LG RK4 Owner's manual

LG RK4 Owner's manual
ENGLISH
Rear panel
Carrying the unit
This unit have wheels and handle for carrying. You can
easily carry the unit.
Pull the handle.
a
Additional Information
Specifications
Power Requirements
Power Consumption
b
i
j
k
SIMPLE MANUAL
AC adapter
HIGH POWER
SPEAKER
SYSTEM
f
m
g
n
h
a Display window
b INPUT
Selects the input source.
C (Skip)
Skips backward.
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com and then download Owner’s
Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.
N (Play/Pause)
Starts or pauses playback.
V (Skip)
Skips forward.
REPEAT
Listens to your files repeatedly.
c MUSIC VOL (Volume)
Adjusts speaker volume.
MODEL
RK4
Output : 25 V 0 2 A
l
e
Manufacturer :
ASIAN POWER DEVICES
INC.
Input :
100 - 240 V ~ 50/60 Hz
c
d
Refer to the main label on
the unit.
Refer to the main label on
the unit.
Model : DA-50F25
Dimensions (W x H x D)
Approx. 442 mm X
710 mm X 356 mm
Bus Power Supply (USB)
5 V 0 500 mA
Amplifier
(Total RMS output power)
80 W RMS
Design and specifications are subject to change without
notice.
d BASS VOL (Volume)
Adjusts BASS sound level when setting USER EQ.
e TREBLE VOL (Volume)
Adjusts TREBLE sound level when setting USER EQ.
f ECHO VOL (Volume)
Adjusts echo volume.
g MIC (Microphone) VOL (Volume)
h
(Microphone) 1/2 Jack
i USB Port
You can play sound by connecting the USB device.
j SD card slot
You can play sound files by connecting the SD card.
k LIGHTING
Lighting effect on or off.
l LINE IN / OUT (L/R)
m DC 25 V 0 2 A (AC adapter input)
n POWER ON / OFF
Switches the unit ON or OFF.
www.lg.com
MFL70041966
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
1904_Rev01
RK4-NK.AVNMLLK_SIM_ENG_VIET_MFL70041966.indd 1-4
2019-03-22
1:59:37
TIẾNG VIỆT
Bảng phía sau
Di chuyển máy chính
Thiết bị có bánh xe và tay cầm để di chuyển. Bạn
có thể dễ dàng vận chuyển thiết bị.
Kéo tay cầm.
a
Thông tin bổ sung
Thông số kỹ thuật
Yêu cầu nguồn điện
Mức tiêu thụ điện
b
i
j
k
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐƠN GIẢN
c
l
d
Hệ thống loa
công suất lớn
e
f
m
g
n
h
a Cửa sổ hiển thị
b INPUT
Chọn nguồn đầu vào.
Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và giữ lại để
tham khảo sau.
Để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao,
hãy truy cập http://www.lg.com và sau đó tải về Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng. Một số nội
dung trong tài liệu hướng dẫn này có thể khác với thiết bị của bạn.
TÊN SẢN PHẨM
RK4
e TREBLE VOL (Âm lượng)
Điều chỉnh mức âm thanh TREBLE khi thiết lập
USER EQ.
N (Phát/Tạm dừng)
Bắt đầu hoặc tạm dừng phát lại.
f ECHO VOL (Âm lượng)
Điều chỉnh âm vang.
V (Bỏ qua)
Bỏ qua mục tiếp theo.
g MIC (Micrô) VOL (Âm lượng)
c MUSIC VOL (Âm lượng)
Điều chỉnh âm lượng của loa.
Đầu vào :
100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Đầu ra : 25 V 0 2 A
Kích thước
(Rộng x Cao x Sâu)
Xấp xỉ 442 mm X
710 mm X 356 mm
Bộ Nguồn Bus (USB)
5 V 0 500 mA
Bộ khuếch đại
(Tổng công suất ra của
RMS)
80 W RMS
Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi
mà không cần thông báo.
d BASS VOL (Âm lượng)
Điều chỉnh mức âm thanh BASS khi thiết lập USER EQ.
C (Bỏ qua)
Bỏ qua mục trước đó.
REPEAT
Nghe file của bạn liên tiếp.
Nhà sản xuất :
ASIAN POWER
DEVICES INC.
h Giắc cắm
(Micrô) 1/2
i Cổng USB
Bạn có thể bật nhạc bằng cách kết nối thiết bị USB.
j Khe thẻ nhớ SD
Bạn có thể phát các tệp âm thanh bằng cách kết nối
thẻ SD.
k LIGHTING
Bật hoặc tắt hiệu ứng ánh sáng.
l LINE IN / OUT (L/R)
www.lg.com
MFL70041966
Bộ chuyển điện xoay
chiêu
Tham khảo tem chính
trên thiết bị.
Tham khảo tem chính
trên thiết bị.
Model : DA-50F25
Bản quyền © 2019 LG Electronics Inc. Bảo lưu mọi quyền.
m DC 25 V 0 2 A (đầu vào bộ chuyển đổi AC)
n POWER ON / OFF
Công tắc ON (BẬT) hoặc OFF (TẮT).
1904_Rev01
RK4-NK.AVNMLLK_SIM_ENG_VIET_MFL70041966.indd 5-8
2019-03-22
1:59:37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement