LG | GS105 | User guide | LG GS105 Упътване за употреба

LG GS105 Упътване за употреба
Általános tudakozó
M a g y a r
<LG ügyfélinformációs központ>
Hrvatski
06-40-545454
български
* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.
S r p s k i
МАКЕДОНСКИ
Общи запитвания
<Център за информация за клиенти на LG>
0700-1-5454
* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.
GS105
Opći upiti
<LG centar za podršku korisnicima>
(01) 55-3-55-54
* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.
www.lg.com
P/N : MMBB0366367 (1.0)
Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Korisnički priručnik
Упатство за Употреба
GS105 Használati útmutató - Magyar
Ez az útmutató segítséget nyújt az új mobiltelefon megismeréséhez. Hasznos
magyarázatokkal szolgál telefonja funkcióival kapcsolatosan.
A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az
Ön telefonjától.
A régi készülék ártalmatlanítása
1 A terméken látható áthúzott, kerekes szeméttároló azt jelzi,
hogy a termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
2 A leselejtezett elektromos és elektronikai terméket a
háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány
vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
3 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet
megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre
ártalmas hatásokat.
4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek
ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a
vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen
kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Általános tudnivalók
Navigációs gombok
Hangszóró
A telefonfunkciók gyors
eléréséhez.
Képernyő
Funkciógombok
A billentyűk a kijelzőn
fölöttük megjelenített
szöveg által jelölt funkciót
hajtják végre.
Küldés gomb
Telefonszámot tárcsázhat
és bejövő hívásokat
fogadhat.
2
Befejezés / Be- és
kikapcsológomb
Be-/kikapcsolhatja a
telefont, hívásokat fejezhet
be vagy visszatérhet
Készenléti üzemmódba.
A SIM kártya behelyezése és az akkumulátor
feltöltése
A SIM kártya behelyezése
Amikor előfizet valamely mobiltelefonos szolgáltatásra, szolgáltatója ellátja Önt egy SIM
kártyával, amely tartalmazza az előfizetéshez tartozó adatokat, például a PIN kódot, az
elérhető szolgáltatások listáját stb.
Fontos! › A SIM kártya érintkezői könnyen tönkremehetnek, ha megkarcolódnak vagy
meghajolnak, ezért óvatosan helyezze be vagy távolítsa el a SIM kártyát. A SIM
kártyát tartsa távol a gyermekektől.
› csak a 2 G/2,5 G teljesítményű SIM támogatott
Ábrák
1
2
3
4
5
1
2
Nyissa fel az akkumulátor fedelét
Távolítsa el az akkumulátort
Helyezze be a SIM kártyát
Zárja le az akkumulátor fedelét
Töltse fel az akkumulátort
3
FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el az
akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva,
mert az károsíthatja a készüléket.
4
5
3
Hívás
Híváskezdeményezés
1 Írja be a számot a billentyűzet segítségével.
2 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a
3 A hívás befejezéséhez nyomja meg a
gombot.
gombot.
TIPP! Nemzetközi hívások esetén a + jel beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva a 0 gombot.
Partner hívása
1 A
gombbal nyissa meg a Névjegyzéket.
2 A billentyűzet segítségével adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét.
3 A névjegyek között a fel- és lefelé mutató navigációs gombokkal görgethet. A különböző
számok között a jobbra és balra mutató navigációs gombokkal görgethet.
4 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a
gombot.
Hívás fogadása és elutasítása
Amikor cseng a telefon, az Elfogad opció kiválasztásával vagy a
gomb megnyomásával
fogadhatja a hívást. A telefon csengése a Néma lehetőség kiválasztásával szüntethető meg. Ez
nagyon hasznos akkor, ha elfelejtette a profilját Néma beállításra változtatni egy értekezleten.
Ha nem kívánja fogadni a bejövő hívást, nyomja meg a
gombot vagy válassza az
Elutasítás opciót.
TIPP! Megváltoztathatja a telefon beállításait, hogy különböző módokon fogadhassa a hívásokat.
Nyomja meg a Menü, majd a Beállítások elemet, és válassza a Hívás pontot. Jelölje ki a Válasz
módja opciót, majd válasszon a Bármely gomb vagy a Csak Küldés gomb lehetőség közül.
Hívásbeállítások módosítása
Beállíthatja a híváshoz tartozó menüt. Nyomja meg a Menü, majd a Beállítások elemet, és
válassza a Hívás pontot.
4
• Hívásátirányítás – Válassza ki a hívásátirányítás módját.
• Hívásvárakoztatás – Állítsa be, hogy be- vagy kikapcsolja a hívásvárakoztatási funkciót.
Híváselőzmények megtekintése
Megtekintheti az összes, a nem fogadott, a tárcsázott és a fogadott hívásokat, illetve a
hívások időtartamát. Megjelenik a szám és a név (ha elérhető) a hívás dátumával és idejével
együtt. Azt is megtekintheti, hány alkalommal kezdeményezett hívást. Nyomja meg a Menü
gombot és válassza a Hívásinfó lehetőséget.
Névjegyek
Partner keresése
Rákereshet egy partnerre a névjegyek között.
1 Nyomja meg a Névjegyek lehetőséget és válassza a Keresés, majd a Névjegyek
lehetőséget a Menü képernyőn, vagy a készenléti képernyőn nyomja meg a
gombot.
2 A billentyűzet segítségével adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét.
3 A Névjegyek és az azokhoz tartozó különböző számok között a
görgethet.
és a
gombbal
Üzenetek
Üzenetek
1 Nyomja meg a Menü gombot, majd válassza ki előbb az Üzenetek, majd az Új üzenet pontot.
2 Megnyílik az új üzenet szerkesztő. Az üzenetszerkesztő alapértelmezett beállítása az SMS
mód.
3 Írja be a szöveget a T9 prediktív vagy az Abc kézi beviteli mód használatával. Szöveges
beviteli módra a
gomb megnyomásával válthat.
4 Nyomja meg az Opciók lehetőséget, majd a Beszúrás pontnál válasszon a Szimbólum,
Sablon, Partner és Névjegy lehetőség közül.
5
5 Érintse meg a Címzett: lehetőséget.
6 Adja meg a telefonszámot, vagy nyissa meg a partnerlistát az Opciók gombbal, majd
válassza a Névjegyek vagy a Legutóbbiak listája elemet, válassza ki a számot, végül
nyomja meg a Beszúrás, majd az Opciók elemet.
7 Nyomja meg a Küldés gombot.
Szövegbevitel
A telefon billentyűzetének segítségével alfanumerikus karaktereket vihet be. Szöveget kell
beírni például akkor, ha új nevet szeretne elmenteni Névjegyek menüben, ha üzenet ír, vagy
ha eseményeket hoz létre a naptárban. A telefonon a következő szövegbeviteli módok állnak
rendelkezésére: T9 prediktív szövegbeviteli mód, ABC kézi beviteli mód és 123 mód.
Megjegyzés: Egyes mezőkben csak egyféle szövegbeviteli mód engedélyezett (pl. a névjegy
telefonszám mezője).
T9 prediktív szövegbeviteli mód
A T9 prediktív szövegbeviteli mód beépített szótárt használ, melynek segítségével a beírt
karatkersor alapján felismeri a szavakat. Egyszerűen nyomja meg a beírni kívánt betűnek
megfelelő számbillentyűt és a szótár felismeri a szót, amint az összes betűt bevitte.
ABC kézi beviteli mód
Az üzemmód használatával úgy írhat be betűket, hogy megnyomja a megfelelő betűt
tartalmazó billentyűt egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer, amíg meg nem jelenik a
megfelelő betű.
123 mód
Szám beírásához nyomja meg egyszer az adott számgombot. Betű módban is beírhat a
számokat, ha lenyomva tartja a kívánt gombot.
Játékok
A GS105 rendelkezik előre telepített játékkal, a mely jó időtöltést kínál. Nyomja meg a Menü
gombot és válassza a Játékok lehetőséget.
6
FM-rádió
Így bármikor hallgathatja kedvenc rádióállomását.
Rádióhallgatás
1 Nyomja meg a Menü gombot és válassza az FM-rádió elemet.
2 Válassza ki a hallgatni kívánt állomás csatornaszámát.
Megjegyzés: A rádiót a beépített hangszórón keresztül is hallgathatja. Nyomja meg az
Opciók menüpontot, majd válassza a Hallgatás módja és a Kihangosítás opciókat.
Profil
Profilok módosítása
A profil módosításához nyomja meg a Menü>Profilok elemet, majd válasszon az Általános,
Néma, Rezgő, Utcai, Repülési mód és Fejhallgató lehetőség közül.
A repülési mód használata (Menü > Profilok > Repülési mód)
Ezzel a funkcióval be- vagy kikapcsolhatja a repülési módot. Amikor a Repülési mód be van
kapcsolva, nem kezdeményezhet hívásokat, nem csatlakozhat az internetre és nem küldhet
üzeneteket.
Eszközök/Szervező
Álhívás beállítása (Menü > Eszközök > Álhívás)
Az álhívás a beállított idő után kapcsol be.
A számológép használata (Menü > Eszközök > Számológép)
A számológéppel alapvető számolási funkciókat végezhet: összeadhat, kivonhat, szorozhat
és oszthat.
A stopperóra használata (Menü > Eszközök > Stopper)
A beállítás segítségével használhatja a stopper funkciót.
7
Átváltás (Menü > Eszközök > Átváltás)
Az eszköz számos mérési eredmény konvertálását elvégzi a kívánt mértékegységre.
Város hozzáadása a világórához (Menü > Eszközök > Világóra)
Megtekintheti a greenwichi időt (GMT) és a világ nagyvárosaiban érvényes pontos időt.
SIM-szolgáltatások (Menü > Eszközök > SIM-szolgáltatások)
Ez a funkció a SIM kártyától és hálózati szolgáltatásoktól függ. Ha a SIM-kártya támogatja
a SAT (SIM alkalmazás eszköztár) szolgáltatást, ez a menü a kártyán tárolt szolgáltatófüggő
szolgáltatás nevével jelenik meg.
Az ébresztő beállítása (Menü > Szervező > Ébresztés)
Beállíthat legfeljebb 3 ébresztőórát, amelyek a megadott időben bekapcsolnak.
A naptár használata (Menü > Szervező > Naptár)
A menübe megnyitásakor megjelenik a naptár. Az aktuális dátumot négyszögletes kurzor
jelzi. A kurzor a navigációs billentyűkkel léptethető másik dátumra.
Jegyzet hozzáadása (Menü > Szervező > Jegyzet)
Itt rögzítheti saját jegyzeteit.
Beállítások
Dátum és idő módosítása (Menü > Beállítások > Dátum és idő)
Beállíthatja a dátummal és idővel kapcsolatos funkciókat.
Nyelv módosítása (Menü > Beállítások > Nyelv)
Módosíthatja a telefonon a szövegek megjelenítésének nyelvét. Ez a változtatás érinti a
szövegbeviteli mód nyelvét is.
8
Kijelzőbeállítások módosítása (Menü > Beállítások > Kijelző)
Megváltoztathatja a kijelző beállításait.
A biztonsági beállítások módosítása (Menü > Beállítások > Biztonság)
A GS105 és az azon tárolt fontos információk védelméhez módosíthatja a biztonsági beállításokat.
• PIN kód kérés - Beállíthatja, hogy a készülék kérje-e a PIN kódot a telefon bekapcsolásakor.
• Telefonzár - Biztonsági kódot választhat a telefon lezárásához. A következők közül
választhat: Bekapcsoláskor, SIM kártya cseréjekor vagy Azonnal.
• Anti Theft Mobile Tracker - Biztonsági mobiltelefon-nyomkövető - Ha ellopják a telefont,
a készülék elküldi az SMS-t a tényleges tulajdonos által beállított számokra. Konfigurálja az
ATMT beállításokat (név, elsődleges szám, másodlagos szám). Az ATMT funkciót aktiválás
előtt BE kell kapcsolni. Az alapértelmezett ATMT kód „0000”. Az ATMT SMS információkat
tartalmaz az eltulajdonított készülék IMEI számáról, aktuális helyéről és a telefont használó
személy telefonszámáról.
• Kódcsere - Megváltoztathatja a biztonsági kódot, a PIN2 kódot vagy az ATMT kódot.
Energiatakarékosság (Menü > Beállítások > Energiatakarékosság)
A Mindig be lehetőséget választva takarékoskodhat az akkumulátor-teljesítménnyel, amikor
nem használja a telefont. A következő energiatakarékossági beállítások közül választhat:
Mindig be, Csak éjszaka vagy Ki.
A telefon alaphelyzetbe állítása (Menü > Beállítások > Beállítások
visszaállítás)
A gyári alapbeállítások visszaállításához használja a Visszaállítás menüt. A funkció
aktiválásához szükség van a biztonsági kódra. Az alapértelmezett szám „0000”.
9
Útmutató a biztonságos és hatékony
használathoz
Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat,
veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő. A részletes információkat az
útmutatóban találja meg.
FIGYELMEZTETÉS!
• A repülőgép fedélzetén a mobiltelefonokat mindig ki kell kapcsolni.
• Vezetés közben ne tartsa a kezében a telefont.
• Ne használja telefonját benzinkutak, üzemanyagraktárak, vegyi üzemek vagy robbantási
műveletek közelében.
• A saját biztonsága érdekében CSAK megfelelő, EREDETI akkumulátort és töltőt
használjon.
• Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütést kaphat, vagy telefonja
súlyosan károsodhat.
• Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű
alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválásuk esetén fulladásveszélyt okozhatnak.
• Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
• A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
VIGYÁZAT
• Kapcsolja ki a telefont azokon a területeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne
használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
• Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a
segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára.
• Csak EREDETI tartozékokat használjon, hogy elkerülje a telefon meghibásodását.
10
• Minden rádiófrekvenciás adó magában hordozza az interferencia kialakulásának
kockázatát elektromos berendezések közvetlen közelében. Enyhe interferenciát okozhat
a TV készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
• Az akkumulátorokat a vonatkozó előírások szerint ártalmatlanítsa.
• Ne szerelje szét a telefont vagy az akkumulátort!
A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások
A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai
A GS105 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás
sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvek számottevő biztonsági
többletet vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát
szavatolják életkoruktól és egészségi állapotuktól függetlenül.
• A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező
(SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított
módszerrel végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz
minden ellenőrzött frekvenciasávban.
• Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül
megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
• A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határértékének 10 gramm
emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.
• A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke
1,28 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 0,528 W/Kg (10 g).
• A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének egy (1) gramm
feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg.
11
A termék kezelése és karbantartása
FIGYELMEZTETÉS!
Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat
használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást
vagy garanciát, és veszélyes is lehet.
• Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
• Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a
számítógéptől.
• Tartsa távol a készüléket sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátoroktól vagy sütőktől.
• Ne ejtse le.
• Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
• Károsodhat a telefon bevonata, ha papír- vagy műanyag csomagolóanyaggal vonja be.
• A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa meg. (Ne használjon semmiféle
tisztítófolyadékot, benzolt, hígítót vagy alkoholt.)
• Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
• Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel
az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
• Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
• Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
• A tartozékokat, például a fülhallgatót, körültekintően használja. Ne érintse meg
fölöslegesen az antennát.
12
Hatékony telefonhasználat
Elektronikus berendezések
Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.
• Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ne tartsa a
telefont szívritmus-szabályozó közelében, például a felső ingzsebében.
• A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
• Enyhe interferenciát okozhat a TV készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
Közlekedésbiztonság
Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó
törvényeket, szabályokat.
• Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
• Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
• Ha lehetséges, használjon kihangosítót.
• Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást
kezdeményezne, vagy fogadna.
• A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek,
például az autórádiónak vagy a biztonsági berendezéseknek a működését.
• Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható
vezeték nélküli készüléket. A nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést
okozhat.
Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva,
hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.
13
A halláskárosodás megelőzése
Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodás léphet
fel. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk
továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.
Robbantási terület
Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az
előírásokat és a szabályokat.
Robbanásveszélyes területek
• Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál. Ne használja üzemanyag vagy vegyi
anyagok közelében.
• Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat, vagy robbanóanyagokat
járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.
Légi utazás
A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.
• Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki a mobiltelefonját.
• A személyzet engedélye nélkül ne használja repülőút közben.
Gyermekek
Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű
alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválásuk esetén fulladásveszélyt okozhatnak.
Segélyhívások
Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a
segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Forduljon a
hálózati szolgáltatójához.
14
Akkumulátorhasználat és -karbantartás
• Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más
akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az
akkumulátor teljesítményét.
• Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy
maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
• Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
• Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
• Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a
csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
• A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után
töltse fel újra az akkumulátort.
• A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú
helyen, pl. fürdőszobában.
• Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék
teljesítményét.
• Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
• Az akkumulátort a gyártó útmutatásai szerint selejtezze ki. Kérjük, lehetőség szerint
hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
• Ha ki kell cserélni az akkumulátort, vigye el a készüléket a legközelebbi hivatalos LG
Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
• A töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő
csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
15
Műszaki
adatok
Megfelelsségi nyilatkozat
Üzemi hőmérséklet
Szállító adatai
Max.: +55 °C (kisütés)
+45 °C (töltés)
Min.: -10 °C
Gyártó
LG Electronics Inc
Cím
LG Electronics Inc, LG Twin Tower 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721
A termék adatai
Termék név
GSM 900 / DCS 1800 kétsávos végberendezés
Modell név
GS101, GS105
0168
Márka név
LG
Vonatkozó szabványok
R&TTE Direktíva 1999/5/EC
R&TTE Directiva
1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2 EN 50360:2001, EN62209-1:2006 EN 60950-1:2001
Kiegészít információ
A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta.
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notofied Body azonosító szám: 0168
Nyilatkozat
Ezennel kizárólagos felelsségünk tudatában kijelentjü
k, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkoza
t vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és
irányelveknek.
Európai iroda
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com
16
Név
Seung Hyoun, Ji / Igazgató
Képvisel aláírása
Kiállítás dátuma
2010. Február 25.
Korisnički priručnik za GS105
- Hrvatski
U ovom priručniku opisane su značajke vašeg novog mobilnog telefona. Priručnik sadrži i
korisna objašnjenja značajki telefona.
Neki sadržaji priručnika mogu se razlikovati od onih na vašem telefonu, ovisno o softveru
koji telefon koristi i o davatelju usluga.
Odlaganje starog aparata
1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za
smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom
direktivom 2002/96/EZ.
2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno
s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je
odredila vlada ili lokalne vlasti.
3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne
negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda
potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u
trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Osnovne informacije o telefonu
Navigacijske tipke
Slušalica
Služi za brzi pristup
funkcijama telefona.
Zaslon
Funkcijske tipke
Svaka od tih tipki izvodi
funkcije opisane na zaslonu
točno iznad njih.
Tipka Pošalji
Možete birati broj telefona
i odgovarati na dolazne
pozive.
2
Tipka Kraj/Napajanje
Omogućuje uključivanje
i isključivanje telefona,
prekid poziva ili povratak u
stanje pripravnosti.
Umetanje SIM kartice i punjenje baterije
Instaliranje SIM kartice
Kad se pretplatite na mobilnu mrežu dobivate SIM karticu na kojoj se nalaze podaci o
pretplati, kao što su PIN, sve dostupne dodatne usluge i još mnoge druge značajke.
Važno! › SIM kartica i njeni kontakti lako se mogu oštetiti ogrebotinama ili savijanjem, zato
pri rukovanju karticom, umetanju i vađenju iz uređaja treba biti vrlo pažljiv. Sve SIM
kartice moraju se držati izvan dohvata male djece.
› podržane su samo SIM kartice za 2G/2.5G
Ilustracije
1
2
3
4
5
Otvorite poklopac baterije
Izvadite bateriju
Umetnite SIM karticu
Zatvorite poklopac baterije
Napunite bateriju
1
2
3
UPOZORENJE: Nemojte vadit
bateriju kada je telefon uključen
jer to može dovesti do oštećivanja telefona.
4
5
3
Prethodno
Upućivanje poziva
1 Unesite broj pomoću tipkovnice.
2 Pritisnite
za uspostavu poziva.
3 Za prekid poziva pritisnite
.
SAVJET! Kako biste unijeli znak + za uspostavljanje međunarodnih poziva, pritisnite i zadržite 0.
Upućivanje poziva iz kontakata
1 Pritisnite
za otvaranje adresara.
2 Pomoću tipkovnice unesite prvo slovo naziva kontakta kojeg želite nazvati.
3 Za pomicanje kroz kontakte koristite navigacijske tipke za kretanje prema gore i prema
dolje. A za pomicanje kroz njihove različite brojeve koristite navigacijske tipke za kretanje
ulijevo i udesno.
4 Pritisnite
za uspostavu poziva.
Odgovaranje ili odbijanje poziva
Kad vam telefon zazvoni, pritisnite Prihvati ili pritisnite
kako biste odgovorili na poziv.
Kada telefon zvoni možete, odaberite Tiho kako biste isključili zvuk zvonjenja. To je praktično
ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u Tiho.
Pritisnite
ili Odbaci za odbijanje dolaznog poziva.
SAVJET! Prilagođavanje postavki telefona omogućuje vam različite načine odgovaranja na
pozive. Pritisnite Izbornik, odaberite Postavke i odaberite Poziv. Odaberite Način odgovora i
odaberite Bilo koja tipka ili Samo tipka Šalji.
Promjena postavki poziva
Možete postaviti izbornik koji je relevantan za poziv. Pritisnite Izbornik, odaberite
Postavke i odaberite Poziv.
4
• Preusmjeravanje poziva – odabir načina preusmjeravanja poziva.
• Poziv na čekanju – odaberite aktivni poziv ili otkažite poziv na čekanju.
Brisanje podataka o prethodnim pozivima
Možete provjeriti zapise o svim, propuštenim, biranim i primljenim pozivima te o trajanju
poziva. Broj i ime (ako je dostupno) prikazani su zajedno s datumom i vremenom kada je
poziv upućen. Možete vidjeti i broj poziva. Pritisnite Izbornik, odaberite Prethodni pozivi.
Kontakti
Traženje kontakta
Možete potražiti neki od kontakata u svojim kontaktima.
1 Pritisnite Kontakti i odaberite Traži, odaberite kontakti na zaslonu Izbornik ili pritisnite
na zaslonu u stanju mirovanja.
2 Pomoću tipkovnice unesite prvo slovo kontakta kojeg želite nazvati.
i
.
3 Za kretanje kroz kontakte i različite brojeve koji su im pridruženi koristite
Poruke
Slanje poruke
1 Pritisnite Izbornik, odaberite Poruke i zatim odaberite Nova poruka.
2 Otvorit će se zaslon za pisanje novih poruka. Zadana postavka zaslona za pisanje poruka
je SMS način rada.
3 Poruku unesite pomoću T9 prediktivnog načina unosa ili pomoću ručnog Abc načina
unosa. Način unosa teksta možete promijeniti pritiskom na
.
4 Pritisnite Opcije i odaberite Umetni kako biste dodali Simbol, Predložak, Kontakt, Posjetnica.
5 Pritisnite Pošalji primatelju.
6 Unesite broj telefona ili pritisnite Opcije i odaberite Kontakti ili Popis nedavnih kako
biste otvorili popis kontakata, a zatim odaberite broj i pritisnite opciju umetanja.
5
7 Pritisnite Pošalji.
Unos teksta
Alfanumeričke znakove možete unositi pomoću tipkovnice telefona. Na primjer, unos teksta
potreban je za spremanje imena u Imenik, pisanje poruke i stvaranje planova u kalendaru.
Na mobitelu su dostupne sljedeće metode unosa: prediktivni način unosa T9, ABC način
ručnog unosa, te način rada 123.
Napomena: Neka područja dopuštaju korištenje samo jednog načina unosa (npr. telefonski
broj u poljima imenika).
T9 prediktivni način unosa teksta
Način T9 pomoću ugrađenog rječnika prepoznaje unesene riječi prema redoslijedu
pritisnutih tipki. Jednostavno dodirnite numeričku tipku povezanu sa slovom koje želite
unijeti i rječnik će prepoznati riječ nakon unosa svih riječi.
ABC ručni način unosa teksta
Taj vam način rada omogućuje unos slova pritiskom na tipku označenu željenim slovom
jednom, dvaput ili triput, dok se slovo ne prikaže.
123 način rada
Unos brojeva samo jednim pritiskom tipke po broju. Brojeve možete unositi i u načinima
rada sa slovima, držeći željenu tipku pritisnutom dulje vremena.
Igre
Uređaj GS105 isporučuje se s unaprijed učitanim igrama koje će vas zabaviti u slobodno
vrijeme. Pritisnite Izbornik i odaberite Igre.
FM radio
Uvijek možete slušati svoju omiljenu radio stanicu.
6
Slušanje radija
1 Pritisnite Izbornik i odaberite FM radio.
2 Odaberite broj kanala na koji je spremljena radio stanica koju želite slušati.
Napomena: Radio možete slušati preko ugrađenog zvučnika. Pritisnite Opcije, odaberite
Slušaj putem i odaberite Zvučnik.
Profili
Promjena profila
Za promjenu profila pritisnite Izbornik>Profili, a zatim odaberite Standardno, Tiho, Samo
vibracija, Na Otvorenom, Način rada u zrakoplovu ili Slušalica.
Korištenje načina rada u zrakoplovu (Izbornik > Profili > Način rada
u zrakoplovu)
Ovu funkciju možete koristiti kako biste način rada postavili na Uključeno ili Isključeno
Nećete moći upućivati pozive, povezivati se s Internetom niti slati poruke kada je Način rada
u zrakoplovu postavljen na Uključeno.
Alati/Organizator
Postavljanje lažnog poziva (Izbornik > Alati > Lažni poziv)
Lažni poziv možete poslati nakon postavljanja vremena.
Korištenje kalkulatora (Izbornik > Alati > Kalkulator)
Kalkulator pruža osnovne aritmetičke funkcije: zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.
Korištenje štoperice (Izbornik > Alati > Štoperica)
Ovom opcijom možete pristupiti funkciji štoperice.
7
Pretvaranje jedinica (Izbornik > Alati > Pretvarač jedinica)
Služi za pretvaranje brojnih mjernih jedinica u željene jedinice.
Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama (Izbornik > Alati >
Svjetski sat)
Služi za provjeru trenutnog srednjeg vremena po Greenwichu (GMT) i vremena u velikim
gradovima diljem svijeta.
SIM usluge (Izbornik > Alati > SIM usluge)
Ova značajka ovisi o SIM kartici i mrežnim uslugama. Ako SIM kartica podržava SAT (tj. skup
alata SIM aplikacija) usluge, taj izbornik nosit će naziv usluge određenog operatera koji je
spremljen na SIM karticu.
Postavljanje alarma (Izbornik > Organizator > Alarm)
Možete postaviti do 3 alarma koji će se uključiti u određena vremena.
Korištenje kalendara (Izbornik > Organizator > Kalendar)
Kad uđete u ovaj izbornik prikazat će se kalendar. Kvadratni pokazivač nalazi se na trenutnom
datumu. Pokazivač možete pomaknuti na drugi datum pomoću navigacijskih tipki.
Dodavanje podsjetnika (Izbornik > Organizator > Bilješke)
Ovdje možete upisati svoje podsjetnike.
Postavke
Promjena datuma i vremena (Izbornik > Postavke > Datum i vrijeme)
Možete postaviti funkcije koje se odnose na datum i vrijeme.
Promjena jezika (Izbornik > Postavke > Jezik)
Možete promijeniti jezik na kojem će se prikazivati tekstovi na telefonu. Ova promjena
također utječe na značajku Jezik unosa.
8
Promjena postavki zaslona (Izbornik > Postavke > Zaslon)
Promjena postavki zaslona telefona.
Promjena sigurnosnih postavki (Izbornik > Postavke > Sigurnost)
Promijenite sigurnosne postavke kako biste zaštitili GS105 i važne podatke koji se na njemu
nalaze.
• Zahtjev za PIN kodom - odaberite želite li da se prilikom uključivanja telefona unosi PIN
kod.
• Zaključavanje telefona - Odaberite sigurnosni kod za zaključavanje telefona, Kada je
uključeno, Kada se SIM promijeni ili Odmah.
• Mobilno praćenje protiv krađe - ako je mobitel ukraden, telefon šalje SMS na brojeve koje
je konfigurirao pravi vlasnik. Korisnik treba konfigurirati postavke značajke ATMT (Mobilno
praćenje protiv krađe) s imenom, primarnim i sekundarnim brojem telefona. Korisnik treba
ATMT postaviti na Uključeno kako bi se aktivirala značajka ATMT. Zadani kod značajke ATMT
“0000”. ATMT SMS sadrži informacije o IMEI broju ukradenog telefona, trenutnoj lokaciji i
broju osobe koja koristi telefon.
• Promjeni kodove - Promijenite Sigurnosni kod, PIN2 kod ili ATMT Kod.
Ušteda energije (Izbornik > Postavke > Ušteda energije)
Postavite li Uvijek uključeno, možete štedjeti energiju baterije kada ne koristite telefon.
Odaberite kako biste postavke za uštedu energije postavili na Uvijek uključeno, Samo noću
ili Isključeno.
Poništi postavke telefona (Izbornik > Postavke > Poništi postavke)
Opciju Poništi postavke koristite za ponovno postavljanje svih postavki na njihove tvorničke
vrijednosti. Za aktiviranje te funkcije potrebna je sigurnosna šifra. Zadani broj je “0000”.
9
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili
nedopušteno. Dodatne podrobne informacije navedene su u ovom priručniku.
UPOZORENJE!
• Mobilni telefoni moraju biti isključeni tijekom boravka u zrakoplovu.
• Tijekom vožnje nemojte držati telefon u ruci.
• Nemojte koristiti telefon u blizini benzinskih stanica, skladišta goriva, kemijskih pogona ili
operacija gdje postoji mogućnost eksplozije.
• Radi vlastite sigurnosti koristite SAMO navedene ORIGINALNE baterije i punjače.
• Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar
ili ozbiljno oštetiti telefon.
• Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male
dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.
• Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
• Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
UPOZORENJE
• Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti
telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
• Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne
biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon.
• Koristite samo ORIGINALNU dodatnu opremu kako biste izbjegli oštećivanje telefona.
• Svi radioodašiljači uključuju rizik od smetnji na elektroničkim uređajima koji se nalaze u
blizini. Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
• Baterije bi se trebale odlagati u skladu s važećim propisima.
• Nemojte rasklapati telefon ili bateriju.
10
Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja
Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)
Model mobilnog telefona GS105 sukladan je s odgovarajućim sigurnosnim zahtjevima
za izloženost radijskim valovima. Ti se zahtjevi temelje na znanstvenim smjernicama koje
uključuju sigurnosna ograničenja postavljena radi zaštite svih osoba, bez obzira na životnu
dob i zdravstveno stanje.
• Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod
nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije
provedena su primjenom standardnih metoda, na telefonu koji emitira najvećom
dopuštenom snagom na svim korištenim frekvencijama.
• Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su
oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
• Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje međunarodna Komisija za
zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection,
ICNIRP) iznositi 2W/kg na prosječno deset (10) grama tjelesnog tkiva.
• Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon
prislonjen na uho iznosi 1,28 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 0,528 W/kg (10 g).
• SAR informacije za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje
preporučeno od Instituta inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and
Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.
11
Njega i održavanje proizvoda
UPOZORENJE!
Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom
telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva
telefona te može biti opasno.
• Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom
servisnom osoblju.
• Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
• Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
• Nemojte ga ispuštati da padne.
• Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
• Obloga telefona može se oštetiti uslijed pokrivanja omotačem ili vinilom.
• Za čišćenje vanjskih površina uređaja koristite suhu krpu. (Nemojte koristiti otapala poput
benzena, razrjeđivača ili alkohola.)
• Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
• Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na
informacije na magnetskim vrpcama.
• Zaslon nemojte dodirivati oštrim objektom; mogao bi oštetiti telefon.
• Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
• Dodatnu opremu poput slušalica koristite s oprezom. Nemojte pritiskati antenu bez
potrebe.
12
Učinkovit rad telefona
Elektronički uređaji
Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.
• Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja.
Izbjegavajte smještanje telefona iznad elektronskih stimulatora srca, npr. u džep na
prsima.
• Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
• Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
Sigurnost u vožnji
Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima u kojima vozite.
• Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
• Svu pozornost posvetite vožnji.
• Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
• Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti
vožnje.
• Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su
glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
• Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili
prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili
uzrokovati ozbiljne ozljede.
Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz
okoline. to je osobito važno u blizini križanja.
13
Izbjegavanje oštećenja sluha
Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga
preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također,
preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.
Područje eksplozija
Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i
slijedite sve propise i pravila.
Potencijalno eksplozivne atmosfere
• Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici. Nemojte ga koristiti u blizini goriva ili
kemikalija.
• Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila
u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.
U zrakoplovu
Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.
• Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
• Nemojte ga koristiti u zrakoplovu bez dopuštenja posade.
Djeca
Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove
koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.
Hitni pozivi
Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne
biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedinosti zatražite od lokalnog
davatelja usluga.
14
Informacije o bateriji i održavanje
• Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih
sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad
baterije.
• Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi
maksimizirali trajanje baterije.
• Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
• Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
• Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom
baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
• Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže
vrijeme.
• Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod
visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
• Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu
učinkovitost.
• Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od
eksplozije.
• Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad
god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
• Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili
distributeru tvrtke LG Electronics.
• Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio
struju.
15
Tehnički
podaci
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Temperature
okoline
Maks.: +55°C (pražnjenje)
+45°C (punjenje)
Min.: -10°C
LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
ADRESA:
MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):
Av. Većeslava Holjevca 40
10 000 Zagreb
3407800421601
Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i
telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema
OPIS OPREME:
TIPSKA OZNAKA OPREME:
Pokretni radiotelefon u GSM 900 / DCS 1800 Dual
Band mreži
GS105
MARKETINŠKO IME OPREME:
LG GS105
PROIZVOĐAČ OPREME:
LG Electronics
sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj opremi (“Narodne Novine”, br. 112/2008), odnosno
primjenjenim normama:
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
16
Zagreb, 07.04.2010.
Mario Medved
Mjesto i datum
Žig i potpis odgovorne osobe
GS105 Ръководство за потребителя - български
Това ръководство ще ви помогне да разберете новия си мобилен телефон. Тук ще ви
бъдат дадени полезни обяснения за функциите на вашия телефон.
Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в
зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.
Изхвърляне на вашия стар уред
1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за
отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на
Европейска директива 2002/96/EC.
2 Всички електрически и електронни продукти трябва да
бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез
определени за това от правителството и местните власти
съоръжения.
3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за
предотвратяване на възможни негативни последици за
околната среда и човешкото здраве.
4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария
ви уред се обърнете към местната община, услугите по
изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
Запознаване с вашия нов телефон
Слушалка
Дисплей
Използвайте за бърз
достъп до функциите на
телефона.
Програмируеми
клавиши
Клавиш за край/
включване
Всеки от тези клавиши
изпълнява функциите,
указани от текста на
дисплея непосредствено
над тях.
Бутон за изпращане
Можете да набирате
телефонен номер и да
отговаряте на входящи
повиквания.
2
Клавиши за
навигация
Позволява ви да
включвате и изключвате
телефона, да приключвате
повиквания или да
се връщате в режим
готовност.
Инсталиране на SIM картата и зареждане на
батерията
Инсталиране на SIM картата
Когато се абонирате към клетъчна мрежа, ви се предоставя SIM карта, заредена с данни
за вашия абонамент, като PIN, допълнителни услуги и други.
Важно! › SIM картата и нейните контакти могат да бъдат повредени лесно от драскотини
или огъване, така че внимавайте, когато използвате, поставяте или изваждате
картата. Дръжте всички SIM карти далеч от достъпа на малки деца.
› поддържа се само 2G/2.5G SIM
Илюстрации
1
2
3
4
5
Отворете капака на батерията
Извадете батерията
Поставете вашата SIM карта
Затворете капака на батерията
Заредете батерията
1
2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не изваждайте батерията
когато телефонът е включен,
това може да го повреди.
4
3
5
3
Повиквания
Извършване на повикване
1 Въведете номера от клавиатурата.
2 Натиснете
, за да извършите повикването.
3 За да завършите повикването, натиснете
.
СЪВЕТ! За да въведете + за международни повиквания, натиснете и задръжте 0.
Извършване на повикване от контактите
1 Натиснете
, за да отворите адресния указател.
2 Като използвате клавиатурата, въведете първата буква на контакта, който искате да
повикате.
3 За да превъртите контактите, използвайте клавишите за навигация. За да превъртите
през различните им номера, използвайте левия и десен клавиши за навигация.
4 Натиснете
, за да извършите повикването.
Отговаряне и отхвърляне на повикване
Когато телефонът звъни, натиснете, натиснете Приеми или натиснете
, за да
отговорите на повикването. Когато телефонът звъни, изберете Безшумен, за да
заглушите звъненето. Това е чудесна възможност, ако сте забравили да смените
профила си наБезшуменза събрание.
Натиснете
или Отказ , за да откажете входящото повикване.
СЪВЕТ! Можете да променяте настройките на телефона, така че да отговаряте на
повикванията по различни начини. Докоснете Меню, изберете Настройки и изберете
Повикване. Изберете Режим на отговор и изберетеПроизволен клавиш или само
клавиш за изпращане.
4
Смяна на настройките за повикване
Можете да зададете меню, съответстващо на повикване. Докоснете Меню, изберете
Настройки и изберете Повикване.
• Пренасочване повиквания – Изберете методите на пренасочване.
• Чакащо повикване – Изберете да активирате или отмените чакащото повикване.
Проверка на хронологията на повикванията
Може да проверите записите за всички, пропуснати, набрани, получени повиквания и
продължителността. Номерът и името (ако е приложимо) се показват заедно с датата и
часа на провеждане на разговора. Можете също да проверите броя обаждания, които
сте направили. Докоснете Меню, изберете Повиквания.
Контакти
Търсене на контакт
Може да търсите контакт във вашите контакти.
1 Натиснете Контакти и изберете Търси, изберетеКонтакти от екрана Меню или
натиснете
от екран на готовност.
2 Като използвате клавиатурата, въведете първата буква на контакта, който искате да
повикате.
3 За да превъртите контактите и различните им номера, използвайте
и
.
Съобщения
Изпращане на съобщение
1 Докоснете Меню, изберете Съобщения и изберете Ново съобщение.
2 Ще се отвори редактор на ново съобщение. Настройката по подразбиране на
телефона за редактора на съобщения е режим SMS.
5
3 Въведете съобщението си с използването на T9 с предвиждане или Abc ръчно. Може
да превключите режима на въвеждане на текст с натискане на
.
4 Натиснете Опции и изберете Вмъкване, за да добавите Символ, Шаблон, Контакт,
Визитка.
5 Натиснете Изпрати на.
6 Въведете телефонния номер или натиснете Опции и изберете Контакти или Списък
с последни , за да отворите списъка си с контакти и изберете номера и натиснете
Вмъкване, после Опция.
7 Изберете Изпрати.
Въвеждане на текст
Може да въвеждате буквеноцифрови знаци с клавиатурата. Например съхраняване
на имената в Контакти, писане на съобщения и насрочване на събития в календара
- всички изискват въвеждане на текст. В телефона са налични следните методи за
въвеждате на текст: режим T9 с предсказване на текста, ръчен режим ABC и режим 123.
Бележка: Някои полета може да разрешават само един режим на въвеждане (напр.
телефонен номер в полета на адресната книга).
T9 режим с предвиждане
Режимът T9 с предвиждане използва вграден речник, за да разпознава думи, които
пишете, на базата на последователността от клавиши, които докосвате. Просто
натиснете цифрата, свързана с буквата, която искате да въведете, и речникът ще
разпознае думата, веднага щом са въведени буквите.
ABC ръчен режим
Този режим ви позволява да въвеждате букви, като натискате клавиша на буквата
веднъж, два пъти или три пъти, докато се появи желаната буква.
6
123 режим
Въвеждайте номера с едно натискане за цифра. Можете да въвеждате цифри и когато
сте в текстови режим, като натиснете и задържите желания клавиш.
Игри
Вашият GS105 се предоставя с предварително заредени игри, които да ви забавляват,
когато имате свободно време. Натиснете Меню и изберете Игри.
FM радио
Може да слушате любимата си радиостанция по всяко време.
Слушане на радио
1 Натиснете Меню или и изберете FM радио.
2 Изберете номера на канала на станцията, която искате да слушате.
Бележка: Може да слушате радио с вградения високоговорител. Натиснете Опции,
изберете Слушане през и изберете Високоговорител.
Профил
Смяна на профили
Може да смените профила, като натиснете Меню>Профили, после изберете от Общи,
Само вибрация, Само Вибрация, Навън, Самолетен режим и Апарат.
7
Използване на самолетен режим ( Меню > Профили > Режим по
време на полет )
Използвайте тази функция за Вкл. или Изкл.на самолетен режим. Няма да можете да
извършвате повиквания, да се свързвате към Интернет и да изпращате съобщения,
когато Режим по време на полет е Вкл..
Инструменти/Организатор
Настройка на фалшиво повикване ( Меню > Инструменти >
Фалшиво повикване )
Може да изпратите фалшиво повикване след определено време.
Използване на калкулатора ( Меню > Инструменти > Калкулатор )
Калкулаторът предоставя основните аритметични функции: събиране, изваждане,
умножение и деление.
Използване на хронометъра ( Меню > Инструменти >
Хронометър )
Тази опции ви позволява да използвате функцията на хронометър.
Преобразуване на единици ( Меню > Инструменти > Конвертор
на единици )
Така се превръщат произволни мерни единици в исканите от вас мерни единици.
Добавяне на град към световния часовник ( Меню >
Инструменти > Световен часовник )
Можете да проверите текущото време по Гринуич (GMT) и големите градове по света,
като използвате l, r, u, d и .
8
SIM услуги ( Меню > Инструменти > SIM услуги )
Тази функция зависи от SIM картата и мрежовите услуги. В случай че SIM картата
поддържа SAT услуги (т.е. SIM Application Toolkit (Набор инструменти за приложения
в SIM картата)), това меню ще бъде името на услугата, специфично за оператора и
съхранено в SIM картата.
Настройка на алармата ( Меню > Организатор > Будилник )
Можете да зададете до 3 будилника, които да се включват в определено време.
Използване на календара ( Меню > Организатор > Календар )
Когато влезете в това меню, се появява календар. Върху текущата дата е поставен
квадратен показалец. Можете да преместите показалеца на друга дата, като използвате
бутоните за навигация.
Използване на бележка ( Меню > Организатор > Бележка )
Можете да регистрирате собствена визитка.
Настройки
Смяна на часа и датата ( Меню > Настройки > Дата и час )
Можете да настройвате функции, свързани с датата и часа.
Смяна на езика ( Меню > Настройки > Език )
Можете да сменяте езика за текстовете на дисплея на вашия телефон. Тази промяна се
отразява също и на режима Език на въвеждане.
Смяна на настройките на дисплея ( Меню > Настройки > Дисплей )
Можете да променяте настройките за екрана на телефона.
9
Смяна на настройките за защита ( Меню > Настройки >
Сигурност )
Сменяйте настройките за защита, за да поддържате вашия GS105 и неговата
информация защитени.
• Запитване за PIN код - Изберете да се показва запитване за PIN код при включване
на телефона.
• Заключване телефон - Изберете защитен код за заключване на телефона, При
включване, При смяна на SIM карта или Незабавно.
• Мобилно проследяване против кражба - Когато апаратът е откраднат, той
изпраща SMS до номерата, конфигурирани от реалния притежател. Потребителят е
конфигурирал ATMT настройките с име, основен телефонен номер, вторичен номер.
Потребителят е задал ATMT на ВКЛ. за активиране на функцията ATMT. ATMT кодът по
подразбиране е “0000”. ATMT SMS ще съдържа информация за откраднатия телефон
IMEI, текущото местоположение и номер на лицето, което използва слушалката.
• Промяна на кодове - Смяна на Защитен код PIN2 код или ATMT код.
Eнергоспестяване ( Меню > Настройки > Eнергоспестяване )
Ако зададете Винаги вкл., можете да пестите енергия, когато не използвате телефона.
Изберете да превключите на настройките за пестене на енергия Винаги вкл., Само
нощем или Изкл..
Нулиране на телефона ( Меню > Настройки >
Нулиране на настр. )
Използвайте Нулиране за нулиране на всички настройки до фабричните им стойности.
За да активирате тази функция, ви е необходим защитният код. Кодът по подразбиране
е “0000”.
10
Указания за безопасна и ефикасна употреба
Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да
бъде опасно или неправомерно. По-подробна информация е дадена в настоящата
инструкция.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Мобилните телефони трябва да бъдат изключени през цялото време, когато сте в
самолет.
• Не дръжте телефона в ръка, когато шофирате.
• Не използвайте телефона си близо до бензиностанции, складове за гориво,
химически заводи или места, на които се извършват взривни работи.
• За ваша безопасност използвайте САМО посочените ОРИГИНАЛНИ батерии и
зареждащи устройства.
• Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов
удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
• Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има
малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.
• Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
• Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
11
ВНИМАНИЕ
• Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални
разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да
засегне чувствително медицинско оборудване.
• Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи.
Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания.
• Използвайте само ОРИГИНАЛНИ аксесоари, за да избегнете повреди на вашия
телефон.
• Всички радиопредаватели носят риск от смущаване на електронно оборудване
в непосредствена близост. Малки смущения могат да повлияят на работата на
телевизори, радиоапарати, компютри и др.
• Батериите трябва да се изхвърлят в съответствие с приложимото законодателство.
• Не разглобявайте телефона или батерията.
Излагане на радиочестотна енергия
Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на
поемане (SAR)
Този мобилен телефон GS105 е разработен да отговаря на приложимите изисквания
за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни
указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността
на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.
• Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена
Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовете за SAR са извършени с
използване на стандартен метод, при което устройството работи с най-високата
сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти .
12
• Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG
телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за
излагане на радиочестотна енергия.
• Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща радиация
(ICNIRP), е 2W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
• Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASY4 за
използване в близост до ухото, е 1,28 W/kg (10g), и при носене на тялото е
0,528 W/kg (10g).
• SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR,
препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1.6
W/kg средно на един (1) грам тъкан.
Грижа за продукта и поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване
с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари
може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за
телефона, и може да е опасно.
• Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал,
когато е необходима поправка.
• Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и
персонални компютри.
• Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и
фурни.
• Не го изпускайте.
13
• Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
• Покритието на телефона може да се увреди, ако го обвиете в опаковка или
пластмасов плик.
• Използвайте суха кърпа, за да почиствате външната част на апарата. (Не използвайте
разтворители като бензен, разредители или алкохол.)
• Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
• Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това
може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
• Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
• Не излагайте телефона на влага или течности.
• Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената,
когато не се налага.
Ефикасна операция на телефона
Електронни устройства
Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата
им.
• Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате
разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в
джоба на ризата.
• Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
• Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати,
компютри и др.
14
Безопасност на пътя
Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите,
където шофирате.
• Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
• Концентрирайте се напълно в шофирането.
• Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
• Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване,
ако условията на шофиране го изискват.
• Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето
превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
• Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя й с
монтирани или портативни безжични уреди. Тя може да се окаже в неизправност
или да причини сериозно нараняване поради неправилна работа.
Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука
е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно
когато сте близо до път.
Внимавайте да не повредите слуха си
Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време.
Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост
до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и
повикванията на приемливо ниво.
15
Взривоопасна среда
Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте
ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.
Потенциално взривоопасна атмосфера
• Не използвайте телефона в бензиностанции. Не използвайте в близост до гориво
или химикали.
• Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в
отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.
в апаратурата на самолета.
Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.
• Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
• Не го използвайте в самолет без разрешение на персонала.
Деца
Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки
части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.
Спешни повиквания
Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи.
Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете
при местния доставчик на услуги.
16
Информация за използване и грижи за батерията
• Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху
работата на батерията. Bъпреки товa Bи приканваме да зареждате и разреждате
батерията си докрай с цел оптимизиране на работата й.
Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са
разработени да максимизират живота на батерията.
Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
Пазете металните контакти на батерията чисти.
Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да
се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате
качеството на работа.
Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока
влажност, като например в баня.
Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши
качеството на работата й.
Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от
пръсване.
Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на
производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите
отпадъци.
Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG
Electronics или дилър за помощ.
Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът
се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
17
Технически
данни
Температура на
околната среда
Макс.: +55°C (разреждане)
+45°C (зареждане)
Мин. : -10°C
! Детайли за доставчика
LG Electronics Inc
LG Electronics Inc, LG Twin Tower 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721
GSM 900 / DCS 1800 GS101, GS105
0168
LG
R&TTE 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
!
! (BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notofied Body azonosító szám: 0168
!
,
! , ! !, ! .
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
18
Seung Hyoun, Ji / 25. 2010
GS105 Korisnički priručnik
- Srpski
U ovom uputstvu opisane su karakteristike vašeg novog mobilnog telefona. Ovde možete
da pronađete korisna objašnjenja funkcija vašeg telefona.
Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona što zavisi od verzije
instaliranog softvera ili dobavljača usluga.
Odlaganje vašeg starog uređaja
1 Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu znači da se
na njega odnosi Direktiva Evropske Unije 2002/96/EC.
2 Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati
zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za
prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
3 Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće
potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno
stanje ljudi.
4 Da biste dobili više informacija o odlaganju svog starog
uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi
ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.
Osnovne informacije o telefonu
Navigacioni tasteri
Slušalica
Koristi se za brzi pristup
funkcijama telefona.
Ekran
Meki tasteri
Svaki od ovih tastera
obavlja funkciju koja
je ispisana na ekranu
neposredno iznad njega.
Taster Pošalji
Možete da pozovete neki
broj ili da odgovarate na
dolazne pozive.
2
Taster Završi / taster
za uključivanje/
isključivanje
Omogućava vam da
uključite ili isključite
telefon, prekinete poziv
ili da se vratite u režim
mirovanja.
Instaliranje SIM kartice i punjenje baterije
Instaliranje SIM kartice
Kada postanete pretplatnik neke mreže, dobićete SIM karticu koja sadrži podatke o vašoj
pretplati, kao što je PIN kôd, dostupne opcione usluge i još mnogo toga.
Važno! › Grebanjem ili savijanjem može da se ošteti SIM kartica i kontakti na njoj, stoga budite
pažljivi pri rukovanju, umetanju i uklanjanju SIM kartice. Sve SIM kartice držite van
domašaja dece.
› podržana je samo SIM kartica 2G/2.5G SIM
Ilustracije
1
2
3
4
5
Otvaranje poklopca baterije
Uklanjanje baterije
Umetanje SIM kartice
Zatvaranje poklopca baterije
Punjenje baterije
1
2
UPOZORENJE: Nemojte vaditi
bateriju dok je telefon uključen
da ne biste oštetili telefon.
3
4
5
3
Pozivi
Obavljanje poziva
1 Otkucajte broj pomoću tastature.
2 Pritisnite taster
da biste obavili poziv.
3 Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster
.
Savet! Da biste uneli znak „+“ pri obavljanju međunarodnih poziva, pritisnite i zadržite
taster 0.
Obavljanje poziva iz kontakata
1 Pritisnite taster
da biste otvorili adresar.
2 Pomoću tastature unesite prvo slovo imena kontakta koji želite da pozovete.
3 Da biste se kretali kroz kontakte, koristite navigacione tastere za nagore i nadole. Da biste
se kretali kroz brojeve u okviru jednog kontakta, koristite navigacione tastere za nalevo i
nadesno.
4 Pritisnite taster
da biste obavili poziv.
Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva
Kada telefon zazvoni, pritisnite dugme Prihvati , odnosno pritisnite taster
da biste
odgovorili na poziv. Dok telefon zvoni, pritisnite dugme Bez zvuka da biste isključili zvuk
zvona. Ovo je veoma zgodno ako ste na sastanku, a zaboravili ste da promenite profil u Bez
zvuka.
Pritisnite taster
ili izaberite opciju Odbaci da biste odbacili dolazni poziv.
Savet! Možete da promenite postavke na telefonu da biste na poziv odgovarali na neki drugi
način. Izaberite opciju Meni,, izaberite stavku Podešavanja, a zatim odaberite opciju Poziv.
Izaberite Način javljanja , a zatim izaberite opciju Bilo koji taster ili samo taster Pošalji.
4
Menjanje postavki poziva
Možete da podesite meni za poziv. Izaberite opciju Meni, izaberite stavku Podešavanja, a
zatim odaberite opciju Poziv.
• Preusmeravanje poziva – Izaberite način preusmeravanja poziva.
• Poziv na čekanju – Aktivirajte ili otkažite poziv na čekanju.
Pregledanje liste poziva
Možete pogledati evidenciju svih poziva, propuštenih poziva, biranih brojeva, primljenih
poziva, kao i trajanje poziva. Broj i ime (ako su dostupni) prikazuju se zajedno sa datumom
i vremenom obavljenog poziva. Takođe, možete prikazati koliko puta je pozivano. Izaberite
opciju Meni, pa izaberite stavku Pozivi.
Kontakti
Traženje kontakta
Možete potražiti željeni kontakt među kontaktima.
1 Pritisnite Kontakti, zatim izaberite stavku Traži,, pa stavku Kontakti sa ekrana Meni ili
pritisnite
na ekranu u stanju mirovanja.
2 Pomoću tastature unesite prvo slovo imena kontakta koji želite da pozovete.
3 Da biste se kretali kroz kontakte i njihove brojeve upotrebite tastere
i
.
Slanje poruka
Nova poruka
1 Pritisnite Meni, izaberite stavku Slanje poruka, a zatim odaberite opciju Nova poruka.
2 Otvoriće se uređivač za novu poruku. Podrazumevana postavka za uređivač poruka je
SMS režim.
3 Unesite poruku pomoću T9 režima unosa teksta sa predviđanjem ili Abc ručnog režima.
.
Režim unosa teksta možete menjati pritiskom na taster
5
4 Pritisnite Opcije a zatim odaberite Ubaci da biste dodali simbol, obrazac, kontakt, vizitkartu.
5 Pritisnite Pošalji.
6 Unesite broj telefona ili pritisnite stavku Opcije , a zatim izaberiteKontakti ili Lista
skorašnjih da biste otvorili listu kontakata. Izaberite željeni broj i pritisnite Umetni, a
zatim željenu opciju.
7 Pritisnite Pošalji.
Unos teksta
Pomoću tastature na telefonu možete da unosite alfanumeričke znakove. Na primer, čuvanje
imena u kontaktima, pisanje poruka i kreiranje rasporeda događaja u kalendaru zahtevaju
unos teksta. Na telefonu su dostupne sledeće metode za unos teksta: T9 režim unosa teksta
sa predviđanjem, ABC ručni režim i 123 režim.
Napomena: Neka polja možda dozvoljavaju samo jedan režim unosa teksta (npr. telefonski
broj u poljima adresara).
T9 režim unosa teksta sa predviđanjem
T9 režim unosa teksta sa predviđanjem koristi ugrađeni rečnik za prepoznavanje reči koje
kucate na osnovu nizova tastera koje dodirujete. Dodirnite taster sa brojem koji je povezan
sa slovom koje želite da otkucate, a rečnik će prepoznati reč nakon unošenja svih slova.
ABC ručni režim unosa teksta
Ovaj režim vam omogućava da unosite slova pritiskom na taster obeležen odgovarajućim
slovom jednom, dva, tri ili četiri puta dok se ne prikaže željeno slovo.
Režim 123
Brojeve kucajte jednim pritiskom na odgovarajući taster. Takođe možete dodati brojeve dok
ste u režimima za slova ako pritisnete i zadržite željeni taster.
Igre
Uz model GS105 isporučuju se unapred instalirane igre da biste se zabavljali kada imate
slobodnog vremena. Pritisnite Meni, a zatim izaberite stavku Igre.
6
FM radio
Možete slušati svoju omiljenu radio stanicu kad god poželite.
Slušanje radio programa
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite opciju FM radio.
2 Izaberite broj stanice koju biste želeli da slušate.
Napomena: Radio možete slušati preko ugrađenog zvučnika. Pritisnite Opcije, izaberite
Slušanje preko, pa izaberite Zvučnik.
Profil
Menjanje profila
Profil možete promeniti pritiskom na Meni>Profili, nakon čega možete izabrati neki od
sledećih profila: Opšte, Tiho, Samo vibracija, Na otvorenom i Slušalica.
Upotreba režima za let avionom ( Meni > Profili > Način rada u avionu )
Koristite ovu funkciju da biste režim za let avionom podesili na Uključeno ili Isključeno
Nećete moći da obavljate pozive, da se povezujete na Internet, šaljete poruke kada je Režim
za let avionom postavljen na Uključeno.
Alati / rokovnik
Podešavanje lažnog poziva ( Meni > Alati > Lažan poziv )
Možete poslati lažni poziv nakon što podesite vreme.
Upotreba kalkulatora ( Meni > Alati > Kalkulator )
Kalkulator vam omogućava obavljanje osnovnih aritmetičkih operacija: sabiranja,
oduzimanja, množenja i deljenja.
Upotreba štoperice ( Meni > Alati > Štoperica )
Ova opcija vam omogućava korišćenje štoperice.
7
Konvertovanje jedinica ( Meni > Alati > Konvertor jedinica )
Služi za pretvaranje izmerenih vrednosti u željenu mernu jedinicu.
Dodavanje grada u vremenske zone ( Meni > Alati > Svetski sat )
Možete da proverite trenutno vreme po Griniču (GMT) i vreme u najvećim gradovima sveta.
SIM usluge ( Meni > Alati > SIM usluge )
Sadržaj ovog menija zavisi od SIM usluga i mrežnih usluga. U slučaju da SIM kartica podržava
SAT (tj. SIM Application Toolkit) usluge, ovaj meni na SIM kartici sadržaće ime usluge, u
zavisnosti od operatora.
Podešavanje alarma ( Meni > Rokovnik > Budilnik )
Možete da podesite do 3 alarma koji će se oglasiti u određeno vreme.
Korišćenje kalendara ( Meni > Rokovnik > Kalendar )
Kada izaberete ovu stavku, na ekranu će se pojaviti kalendar. Kvadratni kursor je postavljen
na trenutni datum. Kursor možete pomeriti na drugi datum pomoću navigacionih tastera.
Dodavanje podsetnika ( Meni > Rokovnik > Podsetnik )
Ovde možete da beležite svoje podsetnike.
Podešavanja
Menjanje datuma i vremena ( Meni > Podešavanja > Datum i vreme )
Možete da podesite funkcije vezane za datum i vreme.
Menjanje jezika ( Meni > Podešavanja > Jezik )
Možete da menjate jezik koji će biti korišćen za prikaz teksta na ekranu. Ovo će uticati i na
jezik za unos teksta.
8
Menjanje postavki ekrana ( Meni > Podešavanja > Ekran )
Možete da promenite postavke za ekran telefona.
Menjanje bezbednosnih postavki ( Meni > Podešavanja > Sigurnost )
Izmenite bezbednosne postavke da bi telefon GS105 i važne informacije na njemu bile
zaštićene.
• Zahtev za PIN šifrom - Uključite zahtev za unos PIN koda pri uključivanju telefona.
• Zaključavanje telefona - Odaberite bezbednosni kôd za zaključavanje telefona u sledećim
situacijama: Kada se uključi, Pri menjanju SIM kartice ili Odmah.
• Zaštita od krađe (ATMT) - Ako telefon bude ukraden, poslaće SMS na broj koji je vlasnik
podesio. Korisnik mora da konfiguriše ATMT postavke u koje spadaju ime, primarni broj,
sekundarni broj. Da bi se funkcija ATMT aktivirala, potrebno je da je korisnik uključi.
Podrazumevani ATMT kôd je „0000“. ATMT SMS će sadržati sledeće informacije: IMEI broj
ukradenog telefona, trenutnu lokaciju i broj osobe koja koristi telefon.
• Promeni šifre - Menjanje sledećih kodova Bezbednosni kôd, PIN2 kôd ili ATMT kôd.
Ušteda energije ( Meni > Podešavanja > Ušteda energije )
Ako podesite opciju Uvek uključeno, možete da uštedite energiju kada ne koristite telefon.
Izaberite postavke za štednju energije. Uvek uključeno, Samo noću ili Isključeno.
Poništavanje postavki na telefonu ( Meni > Podešavanja > Fabrička
podešavanja )
Upotrebite opciju Poništi da biste podešavanja vratili na podrazumevane vrednosti. Za
aktiviranje ove funkcije biće vam potrebna sigurnosna šifra. Podrazumevani kôd je „0000“.
9
Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu
Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili
nezakonito. Dodatne informacije date su u ovom priručniku.
UPOZORENJE
• Mobilni telefoni moraju biti isključeni u avionu.
• Nemojte da držite telefon u ruci tokom vožnje.
• Nemojte da koristite telefon u blizini benzinskih pumpi, skladišta goriva, fabrika
hemikalija i gde god postoji opasnost od eksplozija.
• Radi bezbednosti, koristite SAMO propisane ORIGINALNE baterije i punjače.
• Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni
udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
• Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji
mogu izazvati gušenje ako se odvoje.
• Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
• Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.
OPREZ!
• Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na
primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih
uređaja.
• Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se
oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć.
• Koristite samo ORIGINALNU opremu da ne biste oštetili telefon.
10
• Svi uređaji koji emituju radio-frekventne talase mogu uticati na rad elektronskih uređaja u
blizini. Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.
• Baterije odlažite u skladu sa važećim zakonskim propisima.
• Nemojte rastavljati telefon ili bateriju.
Izloženost radio talasima
Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate)
Model mobilnog telefona GS105 projektovan je tako da odgovara važećim bezbednosnim
smernicama o izlaganju radio-talasima. Ove smernice su ustanovljene od strane naučnih
organizacija i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja da bi se osigurala bezbednost svake
osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.
• Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific
Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim
metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim
frekventnim opsezima.
• Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa
relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.
• Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od
nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/kg na deset (10) grama telesnog tkiva.
• Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana od strane DASY4, iznosi
1,28 W/kg (10 g) kada je telefon prislonjen uz uvo, a 0,528 W/kg (10 g) kada se nosi uz telo.
• Granična SAR vrednost za stanovnike zemalja/ regiona koji su prihvatili graničnu SAR
vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE)
iznosi 1,6 W/kg po jednom (1) gramu telesnog tkiva.
11
Čuvanje i održavanje proizvoda
UPOZORENJE
Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim
modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju
koja važi za telefon , a može biti i opasna .
• Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke telefon odnesite kvalifikovanom
serviseru.
• Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio aparati i računari.
• Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
• Nemojte ispuštati telefon.
• Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
• Površina telefona može da se ošteti ako se na nju nanese providna ili vinil folija.
• Za čišćenje telefona koristite suvu tkaninu (Nemojte koristiti razređivače kao što su
benzol, rastvarači ili alkohol.)
• Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
• Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na
magnetnim trakama.
• Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima, jer ga možete oštetiti.
• Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
• Dodatnu opremu, kao što su slušalice, koristite oprezno. Nemojte bez potrebe pritiskati
antenu.
12
Efikasan rad telefona
Električni uređaji
Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.
• Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole.
Nemojte držati telefon u blizini pejsmejkera (npr. u džepu na grudima).
• Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
• Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.
Bezbednost u vožnji
Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.
• Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
• U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
• Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
• Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
• Energija radio talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički
uređaj i bezbednosna oprema.
• Ako je vaše vozilo opremljeno vazdušnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom
ili prenosnom bežičnom opremom. Ona može da izazove ozbiljne povrede usled
neodgovarajućih performansi.
Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje
okoline. Ovo je naročito važno prilikom prelaženja ulice.
13
Sprečite oštećenje sluha
Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato
preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo
da jačina muzike i poziva bude umerena.
U blizini eksploziva
Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.
Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija
• Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama. Nemojte koristiti u blizini goriva ili
hemikalija.
• Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u
kojoj držite telefon i dodatnu opremu.
U avionu
Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.
• Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
• Nemojte koristiti telefon u avionu bez izričite dozvole posade.
Deca
Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji
mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.
Pozivi za pomoć
Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate
samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača
usluga.
14
Informacije o bateriji i održavanje
• Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih
baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
• Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno
produže vreme trajanja baterije.
• Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
• Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
• Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Baterija može da se puni više
stotina puta pre nego što ju je potrebno zameniti.
• Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
• Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama
sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
• Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti
performanse baterije.
• Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
• Korišćene baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude
moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
• Ako je potrebno da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili
distributeru kompanije LG Electronics.
• Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio
struju.
15
Tehnički
podaci
Temperature
Maks: +55°C (pražnjenje)
+45°C (punjenje)
Min : -10°C
Deklaracija o usaglašenosti
'HWDOMLLVSRUXþLRFD
1D]LY
/*(OHFWURQLFV,QF
$GUHVD
/*7ZLQ7RZHU<HRXLGR
/*7ZLQ7RZHU<HRXLGRGRQJ<HRQJGHXQJSR
GRQJ<HRQJGHXQJSRJX6HRXO.RUHD
JX6HRXO.RUHD
'HWDOMLRSURL]YRGX
1D]LYSURL]YRGD
*60'&6
*60'&6'XDO%DQG
'&6'XDO%DQG7HUPLQDO(TXLSPHQW
'XDO%DQG7HUPLQDO(TXLSPHQW
1D]LYPRGHOD
*6*6
0168
7UåLãQLQD]LY
/*
3ULPHQMHQLVWDQGDUGL
5 77(
77('LUHFWLYH(&
'LUHFWLYH
'L WL (&
(1
(19(1
9(19
(19
(1(1
(1(1
(1
(1
'RGDWQHLQIRUPDFLMH
8VDJODãHQRVWVDJRUHQDYHGHQLPVWDQGDUGLPDSRWYUÿDQDMHRGVWUDQH%$%7
%$%7%DOIRXU+RXVH&KXUFKILHOG5RDG:DOWRQ
%$%7%DOIRXU+RXVH&KXUFKILHOG5RDG:DOWRQRQ
RQ7KDPHV6XUUH\.77'8QLWHG.LQJGRP
1RWLILHG%RG\,GHQWLILFDWLRQ1XPEHU
'HNODUDFLMD
2YRPGHNODUDFLMRPSRWYUÿXMHPSRGSXQRPRGJRYRUQRãüX
GDMHJRUHSRPHQXWLXUHÿDMXVDJODãHQVDJRUHQDYHGHQLP
VWDQGDUGLPDL'LUHNWLYDPD
/*(OHFWURQLFV/RJLVWLFVDQG6HUYLFHV%9
9HOXZH]RRP$($OPHUH7KH1HWKHUODQGV
7HO
7HO H
HPDLOMDFRE
PDLOMDFRE#OJHFRP
MDFRE#OJHFRP
16
,PH
6HXQJ+\RXQ-L 'LUHNWRU
'LUHNWRU
3RWSLVSUHGVWDYQLND
'DWXPL]GDYDQMD
Запознавање со вашиот телефон
Слушалка
Екран
Функциски копчиња
Секое од овие копчиња
ја извршува функцијата
означена со текстот на
екранот непосредно
над нив.
Копче за испраќање
Можете да бирате
телефонски број и да
одговорите на влезните
повици.
Копчиња за
навигација
Се користи за брз
пристап до функциите на
телефонот.
Копче за крај/
вклучување
Ви овозможува
вклучување и
исклучување на
телефонот, завршување
на повици или
враќање во режим на
подготвеност.
1
Повици
Започнување на повик
1 Внесете го бројот со користење на тастатурата.
2 Притиснете
за да го започнете повикот.
3 За да го завршите повикот, притиснете
.
СОВЕТ! За да внесете + кај меѓународните повици, притиснете и задржете на 0.
Започнување на повик од вашите контакти
1 Притиснете
за да го отворите адресарот.
2 Со помош на тастатурата, внесете ја првата буква од контактот кој сакате да го
повикате.
3 За да се движите низ контактите и нивните различни броеви користете
и
4 Притиснете
2
.
за да го започнете повикот.
Одговарање и отфрлање на повик
Кога вашиот телефон ѕвони притиснете Прифати или притиснете
за да
одговорите на повикот. Кога вашиот телефон ѕвони, изберете Бесчујно за да го стишате
ѕвонењето. Ова е корисно кога ќе заборавите да го промените профилот на Бесчујно за
време на состанок.
Притиснете
или Отфрли за да го отфрлите влезниот повик.
СОВЕТ! Можете да го поставите вашиот телефон за одговарање на повиците на различни
начини. Притиснете Мени, изберете Поставки и изберете Повик. Изберете Режим на
одговор и изберете помеѓу Кое било копче или Само копче за испраќање.
Менување на поставките за повици
Можете да ги конфигурирате менијата кои се релевантни за повиците. Притиснете
Мени, изберете Поставки и изберете Повик.
• Пренасочување на повици – Избирајте методи за пренасочување на повици.
• Повик на чекање – Изберете активирање или откажување на повик на чекање.
3
MEMO
MEMO
MEMO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising