LG | LG H870 | User guide | LG G6 LG H870 black Упътване за употреба

LG G6 LG H870 black Упътване за употреба
MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Ръководство на потребителя
Корисничко упутство
Упатство за користење
СРПСКИ
МАКЕДОНСКИ
LG-H870
Copyright ©2017 LG Electronics Inc. All rights reserved.
MFL70062201 (1.2)
www.lg.com
MAGYAR
A Használati útmutató ismertetése
Köszönjük, hogy LG terméket választott! Kérjük, a biztonságos és
rendeltetésszerű használat érdekében a készülék első használata
előtt gondosan olvassa végig a Használati útmutatót.
• Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. A mellékelt tartozékok
kizárólag e modellel együtt használhatók, más készülékekkel nem
kompatibilisek.
• A készülék érintőképernyős billentyűzete következtében
látáskárosult személyek általi használat céljára nem alkalmas.
• Az útmutató leírásai a készülék alapbeállításaira vonatkoznak.
• A készülék gyári alkalmazásait rendszeresen frissítik, támogatásuk
azonban előzetes értesítés nélkül bármikor megszüntethető. A
készüléken futtatott alkalmazásokkal kapcsolatos kérdés esetén
az LG ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot. Felhasználó
által telepített alkalmazások esetén a megfelelő szolgáltatóhoz
forduljon esetleges kérdéseivel.
• A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem
hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése károsíthatja
a készüléket és adatsérüléshez vagy adatvesztéshez vezethet. A
fenti műveletek az LG licencszerződés megszegésének minősülnek
és a garancia érvénytelenítését vonják maguk után.
• Előfordulhat, hogy az útmutató bizonyos részei és illusztrációi az
adott területtől, szolgáltatótól, szoftververziótól, illetve operációs
rendszertől függően eltérhetnek az Ön készülékétől, és előzetes
értesítés nélkül változhatnak.
• A készülékhez adott szoftverre, audióra, háttérképre, képekre
és más médiára engedélyezett használat korlátozott. Ha letölti
a készülékről ezeket az anyagokat és kereskedelmi vagy más
célra használja fel, megsértheti a szerzői jogi törvényeket.
Felhasználóként Ön teljes mértékben felelős a média illegális
felhasználásáért.
1
• További költségek merülhetnek fel adatszolgáltatásokért, mint
például üzenetek, feltöltések, letöltések, auto-sync (automatikus
szinkronizálás) és helymeghatározó szolgáltatások. A további
költségek elkerülése érdekében, válasszon igényeinek megfelelő
előfizetést. További részletekért forduljon szolgáltatójához.
• Ez a használati utasítás a főbb nyelveken íródott az egyes
országok számára. A tartalom részben eltérő lehet az adott
nyelvtől függően.
Útmutatások:
FIGYELMEZTETÉS! Olyan helyzetek, melyek a felhasználónak és
harmadik félnek sérülést okozhatnak.
VIGYÁZAT! Olyan helyzetek, melyek kisebb sérülést vagy kárt
okozhat a készülékben.
MEGJEGYZÉS: Értesítések vagy kiegészítő információk.
A Használati útmutató ismertetése
2
Tartalomjegyzék
5
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
01
Célra tervezett funkciók
16
Megjegyzések a vízállósággal
kapcsolatban
18
Videokészítési funkciók
23
Galéria funkciók
26
Kollázs hátterek készítése
27
Hangfelvétel funkciók
30
Ujjlenyomat felismerés
33
Arcfelismerés
37
Egyszerre több feladat
kezelése
38
Always-on Display
39
gyors megosztás
02
Alap funkciók
41
42
Termék alkatrészek és
tartozékok
Alkatrészek áttekintése
44
A készülék be- vagy
kikapcsolása
45
A SIM kártya telepítése
47
A memóriakártya behelyezése
48
A memóriakártya eltávolítása
48
Akkumulátor
50
Érintőképernyő
53
Kezdőképernyő
62
Képernyőzár
66
Memóriakártya-titkosítás
67
Képernyőkép készítése
68
Szöveg beírása
74
Tartalom-megosztás
76
Ne zavarjon
03
Hasznos alkalmazások
78
Alkalmazások telepítése és
eltávolítása
79
Alkalmazás kuka
79
Telefon
83
Üzenet
84
Kamera
3
104 Galéria
128 Hálózatok
109 Névjegyek
140 Hang és Értesítés
111 QuickMemo+
141 Kijelző
113 Óra
142 Általános
115 Naptár
116 Feladatok
116 Zene
118 Számológép
118 LG Health
120 Email
05
121 FM rádió
Melléklet
121 Fájlkezelő
153 LG nyelvi beállítások
122 LG Mobile Switch
153 LG Bridge
122 LG Friends Manager
154 Telefon szoftverfrissítés
122 Letöltések
156 Lopásvédelmi Útmutató
123 LG SmartWorld
157 Információk a nyílt forráskódú
szoftverrel kapcsolatban
123 RemoteCall Service
124 Cellaüzenet
124 Facebook
124 Instagram
124 Evernote
125 Chrome
125 Google alkalmazások
157 Szabályozási
információk (szabványos
azonosítószám, e-címke stb.)
157 Védjegyek
158 MEGFELELŐSÉGI
NYILATKOZAT
158 A termék megfelelőségével
kapcsolatban illetékes iroda
158 Wi-Fi (WLAN)
04
159 További információk
163 GYIK
Beállítások
128 Beállítások
Tartalomjegyzék
4
Útmutató a biztonságos és
hatékony használathoz
Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az
útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.
Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres
eszköz, amely hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó
adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen
hívásmegszakadáskor, valamint az előre telepített alkalmazások. A naplót
csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva
vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a
készüléket javításra kell visszaküldeni.
A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások
A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.
Ezt a készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a
rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek.
A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással
számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják
életkortól és egészségi állapottól függetlenül.
• A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos
energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák.
A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben az
eszköz a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa
használt frekvenciasávban.
• Bár az egyes LG eszköztípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok
kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó
nemzetközi előírásoknak.
• A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték
10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
• A típus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,393 W/kg (10 g), a
testet ért terhelés pedig 1,120 W/kg (10 g).
5
• A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a
fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 5 mm távolságra tartva. Ha
a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva
használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább
5 mm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó
minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok
vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű
kapcsolat létrejöttekor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell
tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.
Információk az FCC-től az RF kibocsátásról
1996 augusztusában a USA Szövetségi Távközlési Hivatala (FCC), az FCC
96-326 számú jelentésével és rendeletével egy frissített biztonsági szabványt
fogadott el az embereket érő rádiófrekvenciás (RF) elektromágneses
energiakibocsátásról, amelyet az FCC által szabályozott transzmitterek
bocsátanak ki. Ezek az alapelvek konzisztensek a korábban mind a
nemzetközi, mind pedig az USA szabványok által meghatározott biztonsági
szabvánnyal. A jelen készülék kialakítása megfelel az FCC irányelveinek és
ezeknek a nemzetközi szabványoknak.
15.19. nyilatkozat
Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés
az alábbi két feltételhez kötött:
(1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá
(2) a készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve, melyek
esetleg nemkívánatos működéshez vezetnek.
15.21. nyilatkozat
A gyártó által kimondottan jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások
érvénytelenítik a felhasználó felhatalmazását a készülék működtetésére.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
6
Testen hordva történő használat
A készüléket tesztelték a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan,
ahol a készülék hátoldala 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságban van a felhasználó
testétől. Az FCC RF kibocsátási követelmények betartása érdekében minimum
0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot kell tartani a felhasználó teste és a készülék
hátoldala között.
Fém részegységeket tartalmazó övcsipeszt, tokot, és hasonló kiegészítőt nem
szabad használni. Az olyan, testen hordott kiegészítők, amelyek nem képesek
0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot tartani a felhasználó teste és a készülék
hátoldala között, és amelyeket nem teszteltek a tipikus, testen történő
használattal kapcsolatosan, azok lehetséges, hogy nem felelnek meg az FCC
RF kibocsátási követelményeknek, és használatuk kerülendő.
15.105. nyilatkozat
Ezt a készüléket bevizsgálták, és a vizsgálatok során megfelelt az FCC
szabályozás 15. fejezetében foglalt, a „B” osztályú digitális eszközökre
előírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy
megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen a készülék beltéri
használata esetén. Jelen eszköz rádiófrekvenciás energiát fejleszt, használ
és sugároz, és, ha nem az utasításoknak megfelelően szerelik össze és
használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. De ezen kívül sincs rá garancia,
hogy bizonyos esetekben nem okoz interferenciát. Ha a készülék nem
kívánt interferenciát, vagy a televízió adásának rossz vételét okozza, amely a
készülék ki- majd bekapcsolásával állapítható meg, akkor javasoljuk, hogy az
interferencia megszüntetéséhez a következő intézkedéseket tegye:
• Tájolja újra vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje meg a távolságot a készülék és a vevőberendezés között.
• Olyan aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amely nem ugyanazon az
áramkörön van, mint amelyiken a vevőberendezés.
• Kérje a forgalmazó vagy tapasztalt rádió- és televíziószerelő segítségét.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
7
A termék kezelése és karbantartása
• Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja.
Az LG semmilyen felelősséget nem vállal a harmadik féltől származó
tartozékok használatából eredő károkért és meghibásodásokért.
• Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek
készülékétől.
• Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
• A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek
vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek
teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
• Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a
rádiótól és a számítógéptől.
• Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
• Ne ejtse le.
• Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
• Kapcsolja ki a készüléket azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok
kifejezetten előírják. Például ne használja a készüléket kórházakban, mert
az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
• Töltés közben ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel. Áramütés érheti,
vagy készüléke súlyosan károsodhat.
• Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék
felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
• A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle
tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
• Ne töltse a készüléket puha felületű bútoron.
• A készüléket jól szellőző helyen kell tölteni.
• Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
• Ne tartsa készülékét hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak
közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
• Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a készüléket.
• Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
8
• A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Fölöslegesen ne
érjen hozzá az antennához.
• Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse
meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének
rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem
vonatkozik.
• A készülék egy elektronikus eszköz, amely a normális működés során
hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül
közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési
sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a készülékkel a
használat során, vagy közvetlenül azt követően.
• Ha a készüléket nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg.
Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő
vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
• A készülékbe jutó folyadék megváltoztatja a készülékben lévő termékcímke
színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.
A készülék hatékony használata
Elektronikus berendezések
Minden készüléket érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék
teljesítményét.
• Orvosi berendezések közelében engedély nélkül ne használja készülékét.
Érdeklődjön orvosánál, hogy készüléke nem zavarja-e az orvosi eszközök
működését.
• A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson
legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök
között a lehetséges interferencia elkerülése érdekében.
• Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki.
• Az ilyen típusú készülékek zavarhatják az egyes hallókészülékeket.
• Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb.
esetén.
• Lehetőleg 0 és 40 ºC közötti hőmérsékleten használja a készüléket. Ha a
készüléket szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek
teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is
robbanhat.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
9
Közlekedésbiztonság
Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni készülékhasználatra
vonatkozó előírásokról és szabályokról.
• Vezetés közben ne használjon kézben tartott készüléket.
• Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
• Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt
hívást kezdeményezne vagy fogadna.
• A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos
rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések
működését.
• Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy
hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a
nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
• Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre
legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez
különösen fontos utak közelében.
A halláskárosodás megelőzése
A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú
ideig nagy hangerőn.
Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket,
halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a
füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a
hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.
• Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét,
vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét,
halkítsa le az eszközt.
• A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és
hangnyomás halláskárosodást okozhat.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
10
Üveg alkatrészek
Készülékének bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg betörhet, ha
készülékét kemény felületre leejti, vagy nagymértékű behatás éri. Ha eltörne
az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja
készülékét, ameddig az üveget az erre jogosult szolgáltató ki nem cseréli.
Robbantási terület
Ne használja a készüléket robbantási területen. Tájékozódjon a
korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.
Robbanásveszélyes területek
• Ne használja a készüléket benzinkúton.
• Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
• Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy
robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a készüléket és
annak tartozékait tárolja.
Légi utazás
A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.
• Mielőtt beszállna egy repülőgépbe, kapcsolja ki a készüléket.
• A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.
Gyermekek
Tartsa a készüléket kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék
kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást
okozhatnak.
Segélyhívások
Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból.
Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a készülékére.
Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
11
Az akkumulátor használata és karbantartása
• Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort.
Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami
veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
• Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy
tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
• Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
• Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
• Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az
akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
• A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli
időszak után töltse fel újra az akkumulátort.
• A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas
páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
• Ne hagyja a készüléket forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja annak
teljesítményét.
• Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor
felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően
selejtezze le.
• Miután az eszköz teljesen feltöltődött, a töltő felesleges
áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő
csatlakozóját az aljzatból.
• Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a
készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor
állapotától és a környezeti feltételektől.
• Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.
• Energiafogyasztás (hálózati készenléti mód) : 0,5 W
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
12
Személyes adatok védelme
• Az adatok kiszivárgásának és a bizalmas információk illetéktelen
felhasználásának elkerülése érdekében védje személyes adatait.
• Mindig készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról a készülék
használata közben. Az LG nem vállal felelősséget az esetleges
adatvesztésért.
• A készülék leselejtezésekor készítsen biztonsági másolatot minden
adatról, majd állítsa vissza a készüléket a bizalmas információk illetéktelen
felhasználásának elkerülése érdekében.
• Alkalmazások letöltésekor figyelmesen olvassa el az engedélyekről szóló
képernyőt.
• Legyen óvatos az olyan alkalmazásokkal, amelyek több funkcióhoz vagy az
Ön személyes adataihoz is engedélyt kérnek.
• Rendszeresen ellenőrizze személyes fiókjait. Ha bármilyen arra utaló jelet
talál, hogy a személyes adatait illetéktelenül használják fel, kérje meg a
szolgáltatót, hogy törölje vagy változtassa meg a fiók adatait.
• Ha a készülék elvész, vagy ellopják, a személyes adatok védelme érdekében
változtassa meg a fiókja jelszavát.
• Ne használjon ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
13
Megjegyzés az akkumulátorcserével kapcsolatban
• A Li-Ion akkumulátor egy veszélyes alkatrész, mely sérüléseket
okozhat.
• Ha az akkumulátorcserét nem szakember végzi el, akkor ez
készüléke meghibásodásához vezethet.
• Ne cserélje ki az akkumulátort. Az akkumulátor megsérülhet,
ami túlmelegedést és sérülést okozhat. Az akkumulátort
csak szakszervizben cserélhetik ki. Az akkumulátort újra kell
hasznosítani vagy a háztartási hulladéktól elkülönítve kell
leselejtezni.
• Ha a termék olyan beépített akkumulátort tartalmaz, amelyet
a termékből a végfelhasználó nem tud könnyedén eltávolítani,
az LG azt javasolja, hogy az akkumulátor cseréjéhez vagy a
termék élettartamának végén az újrahasznosításához azt
csak szakemberrel távolíttassák el. A termék sérülésének
megakadályozása és a saját biztonsága érdekében a felhasználók
ne kíséreljék meg az akkumulátor eltávolítását, és tanácsadásért
vegyék fel a kapcsolatot az LG Service segélyvonalával vagy más
független szolgáltatóval.
• Az akkumulátor eltávolítása során fel kell nyitni a készülékházat,
le kell csatlakoztatni az elektromos kábeleket/érintkezőket, és
speciális szerszámmal óvatosan ki kell emelni az akkumulátorcellát.
Ha szakember tanácsára van szüksége ahhoz, hogy biztonságosan
távolítsa el az akkumulátort, látogasson el a következő webhelyre:
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
14
01
Célra tervezett
funkciók
Megjegyzések a vízállósággal
kapcsolatban
A termék az IP68 beszivárgásvédelmi szabványnak megfelelően vízés porálló.
A terméket kontrollált környezetben tesztelték, és bizonyos
körülmények között víz- és porállónak bizonyult (megfelel az IP68
besorolás követelményeinek az IEC 60529 – Villamos gyártmányok
burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kódok)
nemzetközi szabványban leírtak szerint; tesztkörülmények: 15-35
ºC, 86-106 kPa, 1,5 méter, 30 percig). Ne tegye ki a készüléket a
tesztkörülményektől eltérő körülményeknek. A tényleges használat
során eltérő eredmények születhetnek.
FIGYELMEZTETÉS
Az LGE (jelen használati útmutatóban részletezett) IP68
tesztkörülményeitől eltérő körülmények között a termék belsejében
található beszivárgásjelző színe megváltozik. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy az ilyen okokból eredő károk esetén Ön nem
jogosult a garanciális ingyenes javítási szolgáltatások igénybevételére.
Ne tegye ki a terméket túl poros vagy nedves környezetnek. Ne
használja a terméket a következő környezetekben.
Ne merítse a terméket semmilyen víztől eltérő folyékony vegyi
anyagba (szappan stb.).
Ne merítse a terméket sós vízbe, például tengervízbe.
Ne merítse a terméket hőforrás vizébe.
Ne ússzon a termékkel.
Ne helyezze a terméket közvetlenül homokra (pl. a
tengerparton) vagy sárba.
Célra tervezett funkciók
16
Ne merítse a terméket kb. 1,5 méternél mélyebb vízbe.
Ne hagyja 30 percnél tovább víz alatt a terméket.
• Ha a termék vizes lett, használat előtt törölje le a mikrofont, a
hangszórót és a sztereó csatlakozót egy száraz ruhával.
• Ha a termék vagy a keze vizes lett, törölje meg a termék
használata előtt.
• Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol nagynyomású vízzel
lefröcskölhetik (pl. csap vagy zuhanyfej közelében), és ne merítse
vízbe hosszabb időre, mivel a terméket nem úgy tervezték, hogy
ellenálljon a nagy víznyomásnak.
• A termék nem ütésálló. Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki
ütésnek. Ez megsértheti vagy eldeformálhatja a fő egységet, ami a
víz beszivárgásához vezet.
• Ha a termék leesik vagy ütés éri, a termék víz- és porállósága
meggyengülhet.
• Ha a termék vizes lett, alaposan törölje meg egy tiszta, puha
ruhával.
• Ha a készüléket vizesen használja, előfordulhat, hogy az
érintőképernyő és más funkciók nem működnek megfelelően.
• A termék csak akkor vízálló, ha a SIM-/Memóriakártya-tartó
megfelelően van behelyezve a termékbe.
• Ne nyissa ki vagy zárja be a SIM-/Memóriakártya-tartót olyankor,
amikor a termék vizes vagy vízbe merül. Ha a kinyitott tartót víz
vagy nedvesség éri, a termék károsodhat.
• A SIM-/Memóriakártya-tartó gumi [borítással] rendelkezik
annak érdekében, hogy védje a terméket a portól, a víztől és a
nedvességtől. Ne sértse fel a gumi [borítást], mert így por, víz vagy
nedvesség kerülhet a termékbe, és annak károsodását okozhatja.
• Ha nem tartja be ezeket az útmutatásokat, azzal érvénytelenítheti
a készülékére vonatkozó korlátozott garanciát.
Célra tervezett funkciók
17
Videokészítési funkciók
Széles látószögű kamera
A tényleges látómezejénél szélesebb tartománnyal készíthet
fényképet vagy videót az előlapi és a hátsó kamera széles látószögű
objektívjével.
/
vagy a
Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg a
/
elemet a szabványos és a széles látószögű kamera közötti
váltáshoz.
Előlapi kamera
Szabványos látószögű ikon
Széles látószögű ikon
Hátsó kamera
Szabványos látószögű ikon
Széles látószögű ikon
• Részletekért lásd a Kamera elindítása fejezetet.
Célra tervezett funkciók
18
NÉGYZETES kamera üzemmód
A hátoldali és előlapi kamera használatával készíthet kollázsszerű,
többszörös képeket vagy videókat. A fényképek és videók különböző
elrendezésekben is elmenthetők.
1 Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg az AUTO ( )
NÉGYZETES ( ) elemet.
2 Koppintson a MÓD ikonra, és válassza ki a kívánt kamera
üzemmódot.
3 A fénykép elkészítéséhez koppintson az
Videófelvételhez koppintson az
ikonra.
ikonra.
Pillanatfelvétel
Képeket készíthet vagy videókat rögzíthet, és rögtön megnézheti az
előnézetet.
1 A NÉGYSZÖGLETES módban koppintson a MÓD
lehetőségre.
2 Fénykép készítéséhez koppintson az
koppintson az
ikonra.
ikonra. Videófelvételhez
Hálórácsos felvétel
Maximum 4 fotót vagy videót (maximum 3 másodperc
hosszúságban) készíthet, egy négyszögben elrendezve.
1 A NÉGYSZÖGLETES módban koppintson a MÓD
lehetőségre.
2 Érintse meg a
/ elemet, fényképek vagy videók egy időben
történő, vagy egymás utáni készítéséhez, a megjelenített
elrendezéstől függően.
Célra tervezett funkciók
19
3 Érintse meg a
elemet a mentéshez.
Illeszkedő felvétel
Egyidejűleg, vagy külön 2 fényképet, vagy videót készíthet.
1 A NÉGYSZÖGLETES módban koppintson a MÓD
lehetőségre.
2 Érintse meg a
/
elemet, egy fénykép vagy videó Egyidejűleg
vagy külön történő elkészítéséhez.
3 Érintse meg a
4 Érintse meg a
/
elemet fényképek, vagy videók készítéséhez.
elemet a mentéshez (ha szükséges).
Irányított felvétel
Fényképeket készíthet egy másik fényképen levő pozíció követésével.
1 A NÉGYSZÖGLETES módban koppintson a MÓD
lehetőségre.
2 Válassza ki a jobb oldalon levő pozíciók közül azt, amelyet követni
kíván.
3 A fénykép elkészítéséhez koppintson az
ikonra.
• Használja a legördülő sávot a háttér átlátszóságának beállításához.
Célra tervezett funkciók
20
A fókusz nyomkövetése a kamera használata során
Nyomon követhet egy alanyt és rajta tarthatja a fókuszt, mialatt
fényképeket, vagy videókat készít.
1 Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg a
focus elemet.
Tracking
2 Fényképek, vagy videók készítése előtt enyhén érintse meg a
képernyőt, ezzel kiválasztja azt az alanyt, amelyre a készülék
fókuszálni fog.
3 Készítse el a fényképet, vagy kezdje el felvenni a videót.
• Részletekért lásd a Kamera elindítása fejezetet.
• A funkció használatához válassza a szabványos kamerát ( )
fényképek és videók készítéséhez.
• Ez a funkció nem érhető el, ha az elülső kamerát, vagy a széles
látószögű kamerát használja.
• Ez a funkció az alábbi esetekben nem érhető el:
-- Videóméret korlátozás: A beállított felbontás UHD 16:9.
-- FPS korlátozások: A beállított FPS érték 60 FPS.
Célra tervezett funkciók
21
Folyamatos felvétel
A stabil felvétel funkcióval minimalizálhatja a bemozdulásokat videók
készítése során.
Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg az AUTO ( ),
NÉGYZETES ( ), vagy MANUÁLIS ( )
Folyamatos felvétel
elemet.
• Részletekért lásd a Kamera elindítása fejezetet.
Aláírás
Személyes jellegű fényképet készíthet az aláírása használatával.
1 Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg az AUTO ( )
Aláírás hozzáadása elemet.
2 Adja meg a kívánt aláírást és érintse meg a HOZZÁAD elemet.
• Ez a funkció nem érhető el, ha a Manuális videó módot használja.
Célra tervezett funkciók
22
Hi-Fi video felvétel
Készítsen csúcsminőségű videókat, még jobb minőségű
hang felvétele mellett, amelynek szélesebb a dinamikai
frekvenciatartománya, 2 érzékeny AOP (Akusztikai Túlterhelési Pont)
mikrofon és hihetetlen Hi-Fi felvétel használatának köszönhetően.
Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg az
Hi-Fi
elemet.
MANUÁLIS ( )
• Részletekért lásd a Kamera elindítása fejezetet.
• A Hi-Fi videók csak olyan alkalmazások esetén játszhatók le,
amelyek támogatják a Hi-Fi opciót.
• Ez a funkció nem érhető el, ha az elülső kamerát használja.
Galéria funkciók
Lebegő gomb
A Kezdőképernyőre való gyors lépéshez, mialatt a Galériát fekvő
nézetben nézi, érintse meg hosszan a elemet, mozgassa az ujját
felfelé a elemhez, majd engedje el.
• A lebegő gombot áthelyezheti, ha vízszintesen elhúzza a képernyő
alsó része mentén.
Célra tervezett funkciók
23
Kameratekercs
Megtekintheti az elkészült fényképeket és videókat a kamera
előnézeti képernyőjén.
Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg az AUTO ( )
Kameratekercs elemet.
• Fényképek és videók készítése során megtekintheti az elmentett
képek bélyegképét a képernyő oldalsó részén.
• Görgesse a bélyegkép listákat felfelé vagy lefelé, a fényképek és
videók böngészéséhez.
• Érintsen meg egy bélyegképet a fénykép vagy videó
megtekintéséhez a kamera képernyőjén.
• Érintse meg a bélyegképet ismét, ha vissza kíván térni a kamera
előnézetéhez.
• A funkció nincs támogatva, ha a 18:9 képarány mellett készít
fényképet vagy videót.
• A Kameratekercs funkció kizárólag Automatikus megtekintés
módban érhető el.
Hasonló tartalom
A Galériában szerkesztheti és személyre szabhatja a hasonló
tartalmat.
1 Egy fénykép megtekintésekor koppintson a ikonra.
2 Ha megjelenik a fénykép készítési dátumával kapcsolatos ikon,
érintse meg a képernyőt.
Célra tervezett funkciók
24
• Megtekintheti az Ön által kiválasztott dátummal kapcsolatos
fényképeket.
• A hasonló tartalom maximum négy kombinációban kapcsolódhat
az ‘Emlékek, Dátum, Hely, Kamera mód’ opciókhoz.
• Érintse meg a elemet a hasonló tartalom videóként történő
elmentéséhez.
• Érintse meg a elemet a további opciók eléréséhez.
Célra tervezett funkciók
25
GIF létrehozása
A felvett videó használatával egyszerűen készíthet GIF fájlt.
1 A videó megtekintése során a kívánt indulási ponton érintse meg
a
2
GIF létrehozása elemet.
Válassza ki a készíteni kívánt GIF hosszúságát.
• A GIF a pillanatnyi időtől indulva a kívánt hosszúságban létrejön.
• 5 másodpercnél rövidebb videók esetén a GIF képek a hátralevő
időn át automatikusan létrejönnek.
• A GIF készítő funkció a felhasználó kreatív tevékenységének
támogatására szolgál. Ha a GIF készítő funkció használatával
megsérti mások szerzői vagy jó hírnévhez fűződő jogait, akkor
ezért polgárjogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ügyeljen
arra, hogy ne másolja le és ne továbbítsa mások munkáját engedély
nélkül. Az LG Electronics nem vállal felelősséget a felhasználó
tevékenységeiért.
Kollázs hátterek készítése
Elkészítheti a saját kollázsképét, amelyet zárolási képernyőként
jeleníthet meg.
Több kollázsképet is kiválaszthat háttérképként, amely a képernyő
minden egyes ki- és bekapcsolása során változik.
1 Koppintson a
Beállítások Kijelző Képernyő zárolása
Háttérkép Kollázs háttér ikonra.
2 Érintse meg a
elemet, és válassza ki azokat a képeket,
amelyeket kollázsként kíván megjeleníteni.
Célra tervezett funkciók
26
3 Kívánság szerint szerkessze a diavetítést, és érintse meg a
BEÁLLÍTÁS HÁTTÉRKÉPNEK elemet.
Hangfelvétel funkciók
HD audio felvevő áttekintés
Az audio beállításokat manuálisan konfigurálhatja, így a kiválasztott
módra optimalizált beállítások alapján készíthet hangfelvételt.
Felvételi módok
Nagy felbontású audiofájlt vehet fel, ha kiválasztja és konfigurálja azt
az audio módot, amely illeszkedik a felvételi környezethez.
Eszközök HD audio felvevő
.
Érintse meg az
Célra tervezett funkciók
27
Normál
Extra beállítások nélkül készíthet hangfelvételt.
Koncert
Hangfelvételt készíthet koncerten vagy egyéb zenei eseményeken.
Egyéni
Konfigurálhatja a kívánt beállításokat a hangfelvételek készítéséhez.
• Ha fülhallgatót csatlakoztat az eszközre, megjelenik a . Érintse
meg a elemet, majd válassza ki a használni kívánt mikrofont.
Stúdió Mód
A stúdió módban lejátszhat egy audiofájlt vagy zenét, és egyidejűleg
felveheti a saját hangját, akkordot hozhat létre azáltal, hogy többször
egymás után felveszi a hangját, illetve kommentárt vehet fel az
előadó vagy beszélő eredeti audio fájljára.
Eszközök HD audio felvevő lehetőséget.
1 Érintse meg az
Egyéni. lehetőséget.
2 Válassza az
3 Érintse meg a elemet, és válassza ki azt az audiofájlt, amelyet
háttérzeneként kíván használni.
4 A hang felvételéhez koppintson az ikonra.
5 A felvett hangfájl elmentéséhez koppintson az
ikonra.
• A háttérzene csak fülhallgatón keresztül játszható le. A funkció
használata előtt feltétlenül helyezze be a fülhallgatókat.
Célra tervezett funkciók
28
A HD Audio Felvevő alkalmazás további hasznos
funkciói
GAIN
Beállíthatja a mikrofon által felvett hang érzékenységét.
Minél magasabb az ERŐSÍTÉS értéke, annál nagyobb érzékenység
mellett kerül felvételre a hang.
LCF
Kiszűrhet bármely mély hangtartományú zajt, például a
légkondicionáló mély zúgását.
Minél magasabb az LCF (Alacsony Vágás Szűrő) értéke, annál inkább
ki lesznek szűrve a nagyfrekvenciás zajok.
LMT
Ez megakadályozza a felvett hang túlvezérlését. Minél magasabb az
LMT (Korlátozás) értéke, annál több alacsony frekvenciás hang kerüli
el a túlvezérlést.
• A további beállítások módosításához érintse meg a
Beállítások
elemet, majd állítsa be a fájltípust, bitmélységet, mintavételi arányt
és a további beállításokat.
• Hangfelvétel közben ellenőrizheti a hangminőséget a
csatlakoztatott fülhallgatón. Ha Stúdió módban készít
hangfelvételt, akkor a hang ellenőrzése nincs támogatva. Csak a
háttérzenét hallja.
Célra tervezett funkciók
29
Ujjlenyomat felismerés
Ujjlenyomat felismerés áttekintése
Az ujjlenyomat-felismerési funkció használata előtt regisztrálja
ujjlenyomatát a készüléken.
Az ujjlenyomat-felismerési funkció a következő esetekben használható:
• A kijelző zárolásának feloldásához.
• A Galéria vagy a QuickMemo+ zárolt tartalmának megtekintéséhez.
• Hagyja jóvá a vásárlást úgy, hogy feliratkozik egy alkalmazásra,
vagy pedig úgy, hogy azonosítja magát az ujjlenyomatával.
• Az Ön ujjlenyomata a készüléken a felhasználó azonosítására
használható. Az ujjlenyomat érzékelő a különböző felhasználók
nagyon hasonló ujjlenyomatait azonosként érzékelheti.
Figyelmeztetések az ujjlenyomat felismeréssel
kapcsolatban
Az ujjlenyomat felismerés pontossága számos ok miatt csökkenhet.
A felismerés pontosságának maximalizálása érdekében, a készülék
használata előtt ellenőrizze a következőket.
• A készülék Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombja ujjlenyomat
rendelkezik-e érzékelővel. Győződjön meg róla, hogy a Be- és
Kikapcsolás/Zárolás gombot nem rongálta meg fémes tárgy, mint
például pénzérme vagy kulcs.
• Ha a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombon vagy az ujján víz, por
vagy egyéb külső anyag található, lehetséges, hogy az ujjlenyomatregisztráció vagy -felismerés nem fog működni. Az ujjlenyomatfelismerés használata előtt tisztítsa le és szárítsa meg az ujját.
• Előfordulhat, hogy az ujjlenyomat nem ismerhető fel megfelelően,
ha az ujja felületén hegesedés, található, vagy nem elég sima, mert
vízbe merítette.
• Ha behajlítja az ujját, vagy csak az ujjbegyét használja, lehetséges,
hogy a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. Győződjön meg
róla, hogy ujja lefedi a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gomb teljes
felületét.
Célra tervezett funkciók
30
• Rögzítésnél csak egy ujjat használjon. Egynél több ujj beszkennelése
befolyásolhatja az ujjlenyomat rögzítését és felismerését.
• A készülék száraz környezetben statikus elektromosságot hozhat
létre. Ha a környező levegő száraz, ne szkennelje be ujjlenyomatát,
vagy előtte érintsen meg egy fémtárgyat, például egy pénzérmét,
hogy a statikus elektromosság megszűnjön.
Ujjlenyomatok rögzítése
Rögzítheti és elmentheti ujjlenyomatát a készüléken, az ujjlenyomat
azonosítás használatához.
1 Koppintson a
Beállítások Általános Ujjlenyomatok és
biztonság Ujjlenyomatok ikonra.
• A funkció használatához be kell állítania egy zárolási képernyőt.
• Ha a képernyőzár nem aktív, állítsa be a képernyőzárat a képernyőn
megjelenő utasítások segítségével. További részletekért lásd a
Képernyőzár beállítása fejezetet.
2 Keresse meg a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombot a készülék hátulján,
és finoman helyezze rá egyik ujját az ujjlenyomat regisztrációjához.
• Nyomja meg enyhén a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombot
úgy, hogy az érzékelő felismerje az ujjlenyomatát. Ha erősen
nyomja meg a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombot, beindulhat a
képernyőzár funkció, vagy kikapcsolhat a kijelző.
• Ellenőrizze, hogy ujjbegye lefedje a Be- és Kikapcsolás/Zárolás
gomb érzékelőjének teljes felületét.
Célra tervezett funkciók
31
3 Kövesse a kijelzőn látható utasításokat.
• Ismételje meg az ujjlenyomat szkennelését, ujját lépésről
lépésre mozgatva, amíg az ujjlenyomatot a készülék rögzíti.
4 Az ujjlenyomat regisztrációja után koppintson az OK ikonra.
• Másik ujjlenyomat regisztrálásához koppintson a TOVÁBBIAK
HOZZÁADÁSA ikonra. Ha csak egy ujjlenyomatot regisztrál,
és az adott ujj nem megfelelő állapotú, lehetséges, hogy az
ujjlenyomat-regisztráció nem működik majd megfelelően. A
helyzet elkerülése érdekében regisztráljon több ujjlenyomatot is.
Ujjlenyomatok kezelése
Szerkesztheti vagy törölheti a rögzített ujjlenyomatokat.
1 Koppintson a
Beállítások Általános Ujjlenyomatok és
biztonság Ujjlenyomatok ikonra.
2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
3 Az ujjlenyomat listában az elnevezéshez koppintson rá az adott
ujjlenyomatra. A törléshez koppintson az
ikonra.
A kijelző feloldása ujjlenyomattal
Ujjlenyomata segítségével is feloldhatja a kijelző zárolását, vagy akár
zárolt tartalmat is megtekinthet. Aktiválja a kívánt funkciót:
1 Koppintson a
Beállítások Általános Ujjlenyomatok és
biztonság Ujjlenyomatok ikonra.
2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
3 Az ujjlenyomat beállításainak képernyőjén aktiválja a kívánt
funkciót:
• Képernyőzár: Feloldja a kijelzőt ujjlenyomattal.
• Tartalom zárolása: Feloldja a tartalmat ujjlenyomattal. Ehhez
ellenőrizze, hogy a tartalom le legyen zárva.
Célra tervezett funkciók
32
Arcfelismerés
Arcfelismerés áttekintése
Feloldhatja a képernyő zárolását az arc elmentett adataival.
• Ez a funkció biztonsági szempontból érzékenyebb, mint az egyéb
képernyőzárolási módok, mint például a Knock Code, Feloldási
minta, PIN vagy Jelszó.
• Ha egy hasonló arcot, vagy az Ön fényképét használják, akkor a
képernyőzár feloldható.
• A felismert arc adatait a készülék biztonságos módon tárolja.
• Ha az arcfelismerés van képernyőzárolásként kiválasztva, akkor
a készülék bekapcsolását követően az arcfelismeréshez használt
Knock Code, Feloldási minta, PIN, vagy a Jelszó bevitele szükséges,
az arcfelismerés közvetlen használata nélkül. Ezért ügyeljen arra,
nehogy elfelejtse a megadott értéket.
• Ha a készülék nem ismerte fel az Ön arcát, vagy ha elfelejtette a
regisztráláshoz megadott értéket, látogasson el a készülékével
és a személyi igazolványával a legközelebbi LG Ügyfélszolgálati
Központba.
Figyelmeztetések az arcfelismeréssel kapcsolatban
Az arcfelismerés pontossága az alábbi esetekben csökkenhet. A
felismerés pontosságának növelése érdekében, a készülék használata
előtt ellenőrizze a következőket.
• Az Ön arca el van-e fedve kalappal, szemüveggel, vagy maszkkal,
illetve az Ön arca jelentősen különbözik-e erős smink vagy szakáll
miatt.
• Vannak-e ujjlenyomatok vagy idegen anyagok a kamera
lencséjének elülső részén, illetve a készülék túl sok vagy túl kevés
fény esetén nem képes felismerni az Ön arcát.
Célra tervezett funkciók
33
Az arc adatainak regisztrálása
Az arcfelismerés funkció használata előtt regisztrálja arcának adatait
a készüléken.
1 Érintse meg a
Beállítások Kijelző Képernyő zárolása
Válassza ki a képernyőzárat Arcfelismerés engedélyezése
elemet.
• A funkció használatához a képernyő zárolását Knock Code,
Feloldási minta, PIN vagy Jelszó használatával kell beállítani.
• Ha a képernyőzár nincs beállítva, regisztrálja az adatokat a
képernyőn megjelenő utasítások segítségével. Lásd a Képernyőzár
beállítása részt a részletekért.
2 Emelje a készüléket a szemei elé.
3 Regisztrálja az arcát a képernyőn megjelenő instrukciók
követésével.
• Egy olyan helyiségben regisztrálja az arcát, amely nem túl
világos vagy sötét.
• Helyezze az arcát a képernyőn levő jelzővonalon belülre, majd
lassú fel, le, balra, vagy jobbra történő mozgással igazítsa be.
4 Az arc regisztrációja után érintse meg az OK lehetőséget.
Képernyőzárolás feloldása arccal
Az arcával is feloldhatja a képernyő zárolását, Knock Code, Feloldási
minta, PIN vagy Jelszó helyett.
1 Érintse meg a
Beállítások Kijelző Képernyő zárolása
Válassza ki a képernyőzárat elemet.
2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
elemet az arcfelismerés funkció aktiválásához.
3 Húzza el a
Célra tervezett funkciók
34
Az arcfelismerés javítása
Az arcfelismerés javítása érdekében megadhatja az arcának adatait
különféle viszonyok között.
1 Érintse meg a
Beállítások Kijelző Képernyő zárolása
Arcfelismerés elemet.
2
3
4
5
Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
Válassza az Arcfelismerés javítása elemet.
Regisztrálja az arcát a képernyőn megjelenő instrukciók követésével.
Az arc regisztrációja után érintse meg az OK lehetőséget.
Az arc adatainak törlése
Törölheti az arc regisztrált adatait, majd újra regisztrálhatja az arcát,
ha az arc regisztrálása nem működik megfelelően.
1 Érintse meg a
Beállítások Kijelző Képernyő zárolása
Arcfelismerés elemet.
2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
3 Válassza az Arckép törlése elemet az arc adatainak törléséhez.
Képernyőzárolás feloldása arccal, amikor a képernyő
ki van kapcsolva.
A képernyő kikapcsolt állapotában emelje fel a készüléket, és nézzen
a képernyő elülső részére. A készülék képes felismerni az Ön arcát, és
a képernyőzárolás feloldásra kerül.
A funkció kikapcsolásához kövesse a következő lépéseket.
1 Érintse meg a
Beállítások Kijelző Képernyő zárolása
Arcfelismerés elemet.
2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
3 Húzza el az Arcfelismerés engedélyezése kikapcsolt képernyőn
elemet a funkció kikapcsolásához.
• Az arcfelismerés funkció kizárólag akkor érhető el, ha a
képernyő zárolva van.
Célra tervezett funkciók
35
A képernyő feloldása arcfelismeréssel, majd a
képernyő pöccintésével.
A képernyő kikapcsolt állapotában feloldhatja a képernyő zárolását az
arcfelismerés végrehajtásával, majd a képernyő pöccintésével.
1 Érintse meg a
Beállítások Kijelző Képernyő zárolása
Arcfelismerés elemet.
2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
3 Húzza el az Az arcfelismerés után a feloldáshoz pöccintsen
elemet a funkció bekapcsolásához.
Az arcfelismerés kibővítése
Megakadályozhatja, hogy fotók, képek, vagy videók feloldhassák a
készülék zárolását.
1 Érintse meg a
Beállítások Kijelző Képernyő zárolása
Arcfelismerés elemet.
2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
3 Húzza el a Haladó arcfelismerés beállítások
funkció bekapcsolásához.
elemet a
• Az arcfelismerés sebessége a funkció bekapcsolása esetén
csökkenhet.
Célra tervezett funkciók
36
Egyszerre több feladat kezelése
Többablakos
Két alkalmazást használhat egyszerre úgy, hogy a képernyőt több
ablakra osztja meg.
Bármely alkalmazás használata közben érintse meg és tartsa
lenyomva a kezdőképernyő gombját, majd válasszon ki egy
alkalmazást a legutóbb használt alkalmazások listájából.
• A fő képernyőn így két alkalmazást jeleníthet meg és használhat
egyszerre.
• A Többablakos módból való kilépéshez érintse meg és tartsa
lenyomva a ikont.
• Lehet, hogy a Többablakos funkciót néhány alkalmazás, köztük
például a letöltött alkalmazások nem támogatják.
Célra tervezett funkciók
37
Áttekintés képernyő
Az Áttekintés képernyő a legutóbb használt alkalmazások előnézetét
mutatja.
A legutóbb használt alkalmazások listájának megjelenítéséhez érintse meg
a ikont a Kezdőképernyőn, majd koppintson a megjelenített alkalmazásra.
• Tartson lenyomva egy alkalmazást, és húzza a képernyő tetejére,
így az alkalmazás a Többablakos módban indul el. Koppinthat a
ikonra is az egyes alkalmazások felső részén.
Always-on Display
Megjelenítheti a dátumot, időt, aláírást vagy más információt a
képernyőn, akkor is, ha a fő képernyő ki van kapcsolva. Az Always-on
Display hasznos funkció ahhoz, hogy gyorsan ellenőrizhesse az időt
és megjeleníthesse saját aláírását.
1 Koppintson a
Beállítások Kijelző Always-on display
elemet az aktiváláshoz.
ikonra, majd érintse meg a
• Lehetséges, hogy a funkció a készülék megvásárlásakor bekapcsolt
állapotban van.
• Az alap beállítás változó lehet, a területtől és a szolgáltatótól függően.
2 Érintse meg a Tartalom elemet, és válassza ki azokat az elemeket,
amelyeket akkor kíván megjeleníteni, amikor a képernyő ki van
kapcsolva.
• Mindenképpen ellenőrizze, hogy az aláírás ne lógjon ki a beviteli mezőből.
• Az Always-on display használata esetén az akkumulátor hamarabb
lemerülhet. Az akkumulátor hosszabb élettartama érdekében
kapcsolja ki ezt a funkciót.
Célra tervezett funkciók
38
gyors megosztás
Fényképeket vagy videókat oszthat meg azok készítése után azonnal
a kívánt alkalmazással.
1 Koppintson az
rögzítse a videót.
, ikonokra, majd készítse el a fényképet vagy
2 Érintse meg a képernyőn megjelenő alkalmazás ikont, hogy
megoszthassa azt az alkalmazással.
Vagy húzza az ikont az ellentétes irányba, hogy megnézhesse,
milyen egyéb alkalmazásokat használhat a fényképek és videók
megosztásához.
gyors megosztás
ikon
• A gyors megosztás ikonnal megjelenített alkalmazás változó lehet,
a készülékre telepített alkalmazások típusától és használatának
gyakoriságától függően.
• A funkció csak akkor használható, ha AUTO vagy NÉGYZETES
módban készít fényképet vagy videót. A részleteket lásd az AUTO
mód és NÉGYZETES kamera üzemmód résznél.
Célra tervezett funkciók
39
02
Alap funkciók
Termék alkatrészek és tartozékok
Az alábbi elemek vannak mellékelve a készülékhez.
• Készülék
• Sztereó fülhallgató
• USB kábel
• Töltő
• Quick Start Guide
• Kihúzó nyelv
• A fent leírt elemek opcionálisak lehetnek.
• A készülékhez biztosított cikkek és az elérhető tartozékok a terület
illetve a szolgáltató függvényében változhatnak.
• Mindig eredeti LG Electronics tartozékokat használjon. A más
gyártóktól származó tartozékok használata befolyásolhatja
készülékének hívási teljesítményét vagy hibát okozhat. Előfordulhat,
hogy erre nem terjed ki az LG javítási szolgáltatása.
• Ha az alapvető elemek közül bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba
azzal a kereskedővel, ahonnan készülékét beszerezte.
• További alapvető tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba egy
LG Vevőszolgálattal.
• Az opcionális tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba egy LG
Vevőszolgálattal.
• A termékcsomag egyes elemei előzetes értesítés nélkül
változhatnak.
• Készülékének kinézete és tulajdonságai előzetes értesítés nélkül
változhatnak.
• A készülék tulajdonságai változhatnak, a területtől vagy a
szolgáltatótól függően.
• Biztosítsa, hogy hiteles, az LG Electronics által biztosított
tartozékokat használjon. Harmadik féltől származó tartozékok
használata megrongálhatja a készüléket vagy hibás működést
eredményezhet.
• Távolítsa el a védőréteget az Ujjlenyomat érzékelőről, mielőtt az
ujjlenyomat-felismerési funkciót használná.
Alap funkciók
41
Alkatrészek áttekintése
Előlapi hangszóró
Távolság/Környezet
fényérzékelő
Elülső kamera objektív
Hangerőgombok (+/-)
Sztereó fülhallgató
csatlakozó
Nano SIM/Memóriakártya
tálca
Érintőképernyő
Töltő/USB csatlakozó
Mikrofon
Hátsó kamera objektív
(széles látószögű)
Vaku
Hátsó kamera objektív
(Szabványos)
Be- és kikapcsolás/Zárolás
gomb, Ujjlenyomat-érzékelő
NFC terület
Hangszóró
Alap funkciók
Mikrofon
42
• Távolság/Környezet fényérzékelő
-- Távolságérzékelő: Egy hívás során a távolságérzékelő kikapcsolja
a képernyőt és letiltja az érintéses működtetést, ha a készülék
túl közel van az emberi testhez. Visszakapcsolja a képernyőt és
engedélyezi az érintéses működtetést, ha a készülék a megadott
tartományon kívül kerül.
-- Környezeti fényérzékelő: A környezeti fényérzékelő elemzi a
környezet fényintenzitását, amikor az automatikus fényerőszabályozó mód be van kapcsolva.
• Hangerőgombok
-- Beállítja a csengőhang, a hívások vagy értesítések hangerejét.
-- A Kamera használata közben enyhén nyomja meg a Hangerő
gombot fénykép készítéséhez. Ha folyamatosan felvételeket
szeretne készíteni, nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő
gombot.
-- Nyomja meg kétszer a Hangerő Le (-) gombot a Kamera
alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárolta vagy
kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a
Rögzítés+ elindításához.
• Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb (Ujjlenyomat-érzékelő)
-- Röviden nyomja meg a gombot, ha be vagy ki akarja kapcsolni a
képernyőt.
-- Tartsa benyomva a gombot, ha ki akarja választani a takarékos
üzemmód funkciót.
-- Kapcsolja be az ujjlenyomat felismerés funkciót, hogy a képernyő
zárolásának feloldása egyszerűbb legyen. A részleteket lásd az
Ujjlenyomat felismerés áttekintése fejezetben.
• Az Ön eszköze egy újratölthető belső akkumulátorral rendelkezik.
Saját biztonsága érdekében ne próbálja eltávolítani a beépített
akkumulátort.
• Bizonyos funkciók hozzáférése korlátozott lehet, függően a
készülék tulajdonságaitól.
Alap funkciók
43
• A készülék hátulján egy beépített NFC antenna található. Óvatosan
bánjon a készülékkel, hogy ne károsítsa, illetve ne fedje le az NFC
antennát.
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, ne üljön rá. Ha ezt nem
tartja be, az megrongálhatja az érintőképernyőt.
• A képernyőt védő fólia vagy tartozékok befolyásolhatják a
távolságérzékelőt.
• Ha az Ön készüléke nedves, vagy azt párás helyen használta, az
érintőképernyő vagy gombok esetleg nem működnek megfelelően.
A készüléket megfelelően tartsa, az alábbiakban látható módon. Ha a
készülék használata során lefedi a mikrofon nyílását a kezével, ujjaival,
vagy a védőtokkal, akkor a hívás során a hangja nehezen érthetővé
válhat.
Jó példa
Mikrofon
Rossz példa
Ne fedje le a mikrofont.
A készülék be- vagy kikapcsolása
A készülék bekapcsolása
Ha az energiaellátás ki van kapcsolva, nyomja meg a Be- és
kikapcsolás/Zárolás gombot.
Alap funkciók
44
• Amikor a készüléket első alkalommal kapcsolja be, az eredeti
konfiguráció lép életbe. Az okostelefon első bejelentkezési ideje
hosszabb lehet a szokásosnál.
A készülék kikapcsolása
Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza
a Kikapcsolás ikont.
Takarékos üzemmód opció
Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza
ki az opciót.
• Kikapcsolás: Kikapcsolja a készüléket.
• Kikapcsolás és újraindítás: Újraindítja a készüléket.
• Repülési mód bekapcsolása: Blokkolja a telekommunikációs
funkciókat, ideértve a telefonhívásokat, üzenetküldést és az
internetes böngészést. A többi funkció továbbra is elérhető marad.
A SIM kártya telepítése
Helyezze be a szolgáltatója által biztosított SIM (Subscriber Identity
Module) kártyát a készülék használatának megkezdéséhez.
• Legyen óvatos a kihúzó nyelvvel, mert az oldala éles.
• Annak érdekében, hogy a vízálló és porálló funkciók hatásosan
működhessenek, a kártyatartót megfelelően kell beilleszteni.
1 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártya tartón található nyílásba.
Alap funkciók
45
2 Húzza ki a kártya tartót.
3 Tegye rá a SIM kártyát a kártyatartóra az arany színű
érintkezőkkel lefelé.
4 Tolja vissza a kártya tartót a nyílásba.
• Ez a készülék csak Nano SIM kártyákat támogat.
• A problémamentes teljesítményhez javasoljuk, hogy a készüléket
a megfelelő típusú SIM kártyával használja. Mindig a gyártótól
származó, az üzemeltető által biztosított SIM kártyát használjon.
• Ha a kártyatartó nedves, amikor a készülékbe helyezi, akkor
a készülék károsodhat. Mindig győződjön meg arról, hogy a
kártyatartó száraz-e.
Alap funkciók
46
Óvintézkedések a SIM kártya használatakor
• Ne veszítse el SIM kártyáját. Az LG nem vállal felelősséget a SIM
kártya elvesztéséből vagy átruházásából származó károkért és
más problémákért.
• Vigyázzon, hogy a SIM kártya ne sérüljön meg behelyezés vagy
kivétel közben.
A memóriakártya behelyezése
Illessze be a memóriakártyát a készülékbe.
A készülék maximum 2 TB-os microSD kártyát tud támogatni. A
memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos
memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.
1 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártya tartón található nyílásba.
2 Húzza ki a kártya tartót.
3 Tegye rá a kártyát a kártyatartóra az arany színű érintkezőkkel
lefelé.
Memóriakártya
SIM kártya
4 Tolja vissza a kártya tartót a nyílásba.
• Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem teljesen
kompatibilisek a készülékével. Ha nem kompatibilis kártyát használ,
az károsíthatja készülékét vagy a memóriakártyát, valamint
tönkreteheti a rajta tárolt adatokat.
• Az adatok gyakori mentése és törlése megrövidítheti a
memóriakártya élettartamát.
Alap funkciók
47
A memóriakártya eltávolítása
A biztonságos eltávolítás érdekében előbb válassza le a
memóriakártyát.
Beállítások Általános Tárhely
ikonra.
1 Koppintson a
2 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártya tartón található nyílásba.
3 Húzza ki a kártyatartót és távolítsa el a memóriakártyát.
• Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék információkat
továbbít vagy fogad, mert ez az adatok tönkretételéhez vagy
elvesztéséhez, valamint a memóriakártya vagy a készülék
meghibásodásához vezethet. Az LG nem vállal felelősséget a
memóriakártyák hibás vagy nem megfelelő használatából eredő
veszteségekért, beleértve az adatvesztést.
Akkumulátor
Az akkumulátor töltése
A készülék használata előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.
A készüléket C típusú USB-kábellel töltse.
Töltőkábel
csatlakozó
C típusú USB-kábel
C típusú USB-port
Alap funkciók
48
• Ne töltse a készüléket, ha az eszköz vagy a töltőkábel vizes, vagy
nedves. Ez tüzet, áramütést, sérülést okozhat, illetve károsíthatja a
készüléket.
• Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt
használja.
• Győződjön meg róla, hogy az LG által jóváhagyott töltőt és töltőkábelt
alkalmaz. Az akkumulátor töltése harmadik fél töltőjével az
akkumulátor felrobbanásához vagy a készülék sérüléséhez vezethet.
• Az Ön eszköze egy újratölthető belső akkumulátorral rendelkezik.
Saját biztonsága érdekében ne próbálja eltávolítani a beépített
akkumulátort.
• A készülék töltés közbeni használata áramütést okozhat. A
készülék használatához függessze fel a töltést.
• A készülék teljes feltöltését követően távolítsa el a töltőt a
konnektorból. Ezzel kiküszöböli a felesleges áramfogyasztást.
• A termékhez egy gyorstöltést támogató adapter van mellékelve.
• A gyors töltés funkció lehet, hogy nem működik, ha nem a
készülékhez mellékelt gyors töltés adaptert használja.
• Az akkumulátor töltésének másik módja USB kábel csatlakoztatása
a készülék és desktop vagy laptop computer között. Ez hosszabb
időt vehet igénybe, mint az akkumulátor konnektorhoz történő
csatlakoztatása esetén.
• Ne töltse az akkumulátort olyan USB elosztó használatával,
amely nem képes megbirkózni a megadott feszültséggel. A töltés
meghiúsulhat vagy váratlanul megszakadhat.
Óvintézkedések a készülék használatakor
• Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB
kábelt használja; ne használjon harmadik fél által gyártott USB
kábelt vagy töltőt a készülékkel. Az LG korlátozott jótállás nem
vonatkozik a harmadik fél által gyártott kiegészítőkre.
• A használati utasításban található előírások figyelmen kívül hagyása
és a nem megfelelő használat esetén megrongálódhat a készülék.
Alap funkciók
49
Az akkumulátor hatékony használata
Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha folyamatosan és
egyidejűleg több alkalmazást és funkciót működtet.
Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében törölje a háttér
műveleteket.
Az akkumulátor fogyasztás minimalizálása érdekében, kövesse az
alábbi lépéseket:
• Kapcsolja ki a Bluetooth®- vagy Wi-Fi-hálózat funkciót, amikor
nem használja azokat.
• Állítsa be a képernyő Időkorlát funkcióját a lehető legrövidebb
időre.
• Állítsa a legkisebbre a képernyő fényerejét.
• Állítsa be a képernyőzárat, ha nem használja a készüléket.
• Ellenőrizze az akkumulátor használatának részleteit, és zárjon be
minden olyan letöltött alkalmazást, amely meríti az akkumulátort.
Érintőképernyő
Megismerheti, hogyan kezelheti készülékét az érintőképernyőn
végzett mozdulatokkal.
Koppintás
Gyengéden érintse meg ujjbegyével a futtatni kívánt alkalmazást vagy
opciót.
Alap funkciók
50
Koppintás és benyomva tartás
Tartsa lenyomva néhány másodpercig, hogy megjelenjen egy menü a
rendelkezésre álló opciókkal.
Dupla koppintás
Kétszer, egymás után gyorsan koppintson a weboldal vagy a térkép
nagyításához vagy kicsinyítéséhez.
Húzás
Érintsen meg hosszan egy elemet, például egy alkalmazást vagy
minialkalmazást, majd húzza lassan az ujját egy másik helyre. Ezt a
mozdulatot bármely ikon áthelyezésére használhatja.
Alap funkciók
51
Csúsztatás
Érintse meg a képernyőt az ujjával, és húzza az ujját gyorsan,
megállás nélkül. Ezzel a kézmozdulattal listákat, weboldalakat,
fényképeket, képernyőket stb. lapozhat át.
Ujjak összefogása és szétválasztása
Két ujjával csippentő mozdulattal kicsinyítsen, mint a fényképek vagy
a térkép esetében. A nagyításhoz válassza szét az ujjait.
• Ne tegye ki az érintőképernyőt túlzott fizikai hatásoknak.
Megsértheti az érintő érzékelőt.
Alap funkciók
52
• Az érintőképernyő hibát jelezhet, ha a készüléket mágneses, fémes
vagy vezető anyag mellett használja.
• Ha a készüléket éles fényben használja, mint például napfényben, a
képernyő láthatatlanná válhat, függően az Ön helyzetétől. Használja
a készüléket árnyékos helyen, vagy szórt fényű helyen, amely nem
túl fényes, de fénye elegendő a könyvolvasáshoz.
• Ne nyomja meg a képernyőt túlzott erővel.
• Finoman koppintson ujjhegyével a kívánt opcióra.
• Előfordulhat, hogy az érintéses vezérlő nem működik megfelelően,
ha kesztyűben koppint, vagy körme hegyét használja.
• Az érintéses vezérlés működése zavart szenvedhet, ha a képernyő
párás vagy nedves.
• Az érintőképernyő esetleg nem működik megfelelően, ha harmadik
fél boltjában vásárolt képernyővédő fólia vagy tartozék van a
készüléken.
• Egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítése szellemképesedést
vagy a képernyő beégését okozhatja. Kapcsolja ki a képernyőt, vagy
kerülje egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítését, ha nem
használja a készüléket.
Kezdőképernyő
Kezdőképernyő áttekintése
A kezdőképernyő segít hozzáférni a készüléken található, különböző
funkciókhoz és alkalmazásokhoz. Koppintson a ikonra bármelyik
képernyőn, hogy közvetlenül a kezdőképernyőre ugorjon.
Az összes alkalmazást és minialkalmazást kezelheti a
kezdőképernyőn keresztül. Pöccintse balra vagy jobbra a képernyőt,
hogy valamennyi telepített alkalmazást egy helyen áttekintse.
Alap funkciók
53
Kezdőképernyő elrendezése
Megtekintheti az összes alkalmazást, és rendezheti a
minialkalmazásokat és a mappákat a kezdőképernyőn.
Állapotsor
Időjárás widget
Google keresés widget
Mappa
Oldal ikon
Gyors hozzáférési terület
Előlapi érintőgombok
• A kezdőképernyő változhat, a szolgáltatótól vagy a szoftver
verziótól függően.
• Állapotsor: Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, az időt és az
akkumulátor töltöttségi szintet.
• Időjárás widget: Tekintse meg az adott területre vonatkozó
időjárási információkat és a pontos időt.
• Google keresés widget: Végezzen Google keresést kulcsszavak
szóbeli vagy írásbeli megadásával.
• Mappa: Hozzon létre mappákat, hogy az alkalmazásokat saját
beállításai szerint csoportosítsa.
• Oldal ikon: Megjeleníti a kezdőképernyő összes lapját. Érintse
meg a kívánt oldal ikonját a kiválasztott oldalra való lépéshez. Az
aktuális lap ikonja kiemelésre kerül.
Alap funkciók
54
• Gyors hozzáférési terület: Rögzítse a fő alkalmazásokat a
képernyő alján, hogy azok bármely kezdőképernyő lapról elérhetők
legyenek.
• Előlapi érintőgombok
-- : Visszatérés az előző képernyőre. Lezárja a billentyűzetet,
vagy az előugró ablakokat.
-- : Nyomja meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez. A
Google keresés indításához nyomja meg és tartsa benyomva az
ikont.
-- : Megérintéssel megjeleníti a nemrég használt alkalmazások
listáját, vagy elindítja az egyik alkalmazást. Valamennyi
nemrég használt alkalmazás törléséhez érintse meg a
ÖSSZES TÖRLÉSE lehetőséget. Egyidejűleg két alkalmazás
használatához Többablakos funkcióval, érintse meg hosszan a
gombot, mialatt egy alkalmazást használ.
A kezdőképernyő érintőgombjainak szerkesztése
Átrendezheti a kezdőképernyő érintőgombjait vagy hozzáadhatja
a gyakran használt funkciókat a kezdőképernyő érintőgombjainak
területéhez.
Beállítások Kijelző Előlapi érintőgombok
Koppintson a
Gombkombináció ikonra, majd szabja testre a beállításokat.
• Különböző funkciók hozzáférhetők, mint például a QSlide, az
Értesítés sáv vagy a Rögzítés+. Legfeljebb öt tétel hozzáadása
lehetséges.
Alap funkciók
55
Állapotjelző ikonok
Ha olvasatlan üzenetről, naptári bejegyzésről vagy riasztásról kap
értesítést, az állapotsorban megjelenik a megfelelő értesítő ikon.
Ellenőrizze készüléke állapotát az állapotsorban megjelenő értesítési
ikonok megjelenítésével.
Nincs jel
Hálózati adatátvitel folyamatban
Riasztás beállítva
Rezgőmód be
Bluetooth be
USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva
Akkumulátor szint
Repülési mód be
Nem fogadott hívások
Wi-Fi csatlakoztatva
Néma üzemmód be
GPS be
Hotspot be
Nincs SIM kártya
NFC be
• A jelen ikonok közül egyesek másképp jelenhetnek meg, vagy
egyáltalán nem jelennek meg, függően a készülék állapotától.
Tekintse meg az aktuális környezetre és területre vonatkozó
ikonokat, amelyek között a készüléket használja, valamint forduljon
a szolgáltatójához.
• A megjelenített ikonok a területtől és a mobilszolgáltatótól
függően változhatnak.
Alap funkciók
56
Értesítési sáv
Az állapotsort a fő képernyőn lefelé húzva megnyithatja az értesítési
sávot.
• A gyorselérési ikonlista megnyitásához húzza lefelé az értesítési
sávot vagy koppintson a ikonra.
• Az ikonok átrendezéséhez, hozzáadásához vagy eltávolításához
koppintson a SZERKESZT gombra.
• Ha rákoppint és benyomva tartja az ikont, megjelenik az adott
funkció beállító képernyője.
SZERKESZT
Alap funkciók
57
A képernyő elforgatása
Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, a készülék
fizikai irányának megfelelően.
Az értesítési sávban, a gyors hozzáférésű ikonok listájában
koppintson az Elforgatás ikonra.
Beállítások Kijelző ikonra, majd aktiválja az
Vagy koppintson a
Automata képernyő forgatás funkciót.
A kezdőképernyő szerkesztése
A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson lenyomva egy üres
felületet, majd válassza ki az alábbiak közül a kívánt műveletet.
• A kezdőképernyő lapjainak átrendezéséhez koppintson rá és
tartsa benyomva az adott lapot, majd húzza át másik helyzetbe.
• Ha widgetet kíván hozzáadni a Kezdőképernyőhöz, érintse meg és
tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza
ki a Widgetek gombot.
• A téma megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva
a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a Téma
lehetőséget.
Beállítások Kijelző
Alternatív megoldásként koppintson a
Téma gombokra, majd válassza ki a készüléken alkalmazandó
témát.
Alap funkciók
58
• Ha a Kezdőképernyő beállításait szeretné konfigurálni, érintse
meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd
válassza ki a Kezdőlap beállításai gombot. A részleteket lásd a
Kezdőképernyő beállítások fejezetet.
• Ha az eltávolított alkalmazásokat szeretné áttekinteni vagy
újratelepíteni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő
egy üres felületét, majd válassza ki az Alkalmazás kuka gombot. A
részleteket lásd az Alkalmazás kuka pontban.
• Ha az alapértelmezett Kezdőképernyőt szeretné módosítani,
érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres
felületét, lépjen a kívánt képernyőre, érintse meg a elemet, majd
érintse meg újra a képernyőt.
Alapértelmezett képernyő
Alap funkciók
59
A háttér téma megjelenítése
Megjelenítheti a kezdőképernyőn kizárólag a háttérképet, az
alkalmazások és widgetek elrejtésével.
Nyissa szét ujjait a Kezdőképernyőn.
• Az eredeti képernyőhöz való visszatéréshez, mely megjeleníti az
alkalmazásokat és a minialkalmazásokat is, csippentsen az ujjaival
a kezdőképernyőre, vagy koppintson a gombra.
Alkalmazások mozgatása a kezdőképernyőn
A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott
alkalmazást, majd húzza át másik helyzetbe.
• A gyakran használt alkalmazásoknak a kezdőképernyő alsó részén
történő rögzítéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott
alkalmazást, majd húzza át az alsó részen található gyorselérési
területre.
• A gyorselérési területről történő eltávolításhoz húzza vissza az
ikont a kezdőképernyőre.
Alap funkciók
60
A kezdőképernyő mappáinak használata
Mappák létrehozása
A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott
alkalmazást, majd húzza át a másik alkalmazáson.
• Létrejön az új mappa, és a mappa tartalmazza az alkalmazást.
Mappák szerkesztése
A Kezdőképernyőn koppintson a mappára, majd végezze el a
következő műveletek egyikét.
• A mappa nevének és színének szerkesztéséhez koppintson a
mappanévre.
• Ha szeretne alkalmazásokat hozzáadni, érintsen meg hosszan egy
alkalmazást, majd húzza a mappára és engedje el.
• Ha a mappából el kíván távolítani egy alkalmazást, koppintson rá
és tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza ki a mappából. Ha
az eltávolított alkalmazás volt az egyetlen alkalmazás az adott
mappában, akkor a mappa automatikusan eltávolításra kerül.
• A mappában az alkalmazások hozzáadása és eltávolítása a
ikonra történő koppintással is lehetséges.
Kezdőképernyő beállítások
A kezdőképernyő beállításai személyre szabhatók.
Beállítások Kijelző Kezdőképernyő ikonra.
1 Koppintson a
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Kezdőlap kiválasztása: Kiválasztja a kezdőképernyő
menüpontot.
• Háttérkép: Megváltoztatja a Kezdőképernyő háttérképét.
• Kijelző effekt: Kiválasztja az effektet, mely a kezdőképernyő
lapjainak váltásakor jelenik meg.
• Ikon alakok: Válassza ki, hogy az ikonoknak négyszögletes vagy
lekerekített sarkai legyenek.
Alap funkciók
61
• Alkalmazások rendezése a következő szerint: Alkalmazások
rendezésének beállítása a kezdőképernyőn.
• Rács: Megváltoztatja az alkalmazás kezdőképernyőről való
elérési módját.
• Alkalmazások elrejtése: Jelöljön ki alkalmazásokat, amelyeket
a kezdőképernyőről el szeretne rejteni.
• Körbeforgatás: Az opció bejelölésével lehetővé teszi a
Kezdőképernyő folyamatos görgetését (visszaugrás
• Smart Bulletin: Az Ön igényeinek megfelelő információk
megjelenítésére használja a kezdőképernyőt.
• Keres: Kereséshez pöccintsen lefelé a Kezdőképernyőn.
Képernyőzár
Képernyőzár áttekintése
Az Ön készüléke kikapcsol és lezárja a képernyőt, ha megnyomja a
Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot. Ez ugyanígy megtörténik, ha
bizonyos ideig nem használja a készüléket.
Ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, amikor a
képernyőzár nincs beállítva, azonnal a kezdőképernyő jelenik meg.
A biztonság és az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében,
mindig kapcsolja be készülékén a képernyőzárat.
• A képernyőzár meggátolja a szükségtelen érintésekből származó
beviteleket a készülék képernyőjén, valamint csökkenti az
akkumulátor fogyasztását. Azt javasoljuk, hogy amikor nem
használja a készüléket, aktiválja a képernyőzárat.
Alap funkciók
62
Képernyőzár beállítása
A képernyőzár beállításainak konfigurálására számos lehetőség áll
rendelkezésre.
1 Koppintson a
Beállítások Kijelző Képernyő zárolása
Válassza ki a képernyőzárat ikonra, majd válassza ki a kívánt
módot.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Semmi: A képernyőzár-funkció inaktiválása.
• Húzza: A képernyő feloldásához húzza el az ujját a képernyőn.
• Knock Code: A minta alapján koppintson a képernyő üres
részére, hogy a képernyő zárolását feloldja.
• Feloldási minta: A képernyő feloldásához használjon mintát.
• PIN: A képernyő feloldásához írjon be számkódot.
• Jelszó: A képernyő feloldásához írjon be alfanumerikus kódot.
• Ujjlenyomatok: Oldja fel a kijelzőt az ujjlenyomata
használatával.
• Arcfelismerés engedélyezése: Képernyőzár feloldása az Ön
arcának felismerésével.
• Ha 5 alkalommal helytelenül próbálja feloldani a készüléket, a
képernyő 30 másodpercre blokkolódik.
Biztonságos indítás beállítások
Ha képernyőzárolási módként a Knock Code, a Mintázat, a PIN vagy a
Jelszó lehetőséget választja, akkor beállíthatja úgy a készüléket, hogy
zárolja magát, amikor a készüléket bekapcsolják, az Ön adatainak
védelme érdekében.
• Nem használhatja az összes funkciót, kivéve a segélyhívásokat,
amíg fel nem oldja a készülék zárolását.
• Ha elfelejtette a titkosítást feloldó jelszót, akkor nem állíthatja
helyre a titkosított adatokat és személyes információkat.
Alap funkciók
63
Képernyőzár beállítások
A zárolt képernyő beállításai személyre szabhatóak.
1 Koppintson a
ikonra.
Beállítások Kijelző Képernyő zárolása
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Válassza ki a képernyőzárat: Válassza ki a képernyő
lezárásának módját.
• Arcfelismerés: A zárolt képernyő zárolásának feloldása az Ön
arcának felismerésével. A részleteket lásd az Arcfelismerés
áttekintése fejezetben.
• Smart Lock: Megbízható elemeket válasszon, így ha ezek közül
valamelyik megjelenik, akkor a készülék zárolása automatikusan
kiold.
• Háttérkép: Megváltoztatja a zárolási képernyő háttérképét.
• Óra: Válassza ki az óra helyét a zárolt képernyőn.
• Parancsikon: Adjon hozzá egy alkalmazás parancsikont és
közvetlenül lépjen be az alkalmazásba a zárolt képernyőről az
alkalmazás parancsikon a képernyőn történő elhúzásával.
• Kijelző effekt: Állítsa be az alkalmazandó képernyő áttűnési
effekteket, a képernyő nyitott állapotában.
• Időjárás animáció: Megjeleníti az időjárást képekben, az
aktuális helyzetének megfelelően a zárolt képernyőn.
• Elérhetőségi adatok elvesztett telefonhoz: Kapcsolati
információk megjelenítése a zárolt képernyőn.
• Időzítő zár: Állítsa be az üresjárati időt, melyet követően a
készülék automatikusan zárolja magát.
• A bekapcsoló gomb azonnal lezár: Azonnal zárolja a
képernyőt, ha a Be- és kikapcsolás/Zárolásgombot megnyomja.
• Az elérhető beállítási elemek változhatnak, függően a kiválasztott
képernyőzár módszertől.
Alap funkciók
64
Képernyő bekapcsolása
Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőt, ha kettőt koppint rajta.
• Ez az opció kizárólag az LG által biztosított Kezdőlapon érhető el.
Lehetséges, hogy nem működik megfelelően custom launchernél
vagy a felhasználó által telepített kezdőképernyőn.
• A képernyő koppintásához ujjbegyét használja. Ne használja
körmét.
• A KnockON alkalmazás használatához győződjön meg arról, hogy
a távolság/fény érzékelőt nem gátolja matrica vagy bármilyen más
idegen anyag.
A képernyő bekapcsolása
Duplán koppintson a képernyő közepére.
• A képernyő tetejére vagy aljára koppintás csökkentheti a
felismerés valószínűségét.
A képernyő kikapcsolása
Duplán koppintson a Kezdőképernyő és a Zárolt képernyő egy üres
részére.
Alternatív lehetőségként koppintson duplán az állapotsoron egy üres
területre.
Knock Code
Saját Knock Code létrehozásával feloldhatja a képernyő zárolását.
Amikor a képernyő zárolva van, a kezdőképernyőt közvetlenül
elérheti, ha a képernyőre egy megadott sorrendben koppint.
• Használhatja Knock Code-ját, együtt a KnockOn funkcióval.
• Legyen biztos benne, hogy a képernyő koppintásához ujjbegyét
használja.
Alap funkciók
65
Knock Code létrehozása
Beállítások Kijelző Képernyő zárolása
1 Koppintson az
Válassza ki a képernyőzárat Knock Code ikonra, illetve
elemekre.
2 Koppintson egy tetszés szerinti mintában a négyzetekre, hogy
létrehozzon egy Knock Code-ot, és koppintson a KÖVETKEZŐ
gombra.
3 Ellenőrzés céljából vigye be ismét a Knock Code-ot, majd
koppintson a MEGERŐSÍT gombra.
A képernyő feloldása Knock Code-dal
Nyissa meg a képernyőt az Ön által alkotott Knock Code
használatával.
Akkor is beviheti a Knock Code-ot az érintőképernyőn, amikor a
képernyő kikapcsolt állapotban van.
• Akkor is meg lehet adni egy Knock Code-ot, amikor a
képernyőzárolás be van kapcsolva.
Memóriakártya-titkosítás
A memóriakártyán tárolt adatait titkosíthatja és megóvhatja. A
memóriakártyán található titkosított adatokhoz más készülékről nem
lehet hozzáférni.
1 Koppintson a
Beállítások Általános Ujjlenyomatok és
biztonság SD kártya titkosítása ikonra.
2 Olvassa el a memóriakártya-titkosításról szóló, képernyőn
megjelenő áttekintést, majd a folytatáshoz koppintson
FOLYTATÁS ikonra.
3 Válasszon ki egy opciót, majd koppintson a TITKOSÍTÁS ikonra.
• Új fájl titkosítása: Titkosítsa kizárólag azokat az adatokat,
amelyek a titkosítást követően kerültek mentésre a
memóriakártyára.
Alap funkciók
66
• Teljes titkosítás: Titkosítson minden adatot, amely jelenleg a
memóriakártyán van.
• Médiafájlok kizárása: Titkosítson minden fájlt, kivéve a
médiafájlokat, mint például zene, fotó és videó.
• A memóriakártya titkosításához ellenőrizze, hogy a képernyőzár
PIN-kóddal vagy jelszóval van-e bekapcsolva.
• Amikor elindul a memóriakártya titkosítása, bizonyos funkciók nem
lesznek elérhetők.
• Ha a titkosítás alatt kikapcsolja a készüléket, a titkosítási folyamat
leáll, és az adatok sérülhetnek. Ezért a titkosítás elindítása előtt
győződjön meg róla, hogy az akkumulátorszint megfelelő-e.
• A titkosított fájlokhoz csak azon a készüléken lehet hozzáférni, ahol
a fájlokat titkosították.
• A titkosított memóriakártya nem használható másik LG
készülékben. A titkosított memóriakártya másik készülékben
történő használatához formázni kell a kártyát.
• A memóriakártya titkosítását akkor is aktiválhatja, ha nincs
memóriakártya a készülékre telepítve. A titkosítás után bármely, a
készülékre telepített memóriakártya automatikusan titkosított lesz.
Képernyőkép készítése
Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális képernyőről.
Rövidített eljárással
Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre legalább két másodpercig
a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot.
• A képernyőfelvételeket a Screenshots mappában a Galéria helyen
lehet megtekinteni.
Rögzítés+-on keresztül
Azon a képernyőn, ahol képernyőképet kíván készíteni, húzza lefelé az
állapotsort, majd koppintson a ikonra.
Alap funkciók
67
• Amikor a képernyő ki van kapcsolva vagy zárolva van, a Rögzítés+
funkciót úgy érheti el, ha kétszer megnyomja a Hangerő fel (+)
gombot. A funkció aktiválásához koppintson a
Beállítások
Általános pontra, és kapcsolja be a Billentyűparancs opciót.
• Részletesen lásd a Jegyzet írása képernyőképre menüpontban.
Szöveg beírása
Az Okos billentyűzet használatával
Az Okos billentyűzetet szövegek bevitelére és szerkesztésére
használhatja.
Az Okos billentyűzettel megnézheti az épp begépelt szöveget anélkül,
hogy a képernyő és a hagyományos billentyűzet között váltania
kellene. Ez lehetővé teszi, hogy a gépelés során könnyen megtalálja
és kijavítsa a hibákat.
A kurzor mozgatása
Az Okos billentyűzettel a kurzort az Ön által kívánt pontos helyzetbe
mozgathatja. Szöveg gépelése közben érintse meg hosszan a
szóközt, majd húzza balra vagy jobbra.
• Ez az opció kizárólag a QWERTY billentyűzettel használható.
Alap funkciók
68
Szavak felkínálása
Az okos billentyűzet automatikusan elemzi az Ön felhasználói
szokásait, hogy felkínálhassa a gyakran használt szavakat beírás
közben. Minél tovább használja készülékét, annál pontosabbak a
felkínálások.
Vigye be a szöveget, majd koppintson egy felkínált szóra, vagy
finoman húzza a billentyűzet bal vagy jobb oldalát felfelé.
• A kiválasztott szó automatikusan beíródik. Nem kell kézzel beírnia
a szó minden betűjét.
A QWERTY billentyűzet elrendezésének
megváltoztatása
Hozzáadhat, kitörölhet vagy újrarendezhet gombokat a billentyűzet
alsó sorában.
1 Koppintson a
Beállítások Általános Nyelv és
billentyűzet LG billentyűzet Billentyűzet-magasság és
elrendezés QWERTY elrendezés ikonra.
Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a ikonra és
koppintson a Billentyűzet-magasság és elrendezés QWERTY
elrendezés ikonra.
Alap funkciók
69
2 Koppintson egy gombra az alsó sorban, majd húzza át másik
helyre.
• Ez az opció a QWERTY, QWERTZ és AZERTY billentyűzeteknél áll
rendelkezésre.
• Elképzelhető, hogy bizonyos nyelvek esetében ez a funkció nem
támogatott.
A billentyűzet magasságának személyre szabása
Személyre szabhatja a billentyűzet magasságát kezének kényelme
érdekében a beírás során.
1 Koppintson a
Beállítások Általános Nyelv és
billentyűzet LG billentyűzet Billentyűzet-magasság és
elrendezés Billentyűzet-magasság ikonra.
Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a ikonra
és koppintson a Billentyűzet-magasság és elrendezés
Billentyűzet-magasság ikonra.
2 Állítsa be a billentyűzet magasságát.
Alap funkciók
70
Landscape billentyűzet mód kiválasztása
A landscape billentyűzet kiválasztásához számos mintából választhat.
1 Koppintson a
Beállítások Általános Nyelv és
billentyűzet LG billentyűzet Billentyűzet-magasság és
elrendezés Billentyűzettípus elforgatott helyzetben ikonra.
Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a ikonra
és koppintson a Billentyűzet-magasság és elrendezés
Billentyűzettípus elforgatott helyzetben ikonra.
2 Válasszon ki egy billentyűzet módot.
A billentyűzet felosztása
Kettéoszthatja a billentyűzetet és áthelyezheti az egyes darabokat a
képernyő egyik oldalára, ha a képernyő landscape módban van.
Beállítások Általános Nyelv és billentyűzet
Koppintson a
LG billentyűzet Billentyűzet-magasság és elrendezés
Megosztott Billentyűzet ikonra.
Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a ikonra és
koppintson a Billentyűzet-magasság és elrendezés Megosztott
Billentyűzet ikonra.
• Forgassa a készüléket tájkép módba, hogy a billentyűzet mindkét
oldalra felossza. A billentyűzet összevonásához vagy felosztásához
csippentse össze vagy húzza szét az ujjait a billentyűzeten.
Egykezes üzemmód
A billentyűzetet a képernyő egyik oldalára helyezheti, így egy kézzel
használhatja a billentyűzetet.
Alap funkciók
71
1 Koppintson a
Beállítások Általános Nyelv és
billentyűzet LG billentyűzet Billentyűzet-magasság és
elrendezés Egykezes művelet ikonra.
Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a ikonra és
koppintson a Billentyűzet-magasság és elrendezés Egykezes
művelet ikonra.
2 Nyomja le a billentyűzet mellett feltüntetett nyilat, hogy a
billentyűzetet az Ön által kívánt irányba mozdítsa.
Szöveg beírása hanggal
A billentyűzeten koppintson
és tartsa lenyomva, majd válassza ki .
• A hangfelismerés optimalizálása érdekében tisztán beszéljen.
• Ha a szöveget be szeretné diktálni, biztosítsa, hogy készüléke
kapcsolódjon a hálózathoz.
• A hangfelismerés nyelvének beállításához koppintson a
Nyelvek lehetőségre a hangfelismerés képernyőn.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, vagy a támogatott
nyelvek a szolgáltatási területtől függően változhatnak.
Nyelvek hozzáadása a billentyűzethez
További nyelveket bocsáthat rendelkezésre a billentyűzeten történő
bevitelhez.
1 Koppintson a
Beállítások Általános Nyelv és
billentyűzet LG billentyűzet Válasszon nyelvet ikonra.
2 Válassza ki a rendelkezésre bocsátani kívánt nyelveket.
Alap funkciók
72
Másolás és beillesztés
Kivághat vagy másolhat szöveget egy alkalmazásból, majd a szöveget
bemásolhatja ugyanabba az alkalmazásba, vagy futtathat más
alkalmazásokat, és abba is bemásolhatja a szöveget.
1 Koppintson és tartsa lenyomva a szöveg körül, melyet másolni
vagy kivágni szeretne.
2 Húzza / a másolandó vagy kivágandó terület kijelöléséhez.
3 Válassza ki a VÁGÁS vagy a MÁSOL lehetőséget.
• A kivágott vagy másolt szöveg automatikusan a vágólaphoz
adódik.
4 Érintse meg hosszan a szöveg bevitel ablakot, majd válassza a
BEILLESZT.
• Kivágandó vagy átmásolandó elem hiányában nem jelenik meg a
BEILLESZT lehetőség.
Vágólap
Ha képet vagy szöveget másol vagy vág ki, azt a készülék
automatikusan a vágólapra menti, így azt bármikor és bárhová
beillesztheti.
1 A billentyűzeten koppintson
és tartsa lenyomva, majd válassza
ki .
Másik megoldásként koppintson és tartsa benyomva a szöveg
bevitel ablakot, majd válassza a VÁGÓLAP ikont.
2 Válasszon ki és illesszen be egy elemet a vágólapról.
• A vágólapon max. 20 elem menthető.
• Koppintson a zárolt elemekre, hogy azok ne törlődjenek; még
akkor sem, ha elérte a maximális mennyiséget. Legfeljebb tíz
tétel zárolása lehetséges. A zárolt elemek törléséhez először
oldja fel azokat.
• Koppintson a ikonra a vágólapon mentett elemek törléséhez.
Alap funkciók
73
• Előfordulhat, hogy a vágótálcát bizonyos alkalmazások nem
támogatják.
Tartalom-megosztás
Tartalom lejátszása másik készüléken
Lejátszhatja a TV-n a készülékre mentett fényképeket, videókat vagy
zeneszámokat.
1 Csatlakoztassa a TV-t és a készüléket ugyanahhoz a Wi-Fi
hálózathoz.
2 Mialatt elemeket tekint meg a Galéria vagy a Zene
alkalmazásban, érintse meg a
ikont.
Lejátszás másik készüléken
3 Válassza ki azt a TV-t, amelyhez csatlakozni szeretne.
• A Chromecast használatához a Google Play szolgáltatásoknak
naprakészeknek kell lenniük.
Tartalom megtekintése a közeli eszközökről.
Megtekinthet tartalmakat különféle eszközökről, például
számítógépről, NAS-ról vagy mobileszközről, a Galéria vagy a Zene
alkalmazások használatával.
Az eszközök csatlakoztatása
Csatlakoztassa a készülékét és a másik eszközt, amely támogatja a
DLNA funkciót, ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz.
• Győződjön meg arról, hogy a Fájlmegosztás (DLNA) mind a
készüléken, mind pedig a csatlakoztatott eszközön aktív.
Alap funkciók
74
Közeli eszközök keresése
Megtekintheti az azonos hálózaton levő DLNA eszközök listáját
mindegyik alkalmazásnál, a Közeli eszközök menü kiválasztásával.
Használja a közelben levő eszközök tartalmait, mintha csak a saját
készülékén használná azokat.
Fájlok küldése vagy fogadása
Megoszthat fájlokat a készüléke és egyéb LG eszköz, illetve tablet
vagy számítógép között.
Fájlok küldése
A Galéria, Fájlkezelő vagy Zene alkalmazásban érintse meg a
Megosztás vagy a ikont, majd válasszon egy eszközt a
fájlmegosztás listában.
Fájlok fogadása
Húzza az állapotsort lefelé, majd koppintson a ikonra, majd a
Fájlmegosztás gombra.
Ha a készüléke nem támogatja a fájlmegosztás funkciót, akkor
Beállítások Hálózatok Megosztás és
érintse meg a
csatlakoztatás Fájlmegosztás SmartShare Beam
• Ellenőrizze, hogy készüléke ugyanahhoz a drótnélküli hálózathoz
csatlakozik-e, melyhez a fájlküldés cél berendezése.
• győződjön meg arról, hogy a Fájlmegosztás mind a készüléken,
mind pedig a célkészüléken aktív.
Fájlok küldése egy számítógépre
Gyorsan küldhet nagy fájlokat a számítógépére.
1 Telepítse az LG Bridge alkalmazást a számítógépére.
2 Futtassa az LG Bridge alkalmazást a számítógépen, majd lépjen be
az LG azonosítójával.
Alap funkciók
75
3 Érintse meg a
4
Beállítások Hálózatok Megosztás
és csatlakoztatás LG AirDrive, majd lépjen be az LG
azonosítójával.
A Galéria, Fájlkezelő és Zene alkalmazásokban válasszon egy
számítógépet a megosztás listában.
• Az LG Bridge letölthető az LG Electronics weboldalról (www.lg.com).
• Ha fájlokat visz át az eszközről a számítógépre, mialatt az
LG Bridge nem fut, akkor ezek 7 napig az ideiglenes tárhelyen
lesznek tárolva.
Az ideiglenes tárhelyen tárolt fájlok automatikusan mentésre
kerülnek a számítógépre, ha futtatja az LG Bridge alkalmazást
7 napon belül.
Tartalom megtekintése a felhőről
Közvetlenül megtekintheti a felhőjében mentett tartalmat anélkül,
hogy letöltené azt a készülékére.
1 A Galéria, Zene vagy Fájlkezelő alkalmazásból válassza a
Felhő ikont.
2 Válasszon ki egy felhőt és jelentkezzen be.
3 Mentse el vagy játssza le a tartalmat a felhőjén.
Ne zavarjon
A háborgatás elkerülése érdekében, adott időtartamra korlátozhatja
vagy letilthatja az értesítéseket.
Beállítások Hang és Értesítés Ne zavarjon
1 Koppintson a
elemet az aktiváláshoz.
ikonra, majd érintse meg a
2 Koppintson a Hangok és rezgések ikonra, majd válassza a kívánt
módot:
• Előnyben részesített: Hang vagy rezgés értesítéseket fogad
a kiválasztott apps-re. A riasztások akkor is hallhatók, ha a
Előnyben részesített mód be van kapcsolva.
• Teljes némítás: Kikapcsolja a hangot és a rezgést is.
Alap funkciók
76
03
Hasznos
alkalmazások
Alkalmazások telepítése és eltávolítása
Alkalmazások telepítése
Lépjen be az alkalmazás áruházba, és keressen meg, majd töltsön le
alkalmazásokat.
• Használhatja a SmartWorld vagy a Play Áruház alkalmazást, illetve
a szolgáltatója által biztosított alkalmazás áruházat.
• Néhány alkalmazás áruház esetében szükséges lehet felhasználói
fiók létrehozására és bejelentkezésre.
• Néhány alkalmazás pénzdíjas.
• Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket
számíthat fel az adatforgalomért.
• A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy a
SmartWorld alkalmazás nincsen támogatva.
Alkalmazások törlése
Törölje készülékéről a már nem használt alkalmazásokat.
Törlés a koppintás és tartás mozdulattal
A kezdőképernyőn koppintson az eltávolítandó alkalmazásra és
tartsa rajta az ujját, majd húzza azt a képernyő felső részén található
Töröl elem fölé.
Hosszan megérintheti az alkalmazást és engedje el, majd érintse meg
a elemet az eltávolításhoz.
• Ha az alkalmazások 24 órán belül voltak törölve, újra telepítheti
őket. A részleteket lásd az Alkalmazás kuka pontban.
Törlés a beállítások menüpont segítségével
Koppintson az
Beállítások Általános Alkalmazások ikonra,
illetve elemekre, válassza ki a kívánt alkalmazást, majd koppintson az
Törlés elemre.
Hasznos alkalmazások
78
Alkalmazások törlése az alkalmazás áruházból
Bármely alkalmazás eltávolításához lépjen be abba az alkalmazás
áruházba, ahonnan letöltötte, majd törölje az alkalmazást.
• Néhány alkalmazást a felhasználó nem távolíthat el.
Alkalmazás kuka
A kezdőképernyőn megtekintheti a törölt alkalmazásokat. A 24 órán
belül törölt alkalmazásokat újra telepítheti.
1 Koppintson a
Menedzsment Alkalmazás kuka ikonra.
Alternatív megoldásként tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy
üres felületét, majd érintse meg az Alkalmazás kuka lehetőséget.
2 Aktiválja a kívánt funkciót:
• Visszaállítás: Telepítse újra a kiválasztott alkalmazást.
•
: Távolítsa el véglegesen a törölt alkalmazást a készülékről.
• 24 órával a törlésük után a készülék automatikusan eltávolítja
a törölt alkalmazásokat. Ha szeretné újra telepíteni a törölt
alkalmazásokat, újra le kell töltenie őket az alkalmazás áruházból.
• Ez a funkció kizárólag az alap kezdőképernyőn aktiválódik. Ha az
EasyHome képernyőt vagy más gyorsindítót használva törli az
alkalmazásokat, a készülék azonnal véglegesen eltávolítja őket.
Telefon
Hanghívás
Hívás kezdeményezése az egyik lehetséges módon, mint például
manuálisan beírva a telefonszámot, és kiválasztva valakit a
névjegyzékből vagy a hívásnaplóból.
Hasznos alkalmazások
79
Hívás indítása a billentyűzettel
Tárcsázás ikonra.
1 Koppintson a
Hívás
indítása
az
alábbi
módszerek egyikével:
2
• Írja be a telefonszámot, majd koppintson a ikonra.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyorstárcsázó számot.
• Keresse ki a nevet az ismerős nevének kezdőbetűjére koppintva
a névjegyzékben, majd koppintson a ikonra.
• Nemzetközi hívás esetén a "+" jel megadásához koppintson a 0-ra,
és hagyja benyomva azt.
• Annak részletes leírása, hogyan adhat hozzá telefonszámokat
a gyorstárcsázási listához, a Névjegyek hozzáadása pontban
található.
Hívás indítása a névjegyzékből
Névjegyek ikonra.
1 Koppintson a
2 Válasszon ki egy ismerőst a névjegyzékből, majd koppintson a
ikonra.
Hívás fogadása
A hívás fogadásához húzza a ikont a bejövő hívás képernyőre.
• Ha sztereo fülhallgatót csatlakoztatott a készülékhez, a
fülhallgatón található hívás/megszakítás (call/end) gombbal is
hívhatja ismerőseit.
• A hívást egyszerűen a Bekapcsoló/Zároló gomb megnyomásával is
Beállítások Hálózatok
megszakíthatja, ehhez koppintson a
Hívás beállítások Hívás fogadása és befejezése ikonra,
majd kapcsolja be a Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal
funkciót.
Hívás elutasítása
Egy bejövő hívás elutasításához húzza keresztül a
hívás képernyőn.
Hasznos alkalmazások
ikont a bejövő
80
• Elutasító üzenet elküldéséhez húzza keresztül a hívás elutasítás
üzenetet a képernyőn.
• Elutasító üzenet hozzáadásához, illetve szerkesztéséhez
Beállítások Hálózatok Hívás beállítások
koppintson az
Hívás blokkolása és üzenettel való elutasítása Elutasítás
üzenettel ikonra, illetve elemekre.
• Ha hívás érkezik, nyomja meg a Hangerő fel (+), Hangerő le (-),
vagy a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombokat a csengés vagy
rezgés némításához, illetve a hívás várakoztatásához.
Bejövő hívás ellenőrzése, mialatt egy
alkalmazást használ
Ha bejövő hívás érkezik, mialatt egy alkalmazást használ, akkor egy
felugró értesítés jeleníthető meg a képernyő tetején. Fogadhatja
vagy visszautasíthatja a hívást, vagy üzenetet küldhet a felugró
képernyőről.
• Érintse meg a
Beállítások Hálózatok Hívás beállítások
További elemet, majd érintse meg a Felugró ablak bejövő hívásnál
elemet a deaktiváláshoz.
Hasznos alkalmazások
81
Nem fogadott hívások megtekintése
Nem fogadott hívások esetén a képernyő tetején megjelenő
állapotsorban megjelenik a ikon.
A nem fogadott hívások részleteinek megjelenítéséhez húzza lefelé
Hívás infó ikonra, illetve
az állapotsort. Vagy koppintson az
elemre.
A hívások alatt elérhető funkciók
A hívás alatt számos funkcióhoz hozzáférhet, az alábbi,
képernyőn található ikonokra koppintva:
• Névjegyek: A névjegyzék megtekintése egy hívás során.
• Vége: Hívás befejezése.
• Tárcsáz: A tárcsázás megjelenítése vagy elrejtése.
• Hangszóró: A kihangosító funkció bekapcsolása.
• Némít: Némítás, az Ön hangját a másik fél nem hallhatja.
• Bluetooth: Egy hívás átkapcsolása Bluetooth eszközre, amely
párosítva és csatlakoztatva van.
• : Hozzáférés további hívási opciókhoz.
• A rendelkezésre álló beállításelemek a területtől vagy a
szolgáltatótól függően változhatnak.
Harmadik fél hívásának kezdeményezése
Az adott hívás alatt felhívhat harmadik felet is.
1 Hívás közben koppintson az Hívás hozzáadása ikonra, illetve
elemre.
2 Írja be a telefonszámot, majd koppintson a ikonra.
• A két hívás egyidejűleg jelenik meg a képernyőn, és az első hívás
várakozik.
3 Konferenciahíváshoz koppintson a Hívás összekapcsolás ikonra.
• Elképzelhető, hogy minden hívás után díjat kell fizetnie. További
információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
Hasznos alkalmazások
82
Hívásnapló megtekintése
A legutóbbi hívásnapló megtekintéséhez koppintson az
Hívás infó ikonra, illetve elemre. Ezután a következő funkciók
használhatók:
• A részletes hívásnapló megtekintéséhez válasszon ki egy ismerőst.
A kiválasztott ismerős felhívásához koppintson a ikonra.
• A hívásnaplók törléséhez koppintson az
Összes törlése ikonra,
illetve elemre.
• A megjelenő hívásidőtartam eltérhet a hívás díjától. További
információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
Hívási opciók konfigurálása
Számos hívási opciót beállíthat.
1 Koppintson a
2 Koppintson a
Tárcsázás vagy Hívás infó ikonra.
Hívás beállítások ikonra, illetve elemre, majd
végezze el a beállítások kívánt konfigurálását.
Üzenet
Üzenetek küldése
A Messaging alkalmazás segítségével üzeneteket hozhat létre és
küldhet el az Ön ismerőseinek.
• Ha külföldre küld üzeneteket, emelt díjra számíthat. További
információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
elemet.
1 Érintse meg a
Koppintson
az
ikonra.
2
3 Adja meg a címzettet és írja meg az üzenetet.
• Fájlok csatolásához koppintson a
ikonra.
• Az opcionális menüpontokhoz koppintson a ikonra.
Hasznos alkalmazások
83
4 Az üzenet továbbításához koppintson az Küldés elemre.
Üzenet olvasása
Az üzenetek ismerősönként megjeleníthetők.
elemet.
1 Érintse meg a
2 Válasszon ki egy ismerőst az üzenetlistáról.
Üzenetküldési beállítások konfigurálása
Átállíthatja az üzenetküldési beállításokat, saját preferenciáinak
megfelelően.
elemet.
1 Érintse meg a
2 Koppintson az üzenetlista Beállítások elemére.
Kamera
Kamera elindítása
Emlékezetes pillanatainak megörökítése érdekében fényképet vagy
videót készíthet.
elemet.
Érintse meg a
• Fénykép vagy videó készítése előtt törölje le a kamerát egy puha
ronggyal.
• Ügyeljen arra, hogy ne szennyezze be a kamera lencséjét az ujjaival,
vagy más idegen anyaggal.
• Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsonyabb, mint 5%, a
kamera használata előtt töltse fel az akkumulátort.
• A használati útmutatóban található képek eltérhetnek a készüléken
ténylegesen láthatóktól.
• A fényképeket és a videókat a Galéria menüpontban tekintheti meg
vagy szerkesztheti. A részleteket lásd A Galéria áttekintése pont
alatt.
Hasznos alkalmazások
84
A kameramód módosítása
Kiválaszthatja a környezetéhez leginkább illő kameramódot, hogy
könnyedén és kényelmesen készítsen fényképet vagy videót.
A kamera képernyőjén koppintson az AUTOMATIKUS módra és
válassza ki a kívánt módot.
AUTOMATIKUS mód
NÉGYSZÖGLETES
kamera üzemmód
MANUÁLIS kamera
mód
MANUÁLIS videó
mód
AUTO mód
A fényképek és videók elkészítésekor számos kamera mód és opció
közül választhat.
1 Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg az AUTO ( )
elemet.
2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az
Videofelvételhez koppintson az
Váltás a széles
látószögű és a
szabványos kamera
között.
A vaku be- vagy
kikapcsolása.
Váltás az előlapi és
hátoldali kamera
között.
Film szűrő effekt
alkalmazása.
Válasszon ki egy
kamera módot.
ikonra.
ikonra.
A Galéria megnyitása.
Videókat rögzít.
Fénykép készítése.
Visszatérés az előző
képernyőre.
A kameralehetőségek
módosítása.
Hasznos alkalmazások
85
Fénykép készítése
1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő
témára, hogy a kamera arra fókuszálhasson.
2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az
ikonra.
• Megnyomhatja a Hangerő fel (+) vagy a Hangerő le (-) gombot
is a fénykép készítéséhez.
• Ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta, indítsa el a kamerát a
hangerő le (-) gomb kétszeri megnyomásával. Érintse meg a
Beállítások Általános Billentyűparancs ikont.
Videofelvétel
1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő
témára, hogy a kamera arra fókuszálhasson.
2 Koppintson az
ikonra.
• Fénykép készítéséhez videó felvétele közben koppintson a
ikonra.
• A videó készítésének szüneteltetéséhez koppintson a ikonra.
A videó készítésének folytatásához koppintson a ikonra.
3 A videófelvétel befejezéséhez koppintson a
ikonra.
A kameralehetőségek személyre szabása
A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon
szabhatja személyre.
A képernyőn koppintson a ikonra.
• Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlapi
kamera) és a választott kamera módtól függően eltérhetnek.
Fotó mérete
Válassza ki a fényképek oldalarányát és a készítendő
videók méretét.
Videó felbontása
Válassza ki a készítendő videók felbontását és méretét.
Hasznos alkalmazások
86
Kameratekercs
Megjeleníti a legutóbbi fényképeket és videókat a
képernyő oldalsó részén.
HDR
Készítsen fényképeket élettel teli színekben, és
alkalmazza a korrigáló hatásokat akkor is, amikor
a képek fénnyel szemben készültek. Ezeket a
funkciókat a kamerába beszerelt HDR (nagy
dinamikatartományú) technológia biztosítja.
Időzítő
Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével
készíthessen képeket.
Hangvezérelt
fotózás
Fényképezzen hangparancsokkal.
Tracking focus
A kamera nyomon követhet egy alanyt és rajta
tartja a fókuszt, ha megérinti az alanyt.
(Akkor érhető el, ha a szabványos kamera van
használatban.)
Folyamatos
felvétel
Minimalizálja a bemozdulásokat videók készítése
során.
Letakart lencse
Értesíti Önt, ha a hátsó szélesszögű lencse letakart
állapotban van.
Hely megjelölése
Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
Rács
Jelenítse meg a vezetőrácsokat, hogy függőleges
és vízszintes vonalakhoz igazított fényképeket és
videókat készíthessen.
Aláírás
hozzáadása
Személyre szabott aláírás megjelenítése a
fényképeken.
Tárhely
Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SDkártyára vagy a belső tárhelyre kívánja-e elmenteni.
(Akkor érhető el, ha a memóriakártya be van
helyezve.)
Egyszerűsített
nézet
Az összes menü elrejtése a kamera képernyőjén.
Súgó
Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.
Hasznos alkalmazások
87
Az elülső kamera további opciói
Szelfi felvétel
Kézmozdulati
nézet
Mentés tükrözve
A szelfi felvétel beállítások testreszabása.
• Kézmozdulatos felvétel: Fényképezés a
Kézmozdulatos felvétel funkcióval.
• Automatikus felvétel: Fényképezés, ha a kamera
arcot ismer fel.
Válassza ki, hogy használja-e Gesztus nézetet
ahhoz, hogy a fénykép készítése után rögtön
megnézze a képet.
Mentés tükrözött képként, szelfik készítését
követően.
• Az elülső kamera használata során módosíthatja a szűrőt, a
világítási effektust és a bőrszínt.
Különféle kamera módok
Panoráma
Panorámakép készítéséhez kamerájának egy irányba mozgatásával
készíthet képeket, amelyeket összekapcsolva szélesebb képet kaphat.
lehetőségre.
1 Az AUTO módban koppintson a MÓD
Koppintson
az
ikonra,
majd
lassan
mozgassa
el az egyik irányba
2
a kamerát.
• Az útmutatóban látható nyíl iránya alapján mozgassa a készüléket.
3 Érintse meg a elemet a panorámafelvétel leállításához.
Hasznos alkalmazások
88
360 Panoráma
360°-os panorámakép készítéséhez kamerájának egy irányba
mozgatásával készíthet képeket.
lehetőségre.
1 Az AUTOMATIKUS módban koppintson a MÓD
Koppintson
az
ikonra,
majd
lassan
mozgassa
el
az
egyik irányba
2
a kamerát.
• Az útmutatóban látható nyíl iránya alapján mozgassa a
készüléket.
3 Érintse meg a elemet a 360° panorámafelvétel leállításához.
Étel
Fényképet és videót készíthet a képernyő jobb oldalán levő vezérlő
csúszka használatával.
lehetőségre.
1 Az AUTOMATIKUS módban koppintson a MÓD
2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra.
Videofelvételhez koppintson az
ikonra.
• Húzza el a képernyőn levő színes csúszkát a fehéregyensúly
beállításához, és a legjobb szín kiválasztásához.
• Ha a csúszka nem látható, akkor érintse meg a elemet a
fehéregyensúly beállításához.
Hasznos alkalmazások
89
Új ablak
Készíthet fényképet vagy videót a hátoldali másodlagos kamera
szabványos vagy széles látószögű objektívjével is, hogy úgy
készüljenek a felvételek, mintha be lennének keretezve. A kis, első
képernyőn látható felvételek a szabványos kamerával készültek, a
nagy, háttérképernyőn látható felvételek pedig a széles látókörű
kamerával. Változtassa meg az első képernyő formáját, vagy
alkalmazzon különböző hatásokat, hogy különleges fényképeket és
videókat készítsen.
lehetőségre.
1 Az AUTOMATIKUS módban koppintson a MÓD
2 Koppintson a ikonra, és válassza ki a kívánt elrendezést.
3 Válassza ki a kívánt effektust:
• Halszem: Domború objektív általi effektus alkalmazása a széles
látószögű kamerával rögzített részen.
• Fekete & Fehér: Szürkeárnyalat alkalmazása a széles látószögű
kamerával rögzített részen.
• Vignetta: A széles látószögű kamerával rögzített rész széleinek
sötétítése.
• Életlenítés: A széles látószögű kamerával rögzített rész
elhomályosítása.
4 A fénykép elkészítéséhez koppintson az
Videofelvételhez koppintson az
Hasznos alkalmazások
ikonra.
ikonra.
90
Gyors videó
Készíthet rövid videoklipeket és összeállíthatja őket egy 60
másodperces rövidfilmben.
1 Az AUTOMATIKUS módban koppintson a MÓD
2 Koppintson az ikonra.
lehetőségre.
• Három másodperces videoklip felvételéhez koppintson egyszer
az ikonra. Hosszabb (maximum hossz: egy perc) videoklip
készítéséhez érintse meg hosszan az ikont.
A kiválasztott
videoklip előnézete.
A kiválasztott
videoklip törlése.
Idővonal.
Az összes videoklip
lejátszása.
A videó mentése.
Az összes videoklip
törlése.
3 Koppintson az MENTÉS ikonra.
Lassú mozgás
A videóban szereplő tárgyak mozgási sebességének módosításával
szórakoztató videókat készíthet. Ez a funkció lehetővé teszi,
hogy gyorsabb sebességben vegye fel a videót, majd szabványos
sebességben játssza le, így a videó lassítottnak fog tűnni.
lehetőségre.
1 Az AUTOMATIKUS módban koppintson a MÓD
2 Koppintson az ikonra és készítse el a videofelvételt.
3 A videófelvétel befejezéséhez koppintson a ikonra.
Hasznos alkalmazások
91
Time lapse
Készíthet több fényképet is megadott időközönként, hogy így
örökítse meg a lassan kialakuló változásokat, például a felhők vagy az
égbolt mozgását, a közlekedést és más dolgokat.
lehetőségre.
1 Az AUTOMATIKUS módban koppintson a MÓD
2 Koppintson az ikonra és készítse el a videofelvételt.
3 A videófelvétel befejezéséhez koppintson a ikonra.
• Gyorsított videó felvétele közben a hang nem kerül felvételre.
Sorozatfelvétel
A készülékkel sorozatban készíthető fényképeket mozgóképekké is
összeillesztheti.
Az AUTO módban érintse meg hosszan a ikont.
• A készülék a sorozatban készíthető felvételeket az ikon
nyomva tartásakor nagy sebességgel rögzíti.
• Ha a Belső tárhely van beállítva, akkor maximum 100 fényképet
készíthet. Ha a Külső tárhely van beállítva, akkor egymás után
maximum 30 fényképet készíthet.
Egyszerűsített nézet
Az AUTO módban érintse meg az
Egyszerűsített nézet elemet,
a kamera képernyőn levő menük elrejtéséhez. A megjelenítéshez
koppintson az ikonra.
Hasznos alkalmazások
92
NÉGYZETES kamera üzemmód
A hátoldali és előlapi kamera használatával készíthet kollázsszerű,
többszörös képeket vagy videókat. A fényképek és videók különböző
elrendezésekben is elmenthetők.
1 Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg az AUTO ( )
NÉGYZETES ( ) elemet.
2 Koppintson a MÓD ikonra, és válassza ki a kívánt kamera üzemmódot.
3 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra.
Videofelvételhez koppintson az ikonra.
A kameralehetőségek személyre szabása
A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon
szabhatja személyre.
A képernyőn koppintson a ikonra.
• Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlapi
kamera) és a választott kamera módtól függően eltérhetnek.
Fotó mérete
Válassza ki a fényképek oldalarányát és a készítendő
videók méretét.
Videó felbontása
Válassza ki a készítendő videók felbontását és méretét.
HDR
Készítsen fényképeket élettel teli színekben, és
alkalmazza a korrigáló hatásokat akkor is, amikor
a képek fénnyel szemben készültek. Ezeket a
funkciókat a kamerába beszerelt HDR (nagy
dinamikatartományú) technológia biztosítja.
Időzítő
Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével
készíthessen képeket.
Hangvezérelt
fotózás
Fényképezzen hangparancsokkal.
Tracking focus
A kamera nyomon követhet egy alanyt és rajta
tartja a fókuszt, ha megérinti az alanyt.
(Akkor érhető el, ha a szabványos kamera van
használatban.)
Hasznos alkalmazások
93
Folyamatos
felvétel
Letakart lencse
Minimalizálja a bemozdulásokat videók készítése
során.
Értesíti Önt, ha a hátsó szélesszögű lencse letakart
állapotban van.
Hely megjelölése
Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
Rács
Jelenítse meg a vezetőrácsokat, hogy függőleges
és vízszintes vonalakhoz igazított fényképeket és
videókat készíthessen.
Aláírás
hozzáadása
Tárhely
Súgó
Személyre szabott aláírás megjelenítése a
fényképeken.
Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SDkártyára vagy a belső tárhelyre kívánja-e elmenteni.
(Akkor érhető el, ha a memóriakártya be van helyezve.)
Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.
Az elülső kamera további opciói
Szelfi felvétel
A szelfi felvétel beállítások testreszabása.
• Kézmozdulatos felvétel: Fényképezés a
Kézmozdulatos felvétel funkcióval.
• Automatikus felvétel: Fényképezés, ha a kamera
arcot ismer fel.
Mentés tükrözve
Mentés tükrözött képként, szelfik készítését
követően.
• Az elülső kamera használata során módosíthatja a szűrőt, a
világítási effektust és a bőrszínt.
MANUÁLIS kamera mód
A számos speciális funkció segítségével professzionális érintéssel
is elkészítheti a fényképeket. A fehéregyensúly, fókusz, fényerő,
ISO és záridő mellett még számos egyéb beállítást is elvégezhet a
készüléken.
Hasznos alkalmazások
94
1 Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg az AUTO ( )
MANUÁLIS (
) elemet.
2 Az alábbi kamerabeállítások személyre szabása.
A fehéregyensúly
beállítása.
Az expozíció
beállítása.
A fókusz beállítása.
A zársebesség
beállítása.
A fényerő beállítása.
3 Fénykép készítéséhez koppintson a ikonra.
A kameralehetőségek személyre szabása
Az ISO-sebesség
beállítása.
A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon
szabhatja személyre.
A képernyőn koppintson a ikonra.
Fotó mérete
Válassza ki a fényképek oldalarányát és a készítendő
videók méretét.
Időzítő
Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével
készíthessen képeket.
Hangvezérelt
fotózás
Fényképezzen hangparancsokkal.
Tracking focus
A kamera nyomon követhet egy alanyt és rajta tartja a
fókuszt, ha megérinti az alanyt.
(Akkor érhető el, ha a szabványos kamera van
használatban.)
Hely
megjelölése
Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
Hasznos alkalmazások
95
Útmutató
Útmutató rácspontok megjelenítése, így vízszintes és
függőleges referenciavonalak segítségével készíthet
képeket.
Mentés RAW
formátumban
A kép RAW fájlformátumban kerül elmentésre, így
Ön módosíthatja azt. A DNG és JPEG fájlok a fénykép
készítésekor jönnek létre, majd tömörítetlen nagy
felbontású képként kerülnek elmentésre.
Letakart lencse
Értesíti Önt, ha a hátsó szélesszögű lencse letakart
állapotban van.
Zaj csökkentés
A zaj csökkentése magas ISO-értékek esetén.
Aláírás
hozzáadása
Személyre szabott aláírás megjelenítése a
fényképeken.
Tárhely
Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SDkártyára vagy a belső tárhelyre kívánja-e elmenteni.
(Akkor érhető el, ha a memóriakártya be van helyezve.)
Súgó
Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.
MANUÁLIS videó mód
Videót készíthet az egyes opciók manuális személyre szabásával. A
fehéregyensúly, fókusz, fényerő, ISO és záridő mellett még számos
egyéb beállítást is elvégezhet a készüléken.
1 Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd érintse meg az AUTO ( )
MANUÁLIS ( ) elemet.
2 A kamerabeállítások személyre szabása.
3 Koppintson az
Hasznos alkalmazások
ikonra a videofelvétel indításához.
96
A kameralehetőségek személyre szabása
A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon
szabhatja személyre.
A képernyőn koppintson a ikonra.
Videó
felbontása
Válassza ki a videók oldalarányát és méretét.
Kamerasebesség
A másodpercenkénti képkocka-érték kiválasztása.
Bitráta
A videók képminőségének kiválasztása.
Hi-Fi
Rögzítsen Hi-Fi hangminőségű videót.
Időzítő
Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével
készíthessen képeket.
Folyamatos
felvétel
Minimalizálja a bemozdulásokat videók készítése
során.
Letakart lencse
Értesíti Önt, ha a hátsó szélesszögű lencse letakart
állapotban van.
Tracking focus
A kamera nyomon követhet egy alanyt és rajta tartja
a fókuszt, ha megérinti az alanyt.
(Akkor érhető el, ha a szabványos kamera van
használatban.)
Hely
megjelölése
Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
Rács
Útmutató rácspontok megjelenítése, így vízszintes és
függőleges referenciavonalak segítségével készíthet
videókat.
Tárhely
Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SDkártyára vagy a belső tárhelyre kívánja-e elmenteni.
Súgó
Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.
Hasznos alkalmazások
97
A Kamera alkalmazás további hasznos funkciói
AE/AF lock
Rögzítheti az expozíció pillanatnyi szintjét és a fókusz pozícióját,
ha hosszan megérinti a képernyőt AUTO módban. A funkció
kikapcsolásához koppintson a képernyő egy üres részére.
Élességállítás
MANUÁLIS kamera módban vagy MANUÁLIS videó módban érintse
meg a FOCUS elemet.
A funkció kikapcsolásához, érintse meg az Focus peaking elemet.
Hasznos alkalmazások
98
Kamerák közötti váltás
A környezetének megfelelően választhat a hátoldali és az előlapi
kamera közül.
A kamera képernyőjén koppintson a ikonra, vagy húzza az
ujját bármilyen irányban, a hátoldali és az előlapi kamerák közötti
váltáshoz.
• Szelfik készítéséhez használja az előlapi kamerát. A részleteket lásd
a Szelfi felvétel pontban.
Átváltás kettős kamerára
Válthat a szabványos és a széles látószögű objektív között, hogy az
Ön igényei szerint készíthessen fényképeket vagy videókat.
• Koppintson a
/
vagy a
/
ikonra a széles látószögű
és az általános kamera közötti váltáshoz.
• A váltás másik módja a szabványos és a széles látószögű objektív
között, ha összeszorítja vagy eltávolítja az ujjait.
Hasznos alkalmazások
99
Nagyítás vagy kicsinyítés
Fénykép vagy videó készítése közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a
kamera képernyőjét.
• A kamera képernyőjén szorítsa össze vagy távolítsa el két ujját a
kicsinyítéshez vagy nagyításhoz, majd használja a megjelenő +/csúszkát.
• Ekkor a fénykép vagy videó készítésekor a készülék hátoldalán
megtalálható általános vagy széles látószögű kamera között
automatikus a váltás.
• A zoom funkció nem érhető el, ha az elülső kamerát használja szelfi
módban.
Szelfi felvétel
Az előlapi kamera használatával a készülék képernyőjén keresztül
tekintheti meg az arcát, és szelfiket is készíthet.
Kézmozdulatos felvétel
A szelfiket kézmozdulatokkal is elkészítheti.
Helyezze a tenyerét az előlapi kamera elé, majd szorítsa ökölbe a
kezét.
Ökölbe is szoríthatja a kezét, majd mutassa a kinyitott tenyerét a
kamera felé.
• A készülék három másodpercen belül elkészíti a fényképet.
Hasznos alkalmazások
100
• A funkció használatához váltson elülső kamera módba, majd érintse
meg a
Szelfi felvétel Kézmozdulatos felvétel lehetőséget.
• Ügyeljen arra, hogy a tenyere és az ökle a referenciavonalon belül
legyen, hogy a kamera felismerhesse.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció a kamera egyes funkcióinak
használata során nem érhető el.
Sorozat szelfi
A szelfiket időközönként is elkészítheti.
Az elülső kamera használata esetén mutassa tenyerét a kamera felé
és szorítsa ökölbe a kezét gyorsan, kétszer egymás után.
• Négy fénykép készül körülbelül két másodperces időközönként,
három másodperces időzítési késleltetést követően.
• A funkció igénybevételéhez érintse meg a
Kézmozdulat felvételhez lehetőséget.
Hasznos alkalmazások
Szelfi felvétel
101
Automatikus felvétel
Az arcfelismerő funkció használatával könnyedén és kényelmesen
készíthet szelfiket. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy amikor a
képernyőre néz, az előlapi kamera automatikusan felismeri az arcát
és elkészíti a szelfit.
• A fehér vezérlőkeretben megjelenik, ha az elülső kamera felismeri
az Ön arcát. Ha a vezérlőkeretben levő alany már nem mozog, a
vezérlőkeret kék lesz, és a kamera elkészíti a fényképet.
• Az Automatikus felvétel engedélyezéséhez érintse meg a
Szelfi felvétel Automatikus felvétel lehetőséget.
Hasznos alkalmazások
102
Kézmozdulati nézet
Miután az előlapi kamerával önarcképet készített, rögtön
megtekintheti azt, ha a képernyőt közel helyezi az arcához.
• A Kézmozdulatos megtekintés engedélyezéséhez érintse meg a
Kézmozdulati nézet lehetőséget.
• Minden fénykép készítésekor csak egy előnézeti kép érhető el.
• Ha előnézetben elforgatja a készüléket, a képernyő kamera módra
vált.
Mentés tükrözve
Az elülső kamerával készítendő fénykép készítése előtt érintse meg a
Mentés tükrözve elemet. A kép vízszintesen tükrözve lesz.
• Az előlapi kamera használata során szelfik készítésénél
módosíthatja a kamera opcióit. Részletekért lásd a A
kameralehetőségek személyre szabása fejezetet.
Hasznos alkalmazások
103
Galéria
A Galéria áttekintése
A készülékre mentett fényképek és videók megtekintése, illetve
kezelése is lehetséges.
1 Érintse meg a
elemet.
• A mentett fényképek és videók mappánként jelennek meg.
2 Koppintson egy mappára és válasszon ki egy fájlt.
• Tekintse meg a kiválasztott fájlt teljes képernyős módban.
• Egy fénykép megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy
balra, az előző vagy következő fénykép megtekintéséhez.
• Egy videó megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy
balra, a videó vissza- vagy előretekeréséhez.
• Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől
függően nem támogatott.
• Lehetséges, hogy néhány fájl kódolás miatt nem nyílik meg.
• A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
Fényképek megtekintése
Visszatérés az
előző képernyőre.
Jegyzet írása a
fényképre.
Hasonló tartalom
megtekintése.
Képek szerkesztése.
Hasznos alkalmazások
Adjon hozzá vagy
távolítson el
kedvenceket.
Kamera elindítása.
Hozzáférés a
további opciókhoz.
Visszatérés az előző
képernyőre.
Képek törlése.
Képek mentése.
104
• A menüelemek megjelenítéséhez enyhén érintse meg a képernyőt.
A menü elemek elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt.
Lebegő gomb
A Kezdőképernyőre való gyors lépéshez, mialatt a Galériát fekvő
nézetben nézi, érintse meg hosszan a elemet, mozgassa az ujját
felfelé a elemhez, majd engedje el.
• A lebegő gombot áthelyezheti, ha vízszintesen elhúzza a képernyő
alsó része mentén.
Jegyzet írása a fényképre
1 A fénykép megtekintésekor koppintson a ikonra.
2 Írjon jegyzetet a fényképre, és érintse meg a MENTÉS elemet.
• Bizonyos fényképek nem biztos, hogy támogatják a fényképjegyzet
funkciót.
Hasznos alkalmazások
105
Hasonló tartalom
A Galériában szerkesztheti és személyre szabhatja a hasonló
tartalmat.
1 Egy fénykép megtekintésekor koppintson a ikonra.
2 Ha megjelenik a fénykép készítési dátumával hasonló ikon, érintse
meg a képernyőt.
• Megtekintheti az Ön által kiválasztott dátummal kapcsolatos
fényképeket.
• A hasonló tartalom maximum négy kombinációban kapcsolódhat
az ‘Emlékek, Dátum, Hely, Kamera mód’ opciókhoz.
• Érintse meg a elemet a hasonló tartalom videóként történő
elmentéséhez.
• Érintse meg a elemet a további opciók eléréséhez.
Fényképek szerkesztése
1 A fénykép megtekintésekor koppintson a ikonra.
2 A fénykép szerkesztéséhez alkalmazza a különböző hatásokat és
eszközöket.
3 A módosítások mentéséhez koppintson a MENTÉS elemre.
• A változásokkal felülírja az eredeti fájlt.
• Az átszerkesztett fénykép önálló fájlként történő mentéséhez
Másolat mentése ikonra, illetve elemre.
koppintson a
Hasznos alkalmazások
106
Videolejátszás
Adjon hozzá vagy
távolítson el
kedvenceket.
Képarány
kiválasztása.
A hangerő
beállítása.
A videó
visszatekerése.
Megnyitás a QSlide
által.
A videó
szerkesztése.
Hozzáférés a
további opciókhoz.
A képernyő
zárolása, vagy a
zárolás feloldása.
A videó
előretekerése.
A videó
szüneteltetése vagy
lejátszása.
• A hangerő beállításához húzza felfelé vagy lefelé a videó képernyő
jobb oldalát.
• A képernyő fényerejének beállításához húzza felfelé vagy lefelé a
képernyő bal oldalát.
Videók szerkesztése
1 A videó megtekintésekor koppintson a ikonra.
2 A számos effektus és eszköz segítségével a videók különböző
módokon szerkeszthetők.
Felbontás beállítása.
A szerkesztés
visszavonása.
Hasznos alkalmazások
Egy 15
másodperces, 30
másodperces vagy
60 másodperces
videoklip
automatikus
létrehozása.
Film létrehozása
számos effektussal.
Futtassa a
KineMaster
videoszerkesztőt.
Válasszon egy
szakaszt a lejátszási
sebesség
módosításához.
A videó
időtartamának
módosítása.
107
3 A módosítások mentéséhez koppintson a MENTÉS elemre.
GIF létrehozása
A felvett videó használatával egyszerűen készíthet GIF fájlt.
1 A videó megtekintése során a kívánt indulási ponton érintse meg
GIF létrehozása elemet.
a
2 Válassza ki a készíteni kívánt GIF hosszúságát.
• A GIF a pillanatnyi időtől indulva a kívánt hosszúságban létrejön.
• 5 másodpercnél rövidebb videók esetén a GIF képek a hátralevő
időn át automatikusan létrejönnek.
• A GIF készítő funkció a felhasználó kreatív tevékenységének
támogatására szolgál. Ha a GIF készítő funkció használatával
megsérti mások szerzői vagy jó hírnévhez fűződő jogait, akkor
ezért polgárjogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ügyeljen
arra, hogy ne másolja le és ne továbbítsa mások munkáját engedély
nélkül. Az LG Electronics nem vállal felelősséget a felhasználó
tevékenységeiért.
Hasonló fájlok
Összekapcsolhat fájlokat azonos helyszínen vagy dátummal készített
fényképek vagy videók alapján.
1 Válassza ki az elmentett fényképeket és érintse meg a
lehetőséget.
2 Válasszon ki egy kívánt mappát, majd videó készítéséhez érintse
meg a ikont.
Fájlok szerkesztése
A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:
• Koppintson a listából kiválasztott fájlra és tartsa rajta az ujját, majd
koppintson a Töröl elemre.
• Koppintson a fájllista ikonjára, és törölje a kívánt fájlokat.
• A törölt fájlok automatikusan a Kuka kerülnek, és onnan 7 napig
visszaállíthatóak a Galériába.
Hasznos alkalmazások
108
• A Galériában koppintson a
Kuka gombra. Koppintson a
gombra a fájlok végleges törléséhez. Ebben az esetben a fájlokat
nem lehet visszaállítani.
Fájlok megosztása
A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával oszthatja meg:
• Egy fénykép megtekintése közben koppintson a ikonra, hogy az
Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
• Egy videó megtekintése közben koppintson a
Megoszt ikonra,
hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
• A fájlok kiválasztásához koppintson a ikonra a fájlok listájából,
és ossza meg őket az Ön által kiválasztott módon.
Névjegyek
A névjegyek áttekintése
Mentheti és kezelheti a különböző névjegyeket.
Eszközök Névjegyek ikonra.
Koppintson az
Névjegyek hozzáadása
Új névjegyek hozzáadása
1 A névjegyzék képernyőn koppintson az ikonra.
2 Adja meg a névjegyhez tartozó adatokat és koppintson a
MENTÉS elemre.
Névjegyek importálása
Egy másik tárolóeszközről importálhatja ismerőseit.
1 A névjegyzék lista képernyőn koppintson a Névjegyek
kezelése Importálás elemre.
2 Válasza ki az importálni kívánt névjegy forrás- és célhelyét, majd
koppintson az OK elemre.
3 Válassza ki a névjegyeket és koppintson az IMPORTÁLÁS elemre.
Hasznos alkalmazások
109
Névjegyek hozzáadása a gyorshívó listához
1 A névjegyzék képernyőn koppintson a Gyorshívás elemre.
2 Koppintson egy gyorshívó számon a Névjegy hozzáadása
elemére.
3 Válasszon ki egy ismerőst.
Névjegyek keresése
A névjegyek között az alábbi módokon kereshet:
• Írja be a keresett nevet a névjegyzék képernyő keresési mezőjébe.
• Görgesse a listát felfelé vagy lefelé.
• A névjegyzék képernyő tárgymutatójában koppintson az adott
névjegy kezdőbetűjére.
Névjegyzék
Névjegyek szerkesztése
1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az ikonra és végezze el
az adatok szerkesztését.
3 A módosítások mentéséhez koppintson a MENTÉS elemre.
Névjegyek törlése
A névjegyeket az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:
• A névjegyzék lista képernyőn érintse meg hosszan a törölni kívánt
névjegyet, majd érintse meg a Törlés elemet.
• A névjegyzék lista képernyőn érintse meg a
Töröl elemet.
Hozzáadás a Kedvencekhez
A gyakran használt névjegyeket a Kedvencekhez is hozzáadhatja.
1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az ikonra.
Hasznos alkalmazások
110
Csoportok létrehozása
1 A névjegyzék képernyőn koppintson a Csoportok
csoport ikonra, illetve elemekre.
Új
2 Adja meg az új csoport nevét.
3 Koppintson az Új tagok elemre, válassza ki a kívánt névjegyeket,
majd koppintson az HOZZÁAD elemre.
4 Az új csoport mentéséhez koppintson a MENTÉS elemre.
QuickMemo+
QuickMemo+ áttekintés
Kreatív jegyzeteket hozhat létre a továbbfejlesztett jegyzettömb
különböző opcióinak segítségével, mint például a képek és
képernyőképek kezelése, melyeket a hagyományos jegyzettömb nem
támogat.
Jegyzet készítése
Eszközök QuickMemo+ elemet.
1 Érintse meg az
Jegyzet
készítéséhez
koppintson az ikonra.
2
•
•
•
•
•
•
•
: Jegyzet elmentése.
: Az utolsó művelet visszavonása.
: Az utolsó, visszavont művelet megismétlése.
: Jegyzet bevitele a billentyűzet használatával.
: Jegyzet beírása kézzel.
: Kézzel beírt jegyzetek törlése.
: Nagyítsa vagy kicsinyítse, forgassa el a kézzel írt jegyzetet,
vagy törölje annak részeit.
• : Hozzáférés a további opciókhoz.
3 Koppintson az
Hasznos alkalmazások
ikonra a jegyzet elmentéséhez.
111
Jegyzet írása fényképre
Eszközök QuickMemo+ elemet.
1 Érintse meg az
2 Koppintson az ikonra a fénykép készítéshez, majd koppintson
3
4
az OK ikonra.
• A fényképet a készülék automatikusan hozzárendeli a
jegyzettömbhöz.
Érintse meg a vagy a elemet, ha jegyzeteket kíván írni a
fényképre.
• Jegyzetek írása a fényképre.
• Írja be a szöveget a fénykép alatt.
Koppintson az
ikonra a jegyzet elmentéséhez.
Jegyzet írása képernyőképre
1 Miközben a rögzíteni kívánt képernyőt nézi, húzza le az
2
3
állapotsort, majd koppintson a ikonra.
• A képernyőfotó megjelenik a jegyzettömb háttér témájaként.
Az emlékeztető eszközök a képernyő felső részén jelennek
meg.
Készítsen jegyzeteket kívánság szerint.
• Jegyzetek írása a fényképre.
Koppintson az
ikonra, majd mentse el a jegyzetet a kívánt
helyre.
• Az elmentett jegyzetek megjeleníthetők az QuickMemo+ vagy
az Galéria ikonnal.
• Ha mindig ugyanarra a helyre szeretné elmenteni a jegyzeteket,
válassza a Használja alapértelmezettként jelölőnégyzetet,
majd válasszon egy alkalmazást.
Mappák kezelése
A jegyzetek csoportosíthatók a jegyzet típusa szerint.
Eszközök QuickMemo+ elemet.
1 Érintse meg az
2 A képernyő tetején koppintson a ikonra és válassza a
következő menüpontot:
Hasznos alkalmazások
112
• Minden feljegyzés: A QuickMemo+-ban elmentett valamennyi
jegyzet megtekintése.
• Feljegyzéseim: A QuickMemo+ ikonnal létrehozott jegyzetek
megtekintése.
• Rögzítés+: A Rögzítés+ ikonnal létrehozott jegyzetek
megtekintése.
• Fényképjegyzet: A ikonnal létrehozott jegyzetek
megtekintése.
• Kuka: Törölt jegyzetek megtekintése.
• Új kategória: Kategóriák hozzáadása.
•
: Kategóriák átrendezése, hozzáadása vagy törlése. A
kategória átnevezéséhez koppintson a kategóriára.
• Bizonyos mappák nem jelennek meg a QuickMemo+ első
elindításakor. A letiltott mappák aktívak lesznek és megjelennek, ha
legalább egy, kapcsolódó jegyzetet tartalmaznak.
Óra
Ébresztő
Beállíthatja, hogy az ébresztés mely időpontokban szólaljon meg.
Eszközök Óra Ébresztő ikonra.
1 Koppintson az
Új
ébresztés
beállításához
koppintson az ikonra.
2
3 Végezze el az ébresztési beállításokat, majd koppintson a
MENTÉS elemre.
• Ha egy már korábban beállított riasztást kiválaszt, szerkesztheti
azt.
• A riasztás törléséhez koppintson a képernyő tetején lévő ikonra.
Vagy koppintson a riasztásra, és tartsa lenyomva.
Hasznos alkalmazások
113
Világóra
A készüléken a világ különböző városai szerinti pontos idő is
megtekinthető.
Eszközök Óra Világóra ikonra.
1 Koppintson az
Koppintson
az
ikonra
és adja hozzá a kívánt várost.
2
Időzítő
Beállíthatja az időzítőt, hogy az ébresztés az Ön által meghatározott
időtartamot követően szólaljon meg.
Eszközök Óra Időzítő ikonra.
1 Koppintson az
2 Állítsa be az időt és koppintson a Start elemre.
• Az időzítő megállításához koppintson a Szünet elemre. Az
időzítő újraindításához koppintson a Folytatás elemre.
• Az időzítő beállításainak visszaállításához koppintson a
elemre.
3 Az időzítő jelzésének kikapcsolásához koppintson a Leállít ikonra.
Stopper
A köridőket a stopperóra funkcióval rögzítheti.
Eszközök Óra Stopper ikonra.
1 Koppintson az
A
stopperóra
elindításához
koppintson a Start elemre.
2
• Köridő rögzítéséhez koppintson a Részidő elemre.
3 A stopperóra megállításához koppintson a Szünet elemre.
• A stopperóra újraindításához koppintson a Folytatás elemre.
• Ha törölni szeretné a rögzített időket, és újra szeretné indítani a
stoppert, koppintson a Visszaállítás gombra.
Hasznos alkalmazások
114
Naptár
A naptár funkció áttekintése
A különböző eseményeket és feladatokat a naptár funkció
segítségével rendszerezheti.
Események hozzáadása
Eszközök Naptár ikonra.
1 Koppintson az
2 Válassza ki a kívánt dátumot, majd koppintson az ikonra.
3 Adja meg az eseményhez tartozó adatokat és koppintson a
MENTÉS elemre.
• Ha a naptár egy olyan dátumára koppint, mely több eseményt
is tartalmaz, megjelenik egy előugró ablak, melyben az adott
dátumhoz tartozó események tekinthetők meg. Az előugró
ablakban megjelenő egyes eseményekre koppintva tekintheti
meg a kapcsolódó adatokat.
Események szinkronizálása
Koppintson a
Naptárak szinkronizálása gombra, és válassza ki a
szinkronizálandó naptárat.
• Ha az eseményeit a készülékről Google-fiókjára mentette,
akkor automatikusan kapcsolódnak a Google naptárral is.
Google naptárjával más készülékeket is szinkronizálhat annak
érdekében, hogy azokon a készülékeken is meglegyenek az Ön
készülékén meglévő események, és hogy azokon a készülékeken is
szerkeszthesse eseményeit.
Eseményzseb
A különböző eseményeket az Eseményzseb segítségével hozhatja létre.
Az Eseményzseb megnyitásához koppintson az ikonra, majd
húzza a kívánt tartalmakat a naptár megfelelő dátumához.
Hasznos alkalmazások
115
•
: Képek, szövegek, emlékeztetők és átmenetileg mentett
események kezelése. Emellett más alkalmazásokból származó
szövegek, képek és emlékeztetők megosztása és a zsebbe történő
mentése is lehetséges. Ha az esemény létrehozásakor a ZSEB
elemre koppint, a készülék az adott eseményt átmenetileg a
zsebbe menti.
•
: Facebook fiók hozzáadása és Facebook eseményekkel
kapcsolatos információk megtekintése. Előfordulhat, hogy
bizonyos eszközök nem támogatják a Facebook eseményekkel
kapcsolatos információk megtekintését.
•
: Az adott környékkel kapcsolatos turisztikai információk
megtekintése, mint például éttermek, és hasznos helyszínek, egy
esemény megtervezése céljából.
•
: Kezelje a nem határidős feladatokat, például az eseményeket.
Feladatok
Az ütemtervek egyszerűbb kezelése érdekében a különböző
feladatok regisztrálását is elvégezheti a készüléken.
Eszközök Feladatok ikonra.
1 Koppintson az
A
feladatok
hozzáadásához
koppintson az ikonra.
2
3 Adja meg a feladathoz tartozó adatokat, majd koppintson a
MENTÉS ikonra, illetve elemre.
Zene
Lehetőség van zeneszámok vagy zenei albumok lejátszására és
kezelésére.
Eszközök Zene ikonra.
1 Koppintson az
Válasszon
ki
egy
kategóriát.
2
Hasznos alkalmazások
116
3 Válasszon ki egy zenei fájlt.
Visszatérés az előző
képernyőre.
Kedvencek hozzáadása vagy
törlése.
Átváltás a lejátszási listára.
Zenei fájlok keresése.
Hozzáférés a további
opciókhoz.
Lejátszás véletlenszerű
sorrendben.
Ismétlési mód kiválasztása.
A hangerő beállítása.
Hangeffektusok beállítása.
Érintse meg, ha az aktuális
fájlt az elejétől kezdve
kívánja lejátszani / Érintse
meg kétszer az előző fájl
lejátszásához / Érintse meg
hosszan a visszatekeréshez.
Érintse meg kétszer a
következő fájl lejátszásához
/ Érintse meg hosszan az
előretekeréshez.
Szüneteltetés vagy lejátszás.
• Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől
függően nem támogatott.
• A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
• A zenefájlok nemzetközi szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Így
a másolás előtt esetleg jogi engedélyt kell beszereznie. Zenei fájl
letöltéséhez vagy másolásához először tájékozódjon az adott
ország szerzői jogi törvényeiről.
• A modell támogatja a Hi-Fi minőségű audiolejátszást. A Hi-Fi
audiofájloknál megjelenik a Hi-Fi ikon.
Hasznos alkalmazások
117
Számológép
Kétféle számológépet használhat: az egyszerű számológépet és a
tudományos számológépet.
Eszközök Számológép ikonra.
1 Koppintson az
2 A számításokat a billentyűzet használatával végezheti el.
• A tudományos számológép használatához húzza a képernyő
jobb oldalán lévő zöld csúszkát balra.
• A számítás újraindításához nyomja meg hosszan a DEL
gombot.
LG Health
LG Health áttekintés
Kezelheti egészségügyi állapotát és megfelelő testedzési szokásokat
alakíthat ki edzéseinek nyomon követésével.
Az LG Health elindítása
Konfigurálhatja az LG Health programot az alkalmazás első
alkalommal történő elindításakor vagy az alaphelyzetbe állítása után.
Eszközök LG Health ikonra.
1 Koppintson az
2 A teljes konfiguráláshoz kövesse a kijelzőn látható utasításokat.
Az LG Health használata
Megtekintheti az LG Health fő adatait és kezelheti a testedzés
mértékét, valamint az egészségügyi adatokat.
1 Koppintson az
Hasznos alkalmazások
Eszközök LG Health ikonra.
118
2 Az alábbi lehetőségek közül választhat.
•
: Tekintse meg testedzési naplóját az ellenőrizni kívánt
napon.
•
: Kezdje el a testedzés nyomon követését. A készülék
minden testedzéstípusnál rögzíti az adott edzés útvonalát és
mennyiségét.
• : Állítsa be napi testedzési céljait, akár a kalóriákkal és a
lépésekkel együtt, vagy adjon meg egyéb beállításokat az LG
Health alkalmazásban.
• Az LG Health által nyújtott, az egészségre vonatkozó információkat
úgy terveztük, hogy a felhasználónak megfeleljenek, és ne lehessen
azokat felhasználni betegségmegelőzés, kezelés, diagnózis céljára
vagy más orvosi célra.
• Az LG Health eltérhet, vagy előfordulhat, hogy nem elérhető, az
országtól és a szolgáltatótól függően. Az elérhető LG Health
funkciók és az LG Health-hez hozzáadható alkalmazások országtól
függően változhatnak. Ennek oka az eltérő szabályozás.
Hasznos alkalmazások
119
Email
Az e-mail funkció áttekintése
A készüléken e-mail fiók is regisztrálható, az e-mailek áttekintését és
továbbítását így a telefonján keresztül is elvégezheti.
• Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket
számíthat fel az adatforgalomért. További információért lépjen
kapcsolatba szolgáltatójával.
E-mail fiókok regisztrálása
Az e-mail alkalmazás első használatakor végezze el az e-mail fiók
regisztrálását.
Eszközök Email ikonra.
1 Koppintson az
2 Válasszon ki egy e-mail szolgáltatót.
3 Adja meg az e-mail címét és a jelszavát, majd a fiók
regisztrálásához koppintson a KÖVETKEZŐ elemre.
• E-mail fiók manuális regisztrálásához koppintson a KÉZI
BEÁLLÍTÁS elemre (ha szükséges).
E-mail fiókok kezelése
Az e-mail fiók megtekintéséhez, illetve szerkesztéséhez koppintson a
Beállítások ikonra, illetve elemre.
• Fiók hozzáadásához koppintson az Fiók hozzáadása elemre.
• Fiók törléséhez koppintson a
Fiók törlése ikonra, illetve
elemre.
Másik e-mail fiók megnyitása
Ha több e-mail fiók regisztrálása esetén egy másik fiókot kíván
ikonra és válassza ki a kívánt fiókot
megtekinteni, koppintson az
a listából.
Hasznos alkalmazások
120
E-mailek áttekintése
1 Koppintson az ikonra és válassza ki a kívánt fiókot.
2 Jelöljön ki egy e-mailt a listából.
• Ekkor az adott e-mail tartalma jelenik meg.
E-mailek továbbítása
1 Koppintson az ikonra.
2 Adja meg a címzett e-mail címét.
3 Töltse ki az e-mail tárgysorát és írja meg a levelet.
• Fájlok csatolásához koppintson a
ikonra.
• Az opcionális menüpontokhoz koppintson a ikonra.
4 Az e-mail továbbításához koppintson az
ikonra.
FM rádió
A készüléken FM rádióállomásokat is hallgathat.
Eszközök FM rádió ikonra.
Koppintson az
• Az alkalmazás használatához csatlakoztasson fülhallgatót a
készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.
• Bizonyos területeken az a funkció nem támogatott.
Fájlkezelő
A készülékre, illetve felhőbe mentett fájlok megtekintése és kezelése
is lehetséges.
1 Koppintson a
2 Koppintson a
Hasznos alkalmazások
Menedzsment Fájlkezelő ikonra.
ikonra, és válassza ki a kívánt tárhelyet.
121
LG Mobile Switch
Az előző készülék adatai áttehetők az új készülékre az LG Mobil
Kapcsoló segítségével.
1 Koppintson a
Menedzsment LG Mobile Switch ikonra.
Vagy koppintson a
Beállítások Általános Biztonsági
mentés és visszaállítás LG Mobile Switch ikonra.
2 Kövesse a képernyőn látható utasításokat az adatátvitel kívánt
módjának kiválasztásához.
• A készülék újraindítása következtében néhány, a tárhelyen tárolt
biztonsági másolat fájl törlődhet. Mindenképpen másolja át és
tárolja a fontos biztonsági másolat fájlokat a számítógépén.
• A Google fiók adatai esetén nem történik biztonsági mentés.
Amikor szinkronizálja Google-fiókját, a Google alkalmazások, a
Google névjegyek, a Google naptár és a Google memo alkalmazás
adatai, valamint a Play Áruházból letöltött alkalmazások
automatikusan tárolódnak a Drive alkalmazáson.
• Az adatok átvitele előtt töltse fel teljesen az akkumulátort, nehogy
a készülék véletlenül kikapcsoljon a folyamat közben.
LG Friends Manager
Csatlakozhat LG Friends eszközökhöz és egyszerűen kezelheti
azokat.
Menedzsment LG Friends Manager ikonra.
Koppintson a
Letöltések
Az interneten vagy alkalmazásokon keresztül letöltött fájlokat
megtekintheti, törölheti vagy megoszthatja.
Menedzsment Letöltések ikonra.
Koppintson az
Hasznos alkalmazások
122
LG SmartWorld
Az LG Electronics számtalan játékát, hanganyagát, alkalmazását és
betűtípusát is letöltheti. A Kezdőképernyőhöz kapcsolódó különböző
témák és betűtípusok segítségével személyre szabhatja a készülékét.
• Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket
számíthat fel az adatforgalomért.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, a területtől vagy a
szolgáltatótól függően.
Szolgáltatások SmartWorld ikonra.
1 Koppintson a
2 Koppintson az LG fiók, és jelentkezzen be.
3 Válassza ki és töltse le a kívánt tartalmakat.
A SmartWorld alkalmazás letöltése
Ha még nem telepítette a SmartWorld alkalmazást, kövesse az alábbi
lépéseket a letöltéshez.
1 Koppintson a
Beállítások Általános A telefonról
Frissítési/App központ Alkalmazás frissítés ikonra.
2 Válassza ki a listáról a SmartWorld elemet, majd koppintson a
Letöltés elemre.
RemoteCall Service
A készülékkel kapcsolatos esetleges problémák a távolból is
meghatározhatók. Elsőként hívjon fel egy LG Ügyfélszolgálatot, az
alábbi módon:
• A funkció használatához először el kell fogadnia annak használatát.
• Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket
számíthat fel az adatforgalomért.
Szolgáltatások RemoteCall Service ikonra.
1 Koppintson a
2 Hívja fel az LG Ügyfélszolgálatát.
Hasznos alkalmazások
123
3 A telefonos kapcsolat létrejöttét követően kövesse az
Ügyfélszolgálat munkatársa által elmondottakat és adja meg a
hat számjegyű hozzáférési számot.
• Megtörténik a készülék távoli csatlakoztatása és kezdetét veszi
a támogatási szolgáltatás.
Cellaüzenet
Valós időben tekintheti meg a különböző vészhelyzetekkel, például
tájfunokkal, áradásokkal és földrengésekkel kapcsolatos szöveges
figyelmeztetéseket.
Szolgáltatások Cellaüzenet ikonra.
Koppintson a
Facebook
Használhatja a közösségi hálózati szolgáltatást a posztok, fotók
és videók frissítésére, megtekintésére és az online kapcsolatokkal
történő megosztására.
Ajánlott Facebook ikonra.
Koppintson a
Instagram
Használja a közösségi hálózati szolgáltatást fotók és videók
készítésére és megosztására. A szűrők segítségével még
fantáziadúsabb és érdekesebb képeket és videókat készíthet.
Ajánlott Instagram ikonra.
Koppintson a
Evernote
Leírhatja és összegyűjtheti a fontosabb információkat, melyeket
aztán az Evernote funkciót támogató eszközökkel is megoszthat.
Ajánlott Evernote ikonra.
Koppintson a
Hasznos alkalmazások
124
Chrome
Bejelentkezés a Chrome böngészőbe, valamint számítógépen
megnyitott lapok, könyvjelzők és címsoradatok importálása a
készülékre.
Google alkalmazások
Google fiók beállításával a Google alkalmazások használata
is elérhetővé válik. Google alkalmazás első használatakor
automatikusan megjelenik a Google fiókregisztrációs ablak. Ha
esetleg még nem rendelkezik Google fiókkal, a készülékén keresztül
is létrehozhatja azt. Az adott alkalmazás használatával kapcsolatban
lásd annak Súgóját.
• Néhány alkalmazás működése a területtől vagy a szolgáltatótól
függően eltérhet.
Dokumentumok
Dokumentumok létrehozása és online módon, illetve más eszközön
létrehozott dokumentumok szerkesztése. Dokumentumok
megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.
Drive
Fájlok feltöltése, mentése, megnyitása, megosztása és elrendezése
a készüléken keresztül. Az alkalmazásokon keresztül elérhető fájlok
bárhonnan hozzáférhetők, online és offline módon egyaránt.
Duo
Kezdeményezzen videohívást a családtagjaival, barátaival és bárkivel,
aki az alkalmazást használja.
Gmail
Google e-mail fiók regisztrálása és az e-mailek áttekintése, illetve
továbbítása a készüléken keresztül.
Hasznos alkalmazások
125
Google
Használja a Google-t a honlapok, képek, hírek és egyebek keresésére
a kulcsszavak beírásával vagy kimondásával.
Térkép
Helymeghatározás a térképen. Földrajzi információk megtekintése.
Fotók
A készülékre mentett fényképek és albumok megtekintése, illetve
megosztása.
Play-filmek
Filmek Google fiókon keresztüli kölcsönzése, illetve vásárlása.
Különböző tartalmak vásárlása, melyek később bárhol lejátszhatók.
Play Zene
Vásároljon zenefájlokat a Play Áruházból. A készüléken mentett
zenefájlok lejátszása.
Táblázatok
Táblázatok létrehozása és online módon, illetve más eszközön
létrehozott táblázatok szerkesztése. Táblázatok megosztása és
másokkal együtt történő szerkesztése.
Diák
Prezentációk létrehozása és online módon, illetve más eszközön
létrehozott prezentációk szerkesztése. Prezentációk megosztása és
másokkal együtt történő szerkesztése.
YouTube
Videók keresése és lejátszása. Videók feltöltése a YouTube
videomegosztóra.
Hasznos alkalmazások
126
04
Beállítások
Beállítások
Igényei szerint személyre szabhatja a készülék beállításait.
Beállítások ikonra.
Koppintson a
• Koppintson a
ikonra, és adjon meg egy kulcsszót a
keresőmezőben, egy beállítási elem eléréséhez.
• Koppintson a ikonra a megtekintési mód módosításához. Ez
a használati útmutató azt feltételezi, hogy a Fül nézet módot
használja.
Hálózatok
Wi-Fi
Csatlakozhat közeli készülékekhez vagy Wi-Fi hálózathoz.
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
1 A beállításoknál koppintson a Hálózatok Wi-Fi ikonra.
érintse meg.
2 Az aktiváláshoz
• Az elérhető Wi-Fi hálózatok automatikusan megjelennek.
3 Válasszon ki egy hálózatot.
• Lehetséges, hogy meg kell adnia a Wi-Fi hálózat jelszavát.
• A készülék ezt a folyamatot korábban már használt Wi-Fi
hálózatok esetében kihagyja. Ha nem szeretne automatikusan
csatlakozni egy adott Wi-Fi hálózathoz, koppintson rá, tartsa
lenyomva, majd koppintson a Hálózat elfelejtése ikonra.
A Wi-Fi hálózat beállításai
A beállításoknál koppintson a Hálózatok Wi-Fi ikonra.
• Átváltás mobil adatforgalomra: Ha a mobil adatkapcsolat funkció
aktiválva van, de a készülék nem tud Wi-Fi hálózaton keresztül
kapcsolódni az internetre, a készülék automatikusan a mobil
adatkapcsolaton keresztül kapcsolódik az internetre.
• : A Wi-Fi hálózat beállításainak testreszabása.
Beállítások
128
Wi-Fi Direct
A készüléket csatlakoztathatja más, a Wi-Fi Direct szolgáltatást
támogató készülékekhez, és közvetlenül megoszthat adatokat. Nincs
szüksége hozzáférési pontra. A Wi-Fi Direct szolgáltatással kettőnél
több készülékhez is csatlakozhat.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózatok Wi-Fi
Haladó Wi-Fi beállítások Wi-Fi Direct ikonra.
• Automatikusan megjelennek azok a közeli készülékek, amelyek
támogatják a Wi-Fi Direct szolgáltatást.
2 Válasszon ki egy készüléket.
• A kapcsolat akkor jön létre, ha a készülék elfogadja a
csatlakozási kérést.
• Wi-Fi Direct használata esetén az akkumulátor gyorsabban
lemerülhet.
Beállítások
129
Bluetooth
A készüléket csatlakoztathatja olyan más, közeli készülékekhez,
amelyek támogatják a Bluetooth kapcsolatot adatcsere céljából.
Csatlakoztassa a készüléket Bluetooth fülhallgatóhoz és
billentyűzethez. Így a készülék könnyebben vezérelhető.
Párosítás másik készülékkel
1 A beállításoknál koppintson a Hálózatok Bluetooth ikonra.
érintse meg.
2 Az aktiváláshoz
• Automatikusan megjelennek az elérhető készülékek.
• A készüléklista frissítéséhez koppintson a KERESÉS ikonra.
• Csak a láthatóként beállított eszközök jelennek meg a listán.
3 Válasszon ki egy készüléket a listából.
4 A hitelesítéshez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.
• Ez a lépés a korábban már elért eszközöknél kimarad.
Adatok mentése Bluetooth segítségével
1 Válasszon ki egy fájlt.
• Multimédia fájlok vagy névjegyek küldése.
Bluetooth ikonra.
2 Koppintson a
3 Válasszon ki egy célkészüléket a fájlhoz.
• A fájlt a készülék akkor küldi el, amikor azt a célkészülék
elfogadja.
• A fájlmegosztási folyamatok eltérhetnek, a fájltól függően.
Beállítások
130
Mobil adat
A mobil adatok átvitelét be- vagy kikapcsolhatja. A mobil adatátvitelt
kezelheti is.
A mobil adatátvitel bekapcsolása
1 A beállításoknál koppintson a Hálózatok Mobil adat ikonra.
érintse meg.
2 Az aktiváláshoz
A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása
1 A beállításoknál koppintson a Hálózatok Mobil adat ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Mobil adat: Az mobilhálózatokon keresztüli adatkapcsolat
használatának beállítása.
• A mobil adathálózat korlátozása: Állítson be korlátot a mobil
adatátvitel használatához, hogy a készülék zárolja a mobil
adatok átvitelét a korlát elérésekor.
• : A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása.
Hívás beállítások
Olyan hívásbeállításokat szabhat testre, mint a hanghívás és a
nemzetközi hívási opciók.
• A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy egyes
funkciók nincsenek támogatva.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózatok Hívás beállítások
ikonra.
2 A beállítások személyre szabása.
Beállítások
131
Megosztás és csatlakoztatás
NFC
Készülékét használhatja közlekedési vagy hitelkártyaként. Más
készülékekkel is megoszthatja adatait.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózatok Megosztás és
csatlakoztatás NFC ikonra.
érintse meg.
2 Az aktiváláshoz
• Érintse készülékét egy másik készülékhez, amely támogatja az
NFC adatátvitelt.
• A készülék típusának függvényében az NFC kamera másképpen is
elhelyezkedhet. Lásd a Alkatrészek áttekintése fejezetet az NFC
antenna területének részleteiért.
Android Beam
Készüléke hátuljának egy másik készülékhez való hozzáérintésével
fájlokat oszthat meg. Megoszthat zenét, videót vagy ismerősei listáját
is, megnyithat honlapokat vagy elindíthat alkalmazásokat egy másik
készülékről.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózatok Megosztás és
csatlakoztatás Android Beam ikonra.
2 Érintse készüléke hátulját egy másik készülékhez.
• A készülék típusának függvényében az NFC kamera másképpen is
elhelyezkedhet.
Beállítások
132
Fájlmegosztás
Fájlokat küldhet és fogadhat a készüléke és más LG-készülékek vagy
táblagépek között.
• Részletesen lásd a Fájlok küldése vagy fogadása menüpontban.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózatok Megosztás és
csatlakoztatás Fájlmegosztás ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• G6: Módosítsa a készülék nevét.
• Mentés helye: Állítsa be azt a mappát, ahová a készülék a más
készülékektől kapott fájlokat mentse.
• Fájlmegosztás: Engedélyezze a más készülékekről kapott fájlok
fogadását.
• SmartShare Beam: Ossza meg a fájlokat más készülékekkel a
SmartShare Beam szolgáltatás segítségével.
• Súgó: Megnézheti a fájlmegosztás súgóinformációit.
Média-kiszolgáló
Megoszthatja a készülékén lévő médiatartalmat olyan közeli
készülékekkel, amelyek támogatják a DLNA-t.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózatok Megosztás és
csatlakoztatás Média-kiszolgáló ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Tartalom-megosztás: Ossza meg a készülékén lévő tartalmat a
közeli eszközökkel.
• G6: Állítsa be a készüléke nevét.
• Megosztott tartalmaim: Válassza ki a más készülékekkel
megosztandó médiatartalom típusát.
• Engedélyezett készülékek: Tekintse meg azon készülékek
listáját, amelyek elérhetik saját készüléke tartalmát.
• Nem engedélyezett eszközök: Tekintse meg azon készülékek
listáját, amelyek nem érhetik el saját készüléke tartalmát.
Beállítások
133
Képernyőmegosztás
Készüléke képernyőjét vagy hangját lejátszhatja egy másik
készüléken is, például olyan televízión, amely támogatja a Miracast
funkciót.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózatok Megosztás és
csatlakoztatás Képernyőmegosztás ikonra.
érintse meg.
2 Az aktiváláshoz
3 Válasszon ki egy készüléket a közeli készülékek listájából.
• Ha nem látja a kívánt készüléket, a lista frissítéséhez
koppintson a KERESÉS ikonra.
• A készülék csatlakozása után azon a készülék kijelzője látható.
• A Képernyőmegosztás automatikusan kikapcsol, ha nincs a
közelben megosztásra alkalmas eszköz.
MirrorLink
USB-n keresztül készülékét csatlakoztathatja autójához, és
a készülékre telepített MirrorLink alkalmazás segítségével
működtetheti az autó rádióját vagy információs és szórakoztató
rendszerét.
• Ez az alkalmazás kizárólag a MirrorLinket támogató autókban
érhető el.
• Töltse le a MirrorLink alkalmazást az app store-ból vagy app
marketről.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózatok Megosztás és
csatlakoztatás MirrorLink ikonra.
2 Csatlakoztassa a készüléket USB-vel az autóhoz, és kapcsolja be a
MirrorLink használata opciót.
• Ha készüléke olyan készülékhez kapcsolódik, amely
támogatja az automatikus MirrorLink kapcsolatot, készülékén
automatikusan aktiválódik a MirrorLink használata opció.
Beállítások
134
LG AirDrive
Az LG-fiók segítségével számítógépről kezelheti a készüléken lévő
fájlokat. Ehhez nem szükséges USB-kapcsolat.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózatok Megosztás és
csatlakoztatás LG AirDrive ikonra.
2 Az egyéni LG-fiókjával jelentkezzen be a számítógépén az LG
Bridge és a készülékén az LG AirDrive szolgáltatásba.
• Az LG Bridge szoftver a www.lg.com címről tölthető le.
3 Kezelje a számítógépén a készülék fájljait.
Nyomtatás
A készüléket Bluetooth nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és
kinyomtathatja az azon lévő fényképeket vagy dokumentumokat.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózatok Megosztás és
csatlakoztatás Nyomtatás ikonra.
• Ha a kívánt nyomtató nincsen a listán, akkor telepítse a nyomtató
illesztőprogramot az alkalmazás áruházból.
érintse meg.
2 Az aktiváláshoz
3 Válasszon ki egy nyomtatót a nyomtatók listájából.
4
• Nyomtató hozzáadásához koppintson a
Nyomtatók
hozzáadása ikonra.
• A nyomtató nevének kereséséhez koppintson a
Keres
ikonra.
• A nyomtatók listájának képernyőjén koppintson a
Beállítások ikonra.
Válassza ki a fájlt, majd koppintson a
Nyomtatás ikonra.
• Megtörténik a dokumentum nyomtatása.
• Ha nem rendelkezik Google fiókkal, a fiók létrehozásához
koppintson a FIÓK HOZZÁADÁSA ikonra.
Beállítások
135
Internetmegosztás
Internetmegosztás USB-n
A készüléket USB segítségével más készülékhez csatlakoztathatja, és
mobil adatokat oszthat meg.
1 Csatlakoztassa a készülékét más készülékekhez USB-kábellel.
2 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózatok
Internetmegosztás Internetmegosztás USB-n ikonra, majd az
ikont.
aktiváláshoz érintse meg a
• Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg
adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően.
További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
• Amikor csatlakozik a számítógépéhez, töltse le és telepítse az USB
illesztőprogramot az www.lg.com oldalról a számítógépre.
• Nem küldhet vagy fogadhat fájlokat a készülék és a számítógép
között, amíg az USB internetmegosztás be van kapcsolva.
Kapcsolja ki az USB internetmegosztást a fájlok küldéséhez vagy
fogadásához.
• Az alábbi operációs rendszerek támogatják az internetmegosztást:
Windows XP vagy újabb, illetve Linux.
Beállítások
136
Wi-Fi hotspot
A készülék beállítható vezeték nélküli útválasztóként, így más
készülékek az internethez a készülék mobil adatátvitelét használva
kapcsolódhatnak.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózatok
Internetmegosztás Wi-Fi hotspot ikonra, majd az aktiváláshoz
ikont.
érintse meg a
2 Koppintson a Wi-Fi hotspot beállítása ikonra, és írja be a Wi-Fi
Név (SSID) és jelszavát.
3 Kapcsolja be a Wi-Fi módot a másik készüléken, és válassza ki a
készülék hálózatának nevét a Wi-Fi listából.
4 Adja meg a hálózati jelszót.
• Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg
adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően.
További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
• További információ ezen a honlapon érhető el:
http://www.android.com/tether#wifi
Beállítások
137
Bluetooth megosztás
Egy Bluetooth kapcsolattal csatlakozó készülék a készüléke mobil
adatátvitelével kapcsolódhat az internethez.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózatok
Internetmegosztás Bluetooth megosztás ikonra, majd az
ikont.
aktiváláshoz érintse meg az
2 Kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást mindkét készüléken, és
párosítsa azokat.
• Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg
adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően.
További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
• További információ ezen a honlapon érhető el:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
Súgó
Itt segítséget talál a tethering és a hotspotok használatával
kapcsolatban.
A beállításoknál koppintson a Hálózatok Internetmegosztás
Súgó ikonra.
További
Repülési mód
Kikapcsolhatja a hívás- és mobil adatátviteli funkciókat. Ebben az
üzemmódban az adatokat nem használó funkciók, mint például a
játékok és a zenelejátszás, továbbra is elérhetők.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózatok További Repülési
mód ikonra.
2 Koppintson a BEKAPCSOLÁS ikonra a jóváhagyási képernyőn.
Mobilhálózatok
A mobil hálózati beállítások személyre szabhatók.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózatok További
Mobilhálózatok ikonra.
Beállítások
138
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Mobil adat: A mobil adatátvitel be- vagy kikapcsolása.
• Adatbarangolás: Böngéssze a webet, használja az e-mail
szolgáltatást, küldjön multimédia üzeneteket és használjon
egyéb adatszolgáltatásokat külföldön.
• Hálózat típus: Válassza ki a hálózat típusát.
• Hozzáférési pontok: Tekintse meg vagy módosítsa a mobil
adatátviteli szolgáltatásokhoz tartozó hozzáférési pontot.
A hozzáférési pont megváltoztatásához válasszon ki egy
lehetőséget a hozzáférési pontok listájából.
• Hálózat választás: Találja meg a hálózatüzemeltetőket, és
kapcsolódjon automatikusan egy hálózathoz.
VPN
Csatlakozhat biztonságos virtuális hálózathoz, például intranethez.
Ugyanakkor csatlakozhat virtuális magánhálózatokhoz is.
VPN hozzáadása
1 A beállításoknál koppintson a Hálózatok További VPN ikonra.
2 Koppintson a VPN hozzáadása ikonra.
• Ez a funkció kizárólag akkor érhető el, ha a képernyőzár aktiválva
van. Ha a képernyőzár deaktiválva van, akkor egy értesítési
képernyő jelenik meg. Koppintson a CSERE ikonra az értesítési
képernyőn a képernyőzár aktiválásához. További részletekért lásd a
Képernyőzár beállítása fejezetet.
3 Írja be a VPN részleteit és koppintson a MENTÉS ikonra.
VPN-beállítások konfigurálása
1 Koppintson az egyik VPN-re a VPN-ek listából.
2 Írja be a VPN felhasználói fiók részleteit és koppintson a
CSATLAKOZÁS ikonra.
• A fiók részleteinek elmentéséhez válassza a Fiók adatok
mentése jelölőnégyzetet.
Beállítások
139
Hang és Értesítés
Személyre szabhatja a hang-, rezgés- és értesítési beállításokat.
A beállításoknál koppintson a Hang és Értesítés ikonra, és adja meg
személyre szabott beállításait.
• Hangprofil: A hang üzemmód megváltoztatása Hang, Rezgő, vagy
Néma opcióra.
• Hangerő: Állítsa be a különböző elemek hangerejét.
• Csengőhang: Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját. Adjon
hozzá vagy töröljön csengőhangokat.
• Névjegy csengőhangja: A kiválasztott ismerőstől érkező, bejövő
híváshoz hozzon létre csengőhangot.
• Rezgés erősség: Állítsa be a rezgés erősségét.
• Csengőhang rezgéssel: Állítsa be a csengőhang és a rezgés
együttes működését a készüléken.
• Rezgés típusa: Kiválaszthatja a rezgés típusát hívások fogadása
során.
• Ne zavarjon: Állítsa be az értesítések fogadásához tartozó időt,
tartományt és alkalmazástípust. Fogadjon értesítéseket kizárólag
a hét bizonyos napjain.
• Zárolt képernyőn: Jelenítse meg vagy rejtse el az értesítéseket a
zárolt képernyőn. Elrejtheti a magán jellegű információkat is.
• Alkalmazások: Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyek
értesítéseket jeleníthetnek meg a képernyőn, és állítsa be az
alkalmazások fontossági sorrendjét az értesítések szerint.
• További Értesítési hang: Válassza ki az értesítések
csengőhangját. Állítsa be a készülékre mentett zenét az
értesítések csengőhangjaként.
• További Koppintásra rezeg: Annak beállítása, hogy a készülék
rezegjen a képernyőn található ikonokra koppintáskor.
• További Hangeffektusok: Válassza ki a tárcsázáskor vagy
billentyűzet megérintésekor, egy opció kiválasztásakor vagy a
képernyő zárolásakor és feloldásakor lejátszódó hangeffektust.
Beállítások
140
Kijelző
Minden képernyőtípusnál személyre szabhatja a részletes beállításokat.
A beállításoknál koppintson a Kijelző ikonra, és adja meg személyre
szabott beállításait.
• Kezdőképernyő: Adja meg a kezdőképernyő személyre szabott
beállításait. A részleteket lásd a Kezdőképernyő beállítások fejezetet.
• Képernyő zárolása: Adja meg a képernyőzár személyre szabott
beállításait. A részleteket lásd a Képernyőzár beállítások fejezetet.
• Téma: Válassza ki a készülék képernyőtémáját.
• Előlapi érintőgombok: Rendezze át a Home touch gombokat vagy
változtassa meg háttérszíneiket.
• Betűtípus: Módosítható a betűtípust.
• Betűméret: Módosítható a betűméret.
• Félkövér szöveg: Boldítja a szöveget a képernyőn.
• Alkalmazás méretezése: Állítsa be az alkalmazások
képernyőméretét.
• Kijelző méret: A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre,
hogy Ön könnyen megláthassa ezeket. Lehet, hogy egyes elemek
pozíciója megváltozik.
• Komfortos nézet: Annak beállítása, hogy a készülék csökkentse
a képernyő kék fényének mennyiségét, hogy a szem kevésbé
fáradjon el.
• Fényerő: Használja a legördülő sávot a készülék képernyője
fényerejének beállításához. A képernyő fényerejének a környezet
fényintenzitásához való automatikus beállításához érintse meg az
Auto kapcsolót.
• Auto: Állítsa be a készüléket úgy, hogy a készülék fényereje
automatikusan igazodjon a környezet fényintenzitásához.
• Always-on display: Jelenítsen meg bizonyos információkat,
például a dátumot, az időt és az értesítéseket a képernyőn, még
akkor is, ha az kikapcsolt állapotban van. Részletekért lásd az
Always-on Display fejezetet.
Beállítások
141
• Automata képernyő forgatás: Automatikusan elfordítja a
képernyőt a készülék irányának megfelelően.
• Képernyő idő: Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha
bizonyos ideig nem használja a készüléket.
• További Képernyő bekapcsolása: Be- vagy kikapcsolhatja a
képernyőt, ha kettőt koppint rajta.
• További Képernyő védő: Bekapcsolja a képernyőkímélőt, amikor
a készülék tartóhoz kapcsolódik vagy töltés alatt áll. Válassza ki a
képernyőkímélő típusát.
• További Mini nézet: A képernyőméretet csökkentheti, így egy
kézzel kényelmesen használhatja a készüléket. Húzza a képernyő
alján levő Előlapi érintőgombot balra vagy jobbra.
Általános
Nyelv és billentyűzet
Személyre szabhatja készüléke nyelvi és billentyűzetbeállításait.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Általános Nyelv és
billentyűzet.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Nyelv: Válassza ki a készülék nyelvét.
• Aktuális billentyűzet: Tekintse meg a jelenleg használt
billentyűzetet. Válassza ki a szövegek beírásakor használt
billentyűzetet.
• LG billentyűzet: Adja meg az LG billentyűzet személyre szabott
beállításait.
• Google hangalapú gépelés: Állítsa be a Google
beszédfelismerő funkciójának beállításait.
• Szöveg beszéddé alakítása: Állítsa be a szövegfelolvasó
kimenet beállításait.
• Mutató sebessége: Állítsa be az egér vagy érintőpad kattintási
sebességét.
• Gombok megfordítása: Állítsa be a jobb egérgombot
elsődleges gombként.
Beállítások
142
Hely
Személyre szabhatja, hogy bizonyos alkalmazások hogyan használják
az Ön helymeghatározásra alkalmas információit.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Általános Hely ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Mód: Válassza ki a helymeghatározásra alkalmas információk
biztosításának módját.
• Helyeim: Állítsa be a készüléken, hogy a gyakran látogatott
helyeket elemezze annak érdekében, hogy automatikusan
felismerje lakcímét.
• LEGUTÓBBI HELY LEKÉRDEZÉSE: Tekintse meg azokat
az alkalmazásokat, amelyek helymeghatározásra alkalmas
információkat kérdeztek le a közelmúltban.
• Alacsony energiaigényű helybecslés: Állapítsa meg a készülék
helyét alacsony energiafogyasztással.
• Google Helyelőzmények: Adja meg a Google helyelőzmények
beállításait.
• Google Helyzetmegosztás: Valós idejű helyadatainak
megosztása másokkal.
Fiókok és szinkronizálás
Hozzáadhat fiókokat, vagy kezelheti azokat, beleértve a Googlefiókot. Egyes alkalmazásokat vagy felhasználói információkat
automatikusan is szinkronizálhat.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Általános Fiókok és
szinkronizálás.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Automatikus adatszinkronizálás: Szinkronizálja
automatikusan valamennyi regisztrált fiókot.
• FIÓKOK: Tekintse meg a regisztrált fiókok listáját. Egy fiók
részleteinek megtekintéséhez vagy módosításához koppintson
a fiókra.
• FIÓK HOZZÁADÁSA: Fiókok hozzáadása.
Beállítások
143
Felhő
Létrehozhat egy felhő fiókot, és a készülékéről megtekintheti a felhőn
tárolt adatokat.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Általános Felhő ikonra.
2 A beállítások személyre szabása.
Felhasználó
Hozzáadhat felhasználókat, hogy megoszthassa velük készülékét.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Általános Felhasználó
ikonra.
2 A beállítások személyre szabása.
Kisegítő lehetőségek
Módosíthatja a készülékére telepített hozzáférhetőségi
segtítségeket.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Általános Kisegítő
lehetőségek ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Látás TalkBack: Állítsa be a készülékén, hogy hangjelzéssel
értesítse a képernyő állapotáról vagy tevékenységéről.
• Látás Üzenet/hívás hangértesítései: Állítsa be a készüléket
úgy, hogy hangosan felolvassa a hívóra vonatkozó információkat
vagy az üzenetek tartalmát.
• Látás Betűméret: Módosítható a betűméret.
• Látás Félkövér szöveg: Boldítja a szöveget a képernyőn.
• Látás Kijelző méret: A képernyőn levő elemek beállítása olyan
méretre, hogy Ön könnyen megláthassa ezeket. Lehet, hogy
egyes elemek pozíciója megváltozik.
• Látás Érintő zoom: Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez
koppintson háromszor a képernyőre.
• Látás Ablak nagyítása: Végezzen nagyítást vagy kicsinyítést
az ablakon belül, és változtassa ellentétesre a színt.
• Látás Nagy egérkurzor: Megnagyítja az egérmutatót.
Beállítások
144
• Látás Nagy kontrasztos képernyő: A háttérszínt feketére
változtatja a nagyobb képernyőkontraszt érdekében.
• Látás Képernyőszín invertálása: A gyengébben látó
személyek érdekében növelje a képernyő színkontrasztját.
• Látás Képernyőszín beállítása: A kijelző színének beállítása.
• Látás Szürkeárnyalatos: Kapcsolja át a képernyőt
szürkeárnyalatos üzemmódba.
• Látás Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal: Fejezze
be a hívást a Power/Lock gomb megnyomásával.
• Hallás Képaláírás: Kapcsolja be a feliratozást videólejátszás
közben a halláskárosultak számára.
• Hallás Villogó figyelmeztetések: Állítsa be a készüléken,
hogy villogó fénnyel jelezzen bejövő hívások, üzenetek és
riasztások esetén.
• Hallás Összes hang lenémítása: Némítson el minden hangot,
és csökkentse a telefonvevő hangerejét.
• Hallás Hangcsatorna: Válassza ki az audio típusát.
• Hallás Hangegyensúly: Állítsa be a hangkimeneti egyensúlyt.
Használja a legördülő sávot az egyensúly beállításához.
• Motoros és felismerés Touch assistant: Kapcsolja be az
érintőbillentyűzetet, hogy könnyebb legyen a gombok és
mozdulatok alkalmazása.
• Motoros és felismerés Érintéses bevitel: Szöveg bevitele a
képernyő megérintésével és lenyomva tartásával, módosítása a
képernyő egyszerű megérintésével lehetséges.
• Motoros és felismerés Tényleges billentyűzet: Adja meg a
billentyűzet személyre szabott beállításait.
• Motoros és felismerés Automatikus egérkattintás: Az
egérmutató automatikusan kattint, ha nincs mozgás.
• Motoros és felismerés Hívásoknál tartsa benyomva:
Fogadja vagy utasítsa el a hívásokat a hívógomb elhúzása
helyett annak megérintésével és nyomvatartásával.
Beállítások
145
• Motoros és felismerés Képernyő idő: Automatikusan
kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a
készüléket.
• Motoros és felismerés Érintésszabályzási területek:
Limitálja az érintőfelületet, így a képernyőnek csak egy adott
része irányítható érintéses bevitellel.
• Kisegítő funkciók parancsikonja: A gyakran használt
funkciókhoz gyorsan hozzáférhet, ha háromszor rákoppint a
ikonra.
• Képernyő auto fordítása: Forgassa el a képernyőt
automatikuan a készülék tényleges poziciója szerint.
• Kapcsolóalapú hozzáaférés: Készüléke vezérléséhez hozzon
létre kulcs kombinációkat.
Billentyűparancs
Használhatja a hangerő szabályozó gombokat az alkalmazások
közvetlen megnyitásához, amikor a képernyő kikapcsolt vagy zárolt
állapotban van.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános
Billentyűparancs gombokra.
érintse meg.
2 Az aktiváláshoz
• Nyomja meg kétszer a Hangerő Le (-) gombot a Kamera
alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárolta vagy
kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a
Rögzítés+ elindításához.
Google Szolgáltatások
A Google beállítások használatával kezelheti Google alkalmazásait és
fiókbeállításait.
A beállítási képernyőn koppintson a Általános Google
Szolgáltatások.
Beállítások
146
Ujjlenyomatok és biztonság
1 A beállítási képernyőn koppintson a Általános Ujjlenyomatok
2
és biztonság.
Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Ujjlenyomatok: Használja az ujjlenyomatát a képernyő vagy
tartalom zárolásához. A részleteket lásd az Ujjlenyomat
felismerés áttekintése fejezetben.
• Tartalom zárolása: Állítsa be a fájlok zárolásának módját a
Galéria vagy a QuickMemo+ menüpontokban.
• SD kártya titkosítása: Titkosítsa a memóriakártyát és
akadályozza meg, hogy más készülék használhassa azt.
Részletekért lásd a Memóriakártya-titkosítás fejezetet.
• Biztonságos indítás: Védje a készülékét zárolással, amikor
bekapcsol. A részleteket lásd a Biztonságos indítás beállítások
fejezetben.
• SIM kártyazár beállítások: Zárolja vagy oldja fel az USIM
kártyát, vagy változtassa meg jelszavát (PIN).
• Jelszavak láthatóvá tétele: Beíráskor mutatja a jelszót.
• Eszközkezelők: Lehetővé teszi, hogy bizonyos alkalmazások
számára a készülék használata vagy vezérlése korlátozott
legyen.
• Ismeretlen források: Lehetővé teszi a nem Play-Áruházból
származó alkalmazások telepítését.
• Hitelesítő adat védelme: Megjeleníti a tárhely típusát, amelyen
a biztonsági tanúsítvány el lesz mentve.
• Tanúsítvány kezelése: Módosítsa a készülékre mentett
biztonsági tanúsítványt.
• Trust agents: Tekintse meg és használja a készülékre telepített
trust agent komponenseket.
• Képernyő rögzítő: Állítsa be az alkalmazás képernyőjét úgy,
hogy kizárólag az éppen aktív app legyen használható.
• Felhasználási hozzáférés: Tekintse meg az alkalmazások
készüléken való használatának részleteit.
Beállítások
147
Smart settings
Automatikusan módosíthatja készüléke beállításait a használat
típusának és helyének megfelelően.
• A Smart beállítások használatához győződjön meg arról, hogy
beállította lakcímét. Részletekért lásd a Hely fejezetet.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Általános Smart settings.
2 Aktiválja azokat az elemeket, amelyeknek automatikusan szeretné
módosítani a beállításait.
Dátum és idő
Személyre szabhatja készüléke dátum- és időbeállításait.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Általános Dátum és idő.
2 A beállítások személyre szabása.
Tárhely
A készülék belső tárolóját vagy a memóriakártya tárhelyét
megtekintheti és kezelheti.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Tárhely ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• ESZKÖZ TÁRHELY: Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet
a készülék belső tárolóján. Tekintse meg az alkalmazások listáját
és az egyes alkalmazások tárolási kapacitását.
• HORDOZHATÓ TÁRHELY: Tekintse meg a teljes és a szabad
tárhelyet a memóriakártyán. Ez az opció csak akkor jelenik
meg, ha memóriakártya van a készülékben. A memóriakártya
leválasztásához koppintson a ikonra.
Beállítások
148
Akkumulátor és energiatakarékosság
Megtekintheti az aktuális akkumulátor információkat vagy
átkapcsolhat energiatakarékos üzemmódba.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Általános Akkumulátor és
energiatakarékosság ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Akkumulátor használata: Megjeleníti az akkumulátor
használatának adatait. További részletekhez válassza ki a
megfelelő ikont.
• Az akkumulátor százalékos töltöttségi foka az
állapotsávban: Százalékos formában megjeleníti a maradék
akkumulátor töltöttségi szintet az állapotsorban.
• Energiatakarékosság: Csökkenti az akkumulátor fogyasztását
bizonyos készülék beállítások lezárásával, mint például a kijelző
fényerőssége, sebessége és a rezgés erőssége. Az állapotsor
ikont, amikor az energiatakarékos üzemmód be
megjeleníti a
van kapcsolva.
• Akkumulátor kímélő a játékoknál: Beállítja a videó minőségét
játék futtatása alatt, az akkumulátor fogyasztásának
csökkentése érdekében.
Memória
Megtekintheti az adott időtartam alatt átlagosan felhasznált
memóriát, valamint az egyes alkalmazások által lefoglalt memóriát.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Általános Memória ikonra.
2 Koppintson a ikonra az adatlekérés időtartamának
beállításához.
Smart Doctor
A Smart Doctort a készülék állapotának felmérésére és annak
optimalizálására használhatja.
A beállítási képernyőn koppintson a Általános Smart Doctor
ikonra.
Beállítások
149
Alkalmazások
Megtekintheti a telepített alkalmazások listáját. Az alkalmazások
leállítása, vagy szükség esetén törlése.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Általános Alkalmazások
ikonra.
2 Válasszon egy alkalmazást és végezzen vele műveleteket.
Érintés és fizetés
Hitelkártya helyett a készülékével is lebonyolíthat kifizetéseket.
A beállítási képernyőn koppintson a Általános Érintés és fizetés.
Biztonsági mentés és visszaállítás
Biztonsági mentést készíthet a készülékén, másik készüléken vagy
számlán elmentett fájlokról. Szükség esetén indítsa újra a készüléket.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Általános Biztonsági
mentés és visszaállítás.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• LG Mobile Switch: Egyszerűen vigye át az elmentett
üzeneteket, képeket, kezdőképernyőket és egyéb adatokat egy
új eszközre. Részletekért lásd az LG Mobile Switch fejezetet.
• Mentés és visszaálltás: Az eszköz adatainak biztonsági
mentése vagy adatok visszaállítása az eszközre a biztonsági
mentésből.
• Biztonsági mentés az adatokról: Készítsen biztonsági mentést
az app adatokról, Wi-Fi jelszóról és egyéb beállításokról a
Google szerveren.
• Felhasználó fiók biztonsági mentése: Megtekintheti a
pillanatnyilag használatban levő tartalék fiókot.
• Auto visszaállítás: A beállítások és az adatok biztonsági
mentésének automatikus visszaállítása, egy alkalmazás
újratelepítése esetén
Beállítások
150
• Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása: Wi-Fi, Bluetooth
és egyéb hálózati beállítások visszaállítása.
• Gyári adatok visszaállítása: A készülék összes beállításának és
a törölt adatok helyreállítása.
• Ha a készüléket alapállapotba hozza, akkor ezzel minden adat
törlődik róla. Adja meg ismét a készüléknevet, a Google fiókot és a
többi kezdeti információt.
A telefonról
Megtekintheti készüléke információit, többek között a nevet, az
állapotot, a szoftver részleteit és a jogi információkat.
A beállítási képernyőn koppintson a Általános A telefonról ikonra
és tekintse meg az információkat.
Előírás és biztonság
Megtekintheti a szabályozási jeleket és a kapcsolódó információkat a
készüléken.
A beállítási képernyőn koppintson a Általános Előírás és
biztonság.
Beállítások
151
05
Melléklet
LG nyelvi beállítások
Válassza ki készüléke nyelvét.
• Koppintson a
Beállítások Általános Nyelv és
billentyűzet Nyelv NYELV HOZZÁADÁSA ikonra, és
válasszon ki egy nyelvet.
-- Érintse meg hosszan a elemet és húzza a nyelv lista tetejére,
alapértelmezett nyelvként történő beállításhoz.
LG Bridge
LG Bridge áttekintés
Az LG Bridge olyan alkalmazás, amely segít a számítógépéről az LG
okostelefonjára mentett fényképei, zenéi, videói és dokumentumai
kényelmes kezelésében. Számítógépén készíthet biztonsági mentést
ismerősei listájáról, fényképeiről és egyebekről, vagy frissítheti
készüléke szoftverét.
• Részletekért lásd az LG Bridge fejezetet.
• A támogatott funkciók a készüléktől függően eltérőek lehetnek.
• Az LG USB driver program szükséges ahhoz, hogy LG
okostelefonját számítógéphez csatlakoztassa, a program az LG
Bridge telepítése során automatikusan telepítésre kerül.
LG Bridge funkciók
• Kezelje a készülékén található fájlokat egy számítógépről Wi-Fi
hálózaton vagy mobil adatkapcsolaton keresztül.
• Készítsen biztonsági mentést a készüléken tárolt adatokról egy
számítógépre, vagy helyezzen át adatokat a számítógépről a
készülékre USB kapcsolaton keresztül.
• Frissítse a készülék szoftverét egy számítógépről USB kapcsolaton
keresztül.
Melléklet
153
Az LG Bridge telepítése egy számítógépre
1
2
3
4
5
Számítógépén menjen a www.lg.com honlapra.
Válassza ki a régiót és érintse meg a
elemet.
A keresősávba írja be készüléke nevét.
Kattintson a Támogatás Manuals & Downloads elemre.
A Szoftver és Firmware résznél Kattintson a PC Sync elemre és
töltse le a telepítőfájlt.
• Az LG Bridge telepítéséhez szükséges minimális követelmények
megtekintéséhez kattintson a Részletek ikonra.
Telefon szoftverfrissítés
LG mobiltelefon szoftverfrissítés az internetről
A funkció használatával kapcsolatos további információért
látogasson el a http://www.lg.com/common/index.jsp honlapra, és
válassza ki az országát és a nyelvét.
Ez a funkció lehetővé teszi a telefonja termékszoftverének kényelmes
frissítését egy újabb verzióra az internetről, anélkül, hogy egy
ügyfélszolgálatot fel kellene keresnie. Ez a funkció csak akkor lesz
elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.
Mivel a mobiltelefon termékszoftverének frissítése a felhasználó
teljes figyelmét igényli a frissítési folyamat során, mindenképpen
vegye figyelembe az összes instrukciót és megjegyzést, amely a
folyamat egyes lépései során megjelenik. Felhívjuk a figyelmét, hogy
az USB kábel eltávolítása a frissítés közben súlyosan károsíthatja
mobiltelefonját.
• Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint
csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftverfrissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a
legújabb termékszoftververziót.
Melléklet
154
LG mobiltelefon szoftverfrissítés az Over-theAir (OTA) funkción keresztül
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kényelmesen frissítse telefonja
szoftverének újabb verzióját OTA-n keresztül, USB kábel
csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor
az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.
A telefon szoftverfrissítés elindításához,
Beállítások Általános A telefonról Frissítési/App központ
Szoftverfrissítés Frissítés ellenőrzése.
• A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a
Google és egyéb további fiókjaival kapcsolatos adatok, a rendszer
és alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások
és a DRM-licenc adatai – a telefon szoftverének frissítése alatt
elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének
frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes
adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.
• Ez a funkció a területtől vagy a szolgáltatótól függ.
Melléklet
155
Lopásvédelmi Útmutató
Beállíthatja, hogy mások ne használhassák a készülékét, amennyiben
az Ön engedélye nélkül visszaállították a gyári beállításokra. Például,
ha a készülék elveszett, ellopták vagy törölték a beállításait, akkor
csak az használhatja a készüléket, aki rendelkezik az Ön Google
fiókjával vagy képernyőzár- információjával.
A készülékének védelméhez mindössze az alábbiakra van szüksége:
• Állítson be képernyőzárat: Ha a készülék elveszett vagy ellopták,
de beállított képernyőzárat, akkor a készülék nem törölhető a
Beállítás menü használatával, amíg a képernyőzár fel nem lett
oldva.
• Adja hozzá a Google fiókját a készülékéhez: Ha a készüléket
törölték, de az Ön Google fiókja rajta van, akkor a készülék
nem tudja befejezni a telepítési folyamatot, amíg az Ön Google
fiókjának információit újra meg nem adták.
Ha beállította a készülék védelmét, akkor fel kell oldania a
képernyőzárat vagy meg kell adnia a Google fiókjának jelszavát, ha a
gyári beállításokat vissza kívánja állítani. Ezáltal a visszaállítást csakis
Ön, illetve olyan személy végezheti, akiben megbízik.
• Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása a lementett
tartalmak végleges törlését jelenti. Amennyiben nem tudja megadni
a fiókadatokat a beállítási folyamat során, egyáltalán nem fogja
tudni használni a
Melléklet
156
Információk a nyílt forráskódú
szoftverrel kapcsolatban
Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék
által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el
a következő webhelyre: http://opensource.lge.com.
A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási
nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.
Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé
teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az
adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A
CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben:
opensource@lge.com. Ez az ajánlat a készülék megvásárolásától
számított három (3) évig érvényes.
Szabályozási információk (szabványos
azonosítószám, e-címke stb.)
A szabályozással kapcsolatos részletekért navigáljon a következőhöz:
Beállítások Általános Előírás és biztonság.
Védjegyek
• Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az
LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek
regisztrált védjegyei.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google
Play™ store a Google, Inc védjegye.
• A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
• A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
• Minden más védjegy és szerzői jog az illetékes tulajdonosokhoz
tartoznak.
Melléklet
157
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy az LG-H870 készülék
megfelel az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és
egyéb vonatkozó előírásainak.
A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a
http://www.lg.com/global/declaration weboldalon.
A termék megfelelőségével
kapcsolatban illetékes iroda
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Wi-Fi (WLAN)
Az 5150–5350 MHz-es sáv csak beltéren használható.
„Amennyiben készülékét mobilhálózat-üzemeltető szolgáltatótól
vásárolta, akkor az első beüzemelés alkalmával minden esetben a
szolgáltatótól kapott SIM-kártyával használja a készüléket. Ha az
első alkalommal nem megfelelő, azaz nem az adott szolgáltatótól
kapott SIM-kártyát helyezi be a készülékbe, akkor a készülék
zárolásra kerül. A zárolás feloldása érdekében mindenképpen
forduljon szolgáltatója ügyfélszolgálatához!”
Melléklet
158
További információk
DOLBY AUDIO
A Dolby Laboratories engedélyével gyártva. A Dolby, Dolby Audio, és
double-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
DOLBY VISION
A Dolby, Dolby Vision, és double-D szimbólum a Dolby Laboratories
védjegyei. A Dolby Laboratories engedélyével gyártva. Bizalmas nem
publikált munkák. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories.
Minden jog fenntartva.
A Dolby Vision 4 üzemmódot támogat a legjobb élmény létrehozása
érdekében.
• Mozi: Közelebb marad a mozihoz, legjobb a sötét környezetben.
• Fényes: A legjobb videominőséget nyújtja fényes környezetekben.
• Szabványos: Egyensúlyt tart az energiatakarékosság és a
videominőség között.
• Élénk: A hatásosabb képek érdekében növeli a fényerőt és feljavítja
a színeket.
Melléklet
159
Edzett üveg alkatrészek
Az eszköz edzett üveg alkatrészei véges ideig használhatóak, és egy
idő után elhasználódhatnak.
• Ha az eszközt kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi
ki, akkor az edzett üveg károsodhat.
Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és lépjen
kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
• Vásárolhat olyan védőtokokat, amelyek megvédik az eszközt a
károsodástól.
Vegye figyelembe, hogy a védőtokokra nem terjed ki az LG
Electronics jótállása, és a biztonság nem garantálható.
Oldalarány
Ez az eszköz 18:9 oldalarányt használ.
• Bizonyos letöltött alkalmazások nem biztos, hogy támogatják a
18:9 oldalarányt.
Ebben az esetben válassza ki a legoptimálisabb képernyőarányt
az alkalmazáshoz, vagy vegye fel a kapcsolatot az alkalmazás
készítőjével a további információkért.
A készüléken tárolt adatokért való felelősség
kizárása
A gyártó / forgalmazó kizárja mindennemű felelősségét a
készüléken tárolt (akár személyes vagy annak nem minősülő) adatok
elvesztéséért, károsodásáért, megsemmisüléséért, még abban az
esetben is ha ezek a készülék (akár gyári eredetű, akár használatból
eredő) meghibásodása következtében történnek.
Melléklet
160
Támogatott frekvenciasávok
Tx kimeneti teljesítmény
GSM 900
33,5 dBm
GSM 1800
30 dBm
WCDMA B1
23 dBm
WCDMA B3
23,5 dBm
WCDMA B8
24,5 dBm
LTE B1
22,8 dBm
LTE B3
24 dBm
LTE B7
24 dBm
LTE B8
24,5 dBm
LTE B20
24,5 dBm
LTE B28
24,5 dBm
LTE B38
24,5 dBm
LTE B40
24,5 dBm
BT 2,4GHz
12,5 dBm
WLAN 2,4GHz
17,5 dBm
WLAN 5150 MHz to 5350 MHz
13,5 dBm
WLAN 5470 MHz to 5725 MHz
13,5 dBm
WLAN 5725 MHz to 5875 MHz
(not operated in EU region)
13,5 dBm
NFC
-19 dBuA/m
Melléklet
161
A régi készülék ártalmatlanítása
1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a
háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok
által kijelölt módon és helyen.
2. Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni
az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek
leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a
szelektalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi,
átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.
Használt akkumulátorok leselejtezése
1. A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom
(Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább
0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot
tartalmaz.
2. A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól
elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes
hatóság által kijelölt módon és helyen.
3. Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet
megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi
egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
4. Ha további információra van szüksége régi akkumulátora
leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes
hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
Melléklet
162
GYIK
Ez a fejezet néhány olyan problémát sorol fel, amellyel a telefon
használata során találkozhat. Egyes problémák esetén a
szolgáltatóját kell hívnia, de a többségüket könnyen megoldhatja
saját maga is.
Üzenet
Lehetséges okok
Lehetséges javító
intézkedések
SIM kártya hiba
Nincs SIM-kártya a
telefonban, vagy nem
megfelelően helyezte
be.
Győződjön meg arról, hogy
a SIM-kártyát megfelelően
helyezte-e be.
Nincs hálózati
kapcsolat/
A kapcsolat
megszakadt
Gyenge a jel vagy a
szolgáltató
Menjen az ablakhoz vagy
a szabadba. Ellenőrizze a
hálózat üzemeltetőjének
Nem állíthatók be
az alkalmazások
A szolgáltató
nem támogatja
a szolgáltatást,
vagy annak
igénybevételéhez
regisztráció
szükséges.
Forduljon a szolgáltatóhoz.
Az alkalmazásnál
probléma lépett fel.
1. Koppintson a
Beállítások ikonra.
2. Koppintson a Általános
Alkalmazások ikonra.
3. Koppintson az alkalmazásra
Törlés.
A letöltött
alkalmazás sok
hibát okoz.
Tárcsázási hiba
Nem
kezdeményezhető Új SIM-kártyát
hívás
helyeztek be.
Melléklet
Nincs hitelesítve az új hálózat.
Ellenőrizze, nincsenek-e új
korlátozások.
163
Üzenet
Lehetséges okok
Lehetséges javító
intézkedések
A készüléket nem
lehet bekapcsolni
Az akkumulátor nincs
feltöltve.
Töltse fel az akkumulátort.
Ellenőrizze a kijelzőn a
töltésmutatót.
Az akkumulátor nincs
feltöltve.
Töltse fel az akkumulátort.
A külső hőmérséklet
túl magas vagy túl
alacsony.
Ellenőrizze, hogy a készülék
normál hőmérsékleten tölt-e.
Érintkezési probléma
Ellenőrizze a töltőt és a
készülékhez való csatlakozást.
Nincs feszültség
Csatlakoztassa a töltőt egy
másik aljzathoz.
A töltő hibás
Cserélje ki a töltőt.
A töltő nem megfelelő
Csak eredeti LG tartozékokat
használjon.
Nem
engedélyezett
szám.
Be van kapcsolva a
Rögzített tárcsázási
szám
Ellenőrizze a Beállítások
menüben, és kapcsolja ki a
funkciót.
Nem nyílnak meg
a fájlok
Nem támogatott
fájlformátum
Ellenőrizze a támogatott
fájlformátumokat.
A távolságérzékelő
hibája
Ha védőfóliát vagy tokot
használ, ügyeljen rá,
hogy az ne takarja el a
távolságérzékelőt. Győződjön
meg róla, hogy tiszta-e a
távolságérzékelő környezete.
Rezgőmód
Ellenőrizze a beállításokat
a hangmenüben, és
bizonyosodjon meg róla, hogy
a telefon nincs rezgő vagy
néma módban.
Töltési hiba
A képernyő
hívásfogadáskor
nem kapcsol be.
Nincs hang
Melléklet
164
Üzenet
Lehetséges okok
Lehetséges javító
intézkedések
A készülék újraindítása
Amennyiben a készülék lefagy
vagy összeomlik, akkor be kell
zárnia alkalmazásokat vagy
újra kell indítania a készüléket.
Újraindítás elvégzése
Nyomja meg, és tartsa
lenyomva egyszerre legalább
10 másodpercig a Be- és
kikapcsolás/Zárolás és a
Hangerő le (-) gombot az
eszköz újraindításához.
A hívás
Időszakos szoftver/
megszakad vagy a
hardverhiba
telefon lefagy
Melléklet
Az eszköz visszaállítása
Amennyiben a fenti módszer
nem oldja meg a problémát,
állítsa vissza a gyári adatokat.
A beállítási képernyőn
koppintson a Általános
Biztonsági mentés és
visszaállítás Gyári adatok
visszaállítása elemre.
*A
készülék összes
beállításának és a törölt
adatok helyreállítása. A gyári
alapértékekre visszaállítás
előtt készítsen biztonsági
másolatot a készüléken
tárolt összes fontos adatról.
*H
a Ön regisztrált Googlefiókot a készüléken, a
visszaállítást követően
ugyanabba a Google-fiókba
165
HRVATSKI
Informacije o ovom korisničkom
priručniku
Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod LG. Pažljivo pročitajte ovaj
korisnički priručnik prije nego što započnete upotrebljavati uređaj kako
biste ga sigurno i pravilno upotrebljavali.
• Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke LG. Isporučeni pribor
namijenjen je samo ovom uređaju i možda neće biti kompatibilan s
drugim uređajima.
• Ovaj uređaj nije prikladan osobama koje imaju oštećenja vida zbog
tipkovnice na dodirnom zaslonu.
• Opisi se zasnivaju na zadanim postavkama uređaja.
• Zadane aplikacije na uređaju podložne su ažuriranjima i pružanje
podrške za navedene aplikacije može se prekinuti bez prethodne
obavijesti. Ako imate bilo kakva pitanja o aplikaciji koja se isporučuje
na uređaju, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Ako imate pitanja
o aplikacijama koje instaliraju sami korisnici, obratite se pružatelju
navedene aplikacije.
• Mijenjanje operativnog sustava uređaja ili instaliranje softvera s
neslužbenih izvora može prouzročiti oštećenje uređaja, oštećenje
podataka ili njihov gubitak. Takvim se radnjama krši licencni ugovor
tvrtke LG i poništava vaše jamstvo.
• Ovisno o području, pružatelju usluge, inačici softvera ili inačici
operativnog sustava neki se sadržaj ili ilustracije mogu razlikovati
od sadržaja ili ilustracija koji se odnose na vaš uređaj i podložni su
promjeni bez ikakve prethodne obavijesti.
• Softver, zvukovi, zaslonske podloge, slike i ostali medijski sadržaji
isporučeni na vašem uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Ako
izdvojite i upotrebljavate ove materijale u komercijalne ili druge svrhe,
možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi snosite kao korisnik
potpunu odgovornost za nezakonitu uporabu medijskih sadržaja.
1
• Dodatni troškovi mogu nastati prilikom korištenja podatkovnih
usluga, poput razmjene poruka, učitavanja, preuzimanja, automatskog
sinkroniziranja i lokacijskih usluga. Kako biste izbjegli dodatne troškove,
odaberite odgovarajući podatkovni paket koji zadovoljava vaše potrebe.
Obratite se svojem pružatelju usluga kako biste saznali dodatne
pojedinosti.
• Ovaj je korisnički priručnik napisan na glavnim jezicima za svaku državu.
Sadržaj se djelomično može razlikovati ovisno o jeziku.
Obavijesne upute
UPOZORENJE: Situacije u kojima može doći do ozljeđivanja korisnika i
trećih osoba.
OPREZ: Situacije u kojima može doći do lakšeg ozljeđivanja ili oštećivanja
uređaja.
NAPOMENA: Upute ili dodatne informacije.
Informacije o ovom korisničkom priručniku
2
Sadržaj
5
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
01
41
Pregled dijelova
43
Uključivanje i isključivanje
napajanja uređaja
44
Umetanje SIM kartice
46
Umetanje memorijske kartice
47
Uklanjanje memorijske kartice
Napomene vezane uz
vodootpornost
47
Baterija
17
Značajke snimanja videozapisa
49
Dodirni zaslon
22
Značajke galerije
52
Početni zaslon
25
Stvaranje kolaža slika pozadine
61
Zaključavanje zaslona
26
Značajke snimanja audiozapisa
65
Šifriranje memorijske kartice
29
Prepoznavanje otiska prsta
66
Snimanje snimke zaslona
32
Prepoznavanje lica
67
Upisivanje teksta
36
Značajka Istovremenog
obavljanja više zadataka
72
Dijeljenje sadržaja
75
Ne smetaj
Posebno prilagođene
značajke
15
37
Always-on Display
38
brzo dijeljenje
02
Osnovne funkcije
40
Sastavni dijelovi proizvoda i
dodaci
03
Korisne aplikacije
77
Instaliranje i deinstaliranje
aplikacija
78
Otpad aplikacija
78
Telefon
82
Poruke
3
83
Fotoaparat
103 Galerija
108 Kontakti
110 QuickMemo+
112 Sat
113 Kalendar
115 Zadaci
115 Glazba
116 Kalkulator
116 LG Health
04
Postavke
127 Postavke
127 Mreža
139 Zvuk & Obavijest
140 Zaslon
141 Standardno
118 E-pošta
119 Radio
120 Upravljanje datotekama
120 LG Mobile Switch
120 LG Friends Manager
121 Preuzimanja
121 LG SmartWorld
05
Dodatak
122 RemoteCall Service
151 Postavljanje LG jezika
122 Emitiranje ćelija
151 LG Bridge
122 Facebook
152 Ažuriranje softvera telefona
123 Instagram
154 Priručnik za zaštitu od krađe
123 Evernote
155 Obavijest s informacijama o
softveru s otvorenim izvornim
kodom
123 Chrome
123 Googleove aplikacije
155 Zakonske odredbe (Regulatorni ID
broj, elektronička oznaka itd.)
155 Zaštitni znaci
156 IZJAVA O SUKLADNOSTI
156 Ured zadužen za sukladnost
ovog proizvoda
156 Wi-Fi (WLAN)
157 Više informacija
161 Često postavljana pitanja (FAQ)
Sadržaj
4
Smjernice za sigurno i učinkovito
korištenje
Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti
opasno ili nedopušteno.
Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik
pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku,
kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja
aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su
zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG
pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.
Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja
Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).
Ovaj uređaj dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti
radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene
razine energije RF zračenja za širu populaciju.
• Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu
poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične
brzine apsorpcije provedena su standardnim metodama na uređaju koji emitira
najvećom dopuštenom snagom na svim frekvencijama koje se koriste.
• Iako između različitih modela uređaja tvrtke LG mogu postojati razlike u
razinama specifične brzine apsorpcije, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili
važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
• Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija
za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
• Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model iznosi 0,393 W/kg (10 g), a kada
se nosi na tijelu 1,120 W/kg (10 g).
5
• Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi
u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 5 mm od tijela.
Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča
za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala
bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 5 mm od tijela. Kako bi slao
podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s
mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može
kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno
poštujte gore navedenu udaljenost.
Obavijest FCC-a o izloženosti radiofrekventnom
zračenju (RF)
U kolovozu 1996. g. Federalna komisija za komunikacije (FFC) Sjedinjenih Američkih
Država, primjenom izvješća i dekreta FCC-a br. 96-326, usvojila je ažurirani
standard zaštite ljudi od izloženosti elektromagnetskoj energiji radiofrekventnog
zračenja koje emitiraju odašiljači regulirani Federalnom komisijom za komunikacije.
Te smjernice usklađene su sa sigurnosnim normama koje su prethodno propisane
međunarodnim i američkim standardima. Oblik ovog uređaja sukladan je
smjernicama FCC-a i međunarodnim standardima.
Izjava u članku 15.19
Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije.
Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima:
(1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i
(2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi
mogle uzrokovati neželjene posljedice.
Izjava u članku 15.21
Promjene ili izmjene koje ne odobri izravno proizvođač mogu onemogućiti korisniku
rukovanje opremom.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
6
Rad uređaja prilikom nošenja u blizini tijela
Rad ovog uređaja testiran je kod uobičajenog nošenja u blizini tijela prilikom kojeg je
razmak između stražnjeg dijela uređaja i tijela korisnika bio 0,39 inča (1 cm). Kako
bi se udovoljilo FCC-ovim zahtjevima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF),
najmanja udaljenost od 0,39 inča (1 cm) mora postojati između korisnikova tijela i
stražnjeg dijela uređaja.
Bilo kakve kopče za pojas, držači ili slični dodaci s metalnim dijelovima ne smiju
se upotrebljavati. Dodatci koji se nose na tijelu, a koji nisu na udaljenosti od 0,39
inča (1 cm) od korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja te koji nisu testirani za
uobičajeno nošenje u blizini tijela, možda neće biti sukladni FCC-ovim ograničenjima
o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF) i trebaju se izbjegavati.
Izjava u članku 15.105
Ova je oprema testirana i sukladna je ograničenjima za digitalne uređaje klase B,
sukladno članku 15 FCC pravila. Ta su ograničenja definirana kako bi se pružila
odgovarajuća zaštita od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema
stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsko zračenje te, ako se ne instalira i ne
koristi u skladu s uputama, može uzrokovati smetnje štetne za radiokomunikacijsku
opremu. Ne jamči se, međutim, da do smetnji neće doći kod određenog oblika
instalacije. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje ili primanje televizijskog
signala, a čije se postojanje može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme,
korisniku se predlaže da pokuša ispraviti sučelje primjenom jedne od sljedećih mjera:
• Premještanjem ili preusmjeravanjem antene koja se koristi za prijem.
• Povećavanjem razmaka između opreme i prijemnika.
• Priključivanjem opreme na utičnicu ili sklop na koji nije priključen prijemnik.
• Pomoć zatražite od distributera ili iskusnog tehničara za radijsku/televizijsku
opremu.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
7
Njega i održavanje proizvoda
• Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka
LG. Jamstvo tvrtke LG ne pokriva slučajeve oštećenja ili kvarova uzrokovanih
dodatnom opremom drugih proizvođača.
• Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne
najave.
• Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga
stručnom servisnom osoblju.
• Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može
uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom
da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
• Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih
računala.
• Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
• Nemojte ga ispuštati da padne.
• Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
• Isključite uređaj tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte
koristiti uređaj u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku
opremu.
• Ne uzimajte uređaj mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati
strujni udar i ozbiljno oštetiti uređaj.
• Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do
rizika od požara.
• Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput
benzena, razrjeđivača ili alkohola).
• Ne punite uređaj na mekanom pokućstvu.
• Uređaj se treba puniti na prozračnom mjestu.
• Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
• Uređaj nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao
utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
• Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti uređaj.
• Nemojte izlagati uređaj tekućini ili vlazi.
• Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez
potrebe.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
8
• Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuto ili
napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala
uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
• Vaš je uređaj elektronički uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira
toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može
uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada rukujete s
uređajem tijekom ili odmah nakon razgovora.
• Ako se uređaj smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte
ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice,
mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
• Tekućina u mokrom uređaju mijenja boju oznake proizvoda unutar uređaja.
Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.
Učinkovit rad uređaja
Elektronički uređaji
Svi su uređaji podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihov rad.
• Uređaj nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja.
Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad uređaja na rad
medicinskih uređaja koje koristite.
• Proizvođači elektronskih stimulatora srca preporučuju da se između ostalih
uređaja i elektronskog stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm
kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu elektronskog stimulatora srca.
• Ovaj uređaj može proizvesti snažno ili naizmjenično svjetlo.
• Uređaji mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
• Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
• Uređaj koristite pri temperaturama od 0 ºC do 40 ºC ako je to moguće.
Izlaganje uređaja ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do
oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.
Pacemaker (stimulator srca)
Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost
mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju
sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj
strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
9
Sigurnost u vožnji
Provjerite zakone i propise o upotrebi uređaja na područjima kroz koja vozite.
• Uređaj nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
• Svu pozornost posvetite vožnji.
• Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to
zahtijevaju uvjeti vožnje.
• Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu,
kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
• Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom
ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno
funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i
zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.
Izbjegavanje oštećenja sluha
Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan
zvuk.
Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga
preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju.
Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.
• Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili
ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.
• Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.
Stakleni dijelovi
Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od stakla. Ovo staklo može se razbiti ako
uređaj padne na tvrdu površinu ili ako bude izložen jakom udarcu. Ako se staklo
slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Prestanite upotrebljavati uređaj dok
staklo ne zamijeni ovlašteni pružatelj usluge.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
10
Područje eksplozija
Ne koristite uređaj na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte
ograničenja i slijedite sve propise i pravila.
Potencijalno eksplozivne atmosfere
• Nemojte koristiti uređaj na benzinskoj stanici.
• Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
• Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti niti skladištiti u odjeljku
vozila u kojem se nalazi uređaj ili dodatna oprema.
U zrakoplovu
Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.
• Prije ulaska u zrakoplov isključite uređaj.
• Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.
Djeca
Držite uređaj na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove
koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.
Hitni pozivi
• Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih
poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj uređaj. Pojedinosti zatražite od
lokalnog davatelja usluga.
• Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94,
moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem
nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.
Informacije o bateriji i održavanje
• Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku
od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno
utjecati na rad baterije.
• Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako
bi produžili vijek trajanja baterije.
• Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
• Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
11
• Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za
zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
• Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila
duže vrijeme.
• Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod
visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
• Uređaj nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti
učinkovitost baterije.
• Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom
baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
• Po dovršetku punjenja uređaja isključite punjač iz zidne utičnice kako biste
spriječili dodatno trošenje električne energije.
• Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda,
uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
• U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili
noktiju. To može uzrokovati vatru.
• Potrošnja energije (povezanost s mrežom u pripravnom stanju): 0,5 W
Zaštita osobnih podataka
• Pobrinite se da zaštitite osobne podatke radi sprječavanja curenja informacija i
zloupotrebe povjerljivih podataka.
• Tijekom korištenja uređaja uvijek arhivirajte podatke. Tvrtka LG nije odgovorna za
gubitak podataka.
• Svakako arhivirajte sve podatke i resetirajte uređaj prilikom njegova odlaganja u
otpad kako biste spriječili bilo kakvu zloupotrebu povjerljivih podataka.
• Tijekom preuzimanja aplikacija pažljivo pročitajte zaslon s dopuštenjem.
• Pažljivo koristite aplikacije koje imaju pristup većem broju funkcija ili vašim
osobnim podacima.
• Redovito provjeravajte svoje osobne račune. Ako pronađete znakove
zloupotrebe osobnih podataka, zatražite pomoć od davatelja usluga kako biste
izbrisali ili promijenili podatke o računu.
• Ako izgubite uređaj ili vam ga ukradu, promijenite lozinku za račun kako biste
zaštitili osobne podatke.
• Nemojte koristiti aplikacije iz nepoznatih izvora.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
12
Napomena za zamjenu baterije
• Litij-ionska baterija je opasan dio koji može dovesti do ozljeda.
• Ako bateriju mijenja osoblje koje nije za to kvalificirano, moglo bi doći do
oštećenja uređaja.
• Bateriju ne mijenjajte sami. Baterija se može oštetiti, što može dovesti
do pregrijavanja i ozljeda. Bateriju mora zamijeniti ovlašteni serviser.
Bateriju je potrebno reciklirati ili odložiti odvojeno od kućnog otpada.
• U slučaju kada uređaj sadrži ugrađenu bateriju/akumulator unutar
proizvoda koju ne može izvaditi krajni korisnik, LG preproučuje neka
bateriju/akumulator izvadi samo kvalificirano osoblje, bilo radi zamjene ili
recikliranja na kraju vijeka trajanja proizvoda. Radi sprječavanja oštećenja
proizvoda i radi vlastite sigurnosti, korisnici ne smiju pokušavati izvaditi
bateriju/akumulator i trebaju kontaktirati telefonsku liniju za pomoć LG
servisa ili druge nezavisne pružatelje servisa i zatražiti savjet.
• Uklanjanje baterije/akumulatora uključuje rastavljanje kućišta proizvoda,
odspajanje električnih kabela/priključaka i pažljivo vađenje ćelije
baterije pomoću posebnog alata. Ako trebate upute kvalificiranih
profesionalaca kako izvaditi bateriju na siguran način, molimo posjetite
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
13
01
Posebno
prilagođene
značajke
Napomene vezane uz vodootpornost
Ovaj je proizvod otporan na vodu i prašinu u skladu s oznakom
vodootpornosti IP68.
Ovaj je proizvod testiran u kontroliranim uvjetima i dokazano je
vodootporan i otporan na prašinu u određenim uvjetima (zadovoljava
uvjete klase IP68 prema međunarodnom standardu stupnjeva zaštite IEC
60529 -, tj. u zatvorenom prostoru [IP kod] i uvjetima testiranja: 15-35
ºC, 86-106 kPa, 1,5 m u trajanju od 30 minuta). Uređaj nemojte izlagati
u uvjetima koji se razlikuju od testnih uvjeta. Rezultati se prilikom stvarne
upotrebe mogu razlikovati.
UPOZORENJE
U uvjetima koji se razlikuju od testnih uvjeta tvrtke LGE za standard IP68
(kako je navedeno u ovom priručniku) indikator oštećenja tekućinom koji
se nalazi unutar proizvoda promijenit će boju. Imajte na umu da bilo kakva
oštećenja nastala iz tih razloga neće biti besplatno otklonjena kako je
predviđeno jamstvom.
Uređaj nemojte izlagati vrlo prašnjavim ili vlažnim uvjetima. Uređaj
nemojte koristiti u sljedećim okruženjima.
Uređaj nemojte uranjati u bilo kakve tekuće kemikalije (sapun itd.),
osim vode.
Proizvod nemojte uranjati u slanu vodu, uključujući morsku vodu.
Uređaj nemojte uranjati u izvore termalne vode.
Uređaj nemojte nositi dok plivate.
Uređaj nemojte stavljati izravno na pijesak (na primjer na plaži) ili
u blato.
Posebno prilagođene značajke
15
Uređaj nemojte uranjati u vodu dublju od približno 1,5 m.
Uređaj nemojte držati u vodi dulje od 30 minuta.
• Ako se proizvod smoči, prije upotrebe obavezno obrišite mikrofon,
zvučnike i stereo utičnicu.
• Ako se proizvod ili vaše ruke smoče, osušite ih prije upotrebe proizvoda.
• Uređaj nemojte koristiti na mjestima na kojima može biti izložen
prskanju vodom pod tlakom (na primjer, blizu slavine ili glave tuša) i
nemojte ga uranjati u vodu na dulji vremenski period jer nije napravljen
da izdrži vodu pod visokim tlakom.
• Ovaj uređaj nije otporan na udarce. Uređaj nemojte bacati ili udarati.
To može uzrokovati oštećenja ili izobličenja glavne jedinice i dovesti do
propuštanja vode.
• Otpornost proizvoda na vodu i prašinu može se smanjiti ako uređaj
padne ili primi udarac.
• Ako se proizvod smoči, dobro ga posušite čistom, mekom krpom.
• Ako se uređaj koristi dok je mokar, dodirni zaslon i neke druge funkcije
možda neće ispravno raditi.
• Vaš je proizvod vodootporan samo kada je pretinac za SIM/Memorijsku
karticu pravilno umetnut u proizvod.
• Pretinac za SIM/Memorijsku karticu nemojte otvarati ili zatvarati ako je
proizvod mokar ili pod vodom. Izlaganje otvorenog pretinca vodi ili vlazi
može oštetiti proizvod.
• Pretinac za SIM/Memorijsku karticu ima gumeni [dio] koji sprječava
prodiranje prašine, vode ili vlage u proizvod. Nemojte oštetiti gumeni
[dio] jer u tom slučaju prašina, voda ili vlaga mogu prodrijeti u proizvod
i oštetiti ga.
• Nepridržavanje navedenih uputa može prekinuti ograničeno jamstvo
vašeg uređaja.
Posebno prilagođene značajke
16
Značajke snimanja videozapisa
Širokokutna leća
Možete snimati fotografije ili videozapise šireg raspona od stvarnog
vidnog polja pomoću širokokutne leće na prednjoj ili stražnjoj kameri.
Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite
/
ili
/
da
biste se prebacili između standardnog i širokokutnog načina rada.
Prednja kamera
Ikona standardne leće
Ikona širokokutne leće
Stražnja kamera
Ikona standardne leće
Ikona širokokutne leće
• Pojedinosti potražite u odjeljku Pokretanje kamere.
Posebno prilagođene značajke
17
KVADRAT način rada kamere
Možete snimati više fotografija ili videozapisa u obliku kolaža uporabom
prednje i stražnje kamere. Fotografije i videozapisi mogu se spremiti u
drugačijim oblicima.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite OSNOVNO ( )
KVADRAT ( ).
Dodirnite NAČIN i odaberite željeni način kamere.
Kako biste snimili fotografiju, dodirnite . Kako biste snimili
videozapis, dodirnite .
Brzo snimanje
Možete snimiti fotografiju ili videozapis i odmah ih pregledati.
1
2
U načinu KVADRATNI dodirnite NAČIN
.
Dodirnite
kako biste snimili fotografiju. Kako biste snimili
videozapis, dodirnite .
Rešetka
Možete snimiti do 4 fotografije ili videozapisa (maks. 3 sekunde)
organizirana u kvadrat.
1
2
U načinu KVADRATNI dodirnite NAČIN
.
Dodirnite
/ da biste snimili fotografije ili videozapise istodobno
ili u nizu, ovisno o prikazanom rasporedu.
3
Dodirnite
da biste spremili.
Posebno prilagođene značajke
18
Usporedni
Možete snimiti 2 fotografije ili videozapisa istodobno ili zasebno.
1
2
U načinu KVADRATNI dodirnite NAČIN
Dodirnite
ili zasebno.
/
3
4
Dodirnite
/
Dodirnite
da biste spremili (prema potrebi).
.
da biste snimili fotografiju ili videozapis istodobno
da biste snimili fotografiju ili videozapis.
Navođeni snimak
Možete snimati fotografije slijedeći postav neke druge fotografije.
1
2
U načinu KVADRATNI dodirnite NAČIN
3
Dodirnite
.
Odaberite iz postava na desnoj strani da biste odabrali onaj koji želite
slijediti.
kako biste snimili fotografiju.
• Upotrijebite klizač kako biste regulirali pozadinsku prozirnost.
Posebno prilagođene značajke
19
Praćenje fokusa tijekom uporabe kamere
Možete pratiti i održavati fokus na nekom predmetu tijekom snimanja
fotografija ili videozapisa.
1
2
Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite
3
Snimite fotografiju ili počnite snimati videozapis.
Tracking focus.
Prije snimanja videozapisa ili fotografije, lagano dodirnite zaslon da
biste odabrali predmet na koji se želite fokusirati.
• Pojedinosti potražite u odjeljku Pokretanje kamere.
• Da biste upotrijebili ovu značajku, za snimanje fotografija ili videozapisa
odaberite standardnu kameru (
).
• Ova značajka nije dostupna kada koristite prednju ili širokokutnu
kameru.
• Ova značajka nije dostupna u sljedećim slučajevima:
-- Ograničenje veličine videozapisa: Razlučivost se postavlja na UHD
16:9.
-- FPS ograničenje: FPS se postavlja na 60 FPS.
Posebno prilagođene značajke
20
Snimanje bez podrhtavanja
Značajku nepomičnog snimanja možete upotrebljavati kako biste smanjili
značajno zamućivanje tijekom snimanja videozapisa.
Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite OSNOVNO ( ),
KVADRAT ( ) ili RUČNO ( )
Snimanje bez podrhtavanja
.
• Pojedinosti potražite u odjeljku Pokretanje kamere.
Potpis
Možete kreirati personaliziranu fotografiju pomoću potpisa.
1
Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite OSNOVNO (
Dodaj potpis.
2
Unesite željeni potpis i dodirnite DODAJ.
)
• Ova značajka nije dostupna kada upotrebljavate ručni video način rada.
Posebno prilagođene značajke
21
Snimanje Hi-Fi videozapisa
Snimite videozapise visoke kvalitete snimanjem kvalitetnijeg zvuka
šireg raspona dinamičke frekvencije pomoću 2 osjetljiva AOP (Acoustic
Overload Point) mikrofona i nevjerojatnim snimanjem visoke kvalitete.
Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite RUČNO ( )
Hi-Fi
.
• Pojedinosti potražite u odjeljku Pokretanje kamere.
• Hi-Fi videozapisi mogu se reproducirati samo u aplikacijama koje
podržavaju Hi-Fi.
• Ova značajka nije dostupna kada koristite prednju kameru.
Značajke galerije
Lebdeći gumb
Da biste brzo prešli na početni zaslon tijekom pregledavanja galerije u
pejzažnom usmjerenju, dodirnite i zadržite , pomaknite prst prema
gore na , a zatim ga otpustite.
• Položaj lebdećeg gumba možete promijeniti tako da ga vodoravno
povučete na donji dio zaslona.
Posebno prilagođene značajke
22
Galerija kamere
Snimljene fotografije i videozapise možete pregledati na zaslonu pregleda.
Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite OSNOVNO ( )
Galerija kamere.
• Pri snimanju fotografija ili videozapisa uz rub zaslona možete
pregledati sličice spremljenih slika.
• Krećite se prema gore ili dolje po popisu kako biste pregledali
fotografije i videozapise.
• Dodirnite sličicu kako biste pregledali fotografiju ili videozapis na
zaslonu kamere.
• Ponovno dodirnite sličicu da biste se vratili na tražilo kamere.
• Ova značajka nije podržana kada snimate fotografiju ili videozapis u
razmjeru 18:9.
• Značajka galerije kamere dostupna je samo u automatskom načinu
prikaza.
Povezani sadržaj
Povezani sadržaj možete uređivati i prilagođavati u galeriji.
1
2
Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite
.
Kada se prikaže ikona povezana s datumom snimanja fotografije,
dodirnite zaslon.
Posebno prilagođene značajke
23
• Možete pregledati fotografije povezane s odabranim datumom.
• Povezani sadržaj može se odnositi na do četiri kombinacije funkcija
„Uspomene, Datum, Mjesto, Način rada kamere“.
• Dodirnite
• Dodirnite
da biste spremili povezani sadržaj kao videozapis.
da biste pristupili dodatnim mogućnostima.
Posebno prilagođene značajke
24
Stvaranje GIF-a
GIF datoteku možete jednostavno stvoriti iz snimljenog videozapisa.
1
Tijekom gledanja videozapisa u željenoj početnoj točki dodirnite
Kreiraj GIF.
2
Odaberite duljinu GIF-a koji želite kreirati.
• GIF se stvara tijekom odabranog vremena u odnosu na stvarno
vrijeme.
• U slučaju videozapisa kraćih od 5 sekundi, GIF slike automatski se
stvaraju tijekom onog vremena koje je preostalo.
• Značajka stvaranja GIF-ova služi za izražavanje kreativnosti korisnika.
Ako uporabom značajke stvaranja GIF-a prekršite druge zakone o
autorskim pravima ili kleveti, možete snositi građansku ili kaznenu
odgovornost. U svakom slučaju nemojte umnožavati ili prenositi djela
drugih osoba bez dopuštenja. Tvrtka LG Electronics ne prihvaća nikakvu
odgovornost za radnje korisnika.
Stvaranje kolaža slika pozadine
Možete stvarati vlastite kolaže slika za prikaz na zaključanom zaslonu.
Možete odabrati više kolaža slika kao pozadinu koja se mijenja pri svakom
uključivanju ili isključivanju zaslona.
1
Dodirnite
Postavke Zaslon Zaključani zaslon Pozadina
Kolaž slika pozadine.
2
Dodirnite
i odaberite slike koje želite prikazati kao kolaž.
Posebno prilagođene značajke
25
3
Uredite željeni prikaz slika u nizu i dodirnite PODESI SLIKU.
Značajke snimanja audiozapisa
Pregled HD Audio Snimač
Možete ručno konfigurirati postavke zvuka za snimanje zvučnog zapisa
na temelju postavki optimiziranih za odabrani način.
Načini snimanja
Možete snimiti zvučnu datoteku visoke definicije odabirom i
konfiguriranjem načina rada zvuka koji odgovara okruženju snimanja.
Dodirnite
Osnovno HD Audio Snimač
.
Posebno prilagođene značajke
26
Normalno
Zvučni zapis možete snimiti bez dodatnih postavki.
Koncert
Zvučni zapis možete snimiti na koncertu ili na drugim glazbenim
događajima.
Vlastito
Možete konfigurirati željene postavke za snimanje zvučnog zapisa.
• Nakon priključivanja slušalice na uređaj, prikazat će se
a zatim odaberite mikrofon koji ćete upotrijebiti.
. Dodirnite
,
Studio mod
U načinu Studio mod možete reproducirati zvučnu datoteku ili glazbu
i snimiti svoj glas istovremeno, stvoriti akord višekratnim snimanjem
svojeg glasa i snimiti svoje komentare preko originalne zvučne datoteke
prezentera ili spikera.
1
2
3
Dodirnite
4
5
Dodirnite
za snimanje glasa.
Dodirnite
kako biste spremili snimljenu datoteku.
Odaberite
Osnovno HD Audio Snimač.
Vlastito.
Dodirnite
i odaberite zvučnu datoteku koju želite upotrijebiti kao
pozadinsku glazbu.
• Pozadinsku glazbu možete reproducirati samo putem slušalica. Prije
primjene te značajke uključite slušalice.
Posebno prilagođene značajke
27
Druge korisne značajke pri uporabi aplikacije HD
audio snimača
GAIN
Možete prilagoditi osjetljivost zvuka snimljenog pomoću mikrofona.
S većom vrijednošću postavke POJAČANJA povećava se osjetljivost
snimanja zvuka.
LCF
Možete filtrirati niske šumove kao što je tiho brujanje uređaja za
klimatizaciju.
Što je veća vrijednost LCF (Low Cut Filter), bolje se filtriraju
visokofrekventni šumovi.
LMT
Može spriječiti odrezivanje snimljenog zvuka. Što je veća vrijednost LMT
(Limiter), odrezat će se manje niskih šumova.
• Da biste promijenili dodatne postavke, dodirnite
Postavke, a zatim
prilagodite vrstu datoteke, dubinu bita, brzinu uzorkovanja i druge
postavke.
• Tijekom snimanja zvučnog zapisa možete pratiti kvalitetu zvuka putem
priključene slušalice. Tijekom snimanja zvučnog zapisa u Studio modu
nije podržano praćenje zvuka. Možete čuti samo pozadinsku glazbu.
Posebno prilagođene značajke
28
Prepoznavanje otiska prsta
Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta
Na uređaju morate registrirati svoj otisak prsta prije nego što započnete
upotrebljavati funkciju prepoznavanja otiska prsta.
Funkciju prepoznavanja otiska prsta možete upotrebljavati u sljedećim
slučajevima:
• Za otključavanje zaslona.
• Za pregledavanje zaključanog sadržaja u aplikaciji Galerija ili
QuickMemo+
• Potvrdite kupnju prijavljivanjem u aplikaciju ili identifikacijom pomoću
otiska prsta.
• Vaš otisak prsta uređaj može upotrebljavati za identifikaciju korisnika.
Senzor otiska prsta može prepoznati jako slične otiske prstiju različitih
korisnika kao jedan identičan otisak.
Mjere opreza za uporabu značajke prepoznavanja otiska
prsta
Preciznost prepoznavanja otiska prsta može se smanjiti zbog više razloga.
Kako biste povećali točnost prepoznavanja, obavite sljedeće provjere prije
uporabe uređaja.
• Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje uređaja ima senzor
otiska prsta. Provjerite je li gumb za uključivanje/isključivanje i
zaključavanje oštećen metalnim predmetom poput kovanice ili ključa.
• Kada se voda, prašina ili bilo kakve strane tvari nalaze na gumbu za
uključivanje/isključivanje i zaključavanje ili na vašem prstu, funkcija
registracije otiska prsta i prepoznavanja možda neće raditi. Očistite i
osušite svoj prst kako bi se vaš otisak prsta prepoznao.
• Otisak prsta možda se neće pravilno prepoznati ako se na površini
vašeg prsta nalazi ožiljak ili ako površina prsta nije mekana već
naborana zbog dužeg stajanja u vodi.
• Ako savijate prst ili upotrijebite samo vrh prsta, vaš otisak prsta možda
se neće prepoznati. Provjerite je li prst u cijelosti prekriva površinu
gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
Posebno prilagođene značajke
29
• Skenirajte samo jedan prst koji želite registrirati. Skeniranje više prstiju
može utjecati na registraciju otiska prsta i njegovo prepoznavanje.
• Uređaj može stvoriti statički elektricitet ako je okolni zrak suh. Ako
je okolni zrak suh, ne skenirajte otiske prsta i ne dodirujte metalne
predmete poput kovanica ili ključa prije skeniranja otiska prsta kako
biste uklonili statički elektricitet.
Registriranje otisaka prstiju
Uporabom značajke prepoznavanja otiska prsta možete registrirati i
spremiti svoj otisak prsta na uređaj.
Postavke Standardno Otisci prstiju & sigurnost
1 Dodirnite
Otisci prstiju.
• Da biste mogli upotrebljavati ovu značajku, mora biti postavljeno
zaključavanje zaslona.
• Ako zaključavanje zaslona nije aktivno, konfigurirajte ga praćenjem
uputa na zaslonu. Pogledajte odjeljak Postavljanje zaključavanja zaslona
kako biste saznali pojedinosti.
2
Pronađite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje na
stražnjem dijelu uređaja i lagano stavite prst na njega kako biste
registrirali otisak prsta.
• Lagano pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kako
bi senzor mogao prepoznati vaš otisak prsta. Ako snažno pritisnete
gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, funkcija zaključavanja
zaslona može se uključiti ili se zaslon može isključiti.
• Pripazite da vrh prsta u cijelosti prekriva površinu senzora na gumbu za
uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
Posebno prilagođene značajke
30
3
Pratite upute na zaslonu.
• Polagano pomičite prst kako biste ponovili skeniranje otiska prsta i
registrirali ga.
4
Kada se registracija otiska prsta završi, dodirnite U REDU.
• DodirniteDODAJ VIŠE kako biste registrirali drugi otisak prsta. Ako
registrirate samo jedan otisak prsta i dotični prst nije u dobrom
stanju, funkcija prepoznavanja otiska prsta možda neće dobro raditi.
Registrirajte više otisaka prstiju kao preventivnu mjeru sprječavanja
nastanka ove situacije.
Upravljanje otiscima prstiju
Možete uređivati ili brisati registrirane otiske prstiju.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Otisci prstiju & sigurnost
Otisci prstiju.
2
3
Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.
Na popisu otisaka prsta dodirnite otisak prsta kako biste promijenili
njegov naziv. Kako biste ga izbrisali, dodirnite .
Otključavanje zaslona otiskom prsta
Uporabom otiska prsta možete otključati zaslon ili pregledati zaključani
sadržaj. Uključite željenu funkciju:
1
Dodirnite
Postavke Standardno Otisci prstiju & sigurnost
Otisci prstiju.
2
3
Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.
Na zaslonu postavki otiska prsta uključite željenu funkciju:
• Zaključavanje zaslona: Otključajte zaslon otiskom prsta.
• Zaključavanje sadržaja: Otključajte sadržaj otiskom prsta. Kako
biste napravili ovo, provjerite je li postavljena značajka zaključavanja
sadržaja.
Posebno prilagođene značajke
31
Prepoznavanje lica
Pregled značajke prepoznavanja lica
Zaslon možete otključati uporabom spremljenih podataka o licu.
• Ova značajka može biti sigurnosno ranjivija od drugih načina
zaključavanja zaslona kao što su Knock Code, Uzorak, PIN i Lozinka.
• Kada se upotrijebi slično lice ili vaša fotografija, zaslon se može otključati.
• Prepoznati podaci o licu sigurno su pohranjeni u vašem uređaju.
• Kada je za zaključavanje zaslona odabrana opcija prepoznavanja lica,
nakon isključivanja napajanja morate unijeti Knock Code, Uzorak,
PIN ili Lozinka koja je upotrijebljena za registraciju lica bez izravne
primjene prepoznavanja lica. Pripazite kako ne biste zaboravili navedenu
vrijednost.
• Ako vaš uređaj ne može prepoznati lice ili ste zaboravili vrijednost
navedenu za registraciju, odnesite svoj uređaj i ID karticu u najbliži LG-ov
servisni centar.
Mjere opreza pri uporabi značajke prepoznavanja lica
Točnost prepoznavanja lica može se smanjiti u sljedećim slučajevima. Kako
biste povećali točnost, obavite sljedeće provjere prije uporabe uređaja.
• Je li vaše lice pokriveno šeširom, naočalama ili maskom ili je znatno
drugačije zbog jake šminke ili brade.
• Jesu li na prednjoj strani objektiva kamere otisci prstiju ili strana tijela ili
uređaj ne može prepoznati lice zbog prejakog ili preslabog svjetla.
Posebno prilagođene značajke
32
Registriranje podataka o licu
Prije uporabe značajke prepoznavanja lica registrirajte podatke o licu na
uređaju.
1
Dodirnite
Postavke Zaslon Zaključani zaslon Odaberi
zaključavanje zaslona Dozvoli Prepoznavanje lica.
• Da bi se ova značajka mogla upotrebljavati, otključavanje zaslona mora
biti postavljeno pomoću opcije Knock Code, Uzorak, PIN ili Lozinka.
• Kada zaključavanje zaslona nije postavljeno, registrirajte podatke
praćenjem uputa na zaslonu. Pojedinosti potražite u odjeljku Postavljanje
zaključavanja zaslona.
2
3
Podignite uređaj ispred očiju.
4
Kada se registracija lica završi, dodirnite U REDU.
Registrirajte lice prateći upute na zaslonu.
• Registrirajte lice u prostoriji koja nije ni presvijetla ni pretamna.
• Postavite cijelo lice unutar vodilica na zaslonu, a zatim ga podesite
sporim pomicanjem prema gore, dolje, lijevo ili desno.
Otključavanje zaslona licem
Umjesto opcije Knock Code, Uzorak, PIN ili Lozinka zaslon možete
otključati licem.
1
Dodirnite
Postavke Zaslon Zaključani zaslon Odaberi
zaključavanje zaslona.
2
3
Otključajte zaslon primjenom određene metode.
Povucite
da biste aktivirali značajku prepoznavanja lica.
Posebno prilagođene značajke
33
Poboljšavanje značajke prepoznavanja lica
Da biste poboljšali prepoznavanje lica, možete dodati podatke o licu u
različitim uvjetima.
1
Dodirnite
Postavke Zaslon Zaključani zaslon
Prepoznavanje lica.
2
3
4
5
Otključajte zaslon primjenom određene metode.
Odaberite Poboljšano prepoznavanje lica.
Registrirajte lice prateći upute na zaslonu.
Kada se registracija lica završi, dodirnite U REDU.
Brisanje podataka o licu
Ako funkcija prepoznavanja lica ne radi dobro, možete izbrisati registrirane
podatke o licu i ponovno ih registrirati.
1
Dodirnite
Postavke Zaslon Zaključani zaslon
Prepoznavanje lica.
2
3
Otključajte zaslon primjenom određene metode.
Odaberite Obriši lice da biste izbrisali podatke o licu.
Otključavanje zaslona licem dok je zaslon isključen
Dok je zaslon isključen, podignite uređaj i pogledajte u zaslon. Uređaj će
prepoznati vaše lice i zaslon će se otključati.
Da biste deaktivirali ovu značajku, slijedite dolje navedene upute.
1
Dodirnite
Postavke Zaslon Zaključani zaslon
Prepoznavanje lica.
2
3
Otključajte zaslon primjenom određene metode.
Povucite Dopusti kada je zaslon isključen
da biste deaktivirali
značajku.
• Značajka prepoznavanja lica dostupna je samo kada je zaslon
zaključan.
Posebno prilagođene značajke
34
Otključavanje zaslona licem dok je zaslon isključen i
prevlačenje
Dok je zaslon isključen, možete ga otključati prepoznavanjem lica i
prevlačenjem prstom preko zaslona.
1
Dodirnite
Postavke Zaslon Zaključani zaslon
Prepoznavanje lica.
2
3
Otključajte zaslon primjenom određene metode.
Povucite Pređite prstom za otključavanje nakon prepoznavanja lica
da biste aktivirali značajku.
Poboljšavanje prepoznavanja lica
Možete spriječiti da se uređaj otključa pomoću fotografija, slika ili
videozapisa.
1
Dodirnite
Postavke Zaslon Zaključani zaslon
Prepoznavanje lica.
2
3
Otključajte zaslon primjenom određene metode.
Povucite Napredno Prepoznavanje lica
značajku.
da biste aktivirali
• Kada aktivirate ovu značajku, može se smanjiti brzina prepoznavanja lica.
Posebno prilagođene značajke
35
Značajka Istovremenog obavljanja
više zadataka
Više prozora
Podijelite zaslon na više prozora kako biste upotrebljavali istodobno dvije
aplikacije.
Prilikom korištenja aplikacije dodirnite i zadržite gumbe
na početnom
zaslonu, a zatim odaberite aplikaciju s popisa nedavno upotrebljavanih
aplikacija.
• Istodobno možete upotrebljavati dvije aplikacije koje se prikazuju na
glavnom zaslonu.
• Kako biste zaustavili izvođenje značajke Više prozora, dodirnite i
zadržite .
• Značajku Više prozora ne podržavaju neke aplikacije, uključujući i
preuzete aplikacije.
Posebno prilagođene značajke
36
Zaslon pregleda
Zaslon pregleda omogućava vam pregled prethodno upotrebljavanih
aplikacija.
Kako biste pregledali nedavno upotrebljavane aplikacije, dodirnite
na
početnom zaslonu, a zatim dodirnite prikazanu aplikaciju.
• Dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je povucite na vrh zaslona kako
biste je pokrenuli korištenjem značajke Više prozora. Također možete
dotaknuti pri vrhu svake aplikacije.
Always-on Display
Možete prikazati datum, vrijeme, potpis ili druge informacije na zaslonu,
čak i kada je glavni zaslon isključen. Značajka uvijek uključenog zaslona
korisna je za brzo provjeravanje vremena i prikazivanje vlastitog potpisa.
1
Dodirnite
dodirnite
Postavke Zaslon Always-on display i zatim
kako biste uključili značajku.
• Ova značajka može se uključiti kada kupite uređaj.
• Zadana postavka može se razlikovati ovisno o području i pružatelju
usluge.
2
Dodirnite Sadržaj i odaberite stavku koju želite prikazati dok je zaslon
isključen.
• Pripazite da potpis ne prekoračuje polje za unos.
• Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku stalno
uključenog zaslona. Isključite ovu značajku kako bi baterija trajala dulje.
Posebno prilagođene značajke
37
brzo dijeljenje
Možete podijeliti fotografiju ili videozapis u željenoj aplikaciji odmah nakon
što završite njihovo snimanje.
1
2
Dodirnite
, a zatim snimite fotografiju ili videozapis.
Dodirnite ikonu aplikacije koja se pojavljuje na zaslonu kako biste
podijelili zapis putem te aplikacije.
Možete i prevući ikonu u suprotnom smjeru kako biste provjerili
koje druge aplikacije možete upotrijebiti za dijeljenje fotografija i
videozapisa.
ikona brzo dijeljenje
• Aplikacija koju prikazuje ikona brzo dijeljenje ovisi o vrsti i učestalosti
pristupanja aplikacijama koje su instalirane na uređaju.
• Možete upotrebljavati ovu značajku kada snimate fotografije ili
videozapise u OSNOVNO i KVADRAT načinu. Pojedinosti potražite u
odjeljcima OSNOVNO način i KVADRAT način rada kamere.
Posebno prilagođene značajke
38
02
Osnovne funkcije
Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci
Vaš uređaj sadržava sljedeće stavke.
• Uređaj
• Naglavne stereo slušalice
• USB kabel
• Punjač
• Kratki priručnik
• Štapić za vađenje
• Prethodno opisane značajke mogu biti dodatne.
• Pribor koji se isporučuje s uređajem kao i bilo kakvi dostupni dodaci
mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
• Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke tvrtke LG Electronics. Uporaba
dodataka drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu poziva i
prouzročiti nastanak kvarova. Ovaj kvar možda neće moći ukloniti servis
tvrtke LG.
• Ako bilo koji od osnovnih dijelova nedostaje, obratite se prodavaču kod
kojeg ste kupili svoj uređaj.
• Kako biste kupili dodatne osnovne dijelove, obratite se LG-ovom centru
za pružanje korisničke podrške.
• Kako biste kupili dodatke, obratite se LG-ovom centru za pružanje
korisničke podrške kako biste provjerili dostupne prodavače.
• Neki dijelovi u pakiranju proizvoda podložni su promjeni bez prethodne
obavijesti.
• Izgled i značajke vašeg uređaja podložni su promjeni bez prethodne
obavijesti.
• Značajke uređaja mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju
usluge.
• Isključivo upotrebljavajte originalne dodatke koje isporučuje tvrtka LG
Electronics. Uporabom dodataka drugih proizvođača može se oštetiti
uređaj ili prouzrokovati nastanak kvara.
• Uklonite zaštitni film sa senzora za otisak prsta prije uporabe značajke
prepoznavanja otiska prsta.
Osnovne funkcije
40
Pregled dijelova
Slušalica
Senzor blizine/osvijetljenosti
prostora
Leća prednje kamere
Gumbi za glasnoću (+/-)
Utičnica za naglavne stereo
slušalice
Utor za nano-SIM
karticu/SD karticu
Dodirni zaslon
Punjač/priključak za USB
kabel
Mikrofon
Leća stražnje kamere
(širokokutna)
Gumb za
uključivanje/isključivanje i
zaključavanje, senzor otiska
prsta
Bljeskalica
Leća stražnje kamere
(standardna)
NFC područje
Osnovne funkcije
Zvučnik
Mikrofon
41
• Senzor blizine/osvijetljenosti prostora
-- Senzor blizine: Tijekom poziva senzor blizine isključuje zaslon i
onemogućuje dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi u blizini ljudskog
tijela. On uključuje ponovno zaslon i omogućava dodirnu funkciju
kada se uređaj nalazi izvan određenog dosega.
-- Senzor osvijetljenosti prostora: Senzor osvijetljenosti prostora
analizira jačinu osvijetljenosti prostora kada je način automatske
kontrole svjetline uključen.
• Gumbi za glasnoću
-- Namješta glasnoću melodije zvona, poziva ili obavijesti.
-- Tijekom uporabe kamere lagano pritisnite gumb za glasnoću
kako biste snimili fotografiju. Da biste uzastopno snimili nekoliko
fotografija, pritisnite i zadržite gumb za glasnoću.
-- Dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste
pokrenuli aplikaciju Kamera kada je zaslon zaključan ili isključen.
Dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste
pokrenuli aplikaciju Capture+.
• Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje (Senzor otiska prsta)
-- Kratko pritisnite gumb kada želite zaslon uključiti ili isključiti.
-- Pritisnite i držite gumb kada želite odabrati mogućnost kontrole
uključivanja/isključivanja.
-- Uključite funkciju prepoznavanja otiska prsta da biste pojednostavili
postupak otključavanja zaslona. Pogledajte odjeljak Pregled značajke
prepoznavanja otiska prsta kako biste saznali više pojedinosti.
• Vaš uređaj sadržava unutarnju bateriju s mogućnošću punjenja. Radi
vlastite sigurnosti nemojte uklanjati ugrađenu bateriju.
• Nekim se funkcijama možda neće moći pristupiti ovisno o značajkama
uređaja.
• Na stražnjoj strani uređaja ugrađena je NFC antena. Pripazite kod
rukovanja uređajem da biste izbjegli oštećenja ili pokrivanje NFC antene.
• Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne sjedajte na njega. U
protivnom biste mogli oštetiti dodirni zaslon.
• Zaštitna folija za zaslon ili dodaci mogu interferirati s senzorom blizine.
• Ako je vaš uređaj mokar ili se upotrebljava na vlažnom mjestu, dodirni
zaslon ili gumbi možda neće pravilno raditi.
Osnovne funkcije
42
Uređaj držite pravilno, kao što je prikazano u nastavku. Ako tijekom
uporabe uređaja otvor mikrofona pokrijete rukom, prstom ili zaštitnom
maskom, možda će vas glas tijekom poziva zvučati nejasno.
Dobar primjer
Mikrofon
Loš primjer
Nemojte prekrivati mikrofon.
Uključivanje i isključivanje napajanja
uređaja
Uključivanje napajanja
Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite gumb za uključivanje/
isključivanje i zaključavanje.
• Kada uključite uređaj prvi put, izvodi se postupak početnog
konfiguriranja. Prvo pokretanje sustava na pametnom telefonu može
trajati dulje nego uobičajeno.
Isključivanje napajanja
Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim
odaberite Isključi.
Osnovne funkcije
43
Mogućnosti kontrole uključivanja/isključivanja
Pritisnite i zadržite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a
zatim odaberite mogućnost.
• Isključi: Uređaj se isključuje.
• Isključi i ponovno pokreni: Uređaj se ponovno pokreće.
• Uključi zrakoplovni mod: Blokira sve telekomunikacijske funkcije,
uključujući i pozivanje, razmjenu poruka i pretraživanje interneta.
Ostale funkcije su dostupne.
Umetanje SIM kartice
Umetnite SIM (Subscriber Identity Module) karticu koju vam je dao
dobavljač usluge kako biste počeli koristiti uređaj.
• Pripazite pri rukovanju iglicom za izbacivanje jer ima oštar rub.
• Da bi funkcije vodootpornosti i otpornosti na prašinu efikasno radile,
ladica za karticu mora se pravilno umetnuti.
1
Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.
2
Izvucite držač kartice.
Osnovne funkcije
44
3
Stavite SIM karticu na držač kartice i okrenite njezine zlatne kontakte
prema dolje.
4
Umetnite držač kartice natrag u utor.
• Ovaj uređaj podržava samo Nano SIM kartice.
• Kako ne biste imali problema prilikom rada uređaja, preporučujemo
vam da uređaj upotrebljavate s pravilnom vrstom SIM kartice. Uvijek
upotrebljavajte tvorničku SIM karticu koju vam je dao pružatelj usluga
mobilne telefonije.
• Ako umetnete ladicu za karticu u uređaj dok je ladica mokra, mogli biste
oštetiti uređaj. Uvijek provjerite je li ladica za karticu suha.
Mjere opreza prilikom uporabe SIM kartice
• Pazite da ne izgubite svoju SIM karticu. Tvrtka LG ne snosi odgovornost
za oštećenje ili druge poteškoće koje su prouzročene gubitkom ili
ustupanjem SIM kartice.
• Pazite da ne oštetite SIM karticu kada je stavljate ili izvlačite iz utora/
držača.
Osnovne funkcije
45
Umetanje memorijske kartice
Umetnite memorijsku karticu u uređaj.
Uređaj podržava microSD kartice kapaciteta do 2 TB. Ovisno o
proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke kartice možda neće biti
kompatibilne s vašim uređajem.
1
2
3
Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.
Izvucite držač kartice.
Stavite memorijsku karticu na držač kartice i okrenite njezine zlatne
kontakte prema dolje.
Memorijska kartica
SIM kartica
4
Umetnite držač kartice natrag u utor.
• Neke memorijske kartice možda neće biti u potpunosti kompatibilne s
uređajem. Ako upotrebljavate nekompatibilnu karticu, ona može oštetiti
uređaj ili memorijsku karticu ili podatke koji su na njoj spremljeni.
• Učestalo zapisivanje i brisanje podataka može skratiti vijek trajanja
memorijskih kartica.
Osnovne funkcije
46
Uklanjanje memorijske kartice
Radi sigurnosti onemogućite pristup memorijskoj kartici prije nego što je
uklonite.
1
2
3
Dodirnite
Postavke Standardno Pohrana
.
Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.
Izvucite držač kartice i uklonite memorijsku karticu.
• Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi podatke ili
pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećivanje
podataka ili oštećivanje memorijske kartice ili uređaja. Tvrtka LG ne
snosi odgovornost za gubitak, uključujući i gubitak podataka, koji je
prouzročen zlouporabom ili nepravilnom uporabom memorijskih kartica.
Baterija
Punjenje baterije
Prije uporabe uređaja napunite bateriju u potpunosti.
Uređaj napunite pomoću USB kabela tipa C.
Priključak za
kabel za
punjenje
USB kabel tipa C
USB priključak tipa C
Osnovne funkcije
47
• Nemojte puniti dok su uređaj ili kabel za napajanje mokri ili vlažni. Mogli
biste prouzročiti požar, strujni udar, ozljede ili oštećenje uređaja.
• Upotrebljavajte samo USB kabel isporučen s uređajem.
• Upotrebljavajte samo punjač i kabel za punjenje koje je odobrila tvrtka
LG. Punjenje baterije punjačem drugog proizvođača može prouzročiti
eksploziju baterije ili oštećenje uređaja.
• Vaš uređaj sadržava unutarnju bateriju s mogućnošću punjenja. Radi
vlastite sigurnosti nemojte uklanjati ugrađenu bateriju.
• Uporaba uređaja prilikom punjenja može prouzročiti nastanak strujnog
udara. Da biste mogli upotrebljavati uređaj, prestanite ga puniti.
• Izvucite punjač iz utičnice nakon što se baterija u potpunosti napuni. Na
taj način ćete spriječiti nepotrebno trošenje električne energije.
• Uz proizvod se isporučuje adapter za punjenje koji podržava brzo
punjenje.
• Funkcija brzog punjenja možda neće raditi ako se upotrebljava adapter
za brzo punjenje koji nije originalni adapter isporučen s proizvodom.
• Bateriju možete napuniti i povezivanjem USB kabela na koji ćete
priključiti uređaj i stolno ili prijenosno računalo. To punjenje može
potrajati dulje nego ako uključite adapter u zidnu utičnicu.
• Ne punite bateriju uporabom koncentratora USB koji ne može izdržati
nazivni napon. Postupak punjenja može se ne obaviti ili nenamjerno
prestati.
Mjere opreza prilikom uporabe uređaja
• Svakako upotrebljavajte isporučeni USB kabel; s uređajem nemojte
upotrebljavati USB kabele i punjače drugih proizvođača. Ograničeno
jamstvo tvrtke LG ne pokriva uporabu dodatne opreme drugih
proizvođača.
• Nepridržavanje uputa navedenih u ovom priručniku i nepravilna
uporaba mogu prouzročiti oštećivanje uređaja.
Osnovne funkcije
48
Učinkovita uporaba baterije
Životni vijek baterije može se smanjiti ako istovremeno i neprekidno
upotrebljavate brojne aplikacije i funkcije.
Otkažite pozadinske radnje kako biste povećali trajnost baterije.
Kako biste smanjili potrošnju baterije, pridržavajte se sljedećih savjeta:
• Isključite značajku Bluetooth® ili funkciju Wi-Fi mreže kada ih ne
upotrebljavate.
• Postavite što kraće vrijeme isključivanja zaslona.
• Smanjite svjetlinu zaslona.
• Postavite zaključavanje zaslona kada se uređaj ne upotrebljava.
• Provjerite pojedinosti o potrošnji baterije i zatvorite sve preuzete
aplikacije koje je prazne.
Dodirni zaslon
Naučite kako kontrolirati uređaj izvođenjem pokreta po dodirnom zaslonu.
Dodirivanje
Lagano dodirnite vrhom prsta kako biste odabrali ili pokrenuli aplikaciju ili
mogućnost.
Osnovne funkcije
49
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i zadržite nekoliko sekundi da biste prikazali izbornik s
dostupnim mogućnostima.
Dvostruko dodirivanje
Brzim dvostrukim dodirivanjem uvećajte ili smanjite mrežnu stranicu ili
kartu.
Povlačenje
Dodirnite i zadržite stavku, poput aplikacije ili widgeta, a zatim
kontroliranim pokretom pomaknite prst na drugo mjesto. Ovaj pokret
možete upotrebljavati za pomicanje stavke.
Osnovne funkcije
50
Prelaženje prstom
Dodirnite zaslon prstom i brzo ga pomaknite bez zaustavljanja. Možete
upotrijebiti ovaj pokret kako biste se kretali kroz popis, mrežnu stranicu,
fotografije, zaslone i slično.
Spajanje i razdvajanje
Spojite dva prsta kako biste uvećali fotografiju ili kartu. Kako biste smanjili,
razdvojite prste.
• Ne izlažite dodirni zaslon jakom udarcu. Možete oštetiti senzor dodira.
Osnovne funkcije
51
• Kvar dodirnog zaslona može nastati ako uređaj upotrebljavate u blizini
magnetiziranog, metalnog ili provodljivog materijala.
• Ako upotrebljavate uređaj pod snažnom svjetlosti, poput izravne
sunčeve svjetlosti, zaslon ne mora biti vidljiv ovisno o vašem položaju.
Upotrebljavajte uređaj u sjeni ili na mjestu gdje ambijentalno svjetlo nije
prejako, ali je dovoljno za čitanje knjiga.
• Ne pritišćite snažno zaslon.
• Lagano dodirnite vrhom prsta željenu mogućnost.
• Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako zaslon dodirnete rukama
u rukavicama ili vrškom nokta.
• Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako je zaslon vlažan ili mokar.
• Dodirni zaslon možda neće pravilno raditi ako na uređaj postavite
zaštitnu foliju za zaslon ili priključite dodatak nekog drugog proizvođača
kupljen u trgovini.
• Prikazivanje statične slike dulje vrijeme može izazvati pojavu odgođene
slike ili zadržavanje slike na zaslonu. Isključite zaslon i izbjegavajte
prikazivanje iste slike dok ne upotrebljavate uređaj.
Početni zaslon
Pregled početnog zaslona
Početni zaslon je polazišna točka za pristupanje različitim funkcijama i
aplikacijama na vašem uređaju. Dodirnite na bilo kojem zaslonu kako
biste izravno prešli na početni zaslon.
Svim aplikacijama i miniaplikacijama možete upravljati na početnom
zaslonu. Pomaknite prstom zaslon ulijevo ili udesno kako biste lako
pregledali sve instalirane aplikacije.
Osnovne funkcije
52
Izgled početnog zaslona
Možete pregledavati sve aplikacije i organizirati miniaplikacije i mape na
početnom zaslonu.
Traka stanja
Widget vremena
Widget Google
pretraživanja
Mapa
Gumbi osjetljivi na dodir na
početnom zaslonu
Ikona stranice
Područje za neposredni
pristup.
• Početni zaslon može se razlikovati ovisno o pružatelju usluga ili inačici
softvera.
• Traka stanja: Pregledajte ikone stanja, vrijeme i razinu napunjenosti
baterije.
• Widget vremena: Pregledajte vremensku prognozu i informacije o
vremenu u određenom području.
• Widget Google pretraživanja: Pretražite internet pomoću usluge
Google glasovnim unosom ili upisivanjem.
• Mapa: Stvarajte mape kako biste grupirali aplikacije prema vlastitim
željama.
• Ikona stranice: Prikažite ukupan broj okana na početnoj stranici.
Dodirnite ikonu željene stranice da biste prešli na odabranu stranicu.
Ikona koja označava trenutačno okno bit će istaknuta.
Osnovne funkcije
53
• Područje za neposredni pristup: Prikvačite aplikacije pri dnu zaslona
kako biste im mogli pristupiti s bilo koje stranice početnog zaslona.
• Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu
-- : Vratite se na prethodni zaslon. Zatvorite tipkovnicu ili skočne
prozore.
-- : Dodirnite kako biste otvorili početni zaslon. Kako biste pokrenuli
aplikaciju Google, dodirnite i zadržite.
-: Pregledajte popis nedavno upotrebljavanih aplikacija ili pokrenite
aplikaciju s popisa. Da biste izbrisali sve nedavno upotrebljavane
aplikacije, dodirnite OČISTI SVE. Za istodobno korištenje dviju
aplikacija pomoću značajke više prozora, dodirnite i zadržite gumb
tijekom uporabe aplikacije.
Uređivanje dodirnih gumba početnog zaslona
Dodirnim gumbima početnog zaslona možete preurediti gumbe početnog
zaslona ili pridružiti često upotrebljavane funkcije.
Dodirnite
Postavke Zaslon Gumbi osjetljivi na dodir na
početnom zaslonu Kombinacija gumba i prilagodite postavke.
• Dostupno je nekoliko funkcija, uključujući značajku QSlide i Obavijest
okvir ili značajku Capture+. Najviše pet stavki može se dodati.
Osnovne funkcije
54
Ikone stanja
Kada postoji obavijest o nepročitanoj poruci, događaj u kalendaru ili alarm,
pripadajuća obavijesna ikona prikazuje se na traci stanja. Pregledajte
obavijesne ikone koje se prikazuju na traci stanja kako biste provjerili
stanje uređaja.
Nema signala
Podaci se šalju putem mreže.
Postavljen je alarm
Uključen je način vibracije
Uključena je značajka Bluetooth
Uređaj je povezan s računalom putem USB-a
Razina baterije
Uključen je zrakoplovni mod
Propušteni pozivi
Uključena je značajka Wi-Fi
Uključen je bešumni način rada
Uključen je GPS
Uključena je pristupna točka
Nema SIM kartice
Uključen je NFC
• Neke od ovih ikona mogu biti drugačije ili uopće se ne prikazivati ovisno
o stanju vašeg uređaja. Razmatrajte ikone sukladno stvarnom okruženju
u kojem upotrebljavate uređaj i ovisno o davatelju usluge.
• Prikazane ikone mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju
usluga.
Osnovne funkcije
55
Obavijesni okvir
Na glavnom zaslonu povucite prema dolje traku stanja kako biste otvorili
okvir s obavijestima.
• Kako biste otvorili popis ikona za brzo pristupanje, povucite okvir s
obavijestima prema dolje ili dodirnite .
• Kako biste promijenili raspored, dodali ili uklonili ikone, dodirnite UREDI.
• Ako dodirnete i držite ikonu, postavke zaslona za pripadajuću funkciju
prikazuju se.
UREDI
Osnovne funkcije
56
Mijenjanje usmjerenja zaslona
Možete namjestiti da se usmjerenje zaslona automatski mijenja prema
fizičkom usmjerenju uređaja.
U obavijesnom okviru dodirnite značajku Rotacija koja se nalazi na popisu
ikona za brzi pristup.
U protivnom, dodirnite
Postavke Zaslon i uključite značajku
Orijentacija.
Uređivanje početnog zaslona
Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite prazninu, zatim odaberite
željenu radnju u nastavku.
• Kako biste preuredili stranice početnog zaslona, dodirnite i držite
stranicu, a zatim je povucite na drugo mjesto.
• Kako biste dodali widget na početni zaslon, dodirnite i zadržite
prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite Widgeti.
• Kako biste promijenili temu, dodirnite i zadržite prazninu na početnom
zaslonu, a zatim odaberite Tema.
Možete dodirnuti i
Postavke Zaslon Tema, a zatim odabrati
temu koju želite primijeniti na uređaju.
Osnovne funkcije
57
• Kako biste konfigurirali postavke početnog zaslona, dodirnite i zadržite
prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite Postavke početne
stranice. Pogledajte odjeljak Postavke početne stranice kako biste
saznali više pojedinosti.
• Kako biste pregledali ili ponovno instalirali deinstalirane aplikacije,
dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite
Otpad aplikacija. Pojedinosti potražite u odjeljku Otpad aplikacija.
• Da biste promijenili zadani zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na
početnom zaslonu, prebacite se na željeni zaslon, dodirnite , a zatim
još jedanput dodirnite zaslon.
Zadani zaslon
Osnovne funkcije
58
Pregledavanje pozadinske teme
Samo pozadinsku sliku možete pregledati skrivanjem aplikacija i widgeta
na početnom zaslonu.
Razdvojite dva prsta na početnom zaslonu.
• Kako biste vratili izvorni zaslon na kojem se prikazuju aplikacije i
widgeti, spojite prste na početnom zaslonu ili dodirnite .
Pomicanje aplikacija na početnom zaslonu
Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na
drugo mjesto.
• Kako biste imali često upotrebljavane aplikacije pri dnu početnog
zaslona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite do područja za
neposredni pristup pri dnu.
• Kako biste uklonili ikonu iz područja za neposredni pristup, povucite
ikonu na početni zaslon.
Osnovne funkcije
59
Uporaba mapa na početnom zaslonu
Stvaranje mapa
Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite
preko druge aplikacije.
• Nova mapa stvara se i aplikacije su dodane u mapu.
Uređivanje mapa
Na početnom zaslonu dodirnite mapu i učinite nešto od sljedećeg.
• Kako biste uredili naziv i boju mape, dodirnite naziv mape.
• Da biste dodali aplikacije, dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je
povucite na mapu i otpustite.
• Kako biste uklonili aplikaciju iz mape, dodirnite i držite aplikaciju, a
zatim je povucite izvan datoteke. Ako je uklonjena aplikacija jedina
aplikacija koju je sadržavala mapa, mapa se automatski uklanja.
• Također možete dodati ili ukloniti aplikacije nakon dodirivanja u
mapi.
Postavke početne stranice
Možete prilagoditi postavke početnog zaslona.
1
2
Dodirnite
Postavke Zaslon Početni zaslon.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Odaberi početni: Odaberite način početnog zaslona.
• Pozadina: Promijenite pozadinsku temu početnog zaslona.
• Efekt zaslona: Odaberite efekt koji želite primijeniti kada se
stranice početnog zaslona promijene.
• Oblici ikona: Odaberite želite li da ikone imaju kvadratne ili
zaobljene kutove.
• Sortiraj aplikacije prema: Postavite način sortiranja aplikacija na
početnom zaslonu.
Osnovne funkcije
60
• Mreža: Promijenite način rasporeda aplikacija na početnom zaslonu.
• Sakrij aplikacije: Odaberite aplikacije koje želite sakriti na početnom
zaslonu.
• Neprekidna petlja: Omogućite ako želite neprekidno kretanje po
zaslonima (povratak na prvi zaslon nakon posljednjeg).
• Smart Bulletin: Upotrijebite početni zaslon kako biste pregledavali
informacije prilagođene vašim potrebama.
• Traži: Pretraživanje aplikacija kretanjem prema dolje po početnom
zaslonu.
Zaključavanje zaslona
Pregled značajke zaključavanja zaslona
Vaš se uređaj isključuje i samostalno zaključava ako pritisnete gumb za
uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Isto se događa ako se uređaj ne
upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
Ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kada
značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, početni zaslon odmah se
prikazuje.
Kako biste zaštitili uređaj i spriječili neželjeni pristup, postavite značajku
zaključavanja zaslona.
• Zaključavanje zaslona sprječava nenamjerno unošenje dodirom putem
zaslona uređaja i smanjuje potrošnju baterije. Preporučujemo vam da
uključite zaključavanje zaslona kada ne upotrebljavate uređaj.
Osnovne funkcije
61
Postavljanje zaključavanja zaslona
Nekoliko je mogućnosti dostupno za konfiguriranje postavki zaključavanja
zaslona.
1
Dodirnite
Postavke Zaslon Zaključani zaslon Odaberi
zaključavanje zaslona i odaberite željeni način.
2
Prilagodite sljedeće postavke:
• Ništa: Isključite funkciju zaključavanja zaslona.
• Povuci: Kliznite prstom preko zaslona kako biste ga otključali.
• Knock Code: Dodirnite mjesta na zaslonu sukladno uzorku kako
biste ga otključali.
• Uzorak: Nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona.
• PIN: Upišite numeričku lozinku za otključavanje zaslona.
• Lozinka: Upišite alfanumeričku lozinku za otključavanje zaslona.
• Otisci prstiju: Otključajte zaslon otiskom prsta.
• Dozvoli Prepoznavanje lica: Otključajte zaslon prepoznavanjem
lica.
• Ako uspješno ne otključate uređaj 5 puta, zaslon se blokira 30 sekundi.
Značajke Sigurnog pokretanja
Kada odaberete značajku Kod Knock, uzorak, broj PIN ili lozinku kao
način zaključavanja zaslona, možete konfigurirati uređaj da se zaključava
prilikom svakog uključivanja kako biste zaštitili svoje podatke.
• Ne možete upotrebljavati sve funkcije, osim hitnih poziva, dok ne
otključate uređaj.
• Ako zaboravite šifru za dešifriranje, ne možete vratiti šifrirane i osobne
podatke.
Osnovne funkcije
62
Postavke zaključavanja zaslona
Možete prilagoditi sljedeće postavke zaključavanja zaslona.
1
2
Dodirnite
Postavke Zaslon Zaključani zaslon.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Odaberi zaključavanje zaslona: Odaberite način zaključavanja
zaslona.
• Prepoznavanje lica: Otključajte zaključani zaslon prepoznavanjem
lica. Pogledajte odjeljak Pregled značajke prepoznavanja lica kako
biste saznali više pojedinosti.
• Smart Lock: Odaberite pouzdane stavke od kojih ako se neka pojavi
uređaj će se automatski otključati.
• Pozadina: Promijenite pozadinsku temu zaključanog zaslona.
• Sat: Odaberite položaj sata na zaključanom zaslonu.
• Prečaci: Dodajte prečac aplikacije i izravno joj pristupite
povlačenjem prečaca na zaključanom zaslonu.
• Efekt zaslona: Postavite efekt prijelaza zaslona koji želite
primjenjivati prilikom otključavanja zaslona.
• Animacija vremena: Prikazuje na zaključanom zaslonu animacije
meteoroloških prilika za trenutačnu lokaciju.
• Kontakt podaci izgubljenog telefona: Prikazuje na zaključanom
zaslonu informacije za kontakt u hitnim slučajevima.
• Odgoda zaključavanja: Postavite vrijeme neaktivnosti nakon kojeg
se uređaj automatski zaključava.
• Trenutno zaključavanje gumba napajanja: Neposredno zaključava
zaslon kada se pritisne gumb za uključivanje/isključivanje i
zaključavanje.
• Dostupne stavke postavke mogu se razlikovati ovisno o odabranom
načinu zaključavanja zaslona.
Osnovne funkcije
63
KnockON
Možete uključili ili isključiti zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.
• Ova mogućnost dostupna je samo na početnom zaslonu koji pruža
tvrtka LG. Ona možda neće raditi ispravno na prilagođenom pokretaču ili
na početnom zaslonu koji je instalirao korisnik.
• Prilikom dodirivanja zaslona upotrebljavajte vrh prsta. Ne upotrebljavajte
nokte.
• Kako biste upotrebljavali značajku KnockON, pripazite da senzor blizine/
osvijetljenosti ne zaprječuje naljepnica ili bilo kakva druga strana tvar.
Uključivanje zaslona
Dvaput dodirnite središnji dio zaslona.
• Dodirivanje gornjeg ili donjeg dijela zaslona može smanjiti brzinu
prepoznavanja.
Isključivanje zaslona
Dvaput dodirnite prazninu na početnom zaslonu i zaključanom zaslonu.
U protivnom, dvaput dodirnite prazninu na traci stanja.
Knock Code
Stvaranjem vlastite šifre za otključavanje možete otključati zaslon. Kada
je zaslon zaključan, dodirnite zaslon prema određenom redoslijedu kako
biste izravno pristupili početnom zaslonu.
• Zajedno sa značajkom KnockON možete upotrebljavati i šifru za
otključavanje.
• Pripazite da upotrebljavate vrh prsta tijekom dodirivanja zaslona.
Osnovne funkcije
64
Stvaranje šifre za otključavanje
Postavke Zaslon Zaključani zaslon Odaberi
1 Dodirnite
zaključavanje zaslona Knock Code.
2
Dodirnite kvadrate prema željenom uzorku kako biste stvorili šifru za
otključavanje i dodirnite DALJE.
3
Upišite ponovno stvorenu šifru za otključavanje radi provjere, a zatim
dodirnite POTVRDI.
Otključavanje zaslona šifrom za otključavanje
Otključajte zaslon upisivanjem stvorene šifre za otključavanje.
Šifru za otključavanje možete također upisati na dodirnom zaslonu kada
je isključen.
• Šifru za otključavanje možete upisati i kada je zaključani zaslon
uključen.
Šifriranje memorijske kartice
Možete šifrirati i zaštititi podatke koji su spremljeni na memorijsku
karticu. Šifriranim podacima na memorijskoj kartici ne može se pristupiti s
drugog uređaja.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Otisci prstiju & sigurnost
Enkripcija SD kartice.
2
Pročitajte pregled šifriranja memorijske kartice na zaslonu i zatim
dodirnite NASTAVI kako biste nastavili.
3
Odaberite mogućnost i dodirnite KODIRANJE:
• Nema enkriptiranih datoteka: Šifrirani podaci spremaju se na
memorijsku karticu samo nakon završetka postupka šifriranja.
• Potpuna enkripcija: Šifrira sve podatke koji su trenutačno
spremljeni na memorijsku karticu.
• Izdvojite medijske datoteke: Šifrira sve datoteke, osim medijskih
datoteka poput glazbe, fotografija i videozapisa.
Osnovne funkcije
65
• Kako biste šifrirali memorijsku karticu, pripazite da postavite
zaključavanje zaslona primjenom PIN-a ili lozinke.
• Nakon što postupak šifriranja memorijske kartice započne, neke funkcije
neće biti dostupne.
• Ako se uređaj isključi dok se izvodi postupak šifriranja, postupak
šifriranja neće se završiti i neki se podaci mogu oštetiti. Stoga provjerite
je li baterija dovoljno napunjena prije nego što započnete postupak
šifriranja.
• Šifriranim datotekama može se pristupiti samo s uređaja na kojem su
datoteke šifrirane.
• Šifrirana memorijska kartica ne može se upotrebljavati na drugom
uređaju LG. Kako biste upotrebljavali šifriranu memorijsku karticu na
drugom mobilnom uređaju, formatirajte karticu.
• Uključite šifriranje memorijske kartice, čak i kada memorijska kartica nije
umetnuta u uređaj. Ako umetnete bilo koju memorijsku karticu nakon
završetka postupka šifriranja, ona će se automatski šifrirati.
Snimanje snimke zaslona
Možete snimiti snimke trenutačnog zaslona koji pregledavate.
Uporabom prečaca
Pritisnite i istodobno držite gumb za uključivanje/isključivanje i
zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) najmanje dvije sekunde.
• Snimke zaslona mogu se pregledati u mapi Screenshots unutar
Galerija.
Uporabom značajke Capture+
Na zaslonu koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim
dodirnite .
• Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za
povećavanje glasnoće (+) kako biste pristupili značajki Capture+. Kako
biste uključili ovu funkciju, dodirnite
Postavke Standardno i
uključite značajku Gumb prečaca.
• Pogledajte odjeljak Pisanje bilješki po snimci zaslona kako biste saznali
pojedinosti.
Osnovne funkcije
66
Upisivanje teksta
Uporabom pametne tipkovnice
Pametnu tipkovnicu možete upotrebljavati da biste upisivali ili uređivali
tekst.
Uporabom pametne tipkovnice možete pratiti upisivanje teksta koji
unosite, a da pritom ne morate prelaziti sa zaslona na konvencionalnu
tipkovnicu. Na ovaj način možete jednostavnije pronaći i ispraviti pogreške
u pisanju.
Pomicanje pokazivača
Uporabom pametne tipkovnice možete pomaknuti pokazivač na željeno
mjesto. Prilikom upisivanja teksta dodirnite i zadržite razmaknicu i zatim
povucite ulijevo ili udesno.
• Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnici QWERTY.
Osnovne funkcije
67
Predlaganje riječi
Pametna tipkovnica automatski analizira vaše obrasce uporabe kako bi
vam predlagala često upotrebljavane riječi prilikom upisivanja teksta. Što
dulje upotrebljavate svoj uređaj, prijedlozi riječi bit će točniji.
Upisujte tekst, a zatim dodirnite predloženu riječ ili lagano povucite lijevu
ili desnu stranu tipkovnice prema gore.
• Odabrana riječ automatski se upisuje. Ne trebate ručno upisivati svako
slovo riječi.
Mijenjanje izgleda QWERTY tipkovnice
Možete dodavati, brisati ili preuređivati gumbe koji se nalaze u donjem
redu tipkovnice.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Jezik i tipkovnica LG
tipkovnica Visina i prikaz tipkovnice QWERTY prikaz.
U protivnom, dodirnite na tipkovnici i dodirnite Visina i prikaz
tipkovnice QWERTY prikaz.
2
Dodirnite gumb u donjem redu, a zatim ga povucite na drugo mjesto.
Osnovne funkcije
68
• Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnicama QWERTY, QWERTZ
i AZERTY.
• Neki jezici možda neće podržavati ovu funkciju.
Prilagođavanje visine tipkovnice
Možete prilagoditi visinu tipkovnice kako biste što udobnije držali uređaj
prilikom tipkanja.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Jezik i tipkovnica LG
tipkovnica Visina i prikaz tipkovnice Visina tipkovnice.
U protivnom, dodirnite na tipkovnici i dodirnite Visina i prikaz
tipkovnice Visina tipkovnice.
2
Namjestite visinu tipkovnice.
Odabiranje vodoravnog usmjerenja tipkovnice
Možete odabrati vodoravno usmjerenje tipkovnice na nekoliko načina.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Jezik i tipkovnica
LG tipkovnica Visina i prikaz tipkovnice Tip tipkovnice u
vodoravnom prikazu.
U protivnom, dodirnite na tipkovnici i dodirnite Visina i prikaz
tipkovnice Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu.
2
Odaberite način tipkovnice.
Osnovne funkcije
69
Razdvajanje tipkovnice
Možete podijeliti tipkovnicu na pola i postaviti svaku polovicu na jednu
stranu zaslona kada je zaslon vodoravno usmjeren.
Dodirnite
Postavke Standardno Jezik i tipkovnica LG
tipkovnica Visina i prikaz tipkovnice Podijeljeno QWERTZ
tipkovnica.
U protivnom, dodirnite na tipkovnici i dodirnite Visina i prikaz
tipkovnice Podijeljeno QWERTZ tipkovnica.
• Zaokrenite uređaj u vodoravan položaj kako biste razdvojili tipkovnicu
na obje strane. Kako biste spojili ili razdvojili tipkovnicu, spojite zajedno ili
razdvojite prste na tipkovnici.
Način rukovanja jednom rukom
Možete pomaknuti tipkovnicu na jednu stranu zaslona kako biste mogli
rukovati tipkovnicom jednom rukom.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Jezik i tipkovnica LG
tipkovnica Visina i prikaz tipkovnice Rukovanje jednom rukom.
U protivnom, dodirnite na tipkovnici i dodirnite Visina i prikaz
tipkovnice Rukovanje jednom rukom.
2
Pritisnite prikazanu strelicu u blizini tipkovnice kako biste pomaknuli
tipkovnicu u željenom smjeru.
Osnovne funkcije
70
Upisivanje teksta glasom
Na tipkovnici dodirnite i držite
i zatim odaberite .
• Kako biste poboljšali prepoznavanje glasovnih naredbi, jasno izgovarajte
riječi.
• Provjerite je li vaš uređaj povezan na internet kako biste mogli unositi
tekst glasom.
• Kako biste odabrali jezik prepoznavanja glasa, dodirnite
zaslonu prepoznavanja glasa.
Jezici na
• Ova funkcija možda neće biti podržana ili će se podržani jezici razlikovati
ovisno o području pružanja usluge.
Dodavanje jezika tipkovnici
Možete učiniti dostupnim dodatne jezike za unos putem tipkovnice.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Jezik i tipkovnica LG
tipkovnica Odaberite jezik.
2
Odaberite jezike koje želite učiniti dostupnima.
Kopiranje i lijepljenje
Možete izrezati ili kopirati tekst iz aplikacije i zatim ga zalijepiti u istu
aplikaciju. Ili možete pokrenuti druge aplikacije i zalijepiti tekst u njih.
1
2
Dodirnite i držite tekst koji želite kopirati ili izrezati.
3
Odaberite IZREŽI ili KOPIRAJ.
• Izrezani ili kopirani tekst automatski se dodaje u međuspremnik.
4
Dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim ZALIJEPI.
Povucite
izrezati.
/
kako biste odabrali područje koje želite kopirati ili
• Ako nijedna stavka nije kopirana ili izrezana, mogućnost ZALIJEPI neće
se prikazati.
Osnovne funkcije
71
Clip Tray
Kopirana ili izrezana slika ili tekst automatski se sprema u međuspremnik i
može se u bilo kojem trenutku zalijepiti na bilo koje mjesto.
1
Na tipkovnici dodirnite i držite i odaberite .
U protivnom, dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim CLIP
TRAY.
2
Odaberite i zalijepite stavku iz međuspremnika.
• Najviše 20 stavki može se spremiti u međuspremnik.
• Dodirnite kako biste zaključali spremljene stavke da ih ne biste
izbrisali, čak i kada se ograničenje prekorači. Najviše deset stavki
može se zaključati. Kako biste izbrisali zaključane stavke, prvo ih
otključajte.
• Dodirnite kako biste izbrisali stavke koje su spremljene u
međuspremnik.
• Neke preuzete aplikacije možda neće podržavati značajku Clip Tray.
Dijeljenje sadržaja
Reproduciranje sadržaja s drugog uređaja
Možete reproducirati na televizoru fotografije, videozapise ili pjesme koje
su spremljene na vašem uređaju.
1
2
Povežite svoj televizor i uređaj na istu Wi-Fi mrežu.
3
Odaberite televizor na koji se želite povezati.
Tijekom pregledavanja stavki u aplikaciji Galerija ili Glazba, dodirnite
Reproduciraj na drugom uređaju.
• Kako biste upotrebljavali uređaj Chromecast, usluge trgovine Google
Play trebaju biti ažurirane.
Osnovne funkcije
72
Pregledavanje sadržaja s uređaja u blizini
Možete pregledavati sadržaj s različitih uređaja, poput računala, uređaja
za mrežnu pohranu podataka (NAS) ili mobilnog uređaja, uporabom
aplikacije Galerija ili Glazba.
Povezivanje uređaja
Povežite na istu bežičnu mrežu svoj uređaj i drugi uređaj koji podržavaju
funkciju DLNA.
• Provjerite je li značajka Dijeljenja datoteka (DNLA) uključena na uređaju i
povezanom uređaju.
Pretraživanje uređaja u blizini
Popis uređaja DNLA povezanih na istu mrežu možete pregledati odabirom
izbornika Obližnji uređaji u svakoj aplikaciji.
Upravljajte sadržajem na uređajima u blizini kao da upravljate njima na
svojem uređaju.
Slanje ili primanje datoteka
Možete dijeliti datoteke između svojeg uređaja i drugog LG uređaja,
tableta ili računala.
Slanje datoteka
Za aplikaciju Galerija, Upravljanje datotekama ili Glazba, dodirnite
Dijeli ili , a zatim odaberite uređaj na popisu za dijeljenje datoteke.
Primanje datoteka
Povucite traku stanja prema dolje i dodirnite , a zatim dodirnite
Dijeljenje datoteka.
Ako vaš uređaj ne podržava značajku dijeljenja datoteka, dodirnite
Postavke Mreža Dijeli i spoji Dijeljenje datoteka SmartShare
Beam
.
• Provjerite je li vaš uređaj povezan na istu bežičnu mrežu kao i ciljni uređaj
na koji se prenosi datoteka.
• Provjerite je li značajka dijeljenja datoteka uključena na uređaju i ciljnom
uređaju.
Osnovne funkcije
73
Slanje datoteka na računalo
Možete jednostavno poslati velike datoteke na svoje računalo.
1
2
Instalirajte aplikaciju LG Bridge na svoje računalo.
3
Dodirnite
Postavke Mreža Dijeli i spoji LG AirDrive, a
zatim se prijavite svojim računom LG.
4
Odaberite računalo na popisu dijeljenih uređaja u aplikacijama Galerija,
Upravljanje datotekama i Glazba.
Pokrenite aplikaciju LG Bridge na računalu, a zatim se prijavite svojim
računom LG.
• Aplikaciju LG Bridge možete preuzeti s mrežnog mjesta LG Electronics
(www.lg.com).
• Pri prijenosu datoteka s uređaja na računalo dok LG Bridge ne radi, one
se pohranjuju 7 dana u privremenoj memoriji.
Privremeno pohranjene datoteke automatski se spremaju na računalo
kada pokrenete LG Bridge u roku od 7 dana.
Pregledavanje sadržaja na vašem oblaku
Možete izravno pregledavati sadržaj spremljen na vašem računu za oblak,
a da ga pritom ne morate preuzeti na svoj uređaj.
1
U aplikaciji Galerija, Glazba ili Upravljanje datotekama odaberite
Oblak.
2
3
Odaberite račun za oblak i prijavite se.
Spremite sadržaj na svoj oblak ili ga reproducirajte s oblaka.
Osnovne funkcije
74
Ne smetaj
Možete ograničiti ili utišati obavijesti kako biste spriječili ometanje tijekom
određenog vremenskog razdoblja.
1
Dodirnite
dodirnite
2
Dodirnite Zvukovi i vibracije i odaberite željeni način:
• Samo prioriteti: Primajte samo zvučne ili vibracijske obavijesti
odabranih aplikacija. Čak i kada je značajka Samo prioriteti
uključena, čut će se zvuk alarma.
• Potpuna tišina: Onemogućite zvukove i vibraciju.
Osnovne funkcije
Postavke Zvuk & Obavijest Ne smetaj i zatim
da biste aktivirali značajku.
75
03
Korisne aplikacije
Instaliranje i deinstaliranje aplikacija
Instaliranje aplikacija
Pristupite trgovini aplikacija kako biste pretraživali i preuzimali aplikacije.
• Možete upotrebljavati trgovine SmartWorld, Trg. Play ili trgovinu
aplikacija koju pruža vaš pružatelj usluge.
• Neke trgovine aplikacija mogu zahtijevati stvaranje računa i prijavu.
• Neke aplikacije mogu se naplaćivati.
• Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može
vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
• Usluga SmartWorld možda neće biti podržana ovisno o području ili
pružatelju usluge.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije koje više ne želite upotrebljavati na svojem
uređaju.
Deinstaliranje pokretom dodira i držanja
Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite aplikaciju koju želite
deinstalirati, a zatim je povucite preko mogućnosti Izbriši koja se nalazi
pri vrhu zaslona.
Možete i dodirnuti i zadržati aplikaciju, otpustiti je, a zatim dodirnuti da
biste je deinstalirali.
• Ako su aplikacije deinstalirane unutar 24 sata od sada, možete ih
ponovno instalirati. Pojedinosti potražite u odjeljku Otpad aplikacija.
Deinstaliranje uporabom izbornika postavki
Dodirnite
Postavke Standardno Aplikacije, odaberite aplikaciju,
a zatim dodirnite Deinstaliraj.
Deinstaliranje aplikacija iz trgovine aplikacija
Kako biste deinstalirali aplikaciju, pristupite trgovini aplikacija s koje ste
preuzeli aplikaciju i deinstalirajte je.
• Neke aplikacije korisnici ne mogu samostalno deinstalirati.
Korisne aplikacije
77
Otpad aplikacija
Možete pregledati deinstalirane aplikacije na početnom zaslonu. Možete
ponovno instalirati aplikacije koje su deinstalirane unutar 24 sata od sada.
1
Dodirnite
Upravljanje Otpad aplikacija.
Također možete dodirnuti i zadržati prazninu na početnom zaslonu, a
zatim dodirnuti Otpad aplikacija.
2
Uključite željenu funkciju:
• Vrati: Ponovno instalirajte odabranu aplikaciju.
•
: Trajno uklonite deinstalirane aplikacije s uređaja.
• Deinstalirane aplikacije automatski se uklanjaju s uređaja 24 sata nakon
što se deinstaliraju. Ako želite ponovno instalirati deinstalirane aplikacije,
morate ih ponovno preuzeti iz trgovine aplikacija.
• Ova značajka je uključena samo na zadanom početnom zaslonu.
Ako deinstalirate aplikacije uporabom zaslona EasyHome ili drugog
pokretača, one se odmah i trajno uklanjaju s uređaja.
Telefon
Glasovni poziv
Uputite telefonski poziv na jedan od dostupnih načina poput ručnog
upisivanja telefonskog broja i pozivanja željenog kontakta s popisa
kontakata ili popisa nedavnih poziva.
Korisne aplikacije
78
Pozivanje uporabom tipkovnice
Biraj.
1 Dodirnite
2 Pozovite odabirom željenog načina:
• Upišite broj telefona i dodirnite .
• Dodirnite i zadržite broj za brzo biranje.
• Dodirnite početno slovo imena kontakta na popisu kontakata kako
biste pronašli kontakt, a zatim dodirnite .
• Kako biste upisali znak „+” prilikom biranja međunarodnog broja,
dodirnite i držite 0.
• Pogledajte odjeljak Dodavanje kontakata kako biste pročitali pojedinosti
o načinu dodavanja telefonskih brojeva na popis za brzo biranje.
Pozivanje s popisa kontakata
Kontakti.
1 Dodirnite
2 Na popisu kontakata odaberite kontakt i dodirnite .
Odgovaranje na poziv
Kako biste odgovorili na poziv, povucite
na zaslonu dolaznog poziva.
• Kada su stereo naglavne slušalice priključene, pozivati možete
uporabom gumba za pozivanje/završavanje poziva koji se nalazi na
naglavnim slušalicama.
• Kako biste jednostavno završili poziv pritiskom gumba za uključivanje/
isključivanje i zaključavanje, dodirnite
Postavke Mreža Pozivi
Javljanje i prekidanje poziva, a zatim uključite značajku Završite
poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja.
Korisne aplikacije
79
Odbacivanje poziva
Kako biste odbili poziv, povucite
preko zaslona dolaznog poziva.
• Kako biste poslali poruku o odbijanju poziva, povucite mogućnost
poruke preko zaslona.
• Kako biste dodali ili uredili poruku o odbijanju poziva, dodirnite
Postavke Mreža Pozivi Blokiraj pozive i odbaci s porukom
Odbaci s porukom.
• Prilikom dolaznog poziva pritisnite gumb za povećanje glasnoće
(+), smanjivanje glasnoće (-) ili gumb za uključivanje/isključivanje i
zaključavanje kako biste utišali melodiju zvona ili vibraciju ili stavili poziv
na čekanje.
Provjera dolaznog poziva tijekom uporabe
aplikacije
Kada se pojavi dolazni poziv dok koristite neku aplikaciju, na vrhu zaslona
može se pojaviti skočna obavijest. Možete primiti poziv, odbiti poziv ili
poslati poruku putem skočnog zaslona.
• Dodirnite
Postavke Mreža Pozivi Više i zatim dodirnite
Skočni okvir dolaznog poziva
da biste ga deaktivirali.
Korisne aplikacije
80
Pregledavanje propuštenih poziva
Ako ste propustili poziv, pri vrhu zaslona na traci stanja prikazuje se .
Kako biste pregledali pojedinosti propuštenog poziva, povucite traku
stanja prema dolje. U protivnom, dodirnite
Prethodno.
Dostupne funkcije tijekom poziva
Dodirivanjem gumba na zaslonu tijekom poziva možete pristupiti
različitim funkcijama:
• Kontakti: Pregledajte popis kontakata tijekom poziva.
• Kraj: Završite poziv.
• Biranje: Prikažite ili sakrijte tipkovnicu za biranje.
• Zvučnik: Uključite funkciju zvučnika.
• Mikrofon: Utišajte glas kako sugovornik ne bi čuo vaš glas.
• Bluetooth: Prebacite poziv na upareni i povezani uređaj Bluetooth.
• : Pristupite dodatnim mogućnostima poziva.
• Dostupne stavke postavki mogu se razlikovati ovisno o području i
pružatelju usluge.
Trosmjerno pozivanje
Tijekom poziva možete obaviti dodatno pozivanje.
1
2
Tijekom poziva dodirnite
3
Kako biste započeli konferencijski poziv, dodirnite Spoji.
Dodaj poziv.
Upišite broj telefona i dodirnite .
• Dva poziva istodobno se prikazuju na zaslonu dok je prvi poziv na
čekanju.
• Svaki vam se poziv može naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge
kako biste saznali više informacija.
Korisne aplikacije
81
Pregledavanje popisa poziva
Kako biste pregledali popis poziva, dodirnite
Prethodno. Zatim
možete upotrebljavati sljedeće funkcije:
• Kako biste pregledali detaljne popise poziva, odaberite kontakt. Kako
biste pozvali odabrani kontakt, dodirnite .
• Kako biste izbrisali popis poziva, dodirnite
Izbriši sve.
• Prikazano trajanje poziva može se razlikovati od cijene poziva. Obratite
se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
Konfiguriranje mogućnosti poziva
Možete konfigurirati brojne mogućnosti poziva.
1
2
Biraj ili Prethodno.
Dodirnite
Pozivi i zatim konfigurirajte mogućnosti prema vlastitim
Dodirnite
željama.
Poruke
Slanje poruke
Možete stvarati i slati poruke svojim kontaktima uporabom aplikacije za
razmjenu poruka.
• Slanje međunarodnih poruka može se dodatno naplatiti. Obratite se
svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
1
2
3
Dodirnite
4
Dodirnite Šalji kako biste poslali poruku.
Dodirnite
.
.
Navedite primatelja i stvorite poruku.
• Kako biste priložili datoteke, dodirnite
.
• Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
Korisne aplikacije
82
Čitanje poruke
Možete pregledavati izmijenjene poruke poredane po kontaktu.
1
2
Dodirnite
.
Odaberite kontakt s popisa poruka.
Konfiguriranje postavki razmjene poruka
Možete promijeniti postavke razmjene poruka prema vlastitim željama.
1
2
Dodirnite
Dodirnite
.
Postavke s popisa poruka.
Fotoaparat
Pokretanje kamere
Možete snimiti fotografiju ili videozapis kako biste ovjekovječili dragocjene
trenutke.
Dodirnite
.
• Prije snimanja fotografije ili videozapisa obrišite leću kamere mekom
krpom.
• Pripazite da ne zaprljate objektiv fotoaparata prstima ili nekom drugom
tvari.
• Ako je razina napunjenosti baterije niža od 5%, napunite bateriju prije
početka uporabe kamere.
• Slike navedene u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od
stvarnog uređaja.
• Fotografije i videozapisi mogu se pregledavati ili uređivati u aplikaciji
Galerija. Pogledajte odjeljak Pregled galerije kako biste saznali više
pojedinosti.
Korisne aplikacije
83
Mijenjanje načina kamere
Možete jednostavno i lagano odabrati način kamere koji odgovara
okruženju fotografije ili videozapisa.
Na zaslonu kamere dodirnite način OSNOVNO i odaberite željeni način
rada.
OSNOVNO način
KVADRAT način
rada kamere
RUČNO način rada
kamere
RUČNO video način
rada
OSNOVNO način
Možete snimati fotografije ili videozapise odabirom različitih načina
snimanja i mogućnosti.
1
2
Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite OSNOVNO (
Kako biste snimili fotografiju, dodirnite
videozapis, dodirnite .
).
. Kako biste snimili
Upotrebljavajte
izmjenično
širokokutnu ili
standardnu kameru.
Uključite ili isključite
bljeskalicu.
Upotrebljavajte
izmjenično prednju ili
stražnju kameru.
Primijenite efekt filtra
filma.
Odaberite način
kamere.
Pokrenite aplikaciju
galerija.
Snimite videozapise.
Snimajte fotografije.
Vratite se na prethodni
zaslon.
Promijenite
mogućnosti kamere.
Korisne aplikacije
84
Snimanje fotografije
1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali
kameru.
2
Dodirnite
kako biste snimili fotografiju.
• Također možete pritisnuti gumb za smanjenje glasnoće (-) ili gumb
za povećanje glasnoće (+) kako biste snimili fotografiju.
• Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za
smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli kameru. Dodirnite
Postavke Standardno Gumb prečaca.
Snimanje videozapisa
1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali
kameru.
2
Dodirnite .
• Kako biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa,
dodirnite .
• Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite . Kako biste
nastavili snimanje videozapisa, dodirnite .
3
Dodirnite
kako biste završili snimanje videozapisa.
Prilagođavanje mogućnosti kamere
Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.
Dodirnite na zaslonu.
• Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranoj kameri (prednja ili
stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.
Korisne aplikacije
85
Veličina fotografije
Odaberite vrijednosti razmjera i veličine pri snimanju
fotografija.
Rezolucija
videozapisa
Odaberite vrijednosti rezolucije i veličine pri snimanju
videozapisa.
Galerija kamere
Prikažite nedavno snimljene fotografije i videozapise uz
rub zaslona.
HDR
Snimite fotografije živih boja i poboljšajte ih uporabom
efekata kad snimanje obavljate pri izravnom svjetlu.
Ove funkcije omogućava tehnologija velikog dinamičkog
raspona (HDR) kojom je opremljena kamera.
Brojač
Postavite brojač vremena da automatski snimi
fotografije nakon određenog vremena.
Okidač govorom
Snimajte fotografije glasovnim naredbama.
Tracking focus
Nakon što dodirnete subjekt, kamera prati i održava
fokus na subjektu u pokretu.
(Dostupno pri uporabi standardne kamere.)
Snimanje bez
podrhtavanja
Smanjite zamućenje zbog pokreta tijekom snimanja
videozapisa.
Pokriveni objektiv
Obavještava vas kada je stražnji širokokutni objektiv
pokriven.
Lokacija
Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
Mreža
Prikažite vodeću rešetku kako biste mogli snimati
fotografije ili videozapise na osnovi vodoravnih i
okomitih referentnih linija.
Dodaj potpis
Prikažite personalizirani potpis na fotografijama.
Pohrana
Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u
unutarnjoj memoriji ili na SD kartici.
(Dostupno kada je umetnuta memorijska kartica.)
Jednostavni prikaz
Sakrijte sve izbornike sa zaslona kamere.
Pomoć
Pruža pomoć za svaki izbornik kamere.
Korisne aplikacije
86
Dodatne mogućnosti prednje kamere
Selfie snimka
Prilagodite postavke selfie snimke.
• Snimka pokretom ruke: Snimajte uporabom značajke
Snimanje pokretom.
• Automatsko snimanje: Snimanje kada kamera
prepoznaje lice.
Prikaz pokretom
Odaberite želite li upotrebljavati značajku Pregledavanje
pokretom kako biste odmah pregledali fotografiju
nakon snimanja.
Spremi kao
zrcaljeno
Spremite slike kao zrcaljene nakon snimanja selfija.
• Pri uporabi prednje kamere možete prilagoditi filtar, svjetlosni efekt i
nijansu kože.
Različiti načini rada kamere
Panorama
Možete stvoriti panoramsku fotografiju pomicanjem kamere u jednom
smjeru kako biste snimili i povezali kontinuirane snimke za široki pregled.
1
2
U načinu AUTO dodirnite NAČIN
3
Dodirnite
.
Dodirnite
i zatim polagano pomičite kameru u jednom smjeru.
• Pomičite uređaj prateći smjer smjerne strelice.
Korisne aplikacije
da biste prekinuli snimanje panorame.
87
360 Panorama
Možete stvoriti panoramu od 360° pomicanjem kamere u jednom smjeru.
1
2
U načinu AUTO dodirnite NAČIN
3
Dodirnite
.
Dodirnite
i zatim polagano pomičite kameru u jednom smjeru.
• Pomičite uređaj prateći smjer smjerne strelice.
da biste prekinuli snimanje panorame od 360°.
Hrana
Možete snimiti fotografiju i videozapis pomoću klizača za regulaciju na
desnoj strani zaslona.
1
2
U načinu AUTO dodirnite NAČIN
.
Kako biste snimili fotografiju, dodirnite . Kako biste snimili
videozapis, dodirnite .
• Povucite klizač u boji na zaslonu da biste prilagodili balans bijele
boje i odabrali najbolju boju.
• Ako je traka klizača nevidljiva, dodirnite da biste prilagodili balans
bijele boje.
Korisne aplikacije
88
Skočni
Možete snimati fotografije ili videozapise uporabom standardne i
širokokutne leće dvostruke kamere koja se nalazi na stražnjem dijelu
uređaja kako biste snimili scene kao da se slažu u okvir. Scene prikazane
na malom prednjem zaslonu snimaju se standardnom kamerom, dok se
scene prikazane na velikom pozadinskom zaslonu snimaju širokokutnom
kamerom. Promijenite drugačiji oblik prednjeg zaslona ili primijenite
različite efekte kako biste snimili izvrsne fotografije ili videozapise.
1
2
3
U načinu AUTO dodirnite NAČIN
4
Dodirnite
kako biste snimili fotografiju. Kako biste snimili
videozapis, dodirnite .
Dodirnite
.
i odaberite željeni izgled.
Odaberite željeni efekt:
• Fisheye: Primijenite efekt konveksne leće na područje slikano
širokokutnom kamerom.
• Crno-bijelo: Primijenite efekt sivih nijansi na područje snimljeno
širokokutnom kamerom.
• Vinjeta: Zatamnite rubove područja slikanog širokokutnom
kamerom.
• Efekt s izoštrenim objektom: Zamaglite područje slikano
širokokutnom kamerom.
Korisne aplikacije
89
Klik
Možete snimati kratke videozapise i spojiti ih u kratki film u trajanju od 60
sekundi.
1
2
U načinu AUTO dodirnite NAČIN
.
Dodirnite .
• Dodirnite ikonu nakon što snimite videozapis u trajanju od tri
sekunde. Dodirnite i držite ikonu kako biste stvorili duži videozapis
(najduže trajanje: jedna minuta).
Pregledajte
odabrani isječak.
Izbrišite odabrani
isječak.
Vremenska crta.
Spremite videozapis.
Reproducirajte sve
isječke.
Izbrišite sve isječke.
3
Dodirnite SPREMI.
Usporeno
Možete stvarati zanimljive videozapise mijenjanjem brzine kretanja
predmeta snimanja u vašem videozapisu. Ova funkcija omogućava vam da
snimite videozapis većom brzinom i zatim ga reproducirate standardnom
brzinom kako bi se videozapis činio usporen.
1
2
3
U načinu AUTO dodirnite NAČIN
.
Dodirnite
i snimite videozapis.
Dodirnite
kako biste završili snimanje videozapisa.
Korisne aplikacije
90
Vremenski razmak
Možete snimiti slijed fotografija pri postavljenim vremenskim razmacima
kako biste snimali promjene koje se sporo odvijaju poput pomicanja
oblaka, kretanja nebeskih tijela, prometa i slično.
1
2
3
U načinu AUTO dodirnite NAČIN
.
Dodirnite
i snimite videozapis.
Dodirnite
kako biste završili snimanje videozapisa.
• Prilikom ubrzanog snimanja glas se ne snima.
Uzastopno snimanje
Možete snimiti kontinuirane fotografije kako biste stvorili pokretne slike.
U načinu OSNOVNO dodirnite i zadržite .
• Kontinuirane snimke snimaju se brzo dok držite pritisnutim .
• Kada je lokacija za pohranu postavljena na unutarnju memoriju, možete
snimiti do 100 fotografija. Kada je lokacija za pohranu postavljena na
vanjsku memoriju, uzastopno možete snimiti do 30 fotografija.
Jednostavni prikaz
U načinu AUTO dodirnite
Jednostavni prikaz da biste sakrili
izbornike na zaslonu kamere. Dodirnite
da biste ih prikazali.
Korisne aplikacije
91
KVADRAT način rada kamere
Možete snimati više fotografija ili videozapisa u obliku kolaža uporabom
prednje i stražnje kamere. Fotografije i videozapisi mogu se spremiti u
drugačijim oblicima.
1
Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite OSNOVNO (
KVADRAT ( ).
2
3
Dodirnite NAČIN i odaberite željeni način kamere.
Kako biste snimili fotografiju, dodirnite
videozapis, dodirnite .
)
. Kako biste snimili
Prilagođavanje mogućnosti kamere
Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.
Dodirnite na zaslonu.
• Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranoj kameri (prednja ili
stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.
Veličina fotografije
Odaberite vrijednosti razmjera i veličine pri snimanju
fotografija.
Rezolucija
videozapisa
Odaberite vrijednosti rezolucije i veličine pri snimanju
videozapisa.
HDR
Snimite fotografije živih boja i poboljšajte ih uporabom
efekata kad snimanje obavljate pri izravnom svjetlu.
Ove funkcije omogućava tehnologija velikog dinamičkog
raspona (HDR) kojom je opremljena kamera.
Brojač
Postavite brojač vremena da automatski snimi
fotografije nakon određenog vremena.
Okidač govorom
Snimajte fotografije glasovnim naredbama.
Tracking focus
Nakon što dodirnete subjekt, kamera prati i održava
fokus na subjektu u pokretu.
(Dostupno pri uporabi standardne kamere.)
Korisne aplikacije
92
Snimanje bez
podrhtavanja
Smanjite zamućenje zbog pokreta tijekom snimanja
videozapisa.
Pokriveni objektiv
Obavještava vas kada je stražnji širokokutni objektiv
pokriven.
Lokacija
Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
Mreža
Prikažite vodeću rešetku kako biste mogli snimati
fotografije ili videozapise na osnovi vodoravnih i
okomitih referentnih linija.
Dodaj potpis
Prikažite personalizirani potpis na fotografijama.
Pohrana
Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u
unutarnjoj memoriji ili na SD kartici.
(Dostupno kada je umetnuta memorijska kartica.)
Pomoć
Pruža pomoć za svaki izbornik kamere.
Dodatne mogućnosti prednje kamere
Selfie snimka
Prilagodite postavke selfie snimke.
• Snimka pokretom ruke: Snimajte uporabom značajke
Snimanje pokretom.
• Automatsko snimanje: Snimanje kada kamera
prepoznaje lice.
Spremi kao
zrcaljeno
Spremite slike kao zrcaljene nakon snimanja selfija.
• Pri uporabi prednje kamere možete prilagoditi filtar, svjetlosni efekt i
nijansu kože.
Korisne aplikacije
93
RUČNO način rada kamere
Možete stvarati fotografije profesionalnog izgleda uporabom različitih
naprednih značajki. Namjestite balans bijele boje, izoštravanje, svjetlinu,
ISO, brzinu zatvarača i druge mogućnosti.
1
Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite OSNOVNO (
RUČNO ( ).
2
Prilagodite sljedeće postavke kamere.
)
Namjestite balans
bijele boje.
Namjestite razinu
ekspozicije.
Namjestite žarište.
Namjestite brzinu
zatvarača.
Namjestite
svjetlinu.
Namjestite brzinu
ISO.
3
Dodirnite
kako biste snimili fotografiju.
Prilagođavanje mogućnosti kamere
Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.
Dodirnite na zaslonu.
Veličina
fotografije
Odaberite vrijednosti razmjera i veličine pri snimanju
fotografija.
Brojač
Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije
nakon određenog vremena.
Okidač govorom
Snimajte fotografije glasovnim naredbama.
Tracking focus
Nakon što dodirnete subjekt, kamera prati i održava fokus
na subjektu u pokretu.
(Dostupno pri uporabi standardne kamere.)
Lokacija
Korisne aplikacije
Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
94
Vodič
Prikažite vodeću rešetku kako biste mogli snimati
fotografije na osnovi vodoravnih i okomitih referentnih
linija.
Spremi kao
RAW
Slika se sprema u formatu datoteke RAW kako biste je
mogli izmijeniti. Tijekom snimanja fotografije stvaraju
se DNG i JPEG datoteke, a zatim se spremaju kao
nekoprimirana slika visoke rezolucije.
Pokriveni
objektiv
Obavještava vas kada je stražnji širokokutni objektiv
pokriven.
Smanjenje šuma
Smanjite šum pri visokim ISO postavkama.
Dodaj potpis
Prikažite personalizirani potpis na fotografijama.
Pohrana
Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u
unutarnjoj memoriji ili na SD kartici.
(Dostupno kada je umetnuta memorijska kartica.)
Pomoć
Pruža pomoć za svaki izbornik kamere.
RUČNO video način rada
Videozapis možete snimiti ručnim prilagođavanjem različitih mogućnosti.
Namjestite vrijednosti balansa bijele boje, izoštravanja, svjetline, ISO,
brzine zatvarača i druge mogućnosti.
1
Pokrenite aplikaciju kamere, a zatim dodirnite OSNOVNO (
RUČNO ( ).
2
Prilagodite postavke kamere.
3
Dodirnite
Korisne aplikacije
)
da biste snimili videozapis.
95
Prilagođavanje mogućnosti kamere
Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.
Dodirnite na zaslonu.
Rezolucija
videozapisa
Odaberite vrijednosti razmjera i veličine pri snimanju
videozapisa.
Brzina snimanja
Odaberite broj kadrova u sekundi.
Stopa kompresije
Odaberite kvalitetu slike pri snimanju videozapisa.
Hi-Fi
Snimite videozapis uz Hi-Fi kvalitetu zvuka.
Brojač
Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije
nakon određenog vremena.
Snimanje bez
podrhtavanja
Smanjite zamućenje zbog pokreta tijekom snimanja
videozapisa.
Pokriveni
objektiv
Obavještava vas kada je stražnji širokokutni objektiv
pokriven.
Tracking focus
Nakon što dodirnete subjekt, kamera prati i održava fokus
na subjektu u pokretu.
(Dostupno pri uporabi standardne kamere.)
Lokacija
Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
Mreža
Prikažite vodeću rešetku kako biste mogli snimati
videozapise na osnovi vodoravnih i okomitih referentnih
linija.
Pohrana
Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u
unutarnjoj memoriji ili na SD kartici.
Pomoć
Pruža pomoć za svaki izbornik kamere.
Korisne aplikacije
96
Druge korisne značajke u aplikaciji kamere
AE/AF lock
Trenutačnu razinu ekspozicije i položaj fokusa možete prilagoditi tako da
dodirnete i zadržite zaslon u načinu OSNOVNO. Da biste isključili značajku,
dodirnite prazninu na zaslonu.
Brzo fokusiranje
U RUČNO načinu rada kamere ili videosnimanja dodirnite FOCUS.
Da biste isključili značajku, dodirnite Focus peaking.
Korisne aplikacije
97
Izmjenična uporaba kamera
Upotrebljavajte izmjenično prednju ili stražnju kameru koja odgovara
vašem okruženju.
Na zaslonu kamere dodirnite
ili povucite zaslon u bilo kojem smjeru
kako biste izmjenično upotrebljavali prednju ili stražnju kameru.
• Upotrebljavajte prednju kameru za snimanje autoportreta. Pojedinosti
potražite u odjeljku Selfie snimka.
Prebacivanje na dvostruku kameru
Upotrebljavajte izmjenično standardni i širokokutni način za snimanje
željenih fotografija ili videozapisa.
• Dodirnite
/
ili
/
da biste izmjenično upotrebljavali
standardnu i širokokutnu kameru.
• Drugi način prebacivanja između standardne i širokokutne kamere je
da spojite ili razdvojite prste.
Korisne aplikacije
98
Uvećavanje ili smanjivanje
Možete uvećavati ili smanjivati prikaz na zaslonu kamere prilikom
snimanja fotografije ili videozapisa.
• Na zaslonu kamere spojite ili razdvojite dva prsta kako biste ga
izmjenično uvećavali ili smanjivali, a zatim upotrijebite prikazani +/klizač.
• Zatim se širokokutna i glavna kamera na stražnjem dijelu uređaja
automatski mijenjaju prilikom snimanja fotografije ili videozapisa.
• Značajka zumiranja nije dostupna pri uporabi prednje kamere u načinu
selfie.
Selfie snimka
Možete upotrebljavati prednju kameru kako biste vidjeli svoje lice na
zaslonu i snimali autoportrete.
Snimka pokretom ruke
Možete snimati autoportrete pokretima.
Stavite dlan ispred prednje kamere, a zatim stisnite šaku.
Možete skupiti šaku i zatim je otvoriti prema prednjoj kameri.
• Fotografija se snima u tri sekunde.
Korisne aplikacije
99
• Da biste upotrijebili ovu značajku, prebacite se na prednju kameru, a
zatim dodirnite
Selfie snimka Snimka pokretom ruke.
• Pripazite da se vaš dlan i šaka nalaze unutar referentne linije kako bi ih
kamera mogla otkriti.
• Ova značajka možda neće biti dostupna pri uporabi nekih značajki
kamere.
Intervalni snimak
Selfije možete snimati i u intervalima.
Tijekom uporabe prednje kamere možete okrenuti dlan prema kameri, a
zatim dvaput brzo stisnuti šaku.
• Nakon vremenske odgode od tri sekunde snimit će se četiri fotografije
u intervalima od oko dvije sekunde.
• Dodirnite
Selfie snimka Snimka pomoću pokreta da biste
upotrijebili ovu značajku.
Korisne aplikacije
100
Automatsko snimanje
Upotrebljavajte značajku prepoznavanja lica kako biste jednostavno i lako
snimali autoportrete. Možete namjestiti uređaj da kada pogledate zaslon
prednja kamera prepozna vaše lice i automatski snimi autoportret.
• Kada prednja kamera otkrije vaše lice, prikazat će se bijeli vodeći okvir.
Ako se subjekt u vodećem okviru prestane kretati, boja okvira postat
će plava, a zatim će kamera snimiti fotografiju.
• Dodirnite
Selfie snimka Automatsko snimanje da biste
omogućili značajku automatskog snimanja.
Korisne aplikacije
101
Prikaz pokretom
Nakon snimanja autoportreta prednjom kamerom, postavite zaslon blizu
lica kako biste ga odmah pregledali.
• Dodirnite
Prikaz pokretom da biste omogućili značajku
pregledavanja pokretom.
• Jedan pretpregled dostupan je svaki put kada se fotografija snimi.
• Ako okrenete uređaj dok se prikazuje zaslon pretpregleda, zaslon
kamere prebacuje se u način kamere.
Spremi kao zrcaljeno
Prije snimanja fotografije prednjom kamerom, dodirnite
zrcaljeno. Slika će se okrenuti vodoravno.
Spremi kao
• Pri uporabi prednje kamere u mogućnostima kamere možete promijeniti
način snimanja selfie snimaka. Pogledajte odjeljak Prilagođavanje
mogućnosti kamere kako biste saznali pojedinosti.
Korisne aplikacije
102
Galerija
Pregled galerije
Možete pregledavati i upravljati fotografijama ili videozapisima koji su
spremljeni na vaš uređaj.
1
Dodirnite
.
• Spremljene fotografije i videozapisi prikazuju se u mapama.
2
Dodirnite mapu i odaberite datoteku.
• Pregledajte odabranu datoteku u načinu prikaza preko cijelog
zaslona.
• Tijekom pregledavanja fotografije prevucite ulijevo ili udesno da
biste pregledali prethodnu ili sljedeću fotografiju.
• Tijekom pregledavanja videozapisa prevucite ulijevo ili udesno kako
biste ga premotali unatrag ili brzo unaprijed.
• Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom
softveru.
• Neke datoteke možda se neće otvoriti jer su šifrirane.
• Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti
pogrešku.
Pregledavanje fotografija
Vratite se na
prethodni zaslon.
Napišite bilješku na
fotografiju.
Pregledajte
povezani sadržaj.
Uredite slike.
Dodajte ili uklonite
iz favorita.
Pokrenite kameru.
Pristupite
dodatnim
mogućnostima.
Vratite se na
prethodni zaslon.
Izbrišite slike.
Podijelite slike.
• Da biste prikazali stavke izbornika, pažljivo dodirnite zaslon. Da biste
sakrili stavke izbornika, ponovno dodirnite zaslon.
Korisne aplikacije
103
Lebdeći gumb
Da biste brzo prešli na početni zaslon tijekom pregledavanja galerije u
pejzažnom usmjerenju, dodirnite i zadržite , pomaknite prst prema
gore na , a zatim ga otpustite.
• Položaj lebdećeg gumba možete promijeniti tako da ga vodoravno
povučete na donji dio zaslona.
Pisanje bilješke na fotografiju
1 Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite .
2 Napišite bilješku na fotografiju i dodirnite SPREMI.
• Neke fotografije možda neće podržavati značajku unosa bilježaka na
fotografije.
Korisne aplikacije
104
Povezani sadržaj
Povezani sadržaj možete uređivati i prilagođavati u galeriji.
1
2
Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite
.
Kada se prikaže ikona povezana s datumom snimanja fotografije,
dodirnite zaslon.
• Možete pregledati fotografije povezane s odabranim datumom.
• Povezani sadržaj može se odnositi na do četiri kombinacije funkcija
„Uspomene, Datum, Mjesto, Način rada kamere“.
• Dodirnite
• Dodirnite
da biste spremili povezani sadržaj kao videozapis.
da biste pristupili dodatnim mogućnostima.
Uređivanje fotografija
1 Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite .
2 Upotrijebite brojne efekte i alate kako biste uredili fotografiju.
3 Dodirnite SPREMI kako biste spremili izmjene.
• Promjene se primjenjuju na izvornu datoteku.
• Kako biste spremili uređenu fotografiju kao drugu datoteku,
dodirnite
Spremi kopiju.
Korisne aplikacije
105
Reproduciranje videozapisa
Dodajte ili uklonite
iz favorita.
Odaberite omjer
zaslona.
Namjestite
glasnoću zvuka.
Premotajte
videozapis.
Otvorite značajkom
QSlide.
Uredite videozapis.
Pristupite dodatnim
mogućnostima.
Zaključajte ili
otključajte zaslon.
Premotajte brzo
prema naprijed
videozapis.
Pauzirajte ili
reproducirajte
videozapis.
• Kako biste namjestili glasnoću zvuka, povucite desnu stranu zaslona
videozapisa prema gore ili dolje.
• Kako biste namjestili svjetlinu zaslona, povucite lijevu stranu zaslona
videozapisa gore ili dolje.
Uređivanje videozapisa
1 Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite .
2 Upotrijebite brojne efekte i alate za uređivanje kako biste uredili
videozapis.
Podesite
razlučivost.
Poništite uređivanje.
Automatski stvorite
isječak videozapisa
u trajanju od 15, 30
ili 60 sekundi.
Stvorite film pomoću
različitih efekata.
Pokrenite video
editor KineMaster.
Odaberite dio kako
biste promijenili
brzinu
reproduciranja.
Namjestite trajanje
videozapisa.
3
Dodirnite SPREMI kako biste spremili izmjene.
Korisne aplikacije
106
Stvaranje GIF-a
GIF datoteku možete jednostavno stvoriti iz snimljenog videozapisa.
1
Tijekom gledanja videozapisa u željenoj početnoj točki dodirnite
Kreiraj GIF.
2
Odaberite duljinu GIF-a koji želite kreirati.
• GIF se stvara tijekom odabranog vremena u odnosu na stvarno
vrijeme.
• U slučaju videozapisa kraćih od 5 sekundi, GIF slike automatski se
stvaraju tijekom onog vremena koje je preostalo.
• Značajka stvaranja GIF-ova služi za izražavanje kreativnosti korisnika.
Ako uporabom značajke stvaranja GIF-a prekršite druge zakone o
autorskim pravima ili kleveti, možete snositi građansku ili kaznenu
odgovornost. U svakom slučaju nemojte umnožavati ili prenositi djela
drugih osoba bez dopuštenja. Tvrtka LG Electronics ne prihvaća nikakvu
odgovornost za radnje korisnika.
Povezane datoteke
Datoteke možete povezati s fotografijama i videozapisima snimljenim na
istoj lokaciji ili na isti dan.
1
2
Odaberite spremljene fotografije i videozapise i dodirnite
Odaberite željenu mapu, a zatim dodirnite
videozapis.
.
da biste stvorili
Brisanje datoteka
Možete izbrisati datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:
• Dodirnite i držite datoteku na popisu datoteka, a zatim dodirnite
Izbriši.
• Dodirnite na popisu datoteka i izbrišite željene datoteke.
• Izbrisane datoteke automatski se prebacuju u Otpad te se mogu
vratiti natrag u aplikaciju Galerija unutar 7 dana.
• U aplikaciji Galerija dodirnite
Otpad. Dodirnite kako biste u
cijelosti izbrisali datoteke. U ovom se slučaju datoteke ne mogu vratiti.
Korisne aplikacije
107
Dijeljenje datoteka
Možete podijeliti datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:
• Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite kako biste podijelili
datoteku na željeni način.
• Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite
Dijeli kako biste
podijelili datoteku na željeni način.
• Dodirnite na popisu datoteka kako biste odabrali datoteke i
podijelite ih na željeni način.
Kontakti
Pregled kontakata
Možete spremati kontakte i njima upravljati.
Dodirnite
Osnovno Kontakti.
Dodavanje kontakata
Dodavanje novih kontakata
1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite .
2 Upišite pojedinosti kontakta i dodirnite SPREMI.
Uvoz kontakata
Možete uvesti kontakte s drugog uređaja za pohranu.
1
Na zaslonu popisa kontakata dodirnite
Uvezi.
2
Odaberite izvorišnu i ciljnu lokaciju kontakta koji želite uvesti, a zatim
dodirnite U REDU.
3
Odaberite kontakt i dodirnite UVEZI.
Korisne aplikacije
Upravljanje kontaktima
108
Dodavanje kontakata na popis za brzo biranje
1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite Brzo biranje.
2 Dodirnite Dodaj kontakt na broju za brzo biranje.
3 Odaberite kontakt.
Pretraživanje kontakata
Možete pretraživati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:
• Na zaslonu popisa kontakata upišite ime kontakta u okvir za
pretraživanje.
• Pomičite popis kontakata prema gore ili dolje.
• Na kazalu zaslona popisa kontakata upišite početno slovo kontakta.
Popis kontakata
Uređivanje kontakata
1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite i uredite pojedinosti.
3 Dodirnite SPREMI kako biste spremili izmjene.
Brisanje kontakata
Možete izbrisati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:
• Na zaslonu s kontaktima dodirnite i zadržite kontakt koji želite
izbrisati, a zatim dodirnite Briši kontakt.
• Dodirnite
Izbriši na zaslonu s kontaktima.
Dodavanje favorita
Možete registrirati često upotrebljavane kontakte kao favorite.
1
2
Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite
Korisne aplikacije
.
109
Stvaranje grupa
Nova grupa.
1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite Grupe
2 Upišite naziv nove grupe.
3 Dodirnite Dodajte članove, odaberite kontakte, a zatim dodirnite
DODAJ.
4
Dodirnite SPREMI kako biste spremili novu grupu.
QuickMemo+
Pregled značajke QuickMemo+
Stvorite kreativne bilješke uporabom brojnih mogućnosti ove napredne
značajke bloka za pisanje, poput upravljanja slikom i snimkama zaslona,
koje ne podržavaju konvencionalni blokovi za pisanje.
Stvaranje bilješke
Osnovno QuickMemo+.
1 Dodirnite
Dodirnite
kako
biste stvorili bilješku.
2
•
•
•
•
•
•
•
: Spremite bilješku.
: Poništite posljednju radnju.
: Ponovite posljednju poništenu radnju.
: Upišite bilješku tipkovnicom.
: Upišite bilješke rukom.
: Obrišite rukom napisane bilješke.
: Povećajte ili umanjite, zaokrenite ili obrišite dijelove rukom
napisane bilješke.
• : Pristupite dodatnim mogućnostima.
3
Dodirnite
Korisne aplikacije
kako biste spremili bilješku.
110
Pisanje bilješki po fotografiji
Osnovno QuickMemo+.
1 Dodirnite
Dodirnite
kako
biste snimili fotografiju, a zatim dodirnite U REDU.
2
• Fotografija se automatski prilaže bloku za pisanje.
3
Dodirnite ili da biste pisali bilješke po fotografiji.
• Pišite rukom bilješke po fotografiji.
• Unesite tekst ispod fotografije.
4
Dodirnite
kako biste spremili bilješku.
Pisanje bilješki po snimci zaslona
1 Prilikom pregledavanja zaslona koji želite snimiti, povucite traku stanja
prema dolje i zatim dodirnite .
• Snimka zaslona prikazuje se kao pozadinska tema bloka za pisanje.
Alati podsjetnika prikazuju se pri vrhu zaslona.
2
Pišite željene bilješke.
• Pišite rukom bilješke po fotografiji.
3
Dodirnite
i spremite bilješke na željeno mjesto.
• Spremljene bilješke mogu se pregledati u QuickMemo+ ili Galerija.
• Kako biste istodobno spremili bilješke na isto mjesto, odaberite
potvrdni okvir Koristi zadano za ovu aktivnost i odaberite
aplikaciju.
Upravljanje mapama
Možete pregledavati bilješke grupirane po vrsti.
1
2
Dodirnite
Osnovno QuickMemo+.
Pri vrhu zaslona dotaknite
i odaberite stavku izbornika:
• Svi zapisi: Pregledajte sve bilješke spremljene u QuickMemo+.
• Moji zapisi: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom QuickMemo+.
• Capture+: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom Capture+.
Korisne aplikacije
111
• Foto bilješka: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom .
• Otpad: Pregledajte izbrisane bilješke.
• Nova kategorija: Dodajte kategorije.
•
: Preuredite, dodajte ili izbrišite kategorije. Kako biste promijenili
naziv kategorije, dodirnite je.
• Neke se mape neće prikazati prilikom prvog pokretanja aplikacije
QuickMemo+. Onemogućene mape omogućuju se i prikazuju kada
sadržavaju barem jednu pripadajuću bilješku.
Sat
Alarmi
Možete postaviti alarm koji će se uključiti u određeno vrijeme.
1
2
3
Osnovno Sat Alarmi.
Dodirnite
Dodirnite
to kako biste dodali novi alarm.
Konfigurirajte postavke alarma i dodirnite SPREMI.
• Ako odaberete prethodno postavljeni alarm, možete ga urediti.
• Kako biste izbrisali alarm, dodirnite
dodirnite i držite alarm.
pri vrhu zaslona. U protivnom,
Svjetski sat
Možete pregledati trenutačno vrijeme u gradovima diljem svijeta.
1
2
Dodirnite
Dodirnite
Korisne aplikacije
Osnovno Sat Svjetski sat.
i dodajte grad
112
Brojač
Možete postaviti brojač vremena koji će uključiti alarm nakon određenog
vremena.
1
2
Dodirnite
3
Dodirnite Prekid kako biste zaustavili alarm brojača vremena.
Osnovno Sat Brojač.
Postavite vrijeme i dodirnite Početak.
• Kako biste zaustavili brojač vremena, dodirnite Stanka. Kako biste
ponovno pokrenuli brojač vremena, dodirnite Nastavi.
• Kako biste vratili postavke brojača vremena, dodirnite .
Štoperica
Možete upotrebljavati štopericu kako biste izmjerili vrijeme kruga.
1
2
Dodirnite
3
Dodirnite Stanka kako biste zaustavili štopericu.
• Kako biste ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite Nastavi.
• Kako biste izbrisali sve zapise i ponovno pokrenuli štopericu,
dodirnite Resetiraj.
Osnovno Sat Štoperica.
Dodirnite Početak kako biste pokrenuli štopericu.
• Kako biste zabilježili vrijeme kruga, dodirnite Ciklus.
Kalendar
Pregled kalendara
Možete upotrebljavati kalendar kako biste upravljali događanjima i
zadacima.
Korisne aplikacije
113
Dodavanje događanja
Osnovno Kalendar.
1 Dodirnite
Odaberite
datum
i zatim dodirnite .
2
3 Upišite pojedinosti događanja i dodirnite SPREMI.
• Ako dodirnete datum na kalendaru koji sadržava događanja, skočni
prozor prikazuje se na popisu događanja. Dodirnite događanje u
skočnom prozoru kako biste pregledali pojedinosti događanja.
Sinkroniziranje događanja
Dodirnite
Kalendari za sinkronizaciju i odaberite kalendar koji želite
sinkronizirati.
• Kada se događanja pohranjuju s vašeg uređaja na vaš račun za Google,
oni se također automatski sinkroniziraju s kalendarom Google. Zatim
možete sinkronizirati ostale uređaje s kalendarom Google kako bi se na
tim uređajima nalazila ista događanja koja se nalaze na vašem uređaju i
kako biste upravljali svojim događanjima na tim uređajima.
Event pocket
Možete upotrebljavati Event pocket kako biste stvarali događanja
Dodirnite
kako biste otvorili Event pocket i zatim povucite sadržaj na
datum u kalendaru.
•
: Upravljajte slikama, tekstom, bilješkama i privremeno spremljenim
događanjima. Također možete dijeliti tekst, slike i podsjetnike iz drugih
aplikacija i spremati ih u aplikaciju POCKET. Ako dodirnete aplikaciju
DŽEPNI prilikom stvaranja događanja, događanje se privremeno
sprema u aplikaciju.
•
: Dodajte račun za Facebook kako biste pregledali informacije
o događanjima na Facebooku. Neki uređaji možda neće podržavati
funkciju informiranja o događanjima na Facebooku.
•
: Pregledajte turističke informacije, poput restorana i objekata, koje
se odnose na okolno područje, kako biste isplanirali događanje.
•
: Upravljajte zadacima, poput događanja, koji nemaju zadani rok
završetka.
Korisne aplikacije
114
Zadaci
Možete registrirati zadatke na svoj uređaj i jednostavno upravljati njihovim
rasporedom.
1
2
3
Dodirnite
Dodirnite
Osnovno Zadaci.
kako biste dodali zadatak.
Upišite pojedinosti zadatka i zatim dodirnite SPREMI.
Glazba
Možete reproducirati pjesme ili glazbene albume.
1
2
3
Dodirnite
Osnovno Glazba.
Odaberite kategoriju.
Odaberite glazbenu datoteku.
Vratite se na prethodni
zaslon.
Dodajte ili izbrišite favorite.
Prebacite na popis na
reproduciranje.
Tražite glazbene datoteke.
Pristupite dodatnim
mogućnostima.
Reproducirajte nasumičnim
redoslijedom.
Odaberite način ponovljene
reprodukcije.
Namjestite glasnoću zvuka.
Postavite zvučne efekte.
Dodirnite kako biste reproducirali
ispočetka trenutačnu datoteku /
Dodirnite dva puta kako biste
reproducirali prethodnu datoteku
/ Dodirnite i držite kako biste
premotali.
Dodirnite kako biste
reproducirali sljedeću
datoteku / Dodirnite i držite
kako biste brzo premotali
prema naprijed.
Pauzirajte ili reproducirajte.
Korisne aplikacije
115
• Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom
softveru.
• Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti
pogrešku.
• Glazbene datoteke mogu biti zaštićene međunarodnim zakonima o
vlasništvu nad autorskim pravima ili autorskim pravima. Možda trebate
ishoditi zakonsko dopuštenje prije kopiranja glazbene datoteke. Kako
biste preuzeli ili kopirali glazbenu datoteku, prvo provjerite mjerodavni
zakon o autorskim pravima koji se primjenjuje u dotičnoj državi.
• Ovaj model podržava reproduciranje Hi-Fi zvuka. Hi-Fi zvučne datoteke
prikazuje ikona Hi-Fi.
Kalkulator
Možete upotrebljavati dvije vrste kalkulatora: jednostavni i složeni
kalkulator.
1
2
Dodirnite
Osnovno Kalkulator.
Upotrebljavajte tipkovnicu kako biste obavili izračun.
• Da biste upotrijebili napredni kalkulator, povucite ulijevo zeleni klizač
na desnoj strani zaslona.
• Da biste ponovno započeli izračun, dodirnite i zadržite gumb DEL.
LG Health
Pregled aplikacije LG Health
Praćenjem aktivnosti vježbanja možete upravljati zdravstvenim navikama i
održavati dobru naviku vježbanja.
Korisne aplikacije
116
Početak uporabe aplikacije LG Health
Aplikaciju LG Health možete konfigurirati tijekom prvog pokretanja
aplikacije ili nakon njezinog vraćanja u izvorno stanje.
1
2
Dodirnite
Osnovno LG Health.
Pratite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak konfiguriranja.
Uporaba aplikacije LG Health
Možete pregledavati osnovne informacije o aplikaciji LG Health i upravljati
informacijama o opsegu fizičke aktivnosti i zdravstvenom stanju.
1
2
Dodirnite
Osnovno LG Health.
Dostupne su sljedeće mogućnosti.
•
•
: Pregledajte u zapisniku vježbanja željeni dan.
: Započnite pratiti aktivnost vježbanja. Tok i opseg fizičke
aktivnosti bilježi se za svaku vrstu aktivnosti vježbanja.
• : Postavite dnevne ciljeve, uključujući kalorije i broj koraka, ili
postavite različite postavke aplikacije LG Health.
Korisne aplikacije
117
• Informacije o zdravstvenom stanju koje pruža aplikacija LG Health
namijenjene su isključivo korisniku i ne mogu se upotrebljavati u svrhu
prevencije bolesti, liječenja, dijagnostike ili druge medicinske namjene.
• Aplikacija LG Health može se razlikovati ili biti nedostupna ovisno o
državi i pružatelju usluge. Dostupne funkcije aplikacije LG Health i
aplikacija koje se mogu dodati u aplikaciju LG Health mogu se razlikovati
ovisno o državi. Razlog tome su različiti zakoni i pravilnici.
E-pošta
Pregled elektroničke pošte
Možete registrirati račun elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste
provjeravali i slali elektroničke poruke na svojem uređaju.
• Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može
vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se
svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
Registriranje računa elektroničke pošte
Kada upotrebljavate prvi put aplikaciju za elektroničku poštu, registrirajte
svoj račun elektroničke pošte.
1
2
3
Dodirnite
Osnovno E-pošta.
Odaberite pružatelja usluge elektroničke pošte.
Upišite svoju adresu elektroničke pošte i lozinku, a zatim dodirnite
DALJE kako biste registrirali račun.
• Da biste ručno registrirali račun e-pošte, dodirnite RUČNO
POSTAVLJANJE (prema potrebi).
Korisne aplikacije
118
Upravljanje računima elektroničke pošte
Kako biste pregledali ili uređivali postavke svojeg računa elektroničke
pošte, dodirnite
Postavke.
• Kako biste dodali račun, dotaknite Dodaj račun.
• Kako biste izbrisali račun, dotaknite
Brisanje računa.
Otvaranje drugog računa elektroničke pošte
Ako ste registrirali nekoliko računa elektroničke pošte i želite pregledati
drugi račun, dodirnite
i odaberite drugi račun s popisa računa.
Provjeravanje elektroničke pošte
1 Dodirnite i provjerite pretinac elektroničke pošte.
2 Odaberite elektroničku poruku s popisa elektroničkih poruka.
• Poruka elektroničke pošte prikazuje se.
Slanje elektroničke poruke
1 Dodirnite .
2 Unesite adresu primatelja.
3 Upišite predmet i napišite poruku.
• Kako biste priložili datoteke, dodirnite
.
• Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
4
Dodirnite
kako biste poslali elektroničku poruku.
Radio
Možete slušati FM radio.
Dodirnite
Osnovno Radio.
• Kako biste upotrebljavali ovu aplikaciju, prvo priključite slušalice na
uređaj. Slušalice rade kao antena radija.
• Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o području.
Korisne aplikacije
119
Upravljanje datotekama
Možete pregledavati i upravljati datotekama koje su spremljene na vaš
uređaj ili oblak.
1
2
Dodirnite
Dodirnite
Upravljanje Upravljanje datotekama.
i odaberite željeno mjesto za spremanje.
LG Mobile Switch
Pomoću aplikacije LG Mobile Switch možete jednostavno prenijeti
podatke s uređaja koji upotrebljavate na novi uređaj.
1
Dodirnite
Upravljanje LG Mobile Switch.
Postavke Standardno Arhiviranje i reset
Možete dodirnuti i
LG Mobile Switch.
2
Za odabir željenog načina prijenosa slijedite upute na zaslonu.
• Vraćanje uređaja na početne postavke može izbrisati datoteke
sigurnosne kopije koje su spremljene u memoriju. Svakako kopirajte i
pohranite sigurnosnu kopiju važnih datoteka na računalo.
• Podaci na vašem računu za Google neće se sigurnosno kopirati. Kada
sinkronizirate podatke svojega računa za Google, Googleove aplikacije,
Googleove kontakte, Googleov kalendar, Googleov podsjetnik i aplikacije
preuzete iz trgovine Trgovina Play, oni se automatski spremaju unutar
aplikacije za pohranu.
• Napunite u cijelosti bateriju prije prijenosa podataka kako biste izbjegli
slučajno isključivanje tijekom postupka.
LG Friends Manager
Možete se lako povezati s uređajima LG prijatelja i upravljati njima.
Dodirnite
Upravljanje LG Friends Manager.
Korisne aplikacije
120
Preuzimanja
Možete pregledavati, brisati ili dijeliti datoteke koje ste preuzeli s interneta
ili aplikacija.
Dodirnite
Upravljanje Preuzimanja.
LG SmartWorld
Možete preuzeti brojne igrice, zvučne sadržaje, aplikacije i fontove koje
vam omogućava tvrtka LG Electronics. Prilagodite uređaj vlastitim željama
uporabom tema i fontova na početnom zaslonu.
• Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može
vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
• Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju
usluge.
1
2
3
Dodirnite
Dodirnite
Usluge SmartWorld.
LG Računi, a zatim se prijavite.
Odaberite i preuzmite željene stavke sadržaja.
Preuzimanje aplikacije SmartWorld
Ako aplikacija SmartWorld nije instalirana, izvedite sljedeće korake kako
biste je preuzeli.
1
Dodirnite
Postavke Standardno O telefonu Centar za
ažuriranje Ažuriranje aplikacije.
2
Na popisu odaberite SmartWorld i dodirnite Preuzmi.
Korisne aplikacije
121
RemoteCall Service
Kada je riječ o rješavanju problema, dijagnostika vašeg uređaja može se
obaviti na daljinu. Prije svega nazovite LG-ev centar za pružanje korisničke
podrške na sljedeći način:
• Kako biste upotrebljavali ovu funkciju, prvo morate pristati na uporabu
ove funkcije.
• Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može
vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
1
2
Dodirnite
3
Nakon što se poziv uspostavi, slijedite upute operatera kako biste
upisali šesteroznamenkasti pristupni broj.
• Uređaj je povezan na daljinu i pružanje udaljene korisničke podrške
započinje.
Usluge RemoteCall Service.
Pričekajte dok se poziv ne uspostavi s LG-ovim centrom za pružanje
korisničke podrške.
Emitiranje ćelija
Možete pratiti u stvarnom vremenu tekstualne obavijesti o izvanrednim
situacijama poput pojave tajfuna, poplava i potresa.
Dodirnite
Usluge Emitiranje ćelija.
Facebook
Možete upotrebljavati uslugu društvenih mreža kako biste ažurirali,
pregledavali i dijelili objave, fotografije i videozapise s vašim kontaktima
koji su na mreži.
Dodirnite
Preporučeno Facebook.
Korisne aplikacije
122
Instagram
Upotrebljavajte uslugu društvenih mreža kako biste snimili ili podijelili
svoje fotografije i videozapise. Možete također primijeniti efekte
filtra kako biste učinili svoje fotografije i videozapise kreativnijima i
zanimljivijima.
Dodirnite
Preporučeno Instagram.
Evernote
Možete zapisivati i prikupljati važne informacije i onda ih podijeliti s
drugim uređajima koji podržavaju značajku Evernote.
Dodirnite
Preporučeno Evernote.
Chrome
Prijavite se u preglednik Chrome i uvezite otvorene kartice, knjižne oznake
i podatke adresne trake s računala na uređaj.
Googleove aplikacije
Postavite račun za Google kako biste mogli upotrebljavati Googleove
aplikacije. Prozor za registraciju računa za Google prikazuje se automatski
kada prvi puta upotrijebite Googleovu aplikaciju. Ako nemate račun za
Google, stvorite račun na svojem uređaju. Pogledajte odjeljak Pomoć
unutar aplikacije kako biste pročitali pojedinosti o načinu uporabe
aplikacije.
• Neke aplikacije možda neće raditi ovisno o području ili pružatelju usluge.
Dokumenti
Stvorite dokumente ili uređujte dokumente stvorene na mreži ili na
drugom uređaju. Dijelite i uređujte dokumente zajedno s drugima.
Korisne aplikacije
123
Disk
Prenosite, spremajte, otvarajte, dijelite i organizirajte datoteke na svojem
uređaju. Datotekama kojima se može pristupiti iz aplikacija može se
pristupiti s bilo kojeg mjesta u mrežnom ili izvanmrežnom načinu rada.
Duo
Uspostavite videopoziv s članovima obitelji, prijateljima i svima koji
upotrebljavaju aplikaciju.
Gmail
Registrirajte račun Googleove elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste
provjeravali ili slali elektroničke poruke.
Google
Upotrebljavajte tražilicu Google kako biste pretraživali mrežne stranice,
slike, novosti i brojne druge stvari upisivanjem ili izgovaranjem ključnih
riječi.
Karte
Pronađite svoju lokaciju ili lokaciju mjesta na karti. Pregledajte geografske
informacije.
Fotografije
Pregledajte ili podijelite fotografije ili albume koji su spremljeni na vaš
uređaj.
Play filmovi i TV
Upotrijebite svoj račun za Google kako biste unajmili ili kupili filmove.
Kupite sadržaje i reproducirajte ih bilo gdje.
Play glazba
Kupite glazbene datoteke u trgovini Trg. Play. Reproducirajte glazbene
datoteke koje su spremljene na vašem uređaju.
Korisne aplikacije
124
Tablice
Stvorite proračunske tablice ili uređujte proračunske tablice stvorene na
mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte proračunske tablice zajedno
s drugima.
Prezentacije
Stvorite prezentacijski materijal ili uređujte prezentacijski materijal
stvoren na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte prezentacijski
materijal zajedno s drugima.
YouTube
Pretražujte videozapise i reproducirajte ih. Prenesite videozapise na servis
YouTube kako biste ih podijelili s ljudima diljem svijeta.
Korisne aplikacije
125
04
Postavke
Postavke
Možete prilagoditi postavke uređaja prema osobnim željama.
Dodirnite
Postavke.
• Dodirnite
i upišite ključnu riječ u okvir za pretraživanje kako biste
pristupili stavci postavke.
• Dodirnite kako biste promijenili način prikaza. U ovom korisničkom
priručniku pretpostavlja se da upotrebljavate prikaz pomoću kartica.
Mreža
Wi-Fi
Možete se povezati s uređajima u blizini putem Wi-Fi mreže.
Povezivanje na Wi-Fi mrežu
1 Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Wi-Fi.
kako biste uključili.
2 Dodirnite
• Dostupne Wi-Fi mreže automatski se prikazuju.
3
Odaberite mrežu.
• Možda ćete trebati upisati lozinku za Wi-Fi mrežu.
• Uređaj preskače ovaj postupak kada je riječ o Wi-Fi mrežama na
koje se prethodno povezao. Ako se ne želite automatski povezati na
određenu Wi-Fi mrežu, dodirnite i držite mrežu, a zatim dodirnite
Zaboravi mrežu.
Postavke
127
Postavke Wi-Fi mreže
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Wi-Fi.
• Prebacivanje na mobilnu podatkovnu vezu: Ako je funkcija mobilnog
prijenosa podataka uključena, ali se uređaj ne može spojiti na internet
putem Wi-Fi veze, uređaj se automatski spaja na internet uporabom
veze za mobilni prijenos podataka.
• : Prilagodite postavke Wi-Fi mreže.
Wi-Fi Direct
Povežite svoj uređaj s drugim uređajima koji podržavaju značajku Wi-Fi
Direct kako biste izravno podijelili podatke s njima. Ne trebate pristupnu
točku. Možete povezati više od dva uređaja uporabom značajke Wi-Fi
Direct.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Wi-Fi
Napredni Wi-Fi
Wi-Fi Direct.
• Uređaji u blizini koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct automatski se
prikazuju.
2
Odaberite uređaj.
• Povezivanje se obavlja kada uređaj prihvati zahtjev za povezivanjem.
• Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku Wi-Fi
Direct.
Postavke
128
Bluetooth
Povežite svoj uređaj s uređajima u blizini koji podržavaju značajku
Bluetooth kako biste razmjenjivali podatke s njima. Povežite svoj uređaj
s Bluetooth naglavnom slušalicom i tipkovnicom. Na taj ćete način lakše
kontrolirati uređaj.
Uparivanje s drugim uređajem
1 Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Bluetooth.
kako biste uključili.
2 Dodirnite
• Dostupni uređaji automatski se prikazuju.
• Kako biste osvježili popis uređaja, dodirnite TRAŽI.
• Na popisu će se prikazati samo uređaji koji su postavljeni kao vidljivi.
3
4
Odaberite uređaj s popisa.
Pratite upute na zaslonu kako biste obavili provjeru autentičnosti.
• Ovaj korak preskače se za uređaje na koje se prethodno povezivalo.
Slanje podataka putem značajke Bluetooth
1 Odaberite datoteku.
• Možete slati multimedijalne datoteke ili kontakte.
2
3
Dodirnite
Bluetooth.
Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
• Datoteka se šalje nakon što ciljni uređaj prihvati njezino primanje.
• Postupci dijeljenja datoteka mogu se razlikovati ovisno o datoteci.
Postavke
129
Mobilni podaci
Možete uključiti ili isključiti mobilni prijenos podataka. Možete također
upravljati korištenjem mobilnog prijenosa podataka.
Uključivanje mobilnog prijenosa podataka
1 Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Mobilni podaci.
kako biste uključili.
2 Dodirnite
Prilagođavanje postavki mobilnog prijenosa podataka
1 Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Mobilni podaci.
2 Prilagodite sljedeće postavke:
• Mobilni podaci: Postavite uporabu podatkovnog prometa na
mobilnim mrežama.
• Ograničenje mobilnog podatkovnog prometa: Postavite
ograničenje korištenja mobilnog prijenosa podataka kako
biste onemogućili mobilni prijenos podataka kada se dosegne
ograničenje.
• : Prilagodite postavke mobilnog prijenosa podataka.
Pozivi
Možete prilagoditi postavke poziva poput mogućnosti glasovnog poziva i
međunarodnih poziva.
• Neke značajke možda neće biti podržane ovisno o području ili pružatelju
usluge.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Pozivi.
Prilagodite postavke.
Postavke
130
Dijeli i spoji
NFC
Možete upotrebljavati uređaj kao karticu za prijevoz ili kreditnu karticu.
Također možete podijeliti podatke s drugim uređajem.
1
2
Na zaslonu postavke dodirnite Mreža Dijeli i spoji NFC.
Dodirnite
kako biste uključili.
• Prislonite svoj uređaj na drugi uređaj koji podržava NFC kako biste
podijelili podatke.
• NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja.
Pojedinosti o dometu NFC antene potražite u odjeljku Pregled dijelova.
Android Beam
Možete podijeliti datoteke uporabom prislanjanjem uređaja na stražnju
stranu drugog uređaja. Možete također dijeliti datoteke koje uključuju
glazbu, videozapise ili kontakte i otvoriti mrežnu stranicu ili pokrenuti
aplikaciju u drugom uređaju.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Dijeli i spoji Android Beam.
Prislonite stražnju stranu uređaja na drugi uređaj.
• NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja.
Postavke
131
Dijeljenje datoteka
Možete slati ili primati datoteke na/s vlastiti(og) uređaj(a) na druge
uređaje LG ili tablete.
• Pogledajte odjeljak Slanje ili primanje datoteka kako biste saznali više
pojedinosti.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Dijeli i spoji Dijeljenje
datoteka.
2
Prilagodite sljedeće postavke:
• G6: Promijenite naziv uređaja.
• Spremi: Postavite odredišnu mapu za spremanje datoteka koje
primite s drugih uređaja.
• Dijeljenje datoteka: Dopustite primanje datoteka s drugih uređaja.
• SmartShare Beam: Podijelite datoteke s drugim uređajima
uporabom značajke SmartShare Beam.
• Pomoć: Možete pregledati pomoć o dijeljenju datoteka.
Medijski poslužitelj
Možete dijeliti medijski sadržaj sa svojeg uređaja s uređajima u blizini koji
podržavaju značajku DLNA.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Dijeli i spoji Medijski
poslužitelj.
2
Prilagodite sljedeće postavke:
• Dijeljenje sadržaja: Dijelite sadržaj sa svojeg uređaja s uređajima u
blizini.
• G6: Postavite naziv svojeg uređaja.
• Moji podijeljeni sadržaji: Odaberite vrstu medijskog sadržaja koji
želite podijeliti s drugim uređajima.
• Dozvoljeni uređaji: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupati
sadržaju na vašem uređaju.
• Nedozvoljeni uređaji: Pregledajte popis uređaja koji ne mogu
pristupati sadržaju na vašem uređaju.
Postavke
132
Dijeljenje zaslona
Možete reproducirati zaslon i zvuk s uređaja na drugom uređaju, poput
televizora, koji podržava funkciju Miracast.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Dijeli i spoji Dijeljenje
zaslona.
2
3
Dodirnite
kako biste uključili.
Odaberite uređaj s popisa uređaja koji se nalaze u blizini.
• Ako se željeni uređaj ne prikazuje, dodirnite TRAŽI kako biste
osvježili popis.
• Nakon povezivanja s uređajem uređaj prikazuje zaslon vašeg
uređaja.
• Značajka Dijeljenja zaslona automatski se isključuje ako nema u blizini
uređaja koji podržava dijeljenje.
MirrorLink
Uporabom aplikacije MirrorLink koja je instalirana na uređaj možete
povezati uređaj s automobilskim sustavom za informiranje i zabavu ili
glavnom jedinicom automobila.
• Ova aplikacija dostupna je samo u automobilima koji podržavaju
značajku MirrorLink.
• Preuzmite aplikaciju MirrorLink iz trgovine aplikacija.
1
2
Na zaslonu postavke dodirnite Mreža Dijeli i spoji MirrorLink.
Povežite svoj uređaj u automobilu uporabom priključka USB i uključite
značajku Koristi MirrorLink.
• Ako je vaš uređaj povezan s uređajem koji podržava automatsku
vezu MirrorLink, Koristi MirrorLink automatski se uključuje na
vašem uređaju.
Postavke
133
LG AirDrive
Možete upotrebljavati račun LG kako biste s računala upravljali
datotekama koje su spremljene na uređaj. Ne trebate vezu USB.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Dijeli i spoji LG AirDrive.
3
Upravljajte s računala datotekama koje se nalaze na uređaju.
Upotrebljavajte samo jedan račun LG kako biste se prijavili u uslugu LG
Bridge na računalu i uslugu LG AirDrive na uređaju.
• Softver LG Bridge može se preuzeti s mrežnog mjesta www.lg.com.
Ispis
Možete povezati uređaj na pisač Bluetooth kako biste ispisivali fotografije
ili dokumente koji su spremljeni na uređaju.
1
Na zaslonu postavke dodirnite Mreža Dijeli i spoji Ispis.
• Ako željeni pisač nije naveden na popisu, instalirajte upravljački program
pisača iz trgovine aplikacija.
2
3
Dodirnite
4
Odaberite datoteku i dodirnite
• Dokument se ispisuje.
kako biste uključili.
Odaberite pisač sa zaslona popisa pisača.
• Kako biste dodali pisač, dodirnite
Dodajte printere.
• Kako biste pretražili naziv pisača, dodirnite
Traži.
• Dodirnite
Postavke na zaslonu popisa pisača.
Ispiši.
• Ako nemate račun za Google, dodirnite DODAJ RAČUN kako biste
stvorili račun.
Postavke
134
Tethering
USB tethering povezivanje
Možete povezati uređaj s drugim uređajem putem USB-a i podijeliti
mobilni prijenos podataka.
1
2
Povežite svoj uređaj s drugim uređajima uporabom USB kabela.
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Tethering USB tethering
povezivanje i zatim dodirnite
kako biste uključili značajku.
• Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se
može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se
svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
• Prilikom povezivanja s računalom preuzmite upravljački program za USB
s mrežnog mjesta www.lg.com i instalirajte ga na računalo.
• Ne možete slati ili primati datoteke između vašeg uređaja i računala
kada je značajka dijeljenja internetske veze preko USB-a uključena.
Isključite značajku dijeljenja internetske veze preko USB-a kako biste
slali ili primali datoteke.
• Operativni sustavi koji podržavaju značajku dijeljenja internetske veze su
Windows inačica XP ili novija ili Linux.
Postavke
135
Wi-Fi hotspot
Možete postaviti uređaj kao bežični usmjerivač kako bi se drugi uređaji
mogli spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Tethering Wi-Fi hotspot i
zatim dodirnite
kako biste uključili značajku.
2
Dodirnite Podesite Wi-Fi hotspot i upišite Wi-Fi naziv (SSID) i
lozinku.
3
Uključite značajku Wi-Fi na drugom uređaju i odaberite naziv mreže
uređaja na popisu mreža Wi-Fi.
4
Upišite lozinku mreže.
• Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se
može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se
svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
• Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu:
http://www.android.com/tether#wifi
Postavke
136
Bluetooth tethering
Uređaj povezan Bluetoothom može se spojiti na internet korištenjem
mobilnog prijenosa podataka vašeg uređaja.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Tethering Bluetooth
tethering i zatim dodirnite
kako biste uključili značajku.
2
Uključite značajku Bluetooth na oba uređaja i uparite ih.
• Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se
može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se
svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
• Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
Pomoć
Možete pregledati pomoć za uporabu dijeljenja internetske veze i
pristupnih točaka.
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Tethering Pomoć.
Više
Zrakoplovni mod
Možete isključiti funkcije poziva i mobilnog prijenosa podataka. Kada je
ovaj način uključen, funkcije koje ne koriste mobilne podatke — poput
igrica i reproduciranja glazbe — dostupne su.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Više Zrakoplovni mod.
Dodirnite UKLJUČI na zaslonu potvrde.
Postavke
137
Mobilne mreže
Možete prilagoditi postavke mobilnog prijenosa podataka.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Više Mobilne mreže.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Mobilni podaci: Uključite ili isključite mobilni prijenos podataka.
• Roaming podaci: Pretražujte internet, upotrebljavajte elektroničku
poštu, šaljite multimedijalne poruke i upotrebljavate ostale
podatkovne usluge u inozemstvu.
• Način rada mreže: Odaberite vrstu mreže.
• Pristupne točke: Pregledajte ili promijenite pristupnu točku za
korištenje usluga prijenosa mobilnih podataka. Kako biste promijenili
pristupnu točku, odaberite je s popisa pristupnih točaka.
• Mrežni operateri: Pretražujte mrežne operatere i automatski se
povežite na mrežu.
VPN
Možete se povezati na sigurnu virtualnu mrežu poput Intranet mreže.
Možete također upravljati povezanim privatnim virtualnim mrežama.
Dodavanje VPN-a
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Više VPN.
Dodirnite Dodaj VPN.
• Ova značajka dostupna je samo kada je značajka zaključavanja zaslona
uključena. Ako je značajka zaključavanja zaslona isključena, zaslon
obavijesti prikazuje se. Dodirnite SPREMI na zaslonu obavijesti kako
biste uključili značajku zaključavanja zaslona. Pogledajte odjeljak
Postavljanje zaključavanja zaslona kako biste saznali pojedinosti.
3
Upišite pojedinosti VPN-a i dodirnite SPREMI.
Konfiguriranje postavki VPN-a
1
2
Dodirnite VPN na popisu VPN PROFILI.
Upišite pojedinosti korisničkog računa VPN i dodirnite SPOJI.
• Kako biste spremili pojedinosti računa, odaberite potvrdni okvir
Spremi podatke o računu.
Postavke
138
Zvuk & Obavijest
Možete prilagoditi postavke zvuka, vibracije i obavijesti.
Na zaslonu postavki dodirnite Zvuk & Obavijest i prilagodite sljedeće
postavke:
• Profil zvona: Promijenite način zvuka u Zvuk, Samo vibracija ili
Nečujno.
• Glasnoća: Namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
• Zvono: Odaberite melodiju zvona za dolazne pozive. Dodajte ili izbrišite
melodije zvona.
• ID melodije zvona: Stvorite melodiju zvona za dolazni poziv
određenog kontakta.
• Jačina vibriranja: Namjestite jačinu vibracije.
• Zvuk s vibracijom: Postavite uređaj da istodobno vibrira i reproducira
melodiju zvona.
• Vrsta vibracije: Možete odabrati vrstu vibracije za dolazne pozive.
• Ne smetaj: Postavite vrijeme, raspon i vrstu aplikacije kako biste
primali poruke s obavijestima. Primajte poruke s obavijestima samo u
određene dane tjedna.
• Zaključani zaslon: Prikažite ili sakrijte poruke s obavijestima na
zaključanom zaslonu. Možete također sakriti osobne informacije.
• Aplikacije: Odaberite aplikacije koje mogu prikazivati obavijesne
poruke na zaslonu i postavite prioritete za navedene aplikacije kada je
riječ o obavijesnim porukama.
• Više Zvukovi obavijesti: Odaberite melodiju obavijesti. Postavite
glazbu pohranjenu na uređaju kao melodiju obavijesti.
• Više Vibriraj na dodir: Postavite uređaj da vibrira kada dodirnete
određene stavke na zaslonu.
• Više Zvučni efekti: Odaberite zvučni efekt koji želite da se
reproducira kada dodirnete tipkovnicu za pozivanje, odaberete
mogućnosti, zaključate ili otključate zaslon.
Postavke
139
Zaslon
Možete prilagoditi detaljne postavke za svaku vrstu zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon i prilagodite sljedeće postavke:
• Početni zaslon: Prilagodite postavke početnog zaslona. Pogledajte
odjeljak Postavke početne stranice kako biste saznali više pojedinosti.
• Zaključani zaslon: Prilagodite postavke zaključavanja zaslona.
Pogledajte odjeljak Postavke zaključavanja zaslona kako biste saznali
više pojedinosti.
• Tema: Odaberite temu zaslona za svoj uređaj.
• Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu: Preuredite gumbe
početnog zaslona ili promijenite njihovu boju pozadine.
• Vrsta slova: Promijenite oblik fonta.
• Veličina fonta: Promijenite veličinu fonta.
• Podebljani tekst: Podebljajte tekst na zaslonu.
• Skaliranje aplikacije: Prilagodite veličinu zaslona aplikacija.
• Veličina zaslona: Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam
odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
• Ugodni prikaz: Postavite uređaj da smanji intenzitet plavog svjetla na
zaslonu radi manjeg naprezanja očiju.
• Osvjetljenje: Upotrijebite klizač kako biste promijenili svjetlinu zaslona
uređaja. Kako biste automatski namjestili svjetlinu zaslona prema jačini
ambijentalnog svjetla, dodirnite prekidač Auto.
• Auto: Postavite uređaj tako da se svjetlina zaslona automatski
prilagođava intenzitetu okolnog svjetla.
• Always-on display: Uvijek prikazuje informacije, poput datuma,
vremena i obavijesti, čak i kada je zaslon isključen. Pojedinosti potražite
u odjeljku Always-on Display.
• Orijentacija: Automatski okrenite zaslon prema usmjerenju zaslona.
• Vrijeme gašenja zaslona: Automatski isključite zaslon kada se uređaj
ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
• Više KnockON: Uključite ili isključite zaslon dvostrukim dodirivanjem
zaslona.
Postavke
140
• Više Zaštita zaslona: Postavite prikaz čuvara zaslona kada je uređaj
spojen na držač ili kada se puni. Odaberite vrstu čuvara zaslona koji
želite da se prikazuje.
• Više Mini zaslon: Možete smanjiti veličinu zaslona kako biste
praktičnije upotrebljavali uređaj jednom rukom. Povucite gumb za
početni zaslon na dnu zaslona ulijevo ili udesno.
Standardno
Jezik i tipkovnica
Možete prilagoditi postavke jezika i tipkovnice uređaja.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Jezik i tipkovnica.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Jezik: Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na uređaju.
• Trenutna tipkovnica: Pregledajte trenutačnu vrstu tipkovnice.
Odaberite tipkovnicu koju želite upotrebljavati prilikom upisivanja
teksta.
• LG tipkovnica: Prilagodite postavke LG tipkovnice.
• Google unos teksta govorom: Konfigurirajte mogućnosti za
značajku diktiranja teksta koju pruža Google.
• Izlaz za pretvorbu teksta u govor: Konfigurirajte postavke
pretvorbe pisanog teksta u govor.
• Brzina pokazivača: Namjestite brzinu pokazivača ili dodirne pločice.
• Gumb obrnuto: Namjestite da se desna tipka miša upotrebljava za
obavljanje glavnih radnji.
Lokacija
Možete prilagoditi način kako određene aplikacije upotrebljavaju
informacije o vašoj lokaciji.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Lokacija.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Način rada: Odaberite način pružanja informacija o vašoj lokaciji.
Postavke
141
• Moja mjesta: Postavite uređaj da učestalo analizira posjećena
mjesta kako bi mogao automatski prepoznati adresu stanovanja.
• ZAHTJEV ZA NEDAVNOM LOKACIJOM: Pregledajte aplikacije
koje su nedavno tražile informacije o lokaciji.
• Procjena lokacije uz malu potrošnju: Odredite lokaciju uređaja
uporabom značajke niske potrošnje.
• Google povijest lokacija: Konfigurirajte postavke povijesti lokacija
za Google.
• Dijeljenje lokacije na Googleu: Dijelite svoju lokaciju s drugima u
stvarnom vremenu.
Računi i sinkronizacija
Možete dodavati ili upravljati računima, uključujući Googleov račun.
Možete također automatski sinkronizirati određene aplikacije ili
informacije o korisniku.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Računi i sinkronizacija.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Automatski sinkroniziraj podatke: Automatski sinkronizirajte sve
registrirane račune.
• RAČUNI: Pregledajte popis registriranih računa. Kako biste
pregledali ili promijenili pojedinosti računa, dodirnite račun.
• DODAJ RAČUN: Dodajte račune.
Oblak
Možete registrirati račun za oblak i pregledavati sadržaj koji je spremljen
na oblaku putem uređaja.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Oblak.
Prilagodite postavke.
Korisnik
Možete dodavati korisnike s kojima želite podijeliti svoj uređaj.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Korisnik.
Prilagodite postavke.
Postavke
142
Pristupačnost
Možete upravljati dostupnošću programskih priključaka koji su instalirani
na vašem uređaju.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Pristupačnost.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Vid TalkBack: Postavite uređaj da vas glasovno obavještava o
stanju zaslona ili radnjama.
• Vid Glasovne obavijesti o poruci/pozivu: Postavite uređaj da
glasovno očitava informacije o pozivatelju ili sadržaj poruke.
• Vid Veličina fonta: Promijenite veličinu fonta.
• Vid Podebljani tekst: Podebljajte tekst na zaslonu.
• Vid Veličina zaslona: Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja
vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
• Vid Zum osjetljiv na dodir: Dodirnite zaslon tri puta kako biste
povećali ili umanjili.
• Vid Zum prozora: Povećajte ili smanjite prikaz u prozoru i
preokrenite boju.
• Vid Veliki pokazivač miša: Povećajte pokazivač miša.
• Vid Zaslon visokog kontrasta: Pretvorite pozadinsku boju u crnu
kako biste dobili visokokontrastan zaslon.
• Vid Inverzija boje zaslona: Povećajte kontrast boja zaslona za
osobe sa slabim vidom.
• Vid Podešavanje boje zaslona: Namjestite boju zaslona.
• Vid Skala sivih tonova: Prebacite zaslon u način sivih nijansi.
• Vid Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja.:
Završite poziv pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje i
zaključavanje.
• Sluh Opis: Uključite uslugu ispisivanja titlova prilikom
reproduciranja videozapisa ako imate lošiji sluh.
• Sluh Treperava upozorenja: Postavite uređaj da vas treperećim
svjetlom obavještava o dolaznim pozivima, porukama i alarmima.
Postavke
143
• Sluh Priguši sve zvukove: Prigušite sve zvukove i smanjite
glasnoću na prijamniku.
• Sluh Audio kanal: Odaberite vrstu zvuka.
• Sluh Balans zvuka: Namjestite izlazni balans zvuka. Upotrijebite
klizač kako biste promijenili balans.
• Motorika i kognicija Touch assistant: Dodirnite dodirnu ploču
kako biste pojednostavili uporabu gumba i pokreta.
• Motorika i kognicija Unos na dodir: Upišite tekst dodirivanjem
ili držanjem zaslona ili promijenite tekst jednostavnim dodirivanjem
zaslona.
• Motorika i kognicija Fizička tipkovnica: Prilagodite postavke
tipkovnice.
• Motorika i kognicija Automatski klik miša: Automatski kliknite
pokazivačem miša ako nema pokreta.
• Motorika i kognicija Dodirnite i držite za pozive: Odgovorite ili
odbijte poziv dodirom ili držanjem gumba za poziv umjesto da ga
povlačite.
• Motorika i kognicija Vrijeme gašenja zaslona: Automatski
isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno
vremensko razdoblje.
• Motorika i kognicija Područje kontrole na dodir: Ograničite
dodirno područje na samo određeni dio zaslona kojim se može
upravljati dodirom.
• Prečac funkcije dostupnosti: Brzo pristupite često upotrebljavanoj
funkciji dodirivanjem tri puta.
• Orijentacija: Automatski promijenite usmjerenje zaslona prema
fizičkom položaju uređaja.
• Promjena pristupa: Stvorite kombinacije gumba za upravljanje
svojim uređajem.
Postavke
144
Gumb prečaca
Možete upotrebljavati gumbe za glasnoću kako biste izravno pokrenuli
aplikacije kada je zaslon isključen ili zaključan.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Gumb prečaca.
Dodirnite
kako biste uključili.
• Dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste
pokrenuli aplikaciju Kamera kada je zaslon zaključan ili isključen.
Dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste
pokrenuli aplikaciju Capture+.
Google usluge
Možete upotrebljavati postavke za Google kako biste upravljali
Googleovim aplikacijama i postavkama računa.
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Google usluge.
Otisci prstiju & sigurnost
1 Na zaslonu postavki dodirnite Standardno
sigurnost.
2
Otisci prstiju &
Prilagodite sljedeće postavke:
• Otisci prstiju: Upotrijebite otisak prsta kako biste otključali zaslon
ili sadržaj. Pogledajte odjeljak Pregled značajke prepoznavanja
otiska prsta kako biste saznali više pojedinosti.
• Zaključavanje sadržaja: Postavite način zaključavanja datoteka u
aplikaciji Galerija ili QuickMemo+.
• Enkripcija SD kartice: Šifrirajte memorijsku karticu kako biste
spriječili njezinu uporabu na drugom uređaju. Pogledajte odjeljak
Šifriranje memorijske kartice kako biste saznali pojedinosti.
• Sigurno pokretanje: Zaštitite svoj uređaj prilikom uključivanja
nekim od načina zaštite. Više pojedinosti potražite u odjeljku
Značajke Sigurnog pokretanja.
• Postavi SIM zaključavanje: Otključajte ili zaključajte USIM karticu ili
promijenite lozinku (PIN).
• Učiniti lozinku vidljivom: Prikazuje se lozinka koju upisujete.
Postavke
145
• Administratori uređaja: Omogućite ovlasti kako biste ograničili
upravljanje ili uporabu uređaja na određene aplikacije.
• Nepoznati izvori: Omogućite instalaciju aplikacija koje nisu
preuzete iz trgovine Trgovina Play.
• Zaštita certifikata: Pregledajte vrstu pohrane gdje se sigurnosni
certifikat sprema.
• Upravljanje potvrdama: Upravljajte sigurnosnim certifikatom koji je
spremljen na uređaj.
• Trust agents: Pregledajte i upotrebljavajte pouzdane agente koji su
instalirani na uređaju.
• Dodavanje na zaslon: Popravite zaslon aplikacije kako biste mogli
upotrebljavati samo trenutačno aktivnu aplikaciju.
• Pristup korištenju: Pogledajte pojedinosti o uporabi aplikacija na
uređaju.
Smart settings
Možete automatski promijeniti postavke vašeg uređaja sukladno obrascu
uporabe i lokaciji.
• Kako biste upotrebljavali pametne postavke, postavite adresu
stanovanja. Pogledajte odjeljak Lokacija kako biste pročitali pojedinosti.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Smart settings.
Uključite stavke za koje želite automatski promijeniti postavke.
Datum i vrijeme
Možete prilagoditi postavke datuma i vremena na svojem uređaju.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Datum i vrijeme.
Prilagodite postavke.
Postavke
146
Pohrana
Možete pregledati i upravljati unutrašnjom memorijom uređaja ili
prostorom za pohranu na memorijskoj kartici.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Pohrana.
Prilagodite sljedeće postavke:
• POHRANA UREĐAJA: Pregledajte ukupni prostor za pohranu i
slobodni prostor u unutrašnjoj memoriji uređaja. Pregledajte popis
aplikacija koje se upotrebljavaju i kapacitet za pohranu svake
aplikacije.
• PRIJENOSNA POHRANA: Pregledajte ukupni prostor za
pohranu i slobodni prostor na memorijskoj kartici. Ova mogućnost
prikazuje se kada se umetne memorijska kartica. Kako biste izbacili
memorijsku karticu, dodirnite .
Ušteda baterije i potrošnje energije
Možete pregledati informacije o trenutačnoj razini napunjenosti baterije ili
uključiti način štednje.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Ušteda baterije i
potrošnje energije.
2
Prilagodite sljedeće postavke:
• Korištenje baterije: Pregledajte pojedinosti o korištenju baterije.
Kako biste pregledali više pojedinosti, odaberite određenu stavku.
• Postotak baterije na statusnoj traci: Prikazuje se preostala razina
napunjenosti baterije kao postotak na traci stanja.
• Ušteda energije: Smanjite potrošnju baterije promjenom nekih
postavki uređaja poput svjetline zaslona, brzine operativnog
sustava i jačine vibracije. Na traci stanja prikazuje se
kada je
način štednje uključen.
• Smanjenje potrošnje baterije u igri: Namjestite kvalitetu
videozapisa kako biste smanjili potrošnju baterije prilikom igranja
igrica.
Postavke
147
Memorija
Možete pregledavati prosječnu količinu korištene memorije tijekom
određenog vremenskog razdoblja kao i količinu memorije koju
upotrebljava aplikacija.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Memorija.
Dodirnite kako biste postavili vremensko razdoblje dohvaćanja
podataka.
Smart Doctor
Možete upotrebljavati aplikaciju Smart Doctor kako biste dijagnosticirali
stanje uređaja i optimizirali ga.
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Smart Doctor.
Aplikacije
Možete pregledati popis instaliranih aplikacija. Zaustavite aplikacije koje
rade ili ih prema potrebi izbrišite.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Aplikacije.
Odaberite aplikaciju i obavite radnje.
Dodirni i plati
Možete obavljati plaćanja vašim uređajem umjesto kreditnom karticom.
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Dodirni i plati.
Arhiviranje i reset
Možete sigurnosno kopirati podatke, koji su spremljeni na vaš uređaj, na
drugi uređaj ili račun. Vratite uređaj na tvorničke postavke ako je potrebno.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Arhiviranje i reset.
Prilagodite sljedeće postavke:
• LG Mobile Switch Jednostavno prenesite podatke, spremljene
poruke, slike, početne zaslone i druge podatke na novi uređaj.
Pojedinosti potražite u odjeljku LG Mobile Switch.
Postavke
148
• Arhiviranje i obnavljanje: Izradite sigurnosnu kopiju podataka iz
uređaja ili obnovite podatke pomoću sigurnosne kopije.
• Arhiviraj moje podatke: Sigurnosno kopirajte podatke aplikacije,
lozinku za Wi-Fi mrežu i ostale postavke na Googleov poslužitelj.
• Račun arhive: Pregledajte trenutačno upotrebljavani račun za
sigurnosno kopiranje.
• Automatsko obnavljanje: Automatski obnovite postavke
sigurnosnog kopiranja i podataka prilikom ponovnog instaliranja
aplikacije.
• Resetiranje mrežnih postavki: Poništite Wi-Fi, Bluetooth i ostale
mrežne postavke.
• Reset podataka: Poništite sve postavke za uređaj i obrišite
podatke.
• Vraćanje uređaja na tvorničke postavke briše sve podatke koji su
pohranjeni na njemu. Upišite ponovno naziv svojeg uređaja, račun za
Google i ostale početne informacije.
O telefonu
Možete pregledavati informacije o uređaju poput naziva, stanja,
pojedinosti o softveru i pravne informacije.
Na zaslonu postavki dotaknite Standardno O telefonu i pregledajte
informacije.
Propisi i sigurnost
Možete pregledati regulatorne oznake i pripadajuće informacije o vašem
uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Propisi i sigurnost.
Postavke
149
05
Dodatak
Postavljanje LG jezika
Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na svojem uređaju.
• Dodirnite
Postavke Standardno Jezik i tipkovnica Jezik
DODAVANJE JEZIKA i odaberite jezik.
-- Dodirnite i zadržite
te povucite na gornji dio popisa jezika kako
biste ga postavili kao željeni jezik.
LG Bridge
Pregled aplikacije LG Bridge
Aplikacija LG Bridge omogućava vam da jednostavno upravljate
fotografijama, glazbom, videozapisima i dokumentima koji su spremljeni
na vaš pametni telefon LG s vlastitog računala. Možete sigurnosno
kopirati kontakte, fotografije i više sadržaja na računalo ili ažurirati softver
uređaja.
• Pogledajte odjeljak Aplikacija LG Bridge kako biste saznali pojedinosti.
• Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
• Upravljački program LG USB, koji je potreban za povezivanje pametnog
telefona LG s računalom, instalira se prilikom instalacije aplikacije LG
Bridge.
Funkcije aplikacije LG Bridge
• Upravljajte datotekama na uređaju s računala putem Wi-Fi veze ili veze
za mobilni prijenos podataka.
• Sigurnosno kopirajte podatke s uređaja na računalo ili vratite podatke s
računala na uređaj uporabom USB kabela.
• Ažurirajte softver uređaja na računalu putem USB kabela.
Dodatak
151
Instaliranje aplikacije LG Bridge na računalo
1 Na svojem računalu posjetite mrežno mjesto www.lg.com.
2 Odaberite svoju regiju i kliknite .
3 U traku pretraživanja upišite naziv svojeg uređaja.
4 Kliknite Support Manuals & Downloads.
5 U mogućnosti Softver i firmver kliknite PC Sync i preuzmite datoteku
za postavljanje.
• Kliknite na Pojedinosti kako biste pregledali minimalne zahtjeve za
instalaciju aplikacije LG Bridge.
Ažuriranje softvera telefona
Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile putem
interneta
Kako biste saznali više informacija o uporabi ove funkcije, posjetite
mrežno mjesto http://www.lg.com/common/index.jsp i odaberite svoju
državu i jezik.
Ova značajka omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog
programa vašeg telefona na noviju inačicu putem interneta, a da pritom
ne morate ići u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada
tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš
uređaj.
Budući da tijekom cijelog postupka ažuriranja upravljačkog programa
mobilnog uređaja korisnik treba biti iznimno pažljiv, pročitajte sve
upute i bilješke koje se prikazuju za svaki korak prije nego što nastavite.
Upozoravamo vas da odspajanje kabela USB tijekom postupka
nadogradnje može značajno oštetiti vaš mobilni uređaj.
• Tvrtka LG zadržava pravo objavljivanja ažuriranja upravljačkog programa
samo za odabrane modele prema vlastitom nahođenju i ne jamči
dostupnost nove inačice upravljačkog programa za sve modele uređaja.
Dodatak
152
Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile
bežičnim putem (OTA)
Ova mogućnost omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog
programa vašeg telefona na noviju inačicu bežičnim putem usluge OTA,
a da pritom ne trebate upotrebljavati USB kabel. Ova značajka dostupna
je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog
programa za vaš uređaj.
Da biste ažurirali softver,
Postavke Standardno O telefonu Centar za ažuriranje
Nadogradnja softvera Provjerite odmah za ažuriranje.
• Vaši osobni podaci koji se nalaze u unutrašnjoj memoriji uređaja —
uključujući podatke o vašem računu za Google i drugim računima,
podatke o vašem sustavu/aplikacijama i postavke, bilo kakve preuzete
aplikacije i vašu licencu DRM — mogu se izgubiti tijekom postupka
ažuriranja upravljačkog programa telefona. Stoga, tvrtka LG preporučuje
stvaranje sigurnosne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera
telefona. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak osobnih podataka.
• Ova značajka ovisi o području ili pružatelju usluge.
Dodatak
153
Priručnik za zaštitu od krađe
Postavite uređaj kako biste spriječili druge osobe da ga upotrebljavaju ako
se vrati na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Na primjer, ako se
vaš uređaj izgubi, ukrade ili izbriše, samo osoba koja posjeduje informacije
o vašem računu za Google ili zaključanom zaslonu može upotrebljavati
uređaj.
Što trebate napraviti kako biste zaštitili svoj uređaj:
• Postavite zaključavanje zaslona: Ako se vaš uređaj izgubi ili ukrade, a
postavili ste značajku zaključavanja zaslona, uređaj se ne može izbrisati
uporabom izbornika postavke, osim ako se zaslon ne otključa.
• Dodajte svoj račun za Google na uređaju: Ako se vaš uređaj izbriše, ali
na njemu imate postavljen račun za Google, uređaj ne može završiti
postupak postavljanja dok se vaši podaci o računu za Google ponovno
ne upišu.
Nakon što se vaš uređaj zaštiti, trebate otključati svoj zaslon ili upisati
lozinku za račun za Google ako trebate vratiti uređaj na tvorničke
postavke. Na taj način ste sigurni da vi ili netko vama od povjerenja obavlja
vraćanje na tvorničke postavke.
• Ne zaboravite svoj račun za Google i lozinku koju ste upisali na uređaju
prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke. Ako ne možete upisati
informacije o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći
upotrebljavati uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.
Dodatak
154
Obavijest s informacijama o softveru
s otvorenim izvornim kodom
Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim
licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju
posjetite http://opensource.lge.com.
Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave
o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.
LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM
mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak
nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na
opensource@lge.com. Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave
proizvoda.
Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj,
elektronička oznaka itd.)
Za pojedinosti o propisima otvorite Postavke Standardno Propisi i
sigurnost.
Zaštitni znaci
• Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG
logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ i Google Play™
zaštitni su znaci tvrtke Google, Inc.
• Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom
svijeta.
• Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi
Alliance.
• Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.
Dodatak
155
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Ovim putem tvrtka LG Electronics izjavljuje kako je proizvod LG-H870 u
skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive
2014/53/EU.
Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na
http://www.lg.com/global/declaration
Ured zadužen za sukladnost ovog
proizvoda
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Wi-Fi (WLAN)
Upotreba pojasa od 5150 – 5350 MHz ograničena je samo za upotrebu u
zatvorenim prostorima.
Dodatak
156
Više informacija
DOLBY AUDIO
Izrađeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i
simbol double-D zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
DOLBY VISION
Dolby, Dolby Audio i simbol double-D zaštitni su znaci tvrtke Dolby
Laboratories. Izrađeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Povjerljiv
neobjavljen materijal. Autorska prava © 2013-2015. Dolby Laboratories.
Sva prava pridržana.
Dolby Vision podržava 4 načina za postizanje najboljeg iskustva.
• Filmski: Najbliži filmskom prikazu, najbolje ga je primjenjivati u tamnom
okruženju.
• Svijetli: Pruža najbolju kvalitetu videozapisa u svjetlijim okruženjima.
• Standardni: Pruža ravnotežu uštede energije i kvalitete videozapisa.
• Živi: Pojačava svjetlinu i boje te pruža življu sliku.
Dodatak
157
Dijelovi od kaljenog stakla
Dijelovi od kaljenog stakla na ovom uređaju nisu trajni i mogu se s
vremenom istrošiti.
• Ako vam uređaj padne na tvrdu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se
staklo može oštetiti.
Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i obratite se
centru za korisničku podršku tvrtke LG.
• Na tržištu su dostupne zaštitne obloge za zaštitu uređaja.
Napominjemo da te zaštitne obloge nisu pokrivene jamstvom koje
tvrtka LG Electronics pruža te da sigurnost nije zajamčena.
Razmjer prikaza
Ovaj uređaj koristi razmjer prikaza od 18:9.
• Neke preuzete aplikacije možda neće podržavati razmjer od 18:9.
U tom slučaju odaberite optimalni razmjer zaslona koji odgovara
aplikaciji ili zatražite više informacija od proizvođača aplikacije.
Dodatak
158
Podržani frekvencijski pojasevi
Izlazna snaga prijemnika
GSM 900
33,5 dBm
GSM 1800
30 dBm
WCDMA B1
23 dBm
WCDMA B3
23,5 dBm
WCDMA B8
24,5 dBm
LTE B1
22,8 dBm
LTE B3
24 dBm
LTE B7
24 dBm
LTE B8
24,5 dBm
LTE B20
24,5 dBm
LTE B28
24,5 dBm
LTE B38
24,5 dBm
LTE B40
24,5 dBm
BT 2,4GHz
12,5 dBm
WLAN 2,4GHz
17,5 dBm
WLAN 5150 MHz to 5350 MHz
13,5 dBm
WLAN 5470 MHz to 5725 MHz
13,5 dBm
WLAN 5725 MHz to 5875 MHz
(not operated in EU region)
13,5 dBm
NFC
-19 dBuA/m
Dodatak
159
Zbrinjavanje starog uređaja
1 Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako
se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati
odvojeno od komunalnog otpada.
2 Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će
ispravno zbirnjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju
potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš
dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo
iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale
koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
3 Ovisno o vrsti kvara i starosti uređaja, stari proizvodi mogu se
popraviti kako bi im se produžio radni vijek i tako izbjeglo stvaranje
otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu mogu
se reciklirati kako bi se sačuvali vrijedni resursi i tako doprinjelo
smanjenju globalne potrošnje novih sirovina.
4 Uređaj možete odjnjeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod
ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših
mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o
najbiližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije
informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice
www.lg.com/global/recycling
Odlaganje starih baterija/akumulatora
1 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg),
kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive,
0,002% kadmija ili 0,004% olova.
2 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od
komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada
ili lokalne vlasti.
3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u
sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje
životinja i ljudi.
4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite
od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste
kupili proizvod.
Dodatak
160
Često postavljana pitanja (FAQ)
U ovom poglavlju navedeni su neki problemi s kojima se možete susresti
prilikom uporabe telefona. Neki problemi zahtijevaju pozivanje vašeg
pružatelja usluga, dok ćete većinu problema moći riješiti samostalno.
Poruka
Mogući uzroci
Moguća rješenja
Greška SIM
kartice
SIM kartica nije umetnuta
u telefon ili je nepravilno
umetnuta.
Provjerite je li SIM kartica
pravilno umetnuta.
Nema
mrežnog
signala/
nedostupna
mreža
Signal je slab ili se nalazite
izvan dosega mreže.
Približite se prozoru ili izađite
na otvoreno. Pogledajte kartu
pokrivenosti signala.
Nijedna
aplikacija se ne
može postaviti
Ne podržava pružatelj
usluga ili je potrebna
registracija.
Obratite se svojem pružatelju
usluga.
Preuzeta
aplikacija
uzrokuje
previše
grešaka.
U aplikaciji je došlo do
poteškoća.
2. Dodirnite Standardno
Aplikacije.
Greška prilikom pozivanja
Nova mreža nije odobrena.
Nova SIM kartica je
umetnuta.
Provjerite nova ograničenja.
Baterija nije napunjena.
Napunite bateriju. Provjerite
pokazivač punjenja na zaslonu.
Pozivi nisu
dostupni
Uređaj se ne
može uključiti
Dodatak
1. Dodirnite
Postavke.
3. Dodirnite aplikaciju
Deinstaliraj.
161
Poruka
Greška
punjenja
Broj je
zabranjen.
Mogući uzroci
Moguća rješenja
Baterija nije napunjena.
Napunite bateriju.
Vanjska temperatura je
previsoka ili preniska.
Pripazite da se telefon puni na
normalnoj temperaturi.
Problem s kontaktima
Provjerite punjač i njegov spoj s
telefonom.
Nema napona
Uključite punjač u drugu utičnicu.
Neispravan punjač
Zamijenite punjač.
Pogrešan punjač
Upotrebljavajte samo originalne
dodatke LG.
Funkcija fiksnog biranja
broja je uključena.
Provjerite izbornik postavki i
isključite funkciju.
Datoteke se ne Nepodržan format
otvaraju
datoteka
Provjerite podržane formate
datoteka.
Zaslon se
ne uključuje
prilikom
dolaznog
poziva.
Problem s osjetnikom
blizine
Ako upotrebljavate zaštitnu
traku ili torbicu, pripazite da
područje oko osjetnika blizine
ne bude pokriveno. Pripazite da
područje oko osjetnika blizine
bude slobodno.
Vibracijski način
Provjerite stanje postavki u
izborniku zvuka kako biste
utvrdili da uređaj nije u
vibracijskom načinu ili načinu
neometanja.
Nema zvuka
Dodatak
162
Poruka
Mogući uzroci
Moguća rješenja
Uređaj se ponovno pokreće
Ako se vaš uređaj „zamrzne“
ili počne sporo raditi, možda
ćete morati zatvoriti aplikacije
ili isključiti uređaj i ponovno ga
uključiti.
Podizanje sustava
Istodobno pritisnite i zadržite
gumb za uključivanje/
isključivanje i zaključavanje i
gumb za smanjivanje glasnoće
(-) otprilike 10 sekundi kako
biste ponovno pokrenuli uređaj.
Problem
isključivanja ili
zaleđivanja
Povremeni problemi sa
softverom ili hardverom
Resetiranje uređaja
Ako gore opisanim načinima
ne riješite problem, resetirajte
uređaj na tvorničke postavke.
Na zaslonu postavki dodirnite
Standardno Arhiviranje i
reset Reset podataka.
*Resetirajte sve postavke
uređaja i izbrišite podatke. Prije
vraćanja na tvorničke postavke
izradite sigurnosnu kopiju svih
važnih podataka spremljenih u
uređaju.
*Ako ste na uređaju registrirali
račun za uslugu Google, nakon
resetiranja uređaja morate se
prijaviti u isti račun Google.
Dodatak
163
БЪЛГАРСКИ
Относно това ръководството на
потребителя
Благодарим ви, че избрахте този продукт на LG. Моля, прочетете
внимателно това ръководство на потребителя, преди да използвате
устройството за първи път, за да осигурите безопасната и правилна
работа с него.
• Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените
елементи са предназначени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Това устройство не е подходящо за хора със зрителни увреждания,
тъй като клавиатурата му се извежда на сензорния екран.
• Описанията са базирани на стандартните настройки на устройството.
• Инсталираните по подразбиране приложения на устройството
подлежат на актуализиране и поддръжката им може да бъде
преустановена без предизвестие. Ако имате въпроси за някое
от приложенията, предоставени с устройството, моля, свържете
се с обслужващ център на LG. За приложения, инсталирани от
потребителя, се обръщайте към съответния доставчик.
• Модифицирането на операционната система на устройството или
инсталирането на софтуер от неофициални източници може да нанесе
щети на устройството и да доведе до повреждане или загуба на данни.
Подобни действия представляват нарушение на лицензионното ви
споразумение с LG и анулират гаранцията ви.
• Част от съдържанието и илюстрациите може да се различават от тези
на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги,
версията на софтуера или версията на ОС и подлежат на промяна без
предизвестие.
• Софтуерът, аудио файловете, тапетите, изображенията и другите
мултимедийни материали, предоставени с устройството, са
лицензирани за ограничена употреба. Ако извлечете и използвате
тези материали за търговски или други цели, може да се окаже,
че нарушавате законите за авторските права. В качеството си на
потребител носите пълна отговорност за незаконното използване на
мултимедийни материали.
1
• Възможно е да се начисляват допълнителни такси за услуги, свързани
с пренос на данни, като например изпращане на съобщения, качване,
изтегляне, автоматично синхронизиране и услуги за местоположение.
За да избегнете допълнителните такси, изберете план за данни,
отговарящ на нуждите ви. За повече информация се свържете с
доставчика си на услуги.
• Настоящото ръководство за потребителя е изготвено на основните
езици за всяка държава. В зависимост от използвания език
съдържанието може отчасти да се различава.
Указателни бележки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, които могат да причинят нараняване на
потребителя или трети страни.
Внимание: Ситуации, които могат да причинят незначителни
наранявания или щети на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: Бележки или допълнителна информация
Относно това ръководството на потребителя
2
Съдържание
5
Указания за безопасна и eфективна употреба
01
42
Преглед на частите
44
Включване или изключване на
захранването
45
Поставяне на SIM карта
47
Поставяне на карта с памет
48
Изваждане на карта с памет
Бележки относно свойствата за
водоустойчивост
48
Батерия
18
Функции за видеозапис
50
Сензорен екран
23
Функции на Галерия
53
Начален екран
26
Изготвяне на тапети колаж
62
Заключване на екрана
27
Функции за аудиозапис
66
Криптиране на карта с памет
29
Разпознаване на пръстов
отпечатък
67
Заснемане на екранни снимки
68
Въвеждане на текст
74
Споделяне на съдържание
76
Моля, не безпокойте
Персонализирани
функции
16
33
Разпознаване на лице
37
Функция за едновременно
извършване на няколко задачи
38
Always-on Display
39
бързо споделяне
03
02
Полезни приложения
78
Инсталиране и деинсталиране
на приложения
Основни функции
79
Кошче с приложения
79
Телефон
83
Съобщения
84
Камера
41
Компоненти и аксесоари на
продукта
3
104
Галерия
128
Мрежи
109
Контакти
140
Звук и Известие
111
QuickMemo+
141
Дисплей
113
Часовник
142
Общи
114
Календар
116
Задачи
116
Музика
117
Калкулатор
117
LG Health
119
Имейл
120
FM радио
121
Файлов Мениджър
121
LG Mobile Switch
121
LG Friends Manager
122
Изтегляния
122
LG SmartWorld
123
RemoteCall Service
123
05
Допълнение
153
Езикови настройки на LG
153
LG Bridge
154
Актуализиране на софтуера на
телефона
156
Съвети за предпазване от
кражби
Информационно съобщение от
клетка
157
Информация за софтуер с
отворен код
123
Facebook
157
124
Instagram
124
Evernote
Регулаторна информация
(Регулаторен ИД номер, E-етикетиране
и др.)
124
Chrome
124
Приложения на Google
04
Настройки
128
157
Търговски марки
158
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
158
Обърнете се към съответното
представителство по въпроси,
свързани с пригодността на
продукта за определен начин
на употреба
158
Wi-Fi (WLAN)
159
Повече информация
163
Често задавани въпроси
Настройки
Съдържание
4
Указания за безопасна и eфективна
употреба
Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде
опасно или неправомерно.
В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен
инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент
събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила
на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени
приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за
възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са
достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете
телефона си за ремонт.
Излагане на радиочестотна енергия
Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на
поемане (SAR).
Това устройство е създадено така, че да отговаря на приложимите изисквания
за безопасност по отношение на излагането на радиовълни. Това изискване се
основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се
гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно
състояние.
• Излагането на радиовълни се измерва с единица, наречена Специфичен
коефициент на поемане или SAR. Тестовете за SAR са извършени с използване
на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата
сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
• Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG
устройства, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за
излагане на радиочестотна енергия.
• Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща
радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
• Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел и тествана за
използване в близост до ухото, е 0,393 W/kg (10 g), а при носене до тялото е
1,120 W/kg (10 g).
5
• Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни,
при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано
на разстояние поне 5 мм от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан
или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и
устройството трябва да се позиционира на поне 5 мм от тялото ви. За да се
предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено
свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни
или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете
се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването
приключи.
Информация за излагането на RF от FCC
През август 1996 г. Федералната комисия по комуникациите (FCC) на Съединените
щати с действията си в Доклад и Заповед FCC 96-326 прие актуализиран стандарт
за безопасност за излагането на човека на радиочестотна (RF) електромагнитна
енергия, излъчвана от регулирани от FCC предаватели. Тези насоки са съобразени
със стандарта за безопасност, предходно определен от международните и
американските стандарти. Дизайнът на това устройство е в съответствие с тези
международни стандарти и насоки на FCC.
Декларация, част 15.19
Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Функционирането е
обект на следните условия:
(1) Устройството да не причинява вредна интерференция и
(2) т ова устройство трябва да приеме всяко подавано смущение, включително
такова, която може да доведе до нежелано функциониране.
Декларация, част 15.21
Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя,
може да лишат потребителя от правото да използва оборудването.
Указания за безопасна и eфективна употреба
6
Работа при носене до тялото
Това устройство е изследвано за типична работа при носене до тялото на
разстояние 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на
устройството. За да се спазят изискванията за радиочестотна експозиция на
FCC, между тялото на потребителя и задната част на устройството трябва да се
поддържа минимално разстояние от 1 см (0,39 инча).
Катарами, кобури и други подобни аксесоари, съдържащи метални компоненти,
не трябва да се използват. Аксесоари, носени до тялото, при които не може да се
поддържа разстояние от 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната
част на устройството и които не са изследвани за типична работа при носене до
тялото, може да не отговарят на ограниченията за радиочестотна експозиция на
FCC и трябва да се избягват.
Декларация, част 15.105
Това оборудване е тествано и е установено, че е в съответствие с ограниченията на
клас B цифрови устройства съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения
са предназначени да осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в
жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва
радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с
инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникации. Въпреки
това няма гаранция, че няма да възникне смущение в конкретна инсталация.
Ако това устройство причинява вредни смущения или телевизионно приемане,
които могат да се определят чрез включване и изключване на оборудването,
потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или
повече от следните мерки:
• Преориентирайте или преместете антената на приемника.
• Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
• Свържете оборудването в контакт във верига, различна от тази, към която е
свързан приемника.
• Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.
Указания за безопасна и eфективна употреба
7
Грижа за продукта и поддръжка
• Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG. LG не носи
отговорност за повреда или неизправност, причинена от аксесоари на трети
страни.
• Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето
устройство без предизвестие.
• Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически
персонал, когато е необходима поправка.
• Ремонтът в границата на гаранцията по решение на LG може да включва
подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при
условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
• Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и
персонални компютри.
• Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори
и фурни.
• Не го изпускайте.
• Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
• Изключвайте устройството във всяка зона, в която това се изисква от
специални разпоредби. Например, не използвайте устройството в болници, тъй
като може да повлияе на чувствително медицинско оборудване.
• Не пипайте устройството с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе
до токов удар или до сериозна повреда на вашето устройство.
• Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може
да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
• Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не
използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
• Не зареждайте устройството, когато е поставено върху меки мебели.
• Устройството трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
• Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
• Не дръжте устройството в близост до кредитни карти или транспортни билети;
това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
• Не докосвайте екрана с остър предмет, защото това може да повреди
устройството.
• Не излагайте устройството на влага или течности.
Указания за безопасна и eфективна употреба
8
• Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте
антената, когато не се налага.
• Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте
счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спука. Повреждането на
стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива
от гаранцията.
• Вашето устройство е електронно устройство, което генерира топлина по
време на нормалната си работа. Изключително продължителният директен
контакт с кожата при отсъствието на подходяща вентилация може да доведе
до дискомфорт или малки изгаряния. Поради тази причина внимавайте, когато
работите с устройството по време или веднага след като сте го използвали.
• Ако устройството се намокри, незабавно го изключете, за да изсъхне напълно.
Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на
топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
• Течността, попаднала в намокреното устройство, променя цвета на
продуктовата табелка в самото устройство. Повреда на устройството в резултат
на излагане на течност не се покрива от гаранцията ви.
Ефективна работа с устройството
Електронни устройства
Всички устройства могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.
• Не използвайте вашето устройство в близост до медицинско оборудване,
без да поискате разрешение. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, за да
установите дали работата на устройството може да влияе на работата на
Вашето медицинско устройство.
• Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 cm
разстояние между други устройства и пейсмейкър с цел да се избегнат
възможни смущения в работата на пейсмейкъра.
• Това устройство може да произвежда ярка или мигаща светлина.
• Някои слухови апарати може да се повлияят от устройствата.
• Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати,
компютри и др.
• Ако е възможно, използвайте вашето устройство само при температури между
0 ºC и 40 ºC. Излагането на вашето устройство на изключително ниски или
високи температури може да доведе до повреда, неизправност или дори до
експлозия.
Указания за безопасна и eфективна употреба
9
Безопасност на пътя
Проверете законите и регламентите за използване на устройства в областта,
докато шофирате.
• Не използвайте ръчно устройство при шофиране.
• Концентрирайте се напълно в шофирането.
• Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на
повикване, ако условията на шофиране го изискват.
• Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във
вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
• Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя
й с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика
неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно
нараняване поради неправилното й действие.
• Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата
на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е
особено важно, когато сте близо до автомобилен път.
Предпазвайте слуха си
С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не
слушайте продължително с усилен звук.
Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от
време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата
в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука
за музиката и повикванията на приемливо ниво.
• Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете
хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което
слушате.
• Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с
поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до
загуба на слуха.
Указания за безопасна и eфективна употреба
10
Стъклени части
Някои части от вашето устройство са изработени от стъкло. Това стъкло може да се
счупи, ако устройството бъде изпуснато върху твърда повърхност или подложено
на по-силен удар. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го
извадите. Не използвайте устройството, докато стъклото не бъде подменено от
упълномощен сервизен център.
Взривни площадки
Не използвайте устройството на места, където протичат взривни работи.
Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.
Потенциално взривоопасна атмосфера
• Не използвайте вашето устройство в бензиностанции.
• Не го използвайте в близост до горива или химикали.
• Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност или експлозиви
в същото отделение на вашия автомобил, където са вашите устройство или
аксесоари.
В самолет
Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.
• Изключете вашето устройство, преди да се качите в каквото и да било
летателно превозно средство.
• Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.
Деца
Пазете устройството на безопасно място, далеч от малки деца. В него има малки
части, които, ако бъдат отделени, могат да доведат до задушаване.
Спешни повиквания
Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи.
Затова никога не трябва да разчитате единствено на вашето устройство за спешни
повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.
Указания за безопасна и eфективна употреба
11
Информация за използване и грижи за батерията
• Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За
разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да
повлияе отрицателно върху работата на батерията.
• Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG
са разработени да максимизират живота на батерията.
• Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
• Пазете металните контакти на батерията чисти.
• Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може
да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
• Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате
качеството на работа.
• Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока
влажност, като например в баня.
• Не оставяйте устройството на горещи или студени места, тъй като това може да
влоши характеристиките на батерията.
• Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от
експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
• Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като
телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация на
електричество.
• Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация,
настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на
средата.
• Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не
влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.
• Консумация на енергия (мрежови режим на готовност) : 0,5 W
Указания за безопасна и eфективна употреба
12
Безопасност за личната информация
• Уверете се, че личната ви информация е защитена, за да предотвратите
изтичане на данни или неправилно използване на чувствителна информация.
• Винаги архивирайте важните данни, докато използвате устройството. LG не
носи отговорност за никакви загуби на данни.
• Уверете се, че всички данни са архивирани и нулирайте устройството, преди
да го изхвърлите, за да предотвратите неправилно използване на чувствителна
информация.
• Прочетете внимателно екрана за разрешения, когато сваляте приложения.
• Бъдете внимателни при използване на приложения, които имат достъп до
множество функции или до вашата лична информация.
• Редовно проверявайте вашите лични акаунти. Ако откриете някакъв признак
за неправилно използване на Вашата лична информация, помолете Вашия
доставчик да изтрие или да промени информацията за Вашия акаунт.
• Ако изгубите устройството си или то бъде откраднато, променете паролата на
акаунта си, за да защитите вашата лична информация.
• Не използвайте приложения от непознати източници.
Указания за безопасна и eфективна употреба
13
Забележка за смяна на батерията
• Li-Ion Батерията е опасен компонент, който може да Ви причини
наранявания.
• Смяната на батерията от неквалифициран персонал може да навреди
на вашето устройство.
• Не сменяйте сами батерията. Батерията може да се повреди, което да
доведе до прекомерно нагряване или нараняване. Батерията трябва
да се сменя от оторизиран доставчик на услуги. Батерията трябва да се
рециклира или изхвърля отделно от битовите отпадъци.
• В случай, че този продукт съдържа батерия включена в него, която
не може лесно да бъде отстранена от крайните потребители, LG
препоръчва само квалифицирани специалисти да изваждат батерията
и да я заменят, и продуктът да се даде за рециклиране в края на
работния си живот. За да предотвратят повреда на продукта, както и за
собствената си безопасност, потребителите не трябва да се опитват да
изваждат батерията и трябва да се свържат с LG Service „Гореща линия“,
или други независими доставчици на услуги за съвет.
• Изваждането на батерията включва демонтаж на кутията на
продукта, разединяване на електрическите кабели/контакти,
внимателни извличане на клетката на батерията, като се
използват специализирани инструменти. Ако имате нужда
от инструкциите за квалифицирани специалисти относно
това, как да извадите батерията безопасно, моля посетете:
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Указания за безопасна и eфективна употреба
14
01
Персонализирани
функции
Бележки относно свойствата за
водоустойчивост
Този продукт е водоустойчив и прахоустойчив в съответствие с оценката
за защита срещу проникване IP68.
Вашият продукт е преминал тестове в контролирана среда и е доказано,
че е водоустойчив и прахоустойчив при определени обстоятелства
(отговаря на изискванията на класификация IP68, както е посочено от
международния стандарт IEC 60529 – Степени на защита, предоставени
от корпуси [IP код]; условия на тестове: 15-35 ºC, 86-106 kPa, 1,5 метра за
30 минути). Не излагайте устройството на условия, които са различни от
тестовите условия. Резултатите може да се различават при действителна
употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При условия, които са различни от тестовите условия на LGE за IP68
(както е посочено в това ръководство), индикаторът за повреда от
течност, разположен вътре в продукта, променя цвета си. Моля, обърнете
внимание, че всички повреди, възникнали поради подобни условия
не ви дават право за каквито и да било безплатни ремонтни услуги,
осигурени от гаранцията.
Избягвайте излагане на продукта на среда с прекомерно количество
прах или влага. Не използвайте продукта в следните условия.
Не потапяйте продукта в течни химикали (сапун и т.н.), различни
от вода.
Не потапяйте продукта в солена вода, включително морска вода.
Не потапяйте продукта в горещ извор.
Не плувайте, докато носите продукта.
Не поставяйте продукта директно върху пясък (като такъв на
плаж) или кал.
Персонализирани функции
16
Не потапяйте продукта във вода, която е по-дълбока от
приблизително 1,5 метра.
Не потапяйте продукта във вода за повече от 30 минути.
• Ако продуктът ви се намокри, не забравяйте да избършете
микрофона, високоговорителя и стереожака със суха кърпа преди
употреба.
• Ако продуктът или ръцете ви се намокрят, подсушете ги преди работа
с продукта.
• Не използвайте продукта на места, където може да бъде напръскан
с вода под високо налягане (напр. в близост до чешма или душ), и
не го потапяйте във вода за продължителни периоди от време, тъй
като продуктът не е предназначен да издържа на вода под високо
налягане.
• Този продукт не е устойчив на удари. Не изпускайте продукта и не го
подлагайте на удари. Това може да повреди или деформира главното
устройство, причинявайки изтичане на вода.
• Характеристиките на водоустойчивост и прахоустойчивост може да се
нарушат при изпускане или при удар.
• Ако продуктът се намокри, използвайте чиста, мека кърпа, за да го
подсушите напълно.
• Сензорният екран и други функции може да не работят правилно, ако
устройството е използвано, докато е мокро.
• Вашият продукт е водоустойчив само когато гнездото за SIM картата/
картата с памет е правилно поставено в продукта.
• Не отваряйте и не затваряйте гнездото за SIM карта/карта с памет,
докато продуктът е влажен или потопен във вода. Излагането на
отвореното гнездо на вода или влага може да повреди продукта.
• Гнездото за SIM картата/картата с памет съдържа гумено покритие
[опаковка], за да предотврати навлизането на прах, вода или влага в
продукта. Не повреждайте гуменото покритие [опаковка], тъй като
това може да позволи навлизането на прах, вода или влага в продукта
и да причини повреда.
• Неспазването на предоставените инструкции може да анулира
ограничената гаранция на вашето устройство.
Персонализирани функции
17
Функции за видеозапис
Широкоъгълна камера
Можете да правите снимки или видеоклипове с по-широк диапазон от
настоящото зрително поле, като използвате широкия ъгъл на предната
или на задната камера.
Стартирайте приложението Камера, след което натиснете
/
или
/
, за да превключвате между стандартен и широк ъгъл.
Предна камера
Икона за стандартен ъгъл
Икона за широк ъгъл
Задна камера
Икона за стандартен ъгъл
Икона за широк ъгъл
• За подробности вижте приложението Стартиране на камерата.
Персонализирани функции
18
Режим КВАДРАТ камера
Можете да направите няколко снимки или видеоклипове под формата на
колаж с помощта на предната и задната камера. Снимки и видео могат да
бъдат записани с различни оформления.
1
Стартирайте приложението Камера, след което натиснете
ОСНОВЕН ( ) КВАДРАТ ( ).
2
3
Натиснете РЕЖИМ и изберете желания режим на камерата.
За да заснемете снимка, докоснете
докоснете .
. За да запишете видео,
Моментна снимка
Можете да направите снимка или видеоклип и веднага да му направите
предварителен преглед.
1
2
В режим КВАДРАТ натиснете РЕЖИМ
Натиснете
докоснете
.
, за да направите снимка. За да запишете видео,
.
Снимка решетка
Можете да направите до 4 снимки или видеоклипове (макс. 3 секунди)
подредени в квадрат.
1
2
В режим КВАДРАТ натиснете РЕЖИМ
.
Натиснете / , за да направите снимки или видеоклипове
едновременно или последователно в зависимост от реда на
показаното оформление.
Персонализирани функции
19
3
Натиснете
за запаметяване.
Сходна снимка
Можете да направите 2 снимки или видеоклипа едновременно или
поотделно.
1
2
В режим КВАДРАТ натиснете РЕЖИМ
3
4
Натиснете
/
Натиснете
за запаметяване (ако е необходимо).
.
Натиснете
/ , за да направите снимка или видеоклип
едновременно или поотделно.
, за да направите снимки или видеоклипове.
Снимка пример
Можете да направите снимки при следване на позата от друга снимка.
1
2
3
В режим КВАДРАТ натиснете РЕЖИМ
.
Изберете от позите вдясно тази, която желаете да следвате.
Докоснете
, за да заснемете снимка.
• Използвайте плъзгача, за да управлявате прозрачността на фона.
Персонализирани функции
20
Проследяване на фокуса, докато се използва
камерата
Можете да проследявате и да поддържате фокуса върху даден обект,
докато правите снимки или видеоклипове.
1
Стартирайте приложението Камера, след което натиснете
Tracking focus.
2
Преди да направите видеоклип или снимка, натиснете леко екрана, за
да изберете обект за фокусиране.
3
Направете снимката или започнете да записвате видеоклипа.
• За подробности вижте приложението Стартиране на камерата.
• За да използвате тази функция, изберете стандартната камера (
правене на снимки или видеоклипове.
) за
• Тази функция е недостъпна, когато използвате предната камера или
широкоъгълната камера.
• Тази функция е недостъпна в следните случаи:
-- Ограничение за размера на видеоклипа: За разделителната
способност е зададена стойност UHD 16:9.
-- Ограничение за FPS: За FPS е зададена стойност 60 FPS.
Персонализирани функции
21
Стабилен запис
Можете да използвате функцията Стабилен запис за минимизиране на
размазването при изключително бързо движение, когато записвате
видеоклип.
Стартирайте приложението Камера, след което натиснете ОСНОВЕН ( ),
КВАДРАТ ( ) или РЪЧНО ( )
Стабилен запис
.
• За подробности вижте приложението Стартиране на камерата.
Подпис
Можете да създадете персонализирана снимка, като използвате подписа
си.
1
Стартирайте приложението Камера, след което натиснете
ОСНОВЕН ( )
Добавяне на подпис.
2
Въведете подписа си, както желаете, и натиснете ДОБАВЯНЕ.
• Тази функция е недостъпна, когато използвате режима за ръчно
правене на видеоклипове.
Персонализирани функции
22
Записване на Hi-Fi видеоклипове
Записвайте висококачествени видеоклипове, като улавяте звук с повисоко качество с по-широк динамичен честотен диапазон, посредством
2 чувствителни микрофона AOP (точка на акустично претоварване) и
невероятен Hi-Fi запис.
Стартирайте приложението Камера, след което натиснете РЪЧНО ( )
Hi-Fi
.
• За подробности вижте приложението Стартиране на камерата.
• Hi-Fi видеоклипове могат да се възпроизвеждат само с приложения,
които поддържат Hi-Fi.
• Тази функция е недостъпна, когато използвате предната камера.
Функции на Галерия
Плаващ бутон
За да се придвижите бързо до началния екран, докато разглеждате
галерията при ориентация „пейзаж“, натиснете и задръжте ,
преместете пръста си нагоре към , след това отпуснете.
• Можете да преместите позицията на плаващия бутон, като го изтеглите
хоризонтално по дължината на долната част на екрана.
Персонализирани функции
23
Показване на снимките от камерата
Можете да разгледате снимките и видеоклиповете, които сте направили,
на екрана за предварителен преглед на камерата.
Стартирайте приложението Камера, след което натиснете ОСНОВЕН ( )
Показване на снимките от камерата.
• Когато правите снимки или видеоклипове, можете да виждате
миниатюрите на запаметените снимки отстрани на екрана.
• Превъртайте списъците с миниатюри нагоре или надолу, за да
преглеждате снимките и видеоклиповете.
• Натиснете някоя миниатюра, за да видите снимката или видеоклипа
на екрана на камерата.
• Натиснете отново миниатюрата, за да се върнете към визьора на
камерата.
• Тази функция не се поддържа, когато правите снимка или видеоклип в
съотношение на екрана 18:9.
• Функцията за показване на снимките от камерата е достъпна
единствено в режим на автоматичен преглед.
Свързано съдържание
Можете да редактиране и персонализирате свързаното съдържание в
Галерия.
1
2
Докато гледате предварителен преглед на снимка, натиснете
.
Натиснете екрана, когато се покаже иконата, свързана с датата, на
която сте направили снимката.
Персонализирани функции
24
• Можете да разгледате снимките, свързани с датата, която сте
избрали.
• Свързаното съдържание може да се свърже към максимум четири
комбинации от „Спомени, Дата, Място, Режим на камерата“.
• Натиснете , за да запаметите свързаното съдържание като
видеоклип.
• Натиснете за достъп до допълнителни опции.
Персонализирани функции
25
Изготвяне на GIF
Можете лесно да направите файл във формат GIF, като използвате
записания видеоклип.
1
Докато гледате видеоклипа, в желаната начална точка, натиснете
Създайте GIF.
2
Изберете дължината на GIF, който искате да създадете.
• GIF се генерира за времето, избрано от текущия час.
• За видеоклипове с дължина под 5 секунди, изображенията във
формат GIF се генерират автоматично за оставащото време.
• Функцията за изготвяне на GIF е предоставена за творческа дейност
на потребителите. Ако нарушите авторските права на другите или
законите срещу клеветата чрез използване на функцията за изготвяне
на GIF, може да носите гражданска и наказателна отговорност. Бъдете
сигурни, че не копирате и не прехвърляте произведения на други хора
без разрешение. LG Electronics не може да поема никаква отговорност
за действията на потребителя.
Изготвяне на тапети колаж
Можете да си направите собствен колаж, който да се показва при
заключване на екрана.
Можете да изберете като тапет няколко колажа, които се сменят при
всяко включване или изключване на екрана.
1
Натиснете
Настройки Дисплей Заключен екран Тапет
Тапети колаж.
2
Натиснете и изберете изображенията, които искате да се показват
като колаж.
Персонализирани функции
26
3
Въведете подписа си, както желаете, и натиснете ЗАДАЙ ТАПЕТ.
Функции за аудиозапис
Общ преглед на HD Аудио Рекордер
Можете да конфигурирате аудионастройките ръчно, така че да можете да
записвате звук според настройките, оптимизирани за избрания режим.
Режими на запис
Можете да запишете аудиофайл с висока дефиниция, като изберете
и конфигурирате аудиорежима така, че да съответства на средата на
записване.
Натиснете
Основни HD Аудио Рекордер
.
Нормален
Можете да записвате звук без допълнителни настройки.
Концерт
Можете да записвате звук на концерт или други музикални събития.
Персонализирани функции
27
Потребителски
Можете да конфигурирате желаните настройки, за да записвате звук.
• Когато свържете слушалката към устройството, се показва .
Натиснете и след това изберете микрофона, който да се използва.
Режим Студио
В режим Студио можете да възпроизвеждате аудиофайл или музика и
едновременно с това да записвате гласа си, да създадете акорд, като
запишете гласа си многократно, и да запишете коментарите си върху
оригиналния аудиофайл на презентатора или говорителя.
1
2
3
Натиснете
Основни HD Аудио Рекордер.
Изберете
Потребителски.
4
5
Натиснете
, за да запишете глас.
Натиснете
, за да запаметите записания файл.
Натиснете и изберете аудиофайл, който да се използва като
фонова музика.
• Фоновата музика може да се възпроизвежда само чрез слушалки.
Не забравяйте да си поставите слушалки, преди да използвате тази
функция.
Други полезни функции при използване на
приложението HD Аудио Рекордер
GAIN
Можете да регулирате чувствителността на звука, записван от
микрофона.
Колкото по-висока стойност е зададена за УСИЛВАНЕ, толкова с поголяма чувствителност се записва звукът.
Персонализирани функции
28
LCF
Можете да филтрирате ниските шумове, например ниското бръмчене на
климатика.
Колкото по-висока стойност е зададена за LCF (високочестотен филтър),
толкова по-добре се филтрират високочестотните шумове.
LMT
Може да предотврати отрязването на записания звук. Колкото повисока стойност е зададена за LMT (Ограничител), толкова повече са
нискочестотните звуци, които няма да бъдат отрязани.
• За да промените допълнителните настройки, натиснете
Настройки,
след което персонализирайте типа на файла, битовата дълбочина,
честотата на сканиране и другите настройки.
• Докато записвате звук, можете да наблюдавате качеството му чрез
свързаната слушалка. Докато записвате звук, в режим Студио,
наблюдаването на звука не се поддържа. Можете да чувате само
фоновата музика.
Разпознаване на пръстов отпечатък
Преглед на функцията за разпознаване на пръстов
отпечатък
Преди да използвате функцията за разпознаване на пръстов
отпечатък, първо трябва да регистрирате вашия пръстов отпечатък на
устройството.
Можете да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък
в следните случаи:
• За отключване на екрана.
• За преглед на заключеното съдържание в Галерия или QuickMemo+.
• Потвърдете направена покупка чрез влизане в съответното
приложение или като се идентифицирате чрез пръстовия си
отпечатък.
Персонализирани функции
29
• Пръстовият ви отпечатък може да се използва от устройството за
идентифициране на потребител. Много подобни пръстови отпечатъци
от различни потребители може да бъдат разпознати от сензора за
пръстов отпечатък като едни и същи отпечатък.
Предпазни мерки за разпознаване на пръстов отпечатък
Точността при разпознаване на пръстов отпечатък може да намалее
поради множество причини. За постигане на максимално точно
разпознаване проверете следното, преди да използвате устройството.
• Бутонът за включване/заключване на устройството има сензор за
пръстов отпечатък. Уверете се, че бутонът за включване/заключване
не е повреден от метален предмет, като например монета или ключ.
• Когато вода, прах или други чужди вещества са върху бутона
за включване/заключване или пръста, регистрацията или
разпознаването на пръстов отпечатък може да не работи. Измийте и
подсушете пръста си преди разпознаване на пръстовия отпечатък.
• Пръстовият отпечатък може да не бъде правилно разпознат, ако по
повърхността на пръста има белег или тя не е гладка или ако пръстът
ви е престоял във вода.
• Ако огънете пръста си или използвате само върха му, пръстовият
ви отпечатък може да не бъде разпознат. Уверете се, че пръстът ви
покрива цялата повърхност на бутона за включване/заключване.
• Сканирайте само по един пръст за всяка регистрация. Сканирането
на повече от един пръст може да повлияе на регистрирането и
разпознаването на пръстовия отпечатък.
• Устройството може да генерира статично електричество, ако
околният въздух е сух. Ако околният въздух е сух, избягвайте
сканиране на пръстови отпечатъци или докосване на метален
предмет като монета или ключ преди сканирането на пръстови
отпечатъци, за да отстраните статичното електричество.
Персонализирани функции
30
Регистриране на пръстови отпечатъци
Можете да регистрирате и да запазите пръстовия си отпечатък в
устройството, за да използвате идентифициране по пръстов отпечатък.
1
Докоснете
Настройки Общи Пръстови отпечатъци и защита
Пръстови отпечатъци.
• За да може да се използва тази функция, трябва да се настрои
заключване на екрана.
• Ако заключването на екрана не е активно, конфигурирайте заключения
екран, като следвате инструкциите на екрана. За подробности вижте
Задаване на заключване на екрана.
2
Намерете бутона за включване/заключване на задната част на
устройството и поставете внимателно пръста си върху него, за да
регистрирате отпечатъка.
• Внимателно натиснете бутона за включване/заключване, така че
сензорът да може да разпознае пръстовия ви отпечатък. Ако натиснете
бутона за включване/заключване с прекомерна сила, функцията за
заключване на екрана може да стартира или екранът може да се
изключи.
• Уверете се, че върхът на пръста ви покрива цялата повърхност на
сензора на бутона за включване/заключване.
Персонализирани функции
31
3
Изпълнете инструкциите на екрана.
• Повторете сканирането на пръстовия отпечатък, като движите
пръста си малко по малко, докато отпечатъкът се регистрира.
4
Когато регистрацията на пръстовия отпечатък е готова, докоснете OK.
• Докоснете ДОБАВЕТЕ ОЩЕ, за да регистрирате друг пръстов
отпечатък. Ако регистрирате само един пръстов отпечатък и
съответният пръст не е в добро състояние, разпознаването на
пръстовия отпечатък може да не работи добре. Като превантивна
мярка срещу подобна ситуация, регистрирайте няколко
отпечатъка.
Управление на пръстови отпечатъци
Можете да редактирате или изтривате регистрирани пръстови
отпечатъци.
1
Докоснете
Настройки Общи Пръстови отпечатъци и защита
Пръстови отпечатъци.
2
3
Отключете според посочения метод на заключване.
В списъка с пръстови отпечатъци докоснете един, за да го
преименувате. За да го изтриете, докоснете .
Отключване на екрана с пръстов отпечатък
Можете да отключите екрана или да видите заключеното съдържание с
помощта на пръстовия ви отпечатък. Активирайте желаната функция:
1
Докоснете
Настройки Общи Пръстови отпечатъци и защита
Пръстови отпечатъци.
2
3
Отключете според посочения метод на заключване.
На екрана за настройка на пръстов отпечатък активирайте желаната
функция:
• Заключване на екрана: Отключване на екрана с пръстов
отпечатък.
• Заключено съдържание: Отключване на съдържание с пръстов
отпечатък. За целта трябва да се уверите, че е зададено заключване
на съдържание.
Персонализирани функции
32
Разпознаване на лице
Общ преглед на функцията за разпознаване на лице
Можете да освободите заключването на екрана, като използвате
записани лицеви данни.
• Тази функция може да бъде по-уязвима от гледна точка на сигурността,
отколкото други методи на заключване на екрана, като Knock Code,
Схема, PIN и Парола.
• Когато се използва подобно лице или ваша снимка, заключването на
екрана може да се освободи.
• Разпознатите лицеви данни са съхранени защитено в устройството ви.
• Когато разпознаването на лице е избрано за заключване на екрана,
трябва да въведете Knock Code, Схема, PIN и Парола, които са били
използвани за регистрация на лицето, без да използвате директно
разпознаването на лице, след като захранването бъде включено.
Следователно, внимавайте да не забравите конкретната стойност.
• Ако устройството не може да разпознае лицето ви или ако забравите
указаната по време на регистрацията стойност, посетете най-близкия
център за обслужване на клиенти на LG, като носите устройството и
личната си карта.
Предпазни мерки за разпознаване на лице
Точността на разпознаването на лице може да се понижи в случаите подолу. За да увеличите точността, проверете описаното по-долу, преди да
използвате устройството.
• Ако лицето ви е покрито с шапка, очила или маска или ако лицето ви е
доста различно поради тежък грим или с брада.
• Когато има отпечатъци от пръсти или чужди частици върху обектива
на камерата или когато устройството не може да разпознае лицето ви
поради твърде ярка или твърде слаба светлина.
Персонализирани функции
33
Регистриране на лицеви данни
Преди да използвате функцията за разпознаване на лице, регистрирайте
лицевите си данни в устройството.
1
Докоснете
Настройки Дисплей Заключен екран Изберете
заключване на екрана Разреши разпознаване на лице.
• За да използвате тази функция, заключването на екрана трябва да е
зададено на Knock Code, Схема, PIN или Парола.
• Когато заключването на екрана не е зададено, регистрирайте данните,
като следвате инструкциите на екрана. Вижте Задаване на заключване
на екрана за подробности.
2
3
Вдигнете устройството пред очите си.
4
Когато регистрирането на лице е готово, докоснете OK.
Регистрирайте лицето си, като следвате инструкциите на екрана.
• Регистрирайте лицето си в стая, която не е с твърде ярка или
твърде слаба светлина.
• Позиционирайте цялото си лице вътре в насочващите линии
на екрана, след което регулирайте, като движите бавно нагоре,
надолу, наляво или надясно.
Отключване на екрана с лицето ви
Можете да освободите заключването на екрана с лицето си, вместо да
използвате Knock Code, Схема, PIN или Парола.
1
Докоснете
Настройки Дисплей Заключен екран Изберете
заключване на екрана.
2
3
Отключете екрана според указания метод.
Плъзнете
, за да активирате функцията за разпознаване на лице.
Персонализирани функции
34
Подобряване на разпознаването на лице
Можете да добавите лицеви данни в различни условия, за да подобрите
разпознаването на лице.
1
Докоснете
Настройки Дисплей Заключен екран
Разпознаване на лице.
2
3
4
5
Отключете екрана според указания метод.
Изберете Подобрява разпознаването на лице.
Регистрирайте лицето си, като следвате инструкциите на екрана.
Когато регистрирането на лице е готово, докоснете OK.
Изтриване на лицеви данни
Можете да изтриете регистрираните лицеви данни и да ги регистрирате
отново, ако разпознаването на лице не работи правилно.
1
Докоснете
Настройки Дисплей Заключен екран
Разпознаване на лице.
2
3
Отключете екрана според указания метод.
Изберете Изтрий лицев отпечатък, за да изтриете лицевите данни.
Отключване на екрана с лицето ви, когато екранът е
изключен
Когато екранът е изключен, вдигнете устройството и погледнете отпред
екрана. Устройството може да разпознае лицето ви и екранът ще се
отключи.
За да деактивирате тази функция, следвайте инструкциите по-долу.
1
Докоснете
Настройки Дисплей Заключен екран
Разпознаване на лице.
2
3
Отключете екрана според указания метод.
Плъзнете Разреши когато екранът е изключен
, за да
деактивирате функцията.
• Функцията за разпознаване на лице е достъпна само когато
екранът е заключен.
Персонализирани функции
35
Отключване на екрана с разпознаване на лице и с
последващо плъзгане на екрана
Когато екранът е изключен, можете да отключите екрана, като извършите
разпознаване на лице и след това плъзнете екрана.
1
Докоснете
Настройки Дисплей Заключен екран
Разпознаване на лице.
2
3
Отключете екрана според указания метод.
Плъзнете След разпознаване на лицето плъзнете, за да отключите
, за да активирате функцията.
Усъвършенстване на разпознаването на лице
Можете да предотвратите отключване на устройството от снимки,
изображения или видеоклипове.
1
Докоснете
Настройки Дисплей Заключен екран
Разпознаване на лице.
2
3
Отключете екрана според указания метод.
Плъзнете Разширени опции за разпознаване на лице
активирате функцията.
, за да
• Скоростта на разпознаване на лице може да се понижи, когато
активирате тази функция.
Персонализирани функции
36
Функция за едновременно
извършване на няколко задачи
Множество прозорци
Можете да използвате две приложения едновременно, като разделите
екрана на няколко прозореца.
Докато използвате дадено приложение, натиснете и задръжте от
сензорните бутони на началния екран, след това изберете приложение
от списъка с последните приложения.
• Можете да използвате едновременно две приложения, изведени на
главния екран.
• За да спрете функцията Множество прозорци, натиснете и задръжте
.
• Функцията Множество прозорци не се поддържа от някои приложения,
включително изтеглени приложения.
Персонализирани функции
37
Екран за общ преглед
Екранът за общ преглед предлага преглед на наскоро използваните от
вас приложения.
За да видите списъка с наскоро използвани приложения, докоснете
на началния екран, след това докоснете изведеното приложение.
• Натиснете и задръжте дадено приложение, плъзнете го до горната
част на екрана, за да стартирате приложението с функцията
Множество прозорци. Можете също така да докоснете в горната
част на всяко приложение.
Always-on Display
Можете да изведете дата, час, подпис или друга информация на екрана
дори когато основният екран е изключен. Always-on Display е полезна
функция, когато желаете да проверявате бързо часа и да се показва
вашият подпис.
1
Натиснете
натиснете
Настройки Дисплей Always-on display и след това
, за да го активирате.
• Тази функция може да е включена, когато купувате устройството.
• Настройката по подразбиране може да се различава в зависимост от
региона и доставчика на услуги.
2
Натиснете Съдържание и изберете изображенията, които искате да
се показват като колаж.
• Уверете се, че подписът не надхвърля полето за въвеждане.
• Батерията може да се изтощи по-бързо, когато използвате Always-on
Display. Изключете тази функция, за да използвате батерията по-дълго.
Персонализирани функции
38
бързо споделяне
Можете да споделите снимка или видео към желаното приложение
незабавно след като ги направите.
1
2
Докоснете
, след това направете снимка или запишете видео.
Натиснете иконата на приложението, която се показва на екрана, за
да ги споделите чрез това приложение.
Можете също да плъзнете с пръст иконата към противоположната
посока, за да видите какви други приложения можете да използвате
за споделяне на снимки и видеоклипове.
икона за бързо
споделяне
• Приложението, показвано от иконата за бързо споделяне, може да се
различава в зависимост от типа и честотата на достъп до приложенията,
инсталирани на устройството.
• Можете да използвате тази функция само когато правите снимка или
видеоклип в ОСНОВЕН режим или в режим КВАДРАТ. За подробности
вижте ОСНОВЕН режим и Режим КВАДРАТ камера.
Персонализирани функции
39
02
Основни
функции
Компоненти и аксесоари на продукта
Следните елементи са включени в комплекта на вашето устройство.
• Устройство
• Стерео слушалки
• USB кабел
• Зарядно устройство
• Ръководство за бърза справка
• Щифт за изваждане
• Елементите, описани по-горе, може да са незадължителни.
• Компонентите, доставени с устройството, и всички налични аксесоари
може да се различават в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG Electronics.
Използването на аксесоари от други производители може да засегне
функционалността за телефония на устройството или да причини
неизправности. Това може да не се покрива от услугата за ремонт на LG.
• Ако някои от тези основни елементи липсват, обърнете се към
търговския представител, от когото сте закупили устройството си.
• За закупуването на допълнителни основни компоненти се обърнете
към центъра за обслужване на клиенти на LG.
• За да закупите опционални елементи, обърнете се към центъра за
обслужване на клиенти на LG за достъпните търговци.
• Някои елементи от комплекта на продукта подлежат на промяна без
предизвестие.
• Външният вид и спецификациите на устройството ви подлежат на
промяна без предизвестие.
• Спецификациите на устройството може да се различават в зависимост
от региона и доставчика на услуги.
• Непременно използвайте оригинални аксесоари, предлагани от
LG Electronics. Използването на аксесоари от трети страни може да
повреди устройството или да доведе до неизправно функциониране.
• Свалете защитното фолио от сензора за пръстови отпечатъци, преди да
използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък.
Основни функции
41
Преглед на частите
Слушалка
Сензор за близост/околна
светлина
Жак за стерео слушалки
Обектив на предната камера
Бутони за сила на звука (+/-)
Поставка за нано-SIM
карта/карта с памет
Сензорен екран
Порт за зарядно
устройство/USB кабел
Микрофон
Обектив на задната камера
(широкоъгълен)
Светкавица
Обектив на задната камера
(стандартен)
Бутон за
включване/заключване,
сензор за пръстов отпечатък
Област NFC
Високоговорител
Основни функции
Микрофон
42
• Сензор за близост/околна светлина
-- Сензор за близост: По време на разговор сензорът за близост
изключва екрана и деактивира сензорната функция, когато
устройството е в непосредствена близост до човешкото тяло. Той
включва отново екрана и активира сензорната функция, когато
устройството е извън определен диапазон.
-- Сензор за околна светлина: Сензорът за околна светлина анализира
интензивността на околната светлина, когато е включен режимът за
автоматичен контрол на яркостта.
• Бутони за сила на звука
-- Настройте силата на звука за мелодиите на звънене, повиквания
или известия.
-- Докато използвате камерата, натиснете леко бутона Сила на звука,
за да направите снимка. За да направите последователна серия от
снимки, натиснете и задръжте бутона Сила на звука.
-- Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно,
за да стартирате приложението Камера, когато екранът е заключен
или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука
(+) двукратно, за да стартирате Capture+.
• Бутон за включване/заключване (сензор за пръстов отпечатък)
-- Натиснете за кратко бутона, когато желаете да включите или
изключите екрана.
-- Натиснете и задръжте бутона, когато желаете да изберете опция за
контрол на захранването.
-- Включете функцията за разпознаване на пръстов отпечатък, за
да улесните процеса на отключване на екрана. Вижте Преглед на
функцията за разпознаване на пръстов отпечатък за подробности.
• Вашето устройство има вътрешна акумулаторна батерия. Не
изваждайте вградената батерия от съображения за вашата безопасност.
• Възможно е някои функции да са ограничени за достъп в зависимост от
спецификациите на устройството.
• От задната страна на устройството има вградена NFC антена. Когато
боравите с устройството, внимавайте да не повредите или да не
покриете NFC антената.
Основни функции
43
• Не поставяйте тежки предмети върху устройството и не сядайте върху
него. В противен случай може да повредите сензорния екран.
• Защитното фолио за екран или някои аксесоари може да повлияят на
сензора за близост.
• Ако устройството ви е мокро или го използвате във влажно място,
сензорният екран или бутоните може да не функционират правилно.
Дръжте устройството правилно, както е показано по-долу. Ако покриете
отвора на микрофона с ръка, пръст или защитен калъф, докато
използвате устройството, може да звучите неясно по време на разговор.
Пример за правилно хващане
Микрофон
Пример за неправилно хващане
Не покривайте микрофона.
Включване или изключване на захранването
Включване на захранването
Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона за
включване/заключване.
• Когато устройството се включи за пръв път, се извършва
първоначалното конфигуриране. При първия път времето за
зареждане на смартфона може да е по-дълго от обичайното.
Основни функции
44
Изключване на захранването
Докоснете и задръжте бутона за включване/заключване, след което
изберете Изключване.
Опции за контрол на захранването
Натиснете и задръжте бутона за включване/заключване, след което
изберете опция.
• Изключване: Изключете устройството.
• Изключете и рестартирайте: Рестартирайте устройството.
• Включване на Самолетен режим: Блокирайте функциите, свързани с
телекомуникация, включително телефонни разговори, съобщения и
сърфиране в интернет. Другите функции остават достъпни.
Поставяне на SIM карта
Поставете SIM (Модул за идентифициране на абоната) картата,
предоставена от вашия доставчик на услуги, за да започнете да
използвате устройството.
• Внимавайте с щифта за изваждане, тъй като той има остър връх.
• За да действат ефективно характеристиките водоустойчивост и
прахоустойчивост, поставката за картата трябва да бъде поставена
правилно.
1
Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.
Основни функции
45
2
Издърпайте поставката за картата.
3
Поставете SIM картата в поставката за карти, така че частта със
златните контактни пластини да е обърната надолу.
4
Пъхнете поставката за картата отново в слота.
• Устройството поддържа само нано SIM карти.
• За безпроблемно функциониране се препоръчва устройството да се
използва с правилния тип SIM карта. Използвайте винаги фабрично
произведена SIM карта, предоставена от оператора.
• Ако поставите поставката за картата в устройството докато е мокра,
устройството може да се повреди. Винаги се уверявайте, че поставката
за картата е суха.
Основни функции
46
Предпазни мерки при използване на SIM картата
• Не губете SIM картата си. LG не носи отговорност за щети или други
проблеми, причинени от загуба или прехвърляне на SIM карта.
• Внимавайте да не повредите SIM картата, когато я поставяте или
изваждате.
Поставяне на карта с памет
Поставете картата с памет в устройството.
Устройството може да поддържа microSD карта с памет до 2 ТБ. В
зависимост от производителя и типа си някои карти с памет може да не
са съвместими с вашето устройство.
1
2
3
Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.
Издърпайте поставката за картата.
Поставете картата с памет в поставката за карти, така че частта със
златните контактни пластини да е обърната надолу.
Карта с памет
SIM карта
4
Пъхнете поставката за картата отново в слота.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството.
Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди
устройството, картата или съхранените в нея данни.
• Честото записване и изтриване на данни може да съкрати живота на
картите с памет.
Основни функции
47
Изваждане на карта с памет
Деинсталирайте картата с памет, преди да я извадите, за да я защитите.
1
2
3
Натиснете
Настройки Общи Съхранение
.
Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.
Издърпайте поставката за карти и извадете картата с памет.
• Не изваждате картата с памет, когато устройството прехвърля или чете
информация. Това може да доведе до загуба или повреда на данни или
да повреди картата или устройството. LG не носи отговорност за загуба,
която се дължи на злоупотреба или неправилно използване на карти с
памет, включително за загуба на данни.
Батерия
Зареждане на батерията
Преди да използвате устройството, заредете батерията докрай.
Заредете устройството с USB Type-C кабел.
Кабел за
зареждане на
терминал
USB Type-C кабел
USB Type-C порт
Основни функции
48
• Не зареждайте, докато кабелът на устройството или кабелът за
зареждане е мокър или съдържа влага. Това може да причини пожар,
токов удар, нараняване или повреда на устройството.
• Непременно използвайте USB кабела, предоставен заедно с
устройството.
• Непременно използвайте зарядно устройство и заряден кабел,
одобрени от LG. Зареждането на батерията със зарядно устройство на
трети страни може да причини избухване на батерията и да повреди
устройството.
• Вашето устройство има вътрешна акумулаторна батерия. Не
изваждайте вградената батерия от съображения за вашата безопасност.
• Използването на устройството по време на зареждането му може
да причини токов удар. За да използвате устройството, прекратете
зареждането му.
• Изключете зарядното устройство от електрическия контакт, след
като мобилното устройство се зареди напълно. По този начин се
предотвратява излишно потребление на енергия.
• С продукта се доставя адаптер за зареждане, който поддържа бързо
зареждане.
• Функцията за бързо зареждане може да не работи, ако за продукта
се използва адаптер за бързо зареждане, различен от оригиналния,
предоставен заедно с продукта.
• Друг начин за зареждане на батерията е чрез свързване на USB кабел
между устройството и настолен или преносим компютър. Това може да
отнеме по-дълго време, отколкото при включване на адаптера в стенен
контакт.
• Не зареждайте батерията, като използвате USB хъб, който не може
да поддържа номиналното напрежение. Зареждането може да е
неуспешно или да спре неочаквано.
Предпазни мерки при използване на устройството
• Непременно използвайте предоставения USB кабел, не използвайте
USB кабели или зарядни устройства от други производители с
устройството. Ограничената гаранция от LG не покрива използването
на аксесоари от други производители.
Основни функции
49
• Неспазването на инструкциите в това ръководство и неправилното
използване може да доведат до повреда на устройството.
Ефективно използване на батерията
Жизненият цикъл на батерията може да се намали, ако поддържате
много приложения и функции активни едновременно и продължително.
Отменяйте изпълняваните във фонов режим операции, за да увеличите
живота на батерията.
За да намалите до минимум консумацията на заряд от батерията, имайте
предвид следните съвети:
• Изключвайте функциите за Bluetooth® или Wi-Fi мрежа, когато не ги
използвате.
• Задайте за изключването на екрана възможно най-краткото време.
• Намалете до минимум яркостта на дисплея.
• Настройте заключване на екрана, когато устройството не се използва.
• Проверете данните за използването на батерията и затворете всички
изтеглени приложения, които я изтощават.
Сензорен екран
Можете да се научите как да управлявате устройството си, като
използвате жестовете за сензорен екран.
Докосване
Докоснете леко с върха на пръста си, за да изберете или стартирате
приложение или опция.
Основни функции
50
Докосване и задържане
Натиснете и задръжте за няколко секунди, за да се покаже меню с
достъпните опции.
Двукратно докосване
Докоснете бързо двукратно, за да увеличите или намалите мащаба на уеб
страница или карта.
Плъзване
Натиснете и задръжте елемент, като приложение или уиджет, сред това
преместете пръста си на друго място с контролирано движение. Можете
да използвате този жест за преместване на елемент.
Основни функции
51
Плъзване
Натиснете екрана с пръст и го преместете бързо без пауза. Можете да
използвате този жест, за да превъртате списък, уеб страница, снимки,
екрани и др.
Свиване и раздалечаване
Съберете два пръста, за да намалите мащаба например на снимка или
карта. За да увеличите мащаба, раздалечете пръстите.
• Не подлагайте сензорния екран на силен физически удар. Може да
повредите сензора за допир.
Основни функции
52
• Сензорният екран може да откаже, ако използвате устройството близо
до магнитни, метални или проводими материали.
• Ако използвате устройството на силна светлина, като например
директна слънчева светлина, екранът може да не се вижда в зависимост
от положението ви. Използвайте устройството на сенчесто място или
на място, където околната светлина не е прекалено ярка, но достатъчно
ярка, за да четете книга.
• Не натискайте екрана с твърде голяма сила.
• Докосвайте леко с върха на пръста желаната от вас опция.
• Сензорното управление може да не работи правилно, ако докосвате,
докато ръката ви е в ръкавица, или ако използвате върха на нокътя си.
• Сензорното управление може да не работи добре, ако екранът е
влажен или мокър.
• Сензорният екран може да не функционира правилно, ако към
устройството е закрепено защитно фолио или аксесоар, закупен от
магазин на друг производител.
• Показването на статично изображение за продължителни периоди
от време може да доведе до остатъчни изображения или до изгаряне
на екрана. Изключете екрана или избягвайте да показвате едно и
също изображение за дълъг период от време, когато не използвате
устройството.
Начален екран
Преглед на началния екран
Началният екран е отправната точка за достъп до различни функции и
приложения в устройството ви. Докоснете на кой да е екран, за да
отидете директно на началния екран.
Можете да управлявате всички приложения и уиджети на началния
екран. Плъзнете екрана наляво или надясно, за да видите всички
инсталирани приложения.
Основни функции
53
Оформление на началния екран
Можете да прегледате всички приложения и да организирате уиджетите
и папките на началния екран.
Лента на състоянието
Уиджет за времето
Уиджет за търсене с Google
Папка
Икона на страниците
Зона за бърз достъп
Сензорни бутони на
Началния екран
• Началният екран може да се различава в зависимост от доставчика на
услугата или версията на софтуера.
• Лента за състоянието: Преглеждайте иконите на състоянието, часа и
ниво на батерията.
• Уиджет за времето: Прегледайте информацията за времето и часа за
конкретна област.
• Уиджет за търсене с Google: Извършете търсене с Google чрез
въвеждане на изговорени или написани ключови думи.
• Папка: Създайте папки за групиране на приложения съгласно вашите
предпочитания.
Основни функции
54
• Икона на страниците: Показва общия брой на платната на началния
екран. Натиснете иконата на желаната страница, за да отидете на
желаната страница. Иконата, отразяваща текущото платно, ще бъде
маркирана.
• Зона за бърз достъп: Поставете основни приложения в долната част
на екрана, за да бъдат достъпни от всяка страница на началния екран.
• Сензорни бутони на Началния екран
-- : Връщане към предишния екран. Затворете клавиатурата или
изскачащите прозорци.
-- : Натиснете, за да отидете в началния екран. Натиснете и
задръжте, за да стартирате търсене с Google.
-: Натиснете, за да видите списък с последните използвани
приложения или да стартирате приложение от списъка. За да
изтриете всички последни използвани приложения, натиснете
ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. За да използвате две приложения едновременно
с функцията Мулти-прозорец, натиснете и задръжте бутона, докато
използвате някое приложение.
Редактиране на сензорните бутони на началния
екран
Можете да преподредите сензорните бутони на началния екран или да
добавите често използвани функции към областта за бутони.
Натиснете
Настройки Дисплей Сензорни бутони на Началния
екран Комбинация от бутони и персонализирайте настройките.
• Предлагат се няколко функции, включително QSlide, панел за
Уведомяване и Capture+. Могат да се добавят максимално до пет
елемента.
Основни функции
55
Икони на състоянието
Когато има известие за непрочетено съобщение, събитие от календара
или аларма, в лентата на състоянието се показва съответната
икона за известяване. Проверявайте състоянието на устройството,
като преглеждате иконите за известяване, показвани в лентата на
състоянието.
Няма сигнал
Предават се данни по мрежата
Настроена е аларма
Включен е режим на вибрация
Включен е Bluetooth режим
Свързване към компютър чрез USB
Ниво на батерията
Самолетен режим е включен
Пропуснати повиквания
Wi-Fi е свързан
Включен е режим на заглушаване
Включен е GPS
Гореща точка е включена
Няма SIM карта
NFC е включена
• Някои от тези икони може да изглеждат различно или изобщо да не
се показват в зависимост от състоянието на устройството. Допитвайте
се до иконите в зависимост от действителната среда и място, в която
използвате устройството, и вашия доставчик на услуги.
• Показваните икони може да се различават в зависимост от региона и
доставчика на услуги.
Основни функции
56
Панел с известия
Можете да отворите панела с известия, като плъзнете надолу лентата на
състоянието в главния екран.
• За да отворите списъка с икони за бърз достъп, плъзнете панела с
известия надолу или докоснете .
• За да реорганизирате, добавите или премахнете икони, докоснете
РЕДАКТ.
• Ако докоснете и задържите иконата, ще се покаже екранът с
настройки за съответната функция.
РЕДАКТ.
Основни функции
57
Превключване на ориентацията на екрана
Можете да настроите ориентацията на екрана така, че да се превключва
автоматично в зависимост от физическата ориентация на устройството.
В панела с известия докоснете Завъртане от списъка с икони за бърз
достъп.
Друга възможност е да докоснете
Настройки Дисплей и да
активирате Авто-завъртане на екрана.
Редактиране на началния екран
В началния екран натиснете и задръжте пръста си върху празна зона,
след това изберете желаното действие от по-долу.
• За да пренаредите страниците на началния екран, докоснете и
задръжте страницата, след което я преместете на друго място.
• За да добавите уиджет към началния екран, натиснете и задръжте
пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете
Уиджети.
• За да промените тема, натиснете и задръжте пръста си върху празна
зона на началния екран, след това изберете Тема.
Можете също така да натиснете
Настройки Дисплей Тема,
след това да изберете тема, която да приложите за устройството.
Основни функции
58
• За да конфигурирате настройките на началния екран, натиснете
и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след
това изберете Настройки на начален екран. За подробности вижте
Настройки на начален екран.
• За да прегледате или инсталирате повторно деинсталираните
приложения, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона
на началния екран, след това изберете Кошче с приложения. За
подробности вижте Кошче с приложения.
• За да смените екрана по подразбиране, натиснете и задръжте пръста
си върху празна зона на началния екран, придвижете се до желания
екран, натиснете и след това натиснете още веднъж екрана.
Екран по подразбиране
Основни функции
59
Показване на фоновата тема
Можете да виждате само фоновото изображение, като скриете
приложенията и уиджетите от началния екран.
Раздалечете два пръста, като ги държите върху началния екран.
• За да се върнете към първоначалния екран, на който се показват
приложения и уиджети, съберете пръстите си върху началния екран
или натиснете .
Преместване на приложения в началния екран
В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го
преместете на друго място.
• За да държите често използваните приложения в долната част на
началния екран, докоснете и задръжте приложение, след което го
плъзнете към зоната за бърз достъп в долната част.
• За да премахнете икона от зоната за бърз достъп, преместете иконата
към началния екран.
Основни функции
60
Използване на папки от началния екран
Създаване на папки
В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го
преместете върху друго приложение.
• Създава се нова папка и приложенията се добавят в нея.
Редактиране на папки
Натиснете папка в началния екран и извършете едно от следните
действия.
• За да редактирате името и цвета на папката, докоснете името на
папката.
• За да добавите приложения, натиснете и задръжте някое приложение,
след това го изтеглете над папката и го пуснете.
• За да премахнете приложение от папката, докоснете и задръжте
приложението и след това го преместете извън папката. Ако
премахнатото приложение е единственото приложение, което е
съществувало в папката, тя се премахва автоматично.
• Можете също така да добавяте или премахвате приложения, след като
докоснете в папката.
Настройки на начален екран
Можете да персонализирате настройките на началния екран.
1
2
Докоснете
Настройки Дисплей Начален екран.
Персонализирайте следните настройки:
• Избор на Начало: Изберете режим на началния екран.
• Тапет: Променете фоновия тапет на началния екран.
• Ефект на екран: Изберете ефект, който да приложите, когато се
превключват страниците на началния екран.
• Форма на икони: Изберете дали иконите да са с квадратни или
заоблени ъгли.
• Подреди приложенията по: Задайте как да се сортират
приложенията на началния екран.
Основни функции
61
• Матрица: Променете начина на подреждане на приложенията за
началния екран.
• Скриване на приложения: Изберете кои приложения искате да
скриете от началния екран.
• Непрекъснат цикъл: Активирайте, за да разрешите непрекъснато
превъртане на началния екран (след последния екран се извършва
връщане към първия).
• Smart Bulletin: Използвайте началния екран, за да виждате
информацията, персонализирана според нуждите ви.
• Търсене: Търсете, като плъзнете пръста си надолу в началния
екран.
Заключване на екрана
Преглед на заключването на екрана
Екранът на устройството се изключва и се заключва сам, ако натиснете
бутона за включване/заключване. Това се случва и след като
устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
Ако натиснете бутона за включване/заключване, когато не е зададено
заключване на екрана, незабавно се показва началният екран.
За да гарантирате сигурността и да предотвратите нежелан достъп до
устройството си, настройте заключване на екрана.
• Заключването на екрана предотвратява ненужното въвеждане на данни
чрез докосване на екрана на устройството и пести заряда на батерията.
Препоръчваме ви да активирате заключването на екрана, когато не
използвате устройството.
Основни функции
62
Задаване на заключване на екрана
Достъпни са няколко опции за конфигуриране на настройките за
заключване на екрана.
1
Докоснете
Настройки Дисплей Заключен екран Изберете
заключване на екрана и изберете предпочитания от вас метод.
2
Персонализирайте следните настройки:
• Няма: Деактивирайте функцията за заключване на екрана.
• Плъзгане: Плъзнете пръст по екрана, за да го отключите.
• Knock Code: Натиснете пространствата на екрана според модела,
за да отключите екрана.
• Схема: Начертайте фигура, за да отключите екрана.
• PIN: Въведете цифрена парола, за да отключите екрана.
• Парола: Въведете буквено-цифрена парола, за да отключите
екрана.
• Пръстови отпечатъци: Отключете екрана с пръстов отпечатък.
• Разреши разпознаване на лице: Отключва екрана чрез
разпознаване на лицето ви.
• Ако се опитате да отключите устройството неправилно 5 пъти, екранът
се блокира за 30 секунди.
Настройки за защитено стартиране
Когато изберете Knock Code, Схема, PIN или Парола като метод за
заключване на екрана, можете да конфигурирате устройството си да се
заключва при всяко негово включване, за да защитите своите данни.
• Докато не отключите устройството, няма да можете да използвате
никоя от функциите с изключение на спешно повикване.
• Ако забравите паролата си за разкодиране, не можете да
възстановите криптираните данни и лична информация.
Основни функции
63
Настройки за заключване на екрана
Можете да персонализирате следните настройки за заключване на
екрана.
1
2
Докоснете
Настройки Дисплей Заключен екран.
Персонализирайте следните настройки:
• Изберете заключване на екрана: Изберете метод за заключване
на екрана.
• Разпознаване на лице: Отключва заключения екран чрез
разпознаване на лицето ви. Вижте Общ преглед на функцията за
разпознаване на лице за подробности.
• Smart Lock: Изберете надеждни елементи, така че ако един от тях
възникне, устройството автоматично се отключва.
• Тапет: Променете фоновия тапет на заключения екран.
• Часовник: Изберете позицията на часовника върху заключения
екран.
• Преки пътища: Добавете пряк път към приложение и го отворете
директно от заключения екран, като изтеглите прекия път на
приложението по екрана.
• Ефект на екран: Задайте ефекти за преход, които да се прилагат,
когато екранът се отключва.
• Анимация за време: Показвайте върху заключения екран
анимации за времето за текущото местоположение.
• Информация за контакт за изгубен телефон: На заключения
екран може да се показва информация за контакт при спешни
случаи.
• Таймер за заключване: Задайте времето на неактивност, след
което устройството автоматично се заключва.
• Бутонът за включване заключва незабавно: Заключвайте
мигновено екрана с натискане на бутона за включване/
заключване.
• Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост
от избрания метод за заключване на екрана.
Основни функции
64
Включване на екрана
Можете да включвате и изключвате екрана чрез двукратно докосване.
• Тази опция е достъпна само на началния екран, предоставен от LG. Тя
може да не функционира правилно в персонализирана стартираща
програма или в начален екран, инсталиран от потребителя.
• Когато докосвате екрана, използвайте върха на пръста си. Не
използвайте нокът
• За да използвате функцията KnockON, уверете се, че сензорът за
близост/светлина не е блокиран от стикер или друго чуждо вещество.
Включване на екрана
Докоснете двукратно централната част на екрана.
• Докосването в горната или долната част на екрана може да намали
степента на разпознаване.
Изключване на екрана
Натиснете двукратно празна зона на началния екран и заключения
екран.
Друга възможност е да докоснете двукратно върху празно място в
лентата на състоянието.
Knock Code
Можете да отключите екрана, като създадете собствен Knock Code.
Когато екранът е заключен, можете да отворите директно началния
екран, като докоснете екрана в определена последователност.
• Можете да използвате Knock Code едновременно с функцията KnockON.
• Не забравяйте да използвате върха на пръста си, когато докосвате
екрана.
Основни функции
65
Създаване на код с почукване
Настройки Дисплей Заключен екран Изберете
1 Докоснете
заключване на екрана Knock Code.
2
Докоснете квадратчетата в избрана от вас последователност, за да
създадете код с почукване, и докоснете СЛЕДВАЩ.
3
Въведете отново създадения код с почукване за потвърждение и
докоснете ПОТВЪРДИ.
Отключване на екрана чрез код с почукване
Отключете екрана, като въведете създадения от вас код с почукване.
Можете също така да въвеждате Knock Code върху сензорния екран,
когато екранът е изключен.
• Възможно е да въведете код с почукване и когато заключеният екран
е включен.
Криптиране на карта с памет
Можете да криптирате, за да защитите данните, записани на картата с
памет. До криптираните данни в картата с памет не може да се осъществи
достъп от друго устройство.
1
Докоснете
Настройки Общи Пръстови отпечатъци и защита
Криптиране на паметта на SD карта.
2
Прочетете краткия преглед на криптирането на карти с памет на
екрана на устройството и докоснете ПРОДЪЛЖИ, за да продължите.
3
Изберете опция и натиснете КРИПТИРАНЕ.
• Криптиране на нов файл: Шифровайте само данните, които са
записани на картата с памет след криптирането.
• Пълно криптиране: Шифровайте всички данни, които в момента са
записани на картата с памет.
• Изключване на мултимедийни файлове: Шифровайте всички
файлове, с изключение на мултимедийните, като например с
музика, снимки или видео.
Основни функции
66
• За да криптирате картата с памет, се уверете, че е зададено заключване
на екрана с помощта на PIN код или парола.
• След като започне криптирането на картата с памет, някои функции не
са достъпни.
• Ако устройството бъде изключено, докато криптирането е в ход,
процесът на криптиране ще бъде неуспешен и някои данни може да
бъдат повредени. Следователно непременно проверете дали нивото на
батерията е достатъчно, преди да започнете криптиране.
• Криптираните файлове са достъпни само от устройството, където са
били криптирани.
• Криптираната карта с памет не може да се използва на друго
устройство на LG. За да използвате криптираната карта с памет на друго
мобилно устройство, трябва да я форматирате.
• Можете да активирате криптиране на карта с памет дори когато в
устройството няма поставена карта. Всяка карта с памет, която се
постави след криптиране, ще бъде криптирана автоматично.
Заснемане на екранни снимки
Можете да правите екранни снимки на текущия екран, който
преглеждате.
Чрез пряк път
Натиснете и задръжте бутона за включване/заключване и бутона за
намаляване на силата на звука (-) едновременно за поне две секунди.
• Екранните снимки могат да се преглеждат в папката Screenshots в
Галерия.
Чрез Capture+
В екрана, който желаете да заснемете, плъзнете лентата на състоянието
надолу, след което докоснете .
• Когато екранът е изключен или заключен, можете да получите достъп
до Capture+, като натиснете двукратно бутона за увеличаване на силата
на звука (+). За да използвате тази функция, натиснете
Настройки
Общи и включете Клавиш за бърз достъп.
• За подробности вижте Писане на бележки върху екранна снимка.
Основни функции
67
Въвеждане на текст
Чрез клавиатура Smart
Можете да използвате клавиатурата Smart, за да въвеждате и
редактирате текст.
С клавиатурата Smart можете да виждате текста, докато го въвеждате,
без да се налага да превключвате вниманието си между екрана и
традиционна клавиатура. Това ви дава възможно лесно да намирате и
поправяте грешки, когато въвеждате текст.
Придвижване на курсора
С клавиатурата Smart можете да придвижвате курсора на точно на
желаното от вас място. Когато въвеждате текст, натиснете и задръжте
клавиша за интервал и след това изтеглете вляво или вдясно.
• Тази опция е достъпна само на клавиатура с подредба QWERTY.
Основни функции
68
Подсказване на думи
Клавиатурата Smart автоматично анализира стила ви на използване и
подсказва често използвани думи, докато въвеждате текста. Колкото
по-дълго използвате устройството, толкова по-точни ще стават
предложенията.
Въведете текст, след което докоснете подсказвана дума или леко
преместете нагоре лявата или дясната страна на клавиатурата.
• Избраната дума се въвежда автоматично. Не е необходимо да
въвеждате ръчно всяка буква от думата.
Промяна на клавиатурната подредба QWERTY
Можете да добавяте, изтривате и пренареждате клавишите на долния
ред на клавиатурата.
1
Докоснете
Настройки Общи Език и клавиатура LG
клавиатура Височина и разположение на клавиатурата
Оформление на QWERTY клавиатурата.
Друга възможност е да докоснете на клавиатурата и след това
Височина и разположение на клавиатурата Оформление на
QWERTY клавиатурата.
Основни функции
69
2
Докоснете клавиш на долния ред, след това го преместете на друга
позиция.
• Тази опция е достъпна за клавиатури с подредби QWERTY, QWERTZ и
AZERTY.
• Възможно е тази функция да не се поддържа за някои езици.
Персонализиране на височината на клавиатурата
Можете да персонализирате височината на клавиатурата, за да
постигнете максимален комфорт за ръцете при въвеждане на текст.
1
Докоснете
Настройки Общи Език и клавиатура LG
клавиатура Височина и разположение на клавиатурата
Височина на клавиатурата.
Друга възможност е да докоснете на клавиатурата и след
това Височина и разположение на клавиатурата Височина на
клавиатурата.
2
Регулирайте височината на клавиатурата.
Основни функции
70
Избиране на хоризонтален режим на работа на
клавиатурата
Можете да изберете хоризонтален режим на клавиатурата измежду
няколко варианта.
1
Докоснете
Настройки Общи Език и клавиатура LG
клавиатура Височина и разположение на клавиатурата
Клавиатура в хоризонтален изглед.
Друга възможност е да докоснете на клавиатурата и след това
Височина и разположение на клавиатурата Клавиатура в
хоризонтален изглед.
2
Изберете режим на клавиатурата.
Разделяне на клавиатурата
Можете да разделите клавиатурата по средата и да поставите всяка част
от двете страни на екрана, когато екранът е в хоризонтален режим.
Докоснете
Настройки Общи Език и клавиатура LG клавиатура
Височина и разположение на клавиатурата Раздели клавиатура.
Друга възможност е да докоснете на клавиатурата и след това
Височина и разположение на клавиатурата Раздели клавиатура.
• Завъртете устройството в режим на пейзаж, за да разделите
клавиатурата от двете страни. За да обедините или разделите
клавиатурата, разделете или съберете пръстите си върху нея.
Режим на работа с една ръка
Можете да преместите клавиатурата от едната страна на екрана, така че
да можете да я използвате с една ръка.
Основни функции
71
1
Докоснете
Настройки Общи Език и клавиатура LG
клавиатура Височина и разположение на клавиатурата Работа
с една ръка.
Друга възможност е да докоснете на клавиатурата и след това
Височина и разположение на клавиатурата Работа с една ръка.
2
Натиснете стрелката, която се показва до клавиатурата, за да
преместите клавиатурата в желаната посока.
Гласово въвеждане на текст
На клавиатурата докоснете и задръжте
, след което изберете .
• За да постигнете максимално разпознаване на гласовите команди,
говорете ясно.
• За да въвеждате текст гласово, устройството ви трябва да е свързано
към мрежата.
• За да изберете езика за гласово разпознаване, докоснете
екрана за гласово разпознаване.
Eзици в
• Тази функция може да не се поддържа или поддържаните езици може
да се различават в зависимост от областта на услугата.
Добавяне на езици към клавиатурата
Можете да зададете допълнителни езици, които да са достъпни за
въвеждане от клавиатурата.
1
Докоснете
Настройки Общи Език и клавиатура LG
клавиатура Изберете езици.
2
Изберете езиците, които искате да са достъпни.
Основни функции
72
Копиране и поставяне
Можете да изрежете или копирате текст от приложение и след това да
го поставите в същото приложение. Или можете да стартирате други
приложения и да поставите текста в тях.
1
Докоснете и задръжте около текста, който желаете да копирате или
изрежете.
2
Плъзнете / , за да посочите областта, която желаете да копирате
или изрежете.
3
Изберете ИЗРЯЗВАНЕ или КОПИРАНЕ.
• Изрязаният или копиран текст автоматично се добавя към
клипборда.
4
Докоснете и задръжте прозореца за въвеждане на текст, след което
изберете ПОСТАВИ.
• Ако няма копиран или изрязан елемент, опцията ПОСТАВИ не се
показва.
Clip Tray
Ако копирате или изрежете текст или изображение, той/то автоматично
се запазва в клиптрея и може да бъде поставен/о на всяко място по всяко
време.
1
На клавиатурата докоснете и задръжте
, след което изберете
.
Друга възможност е да докоснете и задържите прозореца за
въвеждане на текст, след което да изберете CLIP TRAY.
2
Изберете и поставете елемент от клиптрея.
• Максимум 20 елемента могат да бъдат запазени в клиптрея.
• Докоснете , за да заключите запазени елементи, с цел да не
ги изтривате дори при достигане на максималния брой. Могат
да се заключват максимално до десет елемента. За да изтриете
заключени елементи, трябва първо да ги отключите.
• Докоснете , за да изтриете елементите, запазени в клиптрея.
• Clip Tray може да не се поддържа от някои приложения, изтеглени от
потребителя.
Основни функции
73
Споделяне на съдържание
Възпроизвеждане на съдържание от друго
устройство
Можете да възпроизвеждате снимки, видео или музика, запаметени във
вашето устройство, чрез телевизор.
1
Свържете телевизора и вашето устройство към една и съща Wi-Fi
мрежа.
2
Докато преглеждате елементите от приложението Галерия или
Музика, докоснете
Изпълни на друго устройство.
3
Изберете телевизора, към който искате да се свържете.
• За използване с Chromecast услугите на Google Play трябва да са
актуализирани.
Преглед на съдържание от устройства наблизо
Можете да преглеждате съдържание от различни устройства, например
компютър, мрежово свързано устройство за съхранение (NAS) или
мобилно устройство, като използвате приложенията Галерия или Музика.
Свързване на устройствата
Свържете вашето устройство и друго устройство, което поддържа DLNA
функция, към една и съща безжична мрежа.
• Уверете се, че функцията „File sharing (DLNA)“ (Споделяне на файлове
(DLNA)) е активирана и на устройството, и на свързаното устройство.
Търсене на устройства наблизо
Можете да прегледате списък от DLNA устройства в една и съща мрежа,
като изберете менюто Близки устройства във всяко приложение.
Използвайте съдържание от устройства наблизо така, както използвате
съдържание на вашето устройство.
Основни функции
74
Изпращане или получаване на файлове.
Можете да споделяте файлове между вашето устройство и друго
устройство, таблет или компютър на LG.
Изпращане на файлове
От приложението Галерия, Файлов Мениджър или Музика докоснете
Споделяне или и след това изберете устройство в списъка за
споделяне на файлове.
Получаване на файлове
Плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете , след това
докоснете Споделяне на Файл.
Ако вашето устройство не поддържа функцията за споделяне на
файлове, докоснете
Настройки Мрежи Споделяне и свързване
Споделяне на Файл SmartShare Beam
.
• Уверете се, че устройството ви е свързано със същата безжична мрежа
като целевото устройство за прехвърляне на файла.
• Уверете се, че функцията за споделяне на файл е включена на
изходното и на целевото устройство.
Изпращане на файлове към компютър
Можете бързо да изпращате големи файлове към вашия компютър.
1
2
Инсталирайте LG Bridge на вашия компютър.
3
Докоснете
Настройки Мрежи Споделяне и свързване LG
AirDrive, then sign in using your LG account.
4
Изберете компютър в списъка за споделяне от приложенията от
Галерия, Файлов Мениджър и Музика.
Стартирайте LG Bridge на компютъра и след това влезте в системата,
като използвате вашия LG акаунт.
Основни функции
75
• Можете да изтеглите LG Bridge от уеб сайта на LG Electronics
(www.lg.com).
• Когато прехвърляте файлове от устройството към компютъра, докато
LG Bridge не е стартирано, те се съхраняват в продължение на 7 дни във
временната памет.
Временно съхраняваните файлове се запаметяват автоматично в
компютъра, когато стартирате LG Bridge в рамките на 7 дни.
Преглед на съдържание от облака
Можете директно да преглеждате съдържанието, записано във вашия
профил в облака, без да го изтегляте на вашето устройство.
1
В приложението Галерия, Музика или Файлов Мениджър изберете
Облак.
2
3
Изберете профил в облака и влезте в профила.
Запазете или възпроизведете съдържание в профила си в облака.
Моля, не безпокойте
Можете да ограничите или да заглушите известията, за да не ви
безпокоят в определени периоди от време.
1
Натиснете
Настройки Звук и Известие Моля, не безпокойте
и след това натиснете
, за да го активирате.
2
Докоснете Звуци и вибрация и изберете желания режим:
• Само с приоритет: Получавайте известия със звук или вибрация за
избраните приложения. Дори когато Само с приоритет е включено,
алармите все още ще прозвучават.
• Пълна тишина: Деактивирайте и звука, и вибрациите.
Основни функции
76
03
Полезни
приложения
Инсталиране и деинсталиране на
приложения
Инсталиране на приложения
Влезте в магазин за приложения, за да потърсите и изтеглите
приложения.
• Можете да използвате SmartWorld, магазина Google Play Магазин или
магазина за приложения, предлаган от вашия доставчик на услуги.
• Някои магазини за приложения може да изискат от вас да създадете
профил и да влезете в него.
• Някои приложения може да начисляват такси.
• Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за
използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
• SmartWorld може да не се поддържа в зависимост от региона или
доставчика на услуги.
Деинсталиране на приложения
Деинсталирайте от устройството си приложенията, които не използвате
вече.
Деинсталиране с жест на докосване и задържане
В началния екран натиснете и задръжте приложението за деинсталиране,
след това го преместете към Изтрий в горната част на екрана.
Можете да натиснете и да задържите някое приложение, след това да го
пуснете и да натиснете , за да го деинсталирате.
• Ако приложения са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия
момент, можете да ги преинсталирате. За подробности вижте Кошче с
приложения.
Деинсталиране с използване на менюто за настройки
Докоснете
Настройки Общи Приложения, изберете
приложение, след което докоснете Деинсталиране.
Полезни приложения
78
Деинсталиране на приложения от магазина за приложение
За да деинсталирате приложение, влезте в магазина за приложения, от
който сте изтеглили приложението, и го деинсталирайте.
• Някои приложения не могат да бъдат деинсталирани от потребителите.
Кошче с приложения
Можете да видите деинсталираните приложения на началния
екран. Можете също така да преинсталирате приложения, които са
деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент.
Управление Кошче с приложения.
1 Натиснете
Можете също така да натиснете и да задържите пръста си върху
празна зона на началния екран, след това да натиснете Кошче с
приложения.
2 Активирайте желаната функция:
• Възстановяване: Преинсталирайте избраното приложение.
: Премахнете деинсталираните приложения окончателно от
•
устройството.
• Деинсталираните приложения автоматично се премахват от
устройството 24 часа след деинсталирането им. Ако искате да
инсталирате отново деинсталираните приложения, трябва да ги
изтеглите отново от магазина за приложения.
• Тази функция е активирана по подразбиране само на началния екран.
Ако деинсталирате приложения, докато използвате екрана EasyHome
или друга програма за стартиране, те незабавно и окончателно се
премахват от устройството.
Телефон
Гласово повикване
Осъществете гласово повикване, като използвате един от достъпните
методи, например чрез ръчно въвеждане на телефонен номер и
осъществяване на повикване чрез списъка с контакти или списъка със
скорошни повиквания.
Полезни приложения
79
Повикване чрез клавиатурата
Набиране.
1 Докоснете
2 Осъществете повикване, като изберете един от следните методи:
• Въведете телефонен номер и докоснете .
• Натиснете и задръжте номер за бързо избиране.
• Потърсете контакт, като докоснете началната буква на името на
контакта в списъка с контакти, след което докоснете .
• За да въведете „+“, когато осъществявате международно повикване,
докоснете и задръжте 0.
• Вижте Добавяне на контакти за подробности относно това как да
добавяте телефонни номера към списъка за бързо набиране.
Осъществяване на повикване от списъка с контакти
Контакти.
1 Докоснете
2 Изберете контакт от списъка с контакти и докоснете .
Отговаряне на повикване
За да отговорите на повикване, изтеглете върху екрана за входящи
повиквания.
• Когато са свързани стереослушалките, можете да осъществявате
повикване, като използвате бутона за повикване/край на
повикването, намиращ се на слушалките.
• За да прекратите разговора само с натискане на бутона за включване/
заключване, натиснете
Настройки Мрежи Повикване
Отговаряйте и прекратявайте повиквания, след което включете
Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване.
Отхвърляне на повикване
За да отхвърлите входящо повикване, изтеглете върху екрана за
входящи повиквания.
• За да изпратите съобщение за отхвърляне, преместете съобщението
за отхвърляне през екрана.
Полезни приложения
80
• За да добавите или редактирате съобщение за отхвърляне, докоснете
Настройки Мрежи Повикване Блокиране на повиквания и
Отказване със съобщение Отказ със съобщение.
• При входящо повикване натиснете бутона за увеличаване на силата
на звука (+), бутона за намаляване на силата на звука (-) или бутона
за включване/заключване, за да заглушите тона на звънене или
вибрацията, или да задържите повикването.
Проверка на входящо повикване, докато
използвате дадено приложение
При входящо повикване по време на използване на приложение, в
горната част на екрана може да се покаже изскачащо известие. Можете
да приемете повикването, да го отхвърлите или да изпратите съобщение
от изскачащия екран.
• Натиснете
Настройки Мрежи Повикване Още и след това
натиснете Изскачащ прозорец за входящо повикване
, за да го
деактивирате.
Полезни приложения
81
Преглед на пропуснати повиквания
Ако има пропуснато повикване, на лентата на състоянието в горната част
на екрана се показва .
За да видите подробности за пропуснатото повикване, плъзнете лентата
на състоянието надолу. Друга възможност е да докоснете
Регистър повиквания.
Функции, достъпни по време на повикване
По време на повикване имате достъп до различни функции чрез
докосване на екранните бутони:
• Контакти: Вижте списъка с контакти по време на разговор.
• Край: Прекратете разговора.
• Бутони: Показвайте или скривайте клавиатурата за набиране.
• Говорител: Включете функцията за високоговорител.
• Заглушаване: Заглушете гласа си, така че да не може да се чува от
другата страна в разговора.
• Bluetooth: Прехвърлете разговора към Bluetooth устройство, което е
сдвоено и свързано.
• : Достъп до допълнителни опции за повиквания.
• Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост
от региона или доставчика на услуги.
Осъществяване на тристранно повикване
Можете да се обадите на друг контакт по време на разговор.
1
2
По време на разговор докоснете
3
За да започнете конферентен разговор, натиснете Сливане на
разговори.
Добавяне на разговор.
Въведете телефонен номер и докоснете .
• На екрана едновременно се показват двата разговора, като
първият разговор е поставен в режим на задържане.
• Може да се начислява такса за всяко повикване. Консултирайте се с
доставчика на услуги за повече информация.
Полезни приложения
82
Преглед на записите на повикванията
За да видите записите на скорошните повиквания, докоснете
Регистър повиквания. След това можете да използвате следните
функции:
• За да видите подробни данни за повикването, изберете контакт. За да
се обадите на избрания контакт, докоснете .
• За да изтриете записи за повиквания, докоснете
Изтрий.
• Показаната продължителност на разговора може да се различава от
начислената такса за него. Консултирайте се с доставчика на услуги за
повече информация.
Конфигуриране на опции за повиквания
Можете да конфигурирате различни опции за повикванията.
1
2
Набиране или Регистър повиквания.
Докоснете
Докоснете
Настройки разговор и след това конфигурирайте
опциите според предпочитанията си.
Съобщения
Изпращане на съобщение
Можете да създавате и изпращате съобщения до ваши контакти с
помощта на приложението за съобщения.
• При изпращането на съобщения в чужбина може да се начисляват
допълнителни такси. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече
информация.
1
2
3
Докоснете
4
Докоснете Изпр., за да изпратите съобщението.
Докоснете
.
.
Посочете получател и съставете съобщение.
.
• За да прикачите файлове, докоснете
• За достъп до опционни елементи от менюто докоснете .
Полезни приложения
83
Прочитане на съобщение
Можете да преглеждате обменените съобщение по контакти.
1
2
Докоснете
.
Изберете контакт от списъка със съобщения.
Конфигуриране на настройките за съобщения
Можете да променяте настройките на съобщенията според
предпочитанията си.
1
2
Докоснете
Докоснете
.
Настройки от списъка със съобщения.
Камера
Стартиране на камерата
Можете да направите снимка или видеоклип, за да запазите всички
запомнящи се моменти.
Докоснете
.
• Преди да направите снимка или видеоклип, избършете обектива на
камерата с мека кърпа.
• Внимавайте да не зацапате обектива на камерата с пръсти или с друго
чуждо вещество.
• Ако нивото на заряда на батерията е под 5%, заредете я, преди да
използвате камерата.
• Изображенията, включени в настоящото ръководство, може да се
различават от тези на действителното устройство.
• Можете да преглеждате или редактирате снимки и видеоклипове от
Галерия. За подробности вижте Общ преглед на Галерия.
Полезни приложения
84
Промяна на режима на камерата
Можете да изберете режим на камерата, който отговаря на средата, за да
направите снимка или видеоклип лесно и удобно.
На екрана на камерата натиснете ОСНОВЕН режим и изберете желания
режим.
ОСНОВЕН режим
Режим КВАДРАТ
камера
РЪЧНО режим на
камерата
Режим за РЪЧНО
правене на
видеоклипове
ОСНОВЕН режим
Можете да направите снимки или видеоклип, като избирате между
различни режими и опции на камерата.
1
Стартирайте приложението Камера, след което натиснете
ОСНОВЕН ( ).
2
За да заснемете снимка, докоснете
докоснете .
. За да запишете видео,
Превключване между
широкоъгълната и
стандартната камера.
Включване или
изключване на
светкавицата
Превключване между
предната и задната
камера
Прилагане на ефект
на филмов филтър.
Избор на режим на
камерата
Стартиране на
галерията
Запис на видео
Заснемане на снимки
Назад към предходния
екран
Промяна на опциите
на камерата.
Полезни приложения
85
Заснемане на снимка
1 Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да
фокусирате камерата върху него.
2
Докоснете , за да заснемете снимка.
• Можете също така да натиснете бутона за увеличаване на силата
на звука (+) или бутона за намаляване на силата на звука (-), за да
направите снимка.
• Когато екранът е изключен или заключен, стартирайте камерата,
като натиснете двукратно бутона за намаляване на силата на звука (-).
Натиснете
Настройки Общи Клавиш за бърз достъп.
Запис на видео
1 Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да
фокусирате камерата върху него.
2
Докоснете .
• За да направите снимка, докато записвате видео, докоснете .
• За да поставите записа на видео на пауза, докоснете . За да
възобновите записа на видео, докоснете .
3
Докоснете
, за да прекратите записа на видео.
Персонализиране на опциите на камерата
Можете да персонализирате различни опции за камерата според
предпочитанията си.
Натиснете на екрана.
• достъпните опции се различават в зависимост от избраната камера
(предна или задна) и избрания режим на камерата.
Размер на снимка
Изберете стойности за съотношението на екрана и
размера за правене на снимки.
Резолюция на
видеото
Изберете стойности за разделителната способност и
размера за правене на видеоклипове.
Полезни приложения
86
Показване на
снимките от
камерата
Показва последните снимки и видеоклипове по
дължината на екрана.
HDR
Направете снимки в ярки цветове и получете
компенсирани ефекти, дори когато са направени
срещу светлината. Тези функции се предоставят
от технологията на висок динамичен обхват (HDR),
използвана в камерата.
Таймер
Настройте таймера за автоматично заснемане на
снимки след определен период от време.
Снимане с "Чийз"
Заснемайте снимки с гласови команди.
Tracking focus
Когато натиснете обекта върху екрана, камерата го
проследява и поддържа фокуса върху него, докато се
движи.
(достъпно при използване на стандартната камера.)
Стабилен запис
Минимизира размазването при движение, докато
записвате видеоклип.
Обективът е покрит
Уведомява ви, когато задният широкоъгълен обектив
е покрит.
Таг на
местоположения
Запаметява снимката с GPS данни за
местоположението.
Матрица
Извежда на дисплея ориентировъчна мрежа, за
да можете да правите снимки или видеоклипове с
помощта на хоризонтални и вертикални референтни
линии.
Добавяне на
подпис
Показва персонализиран подпис върху снимките.
Съхранение
Изберете дали искате да съхранявате снимките и
видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD
карта.
(достъпно при поставена карта с памет.)
Обикновен изглед
Скрива всички менюта от екрана на камерата.
Помощ
Осигурява помощ за всяко меню на камерата.
Полезни приложения
87
Допълнителни опции на предната камера
Селфи снимка
Персонализира настройките за селфи снимки.
• Заснемане с жест: Снимайте, като използвате
функцията за заснемане с жест.
• Автоматична снимка: Снимайте, когато камерата
разпознае лице.
Преглед с жест
Изберете дали да използвате прегледа с жестове, за
да видите заснетата снимка незабавно след като я
направите.
Запази като
обърнато
Запазва като обърнати изображения, след като
направите селфита.
• Когато използвате предната камера, можете да регулирате филтъра,
ефекта на осветлението и оттенъка на кожата.
Различни режими на камерата
Панорама
Можете да създадете панорамна снимка, като движите камерата в една
посока, за да фотографирате и съедините последователни снимки за
по-обширен изглед.
.
1 В ОСНОВЕН режим натиснете РЕЖИМ
2 Докоснете и след това бавно придвижете камерата в една посока.
• Движете устройството, като следвате посоката на стрелката в
указанията.
3
Натиснете
, за да спрете панорамното заснемане.
Полезни приложения
88
360 Панорама
Можете да създадете панорамна снимка на 360°, като движите камерата
в една посока.
1 В ОСНОВЕН режим натиснете РЕЖИМ .
2 Докоснете и след това бавно придвижете камерата в една посока.
• Движете устройството, като следвате посоката на стрелката в
указанията.
3
Натиснете
, за да спрете панорамното заснемане на 360°.
Храна
Можете да направите снимка и видеоклип, като използвате контролния
плъзгач от дясната страна на екрана.
.
1 В ОСНОВЕН режим натиснете РЕЖИМ
2 За да заснемете снимка, докоснете . За да запишете видео,
докоснете .
• Изтеглете цветния плъзгач по екрана, за да регулирате баланса на
бялото и да изберете най-добрия цвят.
• Ако плъзгачът не се вижда, натиснете , за да регулирате баланса
на бялото.
Полезни приложения
89
Изпъкване
Можете да направите снимка или видео с помощта на стандартния и
широкоъгълния обектив на двойната камера на гърба на устройството,
за да заснемете сцените все едно са поставени в рамка. Сцените,
показани на малкия преден екран, са заснети със стандартната камера, а
сцените, показани на големия фонов екран, са заснети с широкоъгълната
камера. Сменете формата на предния екран или приложете различни
ефекти, за да направите чувствена снимка или видео.
1
2
3
В ОСНОВЕН режим натиснете РЕЖИМ
4
Докоснете
докоснете
Докоснете
.
и изберете желаното оформление.
Изберете желания ефект:
• Рибно око: Прилага ефект на изпъкнала леща към областта,
заснемана от широкоъгълната камера.
• Черно и бяло: Прилага скалата на сивото към областта, заснемана
от широкоъгълната камера.
• Скициране: Затъмнява краищата на областта, заснемана от
широкоъгълната камера.
• Замъгляване на обектива: Разфокусира областта, заснемана от
широкоъгълната камера.
, за да заснемете снимка. За да запишете видео,
.
Полезни приложения
90
Кадър
Можете да запишете кратки видеоклипове и да ги съберете в
60-секунден късометражен филм.
1
2
В ОСНОВЕН режим натиснете РЕЖИМ
.
Докоснете .
• Докоснете иконата еднократно, за да запишете трисекунден
видеоклип. Докоснете и задръжте иконата, за да създадете подълъг видеоклип (максимална продължителност: една минута).
Изтриване на
избрания клип
Визуализиране на
избрания клип
Запазване на видео
Хронология
Изтриване на
всички клипове
Възпроизвеждане
на всички клипове
3
Докоснете ЗАПИC.
Забавено движение
Можете да създадете забавно видео чрез промяна на скоростите на
движение на обектите в него. Тази функция ви позволява да записвате
видео при по-висока скорост и след това да го възпроизведете със
стандартна скорост, така че да изглежда забавено.
1
2
3
В ОСНОВЕН режим натиснете РЕЖИМ
.
Докоснете
и запишете видео.
Докоснете
, за да прекратите записа на видео.
Полезни приложения
91
Времеви интервал
Можете да направите поредица от кадри на зададени интервали, за
да запишете промените, които възникват бавно във времето като
движенията на облак, движенията на небесните тела, трафика и др.
1
2
3
В ОСНОВЕН режим натиснете РЕЖИМ
.
Докоснете
и запишете видео.
Докоснете
, за да прекратите записа на видео.
• Докато записвате видеоклип през времеви интервал, гласове не се
записват.
Моментна снимка
Можете да направите поредица от снимки, за да създадете подвижни
образи.
В ОСНОВЕН режим натиснете и задръжте .
• Последователните снимки се правят бързо, докато е натиснат.
• Когато е зададено съхраняването да става във вътрешната памет,
можете да направите до 100 снимки. Когато е зададено съхраняването
да става във външна памет, можете да направите до 30 снимки подред.
Обикновен изглед
В ОСНОВЕН режим натиснете
Обикновен изглед, за да скриете
менютата на екрана на камерата. Натиснете , за да ги покажете.
Полезни приложения
92
Режим КВАДРАТ камера
Можете да направите няколко снимки или видеоклипове под формата на
колаж с помощта на предната и задната камера. Снимки и видео могат да
бъдат записани с различни оформления.
1 Стартирайте приложението Камера, след което натиснете
ОСНОВЕН ( ) КВАДРАТ ( ).
2 Натиснете РЕЖИМ и изберете желания режим на камерата.
3 За да заснемете снимка, докоснете . За да запишете видео,
докоснете .
Персонализиране на опциите на камерата
Можете да персонализирате различни опции за камерата според
предпочитанията си.
Натиснете на екрана.
• достъпните опции се различават в зависимост от избраната камера
(предна или задна) и избрания режим на камерата.
Размер на снимка
Изберете стойности за съотношението на екрана и
размера за правене на снимки.
Резолюция на
видеото
Изберете стойности за разделителната способност и
размера за правене на видеоклипове.
HDR
Направете снимки в ярки цветове и получете
компенсирани ефекти, дори когато са направени
срещу светлината. Тези функции се предоставят
от технологията на висок динамичен обхват (HDR),
използвана в камерата.
Таймер
Настройте таймера за автоматично заснемане на
снимки след определен период от време.
Снимане с "Чийз"
Заснемайте снимки с гласови команди.
Tracking focus
Когато натиснете обекта върху екрана, камерата го
проследява и поддържа фокуса върху него, докато се
движи.
(достъпно при използване на стандартната камера.)
Полезни приложения
93
Стабилен запис
Минимизира размазването при движение, докато
записвате видеоклип.
Обективът е покрит
Уведомява ви, когато задният широкоъгълен обектив
е покрит.
Таг на
местоположения
Запаметява снимката с GPS данни за
местоположението.
Матрица
Извежда на дисплея ориентировъчна мрежа, за
да можете да правите снимки или видеоклипове с
помощта на хоризонтални и вертикални референтни
линии.
Добавяне на
подпис
Показва персонализиран подпис върху снимките.
Съхранение
Изберете дали искате да съхранявате снимките и
видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD
карта.
(достъпно при поставена карта с памет.)
Помощ
Осигурява помощ за всяко меню на камерата.
Допълнителни опции на предната камера
Селфи снимка
Персонализира настройките за селфи снимки.
• Заснемане с жест: Снимайте, като използвате
функцията за заснемане с жест.
• Автоматична снимка: Снимайте, когато камерата
разпознае лице.
Запази като
обърнато
Запазва като обърнати изображения, след като
направите селфита.
• Когато използвате предната камера, можете да регулирате филтъра,
ефекта на осветлението и оттенъка на кожата.
Полезни приложения
94
Режим за РЪЧНО снимане
Можете да създадете снимки с характерен професионален ефект, като
използвате различни усъвършенствани функции. Настройте баланса на
бялото, фокуса, яркостта, ISO, скоростта на затвора и други опции.
1 Стартирайте приложението Камера, след което натиснете
ОСНОВЕН ( ) РЪЧНО ( ).
2 Персонализирайте следните настройки на камерата.
Настройване на
нивото на
експонация
Настройване на
скоростта на
затвора
Настройване на ISO
светлочувствително
стта
Настройване на
баланса на бялото
Настройване на
фокуса
Настройване на
яркостта
3 Докоснете , за да заснемете снимката.
Персонализиране на опциите на камерата
Можете да персонализирате различни опции за камерата според
предпочитанията си.
Натиснете на екрана.
Размер на
снимка
Изберете стойности за съотношението на екрана и
размера за правене на снимки.
Таймер
Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки
след определен период от време.
Снимане с "Чийз"
Заснемайте снимки с гласови команди.
Tracking focus
Когато натиснете обекта върху екрана, камерата го
проследява и поддържа фокуса върху него, докато се движи.
(достъпно при използване на стандартната камера.)
Таг на
местоположения
Запаметява снимката с GPS данни за местоположението.
Полезни приложения
95
Упътване
Извежда на дисплея ориентировъчна мрежа, за да
можете да правите снимки с помощта на хоризонтални и
вертикални референтни линии.
Запазване като
RAW
Изображението се съхранява като файл във формат RAW,
така че можете да правите модификации в него. Докато
правите снимка, се създават DNG и JPEG файлове, които
след това се запазват като некомпресирано изображение
с висока разделителна способност.
Обективът е
покрит
Уведомява ви, когато задният широкоъгълен обектив е
покрит.
Намаляване на
шума
Намалява шума при задаване на високо ISO.
Добавяне на
подпис
Показва персонализиран подпис върху снимките.
Съхранение
Изберете дали искате да съхранявате снимките и
видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD карта.
(достъпно при поставена карта с памет.)
Помощ
Осигурява помощ за всяко меню на камерата.
Режим за РЪЧНО правене на видеоклипове
Можете да направите видеоклип, като персонализирате ръчно
различните опции. Регулирайте стойностите за баланса на бялото,
фокуса, яркостта, ISO, скоростта на затвора и други.
1
Стартирайте приложението Камера, след което натиснете
ОСНОВЕН ( ) РЪЧНО ( ).
2
Персонализирайте настройките на камерата.
3
Натиснете
, за да запишете видеоклип.
Полезни приложения
96
Персонализиране на опциите на камерата
Можете да персонализирате различни опции за камерата според
предпочитанията си.
Натиснете на екрана.
Резолюция на
видеото
Изберете стойности за съотношението на екрана и
размера за видеоклиповете.
Скорост на
кадрите
Изберете стойност за броя на кадрите в секунда.
Побитова скорост
Изберете качество на изображението за видеоклиповете.
Hi-Fi
Записвайте видеоклипове с Hi-Fi качество на звука.
Таймер
Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки
след определен период от време.
Стабилен запис
Минимизира размазването при движение, докато
записвате видеоклип.
Обективът е
покрит
Уведомява ви, когато задният широкоъгълен обектив е
покрит.
Tracking focus
Когато натиснете обекта върху екрана, камерата го
проследява и поддържа фокуса върху него, докато се
движи.
(достъпно при използване на стандартната камера.)
Таг на
местоположения
Запаметява снимката с GPS данни за местоположението.
Матрица
Извеждайте на дисплея ориентировъчна мрежа, за
да можете да записвате видеоклипове с помощта на
хоризонтални и вертикални референтни линии.
Съхранение
Изберете дали искате да съхранявате снимките и
видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD карта.
Помощ
Осигурява помощ за всяко меню на камерата.
Полезни приложения
97
Други полезни функции на приложението Камера
AE/AF lock
Можете да фиксирате текущото ниво на експонацията и позицията на
фокуса, като натиснете и задържите екрана в ОСНОВЕН режим. За да
изключите функцията, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона
на екрана.
Focus peaking
В РЪЧНО камера или режима за РЪЧНО правене на видеоклипове
натиснете FOCUS.
За да изключите функцията, натиснете Focus peaking.
Полезни приложения
98
Превключване между камерите
Можете да превключвате между предната и задната камера в зависимост
от средата.
В екрана на камерата натиснете или изтеглете екрана в която и да е
посока, за да превключите между предната и задната камера.
• Използвайте предната камера, за да правите селфита. За подробности
вижте Селфи снимка.
Превключване към двойна камера
Превключвайте между стандартен и широк ъгъл, за да правите снимки
или видеоклипове според предпочитанията си.
• Натиснете
/
или
/
, за да превключвате между
стандартната и широкоъгълната камера.
• Друг начин за превключване между стандартната и широкоъгълната
камера е да съберете или да раздалечите пръстите си.
Полезни приложения
99
Увеличаване или намаляване
Можете да увеличите или намалите изображението на екрана на
камерата, докато правите снимка или видеоклип.
• На екрана на камерата съберете или раздалечете два пръста, за да
увеличите или намалите мащаба, след това използвайте показания
плъзгач +/-.
• След това широкоъгълната камера и стандартната камера на гърба на
устройството автоматично се включват, за да направите снимка или
видео.
• Функцията за промяна на мащаба не е достъпна, когато използвате
предната камера в режим за селфита.
Селфи снимка
Можете да използвате предната камера, за да видите лицето си на екрана
и да снимате селфита.
Заснемане с жест
Можете да снимате селфита, като използвате жестове.
Покажете дланта си пред предната камера и след това я стиснете в
юмрук.
Можете също така да стиснете юмрук два пъти и след това да го отворите
към предната камера.
• След три секунди снимката се заснема.
Полезни приложения
100
• За да използвате тази функция, превключете в режим на предна камера,
след което натиснете
Селфи снимка Заснемане с жест.
• Дланта и юмрукът ви трябва да се в рамките на референтната линия,
така че камерата да може да ги разпознае.
• Възможно е тази функция да не е достъпна при използване на някои от
функциите на камерата.
Кадър с интервал
Можете да правите селфита през интервал.
Докато използвате предната камера, можете да покажете дланта си пред
нея, след това да я стиснете в юмрук два пъти бързо.
• Правят се четири снимки през интервал от около две секунди след
забавяне от три секунди, регулирано от таймер.
• Натиснете
Селфи снимка Заснемане с жест, за да използвате
тази функция.
Полезни приложения
101
Автоматична снимка
Можете да използвате функцията за откриване на лице, за да направите
селфитата лесни и удобни. Можете да настроите устройството така, че
когато се вгледате в екрана, предната камера да открие лицето ви и да
направи селфи автоматично.
• Когато предната камера детектира лицето ви, се показва бяла водеща
рамка. Ако обектът във водещата рамка спре да се движи, цветът й
става син и след това камерата прави снимка.
• Натиснете
Селфи снимка Автоматична снимка, за да използвате
тази функция.
Полезни приложения
102
Преглед с жест
След като направите селфи с предната камера, можете да го прегледате
веднага, като доближите екрана до лицето си.
• Натиснете
с жест.
Преглед с жест, за да активирате функцията за преглед
• Всеки път, когато заснемате снимка, се показва само една визуализация.
• Ако завъртите устройството, докато сте на екрана за визуализация,
екранът превключва към режима на камера.
Запази като обърнато
Преди да направите снимка с предната камера, натиснете
като обърнато. Изображението се обръща хоризонтално.
Запази
• Когато използвате предната камера, можете да промените в опциите
на камерата начина, по който се правят селфита. За подробности вижте
Персонализиране на опциите на камерата.
Полезни приложения
103
Галерия
Общ преглед на Галерия
Можете да преглеждате и управлявате снимки и видеа, запаметени в
устройството ви.
1
Докоснете
.
• Запаметените снимки и видеоклипове се показват по папки.
2
Докоснете папка и изберете файл.
• Прегледайте избрания файл в режим на цял екран.
• Докато гледате някоя снимка, плъзнете с пръст наляво или
надясно, за да видите предишната или следващата снимка.
• Докато гледате някой видеоклип, плъзнете с пръст наляво или
надясно, за да пренавиете видеоклипа назад или напред.
• Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от
инсталирания софтуер.
• Някои файлове може да не се отварят, тъй като са криптирани.
• Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят
грешка.
Преглеждане на снимки
Назад към предходния
екран
Писане на бележка
върху снимка.
Преглед на свързаното
съдържание.
Редактиране на
изображения
Полезни приложения
Добавяне или
премахване в/от
любими.
Стартиране на камерата
Достъп до допълнителни
опции
Назад към предходния
екран
Изтриване на
изображения
Споделяне на
изображения
104
• За да се покажат елементите от менюто, натиснете леко екрана. За да се
скрият елементите от менюто, натиснете отново екрана.
Плаващ бутон
За да се придвижите бързо до началния екран, докато разглеждате
галерията при ориентация „пейзаж“, натиснете и задръжте ,
преместете пръста си нагоре към , след това отпуснете.
• Можете да преместите позицията на плаващия бутон, като го изтеглите
хоризонтално по дължината на долната част на екрана.
Писане на бележка върху снимката
1 Докато гледате снимка, докоснете .
2 Напишете бележка върху снимката и натиснете ЗАПИШИ.
• При някои снимки може да не се поддържа функцията за бележка върху
снимката.
Полезни приложения
105
Свързано съдържание
Можете да редактиране и персонализирате свързаното съдържание в
Галерия.
1 Докато гледате предварителен преглед на снимка, натиснете .
2 Натиснете екрана, когато се покаже иконата, свързана с датата, на
която сте направили снимката.
• Можете да разгледате снимките, свързани с датата, която сте
избрали.
• Свързаното съдържание може да се свърже към максимум четири
комбинации от „Спомени, Дата, Място, Режим на камерата“.
• Натиснете , за да запаметите свързаното съдържание като
видеоклип.
• Натиснете за достъп до допълнителни опции.
Редактиране на снимки
1 Докато гледате снимка, докоснете .
2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти, за да редактирате
3
снимката.
Докоснете ЗАПАЗВАНЕ, за да запазите промените.
• Промените се презаписват в оригиналния файл.
• За да запазите редактираната снимка като друг файл, докоснете
Запазване на копие.
Полезни приложения
106
Възпроизвеждане на видео
Отваряне с QSlide
Редактиране на видео
Добавяне или
премахване в/от
любими.
Избор на
съотношението на
екрана.
Настройване на силата
на звука
Превъртане назад на
видео
Достъп до допълнителни
опции
Заключване или
отключване на екрана
Бързо превъртане
напред на видео
Поставяне в пауза или
възпроизвеждане на
видео
• За да настроите силата на звука, преместете нагоре или надолу дясната
страна на екрана на видеото.
• За да регулирате яркостта на екрана, изтеглете лявата му страна нагоре
или надолу.
Редактиране на видео
1 Докато гледате видео, докоснете .
2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти за редактиране, за
да редактирате видеото.
Регулиране на
разделителната
способност.
Връщане на
редактирането.
3
Автоматично създаване
на 15-сек., 30-сек. или
60-сек. видеоклип.
Създаване на филм с
използване на различни
ефекти.
Стартиране на
видеоредактор
KineMaster.
Избор на секция за
промяна на скоростта на
възпроизвеждане
Настройване на
продължителността на
видеото
Докоснете ЗАПИШИ, за да запазите промените.
Полезни приложения
107
Изготвяне на GIF
Можете лесно да направите файл във формат GIF, като използвате
записания видеоклип.
1
Докато гледате видеоклипа, в желаната начална точка, натиснете
Създайте GIF.
2
Изберете дължината на GIF, който искате да създадете.
• GIF се генерира за времето, избрано от текущия час.
• За видеоклипове с дължина под 5 секунди, изображенията във
формат GIF се генерират автоматично за оставащото време.
• Функцията за изготвяне на GIF е предоставена за творческа дейност
на потребителите. Ако нарушите авторските права на другите или
законите срещу клеветата чрез използване на функцията за изготвяне
на GIF, може да носите гражданска и наказателна отговорност. Бъдете
сигурни, че не копирате и не прехвърляте произведения на други
хора без разрешение. LG Electronics не поема никаква отговорност за
действията на потребителя.
Свързани файлове
Можете да свързвате файлове чрез снимки и видеоклипове, направени
на едно и също място или дата.
1
2
Изберете запаметените снимки и видеоклипове и натиснете
Изберете желаната папка и след това натиснете
видеоклип.
.
, за да създадете
Изтриване на файлове
Можете да изтриете файлове, като използвате една от следните опции:
• Докоснете и задръжте файл от списъка с файлове, след което
докоснете Изтрий.
• Докоснете от списъка с файлове и изтрийте желаните файлове.
• Изтритите файлове се преместват автоматично в Кошче и могат да
бъдат възстановени в Галерията в рамките на 7 дни.
Полезни приложения
108
• В Галерията докоснете
Кошче. Докоснете , за да изтриете
файловете напълно. В този случай файловете не могат да бъдат
възстановени.
Споделяне на файлове
Можете да споделите файлове, като използвате една от следните опции:
• Докато гледате снимка, натиснете , за да споделите файла, като
използвате желания от вас метод.
• Докато гледате снимка, натиснете
Споделяне, за да споделите
файла, като използвате желания от вас метод.
• Докоснете от списъка с файлове, за да изберете файлове и да ги
споделите, като използвате желания от вас метод.
Контакти
Преглед на контактите
Можете за запазвате и управлявате контакти.
Натиснете
Основни Контакти.
Добавяне на контакти
Добавяне на нови контакти
1 В екрана на списъка с контакти докоснете .
2 Въведете данни за контакт и докоснете ЗАПИШИ.
Импортиране на контакти
Можете да импортирате контакти от друго устройство за съхранение.
1
В екрана на списъка с контакти натиснете
контакти Импортиране.
2
Изберете изходно и целево местоположение на контакта, който
желаете да импортирате, след което докоснете OK.
3
Изберете контактите и натиснете ИМПОРТИРАНЕ.
Полезни приложения
Управление на
109
Добавяне на контакти към списъка за бързо набиране
1 В екрана на списъка с контакти докоснете Бързо набиране.
2 Натиснете Добави контакт от номер за бързо набиране.
3 Изберете контакт.
Търсене на контакти
Можете да търсите контакти, като използвате една от следните опции:
• В екрана на списъка с контакти въведете име на контакт в полето за
търсене.
• Превъртете списъка с контакти надолу или нагоре.
• От индекса в екрана на списъка с контакти докоснете първата буква
на контакт.
Списък с контакти
Редактиране на контакти
1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
2 В екрана с данни за контакта докоснете и редактирайте данните.
3 Докоснете ЗАПИШИ, за да запазите промените.
Изтриване на контакти
Можете да изтривате контакти, като използвате една от следните опции:
• В екрана на списъка с контакти натиснете и задръжте контакт, който
искате да изтриете, след което натиснете Изтрий контакт.
• Натиснете
Изтрий в екрана на списъка с контакти.
Добавяне на любими
Можете да регистрирате често използваните контакти като любими.
1
2
В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
В екрана с данни за контакта докоснете
Полезни приложения
.
110
Създаване на групи
Нова група.
1 В екрана на списъка с контакти докоснете Групи
2 Въведете име на нова група.
3 Докоснете Добавяне на членове, изберете контакти, след което
докоснете ДОБАВЯНЕ.
4
Докоснете ЗАПИШИ, за да запазите новата група.
QuickMemo+
Общ преглед на QuickMemo+
Можете да създавате творчески бележки, като използвате редица
опции на тази усъвършенствана функция на бележник, като например
управление на изображения и екранни снимки, което не се поддържа от
обикновените бележници.
Създаване на бележка
Основни QuickMemo+.
1 Натиснете
2 Докоснете , за да създадете бележка.
•
•
•
•
•
•
•
: Запаметете бележка.
: Отменете последното действие.
: Възстановете последното отменено от вас действие.
: Въведете бележка с помощта на клавиатурата.
: Пишете бележки на ръка.
: Изтрийте написаните на ръка бележки.
: Увеличете или намалете мащаба, завъртете или изтрийте
частите на написана на ръка бележка.
• : Достъп до допълнителни опции
3
Докоснете
, за да запазите бележката.
Полезни приложения
111
Писане на бележки върху снимка
Основни QuickMemo+.
1 Натиснете
Докоснете
,
за
да заснемете снимка, след което докоснете OK.
2
• Снимката се прикачва автоматично към бележника.
3
Натиснете или , за да пишете бележки върху снимката.
• Пишете бележки на ръка върху снимката.
• Въведете текст под снимката.
4
Докоснете
, за да запазите бележката.
Писане на бележки върху екранна снимка
1 Докато разглеждате екрана, който искате да заснемете, плъзнете
лентата за състоянието надолу и след това натиснете .
• Екранната снимка се показва като фонова тема на бележника. В
горната част на екрана се показват инструментите за бележка.
2
Водете си бележки по желание.
• Пишете бележки на ръка върху снимката.
3
Докоснете
и запазете бележките на желаното от вас място.
• Запазените бележки могат да се преглеждат в QuickMemo+ или
Галерия.
• За да запазвате бележките винаги на едно и също място,
поставете отметка в полето Използвай по подразбиране за това
приложение. и изберете приложение.
Управление на папки
Можете да разглеждате бележките, групирани по тип.
1
2
Натиснете
Основни QuickMemo+.
В горната част на екрана докоснете
и изберете елемент от менюто:
• Всички бележки: Вижте всички бележки, запазени в QuickMemo+.
• Моите бележки: Вижте бележките, създадени от QuickMemo+.
• Capture+: Вижте бележките, създадени от Capture+.
Полезни приложения
112
• Фото бележки: Вижте бележките, създадени от .
• Кошче: Вижте изтритите бележки.
• Нова категория: Добавете категории.
•
: Преподреждайте, добавяйте или изтривайте категории.
Докоснете категория, за да промените името й.
• Някои папки не се показват, когато стартирате QuickMemo+ за първи
път. Деактивираните папки се активират и се появяват, когато съдържат
поне една свързана с тях бележка.
Часовник
Аларма
Можете да настроите аларма, която да се задейства в определен час.
1
2
3
Натиснете
Докоснете
Основни Часовник Аларма.
, за да добавите нова аларма.
Конфигурирайте настройките на алармата и докоснете ЗАПИШИ.
• Ако изберете настроена преди това аларма, можете да я редактирате.
• За да изтриете аларма, докоснете в горната част на екрана. Друга
възможност е да докоснете и задържите алармата.
Световен часовник
Можете да виждате текущия час в градове по целия свят.
1
2
Натиснете
Докоснете
Основни Часовник Световен часовник.
и добавете град.
Полезни приложения
113
Таймер
Можете да настроите таймера за задействане на аларма след определен
период от време.
1
2
Натиснете
3
Докоснете Стоп, за да спрете алармата на таймера.
Основни Часовник Таймер.
Настройте часа и докоснете Старт.
• За да спрете таймера, докоснете Пауза. За да възобновите таймера,
докоснете Подновяване.
• За да нулирате настройките на таймера, натиснете .
Хронометър
Можете да използвате хронометъра, за да запишете времеви период.
1
2
Натиснете
3
Докоснете Пауза, за да спрете хронометъра.
• За да възобновите действието на хронометъра, докоснете
Подновяване.
• За да изтриете всички записи и да стартирате отново хронометъра,
натиснете Нулиране.
Основни Часовник Хронометър.
Докоснете Старт, за да стартирате хронометъра.
• За да запишете времеви период, докоснете Обиколка.
Календар
Преглед на календар
Можете да използвате календара, за да управлявате събития и задачи.
Полезни приложения
114
Добавяне на събития
Основни Календар.
1 Натиснете
Изберете
дата,
след
което докоснете .
2
3 Въведете данни за събитието и докоснете ЗАПАЗВАНЕ.
• Ако докоснете дата от календара и тя съдържа събитие, ще се
покаже изскачащ прозорец, в който е изведен списък на събитията.
Докоснете събитие от изскачащия прозорец, за да прегледате
данните за събитието.
Синхронизиране на събития
Докоснете
Календари за синхронизиране и изберете календар за
синхронизиране.
• Когато вашите събития са записани от устройството в профила ви
в Google, те автоматично се синхронизират и с Google Календар.
След това можете да синхронизирате други устройства с Google
Календар, така че тези устройства да имат същите събития като вашето
устройство, и да управлявате вашите събития на тези устройства.
Джоб за събития
Можете да използвате „джоба за събития“ за създаване на събития.
Докоснете , за да отворите джоба за събития, след което преместете
съдържание към дата в календара.
: Управлявайте изображения, текст, бележки и временно запазени
•
събития. Можете също да споделяте текст, изображения и бележки от
друго приложение и да ги запазвате в джоба. Ако докоснете ДЖОБ,
когато създавате събитие, то се запазва временно в джоба.
•
: Добавете акаунт във Facebook, за да преглеждате информация
за събития във Facebook. Някои устройства може да не поддържат
функцията за информиране за събития във Facebook.
•
: Преглеждайте туристическа информация за околностите, като
ресторанти и удобни съоръжения, за да планирате събитие.
•
: Управлявайте задачи, които нямат краен срок, като събития.
Полезни приложения
115
Задачи
Можете да регистрирате задачи в устройството си, за да управлявате
лесно графици.
1
2
3
Натиснете
Основни Задачи.
Докоснете
, за да добавите задача.
Въведете данни за задачата и докоснете ЗАПИШИ.
Музика
Можете да записвате и управлявате песни или музикални албуми.
1
2
3
Натиснете
Основни Музика.
Изберете категория.
Изберете музикален файл.
Назад към предходния екран
Добавяне или изтриване на
любими
Превключване към списък за
възпроизвеждане
Търсене на файлове с музика
Достъп до допълнителни опции
Възпроизвеждане в произволен
ред
Избор на режим на повторение
Настройване на силата на звука
Задаване на звукови ефекти
Натиснете за възпроизвеждане от
началото на текущия файл/
натиснете двукратно за
възпроизвеждане на предишния
файл/натиснете и задръжте за
пренавиване назад.
Полезни приложения
Докоснете за възпроизвеждане на
следващия файл/докоснете и
задръжте за бързо превъртане
напред
Пауза или възпроизвеждане
116
• Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от
инсталирания софтуер.
• Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят
грешка.
• Възможно е файловете с музика да са защитени от собствениците на
международните авторски права или от законите за авторското право.
Може да е необходимо да получите законно разрешение, преди да
копирате такъв файл. За да изтеглите или копирате файл с музика,
първо проверете закона за авторското право за съответната държава.
• Този модел поддържа възпроизвеждане на Hi-Fi звук. Hi-Fi звуковите
файлове показват иконата на Hi-Fi.
Калкулатор
Можете да използвате два типа калкулатори: опростен и научен.
1
2
Натиснете
Основни Калкулатор.
Използвайте клавиатурата, за да направите изчислението.
• За да използвате калкулатора за научни изчисления, изтеглете
наляво зеления плъзгач, разположен от дясната страна на екрана.
• За да започнете отново дадено изчисление, натиснете и задръжте
бутона DEL.
LG Health
Общ преглед на LG Health
Можете да управлявате вашето здраве и да поддържате добри навици за
активен живот чрез проследяване на упражненията, които правите.
Полезни приложения
117
Начални стъпки с LG Health
Можете да конфигурирате LG Health, когато стартирате приложението за
първи път или след като го нулирате.
1
2
Натиснете
Основни LG Health.
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите
конфигурирането.
Използване на LG Health
Можете да преглеждате основната информация в LG Health и да
управлявате информацията за нивото на физическа активност и
здравето.
1
2
Натиснете
Основни LG Health.
достъпни са следните опции.
•
: Прегледайте дневника с упражнения за деня, който искате да
проверите.
•
: Започнете проследяване на тренировка. Маршрутът и
количеството на физическите упражнения се записват за всеки тип
упражнение.
Полезни приложения
118
•
: Задайте ежедневните си цели за тренировка, включително
калории и стъпки, или задайте различни настройки на LG Health.
• Свързаната със здравето информация, предоставяна от LG Health, е
предназначена за удобство на потребителя и не може да се използва за
профилактика на заболявания, лечение, диагностика или решаване на
други медицински проблеми.
• LG Health може да се различава или да не е достъпна в зависимост от
държавата и доставчика на услуги. Достъпните функции на LG Health
и приложенията, които могат да се добавят към LG Health, може да се
различават в зависимост от държавата. Това се дължи на различните
закони и наредби.
Имейл
Преглед на електронната поща
Можете да регистрирате имейл акаунт в устройството и след това можете
да проверявате пощата си и да изпращате имейли от устройството си.
• Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за
използването на данни в зависимост от ценовия си план. Консултирайте
се с доставчика на услуги за повече информация.
Регистриране на имейл акаунт
Когато използвате приложението за имейл за първи път, регистрирайте
имейл акаунта си.
1
2
3
Натиснете
Основни Имейл.
Изберете доставчик на услуги за електронна поща.
Въведете имейл адреса и паролата си, след което докоснете
СЛЕДВАЩ и регистрирайте акаунта си.
• За да регистрирате ръчно имейл акаунт, натиснете РЪЧНО
НАСТРОЙВАНЕ (ако е необходимо).
Полезни приложения
119
Управление на имейл акаунти
За да прегледате или редактирате настройките за имейл акаунта си,
докоснете
Настройки.
• За да добавите акаунт, докоснете Добавяне на акаунт.
Премахване на профила.
• За да изтриете акаунт, докоснете
Отваряне на друг имейл акаунт
Ако са регистрирани няколко имейл акаунта и желаете да видите друг
акаунт, докоснете
и го изберете друг от списъка с акаунти.
Проверка на имейла
1 Докоснете и изберете пощенска кутия.
2 Изберете имейл от списъка с имейли.
• Показва се имейл съобщението.
Изпращане на имейл
1 Докоснете .
2 Въведете имейл адреса на получателя.
3 Въведете тема и съобщение.
.
• За да прикачите файлове, докоснете
• За достъп до опционни елементи от менюто докоснете .
4
Докоснете
, за да изпратите имейла.
FM радио
Можете да слушате FM радио.
Натиснете
Основни FM радио.
• За да използвате това приложение, първо свържете слушалките с
устройството. Слушалките функционират като радиоантена.
• Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от региона.
Полезни приложения
120
Файлов Мениджър
Можете да преглеждате и управлявате файлове, запазени в устройството
ви или в облака.
1
2
Натиснете
Докоснете
Управление Файлов Мениджър.
и изберете желаното място за съхранение.
LG Mobile Switch
Прехвърлете лесно данни от използвано устройство на новото
устройство чрез LG Mobile Switch.
1
Натиснете
Управление LG Mobile Switch.
Настройки Общи
Друга възможност е да натиснете
Архивиране и нулиране LG Mobile Switch.
2
Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете желания метод за
прехвърляне.
• Възможно е при нулиране на устройството архивните файлове,
запазени в паметта, да бъдат изтрити. Непременно копирайте и
съхранете важните архивни файлове в компютъра си.
• Данните от профил в Google няма да се архивират. Когато
синхронизирате с акаунта си в Google, данните за приложенията,
контактите, календара и паметните бележки в Google, както и
изтеглените приложения от магазина Play Store се съхраняват
автоматично на приложението (Google) Диск.
• Заредете напълно батерията, преди да прехвърляте данни, за да
избегнете неволно изключване на захранването по време на процеса.
LG Friends Manager
Можете да се свържете към устройства LG Friends и да ги управлявате с
лекота.
Натиснете
Управление LG Friends Manager.
Полезни приложения
121
Изтегляния
Можете да преглеждате, изтривате или споделяте файлове, изтеглени
чрез интернет или приложения.
Натиснете
Управление Изтегляния.
LG SmartWorld
Можете да изтегляте разнообразие от игри, аудио съдържание,
приложения и шрифтове, предоставяни от LG Electronics.
Персонализирайте устройството си според собствените си
предпочитания, като използвате теми за началния екран и шрифтове.
• Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за
използването на данни в зависимост от ценовия си план.
• Тази функция може да не се поддържа в зависимост от региона или
доставчика на услуги.
1
2
3
Натиснете
Услуги SmartWorld.
Докоснете
LG Акаунт, след това влезте.
Изберете и изтеглете желаното съдържание.
Изтегляне на приложението SmartWorld
Ако приложението SmartWorld не е инсталирано, изпълнете следните
стъпки, за да го изтеглите.
1
Натиснете
Настройки Общи Относно телефона Център за
обновяване Актуализиране на приложение.
2
От списъка изберете SmartWorld и докоснете Изтегляне.
Полезни приложения
122
RemoteCall Service
За разрешаване на проблеми, устройството ви може да бъде подложено
на диагностика от разстояние. Първо, обадете се на центъра за
обслужване на клиенти на LG, както следва:
• За да използвате тази функция, първо трябва да се съгласите с
използването й.
• Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за
използването на данни в зависимост от ценовия си план.
1
2
3
Натиснете
Услуги RemoteCall Service.
Обадете се на център за обслужване на клиенти на LG.
След като се свържете, изпълнете инструкциите на сътрудника, за да
въведете шестцифрен номер за достъп.
• Устройството ви се свързва дистанционно, при което се стартира
дистанционното техническо обслужване.
Информационно съобщение от
клетка
Можете да преглеждате предавани в реално време текстове за
извънредни ситуации, например тайфуни, наводнения и земетресения.
Натиснете
Услуги Информационно съобщение от клетка.
Facebook
Можете да използвате услуга за социално свързване в мрежа, за
да актуализирате, преглеждате и споделяте постове, снимки и
видеоклипове със своите онлайн контакти.
Натиснете
Препоръчително Facebook.
Полезни приложения
123
Instagram
Използвайте услуга за социално свързване в мрежа, за да улавяте и
споделяте свои снимки и видеоклипове. Можете също така да поставяте
филтърни ефекти, за да направите снимките и видеоклиповете си покреативни и интересни.
Натиснете
Препоръчително Instagram.
Evernote
Можете да записвате и събирате важна информация, а след това да я
споделяте с други устройства, които поддържат Evernote.
Натиснете
Препоръчително Evernote.
Chrome
Влезте в профила си в Chrome и импортирайте отворени раздели,
отметки и данни на адресна лента от компютър към устройството си.
Приложения на Google
Можете да използвате приложенията на Google, като създадете профил
в Google. Прозорецът за регистриране на профил в Google се показва
автоматично, когато използвате приложение на Google за първи път.
Ако нямате профил в Google, създайте такъв от устройството си. За
подробности как да използвате приложение, вижте информацията за
помощ в приложението.
• Някои приложения може да не функционират в зависимост от региона
или доставчика на услуги.
Полезни приложения
124
Документи
Създавайте документи или редактирайте документи, създадени онлайн
или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте документи с други
хора.
Диск
Качвайте, запазвайте, отваряйте, споделяйте и организирайте файлове
от устройството си. Достъп до файловете, които са достъпни от
приложения, можете да осъществите отвсякъде, включително онлайн и
офлайн среда.
Duo
Направете видеоразговор с роднините, приятелите си и който и да е друг
човек, който използва приложението.
Gmail
Регистрирайте Google имейл акаунт в устройството си, за да проверявате
и изпращате имейли.
Google
Използвайте Google, за да търсите уебстраници, изображения, новини и
др., като въвеждате или изговаряте ключови думи.
Карти
Намерете местоположението си или това на дадено място на картата.
Преглеждайте географска информация.
Снимки
Преглеждайте или споделяйте снимки и албуми от устройството си.
Play Филми и ТВ
Използвайте профила си в Google, за да наемате или да купувате филми.
Купувайте съдържание и го възпроизвеждайте навсякъде.
Полезни приложения
125
Play Музика
Купувайте файлове с музика от магазина Google Play Магазин.
Възпроизвеждайте файлове с музика, запаметени в устройството ви.
Таблици
Създавайте електронни таблици или редактирайте електронни таблици,
създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте
електронни таблици с други хора.
Презентации
Създавайте презентации или редактирайте презентации, създадени
онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте
презентации с други хора.
YouTube
Търсете и възпроизвеждайте видео. Качвайте видео в YouTube, за да го
споделяте с хора по целия свят.
Полезни приложения
126
04
Настройки
Настройки
Можете да персонализирате настройките на устройството съобразно
вашите предпочитания.
Докоснете
Настройки.
• Докоснете
и въведете ключова дума в полето за търсене, за да
отворите елемент за настройка.
• Докоснете , за да промените режима на преглед. В настоящото ръководство
за употреба се приема, че използвате Изглед във вид на таблица.
Мрежи
Wi-Fi
Можете да се свързвате с намиращи се наблизо устройства чрез Wi-Fi
мрежа.
Свързване към Wi-Fi мрежа
1 В екрана за настройки докоснете Мрежи Wi-Fi.
2 Натиснете , за да го активирате.
• Наличните Wi-Fi мрежи се показват автоматично.
3
Изберете мрежа.
• Може да е необходимо да въведете паролата за Wi-Fi мрежата.
• Устройството пропуска тази процедура за Wi-Fi мрежи, до които
е осъществен достъп по-рано. Ако не желаете да се свързвате
автоматично към определена Wi-Fi мрежа, докоснете и задръжте
мрежата, след което докоснете Забрави мрежата.
Настройки за Wi-Fi мрежи
В екрана за настройки докоснете Мрежи Wi-Fi.
• Превключете към мобилни данни: Ако е активирана функцията за
мобилни данни, но устройството не може да се свърже с интернет
чрез Wi-Fi връзка, то автоматично се свързва към интернет чрез
мобилната връзка за данни.
• : Персонализирайте настройките за Wi-Fi мрежа.
Настройки
128
Wi-Fi Direct
Можете да свържете устройството си към други устройства, които
поддържат Wi-Fi Direct, за да споделяте данни директно с тях. Не е
необходима точка за достъп. С помощта на Wi-Fi Direct можете да се
свързвате към повече от две устройства.
Разширен Wi-Fi
1 В екрана за настройки докоснете Мрежи Wi-Fi
Wi-Fi Direct.
• Намиращите се наблизо устройства, които поддържат Wi-Fi Direct,
ще се покажат автоматично.
2
Изберете устройство.
• Свързването се осъществява, когато устройствата приемат
заявката за връзка.
• Батерията може да се изтощава по-бързо, когато използвате Wi-Fi Direct.
Настройки
129
Bluetooth
Можете да свържете устройството си към други намиращи се наблизо
устройства, които поддържат Bluetooth, за да обменяте данни с тях.
Свързвайте устройството си към слушалки и клавиатура с Bluetooth
технология. Така по-лесно ще управлявате устройството си.
Сдвояване с друго устройство
1 В екрана за настройки докоснете Мрежи Bluetooth.
2 Натиснете , за да го активирате.
• Наличните устройства се показват автоматично.
• За да опресните списъка с устройства, докоснете ТЪРСЕНЕ.
• В списъка се показват само устройствата, настроени като видими.
3
4
Изберете устройство от списъка.
Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите
удостоверяването.
• Тази стъпка се пропуска за устройства, до които е осъществяван достъп
по-рано.
Изпращане на данни чрез Bluetooth
1 Изберете файл.
• Можете да изпращате мултимедийни файлове или контакти.
2
3
Докоснете
Bluetooth.
Изберете целево устройство за файла.
• Файлът се изпраща веднага след като целевото устройство го
приеме.
• Процедурите за споделяне на файлове може да се различават в
зависимост от файла.
Настройки
130
Мобилни данни
Можете да включвате или изключвате мобилните данни. Освен това
можете да управлявате използването на мобилни данни.
Включване на мобилните данни
1 В екрана за настройки докоснете Мрежи Мобилни данни.
2 Натиснете , за да го активирате.
Персонализиране на настройките за мобилни данни
1 В екрана за настройки докоснете Мрежи Мобилни данни.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Мобилни данни: Задайте да се използват връзките за данни в
мобилни мрежи.
• Ограничаване на използването на мобилни данни: Задайте лимит
за използване на мобилни данни, за да ги блокирате при достигане
на лимита.
• : Персонализирайте настройките за мобилни данни.
Повикване
Можете да персонализирате настройките за повиквания, като например
опциите за гласови повиквания и международни повиквания.
• Някои функции може да не се поддържат в зависимост от региона или
доставчика на услуги.
1
2
В екрана за настройки докоснете Мрежи Повикване.
Персонализирайте следните настройки.
Настройки
131
Споделяне и свързване
NFC
Можете да използвате устройството като карта за транспорт или
кредитна карта. Можете също да споделяте данни с друго устройство.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежи Споделяне и свързване
NFC.
2 Натиснете , за да го активирате.
• Докоснете вашето устройство с друго устройство, което поддържа
NFC, за да разрешите споделяне на данни.
• NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на
устройството. Вижте Преглед на частите за подробности относно зоната
на NFC антената.
Android Beam
Можете да споделяте файлове чрез докосване на гърба на устройството
към друго устройство. Можете също да споделяте файлове, включително
музика, видеоклипове или контакти, и да отворите уеб страница или да
стартирате приложение от другото устройство.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежи Споделяне и свързване
Android Beam.
2 Натиснете със задната страна на устройството друго устройство.
• NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на
устройството.
Настройки
132
Споделяне на Файл
Можете да изпращате и да получавате файлове между устройството си и
други устройства или таблети на LG.
• За подробности вижте Изпращане или получаване на файлове.
1
2
В екрана за настройки докоснете Мрежи Споделяне и свързване
Споделяне на Файл.
Персонализирайте следните настройки:
• G6: Променете името на устройството.
• Запиши в: Задайте целевата папка за запаметяване на файлове,
изпратени от други устройства.
• Споделяне на Файл: Разрешете получаването на файлове,
изпратени от други устройства.
• SmartShare Beam: Споделяйте файлове с други устройства чрез
SmartShare Beam.
• Помощ: Можете да видите помощта за споделени файлове.
Мултимедиен сървър
Можете да споделяте медийно съдържание на устройството си с
намиращи се наблизо устройства, които поддържат DLNA.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежи Споделяне и свързване
Мултимедиен сървър.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Споделяне на съдържание: Споделяйте съдържание от
устройството си с намиращи се наблизо устройства.
• G6: Задайте име на устройството си.
• Съдържание за споделяне: Изберете типа мултимедийно
съдържание за споделяне с други устройства.
• Разрешени устройства: Вижте списък с устройства, които имат
разрешение за достъп до съдържание на вашето устройство.
• Неразрешени устройства: Вижте списък с устройства, които нямат
разрешение за достъп до съдържание на вашето устройство.
Настройки
133
Споделяне на екран
Можете да възпроизвеждате екрана и звука на устройството на друго
устройство, като телевизор, което поддържа функцията Miracast.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежи Споделяне и свързване
Споделяне на екран.
2 Натиснете , за да го активирате.
3 Изберете устройство от списъка с намиращи се наблизо устройства.
• Ако желаното устройство не се показва, докоснете ТЪРСЕНЕ, за да
опресните списъка.
• След свързване към устройството то извежда екрана на вашето
устройство.
• Функцията „Screen sharing“ (Споделяне на екран) се изключва
автоматично, ако няма съвместимо за споделяне устройство наблизо.
MirrorLink
Можете да свържете устройството към кола чрез USB, за да
използвате инсталираното на устройството приложение MirrorLink
от информационно-развлекателната система или аудиосистемата на
автомобила.
• Това приложение се предлага само в автомобили, които поддържат
MirrorLink.
• Изтеглете приложението MirrorLink от магазин за приложения.
1
2
В екрана за настройки докоснете Мрежи Споделяне и свързване
MirrorLink.
Свържете устройството към автомобил чрез USB и включете
Използвайте MirrorLink.
• Ако устройството ви е свързано към устройство, което поддържа
автоматична връзка с MirrorLink, Използвайте MirrorLink
автоматично се активира на устройството.
Настройки
134
LG AirDrive
Можете да използвате LG профила си от компютър, за да управлявате
файлове, запаметени в устройството. Не е необходима USB връзка.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежи Споделяне и свързване
LG AirDrive.
2 Използвайте един LG профил, за да влезете в LG Bridge на компютъра
и LG AirDrive на устройството.
• Софтуерът LG Bridge може да бъде изтеглен от www.lg.com.
3
Управлявайте файлове на устройството от компютъра.
Отпечатване
Можете да свържете устройството си към принтер с Bluetooth технология
и да отпечатвате снимки или документи, запаметени в устройството.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежи Споделяне и свързване
Отпечатване.
• Ако желаният принтер не е в списъка, инсталирайте драйвера на
принтера от магазина за приложения.
2
3
Натиснете
, за да го активирате.
Изберете принтер от екрана на списъка с принтери.
Добавяне на принтер.
• За да добавите принтер, докоснете
• За да потърсите име на принтер, докоснете
Търсене.
• Докоснете
Настройки от екрана на списъка с принтери.
4
Изберете файл и докоснете
Печат.
• Документът се разпечатва.
• Ако нямате профил в Google, докоснете ДОБАВЯНЕ НА ПРОФИЛ, за да
създадете такъв.
Настройки
135
Тетъринг
Предоставяне на връзка чрез USB
Можете да свържете устройството към друго устройство чрез USB и да
споделяте мобилни данни.
1 Свържете устройството си и други устройства чрез USB кабел.
2 В екрана за настройки натиснете Мрежи Тетъринг Предоставяне
на връзка чрез USB, след което натиснете
, за да го активирате.
• Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за
използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте
се с доставчика на услуги за повече информация.
• При свързване към компютър изтеглете USB драйвера от www.lg.com и
го инсталирайте в компютъра.
• Не можете да изпращате или получавате файлове между устройството
и компютъра си, докато е активен USB тетъринг. Изключете USB
тетъринга, за да изпращате или получавате файлове.
• Операционните системи, които поддържат тетъринг, са Window XP или
по-нови, или Linux.
Настройки
136
Wi-Fi гореща точка
Можете да настроите устройството да работи като безжичен рутер, така
че други устройства да могат да се свързват към интернет, като използват
мобилните данни на устройството ви.
1 В екрана за настройки натиснете Мрежи Тетъринг Wi-Fi гореща
точка и след това натиснете
, за да го активирате.
2 Натиснете Настройка на Wi-Fi хотспот и въведете Wi-Fi име (SSID) и
паролата.
3 Включете Wi-Fi функцията на другото устройство и изберете името на
мрежата на устройството в списъка с Wi-Fi мрежи.
4 Въведете паролата на мрежата.
• Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за
използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте
се с доставчика на услуги за повече информация.
• Повече информация можете да намерите на този уебсайт:
http://www.android.com/tether#wifi
Настройки
137
Bluetooth споделяне на интернет връзка
Устройство, свързано чрез Bluetooth, може да се свърже към интернет,
като използва мобилните данни на устройството ви.
1 В екрана за настройки натиснете Мрежи Тетъринг Bluetooth
споделяне на интернет връзка, след което натиснете
, за да го
активирате.
2 Включете Bluetooth функцията на двете устройства и ги сдвоете.
• Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за
използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте
се с доставчика на услуги за повече информация.
• Повече информация можете да намерите на този уебсайт:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
Помощ
Можете да видите помощ за използване на тетеринг и безжични точки на
достъп.
В екрана за настройки докоснете Мрежи Тетъринг Помощ.
Още
Самолетен режим
Можете да изключвате функциите за повикване и мобилни данни. Когато
този режим е включен, функциите, които не са свързани с данни, като
например игри и възпроизвеждане на музика, остават достъпни.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежи Още Самолетен режим.
2 Докоснете ВКЛ. в екрана за потвърждение.
Мобилни мрежи
Можете да персонализирате настройките за мобилни мрежи.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежи Още Мобилни мрежи.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Мобилни данни: Включвайте или изключвайте мобилните данни.
Настройки
138
• Роуминг на данни: Сърфирайте в мрежата, използвайте
електронна поща, мултимедийни съобщения и други услуги за
данни в чужбина.
• Мрежов режим: Изберете тип мрежа.
• Имена на точки за достъп: Вижте или променете точката на достъп
за използване на услуги за мобилни данни За да промените точката
на достъп, изберете една от възможностите за избор в списъка с
точки на достъп.
• Мрежови оператори: Потърсете мрежови оператори и се
свържете автоматично към мрежа.
VPN
Можете да се свържете към безопасна виртуална мрежа, като например
интранет. Можете също да управлявате свързани виртуални частни
мрежи.
Добавяне на VPN
1 В екрана за настройки докоснете Мрежи Още VPN.
2 Натиснете Добави VPN.
• Тази функция е достъпна само когато е активирано заключването на
екрана. Ако заключването на екрана е деактивирано, се появява екран
за известяване. Натиснете ПРОМ. от екрана за уведомления, за да
активирате заключването на екрана. За подробности вижте Задаване на
заключване на екрана.
3
Въведете данни за VPN и докоснете ЗАПИШИ.
Конфигуриране на настройките за VPN
Докоснете VPN от списъка VPN.
Въведете данните за потребителския профил за VPN и докоснете
СВЪРЗВАНЕ.
• За да запазите данните за профила, поставете отметка в полето
Запазване на информация за акаунт.
1
2
Настройки
139
Звук и Известие
Можете да персонализирате настройките за звук, вибриране и
известяване.
В екрана за настройки докоснете Звук и Известие и персонализирайте
следните настройки:
• Звуков профил: Промяна на звуковия режим до Звук, Само вибрация
или Без звук.
• Сила на звук: Регулирайте силата на звука за различни елементи.
• Тон на звънене: Изберете мелодия на звънене за входящи
повиквания. Добавяйте или изтривайте мелодии на звънене.
• ID на мелодия: Създайте мелодия на звънене за входящо повикване
от конкретен контакт.
• Сила на вибрация: Настройте интензитета на вибрацията.
• Звук с вибрация: Настройте устройството да вибрира и да
възпроизвежда мелодията на звънене едновременно.
• Тип вибрация: Можете да изберете типа на вибрацията при
получаване на повиквания.
• Моля, не безпокойте: Задайте часа, диапазона и типа приложения, за
които да се получават съобщения с известия. Получавайте съобщения
с известия само в определени дни от седмицата.
• Заключен екран: Показвайте или скривайте съобщение с известие на
заключения екран. Можете също да скриете лична информация.
• Приложения: Изберете приложенията, които могат да показват
своите уведомителни съобщения на екрана, и определете
приоритетите на тези приложения по отношение на уведомителните
съобщения.
• Още Звук за уведомление: Изберете мелодия на звънене за
известия. Задайте запаметена в устройството музика като мелодия за
звънене.
• Още Вибриране при натискане: Настройте устройството да
вибрира, когато натиснете определени елементи на екрана.
• Още Звукови ефекти: Изберете звуков ефект, който да се
възпроизвежда, когато докосвате бутоните за набиране или
клавиатурата, избирате опция или заключвате, или отключвате
екрана.
Настройки
140
Дисплей
Можете да персонализирате детайлните настройки за всеки тип екран.
В екрана за настройки докоснете Дисплей и персонализирайте следните
настройки:
• Начален екран: Персонализирайте настройките за началния екран. За
подробности вижте Настройки на начален екран.
• Заключен екран: Персонализирайте настройките за заключване на
екрана. За подробности вижте Настройки за заключване на екрана.
• Тема: Изберете тема на екрана за устройството си.
• Сензорни бутони на Началния екран: Пренаредете сензорните
бутони на началния екран или променете фоновите им цветове.
• Тип шрифт: Променете типа на шрифта.
• Размер на шрифт: Променете размера на шрифта.
• Удебелен текст: Удебелете текста, показващ се на екрана.
• Мащабиране на приложения: Регулирайте размера на приложенията
на екрана.
• Размер на показване: Настройте елементите на екрана до размер,
който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията
си.
• Комфортен изглед: Настройте устройството да намали размазаната
светлина на екрана, за да се .намали натоварването на очите.
• Яркост: Използвайте плъзгача, за да промените яркостта на дисплея
на устройството. За да регулирате автоматично яркостта на екрана
според интензитета на околната светлина, натиснете превключвателя
Авто.
• Авто: Регулирайте устройството така, че яркостта на екрана
автоматично да се коригира в съответствие с интензитета на околната
светлина.
• Always-on display: Винаги показва информация, като например дата,
час и известия дори когато екранът е изключен. За подробности
вижте Always-on Display.
• Авто-завъртане на екрана: Екранът се завърта автоматично според
ориентацията на устройството.
Настройки
141
• Таймаут на екрана: Екранът се изключва автоматично, след като
устройството е оставено в бездействие за определен период от
време.
• Още Включване на екрана: Включвайте и изключвайте екрана чрез
двукратно докосване.
• Още Скринсейвър: Когато устройството е свързано към държача
или към зарядно устройство, се показва скрийнсейвър. Изберете тип
на скрийнсейвъра, който да се показва.
• Още Мини изглед: Можете да намалите размера на екрана за
удобно използване на устройството с една ръка. Плъзнете наляво или
надясно сензорния бутон на началния екран, разположен в долната
част на екрана.
Общи
Език и клавиатура
Можете да персонализирате настройките за език и клавиатура на
устройството си.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Език и клавиатура.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Език: Изберете езика за устройството.
• Настояща клавиатура: Вижте използваната в момента клавиатура.
Изберете клавиатура за използване при въвеждане на текст.
• LG клавиатура: Персонализирайте настройките на клавиатурата
LG.
• Гласово въвеждане с Google: Конфигурирайте опциите за
диктуване на текст от Google.
• Резултат от текст-към-реч: Конфигурирайте настройките за
преобразуване на текст в реч.
• Скорост на курсора: Настройте скоростта на показалеца на мишка
или тракпад.
• Разместване на бутоните: Обърнете десния бутон на мишката, за
да изпълнява основни действия за директно манипулиране.
Настройки
142
Местоположение
Можете да персонализирате начина, по който различните приложения
да използват информацията за местоположението.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Местоположение.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Режим: Изберете метод за предоставяне на информация за
местоположението.
• Моите места: Настройте устройството да анализира често
посещавани места, така че автоматично да може да разпознава
жилищен адрес.
• ЗАЯВКА ЗА ПОСЛЕДНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Прегледайте
приложенията, които наскоро са изисквали информация за
местоположението.
• Определяне на локация с ниско потребление на мощност:
Преценете местоположението на устройството, като използвате
ниско потребление на енергия.
• Google История на местоположенията: Конфигурирайте
настройките за история на местоположенията на Google.
• Споделяне на местоположението в Google: Споделяйте вашето
местоположение в реално време с други хора.
Профили и синхронизиране
Можете да добавяте или управлявате профили, включително профил в
Google. Можете да синхронизирате автоматично конкретни приложения
или информация за потребител.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Профили и
синхронизиране.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Автоматично синхронизиране на данните: Синхронизирайте
автоматично всички регистрирани профили.
• АКАУНТИ: Преглеждайте списък с регистрираните профили.
Докоснете профил, за да преглеждате или променяте данни за
него.
• ДОБАВЯНЕ НА АКАУНТ: Добавяйте профили.
Настройки
143
Облак
Можете да регистрирате акаунт в облак и да преглеждате съдържание,
запаметено в облака, чрез вашето устройство.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Облак.
2 Персонализирайте следните настройки.
Потребители
Можете да добавяте потребители, с които да споделяте устройството си.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Потребители.
2 Персонализирайте следните настройки.
Достъпност
Можете да управлявате приставките за достъпност, инсталирани в
устройството ви.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Достъпност.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Зрение TalkBack: Настройте устройството да известява за
състоянието на екрана или за действия чрез глас.
• Зрение Гласово уведомяване за съобщение/обаждане:
Настройте устройството да прочита информацията за обаждащия
се или съдържанието на съобщенията чрез глас.
• Зрение Размер на шрифт: Променете размера на шрифта.
• Зрение Удебелен текст: Удебелете текста, показващ се на екрана.
• Зрение Размер на показване: Настройте елементите на екрана
до размер, който виждате добре. Някои елементи може да
променят позицията си.
• Зрение Мащабиране с докосване: Увеличете или намалете
мащаба, като докоснете екрана три пъти.
• Зрение Мащабиране на прозореца: Увеличете или намалете
мащаба в даден прозорец и обърнете цветовете.
• Зрение Голям курсор на мишката: Уголемява показалеца на
мишката.
• Зрение Висок контраст на екрана: Превключва фоновия цвят на
черен за висококонтрастен екран.
Настройки
144
• Зрение Инверсия на цветовете на екрана: Увеличете цветовия
контраст на дисплея за хора със слабо зрение.
• Зрение Регулиране на цветовете на екрана: Настройте
цветовете на дисплея.
• Зрение Сив нюанс: Превключете екрана към режим на скала на
сивото.
• Зрение Прекратявайте разговори с бутона за включване/
изключване: Прекратете повикване чрез натискане на бутона за
включване/заключване.
• Слух Надписи: Включете услугата за субтитри, когато
възпроизвеждате видео за хора с увреден слух.
• Слух Примигващи известявания: Настройте устройството да ви
известява с мигаща светлина за входящи повиквания, съобщения
и аларми.
• Слух Заглушаване на всички звуци: Заглушете всички звуци и
намалете силата на звука на приемника.
• Слух Аудио канал: Изберете тип аудио.
• Слух Звуков баланс: Настройте баланса на изходящия звук.
Използвайте плъзгача, за да промените баланса.
• Задействане и разпознаване Touch assistant: Включете
сензорното табло, за да направите бутоните и жестовете по-лесни
за използване.
• Задействане и разпознаване Въвеждане с докосване:
Въвеждайте текст, като докосвате и задържате екрана, или
променяйте текста само чрез докосване на екрана.
• Задействане и разпознаване Физическа клавиатура:
Персонализирайте настройките на клавиатурата.
• Задействане и разпознаване Автоматично кликване с мишката:
Автоматично кликва показалеца на мишката при липса на
движение.
• Задействане и разпознаване Докоснете и задръжте за
повиквания: Отговаряйте на или отклонявайте повиквания, като
докосвате и задържате бутона за повикване, вместо да го плъзвате.
Настройки
145
• Задействане и разпознаване Таймаут на екрана: Екранът
се изключва автоматично, след като устройството е оставено в
бездействие за определен период от време.
• Задействане и разпознаване Зони за контрол с докосване:
Ограничете зоната на докосване, така че само определена част от
екрана да се контролира с докосване.
• Бърз достъп до Функции за достъпност: Осигурете си бърз
достъп до често използвана функция чрез трикратно докосване
на .
• Авто-завъртане на екрана: Автоматично променя ориентацията
на екрана според физическото състояние на устройството.
• Достъп с превключване: Създайте клавишни комбинации за
управление на устройството.
Клавиш за бърз достъп
Можете да използвате бутоните за сила на звука за директно стартиране
на приложения, когато екранът е изключен или заключен.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Клавиш за бърз достъп.
2 Натиснете , за да го активирате.
• Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно,
за да стартирате приложението Камера, когато екранът е заключен
или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука
(+) двукратно, за да стартирате Capture+.
Google услуги
Можете да използвате настройките на Google, за да управлявате вашите
Google приложения и настройките на профила.
В екрана за настройки докоснете Общи Google услуги.
Настройки
146
Пръстови отпечатъци и защита
1 В екрана за настройки докоснете Общи
2
Пръстови отпечатъци и
защита.
Персонализирайте следните настройки:
• Пръстови отпечатъци: Използвайте пръстовия си отпечатък
за отключване на екрана или на съдържание. Вижте Преглед на
функцията за разпознаване на пръстов отпечатък за подробности.
• Заключено съдържание: Задайте метода за заключване на
файлове в Галерия или QuickMemo+.
• Криптиране на паметта на SD карта: Криптирайте картата с
памет, за да предотвратите използването й на друго устройство. За
подробности вижте Криптиране на карта с памет.
• Защитено стартиране: Защитете устройството си със заключване
при стартиране. За подробности вижте Настройки за защитено
стартиране.
• Задаване на заключване на SIM картата: Заключвайте или
отключвайте USIM картата или променяйте паролата (PIN).
• Направете паролите видими: Паролата се показва, докато я
въвеждате.
• Администратори на устройството: Разрешете права за
ограничаване на контрола или използването на устройството за
определени приложения.
• Непознати източници: Разрешете инсталирането на приложения,
които не са от Google Play Магазин.
• Защита на данните: Прегледайте типа хранилище, където ще бъде
запаметен сертификатът за сигурност.
• Управление на сертификати: Управлявайте сертификатите за
сигурност, запазени в устройството.
• Trust agents: Преглеждайте и използвайте „доверени
представители“, инсталирани на устройството.
• Фиксиране на екрана: Фиксирайте екрана на приложението така,
че да се използва само текущо активното приложение.
• Достъп до употреба: Преглеждайте подробности за използването
на приложения на устройството.
Настройки
147
Smart settings
Можете автоматично да променяте настройките на устройството си в
съответствие със стила на използване и местоположението.
• За да използвате интелигентните настройки, трябва да зададете
постоянния си адрес. За подробности вижте Местоположение.
1
2
В екрана за настройки докоснете Общи Smart settings.
Активирайте елементи, чиито настройки желаете да променяте
автоматично.
Час и Дата
Можете да персонализирате настройките за дата и час на устройството
си.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Час и Дата.
2 Персонализирайте следните настройки.
Съхранение
Можете да преглеждате и управлявате вътрешната памет на
устройството или мястото за съхранение на картата с памет.
1 В екрана за настройки натиснете Общи Съхранение.
2 Персонализирайте следните настройки:
• ХРАНИЛИЩЕ НА УСТРОЙСТВОТО: Преглеждайте цялото място
за съхранение и свободното място във вътрешната памет на
устройството. Преглеждайте списък с използваните приложения и
капацитета за съхранение за всяко приложение.
• ПРЕНОСИМО ХРАНИЛИЩЕ: Преглеждайте цялото място за
съхранение и свободното място в картата с памет. Тази опция се
показва само когато е поставена карта с памет. За да деинсталирате
картата с памет, докоснете .
Настройки
148
Пестене на батерия и енергия
Можете да преглеждате текущата информация за батерията или да
включите режима за пестене на енергия.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Пестене на батерия и
енергия.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Използване на батерия: Преглеждайте подробности за
използването на батерията. За да прегледате повече подробности,
изберете конкретен елемент.
• Процент на батерията в лентата за състоянието: Показвайте
оставащото ниво на заряда на батерията като процент в лентата на
състоянието.
• Пестене на енергия: Намалете консумацията на заряд от
батерията, като намалите някои настройки на устройството,
като например яркостта на дисплея, скоростта и интензитета
на вибрацията. В лентата на състоянието се показва , когато
режимът за пестене на енергия е включен.
• Пестене на батерия при игри: Настройте качеството на видеото
така, че да намалите консумацията на заряд от батерията, когато
играете игри.
Памет
Можете да преглеждате средното ниво на използване на паметта
за определен период от време, както и паметта, заета от дадено
приложение.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Памет.
2 Докоснете , за да зададете период от време за извличане на данни.
Smart Doctor
Можете да използвате Smart Doctor за диагностика на състоянието на
устройството и за оптимизирането му.
В екрана за настройки докоснете Общи Smart Doctor.
Настройки
149
Приложения
Можете да преглеждате списък с инсталираните приложения. Спрете
стартирането на приложения или изтрийте приложения, ако е
необходимо.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Приложения.
2 Изберете приложение и извършете действията.
Безконтактно плащане
Можете да извършвате плащания с устройството си вместо с кредитна
карта.
В екрана за настройки докоснете Общи Безконтактно плащане.
Архивиране и нулиране
Можете да създавате резервни копия на запаметени в устройството ви
данни в друго устройство или профил. Нулирайте устройството, ако е
необходимо.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Архивиране и нулиране.
2 Персонализирайте следните настройки:
• LG Mobile Switch: Прехвърляйте лесно данни, запаметени
съобщения, изображения, начални екрани и други данни в ново
устройство. За подробности вижте LG Mobile Switch.
• Архивиране и възстановяване: Архивирайте данните в
устройството или възстановете данни от архив в устройството.
• Архивиране на моите данни: Архивирайте данните за
приложенията, паролата си за Wi-Fi мрежата и други настройки в
сървъра на Google.
• Архивен акаунт: Вижте текущо използвания профил за
архивиране.
• Автоматично възстановяване: Архивираните настройки и данни
автоматично се възстановяват при повторно инсталиране на
приложение.
Настройки
150
• Нулиране на настройките на мрежата: Нулирайте Wi-Fi функцията,
Bluetooth функцията и други мрежови настройки.
• Нулиране до фабричните данни: Нулирайте всички настройки за
устройството и изтрийте данните.
• Нулирането на устройството изтрива всички данни в него. Въведете
отново името на устройството си, профила в Google и друга начална
информация.
Относно телефона
Можете да преглеждате информация за устройството си, като например
името, състоянието, подробности за софтуера и правна информация.
В екрана за настройки докоснете Общи Относно телефона и
прегледайте информацията.
Нормативна уредба и Безопасност
Можете да видите регулаторните обозначения и сродната информация
на вашето устройство.
В екрана за настройки докоснете Общи Нормативна уредба и
Безопасност.
Настройки
151
05
Допълнение
Езикови настройки на LG
Изберете езика за използване на устройството.
Настройки Общи Език и клавиатура Език
• Натиснете
ДОБАВЯНЕ НА ЕЗИК и изберете език.
-- Натиснете и задръжте , изтеглете го до горната част на списъка с
езици, за да го зададете като език по подразбиране.
LG Bridge
Преглед на LG Bridge
LG Bridge е приложение, което ви помага да управлявате удобно от
компютъра си снимки, музика, видеоклипове и документи, запаметени
във вашия смартфон LG. Можете да архивирате контакти, снимки и друго
на компютъра или да актуализирате софтуера на устройството.
• За подробности вижте помощта за LG Bridge.
• Поддържаните функции могат да варират в зависимост от устройството.
• USB драйверът на LG е необходима програма, за да свържете вашия LG
смартфон с компютъра, и се инсталира при инсталиране на LG Bridge.
Функции на LG Bridge
• Управлявайте файловете на устройството от компютър чрез Wi-Fi
връзка или мобилна връзка за данни.
• Архивирайте данни от устройството на компютър или
възстановявайте данни от компютър към устройството чрез USB
връзка.
• Актуализирайте софтуера на устройството от компютър чрез USB
връзка.
Допълнение
153
Инсталиране на LG Bridge на компютър
1 Отидете на www.lg.com от компютъра.
2 Изберете вашия регион и щракнете върху .
3 В лентата за търсене въведете името на вашето устройство.
4 Щракнете върху Поддръжка Manuals & Downloads.
5 В „Софтуер и фърмуер“ щракнете върху PC Sync и изтеглете файла за
настройка.
• Щракнете върху Детайли, за да видите минималните изисквания за
инсталиране на LG Bridge.
Актуализиране на софтуера на
телефона
Актуализиране на софтуера за мобилни телефони
на LG през интернет
За повече информация за използването на тази функция, моля, посетете
http://www.lg.com/common/index.jsp, изберете държавата и езика си.
Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера
на телефона си до по-нова версия чрез интернет, без да е необходимо да
посещавате център за обслужване. Тази функция ще бъде достъпна само
ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.
Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното
внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация,
погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се
показват при всяка стъпка, преди да продължите. Имайте предвид, че
изключването на USB кабела по време на актуализацията може сериозно
да повреди мобилния ви телефон.
• LG си запазва правото да предоставя актуализации на фърмуера само
за избрани модели по своя преценка и не гарантира наличност на понова версия на фърмуера за всички модели телефони.
Допълнение
154
Актуализиране на софтуера за мобилни телефони
на LG чрез Over-the-Air (OTA)
Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате софтуера
на телефона си до по-нова версия чрез OTA, без да е необходимо да го
свързвате с USB кабел. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато
LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.
За да извършите актуализиране на софтуера на телефона,
Настройки Общи Относно телефона Център за обновяване
Актуализиране на софтуера Проверете сега за обновяване.
• Личните ви данни, съхранявани във вътрешната памет на телефона,
включително информация за профила ви в Google и други профили,
данните и настройките за системата/приложенията ви, всички
изтеглени приложения и вашият DRM лиценз, може да се изгубят
в процеса на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG
препоръчва да направите резервно копие на личните си данни, преди
да актуализирате софтуера на телефона си. LG не поема отговорност за
загуба на лични данни.
• Тази функция зависи от региона или доставчика на услуги.
Допълнение
155
Съвети за предпазване от кражби
Настройте устройството си така, че да предотвратите използването му от
други хора, ако бъдат възстановени фабричните му настройки без ваше
разрешение. Ако например устройството ви бъде изгубено, откраднато
или изтрито, само лице, разполагащо с информация за профила ви в
Google или заключването на екрана, може да го използва.
Всичко, от което се нуждаете, за да сте сигурни, че устройството ви е
защитено, е:
• Задайте заключване на екрана: Ако устройството ви бъде загубено
или откраднато, но сте задали заключване на екрана, то няма да може
да бъде изтрито чрез менюто „Настройки“, освен ако екранът ви не
бъде отключен.
• Добавете профила си в Google в устройството си: Ако устройството ви
бъде изтрито, но в него е добавен профил в Google, то няма да може
да завърши процеса на конфигуриране, докато не бъде въведена
отново информацията за профила ви в Google.
След като устройството ви е защитено, ще трябва или да отключите
екрана си, или да въведете паролата за профила си в Google, ако трябва
да възстановите фабричните настройки. Това гарантира, че нулирането
се извършва от вас или от някой, на когото имате доверие.
• Не забравяйте профила си в Google и паролата, които сте добавили
към устройството, преди да извършите възстановяване на
фабричните настройки. Ако в процеса на конфигуриране не можете да
предоставите информацията за профила, няма да можете да използвате
устройството, след възстановяването на фабричните настройки.
Допълнение
156
Информация за софтуер с отворен код
За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи
с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта
http://opensource.lge.com.
В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати
лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с
авторски права.
LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск
срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция,
като например разходите за носители, доставка и обработка, след като
изпратите имейл до opensource@lge.com. Това предложение важи за
период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.
Регулаторна информация
(Регулаторен ИД номер, E-етикетиране и др.)
За подробности относно разпоредбите отидете на Настройки Общи
Нормативна уредба и Безопасност.
Търговски марки
• Авторски права © 2017 LG Electronics, Inc. Всички права запазени.
LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и
свързаните с тях компании.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ и магазинът Google
Play™ са търговски марки на Google, Inc.
• Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по
целия свят.
• Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi
Alliance.
• Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на
съответните им притежатели.
Допълнение
157
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С настоящото LG Electronics заявява, че този продукт LG-H870 е в
съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на
Директива 2014/53/ЕU.
Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес
http://www.lg.com/global/declaration
Обърнете се към съответното
представителство по въпроси,
свързани с пригодността на продукта
за определен начин на употреба
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Wi-Fi (WLAN)
Честотната лента от 5150 – 5350 MHz е ограничена за използване само на
закрито.
Допълнение
158
Повече информация
DOLBY AUDIO
Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и
символът с двойно „D“ са търговски марки на Dolby Laboratories.
DOLBY VISION
Dolby, Dolby Vision и символът с двойно „D“ са търговски марки на
Dolby Laboratories. Произведено по лиценз от Dolby Laboratories.
Конфиденциални непубликувани трудове. Авторски права © 2013-2015
Dolby Laboratories. Всички права запазени.
Dolby Vision поддържа 4 режима за най-добра практическа работа.
• Кинематичен: Остава в среда по-близка до киносалон, най-добрата е
по-тъмната среда.
• Ярък: Предлага най-доброто видеокачество в по-ярки среди.
• Стандартен: Балансира пестенето на енергия и видеокачеството.
• Реалистичен: Увеличава яркостта и цветовете за по-ясно очертана
картина.
Допълнение
159
Части от темперирано стъкло
Частите от темперирано стъкло на това устройство не са вечни и може да
се износят с течение на времето.
• Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го
подложите на силен удар, темперираното стъкло може да се повреди.
Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се
обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
• Можете да закупите предлаганите на пазара предпазни калъфи, за да
предпазите устройството от повреда.
Имайте предвид, че тези предпазни калъфи не се покриват от
гаранционната услуга, предоставяна от LG Electronics и безопасността
не е гарантирана.
Съотношение на екрана
Това устройство използва съотношение на екрана 18:9.
• Някои изтеглени приложения може да не поддържат съотношение на
екрана 18:9.
В този случай изберете най-оптималното съотношение на екрана за
приложението или се консултирайте с доставчика на приложението
за повече информация.
Допълнение
160
Поддържани честотни ленти
Tx Изходна мощност
GSM 900
33,5 dBm
GSM 1800
30 dBm
WCDMA B1
23 dBm
WCDMA B3
23,5 dBm
WCDMA B8
24,5 dBm
LTE B1
22,8 dBm
LTE B3
24 dBm
LTE B7
24 dBm
LTE B8
24,5 dBm
LTE B20
24,5 dBm
LTE B28
24,5 dBm
LTE B38
24,5 dBm
LTE B40
24,5 dBm
BT 2,4GHz
12,5 dBm
WLAN 2,4GHz
17,5 dBm
WLAN 5150 MHz to 5350 MHz
13,5 dBm
WLAN 5470 MHz to 5725 MHz
13,5 dBm
WLAN 5725 MHz to 5875 MHz (not
operated in EU region)
13,5 dBm
NFC
-19 dBuA/m
Допълнение
161
Изхвърляне на стария уред
1. С
имволът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от
електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се
изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
2. С
тарите електрически продукти могат да съдържат опасни
вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда
и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за
многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за
ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които
могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените
ресурси.
3. М
ожете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте
го закупили или можете да се свържете с местния държавен
офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия
РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За найактуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук:
www.lg.com/global/recycling
Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане
на срока им на годност
1. А
ко батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или
0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак,
обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. В сички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно
от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и
местните власти съоръжения.
3. П
равилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще
помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за
околната среда, животните и човешкото здраве.
4. З а по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни
батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите
по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Допълнение
162
Често задавани въпроси
В тази глава са посочени някои проблеми, с които може да се сблъскате,
когато използвате телефона си. За някои от тях е необходимо да се
обърнете към доставчика си на услуги, но повечето можете лесно на
отстраните сами.
Съобщение
Възможни причини
Възможни корективни
действия
Грешка в SIM
картата
В телефона няма SIM
карта или тя е поставена
неправилно.
Уверете се, че SIM картата е
поставена правилно.
Няма мрежова
връзка/
мрежата се
губи
Сигналът е слаб или се
намирате извън обхвата на
мрежата на оператора.
Преместете се близо до
прозорец или на открито.
Проверете картата за покритие
на мрежовия оператор.
Не могат да
се настроят
никакви
приложения
Не се поддържат от
Свържете се с доставчика си на
доставчика на услуги или се
услуги.
изисква регистрация.
Изтегленото
приложение
предизвиква
много грешки.
Не са
достъпни
повиквания
Устройството
не може да се
включи
Допълнение
1. Докоснете
Има проблеми с
приложението.
Настройки.
2. Докоснете Общи
Приложения.
3. Коснитесь приложения,
Деинсталиране.
Грешка при набиране
Новата мрежа не е оторизирана.
Поставена е нова SIM карта.
Проверете за нови ограничения.
Батерията не е заредена.
Заредете батерията. Проверете
индикатора за зареждане на
дисплея.
163
Възможни причини
Възможни корективни
действия
Батерията не е заредена.
Заредете батерията.
Температурата навън е
твърде висока или твърде
ниска.
Уверете се, че устройството
се зарежда при нормална
температура.
Проблем с контакта.
Проверете зарядното
устройство и свързването му
към устройството.
Няма напрежение.
Свържете зарядното устройство
към друг електрически контакт.
Зарядното устройство е
дефектно.
Заменете зарядното устройство.
Зарядното устройство е
неподходящо.
Използвайте само оригинални
аксесоари на LG.
Номерът не е
разрешен.
Функцията за фиксирано
набиране е включена.
Проверете менюто за настройки
и изключете функцията.
Файловете не
се отварят.
Неподдържан файлов
формат.
Проверете поддържаните
файлови формати.
Проблем със сензора за
близост.
Ако използвате предпазно
фолио или калъф, уверете се, че
те не покриват областта около
сензора за близост. Проверете
дали зоната около сензора за
близост е чиста.
Режим на вибрации.
Проверете състоянието на
настройките в менюто за звук,
за да проверите дали телефонът
не е в режим на вибрация или в
режим „Не ме безпокойте“.
Съобщение
Грешка при
зареждане
Екранът не
се включва,
когато се
получава
повикване.
Няма звук.
Допълнение
164
Съобщение
Възможни причини
Възможни корективни
действия
Рестартиране на устройството
Ако устройството блокира или
„увисва“, може да се наложи да
затворите приложенията или да
изключите устройството и да го
включите отново.
Извършване на първоначално
зареждане
Натиснете и задръжте бутона за
включване/заключване и бутона
за намаляване на силата на
звука (-) за около 10 секунди, за
да рестартирате устройството.
Нулиране на устройството
Прекъсване
или
блокиране.
Периодичен софтуерен/
хардуерен проблем
Ако проблемът не се реши
чрез горепосочените методи,
изпълнете нулиране до
фабричните данни.
В екрана за настройки
натиснете Общи Архивиране
и нулиране Нулиране до
фабричните данни.
* Нулирайте всички настройки
за устройството и изтрийте
данните. Преди да изпълните
нулиране до фабричните
данни, не забравяйте да
направите архивни копия
на всички важни данни,
съхранени в устройството.
* Ако сте регистрирали акаунт в
Google на устройството, след
като нулирате устройството,
трябва да влезете в същия
акаунт в Google.
Допълнение
165
О овом корисничком упутству
СРПСКИ
Хвала вам што сте одабрали овај производ компаније LG. Пажљиво прочитајте
овај кориснички приручник пре првог коришћења уређаја да бисте га
безбедно и правилно користили.
• Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Испоручени
артикли су конструисани само за овај уређај и можда нису компатибилни
са другим уређајима.
• Овај уређај није погодан за слабовиде особе јер има на екрану тастатуру
осетљиву на додир.
• Дати описи се заснивају на подразумеваним поставкама уређаја.
• Подразумеване апликације на уређају могу да се ажурирају, а подршка
за те апликације може да се укине без претходног обавештења. Ако
имате питања о некој апликацији испорученој са уређајем, обратите
се сервисном центру компаније LG. Ако вас занимају апликације које је
инсталирао корисник, обратите се одговарајућем добављачу услуга.
• При модификовању оперативног система уређаја или инсталирању
софтвера из незваничних извора може да дође до оштећења уређаја
и оштећења или губитка података. Таквим радњама се крши уговор о
лиценцирању са компанијом LG и поништава гаранција.
• Део садржаја и илустрације могу се разликовати од вашег уређаја
у зависности од области, добављача услуга, верзије софтвера или
оперативног система и подлежу променама без претходног обавештења.
• За софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије испоручене
са уређајем важи лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите
и искористите ове материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда
ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник сте у
потпуности одговорни за незаконито коришћење медија.
• Услуге у вези са подацима као што су размена порука, отпремање и
преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези са
локацијом могу се додатно наплаћивати. Да бисте избегли додатне
трошкове, изаберите план за податке у складу са својим потребама. За
додатне информације обратите се добављачу услуга.
• Ово корисничко упутство је написано на главним језицима за сваку
земљу. У зависности од коришћеног језика, садржај може делимично да се
разликује.
1
Обавештења у вези са коришћењем
УПОЗОРЕЊЕ: Ситуације у којима може да дође до повреда корисника и
трећих лица.
ОПРЕЗ: Ситуације у којима може да дође до лакших повреда или
оштећења уређаја.
НАПОМЕНА: Обавештења или додатне информације.
О овом корисничком упутству
2
Садржај
5
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
01
Прилагођене функције
15
17
22
25
26
29
32
36
37
38
Напомене о водоотпорности
Функције снимања видео
записа
Функције галерије
Прављење колаж позадина
Функције снимања аудио записа
Препознавање отиска прста
Препознавање лица
Мултитаскинг функцијa
Always-on Display
quickshare
02
Основне функције
40
41
43
44
Компоненте производа и
додатна опрема
Преглед делова
Укључивање или искључивање
напајања
Постављање SIM картице
46
47
47
49
52
61
65
66
67
72
75
Убацивање меморијске картице
Уклањање меморијске картице
Батерија
Екран осетљив на додир
Почетни екран
Закључавање екрана
Шифровање меморијске
картице
Прављење снимака екрана
Унос текста
Размењивање садржаја
Немојте ометати
03
Корисне апликације
77
78
78
82
83
103
108
110
Инсталирање и деинсталирање
апликација
App trash
Телефон
Поруке
Фотоапарат
Галерија
Контакти
QuickMemo+
3
112
113
115
115
116
116
118
119
120
120
120
121
121
122
122
122
123
123
123
123
Часовник
Календар
Задаци
Музика
Калкулатор
LG Health
Е-пошта
ФМ радио
Управљање фајловима
LG Mobile Switch
LG Friends Manager
Преузимања
LG SmartWorld
RemoteCall Service
Информације о ћелији
Facebook
Instagram
Evernote
Chrome
Google апликације
05
Додатак
151
151
152
154
155
155
155
156
156
156
157
161
LG поставке језика
LG Bridge
Ажурирање софтвера телефона
Водич за заштиту од крађе
Напомена с информацијама о
софтверу отвореног кода
Информације о прописима
(Регулаторни ИД број,
електроничка ознака итд.)
Жигови
ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ
Канцеларија задужена за
усаглашеност овог производа
Wi-Fi (WLAN)
Више информација
Најчешћа питања
04
Поставке
127
127
139
140
141
Поставке
Мреже
Звук и Обавештење
Екран
Опште
Садржај
4
Упутства за безбедну и ефикасну
употребу
Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде
опасно или незаконито.
Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати
евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за
грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом
губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање
узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само
овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.
Изложеност радио таласима
Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption
Rate).
Овај уређај је пројектован тако да буде усаглашен са важећим безбедносним
смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране
научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала
безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.
• Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива
SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају
се коришћењем стандардних метода за уређај који емитује на својој највећој
атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
• Иако SAR вредности за различите моделе LG уређаја варирају, сви уређаји
су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радиоталасима.
• Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за
заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног
ткива.
• Највиша SAR вредност за овај модел износи 0,393 W/kg (10 г) када је телефон
прислоњен уз ухо, а 1,120 W/kg (10 г) када се носи уз тело.
5
• Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи
нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 5 мм од тела. Када се за
ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи
метал и требало би је одмакнути бар 5 мм од тела. За пренос датотека и порука
овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос
датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена.
Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу
поштују до довршетка преноса.
Информације о изложености радио фреквенцијама
Комисије за комуникације САД (FCC)
У августу 1996, Комисија за комуникације САД (FCC), у извештају и одлуци
FCC 96-326, усвојила је нове безбедносне стандарде за изложеност људи
радиофреквентној магнетној енергији (RF) коју емитују предајници који спадају
у надлежност FCC. Те смернице су усклађене са безбедносним стандардом који
је претходно успостављен према међународним стандардима и стандардима у
САД. Дизајн овог уређаја усклађен је са смерницама FCC и тим међународним
стандардима.
Изјава у чланку 15.19
Овај уређај је усаглашен са делом 15 FCC правила. Рад зависи од следећа два
услова:
(1) овај уређај не сме да изазове штетне сметње и
(2) о вај уређај мора да прихвати све примљене сметње, што обухвата и сметње које
могу да изазову нежељени рад.
Изјава у чланку 15.21
Промене или допуне које нису изричито одобрене од стране произвођача могу да
пониште овлашћење корисника да рукује опремом.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
6
Рад када се носи на телу
Овај уређај је тестиран за типичан рад када се уређај носи на телу и када је
раздаљина између тела корисника и задњег дела уређаја 0,39 инча (1cm).
Ради усклађености са захтевима који се тичу радиофреквентног зрачења FCC,
минимална раздаљина од 0,39 инча (1cm) мора да се одржава између тела
корисника и задњег дела уређаја.
Није дозвољено носити каишеве са копчама, футроле и сличне додатке који на
себи имају магнетне делове. Додаци који се носе на телу који не могу да одрже
раздаљину од 0,39 инча (1cm) између тела корисника и задњег дела уређаја и
нису тестирани за типичан рад када се носе на телу можда нису усклађени са
ограничењима FCC у погледу изложености радиофреквенцијама и треба их
избегавати.
Изјава у чланку 15.105
Тестирањем је утврђено да је овај уређај усклађен са ограничењима за дигитални
уређај класе B, у складу са 15. делом правила FCC. Ова ограничења успостављена
су са циљем да пруже адекватну заштиту од штетних сметњи приликом коришћења
у стамбеним објектима. Овај уређај генерише, користи и шаље радио-таласе и,
ако се не инсталира и не користи у складу са упутством, може довести до штетних
сметњи на радио-везама. Међутим, нема гаранције да у појединачним случајевима
неће доћи до сметњи. Ако ова опрема изазове ометање или неправилан пријем
телевизијског сигнала, што може да се утврди укључивањем и искључивањем
опреме, кориснику се саветује да исправи то ометање на један од следећих начина:
• Окрените или преместите антену која прима сигнал.
• Удаљите уређај од пријемника.
• Укључите уређај у утичницу у другом струјном колу у односу на оно на коме се
налази пријемник.
• Затражите помоћ од дистрибутера или искусног радио/ТВ техничара.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
7
Чување и одржавање производа
• Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је
одобрила компанија LG. Компанија LG не сноси одговорност за било какву
штету или кварове настале услед коришћења додатног прибора других
произвођача.
• Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без
претходне најаве.
• Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у
овлашћени сервис.
• Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или
штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под
условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
• Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радиоапарати и рачунари.
• Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
• Немојте испуштати телефон.
• Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
• Искључите уређај кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој
области. На пример, немојте да користите уређај у болници, јер може утицати
на рад осетљивих медицинских уређаја.
• Немојте да рукујете уређајем мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати
струјни удар или озбиљно оштетити уређај.
• Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може
загрејати и може настати опасност од пожара.
• За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као
што су бензин, разређивачи или алкохол).
• Немојте пунити уређај који лежи на намештају од меких материјала.
• Уређај треба пунити у добро проветреним просторијама.
• Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
• Уређај немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може
изменити податке на магнетним тракама.
• Немојте додиривати екран оштрим објектима јер можете оштетити уређај.
• Уређај чувајте даље од течности и влаге.
• Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без
потребе додиривати антену.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
8
• Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите
стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана
услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
• Ваш уређај је електронски уређај који током нормалног рада производи
топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји
адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање
опекотине. Због тога пажљиво рукујте уређајем током и одмах након разговора.
• Ако се уређај покваси, одмах га ископчајте са напајања и потпуно га осушите.
Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као
што су рерна, микроталасна пећница или фен.
• Течност у мокром уређају ће променити боју налепнице производа у уређају.
Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.
Ефикасан рад уређаја
Електрични уређаји
Сви уређаји подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.
• Немојте користити уређај у близини медицинских уређаја без изричите
дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег уређаја
може да смета раду медицинског уређаја.
• Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других
уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру.
• Овај уређај може да створи јако или трепћуће светло.
• Уређаји могу утицати на рад неких слушних апарата.
• Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
• Ако је могуће, уређај користите на температурама између 0 ºC и 40 ºC. Излагање
уређаја екстремно ниским или високим температурама може да доведе до
оштећења, квара или чак експлозије.
Безбедност у вожњи
Информишите се о законима и правилима о употреби уређаја у области у којој
возите.
• Немојте држати уређај у руци док возите.
• У потпуности се концентришите на вожњу.
• Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите
на позив.
• Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као
што је музички уређај и безбедносна опрема.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
9
• Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате
инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног
рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
• Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте
били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.
Спречите оштећење слуха
Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на
високим нивоима јачине звука дуго времена.
До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато
препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође,
препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.
• Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе
који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што
слушате.
• Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.
Стаклени делови
Неки делови уређаја су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако уређај
падне на тврду површину или ако претрпи јак ударац. Ако се стакло разбије,
немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити уређај
док овлашћени добављач услуга не замени стакло.
У близини експлозива
Немојте користити уређај када је у току употреба експлозива. Придржавајте се
ограничења, правила и прописа.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
10
Средине у којима постоји опасност од експлозија
• Немојте користити уређај на бензинским пумпама.
• Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
• Немојте да транспортујете или одлажете запаљиве гасове, течности или
експлозиве у преграду аутомобила у којој држите уређај и додатну опрему.
У авиону
Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.
• Искључите уређај пре него што уђете у авион.
• Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на
земљи.
Деца
Уређај држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне
делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.
Позиви за помоћ
Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато
никада немојте да се ослањате само на уређај када је реч о позивима за помоћ.
Проверите код локалног оператера.
Информације о батерији и одржавање
• Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику
од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози
перформансе батерије.
• Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да
максимално продуже време трајања батерије.
• Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
• Металне контакте батерије одржавајте чистим.
• Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни
више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
• Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали
перформансе.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
11
• Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у
срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
• Немојте остављати уређај на топлим или хладним местима пошто то може
умањити његове перформансе.
• Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
Старе батерије одложите према упутствима.
• Пуњач увек искључите из зидне утичнице када се уређај напуни да не би
додатно трошио струју.
• Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања
уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
• Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у
додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.
• Потрошња енергије (Умрежено стање приправности) : 0,5 W
Безбедност личних података
• Заштитите своје личне податке да бисте спречили крађу или злоупотребу
поверљивих података.
• Увек направите резервну копију важних података када користите уређај.
Компанија LG није одговорна за губитак података.
• Направите резервну копију свих података и ресетујте уређај ако не намеравате
више да га користите да бисте спречили злоупотребу поверљивих података.
• Пажљиво прочитајте обавештење о дозволама приликом преузимања
апликација.
• Будите обазриви када су у питању апликације које имају приступ више функција
и личним подацима.
• Редовно проверавајте своје налоге. Ако приметите било какав знак
злоупотребе личних података, тражите од свог оператера да избрише или
измени ваше личне податке.
• Ако је уређај изгубљен или украден, промените лозинку за налог да бисте
заштитили личне податке.
• Немојте користити апликације из непознатих извора.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
12
Обавештење у вези са заменом батерије
• Литијум-јонска батерија је опасна компонента која може да створи
повреде.
• Ако батерију замени неквалификована особа, може доћи до оштећења
уређаја.
• Немојте сами мењати батерију. Може доћи до оштећења батерије, што
може довести до прегревања и повреда. Замену батерије препустите
овлашћеном техничком лицу. Батерију треба рециклирати или одложити
одвојено од кућног отпада.
• У случају да овај производ садржи батерију коју крајњи корисник не
може једноставно да извади, LG препоручује да то уради квалификована
особа, било да се ради о замени или рециклажи батерије након што
се истроши. Како би се спречио настанак било каквог оштећења на
производу, а и због личне сигурности корисник никако не треба да
покушава сам да вади батерију, већ треба потражити стручну помоћ
сервисног центра.
• Вађење батерије подразумева демонтирање кућишта уређаја,
искључивање електричних проводника и опрезно вађење батерије
користећи посебен алате. Ако Вам је потребна помоћ квалификоване
осове да бисте видели како се то ради, посетите веб страницу
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
13
01
Прилагођене
функције
Напомене о водоотпорности
Овај производ је отпоран на воду и прашину у складу са сертификатом IP68.
Ваш производј је прошао тестове у контролисаном окружењу и потврђено је
да је отпоран на воду и прашину у одређеним околностима (испуњава захтеве
према класификацији IP68 као што је прописано међународним стандардом
IEC 60529 – Нивои заштите коју пружају кућишта [IP кôд]; услови тестирања:
15-35 ºC, 86-106 kPa, 1,5 м, у трајању од 30 минута). Немојте излагати
уређај условима који се разликују од услова тестирања. Резултати се могу
разликовати током употребе.
УПОЗОРЕЊЕ
У условима који се разликују од услова тестирања компаније LGE за
сертификат IP68 (који су наведени у овом приручнику), индикатор оштећења
узрокованог течношћу који се налази у уређају ће променити боју. Имајте у
виду да ако оштећења настану на овај начин, ваше право на бесплатну услугу
поправке која се пружа у оквиру гаранције биће поништено.
Не излажите производ окружењима са великом количином прашине или
влаге. Не користите производ у следећим окружењима.
Не потапајте производ у раствор било каквих течних хемикалија
(сапун итд.).
Не потапајте производ у слану воду, као што је морска.
Не потапајте производ у воду са топлих извора.
Не пливајте са производом.
Не стављајте производ директно на песак (нпр. на плажи) или блато.
Прилагођене функције
15
Не потапајте производ у воду дубљу од 1,5 метра. Не потапајте
производ у воду на дуже од 30 минута.
• Ако се производ покваси, обришите микрофон, звучник и стерео
прикључак сувом крпом пре поновног коришћења.
• Ако су производ или ваше руке мокри, обришите их пре коришћења
производа.
• Не користите производ на местима на којима може да га испрска јак млаз
воде (нпр. близу славине или главе туша) и не потапајте га у воду на дуже
време, пошто није предвиђен за излагање јаком притиску воде.
• Овај производ није отпоран на ударце. Не испуштајте производ и не
излажите га ударцима. У супротном, може доћи до оштећења или
деформације кућишта и губљења водоотпорних својстава.
• Заштита производа од воде и прашине може бити умањена ако се
производ испусти или изложи ударцима.
• Ако се производ покваси, добро га осушите помоћу чисте, меке крпе.
• Додирни екран и остале функције можда неће радити исправно ако се
уређај користи док је мокар.
• Производ је водоотпоран само ако су SIM/Меморијска картица правилно
постављене у њега.
• Немојте да отварате нити затварате лежиште за SIM/Меморијска картицу
ако је производ мокар или потопљен у воду. Ако се лежиште изложи води
или влази, производ може да се оштети.
• Лежиште за SIM/Меморијску картицу поседује гуму [облогу] која
спречава прашину, воду и влагу да доспеју у производ. Водите рачуна
да не оштетите гуму [облогу] јер прашина, вода и влага могу да продру у
производ и да га оштете.
• Ако се не будете придржавали наведених упутстава, ограничена
гаранција уређаја може бити поништена.
Прилагођене функције
16
Функције снимања видео записа
Широкоугаона камера
Можете да снимате фотографије или видео записе области која је шира од
видног поља користећи широки угао на предњој и задњој камери.
Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните
/
или
/
да бисте пребацили са стандардног на широки угао и обрнуто.
Предња камера
Икона стандардног угла
Широкоугаона икона
Задња камера
Икона стандардног угла
Широкоугаона икона
• Прочитајте детаљне информације у делу Покретање камере.
Прилагођене функције
17
Режим КВАДРАТ за сликање
Можете снимити више фотографија или видео записа у облику колажа помоћу
предње и задње камере. Фотографије и видео записи могу се сачувати са
различитим распоредом.
1
Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните ОСНОВНИ (
КВАДРАТ ( ).
2
3
Додирните РЕЖИМ и изаберите жељени режим камере.
Да бисте снимили фотографију, додирните
запис, додирните .
)
. Да бисте снимили видео
Snap shot
Можете снимити фотографију или видео запис и одмах их прегледати.
1
2
У режиму КВАДРАТА затим додирните РЕЖИМ
.
Додирните
да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили видео
запис, додирните .
Мрежни снимак
Можете снимити до 4 фотографије или видео записа (макс. од 3 секунде)
организованих у квадрат.
1
2
У режиму КВАДРАТА затим додирните РЕЖИМ
3
Додирните
.
Додирните
/ да бисте снимали фотографије или видео записе
истовремено или узастопно, у зависности од приказаног распореда.
да бисте сачували.
Прилагођене функције
18
Упари снимак
Можете снимити 2 фотографије или видео записа у исто време или засебно.
1
2
У режиму КВАДРАТА затим додирните РЕЖИМ
3
4
Додирните
/
Додирните
да бисте сачували (ако је потребно).
.
Додирните
/
да бисте снимили фотографију или видео запис у исто
време или засебно.
да бисте снимали фотографије или видео записе.
Водич за сликање
Можете снимати фотографије следећи позу друге фотографије.
1
2
У режиму КВАДРАТА затим додирните РЕЖИМ
3
Додирните
.
Изаберите неку од поза са десне стране да бисте изабрали ону коју
желите да следите.
да бисте снимили фотографију.
• Користите клизач да бисте управљали прозирношћу позадине.
Прилагођене функције
19
Праћење фокуса током коришћења камере
Можете да пратите и одржавате фокус на објектима док фотографишете или
снимате видео записе.
1
2
Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните
3
Снимите фотографију или започните снимање видео записа.
Tracking focus.
Пре снимања фотографије или видео записа, лагано додирните екран да
бисте изабрали објекат на ком желите да буде фокус.
• Прочитајте детаљне информације у делу Покретање камере.
)
• Да бисте користили ову функцију, изаберите стандардну камеру (
за фотографисање или снимање видео записа.
• Ова функција није доступна када користите предњу камеру или
широкоугаону камеру.
• Ова функција није доступна у следећим случајевима:
-- Ограничење величине видео записа: Резолуција је подешена као
UHD 16:9.
-- FPS ограничење: FPS је подешен као 60 FPS.
Прилагођене функције
20
Стабилно снимање
Функцију стабилног снимања можете користити да бисте замућење свели на
најмању меру када снимате видео запис.
Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните ОСНОВНИ ( ),
КВАДРАТ ( ) или РУЧНО ( )
Стабилно снимање
.
• Прочитајте детаљне информације у делу Покретање камере.
Потпис
Можете да креирате персонализовану фотографију коришћењем вашег
потписа.
1
Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните ОСНОВНИ (
Додај потпис.
2
Унесите потпис по жељи и додирните ДОДАЈ.
)
• Ова функција није доступна када користите режим за ручно снимање.
Прилагођене функције
21
Снимање Hi-Fi видео записа
Снимајте видео записе високог квалитета тако што ћете забележити
квалитетнији звук са ширим спектром динамичке фреквенције користећи
микрофоне са 2 осетљиве AOP (тачка акустичког преоптерећења) и
невероватно Hi-Fi снимање.
Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните РУЧНО ( )
Hi-Fi
.
• Прочитајте детаљне информације у делу Покретање камере.
• Hi-Fi видео записи се могу репродуковати само у апликацијама које
подржавају Hi-Fi.
• Ова функција није доступна када користите предњу камеру.
Функције галерије
Плутајући тастер
Да бисте брзо прешли на почетни екран док гледате галерију у
хоризонталном положају, додирните и држите , померите прст нагоре на
, а затим га отпустите.
• Можете померати положај плутајућег тастера тако што ћете га
превлачити хоризонтално дуж доњег дела екрана.
Прилагођене функције
22
Camera roll
Можете прегледати фотографије и видео записе које сте снимили на екрану
за преглед камере.
Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните ОСНОВНИ ( )
Camera roll.
• Када фотографишете или снимате видео записе, можете да прегледате
сличице за сачуване слике дуж стране екрана.
• Померајте листу сличица нагоре или надоле да бисте прегледали
фотографије и видео записе.
• Додирните сличицу да бисте погледали фотографију или видео на екрану
камере.
• Поново додирните сличицу да бисте се вратили на визир камере.
• Ова функција није подржана када снимите фотографију или видео запис
у односу ширина/висина 18:9.
• Функција Camera roll је доступна само у аутоматском режиму приказа.
Повезани садржај
Можете уређивати и прилагодити повезани садржај у галерији.
1
2
Док прегледате преглед слике, додирните
.
Када се појави икона повезана са датумом када сте снимили фотографију,
додирните екран.
Прилагођене функције
23
• Можете прегледати фотографије повезане са датумом који изаберете.
• Повезани садржај може бити повезан са до четири комбинације
„меморије, датума, места, режима камере“.
• Додирните
• Додирните
да бисте сачували повезани садржај као видео запис.
да бисте приступили додатним опцијама.
Прилагођене функције
24
Прављење GIF-а
Можете лако направити GIF датотеку користећи снимљени видео запис.
1
На жељеној почетној тачки током гледања видео записа, додирните
Креирај GIF.
2
Изаберите дужину GIF-а који желите да креирате.
• GIF се генерише за време изабрано од тренутног времена.
• За видео запис краћи од 5 секунди, GIF слике се аутоматски генеришу
за преостало време.
• Функција прављења GIF-а је омогућена за креативну активност
корисника. Ако прекршите туђа ауторска права или законе о клевети
користећи функцију прављења GIF-а, можете грађанскоправно или
кривично одговарати. Пазите да не копирате нити преносите рад
других без дозволе. Компанија LG Electronics не може прихватити
никакву одговорност за поступке корисника.
Прављење колаж позадина
Можете направити сопствену колаж слику како бисте је приказали као
закључани екран.
Можете да изаберете више колаж слика као позадину која се мења сваки пут
када укључите или искључите екран.
1
Додирните
позадина.
2
Додирните
Поставке Екран Закључај екран Позадина Колаж
и изаберите слике које желите да прикажете као колаж.
Прилагођене функције
25
3
Уредите приказ слајдова по жељи и додирните ПОСТ.ПОЗАДИНУ.
Функције снимања аудио записа
Преглед HD аудио рекордера
Можете ручно конфигурисати поставке аудио записа, тако да можете да
снимите аудио запис на основу поставки оптимизованих за изабрани режим.
Режими снимања
Можете снимити аудио датотеку високе дефиниције тако што ћете изабрати и
конфигурисати аудио режим који одговара окружењу у ком снимате.
Додирните
Основно HD аудио рекордера
.
Прилагођене функције
26
Нормалан
Можете снимити аудио запис без додатних поставки.
Концерт
Можете снимити аудио запис на концерту или неком другом музичком
догађају.
Ручно
Можете конфигурисати жељене поставке за снимање аудио записа.
• Када слушалице повежете са уређајем, појављује се
а затим изаберите микрофон који ћете користити.
. Додирните
,
Студио режим
Са студио режимом, можете репродуковати аудио датотеку или музику и
снимати свој глас у исто време, креирати акорд за снимање вашег гласа
више пута, као и снимити своје коментаре преко првобитне аудио датотеке
презентатора или говорника.
1
2
3
Додирните
Основно HD аудио рекордера.
Изаберите
Ручно.
4
5
Додирните
да бисте снимили глас.
Додирните
да бисте сачували снимљену датотеку.
Додирните и изаберите аудио запис који желите да користите као
позадинску музику.
• Позадинска музика може да се репродукује само преко слушалица.
Проверите да ли сте прикључили слушалице пре коришћења ове
функције.
Прилагођене функције
27
Остале корисне функције за коришћење апликације
HD аудио рекордер
GAIN
Можете подесити осетљивост звука снимљеног микрофоном.
Што је виша вредност GAIN-а подешена, то се звук осетљивије снима.
LCF
Можете филтрирати било које ниске шумове као што је тихо брујање клима
уређаја.
Што је виша вредност LCF-а (филтер ниског сечења) подешена, то се боље
филтрирају шумови високе фреквенције.
LMT
То може да спречи сецкање снимљеног звука. Што је виша вредност LMT-а
(граничник) подешена, то ће бити мање сецкања звукова ниске фреквенције.
• Да бисте променили додатне поставке, додирните
Поставке, а
затим прилагодите тип датотеке, дубину бита, брзину узорковања и
остале поставке.
• Док снимате аудио запис, можете пратити квалитет звука помоћу
повезаних слушалица. Док снимате аудио запис у студио режиму,
праћење звука није подржано. Можете чути само позадинску музику.
Прилагођене функције
28
Препознавање отиска прста
Преглед функције препознавања отиска прста
Пре коришћења функције препознавања отиска прста, морате да региструјете
отисак прста на уређају.
Функцију препознавања отиска прста можете користити у следећим
случајевима:
• Да бисте откључали екран.
• Да бисте прегледали закључане садржаје у апликацији Галерија или
QuickMemo+.
• Потврдите куповину тако што ћете се пријавити у апликацију или се
идентификовати својим отиском прста.
• Уређај може користити отисак прста за идентификацију корисника.
Врло сличне отиске прстију различитих корисника сензор отиска прста
може препознати као исти отисак прста.
Мере предострожности за функцију препознавања отиска
прста
Прецизност функције препознавања отиска прста се може смањити из више
разлога. Да би препознавање било максимално прецизно, проверите следеће
пре коришћења уређаја.
• На тастеру за укључивање/искључивање и закључавање постоји
сензор отиска прста. Пазите да тастер за укључивање/искључивање и
закључавање не оштетите металним предметом као што је новчић или
кључ.
• Када се вода, прашина или друге стране материје налазе на тастеру
за укључивање/искључивање и закључавање, регистровање или
препознавање отиска прста можда неће функционисати. Очистите и
осушите прст пре него што обавите препознавање отиска прста.
• Отисак прста можда неће бити правилно препознат ако је на површини
прста ожиљак или ако површина прста није глатка зато што је била
потопљена у води.
• Ако савијете прст или користите само врх прста, отисак прста можда неће
бити препознат. Прекријте прстом целу површину тастера за укључивање/
искључивање и закључавање.
Прилагођене функције
29
• При сваком регистровању скенирајте само један прст. Ако скенирате више
прстију, то може утицати на регистровање и препознавање отиска прста.
• Уређај може генерисати статички електрицитет ако је околни ваздух сув.
Ако је околни ваздух сув, немојте скенирати отисак прста ни додиривати
металне предмете попут новчића или кључева пре скенирања отисака
прстију да бисте отклонили статички електрицитет.
Регистровање отисака прстију
Можете регистровати и сачувати отисак прста на уређају да бисте користили
функцију идентификације путем отиска прста.
1
Додирните
прста.
Поставке Опште Отисак прста и сигурност Отисци
• Закључани екран мора бити подешен да бисте могли да користите ову
функцију.
• Ако закључавање екрана није активно, конфигуришите закључани
екран следећи упутства на екрану. Прочитајте детаљне информације у
делу Подешавање закључавања екрана.
2
Пронађите тастер за укључивање/искључивање и закључавање на задњој
страни уређаја и благо ставите прст на њега да бисте регистровали отисак
прста.
• Лагано притисните тастер за укључивање/искључивање и закључавање
да би сензор могао да препозна отисак прста. Ако тастер за
укључивање/искључивање и закључавање притиснете прејако, може се
покренути функција закључавања екрана или се екран може искључити.
• Прекријте врхом прста целу површину сензора на тастеру за
укључивање/искључивање и закључавање.
Прилагођене функције
30
3
Придржавајте се упутстава на екрану.
• Поново скенирајте отисак прста полако померајући прст све док
отисак прста не буде регистрован.
4
Кад се регистровање отиска прста заврши, додирните OK.
• Додирните ДОДАЈ ЈОШ да бисте регистровали други отисак прста. Ако
региструјете само један отисак прста, а тај прст није у добром стању,
препознавање отиска прста можда неће добро функционисати. Да
бисте избегли овакву ситуацију, превентивно региструјте више отисака
прстију.
Управљање отисцима прстију
Можете уређивати или брисати регистроване отиске прстију.
1
Додирните
прста.
2
3
Откључајте према предвиђеном начину закључавања.
Поставке Опште Отисак прста и сигурност Отисци
Додирните отисак прста на листи отисака прстију да бисте га
преименовали. Да бисте избрисали, додирните .
Откључавање екрана помоћу отиска прста
Помоћу отиска прста можете откључати екран или погледати закључани
садржај. Активирајте жељену функцију:
1
Додирните
прста.
2
3
Откључајте према предвиђеном начину закључавања.
Поставке Опште Отисак прста и сигурност Отисци
На екрану са поставкама отисака прстију активирајте жељену функцију:
• Закључавање екрана: Откључајте екран помоћу отиска прста.
• Закључавање садржаја: Откључајте садржај помоћу отиска прста. Да
бисте то урадили, проверите да ли је закључавање садржаја подешено.
Прилагођене функције
31
Препознавање лица
Преглед функције препознавања лица
Можете откључати екран тако што ћете користити сачуване податке о лицу.
• Ова функција може бити рањивија на безбедност од других
закључавања екрана као што су Knock Code, Узорак, PIN или Лозинка.
• Када се користи слично лице или ваш лик на фотографији, могуће је
откључати екран.
• Препознати подаци о лицу се безбедно чувају на вашем уређају.
• Када је препознавање лица изабрано за закључавање екрана, морате
унети Knock Code, Узорак, PIN или Лозинка који су коришћени за
регистрацију лица без директног коришћења функције препознавања
лица након укључивања. У складу са тим, пазите да не заборавите
наведену вредност.
• Ако уређај не може да детектује ваше лице или сте заборавили
вредност наведену за регистрацију, посетите најближи LG Кориснички
центар са уређајем и личном картом.
Мере предострожности за функцију препознавања лица
Прецизност функције препознавања лица може бити смањена у следећим
случајевима. Да бисте повећали прецизност, проверите следеће пре
коришћења уређаја.
• Да ли вам је лице прекривено шеширом, наочарима или маском или вам је
лице значајно другачије због јаке шминке или браде.
• Да ли на предњем делу сочива камере има отисака прстију или страних
тела или ваш уређај не може да детектује лице услед превише јарког или
тамног светла.
Прилагођене функције
32
Регистровање података о лицу
Пре употребе функције препознавања лица, региструјте своје податке о лицу
на уређају.
1
Додирните
Поставке Екран Закључај екран Одаберите начин
закључавања екрана Дозволи Препознавање лица.
• Да бисте користили ову функцију, закључавање екрана мора бити
подешено са функцијом Knock Code, Узорак, PIN или Лозинка.
• Када закључавање екрана није подешено, региструјте податке
следећи упутства на екрану. Детаље ћете пронаћи у делу Подешавање
закључавања екрана.
2
3
Подигните уређај испред очију.
4
Кад се регистровање лица заврши, додирните OK.
Региструјте своје лице следећи упутства на екрану.
• Региструјте своје лице у просторији која није превише осветљена нити
превише мрачна.
• Поставите ваше цело лице унутар линије на екрану, а затим га подесите
незнатним померањем нагоре, надоле, улево или удесно.
Откључавање екрана помоћу лица
Можете откључати екран својим лицем уместо да користите Knock Code,
шаблон, PIN или лозинку.
1
Додирните
Поставке Екран Закључај екран Одаберите начин
закључавања екрана.
2
3
Откључајте екран према предвиђеном начину.
Превуците
да бисте активирали функцију препознавања лица.
Прилагођене функције
33
Побољшање препознавања лица
Можете додавати податке о лицу у различитим условима да бисте побољшали
препознавање лица.
1
Додирните
лица.
2
3
4
5
Откључајте екран према предвиђеном начину.
Поставке Екран Закључај екран Препознавање
Изаберите Унапреди препознавање лица.
Региструјте своје лице следећи упутства на екрану.
Кад се регистровање лица заврши, додирните OK.
Брисање података о лицу
Регистроване податке о лицу можете да обришете и поново их региструјете
ако функција препознавања лица не функционише добро.
1
Додирните
лица.
2
3
Откључајте екран према предвиђеном начину.
Поставке Екран Закључај екран Препознавање
Изаберите Обриши лице да бисте обрисали податке о лицу.
Откључавање екрана лицем када је екран искључен
Када је екран искључен, подигните уређај и погледајте у предњи део екрана.
Уређај може да детектује ваше лице и екран се откључава.
Да бисте искључили ову функцију, пратите упутства у наставку.
1
Додирните
лица.
2
3
Откључајте екран према предвиђеном начину.
Поставке Екран Закључај екран Препознавање
Превуците Дозволи када је екран искључен
да бисте деактивирали
функцију.
• Функција препознавања лица је доступна само када је екран закључан.
Прилагођене функције
34
Откључавање екрана функцијом препознавања лица, а
затим превлачење преко екрана
Када је екран искључен, можете да откључате екран обављањем
препознавања лица, а затим превлачењем преко екрана.
1
Додирните
лица.
2
3
Откључајте екран према предвиђеном начину.
Поставке Екран Закључај екран Препознавање
Превуците Превуци за откључавање након препознавања лица
бисте активирали функцију.
да
Побољшање препознавања лица
Можете спречити откључавање уређаја фотографијама, сликама или видео
снимцима.
1
Додирните
лица.
2
3
Откључајте екран према предвиђеном начину.
Поставке Екран Закључај екран Препознавање
Превуците Напредно Препознавање лица
функцију.
да бисте активирали
• Брзина препознавања лица може бити смањена када активирате ову
функцију.
Прилагођене функције
35
Мултитаскинг функцијa
Вишеструки прозори
Такође истовремено можете да користите две апликације, тако што ћете
раздвојити екран на више прозора.
Док користите апликацију, додирните и држите са типки на почетном
екрану, а затим изаберите апликацију са листе скоро коришћених апликација.
• Истовремено можете да користите две апликације приказане на главном
екрану.
• Да бисте зауставили функцију Вишеструки прозори, додирните и држите .
• Неке апликације не подржавају функцију Вишеструки прозори,
укључујући и преузете апликације.
Прилагођене функције
36
Екран прегледа
Екран прегледа омогућава преглед ваших скоро коришћених апликација.
Да бисте погледати листу скоро коришћених апликација, додирните на
почетном екрану, а затим додирните приказану апликацију.
• Додирните и држите апликацију и превуците је до врха екрана, како бисте
покренули апликацију помоћу функције Вишеструки прозори. Такође
можете да додирнете на врху сваке апликације.
Always-on Display
Можете приказати датум, време, потпис или друге информације на екрану
чак и када је главни екран искључен. Always On Display је корисна функција за
брзо проверавање времена и приказивање сопственог потписа.
1
Додирните
Поставке Екран Always-on display, a затим додирните
опцију
да бисте је активирали.
• Ова функција ће можда бити укључена када купите уређај.
• Подразумевана поставка се може разликовати у зависности од области
и добављача услуга.
2
Додирните Садржај и изаберите ставку коју желите да прикажете када је
екран искључен.
• Побрините се да ваш потпис не буде дужи од поља за унос.
• Батерија се може брже празнити када користите Always-on display.
Искључите ову функцију да бисте дуже користили батерију.
Прилагођене функције
37
quickshare
Одмах после снимања фотографије или видео записа можете их делити у
апликацији коју изаберете.
1
2
Додирните
, а затим снимите фотографију или видео запис.
Додирните икону апликације која се појави на екрану да бисте их делили
користећи ту апликацију.
Такође можете превући икону у супротном смеру да бисте видели које
друге апликације можете да користите за дељење фотографија и видео
записа.
икона за quick
share
• Апликација коју приказује икона за quickshare може се разликовати
у зависности од типа и учесталости приступања апликацијама
инсталираним на уређају.
• Ову функцију можете користити само када снимате фотографију
или видео запис у ОСНОВНИ режиму и режиму КВАДРАТ. Прочитајте
детаљне информације у делу ОСНОВНИ режим и Режим КВАДРАТ за
сликање.
Прилагођене функције
38
02
Основне
функције
Компоненте производа и додатна
опрема
Ваш уређај обухвата следеће ставке.
• Уређај
• Стерео слушалице
• USB кабл
• Пуњач
• Водич за брзи почетак
• Шиљак за избацивање
• Ставке описане изнад могу бити опционалне.
• Ставке испоручене уз уређај и доступна додатна опрема могу се
разликовати у зависности од области и добављача услуга.
• Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG Electronics.
Додатна опрема других произвођача може утицати на позивне
перформансе вашег уређаја или проузроковати неисправности. Ово
можда неће бити обухваћено сервисирањем од стране компаније LG.
• Ако недостаје нека од ових основних ставки, обратите се дистрибутеру
од кога сте набавили уређај.
• Да бисте купили додатне основне ставке, обратите се центру за
корисничку подршку компаније LG.
• Да бисте купили опционалне ставке, обратите се центру за корисничку
подршку компаније LG у вези са доступним дистрибутерима.
• Неке ставке у кутији за производ подлежу променама без обавештења.
• Изглед и спецификације вашег уређаја подлежу променама без
обавештења.
• Спецификације уређаја се могу разликовати у зависности од области
или добављача услуге.
• Обавезно користите оригиналну додатну опрему коју испоручује
компанија LG Electronics. Ако користите додатну опрему других
произвођача, уређај се може оштетити или може неисправно радити.
• Пре коришћења функције препознавања отиска прста, скините
заштитни филм са сензора отиска прста.
Основне функције
40
Преглед делова
Слушалица
Сензор близине/околног
осветљења
Објектив предње
камере
Тастери за јачину звука
(+/-)
Прикључак за стерео
слушалице
Лежиште
Nano-SIM/меморијске
картице
Екран осетљив на додир
Прикључак за
пуњач/USB кабл
Микрофон
Објектив задње камере
(широкоугаона)
Блиц
Објектив задње камере
(стандардан)
Тастер за
укључивање/искључива
ње и закључавање,
сензор отиска прста
NFC област
Звучник
Основне функције
Микрофон
41
• Сензор близине/околног осветљења
-- Сензор близине: Током позива, сензор близине искључује екран и
онемогућава функцију додира када је уређај у непосредној близини
људског тела. Поново укључује екран и омогућава функцију додира када
је уређај ван одређеног домета.
-- Сензор околног осветљења: Сензор околног осветљења анализира
интензитет околног осветљења када је укључен режим за аутоматско
управљање светлином.
• Тастери за јачину звука
-- Подесите јачину звука за тонове звона, позиве или обавештења.
-- Док користите камеру, лагано притисните тастер за јачину звука да
бисте снимили фотографију. Да бисте снимили узастопне фотографије,
притисните и држите тастер за јачину звука.
-- Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули
апликацију Фотоапарат када је екран закључан или искључен. Двапут
притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију
Capture+.
• Тастер за укључивање/искључивање и закључавање (сензор отиска прста)
-- Кратко притисните тастер да бисте укључили или искључили екран.
-- Притисните и држите тастер да бисте изабрали опцију за управљање
укључивањем/искључивањем.
-- Укључите функцију препознавања отиска прста да бисте поједноставили
поступак откључавања екрана. Прочитајте детаљне информације у делу
Преглед функције препознавања отиска прста.
• Ваш уређај има унутрашњу пуњиву батерију. Ради ваше безбедности,
немојте уклањати уграђену батерију.
• Неким функцијама ће можда бити ограничен приступ у зависности од
спецификације уређаја.
• На задњем делу уређаја налази се уграђена NFC антена. Будите опрезни
приликом руковања уређајем, како бисте избегли оштећења или
покривање NFC антене.
• Немојте стављати тешке предмете на уређај ни седети на њему. Ако то
не урадите, можете оштетити екран осетљив на додир.
• Заштитни филм екрана или додатна опрема могу ометати сензор
близине.
• Ако је уређај овлажен или се користи на влажном месту, екран осетљив
на додир или дугмад можда неће правилно функционисати.
Основне функције
42
Правилно држите уређај као што је приказано испод. Ако прекријете отвор
микрофона руком, прстом или заштитном футролом док користите уређај,
може се десити да се неразговетно чујете у току позива.
Добар пример
Микрофон
Лош пример
Немојте покривати микрофон.
Укључивање или искључивање напајања
Укључивање напајања
Када је напајање искључено, притисните и држите тастер за укључивање/
искључивање и закључавање.
• При првом укључивању уређаја извршиће се почетна конфигурација.
Време првог покретања паметног телефона може бити дуже него
обично.
Искључивање напајања
Притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а
затим изаберите Искључи.
Основне функције
43
Опције за управљање укључивањем/искључивањем
Притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а
затим изаберите неку опцију.
• Искључи: Искључите уређај.
• Искључити и рестартовати: Поново покрените уређај.
• Укључи режим рада у авиону: Блокирајте телекомуникационе функције
као што су обављање телефонских позива, размена порука и прегледање
интернета. Остале функције остаће доступне.
Постављање SIM картице
Да бисте почели да користите уређај, убаците SIM картицу (картицу са
претплатничким идентификационим модулом) коју вам је дао добављач
услуга.
• Будите опрезни са шиљком за избацивање јер он има оштру ивицу.
• Лежиште картице мора бити правилно уметнуто, како се не би
пореметиле функције водоотпорности и отпорности на прашину.
1
Убаците шиљак за избацивање у отвор на лежишту за картицу.
2
Извуците лежиште за картицу.
Основне функције
44
3
Ставите SIM картицу на лежиште тако да део са златним контактима буде
окренут надоле.
4
Убаците лежиште за картицу назад у отвор.
• Овај уређај подржава само Nano SIM картице.
• Да бисте несметано радили, препоручујемо вам да користите исправан
тип SIM картице за уређај. Увек користите фабрички направљену SIM
картицу коју вам је испоручио оператер.
• Ако уметнете лежиште картице у уређај када је лежиште картице мокро,
уређај се може оштетити. Увек проверите да ли је лежиште картице
суво.
Мере предострожности при коришћењу SIM картице
• Пазите да не изгубите SIM картицу. Компанија LG није одговорна за штету и
друге проблеме настале услед губитка или преноса SIM картице.
• Пазите да не оштетите SIM картицу приликом постављања или уклањања.
Основне функције
45
Убацивање меморијске картице
Убаците меморијску картицу у уређај.
Уређај може да подржи microSD картице капацитета до 2 TB. У зависности од
произвођача и типа меморијске картице, неке меморијске картице можда
неће бити компатибилне са уређајем.
1
2
3
Убаците шиљак за избацивање у отвор на лежишту за картицу.
Извуците лежиште за картицу.
Ставите меморијску картицу на лежиште тако да део са златним
контактима буде окренут надоле.
Меморијска картица
SIM картица
4
Убаците лежиште за картицу назад у отвор.
• Неке меморијске картице можда нису потпуно компатибилне са
уређајем. Ако користите некомпатибилну картицу, можете оштетити
уређај или меморијску картицу, односно оштетити податке који су
ускладиштени на њој.
• Често писање и брисање података може скратити радни век
меморијских картица.
Основне функције
46
Уклањање меморијске картице
Искључите меморијску картицу пре него што је уклоните ради безбедности.
1
2
3
Додирните
Поставке Опште Складиштење
.
Убаците шиљак за избацивање у отвор на лежишту за картицу.
Извуците лежиште за картицу и уклоните меморијску картицу.
• Немојте уклањати меморијску картицу док уређај преноси
информације или им приступа. То може довести до губитка или
оштећења података, односно може оштетити меморијску картицу
или уређај. Компанија LG није одговорна за губитке настале услед
злоупотребе или погрешног коришћења меморијских картица,
укључујући губитак података.
Батерија
Пуњење батерије
Напуните батерију до краја пре коришћења уређаја.
Уређај пуните преко кабла за прикључак USB Type-C.
Прикључак
кабла за
пуњење
USB Type-C кабл
USB Type-C прикључак
Основне функције
47
• Немојте пунити уколико је уређај или кабл за пуњење мокар или
садржи влагу. Тиме можете изазвати пожар, струјни удар, повреду или
оштећење уређаја.
• Обавезно користите USB кабл испоручен са уређајем.
• Користите пуњач и кабл за пуњење које је одобрила компанија LG. Ако
пуните батерију помоћу пуњача другог произвођача, батерија може
експлодирати или се уређај може оштетити.
• Ваш уређај има унутрашњу пуњиву батерију. Ради ваше безбедности,
немојте уклањати уграђену батерију.
• Ако користите уређај док се пуни, може доћи до електричног удара. Да
бисте користили уређај, престаните да га пуните.
• Извадите пуњач из електричне утичнице након што уређај напуните
до краја. Тако ћете спречити непотребно трошење електричне енергије.
• Адаптер за пуњење који подржава брзо пуњење испоручује се уз
производ.
• Функција брзог пуњења можда неће радити ако се користи други
адаптер за брзо пуњење, а не оригинални адаптер који је испоручен уз
производ.
• Батерију можете пунити и тако што ћете USB каблом повезати уређај
са стоним или лаптоп рачунаром. Ово може потрајати дуже него
прикључивање адаптера у зидну утичницу.
• Немојте пунити батерију помоћу USB чворишта које не може да одржи
номинални напон. Пуњење може бити неуспешно или се изненада
може прекинути.
Мере предострожности при коришћењу уређаја
• Обавезно користите испоручени USB кабл; са уређајем не користите USB
каблове или пуњаче трећих лица. Ограничена гаранција компаније LG не
покрива коришћење додатне опреме трећих лица.
• Непридржавање упутства у овом водичу и неправилно коришћење може
довести до оштећења уређаја.
Основне функције
48
Ефикасно коришћење батерије
Радни век батерије се може скратити ако истовремено и непрекидно
користите много апликација и функција.
Откажите операције у позадини да бисте продужили радни век батерије.
Да би потрошња батерије била минимална, придржавајте се следећих савета:
• Искључите функцију Bluetooth® или Wi-Fi мрежу када их не користите.
• Подесите време до стања мировања тако да буде што краће.
• Максимално смањите светлину екрана.
• Подесите закључавање екрана када не користите уређај.
• Проверите детаљне информације о коришћењу батерије и затворите све
преузете апликације које празне батерију.
Екран осетљив на додир
Проучите како се управља уређајем помоћу покрета на екрану осетљивом на
додир.
Додиривање
Лаганим додиривањем врхом прста бирате или покрећете неку апликацију
или опцију.
Основне функције
49
Додиривање и држање
Додирните и држите у трајању од неколико секунди да бисте приказали мени
са доступним опцијама.
Двоструко додиривање
Брзим двоструким додиривањем увећавате или умањујете веб страницу или
мапу.
Превлачење
Додирните и држите ставку, као што је апликација или виџет, а затим
померите прст на другу локацију контролисаним покретом. Овим покретом
можете преместити неку ставку.
Основне функције
50
Превлачење
Додирните екран прстом и брзо га померите без прављења паузе. Можете да
користите овај покрет да померате листу, веб страницу, фотографије, екране
и још много тога.
Скупљање и раздвајање прстију
Скупите два прста да бисте умањили ставку као што је фотографија или мапа.
Да бисте је увећали, раздвојите прсте.
• Немојте излагати екран осетљив на додир прекомерним физичким
ударцима. Можете оштетити сензор додира.
Основне функције
51
• Екран осетљив на додир може бити неисправан ако користите уређај у
близини магнетних, металних или проводљивих материјала.
• Ако користите уређај при јаком осветљењу, као што је директна
сунчева светлост, може се десити да на екрану нећете ништа видети,
што зависи од вашег положаја. Користите уређај на заклоњеним
локацијама или локацијама на којима околно светло није сувише јако,
али је довољно јако за читање књига.
• Немојте притискати екран прекомерном силом.
• Лагано додирните жељену опцију врхом прста.
• Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако
додирујете екран када носите рукавице или ако га додирујете врхом
нокта.
• Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако је екран
влажан или поквашен.
• Екран осетљив на додир можда неће исправно функционисати ако се
на уређају налазе заштитни филм екрана или додатна опрема купљена
у продавницама трећих лица.
• Приказивање статичке слике дуже време може довести до накнадне
слике или „дух“ слике. Искључите екран или избегавајте приказивање
исте слике дуже време када не користите уређај.
Почетни екран
Преглед почетног екрана
Почетни екран је почетна тачка за приступање разним функцијама и
апликацијама уређаја. Додирните на било ком екрану да бисте отишли
директно на почетни екран.
Можете управљати свим апликацијама и виџетима на почетном екрану.
Превуците екран налево или надесно да бисте лако видели све инсталиране
апликације.
Основне функције
52
Изглед почетног екрана
Можете погледати све апликације и организовати виџете и фасцикле на
почетном екрану.
Статусна трака
Виџет за временску
прогнозу
Виџет за Google
претрагу
Фасцикла
Икона странице
Област за брз приступ
Типке на почетном екрану
• Почетни екран се може разликовати у зависности од добављача услуга
или софтверске верзије.
• Статусна трака: Прегледајте иконе статуса, време и јачину батерије.
• Виџет за временску прогнозу: Погледајте информације о временској
прогнози и времену за одређену област.
• Виџет за Google претрагу: Извршите Google претрагу уношењем
изговорених или писаних речи.
• Фасцикла: Креирајте фасцикле да бисте груписали апликације онако како
вам одговара.
• Икона странице: Прикажите укупан број платна почетног екрана.
Додирните жељену икону странице да бисте отишли на страницу коју сте
изабрали. Икона која одражава тренутно платно ће бити истакнута.
Основне функције
53
• Област за брз приступ: Фиксирајте главне апликације за доњи део екрана
да бисте им могли приступити са сваког платна почетног екрана.
• Типке на почетном екрану
-: Вратите се на претходни екран. Затворите тастатуру или искачуће
прозоре.
-: Додирните да бисте отишли на почетни екран. Да бисте покренули
Google претрагу, додирните и држите.
-: Додирните да бисте прегледали листу недавно коришћених
апликација или покренули неку апликацију са листе. Да бисте избрисали
недавно коришћене апликације, додирните ОБРИШИ СВЕ. Да бисте
користили две апликације истовремено са функцијом више прозора,
додирните и држите тастер док користите апликацију.
Уређивање дугмади осетљивих на додир на почетном
екрану
Можете променити распоред дугмади осетљивих на додир у подручју
почетног екрана или им додати често коришћене функције.
Додирните
Поставке Екран Типке на почетном екрану
Комбинација дугмића и прилагодите подешавања.
• На располагању је неколико функција, укључујући QSlide, таблу са
Обавештење и Capture+. Могуће је додати највише пет ставки.
Основне функције
54
Иконе статуса
Када постоји обавештење о непрочитаној поруци, календарском догађају
или аларму, на статусној траци се приказује одговарајућа икона обавештења.
Проверите статус уређаја тако што ћете прегледати иконе обавештења
приказане на статусној траци.
Нема сигнала
У току је пренос података преко мреже
Аларм је подешен
Режим вибрирања је укључен
Bluetooth је укључен
Веза са рачунаром преко USB кабла
Ниво батерије
Режим рада у авиону је укључен
Пропуштени позиви
Wi-Fi је повезан
Режим без звука је укључен
GPS је укључен
Хотспот је укључен
Нема SIM картице
NFC је укључен
• Неке од ових икона могу другачије изгледати или могу недостајати, што
зависи од статуса уређаја. Погледајте иконе које се односе на актуелно
окружење и област у којој користите уређај и на вашег добављача
услуга.
• Приказане иконе се могу разликовати у зависности од области или
добављача услуга.
Основне функције
55
Табла са обавештењима
Можете отворити таблу са обавештењима тако што ћете превући статусну
траку надоле на главном екрану.
• Да бисте отворили листу икона за брзи приступ, превуците таблу са
обавештењима надоле или додирните .
• Да бисте преуредили, додали или уклонили иконе, додирните УРЕДИ.
• Ако додирнете и задржите икону, појавиће се екран са поставкама
одговарајуће функције.
УРЕДИ
Основне функције
56
Промена положаја екрана
Можете подесити да екран аутоматски промени положај у складу са физичким
положајем уређаја.
На табли са обавештењима додирните Ротација на листи икона за брз
приступ.
Друго решење је да додирнете
Поставке Екран и активирате
Аутоматско ротирање екрана.
Уређивање почетног екрана
На почетном екрану додирните и држите празан простор, а затим изаберите
жељену радњу од оних које су дате испод.
• Да бисте променили распоред неког платна почетног екрана, додирните
га и држите, а затим превуците на друго место.
• Да бисте додали виџет на почетни екран, додирните и држите празан
простор на почетном екрану, а затим изаберите Виџети.
• Да бисте променили тему, додирните и држите празан простор на
почетном екрану, а затим изаберите Тема.
Такође можете да додирнете
Поставке Екран Тема, а затим
изаберите тему коју ћете поставити на уређају.
Основне функције
57
• Да бисте конфигурисали подешавања почетног екрана, додирните
и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите
Подешавања почетног екрана. Прочитајте детаљне информације у делу
Подешавања почетног екрана.
• Да бисте погледати или поново инсталирали деинсталиране апликације,
додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим
изаберите App trash. Прочитајте детаљне информације у делу App trash.
• Да бисте променили предодређен екран, додирните и држите празан
простор на почетном екрану, пређите на жељени екран, додирните , а
затим додирните екран још једном.
Предодређен екран
Основне функције
58
Прегледање теме позадине
Можете видети само слику у позадини тако што ћете сакрити апликације и
виџете на почетном екрану.
Раздвојите два прста на почетном екрану.
• Да бисте се вратили на првобитни екран на ком су приказане апликације и
виџети, скупите прсте на почетном екрану или додирните .
Премештање апликација на почетном екрану
Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је
превуците на друго место.
• Да бисте задржали често коришћене апликације на доњем делу почетног
екрана, додирните и држите неку апликацију, а затим је превуците у област
за брз приступ на доњем делу екрана.
• Да бисте уклонили неку икону из области за брз приступ, превуците икону
на почетни екран.
Основне функције
59
Коришћење фасцикли на почетном екрану
Креирање фасцикли
Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је
превуците преко друге апликације.
• Биће креирана нова фасцикла у коју ће бити додате апликације.
Уређивање фасцикли
На почетном екрану додирните неку фасциклу и извршите једну од следећих
радњи.
• Да бисте уредили име и боју фасцикле, додирните име фасцикле.
• Да бисте додали апликацију, додирните и држите апликацију, а затим је
превуците преко фасцикле и отпустите је.
• Да бисте уклонили неку апликацију из фасцикле, додирните и држите
апликацију, а затим је превуците ван фасцикле. Ако је уклоњена
апликација једина која је постојала у тој фасцикли, фасцикла се аутоматски
уклања.
• Такође можете да додате или уклоните апликације након што сте
додирнули у фолдеру.
Подешавања почетног екрана
Можете прилагодити поставке почетног екрана.
1
2
Додирните
Поставке Екран Почетни екран.
Прилагодите следеће поставке:
• Одаберите почетну: Изаберите режим почетног екрана.
• Позадина: Промените позадину почетног екрана.
• Ефекти екрана: Изаберите ефекат који ће се примењивати при
промени платна почетног екрана.
• Облици иконица: Изаберите да ли желите да иконе имају квадратне
или заобљене ивице.
• Поређај апликације по: Подесите начин сортирања апликација на
почетном екрану.
Основне функције
60
• Мрежа: Промените режим распореда апликација на почетном екрану.
• Сакриј апликације: Изаберите апликације које желите да сакријете са
почетног екрана.
• Петља: Омогућите опцију да бисте омогућили континуирано померање
почетног екрана (повратак на почетни екран после последњег екрана).
• Smart Bulletin: Прилагодите информације које ћете прегледати на
почетном екрану.
• Претр.: Претражујте превлачењем надоле на почетном екрану.
Закључавање екрана
Преглед функције закључавања екрана
Екран вашег уређаја ће се искључити и закључати ако притиснете тастер за
укључивање/искључивање и закључавање. То ће се такође десити ако уређај
остане у стању мировања одређено време.
Ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање када
закључавање екрана није подешено, одмах ће се појавити почетни екран.
Подесите закључавање екрана да бисте се обезбедили и спречили нежељен
приступ вашем уређају.
• Функција закључавања екрана спречава непотребно активирање
екрана уређаја додиром и смањује потрошњу батерије. Препоручујемо
да закључавање екрана буде активирано док не користите уређај.
Основне функције
61
Подешавање закључавања екрана
Доступно је неколико опција за конфигурисање поставки закључавања
екрана.
1
Додирните
Поставке Екран Закључај екран Одаберите начин
закључавања екрана, а затим изаберите начин који вам више одговара.
2
Прилагодите следеће поставке:
• Ништа: Деактивирајте функцију закључавања екрана.
• Превлачење: Превуците прст преко екрана да бисте га откључали.
• Knock Code: Додирните простор на екрану пратећи шаблон да бисте
откључали екран.
• Узорак: Нацртајте шаблон на екрану да бисте га откључали.
• PIN: Унесите нумеричку лозинку да бисте откључали екран.
• Лозинка: Унесите алфанумеричку лозинку да бисте откључали екран.
• Отисци прста: Откључајте екран преко отиска прста.
• Дозволи Препознавање лица: Откључавање екрана препознавањем
лица.
• Уколико 5 пута нетачно покушате да откључате уређај, екран се
блокира на 30 секунди.
Поставке за сигурносно покретање
Уколико одаберете „Knock Code“, шаблон, PIN или шифру као метод за
закључавање екрана, могуће је подесити ваш уређај тако да се закључа при
сваком укључивању уређаја како бисте обезбедили ваше податке.
• Функције, осим оне за хитне позиве, не могу се користити док не
откључате уређај.
• Уколико се деси да заборавите шифру за дешифровање, нећете моћи да
вратите шифроване податке, као ни личне податке.
Основне функције
62
Поставке функције закључавања екрана
Можете прилагодити следеће поставке функције закључавања екрана.
1
2
Додирните
Поставке Екран Закључај екран.
Прилагодите следеће поставке:
• Одаберите начин закључавања екрана: Изаберите начин
закључавања екрана.
• Препознавање лица: Откључавање закључаног екрана
препознавањем лица. Прочитајте детаљне информације у делу Преглед
функције препознавања лица.
• Smart Lock: Изаберите поуздане ставке да би се уређај аутоматски
закључао кад дође до неке од њих.
• Позадина: Промените позадину закључаног екрана.
• Часовник: Изаберите положај часовника на закључаном екрану.
• Пречице: Додајте пречицу за апликацију и директно јој приступите
преко закључаног екрана тако што ћете превући пречицу за
апликацију на екрану.
• Ефекти екрана: Одредите ефекте прелаза екрана који ће се
примењивати приликом откључавања екрана.
• Анимације за прогнозу: Прикажите анимације за временску прогнозу
за тренутну локацију на закључаном екрану.
• Контакт информација за изгубљен телефон: Прикажите контакт
информације за хитне случајеве на закључаном екрану.
• Време закључавања: Подесите време мировања после којег се уређај
аутоматски закључава.
• Дугме за паљење одмах закључава: Закључајте екран чим притиснете
тастер за укључивање/искључивање и закључавање.
• Доступне ставке подешавања се могу разликовати у зависности од
изабране методе закључавања екрана.
Основне функције
63
Укључите екран
Екран можете укључити или искључити тако што ћете га двапут додирнути.
• Ова опција је доступна само на почетном екрану који обезбеђује
компанија LG. Она можда неће исправно функционисати у
прилагођеном покретачком програму или на почетном екрану који је
инсталирао корисник.
• Додирујте екран врхом прста. Немојте користити нокат.
• Да бисте користили функцију KnockON, проверите да сензор близине/
осветљења није прекривен налепницом или неком другом страном
материјом.
Укључивање екрана
Двапут додирните средњи део екрана.
• Ако додирнете горњи или доњи део екрана, може се смањити стопа
препознавања.
Искључивање екрана
Двапут додирните празан простор на почетном екрану и закључаном екрану.
Друго решење је да двапут додирнете празан простор на статусној траци.
Knock Code
Можете откључати екран тако што ћете креирати сопствени Knock Code. Када
је екран закључан, можете директно приступити почетном екрану тако што
ћете делове екрана додирнути одговарајућим редоследом.
• Knock Code можете користити са функцијом укључивања екрана.
• Обавезно додирујте екран врхом прста.
Основне функције
64
Креирање Knock Code шаблона
1
Додирните
Поставке Екран Закључај екран Одаберите начин
закључавања екрана Knock Code.
2
Додирните квадрате по жељеном шаблону да бисте креирали Knock Code
и додирните ДАЉЕ.
3
Поново унесите креирани Knock Code да бисте га верификовали, а затим
додирните ПОТВРДИ.
Откључавање екрана помоћу Knock Code шаблона
Откључајте екран тако што ћете унети Knock Code који сте креирали.
Такође можете да унесете Knock Code на екрану осетљивом на додиром када
је екран искључен.
• Knock Code можете унети и када је укључена функција закључавања
екрана.
Шифровање меморијске картице
Можете шифровати и заштитити податке сачуване на меморијској картици.
Шифрованим подацима на меморијској картици не може се приступити са
другог уређаја.
1
Додирните
SD картицу.
2
Прочитајте преглед шифровања меморијске картице на екрану, а затим
додирните НАСТАВИ да бисте наставили.
3
Изаберите неку опцију и додирните ШИФРОВАЊЕ.
• Шифровање новог фајла: Шифрујте само податке који су сачувани на
меморијској картици после шифровања.
• Потпуно шифровање: Шифрујте све податке који су тренутно сачувани
на меморијској картици.
• Изузети медијске фајлове: Шифрујте све датотеке осим датотека за
мултимедију као што су музика, фотографије и видео записи.
Поставке Опште Отисак прста и сигурност Шифруј
Основне функције
65
• Да бисте шифровали меморијску картицу, подесите закључавање
екрана помоћу PIN кода или лозинке.
• Када почне шифровање меморијске картице, неке функције неће бити
доступне.
• Ако је уређај искључен током шифровања, шифровање ће бити
неуспешно и неки подаци ће можда бити оштећени. Због тога обавезно
проверите да ли је батерија довољно напуњена пре него што започнете
шифровање.
• Шифрованим датотекама се може приступити само са уређаја на ком су
датотеке шифроване.
• Шифрована меморијска картица не може се користити на другом
уређају компаније LG. Да бисте користили шифровану меморијску
картицу на другом мобилном уређају, морате је форматирати.
• Можете активирати шифровање меморијске картице чак и када
меморијска картица није инсталирана на уређају. Свака меморијска
картица која се инсталира након шифровања биће аутоматски
шифрована.
Прављење снимака екрана
Можете направити снимке екрана који тренутно гледате.
Преко пречице
Истовремено притисните и држите најмање две секунде тастер за
укључивање/искључивање и закључавање и тастер за смањивање звука (-).
• Снимке екрана можете прегледати у фасцикли Screenshots у апликацији
Галерија.
Преко функције Capture+
На делу екрана, чији снимак желите да направите, превуците статусну траку
надоле, а затим додирните .
• Када је екран искључен или закључан, можете приступити функцији
Capture+ тако што ћете двапут притиснути тастер за појачавање звука
(+). Да бисте користили ову функцију, додирните
Поставке
Опште и укључите Типка за пречицу.
• Прочитајте детаљне информације у делу Записивање белешки на
снимку екрана.
Основне функције
66
Унос текста
Коришћење Smart тастатуре
Можете уносити и уређивати текст помоћу Smart тастатуре.
Smart тастатура вам омогућава да видите текст док га куцате, па не морате да
се пребацујете са екрана на стандардну тастатуру. То вам омогућава да лако
пронађете и исправите грешке приликом куцања.
Померање курсора
Smart тастатура вам омогућава да померите курсор тачно тамо где желите.
Приликом куцања текста, додирните и држите размакницу, а затим превуците
налево или надесно.
• Ова опција је доступна само на QWЕRТY тастатури.
Основне функције
67
Предлагање речи
Smart тастатура аутоматски анализира начин на који је користите да би вам
предлагала често коришћене речи док куцате. Што дуже користите уређај, то
су предлози прецизнији.
Унесите текст, а затим додирните предложену реч или лагано превуците леву
или десну страну тастатуре нагоре.
• Изабрана реч ће бити аутоматски унета. Не морате ручно да унесете сва
слова речи.
Промена распореда тастера на QWЕRТY тастатури
Можете додати и избрисати тастере у доњем реду тастатуре или им
променити распоред.
1
Додирните
Поставке Опште Језик и тастатура ЛГ тастатура
Висина и распоред на тастатури QWERTY распоред.
Друго решење је да додирнете на тастатури и да додирнете Висина и
распоред на тастатури QWERTY распоред.
2
Додирните неки тастер у доњем реду, а затим га превуците на другу
позицију.
Основне функције
68
• Ова опција је доступна на QWЕRТY, QWERTZ и AZERTY тастатурама.
• Ова функција можда није подржана за неке језике.
Прилагођавање висине тастатуре
Можете прилагодити висину тастатуре да бисте што пријатније куцали.
1
Додирните
Поставке Опште Језик и тастатура ЛГ тастатура
Висина и распоред на тастатури Висина тастатуре.
Друго решење је да додирнете на тастатури и да додирнете Висина и
распоред на тастатури Висина тастатуре.
2
Прилагодите висину тастатуре.
Избор режима положене тастатуре
Можете изабрати једну од неколико опција режима положене тастатуре.
1
Додирните
Поставке Опште Језик и тастатура ЛГ тастатура
Висина и распоред на тастатури Врста тастатуре у хоризонтали.
Друго решење је да додирнете на тастатури и да додирнете Висина и
распоред на тастатури Врста тастатуре у хоризонтали.
2
Изаберите режим тастатуре.
Основне функције
69
Дељење тастатуре
Када је екран у положеном режиму, можете поделити тастатуру на два дела и
сваки део ставити на једну страну екрана.
Додирните
Поставке Опште Језик и тастатура ЛГ тастатура
Висина и распоред на тастатури Подељена тастатура.
Друго решење је да додирнете на тастатури и да додирнете Висина и
распоред на тастатури Подељена тастатура.
• Окрените уређај у положени режим да бисте поделили тастатуру на два
дела. Да бисте спојили или поделили тастатуру, скупите или раздвојите
прсте на тастатури.
Режим руковања једном руком
Можете преместити тастатуру на једну страну екрана да бисте је користили
једном руком.
1
Додирните
Поставке Опште Језик и тастатура ЛГ тастатура
Висина и распоред на тастатури Рад једном руком.
Друго решење је да додирнете на тастатури и да додирнете Висина и
распоред на тастатури Рад једном руком.
2
Притисните стрелицу приказану поред тастатуре да бисте преместили
тастатуру у жељеном смеру.
Основне функције
70
Унос текста гласом
На тастатури додирните и држите
, а затим изаберите .
• Да би препознавање гласовне команде било што боље, говорите јасно.
• Да бисте уносили текст гласом, проверите да ли је уређај повезан са
мрежом.
Језици
• Да бисте изабрали језик за препознавање гласа, додирните
на екрану за препознавање гласа.
• Ова функција можда није подржана или се подржани језици разликују у
зависности од области покривања.
Додавање језика на тастатури
Додатни језици могу бити доступни за унос помоћу тастатуре.
1
Додирните
Поставке Опште Језик и тастатура ЛГ тастатура
Избор језика.
2
Изаберите језике за које желите да буду доступни.
Копирање и лепљење
Текст можете исећи или копирати из апликације, а затим га налепити у исту
апликацију. Такође можете покренути друге апликације и налепити текст у
њих.
1
Додирните и држите област око текста који желите да копирате или
исечете.
2
3
Превуците
4
Додирните и држите прозор за унос текста, а затим изаберите НАЛЕПИ.
/
да бисте одредили област за копирање или исецање.
Одаберите ИСЕЦИ или КОПИРАЈ.
• Исечени или копирани текст се аутоматски додаје остави.
• Ако нема копираних или исечених ставки, опција НАЛЕПИ се неће
појавити.
Основне функције
71
Касета клипа
Ако копирате или исечете слику или текст, они се аутоматски чувају у палети
за исечке (clip tray) и могу се налепити било где и било када.
1
На тастатури додирните и држите , а затим изаберите .
Друго решење је да додирнете и држите прозор за унос текста, а затим
изаберете КАСЕТА КЛИПА.
2
Изаберите и налепите неку ставку из палете за исечке.
• У палети за исечке се може сачувати највише 20 ставки.
• Додирните да бисте закључали сачуване ставке како их не бисте
избрисали, чак ни када прекорачите максималан број. Могуће је
закључати највише десет ставки. Да бисте избрисали закључане ставке,
прво их откључајте.
• Додирните да бисте избрисали ставке сачуване у палети за исечке.
• Касету клипа можда неће подржавати неке преузете апликације.
Размењивање садржаја
Репродуковање садржаја преко другог уређаја
Можете репродуковати фотографије, видео записе или песме сачуване на
свом уређају са телевизора.
1
2
3
Повежите телевизор и свој уређај са истом Wi-Fi мрежом.
Док прегледате ставке из апликације Галерија или Музика, додирните
Пусти на другом уређају.
Изаберите телевизор са којим желите да повежете уређај.
• За коришћење са Chromecast-ом, Google Play услуге треба да буду
ажуриране.
Основне функције
72
Преглед садржаја путем околних уређаја
Можете прегледати садржаје са различитих уређаја као што су рачунари, NAS
уређаји или мобилни уређаји помоћу апликације Галерија или Музика.
Повезивање уређаја
Оба ваша уређаја и још један уређај који подржава DLNA функцију повежите
на исту бежичну мрежу.
• Проверите да ли је опција дељења датотека (DLNA) активирана на
вашем и повезаном уређају.
Претрага околних уређаја
Можете погледати листу DLNA уређаја на истој мрежи тако што ћете изабрати
мени Уређаји у близини у свакој од апликација.
Садржај са околних уређаја користите на исти начин као и садржаје са свог
уређаја.
Слање или примање датотека
Можете делити датотеке између свог уређаја и другог LG уређаја, таблет
рачунара или рачунара.
Слање датотека
Из апликације Галерија, Управљање фајловима или Музика, додирните
Дели или , а затим изаберите уређај са листе за дељење датотека.
Примање датотека
Статусну траку превуците надоле и додирните , а затим додирните Дељење
датотека.
Ако ваш уређај не подржава функцију дељења датотека, додирните
Поставке Мреже Размените и повежите се Дељење датотека
SmartShare Beam
.
• Проверите да ли је ваш уређај повезан са истом бежичном мрежом као
циљни уређај за пренос датотека.
• Проверите да ли је опција дељења датотека активирана на вашем и
циљном уређају.
Основне функције
73
Слање датотека на рачунар
Велике датотеке можете брзо послати на свој рачунар.
1
2
Инсталирајте апликацију LG Bridge на свој рачунар.
3
Додирните
Поставке Мреже Размените и повежите се LG
AirDrive, а затим се пријавите помоћу свог LG налога.
4
Изаберите рачунар са листе за дељење из апликација Галерија,
Управљање фајловима и Музика.
Покрените апликацију LG Bridge на рачунару, а затим се пријавите помоћу
свог LG налога.
• Апликацију LG Bridge можете преузети са веб странице компаније
LG Electronics (www.lg.com).
• Када вршите пренос датотека са уређаја на рачунар док функција
LG Bridge не ради, оне се у периоду од 7 дана складиште у привременој
меморији.
Датотеке које се привремено складиште се аутоматски чувају на
рачунару када покренете функцију LG Bridge у року од 7 дана.
Прегледање садржаја облака
Можете директно приказати садржај сачуван на налогу за облак, не
преузимајући га на уређај.
1
У апликацији Галерија, Музика или Управљање фајловима, изаберите
Облак.
2
3
Изаберите налог за облак и пријавите се.
Сачувајте или репродукујте садржај свог облака.
Основне функције
74
Немојте ометати
Можете ограничити или искључити звук обавештења да вас не би
узнемиравала током одређеног периода.
1
Додирните
Поставке Звук и Обавештење Немојте ометати, a
затим додирните опцију
да бисте је активирали.
2
Додирните Звуци и вибрације и изаберите режим који желите:
• Само приоритетно: Примајте обавештења за изабране апликације
са звуком или вибрацијом. Чак и када је режим Само приоритетно
укључен, аларми ће се и даље оглашавати.
• Без звука: Онемогућите и звук и вибрацију.
Основне функције
75
03
Корисне
апликације
Инсталирање и деинсталирање апликација
Инсталирање апликација
Приступите продавници апликација да бисте претражили и преузели
апликације.
• Можете користити SmartWorld, Play продавница или продавницу
апликација добављача услуга.
• Неке продавнице апликација могу захтевати да креирате налог и
пријавите се.
• За неке апликације се могу наплаћивати накнаде.
• Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња
података у зависности од ценовног плана.
• Апликација SmartWorld можда није подржана у зависности од области
или добављача услуге.
Деинсталирање апликација
Деинсталирајте са уређаја апликације које више не користите.
Деинсталирање помоћу покрета додиривања и држања
На почетном екрану додирните и држите апликацију да бисте је
деинсталирали, а затим је превуците преко Избриши на врху екрана.
Можете да додирнете и држите апликацију, а затим додирнете да бисте је
деинсталирали.
• Ако су апликације деинсталиране пре мање од 24 сата, можете их поново
инсталирати. Прочитајте детаљне информације у делу App trash.
Деинсталирање помоћу менија са поставкама
Додирните
Поставке Опште Апликације, изаберите апликацију, а
затим додирните Деинсталирај.
Деинсталирање апликација из продавнице апликација
Да бисте деинсталирали апликацију, приступите продавници апликација из
које сте преузели апликацију и деинсталирајте је.
• Корисници не могу да деинсталирају неке апликације.
Корисне апликације
77
App trash
Деинсталиране апликације можете видети на почетном екрану. Такође
можете поново инсталирати апликације које су деинсталиране пре мање од
24 сата.
Менаџмент App trash.
1 Додирните
Такође можете да додирнете и држите празан простор на почетном
екрану, а затим додирнете App trash.
2 Активирајте жељену функцију:
• Врати: Поново инсталирајте изабрану апликацију.
•
: Трајно уклоните деинсталиране апликације са уређаја.
• Деинсталиране апликације се аутоматски уклањају са уређаја 24
сата после деинсталирања. Ако желите поново да инсталирате
деинсталиране апликације, мораћете опет да их преузмете из
продавнице апликација.
• Ова функција је активирана само на подразумеваном почетном екрану.
Ако деинсталирате апликације док користите екран EasyHome или неки
други покретач, оне се одмах и трајно уклањају са уређаја.
Телефон
Говорни позив
Упутите телефонски позив на неки од доступних начина као што су ручни
унос телефонског броја и упућивање позива са листе контаката или листе
недавних позива.
Корисне апликације
78
Упућивање позива са тастатуре
1
2
Додирните
Позови.
Упутите позив на начин по вашем избору:
• Унесите телефонски број и додирните .
• Додирните и држите број за брзо бирање.
• Потражите контакт тако што ћете додирнути почетно слово имена
контакта на листи контаката, а затим додирните .
• Да бисте унели „+“ кад упућујете међународни позив, додирните и
држите број 0.
• Прочитајте детаљне информације о додавању телефонских бројева на
листу за брзо бирање у делу Додавање контаката.
Упућивање позива са листе контаката
1
2
Додирните
Контакти.
Изаберите контакт на листи контаката и додирните
.
Одговарање на позив
Да бисте одговорили на позив, превуците на екрану долазног позива.
• Кад су повезане стерео слушалице, можете да упућујете позиве помоћу
дугмета за позивање/завршавање позива на слушалицама.
• Прекините позив притиском на тастер за укључивање/искључивање и
закључавање
Поставке Мреже Позив Јави се и заврши позиве,
а затим укључите Заврши позив преко тастера за укљ.
Корисне апликације
79
Одбијање позива
Да бисте одбили долазни позив, превуците преко екрана долазног позива.
• Да бисте послали поруку о одбијању, превуците опцију за поруку о
одбијању преко екрана.
• Да бисте додали или уредили поруку о одбијању, додирните
Поставке Мреже Позив Блокирај позив и одби са поруком
Одбити са поруком.
• Када примате долазни позив, притисните тастер за појачавање звука (+),
тастер за смањивање звука (-) или тастер за укључивање/искључивање
и закључавање да бисте искључили тон звона или вибрацију, односно да
бисте ставили позив на чекање.
Провера долазног позива током коришћења
апликације
Када позив долази док користите апликацију, може се приказати искачуће
обавештење на врху екрана. Можете да примите позив, одбијете позив или
пошаљете поруку са искачућег екрана.
• Додирните
Поставке Мреже Позив Још, а затим додирните
опцију Поп-ап са долазећим позивом
да бисте је деактивирали.
Корисне апликације
80
Преглед пропуштених позива
Ако имате пропуштен позив, на статусној траци на врху екрана биће
приказано .
Да бисте погледали детаље о пропуштеном позиву, превуците статусну траку
надоле. Друго решење је да додирнете
Евиденције позива.
Функције доступне током позива
Током позива можете приступити разним функцијама тако што ћете
додирнути дугмад на екрану:
• Контакти: Погледајте листу контаката током позива.
• Заврши: Прекините позив.
• Бројч.: Прикажите или сакријте нумеричку тастатуру.
• Звучник: Укључите функцију телефонског звучника.
• Без звука: Привремено искључите свој глас да саговорник не би могао да
га чује.
• Bluetooth: Пребаците позив на Bluetooth уређај који је упарен и повезан.
•
: Приступање додатним опцијама позива.
• Доступне поставке се могу разликовати у зависности од области или
добављача услуге.
Упућивање позива са три учесника
Можете упутити позив другом контакту током позива.
1 Током позива додирните Додај позив.
2 Унесите телефонски број и додирните .
• Два позива ће бити приказана истовремено на екрану, а први позив
биће стављен на чекање.
3 Да бисте успоставили конференцијски позив, додирните Споји позиве.
• За сваки позив може вам бити наплаћена накнада. Обратите се
добављачу услуге да бисте добили више информација.
Корисне апликације
81
Преглед записа о позивима
Да бисте погледали недавне записе о позивима, додирните
Евиденције позива. Тада ћете моћи да користите следеће функције:
• Да бисте погледали детаљне записе о позивима, изаберите контакт. Да
бисте упутили позив изабраном контакту, додирните .
• Да бисте избрисали записе о позивима, додирните
Обриши све.
• Приказано трајање позива може се разликовати од наплаћеног
износа позива. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више
информација.
Конфигурисање опција позива
Можете конфигурисати различите опције позива.
Позови или Евиденције позива.
1 Додирните
2 Додирните Поставке позива, а затим конфигуришите опције онако
како вам одговара.
Поруке
Слање поруке
Помоћу апликације Messaging можете креирати и слати поруке контактима.
• Слање порука у иностранство може се додатно наплаћивати. Обратите
се добављачу услуге да бисте добили више информација.
1
2
3
4
Додирните
.
Додирните .
Наведите примаоца и креирајте поруку.
• Да бисте приложили датотеке, додирните
.
• Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
Додирните Пошаљи да бисте послали поруку.
Корисне апликације
82
Читање поруке
Можете погледати поруке размењене са сваким контактом.
.
1 Додирните
2 Изаберите контакт са листе порука.
Конфигурисање поставки размене порука
Можете променити поставке размене порука у складу са жељеним опцијама.
.
1 Додирните
2 Додирните Поставке на листи порука.
Фотоапарат
Покретање камере
Можете снимити фотографију или видео запис да бисте сачували све своје
незаборавне тренутке.
Додирните
.
• Пре снимања фотографије или видео записа очистите објектив камере
меком крпом.
• Пазите да не исфлекате објектив камере прстима или другим страним
материјама.
• Ако је ниво батерије нижи од 5%, напуните батерију пре коришћења
камере.
• Слике које садржи овај кориснички приручник могу се разликовати од
уређаја.
• Фотографије и видео записи могу се погледати или уређивати у одељку
Галерија. Прочитајте детаљне информације у делу Преглед галерије.
Корисне апликације
83
Промена режима камере
Можете изабрати одговарајући режим камере за окружење да бисте лако и
једноставно снимили фотографију или видео запис.
На екрану камере додирните ОСНОВНИ режим и изаберите жељени режим.
ОСНОВНИ
режим
Режим КВАДРАТ
за сликање
Режим за РУЧНО
сликање
Режим за РУЧНО
снимање
ОСНОВНИ режим
Можете да снимате фотографије или видео записе тако што ћете изабрати
различите режиме и опције камере.
1 Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните ОСНОВНИ ( ).
2 Да бисте снимили фотографију, додирните . Да бисте снимили видео
запис, додирните .
Пребацивање са
широкоугаоне на
стандардну
камеру и обрнуто.
Укључите или
искључите блиц.
Пребацивање са
предње на задњу
камеру и обрнуто.
Примените ефекат
филтера филма.
Изаберите режим
камере.
Покретање
апликације галерија.
Снимање видео
записа.
Фотографисање.
Враћање на
претходни екран.
Промените опције
камере.
Корисне апликације
84
Снимање фотографије
1
2
Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали
камеру.
Додирните
да бисте снимили фотографију.
• Такође можете да притиснете тастер за смањивање звука (-) или тастер
за појачавање звука (+) да бисте снимили фотографију.
• Када је екран искључен или закључан, двапут притисните тастер за
смањивање звука (-) да бисте покренули камеру. Додирните
Поставке Опште Типка за пречицу.
Снимање видео записа
1
2
3
Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали
камеру.
Додирните .
• Додирните
да бисте снимили фотографију док снимате видео запис.
• Да бисте паузирали снимање видео записа, додирните . Да бисте
наставили снимање видео записа, додирните .
Додирните да бисте прекинули снимање видео записа.
Прилагодите опције камере
Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.
Додирните опцију на екрану.
• Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња
или задња камера) и изабраног режима камере.
Корисне апликације
85
Величина
фотографије
Изаберите вредности за однос ширина/висина и
величину за снимање фотографија.
Резолуција видеа
Изаберите вредности за резолуцију и величину за
снимање видео записа.
Camera roll
Прикажите скорашње фотографије и видео записе дуж
стране екрана.
HDR
Направите фотографије живих боја уз компензацију
ефеката, чак и када их снимате насупрот светла. Ове
функције пружа технологија високог динамичког опсега
(HDR) којом је опремљена камера.
Тајмер
Подесите тајмер за аутоматско фотографисање после
наведеног временског периода.
Птичица!
Фотографишите користећи гласовне команде.
Tracking focus
Када се додирне субјекат, камера прати и одржава
фокус на објектима који се померају.
(Доступно када се користи стандардна камера.)
Стабилно снимање
Максимално смањите замућење док снимате видео
запис.
Покривен објектив
Обавештава вас када је покривено задње сочиво
широког угла.
Ознака локације
Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.
Грид
Прикажите мреже за навођење да бисте могли да
фотографишете или снимате видео записе на основу
хоризонталних и вертикалних референтних линија.
Додај потпис
Прикажите персонализовани потпис на фотографијама.
Меморија
Изаберите да ли желите да складиштите слике и видео
записе у интерном складишту или на SD картици.
(Доступно када је убачена меморијска картица.)
Једноставан поглед
Сакријте све меније са екрана камере.
Помоћ
Пружање помоћи за сваки мени камере.
Корисне апликације
86
Додатне опције на предњој камери
Селфи слика
Прилагодите подешавања селфи слике.
• Фотографисање гестом: Фотографишите коришћењем
функције фотографисања гестом.
• Ауто сликање: Фотографишите када камера открије
лице.
Gesture view
Изаберите да ли ћете користити Gesture view да
бисте погледали снимљену фотографију одмах после
фотографисања.
Сачувати као
обрнуто
Сачувајте слике као обрнуте након снимања селфија.
• Када користите предњу камеру, можете да подесите филтер, светлосни
ефекат и тон коже.
Различити режими камере
Панорама
Можете креирати панорамску фотографију померањем камере у једном
смеру да бисте фотографисали и спојили узастопне снимке широког приказа.
.
1 У АУТОМАТСКОМ режиму затим додирните РЕЖИМ
2 Додирните , а затим полако померајте камеру у једном смеру.
• Померајте уређај пратећи смер стрелице на линији водиљи.
3 Додирните да бисте зауставили бележење панораме.
Корисне апликације
87
360 Панорама
Можете да креирате панорамску фотографију од 360° померањем камере у
једном смеру.
1 У АУТОМАТСКОМ режиму затим додирните РЕЖИМ .
2 Додирните , а затим полако померајте камеру у једном смеру.
• Померајте уређај пратећи смер стрелице на линији водиљи.
3 Додирните да бисте зауставили бележење панораме од 360°.
Храна
Можете снимити фотографију или видео запис користећи контролни клизач
на десној страни екрана.
.
1 У АУТОМАТСКОМ режиму затим додирните РЕЖИМ
2 Да бисте снимили фотографију, додирните . Да бисте снимили видео
запис, додирните .
• Превуците клизач у боји на екрану да бисте подесили баланс беле боје
и изабрали најбољу боју.
• Ако клизач није видљив, додирните да бисте подесили баланс беле
боје.
Корисне апликације
88
Popout
Можете снимити фотографију или видео запис користећи и стандардну и
широкоугаону двојну камеру са задње стране уређаја да бисте снимали
призоре као да су стављени у оквир. Призори приказани на малом
предњем екрану снимају се стандардном камером, а призори приказани на
великом екрану у позадини снимају се коришћењем широкоугаоне камере.
Промените облик предњег екрана или примените различите ефекте да бисте
снимили атрактивну фотографију или видео запис.
.
1 У АУТОМАТСКОМ режиму затим додирните РЕЖИМ
2 Додирните и изаберите жељени изглед.
3 Изаберите жељени ефекат:
• Рибље око: Примените ефекат конвексног сочива на област снимљену
помоћу широкоугаоне камере.
• Црно - бело: Примените скалу сивих тонова на област снимљену
помоћу широкоугаоне камере.
• Вињета: Потамните ивице области снимљене помоћу широкоугаоне
камере.
• Замагљивање објектива: Замутите област снимљену помоћу
широкоугаоне камере.
4 Додирните да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили видео
запис, додирните .
Корисне апликације
89
Snap
Можете снимити кратке видео исечке и спојити их у филм од 60 секунди.
.
1 У АУТОМАТСКОМ режиму затим додирните РЕЖИМ
2 Додирните .
• Додирните икону једном да бисте снимили видео исечак у трајању од
три секунде. Додирните и држите икону да бисте креирали дужи видео
исечак (максимална дужина: један минут).
Прегледање
изабраног исечка.
Временски ток.
Репродуковање
свих исечака.
3
Брисање
изабраног исечка.
Чување видео
записа.
Брисање свих
исечака.
Додирните СНИМИ.
Slow Motion
Можете креирати забаван видео запис мењањем брзине којом се објекти
крећу на видео запису. Ова функција вам омогућава да снимите видео запис
већом брзином, а да га затим репродукујете стандардном брзином како би
видео запис деловао успорено.
.
1 У АУТОМАТСКОМ режиму затим додирните РЕЖИМ
2 Додирните и снимите видео запис.
3 Додирните да бисте прекинули снимање видео записа.
Корисне апликације
90
TimeLapse
Можете снимити низ кадрова у одређеним интервалима да бисте забележили
промене до којих споро долази током времена као што су померање облака,
кретање небеских тела, саобраћај и још много тога.
1 У АУТОМАТСКОМ режиму затим додирните РЕЖИМ .
2 Додирните и снимите видео запис.
3 Додирните да бисте прекинули снимање видео записа.
• Док снимате у дужем интервалу, гласови се не снимају.
Брзо фотографисање
Можете снимити неколико узастопних фотографија да бисте креирали слике
у покрету.
У АУТОМАТСКОМ режиму додирните и држите .
• Док је опција
притиснута, узастопни снимци биће снимљени великом
брзином.
• Када је складиште подешено као интерно складиште, можете снимити
до 100 фотографија. Када је складиште подешено као екстерно
складиште, можете снимити до 30 фотографија у низу.
Једноставан поглед
У АУТОМАТСКОМ режиму затим додирните
сакрили меније на екрану камере. Додирните
Корисне апликације
Једноставан поглед да бисте
да бисте их приказали.
91
Режим КВАДРАТ за сликање
Можете снимити више фотографија или видео записа у облику колажа помоћу
предње и задње камере. Фотографије и видео записи могу се сачувати са
различитим распоредом.
1 Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните ОСНОВНИ ( )
КВАДРАТ ( ).
2 Додирните РЕЖИМ и изаберите жељени режим камере.
3 Да бисте снимили фотографију, додирните . Да бисте снимили видео
запис, додирните .
Прилагодите опције камере
Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.
Додирните опцију на екрану.
• Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња
или задња камера) и изабраног режима камере.
Величина
фотографије
Изаберите вредности за однос ширина/висина и
величину за снимање фотографија.
Резолуција видеа
Изаберите вредности за резолуцију и величину за
снимање видео записа.
HDR
Направите фотографије живих боја уз компензацију
ефеката, чак и када их снимате насупрот светла. Ове
функције пружа технологија високог динамичког опсега
(HDR) којом је опремљена камера.
Тајмер
Подесите тајмер за аутоматско фотографисање после
наведеног временског периода.
Птичица!
Фотографишите користећи гласовне команде.
Tracking focus
Када се додирне субјекат, камера прати и одржава
фокус на објектима који се померају.
(Доступно када се користи стандардна камера.)
Корисне апликације
92
Стабилно снимање
Максимално смањите замућење док снимате видео
запис.
Покривен објектив
Обавештава вас када је покривено задње сочиво
широког угла.
Ознака локације
Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.
Грид
Прикажите мреже за навођење да бисте могли да
фотографишете или снимате видео записе на основу
хоризонталних и вертикалних референтних линија.
Додај потпис
Прикажите персонализовани потпис на фотографијама.
Меморија
Изаберите да ли желите да складиштите слике и видео
записе у интерном складишту или на SD картици.
(Доступно када је убачена меморијска картица.)
Помоћ
Пружање помоћи за сваки мени камере.
Додатне опције на предњој камери
Селфи слика
Прилагодите подешавања селфи слике.
• Фотографисање гестом: Фотографишите коришћењем
функције фотографисања гестом.
• Ауто сликање: Фотографишите када камера открије
лице.
Сачувати као
обрнуто
Сачувајте слике као обрнуте након снимања селфија.
• Када користите предњу камеру, можете да подесите филтер, светлосни
ефекат и тон коже.
Корисне апликације
93
Режим за РУЧНО сликање
Можете креирати фотографије професионалног изгледа помоћу различитих
напредних функција. Прилагодите баланс беле боје, фокус, светлину, ISO,
брзину затварача и друге опције.
1 Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните ОСНОВНИ ( )
РУЧНО ( ).
2 Прилагодите следећа подешавања камере.
3
Подешавање
баланса беле
боје.
Подешавање
фокуса.
Подешавање
нивоа
експозиције.
Подешавање
брзине затварача.
Подешавање
осветљености.
Подешавање ISO
брзине.
Додирните
да бисте снимили фотографију.
Прилагодите опције камере
Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.
Додирните опцију на екрану.
Величина
фотографије
Изаберите вредности за однос ширина/висина и величину
за снимање фотографија.
Тајмер
Подесите тајмер за аутоматско фотографисање после
наведеног временског периода.
Птичица!
Фотографишите користећи гласовне команде.
Tracking focus
Када се додирне субјекат, камера прати и одржава фокус
на објектима који се померају.
(Доступно када се користи стандардна камера.)
Ознака локације
Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.
Корисне апликације
94
Водич
Прикажите мреже за навођење да бисте могли да
фотографишете на основу хоризонталних и вертикалних
референтних линија.
Сачувати као
RAW
Слика се складишти као RAW формат датотеке, тако да
можете да је измените. DNG и JPEG датотеке се креирају
током снимања фотографије, а затим се чувају као
некомпримована слика високе резолуције.
Покривен
објектив
Обавештава вас када је покривено задње сочиво широког
угла.
Смањивање буке
Смањивање шума при високим ISO подешавањима.
Додај потпис
Прикажите персонализовани потпис на фотографијама.
Меморија
Изаберите да ли желите да складиштите слике и видео
записе у интерном складишту или на SD картици.
(Доступно када је убачена меморијска картица.)
Помоћ
Пружање помоћи за сваки мени камере.
Режим за РУЧНО снимање
Можете снимити видео запис тако што ћете ручно прилагодити различите
опције. Прилагодите вредности за баланс беле боје, фокус, светлину, ISO,
брзину затварача и много тога.
1 Покрените апликацију Фотоапарат, затим додирните ОСНОВНИ ( )
РУЧНО ( ).
2 Прилагодите поставке камере.
3
Додирните
да бисте снимили видео запис.
Корисне апликације
95
Прилагодите опције камере
Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.
Додирните опцију на екрану.
Резолуција видеа
Изаберите вредности за однос ширина/висина и
величину за видео записе.
Број оквира
Изаберите вредност броја кадрова у секунди.
Брзина преноса
Изаберите квалитет слике за видео записе.
Hi-Fi
Снимите видео запис са звуком Hi-Fi квалитета.
Тајмер
Подесите тајмер за аутоматско фотографисање после
наведеног временског периода.
Стабилно
снимање
Максимално смањите замућење док снимате видео
запис.
Покривен
објектив
Обавештава вас када је покривено задње сочиво
широког угла.
Tracking focus
Када се додирне субјекат, камера прати и одржава фокус
на објектима који се померају.
(Доступно када се користи стандардна камера.)
Ознака локације
Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.
Грид
Прикажите мреже за навођење да бисте могли да
снимате видео записе на основу хоризонталних и
вертикалних референтних линија.
Меморија
Изаберите да ли желите да складиштите слике и видео
записе у интерном складишту или на SD картици.
Помоћ
Пружање помоћи за сваки мени камере.
Корисне апликације
96
Остале корисне функције у апликацији Фотоапарат
AE/AF lock
Можете да коригујете тренутни ниво експозиције и положај фокуса тако што
ћете додирнути и држати екран у ОСНОВНИ режиму. Да бисте искључили
функцију, додирните празан простор на екрану.
Focus peaking
У режиму за РУЧНО сликање или режиму за РУЧНО снимање, додирните
FOCUS.
Да бисте искључили функцију, додирните Focus peaking.
Корисне апликације
97
Пребацивање са једне камере на другу
Можете пребацивати са предње на задњу камеру и обрнуто у складу са
окружењем.
На екрану камере додирните или превуците екран у било ком смеру да
бисте пребацили са предње на задњу камеру и обрнуто.
• Користите предњу камеру да бисте снимали селфије. Прочитајте
детаљне информације у делу Селфи слика.
Пребацивање на двојну камеру
Пребацујте се са стандардног на широки угао и обрнуто да бисте снимали
фотографије или видео записе у складу са својим жељама.
• До