadata kõigi teie teleris toimuvate sündmuste märguannete loendit. Märguanne ilmub ekraanile, kui
ajastatud saate eetriaeg on käes või registreeritud seadmes toimub mõni sündmus.
Kui tõstate esile suvandi Teavitus ja siis vajutate nuppu Valige, ilmub paremale teavitusaken ning saadaval on
järgmised funktsioonid.
Kustuta kõik
●●
saate kõik oma märguanded kustutada.
Seaded
●●
––
saate valida teenuseid, mille kohta soovite märguandeid saada.
––
Kui valite suvandi Lubage heli, kuvatakse teavitusi koos teavitusheliga.
- 58 -
2
Seaded
Fookuse nihutamisel ikoonile
kuvatakse menüü ülaosa kohal kiirseadete ikoonide loend. Ikoonidel klõpsates
saate seadistada kiiresti sageli kasutatavaid funktsioone.
●●
Pildirežiim
Saate valida pildirežiimi parima vaatamiselamuse tagamiseks. Pildirežiimi muutmiseks vajutage nuppu Valige.
Täpsemaks reguleerimiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand Pildiseadistus.
●●
Helirežiim
Saate valida soovitud helirežiimi kuulamiselamuse optimeerimiseks. Helirežiimi muutmiseks vajutage nuppu
Valige. Täpsemaks reguleerimiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand Ekvalaiseri seadistus.
●●
Heliväljund
Saate valida, milliseid kõlareid kasutab teler heliväljundiks. Heliväljundi muutmiseks vajutage nuppu Valige.
Bluetooth-kõlari ühendamiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand Kõlarite loend.
""
●●
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Bluetooth-kõlari ühendamist toetada.
Mängurežiim
Saate lubada mängurežiimi, et optimeerida teleri seadeid videomängude mängimiseks mängukonsooliga,
nagu PlayStation™ või Xbox™. Funktsiooni Mängurežiim sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu Valige.
Üksikasjalike suvandite määramiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand Ava mängurežiimi seaded.
●●
Heli keel
Saate muuta soovitud helikeelt. Täpsemaks reguleerimiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand Mine
helivalikutesse.
●●
Subtiitrid
Saate vaadata telesaateid koos subtiitritega. Funktsiooni Subtiitrid aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks
vajutage nuppu Valige. Menüü Hõlbustuse otseteed avamiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand
Hõlbustuse otseteed.
●●
PIP
Ühendatud välisseadme kasutamise ajal saab vaadata teleedastust väikses pilt pildis (PIP) aknas. Täpsemaks
reguleerimiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand PIP-koodi seadistus.
""
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- 59 -
●●
Unetaimer
Saate teleri määratud ajaperioodi järel automaatselt välja lülitada.
Unetaimeri seadistamiseks kuni 180 minutile vajutage nuppu Valige. Väljalülitustaimeri täpsemaks
seadistamiseks vajutage ülesnoolt ja seejärel valige suvand Väljalülitustaimeri seadistamine.
""
●●
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Võrk
Saate vaadata võrgu ja Interneti olekut. Vajutage ülesnoolt ja valige suvand Võrgu olek või Võrguseaded.
"" Nupu
Seaded vajutamisel kuvatakse kõik saadaolevad seadete menüüd.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
3
Allikas
Saate valida teleriga ühendatud välisseadme.
"" Lisateavet vaadake jaotisest „Teleriga ühendatud välisseadmete vahel lülitamine“.
4
Otsi
Saate otsida kanaleid, saateid, filmipealkirju ja rakendusi Smart Hubist.
"" Selle funktsiooni kasutamiseks peab teler olema Internetiga ühendatud.
5
APPS
Saate nautida hulgaliselt sisu, sh uudised, spordisündmused, ilmateave ja mängud, installides telerisse vastavad
rakendused.
"" Selle funktsiooni kasutamiseks peab teler olema Internetiga ühendatud.
"" Lisateavet vaadake jaotisest „Rakenduste kasutamine“.
- 60 -
6
Ambient mode
Režiimis Ambient mode saate vaadata kauneid kuvasid, mitmesugust visuaalset teavet ja teavitusi.
Režiimi Ambient mode avamiseks vajutage nuppu
väljalülitamiseks vajutage nuppu
Kui vajutate nuppu
. Telerirežiimi naasmiseks vajutage nuppu
. Teleri
.
ajal, mil teler on välja lülitatud, lülitub teler sisse režiimis Ambient mode.
"" Kui kasutate mõnda muud kaugjuhtimispulti kui Samsungi nutika kaugjuhtimispuld, võib režiimi Ambient mode lülitumisel
olla piiranguid.
"" Kuna see funktsioon on QLED-teleri kohane, ei pruugita seda olenevalt mudelist toetada.
"" Lisateavet funktsiooni Ambient mode kohta vaadake jaotisest „Režiimi Ambient mode kasutamine“.
7
Universaalne juhend
Universaalne juhend on rakendus, mis võimaldab otsida ja nautida ühes kohas erinevat sisu, nagu telesaated, sarjad
ja filmid. Universaalne juhend suudab soovitada teie eelistuste põhjal sisu ja teavitab uutest draamasarjadest.
"" Lisateavet funktsiooni Universaalne juhend kohta vaadake jaotisest „Rakenduse Universaalne juhend kasutamine“.
"" Olenevalt teenusepakkujast võivad pildid paista hägustena.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Kunst
Kui te telerit parasjagu ei vaata või see on välja lülitatud, saate kasutada režiimi Kunst funktsiooni, et redigeerida
pildisisu, näiteks joonistusi või fotosid, või sisu kuvada.
"" Seda funktsiooni toetatakse ainult mudeli THE FRAME puhul.
"" Lisateavet vaadake kaasasolevast kasutusjuhendist.
- 61 -
Liiguta
Eemalda
"" Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
8 Üksuse teisaldamine lehel Esimene ekraan
Nihutage fookus teisaldatavale rakendusele, vajutage kaugjuhtimispuldil allanoolt ja valige suvand Liiguta.
Liigutage rakendus soovitud kohta, vajutades vasak- või paremnoolt, ja seejärel vajutage nuppu Valige. Valitud
rakendus teisaldatakse avakuval.
9 Üksuse eemaldamine lehelt Esimene ekraan
Nihutage fookus kustutatavale rakendusele, vajutage kaugjuhtimispuldil allanoolt ja valige suvand Eemalda. Valitud
rakendus kustutatakse.
"" Saate lisada sageli kasutatavad rakendused lehele Esimene ekraan, kasutades suvandit APPS. Lemmikrakenduste
lisamiseks lehele Esimene ekraan vaadake jaotist „Ostetud või installitud rakenduste haldamine“.
- 62 -
Smart Hubi automaatne käivitamine
Seaded
Üldine
SMART-funktsioonid
Smart Hubi automaatkäivitus Proovige
Kui valite suvandi Smart Hubi automaatkäivitus seadeks Sees, avatakse teleri sisselülitamisel automaatselt
avakuva. Saate selle funktsiooni ka sisse või välja lülitada, kasutades nuppu Valige.
Viimati kasutatud rakenduse automaatne käivitamine
Seaded
Üldine
SMART-funktsioonid
Käivita automaatselt viimane rakendus
Proovige
Kui funktsiooni Käivita automaatselt viimane rakendus seadeks on valitud Sees, käivitatakse teleri sisselülitamisel
automaatselt viimati kasutatud rakendus. Saate selle funktsiooni ka sisse või välja lülitada, kasutades nuppu Valige.
"" See funktsioon ei pruugi olenevalt rakendusest toetatud olla.
Smart Hub i ühenduste testimine
Seaded
Tugi
Enesetest
Alustage Smart Hubi ühendustesti Proovige
Smart Hubi lähtestamine
Seaded
Tugi
Enesetest
Lähtesta Smart Hub Proovige
"" Saate Smart Hubi seaded lähtestada. Smart Hubi lähtestamiseks sisestage PIN-kood. Vaike-PIN-kood on „0000“
(Prantsusmaal ja Itaalias „1111“). Saate määrata PIN-koodi jaotises
Muutke PIN-i.
- 63 -
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Samsungi konto kasutamine
Saate luua Samsungi konto ja seda hallata.
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Samsungi konto Proovige
Samsungi konto loomine ja haldamine
"" Saate vaadata dokumendi Tingimused ja privaatsuspoliitika täisteksti jaotises
Süsteemihaldur
Samsungi konto
Minu konto
Seaded
Üldine
Tingimused, privaatsuspoliitika pärast Samsungi kontosse
sisselogimist.
"" Samsungi konto saate luua ka veebisaidil http://account.samsung.com. Kui konto on loodud, saate kasutada sama
kasutajatunnust nii teleris kui ka Samsungi veebisaidil.
"" Suvand Lisa konto kuvatakse olenevalt sellest, kas olete oma Samsungi kontosse sisse loginud või mitte.
Uue konto loomine
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Samsungi konto
(Lisa konto)
Loo konto
Uue Samsungi konto loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.
"" Lisateabe saamiseks tingimuste kohta valige suvand Kuva üksikasjad.
"" Isikliku teabe kaitsmiseks valige parooli sisestamise riba all oleval väljal suvand Profiilipildi valimine ja parooli
sisestamine (kõrge turve).
"" Kui soovite, et teid logitaks teleri sisselülitamisel kontosse automaatselt sisse, klõpsake suvandil Logi automaatselt sisse.
Samsungi konto loomine PayPali konto abil
Seaded
PayPal loomine
Üldine
Süsteemihaldur
Samsungi konto
(Lisa konto)
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- 64 -
Teenusega
Sisselogimine Samsungi kontosse
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Samsungi konto
Logi sisse
Samsungi konto teabe muutmine ja kontole teabe lisamine
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Samsungi konto
Minu konto
Muuda profiili
Minu konto
Makse teave
Minu konto
Interneti
"" Kontoteabe muutmiseks peate olema oma Samsungi kontosse sisse logitud.
Telerisse salvestatud makseteabe haldamine
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Samsungi konto
"" Makseteabe haldamiseks peate olema oma Samsungi kontosse sisse logitud.
Funktsiooni Interneti sünkroonimine seadete konfigureerimine
Seaded
sünkroonimine
Üldine
Süsteemihaldur
Samsungi konto
Kui olete oma Samsungi kontosse sisse loginud ja Interneti-sünkroonimise seaded konfigureerinud, saate jagada
oma lemmikuid, mille olete registreerinud teiste seadmetega.
"" Funktsiooni Interneti sünkroonimine seadete konfigureerimiseks peate olema oma Samsungi kontosse sisse logitud.
- 65 -
Samsungi konto kustutamine telerist
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Samsungi konto
Minu konto
Eemalda konto
"" Kontoteabe eemaldamiseks peate olema oma Samsungi kontosse sisse logitud.
"" Kuigi kustutate oma Samsungi konto, pole teie registreeringut veel tühistatud. Samsungi konto registreeringu
tühistamiseks külastage Samsungi kontode veebisaiti (http://account.samsung.com).
Samsungi kontost väljalogimine
Samsungi kontost väljalogimiseks tõstke oma konto menüüs
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Samsungi konto esile ja seejärel vajutage nuppu Valige. Võite ka minna jaotisse Minu konto (
Üldine
Süsteemihaldur
Samsungi konto
Seaded
Minu konto) ja siis valida suvandi Logi välja.
Kasutajalepingu ja privaatsuspoliitika vaatamine
Seaded Üldine
privaatsuspoliitika
Süsteemihaldur
Samsungi konto
Minu konto
Tingimused,
"" Kasutajalepingu ja privaatsuspoliitika vaatamiseks peate olema oma Samsungi kontosse sisse logitud.
- 66 -
Režiimi Ambient mode kasutamine
Lugege teavet QLED TV-le mõeldud režiimis Ambient mode saadaolevate funktsioonide kohta.
Ambient mode
Režiimis Ambient mode saate vaadata kauneid kuvasid, mitmesugust visuaalset teavet ja teavitusi.
Režiimi Ambient mode avamiseks vajutage nuppu
väljalülitamiseks vajutage nuppu
Kui vajutate nuppu
. Telerirežiimi naasmiseks vajutage nuppu
. Teleri
.
ajal, mil teler on välja lülitatud, lülitub teler sisse režiimis Ambient mode.
"" Kui kasutate mõnda muud kaugjuhtimispulti kui Samsungi nutika kaugjuhtimispuld, võib režiimi Ambient mode lülitumisel
olla piiranguid.
"" Kuna see funktsioon on QLED-teleri kohane, ei pruugita seda olenevalt mudelist toetada.
"" Menüüde
ja
aktiveerimiseks valige esmalt režiimis Ambient mode sisuüksus.
Režiimiga Ambient mode seotud kuvaolekud
●●
Ambient mode
Režiimis Ambient mode saate seadistada ja nautida visuaalset teavet ning kujundust. Selles olekus tarbitakse
vähem elektrit ja valgusandur reguleerib automaatselt heledust.
●●
Hämarale olekule lülitamine
Režiimis Ambient mode muutub teleriekraan automaatselt olenevalt ümbrusest. Kui ümbrus hämardub,
muutub teleriekraan tumedamaks. Kui ümbrus muutub heledamaks, enne kui teleriekraan muutub täiesti
mustaks või kasutatakse kaugjuhtimispulti või funktsiooni Hääle abil suhtlemine, naaseb teleriekraan režiimi
Ambient mode.
●●
""
Saate muuta režiimi Ambient mode automaatset heledustaset, kasutades suvandit
""
Selles olekus on teler valmis töötlema hääljuhiseid ja häälkäsklusi.
režiimi Ambient mode
sirvimiskuval.
Musta ekraani olek
Kui ümbritsev keskkond saavutab režiimis Ambient mode teatud tumeduse astme, lülitub teler tarkvaraliselt
välja. Ekraani režiimis Ambient mode uuesti sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
.
""
Saate muuta režiimi Ambient mode automaatset heledustaset, kasutades suvandit
""
Selles olekus ei saa teler hääljuhiseid ega häälkäsklusi töödelda.
sirvimiskuval.
- 67 -
režiimi Ambient mode
●●
Teleri väljalülitatud olek
Režiimi Ambient mode lülitumiseks, kui teler on välja lülitatud, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
.
Telerirežiimi sisenemiseks, kui teler on välja lülitatud, vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu
. Telerirežiimis
saate vaadata telesaateid või nautida ühendatud välisseadmete sisu.
Režiimi Ambient mode sisu ja seadete muutmine
Kujundus
Teave
Foto
"" Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
Kui vajutate nuppu
või
režiimis Ambient mode olles, ilmub režiimi Ambient mode sirvimiskuva. Režiimi
Ambient mode sirvimiskuval saate valida sisu ja muuta režiimi Ambient mode seadeid.
Režiimi Ambient mode sisu seadistamine
Režiimi Ambient mode brauserikuva ülaosas kuvatakse sisu ja alaosas kategooriad. Kasutage soovitud sisu
esiletõstmiseks ülaosas asuva sisuloendi vasak- või paremnoolt ja seejärel vajutage nuppu Valige. Valitud sisu
esitatakse režiimis Ambient mode.
- 68 -
Tulevikus pakutakse rohkem sisu, mida saate režiimi Ambient mode brauseris seadistada.
Saate valida järgmisi kategooriaid ja sisu.
●●
Kujundus: kuvab kaunid ekraanid.
●●
Teave: Esitab teavet, nagu ilm, uudiste pealkirjad jne.
""
●●
Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Foto: võimaldab määrata mobiilsideseadmesse salvestatud pildi režiimi Ambient mode taustapildiks. Saate
konfigureerida eripaigutusi, kasutades oma fotosid.
""
Fotode salvestamiseks mobiilsideseadmest telerisse ja nende importimiseks režiimis Ambient mode kasutage
mobiilsideseadmes rakendust SmartThings.
Režiimi Ambient mode üksikasjade määramine
Tõstke režiimi Ambient mode brauserikuval esile suvand
ja siis vajutage nuppu Valige. Saate muuta järgmisi
seadeid.
●●
Heledus: võimaldab reguleerida režiimi Ambient mode ekraaniheledust.
●●
Värvitoon: võimaldab reguleerida režiimi Ambient mode kuvavärve.
●●
Automaatne heledus: võimaldab muuta režiimi Ambient mode heledusseadet.
""
●●
Kui see funktsioon on olekus Väljas, ei reguleerita teleriekraani heledustaset automaatselt ümbritseva valguse
taseme järgi.
Taustarežiimi väljalülitustaimer: saate määrata aja, millal režiimi Ambient mode ekraan lülitub automaatselt
välja.
""
Kui määratud aja jooksul pole kaugujuhtimispulti kasutatud, lülitub teleriekraan välja. Ekraani režiimis Ambient
mode uuesti sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
.
Režiimi Ambient mode taustavärvi muutmine.
Režiimi Ambient mode taustavärvi muutmiseks tõstke režiimi Ambient mode brauserikuval esile suvand
ja
seejärel vajutage nuppu Valige. Saate muuta taustavärvi või -mustrit. Tõstke soovitud värv või muster esile ja
seejärel vajutage nuppu Valige.
"" Saate teha mobiilsideseadme rakenduse SmartThings abil seinast pildi, et määrata see režiimi Ambient mode taustaks.
Selle funktsiooni puhul võib olenevalt võrguühendusest esineda pildiedastuses või optimeerimises viivitus.
- 69 -
Rakenduste kasutamine
Saate Smart Hubist alla laadida ja käivitada mitmesuguseid rakendusi.
APPS
Saate nautida hulgaliselt sisu, sh uudised, spordisündmused, ilmateave ja mängud, installides telerisse vastavad
rakendused.
"" Selle funktsiooni kasutamiseks peab teler olema Internetiga ühendatud.
"" Smart Hubi esmakordsel käivitamisel installitakse automaatselt vaikerakendused. Vaikerakendused võivad olenevalt
geograafilisest piirkonnast erineda.
APPS
Toimetaja valik
Populaarseimad
"" Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
1
Logi sisse
Minge kuvale Samsungi konto, et luua uus konto või oma kontosse sisse logida.
2
Rakenduste otsing
Saate otsida saadaolevaid rakendusi.
3
Seaded
Saate hallata installitud rakendusi.
- 70 -
Rakenduste installimine ja käivitamine
Rakenduse installimine
1.
Liikuge rakenduseni, mille soovite installida, seejärel vajutage nuppu Valige. Kuvatakse üksikasjaliku teabe
ekraan.
2.
Valige Installi. Kui installimine on lõpule jõudnud, kuvatakse nupp Ava.
3.
Valige nupp Ava, kui soovite rakenduse kohe käivitada.
"" Installitud rakendusi saate vaadata ekraanil Seaded.
"" Kui teleri sisemälu ei ole piisavalt, saate mõned kindlad rakendused USB-seadmesse installida.
"" USB-seadmesse installitud rakenduse saate käivitada ainult siis, kui USB-seade on teleriga ühendatud. Kui USB-seadme
ühendus katkestatakse rakenduse töötamise ajal, siis rakendus suletakse.
"" USB-seadmesse installitud rakendust ei saa käivitada arvutis ega teises teleris.
Rakenduse käivitamine
Saate käivitada soovitud rakenduse jaotisest Allalaaditud rakendus.
Valitud rakenduse ikooni juures kuvatakse allolevad ikoonid, mis tähistavad järgmist.
●●
: rakendus on installitud USB-seadmesse.
●●
: rakendusel on parool.
●●
: rakendust tuleb värskendada.
●●
: rakendus toetab peegeldusfunktsiooni.
- 71 -
Ostetud või installitud rakenduste haldamine
Valige jaotises APPS suvand
Seaded. Saate hallata installitud rakendusi.
Seaded
Automaatne värskendamine : SEES
Kustuta
Lisa avalehele
Lukus/lahti
Liiguta
Installi uuesti
Kuva üksikasjad
"" Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
1 Rakenduse eemaldamine
1.
Kustutamiseks nihutage fookus rakendusele.
2.
Valige Kustuta.
3.
Valitud rakendus kustutatakse.
"" Rakenduse eemaldamisel veenduge, et eemaldataks ka seotud rakenduseandmed.
"" Standardseid rakendusi ei saa desinstallida.
2 Rakenduse lisamine lehele Esimene ekraan
1.
Lisamiseks nihutage fookus rakendusele.
2.
Valige Lisa avalehele.
3.
Avakuva ilmumisel teisaldage valitud rakendus soovitud kohta.
4.
vajutage nuppu Valige.
5.
Valitud rakendus lisatakse lehele Esimene ekraan.
- 72 -
3 Rakenduse lukustamine ja avamine
1.
Lukustamiseks või vabastamiseks nihutage fookus rakendusele.
2.
Valige Lukus/lahti.
3.
Valitud rakendus lukustatakse või avatakse.
"" Rakenduse lukustamiseks või avamiseks sisestage PIN-kood. Vaike-PIN-kood on „0000“ (Prantsusmaal ja Itaalias „1111“).
Saate määrata PIN-koodi jaotises
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Muutke PIN-i.
4 Rakenduse liigutamine
1.
Teisaldamiseks nihutage fookus rakendusele.
2.
Valige Liiguta.
3.
Teisaldage valitud rakendus soovitud kohta.
4.
vajutage nuppu Valige.
5.
Valitud rakendus teisaldatakse.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
5 Rakenduse uuesti installimine
1.
Uuesti installimiseks nihutage fookus rakendusele.
2.
Valige Installi uuesti.
3.
Algab uuesti installimine.
6 Rakenduseteabe üksikasjade kontrollimine
1.
Kontrollimiseks nihutage fookus rakendusele.
2.
Valige Kuva üksikasjad.
3.
Rakenduse teave kuvatakse ekraanil.
7 Rakenduste automaatne värskendamine
Installitud rakendusi saab automaatselt värskendada. Kui te ei soovi, et rakendusi värskendatakse automaatselt,
valige suvandi Automaatne värskendamine seadeks VÄLJAS.
"" Automaatne värskendamine on lubatud ainult siis, kui teler on Internetiga ühendatud.
Rakenduste hindamine
Saate hinnata rakendust selle üksikasjaliku teabe kuval.
- 73 -
Rakenduste Galerii kasutamine
Saate vaadata Samsung Cloudiga sünkroonitud fotosid ja videoid.
Galerii
Galerii
Vaade: iga päev
"" Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
Saate nautida mitmesugust sisu, mis on sünkroonitud Samsung Cloudi toetava mobiilsideseadmega. Toetatavad
sisutüübid on fotod, videod, lood ja muu sisu, mida teie rühmade kaudu jagatakse.
Kui olete jaganud oma rühmade kaudu mingit sisu, pääsete sellele juurde märguannete kaudu.
"" Rakenduste Galerii kasutamiseks peate olema sisse logitud oma Samsungi kontosse.
1
Kategooria avamine
Liikudes kaugjuhtimispuldi noolenuppude abil kuva vasakus ülaosas asuvale suvandile
, saate vaadata Samsung
Cloudiga sünkroonitud sisu kategooriate kaupa.
2 Vaade: iga päev / Vaade: iga kuu
Saate sisu sortida päevade või kuude järgi.
3
Logi sisse
Minge kuvale Samsungi konto, et luua uus konto või oma kontosse sisse logida.
4
Gallery seaded
Saate piirata juurdepääsu rakendusele Galerii, et kaitsta oma privaatsust, või vaadata kasutajalepingut ja
privaatsuspoliitikat.
- 74 -
Rakenduse Universaalne juhend kasutamine
Saate otsida ja nautida sisu, nagu telesaated, sarjad, filmid ja spordiülekanded.
Universaalne juhend
For You
Telesaated
Filmid
Sport
Eetris
"" Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
Universaalne juhend on rakendus, mis võimaldab otsida ja nautida ühes kohas erinevat sisu, nagu telesaated, sarjad
ja filmid. Universaalne juhend suudab soovitada teie eelistuste põhjal sisu ja teavitab uutest draamasarjadest.
Saate seda funktsiooni kasutada oma mobiilsideseadmes rakendusega Samsung SmartThings.
"" Nende rakenduste sisu nautimiseks teleris tuleb need telerisse installida.
"" Kui vaatate tasulist sisu, võib teil olla vaja seotud rakenduse kaudu makse teha.
"" Osa sisu võib olla piiratud olenevalt teie võrguühendusest ja tasuliste kanalite tellimustest.
"" Vanemlik järelvalve on vajalik, kui teenust kasutavad lapsed.
"" Olenevalt teenusepakkujast võivad pildid paista hägustena.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- 75 -
Rakenduse SmartThings kasutamine
Saate jälgida ja konfigureerida teenusega SmartThings ühendatud nutiseadmeid.
SmartThings
Kõik seadmed
Stseenid
Seadmed
"" Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
Saate telerist jälgida ja konfigureerida teenuse SmartThings ühendatud nutiseadmeid, kasutades neisse installitud
rakendust SmartThings. Saate teatisi oma nutiseadmete oleku kohta.
"" Selle funktsiooni kasutamiseks peate olema oma Samsungi kontosse sisse logitud.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
1 Asukohavaliku loend
Vajutage nuppu Valige, et tuvastada kõik ühendatud seadmed või kindla asukohaga seotud seadmed.
- 76 -
2
Logi sisse
Minge kuvale Samsungi konto, et luua uus konto või oma kontosse sisse logida.
3
Seaded
Saate ühendatud nutiseadmete teatised sisse või välja lülitada.
4 Stseenid
Saate juhtida ühe käsklusega mitut seadet, kui olete seadistanud oma mobiilseadmes rakenduse SmartThings
kaudu stseenid.
"" Funktsioon Stseenid on saadaval ainult ühendatud nutiseadmes.
5 Seadmete loend
Saate vaadata ühendatud nutiseadmete loendit ja nende olekut.
Uue seadme saate lisada mobiilsideseadme rakenduse SmartThings kaudu. Täpsemat teavet vaadake rakenduse
SmartThings kasutusjuhendist mobiilsideseadmes.
e-Manuali kasutamine
Saate juhtida ja lugeda telerisse integreeritud kasutusjuhendit.
e-Manuali avamine
Seaded
Tugi
Ava e-Manual
Saate vaadata integreeritud e-Manuali, mis sisaldab teavet teie teleri põhifunktsioonide kohta.
"" e-Manuali koopia saate alla laadida ka Samsungi veebisaidilt.
"" Sinised sõnad (nt Pildirežiim) tähistavad menüü-üksust.
- 77 -
Nuppude kasutamine e-Manualis
(Otsi): Valige otsingutulemuste loendist üksus, et kuvada vastav leht.
●●
(Indeks): Saate valida märksõna, et liikuda vastavale lehele.
●●
""
Menüüsid ei pruugita olenevalt geograafilisest piirkonnast kuvada.
●●
(Hiljuti vaadatud): Saate valida teema hiljuti vaadatud teemade loendist.
●●
(Proovige): võimaldab pääseda juurde vastavale menüü-üksusele ja funktsiooni proovida.
●●
(Link): Pääsete kohe juurde allajoonitud teemale, millele on viidatud e-Manuali lehel.
"" Mõnele menüükuvale ei pääse e-Manuali kaudu juurde.
Interneti kasutamine
Saate surfata teleri kaudu Internetis.
Internet
Rakenduse Internet käivitamisel saate vaadata viimati külastatud veebisaite või esiletõstetud soovitusi. Soovitud
veebisaidi valimisel saate selle kohe avada.
"" Saate kasutada rakendust Internet hõlpsamini, kui ühendate klaviatuuri ja hiire.
"" Veebilehel saate kerida noolenuppu kasutades.
"" Veebilehed võivad arvutis kuvatavatest erineda.
"" Enne Interneti kasutamist vaadake jaotist „Lugege enne Interneti kasutamist“.
- 78 -
Piltide/videote/muusika esitamine
Saate esitada telerisse, USB-seadmetesse, mobiilsideseadmetesse, kaameratesse, arvutitesse jne talletatud
meediumisisu.
Allikas
ühendatud seade Proovige
Samsung USB
Samsung USB
Filtrimisalus : Kõik
Sortimisalus : Pealkiri
Valikud
"" Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
Saate esitada teleris mäluseadmetesse, nagu USB-seadmed, mobiilsideseadmed ja kaamerad, salvestatud
meediumisisu.
"" Meediumisisu ei saa esitada, kui teler ei toeta sisu või mäluseadet. Lisateavet vaadake jaotisest „Lugege enne foto-, videovõi muusikafailide esitamist“.
"" Enne USB-seadme ühendamist varundage olulised failid. Samsung ei vastuta failide kahjustumise ega kaotsimineku eest.
Mäluseadme meediumisisu loendiekraanil saate kasutada järgmisi funktsioone.
1 Filtrimisalus
Saate filtreerida meediumisisu tüübi alusel
- 79 -
2 Sortimisalus
Sordib sisuloendit.
"" Olenevalt välisseadme tüübist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
3 Valikud
Saate kustutada või esitada meediumisisu loendist valitud meediumisisu. Kui valite suvandi Värskenda, laaditakse
sisuloend uuesti.
"" Saate kustutada ainult salvestatud sisu. Sisu kustutamiseks valige suvandi Filtrimisalus seadeks Salvestatud.
Meediumisisu esitamine
Arvutisse või mobiilsideseadmesse talletatud multimeediumisisu esitamine
1.
Valige meediumisisuga seade jaotises
2.
Valige loendist meediumisisu üksus.
3.
Sisu esitatakse.
Allikas. Kuvatakse seadmes oleva meediumisisu loend.
"" Lisateavet nuppude kohta vaadake jaotisest „Meediumisisu esitamise ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid“.
"" Sisu ei pruugita olenevalt kodeerimisviisist või failivormingust esitada. Peale selle võivad mitmed funktsioonid olla
keelatud.
"" Teleriga võrgu kaudu ühendatud seadmetes olevat sisu ei pruugita võrgusideprobleemide tõttu sujuvalt esitada. Sellisel
juhul kasutage USB-seadet.
"" Lisateavet mobiilsideseadmega ühendamise kohta vaadake jaotisest „Seadme Mobiilsideseade ühendamine“.
- 80 -
USB-seadmesse talletatud multimeediumisisu esitamine
1.
Ühendage USB-seade USB-pessa. Kui ekraanil kuvatakse hüpiksõnum, valige Sirvi, et liikuda seadmesse
salvestatud multimeediumisisu loendisse.
2.
Valige loendist sisuüksus, mida soovite esitada.
3.
Sisu taasesitatakse.
Mobiilsideseadme heli kuulamine teleri kõlari kaudu, kasutades funktsiooni Sound Mirroring
1.
Otsige oma mobiilsideseadme Bluetooth-seadmete ( ) loendist telerit ja ühendage sellega.
2.
Esitage mobiilsideseadmes soovitud meediumisisu.
3.
Saate nautida mobiilsideseadme heli teleri kõlari kaudu.
"" See funktsioon ei pruugi olenevalt teleri mudelist toetatud olla.
"" Kui teler ja heliriba on juhtmevabalt ühendatud, võib toimimine olla piiratud.
- 81 -
Hääle abil suhtlemine
Saate juhtida telerit, rääkides Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi mikrofoni.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Toetatud keeled võivad olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
Funktsiooni Hääle abil suhtlemine kasutamine
Vajutage pikalt Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppu
, öelge käsklus ja seejärel vabastage nupp
. Teler
tuvastab häälkäskluse.
Hääle abil suhtlemine juhendi kuvamiseks vajutage üks kord nuppu
.
●●
Nupu
esmakordsel vajutamisel kuvatakse ekraani alaosas nupp Using Voice Interaction. vajutage nuppu
Valige. Avaneb hüpikaken Using Voice Interaction, kus kuvatakse õpetus Hääle abil suhtlemine kasutamise
kohta.
●●
Nupu
vajutamisel kuvatakse ekraani alaosas nupp Enter Voice Command Guide. Vajutage nuppu Valige, et
minna kuvale Voice Command Guide.
- 82 -
Funktsiooni Voice Command Guide tundmaõppimine
Voice Command Guide
Here are some of the things I can do for you.
"" Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
1 Voice Command Guide
Saate õppida häälkäsklusi Hääle abil suhtlemine kasutamiseks erinevates olukordades. Liikuge noolenuppe
kasutades soovitud käsuni ja seejärel vajutage nuppu Valige. Saate telerit juhtida mitmesuguste häälkäskluste abil.
"" Funktsiooni Hääle abil suhtlemine õpetuse nägemiseks liikuge noolenuppude abil alaserva ja seejärel valige üksus Vaata
õpikut.
- 83 -
Lugege enne funktsiooni Hääle abil suhtlemine kasutamist
Ettevaatusabinõud Hääle abil suhtlemine kasutamisel
●●
Toetatud häälsuhtluse keeled ja funktsioonid võivad olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
●●
Kui määratud keel erineb teie riigi keelest, pole mõni funktsioon saadaval.
●●
Hääle abil suhtlemine on saadaval ainult siis, kui teler on ühendatud Internetiga.
●●
Isegi kui teler on Internetiga ühendatud, võib funktsiooni Hääle abil suhtlemine serveritõrke tõttu reageering
puududa.
●●
Olemasolevad funktsiooniandmed võivad muutuda, kui funktsiooni Hääle abil suhtlemine värskendatakse.
●●
Hääle abil suhtlemine on saadaval ainult telerite puhul, mis seda toetavad ja millel on mikrofoniga
kaugjuhtimispult.
●●
Sümboleid, sh „-“, ega erimärke ei toetata. Seega, kui sõna või lause sisaldab numbreid või sümboleid, ei
pruugi funktsioon õigesti toimida.
●●
Otsingu tulemused ei pruugi esitada kõiki tulemusi.
●●
Teatud rakendused võivad olla tasulised. Sellest tulenevalt võidakse teile kuvada teenusetaotlus või -leping.
●●
Vaadatava kanali muutmiseks, öeldes häälkäsklustena kanalinimesid, peate lõpetama toimingu
Teenusepakkuja seadistamine. Kui toiming Teenusepakkuja seadistamine pole lõpule viidud, saate seda teha
järgmise menüü abil.
––
Seaded
Üldine
Seadistuse käivitamine Proovige
●●
Häälega teksti sisestamise funktsiooni ja nutika otsingu funktsiooni kasutamiseks peate nõustuma oma
hääleandmete kogumise ja kasutamisega kolmandate osapoolte poolt.
●●
Funktsiooni Hääle abil suhtlemine kasutamiseks peate:
––
nõustuma Smart Hubi kasutustingimustega;
––
nõustuma suunistega Smart Hubi teenuse jaoks isikliku teabe kogumise ja kasutamise kohta;
––
Häälsuhtlusel põhineva teenuse jaoks isikliku teabe kogumine ja kasutamine
Funktsiooni Hääle abil suhtlemine kasutamise nõuded
●●
Häälsuhtluse tase erineb olenevalt helitugevusest/toonist, hääldusest ja ümbritsevast helikeskkonnast (teleri
helist ja ümbritsevast mürast).
●●
Häälkäskluste optimaalne helitugevus on 75–80 dB.
- 84 -
Teleri vaatamine
Saate teleri vaatamise ajal kasutada mugavaid funktsioone. Peale selle saate muuta kanaliloendit või luua
lemmikkanalite loendeid.
Digitaaledastuse teabe kiire ülevaade
Saate vaadata ülevaadet kõigi kanalite saateloendite kohta.
Telekava kasutamine
Otsesaade
Telekava Proovige
Kanaliloend
Telekava
Salvestused
Otsesa…
"" Teie teleris kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
Jaotises Telekava saate vaadata iga edastaja päevast saatekava, saateteavet, valida vaatamiseks saateid ja
seadistada ajastatud vaatamise või salvestamise.
"" Telekava kuvatakse ka siis, kui vajutate teleri vaatamise ajal nuppu CH.
"" Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu GUIDE.
"" Jaotise Telekava analoogkanalite teabe nägemiseks ja nende funktsioonide kasutamiseks peate lõpetama algses
seadistuses teenusepakkuja seadete valimise.
"" Jaotise Telekava kuvamiseks peate kõigepealt seadistama teleri kella (
Aeg
Kell).
- 85 -
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Ajastatud vaatamise, ajastatud salvestamise või muu funktsiooni käivitamiseks jaotises Telekava loetletud saate
puhul nihutage esmalt kursor saatele ja seejärel vajutage pikalt kaugjuhtimispuldi nuppu Valige, et kasutada
järgmisi funktsioone.
●●
Lindista: Saate salvestada parajasti vaadatavat saadet või mõnel muul kanalil olevat saadet.
""
●●
●●
●●
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Vaatamise ajakava: saate ajastada eesoleva saate vaatamise.
""
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
""
Lisateavet funktsiooni Vaatamise ajakava kohta vaadake jaotisest „Vaatamise ajakava seadistamine“.
Salvestamise ajakava: saate ajastada eesoleva saate salvestamise.
""
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
""
Lisateavet salvestamise või funktsiooni Salvestamise ajakava kohta vaadake jaotisest „Saadete salvestamine“.
Muuda salvestusaega: saate muuta ajastatud saadete salvestamise algus- ja lõppaega.
""
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
●●
Peata: saate parasjagu töötava salvestamise peatada.
●●
Tühista ajastatud vaatamine / Tühista ajastatud salvestamine: saate ajastatud vaatamised või salvestamised
tühistada.
""
●●
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Kuva üksikasjad: saate valitud saate kohta üksikasjalikku teavet vaadata. Teave võib olenevalt
edastussignaalist erineda. Kui saatel puudub teave, ei kuvata midagi.
Kuvale Kanali filter või Ajakavahaldur liikumine: vajutage nuppu
või
. (Kui kaugjuhtimispuldi nupp on
,
vajutage seda kaks korda.)
●●
Kanali filter: Saate vaadata kanaleid ja programme kategoriseerituna tüübi järgi, mis on määratletud suvandis
Kanaliloend.
●●
Ajakavahaldur: Saate avada kuva Ajakavahaldur või Salvestamine ja ajakavahaldur.
●●
Antenni tüüp: saate muuta vastuvõetavat edastussignaali.
""
Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- 86 -
Saadete salvestamine
Saate eetris olevad või tulevased saated videosalvesti asemel USB-seadmesse salvestada.
"" Lugege enne salvestusfunktsiooni kasutamist läbi kõik ettevaatusabinõud. Lisateavet vaadake jaotisest „Enne
funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist“.
"" Saate salvestada ainult saateid, mis on vastu võetud antenni kaudu.
"" Salvestamiseks ajastatud saadete ja kanalite kõrval kuvatakse ikoon
.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Kui liigute jaotisesse
Otsesaade ja USB-seade ei ole ühendatud, avaneb kuva Ajakavahaldur, mitte kuva
Salvestused.
Saadete salvestamine
Kohe salvestamise ja ajastatud salvestamise suvandite kasutamine telekava ekraanil
●●
Kohe salvestamine
Valige jaotisest Telekava reaalajas saade, vajutage pikalt nuppu Valige ja siis valige hüpikmenüüst suvand
Lindista, et kohe salvestamine käivitada.
●●
Salvestamise ajakava
Valige eesolev saade, vajutage valimisnuppu ja seejärel valige suvand, vajutage nuppu Valige ja siis valige
suvand Salvestamise ajakava, et seadistada eesoleva saate ajastatud salvestamine.
Kohe salvestamise ja ajastatud salvestamise suvandite kasutamine saate vaatamise ajal
●●
Kohe salvestamine
Kui vajutate saate vaatamise ajal nuppu
Valige, algab salvestamine.
●●
või
ja valite suvandi Lindista ning vajutate seejärel nuppu
Salvestamise ajakava
Vajutage saate vaatamise ajal nuppu Valige, et kuvada saateteabe aken. Valige vasak- või paremnoolt
kasutades eesolev saade. Vajutage nuppu Valige ja seejärel valige suvand Salvestamise ajakava, et seadistada
eesoleva saate ajastatud salvestamine.
- 87 -
Video salvestamise ajastamine pärast kuupäeva ja kellaaja sisestamist
Otsesaade
Ajakavahaldur või Salvestused
Ajakavad
Lisa salvestamine
Salvestamise ajastamiseks määrake salvestatava eesoleva saate puhul suvandite Antenn, Kanal, Kordus, Kuupäev,
Algusaeg ja Lõppaeg väärtused ning valige suvand Salvesta.
"" Saate kontrollida kellaaega jaotises
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Aeg
Kell.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.
Ajastatud salvestamise loendi haldamine
Otsesaade
Ajakavahaldur või Salvestused
Ajakavad
Saate muuta ajastatud salvestamise teavet või ajastatud salvestamised tühistada.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.
"" Saate ajastada funktsioonidega Salvestamise ajakava ja Vaatamise ajakava korraga kuni 30 salvestamist või vaatamist.
Ajastatud salvestamise aja määramine
Otsesaade
Ajakavahaldur või Salvestused
Ajakavad
Muuda
Saate määrata ajastatud salvestamise algus- ja lõppkellaaja. Saate määrata algusajaks kuni 10 min enne saate
algust ja lõppajaks kuni 10 min pärast saate lõppu.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.
Ajastatud salvestamise tühistamine
Otsesaade
Ajakavahaldur või Salvestused
Ajakavad
Kustuta
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.
Ajastatud salvestamiste kontrollimine
Otsesaade
Ajakavahaldur või Salvestused
Ajakavad
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.
- 88 -
Kuva üksikasjad
Salvestatud saadete vaatamine
Otsesaade
Ajakavahaldur või Salvestused
Salvestused
Valige loendist fail, mis sisaldab salvestist. Alustatakse faili taasesitust.
"" Kuvatavad nupud võivad olenevalt esitatavast failist erineda. Lisateavet juhtnuppude kohta vaadake jaotisest „Saate
salvestamise või ajanihkefunktsiooni kasutamise ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid“.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.
Ajastatud salvestamise alguse seadistamine
Otsesaade
Ajakavahaldur või Salvestused
Seaded
●●
Alusta salvestamist varem: saate määrata salvestamise algusaja saatekavas olevast saate algusajast
varasemaks.
●●
Jätka salvestamist kauem: saate määrata salvestamise lõppaja saatekavas olevast saate lõppajast hilisemaks.
●●
Sümboli teave: saate kuvada kasutajatele ajakavahalduri sümbolite teavet ja ikoonide selgitusi.
""
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.
Vaatamise ajakava seadistamine
Saate konfigureerida teleri nii, et see näitab kindlal kellaajal ja kuupäeval valitud kanalit või saadet.
"" Saadete kõrvale, mille puhul on seadistatud ajastatud vaatamine, ilmub ikoon
"" Ajastatud vaatamise seadistamiseks peate kõigepealt seadistama teleri kella (
Süsteemihaldur
Aeg
.
Seaded
Üldine
Kell).
Kanali ajastatud vaatamise seadistamine
Ajastatud vaatamise suvandite kasutamine kava kuval
Valige kuval Telekava saade, mida soovite vaadata, vajutage nuppu Valige ja siis valige kuvatavast hüpikmenüüst
suvand Vaatamise ajakava.
- 89 -
Ajastatud vaatamise suvandite kasutamine saateteabe aknas
Vajutage teleri vaatamise ajal nuppu Valige. Kuvatakse saateteabe aken. Valige eesolev saade, kasutades vasak- või
paremnoolt. Vajutage nuppu Valige ja siis valige suvand Vaatamise ajakava, et ajastada selle saate vaatamine.
Ajastatud vaatamise kasutamine kindlal kuupäeval ja kellaajal olevate saadete vaatamiseks
Otsesaade
Ajakavahaldur või Salvestused
Ajakavad
Lisa vaatamine
Vaatamise ajastamiseks määrake salvestatava eesoleva saate puhul suvandite Antenn, Kanal, Kordus, Kuupäev ja
Algusaeg väärtused ning seejärel valige suvand Salvesta.
Saate kontrollida kellaaega jaotises
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Aeg
Kell.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.
Ajastatud vaatamise muutmine
Otsesaade
Ajakavahaldur või Salvestused
Ajakavad
"" Saate sisestada kokku kuni 30 suvandi Vaatamise ajakava ja Salvestamise ajakava kirjet.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.
Ajastatud vaatamise aja määramine
Otsesaade
Ajakavahaldur või Salvestused
Ajakavad
Muuda
Saate määrata ajastatud vaatamise algusaja. Kui valite kuvalt Telekava saate, on võimalik seada suvand Algusaeg
kuni 10 minutile enne saate algust.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.
Ajastatud vaatamise tühistamine
Otsesaade
Ajakavahaldur või Salvestused
Ajakavad
Kustuta
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.
Ajastatud vaatamiste kontrollimine
Otsesaade
Ajakavahaldur või Salvestused
Ajakavad
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.
- 90 -
Kuva üksikasjad
Funktsiooni Timeshift kasutamine
Saate otsesaadet esitada, selle peatada või tagasi kerida.
Saate otsesaate peatada ja seda tagasi kerida, kasutades funktsiooni Timeshift. Selle funktsiooni aktiveerimine
keelab funktsiooni Edastamine. Proovige
Funktsiooni Timeshift aktiveerimiseks teleri vaatamise ajal vajutage nuppu
valige Timeshift või vajutage nuppu
või
ja nuppu Valige ning seejärel
.
"" Kui funktsioon Timeshift töötab, pole mõni funktsioon jaotises
Seaded
Edastamine saadaval.
"" Ajanihkefunktsiooni kasutamiseks peate ühendama salvestamiseks USB-seadme.
"" Lugege enne ajanihkefunktsiooni kasutamist läbi kõik ettevaatusabinõud. Lisateavet vaadake jaotisest „Enne
funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist“.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Saate salvestamise või ajanihkefunktsiooni kasutamise ajal
saadaolevad nupud ja funktsioonid
Selles jaotises saate ülevaate saate salvestamisel või funktsiooni Timeshift kasutamisel saadaolevatest nuppudest
ja nende kasutusfunktsioonidest.
"" Saadaolevad nupud ja funktsioonid võivad olenevalt funktsioonidest erineda.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Allanoole vajutamisel kuvatakse juhtriba ja saadaval on järgmised suvandid.
●●
Muuda salvestusaega
Saate määrata, millise ajaperioodi vältel saadet salvestatakse.
""
●●
See funktsioon on saadaval ainult siis, kui saadet salvestatakse.
Lindista
Saate lülituda ajanihkefunktsioonilt salvestamisfunktsioonile. Sellisel juhul saate kaasata
ajanihkefunktsiooniga salvestatud sisu uude salvestisse.
""
See funktsioon on saadaval ainult siis, kui ajanihkefunktsioon töötab.
- 91 -
●●
Mine otsesaatele
Valige see saate reaalajas stseenide juurde naasmiseks, kui salvestamine või ajanihkefunktsioon esitab
möödunud stseene.
●●
Peata salvestus / Funkts. Timeshift peatamine
Lõpetab salvestamise või ajanihkefunktsiooni.
●●
Teave
Kuvab selle saate teabeakna, mille puhul töötab salvestamine või ajanihkefunktsioon.
●●
Peata / Esita
Kui video on peatatud, saate kasutada järgmisi funktsioone. Pidage meeles, et kui video on peatatud, siis teler
ei esita heli.
––
Aeglane tagasikerimine või Aeglane edasikerimine: võimaldab esitada videot aeglaselt (kiirusega 1/8, 1/4,
1/2) edasi- või tagasisuunas, valides suvandi
või . Tagasi- või edasikerimise kiiruse suurendamiseks
aeglases režiimis kuni kolm korda valige see suvand korduvalt. Tavakiiruse taastamiseks valige suvand .
""
●●
Kui funktsioon Aeglane tagasikerimine on aktiveeritud, saate vaadata erinevust praeguse salvestamisaja ja
praeguse tagasikerimisaja vahel.
Tagasi-/edasihüppamine
Vajutage ülesnoolt, et nihutada fookus taasesituse juhtribale, seejärel valige taasesituse juhtribal vasak- või
paremnool, et videos 10 sekundi kaupa tagasi või edasi liikuda.
""
●●
Tagasihüppamise funktsiooni aktiveerimisel saate vaadata erinevust praeguse salvestamisaja ja praeguse
tagasikerimisaja vahel.
Tagasi / Keri edasi
""
See funktsioon pole saadaval, kui vaatate parasjagu edastatavat saadet.
- 92 -
Kanaliloendi kasutamine
Saate vahetada kanalit või vaadata teistel digitaalkanalitel edastatavaid saateid.
Otsesaade
Kanaliloend
Jaotises Kanaliloend saate kanalit vahetada või vaadata teleri vaatamise ajal, milliseid saateid edastatakse teistel
digitaalkanalitel. Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu CH LIST.
Ekraanil Kanaliloend kuvatakse järgmised ikoonid.
●●
: lemmikkanal
●●
: lukustatud kanal
Kui vajutate kuval Kanaliloend paremnoolt, saate kasutada järgmisi funktsioone.
●●
Kõik
Kuvab automaatselt otsitud kanalid.
●●
TV PLUS
Kui teler on ühendatud internetiga, saate vaadata igal ajal virtuaalse kanali kaudu populaarseid saateid või
esiletõste kõigil teemadel. Nagu tavakanalite puhul, pakub teler ka TV PLUSi puhul päevast telekava.
""
●●
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Lemmikud
Kuvab jaotised Lemmikud 1 kuni Lemmikud 5.
●●
Kanali tüüp
Sordib loendit nii, et see sisaldab ainult valitud tüüpi kanaleid. Suvandit Kanali tüüp saab kasutada ainult
kanalite puhul, mis sisaldavad tüübiteavet.
""
●●
Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Sordi
Saate sortida loendit suvandi Number või Nimi alusel.
""
●●
See suvand on saadaval ainult digitaalkanalite puhul ega pruugi alati kasutatav olla.
Tavaantenn, Kaabel või Satelliit
Saate valida suvandi Tavaantenn, Kaabel või Satelliit.
""
Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
""
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- 93 -
Kanalite muutmine
Saate muuta telerisse salvestatud kanaleid.
Otsesaade
Kanaliloend
Kõik
Kanalite muutmine
Ekraanil Kanalite muutmine olevad ikoonid tähistavad järgmist.
●●
: lemmikkanal
●●
: lukustatud kanal
Registreeritud kanalite eemaldamine
Kanali eemaldamiseks valige see kuval Kanalite muutmine ja siis valige suvand Kustuta. Eemaldatud kanaleid ei
kuvata lehel Kanaliloend.
Registreeritud kanalite muutmine
Kui valite suvandid Kõik
●●
Kanalite muutmine, pääsete juurde järgmistele suvanditele.
Kanali lukustamine või avamine
Pärast sihtkanali valimist jaotises Kanalite muutmine valige suvand Lukusta või Ava. Seejärel kanal
lukustatakse või avatakse. Lukustatud kanalit ei saa vaadata.
●●
""
Kui soovite määrata parooli, valige suvandi
""
Lisateavet parooli seadistamise kohta vaadake jaotisest „Parooli seadistamine“.
Seaded
Edastamine
Kanaliluku rakendamine seadeks
Sees.
Kanali nime muutmine
Pärast muudetava kanali valimist jaotises Kanalite muutmine valige suvand Kanali ümbernimetam., et muuta
kanali nime.
●●
""
See funktsioon on saadaval ainult valitud kanalite puhul.
""
See funktsioon on saadaval ainult analoogedastuste puhul.
Numbri muutm.
Pärast muudetava kanali valimist jaotises Kanalite muutmine valige suvand Numbri muutm., et muuta kanali
numbrit.
""
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
""
Kanalinumbri muutmisel ei värskendata kanaliteavet automaatselt.
- 94 -
●●
Taasta TV PLUS
Saate vastuvõetud TV PLUSi kanaleid uuesti skannida ja salvestada.
""
Kui teleris on TV PLUSi kanaleid, siis pärast salvestatud kanalite kustutamist salvestab süsteem leitud kanalid.
""
Kui teleris on salvestatud TV PLUSi kanaleid, kustutab funktsioon Taasta TV PLUS olemasoleva loendi ja salvestab
""
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
seejärel leitud kanalid.
Isikliku lemmikute loendi loomine
Saate määrata sageli vaadatavad kanalid lemmikkanaliteks.
Lemmikkanalid on tähistatud ekraanil Kanalite muutmine ja Kanaliloend sümboliga
. Saate luua kuni viis
lemmikute loendit, nii et kogu teie pere saab luua oma isikliku lemmikute loendi.
Kanalite registreerimine lemmikuteks
Otsesaade
Kanaliloend
1.
Vajutage kaugjuhtimispuldil paremnoolt.
2.
Valige Lemmikud.
3.
Valige üks viiest lemmikute loendist.
4.
Avage menüü Muuda lemmikuid.
5.
Valige lemmikute loendisse lisatav kanal.
6.
Valige ikoon
.
Valitud kanal registreeritakse lemmikute loendisse.
Ainult lemmikute loendites olevate kanalite kuvamine ja valimine
Otsesaade
Kanaliloend
1.
Vajutage kaugjuhtimispuldil paremnoolt.
2.
Valige Lemmikud.
3.
Valige kuval viie lemmikute loendi hulgast soovitud loend.
Kuvatakse valitud lemmikute loendi kanalid.
"" Kanaleid kuvavad ainult registreeritud kanaleid sisaldavad lemmikute loendid.
- 95 -
Lemmikute loendi muutmine
Saate kasutada funktsioone, mis on teleri vaatamise ajal saadaval.
Otsesaade
Kanaliloend
Pärast kaugjuhtimispuldil paremnoole vajutamist valige suvandid Lemmikud
Lemmikud 1 – Lemmikud 5
Muuda lemmikuid. Kuvatakse ekraan Muuda lemmikuid.
Kanalite lisamine lemmikute loendisse
Valige lisatavad kanalid ja valige ikoon
. Valitud kanalid lisatakse lemmikutesse.
Kanalite eemaldamine lemmikute loendist
Valige lemmikute loendist kanalid ja seejärel valige ikoon
.
Lemmikute loendi ümberjärjestamine
Valige üks või mitu kanalit ja seejärel valige suvand Järjesta ümber. Suvand Järjesta ümber tõstetakse esile.
Vajutage kanalite uue asukoha tähistamiseks üles- või allanoolt. Vajutage nuppu Valige, et teisaldada kanalid uude
asukohta.
Lemmikute loendi ümbernimetamine
Valige lemmikute loend, mille soovite ümber nimetada, seejärel valige suvand Lemmikute ümbernim.. Sisestage
kuvatavat ekraaniklaviatuuri kasutades uus nimi ja valige suvand Valmis.
- 96 -
Telerivaatamist toetavad funktsioonid
Saate kasutada digitaal- või analoogkanalite toetatud funktsioone.
Edastussignaali muutmine
Otsesaade
Kanaliloend
Vajutage kaugjuhtimispuldil paremnoolt, tõstke esile suvand Tavaantenn või Kaabel ja siis vajutage nuppu Valige.
"" Te ei pea seda funktsiooni kasutama, kui teler on ühendatud kaabel- või satelliitvastuvõtjaga.
Saadaolevate kanalite otsimine
Seaded
Edastamine
(Automaathäälestuse seaded)
Automaathäälestus
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" See ei ole vajalik, kui teler on ühendatud kaabel- või satelliitvastuvõtjaga.
"" Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita süsteemi DVB-T2 toetada.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit Automaathäälestuse seaded kuvada.
Kaabelvõrgu otsingusuvandi valimine
Seaded
Edastamine
(Automaathäälestuse seaded)
Kaablivõrgu otsingusuvand
Võimaldab määrata kaabelvõrgu otsimiseks täiendavaid otsinguparameetreid, nt sagedus ja sümbolikiirus.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit Automaathäälestuse seaded kuvada.
Saadaolevate kanalite otsimine ooterežiimis
Seaded Edastamine
automaathäälestamine
(Automaathäälestuse seaded)
Ooterežiimis
Saate kanaleid automaatselt otsida, kui teler on ooterežiimis.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit Automaathäälestuse seaded kuvada.
- 97 -
Äratusaja seadistamine
Seaded
Edastamine
(Automaathäälestuse seaded)
Äratustaimer
Saate ajastada taimeri, et teler sisse lülituks ja automaatselt kanaleid otsiks.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit Automaathäälestuse seaded kuvada.
Digitaalkanali signaaliteabe ja -tugevuse kontrollimine
Seaded
Tugi
Enesetest
Signaaliinfo Proovige
"" Kui teie teleriga on ühendatud eraldi traadita antenn, saate kasutada signaalitugevuse teavet, et antenni parema
signaalitugevuse ja HD-kanalite vastuvõtu tagamiseks reguleerida.
"" Signaaliinfo on saadaval ainult digitaalkanalite puhul.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Teatud kanalite vaatamise piiramine
Seaded
Edastamine
Kanaliluku rakendamine Proovige
Selle menüü valimisel saate funktsiooni Kanaliluku rakendamine sisse või välja lülitada.
Märgi täiskasvanute kanalidi kasutamine
Seaded
Edastamine
Märgi täiskasvanute kanalid
Lubage või keelake kõik täiskasvanute teenused. Keelatud oleku korral ei ole täiskasvanutele mõeldud teenused
saadaval.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Edastuse helisuvandi valimine
Seaded
Edastamine
Kaksikheli Proovige
Saate määrata stereo- või kakskeelse edastuse helisuvandid. Lisateavet vaadake jaotisest „Edastuse toetatud
helisuvandid“.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- 98 -
Vanusepiirangu luku kasutamine
Seaded
Edastamine
Vanusepiirangu lukk Proovige
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
See funktsioon on kasulik, kui on vaja juhtida, mida lapsed telerist vaatavad. Vanusepiirangu luku seaded ei blokeeri
siiski välistest allikatest, nagu Blu-ray-mängijad, DVD-mängijad või USB-failid, pärit saateid.
Iga kord, kui avate suvandi Vanusepiirangu luku seaded, peate sisestama turva-PIN-koodi. Selle PIN-koodi peate
sisestama ka blokeeritud saate vaatamiseks. Vaike-PIN-kood on „0000“ (Prantsusmaal ja Itaalias „1111“). PIN-koodi
muutmiseks minge menüüsse
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Muutke PIN-i.
"" Lisateavet parooli seadistamise kohta vaadake jaotisest „Parooli seadistamine“.
"" Edastamine pole HDMI- või komponentrežiimis saadaval.
"" Funktsiooni Vanusepiirangu lukk ei pruugita olenevalt sisendsignaalist toetada.
Täpsemate edastusseadete konfigureerimine
Seaded
Edastamine
Täpsemad seaded Proovige
Digitaalteksti lugemine
Seaded
Edastamine
Täpsemad seaded
Digitaaltekst
Saate seda funktsiooni kasutada, kui vaatate saadet, mis sisaldab nii teksti kui ka multimeediumisisu.
"" See funktsioon on saadaval ainult Suurbritannias.
"" Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHEG) on multimeediumite ja hüpermeediumite
andmekodeerimiseks kasutatav rahvusvaheline standard. Võrreldes MPEG-ga on tegemist kõrgema taseme süsteemiga,
mis hõlmab andmetega seotud hüpermeediume, nagu liikumatud pildid, märgiteenused, animatsioonid, graafika,
videofailid ja multimeediumiandmed. MHEG on kasutajapõhine interaktiivne tehnoloogia, mida kasutatakse erinevates
valdkondades, sh nõudevideoteenused, interaktiivne televisioon, e-kaubandus, teleharidus, telekonverentsid,
digitaalraamatukogud ja veebipõhised mängud.
- 99 -
Edastuse helikeele valimine
Seaded
Edastamine
Täpsemad seaded
Helivalikud Proovige
See on keel, mida kuulete teleri vaatamise ajal, kui keel sisaldub edastussignaalis. Helivalikud toimib analoog- ja
digitaalkanalite puhul erinevalt.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Keele valimine
Seaded
Edastamine
Täpsemad seaded
Helivalikud
Heli keeleseaded
Helivalikud
Heli vorming
Saate muuta soovitud helikeelt.
"" Saadaolev keel võib olenevalt edastusest erineda.
Helivormingu valimine
Seaded
Edastamine
Täpsemad seaded
Saate muuta soovitud helivormingut.
"" Toetatud helivorming võib olenevalt edastusest erineda.
"" See suvand on saadaval ainult digitaalkanalite puhul.
Edastussignaalide käsitsi häälestamine
Seaded
Edastamine
Täpsemad seaded
Käsitsi häälestamine Proovige
Saate kõiki kanaleid käsitsi otsida ja salvestada leitud kanalid telerisse. Otsingu seiskamiseks valige suvand Peata.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Digitaalkanalite häälestamine
Seaded
häälestamine
Valige suvandid Uus
Edastamine
Täpsemad seaded
Käsitsi häälestamine
Digitaalkanali
Otsi, et otsida automaatselt digitaalkanaleid ja salvestada leitud kanalite loend telerisse.
- 100 -
Analoogkanalite häälestamine
Seaded
häälestamine
Edastamine
Täpsemad seaded
Käsitsi häälestamine
Analoogkanali
Analoogkanalite otsimiseks valige suvand Uus ning konfigureerige suvandid Saade, Värvisüsteem, Helisüsteem,
Kanal ja Otsi. Seejärel valige leitud kanalite telerisse salvestamiseks suvand Salvesta.
"" See funktsioon on saadaval ainult analoogedastuste puhul.
Analoogedastuste peenhäälestamine
Seaded
Edastamine
Täpsemad seaded
Peenhäälestus Proovige
"" See funktsioon on saadaval ainult analoogedastuste puhul.
Kanaliloendi edastamine
Seaded
Edastamine
Täpsemad seaded
Kanaliloendi edastus
Saate importida kanaliloendi USB-seadmesse või selle sealt eksportida. Selle funktsiooni kasutamiseks on nõutav
PIN-kood.
●●
Importimine USB-lt.: impordib kanaliloendi USB-mäluseadmest.
●●
Ekspordi USB-le: ekspordib telerisse salvestatud kanaliloendi USB-mäluseadmesse.
"" Funktsioon on saadaval, kui USB on ühendatud.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Kanalinumbrite muutmise lubamine/keelamine
Seaded
Edastamine
Täpsemad seaded
Muuda kanali numbreid
Kasutage seda kanalinumbri muutmiseks. Kanalinumbri muutmisel ei värskendata automaatselt kanaliteavet.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
CAM-i kasutajaprofiili kustutamine
Seaded
Edastamine
Täpsemad seaded
Kustuta CAM-kasutaja profiil
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- 101 -
Satelliidisüsteemi seadistamine
Seaded
Edastamine
Täpsemad seaded
Satelliitsüsteem
Saate konfigureerida satelliiditaldriku seaded enne kanaliotsingu teostamist.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Teleteksti keele muutmine
Seaded
Edastamine
Täpsemad seaded
Teleteksti keeleseaded
Teleteksti keel
Saate määrata teleteksti keele või muuta seda. Teletekstiedastuse vaatamiseks eelistatud keeles valige kasutatav
keel jaotises Teleteksti põhikeel. Kui seda keelt ei toetata, saate vaadata teletekstiedastust oma teiseses eelistatud
keeles, mille olete valinud jaotises Teleteksti teine keel.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Menüü TVkey liidese avamine
Seaded
Edastamine
Täpsemad seaded
TVkey liides
Saate kuvada teabe TVkey liidese menüü kohta.
●●
TVkey menüü: Saate kuvada TVkey liidese menüü.
●●
Telekava: Valige kava, mida soovite TVkey abil vaadates kasutada.
●●
Kustuta TVkey kasutaja profiil: Saate kustutamiseks kuvada TVkey kasutajate loend.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- 102 -
Ühisliidese menüü kuvamine
Seaded
Edastamine
Ühisliides
Saate vaadata teavet ühisliideste kohta.
●●
CI-menüü
Võimaldab kasutajal CAM-i menüüst üksusi valida. Valige menüül Arvutikaart põhinev CI menüü.
●●
Rakenduse info
Kuvab teabe CI-pessa sisestatud CAM-i kohta ja CAM-i sisestatud CI või CI+ CARD-i kohta. Saate paigaldada
CAM-i nii sisse kui ka välja lülitatud teleri korral.
●●
CICAM-i PIN-i haldur
Saate hallata ühisliidese ühise juurdepääsumooduli (CICAM) PIN-koodi. Salvestage PIN-kood või muutke
salvestatud PIN-koodi ja seejärel seadistage PIN-koodi muid suvandeid.
""
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
●●
Dešifreerimisrežiim
●●
CAM-video teisendkodeerimine
Saate konfigureerida seade, mille järgi kodeeritakse CAM-i videokodek automaatselt ümber. Kui te ei soovi
seda kasutada, lülitage see välja.
""
Peate kasutama CAM-i, mis toetab videokodeki ümberkodeerimist.
- 103 -
Pilt ja Heli
Saate muuta pildi- ja heliseadeid oma eelistuste järgi.
Pildikvaliteedi reguleerimine
Saate muuta režiimi Pildirežiim ja kohandada suvandi Täpsemad seaded seadeid.
Pildirežiimi valimine
Seaded
Pilt
Pildirežiim Proovige
Valige Pildirežiim, mis tagab parima vaatamiselamuse.
●●
Dünaamiline
Muudab pildi heledas vaatamiskeskkonnas heledamaks ja selgemaks.
●●
Standardne
See on vaikerežiim, mis sobib enamikule vaatamiskeskkondadele.
●●
Loomulik
Vähendab mugava vaatamiselamuse tagamiseks silmade pinget.
●●
Film
Sobib telesaadete või filmide vaatamiseks pimedas ruumis.
"" Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- 104 -
Täpsemate pildiseadete konfigureerimine
Seaded
Pilt
Täpsemad seaded Proovige
Konfigureerige ekraaniseadeid, nagu soovite, kasutades järgmisi funktsioone.
●●
Taustavalgus Proovige
●●
Heledus Proovige
●●
Kontrastsus Proovige
●●
Teravus Proovige
●●
Värv Proovige
●●
Toon (R/P) Proovige
●●
Rakenda pildi seaded Proovige
●●
Digitaalne puhas vaade Proovige
●●
Auto Motion Plusi seaded Proovige
""
●●
Kui suvandi LED-ide selge liik. seadeks on valitud Sees, on ekraan tumedam kui seade Väljas puhul.
Kohalik hämardamine
""
Reguleerib ekraani erinevate osade heledust kontrasti automaatseks maksimeerimiseks.
""
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
●●
Kontrastsuse parandaja Proovige
●●
HDR+ režiim
Saate rakendada videoallika põhjal automaatselt optimaalse HDR-efekti.
HDR-tehnoloogia (suur dünaamiline ulatus) täiustab videopilte, mis sarnanevad suuresti silmaga nähtavatele
piltidele, peenhäälestades allika kontrastsust.
""
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- 105 -
●●
Filmirežiim Proovige
""
Funktsioon on saadaval ainult siis, kui sisendsignaal on TV, AV, komponent (480i, 576i, 1080i) või HDMI (1080i).
●●
Värvitoon Proovige
●●
Valge tasakaal Proovige
●●
Gamma Proovige
●●
Ainult RGB-režiim Proovige
●●
Värvikoosluse seaded Proovige
●●
Pildi lähtestamine Proovige
Välisseadme jaoks vaatamiskeskkonna määramine
Saate optimeerida teleri kindlate videovormingute vaatamiseks.
Mängude mängimine optimeeritud kuval
Seaded
Üldine
Väline seadmehaldur
(Mängurežiimi seaded)
Mängurežiim
Saate lubada mängurežiimi, et optimeerida teleri seadeid videomängude mängimiseks mängukonsooliga, nagu
PlayStation™ või Xbox™.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit Mängurežiimi seaded kuvada.
"" Mängurežiim pole tavalise telerivaatamise ajal saadaval.
"" Ekraan võib veidi väreleda.
"" Kui Mängurežiim on lubatud, valitakse suvandite Pildirežiim ja Helirežiim puhul automaatselt Mäng.
"" Samas pordis teise välisseadme kasutamiseks eemaldage mängukonsool, seadke Mängurežiim olekusse Väljas ja seejärel
ühendage porti välisseade.
- 106 -
Mängurežiimi üksikasjade konfigureerimine
Funktsiooni Mängu Motion Plus konfigureerimine
Seaded
Üldine
Väline seadmehaldur
Mängurežiimi seaded
Mängu Motion Plus
seaded
Saate konfigureerida funktsiooni Mängu Motion Plus seadeid.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Funktsiooni FreeSync seadistamine
Seaded
Üldine
Väline seadmehaldur
Mängurežiimi seaded
FreeSync
Saate oma mänguelamuse meeldivamaks muuta, kõrvaldades kuva väreluse ja hakkimise.
●●
Kasutage seda funktsiooni ainult nende välisseadmete puhul, mis toetavad AMD Radeoni funktsiooni
FreeSync.
●●
Optimaalse mängukeskkonna jaoks seadke välisseadme eraldusvõimeks 1080p sagedusel 120 Hz. Lisateavet
vaadake jaotisest „Funktsiooni FreeSync puhul toetatud eraldusvõimed“.
"" Kui seda eraldusvõimet ei toetata, ei pruugi kasutamine olla sujuv.
"" Kui FreeSynci suvandid on seadistatud või FreeSynci funktsiooni kasutatakse välisseadme puhul, võib kuva väreleda.
"" Välisseadme erineva sageduse tõttu võib FreeSynci kasutamise ajal heledus pisut muutuda.
"" Enne mängimise alustamist valige funktsiooni FreeSync seadeks Peamine või Parim.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- 107 -
UHD-videote vaatamine
Seaded
Üldine
Väline seadmehaldur
HDMI UHD Color Proovige
Kui teleriga on ühendatud väline UHD-mängija, kasutage funktsiooni HDMI UHD Color, et lülitada teleri HDMI-pesa
50P/60P UHD-signaalide jaoks optimeeritud režiimile.
"" Kui lähete HDMI-liitmiku juurde, millega soovite funktsiooni HDMI UHD Color kasutada, ja vajutate nuppu Valige, et
lülitada funktsioon olekusse Sees, hakkab teleriekraan värelema.
"" HDMI-ühendus, mille puhul on režiim HDMI UHD Color seatud olekusse Väljas, toetab ultrakõrglahutusega sisendsignaale
kuni 50P/60P 4 : 2 : 0, ning HDMI-ühendus, mille puhul on režiim HDMI UHD Color seatud olekusse Sees, toetab
ultrakõrglahutusega sisendsignaale kuni 50P/60P 4 : 4 : 4 ja 4 : 2 : 2. Lisateavet vaadake jaotisest „Toetatud eraldusvõimed
ultrakõrglahutusega sisendsignaalide puhul“.
"" Kui ühendate teleri välisseadmega, mis toetab ainult ultrakõrglahutuse sagedust 24 või 30 Hz või kõiki täiskõrglahutuse
sagedusi, ei pruugi funktsioon HDMI UHD Color saadaval olla. Sellisel juhul valige funktsiooni HDMI UHD Color seadeks
Väljas.
HDMI musta taseme kasutamine
Seaded
Üldine
Väline seadmehaldur
HDMI musta tase Proovige
Kasutage funktsiooni HDMI musta tase musta taseme reguleerimiseks, et kompenseerida HDMI-kaabli kaudu
teleriga ühendatud välisseadme tekitatud madalaid musta tasemeid, madalat kontrastsust või tuhme värve.
"" See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui HDMI-pesa kaudu teleriga ühendatud sisendsignaali seadeks on valitud
RGB444.
- 108 -
Pildi tugifunktsioonid
Saate konfigureerida teleri pildiseadeid.
Pilt pildis vaatamine (PIP)
Seaded
Pilt
PIP
Põhiekraanil välisseadmes, nt Blu-ray-mängijas, oleva video vaatamise ajal saate vaadata pilt pildis (PIP) aknas
telesaadet.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" PIP ei ole saadaval, kui Smart Hub on aktiveeritud.
"" Mängu mängimine või karaokefunktsiooni kasutamine põhiekraanil võib halvendada PIP-režiimi pildikvaliteeti.
"" PIP-funktsioon on saadaval ainult järgmistel tingimustel. 1) Põhikuva allikas on Komponent- või HDMI-ühendus. 2)
Sisenderaldusvõime on väiksem kui täiskõrglahutus.
"" PIP-funktsiooni aken toetab ainult digitaalkanaleid ja ei toeta UHD-kanaleid.
Pildisuuruse muutmine
Seaded
Pilt
Pildi suuruse seaded
Pildi suurus Proovige
Saate muuta teleris kuvatava pildi suurust.
●●
16 : 9, standardne
●●
Kohandatud
●●
4:3
"" Toetatud pildisuurused erinevad olenevalt sisendsignaalist. Lisateavet toetatud pildisuuruste kohta vaadake jaotisest
„Pildisuurused ja sisendsignaalid“.
- 109 -
Pildisuuruse automaatne muutmine
Seaded
Pilt
Pildi suuruse seaded
Automaatlaiekraan Proovige
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Pildisuuruse muutmine režiimis 4:3 või Mahuta ekraanile
Seaded
Pilt
Pildi suuruse seaded
Kuva suurus 4 : 3 Proovige
Saate valida oma geograafilisele piirkonnale sobiva pildisuuruse, kui vaatate telerit režiimis 4:3 või Mahuta kuvale.
Toetatud ekraanisuurused erinevad olenevalt riigist ja see funktsioon võimaldab reguleerida pildisuurust nimetatud
juhul.
"" Režiim 4:3 pole saadaval, kui välisseade on ühendatud teleriga komponent- või HDMI-pesa kaudu.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Pildisuuruse seadmine ekraanile sobivaks
Seaded
Pilt
Pildi suuruse seaded
Mahuta kuvale Proovige
"" Olenevalt suvandi Pildi suurus seadest ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Olenevalt edastussignaalidest ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Pildi suuruse ja/või asendi reguleerimine
Seaded
Pilt
Pildi suuruse seaded
Suumimine ja paigutus Proovige
"" See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui suvandi Pildi suurus seadeks on valitud Kohandatud.
"" Analoogkanalite puhul pildi asendi muutmiseks suurendage esmalt pilti ja seejärel muutke asendit.
- 110 -
Suvandite Helirežiim ja Täpsemad seaded konfigureerimine
Saate muuta režiimi Helirežiim ja kohandada suvandi Täpsemad seaded seadeid.
Helirežiimi valimine
Seaded
Heli
Helirežiim Proovige
Saate valida sisutüübile või kuulamiskeskkonnale sobiva lemmikhelirežiimi.
●●
Standardne
●●
Optimeeritud
●●
Võimendus
"" Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Kui ühendatud on välisseade, võib Helirežiim vastavalt muutuda.
Täpsemate heliseadete konfigureerimine
Seaded
Heli
Täpsemad seaded Proovige
Saate helikvaliteeti isikupärastada, reguleerides järgmisi seadeid.
●●
Tasakaal Proovige
●●
Ekvalaiser Proovige
●●
HDMI-sisendheli vorming Proovige
●●
Digitaalväljundheli vorming Proovige
""
Kui kasutate vastuvõtjat, mis ei toeta Dolby Digital Plusi, pole suvandi Dolby Digital+ valimisel heli kuulda.
""
Suvand Dolby Digital+ on seda vormingut toetavate välisseadmete puhul saadaval ainult pesa ARC (HDMI) kaudu.
●●
Audio viivitus Proovige
●●
Autom. helitugevus
●●
Heli kaja Proovige
●●
Heli lähtestamine Proovige
""
Standardhelisignaale diskreeditakse sagedusel 48 kHz, kuid kõrglahutusega helisignaale diskreeditakse sagedusel
""
Mõned S/PDIF-vastuvõtjad ei pruugi HD-helivorminguga ühilduda.
96 kHz.
- 111 -
Heli tugifunktsioonide kasutamine
Saate konfigureerida teleri heliseadeid.
Kõlarite valimine
Seaded
Heli
Heliväljund Proovige
Saate valida, milliseid kõlareid kasutab teler heliväljundiks.
"" Väliseid kõlareid ei saa Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga juhtida. Kui väline kõlar on lubatud, ei ole kõik helimenüüd
toetatud.
Teleri kuulamine Bluetooth-seadmete kaudu
Seaded
Heli
Heliväljund
Kõlarite loend
Saate ühendada teleriga Bluetooth-heliseadmeid. Need tuleb siduda teleri Bluetooth-funktsiooni kasutades.
Sidumise kohta lisateabe saamiseks vaadake Bluetooth-heliseadme kasutusjuhendit.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Kui teleril ei õnnestu Bluetooth-heliseadet leida, asetage seade telerile lähemale ja seejärel valige suvand Värskenda.
"" Kui lülitate seotud Bluetooth-heliseadme sisse, tuvastab teler selle automaatselt ja kuvab seejärel hüpikakna. Kasutage
seda hüpikakent Bluetooth-heliseadme aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks.
"" Bluetooth-ühenduse kvaliteet võib mõjutada helikvaliteeti.
"" Enne Bluetooth-heliseadme kasutamist vaadake jaotist „Lugege enne Bluetooth-seadmete kasutamist“.
- 112 -
Teleri heli kuulamine Wi-Fi-funktsiooni toetava Samsungi heliseadme kaudu
Lisateavet Wi-Fi-funktsiooni toetava Samsungi heliseadme ühendamise ja kasutamise kohta vaadake selle
kasutusjuhendist.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Wi-Fi-funktsiooni toetavate Samsungi heliseadmete kasutamine ruumilise heli konfiguratsiooni
loomiseks
Seaded
Heli
Wi-Fi kõlari ruumilise heli seadistus Proovige
Kui olete ühendanud teleriga ühe või mitu Wi-Fi-funktsiooni toetavat Samsungi juhtmeta heliseadet, saate
luua optimaalse helikeskkonna, konfigureerides ruumilise heli seadeid. Saate valida mis tahes ruumilise heli
konfiguratsiooni koos heliribaga või ilma selleta.
Ruumilise heli konfiguratsiooni saab kasutada, kui täidetud on kõik järgmised tingimused.
●●
Kaks või enam sama tüüpi Samsungi juhtmeta kõlarit peavad olema ühendatud samasse juhtmeta võrku.
●●
Wi-Fi-funktsiooni toetavad Samsungi heliseadmed peavad olema ühendatud teleriga samasse juhtmeta
võrku.
"" Ruumilise heli konfiguratsioone koos heliribaga ei pruugita olenevalt tootest toetada.
"" Kui aktiveerite Wi-Fi-funktsiooni toetavate Samsungi heliseadmete kasutamisel funktsiooni Ekraani peegeldamine, siis
ühendus katkestatakse.
"" Olenevalt seadme tüübist võib esineda huulte sünkroonimisel video ja heli ajakodekite mitteühitumist.
- 113 -
Süsteem ja Tugi
Saate konfigureerida süsteemi ja toe seadeid, nagu kell, taimerid, energiakasutus ja tarkvaravärskendused.
Ajafunktsioonide ja taimerite kasutamine
Saate määrata praeguse kellaaja ja kasutada taimerifunktsiooni.
Praeguse kellaaja seadistamine
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Aeg Proovige
Saate seadistada funktsiooni Kell käsitsi või automaatselt. Kui Kell on seadistatud, saate vaadata teleris igal hetkel
praegust kellaaega.
Peate seadistama kella järgmistel juhtudel.
●●
Toitekaabel lahutatakse ja ühendatakse uuesti.
●●
Kellarežiim lülitatakse suvandilt Automaatne suvandile Käsitsi.
●●
Teler pole Internetiga ühendatud.
●●
Edastussignaale ei võeta vastu.
Kella seadistamine automaatselt
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Aeg
Kell
Kellarežiim
Automaatne
"" See funktsioon töötab ainult juhul, kui teler on ühendatud Internetiga või võtab ühendatud antenni kaudu vastu
digitaaledastusi.
"" Vastuvõetava ajateabe täpsus võib olenevalt kanalist ja signaalist erineda.
"" Teleri vaatamisel, ühendades kaabel- või satelliitvastuvõtja HDMI- või komponentpesaga, peate praeguse kellaaja käsitsi
määrama.
Kella seadistamine käsitsi
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Aeg
Kell
Kellarežiim
Käsitsi
Kui suvandi Kellarežiim seadeks on valitud Käsitsi, saate praeguse aja otse sisestada. Valige suvandid Kuupäev ja
Aeg, kasutades kaugjuhtimispuldi noolenuppe.
- 114 -
Kella puhul suveaja ja ajavööndi määramine
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Aeg
Kell
Ajavöönd
Saate seadistada õige kellaaja, määrates suveaja ja kohaliku ajavööndi.
"" Funktsioon on saadaval ainult juhul, kui suvandi Kellarežiim seadeks on valitud Automaatne.
●●
GMT
Saate valida oma ajavööndi.
●●
Suveaeg
Saate suveaega (DST) automaatselt reguleerida.
""
Funktsioon on saadaval ainult juhul, kui suvandi Kellarežiim seadeks on valitud Automaatne.
""
Kui olete pärast ostu toote algseadistamise ajal seadnud Suveaeg olekusse Ei, siis jääb menüü-üksus Suveaeg
keelatuks. Menüü-üksuse Suveaeg lubamiseks käivitage funktsioon Lähtestamine menüüs
Enesetest
Seaded
Tugi
Lähtestamine ning seejärel valige Suveaeg olekuks Jah või Automaatne.
Praeguse kellaaja muutmine
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Aeg
Kell
Ajanihe
Funktsioon Ajanihe võimaldab reguleerida kellaaega võrguühenduse kaudu.
Funktsioon on saadaval ainult juhul, kui kõik järgmised tingimused on täidetud.
"" Suvandi Kellarežiim seadeks on valitud Automaatne, teler on ühendatud Internetiga kohtvõrgu kaudu ja teleril ei õnnestu
ajateavet tavaliste edastussignaalide abil vastu võtta.
Taimerite kasutamine
Unetaimeri kasutamine
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Aeg
Unetaimer
Selle funktsiooniga saate seadistada teleri eelmääratud aja järel automaatselt välja lülituma. Saate seadistada
unetaimeri teleri automaatseks väljalülitamiseks kuni 180 minutile.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Teleri väljalülitamine väljalülitustaimeri abil
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Aeg
Väljalülitustaimer
Saate seadistada funktsiooni Väljalülitustaimer, et teler teatud ajal automaatselt välja lülitada. Väljalülitustaimer
on saadaval ainult siis, kui suvand Kell on seadistatud.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- 115 -
Suvandi Automaatkaitse aeg ja energiasäästufunktsiooni
kasutamine
Saate seadistada suvandi Automaatkaitse aeg ja vähendada teleri energiakulu.
Suvandi Automaatkaitse aeg seadistamine
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Automaatkaitse aeg Proovige
Aktiveerib ekraanisäästja, kui teler kuvab kahe või enama tunni jooksul liikumatut pilti.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Teleri energiakulu vähendamine
Seaded
Üldine
Eco-lahendus Proovige
Saate reguleerida teleri ekraani heledust, vähendada üldist energiatarvet ja vältida ülekuumenemist.
●●
Ümbritseva valguse tuvastamine Proovige
Reguleerib automaatselt teleri heledust ümbritseva valguse järgi, et vähendada teleri energiatarvet. Kui
Ümbritseva valguse tuvastamine on reguleerinud ekraani liiga heledaks või tumedaks, saate valida suvandi
Minimaalne taustvalgus, et määrata käsitsi ekraani minimaalne heledustase.
●●
Minimaalne taustvalgus Proovige
Kui Ümbritseva valguse tuvastamine on sisse lülitatud, saate teleriekraani minimaalset heledustaset käsitsi
reguleerida, et võtta arvesse keskkonna heledust. See funktsioon toimib ainult juhul, kui väärtus on jaotises
Seaded Pilt Täpsemad seaded Taustavalgus määratust väiksem.
●●
Energiasäästurežiim Proovige
Saate valida loendist heledustaseme, et vähendada teleri energiatarvet.
●●
Liikumisvalgustus Proovige
Reguleerib energiatarbe vähendamiseks heledust vastavalt ekraanil toimuvale liikumisele.
●●
Automaatne väljalülitus Proovige
Lülitab teleri liigse elektritarbimise vältimiseks automaatselt välja, kui 4 tunni jooksul ei tehta ühtki
toimingut.
- 116 -
Teleri tarkvara värskendamine
Saate vaadata oma teleri tarkvaraversiooni ja seda vajaduse korral värskendada.
Seaded
Tugi
Tarkvaravärskendus Proovige
Teleri tarkvara värskendamine uusimale versioonile
[[ ÄRGE lülitage teleri toidet välja, kui värskendamine pole veel lõpule jõudnud. Pärast tarkvaravärskenduse
lõpuleviimist lülitub teler automaatselt välja ja siis uuesti sisse. Pärast tarkvara värskendamist lähtestatakse
video- ja heliseaded vaikeväärtustele.
Värskendamine Interneti kaudu
Seaded
Tugi
Tarkvaravärskendus
Värskenda kohe Proovige
"" Interneti kaudu värskendamine nõuab aktiivset Interneti-ühendust.
Värskendamine USB-seadme kaudu
Seaded
Tugi
Tarkvaravärskendus
Värskenda kohe
Pärast Samsungi veebisaidilt värskendusfaili allalaadimist ja USB-seadmesse talletamist ühendage USB-seade
teleriga, et seda värskendada.
"" USB-mäluseadme kaudu värskendamiseks laadige värskenduspakett veebisaidilt Samsung.com oma arvutisse alla.
Seejärel salvestage värskenduspakett USB-seadme ülataseme kausta. Vastasel juhul ei leia teler värskenduspaketti.
Teleri automaatne värskendamine
Seaded
Tugi
Tarkvaravärskendus
Automaatne värskendamine Proovige
Kui teler on internetiga ühendatud, saab see samal ajal, kui telerit vaadatakse, ise tarkvara värskendada. Kui taustal
värskendamine on lõppenud, rakendub see teleri järgmisel sisselülitamisel.
Kui nõustute Smart Hubi tingimustega, valitakse suvandi Automaatne värskendamine seadeks automaatselt Sees.
Kui soovite selle funktsiooni keelata, lülitage see nupuga Valige välja.
"" See funktsioon võib võtta kauem aega, kui samal ajal on kasutusel mõni muu võrgufunktsioon.
"" See funktsioon nõuab Interneti-ühendust.
- 117 -
Teleri kaitsmine häkkimise ja pahatahtliku koodi eest
Saate kaitsta telerit häkkimise ja pahatahtliku koodi eest.
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Nutikad turvaseaded Proovige
Internetiga ühendatud teleri kaitsmiseks häkkimise ja pahatahtliku koodi eest saate kasutada funktsiooni Nutikad
turvaseaded.
Teleri ja ühendatud mäluseadme kontrollimine pahatahtliku koodi suhtes
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Nutikad turvaseaded
Skanni
Pahatahtliku koodi leidmisel kuvatakse ekraanil skannimise tulemused. Tulemuste aknas kuvatakse kõik leitud
pahatahtlikud koodid. Saate panna koodi karantiini (isoleerida). Karantiini panemine takistab koodi käivitamist.
1.
Valige kõik pahatahtlikud koodid karantiini panemiseks.
2.
Valige Isoleerimine.
Valitud ründekood paigutatakse loendisse Isoleeritud üksuste loend.
"" Isoleeritud üksuste loend kuvab kõik karantiini pandud pahatahtlikud koodid.
Teiste funktsioonide kasutamine
Saate vaadata muid funktsioone.
Hõlbustusfunktsioonide käivitamine
Seaded
Üldine
Juurdepääsetavus Proovige
Funktsiooni Hõlbustuse otseteed kasutamine
Menüü Hõlbustuse otseteed tagab juurdepääsu hõlbustusfunktsioonidele. Jaotise Hõlbustuse otseteed avamiseks
vajutage helitugevusnuppu ja hoidke seda vähemalt 1 sekund all. Saate funktsioonid, nagu Hääljuhised, Heli
kirjeldus, Kõrge kontrastsus, Hallskaala, Värvide ümberpööramine, Suurenda, Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga,
Tutvu menüüekraaniga, Subtiitrid, Mitme väljundiga heli jne, hõlpsasti sisse ja välja lülitada.
"" Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu AD/SUBT..
"" Isegi kui suvandi Hääljuhised seadeks on valitud Väljas või see on vaigistatud, on suvandi Hõlbustuse otseteed hääljuhend
endiselt saadaval.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.
- 118 -
Hääljuhendi lubamine nägemispuudega inimeste jaoks
Seaded
Üldine
Juurdepääsetavus
Hääljuhiste seaded Proovige
Nägemispuudega inimeste jaoks saate aktiveerida menüüsuvandeid kirjeldava hääljuhendi. Selle funktsiooni
aktiveerimiseks valige suvandi Hääljuhised seadeks Sees. Kui Hääljuhised on sisse lülitatud, pakub teler
hääljuhendeid kanali vahetamise, helitugevuse reguleerimise, eetris- ja eesolevate saadete teabe, ajastatud
vaatamise, teleri muude funktsioonide, rakenduse Internet mitmesuguse sisu ja suvandi Otsi kohta.
Funktsiooni saate sisse või välja lülitada, vajutades suvandis Hääljuhised nuppu Valige.
"" Funktsiooni Hääljuhised edastatakse kuval Keel määratud keeles. Hääljuhised ei toeta aga kõiki kuval Keel loetletud keeli.
Keeltest on alati toetatud Inglise.
"" Lisateavet teleri keeleseadete kohta vaadake jaotisest „Menüü keele muutmine“.
Funktsiooni Hääljuhised helitugevuse, kiiruse ja helikõrguse muutmine
Saate konfigureerida hääljuhendi helitugevust, kiirust ja kõrgust.
Heli kirjeldus
Seaded
Üldine
Juurdepääsetavus
Helikirjelduse seaded Proovige
Helivoogu saate kasutada suvandi Heli kirjeldus puhul, mida edastatakse koos heli põhikanaliga. Helikirjelduse
helitugevust saate reguleerida suvandiga Helikirjelduse helitugevus.
"" See funktsioon on saadaval ainult digitaalkanalite puhul.
●●
Heli kirjeldus
Saate helikirjeldusfunktsiooni sisse või välja lülitada.
●●
Helikirjelduse helitugevus
Saate reguleerida helikirjelduse helitugevust.
- 119 -
Valge tekst mustal taustal (suur kontrastsus)
Seaded
Üldine
Juurdepääsetavus
Kõrge kontrastsus Proovige
Saate kuvada Smart Hub ja seadetemenüü ekraanil valge teksti mustal taustal või muuta teleri läbipaistvad menüüd
läbipaistmatuks, et hõlbustada teksti lugemist. Selle funktsiooni aktiveerimiseks valige suvandi Kõrge kontrastsus
seadeks Sees.
"" Kui suvand Kõrge kontrastsus on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi Juurdepääsetavus menüüd saadaval.
Ekraani seadistamine mustvalgeks
Seaded
Üldine
Juurdepääsetavus
Hallskaala Proovige
Saate muuta teleriekraani mustvalgeks, et teravdada värvidest tingitud häguseid servi.
"" Kui suvand Hallskaala on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi Juurdepääsetavus menüüd saadaval.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Ekraanivärvi ümberpööramine
Seaded
Üldine
Juurdepääsetavus
Värvide ümberpööramine Proovige
Saate teleriekraanil kuvatava teksti ja tausta värvid ümber pöörata, et hõlbustada nende lugemist.
"" Kui suvand Värvide ümberpööramine on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi Juurdepääsetavus menüüd saadaval.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Fondi suurendamine (nägemispuudega inimestele)
Seaded
Üldine
Juurdepääsetavus
Suurenda Proovige
Saate suurendada ekraanil kuvatavat fonti. Selle funktsiooni aktiveerimiseks valige suvandi Suurenda seadeks Sees.
- 120 -
Teave kaugjuhtimispuldi kohta (nägemispuudega inimestele)
Seaded
Üldine
Juurdepääsetavus
Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga Proovige
See funktsioon aitab nägemispuudega inimestel tutvuda kaugjuhtimispuldi nuppude asukohtadega. Kui see
funktsioon on aktiveeritud, võite vajutada kaugjuhtimispuldil mis tahes nuppu ja teler ütleb selle nime. Vajutage
nuppu
kaks korda, et väljuda funktsioonist Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga.
"" See funktsioon on saadaval ainult siis, kui Hääljuhised on lubatud.
Teave teleri menüü kohta
Seaded
Üldine
Juurdepääsetavus
Tutvu menüüekraaniga Proovige
Saate tutvuda teleri ekraanil kuvatavate menüüdega. Kui see on aktiveeritud, ütleb teler teile valitud menüüde
struktuuri ja funktsioonid.
"" See funktsioon on saadaval ainult siis, kui Hääljuhised on lubatud.
Telesaadete vaatamine koos subtiitritega
Seaded
Üldine
Juurdepääsetavus
Subtiitrite seaded Proovige
Valige suvandi Subtiitrid seadeks Sees. Seejärel saate vaadata saadet koos subtiitritega.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Teleriga ei saa juhtida ega muuta DVD või Blu-ray subtiitreid. DVD või Blu-ray subtiitrite juhtimiseks kasutage DVD- või
Blu-ray-mängija subtiitrite funktsiooni ning mängija kaugjuhtimispulti.
●●
Subtiitrid
Lülitab subtiitrid sisse või välja.
●●
Subtiitrite režiim
Saate valida subtiitrite režiimi.
●●
Subtiitrikeel
Saate valida subtiitrite keele.
""
Teleriga ei saa juhtida ega muuta DVD või Blu-ray subtiitreid. DVD või Blu-ray subtiitrite juhtimiseks kasutage DVDvõi Blu-ray-mängija subtiitrifunktsiooni ning mängija kaugjuhtimispulti.
- 121 -
Edastuse subtiitrikeele valimine
Saate valida subtiitrite vaikekeele. Loend võib olenevalt edastusest erineda.
●●
Subtiitrite põhikeel
Saate valida esmase subtiitrikeele.
●●
Subtiitrite teine keel
Saate valida teisese subtiitrikeele.
Teleri kuulamine Bluetooth-seadmete kaudu (kuulmispuudega inimestele)
Seaded
Üldine
Juurdepääsetavus
Mitme väljundiga heli
Saate teleri kõlari ja Bluetooth-seadmed samal ajal sisse lülitada. Kui see funktsioon on aktiivne, saate seadistada
Bluetooth-seadmete helitugevuse teleri kõlari omast kõrgemaks.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Kui ühendate teleriga Bluetooth-seadme, aktiveeritakse Mitme väljundiga heli. Lisateavet Bluetooth-seadmete teleriga
ühendamise kohta vaadake jaotisest „Teleri kuulamine Bluetooth-seadmete kaudu“.
Täpsemate süsteemiseadete konfigureerimine
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur Proovige
Menüü keele muutmine
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Keel Proovige
- 122 -
Parooli seadistamine
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Muutke PIN-i Proovige
Kuvatakse PIN-koodi sisestamise aken. Sisestage PIN-kood. Sisestage see kinnituseks uuesti. Vaike-PIN-kood on
„0000“ (Prantsusmaal ja Itaalias „1111“).
"" Kui unustate PIN-koodi, saate selle kaugjuhtimispulti kasutades lähtestada. Vajutage kaugjuhtimispuldil järgmisi nuppe,
kui teler on sisse lülitatud, et lähtestada PIN-kood väärtusele „0000“ (Prantsusmaal ja Itaalias „1111“).
Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil: Valige nupp VOL.
Standardsel kaugjuhtimispuldil: Valige nupp
nupp RETURN.
(
) (Helitug.+)
.
(
Helitug.+
) (Helitug.+)
Helitug.–
valige nupp RETURN.
(
Helitug.+
.
) (Helitug.–)
valige
valige nupp RETURN.
Kasutus- või kaupluserežiimi valimine
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Kasutusrežiim Proovige
Saate kasutada telerit jaekaupluses, valides režiimi Kasutusrežiim seadeks Jaemüügirežiim.
"" Kõigi muude kasutusviiside puhul valige Algrežiim.
"" Režiimis Jaemüügirežiim on teatud funktsioonid keelatud ja teler lähtestab end määratud aja järel ise.
Teleri tehaseseadete taastamine
Seaded
Tugi
Enesetest
Lähtestamine Proovige
Saate taastada kõik teleri seaded (v.a Interneti- ja võrguseaded) tehase vaikeväärtustele.
1.
Valige Lähtestamine. Kuvatakse turva-PIN-i sisestamise aken.
2.
Sisestage turva-PIN-kood ja siis valige suvand Jah. Kõik seaded lähtestatakse. Teler lülitub automaatselt välja
ja uuesti sisse ning seejärel kuvatakse ekraan Seadistuse käivitamine.
"" Lisateavet funktsiooni Seadistuse käivitamine kohta leiate teleri kasutusjuhendist.
- 123 -
HbbTV
HbbTV vahendusel pääsete juurde meelelahutus- ja võrguteenuste osutajate ning CE tootjate pakutavatele
teenustele.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Kõik kanalid ei pruugi HbbTV teenust pakkuda.
Mõnes riigis on HbbTV vaikimisi keelatud. Sellisel juhul on HbbTV kasutatav, kui installida rakendus HbbTV (HbbTV
installirakendus) teenusest Samsung APPS.
HbbTV automaatse käivitumise sisse- või väljalülitamiseks minge menüüsse
Täpsemad seaded
Seaded
Edastamine
HbbTV seaded ja lülitage HbbTV sisse või välja. (Olenevalt geograafilisest piirkonnast.)
Kui soovite selle funktsiooni lubada või keelata, lülitage see nupuga Valige sisse või välja.
●●
HbbTV ei ole saadaval, kui käivitatud on Timeshift või kui toimub salvestatud video taasesitamine.
●●
HbbTV rakenduste töös võib olenevalt edastusjaamast või rakendusepakkujast esineda ajutiselt tõrkeid.
●●
HbbTV-s toimib rakendus üldjuhul ainult siis, kui teler on ühendatud välisesse võrku. Rakenduse töös võib
esineda olenevalt võrgust tõrkeid.
●●
Kui HbbTV rakendus on installitud ja vaadatav saade toetab HbbTV-d, kuvatakse ekraanil punane nupp.
●●
Mitmel piiratud kanalil on võimalik kasutada nii digitaalset kui ka traditsioonilist teleteksti, vajutades vajalik
arv kordi nuppu TTX/MIX.
""
Vajutage puldil Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nuppu
vajutage nuppu
või
või
ja hoidke seda vähemalt 1 sekund all või
ja seejärel valige hüpikloendist suvand TTX/MIX.
●●
Kui vajutate nuppu TTX/MIX üks kord režiimis HbbTV, aktiveeritakse HbbTV digitaalne režiim TTX.
●●
Kui vajutage nuppu TTX/MIX režiimis HbbTV kaks korda, aktiveeritakse traditsiooniline teletekstirežiim.
- 124 -
Telerivaatamiskaardi kasutamine (CI või CI+ CARD)
Saate vaadata tasulisi kanaleid, sisestades telerivaatamiskaardi pessa COMMON INTERFACE.
"" Olenevalt mudelist ei pruugita kaht CI-kaardi pesa toetada.
"" CI või CI+ CARDi ühendamiseks või lahtiühendamiseks lülitage teler välja.
"" Telerivaatamiskaarti (CI- või CI+-kaart) ei pruugita olenevalt mudelist toetada.
CI või CI+ CARDi ühendamine pesa COMMON INTERFACE kaudu, kasutades CI
CARDi adapterit
"" Ainult ühisliidese pesaga mudelite puhul.
CI CARDi adapteri kinnitamine pesa COMMON INTERFACE kaudu
CI CARDi adapteri ühendamiseks teleriga toimige järgmiselt.
1.Sisestage CI CARD-i adapter kahte teleri tagaosas olevasse avasse.
""
Leidke teleri tagaküljel oleva pesa COMMON INTERFACE kõrval olevad kaks ava.
2.Ühendage CI CARD-i adapter teleri tagaosas oleva pesaga COMMON INTERFACE.
CI või CI+ CARDi ühendamine
Ühendage CI või CI+ CARD pesaga COMMON INTERFACE, nagu on näidatud alloleval joonisel.
- 125 -
CI või CI+ CARD-i ühendamine pesa COMMON INTERFACE kaudu
"" Ainult ühisliidese pesaga mudelite puhul.
Ühendage CI või CI+ CARD pesaga COMMON INTERFACE, nagu on näidatud alloleval joonisel.
CI või CI+ CARDi kasutamine
Tasuliste kanalite vaatamiseks tuleb sisestada CI või CI+ CARD.
●●
Samsungi teler kasutab CI+ versiooni 1.4. Kui teleris kuvatakse hüpiksõnum, võib see olla põhjustatud CI+ 1.4
versiooni lahknevusest. Probleemi korral võtke ühendust Samsungi kõnekeskusega.
""
Teie Samsungi teler vastab CI+ 1.4 standarditele.
""
Kui CI+ ühisliidese moodul ei ühildu selle seadmega, siis eemaldage moodul ja võtke abi saamiseks ühendust CI+
operaatoriga.
●●
Kui te ei sisesta CI või CI+ CARDi, võivad mõned kanalid kuvada hüpikteate.
●●
2–3 minuti jooksul kuvatakse sidumisteave, mis sisaldab telefoninumbrit, CI või CI+ CARDi tunnust, hosti
tunnust ning muid andmeid. Tõrketeate kuvamisel võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
●●
Kui kanaliteabe konfigureerimine on lõpetatud, kuvatakse teade „Värskendamine lõpetatud”, mis tähendab, et
kanaliloend on värskendatud.
"" CI või CI+ CARD tuleb hankida kohalikult kaabeltelevisiooniteenuse pakkujalt.
"" Eemaldage CI või CI+ CARD kätega ettevaatlikult tõmmates. CI või CI+ CARDi mahapillamine võib seda kahjustada.
"" Sisestage CI või CI+ CARD kaardil märgitud suunas.
"" Pesa COMMON INTERFACE asukoht võib olenevalt mudelist erineda.
"" Mõnes riigis ja piirkonnas puudub CI või CI+ CARDi tugi. Küsige selle kohta teavet volitatud edasimüüjalt.
"" Kui teil tekib probleeme, võtke ühendust teenusepakkujaga.
"" Sisestage CI või CI+ CARD, mis toetab praeguseid antenniseadeid. Kui mitte, siis kuva ei pruugi olla tavapärane.
- 126 -
Teletekstifunktsioon
Vaadake, kuidas kasutada teleteksti ja käivitada teletekstiteenuse pakutavaid funktsioone.
"" See funktsioon on saadaval ainult teletekstiteenust toetava kanali puhul.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Funktsiooni Teletekst avamiseks tehke järgmist.
Samsungi nutika kaugjuhtimispuld: Vajutage nuppu
või
ja siis valige hüpikloendist suvand TTX/MIX.
Standardsel kaugjuhtimispuldil: Vajutage nuppu / TTX/MIX.
"" Funktsioonist Teletekst väljumiseks tehke järgmist.
Samsungi nutika kaugjuhtimispuld: Vajutage hüpikloendis nuppu TTX/MIX, kuni kuvatakse otsesaade.
Standardsel kaugjuhtimispuldil: Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu / TTX/MIX, kuni kuvatakse otsesaade.
Teleteksti registrileht sisaldab teavet teenuse kasutamise kohta. Teleteksti õigeks kuvamiseks peab kanali vastuvõtt
olema stabiilne. Muidu ei pruugita kõiki lehekülgi kuvada või teavet võib olla puudu.
"" Saate vahetada teleteksti lehekülgi, valides numbri kaugjuhtimispulti kasutades.
Samsungi nutika kaugjuhtimispuld
TTX/MIX (Täielik teletekst / Kahekordne teletekst / Segu / Otsesaade): teletekstirežiim aktiveeritakse vaadataval
kanalil. Iga kord, kui vajutate nuppu TTX/MIX, lülitub teletekstirežiim järjestuses Täielik teletekst → Kahekordne
teletekst → Segu → Otsesaade.
●●
Täielik teletekst: teletekst kuvatakse täisekraanil.
●●
Kahekordne teletekst: teletekst kuvatakse poolel ekraanil, nii et teisel poolel on kuvatud vaadatav kanal.
●●
Segu: teletekst kuvatakse läbipaistvalt vaadataval kanalil.
●●
Otsesaade: saate naasta otsesaate kuvale.
- 127 -
Värvinupud (punane, roheline, kollane, sinine): kui edastusettevõte kasutab kiirotsingusüsteemi FASTEXT, siis on
erinevad teleteksti leheküljel esitatavad teemad varustatud värvikoodiga ja neid saab valida värvinuppude abil.
Vajutage valitud teemale vastavat värvinuppu. Kuvatakse uus värvikoodiga lehekülg. Üksusi saab valida samal viisil.
Eelmisele või järgmisele leheküljele liikumiseks valige vastav värvinupp.
6 Index: kuvab teleteksti vaatamise ajal mis tahes hetkel registri (sisukorra).
1 Sub Page: kuvab saadaoleva alamlehekülje.
0 List/Flof: valib teletekstirežiimi. Nupu vajutamisel loendirežiimis lülitub funktsioon loendi salvestamise režiimi.
Loendi salvestamise režiimis saate salvestada teleteksti lehe loendisse, kasutades nuppu 8 (Store).
8 Store: salvestab teleteksti leheküljed.
2 Page Up: kuvab teleteksti järgmise lehekülje.
3 Page Down: kuvab teleteksti eelmise lehekülje.
5 Reveal/Conceal: kuvab või peidab peidetud teksti (näiteks nuputamismängu küsimuste vastused). Tavapärase
ekraani kuvamiseks vajutage sama nuppu uuesti.
4 Size: kuvab teleteksti ekraani ülemises pooles kahekordse suurusega. Teksti alumisele osale nihutamiseks
vajutage seda nuppu uuesti. Tavapäraseks kuvamiseks vajutage veel kord sama nuppu.
9 Hold: hoiab kuva praegusel leheküljel, kui olemas on ka teised leheküljed, mis järgnevad automaatselt. Hoidmise
tühistamiseks vajutage sama nuppu uuesti.
7 Cancel: vähendab teleteksti kuva, et näidata seda koos edastatava saatega.
- 128 -
Standardsel kaugjuhtimispuldil
"" Standardsel kaugjuhtimispuldil on funktsiooni Teletekst ikoonid mõnele kaugjuhtimispuldi nupule trükitud. Teleteksti
funktsiooni käivitamiseks leidke selle ikoon kaugjuhtimispuldi nupult ja seejärel vajutage vastavat nuppu.
/ TTX/MIX
Täielik teletekst / Kahekordne teletekst / Segu / Otsesaade: teletekstirežiim aktiveeritakse vaadataval kanalil.
Iga kord, kui vajutate nuppu / TTX/MIX, lülitub teletekstirežiim järjestuses Täielik teletekst → Kahekordne
teletekst → Segu → Otsesaade.
●●
Täielik teletekst: teletekst kuvatakse täisekraanil.
●●
Kahekordne teletekst: teletekst kuvatakse poolel ekraanil, nii et teisel poolel on kuvatud vaadatav kanal.
●●
Segu: teletekst kuvatakse läbipaistvalt vaadataval kanalil.
●●
Otsesaade: saate naasta otsesaate kuvale.
Värvinupud (punane, roheline, kollane, sinine): kui edastusettevõte kasutab kiirotsingusüsteemi FASTEXT, siis on
erinevad teleteksti leheküljel esitatavad teemad varustatud värvikoodiga ja neid saab valida värvinuppude abil.
Vajutage valitud teemale vastavat värvinuppu. Kuvatakse uus värvikoodiga lehekülg. Üksusi saab valida samal viisil.
Eelmisele või järgmisele leheküljele liikumiseks valige vastav värvinupp.
6 SETTINGS
Index: kuvab teleteksti vaatamise ajal mis tahes hetkel registri (sisukorra).
1 PRE-CH
Sub Page: kuvab saadaoleva alamlehekülje.
0 SOURCE
List/Flof: valib teletekstirežiimi. Nupu vajutamisel loendirežiimis lülitub funktsioon loendi salvestamise režiimi.
Loendi salvestamise režiimis saate salvestada teleteksti lehe loendisse, kasutades nuppu 8 (Store).
8 CH LIST
Store: salvestab teleteksti leheküljed.
2 CH <
Page Up: kuvab teleteksti järgmise lehekülje.
3 CH >
Page Down: kuvab teleteksti eelmise lehekülje.
- 129 -
5 INFO
Reveal/Conceal: kuvab või peidab peidetud teksti (näiteks nuputamismängu küsimuste vastused). Tavapärase
ekraani kuvamiseks vajutage sama nuppu uuesti.
4 E-MANUAL / REC
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast.
Size: kuvab teleteksti ekraani ülemises pooles kahekordse suurusega. Teksti alumisele osale nihutamiseks vajutage
seda nuppu uuesti. Tavapäraseks kuvamiseks vajutage veel kord sama nuppu.
9 RETURN
Hold: hoiab kuva praegusel leheküljel, kui olemas on ka teised leheküljed, mis järgnevad automaatselt. Hoidmise
tühistamiseks vajutage sama nuppu uuesti.
7 EXIT
Cancel: vähendab teleteksti kuva, et näidata seda koos edastatava saatega.
Tavaline teleteksti lehekülg
Osa
Sisu
A
Valitud lehekülje number
B
Telekanali tunnus
C
Hetkel kuvatava lehekülje number või otsingutunnus
D
Kuupäev ja kellaaeg
E
Tekst
F
Olekuteave, FASTEXT-i teave
- 130 -
Tõrkeotsing
Kui teil tekib teleriga mõni probleem, pääsete teleri vaatamise ajal juurde erinevatele lahendustele. Kui teie
probleemi ei ole tõrkeotsingujaotises käsitletud, võtke ühendust Samsungi kõnekeskusega.
Toe hankimine
Kui teil on teleriga probleeme, pöörduge abi saamiseks otse Samsungi poole.
Toe hankimine kaughalduse kaudu
Seaded
Tugi
Kaughaldus Proovige
Pärast meie teenuselepinguga nõustumist saate kasutada funktsiooni Kaughaldus, et pääseda juurde kaugtoele ja
lasta Samsungi hooldustehnikul teie telerile diagnostikat teha, probleeme lahendada ja teleri tarkvara veebi kaudu
kaugvärskendada. Funktsiooni Kaughaldus saab lülitada ka sisse ja välja.
"" See funktsioon nõuab Interneti-ühendust.
"" Saate funktsiooni Kaughaldus käivitada ka nuppu
vajutades ja vähemalt 5 sekundit all hoides.
Mis on kaugtugi?
Samsungi kaugtoeteenus pakub teile otsetuge Samsungi tehniku vahendusel, kes saab kaugelt:
●●
teie telerile diagnostikat teha;
●●
teie eest teleri seadeid reguleerida;
●●
teie teleris tehaseseaded taastada;
●●
soovitatud püsivaravärskendusi installida.
- 131 -
Kuidas kaugtugi töötab?
Saate oma telerile hõlpsalt Samsungi kaugtoeteenust taotleda:
1.
Helistage Samsungi teeninduskeskusesse ja küsige kaugtuge.
2.
Avage teleris menüü ja minge jaotisesse Tugi. (
3.
Valige Kaughaldus, seejärel lugege läbi teenuselepingud ja nõustuge nendega. Kui kuvatakse PIN-koodi
Seaded
Tugi)
ekraan, öelge tehnikule oma PIN-kood.
4.
Seejärel pääseb tehnik teie telerisse.
Teenuse kontaktteabe leidmine
Seaded
Tugi
Teave selle TV kohta Proovige
Saate vaadata Samsungi veebisaidi aadressi, kõnekeskuse telefoninumbrit, oma teleri mudelinumbrit ja
tarkvaraversiooni, avatud lähtekoodi litsentsiteavet ning muud teavet, mida võib vaja minna Samsungi kõnekeskuse
esindajalt või Samsungi veebisaidilt teenusetoe saamiseks.
"" Teabe saamiseks võite skannida ka teleri QR-koodi.
"" Saate käivitada selle funktsiooni ka nuppu
puhul vajutage nuppu
vajutades ja vähemalt 5 sekundit all hoides. Standardse kaugjuhtimispuldi
(Esita) ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit all. Jätkake nupu vajutatuna hoidmist, kuni kuvatakse
klienditeabe hüpikaken.
- 132 -
Teenuse taotlemine
Seaded
Tugi
Taotluse tugi Proovige
Kui teil esineb teleriga probleeme, saate taotleda teenindust. Valige ilmnenud probleemile vastav üksus ja seejärel
valige suvand Taotle kohe või Kohtumise plaanimine
Taotle
Saada. Teie teenusetaotlus registreeritakse.
Samsungi teeninduskeskus võtab teiega ühendust, et leppida kokku või kinnitada hooldusaeg.
"" Peate nõustuma teenusetaotluse tingimustega.
"" Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" See funktsioon nõuab Interneti-ühendust.
Teleri talitlusprobleemide diagnoosimine
Saate diagnoosida teleri ja Smart Hubiga ilmnenud probleeme ning käitada lähtestamisfunktsioone.
Seaded
Tugi
Enesetest Proovige
Saate kasutada funktsiooni Pildi testimine videoprobleemide diagnoosimiseks ja funktsiooni Heli testimine
heliprobleemide diagnoosimiseks. Saate ühtlasi vaadata õhu kaudu edastatavate digitaalsignaalide tugevuse
teavet, katsetada Smart Hubi Interneti-ühendust ning käivitada Smart Hubi ja teleri tehaseseadetele lähtestamise
funktsioone.
●●
Käivita pilditest
●●
Käivita helitest
●●
Signaaliinfo
●●
Alustage Smart Hubi ühendustesti
●●
Smart Hubi lähtestamine
●●
Lähtestamine
- 133 -
Pildiga on probleeme
Kui teleril on probleeme pildiga, võib nende lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.
Pildi testimine
Seaded
Tugi
Enesetest
Käivita pilditest Proovige
Enne kui tutvute alloleva probleemide ja lahenduste loendiga, kasutage funktsiooni Käivita pilditest, et teha
kindlaks, kas probleem on teleris. Käivita pilditest kuvab vigade või kõrvalekallete otsimiseks kõrgeraldusega pildi.
Probleem
Proovige seda!
Kui Samsungi teleri pilt on kohati värelev või tuhm, peate tõenäoliselt mõne
energiasäästurežiimi inaktiveerima.
Värelev ja tuhm pilt
Saate keelata funktsiooni Ümbritseva valguse tuvastamine, Energiasäästurežiim või
Liikumisvalgustus.
●●
Seaded
Üldine
Eco-lahendus
Ümbritseva valguse tuvastamine
●●
Seaded
Üldine
Eco-lahendus
Energiasäästurežiim
●●
Seaded
Üldine
Eco-lahendus
Liikumisvalgustus
Kui teie teleri ekraan ei kuva värve õigesti või mustad ja valged toonid on nihkes, käivitage
funktsioon Käivita pilditest.
Komponentühendused /
ekraanil kuvatud värvid
●●
Seaded
Tugi
Enesetest
Käivita pilditest
Kui testi tulemused näitavad, et probleem ei ole teleris, toimige järgmiselt.
●● Veenduge, et videosisendi pesad oleksid ühendatud õigete välisseadme videoväljundi
pesadega.
●● Kontrollige ka teisi ühendusi. Kui teler on ühendatud välisseadmega komponentkaabli
kaudu, siis veenduge, et pistikud Pb, Pr ja Y oleksid ühendatud õigetesse pesadesse.
Kui teie Samsungi teleri värvid on küll õiged, ent pisut liiga tumedad või heledad, proovige
kõigepealt järgmisi seadeid reguleerida.
Ekraani heledus
●●
Seaded
Pilt
Täpsemad seaded
Taustavalgus
●●
Seaded
Pilt
Täpsemad seaded
Kontrastsus
●●
Seaded
Pilt
Täpsemad seaded
Heledus
●●
Seaded
Pilt
Täpsemad seaded
Teravus
●●
Seaded
Pilt
Täpsemad seaded
Värv
●●
Seaded
Pilt
Täpsemad seaded
Toon (R/P)
- 134 -
Probleem
Hägusus või värisemine
Proovige seda!
Kui märkate ekraanil hägusust või värelust, kasutage probleemi lahendamiseks funktsiooni
Auto Motion Plusi seaded.
●●
Seaded
Pilt
Täpsemad seaded
Auto Motion Plusi seaded
Kui teie teler kipub ise välja lülituma, proovige mõni teleri energiasäästufunktsioon keelata.
Vaadake, kas Unetaimer on lubatud. Unetaimer lülitab teleri pärast kindlat ajavahemikku
automaatselt välja.
Soovimatu väljalülitumine
●●
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Aeg
Unetaimer
Kui funktsioon Unetaimer ei ole aktiivne, siis vaadake, kas Automaatne väljalülitus või
Väljalülitustaimer on aktiveeritud ja keelake see.
●●
Seaded
Üldine
Eco-lahendus
●●
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Automaatne väljalülitus
Aeg
Väljalülitustaimer
Kui teil on oma teleri sisselülitamisega probleeme, kontrollige enne teenindusse
helistamist järgmist.
Probleemid sisselülitamisel
Veenduge, et teleri toitejuhe oleks mõlemast otsast õigesti ühendatud ja kaugjuhtimispult
oleks töökorras.
Veenduge, et antenni ja kaabeltelevisiooni kaabel oleks kindlalt ühendatud.
Kui teil on kaabel- või satelliitvastuvõtja, siis veenduge, et see oleks vooluvõrku ühendatud
ja sisse lülitatud.
Kui teie teler ei ole kaabel- või satelliitvastuvõtjaga ühendatud, käivitage funktsioon
Automaathäälestus.
Kanaliotsing ebaõnnestub
●●
Seaded
Edastamine
Automaathäälestus
(Automaathäälestuse seaded)
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit
Automaathäälestuse seaded kuvada.
Kaupluses kasutatakse alati digitaalseid kõrglahutusega kanaleid.
Kui kasutate analoogset kaabel- või satelliitvastuvõtjat, võtke kasutusele digitaalne kaabelvõi satelliitvastuvõtja. Kõrglahutusega pildikvaliteedi võimaldamiseks kasutage HDMI- või
komponentkaableid.
Teleri pilt ei ole nii
kvaliteetne kui kaupluses
nähtu.
Paljude kõrglahutusega kanalite sisu on skaleeritud standardlahutusega sisust. Otsige
kanalit, mis edastab kõrglahutusega sisu.
●● Kaabel-/satelliittelevisiooni tellijad: proovige kanaliloendis olevaid HD-kanaleid.
●● Maapealse/kaabelantenni ühendus: proovige HD-kanaleid pärast funktsiooni
Automaathäälestus käivitamist.
●●
Seaded
Edastamine
Automaathäälestus
(Automaathäälestuse seaded)
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit
Automaathäälestuse seaded kuvada.
Valige kaabel- või satelliitvastuvõtja videoväljundi eraldusvõimeks 1080i või 720p.
- 135 -
Probleem
Proovige seda!
Pildimoonutusi võib põhjustada videosisu tihendamine, eriti spordisaadete ja
põnevusfilmide kiire liikumisega piltide puhul.
Pilt on moonutatud
Kui signaal on nõrk või selle vastuvõtt kehv, võib see põhjustada kuvamoonutust, kuid
tegemist pole talitlushäirega.
Mobiilsideseadme kasutamine teleri läheduses (1 m ulatuses) võib põhjustada müra nii
analoog- kui ka digitaalkanalite puhul.
Värvid on valed või pilt
puudub
Kui kasutate komponentühendust, siis veenduge, et komponentkaablid oleksid ühendatud
õigete pesadega. Ebakorrektsed või lahtised ühendused võivad põhjustada värviprobleeme
või tühja ekraani.
Avage menüü Pilt ning seejärel reguleerige suvandite Pildirežiim, Heledus, Teravus ja Värv
seadeid.
Värvikvaliteet on halb või
pilt pole piisavalt hele
●●
Seaded
Pilt
Pildirežiim
●●
Seaded
Pilt
Täpsemad seaded
Heledus
●●
Seaded
Pilt
Täpsemad seaded
Teravus
●●
Seaded
Pilt
Täpsemad seaded
Värv
Vaadake, kas Energiasäästurežiim on lubatud.
●●
Seaded
Üldine
Eco-lahendus
Energiasäästurežiim
Proovige pilt lähtestada.
●●
Ekraani servas on katkendlik
joon.
Seaded
Pilt
Täpsemad seaded
Pildi lähtestamine
Valige suvandi Pildi suurus seadeks 16 : 9, standardne.
●●
Seaded
Pilt
Pildi suuruse seaded
Pildi suurus
16 : 9, standardne
Kui kasutate AV- või analoogseadet, lahutage adapter teleri sisendpesast Component
(sinine) ja ühendage see sisendpessa AV (kollane).
Pilt on mustvalge.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugi teleril sisendpesa
Component või AV olla.
Kontrollige, kas suvandi Hallskaala olekuks on seadistatud Sees.
●●
Seaded
Üldine
Juurdepääsetavus
Hallskaala
"" Kui testpilti ei kuvata või selles on müra või moonutusi, võib probleem olla teleris. Võtke abi saamiseks ühendust Samsungi
kõnekeskusega.
"" Kui testpilt kuvatakse õigesti, võib probleem olla välisseadmes. Kontrollige ühendusi.
"" Probleemi püsimisel kontrollige signaali tugevust või lugege välisseadme kasutusjuhendit.
- 136 -
Heli pole selgelt kuulda
Kui teleril on probleeme heliga, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.
Heli testimine
Seaded
Tugi
Enesetest
Käivita helitest Proovige
Kui teler esitab meloodiat Käivita helitest moonutusteta, võib probleem olla välisseadmes või edastussignaali
tugevuses.
Probleem
Heli puudub või on
maksimumtugevusel liiga
nõrk.
Proovige seda!
Kontrollige teleri ja seejärel teleriga ühendatud välisseadme (kaabel- või
satelliitvastuvõtja, DVD-mängija, Blu-ray-mängija jms) helitugevuse juhtelementi.
Valige suvandi Heliväljund seadeks TV kõlar.
●●
Pilt on hea, kuid heli puudub.
Seaded
Heli
Heliväljund
Kui kasutate välisseadet, kontrollige seadme heliväljundi suvandeid. Näiteks peate võibolla valima kaabelvastuvõtja heliväljundiks HDMI, kui olete ühendanud kaabelvastuvõtja
teleriga HDMI-kaabli abil.
Arvutiheli kuulamiseks ühendage väline kõlar arvuti heliväljundi pesaga.
Kui teie teleril on kõrvaklapipesa, veenduge, et sellesse poleks midagi ühendatud.
Taaskäivitage ühendatud seade, ühendades seadme toitejuhtme lahti ja seejärel
ühendades selle uuesti.
Heli pole kuulda.
Kontrollige, kas suvandi Digitaalväljundheli vorming seadeks on valitud Dolby Digital+. Kui
kasutate vastuvõtjat, mis ei toeta Dolby Digital Plusi, pole suvandi Dolby Digital+ valimisel
heli kuulda.
●●
Seaded
Dolby Digital+
Heli
Täpsemad seaded
Tugi
Enesetest
Digitaalväljundheli vorming
Avage Käivita helitest.
Kõlarid teevad kummalist
häält
●●
Seaded
Käivita helitest
Veenduge, et helikaabel oleks ühendatud välisseadme õigesse heliväljundi pessa.
Antenni- või kaabliühenduse puhul kontrollige signaaliteavet. Nõrk signaal võib
põhjustada helimoonutusi.
- 137 -
Edastusega on probleeme
Kui teleril on edastuste vastuvõtmisega probleeme, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.
Probleem
Proovige seda!
Kontrollige, kas antennikaabel on korralikult teleriga ühendatud.
Valige
Telerirežiimis kuvatakse
teade „Nõrk või puuduv
signaal“ / kanalit ei leita.
Allikas, et kontrollida, kas valitud on õige sisendallikas.
Kui teler ei ole kaabel- või satelliitvastuvõtjaga ühendatud, käivitage kanalite otsimiseks
funktsioon Automaathäälestus.
●●
Seaded
Edastamine
Automaathäälestus
(Automaathäälestuse seaded)
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit
Automaathäälestuse seaded kuvada.
Veenduge, et koaksiaalkaabel oleks teleriga kindlalt ühendatud.
Käivitage funktsioon Seadistuse käivitamine või Automaathäälestus.
Teler ei võta kõiki kanaleid
vastu.
●●
Seaded
Edastamine
Automaathäälestus
(Automaathäälestuse seaded)
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit
Automaathäälestuse seaded kuvada.
Minge jaotisse Subtiitrid ja muutke suvandi Subtiitrite režiim seadet.
Digitaalkanalitel pole
subtiitreid
●●
Seaded
Subtiitrite režiim.
Üldine
Juurdepääsetavus
Subtiitrite seaded
Subtiitrid
Mõnel kanalil ei pruugi olla subtiitriandmeid.
Pilt on moonutatud
Pildimoonutusi võib põhjustada videosisu tihendus. See kehtib eriti spordisaadete ja
põnevusfilmide kiire liikumisega piltide puhul.
Pildimoonutusi võib põhjustada nõrk signaal. Tegemist pole teleriga seotud probleemiga.
Pildikvaliteet on kehv.
Valige kõrglahutusega (HD) kanalid või saated.
- 138 -
Arvutiga / mängukonsooliga ei õnnestu ühendust luua
Kui teleril või mängukonsoolil on probleeme arvutiga ühenduse loomisel, võib probleemi lahendamisel olla abi
järgmistest sammudest.
Probleem
Kuvatakse teade „Režiimi ei
toetata”
Videokvaliteet on
normaalne, kuid heli
puudub
Proovige seda!
Seadistage arvuti või mängukonsooli väljundsignaali eraldusvõime vastavalt teleri
toetatavale eraldusvõimele.
Kui kasutate HDMI-ühendust, kontrollige oma arvuti heliväljundi seadet.
HDMI-DVI-kaabli kasutamisel on vaja eraldi helikaablit. HDMI-DVI-ühendust toetab ainult
pesa HDMI (DVI) ning see ei toeta helisignaali edastamist. Arvutiheli kuulamiseks ühendage
välised kõlarid arvuti heliväljundi pesaga.
Teler ei loo Internetiga ühendust
Kui teleril on probleeme Internetiga ühenduse loomisel, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest
sammudest.
Probleem
Teler ei saa võrgu või
rakendustega ühendust
luua (ainult Interneti-toega
mudelite puhul).
Traadita võrguühendus
nurjus
Traadita võrgu signaal on
liiga nõrk.
Proovige seda!
Veenduge, et teleril oleks võrguühendus olemas.
●●
Seaded
Üldine
Võrk
Võrgu olek
Võtke ühendust Interneti-teenuse pakkujaga.
Veenduge, et teie traadita side modem/ruuter oleks sisse lülitatud ja Internetiga ühendatud.
Seadke traadita ruuter, modem või pääsupunkt avatud kohta. Vältige selle paigutamist
nurka.
Traadita ühenduse signaali tugevuse võimendamiseks kasutage traadita kordistajat.
Asetage kordistaja traadita ruuteri ja teleri vahele (mõlemast võrdsele kaugusele).
- 139 -
Ajanihke- / ajastatud salvestamise funktsioon ei tööta
Kui ajanihke- või ajastatud salvestamise funktsioon ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest
sammudest.
Probleem
Proovige seda!
Kontrollige, kas USB-seade on teleriga ühendatud.
Funktsiooni Salvestamise
ajakava ei saa kasutada
Kui signaal muutub liiga nõrgaks, seiskub salvestamine automaatselt.
Kontrollige USB-seadme vaba mälumahtu. Funktsioon ei tööta, kui USB-seadmes pole
piisavalt mäluruumi.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Anynet+ (HDMI-CEC) ei tööta
Kui Anynet+ (HDMI-CEC) ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.
Probleem
Proovige seda!
Veenduge, et seade oleks funktsiooniga Anynet+ ühilduv. Anynet+ süsteem toetab ainult
Anynet+ seadmeid.
Kontrollige, kas Anynet+ seadme toitejuhe on õigesti ühendatud.
Kontrollige Anynet+ seadme kaabliühendusi.
Anynet+ ei tööta.
Avage suvand Anynet+ (HDMI-CEC) ja vaadake, kas funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) seadeks
on valitud Sees.
●●
Seaded
Üldine
Väline seadmehaldur
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ ei pruugi toimida, kui mõni muu funktsioon, sh kanalite otsimine, Smart Hub, algne
seadistus jne, on aktiivne.
Kui lahutasite ja ühendasite HDMI-kaabli, siis otsige seadmeid uuesti või lülitage teler välja ja
seejärel uuesti sisse.
Soovin käivitada
funktsiooni Anynet+.
Nihutage fookus Anynet+ seadmele jaotises
seadmele liikuda, ja seejärel vajutage nuppu Valige.
Kontrollige, kas Anynet+ seade on teleriga õigesti ühendatud, ja seejärel avage menüü
Anynet+ (HDMI-CEC), et näha, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) seadeks on valitud Sees.
●●
Soovin funktsioonist
Anynet+ väljuda.
Allikas, vajutage ülesnoolt, et Anynet+
Seaded
Üldine
Väline seadmehaldur
Anynet+ (HDMI-CEC)
Valige suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) seadeks Väljas.
●●
Seaded
Üldine
Väline seadmehaldur
- 140 -
Anynet+ (HDMI-CEC)
Probleem
Proovige seda!
Ekraanile ilmub teade
„Ühendamine Anynet+
seadmega...“ või
„Anynet+ seadmega
ühenduse katkestamine“.
Teleris Anynet+ konfigureerimise või vaatamisrežiimile lülitumise ajal ei saa kaugjuhtimispulti
kasutada. Kasutage kaugjuhtimispulti pärast seda, kui teler on Anynet+ konfigureerimise
lõpetanud või vaatamisrežiimile lülitunud.
Anynet+ seade ei esita
meediume.
Esitusfunktsiooni ei saa kasutada, kui pooleli on Seadistuse käivitamine.
Kontrollige, kas seade toetab funktsiooni Anynet+.
Kontrollige, kas HDMI-kaabel on õigesti ühendatud.
Avage suvand Anynet+ (HDMI-CEC) ja vaadake, kas funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) seadeks
on valitud Sees.
Ühendatud seadet ei
kuvata
●●
Seaded
Üldine
Väline seadmehaldur
Anynet+ (HDMI-CEC)
Otsige Anynet+ seadmeid uuesti.
Funktsiooniga Anynet+ ühilduvad seadmed peavad olema ühendatud teleriga HDMI-kaabli
abil. Veenduge, et seade oleks ühendatud teleriga HDMI-kaabli kaudu. Kõik HDMI-kaablid ei
pruugi funktsiooni Anynet+ toetada.
Kui ühendus katkeb voolukatkestuse või HDMI-kaabli lahtiühendamise tõttu, otsige seadet
uuesti.
AV-vastuvõtja ei esita
teleri heli.
Ühendage teler ja AV-vastuvõtja optilise kaabli abil.
ARC võimaldab teleril väljastada digitaalset heli pesa HDMI (ARC) kaudu.
ARC on saadaval ainult siis, kui teler on ühendatud ARC-funktsiooni toetava AV-vastuvõtjaga.
Rakenduste käivitamise/kasutamisega on probleeme
Kui rakendused ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.
Probleem
Käivitasin rakenduse,
kuid see on ingliskeelne.
Kuidas on võimalik keelt
muuta?
Minu rakendus ei tööta
Proovige seda!
Rakenduse toetatud keeled ei pruugi kattuda kasutajaliidese keelega. Keele muutmise
võimalus oleneb teenusepakkujast.
Võtke ühendust vastava teenusepakkujaga.
Vaadake rakenduse teenusepakkuja veebisaidi spikrijaotist.
- 141 -
Faili ei saa esitada
Kui faile ei esitata, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.
Probleem
Proovige seda!
Mõnda faili ei saa esitada
See probleem võib esineda suure bitikiirusega failide puhul. Enamikku faile saab taasesitada,
kuid suure bitikiirusega failide puhul võib esineda probleeme.
Soovin teleri lähtestada
Lähtestage seaded tehase vaikeväärtustele.
Lähtestamine
Tee
Kirjeldus
Seadete
lähtestamine
Seaded
Tugi
Enesetest
Lähtestamine
Saate lähtestada suvandite Pilt, Heli, Edastamine ja kõik muud
seaded (v.a võrguseaded) tehase vaikeväärtustele.
Lähtesta Smart Hub
Seaded
Tugi
Enesetest
Lähtesta
Smart Hub
Lähtestab kõik Smart Hubi seaded tehase vaikeväärtustele ja
kustutab kogu Samsungi kontode, seotud teenusekontode, Smart
Hubi teenuselepingute ja Smart Hubi rakendustega seotud teabe.
Pildi lähtestamine
Seaded
Täpsemad seaded
lähtestamine
Pilt
Pildi
Lähtestab praegused pildiseaded.
Heli lähtestamine
Seaded
Täpsemad seaded
lähtestamine
Heli
Heli
Lähtestab praegused heliseaded.
- 142 -
Muud probleemid
Toimige muude tekkida võivate probleemide lahendamiseks järgmiselt.
Probleem
Teler on tuline
Proovige seda!
Teleri pikaajalisel vaatamisel võib paneel kuumeneda. Paneelist tulevat soojust hajutatakse
sisemiste ventilatsiooniavade kaudu, mis paiknevad teleri ülaosas. Alumine osa võib
tunduda pärast pikemaajalist kasutamist puudutamisel siiski kuum. Telerit vaatavaid lapsi
tuleb pidevalt kontrollida, et nad ei puudutaks telerit. See kuumus pole rike ega mõjuta
teleri tööd.
HD-kanalitel on ülesskaleeritud standardlahutuses (4:3) sisu näitamisel mõlemas ekraani
servas mustad ribad.
Pilti ei kuvata täisekraanil
Teie teleri omast erineva kuvasuhtega filmide puhul kuvatakse ekraani üla- ja alaosas
mustad ribad.
Reguleerige välisseadme pildisuuruse suvandeid või valige täisekraanil kuvamine.
●●
Seaded
Pilt
Pildi suuruse seaded
Kuvatakse teade „Režiimi ei
toetata”
Teler ei toeta ühendatud seadme väljunderaldusvõimet. Kontrollige teleri toetatud
eraldusvõimet ja reguleerige selle järgi välisseadme väljunderaldusvõimet.
Subtiitriüksus teleris on
hall.
Kui välisseade on ühendatud HDMI- või komponentkaabli abil, pole funktsioon Subtiitrid
saadaval. Kohandage subtiitriseadet välisseadmes.
Telerist tuleb plastilõhna
Selle lõhna esinemine on normaalne, lõhn kaob aja jooksul.
Suvand Signaaliinfo
menüüs Enesetest pole
aktiveeritud.
Kontrollige, kas vaadatav kanal on digitaalkanal.
Teler on küljele kaldu
Eemaldage teler aluselt ja seejärel kinnitage see uuesti.
Alus on kõikuv või kõver.
Veenduge, et alusel ja alusehoidikul olevad nooled oleksid õigesti joondatud.
Kaugjuhtimispult ja/või
hääljuhtimine ei tööta.
Teleri tarnimisel on mõni andur kaetud kaitsekleebisega. Veenduge, et kõik kleebised
oleksid eemaldatud.
Signaaliinfo on saadaval ainult digitaalkanalite puhul.
●●
Seaded
Tugi
Enesetest
- 143 -
Signaaliinfo
Probleem
Proovige seda!
Edastamine on saadaval, kui suvandi Allikas seadeks on valitud TV.
Suvand Edastamine on
inaktiveeritud.
PIP ei ole saadaval.
Seaded kustuvad 5 minuti
järel või iga kord pärast
teleri väljalülitamist.
Ekraanil kuvatakse
POP (teleri sisemine
ribareklaam)
Teler teeb plõksuvat heli
Edastamine pole juurdepääsetav, kui vaatate telerit kaabel- või satelliitvastuvõtja kaudu.
Suvand Edastamine pole juurdepääsetav, kui salvestamine on pooleli või ajanihkefunktsioon
töötab.
PIP on saadaval ainult siis, kui välisseade on ühendatud HDMI- või komponentkaabli abil.
Pange tähele, et funktsioon pole saadaval, kui Smart Hub on aktiivne.
Kui suvandi Kasutusrežiim seadeks on valitud Jaemüügirežiim, lähtestatakse teleri heli- ja
videoseaded automaatselt iga 5 minuti järel.
Valige suvandi Kasutusrežiim seadeks Algrežiim.
●●
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Kasutusrežiim
Valige suvandi Kasutusrežiim seadeks Algrežiim.
●●
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Kasutusrežiim
Teleri väliskesta paisumine ja kokkutõmbumine võib tekitada plõksuvat heli. Tegu ei ole
toote rikkega. Teleri kasutamine on ohutu.
Teie teler kasutab kiireid ümberlülitusi ja kõrget voolutaset. Olenevalt teleri
heledustasemest võib pilt tunduda tavalise teleriga võrreldes veidi mürarohkem.
Teler teeb sumisevat heli
Teie teler on läbinud range kvaliteedikontrolli, mis vastab meie kõrgetele jõudlus- ja
vastupidavusnõuetele.
Mõningane telerist kostuv müra on normaalne ega ole piisav põhjus seadme
väljavahetamiseks või hüvitamiseks.
Kontrollige võrguühenduse olekut.
Interneti kaudu tarkvara
värskendamine nurjus
●●
Seaded
Üldine
Võrk
Võrgu olek
Kui teler pole võrguga ühendatud, siis looge ühendus.
Kui teil on uusim tarkvaraversioon, siis tarkvara täiendamine seiskub.
- 144 -
Ettevaatusabinõud ja märkused
Saate hankida suuniseid ja teavet, mida peate lugema pärast paigaldamist.
Enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist
Lugege need suunised enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist läbi.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Enne salvestamise ja ajastatud salvestamise funktsiooni kasutamist
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita salvestamist toetada.
●●
Funktsiooni Salvestamise ajakava seadistamiseks peate seadistama esmalt teleri kella. Seadistage Kell.
––
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Aeg
Kell
●●
Saate sisestada kokku kuni 30 suvandi Vaatamise ajakava ja Salvestamise ajakava kirjet.
●●
Salvestised on DRM-kaitsega ja seetõttu ei saa neid arvutis ega teises teleris taasesitada. Neid faile ei saa
taasesitada ka teie teleris, kui selle videotsükkel on välja vahetatud.
●●
Soovitatav on kasutada USB-kõvaketast kiirusega vähemalt 5400 p/min. RAID-tüüpi USB-kõvakettaid ei
toetata.
●●
USB-mälupulki ei toetata.
●●
Salvestamise kogumaht võib erineda olenevalt vabast kõvakettaruumist ja salvestamise kvaliteedist.
- 145 -
●●
Salvestamise ajakava nõuab USB-mäluseadmes vähemalt 100 MB vaba ruumi. Kui vaba mäluruum langeb
salvestamise ajal alla 50 MB, siis salvestamine seiskub.
●●
Kui vaba mäluruum langeb nii funktsiooni Salvestamise ajakava kui ka Timeshift töötamise ajal alla 500 MB,
peatub ainult salvestamine.
●●
Maksimaalne salvestamisaeg on 720 minutit.
●●
Videoid esitatakse teleri seadete järgi.
●●
Kui salvestamise ajal muudetakse sisendsignaali, muutub ekraan valgeks, kuni vahetus on tehtud. Sellisel
juhul salvestamine jätkub, kuid nupp
ei ole saadaval.
●●
Salvestusfunktsiooni või funktsiooni Salvestamise ajakava kasutamisel võib tegelik salvestamine alata
määratud ajast sekund või paar hiljem.
●●
Kui HDMI-CEC-ga ühilduvasse välisseadmesse salvestamise ajal töötab funktsioon Salvestamise ajakava,
antakse prioriteet funktsioonile Salvestamise ajakava.
●●
Salvestusseadme ühendamisel teleriga kustutatakse automaatselt valesti salvestatud salvestiste failid.
●●
Kui seadistatud on Unetaimer või Automaatne väljalülitus, alistab teler need seaded, jätkab salvestamist ja
lülitub pärast salvestamise lõppemist välja.
––
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
––
Seaded
Üldine
Eco-lahendus
Aeg
Unetaimer
Automaatne väljalülitus
- 146 -
Enne ajanihkefunktsiooni kasutamist
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita ajanihkefunktsiooni toetada.
●●
Soovitatav on kasutada USB-kõvaketast kiirusega vähemalt 5400 p/min. RAID-tüüpi USB-kõvakettaid ei
toetata.
●●
USB-mälupulki ega -välkmälusid ei toetata.
●●
Salvestamise kogumaht võib erineda olenevalt vabast kõvakettaruumist ja salvestamise kvaliteedist.
●●
Kui vaba mäluruum langeb nii funktsiooni Salvestamise ajakava kui ka Timeshift töötamise ajal alla 500 MB,
peatub ainult salvestamine.
●●
Funktsiooni Timeshift maksimaalne kasutusaeg on 90 minutit.
●●
Timeshift pole saadaval lukus kanalite puhul.
●●
Ajanihkega videoid esitatakse teleri seadete järgi.
●●
Funktsiooni Timeshift töö võidakse maksimaalse mahu saavutamisel automaatselt katkestada.
●●
Funktsioon Timeshift nõuab USB-mäluseadmes vähemalt 1,5 GB vaba ruumi.
Edastuse toetatud helisuvandid
Kontrollige edastuse toetatud helisuvandeid.
A2 Stereo
NICAM Stereo
Heli tüüp
Kaksikheli
Vaikeseade
Mono
Mono
Automaatne vahetus
Stereo
Stereo, Mono
Automaatne vahetus
Kahekordne
Dual I, Dual II
Dual I
Mono
Mono
Automaatne vahetus
Stereo
Mono, Stereo
Automaatne vahetus
Kahekordne
Mono, Dual I, Dual II
Dual I
"" Kui Stereo-signaal on liiga nõrk ja toimub automaatne ümberlülitumine, valige suvand Mono.
"" Saadaval ainult stereosignaalide puhul.
"" Saadaval ainult siis, kui sisendallikaks on valitud TV.
- 147 -
Lugege enne Rakenduste kasutamist
Lugege see teave enne Rakenduste kasutamist läbi.
●●
Samsungi Smart Hubi toodete erinevate omaduste ning kättesaadava sisu piirangute tõttu ei pruugi kõik
funktsioonid, rakendused või teenused kõigis seadmetes või piirkondades saadaval olla. Konkreetse seadme
ja sisu kättesaadavuse kohta teabe saamiseks külastage veebisaiti http://www.samsung.com. Teenused ja
sisu kättesaadavus võivad ette teatamata muutuda.
●●
Samsung Electronics ei võta juriidilist vastutust teenusepakkuja mis tahes põhjusel tekitatud katkestuste eest
rakenduste teenustes.
●●
Rakenduste teenuseid võidakse pakkuda ainult inglise keeles ja saadaolev sisu võib olenevalt geograafilisest
piirkonnast erineda.
●●
Rakenduste kohta lisateabe saamiseks külastage rakendusepakkuja veebisaiti.
●●
Ebastabiilne Interneti-ühendus võib põhjustada viivitusi või katkestusi. Lisaks võib rakenduste töö olenevalt
võrgukeskkonnast automaatselt katkeda. Sellisel juhul kontrollige Interneti-ühendust ja proovige uuesti.
●●
Rakenduste teenused ja värskendused võivad muutuda kättesaamatuks.
●●
Teenusepakkuja võib rakenduse sisu ilma ette teatamata muuta.
●●
Teatud teenused võivad erineda olenevalt telerisse installitud rakenduse versioonist.
●●
Rakenduse funktsioonid võivad rakenduse tulevastes versioonides muutuda. Sellisel juhul käivitage
rakenduse õpetus või külastage teenusepakkuja veebisaiti.
●●
Olenevalt teenusepakkuja poliitikast ei pruugi mõni rakendus multitegumtööd toetada.
- 148 -
Lugege enne Interneti kasutamist
Lugege seda teavet enne rakenduse Internet kasutamist.
●●
Internet ei ühildu Java-põhiste rakendustega.
●●
Failide allalaadimist ei toetata.
●●
Internet ei pruugi teatud veebisaitidele juurde pääseda.
●●
Teler ei toeta Flash-videote taasesitust.
●●
Toodete ostmist veebist ei toetata.
●●
Keritavate akendega veebisaitide puhul võidakse tähemärgid akna kerimisel vigaselt kuvada.
●●
ActiveX-i ei toetata.
●●
Toetatakse vaid piiratud hulgal fonte. Teatud sümboleid ja tähemärke ei pruugita õigesti kuvada.
●●
Veebilehe laadimise ajal võib kaugjuhtimispuldi käskudele reageerimises ja vastava ekraanikuva ilmumises
olla viivitusi.
●●
Veebilehe laadimisel võib esineda teatud operatsioonisüsteemide puhul viivitusi või see võib täielikult
peatuda.
●●
Kopeerimis- ja kleepimisfunktsiooni ei toetata.
●●
E-kirja või lihtsa sõnumi koostamisel ei pruugi mõned funktsioonid, nt fondi suuruse ja värvi valimine, olla
saadaval.
●●
Järjehoidjate arv ja salvestatava logifaili suurus on piiratud.
●●
Korraga avatud akende maksimaalne arv oleneb otsingutingimustest ja teleri mudelist.
●●
Veebisirvimise kiirus erineb olenevalt võrgukeskkonnast.
●●
Veebilehe manusvideoid ei saa esitada PIP-funktsiooni (pilt pildis) kasutamise ajal.
""
●●
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Kui suvand Kell pole seadistatud, siis sirvimisajalugu ei salvestata.
––
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Aeg
- 149 -
Kell
●●
Sirvimisajaloo kirjed salvestatakse uusimast vanimani ning vanimad kirjed kirjutatakse esimesena üle.
●●
Olenevalt toetatud video-/helikodekite tüüpidest ei pruugi teatud video- ja helifailide esitamine olla HTML5vormingus video/heli esitamise ajal võimalik.
●●
Videoallikaid arvuti jaoks optimeeritud voogedastusteenuste pakkujatelt ei pruugita meie rakenduses
Internet õigesti esitada.
Lugege enne traadita Interneti-ühenduse seadistamist
Traadita Interneti-ühenduse ettevaatusabinõud
●●
Teler toetab suhtlusprotokolle IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Samsung soovitab kasutada protokolli IEEE 802.11n.
Teleriga koduvõrgu kaudu ühendatud seadmesse salvestatud videofaile ei pruugita sujuvalt taasesitada.
""
Mõni IEEE 802.11 suhtlusprotokoll ei pruugi olenevalt mudelist toetatud olla.
●●
Traadita Interneti-ühenduse kasutamiseks peab teler olema ühendatud traadita ruuteri või modemiga. Kui
traadita ruuter toetab DHCP-d, saate ühendada teleri traadita võrguga nii DHCP kui staatilise IP-aadressi abil.
●●
Valige traadita ruuterile kanal, mis pole parajasti kasutuses. Kui traadita ruuterile määratud kanalit kasutab
parajasti teine läheduses olev seade, võivad seadmed üksteist segada ja/või ühendustes võib esineda tõrkeid.
●●
Enamikul traadita võrkudel on valikuline turvasüsteem. Traadita võrgu turvasüsteemi aktiveerimiseks
peate looma parooli, kasutades tähti ja numbreid. Seejärel on seda parooli vaja kaitstud pääsupunktiga
ühendamiseks.
Traadita võrgu turvalisuse protokollid
Teler toetab ainult järgmisi traadita võrgu turvaprotokolle.
––
Autentimisrežiimid: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
––
Krüptimistüübid: WEP, TKIP, AES
Teler ei saa luua ühendust sertimata traadita ruuteritega.
Vastavalt uusimatele Wi-Fi serdispetsifikatsioonidele ei toeta Samsungi telerid WEP- ega TKIP-krüptimist võrkudes,
mis töötavad režiimis 802.11n. Kui teie traadita ruuter toetab WPS-i, saate ühendada teleri võrguga PBC või PIN-i abil.
WPS konfigureerib SSID ja WPA-võtme seaded automaatselt.
- 150 -
Lugege enne foto-, video- või muusikafailide esitamist
Lugege seda teavet enne meediumisisu esitamist.
Piirangud foto-, video- ja muusikafailide kasutamisel Proovige
●●
Teler toetab ainult USB-massmäluklassi (MSC) seadmeid. MSC on klassimäärang massmäluseadmetele. MSCseadmed on näiteks välised kõvakettad, mälukaardilugejad ja digitaalkaamerad. (USB-jaotureid ei toetata.)
Seda tüüpi seadmed peavad olema ühendatud otse USB-pessa. Kui seade on ühendatud USB-pikenduskaablit
kasutades, ei pruugi teler USB-seadet ära tunda või seadmes olevaid faile lugeda. Ärge lahutage USBseadmeid, kui need edastavad parasjagu faile.
●●
Välise kõvaketta ühendamisel kasutage pesa USB (HDD). Soovitame kasutada välist kõvaketast koos selle
toiteadapteriga.
●●
Teatud digitaalkaamerad ja heliseadmed ei pruugi selle teleriga ühilduda.
●●
Kui teleriga on ühendatud mitu USB-seadet, ei pruugi teler mõnda seadet või kõiki neist tuvastada. USBseadmed, mis vajavad palju sisendvõimsust, tuleb ühendada pessa USB [5V, 1A].
●●
Teler toetab failisüsteeme FAT, exFAT ja NTFS.
●●
Pärast failide sortimist kaustavaates saab teler kuvada iga kausta kohta kuni 1000 faili. Kui USB-seade
sisaldab rohkem kui 8000 faili ja kausta, ei pruugi mõned failid ja kaustad olla juurdepääsetavad.
●●
Teatud faile ei pruugita olenevalt nende kodeeringust teleris esitada.
●●
Teatud faile ei toetata kõigis mudelites.
●●
UHD Video Packi sisu ei toetata 2017. aasta ega uuemates Samsungi UHD-telerites.
●●
2018. aastal välja antud Samsungi telerimudelid ei toeta kodekeid DivX ja DTS.
- 151 -
Toetatud välised subtiitrid
Nimi
Vorming
MPEG-4 ajastatud tekst
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub või .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
SMPTE-TT tekst
.xml
Toetatud sisemised subtiitrid
Nimi
Konteiner
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
MPEG-4 ajastatud tekst
MP4
TTML funktsiooni Smooth Streaming puhul
MP4
SMPTE-TT TEKST
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
- 152 -
Toetatud pildivormingud ja eraldusvõimed
Faililaiend
Vorming
Eraldusvõime
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
4096 x 4096
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
*.jpg
*.jpeg
"" MPO-vorming on toetatud osaliselt.
Toetatud muusikavormingud ja kodekid
Faililaiend
Vorming
Kodek
Märkus
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Toetab kuni kaht kanalit.
*.ogg
OGG
Vorbis
Toetab kuni kaht kanalit.
*.wma
WMA
WMA
*.wav
wav
wav
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.mid
*.midi
*.ape
*.aif
*.aiff
*.m4a
WMA-d toetatakse kuni 10 Pro kanalini 5.1, M2-profiil.
WMA1, WMA kadudeta vormingut / häält ei toetata.
Toetab tüüpe 0 ja 1.
midi
midi
Otsingut ei toetata.
Toetab ainult USB-seadet.
ape
ape
AIFF
AIFF
ALAC
ALAC
- 153 -
Mudeliseeria Q900R toetatud videokodekid
Failivorming
Konteiner
*.avi
*.mkv
*.asf
Kaadrisagedus
(kaadrit/s)
Bitikiirus
(Mbit/s)
Videokodekid
Eraldusvõime
H.264 BP/MP/HP
4096 x 2160
HEVC (H.265 - Main, Main10)
7680 x 4320
60
100
Motion JPEG
3840 x 2160
30
80
4096 x 2160: 30
3840 x 2160: 60
60
Dolby Digital
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
*.3gp
MKV
ASF
*.vro
*.mpg
MP4
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
*.tp
FLV
VRO
*.trp
*.mov
VOB
PS
*.flv
*.vob
TS
SVAF
*.svi
*.m2ts
Helikodekid
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
MPEG4 SP/ASP
Window Media Video 9 (VC1)
AAC
HE-AAC
60
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG2
MPEG (MP3)
1920 x 1080
MPEG1
20
MPEG-H
AC-4
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Microsoft MPEG-4 1, 2, 3
Window Media Video v7 (WMV1),
v8 (WMV2)
OPUS
30
H.263 Sorrenson
*.mts
VP6
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920 x 1080
60
20
VP9 (toetatud kuni profiilini 0,
profiilini 2)
3840 x 2160
3840 x 2160: 60
80
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
60
20
Vorbis
RealAudio 6
"" Kuna tehnilised andmed põhinevad praegustel 8K ühendus- ja dekodeerimisstandarditel, ei pruugi tulevased ühendus-,
edastus- ja dekodeerimisstandardid olla toetatud. Seadme täiendamiseks vastavusse tulevaste standarditega võib olla vaja
osta lisaseadmeid.
"" Kõik muude tootjate standardid ei pruugi olla toetatud.
- 154 -
Mudeliseeria NU7100 või uuemate toetatud videokodekid
"" Need tehnilised andmed ei kehti 40-tolliste ja 43-tolliste NU7100 mudelite puhul.
Failivorming
Konteiner
Videokodekid
Eraldusvõime
4096 x 2160: 30
H.264 BP/MP/HP
4096 x 2160
HEVC (H.265 - Main, Main10)
*.avi
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
Kaadrisagedus
(kaadrit/s)
3840 x 2160
3840 x 2160: 60
Bitikiirus
(Mbit/s)
60
60
80
30
80
Dolby Digital
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
*.3gp
MKV
ASF
*.vro
*.mpg
MP4
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
*.tp
FLV
VRO
*.trp
*.mov
VOB
PS
*.flv
*.vob
TS
SVAF
*.svi
*.m2ts
Helikodekid
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
MPEG4 SP/ASP
Window Media Video 9 (VC1)
AAC
HE-AAC
60
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG2
MPEG (MP3)
1920 x 1080
MPEG1
20
MPEG-H
AC-4
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Microsoft MPEG-4 1, 2, 3
Window Media Video v7 (WMV1),
v8 (WMV2)
OPUS
30
H.263 Sorrenson
*.mts
VP6
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920 x 1080
60
20
VP9 (toetatud kuni profiilini 0,
profiilini 2)
3840 x 2160
3840 x 2160: 60
80
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
60
20
- 155 -
Vorbis
RealAudio 6
Mudeliseeria NU7090 või vanemate toetatud videokodekid
"" Need tehnilised andmed kehtivad ühtlasi 40-tolliste ja 43-tolliste NU7100 mudelite puhul.
Failivorming
Konteiner
Videokodekid
Eraldusvõime
3840 x 2160: 30
H.264 BP/MP/HP
3840 x 2160
HEVC (H.265 - Main, Main10)
*.avi
Kaadrisagedus
(kaadrit/s)
1920 x 1080: 60
60
Bitikiirus
(Mbit/s)
Helikodekid
50
50
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
Dolby Digital
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
*.3gp
MKV
ASF
*.vro
*.mpg
MP4
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
*.tp
FLV
VRO
*.trp
*.mov
VOB
PS
*.flv
*.vob
TS
SVAF
*.svi
*.m2ts
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
MPEG4 SP/ASP
Window Media Video 9 (VC1)
AAC
HE-AAC
60
MPEG2
1920 x 1080
WMA
20
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
MPEG-H
MPEG1
AC-4
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Microsoft MPEG-4 1, 2, 3
Window Media Video v7 (WMV1),
v8 (WMV2)
OPUS
30
H.263 Sorrenson
*.mts
VP6
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920 x 1080
VP9 (toetatud kuni profiilini 0,
profiilini 2)
3840 x 2160
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
- 156 -
20
60
Vorbis
50
20
RealAudio 6
Muud piirangud
●●
Kui sisuga on probleeme, ei pruugi kodekid korralikult töötada.
●●
Videomaterjali ei esitata või ei esitata õigesti, kui tegemist on vigase sisu või konteineriga.
●●
Heli või videot ei pruugita õigesti esitada, kui selle standardne bitikiirus/kaadrisagedus ületab teleri
ühilduvusnäitajaid.
●●
Kui registritabelis on viga, siis otsimise (hüppamise) funktsioon ei tööta.
●●
Kui videot esitatakse võrguühenduse kaudu, ei pruugi video andmeedastuskiiruse tõttu sujuvalt mängida.
●●
Teatud USB-seadmed/digitaalkaamerad ei pruugi teleriga ühilduda.
●●
HEVC-kodek on saadaval ainult konteinerite MKV, MP4 ja TS puhul.
●●
MVC-kodek on toetatud osaliselt.
Videodekoodrid
●●
H.264 UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1 ja H.264 FHD-d tasemeni 4.1. (Teler ei toeta FMO-d / ASO-d / RS-i.)
●●
HEVC UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1 ja HEVC FHD-d tasemeni 4.1.
●●
HEVC 8K-d toetatakse kuni tasemeni 6.1.
""
See tehniline näitaja kehtib ainult mudeliseeria Q900R puhul.
●●
VC1 AP L4 pole toetatud.
●●
GMC 2 ja üle selle ei toetata.
Helidekoodrid
●●
WMA-d toetatakse kuni 10 Pro kanalini 5.1, M2-profiil.
●●
WMA1, WMA kadudeta vormingut / häält ei toetata.
●●
QCELP ja AMR NB / WB pole toetatud.
●●
Vorbist toetatakse kuni 5.1 kanali puhul.
●●
Dolby Digital Plusi toetatakse kuni 5.1 kanali puhul.
●●
Toetatud diskreetimissagedused on 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ja 48 kHz ning need erinevad olenevalt
kodekist.
- 157 -
Lugege pärast teleri paigaldamist
Lugege see teave läbi pärast teleri paigaldamist.
Pildisuurused ja sisendsignaalid
Suvandi Pildi suurus seadeid rakendatakse praegusele allikale. Kui te ei muuda suvandi Pildi suuruse seaded
seadeid, rakendatakse neid alati vastava allika valimisel.
Sisendsignaal
Pildisuurus
Komponent
16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
Digitaalkanal (720p)
16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
Digitaalkanal (1080i, 1080p)
16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
Digitaalkanal (3840 x 2160p, 24/30 Hz)
16 : 9, standardne, Kohandatud
Digitaalkanal (3840 x 2160p, 50/60 Hz)
16 : 9, standardne, Kohandatud
Digitaalkanal (4096 x 2160p)
16 : 9, standardne, Kohandatud
HDMI (720p)
16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)
16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)
16 : 9, standardne, Kohandatud
HDMI (4096 x 2160p)
16 : 9, standardne, Kohandatud
*HDMI (7680 x 4320p, 30 Hz)
16 : 9, standardne, Kohandatud
USB (720p)
16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
USB (1080i/p, 60 Hz)
16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
USB (3840 x 2160p, 24/30 Hz)
16 : 9, standardne, Kohandatud
USB (3840 x 2160p, 60 Hz)
USB (4096 x 2160p, 24/30/60 Hz)
*USB (7680 x 4320p, 24/30/60 Hz)
16 : 9, standardne, Kohandatud
16 : 9, standardne, Kohandatud
"" *: See sisendsignaal on toetatud ainult mudeliseeria Q900R puhul.
- 158 -
Vargusvastase luku paigaldamine
Vargusvastane lukk on füüsiline seade, mida kasutades saab telerit varguse eest kaitsta. Otsige teleri tagaküljel
üles lukupesa. Pesa kõrval on ikoon
. Luku kasutamiseks keerake luku tross ümber eseme, mis on kaasaviimiseks
liiga raske, ja seejärel viige lukk läbi teleri lukupesa. Lukku müüakse eraldi. Vargusvastase luku kasutamisviis võib
olenevalt teleri mudelist erineda. Täpsemat teavet vaadake luku kasutusjuhendist.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Toetatud eraldusvõimed ultrakõrglahutusega sisendsignaalide
puhul
Saate kontrollida ultrakõrglahutuse sisendsignaalide toetatud eraldusvõimeid.
●●
Eraldusvõime: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
""
HDMI-ühendus, mille puhul on suvandi HDMI UHD Color seadeks valitud Väljas, toetab ultrakõrglahutusega
sisendsignaale kuni 50P/60P 4:2:0, ning HDMI-ühendus, mille puhul on suvandi HDMI UHD Color seadeks valitud
Sees, toetab ultrakõrglahutusega sisendsignaale kuni 50P/60P 4:4:4 ja 4:2:2.
Kui suvandi HDMI UHD Color seadeks on valitud Väljas
Kaadrisagedus
(kaadrit/s)
Värvisügavus
/ värvide
diskreetimine
RGB 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 2 : 2
YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60
8 bitti
-
-
-
O
Kui suvandi HDMI UHD Color seadeks on valitud Sees
Kaadrisagedus
(kaadrit/s)
50 / 60
Värvisügavus
/ värvide
diskreetimine
RGB 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 2 : 2
YCbCr 4 : 2 : 0
8 bitti
O
O
O
O
10 bitti
-
-
O
O
12 bitti
-
-
O
O
- 159 -
Mudeliseeria Q900R toetatud eraldusvõimed
8K-sisendsignaalide puhul
Saate kontrollida 8K-sisendsignaalide toetatud eraldusvõimeid.
●●
Eraldusvõime: 7680 x 4320p
""
Liides HDMI 1 toetab 8K-eraldusvõimet ainult juhul, kui funktsioon HDMI UHD Color on Sees ja see toetab 4:2:0
8-bitiseid/10-bitiseid 30P sisendsignaale.
Kui suvandi HDMI UHD Color seadeks on valitud Sees
Kaadrisagedus
(kaadrit/s)
Värvisügavus
/ värvide
diskreetimine
RGB 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 2 : 2
YCbCr 4 : 2 : 0
30
8 bitti
-
-
-
O
30
10 bitti
-
-
-
O
Funktsiooni FreeSync puhul toetatud eraldusvõimed
Saate kontrollida funktsiooni FreeSync puhul toetatud eraldusvõimeid.
●●
Funktsiooni FreeSync režiimiseaded: Väljas / Parim (48–120 Hz) / Peamine (90–120 Hz)
""
Funktsiooni FreeSync toetatud režiimid võivad erineda olenevalt välisseadmest.
Eraldusvõime
(punktid x read)
1920 x 1080
Kuvavorming
120 Hz
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Taktsagedus
(kHz)
(Hz)
(MHz)
135,000
120,000
297,000
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- 160 -
Otsimine
Progressiivne
Lugege enne arvuti ühendamist (toetatud eraldusvõimed)
Saate kontrollida arvuti sisendsignaalide toetatud eraldusvõimeid.
Kui ühendate teleri arvutiga, valige arvuti videokaardi seadeks üks allolevates tabelites või järgmisel leheküljel
loetletud standarderaldusvõimetest. Teler reguleerib eraldusvõimet automaatselt vastavalt teie valikule. Pidage
meeles, et optimaalne ja soovitatav eraldusvõime on 3840 x 2160 (60 Hz juures). Kui valite eraldusvõime, mida
tabelites pole, võib see põhjustada tühja ekraani kuvamise või ainult toitenäidiku sisselülitamise. Vaadake
ühilduvaid eraldusvõimeid oma graafikakaardi kasutusjuhendist.
"" Algne eraldusvõime on 3840 x 2160 sagedusel 60 Hz, kui suvandi HDMI UHD Color seadeks on valitud Sees. Algne
eraldusvõime on 3840 x 2160 sagedusel 30 Hz, kui suvandi HDMI UHD Color seadeks on valitud Väljas.
IBM
Eraldusvõime
(punktid x read)
720 x 400
Kuvavorming
70 Hz
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Taktsagedus
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaarsus
(horisontaalne /
vertikaalne)
31,469
70,087
28,322
-/+
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Taktsagedus
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaarsus
(horisontaalne /
vertikaalne)
MAC
Eraldusvõime
(punktid x read)
Kuvavorming
640 x 480
67 Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
832 x 624
75 Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
1152 x 870
75 Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
- 161 -
VESA DMT
Eraldusvõime
(punktid x read)
Kuvavorming
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Taktsagedus
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaarsus
(horisontaalne /
vertikaalne)
640 x 480
60 Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
640 x 480
72 Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75 Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60 Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72 Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75 Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1152 x 864
75 Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 800
60 Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
1280 x 1024
60 Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
1280 x 1024
75 Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
1366 x 768
60 Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
1440 x 900
60 Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
1600 x 900
60 Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
1680 x 1050
60 Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
- 162 -
VESA CVT
Eraldusvõime
(punktid x read)
2560 x 1440
Kuvavorming
120 Hz
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Taktsagedus
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaarsus
(horisontaalne /
vertikaalne)
182,996
119,998
497,750
+/-
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Taktsagedus
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaarsus
(horisontaalne /
vertikaalne)
"" Olenevalt mudelist ei pruugita eraldusvõimet toetada.
CTA-861
Eraldusvõime
(punktid x read)
Kuvavorming
3840 x 2160
30 Hz
67,500
30,000
297,000
-/-
*3840 x 2160
60 Hz
135,000
60,000
594,000
-/-
**1920 x 1080
100 Hz
112,500
100,000
297,000
+/+
**1920 x 1080
120 Hz
135,000
120,003
297,000
+/+
"" *: Seda eraldusvõimet toetatakse ainult režiimis HDMI 2.0.
"" **: Olenevalt mudelist ei pruugita eraldusvõimet toetada.
- 163 -
Videosignaalide puhul toetatud eraldusvõimed
Saate kontrollida videosignaalide toetatud eraldusvõimeid.
CTA-861
Eraldusvõime
(punktid x read)
Kuvavorming
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Taktsagedus
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaarsus
(horisontaalne /
vertikaalne)
720 (1440) x 576i
50 Hz
15,625
50,000
27,000
-/-
720 (1440) x 480i
60 Hz
15,734
59,940
27,000
-/-
720 x 576
50 Hz
31,250
50,000
27,000
-/-
720 x 480
60 Hz
31,469
59,940
27,000
-/-
1280 x 720
50 Hz
37,500
50,000
74,250
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
50 Hz
28,125
50,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
60 Hz
33,750
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080
24 Hz
27,000
24,000
74,250
+/+
1920 x 1080
25 Hz
28,125
25,000
74,250
+/+
1920 x 1080
30 Hz
33,750
30,000
74,250
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56,250
50,000
148,500
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
3840 x 2160
24 Hz
54,000
24,000
297,000
+/+
3840 x 2160
25 Hz
56,250
25,000
297,000
+/+
3840 x 2160
30 Hz
67,500
30,000
297,000
+/+
- 164 -
Eraldusvõime
(punktid x read)
Kuvavorming
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Taktsagedus
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaarsus
(horisontaalne /
vertikaalne)
*3840 x 2160
50 Hz
112,500
50,000
594,000
+/+
*3840 x 2160
60 Hz
135,000
60,000
594,000
+/+
4096 x 2160
24 Hz
54,000
24,000
297,000
+/+
4096 x 2160
25 Hz
56,250
25,000
297,000
+/+
4096 x 2160
30 Hz
67,500
30,000
297,000
+/+
*4096 x 2160
50 Hz
112,500
50,000
594,000
+/+
*4096 x 2160
60 Hz
135,000
60,000
594,000
+/+
**1920 x 1080
100 Hz
112,500
100,000
297,000
+/+
**1920 x 1080
120 Hz
135,000
120,003
297,000
+/+
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Taktsagedus
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaarsus
(horisontaalne /
vertikaalne)
182,996
119,998
497,750
+/-
"" *: Seda eraldusvõimet toetatakse ainult režiimis HDMI 2.0.
"" **: Olenevalt mudelist ei pruugita eraldusvõimet toetada.
VESA CVT
Eraldusvõime
(punktid x read)
2560 x 1440
Kuvavorming
120 Hz
"" Olenevalt mudelist ei pruugita eraldusvõimet toetada.
- 165 -
Lugege enne Bluetooth-seadmete kasutamist
Lugege see teave läbi enne Bluetooth-seadme kasutamist.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Bluetoothi kasutamise piirangud
●●
Te ei saa kasutada samal ajal Bluetooth-seadmeid ja funktsiooni Wi-Fi kõlari ruumilise heli seadistus.
●●
Olenevalt Bluetooth-seadmest võib esineda ühilduvusprobleeme. (Olenevalt keskkonnast ei pruugi ainult
mobiilsideseadmetele mõeldud kõrvaklapid saadaval olla.)
●●
Võib esineda huulte liikumise sünkroonimise tõrkeid.
●●
Teleri ja Bluetooth-seadme vaheline ühendus võib olenevalt nendevahelisest kaugusest katkeda.
●●
Bluetooth-seade võib sumiseda või ei pruugi korralikult töötada järgmistel juhtudel.
●●
––
Kui mõni teie kehaosa on Bluetooth-seadme või teleri vastuvõtu-/edastussüsteemiga kokkupuutes.
––
Kui seadmele mõjub takistustest, nagu sein, nurk või kontori vaheseinad, põhjustatud laengumuutus.
––
Kui seadet mõjutavad sama sagedusriba kasutavate meditsiiniseadmete, mikrolaineahjude ja
juhtmevabade kohtvõrguseadmete elektrilainete tekitatud häiringud.
Probleemi püsimisel soovitame kasutada juhtmega ühendust.
––
Pesa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
––
Pesa HDMI (ARC)
- 166 -
Meediumisisu esitamise ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid
Saate vaadata saadaoleva meediumisisu taasesituse, juhtimise ja salvestamise nuppe ning nende kasutamise
kirjeldusi.
Vajutage mis tahes videot, fotot või salvestatud sisu esitades nuppu Valige. Kuvatakse järgmised nupud.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid nuppe või funktsioone toetada.
"" Saadaolevad nupud ja funktsioonid võivad olenevalt vaadatavast või esitatavast sisust erineda.
●●
Peata / Esita
Saate meediumisisu esitada või esitamise peatada. Kui video on peatatud, saate kasutada järgmisi
funktsioone.
––
●●
Aeglane tagasikerimine või Aeglane edasikerimine: võimaldab esitada videot aeglaselt edasi- või
tagasisuunas, valides suvandi
või . Taasesituskiiruse muutmiseks kolme taseme võrra vajutage
nuppu korduvalt. Tavakiirusele naasmiseks valige suvand
või vajutage nuppu
.
Tagasi-/edasihüppamine
Vajutage ülesnoolt, et nihutada fookus taasesituse juhtribale, seejärel valige taasesituse juhtribal vasak- või
paremnool, et videos 10 sekundi kaupa tagasi või edasi liikuda.
––
Minge konkreetsesse taasesituse jaotisse, tõstke fookus taasesitusribale ja seejärel valige üks viiest
pisipildist.
""
●●
Olenevalt failivormingust ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Eelmine / Järgmine
Saate kuvada eelmise või järgmise multimeediumisisu faili.
●●
Tagasi / Keri edasi
Saate meediumisisu tagasi või edasi kerida. Edasi- või tagasikerimise kiiruse suurendamiseks kuni kolm korda
vajutage seda nuppu korduvalt. Tavakiirusele naasmiseks valige suvand
või vajutage nuppu
.
- 167 -
●●
360-kraadine automaatne pööramine
Reguleerib automaatselt video vaatamisnurka, analüüsides 360-kraadist vaadet võimaldava videofaili
taasesituse ajal pildimuudatuste hulka. Kui see funktsioon on käivitatud, algab pööramine mõne hetke pärast.
●●
––
Üldine
––
Dünaamiline
––
Loomulik
""
Funktsioon 360-kraadine automaatne pööramine ei toimi režiimis Üldine.
""
Olenevalt failivormingust ei pruugita seda funktsiooni toetada.
""
Kodekit mjpeg kasutavad videofailid ei toeta 360-kraadist vaadet.
""
Kui video ei toeta 360-kraadist vaadet, võib sellele 360-kraadise pööramise rakendamine põhjustada ekraanipildi
""
Video taasesitus võib katkeda, kui 360-kraadine pööramine rakendatakse kahekordse kiirusega taasesituse ajal.
""
360-kraadist vaadet toetavate videote taasesitus võib katkeda, kui 360-kraadist pööramist rakendatakse taasesituse
moondumist.
ajal koos muude funktsioonidega.
360 režiim
Pakub videote ja fotode puhul 360-kraadist vaadet.
●●
""
Olenevalt failivormingust ei pruugita seda funktsiooni toetada.
""
Kodekit mjpeg kasutavad videofailid ei toeta 360-kraadist vaadet.
""
Kui video või foto ei toeta 360-kraadist vaadet, võib sellele 360-kraadise pööramise rakendamine põhjustada
""
Video taasesitus võib katkeda, kui 360-kraadine pööramine rakendatakse kahekordse kiirusega taasesituse ajal.
""
360-kraadist vaadet toetavate videote taasesitus võib katkeda, kui 360-kraadist pööramist rakendatakse taasesituse
ekraanipildi moondumist.
ajal koos muude funktsioonidega.
Kordus
Saate esitada korduvalt praegust meediumisisu või kõiki samas kaustas olevaid meediumisisu faile.
●●
Juhuesitus
Saate esitada muusikafaile juhuslikus järjestuses.
●●
Pilt välja
Saate esitada multimeediumisisu, nii et ekraan on välja lülitatud.
- 168 -
●●
Mahuta kuvale
Saate foto ekraanile mahutada.
●●
Suum
Suumib fotot sisse.
●●
Pööra vasakule / Pööra paremale
Saate fotot vasakule või paremale pöörata.
●●
Taustamuusika
Saate slaidiseansi ajal taustamuusikat esitada või selle peatada.
●●
Valikud
""
Saadaolevad suvandid võivad olenevalt mudelist ja sisust erineda.
Funktsioon
Kirjeldus
Slaidiseansi kiirus
Saate valida slaidiseansi kiiruse.
Slaidiseansi ef.
Saate rakendada slaidiseansile üleminekuefekte.
Saate esitada teleris fotode kuvamise ajal taustamuusikat.
Taustamuusika
"" Muusikafailid peavad olema salvestatud samasse USB-seadmesse kui fotofailid.
"" Taustamuusika peatamiseks valige taasesituskuva alaservas suvand Taustamuusika.
Saate juhtida video subtiitreid.
Subtiitrid: Lülitab subtiitrite keele sisse või välja.
Sünkroon: Saate reguleerida sünkroonimist, kui video ja subtiitrid ei ole sünkroonis.
Lähtesta sünk: Saate lähtestada subtiitrite sünkroonimise väärtusele 0.
Subtiitrid
Suurus: Saate valida subtiitrite fondisuuruse.
Kodeering: Saate kuvada kodeerimiskeelte loendi. Võimaldab muuta kodeerimiskeelt, kui
subtiitrid kuvatakse valesti.
Ääre tüüp: saate muuta teksti asukohta ja subtiitrite serva.
Ääre värv: saate muuta subtiitrite serva värvi.
Pööra
Heli keel
Teave
Pöörab videot.
Muudab soovitud helikeelt.
"" See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui video toetab mitmerajalist heli.
Saate kuvada üksikasjaliku teabe esitatava meediumisisu kohta.
- 169 -
Litsents
Saate kontrollida teleri litsentsi- ja kaubamärgiteavet.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source License
Notice is written only English.
Kaubamärk: Rovi ja Rovi Guide on ettevõtte Rovi Corporation ja/või selle tütarettevõtete kaubamärgid.
Litsents: süsteemi Rovi Guide toodetakse ettevõtte Rovi Corporation ja/või selle tütarettevõtete litsentsi alusel.
Patent: süsteem Rovi Guide on kaitstud Ameerika Ühendriikides, Euroopas ja teistes riikides kehtivate patentide ja
patenditaotlustega, sealhulgas üks või mitu Ameerika Ühendriikide patentidest 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794, mis on antud
välja ettevõttele Rovi Corporation ja/või selle tütarettevõtetele.
Lahtiütlus: Rovi Corporation ega/või selle tütarettevõtted ega seotud sidusettevõtted ei vastuta mingil viisil kavateabe või
muude andmete täpsuse või kättesaadavuse eest süsteemis Rovi Guide ega taga teenuse kättesaadavust teie piirkonnas. Rovi
Corporation ega/või sellega seotud sidusettevõtted ei vastuta mingil juhul kahjude eest seoses süsteemis Rovi Guide oleva
kavateabe või muude andmete täpsuse või kättesaadavusega.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda litsentsi toetada.
- 170 -
Hõlbustuse juhend
Pakub menüüd ja kaugjuhtimispuldi suuniseid nägemispuudega inimestele.
Tutvu menüüekraaniga
Saate tutvuda teleri ekraanil kuvatavate menüüdega. Kui see on aktiveeritud, ütleb teler teile valitud menüüde
struktuuri ja funktsioonid.
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi juhend.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti toetada.
Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi suund
Hoidke kaugjuhtimispulti nii, et nupud oleksid suunatud teie poole. Kaugjuhtimispuldi ülemine ots on alumisest
veidi õhem.
Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kirjeldus
Ülevalt alla ja vasakult paremale asuvad järgmised nupud.
●●
Nupp
või
●●
Nupust
●●
LED-i all asub ümmargune nupp
●●
QLED-teleriga kaasas oleva Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nupust
vasakpoolne on
ja parempoolne
.
●●
UHD-teleriga või teleriga THE FRAME kaasas oleva puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld nupust
allpool olevast kahest nupust vasakpoolne on
ja parempoolne
.
või
asub vasakul ülal.
paremal asub väike LED-tuli, mis pole käega puudutades siiski leitav.
.
- 171 -
allpool olevast kahest nupust
●●
Nende kahe nupu all on noolenupustik, mis koosneb suurest välimisest ringist, mille keskel on ümar nupp.
●●
Noolenuppude all vasakul ja paremal asub kaks nuppu ning keskel veel üks nupp. Vasakpoolne nupp on
parempoolne
. Keskmine ümar nupp on avakuva nupp
.
●●
Nupu
all asub kaks kitsast horisontaalset nuppu. Need ulatuvad rohkem esile kui teised
kaugjuhtimispuldi nupud. Vasapoolne on helitugevuse nupp ja parempoolne on kanalinupp. Vajutage alt üles
või ülevalt alla, et kasutada neid klahvlülititena kanalite vahetamiseks või helitugevuse reguleerimiseks.
––
Heli vaigistamiseks vajutage korraks nuppu VOL.
––
Vajutage pikalt nuppu VOL, et avada menüü Hõlbustuse otseteed.
––
Vajutage korraks nuppu CH, et avada Telekava.
––
Vajutage pikalt nuppu CH, et avada jaotis Kanaliloend.
""
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Värvinupud
Kui vajutate saate vaatamise ajal nuppu
vajutate saate vaatamise ajal nuppu
või
, kuvatakse punased, rohelised, kollased ja sinised valikud. Kui
ja seejärel nuppu Valige, kuvatakse valikud Lindista, Timeshift, Peata (kui
töötab funktsioon Lindista või Timeshift), Teave ja Liiguta ülaossa (või Liiguta alaossa).
"" Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Esitamis-/seiskamisnupp
Kui vajutate telesaate vaatamise ajal nuppu
, peatub vaadatav kuva ja ilmub juhtriba. Saate valida suvandi
Tagasi, Esita, Peata, Keri edasi, Funkts. Timeshift peatamine, Lindista, Mine otsesaatele või Teave. Saate vajutada
ülesnoolt, et minna taasesituskuvale ja kontrollida saate tegelikku edastusaega ja ajanihke aega.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Saate kasutada funktsioone Aeglane tagasikerimine või Aeglane edasikerimine, kui valite suvandi Peata.
"" Funktsiooni Lindista või Timeshift kasutamiseks peate ühendama USB-seadme.
- 172 -
ja
Hõlbustusmenüü kasutamine
Saate vaadata hõlbustusmenüü funktsioonide kirjeldusi.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Menüü Hõlbustuse otseteed
Vajutage pikalt nuppu VOL, et avada menüü Hõlbustuse otseteed.
Menüü Hõlbustuse otseteed võimaldab teil funktsiooni Hääljuhised sisse või välja lülitada, muutes seadeid.
Hääljuhised loeb ette ekraanil kuvatavad menüüelemendid, et nägemispuudega inimesed saaksid hõlpsasti telerit
kasutada.
Menüü sisaldab erinevaid üksusi, sh:
●●
Hääljuhised: See funktsioon töötab teleri igal kuval ja kui see sisse lülitada, loeb see ette ekraanil kuvatavad
üksused. See annab teile teavet näiteks valitud helitugevuse, praeguse kanali ja saate kohta. Ühtlasi loeb see
ette saateteabe elektroonilises saatekavas (EPG).
●●
Kõrge kontrastsus: See funktsioon võimaldab kuvada kõik menüüd läbipaistmatu musta tausta ja valge
kirjaga, tagades maksimaalse kontrastsuse.
●●
Suurenda: See funktsioon suurendab ekraanil olulised elemendid, näiteks saadete pealkirjad.
●●
Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga: saate vaadata kaugjuhtimispuldi nuppude nimesid ja funktsioone.
Kui vajutada sellel kuval toitenuppu (ülal vasakul), lülitub teler välja, aga kui vajutada mis tahes muud
nuppu, loeb teler ette selle nupu nime ja funktsiooni lühikirjelduse. See õpetusmeetod aitab teil õppida
kaugjuhtimispuldi nuppude asukohti ja funktsioone ilma teleri tavapärast tööd mõjutamata. Vajutage nuppu
kaks korda, et väljuda funktsioonist Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga.
●●
Tutvu menüüekraaniga: Saate tutvuda teleriekraani menüüdega. Aktiveerimisel kirjeldab teler valitud
menüüde struktuuri ja funktsioone.
Menüü Hõlbustuse otseteed avamine
Samsungi nutika kaugjuhtimispuldil on kaks kõrvuti paiknevat kitsast horisontaalset klahvlülitit, mis asuvad
kaugjuhtimispuldi keskosast veidi allpool. Vasakpoolne on helitugevuse klahvlüliti. Menüü Hõlbustuse otseteed
avamiseks vajutage pikalt helitugevuse klahvlülitit.
Nupu VOL pikalt vajutamisel, kui Hääljuhised on välja lülitatud, avaneb menüü Hõlbustuse otseteed ja käivitub
Hääljuhised. Saate sisse ja välja lülitada funktsioone, nagu Hääljuhised, Heli kirjeldus, Kõrge kontrastsus, Hallskaala,
Värvide ümberpööramine, Suurenda, Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga, Tutvu menüüekraaniga, Subtiitrid, Mitme
väljundiga heli, ning minna lehtedele Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga ja Tutvu menüüekraaniga.
"" Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga ja Tutvu menüüekraaniga on saadaval ainult siis, kui Hääljuhised on aktiveeritud.
- 173 -
Menüü Hõlbustuse otseteed kasutamine
Menüü Hõlbustuse otseteed kasutamiseks otsige üles noolenupud ja nupp Valige. Teavet nende nuppude asukoha
kohta vaadake menüüst Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga.
Kasutage menüü-üksuste vahel liikumiseks üles- ja allanoolt. Vajutage nuppu Valige, et sisse või välja lülitada
funktsioon, mida näitab menüü, kus parajasti asute. Kasutage suvandite vahel liikumiseks uuesti üles- ja allanoolt
ning vajutage suvandi valimiseks nuppu Valige. Menüü sulgemiseks liikuge paremnoolega suvandile Sulge ja valige
see või vajutage nuppu
.
Suvandite kasutamise üksikasjalikud suunised
Funktsiooni Hääljuhised sisselülitamine
1.
Vajutage kaugjuhtimispuldil pikalt nuppu VOL. Kuvatakse menüü Hõlbustuse otseteed.
2.
Vajutage kaugjuhtimispuldil üles- või allanoolt, et liikuda suvandile Hääljuhised ja tõsta see esile.
3.
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu Valige, et lülitada Hääljuhised sisse või välja.
4.
Menüü sulgemiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
või vajutage paremnoolt, et tõsta esile suvand
Sulge, ja seejärel vajutage nuppu Valige.
Funktsiooni Heli kirjeldus sisselülitamine
1.
Vajutage kaugjuhtimispuldil pikalt nuppu VOL. Kuvatakse menüü Hõlbustuse otseteed.
2.
Vajutage kaugjuhtimispuldil üles- või allanoolt, et liikuda suvandile Heli kirjeldus ja tõsta see esile.
3.
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu Valige, et lülitada Heli kirjeldus sisse või välja.
4.
Menüü sulgemiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
või vajutage paremnoolt, et tõsta esile suvand
Sulge, ja seejärel vajutage nuppu Valige.
"" See funktsioon on saadaval ainult siis, kui parajasti edastatav saade seda toetab.
- 174 -
Teleri kaugjuhtimispuldi tundmaõppimine
1.
Vajutage kaugjuhtimispuldil pikalt nuppu VOL. Kuvatakse menüü Hõlbustuse otseteed.
2.
Vajutage kaugjuhtimispuldil üles- või allanoolt, et liikuda suvandile Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga ja
tõsta see esile.
3.
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu Valige. Nüüd on avatud e-Manual ja täpsemalt leht Tutvuge teleri
kaugjuhtimispuldiga.
4.
Vajutage kaugjuhtimispuldil mõnd nuppu. Nupu nimi ja funktsioon loetakse ette.
5.
Kui olete lõpetanud ja soovite e-Manualist väljuda, vajutage kaks korda nuppu
, et väljuda funktsioonist
Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga.
"" See funktsioon on saadaval ainult siis, kui Hääljuhised on lubatud.
Peamise hõlbustusmenüü avamine funktsiooni Hääljuhised seadete muutmiseks
Hõlbustusmenüüsse saate siseneda ka teleri seadetemenüü kaudu. Selles on rohkem suvandeid, näiteks funktsiooni
Hääljuhised kiiruse muutmine.
Teler ei loe seda menüüd ette, kui Hääljuhised pole sisse lülitatud.
1.
Vajutage nuppu
2.
Vajutage vasaknoolt, kuni jõuate suvandile
3.
Vajutage menüü avamiseks nuppu Valige.
4.
Vajutage allanoolt, kuni jõuate suvandile Üldine, seejärel vajutage selle menüü avamiseks nuppu Valige.
5.
Liikuge noolenuppe kasutades suvandile Juurdepääsetavus ja seejärel vajutage selle menüü avamiseks nuppu
.
Seaded.
Valige.
6.
Avaneb menüü, kus Hääljuhiste seaded on esimene üksus. Tõstke esile suvand Hääljuhiste seaded ja seejärel
vajutage nuppu Valige.
7.
Avaneb menüü, kus saate muuta suvandite Hääljuhised ja Helitugevus, Kiirus, Helikõrgus seadeid.
8.
Valige noolenuppe kasutades soovitud menüü ja seejärel vajutage nuppu Valige.
- 175 -
Hõlbustuse seadete seadistamine funktsiooni Hääle abil suhtlemine abil
Hääle abil suhtlemine võimaldab telerit juhtida Samsungi nutika kaugjuhtimispuld’i sisseehitatud mikrofoni
öeldud häälkäskluste abil. Funktsiooni Hääle abil suhtlemine kasutamiseks peab teler olema seadistatud ja
häälestatud ning Internetiga ühendatud. Saate teleri ühendada Internetiga algseadistamise ajal või teha seda hiljem
seadetemenüü kaudu.
Teleri juhtimiseks saab öelda mitmeid käsklusi. Neid saab kasutada koos funktsiooniga Hääljuhised, mis tagab
häälsisendi ja -väljundi.
Käskluse ütlemiseks vajutage pikalt nuppu
(asub Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi ülaosa lähedal otse LED-
toitenäidiku all ja noolenuppude kohal) ning öelge käsklus, seejärel vabastage nupp
. Teler kinnitab käskluse.
Saate teha näiteks järgmist.
Funktsiooni Hääljuhised sisselülitamine
Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu
ja öelge „Hääljuhised sisse“.
Funktsiooni Heli kirjeldus sisselülitamine
Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu
ja öelge „Heli kirjeldus sisse“.
Funktsiooni Kõrge kontrastsus sisselülitamine
Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu
ja öelge „Kõrge kontrastsus sisse“.
- 176 -
Teleri kasutamine aktiveeritud funktsiooniga Hääljuhised
Nägemispuudega inimeste jaoks saate aktiveerida menüüsuvandeid kirjeldava funktsiooni Hääljuhised.
Teleri vaatamine
Teleri sisselülitamine
Vajutage teleri sisselülitamiseks nuppu
või
.
"" Hääljuhend ütleb kanali nime, kui teler lülitub sisse telerirežiimis.
Kanali vahetamine
Kanalit saab vahetada mitut moodi. Iga kord, kui vahetate kanalit, öeldakse uue kanali üksikasjad. Kanali vahetamise
viisid on toodud allpool.
●●
Kanaliloend (
Otsesaade
Kanaliloend)
Vajutage nuppu
. Kuvatakse Esimene ekraan. Vajutage vasak- või paremnoolt, et liikuda suvandile
Otsesaade, ülesnoolt, et liikuda ülemisele reale, paremnoolt, et liikuda suvandile Kanaliloend, ja viimaks
nuppu Valige. Suvandis Kanaliloend kasutage soovitud kanalile liikumiseks üles- või allanoolt ja seejärel
vajutage nuppu Valige.
●●
Nupp CH: Puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld keskel olevast kahest kõrgemast nupust parempoolne on
nupp CH. Kanali vahetamiseks lükake nuppu CH üles või alla.
●●
Kasutage otse numbrinuppe või vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu CH, et kanalit vahetada.
●●
Ekraanil virtuaalse numbriklahvistiku kuvamiseks kasutage Samsungi nutika kaugjuhtimispuld’i nuppu
või
.
- 177 -
Ekraanil kuvatava numbriklahvistiku kasutamine Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi kaudu
Virtuaalset numbriklahvistikku saate kasutada numbrite, näiteks kindla kanalinumbri või PIN-koodi, sisestamiseks.
Vajutage Samsungi nutika kaugjuhtimispuldil nuppu
või
, seejärel kuvatakse ekraanil kaherealine virtuaalne
numbriklahvistik. Hääljuhised ütleb „virtuaalne numbriklahvistik, 6“, mis tähendab, et ekraanil on kuvatud
numbririba ja fookus on numbril 6. Sellel ribal on järgmised nupud.
●●
Alumisel real vasakpoolsest otsast: TTX, 1–9, 0, -(sidekriips), Kustuta, Liiguta ülaossa (või Liiguta alaossa)
●●
Ülemisel real on üks suvand: Valmis.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Kasutage real liikumiseks vasak- ja paremnoolt ning seejärel vajutage numbriklahvistiku valimiseks nuppu Valige.
Kui olete kõigi vajalike numbrite (näiteks 123) valimise lõpetanud, vajutage ülesnoolt, et liikuda nupule Valmis,
seejärel vajutage lõpetamiseks nuppu Valige.
Kanalinumbri sisestamisel sisestage number ja seejärel valige ülareal suvand Valmis või sisestage kanalinumber ja
oodake. Mõne hetke pärast kanal vahetub ja virtuaalne numbriklahvistik kaob ekraanilt.
Helitugevuse muutmine
Suunake Samsungi nutika kaugjuhtimispuld teleri kaugjuhtimisanduri poole ja seejärel liigutage nuppu VOL üles või
alla, et teleri helitugevust muuta. Iga kord, kui muudate helitugevust, öeldakse uus helitugevuse tase.
●●
Nupp VOL: Puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld keskel olevast kahest kõrgemast nupust vasakpoolne on
nupp VOL. Helitugevuse muutmiseks lükake nuppu VOL üles või alla.
●●
Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu VOL, et helitugevust muuta.
Saateteabe kasutamine
Vajutage teleri vaatamise ajal nuppu Valige, et kuvada ekraani ülaservas saateteave. Funktsioon Hääljuhised loeb
saate subtiitrid või helikirjeldused ette, kui need on saadaval. Üksikasjalikuma saateteabe kuvamiseks vajutage
pikalt nuppu Valige. Hääljuhised ütleb rohkem üksikasju, näiteks saate lühikirjelduse.
Vajutage vasak- või paremnoolt, et teada saada, mida saate samal kanalil hiljem vaadata. Vajutage üles- või
allanoolt, et liikuda teistele kanalitele ja vaadata, milliseid saateid neil parajasti edastatakse.
Vajutage nuppu
naasmiseks või saate üksikasjade kuvamiseks.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- 178 -
Telekava kasutamine
Saate vaadata ülevaadet kõigi kanalite saateloendite kohta.
Kui soovite saada edastatava saate vaatamise ajal iga kanali saateteavet, vajutage puldil Samsungi nutika
kaugjuhtimispuld nuppu CH. Saateteabe vaatamiseks kasutage noolenuppe.
"" Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu GUIDE.
Otsesaade
Telekava
Näete iga edastaja päevast saatekava ja saateteavet jaotises Telekava. Saate valida vaatamiseks või salvestamiseks
ajastatavad saated.
Saate avada jaotise Telekava ka funktsiooniga Hääle abil suhtlemine. Vajutage pikalt Samsungi nutika
kaugjuhtimispuldi nuppu
ja seejärel öelge käsklus „kava“.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Telekava sisaldab teavet ainult digitaalkanalite kohta. Analoogkanaleid ei toetata.
"" Kui Kell pole seadistatud, pole Telekava saadaval. Seadistage esmalt Kell. (
Aeg
Seaded
Üldine
Süsteemihaldur
Kell)
Kui peate kella uuesti seadistama, järgige allolevaid suuniseid.
1.
Vajutage nuppu
2.
Vajutage vasaknoolt, et minna jaotisse
3.
Vajutage nuppu Valige, et kuvada menüü Seaded.
4.
Liikuge üles- ja allanoolt kasutades menüüsse Üldine ja seejärel vajutage nuppu Valige.
5.
Liikuge üles- ja allanoolt kasutades menüüsse Süsteemihaldur ja seejärel vajutage nuppu Valige.
6.
Valige menüü Aeg ja siis vajutage nuppu Valige.
7.
Valige menüü Kell ja siis vajutage nuppu Valige.
8.
Valige menüü Kellarežiim, vajutage nuppu Valige ja siis valige suvand Automaatne või Käsitsi.
""
, et avada Smart Hub.
Seaded.
Kui valite suvandi Käsitsi, saate minna aja määramiseks allpool olevasse menüüsse Kuupäev või Aeg.
- 179 -
Kui avate suvandi Telekava, kuvatakse kanalite ja saadete tabel. Ülareal kuvatakse Kanali filter ning päev ja
kellaajad. Iga rea vasakul on kanali nimi ja paremal selle kanali saated.
Kasutage jaotises Telekava üles- ja allanoolt, et liikuda kanalite vahel, ning vasak- ja paremnoolt, et liikuda kindla
kanali saadete vahel. Saate kasutada ka nuppu
kanalile. Saate kasutada nuppu
või
, et sisestada kanali number ja lülitada otse sellele
, et liikuda praegusele ajale.
Mõne saate esiletõstmisel kuulete selle kohta üksikasjalikku teavet. Samuti kuulete, kas saate jaoks on saadaval
Heli kirjeldus ja Subtiitrid. Kui tõstate esile mõne muu kanali, kuulete kanali nime ja numbrit ning seejärel saate
üksikasju. Kui liigute teisele päevale, loetakse ette päev, kui jõuate selle päeva esimese saateni. Päeva ei korrata,
seega kui te pole kindel, mis päevaga on tegemist, saate liikuda 24 tunni ulatuses edasi ja tagasi ning seejärel
loetakse see päev ette.
Praegu näidatava saate vaatamine
Liikuge jaotises Telekava parajasti edastatavale saatele ja siis vajutage nuppu Valige, et minna valitud kanalil ja
saatel otsesaatele.
Muud saatekava suvandid
Liikuge jaotises Telekava eesolevale saatele ja siis vajutage nuppu Valige. Kuvatakse hüpikmenüü alltoodud
funktsioonide loendiga. Vajutage parajasti vaadatava saate puhul pikalt nuppu Valige.
Kasutage menüüs liikumiseks üles- ja allanoolt ning vajutage üksuse valimiseks nuppu Valige. Vajutage nuppu
et menüü sulgeda ja naasta jaotisesse Telekava.
●●
Lindista
Saate salvestada parajasti vaadatavat saadet või mõnel muul kanalil olevat saadet.
""
●●
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Vaatamise ajakava
Saate ajastada eesoleva saate vaatamise.
- 180 -
,
●●
Salvestamise ajakava
Saate ajastada eesoleva saate salvestamise.
●●
""
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
""
Lisateavet funktsiooni Salvestamise ajakava kohta vaadake jaotisest „Salvestamine“.
Muuda salvestusaega
saate muuta ajastatud saadete salvestamise algus- ja lõppaega.
""
●●
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Peata
saate parasjagu töötava salvestamise peatada.
●●
Tühista ajastatud vaatamine / Tühista ajastatud salvestamine
Saate ajastatud vaatamised või salvestamised tühistada.
""
●●
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Kuva üksikasjad
Saate vaadata valitud saate kohta üksikasjalikku teavet. Teave võib olenevalt edastussignaalist erineda. Kui
saatel puudub teave, ei kuvata midagi.
Vajutage nuppu Valige suvandis Kuva üksikasjad. See avab saate üksikasjade hüpikakna, kus on toodud
lühikokkuvõte. Üksikasjade hüpikaken sisaldab üksikasjalikku teavet ja nuppu OK. Kui olete üksikasjaliku
teabe läbi lugenud, vajutage hüpikakna sulgemiseks kaugjuhtimispuldil nuppu Valige.
Lemmikkanalite kuvamine
Kui olete seadistanud lemmikkanalid, saate filtreerida jaotise Telekava kuvama ainult neid kanaleid. See muudab
soovitud kanalite leidmise lihtsamaks.
Lemmikute loendi kuvamiseks liikuge praegusele kellaajale (vajutage nuppu
), seejärel vajutage vasaknoolt, et
liikuda kanaliloendile. Kasutage ülesnoolt, et liikuda loendis ülespoole, kuni jõuate suvandile Filtrimisalus : Kõik.
Vajutage nuppu Valige, et avada suvandite loend. Kasutage üles- ja allanoolt, et liikuda loendis kategooriate vahel.
Tõstke soovitud suvand esile, näiteks Lemmikud 1, ja vajutage nuppu Valige. Telekava kuvab seejärel ainult nende
kanalite teabe.
"" Pärast jaotises Telekava filtri seadistamist püsib see aktiivsena, kuni jaotise Telekava sulete ja uuesti avate. Kui teile
tundub, et saatekavas ei kuvata oodatud kanaleid, tasub kontrollida kategooriat ja valida suvand Filtrimisalus : Kõik, mis
kuvab kõik häälestatud kanalid.
- 181 -
Vaatamise ajakava seadistamine
Saate konfigureerida teleri nii, et see näitab kindlal kellaajal ja kuupäeval valitud kanalit või saadet.
Saadete kõrvale, mille puhul on seadistatud ajastatud vaatamine, ilmub ikoon
"" Ajastatud vaatamise seadistamiseks peate kõigepealt seadistama teleri kella (
Süsteemihaldur
Aeg
.
Seaded
Üldine
Kell).
Ajastatud vaatamise seadistamine
●●
Ekraan Telekava
Valige kuval Telekava saade, mida soovite vaadata, seejärel vajutage pikalt nuppu Valige. Valige kuvatavast
hüpikmenüüst suvand Vaatamise ajakava.
●●
Saateteabe ekraan
Vajutage teleri vaatamise ajal nuppu Valige. Kuvatakse saateteabe aken. Valige vasak- või paremnoolt
kasutades eesolev saade ja vajutage nuppu Valige. Saate ajastada saate vaatamise, valides suvandi Vaatamise
ajakava.
Ajastatud vaatamise tühistamine
Ajastatud vaatamise tühistamiseks on kaks võimalust.
1. Ajastatud vaate tühistamine jaotisest Telekava
Otsesaade
Telekava
Liikuge saatele, mille ajastatud vaatamise soovite tühistada, ja vajutage nuppu Valige. Liikuge suvandile Tühista
ajastatud vaatamine ja seejärel vajutage nuppu Valige. Kui kuvatakse hüpikteade küsimusega, kas soovite valitud
ajastatud vaatamise tühistada, valige suvand Jah. Valitud ajastatud vaatamine tühistatakse ja kuva naaseb jaotisse
Telekava.
- 182 -
2. Ajastatud vaate tühistamine rakendusest Smart Hub
Otsesaade
1.
Ajakavahaldur või Salvestused
Vajutage nuppu
Ajakavad
Kustuta
, et avada Smart Hub, seejärel vajutage vasak- või paremnoolt, et avada Otsesaade.
Vajutage ülesnoolt, et liikuda ülareale, seejärel vajutage vasak- või paremnoolt, et liikuda suvandile
Ajakavahaldur või Salvestused.
2.
Vajutage nuppu Valige, et avada suvand Ajakavahaldur või Salvestused.
3.
Vajutage ülesnoolt, et liikuda menüüsse Ajakavad.
4.
Liikuge allanoole abil vaatamiseks ajastatud saadete loendile.
5.
Liikuge paremnoolega suvandile Kustuta ja seejärel vajutage valitud üksuse kustutamiseks nuppu Valige.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.
Kanaliloendi kasutamine
Vaadake, kuidas teleris saadaolevaid kanaleid loendisse kanda.
Otsesaade
Kanaliloend
Jaotises Kanaliloend saate kanalit vahetada või vaadata teleri vaatamise ajal, milliseid saateid edastatakse teistel
digitaalkanalitel.
Vajutage nuppu
. Kuvatakse Esimene ekraan. Vajutage vasak- või paremnoolt, et liikuda suvandile Otsesaade,
ülesnoolt, et liikuda ülemisele reale, paremnoolt, et liikuda suvandile Kanaliloend, ja viimaks nuppu Valige. See
kuvab kanalite ja praegu näidatavate saadete loendi. Parajasti vaadatav kanal tõstetakse esile ning kuvatakse kanali
nimi, kanali number ja saate pealkiri.
Kasutage kanaliloendis liikumiseks üles- ja allanoolt (või nuppu CH, et liikuda üles või alla üks leht korraga). Saate
kasutada ka nuppu
või
, et sisestada kanali number ja lülitada otse sellele kanalile.
- 183 -
Vajutage suvandis Kanaliloend paremnoolt, et liikuda suvandile Kategoorialoend. Kasutage loendis liikumiseks
üles- ja allanoolt. Vajutage nuppu Valige, et valida soovitud kategooria jaotisest Kategoorialoend. Jaotis
Kategoorialoend sisaldab suvandeid Kõik kanalid ja Lemmikud. Liikuge üles- ja allanoolt kasutades kanalile, mida
soovite vaadata, ja seejärel vajutage nuppu Valige.
●●
Kõik
Kuvab automaatselt otsitud kanalid.
●●
TV PLUS
Kui teler on ühendatud internetiga, saate vaadata igal ajal virtuaalse kanali kaudu populaarseid saateid või
esiletõste kõigil teemadel. Sarnaselt tavakanalile sisaldab see TV PLUSi päevaseid saatekavasid.
●●
Lemmikud
Kuvab jaotised Lemmikud 1 kuni Lemmikud 5. Liikuge üles- ja allanoole abil lemmikute loendite vahel. Tõstke
soovitud loend esile ja seejärel vajutage nuppu Valige. Kanaliloend kuvab nüüd ainult selles loendis olevad
kanalid.
●●
Kanali tüüp
Sordib loendit nii, et see sisaldab ainult valitud tüüpi kanaleid. Suvandit Kanali tüüp saab kasutada ainult
kanalite puhul, mis sisaldavad tüübiteavet.
""
●●
Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Sordi
Saate sortida loendit suvandi Number või Nimi alusel.
""
●●
See suvand on saadaval ainult digitaalkanalite puhul ega pruugi alati kasutatav olla.
Tavaantenn, Kaabel või Satelliit
Saate valida suvandi Tavaantenn, Kaabel või Satelliit.
""
Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
""
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- 184 -
Isikliku lemmikute loendi loomine
Saate määrata sageli vaadatavad kanalid lemmikkanaliteks.
Lemmikkanalid on tähistatud ekraanil Kanali muutmine ja Kanaliloend sümboliga
.
Kanalite registreerimine lemmikuteks
Otsesaade
Kanaliloend
1.
Vajutage paremnoolt, et minna jaotisse Kategoorialoend.
2.
Valige Lemmikud.
3.
Lemmikute loendi valimisel avaneb kuva Muuda lemmikuid.
4.
Liikuge kanalile, mille soovite lisada, seejärel vajutage nuppu Valige.
5.
Korrake 4. sammu kõigi kanalite valimiseks, mille soovite lisada.
6.
Vajutage paremnoolt, et liikuda ikoonile
, seejärel vajutage nuppu Valige. Valitud kanalid lisatakse
lemmikute loendisse.
Kanalite lisamine lemmikute loendisse – üksikasjad
1.
Avage Kanaliloend.
2.
Vajutage paremnoolt, et minna jaotisse Kategoorialoend.
3.
Kasutage üles- ja allanoolt, et liikuda suvandile Lemmikud, ja seejärel vajutage nuppu Valige. Näete suvandeid
Lemmikud 1 kuni Lemmikud 5. Liikuge loendisse, kuhu soovite kanaleid lisada, ja vajutage nuppu Valige.
4.
Liikuge ülesnoolt kasutades suvandile Muuda lemmikuid ja seejärel vajutage nuppu Valige.
5.
Kuval Muuda lemmikuid liikuge kanalile, mille soovite lemmikute loendisse lisada, seejärel vajutage nuppu
Valige.
6.
Korrake 5. sammu kõigi kanalite valimiseks, mille soovite lisada.
7.
Vajutage paremnoolt, et liikuda ikoonile
, seejärel vajutage nuppu Valige. Valitud kanalid lisatakse
lemmikute loendisse.
- 185 -
Kanalite kustutamine lemmikute loendist – üksikasjad
1.
Avage Kanaliloend.
2.
Vajutage paremnoolt, et minna jaotisse Kategoorialoend.
3.
Kasutage üles- ja allanoolt, et liikuda suvandile Lemmikud, ja seejärel vajutage nuppu Valige. Näete suvandeid
Lemmikud 1 kuni Lemmikud 5. Liikuge loendisse, millest soovite kanaleid kustutada, ja vajutage nuppu Valige.
4.
Liikuge ülesnoolt kasutades suvandile Muuda lemmikuid ja seejärel vajutage nuppu Valige.
5.
Kuval Muuda lemmikuid liikuge kanalile, mille soovite lemmikute loendist kustutada, seejärel vajutage nuppu
Valige.
6.
Korrake 5. sammu kõigi kanalite valimiseks, mille soovite kustutada.
7.
Vajutage vasaknoolt, et liikuda ikoonile
, seejärel vajutage nuppu Valige. Valitud kanalid kustutatakse
lemmikute loendist.
Ainult lemmikute loendites olevate kanalite kuvamine ja valimine
Otsesaade
Kanaliloend
1.
Avage Kanaliloend.
2.
Vajutage paremnoolt, et minna jaotisse Kategoorialoend.
3.
Liikuge üles- ja allanoolt kasutades suvandileLemmikud ja seejärel vajutage nuppu Valige.
4.
Kuvatakse jaotised Lemmikud 1 kuni Lemmikud 5. Liikuge soovitud loendisse seejärel vajutage nuppu Valige.
Kuvatakse valitud lemmikute loendi kanalid.
- 186 -
Salvestamine
Saate salvestamine USB kaudu ühendatud välisele kõvakettale
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Lugege enne salvestusfunktsiooni kasutamist läbi kõik ettevaatusabinõud. Lisateavet vaadake jaotisest „Enne
funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist“.
Kohe salvestamise ja ajastatud salvestamise suvandite kasutamine
saatekava ekraanil
Praegu eetris oleva saate salvestamiseks avage saatekava, liikuge sellele saatele ja vajutage pikalt nuppu Valige.
Avaneb hüpikmenüü. Liikuge üles- ja allanoolt kasutades suvandile Lindista. Saate salvestamiseks vajutage
valimisnuppu. Ekraanil kuvatakse uuesti saatekava. Salvestamine lõpeb automaatselt, kui saade lõpeb.
Salvestamise lõpetamiseks liikuge suvandile Telekava ja seejärel vajutage nuppu Valige. Kuvatakse hüpikaken Peata
salvestus. Liigutage fookus suvandile Peata ja seejärel vajutage nuppu Valige.
Hiljem eetris oleva saate salvestamiseks liikuge jaotises Telekava sellele saatele ja vajutage valimisnuppu. Avaneb
hüpikmenüü. Kasutage menüüs liikumiseks üles- ja allanoolt. Liikuge suvandile Salvestamise ajakava ja vajutage
nuppu Valige. Kõlab teade, mis ütleb, et saade on seadistatud salvestama, ja seejärel kuvatakse uuesti saatekava.
Saate pealkirja kõrvale ilmub ikoon
, mis näitab, et selle puhul on seadistatud salvestamine. Kontrollimaks, kas
saade on seadistatud salvestama, või ajastatud salvestamise tühistamiseks vajutage saate peal valimisnuppu. Kui
selle puhul on juba seadistatud salvestamine, on menüüs suvand Tühista ajastatud salvestamine. Võite vajutada
nuppu Valige ajastatud salvestamise tühistamiseks või nuppu
tühistamata.
- 187 -
saatekavasse naasmiseks ilma salvestamist
Kohe salvestamise ja ajastatud salvestamise suvandite kasutamine
saateteabe aknas
Vaadatava saate salvestamine
Saate salvestamiseks või ajanihkefunktsiooni käivitamiseks menüü kuvamiseks vajutage saate vaatamise ajal nuppu
või
ja seejärel nuppu Valige. Saate valida menüüst järgmisi funktsioone.
●●
Lindista: käivitab kohe vaadatava saate salvestamise.
●●
Timeshift: käivitab ajanihkefunktsiooni.
●●
Peata: peatab käimasoleva salvestamise või ajanihkefunktsiooni.
●●
Teave: kuvab vaadatava saate üksikasjad.
Ajastatud vaatamine saateteabe aknast
Vajutage saate vaatamise ajal nuppu Valige, et kuvada saateteabe aken. Kasutage saateteabe aknas eesoleva saate
valimiseks vasak- ja paremnoolt ning seejärel vajutage nuppu Valige. Saate salvestamise ajastamiseks valige suvand
Salvestamise ajakava.
Salvestamisaja muutmine
Otsesaate salvestamisel saate määrata, kui kaua soovite salvestada.
Vajutage allanoolt, et kuvada alaservas juhtriba. Vajutage vasak- või paremnoolt, et liikuda suvandile Muuda
salvestusaega, ja seejärel vajutage nuppu Valige. Ilmub liugskaala ja te kuulete parajasti määratud salvestusaega.
Muutke vasak- ja paremnoolt kasutades aega ning seejärel vajutage nuppu Valige. Kuulete menüüd, mis edastab
teavet salvestamisaja kohta. Vaadatavale saatele naasmiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu
"" Maksimaalne salvestusaeg oleneb USB-seadme mälumahust.
- 188 -
.
Salvestatud saadete vaatamine
Otsesaade
Ajakavahaldur või Salvestused
Avage Smart Hub, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu
Lindista
. Kasutage vasak- või paremnoolt, et liigutada fookus
suvandile Otsesaade. Vajutage ülesnoolt, et liikuda ülemisele reale, seejärel kasutage vasak- või paremnoolt, et
liikuda suvandile Telekava.
Vajutage paremnoolt, et liikuda suvandile Salvestused, ja seejärel vajutage valimisnuppu. See avab ekraani
Salvestamine ja ajakavahaldur.
Saate esitamiseks kasutage üles- ja allanoolt, et liikuda saadete vahel, ning seejärel vajutage valimisnuppu, et
saadet esitada, või paremnoolt, et liikuda suvandite loendisse. Kasutage loendis olevate suvandite vahel liikumiseks
üles- ja allanoolt, et saadet esitada, saade eemaldada (või kustutada) või vaadata saate üksikasju.
Valige saate esitamiseks suvand Esita. Saate esitus algab. Kui olete osa sellest saatest varem juba vaadanud,
kuvatakse hüpikmenüü järgmiste valikutega: Esita (algusest peale), Jätka (poolelijäänud kohast) ja Tühista. Liikuge
vasak- ja paremnoole abil soovitud suvandile ning vajutage valimisnuppu.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Salvestatud saate kustutamine
Salvestatud saate kustutamiseks avage loend Salvestused. Liikuge üles- ja allanoole abil salvestiseni, mille soovite
kustutada.
Vajutage paremnoolt, et avada kolme suvandiga loend. Vajutage allanoolt, et liikuda suvandile Kustuta, ja vajutage
valimisnuppu.
Teilt küsitakse, kas soovite valitud üksuse eemaldada. Vajutage vasaknoolt, et liikuda nupule Kustuta, ja vajutage
valimisnuppu, et saade kustutada. Saade kustutatakse ja naastakse loendisse Salvestused.
- 189 -
Smart Hubi kasutamine
Uurige, kuidas avada Smart Hub, et pääseda ligi rakendustele, mängudele, filmidele ja muule.
Smart Hub
Pärast kaugjuhtimispuldi nupu
vajutamist saate Smart Hubi kasutades veebis surfata ja rakendusi alla laadida.
"" Mõni Smart Hubi teenus on tasuline.
"" Smart Hubi kasutamiseks peab teler olema Internetiga ühendatud.
"" Kõiki Smart Hubi funktsioone ei pruugita olenevalt teenuseosutajast, keelest või geograafilisest piirkonnast toetada.
"" Smart Hubi teenuse katkestuste põhjuseks võivad olla häired teie Interneti-teenuses.
"" Smart Hubi kasutamiseks peate nõustuma Smart Hubi teenuselepingu ning isikuandmete kogumise ja kasutamisega. Ilma
nõusolekuta ei ole teil võimalik täiendavaid funktsioone ja teenuseid kasutada. Saate vaadata kogu dokumendi Tingimused
ja poliitika teksti, valides suvandid
Seaded
Tugi
Tingimused ja poliitika.
"" Kui soovite Smart Hubi teenuse kasutamise lõpetada, võite lepingu tühistada. Smart Hubi teenuselepingu tühistamiseks,
kuigi see on nõutav, valige suvandid Smart Hubi lähtestamine (
Seaded
Tugi
Enesetest
Smart Hubi
lähtestamine).
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
. Avaneb kahe reaga kuva. Proovige tõsta esile suvand Otsesaade või mõni
üksus alumisel real. Ülemise rea suvandid muutuvad vastavalt alumisel real valitud üksusele.
Suvandist Otsesaade paremal asuvad nupud võimaldavad kiiret juurdepääsu rakendustele, nagu Netflix ja Amazon.
Praegu ei saa paljusid neist rakendustest funktsiooni Hääljuhised kaudu kasutada.
Kasutage vasak- ja paremnoolt real olevate menüüde või rakenduste suvandite vahel liikumiseks ning üles- ja
allanoolt ridade vahel liikumiseks. Vajutage menüü või rakenduste avamiseks nuppu Valige.
- 190 -
Kui avate Smart Hubi, liigutage fookus suvandile Otsesaade või TV PLUS. Vajutage ülesnoolt ülemisele reale
liikumiseks. Olete suvandil Telekava. Siin real on järgmised üksused.
●●
Telekava: selle valimisel avaneb kuva, kus saate vaadata mitme kanali saatekava.
●●
Kanaliloend: selle valimisel avaneb kanaliloend, kus saate vaadata teistel kanalitel eetris olevaid saateid ja
neile liikuda.
●●
Ajakavahaldur või Salvestused: Saate minna ekraanile Ajakavahaldur või Salvestamine ja ajakavahaldur.
""
●●
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.
Suvandist Ajakavahaldur või Salvestused paremal näete saateid, mida olete viimati vaadanud, ja saateid, mida
parajasti teistel kanalitel edastatakse. Mõnele sellisele kanalile minekuks liikuge sellele ja seejärel vajutage
nuppu Valige.
""
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.
Jaotise Esimene ekraan kasutamine Smart Hubis
Jaotise Esimene ekraan vasakpoolseim osa Smart Hubis on alltoodud püsimenüü. Saate kiiresti ja hõlpsalt loetletud
menüü-üksusi kasutada, et pääseda juurde teleri põhiseadetele või välisseadmetele, otsingule ning rakendustele.
Teavitus
●●
Saate vaadata kõigi teie teleris toimuvate sündmuste märguannete loendit. Märguanne ilmub ekraanile, kui
ajastatud saate eetriaeg on käes või registreeritud seadmes toimub mõni sündmus.
Kui tõstate esile suvandi Teavitus ja siis vajutate nuppu Valige, ilmub paremale teavitusaken ning saadaval on
järgmised funktsioonid.
––
––
Kustuta kõik: saate kõik oma märguanded kustutada.
Seaded: saate valida teenuseid, mille kohta soovite märguandeid saada. Kui valite suvandi Lubage heli,
kuvatakse teavitusi koos teavitusheliga.
- 191 -
Seaded
●●
Fookuse nihutamisel ikoonile
kuvatakse menüü ülaosa kohal kiirseadete ikoonide loend. Ikoonidel
klõpsates saate seadistada kiiresti sageli kasutatavaid funktsioone.
––
Pildirežiim
Saate valida pildirežiimi parima vaatamiselamuse tagamiseks. Pildirežiimi muutmiseks vajutage nuppu
Valige. Täpsemaks reguleerimiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand Pildiseadistus.
––
Helirežiim
Saate valida soovitud helirežiimi kuulamiselamuse optimeerimiseks. Helirežiimi muutmiseks vajutage
nuppu Valige. Täpsemaks reguleerimiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand Ekvalaiseri seadistus.
––
Heliväljund
Saate valida, milliseid kõlareid kasutab teler heliväljundiks. Heliväljundi muutmiseks vajutage nuppu
Valige. Bluetooth-kõlari ühendamiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand Kõlarite loend.
""
––
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Bluetooth-kõlari ühendamist toetada.
Mängurežiim
Saate lubada mängurežiimi, et optimeerida teleri seadeid videomängude mängimiseks mängukonsooliga,
nagu PlayStation™ või Xbox™. Funktsiooni Mängurežiim sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu
Valige. Üksikasjalike suvandite määramiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand Ava mängurežiimi
seaded.
––
Heli keel
Saate muuta soovitud helikeelt. Täpsemaks reguleerimiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand Mine
helivalikutesse.
––
Subtiitrid
Saate vaadata telesaateid koos subtiitritega. Funktsiooni Subtiitrid aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks
vajutage nuppu Valige. Menüü Hõlbustuse otseteed avamiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand
Hõlbustuse otseteed.
––
PIP
Ühendatud välisseadme kasutamise ajal saab vaadata teleedastust väikses pilt pildis (PIP) aknas.
Täpsemaks reguleerimiseks vajutage ülesnoolt ja siis valige suvand PIP-koodi seadistus.
- 192 -
––
Unetaimer
Saate teleri määratud ajaperioodi järel automaatselt välja lülitada.
Unetaimeri seadistamiseks kuni 180 minutile vajutage nuppu Valige. Väljalülitustaimeri täpsemaks
seadistamiseks vajutage ülesnoolt ja seejärel valige suvand Väljalülitustaimeri seadistamine.
""
––
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Võrk
Saate vaadata võrgu ja Interneti olekut. Vajutage ülesnoolt ja valige suvand Võrgu olek või Võrguseaded.
""
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Allikas
●●
Saate valida teleriga ühendatud välisseadme.
""
Lisateavet vaadake jaotisest „Teleriga ühendatud välisseadmete vahel lülitamine“.
Otsi
●●
Ekraanil kuvatakse virtuaalne klaviatuur ja teil on võimalik otsida teenuse Smart Hub pakutavaid kanaleid,
filme või rakendusi.
""
Selle funktsiooni kasutamiseks peab teler olema Internetiga ühendatud.
APPS
●●
Saate nautida hulgaliselt sisu, sh uudised, spordisündmused, ilmateave ja mängud, installides telerisse
vastavad rakendused.
""
Selle funktsiooni kasutamiseks peab teler olema Internetiga ühendatud.
""
Lisateavet vaadake jaotisest „Rakenduste kasutamine“.
- 193 -
Ambient mode
●●
Režiimis Ambient mode saate vaadata kauneid kuvasid, mitmesugust visuaalset teavet ja teavitusi.
Režiimi Ambient mode avamiseks vajutage nuppu
väljalülitamiseks vajutage nuppu
.
Kui vajutate nuppu
. Telerirežiimi naasmiseks vajutage nuppu
. Teleri
ajal, mil teler on välja lülitatud, lülitub teler sisse režiimis Ambient mode.
""
Kui kasutate mõnda muud kaugjuhtimispulti kui Samsungi nutika kaugjuhtimispuld, võib režiimi Ambient mode
""
Kuna see funktsioon on QLED-teleri kohane, ei pruugita seda olenevalt mudelist toetada.
""
Lisateavet funktsiooni Ambient mode kohta vaadake jaotisest „Režiimi Ambient mode kasutamine“.
lülitumisel olla piiranguid.
Universaalne juhend
●●
Universaalne juhend on rakendus, mis võimaldab otsida ja nautida ühes kohas erinevat sisu, nagu telesaated,
sarjad ja filmid. Universaalne juhend suudab soovitada teie eelistuste põhjal sisu ja teavitab uutest
draamasarjadest.
""
Lisateavet funktsiooni Universaalne juhend kohta vaadake jaotisest „Rakenduse Universaalne juhend kasutamine“.
""
Olenevalt teenusepakkujast võivad pildid paista hägustena.
""
Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
Kunst
●●
Kui te telerit parasjagu ei vaata või see on välja lülitatud, saate kasutada režiimi Kunst funktsiooni, et
redigeerida pildisisu, näiteks joonistusi või fotosid, või sisu kuvada.
""
Seda funktsiooni toetatakse ainult mudeli THE FRAME puhul.
""
Lisateavet vaadake kaasasolevast kasutusjuhendist.
- 194 -
e-Manuali avamine
Avage telerisse sisseehitatud kasutusjuhend.
Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu E-MANUAL, et avada menüü. Teine võimalus on vajutada nuppu
, et avada teenus Smart Hub, seejärel vajutada vasaknoolt suvandile
Seaded liikumiseks ja siis vajutada nuppu
Valige.
Kasutage üles- ja allanoolt, et liikuda suvandile Tugi, ja seejärel valige suvand Ava e-Manual, et avada e-Manual.
Seaded
Tugi
Ava e-Manual
Saate vaadata sisseehitatud e-Manuali, mis sisaldab teavet teie teleri põhifunktsioonide kohta.
"" e-Manuali koopia saate alla laadida ka Samsungi veebisaidilt.
"" Sinised sõnad (nt Pildirežiim) tähistavad menüü-üksust.
e-Manual sisaldab kaht menüüikoonide rida. Kasutage üles- ja allanoolt ridade vahel liikumiseks ning vasak- ja
paremnoolt real liikumiseks. Jaotise lugemiseks vajutage nuppu Valige.
e-Manual sisaldab Hõlbustuse juhend jaotist pealkirjaga „Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga” (ekraani
paremas nurgas). See on eriti kasulik neile, kes näevad kaugjuhtimispuldi nuppe halvasti või kes ei tea nuppude
funktsioone. e-Manuali selle jaotise vaatamise ajal ei mõjuta kaugjuhtimispuldi nuppude vajutamine telerit. Pange
tähele, et suvand „Hõlbustuse juhend” on saadaval ainult sis, kui Hääljuhised (
Juurdepääsetavus
Hääljuhiste seaded
Hääljuhised) on lubatud.
- 195 -
Seaded
Üldine
Hääle abil suhtlemine
Juhend teleri juhtimiseks funktsiooniga Hääle abil suhtlemine.
Funktsiooni Hääle abil suhtlemine kasutamiseks peab teler olema ühendatud Internetiga ja te peate kasutama
Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi mikrofoni.
Funktsiooni Hääle abil suhtlemine kasutamiseks vajutage pikalt nuppu
Samsungi nutika kaugjuhtimispuld’il,
öelge käsklus kaugjuhtimispuldi mikrofoni ja seejärel vabastage nupp, et käivitada Hääle abil suhtlemine.
"" Olemasolevad funktsiooniandmed võivad muutuda, kui funktsiooni Hääle abil suhtlemine värskendatakse.
Funktsiooni Hääle abil suhtlemine kasutamine
Vajutage pikalt Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppu
. Öelge käsklus ja seejärel vabastage nupp. Teler
annab tagasisidet käsklusest arusaamise kohta ja seejärel täidab käsu.
"" Kui teler ei saa käsklusest aru, siis proovige uuesti, hääldades täpsemalt.
"" Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
"" Toetatud keeled võivad olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
"" Häälkäskluste üksikasjaliku kirjelduse leiate jaotisest Voice Command Guide. Vajutage nuppu
. Nupp Enter Voice
Command Guide asub kuva alaservas. Vajutage nuppu Valige, et minna kuvale Voice Command Guide.
- 196 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising