LG | GD510N | User guide | LG GD510N Упътване за употреба

LG GD510N Упътване за употреба
GD510N
Általános tudakozó
<LG ügyfélinformációs központ>
06-40-545454
* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.
Общи запитвания
<Център за информация за клиенти на LG>
0700-1-5454
GD510N Használati útmutató
Korisnički priručnik
Упатство за користење
Ръководство за потребителя
* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.
Opći upiti
<LG centar za podršku korisnicima>
(01) 55-3-55-54
*Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.
www.lgmobile.com
P/N : MMBB0356790 (1.0) H
ELECTRONICS INC.
This manual is used 35% of recycled paper and printed with soy inks.
M A G YA R
HR VATSKI
МАКЕДОНСКИ
Б Ъ Л ГА Р С K И
Bluetooth QD ID B015736
A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az
adott szolgáltatótól függően részben
eltérhet az Ön telefonjától.
GD510N Használati útmutató
A “Napelemes akkumulátor fedél” mint
különálló tartozék megvásárolható.
Kérjük érdeklődjön az eladónál.
www.lgmobile.com
* A “Napelemes akkumulátor fedél” nem minden
üzletben vásárolható meg.
A régi készülék ártalmatlanítása
1 A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a
termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
2 Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól
elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által
kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3 Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az
esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek
ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó
környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel,
ahol a terméket vásárolta.
Tartalom
Általános tudnivalók .............................5
A SIM kártya és az akkumulátor
behelyezése..............................................6
A telefon töltése......................................7
Memóriakártya ........................................7
Az érintőképernyő használata ...........8
Tippek az érintőképernyő
használatához ..........................................8
Az érintőképernyő vezérlése ..............8
A kezdőképernyő....................................9
E-mailek lekérése ................................. 17
E-mail küldése az új e-mail fiókról ... 17
Az e-mail beállítások módosítása .. 17
Üzenet mappák .................................... 18
MMS üzenetek beállításainak
módosítása............................................. 18
Kamera .................................................... 20
A kereső ................................................... 20
Gyors fényképfelvétel készítése .... 21
A fénykép elkészítése után ............... 21
Állapotsáv ............................................... 10
Videókamera ......................................... 22
Hívások .................................................... 12
A kereső ................................................... 22
Gyors videofelvétel készítése .......... 23
A videofelvétel elkészítése után ..... 23
Híváskezdeményezés ......................... 12
Partner hívása........................................ 12
Hívás fogadása és elutasítása .......... 12
Gyorshívás .............................................. 12
Második hívás kezdeményezése .... 13
Hívásinfó megtekintése..................... 13
Hívásátirányítás .................................... 13
Híváskorlátozás..................................... 14
Az általános hívásbeállítások
módosítása............................................. 14
Üzenetek................................................. 16
Üzenet küldés........................................ 16
Szövegbevitel ........................................ 16
T9 üzemmód.......................................... 16
Kézírás felismerése .............................. 17
E-mail beállítások ................................. 17
Fényképek és videók .......................... 24
Fényképek és videók
megtekintése ....................................... 24
Fényképek megtekintése
diavetítésként........................................ 24
Fénykép beállítása háttérképként ... 24
Multimédia............................................. 25
Kép használata ...................................... 25
Kép áthelyezése vagy másolása ..... 25
Hang használata................................... 25
Zene .......................................................... 26
Zene átvitele a telefonra ................... 26
Lejátszási lista létrehozása................ 26
FM-rádió .................................................. 27
Állomáskeresés ..................................... 27
3
Tartalom
Szervező.................................................. 28
Az internet ............................................. 34
Új bejegyzés............................................ 28
Jegyzet hozzáadása ............................ 28
Az ébresztés beállítása ....................... 28
Diktafon ................................................... 29
Hangfelvétel készítése ....................... 29
Átváltás .................................................... 29
Város hozzáadása a Világórához..... 30
A stopper használata .......................... 30
Az Ökofa .................................................. 30
Az Ökokalkulátor ................................. 30
Internet és web’n’walk
szolgáltatás ............................................ 34
Könyvjelzők hozzáadása és
hozzáférés a könyvjelzőkhöz ........... 34
Oldal mentése ....................................... 34
PC szinkronizálás ................................. 31
Az LG PC Suite szoftver
telepítése a számítógépre ................ 31
A telefon csatlakoztatása a
számítógéphez ..................................... 31
A telefonon tárolt információk
biztonsági mentése és
visszaállítása .......................................... 31
A telefonon tárolt fájlok
megtekintése számítógépen........... 32
A névjegyek szinkronizálása ............ 32
Üzenetek szinkronizálása .................. 32
A telefon használata
zeneszinkronizálóként ....................... 33
4
LG GD510N | Használati útmutató
Beállítások .............................................. 35
Profilok testreszabása......................... 35
A képernyő beállításainak
módosítása............................................. 35
A telefon beállításainak
módosítása............................................. 35
A kapcsolódási mód
beállításainak módosítása ................ 36
A memóriakezelő használata........... 37
Fájlok küldése és fogadása
Bluetooth-on ......................................... 38
Bluetooth beállítások módosítása: . 38
Párosítás másik Bluetooth
eszközzel ................................................. 39
A Bluetooth fejhallgató
használata............................................... 39
Szoftverfrissítés .................................... 39
Műszaki adatok .................................... 40
Útmutató a biztonságos és
hatékony használathoz ..................... 41
Általános tudnivalók
Oldalsó gombok
• Amikor a képernyőn
a kezdőképernyő
látható: Csengőhang és
billentyűhang hangereje.
• Hívás közben: Fülhallgató
hangereje.
Töltő, kábel és kihangosító
csatlakozója
Intelligens gomb
• Hívások elfogadása és befejezése.
• Ugrás közvetlenül a kezdőképernyőre.
Be- és kikapcsológomb/Zárolás gomb
• Hosszan megnyomva: be-/kikapcsolás.
• Röviden megnyomva: a képernyő be/kikapcsolása.
Kamera/Többfunkciós
gomb
• Hosszan megnyomva:
kamera használata.
• Röviden megnyomva:
a többfunkciós gomb
használata.
FIGYELMEZTETÉS: Ha ráül a zsebében lévő telefonra, vagy nehéz tárgyat
helyez rá, akkor károsodhat a telefon LCD érintőképernyője, és lehetséges,
hogy nem fog működni.
5
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése
1 Távolítsa el az akkumulátorfedelet.
Csúsztassa lefelé az akkumulátor
fedelét, majd távolítsa el.
FIGYELMEZTETÉS: Ne
használja a körmét az akkumulátor
eltávolításához.
FIGYELEM: Ne távolítsa
el az akkumulátort, amikor a
telefon be van kapcsolva, mert az
károsíthatja a telefont.
2 A SIM kártya behelyezése
Csúsztassa be a SIM kártyát
a tartóba és győződjön meg
arról, hogy a kártya aranyszínű
csatlakozói lefelé nézzenek. A kártya
behelyezése előtt ellenőrizze, hogy
az akkumulátor el lett-e távolítva
a készülékből. A kártyát finoman
kifelé húzva távolítsa el.
6
LG GD510N | Használati útmutató
3 Az akkumulátor behelyezése
Először illessze be az akkumulátor
bal oldalát a rekesz felső részébe.
Győződjön meg róla, hogy
az akkumulátor érintkezői
illeszkednek-e a telefon
csatlakozóival. Nyomja az
akkumulátor jobb oldalát lefelé,
amíg a helyére nem kattan.
A telefon töltése
Memóriakártya
Nyissa ki a töltő csatlakozójának
fedelét a GD510N oldalsó részén.
Csatlakoztassa (a töltőt) vagy az USBkábelt. Csatlakoztassa a telefonhoz,
majd csatlakoztassa a hálózati
aljzathoz (vagy a számítógéphez). A
GD510N készüléket addig kell tölteni,
amíg meg nem jelenik a képernyőn az
„Akkumulátor feltöltve” üzenet.
MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a
hosszabb élettartam érdekében
az első alkalommal teljesen fel kell
tölteni. Hagyja figyelmen kívül az első
„Akkumulátor feltöltve” üzenetet, és
töltse tovább a telefont egy éjszakán
át.
A memóriakártya behelyezése
Telefonja memóriáját MicroSD
memóriakártya használatával
bővítheti.
MEGJEGYZÉS: A memóriakártya
opcionális tartozék.
1 Távolítsa el az akkumulátorfedelet.
2 A zár feloldásához nyomja befelé
a microSD-kártya nyílásának fedelét..
3 Pattintsa fel a nyílás fedelét.
4 Helyezze be a micrSD kártyát a
nyílásba és győződjön meg arról
az aeanyszínű csatlakozók lefelé
néznek.
5 Csukja le a fedelet, majd nyomja le,
hogy visszazáródjon.
6 Helyezze vissza a fedelet.
7
Az érintőképernyő használata
Tippek az érintőképernyő
használatához
• Valamely elem kiválasztásához érintse
meg az ikon középpontját.
• Ne nyomja túl erősen. Az
érintőképernyő elég érzékeny ahhoz,
hogy finom, de határozott érintéseket
is érzékeljen.
• Használja az ujja hegyét a kívánt
opció megérintéséhez. Ügyeljen
rá, hogy ne érjen hozzá más
gombokhoz.
• A GD510N minden alkalommal
aktiválja a képernyőzárat, amikor
nem használja.
Az érintőképernyő vezérlése
A GD510N érintőképernyőjén lévő
vezérlők az éppen végzett feladattól
függően dinamikusan változnak.
Alkalmazások megnyitása
Az alkalmazások az ikonjuk
megérintésével nyithatók meg.
8
LG GD510N | Használati útmutató
Görgetés
Görgetéshez húzza jobbra vagy balra
az ujját.
Egyes képernyőkön, például a
híváselőzmények listájában fel- vagy
lefelé is lehet görgetni.
A kezdőképernyő
Bármelyik kezdőképernyőn rákattinthat vagy elmozdíthatja azokat az
elemeket, amikre éppen szüksége van.
Aktív
Aktív
Widget
kezdőképernyő - A
képernyő jobb alsó
részén található
ikon megérintésével
megjelenik a mobil
widget panel. A
widget elhúzásával
megtörténik annak
regisztrálása, és a
widget az elhúzás
helyén létrejön.
Gyorshívás
kezdőképernyő
- A ikon
megérintését
követően megjelenik
a gyorshívási lista. A
kezdőképernyőről
közvetlenül hívást
kezdeményezhet,
üzenetet küldhet
vagy névjegyet
szerkeszthet.
Aktív
Livesquare kezdőképernyő - A Livesquare
képernyőről egyszerűen hívhat fel és
küldhet üzeneteket azokra a számokra,
melyekhez avatart rendelt hozzá. A hívási, az
üzenetküldési vagy a telefonkönyv funkció
használatához válassza ki az avatart és a
használni kívánt gyorsgomb ikonját.
TIPP! A felhasználói kezelőfelület háromféle kezdőképernyőn alapul. A
kezdőképernyők között gyorsan és egyszerűen válthat, ha végighúzza ujját
a kijelzőn balról jobbra vagy jobbról balra.
9
A kezdőképernyő
Állapotsáv
Az állapotsáv különböző ikonok
használatával jelzi pl. a jelerősséget,
az új üzeneteket és az akkumulátor
töltöttségét, valamint tájékoztat arról,
hogy a Bluetooth vagy a GPRS funkció
aktív-e.
Az alábbi táblázat tartalmazza az
állapotsávban előforduló ikonok
jelentését.
Ikon
Leírás
Ikon
Leírás
MMS küldése sikertelen
Ébresztés beállítva
Testreszabott profil
használatban
(Az ikonon megjelenő szám
változik)
Normál profil bekapcsolva
Utcai profil bekapcsolva
Többfeladatos feldolgozás
Néma profil bekapcsolva
A hálózat jelerőssége (a
vonalkák száma változó)
Fejhallgató használatban
Nincs hálózati jel
A hívásátirányítás aktív
Az akkumulátor töltöttsége
EDGE-szolgáltatás
használatban
Az akkumulátor lemerült
Barangolás
A napelem le van fedve
(szürke nap)
Repülési mód bekapcsolva
Napelemes töltés folyamatban
(narancssárga nap)
Bluetooth aktív
Új SMS
Háttérzene lejátszása
Új hangüzenet
Üzenettároló megtelt
Üzenet küldése sikertelen
10
LG GD510N | Használati útmutató
Háttérzene szüneteltetése
Memóriakártya használata
engedélyezve
Állapotának megváltoztatása
az állapotsávon
Az Állapot áttekintése opció
megnyitásához érintse meg az
állapotsáv közepét. Az opció kijelzi az
Idő, a Hálózat, a Szolgáltatásazonosító,
az Akkumulátor, a Készülékmemória,
a Külső memória, a Profil, az MP3
és a Bluetooth aktuális állapotát.
Beállíthatja a Profil típusát,
elindíthatja/szüneteltetheti az
MP3-lejátszást, illetve be- vagy
kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót.
A Többfeladatos feldolgozás
funkció használata
A Többfeladatos menü megnyitásához
nyomja meg a Többfeladatos
gombot . Itt láthatja az összes
futó alkalmazást, amelyeket egyetlen
érintéssel elérhet.
Amennyiben a háttérben valamilyen
alkalmazás fut (pl. játék vagy FMrádió), az állapotsávon megjelenik a
ikon.
11
Hívások
Híváskezdeményezés
1 A billentyűzet kinyitásához érintse
meg a
gombot.
2 Írja be a számot a billentyűzet
segítségével.
3 A hívás kezdeményezéséhez érintse
meg a
gombot.
4 A hívás befejezéséhez nyomja meg az
Intelligens gombot.
TIPP! Nemzetközi hívás
kezdeményezésekor a + jel
beviteléhez nyomja meg és tartsa
gombot.
lenyomva a
TIPP! A véletlen
híváskezdeményezés
elkerülése érdekében zárja le az
érintőképernyőt a be/kikapcsoló
gombbal.
Partner hívása
1 A kezdőképernyőn érintse meg
a
gombot a Nevek menü
megnyitásához.
2 Érintse meg a képernyő tetején
látható névmezőt, és a billentyűzet
segítségével adja meg a hívni kívánt
partner nevének első néhány betűjét.
12
LG GD510N | Használati útmutató
3 A leszűkített listán érintse meg a
felhívni kívánt partner neve mellett
megjelenő Hívás ikont. Ha egy
partnerhez ha több telefonszám is
tartozik, a készülék az alapértelmezett
számot fogja hívni.
4 Vagy érintse meg a partner nevét,
és ha több telefonszám is tartozik
hozzá, válassza ki a kívánt számot. Az
alapértelmezett szám hívásához a
ikont is megérintheti.
Hívás fogadása és elutasítása
Amikor cseng a telefonja, az Intelligens
gomb megnyomásával fogadhatja a
hívást.
A csengetés elnémításához csúsztassa
felfelé a fedelet. Ezzel ha le volt zárva,
feloldja a telefont, majd érintse meg
a
ikont. Ez akkor igen hasznos, ha
elfelejtette lenémítani a telefonját például
egy értekezlet előtt.
Gyorshívás
Gyakran hívott partnereihez gyorshívási
számot rendelhet hozzá.
1 A KOMMUNIKÁCIÓ fülön válassza
a Nevek, majd a Gyorshívás
lehetőséget.
2 A hangposta már be van állítva az
1-es gyorstárcsázási számra. Ezen nem
tud változtatni. Érintéssel rendeljen
hozzá egy másik gyorshívási számot
a partnerhez.
3 Megnyílik a Nevek listája.
Telefonszámának egyszeri
megérintésével válassza ki
azt a partnert, akihez az adott
gyorstárcsázási számot hozzá szeretné
rendelni. Névjegy kereséséhez érintse
meg a névmezőt, és adja meg a
partner nevének első betűjét.
Második hívás kezdeményezése
1 Az első hívás közben érintse meg a
gombot, és írja be a hívni kívánt
számot.
2 A hívás kapcsolásához érintse meg a
gombot.
3 Mindkét hívás megjelenik a
képernyőn. Az első hívás zárolva lesz,
a hívó fél pedig tartásban.
4 A hívások közötti váltáshoz érintse
meg a
gombot és válassza a
Hívásváltás opciót, vagy nyomja meg
a várakoztatott hívás számát.
5 Az egyik vagy mindkét hívás
befejezéséhez érintse meg a
gombot, és válassza a Vége opciót,
majd a Mind, a Tartásban lévő, vagy
az Aktív gombot.
TIPP! Bármely bejegyzést
megérintve a hívásnaplóban
megtekintheti az adott
hívás dátumát, időpontját és
időtartamát.
MEGJEGYZÉS: Minden Ön által
kezdeményezett hívás díja Önt terheli.
Hívásinfó megtekintése
Érintse meg a Hívásinfó lehetőséget a
KOMMUNIKÁCIÓ fülön.
TIPP! Bármely
bejegyzést megérintve a
hívásnaplóban megtekintheti az
adott hívás dátumát, időpontját és
időtartamát.
Hívásátirányítás
1 Érintse meg a Hívás opciót a
BEÁLLÍTÁSOK fülön.
2 Érintse meg a Hivasatiranyitas opciot.
3 Válassza ki, hogy minden alkalommal
át akarja-e irányítani a hanghívásokat,
vagy csak akkor, amikor foglalt a
vonal, amikor nincs válasz, vagy
amikor Ön nem érhető el.
4 Adja meg a számot, melyre a
hívásokat át szeretné irányítani.
5 Az aktiváláshoz érintse meg a Kérés
gombot.
13
Hívások
MEGJEGYZÉS: A hívásátirányítás
költségekkel jár. A részleteket illetően
lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.
TIPP! A hívásátirányítás
kikapcsolásához válassza az
Összes deaktiválása gombot a
Hívásátirányítás menüben.
Híváskorlátozás
1 Érintse meg a Hívás opciót a
BEÁLLÍTÁSOK fülön.
2 Érintse meg a Híváskorlátozás opciót.
3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az
alábbi hat opció közül:
Összes kimenő hívás
Kimenő nemzetközi
Kimenő nemzetközi kivéve hazai
Bejövő hívások külföldön
Összes deaktiválása
4 Írja be a híváskorlátozáshoz
megadott jelszót. A szolgáltatásról
a szolgáltatójától kaphat további
felvilágosítást.
14
LG GD510N | Használati útmutató
TIPP! A Hívásbeállítások
menü Fix hívószámok opciójának
kiválasztásával bekapcsolhatja
és összeállíthatja a telefonjáról
hívható számok listáját. Szüksége
lesz a szolgáltatótól kapott PIN2
kódra. Csak a fix hívószámok
listáján található számok lesznek
hívhatóak telefonjáról.
Az általános hívásbeállítások
módosítása
1 Érintse meg a Hívás opciót a
BEÁLLÍTÁSOK fülön.
2 Görgessen az Általános opcióra, és
érintse meg. Itt a következő opciókat
állíthatja be:
Hívás elutasítása - Csúsztassa a
kapcsolót BE állásba a Visszautasítási
lista kijelöléséhez. A szövegdoboz
megérintésével választhat az összes
hívás, a bizonyos partnerek vagy
csoportok, illetve az ismeretlen vagy
hívóazonosítóval nem rendelkező
hívók (akik nincsenek a partnerlistán)
lehetőségek közül. Érintse meg
a Mentés gombot a beállítás
megváltoztatásához.
Saját szám küldése - Válassza ki, hogy
kimenő hívás esetén telefonszámát
kijelezze-e a hívott fél készüléke.
Automatikus újratárcsázás - A
funkciót a kapcsolót balra csúsztatva
kapcsolhatja BE, vagy jobbra
csúsztatva kapcsolhatja KI.
Válasz módja - Válassza ki, hogy
szeretné-e fogadni a hívást a küldés
vagy másik gomb segítségével.
Hívásidő emlékeztető - Csúsztassa
a kapcsolót balra, BE állásba, hogy
percenként hangjelzést halljon hívás
közben.
Bluetooth fogadás módja - Válassza
a Fülhallgató-mikrofon opciót,
hogy a hívást Bluetooth fejhallgató
segítségével fogadhassa, vagy
válassza a Készülék opciót, hogy
a készülékén található gomb
megnyomásával tudja fogadni a
hívásokat.
Új szám mentése - Válassza az Igen
gombot új szám mentéséhez.
15
Üzenetek
Üzenetek
Szövegbevitel
A GD510N modell az SMS és MMS
üzenetek kezelését egyetlen intuitív
és könnyen használható menüben
egyesíti.
A szövegbevitelnek öt módja van:
Billentyűpad, Billentyűzet, Kézírás
képernyő, Kézírás mező, Osztott
kézírás mező.
A bevitel módját a
és a Beviteli
mód opció megérintésével választhatja
ki.
Üzenet küldés
1 Érintse meg az Üzenetek lehetőséget
a KOMMUNIKÁCIÓ fülön. Új üzenet
létrehozásához érintse meg az Új
üzenet opciót.
2 Kép, videó, hang, sablon stb.
hozzáadásához érintse meg a
Beszúrás opciót.
3 Címzett megadásához érintse
meg a képernyő alján a Címzett
lehetőséget. Ezután adja
meg a számot, vagy a partner
kiválasztásához érintse meg a
ikont. Akár több partnert is
hozzáadhat.
4 Ha elkészült, érintse meg a Küldés
gombot.
FIGYELMEZTETÉS: Ha képet,
videót vagy hangot ad hozzá SMS
üzenetéhez, az automatikusan
MMS üzenetként lesz kezelve, és
ennek megfelelően számolják fel a
költségeket.
16
LG GD510N | Használati útmutató
A T9 üzemmód bekapcsolásához
érintse meg a
ikont. Az ikon csak
akkor jelenik meg, ha beviteli módként
a Billentyűpad lehetőséget választotta.
Az írás nyelvét a
ikon
megérintésével választhatja ki.
A
ikon megérintésével válthat
a számok, szimbólumok és a
szövegbeviteli módok között.
A nagy- vagy kisbetűs írás között a Shift
billentyűvel válthat.
T9 üzemmód
A T9 üzemmód beépített szótár
segítségével felismeri a beírt szavakat
a megérintett billentyűk sorrendje
alapján. Megjeleníti azt a szót, amelyet
feltételezhetően be szeretne írni, illetve
alternatívákat kínál fel.
Kézírás felismerése
Kézírás módban egyszerűen írhat
a képernyőn, a GD510N pedig az
üzenetbe konvertálja a kézírását. A
kívánt nézettől függően válassza a
Kézírás képernyő vagy a Kézírás mező
lehetőséget.
E-mail beállítások
A KOMMUNIKÁCIÓ fülön érintse meg az
E-mail opciót.
Ha még nem állította be az e-mail
fiókját, az e-mail beállítási varázsló
elindításával tegye meg.
A beállításokat a
ikon
kiválasztásával ellenőrizheti és
szerkesztheti. A további beállításokat is
ellenőrizheti, ezek a fiók létrehozásakor
automatikusan lettek megadva.
E-mailek lekérése
Automatikus vagy manuális is
megtekintheti, érkezett-e új e-mail a
fiókjába. A manuális ellenőrzéshez:
1 Érintse meg az E-mail lehetőséget a
KOMMUNIKÁCIÓ fülön.
2 Érintse meg a használni kívánt fiókot.
E-mail küldése az új e-mail
fiókról
1 Új e-mail megnyitásához érintse meg
az Új Email opciót.
2 Írja meg az üzenetet.
3 Érintse meg a Küldés gombot; ezzel
elküldi az e-mailt.
Az e-mail beállítások
módosítása
1 Érintse meg az E-mail lehetőséget a
KOMMUNIKÁCIÓ fülön.
2 Érintse meg a
ikont, majd
válassza az E-mail beállítások
lehetőséget, ahol a következő
beállításokat módosíthatja:
E-mail fiókok
Preferált e-mail
Válasz üzenet engedélyezése
- Engedélyezheti az olvasást
visszaigazoló üzenetek küldését.
Válasz kérése - Kiválaszthatja,
hogy kér-e olvasás-visszaigazolási
üzeneteket.
Lekérés időköze - Megadhatja,
hogy a GD510N milyen gyakran
ellenőrizze, hogy érkezett-e új e-mail
üzenete.
Letöltendő mennyiség Megadhatja, mennyi e-mailt kíván
egyszerre letölteni.
Eredeti üzenet beillesztése
- Válassza ezt a lehetőséget, ha
válaszába be kívánja illeszteni az
eredeti üzenetet.
17
Üzenetek
Melléklet hozzáadása - A válasznál
választhatja az eredeti melléklet
hozzáadását.
Automatikus fogadás külföldön
- Döntse el, hogy le szeretné-e kérni
automatikusan üzeneteit külföldi
tartózkodása (barangolás) alatt.
Új E-mail értesítés - Kiválaszthatja,
hogy kér-e értesítést, amikor új email üzenete érkezik.
Aláírás - A funkció bekapcsolásával
e-mailes aláírás hozható létre.
Prioritás - Az e-mail üzenetek
prioritási szintjének beállítása.
Levélküldési méret - Az elküldendő
e-mailek maximális méretének
kiválasztása.
E-mail számláló - Adja meg a kívánt
dátumot. A funkcióval ellenőrizheti
az adott időszak alatt elküldött
e-mailjeit.
Üzenet mappák
Az Üzenetek menüben öt mappa
található.
Bejövő - Minden fogadott üzenet a
Bejövő mappába kerül.
Piszkozatok - Ha nincs ideje befejezni
az üzenetet, ide mentheti az addig
leírtakat.
18
LG GD510N | Használati útmutató
Kimenő - Ideiglenes tárhely a küldésre
várakozó üzenetek részére.
Elküldött - Minden elküldött üzenet
ebbe a mappába kerül.
Saját mappák - Saját mappákat hozhat
létre az üzenetek tárolására.
MMS üzenetek beállításainak
módosítása
Érintse meg az Üzenetek lehetőséget
a KOMMUNIKÁCIÓ fülön. Görgessen a
Beállítások, majd az MMS lehetőségre.
A következő beállításokat módosíthatja:
Fogadás módja - Választhat a Hazai
hálózat és a Roaming hálózat
lehetőségek közül. Ha a Kézi opciót
választja, csak értesítést kap MMS
üzeneteiről, majd eldöntheti, hogy le
kívánja-e tölteni azok teljes tartalmát.
Kézbesítési jelentés - Kérheti és/vagy
engedélyezheti kézbesítési jelentés
küldését.
Olvasási visszaigazolás - Kérheti
és/vagy engedélyezheti az üzenet
elolvasásról szóló visszaigazolás
küldését.
Prioritás - Kiválaszthatja MMS-üzenetei
prioritási szintjét.
Érvényességi időtartam - Megadhatja,
hogy az üzenetközpont mennyi ideig
tárolja az üzeneteit.
Diavetítés időtartama - Megadhatja a
diák megjelenítésének időtartamát.
Létrehozás módja - Válasszon
üzenetmódot.
Kézbesítés ideje - Megadhatja, mennyi
idő telhet el az üzenet kézbesítéséig.
MMS profil - Válasszon a listáról, vagy
adjon hozzá új üzenetközpontot.
19
Kamera
A kereső
Élesség - Az alacsony kontrasztú kép
ködösnek, míg a magas kontrasztú
sokkal élesebbnek hat.
Zoom - nagyítás vagy kicsinyítés. A
funkció a készítendő kép méretétől
függően engedélyezett.
Vissza
Fényképezés
Videó mód - Csúsztassa
lefelé ezt az ikont, ha
videó módra akar váltani.
Beállítások - Érintse meg az ikont a
beállítások menü megnyitásához. Lásd
a Speciális beállítások használata c.
Nézet - Választhat Teljes kép vagy
Teljes képernyő opció közül.
Sorozatfelvétel - Lehetővé teszi,
hogy automatikusan 3/6/9 felvételt
készíthessen gyors egymásutánban.
Galéria - Itt tekintheti meg
a kamera módon belül az
elmentett fényképeket.
Csak érintse meg, és
a galéria megjelenik a
képernyőn.
TIPP! Az opciók előhívásához érintse meg a képernyőt. Néhány másodperc
múlva ezek automatikusan kikapcsolnak.
20
LG GD510N | Használati útmutató
Gyors fényképfelvétel készítése
A fénykép elkészítése után
1 A telefon jobb oldalán nyomja meg a
gombot.
2 Amikor a fényképezőgép a tárgyra
fókuszál, a fénykép elkészítéséhez
érintse meg a
ikont a képernyő
közepének jobb oldalán. A felvételt
úgy is elkészítheti, hogy erősen
megnyomja a telefon oldalán található
gombot.
Az elkészült fénykép megjelenik a
képernyőn. A kép neve végigfut a
képernyő alján.
Érintse meg a fénykép üzenetben,
e-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton
keresztül történő elküldéséhez.
A fénykép beállítása a
kezdőképernyőre háttérképként.
Érintse meg a fénykép
szerkesztéséhez.
Az elkészült felvétel törlése. Az Igen
gomb megnyomásával erősítheti meg a
döntést. Megjelenik a „Törölve” üzenet.
Érintse meg, ha be kíván lépni a
galériába.
TIPP! A kamera vagy videó
üzemmód közötti váltáshoz
csúsztassa fel- vagy lefelé a
kamera vagy videó ikont a kereső
közepének jobb oldalán.
21
Videókamera
A kereső
Zoom - nagyítás vagy kicsinyítés.
Képméret
Mentés a készülékmemóriába/
külső memóriára
Beállítások - Érintse meg az ikont a
beállítások menü megnyitásához. Lásd a
Speciális beállítások használata c.
Nézet - A Képernyő vagy a Teljes kép
lehetőség közül választhat.
Videóméret - QVGA (320 x 240) vagy QCIF
(176 x 144) beállítás közül választhat.
Élesség - Az alacsony kontrasztú videó
ködösnek, míg a magas kontrasztú sokkal
élesebbnek hat.
Vissza
Kamera mód - Érintse
meg ezt az ikont, ha
kamera módra akar
váltani.
Felvétel indítása
Galéria
Videó mód Kiválasztja a Videó
módot.
TIPP! Ha minden parancsikon opciót
bezár, átláthatóbb lesz a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a
keresőképernyő közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.
22
LG GD510N | Használati útmutató
Gyors videofelvétel készítése
A videofelvétel elkészítése után
1 Tartsa lenyomva néhány másodpercig
a telefon jobb oldalán található
kamera gombot.
A kijelzőn megjelenik a felvett videót
jelképező állókép. A videó neve a
képernyő alján fut végig a jobb és bal
alsó részen látható hét ikonnal együtt.
A videó lejátszása.
Videó elküldése Üzenet vagy Email
formájában, Bluetooth kapcsolaton
keresztül vagy feltöltése a YouTube
weboldalra.
Érintse meg a videó szerkesztéséhez.
Az elkészült videó törlése. Az Igen
gomb megnyomásával erősítse meg a
döntést. A kereső újra megjelenik.
Új videó készítése.
Mentett videók és képek
megtekintése.
TIPP! A kamera vagy videó
üzemmód közötti váltáshoz
csúsztassa fel- vagy lefelé a
kamera vagy videó ikont a kereső
közepének jobb oldalán.
2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a
lencsét a videó tárgya felé.
3 Nyomja meg a kamera gombot
a telefonon a felvétel elindításához.
Vagy nyomja meg a piros pontot a
képernyő közepének jobb oldalán.
4 A kereső alsó részén megjelenik a
Rec felirat, amely alatt egy időmérőn
látható a videó hossza.
5 A videó szüneteltetéséhez érintse
meg a
, a folytatáshoz pedig a
gombot.
6 A felvétel befejezéséhez érintse meg a
képernyőn a gombot, vagy nyomja
meg másodszor is a
gombot.
23
Fényképek és videók
Fényképek és videók
megtekintése
1 Érintse meg a Galéria lehetőséget a
SZÓRAKOZÁS fülön. Vagy érintse meg
a
gombot a kamera előnézeti
képernyőjén. Megtekintheti képeit és
videofelvételeit.
2 A képernyőn megjelenik a galéria.
3 A videó vagy a fénykép
megnyitásához érintse meg azt.
4 A videó lejátszásához érintse
meg a
gombot. A lejátszás
szüneteltetéséhez érintse meg a
gombot.
TIPP! Balra vagy jobbra
pöccintve megtekintheti a többi
fényképet vagy videót.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a
multimédia fájlt nem a telefonnal
vette fel, akkor lehetséges, hogy
bizonyos funkciók nem működnek
megfelelően.
Fényképek megtekintése
diavetítésként
A diavetítés mód egyesével megjeleníti
a galériában található összes fényképet
diavetítés formájában. A videókat nem
lehet diavetítésként megjeleníteni.
24
LG GD510N | Használati útmutató
1 A Galériában érintse meg a
ikont,
görgessen a Diavetítés lehetőségre és
érintse meg.
2 A diavetítés elkezdődik.
A diavetítésen belül a következő opciók
vannak:
Visszatéréshez érintse meg a
ikont.
A diavetítés megállítása egy
bizonyos fényképnél.
A lejátszás folytatásához érintse
meg újra.
Véletlenszerű lejátszás.
A diavetítés sebességének növelése
vagy csökkentése.
Fénykép beállítása
háttérképként
1 Érintse meg a Galéria lehetőséget a
SZÓRAKOZÁS fülön.
2 Érintse meg azt a képet, melyet
háttérképként szeretne beállítani.
3 Érintse meg a képernyőt a menü
megnyitásához.
4 Érintse meg a
gombot.
ikonnal lecsökkentheti a kép
5A
méretét.
6 Ha elégedett a választott képpel,
érintse meg a Beállít gombot.
7 Válassza ki a módosítani kívánt opciót:
Mindig, Widget vagy Gyorshívás.
Multimédia
A telefon memóriájában bármilyen
multimédia fájlt tárolhat, így minden
képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz
könnyen hozzáférhet. A fájlokat
memóriakártyára is mentheti. A
memóriakártya használatával helyet
szabadíthat fel a telefon memóriájában.
A fájlok a SZÓRAKOZÁS fül Saját mappa
menüjében találhatók.
Kép használata
Háttérképnek, képernyőzárnak vagy akár
a hívó fél azonosításához is kiválaszthat
képeket.
1 Érintse meg a SZÓRAKOZÁS fülön
a Saját mappa lehetőséget, majd
válassza a Képek opciót. Válassza ki a
ikont.
kívánt képet. Érintse meg a
2 Érintse meg a Használat ikont, és
válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Kezdőképernyő-háttér - Beállítás
háttérképként a kezdőképernyőn.
Képernyőzár háttere - A képernyőzár
bekapcsolásakor látható kép
beállítása.
Azonosító kép - Képet rendelhet a
partnerlistán szereplő személyekhez,
így a kép jelzi a hívó személyét.
Bekapcsolási kép - Kiválaszthat egy
képet, amely megjelenik a telefon
bekapcsolásakor.
Kikapcsolási kép - Kiválaszthat egy
képet, amely megjelenik a telefon
kikapcsolásakor.
Kép áthelyezése vagy másolása
Képeket helyezhet át vagy másolhat a
telefon memóriája és a memóriakártya
között. Erre azért lehet szükség, hogy
a memóriát szabadítson fel az egyes
tárhelyeken, vagy azért, nehogy
elvesszenek a tárolt képek.
1 Érintse meg a SZÓRAKOZÁS fülön a
Saját mappa lehetőséget, válassza
a Képek opciót, majd érintse meg a
ikont.
2 Válassza az Áthelyez vagy a Másolás
lehetőséget.
3 A képeket megjelölheti/törölheti a
jelölésüket, ha egymás után megérinti
őket. Jelölje meg a képet, amit másolni
vagy áthelyezni szeretne, majd érintse
meg aMásolás/Áthelyezésopciót.
Hang használata
1 Érintse meg a SZÓRAKOZÁS fülön
a Saját mappa lehetőséget, majd
válassza a Hangok opciót.
2 Válassza ki a kívánt hangot. Megjelenik
egy visszaigazolási üzenet.
3 Érintse meg az Igen gombot. A
lejátszás elindul.
25
Multimédia
4 Érintse meg a
gombot, és válassza
a Használat lehetőséget.
5 Válasszon a Csengőhang, Üzenet
hang, Indítás és Kikapcsolás
lehetőségek közül.
Zene
Az LG GD510N beépített zenelejátszóval
rendelkezik, így lejátszhatja összes
kedvenc zeneszámát. A zenelejátszóhoz
a SZÓRAKOZÁS fülön a Zene lehetőség
megérintésével férhet hozzá. Innen
számos mappához hozzáférhet:
Utoljára játszott - A legutóbb játszott
dalok lejátszása.
Összes szám - A telefonon található
összes zeneszám, kivéve a telefonra
előre feltöltött alapértelmezett zenét.
Előadók - Zenetárát böngészheti
előadók szerint.
Albumok - Zenetárát böngészheti
albumok szerint.
Műfaj - Zenetárát böngészheti műfajok
szerint.
Lejátszási listák - Az összes létrehozott
lejátszási listát tartalmazza.
Számok léptetése - Hallgassa a dalokat
véletlenszerű sorrendben.
26
LG GD510N | Használati útmutató
Zene átvitele a telefonra
A legegyszerűbben Bluetooth
kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelen
keresztül vihet át zenét telefonjára.
Az LG PC Suite programot is
használhatja. Átvitel Bluetooth
kapcsolaton keresztül:
1 Győződjön meg róla, hogy mindkét
készüléken be van kapcsolva a
Bluetooth funkció, és érzékelik
egymást.
2 Válassza ki a zenefájlt a másik
eszközön, és válassza a küldést
Bluetooth kapcsolaton keresztül.
3 Ha a fájl küldésre készen áll, telefonján
el kell azt fogadnia az Igen gomb
megérintésével.
4 A fájl megjelenik a Zene > Összes
szám mappában.
Lejátszási lista létrehozása
A Lejátszási listák mappából válogatott
dalokból saját lejátszási listát hozhat
létre.
1 Érintse meg a Zene lehetőséget a
SZÓRAKOZÁS fülön.
2 Érintse meg a Lejátszási listák, majd
az Új lejátszási lista lehetőséget, adja
meg a lejátszási lista nevét, végül
érintse meg a Mentés gombot.
3 AMinden szám mappában megtalálja
a készülékén található összes dalt.
Válasszon ki minden dalt, amelyet a
lejátszási listába szeretne helyezni, a
zeneszámok címe mellett megjelenik
egy pipa.
4 Érintse meg a Kész gombot.
FM-rádió
Az LG GD510N rendelkezik FM-rádióval,
így menet közben is ráhangolhat
kedvenc állomásaira.
MEGJEGYZÉS: A rádióhallgatáshoz
csatlakoztatnia kell a fejhallgatót
Csatlakoztassa a fejhallgató
csatlakozójába (ez megegyezik a töltő
csatlakozójával).
2 Érintse meg az Automatikus keresés
opciót. Megjelenik egy visszaigazolási
üzenet. Válassza az Igen lehetőséget,
ezután az állomásokat a készülék
automatikusan megkeresi és egy
csatornához rendeli.
MEGJEGYZÉS: Állomást manuálisan
is behangolhat a képernyő közepén
megjelenő és használatával.
Az állomások automatikus
megkereséséhez nyomja meg és tartsa
lenyomva a és a gombot.
Állomáskeresés
A telefonon kézi vagy automatikus
keresés segítségével állíthatja be a
rádióállomásokat. Ezután ezeket a
készülék külön csatornaszámokra menti,
így nem kell újra behangolnia azokat.
Először csatlakoztassa a fejhallgatót
a telefonhoz, mivel ez antennaként
működik.
Az automatikus hangoláshoz:
1 A SZÓRAKOZÁS fülön görgessen az
FM-rádió lehetőséghez, érintse meg,
majd érintse meg a
ikont.
27
Szervező
Új bejegyzés
Jegyzet hozzáadása
1 A KELLÉKEK fülön érintse meg a
Szervező lehetőséget, és válassza ki a
Naptár opciót.
2 Válassza ki azt a napot, amelyhez
eseményt szeretne hozzáadni.
3 Érintse meg a
majd az Új
esemény lehetőséget.
4 Érintse meg a Kategória lehetőséget,
majd válasszon a Találkozó, Évforduló
vagy a Születésnap lehetőségek
közül.
5 Adjon meg Tárgy.
6 Ellenőrizze és adja meg az esemény
kezdetének dátumát és időpontját.
Találkozó és Évforduló esetén írja
be az esemény végének dátumát és
időpontját is az alsó két időpont és
dátum mezőbe. Találkozó esetén
adjon meg helyet is.
7 Állítsa be az Ébresztést és az
Ismétlést.
8 Válassza a Mentés gombot, és
az esemény elmentésre kerül a
naptárba. Az eseménnyel megjelölt
napokat négyzet alakú kurzor jelzi,
és az esemény kezdeti időpontjában
bekapcsol a csengetés, hogy teendőit
eszébe juttassa.
1 A KELLÉKEK fülön érintse meg a
Jegyzetek elemet.
2 Érintse meg az Új hozzáadása
menüpontot.
3 Írja be az emlékeztetőt, majd érintse
meg a Mentés gombot.
4 A jegyzet a Jegyzetek alkalmazás
képernyőjén lesz látható.
28
LG GD510N | Használati útmutató
Az ébresztés beállítása
1 A KELLÉKEK fülön érintse meg
az Ébresztés elemet. A listán
alapértelmezettként Widget ébresztő
jelenik meg, amely nem törölhető.
2 Érintse meg az Új ébresztő gombot.
3 Az Idő mezőben állítsa be az ébresztő
megszólalásának időpontját.
4 Az Ismétlés mezőben válassza ki,
hogy az ébresztés milyen gyakran
ismétlődjön: Nincs ismételve,
Naponta, Hétfő ~ Péntek, Hétfő
~ Szombat, Szombat ~ Vasárnap,
Kivéve szabadnapokon vagy Hét
napjának kiválasztása.
Az ikonok ezután jelzik a hét
kiválasztott napját.
5 Válasszon az Ébresztés hangja
lehetőségei közül.
6 Az Ébresztő csengőhangja
lehetőségnél válasszon a mappában
található hangok közül. A hangok
meghallgatásához érintse meg a
kívánt hangot, majd a
gombot.
7 Az ébresztéshez jegyzetet is társíthat a
Jegyzetek mezőben.
8 Végül beállíthatja a szundítási időt 5,
10, 20, 30 percre vagy 1 órára, vagy ki
is kapcsolhatja.
9 Ha beállította az ébresztést, érintse
meg a Mentés gombot.
MEGJEGYZÉS: Legfeljebb 5 ébresztést
állíthat be, a Widget ébresztőt is
beleérve.
TIPP! Az ébresztés beállításához
csúsztassa a BE-/KIkapcsoló
gombot az ébresztésre.
Diktafon
A diktafonnal hangjegyzeteket vagy
egyéb hangfájlokat rögzíthet.
A KELLÉKEK fülön érintse meg a
Diktafon elemet és a
ikont, majd
a beállítások módosításához válassza a
Beállítások lehetőséget:
Időtartam - Beállíthatja a rögzítés
időtartamát. Válasszon a Nincs
korlátozás, MMS méret vagy az 1 perc
opciók közül.
Minőség - Válasszon hangminőséget.
Válasszon a Legjobb, Kiváló vagy
Normál lehetőségek közül.
Felhasznált memória - Válassza ki a
hangfájlok mentési helyét. A Külső
memória és a Készülékmemória
lehetőségek közül választhat.
Hangfelvétel készítése
1 A felvétel indításához érintse meg a
ikont.
2 A felvétel szüneteltetéséhez érintse
meg a
ikont.
3 A felvétel befejezéséhez érintse meg a
gombot.
4 A felvétel meghallgatásához érintse
meg a
gombot.
Átváltás
1 A KELLÉKEK fülön érintse meg az
Eszközök elemet.
2 Válassza ki az Átváltás opciót.
3 Válassza ki az átváltani kívánt
egységet: Pénznem, Terület,
Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet,
Térfogat vagy Sebesség.
4 Ezután kiválaszthatja az eredeti
mértékegységet, és megadhatja az
átváltani kívánt értéket, majd a kívánt
mértékegységet.
29
Szervező
5 A megfelelő érték megjelenik a
képernyőn.
Város hozzáadása a Világórához
1 A KELLÉKEK fülön érintse meg az
Eszközök elemet.
2 Válassza ki a Világóra funkciót.
3 Érintse meg a
ikont, majd a Város
hozzáadása opciót.
4 Görgessen végig a világtérképen,
érintse meg a választott területet,
majd a térképen válassza ki a várost.
5 Vagy érintse meg a
ikont, és írja be
a keresőmezőbe a kívánt város nevét.
A stopper használata
1 A KELLÉKEK fülön érintse meg az
Eszközök elemet.
2 Válassza a Stopper menüpontot.
3 Az időzítő indításához érintse meg
a képernyő alján látható Indítás
parancsot.
4 A részidő méréséhez érintse meg a
Részidő gombot.
5 Az időmérő leállításához nyomja meg
a Leállítás parancsot.
6 Érintse meg a Folytat gombot a
stopperóra újraindításához attól
az időponttól, ahol megállította,
vagy indítsa újra az időt a Kész
lehetőséggel.
30
LG GD510N | Használati útmutató
Az Ökofa
Az ökofák a napelem használatával
gyűjthetők.
A fák a csökkentett szénkibocsátást
jelképezik.
Napenergia használatával újabb fákat
ültethet.
Az Ökokalkulátor
A napelem feltöltésével kiszámíthatja,
hogy mennyivel csökkent a
szénkibocsátás.
TIPP! Ha a GD510N készülékhez
napelemet csatlakoztat, az Ökofa
és az Ökokalkulátor megjelenik az
Eszközök menüben, a KELLÉKEK
fülön.
PC szinkronizálás
Telefonját szinkronizálhatja
számítógépével, hogy meggyőződjön
róla, hogy minden fontos részlet és
dátum egyezik. Egyszersmind fájljairól is
biztonsági mentést készíthet.
Az LG PC Suite szoftver
telepítése a számítógépre
1 A kezdőképernyőn érintse meg a
ikont, majd a BEÁLLÍTÁSOK fülön
válassza a Kapcsolatok elemet.
2 Válassza az USB kapcsolat módja
elemet, és érintse meg a PC Suite
lehetőséget.
3 USB-kábellel kösse össze a telefont
és a számítógépet, majd várjon egy
kicsit. Megjelenik a telepítési útmutató
üzenete.
4 Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat az LG PC Suite szoftver
telepítése varázsló bezárásáig.
5 A telepítés befejezése után az LG PC
Suite ikon megjelenik az Asztalon.
A telefon csatlakoztatása a
számítógéphez
1 A kezdőképernyőn érintse meg a
ikont, majd a BEÁLLÍTÁSOK fülön
válassza a Kapcsolatok elemet.
2 Válassza az USB kapcsolat módja
opciót.
3 Érintse meg a PC Suite elemet.
4 USB-kábellel kösse össze a telefont és
a számítógépet, majd várjon egy kicsit.
A PC Suite automatikusan elindul.
A telefonon tárolt információk
biztonsági mentése és
visszaállítása
1 A fent leírtak szerint csatlakoztassa
telefonját a számítógéphez.
2 Kattintson a Biztonsági mentés
ikonra, és válassza a Biztonsági
mentés vagy a Visszaállít opciót.
3 Jelölje ki a biztonsági mentésre szánt
vagy visszaállítani kívánt tartalmat.
Jelölje ki azt a helyet, ahová biztonsági
mentéssel a fájlokat helyezni szeretné,
vagy ahonnan információt szeretne
visszaállítani. Kattintson az Indítás
ikonra.
4 Megtörténik az adatok biztonsági
mentése vagy visszaállítása.
31
PC szinkronizálás
A telefonon tárolt fájlok
megtekintése számítógépen
1 Az előzőekben részletezett
módon csatlakoztassa telefonját a
számítógéphez.
2 Kattintson a Fájlkezelés ikonra.
3 A képernyő jobb oldalán megjelenik
a telefonra mentett összes
dokumentum, flash tartalom, kép,
hang és videó.
TIPP! A telefon tartalmának
számítógépen való megtekintése
segít a fájlok és a dokumentumok
rendszerezésében és a
szükségtelenné vált tartalom
eltávolításában.
4 Kattintson a Fájl opcióra, és válassza
a Mentés lehetőséget. Ekkor
kiválaszthatja, hogy hová kívánja
menteni partnereit.
MEGJEGYZÉS: A SIM kártyára mentett
partnerek biztonsági mentéséhez
kattintson a monitor bal oldalán a SIM
kártya mappára.
Jobb egérgombbal kattintson a
névjegyre, majd az Összes kijelölése
opcióra.
Kattintson ugyanitt jobb
egérgombbal, és válassza ki a
Másolás a telefon memóriájába
lehetőséget. Ezután kattintson a
készülék mappára a képernyő bal
oldalán, így megjelenik az összes
szám.
A névjegyek szinkronizálása
Üzenetek szinkronizálása
1 Csatlakoztassa a telefont a
számítógéphez.
2 Kattintson a Partnerek kezelése
ikonra.
3 Számítógépe most importálja, majd
megjeleníti a telefon készülékére
és USIM kártyájára mentett összes
partnerét.
1 Csatlakoztassa a telefont a
számítógéphez.
2 Kattintson az Üzenetek ikonra.
3 A telefonján tárolt összes üzenet
megjelenik a képernyőn mappákba
rendezve.
4 A Feladó, Tartalom és Kézbesítés
dátuma szerint csoportosított
üzenetek újrarendezéséhez kattintson
az oszlopok címére.
32
LG GD510N | Használati útmutató
A telefon használata
zeneszinkronizálóként
Készülékét kizárólag zenefájlok
szinkronizálására használhatja
zeneszinkronizálóként.
Zene szinkronizálását Windows
Media Player 10/11, valamint a
készülékmemória és egy külső
memóriakártya segítségével egyaránt
végezheti.
1 Csatlakoztassa le a telefont a
számítógépről.
2 A kezdőképernyőn válassza a
ikont, majd a BEÁLLÍTÁSOK fülön a
Kapcsolatok opciót.
3 Válassza az USB kapcsolat módja
opciót.
4 Érintse meg a Zeneszinkronizálás
gombot.
5 Csatlakoztassa a telefont a
számítógéphez. A telefonon a
Kapcsolódva, majd a Csatlakoztassa
le a kábelt a Zeneszinkronizálás
leállításához üzenet jelenik meg.
33
Az internet
Internet és web’n’walk
szolgáltatás
Az Internet a játékok, a zene, a hírek,
a sport, a szórakozás stb. színes világát
hozza el egyenesen a mobiltelefonjára.
Bárhol is van, bármit is csinál.
TIPP! Még soha nem volt ilyen
egyszerű csatlakozni az internethez
mobiltelefonja segítségével.
A web‘n’walk segítségével
megnyithatja a T-Mobile internetes
portálját. A web’n’walk szolgáltatást
egyszerűen elérheti a Kommunikáció
fül web‘n’walk ikonjára kattintva.
Megjegyzés: A szolgáltatás
igénybevétele többletköltség
felszámolásával jár.
Könyvjelzők hozzáadása és
hozzáférés a könyvjelzőkhöz
34
Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a
könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat
mentve gyors és egyszerű hozzáférést
biztosíthat azokhoz.
1 A KELLÉKEK fülön érintse meg a
Böngésző elemet.
2 Válassza a Könyvjelzők opciót. Megjelenik
a képernyőn a Könyvjelzők listája.
3 Új könyvjelző hozzáadásához
érintse meg a Kedvenc hozzáadása
LG GD510N | Használati útmutató
lehetőséget. A megfelelő mezőben
adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
4 Érintse meg a Mentés gombot
A Könyvjelző meg fog jelenni a
könyvjelzők listáján.
5 A könyvjelző eléréséhez egyszerűen
csak érintse meg a könyvjelző melletti
Kapcsolódás ikont, vagy érintse meg a
könyvjelző címét, majd a Kapcsolódás
parancsot. Kapcsolódik a könyvjelzőhöz.
Oldal mentése
1 A fent leírtak szerint nyissa meg a
kívánt weboldalt.
2 Érintse meg a
gombot, és válassza
az Oldal mentése opciót.
3 Nevezze el a honlapot, hogy könnyen
felismerje.
4 Érintse meg a Mentés gombot
Beállítások
Profilok testreszabása
A kezdőképernyőn egyszerűen
megváltoztathatja profilját.
A profilbeállításokat a beállítások
menüben testreszabhatja.
1 A BEÁLLÍTÁSOK fülön érintse meg a
Profilok opciót.
2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt.
3 Ezután a listán található minden hang
és riasztás opciót megváltoztathat,
például a Csengőhangot és a
Hangerőt, az Üzenethangok
beállításait stb.
A képernyő beállításainak
módosítása
A BEÁLLÍTÁSOK fülön érintse meg a
Kijelző lehetőséget.
Kijelző
Háttérkép - Válassza ki a
kezdőképernyő vagy a képernyőzár
témáját.
Livesquare - A funkciók
ellenőrzéséhez érintse meg a
Livesquare útmutató lehetőséget.
Témák - Kiválaszthatja a témát a
menükhöz. Ezen kívül a betűtípust és
-méretet is beállíthatja.
Fő menü - Válassza ki a főmenü
stílusát: Zegzug vagy Görgetés.
Tárcsázás - A szám színének
beállítása.
Fényerő - A képernyő fényerejének
beállítása.
Üdvözlő üzenet - Kapcsolja BE vagy
KI, illetve írja be az üdvözlő üzenetet
a szövegmezőbe.
Indítás/Kikapcsolás - Témát
választhat a be- és a kikapcsolási
képernyőhöz.
A telefon beállításainak
módosítása
Élvezze a szabadságot, amellyel
GD510N-es készüléke működését
az Önnek legmegfelelőbb módon
alakíthatja.
A BEÁLLÍTÁSOK fülön érintse meg a
Telefon opciót, majd válasszon az alábbi
listáról.
Telefon
Dátum és Idő - Beállíthatja a dátumot
és időt, illetve kiválaszthatja az
időbeállítás automatikus frissítését
vagy bekapcsolhatja a nyári
időszámítást.
Energiatakarékosság - Kiválaszthatja
a gyári energiatakarékos beállítások
be- vagy kikapcsolását, illetve a Csak
éjszaka lehetőséget.
35
Beállítások
Nyelvek - Megváltoztathatja a
GD510N megjelenítendő nyelvét.
Mozdításra némítás- A GD510N
némítása vagy a szundi beállítások
aktiválása csengetés közben a
készülék megfordításával.
Billentyűzár - A billentyűzet
automatikusan lezáródik a
kezdőképernyőn.
Biztonság - Módosíthatja a biztonsági
beállításokat, beleértve a PIN kódokat
és a készülékzárat is.
Memória infó - A részletes leírást
lásd A memóriakezelő használata c.
részben az 53. oldalon.
Gyári beállítás - Az összes beállítása
visszaállítása a gyári alapértelmezett
értékre.
Információ - A Telefon útmutató
kiválasztásával megtekintheti a
GD510N készülék műszaki adatait. A
Készülékadatok lehetőségnél pedig
szoftvert frissíthet.
36
LG GD510N | Használati útmutató
A kapcsolódási mód
beállításainak módosítása
A hálózat üzemeltetője által
meghatározott kapcsolódási beállítások
lehetővé teszik, hogy új telefonját
azonnal használatba vehesse. A
beállítások ebben a menüben
módosíthatók:
A BEÁLLÍTÁSOK fülön érintse meg a
Kapcsolatok opciót.
Hálózati beállítások
Hálózatválasztás - Automatikus
beállítás esetén a GD510N
automatikusan megkeresi a
hálózatot és regisztrálja a készüléket
a hálózaton. A legjobb minőségű
szolgáltatás érdekében ezt javasoljuk.
Ha a Kézi beállítást választja,
választhat az éppen elérhető
összes hálózat közül egyet, amelyre
regisztrálja a telefont.
Preferált listák - Megadhat preferált
hálózatot a csatlakozáshoz.
Automatikus hálózatkeresés esetén
egyszerűen válasszon egy hálózatot a
listáról, vagy adjon hozzá új hálózatot
manuálisan.
Internet profilok - Ebben a menüben
tekinthetők meg az Internet profilok.
Az alapértelmezett konfigurációk nem
törölhetők vagy szerkeszthetők az adott
országtól függően.
Hozzáférési pontok - A hálózat
üzemeltetője már tárolta ezeket az
adatokat. Az alábbi menü használatával
további hozzáférési pontokat határozhat
meg.
GPRS kapcsolat - Válassza ki, mikor
szeretné, hogy készüléke csatlakozzon a
hálózatra csomagadatokért.
USB kapcsolat módja - Válasszon
egy Modem opciót, és szinkronizálja
a GD510N készüléket az LG PC Suite
szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat
másolhasson. A szinkronizálásról további
információkat a PC szinkronizálás c.
résznél talál, a 46. oldalon.
Ha zenéit a Windows Media
Player programmal szeretné
szinkronizálni, válassza ki a menüből
a Zeneszinkronizálás opciót. A
Zeneszinkronizálás funkció csak zenei
tartalmakkal használható.
A memóriakezelő használata
A GD510N készülék három
memóriatípust képes kezelni: a
készülékmemóriát, a SIM kártyát és külső
memóriakártyát.
A memóriakezelő használatával
megtekintheti az egyes memóriatípusok
használatát, és láthatja a szabad
memóriaterületek nagyságát.
A BEÁLLÍTÁSOK fülön érintse meg a
Telefon, majd a Memória infó elemet.
Készülék közös memóriája Megtekintheti a GD510N készüléken a
Képek, Hangok, Videók, MMS és E-mail
üzenetek, Java alkalmazások és egyebek
számára elérhető memóriát.
Készülék fenntartott memóriája
- Megtekintheti a készülékén elérhető
memóriaterületek nagyságát SMS
üzenetek, Partnerek, Naptár, Feladatlista,
Jegyzetek, Ébresztő, Hívásnapló,
Könyvjelzők és Egyebek számára.
SIM - Megtekintheti a SIM kártyáján
elérhető memóriát.
Külső memória - Megtekintheti a külső
memóriakártyáján elérhető memóriát
(lehetséges, hogy a memóriakártyát
külön kell megvásárolnia).
Elsődleges tárolási hely - A készülék
memóriája és a külső memória közül
válassza ki, hova szeretné az egyes
37
elemeket menteni.
Beállítások
Fájlok küldése és fogadása
Bluetooth-on
Fájlküldés:
1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt,
amely általában fénykép-, video- vagy
zenefájl.
2 Válassza a Küldés opciót.
Válassza a Bluetooth opciót.
3 Ha már párosította a Bluetooth
eszközt, a GD510N nem keres
automatikusan új Bluetooth
eszközöket. Ha nem, a GD510N
megkeresi az elérhető Bluetooth
kapcsolatra képes eszközöket.
4 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a
fájlt küldeni szeretné.
5 A készülék továbbítja a fájlt.
TIPP! A folyamatjelzőn
ellenőrizze, hogy a fájl küldése
sikeres volt-e.
Fájl fogadása:
1 Fájlok fogadásához a Bluetooth
funkciónak BEkapcsolt és Látható
állapotban kell lennie. A részletes
leírást lásd alább a Bluetooth
beállítások módosítása résznél.
2 Megjelenik egy üzenet, amely a
küldőtől érkező fájl fogadására kéri.
38
LG GD510N | Használati útmutató
Érintse meg az Igen gombot a fájl
fogadásához.
3 Láthatja, hogy a fájl hová lett
elmentve. Képfájlok esetén választhat
a Nézet (a fájl megtekintése) vagy a
Használat háttérképként lehetőségek
közül. A fájlokat a készülék általában a
Saját mappa megfelelő almappájába
menti.
Bluetooth beállítások
módosítása:
A BEÁLLÍTÁSOK fülön érintse meg a
,
Bluetooth opciót. Ezután válassza a
majd a Beállítások lehetőséget.
A következő beállításokat
módosíthatja:
Láthatóság - Válasszon a Látható,
Rejtett vagy az 1 percig látható
opciók közül.
Eszköz neve - Nevezze el GD510N
készülékét.
Szolgáltatások - Kiválaszthatja,
hogyan használja a Bluetooth
funkciót különböző szolgáltatásokkal
összefüggésben.
Távoli SIM-mód - Be- vagy
kikapcsolhatja.
Saját cím - Megtekintheti Bluetooth
címét.
Párosítás másik Bluetooth
eszközzel
A GD510N másik eszközzel történő
párosításakor jelszóval védett
kapcsolatot hozhat létre.
1 Ellenőrizze, hogy készülékén a
Bluetooth BEkapcsolt és Látható
állapotban van. A Beállítások
menüben megváltoztathatja
láthatóságát.
2 Érintse meg a Keresés opciót.
3 A GD510N eszközkeresést hajt
végre. Amikor a keresés befejeződik,
a Frissítés opció jelenik meg a
képernyőn.
4 Válassza ki a párosítandó eszközt, adja
meg a jelszót, majd érintse meg az
OK gombot.
5 A telefon ekkor kapcsolódik a másik
eszközhöz, amelyiken ugyanazt a
jelszót kell megadnia.
6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat
készen áll.
A Bluetooth fejhallgató
használata
1 Ellenőrizze, hogy készülékén a
Bluetooth Bekapcsolt és Látható
állapotban van.
2 A fejhallgató párosítási módba
állításához és más eszközökkel való
párosításához kövesse a használati
utasításában foglaltakat.
3 Érintse meg a Rákérdezés
kapcsolódás előtt vagy a Mindig
csatlakozzon lehetőséget, és
érintse meg az Igen gombot
a kapcsolódáshoz. A GD510N
automatikusan a Fejhallgató profilra
kapcsol.
Szoftverfrissítés
LG mobiltelefon szoftverfrissítési
program
A program telepítésével és használatával
kapcsolatos további információkért
kérjük keresse fel a http://update.
lgmobile.com honlapot.Ezzel a funkcióval
az interneten keresztül gyorsan és
kényelmesen a legújabb verzióra
frissítheti a szoftvert anélkül, hogy fel
kellene keresnie a szervizközpontunkat.
Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési
programja a frissítés alatt teljes odafi
gyelést követel meg, kérjük hogy
feltétlenül ellenőrizze a frissítés
megkezdése előtt megjelenő, az egyes
lépésekhez tartozó megjegyzéseket
és utasításokat. Az USB adatkábel
vagy az akkumulátor elmozdítása a
szoftverfrissítés közben a telefon súlyos
károsodását okozhatja. Mivel a gyártó
nem vállal felelősséget a szoftverfrissítés
közben történt adatvesztésért, javasoljuk,
hogy jegyezzen fel előre minden fontos
információt az adatok megőrzése
érdekében.
39
Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet
Max.: +55 °C (kisütés)
+45 °C (töltés)
Min.: -10 °C
40
LG GD510N | Használati útmutató
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Kérjük, olvassa el a használati útmutatót.
Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes
vagy törvénytelen is lehet.
A rádiófrekvenciás energiára
vonatkozó előírások
A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos
abszorpciós tényező (SAR) adatai. A
GD510N típusú készüléket úgy tervezték
és gyártották, hogy megfeleljen a
rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó
biztonsági követelményeknek. A
tudományos irányelveken alapuló
előírások biztonsági ráhagyással
számolnak annak érdekében, hogy
minden személy biztonságát szavatolják
életkortól és egészségi állapottól
függetlenül.
• A mobiltelefonok sugárzásával
kapcsolatos irányelvek a fajlagos
energiaelnyelési tényező (SAR) néven
ismert mértékegységet alkalmazzák.
A SAR-méréseket szabványosított
módszerekkel végzik, miközben a
telefon a legmagasabb hitelesített
energiaszintjén sugároz minden általa
használt frekvenciasávban.
• Bár az egyes LG telefontípusok eltérő
SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel
nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás
sugárzásra vonatkozó nemzetközi
előírásoknak.
• A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP)
meghatározott SAR-határérték 10
gramm emberi szövetre számolva
átlagosan 2 W/kg.
• A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel
fül mellett mért legmagasabb SARértéke 0.856 W/kg (10 g), a testet ért
terhelés pedig 0.611 W/kg (10 g).
• A nemzetközi irányelvekben (IEEE)
meghatározott SAR-határértékének
1 gramm feletti emberi szövetre
vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg.
A termék kezelése és
karbantartása
FIGYELMEZTETÉS!
Csak az ennek a telefontípusnak
megfelelő akkumulátorokat,
töltőket és tartozékokat használjon.
Bármely más típus használata
érvénytelenítheti a telefonra
vonatkozó jótállást vagy garanciát,
és veszélyes is lehet.
• Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra
van szükség, vigye szakszervizbe.
• Tartsa távol a telefont az elektromos
berendezésektől, pl. a televíziótól, a
rádiótól és a számítógéptől.
• Tartsa távol a készüléket sugárzó
hőforrásoktól, pl. radiátoroktól vagy
41
sütőktől.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
• Ne ejtse le.
• Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak
vagy ütésnek.
• Kapcsolja ki a telefont azokon a
helyeken, ahol ezt speciális szabályok
írják elő. Ne használja a telefont
kórházakban, mert zavarhatja az
érzékeny orvosi berendezéseket.
• Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz
nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy
telefonja súlyosan károsodhat.
• Ne töltse a készüléket gyúlékony anyag
mellett, mivel a készülék felforrósodhat
és tűzveszélyessé válhat.
• A készülék külsejét száraz ruhával
tisztítsa (ne használjon semmiféle
tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy
alkoholt).
• Ne töltse a telefont puha felületű
bútoron.
• A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
• Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek
vagy pornak a készüléket.
• Ne tartsa közel telefonját
hitelkártyáihoz, vagy elektronikus
belépőkártyáihoz, mivel
megváltoztathatja a mágnescsíkokon
lévő információt.
• Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal,
mert megrongálhatja a telefont.
42
LG GD510N | Használati útmutató
• Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje
folyadék vagy nedvesség.
• A tartozékokat, például a fülhallgatót,
óvatosan használja. Ne érintse meg
szükségtelenül az antennát.
Hatékony telefonhasználat
Elektronikus berendezések
Minden mobiltelefon okozhat
interferenciát, ami befolyásolhatja a
teljesítményt.
• Ne használja mobiltelefonját engedély
nélkül orvosi készülékek közelében.
Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont
szívritmus-szabályozó készülékhez
közel, pl. felső ingzsebben vagy
mellényzsebben.
• A mobiltelefonok zavarhatják a
hallókészülékeket.
• Enyhe interferenciát okozhat a TV
készülékek, rádiók, számítógépek stb.
esetén.
Közlekedésbiztonság
Tájékozódjon az adott térségben a
vezetés közbeni mobiltelefon-használatra
vonatkozó előírásokról és szabályokról.
• Vezetés közben ne használjon kézben
tartott mobiltelefont.
• Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre.
• Ha lehetséges, használjon kihangosítót.
• Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják,
álljon félre autójával, mielőtt hívást
kezdeményezne, vagy fogadna.
• A rádiófrekvenciás (RF) energia
zavarhatja a jármű bizonyos elektromos
rendszereinek, például az autórádiónak
vagy a biztonsági berendezéseknek a
működését.
• Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel,
ne tegyen az útjába beépített vagy
hordozható vezeték nélküli készüléket.
A légzsák meghibásodhat, vagy a nem
megfelelő működés következtében
súlyos sérülést okozhat.
• Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra,
hogy a hangerő ésszerű szintre legyen
beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül
zajló eseményeket. Ez különösen az
úttest közelében fontos.
A halláskárosodás megelőzése
Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel
használja a készüléket, halláskárosodás
léphet fel. Ezért azt javasoljuk, hogy a
készüléket ne a füléhez közel kapcsolja
ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a
zenehallgatás és a hívások hangerejét
ésszerű szintre állítsa.
Üveg alkatrészek
A mobiltelefon egyes részei üvegből
készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény
felületre ejti a telefonkészüléket, vagy
azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg,
ne érintse meg, és ne próbálja meg
eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont
mindaddig, míg az üveget szakszervizben
ki nem cserélik.
Robbantási terület
Ne használja a telefont robbantási
területen. Tájékozódjon a
korlátozásokról, és kövesse az előírásokat
vagy szabályokat.
Robbanásveszélyes területek
• Ne használja mobiltelefonját
benzinkutaknál.
• Ne használja a készüléket üzemanyag
vagy vegyi anyagok közelében.
• Ne szállítson és ne tároljon éghető
gázokat, folyadékokat vagy
robbanóanyagokat járművének abban a
részében, ahol a mobiltelefont és annak
tartozékait tárolja.
Légi utazás
A vezeték nélküli berendezések
interferenciát okozhatnak a
repülőgépben.
• Mielőtt beszállna a repülőgépbe,
kapcsolja ki mobiltelefonját.
• A személyzet engedélye nélkül a földön
se használja.
43
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Gyermekek
Tartsa a telefont kisgyermekektől távol,
biztonságos helyen. A készülék kisméretű
alkatrészeket tartalmaz, amelyek
leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.
Segélyhívások
Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem
érhetők el minden mobilhálózatból.
Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne
hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára.
Forduljon a hálózati szolgáltatójához.
Akkumulátorhasználat és karbantartás
• Feltöltés előtt nem szükséges teljesen
lemeríteni az akkumulátort. Más
akkumulátorrendszerektől eltérően itt
nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné
az akkumulátor teljesítményét.
• Csak LG akkumulátorokat és töltőket
használjon. Az LG töltőket úgy
tervezték, hogy maximalizálják az
akkumulátor élettartamát.
• Az akkumulátort ne szedje szét, és ne
okozzon benne rövidzárlatot.
• Tartsa tisztán az akkumulátor fém
érintkezőit.
• Ha akkumulátora már nem nyújtja a
kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az
44
LG GD510N | Használati útmutató
akkumulátor a csere előtt több száz
alkalommal újratölthető.
• A maximális használhatóság érdekében
hosszabb használaton kívüli időszak
után töltse fel újra az akkumulátort.
• A töltőt ne tegye ki közvetlen
napsugárzásnak, és ne használja magas
páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
• Ne hagyja az akkumulátort forró vagy
hideg helyen, mert ez ronthatja a
készülék teljesítményét.
• Ha az akkumulátort nem a megfelelő
típusúra cseréli, az akkumulátor
felrobbanhat.
• Az akkumulátort a gyártó útmutatásai
szerint selejtezze ki. Kérjük, lehetőség
szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje
háztartási hulladékként.
• Ha ki kell cserélni az akkumulátort, vigye
el a készüléket a legközelebbi hivatalos
LG Electronics márkaszervizbe vagy
márkakereskedőhöz.
• A töltő fölösleges áramfogyasztásának
elkerülése érdekében mindig húzza ki a
töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a
telefon teljesen feltöltődött.
• Az akkumulátor tényleges élettartama
függ a hálózati beállításoktól, a készülék
beállításaitól, a használati szokásoktól,
valamint az akkumulátor állapotától és a
környezeti feltételektől.
Neki dijelovi ovog priručnika razlikovat
će se od Vašeg telefona ovisno o softveru
telefona ili o Vašem davatelju usluga.
GD510N Korisnički priručnik
Poklopac baterije sa solarnim ćelijama
prodaje se odvojeno. Molimo vas
kontaktirajte dućan gdje ste kupili
telefon.
www.lgmobile.com
* Možda nije dostupan u svim dućanima, te vas
molimo da provjerite kod distributera.
Odlaganje starog aparata
1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to
znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s
komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila
vlada ili lokalne vlasti.
3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne
negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u
gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
Sadržaj
Osnovne informacije o telefonu .......5
Umetanje SIM kartice i baterije .........6
Punjenje memorijske kartice
telefona ......................................................7
Korištenje dodirnog zaslona ..............8
Savjeti o dodirnom zaslonu ................8
Upravljanje dodirnim zaslonom ........8
Slanje e-pošte putem novog
računa ...................................................... 16
Promjena postavki e-pošte .............. 16
Mape poruka ........................................ 17
Promjena postavki multimedijskih
poruka ..................................................... 17
Fotoaparat ............................................. 18
Statusna traka ....................................... 10
Osnovne informacije o tražilu ......... 18
Brzo snimanje fotografije .................. 19
Nakon fotografiranja ......................... 19
Pozivi ........................................................ 12
Video kamera ........................................ 20
Vaš početni zaslon .................................9
Upućivanje poziva ............................... 12
Upućivanje poziva iz kontakata...... 12
Odgovaranje ili odbijanje poziva ... 12
Brzo biranje ............................................ 12
Upućivanje drugog poziva ............... 13
Pregled popisa poziva ........................ 13
Korištenje preusmjeravanja poziva .. 13
Korištenje zabrane poziva ................ 14
Promjena postavki poziva ................ 14
Poruke ..................................................... 15
Slanje poruke......................................... 15
Unos teksta ........................................... 15
Način rada T9 ......................................... 15
Prepoznavanje rukopisa .................... 15
Postavljanje e-pošte .......................... 15
Dohvaćanje e-pošte............................ 16
Osnovne informacije o tražilu ......... 20
Brzo snimanje videozapisa ............... 21
Nakon snimanja videozapisa ........... 21
Vaše fotografi je i videozapisi.......... 22
Pregledavanje fotografija i
videozapisa ........................................... 22
Pregledavanje fotografija u obliku
prikaza slajdova .................................... 22
Postavljanje fotografije kao
pozadine ................................................. 22
Multimedija ........................................... 23
Korištenje slike ..................................... 23
Premještanje ili kopiranje slike ....... 23
Korištenje zvuka ................................... 23
Glazba ...................................................... 24
3
Sadržaj
Prijenos glazbe na telefon ................ 24
Stvaranje popisa za reprodukciju... 24
FM radio .................................................. 25
Pretraživanje stanica ........................... 25
Organizator ........................................... 26
Dodavanje događaja u kalendar .... 26
Dodavanje podsjetnika .................... 26
Postavljanje alarma ............................. 26
Snimanje glasa...................................... 27
Snimanje zvuka ili glasa ................... 27
Pretvaranje jedinica ........................... 27
Dodavanje grada u sat s vremenskim
zonama .................................................... 27
Korištenje štoperice ........................... 28
Više o značajki Eko drvo ................... 28
Više o značajki Eko kalkulator ......... 28
Sinkroniziranje s računalom ............ 29
Instaliranje softvera LG PC Suite na
računalo ................................................. 29
Povezivanje telefona i računala ...... 29
Sigurnosno kopiranje i vraćanje
podataka na telefon............................ 29
Pregled datoteka s telefona na
računalu .................................................. 29
Sinkroniziranje kontakata ................. 30
Sinkroniziranje poruka ....................... 30
4
LG GD510N | Korisnički priručnik
Korištenje telefona kao uređaja za
sinkronizaciju glazbe .......................... 30
Web .......................................................... 31
Internet i web’n’walk........................... 31
Dodavanje i pristupanje
zabilješkama .......................................... 31
Spremanje stranice.............................. 31
Postavke.................................................. 32
Prilagođavanje profila ........................ 32
Promjena postavki zaslona............... 32
Promjena postavki telefona ............. 32
Promjena postavki povezivanja...... 33
Korištenje upravljanja memorijom 34
Slanje i primanje datoteka putem
Bluetootha ............................................. 34
Promjena postavki za Bluetooth .... 35
Usklađivanje s drugim Bluetooth
uređajem ................................................ 35
Korištenje Bluetooth slušalice ......... 36
Nadogradnja softvera ........................ 36
Tehnički podaci .................................... 37
Smjernice za sigurno i učinkovito
korištenje................................................ 38
Osnovne informacije o telefonu
Bočne tipke
• Kada je zaslon na
početnom zaslonu:
Glasnoća zvuka tipki i
melodije zvona.
• Za vrijeme poziva: jačina
zvuka slušalice.
Punjač, kabel i priključak za
handsfree
Tipka Smart
• Prima i završava poziv.
• Izravno otvara početni zaslon.
Tipka za napajanje/zaključavanje
• Dugim pritiskom omogućite uključivanje/
isključivanje napajanja.
• Kratkim pritiskom omogućite
uključivanje/isključivanje zaslona.
Tipka fotoaparata /
višenamjenska tipka
• Dugim pritiskom
omogućite upotrebu
fotoaparata.
• Kratkim pritiskom
omogućite
višenamjensku funkciju.
UPOZORENJE: Smještanje teškog objekta na telefon ili sjedenje na njemu
kada se nalazi u džepu može oštetiti LCD zaslon telefona i funkcionalnost
zaslona osjetljivog na dodir.
5
Umetanje SIM kartice i baterije
1 Uklonite poklopac baterije
Pomaknite poklopac baterije prema
donjem dijelu telefona i skinite ga.
UPOZORENJE: Prilikom
vađenja baterije nemojte koristiti
nokte.
UPOZORENJE: Bateriju
nemojte vaditi dok je telefon
uključen jer može doći do
oštećenja telefona.
2 Umetnite SIM karticu
SIM karticu umetnite u držač SIM
kartice tako da kontaktna površina
na kartici zlatne boje bude okrenuta
prema dolje. Prije umetanja SIM
kartice provjerite je li baterija
izvađena iz telefona. SIM karticu
izvadite laganim povlačenjem
prema van.
6
LG GD510N | Korisnički priručnik
3 Umetnite bateriju
Najprije lijevu stranu baterije
umetnite u gornji rub odjeljka za
bateriju.
Provjerite jesu li kontakti baterije
u ravnini s kontaktima na telefonu.
Pritisnite desnu stranu baterije dok
ne sjedne na svoje mjesto.
Punjenje memorijske kartice telefona
Uklonite poklopac utičnice punjača
na bočnoj strani telefona GD510N.
Priključite putni adapter (punjač) i
priloženi USB kabel. Priključite USB
kabel u telefon i utaknite ga u utičnicu
za napajanje. GD510N mora se puniti
dok se na zaslonu ne prikaže poruka
“Baterija je puna”.
NAPOMENA: Kako biste produžili
trajanje baterije, bateriju je na početku
potrebno napuniti do kraja. Zanemarite
prvu poruku “Baterija je puna” i telefon
nastavite puniti preko noći.
Umetanje memorijske kartice
Memorijski prostor telefona možete
proširiti pomoću memorijske kartice
MicroSD.
NAPOMENA: Memorijska kartica je
neobavezna dodatna oprema.
1 Uklonite poklopac baterije.
2 Gurnite utor za microSD karticu kako
biste ga otključali.
3 Otvorite utor.
4 SIM karticu umetnite u držač SIM
kartice. Kontaktna površina na kartici
zlatne boje mora biti okrenuta prema
dolje. Kako biste izvadili SIM karticu,
lagano je povucite prema van.
5 Zatvorite i zatim gurnite utor kako
biste ga zaključali.
6 Vratite poklopac.
7
Korištenje dodirnog zaslona
Savjeti o dodirnom zaslonu
• Kako biste odabrali stavku, dodirnite
središte ikone.
• Ne pritišćite prejako. Zaslon je
dovoljno osjetljiv za prepoznavanje
laganih, odmjerenih pritisaka.
• Željenu opciju dodirnite vrškom prsta.
Pazite da ne dodirnete okolne tipke.
• Kada GD510N nije u upotrebi, vratit će
se na zaključavanje zaslona.
Upravljanje dodirnim
zaslonom
Kontrole na dodirnom zaslonu GD510N
mijenjaju se dinamički, ovisno o
zadatku koji izvršavate.
Otvaranje aplikacija
Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno
dodirnite njenu ikonu.
8
LG GD510N | Korisnički priručnik
Pomicanje
Za pomicanje je povucite od jedne do
druge strane.
Na nekim zaslonima, primjerice na
popisu prethodnih poziva, možete se
pomicati i gore-dolje.
Vaš početni zaslon
Možete odmah povući i pritisnuti ono što vam je potrebno kod obje vrste početnih
zaslona.
Aktivno
Aktivno
Početni zaslon za
Početni zaslon
brzo biranje - Kada
widgeta - Kada
dodirnete ,
u
dodirnete
prikazat će se popis
donjem desnom kutu
za brzo biranje. Na
zaslona, prikazat će
ovom početnom
se ploča s widgetima
zaslonu možete
za mobitel.
izravno pozivati,
Kada registrirate
uređivati kontakt ili
widget njegovim
mu poslati poruku.
povlačenjem, widget
će se prikazati na
mjestu na koje je
ispušten.
Aktivno
Početni zaslon za Livesquare - Na početnom
zaslonu za Livesquare možete jednostavno uputiti
poziv i poslati poruku na broj koji je dodijeljen
avataru. Želite li koristiti funkciju pozivanja,
slanja poruke ili kontaktiranja, odaberite avatar i
odaberite željenu ikonu brze tipke.
SAVJET! Korisničko sučelje temelji se na tri vrste početnih zaslona. Za
prebacivanje između različitih početnih zaslona jednostavno brzo prijeđite
preko zaslona slijeva nadesno ili zdesna nalijevo.
9
Vaš početni zaslon
Statusna traka
Pomoću različitih ikona statusna traka
prikazuje informacije poput onih o
jačini signala, novoj poruci i preostalom
trajanju baterije, kao i je li Bluetooth ili
GPRS aktivan.
U tablici u nastavku navedena su
značenja ikona koje se mogu vidjeti u
statusnoj traci.
Ikona Opis
Izvršavanje više zadataka
Snaga signala mreže (broj
stupaca će varirati)
Ikona Opis
Slanje multimedijske
poruke nije uspjelo
Alarm je postavljen
Koristi se profil Prilagođeno
(broj ikone može varirati)
Koristi se profil Uobičajeno
Koristi se profil Na
otvorenom
Koristi se profil Tiho
Slušalica se koristi
Nema signala mreže
Pozivi se preusmjeravaju
Preostalo trajanje baterije
Baterija je prazna
Priključen je poklopac solarne
ćelije (siva sličica sunca)
Koristi se punjenje solarne
ćelije (narančasta sličica
sunca)
Koristi se EDGE
Roaming
Uključen je Zrakoplovni
mod
Bluetooth je aktivan
Nova tekstualna poruka
Nova glasovna poruka.
Ulazni spremnik za poruke je pun
Slanje poruke nije uspjelo
10
LG GD510N | Korisnički priručnik
BGM reprodukcija
BGM pauza
Memorijska kartica je
omogućena za upotrebu
Promjena statusa sa statusne
trake
Dodirnite središte statusne trake kako
biste otvorili Sažetak statusa. Prikazuje
trenutni status opcija Vrijeme, Mreža,
SVC ID, Baterija, Memorija telefona,
Vanjska memorija, Profil, MP3s i
Bluetooth. Ovdje možete postaviti
vrstu profila, reproducirati/pauzirati
MP3 zapise te aktivirati/deaktivirati
Bluetooth.
Upotreba funkcije za
izvršavanje više zadataka
Pritisnite tipku za izvršavanje više
zadataka
za otvaranje izbornika
Izvršavanje više zadataka. Ovdje možete
pregledati sve aplikacije koje se izvode i
pristupiti im jednim dodirom.
Ako se u pozadini izvodi neka aplikacija
(npr. igra ili FM radio), na statusnoj traci
će se prikazivati
.
11
Pozivi
Upućivanje poziva
1 Dodirnite
za otvaranje tipkovnice.
2 Unesite broj pomoću tipkovnice.
3 Za uspostavljanje poziva dodirnite
.
4 Za prekid poziva pritisnite tipku
Smart.
SAVJET! Za unos
znaka + prilikom upućivanja
međunarodnog poziva pritisnite i
.
zadržite
SAVJET! Pritisnite tipku za napajanje
kako biste zaključali dodirni zaslon i
spriječili slučajno pozivanje.
Upućivanje poziva iz
kontakata
1 Na početnom zaslonu pritisnite
za otvaranje Imenik.
2 Dodirnite okvir s poljem Naziv pri
vrhu zaslona i pomoću tipkovnice
unesite prvih nekoliko slova kontakta
kojeg želite pozvati.
3 Na filtriranom popisu dodirnite ikonu
poziva koja se nalazi pored kontakta
koji želite pozvati. Postoji li više
brojeva za taj kontakt, za poziv će
se koristiti onaj koji je određen kao
primarni.
12
LG GD510N | Korisnički priručnik
4 Možete i dodirnuti ime kontakta
i odabrati broj koji želite koristiti
postoji li više brojeva za taj kontakt.
Možete dodirnuti i
kako biste
uputili poziv na zadani broj.
Odgovaranje ili odbijanje
poziva
Kada telefon zazvoni, za prihvat poziva
dodirnite tipku Smart.
Želite li isključiti zvuk zvona, gurnite
poklopac prema gore. Na taj način
ćete otključati telefon ako je zaključan;
nakon toga dodirnite
. To je
praktično ako ste tijekom sastanka
zaboravili promijeniti svoj profil u Tiho.
Brzo biranje
Kontakt koji često pozivate možete
dodijeliti broju za brzo biranje.
1 U kartici KOMUNIKACIJA odaberite
Imenik i zatim odaberite Brzo
biranje.
2 Govorna pošta je već postavljena kao
broj brzog biranja 1. To ne možete
promijeniti. Dodirnite bilo koji drugi
broj kako biste mu dodijelili kontakt
brzog biranja.
3 Otvorit će se vaši Imenik. Jednim
dodirom telefonskog broja odaberite
kontakt koji želite dodijeliti tom
broju. Za pronalazak kontakta
dodirnite okvir s poljem Ime i unesite
prvo slovo imena traženog kontakta.
Upućivanje drugog poziva
1 Tijekom početnog poziva dodirnite
i upišite broj koji želite nazvati.
2 Dodirnite
za spajanje poziva.
3 Oba poziva će se prikazati na
zaslonu poziva. Početni poziv će biti
zaključan, a pozivatelj stavljen na
čekanje.
4 Za kretanje između poziva dodirnite
i odaberite Zamijeni ili pritisnite
broj poziva na čekanju.
5 Za prekidanje jednog ili oba poziva
pritisnite
i odaberite Prekini,
a nakon toga Sve, Na čekanju ili
Aktivno.
SAVJET! Dodirnite bilo koji
unos u dnevniku poziva kako biste
vidjeli datum, vrijeme i trajanje
poziva.
NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv
koji ste uspostavili.
Pregled popisa poziva
Dodirnite Prethodno u kartici
KOMUNIKACIJA.
SAVJET! Dodirnite
bilo koji unos u dnevniku poziva
kako biste vidjeli datum, vrijeme i
trajanje poziva.
Korištenje preusmjeravanja
poziva
1 Dodirnite Postavke poziva u kartici
POSTAVKE.
2 Dodirnite Preusmjeravanje poziva.
3 Odaberite želite li preusmjeriti
sve glasovne pozive kada je linija
zauzeta, kada ne odgovarate ili kada
niste dostupni.
4 Unesite broj za preusmjeravanje.
5 Za aktivaciju dodirnite Zahtjev.
NAPOMENA: Preusmjeravanje poziva
se naplaćuje. Dodatne pojedinosti
zatražite od svog davatelja usluga.
SAVJET! Za isključivanje svih
preusmjeravanja poziva odaberite
Deaktiviraj sve u izborniku
Preusmjeravanje poziva.
13
Pozivi
Korištenje zabrane poziva
1 Dodirnite Postavke poziva u kartici
POSTAVKE.
2 Dodirnite Zabrana poziva.
3 Odaberite neku ili svih šest opcija:
Svi odlazni
Odlazni međunarodni
Izlazni međunarodni pozivi osim u
vlastitu državu
Svi dolazni
Ulazni u inozemstvu
Deaktiviraj sve
4 Unesite lozinku zabrane poziva.
Od mrežnog operatera zatražite
informacije o ovoj usluzi.
SAVJET! Odaberite Fiksni
brojevi za biranje iz opcija Postavke
poziva kako biste uključili i sastavili
popis brojeva koji se mogu pozivati s
vašeg telefona. Bit će vam potrebna
PIN2 šifra od operatera. S vašeg telefona
mogu se pozivati samo brojevi uključeni
u fiksni popis za biranje.
Promjena postavki poziva
1 Dodirnite Postavke poziva u kartici
POSTAVKE.
2 Pomaknite se i dodirnite Uobičajene
postavke. Ovdje možete izmijeniti
postavke za:
14
LG GD510N | Korisnički priručnik
Odbacivanje poziva - prekidač
pomaknite na Uključeno kako biste
istaknuli popis Odbaci. Možete
dodirnuti tekstni okvir i odabrati sve
pozive, određene kontakte ili grupe,
pozive primljene s neregistriranih
brojeva (koji se ne nalaze u
kontaktima) ili pozive bez ID-a
pozivatelja. Dodirnite Spremi kako
biste promijenili postavku.
Pošalji moj broj - odaberite hoće li se
vaš broj prikazivati prilikom pozivanja.
Aut. ponovno biranje - prekidač
pomaknite ulijevo
za Uključeno ili udesno za Isključeno.
Način odgovora - odaberite želite li
na pozive odgovarati pomoću tipke za
slanje ili bilo koje tipke.
Podsjetnik minute razgovora
- prekidač pomaknite ulijevo, na
Uključeno, kako biste tijekom poziva
svake minute čuli zvuk.
BT način odgovaranja - odaberite
Hands-free kako biste mogli
odgovoriti na poziv pomoću
Bluetooth slušalica ili odaberite
Telefon kako biste na pozive
odgovarali pritiskom na bilo koju
tipku na telefonu.
Spremi novi broj - za spremanje
novog broja odaberite Da.
Poruke
Poruke
GD510N kombinira SMS i MMS u jedan
intuitivan, jednostavan izbornik.
Slanje poruke
1 Dodirnite Poruke u kartici
KOMUNIKACIJA. Zatim dodirnite
Nova poruka i započnite pisati novu
poruku.
2 Dodirnite Umetni kako biste dodali
sliku, videozapis, zvuk, predložak itd.
3 Dodirnite Primatelj na dnu zaslona
za unos primatelja. Zatim unesite
broj ili dodirnite
za odabir
kontakta. Možete dodati još više
kontakata.
4 Kad budete spremni, dodirnite Pošalji.
UPOZORENJE: dodajete li
tekstualnoj poruci sliku, video
ili zvuk, ona će se automatski
pretvoriti u multimedijsku poruku i
kao takva će biti naplaćena.
za uključivanje T9
Dodirnite
načina rada. Ova ikona prikazat će
se samo odaberete li za način unosa
Tipkovnica.
Dodirnite
za odabir jezika pisanja.
za promjenu između
Dodirnite
brojeva, simbola i unosa teksta.
Pomoću tipke Shift odaberite između
unosa velikih/malih slova.
Način rada T9
Način rada T9 koristi ugrađeni rječnik
za prepoznavanje riječi koje upisujete, a
na temelju niza tipki koje ste dodirnuli.
Predviđa riječi koje upisujete i predlaže
alternative.
Prepoznavanje rukopisa
U načinu rada rukopisa jednostavno
pišite po zaslonu, a GD510N će vaš
rukopis pretvoriti u poruku. Odaberite
Zaslon za rukopis ili Okvir za rukopis,
ovisno o željenom pregledu.
Unos teksta
Postavljanje e-pošte
Tekst se može unijeti na pet načina:
Tipkovnica, Tipkovnica, Zaslon za
rukopis, Okvir za rukopis, Rukopis
- dvostruki okvir.
Metodu unosa možete odabrati
dodirom na
pa Metoda unosa.
Dodirnite E-pošta u kartici
KOMUNIKACIJA.
Ako vam nije postavljen račun e-pošte,
pokrenite čarobnjak za postavljanje
e-pošte i dovršite ga.
15
Poruke
Postavke možete označiti i urediti
odabirom opcije
. Možete provjeriti
i dodatne postavke koje su unesene
automatski, prilikom stvaranja računa.
Dohvaćanje e-pošte
Svoj račun e-pošte možete provjeravati
automatski ili ručno. Ručna provjera:
1 Dodirnite Email u kartici
KOMUNIKACIJA.
2 Dodirnite račun koji želite koristiti.
Slanje e-pošte putem novog
računa
1 Dodirnite Nova poruka e-pošte i
otvorite će se nova poruka e-pošte.
2 Dovršite poruku.
3 Dodirnite Pošalji i vaša će poruka
e-pošte biti poslana.
Promjena postavki e-pošte
1 Dodirnite E-pošta u kartici
KOMUNIKACIJA.
2 Dodirnite
i odaberite Postavke
e-pošte nakon čega ćete moći
prilagoditi sljedeće postavke:
E-mail računi
Preferirana e-pošta
Odgovor putem e-maila - odaberite
hoće li se slati poruke s potvrdom
pročitanosti.
16
LG GD510N | Korisnički priručnik
Odgovor na e-mail - odaberite
hoće li se tražiti poruke s ‘potvrdom
pročitanosti’.
Interval vraćanja - odaberite koliko
će često GD510N provjeravati nove
poruke e-pošte.
Iznos za dohvat - odaberite broj
poruka e-pošte koje će se dohvatiti u
bilo kojem trenutku.
Uključi poruku iz Proslijedi i
Odgovori - odaberite hoće li se u
odgovor uključiti izvorna poruka.
Uključi privitak - odaberite hoće
li se u odgovore uključivati izvorni
privitak.
Auto prihvat u roamingu
- odaberite hoće li se poruke
automatski dohvaćati kada se
nalazite u inozemstvu (roaming).
Nova e-mail obavijest - odaberite
želite li biti upozoreni o dolasku
novih poruka e-pošte.
Potpis - uključite ovu značajku i
stvorite potpis za e-poštu.
Važnost - odaberite razinu važnosti
svojih poruka e-pošte.
Veličina pošte pri slanju - postavite
maksimalnu veličinu pošte pri slanju.
Brojač poruka e-pošte - unesite
željeni datum. Možete provjeriti
e-poštu koju ste slali tijekom tog
razdoblja.
Mape poruka
Postoji pet mapa u izborniku Poruke.
Dolazne - Sve primljene poruke
smještaju se u ulazni spremnik.
Skice - ako niste dovršili pisanje poruke,
djelomično dovršenu poruku možete
spremiti u ovu mapu.
Odlazne - ovo je mapa za privremeno
spremanje tijekom slanja poruka.
Poslano - sve poslane poruke bit će
postavljene u ovu mapu.
Moje mape - stvorite mape za
spremanje svojih poruka.
Prioritet - odaberite razinu prioriteta
za svoj MMS.
Razdoblje valjanosti - odaberite koliko
će se dugo poruke čuvati u centru za
poruke.
Trajanje prikaza stranice - odaberite
koliko dugo će se slajdovi prikazivati
na zaslonu.
Način sastavljanja - odaberite način
sastavljanja poruke.
Vrijeme isporuke - odaberite koliko
dugo treba čekati prije isporuke poruke.
MMS centar - odaberite s popisa ili
dodajte novi centar za poruke.
Promjena postavki
multimedijskih poruka
Dodirnite Poruke u kartici
KOMUNIKACIJA. Pomaknite se i
odaberite Postavke i Multimedijska
poruka. Možete promijeniti sljedeće:
Način prihvaćanja - odaberite Domaća
mreža ili Roaming mreža. Odaberete
li nakon toga Ručno, primat ćete samo
obavijesti o multimedijskim porukama,
nakon čega ćete moći odlučiti želite li ih
preuzeti u potpunosti.
Izvješće o isporuci - odaberite za
traženje i/ili dopuštanje izvješća o
isporuci.
Čitanje odgovora - odaberite za
traženje i/ili dopuštanje odgovora.
17
Fotoaparat
Osnovne informacije o tražilu
Izloženost - slika s niskom kontrastom
izgledat će mutno, dok će slika s visokim
kontrastom izgledati mnogo oštrije.
Zumiranje - povećavanje ili smanjivanje.
Ova je funkcija omogućena ovisno o
veličini snimljene fotografije.
Stražnja strana
Snimanje fotografije
Video način rada
- odaberite ovu ikonu za
prelazak na video način
rada.
Postavke - dodirnite ovu ikonu za
otvaranje izbornika s postavkama.
Pojedinosti potražite u odjeljku Korištenje
naprednih postavki.
Način prikaza - odaberite između Cijeli
zaslon ili Cijela slika.
Kontinuirano snimanje - omogućuje
automatsko snimanje 3/6/9 fotografija u
jako brzom slijedu.
Galerija - omogućava
pristup spremljenim
fotografijama iz načina
rada kamere. Jednostavno
dodirnite i na zaslonu će se
prikazati galerija.
SAVJET! Opcije možete aktivirati dodirom na zaslon. Automatski će se isključiti nakon
nekoliko sekundi.
18
LG GD510N | Korisnički priručnik
Brzo snimanje fotografije
Nakon fotografiranja
1 Pritisnite tipku
na desnoj strani
telefona.
2 Kada je fotoaparat fokusiran na
subjekta, za snimanje fotografije
dodirnite
u sredini desno na
zaslonu. Možete i čvrsto pritisnuti
tipku
na bočnoj strani telefona.
Snimljena fotografija će se prikazati na
zaslonu. Naziv slike prikazat će se na
dnu zaslona.
Dodirnite kako biste fotografiju
poslala kao poruku, e-poštu ili putem
Bluetootha.
Dodirnite za postavljanje slike
početnog zaslona.
Dodirnite za uređivanje fotografije.
Pritisnite za brisanje fotografija koju
ste upravo snimili i potvrdite dodirom
opcije Da. Prikazat će se “izbrisana”
poruka.
Dodirnite za premještanje u svoju
galeriju.
SAVJET! Za prelazak u video način
rada ili način rada fotoaparata,
krećite se gore/dolje te odaberite
ikonu fotoaparata ili videozapisa na
desnoj strani u sredini tražila.
19
Video kamera
Osnovne informacije o tražilu
Zumiranje - povećavanje ili
smanjivanje.
Veličina slike
Spremanje u memoriju
telefona / vanjsku memoriju
Stražnja strana
Postavke - dodirnite ovu ikonu za
otvaranje izbornika s postavkama.
Pojedinosti potražite u odjeljku Korištenje
naprednih postavki.
Način prikaza - odaberite Preko cijelog
zaslona ili Cijela slika.
Veličina videozapisa - odaberite
QVGA(320x240) ili QCIF(176x144).
Izloženost - videozapis s niskom
kontrastom izgledat će mutno, dok će
videozapis s visokim kontrastom izgledati
mnogo oštrije.
Način rada kamere - dodirnite
ovu ikonu za prelazak na način
rada kamere.
Započni snimanje
Galerija
Video način rada - odabran je
video način rada.
SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako
bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno
aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.
20
LG GD510N | Korisnički priručnik
Brzo snimanje videozapisa
Nakon snimanja videozapisa
1 Tipku fotoaparata na desnoj strani
telefona držite pritisnutom nekoliko
sekundi.
Na zaslonu će se prikazati slika koja
predstavlja snimljeni videozapis.
Naziv videozapisa prikazat će se na
dnu zaslona, a uz desnu i lijevu stranu
prikazat će se sedam ikona.
Dodirnite za reprodukciju
videozapisa.
Dodirnite za slanje videozapisa
u obliku poruka ili Email, putem
Bluetooth ili na YouTube.
Dodirnite za uređivanje video
zapisa.
Dodirnite za brisanje video zapisa
koji ste upravo snimili i potvrdite
dodirom opcije Da. Ponovo će se
pojaviti tražilo.
Dodirnite
kako biste odmah snimili
sljedeći videozapis.
Dodirnite za pregled galerije
spremljenih videozapisa i slika.
SAVJET! Za prelazak u video način
rada ili način rada fotoaparata,
krećite se gore/dolje te odaberite
ikonu fotoaparata ili videozapisa na
desnoj strani u sredini tražila.
2 Držite telefon u vodoravnom
položaju i usmjerite objektiv prema
subjektu snimanja.
3 Pritisnite tipku fotoaparata
na telefonu jednom za početak
snimanja. Ili pritisnite crvenu točku
na desnoj strani u središtu zaslona.
4 Snimi će se prikazati pri dnu uz
mjerač vremena koji pokazuje duljinu
videozapisa.
5 Za pauziranje videozapisa dodirnite
, a za ponovno pokretanje
odaberite .
6 Dodirnite
pritisnite
snimanje.
na zaslonu ili još jednom
kako biste zaustavili
21
Vaše fotografije i videozapisi
Pregledavanje fotografija i
videozapisa
1 Dodirnite Galerija u kartici ZABAVA.
Možete dodirnuti i
na zaslonu
kamere za pregled. Možete provjeriti
svoje slike i videozapise.
2 Na zaslonu će se prikazati vaša
galerija.
3 Dodirnite videozapis ili fotografiju
kako biste je otvorili u cijelosti.
4 Za reprodukciju videozapisa
dodirnite
. Za pauziranje
reprodukcije dodirnite
.
SAVJET! Lagano udarite
lijevo ili desno za pregled ostalih
fotografija ili videozapisa.
UPOZORENJE: neke
funkcije možda neće ispravno raditi
ako multimedijska datoteka nije
snimljena pomoću telefona.
Pregledavanje fotografija u
obliku prikaza slajdova
U načinu prikaza slajdova sve
fotografije u galeriji prikazat će se
istovremeno u obliku prikaza slajdova.
Videozapisi se ne mogu pregledavati u
obliku prikaza slajdova.
22
LG GD510N | Korisnički priručnik
1 Dodirnite
u Galeriji, a zatim
se pomaknite i odaberite Prikaz
slajdova.
2 Prikaz slajdova će započeti.
U prikazu slajdova postoje sljedeće
opcije:
Dodirnite
za povratak.
Dodirnite za pauziranje prikaza
slajdova na određenoj fotografiji.
Dodirnite ponovo za nastavak
reprodukcije.
Dodirnite za nasumičan prikaz.
Dodirnite za povećanje ili
smanjivanje brzine prikaza slajdova.
Postavljanje fotografije kao
pozadine
1 Dodirnite Galerija u kartici ZABAVA.
2 Dodirnite fotografiju koju želite
postaviti kao pozadinu.
3 Dodirnite zaslon kako biste otvorili
izbornik.
4 Dodirnite .
5 Nakon toga možete promijeniti
veličinu slike koristeći .
6 Kad budete zadovoljni fotografijom,
dodirnite Postavi.
7 Odaberite opciju koju želite
promijeniti: Sve, Widgeti, Brzo
biranje.
Multimedija
U memoriju telefona možete pohraniti
bilo kakve multimedijske datoteke
kako biste mogli jednostavno
pristupati svojim slikama, zvukovima,
videozapisima i igrama. Svoje datoteke
možete spremati i na memorijsku
karticu. Pomoću memorijske kartice
možete osloboditi prostor u memoriji
telefona. Te datoteke možete pronaći
u izborniku Moji sadržaji, u kartici
ZABAVA.
Korištenje slike
Možete odabrati slike koje ćete koristiti
kao pozadine i za zaključane zaslone, pa
čak i za identifikaciju pozivatelja.
1 Dodirnite Moji sadržaji u kartici
ZABAVA i odaberite Slike. Odaberite
željenu sliku. Zatim dodirnite
.
2 Dodirnite Koristi kao i odaberite
jednu od opcija:
Slika poč. zaslona - postavljanje
pozadine za početni zaslon.
Zaklj.sliku na zasl. - postavite
pozadinu za zaključani zaslon.
Slika kontakta - dodijelite sliku
određenoj osobi na svom popisu
kontakata i slika će se pojaviti kada
vas ta osoba nazove.
Start kod uključenja - postavljanje
slike koja će se prikazivati prilikom
uključivanja telefona.
Slika prilikom zatvaranja
- postavljanje slike koja će se
prikazivati prilikom isključivanja
telefona.
Premještanje ili kopiranje
slike
Slike možete premještati ili kopirati
iz memorije telefona na memorijsku
karticu i obrnuto. To je dobro napraviti
radi oslobađanja prostora u bilo kojoj
od memorija ili za sprečavanje gubitka
slika.
1 Dodirnite Moji sadržaji u kartici
ZABAVA, odaberite Slike i dodirnite
.
2 Odaberite Premjesti ili Kopiraj.
3 Možete označiti / poništiti
označavanje slika njihovim slijednim
dodirivanjem. Označite sliku koju
želite premjestiti ili kopirati i
dodirnite Kopiraj/Premjesti.
Korištenje zvuka
1 Dodirnite Moji sadržaji u kartici
ZABAVA i odaberite Zvukovi.
2 Odaberite željeni zvuk i prikazat će se
poruka s potvrdom.
3 Dodirnite Da. Započet će
reprodukcija.
4 Dodirnite
i odaberite Koristi kao.
23
Multimedija
5 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
Melodija glasovnog, Ton poruke,
Uključivanje ili Isključivanje.
Glazba
LG GD510N ima ugrađen glazbeni
player kako biste mogli slušati svoje
omiljene pjesme. Za pristup glazbenom
playeru dodirnite Glazba u kartici
ZABAVA. Ovdje možete pristupiti
većem broju mapa:
Nedavno reproducirano - reprodukcija
nedavno reproduciranih pjesama.
Sve pjesme - sadrži sve pjesme koje
se nalaze u vašem telefonu osim
prethodno učitane zadane glazbe.
Izvođači - pregled glazbene kolekcije
prema izvođačima.
Albumi - pregled glazbene kolekcije
prema albumima.
Žanrovi - pregled glazbene kolekcije
prema žanrovima.
Popisi pjesama - sadrži sve popise
pjesama koje ste stvorili.
Nasumična reprodukcija - reprodukcija
pjesama nasumičnim redoslijedom.
24
LG GD510N | Korisnički priručnik
Prijenos glazbe na telefon
Najjednostavniji način prijenosa glazbe
na telefon je preko Bluetooth veze ili
kabela za sinkronizaciju.
Također, možete koristiti softver LG PC
Suite. Prijenos pomoću Bluetooth veze:
1 Provjerite je li Bluetooth prijenos
uključen na oba uređaja te jesu li
uređaji jedan drugom vidljivi.
2 Odaberite glazbenu datoteku na
drugom uređaju i odaberite slanje
preko Bluetooth veze.
3 Kada datoteka bude spremna za
slanje, prihvatite je na telefon
dodirom opcije Da.
4 Datoteka bi se trebala naći pod
Glazba > Sve pjesme.
Stvaranje popisa za
reprodukciju
Vlastite popise pjesama možete stvoriti
biranjem pjesama iz mape Popisi
pjesama.
1 Dodirnite Glazba u kartici ZABAVA.
2 Dodirnite Popisi pjesama, zatim
Dodaj novi popis pjesama, unesite
naziv popisa pjesama i dodirnite
Spremi.
3 U mapi Sve pjesme prikazat će se sve
pjesme iz vašeg telefona. Dodirnite
sve pjesme koje želite uključiti u
popis pjesama; kraj naziva pjesama
pojavit će se kvačice.
4 Dodirnite Izvršeno.
FM radio
NAPOMENA: Možete i ručno pronaći
stanicu pomoću strelica i
prikazanih za središtu zaslona. Ako
pritisnete i držite i , stanice će
se pronaći automatski.
LG GD510N ima značajku FM
radioprijemnika pa svoje omiljene
stanice možete slušati i u pokretu.
NAPOMENA: za slušanje radija
potrebno je priključiti slušalice.
Umetnite ih u utičnicu za slušalice (to
je ista utičnica u koju se priključuje
punjač).
Pretraživanje stanica
Radio stanice na svom telefonu možete
pronaći ručno ili automatski. One se
zatim spremaju na određene brojeve
kanala te ih ne morate ponovo tražiti.
Prvo je na telefon potrebno priključiti
slušalice jer one služe kao antena.
Automatsko podešavanje:
1 Pomaknite se i dodirnite FM radio u
kartici ZABAVA, a zatim
.
2 Dodirnite Automatsko skeniranje.
Prikazat će se poruka s potvrdom.
Odaberite Da, nakon čega će se
stanice automatski pronaći i dodijeliti
kanalu na vašem telefonu.
25
Organizator
Dodavanje događaja u
kalendar
1 Dodirnite Organizator u kartici
USLUŽNE ZNAČAJKE i odaberite
Kalendar.
2 Odaberite datum kojem želite dodati
događaj.
3 Dodirnite
, a zatim Dodaj
događaj.
4 Dodirnite Kategorija, a zatim
odaberite Sastanak, Godišnjica ili
Rođendan.
5 Unesite Predmet.
6 Provjerite i unesite datum i vrijeme u
koje želite da vaš događaj započne.
Za Sastanak i Godišnjicu unesite
datum i vrijeme završetka događaja
u donja dva okvira za vrijeme i
datum. Unesite mjesto ako se radi o
Sastanku.
7 Postavite Alarm i opciju Ponovi.
8 Odaberite Spremi i vaš će se događaj
spremiti u kalendar. Datumi sa
spremljenim događajima bit će
označeni kvadratnim pokazivačima,
a na početku svakog događaja
zazvonit će zvono kako biste ostali
organizirani.
26
LG GD510N | Korisnički priručnik
Dodavanje podsjetnika
1 Dodirnite Bilješke u kartici USLUŽNE
ZNAČAJKE.
2 Dodirnite Dodaj podsjetnik.
3 Upišite svoj podsjetnik i dodirnite
Spremi.
4 Vaš će se podsjetnik zatim prikazati
na zaslonu u aplikaciji Bilješke.
Postavljanje alarma
1 Dodirnite Budilica u kartici USLUŽNE
ZNAČAJKE. Widget budilica trebala
bi se prikazati na popisu kao zadana
vrijednost i nećete je moći izbrisati.
2 Dodirnite Dodaj alarm.
3 Postavite željeno vrijeme oglašavanja
alarma u okviru s poljem Vrijeme.
4 Odaberite način na koji želite da se
alarm ponavlja u okviru Ponavljanje:
Ne ponavlja se, Dnevno, Pon ~
Pet, Pon ~ Sub, Sub ~ Ned, Osim
praznika ili Odaberite radni dan.
Ikone će zatim prikazati odabrani dan
u tjednu.
5 Odaberite Vrsta budilice kako biste
postavili željenu vrstu alarma.
6 Odabir Zvona alarma i odabir zvuka
iz mape. Kako biste preslušali zvuk,
dodirnite ga i zatim dodirnite .
7 Dodajte podsjetnik za alarm u okvir
Podsjetnik.
8 Konačno, interval za odgodu možete
postaviti na 5, 10, 20 ili 30 minuta, 1
sat ili ga možete isključiti.
9 Nakon postavljanja alarma dodirnite
Spremi.
NAPOMENA: Možete postaviti do 5
alarma, uključujući i Widget budilicu.
SAVJET! Pomaknite prekidač na
Uključeno/Isključeno kako biste
postavili alarm.
Snimanje glasa
Koristite snimač glasa za snimanje
glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih
datoteka.
Dodirnite Snimanje glasa u kartici
USLUŽNE ZNAČAJKE i odaberite
,a
zatim Postavke kako biste promijenili
Postavke:
Trajanje - postavite trajanje snimke.
Odaberite Neograničeno, Veličina
MMS poruke ili 1 min.
Kvaliteta - odaberite kvalitetu
zvuka. Odaberite Super fino, Fino ili
Uobičajeno.
Memorija u upotrebi - odaberite
lokaciju spremanja zvučnih datoteka.
Odaberite vanjsku memoriju ili
memoriju telefona.
Snimanje zvuka ili glasa
1 Dodirnite
2 Dodirnite
snimanja.
3 Dodirnite
4 Dodirnite
snimke.
za početak snimanja.
za pauziranje
za prekid snimanja.
za preslušavanje
Pretvaranje jedinica
1 Dodirnite Alati u kartici USLUŽNE
ZNAČAJKE.
2 Odaberite Pretvarač jedinica.
3 Odaberite želite li da vrijednost
pretvaranja bude Valuta, Površina,
Duljina, Masa, Temperatura,
Zapremina ili Brzina.
4 Nakon toga možete odabrati jedinicu
i unijeti vrijednost iz koje želite
pretvarati, a zatim jedinicu u koju
želite pretvarati.
5 Na glavnom zaslonu pojavljuje se
odgovarajuća vrijednost.
Dodavanje grada u sat s
vremenskim zonama
1 Dodirnite Alati u kartici USLUŽNE
ZNAČAJKE.
2 Odaberite Sat s vremenskim
zonama.
3 Dodirnite , a nakon toga Dodaj
grad.
27
Organizator
4 Pomičite se po globusu, dodirnite
željeno područje i odaberite grad
s karte.
i upisati naziv
5 Možete i dodirnuti
traženog grada u okvir s poljem za
pretraživanje.
Korištenje štoperice
1 Dodirnite Alati u kartici USLUŽNE
ZNAČAJKE.
2 Odaberite Štoperica.
3 Za pokretanje mjerača vremena
dodirnite Pokreni na dnu zaslona.
4 Želite li izmjeriti vrijeme ciklusa,
dodirnite Ciklus.
5 Za zaustavljanje mjerača vremena
dodirnite Zaustavi.
6 Dodirnite Nastavi kako biste ponovo
pokrenuli štopericu od vremena u
kojem ste je zaustavili ili dodirnite
Poništi kako biste krenuli ispočetka.
Više o značajki Eko drvo
Energija za Eko drvo prikuplja se
punjenjem solarne ćelije.
Svako drvo predstavlja smanjenu
emisiju ugljičnog dioksida.
Korištenjem više solarne energije
možete zasaditi više drveća.
28
LG GD510N | Korisnički priručnik
Više o značajki Eko kalkulator
Ukupni iznos smanjenja emisije
ugljičnog dioksida možete smanjiti
punjenjem solarne ćelije.
SAVJET! Ako je GD510N opremljen
solarnom ćelijom, Eko drvo i Eko
kalkulator prikazuju se u izborniku
Alati na kartici USLUŽNE ZNAČAJKE.
Sinkroniziranje s računalom
Računalo možete uskladiti s telefonom
kako biste uskladili sve važne
pojedinosti i datume. Možete načiniti i
sigurnosnu kopiju svojih datoteka i tako
se riješiti briga.
Instaliranje softvera LG PC
Suite na računalo
1 Na početnom zaslonu pritisnite
i u kartici POSTAVKE odaberite
Povezivanje.
2 Odaberite USB povezivanje i
dodirnite PC Suite.
3 Povežite telefon i računalo USB
kabelom i malo pričekajte. Prikazat će
se poruka vodiča za instalaciju.
4 Za dovršenje čarobnjaka programa
LG PC Suite Installer slijedite upute
na zaslonu.
5 Nakon dovršenja instalacije na radnoj
površini će se pojaviti ikona softvera
LG PC Suite.
Povezivanje telefona i
računala
1 Na početnom zaslonu pritisnite
i u kartici POSTAVKE odaberite
Povezivanje.
2 Odaberite USB povezivanje.
3 Dodirnite PC Suite.
4 Povežite telefon i računalo USB
kabelom i malo pričekajte. PC Suite
će se pokrenuti automatski.
Sigurnosno kopiranje i
vraćanje podataka na telefon
1 Povežite telefon i računalo na gore
opisan način.
2 Pritisnite ikonu Podrška i odaberite
Podrška ili Vrati.
3 Označite sadržaj za sigurnosno
kopiranje ili vraćanje. Odaberite
lokaciju koja će biti odredište
sigurnosnog kopiranja ili početna
lokacija vraćanja informacija.
Pritisnite ikonu Pokreni.
4 Stvorit će se sigurnosna kopija
informacija ili će se informacije vratiti.
Pregled datoteka s telefona
na računalu
1 Povežite telefon i računalo na
prethodno opisan način.
2 Pritisnite ikonu Upravljanje
datotekama.
3 Svi dokumenti, flash sadržaji, slike,
zvukovi i videozapisi spremljeni u
telefonu prikazat će se na desnoj
strani zaslona.
SAVJET! Pregledavanje sadržaja
telefona na računalu pomaže u
uređivanju datoteka, organiziranju
dokumenata i uklanjanju sadržaja
koji vam više nisu potrebni.
29
Sinkroniziranje s računalom
Sinkroniziranje kontakata
1 Povežite telefon s računalom.
2 Pritisnite ikonu Upravljanje
kontaktima.
3 Računalo će uvesti i prikazati sve
kontakte spremljene na SIM kartici i
u telefonu.
4 Pritisnite Datoteka i odaberite
Spremi. Sada možete odabrati
odredište i mjesto spremanja
kontakata.
NAPOMENA: Za sigurnosno
kopiranje kontakata spremljenih
na SIM kartici pritisnite na mapu
SIM kartice s lijeve strane zaslona
računala.
Desnom tipkom miša pritisnite
kontakte i odaberite Odaberi sve.
Desnom tipkom miša pritisnite
isti položaj i odaberite Kopiraj u
memoriju telefona. Sada pritisnite
mapu Telefon s lijeve strane zaslona i
prikazat će se svi vaši brojevi.
Sinkroniziranje poruka
1 Povežite telefon s računalom.
2 Pritisnite ikonu Poruke.
3 Sve poruke s telefona prikazat će se u
mapama na zaslonu.
30
LG GD510N | Korisnički priručnik
4 Pritisnite naslov stupaca za
preraspodjelu poruka sortiranih
prema Pošiljatelju, Sadržaju i
Datumu primanja.
Korištenje telefona kao
uređaja za sinkronizaciju
glazbe
Telefon možete koristiti kao uređaj za
sinkronizaciju samo glazbenih datoteka.
Sinkronizaciju glazbe možete izvršiti
pomoću softvera Windows Media
Player 10/11; podržava memoriju
telefona i vanjsku memorijsku karticu.
1 Prekinite vezu između telefona i
računala.
2 Na početnom zaslonu odaberite
i
zatim odaberite Povezivanje u kartici
POSTAVKE.
3 Odaberite USB povezivanje.
4 Dodirnite Sinkronizacija glazbe.
5 Povežite telefon s računalom. Na
telefonu će se prikazati: Spojeno,
a zatim Isključite kabel kako biste
zaustavili Music Sync.
Web
Internet i web’n’walk
Internet vam omogućuje pristup
brzom, atraktivnom svijetu igara,
glazbe, novosti, sporta, zabave i još
mnogo toga, izravno na mobilnom
telefonu. Gdje god se nalazili, što god
vas zanimalo.
SAVJET! Povezivanje na Internet
pomoću mobilnog telefona nikad
nije bilo lakše. web‘n’walk je vaš
internetski portal tvrtke T-Mobile.
web’n’walk se može jednostavno
otvoriti s kartice Komunikacija tako
da se dodirne web‘n’walk ikona.
Napomena: Dodatni troškovi se
naplaćuju prilikom povezivanja s ovom
uslugom.
Dodavanje i pristupanje
zabilješkama
3 Za dodavanje nove oznake
dodirnite Dodaj knjižnu oznaku. U
odgovarajući okvir s poljem unesite
naziv oznake, a zatim URL.
4 Dodirnite Spremi. Oznaka će se
pojaviti na popisu oznaka.
5 Za pristup oznaci jednostavno
dodirnite ikonu Spajanje pored
oznake ili dodirnite naslov oznake
i dodirnite Spajanje. Uređaj će se
povezati na vašu oznaku.
Spremanje stranice
1 Željenoj web-stranici pristupite na
način opisan iznad.
2 Dodirnite
i odaberite Spremi
ovu stranicu.
3 Unesite naziv za stranicu kako biste je
mogli lakše raspoznati.
4 Dodirnite Spremi.
Za brz i lak pristup omiljenim webmjestima možete dodati zabilješke i
spremiti web-stranice.
1 Dodirnite Pretraživač u kartici
USLUŽNE ZNAČAJKE.
2 Odaberite Zabilješke. Na zaslonu će
se prikazati popis vaših oznaka.
31
Postavke
Prilagođavanje profila
Svoj profil možete brzo izmijeniti na
početnom zaslonu.
U izborniku s postavkama možete
prilagoditi sve postavke profila.
1 Dodirnite Profili u kartici POSTAVKE.
2 Odaberite profil koji želite urediti.
3 Nakon toga moći ćete promijeniti
sve zvukove i opcije upozorenja
dostupne na popisu, uključujući i
postavke Melodija glasovnog poziva
i Glasnoća, Ton poruke itd.
Promjena postavki zaslona
Dodirnite Postavke zaslona u kartici
POSTAVKE.
Postavke zaslona
Pozadina - odaberite temu
početnog zaslona ili zaključanog
zaslona.
Livesquare - dodirnite Livesquare
priručnik i provjerite njegove
funkcije.
Tema telefona - odaberite temu
za izbornike. Možete prilagoditi i
veličinu i stil fonta.
Početni izbornik - odaberite stil
početnog izbornika, Cikcak ili
Pomicanje.
Biranje - prilagodite boju brojeva.
32
LG GD510N | Korisnički priručnik
Osvjetljenje - podesite osvjetljenje
zaslona.
Pozdravna poruka - uključite ili
isključite pozdravnu poruku i upišite
njezin tekst u polje za tekst.
Pokretanje/Isključivanje - odaberite
temu zaslona prilikom uključivanja/
isključivanja.
Promjena postavki telefona
Uživajte u slobodi koju pruža GD510N
prilagođavajući se vašem stilu.
Dodirnite Postavke telefona u kartici
POSTAVKE i odaberite s popisa u
nastavku.
Postavke telefona
Datum i vrijeme - namjestite datum
i vrijeme ili odaberite automatsko
ažuriranje vremena ili upotrebu
opcije ljetnog vremena.
Ušteda energije - odaberite za
prebacivanje tvornički podešenih
postavki uštede energije na
Uključeno/Isključeno ili Samo noću.
Jezici - promijenite jezik na zaslonu
telefona GD510N.
Utišavanje pokretom - utišajte
GD510N ili postavite odgodu alarma
okretanjem uređaja dok zvoni.
Autom. zaključavanje tipki automatsko zaključavanje tipkovnice
na početnom zaslonu.
Sigurnost - prilagodite postavke
zaštite, uključujući PIN šifre i
zaključavanje telefona.
Info o memoriji - više informacija
potražite pod Korištenje upravitelja
memorije na stranici.
Ponovno postavi - vraćanje svih
postavki na tvorničke postavke.
Informacije - odaberite Vodič
pregledajte tehničke informacije
o svom telefonu GD510N. Možete
ažurirati softver koristeći Informacije
o telefonu.
Promjena postavki
povezivanja
Vaše je postavke povezivanja već
postavio mrežni operater pa možete
odmah koristiti svoj telefon. Postavke
možete promijeniti pomoću ovog
izbornika.
Dodirnite Povezivanje u kartici
POSTAVKE.
Postavke mreže
Odaberi mrežu - ako odaberete
vrijednost Automatski, GD510N
će automatski potražiti mrežu i
registrirati telefon. Preporučuje se za
najbolju uslugu i kvalitetu.
Ako vrijednost postavite na
Ručno, prikazat će se sve trenutno
dostupne mreže i između njih ćete
moći odabrati onu za koju se želite
registrirati.
Preferirani popisi - možete dodati
preferirane mreže za povezivanje.
Ako telefon pretražuje mrežu
automatski, jednostavno odaberite
jedan od mrežnih popisa a u
suprotnom slučaju novu mrežu
dodajte ručno.
Internetski profili - izbornik prikazuje
internetske profile. Ne možete brisati
niti uređivati zadane konfiguracije,
ovisno o varijanti za pojedinu državu.
Pristupne točke - vaš je mrežni
operater već spremio ove informacije.
Pomoću ovog izbornika možete dodati
novu pristupnu točku.
Paketna veza - odaberite kada biste
svoj uređaj željeli priključiti na mrežu za
paketni prijenos podataka.
USB povezivanje - odaberite opciju
Podatkovna usluga i sinkronizirajte svoj
GD510N pomoću softvera LG PC Suite
za kopiranje datoteka s telefona. Više
informacija o sinkronizaciji potražite
pod PC Sync na stranici.
Ako koristite funkciju Sinkronizacija
glazbe s programom Windows Media
Player, u ovom izborniku odaberite
Sinkronizacija glazbe. Sinkronizacija
glazbe dostupna je samo za glazbene
sadržaje.
33
Postavke
Korištenje upravljanja
memorijom
Vaš GD510N sadrži tri dostupne
memorije: telefon, SIM karticu i vanjsku
memorijsku karticu.
Upravitelj memorije možete koristiti
kako biste vidjeli koliko je memorije
zauzeto, a koliko dostupno.
Dodirnite Postavke telefona u kartici
POSTAVKE, a zatim Info o memoriji.
Zajednička memorija telefona
- pregledajte memoriju telefona
GD510N raspoloživu za slike, zvukove,
videozapise, MMS, e-poštu, Java
aplikacije i drugo.
Rezervirana memorija telefona
- pregledajte memoriju telefona
dostupnu za tekstualne poruke,
kontakte, kalendar, popis zadataka,
podsjetnike, alarm, podatke o
prethodnim pozivima, oznake i stavke
u mapi Razno.
SIM memorija - pregledajte memoriju
dostupnu na SIM kartici.
Vanjska memorija - pregledajte
memoriju dostupnu na vanjskoj
memorijskoj kartici (memorijsku karticu
ćete možda trebati kupiti zasebno).
34
LG GD510N | Korisnički priručnik
Postav glavne memorije - odaberite
željenu lokaciju spremanja stavki
(telefon i vanjska memorija).
Slanje i primanje datoteka
putem Bluetootha
Slanje datoteke:
1 Otvorite datoteku koju želite
poslati - obično će to biti datoteka
s fotografijom, videozapisom ili
glazbom.
2 Odaberite Pošalji.
Odaberite Bluetooth.
3 Ako ste već uskladili Bluetooth
uređaj, GD510N neće automatski
tražiti druge Bluetooth uređaje.
Ako to niste učinili, GD510N će
tražiti ostale uređaje omogućene za
korištenje Bluetooth veze unutar
dometa.
4 Odaberite uređaj na koji želite poslati
datoteku.
5 Vaša datoteka će se poslati.
SAVJET! Pratite traku napretka kako
biste bili sigurni da je vaša datoteka
poslana.
Primanje datoteke:
1 Za primanje datoteka Bluetooth
mora biti postavljen na Uključeno
i Vidljivo. Dodatne informacije
potražite pod Promjena postavki za
Bluetooth dalje u tekstu.
2 Poruka će zahtijevati da potvrdite
prihvat datoteke od pošiljatelja.
Dodirnite Da za primanje datoteke.
3 Prikazat će se lokacija na koju je
datoteka spremljena. Za slikovne
datoteke možete odabrati Pregled
datoteke ili Koristi kao pozadinu.
Datoteke su obično spremljene u
odgovarajućim mapama pod Moji
sadržaji.
Promjena postavki za
Bluetooth
Dodirnite Bluetooth u kartici
POSTAVKE. Zatim odaberite
pa
Postavke.
Možete izvršiti sljedeće promjene:
Vidljivost mog telefona - odaberite
Vidljivo, Skriveno ili Vidljivo 1
minutu.
Naziv mog uređaja - unesite naziv
za svoj GD510N.
Podržane usluge - odaberite kako
će se Bluetooth veza koristiti u
kombinaciji s različitim uslugama.
Način udaljenog SIM-a - uključite
ili isključite.
Moja adresa - prikaz vaše Bluetooth
adrese.
Usklađivanje s drugim
Bluetooth uređajem
Uskladite li GD510N s drugim uređajem,
moći ćete postaviti vezu zaštićenu
lozinkom.
1 Provjerite je li Bluetooth Uključen
i postavljen na Vidljivo. Vidljivost
možete promijeniti u izborniku
Postavke.
2 Dodirnite Traži.
3 GD510N će potražiti uređaje. Nakon
dovršetka pretraživanja, na zaslonu
će se prikazati Osvježi.
4 Odaberite uređaj s kojim se želite
uskladiti i unesite lozinku, a zatim
dodirnite U redu.
5 Vaš telefon će se tada povezati s
drugim uređajem, na kojem trebate
unijeti istu lozinku.
6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza je
sada spremna.
35
Postavke
Korištenje Bluetooth slušalice tijekom nadogradnje može ozbiljno
1 Provjerite je li Bluetooth postavljen
na Uključeno i Vidljivo.
2 Za postavljanje slušalice u način
usklađivanja i usklađivanje uređaja
slijedite upute koje ste dobili sa
slušalicom.
3 Dodirnite Pitaj prije povezivanja ili
Uvijek poveži i dodirnite Da kako
biste se odmah povezali. GD510N
će se automatski prebaciti na profil
Slušalica.
Nadogradnja softvera
Program za nadogradnju softvera
mobilnog telefona LG
Više informacija o instaliranju
ovog programa potražite na adresi
http://update.lgmobile.com.Ova vam
značajka omogućuje nadogradnju
softvera u najnoviju verziju brzo
i praktično putem interneta bez
posjećivanja našeg servisnog centra.
Program za nadogradnju softvera na
mobilnom telefonu zahtijeva punu
pažnju korisnika tijekom cijelog
postupka nadogradnje, svakako
pročitajte sve upute i napomene
koje se prikažu prije svakog koraka.
Imajte na umu da uklanjanje USB
komunikacijskog kabela i baterija
36
LG GD510N | Korisnički priručnik
naškoditi vašem telefonu. Budući da
proizvođač ne preuzima odgovornost
za gubitak podataka tijekom postupka
nadogradnje, preporučujemo vam
da unaprijed pribilježite sve važne
podatke te ih čuvate.
Tehnički podaci
Temperature okoline
Maks.: +55°C (pražnjenje)
+45°C (punjenje)
Min.: -10°C
37
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Pročitajte ove jednostavne smjernice.
Nepridržavanje ovih smjernica može
biti opasno ili nedopušteno.
Izloženost energiji
radiofrekventnog zračenja
38
Izloženost radiovalovima i informacije
o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).
Mobilni telefon GD510N dizajniran
je kako bi zadovoljio primjenjive
sigurnosne zahtjeve izloženosti
radiovalovima. Ta su ograničenja dio
opsežnih smjernica koje utvrđuju
dopuštene razine energije RF zračenja
za širu populaciju.
• Standard o izloženosti zračenju
za mobilne uređaje koristi mjernu
jedinicu poznatu pod nazivom
specifična brzina apsorpcije ili SAR.
Ispitivanja specifične brzine apsorpcije
provedena su za uobičajene radne
položaje pri čemu uređaj emitira s
najvećom dopuštenom snagom na
svim ispitivanim frekvencijama.
• Iako mogu postojati razlike u SAR
razini između različitih modela
telefona tvrtke LG, svi su oni
dizajnirani kako bi zadovoljili važeće
smjernice o izloženosti radiovalovima.
• Ograničenje specifične brzine
apsorpcije koje preporučuje
Međunarodna Komisija za zaštitu od
LG GD510N | Korisnički priručnik
neionizirajućeg zračenja (Commission
on Non-Ionizing Radiation Protection,
ICNIRP) iznosi 2W/kg na prosječno
deset 10 g tjelesnog tkiva.
• Najveća SAR vrijednost za ovaj model
telefona testirana od strane DASY4
dok je telefon prislonjen na uho iznosi
0.856 W/kg (10 g), a za nošenje na
tijelu 0.611 W/Kg (10 g).
• Informacije o SAR podacima za
stanovnike onih država/regija koje su
usvojile SAR ograničenje i preporučuje
ih Institut inženjera elektrike i
elektronike (Institute of Electrical and
Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6
W/kg na prosječno jedan (1) gram
tjelesnog tkiva.
Njega i održavanje proizvoda
UPOZORENJE!
Koristite samo baterije, punjače
i dodatnu opremu odobrenu
za korištenje s ovim modelom
telefona. Korištenje bilo koje druge
opreme može dovesti do prestanka
dopuštenja i jamstva telefona te
može biti opasno.
• Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako
je potreban popravak, prepustite ga
stručnom servisnom osoblju.
• Držite ga podalje od električnih
uređaja poput televizora, radija i
osobnih računala.
• Uređaj držite podalje od izvora topline
poput radijatora ili kuhala.
• Nemojte ga ispuštati da padne.
• Nemojte izlagati uređaj mehaničkim
vibracijama ili udarcima.
• Isključite telefon tamo gdje to nalažu
posebne odredbe. Na primjer,
nemojte koristiti telefon u bolnicama
jer bi mogao utjecati na osjetljivu
medicinsku opremu.
• Ne uzimajte telefon mokrim rukama za
vrijeme punjenja. To može uzrokovati
strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
• Ne punite mobitel blizu zapaljivih
materijala jer se mobitel može zagrijati
i stvoriti opasnost od vatre.
• Za čišćenje vanjštine telefona koristite
suhu krpicu (ne koristite otapala poput
benzena, razrjeđivača ili alkohola).
• Ne punite mobitel na mekanom
pokućstvu.
• Mobitel se treba puniti na prozračnom
mjestu.
• Nemojte izlagati ovaj uređaj
prekomjernoj količini dima ili prašine.
• Telefon nemojte držati pokraj
kreditnih kartica ili putnih karata jer
bi mogao utjecati na informacije na
magnetskim vrpcama.
• Ne dodirujte zaslon oštrim
predmetom jer tako možete oštetiti
telefon.
• Nemojte izlagati telefon tekućini
ili vlazi.
• Pažljivo koristite dodatke, kao što su
slušalice. Nemojte dodirivati antenu
bez potrebe.
Učinkovit rad telefona
Elektronički uređaji
Kod svih mobilnih telefona mogu se
pojaviti smetnje koje mogu utjecati na
njihov rad.
• Mobilni telefon nemojte koristiti
u blizini medicinske opreme bez
dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje
telefona u blizini elektronskih
stimulatora srca, npr. u džepu na
prsima.
• Mobilni telefoni mogu uzrokovati
smetnje kod nekih slušnih uređaja.
• Manje smetnje mogu nastati kod
televizora, radiouređaja, računala itd.
39
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Pacemaker (stimulator srca)
Proizvođači pacemakera preporučuju
da je najmanja udaljenost mobilnog
uređaja od pacemakera bude 15 cm
kako bi izbjegli moguću interferenciju
sa pacemakerom. Da bi se to postiglo
koristite telefon na uhu koje je na
suprotnoj strani od pacemakera i ne
nosite ga u gornjem džepu.
Sigurnost u vožnji
Provjerite zakone i propise o upotrebi
mobilnog telefona na područjima kroz
koja vozite.
• Telefon nemojte držati u ruci tijekom
vožnje.
• Svu pozornost posvetite vožnji.
• Ako je dostupan, koristite handsfree
komplet.
• Zaustavite se i parkirajte prije
upućivanja ili odgovaranje na poziv
ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
• Energija RF zračenja može utjecati
na neke elektronske sustave u vašem
vozilu, kao što su glazbeni uređaj i
sigurnosna oprema.
• Ako je vaše vozilo opremljeno
zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga
instaliranom ili prijenosnom bežičnom
opremom. Zračni jastuk mogao bi
40
LG GD510N | Korisnički priručnik
neispravno funkcionirati ili uzrokovati
ozbiljne ozljede.
• Ako glazbu slušate dok ste vani i u
pokretu, glasnoću postavite tako
da čujete i zvukove iz okoline. to je
osobito važno u blizini križanja.
Izbjegavanje oštećenja sluha
Do oštećenja sluha može doći ako ste
dulje vrijeme izloženi jakom zvuku.
Zbog toga preporučujemo da slušalice
ne uključujete i ne isključujete dok su
u blizini ušiju. Također, preporučujemo
da glasnoću glazbe i poziva postavite
na umjerenu razinu.
Stakleni dijelovi
Neki dijelovi vašeg mobitela su od
stakla. Staklo se može slomiti ako
mobitel padne na tvrdu površinu ili
primi jači udarac. Ako se staklo slomi,
nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti.
Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne
zamijeni ovlašteni serviser.
Područje eksplozija
Ne koristite telefon na područjima gdje
postoji mogućnost eksplozije. Poštujte
ograničenja i slijedite sve propise i
pravila.
Potencijalno eksplozivne
atmosfere
Informacije o bateriji i
održavanje
• Nemojte koristiti telefon na benzinskoj
stanici.
• Nemojte koristiti telefon u blizini
goriva ili kemikalija.
• Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi
plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak
vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni
telefon i dodatna oprema.
• Prije ponovnog punjenja baterija se
ne treba isprazniti u potpunosti. Za
razliku od drugih sustava baterija, ne
postoji efekt memorije koji bi mogao
negativno utjecati na rad baterije.
• Koristite samo baterije i punjače tvrtke
LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani
kako bi maksimizirali trajanje baterije.
• Bateriju nemojte rastavljati ili je
izlagati kratkom spoju.
• Održavajte čistoću metalnih kontakata
baterije.
• Zamijenite bateriju kada njezin rad
više ne zadovoljava. Prije potrebe za
zamjenom baterija se može ponovo
puniti više stotina puta.
• Kako biste maksimizirali njezinu
korisnost, napunite bateriju ako se nije
koristila duže vrijeme.
• Punjač baterije nemojte izlagati
izravnom sunčevom zračenju niti ga
koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na
primjer u kupaonici.
• Bateriju nemojte ostavljati na vrućim
ili hladnim mjestima jer to može
smanjiti njezinu učinkovitost.
• Umetnete li neodgovarajuću
zamjensku bateriju, može doći do
opasnosti od eksplozije.
U zrakoplovu
Bežični uređaji mogu uzrokovati
smetnje u zrakoplovu.
• Prije ulaska u zrakoplov isključite
mobilni telefon.
• Nemojte ga koristiti u prizemljenom
zrakoplovu bez dopuštenja posade.
Djeca
Držite telefon na sigurnom mjestu,
izvan dohvata djece. Telefon sadrži i
male dijelove koji mogu, ako se odvoje,
predstavljati opasnost od gušenja.
Hitni pozivi
Neke mobilne mreže možda ne
omogućuju hitne pozive. Stoga se kod
poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati
isključivo na svoj mobilni telefon.
Pojedinosti zatražite od lokalnog
davatelja usluga.
41
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
• Iskorištene baterije odlažite sukladno
uputama proizvođača. Reciklirajte
baterije kad god je to moguće. Ne
bacajte ih u kućni otpad.
• Ako trebate zamijeniti bateriju,
za pomoć se obratite najbližem
servisnom centru ili distributeru tvrtke
LG Electronics.
• Kada je punjenje gotovo, punjač
uvijek isključite iz utičnice kako ne bi
dodatno trošio struju.
• Stvarno trajanje baterije ovisi o
konfiguraciji mreže, postavkama
proizvoda, uzorcima korištenja, stanju
baterije te uvjetima u okruženju.
42
LG GD510N | Korisnički priručnik
Некои од содржините во ова упатство
можат да бидат различни од вашиот
телефон во зависност од софтверот на
телефонот или вашиот обезбедувач
на услуги.
GD510N Упатство за користење
Капакот на батеријата со соларна
ќелија е достапен и се продава
одделно.
Ве молиме обратете се до
продавницата каде сте го купиле
телефонот.
www.lgmobile.com
* Тој може да не се нуди во сите продавници
во зависност од достапноста.
Отстранување на вашиот стар апарат
1 Доколку на производот е поставен овој симбол на
прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е
опфатен со европската директива 2002/96/EC.
2 Сите електрични и електронски производи треба да бидат
отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места
назначени од страна на владата или локалните власти.
3 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги
спречи потенцијалните негативни последици за животната
средина и за здравјето на луѓето.
4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот
стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти,
службата за отстранување отпад или продавницата од која
сте го купиле производот.
Содржина
Запознавање со вашиот телефон..6
Инсталирање на SIM картичката и
батеријата ................................................7
Полнење на вашиот телефон ..........8
Мемориска картичка ..........................8
Користење на екранот на допир ...9
Совети за екранот на допир ............9
Контрола на екранот на допир.......9
Вашиот почетен екран .................... 10
Статусна лента ..................................... 11
Повици ................................................... 13
Започнување на повик .................... 13
Започнување на повик од вашите
контакти ................................................. 13
Одговарање и отфрлање
на повик ................................................. 13
Брзо бирање ........................................ 14
Започнување на втор повик ......... 14
Прегледување на евиденцијата на
повиците ................................................ 15
Користење на пренасочување на
повици ................................................... 15
Користење на забрана на
повици .................................................... 15
Менување на општите поставки за
повици .................................................... 16
Пораки .................................................... 17
Испраќање на порака ...................... 17
Внесување на текст .......................... 17
T9 режим ................................................ 17
Препознавање на ракопис ............ 18
Поставување на e-mail .................... 18
Превземање на e-mail пораките . 18
Испраќање e-mail порака со
користење на вашата нова
сметка...................................................... 18
Менување на e-mail поставките.. 18
Фолдери за пораки .......................... 19
Менување на поставките за
мултимедијални пораки ................ 20
Фотоапарат........................................... 21
Основни информации за
визирот ................................................... 21
Брзо фотографирање....................... 22
По снимањето на
фотографија.......................................... 22
Видео камера ...................................... 23
Основни информации за
визирот ................................................... 23
Брзо снимање на видео .................. 24
По снимањето на видео .................. 24
Вашите фотографии и видео
снимки .................................................... 25
Гледање на вашите фотографии и
видео снимки ...................................... 25
Гледање на вашите фотографии
како слајд шоу ..................................... 25
3
Содржина
Поставување на фотографија како
заднина ................................................... 26
Мултимедија ........................................ 27
Користење на слика ........................ 27
Преместување или копирање на
слика ........................................................ 27
Користење на звук............................. 28
Музика .................................................... 28
Префрлување на музика на
вашиот телефон .................................. 29
Креирање листа за
репродукција ....................................... 29
ФМ радио............................................... 29
Пребарување на станици .............. 30
Организатор ........................................ 31
Додавање на настан во вашиот
календар ................................................ 31
Додавање на Потсетник ................. 31
Поставување на аларм ................... 31
Снимач на глас .................................... 32
Снимање на звук или говор ......... 32
Конвертирање на единица ........... 33
Додавање на град во светскиот
часовник ................................................ 33
Користење на штоперката ............ 33
Запознавање со функцијата
Еко дрво ................................................ 33
Запознавање со функцијата
Еко калкулатор ................................... 34
4
LG GD510N | Упатство за користење
PC синхронизација............................ 35
Инсталирање на LG PC Suite на
вашиот компјутер .............................. 35
Поврзување на вашиот
телефон и PC ........................................ 35
Архивирање и враќање на
информациите од телефонот ....... 35
Прегледување на фајловите од
телефонот на PC ................................. 36
Синхронизирање на вашите
контакти ................................................. 36
Синхронизирање на вашите
пораки..................................................... 37
Користење на телефонот како
уред за синхронизација на
музика ..................................................... 37
Интернет................................................ 38
Интернет и web’n’walk ..................... 38
Додавање и пристап кон вашите
означени страници ........................... 38
Зачувување на страница ................ 38
Подесувања.......................................... 39
Персонализирање на вашите
профили ................................................. 39
Менување на поставките за
екранот ................................................... 39
Менување на поставките на
телефонот .............................................. 40
Менување на поставките за
поврзување .......................................... 40
Користење на управувачот
со меморија .......................................... 41
Испраќање и примање на фајлови
со користење на Bluetooth ............ 42
Менување на Bluetooth
поставките: ........................................... 43
Впарување со друг Bluetooth
уред .......................................................... 43
Користење на Bluetooth
слушалка ................................................ 44
Надградба на софтвер ..................... 44
Технички податоци ........................... 45
Напатствија за безбедно и
ефикасно користење ....................... 46
5
Запознавање со вашиот телефон
Странични копчиња
• Кога екранот е на
почетен екран: јачина
на тон на ѕвонење и тон
на копчиња.
• За време на повик:
јачина на звук на
слушалката.
Полнач, кабел и
handsfree приклучок
Интелигентно копче
• Прима и завршува повик.
• Директно преминување на почетен екран.
Копче за напојување/заклучување
• Притиснете подолго за вклучување/
исклучување на напојувањето.
• Притиснете кратко за вклучување/
исклучување на екранот.
6
Копче за фотоапарат/
извршување на повеќе
задачи
• Притиснете подолго
за користење на
фотоапарат.
• Притиснете кратко за
извршување на повеќе
задачи.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Поставување на тежок предмет врз телефонот
или седењето врз него додека тој е во џебот, може да го оштети LCD
екранот на телефонот и функционалноста на екранот осетлив на допир.
LG GD510N | Упатство за користење
Инсталирање на SIM картичката и батеријата
1 Извадете го капачето на
батеријата
Повлечете го капачето на
батеријата кон долниот дел на
телефонот и извадете го.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте
да ги користите вашите нокти за
вадење на батеријата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте
да ја вадите батеријата кога
телефонот е вклучен, бидејќи
притоа може да се оштети
телефонот.
2 Инсталирајте ја SIM картичката
Вметнете ја SIM картичката во
лежиштето за SIM картичка
и внимавајте контактите со
златна боја на картичката да
бидат завртени надолу. Пред
инсталирањето на SIM картичката
проверете дали батеријата е
извадена од телефонот. За да
ја извадите SIM картичката,
внимателно повлечете ја нанадвор.
3 Инсталирајте ја батеријата
Прво вметнете ја левата страна
од батеријата во горниот крај на
просторот за батеријата.
Проверете дали контактите
на батеријата се порамнети
со контактите на телефонот.
Притиснете ја десната страна од
батеријата додека не легне на
своето место.
7
Полнење на вашиот телефон Мемориска картичка
Отстранете го капачето на
приклучокот за полнење кој е
поставен странично на вашиот
GD510N. Поврзете го патниот
адаптер (полнач) и испорачаниот
USB кабел. Поврзете го USB кабелот
на телефонот и вметнете го во
приклучок за напојување. Вашиот
GD510N мора да се дополнува
додека на екранот не се појави
пораката “Батеријата е полна”.
ЗАБЕЛЕШКА: За да се продолжи
работниот век на батеријата,
потребно е таа да се наполни
целосно пред првата употреба.
Игнорирајте ја првата порака
“Батеријата е полна” и продолжете
да го полните телефонот во текот
на ноќта.
ЗАБЕЛЕШКА: GD510N поддржува
мемориски картички до 8GB.
8
LG GD510N | Упатство за користење
Инсталирање на мемориска
картичка
Можете да го проширите
меморискиот простор на вашиот
телефон со помош на MicroSD
мемориска картичка.
ЗАБЕЛЕШКА: Мемориската картичка
е опционална дополнителна опрема.
1 Извадете го капакот на батеријата.
2 Притиснете го капачето
на microSD картичката за
отклучување на бравичката.
3 Повлечете го нагоре капачето.
4 Ставете ја microSD картичката
на лежиштето за картичка.
Внимавајте површината со
златна боја за контакт да биде
завртена надолу.
5 Спуштете го капачето и притиснете
го за да се заклучи бравичката.
6 Вратете го капакот на батеријата.
Користење на екранот на допир
Совети за екранот на допир
• За да изберете елемент, допрете
во средината на иконата.
• Не притиснувајте премногу силно.
Екранот на допир е доволно
чувствителен да регистрира и
лесно, одмерено допирање.
• Користете го врвот од вашиот
прст за допирање на потребната
опција. Внимавајте да не ги
допрете другите копчиња.
• Секогаш кога GD510N не се
користи, тој се враќа во режим на
заклучен екран.
Движење
За движење повлечете од едната
кон другата страна.
На некои екрани, на пр. листата на
претходни повици, можете да се
движите и горе-долу.
Контрола на екранот на
допир
Контролите на екранот на допир
на GD510N се менуваат динамично
во зависност од задачата која ја
извршувате.
Отворање апликации
За да отворите која било
апликација, едноставно допрете ја
иконата на апликацијата.
9
Вашиот почетен екран
Можете веднаш да повлечете и да кликнете на она што ви е потребно на
сите типови почетни екрани.
Активно
Активно
Почетен екран за
widget елементи Кога ќе допрете
на долниот десен
дел од екранот, ќе
се прикаже панел
со мобилни widget
елементи. Кога
ќе регистирате
widget со негово
повлекување, тој се
креира на местото
каде ќе биде
повлечен.
Почетен екран
за брзо бирање
- Кога ќе допрете
, ќе се
прикаже листата
за брзо бирање. На
овој почетен екран
можете директно
да започнете
повик, испратите
порака или да
уредите контакт.
Активно
Livesquare почетен екран - На Livesquare
екранот, можете лесно да започнете повик и да
испратите порака до бројот кој му е доделен на
аватарот. За употреба на функцијата за повици,
испраќање пораки или контакти, изберете
аватар и изберете икона за Брзо копче која
сакате да се користи.
СОВЕТ! Корисничкиот интерфејс се базира на три типови почетни
екрани. За префрлување меѓу почетните екрани, преминете брзо
10 преку екранот од лево на десно или од десно на лево.
LG GD510N | Упатство за користење
Вашиот почетен екран
Статусна лента
Статусната лента користи различни
икони за прикажување на
информации како јачина на сигнал,
нови пораки или ниво на батерија,
како и дали Bluetooth или GPRS се
активни.
Подолу е дадена табела со
објаснување на значењето на
иконите кои најчесто можете да ги
видите на статусната лента.
Икона Опис
Извршување на повеќе
задачи
Јачина на мрежен сигнал
(бројот на цртичките е
променлив)
Икона Опис
Нова говорна порака
Сандачето за влезни
пораки е полно
Неуспешно испраќање на
порака
Неуспешно испраќање на
мултимедијална порака
Алармот е поставен
Се користи прилагоден
профил
(бројот на иконата е
променлив)
Се користи нормален
профил
Се користи профил за
надвор
Нема мрежен сигнал
Се користи бесчуен
профил
Преостанато траење на
батеријата
Се користи слушалка
Батеријата е празна
Повиците се пренасочени
Прикачен е капак со
соларна ќелија (сиво
сонце)
Се користи EDGE
Се врши полнење
преку соларната ќелија
(портокалово сонце)
Нова текстуална порака
Roaming
Вклучен е режимот на
летање
Bluetooth е активен
11
Вашиот почетен екран
Икона Опис
BGM репродукција
BGM пауза
Мемориската картичка е
овозможена за користење
Промена на статусот од
статусната лента
Допрете ја средината на статусната
лента за да отворите резиме
на статусот. Се прикажува
моменталниот статус на опциите
Време, Мрежа, SVC ID, Батерија,
Меморија на телефон, Надворешна
меморија, Профил, MP3 и Bluetooth.
Тука можете да поставите Тип
на профил, да репродуцирате/
паузирате MP3s и да активирате/
деактивирате Bluetooth.
12
LG GD510N | Упатство за користење
Користење на функцијата
за извршување на повеќе
задачи
Притиснете го копчето за
извршување на повеќе задачи
за да го отворите менито за
извршување на повеќе задачи
истовремено. Тука можете да ги
погледнете сите апликации кои се
извршуваат и да им пристапите со
еден допир.
Кога некоја апликација работи
во заднина (на пр. игра или FM
радио), на статусната лента ќе се
појави
.
Повици
Започнување на повик
1 Допрете
за да ја отворите
тастатурата.
2 Внесете го бројот со користење
на тастатурата.
3 Допрете
за да го започнете
повикот.
4 За да го завршите повикот
притиснете го интелигентното
копче .
СОВЕТ! За да внесете +
при бирање на меѓународните
повици, притиснете и задржете
.
на
СОВЕТ! Притиснете го копчето
за напојување за да го
заклучите екранот на допир и
да се спречи започнување на
повици по грешка.
Започнување на повик од
вашите контакти
1 Од почетниот екран допрете
за да отворите Контакти.
2 Допрете ја рамката на полето за
Име на горниот дел од екранот
и со помош на тастатурата
внесете ги првите неколку букви
од контактот кој сакате да го
повикате.
3 Од филтрираната листа, допрете
ја иконата за Повик која се наоѓа
веднаш до контактот кој сакате
да го повикате. Доколку постојат
повеќе броеви за тој контакт, за
повикот ќе се користи оној кој е
поставен како примарен.
4 Или, можете да го допрете
контактот кој сакате да го
повикате и изберете го бројот
кој ќе се користи доколку се
зачувани повеќе броеви за тој
контакт. Исто така можете да
допрете
за да започнете
повик кон зададениот број.
Одговарање и отфрлање
на повик
Кога вашиот телефон ѕвони,
притиснете го интелигентното
копче за да одговорите на повикот.
За да го исклучите ѕвонењето,
повлечете го капакот нагоре.
Со ова ќе се отклучи телефонот
доколку е заклучен; потоа допрете
. Ова е корисно доколку
заборавите да го промените
профилот на Бесчујно за време на
состанок.
13
Повици
Брзо бирање
Започнување на втор повик
Можете да доделите број за брзо
бирање на одреден контакт кој
често го повикувате.
1 Изберете Контакти на
картичката Комуникација и
изберете Брзо бирање.
2 Вашата говорна пошта веќе е
поставена како број за брзо
бирање 1. Ова не можете да го
промените. Допрете кој било
друг број за да му доделите
контакт со брзо бирање.
3 Ќе се отворат вашите Контакти.
Со едно допирање на
телефонскиот број изберете го
контактот на кој сакате да го
доделите тој број. За да најдете
контакт, допрете ја рамката
на полето за Име и внесете
ја првата буква од името на
контактот.
1 За време на иницијалниот повик,
допрете
и внесете го бројот
кој сакате да го повикате.
2 Допрете
за воспоставување
на повикот.
3 Двата повици ќе бидат
прикажани на екранот. Вашиот
иницијален повик ќе биде
заклучен и ќе биде ставен на
чекање.
4 За да ги замените повиците,
или притиснете го
допрете
бројот на задржаниот повик.
5 За да го завршите едниот или
двата повици притиснете
и изберете Крај и потоа Сè,
Задржан или Активно.
СОВЕТ! Допрете кој
било поединечен запис од
евиденцијата на повици за
да погледнете датум, време и
траење на повикот.
ЗАБЕЛЕШКА: Трошоците се
пресметуваат за секој повик
одделно.
14
LG GD510N | Упатство за користење
Прегледување на
евиденцијата на повиците
Допрете Претходно на картичката
Комуникација.
СОВЕТ! Допрете кој
било поединечен запис од
евиденцијата на повици за
да погледнете датум, време и
траење на повикот.
Користење на
пренасочување на повици
1 Допрете Подесување повици на
картичката ПОДЕСУВАЊА.
2 Допрете Пренасочување на
повик.
3 Изберете дали да се пренасочат
сите говорни повици, кога
линијата е зафатена, кога
нема одговор или кога не сте
достапни.
4 Внесете го бројот за
пренасочување.
5 За активирање допрете Барање.
ЗАБЕЛЕШКА: За пренасочувањето
на повици се пресметуваат
трошоци. За детали ве молиме
обратете се до мрежниот оператор.
СОВЕТ! За исклучување
на сите пренасочувања на
повици, изберете Деактивирај
сè од менито Пренасочување
на повици.
Користење на забрана на
повици
1 Допрете Подесување повици на
картичката ПОДЕСУВАЊА.
2 Допрете Забрана на повици.
3 Изберете одредени или сите
шест опции:
Сите излезни
Излезни меѓународни
Излезни меѓународни повици
освен за матична земја
Сите дојдовни
Дојдовни во странство
Деактивирај сè
4 Внесете ја лозинката за забрана
на повици. Околу оваа услуга ве
молиме проверете кај мрежниот
оператор.
15
Повици
СОВЕТ! Изберете Фиксни
број за бирање од опциите
за Поставки за повици за
вклучување и составување
на листа броеви кои можат
да бидат повикани од вашиот
телефон. Ќе ви биде потребен
PIN2 кодот од вашиот оператор.
Од вашиот телефон ќе можат
да се бираат само броевите од
фиксната листа за бирање.
Менување на општите
поставки за повици
1 Допрете Подесување повици на
картичката ПОДЕСУВАЊА.
2 Придвижете се и допрете
Вообичаени подесувања. Од
тука можете да ги прилагодите
поставките за:
Одбивање повици - Повлечете
го прекинувачот на ВКЛУЧЕНО
за да ја означите листата
Отфрли. Можете да ја допрете
рамката за текст за да изберете:
сите повици, одредени
контакти или групи, повици од
нерегистрирани броеви (оние
кои не се наоѓаат во вашите
контакти) или без ID на
16
LG GD510N | Упатство за користење
повикувач. Допрете Зачувај за
промена на поставките.
Прати го мојот број - Изберете
дали вашиот број ќе се
прикажува кога ќе повикате
некого.
Автоматско повторно бирање
- Повлечете го прекинувачот
налево за ВКЛУЧЕНО или
надесно за ИСКЛУЧЕНО.
Начин на јавување - Одберете
дали сакате да одговарате
на повиците со помош на
копчето за испраќање или со
притиснување на кое било
копче.
Потсетник по минута разговор
- Повлечете го прекинувачот
налево на Вклучено за да чуете
тон на секоја минута за време
на повик.
ВТ режим на одговарање
- Изберете Hands-free за да
одговарате на повиците со
помош на Bluetooth слушалки,
или изберете Телефон за
да одговарате на повиците
со притиснување копче на
телефонот.
Сочувај нов број - Изберете Да
за да зачувате нов број.
Пораки
Пораки
Внесување на текст
Вашиот GD510N нуди комбинација
на SMS и MMS во едно интуитивно
и практично мени.
Постојат пет начини за внесување
текст:
Тастатура, Тастатура, Екран
за ракопис, Кутија за ракопис,
Ракопис-дупла кутија.
Можете да изберете начин на
внесување преку допирање на
и Начин на внесување.
Испраќање на порака
1 Допрете Пораки на картичката
Комуникација. Потоа допрете
Нова порака за да започнете со
составување на нова порака.
2 Допрете Вметни за додавање
слика, видео запис, звук, шаблон
итн.
3 Допрете Примачи на дното
од екранот за да внесете
приматели. Потоа внесете го
бројот или допрете
за избор
на контакт. Дури можете и да
додадете повеќе контакти.
4 Кога ќе бидете готови допрете
Испрати.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Доколку во уредувачот за
пораки се додаде Слика,
Звук, Нов слајд или Тема,
ќе се изврши автоматско
префрлување во MMS
режим за што ќе се пресмета
соодветниот трошок.
Допрете
за вклучување на T9
режим. Оваа икона се прикажува
само доколку како начин на
внесување изберете Тастатура.
Допрете
за да го изберете
јазикот на пишување.
Допрете
за промена помеѓу
броеви, симболи и внес на текст.
Користете го копчето Shift за
промена помеѓу внесување на
големи и мали букви.
T9 режим
T9 режимот користи вграден
речник за препознавање на
зборовите кои ги пишувате врз
база на внесената секвенца
на допрените копчиња. Тој го
предвидува зборот кој го внесувате
и предлага алтернативи.
17
Повици
Препознавање на ракопис
Во режимот на Ракопис едноставно
пишувајте на екранот, а GD510N
ќе го претвори вашиот ракопис во
порака. Изберете Ракопис-екран
или Ракопис-рамка во зависност
од саканиот приказ.
Поставување на e-mail
Допрете E-mail на картичката
Комуникација.
Ако не е поставена e-mail сметка,
активирајте и завршете го
волшебникот за поставување e-mail.
Можете да ги проверите и уредите
поставките преку избирање на
. Исто така можете да ги проверите и
дополнителните поставки кои биле
автоматски внесени при креирањето
на сметката.
Превземање на e-mail
пораките
Е-mail сметката можете автоматски
или рачно да ја проверите за нови
пораки. За рачно проверување:
1 Допрете E-mail на картичката
Комуникација.
2 Допрете ја сметката која сакате
да ја користите.
18
LG GD510N | Упатство за користење
Испраќање e-mail порака со
користење на вашата нова
сметка
1 Допрете Нова е-пошта и ќе се
отвори нова e-mail порака.
2 Составете ја пораката.
3 Допрете Испрати и вашата e-mail
порака ќе биде испратена.
Менување на e-mail
поставките
1 Допрете E-mail на картичката
Комуникација.
2 Допрете
и изберете
Подесување на е-пошта
и потоа ќе можете да ги
прилагодите следните поставки:
Е-пошта сметки
Преферирана е-пошта
Дозволи одговори на е-пошта
- Изберете дали ќе се дозволи
испраќање пораки за ‘потврда за
прочитаност’.
Барање одговор на епошта - Изберете дали ќе се
побара порака со ‘потврда за
прочитаност’.
Интервал на преземања
- Изберете колку често вашиот
GD510N ќе врши проверка за
нови e-mail пораки.
Износ на преземање - Изберете
колку e-mail пораки да се
превземаат во кое било време.
Вклучи порака при препраќање
и одговарање - Изберете дали
во одговорот ќе се вклучи
оригиналната порака.
Вклучи прилог - Изберете
дали во одговорот ќе се вклучи
оригиналниот прикачен фајл.
Автоматско преземање во
роаминг - Изберете дали
автоматски да ги превземате
вашите пораки кога сте во
странство (roaming).
Известување за нова е-порака
- Изберете дали сакате да бидете
известени при прием на нови
e-mail пораки.
Потпис - Поставете ја оваа
вредност на ВКЛУЧЕНО и
креирајте e-mail потпис.
Приоритет - Изберете го нивото
на приоритет за e-mail пораките.
Големина на пошта при
испраќање - Поставете ја
максималната големина на email за испраќање.
Бројач на е-пошта - Внесете го
саканиот датум. Можете да ги
проверите e-mail пораките кои
сте ги испратиле во тој период.
Фолдери за пораки
Постојат пет фолдери во менито
Пораки.
Влезно сандаче - Сите пораки кои
ќе ги добиете се сместуваат во
влезното сандаче.
Драфтови - Ако не сте завршиле
со пишувањето на пораката, во
овој фолдер можете да го зачувате
напишаното.
Излезно сандаче - Ова е фолдер
за привремено сместување на
пораките додека се врши нивно
испраќање.
Испратени пораки - Сите пораки
кои сте ги испратиле се складираат
во овој фолдер.
Мои датотеки - Креирајте фолдери
за чување на вашите пораки.
19
Повици
Менување на поставките за
мултимедијални пораки
Допрете Пораки на картичката
Комуникација. Придвижете се
и изберете Подесувања и ММЅ
порака. Можете да направите
промени на:
Режим на превземање - Изберете
помеѓу Матична мрежа или
Роаминг мрежа. Ако потоа
изберете Рачно ќе добивате само
известувања за MMS и потоа
можете да одлучите дали целосно
да ги превземете.
Извесување за испорака
- Изберете за барање и/или
овозможување извештај за
испорака.
Известување за читање - Изберете
за барање и/или овозможување
одговор.
Приоритет - Изберете го нивото на
приоритет за MMS.
Рок на валидноста - Изберете
колку долго пораката ќе се чува во
центарот за пораки.
Траење на слајдот - Изберете
колку долго слајдот ќе се задржи
на екранот.
20
LG GD510N | Упатство за користење
Режим на креирање - Изберете го
режимот за вашите пораки.
Време на испорака - Изберете
колку долго треба да се чека пред
да биде испорачана пораката.
Центар за мултимедијални
пораки - Изберете од листата или
додадете нов центар за пораки.
Фотоапарат
Основни информации за визирот
Изложеност - Сликата со низок контраст ќе
изгледа замаглено, додека сликата со висок
контраст ќе изгледа многу поостро.
Зум - зголемување или намалување. Оваа
функција е овозможена во зависност од
големината на снимената фотографија.
Задна страна
Снимање на фотографија
Видео режим - Повлечете
ја надолу оваа икона за
префрлување во видео
режим.
Подесување - Допрете ја оваа
икона за да се отвори менито за
поставки. Погледнете Користење на
напредните поставки.
Мод на преглед - Изберете помеѓу
Полн екран или Цела слика.
Континуирано снимање - Ова ви
овозможува автоматско снимање
на 3/6/9 фотографии во многу брза
секвенца.
Галерија - Ви овозможува
да им пристапите на
зачуваните фотографии
во рамките на режимот за
фотоапарат. Само допрете
и вашата галерија ќе се
појави на екранот.
СОВЕТ! Опциите можете да ги активирате со допирање на екранот. Тие
автоматски ќе се исклучат по неколку секунди.
21
Фотоапарат
Брзо фотографирање
1 Притиснете го копчето
на
десната страна од телефонот.
2 Кога фотоапаратот ќе го
фокусира вашиот објект, допрете
во централниот десен
дел на екранот за да снимите
фотографија. Исто така можете и
цврсто да го притиснете копчето
кое е поставено странично на
телефонот.
СОВЕТ! За префрлување во
режим на фотоапарат или видео
режим, повлечете ја нагоре/
надолу иконата за фотоапарат
или видео во централниот
десен дел на визирот.
22
LG GD510N | Упатство за користење
По снимањето на
фотографија
Снимената фотографија ќе се
појави на екранот. Името на
сликата се прикажува на долниот
дел од екранот.
Допрете за да ја испратите
фотографијата како Порака, Е-пошта
или преку Bluetooth.
Допрете за поставување слика
на почетен екран.
Допрете за уредување на
фотографијата.
Допрете за бришење на
штотуку снимената фотографија и
потврдете со допирање на Да. Ќе се
прикаже пораката “Избришано”.
Допрете за префрлување во
вашата галерија.
Видео камера
Основни информации за визирот
Зумирање - зголемување или
намалување.
Големина на слика
Зачувување на меморија на
телефон/надворешна меморија
Задна страна
Подесување - Допрете ја оваа икона
за да се отвори менито за поставки.
Погледнете Користење на напредните
поставки.
Мод на преглед - Изберете помеѓу
Полн екран или Цела слика.
Видео големина - Изберете помеѓу
QVGA(320x240) или QCIF(176x144).
Изложеност - Видео записот со низок
контраст ќе изгледа замаглено, додека
видео записот со висок контраст ќе
изгледа многу поостро.
Режим на фотоапарат Допрете ја оваа икона за
префрлување во режим
на фотоапарат.
Започни снимање
Галерија
Видео режим - Избран е
видео режим.
СОВЕТ! Можете да ги затворите сите опции за кратенки за да добиете почист
екран на визирот. Едноставно допрете го еднаш центарот на визирот. За
повторно активирање на опциите повторно допрете го екранот.
23
Видео камера
Брзо снимање на видео
1 Притиснете го копчето за камера
од десната страна на телефонот
во траење од неколку секунди.
СОВЕТ! За префрлување во режим
на фотоапарат или видео режим,
повлечете ја нагоре/надолу иконата
за фотоапарат или видео во
централниот десен дел на визирот.
2 Држејќи го телефонот
хоризонтално, насочете ја леќата
кон објектот што сакате да го
снимите.
3 Притиснете го копчето за
фотоапарат
на телефонот
еднаш за да започне снимањето.
Или допрете ја црвената точка
.
4 На долниот дел од визирот ќе се
појави Снимање, а на дното ќе
се појави тајмер кој ја прикажува
должината на видео записот.
5 За паузирање на видео снимката
допрете , а за да продолжите
изберете .
6 Допрете на екранот или уште
еднаш притиснете на
за да го
запрете снимањето.
24
LG GD510N | Упатство за користење
По снимањето на видео
На екранот ќе се појави слика
која го претставува снименото
видео. Името на видео записот
се прикажува на долниот дел од
екранот заедно со седум икони на
левата и десната страна.
Допрете за репродукција на
видео записот.
Допрете за да го испратите
видео записот како Порака или
Е-пошта или преку Bluetooth или
YouTube.
Допрете за да го уредите видео
записот.
Допрете за бришење на
штотуку снимениот видео запис
и потврдете со допирање на Да.
Визирот повторно ќе се појави.
Допрете
за да снимите веднаш
уште еден видео запис.
Допрете за приказ на галерија
од вашите зачувани видео записи
и слики.
Вашите фотографии и видео снимки
Гледање на вашите
фотографии и видео
снимки
1 Допрете Галерија на картичката
ЗАБАВА. Или допрете
на екранот за преглед на
фотоапарат. Можете да ги
проверите вашите слики и видео
записи.
2 Вашата галерија ќе се прикаже
на екранот.
3 Допрете ја видео снимката или
фотографијата за да ги отворите
во целост.
4 За репродукција на видео
записот допрете
. За пауза на
репродукцијата допрете .
СОВЕТ! Допрете лево или
десно за преглед на останатите
фотографии или видео снимки.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Некои функции нема да
функционираат правилно ако
мултимедијалниот фајл не е
снимен на телефонот.
Гледање на вашите
фотографии како слајд шоу
Во режимот на слајд шоу,
сите фотографии во вашата
галерија ќе се прикажат една
по друга во облик на слајд шоу.
Видео снимките не можат да се
прикажуваат како слајд шоу.
1 Допрете
во Галерија, потоа
придвижете се и изберете
Приказ на слајдови.
2 Слајд шоу презентацијата ќе
започне.
На располагање ви стојат следните
слајд шоу опции:
Допрете
за да се вратите
назад.
Допрете за пауза на слајд
шоу презентацијата на одредена
фотографија.
Допрете повторно за
продолжување на репродукцијата.
Допрете за приказ по случаен
редослед.
Допрете за зголемување
или намалување на брзината на
менувањето на слајдовите.
25
Вашите фотографии и видео снимки
Поставување на
фотографија како заднина
1 Допрете Галерија на картичката
ЗАБАВА.
2 Допрете ја фотографијата која
сакате да ја поставите како
заднина.
3 Допрете го екранот за да го
отворите менито.
4 Допрете .
5 Можете да ја промените
големината на сликата со .
6 Кога ќе бидете задоволни со
сликата допрете Постави.
7 Изберете опција која сакате да
ја промените: Се, Widget, Брзо
бирање.
26
LG GD510N | Упатство за користење
Мултимедија
Во меморијата на телефонот
можете да зачувате разни
мултимедијални фајлови заради
добивање брз пристап до сите
ваши слики, звуци, видео снимки и
игри. Исто така можете да зачувате
фајлови и на мемориска картичка.
Со користење на мемориска
картичка можете да ослободите
простор во меморијата на
телефонот. Овие фајлови можете
да ги најдете во менито Мои
работи на картичката ЗАБАВА.
Користење на слика
Можете да ги користите сликите за
заднина, заклучен екран или дури
за идентификување на повикувач.
1 Допрете Мои работи на
картичката ЗАБАВА и изберете
Слики. Изберете ја саканата
слика. Потоа допрете
.
2 Допрете Употреби како и
изберете помеѓу:
Слика на домашен екран
- Поставување на заднина за
почетниот екран.
Слика на заклучен екран
- Поставување на заднина за
заклучен екран.
Слика за контакти - Поврзување
на сликата со одредено лице од
листата на контакти така што
сликата ќе се прикаже при повик
од тоа лице.
Слика при вклучување
- Поставување на слика да се
појавува при вклучување на
телефонот.
Слика при исклучување
- Поставување на слика да се
појавува при исклучување на
телефонот.
Преместување или
копирање на слика
Можете да преместувате или
копирате слики помеѓу меморијата
на телефонот и мемориската
картичка. Ова можете да го
направите заради ослободување
на мемориски простор или за
безбедно чување на вашите слики.
1 Допрете Мои работи на
картичката ЗАБАВА, изберете
Слики и допрете
.
2 Изберете Премести или Копирај.
3 Можете да извршите
означување/поништување
на ознаката на сликите со
27
Мултимедија
допирање едноподруго.
Означете ја сликата која сакате
да ја преместите или копирате и
допрете Копирај/Премести.
Користење на звук
1 Допрете Мои работи на
картичката ЗАБАВА и изберете
Звукови.
2 Изберете го саканиот звук и ќе
се прикаже порака за потврда.
3 Допрете Да. Репродукцијата ќе
започне.
4 Допрете
и изберете
Употреби како.
5 Изберете помеѓу Мелодија
на звонење, Звук на порака,
Вклучување и Исклучување.
Музика
Вашиот LG GD510N има вграден
музички плеер со кој можете да
ги репродуцирате омилените
песни. За да пристапите до
музичкиот плеер, допрете Музика
на картичката ЗАБАВА. Од тука
можете да пристапите до повеќе
фолдери:
28
LG GD510N | Упатство за користење
ЗАБЕЛЕШКА: Авторските права
на музичките фајлови можат да
бидат заштитени со меѓународни
договори и државни закони за
авторски права. Можеби ќе биде
потребно да се добие дозвола
или лиценца за репродукција или
копирање музика. Во некои земји
законот забранува приватно
копирање на материјал кој е
заштитен со авторски права. Пред
превземањето или копирањето
на фајлот, проверете ги локалните
закони на соодветната земја кои
се однесуваат на употребата на
ваков вид материјал.
Последно репродуцирано
- Репродукција на песните кои
неодамна сте ги репродуцирале.
Сите песни - Ги содржи сите песни
кои се наоѓаат на вашиот телефон
освен однапред вчитаната музика.
Изведувачи - Пребарување на
музичката збирка по изведувач.
Албуми - Пребарување на
музичката збирка по албум.
Жанрови - Пребарување на
музичката збирка по жанр.
Листа на песни - Ги содржи сите
листи за репродукција кои сте ги
креирале.
Измешај песни - Репродукција на
песни по случаен редослед.
Префрлување на музика на
вашиот телефон
Наједноставниот начин за
префрлување на музика на
телефонот е преку Bluetooth или
преку кабелот за синхронизирање.
Исто така можете да користите LG
PC Suite. За префрлување преку
Bluetooth:
1 Вклучете Bluetooth на двата
уреди и проверете дали тие се
меѓусебно видливи.
2 Изберете го музичкиот фајл на
другиот и изберете испраќање
преку Bluetooth.
3 Кога фајлот ќе биде спремен за
испраќање вие ќе треба да го
прифатите на вашиот телефон со
допирање на Да.
4 Фајлот треба да се појави во
Музика > Сите песни.
Креирање листа за
репродукција
Можете да креирате сопствени
листи за репродукција со правење
избор на песни од фолдерот Листа
на песни.
1 Допрете Музика на картичката
ЗАБАВА.
2 Допрете Листа на песни, потоа
Додај нова листа песни, внесете
го името на листата и допрете
Зачувај.
3 Во фолдерот Сите песни се
прикажуваат сите песни кои
се наоѓаат на вашиот телефон.
Допрете ги сите песни кои сакате
да ги вклучите во вашата листа;
веднаш до имињата на песните
ќе се појави знак за штиклирање.
4 Допрете Готово.
ФМ радио
Вашиот LG GD510N располага со
FM радио, така што вие ќе можете
да ги слушате омилените станици
кога сте во движење.
ЗАБЕЛЕШКА: За слушање на
радиото ќе треба да ги приклучите
слушалките. Вметнете ги во
приклучокот за слушалки (ова
29
Мултимедија
е истиот приклучок на кој се
поврзува полначот).
Пребарување на станици
Радио станиците на вашиот
телефон можете да ги наместите
со помош на рачно или автоматско
пребарување. Потоа тие ќе бидат
зачувани на специфични броеви на
канали за да не морате повторно
да ги барате. На телефонот морате
прво да ги приклучите слушалките
бидејќи тие служат како антена.
За автоматско пронаоѓање:
1 Придвижете се и допрете ФМ
радио на картичката ЗАБАВА,
потоа
.
2 Допрете Авт.скенирање. Ќе се
прикаже порака за потврда.
Изберете Да, по што станиците
автоматски ќе бидат најдени и
доделени на одреден канал на
вашиот телефон.
ЗАБЕЛЕШКА: Исто така можете
рачно да наместите станица
со користење на и кои
се прикажани во центарот
на екранот. Ако притиснете и
задржите на и , станиците
ќе бидат пронајдени автоматски.
30
LG GD510N | Упатство за користење
Организатор
Додавање на настан во
вашиот календар
1 Допрете Роковник на картичката
УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ и изберете
Календар.
2 Изберете го датумот на кој
сакате да додадете настан.
3 Допрете
и потоа Додади
настан.
4 Допрете Категорија и потоа
изберете помеѓу Состанок,
Годишнина или Датум на
раѓање.
5 Внесете Предмет.
6 Проверете и внесете го датумот
и времето во кое сакате да
започне настанот. За Состанок и
Годишнина внесете го времето
и датумот на завршување
на настанот во долните две
квадратчиња за време и датум.
Внесете локација ако се работи
за Состанок.
7 Поставете Аларм и
Повторување.
8 Изберете Зачувај и настанот
ќе биде зачуван во календарот.
Правоаголен курсор ќе го означи
денот со зачувани настани и
во времето на почетокот на
настанот ќе чуете ѕвонење,
за подобро организирање на
настаните.
Додавање на Потсетник
1 Допрете Белешки на картичката
УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ.
2 Допрете Додади белешка.
3 Внесете ја вашата белешка и
потоа допрете Зачувај.
4 Вашата белешка ќе се појави
на екранот во апликацијата
Белешки.
Поставување на аларм
1 Допрете Аларми на картичката
УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ. Аларм
на видгет треба да се појави
на листата како зададена
вредност и нема да можете да го
избришете.
2 Допрете Додади аларм.
3 Поставете го времето во кое би
сакале да се активира алармот
во полето Време.
4 Во полето Повтори изберете
како сакате да се повторува
алармот: Не се повторува,
Дневно, Пон ~ Пет, Пон ~ Саб,
31
Организатор
Саб ~ Нед, Освен на празник
или Избери работен ден.
Иконите го прикажуваат
одбраниот ден во неделата.
5 Изберете Вид на аларм за да го
изберете саканиот тип на аларм.
6 Изберете Звоно за аларм и
изберете звук од фолдерот. За да
го преслушате звукот допрете го
и потоа допрете .
7 Додадете белешка за алармот во
рамката Белешки.
8 Конечно, можете да го поставите
интервалот на одложување на 5,
10, 20 или 30 минути, 1 час или
исклучено.
9 Откако ќе го поставите алармот,
допрете Зачувај.
ЗАБЕЛЕШКА: Можете да поставите
до 5 аларми, вклучувајќи и Widget
аларм.
СОВЕТ! Повлечете го
преклопникот на ВКЛУЧЕНО/
ИСКЛУЧЕНО за да го поставите
алармот.
32
LG GD510N | Упатство за користење
Снимач на глас
Користете го диктафонот за
снимање на говорни белешки или
аудио фајлови.
Допрете Снимач на глас на
картичката УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ и
изберете
, потоа Подесување
за да ги промените поставките:
Траење - Поставување на траење
на снимката. Изберете помеѓу Без
ограничување, Големина на MMS
порака или 1 мин.
Квалитет - Изберете го квалитетот
на звукот. Изберете помеѓу Многу
висок, Фино или Нормално.
Меморија во употреба - Изберете
каде да се зачуваат аудио
фајловите. Изберете помеѓу
Надворешна меморија и Меморија
на телефон.
Снимање на звук или говор
1 Допрете
за да започне
снимањето.
2 Допрете
за паузирање на
снимањето.
3 Допрете
за запирање на
снимањето.
4 Допрете
за да ја преслушате
вашата снимка.
Конвертирање на единица
1 Допрете Алатки на картичката
УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ.
2 Изберете Конвертор на единици.
3 Изберете дали сакате да
конвертирате Валута,
Површина, Должина, Тежина,
Температура, Зафатнина или
Брзина.
4 По ова можете да ја изберете
единицата и да ја внесете
вредноста која сакате да
ја конвертирате, а потоа и
единицата во која сакате да
конвертирате.
5 Соодветната вредност ќе се
прикаже на екранот.
Додавање на град во
светскиот часовник
1 Допрете Алатки на картичката
УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ.
2 Изберете Светски часовник.
3 Допрете
и потоа допрете
Додади град.
4 Придвижете се на глобусот,
допрете го саканото подрачје и
изберете го градот на мапата.
5 Или можете да допрете на
и
да го внесете името на бараниот
град во полето за пребарување.
Користење на штоперката
1 Допрете Алатки на картичката
УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ.
2 Изберете Стоперка.
3 Допрете Започни на дното од
екранот за да започнување на
тајмерот.
4 Допрете Круг за мерење на
времето на циклусот.
5 Допрете Запри за запирање на
тајмерот.
6 За повторно вклучување на
штоперката од времето кога сте
ја сопреле допрете Продолжи,
или допрете Ресетирај за да
започнете од почеток.
Запознавање со функцијата
Еко дрво
Еко дрвата се акумулираат со
полнење на соларната ќелија.
Секое дрво ја претставува
намалената емисија на јаглен
диоксид. Со поголемо користење
на соларната енергија можете да
засадите повеќе дрва.
33
Организатор
Запознавање со функцијата
Еко калкулатор
Можете да го пресметате вкупното
количество на намалена емисија на
јаглен диоксид заради полнењето
на соларната ќелија.
СОВЕТ! Ако соларната
ќелија е прикачена на GD510N,
функциите Еко дрво и Еко
калкулатор се прикажани во
менито Алатки на картичката
УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ.
34
LG GD510N | Упатство за користење
PC синхронизација
Можете да го синхронизирате
вашиот PC и вашиот телефон за
усогласување на сите поважни
детали и датуми. Исто така можете
да ги архивирате вашите фајлови
за поголема сигурност.
Инсталирање на LG PC Suite
на вашиот компјутер
1 Од почетниот екран притиснете
и изберете Поврзливост на
картичката ПОДЕСУВАЊА.
2 Изберете USB поврзување и
допрете PC Suite.
3 Поврзете ги телефонот и
компјутерот со помош на USB
кабел и почекајте малку. Ќе се
прикаже порака на водичот за
инсталација.
4 Следете ги упатствата од екранот
за комплетирање на LG PC Suite
Installer волшебникот.
5 Откако ќе заврши
инсталирањето, на десктоп
површината ќе се појави LG PC
Suite икона.
Поврзување на вашиот
телефон и PC
1 Од почетниот екран притиснете
и изберете Поврзливост на
картичката ПОДЕСУВАЊА.
2 Изберете USB поврзување.
3 Допрете PC Suite.
4 Поврзете ги телефонот и
компјутерот со помош на USB
кабел и почекајте малку. PC Suite
ќе се активира автоматски.
Архивирање и враќање
на информациите од
телефонот
1 Поврзете го вашиот телефон со
PC како што е прикажано погоре.
2 Кликнете на иконата
Архивирање и изберете
Архивирање или Враќање.
3 Означете ги содржините кои
сакате да ги архивирате или
вратите. Изберете ја локацијата
каде би сакале да ги архивирате
или од каде би сакале да ги
вратите информациите. Кликнете
на иконата Активирање.
4 Вашите информации ќе бидат
архивирани или вратени.
35
PC синхронизација
Прегледување на фајловите Синхронизирање на
од телефонот на PC
вашите контакти
1 Поврзете го вашиот телефон
со PC како што е претходно
објаснето.
2 Кликнете на иконата
Управување со фајлови.
3 Сите документи, флеш содржини,
слики, звуци и видео снимки кои
сте ги зачувале на телефонот
ќе бидат прикажани на десната
страна од екранот.
СОВЕТ! Прегледувањето
на содржината на вашиот
телефон на PC ќе ви помегне
да ги средите фајловите, да ги
организирате документите и
да ги отстраните непотребните
содржини.
36
LG GD510N | Упатство за користење
1 Поврзете го телефонот со
вашиот PC.
2 Кликнете на иконата
Управување со контакти.
3 Вашиот PC ќе ги преземе и ќе ги
прикаже сите контакти зачувани
на SIM картичката и телефонот.
4 Кликнете на Фајл и изберете
Зачувај. Сега можете да го
изберете местото каде би сакале
да ги зачувате вашите контакти.
ЗАБЕЛЕШКА: За архивирање
на контактите зачувани на
SIM картичката, кликнете на
фолдерот на SIM картичката на
левата страна од PC екранот.
По десното кликнување на
вашите контакти изберете
Избери сè.
Кликнете со десното копче на
глувчето на истата позиција и
изберете Копирај во меморија
на телефон. Сега кликнете на
фолдерот за телефон на левата
страна од екранот и сите ваши
броеви ќе бидат прикажани.
Синхронизирање на
вашите пораки
1 Поврзете го телефонот со
вашиот PC.
2 Кликнете на иконата Пораки.
3 Сите пораки од вашиот телефон
ќе бидат прикажани во фолдери
на екранот.
4 Кликнете на насловите на
колоните за преуредување на
пораките со подредување по
Испраќач, Содржина и Датум
на прием.
2 Од почетниот екран изберете
, потоа изберете Поврзливост
на картичката ПОДЕСУВАЊА.
3 Изберете USB поврзување.
4 Допрете Синхронизирање на
музика.
5 Поврзете го телефонот со
вашиот PC. На телефонот ќе се
прикаже: Поврзано.
Користење на
телефонот како уред за
синхронизација на музика
Телефонот може да се користи
како уред за синхронизација само
на музички фајлови.
Синхронизација на музиката
може да се изврши со помош на
Windows Media Player 10/11, при
што поддржана е меморијата
на телефонот и надворешна
мемориска картичка.
1 Откачете го телефонот од
вашиот PC.
37
Интернет
Интернет и web’n’walk
Интернет ви овозможува пристап
до еден динамичен и живописен
свет на игри, музика, новости,
спорт, забава и многу други
содржини, директно на вашиот
мобилен телефон. Без разлика каде
се наоѓате и што ве интересира.
СОВЕТ! Поврзувањето на
интернет со помош на мобилен
телефон никогаш не било
толку лесно. web‘n’walk е
вашиот интернет портал од
T-Mobile. На web’n’walk можете
едноставно даму пристапите
преку артичката Комуникации со
допирање на иконата web‘n’walk.
ЗАБЕЛЕШКА: При поврзувањето на
оваа услуга се пресметува
дополнителен трошок.
Додавање и пристап кон
вашите означени страници
За едноставен и брз пристап до
омилените веб-страници, можете
да додавате означени страници и
да снимате веб-страници.
1 Допрете Пребарувач на
картичката УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ.
38
LG GD510N | Упатство за користење
2 Изберете Ознака. На екранот
ќе се појави листа на вашите
Означени страници.
3 За да додадете нова означена
страница, допрете Додади
букмарк. Во соодветното поле
внесете го името на означената
страница и потоа URL адресата.
4 Допрете Зачувај. Вашата
Означена страница ќе се појави
во листата на означени страници.
5 За пристап до означената
страница едноставно допрете
ја иконата Поврзување веднаш
до означената страница
или допрете го насловот на
означената страница и потоа
допрете Поврзување. Ќе
се изврши поврзување на
означената страница.
Зачувување на страница
1 Пристапете до саканата вебстраница како што е прикажано
погоре.
2 Допрете
и изберете Сочувај
ја оваа страна.
3 Внесете име за веб-страницата за
полесно препознавање.
4 Допрете Зачувај.
Подесувања
Персонализирање на
вашите профили
Менување на поставките за
екранот
Вашиот профил можете брзо да го
промените од почетниот екран.
Можете да ги персонализирате
сите параметри на профилите со
помош на менито за поставки.
1 Допрете Профили на картичката
ПОДЕСУВАЊА.
2 Изберете го профилот кој сакате
да го уредите.
3 Потоа ќе можете да ги
промените сите опции за звуци
и сигнали кои се достапни во
листата, вклучувајќи Тон за
ѕвонење и Јачина на звук, Тон
за порака и друго.
Допрете Сетирања на екран на
картичката ПОДЕСУВАЊА.
Сетирања на екран
Позадина - Изберете ја темата
за почетен екран или заклучен
екран.
Livesquare - Допрете Livesquare
водич за да ги проверите
неговите функции.
ЗАБЕЛЕШКА: Колку подолго е
вклучено задното осветлување,
толку повеќе се троши
батеријата. Заради ова
можеби ќе треба почесто да го
дополнувате вашиот телефон.
Светлина - Прилагодете ја
осветленоста на екранот.
Порака за поздрав - Изберете
ВКЛУЧЕНО или ИСКЛУЧЕНО и
напишете ја поздравната порака
во полето за текст.
Вклучување/Исклучување
- Изберете ја темата на екранот
при вклучување/исклучување.
39
Подесувања
Менување на поставките на
телефонот
Уживајте во слободата која ви ја
нуди GD510N за прилагодување
кон вашиот сопствен стил.
Допрете Подесување на
телефонот на картичката
ПОДЕСУВАЊА и потоа изберете од
листата подолу.
Подесување на телефонот
Датум и време - Прилагодете ги
поставките за датум и време или
изберете автоматско ажурирање
на времето или употреба на
опцијата за летно сметање на
времето.
Заштеда на енергија - Изберете
за префрлување на фабрички
поставените поставки за заштеда
на енергија на вклучено/
исклучено или Само ноќе.
Јазици - Менување на јазикот на
екранот од вашиот GD510N.
Тивко со движење - Стишајте го
вашиот GD510N или одложете го
ѕвонењето преку завртување на
телефонот додека ѕвони.
Автоматско заклучување
на тастатура - Автоматско
заклучување на тастатурата на
40 почетниот екран.
LG GD510N | Упатство за користење
Безбедност - Прилагодете
ги сигурносните поставки,
вклучувајќи ги PIN кодовите и
заклучувањето на телефонот.
Информации за меморија
- Погледнете Користење на
управувачот со меморија за
повеќе информации.
Повторно поставување на
подесувањата - Ресетирање
на сите поставки на нивните
фабрички вредности.
Информации - Изберете
Упатство за телефон за да
ги погледнете техничките
информации за GD510N. Можете
да го ажурирате софтверот
со помош на Информации за
телефон.
Менување на поставките за
поврзување
Вашите поставки за поврзување
веќе се поставени од мрежниот
оператор, така што веднаш ќе
можете да започнете со користење
на телефонот. За промена на
поставките, користете го ова мени:
Допрете Поврзливост на
картичката ПОДЕСУВАЊА.
Мрежно подесување
Изберете мрежа - Ако
изберете Автоматски, GD510N
автоматски ќе побара мрежа
и ќе го регистрира телефонот
на мрежата. Се препорачува за
најдобра услуга и квалитет.
Ако изберете Рачно, ќе се
прикажат сите моментално
достапни мрежи и ќе можете да
изберете една од нив за да се
регистрирате.
Избрана листа - Можете да
додадете мрежа која има
предност при поврзувањето.
Ако мрежата се пребарува
автоматски, едноставно
изберете една од листата на
мрежи, а во спротивен случај
рачно додадете нова мрежа.
Интернет профили - Ова мени ги
прикажува интернет профилите.
Не можете да ги бришете
или уредувате зададените
конфигурации во зависност од
варијантата за вашата држава.
Пристапни точки - Вашиот мрежен
оператор веќе ги има зачувано
овие информации. Преку ова
мени можете да додадете нови
пристапни точки.
Пакетна врска - Изберете кога
вашиот уред треба да се поврзе
на мрежа за пакетен пренос на
податоци.
USB поврзување - Изберете
податочна услуга од опциите
и синхронизирајте го вашиот
GD510N со помош на LG PC Suite
софтверот за копирање на фајлови
од телефонот. Погледнете PC Sync
за повеќе информации околу
синхронизацијата.
Ако ја користите функцијата
Синхронизација на музика со
Windows Media Player, во ова
мени изберете Синхронизација
на музика. Синхронизација на
музика е достапна само за музички
содржини.
Користење на управувачот
со меморија
Вашиот GD510N има три достапни
мемории: на телефон, на SIM
картичка и на надворешна
мемориска картичка.
Можете да го користите
управувачот со меморија за
да дознаете колку меморија се
користи и уште колку простор ви
преостанува.
41
Подесувања
Допрете Подесување на
телефонот на картичката
ПОДЕСУВАЊА, потоа Информации
за меморија.
Заедничка меморија на
телефонот - Погледнете ја
меморијата достапна на GD510N за
Слики, Звуци, Видео, MMS, E-mail,
Java апликации и друго.
Резервирана меморија на
телефон - Погледнете ја
меморијата достапна на вашиот
телефон за SMS, Контакти,
Календар, Листа на задачи,
Белешки, Аларми, Попис на повици,
Означени страници и Разно.
SIM меморија - Погледнете ја
меморијата достапна на вашата SIM
картичка.
Надворешна меморија Погледнете ја меморијата достапна
на вашата надворешна мемориска
картичка (можеби ќе треба
одделно да купите мемориска
картичка).
Подесувања за примарна
меморија - Изберете ја саканата
локација за зачувување на
елементите помеѓу Телефон и
Надворешна меморија.
42
LG GD510N | Упатство за користење
Испраќање и примање на
фајлови со користење на
Bluetooth
За испраќање на фајл:
1 Отворете го фајлот кој сакате
да го испратите - типично ова
ќе биде фотографија, видео или
музички фајл.
2 Изберете Испрати.
Изберете Bluetooth.
3 Ако веќе сте го впариле
Bluetooth уредот, вашиот
GD510N нема автоматски да
пребарува други Bluetooth
уреди. Ако не сте го направиле
тоа, вашиот GD510N ќе ги
пребара другите Bluetooth уреди
во рамките на дометот.
4 Изберете го уредот кон кој
сакате да го испратите фајлот.
5 Вашите фајлови ќе бидат
испратени.
СОВЕТ! Следете ја лентата за
напредок за да проверите дали
фајлот е испратен.
За примање на фајл:
1 За примање на фајлови,
Bluetooth треба да биде поставен
на ВКЛУЧЕНО и Видливо. За
повеќе информации погледнете
Менување на Bluetooth
поставките подолу во текстот.
2 Со порака ќе биде побарано од
вас да го прифатите фајлот од
испраќачот. Допрете Да за да го
примите фајлот.
3 Ќе можете да видите каде фајлот
ќе биде зачуван. За фајловите
со слика, можете да изберете
Преглед на фајлот или Користи
како заднина. Фајловите обично
ќе бидат зачувани во соодветниот
фолдер во Мои работи.
Менување на Bluetooth
поставките:
Допрете Bluetooth на картичката
ПОДЕСУВАЊА. Потоа изберете
и изберете Подесувања.
Менувајте ги вредностите за:
Видливост на мој уред
- Изберете помеѓу Видлив,
Скриено или Видливо 1 минута.
Име на мој уред - Внесете име
за вашиот GD510N.
Поддржани услуги - Изберете
како ќе се користи Bluetooth во
комбинација со различни услуги.
Режим на оддалечена SIM
картичка - Вклучување или
исклучување.
Моја адреса - Приказ на вашата
Bluetooth адреса.
Впарување со друг
Bluetooth уред
Со впарување на вашиот GD510N и
друг уред, можете да воспоставите
поврзување заштитено со лозинка.
1 Проверете дали Bluetooth
е поставен на ВКЛУЧЕНО
и Видливо. Можете да ја
промените вашата видливост во
менито Поставки.
2 Допрете Пребарување.
3 Вашиот GD510N ќе ги
пребара новите уреди. Кога
пребарувањето ќе заврши,
на екранот ќе се појави
Обновување.
4 Изберете го уредот со кој
сакате да се впарите, внесете ја
лозинката и потоа допрете OK.
5 Потоа вашиот телефон ќе се
поврзе со другиот уред, на
кој треба да ја внесете истата
лозинка.
43
Подесувања
6 Вашата Bluetooth врска
заштитена со лозинка сега е
подготвена.
Користење на Bluetooth
слушалка
1 Проверете дали Bluetooth
е поставен на Вклучено и
Видливо.
2 За поставување на слушалките
во режим на впарување и
впарување на уредите следете го
упатството кое се испорачува со
слушалките.
3 Допрете Прашај пред
поврзување или Секогаш
поврзи се и допрете Да за да се
поврзете веднаш. Вашиот GD510N
автоматски ќе се префрли во
профил за слушалки.
Надградба на софтвер
Програма за надградба на
софтвер за LG мобилни телефони
За повеќе информации околу
инсталирањето и употребата
на оваа програма, посетете ја
веб-страницата http://update.
lgmobile.com. Оваа функција ви
овозможува брзо и едноставно да
извршите надградба на вашиот
44
LG GD510N | Упатство за користење
софтвер со најнова верзија преку
интернет без да има потреба
да го посетите нашиот центар
за услуги. Бидејќи програмата
за надградба на софтверот на
мобилниот телефон бара целосно
внимание на корисникот во текот
на процесот на надградба, ве
молиме внимателно проверете ги
сите инструкции и белешки кои се
појавуваат при одделните чекори
пред да продолжите понатаму.
Ви обрнуваме внимание дека
отстранувањето на USB кабелот за
пренос на податоци или батеријата
додека трае надградбата може
сериозно да го оштети телефонот.
Бидејќи производителот не
превзема одговорност за загубата
на податоците при процесот
на надградба, ве советуваме
претходно да ги запишете сите
важни информации.
Технички податоци
Амбиентална температура
Макс.: +55°C (празнење),
+45°C (полнење)
Мин.: -10°C
45
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
Ве молиме прочитајте ги овие
едноставни инструкции. Нивното
непочитување може да биде
опасно или противзаконско.
Изложување на
радиофреквентна енергија
Информации за изложување на
радиобранови и специфична
апсорпциона стапка (SAR). Овој
мобилен телефон - модел GD510N
е дизајниран за да ги задоволува
безбедносните барања за
изложување на радиобранови.
Овие барања се базираат на
научни упатства кои вклучуваат
граници на безбедност потребни
да ја гарантираат сигурноста на
сите луѓе, независно од нивната
возраст или здравствена состојба.
• Во упатствата за изложување
на радиобранови се користи
мерна единица позната како
специфична апсорпциона
стапка или SAR. Тестот за SAR се
спроведува со употребување
на стандардни методи при кои
телефонот емитува на највисокото
потврдено енергетско ниво на
сите користени фреквентни
појаси.
46
LG GD510N | Упатство за користење
• Иако постојат разлики помеѓу
нивото на SAR кај различни
модели на LG телефони, сите
тие се дизајнирани да ги
задоволат релевантните мерки за
изложување на радиобранови.
• Границата на SAR препорачана
од Маѓународната комисија
за заштита од нејонизирачко
зрачење (ICNIRP) е 2W/kg во
просек на 10 грама ткиво.
• Највисоката вредност на SAR за
овој модел на телефон тестиран
од DASY4 при поставување на
уво изнесува 0,856 W/kg (10 g), а
при поставеност на тело изнесува
0,611W/Kg (10 g).
• Вредноста за SAR за жителите на
земји/региони кои ја прифаќаат
границата на SAR препорачана од
страна на Институтот за инженери
по електротехника и електроника
(IEEE) изнесува 1,6 W/kg во просек
на 1 грам ткиво.
Чување и одржување на
производот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Користете единствено батерии,
полначи и дополнителна
опрема кои се одобрени
за употреба со овој
конкретен модел на телефон.
Користењето на кои било
други видови може да поништи
секаква потврда или гаранција
која важи за телефонот, а исто
така може да биде и опасно.
• Не расклопувајте го овој уред.
Однесете го на квалификуван
сервисер доколку е потребна
негова поправка.
• Уредот држете го подалеку од
електрични уреди како на пр.
телевизори, радиоприемници и
компјутери.
• Уредот држете го подалеку од
извори на топлина како што се
радијаторите и шпоретите.
• Не дозволувајте да ви падне
телефонот.
• Немојте да го изложувате уредот
на механички вибрации или
потреси.
• Исклучете го телефонот на места
каде тоа се бара со специјални
прописи. На пример, немојте да го
користите телефонот во болници
каде уредот може да влијае на
медицинската опрема.
• Немојте да ракувате со телефонот
со влажни раце додека се врши
дополнување. Може да дојде
до електричен удар и сериозно
оштетување на вашиот телефон.
• Немојте да го полните телефонот
близу до запаливи материјали
бидејќи тој може да стане жежок и
да предизвика опасност од пожар.
• Користете сува ткаенина за
чистење на надворешноста на
уредот (немојте да користите
растворувачи како бензол,
разредувач или алкохол).
• Немојте да го полните телефонот
кога е поставен на мек мебел.
• Телефонот треба да се полни во
добро проветрена просторија.
• Немојте да го изложувате уредот
на прекумерни количества дим
или прав.
• Телефонот држете го подалеку
од кредитни картички или
возни билети; може да влијае на
47
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
информациите од магнетните
ленти.
• Не допирајте го екранот со остри
предмети, бидејќи тоа може да го
оштети телефонот.
• Не изложувајте го телефонот на
течности или влага.
• Дополнителната опрема
како слушалките користете ја
претпазливо. Немојте непотребно
да ја допирате антената.
• Немојте да го употребувате
телефонот или дополнителната
опрема на места со висока
влажност како на пр. базени,
стакленици, солариуми или
тропско опкружување, бидејќи
тоа може да предизвика
оштетување на телефонот и
поништување на гаранцијата.
Ефикасно користење на
телефонот
48
Електронски уреди
Кај сите мобилни телефони може
да се јават пречки, кои може да
влијаат на работата.
• Не употребувајте го вашиот
мобилен телефон во близина
на медицинска опрема без да
LG GD510N | Упатство за користење
побарате дозвола. Избегнувајте да
го ставате телефонот во близина
на пејсмејкер, на пример, во
вашиот горен џеб.
• Кај одредени помагала за
слушање може да се јават пречки
заради мобилните телефони.
• Помали пречки може да се
јават и кај телевизорите,
радиоприемниците, компјутерите,
итн.
Безбедност при патување
Запознајте се со законот и
прописите за употреба на
мобилните телефони во подрачјата
во кои возите.
• Не употребувајте ја телефонската
слушалка додека возите.
• Посветете го целосното внимание
на возењето.
• Користете hands-free комплет,
доколку е можно.
• Застанете покрај патот пред да
се започнете или одговорите на
повик доколку тоа го налагаат
условите за возење.
• RF енергијата може да влијае врз
некои електронски системи во
вашето возило, на пр. врз стерео
уредот или безбедносната опрема.
• Ако вашето возило е опремено со
воздушно перниче, внимавајте да
не го попречите со инсталираната
или преносливата безжична опрема.
Може да дојде до неисправност на
воздушното перниче или сериозни
повреди заради направилното
функционирање.
• Доколку слушате музика
додека сте излезени, ве молиме
одржувајте ја јачината на звукот
на разумно ниво, за да можете да
бидете свесни за вашата околина.
Ова е особено значајно кога се
наоѓате во близина на сообраќај.
Избегнете оштетување на
слухот
Доколку подолг период бидете
изложени на гласен звук, може
да настане оштетување на
вашиот слух. Ви препорачуваме
вклучувањето и исклучувањето
на апаратот да не го вршите
блиску до вашето уво. Исто така
ви препорачуваме јачината на
звукот кај музиката и повиците да ја
одржувате на разумно ниво.
Стаклени делови
Некои делови на мобилниот
телефон се изработени од стакло.
Стаклото може да се скрши доколку
мобилниот телефон падне на тврда
површина или прими силен удар.
Доколку стаклото се скрши, не
допирајте го и не обидувајте се да
го отстраните. Не употребувајте го
мобилниот телефон додека стаклото
не биде заменето од страна на
овластен сервисер.
Подрачје на минирање
Не употребувајте го
телефонот додека во тек е
минирање. Придржувајте се на
ограничувањата и следете ги
прописите или правилата.
Подрачја на можни
експлозии
• Не употребувајте го телефонот на
места каде се полни гориво.
• Не употребувајте го во близина на
горива и хемиски средства.
• Не пренесувајте или чувајте
запаливи гасови, течности или
експлозивни материјали во
истиот дел на возилото во кој
49
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
го чувате мобилниот телефон и
дополнителната опрема.
Во авион
Безжичните уреди може да
предизвикаат пречки во авион.
• Исклучете го вашиот мобилен
телефон пред да се качите во
авионот.
• Немојте да го користите додека
авионот е на земја без дозвола од
екипажот на авионот.
Деца
Чувајте го телефонот на безбедно
место подалеку од дофат на мали
деца. Тој содржи мали делчиња
кои доколку се одвојат може
да предизвикаат опасност од
задушување.
Итни повици
Итните повици може да не се
достапни на сите мобилни мрежи.
Затоа, никогаш не потпирајте се
единствено на телефонот за итните
повици. Проверете кај вашиот
локален обезбедувач на услуги.
50
LG GD510N | Упатство за користење
Информации и грижа за
батеријата
• Не морате целосно да ја
испразните батеријата пред да
ја ставите повторно да се полни.
За разлика од други системи на
батерии, не постои мемориски
ефект кој може да влијае на
перформансите на батеријата.
• Употребувајте само LG батерии
и полначи. LG полначите се
дизајнирани да го максимизираат
работниот век на батеријата.
• Не расклопувајте ја батеријата
и внимавајте да не направите
краток спој.
• Внимавајте металните контакти на
батеријата да бидат чисти.
• Заменете ја батеријата кога
повеќе нема да нуди прифатливи
перформанси. Батеријата може
да се полни стотици пати пред да
биде потребно да се замени.
• Дополнете ја батеријата доколку
подолго време не била користена,
за да се продолжи векот на
траење.
• Не изложувајте го полначот на
батеријата на директна сончева
светлина и не употребувајте го
во услови на висока влажност, на
пример во бањи.
• Немојте да ја чувате батеријата на
жешки или ладни места, бидејќи
тоа може да ги намали нејзините
перформанси.
• Постои опасност од експлозија
доколку батеријата е заменета со
несоодветен тип.
• Отстранете ги истрошените
батерии во согласност со
упатството од производителот. Ве
молиме извршете рециклирање
кога е можно. Не отстранувајте
ги заедно со отпадот од
домаќинствата.
• Доколку треба да ја замените
батеријата, за да добиете помош
однесете ја кај најблискиот
овластен сервис или продавач на
LG Electronics.
• Секогаш извадете го полначот
од ѕидниот приклучок откако
телефонот целосно ќе се наполни,
за да избегнете непотребна
потрошувачка на енергија на
полначот.
• Реалното траење на батеријата
зависи од конфигурацијата
на мрежата, поставките на
производот, начинот на
користење, како и состојбата на
батеријата и околината.
51
Част от съдържанието на това
ръководство може да се различава от
вашия телефон в зависимост от софтуера
на телефона и от доставчика на услуги.
GD510N Ръководство за потребителя
Соларната батерия се продава отделно.
Моля потърсете я в магазина, от който
сте закупили Вашия телефон.
www.lgmobile.com
* Възможно е соларната батерия да не е налична
във всеки магазин.
Изхвърляне на вашия стар уред
1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци,
това означава, че продуктът отговаря на европейска директива
2002/96/EC.
2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат
изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за
това от правителството и местните власти съоръжения.
3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за
предотвратяване на възможни негативни последици за околната
среда и човешкото здраве.
4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред
се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Съдържание
Съвети за сензорния екран ..............8
Управление на сензорния екран ...8
режим T9 ................................................ 16
Разпознаване на ръкопис .............. 17
Настройка на имейл ........................ 17
Извличане на вашите имейли ...... 17
Изпращане на имейл с новия ви
акаунт ...................................................... 17
Смяна на настройките за имейл .. 17
Папки за съобщения ........................ 18
Смяна на настройките за
мултимедийно съобщение ........... 18
Вашият начален екран .......................9
Камера .................................................... 20
Запознаване с вашия нов
телефон .....................................................5
Инсталиране на USIM картата и
батерията .................................................6
Зареждане на телефона ....................7
Външна памет.........................................7
Използване на сензорния екран ...8
Лента на състоянието ...................... 10
Повиквания ......................................... 12
Извършване на повикване ............ 12
Извършване на повикване от
контактите ............................................. 12
Отговаряне и отхвърляне на
повикване.............................................. 12
Бързо набиране ................................. 13
Извършване на второ
повикване.............................................. 13
Преглед на регистъра на
повикванията....................................... 13
Използване на прехвърляне на
повикванията ...................................... 14
Използване на блокиране на
повикванията ...................................... 14
Смяна на настройките за
стандартно за повикване ............... 15
Съобщ ..................................................... 16
Изпращане на съобщение ............. 16
Въвеждане на текст .......................... 16
Запознаване с визьора.................... 20
Заснемане на бърза снимка .......... 21
След правене на снимка ................. 21
Видеокамера ....................................... 22
Запознаване с визьора.................... 22
Заснемане на бързо видео ............ 23
След заснемане на видеоклип..... 23
Вашите снимки и видеоклипове .. 24
Гледане на вашите снимки и
видеоклипове ..................................... 24
Гледане на снимките като
слайдшоу ............................................... 24
Задаване на снимка като фон....... 24
Мултимедия ........................................ 25
Използване на изображение ....... 25
Местене или копиране на
изображение........................................ 25
Използване на звук ........................... 26
Музика .................................................... 26
3
Съдържание
Прехвърляне на музика в
телефона ................................................ 26
Създаване на списък за
изпълнение........................................... 27
FM радио ................................................ 27
Търсене на станции .......................... 27
Използване на вашия телефон като
устройство за синхронизиране на
музика ..................................................... 33
Уеб ............................................................ 34
Интернет и web’n’walk ..................... 34
Добавяне на показалци и достъп
до показалците ................................... 34
Запис на страница ............................. 34
Органайзер .......................................... 28
Добавяне на събитие в
календара .............................................. 28
Добавяне на бележка ...................... 28
Настройка на алармата ................... 28
Гласов запис ......................................... 29
Запис на звук или глас ..................... 29
Преобразуване на единица .......... 29
Добавяне на град към Световния
часовник ............................................... 30
Използване на хронометър .......... 30
Запознаване с Еко дърво................ 30
Запознаване с Еко калкулатор ..... 30
Настройки ............................................. 35
Персонализиране на профилите ... 35
Смяна на настройките на екрана ... 35
Смяна на настройките на
телефона ................................................ 36
Смяна на настройките за
свързване .............................................. 36
Използване на управлението на
паметта ................................................... 37
Изпращане и получаване на
файлове с Bluetooth ......................... 38
Смяна на Bluetooth
настройките: ....................................... 39
Сдвояване с друго Bluetooth
устройство ............................................ 39
Използване на Bluetooth
слушалка ................................................ 39
Обновяване на софтуера................ 40
Синхронизиране с компютър ...... 31
Инсталиране на LG PC Suite на
компютъра ............................................ 31
Свързване на телефона с
компютъра ........................................... 31
Архивиране и възстановяване на
информацията в телефона ............ 31
Преглед на файловете на телефона
на компютъра ...................................... 32
Синхронизиране на контактите .. 32
Синхронизиране на
съобщенията ........................................ 32
Технически данни .............................. 41
Указания за безопасна и ефикасна
употреба ................................................ 42
4
LG GD510N | Ръководство за потребителя
Запознаване с вашия нов телефон
Странични клавиши
• Когато на екрана е
показан началният екран:
Тон на звънене и сила на
тона на клавишите.
• По време на повикване:
сила на звука на
слушалката.
Конектор за зарядно
устройство/ за USB кабел/
за “Хендсфри”
Смарт клавиш
• Приема или завършва повикване.
• Преминава директно в началния екран.
Клавиш за захранване/заключване
• Натиснете продължително за включване/
изключване на телефона.
• Натиснете кратко за включване/
изключване на екрана.
Бутон на камерата/
многофункционален бутон
• Натиснете продължително,
за да използвате камерата.
• Натиснете кратко, за да
използвате много задачи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поставянето на тежък предмет на телефона или
сядане върху телефона, докато той е в джоба ви, може да повреди LCD
екрана и неговата сензорна функция.
5
Инсталиране на USIM картата и батерията
1 Свалете капака на батерията
Плъзнете капака на батерията
към долната част на телефона и
обратно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не използвайте нокти, за да
извадите батерията.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
изваждайте батерията при
включен телефон, това може да
повреди телефона.
2 Инсталиране на USIM картата
Уверете се, че USIM картата е
поставена правилно в държача и
областта със златните контакти
на картата сочи надолу. Уверете
се, че батерията е извадена от
телефона, преди да инсталирате
USIM картата. За да извадите USIM
картата, издърпайте я внимателно
навън
3 Поставяне на батерията
Поставете първо лявата част
на батерията в горния край на
отделението за батерия.
Уверете се, че контактите на
батерията са изравнени с изводите
на телефона. Натиснете дясната
страна на батерията, докато
щракне на място.
6
LG GD510N | Ръководство за потребителя
Зареждане на телефона Външна памет
Свалете капачето на контакта на
захранващото устройство на вашия
GD510N. Свържете адаптера за
пътуване (зарядното устройство) и
приложения USB кабел. Свържете
USB кабела към телефона и го
включете в контакт на захранването
GD510N трябва да се зарежда, докато
на екрана се появи съобщението
“Батерията е заредена”.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерията трябва да е
напълно заредена, за да се подобри
живота на батерията. Не обръщайте
внимание на първото съобщение
“Батерията е пълна” и оставете
телефона да се зарежда цяла нощ.
Инсталиране на карта с памет
Можете да разширите наличната
памет на телефона с карта с памет
MicroSD.
ЗАБЕЛЕЖКА: Картата с памет е
аксесоар по избор.
1 Свалете капака на батерията
2 Натиснете слота на картата microSD,
за да освободите заключването.
3 Обърнете слота нагоре.
4 Поставете microSD картата в слота.
Уверете се, че златните контакти
сочат надолу.
5 Обърнете слота надолу и го
натиснете, за да се заключи.
6 Поставете капака обратно.
7
Използване на сензорния екран
Съвети за сензорния екран
• За да изберете елемент, внимателно
натиснете иконата в центъра.
• Не натискайте твърде силно.
Сензорният екран е достатъчно
чувствителен, за да реагира на леко,
твърдо докосване.
• Използвайте върха на пръста, за да
докоснете опцията, която искате.
Внимавайте да не докосвате други
клавиши.
• Когато вашият GD510N не се
използва, той ще се върне към
заключен екран.
Превъртане
Плъзгайте от едната страна до
другата за превъртане.
При някои екрани, например
в списъка на хронологията на
повикванията, можете и да
превъртате нагоре и надолу.
Управление на сензорния
екран
Контролите на сензорния екран на
GD510N се променят динамично
в зависимост от задачата, която
извършват.
Отваряне на приложения
За да отворите приложение, просто
натиснете неговата икона.
8
LG GD510N | Ръководство за потребителя
Вашият начален екран
Можете да плъзнете и да щракнете върху необходимото направо от всички
типове на началния екран.
Активен
Активен
Начален екран за
Widget - Когато
долу
докоснете
вдясно на екрана, се
появява панелът на
телефона за widget
(притурки). Когато
регистрирате widget
чрез плъзгане, се
създава widget на
мястото, където тази
притурка е била
пусната.
Начален екран за
бързо набиране
- Когато докоснете
, се появява
списъкът за бързо
набиране. В този
начален екран
можете директно
да повиквате,
изпращате
съобщения или
да редактирате
контакта.
Активен
Начален екран на Livesquare - На началния
екран на Livesquare можете лесно да повиквате
и изпращате съобщения до номера, който
е свързан с даден аватар. За да използвате
функцията за повикване, съобщения или
контакти, изберете аватара и изберете иконата
на Бърз клавиш, която искате да използвате.
СЪВЕТ! Потребителският интерфейс се основава на три типа начален
екран. За превключване между началните екрани просто плъзнете бързо
по дисплея отляво надясно или отдясно наляво.
9
Вашият начален екран
Лента на състоянието
Икона Описание
Лентата на състоянието използва
различни икони за показване на
неща като силата на сигнала, нови
съобщения и живот на батерията, а
също и ви уведомява дали Bluetooth
или GPRS е активен.
По-долу е дадена таблица, която
обяснява значенията на иконите,
които може да видите в лентата на
състоянието.
Икона Описание
Няколко задачи
Сила на мрежовия сигнал
(броят на лентите ще е
различен)
Няма мрежов сигнал
Оставащ живот на батерията
Изпращането на
съобщение е неуспешно
Неуспешно изпращане на
мултимедийно съобщение
Алармата е настроена
Използва се персонализиран
профил (Номерът на иконата
може да е различен)
Използва се нормален
профил
Използва се профил “На
открито”
Използва се безшумен
профил
Използва се слушалка
Повикванията се
пренасочват
Използва се EDGE
Батерията е изтощена
Капачето на слънчевата
батерия е поставено
(сиво слънце)
В ход е зареждане на
слънчевата батерия
(оранжево слънце)
Роуминг
Избран е самолетен режим.
Bluetooth е активен
BGM изпълнение
Ново текстово съобщение
Ново гласово съобщение
10
Входящата кутия е пълна
LG GD510N | Ръководство за потребителя
BGM пауза
Външната памет е
разрешена за употреба
Смяна на състоянието от
лентата на състоянието.
Докоснете центъра на лентата
на състоянието, за да отворите
Резюмето на състояние. Показва
текущите Час, Мрежа, ИД на SVC,
Батерия, Памет на телефона, Външна
памет, Профил, MP3 и Bluetooth
състояние. Тук можете да задавате
типа профил, да пускате и спирате
MP3 файлове и да активирате/
деактивирате Bluetooth.
Използване на функцията
Няколко задачи
Натиснете многофункционалния
клавиш , за да отворите менюто за
Няколко задачи. Оттук може да видите
всички приложения, които работят,
и да получите достъп до тях с едно
докосване.
Когато във фонов режим работи
приложение (напр. игра или FM
радио),
ще се появи в лентата на
състоянието.
11
Повиквания
Извършване на повикване
1 Докоснете
, за да отворите
клавиатурата.
2 Въведете номера от клавиатурата.
3 Докоснете
, за да извършите
повикване.
4 За да завършите повикването,
натиснете Смарт клавиша.
СЪВЕТ! За да въведете +
за международни повиквания,
.
натиснете и задръжте
СЪВЕТ! Натиснете бутона за
включване, за да заключите
сензорния екран, за да
предотвратите набирания по
погрешка.
Извършване на повикване
от контактите
1 От екран в режим на готовност
докоснете
, за да отворите
Контакти.
2 Натиснете полето Име отгоре
на екрана и въведете първите
няколко букви на контакта, който
желаете да повикате, с помощта на
клавиатурата.
3 От филтрирания списък, докоснете
иконата Повикване до контакта,
който искате да повикате. Ако
има повече от един номер за
този контакт, при повикването
ще се използва номерът по
подразбиране.
4 Можете още да докоснете името
на контакта и да изберете номера,
който да се използва, ако за
контакта има повече от един
номер. Можете също да докоснете
, за да започнете повикването
до номера по подразбиране.
Отговаряне и отхвърляне
на повикване
Когато телефонът звъни, докоснете
Смарт клавиша, за да отговорите на
повикването.
За да заглушите звъненето, плъзнете
капачето. Това ще отключи телефона,
ако е заключен, а после натиснете
. Това е полезно, ако сте
забравили да смените профила си на
Безшумен по време на събрание.
12
LG GD510N | Ръководство за потребителя
Бързо набиране
Може да определите цифра за бързо
набиране за контакт, на който се
обаждате често.
1 Изберете Контакти, в раздела
КОМУНИКАЦИЯ и изберете Бързо
набиране.
2 За гласовата ви поща вече е
определен номер за бързо
набиране 1. Не може да промените
това. Докоснете произволна цифра,
за да определите контакт за бърза
набиране за него.
3 Вашите Контакти ще се отворят.
Изберете контакта, за който искате
да определите тази цифра, като
докоснете телефонния му номер
веднъж. За да намерите контакт,
натиснете полето Име веднъж, а
после въведете първата буква от
името на контакта.
Извършване на второ
повикване
1 По време на първия разговор,
изберете
и изберете номера,
който искате да повикате.
2 Натиснете
, за да свържете
повикването.
3 На екрана ще се покажат и двете
повиквания. Първоначалното
ви повикване ще се заключи и
ще бъде поставено в режим на
задържане.
4 За превключване между
разговорите, натиснете
и
изберете Размяна на повиквания
или натиснете номера на
задържания разговор.
5 За да прекратите едното или и
двете повиквания, натиснете
и изберете Край, следвано от
Всичко или Активен.
СЪВЕТ! Докоснете всеки
отделен запис в регистъра,
за да видите датата, часа и
продължителността на разговора.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ще бъдете таксувани за
всяко осъществено повикване.
Преглед на регистъра на
повикванията
Докоснете Последна хронология
в раздела КОМУНИКАЦИЯ.
СЪВЕТ! Докоснете
всеки отделен запис в регистъра,
за да видите датата, часа и
продължителността на разговора.
13
Повиквания
Използване на прехвърляне
на повикванията
Използване на блокиране
на повикванията
1 Настройки Разговор в раздел
НАСТРОЙКИ.
2 Докоснете Прехвърляне на
повикване.
3 Изберете дали да прехвърляте
всички гласови разговори,
когато линията е заета, когато
няма отговор или когато не сте
достижими.
4 Въведете номера, на който искате
да прехвърляте.
5 Докоснете Искане за активиране.
БЕЛЕЖКА: Прехвърлянето се
таксува. Обърнете се към мрежовия
доставчик за повече подробности.
1 Докоснете Настройки разговор в
раздел НАСТРОЙКИ.
2 Докоснете Забрана на
разговорите.
3 Изберете една или всички от
шестте опции:
Всички изходящи
Изходящи международни
Изходящи международни с
изключение на собствената
мрежа
Всички входящи
Входящи в чужбина
Деактивиране на всички
4 Въведете паролата за блокиране
на повиквания. Допитайте се до
мрежовия оператор за тази услуга.
СЪВЕТ! За да изключите
всички прехвърляния, изберете
Деактивиране на всички
от менюто Прехвърляне на
повикване.
14
LG GD510N | Ръководство за потребителя
СЪВЕТ! Изберете
Фиксирани номера за набиране
от менюто Настройки разговор,
за да включите и съберете
списък с номера, които могат да
се изберат от вашия телефон.
Необходим е вашият PIN2 код
от оператора. От телефона
ви могат да се набират само
номерата, включени в списъка на
фиксираните набирания.
Смяна на настройките за
стандартно за повикване
1 Докоснете Настройки разговор в
раздел НАСТРОЙКИ.
2 Превъртете и докоснете Общи
настройки. Оттук можете да
променяте настройките за:
Отхвърляне на повикване
- Плъзнете ключа на Вкл., за да
маркирате Списък отхвърлени.
Може да докоснете прозореца с
текст, за да изберете от всички
повиквания, определени контакти
или групи, повиквания от
нерегистрирани номера (тези,
които не са във вашите контакти)
или без ID на викащия. Докоснете
Запис, за да смените настройката.
Изпрати моя номер - Изберете
дали номерът ви да се показва,
когато се обаждате на някого.
Авто Набиране - Плъзнете ключа
наляво за Вкл. или надясно за Вкл.
Режим на отговор - Изберете
дали да отговаряте на повикване
с клавиша за изпращане или
произволен друг.
Минутен брояч - Плъзнете наляво
за ВКЛ., за да чувате тон на всяка
минута от разговора.
BT режим на отговор - Изберете
Свободни ръце, за да може
да отговаряте на повикване с
Bluetooth слушалка, или изберете
Апарат(мобилен телефон), за да
натиснете бутон на слушалката,
за да отговорите на повикване с
помощта на слушалка
Запис нов номер - Изберете Да, за
да запишете нов номер.
15
Съобщ
Съобщ
Въвеждане на текст
Вашият GD510N съчетава SMS, MMS
и имейл в интуитивно и лесно за
използване меню.
Има пет начина за въвеждане на
текст:
Клавиш, Клавиатура, Ръкопис-Екран,
Ръкопис-Кутия, Ръкопис-Двоен
прозорец
Можете да изберете своя метод на
въвеждане, като натиснете
и
Метод на въвеждане.
Изпращане на съобщение
1 Докоснете Съобщ в раздела
КОМУНИКАЦИЯ. Сега докоснете
Ново съобщение, за да започнете
съставянето на ново съобщение.
2 Докоснете Вмъкване, за да
добавите изображение, видео,
звук, шаблон и др.
3 Докоснете Получател долу
на екрана, за да въведете
получателите. След това въведете
номера или докоснете , за да
изберете контакт. Може да добавите
и повече от един контакт.
4 Докоснете Изпрати, когато сте
готови.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако
изображение, видеоклип или
звук се добавят към SMS, то
автоматично ще се преобразува
в MMS и съответно ще бъдете
таксувани.
Докоснете
, за да включите
режим T9. Тази икона се показва само
когато изберете Клавиш като метод
на въвеждане.
Докоснете
, за да изберете езика
на писане.
Докоснете
, за да сменяте между
въвеждане на цифри, символи и текст.
Използвайте клавиша Shift, за да
сменяте между въвеждане на главни
и малки букви.
режим T9
При режима T9 се използва вграден
речник, за разпознаване на
думите, които пишете, въз основа
на поредицата клавиши, които
сте докоснали. Той предвижда
думата, която въвеждате и предлага
алтернативи.
16
LG GD510N | Ръководство за потребителя
Разпознаване на ръкопис
В режим ръкопис просто пишете на
екрана и GD510N ще преобразува
ръкописа ви в съобщение. Изберете
Ръкопис-Екран или Ръкопис-Кутия
в съответствие с предпочитания си
изглед.
Настройка на имейл
Докоснете Имейл в раздела
КОМУНИКАЦИЯ.
Ако имейл акаунтът не е настроен,
стартирайте съветника за настройка
на имейл акаунт и го завършете.
Можете да проверите и редактирате
настройките, като изберете
. Може също да проверите
допълнителни настройки, които сте
попълнили автоматично, когато сте
създали акаунта.
Извличане на вашите
имейли
Можете автоматично или ръчно
да проверявате акаунта си за нови
имейли. За да проверите ръчно:
1 Докоснете E-mail в раздела
КОМУНИКАЦИЯ.
2 Докоснете акаунта, който искате да
използвате.
Изпращане на имейл с
новия ви акаунт
1 Докоснете Нов имейл и новият
имейл ще се отвори.
2 Завършете съобщението.
3 Докоснете Изпрати и имейлът ще
се изпрати.
Смяна на настройките за
имейл
1 Докоснете Имейл в раздела
КОМУНИКАЦИЯ.
2 Докоснете
и изберете Имейл
настройки и след това можете да
адаптирате следващите настройки:
Имейл акаунти
Предпочитан имейл
Искане отговор от имейл
- Изберете, за да позволите
изпращането на съобщения за
потвърждаване на прочитане.
Искане отговор от имейл
- Изберете дали да искате
съобщения за потвърждаване на
прочитане.
Интервал на извличане- Изберете
колко често GD510N да проверява
за нови имейл съобщения.
17
Съобщ
Количество за извличане Изберете броя имейли, които да се
извличан при определено време
Включи съобщението в Препр.
и Отговор - Изберете, за да
включите първоначалното
съобщение, или не.
Включи прикачения файл
- Изберете дали да включите
оригиналния прикачен файл.
Авт. извл в роуминг - Изберете
дали да извличате автоматично
съобщенията, когато сте
в чужбина, или да спрете
автоматичното извличане.
Ново имейл уведомяване
- Изберете дали да бъдете
уведомявани за нови имейли.
Подпис - Задайте тази функция на
Вкл. и създайте имейл подпис.
Приоритет - Изберете нивото на
приоритет на вашите съобщения.
Размер за изпращане на поща
- Задайте максималния размер за
изпращане на поща.
Брояч на имейли - Въведете
датата, която искате. Можете да
проверявате имейлите, които сте
изпратили през този период.
18
Папки за съобщения
В менюто Съобщения има пет папки.
Входяща кутия - Всички съобщения,
които получите, се поставят в папка
Входящи.
Чернови - Ако нямате време да
довършите съобщението, може тук
да запишете това, което сте създали
досега.
Изходяща Кутия - Това е папка
за временно съхранение, докато
съобщенията се изпращат.
Изпратени елементи - В тази папка
се поставят всички съобщения, които
изпратите.
Моите папки - Създавайте папки, за
да съхранявате вашите съобщения.
Смяна на настройките за
мултимедийно съобщение
Докоснете Съобщ в раздела
КОМУНИКАЦИЯ. Превъртете
и изберете Настройки и
Мултимедийно съобщение. Може да
направите промени в:
Режим на изтегляне - Изберете
Домашна мрежа или Мрежа с
роуминг. Ако след това изберете
Ръчно, ще получавате само
уведомявания за MMS и след това
може да решите дали да ги изтеглите
напълно.
LG GD510N | Ръководство за потребителя
Отчет за доставка - Изберете да
позволите или поискате отчет за
доставка.
Прочитане на отговор - Изберете да
позволите и/или изпратите отговор
дали съобщението е прочетено.
Приоритет - Изберете нивото на
приоритет на вашия MMS.
Срок на валидност - Изберете колко
дълго съобщението да се пази в
центъра за съобщения.
Продължителност на слайд Изберете колко дълго да се показват
вашите слайдове на екрана.
Режим създ - Изберете режима на
вашите съобщения.
Час на доставка - Изберете кога да се
достави вашето съобщение.
Множ. център за съобщения
- Изберете един от списъка или
добавете нов център за съобщения.
19
Камера
Запознаване с визьора
Експонация Изображенията с нисък контраст
са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат
по-резки.
Варио - приближаване или отдалечаване. Тази
функция се разрешава в зависимост от размера
на снимката, която правите.
Назад
Заснемане на снимка
Режим Видео - Плъзнете
тази икона надолу, за да
превключите на видео
режим.
Настройки - Докоснете тази икона, за
да отворите менюто с настройки. Вж.
Използване на разширени настройки.
Режим преглед - Изберете от Цял екран
или Цяло изображение.
Продължителна снимка - Това ви
разрешава да правите 3/6/9 снимки
автоматично в много кратка поредица.
Галерия -Това ви разрешава
достъп до записаните ви
снимки от режим камера.
Просто натиснете, и вашата
галерия ще се появи на
екрана
СЪВЕТ! Може да покажете опциите, като натиснете екрана Те автоматично се
изключват след няколко секунди.
20
LG GD510N | Ръководство за потребителя
Заснемане на бърза снимка
След правене на снимка
1 Натиснете клавиша
отдясно
на апарата.
Можете също така да натиснете
твърдо бутона за камерата
отстрани на телефона, за да направите
снимка.
Направената снимка ще се появи на
екрана. Името на изображението се
показва в долната част на екрана.
Докоснете, за да изпратите
снимката като съобщение, имейл или
чрез Bluetooth.
Докоснете, за да зададете
изображение за началния екран.
Докоснете за редактиране на
снимката.
Докоснете за изтриване
на снимката, която току-що сте
направили и потвърдете с докосване
на Да. Появява се съобщението
“Изтрито”.
Докоснете, за да се върнете в
галерията.
СЪВЕТ! За да превключите в
режим снимка или режим видео,
плъзнете нагоре/надолу иконата
на камерата или видеото вдясно
от центъра на визьора.
21
Видеокамера
Запознаване с визьора
Зуум - приближаване или
отдалечаване.
Размер на изображение
Записване в паметта на
апарата/външната памет
Назад
Настройки - Докоснете тази икона, за
да отворите менюто с настройки. Вж.
Използване на разширени настройки.
Режим преглед - Изберете измежду Цял
екран или Цяло изобр.
Размер на клипа - Изберете измежду
QVGA (320x240) или QCIF (176x144).
Експонация Видеоклиповете с нисък
контраст са замъглени, а тези с висок
контраст изглеждат по-резки.
Режим на камера
- Докоснете тази икона за
смяна на режим на камера.
Старт на запис
Галерия
Видео режим - Избран е
режим на видеоклипове.
СЪВЕТ! Може да затворите всички опции за
бързи клавиши за по-ясен екран на визьора. Просто докоснете веднъж центъра
на визьора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.
22
LG GD510N | Ръководство за потребителя
Заснемане на бързо видео
1 Натиснете бутона на камерата на
дясната страна на телефона за
няколко секунди.
СЪВЕТ! За да превключите в
режим снимка или режим видео,
плъзнете нагоре/надолу иконата
на камерата или видеото вдясно
от центъра на визьора.
2 Като държите телефона
хоризонтално, насочете обектива
към обекта на видеоклипа.
3 Натиснете бутона на камерата
на телефона веднъж, за да
започнете заснемането. Или,
натиснете червената точка
вдясно от центъра на екрана.
4 Rec ще се появи отгоре на визьора,
отдолу ще се появи таймер, който
показва продължителността на
вашия видеоклип.
5 За да поставите видеоклипа на
пауза, докоснете
и подновете с
избор на .
6 Докоснете на екрана или
натиснете тона за снимане
втори път, за да спрете заснемането.
След заснемане на
видеоклип
На екрана ще се появи снимка, която
представлява заснетия видеоклип.
Името на изображението се показва
в долната част на екрана заедно със
седем икони от лявата и дясната
страна.
Докоснете, за да изпълните
видеото.
Докоснете, за да изпратите
видеоклипа като Съобщение или
Email или чрез Bluetooth или
YouTube.
Докоснете, за да редактирате
видеото.
Докоснете, за да изтриете
видеоклипа, който току-що сте
заснели, и потвърдете с докосване на
Да. Визьорът отново ще се появи.
Докоснете
за заснемане на нов
видеоклип веднага.
Докоснете, за да видите галерия
със записани видеоклипове и снимки.
23
Вашите снимки и видеоклипове
Гледане на вашите снимки
и видеоклипове
1 Докоснете Галерия в раздела
ЗАБАВЛЕНИЕ. Или, докоснете
от екрана за преглед на вашата
камера. Сега можете да проверите
своите снимки и видеофилми.
2 Вашата галерия ще се появи на
екрана.
3 Докоснете клипа или снимката
втори път, за да го отворите
докрай.
4 За да изпълните видеоклипа,
докоснете . За пауза във
възпроизвеждането докоснете .
СЪВЕТ! Местете наляво
или надясно, за да видите други
снимки или видеоклипове.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Някои функции няма да работят
правилно, ако мултимедийният
файл не е записан в телефона.
Гледане на снимките като
слайдшоу
в Галерия, а после
1 Докоснете
превъртете и изберете Слайдшоу.
2 Слайдшоуто ще започне.
В слайдшоуто има пет опции:
Докоснете
, за да се върнете
назад.
Докоснете, за да спрете
слайдшоуто на определена снимка.
Докоснете отново, за да
възобновите възпроизвеждането.
Докоснете, за да покажете
произволно.
Докоснете, за да увеличите или
намалите скоростта на слайдшоуто.
Задаване на снимка като фон
1 Докоснете Галерия в раздела
ЗАБАВЛЕНИЕ.
2 Докоснете снимката, която искате
да зададете като тапет.
3 Докоснете екрана, за да отворите
менюто.
4 Докоснете .
5 Размера на снимката можете да
промените с .
6 Когато сте доволни от снимката,
докоснете Задай.
7 Изберете измежду опциите, които
искате да промените: Всичко,
Widget, Бързо набиране.
Режимът на слайдшоу ще покаже
всички снимки от вашата галерия
една по една като в слайдшоу.
Видеоклиповете не могат да се
24 показват в слайдшоу.
LG GD510N | Ръководство за потребителя
Мултимедия
Може да съхранявате всякакви
мултимедийни файлове в паметта
на телефона, така че да имате лесен
достъп до вашите снимки, звуци,
видеоклипове и игри. Можете също
да запишете вашите файлове и на
карта с памет. С карта с памет може
да освободите място в паметта на
телефона. Можете да намерите
тези файлове в менюто Мои неща в
раздела ЗАБАВЛЕНИЕ.
Използване на
изображение
Може да изберете изображения,
които да използвате като фон или
екран при заключен телефон или
дори да идентифицирате викащ.
1 Докоснете Мои неща в раздела
ЗАБАВЛЕНИЕ и изберете
Изображения. Изберете снимката,
.
която искате. И докоснете
2 Докоснете Използване като и
изберете от:
Изобр. начален екран - Задаване
на фон на екран в режим на
готовност.
Изобр. закл. телефон - Задаване
на фон на екран при заключен
телефон.
Изображение за контакт
- Определете изображение за
конкретното лице във вашия
списък с контакти, така че
снимката да показва, когато то ви
се обажда.
Изображение при стартиране
- Задаване на изображение, което
да се появява при включване на
телефона.
Изображение при - Задаване на
изображение, което да се появява
при изключване на телефона.
Местене или копиране на
изображение
Може да местите и копирате
изображение между паметта
на телефона и картата с памет.
Това може да направите с цел
освобождаване на място в паметта
на телефона или за да предпазите
данните си от изгубване.
1 Докоснете Мои неща в
раздела ЗАБАВЛЕНИЕ, изберете
.
Изображения и докоснете
2 Изберете Премести или Копирай.
3 Трябва да маркирате/демаркирате
изображенията, като ги докосвате
едно след друго. Маркирайте
изображението, което искате
да преместите или копирате, и
докоснете Копиране/Преместване.
25
Мултимедия
Използване на звук
1 Докоснете Мои неща в раздела
ЗАБАВЛЕНИЕ и изберете Звуци.
2 Изберете звука, който искате,
и ще се появи съобщение за
потвърждение.
3 Докоснете Да. Той ще започне да
се възпроизвежда.
4 Докоснете
и изберете
Използване като.
5 Изберете от Тон на звънене, Тон
за съобщение, Стартиране и
Изключване.
Музика
Вашият телефон LG GD510N има
вграден музикален плейър, така че
можете да слушате вашата любима
музика. За да отворите музикалния
плейър, докоснете Музика в раздела
ЗАБАВЛЕНИЕ. Оттук имате достъп до
няколко папки:
Последно възпроизвеждани Изпълнение на всички песни, които
сте изпълнили наскоро.
Всички изпълнения - Съдържа
всички песни, които имате в
телефона, с изключение на
заредената по подразбиране музика.
Изпълнители - Търсене в
музикалната колекция по
изпълнители.
Албуми - Търсене в музикалната
колекция по албуми.
Жанрове - Търсене в музикалната
колекция по жанрове.
Плейлиста - Съдържа всички
създадени от вас списъци за
изпълнение.
Разбъркване на песни - Пускане на
песните в произволен ред.
Прехвърляне на музика в
телефона
Най-лесният начин за прехвърляне на
музика в телефона е чрез Bluetooth
или кабела за синхронизиране.
Може също да използвате LG PC Suite.
За прехвърляне с Bluetooth:
1 Уверете се, че Bluetooth е включен
в компютъра и в телефона и че
устройствата са видими.
2 Изберете музикалния файл на
другото устройство и изберете да
го изпратите с Bluetooth.
3 Когато файлът е готов за
изпращане, трябва да го приемете
на телефона, като натиснете Да.
26
LG GD510N | Ръководство за потребителя
4 Файлът трябва да се появи в
Музика > Всички изпълнения.
Създаване на списък за
изпълнение
Можете да създавате собствени
списъци за изпълнение, като
изберете песни от папка Плейлиста.
1 Докоснете Музика в раздела
ЗАБАВЛЕНИЕ.
2 Докоснете Плейлиста, после Нов
списък за възпроизвеждане,
въведете името на списъка и
докоснете Запиши.
3 Папката Всички записи ще
покаже всички записи в телефона.
Докоснете всички песни, които
искате да включите в списъка, до
тяхното име ще се появи отметка.
4 Докоснете Готово.
FM радио
Вашият LG GD510N има функция FM
радио, така че може да превключите
на любимите станции и да ги слушате
в движение.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да слушате радиото,
трябва да поставите слушалките.
Поставете ги в гнездото за слушалки
(това е същото гнездо, в което
поставяте зарядното устройство).
Търсене на станции
Може да настроите радиостанции
като ги търсите ръчно или
автоматично. След това те ще бъдат
записани в определени номера на
канали, така че няма да е необходимо
да ги настройвате отново. Трябва
първо да включите слушалката към
телефона, тъй като тя действа като
антена.
За автоматична настройка:
1 Плъзнете и докоснете FM радио в
раздела ЗАБАВЛЕНИЕ, а после
.
2 Докоснете Автоматично
сканиране. Появява се съобщение
за потвърждение. Изберете Да, а
после станциите автоматично ще
бъдат намерени и присвоени към
даден канал във вашия телефон.
ЗАБЕЛЕЖКА: Може също ръчно
да настроите станция, като
използвате , и в центъра на
екрана на визьора ще се появи .
Ако натиснете и задържите и
, станциите автоматично ще бъдат
намерени.
27
Органайзер
Добавяне на събитие в
календара
1 Докоснете Организ. в раздела
ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ и изберете
Календар.
2 Изберете датата, към която искате
да добавите събитие.
3 Докоснете
, после Добавяне
на събитие.
4 Докоснете Категория и изберете
от Среща, Годишнина или Рожден
ден.
5 Въведете Тема.
6 Проверете и въведете датата
и часа, когато желаете да се
състои събитието. За Среща и
Годишнина въведете часа и датата
на приключване на събитието в
долните прозорци за час и дата.
Въведете мястото, ако това е
Среща.
7 Задайте Аларма и Повтаряне.
8 Изберете Запиши и вашето
събитие ще се запише в календара.
Квадратен курсор ще маркира
деня, в който има записани
събития, и ще прозвучи камбанка
при старта на събитието, което ви
помага да се организирате.
Добавяне на бележка
1 Докоснете Бележка в раздел
ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ.
2 Докоснете Добави бележка.
3 Напишете бележката си, и след
това Запиши.
4 Вашата бележка ще се появи на
екрана в приложението Бележка.
Настройка на алармата
1 Докоснете Аларма в раздела
ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ. Widget
аларма трябва да се появи в
списъка като по подразбиране,
като не можете да го изтриете.
2 Докоснете Добавяне аларма.
3 Задайте часа, когато желаете да
прозвучи аларма, в полето за
запълване Час.
4 Изберете как желаете да се
повтаря алармата в полето
Повторение: Без повторение,
Ежедневно, Пон ~ Пет, Пон ~
Съб, Съб ~ Нед, С изключение на
празник или Изберете делник.
Иконите ще показват делника,
който избирате.
5 Изберете Тон за аларма,. за да
изберете типа на алармата, който
искате.
28
LG GD510N | Ръководство за потребителя
6 Изберете Звънец за аларма и
изберете звук от папката. За да
слушате звуци, докоснете звука,
последвано от .
7 Добавете бележка за алармата в
полето Бележка.
8 Накрая, можете да зададете
интервала на изчакване на 5, 10, 20
или 30 минути, 1 час или Изкл.
9 След като сте задали алармата,
докоснете Запиши.
ЗАБЕЛЕЖА: Можете да зададете до 5
аларми, включително Widget аларма.
СЪВЕТ! Плъзнете ключа
Вкл./Изкл. на алармата, за да я
зададете.
Гласов запис
Използвайте Гласов запис, за да
записвате гласови бележки или аудио
файлове.
Докоснете Гласов запис в раздела
ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ и изберете
, а после Настройки, за да
промените настройките:
Продължителност
– Изберете продължителността
на записа. Изберете измежду Без
ограничение,MMS съобщ. pазмер
или 1 минута.
Качество – Изберете качеството на
звука. Изберете от Супер фин, Фин
или Нормален.
Използвана памет – Изберете къде
да записвате аудио файловете.
Изберете измежду Външна памет и
Вградена памет.
Запис на звук или глас
1
2
3
4
Докоснете
Докоснете
Докоснете
Докоснете
на записа.
за начало на записа.
за пауза в записа.
за край на записа.
за прослушване
Преобразуване на единица
1 Докоснете Инструменти в раздела
ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ.
2 Конвертор на единици Конвертор
на единици.
3 Изберете дали искате да
преобразувате Валута,
Повърхност, Дължина, Тегло,
Температура, Обем или Скорост.
4 Сега може да изберете единицата
и да въведете стойността, която
искате да преобразувате, следвана
от единицата, в която искате да
преобразувате.
5 Съответната стойност ще се появи
на екрана.
29
Органайзер
Добавяне на град към
Световния часовник
1 Докоснете Инструменти в раздела
ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ.
2 Изберете Световен часовник.
3 Докоснете
, а след това
Добавяне град.
4 Превъртете по глобуса, докоснете
зоната, която искате, и изберете
град на картата.
5 Или, докоснете
и въведете
името на града, който е необходим,
в полето за търсене.
Запознаване с Еко дърво
Еко дърветата се натрупват при
зареждане на слънчевата батерия.
Всяко дърво представлява
намалените емисии на въглерод.
Като използвате слънчева енергия,
можете да засадите повече дървета.
Запознаване с Еко калкулатор
Можете да пресметнете количеството
на намалените емисии на въглерод
при зареждане на слънчевата батерия.
Използване на хронометър
1 Докоснете Инструменти в раздела
ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ.
2 Изберете Хронометър.
3 Докоснете Старт долу на екрана, за
да стартирате таймера.
4 Докоснете Обиколка, ако искате да
отчетете изминалото време.
5 Докоснете Стоп, за да спрете таймера.
6 Докоснете Отново, за да
стартирате отново хронометъра
от часа, в който сте го спрели,
или докоснете Нулиране, за да
започнете отново отчитането.
30
LG GD510N | Ръководство за потребителя
СЪВЕТ! Ако към GD510N е
свързана слънчева батерия, под
менюто Инструменти на раздела
ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ се показват
Еко дърво и Еко календар.
Синхронизиране с компютър
Можете да синхронизирате
компютъра си, за да се уверите,
че всичките ви важни данни и
дати съвпадат. Можете също да
архивирате файловете си, за да сте
спокойни.
2 Изберете Режим на USB
свързване.
3 Докоснете PC Suite.
4 Свържете апарата към компютъра
с USB кабел и изчакайте малко. PC
Suite се изпълнява автоматично.
Инсталиране на LG PC Suite
на компютъра
Архивиране и
възстановяване на
информацията в телефона
1 От началния екран натиснете
и изберете Свързване в раздела
НАСТРОЙКИ.
2 Изберете Режим на USB свързване
и докоснете PC Suite.
3 Свържете апарата към компютъра
с USB кабел и изчакайте малко.
Ще бъде показано съобщение за
ръководството за инсталиране.
4 Следвайте инструкциите на екрана,
за да завършите съветника за LG
PC Suite Installer.
5 След като завърши инсталирането,
икона на LG PC Suite ще се появи на
работния плот.
Свързване на телефона с
компютъра
1 Свържете телефона и компютъра,
както е описано по-горе.
2 Щракнете върху иконата Резервно
копие и изберете Резервно копие
или Възстановяване.
3 Маркирайте съдържанието,
за което искате да създадете
резервно копие или което
искате да възстановите.
Изберете местоположението на
информацията, за която искате
да създадете резервно копие или
от което искате да възстановите
информация. Щракнете върху
иконата Старт.
4 Информацията ви ще се архивира
и възстанови
1 От началния екран натиснете
и изберете Свързване в раздела
НАСТРОЙКИ.
31
Синхронизиране с компютър
Преглед на файловете на
телефона на компютъра
1 Свържете телефона и компютъра,
както е описано по-горе.
2 Щракнете върху иконата
Управление на файлове.
3 Всички документи, съдържание
на флаш паметта, изображения,
звуци и видеоклипове, които
сте записали в телефона, ще се
покажат от дясната страна на
екрана.
СЪВЕТ! Гледането на
съдържанието на телефона на
компютъра помага да подредите
файловете, да организирате
документите и да премахнете
съдържанието, което не ви е вече
необходимо.
Синхронизиране на
контактите
1 Свързване на телефона към вашия
компютър.
2 Щракнете върху иконата
Управление на контакти.
3 Компютърът сега ще импортира и
ще покаже контактите, записани на
USIM картата и апарата.
4 Щракнете върху Файл и изберете
Запиши. Сега може да изберете
целта и къде да запишете
контактите си.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да създадете
резервно копие на контактите
на SIM картата, щракнете върху
папката SIM карта отляво на
екрана на компютъра.
Щракнете с десния бутон върху
контактите си, а след това върху
Избери всички.
Щракнете с десния бутон върху
същото място и изберете Копирай
в памет на телефона. Щракнете
върху папка на апарата отляво на
екрана и всички ваши номера ще
се покажат.
Синхронизиране на
съобщенията
1 Свързване на телефона към вашия
компютър.
2 Щракнете върху иконата
Съобщения.
3 Всички съобщения на компютъра
и телефона ще се покажат в папки
на екрана.
4 Щракнете върху заглавието на
колоните, за да пренаредите
съобщенията, сортирани по
32
LG GD510N | Ръководство за потребителя
Съобщения, Съдържание и
Получени дата.
Използване на вашия
телефон като устройство за
синхронизиране на музика.
Вашият телефон може да се използва
като устройство за синхронизиране
на музика само за музикални
файлове.
Синхронизирането на музика
може да се извършва с използване
на Windows Media Player 10/11 и
поддържа както вградената памет,
така и карта с външна памет.
1 Прекъснете връзката на телефона
с компютъра.
2 От началния екран изберете ,
после изберете Свързване в раздел
НАСТРОЙКИ.
3 Изберете Режим на USB
свързване.
4 Докоснете Синхр. музика.
5 Свързване на телефона към
вашия компютър. Телефонът ще
покаже: Свързано, последвано от
Изключете кабела, за да спрете
синхронизатора на музика.
33
Уеб
Интернет и web’n’walk
Интернет дава ви пълноцветен,
бърз и забавен свят от игри, музика,
новини, спорт, забавление и още
много направо на мобилния ви
телефон. Където и да сте и каквото и
да правите.
СЪВЕТ! Да отидете онлайн с
мобилния си телефон никога не
е било по-лесно. web ‘n’ walk е
вашият интернет портал от TMobile. web’n’walk може лесно да се
намери от раздел Общуване, като
докоснете иконата на web’n’walk.
Забележка: Допълнителна цена се
натрупва при свързването към тази
услуга.
Добавяне на показалци и
достъп до показалците
3 За да добавите показалец, изберете и
докоснете Добави маркер. Въведете
име за своя показалец, последвано
от URL адреса в съответното поле.
4 Докоснете Запиши. Вашият
показалец сега ще се появи в
списъка с показалци.
5 За достъп до показалеца просто
докоснете иконата Свързване
до необходимия показалец и
докоснете свързване. Ще бъдете
свързани към показалеца.
Запис на страница
1 Отидете на желаната уеб страница,
както е описано по-горе.
2 Докоснете
и изберете
Запамети тази страница.
3 Въведете име за страницата, за да
може лесно да я разпознавате.
4 Докоснете Запиши.
За бърз и лесен достъп до любими уеб
сайтове може да добавите показалци
и да запишете уеб страници.
1 Докоснете Браузър в раздела
ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ.
2 Изберете Бързи връзки. На екрана ще
се появи списък с вашите Показалци.
34
LG GD510N | Ръководство за потребителя
Настройки
Персонализиране на
профилите
От началния екран бързо можете да
промените профила си.
Може да персонализирате всяка
настройка на профила с използване
на менюто с настройки.
1 Докоснете Профили в раздела
НАСТРОЙКИ.
2 Изберете профила, който искате да
редактирате.
3 Можете след това да смените
всички звуци и опции за
предупреждение, налични в
списъка, включително настройките
за Тон на звънене и Сила на звука,
Тон за съобщение и още.
Тема на апарата - Изберете
тема за менютата. Също може да
регулирате размера и стила на
шрифта.
Главно меню - Изберете стила на
главното меню - или Зиг-заг, или
Превъртане.
Набиране - Регулирайте цвета на
номера.
Яркост - Регулиране яркостта на
екрана.
Поздравително съобщ. - Изберете
Вкл. или Изкл. и попълнете
поздравителното съобщение в
текстовото поле.
Стартиране/Изключване
- Изберете темата за стартиране/
изключване на екрана.
Смяна на настройките на
екрана
Докоснете Настройки на екрана в
раздела НАСТРОЙКИ.
Настройки на екрана
Фон - Изберете темата за вашия
начален екран или заключете
екрана.
Livesquare - Докоснете
Ръководство за Livesquare, за да
проверите функциите му.
35
Настройки
Защита - Регулиране на
настройките за защита,
включително PIN кодове,
заключване на апарата,
автоматично заключване на
клавишите и проследяване против
кражба.
Информация за паметта - Вж.
Използване на управлението
на паметта на стр. 53 за повече
информация.
Нулиране на настройки Нулиране на всички настройки до
фабричните им стойности.
Информация - Изберете
Ръководство за телефона, за да
видите техническата информация
за вашия GD510N. Можете
също да надстроите софтуера с
Информация за апарата.
Смяна на настройките на
телефона
Наслаждавайте се на свободата да
нагласите вашия GD510N да работи
във вашия стил.
Докоснете Настройки на телефона
в раздела НАСТРОЙКИ, а после
изберете от списъка по-долу.
Настройки на телефона
Дата & Час - Регулиране на
настройките за дата и час
или изберете автоматична
актуализация на часа при пътуване
или настъпване на лятно часово
време.
Пестене на енергия - Избор да
превключите на фабричните
настройки за пестене на енергия
вкл./изкл. или Само нощем.
Езици - Смяна на езика на дисплея
на вашия GD510N.
Движение “безшумен”
- Преминаване на GD510N в
настройките на заглушаване или
изчакване, като го обърнете,
когато звъни.
Авт. заключване на бутони
- Заключване на клавиатурата
автоматично от екран в началния
екран.
Смяна на настройките за
свързване
Вашите настройки за свързване вече
са зададени от мрежовия оператор,
за да се наслаждавате на мобилния
си телефон от самото начало. За
да промените тези настройки
използвайте това меню.
Докоснете Свързване в раздела
НАСТРОЙКИ.
36
LG GD510N | Ръководство за потребителя
Мрежови настройки
Избери мрежа - Ако изберете
Автоматично, GD510N
автоматично търси мрежа и
регистрира телефона в мрежата.
Това се препоръчва за най-добра
услуга и качество.
Ако изберете Ръчно, се показват
всички достъпни в момента мрежи
и можете да изберете една от тях
за регистриране.
Списъци на предпочитани Можете да добавите предпочитана
мрежа, към която да се свържете.
Ако мрежата търси автоматично,
просто изберете една от списъка с
мрежи, а ако не - добавете мрежа
ръчно.
Интернет профили - Това меню
показва списък на интернет
профилите. Не можете да изтривате
или редактирате конфигурациите
по подразбиране в зависимост от
страната.
Точки за достъп - Вашият мрежов
оператор вече е записал тази
информация. С това меню можете да
добавяте нови точки на достъп.
Връзка с пакетно превкл. - Изберете
дали устройството ви да се свърже
към мрежа с пакетно превключване
на данни.
Режим на USB свързване - Изберете
Услуга за данни от опциите и
синхронизирайте вашия GD510N
със софтуера LG PC Suite, за да
копирате файлове от телефона.
Вижте Синхронизация с компютър
на стр. 46 за повече информация за
синхронизация.
Ако използвате синхронизация на
Музика с Windows Media Player,
изберете Синхронизация на Музика
в това меню. Синхронизацията
на музика е налична само за
съдържанието с музика.
Използване на
управлението на паметта
Вашият GD510N има три налични
памети: на телефона, SIM картата и
външна карта с памет.
Може да използвате управлението на
паметта, за да видите как се използва
всяка памет и да установите колко
място е останало.
Докоснете Настройки на телефона
в раздела НАСТРОЙКИ, а после
Информация за паметта.
Обща памет на апарата - Преглед на
наличната памет във вашия GD510N
за Картини, Видеоклипове, MMS,
Имейл, Java приложения и други.
37
Настройки
Запазена памет на апарата - Преглед
на наличната памет във вашия апарат
за SMS, Контакти, Календар, Списък
с елементи за изпълнение, Бележки,
Аларми, Хронология на повиквания,
Показалци и Разнообразни елементи.
SIM памет - Преглед на наличната
памет на USIM картата.
Външна памет - Преглед на
наличната памет на външната карта
с памет (може да е необходимо да
закупите картата с памет отделно).
Настр. основно съхр. - Изберете
местоположението, където
предпочитате да се съхраняват
елементите, между Апарат (мобилен
телефон) и Външна памет.
Изпращане и получаване
на файлове с Bluetooth
За изпращане на файл:
1 Отворете файла, който искате
да изпратите, обикновено това е
снимка, видеоклип или музикален
файл.
2 Изберете Изпрати.
Изберете Bluetooth.
3 Ако вече сте сдвоили Bluetooth
устройството, вашият GD510N
няма автоматично да търси други
Bluetooth устройства. Ако не,
вашият GD510N автоматично ще
търси други Bluetooth устройства
в обхват.
4 Изберете устройството, до което
искате да изпратите файла.
5 Вашият файл ще бъде изпратен.
СЪВЕТ! Следете лентата за
напредък, за да се уверите, че
файлът ви е изпратен.
За получаване на файл:
1 За да получите файл, вашият
Bluetooth трябва да е
едновременно Вкл. и Видим. Вж.
Смяна на Bluetooth настройките
по-долу за повече информация.
2 Съобщение ще ви подкани да
приемете файла от подателя.
Докоснете Да, за да получите
файла.
3 Ще видите къде е записан файла.
За файлове с изображения
можете да избирате Преглед
за файла или Използване като
тапет. Файловете обикновено ще
се записват в съответната папка
в Мои неща.
38
LG GD510N | Ръководство за потребителя
Смяна на Bluetooth
настройките:
Докоснете Bluetooth в раздела
и
НАСТРОЙКИ. Изберете
изберете Настройки.
Направете вашите промени в:
Вид. мое устр - Изберете Видимо,
Скрито или Видим за 1 мин.
Име мое устр - Въведете име за
вашия GD510N.
Под. услуги - Изберете как да
използвате Bluetooth във връзка с
различните услуги.
Режим на отдалечена SIM - Вкл.
или изкл.
Моят адрес - Покажете вашия
Bluetooth адрес.
Сдвояване с друго
Bluetooth устройство
Като сдвоите своя GD510N с друго
устройство, може да настроите
връзка, защитена с парола.
1 Проверете дали вашето Bluetooth
устройство е Вкл. и Видимо. Може
до промените видимостта в меню
Настройки.
2 Докоснете Търсене.
3 Вашият GD510N ще потърси
устройства. Когато търсенето
завърши, на екрана ще се появи
Обнови.
4 Изберете устройството, с което
искате да сдвоите, и въведете
паролата, после докоснете OK.
5 Телефонът ви ще се свърже към
другото устройство, където трябва
да въведете същата парола.
6 Сега Bluetooth връзката ви,
защитена с парола, е готова.
Използване на Bluetooth
слушалка
1 Проверете дали вашият Bluetooth е
Вкл. и Видим.
2 Следвайте инструкциите,
приложени към слушалката, за да я
поставите в режим на сдвояване и
да сдвоите устройствата.
3 Докоснете Питане преди
свързване или Винаги свързване
и докоснете Да за Свързване сега.
Вашият GD510N автоматично ще
превключи на профил Слушалка.
39
Настройки
Обновяване на софтуера
Програма за обновяване на
софтуера на мобилни телефони
на LG
За повече информация по
инсталирането и работата с тази
програма посетете http:// update.
lgmobile.com.Тази функция ви
позволява да обновите вашия
софтуер до последната версия
бързо и удобно в Интернет, без да
посещавате нашия сервизен център.
Тъй като програмата за обновяване
на софтуера на мобилни телефони
изисква пълното внимание на
потребителя за времетраенето
на процеса на обновяване,
проверявайте всякакви инструкции
и забележки, които се появяват при
всяка стъпка, преди да продължите.
Отбележете, че изваждането на
USB кабела за комуникация на
данни или батериите по време
на обновяване може сериозно да
повреди вашия мобилен телефон.
Тъй като производителят не поема
отговорност за загуба на данни по
време на процеса на обновяване,
се препоръчва да записвате
предварително всякаква важна
информация за съхранение.
40
LG GD510N | Ръководство за потребителя
Технически данни
Температура на околната среда
Макс.: +55°C (разреждане)
+45°C (зареждане)
Мин. : -10°C
41
Указания за безопасна и ефикасна употреба
Моля, прочетете тези прости
указания. Неспазването на тези
указания може да бъде опасно или
неправомерно.
Излагане на радиочестотна
енергия
Информация за излагане на
радиочестотна енергия и
Специфичен коефициент на поемане
(SAR). Този мобилен телефон
GD510N е създаден да отговаря
на приложимите изисквания за
безопасност при излагане на
радиовълни. Това изискване се
основава на научни указания, които
включват диапазони на безопасност,
за да се гарантира безопасността на
всички лица, независимо от тяхната
възраст и здравно състояние.
• Излагането на стандартни мобилни
устройства се измерва с единица,
наречена Специфичен коефициент
на поемане или SAR. Тестовете за
SAR са извършени с използване
на стандартни методи, при което
устройството работи с най-високата
сертифицирана мощност при всички
използвани честотни ленти.
• Въпреки че може да има различия
в нивата на SAR при различните
модели LG телефони, те всички
са разработени да отговарят на
съответните указания за излагане на
радиочестотна енергия.
• Пределът на SAR, препоръчван
от Комисията по защита от
нейонизираща радиация (ICNIRP), е
2 W/kg средно на десет (10) грама
тъкан.
• Най-високата стойност на SAR за
този модел телефон, тествана от
DASY4 за използване в близост до
ухото, е 0.856 W/kg (10 g), а при
носене на тялото е 0.611 W/kg (10 g).
• SAR стойността за жители в
страни/региони, които са възприели
предела за SAR, препоръчан от
Институти на електрическите и
електронни инженери (IEEE) е 1,6
W/kg средно на 1 грам тъкан.
42
LG GD510N | Ръководство за потребителя
Грижа за продукта и
поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте само батерии,
зарядни устройства и аксесоари
одобрени за използване с този
определен модел телефон.
Използването на всякакви други
типове аксесоари може да
обезсили всякакви споразумения
или гаранцията, която е в сила за
телефона, и може да е опасно.
• Не разглобявайте този апарат.
Предайте го на квалифициран
технически персонал, когато е
необходима поправка.
• Дръжте далеч от електрически
уреди като телевизори,
радиоприемници и персонални
компютри.
• Апаратът трябва да се държи далеч
от източници на топлина, като
радиатори и фурни.
• Не го изпускайте.
• Не излагайте апарата на механични
вибрации или удар.
• Изключвайте телефона във всяка
зона, в която това се изисква от
специални разпоредби. Например,
не използвайте телефона си
в болници, тъй като може да
засегне чувствително медицинско
оборудване.
• Не пипайте телефона с мокри
ръце, докато се зарежда. Това
може да доведе до токов удар или
до сериозна повреда на вашия
телефон.
• Не зареждайте апарата близо до
запалими материали, тъй като
апаратът може да се загрее и да
предизвика опасност от пожар.
• Използвайте суха кърпа за
почистване на външността
на апарата (не използвайте
разтворители като бензин,
разредител или спирт).
• Не зареждайте телефона, когато е
поставен върху мека повърхност.
• Телефонът трябва да се зарежда в
добре проветрявано място.
• Не излагайте апарата на
прекомерен дим или прах.
• Не дръжте телефона в близост до
кредитни карти или транспортни
билети - това може да повлияе на
информацията в магнитните ленти.
• Не натискайте екрана с остри
предмети, защото това може да
повреди телефона.
43
Указания за безопасна и ефикасна употреба
• Не излагайте телефона на влага или
течности.
• Използвайте аксесоарите, например
слушалка, внимателно. Не пипайте
антената, когато не се налага.
Ефикасна операция на
телефона
Електронни устройства
Всички мобилни телефони могат да
получат смущение, което да повлияе
на работата им.
• Не използвайте телефона в близост
до медицински апарати, без да
поискате разрешение. Избягвайте
да поставяте телефона над
пейсмейкъри, например в джоба
на ризата.
• Някои слухови апарати могат да се
влияят от мобилните телефони.
• Малки смущения могат да повлияят
на работата на телевизори,
радиоапарати, компютри и др.
Безопасност на пътя
Проверете законите и разпоредбите
за използване на мобилни телефони
в областите, където шофирате.
• Не използвайте телефони, които се
държат в ръка, при шофиране.
• Концентрирайте се напълно в
шофирането.
• Използвайте комплект за свободни
ръце, ако е наличен.
• Отбийте от пътя и паркирайте,
преди да извършите или отговорите
на повикване, ако условията на
шофиране го изискват.
• Радиочестотната енергия може
да повлияе на някои електронни
системи във вашето превозно
средство, като стереоуредби и
съоръжения за безопасност.
• Когато автомобилът ви е снабден
с въздушна възглавница, не
блокирайте пътя й с монтирани
или портативни безжични
уреди. Това може да предизвика
неправилно действие на въздушната
възглавница или да доведе до
сериозно нараняване поради
неправилното й действие.
• Ако слушате музика независимо
дали навън или вътре, проверете
дали силата на звука е на приемливо
ниво, така че да чувате какво става
около вас. Това е особено важно
когато сте близо до път.
44
LG GD510N | Ръководство за потребителя
Внимавайте да не
повредите слуха си
Потенциално взривоопасна
атмосфера
Може да повредите слуха си, ако
сте изложени на силен звук за дълъг
период от време. Следователно,
препоръчително е да не включвате
или изключвате апарата в
близост до ухото си. Освен това,
препоръчително е да настроите
силата на звука за музиката и
повикванията на приемливо ниво.
• Не използвайте телефона в
бензиностанции.
• Не го използвайте в близост до
гориво или химикали.
• Не транспортирайте и не
съхранявайте запалим газ, течност,
експлозиви в отделението на
вашия автомобил, което съдържа
мобилния телефон и аксесоарите.
Стъклени части
В самолет.
Някои части на вашия телефон са
направени от стъкло. Това стъкло
може да се счупи, ако мобилният
телефон бъде изтърван на твърда
повърхност или бъде натиснат
по-силно. Ако стъклото се счупи,
не го докосвайте и не се опитвайте
да го извадите. Не използвайте
мобилния телефон, докато стъклото
не бъде подменено от упълномощен
сервизен представител.
Взривоопасна среда
Не използвайте телефона в райони,
където протичат взривни работи.
Съблюдавайте ограниченията
и спазвайте всички правила и
разпоредби.
Безжичните устройства могат да
причинят смущения в самолета.
• Изключете мобилния телефон,
преди да се качите на самолета.
• Не го използвайте и на земята без
разрешение на персонала.
Деца
Пазете телефона на безопасно място,
далече от достъп на малки деца. В
него има малки части, които, ако
бъдат откачени, могат да доведат до
опасност от задушаване.
Спешни повиквания
Възможно е спешните повиквания да
не са достъпни във всички мобилни
мрежи. Затова никога не разчитайте
45
Указания за безопасна и ефикасна употреба
единствено на телефона за спешни
повиквания. Проверете при местния
доставчик на услуги.
Информация за използване
и грижи за батерията
• Не е необходимо напълно да
разреждате батерията преди
зареждане. За разлика от други
системи батерии, няма ефект
на паметта, който да повлияе
отрицателно върху работата
на батерията. Въпреки това Ви
приканваме да зареждате и
разреждате батерията си докрай с
цел оптимизиране на работата й.
оптимизиране на работата й.
• Използвайте само батерии и
зарядни устройства LG. Зарядните
устройства LG са разработени да
максимизират живота на батерията.
• Не разглобявайте и не свързвайте
на късо батерията.
• Пазете металните контакти на
батерията чисти.
• Сменете батерията, когато вече не
работи с нужното качество. Батерията
може да се презарежда стотици пъти,
преди да е необходима смяна.
• Заредете батерията, ако не е
използвана дълго време, за да
максимизирате качеството на
работа.
• Не излагайте зарядното устройство
на пряка слънчева светлина или
висока влажност, като например
в баня.
• Не оставяйте батерията на студени
или горещи места, това може да
влоши качеството на работата й.
• Ако батерията бъде заменена с
такава от неправилен тип, има
опасност от пръсване.
• Изхвърляйте използваните батерии
в съответствие с инструкциите на
производителя. Рециклирайте,
когато е възможно. Не изхвърляйте
с битовите отпадъци.
• Ако трябва да смените батерията,
занесете я в най-близкия
оторизиран сервиз на LG Electronics
или дилър за помощ.
• Винаги изваждайте зарядното
устройство от стенния контакт, след
като телефонът се зареди напълно,
за да спестите нежелана консумация
от зарядното.
• Действителният живот на батерията
зависи от мрежовата конфигурация,
настройките на продукта, схемите
на използване, батерията и
условията на средата.
46
LG GD510N | Ръководство за потребителя
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising