LG | KP175 | Owner's Manual | LG KP175 Owner's Manual

LG KP175 Owner's Manual
TIẾNGVIỆT
简体中文
ENGLISH
KP175
Một số phần của nội dung trong hướng
dẫn sử dụng này có thể khác với điện
thoại của bạn tùy theo phần mềm của
điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ
của bạn.
www.lgmobile.com
P/N : MMBB0304903 (1.0)
Bluetooth QD ID B014199
KP175 Hướng Dẫn Sử Dụng
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu về điện thoại di động mới của mình.
Nó sẽ cung cấp cho bạn các giải thích hữu ích về các tính năng trên điện thoại
của bạn.
Một số phần của nội dung trong hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện
thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của
bạn.
Tìm hiểu điện thoại
Tai nghe
Màn hình chính
Các phím mềm
Mỗi phím này thực
hiện chức năng được
thể hiện bởi mô tả trên
màn hình ngay trên
phím.
Phím điều hướng
Sử dụng truy cập nhanh vào
các tính năng của điện thoại.
Kết thúc/Phím bật tắt
nguồn
Cho phép bạn tắt/ bật máy,
kết thúc cuộc gọi, hoặc trở về
chế độ màn hình chờ.
Lắp t
Lắp th
mạ và
Tháo
Phím Xóa
Xóa một ký tự bằng một lần
bấm. Sử dụng phím này để
trở lại màn hình trước.
Phím gọi
Quay số điện thoại và
trả lời cuộc gọi đến.
2
Các phím chữ, số
Các phím này được sử dụng
để quay số ở chế độ chờ và
nhập các chữ số hoặc ký tự ở
chế độ soạn thảo.
Định
Vào M
Chọn
CẢNH
vào
oại.
y,
về
Khe cắm thẻ nhớ
Đầu nối Bộ sạc,
cáp dữ liệu, Tai nghe
Lắp thẻ nhớ
Lắp thẻ nhớ. Đút thẻ nhớ vào khe cắm thẻ cho tới khi thẻ khớp vào vị trí. Đảm bảo vùng tiếp xúc
mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới. Model KP175 sẽ không hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 2GB.
Tháo thẻ nhớ: Cẩn thận tháo thẻ nhớ bằng cách ấn nhẹ vào thẻ nhớ như thể hiện trên hình vẽ sau
ần
để
ng
và
tự ở
Định dạng thẻ nhớ
Vào Menu và chọn Cài đặt.
Chọn Tình trạng bộ nhớ và chọn Bộ nhớ ngoài và Nhấn phím Định dạng.
CẢNH BÁO: Khi định dạng thẻ nhớ, tất cả nội dung trong thẻ sẽ bị xóa. Nếu bạn không muốn mất dữ liệu trên
thẻ nhớ, hãy sao lưu dữ liệu trước.
3
Lắp SIM và cách sạc pin
Sơ
Lắp thẻ SIM
Khi bạn đăng ký với một mạng di động, bạn được cung cấp với một thẻ SIM đăng ký với thông
tin chi tiết, chẳng hạn như mã PIN, mã PIN2...
Lưu ý! › Thẻ SIM và danh bạ điện thoại trong đó có thể dễ dàng bị hư hỏng do chà xước hay bẻ cong thẻ, vì vậy
hãy cẩn thận khi xử lý, chèn hay tháo thẻ. Giữ thẻ SIM khỏi tầm tay của trẻ em.
Hình minh họa
1 Mở nắp pin
1
2
4
5
2 Tháo pin
3 Chèn SIM
4 Đóng nắp pin
5 Cắm sạc pin
3
CẢNH BÁO: Không tháo pin khi điện thoại đang bật, làm như vậy có thể làm hư điện thoại.
4
Sơ đồ menu
ông
vì vậy
Nhật ký cuộc gọi
Sổ tay
Đa phương tiện
1 Trò chơi
2 Ứng dụng
3 Cấu hình
mạng
1 Tất cả c.gọi
2 Cuộc gọi bi nhỡ
3 Số đã gọi
4 Cuộc gọi đã nhận
5 Thời lượng
6 Cước cuộc gọi
7 Thông tin GPRS
1 Lịch
2 Ghi nhớ
3 Công việc
1 Trình nghe
nhạc MP3
2 Camera
3 Quay phim
4 Đài FM
5 Ghi âm
Nhắn tin
Thư mục riêng
Cấu hình
Danh bạ
1 Tin nhắn mới
2 Hộp thư đến
3 Hộp Bluetooth
4 Nháp
5 Hộp thư đi
6 Đã gửi
7 Nghe thư thoại
8 Dịch vụ thông tin
9 Tin soạn sẵn
0 Cài đặt
1 Hình ảnh
2 Âm thanh
3 Phim
4 Khác
5 Trò chơi & Ứng
dụng
1 Thông thường
2 Im lặng
3 Chỉ rung
4 Ngoài trời
5 Tai nghe
1 Tìm kiếm
2 Thêm mới
3 Quay số nhanh
4 Nhóm người
gọi
5 Sao chép tất cả
6 Xóa tất cả
7 Cài đặt
8 Thông tin
Công cụ
Trình duyệt
Kết nối
Cài đặt
1 Đồng hồ báo thức
2 Máy tính
3 Đồng hồ đếm
4 Đổi đơn vị đo
5 Giờ quốc tế
6 Dịch vụ SIM
1 Nhà riêng
2 Yahoo!
3 Càc chỉ mục
4 Nhập địa chỉ
5 Trang đã truy cập
6 Trang đã lưu
7 Cài đặt
8 Thông tin
1 Bluetooth
2 Mạng
3 Kết nối USB
1 Ngày & Giờ
2 Ngôn ngữ
3 Hiển thị
4 Phím tắt
5 Gọi
6 Bảo mật
7 Chế độ trên máy bay
8 Tiết kiệm điện
9 Xoá
0 Tình trạng bộ nhớ
Trò Chơi &
Ứng Dụng
5
Xem
Cuộc Gọi
Bạn c
hỗ trợ
ngày
cuộc
Thực hiện một cuộc gọi
1 Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím. Để xóa một chữ số, nhấn
2 Nhấn phím
.
thực hiện cuộc gọi.
3 Để kết thúc cuộc gọi, phím
Thay
.
Bạn c
Cuộc
MẸO! Để nhập dấu + khi thực hiện một cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ 0.
Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ
1 Nhấn phím
• Chặn
để mở sổ điện thoại.
• Số g
bạn.
sách
2 Sử dụng bàn phím để nhập chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn muốn gọi. Ví dụ, để tìm tên
Tung, nhấn T rồi U, n..cho tới khi liên hệ Tung xuất hiện.
3 Để di chuyển qua các liên hệ và các số điện thoại khác nhau của họ, sử dụng
4 Nhấn phím
và
.
để thực hiện cuộc gọi.
Tìm k
Trả lời và từ chối cuộc gọi
Khi điện thoại đổ chuông, nhấn phím Nhận hoặc nhấn phím
để trả lời cuộc gọi này.
Trong khi điện thoại đổ chuông, nhấn Im lặng để tắt chuông. Tính năng này tuyệt vời nếu bạn
quên đổi sang cấu hình Im lặng trong khi họp.
Nhấn phím
để từ chối cuộc gọi đến.
MẸO! Bạn có thể thay đổi cài đặt trên điện thoại để trả lời cuộc gọi theo các cách khác nhau.
Nhấn phím Menu, chọn Cài đặt và chọn Cuộc gọi. Chọn Chế độ trả lời và chọn từ Phím bất kỳ hoặc Chỉ phím
gửi.
6
Dan
Bạn c
1 Nh
2 Sử
nh
3 Để
Xem nhật ký cuộc gọi
Bạn có thể kiểm tra danh sách các cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi đến, và cuộc gọi đi khi mạng của bạn
hỗ trợ Nhận Dạng Số Gọi (CLI) trong vùng dịch vụ. Số và tên (nếu có) được hiển thị cùng với
ngày và giờ gọi. Bạn cũng có thể xem thời gian của cuộc gọi. Nhấn phím Menu, chọn Nhật ký
cuộc gọi.
Thay đổi cài đặt cuộc gọi
Bạn có thể đặt menu tương ứng với một cuộc gọi. Nhấn phím Menu, chọn Cài đặt và chọn
Cuộc gọi.
• Chặn cuộc gọi – Chọn khi bạn muốn chặn các cuộc gọi.
• Số gọi ấn định – Chọn danh sách các số điện thoại mà có thể được gọi đi từ điện thoại của
bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2 từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Chỉ số điện thoại có trong danh
sách số gọi ấn định mới có thể gọi đi từ điện thoại của bạn.
.
bạn
Danh bạ
Tìm kiếm liên hệ
Bạn có thể Tìm Kiếm số điện thoại trong Danh bạ.
1 Nhấn phím Danh bạ và chọn Tìm kiếm, chọn Danh bạ từ màn hình Menu hoặc nhấn phím
từ màn hình chờ.
2 Sử dụng bàn phím để nhập chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn muốn tìm. Ví dụ, để tìm Nguyen,
nhấn N roi G...cho tới khi liên hệ Nguyen xuất hiện.
3 Để di chuyển qua các liên hệ và các số điện thoại khác nhau hãy sử dụng
và
.
phím
7
7 Nh
Thêm liên hệ mới
Bạn có thể thêm một số điện thoại mới bằng cách sử dụng chức năng này.
1 Nhấn phím Danh bạ và chọn Thêm mới.
Nhập
2 Chọn lưu liên hệ mới vào Điện thoại hoặc thẻ SIM.
3 Nhập tất cả thông tin bạn có trong các trường được cung cấp và chọn Lưu.
Lưu ý: Khi lưu địa chỉ email của một liên hệ, nhấn
và
cho tới khi bạn nhìn thấy @.
để nhập một ký hiệu và di chuyển bằng
Nhắn tin
KP175 bao gồm các chức năng liên quan đến SMS (Dịch Vụ Tin Nhắn Ngắn), MMS (Dịch Vụ Tin
Nhắn Đa Phương Tiện) và email, cũng như các tin nhắn dịch vụ của mạng.
1 Nhấn phím Menu, chọn Nhắn tin và chọn Tin nhắn mới.
2 Chọn Tin nhắn để gửi một tin nhắn SMS hoặc MMS.
3 Một trình biên tập tin nhắn mới sẽ mở ra. Trình biên tập tin nhắn kết hợp tin nhắn SMS và
MMS thành một ứng dụng tiện lợi và dễ dàng chuyển giữa chế độ SMS và MMS. Cài đặt mặc
định của trình biên tập tin nhắn là chế độ SMS.
4 Nhập tin nhắn bằng cách sử dụng chế độ T9 tiên đoán hoặc chế độ thủ công Abc. Mà bạn có
thể chuyển đổi cách nhập văn bản vào tin nhắn bằng cách nhấn
.
MẸO! Bạn có thể chọn loại tin nhắn là SMS hoặc MMS khi bạn nhập văn bản dài quá 2 trang trong trường nội
dung tin nhắn.
5 Nhấn phím Tùy chọn và chọn Chèn để thêm Biểu tượng, Mẫu văn bản, Emoticon, Tên& Số.
6 Nhấn phím Gửi tới.
8
Bạn
8 Nh
Bạn c
dụ, lư
cầu n
thủ cô
Lưu ý
thoại
Chế đ
Chế đ
phím
dạng
Chế đ
Chế đ
ba ho
Chế đ
Nhập
giữ ở
7 Nhập số điện thoại hoặc nhấn phím Tùy chọn và chọn Danh bạ để mở danh sách liên hệ.
Bạn có thể thêm nhiều liên hệ.
8 Nhấn phím Gửi.
Nhập văn bản
bằng
Tin
Bạn có thể nhập các ký tự chữ và số bằng cách sử dụng các phím số của điện thoại của bạn. Ví
dụ, lưu tên trong Danh bạ, viết tin nhắn và tạo các sự kiện lịch biểu trong lịch, tất cả đều yêu
cầu nhập văn bản. Điện thoại có các chế độ nhập văn bản sau đây: Chế độ T9 tiên đoán, chế độ
thủ công ABC và chế độ 123.
Lưu ý: Một số trường có thể chỉ cho phép sử dụng một chế độ nhập văn bản (ví dụ số điện
thoại trong các trường danh bạ).
Chế độ T9 tiên đoán
và
mặc
ạn có
Chế độ T9 tiên đoán sử dụng từ điển tích hợp để nhận dạng các từ bạn định viết dựa vào chuỗi
phím bạn nhấn. Chỉ cần nhấn phím số tương ứng với chữ bạn muốn nhập, và từ điển sẽ nhận
dạng từ sau khi tất cả các chữ được nhập.
Chế độ thủ công ABC
Chế độ này cho phép bạn nhập các chữ cái bằng cách nhấn phím có chữ mong muốn một, hai,
ba hoặc bốn lần cho tới khi chữ này được hiển thị.
Chế độ 123
nội
Nhập các số sử dụng một lần bấm cho mỗi chữ số. Bạn cũng có thể thêm các số trong khi vẫn
giữ ở chế độ nhập chữ bằng cách nhấn và giữ phím bạn muốn.
& Số.
9
Máy ảnh
Trìn
Chụp nhanh ảnh
LG KP
bạn.
Bằng cách sử dụng mô-đun máy ảnh tích hợp trong điện thoại, bạn có thể chụp ảnh. Ngoài ra,
bạn có thể gửi ảnh cho người khác và chọn ảnh làm hình nền.
Phát
1 Nhấn phím Menu và chọn Đa phương tiện, di chuyển xuống và chọn Camera để mở kính
1 Nh
ngắm.
2 Xoay điện thoại theo chiều dọc, hướng ống kính về phía bạn muốn chụp.
2 Ch
3 Nhấn phím mềm giữa để chụp ảnh.
3 Kh
4 Nh
Máy quay video
5 Nh
Quay nhanh video
6 Kh
Bạn có thể quay và lưu video clip.
Đài
1 Nhấn phím Menu và chọn Đa phương tiện, di chuyển xuống và chọn Quay phim để mở
kính ngắm.
2 Hướng ống kính về phía bạn muốn quay video.
3 Nhấn phím mềm giữa để bắt đầu ghi.
4 REC sẽ hiển thị phía dưới cùng bên trái kính ngắm và bộ báo giờ sẽ hiển thị thời lượng video.
5 Để tạm dừng video, hãy nhấn phím Dừng và tiếp tục lại bằng cách chọn Tiếp tục.
LG KP
Lưu ý
(đây c
Nghe
1 Nh
2 Ch
Lưu ý
chọn
10
ài ra,
ính
Phát bài hát
1 Nhấn phím Menu và chọn Đa phương tiện, sau đó chọn Trình nghe nhạc MP3.
3 Khi đang phát nhạc (
V
2 Chọn bài hát bạn muốn phát. Nhấn phím
OK phím.
), nhấn phím OK để tạm dừng các bài hát.
4 Nhấn phím
để chuyển sang bài hát kế tiếp.
5 Nhấn phím
để trở về bài hát trước đó.
6 Khi đang phát nhạc (
V
video.
LG KP175 của bạn có một máy nghe MP3 tích hợp để bạn có thể phát tất cả nhạc ưa thích của
bạn.
V
mở
Trình nghe nhạc MP3
), nhấn phím OK và chọn
để dừng nhạc và trở về menu nhạc.
Đài FM
LG KP175 có tính năng đài FM để bạn có thể dò những kênh ưa thích để nghe trên đường.
Lưu ý: Bạn sẽ cần cắm tai nghe vào để nghe radio. Cắm đầu dây tai nghe vào lỗ cắm tai nghe
(đây cũng là lỗ cắm bộ sạc).
Nghe radio
1 Nhấn Menu hoặc và chọn Đa phương tiện, chọn Đài FM.
2 Chọn số kênh của kênh mà bạn muốn nghe.
Lưu ý: Bạn có thể nghe radio qua loa tích hợp. Nhấn Tùy chọn, chọn Nghe qua tai nghe và
chọn Loa.
11
Ghi âm
Sổ
Sử dụng Máy ghi âm để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các âm thanh khác.
Lịch
Ghi âm thoại
Bạn c
1 Nhấn phím Menu và chọn Đa phương tiện, sau đó chọn Ghi âm.
Thêm
2 Chọn
để bắt đầu ghi âm.
3 Chọn Dừng để kết thúc ghi âm.
4 Nhấn Tuỳ chọn và chọn Phát âm thanh để nghe ghi nhớ thoại.
Lưu ý: Bạn có thể nghe tất cả tất cả các đoạn ghi âm thoại bạn đã lưu bằng cách chọn Tùy chọn
và chọn Album.
Thư mục riêng
Bạn có thể lưu bất kỳ tệp đa phương tiện nào vào bộ nhớ điện thoại để bạn có thể truy cập dễ
dàng khi cần. Bạn cũng có thể lưu các tệp vào thẻ nhớ. Điểm mạnh của việc sử dụng thẻ nhớ
là bạn có thể giải phóng bộ nhớ trên bộ nhớ của điện thoại. Tất cả các tệp đa phương tiện sẽ
được lưu trong Thư mục riêng. Nhấn phím Menu sau đó chọn Thư mục riêng để mở danh sách
thư mục.
Trò chơi & Ứng dụng
KP175 đi kèm với những trò chơi được nạp sẵn để giúp bạn giải trí trong thời gian rảnh rỗi. Nếu
bạn chọn tải xuống thêm bất kỳ trò chơi hoặc ứng dụng nào khác, chúng sẽ được lưu vào thư
mục này. Nhấn phím Menu và chọn Trò chơi & Ứng dụng.
Bạn c
Thêm
Bạn c
Đặt b
Bạn c
Sử dụ
Menu
Sử dụ
Đồng
cuộc s
Chuy
Chức
Thêm
Cho p
12
Sổ tay/Công cụ
Lịch ( Menu > Sổ tay > Lịch )
Bạn có thể theo dõi lịch biểu hàng ngày hoặc hàng tháng.
Thêm một ghi nhớ ( Menu > Sổ tay > Ghi nhớ )
Bạn có thể tạo danh sách ghi nhớ.
Thêm một mục vào danh sách của bạn để làm ( Menu > Sổ tay > Công việc )
chọn
p dễ
hớ
sẽ
sách
. Nếu
thư
Bạn có thể xem, chỉnh sửa và thêm các công việc để làm.
Đặt báo thức ( Menu > Công cụ > Đồng hồ báo thức )
Bạn có thể thiết lập tối đa 5 báo thức.
Sử dụng máy tính ( Menu > Công cụ > Máy tính )
Menu này có các phép tính chuẩn như +, -, x, ÷: Cộng, Trừ, Nhân và Chia.
Sử dụng đồng hồ đếm ( Menu > Công cụ > Đồng hồ đếm )
Đồng hồ đếm cũng giống như loại đồng hồ thể thao mà chúng ta vẫn thường nhìn thấy trong
cuộc sống hàng ngày.
Chuyển đổi đơn vị ( Menu > Công cụ > Đổi đơn vị đo)
Chức năng này chuyển đổi số đo sang một đơn vị bạn muốn.
Thêm thành phố vào đồng hồ thế giới ( Menu > Công cụ > Giờ quốc tế )
Cho phép bạn xác định thời gian hiện thời trong một múi giờ hoặc quốc gia khác.
13
Các dịch vụ SIM ( Menu > Công cụ > Dịch vụ SIM )
Thay
Tính năng này tùy thuộc vào SIM và các dịch vụ mạng. Trong trường hợp thẻ SIM hỗ trợ các
dịch vụ SAT (tức là Bộ Công Cụ Ứng Dụng SIM), menu này sẽ là tên dịch vụ riêng của nhà điều
hành được lưu trên thẻ SIM.
Bạn c
Thay
Trình duyệt
Chọn
đổi cũ
Truy cập vào WAP
Thay
Kết nối với trang chủ. Trang chủ sẽ là trang được xác định trong cấu hình được kích hoạt. Nó
được xác định bởi nhà cung cấp dịch vụ nếu bạn không xác định nó trong cấu hình được kích
hoạt. Bạn có thể kết nối trực tiếp với trang WAP bạn muốn.
Thay đ
1 Nhấn phím Menu và chọn Trình duyệt.
2 Để truy cập trực tiếp vào trang chủ của trình duyệt, chọn Trang chủ. Cách khác, chọn Nhập
địa chỉ và nhập URL bạn muốn.
Lưu ý: Bạn có thể bị tính thêm tiền khi kết nối vào dịch vụ này và tải xuống nội dung. Hãy kiểm
tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.
Cài đặt
• Yêu
• Tự đ
chế
• Khó
hoặc
• Theo
thoạ
với t
ATM
thoạ
Thay đổi các cấu hình
• Đổi
Bạn có thể nhanh chóng thay đổi cấu hình từ màn hình chờ. Chỉ cần nhấn phím sau đó
chọn cấu hình bạn muốn kích hoạt. Chọn từ Thông thường, Im lặng, Chỉ rung, Ngoài trời và
Tai nghe.
Sử dụ
Thay đổi ngày & giờ ( Menu > Cài đặt > Ngày & Giờ )
Bạn có thể đặt các chức năng liên quan đến ngày và giờ.
14
Sử dụ
gọi, k
Thay đổi cài đặt hiển thị ( Menu > Cài đặt > Ngôn ngữ )
c
iều
Bạn có thể thay đổi cài đặt cho màn hình điện thoại.
Thay đổi ngôn ngữ ( Menu > Cài đặt > Hiển thị )
Chọn Cài đặt và Ngôn ngữ để thay đổi ngôn ngữ cho mọi văn bản trong điện thoại. Mọi thay
đổi cũng sẽ thay đổi ngôn ngữ của chế độ nhập văn bản.
Thay đổi cài đặt bảo mật ( Menu > Cài đặt > Bảo mật )
Nó
kích
hập
kiểm
Thay đổi cài đặt bảo mật để bảo vệ KP175 và thông tin quan trọng trong điện thoại này.
• Yêu cầu mã PIN - Chọn yêu cầu mã PIN khi bật điện thoại.
• Tự động khóa phím - Nếu bạn kích hoạt chức năng này, bàn phím sẽ được tự động khóa ở
chế độ chờ mà không cần thao tác với bàn phím.
• Khóa điện thoại - Chọn một mã bảo mật để khóa điện thoại, Khi đổi SIM, Khi thay đổi SIM
hoặc Ngay lập tức.
• Theo dấu ĐT mất - Khi điện thoại bị mất, điện thoại sẽ gửi tin nhắn SMS đến những số điện
thoại được cấu hình bởi chủ sở hữu thực sự. Người sử dụng phải cấu hình cài đặt ATMT cùng
với tên, số điện thoại chính, số điện thoại phụ. Mã ATMT mặc định là “0000”. Tin nhắn SMS
ATMT sẽ bao gồm thông tin về mã IMEI & số điện thoại hiện thời của người đang sử dụng điện
thoại.
• Đổi mã - Thay đổi Mã bảo vệ, mã ATMT và Mã PIN2.
và
Sử dụng chế độ trên máy bay ( Menu > Cài đặt > Chế độ trên máy bay )
Sử dụng chức năng này để Bật hoặc Tắt chế độ trên máy bay. Bạn sẽ không thể thực hiện cuộc
gọi, kết nối vào Internet, gửi tin nhắn hoặc sử dụng Bluetooth khi Chế độ trên máy bay là trên.
15
Tiết kiệm điện ( Menu > Cài đặt > Tiết kiệm điện )
Nếu bạn chọn Luôn bật, bạn có thể tiết kiệm điện khi không sử dụng điện thoại. Chọn chuyển
cài đặt tiết kiệm điện sang chế độ Luôn bật, Chỉ ban đêm hoặc Tắt.
Xác lập lại điện thoại ( Menu > Cài đặt > Xoá )
Sử dụng Xác lập lại để xác lập lại tất cả cài đặt về các giá trị cài đặt gốc. Bạn cần mã bảo mật để
kích hoạt chức năng này.
Xem tình trạng bộ nhớ ( Menu > Cài đặt > Tình trạng bộ nhớ )
KP175 có ba bộ nhớ: điện thoại, thẻ SIM và một thẻ nhớ ngoài (bạn có thể cần mua riêng thẻ
nhớ). Bạn có thể sử dụng trình quản lý bộ nhớ để xác định xem mỗi bộ nhớ đã được sử dụng
bao nhiêu và còn trống bao nhiêu.
Thay đổi cài đặt kết nối ( Menu > Kết nối )
Cài đặt kết nối đã được thiết lập bởi nhà điều hành mạng, vì vậy bạn có thể sử dụng điện thoại
ngay khi thiết lập xong cấu hình. Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, hãy so sánh menu này.
• Bluetooth - Cài đặt KP175 để sử dụng Bluetooth®. Bạn có thể cài đặt khả năng hiển thị với các
thiết bị khác hoặc tìm qua các thiết bị điện thoại được ghép nối.
Thay đổi cài đặt Bluetooth
1 Nhấn phím Menu và chọn Kết nối. Sau đó chọn Bluetooth.
2 Chọn Cài đặt. Thực hiện thay đổi cho:
Hiển thị thiết bị - Chọn Hiển thị hoặc Ẩn điện thoại của bạn với những người khác.
Tên hiển thị - Nhập tên cho KP175.
Địa chỉ của tôi - Xem địa chỉ Bluetooth của bạn.
16
Ghép
Bằng
bằng
1 Kiể
tro
2 Ch
3 KP
mà
4 Ch
OK
5 Sau
khẩ
6 Kết
• Mạn
dụng
• Kết n
chép
dụng
thư m
Lưu ý
thoại.
yển
ật để
hẻ
ng
hoại
ới các
Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác
Bằng cách ghép nối KP175 với một thiết bị khác, bạn có thể thiết lập một kết nối được bảo vệ
bằng mật khẩu. Điều này có nghĩa là việc ghép nối của bạn sẽ an toàn hơn.
1 Kiểm tra xem Bluetooth đã được Bật và Hiển thị chưa. Bạn có thể thay đổi hiển thị của bạn
trong menu Cài đặt, bằng cách chọn Hiển thị thiết bị, sau đó chọn Hiển thị tất cả.
2 Chọn Thiết bị cá nhân từ menu Bluetooth và chọn Mới.
3 KP175 sẽ tìm các thiết bị khác. Khi hoàn tất tìm kiếm Ghép nối và Làm mới sẽ hiển thị trên
màn hình.
4 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối với, chọn Ghép nối và nhập mật khẩu vào, sau đó chọn
OK.
5 Sau đó điện thoại sẽ kết nối với thiết bị kia, trên thiết bị này bạn cần nhập vào cùng mật
khẩu như điện thoại của bạn.
6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn sàng.
• Mạng - KP175 sẽ tự động kết nối vào mạng ưu tiên của bạn. Để thay đổi các cài đặt này, hãy sử
dụng menu này. Bạn cũng có thể thêm các điểm truy cập mới sử dụng menu này.
• Kết nối USB - Chọn Dịch vụ dữ liệu và đồng bộ KP175 sử dụng phần mềm LG PC Suite để sao
chép các tệp từ điện thoại. Nếu bạn đã lắp một thẻ nhớ, hãy chọn Bộ lưu trữ thứ cấp để sử
dụng điện thoại giống như một thẻ nhớ USB. Kết nối với máy tính sau đó sao chép các tệp vào
thư mục riêng của KP175.
Lưu ý: Để sử dụng chức năng bộ lưu trữ thứ cấp USB, bạn sẽ cần cắm thẻ nhớ ngoài vào điện
thoại.
17
Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
• Tất
Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp
nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật. Thông tin chi tiết hơn được cung cấp trong sách hướng
dẫn này.
• Pin
• Kh
kề.
Tiếp
CẢNH BÁO
• Không được bật Điện Thoại Di Động trên máy bay.
• Không giữ điện thoại trên tay khi lái xe.
• Không sử dụng điện thoại gần các trạm xăng, kho chứa nhiên liệu, nhà máy hóa chất, hoặc
những nơi có hoạt động phá nổ.
• Vì sự an toàn của bạn, CHỈ sử dụng pin và bộ sạc CHÍNH HÃNG.
• Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra
điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
• Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ
nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.
• Không sạc điện thoại khi nó ở trên vật đệm mềm. Điện thoại cần được sạc ở nơi thông hơi
tốt.
Thôn
Kiểu đ
tiếp x
hạn a
• Các
•
•
CẢNH BÁO
• Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các qui định đặc biệt. Ví dụ, không
sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế
nhạy cảm.
• Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn
đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp.
• Chỉ sử dụng phụ kiện CHÍNH HÃNG để tránh làm hư điện thoại.
18
•
•
Hấ
tiê
tro
Có
chú
rad
Giớ
(IC
Giá
1.1
Thô
hạn
tru
g
oặc
• Tất cả các thiết bị phát sóng vô tuyến đều có nguy cơ gây nhiễu cho các thiết bị điện tử gần
kề. Nhiễu nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...
• Pin cần được vứt bỏ theo qui định thích hợp.
• Không tháo điện thoại hoặc pin.
Tiếp Xúc với năng lượng của sóng radio
Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR)
Kiểu điện thoại di động KP175 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi
tiếp xúc với sóng radio. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới
hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.
• Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng radio sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức
ra
n nhỏ
•
hơi
ông
tế
bạn
p.
•
•
•
Hấp Thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được
tiêu chuẩn hóa với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất
trong tất cả các dải tần được sử dụng.
Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả
chúng đều được thiết kế để thỏa mãn các nguyên tắc thích hợp đối với sự tiếp xúc với sóng
radio.
Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban quốc tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hóa
(ICNIRP), là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
Giá trị SAR cao nhất cho kiểu điện thoại này được kiểm tra bởi DASY4 để sử dụng gần tai là
1.14 W/Kg (10g) và khi đeo trên người là 0.897 W/Kg (10g).
Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới
hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ Thuật Điện và Điện Tử (IEEE), là 1,6 W/kg được tính
trung bình trên một (1) gam mô.
19
Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm
Sử dụ
CẢNH BÁO!
Các t
Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện
thoại cụ thể này. Sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận
hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.
Tất cả
• Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ
• Mộ
• Nh
đủ khả năng khi cần sửa chữa.
• Để cách xa các thiết bị điện điện tử như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20
Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
Không đánh rơi.
Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
Lớp phủ ngoài của điện thoại có thể bị hư hỏng nếu bị phủ bởi giấy gói hoặc nhựa vinyl.
Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị. (Không sử dụng dung môi như là benzen,
chất để pha loãng hoặc rượu.)
Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin
trên các dải từ.
Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng; nếu không nó có thể làm hư hại điện thoại.
Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận. Không nhấn phím anten một
cách không cần thiết.
• Kh
điệ
An to
Kiểm
Kh
Tập
Sử
Rờ
cầu
• Nă
tha
• Kh
ra c
khi
•
•
•
•
Nếu b
biết đ
Sử dụng điện thoại hiệu quả
Các thiết bị điện tử
ện
n
Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.
ch vụ
• Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
• Nhiễu nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...
l.
nzen,
in
n một
• Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt
điện thoại gần máy điều hòa nhịp tim, tức là trong túi ngực của bạn.
An toàn giao thông
Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.
Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
Sử dụng bộ không cần cầm tay (hands-free kit), nếu có.
Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu
cầu như vậy.
• Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm
thanh và thiết bị an toàn.
• Khi xe bạn được trang bị túi khí, không để điện thoại hoặc phụ kiện xung quanh vùng bật
ra của túi khí. Túi khí sẽ có thể không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nghiêm trọng
khi bật ra.
•
•
•
•
Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận
biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi ở gần đường.
21
Tránh làm hư tai bạn
Cuộc
Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Do vậy,
chúng tôi khuyên bạn không bật hoặc tắt điện thoại cầm tay gần tai nghe. Chúng tôi cũng
khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.
Cuộc
đừng
Kiểm
Khu vực phá nổ
Thôn
Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo
các qui định hoặc nguyên tắc.
• Bạn
Môi trường có khả năng dễ nổ
• Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu. Không sử dụng gần nhiên liệu hoặc hóa
chất.
•
•
•
•
• Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện
thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.
Trên máy bay
•
•
Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.
• Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
• Không sử dụng điện thoại trên mặt đất nếu không được phép.
Trẻ Em
Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ
nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.
•
•
•
•
•
•
22
khô
Ch
Kh
Giữ
Tha
hàn
Sạc
dụ
Kh
cao
Kh
độ
Có
Vứt
vứt
Vứt
Nế
quy
Luô
cần
g
heo
óa
Cuộc gọi khẩn
Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn
đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp.
Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.
Thông Tin Và Chăm Sóc Pin
• Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác,
•
•
•
•
điện
hỏ
•
•
•
•
•
•
•
•
không có tác động bộ nhớ có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
Không tháo rời hoặc đoản mạch bộ pin.
Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc
hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử
dụng.
Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm
cao như là buồng tắm.
Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả của hoạt
động của pin.
Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không
vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Nếu bạn cần thay pin, hãy mang pin tới các trung tâm bảo hành được LG Electronics ủy
quyền nơi gần nhất hoặc đại lý bán hàng để được trợ giúp.
Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không
cần thiết của bộ sạc.
23
Thông số kỹ thuật
Thông tin chung
Tên sản phẩm: KP175
Hệ thống: GSM 900 / DCS 1800
Nhiệt Độ Môi Trường
Tối đa: +55°C (xả)
+45°C (sạc)
Tối thiểu: -10°C
E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment
KP175, KP175b, KP170, KP170b
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168
21, August, 2008
24
简体中文
KP175
用户手册
此指南有助于您了解您的新手机。
它将提供关于手机功能的有用说明。
视话机软件或服务提供商而定,本手册中的部分内容可能与您的手
机有所不同。
开始了解您的手机
耳机
主屏
导航键
软键
结束/电源键
安装
结束或拒接来电。
开机/关机。
使用此菜单将返回待机屏。
将存储
其中每个键履行职能所
显示的文字立即显示他
们上面。
用以快速访问手机功能。
取出存
清除键
每按一下删除一个字符。
使用此键返回上一屏幕。
通话键
拨打电话号码和接听
来电。
文数字符键
用于待机模式时拨号和修改
信息时输入号码或 字母。
格式
按菜单
菜单
选择储
储
警告:
2
屏。
修改
。
存储卡插槽
充电器、数据线、
免提连接器接口
安装存储卡
将存储卡滑入插槽顶部,确保金色接触区域面朝下。在KP175将支持记忆卡最多为2GB。
取出存储卡: 轻按手机侧面存储卡的外缘,即可取出,如图所示。
取出存储卡
格式化存储卡
按菜单
菜单然后选择设置
设置。
选择储存器状态
储存器状态,选择外部存储卡然后选择格式化。
警告: 格式化卡时,所有内容将被擦除。如果不想失去存储卡中的数据,请先备份。
3
安装SIM卡和充电电池
菜单
安装SIM卡
当你订阅了手机网络,你提供一个插件装SIM卡与您订购的细节,如您的个人识别号码,
任何可选的服务以及许多其他项目。
重要!› SIM卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作和安装SIM卡时,应多加小心。遵守随USIM卡提供的
重要!
说明。使SIM卡远离儿童。
› 容量USIM不支持手机。
插图
1
2
4
5
1 打开电池盖
2 取出电池
3 安装SIM卡
4 关闭电池盖
5 您的电池充电
3
提示! 请勿移除电池时,电话接通,因为这可能会损坏手机。
4
码,
提供的
菜单地图
通话记录
日程表
多媒体
1 游戏
2 应用程序
3 网络设置
文件
1
2
3
4
5
6
7
1 日厉
2 备忘录
3 任务
1
2
3
4
5
信息
我的文档
情景模式
电话簿
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
游戏与应用
程序
新信息
收件箱
蓝牙箱
草稿箱
发件箱
已发送
收听语音邮件
小区广播信息
模板
设置
所有通话时间
未接来电
拨电
已接来电
通话持续时间
通话费用
数据资料
图像
声音
视频
其它
游戏与应用
程序
普通
静音
仅振动
户外
耳机
MP3播放机
照相机
录像机
FM 收音机
语音录音机
搜索
新联系人
快速拨号
群组
全部复制
全部清除
设置
资料
工具
浏览器
连接性
设置
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
1 蓝牙
2 网络
3 USB 连接
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
闹钟
计算器
计时表
单位对换器
世界时钟
SIM 卡服务
住宅
Yahoo!
书签
输入地址
浏览记录
已保存的页面
设置
资料
日期和时间
语言
显示
快捷键
呼叫
保安
航行模式
省电模式
重新设置
储存器状态
5
通话
查看
拨打电话
仅当网
屏幕上
间。按
1 使用键盘键入号码。 要删除一个数字,请按
2 按
。
更改
开始通话。
3 要结束通话,请按
您可以
。
• 呼叫
提示! 要输入 + 以拨打国际电话,请按住 0。
• 固定
只有
从电话簿拨打电话
1 按右
以打开电话簿,选择搜索
搜索。
电话
2 使用键盘输入您要呼叫的联系人的第一个字母。
3 要在联系人及其不同电话号码间滚动,请使用
4 按
和
。
启动通话。
您可以
1 按
接听和拒绝电话
电话响后,按接受或按
应答来电。
电话响后,选择静音以静音。如果您在开会时忘记将情景模式更改为静音,
这非常有帮助。
按
拒接来电。
提示! 您可以更改手机上的设置以不同方式接听来电。按菜单
菜单,选择设置
设置,然后选择通话
通话。
选择接听模式
接听模式,从任意键接听
任意键接听或仅接受键
仅接受键中选择。
6
搜索
2 使用
3 要在
查看通话记录
仅当网络支持服务区内的线路识别(CLI)时,您才能查看未接来电、已接来电和拨电记录。
屏幕上将显示电话号码和姓名(如果有)以及通话日期和时间。您还可以查看通话持续时
间。按菜单
菜单,选择通话记录
通话记录。
更改通话设置
您可以设定与通话相关的菜单。按菜单
菜单,选择设置
设置,然后选择呼叫
呼叫。
• 呼叫阻截 – 选择何时限制呼叫。
• 固定拨号号码 – 选择可从此手机拨出的号码列表。您需要您的PIN2码从您的运营商。
只有号码包括在固定拨号清单可称为从您的手机上。
电话簿
搜索
您可以在电话簿中搜索联系人。
1 按电话簿,选择搜索,然或从菜单屏幕选择电话簿或从待机屏幕选择
。
2 使用键盘输入您要呼叫的联系人的第一个字母。
3 要在联系人及其不同电话号码间滚动,请使用
和
。
7
新联系人
5 按选
使用此菜单,您可以添加新联系人。
6 按收
收
1 按电话簿,然后选择新联系人
新联系人。
7 输入
8 按发
发
2 选择是将新联系人保存到手机
手机还是 SIM 卡
卡。
输入
3 在提供的字段中输入所有信息,然后选择保存
保存。
备注
备注:保存联系人的电子邮件地址时,按
直到看到 @。
输入符号,使用
和
滚动,
信息
备注:
KP175 包含与短信(短信服务)、多媒体信息(多媒体信息服务)、电子邮件,以及网络
服务消息相关的功能。
发送信息
T9 预
母关联
在此模
母。
2 选择信息
信息以发送短信或多媒体信息。
3 此时将打开新信息编辑器。信息编辑器是一款直观易用的工具,它将短信和彩信组合在
一起,可在短信模式和彩信模式间轻松切换。信息编辑器的默认设置为短信模式。
在文本输入模式间
切换。
提示! 当您在信息字段中输入的文本超过 2 页时,您可以选择是将短信还是彩信作为信息类型。
8
T9 预
ABC 手
1 按菜单
菜单,选择信息
信息,然后选择新信息
新信息。
4 使用 T9 预测模式或 Abc 手动模式输入信息。您可以通过按
您可以
中安排
动模式
123 模
以每个
字。
动,
网络
合在
式间
5 按选项,然后选择插入以添加符号、文本模板、情绪图标、姓名和号码。
6 按收件人
收件人。
7 输入电话号码,或按选项
选项并选择电话簿
电话簿以打开联系人列表。您可以添加多个联系人。
8 按发送
发送。
输入文本
您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如,在电话簿中存储姓名、写短信、在日程表
中安排事件等,都需要输入文本。手机中可以使用以下文本输入法:T9 预测模式、ABC 手
动模式和 123 模式。
备注:某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入(如在地址簿字段输入电话号码)。
备注:
T9 预测模式
T9 预测模式使用内置字典,根据您按键的顺序识别您写入的内容。只需按与您要输入的字
母关联的数字键即可,输入所有字母后,字典将识别您输入的内容。
ABC 手动模式
在此模式中,输入字母时,按标记着所需字母的键一次、两次、三次或更多,直到显示该字
母。
123 模式
以每个数字一次击键的方式输入数字。在字母模式下,通过按住相应按键,也可以输入数
字。
9
照相机
快速拍照
MP3
LG KP
使用手机内置的相机模式,您可以拍摄人物照片。此外,您可以将照片发送给其他人,或
将照片用作墙纸。
播放
1 按菜单,选择多媒体,向下滚动并选择照相机以打开取景器。
2 选择
2 水平放置相机,将镜头对准要拍摄的物体。
3 虽然
3 对准要拍摄的对象,按 OK 键。
4 按
录像机
5 按
快速摄像
您可以录制和保存视频剪辑。
1 按菜单,选择多媒体,向下滚动并选择摄像机以打开取景器。
2 将相机镜头对准要拍摄的物体。
3 要开始录音,请按 OK 键。
4 REC 出现在取景器的左下角,计时器将显示视频长度。
5 按停止
停止可以停止录制。
10
1 按菜
菜
6 虽然
FM
LG KP
备注:
同)。
MP3播放机
LG KP175 拥有内置的音乐播放器,因此,您可以播放所有喜爱的音乐。
或
播放歌曲
1 按菜单
菜单,选择多媒体
多媒体,然后选择 MP3播放机
MP3播放机。
3 虽然音乐播放时 (
VV
2 选择所有歌曲。按
OK键。
),按下确定键暂停歌曲。
4 按
以跳到下一首歌曲。
5 按
以跳到上一首歌曲。
V
6 虽然音乐播放时 (
),按确定键,选择
停止音乐并返回到MP3播放器菜单。
FM 收音机
LG KP175 拥有 FM 收音机功能,以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。
备注:
备注:要收听收音机,您需要插入耳机。将耳机插入耳机插槽(与插入充电器的插槽相
同)。
11
收听收音机
游戏
1 按菜单
菜单,选择多媒体,
多媒体, 然后选择 FM 收音机
收音机。
KP175
它们将
2 选择您要收听的电台的频道编号。
备注:您可以通过内置扬声器收听收音机。按选项,选择收听方式,然后选择扬声器。
备注:
语音录音机
使用语音录音机录制语音备忘录或其它声音。
录制语音备忘录
1 按菜单
菜单,选择多媒体
多媒体,然后选择语音录音机
语音录音机。
2 按
开始录音。
3 选择停止
停止结束录音。
日程
日程
您可添
可以移
添加
您可以
4 按选项
选项并选择播放
播放以收听语音备忘录。
新增
备注:选择选项
备注:
选项,然后选择相册
相册可以收听保存的所有语音备忘录。
您可以
我的文档
设置
您可以将任意多媒体文件存储到手机内存中,这样,您可以轻松访问所有图片、声音、视
频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡的优点是:您可以释放手机内存
的存储空间。所有多媒体文件保存在我的文档
我的文档中。按菜单
菜单,然后选择我的文档
我的文档以打开文件
夹列表。
您可以
使用
该功能
使用
计时表
12
游戏和应用程序
KP175 中预安装了多款游戏,供您在闲暇时娱乐。如果选择要下载其它游戏或应用程序,
它们将保存到此文件夹中。按菜单
菜单,然后选择游戏和应用程序
游戏和应用程序。
。
、视
内存
文件
日程表/工具
日程表 ( 菜单 > 日程表 > 日厉 )
您可添加和修改日程表,还可设定闹钟定时提醒。一个正方形的光标位于当前的日期。您
可以移动光标移动到另一个日期使用导航键。
添加备忘录 ( 菜单 > 日程表 > 备忘录 )
您可以创建备忘录。
新增一个项目到您做名单 ( 菜单 > 日程表 > 任务 )
您可以查看,修改和增加的任务要做。
设置闹钟 ( 菜单 > 工具 > 闹钟 )
您可以将闹钟设为在指定时间响铃。
使用计算器 ( 菜单 > 工具 > 计算器 )
该功能包含的标准功能包括 +、-、×、÷。
使用秒表 ( 菜单 > 工具 > 计时表 )
计时表与日常生活中看到的和使用的计时表用法相似。
13
换算单位 ( 菜单 > 工具 > 单位对换器 )
该功能可执行货币单位的转换。
向世界时间添加城市 ( 菜单 > 工具 > 世界时钟 )
允许您确定另一个国家或地区的当前时间。
SIM 卡服务 ( 菜单 > 工具 > SIM 卡服务 )
此功能视SIM 卡和网络服务而定。如果SIM 卡支持SAT(即,SIM 卡应用程序套件)
服务,则此菜单将是SIM 卡上存储的运营商特定服务的名称。
浏览器
访问网页
设置
更改
您可以
从普通
普通
更改
您可以
更改
转到设
设
更改
您可以
连接到主页。主页是在已启动的网络设定中定义的站点。如果您未在已启动的网络设定中
定义该站点,则将由服务提供商定义。您可以直接连接到所要的站点。
更改
1 按菜单
菜单,然后选择浏览器
浏览器。
更改保
2 要直接访问浏览器主页,请选择主页
主页。或者,选择输入地址并键入所需的 URL。
• PIN
果启
备注:
备注:连接此服务并下载内容时,可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付
费。
• 自动
• 手机
• 防盗
码。
为
人所
14
定中
付
设置
更改情景模式
您可以在待机屏幕上快速更改情景模式。按
从普通
普通、静音
静音、仅振动
仅振动、户外
户外和耳机
耳机中选择。
,然后按您要激活的情景模式。
更改日期和时间 ( 菜单 > 设置 > 日期和时间 )
您可以设置与日期和时间相关的功能。
更改语言 ( 菜单 > 设置 > 语言 )
转到设置
设置,选择语言
语言以更改手机中任意文本的语言。此更改还将改变语言输入模式。
更改显示设置 ( 菜单 > 设置 > 显示 )
您可以更改手机显示的设置。
更改保安设置 ( 菜单 > 设置 > 保安 )
更改保安设置以保护 KP175 及重要信息。
• PIN 码要求 - 在此菜单中,您可以将手机设定为开机时要求输入 SIM 卡的 PIN 码。如
果启动此功能,手机将要求您输入 PIN 码。
• 自动键盘锁 - 如果激活此功能,待机模式下无需任何按键操作即会自动锁定键盘。
• 手机锁 - 为以下选项选择安全码以锁定手机:开机时
开机时、SIM
SIM 卡更换时
卡更换时或立即
立即。
• 防盗手机追踪器 - 一旦被盗,手机将发送一条短信至真正的手机主人所配置的号
码。用户需要配置 ATMT 设置,包括名称、主电话号码、次电话号码。默认 ATMT 码
为“0000”。ATMT 短信将包含有关被盗手机的相关信息:IMEI 号、目前使用该手机的
人所在的位置和所用的号码。
15
• 更改密码 - 更改您的安全码
安全码、PIN1
PIN1 码
码或 PIN2 码
码。
使用飞行模式 ( 菜单 > 设置 > 航行模式 )
使用此功能,将飞行模式设为开
开或关
关。飞行模式
飞行模式被设为开
开时,您将无法拨打电话、连接互
联网、发送信息或使用蓝牙。
节省电源 ( 菜单 > 设置 > 省电模式 )
选择开启或关闭初始的省电设置。 如果设置为始终打开,可以在不使用手机时节省用电。
选择省电设置:始终打开、仅夜间或关。
重设手机 ( 菜单 > 设置 > 重新设置 )
使用重新设置
重新设置将所有设置重置到其出厂设置。要启动此功能,您需要安全密码。
查看内存状态 ( 菜单 > 设置 > 储存器状态 )
KP175 有三种可用存储器:手机、SIM 卡和外部存储卡(您可能需要单独购买存储卡)。
您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。
更改连接设置 ( 菜单 > 连接性 )
网络运营商已为您设置连接设置,因此,您开机即可使用手机。
如果要更改设置,请使用此菜单。
• 蓝牙 - 设置 KP175 以使用蓝牙。 您可以调整对其它设备的可见性,
或搜索您可以与之配对的设备。
更改蓝
1 按菜
菜
2 选择
本机能
我的名
我的地
与其它
要将您
这意味
1 查看
后选
2 从蓝
3 KP1
4 选择
5 随后
6 现在
• 网络
此菜
• USB
果您
用手
备注:
16
接互
用电。
)。
更改蓝牙设置
1 按菜单
菜单,选择连接性
连接性。然后选择蓝牙
蓝牙。
2 选择蓝牙设置
蓝牙设置。进行更改:
本机能见度 - 选择是向其他人显示
显示还是隐藏
隐藏您的设备。
我的名称 - 为您的 KP175 输入一个名称。
我的地址 - 查看您的蓝牙地址。
与其它蓝牙设备配对
要将您的 KP175 与其它设备匹配,您可以设置受通行码保护的连接。
这意味着配对更加安全。
1 查看蓝牙是否为开且可见。您可以在蓝牙设置
蓝牙设置菜单中更改可见性:选择本机能见度
本机能见度,然
后选择显示
显示。
2 从蓝牙菜单中选择装置列表
装置列表,然后选择新建
新建。
3 KP175 将搜索设备。搜索完全配对时,屏幕上将显示更新
更新。
4 选择您要与之配对的设备,选择配对
配对,输入通行码,然后选择确定
确定。
5 随后,您的手机将连接到其它设备,您可以在该设备上输入相同的通行码。
6 现在,受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。
• 网络 - KP175 将自动连接到首选网络。要更改这些设置,请使用此菜单。您也可以使用
此菜单添加新的接入点。
• USB 连接 - 选择数据服务
数据服务并使用 LG PC 套件软件同步 KP175 以复制手机中的文件。如
果您已插入内存卡,请选择批量儲存
批量儲存,以与插入 USB 记忆棒时使用手机的相同方式来使
用手机。连接计算机,将文件拖放到 KP175 可移动设备文件夹。
备注:要使用 USB Mass Storage 功能,您需要在手机中插入外部存储卡。
备注:
17
关于安全有效使用手机的准则
暴露
请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一
步的详细信息。
无线电
警告
• 在飞机上请务必关闭手机。
• 驾驶时请勿持握手机。
• 请勿在汽油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
• 为了您的安全,请仅使用指定的原装电池和充电器。
• 手机充电时,请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
• 将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件,如果脱落可能导致窒息危
险。
• 如果手机置于柔软物体之上,请不要充电。应将手机放在完全通风的位置充电。
警告
• 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如,请勿在医院使用手机,因为它可能影
响敏感的医疗设备。
• 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此,您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功
能。
• 仅使用原装配件,以免损坏您的手机。
• 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、
收音机、个人计算机等。
• 应按照相关条例处置电池。
• 请勿拆卸手机或电池。
18
此款
准则为
• 无线
有用
• 不
则
• 国际
(10
• 由
(1
• 电气
薄纸
进一
息危
暴露在射频能量之下
无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR) 信息
此款 KP175 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求以相关的科学
准则为基础,包括为确保所有人员(无论年龄和健康状况)安全而设计的安全裕量。
• 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所
有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
• 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级,但它们均符合相关的无线电波暴露准
则。
• 国际非游离辐射防护委员会(ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为 2W/kg,平均值超过十
(10) 克薄纸。
• 由 DASY4 对该型号手机进行的测试,人耳能够承受的 SAR 最大值为 1.14 W/kg
(10克),戴在身体上时,其值为 0.897 W/kg(10 克)。
• 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg,平均值超过一 (1) 克
薄纸,此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。
能影
功
视、
19
产品保养和维护
有效
警告
电子
仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致
适用于此手机的许可或保修失效,并可能造成危险。
所有手
• 不要拆解本机。当需要维修时,请将手机送往合格的服务技术人员处。
• 在未
即胸
• 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
• 手机
• 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
• 微弱
• 小心不要让手机摔落。
• 不要让手机受到机械振动或撞击。
• 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
• 使用干布清洁手机外壳。(不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂)。
• 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
• 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边,它可能会影响磁条上的信息。
• 不要用尖锐物体敲击屏幕,这可能会损坏手机。
• 不要将手机暴露在液体或潮气中。
• 谨慎使用如耳机之类的配件。在不必要的情况下,不要触摸天线。
行车
查阅有
• 不要
• 将注
• 如果
• 如果
• 射频
• 当车
为,
如果您
的情况
20
导致
有效的手机操作
电子设备
所有手机都可能受到干扰,这种干扰会对性能造成影响。
• 在未经允许的情况下,不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上,
即胸前的口袋内。
• 手机可能会对某些助听器造成干扰。
• 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
行车安全
查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。
• 不要在驾驶时使用手持式手机。
• 将注意力完全集中在驾驶上。
• 如果有免提装置,请使用免提装置。
• 如果行驶条件需要,请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
• 射频能量可能影响车辆内的电子系统,例如立体声音响、安全设备等。
• 当车辆配备气囊时,不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行
为,可能造成严重伤害。
如果您在外出时使用耳机收听音乐,请确保将音量设置为合理的音量级别,以便注意周围
的情况。在过马路时,尤其要注意这一点。
21
防止损伤您的听力
紧急
如果您长时间置于高音环境中,那么您的听力可能会遭到伤害。因此,我们建议您在开机
或关机时不要将手机置于耳边。同时,我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量
级别。
并非在
请向当
爆破区域
不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制,并遵守任何规章或规定。
易爆环境
• 不要在加油站内使用手机。不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
• 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。
在飞机上
无线设备可能对飞机造成干扰。
• 登机前,请关机。
• 未经机务人员允许,不得在地面上使用手机。
电池
• 您无
影响
• 只能
• 不要
• 保持
• 当
电数
• 如果
• 不要
• 不要
• 如果
儿童
将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件,如果脱落可能导致窒息危
险。
• 请按
一样
• 请按
• 如果
• 手机
22
开机
音量
危
紧急电话
并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此,您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
请向当地的服务提供商核准。
电池信息及保养
• 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同,本机电池不具有可能
影响电池性能的记忆效应。
• 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
• 不要拆解电池组或将其短路。
• 保持电池组的金属触点清洁。
• 当电池不再提供合乎要求的性能时,请更换电池。在需要更换之前,电池组可以反复充
电数百次。
• 如果电池已经使用很长一段时间,请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
• 不要将电池充电器暴露在直射阳光下,也不要在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
• 不要将电池存放在过热或过冷的地方,这可能损害电池的性能。
• 如果用不适当的电池进行替换,可能会有爆炸危险。
• 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能,请循环使用电池。不要象处理家用废物
一样处理电池。
• 请按制造商的说明处置用过的电池。
• 如果要更换电池,请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
• 手机充好电后,请务必将充电器从墙上插座拔下,以避免不必要的耗电。
23
技术参数
标准
产品名称:KP175
系统: GSM 900 / DCS 1800
外部环境
最高温度:+55°C(放电)、
+45°C(充电)
最低温度:-10°C
E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment
KP175, KP175b, KP170, KP170b
Bluetooth QD ID B014199
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168
21, August, 2008
24
a
Directive
f
d
cal
t
human
ervice or
KP175 User Guide
This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you
with useful explanations of features on your phone.
Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on
the software of the phone or your service provider.
Getting to know your phone
Earpiece
Display screen
Soft keys
Each of these keys
performs the functions
indicated by the text on
the display immediately
above them.
Navigation keys
Use for quick access to phone
functions.
End/Power key
Allows you to power the
phone on or off, end calls, or
return to Standby Mode.
Insta
Slide t
down
Remo
Clear Key
Deletes a character with each
press. Use this key to go back
to the previous screen.
Send key
You can dial a phone
number and answer
incoming calls.
2
Alphanumeric keys
These keys are used to dial a
number in standby mode and
to enter numbers or characters
in edit mode.
Form
Press
Choo
WARN
microSD memory
card slot
Headset/Charger USB/
Cable connector
one
or
Installing a memory card
Slide the memory card into the slot at the top, Make sure that the gold contact area is facing
downwards. The KP175 will support a memory card of up to 2 GB.
Removing a memory card: gently push it as shown in the diagram.
ach
ack
a
and
cters
Formatting the memory card
Press Menu and select Settings.
Choose Memory status, select External memory and press Format.
WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the
data on your memory card, back it up first.
3
Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card
When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with
your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.
Important! › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be
careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small
children.
› USIM is not supported in a phone.
Illustrations
1
2
4
5
1 Open battery cover
2 Remove the battery
3 Insert your SIM
4 Close the battery cover
5 Charge your battery
3
WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.
4
Me
d with
s.
Menu map
Games & Apps
Call history
Organiser
Multimedia
1 Games
2 Applications
3 Network
profiles
1 All calls
2 Missed calls
3 Dialled calls
4 Received calls
5 Call duration
6 Call costs
7 Data
information
1 Calendar
2 Memo
3 To do
1 MP3 player
2 Camera
3 Video camera
4 FM radio
5 Voice recorder
Messaging
My stuff
Profiles
Contacts
1 New message
2 Inbox
3 Bluetooth box
4 Drafts
5 Outbox
6 Sent
7 Listen to voicemail
8 Info messages
9 Templates
0 Settings
1 Images
2 Sounds
3 Videos
4 Others
5 Games & Apps
1 General
2 Silent
3 Vibrate only
4 Outdoor
5 Headset
1 Search
2 New contact
3 Speed dials
4 Groups
5 Copy all
6 Delete all
7 Settings
8 Information
Tools
BROWSER
Connectivity
Settings
1 Alarm clock
2 Calculator
3 Stopwatch
4 Unit converter
5 World clock
1 Home
2 Yahoo!
3 Bookmarks
4 Enter address
5 History
6 Saved pages
7 Settings
8 Information
1 Bluetooth
2 Network
3 USB
connection
1 Date & Time
2 Languages
3 Display
4 Shortcut
5 Call
6 Security
7 Flight mode
8 Power save
9 Reset
0 Memory status
small
5
View
Calls
You c
Callin
displa
durat
Making a call
1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press
2 Press
.
to initiate the call.
3 To end the call, press
Chan
.
You c
TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.
• Call
Making a call from your contacts
1 Press
to open the address book.
2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office,
press 6 three times.
3 To scroll through the contacts and their different numbers use
4 Press
and
.
• Fixe
your
from
Con
Searc
to initiate the call.
You c
Answering and rejecting a call
When your phone rings, press Accept or press
1 Pre
to answer the call.
the
While your phone is ringing, select Silent to mute the ringing. This is great if you have forgotten
to change your profile to Silent for a meeting.
2 Usi
Press
3 To
or Reject to reject the incoming call.
TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press Menu, select
Settings and choose Call. Select Answer mode and choose from Any key or send key only.
6
pre
Office,
otten
Viewing your call logs
You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the
Calling Line Identification (CLI) within the service area. The number and name (if available) are
displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call
durations. Press Menu, select Call history.
Changing the call settings
You can set the menu relevant to a call. Press Menu, select Settings and choose Call.
• Call barring – Select when you would like calls to be barred.
• Fixed dial number – Choose a list of numbers that can be called from your phone. You’ll need
your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called
from your phone.
Contacts
Searching for a contact
You can search for a contact in your contacts.
1 Press Contacts and choose Search, select Contacts from the Menu screen or press
from
the standby screen.
2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office,
press 6 three times.
3 To scroll through the contacts and their different numbers use
and
.
7
5 Pre
Adding a new contact
Na
You can add a new contact in your contacts.
1 Press Contacts and choose New contact.
6 Pre
2 Choose whether to store your new contact on your Phone or SIM card.
7 Ent
3 Enter all the information you have in the fields provided and select Save.
Note: When you are storing a contact’s email address, press
with
and
until you see @.
to enter a symbol and scroll
con
8 Pre
Ente
Messaging
Your KP175 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia
Message Service) and Bluetooth, as well as the network’s service messages.
Sending a message
You c
in Con
enter
ABC m
1 Press Menu, select Messaging and choose New message.
Note:
fields)
2 Choose Message to send an SMS or MMS.
T9 pre
3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive
T9 pre
key se
enter,
and easy to switch between SMS mode and MMS mode. The default setting of the message
editor is SMS mode.
4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode. You can
switch text input mode by pressing
.
TIP! You can select your message type as SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the
message field.
8
ABC m
This m
twice
croll
tive
age
5 Press Options and choose Insert to add an Symbol, Text template, Emoticon,
Name&Number.
6 Press Send to.
7 Enter the phone number or press Options and select Contacts or Recent list to open your
contacts list. You can add multiple contacts.
8 Press Send.
Entering text
You can enter alphanumeric characters using the phone’s keypad. For example, storing names
in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require
entering text. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode,
ABC manual mode and 123 mode.
Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book
fields).
T9 predictive mode
T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you’re writing based on the
key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to
enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.
ABC manual mode
This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once,
twice, three or four times until the letter is displayed.
9
123 mode
MP
Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in
letter modes by pressing and holding the desired key.
Your L
Camera
Taking a quick photo
Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally,
you can send photos to other people and select photos as wallpaper.
1 Press Menu and select Multimedia, select Camera to open the viewfinder.
2 Holding the phone vertically, point the lens towards the subject of the photo.
3 Press the centre soft key to take a photo.
Playi
1 Pre
2 Ch
3 Wh
4 Pre
5 Pre
6 Wh
the
Video camera
Shooting a quick video
You can record and save a video clip.
1 Press Menu and select Multimedia, scroll down and select Video camera to open the
viewfinder.
2 Point the camera lens towards the subject of the video.
3 Press the centre soft key to start recording.
4 REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length
of your video.
5 Press Stop to stop recording.
10
FM
Your L
the m
Note:
heads
g in
Your LG KP175 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.
Playing a song
1 Press Menu and select Multimedia, then choose MP3 Player.
3 While music is playing (
OK key.
), press OK key to pause the song.
4 Press
to skip to the next song.
5 Press
to skip to the previous song.
V
6 While music is playing (
V
2 Choose All songs then select the song you want to play. Press
V
y,
MP3 Player
), press OK key and select
to stop the music and return to
the MP3 player menu.
FM radio
Your LG KP175 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on
the move.
Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the
headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).
ngth
11
Listening to the radio
1 Press Menu and select Multimedia, then choose FM radio.
2 Select the channel number of the station you would like to listen to.
Note: You can listen to the radio via built-in speaker. Press Options, select Listen via and
choose Speaker.
Voice recorder
Use your Voice recorder to record voice memos or other sounds.
Gam
Your K
If you
folder
Org
Using
Recording your voice memo
When
You c
1 Press Menu and select Multimedia, then choose Voice recorder.
Addi
2 Press
You c
to begin recording.
3 Choose Stop to end the recording.
4 Press Options and choose Play to listen to the Voice memo.
Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and
Album.
My stuff
You can store any multimedia files into your phone’s memory so that you have easy access to
all of your images, sounds, videos, others and games. You can also save your files to a memory
card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone’s
memory. All your multimedia files will be saved in My stuff. Press Menu then select My stuff to
open a list of folders.
12
Addi
You c
Setti
You c
Using
The ca
divisio
Using
This o
Games and Apps
Your KP175 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare.
If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this
folder. Press Menu and select Games & Apps.
Organiser / Tools
Using the calendar ( Menu > Organiser > Calendar )
When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date.
You can move the cursor to another date using the navigation keys.
Adding a memo ( Menu > Organiser > Memo )
You can register your own memos here.
Adding an item to your to do list ( Menu > Organiser > To do )
You can view, edit and add tasks to do.
d
Setting your alarm ( Menu > Tools > Alarm clock )
You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.
to
mory
ff to
Using your calculator ( Menu > Tools > Calculator )
The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and
division.
Using the stopwatch ( Menu > Tools > Stopwatch )
This option allows you to use the function of a stopwatch.
13
Converting a unit ( Menu > Tools > Unit converter )
Set
This converts many measurements into a unit you want.
Chan
Adding a city to your world clock ( Menu > Tools > World clock )
You c
you w
You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the
world.
SIM services ( Menu > Tools > SIM services )
This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e.
SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored
on the SIM card.
Chan
You c
Chan
You c
the la
Chan
Browser
You c
Accessing the wap
Chan
You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on browser
settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.
1 Press Menu and select Browser.
2 To access the browser homepage directly, select Home. Alternately, select Enter address and
type in your desired URL.
Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content.
Check your data charges with your network provider.
14
Chang
• PIN
• Auto
mod
• Pho
or Im
• Anti
numb
phon
Defau
curren
e
.e.
ed
wser
s and
ntent.
Settings
Changing your profiles
You can quickly change your profile from the standby screen. Simply press then the profile
you would like to activate. Choose from General, Silent, Vibrate only, Outdoor and Headset.
Changing your date & time ( Menu > Settings > Date & Time )
You can set functions relating to the date and time.
Changing the language ( Menu > Settings > Language )
You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect
the language input mode.
Changing your display settings ( Menu > Settings > Display )
You can change the settings for the phone display.
Changing your security settings ( Menu > Settings > Security )
Change your security settings to keep your KP175 and the important information it holds protected.
• PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
• Auto key lock - If you activate this function, the key will be locked automatically in standby
mode without requesting the action of key.
• Phone lock - Choose a security code to lock your phone, When power on, When SIM changed
or Immediately.
• Anti Theft Mobile Tracker - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the
numbers configured by real owner. User has to configure the ATMT settings with name, primary
phone number, secondary number. User has to Set ATMT ON to activate the ATMT feature.
Default ATMT code is “0000”. ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI,
current location & number of the person who is using that handset.
15
• Change codes - Change your Security code or PIN2 code.
Using flight mode ( Menu > Settings > Flight mode )
Use this function to switch the flight mode On or Off. You will not be able to make calls,
connect to the Internet, send messages or use Bluetooth when Flight mode is switched On.
Power save ( Menu > Settings > Power save )
If you set Always on, you can save the battery power when you don’t use the phone. Choose to
switch the power save settings Always on, Night only or Off.
Resetting your phone ( Menu > Settings > Reset )
Use Reset to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to
activate this function. The default number is “0000”.
Viewing memory status ( Menu > Settings > Memory status )
Your KP175 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory
card (you may need to purchase the memory card separately). You can use the memory
manager to determine how each memory is used and see how much space is available.
Changing your connectivity settings ( Menu > Connectivity )
Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy
your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.
You can configure the network setting and data access profiles in this menu.
• Bluetooth - Setup your KP175 for Bluetooth® use. You can adapt your visibility to other
devices or search through devices your phone is paired with.
Changing your Bluetooth settings
1 Press Menu and select Connectivity. Choose Bluetooth.
2 Choose Bluetooth settings. Make your changes to:
16
My vi
My na
My ad
Pairin
By pa
This m
1 Che
sett
2 Sele
3 You
on s
4 Cho
5 You
pass
6 You
• Netw
setti
• USB
softw
stora
com
Note:
in you
My visibility - Choose whether to Show or Hide your device to others.
My name - Enter a name for your KP175.
My address - View your Bluetooth address.
n.
se to
o
y
enjoy
Pairing with another Bluetooth device
By pairing your KP175 and another device, you can set up a passcode protected connection.
This means your pairing is more secure.
1 Check your Bluetooth is On and Visible. You can change your visibility in the Bluetooth
settings menu, by selecting My visibility, then Show.
2 Select Device list from the Bluetooth menu and choose New.
3 Your KP175 will search for devices. When the search is completed Pair and Refresh will appear
on screen.
4 Choose the device you want to pair with, select Pair and enter the passcode then choose OK.
5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same
passcode.
6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.
• Network - Your KP175 connects automatically to your preferred network. To change these
settings use this menu. You can also add new access points using this menu.
• USB connection - Choose Data service and synchronise your KP175 using the LG PC Suite
software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select Mass
storage to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your
computer and drag and drop files to the KP175 removable device folder.
Note: To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card
in your phone.
17
Guidelines for safe and efficient use
• Do
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or
illegal. Further detailed information is given in this manual.
Expo
WARNING
• Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
• Do not hold the phone in your hand while driving.
• Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting
operations.
Radio
This m
requir
that in
health
• The
• For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
• Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric
shock or seriously damage your phone.
•
• Keep the phone in a safe place out of small children’s reach. It includes small parts which if
detached may cause a chocking hazard.
•
• Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
• The phone should be charged in a well ventilated area.
•
CAUTION
•
• Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do
not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
• Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should
never depend solely on the phone for emergency calls.
• Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
• All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor
interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
• Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
18
Ab
ph
Wh
all
The
Pro
The
(10
SA
rec
W/
• Do not dismantle the phone or battery.
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KP175 has been designed to comply with applicable safety
requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines
that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and
health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific
c
•
h if
•
•
•
e, do
Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the
phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are
all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP), which is 2 W/Kg averaged over ten (10) gram of tissue.
The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.14 W/Kg
(10g) and when worn on the body is 0.897 W/Kg (10g).
SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6
W/Kg averaged over one (1) gram of tissue.
r
19
Product care and maintenance
WARNING
Effici
Elect
Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model.
The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and
may be dangerous.
All mo
• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is
• Som
• Min
required.
• Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20
The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
Do not drop.
Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner
or alcohol.)
Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information
on the magnetic strips.
Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
Do not expose the phone to liquid or moisture.
Use the accessories like an earphone cautiously. Do not press the antenna unnecessarily.
• Do
Avo
Road
Check
Do
Giv
Use
Pu
RF
eq
• Wh
wir
•
•
•
•
•
If you
reaso
when
Efficient phone operation
Electronics devices
model.
, and
All mobile phones may get interference, which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission.
Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
s
• Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.
ner
tion
y.
Do not use a hand-held phone while driving.
Give full attention to driving.
Use a hands-free kit, if available.
Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety
equipment.
• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable
wireless equipment. It can fail or cause serious injury due to improper performance.
•
•
•
•
•
If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a
reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative
when near roads.
21
Avoid damage to your hearing
Emer
Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time.
We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also
recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
Emerg
depen
Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions,and follow any
regulations or rules.
Potentially explosive atmospheres
• Do not use the phone at a refueling point. Don’t use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your
vehicle which contains your mobile phone and accessories.
In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
Batte
• You
sys
• Use
• Do
• Kee
• Rep
ma
• Rec
• Do
bat
• Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without crew permission.
• Do
• The
• Dis
Children
• If y
Keep the phone in a safe place out of small children’s reach. It includes small parts which if
detached may cause a choking hazard.
• Alw
po
po
un
22
me.
also
ur
Emergency calls
Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never
depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.
Battery information and care
• You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory effect that could compromise the battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the battery pack clean.
• Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the
bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
• There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
• Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. Please recycle when
possible. Do not dispose as household waste.
• If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service
point or dealer for assistance.
• Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save
unnecessary power consumption of the charger.
23
Technical data
General
Product name : KP175
System : GSM 900 / DCS 1800
Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)
Min : -10°C
E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment
Bluetooth QD ID B014199
KP175, KP175b, KP170, KP170b
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168
21, August, 2008
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising