LG | GD510 | Owner's Manual | LG GD510 ユーザーマニュアル

LG GD510 ユーザーマニュアル
GD510 Hướng dẫn Sử dụng
GD510 Hướng dẫn Sử dụng
www.lgmobile.com
P/N : MMBB0356762 (1.0) G
ELECTRONICS INC.
This manual is used 35% of recycled paper and printed with soy inks.
T I Ế N G V I ỆT
简体中文
ENGLISH
Bluetooth QD ID B015736
Một số nội dung trong sách hướng dẫn
này có thể khác với điện thoại của bạn
tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc
nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
GD510 Hướng dẫn Sử dụng
Chúc mừng vì bạn đã mua được điện thoại
GD510 hiện đại và nhỏ gọn của LG, được thiết
kế để hoạt động với công nghệ điện thoại di
động kỹ thuật số mới nhất.
Nội dung
Làm quen với điện thoại của bạn .....6
Xem khi mở máy .....................................7
Lắp thẻ SIM và pin ..................................8
Sạc điện thoại ..........................................9
Thẻ nhớ ................................................... 10
Sơ đồ menu ........................................... 11
Sử dụng màn hình cảm ứng ............ 12
Mẹo cho màn hình cảm ứng............ 12
Điều khiển màn hình cảm ứng ....... 12
Màn hình chủ ........................................ 13
Các phím nhanh ................................... 14
Thanh tình trạng .................................. 15
Cuộc gọi ................................................. 17
Thực hiện cuộc gọi .............................. 17
Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ ....... 17
Trả lời và từ chối cuộc gọi ................. 17
Tùy chọn trong khi gọi ....................... 18
Quay số nhanh ...................................... 19
Thực hiện cuộc gọi thứ hai ............... 19
Xem nhật ký cuộc gọi......................... 19
Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi... 20
Sử dụng chặn cuộc gọi ...................... 20
Thay đổi cài đặt cuộc gọi thông
thường ..................................................... 21
Danh bạ................................................... 22
Tìm kiếm liên hệ ................................... 22
Thêm liên hệ mới ................................. 22
Tạo nhóm ................................................ 22
Thay đổi cài đặt liên hệ ...................... 23
Xem thông tin ....................................... 23
Nhắn tin .................................................. 24
Gửi tin nhắn ........................................... 24
Nhập văn bản ........................................ 24
Chế độ T9 ................................................ 24
Nhận dạng chữ viết tay ..................... 25
Thiết lập email....................................... 25
Tải email về............................................. 25
Gửi email sử dụng tài khoản mới của
bạn ............................................................ 25
Thay đổi cài đặt email ........................ 25
Quản lý thư mục................................... 26
Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản.. 26
Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương
tiện ............................................................ 27
Thay đổi các cài đặt khác .................. 27
Máy ảnh .................................................. 28
Làm quen với kính ngắm .................. 28
Chụp nhanh ảnh ................................. 29
Sau khi chụp ảnh ................................. 29
3
Nội dung
Sử dụng các cài đặt nâng cao.......... 30
Máy quay video .................................... 31
Làm quen với kính ngắm .................. 31
Quay video nhanh ............................... 32
Sau khi thực hiện video ..................... 32
Sử dụng các cài đặt nâng cao.......... 33
Ảnh và video của bạn ........................ 34
Xem ảnh và video ................................ 34
Chụp ảnh từ một video...................... 34
Xem ảnh dưới dạng trình chiếu...... 34
Đặt ảnh làm hình nền......................... 35
Chỉnh sửa ảnh ....................................... 35
Thêm hiệu ứng vào ảnh..................... 36
Đa phương tiện .................................... 37
Ảnh ........................................................... 37
Gửi ảnh .................................................... 37
Sử dụng hình ......................................... 37
In hình ảnh ............................................. 37
Chuyển hoặc sao chép một hình ... 38
Âm thanh ................................................ 38
Sử dụng âm thanh ............................... 38
Video ...................................................... 38
Xem video............................................... 38
Gửi video clip......................................... 38
Trò chơi & Ứng dụng ......................... 38
4
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
Chơi trò chơi .......................................... 39
Tài liệu ..................................................... 39
Chuyển tệp vào điện thoại ............... 39
Khác .......................................................... 39
Muvee studio ........................................ 39
Tạo phim ................................................. 39
Nhạc.......................................................... 40
Chuyển nhạc vào điện thoại ............ 40
Phát bài hát ............................................ 40
Tạo danh sách nhạc............................. 41
Đài FM ...................................................... 41
Dò kênh .................................................. 41
Xác lập lại các kênh ............................. 41
Sổ tay ....................................................... 42
Thêm một sự kiện vào lịch................ 42
Thêm mục vào danh sách công
việc ............................................................ 42
Sử dụng tìm ngày ................................ 42
Thêm một ghi nhớ............................... 43
Đặt báo thức .......................................... 43
Thêm bản ghi nhớ bằng ô vẽ ......... 43
Ghi âm...................................................... 44
Ghi âm thanh hoặc giọng nói ........ 44
Sử dụng máy tính ................................ 44
Chuyển đổi đơn vị ............................... 44
Thêm thành phố vào đồng hồ thế
giới ............................................................ 45
Sử dụng đồng hồ đếm ....................... 45
Tìm hiểu cây sinh thái......................... 45
Tìm hiểu máy tính sinh thái.............. 45
Đồng bộ máy tính ............................... 46
Cài đặt bộ LG PC Suite vào máy
tính ............................................................ 46
Kết nối điện thoại với máy tính....... 46
Sao lưu và khôi phục thông tin trên
điện thoại của bạn............................... 46
Xem các tệp của điện thoại trên máy
tính ............................................................ 46
Đồng bộ hoá danh bạ ........................ 47
Đồng bộ hoá tin nhắn ....................... 47
Sử dụng điện thoại làm thiết bị
Đồng bộ nhạc ...................................... 47
Cài đặt...................................................... 51
Cài đặt riêng các cấu hình................. 51
Thay đổi cài đặt màn hình ................ 51
Thay đổi cài đặt điện thoại ............... 51
Thay đổi cài đặt kết nối ...................... 52
Sử dụng trình quản lý bộ nhớ ......... 53
Gửi và nhận các tệp sử dụng
Bluetooth ................................................ 53
Thay đổi cài đặt Bluetooth ............... 54
Ghép nối với một thiết bị Bluetooth
khác .......................................................... 54
Sử dụng tai nghe Bluetooth............. 55
Nâng cấp Phần mềm .......................... 55
Phụ kiện .................................................. 56
Dữ liệu kỹ thuật .................................... 57
Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu
quả ............................................................ 58
Trình duyệt............................................. 48
Truy cập vào web ................................. 48
Thêm và truy cập vào bookmark ... 48
Sử dụng trình đọc RSS........................ 48
Lưu một trang ..................................... 49
Truy cập vào trang đã lưu ................ 49
Xem lịch sử trình duyệt...................... 49
Thay đổi cài đặt trình duyệt web ... 49
Sử dụng điện thoại làm modem .... 49
5
Làm quen với điện thoại của bạn
Các phím bên
• Khi ở Màn hình chủ: Nhạc
chuông và âm lượng phím.
• Trong khi gọi: Âm lượng
tai nghe.
Bộ sạc, cáp và đầu nối bộ
rảnh tay
Phím thông minh
• Chấp nhận và kết thúc cuộc gọi.
• Chuyển trực tiếp về màn hình chủ.
Phím Nguồn /Khoá
• Nhấn lâu để bật/tắt nguồn.
• Nhấn ngắn để bật/tắt màn hình.
Phím máy ảnh/đa nhiệm
• Nhấn lâu để sử dụng
máy ảnh.
• Nhấn ngắn để sử dụng
đa nhiệm.
CẢNH BÁO: Đặt một vật nặng lên điện thoại hoặc ngồi lên máy khi
để máy trong túi có thể làm hỏng màn hình LCD và chức năng của màn
hình cảm ứng của màn hình cảm ứng.
6
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
Xem khi mở máy
Nắp pin
Pin
Ống kính máy ảnh
ngoài
Khe cắm Thẻ MicroSD
Khe chứa Thẻ SIM
7
Lắp thẻ SIM và pin
1 Tháo nắp pin
Trượt nắp pin về phía đáy điện
thoại và ra xa điện thoại.
CẢNH BÁO: Không sử dụng
móng tay để tháo pin.
CẢNH BÁO: Không tháo pin
khi điện thoại đang bật, làm như
vậy có thể làm hỏng điện thoại.
2 Lắp thẻ SIM
Trượt thẻ SIM vào khe lắp thẻ SIM,
đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng
trên thẻ quay xuống dưới. Đảm
bảo pin được tháo khỏi điện thoại
trước khi lắp thẻ SIM. Để tháo thẻ
SIM, kéo thẻ ra nhẹ nhàng.
8
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
3 Lắp pin
Trước tiên, lắp cạnh trái của pin vào
cạnh trên cùng của ngăn chứa pin.
Đảm bảo các điểm tiếp xúc của pin
thẳng hàng với các cực của điện
thoại. Nhấn cạnh phải của pin cho
đến khi pin khớp vào vị trí.
Sạc điện thoại
Tháo nắp ổ sạc ở mặt bên của GD510.
Nối bộ sạc du lịch (Bộ sạc) và cáp USB
đi kèm. Cắm cáp USB vào điện thoại
và cắm cáp vào ổ điện. GD510 của
bạn phải được sạc đến khi thông báo
“Đã Sạc đầy“ hiển thị trên màn hình.
LƯU Ý: Pin phải được sạc đầy lần đầu
tiên để nâng cao tuổi thọ pin. Bỏ qua
thông báo “Đã sạc đầy” đầu tiên và giữ
điện thoại được sạc qua đêm.
Vỏ pin năng lượng mặt trời là phụ kiện
không đi kèm theo máy. Và pin này chỉ
có thể được bán ở một số nước.
www.lgmobile.com
9
Thẻ nhớ
Lắp thẻ nhớ
Định dạng thẻ nhớ
Bạn có thể mở rộng bộ nhớ trên điện
thoại bằng cách sử dụng thẻ nhớ.
LƯU Ý: Thẻ nhớ là phụ kiện tuỳ chọn.
Thẻ nhớ có thể đã được định dạng.
Nếu thẻ nhớ chưa được định dạng,
bạn cần định dạng thẻ nhớ trước khi
bắt đầu sử dụng.
1 Từ màn hình Chủ, chọn
, sau đó
chọn Cài đặt điện thoại trên tab CÀI
ĐẶT.
2 Nhấn Thông tin bộ nhớ rồi chọn
Bộ nhớ ngoài.
3 Nhấn Định dạng và sau đó xác
nhận lựa chọn của bạn.
4 Nhập mật khẩu, nếu đã đặt mật
khẩu. Thẻ nhớ sau đó sẽ được định
dạng và sẵn sàng sử dụng.
1 Tháo nắp pin.
2 Đẩy khe chứa thử microSD để mở
khoá.
3 Trượt khe lên.
LƯU Ý: Nếu đã có sẵn nội dung trong
thẻ nhớ, cấu trúc thư mục sẽ khác
sau khi định dạng vì tất cả các tệp
sẽ bị xoá.
4 Đặt thẻ microSD vào khay chứa
thiếp. Đảm bảo vùng tiếp xúc màu
vàng quay xuống dưới.
5 Trượt xuống, sau đó đẩy khe để
khoá.
6 Đậy nắp.
10
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
Sơ đồ menu
Nhấn
trên Màn hình Chủ để mở Menu cao nhất. Từ đây bạn có truy cập các
menu khác bằng cách cuộn qua các biểu tượng:
GIAO TIẾP, GIẢI TRÍ, TIỆN ÍCH và CÀI ĐẶT.
GIAO TIẾP
GIẢI TRÍ
Danh bạ
Máy ảnh
Lịch sử gần đây
Thư viện
Nhắn tin
Tư liệu riêng
E-mail
Nhạc
Quay số
Trò chơi & Ứng dụng
Tìm kiếm Liên hệ
Đài FM
Quay số nhanh
Máy quay video
Tin nhắn mới
Muvee studio
TIỆN ÍCH
CÀI ĐẶT
Trình duyệt
Chế độ
Tìm kiếm Google
Cài đặt màn hình
Báo thức
Cài đặt điện thoại
Sổ tay
Cài đặt cuộc gọi
Ghi nhớ
Bluetooth
Ghi âm
Cài đặt cảm ứng
Công cụ
Kết nối
Khungẽ
Cài đặt tin nhắn
11
Sử dụng màn hình cảm ứng
Mẹo cho màn hình cảm ứng
• Để chọn một mục, hãy nhấn vào
điểm giữa của biểu tượng.
• Đừng nhấn quá mạnh. Màn hình
cảm ứng đủ nhạy cảm để nhận biết
được một lần nhấn nhẹ dứt khoát.
• Sử dụng đầu ngón tay để nhấn vào
tuỳ chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận
không nhấn bất kỳ phím nào khác.
• Khi điện thoại GD510 không sử
dụng, nó sẽ trở về màn hình khoá.
Điều khiển màn hình cảm ứng
Điều khiển trên màn hình cảm ứng
GD510 thay đổi linh hoạt, tuỳ thuộc
vào tác vụ bạn đang thực hiện.
Mở Ứng dụng
Để mở bất kỳ ứng dụng nào, chỉ
cần nhấn vào biểu tượng của ứng
dụng đó.
12
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
Cuộn
Kéo từ bên này sang bên kia để cuộn.
Trên một số màn hình như danh sách
lịch sử cuộc gọi, bạn cũng có thể cuộn
lên hoặc xuống.
Màn hình chủ
Bạn có thể kéo và nhấp chức năng bạn cần ngay trên các kiểu màn hình chủ.
Hoạt động
Hoạt động
Màn hình chủ
widget- Khi bạn
nhấn
ở phía
phải dưới cùng của
màn hình, bảng
widget di động
xuất hiện. Khi bạn
đăng ký widget
bằng cách kéo,
widget được tạo ở
điểm nó được thả.
Màn hình chủ
quay số nhanhKhi bạn nhấn
, danh sách quay
số nhanh sẽ xuất
hiện. Bạn có thể
gọi, gửi tin nhắn
hoặc chỉnh sửa số
liên hệ trực tiếp
trên màn hình
chủ này.
Hoạt động
Màn hình chủ Livesquare - Trên màn hình
Livesquare, bạn có thể dễ dàng thực hiện cuộc
gọi và gửi tin nhắn tới số được chỉ định cho
avatar. Để sử dụng chức năng gọi, nhắn tin
hoặc danh bạ, chọn avatar và chọn biểu tượng
Phím nhanh bạn muốn sử dụng.
MẸO! Giao diện Người dùng được dựa trên ba loại Màn hình chủ. Để
chuyển đổi giữa các màn hình chủ, chỉ cần xoá nhanh trên màn hình từ
trái sang phải hoặc từ phải sang trái.
13
Màn hình chủ
Các phím nhanh
Các phím nhanh trên màn hình chủ cung cấp cho bạn truy cập nhanh, một
chạm vào các chức năng hay dùng nhất.
Nhấn để ra lệnh bàn phím
quay số cảm ứng để thực
hiện một cuộc gọi.
Nhấn để mở Danh bạ. Để
tìm số bạn muốn gọi, nhập
tên của số liên lạc bằng bàn
phím cảm ứng. Bạn cũng có
thể tạo các liên hệ mới và
chỉnh sửa các liên hệ đã có.
Nhấn để truy cập menu
Nhắn tin. Từ đây bạn có thể
tạo một SMS hoặc một MMS
mới, hoặc xem thư mục tin
nhắn của bạn.
Nhấn để mở Menu đầy đủ
cao nhất được chia thành
bốn mục phụ.
14
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
Thanh tình trạng
Thanh tình trạng, sử dụng các biểu
tượng khác nhau, cho biết những
thông tin như là cường độ tín hiệu, tin
nhắn mới và mức pin, đồng thời cho
bạn biết liệu Bluetooth hoặc GPRS có
được bật hay không.
Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa
của các biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy
trên thanh tình trạng.
Biểu tượng Mô tả
Đa nhiệm
Cường độ tín hiệu mạng
(số thanh sẽ khác nhau)
Không có tín hiệu mạng
Lượng điện còn lại
trong pin
Hết pin
Nắp pin mặt trời được
gắn kèm (Mặt trời Xám)
Sạc pin mặt trời đang sử
dụng (Mặt trời Cam)
Tin nhắn văn bản mới
Thư thoại mới
Biểu tượng Mô tả
Hộp thư tin nhắn đến
đầy
Không gửi được tin nhắn
Không gửi được tin nhắn
đa phương tiện
Báo thức đã được đặt
Đang sử dụng chế độ
tuỳ chỉnh (Số trong biểu
tượng sẽ khác nhau)
Đang sử dụng chế độ
thông thường
Đang sử dụng chế độ
ngoài trời
Đang sử dụng chế độ
im lặng
Đang sử dụng tai nghe
Các cuộc gọi đã được
chuyển hướng
Đang sử dụng EDGE
Chuyển vùng
Chế độ trên máy bay
đã bật
Bluetooth is đang được
kích hoạt
15
Màn hình chủ
Biểu tượng Mô tả
Phát BGM
Tạm dừng BGM
Thẻ nhớ được bật để
sử dụng
Thay đổi Tình trạng từ thanh
tình trạng
Nhấn vào giữa thanh tình trạng để mở
Tóm tắt Tình trạng. Phần này cho biết
tình trạng Giờ hiện tại, Mạng, ID SVC,
Pin, Bộ nhớ điện thoại, Bộ nhớ ngoài,
Chế độ, MP3 và Bluetooth. Tại đây,
bạn có thể đặt loại Chế độ, phát/tạm
dừng MP3 và kích hoạt/bỏ kích hoạt
Bluetooth.
Sử dụng chức năng Đa nhiệm
Nhấn phím cứng đa nhiệm
để
mở menu Đa nhiệm. Từ đây bạn có
thể xem tất cả những ứng dụng đang
chạy và truy cập chúng bằng một
cú nhấn.
Khi bạn đang chạy ứng dụng dưới
nền (ví dụ: trò chơi hoặc đài FM),
sẽ xuất hiện trên thanh tình trạng.
16
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
Cuộc gọi
Thực hiện cuộc gọi
Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ
1 Nhấn
để mở bàn phím.
2 Nhập số điện thoại sử dụng bàn
phím.
3 Nhấn
để bắt đầu cuộc gọi.
4 Để kết thúc cuộc gọi, nhấn phím
Thông minh.
1 Từ màn hình chủ, nhấn
để mở
Danh bạ.
2 Nhấn hộp trường Tên ở phía trên
cùng màn hình và nhập một vài
chữ cái đầu tiên của số liên lạc mà
bạn muốn gọi bằng bàn phím.
3 Từ danh sách được lọc, nhấn biểu
tượng Gọi cạnh người liên hệ bạn
muốn gọi. Cuộc gọi sẽ sử dụng
số mặc định nếu có nhiều số cho
người liên hệ đó.
4 Hoặc, bạn có thể nhân tên liên
hệ và chọn số để sử dụng nếu có
nhiều số cho người liên hệ đó. Bạn
cũng có thể nhấn
để gọi số
mặc định.
MẸO! Để nhập dấu + để
thực hiện một cuộc gọi quốc tế,
.
nhấn và giữ
MẸO! Nhấn phím nguồn để khoá
màn hình cảm ứng nhằm tránh
thực hiện các cuộc gọi do sơ suất.
Trả lời và từ chối cuộc gọi
Khi điện thoại đổ chuông, hãy nhấn
phím Thông minh để trả lời cuộc gọi.
Để tắt chuông, hãy trượt nắp lên.
Thao tác này sẽ mở khoá điện thoại
nếu điện thoại bị khoá, sau đó nhấn
. Cách này hữu ích nếu bạn quên
đổi chế độ sang chế độ Im lặng trong
khi họp. Nhấn
để từ chối cuộc
gọi đến.
17
Cuộc gọi
Tùy chọn trong khi gọi
Giữ - Nhấn
để đặt cuộc gọi ở chế
độ giữ cuộc gọi.
để tắt micrô và để cho
Câm - Nhấn
người đang nói chuyện với bạn không
thể nghe thấy bạn.
Loa - Nhấn
để bật loa của điện
thoại.
để hiển thị danh
Tuỳ chọn - Nhấn
sách các tuỳ chọn khác trong khi gọi.
Nhấn
để tìm số liên lạc trong khi gọi.
Nhấn
để thêm người khác vào
cuộc gọi.
để mở bàn phím số để thực
Nhấn
hiện cuộc gọi thứ hai. Chức năng này
cũng cho phép bạn điều hướng menu với
các tuỳ chọn được đánh số khi bạn quay
số các dịch vụ điện thoại tự động như
trung tâm cuộc gọi.
MẸO! Để cuộn qua một danh sách các lựa chọn hoặc danh sách các số liên
lạc của bạn, nhấn mục cuối cùng nhìn thấy được và trượt ngón tay của
bạn lên phía trên của màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị
thêm các mục khác.
18
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
Quay số nhanh
Thực hiện cuộc gọi thứ hai
Bạn có thể gán một liên hệ thường
gọi cho một số quay số nhanh.
1 Chọn Danh bạ trong tab GIAO
TIẾP và chọn Quay số nhanh.
2 Thư thoại của bạn đã được đặt
thành số quay nhanh 1. Bạn
không thể thay đổi cài đặt này.
Nhấn bất kỳ số nào khác để gán
nó cho số liên lạc muốn quay số
nhanh.
3 Danh bạ của bạn sẽ mở ra. Chọn
số liên lạc mà bạn muốn gán cho
số đó bằng cách nhấn số điện
thoại đó một lần. Để tìm số liên
lạc, nhấn vào hộp trường Tên và
nhập vài chữ cái đầu tiên của số
liên lạc cần tìm.
1 Trong cuộc gọi ban đầu, nhấn
và nhập số bạn muốn gọi.
2 Nhấn
để kết nối cuộc gọi.
3 Cả hai cuộc gọi sẽ được hiển thị
trên màn hình gọi. Cuộc gọi đầu
của bạn sẽ bị khoá và người gọi sẽ
ở tình trạng chờ.
4 Để chuyển đổi giữa các cuộc gọi,
nhấn
hoặc nhấn số của cuộc
gọi bị giữ.
5 Để kết thúc một hoặc cả hai cuộc
gọi nhấn
và chọn Kết thúc
trước khi nhấn Tất cả, Giữ hoặc
Hoạt động.
MẸO! Nhấn bất kỳ mục nhập
nhật ký cuộc gọi đơn lẻ nào
để xem ngày giờ và thời lượng
cuộc gọi.
LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính cước cho mỗi
cuộc gọi bạn thực hiện.
Xem nhật ký cuộc gọi
Nhấn Lịch sử gần đây trong tab
GIAO TIẾP.
MẸO! Nhấn bất kỳ mục nhập nhật
ký cuộc gọi đơn lẻ nào để xem
ngày giờ và thời lượng cuộc gọi.
19
Cuộc gọi
Sử dụng chuyển hướng cuộc
gọi
1 Nhấn Cài đặt cuộc gọi trong tab
CÀI ĐẶT.
2 Nhấn Chuyển hướng cuộc gọi.
3 Chọn chuyển hướng tất cả các
cuộc gọi thoại, khi điện thoại bận,
khi không trả lời hoặc khi bạn ở
ngoài vùng phủ sóng.
4 Nhập số điện thoại bạn muốn
chuyển hướng đến.
5 Nhấn Yêu cầu để kích hoạt.
LƯU Ý: Phí sẽ được tính cho các cuộc
gọi chuyển hướng. Vui lòng liên hệ
với nhà cung cấp dịch vụ mạng để có
thêm thông tin.
MẸO! Để tắt tất cả các chuyển
hướng cuộc gọi, chọn Huỷ tất
cả từ menu Chuyển hướng
cuộc gọi.
20
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
Sử dụng chặn cuộc gọi
1 Nhấn Cài đặt cuộc gọi trong tab
CÀI ĐẶT.
2 Nhấn Chặn cuộc gọi.
3 Chọn bất kỳ hoặc tất cả sáu tuỳ
chọn:
Tất cả cuộc gọi đi
Gọi quốc tế
Gọi quốc tế trừ gọi về nước nhà
Tất cả cuộc gọi đến
Cuộc gọi đến khi ở nước ngoài
Bỏ kích hoạt tất cả
4 Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi. Vui
lòng kiểm tra với nhà điều hành
mạng về dịch vụ này.
MẸO! Chọn Số quay số ấn định
từ các tuỳ chọn Cài đặt cuộc gọi
để bật và soạn danh sách các số
có thể được gọi đi từ điện thoại
của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2 từ
nhà điều hành. Chỉ những số có
trong danh sách quay số cố định
mới có thể được gọi đi từ điện
thoại của bạn.
Thay đổi cài đặt cuộc gọi
thông thường
1 Nhấn Cài đặt cuộc gọi trong tab
CÀI ĐẶT.
2 Cuộn và nhấn Cài đặt chung. Từ
đây bạn có thể điều chỉnh cài đặt
cho:
Từ chối cuộc gọi - Trượt nút chuyển
sang BẬT để tô sáng danh sách
Từ chối. Bạn có thể nhấn hộp văn
bản để chọn từ tất cả các cuộc gọi,
danh bạ hoặc nhóm cụ thể hoặc
chọn từ các số chưa đăng ký (các
số chưa có trong danh bạ), hoặc
cuộc gọi không có ID người gọi.
Nhấn Lưu để thay đổi cài đặt.
Gửi số điện thoại của tôi - Chọn
hiển thị hoặc không hiển thị số
điện thoại của bạn khi gọi cho ai
đó.
Tự động quay số lại - Trượt nút
chuyển sang bên trái để BẬT hoặc
sang phải để TẮT.
Chế độ trả lời - Chọn trả lời điện
thoại bằng phím gửi hoặc bất kỳ
phím nào.
Nhắc phút - Trượt nút chuyển sang
bên trái để BẬT để nghe âm báo
mỗi phút trong cuộc gọi.
Chế độ trả lời BT - Chọn Rảnh tay
để trả lời cuộc gọi bằng tai nghe
Bluetooth, hoặc chọn Tai nghe để
nhấn phím trên điện thoại để trả lời
cuộc gọi.
Lưu số mới - Chọn Có để lưu số
mới.
21
Danh bạ
Tìm kiếm liên hệ
Có hai cách tìm kiếm liên hệ:
1 Nhấn Danh bạ trên tab GIAO TIẾP.
2 Nhấn Tìm kiếm.
3 Bạn thấy danh sách liên hệ. Nhập
một vài chữ cái đầu tiên của tên
người liên hệ trong trường Tên sẽ
chuyển menu sang vùng chữ cái
của danh sách.
MẸO! Bàn phím theo chữ cái
sẽ hiển thị khi bạn nhấn vào
trường Tên.
Thêm liên hệ mới
1 Nhấn Danh bạ trong tab GIAO TIẾP
và nhấn Thêm liên hệ.
2 Chọn lưu số liên hệ vào Máy hoặc
USIM.
3 Nhập họ và tên của bạn.
4 Bạn có thể nhập tối đa năm số cho
mỗi liên hệ. Mỗi mục có một loại
đặt sẵn Di động, Nhà riêng, Văn
phòng, Máy nhắn tin và Fax.
5 Nhập địa chỉ email. Bạn có thể
nhập tối đa hai địa chỉ email khác
nhau cho mỗi liên hệ.
6 Gán liên hệ vào một hoặc nhiều
nhóm. Bạn có thể gán một liên
22
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
hệ vào tối đa ba nhóm. Chọn giữa
Không có nhóm, Gia đình, Bạn
bè, Đồng nghiệp, Trường học
hoặc VIP.
7 Bạn cũng có thể thêm Nhạc
chuông, Sinh nhật, Ngày kỷ niệm,
Trang chủ, Địa chỉ nhà, Tên công
ty, Chức danh, Địa chỉ công ty,
Ghi nhớ hoặc Livecon.
8 Nhấn Lưu để lưu liên hệ.
Tạo nhóm
1 Nhấn Danh bạ trên tab GIAO TIẾP.
Và nhấn Nhóm.
2 Nhấn Thêm nhóm hoặc nhấn
và chọn Thêm nhóm.
3 Nhập tên cho nhóm mới. Bạn có
thể gán nhạc chuông cho nhóm.
4 Nhấn Lưu.
LƯU Ý: Nếu bạn xoá nhóm, các
liên hệ được chỉ định vào nhóm
đó sẽ không bị mất. Chúng vẫn
còn trong Danh bạ.
Thay đổi cài đặt liên hệ
Bạn có thể điều chỉnh cài đặt số liên
lạc sao cho Danh bạ phù hợp với sở
thích của riêng mình.
1 Nhấn Danh bạ trong tab GIAO
TIẾP và nhấn Cài đặt.
2 Từ đây bạn có thể chỉnh sửa cài
đặt sau:
Cài đặt danh sách liên hệ - Điều
chỉnh cài đặt Vị trí danh bạ, Tên
hiển thị và Phím lệnh nhanh.
Sao chép - Sao chép danh bạ từ
điện thoại sang SIM hoặc từ SIM
sang điện thoại. Bạn có thể chọn
từng số liên lạc hoặc chọn tất cả
một lần.
Di chuyển - Lệnh này làm việc
tương tự lệnh Sao chép, nhưng số
liên hệ chỉ được lưu vào vị trí bạn di
chuyển tới.
Gửi tất cả liên hệ qua Bluetooth
- Gửi tất cả số liên hệ của bạn sang
thiết bị khác sử dụng Bluetooth.
Bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth
nếu bạn chọn tuỳ chọn này.
Sao lưu danh bạ - Xem Sao lưu và
khôi phục thông tin trên điện thoại.
Khôi phục danh bạ - Xem Sao lưu
và khôi phục thông tin trên điện
thoại.
Xoá danh bạ - Xoá tất cả các liên
hệ. Chọn giữa Điện thoại và SIM và
nhấn Có nếu bạn chắc chắn muốn
xoá danh bạ.
Xem thông tin
1 Nhấn Danh bạ trong tab GIAO TIẾP
và nhấn Thông tin.
2 Từ đây, bạn có thể xem Các số
quay dịch vụ, Số riêng của bạn,
Thông tin bộ nhớ (hiển thị tình
trạng sử dụng bộ nhớ) và Danh
thiếp của tôi.
MẸO! Để thêm danh thiếp
cho bản thân mình, chọn Danh
thiếp của tôi và nhập chi tiết bạn
muốn cho bất kỳ liên hệ nào.
Nhấn Lưu để kết thúc.
23
Nhắn tin
Nhắn tin
Nhập văn bản
Điện thoại GD510 kết hợp SMS và
MMS vào trong một menu dễ sử dụng
và trực quan.
Có năm cách nhập văn bản:
Bàn phím số, Bàn phím, Màn hình
chữ viết tay, Hộp chữ viết tay, Hộp
chữ viết tay đôi.
Bạn có thể chọn kiểu nhập bằng cách
nhấn
và chọn Kiểu nhập.
Gửi tin nhắn
1 Nhấn Nhắn tin trong tab GIAO TIẾP.
Và nhấn Tin nhắn mới để bắt đầu
soạn tin nhắn mới.
2 Nhấn Chèn để thêm hình, video,
âm thanh, mẫu và nội dung khác.
3 Nhấn Người nhận ở phần dưới
cùng của màn hình để nhập người
nhận. Sau đó, nhập số hoặc nhấn
để chọn liên hệ. Bạn có thể
thêm nhiều liên hệ.
4 Nhấn Gửi khi bạn sẵn sàng.
CẢNH BÁO: Nếu bạn thêm
một hình, video, hoặc âm thanh
vào tin nhắn SMS thì tin nhắn này
sẽ tự động chuyển đổi thành tin
nhắn MMS và do đó bạn sẽ phải
trả tiền tương ứng.
24
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
Nhấn
để bật chế độ T9. Biểu
tượng này chỉ hiển thị khi Bàn phím
số làm chế độ nhập.
Nhấn
chọn ngôn ngữ viết.
Nhấn
để thay đổi giữa nhập số,
ký hiệu và văn bản.
Sử dụng phím Shift để thay đổi giữa
nhập chữ hoa và chữ thường.
Chế độ T9
Chế độ T9 sử dụng từ điển có sẵn để
nhận dạng từ bạn đang viết dựa theo
trình tự phím bạn đã nhấn. Chế độ
tiên đoán từ bạn đang nhập và đề
xuất từ thay thế.
Nhận dạng chữ viết tay
Trong chế độ Chữ viết tay bạn chỉ cần
viết lên màn hình và điện thoại GD510
sẽ chuyển chữ viết tay đó thành tin
nhắn của bạn. Chọn Màn hình chữ
viết tay hoặc Hộp chữ viết tay theo
chế độ bạn ưa thích.
Gửi email sử dụng tài khoản
mới của bạn
1 Nhấn Email mới và một email mới
sẽ mở ra.
2 Hoàn tất thư.
3 Nhấn Gửi và email sẽ được gửi.
Thiết lập email
Thay đổi cài đặt email
Nhấn E-mail trong tab GIAO TIẾP.
Nếu tài khoản email chưa được thiết
lập, hãy chạy thiết lập email và hoàn
tất quá trình thiết lập.
Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa cài
đặt bằng cách chọn
. Bạn cũng
có thể kiểm tra cài đặt bổ sung được
điền tự động khi bạn tạo tài khoản.
1 Nhấn E-mail trong tab GIAO TIẾP.
2 Nhấn
và chọn Cài đặt email,
sau đó bạn có thể điều chỉnh các
cài đặt sau:
Tài khoản email
Email ưa thích
Cho phép trả lời email - Chọn để
cho phép gửi thông báo xác nhận
đã đọc.
Yêu cầu trả lời email - Chọn có yêu
cầu thông báo xác nhận đã đọc
hay không.
Thời khoảng tải về - Chọn tần
suất GD510 sẽ kiểm tra xem có thư
email mới không.
Số lượng tải về - Chọn số lượng
email được tải mỗi thời điểm.
Kèm thư trong Chuyển tiếp & Trả
lời - Chọn kèm theo thư gốc trong
thư trả lời.
Tải email về
Bạn có thể kiểm tra tự động hoặc thủ
công thư mới trong tài khoản của
mình. Để kiểm tra theo cách thủ công:
1 Nhấn E-mail trong tab GIAO TIẾP.
2 Nhấn tài khoản bạn muốn sử dụng.
25
Nhắn tin
Kèm theo tệp đính kèm - Chọn để
kèm theo tệp đính kèm gốc trong
thư trả lời.
Tự động tải khi chuyển vùng
- Chọn xem có tải thư tự động khi ở
nước ngoài (chuyển vùng).
Thông báo email mới - Chọn để
được cảnh báo khi có email mới.
Chữ ký - Chuyển tính năng này
thành BẬT và tạo chữ ký email.
Ưu tiên - Chọn mức ưu tiên cho
email.
Dung lượng gửi thư - Đặt dung
lượng gửi thư tối đa.
Bộ đếm email - Nhập ngày bạn
muốn. Bạn có thể kiểm tra email bạn
đã gửi trong khoảng thời gian đó.
Quản lý thư mục
Có năm thư mục trong menu Nhắn
tin.
Hộp thư đến - Tất cả tin nhắn nhận
được sẽ được lưu trong hộp thư đến.
Nháp - Nếu bạn chưa hoàn tất tin
nhắn, bạn có thể lưu những gì bạn đã
viết trong thư mục này.
Hộp thư đi - Đây là thư mục lưu trữ
tạm thời trong khi tin nhắn đang
được gửi đi.
26
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
Tin đã gửi - Toàn bộ tin nhắn đã gửi
được đặt trong thư mục này.
Thư mục riêng - Tạo thư mục để lưu
tin nhắn của bạn.
Thay đổi cài đặt tin nhắn văn
bản
Nhấn Nhắn tin trong tab GIAO TIẾP và
nhấn Cài đặt. Chọn Tin nhắn văn bản.
Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho:
Trung tâm nhắn tin văn bản - Nhập
chi tiết cho trung tâm nhắn tin.
Báo cáo gửi - Trượt nút chuyển ở bên
trái để nhận thông báo xác nhận rằng
tin nhắn đã được gửi.
Thời hạn hiệu lực - Chọn thời gian tin
nhắn được lưu tại trung tâm tin nhắn.
Loại tin nhắn - Chuyển văn bản
thành Văn bản, Thoại, Fax, X.400
hoặc Email.
Mã hoá ký tự - Chọn cách mã hoá các
ký tự. Cài đặt này ảnh hưởng tới kích
thước tin nhắn và do đó ảnh hưởng
tới phí dữ liệu.
Gửi văn bản dài dưới dạng - Chọn để
gửi tin nhắn dài dưới dạng Nhiều tin
nhắn SMS hoặc một MMS.
Thay đổi cài đặt tin nhắn đa
phương tiện
Nhấn Nhắn tin trong tab GIAO TIẾP.
Cuộn và chọn Cài đặt và Tin nhắn đa
phương tiện. Bạn có thể thực hiện các
thay đổi cho:
Chế độ tải về - Chọn giữa Mạng chủ
hoặc Mạng chuyển vùng. Nếu bạn
chọn Thủ công, bạn sẽ chỉ nhận được
thông báo về MMS và bạn có thể
quyết định xem có muốn tải toàn bộ
về hay không.
Báo cáo gửi - Chọn để yêu cầu và/
hoặc cho phép báo cáo gửi.
Trả lời đã đọc - Chọn để yêu cầu
và/hoặc cho phép trả lời.
Ưu tiên - Chọn mức ưu tiên cho tin
nhắn MMS.
Thời gian hiệu lực - Chọn khoảng
thời gian bạn muốn lưu tin nhắn trên
trung tâm nhắn tin.
Thời lượng hiển thị trang - Chọn thời
lượng bạn muốn hiển thị hình trượt
trên màn hình.
Chế độ tạo - Chọn chế độ tin nhắn.
Thời gian gửi - Chọn khoảng thời gian
trước khi tin nhắn được gửi đi.
Trung tâm tin nhắn đa phương tiện
- Chọn một trung tâm từ danh sách
hoặc thêm trung tâm tin nhắn mới.
Thay đổi các cài đặt khác
Nhấn Nhắn tin trong tab GIAO TIẾP. Và
nhấn Cài đặt.
Thư thoại - Nhấn
để thêm dịch
vụ Thư thoại mới. Liên hệ với nhà điều
hành mạng để biết thêm thông tin về
dịch vụ họ cung cấp.
Tin nhắn dịch vụ - Chọn nhận hoặc
chặn tin nhắn dịch vụ. Bạn cũng có
thể đặt bảo mật tin nhắn bằng cách
tạo những danh sách người gửi tin
cậy và không tin cậy trong tuỳ chọn
Bảo mật dịch vụ.
Bộ đếm tin nhắn - Chọn để đặt thời
gian đếm tin nhắm.
Dịch vụ thông tin - Chọn xem bật/tắt
Tin nhắn phát rộng và chọn kênh và
ngôn ngữ.
27
Máy ảnh
Làm quen với kính ngắm
Tương phản - Một hình có độ tương
phản thấp sẽ bị mờ, còn một hình có độ
tương phản cao sẽ sắc nét hơn.
Phóng to/thu nhỏ - phóng to hoặc thu
nhỏ. Chức năng này được bật tuỳ theo
kích thước ảnh bạn chụp.
Trở về
Chụp ảnh
Chế độ video - Nhấn
biểu tượng này để
chuyển sang chế độ
video.
Cài đặt - Nhấn biểu tượng này để
mở menu cài đặt. Xem Sử dụng cài
đặt nâng cao.
Chế độ xem- Chọn từ Toàn màn
hình hoặc Hình đầy đủ.
Chụp liên tiếp - Cho phép bạn
chụp 3/6/9 ảnh tự động nhanh và
liên tiếp.
Thư viện - Cho phép
bạn truy cập ảnh đã
lưu từ chế độ máy
ảnh. Chỉ cần nhấn và
thư viện sẽ xuất hiện
trên màn hình.
MẸO! Bạn có thể hiển thị các tuỳ chọn này bằng cách nhấn vào màn hình.
Chúng sẽ tự động tắt sau vài giây.
28
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
Chụp nhanh ảnh
Sau khi chụp ảnh
1 Nhấn phím
ở bên phải điện
thoại.
2 Khi máy ảnh điều chỉnh được tiêu
điểm của đối tượng, nhấn
ở
chính giữa của màn hình để chụp
ảnh. Bạn cũng có thể nhấn
phím ở cạnh điện thoại thật chặt.
Ảnh đã chụp sẽ hiển thị trên màn
hình. Tên của hình sẽ chạy dọc phía
dưới cùng màn hình.
Nhấn để gửi ảnh dưới dạng tin
nhắn, email hoặc qua Bluetooth.
Nhấn để đặt hình Màn hình chủ.
Nhấn để chỉnh sửa ảnh.
Nhấn để xoá ảnh bạn đã chụp và
xác nhận bằng cách nhấn Có. Thông
báo “Đã xoá” xuất hiện.
Nhấn để chuyển tới thư viện.
MẸO! Để chuyển sang chế
độ máy ảnh hoặc video, trượt
lên/xuống biểu tượng máy ảnh
hoặc video ở chính giữa của kính
ngắm.
29
Máy ảnh
Sử dụng các cài đặt nâng cao
Từ kính ngắm, nhấn
để mở tất cả
tuỳ chọn cài đặt nâng cao.
Kích thước - Thay đổi kích thước của
ảnh để lưu vào thẻ nhớ hoặc đặt ảnh
với kích thước phù hợp cho số liên lạc.
Chọn giá trị pixel từ sáu tuỳ chọn số:
3M ( 2048x1536), 2M (1600x1200),
1M (1280x960), VGA (640x480), Màn
hình chủ (WQVGA), QVGA (320x240).
Hiệu ứng màu - Chọn một tông màu
để áp dụng cho ảnh bạn sẽ chụp. Có 4
tuỳ chọn tông màu: Tắt, Đen & Trắng,
Âm bản hoặc Xêpia.
Cân bằng trắng - Chọn từ Tự động,
Sáng chói, Nắng, Huỳnh quang hoặc
U ám.
Chế độ đêm - Hữu ích khi sử dụng
ở nơi tối.
Bộ hẹn giờ - Bộ hẹn giờ cho phép bạn
đặt hẹn giờ trước khi máy ảnh chụp
ảnh, sau khi nhấn nút chụp ảnh. Chọn
từ 3 giây, 5 giây hoặc 10 giây. Thích
hợp cho chụp ảnh nhóm mà bạn
muốn mình có trong nhóm.
30
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
Chất lượng - Chọn giữa Siêu đẹp,
Đẹp và Bình thường. Chất lượng ảnh
càng đẹp thì ảnh càng sắc nét, nhưng
kích thước tệp sẽ tăng. Điều này có
nghĩa là bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn
trong bộ nhớ.
Bộ nhớ - Chọn xem lưu ảnh vào bộ
nhớ Điện thoại hay lưu vào bộ nhớ
ngoài.
Hiển thị ảnh đã chụp - Chọn xem ảnh
với các tuỳ chọn sau khi chụp ảnh.
Ẩn biểu tượng - Chọn ảnh biểu tượng
tuỳ chọn máy ảnh một cách thủ công
hay tự động.
Âm chụp ảnh - Chọn một trong ba
âm chụp ảnh.
Màn hình lưới - Chọn từ Tắt, Dấu thập
đơn giản hoặc Tam diện.
Xác lập lại cài đặt - Xác lập lại cài đặt
của máy ảnh.
Máy quay video
Làm quen với kính ngắm
Phóng to/thu nhỏ- phóng to
hoặc thu nhỏ.
Kích thước hình
Lưu vào bộ nhớ điện thoại/bộ
nhớ ngoài
Cài đặt - Nhấn biểu tượng này để mở
menu cài đặt. Xem Sử dụng cài đặt nâng
cao.
Chế độ xem - Chọn từ Toàn màn hình
hoặc Hình đầy đủ.
Kích cỡ video - Chọn từ QVGA(320x240)
hoặc QCIF(176x144).
Tương phản - Một video có độ tương phản
thấp sẽ bị mờ, còn một video có độ tương
phản cao sẽ sắc nét hơn.
Trở về
Chế độ máy ảnh - Nhấn
biểu tượng này để
chuyển sang chế độ
máy ảnh.
Bắt đầu ghi
Thư viện
Chế độ video - Chế độ
video được chọn.
MẸO! Bạn có thể đóng tất cả các tuỳ chọn phím tắt để có một màn hình kính
ngắm rõ hơn. Chỉ cần nhấn điểm giữa của kính ngắm một lần. Để gọi lại các tuỳ
chọn, nhấn lại vào màn hình.
31
Máy quay video
Quay video nhanh
Sau khi thực hiện video
1 Nhấn phím máy ảnh ở cạnh phải
của điện thoại trong vài giây.
Một hình tĩnh thể hiện video đã quay
sẽ hiển thị trên màn hình. Tên của
video này sẽ chạy ngang bên dưới
màn hình cùng với bảy biểu tượng ở
dưới cạnh trái và phải.
Nhấn để phát video.
Nhấn để gửi video dưới dạng Tin
nhắn hoặc Email hoặc qua Bluetooth
hoặc YouTube.
Nhấn để sửa video.
Nhấn để xoá video bạn đã ghi
và xác nhận bằng cách nhấn Có. Kính
ngắm sẽ hiển thị lại.
Nhấn
để ghi video khác ngay.
Nhấn để xem thư viện các video
và hình đã lưu.
MẸO! Để chuyển sang chế
độ máy ảnh hoặc video, trượt
lên/xuống biểu tượng máy ảnh
hoặc video ở chính giữa của kính
ngắm.
2 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng
ống kính về phía đối tượng cần
quay.
3 Nhấn phím máy ảnh.
trên điện
thoại một lần để bắt đầu ghi hình.
Hoặc nhấn chấm đỏ .
4 Rec sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng
của kính ngắm với thiết bị hẹn giờ
ở dưới cùng cho biết thời lượng
của video.
5 Để tạm dừng video, nhấn và
tiếp tục bằng cách chọn .
6 Nhấn trên màn hình hoặc nhấn
lần thứ hai để dừng ghi hình.
32
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
Sử dụng các cài đặt nâng cao
Từ kính ngắm, nhấn Cài đặt để mở tất
cả tuỳ chọn cài đặt nâng cao.
Hiệu ứng màu - Chọn tông màu để sử
dụng cho video mới của bạn. Tắt, Đen
& Trắng, Âm bản, Xêpia.
Cân bằng trắng - Chế độ cân bằng
trắng đảm bảo rằng mọi màu trắng
trong video của bạn sẽ là thực. Để
camera điều chỉnh chính xác cân bằng
trắng, bạn có thể cần xác định điều
kiện ánh sáng. Chọn từ Tự động, Sáng
chói, Nắng, Huỳnh quang hoặc U ám.
Chất lượng - Chọn giữa Siêu đẹp,
Đẹp và Bình thường. Chất lượng
video càng đẹp thì video càng sắc nét,
nhưng kích thước tệp sẽ tăng. Vì vậy,
bạn có thể sẽ lưu được ít video hơn
trong bộ nhớ của điện thoại.
Thời lượng - Đặt giới hạn thời lượng
cho video của bạn. Chọn có gửi video
dưới dạng MMS hay không.
Bộ nhớ - Chọn xem lưu video vào Bộ
nhớ Điện thoại hay lưu vào Bộ nhớ
ngoài.
Thoại - Chọn có muốn ghi video có
âm thanh không.
Ẩn biểu tượng - Chọn ảnh biểu tượng
tuỳ chọn máy ảnh một cách thủ công
hay tự động.
Xác lập lại cài đặt - Xác lập lại cài đặt
của máy quay video.
MẸO! Nếu bạn chọn thời lượng
MMS, chọn chất lượng hình thấp
hơn để cho phép bạn ghi video
dài hơn.
33
Ảnh và video của bạn
Xem ảnh và video
1 Nhấn Thư viện trong tab GIẢI TRÍ.
Hoặc nhấn
trên màn hình xem
trước của máy ảnh. Bạn có thể kiểm
tra hình ảnh và video.
2 Thư viện của bạn sẽ xuất hiện trên
màn hình.
3 Nhấn vào video hoặc ảnh để mở ở
chế độ toàn màn hình.
4 Để phát video, nhấn . Để tạm
dừng phát lại, nhấn
.
MẸO! Bấm sang phải hoặc sang
trái để xem các ảnh hoặc video
khác.
Chụp ảnh từ một video
1 Chọn video bạn muốn chụp ảnh từ
đó.
2 Nhấn
để tạm dừng video trên
khung hình bạn muốn chuyển đổi
thành hình và nhấn vào cạnh trái
trên cùng của màn hình để mở
menu
.
3 Từ menu tuỳ chọn, chọn
.
4 Hình sẽ hiển thị trên màn hình, với
tên hình.
5 Nhấn
để trở lại video.
34
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
6 Hình ảnh sẽ được lưu vào thư mục
Tư liệu riêng và xuất hiện trong thư
viện.
CẢNH BÁO: Một số chức
năng sẽ không hoạt động đúng
nếu tệp đa phương tiện không
được ghi bằng điện thoại.
Xem ảnh dưới dạng trình
chiếu
Chế độ trình chiếu sẽ hiển thị tất cả
các ảnh trong thư viện của bạn cùng
một lúc như trình chiếu. Không thể
xem video dưới dạng trình chiếu.
1 Nhấn
trong Thư viện, sau đó
cuộn và chọn chọn Trình chiếu.
2 Trình chiếu sẽ bắt đầu.
Trong trình chiếu có một số tuỳ chọn:
Nhấn
để quay lại.
Nhấn vào để tạm dừng trình
chiếu tại một ảnh cụ thể.
Nhấn vào lại để tiếp tục phát.
Nhấn để hiển thị ngẫu nhiên.
Nhấn vào để tăng hoặc giảm tốc
độ của trình chiếu.
Đặt ảnh làm hình nền
1 Nhấn Thư viện trong tab GIẢI TRÍ.
2 Nhấn ảnh bạn muốn đặt làm hình
nền.
3 Nhấn màn hình để mở menu.
4 Nhấn .
5 Bạn có thể thay đổi kích thước của
ảnh bằng .
6 Khi bạn hài lòng với bức ảnh, hãy
nhấn Đặt .
7 Chọn từ các tuỳ chọn bạn muốn
thay đổi: Tất cả, Widget, Quay số
nhanh.
Chỉnh sửa ảnh
1 Mở ảnh mà bạn muốn chỉnh sửa và
nhấn
để mở các tuỳ chọn.
2 Nhấn các biểu tượng để thay đổi
ảnh của bạn:
Di chuyển đầu ngón tay qua
màn hình để chọn một vùng.
Trang trí ảnh của bạn bằng
các nhãn. Chọn từ các nhãn và màu
khác nhau và nhấn vào ảnh bạn
muốn đặt nhãn.
Xoá những thứ bạn vẽ. Bạn
cũng có thể chọn kích thước
của tẩy.
Nhấn để trở lại thư viện.
Lưu những những thay đổi
bạn đã thực hiện cho ảnh. Chọn
để lưu những thay đổi lên Tệp
gốc, hoặc lưu thành một Tệp mới.
Nếu bạn chọn Tệp mới, hãy nhập
tên tệp.
Hoàn tác Hiệu ứng cuối cùng
hoặc chỉnh sửa mà bạn đã thực
hiện đối với ảnh.
Nhấn để mở tuỳ chọn Lọc.
Bạn có thể điều chỉnh ảnh
đã chọn.
Vẽ tự do một hình gì đó lên
ảnh của bạn. Chọn độ dày của
dòng từ bốn tuỳ chọn, sau đó chọn
màu bạn muốn sử dụng.
Thêm văn bản vào ảnh.
35
Ảnh và video của bạn
Thêm hiệu ứng vào ảnh
1 Từ màn hình chỉnh sửa, nhấn
.
2 Chọn để áp dụng bất kỳ tuỳ chọn
nào cho ảnh:
Trang điểm khuôn mặt - Tự động
tìm kiếm khuôn mặt trong ảnh và
tô sáng khuôn mặt.
Hiệu ứng hầm - Hiệu ứng Lomo
của máy ảnh.
Màu âm - Hiệu ứng màu âm bản.
Đen trắng - Hiệu ứng màu đen và
trắng.
Xêpia - Áp dụng hiệu ứng Xêpia.
Mờ - Áp dụng hiệu ứng mờ.
Làm sắc nét - Di chuyển thiết bị
đánh dấu dọc theo vạch để làm sắc
nét tiêu điểm của ảnh. Chọn biểu
tượng OK để áp dụng các thay đổi
hoặc chọn
để huỷ.
Làm mờ Khảm - Nhấn để áp dụng
hiệu ứng khảm mờ cho ảnh.
Sơn dầu - Áp dụng hiệu ứng sơn
dầu.
Phác hoạ - Áp dụng một hiệu ứng
để làm cho hình ảnh trông giống
một bức phác hoạ.
Nổi - Áp dụng hiệu ứng Nổi.
36
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
Phơi quá - Thay đổi hiệu ứng lộ
sáng.
Sặc sỡ - Áp dụng hiệu ứng về độ
sáng và độ rực rỡ.
Ánh trăng - Thay đổi ánh sáng cho
giống với ánh trăng.
Cổ - Áp dụng hiệu ứng cổ.
Phát sáng - Áp dụng hiệu ứng về
chùm ánh sáng.
Hoạt hình - Áp dụng hiệu ứng hoạt
hình.
Màu nước - Áp dụng hiệu ứng màu
nước.
3 Để hoàn tác hiệu ứng, chỉ việc
nhấn Hoàn tác
.
Đa phương tiện
Hình ảnh chứa một danh sách các
ảnh bao gồm các hình ảnh mặc định
được tải sẵn vào điện thoại, những
hình do bạn tải xuống và những hình
chụp bằng máy ảnh của điện thoại.
1 Nhấn Tư liệu riêng trong tab GIẢI
TRÍ và chọn Hình. Chọn ảnh bạn
muốn. Và nhấn
.
2 Nhấn Sử dụng làm và chọn từ:
Màn hình chủ - Đặt một hình nền
cho màn hình chủ.
Hình màn hình khoá - Đặt hình
nền cho màn hình khoá.
Hình danh bạ - Gán một hình cho
một người cụ thể trong danh sách
liên hệ để hình hiển thị khi họ gọi
cho bạn.
Hình khởi động - Đặt hình xuất
hiện khi bạn bật điện thoại.
Hình tắt nguồn - Đặt hình xuất
hiện khi bạn tắt điện thoại.
Gửi ảnh
In hình ảnh
1 Nhấn Tư liệu riêng trong tab GIẢI
TRÍ và chọn Hình. Chọn ảnh bạn
muốn.
2 Nhấn Gửi và chọn từ Tin nhắn đa
phương tiện, Email, Bluetooth và
Blogger.
1 Nhấn Tư liệu riêng trong tab GIẢI
TRÍ và chọn Hình. Chọn ảnh bạn
muốn. Và nhấn
.
2 Nhấn In rồi chọn Bluetooth hoặc
PictBridge.
Bạn có thể lưu bất kỳ tệp đa phương
tiện nào vào bộ nhớ điện thoại để
bạn có truy cập dễ dàng vào tất cả
các ảnh, âm thanh, video và trò chơi
của bạn. Bạn cũng có thể lưu các tệp
vào thẻ nhớ. Sử dụng thẻ nhớ cho
phép bạn giải phóng bộ nhớ trong
điện thoại của bạn. Bạn có thể các tệp
này trong menu Tư liệu riêng trong
tab GIẢI TRÍ.
Ảnh
Sử dụng hình
Bạn có thể chọn các hình để làm hình
nền và màn hình khoá hoặc thậm chí
để nhận dạng người gọi đến.
MẸO! Bạn có thể in thông qua
bluetooth hoặc bằng cách kết
nối tới máy in PictBridge.
37
Đa phương tiện
Chuyển hoặc sao chép một
hình
Bạn có thể chuyển hoặc sao chép
một hình giữa bộ nhớ điện thoại và
thẻ nhớ. Bạn có thể muốn làm như
vậy để giải phóng bộ nhớ của một bộ
nhớ hoặc để bảo vệ các hình của bạn
khỏi bị mất.
1 Nhấn Tư liệu riêng trong tab GIẢI
TRÍ, chọn Hình và nhấn
.
2 Chọn Di chuyển hoặc Sao chép.
3 Bạn có thể đánh dấu/bỏ đánh dấu
hình bằng cách nhấn tiếp vào hình
đó. Đánh dấu hình bạn muốn di
chuyển hoặc sao chép và nhấn Sao
chép/Di chuyển.
Âm thanh
Thư mục Âm thanh chứa danh sách
âm thanh bao gồm âm thanh tải
xuống, âm thanh mặc định và bản ghi
thoại. Từ đây, bạn có thể quản lý hoặc
gửi âm thanh hoặc đặt âm thanh làm
nhạc chuông.
Sử dụng âm thanh
1 Nhấn Tư liệu riêng trong tab GIẢI
TRÍ và chọn Âm thanh.
2 Chọn âm thanh bạn muốn và
thông báo xác nhận xuất hiện.
38
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
3 Nhấn Có. Âm thanh sẽ bắt đầu
phát.
4 Nhấn
và chọn Sử dụng làm.
5 Chọn từ Nhạc chuông, Âm báo tin
nhắn, Khởi động và Tắt.
Video
Thư mục Video hiển thị danh sách các
video đã tải xuống và những video
bạn đã quay bằng điện thoại.
Xem video
1 Nhấn Tư liệu riêng trong tab GIẢI
TRÍ và chọn Video.
2 Chọn video để phát.
Gửi video clip
1 Chọn video.
2 Nhấn
sau đó Gửi và chọn từ
Tin nhắn, Email, Bluetooth và
YouTube.
Trò chơi & Ứng dụng
Bạn có thể cài đặt trò chơi và ứng
dụng mới trên điện thoại để giải trí
khi bạn có thời gian rảnh.
Bạn cũng có thể truy cập mục này
bằng menu Trò chơi & Ứng dụng
trong tab GIẢI TRÍ.
Chơi trò chơi
1 Nhấn Trò chơi & Ứng dụng trong
tab GIẢI TRÍ.
2 Chọn Trò chơi, sau đó chọn trò chơi
để chạy.
Tài liệu
Từ menu Tài liệu trong Tư liệu riêng,
bạn có thể xem tất cả các tệp tài liệu.
Từ đây bạn có thể xem các tệp Excel,
PowerPoint, Word, Văn bản và pdf.
Chuyển tệp vào điện thoại
Bluetooth có thể là cách dễ dàng nhất
để chuyển tệp từ máy tính sang điện
thoại. Bạn cũng có thể sử dụng LG PC
Suite thông qua cáp đồng bộ của bạn.
Để chuyển nhạc bằng cách sử dụng
Bluetooth:
1 Đảm bảo điện thoại và máy tính đã
được bật Bluetooth và có thể nhìn
thấy nhau.
2 Sử dụng thư mục để gửi tệp qua
Bluetooth.
3 Khi tệp được gửi, bạn sẽ phải chấp
nhận tệp này trên điện thoại bằng
cách chọn Có.
4 Tệp xuất hiện mặc định trong Thư
mục riêng, tab thứ hai trong Tư liệu
riêng. Bạn có thể bỏ qua tệp nếu
thư mục đầy.
Khác
Thư mục Khác chứa danh sách các
tệp không phải là hình ảnh, âm thanh,
video, tài liệu, trò chơi hoặc ứng dụng.
Muvee studio
Bạn có thể tạo video nhạc.
Tạo phim
1 Cuộn và nhấn Muvee studio trong
tab GIẢI TRÍ.
2 Nhấn
để thêm một hình. Nhấn
vào hộp kiểm hình ảnh bạn muốn
bao gồm, sau đó chọn Chèn.
3 Nhấn tab kiểu và chọn kiểu Muvee.
Kiểu mặc định là Xêpia Cổ điển.
4 Nhấn Âm thanh mặc định để thay
đổi âm thanh.
5 Nhấn
để xem nội dung bạn đã
tạo.
6 Nhấn
, sau đó nhấn Trình tự
phát để tạo trình tự. Bạn có thể tạo
trình tự ngẫu nhiên hoặc tuần tự.
7 Nhấn
, sau đó Vị trí lưu để chọn
vị trí lưu phim.
39
Đa phương tiện
Nhạc
LG GD510 của bạn có một máy nghe
nhạc tích hợp để bạn có thể phát tất
cả các bản nhạc ưa thích của bạn. Để
truy cập trình phát nhạc, nhấn Nhạc
trong tab GIẢI TRÍ. Từ đây, bạn có thể
truy cập một số thư mục:
Được phát gần đây - Xem các bài hát
được phát gần đây.
LƯU Ý: Bản quyền của các tệp nhạc
được bảo hộ theo các công ước
quốc tế và luật bản quyền của các
quốc gia. Có thể cần xin phép hoặc
mua bản quyền để sao chép nhạc.
Luật quốc gia của một số nước cấm
sao chép tài liệu được bảo hộ bởi
bản quyền cho mục đích cá nhân.
Trước khi tải xuống hoặc sao chép
tệp, vui lòng kiểm tra luật quốc gia
của quốc gia áp dụng liên quan đến
việc sử dụng tài liệu như vậy.
Tất cả bản nhạc - Chứa tất cả các bài
hát bạn có trên điện thoại trừ nhạc
mặc định được tải sẵn.
Nghệ sĩ - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc
của bạn theo nghệ sĩ.
Album - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc
của bạn theo album.
40
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
Thể loại - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc
của bạn theo thể loại.
Danh sách nhạc - Chứa tất cả danh
sách nhạc bạn đã tạo.
Trộn bài - Phát tất cả bài hát theo
trình tự ngẫu nhiên.
Chuyển nhạc vào điện thoại
Cách đơn giản nhất để chuyển nhạc
vào điện thoại là qua Bluetooth hoặc
cáp đồng bộ.
Bạn cũng có thể sử dụng LG PC Suite.
Để chuyển nhạc bằng cách sử dụng
Bluetooth:
1 Đảm bảo cả hai điện thoại đã được
bật Bluetooth và có thể nhìn thấy
nhau.
2 Chọn tệp nhạc trên thiết bị kia và
chọn gửi nó qua Bluetooth.
3 Khi tệp đã sẵn sàng để gửi, bạn nên
chấp nhận tệp trên điện thoại của
bạn bằng cách nhấn Có.
4 Tệp sẽ hiển thị trong Âm nhạc > Tất
cả bản nhạc.
Phát bài hát
1 Nhấn Nhạc trong tab GIẢI TRÍ.
2 Chọn một trong các thư mục và bài
hát bạn muốn phát.
3 Nhấn
để tạm dừng bài hát.
để nhảy tới bài hát tiếp
4 Nhấn
theo.
5 Nhấn
để trở về bài hát trước.
6 Nhấn
để trở về menu Nhạc.
Bạn có thể nhấn nhiều lần để trở về
menu.
Tạo danh sách nhạc
Bạn có thể tạo các danh sách nhạc
riêng bằng cách chọn các bài hát từ
thư mục Danh sách nhạc.
1 Nhấn Nhạc trong tab GIẢI TRÍ.
2 Nhấn Danh sách nhạc, sau đó
Thêm danh sách nhạc mới, nhập
tên danh sách nhạc và nhấn Lưu.
3 Thư mục Tất cả bản nhạc sẽ hiển
thị tất cả bài hát trong điện thoại
của bạn. Nhấn tất cả những bài hát
mà bạn muốn có trong danh sách
nhạc; một dấu chọn sẽ hiển thị bên
cạnh tên của các bài hát.
4 Nhấn Hoàn thành.
Đài FM
LG GD510 của bạn có tính năng đài
FM để bạn có thể dò những kênh ưa
thích để nghe khi đang di chuyển.
LƯU Ý: Bạn sẽ cần cắm tai nghe vào để
nghe radio. Cắm tai nghe vào lỗ cắm
tai nghe (đây cũng là lỗ cắm bạn cắm
bộ sạc vào).
Dò kênh
Bạn có thể dò kênh radio cho điện
thoại bằng cách tìm kiếm thủ công
hoặc tự động. Sau đó chúng sẽ được
lưu vào các số kênh cụ thể để bạn
không phải dò lại. Trước tiên, bạn
phải cắm tai nghe vào điện thoại để
làm anten.
Để dò tự động:
1 Cuộn và nhấn Đài FM trong tab
GIẢI TRÍ, sau đó nhấn
.
2 Nhấn Tự động quét. Thông báo xác
nhận xuất hiện. Chọn Có, các trạm
sẽ được tự động tìm thấy và phân
bổ vào mỗi kênh trên điện thoại.
LƯU Ý: Bạn cũng có thể dò kênh bằng
tay bằng cách sử dụng và được
hiển thị ở giữa màn hình. Nếu bạn
nhấn và giữ và , các trạm sẽ
được tìm thấy tự động.
Xác lập lại các kênh
1 Cuộn và nhấn Đài FM trong tab
GIẢI TRÍ, sau đó nhấn
.
2 Chọn Xác lập lại kênh để xác lập lại
kênh hiện tại hoặc chọn Xác lập lại
tất cả kênh để xác lập lại tất cả các
kênh. Mỗi kênh sẽ trở về tần số bắt
đầu là 87,5Mhz.
41
Sổ tay
Thêm một sự kiện vào lịch
1 Nhấn Sổ tay trong tab TIỆN ÍCH và
chọn Lịch.
2 Chọn ngày bạn muốn thêm sự
kiện.
3 Nhấn
rồi nhấn Thêm sự kiện.
4 Nhấn Danh mục rồi chọn từ Cuộc
hẹn, Ngày kỷ niệm hoặc Sinh nhật.
5 Nhập Chủ đề.
6 Chọn và nhập ngày và thời gian
bạn muốn bắt đầu sự kiện. Đối với
các Cuộc hẹn và Ngày kỷ niệm, hãy
nhập thời gian và ngày sự kiện kết
thúc trong hai hộp thời gian và
ngày bên dưới. Nhập địa điểm nếu
đó là Cuộc hẹn.
7 Đặt Báo thức và Lặp lại.
8 Chọn Lưu và sự kiện sẽ được lưu
vào lịch. Một con trỏ hình vuông
sẽ đánh dấu ngày đã lưu bất kỳ sự
kiện nào và chuông sẽ kêu vào lúc
bắt đầu sự kiện, để bạn có thể giữ
ngăn nắp.
42
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
Thêm mục vào danh sách
công việc
1 Nhấn Sổ tay trong tab TIỆN ÍCH.
2 Chọn Công việc và nhấn Thêm
công việc.
3 Chọn ngày làm việc, thêm ghi chú
và chọn mức ưu tiên: Cao, Trung
bình hoặc Thấp.
4 Lưu công việc bằng cách chọn Lưu.
Sử dụng tìm ngày
Tìm ngày là tiện ích giúp bạn tính
toán ngày sau một số ngày đã qua.
Ví dụ: 60 ngày kể từ 10.10.07 sẽ là
09.12.2007.
1 Nhấn Sổ tay trong tab TIỆN ÍCH.
2 Chọn Tìm ngày.
3 Đặt ngày yêu cầu trong tab Từ.
4 Đặt số ngày trong tab Sau.
5 Ngày Mục tiêu sẽ được hiển thị bên
dưới.
Thêm một ghi nhớ
1
2
3
4
Nhấn Ghi nhớ trong tab TIỆN ÍCH.
Nhấn Thêm ghi nhớ.
Nhập ghi nhớ, sau đó nhấn Lưu.
Ghi nhớ của bạn sẽ xuất hiện trên
màn hình trong ứng dụng Ghi nhớ.
Đặt báo thức
1 Nhấn Báo thức trong tab TIỆN
ÍCH. Báo thức widget xuất hiện
mặc định trong danh sách và bạn
không thể xoá.
2 Nhấn Thêm báo thức.
3 Đặt thời gian bạn muốn báo thức
trong trường Thời gian.
4 Chọn cách bạn muốn báo thức lặp
lại trong hộp Lặp lại: Không lặp lại,
Hàng ngày, Thứ 2 ~ Thứ 6, Thứ 2 ~
Thứ 7, Thứ 7 ~ CN, Trừ ngày nghỉ
hoặc Chọn ngày trong tuần.
Biểu tượng cho biết ngày trong
tuần bạn chọn.
5 Chọn Kiểu báo thức để chọn kiểu
báo thức bạn muốn.
6 Chọn Chuông báo thức và chọn
âm thanh từ thư mục. Để nghe âm
thanh, nhấn âm thanh, theo sau
bởi .
7 Thêm ghi nhớ cho báo thức trong
hộp Ghi nhớ.
8 Cuối cùng bạn có thể đặt khoảng
thời gian tạm dừng là 5, 10, 20, 30
phút, 1 tiếng hoặc tắt.
9 Khi bạn đã đặt báo thức, nhấn Lưu.
LƯU Ý: Bạn có thể đặt tối đa 5 báo
thức bao gồm Báo thức widget.
MẸO! Trượt nút chuyển về
BẬT/TẮT để đặt báo thức.
Thêm bản ghi nhớ bằng ô vẽ
1 Cuộn và nhấn Ô Vẽ trong tab TIỆN
ÍCH .
2 Nhấn Thêm hình vẽ.
3 Vẽ ghi nhớ của bạn trên màn hình
cảm ứng theo sau bởi
.
4 Nhấn Có, sau đó ghi nhớ của bạn
sẽ xuất hiện trên màn hình trong
ứng dụng Khung vẽ.
43
Sổ tay
Ghi âm
Sử dụng máy tính
Sử dụng máy ghi âm để ghi lại các
ghi nhớ thoại hoặc các tệp âm thanh
khác.
Nhấn Máy ghi âm trong tab TIỆN ÍCH
và chọn
, sau đó chọn Cài đặt để
thay đổi Cài đặt:
Thời lượng - Đặt thời lượng ghi. Chọn
từ Không hạn chế, kích thước tin nhắn
MMS hoặc 1 phút.
Chất lượng - Chọn chất lượng âm
thanh. Chọn từ Siêu nét, Đẹp, hoặc
Bình thường.
Bộ nhớ sử dụng - Chọn vị trí bạn
muốn lưu tệp âm thanh. Chọn giữa Bộ
nhớ ngoài và Bộ nhớ điện thoại.
1 Nhấn Công cụ trong tab TIỆN ÍCH.
2 Chọn Máy tính.
3 Nhấn phím số bằng bàn phím số
để nhập số.
4 Đối với các phím tính đơn giản,
nhấn chức năng bạn muốn (+, -, ×,
÷), theo sau bởi =.
5 Đối với các phép tính phức tạp,
nhấn
và chọn từsin, cos, tan,
log, ln, exp, sqrt, deg hoặc rad v.v.
Ghi âm thanh hoặc giọng nói
1
2
3
4
Nhấn
Nhấn
Nhấn
Nhấn
của bạn.
để bắt đầu ghi âm.
để tạm dừng ghi âm.
để kết thúc ghi âm.
để nghe phần ghi âm
44
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
Chuyển đổi đơn vị
1 Nhấn Công cụ trong tab TIỆN ÍCH.
2 Chọn Trình đổi đơn vị.
3 Chọn xem bạn có muốn chuyển
đổi Tiền tệ, Diện tích, Chiều dài,
Trọng lượng, Nhiệt độ, Thể tích
hoặc Vận tốc.
4 Sau đó bạn có thể chọn đơn vị,
nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi
từ, theo sau là giá trị bạn muốn
chuyển đổi thành.
5 Giá trị tương ứng sẽ hiển thị trên
màn hình.
Thêm thành phố vào đồng hồ
thế giới
1 Nhấn Công cụ trong tab TIỆN ÍCH.
2 Chọn Đồng hồ thế giới.
3 Nhấn
, sau đó Thêm thành
phố.
4 Cuộn qua quả địa cầu, nhấn vùng
bạn muốn và chọn thành phố trên
bản đồ.
5 Hoặc nhấn
và nhập tên thành
phố bạn cần trong hộp trường tìm
kiếm.
Sử dụng đồng hồ đếm
1 Nhấn Công cụ trong tab TIỆN ÍCH.
2 Chọn Đồng hồ đếm.
3 Nhấn Bắt đầu ở cuối màn hình để
chạy bộ hẹn giờ.
4 Nhấn Ghép nếu bạn muốn ghi thời
gian ghép.
5 Nhấn Dừng để dừng bộ hẹn giờ.
6 Nhấn Tiếp tục để khởi động lại
đồng hồ đếm tại thời điểm bạn
ngừng nó hoặc nhấn Xác lập lại để
bắt đầu lại thời gian.
Tìm hiểu cây sinh thái
Cây sinh thái được tích luỹ bằng cách
sạc pin năng lượng mặt trời. Mỗi cây
cho biết hàm lượng phát thải cacbon
suy giảm. Bạn có thể trồng nhiều
cây bằng cách sử dụng năng lượng
mặt trời.
Tìm hiểu máy tính sinh thái
Bạn có thể tính tổng hàm lượng phát
thải cacbon suy giảm bằng cách sạc
pin năng lượng mặt trời.
MẸO! Nếu pin năng lượng mặt
trời được lắp vào GD510, cây sinh
thái và máy tính sinh thái được
hiển thị trong menu Công cụ
trong tab TIỆN ÍCH.
45
Đồng bộ máy tính
Bạn có thể đồng bộ hoá máy tính với
điện thoại để đảm bảo mọi chi tiết
quan trọng và ngày khớp nhau. Bạn
cũng có thể lưu tệp nhằm giúp bạn
đỡ đau đầu.
Cài đặt bộ LG PC Suite vào
máy tính
1 Từ Màn hình chủ, nhấn
rồi
chọn Kết nối trên tab CÀI ĐẶT.
2 Chọn Chế độ kết nối USB và nhấn
PC Suite.
3 Kết nối điện thoại và máy tính
qua cáp USB và đợi trong giây lát.
Thông báo hướng dẫn cài đặt sẽ
xuất hiện.
4 Làm theo hướng dẫn trên màn
hình để hoàn thành thuật sĩ hướng
dẫn cài đặt LG PC Suite.
5 Khi hoàn thành cài đặt, biểu tượng
LG PC Suite sẽ xuất hiện trên màn
hình.
Kết nối điện thoại với máy tính
1 Từ Màn hình chủ, nhấn
rồi
chọn Kết nối trên tab CÀI ĐẶT.
2 Chọn Chế độ kết nối USB.
3 Nhấn PC Suite.
46
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
4 Kết nối điện thoại và máy tính qua
cáp USB và đợi trong giây lát. PC
Suite tự động chạy.
Sao lưu và khôi phục thông
tin trên điện thoại của bạn
1 Kết nối điện thoại với máy tính như
nêu ở trên.
2 Bấm vào biểu tượng Sao lưu, và
chọn Sao lưu hoặc Khôi phục.
3 Đánh dấu nội dung bạn muốn sao
lưu hoặc khôi phục. Chọn vị trí bạn
muốn sao lưu thông tin, hoặc khôi
phục thông tin. Bấm biểu tượng
Bắt đầu.
4 Thông tin của bạn sẽ được sao lưu
hoặc khôi phục.
Xem các tệp của điện thoại
trên máy tính
1 Kết nối điện thoại với máy tính như
ở trên.
2 Nhấp vào biểu tượng Quản lý Tệp.
3 Tất cả tài liệu, nội dung flash, hình,
âm thanh và video mà bạn đã lưu
trên điện thoại sẽ được hiển thị ở
phía bên phải của màn hình.
MẸO! Xem nội dung của điện
thoại trên máy tính giúp bạn sắp
xếp các tệp, tổ chức tài liệu và xoá
các nội dung bạn không cần nữa.
Đồng bộ hoá danh bạ
1 Kết nối điện thoại với máy tính.
2 Nhấp vào biểu tượng Quản lý Danh
bạ.
3 Bây giờ máy tính của bạn sẽ nhập
và hiển thị tất cả số liên lạc được
lưu trên thẻ SIM và điện thoại.
4 Bấm vào Tệp và chọn Lưu. Bây giờ
bạn có thể chọn nơi bạn muốn lưu
các số liên lạc của bạn.
LƯU Ý: Để sao số liên lạc trên thẻ
SIM, bấm vào thư mục thẻ SIM ở
bên trái màn hình máy tính của
bạn.
Bấm chuột phải vào số liên lạc, sau
đó bấm Chọn Tất cả.
Bấm chuột phải vào vị trí tương tự
và chọn Sao chép vào Bộ nhớ Điện
thoại. Bây giờ bấm vào thư mục
điện thoại ở phía trái của màn hình
và tất cả các số sẽ được hiển thị.
Đồng bộ hoá tin nhắn
1 Kết nối điện thoại với máy tính.
2 Bấm vào biểu tượng Tin nhắn.
3 Toàn bộ tin nhắn trong điện thoại
sẽ được hiển thị trong thư mục trên
màn hình.
4 Bấm tiêu đề của cột để sắp xếp lại
tin nhắn theo Người gửi, Nội dung
và Ngày nhận.
Sử dụng điện thoại làm thiết
bị Đồng bộ nhạc
Điện thoại của bạn có thể được sử
dụng làm thiết bị đồng bộ nhạc để
chỉ Đồng bộ các tệp nhạc.
Đồng bộ nhạc có thể thực hiện bằng
Windows Media Player 10/11 và hỗ
trợ cả Bộ nhớ Điện thoại và Thẻ Nhớ
ngoài.
1 Ngắt kết nối điện thoại khỏi PC.
2 Từ màn hình chủ, chọn , sau đó
chọn Kết nối trên tab CÀI ĐẶT.
3 Chọn Chế độ kết nối USB.
4 Nhấn Đồng bộ nhạc.
5 Kết nối điện thoại với máy tính.
Điện thoại của bạn sẽ thông báo:
Đã kết nối.
47
Trình duyệt
Truy cập vào web
1 Nhấn Trình duyệt trong tab TIỆN ÍCH.
2 Để vào thẳng trang chủ của trình
duyệt, chọn Trang chủ. Hoặc, chọn
Nhập địa chỉ và nhập vào URL, sau
đó Kết nối.
Lưu ý: Bạn có thể bị tính thêm
tiền khi kết nối vào dịch vụ này và
tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra
phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch
vụ mạng.
Thêm và truy cập vào
bookmark
Để giúp truy cập nhanh và dễ dàng
vào các trang web ưa thích của bạn,
bạn có thể thêm các bookmark và lưu
các trang web.
1 Nhấn Trình duyệt trong tab TIỆN
ÍCH.
2 Chọn Bookmark. Danh sách
Bookmark sẽ hiển thị trên màn
hình.
3 Để thêm bookmark mới, nhấn
Thêm Bookmark. Nhập tên cho
bookmark theo sau bởi URL trong
hộp trường tương ứng.
48
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
4 Nhấn Lưu. Bây giờ bookmark
này sẽ hiển thị trong danh sách
bookmark.
5 Để truy cập bookmark, chỉ cần
nhấn biểu tượng Kết nối cạnh
bookmark hoặc nhấn tiêu đề, sau
đó nhấn Kết nối. Bạn sẽ được kết
nối vào bookmark của bạn.
Sử dụng trình đọc RSS
RSS (Really Simple Syndication) là họ
các định dạng cấp dữ liệu trên web
để xuất bản nội dung thường xuyên
được cập nhật như mục trên blog,
tiêu đề tin tức hoặc podcast. Tài liệu
RSS, còn được gọi là nguồn cấp dữ
liệu, nguồn cấp dữ liệu web, hoặc
kênh, chứa hoặc tóm tắt về nội dung
từ trang web có liên quan hoặc toàn
bộ nội dung. RSS giúp mọi người cập
nhật các trang web ưa thích một cách
tự động. Quá trình này dễ dàng hơn
kiểm tra thủ công.
Người dùng đăng ký nguồn cấp dữ
liệu bằng cách nhập liên kết của
nguồn cấp dữ liệu vào trình đọc hoặc
bấm vào biểu tượng RSS trên trình
duyệt để bắt đầu quá trình đăng ký.
Trình đọc thường xuyên kiểm tra
nguồn cấp dữ liệu được đăng ký để
cập nhật nội dung mới, tải xuống các
bản cập nhật tìm thấy.
Lưu một trang
1 Truy cập trang web bạn cần như
miêu tả ở trên.
2 Nhấn
và chọn Lưu trang này.
3 Nhập tên cho trang web để bạn có
thể dễ dàng nhận ra nó.
4 Nhấn Lưu.
Truy cập vào trang đã lưu
Nhấn Trình duyệt trong tab TIỆN ÍCH.
Và chọn Trang đã lưu. Bạn có thể xem
trang đã lưu ở đây.
Xem lịch sử trình duyệt
Nhấn Trình duyệt trong tab TIỆN ÍCH.
Và chọn Lịch sử.
Thay đổi cài đặt trình duyệt
web
Nhấn Trình duyệt trong tab TIỆN ÍCH.
Và chọn Cài đặt.
Bạn có thể chọn để sửa Cấu hình, cài
đặt Giao diện, Bộ nhớ Cache, Cookie
hoặc cài đặt Bảo mật.
Sử dụng điện thoại làm
modem
GD510 của bạn có thể dùng làm
modem cho máy tính, cho bạn gửi
email và truy cập internet ngay cả khi
bạn không thể kết nối qua dây. Bạn có
thể sử dụng cáp USB hoặc Bluetooth.
Sử dụng cáp USB:
1 Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt LG PC
Suite trên máy tính của bạn.
2 Kết nối điện thoại GD510 và máy
tính của bạn bằng cáp USB như
được mình hoạ trước đây và khởi
chạy phần mềm LG PC Suite.
3 Bấm Internet Kit trên máy tính của
bạn. Sau đó bấm nút Mới và chọn
Modem.
4 Chọn LG Mobile USB Modem và
chọn OK. Modem sẽ xuất hiện trên
màn hình.
5 Ghi Cấu hình bạn có thể kết nối với
Internet và lưu lại các giá trị.
6 Cấu hình bạn tạo sẽ xuất hiện trên
màn hình PC. Chọn cấu hình và
bấm Kết nối.
Máy tính (PC) của bạn sẽ kết nối
qua GD510.
LƯU Ý: Để biết thêm thông tin về
đồng bộ hoá bằng LG PC Suite.
49
Trình duyệt
Sử dụng Bluetooth:
1 Đảm bảo Bluetooth được Bật và
Hiển thị ở cả máy tính và GD510.
2 Ghép nối máy tính của bạn và
GD510 để có mã mở được yêu cầu
cho kết nối.
3 Sử dụng Connection wizard
trên LG PC Suite để tạo kết nối
Bluetooth hoạt động.
4 Bấm Internet Kit trên máy tính của
bạn. Sau đó bấm nút Mới.
5 Chọn LG Mobile USB Modem và
chọn OK. Modem sẽ xuất hiện trên
màn hình.
6 Ghi Cấu hình bạn có thể kết nối với
Internet và lưu lại các giá trị.
7 Cấu hình bạn tạo sẽ xuất hiện trên
màn hình PC. Chọn cấu hình và
bấm Kết nối.
Máy tính (PC) của bạn sẽ kết nối
qua GD510.
50
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
Cài đặt
Cài đặt riêng các cấu hình
Bạn có thể thay đổi nhanh chóng cấu
hình của mình trên Màn hình Chủ.
Bạn có thể cài đặt riêng từng cài đặt
cấu hình bằng cách sử dụng menu
cài đặt.
1 Nhấn Chế độ trong tab CÀI ĐẶT.
2 Chọn chế độ mà bạn muốn chỉnh
sửa.
3 Sau đó, bạn có thể thay đổi tất cả
tuỳ chọn âm thanh và thông báo
có trong danh sách, bao gồm cài
đặt Nhạc chuông và Âm lượng,
Âm báo tin nhắn và nhiều hơn
nữa.
Kiểu Topmenu - Chọn kiểu
topmenu, chọn hoặc Hình đường
chữ chi hoặc Cuộn.
Quay số - Điều chỉnh màu số.
LƯU Ý: Đèn nền càng bật lâu, pin
càng bị tiêu thụ nhiều. Điều này
có thể khiến bạn phải sạc điện
thoại thường xuyên hơn.
Độ sáng - Điều chỉnh độ sáng màn
hình.
Lời chào - Chọn BẬT hoặc TẮT và
điền lời chào vào trường văn bản.
Khởi động/Tắt - Chọn chủ đề cho
màn hình khởi động/tắt.
Thay đổi cài đặt màn hình
Thay đổi cài đặt điện thoại
Nhấn Cài đặt màn hình trong tab
CÀI ĐẶT.
Cài đặt màn hình
Hình nền - Chọn chủ đề cho màn
hình chủ hoặc màn hình khoá.
Livesquare - Nhấn Hướng dẫn
Livesquare để kiểm tra các chức
năng.
Chủ đề điện thoại - Chọn chủ đề
cho menu. Bạn cũng có thể điều
chỉnh cỡ và kiểu chữ.
Thoải mái điều chỉnh cách làm việc
của GD510 cho phù hợp với sở thích
riêng của bạn.
Nhấn Cài đặt điện thoại trong tab
CÀI ĐẶT, sau đó chọn từ danh sách
bên dưới.
Cài đặt điện thoại
Ngày & Giờ - Điều chỉnh cài đặt
ngày và giờ hoặc chọn cập nhật giờ
tự động hoặc sử dụng tuỳ chọn đổi
giờ theo mùa.
51
Cài đặt
Tiết kiệm điện - Chọn để chuyển
cài đặt tiết kiệm điện gốc thành
bật/tắt hoặc Chỉ ban đêm.
Ngôn ngữ - Thay đổi ngôn ngữ của
màn hình GD510.
Tắt tiếng bằng cách di chuyển
- Chuyển GD510 về cài đặt tắt
tiếng hoặc ngủ thêm bằng cách
trượt nắp khi điện thoại đang đổ
chuông.
Khoá phím tự động - Khoá phím tự
động trên màn hình chủ.
Bảo mật - Chỉnh cài đặt bảo mật,
bao gồm mã PIN, khoá máy điện
thoại.
Thông tin bộ nhớ - Xem Sử dụng
Trình quản lý bộ nhớ để biết thêm
thông tin.
Xác lập lại cài đặt - Khôi phục tất
cả cài đặt về giá trị cài đặt gốc.
Thông tin - Chọn Trợ giúp để xem
thông tin kỹ thuật cho GD510. Và
bạn có thể nâng cấp phần mềm
bằng Thông tin điện thoại.
Thay đổi cài đặt kết nối
Cài đặt kết nối đã được thiết lập bởi
nhà điều hành mạng, vì vậy bạn có
thể sử dụng điện thoại mới ngay lập
tức. Để thay đổi bất kỳ cài đặt nào, hãy
52
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
sử dụng menu này:
Nhấn Kết nối trong tab CÀI ĐẶT.
Cài đặt mạng
Chọn mạng - Nếu bạn chọn Tự
động, GD510 sẽ tự động tìm kiếm
mạng và đăng ký điện thoại của
bạn trên mạng. Cài đặt này được
khuyên dùng để đạt được dịch vụ
và chất lượng tốt nhất.
Nếu bạn chọn Thủ công, tất cả
mạng có sẵn được hiển thị và bạn
có thể chọn một trong các mạng
để đăng ký.
Danh sách ưa thích - Bạn có thể
thêm mạng ưa thích để kết nối.
Nếu mạng tự động tìm kiếm, chỉ
cần chọn một mạng từ danh sách
mạng và nếu không, hãy thêm
mạng thủ công.
Cấu hình Internet - Menu này hiển thị
cấu hình Internet. Bạn không thể xoá
hoặc sửa cấu hình mặc định tuỳ theo
quốc gia.
Điểm truy cập - Nhà điều hành mạng
đã lưu sẵn thông tin này. Bạn cũng có
thể thêm các điểm truy cập mới sử
dụng menu này.
Kết nối dữ liệu gói. - Chọn khi nào
thiết bị của bạn được kết nối với
mạng để nhận dữ liệu gói.
Chế độ kết nối USB - Chọn Dịch vụ dữ
liệu và đồng bộ GD510 sử dụng phần
mềm LG PC Suite để sao chép các tệp
từ điện thoại. Xem PC Sync để biết
thêm thông tin về đồng bộ hoá.
Nếu bạn sử dụng Music sync với
Windows Media Player, chọn Music
sync trong menu này.Music sync chỉ
có cho nội dung nhạc.
Bộ nhớ ngoài - Xem bộ nhớ còn trống
trên thẻ nhớ ngoài (bạn có thể cần
mua riêng thẻ nhớ).
Cài đặt bộ nhớ chính - Chọn vị trí bạn
muốn lưu các mục giữa Bộ nhớ điện
thoại và Bộ nhớ ngoài.
Sử dụng trình quản lý bộ nhớ
Để gửi một tệp:
1 Mở tệp bạn muốn gửi, thường là
một tệp ảnh, video hoặc nhạc.
2 Chọn Gửi.
Chọn Bluetooth.
3 Nếu bạn đã ghép nối thiết bị
Bluetooth, điện thoại GD510 sẽ
không tự động tìm kiếm các thiết
bị Bluetooth khác. Nếu không,
GD510 sẽ tự động tìm kiếm các
thiết bị có bật Bluetooth khác
trong phạm vi.
4 Chọn thiết bị bạn muốn gửi tệp tới.
5 Tệp sẽ được gửi.
GD510 có ba bộ nhớ: điện thoại, Thẻ
SIM và thẻ nhớ ngoài.
Bạn có thể sử dụng trình quản lý bộ
nhớ để xem dung lượng bộ nhớ đã
dùng và dung lượng còn trống.
Nhấn Cài đặt điện thoại trong tab CÀI
ĐẶT, sau đó nhấn Thông tin bộ nhớ.
Bộ nhớ chung của điện thoại - Xem
bộ nhớ có sẵn trên GD510 dành cho
Hình ảnh, Âm thanh, Video, MMS,
Email, ứng dụng Java và các nội dung
khác.
Bộ nhớ dự trữ của điện thoại - Xem
bộ nhớ trên điện thoại dành cho SMS,
Danh bạ, Lịch, Danh sách việc cần
làm, Ghi nhớ, Báo thức, Lịch sử cuộc
gọi, Bookmark và nội dung khác.
Bộ nhớ SIM - Xem bộ nhớ có sẵn trên
Thẻ SIM.
Gửi và nhận các tệp sử dụng
Bluetooth
MẸO! Kiểm tra thanh tiến độ để
đảm bảo tệp được gửi.
53
Cài đặt
Để nhận tệp:
1 Để nhận tệp, Bluetooth của bạn
phải BẬT và Hiển thị. Xem Thay đổi
cài đặt Bluetooth dưới đây để biết
thêm thông tin.
2 Một thông báo sẽ nhắc bạn chấp
nhận tệp từ người gửi. Nhấn Có để
nhận tệp.
3 Bạn sẽ thấy vị trí tệp đã lưu. Đối với
các tệp hình ảnh, bạn có thể chọn
để Xem tệp hoặc Sử dụng làm
hình nền. Tệp thường được lưu vào
thư mục thích hợp trong Tư liệu
riêng.
Thay đổi cài đặt Bluetooth:
Nhấn Bluetooth trong tab CÀI ĐẶT. Và
chọn
và chọn Cài đặt.
Thực hiện thay đổi cho:
Hiển thị thiết bị của tôi - Chọn
Hiển thị, Ẩn hoặc Hiển thị trong 1
phút.
Tên điện thoại của tôi - Nhập tên
cho GD510 của bạn.
Các dịch vụ được hỗ trợ - Chọn
cách sử dụng Bluetooth gắn với các
dịch vụ khác nhau.
Chế độ SIM từ xa - Bật hoặc tắt.
54
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
Địa chỉ của tôi - Hiển thị địa chỉ
Bluetooth của bạn.
Ghép nối với một thiết bị
Bluetooth khác
Bằng cách ghép nối GD510 với một
thiết bị khác, bạn có thể thiết lập một
kết nối được bảo vệ bằng mật khẩu.
1 Kiểm tra xem Bluetooth của bạn có
đang BẬT và Hiển thị không. Bạn
có thể thay đổi hiển thị trong menu
Cài đặt.
2 Nhấn Tìm kiếm.
3 GD510 sẽ tìm kiếm các thiết bị. Khi
hoàn tất tìm kiếm Làm mới sẽ hiển
thị trên màn hình.
4 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối
và nhập mật khẩu rồi nhấn OK.
5 Sau đó điện thoại sẽ kết nối với
thiết bị kia, trên thiết bị này bạn
cần nhập vào cùng mật khẩu như
điện thoại của bạn.
6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ
bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn sàng.
Sử dụng tai nghe Bluetooth
1 Kiểm tra xem Bluetooth đã được
Bật và Hiển thị chưa.
2 Thực hiện theo các hướng dẫn đi
kèm với tai nghe của bạn để đặt
điện thoại ở chế độ ghép nối với
điện thoại của bạn.
3 Nhấn Hỏi trước khi kết nối hoặc
Luôn kết nối và nhấn Có để Kết nối
ngay. GD510 sẽ tự động chuyển
sang cấu hình Tai nghe.
truyền dữ liệu USB hoặc pin trong quá
trình nâng cấp có thể làm hư hỏng
điện thoại di động của bạn. Vì nhà
sản xuất không chịu trách nhiệm đối
với việc mất mát dữ liệu trong quá
trình nâng cấp, bạn nên ghi chép các
thông tin quan trọng trước để đảm
bảo an toàn.
Nâng cấp Phần mềm
Chương trình Nâng cấp Phần mềm
dành cho Điện thoại Di động LG
Để biết thêm thông tin về cài đặt
hoặc sử dụng chương trình này, vui
lòng truy cập http://update. lgmobile.
com. Tính năng này cho phép bạn
nâng cấp phần mềm lên phiên bản
mới nhất một cách nhanh chóng và
thuận tiện trên Internet mà không
cần truy cập vào trung tâm dịch vụ.
Khi chương trình nâng cấp phần mềm
dành cho điện thoại di động yêu cầu
sự chú ý của người dùng về thời gian
của quá trình nâng cấp vui lòng đảm
bảo kiểm tra các hướng dẫn và chú
ý xuất hiện tại mỗi bước trước khi
tiếp tục. Chú ý rằng việc tháo rời cáp
55
Phụ kiện
Những phụ kiện này được cung cấp cùng với GD510.
Bộ sạc
Cáp dữ liệu
Pin
CD
Tai
nghe
Stereo
LƯU Ý:
• Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
• Nếu không, bạn có thể không được bảo hành.
• Các phụ kiện có thể khác nhau trong các vùng khác nhau; vui lòng kiểm
tra với các công ty trong vùng hoặc đại lý để hỏi thêm.
56
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
Dữ liệu kỹ thuật
Nhiệt độ Môi trường
Tối đa : +55°C (xả),
+45°C (sạc)
Tối thiểu: -10°C
57
Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản
này. Không tuân theo các hướng dẫn
này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi
phạm pháp luật.
Tiếp xúc với năng lượng của
sóng vô tuyến
Thông tin về tiếp xúc với sóng radio
và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR). Kiểu
điện thoại di động GD510 này đã
được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện
hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng
vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên
các nguyên tắc khoa học bao gồm các
giới hạn an toàn được đề ra để đảm
bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất
kể tuổi tác và sức khỏe.
• Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng
vô tuyến sử dụng một đơn vị đo
được biết đến như là Mức Hấp thụ
Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về
SAR được thực hiện sử dụng phương
pháp được tiêu chuẩn hoá với điện
thoại truyền tín hiệu ở mức năng
lượng được xác nhận cao nhất trong
tất cả các dải tần được sử dụng.
• Có thể có sự khác biệt giữa các mức
SAR của các kiểu điện thoại LG khác
nhau, nhưng tất cả chúng đều được
thiết kế để thoả mãn các nguyên tắc
58
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
thích hợp đối với tiếp xúc với sóng
vô tuyến.
• Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi
Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ Phóng xạ
Không Ion hoá (ICNIRP) là 2W/kg tính
trung bình trên mười (10) gam mô.
• Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện
thoại này được thử nghiệm bởi
DASY4 để sử dụng nghe trực tiếp
bằng tai là 1,29 W/kg (10 g) và khi
đeo trên người là 1,08 W/kg(10 g).
• Thông tin dữ liệu SAR cho những
người sinh sống ở các nước/các vùng
đã thông qua giới hạn SAR được
khuyến nghị bởi Viện Kỹ thuật Điện
và Điện tử (IEEE), là 1,6 W/kg được
tính trung bình trên một (1) gam mô.
Bảo dưỡng và chăm sóc sản
phẩm
CẢNH BÁO
Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và phụ
kiện được chấp thuận cho sử
dụng cùng với kiểu điện thoại cụ
thể này. Việc sử dụng bất cứ loại
nào khác có thể làm mất hiệu lực
bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo
hành nào áp dụng cho điện thoại
này, và có thể gây nguy hiểm.
• Không được tháo rời các bộ phận
của điện thoại. Mang đến một
chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả
năng khi cần sửa chữa.
• Để cách xa các thiết bị điện điện tử
như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
• Nên để điện thoại tránh xa những
chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
• Không đánh rơi.
• Không để thiết bị này chịu rung hoặc
va đập cơ học.
• Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào
được yêu cầu bởi các quy định đặc
biệt. Ví dụ: không sử dụng điện
thoại trong bệnh viện, nếu không
nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y
tế nhạy cảm.
• Không sử dụng điện thoại khi tay
còn ướt và điện thoại đang được sạc
pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc
làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
• Không sạc điện thoại gần vật liệu
dễ cháy vì điện thoại có thể trở nên
nóng và gây ra hỏa hoạn.
• Sử dụng vải khô để lau chùi bên
ngoài của thiết bị (không sử dụng
dung môi như là benzen, chất để
pha loãng hoặc rượu).
• Không sạc điện thoại khi đặt trên các
vật dụng mềm.
• Nên sạc điện thoại ở những nơi
thông gió.
• Không để thiết bị này chịu khói hoặc
bụi quá mức.
• Không để điện thoại cạnh thẻ tín
dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh
hưởng tới thông tin trên các dải từ.
• Không gõ lên màn hình bằng các
vật cứng vì nó có thể làm hư hại
điện thoại.
• Không để điện thoại tiếp xúc với
chất lỏng hoặc hơi ẩm.
• Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là
tai nghe một cách cẩn thận. Không
chạm vào anten một cách không
cần thiết.
Sử dụng điện thoại hiệu quả
Các thiết bị điện tử
Tất cả điện thoại di động có thể bị
nhiễu làm ảnh tới hoạt động của
điện thoại.
• Không sử dụng điện thoại di động
của bạn gần thiết bị y tế nếu không
được phép. Tránh đặt điện thoại gần
máy điều hoà nhịp tim, như trong túi
ngực của bạn.
• Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây
nhiễu bởi điện thoại di động.
59
Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
• Nhiễu nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới
tivi, radio, máy tính, v.v...
An toàn giao thông
Kiểm tra luật và qui định về sử dụng
điện thoại di động ở những vùng mà
bạn lái xe.
• Không sử dụng điện thoại cầm tay
khi lái xe.
• Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
• Sử dụng bộ rảnh tay (hands-free
kit), nếu có.
• Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi
thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi
nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
• Năng lượng RF có thể ảnh hưởng
tới một số hệ thống điện trên xe của
bạn như là dàn âm thanh và thiết
bị an toàn.
• Khi xe bạn được trang bị túi khí,
không làm cản trở bằng các vật lắp
đặt cố định hoặc thiết bị không dây
cầm tay hoặc được. Nó có thể làm
túi khí không hoạt động hoặc gây ra
chấn thương nguy nghiêm trọng do
hoạt động không đúng.
• Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở
ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở mức
vừa phải để có thể nhận biết được
60
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
những tiếng động xung quanh.
Điều này đặc biệt cần thiết khi ở
gần đường.
Tránh làm hư tai bạn
Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh
hưởng nếu nghe quá to trong thời
gian dài. Do vậy, chúng tôi khuyên
bạn không bật hoặc tắt điện thoại
cầm tay khi gần tai nghe. Chúng tôi
cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng
nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.
Bộ phận làm bằng Thuỷ tinh
Một số bộ phận của điện thoại di
động được làm bằng thuỷ tinh. Loại
thuỷ tinh này có thể vỡ nếu điện thoại
bị rơi trên bề mặt cứng hoặc khi va
chạm mạnh. Nếu thuỷ tinh vỡ, không
được chạm hoặc tháo máy. Dừng sử
dụng điện thoại di động cho đến khi
nhà cung cấp dịch vụ được uỷ quyền
thay thế thuỷ tinh đó.
Khu vực phá nổ
Không sử dụng điện thoại nơi có bắn
phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới
hạn, và tuân theo các qui định hoặc
nguyên tắc.
Môi trường có khả năng dễ nổ Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa
• Không sử dụng điện thoại ở điểm
tiếp nhiên liệu.
• Không sử dụng gần nơi chứa nhiên
liệu hoặc hoá chất.
• Không vận chuyển hoặc chứa khí,
chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ
trong khoang xe có điện thoại và các
thiết bị phụ trợ của bạn.
Trên máy bay
Các thiết bị không dây có thể gây
nhiễu trong máy bay.
• Tắt điện thoại di động của bạn trước
khi lên máy bay.
• Không sử dụng điện thoại trên đất
nếu không được phép.
Trẻ em
Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài
tầm với của trẻ em. Điện thoại bao
gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể
gây nguy cơ ngạt thở.
Cuộc gọi khẩn cấp
Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực
hiện được bằng tất cả các mạng di
động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ
dựa vào điện thoại di động của bạn
để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp.
phương của bạn.
Thông tin và chăm sóc pin
• Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn
trước khi sạc. Không giống các hệ
thống pin khác, không có tác động
bộ nhớ nào có thể làm tổn hại tới
hoạt động của pin.
• Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ
sạc của LG được thiết kế để có tuổi
thọ tối đa cho pin.
• Không tháo rời hoặc làm đoản mạch
bộ pin.
• Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại
của bộ pin.
• Thay pin khi nó không còn hoạt
động ở mức có thể chấp nhận được.
Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần
cho tới khi cần thay thế.
• Sạc pin nếu nó đã được sử dụng
trong một thời gian dài để làm tăng
tối đa khả năng sử dụng.
• Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực
tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử
dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là
buồng tắm.
• Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh,
những điều kiện này có thể làm giảm
hiệu quả của hoạt động của pin.
61
Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
• Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp
không đúng loại pin.
• Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng
dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái
chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác
sinh hoạt thông thường.
• Nếu bạn cần thay pin, hãy mang pin
tới điểm dịch vụ được LG Electronics
uỷ quyền nơi gần nhất hoặc đại lý
bán hàng để được trợ giúp.
• Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau
khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng
điện tiêu thụ không cần thiết của
bộ sạc.
• Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc
vào chế độ mạng, cài đặt sản phẩm,
kiểu sử dụng, pin và điều kiện của
môi trường.
62
LG GD510 | Hướng dẫn Sử dụng
视话机软件或服务提供商而定,本手
册中的部分内容可能与您的手机有所
不同,这并不会另行通知。
GD510 用户指南
恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG
GD510 手机,它采用了最新的数字移动通
信技术,专注于为您提供便利的操作。
目录
开始了解您的手机............. 6
打开视图..................... 7
安装 USIM 卡和电池........... 8
充电......................... 9
存储卡...................... 10
菜单地图.................... 11
电话本...................... 22
使用触摸屏.................. 12
信息........................ 24
触摸屏提示 .................. 12
控制触摸屏 .................. 12
发送信息 .................... 24
输入文本 .................... 24
T9 模式 ..................... 24
手写识别 .................... 25
设置电子邮件 ................ 25
检索电子邮件 ................ 25
使用新帐户发送电子邮件 ...... 25
更改电子邮件设置 ............ 25
信息文件夹 .................. 26
更改文本信息设置 ............ 26
更改多媒体信息设置 .......... 26
更改其它设置 ................ 27
主屏........................ 13
快速键 ...................... 14
状态栏 ...................... 15
通话........................ 17
拨打电话 .................... 17
从电话本拨打电话 ............ 17
接听和拒绝电话 .............. 17
通话选项 .................... 18
快速拨号 .................... 19
拨打第二个电话 .............. 19
查看通话记录 ................ 19
使用呼叫转接 ................ 20
使用呼叫限制 ................ 20
更改常用通话设置 ............ 21
正在搜索联系人 .............. 22
添加新联系人 ................ 22
创建群组 .................... 22
更改联系人设置 .............. 23
查看信息 .................... 23
相机........................ 28
了解取景器 .................. 28
快速拍照 .................... 29
拍照后 ...................... 29
使用高级设置 ................ 30
3
目录
查看照片和视频 .............. 34
从视频中捕获图像 ............ 34
以幻灯片显示方式查看照片 .... 34
将照片设为墙纸 .............. 34
编辑照片 .................... 35
为照片添加效果 .............. 35
文档 ....................... 39
将文件传输到手机 ............ 39
使用蓝牙传输 ................ 39
其它 ........................ 39
Muvee 工作室 ............... 39
创建电影 .................... 39
音乐 ........................ 39
将音乐传输到手机 ............ 40
播放歌曲 .................... 40
创建播放列表 ................ 40
FM 收音机 ................... 40
搜索电台 ................... 41
重置频道 .................... 41
多媒体...................... 37
管理器...................... 42
摄像机...................... 31
了解取景器 .................. 31
快速录制视频 ................ 32
拍摄视频后 .................. 32
使用高级设置 ................ 33
照片和视频.................. 34
图片 ........................ 37
发送照片 .................... 37
使用图像 .................... 37
打印图像 .................... 37
移动或复制图像 .............. 38
声音 ........................ 38
使用声音 .................... 38
视频 ....................... 38
观看视频 .................... 38
发送视频剪辑 ................ 38
游戏和应用程序 ............. 38
玩游戏 ...................... 38
4
LG GD510 | 用户指南
将事件添加到日程表中 ........ 42
向任务列表添加项目 .......... 42
使用日期计算器 .............. 42
添加备忘录 .................. 42
设置闹钟 .................... 42
添加带绘图面板的备忘录 ..... 43
录音 ....................... 43
录制声音或语音 .............. 44
使用计算器 ................. 44
换算单位 ................... 44
向世界时钟添加城市 ......... 44
使用秒表 .................... 44
了解生态树 ................. 45
了解生态计算器 .............. 45
电脑同步.................... 46
在计算机上安装 LG PC 套件 ... 46
连接手机和电脑 .............. 46
备份并恢复手机上的信息 ...... 46
在电脑上查看手机文件 ........ 46
同步电话本 .................. 47
同步信息 ................... 47
将手机用作音乐同步设备 ..... 47
使用蓝牙发送和接收文件 ...... 52
更改蓝牙设置: .............. 52
与其它蓝牙设备配对 .......... 52
使用蓝牙耳机 ................ 53
LG 手机软件网上更新 ......... 53
配件........................ 54
技术参数.................... 55
关于安全有效使用手机的准则 ... 56
网络........................ 48
访问网页 ................... 48
添加并访问书签 .............. 48
使用 RSS 阅读器 ............. 48
保存页面 ................... 48
访问保存的网页 ............. 48
查看浏览器历史记录 .......... 49
更改网络浏览器设置 .......... 49
将手机用作调制解调器 ........ 49
设置........................ 50
个性化情景模式 .............. 50
更改显示设置 ................ 50
更改手机设置 ................ 50
更改连接设置 ................ 51
使用内存管理器 .............. 51
5
开始了解您的手机
侧键
• 当屏幕是在主屏时:调
当屏幕是在主屏时:
整铃声和按键音音量。
• 在通话过程中:耳机音
在通话过程中:
量调节。
充电器、数据线和免提
连接器
智能键
• 接听来电以及结束通话。
• 直接转到主屏。
相机/多任务键
• 长按可使用相机。
• 短按可使用多任务。
电源/锁定键
• 长按可开机/关机。
• 短按可打开/关闭屏幕。
警告:在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机
警告
的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。
6
LG GD510 | 用户指南
打开视图
电池盖
电池
外部相机镜头
MicroSD 卡插槽
USIM 卡托盘
7
安装 USIM 卡和电池
1 卸下电池盖
将电池盖沿手机底部滑动,卸下
电池盖。
警告:不要使用指甲取
警告
出电池。
警告:手机开机时,不
警告
要取出电池,这可能会损坏
手机。
2 安装 USIM 卡
将 USIM 卡滑入 USIM 卡插槽,
确保卡的金属接触区域面朝下。
请确保先从手机中取出电池,
然后再安装 USIM 卡。要取出
USIM 卡,请向外轻推即可。
8
LG GD510 | 用户指南
3 安装电池
先将电池左侧插入电池室顶部。
请确保电池触点与手机端子对
齐。向下按电池右侧直到卡入
到位。
充电
取出 GD510 侧面的充电器插槽盖。
连接旅行充电器(充电器)以及附
带的 USB 数据线。将 USB 数据
线连接到手机,然后将其插入电源
插座。只有屏幕上显示“电量已
满”信息,GD510 充电才完成。
备注:第一次充电时必须为电池完
备注:
全充电,这样可以延长电池使用寿
命。忽略第一次出现的“电量已
满”信息,将手机电池充整整一
个晚上。
太阳能电池盖需分开购买。请联络您
的手机专卖店。
www.lgmobile.com
* 不是所有的手机专卖店会代理此配件。
9
存储卡
安装存储卡
使用 MicroSD 存储卡,可以扩展手
机的可用存储空间。
存储卡是可选配件。
提示:存储卡是可选配件。
1 卸下电池盖。
2 推 microSD 卡插槽以释放锁定
状态。
3 合上插槽。
格式化存储卡
如果已格式化存储卡,您可以开始
使用。如果没有,您需要在使用之
前先对其进行格式化。
1 从主屏选择
,然后选择“设
置”选项卡中的手机设定
手机设定。
2 点触内存信息
内存信息,然后选择外部
外部
存储器。
存储器
3 点触格式化
格式化,然后确认选择。
4 输入密码(如果已设置)。存储
卡完成格式化,现在,您可以
使用了。
备注:
备注:如果存储卡中包含内容,由
于格式化后将删除所有文件,所以
文件夹结构会有所不同。
4 将 microSD 卡放入卡托盘。确保
金色接触区域面朝下。
5 向下翻转,然后推插槽以锁定。
6 装好插槽盖。
10
LG GD510 | 用户指南
菜单地图
点触主屏中的
以打开顶层菜单
顶层菜单。在此,您可以通过在不同图标间滚动
以访问更多菜单:通信
通信、娱乐
娱乐、实用工具
实用工具和设置
设置。
通信
娱乐
电话本
相机
最近记录
图片库
信息
我的文档
电子邮件
音乐
拨号
游戏和应用程序
电话本查找
FM 收音机
快速拨号
摄像机
写信息
Muvee 工作室
实用工具
设置
浏览器
情景模式
谷歌搜索
显示设置
闹钟
手机设定
管理器
通话设置
备忘录
蓝牙
录音
触摸设置
工具
连接
绘图面板
信息设置
11
使用触摸屏
触摸屏提示
• 要选择项目,请点触图标中心
位置。
• 无需大力按。 触摸屏非常敏感,
仅需点触即可。
• 使用指尖点触所需选项。请注意
不要触碰到其它键。
• 不使用 GD510 时,将返回锁定
屏幕。
控制触摸屏
GD510 触摸屏上的控件会动态更
改,具体取决于您执行的任务。
打开应用程序
要打开任何应用程序,轻触其图
标即可。
12
LG GD510 | 用户指南
滚动
来回拖动即可滚动。
在主屏上,如访问通话记录列表
时,您还可以上下滚动。
主屏
在所有主屏类型中,您都可以直接拖动和单击所需内容。
启动
启动
小工具主屏 - 当您
点触屏幕右下方的
时,将出现手
机小工具面板。当
您通过拖动来注册
小工具时,系统将
在放下小工具的地
点创建小工具。
快速拨号主屏 当您点触
时,
将出现快速拨号列
表。您可以直接在
此主屏中呼叫、发
送信息或编辑联
系人。
启动
Livesquare 主屏 - 在 Livesquare 屏幕上,
您可以轻松地拨打电话以及向分配给卡通形象
的号码发送信息。要使用通话、信息或电话本
功能,请选择一个卡通形象,然后选择您要使
用的快速键。
提示!用户界面基于三种类型的主屏。要在不同的主屏之间切换,从
提示!
左到右或从右到左快速摩擦屏幕即可。
13
主屏
快速键
通过主屏上的快速键,您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。
点触可打开触摸拨号键
盘,以拨打电话。
点触可以打开电话本
电话本。
要搜索您要呼叫的号码,
请使用触式键盘在屏幕顶
部输入联系人的姓名。
您也可以创建新的联系人
以及编辑现有联系人。
点触可以进入信息
信息菜单。
在此,您可以创建新短信
或彩信,或查看信息文
件夹。
点触可以打开完整顶层
顶层
菜单
菜单,该菜单被划分为四
个类别。
14
LG GD510 | 用户指南
状态栏
图标
状态栏使用不同图标指示诸如信号
强度、新信息和电池使用寿命等信
息,以及告知您是否启动了蓝牙
或 GPRS。
下表说明了您最可能在状态栏中看
到的不同图标的涵义。
图标
描述
多任务
网络信号强度(指示栏数
不同)
描述
闹钟已设置
正在使用自定义情景模式
(图标中的数字有所不
同)
正在使用“标准”情景
模式
正在使用“户外”情景
模式
正在使用“静音”情景
模式
正在使用耳机
无网络信号
呼叫被转接
剩余电量
电池电量空
正在使用 EDGE
已连接太阳能电池盖片
(灰色太阳)
正在漫游
正在使用太阳能电池充电
(橙色太阳)
飞行模式开
新文本信息
蓝牙已启动
新语音信息
播放 BGM
收件箱已满
信息发送失败
多媒体信息发送失败
暂停 BGM
存储卡已启用
15
主屏
从状态栏更改状态
点触状态栏的中心以打开状态摘
要。它显示当前时间、网络、服
务 ID、电池、手机内存、外部存储
器、情景模式、MP3 及蓝牙状态。
您可以在此设置情景模式类型、播
放/暂停 MP3 及激活/关闭蓝牙。
使用多任务功能
按多任务硬键
以打开多任务菜
单。在此,您可以查看正在运行的
所有应用程序并通过一次点触即可
访问它们。
如果后台中正在运行某个应用程序
(如,游戏或 FM 收音机),状态
。
栏中将显示
16
LG GD510 | 用户指南
通话
拨打电话
从电话本拨打电话
1
2
3
4
1 从主屏点触
以打开电话本
电话本。
2 轻触屏幕顶部的“名称”字段
框,然后使用键盘输入您要呼叫
的联系人的前几个字母。
3 从过滤列表中点触您要呼叫的联
系人旁边的通话图标。如果该
联系人有多个号码,则拨打默
认号码。
4 或者,您可以点触联系人姓名,
如果该联系人有多个号码可用,
请选择您要使用的号码。您也可
以点触
以启动对默认号码
的呼叫。
点触
以打开键盘。
使用键盘键入号码。
点触
以开始通话。
要结束通话,请按智能键。
提示!
提示!要输入
+ 以拨打国
。
际电话,请长按
提示!按电源键锁定触摸屏,
提示!
避免意外拨出电话。
接听和拒绝电话
电话铃响起时,按智能键可接听电
话。要静音,可向上滑手机滑盖。
这将解锁已锁定的手机,然后轻触
。如果您在开会时忘记将情景
模式更改为“静音”,这非常有帮
助。点触 拒绝 拒绝来电。
17
通话
通话选项
保持 - 点触
保留通话。
静音 - 点触
关闭麦克风,与您
通话的对方将听不到您的声音。
扬声器 - 点触
声器。
选项 - 点触
项的列表。
点触
系人。
以在通话过程中搜索联
点触
以将其他人添加到通话中。
打开手机扬
以显示其它来电选
点触
以打开数字键盘,拨打第二
个电话。此功能还允许您在拨打自动电
话服务(如呼叫中心)时使用数字编号
导航菜单。
提示!要在选项列表或联系人列表中滚动,
提示!
请点触所见的最后一个条目,然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚
动,您将看到更多条目。
18
LG GD510 | 用户指南
快速拨号
拨打第二个电话
您可以为常用联系人指定快速拨
号号码。
1 在“通信”选项卡中选择电话
电话
本,然后选择快速拨号
快速拨号。
2 语音邮箱已设为快速拨号 1。
不能对此设置进行更改。点触任
意其它号码,为其指定快速拨号
联系人。
3 此时将打开您的电话本。点触要
指定到该号码的联系人的电话号
码一次,以选择该联系人。要查
找联系人,请点触“名称”字段
框,输入所需联系人姓名的第一
个字母。
1 在初始呼叫中,点触
并键
入您要呼叫的号码。
2 点触
以连接通话。
3 此时呼叫屏幕上将显示两个呼
叫。初始呼叫被锁定,通话方进
入保持状态。
4 要在不同通话间切换,请点触
或按对应保留通话的编号。
5 要结束一个呼叫或同时结束两个
呼叫,请按
,选择当前通
话、保持的通话或所有通话。
备注:您需要对每通电话付费。
备注:
查看通话记录
点触“通信”选项卡中的最近
记录。
提示!
提示!点触任意单个通话记录
条目,以查看通话日期、时间
和时长。
19
通话
使用呼叫转接
使用呼叫限制
1 点触“设置”选项卡中的通话
通话
设置。
设置
2 点触呼叫转接
呼叫转接。
3 选择转接电话的情况:转接所有
所有
语音来电、正在通话时
语音来电
正在通话时、无人接
无人接
听时,无网络或关机时
听时
无网络或关机时。
4 输入您要转接至的电话号码。
5 点触请求
请求以激活。
备注:转接通话会产生相应费用。
备注
有关详细信息,请联系您的网络
提供商。
1 点触“设置”选项卡中的通话
通话
设置。
设置
2 点触呼叫限制
呼叫限制。
3 选择以下五个选项中的一项或
所有项:
所有拨出通话
拨出的国际电话
国际漫游时拨出电话
所有来电
国际漫游时来电
全部关闭
4 输入呼叫限制密码。请与您的网
络运营商联系,了解有关此服务
的信息。
提示!
提示!要关闭所有通话转
接,请从呼叫转接
呼叫转接菜单中选择
全部停用。
全部停用
20
LG GD510 | 用户指南
提示! 从通话设置
通话设置
选项中选择固定拔号
固定拔号打开并汇集
一个号码列表,可从手机拨打此
列表中的号码。您需要运营商提
供的 PIN2 码。仅可以使用手机
拨打此号码列表中的号码。
更改常用通话设置
1 点触“设置”选项卡中的通话
通话
设置。
设置
2 滚动并点触常用设置
常用设置。在此,您
可以修改以下设置:
拒接来电 - 将开关滑动到开
开以
突出显示拒绝列表。您可以点触
文本框,从所有通话、特定联系
人或群组、未知号码(不在电话
本中的号码)通话或禁显号码通
话中进行选择。点触保存
保存以更
改设置。
发送本机号码 - 选择当您呼叫
对方时是否显示您的号码。
自动重拨 - 向左滑动开关
为开
开,向右滑动开关为关
关。
接听模式 - 选择是使用发送键
还是任意键接听电话。
分钟提示 - 向左滑动开关为
开,在通话过程中每隔一分钟将
听到提示音。
蓝牙接听模式 - 选择免提
免提可使
用蓝牙耳机接听来电,或选择手
机按手机任意键接听来电。
保存新号码 - 选择是
是以保存新
号码。
21
电话本
正在搜索联系人
有两种方式可搜索联系人:
1 点触“通信”选项卡中的电话
电话
本。
2 点触搜索
搜索。
3 您将看到一个联系人列表。
在“名称”字段中键入联系人姓
名的首字母会使菜单跳转到列表
的该字母区域。
提示! 当您点触“名称”字段
时,将显示字母键盘。
添加新联系人
1 点触“通信”选项卡中的电话本
电话本
,然后点触添加新联系人
添加新联系人。
2 选择是将联系人保存到手机
手机还是
SIM 卡。
卡
3 输入姓氏和名称。
4 对同一个联系人,您最多可以输
入 5 个不同的号码。每个条目下
的类型包括:手机
手机、家庭
家庭、办公
办公
室、传呼机
传呼机和传真
传真。
5 添加电子邮件地址。 每个联系
人最多可输入两个不同的电子邮
件地址。
22
LG GD510 | 用户指南
6 将联系人分配到一个或多个群
组。每个联系人最多可分配三个
群组。从以下选项选择:无群
无群
组、家人
家人、朋友
朋友、同事
同事、同学
同学或
重要人士。
重要人士
7 您还可以添加铃声
铃声、生日
生日、周年
周年
纪念、主页
纪念
主页、家庭地址
家庭地址、公司名
公司名
称、职位
职位、公司
公司地址
地址、备忘录
备忘录
和 角色
角色。
8 点触保存
保存以保存联系人。
创建群组
1 点触“通信”选项卡中的电话本
电话本
。然后点触群组
群组。
2 点触添加群组
添加群组,或点触
,然
后选择添加群组
添加群组。
3 输入新群组的名称。您也可以为
群组指定铃声。
4 点触保存
保存。
备注:
备注:如果您删除一个群组,
分配至该群组的联系人不会被
电话
删除。他们将保留在您的电话
本中。
更改联系人设置
查看信息
您可以调整您的电话本设置,使电
话本符合您的需要。
话本
1 点触“通信”选项卡中的电话本
电话本
,然后点触设置
设置。
2 在此,您可以调整以下设置:
联系人列表设置 - 调整电话本
电话本
位置、名称显示
位置
名称显示和快速命令键
快速命令键
设置。
复制 - 将电话本从手机复制到
SIM 卡,或从 SIM 卡复制到手
机。 您可以一次选择一个或一次
选择全部。
移动 - 其操作与复制相同,但
联系人仅保存在移动目标位置。
通过蓝牙发送所有联系人 - 使
用蓝牙,将所有联系人发送到其
它设备或计算机。如果选择此选
项,您会收到打开蓝牙的提示。
备份电话本 - 请参阅备份并恢复
备份并恢复
手机上的信息。
手机上的信息
恢复电话本 - 请参阅备份并恢复
备份并恢复
手机上的信息。
手机上的信息
清空电话本 - 删除所有联系
人。如果确定要清空电话本,请
在手机
手机和 SIM 之间选择,然后
点触是
是。
1 点触“通信”选项卡中的电话本
电话本
,然后点触信息
信息。
2 在此,您可以查看服务号码
服务号码、本
机号码、内存信息
机号码
内存信息(显示内存使
用情况)和我的名片
我的名片。
提示!
提示!要添加自己的名
片,请选择我的名片
我的名片,然后输
入联系人的详细信息。点触保
存完成。
23
信息
信息
输入文本
GD510 将短信和彩信结合到一个直
观易使用的菜单中。
有五种方式可输入文本:
手机键盘、电脑键盘
手机键盘
电脑键盘、手写屏幕
手写屏幕、
手写箱、手写双屏
手写箱
手写双屏。
并点触输入法
输入法,您可
通过点触
以选择输入方法。
发送信息
1 点触“通信”选项卡中的信
息。然后,点触写信息
写信息开始写
新信息。
2 点触插入
插入添加图像、视频、声
音、模板等。
3 点触屏幕底部的收件人
收件人以输入收
件人。然后,输入号码或点触
选择一个联系人。您甚至可
以添加多个联系人。
4 就绪后,请点触发送
发送。
警告:如果在短信中添加
警告
图像、视频或声音,则短信将
自动转换为彩信,您需要支付
相应费用。
24
LG GD510 | 用户指南
点触
可以打开 T9 模式。
只有当您选择键盘
键盘作为输入法时,
才会显示此图标。
点触
以选择编写语言。
点触
以在数字、符号和文本
输入间切换。
使用 Shift 键在大小写输入之间
切换。
T9 模式
T9 模式使用内置字典,根据您点
触按键的顺序识别您写入的内容。
它预测您输入的内容,并且建议可
选择项。
手写识别
更改电子邮件设置
在手写模式中,您只需在屏幕上书
写内容,GD510 即可将您的手写内
容转换为信息。根据首选视图选择
手写屏幕或手写箱
手写屏幕
手写箱。
1 点触“通信”选项卡中的电子
电子
邮件。
邮件
2 点触
并选择电子邮件设
电子邮件设
置,然后可以调整以下设置:
电子邮件帐户
首选电子邮件
允许回复电子邮件 - 选择是否
允许发送读取确认邮件。
请求回复电子邮件 - 选择是否
要请求读取确认邮件。
检索间隔 - 选择 GD510 检查新
电子邮件信息的频率。
检索数量 - 选择一次要检索的
电子邮件数目。
在转发和回复中包含信息 - 选择
在回复时是否要包括原始邮件。
在转发中包含附件 - 选择在回
复中是否包含原始附件。
漫游时自动检索 - 选择在国外
(漫游)时是否自动检索邮件。
新电子邮件通知 - 选择在收到
新电子邮件时是否需要提示。
签名 - 将此功能打开
打开,然后创
建电子邮件签名。
优先级 - 选择电子邮件信息的
优先级级别。
设置电子邮件
点触“通信”选项卡中的电子邮
电子邮
件。
如果尚未设置电子邮件帐户,请启
动并完成电子邮件设置向导。
,您可以检查和编辑
通过选择
设置。 您还可以检查当您创建帐户
时自动填写的其它设置。
检索电子邮件
您可以自动或手动查看帐户的新电
子邮件。手动查看:
1 点触“通信”选项卡中的电子
电子
邮件。
邮件
2 点触您要使用的帐户。
使用新帐户发送电子邮件
1 点触新建电子邮件
新建电子邮件,新电子邮件
将打开。
2 完成信息。
3 点触发送
发送,您的电子邮件将被
发送。
25
信息
邮件发送大小 - 设置发送邮件
的最大大小。
电子邮件计数器 - 输入您需要
的日期。 您可以检查在该期间内
发送的电子邮件。
信息文件夹
“信息”菜单中有五个文件夹。
收件箱 - 您接收到的所有信息将放
置在收件箱中。
草稿箱 - 如果您来不及写完一条
信息,您可以将已写信息保存在此
文件夹中。
发件箱 - 这是发送信息时的临时存
储文件夹。
已发送 - 您所发送的所有信息将放
置在此文件夹。
我的文件夹 - 创建文件夹以存储
信息。
更改文本信息设置
点触“通信”选项卡中的信息
信息
,然后点触设置
设置。选择文本信息
文本信息。
您可以更改:
文本信息中心 - 输入信息中心的
详细信息。
状态报告 - 向左滑动开关,在对方
收到您发送的信息时接收确认。
26
LG GD510 | 用户指南
有效期 - 选择信息在信息中心中的
最长保存时间。
信息类型 - 将文本转换为文本
文本、语
音、传真
传真、X.400
X.400 或电子邮件
电子邮件。
字符编码 - 选择符号编码方式。
这将影响信息大小并因此产生数
据费用。
将长文本另发送为 - 选择是以多条
多条
短信还是一条彩信发送长信息。
短信
更改多媒体信息设置
点触“通信”选项卡中的信息
信息
。 滚动并选择设置
设置和多媒体信息
多媒体信息。
您可以更改:
检索模式 - 选择本地网络
本地网络或漫游网
漫游网
络。 如果选择手动
手动,那么您仅会收
到彩信通知,随后,您可以决定是
否要完整下载该信息。
状态报告 - 选择以请求和/或允许
发送报告。
已读回执 - 选择以请求和/或允许
已读回执。
优先级 - 选择多媒体信息的优先
级级别。
有效期 - 选择信息在信息中心中的
最常保存时间。
幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏
幕上显示多长时间。
创建模式 - 选择信息模式。
发送时间 - 选择信息发送前的等
待时间。
网络设定 - 从列表中选择或添加新
信息中心。
更改其它设置
点触“通信”选项卡中的信息
信息
。然后点触设置
设置。
语音邮件 - 点触
添加新的
语音邮件服务。有关其提供的服
务的详细资料,请联系您的网络
运营商。
服务信息 - 选择是接收还是阻止服
务信息。 您也可以通过在服务安全
服务安全
性选项中创建可信和不可信发件人
列表来设置信息安全性。
信息计数器 - 选择以设置对信息计
数的期间。
小区广播 - 选择是否打开/关闭小
区广播,并选择您的频道和语言。
27
相机
了解取景器
曝光 - 对比度低的图像显示模糊,而
对比度高的图像则显示更为清晰。
缩放 - 放大或缩小。根据您拍摄的图
片大小启用此功能。
返回
拍照
视频模式 - 向下滑动
此图标以切换到视频
模式。
设置 - 点触此图标可以打开设置菜
使用高级设置。
单。 请参阅使用高级设置
查看模式 - 在“全屏”和“完整图
像”之间选择。
连拍 - 这允许您快速地连续拍摄
3/6/9 张照片。
图片库 -这使您可
以在相机模式下访问
保存的照片。仅需点
触,您的图片库就会
出现在屏幕上。
提示! 您可以通过点触屏幕获取选项。 几秒钟后,它们将自动关闭。
28
LG GD510 | 用户指南
快速拍照
拍照后
1 按手机右侧的
键。
2 当相机对好焦后,点触屏幕中心
右侧的
拍照,也可以用力按
手机侧面的
。
拍好的照片将显示在屏幕上。图像
名称滚动显示在屏幕底部。
点触可以信息
信息、电子邮件
电子邮件或蓝
牙方式发送照片。
点触以设置主屏图像。
点触以编辑照片。
点触可以删除您拍摄的照片,
然后点触是
是确认。将显示“已删
除”信息。
点触可以移动图片库。
提示!要切换为相机模式或视
提示!
频模式,请向上/向下滑动取景
器右部中间的相机或视频图标。
29
相机
使用高级设置
从取景器中点触
以打开所有高
级设置选项。
大小 - 更改保存在内存中的照片
大小,或预设的拍摄照片的大小,
使其大小适用于电话本。 从以下
六个数值选项中选择像素值:3M
3M (
2048x1536)、2M
2048x1536)
2M (1600x1200)、1M
(1600x1200) 1M
(1280x960), VGA (640x480)、桌面
(640x480) 桌面
(WQVGA)、QVGA (320x240)。
(320x240)
色彩效果 - 选择适用于您所拍摄
的照片的色调。 有四个色调选项
可供选择:关闭
关闭、黑白
黑白、反色
反色或
棕褐色。
棕褐色
白平衡 - 从以下选项中选择:
自动、白炽灯
自动
白炽灯、日光
日光、荧光灯
荧光灯或
阴天。
阴天
夜间模式 - 在黑暗环境下非常
有用。
自拍器 - 使用自拍器,您可以设
置拍照前按下拍摄按钮后的延迟。
从 3 秒、55 秒或
秒 10 秒中选择。
秒
如果照片中要包括您自己,自拍器
非常有用。
30
LG GD510 | 用户指南
质量 - 在超精细
超精细、精细
精细和标准
标准之
间选择。 质量越精细,照片将越清
晰,同时,文件更大。这意味着存
储器中保存的照片将越少。
存储位置 - 选择是将照片保存到手
机内存还是外部存储器。
显示已拍照片 - 选择是否要在拍照
后查看照片并提供选项。
隐藏图标 - 选择手动还是自动隐藏
相机设置图标。
快门声音 - 从三种快门声音中选
择一种。
网格屏幕 - 从关闭
关闭、简单十字
简单十字或三
等分中选择。
等分
恢复初始设置 - 重设所有相机
设置。
摄像机
了解取景器
图像大小
保存到手机内存/外部存储器
缩放 - 放大或缩小。
返回
相机模式 - 点触
此图标切换到相机
模式。
开始录制
图片库
视频模式 - 已选择
设置 - 点触此图标可以打开设置菜单。 视频模式。
使用高级设置。
请参阅使用高级设置
查看模式 - 在全屏
全屏和完整图像
完整图像之间
选择。
视频大小 - 在 QVGA(320x240) 或
QCIF(176x144) 之间选择。
之间选择
曝光 - 对比度低的视频显示模糊,而对
比度高的视频则显示更为清晰。
提示! 您可以关闭所有快捷键选项,使取景器屏幕看起
来干净利落。 点触一次取景器中心即可。要调用选项,请再次点触屏幕。
31
摄像机
快速录制视频
拍摄视频后
1 按手机右侧的相机键持续几秒。
屏幕上将显示所拍摄视频的静态图
像。 视频名称在屏幕底部显示,左
右侧将显示七个图标。
点触可以播放视频。
点触可以将视频作为信息或电
信息或电
子邮件,或通过蓝牙
子邮件
蓝牙或 YouTube
发送。
点触可以编辑视频。
点触可以删除您刚拍摄的视
频,点触是
是确认。此时将出现取
景器。
点触
可以立即拍摄另一段
视频。
点触可以查看保存的视频库和
图片库。
提示!要切换为相机模式或视频
提示!
模式,请向上/向下滑动取景器
右部中间的相机或视频图标。
2 水平放置相机,将镜头对准要拍
摄的物体。
3 在手机上按相机键
一次可以
开始录制,或者点触红点 。
4 取景器底部将出现 Rec
Rec,底部计
时器显示视频长度。
5 要暂停视频,请点触
,要恢
复录制,请选择
。
6 点触屏幕上的
或再按
一次停止录制。
32
LG GD510 | 用户指南
使用高级设置
从取景器中点触设置
设置以打开所有高
级设置选项。
色彩效果 - 选择要对新视频使用
的色彩效果。关闭
关闭、黑白
黑白、反色、
反色、
棕褐色。
棕褐色
白平衡 - 白平衡确保视频中的白
色显示真实。要正确调整相机的白
平衡,您需要确定光照条件。从自
动、白炽灯
白炽灯、日光
日光、荧光灯
荧光灯或阴天
阴天
中选择。
质量 - 在超精细
超精细、精细
精细和标准
标准之
间选择。质量越精细,视频将越清
晰,同时,文件更大。因此手机内
存中保存的视频将更少。
时长 - 设置视频的长度限制。选择
是否将视频作为 MMS 发送。
存储位置 - 选择是将照片保存到手
机内存还是外部存储器。
语音 - 选择是否录制带有声音的
视频。
隐藏图标 - 选择手动还是自动隐藏
相机设置图标。
恢复初始设置 - 重设所有摄像机
设置。
提示!如果长度选择“彩信”,
提示!
请尝试选择较低的图像质量以拍
摄更长视频。
33
照片和视频
查看照片和视频
以幻灯片显示方式查看照片
1 点触“娱乐”选项卡中的图片
图片
库。或点按相机预览屏幕上的
。您可以查看图片和视频。
2 屏幕上将显示您的图片库。
3 点触视频或照片可以完全打开。
4 要播放视频,请点触
。要暂
。
停播放,请点触
幻灯片模式允许以幻灯片的形式一
次性显示图片库中的所有照片。无
法以幻灯片模式观看视频。
1 点触图片库
图片库中的
,然后滚动
并选择幻灯片显示
幻灯片显示。
2 开始幻灯片放映。
幻灯片下有多个选项:
点触
以返回。
点触可以在放映到特定照片
时,暂停幻灯片放映。
再次点触可以恢复播放。
点触可以使幻灯片放映速度更
快或更慢。
提示!向左或向右轻弹以
提示!
查看其它照片或视频。
从视频中捕获图像
1 选择您要从中拍摄图像的视频。
2 点触
可将视频暂停在您要转
换为图像的某个画面上,然后点
触屏幕左上角以打开
菜单。
3 从选项菜单中选择
。
4 屏幕上将显示图像以及图像的
名称。
5
点触可以返回视频。
6 图像将保存在我的文档
我的文档文件夹
中,并显示在图片库中。
警告:如果手机中没
警告
有录制多媒体文件,某些功能
可能无法使用。
34
LG GD510 | 用户指南
将照片设为墙纸
1 点触“娱乐”选项卡中的图片
图片
库。
2 点触您要设为墙纸的照片。
3 点触屏幕可以打开该菜单。
4 点触
。
5 您可以使用
更改图片大小。
6 对图片满意后,请点触设置
设置。
7 从您要更改的选项中选择:全
部、小工具
小工具、快速拨号
快速拨号。
编辑照片
1 打开您要编辑的照片,点触
以显示选项。
2 点触图标以调整照片:
使用手指移过屏幕以选
定区域。
徒手对照片进行绘制更
改。 从四个选项中选择线条粗
细,然后选择要使用的颜色。
向图片添加手写内容。
使用标记修饰照片。 从不
同标记和颜色中选择,点触照片
中您要放置标记的位置。
擦除所画的内容。 您也可
以选择橡皮擦大小。
点触可以返回图片库。
保存您对照片所做的更
改。 选择是将更改保存在源文件
源文件
中,还是另存为新文件
新文件。 如果选
择新文件
新文件,请输入文件名。
撤消上一个效果,或您对
照片所做的更多编辑。
点触以打开过滤器选项。
您可以修改所选照片。
为照片添加效果
1 从编辑屏幕点触
。
2 选择为照片应用任何选项:
面部修饰 - 自动检测图像中的
面部,并突出显示。
隧道效果 - 鱼眼相机效果。
彩色负片 - 彩色负片效果。
黑白 - 黑白效果。
棕褐色 - 应用棕褐色效果。
模糊 - 应用模糊效果。
锐度 - 沿滚动条移动滑块,锐
化照片对焦效果。选择确定
确定图
标以应用更改,或选择
取消。
马赛克 - 点触以为照片应用马
赛克效果。
油画 - 应用油画效果。
素描 - 应用效果以使图片看上
去像素描。
35
照片和视频
浮雕 - 应用浮雕效果。
曝光 - 将曝光效果更改为日光。
逼真 - 应用清晰真实的效果。
月光 - 使灯光看起来像月光。
怀旧 - 应用老相片效果。
明亮 - 应用光束效果。
卡通 - 应用卡通效果。
水彩 - 应用水彩效果。
3 要撤消效果,点触撤消
撤消
即可。
36
LG GD510 | 用户指南
多媒体
您可以将任意多媒体文件储存到手
机内存中,这样,您可以轻松访问
所有图片、声音、视频和游戏。您
也可以将文件保存到存储卡中。使
用存储卡,您可以释放手机内存的
空间。您可以在“娱乐”选项卡的
我的文档菜单中找到这些文件。
我的文档
图片
图像
图像包含一个图片列表,其中包括
预先加载到手机中的默认图像、
您下载的图像以及手机相机拍摄
的图像。
发送照片
1 点触“娱乐”选项卡中的我的文
我的文
档,然后选择图像
图像。选择需要
的图片。
2 点触发送
发送并从多媒体信息
多媒体信息、电子
电子
邮件、蓝牙
邮件
蓝牙或博客
博客中选择。
锁定屏幕图像 - 设置锁定屏幕
的墙纸。
电话本图像 - 将图像分配给联系
人列表中的某人,当其呼叫时,
您的手机上会显示该图片。
开机图像 - 设为开机时显示的
图像。
关机图像 - 设为关机时显示的
图像。
打印图像
1 点触“娱乐”选项卡中的我的文
我的文
档,然后选择图像
图像。选择需要的
图片。然后点触
。
2 点触打印
打印,然后再蓝牙
蓝牙和图片打
图片打
印器之间选择。
印器
提示!
提示!您可以通过蓝
牙或连接到图片打印器兼容的打
印机打印。
使用图像
您可以选择图像以用作墙纸和屏幕
保护程序,或用来识别呼叫者。
1 点触“娱乐”选项卡中的我的文
我的文
档,然后选择图像
图像。选择需要的
图片。然后点触
。
2 点触用作
用作并从以下选项中选择:
主屏图像 - 设置主屏墙纸。
37
多媒体
移动或复制图像
视频
您可以在手机内存和存储卡之间移
动或复制图像。您可能需要执行此
操作以释放其中一个存储位置的存
储空间,或保护图像不丢失。
1 点触“娱乐”选项卡中的我的文
我的文
档,选择图像
图像,然后点触
。
2 选择移动
移动或复制
复制。
3 您可以依次点触图像以标记/取消
标记。 标记您要移动或复制的图
像,然后点触复制/移动
复制/移动。
视频
视频文件夹显示已下载的视频以及
手机中录制的视频列表。
声音
声音
声音包含一个声音列表,其中包括
下载的声音、默认声音以及录音。
在此,您可以管理或发送声音,或
者将声音设为铃声。
使用声音
1 点触“娱乐”选项卡中的我的文
我的文
档,然后选择声音
声音。
2 选择您需要的声音,将出现一条
确认信息。
3 点触是
是。它将开始播放。
4 点触
,然后选择用作
用作。
5 从铃声
铃声、信息提示音
信息提示音、开机铃声
开机铃声
和关机铃声
关机铃声中选择。
38
LG GD510 | 用户指南
观看视频
1 点触“娱乐”选项卡中的我的文
我的文
档,然后选择视频。
2 选择要播放的视频。
发送视频剪辑
1 选择视频。
2 点触
、发送
发送并从信息、电子
信息、电子
邮件、蓝牙和 YouTube 中选择。
邮件、蓝牙
游戏和应用程序
您可以在手机上安装新游戏和应用
程序,以供您在闲暇时娱乐。
您也可以使用“娱乐”选项卡中的
游戏和应用程序访问此功能。
游戏和应用程序
玩游戏
1 点触“娱乐”选项卡中的游戏和
游戏和
应用程序。
应用程序
2 选择游戏
游戏,然后选择要启动的
游戏。
文档
创建电影
从我的文档
我的文档中的文档
文档菜单中,您可
以查看所有文档文件。在此,您
可以查看 Excel、PowerPoint、
Word、文本和 PDF 文件。
1 滚动并点触娱乐选项卡中的
Muvee Studio。
Studio
2 点触
以添加图像。 轻触您
要包括的图像的复选框,然后选
择插入
插入。
3 点触样式标签,然后选择“Muvee
样式”。默认样式是古典怀旧
古典怀旧。
4 点触默认声音
默认声音以更改声音。
5 点触
以观看您创建的内容。
6 点触
,然后点触播放顺序
播放顺序
以排序。您可以设置随机或按
顺序。
7 点触
,然后点触保存位置
保存位置以
选择电影的保存位置。
将文件传输到手机
蓝牙是在电脑和手机间传输文件的
最便捷方式。您也可以通过同步数
据线使用 LG PC 套件。
使用蓝牙传输:
1 请确保手机和计算机都已打开蓝
牙,彼此可见。
2 通过蓝牙,使用电脑发送文件。
3 文件发出后,您必须通过点触是
在您的手机上接受它。
4 默认情况下,该文件应出现在我
的文档中的第二个选项卡即我的
的文档
我的
文件夹中。 如果文件夹已满,您
文件夹
可能看不到该文件。
其它
其它
其它包含不属于图片、声音、视
频、文档、游戏或应用程序的文件
的列表。
Muvee 工作室
您可以创建一个音乐视频。
音乐
LG GD510 拥有内置的音乐播放
器,因此,您可以播放所有喜爱的
曲目。要进入音乐播放器,请点
音乐。 您可
触“娱乐”选项卡中的音乐
以在此访问多个文件夹:
最近播放 - 播放您最近播放的
歌曲。
所有曲目 - 包含手机上除预先加载
的默认音乐以外的所有歌曲。
艺术家 - 按艺术家浏览音乐集合。
专辑 - 按专辑浏览音乐集合。
39
多媒体
流派 - 按流派浏览音乐集合。
播放列表 - 包含您创建的所有播
放列表。
随机曲目 - 以随机顺序播放您的
曲目。
将音乐传输到手机
将音乐传输到手机的最轻松的方法
是通过蓝牙或同步数据线。
您也可以使用 LG PC 套件。使用
蓝牙传输:
1 请确保双方设备都已打开蓝牙并
且对对方可见。
2 选择另一个设备上的音乐文件,
选择通过蓝牙发送。
3 文件准备就绪可以发送后,您应
是以在手机上接受。
点触是
4 文件应显示在音乐
音乐 > 所有曲
目中。
播放歌曲
40
1 点触“娱乐”选项卡中的音乐
音乐。
2 选择文件夹之一,然后选择您要
播放的歌曲。
3 点触
以暂停歌曲。
4 点触
以跳到下一首歌曲。
5 点触
以返回到上一首歌曲。
6 点触
返回到音乐
音乐菜单。
点触多次可以返回到菜单。
LG GD510 | 用户指南
创建播放列表
您可以从播放列表
播放列表文件夹中选择歌
曲,以创建自己的播放列表。
1 点触“娱乐”选项卡中的音乐
音乐。
2 点触播放列表
播放列表,然后点触添加新
添加新
的播放列表,输入播放列表名
的播放列表
保存。
称,然后点触保存
3 所有曲目
所有曲目文件夹将显示手机中的
所有歌曲。点触所有要包含在播
放列表中的歌曲;这些曲目名称
旁边将显示一个勾号。
4 点触完成
完成。
FM 收音机
LG GD510 拥有 FM 收音机功能,
以便您转到喜爱的电台并收听无
线广播。
备注:要收听收音机,您需要附加
备注:
耳机。将耳机插入耳机插槽(与插
入充电器的插槽相同)。
搜索电台
您可以手动或自动微调收音机电
台。搜索后,它们将保存为特定频
道编号,这样,您就不用重复进行
微调。您必须首先将耳机插入手机
以将其用作天线。
自动微调:
1 滚动并点触“娱乐”选项卡中的
FM 收音机,然后点触
收音机
。
2 点触自动扫描
自动扫描。 将出现一条确认
信息。 选择是
是,随后将自动查找
电台并分配给手机中的频道。
备注:您还可以通过使用屏幕中
备注:
心显示的
和
手动微调电
台。 如果按住
和 ,将自
动查找电台。
重置频道
1 滚动并点触“娱乐”选项卡中的
FM 收音机,然后点触
收音机
。
2 选择重置频道
重置频道以重设当前频道,
或选择重置所有频道
重置所有频道以重设所有
频道。每个频道的开始频率将返
回为 87.5Mhz。
41
管理器
将事件添加到日程表中
使用日期计算器
1 点触实用工具中的管理器
管理器,然后
选择日程表
日程表。
2 选择您要添加事件的日期。
3 点触
,然后选择添加事件
添加事件。
4 点触类别
类别,然后从约会
约会、周年纪
周年纪
念或生日
生日中选择。
5 输入主题
主题。
6 检查并输入您希望事件开始的日
期和时间。对于约会
约会和周年纪
周年纪
念,请在下面的“时间”和“日
期”框中输入事件结束的时间
和日期。如果是约会
约会,则输入
地点。
7 设置闹钟
闹钟和重复
重复。
8 选择保存
保存,您的事件将保存在日
程表中。方形光标标记已保存事
件的日期,在事件开始时间会有
闹钟提醒,以便您进行安排。
日期计算器
日期计算器是一款便捷的工具,有
助于您计算特定天数后的日期。例
如,2007 年 10 月 10 日后 60
天是 2007 年 9 月 12 日。
1 点触“实用工具”选项卡中的
管理器。
管理器
2 选择日期计算器
日期计算器。
3 在自
自选项卡中设置所需日期。
4 在之后
之后选项卡中设置天数。
5 此时会在下面显示天
天。
向任务列表添加项目
设置闹钟
1 点触“实用工具”选项卡中的
管理器。
管理器
2 选择任务
任务,点触添加任务
添加任务。
3 为任务项设置日期、添加备注或
选择优先级:高
高、中
中或低
低。
4 选择保存
保存以保存任务。
1 点触“实用工具”选项卡中的闹
钟。小闹钟
小闹钟应该默认显示在列表
中,您不能删除它。
2 点触添加闹钟
添加闹钟。
3 在时间
时间字段框中设置您希望响闹
钟的时间。
42
LG GD510 | 用户指南
添加备忘录
1 点触“实用工具”选项卡中的
备忘录。
备忘录
2 点触添加备忘录
添加备忘录。
3 键入备忘录,然后点触保存
保存。
4 您的备忘录将显示在屏幕上的备
忘录应用程序中。
忘录
4 在重复框中选择您希望闹钟重复
的方式一次、每天、星期一~星
期五、星期一~星期六、周六~周
日、节假日除外或选择工作日。
图标会指示您选择的工作日。
5 选择闹钟类型
闹钟类型设置所需的闹钟
类型。
6 选择闹铃
闹铃,然后从文件夹中选择
一个声音。要听声音,请点触声
音,然后点触
。
7 在备忘录
备忘录框中为闹钟添加备忘
录。
8 最后,您可以设置暂停间隔:5、
10、20、30 分钟、1 小时或关。
9 设置闹钟后,请点触保存
保存。
备注:您最多可以设置 5 个闹钟,
备注:
包括小闹钟
小闹钟。
提示!
提示!将开关滑到开
开/关以设
置闹钟。
添加带绘图面板的备忘录
1 滚动并点触“实用工具”选项卡
中的绘图面板
绘图面板。
2 点触添加图画
添加图画。
3 在触摸屏 LCD 上画下备忘录,然
后点触
。
4 点触是
是,您的备忘录将显示在屏
绘图面板应用程序中。
幕上的绘图面板
录音
使用录音机录制语音备忘录或其它
音频文件。
点触“实用工具”选项卡中的录
音,选择
,然后点触设置
设置以更
改设置:
长度 - 设置录音长度。从无限制
无限制、
彩信大小或 1 分钟
彩信大小
分钟中选择。
质量 - 选择声音质量。从超精细
超精细、
精细或正常
精细
正常中选择。
存储位置 - 选择保存音频文件的
位置。在外部存储器和手机内存之
间选择。
43
管理器
录制声音或语音
1
2
3
4
点触
点触
点触
点触
以开始录音。
以暂停录音。
以结束录音。
以收听录音。
使用计算器
1 点触“实用工具”选项卡中的
工具。
工具
2 选择计算器
计算器。
3 点触键盘上的数字键以输入数
字。
4 对于简单计算,点触您所需的
函数 (+, -, x, ÷),然后点
触 =。
5 对于较复杂的计算,请点触
并从 sin
sin、cos
cos、tan
tan、log
log、
ln、exp
ln
exp、sqrt
sqrt、deg
deg 或 rad 等
中选择。
换算单位
1 点触“实用工具”选项卡中的
工具。
工具
2 选择单位换算器
单位换算器。
3 选择要换算的内容:币种
币种、面
积、长度
长度、重量
重量、温度
温度、体积
体积
或速度
速度。
44
LG GD510 | 用户指南
4 随后,您可以选择单位,输入要
换算的初始值,然后选择要换算
的目标单位。
5 屏幕上将显示相应的值。
向世界时钟添加城市
1 点触“实用工具”选项卡中的
工具。
工具
2 选择世界时钟
世界时钟。
3 点触
,然后选择添加城市
添加城市。
4 滚动地球仪,然后点触所需区
域,选择地图上的城市。
5 或点触
,然后在搜索字段框
中键入所需城市提名称。
使用秒表
1 点触“实用工具”选项卡中的
工具。
工具
2 选择秒表
秒表。
3 点触屏幕底部的开始
开始启动计时
器。
4 如果您要记录
记录时间,请点触圈
圈。
5 点触停止
停止结束计时器。
6 点触恢复
恢复从您停止的时间重新
开始秒表,或点触重置
重置重新开
始计时。
了解生态树
生态树通过对太阳能电池进行充电
来积聚电量。每棵树即代表着碳排
放的减少。通过使用更多太阳能能
源,您可以种植多棵树。
了解生态计算器
通过对太阳能电池进行充电,您可
以计算减少的碳排放总量。
提示!
提示!如果
GD510 附加了太阳
能电池,将在“实用工具”选
项卡的工具菜单下显示“生态
生态
树”和“生态计算器
生态计算器”。
45
电脑同步
您可以同步电脑和手机,以确保所
有重要详情和日期匹配。您还可以
对文件做好备份。
在计算机上安装 LG PC 套件
1 从主屏上按
,然后选择“设
置”选项卡中的连接
连接。
2 选择 USB 连接模式,然后点触
连接模式
PC Suite。
Suite
3 通过 USB 数据线连接手机和电
脑,等待片刻。此时将显示安装
指南信息。
4 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安
装程序向导。
5 安装完成后,桌面上将显示 LG
PC 套件图标。
连接手机和电脑
1 从主屏上按
,然后选择“设
置”选项卡中的连接
连接。
2 选择 USB 连接模式。
连接模式
3 点触 PC Suite。
Suite
4 通过 USB 数据线连接手机和
电脑,等待片刻。PC 套件自动
运行。
46
LG GD510 | 用户指南
备份并恢复手机上的信息。
1 如上所述,将手机连接到电脑。
2 单击备份
备份图标,选择备份
备份或恢
复。
3 标记您要备份或恢复的内容。选
择您要保存备份信息的位置,
或恢复信息的位置。单击开始
开始
图标。
4 将备份或保存您的信息。
在电脑上查看手机文件
1 如前所述,将手机连接到电脑。
2 单击管理文件
管理文件图标。
3 手机中保存的所有文档、Flash
内容、图像、声音和视频将显示
屏幕右侧。
提示!
提示!在电脑中查看手机内容有
助于您排列文件、整理文档或删
除不再需要的内容。
同步电话本
将手机用作音乐同步设备
1 将手机连接到电脑。
2 单击管理电话本
管理电话本图标。
3 PC 中将导入并显示 USIM 卡和手
机中保存的所有联系人。
4 单击文件
文件,然后选择保存
保存。现
在,您可以选择目标以及要保存
电话本的位置。
备注:要备份保存在 SIM 卡中
备注
的电话本,请单击电脑屏幕左侧
的“SIM 卡”文件夹。
右键单击联系人,然后选择全
部选择。
部选择
在相同位置单击右键,然后选择
复制到手机内存。 现在,请单击
复制到手机内存
屏幕左侧的手机文件夹,此时将
显示您的所有号码。
您的手机可以用作音乐同步设备,
仅用于同步音乐文件。
使用 Windows Media Player 10/11
可执行音乐同步,同时支持手机内
存和外部存储卡。
1 断开手机与电脑的连接。
2 从主屏选择
,然后选择“设
置”选项卡下的连接
连接。
3 选择 USB 连接模式
连接模式。
4 点触音乐同步
音乐同步。
5 将手机连接到电脑。手机将显
示:已连接
已连接。
同步信息
1 将手机连接到电脑。
2 单击信息
信息图标。
3 所有手机信息将显示在屏幕上的
文件夹中。
4 单击列的标题以重新排列信
息,按发件人
发件人、内容
内容和接收日
接收日
期排序。
47
网络
访问网页
使用 RSS 阅读器
1 点触“实用工具”选项卡中的
浏览器。
浏览器
2 要进入浏览器主页,请选择主
页。或者,选择输入网址
输入网址后键入
URL,然后选择连接
连接。
RSS(简易供稿)是一种网络订阅
源格式,可用于发布最近更新的内
容,如博客、新闻标题或播客。
RSS 文档通常被称为订阅源、网络
订阅源或频道,它包含相关网站的
内容摘要或完整文本。RSS 使人们
可以以主动方式随时关注其感兴趣
的网站。这相比手动查看这些网站
要轻松很多。
用户订阅源的方式:将订阅源的链
接输入阅读器,或单击浏览器中的
RSS 图标即可开始订阅流程。阅读
器将定期检查用户订阅的源以查看
新内容并下载找到的任何更新。
备注:连接此服务并下载内容
备注:
时,可能会产生额外费用。查
看网络提供商要求的数据付费。
添加并访问书签
为了轻松快速地访问收藏的网站,
您可以添加书签并保存网页。
1 点触“实用工具”选项卡中的
浏览器。
浏览器
2 选择书签
书签。此时屏幕上将出现一
个书签列表。
3 要添加新书签,请点触添加书
添加书
签。在相应的字段框中输入书签
名称和 URL。
4 点触保存
保存。现在,您添加的书签
将显示在书签列表中。
5 要访问书签,只需点触书签旁边
的“连接”图标或点触书签标
题,然后点触连接
连接。您将连接
到书签。
48
LG GD510 | 用户指南
保存页面
1 如上所述,访问所需网页。
2 点触
并选择保存本页面
保存本页面。
3 为网页输入一个名称,便于您轻
松识别。
4 点触保存
保存。
访问保存的网页
点触“实用工具”选项卡中的浏览
浏览
器。然后选择已保存页面
已保存页面。您可以
在此查看已保存的页面。
查看浏览器历史记录
点触“实用工具”选项卡中的浏览
浏览
器。然后选择历史记录
历史记录。
更改网络浏览器设置
点触“实用工具”选项卡中的浏览
浏览
器。然后选择设置
设置。
您可以选择编辑模式
模式、外观设置
外观设置、
缓存、Cookie
缓存
Cookie、安全性
安全性设置。
将手机用作调制解调器
GD510 可以同时用作电脑的调制解
调器,使您在无法使用有线连接时
仍可访问电子邮件和互联网。 您可
以使用 USB 数据线或蓝牙。
使用 USB 数据线:
1 确保 PC 上已经安装了 LG PC
套件。
2 用前面所示的 USB 数据线连接
GD510 和您的电脑并启动 LG PC
套件软件。
3 单击电脑上的 InternetKit
InternetKit。
随后,单击新建按钮并选择调整
新建按钮并选择调整
解调器。
解调器
4 选择 LG Mobile USB 调制解调
器,然后选择确定
确定。此时将在屏
幕上打开。
5 写入可连接到互联网的配置,然
后保存值。
6 您创建的配置将显示在电脑屏幕
上。选择并单击连接。
电脑将通过 GD510 连接。
备注:有关使用 LG PC 套件同
备注:
步的详细信息。
使用蓝牙:
1 确保已打开
打开蓝牙并在电脑和
GD510 上均可见
可见。
2 配对电脑和 GD510,以便需要通
行码才能建立连接。
3 使用 LG PC 套件上的连接向导
连接向导创
建一个活动的蓝牙连接。
4 单击电脑上的 Internet Kit
Kit。
然后,单击新建
新建按钮。
5 选择 LG Mobile USB 调制解调
器,然后选择确定
确定。此时将在屏
幕上打开。
6 写入可连接到互联网的配置,然
后保存值。
7 您创建的配置将显示在电脑屏幕
上。选择并单击连接
连接。
电脑将通过 GD510 连接。
49
设置
个性化情景模式
更改手机设置
您可以在主屏上快速更改情景模式。
使用设置菜单,您可以个性化每种
情景模式。
1 点触“设置”选项卡中的情景
情景
模式。
模式
2 选择您要编辑的情景模式。
3 随后,您可以更改列表中可用的
铃声
所有声音和提示选项,包括铃声
和音量
音量、信息提示音
信息提示音设置等。
您可以根据自己的需要,随心所欲
地对 GD510 进行调节。
手机设
点触“设置”选项卡中的手机设
定,然后从以下列表中选择。
手机设定
日期和时间 - 调整日期和时间
设置,或者选择自动更新时间或
使用夏令时选项。
省电 - 选择开/关或仅夜间以切
换初始的省电设置。
语言 - 更改 GD510 的显示
语言。
运动静音 - 在响铃时通过翻转
手机使 GD510 进入静音或暂停
设置。
自动键盘锁 - 在主屏下自动锁
定键盘。
安全性 - 调整您的安全设置,
包括 PIN 码和手机锁。
内存信息 - 有关详细信息,请
参阅使用内存管理器
使用内存管理器。
恢复初始设定 - 将所有设置重
设为出厂默认值。
信息 - 选择帮助
帮助以查看 GD510
的技术信息。然后可以使用手机
手机
信息升级软件。
信息
更改显示设置
50
点触“设置”选项卡中的显示设置
显示设置。
显示设置
墙纸 - 选择主屏或锁定屏幕的
主题。
通讯广场 - 点触 Livesquare
指南以检查其功能。
指南
菜单样式 - 选择顶层菜单的样
字形 滚动。
式,选择 Z 字形或滚动
手机主题 - 选择主题菜单。
您还可以调整字体大小和样式。
拨号 - 调整数字颜色。
亮度 - 调整屏幕亮度。
问候语信息 - 选择开
开或关
关,
然后在文本字段中填写问候语
信息。
开机/关机 - 选择开机/关机屏
幕的主题。
LG GD510 | 用户指南
更改连接设置
网络运营商已为您设置连接设置,
因此,您开机即可使用手机。 要更
改任意设置,请使用此菜单:
点触“设置”选项卡中的连接
连接。
网络设定
选择网络 - 如果设为自动
自动,
GD510 将自动搜索网络并向网络
注册手机。 为了得到最佳的服务
和质量,建议选择此设置。
如果选择手动
手动,所有当前可用网
络都会显示,您可以从中选择一
个进行注册。
首选列表 - 您可以添加要连接的
首选网络。 如果自动搜索网络,
只需从网络列表中选择一个,如
果不是,则手动添加新网络。
互联网配置文件 - 此菜单显示互联
网网络设定。根据国家/地区不同,
您可能无法删除或编辑默认配置。
存取点 - 网络运营商已保存此信
息。您可以使用此菜单添加新的
接入点。
分组数据连接 - 选择设备何时连接
到网络以传输分组数据。
USB 连接模式 - 从选项中选择一
个数据服务并使用 LG PC 套件软
件同步 GD510 以复制手机中的文
件。有关同步的详细信息,请参阅
电脑同步。
电脑同步
如果使用带 Windows Media Player
的音乐同步,请在此菜单中选择
音乐同步。音乐同步
音乐同步
音乐同步仅可用于音
乐内容。
使用内存管理器
GD510 有三种可用存储器:手机、
SIM 卡和外部存储卡。
您可以使用内存管理器确定每种
存储器的使用方式以及查看可用
空间。
手机设
点触“设置”选项卡中的手机设
置,然后点触内存信息
内存信息。
手机公用内存 - 查看 GD510 中针
对以下各项的可用内存:图片、声
音、视频、彩信、电子邮件、Java
应用程序、其它。
手机预留内存 - 查看手机目前针对
以下各项的可用内存:短信、电话
本、日历、任务列表、备忘录、闹
钟、通话记录、书签及其它。
SIM 卡内存 - 查看 USIM 卡的可
用内存。
外部存储器 - 查看外部存储卡的
可用内存(您可能需要单独购买存
储卡)。
主存储器设置 - 选择项目的首选
保存位置是手机内存还是外部存
储器。
51
设置
使用蓝牙发送和接收文件
更改蓝牙设置:
发送文件:
1 打开要发送的文件,通常是照
片、视频或音乐文件。
2 选择发送
发送。
选择蓝牙
蓝牙。
3 如果已配对蓝牙
蓝牙设备,GD510 将
蓝牙设
不会自动搜索以配对其它蓝牙
备。否则,GD510 将搜索范围内
其它启用了蓝牙
蓝牙的设备。
4 选择您要向其发送文件的设备。
5 您的文件将被发送。
点触“设置”选项卡中的蓝牙
蓝牙。然
后选择
,再选择设定
设定。
进行更改:
我的设备可见性 - 选择可见
可见、
隐藏或可见
隐藏
可见 1 分钟
分钟。
我的设备名称 - 为您的 GD510
输入一个名称。
支持的服务 - 选择在其它关联
服务中如何使用蓝牙。
远程 SIM 卡模式 - 打开或
关闭。
我的地址 - 显示您的蓝牙地址。
提示!检查进度栏以确保文件
提示!
已发送。
接收文件:
1 要接收文件,您的蓝牙必须为开
且可见
可见。有关详细信息,请参阅
下面的更改蓝牙设置
更改蓝牙设置。
2 手机会提示您一条信息,是否接
收来自其他发件人的文件。点触
是以接收文件。
3 您可以查看文件的保存位置。对
于图像文件,您可以选择查看
查看文
件或用作墙纸
用作墙纸。文件通常保存在
我的文档中的相应文件夹。
我的文档
52
LG GD510 | 用户指南
与其它蓝牙设备配对
将您的 GD510 与其他设备配对,您
可以设置受通行码保护的连接。
1 查看蓝牙是否为开
开且可见
可见。您可
以在设置
设置菜单中更改可见性。
2 点触搜索
搜索。
3 GD510 将搜索设备。搜索完成
时,屏幕上将显示刷新
刷新。
4 选择您要与之配对的设备,输入
通行码,然后点触确定
确定。
5 随后,您的手机将连接到其它设
备,您可以在该设备上输入相同
的通行码。
6 现在,受通行码保护的蓝牙连接
已经准备就绪了。
LG 手机软件网上更新
使用蓝牙耳机
站:LGmobile.com
1 查看蓝牙是否为开
开且可见
可见。
2 根据耳机随附的说明书将耳机置
于配对模式下并配对设备。
3 点触连接前询问
连接前询问或始终连接
始终连接,然
后点触是
是立即连接。GD510 将自
动切换到“耳机”情景模式。
具体途径: http://www.lgmobile.
com - 选择地区-选择国家-手
册&软件
更多的功能和相关信息请查阅网
此功能能将您的手机软件升级到最
新版本,网上操作更加便利,免去
您拜访售后的麻烦。
手机软件更新时请留意整个更新过
程,确保在更新过程的每一步都仔细
阅读过说明和注意事项。
请注意不要在升级过程中拔掉 USB
接线或电池,这会严重危害
您的手机。
在升级过程中产生的数据丢失,厂商
不负有任何责任,建议您把重要信
息进行备份
53
配件
这些配件随 GD510 提供。
充电器
数据线
电池
CD
立体声
耳机
备注:
• 务必使用原装 LG 配件。
• 否则可能导致保修失效。
• 在不同地区提供的配件可能不同;如需要进一步查询有关情况,
请与我们的地区服务公司或代理联系。
54
LG GD510 | 用户指南
技术参数
外部环境
最高:+55°C(放电)、
+45°C(充电)
最低温度:-10°C
55
关于安全有效使用手机的准则
请阅读以下简单的准则。违反这些
准则可能造成危险或者触犯法律。
暴露在射频能量之下
无线电波暴露和“特定吸收
率”(SAR) 信息。此款 GD510 型手
机已设计为遵守有关适用的无线电
波暴露安全要求。此要求基于相关
的科学准则,其中包括为确保所有
人员(无论年龄和健康状况)安全
而设计的安全裕量。
• 无线电波暴露准则采用一种称
为“特定吸收率”或 SAR 的测
量单位。 SAR 测试是在所有用
到的频带中以手机的最高认可功
率电平进行发射时使用标准化方
法执行的。
• 不同的 LG 手机型号可能有不同
的 SAR 能级,但它们均符合相关
的无线电波暴露准则。
• 国际非游离辐射防护委员会
(ICNIRP) 建议的 SAR 上限值
为:每 10g 重的人体组织吸收的
能量平均值不超过 2W/kg。
• 由 DASY4 对该型号手机进行的测
试,人耳能够承受的 SAR 最大值
为 1.29 W/kg(10 克),戴在身
体上时,其值为 1.08 W/kg
(10 克)。
• 电气电子工程师协会 (IEEE) 建
议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg,
56
LG GD510 | 用户指南
平均值超过 1 克薄纸,此 SAR
数据适用于各个国家/地区的
居民。
产品保养和维护
警告
仅使用经核准为用于此特定手
机型号的电池、充电器和配
件。使用任何其它类型可能导
致适用于此手机的许可或保修
失效,并可能造成危险。
• 不要拆解本机。当需要维修时,
请将手机送往合格的服务技术
人员处。
• 远离诸如电视、收音机或个人计
算机之类的电器。
• 远离诸如暖气片或厨灶之类的
热源。
• 小心不要让手机摔落。
• 不要让手机受到机械振动或撞
击。
• 在任何有特殊条例要求的区域关
闭手机。例如,请勿在医院使用
手机,因为它可能影响敏感的医
疗装置。
• 手机充电时,请勿用湿手操作手
机。这可能会导致电击或手机严
重受损。
• 请勿在靠近易燃物体的位置充
电,因为手机可能因加热而引
发火灾。
• 用包装材料或乙烯基包装纸包裹
手机可能会损坏手机涂层。
• 如果手机置于柔软物体之上,请
不要充电。
• 应将手机放在完全通风的位置
充电。
• 不要在烟雾或灰尘过多的环境中
使用或存放手机。
• 不要将手机放在信用卡或卡式车
票旁边,它可能会影响磁条上
的信息。
• 不要用尖锐物体敲击屏幕,这可
能会损坏手机。
• 不要将手机暴露在液体或潮气
中。
• 谨慎使用诸如耳机之类的配件。
在不必要的情况下,不要触摸
天线。
有效的手机操作
电子设备
所有手机都可能受到干扰,这种干
扰会对性能造成影响。
• 在未经允许的情况下,不得在医
疗装置附近使用手机。不要将手
机放在心脏起搏点上,即胸前的
口袋内。
• 手机可能会对某些助听器造成
干扰。
• 微弱的干扰可能会影响电视、收
音机、个人计算机等。
行车安全
查阅有关在驾驶时使用手机的本地
法律法规。
• 不要在驾驶时使用手持式手机。
• 将注意力完全集中在驾驶上。
• 如果有免提装置,请使用免提
装置。
• 如果行驶条件需要,请在拨打或
接听电话之前将车辆驶离道路
并停车。
• 射频能量可能影响车辆内的电子
系统,例如立体声音响、安全
设备等。
• 当车辆配备气囊时,不要让安装
的便携式的无线设备阻挡气囊。
由于不适当的个人行为,可能造
成严重伤害。
• 如果您在外出时使用耳机收听音
乐,请确保将音量设置为合理的
音量级别,以便注意周围的情
况。在过马路时,尤其要注意
这一点。
57
关于安全有效使用手机的准则
防止损伤您的听力
在飞机上
如果您长时间置于高音环境中,那
么您的听力可能会遭到伤害。因
此,我们建议您在开机或关机时不
要将手机置于耳边。同时,我们还
建议您将音乐和通话音量设置为合
理的音量级别。
无线设备可能对飞机造成干扰。
• 登机前,请关机。
• 未经机务人员允许,不得在地面
上使用手机。
玻璃部分
将手机放在儿童接触不到的安全地
方。手机中包含细小零件,如果脱
落可能导致窒息危险。
手机部分为玻璃制。 如果手机摔
落到坚硬表面或受到强烈撞击,玻
璃会破碎。如果玻璃破碎,请勿触
摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用
手机,在授权的服务供应商处更
换玻璃。
爆破区域
不要在正进行爆破的地区使用手
机。请依照有关限制,并遵守任何
规章或规定。
易爆环境
• 不要在加油站内使用手机。
• 不要在靠近燃料或化学制品处使
用手机。
• 不要在放有手机和配件的车厢内
运输或存放可燃气体、液体或
爆炸品。
58
LG GD510 | 用户指南
儿童
紧急电话
并非在所有手机网络中均可使用紧
急电话。因此,您不应仅依赖于手
机的紧急呼叫功能。请向本地的服
务提供商核准。
电池信息及保养
• 您无需在再次充电前对电池进行
完全放电。与其它电池系统不
同,本机电池不具有可能影响电
池性能的记忆效应。
• 只能使用 LG 电池和充电器。LG
充电器设计为最大程度地延长电
池使用寿命。
• 不要拆解电池组或将其短路。
• 保持电池组的金属触点清洁。
• 当电池不再提供合乎要求的性
能时,请更换电池。在需要更
换之前,电池组可以反复充电
数百次。
• 如果电池已经使用很长一段时
间,请对电池再次进行充电以保
持最佳使用状态。
• 不要将电池充电器暴露在直射阳
光下,也不要在诸如浴室之类的
高湿环境中使用。
• 不要将电池存放在过热或过冷的
地方,这可能损害电池的性能。
• 如果用不适当的电池进行替换,
可能会有爆炸危险。
• 请按制造商的说明处置用过的电
池。如果可能,请循环使用电
池。不要象处理家用废物一样处
理电池。
• 如果要更换电池,请将其携带至
LG Electronics 授权服务点或经
销商处以寻求帮助。
• 手机充好电后,请务必将充电器
从墙上插座拔下,以避免不必要
的耗电。
• 实际的电池寿命将取决于网络配
置、产品设置、使用方式、电池
和环境条件。
59
Some of the contents in this manual may
differ from your phone depending on
the software of the phone or your service
provider.
GD510 User Guide
Congratulations on your purchase of the
advanced and compact GD510 phone by LG,
designed to operate with the latest digital
mobile communication technology.
Contents
Getting to know your phone .............6
Open view .................................................7
Installing the SIM and battery ...........8
Charging your phone............................9
Memory card ......................................... 10
Menu map .............................................. 11
Contacts .................................................. 22
Using your touch screen ................... 12
Messaging .............................................. 24
Touch screen tips ................................. 12
Control the touch screen .................. 12
Sending a message ............................. 24
Entering text .......................................... 24
T9 mode .................................................. 24
Handwriting recognition .................. 25
Setting up your email ......................... 25
Retrieving your emails ....................... 25
Sending an email using your new
account .................................................... 25
Changing your email settings ......... 25
Message folders.................................... 26
Changing your text message
settings .................................................... 26
Changing your multimedia message
settings .................................................... 27
Changing your other settings ......... 27
Your home screen ............................... 13
The quick keys....................................... 14
The status bar ........................................ 15
Calls .......................................................... 17
Making a call .......................................... 17
Making a call from your contacts ... 17
Answering and rejecting a call........ 17
In-call options ....................................... 18
Speed dialling ....................................... 19
Making a second call .......................... 19
Viewing your call logs ........................ 19
Using call divert .................................... 20
Using call barring ................................. 20
Changing the common call
setting ...................................................... 21
Searching for a contact ...................... 22
Adding a new contact ........................ 22
Creating a group .................................. 22
Changing your contact settings ..... 23
Viewing information ........................... 23
Camera .................................................... 28
Getting to know the viewfinder ..... 28
Taking a quick photo .......................... 29
3
Contents
Viewing your photos and videos ... 34
Capturing an image from a video .. 34
Viewing your photos as a slide
show ......................................................... 34
Setting a photo as wallpaper........... 35
Editing your photos ............................ 35
Adding an effect to a photo............. 36
Sending a video clip ........................... 38
Games & Apps ...................................... 39
Playing a game ..................................... 39
Documents ............................................ 39
Transferring a file to your phone .... 39
Others ...................................................... 39
Muvee studio ........................................ 39
Creating a movie .................................. 39
Music ........................................................ 40
Transferring music onto your
phone ....................................................... 40
Playing a song ....................................... 40
Creating a playlist ................................ 41
FM Radio ................................................. 41
Searching for stations ........................ 41
Resetting channels .............................. 41
Multimedia............................................. 37
Organiser ................................................ 42
Pictures .................................................... 37
Sending a photo................................... 37
Using an image ..................................... 37
Printing an image ................................ 38
Moving or copying an image .......... 38
Sounds ..................................................... 38
Using a sound ....................................... 38
Videos ...................................................... 38
Watching a video ................................. 38
Adding an event to your calendar . 42
Adding an item to your to do list ... 42
Using date finder ................................. 42
Adding a memo.................................... 43
Setting your alarm ............................... 43
Adding a memo with the drawing
panel ........................................................ 43
Voice recorder ....................................... 44
Recording a sound or voice ............ 44
After taking a photo............................ 29
Using the advanced settings ........... 30
Video camera ........................................ 31
Getting to know the viewfinder ..... 31
Making a quick video ......................... 32
After making a video .......................... 32
Using the advanced settings ........... 33
Your photos and videos .................... 34
4
LG GD510 | User Guide
Using your calculator ......................... 44
Converting a unit ................................ 44
Adding a city to your World clock .. 45
Using the stopwatch .......................... 45
Getting to know the Eco tree .......... 45
Getting to know the Eco
calculator ................................................ 45
PC Sync.................................................... 46
Installing LG PC Suite on your
computer ................................................ 46
Connecting your phone and PC ..... 46
Backing up and restoring the
information on your phone ............. 46
Viewing phone files on your PC...... 46
Synchronising your contacts ........... 47
Synchronising your messages ........ 47
Using your phone as a Music Sync
device ...................................................... 47
The web .................................................. 48
Accessing the web .............................. 48
Adding and accessing your
bookmarks ............................................. 48
Using RSS reader .................................. 48
Saving a page ....................................... 49
Accessing a saved page .................... 49
Viewing your browser history ......... 49
Changing the web browser
settings .................................................... 49
Using your phone as a modem....... 49
Settings ................................................... 51
Personalising your profiles ............... 51
Changing your screen settings ....... 51
Changing your phone settings ....... 51
Changing your connectivity
settings .................................................... 52
Using memory manager ................... 53
Sending and receiving your files
using Bluetooth .................................... 53
Changing your Bluetooth
settings: ................................................... 54
Pairing with another Bluetooth
device ....................................................... 54
Using a Bluetooth headset ............... 55
Software Upgrade ............................... 55
Accessories ............................................ 56
Technical data ....................................... 57
Guidelines for safe and efficient use . 58
5
Getting to know your phone
Side keys
• When the screen is at the
Home screen: Ring tone
and key tone volume.
• During a call: Earpiece
volume.
Charger, cable and
handsfree connector
Smart key
• Accepts and ends a call.
• Goes to home screen directly.
Power/Lock key
• Long press for power on/off.
• Short press to turn on/off the screen.
Camera/Multi-tasking key
• Long press to use the
camera.
• Short press to use multitasking.
WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it
while it is in your pocket can damage the phone’s LCD and touch screen
functionality.
6
LG GD510 | User Guide
Open view
Battery cover
Battery
External camera lens
MicroSD Card Slot
SIM Card Tray
7
Installing the SIM and battery
1 Remove the battery cover
Slide the battery cover towards the
bottom of the phone and away
from it.
WARNING: Do not use your
fingernail to remove the battery.
WARNING: Do not remove
the battery when the phone is
switched on, as this may damage
the phone.
2 Install the SIM card
Slide the SIM card into the SIM card
holder making sure that the gold
contact area on the card is facing
downwards. Please make sure the
battery is removed from the phone
before installing the SIM card. To
remove the SIM card, pull it gently
outwards.
8
LG GD510 | User Guide
3 Install the battery
Insert the left side of the battery
into the top edge of the battery
compartment first.
Ensure that the battery contacts
align with the phone’s terminals.
Press the right side of the battery
until down it clicks into place.
Charging your phone
Remove the charger socket cover
on the side of your GD510. Connect
the Travel Adapter (Charger) and the
included USB cable. Connect the USB
cable into the phone and plug it into
a power socket. Your GD510 must
be charged until the “Battery full“
message appears on the screen.
NOTE: The battery must be fully
charged initially to improve battery
lifetime. Disregard the first “Battery
full” message and keep the phone on
charge overnight.
Solar cell battery cover is available
and sold separately. Please contact the
shop where you purchased the phone.
www.lgmobile.com
* It may not be available in all shops based upon
availability.
9
Memory card
Installing a memory card
You can expand the memory space
on your phone by using a MicroSD
memory card.
NOTE: A memory card is an optional
accessory.
1 Remove the battery cover.
2 Push the microSD card slot to
release lock.
3 Flip up the slot.
5 Flip down then push the slot to
lock.
6 Replace the cover.
Formatting the memory card
Your memory card may already be
formatted. If it isn’t, you will need to
format it before you can start to use it.
1 From the Home screen select
,
then Phone settings in SETTINGS
tab.
2 Touch Memory info then choose
External memory.
3 Touch Format and then confirm
your choice.
4 Enter the password, if one is set.
Your card will then be formatted
and ready to use.
NOTE: If there is existing content
on your memory card, the folder
structure may be different after
formatting since all files will have
been deleted.
4 Put the microSD card on the card
tray. Make sure the gold colour
contact area is facing downwards.
10
LG GD510 | User Guide
Menu map
Touch
in the Home screen to open a Top menu. From here you can access
further menus by scrolling through the icons:
COMMUNICATION, ENTERTAINMENT, UTILITIES and SETTINGS.
COMMUNICATION
ENTERTAINMENT
Contacts
Camera
Recent history
Gallery
Messaging
My stuff
E-mail
Music
Dialling
Games & Apps
Contact search
FM radio
Speed dials
Video camera
New message
Muvee studio
UTILITIES
SETTINGS
Browser
Profiles
Google search
Screen settings
Alarms
Phone settings
Organiser
Call settings
Memo
Bluetooth
Voice recorder
Touch settings
Tools
Connectivity
Drawing panel
Message settings
11
Using your touch screen
Touch screen tips
• To select an item, touch the centre
of the icon.
• Do not press too hard. The
touchscreen is sensitive enough to
pick up a light, firm touch.
• Use the tip of your finger to touch
the option you require. Be careful
not to touch any other keys.
• Whenever your GD510 is not in use,
it will return to the lock screen.
Control the touch screen
The controls on the GD510 touch
screen change dynamically
depending on the task you are
carrying out.
Opening Applications
To open any application, simply touch
its icon.
12
LG GD510 | User Guide
Scrolling
Drag from side to side to scroll.
On some screens, such as the call
history list, you can also scroll up or
down.
Your home screen
You can drag and click what you need right away in all home screen types.
Active
Active
Widget home
screen - When you
on the
touch
bottom right of the
screen, the mobile
widget panel
appears. When you
register widget by
dragging it, the
widget is created
in the spot where it
was dropped.
Speed dial home
screen - When
you touch
, the speed dial
list appears. You
can call, send
a message or
edit the contact
directly in this
home screen.
Active
Livesquare home screen - On the
Livesquare screen, You can easily
make a call and send a message to
the number allocated to an avatar. To
use the call, messaging or contacts
function, select an avatar and choose
the Quick key icon you want to use.
TIP! The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap
between the home screens just wipe quickly over the display from left to
right, or from right to left.
13
Your home screen
The quick keys
The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the
functions you use the most.
Touch to bring up the touch
dialling pad to make a call.
Touch to open your Contacts.
To search for the number
you want to call, enter the
name of the contact at the
top of the screen using
the touchpad. You can also
create new contacts and edit
existing ones.
Touch to access the
Messaging menu. From here
you can create a new SMS or
MMS, or view your message
folder.
Touch to open the full Top
menu which is divided into
four categories.
14
LG GD510 | User Guide
The status bar
The status bar uses various icons to
indicate things like signal strength,
new messages and battery life, as well
as telling you whether your Bluetooth
or GPRS is active.
Below is a table which explains the
meaning of the icons you’re most
likely to see in the status bar.
Icon
Description
Multitasking
Icon
Description
Multimedia message
sending failed
An alarm is set
Customised Profile in use
(The number in the icon
will vary)
Normal profile in use
Outdoor profile in use
Silent profile in use
Network signal strength
(number of bars will vary)
Headset in use
No network signal
Calls are diverted
Remaining battery life
EDGE in use
Battery empty
Roaming
Solar cell cover is attached
(Gray Sun)
Flight mode is on
Solar cell charging is in use
(Orange Sun)
Bluetooth is active
New text message
BGM play
New voice message
Message inbox is full
Message sending failed
BGM pause
Memory card is enabled
for use
15
Your home screen
Changing your Status from
the status bar
Touch the centre of the status bar to
open the Status Summary. It shows
the current Time, Network, SVC ID,
Battery, Handset memory, External
Memory, Profile, MP3s and Bluetooth
status. Here you can set the Profile
type, play/pause MP3s and activate/
deactivate Bluetooth.
Using the Multi-tasking
function
Press the multi-tasking hard key
to open the Multitasking menu. From
here you can view all the applications
that are running and access them with
one touch.
When you have an application
running in the background (e.g.
a game or the FM radio),
will
appear in the status bar.
16
LG GD510 | User Guide
Calls
Making a call
1 Touch
to open the keypad.
2 Key in the number using the
keypad.
3 Touch
to initiate the call.
4 To end the call, press the Smart key.
TIP! To enter + for making
an international call, press and
.
hold
TIP! Press the power key to lock
the touchscreen to prevent calls
being made by mistake.
Making a call from your
contacts
1 From the home screen touch
to
open the Contacts.
2 Tap the Name field box on the top
of the screen and enter the first few
letters of the contact you would like
to call using the keypad.
3 From the filtered list, touch the Call
icon next to the contact you want
to call. The call will use the default
number if there is more than one
for that contact.
4 Or, you can touch the contact name
and select the number to use if
there is more than one for that
contact to use. You can also touch
to initiate the call to the default
number.
Answering and rejecting a call
When your phone rings, touch the
Smart key to answer the call.
To mute the ringing, slide up the
cover. This will unlock the phone if it
is locked, then tap
. This is useful
if you forgot to change your profile to
Silent for a meeting. Touch Reject to
reject an incoming call.
17
Calls
In-call options
Hold - Touch
to put a call on hold.
Mute - Touch
to turn off the
microphone so the person you are
talking to cannot hear you.
to turn the speaker
Speaker - Touch
phone on.
Options - Touch
to bring up a list of
further in-call options.
Touch
to search your contacts
during a call.
Touch
to add another person to
the call.
to open a numerical keypad
Touch
for making a second call. This function
also allows you to navigate menus
with numbered options when you dial
automated telephone services, such as
call centres.
TIP! To scroll through a list of options or your
list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the
screen. The list will move up so more items become visible.
18
LG GD510 | User Guide
Speed dialling
Making a second call
You can assign a frequently-called
contact to a speed dial number.
1 Select Contacts in the
COMMUNICATION tab and select
Speed dials.
2 Your voicemail is already set to
speed dial 1. You cannot change
this. Touch any other number to
assign it a speed dial contact.
3 Your Contacts will open. Select the
contact you want to assign to that
number by touching their phone
number once. To find a contact,
tap the Name field box and enter
the first letter of the name of the
contact required.
1 During your initial call, touch
and type the number you want
to call.
2 Touch
to connect the call.
3 Both calls will be displayed on the
call screen. Your initial call will be
locked and the caller put on hold.
4 To change between the calls, touch
or press the number of the
held call.
5 To end one or both calls press
and select End followed by All,
Held or Active.
TIP! Touch any single call
log entry to view the date, time
and duration of the call.
NOTE: You will be charged for each
call you make.
Viewing your call logs
Touch Recent history in the
COMMUNICATION tab.
TIP! Touch any single call log
entry to view the date, time and
duration of the call.
19
Calls
Using call divert
Using call barring
1 Touch Call settings in the SETTINGS
tab.
2 Touch Call divert.
3 Choose whether to divert all voice
calls, when the line is busy, when
there is no answer or when you
cannot be contacted.
4 Enter the number you want to
divert to.
5 Touch Request to activate.
NOTE: Charges are incurred for
diverting calls. Please contact your
network provider for details.
1 Touch Call settings in the SETTINGS
tab.
2 Touch Call barring.
3 Choose any or all of the six options:
All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad
Deactivate all
4 Enter the call barring password.
Please check with your network
operator about this service.
TIP! To turn off all call
diverts, select Deactivate all from
the Call divert menu.
20
LG GD510 | User Guide
TIP! Select Fixed dial
numbers from the Call settings
options to turn on and compile
a list of numbers which can be
called from your phone. You’ll
need your PIN2 code from your
operator. Only numbers included
in the fixed dial list can be called
from your phone.
Changing the common call
setting
1 Touch Call settings in the SETTINGS
tab.
2 Scroll and touch Common settings.
From here you can adjust the
settings for:
Call reject - Slide the switch to
ON to highlight the Reject list. You
can touch the text box to choose
from all calls, specific contacts or
groups, or those from unregistered
numbers (those not in your
contacts) or with no caller ID. Touch
Save to change the setting.
Send my number - Choose
whether your number will be
displayed when you call someone.
Auto redial - Slide the switch left
for ON or right for OFF.
Answer mode - Choose whether to
answer the phone using the send
key or any key.
Minute minder - Slide the switch
left to ON to hear a tone every
minute during a call.
BT answer mode - Select Handsfree to be able to answer a call
using a Bluetooth headset, or select
Handset to press a key on the
handset to answer a call.
Save new number - Select Yes to
save a new number.
21
Contacts
Searching for a contact
There are two ways to search for a
contact:
1 Touch Contacts in the
COMMUNICATION tab.
2 Touch Search.
3 You see a list of contacts. Typing in
the first letter of a contact’s name in
the Name field will jump the menu
to that alphabetical area of the list.
TIP! The alphabetical keypad
is displayed once you tap the
Name field.
Adding a new contact
1 Touch Contacts in the
COMMUNICATION tab and touch
Add contact.
2 Choose whether to save the contact
to your Handset or SIM.
3 Enter your first and last name.
4 You can enter up to five different
numbers per contact. Each entry
has a preset type Mobile, Home,
Office, Pager and Fax.
5 Add an email addresses. You can
enter up to two different email
addresses per contact.
22
LG GD510 | User Guide
6 Assign the contact to one or more
groups. You can assign up to
three groups per contact. Choose
between No group, Family,
Friends, Colleagues, School or VIP.
7 You can also add a Ringtone,
Birthday, Anniversary, Homepage,
Home address, Company name,
Job title, Company address, Memo
and Livecon.
8 Touch Save to save the contact.
Creating a group
1 Touch Contacts in the
COMMUNICATION tab. And touch
Groups.
2 Touch Add group or touch
and
select Add group.
3 Enter a name for your new group.
You can also assign a ringtone to
the group.
4 Touch Save.
NOTE: If you delete a group, the
contacts which were assigned to
that group will not be lost. They
will remain in your Contacts.
Changing your contact
settings
You can adapt your contact settings
so that your Contacts suits your own
preferences.
1 Touch Contacts in the
COMMUNICATION tab and touch
Settings.
2 From here, you can adjust the
following settings:
Contact list settings - Adjust the
Contacts location, Name display
and Quick command key settings.
Copy - Copy your contacts from
your handset to your SIM or from
your SIM to your handset. You can
choose one at a time, or all at once.
Move - This works in the same way
as Copy, but the contact will only
be saved to the location you’ve
moved it to.
Send all contacts via Bluetooth Send all of your contacts to another
device using Bluetooth. You will be
prompted to turn on Bluetooth if
you select this option.
Backup contacts - Performs a
backup your contacts on to the
external memory. This option
requires external memory.
Restore contacts - Restores your
contacts from the external memory.
This option requires external
memory.
Clear contacts - Delete all your
contacts. Choose between Handset
and SIM and touch Yes if you
are sure you want to wipe your
contacts.
Viewing information
1 Touch Contacts in the
COMMUNICATION tab and touch
Information.
2 From here you can view your
Service dial numbers, your Own
number, your Memory info.
(showing your memory usage) and
My business card.
TIP! To add your own
business card, select My business
card and enter your details as
you would for any contact. Touch
Save to finish.
23
Messaging
Messaging
Entering text
Your GD510 combines SMS and MMS
into one intuitive and easy-to-use
menu.
There are five ways to enter text:
Keypad, Keyboard, HandwritingScreen, Handwriting-Box,
Handwriting-Double Box.
You can choose your input method by
tapping
and Input method.
Sending a message
1 Touch Messaging in the
COMMUNICATION tab. And touch
New message to begin composing
a new message.
2 Touch Insert to add an image,
video, sound, template and so on.
3 Touch Recipient at the bottom of
the screen to enter the recipients.
Then enter the number or touch
to select a contact. You can
even add multiple contacts.
4 Touch Send when ready.
WARNING: If an image, video
or sound is added to an SMS it
will be automatically converted
to an MMS and you will be
charged accordingly.
24
LG GD510 | User Guide
Touch
to turn on T9 mode. This
icon is only shown when you choose
Keypad as the input method.
Touch
language.
to choose the writing
Touch
to change between
numbers, symbols and text input.
Use Shift key to change between
capital or lowercase input.
T9 mode
The T9 mode uses a built-in dictionary
to recognise the words you’re writing
based on the sequence of keys you’ve
touched. It predicts the word you are
inputting and suggests alternatives.
Handwriting recognition
In Handwriting mode you simply write
on the screen and your GD510 will
convert your handwriting into your
message. Select Handwriting-Screen
or Handwriting-Box according to
your preferred view.
Setting up your email
Touch E-mail in the COMMUNICATION
tab.
If the email account is not set up, start
the email set up wizard and finish it.
You can check and edit settings by
selecting
. You can also check the
additional settings that were filled in
automatically when you created the
account.
Retrieving your emails
You can automatically or manually
check your account for new emails. To
check manually:
1 Touch E-mail in the
COMMUNICATION tab.
2 Touch the account you want to use .
Sending an email using your
new account
1 Touch New e-mail and a new email
will open.
2 Complete the message.
3 Touch Send and your email will
be sent.
Changing your email settings
1 Touch E-mail in the
COMMUNICATION tab.
2 Touch
and select E-mail
settings and then you can adapt
the following settings:
E-mail accounts
Preferred e-mail
Allow reply e-mail - Choose
to allow the sending of read
confirmation messages.
Request reply e-mail - Choose
whether to request read
confirmation messages.
Retrieve interval - Choose how
often your GD510 checks for new
email messages.
Retrieve amount - Choose the
number of emails to be retrieved at
any one time.
25
Messaging
Include message in Fwd. & Reply
- Choose to include the original
message in your reply.
Include attachment - Choose to
include the original attachment in
any reply.
Auto retrieval in roaming - Choose
whether to retrieve your messages
automatically when abroad
(roaming).
New e-mail notification - Choose
whether to be alerted to new
emails.
Signature - Switch this feature ON
and create an email signature.
Priority - Choose the priority level
of your email messages.
Mail sending size - Set the
maximum size of sending mail.
E-mail counter - Input the date you
want. You can check emails you
sent during that period.
Message folders
There are five folders in Messaging
menu.
Inbox - All the messages you receive
are placed into your inbox.
26
LG GD510 | User Guide
Drafts - If you do not finish writing a
message, you can save what you have
done in this folder.
Outbox - This is a temporary storage
folder while messages are being sent.
Sent items - All the messages you
have sent are placed in this folder.
My folders - Create folders to store
your messages.
Changing your text message
settings
Touch Messaging in the
COMMUNICATION tab and touch
Settings. Select Text message. You
can make changes to:
Text message centre - Enter the
details of your message centre.
Delivery report - Slide the switch
left to receive confirmation that your
messages have been delivered.
Validity period - Choose how long
your messages are stored at the
message centre.
Message types - Convert your text
into Text, Voice, Fax, X.400 or E-mail.
Character encoding - Choose how
your characters are encoded. This
impacts the size of your messages and
therefore data charges.
Send long text as - Choose to send
long messages as Multiple SMS or
as an MMS.
Changing your multimedia
message settings
Touch Messaging in the
COMMUNICATION tab. Scroll and
choose Settings and Multimedia
message. You can make changes to:
Retrieval mode - Choose between
Home network or Roaming network.
If you then choose Manual you will
receive only notifications of MMS
and you can then decide whether to
download them in full.
Delivery report - Choose to request
and/or allow a delivery report.
Read reply - Choose to request and/or
allow a reply.
Priority - Choose the priority level of
your MMS.
Validity period - Choose how
long your message is stored at the
message centre.
Slide duration - Choose how long
your slides appear on the screen.
Creation mode - Choose your
message mode.
Delivery time - Choose how long to
wait before a message is delivered.
Multi msg centre - Choose one from
the list or add a new message centre.
Changing your other settings
Touch Messaging in the
COMMUNICATION tab. And touch
Settings.
Voicemail - Touch
to add a
new Voicemail service. Contact
your network operator for more
information about the service they
provide.
Service message - Choose to receive
or block service messages. You can
also set your message security by
creating trusted and untrusted lists of
senders in Service security option.
Message counter - Choose to set
period for counting messages.
Info. service - Choose whether to turn
Cell broadcast on/off and select your
channels and languages.
27
Camera
Getting to know the viewfinder
Exposure - This defines and controls
of the amount of sunlight entering the
image.
Zoom - zoom in or zoom out. This
function is enabled depending on the
picture size you take.
Back
Taking a photo
Video mode - Slide
down this icon to
switch to video mode.
Settings - Touch this icon to open
the settings menu. See Using the
advanced settings.
View mode - Choose from Full
screen or Full image.
Continuous shot - This enables you
to take 3/6/9 shots automatically in
very quick succession.
Gallery - This enables
you to access your
saved photos from
within the camera
mode. Simply touch,
and your gallery will
appear on the screen.
TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They automatically
turn off after a few seconds.
28
LG GD510 | User Guide
Taking a quick photo
After taking a photo
1 Press the
key on the right side
of the phone.
2 When the camera has focused on
your subject, touch the
on the
right-center of the screen to take a
photo. You can also press the
key on the side of the phone firmly.
Your captured photo will appear on
the screen. The name of the image
runs along the bottom of the screen.
Touch to send the photo as a
message, email or via Bluetooth.
Touch to set a Home screen
image.
Touch to edit the photo.
Touch to delete the photo you
have just taken and confirm by
touching Yes. The “Deleted” message
appears.
Touch to move to your gallery.
TIP! To switch to the camera
mode or video mode, slide
up/down the camera or video
icon on the centre-right of the
viewfinder.
29
Camera
Using the advanced settings
From the viewfinder, touch
to open all the advanced settings
options.
Size - Change the size of the photo to
save memory space or take a picture
preset to the correct size for a contact.
Select a pixel value from the six
numerical options: 3M ( 2048x1536),
2M (1600x1200), 1M (1280x960),
VGA (640x480), Home screen
(WQVGA), QVGA (320x240).
Colour Effect - Choose a colour tone
to apply to the photo you’re taking.
There are four colour tone options:
Off, Black & White, Negative or Sepia.
White balance - Choose from Auto,
Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.
Night mode - Useful to use in dark
places.
Self-timer - The self-timer allows you
to set a delay before the camera takes
the picture, after the capture button
is pressed. Choose from 3 seconds, 5
seconds or 10 seconds. Great for the
group photo you want to be part of.
30
LG GD510 | User Guide
Quality - Choose between Super fine,
Fine and Normal. The finer the quality
the sharper a photo will be, but the
file size will increase. This means you’ll
be able to store fewer photos in your
memory.
Memory - Choose whether to save
your photos to the Handset memory
or to the External memory.
Show captured image - Choose to
view the picture with options after
taking a photo.
Hide icons - Choose the camera
settings icons to be hidden manually
or automatically.
Shutter sound - Select one of the
three shutter sounds.
Grid screen - Choose from Off, Simple
cross or Trisection.
Reset settings - Reset all the camera
settings.
Video camera
Getting to know the viewfinder
Zoom - zoom in or zoom out.
Image size
Saving to handset memory/
external memory
Back
Settings - Touch this icon to open the
settings menu. See Using the advanced
settings.
View Mode - Choose from Full screen or
Full image.
Video size - Choose from QVGA(320x240)
or QCIF(176x144).
Exposure - This defines and controls of
the amount of sunlight entering the image.
Camera mode - Touch
this icon to switch to
camera mode.
Start recording
Gallery
Video mode - Video
mode is selected.
TIP! You can close all shortcut options for a
clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To
recall the options, touch the screen again.
31
Video camera
Making a quick video
After making a video
1 Press the camera key on the right
side of the phone for a few seconds.
A still image representing your
captured video will appear on the
screen. The name of the video runs
along the bottom of the screen
together with seven icons down the
left and right sides .
Touch to play the video.
Touch to send the video as a
Message or Email or by Bluetooth or
YouTube.
Touch to edit the video.
Touch to delete the video you
have just made and confirm by
touching Yes. The viewfinder will
reappear.
Touch
to shoot another video
straight away.
Touch to view a gallery of saved
videos and images.
TIP! To switch to the camera
mode or video mode, slide
up/down the camera or video
icon on the right centre of the
viewfinder.
2 Holding the phone horizontally,
point the lens towards the subject
of the video.
3 Press the camera key
on the
phone once to start recording. Or
touch the red dot .
4 Rec will appear at the bottom of
the viewfinder with a timer at the
bottom showing the length of the
video.
5 To pause the video, touch and
resume by selecting .
6 Touch on screen or press
the
a second time to stop
recording.
32
LG GD510 | User Guide
Using the advanced settings
From the viewfinder, touch Settings
to open all the advanced settings
options.
Colour Effect - Choose a colour tone
to use on your new video. Off, Black &
White, Negative, Sepia.
White balance - The white balance
ensures that any white in your videos
is realistic. In order for your camera
to correctly adjust the white balance,
you may need to determine the
light conditions. Choose from Auto,
Incandescent, Sunny, Fluorescent
or Cloudy.
Quality - Choose between Super fine,
Fine and Normal. The finer the quality,
the sharper a video will be, but the file
size will increase. As a result, you will
be able to store fewer videos in the
phone’s memory.
Duration - Set a time limit for your
video. Choose whether or not to send
the video as an MMS.
Memory - Choose whether to save
your videos to the Handset memory
or to the External memory.
Voice - Choose whether or not to
record a video with sound.
Hide icons - Choose the camera
settings icons to be hidden manually
or automatically.
Reset settings - Reset all the video
camera settings.
TIP! If you choose MMS duration,
choosing a lower image quality
will enable you to shoot a longer
video.
33
Your photos and videos
Viewing your photos and
videos
1 Touch Gallery in the
ENTERTAINMENT tab. Or Touch
on your camera preview screen. You
can check your pictures and videos.
2 Your gallery will appear on the
screen.
3 Touch the video or photo to open
it fully.
4 To play the video touch
. To
pause playback touch
.
TIP! Flick left or right to
view other photos or videos.
Capturing an image from a
video
1 Select the video you would like to
capture an image from.
2 Touch
to pause the video
on the frame you’d like to convert
to an image and touch the upper
left side of the screen to open the
menu.
3 From the options menu select
.
4 The image will appear on the
screen, with its image name.
5 Touch
to return to the video.
34
LG GD510 | User Guide
6 The image will be saved in your
My stuff folder and appear in the
gallery.
WARNING: Some
functions will not work properly
if the multimedia file has not
been recorded on the phone.
Viewing your photos as a
slide show
Slideshow mode will show all the
photos in your gallery one at a time as
a slideshow. Videos can not be viewed
as a slideshow.
1 Touch
in the Gallery, then
scroll and select Slide show.
2 The slideshow will begin.
There are options within slideshows:
Touch
to go back.
Touch to pause the slideshow on
a particular photo.
Touch again to resume playback.
Touch to show random.
Touch to increase or decrease the
speed of the slideshow.
Setting a photo as wallpaper
1 Touch Gallery in the
ENTERTAINMENT tab.
2 Touch the photo you would like to
set as wallpaper.
3 Touch the screen to open the menu.
4 Touch .
5 You can change the size of the
picture with .
6 When you are happy with the
picture touch Set.
7 Choose from the options what
you want to change: All, Widget,
Speed dial.
Editing your photos
1 Open the photo you’d like to edit
and touch
to bring up the
options.
2 Touch the icons to alter your photo:
Move your finger across the
screen to select the area.
Decorate your photo with
stamps. Choose from the different
stamps and colours and touch
your photo where you want to
place them.
Erase whatever you draw. You
can also select the eraser size.
Touch to return to the gallery.
Save the changes you have
made to the photos. Select to save
the changes over the Original file,
or as a New file. If you select New
file, enter a file name.
Undo the last effect or edit
you made to the photo.
Touch to open the Filter
options.
You can adjust the selected
photo.
Draw something on your
photo freehand. Select the line
thickness from the four options,
then the colour you want to use.
Add writing to the picture.
35
Your photos and videos
Adding an effect to a photo
1 From the editing screen, touch
.
2 Choose to apply any of the options
to the photo:
Face beautify - Automatically
detect a face in the image and
brighten it up.
Tunnel effect - Lomo camera effect.
Colour negative - Colour negative
effect.
Black and white - Black and white
colour effect.
Sepia - Give a Sepia effect.
Blur - Give a blurred effect.
Sharpen - Move the marker along
the bar to sharpen the focus of the
photo. Select OK icon to apply the
changes or choose
to cancel.
Mosaic blur - Touch to apply a
blurred mosaic effect to the photo.
Oil painting - Give an Oil painting
effect.
Sketch - Apply an effect that makes
the picture look like a sketch.
Emboss - Give an Emboss effect.
Solarize - Change the effect of
exposure to the light.
36
LG GD510 | User Guide
Vivid - Give an effect of clearness
and brilliance.
Moonlight - Change the light to
look like moonlight.
Antique - Give an old-looking
effect.
Glow - Give a light beam effect.
Cartoon - Give a cartoon effect.
Water color - Give a watercolour
effect.
3 To undo an effect simply touch
Undo
.
Multimedia
You can store any multimedia files
on your phone’s memory so that you
have easy access to all your pictures,
sounds, videos and games. You can
also save your files to a memory card.
Using a memory card allows you to
free space in your phone’s memory.
You can find these files in the menu
My stuff in the ENTERTAINMENT tab.
NOTE: The copyright of music files
can be protected by international
treaties and national copyright
laws. It may be necessary to obtain
permission or a license to reproduce
or copy music. In some countries
national law prohibits private
copying of copyrighted material.
Before downloading or copying
the file, please check the national
legislation of the applicable country
concerning the use of such material.
Pictures
Images contains a list of pictures
including default images pre-loaded
onto your phone, images downloaded
by you and images taken on your
phone’s camera.
Sending a photo
1 Touch My stuff in the
ENTERTAINMENT tab and select
Images. Select the picture you
want.
2 Touch Send and choose from
Multimedia message, Email,
Bluetooth and Blogger.
Using an image
You can choose images to use as
wallpapers and the lock screen or
even to identify a caller.
1 Touch My stuff in the
ENTERTAINMENT tab and select
Images. Select the picture you
want. And touch
.
2 Touch Use as and choose from:
Homescreen image - Set a
wallpaper for the home screen.
Lock screen image - Set a
wallpaper for the lock screen.
Contacts image - Allocate an
image to a particular person in your
contacts list so that their picture
shows when they call you.
Start up image - Set an image
to appear when you switch the
phone on.
Shut down image - Set an image
to appear when you switch the
phone off.
37
Multimedia
Printing an image
1 Touch My stuff in the
ENTERTAINMENT tab and select
Images. Select the picture you
want. And touch
.
2 Touch Print then choose between
Bluetooth and PictBridge.
TIP! You can print via
bluetooth or by connecting to a
PictBridge compatible printer.
Moving or copying an image
You can move or copy an image
between the phone memory and the
memory card. You might want to do
this to either free some space in one
of the memory banks or to safeguard
your images from being lost.
1 Touch My stuff in the
ENTERTAINMENT tab, select Images
and touch
.
2 Select Move or Copy.
3 You can mark/unmark the images
by tapping it sequentially. Mark the
image that you want to move or
copy and touch Copy/Move.
Sounds
38
The Sounds contains a list of sounds
including the downloaded sounds,
LG GD510 | User Guide
default sounds and voice recordings.
From here you can manage or send
sounds or set them as a ringtone.
Using a sound
1 Touch My stuff in the
ENTERTAINMENT tab and select
Sounds.
2 Select a sound you want and a
confirmation message appears.
3 Touch Yes. It will begin to play.
4 Touch
and select Use as.
5 Choose from Ringtone, Message
tone, Start-up and Shut down.
Videos
The Videos shows a list of
downloaded videos and videos you
have recorded on your phone.
Watching a video
1 Touch My stuff in the
ENTERTAINMENT tab and select
Videos.
2 Select a video to play.
Sending a video clip
1 Select a video.
2 Touch
then Send and choose
from Message, Email, Bluetooth
and YouTube.
Games & Apps
You can install new games and
applications on your phone to keep
you amused when you have spare
time.
You can also access this using
the menu Games & Apps in the
ENTERTAINMENT tab.
Playing a game
1 Touch Games & Apps in the
ENTERTAINMENT tab.
2 Select Games, then choose a game
to launch.
Documents
From the Documents menu in My
stuff, you can view all your document
files. From here, you can view your
Excel, PowerPoint, Word, Text and
pdf files.
Transferring a file to your
phone
Bluetooth is probably the easiest
way of transferring a file from your
computer to your phone. You can
also use the LG PC Suite via your
sync cable.
To transfer using Bluetooth:
1 Make sure your phone and
computer have Bluetooth switched
on and are visible to one another.
2 Use your computer to send the file
via Bluetooth.
3 When the file is sent you will have
to accept it on your phone by
touching Yes.
4 The file should appear in My folder
as a default, the second tab in My
stuff. You may overlook the file if
the folder is full.
Others
The Others contains a list of the files
which are not pictures, sounds, videos,
documents, games or applications.
Muvee studio
You can create a music video.
Creating a movie
1 Scroll and touch Muvee studio in
the ENTERTAINMENT tab.
2 Touch
to add an image. Tap the
checkbox for the images you want
to include, then select Insert .
3 Touch the style tab to choose a
Muvee style. The default style is
Classic Sepia.
39
Multimedia
4 Touch Default sound to change
the sound.
5 Touch
to see what you’ve
created.
6 Touch
then Play order to create
an order. You can make it random or
sequencial.
7 Touch
then Save Location to
choose where to save the movie.
Music
Your LG GD510 has a built-in
music player so you can play all
your favourite tracks. To access the
music player, touch Music in the
ENTERTAINMENT tab. From here, you
can access a number of folders:
Recently played - Plays the songs you
have played recently.
All tracks - Contains all the songs you
have on your phone except the preloaded default music.
Artists - Browse through your music
collection by artist.
Albums - Browse through your music
collection by album.
Genres - Browse through your music
collection by genre.
Playlists - Contains all the playlists you
have created.
40
LG GD510 | User Guide
Shuffle tracks - Play your tracks in a
random order.
Transferring music onto your
phone
The easiest way to transfer music onto
your phone is via Bluetooth or your
sync cable.
You can also use LG PC Suite. To
transfer using Bluetooth:
1 Make sure both devices have
Bluetooth switched on and can see
each other.
2 Select the music file on the other
device and choose to send it via
Bluetooth.
3 When the file is ready to be sent
you should accept it on your phone
by touching Yes.
4 The file should appear in Music >
All tracks.
Playing a song
1 Touch Music in the
ENTERTAINMENT tab.
2 Select one of the folders and the
song you want to play.
3 Touch
to pause the song.
4 Touch
to skip to the next song.
5 Touch
to go back to the
previous song.
6 Touch
to return to the Music
menu. You may touch more than
once to return to the menu.
Creating a playlist
You can create your own playlists by
choosing a selection of songs from
the Playlists folder.
1 Touch Music in the
ENTERTAINMENT tab.
2 Touch Playlists, then Add new
playlist, enter the playlist name and
touch Save.
3 The All tracks folder will show all
the songs in your phone. Touch all
of the songs that you would like to
include in your playlist; a tick will
show next to the track names.
4 Touch Done.
FM Radio
Your LG GD510 has an FM radio
feature so you can tune into your
favourite stations to listen on the
move.
NOTE: You will need to attach your
headphones to listen to the radio.
Insert them into the headphone
socket (this is the same socket that
you plug your charger into).
Searching for stations
You can tune your phone to radio
stations by searching for them either
manually or automatically. They will
then be saved to specific channel
numbers, so you don‘t have to keep
re-tuning. You must first attach the
headset to the phone as this acts as
the aerial.
To auto tune:
1 Scroll and touch FM radio in the
ENTERTAINMENT tab, then
.
2 Touch Auto scan. A confirmation
message appears. Select Yes, then
the stations will be automatically
found and allocated to a channel in
your phone.
NOTE: You can also manually tune
into a station by using and
displayed in the centre of the screen.
If you press and hold and , the
stations will be automatically found.
Resetting channels
1 Scroll and touch FM radio in the
ENTERTAINMENT tab, then
.
2 Choose Reset channel to reset the
current channel or choose Reset
all channels to reset all of the
channels. Each channel will return
to the starting 87.5Mhz frequency.
41
Organiser
Adding an event to your
calendar
Adding an item to your to
do list
1 Touch Organiser in the UTILITIES
tab and select Calendar.
2 Select the date you would like to
add an event to.
3 Touch
then Add event.
4 Touch Category then choose from
Appointment, Anniversary or
Birthday.
5 Enter Subject.
6 Check and enter the date and
the time you would like your
event to begin. For Appointment
and Anniversary enter the time
and date your event finishes in
the lower two time and date
boxes. Enter the location if it is an
Appointment.
7 Set Alarm and Repeat.
8 Select Save and your event will
be saved in the calendar. A square
cursor will mark the day that any
events have been saved to and a
bell will ring at the start time of
your event, so that you can stay
organised.
1 Touch Organiser in the UTILITIES
tab.
2 Select To do and touch Add to do.
3 Set the date for the task, add notes
and select a priority level: High,
Medium or Low.
4 Save your task by selecting Save.
42
LG GD510 | User Guide
Using date finder
Date finder is a handy tool to help
you calculate what the date will be
after a certain amount of days has
passed. For example, 60 days from
10.10.07 will be 09.12.2007.
1 Touch Organiser in the UTILITIES
tab.
2 Select Date finder.
3 Set the required date in the From
tab.
4 Set the number of days in the
After tab.
5 The Target date will be shown
below.
Adding a memo
1
2
3
4
Touch Memo in the UTILITIES tab.
Touch Add memo.
Type your memo, then touch Save.
Your memo will then appear on the
screen in the Memo application.
Setting your alarm
1 Touch Alarms in the UTILITIES tab.
Widget alarm should appear in
the list as default and you can not
delete it.
2 Touch Add alarm.
3 Set the time you would like the
alarm to sound in the Time field
box.
4 Choose how you would like your
alarm to repeat in the Repeat
box: Not repeated, Daily, Mon ~
Fri, Mon ~ Sat, Sat ~ Sun, Except
holiday or Choose weekday.
The icons then indicate the
weekday you select.
5 Select Alarm type to select the type
of alarm you want.
6 Choose Alarm bell and select a
sound from the folder. To listen to
sounds, touch the sound, followed
by .
7 Add a memo for the alarm in the
Memo box.
8 Finally, you can set the snooze
interval to 5, 10, 20, or 30 minutes,
1hour or off.
9 Once you have set your alarm,
touch Save.
NOTE: You can set up to 5 alarms
including Widget alarm.
TIP! Slide the switch ON/OFF to
the alarm to set it.
Adding a memo with the
drawing panel
1 Scroll and touch Drawing Panel in
the UTILITIES tab .
2 Touch Add drawing.
3 Draw your memo on the touch
screen LCD followed by
.
4 Touch Yes, then your memo
will appear on the screen in the
Drawing Panel application.
43
Organiser
Voice recorder
Using your calculator
Use your voice recorder to record
voice memos or other audio files.
Touch Voice recorder in the UTILITIES
tab and select
, then Settings to
change Settings:
Duration - Set the recording duration.
Choose from No limit, MMS msg. size
or 1 min.
Quality - Select the sound quality.
Choose from Super fine, Fine or
Normal.
Memory in use - Select where to
save the audio files. Choose between
External memory and Handset
memory.
1 Touch Tools in the UTILITIES tab.
2 Select Calculator.
3 Touch the numeric keys using the
keypad to input numbers.
4 For simple calculations, touch the
function you require (+, -, ×, ÷),
followed by =.
5 For more complex calculations,
touch
and choose from sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg or
rad etc.
Recording a sound or voice
1
2
3
4
Touch
Touch
Touch
Touch
recording.
to begin recording.
to pause recording.
to end recording.
to listen to your
44
LG GD510 | User Guide
Converting a unit
1 Touch Tools in the UTILITIES tab.
2 Select Unit converter.
3 Choose whether you would l ike to
convert Currency, Surface, Length,
Weight, Temperature, Volume or
Velocity.
4 You can then select the unit, and
enter the value you would like to
convert from, followed by the unit
you would like to convert to.
5 The corresponding value will
appear on the screen.
Adding a city to your World
clock
1 Touch Tools in the UTILITIES tab.
2 Select World clock.
3 Touch the
, followed by Add
city.
4 Scroll the globe, touch the area
you want and choose the city on
the map.
5 Or touch the
and type the
name of the city you require in the
search field box.
Using the stopwatch
1 Touch Tools in the UTILITIES tab.
2 Select Stopwatch.
3 Touch Start on the bottom of the
screen to begin the timer.
4 Touch Lap if you want to record a
lap time.
5 Touch Stop to end the timer.
6 Touch Resume to restart the
stopwatch at the time you stopped
it at, or touch Reset to begin the
time again.
Getting to know the Eco tree
Eco trees are accumulated by
charging solar cell. Each tree
represents the decreased carbon
emissions. You can plant more trees
by using more solar energy.
Getting to know the Eco
calculator
You can count the total amount of
decreasing carbon emissions by
charging the solar cell.
TIP! If solar cell is attached
to the GD510, Eco tree and Eco
calculator are displayed under
Tools menu in the UTILITIES tab.
45
PC Sync
You can synchronise your PC with
your phone to make sure all your
important details and dates match.
You can also backup your files to put
your mind at ease.
Installing LG PC Suite on your
computer
1 From the Home screen press
and select Connectivity on the
SETTINGS tab.
2 Select USB connection mode and
touch PC Suite.
3 Connect the handset and PC via
USB cable and wait for a while.
Installation guide message will be
displayed.
4 Follow the instructions on the
screen to complete the LG PC Suite
Installer wizard.
5 Once installation is complete, the
LG PC Suite icon will appear on your
desktop.
Connecting your phone and PC
1 From the Home screen press
and select Connectivity on the
SETTINGS tab.
2 Select USB connection mode.
3 Touch PC Suite.
46
LG GD510 | User Guide
4 Connect the handset and PC via
USB cable and wait for a while. PC
Suite runs automatically.
Backing up and restoring the
information on your phone
1 Connect your phone to your PC as
outlined above.
2 Click on the Backup icon, and select
Backup or Restore.
3 Mark the content you would
like to backup or restore. Select
the location you would like to
backup information to, or restore
information from. Click Start icon.
4 Your information will be backed up
or restored.
Viewing phone files on your
PC
1 Connect your phone to your PC as
outlined previously.
2 Click on the Manage Files icon.
3 All the documents, flash contents,
images, sounds and videos you
have saved onto your phone will
be displayed on the right side of
the screen.
TIP! Viewing the contents of your
phone on your PC helps you to
arrange files, organise documents
and remove content that you no
longer need.
Synchronising your contacts
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Manage Contacts icon.
3 Your PC will now import and display
all contacts saved to your SIM card
and handset.
4 Click on File and select Save. You
can now select the target and
where you want to save your
contacts to.
NOTE: To backup contacts saved
to your SIM card, click on the SIM
card folder on the left side of your
PC screen.
Right-click your contacts and then
Select All.
Right-click at the same position
and select Copy to Phone Memory.
Now click on the handset folder on
the left side of the screen and all
your numbers will be displayed.
Synchronising your messages
1 Connect the phone to your PC.
2 Click on the Messages icon.
3 All your phone messages will be
displayed in folders on the screen.
4 Click the title of the columns to
rearrange messages sorted by
Sender, Contents and Received
date.
Using your phone as a Music
Sync device
Your Phone can be used as a Music
Sync device for Sync Music Files only.
Music Sync can be carried out using
Windows Media Player 10/11 and
supports both Handset Memory and
an External Memory Card.
1 Disconnect your phone from
your PC.
2 From the Home screen select
, then select Connectivity on the
SETTINGS tab.
3 Select USB connection mode.
4 Touch Music sync.
5 Connect the phone to your PC. Your
phone will read: Connected.
47
The web
Accessing the web
1 Touch the Browser in UTILITIES tab.
2 To go straight to the browser home
page, select Home. Alternately,
select Enter address and type in
the URL, followed by Connect.
NOTE: An additional cost is
incurred when connecting to this
service and downloading content.
Check your data charges with
your network provider.
Adding and accessing your
bookmarks
For easy and fast access to your
favourite websites, you can add
bookmarks and save web pages.
1 Touch Browser in the UTILITIES tab.
2 Select Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the
screen.
3 To add a new bookmark, touch Add
bookmark. Enter a name for your
bookmark followed by the URL in
the corresponding field box.
4 Touch Save. Your Bookmark
will now appear in the list of
bookmarks.
48
LG GD510 | User Guide
5 To access the bookmark simply
touch the Connect icon next to the
bookmark or touch the bookmark
title and then touch Connect.
You will be connected to your
bookmark.
Using RSS reader
RSS (Really Simple Syndication) is a
family of web feed formats used to
publish frequently updated content
such as blog entries, news headlines
or podcasts. An RSS document, which
is called a feed, web feed, or channel,
contains either a summary of content
from an associated web site or the full
text. RSS makes it possible for people
to keep up with their favourite web
sites automatically. It is much easier
than checking them manually.
The user subscribes to a feed by
entering the feed’s link into the
reader or by clicking an RSS icon in a
browser that initiates the subscription
process. The reader checks the user’s
subscribed feeds regularly for new
content, downloading any updates
that it finds.
Saving a page
1 Access your required webpage as
described above.
2 Touch
and select Save this
page.
3 Enter a name for the webpage so
you can easily recognise it.
4 Touch Save.
Accessing a saved page
Touch Browser in the UTILITIES tab.
And select Saved pages. You can view
the saved pages here.
Viewing your browser history
Touch Browser in the UTILITIES tab.
And select History.
Changing the web browser
settings
Touch Browser in the UTILITIES tab.
And select Settings.
You can choose to edit Profiles,
Appearance settings, Cache, Cookies
or Security settings.
Using your phone as a
modem
Your GD510 can double as a modem
for your PC, giving you email and
internet access even when you can’t
connect using wires. You can use
either the USB cable or Bluetooth.
Using the USB cable:
1 Ensure you have the LG PC Suite
installed on your PC.
2 Connect your GD510 and your PC
using the USB cable as outlined
previously and launch the LG PC
Suite software.
3 Click InternetKit on your PC.
Then click New button and select
Modem.
4 Choose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on screen.
5 Write the Profile that can connect to
the Internet and save the values.
6 The profile that you create will
appear on your PC screen. Select it
and click Connect.
Your PC will connect through your
GD510.
49
The web
Using Bluetooth:
1 Ensure Bluetooth is switched On
and Visible for both your PC and
GD510.
2 Pair your PC and GD510 so that a
passcode is required for connection.
3 Use the Connection wizard on
your LG PC Suite to create an active
Bluetooth connection.
4 Click Internet Kit on your PC. Then
click New button.
5 Choose LG Mobile USB Modem
and select OK. It will now appear
on screen.
6 Write the Profile that can connect to
the Internet and save the values.
7 The profile that you create will
appear on your PC screen. Select it
and click Connect.
Your PC will connect through your
GD510.
50
LG GD510 | User Guide
Settings
Personalising your profiles
You can quickly change your profile
on the Home screen.
You can personalise each profile
setting using the settings menu.
1 Touch Profiles in the SETTINGS tab.
2 Choose the profile you want to edit.
3 You can then change all the sounds
and alert options available in the
list, including your Ringtone and
Volume, Message tone settings
and more.
Changing your screen
settings
Touch Screen settings in SETTINGS
tab.
Screen settings
Wallpaper - Choose the theme for
your home screen or lock screen.
Livesquare - Touch Livesquare
guide to check its functions.
Handset theme - Choose the
theme for menus. You can also
adjust the font size and style.
Top menu - Choose the style of the
top menu, choose either Zigzag or
Scrolling.
Dialling - Adjust the number
colour.
NOTE: The longer the backlight
is on, the more battery power
is used. This may result in your
needing to charge your phone
more often.
Brightness - Adjust the screen
brightness.
Greeting message - Choose ON
or OFF and fill in the greeting
message in the text field.
Start-up/Shut down - Choose the
theme for your start-up/shut down
screen.
Changing your phone
settings
Enjoy the freedom of adapting how
your GD510 works for your own style.
Touch Phone settings in the
SETTINGS tab, then choose from the
list below.
Phone settings
Date & Time - Adjust your date and
time settings or choose whether to
update the time automatically or to
use the daylight saving option.
Power save - Choose to switch the
factory set power saving settings
on/off or Night only.
51
Settings
Languages - Change the language
of your GD510’s display.
Motion silent - Make the GD510 go
into the mute or snooze settings by
flipping it over when it is ringing.
Auto keylock - Lock the keypad
automatically in the Home screen.
Security - Adjust your security
settings, including PIN codes and
handset lock.
Memory info - See Using memory
manager for more information.
Reset settings - Restores all
settings to their factory defaults.
Information - Select Help to
view the technical information
for your GD510. And you can
upgrade software with Handset
information.
Changing your connectivity
settings
Your connectivity settings have
already been set up by your network
operator, so you can enjoy your new
phone immediately. To change any
settings, use this menu:
Touch Connectivity in the SETTINGS
tab.
52
LG GD510 | User Guide
Network settings
Select network - If you
select Automatic, the GD510
automatically searches for
the network and registers the
handset to the network. This is
recommended for best service and
quality.
If you select Manual, all the
currently available networks are
shown and you can select one of
them for registration.
Preferred lists - You can add a
preferred network to connect
to. If the network is searching
automatically, simply choose one
from the network list and if not,
add a new network manually.
Internet profiles - This menu shows
the Internet profiles. You cannot
delete or edit default configurations
depending on your country variant.
Access points - Your network operator
has already saved this information.
You can add new access points using
this menu.
Packet data conn. - Choose when
your device should be connected to
network for packet data.
USB connection mode - Choose a
Data service from the options and
synchronise your GD510 using the LG
PC Suite software to copy files from
your phone. See PC Sync for more
information on synchronisation.
If you use Music sync with Windows
Media Player, select Music sync in this
menu. Music sync is only available for
music content.
Using memory manager
Your GD510 has three memories
available: the phone, the SIM Card and
an external memory card.
You can use memory manager to see
how each memory is been used and
see how much space is available.
Touch Phone settings in the
SETTINGS tab, then Memory info.
Handset common memory - View the
memory available on your GD510 for
Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email,
Java applications and others.
Handset reserved memory - View the
memory available on your handset
for SMS, Contacts, Calendar, To do list,
Memo, Alarm, Call history, Bookmarks
and Miscellaneous items.
SIM memory - View the memory
available on your SIM Card.
External memory - View the memory
available on your external memory
card (you may need to purchase the
memory card separately).
Primary storage setting - Choose the
location you prefer items to be saved
to between Handset and External
memory.
Sending and receiving your
files using Bluetooth
To send a file:
1 Open the file you want to send,
typically this will be a photo, video
or music file.
2 Choose Send.
Choose Bluetooth.
3 If you have already paired the
Bluetooth device, your GD510
will not automatically search for
other Bluetooth devices. If not,
your GD510 will search for other
Bluetooth enabled devices within
range.
4 Choose the device you want to
send the file to.
5 Your file will be sent.
53
Settings
TIP! Check the progress bar to
make sure your file is sent.
To receive a file:
1 To receive files, your Bluetooth
must be both ON and Visible. See
Changing your Bluetooth settings
below for more information.
2 A message will prompt you to
accept the file from the sender.
Touch Yes to receive the file.
3 You will see where the file has
been saved. For image files, you
can choose to View the file or Use
as wallpaper. Files will usually be
saved to the appropriate folder in
My stuff.
Changing your Bluetooth
settings:
Touch Bluetooth in the SETTINGS tab.
And select
and choose Settings.
Make your changes to:
My device visibility - Choose to
be Visible, Hidden or Visible for
1 min.
My device name - Enter a name for
your GD510.
54
LG GD510 | User Guide
Supported services - Select how to
use Bluetooth in association with
different services.
Remote SIM Mode - Turn on or off.
My address - Show your Bluetooth
address.
Pairing with another
Bluetooth device
By pairing your GD510 and another
device, you can set up a passcode
protected connection.
1 Check that your Bluetooth is ON
and Visible. You can change your
visibility in the Settings menu.
2 Touch Search.
3 Your GD510 will search for devices.
When the search is completed,
Refresh will appear on screen.
4 Choose the device you want to pair
with and enter the passcode, then
touch OK.
5 Your phone will then connect to
the other device, on which you will
need to enter the same passcode.
6 Your passcode protected Bluetooth
connection is now ready.
Using a Bluetooth headset
Software Upgrade
1 Check your Bluetooth is On and
Visible.
2 Follow the instructions that came
with your headset to put it in
pairing mode and pair your devices.
3 Touch Ask before connect or
Always connect and touch Yes
to Connect now. Your GD510 will
automatically switch to Headset
profile.
LG Mobile Phone Software Upgrade
Program
For more information on installing
and using this program, please
visit http://update. lgmobile.com.
This feature allows you to upgrade
your software to the latest version
quickly and conveniently on the
Internet without needing to visit
our service centre.As the mobile
phone software upgrade program
requires the user’s full attention
for the duration of the upgrade
process, please be sure to check any
instructions and notes that appear at
each step before proceeding. Please
note that removing the USB data
communication cable or batteries
during the upgrade may seriously
damage your mobile phone. As the
manufacturer takes no responsibility
for loss of data during the upgrade
process, you are advised to note down
any important information in advance
for safekeeping.
55
Accessories
These accessories are supplied with the GD510.
Charger
Data cable
Battery
CD
Stereo
headset
NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may invalidate your warranty.
• Accessories may be different in different regions; please check with our
regional service company or agent for further inquires.
56
LG GD510 | User Guide
Technical data
Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min : -10°C
57
Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may
be dangerous or illegal.
Exposure to radio frequency
energy
58
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model GD510
has been designed to comply with
applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all
persons, regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines
employ a unit of measurement
known as the Specific Absorption
Rate, or SAR. Tests for SAR are
conducted using standardised
methods with the phone
transmitting at its highest certified
power level in all used frequency
bands.
• While there may be differences
between the SAR levels of various LG
phone models, they are all designed
to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by
the International Commission on
LG GD510 | User Guide
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g
of tissue.
• The highest SAR value for this model
phone tested by DASY4 for use at
the ear is 1.29 W/kg (10 g) and when
worn on the body is 1.08 W/kg(10 g).
• SAR data information for residents in
countries/regions that have adopted
the SAR limit recommended by the
Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg
averaged over 1g of tissue.
Product care and
maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and
accessories approved for use
with this particular phone model.
The use of any other types
may invalidate any approval or
warranty applying to the phone,
and may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take
it to a qualified service technician
when repair work is required.
• Keep away from electrical appliances
such as TVs, radios, and personal
computers.
• The unit should be kept away from heat
sources such as radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
• Switch off the phone in any area
where you are required by special
regulations. For example, do not use
your phone in hospitals as it may
affect sensitive medical equipment.
• Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged. It
may cause an electric shock and can
seriously damage your phone.
• Do not charge a handset near
flammable material as the handset
can become hot and create a fire
hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior
of the unit (do not use solvents such
as benzene, thinner or alcohol).
• Do not charge the phone when it is
on soft furnishings.
• The phone should be charged in a
well ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive
smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp
object as it may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid
or moisture.
• Use the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.
Efficient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
• Do not use your mobile phone
near medical equipment without
requesting permission. Avoid placing
the phone over pacemakers, for
example, in your breast pocket.
• Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs,
radios, PCs, etc.
Road safety
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the area
when you drive.
• Do not use a hand-held phone while
driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
59
Guidelines for safe and efficient use
• Pull off the road and park before
making or answering a call if driving
conditions so require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle
such as car stereos and safety
equipment.
• When your vehicle is equipped
with an air bag, do not obstruct
with installed or portable wireless
equipment. It can cause the air bag
to fail or cause serious injury due to
improper performance.
• If you are listening to music whilst
out and about, please ensure that
the volume is at a reasonable
level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly
imperative when near roads.
Avoid damage to your
hearing
Damage to your hearing can occur
if you are exposed to loud sound for
long periods of time. We therefore
recommend that you do not turn on
or off the handset close to your ear.
We also recommend that music and
call volumes are set to a reasonable
level.
60
LG GD510 | User Guide
Glass Parts
Some parts of your mobile device are
made of glass. This glass could break
if your mobile device is dropped on a
hard surface or receives a substantial
impact. If the glass breaks, do not
touch or attempt to remove. Stop
using your mobile device until the
glass is replaced by an authorized
service provider.
Blasting area
Do not use the phone where blasting
is in progress. Observe restrictions,
and follow any regulations or rules.
Potentially explosive
atmospheres
• Do not use the phone at a refueling
point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable
gas, liquid, or explosives in the same
compartment of your vehicle as your
mobile phone and accessories.
In aircraft
Wireless devices can cause
interference in aircraft.
• Turn your mobile phone off before
boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without
permission from the crew.
Children
Keep the phone in a safe place out
of the reach of small children. It
includes small parts which may cause
a choking hazard if detached.
Emergency calls
Emergency calls may not be available
under all mobile networks. Therefore,
you should never depend solely on
the phone for emergency calls. Check
with your local service provider.
Battery information and care
• You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory effect
that could compromise the battery’s
performance.
• Use only LG batteries and chargers.
LG chargers are designed to
maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of times
until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.
• Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in high
humidity, such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate the
battery performance.
• There is risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.
• Dispose of used batteries according
to the manufacturer’s instructions.
Please recycle when possible. Do not
dispose as household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized LG
Electronics service point or dealer for
assistance.
• Always unplug the charger from the
wall socket after the phone is fully
charged to save unnecessary power
consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery and
environmental conditions.
61
Memo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising