LG | FJ7 | Owner's Manual | LG FJ7 Owner's Manual

LG FJ7 Owner's Manual
ENGLISH
Rear panel
f MIC VOLUME/LEVEL CONTROL
- Adjust microphone volume.
- Turns clockwise or counterclockwise to control the USER
EQ level.
- Adjust KEY CHANGER level.
- Sets Delay value in PARTY LINK mode.
j PORT. (Portable) IN jack
g F (Function)
Selects the function and input source.
m AC IN socket
k MIC (Microphone) 1/2 jack
l AUX OUT (L/R)
AUX IN (L/R)
Connect an auxiliary device.
h USB Port
You can play sound files by connecting the USB device.
i MASTER VOLUME
Adjust speaker volume.
SIMPLE MANUAL
Carrying the unit
The unit has wheels and a handle so you can easily move
the unit.
HIGH POWER
SPEAKER
SYSTEM
a Handle
b Display window
c 1 (Standby)
Turns the power on or off.
d PRESET/DEMO
- Press and hold to store radio stations.
- Chooses a preset number for a radio station.
- In power off status, if you press PRESET/DEMO, show demo
mode.
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com and then download Owner’s Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.
MODEL
FJ7
*MFL69849706*
FJ7.DVNMLLK_SIM_ENG_VIET_9706.indd 1-4
AUTO DJ/PRESET DELETE
- Selects the AUTO DJ mode.
- Press and hold to delete all the saved stations.
- Sees the name of connected all Bluetooth device in
Bluetooth mode.
WIRELESS LINK
- Selects MASTER or SLAVE on WIRELESS PARTY LINK mode.
- Enable or disable WIRELESS PARTY LINK mode.
Y (Skip/Search)
- Skips backward.
- Searches for a section within a file.
- Selects the radio stations.
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved
T (Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
U (Skip/Search)
- Skips forward.
- Searches for a section within a file.
- Selects the radio stations.
Additional Information
Specifications
Power Requirements
Refer to the main label on
the unit.
Power Consumption
Refer to the main label on
the unit.
Dimensions (W x H x D)
Approx. 461 mm x 717 mm
x 378 mm
Bus Power Supply (USB)
5V01A
Amplifier
(Total RMS output power)
400 W RMS
Design and specifications are subject to change without
notice.
e USER EQ/PARTY LINK
- Selects the sound effect created by your own.
- Press and hold to select PARTY LINK.
SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Chooses sound impressions.
- Press and hold to select BASS effect directly.
VOICE CANCELLER
You can enjoy the function while playing the music, by
reducing singer vocal of music in the various source.
ECHO
Selects ECHO mode.
KEY CHANGER
Press to change the key to suit your vocal range.
VOCAL EFFECTS
Selects VOCAL EFFECTS mode.
Controller App
Download the Music Flow Bluetooth App to your
device. (Android only)
LG Sound Sync (Wireless)
For more information, download the online owner’s
manual. http://www.lg.com
2017-04-24 �� 4:45:07
Việt
Mặt sau
f MIC VOLUME/LEVEL CONTROL
- Điều chỉnh âm lượng micro.
- Đẩy theo hoặc ngược chiều kim đồng hồ để điều
khiển mức USER EQ.
- Thay đổi mức KEY CHANGER.
- Thiết lập giá trị trì hoãn ở chế độ PARTY LINK
g F (Chức năng)
Chọn chức năng và nguồn đầu vào.
j PORT. (Có thể mang theo được) IN lỗ cắm
k MIC (Microphone) 1/2 lỗ cắm
l AUX OUT (L/R)
AUX IN (L/R)
Kết nối với các thiết bị hỗ trợ.
m Chấu cắm điện AC IN
h Cổng USB
Bạn có thể mở các tệp âm thanh bằng cách kết nối
thiết bị USB.
i MASTER VOLUME
Điều chỉnh âm lượng của loa.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐƠN GIẢN
Di chuyển máy chính
Thiết bị có bánh xe và tay nắm để bạn có thể dễ
dàng di chuyển.
Hệ thống loa
công suất lớn
a Tay nắm
b Cửa sổ hiển thị
c 1 (Nguồn)
Bật hoặc tắt nguồn.
d PRESET/DEMO
- Bấm và giữ để lưu lại đài radio.
- Chọn số cho đài radio.
- Khi nguồn ở trạng thái tắt, nếu bạn nhấn
PRESET / DEMO, chế độ DEMO sẽ hiện lên.
Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và giữ lại để
tham khảo sau.
Để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao,
hãy truy cập http://www.lg.com và sau đó tải về Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng. Một số nội
dung trong tài liệu hướng dẫn này có thể khác với thiết bị của bạn.
FJ7.DVNMLLK_SIM_ENG_VIET_9706.indd 5-8
WIRELESS LINK
- Chọn MASTER hoặc SLAVE trong chế độ
WIRELESS PARTY LINK.
- Mở hoặc tắt chế độ WIRELESS PARTY LINK.
Y (Bỏ qua/Tìm)
- Bỏ qua mục trước đó.
- Tìm một đoạn trong tập tin.
- Chọn đài phát thanh.
TÊN SẢN PHẨM
FJ7
*MFL69849706*
AUTO DJ/PRESET DELETE
- Chọn chế độ AUTO DJ.
- Bấm và giữ để xóa tất cả đài radio đã lưu.
- Hiện danh sách tất cả các thiết bị đã kết nối qua
Bluetooth ở chế độ Bluetooth.
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved
T (Chơi/Dừng)
- Bắt đầu hoặc tạm dừng phát lại.
Thông tin Bổ sung
Thông số
Yêu cầu nguồn điện
Tham khảo nhãn chính
trên thiết bị.
Mức tiêu thụ điện
Tham khảo nhãn chính
trên thiết bị.
Kích thước
(Rộng x Cao x Sâu)
~ 461 mm x 717 mm x
378 mm
Bộ Nguồn Bus (USB)
5V01A
Bộ khuếch đại
(Tổng công suất ra của 400 W RMS
RMS)
U (Bỏ qua/Tìm)
- Bỏ qua mục tiếp theo.
- Tìm một đoạn trong tập tin.
- Chọn đài phát thanh.
Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi
mà không cần thông báo.
e USER EQ/PARTY LINK
- Chọn hiệu ứng âm thanh do chính bạn đã tạo ra.
- Bấm và giữ để chọn PARTY LINK.
SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Chọn hiệu ứng âm thanh.
- Nhấn và giữ để chọn trực tiếp hiệu ứng Bass.
VOICE CANCELLER
Bạn có thể thưởng thức chức năng này trong lúc phát
nhạc bằng cách giảm giọng ca sĩ của bài nhạc trong
các nguồn khác nhau.
ECHO
Chọn chế độ ECHO.
KEY CHANGER
Bấm để thay đổi cao độ phù hợp với giọng của bạn.
VOCAL EFFECTS
Chọn chế độ VOCAL EFFECTS.
Ứng dụng Điều khiển
Hãy tải ứng dụng Music Flow Bluetooth về
thiết bị của bạn. (Chỉ dành cho hệ điều hành Android)
LG Sound Sync (Không dây)
Để có thêm thông tin, hãy tải hướng dẫn sử
dụng qua mạng. http://www.lg.com
2017-04-24 �� 4:45:07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising