LG GS155 Manualul utilizatorului

LG GS155 Manualul utilizatorului
ROMÂNĂ
ENGLISH
Informaţii generale
<Centrul de informaţii pentru clienţi LG>
40-31-2283542
* Asiguraţi-vă că numărul este corect înainte de a
apela.
Ghidul utilizatorului
GS155
P/NO : MMBB0376415 (1.0)
www.lg.com
Ghidul utilizatorului GS155 - Română
Acest ghid vă ajută să înţelegeţi noul dvs. telefon mobil. Acesta vă oferă
explicaţii utile ale caracteristicilor telefonului dvs.
Anumite informaţii din acest manual pot fi diferite de telefonul dvs., în funcţie
de software-ul telefonului sau de furnizorul dvs. de servicii.
Casarea aparatelor vechi
1 Când simbolul unui coş de gunoi marcat cu o cruce
este ataşat unui produs, înseamnă că produsul respectă
Directiva Europeană 2002/96/CE.
2 Toate echipamentele electrice şi electronice nu trebuie
aruncate utilizând fluxul deşeurilor menajere, ci depozitate
la puncte de colectare, instituite de către autorităţile locale
sau guvernamentale.
3 Depozitarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta
la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului
înconjurător şi a sănătăţii populaţiei.
4 Pentru informaţii suplimentare privind depozitarea
aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactaţi biroul
primăriei, serviciul de depozitare a deşeurilor sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
Telefonul dvs.
Difuzor
Tastele de navigare
Afişaj
Taste rapide
Fiecare dintre aceste
taste efectuează
funcţiile indicate de
textul de pe afişaj, care
se află chiar deasupra
lor.
Tasta Apelare
Afişează lista de apeluri,
iniţiază apelarea unui
număr de telefon şi
răspunde apelurilor
primite.
2
Utilizaţi această tastă
pentru a accesa rapid
funcţiile telefonului.
Tasta Terminare/
Pornire
Vă permite să
deschideţi sau să
închideţi telefonul, să
încheiaţi convorbirile
sau să reveniţi în modul
de aşteptare.
Instalarea cardului de memorie
Scoateţi capacul bateriei şi împingeţi slotul cardului de memorie, apoi ridicaţi slotul.
Puneţi cardul microSD pe compartimentul cartelei. Asiguraţi-vă că zona de contact aurie
este aşezată cu faţa în jos. Pentru a scoate cardul microSD, trageţi-l uşor în direcţia opusă.
Modelul GS155 va accepta un card de memorie de până la 2 GB.
3
Instalarea cartelei SIM şi încărcarea bateriei
Instalarea cartelei SIM
Când vă abonaţi la o reţea de telefonie celulară, vi se oferă o cartelă SIM pentru conectare,
care conţine detaliile abonamentului dvs., precum codul PIN, alte servicii opţionale
disponibile şi alte opţiuni.
Important! › Cartela SIM şi contactele din aceasta pot fi avariate foarte uşor dacă acea
cartelă este zgâriată sau îndoită, astfel încât este bine să fiţi atent când inseraţi,
manevraţi sau scoateţi cartela. Păstraţi toate cartelele SIM într-un loc unde copiii
mici nu pot ajunge.
› Compatibilitate cartelă SIM:
1
2G [1,8v / 3V]
2
Ilustraţii
1
2
3
4
5
6
Deschideţi capacul bateriei
Scoateţi bateria
Inseraţi cartela SIM
Introduceţi bateria
Închideţi capacul bateriei
Încărcaţi bateria
AVERTISMENT: Nu scoateţi bateria
când telefonul este pornit, deoarece
acest lucru poate determina avarierea
telefonului.
4
3
5
4
6
Schemă meniu
1 Mesaje
2 Contacte
3 Jurnal apleluri
1 Creaţi Mesaj nou
2 Primite
3 Schiţe
4 Conversaţii
5 De trimis
6 Trimise
7 Asculaţi mesageria vocală
8 Mesaje informativ
9 Şabloane
0 Setări
1 Căutare
2 Contact nou
3 Apelări rapide
4 Copiaţi tot
5 Stergeţi tot
6 Starea memoriei
7 Informaţii
1 Toate apelurile
2 Apeluri nepreluate
3 Apeluri efectuate
4 Apeluri primite
5 Durata Apelului
4 Jocuri
5 Personale
6 Multimedia
1 Space Ball
1 Imagini
2 Sunete
3 Altele
1 Cameră
2 Musică
3 Radio FM
7 Utilitare
8 Organizator
9 Setări
1 Lanternă
2 Apel simulat
3 Calculator
4 Cronometru
5 Convertor unităţi
6 Ora în lume
7 Servicii SIM
1 Alarmă
2 Calendar
3 Memento
1 Profiluri
2 Dată & Oră
3 Limbă
4 Afisaj
5 Apelare
6 Blocare automată a tastaturii
7 Securitate
8 Mod economic
9 Conexiune USB
0 Selectare reţea
* Resetaţi
# Starea Memorei
5
Pornirea şi oprirea telefonului
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de terminare până când telefonul porneşte.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de terminare până când telefonul se opreşte.
Efectuarea unui apel
1 Introduceţi numărul utilizând minitastatura. Pentru a şterge o cifră apăsaţi tasta Ştergere.
pentru a iniţia apelul.
2 Apăsaţi
.
3 Pentru a termina apelul, apăsaţi
SFAT! Pentru a introduce + atunci când efectuaţi un apel internaţional, apăsaţi şi ţineţi
apăsat 0.
Efectuarea unui apel din Contacte
1 Apăsaţi contacte
de pe ecranul inactiv şi selectaţi “Căutare” pentru a deschide
agenda telefonică.
2 Utilizând tastatura, introduceţi prima literă a numelui contactului pe care doriţi să-l
apelaţi. De exemplu, pentru Birou, apăsaţi 6 de trei ori.
3 Pentru a parcurge contactele utilizaţi tastele de navigare sus şi jos şi pentru a parcurge
diferitele numere utilizate de acestea, utilizaţi “tastele de navigare stânga şi dreapta”.
4 Apăsaţi
pentru a iniţia apelul.
SFAT! Puteţi modifica setările telefonului dvs., astfel încât să preluaţi apelurile în diferite
moduri. Apăsaţi Meniu, selectaţi Setări, alegeţi Apel. Selectaţi Mod răspuns şi alegeţi dintre
Orice tastă sau Numai tasta Trimitere.
6
Acceptarea şi respingerea unui apel
Când sună telefonul, apăsaţi Acceptare sau apăsaţi
pentru a răspunde. În timp ce
telefonul dvs. sună, selectaţi Silenţios pentru a dezactiva soneria. Această opţiune este
ideală dacă aţi uitat să schimbaţi profilul în Silenţios pe durata unei întâlniri.
Apăsaţi
sau Respingere pentru a respinge apelul primit.
SFAT! Puteţi modifica setările telefonului dvs., astfel încât să preluaţi apelurile în diferite
moduri. Apăsaţi Meniu, selectaţi Setări şi alegeţi Apel. Selectaţi Mod răspuns şi alegeţi dintre
Orice tastă sau Numai tasta Trimitere.
Modificarea setărilor apelului
Puteţi seta meniul relevant pentru un apel. Apăsaţi Meniu, selectaţi Setări şi alegeţi
Securitate.
• Restricţionare apeluri – Selectaţi când doriţi să restricţionaţi apelurile.
• Număr cu apelare fixă – Alegeţi o listă de numere care pot fi apelate de pe telefonul dvs.
Aveţi nevoie de codul PIN2 de la operatorul de reţea. Doar numerele stabilite în lista de
apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.
7
Introducerea textului
Puteţi introduce caractere alfanumerice utilizând tastatura telefonului. De exemplu, salvarea
numelor în Contacte, scrierea unui mesaj şi crearea evenimentelor programate din calendar,
toate acestea necesită introducerea de text. În telefon sunt disponibile următoarele metode
de introducere a textului: modul predictiv T9, modul ABC manual şi modul 123.
Notă: Unele câmpuri permit un singur mod de introducere a textului (de ex., câmpurile
pentru numerele de telefon din agenda telefonică).
Modul predictiv T9
Modul T9 utilizează un dicţionar încorporat pentru a recunoaşte cuvintele pe care le scrieţi în
funcţie de ordinea tastelor atinse. Apăsaţi tasta numerică asociată cu litera pe care doriţi să
o introduceţi şi dicţionarul va recunoaşte cuvântul după ce aţi introdus toate literele. Puteţi
pentru a parcurge posibilele cuvinte care să se potrivească tastelor pe care
utiliza tasta
le-aţi apăsat.
Modul ABC manual
Acest mod vă permite să introduceţi literele prin apăsarea tastei care conţine litera respectivă
o dată, de două, de trei sau patru ori, până când este afişată litera dorită.
Modul 123
Tastaţi numere utilizând o singură apăsare de taste pentru fiecare cifră. De asemenea, puteţi
adăuga numere în modul pentru litere, menţinând apăsată tasta dorită.
8
Mesaje Meniu 1
Telefonul dvs. GS155 include funcţii legate de SMS (Short Message Service - Serviciul de
mesaje scurte).
Trimiterea unui mesaj
1 Apăsaţi Meniu, selectaţi Mesagerie şi alegeţi Mesaj nou.
2 Se va deschide un editor de mesaje nou. Editorul de mesaje combină mesajele SMS întrunul intuitiv. Setarea implicită a editorului de mesaje este modul SMS.
3 Introduceţi mesajul utilizând modul predictiv T9 sau modul Abc manual. Puteţi comuta
modul de introducere text apăsând
.
4 Apăsaţi Opţiuni şi alegeţi Inserare pentru a adăuga un simbol, un şablon, un contact şi o
carte de vizită.
5 Apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Trimiteţi la.
6 Introduceţi numărul de telefon sau apăsaţi Opţiuni şi selectaţi Contacte sau Listă recente
pentru a deschide lista de contacte. Puteţi adăuga mai multe contacte.
7 Apăsaţi opţiuni şi selectaţi Trimitere.
Contacte Meniu 2
Căutarea unui contact
Puteţi căuta un contact în contactele dvs.
1 Apăsaţi Contacte şi alegeţi Căutare, selectaţi Contacte din ecranul Meniu.
2 Utilizând tastatura, introduceţi prima literă a numelui contactului pe care doriţi să-l
apelaţi. De exemplu, pentru Birou, apăsaţi 6 de trei ori.
3 Pentru a parcurge contactele utilizaţi tastele de navigare sus şi jos şi pentru a parcurge
diferitele numere utilizate de acestea, utilizaţi “tastele de navigare stânga şi dreapta”.
9
Jurnal apleluri Meniu 3
• Toate apelurile: Puteţi vizualiza toate listele de apeluri efectuate sau primite.
• Apeluri nepreluate: Puteţi vizualiza apelurile nepreluate.
• Apeluri efectuate: Puteţi vizualiza apelurile efectuate (reuşite sau încercate).
• Apeluri primite: Puteţi vizualiza Apelurile primite.
• Durata apelului: Utilizaţi această opţiune pentru a vizualiza durata apelurilor primite şi
efectuate.
Jocuri Meniu 4
Telefonul dvs. GS155 este dotat cu jocuri preîncărcate care să vă distreze în timpul liber.
Personale Meniu 5
Puteţi să stocaţi mai multe fişiere multimedia în memoria telefonului dvs. De asemenea,
puteţi salva fişierele pe un card de memorie. Avantajul utilizării unui card de memorie este că
puteţi elibera spaţiul din memoria telefonului. Toate fişierele dvs. multimedia vor fi salvate în
Personale. Apăsaţi Meniu ,apoi selectaţi Personale pentru a deschide o listă de foldere.
Telefonul dvs. GS155 este compatibil cu imagini JPEG, fişiere audio MP3 & MIDI.
10
Media Meniu 6
Camera
Fotografierea rapidă
Utilizând modulul pentru cameră foto integrat în telefonul dvs., puteţi fotografia persoane. În
plus, puteţi selecta fotografii ca fundal.
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Media, selectaţi Cameră sau accesaţi direct camera prin
intermediul tastei de scurtături, apăsând tasta de navigare jos.
2 Ţinând telefonul în poziţie verticală, direcţionaţi obiectivul către subiectul pe care doriţi
să-l fotografiaţi.
3 Apăsaţi tasta Captură pentru a realiza o fotografie.
Muzică
Telefonul LG GS155 are un player MP3 încorporat, pentru a putea reda toate melodiile dvs.
preferate.
Redarea unei melodii
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Media, apoi alegeţi MP3 Player.
2 Alegeţi Toate melodiile, apoi selectaţi melodia care doriţi să fie redată, accesaţi Opţiuni şi
apoi apăsaţi Redare.
3 Când este redată muzică, accesaţi Opţiuni->Pauză pentru a întrerupe temporar melodia.
4 Apăsaţi tasta de navigare dreapta pentru a trece la următoarea melodie.
5 Apăsaţi tasta de navigare stânga pentru a trece la melodia anterioară.
6 Când este redată muzică, apăsaţi tasta “Înapoi” pentru a opri melodia şi a reveni la meniul
MP3 Player.
11
Puteţi vizualiza şi reda melodii, adăuga melodii la Lista de redare, şterge şi seta orice melodie
.
ca ton de apel din opţiuni
Când redaţi o melodie,
1 Apăsare lungă pe tasta de navigare dreapta pentru derulare rapidă înainte
2 Apăsare lungă pe tasta de navigare stânga pentru derulare înapoi.
3 Dacă melodia este redată mai mult de 3 secunde şi dacă apăsăm tasta de navigare stânga,
atunci va reda aceeaşi melodie de la început, în caz contrar va reda melodia anterioară.
Radio FM
Când telefonul nu poate găsi canalul FM sau canalul are o claritate redusă, utilizaţi căştile.
Telefonul LG GS155 are o funcţie de radio FM, astfel încât să puteţi asculta posturile dvs.
preferate în timp ce sunteţi pe drum.
Notă: Pentru a asculta posturile radio FM mai clar trebuie să conectaţi căştile. Conectaţi căştile
în mufa corespunzătoare (aceeaşi mufă în care introduceţi încărcătorul).
Ascultarea posturilor radio
1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Media, apoi alegeţi Radio FM.
2 Selectaţi numărul de canal al postului pe care doriţi să-l ascultaţi.
Notă: Puteţi asculta radio prin difuzorul încorporat. Apăsaţi Opţiuni, selectaţi Ascultaţi prin
difuzor.
Telefonul GS155 este compatibil cu FM wireless. Nu este necesară introducerea căştilor de
către utilizator pentru a asculta radioul FM în condiţii normale. În zonele cu semnal radio
FM slab, sensibilitatea poate scădea în modul wireless şi antenă. Astfel, este recomandată
inserarea căştilor pentru o calitate FM superioară, îmbunătăţită.
12
Utilitare/Organizator Meniu 7.8
Utilizarea calendarului (Meniu > Organizator > Calendar)
Când accesaţi acest meniu este afişat un calendar. Un cursor pătrat marchează data curentă.
Puteţi să deplasaţi cursorul la altă dată utilizând tastele de navigare.
Adăugarea unui memento (Meniu > Organizator > Memento)
Aici vă puteţi înregistra memento-urile personale.
Setarea alarmei (Meniu > Organizator > Alarmă)
Puteţi seta până la 3 alarme care să se activeze la anumite ore.
Utilizarea calculatorului (Meniu > Instrumente > Calculator)
Calculatorul dispune de funcţiile aritmetice elementare: adunare, scădere, înmulţire şi
împărţire.
Utilizarea cronometrului (Meniu > Instrumente > Cronometru)
Această opţiune vă permite utilizarea unui cronometru.
Convertirea unei unităţi (Meniu > Instrumente > Convertor de unităţi)
Această aplicaţie converteşte orice unitate de măsură în unitatea dorită.
Ora în lume (Meniu > Instrumente > Ora în lume)
Puteţi vedea ora GMT (Greenwich Mean Time) curentă şi orele din marile oraşe ale lumii.
Servicii SIM (Meniu > Instrumente > Servicii SIM)
Acest meniu depinde de cartela SIM şi de serviciile de reţea. În cazul în care cartela SIM
acceptă servicii SAT (SIM Application Toolkit), acest meniu va purta numele serviciului
respectiv, salvat de operator în cartela SIM.
13
Setări Meniu 9
Modificarea profilurilor (Meniu > Setări > Profiluri)
Vă puteţi modifica profilul în General, Silenţios, Numai vibraţii, Exterior, Mod Avion şi Căşti.
Utilizarea modului Avion
1 Apăsaţi Meniu > Setări > Profiluri > Mod Avion
2 Utilizaţi această funcţie pentru a seta modul Avion la Pornit sau Oprit. Nu veţi putea să
efectuaţi apeluri şi să trimiteţi mesaje când modul Avion este activat.
Modificarea datei şi orei (Meniu > Setări > Dată & Oră)
Puteţi seta funcţii pentru dată şi oră.
Modificarea limbii (Meniu > Setări > Limbă)
Puteţi schimba limba de afişare a textelor din telefon. Această modificare va afecta de
asemenea modul de introducere a limbii.
Modificarea setărilor de afişare (Meniu > Setări > Afişare)
Puteţi schimba setările pentru afişajul telefonului dvs.
Apel (Meniu > Setări > Apel) - Puteţi seta meniul relevant pentru un apel.
Blocare automată a tastaturii - Puteţi seta tastatura astfel încât să se blocheze automat
după o vreme.
Modificarea setărilor de securitate (Meniu > Setări > Securitate)
Modificaţi setările de securitate pentru a proteja telefonul GS155 şi informaţiile importante
salvate în acesta.
• Solicitare cod PIN - Alegeţi un cod PIN care să fie solicitat la pornirea telefonului.
• Blocare telefon - Alegeţi un cod de securitate pentru a vă bloca telefonul, La pornire, Când
este schimbată cartela SIM sau Imediat.
14
• Restricţionare apel
• Număr cu apelare fixă
• Dispozitiv antifurt de urmărire a telefonului mobil – Atunci când este furat telefonul,
acesta trimite SMS la numerele configurate de către adevăratul proprietar. Utilizatorul
trebuie să configureze setările ATMT cu nume, număr de telefon principal, număr secundar.
Utilizatorul trebuie să seteze ATMT PORNIT pentru a activa caracteristica ATMT. Codul ATMT
implicit este “0000”. SMS-ul ATMT va conţine informaţii despre numărul IMEI al telefonului
furat, locaţia curentă şi numărul persoanei care utilizează telefonul respectiv.
• Schimbare coduri – La schimbarea codului de securitate sau a codului PIN1 sau PIN2,
codului ATMT, introduceţi vechiul cod urmat de noul cod.
Mod economic (Meniu > Setări > Mod economic)
Dacă setaţi Mereu activ, puteţi economisi energia bateriei atunci când nu utilizaţi telefonul.
Alegeţi să comutaţi setările modului economic Mereu activ, Doar noap. sau Oprit.
Schimbarea conexiunii USB
1 Apăsaţi Meniu > Setări > Conexiune USB.
2 Modificaţi setarea Stocare în masă, PC Suite sau Solicitare confirmare. (Va fi selectat
implicit Solicitare confirmare)
Selectare reţea - Puteţi, de asemenea, să selectaţi o reţea manual şi să setaţi o reţea.
Resetarea telefonului (Meniu > Setări > Resetare setări)
Utilizaţi Resetare setări pentru a reseta toate setările la valorile din fabrică. Aveţi nevoie de
codul de securitate pentru a activa această funcţie. Codul prestabilit este “0000”.
Stare memorie - Puteţi verifica spaţiul disponibil şi utilizarea memoriei telefonului, cartelei
SIM şi memoriei externe (dacă este inserată).
15
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Citiţi aceste instrucţiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare poate fi
periculoasă sau ilegală. Acest manual conţine informaţii suplimentare detaliate.
AVERTISMENT
• Opriţi întotdeauna telefoanele mobile când vă aflaţi în avion.
• La volan, nu ţineţi telefonul în mână.
• Nu utilizaţi telefonul în apropierea benzinăriilor, a depozitelor de combustibil, a unităţilor
chimice sau a zonelor unde pot avea loc explozii.
• Pentru siguranţa dumneavoastră, utilizaţi NUMAI baterii şi încărcătoare ORIGINALE.
• Nu manevraţi telefonul dacă aveţi mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Există riscul
de electrocutare sau de avariere gravă a telefonului.
• Păstraţi telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Telefonul conţine
piese mici cu care copii se pot îneca, dacă le detaşează de telefon.
• Nu încărcaţi telefonul când se află pe un material moale.
• Telefonul trebuie încărcat într-un spaţiu bine ventilat.
ATENŢIE
• Opriţi telefonul în zonele în care este cerut acest lucru prin reglementări speciale. De
exemplu, nu utilizaţi telefonul în spitale deoarece poate afecta dispozitivele medicale mai
sensibile.
• Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu fie disponibile pentru toate reţelele de telefonie
mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeţi niciodată numai de telefon pentru efectuarea
apelurilor de urgenţă.
• Utilizaţi numai accesorii ORIGINALE pentru a evita deteriorarea telefonului.
16
• Toate emiţătoarele radio prezintă riscul apariţiei unor interferenţe cu aparatele
electronice din imediata apropiere. Interferenţe minore pot afecta funcţionarea
televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
• Bateriile trebuie să fie reciclate în conformitate cu legislaţia corespunzătoare.
• Nu demontaţi telefonul sau bateria.
Expunerea la radiofrecvenţe
Informaţii privind expunerea la radiofrecvenţe şi Rata de absorbţie specifică (SAR)
Telefonul mobil GS155 a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerinţele de securitate
aplicabile privind expunerea la undele radio. Aceste cerinţe se bazează pe indicaţii ştiinţifice
care includ marje de siguranţă menite să asigure siguranţa tuturor persoanelor, indiferent de
vârstă sau starea de sănătate.
• Instrucţiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută
sub numele de Rată de absorbţie specifică sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând
metode standardizate, cu telefonul transmiţând la cel mai ridicat nivel de putere în toate
benzile de frecvenţă utilizate.
• Deşi pot exista diferenţe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG,
vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucţiunile
privitoare la expunerea la unde radio.
• Limita SAR recomandată de Comisia internaţională de protecţie împotriva radiaţiei nonionizante (ICNIRP) care este de 2 W/kg calculată în medie la zece (10) grame de ţesut.
• Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon la testarea de către DASY4
pentru utilizarea la ureche este de 1,03 W/kg (10 g) şi pentru purtarea pe corp este de
0,440 W/kg (10 g).
• Informaţiile privind datele SAR pentru rezidenţii ţărilor/regiunilor care au adoptat limita
SAR recomandată de către Institutul de Inginerie Electrică şi Electronică(IEEE) care este de
1,6 W/kg la o medie un (1) gram de ţesut.
17
Îngrijirea şi întreţinerea produsului
AVERTISMENT
Pentru acest model specific de telefon, folosiţi doar baterii, încărcătoare şi accesorii
autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula certificatul de garanţie al telefonului şi poate fi
periculoasă.
• Nu dezasamblaţi această unitate. Dacă sunt necesare reparaţii, duceţi aparatul la o unitate
de service calificat.
• Nu ţineţi telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul
sau computerul.
• Aparatul nu trebuie ţinut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele
de gătit.
• Nu scăpaţi aparatul din mână.
• Nu supuneţi aparatul la vibraţii mecanice sau şocuri.
• Carcasa telefonului poate fi deteriorată dacă acesta este acoperit cu un înveliş de vinil.
• Folosiţi o pânză uscată pentru a curăţa exteriorul aparatului. (Nu utilizaţi solvenţi cum ar fi
benzen, diluant sau alcool).
• Nu supuneţi aparatul la fum excesiv sau la praf.
• Nu ţineţi telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de
transport, deoarece acesta poate afecta informaţiile stocate pe benzile magnetice ale
acestora.
• Nu atingeţi ecranul cu un obiect ascuţit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
• Nu expuneţi telefonul la lichide şi umezeală.
• Accesoriile precum căştile trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeţi antena inutil.
18
Utilizarea eficientă a telefonului
Dispozitivele electronice
Toate telefoanele mobile pot genera interferenţe, ceea ce poate afecta funcţionarea altor
aparate.
• Nu utilizaţi telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita
permisiunea. Evitaţi să aşezaţi telefonul peste stimulatoarele cardiace, de ex. în buzunarul
de la piept.
• Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcţionarea telefoanelor mobile.
• Interferenţe minore pot afecta funcţionarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
Siguranţa la volan
Consultaţi legislaţia şi reglementările atunci când folosiţi telefonul mobil la volan.
• Nu utilizaţi un telefon care trebuie ţinut în mână atunci când conduceţi.
• Acordaţi şofatului atenţie maximă.
• Utilizaţi un set hands-free, dacă este disponibil.
• Ieşiţi de pe şosea şi parcaţi înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul
în care circumstanţele necesită acest lucru.
• Energia frecvenţelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs.
motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranţă.
• Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocaţi, cu aparate instalate sau cu aparate
wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate să cadă sau poate
cauza răniri grave datorate funcţionării neadecvate.
• Dacă vă place să ascultaţi muzică pe stradă, asiguraţi-vă că volumul este reglat la un nivel
care să vă permită să auziţi ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este neapărat necesar
atunci când traversaţi strada.
19
Evitarea afectării auzului
Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneţi perioade lungi de timp la sunete puternice.
De aceea, vă recomandăm să nu porniţi şi să nu opriţi telefonul în apropierea urechii. De
asemenea, vă recomandăm să setaţi volumul muzicii ascultate şi pe cel al apelurilor la un
nivel rezonabil.
Zone cu explozii controlate
Nu utilizaţi telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectaţi restricţiile şi
eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.
Medii cu potenţial explozibil
• Nu utilizaţi telefonul în punctele de alimentare cu combustibili. Nu îl utilizaţi în apropierea
combustibililor sau substanţelor chimice.
• Nu transportaţi şi nu depozitaţi gaze, lichide inflamabile sau explozivi în compartimentul
vehiculului în care se află telefonul mobil şi accesoriile acestuia.
În aeronave
Dispozitivele fără fir pot provoca interferenţe în aeronave.
• Închideţi telefonul mobil înainte de îmbarcarea în avion.
• Nu îl utilizaţi în avion fără a avea permisiunea echipajului.
Copiii
Păstraţi telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Telefonul conţine
piese mici cu care copii se pot îneca, dacă le detaşează de telefon.
Apeluri de urgenţă
Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu fie disponibile pentru toate reţelele de telefonie
mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeţi niciodată numai de telefon pentru efectuarea
apelurilor de urgenţă. Consultaţi operatorul.
20
Informaţii despre baterie şi întreţinerea acesteia
• Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte
baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanţa bateriei.
• Folosiţi doar baterii şi încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza
durata bateriei.
• Nu dezasamblaţi şi nu scurtcircuitaţi bateria.
• Păstraţi curate contactele metalice ale bateriei.
• Înlocuiţi bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de
nenumărate ori înainte de a necesita înlocuirea.
• Reîncărcaţi bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de
folosire.
• Nu expuneţi încărcătorul bateriei direct razelor solare şi nu-l utilizaţi în condiţii de
umiditate ridicată, cum ar fi în baie.
• Nu lăsaţi bateria în locuri fierbinţi sau reci, deoarece acest lucru poate reduce
performanţele acesteia.
• Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
• Colectaţi bateriile uzate conform indicaţiilor producătorului. Reciclaţi-le, dacă este posibil.
Nu le colectaţi ca gunoi menajer.
• Dacă trebuie să înlocuiţi bateria, mergeţi la cel mai apropiat punct de service sau dealer
LG Electronics autorizat pentru asistenţă.
• Deconectaţi întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet
pentru a economisi consumul inutil de energie.
21
Date tehnice
Informaţii generale
Nume produs: GS155
Sistem: GSM 900 / DCS 1800
Temperatura ambiantă
de funcţionare
Max.: +55°C (descărcare)
+45°C (încărcare)
Min.: -10°C
22
Getting to know your phone
Earpiece
Navigation keys
Display screen
Use for quick access to
phone functions.
Soft keys
Each of these keys
perform the functions
indicated by the text on
the display immediately
above them.
End/Power key
Allows you to power
the phone on or off,
end calls, or return to
Standby Mode.
Call key
Displays call
list,initiates call to dial
numbers and answers
incoming calls.
23
Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card
When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded
with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many
others.
Important! › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or
bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all
SIM cards out of the reach of small children.
› SIM card support: 2G [1.8v / 3V]
Illustrations
1
2
3
4
5
6
Open battery cover
Remove the battery
Insert your SIM
Insert the battery
Close the battery cover
Charge your battery
WARNING: Do not remove the
battery when the phone is switched on,
as this may damage the phone.
24
1
3
5
2
4
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement