LG 32LM630BPTB Quick setup guide

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

LG 32LM630BPTB Quick setup guide | Manualzz
*MFL71141002*
(1901-REV00)
LM63*
32LM63*
1
2
3-A 32LM63*
3-B
43LM63*
AAA
AA
43LM63*
x2
(M4 x L16)
ղࢶQU
ad
her
A
B
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
4-A 32LM63*
Head
Head
ղࢶQU
washer
ղࢶQU
washer
Head
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
Head
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘ 1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
washer
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
washer
QU
"MJHOTUSPLFPVUTJEF
électrique.
Head
ղࢶQU
4-B
43LM63*
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
ղࢶQU
ղࢶQU
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
ղࢶQU
‫ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻳﻤﻨﯽ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ‬
washer
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
Tiếng Việt
6
5
Đọc phần An toàn và Tham khảo.
Để biết thông tin về nguồn điện và mức tiêu thụ điện, hãy tham khảo nhãn dán trên sản phẩm.
: Depending on model /
/ Selon le modèle / Dependendo do modelo /
/
/
/ Tùy theo kiểu sản phẩm
AUDIO
AUDIO
VIDEO
VIDEO
VIDEO
VIDEO L/MONO
L/MONO AUDIO
AUDIORR
PPRR L/MONO
L/MONO AUDIO
AUDIORR
VIDEO/Y
VIDEO/Y PPBB
PPRR L/MONO
L/MONO AUDIO
AUDIORR
VIDEO/Y
VIDEO/Y PPBB
Head
ղࢶQU
washer
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
E
A
Kg
90°
D
B
G
F
32LM630BPTB
32LM630BPVB
C
A
B
C
D
E
736
464
180
437
82.9
32LM636BPTB
43LM6300PTB
43LM6300PVB
43LM6360PTB
Power requirement /
/
973
/
/
623
/
216
572
/
/
85.0
F
F
G
4.70
4.65
5.10
5.05
8.1
8.0

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement