LG | 42LM6410 | Owner's Manual | LG 32LM6200 Používateľská príručka

LG 32LM6200 Používateľská príručka
Hướng dẫn sử dụng
Đây là 「Hướng dẫn sử dụng」 cài đặt trên TV.
Nội dung của hướng dẫn này có thể thay đổi mà không cần báo trước để cải tiến
chất lượng.
❐❐Cách xem thông tin chương trình
Con lăn(OK) ➾ Thông tin
Hiển thị thông tin về chương trình hiện tại và/hoặc thời gian hiện tại, v.v..
✎✎ Hình ảnh minh họa có thể khác so với TV của bạn.
Thời gian hiện tại
Thứ 7, ngày 1 tháng1 12:02
14:00
16:30
Tên chương trình hoặc tên thiết bị
ngoại vi
Trước/Tiếp theo
Trước Thay đổi Đặt lịch
Thông tin chi tiết về chương trình
(đối với chương trình phát kỹ thuật số)
❐❐Cách thiết lập các chương trình yêu thích
HOME ➾ Cài đặt ➙ CÀI ĐẶT ➙ Sửa chương trình
1 Di chuyển tới chương trình mong muốn và bấm nút Con lăn(OK). Chương
trình được chọn.
2 Bấm Thiết lập làm chương trình yêu thích.
3 Chọn nhóm chương trình yêu thích.
4 Chọn OK. Chương trình yêu thích được thiết lập.
❐❐Cách sử dụng Mục yêu thích
HOME ➾ Danh sách chương trình
Danh sách chương trình sẽ xuất hiện. Chọn chương trình yêu thích đã thiết
lập trước theo mong muốn từ Danh sách chương trình yêu thích A đến D.
HOME ➾ Hướng dẫn chương trình
[Chỉ ở Chế độ kỹ thuật số]
Thu thập thông tin về chương trình và thời gian phát sóng. Thu thập thông tin
chương trình và lên lịch xem / ghi.
[Hình ảnh được hiển thị có thể khác với TV của bạn.]
Programme Guide
Tất cả
Hôm
nay
Trang 1/2
Ngày 10 tháng 8 năm 2011 7:00
-24H
+24H
Chọn lịch trình theo ngày
Danh sách lịch biểu
FAV
Nhóm chương trình
yêu thích
Bấm nút Con lăn(OK) sau khi chuyển tới
chương trình bạn chọn xem hoặc xem / ghi.
Sau khi xem danh sách lịch biểu, thực hiện
sửa đổi hoặc xóa.
Thực hiện lên lịch trước bằng cách chọn ngày / thời gian /
chương trình. Thực hiện lên lịch lặp lại.
❐❐Tự động thiết lập chương trình
HOME ➾ Cài đặt ➙ THIẾT LẬP➙ Tự động dò kênh
Tự động dò chương trình.
1 Chọn Quốc gia nơi TV được sử dụng. Cài đặt chương trình thay đổi tùy theo
quốc gia bạn chọn.
2 Bắt đầu tự động dò kênh.
3 Chọn nguồn đầu vào của bạn.
4 Đặt tự động dò kênh theo hướng dẫn trên màn hình.
✎✎ Nếu nguồn đầu vào không được kết nối thích hợp, đăng ký chương trình có
thể không hoạt động.
✎✎ Tự động dò kênh chỉ đặt chương trình hiện đang phát.
✎✎ Nếu Khóa hệ thống bật, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện yêu cầu mật khẩu.
❐❐Để sử dụng Chỉnh bằng tay
HOME ➾ Cài đặt ➙ THIẾT LẬP ➙ Chỉnh bằng tay
Điều chỉnh kênh thủ công và lưu kết quả.
Đối với truyền hình kỹ thuật số, có thể kiểm tra cường độ và chất lượng tín hiệu.
❐❐Để chỉnh sửa chương trình
HOME ➾ Cài đặt ➙ THIẾT LẬP ➙ Chỉnh sửa chương trình
Chỉnh sửa chương trình đã lưu.
Đặt làm chương trình yêu thích, chặn/bỏ chặn chương trình, bỏ qua chương
trình, v.v. của chương trình đã chọn.
Cuộn(OK) ➾
(Điều khiển từ xa màn hình)
(hoặc bấm nút TEXT.)
[tùy theo nước]
Văn bản từ xa là dịch vụ miễn phí của đài truyền hình, dịch vụ này cung cấp
thông tin bằng văn bản về các chương trình TV, tin tức và thời tiết.
Bộ giải mã văn bản từ xa của TV này có thể hỗ trợ các hệ SIMPLE, TOP và
FASTEXT.
Nút màu
Nút số
ꔵ
Để chọn trang trước hoặc sau.
Nhập số trang để chuyển đến.
Để chọn trang trước hoặc sau.
❐❐Chức năng văn bản từ xa đặc biệt
Cuộn(OK) ➾
(Điều khiển từ xa màn hình)
(hoặc bấm nút T. OPT.)
Chọn menu Tùy chọn văn bản.
ꔻ Mục lục
ꔾ Thời gian
ꕀ Chờ
Chọn mỗi trang chỉ mục.
Khi xem một chương trình TV, chọn menu này để hiển thị
thời gian ở góc trên bên phải màn hình.
Dừng thay đổi trang tự động mà sẽ xảy ra nếu một trang văn
bản từ xa gồm có 2 hoặc nhiều trang con.
ꔽ Tiết lộ
ꔼ Cập nhật
Ngôn ngữ
Chọn menu này để hiển thị thông tin ẩn, như lời giải cho
câu đố hoặc trò chơi đố.
Hiển thị ảnh TV trên màn hình trong khi chờ trang văn bản
từ xa mới.
[Chỉ ở chế độ kỹ thuật số]
Đặt ngôn ngữ văn bản từ xa.
Cuộn(OK) ➾
(Điều khiển từ xa màn hình)
(hoặc bấm nút GUIDE.)
[Tùy theo quốc gia] [Chỉ ở chế độ kỹ thuật số]
Hệ thống này có MHEG (Nhóm chuyên gia mã hóa thông tin đa phương tiện và
siêu phương tiện) để giúp bạn điều hướng qua tất cả các tùy chọn xem.
HOME ➾ Cài đặt ➙ TÙY CHỌN ➙ Dịch vụ dữ liệu
[Tùy theo quốc gia]
Chức năng này cho phép người dùng chọn giữa MHEG (Điện toán kỹ thuật số)
và Điện toán nếu đồng thời có cả hai dịch vụ.
Nếu chỉ có một trong hai dịch vụ, MHEG hoặc Điện toán sẽ được bật bất kể
bạn chọn tùy chọn nào.
HOME ➾ Cài đặt ➙ HÌNH ẢNH ➙ Chế độ màn hình
Chọn chế độ màn hình.
16:9
Đặt lại kích thước hình ảnh cho vừa với chiều rộng màn hình.
Chỉ quét
Hiển thị hình ảnh video ở kích thước gốc mà không xóa các cạnh
của hình ảnh.
✎✎ Ở chế độ DTV/HDMI/Component (trên 720p), Chỉ quét khả
dụng.
✎✎ Ở chế độ DTV (trên 576p), Chỉ quét chỉ khả dụng ở Úc.
Kích thước
ban đầu
Khi TV thu được tín hiệu màn ảnh rộng, TV sẽ tự động thay đổi
sang định dạng hình ảnh được phát.
Đầy màn
hình
Khi TV thu được tín hiệu màn ảnh rộng, TV sẽ để bạn điều chỉnh
chiều ngang hoặc chiều dọc của hình ảnh theo tỉ lệ tuyến tính để
lấp đầy toàn bộ màn hình.
Video 4:3 và 14:9 được hỗ trợ ở chế độ toàn màn hình mà không
có bất kỳ hiện tượng méo hình video nào qua đầu vào DTV.
✎✎ Ở chế độ DTV, chức năng Đầy màn hình khả dụng.
4:3
Đặt lại kích thước hình ảnh về chuẩn 4:3 trước đó.
14:9
Bạn có thể xem định dạng hình ảnh 14:9 hoặc chương trình TV
thông thường ở chế độ 14:9. Màn hình 14:9 được xem theo cùng
một cách với 4:3 nhưng được di chuyển lên và xuống.
Zoom
Chỉnh lại kích thước hình ảnh để vừa với độ rộng của màn hình.
Các phần đầu và cuối của hình ảnh có thể bị cắt.
Mở rộng
phim
Chọn Mở rộng phim khi bạn muốn phóng to hình ảnh theo tỉ lệ
chính xác.
✎✎ Khi xem trên thiết bị ngoại vi, các trường hợp sau có thể làm hỏng hình ảnh:
- video có phụ đề tĩnh (chẳng hạn như tên mạng)
- chế độ màn hình 4:3 trong một khoảng thời gian kéo dài
Hãy cẩn trọng khi sử dụng các chức năng này.
✎✎ Kích thước hình ảnh khả dụng có thể thay đổi tùy theo tín hiệu đầu vào.
✎✎ Các tỉ lệ khung hình cho tín hiệu đầu vào HDMI/RGB-PC chỉ khả dụng ở tỉ lệ
4:3 và 16:9.
✎✎ [Đối với kiểu máy hỗ trợ 2160p] Khi tín hiệu 2160p vào hoặc độ phân giải PC
được đặt thành 3840 x 2160, Tỷ lệ khung hình được đặt thành Chỉ quét.
❐❐Để điều chỉnh hình ảnh trong chế độ đầu vào Máy tính
HOME ➾ Cài đặt ➙ HÌNH ẢNH ➙ Màn hình
Điều chỉnh hình ảnh trong chế độ RGB-PC.
Độ phân giải
Độ phân giải: Thiết lập độ phân giải mong muốn.
✎✎ Chỉ có thể chọn độ phân giải khi độ phân giải của máy tính
được đặt thành 1.024 x 768, 1.280 x 768 hoặc 1.360 x 768.
Định cấu
hình tự động
Tối ưu hóa hình ảnh.
Vị trí / Kích
thước / Pha
Nếu kích thước màn hình hoặc vị trí bị biến dịch, người dùng
có thể trực tiếp điều chỉnh kích thước và vị trí màn hình.
Thiết lập lại
Thiết lập lại tất cả các thay đổi về cài đặt hình ảnh ở chế độ
đầu vào PC.
❐❐Cách thiết lập độ phân giải của Máy tính
1 Nhấp chuột phải vào màn hình của Máy tính và chọn 「Properties」 (Thuộc
tính).
2 Nhấp vào 「Settings」 (Cài đặt) và tham chiếu tới các định dạng được hỗ trợ
để đặt độ phân giải.
3 Chọn 「Advanced → Monitor → Monitor Settings」 (Nâng cao→Màn
hình→Cài đặt màn hình) trên cửa sổ cài đặt. Tham chiếu tới các định dạng
được hỗ trợ để chọn tần số quét dọc tối ưu.
✎✎ Ở chế độ máy tính, độ phân giải 1.920x1.080 sẽ cho chất lượng hình ảnh tối
ưu.
✎✎ Cài đặt độ phân giải thay đổi tùy theo loại PC.
❌❌Định dạng được hỗ trợ
Chế độ đầu vào
Máy tính
HDMI-PC /
RGB-PC
HDMI-PC
Độ phân giải
Tần số quét ngang
(KHz)
Tần số
quét dọc (Hz)
640x350
720x400
640x480
800x600
1.024x768
1.152x864
1.360x768
1.920x1.080
1.280x1.024
31,468
31,469
31,469
37,879
48,363
54,348
47,712
67,5
63,981
70,09
70,08
59,94
60,31
60,00
60,053
60,015
60,00
60,020
HOME ➾ Menu nhanh ➙ Chế độ AV
Thiết lập hình ảnh / âm thanh tốt nhất được tối ưu hóa cho các chế độ AV
khác nhau.
Tắt
Rạp chiếu phim/
ꔧRạp chiếu phim
Trò chơi
Vận hành với giá trị được đặt trong Menu HÌNH ẢNH /
ÂM THANH.
Tối ưu hóa các cài đặt hình ảnh và âm thanh dành
cho phim.
Tối ưu hóa các cài đặt hình ảnh và âm thanh dành
cho trò chơi.
✎✎ ꔧ [Tùy thuộc vào kiểu máy]
THX (Thử nghiệm của Thomlinson Holman) là chuẩn chứng nhận âm thanh
và video do George Lucas và Thomlinson xây dựng. Màn hình được THX
chứng nhận đảm bảo chất lượng màn hình vượt xa thông số kỹ thuật của
chuẩn hiển thị trong cả phần cứng và phần mềm.
❐❐Cách điều chỉnh hình ảnh bằng Trình hướng dẫn hình ảnh
HOME ➾ Cài đặt ➙ HÌNH ẢNH ➙ Trình hướng dẫn hình ảnh Ⅱ
Sử dụng điều khiển từ xa và làm theo các hướng dẫn của Trình hướng dẫn hình
ảnh để định cỡ và điều chỉnh cho chất lượng hình ảnh tối ưu mà không cần thiết
bị mẫu đắt tiền hoặc trợ giúp của chuyên gia.
Làm theo hướng dẫn trên màn hình để đạt được chất lượng hình ảnh tối ưu.
❐❐Cách chọn Chế độ hình ảnh
HOME ➾ Cài đặt ➙ HÌNH ẢNH ➙ Chế độ hình ảnh
Chọn chế độ hình ảnh được tối ưu hóa cho môi trường xem hoặc chương trình.
Bộ cảm biến
thông minh
Sống động
Chuẩn
Phát hiện độ sáng của môi trường và tự động điều chỉnh độ
sáng của TV để giảm mức tiêu thụ điện. Tự động điều chỉnh
độ sáng, độ nét, màu sắc hoặc sắc độ để có chất lượng hình
ảnh tối ưu.
Tăng độ tương phản, độ sáng và độ nét để hiển thị hình ảnh
sống động.
Hiển thị hình ảnh ở mức tương phản, độ sáng và độ nét
chuẩn.
Rạp chiếu phim Hiển thị hình ảnh đã được tối ưu hóa cho phim hoặc trò
/ꔧRạp chiếu chơi.
phim Trò chơi [Rạp chiếu phim : Tùy thuộc vào kiểu máy]
Menu điều chỉnh chất lượng hình ảnh cho phép các chuyên
gia và người hâm mộ tận hưởng khả năng xem TV tốt nhất.
Menu này được ISF cung cấp và chứng nhận cho các chuyên
ꕋ Chuyên gia gia điều chỉnh hình ảnh. (Biểu trưng ISF chỉ có thể được sử
dụng trên các TV được ISF chứng nhận).
ISFccc: Kiểm soát định cỡ do tổ chức Imaging Science
Foundation chứng nhận
✎✎ Tùy thuộc vào tín hiệu đầu vào, phạm vi chế độ hình ảnh có sẵn có thể khác
nhau.
✎✎ Chế độ ꕋ chuyên gia dành cho nhân viên điều chỉnh hình ảnh kiểm soát và
tinh chỉnh bằng một hình ảnh cụ thể. Đối với hình ảnh bình thường, các hiệu
ứng có thể không hiệu quả lắm
❐❐Cách tinh chỉnh chế độ hình ảnh
HOME ➾ Cài đặt ➙ HÌNH ẢNH ➙ Chế độ hình ảnh ➙ Đèn màn hình / Độ
tương phản / Độ sáng / Độ nét / Màu sắc / Gam màu / Nhiệt độ màu
Đầu tiên, chọn một Chế độ hình ảnh mà bạn muốn.
Đèn màn hình
Điều chỉnh độ sáng màn hình bằng cách thay đổi độ sáng của
bảng điều khiển LCD.
Độ tương phản
Điều chỉnh khác biệt giữa các vùng sáng và vùng tối của màn
hình.
Độ sáng
Độ nét
Màu sắc
Điều chỉnh độ sáng toàn màn hình.
Điều chỉnh độ nét của viền giữa sáng và tối.
Điều chỉnh màu trên màn hình thành tối hơn hoặc sáng hơn.
Gam màu
Nhiệt độ màu
Điều chỉnh cân bằng màu đỏ/xanh.
Điều chỉnh toàn bộ tông màu thành gam màu ấm hoặc gam
màu lạnh.
✎✎ Tùy thuộc vào tín hiệu đầu vào hoặc các cài đặt hình ảnh khác, phạm vi các
mục chi tiết để điều chỉnh có thể khác nhau.
❐❐Cách thiết lập điều khiển nâng cao
HOME ➾ Cài đặt ➙ HÌNH ẢNH ➙ Chế độ hình ảnh ➙ Điều khiển nâng
cao/ Điều khiển chuyên gia
Định cỡ màn hình cho mỗi chế độ hình ảnh hoặc điều chỉnh cài đặt hình ảnh cho
màn hình cụ thể.
Đầu tiên, chọn một Chế độ hình ảnh mà bạn muốn.
Độ tương phản
động
Điều chỉnh độ tương phản thành mức tối ưu theo độ sáng
của hình ảnh.
Màu sắc động
Điều chỉnh màu sắc để có màu sắc tự nhiên hơn.
Nổi bật màu trắng
Tăng cường màu trắng trên màn hình để khiến hình ảnh
sáng hơn và nét hơn.
Màu da: Có thể thiết lập phổ màu da riêng để mang lại màu
da như người dùng xác định.
Màu sắc ưa thích Màu cỏ: Có thể thiết lập phổ màu cỏ riêng (đồng cỏ, đồi,
v.v...).
Màu da trời : Màu da trời được thiết lập riêng.
Siêu phân giải
Cung cấp hình ảnh rõ nét bằng cách cải thiện các chi tiết
trong vùng có hình ảnh mờ hoặc không rõ.
Gamma
Thiết lập đường cong phân cấp theo ngõ ra của tín hiệu
hình ảnh có liên quan đến tín hiệu đầu vào.
Gam màu
Chọn khoảng màu có thể hiển thị.
Bộ nâng cao cạnh
Hiển thị các cạnh rõ ràng và phân biệt nhưng tự nhiên của
video.
xvYCC
[Tùy thuộc vào kiểu máy] Hiển thị màu sắc phong phú hơn.
Bộ lọc màu
Bộ lọc là một phổ màu cụ thể trong màu RGB để tinh chỉnh
độ bão hòa của màu và sắc độ một cách chính xác.
Mô hình chuyên
gia
Các mô hình được sử dụng để điều chỉnh nâng cao.
Cân bằng trắng
Điều chỉnh tông chung của màn hình theo ý muốn.
Trong Chế độ chuyên gia, có thể thiết lập tinh chỉnh chi tiết
qua Phương pháp / Mô hình, v.v..
Đây là chức năng được các chuyên gia sử dụng khi họ điều
chỉnh màu bằng mẫu kiểm tra trong số sáu màu (Đỏ / Lục /
Hệ thống quản lý Lam / Lục lam / Đỏ sen / Vàng) mà không ảnh hưởng đến
màu
các vùng màu khác. Đối với hình ảnh thông thường, việc
điều chỉnh có thể không mang lại những thay đổi về màu
sắc đáng kể.
✎✎ Tùy thuộc vào tín hiệu đầu vào hoặc các cài đặt hình ảnh khác, phạm vi các
mục chi tiết để điều chỉnh có thể khác nhau.
❐❐Cách thiết lập tùy chọn hình ảnh bổ sung
HOME ➾ Cài đặt ➙ HÌNH ẢNH ➙ Chế độ hình ảnh ➙ Tùy chọn hình ảnh
Điều chỉnh cài đặt chi tiết cho hình ảnh.
Giảm nhiễu
Giảm nhiễu MPEG
Giảm nhiễu màn hình trong video.
Giảm nhiễu do nén video kỹ thuật số.
Mức đen
Điều chỉnh độ sáng hoặc độ tối của màn hình để phù hợp với mức
đen của đầu vào hình ảnh bằng cách sử dụng độ đen (mức đen)
của màn hình.
Phim thực
Tối ưu hóa màn hình để xem phim.
Bảo vệ mắt/
Điều chỉnh độ sáng màn hình để tránh chói mắt.
Bảo vệ mắt khi
[Bảo vệ mắt khi chuyển động nhanh : Tùy thuộc vào kiểu máy]
chuyển động nhanh
❐❐Cách thiết lập lại Chế độ hình ảnh
HOME ➾ Cài đặt ➙ HÌNH ẢNH ➙ Chế độ hình ảnh ➙ Thiết lập lại hình
ảnh
Thiết lập lại các giá trị được tùy chỉnh bởi người dùng.
Mỗi chế độ hình ảnh đều được thiết lập lại. Chọn chế độ hình ảnh bạn muốn
thiết lập lại.
HOME ➾ Cài đặt ➙ HÌNH ẢNH ➙ Chế độ hình ảnh ➙ Tùy chọn hình
ảnh ➙ TruMotion
Chỉnh sửa hình ảnh để hiển thị các cảnh hành động liền mạch hơn.
Độ mịn
Giá trị De-Judder được đặt thành 3.
Người
dùng
De-Judder có thể đặt thủ công.
• Khử giật hình: Chức năng này điều chỉnh độ rung của màn
hình.
Trong trẻo Giá trị De-Judder được đặt thành 7.
✎✎ Nếu tín hiệu video là 60Hz, TruMotion có thể không hoạt động.
HOME ➾ Cài đặt ➙ HÌNH ẢNH ➙ Chế độ hình ảnh ➙ Tùy chọn hình
ảnh ➙ LED mờ nội bộ
Làm sáng các vùng sáng và làm tối các vùng tối của hình ảnh để có độ tương
phản tối đa và độ mờ tối thiểu trong khi giảm mức tiêu thụ năng lượng.
Tắt
Thấp
Trung bình
Cao
Tắt LED mờ nội bộ.
Thể hiện tông đen tự nhiên. Sử dụng cài đặt này để xem phim.
Làm đậm tông đen so với Thấp. Sử dụng cài đặt này để xem TV
thông thường.
Làm đậm tông đen và mang lại hình ảnh rõ hơn so với Trung
bình.
Hoàn hảo khi xem ở các vùng được chiếu sáng tốt.
✎✎ Thiết lập LED mờ nội bộ thành Trung bình / Cao giúp giảm mức tiêu thụ
điện.
❐❐Cách sử dụng Chế độ âm thanh
HOME ➾ Cài đặt ➙ ÂM THANH ➙ Chế độ âm thanh
Tối ưu hóa âm thanh TV thành chế độ âm thanh đã chọn.
Chuẩn
Nhạc / Rạp chiếu
phim / Thể thao /
Trò chơi
Sống động
Cài đặt người dùng
Phù hợp cho tất cả các loại video
Thiết lập âm thanh được tối ưu hóa cho một loại cụ
thể.
Chuyển giọng khác biệt với âm trầm và âm cao, rõ.
Điều chỉnh âm lượng thành mức mà bạn chọn bằng
EQ người dùng.
❐❐Cách tinh chỉnh âm lượng
HOME ➾ Cài đặt ➙ ÂM THANH ➙ EQ người dùng
Trước tiên, thiết lập Chế độ âm thanh trong Cài đặt người dùng.
100 Hz / 300 Hz / 1 kHz
/ 3 kHz / 10 kHz
Thiết lập lại
Thiết lập EQ bằng cách điều chỉnh thủ công của
dải âm thanh.
Thiết lập lại giá trị bộ cân bằng do người dùng
thay đổi.
❐❐Để đặt Chế độ âm lượng
HOME ➾ Cài đặt ➙ ÂM THANH ➙ Chế độ âm lượng
Đặt các chế độ khác nhau cho điều khiển âm lượng.
Tự điều chỉnh
âm lượng
Điều khiển âm
lượng
Đặt Tự điều chỉnh âm lượng thành Bật. Các chương trình
khác nhau cho âm lượng đầu ra khác nhau. Chúng được
tự động điều chỉnh để xem TV thuận tiện khi nhấp qua các
chương trình khác nhau.
Sử dụng một đường cong âm lượng duy nhất có thể dẫn đến
không nghe thấy gì hoặc âm thanh lớn tùy theo môi trường.
Điều chỉnh các mức âm lượng tùy theo thời gian trong ngày
(ban ngày/ban đêm).
❐❐Để sử dụng chức năng Sound Optimizer
HOME ➾ Cài đặt ➙ ÂM THANH ➙ Sound Optimizer
Cho phép âm thanh tối ưu hóa để lắp đặt TV tùy chỉnh.
Bình thường
Loại giá gắn vào tường
Loại bệ
Chế độ âm thanh bình thường.
Tối ưu hóa âm thanh cho TV gắn vào tường.
Tối ưu hóa âm thanh cho TV gắn vào bệ.
❐❐Để sử dụng Âm thanh vòm ảo
HOME ➾ Cài đặt ➙ ÂM THANH ➙ Âm thanh vòm ảo
Công nghệ xử lý âm thanh độc quyền của LG cho phép âm thanh vòm như 5.1ch
từ hai loa.
✎✎ Nếu Lọc tiếng ll được đặt thành BẬT, Âm thanh vòm ảo sẽ không được chọn.
❐❐Để sử dụng chức năng Lọc tiếng ll
HOME ➾ Cài đặt ➙ ÂM THANH ➙ Lọc tiếng ll
Tăng độ trong của giọng.
❐❐Để đồng bộ hóa âm thanh và video
HOME ➾ Cài đặt ➙ ÂM THANH ➙ Đồng bộ hoá AV.
Để đồng bộ hóa video và âm thanh trực tiếp khi chúng không khớp nhau.
Nếu bạn đặt Đồng bộ hoá AV. thành BẬT, bạn có thể điều chỉnh đầu ra âm thanh
(Loa TV hoặc SPDIF) theo hình ảnh trên màn hình.
Loa TV
SPDIF
Điều chỉnh đồng bộ hóa âm thanh từ loa trong của TV.
Nút "-" làm âm thanh xuất nhanh hơn và nút "+" làm chậm hơn
giá trị mặc định.
(Giao diện kỹ thuật số Sony Philips) điều chỉnh sự đồng bộ hóa
âm thanh từ loa được kết nối đến các đầu nối âm thanh kỹ
thuật số.
Nút "-" làm âm thanh xuất nhanh hơn và nút "+" làm chậm hơn
giá trị mặc định.
Bypass
Cho ra tín hiệu phát hoặc âm thanh của thiết bị ngoài mà
không bị trễ âm thanh. Âm thanh có thể trước video vì có
thể mất thời gian để xử lý đầu vào video sang TV.
❐❐Để sử dụng chế độ ARC
HOME ➾ Cài đặt ➙ ÂM THANH ➙ Cài đặt Âm thanh ➙ Chế độ ARC
Các thiết bị âm thanh bên ngoài có thể được kết nối qua cáp HDMIⓇ tốc độ cao
mà không cần cáp âm thanh quang với SPDIF đầu ra. Nó kết nối với SIMPLINK.
Đối với thiết bị ngoài hỗ trợ ARC (Kênh trở về âm thanh), hãy kết nối thiết bị với
cổng HDMI(ARC).
Tắt
Bật
Ngay cả khi thiết bị âm thanh bên ngoài hỗ trợ ARC đã kết nối được
bật, đầu ra âm thanh không được tự động xử lý qua loa của thiết bị
âm thanh bên ngoài.
Nếu thiết bị âm thanh bên ngoài hỗ trợ ARC được bật, đầu ra âm
thanh được tự động xử lý qua loa của thiết bị âm thanh bên ngoài.
Đối với SIMPLINK, tham khảo 「Chung → Để điều khiển thiết bị bên
ngoài」.
✎✎ Kết nối đến đầu nối chỉ có ARC khi kết nối đến thiết bị bên ngoài.
✎✎ Sử dụng cáp HDMIⓇ tốc độ cao khi kết nối đến thiết bị bên ngoài.
✎✎ Sử dụng thiết bị của bên thứ ba có chức năng ARC có thể gây ra trục trặc.
❐❐Để điều chỉnh cân bằng âm thanh
HOME ➾ Cài đặt ➙ ÂM THANH ➙ Cài đặt Âm thanh ➙ Cân bằng
Điều chỉnh cân bằng âm thanh trái/phải.
❐❐Để sử dụng loa của TV
HOME ➾ Cài đặt ➙ ÂM THANH ➙ Cài đặt Âm thanh ➙ Loa TV
Khi nghe qua loa trên thiết bị âm thanh bên ngoài được kết nối với TV như thiết bị
rạp hát tại nhà, loa TV có thể tắt. Nếu một thiết bị rạp hát tại nhà được kết nối với
SIMPLINK, đặt Loa TV về Tắt sẽ tự động bật thiết bị rạp hát tại nhà.
Tắt
Bật
Loa TV không phát ra âm thanh.
Phát âm thanh TV qua loa của thiết bị âm thanh bên ngoài được kết nối
với TV.
✎✎ Điều chỉnh âm lượng qua núm trên thiết bị bên ngoài.
Phát âm thanh TV qua loa trong của TV.
❐❐Để sử dụng Xuất Âm thanh Kỹ thuật số
HOME ➾ Cài đặt ➙ ÂM THANH ➙ Cài đặt Âm thanh ➙ Xuất Âm thanh
Kỹ thuật số
Thiết lập Xuất Âm thanh Kỹ thuật số.
Mục
Tự động
PCM
Đầu vào âm thanh
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Tất cả
Xuất Âm thanh Kỹ thuật
số
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
❐❐Cài đặt Âm thanh DTV
HOME ➾ Cài đặt ➙ ÂM THANH ➙ Cài đặt Âm thanh DTV
[Tùy thuộc vào kiểu máy]
Khi các loại âm thanh khác nhau tồn tại trong một tín hiệu đầu vào, chức năng
này cho phép bạn chọn loại âm thanh bạn muốn.
Nếu đặt thành TỰ ĐỘNG thì thứ tự tìm kiếm là HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby
Digital → MPEG và đầu ra được tạo ở Định dạng âm thanh đầu tiên được tìm
thấy.
✎✎ Chỉ trong phiên bản tiếng Ý, thứ tự là HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG
→ Dolby Digital.
✎✎ Chỉ ở New Zealand, trình tự là Dolby Digital+ → Dolby Digital → HE-AAC
→ MPEG.
✎✎ Nếu Định dạng âm thanh được chọn không được hỗ trợ, một Định dạng âm
thanh khác có thể được sử dụng cho đầu ra.
❐❐Cách chọn đầu vào bên ngoài
HOME ➾ Danh sách đầu vào
Chọn đầu vào bên ngoài.
DANH SÁCH ĐẦU VÀO
Chọn loa.
Loa TV
Chọn đầu vào.
TV
USB
AV
Component
HDMI1
HDMI2
Thay đổi tên thiết bị
Thiết lập SimpLink
Thiết lập SIMPLINK.
Sửa tên của thiết bị bên ngoài được kết nối với đầu
ra.
❐❐Cách sử dụng SIMPLINK
SIMPLINK là một tính năng cho phép bạn kiểm soát và quản lý nhiều thiết bị
đa phương tiện khác nhau một cách thuận tiện chỉ bằng điều khiển từ xa của
TV qua menu SIMPLINK.
1 Kết nối đầu ra HDMI IN của TV với đầu ra HDMI của thiết bị SIMPLINK bằng
cáp HDMI. Đối với các thiết bị rạp hát gia đình có chức năng SIMPLINK, kết
nối các đầu ra HDMI như trên và sử dụng cáp quang để kết nối Đầu ra âm
thanh kỹ thuật số quang từ TV với Đầu vào âm thanh kỹ thuật số quang của
thiết bị SIMPLINK.
2 Chọn HOME ➾ SIMPLINK. Cửa sổ menu SIMPLINK sẽ xuất hiện.
3 Chọn Thiết lập SIMPLINK trên cửa sổ menu SIMPLINK. Cửa sổ cài đặt
SIMPLINK sẽ xuất hiện.
4 Thiết lập SIMPLINK thành Bật trong cửa sổ cài đặt SIMPLINK.
5 Đóng cửa sổ cài đặt SIMPLINK.
6 Chọn thiết bị để kiểm soát từ HOME ➾ SIMPLINK.
✎✎ Chức năng này chỉ hoạt động trên các thiết bị có biểu trưng SIMPLINK (
).
Xác minh rằng thiết bị bên ngoài có biểu trưng SIMPLINK.
✎✎ Để sử dụng chức năng SIMPLINK, bạn cần sử dụng cáp HDMIⓇ tốc độ cao
(có thêm tính năng CEC hoặc Điều khiển thiết bị điện tử tiêu dùng). Cáp
HDMIⓇ tốc độ cao được kết nối với chân số 13 để trao đổi thông tin giữa
các thiết bị.
✎✎ Bật hoặc chọn phương tiện của thiết bị có tính năng rạp hát gia đình để
xem loa chuyển sang Loa HT.
✎✎ Kết nối với Cáp quang (được bán riêng) để sử dụng Loa HT.
✎✎ Chuyển sang đầu vào bên ngoài khiến thiết bị hoạt động với SIMPLINK
dừng.
✎✎ Sử dụng thiết bị của bên thứ ba có tính năng HDMI-CEC có thể gây ra sự
cố.
❌❌Giải thích về các tính năng SIMPLINK
Phát trực tiếp
Chọn thiết bị đa
phương tiện
Phát ngay thiết bị đa phương tiện trên TV.
Chọn thiết bị mong muốn qua menu SIMPLINK để kiểm
soát thiết bị ngay từ màn hình TV.
Phát lại đĩa
Quản lý thiết bị đa phương tiện bằng điều khiển từ xa của
TV.
Tắt nguồn tất cả
các thiết bị
Nếu chức năng Nguồn tự động được thiết lập thành Bật
trong cài đặt SIMPLINK, tắt TV sẽ tắt nguồn tất cả các
thiết bị được kết nối SIMPLINK.
Đồng bộ hóa
nguồn bật
Loa
Nếu chức năng Nguồn tự động được đặt thành Bật trong
cài đặt SIMPLINK, bật thiết bị SIMPLINK sẽ bật TV.
Chọn loa trên thiết bị rạp hát gia đình hoặc TV.
HOME ➾ Cài đặt ➙ HÌNH ẢNH ➙ Tiết kiệm điện
Giảm mức tiêu thụ điện bằng cách điều chỉnh độ sáng của màn hình.
Tự động
Tắt
Cảm biến TV phát hiện ánh sáng môi trường và tự động
điều chỉnh độ sáng màn hình.
• Độ sáng tối thiểu : Chọn độ sáng tối thiểu cho màn
hình dưới ánh sáng môi trường yếu.
• Cường độ cảm ứng : Chọn khoảng độ sáng của TV
trong môi trường xem.
Tắt chế độ Tiết kiệm điện.
Tối thiểu / Trung
Áp dụng chế độ Tiết kiệm điện đã thiết lập trước.
bình / Tối đa
Tắt màn hình
Màn hình tắt và chỉ phát âm thanh.
Bấm bất kỳ nút nào trên điều khiển từ xa để bật lại màn
hình.
❐❐Cách sử dụng Thời gian nghỉ
HOME ➾ Cài đặt ➙ THỜI GIAN ➙ Thời gian nghỉ
Tắt TV sau số phút đã thiết lập trước.
Để hủy Thời gian nghỉ, chọn Tắt.
❐❐Cách thiết lập thời gian hiện tại
HOME ➾ Cài đặt ➙ THỜI GIAN ➙ Đồng hồ
Kiểm tra hoặc thay đổi thời gian trong khi xem TV.
Tự động
Thủ công
Đồng bộ hóa đồng hồ TV với thông tin thời gian kỹ thuật số do
đài truyền hình gửi.
Thiết lập thời gian và ngày một cách thủ công nếu cài đặt tự
động không tương ứng với thời gian hiện tại.
❐❐Cách thiết lập TV bật và tắt tự động
HOME ➾ Cài đặt ➙ THỜI GIAN ➙ Thời gian bật/Thời gian tắt
Thiết lập Thời gian bật/tắt.
Chọn Tắt khi Lặp lại để ngừng Thời gian bật/Thời gian tắt.
✎✎ Để sử dụng Thời gian bật/Thời gian tắt, hãy thiết lập đúng thời gian hiện
tại.
✎✎ Ngay cả khi chức năng Thời gian bật được bật, TV sẽ tắt tự động sau 120
phút khi không có nút nào được bấm trong thời gian đó.
❐❐Cách đặt mật khẩu
HOME ➾ Cài đặt ➙ KHÓA ➙ Đặt mật khẩu
Đặt hoặc thay đổi mật khẩu của TV.
✎✎ Mật khẩu ban đầu được đặt là 「0000」.
Khi Quốc gia được chọn là Pháp, mật khẩu không phải là 「0000」 mà là
「1234」.
Khi Quốc gia được chọn là Pháp, không thể đặt mật khẩu là 「0000」.
❐❐Cách khóa hệ thống
HOME ➾ Cài đặt ➙ KHÓA ➙ Khóa hệ thống
Chỉ cho phép các chương trình cụ thể bằng cách chặn các kênh hoặc đầu vào
bên ngoài.
Chọn Khóa hệ thống thành Bật.
Chặn các chương trình có chứa nội dung không phù hợp với
Chặn
trẻ em. Có thể chọn chương trình nhưng màn hình sẽ trống và
chương trình âm thanh bị tắt.
Để xem chương trình đã khóa, hãy nhập mật khẩu.
Chỉ dẫn
Chặn đầu
vào
Chức năng này hoạt động theo thông tin từ đài phát. Do đó,
nếu tín hiệu có thông tin không chính xác, chức năng này
không hoạt động.
Ngăn không cho trẻ em xem các chương trình TV dành cho
người lớn nhất định theo giới hạn xếp hạng được thiết lập.
Nhập mật khẩu để xem chương trình bị chặn.
Xếp hạng khác nhau theo quốc gia.
Chặn nguồn đầu vào.
HOME ➾ Cài đặt ➙ TÙY CHỌN ➙ Ngôn ngữ
Chọn Ngôn ngữ menu và Ngôn ngữ âm thanh hiển thị trên màn hình.
Ngôn ngữ menu
Chọn một ngôn ngữ cho văn bản hiển thị.
[Chỉ ở chế độ kỹ thuật số]
Ngôn ngữ âm
Khi xem đài phát kỹ thuật số có một số ngôn ngữ âm thanh,
thanh
bạn có thể chọn ngôn ngữ mà bạn muốn.
[Chỉ ở chế độ kỹ thuật số]
Sử dụng chức năng Phụ đề khi hai hoặc nhiều ngôn ngữ
Ngôn ngữ phụ đề phụ đề được phát.
✎✎ Nếu dữ liệu phụ đề ở ngôn ngữ được chọn không được
phát thì phụ đề ở ngôn ngữ mặc định sẽ hiển thị.
Ngôn Ngữ Văn
Bản
Ngôn ngữ tìm
kiếm giọng nói
[Chỉ ở chế độ kỹ thuật số]
Sử dụng chức năng Ngôn ngữ văn bản khi hai hoặc nhiều
ngôn ngữ văn bản được phát.
✎✎ Nếu dữ liệu văn bản từ xa ở ngôn ngữ được chọn không
được phát thì ngôn ngữ văn bản mặc định sẽ hiển thị.
✎✎ Nếu bạn chọn sai nước sở tại, văn bản từ xa có thể
không xuất hiện đúng trên màn hình và một số vấn đề có
thể xảy ra trong thao tác với văn bản từ xa.
Chọn ngôn ngữ để tìm kiếm giọng nói.
✎✎ Chỉ chế độ chấp nhận tìm kiếm giọng nói có thể hỗ trợ
cài đặt này.
HOME ➾ Cài đặt ➙ TÙY CHỌN ➙ Quốc gia
Thiết lập quốc gia mà TV sử dụng.
Cài đặt TV thay đổi theo môi trường phát sóng của quốc gia đã chọn.
✎✎ Nếu cài đặt quốc gia thay đổi, màn hình thông tin Tự động dò kênh có thể sẽ
hiển thị.
✎✎ Ở quốc gia mà quy định về chương trình truyền hình kỹ thuật số chưa được
ấn định, một số chức năng DTV có thể hoạt động không chính xác tùy theo
từng chương trình truyền hình kỹ thuật số.
✎✎ Nếu cài đặt quốc gia được đặt thành "--", bạn chỉ có thể đặt các kênh analog.
❐❐Để đặt Khó nghe thấy
HOME ➾ Cài đặt ➙ TÙY CHỌN ➙ Khó nghe thấy
Chức năng này dành cho người bị khiếm thính.
Nếu chức năng này được bật, phụ đề sẽ hiển thị theo mặc định.
❐❐Để đăng ký Điều khiển từ xa Magic
Để sử dụng Điều khiển từ xa ma thuật, hãy đăng ký điều khiển với TV trước.
Đăng ký Điều khiển từ xa Magic như sau trước khi sử dụng.
1 Bật TV và chờ khoảng 10 giây rồi bấm nút Bánh lăn(OK) trong khi trỏ điều
khiển từ xa vào TV.
2 Điều khiển từ xa được tự động đăng ký và thông báo hoàn tất đăng ký xuất
hiện trên màn hình TV.
✎✎ Nếu bạn không thể đăng ký Điều khiển từ xa ma thuật, hãy tắt TV và thử
lại.
❐❐Để đăng ký lại Điều khiển từ xa ma thuật
1 Bấm nút HOME và BACK đồng thời trong khoảng 5 giây.
2 Trỏ điều khiển từ xa vào TV và bấm nút Bánh lăn(OK) trong khoảng 5 giây.
✎✎ Nhấn nút BACK trong khi trỏ điều khiển từ xa về TV trong năm giây để thiết
lập lại và đăng ký lại.
❐❐Để đặt con trỏ của Điều khiển từ xa Magic
HOME ➾ Cài đặt ➙ TÙY CHỌN ➙ Con trỏ
Đặt tốc độ và hình dạng của con trỏ xuất hiện trong màn hình TV.
Tốc độ
Đặt tốc độ di chuyển của con trỏ.
Hình dạng Chọn hình dạng con trỏ từ các tùy chọn khác nhau.
Kích
Chọn kích thước của con trỏ.
thước
Đặt về Bật. Nếu có sự lệch căn chỉnh giữa con trỏ và hướng
thực sự của điều khiển từ xa, hãy di chuyển Điều khiển từ xa
Căn chỉnh
Magic sang trái và phải để căn chỉnh lại. Con trỏ sẽ tự động căn
chỉnh về giữa, giúp bạn dễ điều khiển hơn.
✎✎ Nếu con trỏ không sử dụng trong một khoảng thời gian, con trỏ sẽ biến
mất. Khi con trỏ biến mất khỏi màn hình, lắc Điều khiển từ xa ma thuật về
bên phải và trái. Sau đó, con trỏ lại xuất hiện.
✎✎ Nếu bạn nhấn nút điều hướng trong khi di chuyển con trỏ trên màn hình,
con trỏ biến mất và điều khiển từ xa Magic hoạt động như điều khiển từ xa
thông thường.
✎✎ Sử dụng trong khoảng cách có hiệu lực là 33 ft. (10 mét). Sử dụng Điều
khiển từ xa từ khoảng cách lớn hơn hoặc khi chướng ngại vật chặn đường
ngắm có thể gây ra trục trặc.
✎✎ Các thiết bị điện tử ở gần có thể gây nhiễu sóng. Các thiết bị như lò vi
sóng và mạng LAN không dây có cùng dải tần số (2,4 GHz) với Điều khiển
từ xa Magic và có thể gây nhiễu.
✎✎ Điều khiển từ xa Magic có thể vỡ nếu bị rơi hoặc làm hỏng bằng bất kỳ
cách nào khác.
✎✎ Hãy thận trọng để không làm nó đập vào các đồ vật cứng như đồ đạc hoặc
sàn nhà.
❐❐Để sử dụng chức năng cử chỉ mẫu
Bấm nút Bánh lăn(OK) với màn hình video bình thường đang bật và kéo một
mẫu vào màn hình.
Kênh trước: Chuyển trở về kênh trước.
Danh sách gần đây: Hiển thị các kênh đã xem gần đây.
✎✎ Nó có thể không hoạt động khi một số cửa sổ nhất định đang mở.
❐❐Cách thiết lập Đèn báo nguồn
HOME ➾ Cài đặt ➙ TÙY CHỌN ➙ Đèn chờ
[Tùy thuộc vào kiểu máy]
Bật/tắt đèn chờ ở mặt trước của TV.
❐❐Cách thay đổi chế độ TV
HOME ➾ Cài đặt ➙ TÙY CHỌN ➙ Cài đặt chế độ
Chọn Sử dụng trong nhà hoặc Demo cửa hàng
Để sử dụng tại nhà, chọn Sử dụng trong nhà.
Demo cửa hàng là chế độ được dùng để hiển thị trong cửa hàng.
❐❐Để trở về cài đặt ban đầu
HOME ➾ Cài đặt ➙ TÙY CHỌN ➙ Cấu hình mặc định của nhà sản xuất
Xóa tất cả các cài đặt tùy chọn và trở về chế độ mặc định ban đầu.
Sau khi hoàn tất khởi chạy, TV sẽ tự động tắt và bật.
✎✎ Nếu Khóa hệ thống được kích hoạt, cửa sổ bật lên nhắc mật khẩu sẽ xuất
hiện.
✎✎ Không tắt nguồn trong khi khởi chạy.
❐❐Cách sử dụng Màn hình chính
Bấm nút HOME trên điều khiển từ xa.
Với tất cả các chức năng Smart TV trên một màn hình, mọi người có thể truy cập
vào lượng nội dung và ứng dụng phong phú một cách thuận tiện qua menu nhanh
chóng và dễ sử dụng được sắp xếp theo chủ đề như Truyền hình trực tiếp, Thẻ,
Ứng dụng của tôi, v.v..
Đăng nhập
Cao cấp
Thời tiết
Khác...
Tin tức
11-1 MBC HD
Khác...
Thể thao
Ngày 4 tháng 7 8:30 tối
Ảnh
Chỉnh sửa thẻ
SMART SHARE
Rạp chiếu
phim
Tron
Toy story
Monster
Ghost
Abata
UP
Thanks
My Boy
Video lan
truyền
Bản đồ
Trò chơi
Ứng dụng của tôi
Danh sách đầu vào
Cài đặt
Tìm kiếm
Internet
LG Smart...
Chương trình...
Liên kết phương tiện
Chia sẻ thông minh
Menu nhanh
Hướng dẫn sử dụng
THẺ CỦA TÔI
Chọn thẻ mà bạn muốn sử
dụng.
Ứng dụng của tôi
❐❐Cách sử dụng và chỉnh sửa THẺ CỦA TÔI
HOME ➾ THẺ CỦA TÔI
Để giúp bạn dễ dàng kiểm tra và truy cập nhiều nội dung và chức năng, các
chức năng chính được nhóm thành loại và hiển thị trên thẻ.
Bằng cách chọn tên thẻ, bạn có thể đi tới trang loại.
Chọn Chỉnh sửa ở đầu màn hình chính để thay đổi vị trí của thẻ hoặc tạo thẻ
riêng của bạn. (Bạn không thể chỉnh sửa thẻ Trực tiếp và Cao cấp.)
❐❐Cách sử dụng Ứng dụng của tôi
HOME ➾ Ứng dụng của tôi
Chọn Ứng dụng của tôi ở cuối màn hình chính hoặc nhấn nút MY APPS trên điều
khiển từ xa.
Chọn Ứng dụng của tôi để kiểm tra các ứng dụng đã cài đặt trước và các ứng
dụng mà bạn đã tải về.
Ứng dụng của tôi
Danh sách đầu vào
Cài đặt
Tìm kiếm
Internet
LG Smart...
Chọn ứng dụng bạn muốn chạy.
Chương trình...
Liên kết phương tiện Chia sẻ thông minh
Menu nhanh
Hướng dẫn sử dụng
❐❐Để chỉnh sửa các mục trong Ứng dụng của tôi:
HOME ➾ Ứng dụng của tôi ➙ Chỉnh sửa
Trên trang Ứng dụng của tôi, chọn Chỉnh sửa ở đầu màn hình để di chuyển hoặc
xóa ứng dụng. Xin lưu ý rằng các ứng dụng hệ thống có thể được di chuyển
nhưng không thể xóa được.
✎✎ Thay đổi thứ tự / xóa các mục bằng cách kéo biểu tượng ứng dụng nếu thiết
bị của bạn có Điều khiển từ xa ma thuật.
ỨNG DỤNG CỦA TÔI
Thùng rác
❐❐Cách quản lý Cài đặt LG Smart TV
HOME ➾ Cài đặt ➙ TÙY CHỌN ➙ Cài đặt Smart TV
Thiết lập nhiều cài đặt liên quan đến Cao cấp và quản lý ID.
Thay đổi Cài đặt quốc gia trên Smart TV.
Quốc gia cho Smart TV Nhận dịch vụ Cao cấp và LG Smart World cho quốc
gia bạn chọn.
Phiên bản cao cấp
Danh sách ID
Hiển thị phiên bản của dịch vụ cao cấp.
Kiểm tra và xóa các ID đã đăng nhập vào TV.
Thiết lập lại
Xóa tất cả thông tin ID đã đăng ký khỏi TV.
Thông báo pháp lý
Hiển thị Thông báo pháp lý cho Smart TV.
Cần có kết nối mạng không dây hoặc có dây để sử dụng các tính năng Thông
minh.
Khi đã kết nối mạng, bạn có thể sử dụng nội dung Cao cấp, LG Smart World,
DLNA và các nội dung khác.
❐❐Kết nối mạng một lần nhấp
Dễ dàng kết nối với mạng không dây/có dây.
HOME ➾ Cài đặt ➙ MẠNG ➙ Kết nối mạng để tự động kết nối với mạng có sẵn.
Làm theo lời nhắc trên TV.
❐❐Để kết nối với mạng qua Cài đặt chi tiết
HOME ➾ Cài đặt ➙ MẠNG ➙ Kết nối mạng
Để sử dụng trong trường hợp đặc biệt chẳng hạn như trong văn phòng (trong
trường hợp nơi có IP tĩnh được sử dụng).
1 Chọn kết nối mạng, Có dây hoặc Không dây.
2 Khi kết nối qua Wi-Fi, hãy sử dụng một trong các phương thức kết nối mạng
sau.
Danh sách
điểm truy cập
Kết nối với mạng được chọn từ danh sách điểm truy cập.
Nhập SSID
Kết nối với điểm truy cập không dây được nhập vào.
WPS-PBC
Dễ dàng kết nối khi bấm nút PBC hỗ trợ điểm truy cập không
dây.
WPS-PIN
Dễ dàng kết nối khi PIN của điểm truy cập không dây mà bạn
muốn kết nối được nhập vào trang web điểm truy cập.
Ad-hoc
Kết nối với mạng qua Máy tính có mạng không dây hoặc điện
thoại di động.
❐❐Để sử dụng chức năng Màn hình Wi-Fi
HOME ➾ Cài đặt ➙ MẠNG ➙ Wi-Fi Screen Share
Cho phép sử dụng các chức năng kết nối không dây như Wi-Fi direct và WiDi.
Chia sẻ màn hình của thiết bị được kết nối qua Wi-Fi Screen Share trong Smart
Share.
1 Đặt Wi-Fi Screen Share thành Bật. (Nếu bạn không sử dụng, vui lòng chuyển
thành Tắt.)
2 Kích hoạt cài đặt Wi-Fi Direct trên thiết bị mà bạn muốn kết nối.
3 Danh sách các thiết bị có thể kết nối với TV được hiển thị.
4 Chọn một thiết bị để kết nối.
5 Chọn Có, khi thông báo yêu cầu kết nối hiển thị.
6 Nếu thiết bị mà bạn muốn kết nối chấp nhận yêu cầu, Wi-Fi Screen Share sẽ
được kết nối.
✎✎ Bạn nên kết nối với máy tính xách tay bằng Intel’s WiDi trong phạm vi gần.
✎✎ Mặc dù Intel’s WiDi có thể kết nối mà không cần bộ định tuyến không dây,
bạn nên kết nối với bộ định tuyến không dây trước tiên để có hiệu suất tối
ưu.
✎✎ Khi menu Màn hình chủ được kích hoạt, TV không thể phát hiện các thiết bị
Intel’s WiDi. Nhớ đóng menu Màn hình chủ trước khi cố gắng phát hiện các
thiết bị Intel’s WiDi.
❐❐Cài đặt mạng - cảnh báo
✎✎ Sử dụng cáp LAN tiêu chuẩn (Cat5 hoặc cao hơn với đầu nối RJ45, cổng 10
Base-T hoặc 100 Base TX LAN).
✎✎ Cài đặt lại modem của bạn có thể gây ra sự cố kết nối mạng. Để giải quyết sự
cố, hãy tắt nguồn, ngắt kết nối và kết nối lại, sau đó bật lại nguồn.
✎✎ LG Electronics không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố kết nối mạng nào
hay bất kỳ thiếu sót, hỏng hóc và lỗi nào gây ra bởi kết nối mạng.
✎✎ Kết nối mạng có thể không hoạt động chính xác tùy vào nhà cung cấp dịch
vụ Internet.
✎✎ Yêu cầu sử dụng modem DSL cho dịch vụ DSL; yêu cầu sử dụng modem cáp
cho dịch vụ cáp. Chỉ có một số lượng kết nối mạng có hạn và cài đặt mạng
TV có thể không có tùy thuộc vào hợp đồng của bạn với Nhà cung cấp dịch
vụ Internet (ISP). (Nếu chỉ một thiết bị được phép cho mỗi đường dây và máy
tính đã được kết nối, sẽ không thể sử dụng các thiết bị khác.)
✎✎ Mạng không dây có thể bị nhiễu từ các thiết bị khác hoạt động ở tần số 2,4
GHz (điện thoại không dây, thiết bị Bluetooth hoặc lò vi sóng). Cũng có thể bị
nhiễu từ các thiết bị có tần số 5 GHz, giống như các thiết bị Wi-Fi khác.
✎✎ Môi trường không dây xung quanh có thể khiến dịch vụ mạng không dây chạy
chậm.
✎✎ Nếu bạn không tắt toàn bộ mạng cục bộ gia đình, lưu lượng mạng có thể
truyền qua một số thiết bị.
✎✎ Đối với kết nối điểm truy cập, cần có thiết bị điểm truy cập hỗ trợ mạng không
dây và tính năng kết nối không dây phải được bật trên thiết bị. Liên hệ với
nhà cung cấp dịch vụ của bạn về tính khả dụng của kết nối mạng không dây
trên điểm truy cập của bạn.
✎✎ Kiểm tra SSID và cài đặt bảo mật của AP cho kết nối AP. Tham khảo tài liệu
phù hợp cho SSID và cài đặt bảo mật của điểm truy cập.
✎✎ Cài đặt không hợp lệ trên các thiết bị mạng (thiết bị chia sẻ mạng không dây/
có dây, hub) có thể khiến TV chạy chậm hoặc không vận hành đúng. Cài đặt
các thiết bị một cách chính xác theo tài liệu hướng dẫn thích hợp và thiết lập
mạng.
✎✎ Kết nối đặc biệt có thể không hoạt động tùy thuộc vào thiết bị được kết nối
(ví dụ: laptop).
✎✎ Phương thức kết nối có thể khác nhau theo nhà sản xuất điểm truy cập.
❐❐Cách sử dụng Smart Share
HOME ➾ Smart Share
Cung cấp tập tin ảnh / nhạc / video trên TV của bạn bằng cách kết nối với thiết bị
USB hoặc mạng gia đình (DLNA, Liên kết phương tiện).
SMART SHARE
Loại nội dung
khác...
Đã xem gần đây
khác...
Mới được thêm
Thiết bị được
khác...
kết nối
khác...
TẤT CẢ
Hình Ảnh
NHẠC
ẢNH
TV ĐÃ GHI
Cài đặt
Hướng dẫn kết nối
Chọn lưu phần ghi vào USB
HDD để xem/xóa.
❐❐Cách điều khiển phát lại phim
Điều khiển phát lại và thiết lập các tùy chọn trong khi xem phim.
Chọn thời điểm mong muốn và phát
Option
Phát
Dừng phát lại và quay lại danh sách.
List
Thiết lập các tùy chọn.
Chuyển sang chế độ 3D.
❐❐Cách điều khiển xem ảnh
Điều khiển phát lại và thiết lập các tùy chọn trong khi xem ảnh ở chế độ toàn màn
hình.
✎✎ Đối với hình ảnh 3D, Hiệu ứng trình chiếu không hoạt động ngay cả khi chức
năng Trình chiếu bật.
Trình chiếu
BGM
Hiển thị ảnh dưới dạng
trình chiếu.
Phát nhạc nền.
Xoay hoặc phóng to ảnh.
Tùy chọn
Danh sách
Dừng phát lại và quay lại
danh sách.
Thiết lập các tùy chọn.
Chuyển sang chế độ 3D.
❐❐Cách điều khiển phát lại nhạc
Điều khiển phát lại và thiết lập các tùy chọn trong khi phát nhạc.
Chọn thời điểm mong muốn và
phát
Tùy chọn
Phát
Danh sách
Thiết lập các tùy chọn
Dừng phát lại và quay lại danh
sách
❐❐Cách thiết lập các chức năng liên quan đến Smart Share
HOME ➾ Smart Share ➙ Cài đặt
Thay đổi cài đặt liên quan đến phát lại nội dung Smart Share.
❌❌Cài đặt nâng cao
Tên TV
Thay đổi tên xuất hiện khi tìm kiếm TV từ các thiết bị khác.
Tình trạng mạng Kiểm tra kết nối mạng.
Wi-Fi Screen
Share
Chia sẻ TV của
tôi
Cho phép sử dụng các chức năng kết nối không dây như WiFi direct và WiDi.
Cho phép / ngăn kết nối với TV từ các thiết bị khác.
Bật/Tắt kết nối DMR (Thiết bị hiển thị truyền thông).
Phát tự động khi Chấp nhận / từ chối nội dung được chuyển từ các thiết bị
Nhận
khác.
DivX VOD
Đăng ký hoặc phát hành DivX.
Kiểm tra Mã đăng ký DivX để phát các video được DivX bảo
vệ. Đăng ký tại http://vod.divx.com.
Sử dụng Mã đăng ký để thuê hoặc mua phim tại www.divx.
com/vod.
✎✎ Không thể phát các tập tin DivX đã thuê/mua nếu đang sử
dụng Mã đăng ký DivX của thiết bị khác. Chỉ sử dụng Mã
đăng ký DivX được cấp cho thiết bị này.
✎✎ Tập tin đã chuyển đổi không tuân theo Chuẩn DivX Codec
có thể không phát hoặc có thể tạo ra hình ảnh và âm
thanh bất thường.
❌❌Lịch sử
Để xóa lịch sử nội dung, hãy bấm nút dưới đây. Sử dụng nội dung trên menu
Loại nội dung và Thiết bị đã liên kết.
❌❌Quyền riêng tư
Chọn thiết bị bạn không muốn mở tại menu Mới thêm và Đã xem Gần đây.
❐❐Tập tin hỗ trợ Smart Share
Tốc độ truyền dữ liệu tối đa :
20 Mbps (megabit mỗi giây)
Các định dạng phụ đề bên ngoài được hỗ trợ : *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer),
*.psb (PowerDivX)Các định dạng phụ đề bên trong được hỗ trợ : XSUB (hỗ trợ các phụ đề bên trong được tạo từ DivX6)
❐❐Codec được hỗ trợ của video
Tối đa: 1920 x 1080 @30p
Đuôi mở
rộng
.asf
.wmv
.divx
.avi
.mp4
.m4v
.mov
Codec
Video
Âm thanh
Video
Âm thanh
Video
Âm thanh
VC-1 Cấu hình nâng cao, VC-1 Cấu hình đơn giản và Cấu
hình chính
Chuẩn WMA, WMA 9 Professional
DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion
Jpeg
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
H.264/AVC, MPEG-4 Phần 2
AAC
Đuôi mở
rộng
.mkv
.ts
.trp
.tp
.mts
.m2ts
.vob
.mpg
.mpeg
Codec
Video
Âm thanh
Video
H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital
H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
Âm thanh
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
Video
Âm thanh
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
Video
Âm thanh
MPEG-1
MPEG-1 Layer I, II
❌❌Tập tin nhạc có sẵn
Loại tập
tin
Mục
mp3
Tốc độ bit
Tần số mẫu
Hỗ trợ
Thông tin
32 Kbps - 320 Kbps
16 kHz - 48 kHz
MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
❌❌Tập tin ảnh có sẵn
Loại tập tin
2D(jpeg, jpg,
jpe)
3D(jps)
3D (mpo)
Mục
Cấu hình
đường cơ sở
Loại tập tin SOF0:
SOF1: Nối tiếp mở rộng
có sẵn
SOF2: Tăng dần
Tối thiểu: 64 x 64
Kích thước Tối đa:
ảnh
Loại thường: 15360 (R) x 8640 (C)
Loại tăng dần: 1920 (R) x 1440 (C)
Loại tập tin mpo
có sẵn
kích thước 4:3:
Kích thước 3648 x 2736, 2592 x 1944, 2048 x 1536
ảnh
kích thước 3:2: 3648 x 2432
❐❐Phát video - cảnh báo
✎✎ Một số phụ đề do người dùng tạo có thể không hoạt động đúng.
✎✎ Tập tin video và phụ đề phải được đặt trong cùng một thư mục. Để phụ đề
hiển thị đúng, tập tin video và phụ đề phải có cùng tên.
✎✎ Các phụ đề trên thiết bị NAS (Lưu trữ kết mạng) có thể không được hỗ trợ
tùy theo kiểu máy của nhà sản xuất.
✎✎ Chúng tôi không hỗ trợ bất kỳ chuỗi nào có chứa GMC (Bù chuyển động toàn
phần) hoặc Qpel (Đánh giá chuyển động trên 1/4 điểm ảnh).
✎✎ Chỉ cấu hình H.264/AVC mức 4.1 trở xuống được hỗ trợ.
✎✎ Giới hạn kích thước tập tin phụ thuộc vào môi trường mã hóa.
✎✎ Các tệp video được tạo ra từ một số mã hóa có thể không mở được.
✎✎ Các tệp video có định dạng đặc biệt có thể không mở được.
✎✎ Khi mở tệp video trong thiết bị USB không hỗ trợ tốc độ cao có thể sẽ hoạt
động không dúng.
✎✎ TV hỗ trợ codec âm thanh DTS khi phát lại tệp video trên USB.
DLNA là viết tắt của Digital Living Network Alliance, cho phép bạn thưởng thức
các tệp video / nhạc / hình ảnh được lưu trữ trên Máy tính hoặc máy chủ trên
TV của bạn qua mạng gia đình.
❐❐Cách kết nối với điện thoại thông minh được DLNA chứng
thực
TV và điện thoại thông minh phải trên cùng một mạng.
1 Đảm bảo rằng Wi-Fi được bật trên điện thoại thông minh.
2 Cài đặt / chạy ứng dụng để chia sẻ nội dung trên điện thoại di động.
3 Chạy “Chia sẻ nội dung điện thoại di động của tôi”.
4 Chọn loại nội dung (video / nhạc / ảnh) mà bạn muốn phát.
5 Chọn tệp video, nhạc hoặc ảnh để phát trên TV.
6 Chọn Thêm vào danh sách phát.
7 Chọn tên kiểu TV trên thiết bị bạn muốn phát nội dung.
(Tên kiểu TV ở trên nhãn của thiết bị.)
8 Phát ▶ Hiển thị tập tin đã chọn trên TV.
❐❐Cách kết nối với DLNA DMR (Thiết bị hiển thị truyền thông)
Nếu hệ điều hành của Máy tính là Windows 7 hoặc kết nối với thiết bị được
chứng nhận DLNA (ví dụ: điện thoại di động) qua mạng, bạn có thể phát nhạc /
video / ảnh trên TV mà không cần cài đặt một chương trình riêng.
1 Định cấu hình TV và Máy tính trên cùng một mạng. Định cấu hình Máy tính cài
Windows 7 trên mạng.
2 Nhấp chuột phải vào tập tin nhạc / video /ảnh bạn muốn phát và sử dụng tính
năng “Phát lại từ xa” của Windows 7. Để phát nội dung từ một thiết bị chẳng
hạn như điện thoại di động, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị.
3 Chọn Có trong cửa sổ bật lên trên TV. Nội dung sẽ chỉ được phát trên một thiết
bị ngay cả khi có nhiều thiết bị hoặc TV được kết nối. Tốc độ phát có thể thay
đổi tùy thuộc vào tốc độ mạng.
❐❐Cách kết nối DLNA DMP (Đầu phát kỹ thuật số)
Với máy tính có Nero MediaHome 4 Essentials, các tệp nhạc / video / ảnh có thể
được phát lại trên TV bằng cách kết nối qua mạng gia đình.
1 Định cấu hình TV và Máy tính trên cùng một mạng. TV và từng thiết bị phải
được kết nối riêng qua một điểm truy cập để bật dịch vụ DLNA và Media Link.
2 Cài đặt Nero MediaHome 4 trên Máy tính từ trang web (http://www.lg.com).
Trước khi cài đặt, hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy, kể cả tường
lửa và các chương trình diệt vi-rút.
3 Chỉ ra tập tin/thư mục được chia sẻ qua Nero MediaHome 4 Essentials đã cài
đặt trên Máy tính.
1. Chạy “Nero MediaHome 4 Essentials” đã được cài đặt trên Máy tính.
2. Chọn các thư mục muốn chia sẻ.
3. Định cấu hình thư mục được chia sẻ và nhấp vào "Start Server" (Khởi động
máy chủ). Máy chủ khởi động.
✎✎ Nếu thư mục được chia sẻ không hiển thị trên TV, hãy nhấp vào tab Thư mục
cục bộ và tìm kiếm lại.
✎✎ Để biết thêm thông tin cũng như thông tin liên quan đến phần mềm, hãy tham
khảo trang web http://www.nero.com.
❌❌Các yêu cầu về Máy tính khi cài đặt Nero MediaHome 4 Essentials
• WindowsⓇ XP (Gói dịch vụ 2 hoặc cao hơn), Windows VistaⓇ, WindowsⓇ XP
Media Center Edition 2005 (Gói dịch vụ 2 hoặc cao hơn), Windows ServerⓇ
2003 (Gói dịch vụ 1 hoặc cao hơn)
• WindowsⓇ 7 Home Premium, Professional, Enterprise hoặc Ultimate (32 và 64
bit)
• Windows VistaⓇ phiên bản 64 bit (ứng dụng chạy ở chế độ 32 bit)
• WindowsⓇ 7 phiên bản 64 bit (ứng dụng chạy ở chế độ 32 bit)
• Dung lượng ổ cứng: lớn hơn 200 MB
• CPU : bộ xử lý 1,2 GHz IntelⓇ PentiumⓇ III hoặc AMD Sempron™ 2200+
• Bộ nhớ : trên 256 MB RAM
• Cạc đồ họa : trên 32 MB, phải hỗ trợ độ phân giải tối thiểu 800 x 600 pixel và
cài đặt màu tối thiểu 16 bit
• WindowsⓇ Internet ExplorerⓇ 6.0 hoặc cao hơn
• DirectXⓇ 9.0c bản sửa đổi 30 (tháng Tám năm 2006) hoặc cao hơn
• Môi trường mạng : 100 MB Ethernet, Mạng không dây LAN WLAN (IEEE
802.11g) hoặc cao hơn
❌❌Trường hợp DLNA gặp sự cố
✎✎ Nếu tính năng DLNA không hoạt động chính xác, hãy kiểm tra cài đặt mạng
của bạn.
✎✎ Nếu bạn muốn xem hình ảnh 1080p qua DLNA, bạn cần điểm truy cập 5
GHz và có thể gặp sự cố vỡ ảnh hoặc các sự cố khác nếu sử dụng điểm
truy cập 2,4 GHz.
✎✎ DLNA có thể không hoạt động chính xác trong mạng không dây. Bạn nên
kết nối với mạng có dây.
✎✎ Khi phát video ở chế độ DLNA, Âm thanh đa kênh và phụ đề trong video
không được hỗ trợ.
✎✎ Nếu kết nối nhiều TV với một máy chủ trong chế độ DLNA, nội dung có thể
không phát tùy theo hiệu suất của máy chủ.
✎✎ Tùy theo thiết bị DLNA, phụ đề có thể không được hỗ trợ.
✎✎ Tính năng DLNA có thể không hoạt động chính xác tùy vào môi trường mạng.
✎✎ Không thể sử dụng tính năng DLNA với một số điểm truy cập không hỗ trợ
phát đa điểm. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn về
điểm truy cập hoặc hỏi nhà sản xuất.
✎✎ Các loại tệp được hỗ trợ có thể khác nhau tùy vào môi trường máy chủ DLNA,
kể cả với các loại tệp được TV hỗ trợ.
✎✎ Quá nhiều thư mục con và tệp trong một thư mục có thể gây ra sự cố.
✎✎ Thông tin về tệp của máy chủ DLNA có thể không hiển thị chính xác.
✎✎ Khi xem phụ đề video trên máy chủ DLNA, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng
Nero MediaHome 4 Essentials.
✎✎ Nếu tập tin phụ đề được thêm sau, hãy tắt thư mục được chia sẻ và đặt lại.
✎✎ Không thể phát tệp DRM trên máy chủ Nero MediaHome.
❐❐Cách kết nối với Liên kết phương tiện
Cài đặt chương trình Plex trên máy tính hoặc máy tính xách tay kết nối với
cùng một mạng như Smart TV để truy cập vào nhiều loại đa phương tiện bao
gồm ảnh, video và nhạc được lưu trữ trên máy tính / máy tính xách tay một
cách dễ dàng và thuận tiện.
1 Cài đặt chương trình Plex Media Server trên máy tính / máy tính xách tay.
Truy cập trang web tại http://www.plexapp.com/medialink và tải xuống
chương trình Plex đúng cho máy tính / máy tính xách tay của bạn.
2 Sau khi cài đặt chương trình, nhấp chuột phải vào biểu tượng Plex ở khay
dưới cùng của máy tính. Thiết lập phần tệp trong Media Manager.
3 Chọn Liên kết phương tiện trên Màn hình chính của TV.
4 Phần Liên kết phương tiện của máy tính/máy tính xách tay được kết nối sẽ
xuất hiện. Chọn phần đó.
❐❐Cách sử dụng Liên kết phương tiện
HOME ➾ Liên kết phương tiện
LIÊN KẾT PHƯƠNG TIỆN
Thông tin có thể được cung cấp bằng tiếng Anh.
Thư mục xuất hiện như được thiết
lập trong Media Manager PLEX.
Sắp xếp theo
máy chủ
Chọn thiết bị
Kênh PLEX
Trở về
Thoát
❐❐Yêu cầu hệ thống để cài đặt PLEX
• Yêu cầu tối thiểu
Máy tính tối thiểu có bộ xử lý Intel hai lõi 1,6 GHz và Windows XP SP3,
RAM tối thiểu 512 MB
• Đề xuất chuyển mã nội dung HD (720p và 1080p)
Máy tính tối thiểu có bộ xử lý Intel hai lõi 2,4 GHz và Windows XP SP3,
RAM tối thiểu 2 GB
Hỗ trợ Windows XP, Vista và Windows 7
• Yêu cầu mạng
Mạng Internet ADSL/Cáp/Wi-Fi để xuất và cập nhật siêu dữ liệu phương
tiện
Mạng có dây : Mạng Ethernet có 100 Base-T hoặc 1000 Base-T
Mạng không dây : Đề xuất rõ ràng 802.11n và hỗ trợ phát phương tiện trên
các thiết bị di động không dây
❐❐Sử dụng Liên kết phương tiện - cảnh báo
✎✎ Phiên bản máy chủ phương tiện PLEX được cài đặt trên Mac hoặc máy
tính hỗ trợ phiên bản 0.9.1.14 trở lên.
(Có thể tải xuống từ http://www.plexapp.com/medialink.)
✎✎ Đối với các ngôn ngữ sau, ngôn ngữ giao diện người dùng sử dụng là tiếng
Anh và dữ liệu đang được cung cấp sẽ không hiển thị;
Tiếng Thái, tiếng Ả-Rập, tiếng Ba Tư, tiếng Do Thái, tiếng Kurd
✎✎ Khi phát lại trình cắm video của một loại phương tiện không được TV hỗ
trợ, bạn có thể phải chờ khi tải lần đầu do thời gian xử lý thêm.
Tốc độ chuyển đổi của máy tính có thể khác nhau tùy thuộc vào hiệu suất
của máy tính và tốc độ mạng.
✎✎ Các loại tập tin được hỗ trợ cho tập tin được lưu trữ trên máy tính (Phim,
Chương trình TV, Nhạc) cũng giống như đối với DLNA.
✎✎ Khi phát clip nhạc, không hỗ trợ phát có chuyển clip. (Tương tự đối với
DLNA.)
✎✎ Bạn có thể phải chờ hoặc gặp phải sự cố phát lại không đúng khi phát lại
video độ phân giải cao qua kết nối Wi-Fi.
✎✎ TV có thể không nhận dạng được máy tính nếu cài đặt điểm truy cập
không đúng.
(Ví dụ: nếu bạn thiết lập tính năng “chuyển tiếp phát tới nhiều thiết bị”
trên thiết bị điểm truy cập, TV không thể nhận dạng máy tính trên kết nối
Wi-Fi.)
✎✎ Đối với một số trình cắm, chức năng phát có thể bị giới hạn cho một số loại
phương tiện.
✎✎ Trình cắm có thể thay đổi và có thể không hoạt động mà không thông báo
trước theo chính sách của nhà cung cấp dịch vụ.
❐❐Cách kết nối thiết bị USB
Kết nối thiết bị lưu trữ USB (HDD ngoài, bộ nhớ USB) với cổng USB của TV để
thưởng thức các tệp nội dung lưu trữ trên thiết bị USB trên TV.
Để tháo thiết bị lưu trữ USB, chọn Menu nhanh ➙ Thiết bị USB mà bạn muốn
tháo; không tháo trực tiếp cho đến khi bạn thấy thông báo rằng USB đã được
tháo. Nếu dùng sức tháo ra, có thể xảy ra lỗi trên TV hoặc thiết bị lưu trữ USB.
✎✎ Sau khi thiết bị USB được chọn để tháo, sẽ không còn có thể đọc được
thiết bị này nữa. Hãy tháo thiết bị USB, sau đó cắm lại.
❐❐Sử dụng thiết bị lưu trữ USB - cảnh báo
✎✎ Nếu thiết bị lưu trữ USB có chương trình nhận dạng tự động được tích
hợp sẵn hoặc sử dụng trình điều khiển riêng, có thể thiết bị sẽ không hoạt
động.
✎✎ Một số thiết bị lưu trữ USB có thể không hoạt động hoặc hoạt động không
chính xác.
✎✎ Chỉ sử dụng thiết bị lưu trữ USB được định dạng cho Hệ thống Windows
FAT32 hoặc Tệp NTFS.
✎✎ Đối với các Ổ cứng USB di động, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các thiết
bị có điện áp định mức dưới 5 V và cường độ định mức dưới 500 mA.
✎✎ Bạn nên sử dụng cổng USB hoặc ổ đĩa cứng với nguồn được cấp. (Nếu nguồn
được cấp không đủ, thiết bị lưu trữ USB có thể không được phát hiện đúng.)
✎✎ Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thẻ nhớ USB từ 32 GB trở xuống và Ổ
cứng USB di động từ 2 TB trở xuống.
✎✎ Nếu Ổ cứng USB di động có chức năng tiết kiệm điện không hoạt động
chính xác, hãy tắt và bật lại nguồn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo
tài liệu hướng dẫn sử dụng Ổ cứng USB di động.
✎✎ Dữ liệu trong thiết bị lưu trữ USB có thể bị hỏng, do đó hãy nhớ sao lưu
các tập tin quan trọng vào thiết bị khác. Bảo quản dữ liệu là trách nhiệm
của người dùng và nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với việc mất
dữ liệu.
❐❐Cách❐sử❐dụng❐dịch❐vụ❐Cao❐cấp
HOME❐➾❐Dịch❐vụ❐cao❐cấp
Dịch vụ này cung cấp cho bạn khả năng truy cập dễ dàng vào nhiều nội dung
như video, tin tức và UCC, mọi lúc, miễn là bạn đã kết nối mạng.
Nội dung cao cấp bao gồm các dịch vụ dành riêng cho từng quốc gia cụ thể, coi
trọng vấn đề nhạy cảm văn hóa trong khu vực cũng như nội dung toàn cầu.
CAO CẤP
Tìm kiếm
Truyền hình ảnh
Đăng nhập
Nội dung cao cấp
Chọn nội dung mà bạn
muốn sử dụng.
Video lan
truyền
Rạp chiếu phim
Thời tiết
Ảnh
Mạng xã hội
Tin tức
Thể thao
Video
Bản đồ
Trò chơi
Thêm vào Ứng dụng
của tôi
Thêm vào Ứng
dụng của tôi
❐❐Cách sử dụng nội dung phải trả tiền
Phải trả một khoản phí cho một số nội dung cao cấp. Các dịch vụ trả phí được thanh
toán hoặc thông qua hệ thống thanh toán độc quyền của LG Electronics hoặc thông
qua hệ thống thanh toán của nhà cung cấp nội dung liên quan.
Trước khi sử dụng hệ thống thanh toán của LG, bạn sẽ cần đăng ký tư cách thành
viên và đăng ký thông tin thanh toán trên TV hoặc trên trang web (www.lgappstv.
com) để mua nội dung trả tiền.
Bạn có thể đăng ký tư cách thành viên trên màn hình đăng nhập trên TV của bạn
hoặc trên trang web của chúng tôi. Sau đó, bạn có thể đăng nhập cả trên TV và trang
web với cùng một ID.
1 Nhấp vào nút Đăng nhập ở cạnh trên bên phải của màn hình trên Trang chủ để
đăng nhập.
2 Chuyển đến dịch vụ cao cấp mong muốn. (Đối với các dịch vụ cao cấp, cần yêu
cầu đăng nhập riêng sau khi đăng ký dịch vụ cao cấp.)
3 Sau khi xem lại thông tin về giá và dịch vụ cho nội dung đó, nhấp vào nút Mua. (Có
thể có giới hạn về khoảng thời gian và số lần tùy theo nội dung.)
4 Khi quá trình mua hoàn tất, xem nội dung đã mua của bạn bằng cách nhấp vào
nút Mua.
5 Chọn ID trên menu phía trên của Màn hình chính và kiểm tra lịch sử mua từ
Trang của tôi ➙ Truy vấn thanh toán. Thông tin này cũng có trên Trang của
tôi ➙ Lịch sử mua của trang web (www.lgappstv.com).
❐❐Cách thiết lập lại dịch vụ Cao cấp
HOME ➾ Cài đặt ➙ HỖ TRỢ ➙ Bắt đầu chế độ cao cấp
Thiết lập lại danh sách chế độ cao cấp, thông tin chế độ cao cấp, cài đặt quốc gia
và thông tin đăng nhập của người dùng. Thiết lập lại sẽ giải quyết các lỗi xảy ra
trong quá trình cập nhật chế độ cao cấp.
✎✎ Nội dung do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp có thể thay đổi hoặc bị xóa mà
không cần thông báo trước để nâng cao chất lượng dịch vụ của họ. Tham
khảo trang web của nhà cung cấp nội dung liên quan để biết câu hỏi, cách
khắc phục sự cố hoặc thông tin mới nhất về nội dung. LG Electronics không
chịu trách nhiệm pháp lý về các dịch vụ nội dung và thông tin liên quan, ngay
cả khi dịch vụ bị nhà cung cấp dịch vụ ngừng.
✎✎ Chất lượng của dịch vụ cao cấp của bạn có thể chịu ảnh hưởng của kết nối
Internet của bạn. Đối với mọi câu hỏi liên quan đến tốc độ Internet hoặc các
vấn đề dịch vụ khác, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.
✎✎ Để có chất lượng dịch vụ tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký dịch vụ
Internet cung cấp tốc độ 4,0 Mbps (1,5 Mbps trở lên). Nếu bạn gặp phải bất kỳ
vấn đề nào về tốc độ Internet, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet
của bạn.
✎✎ Một số nhà cung cấp nội dung có thể cung cấp nội dung không phù hợp với
trẻ vị thành niên. Cần có sự cân nhắc của phụ huynh.
❐❐Cách sử dụng LG Smart World
HOME ➾ LG Smart World
LG Smart World là một dịch vụ ứng dụng của TV có sẵn qua dịch vụ Smart TV.
Bạn có thể tải xuống và thưởng thức nhiều loại ứng dụng phải trả tiền/miễn
phí nổi bật bao gồm giáo dục, giải trí, cuộc sống và tin tức.
Ứng dụng của tôi
Tất cả
Trò chơi
Nóng
Giải trí
Cuộc sống
Trả tiền hàng đầu Miễn phí Hàng đầu
Giáo dục
Mới
Tin tức/Thông tin
Tổng
Đăng nhập.
Khi bạn đăng nhập, ID sẽ hiển thị.
Khi bạn chọn ID, bạn có thể chọn Trang
của tôi và Đăng xuất.
Chọn ứng dụng để cài đặt.
❐❐Để đăng ký LG Smart World
HOME ➾ Đăng nhập
Bắt buộc phải đăng ký để tải xuống và chạy ứng dụng.
1 Chọn Đăng ký và đồng ý với Thông báo pháp lý.
2 Nhập ID và mật khẩu.
3 Trong hộp Xác nhận mật khẩu, nhập lại mật khẩu.
4 Chọn OK để hoàn tất quá trình đăng ký.
✎✎ Bạn có thể đăng ký tư cách thành viên trên TV của mình hoặc trên trang
web (www.lgappstv.com).
✎✎ Sau khi đăng ký tư cách thành viên, hãy đăng nhập vào TV của bạn và trang
web của chúng tôi với cùng ID.
✎✎ Bạn có thể đăng nhập vào tối đa năm TV với một ID.
❐❐Cách cài đặt ứng dụng trên TV của bạn
HOME ➾ LG Smart World
1
2
3
4
5
Nhấp vào nút Đăng nhập ở đầu màn hình chính để đăng nhập.
Chọn thẻ LG Smart World.
Chọn ứng dụng bạn muốn từ danh sách.
Kiểm tra chi tiết của ứng dụng, rồi chọn nút Cài đặt hoặc Mua.
Kiểm tra để chắc rằng bạn có các chức năng hoặc phụ kiện TV cần thiết để
cài đặt ứng dụng, rồi chọn nút OK.
6 Đối với các ứng dụng trả tiền, bắt buộc phải xác thực thanh toán và mua.
7 Chọn Chạy sau khi hoàn tất cài đặt để chạy ứng dụng ngay. Nếu bạn không
muốn chạy ứng dụng ngay, chọn Đóng. Nếu bạn muốn chạy ứng dụng sau,
chọn Ứng dụng của tôi để kiểm tra danh sách các ứng dụng đã cài đặt trên
TV.
✎✎ Bạn cần mua ứng dụng qua máy tính hoặc TV, nhưng bạn phải sử dụng TV
để cài đặt và chạy các ứng dụng đó.
✎✎ Nếu bạn không có đủ dung lượng lưu trữ trên TV, bạn có thể tải xuống ứng
dụng vào thiết bị lưu trữ USB được kết nối qua cổng của TV cho ứng dụng
USB. Ứng dụng được lưu trữ trên USB có thể được chạy / xóa / di chuyển
từ màn hình Ứng dụng của tôi.
✎✎ Không thể sử dụng thiết bị lưu trữ USB có chứa ứng dụng cho dữ liệu
khác. (Chỉ dành cho ứng dụng USB)
❐❐Cách quản lý thông tin của tôi
HOME ➾ LG Smart World
1
2
3
4
Đăng nhập.
Chọn ID đã đăng nhập gần đây ở đầu màn hình.
Chọn Trang của tôi.
Quản lý bằng cách kiểm tra Thông tin thành viên, Danh sách ứng dụng đã
mua của tôi và Danh sách ứng dụng đã cài đặt của TV.
Thông tin của tôi
Hiển thị thông tin cơ bản về ID đã đăng nhập gần
đây. Để thay đổi thông tin thành viên của bạn, hãy
truy cập www.lgappstv.com trên máy tính của bạn.
Truy vấn thanh toán Hiển thị lịch sử thanh toán của ID đã đăng nhập.
Ứng dụng đã mua
Hiển thị Danh sách ứng dụng đã mua của tôi cho ID
đã đăng nhập.
Bạn có thể xóa/cài đặt lại ứng dụng đã mua.
HOME ➾ Internet
Nhập thủ công URL trên TV hoặc truy cập trang web được thêm vào Mục yêu
thích.
Nhập địa chỉ web.
Chọn khi bạn mở
vài trình duyệt web.
Thêm trang hiện hành vào mục ưa
thích.
Chuyển đến trang web
mà bạn đã truy cập.
✎✎ Internet hỗ trợ tối đa Flash 10 nhưng không hỗ trợ công nghệ phụ thuộc
vào nền như ActiveX.
✎✎ Internet chỉ hoạt động với trình cắm được cài đặt trước.
✎✎ Internet có thể không phát mọi định dạng tệp tin phương tiện ngoài các
định dạng sau:
JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4
✎✎ Internet sẽ bị đóng ép buộc khi không đủ bộ nhớ.
✎✎ Đối với Internet, phông chữ cài đặt trên TV được sử dụng và có thể không
hiển thị bình thường tùy theo nội dung phát.
✎✎ Internet không hỗ trợ tải xuống tệp và phông chữ.
✎✎ Internet được thiết lập cho TV bởi vậy có thể có chức năng khác với trình
duyệt được xây dựng cho máy tính.
✎✎ Internet là trình duyệt trên TV và có thể không hoạt động đúng khi phát một
số tệp nội dung.
HOME ➾ Social Center
LG Smart TV cung cấp ứng dụng Social Center nhằm cho phép bạn liên lạc qua
SNS như Facebook và Twitter trong khi xem TV.
Sử dụng Social Center, bạn có thể liên lạc với bạn bè trong khi xem TV và xem
nhanh các nhận xét và hình ảnh do những người bạn trên mạng xã hội đăng.
Bạn có thể chỉnh sửa tab Social
Center .
Social Center
Chọn tab như Facebook / Twitter / Hoạt
động / Talk để liên lạc qua các dịch vụ
của mạng xã hội (SNS).
Tài khoản
Làm mới
1 Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản LG TV. Nếu bạn không phải là thành
viên, vui lòng đăng ký trước.
2 Chọn tab từ Facebook, Twitter, Hoạt động hoặc Talk. Một số chức năng
được kết nối với các SNS khác nên bạn cần tài khoản SNS để đăng nhập vào
dịch vụ.
3 Giờ đây, bạn có thể tìm các nội dung khác và đăng nhận xét khi đang xem
TV.
Social Center cho phép bạn viết nhận xét trong khi đang sử dụng các dịch
vụ LG Smart TV được kết nối với Facebook hoặc Twitter và xem các nhận
xét trên Web hoặc thiết bị di động.
Facebook /
Twitter
Hoạt động
Talk
Bạn có thể liên lạc qua SNS như Facebook và Twitter trong khi
xem TV.
Với tài khoản Facebook, bạn có thể dễ dàng xem các nội
dung tuyệt vời của LG Smart TV do những người dùng khác
đề xuất. Nhấp vào chương trình/buổi chiếu được đề xuất để
chuyển đến 3D World, K-pop hoặc LG app.
Bạn có thể thấy những người dùng twitter khác nghĩ gì về
buổi chiếu đang diễn ra.
✎✎ Các chức năng của Social Center có thể thay đổi theo cập nhật phần mềm
TV.
Các ứng dụng miễn phí được cung cấp ngay sau khi đăng ký nhưng bạn phải
đăng ký phương pháp thanh toán để sử dụng các ứng dụng trả tiền.
Bạn có thể đăng ký và đăng ký các phương pháp thanh toán trên TV hoặc trên
trang web của chúng tôi (www.lgappstv.com).
Sự cố
Khi truy cập menu, thông
báo "Đang khởi chạy"
luôn xuất hiện.
Không có nội dung nào
được hiển thị trên thẻ
premium.
Giải pháp
• Thông báo “Đang khởi chạy” xuất hiện khi bộ vi xử lý và
phần cứng được khởi động lại, truyền thông mạng được
thiết lập và truyền thông với SDP (xác thực thiết bị và
tải xuống thông tin cơ bản) được thiết lập. Việc này mất
khoảng 20 giây và là một quá trình bình thường.
• Nội dung có thể không được hiển thị nếu bạn thay đổi
cài đặt quốc gia trên Smart TV. Thay đổi quốc gia trong
HOME ➾ Cài đặt ➙ TÙY CHỌN ➙ Cài đặt Smart TV ➙
Quốc gia Smart TV.
Sự cố
Khi sử dụng tính năng
internet, một số trang
web chứa các khoảng
trống.
Internet tự động đóng khi
truy cập một trang web.
Tôi đã đăng ký trên TV.
Tôi có cần đăng ký lại
trên trang web (www.
lgappstv.com) không?
Giải pháp
• Internet của TV hỗ trợ tối đa Flash 10 và chỉ phát các tệp
trong các định dạng sau:
JPEG, PNG, GIF, WMV (ASF), WMA, MP3, MP4
• nternet có thể bắt buộc phải đóng nếu bộ nhớ không đủ
cho khối lượng thông tin trên một trang web.
• Nếu bạn đăng ký trên TV, bạn không cần đăng ký thêm
trên trang web LG (www.lgappstv.com). Sau khi đăng ký
trên TV, bạn có thể đăng nhập vào trang web bằng cùng
ID và mật khẩu cũng như nhập thông tin bổ sung để hoàn
thành xác minh email.
Sự cố
Mỗi thành viên trong gia
đình có thể sử dụng ID
khác trên một TV không?
•
•
•
•
Tôi phải làm gì nếu tôi
quên ID của mình?
•
Giải pháp
Bạn có thể đăng ký và sử dụng nhiều ID trên một TV.
Bạn có thể xem các ID được đăng ký trên TV trong HOME
➾ Cài đặt ➙ TÙY CHỌN ➙ Cài đặt Smart TV ➙ Danh sách
ID.
Bạn có thể kiểm tra danh sách các ứng dụng được mua
bằng mỗi ID. Tuy nhiên, bạn có thể xem tất cả các ứng
dụng được cài đặt bởi mỗi ID trong Ứng dụng của tôi.
Nếu bạn đăng ký qua Máy tính, hãy sử dụng tính năng
"Quên ID?" trên trang web (www.lgappstv.com).
Nếu bạn đăng ký trên TV, ID có thể được xem trong HOME
➾ Cài đặt ➙ TÙY CHỌN ➙ Cài đặt Smart TV ➙ Danh sách
ID.
Sự cố
Tôi đã mua ứng dụng
từ trang web (www.
lgappstv.com). Làm cách
nào để sử dụng ứng dụng
đó trên TV?
Tôi có thể xem lịch sử
ứng dụng đã mua không?
Giải pháp
• Nếu bạn muốn kiểm tra ứng dụng bạn đã mua trên TV,
hãy đăng nhập và xem ứng dụng trên menu Ứng dụng đã
mua.
Chọn ID ở đầu Trang chủ và kiểm tra ứng dụng trong
Trang của tôi ➙ Ứng dụng đã mua.
• Chọn ID ở đầu Trang chủ và kiểm tra ứng dụng trong
Trang của tôi ➙ Ứng dụng đã mua.
• Đăng nhập vào trang web (www.lgappstv.com) và chọn
Trang của tôi ➙ Lịch sử mua.
Sự cố
•
Tôi đã xóa ứng dụng phải
trả tiền - tôi có phải mua
lại ứng dụng đó để tải
xuống không?
Tôi có thể sử dụng các
ứng dụng từ LG Smart
World của LG Smart TV
trên cả TV và PC không?
•
•
•
Giải pháp
Nếu một ứng dụng đã mua bị xóa vô tình, bạn có thể tải về
và cài đặt lại ứng dụng đó mà không phải mua lại, miễn là
ứng dụng đó vẫn nằm trong dịch vụ. Chọn ID ở đầu Trang
chủ và tải về lại các ứng dụng trong Trang của tôi ➙ Ứng
dụng đã mua. (Các ứng dụng sở hữu trước đây có thể
không tải xuống lại hoặc chạy được tùy theo phiên bản
phần mềm.)
Kiểm tra xem kiểu TV có hỗ trợ LG Smart World không.
Các ứng dụng từ LG Smart World của LG Smart TV chỉ có
thể chạy trên LG Smart TV.
Ngoài ra, bạn có thể mua ứng dụng từ trang web (www.
lgappstv.com) nhưng không thể sử dụng chúng trên Máy
tính hoặc Mac, vì vậy hãy thận trọng khi mua các ứng
dụng.
Sự cố
Làm cách nào để biết
ID nào hiện được đăng
nhập vào TV?
Tôi đã cài đặt ứng dụng
trên TV của mình. Tôi có
thể thấy ứng dụng đã cài
đặt ở đâu?
Kích thước ứng dụng
được hiển thị trên màn
hình khác với kích thước
thực của ứng dụng được
cài đặt trên TV.
Giải pháp
• Chọn ID ở đầu Trang chủ và kiểm tra ID vừa được đăng
nhập trong Trang của tôi ➙ Thông tin của tôi.
• Chọn HOME ➾ Ứng dụng của tôi. Tất cả các ứng dụng
miễn phí và phải trả tiền đã cài đặt trên TV được hiển
thị.
• Kích thước ứng dụng được hiển thị trên màn hình bao
gồm dung lượng bổ sung cần để cài đặt ứng dụng và
có thể khác với kích thước ứng dụng như được cài đặt
thực.
Sự cố
Tôi quên mật khẩu TV
của mình. Tôi phải làm
gì?
Giải pháp
• Nếu bạn chỉ cung cấp ID và mật khẩu khi đăng ký trên TV,
bạn có thể không khôi phục được mật khẩu khi bị mất. Tạo
ID mới và đăng ký bằng ID này.
• Nếu bạn cung cấp thông tin khác ngoài ID và mật khẩu khi
đăng ký trên TV hoặc trang web LG (www.lgappstv.com),
bạn có thể khôi phục mật khẩu trên trang web.
Sự cố
Tôi có phải lưu thông tin
thanh toán để mua các
ứng dụng trả tiền không?
Tôi có thể trả lại ứng
dụng tôi đã mua không?
Giải pháp
• Để mua các ứng dụng trả tiền, bạn phải đăng ký một thẻ
tín dụng trên TV hoặc trang web (www.lgappstv.com)
hoặc có tín dụng. Nếu bạn không muốn lưu chi tiết thẻ tín
dụng, hãy ghi có trước. Việc ghi có chỉ khả dụng trên trang
web của chúng tôi, và bạn không thể mua các ứng dụng
trả tiền nếu chi tiết thẻ tín dụng của bạn không được đăng
ký hoặc bạn không có đủ tín dụng.
• Với tư cách là thành viên, bạn không thể yêu cầu hoàn
trả tiền nếu bạn thay đổi quyết định sau khi mua.
• Nếu có lỗi sản phẩm hoặc có sự cố sử dụng sản phẩm,
mà không phải do bạn, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền. Tuy
nhiên, bạn phải cung cấp lý do thích hợp để được hoàn
tiền.
Sự cố
Giải pháp
• Để mua ứng dụng trả phí, bạn cần có thẻ tín dụng đăng ký
với trang web (www.lgappstv.com). Ngoài ra, bạn cần có
Tôi đã đăng ký trên TV
tín dụng sẵn sàng để tính phí trên trang web để mua ứng
nhưng không thể mua các
dụng. Bạn không thể mua ứng dụng tính phí nếu thông tin
ứng dụng trả tiền.
chi tiết thẻ tín dụng chưa được đăng ký với chúng tôi hoặc
nếu bạn không có đủ tín dụng.
• Đối với thành viên đăng ký mới, định dạng ID có thể thay
Tôi chỉ nên sử dụng địa
đổi từ kết hợp số và chữ sang địa chỉ email.
chỉ email cho ID của tôi
• Bạn chỉ có thể sử dụng địa chỉ email cho ID của mình khi
chứ?
đăng ký.
Sự cố
•
Tôi có cần thay đổi định
dạng ID của mình sang địa
•
chỉ email không?
•
Tài khoản LG là gì?
•
Giải pháp
Đối với thành viên đăng ký mới, định dạng ID có thể thay
đổi từ kết hợp số và chữ sang địa chỉ email.
Nếu bạn đã là thành viên, bạn vẫn có thể sử dụng ID hiện
có hoặc thay đổi thành địa chỉ email.
Tài khoản LG cho phép bạn đăng nhập vào tất cả các dịch
vụ của LG Smart bằng một ID và mật khẩu duy nhất. Bạn
có thể sử dụng các dịch vụ sau với tài khoản LG của mình:
LG Smart TV, LG Cloud, LG Smart World (ngoại trừ một số
nước), LG Smart ThinQ và LG Smart air conditioning (Điều
hòa nhiệt độ LG Smart), v.v.
Có thể yêu cầu thông tin bổ sung tùy theo dịch vụ.
❐❐Cách xem hình ảnh 3D
Tạo hình ảnh 3D là công nghệ tận dụng sự khác biệt về tầm nhìn giữa mắt phải
và mắt trái để tạo ra các hình ảnh trên TV giống như không gian ba chiều trong
cuộc sống thực.
1 Phát tiêu đề hình ảnh 3D hoặc chuyển sang chương trình 3D.
2 Đeo kính 3D.
3 Bấm nút 3D để thay đổi thành hình ảnh 3D.
4 Để kết thúc chế độ xem hình ảnh 3D, hãy bấm nút 3D trên điều khiển từ xa
trong khi xem hình ảnh 3D.
✎✎ Tùy thuộc vào tín hiệu đầu vào, loại 3D có sẵn có thể khác nhau.
❐❐Cách điều chỉnh các chi tiết của hình ảnh 3D
HOME ➾ Cài đặt ➙ HÌNH ẢNH ➙ Cài đặt 3D
Điều chỉnh các khung hình khác của hình ảnh 3D.
Cung cấp độ sâu 3D phù hợp.
• Chiều sâu 3D : Điều chỉnh độ sâu 3D giữa đối tượng
Chế độ 3D
và nền.
• Điểm nhìn 3D : Điều chỉnh hình ảnh 3D gần hơn/xa
hơn đối với người dùng.
Thu phóng Âm thanh
3D
Mang đến âm thanh tối ưu cho 3D.
Nhận dạng mô hình 3D
Tự động chuyển sang màn hình 3D bằng cách phân
tích mô hình của màn hình gốc.
Xem hình ảnh thông
thường
Bạn có thể xem hình ảnh 2D đã loại bỏ hiệu ứng 3D.
Chỉnh màu của hình ảnh 3D.
Hiệu chỉnh màu sắc 3D ✎✎ Tùy thuộc vào kiểu máy, Chỉnh màu 3D có thể
không có.
Hiệu chỉnh Hình ảnh
3D
Chuyển đổi hình ảnh trái/phải của video 3D.
❐❐Xem hình ảnh 3D - cảnh báo
✎✎ Khi xem hình ảnh 3D, chúng tôi khuyên bạn nên ngồi cách một khoảng tối
thiểu bằng hai lần độ dài đường chéo của màn hình.
✎✎ Hình ảnh 3D có thể không hiển thị chính xác với các kính kiểu màn trập yêu
cầu sạc lại pin.
✎✎ Nếu một định dạng phát 3D tương lai không được TV này hỗ trợ trở thành
định dạng chuẩn, bạn có thể yêu cầu thiết bị bổ sung chẳng hạn như đầu thu
kỹ thuật số.
❐❐Sử dụng kính 3D - cảnh báo
✎✎ Không sử dụng kính 3D thay cho kính thuốc, kính râm hoặc kính bảo hộ. Sử
dụng kính 3D không chính xác có thể có hại cho mắt.
✎✎ Không bảo quản kính 3D ở nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Nhiệt độ quá cao
hoặc quá thấp có thể làm biến dạng thấu kính. Không sử dụng kính bị biến
dạng.
✎✎ Không đè lên kính 3D hoặc để kính chịu bất kỳ tác động nào. Sử dụng kính 3D
mạnh tay có thể làm hỏng kính.
✎✎ Các thấu kính trên kính 3D (có màng phân cực) dễ bị xước. Chỉ sử dụng vải
mềm và sạch để lau. Vải bẩn có thể làm xước màng phân cực.
✎✎ Không làm xước bề mặt thấu kính của kính 3D bằng các vật sắc nhọn hoặc
làm sạch bằng hóa chất. Nếu bề mặt thấu kính bị xước, hình ảnh 3D có thể
hiển thị không chính xác.
❐❐Cách kết nối thiết bị lưu trữ USB DVR chuyên dụng
1 Kết nối USB HDD (40 GB hoặc lớn hơn) vào giắc HDD IN trên TV. Chức năng
DVR chỉ hoạt động với giắc HDD IN.
2 USB HDD phải được khởi chạy để sử dụng cho DVR. Khi kết nối USB HDD
không được khởi chạy, chọn MY APPS ➾ DVR. Màn hình Khởi chạy thiết bị
USB sẽ xuất hiện.
3 Hoàn tất việc khởi chạy USB HDD và đặt Chế độ ghi thành Bật.
✎✎ Để tháo thiết bị lưu trữ USB, chọn Menu nhanh ➙ Thiết bị USB và xác nhận
thông báo thiết bị lưu trữ USB đã được tháo trước khi tháo theo cách tự
nhiên.
❐❐Cách thay đổi Chế độ ghi hoặc khởi chạy thiết bị lưu trữ USB
Con lăn(OK) ➾ Tùy chọn
Thay đổi cài đặt DVR khi đang sử dụng DVR.
Chế độ ghi
Khởi chạy thiết bị
USB
Bật: Tự động bật Chế độ ghi và lưu khi TV bật.
Tắt: Tắt Chế độ ghi và lưu.
HDD được kết nối sẽ có sẵn để sử dụng với DVR. Tất cả
dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị USB sẽ bị xóa.
✎✎ Sử dụng HDD (Ổ đĩa cứng) được khuyên dùng. Đối với SSD (Ổ đĩa lưu trữ thể
rắn), số lượng ghi/xóa bị hạn chế.
✎✎ USD HDD 40 GB hoặc nhỏ hơn 2 TB được khuyên dùng.
✎✎ Mọi quá trình Khởi chạy thiết bị USB để sử dụng sẽ không được nhận dạng
trên Máy tính.
✎✎ Dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị USB có thể bị hỏng. Bảo quản dữ liệu là
trách nhiệm của người dùng và nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với
việc mất dữ liệu.
✎✎ Nếu có sự cố với cung từ dữ liệu trên thiết vị lưu trữ USB, thiết bị có thể
không hoạt động chính xác.
DVR cho phép bạn ghi TV trực tiếp vào thiết bị lưu trữ USB khi xem chương
trình phát hình kỹ thuật số. Bạn có thể xem các đoạn chương trình bạn bỏ lỡ
sau này và tiếp tục xem từ chỗ bạn đã thoát ngay cả khi bạn không ngồi trước
TV trong một thời gian.
✎✎ Chế độ Ghi và lưu có thể đặt tới 90 phút. (Đối với Ý, chế độ này có thể đặt
tới 60 phút.)
✎✎ Nếu có sự cố với vùng dữ liệu trên thiết bị lưu trữ USB, thiết bị có thể
không hoạt động đúng.
Nhấn Bánh lăn (OK) trong DVR.
Chọn thời điểm mong muốn và phát
Chuyển sang chương trình hiện đang
phát sóng
Bắt đầu ghi
Truyền hình trực tiếp
Bắt đầu ghi từ thời
điểm hiện tại
Chương trình TV đã ghi
Thay đổi Chế độ định thời
Khởi chạy Thiết bị USB
Danh sách lịch biểu
Lịch biểu
Tùy chọn
Kiểm tra danh sách
Điều khiển phát
lịch biểu đã xác định
DVR
Hiển thị các chương
Thiết lập lịch biểu
trình đã ghi
✎ Hình ảnh minh họa có thể khác so với TV của bạn.
❐❐Cách khởi động ngay lập tức tính năng ghi
Con lăn(OK) ➾ Bắt đầu ghi
Ghi chương trình khi bạn cần rời khỏi phòng trong khi đang xem.
✎✎ Chỉ ghi chương trình truyền hình kỹ thuật số mà bạn hiện đang xem.
✎✎ Nếu bạn buộc phải tắt TV trong khi đang ghi, chương trình sẽ không được
lưu. Tốt nhất, bạn nên dừng ghi và kiểm tra xem chương trình đã được ghi
chưa trước khi tắt.
✎✎ Các chương trình được bảo vệ theo luật bản quyền phù hợp và bạn có thể
cần được cấp phép trước từ chủ bản quyền để sao chép và phát chương
trình. Chỉ được ghi bằng thiết bị này cho các mục đích cá nhân. Bạn không
được phép bán, chuyển giao hoặc cho mượn bản ghi có bản quyền cho
bên thứ ba.
❌❌Cách dừng ghi
Con lăn(OK) ➾ Dừng ghi
Dừng ghi ngay lập tức.
❌❌Cách sửa đổi thời gian kết thúc ghi
Con lăn(OK) ➾ Tùy chọn Dừng ➙ Sửa đổi thời gian kết thúc ghi
✎✎ Thời gian ghi tối đa là 5 giờ.
❐❐Cách lên lịch ghi
Con lăn(OK) ➾ Lịch biểu
Chọn lịch biểu
theo chương
trình
Chọn lịch trình
theo ngày
Chọn chương trình từ màn hình Hướng dẫn chương trình
để xem hoặc ghi.
Chọn ngày, thời gian và chương trình để xem hoặc ghi.
✎✎ Thời lượng tối thiểu của Thời gian ghi là 2 phút.
✎✎ Cung đĩa bị hỏng có thể ảnh hưởng tới một số hoặc tất cả các mục trên
Danh sách lịch biểu.
✎✎ Số lượng mục tối đa trong Danh sách lịch biểu là 30.
❐❐Cách xác nhận và / hoặc sửa đổi danh sách lịch biểu
Con lăn(OK) ➾ Lên lịch
Xác nhận, sửa đổi hoặc xóa việc xem hoặc ghi đã lên lịch.
❐❐Để xem TV đã ghi
HOME ➾ Smart Share ➙ Danh sách đã ghi
Chọn lưu phần ghi vào USB HDD để xem/xóa.
Phát vào Thời gian
phát trước đó
Phát từ đầu
Xóa
Đối với bản ghi đã được phát một lần trong quá khứ,
phát bản ghi từ thời gian phát trước đó.
Phát bản ghi đã chọn từ đầu.
Xóa bản ghi đã chọn.
✎✎ Số lượng Danh sách đã ghi tối đa là 300.
❐❐Cách điều khiển phát lại bản ghi
Bấm nút Con lăn(OK) trên điều khiển từ xa trong khi phát lại.
Chọn điểm mong muốn và phát.
Danh sách hình nhỏ
Sửa clip
Thiết lập tùy chọn phát lại bản ghi
Lặp lại
Phát Điều khiển Danh sách hình Sửa clip/Lặp lại
nhỏ
Tùy chọn
Xem hình ảnh 3D
✎✎ Hình ảnh minh họa có thể khác so với TV của bạn.
List
❐❐Chế độ Dual Play là gì?
Khi chơi trò chơi chiến đấu 1:1 có bảng điều khiển trò chơi như Playstation, XBox
và Wii, người dùng thường chơi trò chơi với màn hình được chia thành phần trên
và phần dưới hoặc cạnh nhau.
Với chế độ Dual Play, mỗi người chơi có thể tận hưởng trò chơi với màn hình đầy
đủ.
Để chơi ở chế độ Dual Play, cần phải có lớp thủy tinh Dual Play (loại A và B).
Nếu chế độ của bạn không bao gồm thủy tinh Dual Play, vui lòng mua riêng.
❐❐Đặt lại Dual Play
HOME ➾ Cài đặt ➙ TÙY CHỌN ➙ Dual Play
Chọn Chế độ phân chia màn hình (Cạnh nhau / Trên & dưới) mà trò chơi hỗ trợ.
Nếu Chế độ phân chia màn hình được chọn không được trò chơi mà bạn muốn
chơi hỗ trợ thì chế độ Dual Play sẽ không khả dụng.
❐❐Khởi động Dual Play
1
2
3
4
Kết nối bảng điều khiển trò chơi của bạn với TV.
Chọn HOME ➾ Ứng dụng của tôi ➙ Dual Play. Chế độ Dual Play khởi động.
Đặt lên lớp thủy tinh Dual Play để tận hưởng trò chơi.
Chế độ Dual Play tắt khi bạn chọn HOME ➾ Ứng dụng của tôi ➙ Dual Play khi
nó đang được bật.
✎✎ Trò chơi nên hỗ trợ chế độ phân chia màn hình để chơi ở chế độ Dual Play.
✎✎ Nếu màn hình trông không đủ rõ ràng với lớp thủy tinh Dual Play, người
chơi có thể thay đổi các lớp thủy tinh với nhau. Bạn nên chọn các lớp thủy
tinh thích hợp theo loại thao tác của Dual Play.
✎✎ Để thiết lập menu trò chơi, hãy tắt chế độ Dual Play.
✎✎ Những hình ảnh nhất định có thể bị xếp chồng lên trong khi chơi trò chơi.
Bạn nên chơi trò chơi và hướng mặt về tâm màn hình.
✎✎ Khi bảng điều khiển trò chơi có độ phân giải thấp, chất lượng ảnh có thể
không tốt ở chế độ Dual Play.
✎✎ Ảnh trên màn hình chỉ là 2D ở chế độ Dual Play.
❐❐Lưu ý khi sử dụng thủy tinh Dual Play
✎✎ Xin lưu ý rằng thủy tinh Dual Play khác nhau từ các lớp thủy tinh 3D. Có
dấu "Dual Play" được viết trên lớp thủy tinh Dual Play.
✎✎ Không sử dụng thủy tinh Dual Play như thủy tinh, kính chống nắng hoặc
kính bảo hộ thông thường. Nếu bạn làm như vậy, có thể gây ra thương
tích.
✎✎ Không bảo quản thủy tinh Dual Play ở nơi quá nóng hoặc quá lạnh. Nếu
bạn làm như vậy có thể khiến chúng bị méo mó. Không sử dụng thủy tinh
bị méo mó.
✎✎ Không đánh rơi thủy tinh Dual Play hoặc để chúng tiếp xúc với vật khác.
Điều này có thể gây hư hỏng sản phẩm.
✎✎ Thấu kính của lớp thủy tinh Dual Play (film phân cực) rất dễ bị xước. Dùng
vải mềm sạch khi lau thấu kính. Những vật thể lạ trên vải có thể làm xước
thấu kính.
✎✎ Không làm xước bề mặt thấu kính của lớp thủy tinh Dual Play bằng vật sắc
hoặc lau chúng bằng hóa chất. Nếu thấu kính bị xước, hình ảnh có thể
trông không bình thường khi xem 3D.
❐❐Chế độ hỗ trợ Dual Play
Đầu vào
Composite
Component
HDMI/
Component
Tín hiệu
480i
576i
480i
480p
576i
Độ phân giải
720x480
720x576
720x480
720x480
720x576
720p
1.280x720
1080i
1.920x1.080
1080p
1.920x1.080
Tần số ngang (KHz)
15,73
15,625
15,73
31,50
15,625
45
37,5
33,75
28,125
67,50
56,250
27
33,75
Tần số dọc (Hz)
60
50
60
60
50
60
50
60
50
60
50
24
30
✎✎ Một số kiểu máy có thể không hỗ trợ đầu vào Composite/Component.
✎✎ Các định dạng Dual Play được hỗ trợ: Cạnh nhau / Trên & dưới
Tải xuống ứng dụng Điều khiển từ xa ma thuật của LG từ Google Play Store hoặc
Apple App Store để xem TV bằng điện thoại thông minh.
• Giờ đây, bạn có thể thưởng thức các chương trình TV yêu thích trên điện
thoại thông minh. (Chỉ một số kiểu máy)
• Thêm kênh yêu thích của bạn trên điện thoại thông minh.
• Bạn có thể sử dụng các chức năng như Cao cấp, ỨNG DỤNG CỦA TÔI trực
tiếp trên điện thoại thông minh.
• Chức năng nhập liệu bằng văn bản được hỗ trợ để bạn có thể nhập văn
bản dễ dàng. (Không thể nhập văn bản trên một số màn hình.)
• Chọn bàn cảm ứng của ứng dụng theo cách hoạt động của con trỏ của
Điều khiển từ xa ma thuật.
• Chọn Game Pad (Bàn chơi trò chơi) trên ứng dụng LG Magic Remote để
điều khiển ứng dụng trò chơi trên TV.
✎✎ Chức năng được hỗ trợ có thể khác nhau tùy theo TV hoặc phiên bản của
Điều khiển từ xa ma thuật của LG.
❐❐Để sử dụng chuột USB có dây/không dây
Kết nối chuột với cổng USB. Sử dụng chuột để di chuyển con trỏ trên màn hình
TV và chọn menu bạn muốn.
Chuột
Điều khiển từ xa ma thuật
Nút trái
Nút OK trên Điều khiển từ xa ma thuật
Nút bánh lăn
Nút Bánh lăn trên Điều khiển từ xa ma thuật
✎✎ Các nút phải và nút đặc biệt trên chuột không hoạt động.
✎✎ Khả năng sử dụng của chuột và bàn phím USB không dây có thể bị ảnh
hưởng bởi môi trường Tần số vô tuyến và khoảng cách.
❐❐Để sử dụng bàn phím USB có dây/không dây
Kết nối bàn phím với cổng USB. Bạn có thể nhập liệu với bàn phím khi sử dụng
chức năng tìm kiếm và Internet.
✎✎ Không thể nhập văn bản trên một số màn hình.
✎✎ Bạn nên sử dụng sản phẩm đã được thử nghiệm để tương thích với LG TV.
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,
MICROSOFT MS800 và LG Electronics ST-800
✎✎ Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ nhập bằng cách nhấp vào phím chuyển ngôn
ngữ (hoặc phím Alt phải) trên bàn phím.
❐❐Để sử dụng tay cầm chơi trò chơi
Kết nối tay cầm chơi trò chơi với cổng USB trên TV nếu trò chơi cần tay cầm
chơi trò chơi.
✎✎ Bạn nên sử dụng tay cầm chơi trò chơi đã được thử nghiệm để tương thích
với LG TV.
Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2 và
Microsoft Xbox 360 Controller (có dây)
HOME ➾ Cài đặt ➙ HỖ TRỢ ➙ Cập nhật phần mềm
Sử dụng Cập nhật phần mềm để kiểm tra và tải phiên bản mới nhất.
Cũng có thể kiểm tra thủ công các bản cập nhật sẵn có.
Cập nhật phần
mềm
Kiểm tra phiên
bản cập nhật
Thiết lập thành Bật.
Khi phát hiện tệp được cập nhật, tệp sẽ được tải xuống
tự động.
Khi quá trình tải xuống tệp hoàn tất, cửa sổ cập nhật
phần mềm sẽ xuất hiện.
Kiểm tra phiên bản cập nhật mới nhất đã được cài đặt.
Khi bản cập nhật mới có sẵn, có thể thực hiện quá trình
tải xuống theo cách thủ công.
✎✎ Có thể tải phiên bản mới nhất qua tín hiệu phát sóng kỹ thuật số hoặc kết
nối internet.
✎✎ Thay đổi chương trình trong khi tải xuống phần mềm qua tín hiệu phát
sóng kỹ thuật số làm gián đoạn quá trình tải xuống. Quay lại chương trình
ban đầu cho phép quá trình tải xuống tiếp tục.
✎✎ Nếu phần mềm không được cập nhật, các chức năng nhất định có thể
không hoạt động đúng.
✎✎ [Chỉ các kiểu Nordic]
Bạn có thể kiểm tra xem có dịch vụ LG OTA trong kênh DTV hay không
bằng cách bấm nút màu đỏ khi bạn nhìn thấy thông báo Đã tìm thấy Thông
tin cập nhật! dưới biểu ngữ kênh.
Nếu những hiện tượng sau xảy ra, hãy tiến hành các kiểm tra và điều chỉnh
được mô tả bên dưới. Có thể không phải do TV gặp trục trặc.
HOME ➾ Cài đặt ➙ HỖ TRỢ ➙ Kiểm tra tín hiệu
Hiển thị MUX và Thông tin dịch vụ, v.v.. Nếu bạn chọn Ăngten & Vệ tinh hoặc
Cáp & Vệ tinh, chỉ kiểm tra tín hiệu đối với Ăngten hoặc Cáp được hiển thị.
❐❐Tổng quát
Sự cố
Không thể xem các
chương trình nhất định.
Sau khi bật TV, phải chờ
một lúc hình ảnh mới
hiển thị toàn bộ.
Giải pháp
• Điều chỉnh vị trí hoặc hướng của ăngten.
• Lưu kênh bạn muốn xem bằng cách sử dụng Tự động dò
hoặc Sửa chương trình.
• Đây không phải là sự cố. Nhiễu hình ảnh có thể xảy ra
khi TV được bật lần đầu tiên đang được loại bỏ.
❐❐Hình ảnh
HOME ➾ Cài đặt ➙ HỖ TRỢ ➙ Kiểm tra hình ảnh
Trước hết, hãy chạy Kiểm tra hình ảnh để xác minh rằng tín hiệu hình ảnh đi
ra bình thường.
Nếu có sự cố với hình ảnh kiểm tra, hãy kiểm tra kết nối thiết bị bên ngoài và
tín hiệu phát.
Sự cố
Giải pháp
Hình ảnh từ chương trình
• Điều chỉnh hướng của ăngten tới bộ truyền tín hiệu TV
trước hoặc các chương
hoặc tham khảo tài liệu hướng dẫn để biết hướng dẫn
trình khác vẫn còn hoặc
về cách gắn ăngten.
màn hình hiển thị đường kẻ.
Sự cố
Giải pháp
Các đường rung ngang/dọc
hoặc dạng lưới xuất hiện
trong giây lát.
• Vấn đề như vậy có thể xảy ra khi có nhiễu điện tử
mạnh. Tắt các thiết bị điện tử khác như điện thoại di
động, công cụ điện và các thiết bị điện nhỏ khác.
Chương trình truyền hình
kỹ thuật số không khả dụng
mặc dù cáp đã được kết
nối.
• Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn. (Tùy vào
thuê bao, chương trình truyền hình kỹ thuật số có thể
không được hỗ trợ.)
• Hiện tượng này xảy ra khi tín hiệu thu được yếu hoặc
Màn hình đứng yên hoặc
không ổn định. Điều chỉnh hướng ăngten và các kết
không hiển thị chính xác khi
nối cáp.
xem tín hiệu phát kỹ thuật
• Nếu độ mạnh tín hiệu hoặc chất lượng tín hiệu thấp
số.
khi Chỉnh bằng tay, hãy liên hệ với đài truyền hình
hoặc phòng quản lý.
Sự cố
Màn hình đứng yên hoặc
không rõ khi được kết nối
với nguồn HDMIⓇ.
Giải pháp
• Kiểm tra các thông số kỹ thuật của cáp HDMIⓇ. Nếu
cáp HDMIⓇ không phải sản phẩm chính hãng, hình
ảnh có thể bị mờ và không hiển thị chính xác.
• Đảm bảo tất cả các cáp đã được gắn chặt. Khi cáp
không được gắn chặt, hình ảnh có thể hiển thị không
chính xác.
Không hoạt động với thiết bị • Xác nhận thiết bị USB và cáp là phiên bản 2.0 hoặc
lưu trữ USB.
cao hơn.
❐❐Âm thanh
HOME ➾ Cài đặt ➙ HỖ TRỢ ➙ Kiểm tra âm thanh
Trước hết, hãy chạy Kiểm tra âm thanh để xác minh rằng tín hiệu âm thanh ra
bình thường.
Nếu không có sự cố gì với âm thanh kiểm tra, hãy kiểm tra các thiết bị bên
ngoài được kết nối và tín hiệu phát.
Sự cố
Hiển thị màn hình là bật
nhưng không có tiếng.
Giải pháp
• Kiểm tra các chương trình TV khác.
• Đảm bảo Loa TV được thiết lập thành Bật.
Sự cố
Đối với phát analog, âm
thanh nổi không rõ hoặc âm
thanh chỉ ra từ một loa.
Tiếng TV không đồng bộ với
hình ảnh hoặc đôi khi bị vỡ
âm thanh.
Giải pháp
• Ở khu vực thu tín hiệu kém (các khu vực có tín hiệu
yếu hoặc không ổn định) hoặc nếu Âm thanh đa kênh
không ổn định, hãy chọn Mono trên Âm thanh đa
kênh.
• Điều chỉnh mức Cân bằng bằng cách sử dụng nút
Điều hướng.
• Nếu sự cố chỉ ảnh hưởng tới một kênh TV cụ thể, đó
có thể là do tín hiệu phát của từng đài riêng lẻ. Hãy
liên hệ với đài truyền hình hoặc nhà cung cấp dịch vụ
truyền hình cáp của bạn.
Sự cố
Giải pháp
• Âm lượng có thể thay đổi từ chương trình này sang
Âm lượng thay đổi khi tôi đổi
chương trình khác.
kênh.
• Đặt Âm lượng tự động thành Bật.
Trên chương trình nhất định,
• Trong Ngôn ngữ, đặt Ngôn ngữ ➙ Ngôn ngữ âm
không có âm thanh hoặc chỉ
thanh thành ngôn ngữ mà bạn chọn. Ngay cả khi bạn
nghe thấy nhạc nền
thay đổi ngôn ngữ trên Âm thanh đa kênh, bạn vẫn
(trong trường hợp chương
có thể trở về cài đặt mặc định khi bạn tắt nguồn hoặc
trình được tạo cho người
đổi chương trình.
xem nước ngoài).
• Đảm bảo cáp HDMIⓇ có tốc độ cao.
Không có âm thanh khi được • Kiểm tra xem thiết bị USB và cáp có phải là phiên bản
kết nối với HDMI / USB.
2.0 hoặc cao hơn hay không.
• Chỉ sử dụng các tập tin nhạc thông thường (*mp3).
❐❐Sự cố kết nối Máy tính
Sự cố
•
•
•
Màn hình không hiển thị •
sau khi kết nối với máy
tính.
•
Không có tiếng sau khi
kết nối máy tính với cáp
HDMI.
Giải pháp
Đảm bảo máy tính và TV đã được nối chắc với nhau.
Tắt TV và bật trở lại bằng điều khiển từ xa.
Khởi động lại PC với TV bật.
Kiểm tra xem liệu độ phân giải đã được đặt chính xác cho
tín hiệu vào máy tính hay chưa.
Để sử dụng TV làm màn hình phụ, hãy kiểm tra xem liệu
máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay có hỗ trợ hiển thị
màn hình kép hay không.
• Kết nối lại cáp RGB/HDMI.
• Liên hệ với nhà sản xuất cạc video để đảm bảo cạc video
này hỗ trợ tín hiệu âm thanh ra HDMI. (Cạc video ở định
dạng DVI yêu cầu kết nối cáp âm thanh riêng.)
Sự cố
Giải pháp
Khi được kết nối với máy • Đặt độ phân giải hỗ trợ tín hiệu vào của máy tính. (Nếu
tính, màn hình hiển thị
giải pháp này không hiệu quả, hãy khởi động lại máy
bị mất một phần hoặc
tính.)
dịch về một bên.
• Chọn Màn hình và điều chỉnh Vị trí / Kích thước / Pha.
❐❐Sự cố khi phát lại phim trong Media của tôi
Sự cố
Giải pháp
• Kiểm tra xem liệu có thể đọc tập tin trong thiết bị lưu
Tôi không thể xem các tập
trữ USB trên máy tính hay không.
tin trong Danh sách phim. • Kiểm tra xem liệu đuôi tập tin có được hỗ trợ hay
không.
• Đảm bảo tập tin phát lại bình thường trên trình phát
Thông báo "Tập tin này
video của máy tính. (Kiểm tra để phát hiện tập tin bị
không hợp lệ" xuất hiện
hỏng.)
hoặc hiển thị hình ảnh
• Kiểm tra xem độ phân giải có được hỗ trợ bởi máy tính
không bình thường cho dù
hay không.
âm thanh là OK.
• Xác minh rằng mã video/âm thanh được hỗ trợ.
• Xác minh rằng tốc độ khung được hỗ trợ.
Sự cố
Giải pháp
• Đảm bảo tập tin phát lại bình thường trên trình phát
Thông báo "Âm thanh
video của máy tính. (Kiểm tra để phát hiện tập tin bị
không được hỗ trợ" xuất
hỏng.)
hiện hoặc âm thanh không • Kiểm tra xem mã âm thanh có được hỗ trợ bởi máy tính
bình thường cho dù hiển
hay không.
thị hình ảnh là OK.
• Xác minh rằng tốc độ bit được hỗ trợ.
• Xác minh rằng tốc độ mẫu được hỗ trợ.
Sự cố
Giải pháp
• Đảm bảo tập tin phát lại bình thường trên trình phát
video của máy tính. (Kiểm tra để phát hiện tập tin bị
hỏng.)
• Kiểm tra xem tập tin video có cùng tên với tập tin phụ
đề hay không.
Phụ đề không được hỗ trợ. • Đảm bảo rằng tập tin video và tập tin phụ đề trong cùng
một thư mục.
• Xác minh rằng định dạng tập tin phụ đề được hỗ trợ.
• Xác minh rằng ngôn ngữ phụ đề được hỗ trợ. (Các tập
tin phụ đề có thể được mở trong Notepad để kiểm tra
ngôn ngữ.)
✎✎ Hình ảnh minh họa có thể khác so với TV của bạn.
✎✎ Để biết thông tin về yêu cầu dịch vụ, hãy tham khảo menu sau.
HOME ➾ Cài đặt ➙ HỖ TRỢ ➙ Thông tin sản phẩm/dịch vụ.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising