LG | H24ENBN | LG H24ENBN Sách hướng dẫn sử dụng

LG H24ENBN Sách hướng dẫn sử dụng
*MFL68587203*
Rev. : 05 (11T14)
tiết
thiết
5
!
Rev. : 05 (11T14)
13
13
14
14
7
7
8
8
9
Cục trong Loại 1
9
Lắp đặt
9
Phương pháp vận hành
Cục Ngoài Loại 1
Cục trong Loại 2
Cục Ngoài Loại 2
10 SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN
10
Điều khiển từ xa
11
11 Làm lạnh phòng (vận hành làm lạnh)
11 Làm nóng phòng (Vận hành làm nóng)
11 Chế đó hút ẩm (Vận hành chế đó hút ẩm)
12
12
12 Cài đặt hẹn giờ
12 Hủy cài đặt hẹn giờ
15
16
16
17
17
17
(Làm lạnh nhanh)
Vận hành điều hoà không điều khiển
7
S I L
Loại 1
Horizontal vane
Cấu
Loại 1
8
S I L
Loại 2
Horizontal vane
Cấu
Loại 2
9
Cấu
1. Chọn vị trí an toàn & dễ tiếp cận.
10 SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN
SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN
-
Nút hẹn giờ tắt: cài đặt chế độ tự
động tắt.
-
Nút hủy hẹn giờ: hủy chế độ hẹn giờ.
11
18
Làm nóng phòng
(Vận hành làm nóng)
12
Cài đặt hẹn giờ
Cao
Trung bình
Rất thấp
Chức năng này dùng để tắt điều hòa
một cách tự động.
1. Ấn nút
để bật máy.
2. Ấn nút
để chọn thời gian muốn
tắt điều hòa ( tối đa là 7 tiếng)
(Thời gian hẹn giờ sẽ tự động tăng
sau mỗi lần ấn nút)
sẽ hiển thị trên màn hình điều khiển.
Hủy cài đặt hẹn giờ
1. Ấn nút
để hủy cài đặt hẹn giờ .
13
14
Loại 1
Loại 2
Loại 1
Loại 1
Loại 2
Loại 1
Dưới 21 ºC
Loại 2
24 ºC
Vận hành
sưởi ấm
Loại 2
15
Loại 1
Loại 2
16
Loại 1
Loại 2
Loại 1
Loại 2
Loại 1
Loại 2
!
Khi muốn vệ sinh bên trong máy, vui lòng liên
hệ Trung Tâm Bảo Hành hoặc nhân viên lắp đặt.
Việc sử dụng chất tẩy rửa mạnh có thể gây ăn
mòn và phá hủy bên trong máy, ngoài ra các
chất tẩy rửa mạnh có thể gây chập điện, cháy nổ.
17
18
MEMO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising