LG | LGC100 | Owner's Manual | LG LGC100 Owner's Manual

LG LGC100 Owner's Manual
T I Ế N GV I ỆT
简体中文
ENGLISH
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
LG-C100
P/NO : MMBB0392805(1.0) W
www.lg.com
Chương trình xác thực sản phẩm của LG
Kính gửi quý khách hàng, Để bảo vệ quý khách hàng đối với những
sản phẩm hàng nhái hoặc hàng xách tay trên thị trương và đảm bảo
quý khách hàng có được sự bảo hành chính hãng đối với sản phẩm LG,
chúng tôi thực hiện một chương trình xác thực sản phẩm đối với một
số sản phẩm điện thoại di động. Để đảm bảo điện thoại của quý khách
hàng là sản phẩm chính hãng của LG, một tin nhắn chứa số IMEI sẽ được
gửi đi tự động trực tiếp từ điện thoại của quý khách hàng tới hệ thống
của chúng tôi ngay sau khi mua sản phẩm. Sau khi điện thoại của quý
khách được xác thực, bạn sẽ nhận được một tin nhắn “Sản phẩm của
quý khách là sản phẩm chính hãng của LG”. Khách hàng sẽ chịu phí cho
chỉ một tin nhắn cho mục đích xác thực này. Đổi lại, sản phẩm của quý
khách hàng sẽ được cộng thêm một tháng bảo hành (thành 13 tháng kể
từ ngày mua). Chỉ cộng thêm một tháng bảo hành cho điện thoại, không
áp dụng đối với pin và phụ kiện. Số IMEI gửi tới hệ thống của chúng tôi
đảm bảo điện thoại của quý khách hàng không phải là hàng lỗi trong
quá trình sản xuất trong thời gian bảo hành từ ngày mua mà không cần
thẻ bảo hành.
Bluetooth QD ID B016785
LG-C100 Hướng dẫn Sử dụng
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu chiếc điện thoại di động mới của mình.
Hướng dẫn này cung cấp cho bạn các giải thích hữu ích về các tính năng
trên điện thoại. Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể khác với
điện thoại của bạn tuỳ theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp
dịch vụ của bạn.
Làm quen với Điện thoại
Tai nghe
LCD chính
Phím gửi
• để gọi đến số điện
thoại và trả lời cuộc
gọi đến.
• Ở chế độ chờ: Hiển
thị lịch sử cuộc gọi.
Các phím mềm
(Phím mềm trái / Phím
mềm phải)
• Các phím này thực hiện
chức năng được Hiển
thị ở dưới cùng của
màn hình.
Phím xác nhận / phím
OK
• Chọn tuỳ chọn menu và
xác nhận hoạt động.
Phím kết thúc
• Bật/tắt (nhấn và giữ)
• Kết thúc hoặc từ chối
cuộc gọi.
Các phím chữ, số
• Ở chế độ chờ: Nhập số cần gọi Nhấn
và giữ
- Cuộc gọi quốc tế
- Kết nối với trung tâm thư thoại
đến
- Quay số nhanh
- Nhấn và giữ phím này để chuyển
sang chế độ Im lặng
• Ở chế độ chỉnh sửa: Nhập số & ký tự.
2
Phím điều hướng
Lỗ dây đeo điện
thoại
Đầu nối bộ sạc/cáp USB
MẸO: Đảm bảo điện
thoại đã bật nguồn,
thẻ nhớ ngoài đã
lắp và ở chế độ chờ
trước khi kết nối cáp
USB với Bộ lưu trữ
Thứ cấp.
Các phím bên
• Ở chế độ chờ: Điều
khiển âm lượng
chuông.
• Trong khi gọi: Điều
chỉnh âm lượng tai
nghe
• Trong khi nghe nhạc
MP3: Điều chỉnh âm
lương tiếng
Tai nghe
3
Lắp Thẻ SIM và Sạc Pin
Lắp Thẻ SIM
Khi bạn đăng ký thuê bao với một mạng di động, bạn sẽ được cung cấp
một thẻ SIM có nạp sẵn chi tiết thuê bao, chẳng hạn như mã PIN, bất kỳ
dịch vụ tuỳ chọn nào khả dụng và nhiều dịch vụ khác.
Quan trọng! › Thẻ SIM có thể dễ dàng bị hư do bị xước hoặc bẻ cong,
vì vậy hãy thận trọng khi sử dụng, lắp hoặc tháo thẻ. Giữ
mọi thẻ SIM ngoài tầm với của trẻ em.
Hình minh hoạ
1 Mở nắp pin
2 Tháo pin
3 Lắp SIM
CẢNH BÁO: Không tháo
4 Lắp pin
pin khi điện thoại đang bật,
làm như vậy có thể làm hỏng
5 Đóng nắp pin
điện thoại.
6 Sạc pin
> Nếu điện thoại không bật hoặc nếu màn hình không hoạt động, hãy
làm theo hướng dẫn để lắp lại pin.
4
1
2
3
4
5
6
Cuộc gọi
Thực Hiện Cuộc Gọi
1 Nhập số điện thoại sử dụng bàn
phím. Để xoá số, nhấn Xóa hoặc
phím Mũi tên.
để bắt đầu cuộc gọi.
2 Nhấn
.
3 Để kết thúc cuộc gọi, nhấn
MẸO! Để nhập + khi thực hiện
cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ 0.
Thực hiện Cuộc gọi từ Danh
bạ
1 Chọn Danh Bạ từ Màn hình chờ.
2 Chọn T.chọn, sau đó chọn Tìm
kiếm, Sử dụng bàn phím để nhập
chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn
muốn gọi.
3 Chọn Gọi hoặc nhấn
để bắt
đầu cuộc gọi.
Trả lời và Từ chối Cuộc gọi
Khi điện thoại đổ chuông, nhấn
để trả lời cuộc gọi. Bạn có thể
điều khiển âm lượng bằng cách
nhấn phím Âm lượng ở bên phải
Lên và Xuống.
Nhấn
hoặc chọn Từ chối để từ
chối cuộc gọi đến.
MẸO! Bạn có thể thay đổi cài đặt
trên điện thoại để trả lời cuộc gọi
theo các cách khác nhau. Nhấn
Menu, chọn Cài đặt và chọn Gọi.
Chọn Chế độ trả lời và chọn từ
Nhấn phím gửi, hoặc Nhấn phím
bất kỳ.
Quay số Nhanh
Bạn có thể gán số quay nhanh cho
một liên hệ bạn thường xuyên gọi.
Xem Nhật ký Cuộc gọi
Bạn có thể kiểm tra nhật ký các
cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi đến và cuộc
gọi đi nếu mạng của bạn hỗ trợ
Nhận Dạng Số Gọi (CLI) trong vùng
dịch vụ.
Thay đổi cài đặt cuộc gọi
Bạn có thể đặt các chức năng riêng
cho cuộc gọi. Nhấn Menu, chọn
Cài đặt và chọn Gọi.
• Chuyển hướng cuộc gọi - Chọn
xem có chuyển hướng cuộc gọi
hay không.
• Chặn cuộc gọi - Chọn khi nào bạn
muốn chặn cuộc gọi.
5
• Số quay số cố định - Chọn danh
sách các số có thể được gọi đi từ
điện thoại của bạn. Bạn cần mã
PIN2 từ nhà điều hành mạng. Chỉ
những số có trong danh sách
quay số cố định mới có thể được
gọi đi từ điện thoại của bạn.
• Cuộc gọi chờ - Được cảnh báo khi
bạn có cuộc gọi chờ. Chức năng
này tuỳ thuộc vào nhà cung cấp
dịch vụ mạng.
• Từ chối cuộc gọi - Đặt danh sách
cuộc gọi bị từ chối.
• Gửi số điện thoại của tôi - Chọn
hiển thị hoặc không hiển thị số
điện thoại của bạn khi gọi cho ai
đó. Chức năng này tuỳ thuộc vào
nhà cung cấp dịch vụ mạng.
• Tự động quay số lại - Chọn Bật
hoặc Tắt.
• Chế độ trả lời - Chọn trả lời điện
thoại bằng Phím bất kỳ hoặc chỉ
phím Gửi.
• Hẹn giờ gọi miễn phí - Chọn
xem có hiển thị thời gian gọi hay
không.
• Nhắc phút - Chọn Bật để nghe
âm báo mỗi phút trong khi gọi.
• Chế độ trả lời BT - Đặt Rảnh tay
hoặc Điện thoại.
6
• Lưu số mới- Chọn Có hoặc
Không.
Danh bạ
Tìm Liên hệ
1 Chọn Danh Bạ từ Màn hình chờ.
2 Sử dụng bàn phím để nhập
chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn
muốn gọi.
3 Để cuộn qua danh bạ, sử dụng
các phím điều hướng.
Thêm liên hệ mới
1 Nhấn Menu, sau đó chọn Danh
bạ. Sau đó nhấn Tuỳ chọn Thêm liên hệ mới.
2 Nhập tất cả thông tin bạn có vào
các trường được cung cấp và
chọn Kết thúc.
Thêm Liên hệ vào một Nhóm
Bạn có thể lưu các liên hệ thành
các nhóm, ví dụ: tách riêng đồng
nghiệp và gia đình. Có một số
nhóm bao gồm Gia đình, Bạn bè,
Đồng nghiệp, Trường học và VIP
đã được cài đặt trên điện thoại.
Nhắn tin
LG-C100 gồm có các chức năng
nhắn tin văn bản, nhắn tin đa
phương tiện và Email cũng như
có thể nhận các tin nhắn dịch vụ
của mạng.
Gửi Tin nhắn
1 Nhấn Menu, chọn Nhắn tin và
chọn Tạo tin nhắn.
2 Trình soạn thảo tin nhắn mới sẽ
mở ra. Trình soạn thảo tin nhắn
kết hợp Tin nhắn văn bản và
Tin nhắn đa phương tiện thành
một cửa sổ trực quan và có thể
chuyển đổi trình soạn thảo. Cài
đặt mặc định của trình soạn thảo
tin nhắn là tin nhắn văn bản.
3 Nhập tin nhắn của bạn.
4 Chọn Tuỳ chọn - Nhập để thêm
Hình, Đoạn video, Đoạn nhạc,
Lịch biểu, Danh thiếp, Lưu ý,
Trường văn bản, Công việc hoặc
Mẫu văn bản.
5 Nhấn Tuỳ chọn - Gửi.
Thiết lập E-mail
Bạn có thể giữ liên lạc khi đang di
chuyển bằng cách sử dụng email
trên điện thoại LG-C100 của mình.
Thiết lập một tài khoản email POP3
hoặc IMAP4 rất đơn giản và nhanh
chóng.
1 Nhấn Menu, chọn Nhắn tin, và
chọn Cài đặt Tin nhắn.
2 Chọn E-mail, sau đó chọn Tài
khoản E-mail.
3 Nhấn T.chọn và chọn Thêm mới
sau đó thiết lập tài khoản E-mail.
Gửi E-mail Bằng Tài khoản
Mới
Để gửi/nhận email, bạn cần thiết
lập một tài khoản email.
1 Chọn Menu, chọn Nhắn tin và
chọn Hộp thư Email.
2 Chọn E-mail và một email mới
sẽ mở ra.
3 Nhập chủ đề.
4 Nhập tin nhắn của bạn.
5 Nhấn Tuỳ chọn và chọn Nhập để
thêm Hình, Đoạn video, Đoạn
nhạc, Danh thiếp, Lịch biểu
hoặc Lưu ý.
7
6 Nhấn Gửi và nhập địa chỉ của
người nhận, hoặc nhấn Tuỳ chọn
và chọn Nhập - Chi tiết Liên hệ
để mở danh bạ.
7 Nhấn Gửi và email của bạn sẽ
được gửi.
Nhập Văn bản
Bạn có thể nhập các ký tự chữ và
số bằng cách sử dụng bàn phím
của điện thoại của bạn. Bạn có thể
sử dụng các phương thức nhập
văn bản sau cho điện thoại: chế độ
nhập tiên đoán T9, chế độ nhập
thủ công ABC và chế độ 123.
Lưu ý: Một số trường có thể chỉ
cho phép sử dụng một chế độ
nhập văn bản (ví dụ: số điện thoại
trong các trường của sổ địa chỉ).
Chế độ nhập thủ công ABC
Chế độ này cho phép bạn nhập các
chữ cái bằng cách nhấn phím có
chữ mong muốn một, hai, ba hoặc
bốn lần cho tới khi chữ này được
hiển thị.
Chế độ 123
8
Nhập các số sử dụng một lần bấm
cho mỗi chữ số. Bạn cũng có thể
thêm số khi ở chế độ chữ bằng
cách nhấn và giữ phím mong
muốn.
Quản lý Thư mục
Nhấn Menu và chọn Nhắn tin. Cấu
trúc thư mục sử dụng trong LGC100 khá dễ hiểu.
Hộp thư đến - Tất cả tin nhắn
bạn nhận sẽ được lưu trong hộp
thư đến.
Hộp thư Email - Chứa toàn bộ thư
email của bạn.
Nháp - Nếu bạn không có thời gian
để hoàn tất tin nhắn, bạn có thể
lưu những gì bạn đã viết ở đây.
Hộp thư đi - Đây là thư mục lưu trữ
tạm thời trong khi tin nhắn đang
được gửi đi. Hộp thư đi cũng lưu
tin nhắn không thể gửi đi.
Tin đã gửi - Tất cả các tin nhắn
bạn gửi sẽ được lưu vào thư mục
Đã gửi.
Mục đã lưu - Bạn có thể truy cập
các tin nhắn đã lưu, mẫu văn bản
và mẫu đa phương tiện ở đây.
Biểu tượng diễn cảm - Danh sách
các biểu tượng diễn cảm có sẵn
hữu ích để sử dụng cho trả lời
nhanh.
Trình Nhắn Tin nhanh- dùng cho
Windows Live Messenger
Phương tiện
Nhạc
Điện thoại LG-C100 có sẵn trình
nghe Nhạc để bạn có thể phát tất
cả các bản nhạc ưa thích của mình.
LƯU Ý: Bản quyền của các tệp nhạc
được bảo hộ theo các công ước quốc
tế và luật bản quyền của các quốc
gia. Có thể cần xin phép hoặc mua
li-xăng để sao chép nhạc. Luật quốc
gia của một số nước cấm sao chép tài
liệu được bảo hộ bởi bản quyền cho
mục đích cá nhân. Trước khi tải xuống
hoặc sao chép tệp, vui lòng kiểm tra
luật quốc gia của quốc gia áp dụng
liên quan đến việc sử dụng tài liệu
như vậy.
Tạo danh sách nhạc
Bạn có thể tạo các danh sách nhạc
riêng bằng cách chọn các bài hát
từ thư mục Tất cả các bản nhạc.
1 Nhấn Menu và chọn Phương
tiện.
2 Chọn Nhạc, sau đó chọn Danh
sách nhạc.
3 Nhấn Tuỳ chọn và chọn Thêm,
sau đó nhập tên danh sách nhạc
và nhấn Lưu.
4 Thư mục Tất cả bản nhạc sẽ
hiển thị. Chọn tất cả bài hát bạn
muốn đưa vào danh sách nhạc
bằng cách cuộn tới bài hát và
chọn
.
5 Chọn Kết thúc để lưu danh sách
nhạc.
Phát Bài hát
1 Nhấn Menu và chọn Phương
tiện, sau đó chọn Nhạc.
2 Chọn Tất cả bản nhạc, sau đó
chọn bài bạn muốn phát.
3 Chọn để tạm dừng bài hát.
4 Chọn
để chuyển sang bài
tiếp theo.
để chuyển sang bài
5 Chọn
hát trước.
6 Chọn Trở về để dừng nhạc và trở
về menu Máy nghe nhạc.
Máy ảnh
Chụp Nhanh Ảnh
1 Chọn Menu và chọn Phương
tiện. Chọn Máy ảnh để mở kính
ngắm.
2 Giữ điện thoại, hướng ống kính
về phía vật bạn muốn chụp.
3 Đặt vị trí của máy ảnh để bạn
có thể xem được đối tượng cần
chụp ảnh.
9
4 Nhấn phím Giữa
ảnh.
để chụp
Máy quay Video
Quay Nhanh Video
1 Trên màn hình chờ, chọn Menu và
chọn Phương tiện.
2 Chọn Video.
3 Hướng ống kính về phía đối tượng
bạn muốn quay video.
4 Nhấn
để bắt đầu ghi hình.
5 Rec sẽ hiển thị phía dưới cùng bên
trái kính ngắm và bộ báo giờ sẽ
hiển thị thời lượng video.
6 Chọn Dừng để dừng ghi hình.
Đài FM
Nghe đài
1 Nhấn Menu và chọn Phương
tiện, sau đó chọn Đài FM.
2 Chọn số kênh của kênh bạn
muốn nghe.
Lưu ý: Nếu bạn ở trong khu vực
thu sóng đài kém, bạn có thể gặp
khó khăn khi nghe đài.
Bạn nên cắm tai nghe vào bộ kết
nối rảnh tay khi nghe đài để đảm
10 bảo bạn nhận được sóng tốt.
Máy ghi âm
Sử dụng máy ghi âm để ghi lại các
ghi nhớ thoại hoặc các âm thanh
khác.
Thư viện
Bạn có thể lưu bất kỳ Tệp phương
tiện trên bộ nhớ điện thoại để
truy cập dễ dàng vào tất cả hình
ảnh, âm thanh, video và trò chơi,
v.v. Bạn cũng có thể lưu các tệp
vào thẻ nhớ. Điểm mạnh của việc
sử dụng thẻ nhớ là bạn có thể
giải phóng bộ nhớ trên bộ nhớ
của điện thoại. Tất cả các tệp đa
phương tiện sẽ được lưu vào Thư
viện. Nhấn Menu, sau đó chọn Thư
viện để mở danh sách thư mục.
Thẻ nhớ
Nếu bạn đã lắp thẻ nhớ, thẻ nhớ
được hiển thị dưới dạng thư mục
trong Thư viện.
Hình ảnh
Thư mục hình bao gồm một thư
mục có chứa các hình mặc định
trên điện thoại, những hình do
bạn tải xuống và những hình chụp
bằng máy ảnh của điện thoại.
Âm thanh riêng
Sử dụng Lịch
Thư mục Âm thanh chứa các âm
mặc định, bản ghi thoại, bản ghi
âm đài cũng như tệp âm thanh mà
bạn tải xuống. Từ đây, bạn có thể
quản lý và gửi các âm thanh, hoặc
đặt chúng làm nhạc chuông.
Khi bạn vào menu này, lịch sẽ xuất
hiện. Con trỏ vuông định vị tại
ngày hiện thời.
Bạn có thể dịch chuyển con trỏ tới
một ngày khác sử dụng các phím
điều hướng.
Video
Thêm mục vào danh sách
Công việc
Thư mục Video hiển thị danh sách
các video đã tải xuống và những
video bạn đã quay bằng điện thoại.
Bạn có thể xem, sửa đổi và thêm
công việc vào danh sách.
Khác
Sử dụng Máy tính
Trong Thư mục khác, bạn có thể
xem tệp không được lưu trong thư
mục Hình, Âm thanh hoặc Video.
Máy tính cung cấp các chức năng
tính toán cơ bản-cộng, trừ, nhân và
chia -và các phép toán khoa học.
Trò chơi & Ứng dụng
Sử dụng đồng hồ đếm
LG-C100 đi kèm với những trò
chơi được nạp sẵn để giúp bạn
giải trí trong thời gian rảnh rỗi.
Nếu bạn chọn tải xuống thêm bất
kỳ trò chơi hoặc ứng dụng nào
khác, chúng sẽ được lưu vào thư
mục này.
Tuỳ chọn này cho phép bạn sử
dụng các chức năng của đồng
hồ đếm.
Sổ tay
Chuyển đổi Đơn vị
Trình này có thể chuyển đổi nhiều
đơn vị thành một đơn vị bạn
muốn.
Đặt báo thức
Thêm Thành phố vào Giờ
Thế giới
Bạn có thể đặt tối đa 5 báo thức
vào thời điểm cụ thể.
Bạn có thể thêm thành phố được
yêu cầu vào danh sách đồng hồ
11
thế giới. Bạn cũng có thể kiểm tra
giờ Greenwich Mean Time (GMT)
hiện tại và giờ ở các thành phố
chính trên thế giới.
Trình Duyệt
Truy cập web
Bạn có thể chạy trình duyệt wap
và truy cập trang chủ của cấu hình
được kích hoạt trong cài đặt Web.
Bạn cũng có thể nhập thủ công
địa chỉ URL và truy cập trang WAP
được liên kết.
1 Nhấn Menu và chọn Trình
Duyệt.
2 Để truy cập trực tiếp trang chủ
Web, chọn Trang chủ. Hoặc,
chọn Tới địa chỉ và nhập URL
mong muốn.
Kết nối
Thay đổi Cài đặt Kết nối
Chế độ kết nối USB
1 Bộ lưu trữ thứ cấp: Chọn Bộ lưu trữ
thứ cấp và kết nối điện thoại với
máy tính. Sau đó, bạn có thể kéo và
thả tệp vào thư mục của thiết bị có
thể tháo rời LG-C100.
12
2 PC Suite: Chọn PC Suite và kết nối
điện thoại với máy tính trong chế
độ PCSync.
3 Luôn luôn hỏi: Chọn tuỳ chọn này
sẽ cho phép bạn chọn phương thức
sử dụng mỗi khi kết nối điện thoại
với máy tính.
Lưu ý: Để sử dụng chức năng của
bộ lưu trữ thứ cấp USB, bạn cần
lắp thẻ nhớ ngoài vào điện thoại.
Thay đổi Cài đặt Bluetooth
1 Nhấn Menu và chọn Cài đặt
- Kết nối. Chọn Bluetooth.
2 Chọn Cài đặt để có các tuỳ
chọn sau:
• Hiển thị - Chọn Hiển thị hoặc Ẩn
điện thoại của bạn với những
người khác.
• Tên điện thoại - Nhập tên cho
LG-C100.
• Dịch vụ được hỗ trợ - Hiển thị
dịch vụ được hỗ trợ.
• Địa chỉ của tôi - Xem địa chỉ
Bluetooth.
Ghép nối với một Thiết bị
Bluetooth Khác
Bằng cách ghép nối LG-C100 và
điện thoại khác, điện thoại của bạn
sẽ tạo mật khẩu mặc định mỗi lần
bạn kết nối với điện thoại khác qua
Bluetooth.
1 Kiểm tra xem Bluetooth có được
Bật và Hiển thị không. Bạn có thể
thay đổi hiển thị điện thoại trong
menu Cài đặt bằng cách chọn
Hiển thị điện thoại của tôi và sau
đó chọn Hiển thị.
2 Chọn Thiết bị hoạt động từ
menu Bluetooth.
3 LG-C100 sẽ tìm kiếm các thiết
bị. Khi tìm kiếm hoàn tất, Thêm
và Làm mới sẽ xuất hiện trên
màn hình.
4 Chọn điện thoại bạn muốn ghép
nối, chọn Thêm, nhập mật khẩu
và sau đó nhấn phím Giữa. Khi
bạn đã chọn điện thoại để ghép
nối, điện thoại sẽ tạo mật khẩu
mặc định mỗi lần bạn kết nối.
5 Điện thoại sẽ được kết nối với
thiết bị khác. Bạn cần nhập mật
khẩu tương tự trên điện thoại
này.
Khi bạn đã chọn điện thoại để
ghép nối, điện thoại sẽ tạo mật
khẩu mặc định mỗi lần bạn
kết nối.
6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ
bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn
sàng.
Cài đặt
Thay đổi Chế độ
Bạn có thể cài đặt riêng từng
chế độ.
1 Chọn Chế độ bạn muốn và chọn
Chỉnh sửa từ Tuỳ chọn.
2 Khi bạn kích hoạt chế độ Im lặng,
điện thoại chỉ rung.
Sử dụng Chế độ trên Máy
bay
Khi Chế độ trên máy bay bật, bạn
sẽ không thể thực hiện cuộc gọi,
kết nối Internet hoặc gửi tin nhắn.
Thay đổi Cài đặt Bảo mật
Thay đổi cài đặt bảo mật để bảo vệ
LG-C100 và thông tin quan trọng
trong điện thoại này.
• Yêu cầu mã PIN - Chọn mã PIN
được yêu cầu khi bạn bật điện
thoại.
13
• Khoá điện thoại - Chọn một mã
bảo mật để khoá điện thoại Khi
bật máy, Khi thay đổi SIM hoặc
Ngay lập tức.
• Theo dấu điện thoại mất - Khi
điện thoại bị mất, điện thoại sẽ
gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại
được cấu hình bởi chủ sở hữu
thực sự. Để kích hoạt tính năng
ATMT, bạn cần bật ATMT, và định
cấu hình cài đặt ATMT với tên, số
điện thoại chính và số phụ. Mã
ATMT mặc định là “0000.” Tin nhắn
SMS ATMT sẽ chứa thông tin về
IMEI của số điện thoại bị mất, vị
trí hiện tại (được lưu lại dưới dạng
tin nhắn phát rộng) & số điện
thoại hiện tại của người đang sử
dụng điện thoại.
• Thay đổi mã - Thay đổi mã bảo
mật, mã PIN, mã PIN2, mã Bảo
mật hoặc mã Chống mất trộm..
Xem Tình trạng Bộ nhớ
Bạn có thể sử dụng Trình quản lý
bộ nhớ để xác định dung lượng bộ
nhớ đã dùng và dung lượng còn
trống trong Bộ nhớ chung của
điện thoại, Bộ nhớ dự trữ của điện
thoại, Bộ nhớ SIM hoặc Cài đặt bộ
nhớ chính. Bạn cũng có thể đặt Bộ
nhớ ngoài khi lắp thẻ nhớ.
14
Nâng cấp Phần mềm
Nâng cấp Phần mềm
Chương trình Nâng cấp Phần
mềm dành cho Điện thoại Di
động LG
Để biết thêm thông tin về cài đặt
hoặc sử dụng chương trình này,
vui lòng truy cập http://update.
lgmobile.com. Tính năng này cho
phép bạn nâng cấp phần mềm
lên phiên bản mới nhất một cách
nhanh chóng và thuận tiện trên
Internet mà không cần phải đến
trung tâm dịch vụ. Khi chương
trình nâng cấp phần mềm dành
cho điện thoại di động yêu cầu sự
chú ý của người dùng về thời gian
của quá trình nâng cấp, vui lòng
đảm bảo kiểm tra các hướng dẫn
và chú ý xuất hiện tại mỗi bước
trước khi tiếp tục. Chú ý rằng việc
tháo rời cáp truyền dữ liệu USB
hoặc pin trong quá trình nâng cấp
có thể làm hư hỏng điện thoại
di động của bạn. Vì nhà sản xuất
không chịu trách nhiệm đối với
việc mất mát dữ liệu trong quá
trình nâng cấp, bạn nên ghi chép
các thông tin quan trọng trước để
đảm bảo an toàn.
Hướng dẫn Sử dụng
An toàn và Hiệu quả
Tiếp xúc với Năng lượng của
Sóng Vô tuyến
Thông tin về Tiếp xúc với
Sóng Vô tuyến và Mức Hấp
Thụ Riêng (SAR)
Kiểu điện thoại di động LG-C100
này đã được thiết kế tuân theo yêu
cầu hiện hành về an toàn khi tiếp
xúc với sóng vô tuyến. Yêu cầu
này được dựa trên các nguyên tắc
khoa học bao gồm các giới hạn an
toàn được đề ra để đảm bảo an
toàn cho tất cả người dùng, bất kể
tuổi tác và sức khỏe.
• Các nguyên tắc về tiếp xúc với
sóng vô tuyến sử dụng một đơn
vị đo được biết đến như là Mức
Hấp thụ Riêng, hay SAR. Các thử
nghiệm về SAR được thực hiện
sử dụng phương pháp được
tiêu chuẩn hoá với điện thoại
truyền tín hiệu ở mức năng
lượng được xác nhận cao nhất
trong tất cả các dải tần được sử
dụng.
• Có thể có sự khác biệt giữa
các mức SAR của các kiểu điện
thoại LG khác nhau, nhưng tất
cả chúng đều được thiết kế để
thoả mãn các nguyên tắc thích
hợp đối với tiếp xúc với sóng vô
tuyến.
• Giới hạn SAR được khuyến nghị
bởi Ủy Ban Quốc Tế về Bảo
Vệ Phóng Xạ Không Ion Hóa
(ICNIRP) là 2 W/kg tính trung
bình trên 10g mô.
• Giá trị SAR cao nhất của kiểu
điện thoại này được thử nghiệm
bởi DASY4 để sử dụng gần tai là
0.908 W/kg (10g) và khi đeo trên
người là 0.599 W/kg (10g).
• Thông tin dữ liệu SAR cho
những người sinh sống ở các
nước/các vùng đã thông qua
giới hạn SAR được khuyến nghị
bởi Viện Kỹ thuật Điện và Điện
tử (IEEE) là 1,6 W/kg được tính
trung bình trên một (1) gam
mô.
15
Bảo dưỡng và Chăm sóc Sản
phẩm
CẢNH BÁO: Chỉ sử dụng
pin, bộ sạc và những phụ kiện
được chấp thuận cho sử dụng
cùng với kiểu điện thoại cụ thể
này. Việc sử dụng bất cứ loại
nào khác có thể làm mất hiệu
lực bất cứ sự chấp thuận hoặc
bảo hành nào áp dụng cho
điện thoại này, và có thể gây
nguy hiểm.
• Không được tháo rời các bộ
phận của điện thoại. Mang đến
một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ
đủ khả năng khi cần sửa chữa.
• Để cách xa các thiết bị điện điện
tử như là tivi, đài và máy tính
cá nhân.
• Nên để điện thoại tránh xa
những chỗ nóng như là lò sưởi
hoặc bếp.
• Không đánh rơi.
• Không để thiết bị này chịu rung
hoặc va đập cơ học.
16
• Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi
nào được yêu cầu bởi các quy
định đặc biệt. Ví dụ: không sử
dụng điện thoại trong bệnh
viện, nếu không nó có thể ảnh
hưởng đến thiết bị y tế nhạy
cảm.
• Không sử dụng điện thoại khi
tay còn ướt và điện thoại đang
được sạc pin. Nó có thể gây ra
điện giật hoặc làm hỏng nặng
điện thoại của bạn.
• Không sạc điện thoại gần vật
liệu dễ cháy vì điện thoại có
thể trở nên nóng và gây ra hỏa
hoạn.
• Sử dụng vải khô để lau chùi bên
ngoài của thiết bị (không sử
dụng dung môi như là benzen,
chất để pha loãng hoặc rượu).
• Không sạc điện thoại khi đặt
trên các vật dụng mềm.
• Nên sạc điện thoại ở những nơi
thông gió.
• Không để thiết bị này chịu khói
hoặc bụi quá mức.
• Không để điện thoại cạnh thẻ
tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có
thể ảnh hưởng tới thông tin trên
các dải từ.
• Không gõ lên màn hình bằng
các vật cứng vì nó có thể làm hư
hại điện thoại.
• Không để điện thoại tiếp xúc với
chất lỏng hoặc hơi ẩm.
• Sử dụng các phụ kiện như tai
nghe một cách cẩn thận. Không
chạm vào anten một cách
không cần thiết.
Sử dụng điện thoại hiệu quả
Các thiết bị Điện tử
• Không sử dụng điện thoại di động
của bạn gần thiết bị y tế nếu không
được phép. Tránh đặt điện thoại
gần máy điều hòa nhịp tim, tức là
trong túi ngực của bạn.
• Một số thiết bị trợ thính có thể bị
nhiễu do điện thoại di động.
• Nhiễu nhỏ hơn có thể ảnh hưởng
tới tivi, đài, máy tính, v.v.
An toàn Giao thông
Kiểm tra luật và qui định về sử dụng
điện thoại di động ở những vùng mà
bạn lái xe.
• Không sử dụng điện thoại cầm tay
khi lái xe.
• Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
• Sử dụng bộ rảnh tay (hands-free
kit), nếu có.
• Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước
khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc
gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu
như vậy.
• Năng lượng RF có thể ảnh hưởng
tới một số hệ thống điện trên xe
của bạn như là dàn âm thanh và
thiết bị an toàn.
• Nếu xe của bạn được trang bị túi
khí, không để các vật lắp đặt cố
định hoặc thiết bị không dây cầm
tay hoặc được cố định làm cản trở
túi khí này. Nó có thể làm túi khí
không hoạt động hoặc gây ra chấn
thương nghiêm trọng do hoạt động
không đúng.
• Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở
ngoài hoặc ở gần, xin nhớ đặt âm
lượng ở mức vừa phải để có thể
nhận biết được những tiếng động
xung quanh. Điều này đặc biệt cần
thiết khi ở gần đường.
Tránh làm Hư Tai bạn
Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh
hưởng nếu nghe quá to trong thời
gian dài. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn
không nên bật hoặc tắt điện thoại khi
gần tai. Chúng tôi cũng khuyên bạn
nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở
mức vừa phải.
17
Khu vực Phá nổ
Cuộc gọi Khẩn cấp
Không sử dụng điện thoại nơi có bắn
phá bằng thuốc nổ. Quan sát các
giới hạn và tuân theo các quy tắc và
quy định.
Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực
hiện được bằng tất cả các mạng di
động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ
dựa vào điện thoại di động của bạn
để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp.
Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa
phương của bạn.
Môi trường có khả năng
dễ nổ
• Không sử dụng điện thoại ở điểm
tiếp nhiên liệu.
• Không sử dụng gần nơi chứa nhiên
liệu hoặc hoá chất.
• Không vận chuyển hoặc chứa khí,
chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ
trong khoang xe có điện thoại và
các thiết bị phụ trợ của bạn.
Trên máy bay
Các thiết bị không dây có thể gây
nhiễu cho máy bay.
• Tắt điện thoại di động của bạn
trước khi lên máy bay.
• Không sử dụng điện thoại trên máy
bay nếu không được phép.
Trẻ em
Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài
tầm với của trẻ em. Điện thoại bao
gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể
gây nguy cơ ngạt thở.
18
Thông Tin và Chăm Sóc Pin
• Bạn không cần xả hết pin hoàn
toàn trước khi sạc. Không giống các
hệ thống pin khác, không có tác
động bộ nhớ có thể làm tổn hại tới
hoạt động của pin.
• Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG.
Bộ sạc của LG được thiết kế để có
tuổi thọ tối đa cho pin.
• Không tháo rời hoặc làm đoản
mạch bộ pin.
• Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại
của bộ pin.
• Thay pin khi nó không còn hoạt
động ở mức có thể chấp nhận được.
Bộ pin có thể được sạc hàng trăm
lần cho tới khi cần thay thế.
• Sạc pin nếu nó đã được sử dụng
trong một thời gian dài để làm tăng
tối đa khả năng sử dụng.
• Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực
tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử
dụng ở nơi có độ ẩm cao như là
buồng tắm.
• Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh,
vì những điều kiện này có thể làm
giảm hiệu quả hoạt động của pin.
• Có nguy cơ xảy ra hiện tượng nổ
nếu pin được thay thế bằng loại
không đúng.
• Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng
dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái
chế khi có thể. Không vứt bỏ pin với
rác sinh hoạt.
• Nếu bạn cần thay pin, hãy mang
pin tới điểm dịch vụ được LG
Electronics uỷ quyền nơi gần nhất
hoặc đại lý bán hàng để được trợ
giúp.
• Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau
khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm
lượng điện tiêu thụ không cần thiết
của bộ sạc.
• Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc
vào chế độ mạng, cài đặt sản phẩm,
kiểu sử dụng, pin và điều kiện của
môi trường.
19
Phụ kiện
Có sẵn các phụ kiện khác nhau dành cho điện thoại di động của bạn.
Các thông tin này được trình bày chi tiết bên dưới.
Bộ sạc
Pin
LƯU Ý
• Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG. Nếu không bạn có
thể không được bảo hành.
• Phụ kiện có thể khác nhau theo từng khu vực. Vui lòng liên hệ với
công ty hoặc đại lý dịch vụ trong khu vực để biết thêm thông tin.
20
Dữ liệu kỹ thuật
Nhiệt độ Môi trường
› Tối đa: +55°C (xả) +45°C (sạc)
› Tối thiểu: -10°C
21
Sửa lỗi
Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng
điện thoại của mình. Một số vấn đề buộc bạn phải gọi cho nhà cung cấp dịch
vụ, nhưng hầu hết các vấn đề đều đơn giản để bạn có thể tự sửa chữa.
22
Tin nhắn
Nguyên nhân
Giải pháp Khả thi
Lỗi SIM
Không có thẻ SIM trong
điện thoại hoặc lắp thẻ
không đúng.
Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp
đúng.
Không có kết
nối mạng
Tín hiệu yếu
Ngoài vùng mạng GSM
Di chuyển tới cửa sổ hoặc vào một
khu vực thoáng. Kiểm tra bản đồ phủ
sóng của nhà cung cấp dịch vụ.
Các mã
không khớp
Để thay đổi mã bảo mật,
bạn sẽ cần phải xác nhận
mã mới bằng cách nhập
lại mã đó.
Liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ.
Tính năng
không thể
đặt được
Không được hỗ trợ bởi
Nhà Cung cấp Dịch
vụ hoặc bắt buộc phải
đăng ký
Liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ.
Không thể
gọi
Lỗi quay số
Đã lắp thẻ SIM mới Đã
đến giới hạn sạc
Mạng mới không được phép. Kiểm
tra các hạn chế mới. Liên hệ với Nhà
Cung cấp Dịch vụ hoặc xác lập lại
giới hạn bằng PIN 2.
Không nhấn đủ lâu phím
Bật/Tắt
Hết pin
Điểm tiếp xúc của pin
bị bẩn
Nhấn phím Bật/Tắt ít nhất hai giây.
Không thể
bật điện
thoại
Cắm bộ sạc trong thời gian lâu hơn.
Lau sạch các điểm tiếp xúc.
Tin nhắn
Nguyên nhân
Giải pháp Khả thi
Pin đã hoàn toàn hết
Sạc pin.
Nhiệt độ ngoài khoảng
cho phép
Đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường
phù hợp, chờ một lúc, và sau đó
sạc lại.
Vấn đề về tiếp xúc
Kiểm tra nguồn điện và kết nối tới
điện thoại. Kiểm tra điểm tiếp xúc
của pin và lau sạch chúng nếu cần.
Không có điện áp chính
Cắm vào một ổ cắm khác hoặc kiểm
tra điện áp.
Lỗi bộ sạc
Nếu bộ sạc không khởi động, thay
thế bộ sạc.
Bộ sạc không đúng
Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc.
Lỗi pin
Thay pin.
Điện thoại
mất mạng
Tín hiệu quá yếu
Việc kết nối lại với một nhà cung cấp
dịch vụ khác là tự động.
Số không
được phép
Tính năng số quay cố
định được bật.
Kiểm tra cài đặt.
Lỗi sạc pin
23
LG-C100 用户手册
此手册有助于您了解您的新手机。 它将提供关于手机功能的有用说
明。视话机软件或服务提供商而定,本手册中的部分内容可能与您的手
机有所不同。
产品认证程序
尊敬的客户:
为了防止所有 LG 客户受到仿冒产品和
灰色市场产品的影响,并确保您获得正
规 的保修服务,LG 目前正在运行一项
产品认证程序。 为确保您的手机是正版
LG 产品, 在您购买时,产品认证程序
会自动向 LG 发 送一条含有您所买手机
的 IMEI 号的短信。 如果您的手机已获
得认证,则您会收到这样一条信息“您
的手机是正版 LG 产品。”
产品认证程序所发送的这条短信的费用
由客户承担。 但作为回报,您会获得额
外一个月的免费保修。 额外一个月的免
费保修仅包括您的手机,而不包括电池
和配件。 发送给 LG 的 IMEI 号可保证
您的手机自购买之日起,在保修期间不
会有制造缺 陷,并且您也不必出示购买
证明或保修卡
开始了解您的手机
听筒
软键(左软键/右软键)
• 这些按键执行显示屏
底部所示的功能。
主屏幕
发送键
• 拨号及接听来
电。
• 在待机模式下
在待机模式下:
显示通话记录。
字母数字键
• 在待机模式下:输入号码以
便拨号
– 国际电话
– 连接语音邮件中心
至
– 快速拨号
- 长按该键以进入静音模式
• 在编辑模式下
在编辑模式下:输入号码和字符
2
菜单键/确定键
• 选择菜单选项并确认
操作。
结束键
• 开机/关机(长按)
• 结束通话或拒接来
电。
导航键
腕带孔
充电器/USB 数据线
接口
提示:
提示:在连接
USB
数据线以进行批量
存储前,请确保手
机已开机,外部存
储卡已插入并处于
待机模式。
侧键
• 在待机模式下:
控制铃声音量。
• 在通话过程中:
耳机音量调节
• 播放 MP3 音乐过程中:
音频音量调节
耳机
3
安装 SIM 卡和充电
安装 SIM 卡
当您预定了手机网络后,您将得到一个插入式 SIM 卡,该卡上载入了您的
预定详细信息,如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。
重要! ›插入式 SIM 卡很容易因刮擦或弯折而损坏,因此,在处理、插
入或移除卡时,请小心谨慎。 请将所有 SIM 卡置于儿童无法
接触的地方。
说明
1 打开电池盖
2 卸下电池
3 插入 SIM 卡
4 插入电池
5 关闭电池盖
6 充电
> 如果手机未开机、显示屏死机或无响应,请根据说明重新安装电池。
警告 :手机开机时,不要取出电池,这可能会损坏手机。
4
1
2
3
4
5
6
通话
拨打电话
1 使用键盘键入号码。 要删除
一个数字,请按清除
清除。
2按
开始通话。
。
3 要结束通话,请按
提示! 要输入 + 以拨打国际电
话,请按住 0。
接听和拒绝电话
当手机响铃时,请按
接听
来电。 您可以通过按向上和向下
导航键控制音量。 按
或选
择拒绝
拒绝以拒绝来电。
提示! 您可以更改手机上的设
置以不同方式接听来电。 按菜
单,选择设置
设置,然后选择通话
通话。
选择接听模式
接听模式,然后从以下选项
中选择:按发送键
按发送键、滑盖接听
滑盖接听和
按任意键。
按任意键
从电话本拨打电话
1 从待机屏幕选择姓名
姓名。
2 使用键盘输入您要呼叫的联系
人的第一个字母。 例如,要输
入 Office
Office,请按三次“6”选
择第一个字符“O”
3 选择通话
通话或按
开始通
话。
快速拨号
您可以为常用联系人指定快速拨
号号码。
查看您的通话记录
仅当网络支持服务区内的主叫线
路识别 (CLI) 时,您才能检查未
接来电、已接来电和已拨电话。
更改呼叫设置
您可以设置通话特定功能 按菜
单,选择设置
设置,然后选择通话
通话。
• 呼叫转接 - 选择是否要转接
呼叫。
• 呼叫限制 - 选择何时限制
呼叫。
5
• 固定拨号号码 - 选择可从此
手机拨出的号码列表。 您需要
运营商提供的 PIN2 码。 仅
可以使用手机拨打此号码列表
中的号码。
• 呼叫等待 - 有等待呼叫时会
收到通知。 这取决于网络提
供商。
• 拒接来电 - 设置拒接来电
列表。
• 发送本机号码 - 选择当您呼叫
对方时是否显示您的号码。 这
取决于网络提供商。
• 自动重拨 - 选择开
开或关
关。
• 接听模式 - 选择接听电话的
方式:任意键、仅发送键或滑
盖接听。
• 免费通话计时器 - 选择是否显
示通话时间。
• 分钟提示音 - 选择“开”,在
通话过程中每一分钟将听到一
次提示音。
• 蓝牙接听模式 - 设置“免
提”或“手机”。
• 保存新号码 - 选择是
是或否
否。
电话本
搜索联系人
选择姓名。
1 从待机屏幕选择
2 使用键盘输入您要呼叫的联系
人的第一个字母。
3 要在联系人间滚动,请使用导
航键。
添加新联系人
1 按菜单
菜单,选择电话本
电话本,然后选
择姓名
姓名。 然后,按选项
选项 - 添
加新联系人。
加新联系人
2 在提供的字段中输入所有信
息,然后选择选项
选项 - 保存
保存。
将联系人添加到群组
您可以将联系人保存到群组,例
如,将工作同事和家人分开。 手机
中已设置多个群组,包括:家人
家人、
朋友、同事
朋友
同事、同学
同学和重要人士
重要人士。
信息
LG-C100 提供了文本信息、多媒
体信息和电子邮件功能,您还可
以接收网络服务信息。
发送信息
1 按菜单
菜单,选择信息
信息,然后选择创
建信息。
建信息
6
2 此时将打开新信息编辑器。 信息
编辑器是一款直观易用的工具,
将短信
短信和多媒体信息
多媒体信息组合在一
起,可轻松切换。 信息编辑器的
默认设置为短信模式。
3 输入您的信息。
4 选择选项
选项 - 插入
插入添加图像
图像、视
频剪辑、声音剪辑
频剪辑
声音剪辑、日程表
日程表、名
片、备忘录
备忘录、文本字段
文本字段、任务或
任务或
文本模板。
文本模板
5 按选项
选项 - 发送
发送。
3 输入主题。
4 输入您的信息。
5 按“选项”,选择“插入”以
添加图像
图像、视频剪辑
视频剪辑、声音剪
声音剪
辑、名片
名片、日程表
日程表或备忘录
备忘录。
发送至,然后输入收件人
6 按发送至
地址或按选项
选项,然后选择插
入 - 联系人详情
联系人详情以打开联系
人列表。
发送,您的电子邮件将被
7 按发送
发送。
设置您的电子邮件
输入文本
使用 LG-C100 中的电子邮件,您
可以在旅途中随时与他人保持联
系。 设置 POP3 或 IMAP4 电子
邮件帐户非常快捷。
1 按菜单
菜单,选择信息
选择信息,然后选择信
息设置。
息设置
2 选择电子邮件
电子邮件,然后选择电子
电子
邮件帐户。
邮件帐户
3 按添加
添加,然后设置电子邮件
电子邮件
帐户。
帐户
您可以使用手机键盘输入字母数字
字符。 手机中可以使用以下文本输
入法:T9 预测模式、ABC 手动模式
和 123 模式。
使用新帐户发送电子邮件
要发送/接收电子邮件,您应先设置
电子邮件帐户。
菜单,然后依次选择信息
信息
1 选择菜单
和创建信息
创建信息。
2 选择电子邮件
电子邮件,新电子邮件将
打开。
备注:
备注:某些字段可能只允许以一
种文本输入模式输入(如在地址
簿字段输入电话号码)。
ABC 手动模式
在此模式中,输入字母时,按标示
为所需字母的按键一次、两次、三
次或四次,直到显示该字母。
123 模式
以每个数字一次击键的方式输入数
字。 在字母模式下,通过按住相应
按键,也可以输入数字。
7
信息文件夹
按菜单
菜单并选择信息
信息。 LG-C100
上使用的文件夹结构无需进行
说明。
收件箱 - 您接收到的所有信息将
放置在收件箱中。
我的电子邮箱 - 包含您的所有
电子邮件信息。
草稿箱 - 如果您来不及写完一
条信息,您可以将已写信息保
存在此。
发件箱 - 这是发送信息时的临时
储存文件夹。 它还保存有发送失
败的信息。
已发送 - 您发送的所有信息将放
置在已发送文件夹中。
保存的项目 - 可以访问在此保
存的信息、文本模板和多媒体
模板。
图释 - 预先撰写的有用图释列
表,用于快速回复。
媒体
音乐
8
LG-C100 拥有内置音乐播放器
音乐播放器,因
此,您可以播放所有喜爱的曲目。
备注:音乐文件的版权可能受
备注:
国际条约和国家版权法保护。
因此,可能需要获得许可或许
可证才能复制音乐。
在某些国家,国际法禁止私人
复制版权所有的材料。 在下
载或复制文件之前,请检查相
应国家关于使用此类材料的国
家立法。
播放歌曲
1 按菜单
菜单,选择媒体
媒体,然后选择
音乐。
音乐
2 选择所有曲目
所有曲目,然后选择要播
放的歌曲。
3 选择
暂停歌曲。
4 选择
跳到下一首歌曲。
5 选择
跳到上一首歌曲。
6 选择返回
返回停止音乐,然后返
回“音乐播放器”菜单。
创建播放列表
您可以从所有歌曲
所有歌曲文件夹中进行
选择,以创建自己的播放列表。
1 按菜单
菜单,然后选择媒体
媒体。
2 选择音乐
音乐,然后选择播放列
播放列
表。
3 按选项
选项,然后选择添加
添加,输入
播放列表名称,然后按保存
保存。
4 此时将显示所有曲目
所有曲目文件夹。
选择要包括在播放列表中的所
有歌曲:滚动到这些歌曲,然
后选择
。
完成以保存播放列表。
5 选择完成
相机
快速拍照
菜单,然后选择媒体
媒体。 选
1 选择菜单
择相机
相机以打开取景器。
2 握住手机,将镜头对准要拍摄
的物体。
3 调整手机位置以便您看到要拍
摄的物品。
中间键
拍照
拍照。
4 按中间键
摄像机
快速摄像
菜单,然后
1 在待机屏幕中选择菜单
选择媒体
媒体。
视频。
2 选择视频
3 将相机镜头对准要拍摄的物
体。
开始拍摄。
4按
5 “Rec”出现在取景器的左下
角,计时器将显示视频长度。
停止可停止录音。
6 选择停止
FM 收音机
收听收音机
1 按菜单
菜单,选择媒体
媒体,然后选择
FM 收音机
收音机。
2 选择您要收听的电台的频道
编号。
备注
备注:如果您所在位置无线电接
收信号不好,那么可能无法收听
收音机。
收音机
为了确保最佳收音质量,建议您
在收听收音机
收音机时,将耳机插入免
提接口。
语音备忘录
使用语音备忘录
语音备忘录录制语音备忘录
或其它声音。
图片库
您可以将任意媒体文件存储到手
机内存中,这样,您可以轻松访
问所有图片、声音、视频和游戏
等。您也可以将文件保存到存储
卡中。 使用存储卡的优点是:您
可以释放手机内存的存储空间。
所有多媒体文件保存在图片库
图片库
中。 按菜单
菜单,然后选择图片库
图片库打
开文件夹列表。
9
我的存储卡
如果已插入存储卡,存储卡将显
示为图片库
图片库中的一个文件夹。
我的图像
图像文件夹
图像文件夹包含一个文件夹,其
中包括手机中的默认图像、您
下载的图像以及手机相机拍摄
的图像。
我的声音
声音文件夹
声音文件夹中包含默认声音、录
音、收音机录音以及下载的声音
文件。 您可以在此管理并发送
声音,或将其设为铃声。
设置闹钟
您最多可以将 5 个闹钟设置为在指
定时间停止响铃。
使用日历
当进入此菜单时,屏幕上出现日
历。 当前日期上有一方形光标。
您可以使用导航键将光标移到另
一日期。
向任务列表添加项目
您可以查看、编辑和添加要执行
的任务。
我的视频
使用计算器
视频文件夹
视频文件夹显示已下载的视频以
及手机中录制的视频列表。
计算器提供基本的数学运算功能
- 加、减、乘、除 - 以及一些科学
计算函数。
其它
在其它文件夹
其它文件夹中,您可以查看未
保存在“图像”、声音
声音或视频
视频文
件夹中的文件。
使用秒表
我的游戏和应用程序
可将多种度量单位换算为所需
单位。
LG-C100 中预安装了多款游戏,
供您在闲暇时娱乐。 如果选择
要下载其它游戏或应用程序,它
们将保存到此文件夹中。
10
管理器
通过此选项可使用秒表功能。
换算单位
向世界时间添加城市
您可以将所需的城市添加到世界
时列表。 您还可以查看格林威治
标准时间 (GMT) 和世界各地主要
城市的时间。
网络
访问网页
您可以启动 WAP 浏览器并访问
在“网络设置”中激活的网络设
定的主页。 您也可以手动输入
URL 地址并访问相关 WAP 页面。
1 按菜单
菜单,然后选择网络
网络。
2 要直接访问浏览器主页,请选
择主页
主页。 或者,选择转到网址
转到网址
或键入所需 URL。
连接
更改连接设置
USB 连接模式
1 数据存储:选择“数据存储”,
将手机连接到电脑。 随后,您可
以将文件拖放至 LG-C100 可移动
设备文件夹。
2 PC 套件:选择“PC 套件”,
以 PC Sync 模式将手机连接到
电脑。
3 始终询问:通过此选项,您可以
选择每次将手机连接到电脑时使
用的方式。
更改蓝牙设置
1 按菜单
菜单,然后选择设置
设置 - 连
接。 选择蓝牙
蓝牙。
2 选择设置
设置下的以下选项:
• 我的手机可见性 - 选择是向其
他人显示还是隐藏您的设备。
• 我的设备名称 - 为您的
LG-C100 输入一个名称。
• 支持的服务 - 显示所支持的
服务。
• 我的地址 - 查看您的蓝牙地
址。
与其它蓝牙设备配对
通过将 LG-C100 与其它设备配
对,每次通过蓝牙连接其它手
机时,LG-C100 会默认创建一
个密码。
1 查看蓝牙是否为开且可见。 您
可以在设置菜单中更改可见
性:选择我的设备可见性,然
后选择可见。
2 从蓝牙菜单中选择激活设备。
3 LG-C100 将搜索设备。 搜索
完成时,屏幕上将显示添加和
刷新。
备注:要使用 USB 数据存储功
备注
能,您需要在手机中插入外部
存储卡。
11
4 选择您要与之配对的设备,然
后选择“添加”,输入通行
码,然后按中间键。 选择了
要与之配对的设备后,手机将
在您每次连接时默认创建一个
密码。
5 随后,手机将连接到其它设
备。 需要在此设备商输入相同
的通行码。
选择了要与之配对的设备后,
手机将在您每次连接时默认创
建一个密码。
6 现在,受通行码保护的蓝牙连
接已经准备就绪了。
设置
更改情景模式
您可以自定义每种情景模式。
1 选择所需情景模式
情景模式,然后从选
项中选择编辑
编辑。
2 如果激活“静音”模式,手机
将仅振动。
使用飞行模式
激活飞行模式
飞行模式后,您将不可再
拨打电话、连接互联网或发送
信息。
12
更改安全设置
更改安全设置以保护 LG-C100 及
重要信息。
• PIN 码请求 - 选择开机时要
请求的 PIN 码。
• 手机锁 - 为以下选项选择安全
码以锁定手机:开机时、更换
SIM 卡时或立即
卡时 立即。
• 手机防盗追踪器 - 一旦被盗,
手机将发送一条短信至真正的
手机主人所配置的号码。 要
激活 ATMT 功能,您将需要将
ATMT 设置为开,并使用名称、
主要号码和辅助号码来配置防
盗追踪设置。 默认 ATMT 密码
为“0000”。ATMT 短信将包含
有关被盗手机的相关信息:IMEI
号、目前使用该手机的人所在的
位置(根据小区广播信息获取)
和所用的号码。
• 更改密码 - 更改安全码、PIN
码、PIN2 码或防盗密码。
查看内存状态
您可以使用内存管理器确定每个
存储器的使用情况以及剩余可用
空间:手机公用内存
手机公用内存、手机预留
手机预留
内存、SIM
内存
SIM 卡内存或主存储器设
卡内存 主存储器设
置。 如果插入了内存卡,您还可
以设置外部存储器
外部存储器。
软件升级
软件升级
LG 手机软件升级计划
有关安装和使用此计划的详细信
息,请访问 http:// update.
lgmobile.com。使用此功能,无
需访问服务中心,您即可快速方
便地将软件升级到 Internet 上
的最新版本。由于手机软件升级
计划要求用户注意升级过程的持
续时间,因此,在继续执行操作
之前,请留意每一个步骤中出现
的任何说明和提示。 请注意,在
升级过程中移除 USB 数据线或取
出电池将严重损坏您的手机。 对
于升级过程中造成的任何数据丢
失,制造商不承担任何责任,为
了安全起见,建议您事先记录下
任何重要信息。
13
关于安全有效使用手
机的准则
暴露在射频能量之下
无线电波暴露和“特定吸收
率”(SAR) 信息。
此款 LG-C100 型手机已设计为遵
守有关适用的无线电波暴露安全
要求。 此要求基于相关的科学准
则,其中包括为确保所有用户(无
论年龄和健康状况)安全而设计的
安全裕量。
• 无线电波暴露准则采用一种称
为“特定吸收率”或 SAR 的测量
单位。 SAR 测试是在所有用到的
频带中以手机的最高认可功率电
平进行发射时使用标准化方法执
行的。
• 不同的 LG 手机型号可能有不同
的 SAR 能级,但它们均符合相关
的无线电波暴露准则。
• 国际非游离辐射防护委员会
(ICNIRP) 建议的 SAR 上限值
为:每 10 g 重的人体组织吸收
的能量平均值不超过 2 W/Kg。
• 由 DASY4 对该型号手机进行的测
试,人耳能够承受的 SAR 最大值
为 0.908 W/kg(10 克),戴在
身体上时,其值为 0.599 W/kg(
14 10 克)。
• 电气电子工程师协会 (IEEE) 建
议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg,
平均值超过 1 克薄纸,此 SAR
数据适用于各个国家/地区的居
民。
产品保养和维护
警告:仅使用经核准为用于
警告
此特定手机型号的电池、充电器
和配件。 使用任何其它类型可
能导致适用于此手机的许可或保
修失效,并可能造成危险。
• 不要拆解本机。 当需要维修
时,请将手机送往合格的服务技
术人员处。
• 远离诸如电视、收音机或个人计
算机之类的电器。
• 远离诸如暖气片或厨灶之类的
热源。
• 小心不要让手机摔落。
• 不要让手机受到机械振动或撞
击。
• 在任何有特殊条例要求的区域关
闭手机。 例如,请勿在医院使
用手机,因为它可能影响敏感的
医疗装置。
• 手机充电时,请勿用湿手操作手
机。 这可能会导致电击或手机
严重受损。
• 请勿在靠近易燃物体的位置充
电,因为手机可能因加热而引
发火灾。
• 用包装材料或乙烯基包装纸包裹
手机可能会损坏手机涂层。
• 如果手机置于柔软物体之上,请
不要充电。
• 应将手机放在完全通风的位置
充电。
• 不要在烟雾或灰尘过多的环境中
使用或存放手机。
• 不要将手机放在信用卡或卡式车
票旁边,它可能会影响磁条上
的信息。
• 不要用尖锐物体敲击屏幕,这可
能会损坏手机。
• 不要将手机暴露在液体或潮气
中。
• 谨慎使用诸如耳机之类的配件。
在不必要的情况下,不要触摸
天线。
有效的手机操作 电子设备
• 在未经允许的情况下,不得在医
疗装置附近使用手机。 不要将
手机放在心脏起搏点上,即胸前
的口袋内。
• 手机可能会对某些助听器造成
干扰。
• 微弱的干扰可能会影响电视、收
音机、个人计算机等。
行车安全
查阅有关在驾驶时使用手机的本地
法律法规。
• 不要在驾驶时使用手持式手机。
• 将注意力完全集中在驾驶上。
• 如果有免提装置,请使用免提
装置。
• 如果行驶条件需要,请在拨打或
接听电话之前将车辆驶离道路
并停车。
• 射频能量可能影响车辆内的电子
系统,例如立体声音响、安全
设备等。
• 如果车辆配备气囊,不要让安装
的或便携式的无线设备阻挡气
囊。 由于不适当的个人行为,
可能造成严重伤害。
• 如果您在外出时使用耳机收听音
乐,请确保将音量设置为合理的
音量级别,以便注意周围的情
况。 在过马路时,尤其要注意
这一点。
防止损伤您的听力
如果您长时间置于高音环境中,那
么您的听力可能会遭到伤害。 因
此,我们建议您在开机或关机时不
要将手机置于耳边。 同时,我们
还建议您将音乐和通话音量设置为
合理的音量级别。
15
爆破区域
电池信息及保养
不要在正进行爆破的地区使用手
机。 请依照有关限制,并遵守任
何规定或规章。
• 您无需在再次充电前对电池进行
完全放电。 与其它电池系统不
同,本机电池不具有可能影响电
池性能的记忆效应。
• 只能使用 LG 电池和充电器。
LG 充电器设计为最大程度地延
长电池使用寿命。
• 不要拆解电池组或将其短路。
• 保持电池组的金属触点清洁。
• 当电池不再提供合乎要求的性
能时,请更换电池。 在需要更
换之前,电池组可以反复充电
数百次。
• 如果电池已经使用很长一段时
间,请对电池再次进行充电以保
持最佳使用状态。
• 不要将电池充电器暴露在直射阳
光下,也不要在诸如浴室之类的
高湿环境中使用。
• 不要将电池存放在过热或过冷的
地方,这可能损害电池的性能。
• 替换电池类型不当时可能会有爆
炸危险。
• 请按制造商的说明处置用过的
电池。 如果可能,请循环使用
电池。 不要将电池当作家用废
物丢弃。
易爆环境
• 不要在加油站内使用手机。
• 不要在靠近燃料或化学制品处使
用手机。
• 不要在放有手机和配件的车厢内
运输或存放可燃气体、液体或
爆炸品。
在飞机上
无线设备可能对飞机造成干扰。
• 登机前,请关机。
• 未经机务人员允许,不得在飞机
上使用手机。
儿童
将手机放在儿童接触不到的安全地
方。 手机中包含细小零件,如果
脱落可能导致窒息危险。
紧急电话
并非在所有手机网络中均可使用紧
急电话。 因此,您不应仅依赖于
手机的紧急呼叫功能。 请向本地
的服务提供商核准。
16
• 如果要更换电池,请将其携带至
LG Electronics 授权服务点或
经销商处以寻求帮助。
• 手机充好电后,请务必将充电器
从墙上插座拔下,以避免不必要
的耗电。
• 实际的电池寿命将取决于网络配
置、产品设置、使用方式、电池
和环境条件。
17
配件
有多种配件可用于您的手机。
下面列出详细信息。
充电器
电池
备注
• 务必使用原装 LG 配件。 否则可能导致保修失效。
• 在不同地区提供的配件可能不同。 如需要进一步查询有关情
况,请与我们的地区服务公司或代理联系。
18
技术参数
外部环境
› 最高温度:+55°C(放电)
最高温度
+45°C(充电)
› 最低温度
最低温度:-10°C
19
故障排除
本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需
要您致电服务提供商,但大多数问题您可自行解决。
20
信息
可能原因
可能的解决方案
SIM 卡错误
手机中没有安装 SIM
卡或 SIM 卡插入不
正确。
请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接
信号弱
位于 GSM 网络覆盖
区域以外
将手机移到窗边或开放的区域
中。检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配
要更改安全码,您需
要在此输入以确认新
代码。
请与服务提供商联系。
无法设置
功能
服务提供商不支持或
需要注册
请与服务提供商联系。
无法拨打
电话
拨号错误
插入的新 SIM 卡达
到尝试次数上限
新网络未获得授权。查看新的
限制。与服务提供商联系或重
新设置 PIN 2 的限制。
手机无法
打开
按开/关键的时间
不够
电池电量空
电池触点脏
请按开/关键至少两秒钟。
充电器使用时间过长。
清洁触点。
信息
可能原因
可能的解决方案
电池电量空
为电池充电。
温度超出范围
确保外部环境温度适当,
稍等片刻,然后重新充电。
触点问题
检查电源,连接到手机。
检查电池触点,如果需
要,请清洁。
无电源电压
插入其它插口,或检查
电压。
充电器故障
如果充电器不发热,请
替换。
错误充电器
请仅使用原装 LG 配件。
电池故障
替换电池。
手机无网络
信号太弱
将自动重新连接到其它服务
提供商。
不允许输入
号码
已打开固定拨号功
能。
检查设置。
充电错误
21
LG-C100 User Guide
This guide will help you understand your new mobile phone. It will
provide you with useful explanations of features on your phone.Some of
the content of this manual may differ from your phone depending on the
software of the phone or your service provider.
Product Authentication program
Dear Customers, To protect all LG
customers from counterfeit and grey
market products and make sure that you
receive offi cial warranty service, LG is
now running a product authentication
program. To make sure your handset
is a genuine product of LG, ONLY one
SMS containing the IMEI No. of your
purchased handset will be automatically
sent to LG on the date of purchase. Once
your phone is authenticated, you will
receive the message ‘Your handset is a
genuine LG product.’ The customer shall
bear the cost of one SMS for the product
authentication program. In return, you
will receive one additional month of
warranty for free. One additional month
of warranty covers only mobile phone,
not batteries and accessories. The IMEI
No. sent to LG guarantees your handset
to be free from manufacturing defects
during the warranty period from the date
of purchase without proof of purchase or
warranty card.
Getting to Know Your Phone
Earpiece
Main LCD
Send key
• make call to a
phone number and
answers incoming
calls.
• In standby mode:
Shows the Call log.
Alpha numeric keys
• In standby mode: Input numbers to
dial Hold down
– International calls
– Connect voice mail centre
to
– Speed dials
- Hold the key down to go Silent
mode
• In editing mode: Enter numbers &
characters
2
Soft keys
(Left soft key / Right
soft key)
• These keys perform the
function Indicated in the
bottom of the display.
Menu key / OK key
• Selects menu options
and confirms actions.
End key
• Switch on/off (hold
down)
• End or reject a call.
• Ends Music player in
Music Palyer screen
Navigation keys
Handstrap Hole
Charger/USB cable
connector
TIP: Please ensure
the phone is
powered on ,
external memory
card is inserted and
in idle mode before
connecting the
USB cable for Mass
Storage.
Side keys
• In standby mode:
Controls the ring
volume.
• During a call:
Earpiece volume
adjustment
• During playing MP3
music: Audio volume
adjustment
Headset
3
Installing the SIM Card and Charging the
Battery
Installing the SIM Card
When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in
SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional
services available and many others.
Important! › The plug-in SIM card can be easily damaged by scratches or
bending, so be careful when handling, inserting or removing the
card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.
Illustrations
1 Open the battery cover
2 Remove the battery
3 Insert your SIM
WARNING: Do not
4 Insert your battery
remove the battery when the
phone is switched on, as this
5 Close the battery cover
may damage the phone.
6 Charge your battery
> If the phone won’t turn on, or if the display freezes or doesn’t respond, follow
the instructions for installing the battery again.
4
1
2
3
4
5
6
Calls
Making a Call
1 Key in the number using the
keypad. To delete a digit, press
CLR.
to initiate the call.
2 Press
.
3 To end the call, press
TIP! To enter + when making
an international call, press and
hold 0.
Making a Call from Your
Contacts
1 Select Names from the Standby
screen.
2 Using the keypad, enter the first
letter of the contact you want
to call.
3 Select View then Call or press
to initiate the call.
Answering and Rejecting
a Call
When your phone rings, press
to answer the call. You can control
the volume by pressing the Up and
Down Navigation keys.
Press
to reject the incoming
call.
TIP! You can change the settings
on your phone to answer your
calls using Answer Mode from
Call Settings.
Speed Dialing
You can assign a speed dial
number to a contact you call
frequently.
Viewing your Call Log
You can only check the log of
missed, received and dialed calls
if the network supports Calling
Line Identification (CLI) within the
service area.
Changing the call settings
You can set call-specific functions.
Press Menu, select Settings and
choose Call.
• Call divert - Choose whether to
divert your calls.
• Call barring - Select when you
would like calls to be barred.
• Fixed dial numbers - Choose
a list of numbers that can be
called from your phone. You will
need your PIN2 code from your
operator. Only numbers included
in the fixed dial list can be called
from your phone.
5
• Call waiting - Be alerted when
you have a call waiting. This
depends on your network
provider.
• Call reject - Set the rejected
call list.
• Send my number - Choose
whether your number will
be displayed when you call
someone. This depends on your
network provider.
• Auto redial - Choose On or Off.
• Answer mode - Choose whether
to answer the phone using Any
key, Send key only.
• Free call timer - Choose whether
or not to display the call time.
• Minute minder - Set the Minute
Minder to Don’t Use,30 Sec,1
minute,3 minutes, 5 minutes,Set
time Manually to hear a tone
during a call.
• BT answer mode - Set to Handsfree or Handset.
• Save new number - Choose Yes
or No.
6
Contacts
Searching for a Contact
1 Select Names from the standby
screen.
2 Using the keypad, enter the first
letter of the contact you want
to call.
3 To scroll through the contacts,
use navigation keys.
Adding a New Contact
1 Press Menu, then select Contacts
and choose Names. Then press
Options - Add new contact.
2 Enter all the information you
have in the fields provided and
select Options-Done.
Adding a Contact to a Group
You can save your contacts in groups;
for example, to keep your work
colleagues and family separate. There
are a number of groups including
Family, Friends, Colleagues, School
and VIP already set up on the phone.
Messaging
Your LG-C100 includes text
messaging, multimedia messaging
and E-mail functions, and can also
receive network service messages.
Sending a Message
1 Press Menu, select Messaging Create message and Choose
Message.
2 A new message editor will open.
The message editor combines
Text message and Multimedia
messages into one intuitive and
easy-to-switch-between editor. The
default setting for the message
editor is text messages.
3 Enter your message.
4 Choose Options - Insert to add
an Image, Video clip, Sound clip,
Schedule, Business card, Note, Text
field, To-do or Text template.
5 Press Options - Send.
Setting up Your E-mail
You can stay in touch on the move
using email on your LG-C100. It’s
quick and simple to set up a POP3
or IMAP4 email account.
1 Press Menu, select Messaging, and
choose Message Settings.
2 Select E-mail then E-mail
accounts.
3 Press Add then set the E-mail
account.
Sending an E-mail Using
your New Account
To send/receive an email, you should
set up an email account.
1 Select Menu, select Messaging
and choose Create message.
2 Choose E-mail and a new email
will open.
3 Enter a subject.
4 Enter your message.
5 Press Options and select Insert to
add an Image, Video Clip, Sound
Clip, Business card, Schedule
or Note.
6 Press To and enter the recipient’s
address, or add a recipient from
Recently Used, Call log, Contacts,
Contact groups using press
Options - Add Recipient -To
7 Press Send and your email will
be sent.
7
This mode allows you to enter letters
by pressing the key labeled in Qwerty
Keypad.
Drafts - If you don’t have time
to finish writing a message, you
can save what you have done so
far here.
Outbox - This is a temporary
storage folder while messages
are being sent. It also stores any
messages that have failed to send.
Sent items - All the messages you
send are placed in your Sent folder.
Saved items - You can access your
saved messages, text templates
and multimedia templates here.
Emoticons - A list of useful prewritten emoticons that can be used
for a quick reply.
123 Mode
Media
Type numbers using one keystroke
per number.
Music
Entering Text
You can enter alphanumeric
characters using the phone’s keypad.
The following text input methods are
available on the phone: Abc mode
and 123 mode.
Note: Some fields may allow
only one text input mode (e.g.
telephone numbers in the address
book fields).
Abc Mode
Message Folders
Press Menu and select Messaging.
The folder structure used on your
LG-C100 is fairly self-explanatory.
Inbox - All the messages you
receive are placed in your Inbox.
My mailbox - Contains all your
email messages.
8
Your LG-C100 has a built-in Music
player so you can play all your favorite
music.
NOTE: Music file copyrights may
be protected by international
treaties and national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to
obtain permission or a licence to
reproduce or copy music.
In some countries, national
laws prohibit private copying
of copyrighted material. Before
downloading or copying the file,
please check the national laws of the
relevant country concerning the use
of such material.
Playing a Song
1 Press Menu and select Media,
then choose Music.
2 Choose All tracks then select the
song you want to play.
3 Select to pause the song.
4 Select
to skip to the next
song.
5 Select to skip to the previous
song.
6 Select Back to stop the music
and return to the All tracks.
Creating a Playlist
You can create your own playlists
by choosing a selection of songs
from the All tracks folder.
1 Press Menu and select Media.
2 Choose Music, then select
Playlists.
3 Press Options and select Add
new playlist, then enter the
playlist name and press Save.
4 The All tracks folder will be
displayed. Select all of the songs
that you would like to include in
your playlist by scrolling to them
and selecting Mark.
5 Select Done to store the playlist.
Camera
Taking a Quick Photo
1 Select Menu and select Media.
Select Camera to open the
viewfinder.
2 Holding the phone, point the
lens toward the subject of the
photo.
3 Position the phone so you can
see the subject of your photo.
key to take
4 Press the Center
a photo.
Video Camera
Shooting a Quick Video
1 In the standby screen, select
Menu and select Media.
2 Choose Video.
3 Point the camera lens toward the
subject of the video.
9
4 Press
to start recording.
5 ”Rec” will appear on the
viewfinder and a timer will show
the length of your video.
6 Select Stop to stop recording.
FM Radio
Your LG-C100 has an FM radio
feature so you can tune into your
favourite stations and listen on
the move.
1 Press Menu and select Media,
then choose FM radio.
2 Select Option and choose
Auto scan then select Yes. You
can also use the left and right
navigation keys to search for
stations.
Listening to the Radio
1 Press Menu and select Media,
then choose FM radio.
2 Select the channel number of
the station you would like to
listen to.
10
Note: You will need to insert your
headset in order to listen to the
radio. Insert the plug into the
headset connector in order to
listen to the radio and keep the
good radio reception
Voice Recorder
Use your Voice recorder to record
voice memos or other sounds.
Recording your voice memo
1 Press Menu and select Media,
then choose Voice recorder.
2 Select Rec. to begin recording.
3 Choose Stop key to end the
recording.
4 Press Options and select Play to
listen to the recording.
Gallery
You can store any kind of media
file on your phone’s memory to
give you easy access to all of your
images, sounds, videos, games
etc. You can also save your files to
a memory card. The advantage of
using a memory card is that you
can free up space on your phone’s
Others
memory. All your multimedia files
will be saved in the Gallery. Press
Menu then select Gallery to open
a list of folders.
In the Others folder, you can
view files that are not saved in the
Images, Sounds or Videos folders.
My memory card
My games & apps
If you have inserted a memory
card, it will be displayed as a folder
in the Gallery.
Your LG-C100 comes with
preloaded games to keep you
amused in your spare time. If you
choose to download any additional
games or applications they will be
saved in this folder.
My images
The Images folder contains a
folder of default images on your
phone, images downloaded by
you, and images taken on your
phone’s camera.
My sounds
The Sounds folder contains default
sounds, your voice recordings,
radio recordings and sound files
downloaded by you. From here
you can manage and send sounds,
or set them as ringtones.
Organiser
Setting your Alarm
You can set up to five alarms to go off
at a specified time
Using the Calendar
My videos
When you enter this menu, a calendar
appears. A square cursor is located on
the current date.
You can move the cursor to another
date using the navigation keys.
The Videos folder shows the list
of downloaded videos and videos
you have recorded on your phone.
Adding an Item to Your ToDo List
You can view, edit and add tasks
to do.
11
Using the Calculator
The calculator provides the basic
arithmetic functions-addition,
subtraction, multiplication and
division-as well as scientific functions.
Using the Stopwatch
This option allows you to use
stopwatch functions.
Converting Units
This can convert many
measurements into the unit you
want.
Adding a City to Your World
Time
You can add a required city to the
list of world clocks. You can also
check the current Greenwich Mean
Time (GMT) and the time in major
cities around the world.
Web
Accessing the Web
12
You can launch the WAP browser
and access the homepage of the
activated profile on web settings.
You can also manually enter a URL
address and access the associated
WAP page.
1 Press Menu and select Web.
2 To access the web homepage
directly, select Home. Alternately,
select Go to address and type in
your desired URL.
Connectivity
Changing your Connectivity
Settings
USB connection mode
1 Mass storage: Select Mass storage
and connect the handset to your
computer. You can then drag and
drop files to the LG-C100 removable
device folder.
2 PC Suite: Select PC Suite and
connect the handset to your
computer in PCSync mode.
3 Always ask: Selecting this option
will allow you to choose which
method to use every time you
connect your handset to your
computer.
Note: To use the USB mass storage
function, you will need to insert
an external memory card in your
phone.
Changing Your Bluetooth
Settings
1 Press Menu and select Settings Connectivity. Choose Bluetooth.
2 Choose Settings for the
following options:
• My device visibility - Choose
whether to show or hide your
device to others.
• My device name - Enter a name
for your LG-C100.
• Supported services - Shows what
services are supported.
• My address - View your Bluetooth
address.
Pairing with Another
Bluetooth Device
By pairing your LG-C100 and
another device, your handset
will create a password by default
every time you connect to another
handset via Bluetooth.
1 Check your Bluetooth is On and
Visible. You can change your
visibility in the Settings menu by
selecting My phone’s visibility
and then Visible.
2 Select Active devices from the
Bluetooth menu.
3 Your LG-C100 will search for
devices. When the search is
complete, Add and Refresh will
appear on the screen.
4 Choose the device you want to
pair with, select Add, enter the
passcode and then press the
Center key.
Your phone will then connect
to the other device. The same
passcode will need to be entered
on this device.
When you have chosen a
device you want to pair with,
the handset will then create a
password by default every time
you connect.
5 Your passcode-protected
Bluetooth connection is now
ready.
Settings
Changing Your Profiles
You can personalize each profile
setting.
1 Choose the Profiles you want
and select Edit from Options.
2 If you activate Silent mode, the
phone will vibrate only.
13
Using Flight Mode(Menu >
Settings > Profiles > Flight
mode)
Use this function to switch the flight
mode on. You will not be able to
make calls, connect to the Internet,
send messages when flight mode is
switched on.
Changing Your Security
Settings
Change your security settings
to keep your LG-C100 and the
important information it holds
protected.
• PIN code request - Choose a PIN
code to be requested when you
turn your phone on.
• Handset lock - Choose a security
code to lock your phone: When
power on, When SIM changed or
Immediately.
• Anti-theft mobile tracker - When
the handset is stolen, handset sends
the SMS to the numbers configured
by real owner. To activate the ATMT
feature, you will need to set ATMT
on, and configure the ATMT settings
with name, primary number and
secondary number. Default ATMT
code is “0000.” ATMT SMS will contain
14
information about the stolen phone
IMEI, current location (captured
as per Cell Broadcast message) &
number of the person who is using
that handset.
• Change codes - Change your
security code, PIN code, PIN2 code,
Security code or Anti-theft code.
Viewing memory status
(Menu > Settings > Memory
info)
You can use the memory manager
to determine how each memory is
used and see how much space is
available in the Handset common
memory, Handset reserved
memory, SIM memory or Primary
storage setting. You can also set
the External memory when the
memory card is inserted.
Software Upgrade
Software Upgrade
LG Mobile Phone Software
Upgrade Program
For more information on installing
and using this program, please
visit http://update. lgmobile.
com.This feature allows you to
upgrade your software to the latest
version quickly and conveniently
on the Internet without needing
to visit our service centre.As the
mobile phone software upgrade
program requires the user’s full
attention for the duration of
the upgrade process, please be
sure to check any instructions
and notes that appear at each
step before proceeding. Please
note that removing the USB
data communication cable or
batteries during the upgrade may
seriously damage your mobile
phone. As the manufacturer takes
no responsibility for loss of data
during the upgrade process, you
are advised to note down any
important information in advance
for safekeeping.
15
Guidelines for Safe
and Efficient Use
Exposure to Radio Frequency
Energy
Radio Wave Exposure and
Specific Absorption Rate
(SAR) Information
This LG-C100 mobile phone model
has been designed to comply with
the applicable safety requirements
for exposure to radio waves. These
requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins
designed to ensure the safety of all
users, regardless of age and health.
• The radio wave exposure
guidelines employ a unit of
measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR.
SAR tests are conducted using
standardized methods with the
phone transmitting at its highest
certified power level in all used
frequency bands.
• While there may be differences
between the SAR levels for various
LG phone models, they are all
designed to meet the relevant
16
guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by
the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) is 2 W/kg averaged over
10 g of tissue.
• The highest SAR value for this
phone model tested by DASY4 for
use close to the ear is 0.908 W/kg
(10 g), and when worn on the body
is 0.599W/kg (10 g).
• SAR data information for
residents in countries/regions
that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), which is 1.6 W/kg averaged
over 1 g of tissue.
Product Care and
Maintenance
WARNING: Only use
batteries, chargers and accessories
approved for use with this
particular phone model. The use
of any other types may invalidate
any approval or warranty applying
to the phone, and may be
dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take
it to a qualified service technician
when repair work is required.
• Keep away from electrical
appliances such as TVs, radios and
personal computers.
• The unit should be kept away from
heat sources such as radiators or
cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
• Switch off the phone in any area
where you are required by special
regulations. For example, do not
use your phone in hospitals as
it may affect sensitive medical
equipment.
• Do not handle the phone with wet
hands while it is being charged. It
may cause an electric shock and can
seriously damage your phone.
• Do not charge a handset near
flammable material as the handset
can become hot and create a fire
hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior
of the unit (do not use solvents
such as benzene, thinner or
alcohol).
• Do not charge the phone when it is
on soft furnishings.
• The phone should be charged in a
well-ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive
smoke or dust.
• Do not keep the phone next to
credit cards or transport tickets; it
can affect the information on the
magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp
object as it may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid
or moisture.
• Use accessories like earphones
cautiously. Do not touch the
antenna unnecessarily.
Efficient Phone Operation
Electronic Devices
• Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers, i.e. in your breast
pocket.
• Some hearing aids might
experience disturbance due to
mobile phones.
17
• Minor interference may affect TVs,
radios, PCs etc.
Avoid Damage to Your
Hearing
Road Safety
Damage to your hearing can occur if
you are exposed to loud sounds for
long periods of time. We therefore
recommend that you do not turn the
handset on or off when it is close to
your ear. We also recommend that
music and call volumes are set to a
reasonable level.
Check the laws and regulations on
the use of mobile phones in the areas
where you drive.
• Do not use a hand-held phone
while driving.
• Give your full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before
making or answering a call if driving
conditions so require.
• RF energy may affect some
electronic systems in your vehicle,
such as car stereos and safety
equipment.
• If your vehicle is equipped with
an airbag, do not obstruct it with
installed or portable wireless
equipment. This may cause the
airbag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
• If you are listening to music while
out and about, please ensure that
the volume is at a reasonable
level so that you are aware of your
surroundings. This is particularly
imperative when near roads.
18
Blasting Area
Do not use the phone where blasting
is in progress. Observe restrictions,
and follow the rules and regulations.
Potentially Explosive
Atmospheres
• Do not use the phone at a refueling
point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store
flammable gas, liquid, or explosives
in the same compartment of your
vehicle as your mobile phone and
accessories.
In Aircraft
Wireless devices can cause
interference to aircraft.
• Turn your mobile phone off before
boarding any aircraft.
• Do not use it on the aircraft without
permission from the crew.
Children
Keep the phone in a safe place out
of the reach of small children. It
includes small parts which may cause
a choking hazard if detached.
Emergency Calls
Emergency calls may not be available
under all mobile networks. You should
therefore never depend solely on the
phone for emergency calls. Check
with your local service provider.
Battery Information and Care
• You do not need to completely
discharge the battery before
recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory
effect that could compromise the
battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers.
LG chargers are designed to
maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit
the battery pack.
• Keep the metal contacts of the
battery pack clean.
• Replace the battery when it
no longer provides acceptable
performance. The battery pack
maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has
not been used for a long time to
maximize usability.
• Do not expose the battery charger
to direct sunlight or use it in places
with high humidity, such as in the
bathroom.
• Do not leave the battery in hot or
cold places, as this may deteriorate
the battery performance.
• There is a risk of explosion if the
battery is replaced by an incorrect
type.
• Dispose of used batteries according
to the manufacturer’s instructions.
Please recycle when possible. Do
not dispose of batteries in the
household waste.
• If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized LG
Electronics service point or dealer
for assistance.
19
• Always unplug the charger from the
wall socket after the phone is fully
charged to save unnecessary power
consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on
network configuration, product
settings, usage patterns, battery
and environmental conditions.
20
Accessories
Various accessories are available for your mobile phone.
These are detailed below.
Charger
Battery
NOTE
• Always use genuine LG accessories. Failure to do so may invalidate
your warranty.
• Accessories may be different in different regions. Please check
with our regional service company or agent for further enquires.
21
Technical Data
Ambient Temperatures
› Max: +55°C (discharging) +45°C (charging)
› Min: -10°C
22
Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter while using your phone.
Some problems require you to call your service provider, but most are easy for
you to correct yourself.
Message
Possible causes
Possible Solutions
SIM error
There is no SIM card in
the phone or it is inserted
incorrectly.
Make sure the SIM card is correctly
inserted.
No network
connection
Signal weak
Outside GSM network area
Move towards a window or into an
open area. Check the service provider
coverage map.
Codes do not
match
To change a security code,
you will need to confirm
the new code by entering
it again.
Contact your Service Provider.
Function cannot
be set
Not supported by Service
Provider, or registration
required
Contact your Service Provider.
Calls not available
Dialling error
New SIM card inserted
Charge limit reached
New network not authorised. Check
for new restrictions. Contact Service
Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be
switched on
On/Off key not pressed
long enough
Battery empty
Battery contacts dirty
Press the On/Off key for at least two
seconds.
Keep charger attached for a longer
time.
Clean the contacts.
23
Message
Possible causes
Possible Solutions
Battery totally empty
Charge battery.
Temperature out of range
Make sure the ambient temperature
is right, wait for a while, and then
charge again.
Contact problem
Charging error
No mains voltage
Check the power supply and
connection to the phone. Check the
battery contacts and clean them if
necessary.
Charger defective
Plug in to a different socket or check
the voltage.
Wrong charger
If the charger does not warm up,
replace it.
Battery defective
Only use original LG accessories.
Replace battery.
24
Phone loses
network
Signal too weak
Reconnection to another service
provider is automatic.
Number not
permitted
The Fixed dial number
function is on.
Check settings.
Memo
Memo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising