LG | 38UC99 | Owner's Manual | LG 38UC99-W Vartotojo vadovas

LG 38UC99-W Vartotojo vadovas
NAUDOTOJO VADOVAS
IPS LED
MONITORIUS
(LED Monitorius*)
* L G LED monitoriai yra LCD monitoriai su galiniu
LED apšvietimu.
Prieš naudodami monitoriai atidžiai perskaitykite šį
vadovą ir pasilikite jį ateičiai.
38UC99
www.lg.com
Autorių teisės ⓒ 2018 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.
2
LIETUVIŲ K.
TURINYS
LICENCIJA.....................................3
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS....4
-- Gaminio dalys...................................................................4
-- Palaikomos tvarkyklės ir programinė įranga...5
-- Gaminio ir mygtukų aprašymas.............................6
Valdymo mygtuko naudojimas
Įvesties jungtis
-- Monitoriaus statymas į kitą vietą ir kėlimas...8
-- Monitoriaus montavimas ......................................10
Stovo montavimas
Laikymas ant stalo
Stovo aukščio reguliavimas
Kampo reguliavimas
Kabelių tvarkymas
„Kensington“ užrakto naudojimas
Stovo korpuso atkabinimas
Prie sienos montuojamo laikiklio montavimas
Montavimas ant sienos
MONITORIAUS NAUDOJIMAS.. 20
NAUDOTOJO NUSTATYMAI..... 26
-- Prisijungimas prie kompiuterio............................20
-- Pagrindinio meniu aktyvavimas...........................26
HDMI jungtis
„DisplayPort“ ekrano prievado jungtis
Pagrindinio meniu funkcijos
-- Naudotojo nustatymai.............................................28
USB-C prijungimas
-- Prijungimas prie garso / vaizdo įrenginių.......23
Meniu nustatymai
HDMI jungtis
-- Išorinių įrenginių prijungimas................................23
„Input“ (Įvestis)
USB kabelio prijungimas
Ausinių prijungimas
-- Prievadas, skirtas tik techninei priežiūrai......25
„Quick Settings“ (Greitieji nustatymai)
„Picture“ (Vaizdas)
„Sound“ (Garsas)
„General“ (Bendra)
TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS............... 47
GAMINIO SPECIFIKACIJOS....... 50
-- Gamyklinis palaikymo režimas.............................52
-- HDMI sinchronizavimas (vaizdas)......................53
-- Maitinimo LED..............................................................53
-- Belaidžio modulio (WB1NP6) specifikacijos.....
53
3
Kiekvienam modeliui taikomos skirtingos licencijos. Daugiau informacijos apie licenciją rasite apsilankę www.lg.com.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
VESA, VESA logotipas, ekrano prievado suderinamumo logotipas ir dvejopo režimo šaltinio ekrano prievado suderinamumo logotipas
yra registruotieji „Video Electronics Standards Association“ prekės ženklai.
The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
The Bluetooth ® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by
LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
LIETUVIŲ K.
LICENCIJA
4
LIETUVIŲ K.
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
Gaminio dalys
Prieš naudodami gaminį patikrinkite, ar dėžėje yra visi komponentai. Jei trūksta kurių nors komponentų, kreipkitės į parduotuvę, kur įsigijote šį gaminį. Atkreipkite dėmesį į tai, kad
gaminys ir susiję komponentai gali atrodyti kitaip, nei parodyti čia.
Kompaktinis diskas (Naudotojo
vadovo / Programinės įrangos /
vadovas) / kortelės
Maitinimo laidas
AC / DC adapteris
HDMI laidas
DisplayPort laidas
Stovo pagrindas
Kabelio laikiklis
Stovo korpusas
USB C-C kabelis
USB C-A tipas
5
•• Visada naudokite tik originalius komponentus, kad užtikrintumėte saugumą ir
tinkamas gaminio eksploatacijos ypatybes.
•• Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl nelegalių prekių naudojimo,
garantija netaikoma.
•• Rekomenduojama naudoti pateiktus komponentus.
•• Jei naudosite LG nepatvirtintus bendrojo naudojimo kabelius, ekranas gali būti
nerodomas arba galimi vaizdo triukšmai.
PASTABA
•• Komponentai gali atrodyti kitaip, nei parodyti čia.
•• Visa šiame vadove pateikta informacija ir specifikacijos gali būti pakeistos be
išankstinio pranešimo, kad būtų pagerintos gaminio eksploatacinės savybės.
•• Norėdami įsigyti papildomų priedų, apsilankykite elektronikos parduotuvėje,
internetinėje parduotuvėje arba susisiekite su mažmeninės prekybos parduotuve, iš
kurios pirkote gaminį.
•• Pateiktas maitinimo laidas, priklausomai nuo regiono gali skirtis.
Palaikomos tvarkyklės ir programinė įranga
Peržiūrėkite produkte palaikomas tvarkykles ir programinę įrangą ir žr. vadovus
kompaktiniuose diskuose, esančiuose produkto pakuotėje.
Tvarkyklės ir
programinė įranga
Diegimo pirmenybė
38UC99
Monitoriaus tvarkyklė
Rekomenduojama
O
ASM tvarkyklė
OnScreen Control
Dual Controller
Reikalaujama
X
Rekomenduojama
O
Pasirenkama
X
Pasirenkama
X
•• Reikalaujama ir rekomenduojama: Galite atsisiųsti ir įdiegti naujausias versijas iš
pridėto kompaktinio disko arba iš LGE tinklalapio (www.lg.com).
•• Pasirenkama: Galite atsisiųsti ir įdiegti naujausias versijas iš LGE tinklalapio (www.
lg.com).
LIETUVIŲ K.
DĖMESIO
6
LIETUVIŲ K.
Gaminio ir mygtukų aprašymas
Valdymo mygtuko naudojimas
Paspaudę valdymo mygtuką arba pirštu pasukę jį į kairę / dešinę, galėsite lengvai
valdyti monitoriaus funkcijas.
Pagrindinės funkcijos
Norėdami įjungti monitorių,
Maitinimo įjungimas pirštu paspauskite valdymo
mygtuką.
Maitinimo
išjungimas
Norėdami išjungti monitorių,
pirštu paspauskite ir
palaikykite valdymo mygtuką.
Garsumo
reguliavimas
Valdymo mygtuką pasukę
į kairę arba dešinę galėsite
nustatyti garsumą.
Valdymo mygtukas / Maitinimo LED
•• Įjungta : Maitinimo įjungimas
•• Išjungta : Maitinimo išjungimas
/
PASTABA
•• Valdymo mygtukas yra monitoriaus apačioje.
7
Įvesties jungtis
LIETUVIŲ K.
8
LIETUVIŲ K.
Monitoriaus statymas į kitą vietą ir kėlimas
Kai monitorių statote į kitą vietą arba keliate, laikykitės šių nurodymų, kad
nesubraižytumėte arba nesugadintumėte monitoriaus bei užtikrintumėte saugų
monitoriaus perkėlimą (taikoma visų dydžių ir formų monitoriams).
•• Prieš monitorių pastatant kitoje vietoje, rekomenduojama jį laikyti originalioje
dėžėje arba pakuotėje.
•• Prieš judindami arba keldami monitorių, atjunkite jo maitinimo laidą ir visus kitus
laidus.
•• Tvirtai laikykite monitorių už jo šonų ir apačios. Nelaikykite skydelio.
•• Kai laikote monitorių, ekranas turi būti nukreiptas nuo jūsų, kad jo
nesubraižytumėte.
•• Pernešdami monitorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
•• Perkeldami monitorių, niekada jo neapverskite ir nepasukite į šonus – visada
laikykite jį tiesiai.
DĖMESIO
•• Nelieskite monitoriaus ekrano, jei tik tai įmanoma.
-- Taip galite sugadinti ekraną arba dalį pikselių, naudojamų perteikiant vaizdą.
9
LIETUVIŲ K.
•• IJei monitoriaus skydelį naudojate be stovo pagrindo, dėl valdymo mygtuko gali būti
sutrikdytas monitoriaus stabilumas ir jis gali nukristi, taip jis gali būti sugadintas
arba ką nors sužeisti. Be to, taip pat gali būti sutrikdytas valdymo mygtuko
veikimas.
10
LIETUVIŲ K.
Monitoriaus montavimas
Stovo montavimas
1
DĖMESIO
•• Norėdami apsaugoti ekraną, padėkite ekraną priekiu žemyn ant ekrano pagrindo,
kuris yra dėžės viduje.
2
11
3
4
LIETUVIŲ K.
Stovo korpusas
Kabelio laikiklis
* Surinkite kabelio laikiklį.
Stovo pagrindas
5
arba
12
LIETUVIŲ K.
PASTABA
•• Spauskite stovą, kol mygtukas pasiekia viršų.
Laikymas ant stalo
1 Pakelkite monitorių ir neapverstą padėkite ant stalo. Palikite bent 100 mm tarpą
iki sienos, kad užtikrintumėte tinkamą ventiliaciją.
100 mm
100 mm
DĖMESIO
•• Šiame dokumente esančiuose paveikslėliuose vaizduojamos įprastos procedūros,
todėl jos gali skirtis nuo paties gaminio.
•• Jei varžtus veršite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu
būdu sugadintam gaminiui.
•• Neneškite monitoriaus apversto, kai jį laikote tik už stovo pagrindo. Monitorius gali
nukristi nuo stovo ir taip galite susižeisti.
•• Keliant ar pernešant monitorių, nelieskite jo ekrano. Monitoriaus ekraną veikianti
jėga gali jį pažeisti.
100 mm
100 mm
13
2 Maitinimo adapterį prijunkite prie monitoriaus, o maitinimo laido kištuką įkiškite
DĖMESIO
•• Ištraukite maitinimo laidą prieš pernešdami ar montuodami monitorių. Kyla elektros
smūgio pavojus.
Atsargumo priemonės prijungiant maitinimo laidą
3 Norėdami įjungti monitorių, paspauskite jo apačioje esantį valdymo mygtuką.
100-240 V ~
•• Įsitikinkite, kad naudojate prie gaminio pridėtą maitinimo laidą, bei prijunkite jį prie
įžeminto elektros lizdo.
•• Jei reikia kito maitinimo laido, susisiekite su vietiniu prekybos agentu arba
apsilankykite mažmeninėje parduotuvėje.
LIETUVIŲ K.
į sieninį lizdą.
14
LIETUVIŲ K.
Stovo aukščio reguliavimas
Kampo reguliavimas
1 Ant stovo pagrindo sumontuotą monitorių nustatykite į vertikalią padėtį.
2 Būtinai abiem rankom laikykite ir reguliuokite monitorių.
1 Ant stovo pagrindo sumontuotą monitorių nustatykite į vertikalią padėtį.
2 Reguliuokite ekrano kampą.
Ekranas gali būti pakreiptas į priekį ir atgal nuo -5° iki 15° kampu, kad būtų patogu į
jį žiūrėti.
15
Maks. 110,0 mm
ĮSPĖJIMAS
•• Reguliuodami ekrano aukštį, neuždėkite rankos ant stovo
korpuso, kad nesusižeistumėte pirštų.
Galas
-5
Priekis
15
•• Kad reguliuodami ekraną nesusižeistumėte pirštų, nelaikykite apatinės monitoriaus
rėmo dalies, kaip parodyti toliau.
15
•• Būkite atsargūs, nelieskite ir nespauskite ekrano, kai reguliuojate monitoriaus
kampą.
-5
15
-5
PASTABA
•• Kairiąją arba dešiniąją monitoriaus ekrano pusę galima šiek tiek pasukti į viršų arba į
apačią (iki 3°). Sureguliuokite horizontalųjį monitoriaus ekrano lygį.
Monitoriaus ekranas
LIETUVIŲ K.
ĮSPĖJIMAS
16
LIETUVIŲ K.
Kabelių tvarkymas
„Kensington“ užrakto naudojimas
Sutvarkykite kabelius naudodami kabelių laikiklį, kaip parodyta paveikslėlyje.
„Kensington“ apsaugos sistemos jungtis yra monitoriaus apačioje.
Daugiau informacijos apie montavimą ir naudojimą rasite „Kensington“ užrakto
vartotojo vadove arba interneto svetainėje http://www.kensington.com.
Naudodami „Kensington“ apsaugos sistemos kabelį monitorių prijunkite prie stalo.
Kabelio laikiklis
PASTABA
•• Apsaugos sistema „Kensington“ yra atskirai užsakoma įranga. Papildomų priedų
galite įsigyti daugumoje elektronikos parduotuvių.
17
Prie sienos montuojamo laikiklio montavimas
1 Monitorių pastatykite ekranu žemyn. Norėdami apsaugoti ekraną nuo įbrėžimų,
Šis monitorius atitinka prie sienos montuojamų laikiklių ar kitų suderinamų įrenginių
specifikacijas.
apdenkite paviršių minkštu audeklu.
2 Nuimkite stovą nuo monitoriaus paspaudę monitoriaus galinės pusės apačioje
centre esantį mygtuką.
1 Padėkite monitorių ekranu į apačią. Norėdami apsaugoti monitoriaus skydelį
(ekraną), apdenkite paviršių minkštu audiniu arba monitoriaus apsauginiu dėklu,
kurį rasite produkto pakuotėje.
2 Išimkite keturis varžtus, kurie yra pritvirtinti monitoriaus gale.
3 Prie sienos montuojamą laikiklį uždėkite ant monitoriaus ir sulygiuokite jį su
varžtų skylėmis.
4 Norėdami laikiklį pritvirtinti prie monitoriaus, atsuktuvu prisukite keturis varžtus.
PASTABA
•• Ant sienos montuojamas laikiklis yra parduodamas atskirai.
•• Daugiau informacijos apie montavimą rasite ant sienos montuojamo laikiklio
montavimo vadove.
•• Prie sienos montuodami laikiklį pasistenkite nenaudoti per daug jėgos, nes taip
galite pažeisti ekraną.
LIETUVIŲ K.
Stovo korpuso atkabinimas
18
Montavimas ant sienos
LIETUVIŲ K.
Monitorių montuokite bent jau 100 mm atstumu nuo sienos ir palikite apie 100 mm
tarpą ties kiekviena monitoriaus puse, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija.
Detalias montavimo instrukcijas galite gauti vietinėje mažmeninės prekybos
parduotuvėje. Pakreipiamo prie sienos montuojamo laikiklio montavimo ir nustatymo
instrukcijas rasite vadove.
Norėdami montuoti monitorių prie sienos, pritvirtinkite prie sienos montuojamą
laikiklį (užsakomas atskirai) prie monitoriaus galo.
Įsitikinkite, kad prie sienos montuojamas laikiklis tinkamai užsifiksavo prie
monitoriaus ir sienos.
1 Jei naudosite ilgesnius nei standartinio ilgio varžtus, galite pažeisti gaminio vidų.
2 VESA standarto neatitinkantys varžtai gali sugadinti gaminį ir jis gali nukristi.
„LG Electronics“ neatsako už nelaimingus atsitikimus, kuriuos gali sąlygoti
nestandartiniai varžtai.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Tvirtinimo prie sienos sistema
(mm)
Standartinis sraigtas
Sraigtų skaičius
Prie sienos montuojamas
laikiklis (užsakomas atskirai)
100 x 100
M4 x L10
4
RW120
19
•• Naudokite VESA standarte nurodytus varžtus.
•• Prie sienos montuojamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir visos
reikalingos detalės.
•• Prie sienos montuojamas laikiklis yra užsakomas atskirai. Papildomų priedų galite
įsigyti iš vietinio prekybos atstovo.
•• Ant sienos montuojamo laikiklio varžtų ilgis gali skirtis. Būtinai naudokite tinkamo
ilgio varžtus.
•• Daugiau informacijos rasite prie sienos montuojamo laikiklio vartotojo vadove.
•• Naudokite VESA standartą atitinkantį ant sienos montuojamą laikiklį ir varžtus.
Gaminio garantija negalios apgadinimams, kuriuos sąlygos nederamų komponentų
naudojimas ar netinkamas naudojimas.
•• Matuojant nuo galinės monitoriaus pusės, kiekvieno įsukto varžto ilgis turi būti 8
mm arba mažesnis.
Prie sienos montuojamas laikiklis
Monitoriaus galinė
pusė
DĖMESIO
•• Atjunkite maitinimo laidą prieš perkeldami arba montuodami monitorių, kad
išvengtumėte elektros smūgio.
•• Jei monitorių montuosite ant lubų ar kreivos sienos, monitorius gali nukristi
ir sužeisti jus. Naudokite tik LG patvirtintą sieninį laikiklį ir kreipkitės į vietinį
pardavėją arba kvalifikuotus meistrus.
•• Jei varžtus veršite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu
būdu sugadintam gaminiui.
Prie sienos montuojamas
laikiklis
Monitoriaus galinė pusė
Varžtų matmenys
: M4 x L10
Maks. 8 mm
LIETUVIŲ K.
PASTABA
20
LIETUVIŲ K.
MONITORIAUS NAUDOJIMAS
•• Žemiau pateikti nurodymai yra taikomi 38UC99 modeliui. Šiame naudotojo vadove
pateiktos iliustracijos gali skirtis nuo realaus gaminio.
Paspauskite valdymo mygtuką, pasirinkite „Menu“ (Meniu) → „Input“ (Įvestis) ir
pasirinkite įvesties parinktį.
DĖMESIO
•• Nespauskite ekrano per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo iškraipymus.
•• Nerodykite nejudančio vaizdo ekrane per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo išlaikymą. Jei
įmanoma, naudokite ekrano užsklandą.
PASTABA
•• Kai maitinimo laidą jungiate į lizdą, naudokite įžemintą (3 skylių) daugialypį lizdą
arba įžemintą elektros lizdą.
•• Jei temperatūra yra žema, įjungtas monitorius gali blykčioti. Tai normalu.
•• Kartais ekrane gali pasirodyti raudonų, žalių arba mėlynų taškelių. Tai normalu. Tai
normalu.
Prisijungimas prie kompiuterio
•• Šis monitorius palaiko „Plug and Play“* savaiminio įdiegimo funkciją.
* „Plug and Play“: Savaiminio įdiegimo funkcija leidžia prie kompiuterio pridėti įrenginį
be jokių konfigūracijų ar rankiniu būdu įdiegiamų tvarkyklių.
HDMI jungtis
Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į monitorių.
Naudodami HDMI kabelį kompiuterį prijunkite prie monitoriaus pagal žemiau
pavaizduotą iliustraciją.
21
•• Būtinai naudokite suteiktą gaminio HDMI kabelį. Kitu atveju gali sutrikti įrenginio
veikimas.
•• Kompiuterį prijungiant prie monitoriaus naudojant HDMI kabelį galimi įrenginio
suderinamumo klausimai.
•• Naudojant DVI į HDMI / DP („DisplayPort“) į HDMI kabelį galimos suderinamumo
problemos.
•• Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas Jei nenaudosite
sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
•• Rekomenduojami HDMI kabelių tipai
-- Didelės spartos HDMI®/TM kabelis
-- Didelės spartos HDMI®/TM kabelis su eternetu
„DisplayPort“ ekrano prievado jungtis
Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į monitorių.
Naudodami „DisplayPort“ kabelį, monitorių prijunkite prie kompiuterio pagal žemiau
pavaizduotą iliustraciją.
DP OUT
PASTABA
•• Gali nebūti vaizdo ar garso išvesties, priklausomai nuo kompiuterio DP
(„DisplayPort“) versijos.
•• Būtinai naudokite suteiktą gaminio „DisplayPort“ kabelį. Kitu atveju gali sutrikti
įrenginio veikimas.
•• Norint naudoti mini DP į DP („Mini DisplayPort“ į „DisplayPort“) kabelį,
rekomenduojama naudoti „DisplayPort 1.2“ kabelį.
LIETUVIŲ K.
DĖMESIO
22
USB-C prijungimas
LIETUVIŲ K.
Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus bei USB duomenis iš kompiuterio
į monitorių. Naudodami USB-C kabelį, monitorių prijunkite prie kompiuterio pagal
žemiau pavaizduotą iliustraciją. Paspauskite meniu mygtuką ir iš įvesčių meniu
pasirinkite įvesties parinktį.
(USB C-C kabelis)
PASTABA
•• PD („Power Delivery“), DP „Alternate Mode“ (DP per USB-C) ir „USB Data“
palaikomi per „USB-C“ prievadą.
•• Funkcijos gali neveikti priklausomai nuo prijungto prietaiso specifikacijų ir aplinkos.
•• USB-C prievadas neskirtas naudoti kaip monitoriaus maitinimo šaltinis, tai
kompiuterio maitinimo šaltinis.
Prijunkite adapterį prie monitoriaus maitinimo.
(USB C-C kabelis +
USB C-A tipas)
(parduodama
atskirai)
23
Išorinių įrenginių prijungimas
HDMI jungtis
USB kabelio prijungimas
Iš jūsų AV įrenginio HDMI į monitorių siunčia skaitmeninius vaizdo ir garso signalus.
Naudodami HDMI kabelį AV įrenginį prijunkite prie monitoriaus pagal žemiau
pavaizduotą iliustraciją.
Gaminio USB prievadas veikia kaip USB šakotuvas.
Prijunkite prie kompiuterio USB C-C kabelis arba USB C-C kabelis + USB C-A tipas.
Norėdami, naudotis USB 3.0, prijunkite produkto USB C-C kabelis + USB C-A tipas prie
kompiuterio.
Išorinius įrenginius, prijungtus per USB įvesties prievadą, galima valdyti kompiuteriu.
(parduodama
atskirai)
AV
PASTABA
•• Būtinai naudokite suteiktą gaminio HDMI kabelį. Kitu atveju gali sutrikti įrenginio
veikimas.
•• Naudojant DVI į HDMI / DP („DisplayPort“) į HDMI kabelį galimos suderinamumo
problemos.
•• Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas Jei nenaudosite
sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
•• Rekomenduojami HDMI kabelių tipai
-- Didelės spartos HDMI®/TM kabelis
-- Didelės spartos HDMI®/TM kabelis su eternetu
(parduodama
atskirai)
LIETUVIŲ K.
Prijungimas prie garso / vaizdo įrenginių
24
Ausinių prijungimas
LIETUVIŲ K.
PASTABA
•• Prieš naudodamiesi gaminiu įsitikinkite, kad įdiegėte naujausią „Windows OS“
pakeitimų paketą.
•• Išoriniai įrenginiai yra parduodami atskirai.
•• Klaviatūra, pelė arba USB įrenginys gali būti prijungtas prie USB prievado.
•• „Quick Charge“ (Greitas krovimas) galimas tik naudojant USB1 ir USB2
prievadus.
•• Išjungus monitorių, „Quick Charge“ (Greitas krovimas) nebegalimas.
•• Įkrovimo greitis skiriasi priklausomai nuo įrenginio.
(parduodama
atskirai)
Ausinių prievadu išorinius įrenginius prijunkite prie monitoriaus. Prijunkite kaip
parodyta paveikslėlyje.
(parduodama atskirai)
PASTABA
•• Išoriniai įrenginiai yra parduodami atskirai.
•• Jeigu naudojate ausines kampuotu kištukas, tai gali sukelti problemų prijungiant
kitą išorinį įrenginį prie monitoriaus. Todėl rekomenduojam naudoti ausines su
tiesus kištukas.
DĖMESIO
Įspėjimai naudojant USB įrenginį
•• Gali būti neatpažintas USB įrenginys su įdiegta automatinio atpažinimo programa
arba naudojantis savo paties tvarkyklę.
•• Kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi arba gali veikti netinkamai.
•• Rekomenduojama naudoti USB šakotuvą arba kietojo disko įrenginį su maitinimo
šaltiniu. (Jei tiekiamo maitinimo nepakanka, USB įrenginys gali būti tinkamai
neatpažįstamas.)
Kampuotas kištukas
Tiesus kištukas
•• Ausinių ir garsiakalbių funkcijos gali būti apribotos, priklausomai nuo kompiuterio ir
išorinio įrenginio garso nustatymų.
25
Šis prievadas naudojamas tik „Techninei priežiūrai“.
LIETUVIŲ K.
Prievadas, skirtas tik techninei priežiūrai
26
LIETUVIŲ K.
NAUDOTOJO
NUSTATYMAI
Pagrindinio meniu
aktyvavimas.
1 Paspauskite monitoriaus apačioje esantį valdymo
mygtuką.
2 Valdymo mygtuką pastumkite į viršų / apačią ( /
) ir į kairę / dešinę ( / ), kad nustatytumėte
parinktis.
3 Norėdami išeiti iš pagrindinio meniu dar kartą
spustelėkite valdymo mygtuką.
Valdymo mygtukas
Mygtukas
Meniu Būsena
Aprašymas
Pagrindinis meniu išjungtas
Įjungiamas pagrindinis meniu.
Pagrindinis meniu įjungtas
Išeinama iš pagrindinio meniu.
(Palaikę nuspaustą mygtuką išjungsite monitorių: tokių
būdu išjungti monitorių galite bet kuriuo metu, net kai
yra įjungta OSD)
Pagrindinis meniu išjungtas
Pritaiko monitoriaus garsumo lygį.
Pagrindinis meniu įjungtas
Įjungiama „Input“ (Įvestis) funkcija.
Pagrindinis meniu išjungtas
Pritaiko monitoriaus garsumo lygį.
Pagrindinis meniu įjungtas
Įjungiamos „Menu“ (Meniu) funkcijos.
Pagrindinis meniu išjungtas
Rodo dabartinės įvesties informaciją.
Pagrindinis meniu įjungtas
Išjungia monitorių.
Pagrindinis meniu išjungtas
Rodo dabartinės įvesties informaciją.
Pagrindinis meniu įjungtas
Įjungiama „Bluetooth Audio“ (Bluetooth garsas)
funkcija.
27
Pagrindinio meniu funkcijos
Power Off
Input
Exit
Bluetooth Audio
Menu
Aprašymas
„Input“ (Įvestis)
Nustatomas įvesties režimas.
„Power Off“
(Maitinimo išjungimas)
Išjungia monitorių.
„Menu“ (Meniu)
Konfigūruojami ekrano nustatymai.
„Bluetooth Audio“
(Bluetooth garsas)
Iš naujo prijungia anksčiau prijungtus „Bluetooth“ įrenginius arba atjungia jau prijungtus
„Bluetooth“ įrenginius.
„Exit“ (Išeiti)
Išeinama iš pagrindinio meniu.
LIETUVIŲ K.
Pagrindinis meniu
28
LIETUVIŲ K.
Naudotojo nustatymai
Meniu nustatymai
1
2
3
4
Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite monitoriaus apačioje esantį valdymo mygtuką ir įjunkite „Menu“ (Meniu).
Parinktis reguliuokite valdymo mygtuką spausdami į viršų / apačią / kairę / dešinę.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, spustelėkite valdymo mygtuko piktogramą arba paspauskite (
Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko piktogramą, kol išeisite.
•• Kai įvesite meniu, nurodymai, kaip naudotis mygtuku atsiras apatiniame dešiniajame ekrano kampe.
„Quick Settings“
„Input“
„Picture“
„Sound“
/ Ok).
„General“
29
Visos parinktys yra aprašytos žemiau.
„Brightness“ (Ryškumas)
„Contrast“ (Kontrastas)
„Volume“ (Garsumas)
Aprašymas
Sureguliuoja ekrano spalvų kontrastą ir šviesumą.
Pritaiko garsumo lygį.
PASTABA
•• Galite koreguoti „Mute“ (Nutildyti) / „Unmute“ (Įjungti garsą) perkėlę valdymo svirties mygtuką į meniu
„Volume“ (Garsumas).
•• Galimas mažiausias ir didžiausias „Bluetooth“ garso garsumo lygis priklauso nuo monitoriaus OSD garsumo.
„Input“ (Įvestis)
„Screen Off“ (Ekranas
išjungtas)
Išjungia monitoriaus foninį apšvietimą ir atkuria tik prijungto įvesties arba „Bluetooth“ įrenginio garsą.
„Bluetooth Audio“ (Bluetooth
garsas)
Iš naujo prijungia anksčiau prijungtus „Bluetooth“ įrenginius arba atjungia jau prijungtus „Bluetooth“ įrenginius.
„Main Input List“ (Pagrindinis
įvesčių sąrašas)
Parenkamas įvesties režimas.
„Aspect Ratio“ (Vaizdo
formatas)
Reguliuojamas ekrano vaizdo formatas.
„PBP“
Rodo dviejų įvesties režimų ekranus viename monitoriuje.
„Main/Sub Screen Change“
(Pagrindinio / antrinio ekrano
keitimas)
Perjungiama tarp pagrindinio ekrano ir antrinio ekrano „PBP“ režimu.
„Main/Sub Sound Change“
(Pagrindinio / antrinio garso
keitimas)
Perjungiama tarp garso pagrindinio ekrano ir antrinio ekrano „PBP“ režimu.
„Auto Input Switch“
Kai automatinės įvesties jungiklis nustatytas į „On“ (Įjungtas), prijungtas ekranas automatiškai persijungia į naują
(Automatinės įvesties jungiklis) įvestį.
LIETUVIŲ K.
„Menu“ (Meniu)
„Quick Settings“
(Greitieji nustatymai)
30
LIETUVIŲ K.
„Picture“ (Vaizdas)
„Picture Mode“
(Vaizdo režimas)
Vaizdo režimas pakeičiamas į optimizuotą režimą.
„Picture Adjust“
(Vaizdo reguliavimas)
Reguliuoja „Brightness“ (Ryškumą), „Contrast“ (Kontrastą), „Sharpness“ (Aštrumą), „SUPER RESOLUTION+“,
„Black Level“ (Juodos spalvos lygį) ir „DFC“.
„Game Adjust“
(Žaidimo reguliavimas)
Reguliuoja „Response Time“ (Atsako laiką), „FreeSync“, „Black Stabilizer“ (Juodos spalvos stabilizavimą) ir
„1ms Motion Blur Reduction“ (1ms judesių išsiliejimo sumažinimą).
„Color Adjust“
(Spalvos reguliavimas)
Reguliuoja „Gamma“ (gamą), „Color Temp“ (spalvos temperatūrą), „Red“ (raudoną), „Green“ (žalią), „Blue“
(mėlyną) ir dar „Six Color“ (šešias spalvas).
„Screen Off“
(Ekranas išjungtas)
Išjungia monitoriaus foninį apšvietimą ir atkuria tik prijungto įvesties arba „Bluetooth“ įrenginio garsą.
„Picture Reset“
(Vaizdo atstatymas)
Grąžinami numatytieji vaizdo nustatymai.
„Sound“ (Garsas)
Reguliuoja „Volume“ (Garsumą) ir „Bluetooth Audio“ (Bluetooth garsa) režimą.
„General“ (Bendra)
Nustatoma „Language“ (Kalba), „SMART ENERGY SAVING“, „Power LED“ (Maitinimo indikatorius),
„Automatic Standby“ (Automatinė parengtis), „HDMI Compatibility Mode“, „DisplayPort 1.2“,
„Quick Charge“ (Greitas krovimas), „OSD Lock“ (OSD užraktas) ir , „Reset“ (Atstatymas).
„Exit“ (Išeiti)
Išeina iš OSD meniu.
DĖMESIO
•• Jūsų monitoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiame vadove pateiktų paveikslėlių.
31
„Quick Settings“ (Greitieji nustatymai)
„Menu“ (Meniu).
Quick Settings
2 Sukdami valdymo mygtuką pasirinkite „Quick Settings“ (Greitieji nustatymai).
3 Sekdami apatiniame dešiniajame kampe esančias instrukcijas sukonfigūruokite parinktis.
4 Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, spustelėkite valdymo mygtuko
piktogramą arba paspauskite (
Brightness
Quick Settings
/ Ok).
5 Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko
piktogramą, kol išeisite.
Input
100 >
Contrast
70 >
Volume
30 >
Screen Off
>
Bluetooth Audio
Off >
Picture
Sound
General
: Exit
/
: Move
/
: Ok
LIETUVIŲ K.
1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite valdymo mygtuką monitoriaus apačioje ir įveskite meniu
32
Visos parinktys yra aprašytos žemiau.
LIETUVIŲ K.
„Menu“ (Meniu) >
„Quick Settings“
(Greitieji nustatymai)
„Brightness“ (Ryškumas)
„Contrast“ (Kontrastas)
„Volume“ (Garsumas)
Aprašymas
Sureguliuoja ekrano spalvų kontrastą ir šviesumą.
Pritaiko garsumo lygį.
PASTABA
•• Galite koreguoti „Mute“ (Nutildyti) / „Unmute“ (Įjungti garsą) perkėlę valdymo svirties mygtuką į meniu „Volume“ (Garsumas).
•• Galimas mažiausias ir didžiausias „Bluetooth“ garso garsumo lygis priklauso nuo monitoriaus OSD garsumo.
„Screen Off“
(Ekranas išjungtas)
Išjungia monitoriaus foninį apšvietimą ir atkuria tik prijungto įvesties arba „Bluetooth“ įrenginio garsą. Garsas atkuriamas net ir išsijungus
ekranui.
PASTABA
•• Norėdami įjungti ekraną, paspauskite monitoriaus apačioje esantį valdymo pulto mygtuką.
„Bluetooth Audio“
(Bluetooth garsas)
Iš naujo prijungia anksčiau prijungtus „Bluetooth“ įrenginius arba atjungia jau prijungtus „Bluetooth“ įrenginius.
PASTABA
•• Monitorius gali prisijungti tik prie anksčiau prijungto „Bluetooth“ įrenginio.
33
„Input“ (Įvestis)
LIETUVIŲ K.
1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite monitoriaus apačioje esantį valdymo mygtuką ir įjunkite „Menu“
(Meniu).
Input
2 Pasirinkite „Input“ (Įvestis) naudodami valdymo pultą.
3 Sekdami apatiniame dešiniajame kampe esančias instrukcijas sukonfigūruokite parinktis.
4 Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, spustelėkite valdymo mygtuko
piktogramą arba paspauskite ( / Ok).
5 Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko
HDMI1
Quick Settings
piktogramą, kol išeisite.
Input
Main Input List
>
Aspect Ratio
Full Wide >
Picture
PBP
Sound
>
Main/Sub Screen Change
Main/Sub Sound Change
General
Auto Input Switch
: Exit
On >
/
: Move
/
: Ok
34
Visos parinktys yra aprašytos žemiau.
LIETUVIŲ K.
„Menu“ (Meniu) >
„Input“ (Įvestis)
„Main Input List“
(Pagrindinis įvesčių sąrašas)
„Aspect Ratio“ (Vaizdo
formatas)
Aprašymas
Parenkamas įvesties režimas.
Reguliuojamas ekrano vaizdo formatas.
„Full Wide“ (Visas plotis)
Vaizdo įrašai rodomi plačiame ekrane, nepriklausomai nuo vaizdo įrašų signalo įvesties.
„Original“ (Originalus)
Rodo vaizdą pagal įvesties vaizdo signalo vaizdo formatą.
„1:1“
Vaizdo formatas nereguliuojamas pagal originalą.
„Cinema 1“
Padidina ekrano vaizdo formatą iki 21:9. (esant 1080p)
„Cinema 2“
Padidina ekrano vaizdo formatą iki 21:9, įskaitant juodą titrams skirtą juostą apačioje. (esant 1080p)
PASTABA
•• Jei yra parinkta rekomenduojama skiriamoji geba (3840 x 1600), ekranas, pasirinkus parinktį „Full Wide“ (Visas plotis), „Original“
(Originalus) ar „1:1“, gali atrodyti vienodai.
•• Nėra „1:1“, „Cinema 1“, „Cinema 2“ meniu veikiant „FreeSync“ režimu.
(Pereikite prie „Picture“ (Vaizdas) „Game Adjust“ (Žaidimo nustatymas) „FreeSync“, kad įjungtumėte arba išjungtumėte
„FreeSync“ („On“ (Įjungta) arba „Off“ (Išjungta)))
„PBP“
Rodo dviejų įvesties režimų ekranus viename monitoriuje.
„Main/Sub Screen Change“
(Pagrindinio / antrinio ekrano
keitimas)
Perjungiama tarp pagrindinio ekrano ir antrinio ekrano „PBP“ režimu.
„Main/Sub Sound Change“
(Pagrindinio / antrinio garso
keitimas)
Perjungiama tarp garso pagrindinio ekrano ir antrinio ekrano „PBP“ režimu.
„Auto Input Switch“
Kai automatinės įvesties jungiklis nustatytas į „On“ (Įjungtas), prijungtas ekranas automatiškai persijungia į naują įvestį.
(Automatinės įvesties jungiklis)
35
[PBP]
„Input List“ (Įvesčių sąrašas)
Aprašymas
Rodo dviejų įvesties režimų ekranus viename monitoriuje.
„Main Input List “ (Pagrindinis
įvesčių sąrašas)
„Sub Input List“ (Antrinis įvesčių
sąrašas)
HDMI įvestys ar „DisplayPort“ įvestys nepalaiko PBP derinių.
PBP jungtis
Pagrindinis ekranas (Kairė)
„Aspect Ratio“ (Vaizdo formatas)
LIETUVIŲ K.
„Menu“ (Meniu) >
„Input“ (Įvestis)
Antrinis ekranas (Dešinė)
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
USB-C
HDMI 1
X
X
O
O
HDMI 2
X
X
O
O
DisplayPort
O
O
X
X
USB-C
O
O
X
X
Reguliuojamas ekrano vaizdo formatas.
Main Aspect Ratio (Pagrindinis
vaizdo formatas)
„Full Wide“ (Visas plotis)
Nepriklausomai nuo vaizdo signalo įvesties rodomas vaizdas, telpantis į PBP ekraną.
„Original“ (Originalus)
PBP ekrane vaizdo signalo įvesties vaizdo formatu rodomas vaizdas.
Sub Aspect Ratio (Antrinis vaizdo
formatas)
„Full Wide“ (Visas plotis)
Nepriklausomai nuo vaizdo signalo įvesties rodomas vaizdas, telpantis į PBP ekraną.
„Original“ (Originalus)
PBP ekrane vaizdo signalo įvesties vaizdo formatu rodomas vaizdas.
„PBP“
Jūs galite išjungti šią funkciją, tada vaizdai iš abiejų įvesties režimų bus rodomi vienu metu tame pačiame monitoriuje.
„Main/Sub Screen Change“
(Pagrindinio / antrinio ekrano
keitimas)
Perjungiama tarp pagrindinio ekrano ir antrinio ekrano „PBP“ režimu.
„Main/Sub Sound Change“
(Pagrindinio / antrinio garso
keitimas)
Perjungiama tarp garso pagrindinio ekrano ir antrinio ekrano „PBP“ režimu.
„Auto Input Switch“ (Automatinės
įvesties jungiklis)
Kai automatinės įvesties jungiklis nustatytas į „On“ (Įjungtas), prijungtas ekranas automatiškai persijungia į naują įvestį.
PASTABA
•• Jei nenaudojate „PBP“ funkcijos, „Main/Sub Screen Change“ (Pagrindinio / antrinio ekrano keitimas) ir „Main/Sub Sound Change“ (Pagrindinio / antrinio garso keitimas)
išjungiami.
36
„Picture“ (Vaizdas)
LIETUVIŲ K.
1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite valdymo mygtuką monitoriaus apačioje ir įveskite meniu „Menu“
(Meniu).
Picture
2 Sukdami valdymo mygtuką pasirinkite „Picture“ (Vaizdas).
3 Sekdami apatiniame dešiniajame kampe esančias instrukcijas sukonfigūruokite parinktis.
4 Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, spustelėkite valdymo mygtuko
piktogramą arba paspauskite (
Picture Mode
Quick Settings
/ Ok).
5 Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko
piktogramą, kol išeisite.
Input
Picture
Custom >
Picture Adjust
>
Game Adjust
>
Color Adjust
>
Screen Off
>
Picture Reset
>
Sound
General
: Exit
/
: Move
/
: Ok
37
Visos parinktys yra aprašytos žemiau.
„Picture Mode“
(Vaizdo režimas)
Aprašymas
„Custom“ (Individualus
nustatymas)
Leidžia vartotojui keisti kiekvieną elementą. Galima reguliuoti pagrindinio meniu spalvų režimą.
„Reader“ (Skaitymas)
Ekrano vaizdas optimizuojamas dokumentų peržiūrai. OSD meniu galite pašviesinti ekraną.
„Photo“ (Nuotrauka)
Optimizuoja ekraną nuotraukoms.
„Cinema“ (Kinas)
Optimizuoja ekraną, kad pagerintų vizualius vaizdo efektus.
„Dark Room 1“
(Tamsus kambarys 1)
Šiame režime iki optimalaus lygio tamsioje aplinkoje sureguliuojamas šviesumas.
„Dark Room 2“
(Tamsus kambarys 2)
Šis režimas nustato šviesumą, kuris yra mažesnis nei „Dark Room 1“ (Tamsus kambarys 1).
„Color Weakness“
(Negebėjimas skirti
spalvas)
Šis režimas skirtas vartotojams, kurie negali raudonos atskirti nuo žalios. Vartotojai, kurie sunkiai atpažįsta spalvas,
gali lengvai atskiri šias dvi spalvas.
„FPS Game 1“
(FPS žaidimas 1)
Šis režimas optimizuotas FPS (pirmojo asmens šaudyklės) žaidimams.
„FPS Game 2“
(FPS žaidimas 2)
„Black Stabilizer“ (Juodos spalvos stabilizavimas) vertė didesnė nei „FPS Game 1“ (FPS žaidimas 1). Tinka itin
tamsiems FPS žaidimams.
„RTS Game“
(RTS žaidimas)
Šis režimas optimizuotas RTS (realiojo laiko strategijos) žaidimams.
„Custom (Game)“
Pasirinkę šį režimą vartotojai gali keisti įvairius elementus, įskaitant ir su žaidimu susijusias parinktis.
(Pasirinktinis (žaidimas))
PASTABA
•• Jei „Picture mode“ (Vaizdo režimas) yra pakeičiamas DP („DisplayPort“) įvestyje, ekranas gali mirksėti arba kompiuterio ekrano raiška gali
būti paveikta.
LIETUVIŲ K.
„Menu“ (Meniu) >
„Picture“ (Vaizdas)
38
LIETUVIŲ K.
„Menu“ (Meniu) >
„Picture“ (Vaizdas)
„Picture Adjust“ (Vaizdo
reguliavimas)
Aprašymas
„Brightness“ (Ryškumas)
„Contrast“ (Kontrastas)
„Sharpness“ (Aštrumas)
Sureguliuoja ekrano spalvų kontrastą ir šviesumą.
Reguliuojamas ekrano ryškumas.
„SUPER RESOLUTION+“ „High“
(Aukštas)
Optimizuoja ekraną ryškiausiems atvaizdams. Geriausiai tinka didelės raiškos vaizdo įrašams ar
žaidimams.
„Middle“
(Vidutinis)
Optimizuoja ekraną patogiai peržiūrai, kai atvaizdai rodomi per vidurį, tarp žemo ir aukšto režimų.
Geriausiai tinka UCC arba SD vaizdo įrašams.
„Low“ (Žemas)
Optimizuoja ekraną paprastiems atvaizdams. Geriausiai tinka nuotraukoms ar atvaizdams su
nedideliu judėjimu.
„Off“ (Išjungta) Rodo dažniausią nustatymą Išjungia „SUPER RESOLUTION+“.
PASTABA
•• Kadangi ši funkcija padidina prastos raiškos vaizdo ryškumą, nerekomenduojama jos naudoti įprastam tekstui arba
darbalaukio piktogramoms. Tai padarius galimas bereikalingai aukštas ryškumas.
„Black Level“
(Tamsumo lygis)
„DFC“
Nustatomas perėjimo lygis (tik HDMI).
•• Poslinkis: tai nuoroda vaizdo signalui, nurodanti tamsiausią spalvą, kokią gali rodyti monitorius.
„High“
(Aukštas)
Išlaikomas dabartinis ekrano kontrasto santykis.
„Low“ (Žemas)
Sumažinamas juodos spalvos kiekis ir padidinamas baltos spalvos kiekis dabartiniame ekrano
kontrasto santykyje.
„On“ (Įjungta)
Automatiškai pagal ekraną reguliuojamas šviesumas.
„Off“ (Išjungta) Išjungiama „DFC“ funkcija.
39
„Game Adjust“
(Žaidimo reguliavimas)
Aprašymas
„Response Time“
(Reakcijos laikas)
Remiantis ekrano greičiu, nustatomas rodomo vaizdo reakcijos laikas.
Įprastoje aplinkoje rekomenduojama nustatyti „Normal“ (Standartinis). Jei vaizdas keičiasi greitai, rekomenduojama
nustatyti „Fast“ (Greitas).
Nustačius „Fast“ (Greitas), vaizdas gali strigti.
„Fast“
(Greitas)
Reakcijos laikas nustatomas į „High“ (Aukštas).
„Normal“
(Standartinis)
Reakcijos laikas nustatomas į „Middle“ (Vidutinis).
„Slow“ (Lėtas)
Reakcijos laikas nustatomas į „Low“ (Žemas).
„Off“ (Išjungta) Nenaudoja laiko reakcijos gerinimo funkcijos.
„FreeSync“
Užtikrinamas tolygus ir tikroviškas vaizdas sinchronizuojant vertikalų įvesties signalo dažnį su išvesties signalu.
DĖMESIO
•• Palaikoma sąsaja: DisplayPort
•• Palaikoma vaizdo plokštė: Vaizdo plokštė palaiko „AMD FreeSync“, jei reikia.
•• Palaikoma versija: Įsitikinkite, kad turite naujausią vaizdo plokštės tvarkyklę.
•• Daugiau informacijos ir reikalavimus rasite AMD tinklalapyje http://www.amd.com/FreeSync.
„On“ (Įjungta)
„FreeSync“ funkcija įjungta.
PASTABA
•• Kai „FreeSync“ funkcija „On“ (Įjungta), ryškumas sumažinamas.
„Off“ (Išjungta) „FreeSync“ funkcija išjungta.
LIETUVIŲ K.
„Menu“ (Meniu) >
„Picture“ (Vaizdas)
40
LIETUVIŲ K.
„Menu“ (Meniu) >
„Picture“ (Vaizdas)
„Game Adjust“
(Žaidimo reguliavimas)
Aprašymas
„Black Stabilizer“
(Juodos spalvos
stabilizavimas)
Galite valdyti juodos spalvos kontrastą, kad geriau matytumėte tamsias scenas.
Didinant „Black Stabilizer“ (Juodos spalvos stabilizavimas) vertę, ekrane pašviesinami žemi pilkumo lygiai.
(Tamsiame žaidimo ekrane galite lengvai atskirti objektus.)
Kai mažinama „Black Stabilizer“ (Juodos spalvos stabilizavimas) vertė, patamsinamos žemo pilkos spalvos lygio
sritys ir didinamas ekrano dinaminis kontrastas.
„1ms Motion Blur
Reduction“
(1ms judesių išsiliejimo
sumažinimas)
„On“ (Įjungta)
Šiuo režimu sumažinamas judesių išsiliejimas, kai rodomi greiti vaizdo įrašai. Ši funkcija veikia
tik kai kadrų dažnis (vertikalus dažnis) yra 75 Hz. Norėdami pilnai išnaudoti šią funkciją, prieš
įjungdami „1ms Motion Blur Reduction“ (1ms judesių išsiliejimo sumažinimas) DisplayPort
(DP) arba HDMI įvestis pasirinkite 3840 x 1600 esant 75 Hz.
Ši funkcija galima tik 75 Hz.
„Off“ (Išjungta) Išjungia „1ms Motion Blur Reduction“ (1ms judesių išsiliejimo sumažinimo) režimą.
PASTABA
•• Kad būtų sumažintas judesių susiliejimas, foniniu apšvietimu sumažinamas šviesumas.
•• „1ms Motion Blur Reduction“ (1ms judesių išsiliejimo sumažinimą) ir „FreeSync“ negalima įjungti vienu metu.
•• Ši funkcija yra tinkamiausia žaidimui.
•• Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimo funkcijos.
41
„Color Adjust“ (Spalvos
reguliavimas)
Aprašymas
„Gamma“ (Gama)
Pasirinktinis gamos nustatymas: „Gamma 0“ (Gama 0), „Gamma 1“ (Gama 1), „Gamma 2“ (Gama 2). Kuo
aukštesnė gamos vertė, tuo tamsesnis vaizdas. Kuo mažesnė gamos vertė, tuo vaizdas šviesesnis.
„Color Temp“ (Spalvų
temp.)
„Custom“
Vartotojas gali reguliuoti raudoną, žalią arba mėlyną spalvą pagal poreikį.
(Pasirenkamas)
„Red“ (Raudona)
„Warm“ (Šilta)
Nustato rausvo tono ekrano spalvas.
„Medium“
(Vidutinis)
Nustato ekrano spalvą tarp raudono ir mėlyno tono.
„Cool“ (Vėsi)
Nustato melsvo tono ekrano spalvas.
Galite pakeisti vaizdo spalvas naudodami „Red“ (Raudona), „Green“ (Žalia) ir „Blue“ (Mėlynas) spalvas.
„Green“ (Žalia)
„Blue“ (Mėlynas)
„Six Color“ (Šešios
spalvos)
Galima keisti spalvas pagal kliento reikalavimus keičiant šešių spalvų (raudonos, žalios, mėlynos, žalsvai mėlynos,
rausvai raudonos ir geltonos) sodrumą ir išsaugant nustatymus.
„Hue“
(Atspalvis)
Reguliuojamas ekrano tonas.
„Saturation“
(Sodrumas)
Reguliuojamas ekrano spalvų grynis. Kuo mažesnė vertė, tuo mažiau sodrios ir ryškesnės spalvos.
Kuo aukštesnė vertė, tuo sodresnės ir tamsesnės spalvos.
„Screen Off“ (Ekranas
išjungtas)
Išjungia monitoriaus foninį apšvietimą ir atkuria tik prijungto įvesties arba „Bluetooth“ įrenginio garsą.
„Picture Reset“ (Vaizdo
atstatymas)
Grąžinami numatytieji vaizdo nustatymai.
LIETUVIŲ K.
„Menu“ (Meniu) >
„Picture“ (Vaizdas)
42
„Sound“ (Garsas)
LIETUVIŲ K.
1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite valdymo mygtuką monitoriaus apačioje ir įveskite meniu „Menu“
(Meniu).
Sound
2 Sukdami valdymo mygtuką pasirinkite „Sound“ (Garsas).
3 Sekdami apatiniame dešiniajame kampe esančias instrukcijas sukonfigūruokite parinktis.
4 Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, spustelėkite valdymo mygtuko
piktogramą arba paspauskite (
Quick Settings
Volume
30 >
Bluetooth Audio
Off >
/ Ok).
5 Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko
piktogramą, kol išeisite.
Input
Picture
Sound
General
: Exit
/
: Move
/
: Ok
43
Visos parinktys yra aprašytos žemiau.
„Volume“ (Garsumas)
Aprašymas
Pritaiko garsumo lygį.
PASTABA
•• Galite koreguoti „Mute“ (Nutildyti) / „Unmute“ (Įjungti garsą) perkėlę valdymo svirties mygtuką į meniu „Volume“ (Garsumas).
•• Galimas mažiausias ir didžiausias „Bluetooth“ garso garsumo lygis priklauso nuo monitoriaus OSD garsumo.
„Bluetooth Audio“ (Bluetooth
garsas)
„On“ (Įjungta)
Prijungia prie anksčiau prijungto „Bluetooth“ įrenginio.
„Off“
(Išjungta)
Atjungia nuo jau prijungto Bluetooth“ įrenginio.
PASTABA
•• Jei prijungus Bluetooth“ įrenginį įvesties signalo nėra, pranešimas bus rodomas 10 minučių.
•• Jei pradėjus transliaciją per Bluetooth“ įrenginį įvesties signalo nėra, monitorius nepersijungs į energijos saugojimo režimą ir liks išjungtas.
LIETUVIŲ K.
„Menu“ (Meniu) > „Sound“ (Garsas)
44
„General“ (Bendra)
LIETUVIŲ K.
1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite valdymo mygtuką monitoriaus apačioje ir įveskite meniu „Menu“
(Meniu).
General
2 Sukdami valdymo mygtuką pasirinkite „General“ (Bendra).
3 Sekdami apatiniame dešiniajame kampe esančias instrukcijas sukonfigūruokite parinktis.
4 Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, spustelėkite valdymo mygtuko
piktogramą arba paspauskite (
Language
Quick Settings
/ Ok).
5 Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko
piktogramą, kol išeisite.
Input
Picture
Sound
English >
SMART ENERGY SAVING
Low >
Power LED
Off >
Automatic Standby
Off >
HDMI Compatibility Mode
Off >
DisplayPort 1.2
Enable >
Quick Charge
Off >
OSD Lock
Off >
Reset
>
General
: Exit
/
: Move
/
: Ok
45
Visos parinktys yra aprašytos žemiau.
Aprašymas
„Language“ (Kalba)
Meniu ekrane nustato norimą kalbą.
„SMART ENERGY SAVING“
Išlaikykite energiją naudodami apšvietimo kompensavimo algoritmą.
„Power LED“ (Maitinimo LED)
„High“ (Aukštas)
Didelio efektyvumo „SMART ENERGY SAVING“ funkcija taupo energiją.
„Low“ (Žemas)
Mažo efektyvumo „SMART ENERGY SAVING“ funkcija taupo energiją.
„Off“ (Išjungta)
Išjungiama „SMART ENERGY SAVING“ funkcija.
„On“ (Įjungta) arba „Off“ (Išjungta) maitinimo LED monitoriaus priekyje.
„On“ (Įjungta)
Maitinimo LED automatiškai įjungiamas.
„Off“ (Išjungta)
Maitinimo LED išjungiamas.
„Automatic Standby“
(Automatinis budėjimas)
Funkcija, kuri ekrane neatliekant jokių veiksmų tam tikrą laiką, monitorių išjungia automatiškai. Galite nustatyti laikmačio automatinio
išjungimo funkciją. („Off“ (Išjungta), „4H“ (4 val.), „6H“ (6 val.) ir „8H“ (8 val.))
„HDMI Compatibility Mode“
„HDMI Compatibility Mode“ funkcija gali atpažinti senesnę įrangą, kuri nepalaiko HDMI 2.0.
„ DisplayPort 1.2“
„On“ (Įjungta)
Įjungia „HDMI Compatibility Mode“.
„Off“ (Išjungta)
Išjungia „HDMI Compatibility Mode“.
Įjungia arba išjungia „DisplayPort 1.2“.
PASTABA
•• Įsitikinkite, kad funkcija įjungiama arba išjungiama atsižvelgiant į grafikos plokštės palaikomą „DisplayPort“ versiją. Jei grafikos plokštė
nepalaiko „DisplayPort 1.2“, „Disable“ (išjunkite) šią parinktį.
LIETUVIŲ K.
„Menu“ (Meniu) >
„General“ (Bendra)
46
LIETUVIŲ K.
„Menu“ (Meniu) >
„General“ (Bendra)
„Quick Charge“
(Greitas įkrovimas)
Aprašymas
„Quick Charge“ (Greitas įkrovimas) yra funkcija, kuri leidžia greitai įkrauti įrenginį prijungus prie USB 3.0 prievado.
„On“ (Įjungta)
Įjungia „Quick Charge“ (Greitas krovimas).
„Off“ (Išjungta)
Išjungia „Quick Charge“ (Greitas krovimas).
PASTABA
•• Įkrovimo greitis skiriasi priklausomai nuo įrenginio.
„OSD Lock“
(OSD užraktas)
Ši funkcija išjungia meniu konfigūravimo ir reguliavimo funkcijas.
„On“ (Įjungta)
Įjungiamas „OSD Lock“ (OSD užraktas).
„Off“ (Išjungta)
Išjungiamas „OSD Lock“ (OSD užraktas).
PASTABA
•• Visos funkcijos yra išjungtos, išskyrus „Brightness“ (Ryškumą), „Contrast“ (Kontrastą), „Volume“ (Garsumą) , „Input“ (Įvestį) iš
„Quick Settings“ (Greitieji nustatymai) ir „OSD Lock“ (OSD užraktą) iš „General“ (Bendrieji).
„Reset“ (Atstatyti)
Ar norite atstatyti nustatymus?
„No“ (Ne)
Atšaukti atstatymą.
„Yes“ (Taip)
Grąžinama į nustatymus pagal numatymą.
47
Ekrane nieko nerodoma.
Ar monitoriaus maitinimo laidas yra įjungtas?
•• Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.
Ar maitinimo LED dega?
•• Patikrinkite maitinimo laido jungtį ir paspauskite maitinimo mygtuką.
Ar yra įjungtas maitinimas ir maitinimo LED
šviečia baltai?
•• Patikrinkite, ar prijungta įvestis įjungta („Menu“ (Meniu) > „Input“ (Įvestis)).
Ar mirksi maitinimo LED?
•• Jei monitorius veikia miego režimu, pajudinkite pelę arba paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą, kad įjungtumėte ekraną.
•• Patikrinkite, ar kompiuteris yra įjungtas.
Ar rodomas pranešimas „OUT OF RANGE“
(Netinkamas diapazonas)?
•• Ši problema pasireiškia, jei kompiuterio (vaizdo plokštės) siunčiami signalai nepatenka į horizontalų arba vertikalų
monitoriaus dažnio diapazoną. Perskaitykite šio vartotojo vadovo „Gaminio specifikacijos“ skyrių ir nustatykite atitinkamą
dažnį.
Ar vis dar rodomas pranešimas „No Signal“
(Nėra signalo)?
•• Pranešimas rodomas, kaip tarp kompiuterio ir monitoriaus nėra signalo kabelio arba jis yra atjungtas. Patikrinkite kabelį ir iš
naujo jį prijunkite.
Ekranas gali būti rodomas netinkamai, jei
„DisplayPort 1.2“ konfigūruojamas „Mac“
gaminyje.
•• „DisplayPort 1.2“ gali būti nepalaikomas priklausomai nuo „Mac“ gaminio. Kreipkitės į gamintoją.
Rodoma „OSD Lock“ (OSD užraktas) žinutė.
Ar paspaudę „Menu“ (Meniu) mygtuką
negalite pasirinkti kai kurių funkcijų?
•• OSD yra užrakintas. Eikite į „Menu“ (Meniu) > „General“ (Bendra) ir nustatykite parinktį „„OSD Lock“ (OSD užraktas) į padėtį
„Off“ (Išjungta).
LIETUVIŲ K.
TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS
48
LIETUVIŲ K.
Vaizdas toliau bus rodomas ekrane.
Ar vaizdas lieka užstrigęs, net jei
monitorių išjungiate?
•• Jei ekrane ilgą laiką rodomas vienas vaizdas, galima sugadinti monitorių ir vaizdas bus užlaikomas.
•• Naudokite ekrano užsklandą, kad prailgintumėte monitoriaus veikimo laiką.
Ekrane rodomas vaizdas yra nestabilus ir juda. / Monitoriuje rodomi vaizdai palieka šešėlių atspindžius.
Ar pasirinkote rekomenduojamą skiriamąją •• Jei pasirinkta HDMI 1080i 60 / 50 Hz skiriamoji geba (persidengianti), ekranas gali mirksėti. Skiriamąją gebą pakeiskite į 1080p
gebą?
arba į rekomenduojamą gebą.
PASTABA
•• Vertikalus dažnis: Tam, kad būtų rodomas vaizdas, ekranas turi būti atnaujinamas daugybę kartų per sekundę, kaip fluorescentinė lempa. Per sekundę atnaujinamo ekrano
skaičius vaidinamas vertikaliu dažniu, arba atnaujinimo sparta ir išreiškiama Hz.
•• Horizontalus dažnis: Laikas, kurio reikia parodyti vieną horizontalią liniją, vadinamas horizontaliu ciklu. Jei 1 yra padalinamas horizontaliu intervalu, rezultatas – per sekundę
rodomų horizontalių linijų skaičius. Šis skaičius tai horizontalusis dažnis, kuris yra išreiškiamas kHz.
•• Patikrinkite, ar vaizdo plokštės skiriamoji geba arba dažnis atitinka leidžiamą monitoriaus diapazoną ir nustatykite rekomenduojamą (optimalią) skiriamąją gebą „Windows“
pasirinkę „Valdymo skydas“ > „Ekranas“ > „Nustatymai“. (Nustatymas gali skirti priklausomai nuo naudojamos operacinės sistemos.)
•• Jei rekomenduojama (optimali) vaizdo plokštės skiriamoji geba nebus nustatyta, tekstas gali susilieti, ekranas gali būti pritemęs, vaizdas ekrane gali būti nukirstas arba
netinkamai sulygiuotas.
•• Nustatymo metodai gali skirtis priklausomai nuo kompiuterio ar operacinės sistemos, todėl kai kurios skiriamosios gebos gali neveikti, priklausomai nuo vaizdo plokštės veikimo.
Tokiu atveju kreipkitės pagalbos į kompiuterio ar vaizdo plokštės gamintoją.
•• Kai kurios vaizdo plokštės gali nepalaikyti 3840 x 1600 skiriamosios gebos. Jei skiriamoji geba negali būti rodoma, susisiekite su savo vaizdo plokštės gamintoju.
49
Ar ekrano spalvos atrodo išblukusios (16
spalvų)?
•• Nustatykite 24 bitų spalvas (tikrąsias spalvas) arba aukštesnį nustatymą. Naudojant „Windows“, eikite į „Valdymo skydas“ >
„Ekranas“ > „Nustatymai“ > „Spalvų kokybė“. (Nustatymas gali skirti priklausomai nuo naudojamos operacinės sistemos.)
Ar ekrano spalvos yra nepastovios, ar
rodomas nespalvotas vaizdas?
•• Patikrinkite ar tinkamai prijungtas signalo kabelis. Iš naujo prijunkite laidą arba pakartotinai įstatykite kompiuterio vaizdo plokštę.
Ar ekrane matomos dėmės?
•• Naudojant monitorių ekrane gali atsirasti keistų dėmių (raudonų, žalių, mėlynų, baltų ar juodų). Tai normalu LCD ekranams. Tai nėra
gedimas ir nėra susiję su monitoriaus veikimu.
Ar rodomas pranešimas „Neatpažįstamas monitorius, aptiktas „Plug and Play“ (VESA DDC) monitorius“?
Ar įdiegėte ekrano tvarkyklę?
•• Įsitikinkite, kad įdiegėte ekrano tvarkyklę, kuri buvo pateikta kartu su monitoriumi pristatomame ekrano tvarkyklės
kompaktiniame diske (arba diskelyje). Taip pat galite atsisiųsti tvarkyklę iš mūsų svetainės: http://www.lg.com.
•• Įsitikinkite, kad vaizdo plokštė palaiko „Plug and Play“ funkciją.
Iš ausinių prievado nesklinda garsas.
Ar naudojant DP („DisplayPort“) ar HDMI
įvestį vaizdai rodomi be garso?
•• Įsitikinkite, kad ausinių prievado jungtys yra tinkamai pagamintos.
•• Pamėginkite padidinti garsumą valdymo mygtuku.
•• Nustatykite kompiuterio garso išvestį į naudojamą monitorių: Būdami „Microsoft Windows“ pasirinkite „Valdymo skydas“
> „Aparatinė įranga ir garsas“ > „Garsas“ > „Nustatykite monitorių kaip numatytąjį įrenginį“. (Nustatymas gali skirti
priklausomai nuo naudojamos operacinės sistemos.)
„Bluetooth“ garsinės jungties pranešimas rodomas nuolatos. /
Jungties pranešimas rodomas nuolatos net tuomet, kai Bluetooth garsinis nustatymas nustatytas į „Off“ (išjungta).
Ar poravimą vykdote iš kito prietaiso?
•• „Bluetooth“ jungties pranešimas rodomas pagal numatytą nustatymą, kai poravimas vykdomas iš kito prietaiso. „On“ (Įjungta) /
„Off“ (Išjungta) nustatymas naudotojo meniu nurodo „Bluetooth“ garsinio poravimo būseną; net tuomet, kai nustatyta į „Off“
(Išjungta), galite ieškoti ir prijungti „Bluetooth“ prietaisus naudodamiesi išoriniais prietaisais.
LIETUVIŲ K.
Ekrano spalvos nenormalios.
50
LIETUVIŲ K.
GAMINIO SPECIFIKACIJOS
LCD ekranas
Skiriamoji geba
Vaizdo signalas
Tipas
TFT („Thin Film Transistor“)
LCD (skystųjų kristalų) ekranas
Spalvų sodrumas
HDMI
Palaikomos 8 bitų spalvos.
DP (DisplayPort)
Palaikomos 8 bitų / 10 bitų spalvos.
Ekrano vaizdo taškų tankis
0,22908 mm x 0,22908 mm
Maks. skiriamoji geba
3840 x 1600 esant 75 Hz
Rekomenduojama skiriamoji
geba
3840 x 1600 esant 60 Hz
Horizontalusis dažnis
30 kHz iki 125 kHz
Vertikalusis dažnis
56 Hz iki 75 Hz
Sinchronizavimas
Atskiras sinch.
Įvesties jungtis
H/P
Energijos šaltiniai
Galios vertinimas
19 V
Energijos sąnaudos
(įprastos)
Veikimo režimas: 70 W (įprastos, be USB) (Numatytosios sąlygos)*
48 W (ENERGY STAR® standartas)**
Miego režimu: ≤ 1,2 W ***
Išjungimo režimas: ≤ 0,3 W
AC / DC adapteris
, HDMI IN 1/2, DP (DisplayPort) IN, USB (
DA-180C19 tipas, kurį pagamino APD'as
Išvestis: 19 V
9,48 A
ACC-LATP1, kurį pagamino Honor'as
Išvestis: 19,5 V
10,8 A
) 1/2, USB-C (
)
7,7 A
51
Veikimo sąlygos
Sandėliavimo sąlygos
Matmenys
Svoris (be pakuotės)
Temperatūra:
nuo 0 °C iki 40 °C;
Drėgmė:
Mažesnė nei 80 proc.
Temperatūra:
nuo -20 °C iki 60 °C;
Drėgmė:
Mažesnė nei 85 proc.
Monitoriaus dydis (plotis x aukštis x gylis)
Su stovu (mm)
897,2 x 466,2 x 230,4
Be stovo (mm)
897,2 x 394,0 x 91,5
Su stovu (kg)
9,3
Be stovo (kg)
7,7
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.
* Energijos sąnaudų veikimo režimas matuojamas pagal LGE bandymo standartą. (Visiškai baltos spalvos šablonas, maksimali rezoliucija)
** Energijos sąnaudų lygis gali skirtis priklausomai nuo veikimo sąlygų ir monitoriaus nustatymų.
** Energijos sąnaudų veikimo režimas matuojamas pagal ENERGY STAR® bandymo standartą.
*** USB-C įvesties atveju energijos sąnaudos miego režimu skirsis priklausomai nuo prijungto įrenginio.
LIETUVIŲ K.
Aplinkos sąlygos
52
LIETUVIŲ K.
Gamyklinis palaikymo režimas
(Iš anksto nustatytas režimas, HDMI/ DisplayPort/ USB-C PC)
Iš anksto nustatytas
režimas
Horizontalusis dažnis (kHz)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60,0
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
Vertikalusis dažnis (Hz)
Poliškumas (H / V)
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1680 x 1050
65,29
59,954
-/+
1920 x 1080
67,50
60
+/-
1920 x 1080
83,894
74,973
+/-
3440 x 1440
88,82
59,97
+/-
3440 x 1440
110,77
75,05
+/-
3840 x 1600
50,39
29,99
+/-
3840 x 1600
102,23
59,99
+/-
3840 x 1600
128,69
75
+/-
Pastabos
53
Belaidžio modulio (WB1NP6) specifikacijos
Iš anksto nustatytas
režimas
Horizontalusis dažnis
(kHz)
Vertikalusis dažnis (Hz)
640 x 480p
31,47
60
720 x 480p
31,47
60
720 x 576p
31,25
50
1280 x 720p
45
60
1280 x 720p
37,5
50
1920 x 1080p
67,5
60
1920 x 1080p
56,25
50
2560 x 1080p
56,25
60
2560 x 1080p
66
50
1920 x 1080i
28,125
50
1920 x 1080i
33,75
60
Maitinimo LED
Režimas
LED spalva
Įjungta
Balta (kelias sekundes)
Miego režimu
Mirksi baltai
Išjungimo režimas
Išjungta
Bluetooth
Dažnio diapazonas
Išvesties galia (maks.)
2400–2483,5 MHz
10 dBm
•• Kadangi ryšio kanalai gali skirtis priklausomai nuo šalies, naudotojas negali
keisti arba reguliuoti veikimo dažnio. Gaminys sukonfigūruotas pagal regioninę
dažnių lentelę.
•• Atsižvelgiant į naudotoją, prietaisas turi būti montuojamas ir naudojamas bent
20 cm atstumu nuo kūno.
LIETUVIŲ K.
HDMI sinchronizavimas (vaizdas)
Šis įrenginys atitinka namų prietaisams (B klasė) taikomus EMC reikalavimus ir yra
skirtas naudoti namuose. Šis įrenginys gali būti naudojamas visuose regionuose. Atidžiai
perskaitykite vartotojo vadovą (kompaktiniame diske) ir turėkite jį po ranka. Atminkite, kad
prie gaminio pridėta etiketė suteikia techninės pagalbos informaciją.
Modelis
Serijos nr.
Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo
kodo licencijas, apsilankykite http://opensource.lge.com.
Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų
atsisakymus ir autorių teisių pastabas.
„LG Electronics“ siūlo tiekti atvirosios programinės įrangos kodą kompaktinėje plokštelėje
už mokestį, padengiantį platinimo išlaidas (tokias kaip laikmenos kaina, gabenimas ir
aptarnavimas) pagal el. paštu „LG Electronics“ pateiktą paraišką adresu opensource@lge.
com. Šis pasiūlymas galioja trejus (3) metus nuo gaminio įsigijimo datos.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising