Samsung | SM-R170 | Samsung Galaxy Buds Felhasználói kézikönyv

Samsung Galaxy Buds Felhasználói kézikönyv
FELHASZNÁLÓI
KÉZIKÖNYV
SM-R170
Hungarian. 04/2019. Rev.1.1
www.samsung.com
Tartalom
Alapok
Galaxy Wearable alkalmazás
3
Fontos tudnivalók
34
Bevezető
4
A Galaxy Buds névjegye
35
A füldugók csatlakoztatása és leválasztása
5
Az értékesítési doboz tartalma
36
6
A készülék elrendezése
A füldugók állapotának megtekintése és
beállításainak testreszabása
8
A füldugók előkészítése használatra
38
A felhasználói kézikönyv megtekintése
10
Akkumulátor
16
Az akkumulátorjelző fények jelentése
Függelék
A füldugók használata
39
Hibakeresés
42
A füldugók szoftverének frissítése a
Galaxy Buds Managerrel
18
A füldugók csatlakoztatása
mobilkészülékhez
43
A Galaxy Buds kezelése
24
A füldugók viselése
45
A füldugók újraindítása
25
A touchpad használata
45
Az akkumulátor eltávolítása
28
Az intelligens hangasszisztens
szolgáltatás használata
29
Zenehallgatás
30
Az equalizer használata
31
Hívási funkciók használata
32
Quick ambient sound használata
2
Alapok
Fontos tudnivalók
Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt
figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
• A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
• Egyes tartalmak eltérhetnek az Ön készülékétől a régiótól, a szolgáltatótól, a modell
specifikációjától vagy a készülék szoftverétől függően. A képek az adott termék esetében
eltérhetnek. A tartalom előzetes értesítés nélkül változhat.
• Más készülékek használata előtt győződjön meg róla, hogy kompatibilisek a Galaxy Buds-al.
Látogasson el a www.samsung.com oldalra a kompatibilis mobilkészülékek műszaki adatainak
megtekintéséhez.
• Ügyeljen, hogy a készülék ne kerüljön folyadék alá, és ne érje folyamatos vízsugár, például
zuhanyzó vize. Ne viselje a készüléket zuhanyzáskor, úszáskor és hasonló tevékenységekkel
egyidejűleg. Ez ugyanis a készülék sérülését okozhatja.
• A Galaxy Buds operációs rendszerének módosítása vagy nem hivatalos forrásból származó
szoftverek telepítése hibás működést, az adatok sérülését vagy elvesztését eredményezheti.
Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.
• A Galaxy Buds-hoz csatlakoztatott mobilkészülék gyártójától és típusától függően elképzelhető,
hogy az ebben a kézikönyvben megtalálható funkciók némelyike nem a leírásnak megfelelően
működik.
• A termék részét képezik bizonyos nyílt forráskódú szoftverek. A nyílt forráskódú
licenc megtekintésével kapcsolatban látogasson el a Samsung weboldalára
(opensource.samsung.com).
Az utasításban szereplő jelölések
Figyelmeztetés: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését
okozhatják
Vigyázat: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják
Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk
3
Alapok
A Galaxy Buds névjegye
A Galaxy Buds vezeték nélküli füldugó, amely a készülékéhez való csatlakoztatás után lehetővé teszi,
hogy zenét hallgasson vagy bejövő hívásokat válaszoljon meg, miközben más tevékenységeket
végez, például edz.
Ne viselje a füldugót nagy forgalmú területeken, például utakon vagy gyalogátkelőkön.
Ellenkező esetben a megnőtt reakcióidő miatt balesetek következhetnek be.
4
Alapok
Az értékesítési doboz tartalma
Az értékesítési doboz tartalmát lásd a rövid kezelési útmutatóban.
• A Galaxy Buds-hoz kapott kiegészítők, a rendelkezésre álló tartozékok és képeik
régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
• A mellékelt kiegészítők kifejezetten a Galaxy Buds-hoz lettek tervezve, és más
készülékekkel nem feltétlenül kompatibilisek.
• A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
• További tartozékokat a Samsung honlapjáról vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg
róla, hogy kompatibilisek a modellekkel.
• Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott
tartozékok használata során olyan teljesítmény romlás és meghibásodások történhetnek,
amelyekre nem vonatkozik a garancia.
• Az elérhető kiegészítők listája változhat, és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az
elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung
honlapját.
5
Alapok
A készülék elrendezése
Füldugó
Támasz
Touchpad
Töltőérintkezők
Mikrofon
Érintésre reagáló érzékelő
Töltőérintkezők
Füldugópárna
Ha törötten használja a Galaxy Buds-ot, fennáll a sérülés veszélye. Csak azután használja a
Galaxy Buds-ot, miután a Samsung szervizközpont megjavította.
Támasz
S
Irányjelző
M, L
Irányjelző
6
Alapok
Töltőtok
Töltőaljzat (C típusú USB)
Füldugó akkumulátorjelző fénye
Töltőérintkezők (bal
oldali)
Töltőérintkezők (jobb
oldali)
Töltőtok akkumulátorjelző fénye
• Ha a töltőérintkezőkre izzadság vagy folyadék kerül, a Galaxy Budson rozsdásodás
jelentkezhet. Ha a töltőérintkezőkre vagy a füldugókra izzadság vagy folyadék kerül,
tisztítsa meg azokat, mielőtt a füldugókat a töltőtokba helyezi.
• A füldugók tárolásakor és töltésekor zárja le a töltőtokot.
7
Alapok
A füldugók előkészítése használatra
A párna felhelyezése a füldugóra
1
2
Válassza ki a fülébe illő párnát.
Húzza rá a párnát a füldugó alján található peremre.
• Ne tegye a füldugókat a fülébe a párnák nélkül. Ellenkező esetben megsérülhet a füle.
• Ne húzza meg túlságosan a párnát, amikor felteszi vagy leveszi. A párna elszakadhat.
3
Kövesse ugyenezeket a lépéseket a másik oldali füldugóval is.
8
Alapok
A támasz felhelyezése a füldugóra
1
2
3
Válassza ki a füléhez illő támaszt.
Válassza ki a bal vagy jobb füléhez illő támaszt.
Akassza a támasz hornyát a füldugó rögzítő akasztójához, és fedje le a füldugót a támasszal.
• Ne tegye a füldugókat a fülébe támaszok nélkül. Ellenkező esetben megsérülhet a füle.
• Ne húzza meg túlságosan a támaszt, amikor felteszi vagy leveszi. A támasz elszakadhat.
Ne tegye a támaszokat rossz irányban a füldugókra. A füldugók úgy nem illeszkednek
megfelelően a fülébe.
4
Kövesse ugyenezeket a lépéseket a másik oldali füldugóval is.
9
Alapok
Akkumulátor
Az akkumulátor töltése
Az első használatbavételt megelőzően, vagy ha a füldugók hosszabb időn keresztül használaton
kívül voltak, az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. A füldugók bekapcsolnak töltés közben. Ha az
akkumulátor teljesen le van merülve, legalább 10 percre van szükség, hogy elkezdjen működni.
Ellenőrizze az egyes füldugók irányát, helyezze őket a töltőtokba, majd csatlakoztassa a töltőt.
A töltőtok, melyben beépített akkumulátor van, együtt töltődik a füldugókkal.
Feltöltheti a füldugókat úgy is hogy behelyezi őket a töltőtokba és a tokot nem csatlakoztatja
elektromos aljzathoz.
A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A
nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a Galaxy Buds
sérülését okozhatja.
• A töltő helytelen csatlakoztatása a töltőtok súlyos sérülését okozhatja. A helytelen
használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.
• Csak a Galaxy Buds-hoz mellékelt C típusú USB-kábelt használja. Mikro-USB-kábel
használata károsíthatja a töltőtokot.
• Töltőt külön lehet beszerezni.
• Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek
nincs Bekapcsológombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás
megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos csatlakozóból. Használat során a töltőnek
az elektromos csatlakozó közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.
• A füldugók vezeték nélküli funkciója az akkumulátor töltése közben nem használható.
• A füldugók tárolásakor és töltésekor zárja le a töltőtokot.
• Ha a töltőérintkezőkre izzadság vagy folyadék kerül, a Galaxy Budson rozsdásodás
jelentkezhet. Ha a töltőérintkezőkre vagy a füldugókra izzadság vagy folyadék kerül,
tisztítsa meg azokat, mielőtt a füldugókat a töltőtokba helyezi.
• Ne tegye a támaszokat rossz irányban a füldugókra. A füldugók nem töltődnek, ha
nincsenek megfelelően a töltőtokba illesztve.
10
Alapok
1
2
Nyissa ki a töltőtokot.
Ellenőrizze az egyes füldugók irányát, és tegye őket helyesen a töltőtokba a megfelelő nyílásba.
L
R
3
4
Zárja be a töltőtokot.
Csatlakoztassa az USB-kábelt a töltőhöz, majd dugja az USB-kábel másik végét a töltőaljzatba.
Az USB-kábel helytelen csatlakoztatása a töltőtok súlyos sérülését okozhatja. A helytelen
használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.
5
6
Dugja be a töltőt egy konnektorba.
A füldugók és a töltőtok akkumulátorának feltöltése párhuzamosan történik.
Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a töltőtokot a töltőről. Először a töltőtokból húzza
ki az USB-kábelt, majd ezt követően húzza ki a töltőt a konnektorból.
11
Alapok
Az akkumulátor energiafogyasztásának csökkentése
Amikor nem használja a füldugókat, tárolja őket a feltöltött töltőtokban. Az érintésre reagáló
érzékelő a füldugók viselésekor folyamatosan működik és csökkenti a használat idejét.
Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az
akkumulátorral kapcsolatban
• Ha a töltőérintkezőkre izzadság vagy folyadék kerül, a Galaxy Budson rozsdásodás jelentkezhet.
Ha a töltőérintkezőkre vagy a füldugókra izzadság vagy folyadék kerül, tisztítsa meg azokat,
mielőtt a füldugókat a töltőtokba helyezi.
• Ha töltő helyett más energiaforrást, például számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség
miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.
• Töltés közben a töltőtok és a füldugók felforrósodhatnak. Ez normális jelenség, és nincs hatással
a füldugók élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál
jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
• Ha a füldugók és a töltőtok nem töltődnek megfelelően, vigye el őket egy Samsungmárkaszervizbe.
• Kerülje el az USB-kábel meghajlítását. Ez ugyanis az USB-kábel sérülését vagy élettartamának
lerövidülését okozhatja. Soha ne használjon sérült USB-kábelt.
12
Alapok
Vezeték nélküli töltés
A töltőtok vezeték nélküli töltőtekerccsel rendelkezik. Az akkumulátort vezeték nélküli töltő vagy egy
másik, vezeték nélküli töltőként működő készülék segítségével töltheti fel.
Az akkumulátor töltése vezeték nélküli töltővel
1
2
3
4
5
Nyissa ki a töltőtokot.
Ellenőrizze az egyes füldugók irányát, és tegye őket helyesen a töltőtokba a megfelelő nyílásba.
Zárja be a töltőtokot.
Helyezze a töltőtokot a vezeték nélküli töltő közepére.
Amikor teljesen feltöltődött, vegye le a töltőtokot a vezeték nélküli töltőről.
A vezeték nélküli töltésre vonatkozó óvintézkedések
Ne helyezze a töltőtokot a vezeték nélküli töltőre, ha vezető anyagok, például fémtárgyak
vagy mágnesek találhatók a töltőtok és a vezeték nélküli töltő között.
Ilyenkor előfordulhat, hogy a töltőtok nem töltődik megfelelően, túlmelegszik vagy a
töltőtok és a kártyák megsérülhetnek.
Használjon a Samsung által jóváhagyott vezeték nélküli töltőket. Ha másféle vezeték nélküli
töltőket használ, előfordulhat, hogy az akkumulátor nem töltődik megfelelően.
13
Alapok
Az akkumulátor töltése Wireless PowerShare segítségével
1
2
3
4
Nyissa ki a töltőtokot.
Ellenőrizze az egyes füldugók irányát, és tegye őket helyesen a töltőtokba a megfelelő nyílásba.
Zárja be a töltőtokot.
Helyezze a töltőtokot a vezeték nélküli töltőként működő készülékre.
A vezeték nélküli töltőtekercs helye készülékenként eltérhet. Állítsa be úgy a készüléket és a
töltőtokot, hogy megfelelően érintkezzenek.
A készülék, amely vezeték
nélküli töltőként működik
14
Alapok
5
Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a töltőtokot a készülékről.
• A megfelelő töltés érdekében töltés közben ne mozgassa, ne használja a készüléket és a
töltőtokot.
• Ha a vezeték nélküli töltőként működő készülék töltése közben tölti a Galaxy Buds-ot, a
töltés sebessége csökkenhet vagy a töltő típusától függően előfordulhat, hogy a Galaxy
Buds nem töltődik megfelelően.
• A töltés sebessége vagy hatékonysága változhat a készülék állapotától vagy a
környezettől függően.
• Ha a vezeték nélküli töltőként működő készülék akkumulátortöltöttsége egy bizonyos
szint alá esik, a energiamegosztás leáll.
Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése
Csatlakoztassa a füldugókat mobilkészülékéhez, indítsa el a Galaxy Wearable alkalmazást,
és tekintse meg az egyes füldugók akkumulátorának állapotát a Fülhallgató fülön. További
információkért lásd: A füldugók csatlakoztatása mobilkészülékhez.
Ha az akkumulátor fennmaradó töltöttségi szintje alacsony, értesítés jelenik meg a
mobilkészülék értesítési panelén.
15
Alapok
Az akkumulátorjelző fények jelentése
Az akkumulátorjelző fények tájékoztatják a füldugók és a töltőtok töltési állapotáról.
A töltőtok belsejében található füldugó-akkumulátorjelző fény a füldugók töltési állapotát jelzi. A
töltőtok elején található akkumulátorjelző fény magának a toknak a töltési állapotát jelzi.
Füldugó akkumulátorjelző fénye
Füldugó akkumulátorjelző fénye
Szín
Állapot
Folyamatosan vörös
• Töltés
Folyamatosan zöld
• Teljesen feltöltve
Vörösen villog
• A töltés rendellenes hőmérséklet miatt letiltva
16
Alapok
Töltőtok akkumulátorjelző fénye
Töltőtok akkumulátorjelző fénye
Szín
Állapot
Folyamatosan vörös
• Töltés
Folyamatosan zöld
• Teljesen feltöltve
Pirosan villog (gyorsan)
• A töltés rendellenes hőmérséklet miatt letiltva
Pirosan villog (lassan)
• Lemerülőben lévő akkumulátor
Vörös (öt másodpercig égve
marad a töltőtok bezárását
követően)
• Az akkumulátor energiaszintje alacsony (30% alatt van)
Sárga (öt másodpercig égve
marad a töltőtok bezárását
követően)
• Az akkumulátor energiaszintje közepes (30% és 60% közötti)
Zöld (öt másodpercig égve
marad a töltőtok bezárását
követően)
• Az akkumulátor energiaszintje magas (60% felett van)
• A töltőtok-akkumulátorjelző fény vörösen villog, ha a külső áramellátás megszűnik töltés
közben.
• Ha az akkumulátorjelző fények nem a leírtaknak megfelelően működnek, válassza le a
töltőt a töltőtokról, majd csatlakoztassa újra.
17
A füldugók használata
A füldugók csatlakoztatása mobilkészülékhez
A füldugók csatlakoztatása Samsung mobilkészülékhez első
alkalommal
1
2
3
Ellenőrizze az egyes füldugók irányát, és tegye őket helyesen a töltőtok megfelelő nyílásba.
Ha a füldugó akkumulátorjelző fénye nem villog, csatlakoztassa a töltőtokot a töltőhöz, és töltse
a füldugókat legalább 10 percig.
Zárja be a töltőtokot.
Nyissa ki a töltőtokot.
A füldugók automatikusan Bluetooth-párosítási módba lépnek, és a mobilkészülékén
megjelenik egy felugró ablak.
Ha nem jelenik meg a felugró ablak vagy egy nem Samsung gyártmányú, Android OS-t
használó mobilkészülékhez szeretne csatlakozni, tekintse meg ezt: Csatlakozás nem Samsung
mobilkészülékhez, amely Android OS-t használ (vagy nem jelenik meg a csatlakozáshoz a
felugró ablak).
Ha a töltőtok akkumulátorjelző fénye pirosan villog, vegye ki a füldugókat a töltőtokból, és
helyezze be őket újból a tokba.
18
A füldugók használata
4
A mobilkészülékén érintse meg a felugró ablakban a Kapcsolódás lehetőséget.
A csatlakozási felugró ablak csak olyan Samsung mobileszközökön jelenik meg, amelyen
Android 7.1.1 vagy későbbi verzió fut, és telepítve van a SmartThings alkalmazás. Ha a
felugró ablak nem jelenik meg, frissítse a SmartThings alkalmazást a legutóbbi verzióra.
19
A füldugók használata
5
A csatlakozás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ha a füldugókat egyszer csatlakoztatta a mobilkészülékhez, automatikusan megkísérelnek
csatlakozni a mobilkészülékéhez valahányszor kinyitja a töltőtokot, amíg a füldugók benne
vannak.
• Ha a füldugók három percen belül nem csatlakoznak mobilkészülékhez a Bluetoothpárosítási mód kikapcsol. Zárja be újra a töltőtokot, és nyissa ki. A füldugók Bluetoothpárosítási módba lépnek.
• Ha a kapcsolat létesítése után újabb mobilkészüléket szeretne csatlakoztatni, olvassa el a
Csatlakozás más eszközökkel részt.
• Ha a füldugók nem csatlakoznak mobilkészülékhez, nem jelenik meg a csatlakozási
felugró ablak vagy a mobilkészüléke nem találja a füldugókat, viselés közben érintse
meg hosszan mindkét füldugó touchpadjét, hogy manuálisan belépjen a Bluetoothpárosítási módba. A Bluetooth-párosítási módba való belépéskor hangjelzést fog
hallani. Nem használhatja azonban ezt a módszert zenelejátszás közben azután, hogy a
hangerőszabályozást állította be előre beállított hosszú érintési funkcióként.
20
A füldugók használata
Csatlakozás nem Samsung mobilkészülékhez, amely Android OS-t
használ (vagy nem jelenik meg a csatlakozáshoz a felugró ablak)
1
A mobilkészülékén indítsa el a Galaxy Store vagy a Play Áruház-t és töltse le a Galaxy Wearable
alkalmazást.
• A Galaxy Wearable alkalmazás csak a legalább 1,5 GB RAM-mal rendelkező olyan
mobilkészülékekre tölthető le, amelyeken az Android operációs rendszer 5.0 (API 21) vagy
későbbi verziója fut.
• A Galaxy Wearable alkalmazás nyelve a csatlakoztatott mobilkészüléken módosítható.
Indítsa el mobilkészülékén a Beállítások → Általános kezelés → Nyelv és bevitel →
Nyelv lehetőséget. Alapértelmezettként angol nyelv jelenhet meg, ha a Beállítások
képernyőn kiválasztott nyelvet a Galaxy Wearable alkalmazás nem támogatja.
2
3
4
5
Ellenőrizze az egyes füldugók irányát, és tegye őket helyesen a töltőtok megfelelő nyílásba.
Ha a füldugó akkumulátorjelző fénye nem villog, csatlakoztassa a töltőtokot a töltőhöz, és töltse
a füldugókat legalább 10 percig.
Zárja be a töltőtokot.
Nyissa ki a töltőtokot.
A füldugók automatikusan Bluetooth-párosítási módba lépnek.
A mobilkészüléken indítsa el a Galaxy Wearable alkalmazást, és kövesse a képernyőn látható
utasításokat a csatlakozás befejezéséhez.
GALAXY BUDS
Galaxy Buds
21
A füldugók használata
Tippek és elővigyázatossági intézkedések mobilkészülékhez
történő csatlakoztatáshoz
• Ha a füldugók három percen belül nem csatlakoznak mobilkészülékhez a Bluetooth-párosítási
mód kikapcsol. Zárja be újra a töltőtokot, és nyissa ki. A füldugók Bluetooth-párosítási módba
lépnek.
• Ha a kapcsolat létesítése után újabb mobilkészüléket szeretne csatlakoztatni, olvassa el a
Csatlakozás más eszközökkel részt.
• Ha a füldugók nem csatlakoznak mobilkészülékhez, nem jelenik meg a csatlakozási felugró ablak
vagy a mobilkészüléke nem találja a füldugókat, viselés közben érintse meg hosszan mindkét
füldugó touchpadjét, hogy manuálisan belépjen a Bluetooth-párosítási módba. A Bluetoothpárosítási módba való belépéskor hangjelzést fog hallani. Nem használhatja azonban ezt a
módszert zenelejátszás közben azután, hogy a hangerőszabályozást állította be előre beállított
hosszú érintési funkcióként.
• A csatlakozás módja a készüléktől és a szoftververziótól függően eltérő lehet.
• A Galaxy Wearable alkalmazás csak a legalább 1,5 GB RAM-mal rendelkező olyan
mobilkészülékekre tölthető le, amelyeken az Android operációs rendszer 5.0 (API 21) vagy
későbbi verziója fut.
22
A füldugók használata
A Bluetooth használatával kapcsolatos megjegyzések
A Bluetooth egy vezeték nélküli technológiai szabvány, amely a 2,4 GHz-es frekvencián csatlakoztat
egymáshoz különböző, kis távolságra lévő eszközöket. A módszerrel kábeles kapcsolat nélkül lehet
csatlakozni és adatot cserélni más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel, például mobilkészülékekkel.
• Ha problémák merülnek fel a füldugók más készülékekhez történő csatlakoztatásakor, helyezze
egymáshoz közelebb a készülékeket.
• Győződjön meg róla, hogy a füldugók és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat
hatótávolságán belül (10 m) vannak egymástól. A környezet és a használt eszközök
függvényében a távolság változhat.
• Ügyeljen, hogy ne legyenek árnyékoló tárgyak a füldugók és a csatlakoztatott készülék között,
beleértve az emberi testeket, falakat, sarkokat és kerítéseket.
• Ne érintse meg a csatlakoztatott eszköz Bluetooth-antennáját.
• A Bluetooth bizonyos ipari, tudományos, orvosi és gyengeáramú berendezésekkel azonos
frekvenciákat is használ és az ilyen típusú berendezések közelében létesített kapcsolat esetén
interferencia léphet fel.
• Egyes készülékek, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott készülékek,
inkompatibilisek lehetnek a füldugókkal.
• Ne használja a Bluetooth funkciót törvénytelen célokra (például illegális másolatok vagy fájlok,
kommunikációk követésére kereskedelmi célból).
23
A füldugók használata
A füldugók viselése
Helyezze a támaszokat a fülébe, és állítsa be őket úgy, hogy jól illeszkedjenek.
A készülék és egyes (külön értékesített) kiegészítői mágnest tartalmaznak. Az American
Heart Association (USA) és a Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
(Egyesült Királyság) közös figyelmeztetése szerint a 15 cm-en belül található mágnesek
befolyásolhatják a beültetett szívritmus-szabályzók (pacemakerek), cardioverterek,
defibrillátorok, inzulinpumpák és egyéb orvosi eszközök (együttesen: „Orvosi Eszközök”)
működését. Ha használja ezen Orvosi Eszközök bármelyikét, NE HASZNÁLJA EZT A
KÉSZÜLÉKET ÉS EGYES KIEGÉSZÍTŐIT AZ ORVOSÁVAL VALÓ ELŐZETES KONZULTÁCIÓ
NÉLKÜL.
Ne tárolja a készülékét és egyes kiegészítőit mágneses mező közelében. A mágneses tér
megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat,
betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
• Ha az érintésre reagáló érzékelő nem érintkezik a fülével, akkor előfordulhat, hogy a
füldugó nem fog működni. Ha nem hall egy hangot, amely arról tájékoztatja, hogy
észlelték a füldugót, használja a füléhez illeszkedő támaszokat és fülpárnát.
• Ha csak egy füldugót visel a fülében, monóban fogja hallani a hangot. Automatikusan
átvált sztereó módra, ha mindkét füldugót viseli a fülében.
• Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használata korlátozva van
– például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által
kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
24
A füldugók használata
1
2
Ellenőrizze az egyes füldugók irányát, majd úgy, hogy közben a támaszok fölfelé nézzenek,
helyezze őket a fülébe, amíg kényelmesnek nem érzi őket.
A jobb illeszkedés érdekében balra és jobbra tekerheti a füldugókat.
Az érintésre reagáló érzékelő a behelyezéskor automatikusan észleli, hogy Ön viseli a
füldugókat. Ezután a füldugó hangot ad ki, amely arról tájékoztatja, hogy észlelték a füldugót.
A touchpad használata
A touchpad használatával vezérelheti a zene lejátszását, fogadhat és elutasíthat hívásokat, valamint
beszélgetni kezdhet az intelligens hangasszisztens szolgáltatással.
Touchpad
• A füle megsérülésének elkerülése érdekében ne nyomja meg túlzott erővel a touchpadet
az ujja hegyével.
• A touchpad sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg semmilyen éles tárggyal.
25
A füldugók használata
Egyetlen érintés
• Zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése.
Dupla érintés
• Következő zeneszám lejátszása.
• Hívás fogadása vagy befejezése.
• A jelenlegi hívás tartásba helyezése és a második hívás
fogadása.
• Váltás a jelenlegi hívás és a tartott hívás között.
Tripla érintés
• Előző zeneszám lejátszása.
– – Ha háromszor megérinti több mint három
másodperccel később azt követően, hogy
a zeneszám lejátszása elkezdődött, akkor a
zeneszám elölről kezdődik. Érintse meg háromszor
a touchpadet három másodpercen belül egy
zeneszám lejátszásának megkezdése után, és a
lejátszás az előző zeneszámra ugrik.
Hosszú érintés
• Előre beállított funkció bekapcsolása.
– – A hangutasítás funkció alapértelmezésként
be van állítva. Az előre beállított menük
megváltoztatásáról szóló további információkért
lásd: Előre beállított hosszú érintési funkció
beállítása.
• Hívás elutasítása.
• A mikrofon be- vagy kikapcsolása hívás során.
– – Ez nem jelenít meg semmit a mobilkészüléken.
• A jelenlegi hívás befejezése után a tartott hívás
visszavétele.
26
A füldugók használata
Ha a füldugók nem csatlakoznak mobilkészülékhez, nem jelenik meg a csatlakozási felugró
ablak vagy a mobilkészüléke nem találja a füldugókat, viselés közben érintse meg hosszan
mindkét füldugó touchpadjét, hogy manuálisan belépjen a Bluetooth-párosítási módba.
A Bluetooth-párosítási módba való belépéskor hangjelzést fog hallani. Nem használhatja
azonban ezt a módszert zenelejátszás közben azután, hogy a hangerőszabályozást állította
be előre beállított hosszú érintési funkcióként.
A touchpad lezárási funkció használata
Megelőzheti a nem szándékos cselekvéseket a touchpad lezárási funkció használatával.
1
2
3
Indítsa el a Galaxy Wearable alkalmazást a mobilkészüléken.
Érintse meg a Touchpad lehetőséget.
Érintse meg a Touchpad lezárása kapcsolót az aktiváláshoz.
Előre beállított hosszú érintési funkció beállítása
Kiválaszthat minden egyes füldugó esetén egy előre beállított hosszú érintési funkciót, hogy gyorsan
és kényelmesen kapcsoljon be funkciókat.
1
2
3
Indítsa el a Galaxy Wearable alkalmazást a mobilkészüléken.
Érintse meg a Touchpad lehetőséget.
Érintse meg a Tartsa nyomva a touchpadet alatti Bal vagy Jobb lehetőséget.
27
A füldugók használata
4
Válasszon egy funkciót, amelyet előre beállított hosszú érintési funkcióként szeretne használni.
• Hangutasítás: kezdjen el beszélni az intelligens hangasszisztens szolgáltatáshoz.
• Quick ambient sound: ideiglenesen hallhatja a külső hangokat maga körül legfeljebb egy
percig, közben a zene lehalkul.
• Halkítás/Hangosítás: a hangerő beállítása.
• Ha az egyik oldal előre beállított hosszú érintési funkciójaként a hangerőbeállítási
funkciót választja, a másik oldal előre beállított hosszú érintési funkciója is automatikusan
arra lesz beállítva.
• Ha a hangerőbeállítási funkció már ki van választva, és megpróbálja megváltoztatni
az egyik oldal előre beállított hosszú érintési funkcióját, a másik oldal hosszú érintési
funkciója automatikusan a hangutasítás funkció lesz.
Az intelligens hangasszisztens szolgáltatás
használata
• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha csatlakoztatva van egy az intelligens hangasszisztens
szolgáltatást támogató mobilkészülék. Meghívódik a mobilkészülékén beállított
intelligens hangasszisztens szolgáltatás.
• A mobilkészülékén beállított intelligens hangasszisztens szolgáltatástól függően csak
bizonyos nyelvek érhetők el. Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók a régiótól függően
nem érhetők el.
• Amikor az egyik oldal előre beállított hosszú érintési funkciójaként a hangerőbeállítási
funkciót választja, a másik oldal előre beállított hosszú érintési funkciója is automatikusan
arra lesz beállítva, és nem tudja hívni az intelligens hangasszisztens szolgáltatást,
valamint nem indíthatja el a hangutasítás funkciót. Az előre beállított menük
megváltoztatásáról szóló további információkért lásd: Előre beállított hosszú érintési
funkció beállítása.
1
Érintse meg hosszan a touchpadet.
28
A füldugók használata
2
Mondjon ki egy hangutasítást, és vegye le az ujját a touchpadről.
Ha a Galaxy Buds felismeri az utasítást, végrehajtja a megfelelő műveletet.
Hangutasítás megismétléséhez vagy más utasítás kimondásához érintse meg a touchpadet.
Tippek a jobb hangfelismerés érdekében
• Beszéljen tisztán.
• Beszéljen csendes helyeken.
• Ne használjon sértő szavakat vagy szlenget.
• Kerülje a dialektusban való bedszédet.
Előfordulhat, hogy a környezetétől vagy beszédmódjától függően a Galaxy Buds nem ismeri fel az
utasításait vagy nem kívánt utasításokat hajt végre.
Zenehallgatás
Ha a mobilkészülékre mentett zenét szeretne hallgatni, csatlakoztassa a füldugókat a
mobilkészülékhez. Streamelheti a csatlakoztatott mobileszközön lejátszott zenét.
Indítson el egy zenelejátszó alkalmazást a mobilkészülékén, és játsszon le zenét.
Hallgathatja a zenét a füldugókon keresztül.
Zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése
A zeneszám lejátszásához vagy szüneteltetéséhez érintse meg a touchpadet.
Következő zeneszám lejátszása
A következő zeneszám lejátszásához lejátszás közben érintse meg duplán a touchpadet.
29
A füldugók használata
Előző zeneszám lejátszása
Az előző zeneszám lejátszásához lejátszás közben érintse meg triplán a touchpadet.
Ha háromszor megérinti három másodperccel később azt követően, hogy a zeneszám
lejátszása elkezdődött, akkor a zeneszám elölről kezdődik. Érintse meg háromszor a
touchpadet három másodpercen belül egy zeneszám lejátszásának megkezdése után, és a
lejátszás az előző zeneszámra ugrik.
A hangerő beállítása
Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott mobilkészülékkel.
Beállíthatja a hangerőt a touchpad segítségével, miután beállította azt hosszú érintési funkcióként.
Az előre beállított menükről szóló további információkért lásd: Előre beállított hosszú érintési funkció
beállítása.
A hangerő növeléséhez érintse meg hosszan a jobb füldugót, és vegye el az ujját, amikor eléri a
kívánt hangerőt.
A hangerő csökkentéséhez érintse meg hosszan a bal füldugót, és vegye el az ujját, amikor eléri a
kívánt hangerőt.
• Ha a füldugókban hallható hang teljes hangerőnél is túl halk, állítsa be a hangerőt a
csatlakoztatott mobilkészüléken.
• Ha zenehallgatás közben csatlakoztatja a füldugókat a mobilkészülékhez, a hangerő
megváltozhat.
Az equalizer használata
Öt különböző előre beállított equalizer közül választhat.
1
2
3
Indítsa el a Galaxy Wearable alkalmazást a mobilkészüléken.
Érintse meg a
ikont az Ekvalizer fülön.
Válassza ki a használni kívánt előzetes beállítást.
30
A füldugók használata
Hívási funkciók használata
Miközben a füldugók mobilkészülékhez kapcsolódnak, fogadhatja és vezérelheti a kapcsolódó
mobilkészülékre érkező hívásokat.
Hívás fogadása vagy elutasítása
Ha hívás érkezik, amíg viseli a füldugókat, azok hangjelzést adnak, és egy értesítés tájékoztatja a
bejövő hívás telefonszámáról vagy a név elmentésre kerül a névjegyzékbe.
A hívás fogadásához érintse meg duplán a touchpadet.
A hívás elutasításához érintse meg hosszan a touchpadet.
Ha nem kap értesítést a bejövő hívás telefonszámáról hangértesítés útján, indítsa el a
mobilkészülékén a Galaxy Wearable alkalmazást, érintse meg az Értesítések → Értesítések
kezelése lehetőséget, majd a funkció bekapcsolásához érintse meg a Bejövő hívás
kapcsolót.
Második hívás fogadása
Ha hívás közben második hívás érkezik, a füldugók hangjelzést adnak.
A jelenlegi hívás befejezéséhez és a második hívás fogadásához érintse meg hosszan a touchpadet.
A jelenlegi hívás tartásba helyezéséhez és a második hívás fogadásához érintse meg duplán a
touchpadet.
Hívás közben érintse meg duplán a touchpadet, ha váltani kíván a jelenlegi hívás és a várakoztatott
hívás között.
A mikrofon kikapcsolása
Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, hívás közben érintse meg
hosszan a touchpadet.
Hívás befejezése
Az aktuális hívás befejezéséhez érintse meg duplán a touchpadet.
31
A füldugók használata
Quick ambient sound használata
Akkor is hallhatja a környezetét, miközben a szabadban zenét hallgat, és így minden potenciálisan
veszélyes helyzetet gyorsan észrevehet.
Indítsa el a mobilkészülékén a Galaxy Wearable alkalmazást, érintse meg a Quick ambient sound
lehetőséget, majd a funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.
Bekapcsol a Quick ambient sound mód, és hallhatja a külső hangokat maga körül.
A Quick ambient sound bekapcsolásakor hirtelen hangos külső hangokat hallhat.
• Ha a Quick ambient sound módban a környezeti hangerő funkciót használja, a hangerőt
a helyzettől vagy helyszíntől függően vezérelheti. További információkért lásd: Környezet
hangjai.
• Ha a Quick ambient sound módban a beszédhangfókusz funkciót használja, tisztábban
kiemelheti a beszédhangokat. További információkért lásd: Környezet hangjai.
• Hívás közben a Quick ambient sound mód automatikusan kikapcsol. Hívás után az
üzemmód visszaáll a korábbi állapotba.
• Quick ambient sound módban a hangerő beállítása, valamint a mikrofon megérintése
során a készülék jelzést adhat.
• A funkció a füldugóknak a Galaxy Wearable alkalmazáshoz történő első csatlakoztatását
követően használható.
32
A füldugók használata
A Quick ambient sound mód bekapcsolása
Miután beállította hosszú érintési funkcióként, bekapcsolhatja a Quick ambient sound módot
legfeljebb egy percre a touchpad segítségével még akkor is, ha a mobilkészülékén nem kapcsolta
be a környezeti hang módot. Az előre beállított menükről szóló további információkért lásd: Előre
beállított hosszú érintési funkció beállítása.
Érintse meg hosszan a touchpadet, hogy bekapcsolja a Quick ambient sound módot, és hallja a külső
hangokat maga körül. Ha zenét hallgat, az lehalkul.
Amikor leveszi az ujját a touchpadről, a Quick ambient sound mód kikapcsol, és a zene újra
felerősödik.
A Quick ambient sound mód
bekapcsolása
A Quick ambient sound mód
kikapcsolása
33
Galaxy Wearable alkalmazás
Bevezető
A füldugók és mobilkészülék csatlakoztatásához telepítenie kell a mobilkészülékre a Galaxy Wearable
alkalmazást. A Galaxy Wearable alkalmazás használatával testreszabhatja a füldugók beállításait.
Indítsa el a Galaxy Wearable alkalmazást a mobilkészüléken.
Ha most csatlakoztatja először a füldugókat és a mobilkészüléket, további információkhoz lásd: A
füldugók csatlakoztatása mobilkészülékhez.
Bizonyos funkciók esetleg nem érhetők el a csatlakoztatott mobilkészülék típusától függően.
34
Galaxy Wearable alkalmazás
A füldugók csatlakoztatása és leválasztása
A készülékek leválasztása a füldugókról
Helyezze be a füldugókat a töltőtokba. A Bluetooth-kapcsolat véget ér.
A füldugók mobilkészülékről való manuális leválasztásához indítsa el a mobilkészüléken a Galaxy
→ Szétkapcsolás lehetőséget. Vagy a mobilkészülékén
Wearable alkalmazást, és érintse meg a
érintse meg a Beállítások → Kapcsolatok → Bluetooth lehetőséget, szüntesse meg a füldugók és a
mobilkészülék párosítását.
A füldugók nem rendelkeznek be- és kikapcsoló funkcióval. Ha a füldugókat a fülből
való kivételt követően egy előre meghatározott ideig nem használják, a füldugók alvó
üzemmódba lépnek és a mobilkészülékkel fennálló kapcsolatuk megszakad. A Bluetoothpárosítási módba való belépéshez zárja be újra a töltőtokot, és nyissa ki.
Készülékek újracsatlakoztatása füldugókhoz, amelyek szétkapcsolódtak
Ha újracsatlakoztatná a füldugókat, amelyek szétkapcsolódtak, helyezze a füldugókat a töltőtokba,
és csukja be azt. Ezután nyissa ki újra a töltőtokot, vagy érintse meg a KAPCSOLÓDÁS lehetőséget a
mobilkészülékén a Galaxy Wearable alkalmazás jobb felső részén.
Kapcsolódás új füldugókkal
Leválaszthatja ideiglenesen a füldugókat a mobilkészülékről és csatlakoztathat továbbiakat.
Indítsa el a Galaxy Wearable alkalmazást a mobilkészüléken, és érintse meg az
csatlakoztatása elemet.
→ Új eszköz
Csatlakozás más eszközökkel
→ Szétkapcsolás
Indítsa el a Galaxy Wearable alkalmazást a mobilkészüléken, és érintse meg a
elemet. Vagy a mobilkészülékén érintse meg a Beállítások → Kapcsolatok → Bluetooth
lehetőséget, szüntesse meg a füldugók és a mobilkészülék párosítását.
A füldugók és a korábbi mobilkészülék közti kapcsolat lezárul.
Zárja be újra a töltőtokot, majd nyissa ki, hogy Bluetooth-párosítási módba lépjen. Indítsa el a Galaxy
Wearable alkalmazást, és kövesse a képernyőn látható utasításokat a csatlakozás befejezéséhez.
35
Galaxy Wearable alkalmazás
A füldugók állapotának megtekintése és
beállításainak testreszabása
Megtekintheti a mobilkészülékhez csatlakoztatott füldugók állapotát és testreszabhatja
beállításaikat.
Indítsa el a Galaxy Wearable alkalmazást a mobilkészüléken.
Fülhallgató
Tekintse meg a kapcsolódási állapotot és az akkumulátor fennmaradó töltöttségi szintjét.
Érintse meg a Tippek lehetőséget, hogy megnézze, hogyan vezérelheti a touchpadet.
Equalizer
Kapcsolja ki és be az equalizer üzemmódot, és válassza ki a használni kívánt előzetes beállítást.
Értesítések
Értesítéseket fogadhat a mobilkészülék alkalmazásaitól a füldugókkal. Ha használni szeretné ezt a
funkciót, az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.
• Értesítések kezelése: kiválaszthatja, hogy mely alkalmazásoktól szeretne értesítést kapni, és
módosíthatja az egyes alkalmazások értesítési beállításait.
• Felolvasás a tel. használatakor: beállíthatja a füldugókat hogy fogadjanak értesítéseket a
mobilkészülékről akkor is, amikor a mobilkészüléket használja.
36
Galaxy Wearable alkalmazás
Touchpad
Változtassa meg a touchpad használati beállításait.
• Touchpad lezárása: aktiválja a lezárási funkciót. A touchpad lezárási funkció használatához
érintse meg a kapcsolót az aktiváláshoz. További információkért lásd: A touchpad lezárási
funkció használata.
• Tartsa nyomva a touchpadet: kiválaszthat egy funkciót, ami az előre beállított funkció lesz
hosszú érintés esetén. További információkért lásd: Előre beállított hosszú érintési funkció
beállítása.
Környezet hangjai
Akkor is hallhatja a környezetét, miközben a szabadban zenét hallgat, és így minden potenciálisan
veszélyes helyzetet gyorsan észrevehet. Ha használni szeretné ezt a funkciót, az aktiváláshoz érintse
meg a kapcsolót.
Bekapcsolhatja ideiglenesen a környezeti hangot legfeljebb egy percre a touchpad
segítségével még akkor is, ha a mobilkészülékén nem kapcsolja be a környezeti hang
módot. További információkért lásd: A Quick ambient sound mód bekapcsolása.
• Környezeti hangok hangereje: a hangerőt a helyzettől vagy helyszíntől függően vezérelheti.
• Hangfókusz: tisztábban kiemelheti a beszédhangokat. A beszédhangfókusz funkció
használatához érintse meg a kapcsolót az aktiváláshoz.
Fülhallgató megkeresése
Ha nem találja a füldugókat, használhatja a Galaxy Wearable alkalmazást a mobilkészüléken a
megtalálásukra.
1
Indítsa el a Galaxy Wearable alkalmazást a mobilkészüléken, és érintse meg a Fülhallgató
megkeresése elemet.
2
Érintse meg a
3
A sípoló hang leállításához érintse meg mobilkészülékén a
lehetőséget.
A füldugók csipogni kezdenek.
ikont.
Ne használja ezt a funkciót a füldugók viselése közben, mert halláskárosodást okozhat.
37
Galaxy Wearable alkalmazás
A fülhallgató névjegye
A füldugók adatainak megtekintése.
• Fülhallgató szoftverének frissítése: frissítheti a füldugókat a legutóbbi szoftververzióra, ha az
akkumulátor töltöttségi szintje legalább 30%-os.
• Jogi információ: a Galaxy Buds-al kapcsolatos jogi információk megtekintése.
• Eszköznév: megtekintheti a Galaxy Buds nevét.
• Fülhallgató visszaállítása: visszaállítja a Galaxy Buds-ot az alapértelmezett beállításokra.
• Tippek: a Galaxy Buds használatával kapcsolatos tippek megtekintése.
• Akkumulátoradatok: a füldugók és a töltőtok akkumulátorával kapcsolatos adatok
megtekintése.
A Galaxy Wearable névjegye
Megtekintheti a Galaxy Wearable alkalmazás verzióadatait. Ha szükséges, érintse meg az Elérhető
frissítések lehetőséget a Galaxy Wearable alkalmazás legújabb verzióra történő frissítéséhez.
A felhasználói kézikönyv megtekintése
Megtekintheti a füldugók felhasználói kézikönyvét a mobilkészülékén.
Indítsa el a Galaxy Wearable alkalmazást a mobilkészüléken, és érintse meg a
kézikönyv elemet.
38
→ Felhasználói
Függelék
Hibakeresés
Mielőtt Samsung-márkaszervizhez fordulna, próbálja meg a következő megoldásokat. Előfordulhat,
hogy egyes problémák az Ön füldugóira nem vonatkoznak.
A füldugók nem működnek
• Lehetséges, hogy az akkumulátor teljesen lemerült. A füldugók használata előtt teljesen töltse
fel az akkumulátort.
• Ha egy füldugó érintésre reagáló érzékelője nem érintkezik a fülével, akkor előfordulhat, hogy a
füldugó nem fog működni. Ha nem hallja a hangot, amely jelzi a füldugók érzékelését, távolítsa
el a füléből a füldugókat, majd helyezze be őket újra.
• Ha a touchpad nem ismeri fel a füldugókat vagy a füldugók nem működnek, helyezze
be a füldugókat a töltőtok megfelelő nyílásába, zárja be a töltőtokot, várjon legalább hét
másodpercet, és vegye ki őket.
Egy Bluetooth-készülék nem találja a füldugókat
• Zárja be újra a töltőtokot, majd nyissa ki, hogy Bluetooth-párosítási módba lépjen.
• Győződjön meg róla, hogy a füldugók és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat
hatótávolságán belül (10 m) vannak egymástól. A környezet és a használt eszközök
függvényében a távolság változhat.
Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, forduljon Samsung-márkaszervizhez.
39
Függelék
A Bluetooth-kapcsolat nem jött létre, a füldugók és a mobilkészülék
nem csatlakoznak
• Biztosítsa, hogy a készülékek között ne legyen akadály, például fal vagy elektromos berendezés.
• Győződjön meg róla, hogy a mobilkészüléken telepítve van a Galaxy Wearable alkalmazás
legfrissebb verziója. Ha szükséges, frissítse a Galaxy Wearable alkalmazást a legújabb verzióra.
• Győződjön meg róla, hogy a füldugók és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat
hatótávolságán belül (10 m) vannak egymástól. A környezet és a használt eszközök
függvényében a távolság változhat.
• Indítsa újra a mobilkészüléket és a Galaxy Wearable alkalmazást.
Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által
jóváhagyott töltővel)
• Győződjön meg róla, hogy a füldugók és a töltőtok töltőérintkezői érintkeznek.
• Győződjön meg róla, hogy a töltő megfelelően csatlakozik a töltőtokhoz.
• Ha az akkumulátor érintkezői piszkosak, előfordulhat, hogy az akkumulátor nem töltődik
megfelelően. Törölje meg mindkét aranyszínű csatlakozót egy száraz ruhával, és próbálja meg
újratölteni az akkumulátort.
• Keressen fel egy Samsung-márkaszervizt, és cseréltesse ki az akkumulátort.
A füldugók töltési ideje és az akkumulátoruk élettartama is eltérő
• A töltési idő különbözhet a két füldugó között még akkor is, ha ugyanakkor kezdtek töltődni.
• A töltési idő és a fennmaradó akkumulátortöltés eltérhet a két füldugó között a különböző belső
komponensek miatt.
Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint új korában
• Amikor a Galaxy Buds vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak
van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
• Az akkumulátor fogyóeszköz, a hasznos töltés idővel csökken.
40
Függelék
Nem hallja mások beszédét
Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott mobilkészüléken.
Hívás közben a hang visszhangos
Állítsa be megfelelően a hangerőt a csatlakoztatott mobilkészülékkel vagy változtasson helyet.
Gyenge a hangminőség
• Lehetséges, hogy a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának meghibásodása
miatt nem érhetők el. Tartsa távol a füldugókat az elektromágneses hullámoktól.
• Ügyeljen, hogy a füldugók és a másik Bluetooth-készülék a maximális Bluetooth-hatótávolságon
(10 m) belül legyenek egymástól. A környezet és a használt eszközök függvényében a távolság
változhat.
• A csatlakoztatott készülék hangerejétől függően a hangerő hirtelen eséseit, illetve zajt
tapasztalhat. Ennek elkerüléséhez állítsa be megfelelően a csatlakoztatott készülék hangerejét.
Videók lejátszása és játék közben a füldugókból lassabban jön a hang
mint ahogyan a kép megjelenik a képernyőn
Előfordulhat hogy videolejátszás vagy játék közben a hang lemarad a kép mögött, ha a füldugók
mobilkészülékhez vannak csatlakozva.
A Galaxy Buds érintése forró
Ha huzamosabb ideig használja a Galaxy Buds-ot, érintése forrónak érződhet. Ez normális jelenség,
és nincs hatással a Galaxy Buds élettartamára vagy teljesítményére.
Ha a Galaxy Buds túlhevül, vagy hosszan tartóan forrónak érződik, egy ideig ne használja. Ha a
Galaxy Buds továbbra is túlhevül, forduljon egy Samsung-szervizközponthoz.
A Galaxy Buds tokja körül vékony rés jelenik meg
• Ez a rés szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy
vibrációja előfordulhat.
• Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés enyhe bővülését eredményezheti.
41
Függelék
A füldugók szoftverének frissítése a Galaxy Buds
Managerrel
Ha nem Androidot futtató mobilkészüléket használ, frissítheti a füldugók szoftverét a Galaxy Buds
Manager program számítógépre való telepítése révén.
• A Galaxy Buds Manager program a következő operációs rendszereket futtató
számítógépekre tölthető le: Windows OS 7, 8, 8.1, 10 (32 bit, 64 bit), illetve Mac OS 10.8
vagy későbbi.
• Ha a Bluetooth funkciót támogató számítógépet használ, a Galaxy Buds Manager
program csatlakoztatható a füldugókhoz.
A Galaxy Buds Manager telepítése
Töltse le a Galaxy Buds Manager programot a számítógépére a Samsung weboldaláról
(www.samsung.com), és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.
A füldugók szoftverének frissítése
Galaxy Buds
1
2
3
Ellenőrizze a füldugók irányát, és tegye őket helyesen a töltőtok megfelelő nyílásba.
Ha a füldugó akkumulátorjelző fénye nem villog, csatlakoztassa a töltőtokot a töltőhöz, és töltse
a füldugókat legalább 10 percig.
Zárja be a töltőtokot.
Nyissa ki a töltőtokot.
A füldugók automatikusan Bluetooth-párosítási módba lépnek.
A Bluetooth-párosítási módba manuálisan történő belépéshez érintse meg hosszan
viseléskor mindkét füldugó touchpadjét.
42
Függelék
Számítógép
1
2
3
A Bluetooth-funkció aktiválása.
Indítsa el a Galaxy Buds Manager programot, és válassza ki a Kapcsolódás lehetőséget.
A füldugók és a Galaxy Buds Manager összekapcsolódik.
Válassza ki a Frissítések keresése lehetőséget, hogy ellenőrizze a füldugók szoftverének aktuális
verzióját és azt, hogy szükséges-e a frissítés, majd válassza ki a Letöltés és telepítés lehetőséget.
A füldugók szoftvere frissítésre kerül.
A Galaxy Buds kezelése
Alapvető karbantartás
• Használat után tisztítsa meg a füldugókat egy puha, tiszta kendő segítségével.
• Tartsa szárazon a füldugókat. Előzze meg, hogy folyadék érintkezzen a füldugókkal vagy beléjük
folyjon.
A füldugó tisztítása
Ha a hangerő alacsonyabb a kelleténél a jelenlegi beállítással, tisztítsa meg a füldugót.
1
Távolítsa el a fülpárnát a füldugó alján lévő kiálló részről.
Ne húzza meg túlságosan a párnát, amikor felteszi vagy leveszi. A párna elszakadhat.
43
Függelék
2
Távolítsa el a füldugóból a fülzsírt vagy szennyeződést a kefe segítségével.
A fülzsír vagy szennyeződés eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott erőt. A füldugó
megsérülhet.
3
Tegye a fülpárnát a füldugó végére.
A töltőérintkezők tisztítása
Ha az akkumulátor nem töltődik megfelelően, törölje le mindkét aranyszínű érintkezőt egy puha
kendővel.
Töltőérintkezők
A töltőtok tisztítása
Amennyiben a töltőtokot és a füldugókat idegen anyagoknak teszik ki, mint például por, homok
vagy fémforgács, előfordulhat, hogy a készülék nem töltődik megfelelően vagy megsérül. Ha a
füldugók vagy a töltőtok idegen anyagoknak lettek kitéve, akkor törölje le azokat egy puha, száraz
kendővel, mielőtt visszahelyezi a töltőtokba.
44
Függelék
A füldugók újraindítása
Ha a touchpad nem válaszol vagy a füldugók nem működnek megfelelően, indítsa újra őket.
A füldugók alaphelyzetbe állításához és újraindításához helyezze be a füldugókat a töltőtok
megfelelő nyílásába, várjon legalább hét másodpercet, és vegye ki őket.
Ha a töltőtok akkumulátortöltése alacsony, először a töltőtokot csatlakoztassa a töltőhöz.
Az akkumulátor eltávolítása
• Az akkumulátor eltávolításához forduljon hivatalos márkaszervizhez.
Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos utasításokhoz lásd:
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Saját biztonsága érdekében ne kísérelje meg eltávolítani az akkumulátort. Ha az akkumulátort
nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi
sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
• A Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses,
sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy
ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.
45
Szerzői jog
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.
A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem
reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen
elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt, a különféle
adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.
Védjegyek
• A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
®
• A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
• Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.
Modell: SM-R170
Névleges feszültség/áramerősség: 5 V / 100 mA (füldugók), 5 V / 400 mA (töltőtok)
Gyártás helye: Vietnam, gyártó: Samsung
PO Box 12987, Dublin, IE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising