LG | SJ4R | Owner's Manual | LG SJ4R Owner's Manual

LG SJ4R Owner's Manual
2
ENGLISH
Front Panel
The buttons are located on the rear.
1
Subwoofer Connection
Place the wireless subwoofer near the sound bar and
follow steps below.
a Connect the power cord of wireless
subwoofer and sound bar to the outlet.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Standby / On
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Selects Function
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Adjusts Volume
SIMPLE MANUAL
Rear Panel
Wireless
Sound Bar
TV Connection
Connect with the Sound Bar and TV using
Optical ( ) or HDMI ARC ( ).
a Connect the sound bar to the TV using
Optical cable.
b Set up [External Speaker (Optical)] on
your TV setting menu.
yy The green LED on the rear of wireless
subwoofer blinks quickly.
WOOFER LEVEL +/-: Adjusts the volume level of
subwoofer.
HDMI(ARC) Connection
AUTO POWER ON/OFF: Automatically turns on by an
a Connect the sound bar to the TV using
HDMI cable.
b Set up [External Speaker (HDMI ARC)] on
your TV setting menu.
input source.
b Turn on the main unit.
Keep the sound bar and the subwoofer away
from the device (ex. wireless router, microwave
oven, etc.) over 1m to prevent wireless
interference.
yy HDMI connection is unavailable if your TV
does not support HDMI ARC.
yy If this unit is connected by OPTICAL and
ARC at the same time, the ARC signal is a
high priority.
Additional Device Connection
a Connect to the external device as follows.
(Set-top Box,
Player etc.)
TV
OR
OR
b Set the input source by pressing F on the remote
control or unit repeatedly.
www.lg.com
Approx.
890 mm x 55 mm x 85 mm
With foot
Replacement of battery
Bus Power
Supply (USB)
Amplifier
(Total RMS
Output power)
5 V 0 500 mA
420 W RMS
Design and specifications are subject to change without
notice.
Wireless Rear Speakers Kit included for real
surround sound.(SPJ4-S)
MODEL
SJ4R
*MFL69710456*
Dimensions
(W x H x D)
Rear surround sound
yy The green LED on the rear of wireless
subwoofer turns on.
>>1m
1m
Please read this manual carefully before operating your set and
retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features,
visit http://www.lg.com and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.
AC adapter
yy Model : DA-38A25
yy Manufacturer : Asian Power
Devices Inc.
yy Input :
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
1.2 A
yy Output : 25 V 0 1.52 A
TV
c Pairing is completed.
DC IN · · · · · · · · · · · · · · · · · · Connect to the AC adapter
OPTICAL IN · · · · · · · · · · · Connect to an Optical device
PORTABLE IN · · · · · · · · · Connect to a Portable device
USB
· · · · · · · · · · · · · · · · · · Connect to a USB device
HDMI OUT (TV ARC) · · · · · · · · · · · · · · Connect to a TV
HDMI IN · · · · · · · · · · Connect to HDMI out on a device
Refer to the main label.
REAR LEVEL +/-: Adjusts the volume level of rear
speakers. (For rear speakers)
OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE
INFORMATION
Power
consumption
ASC/BASS BLAST/CINEMA: Selects the sound effect.
TV
Subwoofer Connection Manually
a Press Pairing button on the rear of the wireless
subwoofer.
Additional Information
Specification
Optical Connection
b Turn on the main unit :
The sound bar and wireless subwoofer will be
automatically connected. The subwoofer's
green LED turns on.
If the subwoofer does not make sound, try to connect manually.
Remote control
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and
other open source licenses, that is contained in this
product, please visit http://opensource.lge.com.
In addition to the source code, all referred license terms,
warranty disclaimers and copyright notices are available
for download.
LG Electronics will also provide open source code to you
on CD-ROM for a charge covering the cost of performing
such distribution (such as the cost of media, shipping and
handling) upon email request to opensource@lge.com.
This offer is valid for three (3) years from the date on
which you purchased the product.
Kết nối TV
2
Bảng Trước
Việt
Các nút bấm được đặt ở phía sau.
1
Kết nối Loa siêu trầm
Đặt loa siêu trầm gần loa thanh và làm theo
các bước sau.
a Nối dây nguồn của loa siêu trầm không
dây và loa thanh với ổ cắm điện.
b Bật loa thanh :
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Chờ / Bật
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐƠN GIẢN
Kết nối Loa Siêu trầm Thủ công
· · · · · · · · · · Điều chỉnh Âm lượng
Nếu loa siêu trầm không phát ra tiếng, hãy
thử kết nối theo cách thủ công.
LOA THANH
KHÔNG DÂY
a Nhấn nút Pairing (Ghép) ở phía sau của
loa siêu trầm không dây.
yyĐèn LED xanh lá ở phía sau của loa
siêu trầm không dây sẽ nhấp nháy liên
tục.
a Kết nối loa thanh với TV bằng cáp
quang.
b Cài đặt [Loa Ngoài (Quang)] trên thiết
bị TV của bạn.
(Cho loa sau)
WOOFER LEVEL +/-: Điều chỉnh mức âm thanh của
Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và giữ lại để
tham khảo sau.
Để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao,
hãy truy cập http://www.lg.com và sau đó tải về Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng. Một số nội
dung trong tài liệu hướng dẫn này có thể khác với thiết bị của bạn.
loa trầm phụ.
Kết nối HDMI(ARC)
AUTO POWER ON/OFF: Tự động bật bằng nguồn tín
a Kết nối loa thanh với TV bằng cáp
HDMI.
b Cài đặt [Loa Ngoài (HDMI ARC)] trên
thiết bị TV của bạn.
TV
yy Kết nối HDMI không khả dụng nếu TV
của bạn không hỗ trợ HDMI ARC.
yy Nếu thiết bị này được kết nối bằng
kết nối OPTICAL và ARC cùng lúc, tín
hiệu ARC sẽ được ưu tiên hơn.
Kết nối Thiết bị Bổ sung
a Kết nối với thiết bị ngoại vi như sau.
(Hộp giải mã tín hiệu,
Thiết bị phát, v.v.)
OR
Hoặc
SJ4R
*MFL69710456*
b Thiết lập nguồn đầu vào bằng cách nhấn F
trên điều khiển từ xa hoặc thiết bị liên tục.
www.lg.com
Kích thước
(Rộng x Cao x Sâu)
~ 890 mm x 55 mm x 85 mm
Có chân
hiệu vào.
Thay thế pin
Bộ Nguồn Bus
(USB)
Bộ khuếch đại
(Tổng Công suất
đầu ra RMS)
5 V 0 500 mA
420 W RMS
Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi
mà không cần thông báo.
Bộ loa sau không dây bao gồm cả âm
thanh vòm chân thật. (SPJ4-S)
TV
TÊN SẢN PHẨM
Bộ nguồn AC
yy Dòng máy : DA-38A25
yy Nhà sản xuất :
Asian Power Devices Inc.
yy Nguồn vào :
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
1.2 A
yy Nguồn ra : 25 V 0 1.52 A
Âm thanh vòm chân thật
yyĐèn LED xanh lá ở phía sau của loa
siêu trầm không dây sẽ bật.
>1m
Tham khảo nhãn chính
thanh.
REAR LEVEL +/-: Điều chỉnh âm lượng của loa sau
c Ghép hoàn tất.
Để loa thanh và loa siêu trầm tránh xa
thiết bị (như bộ định tuyến không dây,
lò vi sóng, v.v.) hơn 1 m để tránh nhiễu
wireless.
Mức tiêu thụ
năng lượng
ASC/BASS BLAST/CINEMA: Chọn hiệu ứng âm
TV
b Bật thiết bị chính.
DC IN · · · · · · · · · · · · Kết nối với adapter AC
OPTICAL IN · · · · · Kết nối với Thiết bị quang
PORTABLE IN · Kết nối với Thiết bị cầm tay
USB
· · · · · · · · · Kết nối với thiết bị USB
HDMI OUT (TV ARC) · · · · · · · Kết nối với TV
HDMI IN Kết nối với đầu ra HDMI trên thiết bị
Thông tin Bổ sung
Thông số kỹ thuật
).
Kết nối Cáp quang
Loa thanh và loa siêu trầm không dây sẽ
được tự động kết nối. Bật đèn LED màu
xanh của loa siêu trầm.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · Chọn Chức năng
Bảng Sau
Kết nối với loa thanh và TV bằng
Cáp quang ( ) hoặc HDMI ARC (
Bộ điều khiển từ xa
Thông tin của thông báo phần mềm
nguồn mở
Để nhận mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các
giấy phép nguồn mở khác, được bao gồm trong
sản phẩm này, vui lòng truy cập
http://opensource.lge.com.
Ngoài mã nguồn, tất cả các điều khoản cấp phép,
tuyên bố từ chối trách nhiệm và thông báo bản
quyền được tham chiếu đều có sẵn để tải xuống.
LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở
cho bạn trong CD-ROM có mất phí để chi trả cho
chi phí phát hành đó (ví dụ như chi phí đĩa, vận
chuyển và xử lý) khi nhận được yêu cầu qua email
đến opensource@lge.com. Ưu đãi này có thời hạn
ba (3) năm kể từ ngày bạn mua sản phẩm.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising