LG | LGE400 | Owner's Manual | LG LGE400 Owner's Manual

LG LGE400 Owner's Manual
TIẾNG VIỆT
ENGLISH
Hướng dẫn sử dụng
LG-E400
P/N : MFL67500331 (1.0)
www.lg.com
Tiếng Việt
LG-E400 Hướng dẫn sử dụng
Tài liệu hướng dẫn này giúp bạn bắt đầu sử dụng điện thoại.
Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng truy cập www.lg.com.
• Một số nội dung trong hướng dẫn này có thể không áp dụng cho điện thoại
của bạn. Điều này tùy thuộc vào phần mềm điện thoại và nhà cung cấp dịch
vụ của bạn.
• Không nên sử dụng điện thoại này cho người khiếm thị do điện thoại dùng bàn
phím cảm ứng.
• Bản quyền ©2012 LG Electronics, Inc. Giữ toàn quyền. LG và logo LG là thương
hiệu đã đăng ký của Tập đoàn LG và các tổ chức có liên quan của tập đoàn. Tất
cả thương hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ và Android Market™
là các thương hiệu của Google, Inc.
Nội dung
Hướng dẫn sử dụng an toàn
và hiệu quả ...........................7
Thông báo quan trọng .....18
Làm quen với điện thoại của
bạn........................................31
Lắp thẻ SIM và pin............ 34
Sạc điện thoại .................... 35
Lắp thẻ nhớ ........................ 36
Định dạng thẻ nhớ .......... 38
Màn hình chủ......................39
Mẹo cho màn hình cảm
ứng ........................................ 39
2
Khóa điện thoại................. 40
Mở khóa màn hình........... 41
Chế độ im lặng .................. 41
Màn hình chủ .................... 41
Thêm widget vào màn
hình chủ............................... 42
Quay lại các ứng dụng sử
dụng gần đây..................... 44
Ngăn thông báo ............... 44
Xem thanh trạng thái...... 45
Bàn phím ảo ....................... 48
Thiết lập tài khoản
Google .................................50
Wi-Fi .....................................51
Bật Wi-Fi ............................... 51
Kết nối với Wi-Fi ................ 51
Chia sẻ kết nối dữ liệu của
điện thoại ............................ 52
Cài đặt USB tethering &
điểm phát sóng Wi-Fi di
động...................................... 53
Để chia sẻ kết nối dữ liệu
của điện thoại qua USB .. 54
USB tethering và chia sẻ dữ
liệu ......................................... 55
Để chia sẻ kết nối dữ liệu
của điện thoại dưới dạng
điểm phát sóng Wi-Fi di
động...................................... 56
Để đổi tên hoặc đảm bảo
an toàn cho điểm phát
sóng di động ...................... 56
Cuộc gọi...............................59
Thực hiện cuộc gọi .......... 59
Gọi từ danh bạ................... 59
Trả lời và từ chối cuộc
gọi .......................................... 59
Điều chỉnh âm lượng cuộc
gọi .......................................... 60
Thực hiện cuộc gọi thứ
hai .......................................... 60
Xem nhật ký cuộc gọi ..... 61
Cài đặt cuộc gọi ................ 61
Danh bạ ...............................62
Tìm kiếm liên hệ ............... 62
Thêm liên hệ mới.............. 62
Liên hệ ưa thích................. 63
Di chuyển Danh bạ từ Thiết
bị Cũ sang Thiết bị Mới ... 64
Nhắn tin ...............................65
Nhắn tin ............................... 65
Gửi tin nhắn........................ 65
Hộp chuỗi ........................... 66
Sử dụng mặt cười ............. 66
Thay đổi cài đặt tin nhắn . 67
Email ....................................68
Mở Email và Màn hình Tài
khoản .................................... 68
Soạn và gửi email ............. 70
3
Nội dung
Làm việc với thư mục tài
khoản .................................... 71
Thêm và chỉnh sửa tài
khoản email........................ 72
Máy ảnh ...............................73
Làm quen với kính ngắm . 73
Chụp nhanh ảnh .............. 74
Khi bạn đã chụp ảnh ....... 74
Sử dụng các cài đặt nâng
cao ......................................... 75
Xem ảnh đã lưu ................. 77
4
Máy quay video..................78
Làm quen với kính ngắm . 78
Quay nhanh video............ 79
Sau khi quay video........... 79
Sử dụng các cài đặt nâng
cao ......................................... 80
Xem các video đã lưu ...... 81
Điều chỉnh âm lượng trong
khi xem video .................... 81
Đa phương tiện ..................82
Ứng dụng tải sẵn .............. 82
Thư viện ............................... 82
Chế độ xem......................... 82
Giao diện trình tự thời
gian........................................ 82
Nhạc ...................................... 83
Phát bài hát ........................ 83
Truyền tệp bằng thiết bị
lưu trữ thứ cấp USB.......... 84
Cách truyền tệp nhạc/
video vào điện thoại ....... 85
Gửi dữ liệu từ điện thoại
bằng Bluetooth ................. 86
Tiện ích ................................88
Đặt báo thức ...................... 88
Sử dụng máy tính ............. 88
Thêm một sự kiện vào
lịch ......................................... 89
Thay đổi giao diện lịch ... 90
Máy ghi âm ......................... 90
Ghi âm thanh hoặc giọng
nói .......................................... 90
Gửi bản ghi âm thoại ...... 91
Polaris Office ...................... 91
Quản lý ứng dụng ............ 92
Trang Web ...........................93
Trình duyệt.......................... 93
Sử dụng thanh công cụ
web ........................................ 93
Sử dụng tùy chọn ............. 94
Cài đặt .................................96
Không dây & mạng .......... 96
Cài đặt cuộc gọi ................ 98
Âm thanh ..........................100
Hiển thị...............................101
Vị trí & bảo mật ...............102
Ứng dụng ..........................103
Tài khoản & đồng bộ .....104
Quyền riêng tư ................104
Bộ nhớ ................................105
Ngôn ngữ & bàn phím ..106
Nhập & xuất giọng nói .106
Khả năng truy cập ..........108
Kết nối ................................108
Ngày & giờ.........................109
Giới thiệu về điện thoại .109
5
Nội dung
Cập nhật phần mềm....... 110
Cập nhật phần mềm điện
thoại ....................................110
DivX Mobile ......................112
Phụ kiện............................ 114
Dữ liệu kỹ thuật............... 115
Sửa lỗi ............................... 116
6
Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này.
Không tuân theo các hướng dẫn này có thể
gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.
Tiếp xúc với năng lượng của sóng vô
tuyến
Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức
Hấp thụ Riêng (SAR).
Kiểu điện thoại di động LG-E400 này đã
được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành
về an toàn khi tiếp xúc với sóng vô tuyến.
Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc
khoa học bao gồm các giới hạn an toàn
được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả
mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.
• Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng vô
tuyến sử dụng một đơn vị đo được biết
đến như là Mức Hấp thụ Riêng, hay SAR.
Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử
dụng phương pháp được tiêu chuẩn hoá
với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng
lượng được xác nhận cao nhất trong tất
cả các dải tần được sử dụng.
• Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR
của các kiểu điện thoại LG khác nhau,
nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để
thoả mãn các nguyên tắc thích hợp đối
với tiếp xúc với sóng vô tuyến.
7
Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
• Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy
ban quốc tế về bảo vệ phóng xạ không
ion hóa (ICNIRP) là 2 W/kg tính trung bình
trên 10g mô.
• Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại
này được thử nghiệm bởi DASY4 để sử
dụng nghe trực tiếp bằng tai là 1,10 W/kg
(10 g) và khi đeo trên người là 0,572 W/
Kg(10 g).
• Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp
xúc RF khi cầm ở vị trí thông thường gần
tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm. Khi
sử dụng túi đeo, đai đeo hoặc ngăn chứa
8
để mang điện thoại bên mình, bạn cần
đảm bảo các thiết bị này không chứa kim
loại và cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm.
Để truyền các tệp dữ liệu hoặc tin nhắn,
thiết bị này cần được kết nối với mạng
một cách ổn định. Trong một số trường
hợp, việc truyền các tin nhắn hoặc tệp
dữ liệu có thể bị chậm trễ cho đến khi có
được kết nối tốt. Đảm bảo các hướng dẫn
riêng về khoảng cách nêu trên được tuân
thủ cho đến khi việc truyền dữ liệu hoàn
tất.
Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm
CẢNH BÁO
Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện
được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu
điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất cứ loại
nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự
chấp thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho
điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.
• Không được tháo rời các bộ phận của
điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ
thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa
chữa.
• Sửa chữa theo bảo hành, theo lựa chọn
của LG, có thể bao gồm các bộ phận hoặc
bảng mạch thay thế hoặc là mới hoặc
được sửa lại, miễn là chúng có chức năng
tương đương với bộ phận được thay thế.
• Để cách xa các thiết bị điện điện tử như là
tivi, radio và máy tính cá nhân.
• Nên để điện thoại tránh xa những chỗ
nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
• Không đánh rơi điện thoại.
• Không để thiết bị này chịu rung hoặc va
đập cơ học.
9
Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
• Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được
yêu cầu bởi các quy định cụ thể. Ví dụ:
không sử dụng điện thoại trong bệnh
viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng
đến thiết bị y tế nhạy cảm.
• Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt
và điện thoại đang được sạc pin. Nó có
thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng
điện thoại của bạn.
• Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy
vì điện thoại có thể trở nên nóng và gây
ra hỏa hoạn.
10
• Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài
của thiết bị (không sử dụng dung môi
như là benzen, chất pha loãng hoặc
rượu).
• Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật
dụng mềm.
• Nên sạc điện thoại ở những nơi thông
gió.
• Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi
quá mức.
• Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng
hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới
thông tin trên các dải từ.
• Không nhấn lên màn hình bằng các vật
cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
• Không để điện thoại tiếp xúc với chất
lỏng hoặc hơi ẩm.
• Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai
nghe một cách cẩn thận. Không chạm
vào anten một cách không cần thiết.
• Không sử dụng, chạm hoặc cố gắng tháo
máy hoặc sửa chữa màn hình thủy tinh bị
vỡ, mẻ hoặc nứt. Hư hỏng màn hình thủy
tinh do lạm dụng hoặc sử dụng không
đúng không được bảo hành theo chương
trình bảo hành.
• Điện thoại của bạn là thiết bị điện tử có
thể tạo nhiệt trong quá trình hoạt động
bình thường. Tiếp xúc lâu và trực tiếp với
da khi không có thông gió hợp lý có thể
gây khó chịu hoặc cháy nhỏ. Vì vậy, hãy
sử dụng cẩn thận khi cầm điện thoại hoặc
ngay sau khi sử dụng.
11
Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
Sử dụng điện thoại hiệu quả
An toàn Giao thông
Các thiết bị điện tử
Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu
làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.
• Không sử dụng điện thoại di động của
bạn gần thiết bị y tế nếu không được
phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều
hoà nhịp tim, như trong túi ngực của bạn.
• Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây
nhiễu bởi điện thoại di động.
• Nhiễu nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi,
đài, máy tính, v.v.
Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện
thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.
• Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái
xe.
• Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
• Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực
hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều
kiện lái xe yêu cầu như vậy.
• Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một
số hệ thống điện trên xe của bạn như là
dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
12
• Khi xe bạn được trang bị túi khí, không
làm cản trở bằng các vật lắp đặt cố định
hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc
được. Nó có thể làm túi khí không hoạt
động hoặc gây ra chấn thương nguy
nghiêm trọng do hoạt động không đúng.
• Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài,
xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để
có thể nhận biết được những tiếng động
xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết
khi ở gần đường.
Tránh làm hư tai bạn
Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh
hưởng nếu nghe quá to trong thời gian
dài. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn không
bật hoặc tắt điện thoại cầm tay khi gần tai
nghe. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt
âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.
• Khi sử dụng tai nghe, giảm âm lượng nếu
bạn không nghe thấy người khác nói gần
bạn, hoặc nếu người ngồi cạnh bạn có
thể nghe thấy những gì bạn đang nghe.
13
Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
LƯU Ý: Áp suất âm thanh quá mạnh từ tai
nghe trong điện thoại có thể làm hư thính
giác.
Bộ phận làm bằng thuỷ tinh
Một số bộ phận của điện thoại di động
được làm bằng thủy tinh. Loại thủy tinh này
có thể vỡ nếu điện thoại bị rơi trên bề mặt
cứng hoặc khi va chạm mạnh. Nếu thủy
tinh vỡ, không được chạm hoặc tháo máy.
Dừng sử dụng điện thoại di động cho đến
khi nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền
thay thế thủy tinh đó.
14
Khu vực phá nổ
Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá
bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và
tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.
Môi trường có khả năng dễ nổ
• Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp
nhiên liệu.
• Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu
hoặc hóa chất.
• Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất
lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang
xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ
của bạn.
Trên máy bay
Cuộc gọi Khẩn cấp
Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu
trong máy bay.
• Tắt điện thoại di động của bạn trước khi
lên máy bay.
• Không sử dụng điện thoại trên mặt đất
mà không được sự cho phép của phi
hành đoàn.
Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện
được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy,
bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại
di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi
khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch
vụ địa phương của bạn.
Trẻ em
• Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn
trước khi sạc. Không giống các hệ thống
pin khác, không có tác động bộ nhớ có
thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm
với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các
phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ
ngạt thở.
Thông tin và chăm sóc pin
15
Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
• Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc
của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa
cho pin.
• Không tháo rời hoặc làm đoản mạch bộ
pin.
• Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của
bộ pin.
• Thay pin khi nó không còn hoạt động ở
mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có
thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi
cần thay thế.
• Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong
một thời gian dài để làm tăng tối đa khả
năng sử dụng.
16
• Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với
ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi
có độ ẩm cao như là buồng tắm.
• Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh,
những điều kiện này có thể làm giảm
hiệu quả của hoạt động của pin.
• Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp
không đúng loại pin.
• Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn
của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi
có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt
thông thường.
• Nếu bạn cần thay pin, hãy mang điện
thoại đến trung tâm dịch vụ hoặc đại
lý được ủy quyền của LG Electronics để
được hỗ trợ.
• Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin
đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu
thụ không cần thiết của bộ sạc.
• Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào chế
độ mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng,
pin và điều kiện của môi trường.
• Không để những vật sắc cạnh như răng
hoặc móng động vật tiếp xúc với pin.
Làm như vậy có thể gây hỏa hoạn.
Tuyên Bố Hợp chuẩn
Thông qua tài liệu này, LG Electronics
tuyên bố LG-E400 tuân thủ các yêu cầu
thiết yếu và các quy định có liên quan khác
của Chỉ thị 1999/5/EC. Bạn có thể tìm thấy
bản sao của tuyên bố hợp chuẩn này tại
http://www.lg.com/global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp
17
Thông báo quan trọng
Hãy kiểm tra xem các vấn đề bạn gặp phải
với điện thoại có được mô tả trong phần
này không trước khi mang điện thoại đi
bảo hành hoặc gọi điện cho đại diện bán
hàng.
1. Bộ nhớ điện thoại
Khi bộ nhớ trống trên điện thoại nhỏ hơn
10%, điện thoại không thể nhận tin nhắn
mới. Bạn cần kiểm tra bộ nhớ điện thoại và
xóa một số dữ liệu, như ứng dụng hoặc tin
nhắn, để giải phóng bộ nhớ.
18
Quản lý ứng dụng
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
rồi chọn Cài đặt> Ứng dụng> Quản lý
ứng dụng.
2 Khi tất cả ứng dụng xuất hiện, cuộn tới
và chọn ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt.
3 Nhấn Gỡ cài đặt rồi bấm OK để gỡ cài
đặt ứng dụng bạn đã chọn.
2. Tối ưu hóa tuổi thọ pin
Kéo dài tuổi thọ của pin giữa các lần sạc
bằng cách tắt các tính năng bạn không
cần chạy liên tục dưới nền. Bạn có thể theo
dõi cách thức ứng dụng và tài nguyên hệ
thống tiêu thụ pin.
Kéo dài tuổi thọ của pin
• Tắt các giao tiếp vô tuyến nếu bạn không
sử dụng. Nếu bạn không sử dụng Wi-Fi,
Bluetooth hoặc GPS, hãy tắt chúng.
• Giảm độ sáng màn hình và đặt thời gian
khóa màn hình ngắn hơn.
• Tắt tự động đồng hóa cho Gmail, Lịch,
Danh bạ và các ứng dụng khác.
• Một số ứng dụng bạn đã tải xuống có thể
làm giảm tuổi thọ của pin.
Kiểm tra mức sạc pin
1 Trên màn hình chủ, nhấn tab Ứng dụng,
sau đó chọn Cài đặt > Giới thiệu về điện
thoại > Trạng thái.
2 Tình trạng của pin (Đang sạc, Chưa sạc)
và mức pin (phần trăm đã sạc) được hiển
thị ở trên cùng của màn hình.
Theo dõi và kiểm soát những ứng dụng
sử dụng pin
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
rồi chọn Cài đặt > Thông tin về điện
thoại > Sử dụng pin.
19
Thông báo quan trọng
2 Thời gian sử dụng pin được hiển thị ở
trên cùng của màn hình. Con số này cho
bạn biết thời gian đã trôi qua kể từ lúc
bạn cắm điện thoại lần cuối vào một
nguồn điện hoặc nếu điện thoại được
cắm vào nguồn điện thì con số này cho
biết thời gian bạn chạy chương trình lần
cuối bằng nguồn điện từ pin. Phần giữa
màn hình liệt kê các ứng dụng hoặc dịch
vụ sử dụng nguồn điện từ pin, từ mức
cao nhất đến thấp nhất.
20
3. Cài đặt hệ điều hành nguồn mở
Nếu bạn cài đặt và sử dụng hệ điều hành
(OS) nguồn mở trên điện thoại chứ không
phải OS do nhà sản xuất cung cấp, điện
thoại của bạn có thể hoạt động sai.
CẢNH BÁO
Nếu bạn cài đặt và sử dụng Hệ điều hành
không phải do nhà sản xuất cung cấp, điện
thoại của bạn sẽ không được bảo hành nữa.
CẢNH BÁO
Để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân của
bạn, chỉ tải xuống các ứng dụng từ nguồn
tin cậy như Android Market. Nếu có các ứng
dụng được cài đặt không đúng cách trên
điện thoại của bạn, điện thoại có thể không
hoạt động bình thường hoặc có thể xảy ra lỗi
nghiệm trọng. Bạn phải gỡ cài đặt các ứng
dụng đó cùng tất cả dữ liệu và cài đặt của
chúng khỏi điện thoại.
4. Sử dụng hình mở khóa
Đặt hình mở khóa để đảm bảo an toàn cho
điện thoại của bạn. Thao tác này mở hàng
loạt các màn hình để hướng dẫn bạn vẽ
hình mở khóa.
Cảnh báo: Tạo tài khoản Google trước rồi mới đặt
hình mở khóa.
21
Thông báo quan trọng
CẢNH BÁO
Cẩn trọng khi sử dụng khóa máy bằng
hình.
Bạn cần nhớ hình mở khóa bạn đã đặt. Bạn
không thể truy cập điện thoại nếu bạn sử
dụng hình mở khóa sai 5 lần. Bạn có 5 cơ hội
để nhập Hình mở khóa, PIN hoặc mật khẩu.
Nếu bạn đã sử dụng hết 5 cơ hội, bạn có thể
thử lại sau 30 giây.
22
Khi bạn không thể nhớ Hình mở khóa, PIN
hoặc Mật khẩu:
Nếu bạn đã quên Hình mở khóa :Nếu bạn
đã đăng nhập tài khoản Google của mình
trên điện thoại nhưng nhập sai hình mở
khóa 5 lần, nhấn vào nút Quên hình. Bạn
sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản
Google để mở khóa điện thoại.
Nếu bạn chưa tạo tài khoản Google trên
điện thoại hoặc bạn quên tài khoản, bạn
cần Khôi phục lại cài đặt gốc.
Nếu bạn quên PIN hoặc Mật khẩu: Nếu
bạn quên PIN hoặc Mật khẩu, bạn cần thực
hiện Xác lập cứng.
Cảnh báo: Nếu bạn thực hiện xác lập cứng, tất cả
ứng dụng và dữ liệu người dùng sẽ bị xóa.
5. Sử dụng xác lập cứng
Nếu điện thoại không phục hồi về tình
trạng ban đầu, sử dụng xác lập cứng để
khởi động điện thoại.
Khi điện thoại tắt, nhấn và giữ phím Màn
hình chủ + phím Giảm âm lượng + phím
Nguồn trong khoảng hơn 10 giây. Khi màn
hình hiển thị logo LG, nhả phím Nguồn.
Sau khi màn hình xác lập cứng xuất hiện,
nhả các phím khác.
Để nguyên điện thoại trong ít nhất một
phút trong khi điện thoại thực hiện xác lập
cứng, sau đó điện thoại sẽ được bật.
Cảnh báo: Nếu bạn thực hiện xác lập cứng, tất cả
ứng dụng và dữ liệu người dùng sẽ bị xóa. Quá
trình này không thể đảo ngược. Hãy nhớ sao lưu
mọi dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện xác
lập cứng.
23
Thông báo quan trọng
6. Kết nối với mạng Wi-Fi
Để sử dụng Wi-Fi trên điện thoại, bạn truy
cập điểm truy cập không dây hoặc “điểm
phát sóng.” Một số điểm truy cập mở và
bạn có thể kết nối đơn giản vào mạng.
Một số điểm truy cập khác được ẩn hoặc
sử dụng các tính năng bảo mật; bạn phải
cấu hình điện thoại sao cho có thể kết nối
với chúng.
Tắt Wi-Fi khi khi không sử dụng để kéo dài
tuổi thọ của pin.
24
Bật Wi-Fi và kết nối với mạng Wi-Fi
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
rồi chọn Cài đặt > Không dây & mạng >
Cài đặt Wi-Fi.
2 Bấm Wi-Fi để bật và bắt đầu dò mạng
Wi-Fi có sẵn.
• Danh sách mạng Wi-Fi có sẵn được hiển
thị. Các mạng an toàn có biểu tượng
chiếc khóa.
3 Nhấn vào một mạng để kết nối.
• Nếu mạng mở, bạn sẽ được yêu cầu xác
nhận bạn muốn kết nối vào mạng đó
bằng cách nhấn Kết nối.
• Nếu mạng được bảo mật, bạn sẽ được
yêu cầu nhập mật khẩu hoặc thông tin
đăng nhập khác. (Hỏi quản trị mạng để
biết thông tin).
4 Thanh trạng thái hiển thị các biểu tượng
cho biết trạng thái Wi-Fi.
7. Mở và chuyển đổi ứng dụng
Thực hiện đa nhiệm với Android thật dễ
dàng vì bạn có thể chạy đồng thời nhiều
ứng dụng cùng lúc. Không cần thoát ứng
dụng trước khi mở ứng dụng khác. Sử dụng
và chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở.
Android quản lý từng ứng dụng, dừng và
khởi động chúng khi cần để đảm bảo các
ứng dụng không hoạt động không sử dụng
tài nguyên khi không cần thiết.
Dừng ứng dụng
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
rồi chọn Cài đặt> Ứng dụng> Quản lý
ứng dụng > chọn Chạy.
2 Cuộn đến ứng dụng mong muốn và
bấm Dừng để dừng ứng dụng.
25
Thông báo quan trọng
MẸO! Để quay lại ứng dụng gần đây, nhấn
và giữ phím Màn hình chủ. Một màn hình
sẽ hiển thị danh sách các ứng dụng bạn sử
dụng gần đây.
8. Cài đặt phần mềm PC (LG PC Suite)
Ứng dụng PC "LG PC Suite" là một chương
trình giúp bạn kết nối thiết bị với PC thông
qua cáp truyền dữ liệu USB và Wi-Fi. Khi đã
được kết nối, bạn có thể sử dụng các chức
năng của thiết bị trên máy tính.
26
Với ứng dụng PC “LG PC Suite”, bạn có
thể...
• Quản lý và phát các nội dung đa phương
tiện (nhạc, phim, ảnh) trên máy tính.
• Gửi nội dung đa phương tiện tới thiết bị
của bạn.
• Đồng bộ hóa dữ liệu (lịch biểu, danh bạ,
chỉ mục) trong thiết bị và máy tính.
• Sao lưu các ứng dụng trong thiết bị của
bạn.
• Cập nhật phần mềm trong thiết bị của
bạn.
• Sao lưu và khôi phục thiết bị.
• Phát nội dung đa phương tiện của máy
tính từ thiết bị khác.
LƯU Ý: Bạn có thể sử dụng menu Trợ giúp
từ ứng dụng để tìm hiểu cách sử dụng ứng
dụng PC "Link in Cloud".
Cài đặt ứng dụng PC “LG PC Suite”
Bạn có thể tải xuống ứng dụng PC “LG PC
Suite” từ trang web của LG.
1 Tới www.lg.com và chọn quốc gia của
bạn.
2 Đi tới Hỗ trợ > Hỗ trợ Điện thoại Di
động > Chọn kiểu điện thoại (LG-P400).
3 Bấm PC Sync từ Tải xuống và bấm Tải
xuống PC Sync cho WINDOW để tải
xuống ứng dụng PC "LG PC Suite".
Yêu cầu hệ thống cho phần mềm PC “LG
PC Suite”
• Hệ điều hành: Windows XP 32 bit (Service
pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit,
Windows 7 32 bit/64 bit
• CPU: bộ xử lý 1GHz hoặc cao hơn
• Bộ nhớ: RAM 512MB hoặc cao hơn
• Cạc đồ họa: độ phân giải 1024 x 768, 32
bit màu hoặc cao hơn
27
Thông báo quan trọng
• HDD: dung lượng ổ cứng trống 100 MB
hoặc cao hơn (Có thể cần nhiều dung
lượng ổ cứng hơn tùy thuộc vào lượng
dữ liệu được lưu trữ).
• Phần mềm được yêu cầu: trình điều khiển
tích hợp LG.
LƯU Ý
Trình điều khiển USB tích hợp của LG
Yêu cầu trình điều khiển USB tích hợp của LG
để kết nối thiết bị LG và máy tính. Trình điều
khiển này được cài tự động khi bạn cài đặt
phần mềm PC “LG PC Suite”.
28
9. Đồng bộ hóa điện thoại với máy
tính
Dữ liệu từ thiết bị và máy tính có thể đồng
bộ hóa dễ dàng với ứng dụng PC "LG PC
Suite". Có thể đồng bộ hóa danh bạ, lịch
biểu và chỉ mục.
Quy trình như sau:
1 Kết nối thiết bị của bạn với máy tính. (Sử
dụng cáp USB hoặc kết nối Wi-Fi).
2 Sau khi kết nối, chạy chương trình và
chọn mục thiết bị từ danh mục nằm ở
bên trái của màn hình.
3 Bấm [Thông tin cá nhân] để chọn.
4 Chọn hộp kiểm của nội dung muốn
đồng bộ hóa và bấm nút Đồng bộ.
10. Truyền nhạc, ảnh và video bằng
thiết bị lưu trữ dữ liệu USB
1 Trên màn hình chủ, nhấn tab Ứng dụng,
sau đó chọn Cài đặt > Lưu trữ để chọn
phương tiện lưu trữ. (Nếu bạn muốn
truyền tệp từ hoặc tới thẻ nhớ, hãy lắp
thẻ nhớ vào điện thoại).
2 Kết nối điện thoại với PC bằng cáp USB.
3 Danh sách chế độ kết nối USB sẽ xuất
hiện và chọn tùy chọn Bộ nhớ USB.
4 Mở thư mục bộ nhớ có thể tháo rời trên
PC. Bạn có thể xem nội dung trên bộ lưu
trữ thứ cấp trên PC và chuyển tệp.
5 Sao chép các tệp từ PC sang thư mục
ổ lưu trữ.
6 Khi bạn hoàn thành, chọn tùy chọn "Chỉ
sạc" để ngắt kết nối điện thoại.
29
Thông báo quan trọng
11. Cầm thẳng điện thoại
12. Khi màn hình không hoạt động
Giữ thẳng điện thoại, vì bạn đang sử dụng
điện thoại thông thường. LG-E400 có ăngten trong. Cẩn thận để không làm xước
hoặc làm hư hỏng mặt sau của điện thoại
vì sẽ làm mất khả năng hoạt động của
ăng-ten.
Khi thực hiện/nhận cuộc gọi hoặc gửi/nhận
dữ liệu, tránh cầm vào phần dưới của điện
thoại vì đó là nơi đặt ăng-ten. Làm như vậy
có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi.
Nếu màn hình không hoạt động hoặc điện
thoại không phản hồi khi bạn cố gắng sử
dụng:
Tháo rồi lắp lại pin, sau đó bật điện thoại.
Nếu điện thoại vẫn không hoạt động, hãy
liên hệ với trung tâm dịch vụ.
30
13. Không ngắt kết nối điện thoại khi
bạn bật/tắt máy tính.
Đảm bảo bạn ngắt kết nối cáp dữ liệu giữa
điện thoại và máy tính; việc duy trì kết nối
này có thể gây ra lỗi trên máy tính.
Làm quen với điện thoại của bạn
Để bật điện thoại, nhấn và giữ phím Nguồn trong 3 giây.
Để tắt điện thoại, nhấn và giữ phím Nguồn trong 3 giây, sau đó bấm Tắt nguồn và OK.
Loa/Ống nghe
Phím Nguồn/Khóa
Bật/tắt điện thoại bằng cách nhấn và giữ phím.
Tắt và khóa màn hình.
Cảm biến trạng thái gần kề
LƯU Ý: Cảm biến trạng thái gần kề
Phím Menu
Kiểm tra các tùy chọn có sẵn.
Phím Màn hình chủ
Trở về màn hình chủ từ mọi màn hình.
Phím Trở về
Trở lại màn hình trước.
Khi nhận và thực hiện cuộc gọi, cảm
biến trạng thái gần kề tự động tắt
đèn nền và khóa bàn phím cảm ứng
bằng cách cảm biến khi điện thoại
ở gần tai. Cơ chế này giúp kéo dài
tuổi thọ của pin và tránh cho bàn
phím cảm ứng vô tình kích hoạt khi
đang gọi.
31
Làm quen với điện thoại của bạn
Nắp sau
Ống kính máy ảnh
Pin
Khe thẻ nhớ microSD
Bộ sạc, bộ kết nối cáp micro USB
Khe thẻ SIM
32
Phím âm lượng
• Trên màn hình chủ: điều
khiển âm lượng chuông.
• Trong khi gọi: điều khiển âm
lượng trong khi gọi.
• Khi phát bài hát: điều khiển
âm lượng liên tục.
CẢNH BÁO
Đặt một vật nặng lên điện thoại hoặc ngồi
lên điện thoại có thể làm hỏng màn hình LCD
và các chức năng của màn hình cảm ứng.
Không đậy nắp màng phim bảo vệ lên mắt
thần của LCD. Điều này có thể làm bộ cảm
biến hoạt động sai.
Đầu nối tai nghe stereo
Phím Nguồn/Khóa
33
Làm quen với điện thoại của bạn
Lắp thẻ SIM và pin
1 Để tháo nắp sau, cầm chặt điện thoại
trong tay. Nhấn chặt ngón tay cái của
tay kia lên nắp sau. Bây giờ, hãy nhấc
nắp sau ra.
34
2 Trượt thẻ SIM vào khe thẻ SIM. Đảm bảo
vùng tiếp xúc màu vàng trên thẻ quay
xuống dưới.
3 Lắp pin bằng cách căn cho các điểm
tiếp xúc màu vàng trên điện thoại và pin
thẳng hàng.
4 Đặt lại nắp sau của điện thoại về vị trí.
Sạc điện thoại
Lắp bộ sạc, sau đó cắm vào ổ cắm điện. LGE400 phải được sạc trước khi bạn thấy .
35
Làm quen với điện thoại của bạn
LƯU Ý: Pin phải được
sạc đầy lần đầu tiên
để nâng cao tuổi
thọ pin.
Lắp thẻ nhớ
LƯU Ý: LG-E400 hỗ trợ thẻ nhớ có dung lượng
lên tới 32 GB.
36
Lắp thẻ nhớ:
1 Tắt điện thoại trước khi lắp hoặc tháo
thẻ nhớ. Tháo nắp sau.
2 Lắp thẻ nhớ vào khe cắm. Đảm bảo
vùng tiếp xúc màu vàng quay xuống
dưới.
Tháo thẻ nhớ
Cẩn thận tháo thẻ nhớ khỏi khe.
CẢNH BÁO
Không lắp hoặc tháo thẻ nhớ khi điện thoại
bật. Làm như vậy có thể làm hỏng thẻ nhớ và
điện thoại của bạn, đồng thời dữ liệu lưu trên
thẻ nhớ cũng có thể bị hỏng.
37
Làm quen với điện thoại của bạn
Định dạng thẻ nhớ
Thẻ nhớ có thể đã được định dạng. Nếu thẻ
nhớ chưa được định dạng, bạn phải định
dạng thẻ nhớ trước khi bạn có thể sử dụng.
LƯU Ý: Tất cả các tệp trên thẻ nhớ sẽ bị xóa khi
bạn định dạng thẻ nhớ.
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
để mở menu ứng dụng.
2 Cuộn tới và bấm Cài đặt > Bộ nhớ.
3 Nhấn Tháo thẻ SD và nhấn OK để xác
nhận.
38
4 Bấm Xóa thẻ nhớ SD, sau đó xác nhận
lựa chọn của bạn.
5 Nếu bạn đã đặt khóa hình, nhập khóa
hình rồi chọn Xóa tất cả. Thẻ nhớ sau đó
sẽ được định dạng và sẵn sàng sử dụng.
LƯU Ý: Nếu đã có nội dung trong thẻ nhớ, cấu
trúc thư mục sẽ khác sau khi định dạng vì tất cả
các tệp sẽ bị xóa.
Màn hình chủ
Mẹo cho màn hình cảm ứng
LƯU Ý:
Sau đây là một số mẹo về cách điều hướng
điện thoại của bạn.
Nhấn – Để chọn menu/tùy chọn hoặc mở
ứng dụng, hãy nhấn nút.
Nhấn và giữ – Để mở menu tùy chọn hoặc
chọn đối tượng bạn muốn di chuyển, nhấn
và giữ đối tượng.
Kéo – Để cuộn qua danh sách hoặc di
chuyển chậm, kéo qua màn hình cảm ứng.
Kéo nhanh – Để cuộn qua danh sách hoặc
di chuyển nhanh, kéo nhanh qua màn hình
cảm ứng (kéo nhanh và nhả).
• Để chọn một mục, hãy nhấn vào điểm
giữa của biểu tượng.
• Không nhấn quá mạnh; màn hình cảm
ứng đủ nhạy cảm để nhận biết được một
lần nhấn nhẹ dứt khoát.
• Sử dụng đầu ngón tay để nhấn vào tùy
chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận không
nhấn bất kỳ phím nào khác.
39
Màn hình chủ
Khóa điện thoại
Khi bạn không sử dụng LG-E400, nhấn
phím nguồn để khóa điện thoại. Điều này
giúp tránh vô tình nhấn phải nút và tiết
kiệm pin.
Ngoài ra, nếu bạn không sử dụng điện
thoại trong một thời gian, màn hình chủ
hoặc màn hình khác mà bạn đang xem sẽ
được thay thế bằng màn hình khóa để tiết
kiệm pin.
Lưu ý: Nếu có bất kỳ chương trình nào
đang chạy khi bạn đặt hình khóa, chúng có
thể vẫn chạy trong chế độ Khóa. Bạn nên
40
thoát tất cả chương trình trước khi vào chế
độ Khóa để tránh cước phí không cần thiết
(ví dụ: cuộc gọi điện thoại, truy cập web và
truyền dữ liệu).
Đặt hình mở khóa: bạn có thể vẽ hình mở
khóa riêng bằng cách kết nối các điểm.Nếu
bạn đặt hình, màn hình điện thoại sẽ khóa.
Để mở khóa điện thoại, vẽ hình bạn đã đặt
trên màn hình.
Cảnh báo: Khi bạn đặt hình mở khóa, bạn cần tạo
một tài khoản Gmail trước tiên.
Cảnh báo: Nếu bạn vẽ sai hình liên tiếp hơn 5
lần, bạn không thể mở khóa điện thoại. Trong
trường hợp này, xem điểm 4 trong Thông báo
quan trọng.
Mở khóa màn hình
Khi không sử dụng, điện thoại LG-E400 sẽ
trở về màn hình khóa. Kéo ngón tay từ dưới
lên trên để mở khóa màn hình.
Chế độ im lặng
Trong ngăn thông báo, nhấn
đổi chế độ
.
, để thay
Màn hình chủ
Chỉ cần trượt ngón tay sang trái hoặc phải
để xem các ngăn. Bạn cũng có thể tùy
chỉnh từng ngăn với các widget, lối tắt (tới
những ứng dụng ưa thích), thư mục và
hình nền.
LƯU Ý: Một số hình ảnh màn hình có thể khác tùy
thuộc vào nhà cung cấp điện thoại của bạn.
Trên màn hình chủ, bạn có thể thấy các
phím nhanh ở cuối màn hình. Các phím
nhanh mang lại cho bạn khả năng truy cập
một chạm dễ dàng vào các chức năng hay
dùng nhất.
41
Màn hình chủ
Nhấn biểu tượng Điện thoại để mở
bàn phím quay số cảm ứng để thực hiện
cuộc gọi.
Nhấn biểu tượng Danh bạ để mở
danh bạ.
Nhấn biểu tượng Nhắn tin để truy cập
menu nhắn tin. Đây là nơi bạn có thể soạn
tin nhắn mới.
Nhấn tab Ứng dụng ở cuối màn hình.
Sau đó, bạn có thể xem tất cả ứng dụng
đã cài đặt.
42
Để mở ứng dụng mong muốn, chỉ cần bấm
biểu tượng trong danh sách ứng dụng.
LƯU Ý: Các ứng dụng tải sẵn có thể khác tùy
thuộc vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà
cung cấp dịch vụ.
Thêm widget vào màn hình chủ
Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chủ bằng
cách thêm lối tắt, widget hoặc thư mục vào
màn hình. Để thuận tiên hơn khi sử dụng
điện thoại, hãy thêm các widget ưa thích
của bạn vào màn hình chủ.
1 Trên màn hình chủ, nhấn phím Menu và
chọn Thêm. Hoặc bấm và giữ phần còn
trống trên màn hình chủ.
2 Trên menu Thêm vào Màn hình chủ,
nhấn loại mục bạn muốn thêm.
3 Ví dụ: chọn Thư mục từ danh sách và
nhấn vào thư mục.
4 Bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng thư mục
mới trên màn hình chủ. Kéo biểu tượng
đến vị trí mong muốn trên ngăn mong
muốn và nhả ngón tay khỏi màn hình.
MẸO! Để thêm một biểu tượng ứng dụng
vào màn hình chủ hoặc menu Ứng dụng,
bấm và giữ ứng dụng bạn muốn thêm.
MẸO! Để xóa biểu tượng ứng dụng khỏi màn
hình chủ, bấm và giữ biểu tượng bạn muốn
xóa, sau đó kéo biểu tượng đó tới .
LƯU Ý: Bạn không thể xóa các ứng dụng được tải
sẵn. (Chỉ có thể xóa biểu tượng của các ứng dụng
này khỏi màn hình).
43
Màn hình chủ
Quay lại các ứng dụng sử dụng gần
đây
1 Nhấn và giữ phím Màn hình chủ. Màn
hình hiển thị một cửa sổ bật lên cùng
với biểu tượng của các ứng dụng bạn sử
dụng gần đây.
2 Nhấn vào một biểu tượng để mở ứng
dụng. Hoặc, bấm phím Trở về để quay
lại ứng dụng hiện tại.
Ngăn thông báo
Ngăn thông báo chạy ngang qua phần đầu
của màn hình.
44
Âm thanh/ Wi-Fi
Rung/Im lặng
Bluetooth GPS Kết nối dữ
liệu
Bấm và trượt ngăn thông báo xuống bằng
ngón tay.
Hoặc, trên màn hình chủ, nhấn phím
Menu và chọn Thông báo. Tại đây, bạn có
thể kiểm tra và quản lý âm thanh, Wi-Fi,
Bluetooth và GPS cũng như các thông báo
khác.
Xem thanh trạng thái
tuổi thọ pin cũng như kết nối dữ liệu hoặc
Bluetooth có đang được bật hay không.
Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa của các
biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy trên thanh
tình trạng.
[Thanh trạng thái]
Thanh trạng thái sử dụng các biểu tượng
khác nhau để hiển thị thông tin của điện
thoại như cường độ tín hiệu, tin nhắn mới,
45
Màn hình chủ
Biểu Mô tả
tượng
Biểu Mô tả
tượng
Không có thẻ SIM
Chờ cuộc gọi
Cảnh báo hệ thống
Không có tín hiệu
Loa
Báo thức đã đặt
Chế độ trên máy bay
Micrô điện thoại tắt
tiếng
Thư thoại mới
Cuộc gọi nhỡ
Chuông báo tắt
Tai nghe có dây
Bluetooth bật
Chế độ rung
Cuộc gọi đang tiến
hành
Kết nối với thiết bị
Bluetooth
Đã sạc đầy
Kết nối vào mạng Wi-Fi
46
Biểu Mô tả
tượng
Biểu Mô tả
tượng
Đang sạc
Dữ liệu vào và ra
Điện thoại được kết nối
với máy tính qua cáp USB
Biểu Mô tả
tượng
3 thông báo khác
không hiển thị
USB tethering đang
bật
Tải về hoàn tất
Điểm phát sóng Wi-Fi
di động đang bật
Gmail mới
Đang tải dữ liệu lên
Tin nhắn Google talk
mới
Đang nhận dữ liệu vị trí
từ GPS
Sự kiện sắp tới
Đang đồng bộ dữ liệu
Đang tải dữ liệu xuống
GPS đang dò tìm
Biểu Mô tả
tượng
Cả USB tethering và
điểm phát sóng di
động đều đang bật
Tin nhắn mới
Bài hát đang phát
47
Màn hình chủ
Bàn phím ảo
Bạn cũng có thể nhập văn bản bằng bàn
phím ảo. Bàn phím ảo tự động hiển thị trên
màn hình khi bạn cần nhập văn bản. Để
hiển thị bàn phím theo cách thủ công, chỉ
cần bấm vào trường văn bản nơi bạn muốn
nhập văn bản.
Sử dụng bàn phím & nhập văn bản
Nhấn một lần để viết hoa chữ cái tiếp
theo bạn nhập. Nhấn hai lần để viết hoa
tất cả.
48
Nhấn để chuyển sang bàn phím số
và ký hiệu. Bạn cũng có thể nhấn và giữ tab
này để xem menu Cài đặt.
Nhấn để chèn một biểu tượng diễn cảm
khi soạn tin nhắn.
Nhấn để nhập dấu cách.
Nhấn để tạo một dòng mới trong
trường tin nhắn.
Nhấn để xóa ký tự đứng trước.
Bấm để ẩn bàn phím ảo.
Nhập chữ có dấu
Khi bạn chọn tiếng Pháp hoặc tiếng Tây
Ban Nha làm ngôn ngữ nhập văn bản, bạn
có thể nhập các ký tự đặc biệt của tiếng
Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha (ví dụ: “á”).
Ví dụ: để nhập "á", nhấn và giữ phím "a" cho
tới khi phím phóng to lớn hơn và hiển thị
các ký tự của những ngôn ngữ khác. Sau đó
chọn ký tự đặc biệt mà bạn muốn.
49
Thiết lập tài khoản Google
Khi bạn bật điện thoại lần đầu, bạn có cơ
hội kích hoạt mạng, để đăng nhập vào Tài
khoản Google của bạn và xem cách bạn
muốn sử dụng một số dịch vụ Google.
Để thiết lập tài khoản Google:
* Đăng nhập Tài khoản Google từ màn hình
thiết lập được nhắc.
Hoặc
* Ứng dụng > chọn ứng dụng Google,
như Gmail > chọn Tiếp theo > chọn
Tạo để tạo tài khoản mới.
Nếu bạn đã có tài khoản Google, nhập
địa chỉ email và mật khẩu của bạn, sau
50
đó bấm Đăng nhập.
Khi bạn đã thiết lập tài khoản Google trên
điện thoại, điện thoại sẽ tự động đồng bộ
hóa với tài khoản Google của bạn trên web.
Danh bạ, thư Gmail, sự kiện Lịch và những
thông tin khác từ các ứng dụng và dịch vụ
trên web này sẽ được đồng bộ hóa với điện
thoại của bạn. (Điều này tùy thuộc vào cài
đặt đồng bộ hóa.)
Sau khi đăng nhập, bạn có thể sử dụng
Gmail và tận dụng các dịch vụ của Google
trên điện thoại.
Wi-Fi
Với Wi-Fi, bạn có thể sử dụng truy cập
Internet tốc độ cao trong vùng phủ sóng
của điểm truy cập (AP) không dây.
Tận hưởng Internet không dây với Wi-Fi mà
không phải trả thêm phí.
Bật Wi-Fi
Từ màn hình chủ, mở ngăn thông báo và
nhấn
.
Hoặc bấm Ứng dụng > Cài đặt > Mạng
không dây, sau đó > Wi-Fi
.
Kết nối với Wi-Fi
Chọn mạng Wi-Fi bạn muốn kết nối. Nếu
bạn thấy , bạn cần nhập mật khẩu để
kết nối.
LƯU Ý:
• Nếu bạn ở ngoài vùng phủ sóng Wi-Fi
và chọn kết nối 3G, bạn có thể phải trả
thêm phí.
• Nếu điện thoại chuyển sang chế độ ngủ
khi được kết nối với Wi-Fi, kết nối Wi-Fi sẽ
được tắt tự động.
• Trong trường hợp đó, nếu điện thoại truy
cập được dữ liệu 3G, nó có thể kết nối tự
51
Wi-Fi
động với mạng 3G và bạn có thể phải trả
thêm phí.
• LG-E400 hỗ trợ bảo mật WEP, WPA/WPA2PSK và 802.1x EAP. Nếu nhà cung cấp
dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng đặt mã
hóa để bảo mật mạng, bạn cần nhập
khóa vào cửa sổ bật lên. Nếu không đặt
mã hóa, cửa sổ bật lên này sẽ không hiển
thị. Yêu cầu khóa từ nhà cung cấp dịch vụ
Wi-Fi hoặc quản trị mạng của mình.
52
Chia sẻ kết nối dữ liệu của điện thoại
Bạn có thể chia sẻ kết nối dữ liệu di động
của điện thoại với một máy tính qua cáp
USB (USB tethering). Bạn cũng có thể chia
sẻ kết nối dữ liệu của điện thoại với đồng
thời tối đa năm thiết bị bằng cách đưa điện
thoại của bạn vào điểm phát sóng Wi-Fi
di động.
Khi điện thoại của bạn đang chia sẻ kết nối
dữ liệu, một biểu tượng sẽ xuất hiện trong
thanh trạng thái và dưới dạng một thông
báo tiến trình trong ngăn thông báo.
Biểu Mô tả
tượng
USB tethering đang bật
Điểm phát sóng Wi-Fi di động đang bật
Cả USB tethering và điểm phát sóng di
động đều đang bật
Để có thông tin mới nhất về tethering và
điểm phát sóng di động, bao gồm cả hệ
điều hành được hỗ trợ và các chi tiết khác,
truy cập http://www.android.com/tether.
LƯU Ý: Bạn có thể phải chịu phí bổ sung khi kết
nối và sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Kiểm tra
phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.
Cài đặt USB tethering & điểm phát
sóng Wi-Fi di động
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Cài đặt.
2 Bấm Không dây & mạng và chọn
Tethering & điểm phát sóng di động.
3 Chọn các tùy chọn bạn muốn điều
chỉnh.
53
Wi-Fi
USB tethering – Chọn để chia sẻ kết nối dữ
liệu mạng di động của điện thoại với máy
tính của bạn qua kết nối USB.
Điểm phát sóng di động – Chọn để chia sẻ
kết nối dữ liệu mạng di động của điện thoại
dưới dạng chia sẻ Wi-Fi.
Trợ giúp – Mở hộp thoại với thông tin về
USB tethering và điểm phát sóng Wi-Fi di
động cũng như thông tin về địa điểm để
tìm hiểu thêm.
54
Để chia sẻ kết nối dữ liệu của điện
thoại qua USB
Nếu máy tính của bạn đang chạy Windows
7 hoặc một phiên bản gần đây mang
hơi hướng của Linux (chẳng hạn như
Ubuntu), thông thường bạn sẽ không cần
phải chuẩn bị máy tính để chia sẻ kết nối.
Nhưng nếu bạn đang chạy các phiên bản
Windows cũ hơn hoặc một hệ điều hành
khác, bạn có thể cần chuẩn bị máy tính để
thiết lập kết nối mạng qua USB. Để biết
thông tin cập nhật nhất về các hệ điều
hành hỗ trợ USB tethering và cách cấu
hình chúng, truy cập http://www.android.
com/tether.
USB tethering và chia sẻ dữ liệu
Bạn không thể chia sẻ kết nối dữ liệu của
điện thoại và thẻ microSD qua USB cùng
lúc. Nếu bạn đang sử dụng kết nối USB để
kết nối thẻ microSD với máy tính, bạn phải
ngắt kết nối này trước tiên.
1 Sử dụng cáp USB đi kèm với điện thoại
của bạn để kết nối điện thoại với máy
tính.
2 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Cài đặt.
3 Bấm Không dây & mạng và chọn
Tethering & điểm phát sóng di động.
4 Chọn USB tethering.
• Điện thoại bắt đầu chia sẻ kết nối dữ
liệu mạng di động với máy tính qua kết
nối USB. Một thông báo tiến trình
được thêm vào thanh trạng thái và ngăn
thông báo.
5 Bỏ chọn USB tethering để dừng chia
sẻ kết nối dữ liệu của bạn. Hoặc chỉ cần
ngắt kết nối cáp USB.
55
Wi-Fi
Để chia sẻ kết nối dữ liệu của điện
thoại dưới dạng điểm phát sóng Wi-Fi
di động
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Cài đặt.
2 Bấm Không dây & mạng và chọn
Tethering & điểm phát sóng di động.
3 Kiểm tra Điểm phát sóng Wi-Fi di động.
• Sau giây lát, điện thoại bắt đầu quảng bá
tên mạng Wi-Fi (SSID) để bạn có thể kết
nối với tối đa tám máy tính hoặc thiết
bị khác. Một thông báo tiến trình
56
được thêm vào thanh trạng thái và ngăn
thông báo.
• Khi Điểm phát sóng Wi-Fi di động được
chọn, bạn có thể thay đổi tên mạng của
mình chia sẻ và bảo mật.
4 Bỏ chọn Điểm phát sóng Wi-Fi di động
để dừng chia sẻ kết nối dữ liệu qua Wi-Fi.
Để đổi tên hoặc đảm bảo an toàn cho
điểm phát sóng di động
Bạn có thể thay đổi tên của mạng Wi-Fi
(SSID) của điện thoại và đảm bảo an toàn
cho mạng Wi-Fi.
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Cài đặt.
2 Bấm Không dây & mạng và chọn
Tethering & điểm phát sóng di động.
3 Đảm bảo Điểm phát sóng Wi-Fi di động
được chọn.
4 Nhấn Cài đặt điểm phát Wi-Fi di động.
5 Nhấn Cấu hình điểm phát sóng Wi-Fi.
• Hộp thoại Cấu hình điểm phát sóng
Wi-Fi mở ra.
• Bạn có thể thay đổi SSID (tên) của mạng
mà các máy tính khác nhìn thấy khi quét
tìm mạng Wi-Fi.
• Bạn cũng có thể bấm menu Bảo mật
để cấu hình mạng với bảo mật Wi-Fi
Protected Access 2 (WPA2) bằng khóa
chia sẻ trước (PSK).
• Nếu bạn nhấn tùy chọn bảo mật WPA2
PSK, một trường mật khẩu sẽ được thêm
vào hộp thoại Cấu hình điểm phát sóng
Wi-Fi. Nếu bạn nhập mật khẩu, bạn cần
nhập mật khẩu đó khi bạn kết nối với
điểm phát sóng của điện thoại bằng máy
tính hoặc thiết bị khác. Hoặc bấm Mở
trong menu Bảo mật để xóa bảo mật
khỏi mạng Wi-Fi.
57
Wi-Fi
CHÚ Ý!
Nếu bạn đặt tùy chọn bảo mật là Mở, bạn
không thể ngăn việc sử dụng trái phép các
dịch vụ trực tuyến của những người khác và
bạn có thể phải trả thêm phí. Để tránh việc
sử dụng trái phép, bạn nên giữ tùy chọn bảo
mật hoạt động.
6 Nhấn Lưu.
58
Cuộc gọi
Thực hiện cuộc gọi
Gọi từ danh bạ
1 Nhấn để mở bàn phím.
2 Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím.
Để xóa một số, bấm biểu tượng Xóa
.
để thực hiện
3 Bấm biểu tượng Gọi
cuộc gọi.
4 Để kết thúc cuộc gọi, bấm biểu tượng
Kết thúc
.
1 Nhấn để mở danh bạ.
2 Cuộn qua danh sách liên hệ hoặc nhập
(các) chữ cái đầu tiên của số liên lạc bạn
muốn gọi bằng cách bấm Tìm kiếm.
3 Trong danh sách, bấm số liên lạc bạn
muốn gọi và nhấn số hoặc gọi biểu
tượng để thực hiện cuộc gọi.
MẸO! Để nhập “+” để thực hiện cuộc gọi
quốc tế, bấm và giữ
.
Trả lời và từ chối cuộc gọi
Khi màn hình bị khóa và điện thoại đổ
chuông, kéo biểu tượng Trả lời
sang
bên phải.
59
Cuộc gọi
Kéo biểu tượng Từ chối
để từ chối cuộc gọi đến.
sang bên trái
Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi
Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi, sử
dụng phím Âm lượng tăng và giảm ở cạnh
bên trái của điện thoại.
Thực hiện cuộc gọi thứ hai
1 Trong cuộc gọi đầu, nhấn .
2 Quay số hoặc tìm số liên lạc.
3 Bấm biểu tượng Gọi
để kết nối
cuộc gọi.
60
4 Cả hai cuộc gọi sẽ được hiển thị trên
màn hình gọi. Cuộc gọi đầu của bạn sẽ
bị khóa và chuyển sang chế độ chờ.
5 Nhấn vào số được hiển thị để chuyển
đổi giữa hai cuộc gọi. Hoặc nhấn
Hợp nhất cuộc gọi để thực hiện cuộc
gọi hội nghị.
6 Để kết thúc các cuộc gọi đang diễn ra,
bấm Kết thúc.
LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính cước cho mỗi cuộc gọi bạn
thực hiện.
Xem nhật ký cuộc gọi
Cài đặt cuộc gọi
Trên màn hình chủ, bấm và chọn tab
Nhật ký cuộc gọi.
Xem danh sách đầy đủ tất cả các cuộc gọi
thoại đã gọi, cuộc gọi đã nhận, cuộc gọi
bị nhỡ.
Bạn có thể cấu hình cài đặt cuộc gọi trên
điện thoại, như chuyển tiếp cuộc gọi và các
tính năng đặc biệt khác do nhà cung cấp
dịch vụ cung cấp.
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
để mở menu ứng dụng.
2 Cuộn và nhấn Cài đặt.
3 Nhấn Cài đặt cuộc gọi và chọn tùy chọn
mà bạn muốn điều chỉnh.
MẸO! Bấm bất kỳ mục nhập nhật ký cuộc gọi
nào để xem ngày giờ và thời lượng cuộc gọi.
MẸO! Nhấn phím Menu, sau đó nhấn Xóa tất
cả để xóa tất cả các mục đã ghi.
61
Danh bạ
Thêm số liên lạc vào điện thoại và đồng
bộ hóa chúng với danh bạ trong tài khoản
Google hoặc tài khoản khác có hỗ trợ đồng
bộ danh bạ.
Tìm kiếm liên hệ
Trên màn hình chủ
1 Nhấn để mở danh bạ.
2 Nhấn Tìm kiếm và nhập tên liên hệ
bằng bàn phím.
62
Thêm liên hệ mới
1 Nhấn , nhập số của liên hệ mới, sau
đó nhấn phím Menu. Nhấn Thêm vào
danh bạ rồi nhấn Tạo liên hệ mới.
2 Nếu bạn muốn thêm ảnh vào liên hệ
mới, bấm . Chọn từ Chụp ảnh hoặc
Chọn từ thư viện.
3 Chọn loại liên hệ bằng cách nhấn .
4 Nhấn danh mục thông tin liên hệ và
nhập thông tin về liên hệ của bạn.
5 Nhấn Lưu.
Liên hệ ưa thích
Bạn có thể phân loại các liên hệ được gọi
thường xuyên làm liên hệ ưa thích.
Thêm liên hệ vào danh sách ưa thích của
bạn
1 Nhấn để mở danh bạ.
2 Bấm vào một liên hệ để xem chi tiết.
3 Bấm vào ngôi sao phía bên phải của tên
liên hệ. Ngôi sao trở thành màu vàng.
Xóa liên hệ khỏi danh sách ưa thích
1 Nhấn để mở danh bạ.
2 Bấm tab Nhóm, chọn Yêu thích nằm ở
trên cùng của danh sách và chọn một
liên hệ để xem chi tiết.
3 Nhấn dấu sao màu vàng phía bên phải
tên liên hệ. Ngôi sao chuyển sang màu
xám và liên hệ được xóa khỏi danh sách
ưa thích của bạn.
63
Danh bạ
Di chuyển Danh bạ từ Thiết bị Cũ sang
Thiết bị Mới
Xuất danh bạ dưới dạng tệp CSV từ thiết
bị cũ sang máy tính bằng chương trình
đồng bộ hóa của máy tính.
1 Cài đặt ứng dụng PC “LG PC Suite” trên
PC. Chạy chương trình và kết nối thiết bị
với máy tính bằng cáp USB.
2 Từ phần trên cùng của màn hình, chọn
Thiết bị > Thông tin cá nhân quan
trọng > Nhập liên hệ.
64
3 Một cửa sổ bật lên mở ra tệp liên hệ sẽ
xuất hiện.
4 Chọn một tệp liên hệ và bấm Mở.
5 Một cửa sổ bật lên để nhập liên hệ mới
từ máy tính vào danh bạ trong thiết bị
sẽ xuất hiện.
6 Nếu danh bạ trong thiết bị và danh bạ
mới từ máy tính khác nhau, chọn liên hệ
bạn muốn nhập từ máy tính.
7 Bấm vào nút [OK] để nhập một liên hệ
mới từ máy tính vào thiết bị.
Nhắn tin
Nhắn tin
Điện thoại LG-E400 kết hợp SMS và MMS
vào trong một menu dễ sử dụng và trực
quan.
Gửi tin nhắn
1 Nhấn biểu tượng
trên màn hình chủ
và nhấn Tin nhắn mới để mở tin nhắn
trống.
2 Nhập tên liên hệ hoặc số điện thoại vào
trường Tới. Khi bạn nhập tên liên hệ, các
liên hệ phù hợp sẽ xuất hiện. Bạn có thể
nhấn vào người nhận được đề xuất. Bạn
có thể thêm nhiều liên hệ.
LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính phí trên mỗi tin nhắn văn
bản cho mỗi người bạn gửi tin nhắn đến.
3 Nhấn vào trường Nhập tin nhắn và bắt
đầu soạn tin nhắn.
4 Nhấn phím Menu để mở menu tuỳ
chọn. Chọn từ Gọi, Xem liên hệ, Thêm
chủ đề, Hủy, Trả lời bởi và các mục
Khác.
5 Nhấn Gửi để gửi tin nhắn.
6 Màn hình tin nhắn mở ra, kèm tin nhắn
sau Tên/Số người nhận. Trả lời xuất hiện
trên màn hình. Khi bạn xem và gửi tin
nhắn bổ sung, chuỗi tin nhắn được tạo.
65
Nhắn tin
CẢNH BÁO
Giới hạn 160 ký tự có thể thay đổi theo
quốc gia tùy thuộc vào cách mã hoá SMS và
ngôn ngữ.
CẢNH BÁO
Nếu bạn thêm một hình, video hoặc tệp âm
thanh vào tin nhắn SMS thì tin nhắn này sẽ
tự động được chuyển đổi thành tin nhắn
MMS, và bạn sẽ bị tính phí tương ứng.
LƯU Ý: Khi bạn nhận được tin nhắn SMS trong
cuộc gọi, sẽ có thông báo bằng chuông.
66
Hộp chuỗi
Tin nhắn (SMS, MMS) trao đổi với bên khác
có thể được hiển thị theo trình tự thời gian
để bạn có thể xem tổng quan cuộc hội
thoại thuận tiện.
Sử dụng mặt cười
Làm cho tin nhắn trở nên sống động bằng
cách sử dụng mặt cười.
Khi soạn tin nhắn mới, nhấn phím Menu,
sau đó chọn Khác > Chèn mặt cười.
Thay đổi cài đặt tin nhắn
Cài đặt tin nhắn của LG-E400 được xác định
sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập
tức. Bạn có thể thay đổi cài đặt dựa theo
sở thích.
CẢNH BÁO
Trong chế độ này, thiết bị Máy khách MMS
hướng dẫn người dùng tạo và gửi tin nhắn
với nội dung thuộc về Miền Nội dung MM
Chính. Hướng dẫn này được cung cấp qua
hộp thoại cảnh báo.
67
Email
Mở Email và Màn hình Tài khoản
Bạn có thể sử dụng ứng dụng Email để đọc
email từ các dịch vụ khác Google Mail. Ứng
dụng Email hỗ trợ các loại tài khoản sau:
POP3, IMAP và Exchange.
Quản lý tài khoản email
Trên màn hình chủ, nhấn Tải xuống >
Email, sau đó chọn Nhà cung cấp dịch vụ
email.
Chương trình hướng dẫn thiết lập mở ra
để giúp bạn thêm tài khoản email. Sau khi
thiết lập ban đầu, Email hiển thị nội dung
của hộp thư đến (nếu bạn chỉ có một tài
68
khoản) hoặc màn hình Tài khoản (nếu bạn
có nhiều tài khoản).
Màn hình tài khoản
Màn hình Tài khoản liệt kê Hộp thư đến kết
hợp và mỗi tài khoản email.
1 Mở ứng dụng Email. Nếu bạn không ở
màn hình Tài khoản, nhấn phím Menu
và nhấn Tài khoản.
2 Chọn Nhà cung cấp dịch vụ email.
- Nhấn để mở Hộp thư đến kết hợp,
với các thư được gửi đến tất cả các tài
khoản.
- Bấm để mở danh sách các thư có gắn
dấu sao của bạn.
- Bấm biểu tượng thư mục để mở thư
mục của tài khoản.
Bạn có thể nhấn một tài khoản để xem Hộp
thư đến của tài khoản đó. Tài khoản mà bạn
gửi email theo mặc định được chỉ báo bằng
dấu chọn.
Để mở Hộp thư đến kết hợp
Nếu bạn đã cấu hình Email để gửi và nhận
email từ nhiều tài khoản, bạn có thể xem
tất cả thư đã gửi cho tất cả tài khoản trong
Hộp thư đến kết hợp.
1 Nhấn Email.
2 Nhấn Hộp thư đến kết hợp (trong màn
hình Tài khoản). Thư trong Hộp thư đến
kết hợp được mã hóa bằng màu bên
cạnh trái, theo tài khoản, sử dụng cùng
màu được sử dụng cho tài khoản trên
màn hình Tài khoản.
Chỉ các email mới nhất của tài khoản được
tải xuống điện thoại của bạn. Để tải xuống
thư điện tử nhiều hơn (dễ dàng hơn), nhấn
Tải thêm thư ở cuối danh sách email.
69
Email
Soạn và gửi email
Để soạn và gửi thư
1 Trong ứng dụng Email, nhấn phím Menu
và nhấn Soạn.
2 Nhập địa chỉ của người nhận thư. Khi
bạn nhập văn bản, địa chỉ phù hợp
được đề xuất từ Danh bạ. Phân tách
nhiều địa chỉ bằng dấu phẩy.
3 Nhấn phím Menu và nhấn Thêm Cc/Bcc
để gửi bản sao email hoặc bản sao email
ẩn địa chỉ cho các liên hệ/địa chỉ email
khác.
4 Nhập nội dung của thư.
70
5 Nhấn Phím Menu và bấm Thêm tệp
đính kèm để gửi tệp cùng thư.
6 Nhấn nút Gửi.
Nếu chưa sẵn sàng gửi thư, nhấn nút
Lưu dưới dạng nháp để lưu thư trong
thư mục Nháp. Nhấn thư nhấp trong
thư mục Nháp để tiếp tục làm việc trên
thư. Thư của bạn sẽ được lưu dưới dạng
thư nhấp nếu bạn nhấn phím Trở về
trước khi gửi. Nhấn nút Hủy để hủy
bỏ và xóa thư, bao gồm mọi thư nháp
đã lưu. Nếu bạn chưa kết nối với mạng,
ví dụ: nếu bạn đang làm việc trong chế
độ trên máy bay, thư bạn gửi được lưu
trong thư mục Hộp thư đi cho đến khi
bạn kết nối lại với mạng. Nếu hộp thư
có chứa thư đang chờ xử lý, Hộp thư đi
được hiển thị trên màn hình Tài khoản.
Xin lưu ý rằng thư được gửi đi bằng tài
khoản Exchange sẽ không được lưu trên
điện thoại; tuy nhiên chúng được lưu trên
máy chủ Exchange.
Nếu bạn muốn xem thư đã gửi trong thư
mục Đã gửi, bấm phím Menu và bấm Thư
mục sau đó bấm thư mục Đã gửi và chọn
Làm mới từ Menu tùy chọn.
MẸO! Khi có email mới đến hộp thư đến,
bạn sẽ nhận được thông báo bằng âm thanh
hoặc rung.
Làm việc với thư mục tài khoản
Mỗi tài khoản đều có thư mục Hộp thư
đến, Hộp thư đi, Thư đã gửi và Nháp. Tùy
thuộc vào các tính năng do nhà cung cấp
dịch vụ của tài khoản hỗ trợ, bạn có thể có
các thư mục bổ sung.
71
Email
Thêm và chỉnh sửa tài khoản email
1 Để thêm tài khoản email, nhấn tab Ứng
dụng và chọn Email.
2 Chọn MS Exchange hoặc Khác, và nhập
cài đặt tài khoản.
3 Nếu tài khoản email đã được thiết lập,
bạn cần bấm phím Menu sau đó nhấn
Thêm tài khoàn từ Màn hình tài khoản.
4 Nhập tên tài khoản, xác nhận cách bạn
muốn tên xuất hiện trong thư đi, sau đó
nhấn nút Xong.
72
Để thay đổi cài đặt tài khoản
1 Mở màn hình Tài khoản.
2 Nhấn và giữ tài khoản bạn muốn thay
đổi. Trong menu mở ra, nhấn Cài đặt tài
khoản.
Để xóa tài khoản email
1 Mở màn hình Tài khoản.
2 Bấm và giữ tài khoản bạn muốn xóa.
3 Nhấn Xóa tài khoản trên Menu mở ra.
4 Nhấn OK trong hộp thoại để xác nhận
bạn muốn xóa tài khoản.
Máy ảnh
Làm quen với kính ngắm
Phóng to/thu nhỏ – Phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn cũng có thể sử dụng
phím âm lượng bên cạnh.
Độ sáng – Chức năng này xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào
hình ảnh. Trượt chỉ báo độ sáng dọc theo thanh về phía “-” để giảm độ
sáng của ảnh hoặc về phía “+” để tăng độ sáng.
Chế độ cảnh – Chọn từ Tự động, Chân dung, Khổ ngang, Thể thao,
Hoàng hôn và Đêm.
Kích thước hình – Nhấn để đặt kích thước (bằng pixel) của hình bạn
chụp.
Cài đặt – Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt nâng cao.
Chế độ video – Trượt biểu tượng này xuống để chuyển sang chế độ
video.
Chụp ảnh
Thư viện – Nhấn để xem ảnh cuối mà bạn đã chụp. Tiện ích này cho
phép bạn truy cập vào thư viện và xem các ảnh đã lưu từ chế độ máy
ảnh.
73
Máy ảnh
Chụp nhanh ảnh
1 Mở ứng dụng Máy ảnh.
2 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống
kính về phía đối tượng bạn muốn chụp
ảnh.
3 Nhấn nút chụp ảnh .
Khi bạn đã chụp ảnh
Ảnh đã chụp của bạn sẽ xuất hiện trên
màn hình.
Chia sẻ Nhấn để chia sẻ ảnh bằng
Bluetooth, Gmail, Google+,
Nhắn tin và Picasa.
74
Nhấn để sử dụng hình ảnh làm
Hình danh bạ hoặc Hình nền.
Đổi tên Bấm để chỉnh sửa tên của ảnh
đã chụp.
Bấm để xóa hình.
Bấm để chụp ngay ảnh khác. Ảnh hiện
tại của bạn đã được lưu.
Nhấn để xem ảnh cuối cùng bạn đã
chụp cũng như thư viện.
Đặt làm
Sử dụng các cài đặt nâng cao
Trong kính ngắm, bấm
để mở tất cả
các tùy chọn nâng cao.
Thay đổi cài đặt máy ảnh bằng cách cuộn
qua danh sách. Sau khi chọn tùy chọn, bấm
phím Trở về.
ISO – Xếp hạng ISO xác định độ nhạy của
bộ cảm biến ánh sáng. Xếp hạng ISO càng
cao thì máy ảnh càng nhạy. Điều này rất
hữu ích trong các điều kiện tối khi không
thể sử dụng đèn chớp.
Cân bằng trắng – Chọn từ Tự động, Sáng
chói, Nắng, Huỳnh quang và U ám.
Hiệu ứng màu – Chọn tông màu cho ảnh
mới của bạn.
Hẹn giờ – Chức năng hẹn giờ cho phép
bạn đặt hẹn giờ sau khi nhấn nút chụp ảnh.
Chọn Tắt, 3 giây, 5 giây hoặc 10 giây. Cài
đặt này lý tưởng khi bạn muốn có mặt của
mình trong ảnh.
Âm màn trập – Chọn một trong bốn âm
màn trập.
Tự động xem lại – Nếu bạn bật Tự động
xem lại, máy sẽ tự động hiển thị ảnh bạn
vừa chụp.
75
Máy ảnh
Gắn thẻ – Kích hoạt để sử dụng các dịch vụ
vị trí của điện thoại. Chụp ảnh ở bất cứ đâu
và gắn địa điểm cho ảnh. Nếu bạn tải các
ảnh được gắn thẻ lên một blog có hỗ trợ
gắn thẻ địa lý thì bạn có thể nhìn thấy ảnh
đó được hiển thị trên bản đồ.
hoạt động của chức năng này. Nút này
cung cấp cho bạn một hướng dẫn nhanh.
MẸO! Khi bạn thoát khỏi máy ảnh, một số cài
đặt sẽ trở về mặc định, như cân bằng trắng,
hiệu ứng màu và hẹn giờ. Kiểm tra các cài đặt
này trước khi chụp ảnh tiếp.
LƯU Ý: Chức năng này chỉ khả dụng khi GPS bật.
Chọn bộ nhớ – Chọn xem lưu ảnh vào bộ
nhớ Điện thoại hay lưu vào Bộ nhớ ngoài.
– Khôi phục tất cả cài đặt mặc định của
máy ảnh.
– Nhấn mỗi khi bạn muốn biết cách
76
MẸO! Menu cài đặt sẽ chồng lên kính ngắm,
vì vậy khi bạn thay đổi các thành phần của
màu hoặc chất lượng hình, bạn sẽ thấy hình
xem trước của thay đổi hình đằng sau menu
Cài đặt.
Xem ảnh đã lưu
Truy cập ảnh đã lưu khi đang ở chế độ Máy
ảnh. Chỉ cần bấm và bấm vào màn
hình. Sau đó, bạn sẽ thấy Trình chiếu và
Menu.
MẸO! Nhấn sang phải hoặc sang trái để xem
các ảnh hoặc video khác.
- Bấm để xem trình chiếu.
- Bấm để chia sẻ nội dung hoặc xóa
ảnh. Bấm Thêm để hiện thêm tùy
chọn.
Chi tiết – Kiểm tra thông tin về nội
dung.
Hiển thị trên bản đồ
Đặt làm – Đặt làm hình danh bạ hoặc
hình nền.
Cắt – Cắt ảnh. Di chuyển đầu ngón
tay qua màn hình để chọn một vùng.
Xoa trái / Xoay phải – Xoay trái hoặc
phải.
77
Máy quay video
Làm quen với kính ngắm
78
Phóng to/thu nhỏ – Phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn cũng có thể sử dụng
phím âm lượng bên cạnh.
Độ sáng – Xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào video. Trượt chỉ
báo độ sáng dọc theo thanh về phía “-” để giảm độ sáng của ảnh hoặc
về phía “+” để tăng độ sáng.
Kích thước video – Nhấn để đặt kích thước (bằng pixel) của video
bạn ghi.
Ghi âm thanh – Chọn Tắt tiếng để quay video không có tiếng.
Cài đặt – Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt nâng cao.
Chế độ máy ảnh – Trượt biểu tượng này lên để chuyển sang chế độ
máy ảnh.
Bắt đầu quay
Thư viện – Bấm để xem video cuối mà bạn đã quay. Tiện ích này cho
phép bạn truy cập vào thư viện và xem các video đã lưu từ chế độ
quay video.
Quay nhanh video
1 Trượt nút chế độ Máy ảnh xuống và
biểu tượng chuyển thành .
2 Kính ngắm của máy quay video sẽ xuất
hiện trên màn hình.
3 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống
kính về phía đối tượng bạn muốn quay
video.
4 Nhấn nút Quay một lần để bắt đầu
quay video.
5 REC sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của
kính ngắm với thiết bị hẹn giờ cho biết
thời lượng của video.
6 Nhấn
trên màn hình để dừng quay.
Sau khi quay video
Một hình tĩnh thể hiện video của bạn sẽ
xuất hiện trên màn hình.
Phát Bấm để phát video.
Chia sẻ Nhấn để chia sẻ video bằng
Bluetooth, Gmail, Nhắn tin và
YouTube.
Đổi tên Nhấn để chỉnh sửa tên của video
đã chọn.
79
Máy quay video
Nhấn để xóa video bạn vừa thực hiện.
Xác nhận bằng cách bấm OK. Kính
ngắm xuất hiện trở lại.
Bấm để quay video khác ngay. Video
hiện tại của bạn đã được lưu.
Bấm để xem video được ghi lần cuối
cũng như thư viện.
80
Sử dụng các cài đặt nâng cao
Sử dụng kính ngắm, bấm
để mở tất
cả các tùy chọn nâng cao. Điều chỉnh cài
đặt máy quay video bằng cách cuộn qua
danh sách. Sau khi chọn tùy chọn, bấm
phím Trở về.
Cân bằng trắng – Cân bằng trắng đảm
bảo vùng màu trắng trong video của bạn
là thực. Để cho phép máy quay video điều
chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể
cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn từ
Tự động, Sáng chói, Nắng, Huỳnh quang
và U ám.
Hiệu ứng màu – Chọn một tông màu để sử
dụng cho giao diện mới của bạn.
Tự động xem lại – Tự động xem lại tự động
hiển thị cho bạn video mà bạn vừa quay.
Bộ nhớ – Chọn xem lưu ảnh vào bộ nhớ
Điện thoại hay lưu vào Bộ nhớ ngoài.
– Khôi phục tất cả cài đặt mặc định của
máy quay video.
– Nhấn nếu bạn muốn biết cách hoạt
động của chức năng này. Nút này cung cấp
cho bạn một hướng dẫn nhanh.
Xem các video đã lưu
1 Trong kính ngắm, bấm .
2 Thư viện sẽ xuất hiện trên màn hình.
3 Bấm vào video một lần để hiển thị video
đó ở phía trước thư viện. Video bắt đầu
phát tự động.
Điều chỉnh âm lượng trong khi xem
video
Để điều chỉnh âm lượng video trong khi
phát, sử dụng các phím âm lượng ở cạnh
bên trái của điện thoại.
81
Đa phương tiện
Ứng dụng tải sẵn
Chế độ xem
Có nhiều ứng dụng hữu ích được tải sẵn
trong Ứng dụng tải sẵn. Để sử dụng ứng
dụng, bạn cần cài đặt ứng dụng vào điện
thoại trước.
Bấm Thư viện. Giao diện thư mục được
hiển thị.
Bấm vào thư mục bất kỳ và thư mục
chuyển về chế độ giao diện lưới. Nếu bạn
nhấn một ảnh, ảnh này sẽ đổi thành chế độ
xem toàn màn hình.
LƯU Ý: Các ứng dụng tải sẵn có thể khác tùy
thuộc vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà
cung cấp dịch vụ.
Thư viện
Bấm tab Ứng dụng và chọn Thư viện. Mở
danh sách các thanh danh mục lưu trữ tất
cả các tệp đa phương tiện của bạn.
82
Giao diện trình tự thời gian
Thư viện LG-E400 cung cấp giao diện trình
tự thời gian của ảnh và video. Trong chế
độ giao diện lưới, kéo
sang phải và
ngày bạn chụp ảnh sẽ được hiển thị, bắt
đầu với ngày chụp gần nhất. Nếu bạn chọn
một ngày cụ thể, tất cả ảnh bạn đã chụp
vào ngày đo sẽ được nhóm lại.
Nhạc
LG-E400 của bạn có một máy nghe nhạc
tích hợp cho phép bạn có thể phát tất cả
các bản nhạc ưa thích của mình. Để truy
cập trình phát nhạc, nhấn tab Ứng dụng,
sau đó chọn Nhạc.
Phát bài hát
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Nhạc.
2
3
4
5
6
Nhấn Bài hát.
Chọn bài hát mà bạn muốn phát.
để tạm dừng bài hát.
Bấm
để nhảy tới bài hát tiếp theo.
Bấm
để quay lại phần đầu của bài
Bấm
hát. Bấm
hai lần để trở về bài hát
trước.
Để thay đổi âm lượng trong khi nghe nhạc,
nhấn phím âm lượng tăng và giảm ở cạnh
bên trái của điện thoại.
Nhấn và giữ bất kỳ bài hát nào trong danh
sách. Thao tác sẽ hiển thị các tùy chọn
Phát, Thêm vào danh sách nhạc, Sử dụng
83
Đa phương tiện
làm nhạc chuông, Xóa, Chi tiết, Chia sẻ và
Tìm kiếm.
LƯU Ý: Bản quyền của các tệp nhạc được bảo
hộ theo các công ước quốc tế và luật bản
quyền của các quốc gia.
Do đó, có thể cần xin phép hoặc mua giấy
phép để sao chép nhạc. Luật quốc gia của
một số nước cấm sao chép tài liệu được bảo
hộ bởi bản quyền cho mục đích cá nhân.
Trước khi tải xuống hoặc sao chép tệp, vui
lòng kiểm tra luật quốc gia của quốc gia liên
quan về việc sử dụng tài liệu như vậy.
84
Truyền tệp bằng thiết bị lưu trữ thứ
cấp USB
Để truyền tệp bằng thiết bị USB
1 Kết nối điện thoại LG-E400 tới máy tính
bằng cáp USB.
2 Danh sách chế độ kết nối USB sẽ xuất
hiện và chọn tùy chọn Bộ nhớ USB.
3 Mở thư mục bộ nhớ có thể tháo rời trên
PC. Bạn có thể xem nội dung trên bộ lưu
trữ thứ cấp trên PC và chuyển tệp.
4 Sao chép các tệp từ PC sang thư mục
ổ lưu trữ.
5 Khi bạn hoàn thành, chọn tùy chọn "Chỉ
sạc" để ngắt kết nối điện thoại.
Cách truyền tệp nhạc/video vào điện
thoại
1 Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp
USB. Trong màn hình chủ, bấm và kéo
xuống ngăn thông báo. Chọn Chế độ
kết nối USB > Bộ nhớ USB và chọn Mở
thư mục để xem tệp từ cửa sổ Đĩa có
thể tháo rời xuất hiện trong PC.Nếu bạn
chưa cài đặt Trình điều khiển LG Android
Platform trên máy tính, bạn cần cài đặt
theo cách thủ công. Để biết thêm thông
tin, xem 'Truyền tệp bằng thiết bị lưu trữ
thứ cấp USB'.
2 Truyền tệp nhạc hoặc video từ máy tính
sang bộ nhớ có thể tháo rời của điện
thoại.
• Bạn có thể sao chép hoặc di chuyển
tệp từ máy tính sang bộ nhớ có thể
tháo rời của điện thoại bằng đầu đọc
thẻ.
• Nếu tệp video có kèm tệp phụ đề
(tệp *.srt có tên giống với tên của tệp
video), hãy đặt các tệp này trong cùng
85
Đa phương tiện
một thư mục để tự động hiển thị phụ
đề khi phát tệp video.
• Khi tải xuống tệp nhạc hoặc video,
bản quyền phải được bảo vệ. Lưu ý
rằng các tệp bị hỏng hoặc tệp có phần
mở rộng không đúng có thể làm hỏng
điện thoại của bạn.
86
Gửi dữ liệu từ điện thoại bằng
Bluetooth
Gửi dữ liệu bằng Bluetooth Bạn có thể sử
dụng Bluetooth để gửi dữ liệu bằng cách
chạy ứng dụng tương ứng, không phải từ
menu Bluetooth như trên hầu hết các điện
thoại di động khác.
* Gửi ảnh: Chạy ứng dụng Thư viện, sau đó
chọn Ảnh > Menu. Nhấn Chia sẻ, sau đó
chọn Bluetooth. Kiểm tra xem Bluetooth
có đang bật hay không, sau đó chọn Quét
tìm thiết bị. Chọn thiết bị bạn muốn gửi
dữ liệu tới từ danh sách.
* Xuất danh bạ: Chạy ứng dụng Danh bạ.
Bấm vào địa chỉ bạn muốn xuất. Nhấn
phím Menu và chọn Chia sẻ > Bluetooth.
Kiểm tra xem Bluetooth có đang bật hay
không, sau đó chọn Quét tìm thiết bị.
Chọn thiết bị bạn muốn gửi dữ liệu tới từ
danh sách.
* Gửi nhiều số liên lạc được chọn: Chạy
ứng dụng Danh bạ. Để chọn nhiều liên
hệ, nhấn phím Menu và nhấn Chia sẻ.
Chọn số liên lạc bạn muốn gửi hoặc nhấn
tùy chọn Chọn tất cả ở trên cùng > Chọn
Chia sẻ > Bluetooth > Bật Bluetooth và
chọn Quét tìm thiết bị >Chọn thiết bị bạn
muốn gửi dữ liệu từ danh sách.
* Kết nối với FTP (điện thoại này chỉ hỗ trợ
máy chủ FTP): chọn Cài đặt > Không dây
& mạng > Cài đặt Bluetooth. Chọn hộp
Có thể phát hiện để bạn có thể tìm kiếm
điện thoại của mình trên các thiết bị khác.
Tìm dịch vụ FTP bạn muốn và kết nối với
máy chủ FTP.
• Nếu bạn muốn tìm kiếm điện thoại này
từ thiết bị khác, tới Cài đặt > Không dây
& mạng > Cài đặt Bluetooth. Chọn hộp
Có thể phát hiện. Hộp này được xóa sau
120 giây.
87
Tiện ích
Đặt báo thức
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Đồng hồ báo thức.
2 Nếu bạn muốn thêm báo thức mới, bấm
và chọn Thêm báo thức.
3 Đặt giờ để bật báo thức. Sau khi bạn đặt
thời gian, LG-E400 sẽ cho bạn biết bao
lâu nữa báo thức kêu.
4 Đặt Lặp lại, Chuông báo hoặc Rung
và thêm nhãn để đặt tên cho báo thức.
Bấm Xong.
88
LƯU Ý: Để thay đổi cài đặt báo thức trên màn hình
danh sách báo thức, nhấn phím Menu và chọn
Cài đặt. Bạn có thể điều chỉnh các tùy chọn bên
dưới: Báo thức ở chế độ im lặng, Âm báo thức,
Thời gian báo lại và Thao tác với nút bên cạnh.
Sử dụng máy tính
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Máy tính.
2 Nhấn các phím số để nhập số.
3 Đối với các phép tính đơn giản, nhấn
chức năng bạn muốn (+, –, x hoặc ÷) sau
đó nhấn =.
4 Để tính các phép tính phức tạp, nhấn
phím Menu và nhấn Bảng nâng cao và
chọn sin, cos, tan, log, v.v.
Thêm một sự kiện vào lịch
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Lịch.
2 Để chọn sự kiện, nhấn ngày. Bấm và giữ
nếu bạn muốn thêm sự kiện mới. Nhấn
Sự kiện mới.
3 Nhấn Sự kiện và nhập tên sự kiện. Chọn
ngày và nhập thời gian bạn muốn bắt
đầu và kết thúc sự kiện.
4 Đồng thời, bấm Địa điểm và nhập địa
điểm.
5 Nếu bạn muốn thêm ghi chú cho sự
kiện, nhấn Mô tả và nhập chi tiết.
6 Nếu bạn muốn lặp lại báo thức, đặt Lặp
lại và đặt Lời nhắc, nếu cần.
7 Bấm Xong để lưu sự kiện vào lịch. Một
hình vuông màu trong lịch sẽ đánh dấu
tất cả các ngày có sự kiện đã lưu. Báo
thức sẽ kêu vào lúc bắt đầu sự kiện để
bạn không bị lỡ sự kiện.
89
Tiện ích
Thay đổi giao diện lịch
Ghi âm thanh hoặc giọng nói
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Lịch. Nhấn phím Menu.
2 Chọn giao diện lịch cho một ngày, một
tuần hoặc một tháng nhất định.
1 Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng
và chọn Máy ghi âm.
2 Bấm
để bắt đầu ghi âm.
3 Bấm
để kết thúc ghi âm.
4 Bấm
để nghe bản ghi âm.
Máy ghi âm
Sử dụng máy ghi âm để ghi lại các ghi nhớ
thoại hoặc các tệp âm thanh khác.
90
LƯU Ý: bấm
để truy cập album của bạn. Bạn
có thể nghe bản ghi âm đã lưu.
Lưu ý: thời gian ghi có thể khác thời gian thực.
Gửi bản ghi âm thoại
1 Khi bạn đã kết thúc ghi âm, bạn có thể
gửi clip âm thanh bằng cách nhấn Menu
> Chia sẻ.
2 Chọn từ Bluetooth, Gmail, Nhắn tin. Khi
bạn chọnGmail và Nhắn tin, bản ghi âm
thoại sẽ được thêm vào thư, sau đó bạn
soạn và gửi thư như bình thường.
Polaris Office
Polaris Office là một giải pháp văn phòng di
động chuyên nghiệp cho phép người dùng
xem nhiều loại tài liệu văn phòng một cách
tiện lợi, bao gồm các tệp Word, Excel và
PowerPoint, mọi nơi, mọi lúc bằng các thiết
bị di động của họ.
Quản lý tệp
Polaris Office mang đến cho người dùng di
động các tính năng quản lý tệp thuận tiện,
gồm sao chép, dán, đổi tên và xóa tệp và
thư mục ngay trên điện thoại.
Xem tệp
Người dùng di động giờ đây có thể xem dễ
dàng nhiều loại tệp khác nhau, bao gồm
các tài liệu Microsoft Office và Adobe PDF
ngay trên thiết bị di động của họ. Khi xem
91
Tiện ích
tài liệu bằng Polaris Office, các đối tượng và
bố cục vẫn giữ nguyên như tài liệu gốc.
Quản lý ứng dụng
Bạn có thể quản lý ứng dụng với Quản lý
ứng dụng. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra số
lượng ứng dụng đang chạy và đóng ứng
dụng. Bạn cũng có thể gỡ cài đặt ứng dụng
bạn đã cài đặt trên thiết bị.
92
Trang Web
Trình duyệt
Trình duyệt cung cấp cho bạn một thế
giới thân thiện, đa sắc màu về các trò chơi,
nhạc, tin tức, thể thao, giải trí và nhiều hơn
nữa, ngay trên điện thoại di động của bạn.
Dù bạn ở đâu và bạn thích bất cứ thứ gì.
LƯU Ý: bạn có thể phải trả thêm phí khi kết nối tới
các dịch vụ này và tải xuống nội dung. Kiểm tra
phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.
Sử dụng thanh công cụ web
Bấm để trở về một trang.
Bấm để đi tới một trang tới trang bạn
đã kết nối sau trang hiện tại. Điều này
ngược lại với những gì diễn ra khi bạn
nhấn phím Trở về, sẽ đưa bạn trở lại
một trang.
Nhấn để hiển thị tất cả cửa sổ đang
mở.
Bấm để thêm cửa sổ mới.
Thêm/hiển thị chỉ mục và hiển thị
Trang web truy cập nhiều nhất, Đọc
sau và Lịch sử.
93
Trang Web
Sử dụng tùy chọn
Nhấn phím Menu để xem các tùy chọn.
Đọc sau – Thêm trang web hiện tại
trong Đọc sau (Read it later).
Thêm nguồn cấp dữ liệu RSS – Thêm
trang web hiện tại vào nguồn cấp dữ
liệu RSS.
Chia sẻ trang – Cho phép bạn chia sẻ
trang web với những người khác.
Tìm trên trang – Cho phép bạn tìm
chữ cái hoặc từ trên trang web hiện tại.
94
•
•
•
•
Chọn văn bản – cho phép bạn sao
chép mọi văn bản trên trang web.
Thêm
Trang chủ: Đi tới Trang chủ.
Đặt làm trang chủ: Đặt trang web hiện
tại làm Trang chủ.
Thêm lối tắt vào Màn hình chủ: Thêm
lối tắt của trang web hiện tại vào Màn
hình chủ.
Thông tin trang: Hiển thị thông tin trang
web.
• Tải xuống: Hiển thị lịch sử tải xuống.
• Cài đặt: Thay đổi cài đặt trình duyệt web.
MẸO! Để quay lại trang web trước, nhấn
phím Trở về.
95
Cài đặt
Trên màn hình chủ, bấm tab Ứng dụng, sau
đó cuộn tới và bấm Cài đặt.
Không dây & mạng
Tại đây, bạn có thể quản lý Wi-Fi và
Bluetooth. Bạn cũng có thể thiết lập mạng
di động và chuyển sang chế độ trên máy
bay.
Chế độ trên máy bay – Sau khi chuyển
sang chế độ trên máy bay, tất cả các kết nối
không dây sẽ bị tắt.
96
Wi-Fi – Nhấn để chọn: Bật Wi-Fi để kết nối
với mạng Wi-Fi có sẵn.
Cài đặt Wi-Fi – Cho phép bạn thiết lập và
quản lý điểm truy cập không dây. Cài đặt
thông báo mạng hoặc thêm một mạng
Wi-Fi Có thể truy cập màn hình cài đặt Wi-Fi
nâng cao từ màn hình cài đặt Wi-Fi. Nhấn
phím Menu và nhấn Nâng cao.
MẸO! Cách lấy địa chỉ MAC
Để thiết lập kết nối trong một số mạng
không dây có bộ lọc MAC, bạn có thể cần
phải nhập địa chỉ MAC của điện thoại
LG-E400 vào thiết bị định tuyến.
Bạn có thể tìm địa chỉ MAC trong giao diện
người dùng: Nhấn Ứng dụng > Cài đặt >
Không dây & mạng > Cài đặt Wi-Fi và nhấn
phím Menu. Sau đó, chọn Nâng cao > Địa
chỉ MAC.
Bluetooth – Nhấn để kiểm tra: Bật
Bluetooth để kết nối với thiết bị Bluetooth.
Cài đặt Bluetooth – Đặt tên thiết bị & chế
độ phát hiện, quét tìm thiết bị khác. Hoặc,
kiểm tra danh sách các thiết bị Bluetooth
bạn đã cấu hình trước đó và các thiết bị
được dò thấy trong lần điện thoại dò thiết
bị Bluetooth mới nhất.
Tethering & điểm phát sóng di động – Bạn
có thể cấu hình cài đặt USB tethering và
điểm phát sóng Wi-Fi di động.
Cài đặt VPN – Hiển thị danh sách Mạng
Riêng Ảo (VPN) bạn đã đặt cấu hình trước
đó. Cho phép bạn thêm các loại VPN khác
nhau.
97
Cài đặt
Mạng di động – Đặt tùy chọn cho chuyển
vùng dữ liệu, chế độ mạng & nhà điều
hành mạng, tên điểm truy cập (APN), v.v.
Cài đặt cuộc gọi
< Số quay số cố định >
Chọn Số quay số cố định để bật và soạn
danh sách các số có thể được gọi đi từ
điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2,
mã này có sẵn từ nhà điều hành của bạn.
Chỉ những số trong danh sách quay số cố
định mới có thể được gọi đi từ điện thoại
của bạn.
98
< Thư thoại >
Dịch vụ thư thoại – Cho phép bạn chọn
dịch vụ thư thoại của nhà cung cấp dịch vụ.
Cài đặt thư thoại – Nếu bạn đang sử dụng
dịch vụ thư thoại của nhà cung cấp dịch vụ,
tùy chọn này cho phép bạn nhập số điện
thoại dùng để nghe và quản lý thư thoại.
< Cài đặt cuộc gọi khác >
Tin nhắn xin lỗi – Khi bạn từ chối một cuộc
gọi, bạn có thể gửi nhanh một tin nhắn
nhờ sử dụng chức năng này. Chức năng
này rất hữu ích nếu bạn cần từ chối một
cuộc gọi trong khi đang họp.
Chuyển tiếp cuộc gọi – Chọn chuyển
hướng tất cả cuộc gọi, khi điện thoại bận,
khi không trả lời hoặc khi bạn bị mất tín
hiệu.
Chặn cuộc gọi – Chọn khi nào bạn muốn
chặn cuộc gọi. Nhập mật khẩu chặn cuộc
gọi. Vui lòng kiểm tra với nhà điều hành
mạng về dịch vụ này.
Từ chối cuộc gọi – Cho phép bạn đặt chức
năng từ chối cuộc gọi. Chọn từ Tắt, Từ
chối số trên danh sách hoặc Từ chối tất cả
cuộc gọi.
Cước cuộc gọi – Xem phí được tính cho
cuộc gọi của bạn. (Dịch vụ này tùy thuộc
vào mạng; một số nhà điều hành không hỗ
trợ chức năng này)
Thời lượng cuộc gọi – Xem thời lượng của
tất cả cuộc gọi bao gồm tất cả cuộc gọi,
cuộc gọi đi, cuộc gọi đến và cuộc gọi cuối.
Cài đặt bổ sung – Tùy chọn này thay đổi
các cài đặt sau:
ID người gọi: Chọn hiển thị số của bạn khi
gọi đi. (Dịch vụ này tùy thuộc vào mạng;
một số nhà điều hành không hỗ trợ chức
năng này)
99
Cài đặt
Cuộc gọi chờ: Nếu cuộc gọi chờ được kích
hoạt, điện thoại sẽ thông báo cho bạn về
cuộc gọi đến khi bạn đang đàm thoại (tùy
thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng).
Âm thanh
< Bình thường >
Chế độ im lặng - Cho phép bạn tắt tất cả
âm thanh (kể cả nhạc chuông thông báo)
trừ âm thanh từ nhạc, video và báo thức
bạn đã đặt. Bạn phải tắt tiếng của phương
tiện và báo thức trong chính các ứng dụng.
100
Rung – Cho phép bạn đặt điện thoại rung
khi nhận cuộc gọi đến.
Âm lượng – Cho phép bạn đặt âm lượng
cho nhạc chuông, phương tiện và báo thức.
Nếu bạn bỏ chọn tùy chọn này để sử dụng
âm lượng cuộc gọi đến cho thông báo, bạn
có thể đặt riêng âm lượng cho cuộc gọi
đến và thông báo.
< Cuộc gọi đến >
Nhạc chuông điện thoại – Cho phép bạn
đặt nhạc chuông mặc định cho cuộc gọi
đến.
< Thông báo >
Nhạc chuông thông báo – Cho phép bạn
đặt nhạc chuông mặc định cho thông báo.
< Phản hồi >
Âm báo cảm ứng – Cho phép bạn đặt điện
thoại phát âm báo khi sử dụng bàn phím
quay số để quay số.
Chọn âm thanh – Cho phép bạn đặt điện
thoại phát tiếng khi bạn nhấn nút, biểu
tượng và các mục trên màn hình khác phản
ứng với sự chạm của bạn.
Âm khóa màn hình – Cho phép bạn đặt
điện thoại phát tiếng khi bạn khóa và mở
khóa màn hình.
Hiển thị
Độ sáng – Điều chỉnh độ sáng màn hình.
Tự động xoay màn hình – Đặt để chuyển
hướng tự động khi bạn xoay điện thoại.
Ảnh động – đặt để hiển thị ảnh động.
Thời gian chờ màn hình – đặt thời gian
chờ màn hình.
101
Cài đặt
Vị trí & bảo mật
Sử dụng mạng không dây – nếu bạn chọn
Sử dụng mạng không dây, điện thoại sẽ
xác định vị trí tương đối của bạn bằng
mạng Wi-Fi và mạng di động. Khi bạn chọn
tùy chọn này, điện thoại sẽ hỏi xem bạn
có đồng ý cho phép Google sử dụng vị trí
của bạn khi cung cấp các dịch vụ này hay
không.
Sử dụng vệ tinh GPS – nếu bạn chọn Sử
dụng vệ tinh GPS, điện thoại sẽ xác định vị
trí của bạn ở mức đường phố.
Thiết lập khóa màn hình – Đặt hình mở
102
khóa để đảm bảo an toàn cho điện thoại
của bạn. Mở hàng loạt các màn hình để
hướng dẫn bạn vẽ hình mở khóa. Bạn có
thể đặt PIN hoặc mật khẩu thay cho hình
hoặc cứ để là Không.
Khi bạn bật điện thoại hoặc mở màn hình,
bạn được yêu cầu vẽ hình mở khóa để mở
khóa màn hình.
Thiết lập khóa thẻ SIM – Thiết lập khóa thẻ
SIM hoặc thay đổi PIN của SIM.
Mật khẩu hiển thị – Chọn để hiển thị mật
khẩu khi bạn nhập hoặc bỏ chọn để ẩn mật
khẩu khi bạn nhập.
Chọn quản trị viên thiết bị – Thêm một
hoặc nhiều quản trị viên.
Sử dụng các thông tin xác thực bảo mật
– Cho phép bạn truy cập các chứng chỉ
an toàn.
Cài đặt từ thẻ SD – Chọn để cài đặt các
chứng chỉ mã hóa từ thẻ SD của bạn.
Đặt mật khẩu – Đặt hoặc thay đổi mật
khẩu bộ nhớ thông tin xác thực.
Xóa bộ nhớ – Xóa thông tin xác thực cho
tất cả nội dung và đặt lại mật khẩu.
Ứng dụng
Bạn có thể quản lý ứng dụng và thiết lập lối
tắt khởi chạy nhanh.
Nguồn không xác định – Cài đặt mặc định
để cài đặt các ứng dụng phi thương mại.
Quản lý ứng dụng – Quản lý và xóa ứng
dụng đã cài đặt.
Dịch vụ đang chạy – Kiểm tra các dịch vụ
hiện đang chạy.
Sử dụng bộ nhớ – Xem bộ nhớ mà các ứng
dụng sử dụng.
103
Cài đặt
Sử dụng pin – Xem ứng dụng nào đã sử
dụng pin.
Phát triển – Đặt tùy chọn để phát triển
ứng dụng.
Tài khoản & đồng bộ
< Cài đặt đồng bộ chung >
Dữ liệu nền – Cho phép các ứng dụng
đồng bộ hóa dữ liệu trong nền, cho dù bạn
có đang làm việc tích cực với dữ liệu đó
hay không. Bỏ chọn cài đặt này có thể tiết
kiệm pin và giảm (nhưng không loại bỏ) sử
dụng dữ liệu.
104
Tự động đồng bộ – Cho phép các ứng
dụng đồng bộ hóa, gửi và nhận dữ liệu
theo kế hoạch riêng.
< Quản lý tài khoản >
Danh sách tất cả các tài khoản Google và
các tài khoản khác mà bạn đã thêm vào
điện thoại.
Nếu bạn bấm vào một tài khoản trong màn
hình này, màn hình tài khoản đó sẽ mở ra.
Quyền riêng tư
Thay đổi cài đặt để quản lý cài đặt và dữ
liệu của bạn.
• Sao lưu dữ liệu riêng: Đặt để sao lưu cài
đặt và dữ liệu ứng dụng của bạn vào máy
chủ Google.
• Khôi phục tự động: Đặt để khôi phục cài
đặt và dữ liệu ứng dụng của bạn khi ứng
dụng được cài đặt lại vào thiết bị của bạn.
• Xác lập lại dữ liệu gốc: Xác lập lại cài
đặt của bạn về giá trị mặc định ban đầu
và xóa tất cả dữ liệu của bạn. Nếu bạn
xác lập lại điện thoại bằng cách này, bạn
được nhắc nhập lại cùng thông tin như
khi bạn khởi động Android lần đầu.
Bộ nhớ
< Bộ nhớ trong >
Kiểm tra tổng dung lượng bộ nhớ trong
còn trống. Nhấn Xóa bộ nhớ trong nếu bạn
muốn xóa tất cả dữ liệu từ bộ nhớ trong.
< Thẻ SD >
Kiểm tra tổng dung lượng trống trên thẻ
SD. Nhấn Tháo thẻ nhớ SD để tháo an
toàn. Xóa thẻ SD nếu bạn muốn xóa tất cả
dữ liệu khỏi thẻ SD.
105
Cài đặt
< Bộ nhớ hệ thống >
Kiểm tra dung lượng còn trống.
Ngôn ngữ & bàn phím
Đặt ngôn ngữ bản địa và vùng cũng như
cài đặt bàn phím.
Nhập & xuất giọng nói
< Nhập giọng nói >
Cài đặt nhận diện giọng nói – Sử dụng Cài
đặt nhận diện giọng nói để đặt cấu hình
tính năng nhập giọng nói.
• Ngôn ngữ: mở màn hình mà ở đó bạn có
106
thể đặt ngôn ngữ bạn sử dụng giọng nói
để nhập liệu.
• Tìm kiếm an toàn: Mở hộp thoại nơi bạn
có thể đặt bộ lọc Google SafeSearch để
chặn một số kết quả.
• Chặn từ khiếm nhã: khi bỏ chọn, nhận
diện giọng nói của Google sẽ nhận diện
và phiên âm các từ mà nhiều người cho
là khiếm nhã mỗi khi bạn nhập dữ liệu
bằng giọng nói. Khi được chọn, nhận
dạng giọng nói của Google thay thế các
từ phiên âm bằng trình giữ chỗ có chứa
biểu tượng dấu hoa thị ( * ).
< Xuất giọng nói >
Cài đặt văn bản thành giọng nói – Sử
dụng Cài đặt văn bản thành giọng nói để
đặt cấu hình bộ tổng hợp văn bản thành
giọng nói của Android để các ứng dụng có
thể sử dụng tính năng này.
LƯU Ý: nếu bạn chưa cài đặt dữ liệu tổng hợp lời
nói thì chỉ Cài đặt dữ liệu thoại là sẵn có.
• Nghe ví dụ mẫu: Phát đoạn mẫu ngắn
của trình tổng hợp lời nói bằng các cài
đặt hiện tại của bạn.
• Luôn sử dụng cài đặt của tôi: chọn để sử
dụng các cài đặt trên màn hình thay cho
các cài đặt tổng hợp lời nói có trong ứng
dụng khác.
• Công cụ mặc định: mở hộp thoại để thiết
lập ứng dụng văn bản thành giọng nói
bạn muốn sử dụng nếu bạn cài đặt nhiều
ứng dụng.
• Cài đặt dữ liệu thoại: Nếu điện thoại
chưa cài dữ liệu tổng hợp giọng nói, cần
kết nối điện thoại với Android Market
và chương trình sẽ hướng dẫn quá trình
tải xuống và cài đặt dữ liệu. Cài đặt này
không có nếu dữ liệu đã được cài.
107
Cài đặt
• Tốc độ giọng nói: Mở hộp thoại để chọn
tốc độ trình tổng hợp nói.
• Ngôn ngữ: Mở hộp thoại để chọn ngôn
ngữ của văn bản mà bạn muốn trình
tổng hợp giọng nói đọc. Tùy chọn này
đặc biệt hữu ích khi sử dụng kết hợp với
Luôn sử dụng cài đặt của tôi để đảm bảo
văn bản được nói chính xác trong nhiều
ứng dụng.
• Pico TTS: Cấu hình cài đặt Pico TTS.
108
Khả năng truy cập
Sử dụng cài đặt Khả năng truy cập để cấu
hình plug-in truy cập mà bạn đã cài đặt
trên điện thoại.
LƯU Ý: yêu cầu plug-in bổ sung.
Kết nối
Chế độ kết nối mặc định - Bạn có thể đặt
chế độ mong muốn (Chỉ sạc, Bộ nhớ USB,
phần mềm PC và USB tethering).
Luôn hỏi – Chọn tùy chọn này nếu bạn
không muốn thấy cửa sổ bật lên về chế độ
kết nối USB mỗi khi cắm cáp USB.
Chế độ Wi-Fi – Chọn tùy chọn này để sử
dụng LG PC Suite với kết nối Wi-Fi.
Xin lưu ý rằng mạng Wi-Fi phải được kết nối
cho LG PC Suite qua kết nối Wi-Fi trong cài
đặt Không dây & mạng.
Giới thiệu về điện thoại
Xem thông tin pháp lý và kiểm tra trạng
thái của điện thoại cũng như phiên bản
phần mềm.
Ngày & giờ
Sử dụng cài đặt Ngày & giờ để đặt ưu tiên
của bạn về cách hiển thị ngày. Bạn cũng
có thể sử dụng các cài đặt này để đặt giờ
và múi giờ riêng thay vì lấy giờ hiện tại từ
mạng di động.
109
Cập nhật phần mềm
Cập nhật phần mềm điện thoại
Cập nhật phần mềm điện thoại di động
LG từ Internet
Để biết thêm thông tin về sử dụng chức
năng này, vui lòng truy cập http://update.
lgmobile.com hoặc http://www.lg.com/
common/ index.jsp chọn quốc gia và
ngôn ngữ.
Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần
mềm cơ sở của điện thoại lên phiên bản
mới hơn một cách thuận tiện từ Internet
mà không cần đến trung tâm bảo hành.
Tính năng này chỉ có nếu và khi LG tạo ra
110
phiên bản phần mềm cơ sở mới hơn cho
thiết bị của bạn.
Vì cập nhật phần mềm cơ sở dành cho điện
thoại di động yêu cầu sự chú ý hoàn toàn
của người dùng về thời gian của quá trình
cập nhật, vui lòng đảm bảo kiểm tra các
hướng dẫn và chú ý xuất hiện tại mỗi bước
trước khi tiếp tục. Chú ý rằng việc tháo rời
cáp dữ liệu USB hoặc pin trong quá trình
nâng cấp có thể làm hư hỏng điện thoại di
động của bạn.
LƯU Ý: LG bảo lưu quyền tạo ra bản cập nhật
phần mềm cơ sở cho các kiểu được lựa chọn của
riêng hãng và không đảm bảo tính sẵn có của
phiên bản phần mềm cơ sở mới hơn cho tất cả
kiểu điện thoại.
Cập nhật Phần mềm Điện thoại Di động
LG qua Môi trường không dây (Over-theAir - OTA)
Tính năng này cho phép bạn cập nhật
phần mềm cơ sở của điện thoại lên phiên
bản mới hơn một cách tiện lợi qua OTA mà
không cần kết nối cáp dữ liệu USB. Tính
năng này chỉ có nếu và khi LG tạo ra phiên
bản phần mềm cơ sở mới hơn cho thiết bị
của bạn.
Trước tiên, bạn có thể kiểm tra phiên bản
phần mềm trên điện thoại di động: Cài
đặt > Giới thiệu về điện thoại > Cập nhật
phần mềm > Kiểm tra cập nhật phần
mềm ngay bây giờ.
Bạn cũng có thể trì hoãn cập nhật trong 1
giờ, 4 giờ, 8 giờ hoặc 24 giờ. Trong trường
hợp này, ứng dụng sẽ thông báo để bạn
cập nhật khi đến giờ. Bạn cũng có thể sắp
xếp lại cập nhật thủ công.
LƯU Ý: Tính năng này phụ thuộc vào nhà cung
cấp dịch vụ mạng, vùng hoặc quốc gia.
111
Cập nhật phần mềm
DivX Mobile
GIỚI THIỆU VỀ VIDEO DIVX: DivX® là một
định dạng video kỹ thuật số do DivX, LLC,
một công ty con của Tập đoàn Rovi, chế
tạo. Đây là thiết bị DivX Certified® chính
thức phát video DivX. Truy cập divx.com
để biết thêm thông tin và công cụ phần
mềm để chuyển đổi các tệp của bạn sang
video DivX.
GIỚI THIỆU VỀ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Thiết bị DivX Certified® này phải được
đăng ký để phát các phim DivX Video-onDemand (VOD) đã mua. Để lấy mã đăng
112
ký, tìm mục DivX VOD trong menu thiết lập
thiết bị. Truy cập vod.divx.com để biết thêm
thông tin về cách hoàn tất đăng ký.
DivX Certified® để phát video DivX® ở độ
phân giải tới 320x240.
DivX®, DivX Certified® và các logo liên kết
là thương hiệu của Tập đoàn Rovi hoặc
các công ty con của Tập đoàn và được sử
dụng theo giấy phép.
Thông báo:
Phần mềm nguồn mở
Để nhận mã nguồn tương ứng theo giấy
phép nguồn mở GPL, và giấy phép khác, vui
lòng truy cập http://opensource.lge.com/
Tất cả điều khoản giấy phép, tuyên bố từ chối
trách nhiệm và thông báo liên quan đều có
sẵn để tải xuống kèm mã nguồn.
113
Phụ kiện
Các phụ kiện này có sẵn để sử dụng với LG-E400. (Các mục được mô tả bên dưới có thể là tuỳ chọn.)
Bộ sạc du lịch
Pin
Cáp dữ liệu CD
Kết nối LG-E400
và máy tính.
Hướng dẫn sử dụng
Tìm hiểu thêm về LG-E400.
LƯU Ý:
• Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
• Nếu không, bạn có thể không được bảo hành.
• Phụ kiện có thể khác nhau tùy từng khu vực.
114
Dữ liệu kỹ thuật
Nhiệt độ môi trường
Tối đa: +55°C (xả), +45°C (sạc)
Tối thiểu: -10°C
115
Sửa lỗi
Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng điện thoại
của mình. Một số vấn đề buộc bạn phải gọi cho nhà cung cấp dịch vụ nhưng hầu hết các
vấn đề đều đơn giản để bạn có thể tự sửa chữa.
Tin nhắn
Nguyên nhân
Không có thẻ SIM trong
Lỗi SIM
điện thoại hoặc lắp thẻ
không đúng.
Tín hiệu yếu hoặc bạn nằm
ngoài vùng phủ sóng của
Không có kết mạng.
nối mạng/
Mất mạng Nhà điều hành áp dụng
các dịch vụ mới.
116
Biện pháp khắc phục
Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng.
Di chuyển tới cửa sổ hoặc vào một khu vực thoáng. Kiểm
tra bản đồ phủ sóng của nhà điều hành mạng.
Kiểm tra xem thẻ SIM đã được sử dụng hơn 6~12 tháng
hay chưa. Nếu như vậy, hãy đổi SIM tại chi nhánh gần nhất
của nhà điều hành mạng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch
vụ.
Tin nhắn
Nguyên nhân
Biện pháp khắc phục
Để thay đổi mã bảo mật,
bạn sẽ cần phải xác nhận
mã mới bằng cách nhập lại Nếu bạn quên mã này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch
Các mã
vụ.
không khớp mã đó.
Hai mã mà bạn đã nhập
không khớp với nhau.
Không thể
Không được nhà cung cấp
đặt bất kỳ
dịch vụ hỗ trợ hoặc yêu
Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
ứng dụng
cầu đăng ký.
nào
117
Sửa lỗi
Tin nhắn
Không thể
gọi
Không thể
bật điện
thoại
118
Nguyên nhân
Biện pháp khắc phục
Lỗi quay số
Lắp thẻ SIM mới.
Đã đạt đến giới hạn cước
phí trả trước.
Phím On/Off được nhấn
quá nhanh.
Pin chưa được sạc.
Điểm tiếp xúc của pin bị
bẩn.
Mạng mới không được phép.
Kiểm tra các hạn chế mới.
Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hoặc xác lập lại giới hạn
bằng PIN2.
Nhấn phím On/Off trong ít nhất hai giây.
Sạc pin. Kiểm tra chỉ báo sạc trên màn hình.
Vệ sinh điểm tiếp xúc của pin.
Tin nhắn
Lỗi sạc pin
Số không
được phép
Nguyên nhân
Biện pháp khắc phục
Pin chưa được sạc.
Nhiệt độ bên ngoài quá
nóng hoặc quá lạnh.
Vấn đề về tiếp xúc
Sạc pin.
Đảm bảo điện thoại đang sạc ở nhiệt độ bình thường.
Kiểm tra bộ sạc và kết nối với điện thoại. Kiểm tra điểm
tiếp xúc của pin và lau sạch chúng nếu cần.
Cắm bộ sạc vào ổ cắm khác.
Nếu bộ sạc không khởi động, thay thế bộ sạc.
Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc.
Thay pin.
Không có điện áp
Lỗi bộ sạc
Bộ sạc không đúng
Lỗi pin
Chức năng số quay cố định
Kiểm tra menu Cài đặt và tắt chức năng.
đang bật.
119
Sửa lỗi
Tin nhắn
Không thể
nhận / gửi
SMS & ảnh
Không mở
được tệp
Thẻ SD
không hoạt
động
Màn hình
không bật
khi tôi nhận
cuộc gọi.
120
Nguyên nhân
Biện pháp khắc phục
Bộ nhớ Đầy
Xóa một số tin nhắn khỏi điện thoại.
Định dạng tệp không được
Kiểm tra định dạng tệp có thể được hỗ trợ.
hỗ trợ
Chỉ hỗ trợ hệ thống tệp
FAT16, FAT32
Kiểm tra hệ thống tệp của thẻ SD qua đầu đọc thẻ hoặc
định dạng thẻ SD sử dụng điện thoại.
Sự cố với cảm biến tình
trạng gần kề
Nếu bạn sử dụng băng dính hay hộp bảo vệ, hãy kiểm tra
xem liệu phần băng dính hay hộp đó có che khu vực xung
quanh cảm biến không. Đảm bảo khu vực xung quanh
cảm biến được sạch sẽ.
Tin nhắn
Nguyên nhân
Biện pháp khắc phục
Không có âm
Chế độ rung
thanh
Kiểm tra tình trạng cài đặt của menu âm thanh để đảm
bảo bạn không ở chế độ rung hoặc im lặng.
Treo hoặc
không hoạt
động
Tháo pin rồi lắp lại pin và bật điện thoại.
Thử thực hiện cập nhật phần mềm qua trang web.
Sự cố phần mềm không
ổn định
1.Tắt điện thoại.
Điện thoại
2.Tháo nắp sau.
bị hóa và
Lỗi phần mềm tạm thời 3.Tháo pin và lắp lại.
không hoạt
4.Đóng nắp sau.
động.
5.Bật lại điện thoại.
121
Chương trình xác nhận thời hạn Bảo hành điện thoại di động của LG
Kính gửi quý khách hàng,
Để bảo vệ quý khách hàng tránh mua phải những sản phẩm hàng nhái hoặc hàng xách tay trên thị trường và
đảm bảo quý khách hàng nhận được dịch vụ bảo hành chính hãng đối với sản phẩm LG Việt Nam, cũng như tạo
sự thuận tiện cho quý khách, chúng tôi thực hiện chương trình xác nhận thời hạn bảo hành đối với sản phẩm
điện thoại di động LG.
Sau khi quý khách mua sản phẩm và sử dụng máy liên tục (khoảng 4 giờ) với cùng một thẻ SIM, tin nhắn chứa
số IMEI sẽ được gửi tự động từ điện thoại của quý khách đến hệ thống của LG. Hệ thống sẽ xác thực sản phẩm
chính hãng thông qua số IMEI, và gửi lại quý khách một tin nhắn xác nhận thời hạn bảo hành của sản phẩm với
nội dung như sau:
“ Chao mung quy khach den voi dich vu bao hanh thong minh cua LG. Thoi han bao hanh cua may ‘Số IMEI’ tu
ngay ‘Thời điểm kích hoạt dịch vụ bảo hành’ den ngay ‘Thời điểm hết hạn bảo hành’ ”
Thời điểm quý khách bắt đầu sử dụng máy chính là thời điểm kích hoạt dịch vụ bảo hành.
Khách hàng chịu phí chỉ một tin nhắn nhằm mục đích xác thực này, nhưng đổi lại, sản phẩm của quý khách sẽ
được cộng thêm một tháng bảo hành (thời hạn bảo hành 13 tháng kể từ ngày kích hoạt dịch vụ bảo hành). Đối
với phụ kiện, chỉ áp dụng thời hạn bảo hành 6 tháng kể từ ngày kích hoạt dịch vụ bảo hành.
Khi áp dụng chương trình này, không cần phiếu bảo hành, quý khách vẫn nhận được dịch vụ bảo hành chính
hãng đối với sản phẩm điện thoại di động LG trong thời gian bảo hành.
QUI CHẾ BẢO HÀNH
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và qui chế bảo hành
Quí khách có thể truy cập Website: www.lge.com/vn
English
LG-E400 User Guide
This guide helps you get started using your phone.
If you need more information, please visit www.lg.com.
• Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This
depends on your phone’s software and your service provider.
• This handset is not recommended for the visually impaired because of its
touch screen keyboard.
• Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG
logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other
trademarks are the property of their respective owners.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ and Android Market™
are trademarks of Google, Inc.
Contents
Guidelines for safe and
efficient use ....................6
Important notice ...........17
Getting to know your
phone ............................31
Installing the SIM card and
battery ........................34
Charging your phone ....35
Installing the memory
card ............................36
Formatting the memory
card ............................38
2
Your Home screen ........39
Touch screen tips .........39
Lock your phone ..........40
Unlock screen ..............41
Silent mode .................41
Home .........................41
Adding widgets to your
Home screen ...............42
Returning to recently-used
applications .................44
Notification drawer .......44
Viewing the status bar ..45
Onscreen keyboard ......48
Google account setup ...50
Wi-Fi .............................51
Turning on Wi-Fi...........51
Connecting to Wi-Fi ......51
Sharing your phone’s data
connection...................52
USB tethering & portable
Wi-Fi hotspot settings...53
To share your phone’s
data connection via
USB ............................54
USB tethering and data
sharing ........................55
To share your phone’s
data connection as a
portable Wi-Fi hotspot ..56
To rename or secure your
portable hotspot ...........56
Calls ..............................59
Making a call ...............59
Calling your contacts ....59
Answering and rejecting a
call..............................59
Adjusting call volume ...60
Making a second call ...60
Viewing your call logs ...60
Call settings.................61
Contacts........................62
Searching for a contact 62
Adding a new contact ...62
Favorite contacts..........63
Moving Contacts from
your Old Device to your
New Device .................64
Messaging ....................65
Messaging...................65
Sending a message......65
Threaded box ..............66
Using Smilies ...............66
Changing your message
settings .......................67
Email ............................68
Opening Email and the
Accounts Screen ..........68
Composing and Sending
Email...........................70
Working with Account
Folders ........................72
Adding and Editing email
Accounts .....................72
3
Contents
Camera .........................74
Getting to know the
viewfinder....................74
Taking a quick photo ...75
Once you’ve taken the
photo ..........................75
Using the advanced
settings .......................76
Viewing your saved
photos .........................78
Video camera ................79
Getting to know the
viewfinder....................79
4
Shooting a quick video .80
After shooting a video...80
Using the advanced
settings .......................81
Watching your saved
videos .........................82
Adjusting the volume
when viewing a video ...82
Multimedia....................83
Preloaded App .............83
Gallery.........................83
View mode ..................83
Timeline view ...............83
Music ..........................84
Playing a song .............84
Transferring files using
USB mass storage
devices........................85
How to transfer music/
video files to your
phone .........................86
Sending data from your
phone using Bluetooth ..87
Utilities..........................89
Setting your alarm ........89
Using your calculator ....89
Adding an event to your
calendar ......................90
Changing your calendar
view ............................91
Voice recorder .............91
Recording a sound or
voice ...........................91
Sending the voice
recording .....................92
Polaris Office ...............92
App Manager ...............93
The Web ........................94
Browser.......................94
Using the web toolbar...94
Using options ...............95
Settings ........................97
Wireless & networks.....97
Call settings.................98
Sound .......................100
Display ......................102
Location & security ....102
Applications ...............103
Accounts & sync ........104
Privacy ......................105
Storage .....................106
Language & keyboard 106
Voice input & output ...106
Accessibility...............109
Connectivity ...............109
Date & time ...............109
About phone ..............110
Software update .........111
Phone software
update ......................111
DivX Mobile ...............113
Accessories ................115
Technical data.............116
Troubleshooting ..........117
5
Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be dangerous
or illegal.
Exposure to radio frequency
energy
Radio wave exposure and Specific Absorption
Rate (SAR) information.
This mobile phone model LG-E400 has been
designed to comply with applicable safety
requirements for exposure to radio waves.
These requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all persons,
6
regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines
employ a unit of measurement known as
the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests
for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at
its highest certified power level in all used
frequency bands.
• While there may be differences between
the SAR levels of various LG phone
models, they are all designed to meet the
relevant guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by the
International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg
averaged over 10 g of tissue.
• The highest SAR value for this model
phone tested by DASY4 for use at the ear
is 1.10 W/kg (10 g) and when worn on the
body is 0.572 W/kg (10 g).
• This device meets RF exposure guidelines
when used either in the normal use
position against the ear or when positioned
at least 1.5 cm away from the body. When
a carry case, belt clip or holder is used for
body-worn operation, it should not contain
metal and should position the product at
least 1.5 cm away from your body.
In order to transmit data files or messages,
this device requires a quality connection to
the network. In some cases, transmission
of data files or messages may be delayed
until such a connection is available. Ensure
the above separation distance instructions
are followed until the transmission is
completed.
7
Guidelines for safe and efficient use
Product care and maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers and
accessories approved for use with this
particular phone model. The use of any
other types may invalidate any approval
or warranty applying to the phone, and
may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take it to a
qualified service technician when repair
work is required.
8
• Repairs under warranty, at LG’s option,
may include replacement parts or boards
that are either new or reconditioned,
provided that they have functionality equal
to that of the parts being replaced.
• Keep away from electrical appliances such
as TVs, radios, and personal computers.
• The unit should be kept away from heat
sources such as radiators or cookers.
• Do not drop the phone.
• Do not subject this unit to mechanical
vibration or shock.
• Switch off the phone in any area where
you are required by specific regulations.
For example, do not use your phone in
hospitals as it may affect sensitive medical
equipment.
• Do not handle the phone with wet hands
while it is being charged. It may cause an
electric shock and can seriously damage
your phone.
• Do not charge a handset near flammable
material as the handset can become hot
and create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior of the
unit (do not use solvents such as benzene,
thinner or alcohol).
• Do not charge the phone when it is on soft
furnishings.
• The phone should be charged in a well
ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive smoke
or dust.
• Do not keep the phone next to credit
cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
9
Guidelines for safe and efficient use
• Do not tap the screen with a sharp object
as it may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid or
moisture.
• Use the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.
• Do not use, touch or attempt to remove
or fix broken, chipped or cracked glass.
Damage to the glass display due to
abuse or misuse is not covered under the
warranty.
10
• Your phone is an electronic device that
generates heat during normal operation.
Extremely prolonged, direct skin contact
in the absence of adequate ventilation
may result in discomfort or minor burns.
Therefore, use care when handling
your phone during or immediately after
operation.
Efficient phone operation
Road safety
Electronics devices
All mobile phones may get interference,
which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near
medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over
pacemakers, for example, in your breast
pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by
mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios,
PCs, etc.
Check the laws and regulations on the use
of mobile phones in the area when you drive.
• Do not use a hand-held phone while
driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before making
or answering a call if driving conditions so
require.
• RF energy may affect some electronic
systems in your vehicle such as car
stereos and safety equipment.
11
Guidelines for safe and efficient use
• When your vehicle is equipped with an
air bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can cause
the air bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
• If you are listening to music whilst out and
about, please ensure that the volume is at
a reasonable level so that you are aware
of your surroundings. This is particularly
imperative when near roads.
12
Avoid damage to your hearing
Damage to your hearing can occur if you are
exposed to loud sound for long periods of
time. We therefore recommend that you do
not turn on or off the handset close to your
ear. We also recommend that music and call
volumes are set to a reasonable level.
• When using headphones, turn the volume
down if you cannot hear the people
speaking near you, or if the person sitting
next to you can hear what you are listening
to.
NOTE: Excessive sound pressure from
earphones can cause hearing loss.
Glass Parts
Some parts of your mobile device are made
of glass. This glass could break if your
mobile device is dropped on a hard surface
or receives a substantial impact. If the glass
breaks, do not touch or attempt to remove.
Stop using your mobile device until the glass
is replaced by an authorised service provider.
Blasting area
Do not use the phone where blasting is in
progress. Observe restrictions, and follow
any regulations or rules.
Potentially explosive
atmospheres
• Do not use the phone at a refueling point.
• Do not use the phone near fuel or
chemicals.
• Do not transport or store flammable
gas, liquid, or explosives in the same
compartment of your vehicle as your
mobile phone and accessories.
13
Guidelines for safe and efficient use
In aircraft
Emergency calls
Wireless devices can cause interference in
aircraft.
• Turn your mobile phone off before boarding
any aircraft.
• Do not use the phone on the ground
without permission from the crew.
Emergency calls may not be available
under all mobile networks. Therefore, you
should never depend solely on the phone
for emergency calls. Check with your local
service provider.
Children
• You do not need to completely discharge
the battery before recharging. Unlike other
battery systems, there is no memory
effect that could compromise the battery’s
performance.
Keep the phone in a safe place out of the
reach of small children. It includes small
parts which may cause a choking hazard if
detached.
14
Battery information and care
• Use only LG batteries and chargers. LG
chargers are designed to maximise the
battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the
battery pack.
• Keep the metal contacts of the battery
pack clean.
• Replace the battery when it no longer
provides acceptable performance. The
battery pack maybe recharged hundreds
of times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been
used for a long time to maximise usability.
• Do not expose the battery charger to direct
sunlight or use it in high humidity, such as
in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold
places, this may deteriorate the battery
performance.
• There is risk of explosion if the battery is
replaced by an incorrect type.
• Dispose of used batteries according to
the manufacturer’s instructions. Please
recycle when possible. Do not dispose as
household waste.
15
Guidelines for safe and efficient use
• If you need to replace the battery, take it
to the nearest authorised LG Electronics
service point or dealer for assistance.
• Always unplug the charger from the wall
socket after the phone is fully charged to
save unnecessary power consumption of
the charger.
• Actual battery life will depend on network
configuration, product settings, usage
patterns, battery and environmental
conditions.
• Make sure that no sharp-edged items
such as animal’s teeth or nails, come into
16
contact with the battery. This could cause
a fire.
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that
this LG-E400 product is in compliance
with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. A copy of the Declaration
of Conformity can be found at http://
www.lg.com/global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp
Important notice
Please check to see whether any problems
you encountered with your phone are
described in this section before taking the
phone in for service or calling a service
representative.
1. Phone memory
When available space in your phone memory
is less than 10%, your phone cannot receive
new messages. You need to check your
phone memory and delete some data, such
as applications or messages, to make more
memory available.
Managing applications
1 In the Home screen, touch the
Applications tab, then select Settings >
Applications > Manage applications.
2 Once all applications appear, scroll to
and select the application you want to
uninstall.
3 Tap Uninstall, then touch OK to uninstall
the application you selected.
17
Important notice
2. Optimising battery life
Extend your battery's life between charges
by turning off features you don't need
to run constantly in the background. You
can monitor how applications and system
resources consume battery power.
Extending your battery's life
• Turn off radio communications you are not
using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth
or GPS, turn them off.
• Reduce screen brightness and set a
shorter screen timeout.
18
• Turn off automatic syncing for Gmail,
Calendar, Contacts and other applications.
• Some applications you have downloaded
may cause your battery life to be reduced.
Checking the battery charge level
1 In the Home screen, touch the
Applications tab, then select Settings >
About phone > Status.
2 The battery status (Charging, Not
charging) and level (percentage charged)
is displayed at the top of the screen.
Monitoring and controlling what uses
the battery
1 In the Home screen, touch the
Applications tab, then select Settings >
About phone > Battery use.
2 Battery usage time is displayed at the
top of the screen. It tells you how long it
has been since you last connected to a
power source or, if connected to a power
source, how long you were last running
on battery power. The body of the screen
lists applications or services using battery
power, from greatest amount to least.
3. Installing an open source
operating system
If you install and use an open source
operating system (OS) on your phone
rather than using the OS provided by the
manufacturer, your phone may malfunction.
WARNING
If you install and use an OS other than
the one provided by the manufacturer,
your phone is no longer covered by the
warranty.
19
Important notice
WARNING
To protect your phone and personal
data, only download applications from
trusted sources, such as Android
Market. If there are improperly installed
applications on your phone, your phone
may not work normally or a serious
error may occur. You must uninstall
those applications and all their data and
settings from the phone.
20
4. Using unlock pattern
Set unlock pattern to secure your phone.
This opens a set of screens that guide
you through how to draw a screen unlock
pattern.
Caution: Create a Google account before
setting an unlock pattern.
WARNING
Precautions to take when using
pattern lock.
It is very important to remember the
unlock pattern you set. You will not be
able to access your phone if you use
an incorrect pattern 5 times. You have
5 opportunities to enter your unlock
pattern, PIN or password. If you have
used all 5 opportunities, you can try
again after 30 seconds.
When you can’t recall your unlock
Pattern, PIN, or Password:
If you have forgotten pattern: If you logged
in to your Google account on the phone but
failed to enter the correct pattern 5 times,
tab the Forgot pattern button. You are then
required to log in with your Google account
to unlock your phone.
If you have not created a Google account
on the phone or you forgot it, you have to
perform a Hard reset.
21
Important notice
If you have forgotten PIN or Password: If
you forgot your PIN or Password, you need
to do Hard reset.
Caution: If you perform a hard reset, all user
applications and user data are deleted.
5. Using the hard reset
If it does not restore to the original condition,
use hard reset to initialise your phone.
When the phone is turned off, press and
hold the Home key + Volume down key
+ Power key for over ten seconds. When
the screen shows the LG logo, release the
Power key.
22
After the screen shows the hard reset
screen, release the other keys.
Leave your phone for at least a minute while
it performs the hard reset, then your phone
will be turned on.
Caution: If you perform a hard reset, all user
applications and user data are deleted. This
cannot be reversed. Remember to back
up any important data before performing a
hard reset.
6. Connecting to Wi-Fi networks
To use Wi-Fi on your phone, you need to
access a wireless access point or “hotspot.”
Some access points are open and you can
simply connect to them. Others are hidden
or use security features; you must configure
your phone to be able to connect to them.
Turn off Wi-Fi when you're not using it to
extend the life of your battery.
Turning Wi-Fi on and connecting to a
Wi-Fi network
1 In the Home screen, touch the
Applications tab, then select Settings >
Wireless & networks > Wi-Fi settings.
2 Touch Wi-Fi to turn it on and begin
scanning for available Wi-Fi networks.
• A list of available Wi-Fi networks is
displayed. Secured networks are indicated
by a lock icon.
3 Touch a network to connect to it.
23
Important notice
• If the network is open, you are asked to
confirm that you want to connect to that
network by touching Connect.
• If the network is secure, you're asked to
enter a password or other credentials. (Ask
your network administrator for details)
4 The status bar displays icons that indicate
Wi-Fi status.
24
7. Opening and switching
applications
Multitasking is easy with Android because
you can keep more than one application
running at the same time. There’s no
need to quit an application before opening
another. Use and switch between several
open applications. Android manages each
application, stopping and starting them as
needed to ensure that idle applications don’t
consume resources unnecessarily.
Stopping applications
1 In the Home screen, touch the
Applications tab, then select Settings >
Applications > Manage applications >
select Running.
2 Scroll to the desired application and touch
Stop to stop it.
TIP! To return to recent applications,
press and hold the Home key. The
screen then displays a list of the
applications you used recently.
8. Installing PC software (LG PC
Suite)
“LG PC Suite” PC application is a program
that helps you connect your device to a PC
via a USB cable and Wi-Fi. Once connected,
you can use the functions of your device
from your PC.
With your “LG PC Suite” PC application,
you can...
• Manage and play your media contents
(music, movie, pictures) on your PC.
• Send multimedia contents to your device.
25
Important notice
• Synchronises data (schedules, contacts,
bookmarks) in your device and PC.
• Backup the applications in your device.
• Update the softwares in your device.
• Backup and restore the device.
• Play multimedia contents of your PC from
other device.
NOTE: You can use the Help menu from
the application to find out how to use
your “LG PC Suite” PC application.
Installing “LG PC Suite” PC application
“LG PC Suite” PC application can be
downloaded from the webpage of LG.
1 Go to www.lg.com and select a country of
your choice.
2 Go to Support > Mobile Phone Support
> Select the Model (LG-E400).
3 Click PC Sync from Download, and
click WINDOW PC Sync Download to
download “LG PC Suite” PC software.
NOTE: Install PC Suite using CD provided
and follow the Installation Guide.
26
System requirements for “LG PC Suite”
PC software
• OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2),
Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7
32 bit/64 bit
• CPU: 1GHz or higher processors
• Memory: 512MB or higher RAMs
• Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32
bit color or higher
• HDD: 100 MB or more free hard disk
space (More free hard disk space may be
needed depending on the volume of data
stored.)
• Required software: LG integrated drivers.
NOTE
LG Integrated USB Driver
LG integrated USB driver is required
to connect an LG device and PC and
installed automatically when you install
“LG PC Suite” PC software.
27
Important notice
9. Synchronising your phone to a 3 Click [Personal information] to select.
4 Select the checkbox of contents to
Computer
Data of your device and PC can be
synchronised easily with “LG PC Suite”
PC application for your convenience.
Contacts, schedules, and bookmarks can be
synchronised.
The procedure is as follows:
1 Connect your device to PC. (Use a USB
cable or Wi-Fi connection.)
2 After connection, run the program
and select the device section from the
category on the left side of the screen.
28
synchronise and click the Sync button.
10. Transferring music, photos
and videos using USB mass
storage devices
1 In the Home screen, touch the
Applications tab, then select Settings >
Storage to check out the storage media.
(If you want to transfer files from or to a
memory card, insert a memory card into
the phone.)
2 Connect the phone to your PC using the
USB cable.
3 USB connection mode list will appear, and
select USB storage option.
4 Open the removable memory folder on
your PC. You can view the mass storage
content on your PC and transfer the files.
5 Copy the files from your PC to the drive
folder.
6 When you are finished, select “Charge
only” option to disconnect the phone.
11. Hold your phone straight up
Hold your mobile phone straight up, as you
would a regular phone. The LG-E400 has an
internal antenna. Be careful not to scratch
or damage the back of the phone, as that
causes loss of performance.
While making/receiving calls or sending/
receiving data, avoid holding the lower part
of the phone where the antenna is located.
Doing so may affect call quality.
29
Important notice
12. When the screen freezes
If the screen freezes or the phone does not
respond when you try to operate it:
Remove the battery, reinsert it, then turn the
phone on. If it still does not work, please
contact the service centre.
13. Do not connect your phone
when you turn on/off your
PC.
Make sure you disconnect the data cable
between your phone and PC; leaving it
connected might cause errors on your PC.
30
Getting to know your phone
To turn on your phone, press and hold the Power key for 3 seconds.
To turn off the phone, press and hold the Power key for 3 seconds, then touch Power off and OK.
Speaker/Receiver
Power/Lock key
Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
Turn off and lock the screen.
Proximity sensor
NOTE: Proximity sensor
Menu key
Check what options are available.
Home key
Return to home from any screen.
Back key
Return to the previous screen.
When receiving and making calls,
the proximity sensor automatically
turns the backlight off and locks
the touch keypad by sensing when
the phone is near your ear. This
extends battery life and prevents
the touch keypad from activating
unintentionally during calls.
31
Getting to know your phone
Back cover
Camera lens
Battery
microSD memory card slot
SIM card slot
32
Charger, micro USB cable
connector
Volume keys
• On the home screen: control
ringer volume.
• During a call: control your InCall volume.
• When playing a track: control
volume continuously.
WARNING
Placing a heavy object on the phone
or sitting on it can damage its LCD
and touch screen functions. Do not
cover the protective film on the LCD’
s proximity sensor. This may cause the
sensor to malfunction.
Stereo earphone connector
Power/Lock key
33
Getting to know your phone
Installing the SIM card and
battery
1 To remove the back cover, hold the phone
in your hand firmly. With the other hand,
firmly press your thumb on the back
cover. Now lift off the back cover.
34
2 Slide the SIM card into the SIM card slot.
Make sure the gold contact area on the
card is facing downwards.
3 Insert the battery by aligning the gold
contacts on the phone and the battery.
4 Replace the back cover of the phone.
Charging your phone
Insert the charger, then plug it into an
electrical outlet. Your LG-E400 must be
charged before you see .
35
Getting to know your phone
NOTE: The battery
must be fully
charged initially to
improve battery
lifetime.
Installing the memory card
NOTE: The LG-E400 supports memory
cards up to 32 GB.
36
To insert a memory card:
1 Turn the phone off before inserting or
removing a memory card. Remove the
back cover.
2 Insert the memory card into the slot.
Make sure the gold contact area is facing
downwards.
Removing a memory card
Carefully remove the memory card out of
the slot.
WARNING
Do not insert or remove the memory
card when the phone is on. Doing so
may damage the memory card as well
as your phone, and the data stored on
the memory card may be corrupted.
37
Getting to know your phone
Formatting the memory card
Your memory card may already be
formatted. If it isn’t, you must format it
before you can use it.
NOTE: All files on the card are deleted when
you format the card.
1 In the Home screen, touch the
Applications tab to open the applications
menu.
2 Scroll to and touch Settings > Storage.
3 Touch Unmount SD card and touch OK
to confirm.
38
4 Touch Erase SD card, then confirm your
choice.
5 If you have set a pattern lock, input
the pattern lock then select Erase
everything. The card is then formatted
and ready to use.
NOTE: If there is content on your memory
card, the folder structure may be different
after formatting since all the files will be
deleted.
Your Home screen
Touch screen tips
NOTE:
Here are some tips on how to navigate
around your phone.
Touch – To choose a menu/option or open
an application, touch it.
Touch and hold – To open an options menu
or grab an object you want to move, touch
and hold it.
Drag – To scroll through a list or move
slowly, drag across the touch screen.
Flick – To scroll through a list or move
quickly, flick across the touch screen (drag
quickly and release).
• To select an item, touch the centre of the
icon.
• Do not press too hard; the touch screen
is sensitive enough to pick up a light, firm
touch.
• Use the tip of your finger to touch the
option you want. Be careful not to touch
any other keys.
39
Your Home screen
Lock your phone
When you are not using the LG-E400, press
the power key to lock your phone. This helps
prevent accidental presses and saves battery
power.
Also, if you do not use the phone for a while,
the Home screen or another screen you are
viewing is replaced with the lock screen to
conserve battery power.
If there are any programs running when you
set the pattern, they may be still running
in Lock mode. It is recommended that
you exit all programs before entering the
40
Lock mode to avoid unnecessary charges
(e.g. phone calls, Web access and data
communications).
Setting an unlock pattern: you can draw
your own unlock pattern by connecting the
dots.
If you set a pattern, the phone screen locks.
To unlock the phone, draw the pattern that
you set on the screen.
Caution: When you set an unlock pattern,
you need to create your Gmail account first.
Caution: If there are more than 5 pattern
drawing errors in a row, you cannot unlock
the phone. In this case, refer to the point-4
under the Important Notice.
Unlock screen
Whenever your LG-E400 is not in use, it
returns to the lock screen. Drag your finger
from bottom to top to unlock the screen.
Silent mode
In the notification drawer, touch
change
mode.
to
Home
Simply swipe your finger to the left or right
to view the panels.
You can customise each panel with widgets,
shortcuts (to your favourite applications),
folders and wallpaper.
NOTE: Some screen images may be
different depending on your phone provider.
In your Home screen, you can view quick
keys at the bottom of the screen. Quick
keys provide easy, one-touch access to the
functions you use the most.
41
Your Home screen
Touch the Phone icon to bring up the
touch screen dialpad to make a call.
Touch the Contacts icon to open your
contacts.
Touch the Messaging icon to access
the messaging menu. This is where you can
create a new message.
Touch the Applications tab at the
bottom of the screen. You can then view all
your installed applications.
To open the desired application, simply touch
the icon in the applications list.
42
NOTE: Preloaded applications may differ
according to your phone’s software or your
service provider.
Adding widgets to your Home
screen
You can customise your Home screen by
adding shortcuts, widgets or folders to it. For
more convenience using your phone, add
your favourite widgets to the Home screen.
1 In the Home screen, touch the Menu key
and select Add. Or touch and hold the
empty part of the home screen.
2 In the Add to Home screen menu, touch
the type of item you want to add.
3 For example, select Folders from the list
and tap it.
4 You then see a new folder icon on the
Home screen. Drag it to the desired
location on the desired panel, then take
your finger off the screen.
TIP! To remove an application icon from
the Home screen, touch and hold the
icon you want to remove, then drag it to
.
NOTE: You cannot delete preloaded
applications. (Only their icons can be
deleted from the screen.)
TIP! To add an application icon to the
Home screen from the Applications
menu, touch and hold the application
you want to add.
43
Your Home screen
Returning to recently-used
applications
1 Press and hold the Home key. The
screen displays a pop-up with icons of
applications you used recently.
2 Touch an icon to open the application.
Or touch the Back key to return to the
current application.
Notification drawer
The notification drawer runs across the top
of your screen.
44
Sound/
Vibrate/
Silent
Wi-Fi
Bluetooth
GPS
Data
connectivity
Touch and slide the notification drawer down
with your finger.
Or, in the Home screen, touch the Menu
key and select Notifications. Here you can
check and manage sound, Wi-Fi, Bluetooth
and GPS as well as other notifications.
Below is a table explaining the meaning of
icons you’re likely to see in the status bar.
[Status bar]
Viewing the status bar
The status bar uses different icons to display
phone information such as signal strength,
new messages, battery life and active
Bluetooth and data connections.
45
Your Home screen
Icon
Description
Description
Icon
Description
Speakerphone
New voicemail
No signal
Phone microphone is
muted
Ringer is silenced
Airplane mode
46
Icon
No SIM card
Missed call
Vibrate mode
Connected to a Wi-Fi
network
Bluetooth is on
Battery fully charged
Wired headset
Connected to a Bluetooth
device
Battery is charging
Call in progress
System warning
Call hold
Alarm is set
Data in and out
Phone is connected to
PC via USB cable
Icon
Description
Icon
Description
Downloading data
New Gmail
Uploading data
New Google Talk
message
GPS is acquiring
Song is playing
3 more notifications not
displayed
Upcoming event
Download finished
Description
Both USB tethering and
portable hotspot are
active
New message
Receiving location data
from GPS
Data is syncing
Icon
USB tethering is active
Portable Wi-Fi hotspot
is active
47
Your Home screen
Onscreen keyboard
You can enter text using the onscreen
keyboard. The onscreen keyboard appears
automatically on the screen when you
need to enter text. To manually display the
keyboard, simply touch a text field where
you want to enter text.
Using the keypad & entering text
Tap once to capitalise the next letter you
type. Double tap for all caps.
Tap to switch to the numeric and
symbol keyboard. You can also touch and
hold this tab to view the Settings menu.
48
Tap to insert an emoticon when writing a
message.
Tap to enter a space.
Tap to create a new line in the message
field.
Tap to delete the previous character.
Tap to hide the onscreen keyboard.
Entering accented letters
When you select French or Spanish as the
text entry language, you can enter special
French or Spanish characters (e.g. “á”).
For example, to input "á", touch and hold
the "a" key until the zoom-in key grows
bigger and displays characters from different
languages. Then select the special character
you want.
49
Google account setup
When you first turn on your phone, you have
the opportunity to activate the network, to
sign into your Google account and how you
want to use some Google services.
To set up your Google account :
* Sign into a Google account from the
prompted set up screen.
OR
* Applications > select a Google application,
such as Gmail > select Next > select
Create to create a new account.
If you have a Google account, enter your e-mail
address and password, then touch Sign in.
50
Once you have set up your Google account
on your phone, your phone automatically
synchronises with your Google account on
the Web.
Your contacts, Gmail messages, calendar
events and other information from these
applications and services on the web are
synchronised with your phone. (This depends
on your synchronisation settings.)
After signing in, you can use Gmail and take
advantage of Google services on your phone.
Wi-Fi
With Wi-Fi, you can use high-speed Internet
access within the coverage of the wireless
access point (AP).
Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without
extra charges.
Turning on Wi-Fi
In the Home screen, open the notification
drawer and touch
.
Or touch Application > Settings >
Wireless & networks, then Wi-Fi
.
Connecting to Wi-Fi
Choose the Wi-Fi network you want to
connect to. If you see , you need to enter
a password to connect.
NOTE:
• If you are outside the Wi-Fi coverage area
and choose 3G connection, additional
charges may apply.
• If your phone goes into sleep mode when
connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection is
automatically disabled.
• In this case, if your phone has access to
3G data, it may connect to the 3G network
51
Wi-Fi
automatically and additional charges may
apply.
• The LG-E400 supports WEP, WPA/WPA2PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi
service provider or network administrator
sets encryption for network security,
enter the key into the pop-up window.
If encryption is not set, this pop-up
window is not shown. Obtain the key from
your Wi-Fi service provider or network
administrator.
52
Sharing your phone’s data
connection
You can share your phone’s mobile data
connection with a single computer via a USB
cable (USB tethering). You can also share
your phone’s data connection with up to five
devices at a time by turning your phone into
a portable Wi-Fi hotspot.
When your phone is sharing its data
connection, an icon appears in the status
bar and as an ongoing notification in the
notifications drawer.
Icon Description
USB tethering is active
Portable Wi-Fi hotspot is active
Both USB tethering and portable hotspot
are active
For the latest information about tethering
and portable hotspots, including supported
operating systems and other details, visit
http://www.android.com/tether.
NOTE: Additional costs may be incurred
when connecting and using online services.
Check data charges with your network
provider.
USB tethering & portable Wi-Fi
hotspot settings
1 In the Home screen, touch the
Applications tab and select Settings.
2 Touch Wireless & networks and select
Tethering & portable hotspot.
3 Choose options that you want to adjust.
53
Wi-Fi
USB tethering – Tick to share your phone’s
mobile network data connection with your
computer via a USB connection.
Portable Wi-Fi hotspot – Tick to share your
phone’s mobile network data connection as
Wi-Fi sharing.
Help – Opens a dialog with information
about USB tethering and portable Wi-Fi
hotspots as well as information on where to
learn more.
54
To share your phone’s data
connection via USB
If your computer is running Windows 7 or a
recent distribution of some flavours of Linux
(such as Ubuntu), you don’t usually need to
prepare your computer for tethering. But if
you’re running an earlier version of Windows
or another operating system, you may need
to prepare your computer to establish a
network connection via USB. For the most
current information about which operating
systems support USB tethering and how to
configure them, visit http://www.android.
com/tether.
USB tethering and data sharing
You can’t share your phone’s data
connection and microSD card via USB
at the same time. If you are using your
USB connection to make your microSD
card available to your computer, you must
disconnect it first.
1 Use the USB cable that came with your
phone to connect your phone to your
computer.
2 In the Home screen, touch the
Applications tab and select Settings.
3 Touch Wireless & networks and select
Tethering & portable hotspot.
4 Tick USB tethering.
• The phone starts sharing its mobile
network data connection with your
computer via the USB connection. An
ongoing notification
is added to the
status bar and notifications drawer.
5 Deselect USB tethering to stop sharing
your data connection. Or just disconnect
the USB cable.
55
Wi-Fi
To share your phone’s data
connection as a portable Wi-Fi
hotspot
1 In the Home screen, touch the
Applications tab and select Settings.
2 Touch Wireless & networks and select
Tethering & portable hotspot.
3 Tick Portable Wi-Fi hotspot.
• After a moment, the phone starts
broadcasting its Wi-Fi network name
(SSID) so you can connect to it with up
to eight computers or other devices. An
ongoing notification
is added to the
56 status bar and notifications drawer.
• When Portable Wi-Fi hotspot is ticked,
you can change its network name or
secure it.
4 Deselect Portable Wi-Fi hotspot to stop
sharing your data connection via Wi-Fi.
To rename or secure your
portable hotspot
You can change the name of your phone’s
Wi-Fi network name (SSID) and secure its
Wi-Fi network.
1 In the Home screen, touch the
Applications tab and select Settings.
2 Touch Wireless & networks and select
Tethering & portable hotspot.
3 Ensure Portable Wi-Fi hotspot is ticked.
4 Touch Portable Wi-Fi hotspot settings.
5 Touch Configure Wi-Fi hotspot.
• The Configure Wi-Fi hotspot dialog
opens.
• You can change the network SSID (name)
that other computers see when scanning
for Wi-Fi networks.
• You can also touch the Security menu to
configure the network with Wi-Fi Protected
Access 2 (WPA2) security, with a preshared key (PSK).
• If you touch the WPA2 PSK security
option, a password field is added to the
Configure Wi-Fi hotspot dialog. If you
enter a password, you will need to enter
that password when you connect to the
phone’s hotspot with a computer or other
device. Or touch Open in the Security
menu to remove security from your Wi-Fi
network.
57
Wi-Fi
ATTENTION!
If you set the security option as Open,
you cannot prevent unauthorised usage
of online services by other people and
additional charges can be incurred.
To avoid unauthorised usage, you are
advised to keep the security option
active.
6 Touch Save.
58
Calls
Making a call
Calling your contacts
1 Touch
to open the keypad.
1 Touch
to open your contacts.
2 Enter the number using the keypad. To
2 Scroll through the contact list or enter the
delete a digit, touch the Clear icon
first letter(s) of the contact you want to
.
call by touching Search.
3 Touch the Call icon
to make a call.
3 In the list, touch the contact which you
4 To end a call, touch the End icon
.
want to call and tap on the number or call
TIP! To enter “+” to make international
icon to make call.
calls, touch and hold
.
Answering and rejecting a call
When the screen is locked and your phone
rings, drag the Answer icon
to the right.
Drag the Decline icon
to the left to
reject an incoming call.
59
Calls
To adjust the in-call volume during a call,
use the Volume Up and Down key on the left
side of the phone.
5 Touch the displayed number to toggle
between calls. Or touch
Merge calls
to make a conference call.
6 To end active calls, touch End.
Making a second call
NOTE: You are charged for each call you
make.
Adjusting call volume
1 During your initial call, tap .
2 Dial the number, or search your contacts.
to connect
3 Touch the Call icon
the call.
4 Both calls are displayed on the call
screen. Your initial call is locked and put
on hold.
60
Viewing your call logs
In the Home screen, touch
and choose
the Call log tab.
View a complete list of all dialled, received
and missed voice calls.
TIP! Touch any call log entry to view the
date, time and duration of the call.
TIP! Touch the Menu key, then touch
Delete all to delete all the recorded
items.
1 In the Home screen, touch the
Applications tab to open the applications
menu.
2 Scroll and touch Settings.
3 Tap Call settings and choose the options
that you want to adjust.
Call settings
You can configure phone call settings such
as call forwarding and other special features
offered by your carrier.
61
Contacts
Add contacts to your phone and synchronise
them with the contacts in your Google
account or other accounts that support
contact syncing.
Searching for a contact
In the Home screen
1 Touch
to open your contacts.
2 Touch Search and enter the contact
name using the keyboard.
62
Adding a new contact
1 Touch , enter the new contact’s
number, then touch the Menu key. Touch
Add to contacts and then Create new
contact.
2 If you want to add a picture to the new
contact, touch .
Choose from Capture picture or Pick
from Gallery.
3 Select the contact type by touching .
4 Touch a category of contact information
and enter the details about your contact.
5 Touch Save.
Favorite contacts
You can classify frequently called contacts
as favorites.
Adding a contact to your favorites
1 Touch
to open your contacts.
2 Touch a contact to view its details.
3 Touch the star to the right of the contact’s
name. The star turns gold.
Removing a contact from your favorites
list
1 Touch
to open your contacts.
2 Touch the Groups tab, select Favorites
at the top of the list and choose a contact
to view its details.
3 Touch the gold star to the right of the
contact’s name. The star turns grey
and the contact is removed from your
favourites.
63
Contacts
Moving Contacts from your Old
Device to your New Device
Export your contacts as a CSV file from
your old device to your PC using a PC
sync program.
1 Install “LG PC Suite” PC application on
the PC. Run the program and connect
your device to the PC using a USB cable.
2 From the top of the screen, select Device
> Import personal information >
Import contacts.
64
3 A pop-up to open a contacts file will
appear.
4 Select a contacts file and click Open.
5 A pop-up to import a new contact from
PC to the contacts in the device will
appear.
6 If the contacts in the device and new
contacts from PC are different, select a
contact you want to import from PC.
7 Click the [OK] button to import a new
contact from PC to the device.
Messaging
Messaging
Your LG-E400 combines SMS and MMS into
one intuitive, easy-to-use menu.
Sending a message
1 Touch
icon on the home screen, and
touch New message to open a blank
message.
2 Enter a contact name or contact number
in the To field. As you enter the contact
name, matching contacts appear. You can
touch a suggested recipient. You can add
multiple contacts.
NOTE: You will be charged for a text
message for every person you send the
message to.
3 Touch Enter message field and start to
compose your message.
4 Touch the Menu key to open the options
menu. Choose from Call, View contact,
Add subject, Discard, Reply by and
More.
5 Touch Send to send your message.
6 The message screen opens, with your
message after Recipient Name/Number.
Responses appear on the screen. As you
view and send additional messages, a
65
message thread is created.
Messaging
WARNING
The 160-character limit may vary from
country to country depending on
how the SMS is coded and in what
language.
WARNING
If an image, video or audio file is added
to an SMS, it will be automatically
converted into an MMS , and you will be
charged accordingly.
66
NOTE: When you get an SMS message
during a call, there will be a ring notification.
Threaded box
Messages (SMS, MMS) exchanged
with another party can be displayed
in chronological order so that you can
conveniently see an overview of your
conversation.
Using Smilies
Liven up your messages using Smilies.
When writing a new message, touch the
Menu key, then choose More > Insert
smiley.
Changing your message settings
Your LG-E400 message settings are
predefined, so you can send messages
immediately. You can change the settings
based on your preferences.
WARNING
In this mode, the MMS Client device
guides the user in creating and sending
messages with content belonging to
the Core MM Content Domain. This
guidance is provided through warning
dialogs.
67
Email
Opening Email and the Accounts displays the contents of your Inbox (if you
have only one account) or the Accounts
Screen
You can use the Email application to read
email from services other than Google Mail.
The Email application supports the following
account types: POP3, IMAP and Exchange.
Managing an email account
In the Home screen, touch Email, then select
the Email Service Provider.
A setup wizard opens to help you add an
email account. After the initial setup, Email
68
screen (if you have multiple accounts).
The Accounts screen
The Accounts screen lists your Combined
Inbox and each of your email accounts.
1 Open the Email application. If you’re not
on the Account screen, touch the Menu
Key and touch Accounts.
2 Select the Email service provider.
- Touch to open your Combined Inbox,
with messages received to all of your
accounts.
- Touch to open a list of just your starred
messages.
- Touch the folder icon to open the
account’s folders.
You can touch an account to view its Inbox.
The account from which you send email by
default is indicated with a tick.
To open your Combined Inbox
If you have configured Email to send and
receive email from more than one account,
you can view all messages sent to all
accounts in your Combined Inbox.
1 Touch Email.
2 Touch Combined inbox (in the Accounts
screen). Messages in the Combined Inbox
are colour coded along their left sides, by
account, using the same colours that are
used for your accounts in the Accounts
screen.
69
Email
Only your account’s most recent emails are
3 Touch the Menu key and then touch Add
downloaded to your phone. To download
Cc/Bcc to send copy or blind copy of the
more (earlier) email messages, touch Load
mail to other contacts/email addresses.
more messages at the bottom of the emails 4 Enter the text of the message.
list.
5 Touch the Menu key and touch Add
attachment to send a file with the
Composing and Sending Email
message.
To compose and send a message
6 Touch the Send button.
1 While in the Email application, touch the
If you’re not ready to send the message,
Menu key and touch Compose.
touch the Save as draft button to save it
2 Enter an address for the message’s intended
in a Drafts folder. Touch a draft message
recipient. As you enter text, matching
in a Drafts folder to resume working on
addresses are offered from your Contacts.
it. Your message will also be saved as
Separate multiple addresses with commas.
a draft if you touch the Back key
70
before sending it. Touch the Discard
button to abandon and delete a message,
including any saved drafts. If you aren’ t
connected to a network, for example,
if you’re working in airplane mode, the
messages that you send are stored in
your Outbox folder until you’re connected
to a network again. If it contains any
pending messages, the Outbox is
displayed on the Accounts screen.
Please note that messages sent using an
Exchange account will not be located on the
phone; they will, however, be located on the
Exchange server itself.
If you want to see your sent messages in the
Sent folder, then touch the Menu key and
touch on Folders then touch on Sent folder
and select Refresh from the options menu.
TIP! When a new email arrives in the
inbox, you will receive a notification by
sound or vibration.
71
Email
3 If an email account is already set up, you
need to touch the Menu key then tap
Each account has Inbox, Outbox, Sent, and
Add account from Accounts screen.
Drafts folders. Depending on the features
supported by your account’s service provider, 4 Enter a name for the account, confirm
how you want your name to appear in
you may have additional folders.
outgoing mail, then touch the Done
Adding and Editing email
button.
Accounts
To change an account’s settings
1 To add an email account, touch the
1 Open the Accounts screen.
Applications tab and select Email.
2 Touch and hold the account whose
2 Select MS Exchange or Others, and
settings you want to change. In the menu
enter account settings.
that opens, touch Account settings.
Working with Account Folders
72
To delete an email account
1 Open the Accounts screen.
2 Touch and hold the account you want to
delete.
3 Touch Remove account in the menu that
opens.
4 Touch the OK button in the dialog box
to confirm that you want to delete the
account.
73
Camera
Getting to know the
viewfinder
74
Zoom - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side
volume keys.
Brightness - This defines and controls the amount of sunlight
entering the image. Slide the brightness indicator along the bar
towards “-” to lower the brightness of the image or towards “+” to
increase it.
Scene mode - Choose from Auto, Portrait, Landscape, Sports,
Sunset and Night.
Image size - Touch to set the size (in pixels) of the picture you take.
Settings - Touch this icon to open the advanced settings menu.
Video mode - Slide this icon down to switch to video mode.
Taking a photo
Gallery - Touch to view the last photo you captured. This enables you
to access your gallery and view saved photos from within camera
mode.
Taking a quick photo
Once you’ve taken the photo
1 Open the Camera application.
2 Hold the phone horizontally and point
the lens towards the subject you want to
photograph.
3 Press the capture button.
Your captured photo appears on the screen.
Share Touch to share your photo using
Bluetooth, Gmail, Google+,
Messaging and Picasa.
Set as Touch to use the image as a
Contact icon or Wallpaper.
Rename Touch to edit the name of the
picture just taken.
75
Camera
Touch to delete the image.
Touch to take another photo
immediately. Your current photo is
saved.
Touch to view the last photo you
captured as well as the gallery.
Using the advanced settings
In the viewfinder, touch
to open all
advanced options.
Change camera settings by scrolling through
the list. After selecting the option, touch the
Back key.
76
ISO – The ISO rating determines the
sensitivity of the camera’s light sensor.
The higher the ISO, the more sensitive the
camera is. This is useful in darker conditions
when you cannot use the flash.
White balance – Choose from Auto,
Incandescent, Sunny, Fluorescent and
Cloudy.
Colour effect – Choose a colour tone for
your new photo.
Timer – The self-timer allows you to set a
delay after the capture button is pressed.
Select Off, 3 secs., 5 sec or 10 secs. This
is ideal if you want to be in the photo.
Shutter sound – Select one of four shutter
sounds.
Auto review – If you turn Auto review on,
it automatically shows you the picture you
just took.
Tag location – Activate to use your phone’s
location-based services. Take pictures
wherever you are and tag them with the
location. If you upload tagged pictures to a
blog that supports geotagging, you can see
the pictures displayed on a map.
NOTE: This function is only available when
GPS is active.
Storage – Choose whether to save your
photos to the phone memory or to the
external memory.
– Restore all camera default settings.
– Touch whenever you want to know
how this function operates. This provides you
with a quick guide.
TIP! When you exit the camera, some
settings return to their defaults, such as
white balance, color effect and timer .
Check these before you take your next
photo.
77
Camera
TIP! The Settings menu is superimposed
over the viewfinder, so when you
change elements of the image colour or
quality, you see a preview of the image
change behind the Settings menu.
Viewing your saved photos
Access your saved photos while in Camera
mode. Just touch
and touch the screen.
You then see Slideshow and Menu.
TIP! Flick left or right to view other
photos or videos.
78
- Touch to see a slideshow.
- Touch to share the contents or delete a
photo. Touch More for more options.
Details – Check information on the
content.
Set as – Set as a contact icon or
wallpaper.
Crop – Crop your photo. Move your
finger across the screen to select the
area.
Rotate Left / Rotate Right – Rotate
left or right.
Video camera
Getting to know the
viewfinder
Zoom - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side
volume keys.
Brightness - This defines and controls the amount of sunlight
entering the video. Slide the brightness indicator along the bar
towards “-” to lower the brightness of the video or towards “+” to
increase it.
Video size - Touch to set the size (in pixels) of the video you record.
Audio recording - Choose Mute to record a video without sound.
Settings - Touch this icon to open the advanced settings menu.
Camera mode - Slide this icon up to switch to camera mode.
Start recording
Gallery - Touch to view the last video you recorded. This enables
you to access your gallery and view your saved videos from within
video mode.
79
Video camera
Shooting a quick video
1 Slide the Camera mode button down and
the icon changes to .
2 The video camera viewfinder appears on
the screen.
3 Holding the phone horizontally, point the
lens towards the subject you want to
capture in your video.
4 Touch the Record button once to start
recording.
5 REC appears at the bottom of the
viewfinder with a timer showing the
length of the video.
80
6 Touch
on the screen to stop recording.
After shooting a video
A still image representing your video will
appear on the screen.
Play
Touch to play the video.
Share Touch to share your video using
Bluetooth, Gmail, Messaging
and YouTube.
Rename Touch to edit the name of the
selected video.
Touch to delete the video you just made.
Confirm by touching OK. The viewfinder
reappears.
Touch to shoot another video right away.
Your current video is saved.
Touch to view the last recorded video as
well as the gallery.
Using the advanced settings
Using the viewfinder, touch
to open all
the advanced options.
Adjust the video camera setting by scrolling
through the list. After selecting the option,
touch the Back key.
White balance – White balance ensures
that the white areas in your video are
realistic. To enable your camera to adjust
the white balance correctly, you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent
and Cloudy.
81
Video camera
Colour effect – Choose a colour tone to use
for your new view.
Auto review – Auto review automatically
shows you the video you just recorded.
Storage – Choose whether to save your
video clip to the phone memory or to the
external memory.
– Restore all video camera default
settings.
– Touch if you want to know how this
function operates. This provides you with a
quick guide.
82
Watching your saved videos
1 In the viewfinder, touch .
2 Your gallery appears on the screen.
3 Touch a video once to bring it to the
front of the gallery. It starts playing
automatically.
Adjusting the volume when
viewing a video
To adjust the volume of a video while it is
playing, use the volume keys on the lefthand side of the phone.
Multimedia
Preloaded App
View mode
There are useful applications preloaded on
the Preloaded Apps. To use the application,
you need to install the application to your
phone first.
Touch Gallery. Folder view is displayed.
Touch any folder and it turns to grid view
mode. If you tap a photo, it changes into full
view mode.
NOTE: Preloaded applications may differ
according to your phone’s software or your
service provider.
Timeline view
Gallery
Touch the Applications tab, then select
Gallery. Open a list of catalogue bars that
store all your multimedia files.
LG-E400 Gallery provides a timeline view of
your photos and videos. In grid view mode,
drag
to the right and the date you
took your photos is displayed, starting with
the most recent. If you select a specific
date, all the photos you took on that day are
grouped.
83
Multimedia
Music
Your LG-E400 has a built-in music
player that lets you play all your favourite
tracks. To access the music player, touch
Applications, then touch Music.
Playing a song
1 In the Home screen, touch the
Applications tab and select Music.
2 Touch Songs.
3 Select the song you want to play.
4 Touch
to pause the song.
84
5 Touch
to skip to the next song.
to go back to the beginning
6 Touch
of the song. Touch
twice to return to
the previous song.
To change the volume while listening to
music, press the up and down volume keys
on the left-hand side of the phone.
Touch and hold any song in the list. It
displays Play, Add to playlist, Use as
ringtone, Delete, Details, Share and
Search as options.
NOTE: Music file copyrights may be
protected by international treaties and
national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to obtain
permission or a licence to reproduce or
copy music.
In some countries, national laws prohibit
private copying of copyrighted material.
Before downloading or copying the file,
check the national laws of the relevant
country concerning the use of such
material.
Transferring files using USB
mass storage devices
To transfer files using USB devices
1 Connect the LG-E400 to a PC using a
USB cable.
2 USB connection mode list will appear, and
select USB storage option.
3 Open the removable memory folder on
your PC. You can view the mass storage
content on your PC and transfer the files.
4 Copy the files from your PC to the drive
folder.
85
Multimedia
5 When you are finished, select “Charge
only” option to disconnect the phone.
How to transfer music/video files
to your phone
1 Connect your phone to the PC using the
USB cable. In the Home screen, touch
and drag down the notification drawer.
Select USB connection mode > USB
storage, and select Open folder to view
files from Removable Disk pop up which
appears in PC .
If you didn't install LG Android Platform
86
Driver on your PC, you must set it up
manually.
For more information, refer to
'Transferring files using USB mass
storage devices'.
2 Transfer music or video files from the PC
to the phone's removable storage.
• You can copy or move files from your
PC to your phone's removable storage
using a card reader.
• If there is a video file with a subtitle file
(*.srt file with the same name as the
video file), place it in the same folder
to display subtitles automatically when
playing the video file.
• When downloading music or video files,
copyrights must be secured. Note that
corrupted files or files with incorrect
extensions may damage your phone.
Sending data from your phone
using Bluetooth
Sending data using Bluetooth You can
use Bluetooth to send data by running a
corresponding application, not from the
Bluetooth menu as on most other mobile
phones.
* Sending pictures: Run the Gallery
application, then select Picture > Menu.
Click Share, then select Bluetooth. Check
whether Bluetooth is turned on, then select
Scan for devices. Choose the device you
want to send data to from the list.
87
Multimedia
* Exporting contacts: Run the Contacts
application. Touch the address you want
to export to. Touch the Menu key and
select Share > Bluetooth. Check whether
Bluetooth is turned on, then select Scan
for devices. Choose the device you want
to send data to from the list.
* Sending multi-selected contacts: Run
the Contacts application. To select more
than one contact touch the Menu key and
touch Share. Select the contacts you want
to send or touch Select all option from
top > Select Share > Bluetooth > Enable
Bluetooth and select Scan for devices >
88
Choose the device you want to send data
from the list.
* Connecting to FTP (only FTP server
is supported on this handset): Select
Settings > Wireless & networks
> Bluetooth settings. Select the
Discoverable box so you can search for
your phone on other devices. Find the FTP
service and connect to the FTP server.
• If you want to search for this phone from
other devices, go to Settings > Wireless
& networks > Bluetooth settings. Select
the Discoverable box. The box is cleared
after 120 seconds.
Utilities
Setting your alarm
1 In the Home screen, touch the
Applications tab and select Clock.
2 If you want to add a new alarm, touch
and select Add alarm.
3 Set the time to turn on the alarm. After
you set the time, the LG-E400 lets you
know how much time is left before the
alarm will sound.
4 Set Repeat, Ringtone or Vibrate, then
add a label to name the alarm. Touch
Done.
NOTE: to change alarm settings on alarm
list screen, touch the Menu key and
select Settings. You can adjust the below
options: Alarm in silent mode, Alarm
volume, Snooze duration and Side button
behaviour.
Using your calculator
1 In the Home screen, touch the
Applications tab and select Calculator.
2 Touch the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, touch the
function you want (+, –, x or ÷) followed
by =.
89
Utilities
4 For more complex calculations, touch the
Menu key, touch the Advanced panel,
then choose sin, cos, tan, log and so on.
Adding an event to your
calendar
1 In the Home screen, touch the
Applications tab and select Calendar.
2 To check the event, touch the date. Touch
and hold if you want to add a new event.
Touch New event.
3 Touch What then enter the event name.
Check the date and enter the time you
want your event to start and finish.
90
4 Also, touch Where then enter the
location.
5 If you want to add a note to your event,
touch Description and enter the details.
6 If you want to repeat the alarm, set
Repetition, and set Reminders, if
necessary.
7 Touch Done to save the event in the
calendar. A coloured square in the
calendar marks all days that have saved
events. An alarm sounds at the event
start time to help you stay organised.
Changing your calendar view
Recording a sound or voice
1 In the Home screen, touch the
Applications tab and select Calendar.
Touch the Menu key.
2 Select the calendar view for a particular
day, week or month.
1 In the Home screen, touch the
Applications tab and select Voice
Recorder.
to begin recording.
2 Touch
to end the recording.
3 Touch
to listen to the recording.
4 Touch
Voice recorder
Use the voice recorder to record voice
memos or other audio files.
NOTE: touch
to access your album.
You can listen to the saved recording.
Notice: the available recording time may
differ from the real time.
91
Utilities
Sending the voice recording
Polaris Office
1 Once you have finished recording, you
can send the audio clip by touching
Menu > Share.
2 Choose from Bluetooth, Gmail
Messaging. When you select Gmail and
Messaging, the voice recording is added
to the message, then you write and send
the message normally.
Polaris Office is a professional mobile office
solution that lets users conveniently view
various types of office documents, including
Word, Excel and PowerPoint files, anywhere,
anytime, using their mobile devices.
Managing files
Polaris Office provides mobile users with
convenient file management features,
including copying, pasting, renaming and
deleting files and folders right on the device.
92
Viewing files
Mobile users can now easily view a wide
variety of file types, including Microsoft
Office documents and Adobe PDF, right
on their mobile devices. When viewing
documents using Polaris Office, the objects
and layout remain the same as in their
original documents.
down applications. You can also uninstall
the applications you have installed on your
device.
App Manager
You can manage your applications with App
Manager. You can easily check the number
of currently running applications and shut
93
The Web
Browser
Browser gives you a fast, full-colour world
of games, music, news, sport, entertainment
and much more, right on your mobile phone.
Wherever you are and whatever you enjoy.
NOTE: additional charges apply when
connecting to these services and
downloading content. Check data charges
with your network provider.
94
Using the web toolbar
Touch to go backwards one page.
Touch to go forwards one page to the
one you connected to after the current
page. This is the opposite of what
happens when you press the Back key,
which goes to the previous page.
Touch to show all your open windows.
Touch to add a new window
Add/show bookmark and show Most
visited, Read it later and History.
Using options
Touch the Menu key to view options.
Read it later – Add the current web
page in read it later.
Add RSS feed – Add the current web
page to the RSS feed.
Share page – Allows you to share the
web page with others.
Find on page – Allows you to find
letters or words on the current web
page.
Select text – Allows you to copy any
text from the web page.
More
• Home page: Go to the Home page.
• Set home page: Set the current web
page as your Home page.
• Add shortcut to home: Add the shortcut
of the current web page to the Home
screen.
• Page info: Displays the web page
information.
95
The Web
• Downloads: Displays your download
history.
• Settings: Change web browser settings.
TIP! To return to the previous web page,
press the Back key.
96
Settings
In the Home screen, touch the Applications
tab then scroll to and touch Settings.
Wireless & networks
Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth.
You can also set up mobile networks and
switch to airplane mode.
Airplane mode – After switching to airplane
mode, all wireless connections are disabled.
Wi-Fi – Touch to select: This turns on Wi-Fi
to connect to available Wi-Fi networks.
Wi-Fi settings – Allows you to set up and
manage wireless access points. Set network
notification, or add a Wi-Fi network. The
advanced Wi-Fi settings screen is accessed
from the Wi-Fi settings screen. Touch the
Menu key and touch Advanced.
TIP! How to obtain the MAC address
To set up a connection in some wireless
networks with MAC filters, you may
need to enter the MAC address of your
LG-E400 into the router.
You can find the MAC address in
the following user interface: Touch
Applications > Settings > Wireless &
networks > Wi-Fi settings, and touch
the Menu key. Then select Advanced >
MAC Address.
97
Settings
Bluetooth – Touch to select: This turns on
Bluetooth to connect to Bluetooth devices.
Bluetooth settings – Set device name &
discoverable mode, scan for other devices.
Or, check a list of Bluetooth devices that
you’ve previously configured and those
detected when the phone last scanned for
Bluetooth devices.
Tethering & portable hotspot – You can
configure the USB tethering and portable WiFi hotspot settings.
98
VPN settings – Displays the list of Virtual
Private Networks (VPNs) that you’ve
previously configured. Allows you to add
different types of VPN.
Mobile networks – Set options for data
roaming, network mode & operators, access
point names (APNs) and so on.
Call settings
< Fixed dialing numbers >
Select Fixed dialing numbers to turn on
and compile a list of numbers that can be
called from your phone. You’ll need your
PIN2, which is available from your operator.
Only numbers within the fixed dial list can be
called from your phone.
< Voicemail >
Voicemail service – Allows you to select
your carrier’s voicemail service.
Voicemail settings – If you are using your
carrier’s voicemail service, this option allows
you to enter the phone number to use for
listening to and managing your voicemail.
< Other call settings >
Excuse messages – When you want to
reject a call, you can send a quick message
using this function. This is useful if you need
to reject a call during a meeting.
Call forwarding – Choose whether to divert
all calls, when the line is busy, when there is
no answer or when you have no signal.
Call barring – Select when you would like
calls to be barred. Enter the call barring
password. Please check with your network
operator about this service.
Call reject – Allows you to set the call reject
function. Choose from Off, Reject on list or
Reject all calls.
99
Settings
Call costs – View the charges applied
to your calls. (This service is network
dependent; some operators do not support
this function)
Call duration – View the duration of calls
including last call, all calls, dialled calls and
received calls.
Additional settings – This lets you change
the following settings:
Caller ID: Choose whether to display your
number on an outgoing call. (This service is
network dependent; some operators do not
support this function)
100
Call waiting: If call waiting is activated, the
handset will notify you of an incoming call
while you are on another call (depending on
your network provider).
Sound
< General >
Silent mode – Allows you to mute all
sounds (including call and notification
ringtones) except the audio from music and
videos and any alarms you have set. You
must mute media and alarm sounds in their
own applications.
Vibrate – Allows you to set your phone to
vibrate when you receive an incoming call.
Volume – Allows you to set the volume for
ringtones, media and alarms. If you deselect
the option to use the incoming call volume
for notifications, you can set the volume for
incoming calls and notifications separately.
< Incoming calls >
Phone ringtone – Allows you to set your
default incoming call ringtone.
< Notifications >
Notification ringtone – Allows you to set
your default notification ringtone.
< Feedback >
Audible touch tones – Allows you to set the
phone to play tones when using the dialpad
to dial numbers.
Audible selection – Allows you to set your
phone to play a sound when you touch
buttons, icons and other onscreen items that
react to your touch.
Screen lock sounds – Allows you to set
your phone to play a sound when locking
and unlocking the screen.
101
Settings
Display
Brightness – Adjust the screen brightness.
Auto-rotate screen – Set to switch
orientation automatically when you rotate
the phone.
Animation – Set to display an animation.
Screen timeout – Set the time for screen
timeout.
Location & security
Use wireless networks – If you select Use
wireless networks, your phone determines
your approximate location using Wi-Fi and
102
mobile networks. When you select this
option, you’re asked whether you consent to
allowing Google to use your location when
providing these services.
Use GPS satellites – If you select Use
GPS satellites, your phone determines your
location to street level accuracy.
Set up screen lock – Set an unlock
pattern to secure your phone. Opens a set
of screens that guide you through drawing
a screen unlock pattern. You can set a PIN
or password instead of a pattern or leave
it as None.
When you turn on your phone or wake up
the screen, you're asked to draw your unlock
pattern to unlock the screen.
Set up SIM card lock – Set up SIM card
lock or change the SIM PIN.
Visible passwords – Select to show
passwords as you type them or deselect to
hide passwords as you type them.
Select device administrators – Add one or
more administrators.
Use secure credentials – Allows you to
access secure certificates.
Install from SD card – Choose to install
encrypted certificates from your SD card.
Set password – Set or change the
credential storage password.
Clear storage – Clear credentials for all
content and reset password.
Applications
You can manage applications and set up
quick launch shortcuts.
Unknown sources – Default setting to
install non-Market applications.
103
Settings
Manage applications – Manage and
remove installed applications.
Running services – Check services that are
currently running.
Storage use – View storage used by
applications.
Battery usage – See what has been using
the battery.
Development – Set options for application
development.
104
Accounts & sync
< General sync settings >
Background data – Permits applications to
synchronise data in the background, whether
or not you are actively working in them.
Deselecting this setting can save battery
power and lowers (but does not eliminate)
data usage.
Auto-sync – Permits applications to
synchronise, send and receive data to their
own schedule.
< Manage accounts >
List of all Google accounts and other
accounts you’ve added to your phone.
If you touch an account in this screen, its
account screen opens.
Privacy
Change the settings for managing your
settings and data.
• Back up my data: Set to back up your
settings and application data to the Google
server.
• Automatic restore: Set to restore your
settings and application data when the
applications are reinstalled on your device.
• Factory data reset: Reset your settings
to the factory default values and delete
all your data. If you reset the phone in
this way, you are prompted to reenter the
same information as when you first started
Android.
105
Settings
Storage
< Internal memory >
Check total available internal memory space.
Touch Erase internal memory if you want
to delete all data from the internal memory.
< SD card >
Check total available SD card space. Touch
Unmount SD card for safe removal. Erase
SD card if you want to delete all data from
the SD card.
106
< System memory >
Checks the available space.
Language & keyboard
Set local language and region as well as
keyboard settings.
Voice input & output
< Voice input >
Voice recogniser settings – Use the
Voice recogniser settings to configure the
Android voice input feature.
• Language: Opens a screen where you
can set the language you use for speech
to enter text.
• SafeSearch: Opens a dialog where you
can set whether you want the Google
SafeSearch filter to block some results.
• Block offensive words: When deselected,
Google voice recognition will recognise
and transcribe words many people
consider offensive, when you use speech
to enter text. When selected, Google
voice recognition replaces those words
in transcriptions with a placeholder
comprised of star symbols ( * ).
< Voice output >
Text-to-speech settings – Use the Textto-speech settings to configure the Android
text-to-speech synthesiser for applications
that can use this feature.
NOTE: if you don’t have speech synthesiser
data installed, only the Install voice data
setting is available.
• Listen to an example: Plays a brief
sample of the speech synthesiser, using
your current settings.
• Always use my settings: Tick to use the
settings on this screen in place of speech
107
Settings
synthesiser settings available in other
applications.
• Default Engine: Opens a dialog where
you can set the text-to-speech application
you want to use, if you have more than
one installed.
• Install voice data: If your phone does
not have speech synthesiser data
installed, this connects to Android Market
and guides you through the process
of downloading and installing the data.
This setting is not available if the data is
already installed.
108
• Speech rate: Opens a dialog where
you can select how quickly you want the
synthesiser to speak.
• Language: Opens a dialog where you can
select the language of the text you want
the synthesiser to read. This is particularly
useful in combination with Always use
my settings to ensure that text is spoken
correctly in a variety of applications.
• Pico TTS: Configure the Pico TTS
settings.
NOTE: requires additional plug-ins.
Wi-Fi connection – Checkmark this to use
LG PC Suite with Wi-Fi connection.
Please note that Wi-Fi network should
be connected for LG PC Suite via Wi-Fi
connection in Wireless & networks settings.
Connectivity
Date & time
Default connection mode – You can set the
desired mode (Charge only, USB storage,
PC software and USB tethering).
Always ask – Checkmark this if you don’t
want to see USB connection mode popup
whenever USB cable is connected.
Use Date & time settings to set your
preference for how dates are displayed. You
can also use these settings to set your own
time and time zone rather than obtaining the
current time from the mobile network.
Accessibility
Use the Accessibility settings to configure
accessibility plug-ins you have installed on
your phone.
109
Settings
About phone
View legal information and check phone
status and software version.
110
Software update
Phone software update
LG Mobile phone software update from
the Internet
For more information about using this
function, please visit the http://update.
lgmobile.com or http://www.lg.com/
common/index.jsp select country and
language.
This feature allows you to update the
firmware on your phone to a newer version
conveniently from the Internet without
needing to visit a service centre. This feature
is only available if and when LG makes the
newer version of the firmware available for
your device.
As the mobile phone firmware update
requires the user’s full attention for the
duration of the update process, please make
sure you check all instructions and notes
that appear at each step before proceeding.
Please note that removing the USB data
cable or battery during the upgrade may
seriously damage your mobile phone.
NOTE: LG reserves the right to make
firmware updates available only for selected
models at its own discretion and does
111
Software update
not guarantee the availability of the newer
version of the firmware for all handset
models.
LG Mobile Phone software update via
Over-the-Air (OTA)
This feature allows you to update the
firmware of your phone to the newer version
conveniently via OTA without connecting the
USB data cable. This feature is only available
if and when LG makes the newer version of
the firmware available for your device.
First, you can check the software version
on your mobile phone: Settings > About
112
phone > Software update > Check now
for update.
You can also delay the update by 1 hour, 4
hours, 8 hours or 24 hours. In this case, the
application will notify you to update when the
time is up. You can also rearrange an update
manually.
NOTE: This feature is dependent on
the network service provider, region or
countries.
DivX Mobile
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video
format created by DivX, LLC, a subsidiary
of Rovi Corporation. This is an official DivX
Certified® device that plays DivX video. Visit
divx.com for more information and software
tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This
DivX Certified® device must be registered
in order to play purchased DivX Videoon-Demand (VOD) movies. To obtain your
registration code, locate the DivX VOD
section in your device setup menu. Go to
vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
DivX Certified® to play DivX® video up to
320x240.
DivX®, DivX Certified® and associated
logos are trademarks of Rovi Corporation
or its subsidiaries and are used under
licence.
113
Software update
Notice:
Open Source Software
To obtain the corresponding source
code under GPL, LGPL, MPL and
other open source licences, please visit
http://opensource.lge.com/
All referred licence terms, disclaimers
and notices are available for download
with the source code.
114
Accessories
These accessories are available for use with the LG-E400. (Items described below may be optional.)
Travel adapter
Battery
Data cable and
CD
Connect your
LG-E400 and PC.
User Guide
Learn more about
your LG-E400.
NOTE:
• Always use genuine LG accessories.
• Failure to do this may void your warranty.
• Accessories may vary in different regions..
115
Technical data
Ambient temperatures
Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)
Min: -10°C
116
Troubleshooting
This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some
problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.
Message
SIM error
No network
connection/
Losing
network
Possible causes
There is no SIM card in
the phone or it is inserted
incorrectly.
Signal is weak or you’re
outside the carrier network.
Operator applied new
services.
Possible corrective measures
Make sure that the SIM card is correctly inserted.
Move towards a window or into an open area. Check the
network operator coverage map.
Check whether the SIM card is more than 6~12 months
old. If so, change your SIM at your network provider's
nearest branch. Contact your service provider.
117
Troubleshooting
Message
Possible causes
To change a security code,
you will need to confirm the
Codes do not new code by re-entering it.
match
The two codes you have
entered do not match.
Any
Not supported by service
application provider or registration
cannot be set required.
Dialling error
New SIM card inserted.
Calls not
available
Pre-paid charge limit
reached.
118
Possible corrective measures
If you forget the code, contact your service provider.
Contact your service provider.
New network not authorised.
Check for new restrictions.
Contact service provider or reset limit with PIN2.
Message
Possible causes
On/Off key pressed too
Phone cannot briefly.
be switched
Battery is not charged.
on
Battery contacts are dirty.
Battery is not charged.
Outside temperature is too
hot or cold.
Contact problem
Charging
error
No voltage
Charger defective
Wrong charger
Battery defective
Possible corrective measures
Press the On/Off key down for at least two seconds.
Charge battery. Check charging indicator on the display.
Clean the battery contacts.
Charge battery.
Make sure phone is charging at a normal temperature.
Check the charger and connection to the phone. Check the
battery contacts and clean them if necessary.
Plug the charger into a different socket.
If the charger does not warm up, replace it.
Only use original LG accessories.
Replace battery.
119
Troubleshooting
Message
Number not
permitted
Impossible
to receive /
send SMS &
picture
Files not
opening
SD card not
working
120
Possible causes
The Fixed dialling number
function is on.
Possible corrective measures
Check the Settings menu and turn the function off.
Memory full
Delete some messages from the phone.
Unsupported file format
Check the file formats that can be supported.
FAT16, FAT32 file system
supported
Check SD card file system via card reader, or format SD
card using the phone.
Message
Possible causes
The screen
does not turn
Proximity sensor problem
on when I
receive a call.
Possible corrective measures
If you use any protection tape or case, check to see if it has
covered the area around the proximity sensor. Make sure
that the area around the proximity sensor is clean.
No sound
Vibration mode
Check the settings status of the sound menu to make sure
you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or
freeze
Intermittent software
problem
Remove the battery, insert it again and switch on the phone.
Try to perform a software update via the website.
121
Troubleshooting
Message
Possible causes
Phone locked
and does not Temporary software error
function.
122
Possible corrective measures
1.Turn the phone off.
2.Remove the back cover.
3.Remove the battery and reinstall it.
4.Close the back cover.
5.Turn the phone on again.
CONFIRM WARRANTY PERIOD FOR LG MC PRODUCT
Dear our valued customers,
To protect you from buying false or hand-carrying products in the market, as well as to ensure that customer can
receive genuine warranty service for LG products, and to make it more convenient for you, LGEVN Co., Ltd. would
like to announce you about regulation on Warranty Period for LG MC Product.
After you buy a LG MC product and use it continuously (for around 4 hours) with the same SIM card, a message
including the IMEI No will be automatically sent from your MC to LG system.
Basing on the IMEI No, LG system will confi rm genuine product, and reply you by a message to confi rm
warranty period for your MC.
The content of the replied message as below:
Welcome to LG smart warranty service. The warranty period of ‘IMEI No’ is from ‘activated warranty service date’
to ‘the last date of warranty period’The moment you start using the MC is the activated warranty service date.
Customer will have to pay for a message sent to LG system with confi rming purpose, and in return, the warranty
period of customer’s MC will be extended one extra month. It means the warranty period will be 13 months
from the activated warranty service date instead of 12 months as before. As for accessories, LGEVN only apply
warranty period of 6 months from purchase date but not over 9 months from production date on Serial No.
When applying the program, without warranty card, customers still receive the best genuine warranty service
for LG MC product within its warranty period.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising