LG KF600 User guide
KF600 Korisnički priručnik
MMBB0289901 (1.0) H
www.lgmobile.com
KF600_Croatia_VIP_1.0.indd
1
ELECTRONICS INC.
CE 0168
KF600
H R VAT S K I
2008.6.3
2:30:52 PM
Bluetooth QD ID B012723
KF600_Croatia_VIP_1.0.indd
2
2008.6.3
2:30:52 PM
Dio sadržaja ovih uputa može se razlikovati od
vašeg telefona, ovisno o softveru telefona ili
davatelju usluga.
KF600 Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
1
2008.6.3
3:19:2
Čestitamo vam na kupnji naprednog i kompaktnog
mobilnog telefona KF600 tvrtke LG, dizajniranog
za rad s najnovijom digitalnom tehnologijom za
mobilnu komunikaciju.
Odlaganje starog aparata
1Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je
proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim
otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice
po okoliš i zdravlje ljudi.
4Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom
uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
F600_Croatia_VIP_0603.indd
2
2008.6.3
3:19:2
F600_Croatia_VIP_0603.indd
Pretraživač
01
Pozivi
02
Alati
03
Multimedija
04
Slanje poru…
05
Moji sadržaji
06
Profili
07
Imenik
08
Postavke
09
Dodatna oprema
10
11
3
2008.6.3
3:19:2
Sadržaj
Osnovne informacije o telefonu
Instaliranje SIM kartice i baterije
Pozivi
Memorijska kartica
Struktura izbornika
Zaslon u stanju mirovanja
Pretrazivac
Početna stranica....................................................................18
Yahoo! Go ...............................................................................18
Zabilješke.................................................................................18
Unesite adresu.......................................................................18
Prethodno................................................................................18
Spremljene stranice............................................................19
Postavke pretraživača.........................................................19
Mrežni profili . ....................................................................... 19
Režim iscrtavanja ............................................................... 19
Cache memorija ................................................................. 19
Cookies ..................................................................................... 19
Certifikati zaštite ................................................................. 19
Prikaži sliku ............................................................................ 19
Javaskript ................................................................................ 19
Lokacija pohrane ................................................................ 20
Yahoo postavke.....................................................................20
Informacije..............................................................................20
Svi pozivi..................................................................................21
Propušteni pozivi..................................................................21
Birani brojevi..........................................................................21
Primljeni pozivi..........................................................21
Trajanje poziva.......................................................................22
Troškovi poziva......................................................................22
Informacije o podacima....................................................22
Alati
Alarm.........................................................................................23
Kalendar...................................................................................23
Dodavanje događaja u kalendar . ............................. 23
Uređivanje događaja u kalendaru ............................ 24
Dijeljenje kalendarskog događaja . .......................... 24
Kalkulator................................................................................24
Podsjetnik................................................................................24
Štoperica..................................................................................25
Pretvarač jedinica......................................................25
Svjetski sat...............................................................................25
SIM usluge..............................................................................25
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
4
2008.6.3
3:19:2
Multimedija
MP3 player..............................................................................26
Fotoaparat...............................................................................27
Video kamera.........................................................................28
FM radio...................................................................................29
Snimanje glasa......................................................................29
Slanje i primanje poruka
Nova poruka..............................................................30
Tekst ........................................................................................... 30
Multimedija . ......................................................................... 30
E-mail ....................................................................................... 32
Bluetooth poruka . ...............................................32
Ulazni spremnik....................................................................33
E-mail spremnik...................................................................33
Skice...........................................................................................33
Izlazni spremnik....................................................................34
Poslano.....................................................................................34
Preslušavanj glasovnu poštu...........................................34
Informativne poruke...........................................................34
Procitaj . .................................................................................... 35
Teme .......................................................................................... 35
F600_Croatia_VIP_0603.indd
Predlošci...................................................................................35
Predlošci teksta . .................................................................. 35
Predlošci za MMS .............................................................. 36
Postavke.....................................................................36
Tekstualna poruka ............................................................. 36
MMS poruka ......................................................................... 37
E-mail ....................................................................................... 37
Broj glasovne pošte .......................................................... 38
Servisna poruka .................................................................. 38
Info poruka . ........................................................................... 39
Moji sadržaji
Slike............................................................................................40
Zvukovi......................................................................................41
Video zapisi ...........................................................................42
Dokumenti..............................................................................42
Ostalo........................................................................................42
Igre i aplikacije . ....................................................................42
Vanjska memorija................................................................43
Profili
Aktiviranje .............................................................................. 44
Uređivanje .............................................................................. 44
5
2008.6.3
3:19:2
Sadržaj
Imenik
Trazi............................................................................................45
Novi kontakt...........................................................................45
Brzo biranje.............................................................................45
Grupe.........................................................................................46
Kopiraj sve...............................................................................46
Izbriši sve..................................................................................46
Postavke.....................................................................46
Informacije..............................................................................46
Postavke
Datum i vrijeme....................................................................47
Postavi datum ...................................................................... 47
Format datuma ................................................................... 47
Postavi vrijeme .................................................................... 47
Format vremena . ............................................................... 47
Automatsko ažuriranje ................................................... 47
Jezici...........................................................................................47
Zaslon........................................................................................47
Pozadina . ................................................................................ 47
Brojač pozadinske rasvjete ........................................... 47
Osvjetljenje ............................................................................ 47
Kratica za početni zaslon ............................................... 47
Tema .......................................................................................... 48
Stil izbornika ......................................................................... 48
Stil glavnog fonta . ............................................................. 48
Stil fonta za pozivanje . .................................................... 48
Tekst za stanje čekanja .................................................... 48
Naziv mreže . ......................................................................... 48
Kalibracija tipkovnice . .........................................48
Povezivanje.............................................................................48
Bluetooth ................................................................................ 48
Mreža ........................................................................................ 50
USB veza . ................................................................................ 51
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
6
2008.6.3
3:19:2
Poziv...........................................................................................52
Preusmjeravanje poziva.................................................. 52
Način javljanja . .................................................................... 52
Pošalji moj broj ....................................................53
Poziv na čekanju .................................................................53
Podsjetnik nakon min. razgovora . ..................................... 53
Aut. ponovno biranje ....................................................... 53
Pošalji DTMF Zvukove ...................................................... 53
Sigurnost..................................................................................54
Zahtjev za PIN šifrom ....................................................... 54
Zaključavanje telefona .................................................... 54
Zaključavanje dodirne tipkovnice .......................................... 54
Zabrana poziva .................................................................... 54
Fiksni broj za biranje . ....................................................... 55
Promjeni šifre . ...................................................................... 55
Način rada u zrakoplovu...........................................................55
Ušteda energije.....................................................................56
Ponisti........................................................................................56
Upravitelj memorije .................................................56
F600_Croatia_VIP_0603.indd
Dodatna oprema................................................57
Usluga mreže......................................................58
Tehnički podaci...................................................58
Ayarlar.................................................................60
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....61
7
2008.6.3
3:19:2
Osnovne informacije o telefonu
Tipka Kraj/Napajanje
Završava ili odbija poziv.
Uključuje ili isključuje telefon.
Pritisnite jednom za povratak
na zaslon u stanju mirovanja.
Punjač/kabel/priključak
za slušalice
Glasnoća
Tipka za brisanje
Brisanje znaka sa svakim
pritiskom. Ovu tipku
koristite za povratak na
prethodni zaslon.
Glavni zaslon
InteractPad™
Tipka za poziv
Bira broj telefona i odgovara
na dolazne pozive.
MP3 player
Gumb Snimanje
Postavljanje
8
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
8
2008.6.3
3:19:2
Bljeskalica
Poklopac baterije
SIM kartica
Utor za memorijsku
karticu
Baterija
Postavljanje
F600_Croatia_VIP_0603.indd
Objektiv
fotoaparata
9
9
2008.6.3
3:19:2
Instaliranje SIM kartice i baterije
1 Uklonite poklopac baterije
Pomaknite poklopac baterije prema donjem
dijelu telefona i skinite ga.
2 Izvadite bateriju
Zahvatite donji rub baterije i pažljivo je uklonite
iz ležišta.
UPOZORENJE! Prilikom uklanjanja baterije
nemojte koristiti nokte.
UPOZORENJE! Bateriju nemojte uklanjati dok je
telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.
Postavljanje
5 Vratite poklopac za bateriju
Pomaknite poklopac baterije prema gornjem
dijelu telefona dok ne sjedne na svoje mjesto.
10
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
10
2008.6.3
3:19:2
3 Umetnite SIM karticu
SIM karticu umetnite u držač SIM kartice.
Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora
biti okrenuta prema dolje.
Kako biste uklonili SIM karticu, lagano je
povucite u suprotnom smjeru.
6 Punjenje telefona
Otvorite poklopac utičnice punjača na bočnoj
strani telefona KF600. Umetnite punjač i
uključite ga u utičnicu električnog napajanja.
KF600 se treba puniti dok se na zaslonu ne
pojavi poruka Potpuno napunjena.
Postavljanje
F600_Croatia_VIP_0603.indd
4 Umetnite bateriju
Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio
odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti
baterije u ravnini s kontaktima na telefonu.
Pritisnite donji dio baterije dok ne sjedne na
svoje mjesto.
11
11
2008.6.3
3:19:2
Memorijska kartica
Instaliranje memorijske kartice
Proširivanje dostupnog memorijskog prostora
telefona korištenjem memorijske kartice. KF600
podržava memorijske kartice kapaciteta do 2 GB.
1 Uklonite poklopac baterije i bateriju na već
opisan način.
2 Umetnite memorijsku karticu. Memorijsku
karticu umetnite u utor na vrhu dok ne sjedne
na svoje mjesto. Kontaktna površina zlatne boje
mora biti okrenuta prema gore.
1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite
i
odaberite
.
2 Odaberite Upravitelj memorije, a zatim
Vanjska memorija.
3 Dodirnite Formatiraj i unesite lozinku, koja je
prema zadanome postavljena na 0000. Kartica
će se formatirati i biti spremna za korištenje.
4 Za pregled novih formatiranih mapa na svom
uređaju KF600 dodirnite
i odaberite
. Odaberite Vanjska memorija. Vidjet ćete pet
mapa: Slike, Zvukovi, Video zapisi, Dokumenti i
Ostalo.
Dodatne pojedinosti o korištenju memorijske kartice
možete pronaći na stranici 40.
UPOZORENJE! Formatiranje memorijske kartice
uzrokuje brisanje cjelokupnog sadržaja. Ne želite li izgubiti
podatke sa svoje memorijske kartice, najprije izvršite
njihovo sigurnosno kopiranje.
Prijenos kontakata
3 Vratite poklopac baterije kao i prije.
Formatiranje memorijske kartice
Ako je memorijska kartica već formatirana, možete
započeti s njenim korištenjem. Ako vaša kartica nije
formatirana, morat ćete je formatirati.
Za prenošenje kontakata sa SIM kartice na telefon:
i
1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite
odaberite
.
2 Odaberite Kopiraj sve.
3 Odaberite S telefona na SIM, zatim Zadrži
original ili Izbriši original.
4 Za potvrdu dodirnite Da.
Postavljanje
12
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
12
2008.6.3
3:19:2
Struktura izbornika
PRETRAZIVAC
POZIVI
ALATI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Svi pozivi
2 Propušteni pozivi
3 Birani brojevi
4 Primljeni pozivi
5 Trajanje poziva
6 Troškovi poziva
7Informacije o
podacima
1
2
3
4
5
6
7
8
SLANJE I PRIMANJE
PORUKA
MOJI SADRŽAJI
Početna stranica
Yahoo! Go
Zabilješke
Unesite adresu
Prethodno
Spremljene stranice
Postavke pretraživača
Yahoo postavke
Informacije
MULTIMEDIJA
1
2
3
4
5
MP3 player
Fotoaparat
Video kamera
FM radio
Snimanje glasa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Nova poruka
Ulazni spremnik
E-mail spremnik
Skice
Izlazni spremnik
Poslano
Preslušaj glasovnu poštu
Informativne poruke
Predlošci
Postavke
1
2
3
4
5
6
7
Alarm
Kalendar
Kalkulator
Podsjetnik
Štoperica
Pretvarač jedinica
Svjetski sat
SIM usluge
Slike
Zvukovi
Video zapisi
Dokumenti
Ostalo
Igre i aplikacije
Vanjska memorija
IMENIK
POSTAVKE
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Datum i vrijeme
2 Jezik
3 Zaslon
4 Povezivanje
5 Poziv
6 Sigurnost
7Način rada u zrakoplovu
8 Ušteda energije
9Ponisti
0 Upravitelj memorije
Općenito
Tiho
Samo vibracija
Na otvorenom
Slusalica
F600_Croatia_VIP_0603.indd
Trazi
Novi kontakt
Brzo biranje
Grupe
Kopiraj sve
Izbriši sve
Postavke
Informacije
Postavljanje
PROFILI
13
13
2008.6.3
3:19:2
Zaslon u stanju mirovanja
Kad ne koristite KF600 ponovo se pojavljuje zaslon u
stanju mirovanja. Ovdje možete pristupiti opcijama
izbornika, obaviti brzo biranje i promijeniti svoj profil
i izvršiti mnoge druge radnje.
KF600 ima dva zaslona: InteractPad i glavni
zaslon. Manji zaslon ispod glavnog zaslona svojim
sadržajem nadopunjuje ono što je prikazano na
glavnom zaslonu.
v Nakon ulaska u izbornik na zaslonu osjetljivom
na dodir bit će dostupna tipkovnica s četiri
strelice. Dodirivanjem strelica kroz izbornike se
krećete stavku po stavku, a to možete učiniti i
povlačenjem prsta u željenom smjeru.
Savjeti o zaslonu osjetljivom na dodir
Zaslon u stanju mirovanja sjajan je za upoznavanje
sa zaslonom osjetljivim na dodir.
Za odabir stavke precizno dodirnite ikonu na zaslonu
osjetljivom na dodir. Kad prepozna dodirivanje
opcije, KF600 će lagano zavibrirati.
v Ne morate snažno pritiskati jer je zaslon dovoljno
osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih
pritisaka.
v Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da
ne dodirnete okolne tipke.
v Kad se osvjetljenje zaslona isključi, pritisnite tipku
fotoaparata s bočne strane telefona kako biste
ponovo postavili zaslon u stanju mirovanja.
v Nemojte prekrivati telefon zaštitnim navlakama
jer InteractPad tada ne funkcionira.
Zaslon u stanju mirovanja
14
s zaslon u stanju mirovanja
TM
s InteractPad
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
14
2008.6.3
3:19:2
Brze tipke
Glavni izbornik
Brze tipke omogućuju jednostavan pristup jednim
dodirom funkcijama koje najčešće koristite.
Dodirnite kako biste otvorili glavni
izbornik.
Dodirnite za stvaranje i slanje SMS
poruke. Pojedinosti se nalaze na stranici
30.
Dodirnite za otvaranje adresara.
Vaši kontakti prikazani su abecednim
redom. Također, možete stvarati
nove kontakte i uređivati postojeće.
Pojedinosti se nalaze na stranici 45.
Pritisnite kako biste postavili funkciju
alarma.
Dodirnite za odabir profila zvukova svog
telefona.
Glavni izbornik sadrži devet opcija. Za otvaranje
izbornika:
1Dodirnite .
2Na glavnom zaslonu pojavljuje se glavni
izbornik. Na zaslonu osjetljivom na dodir
prikazuju se četiri strelice.
3Za kretanje po izbornicima opciju po opciju
dodirujte strelice.
4Kad se opcija koju želite prikaže zaokruženom,
dodirnite U redu kako biste je aktivirali.
Slanje poruka
Zapisi o pozivima
Kontakti
Multimedija
Moji sadržaji
F600_Croatia_VIP_0603.indd
s glavni izbornik
Zaslon u stanju mirovanja
D odirnite brze tipke kako biste ih
zatvorili i zaključajte InteractPad.
Jednom pritisnite tipku fotoaparata za
otključavanje.
15
15
2008.6.3
3:19:2
Zaslon u stanju mirovanja
Statusna traka
Pomoću različitih ikona statusna traka prikazuje
informacije poput onih o jačini signala, novoj poruci
i trajanju baterije, kao i je li Bluetooth aktivan.
U tablici u nastavku navedena su značenja ikona
koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.
Ikona
Opis
Koristi se profil Općenito
Koristi se profil Na otvorenom
Opis
Koristi se profil Tiho
S naga signala mreže (broj stupaca će
varirati)
Koristi se profil Slušalica
Nema signala mreže
Preostalo trajanje baterije
Baterija je prazna
Nova tekstualna poruka
Zaslon u stanju mirovanja
16
Ikona
Pozivi se preusmjeravaju
GPRS je dostupan
EDGE je dostupan
Roaming
Nova glasovna poruka.
Odabran je način rada u zrakoplovu
Ulazni spremnik za poruke je pun
Bluetooth
Alarm je postavljen
Koristi se profil Vibracija
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
16
2008.6.3
3:19:2
Pretrazivac
Možete pristupiti raznim WAP (Wireless Application
Protocol - bežični prijenos informacija) uslugama
kao što su bankarstvo, vijesti, vremenska prognoza
i informacije o letovima. Te su usluge razvijene
posebno za mobilne telefone i održavaju ih davatelji
WAP usluga.
Dostupnost WAP usluga, njihove cijene i tarife
provjerite kod mrežnog operatera i/ili davatelja
usluga koje želite koristiti. Davatelji usluga dat će
vam i upute o tome kako koristiti njihove usluge.
Nakon povezivanja prikazuje se početna stranica.
Sadržaj ovisi o davatelju usluge. Iz pretraživača
možete izaći u bilo kojem trenutku pritiskom na
tipku (e). Na telefonu će se ponovo prikazati
izbornik za stanje mirovanja.
Korištenje tipki telefona
Korištenje WAP pretraživača
Korištenje izbornika WAP pretraživača
08
Prilikom pretraživanja mobilnog weba u izborniku
su dostupne različite opcije.
09
SAVJET! Izbornici WAP pretraživača mogu se razlikovati
10
Internet možete pretraživati pomoću tipki na
telefonu ili izbornika WAP pretraživača.
Tipka
02
Opis
u
d
Kretanje po recima sadržaja
c
Povratak na prethodnu stranicu
O
Odabire opcije i potvrđuje akcije
ovisno o verziji preglednika koji koristite.
01
03
04
05
06
07
Pretrazivac
F600_Croatia_VIP_0603.indd
Prilikom pretraživanja Interneta tipke telefona
funkcioniraju drugačije nego u načinu rada telefona.
17
17
2008.6.3
3:19:2
Pretrazivac
Početna stranica
Izbornik 1.1
Povezuje se s početnom stranicom. Početna stranica
je web-stranica definirana u aktiviranom profilu.
Ako je niste definirali u aktiviranom profilu, definirat
će je davatelj usluga.
Yahoo! Go
Izbornik 1.2
Možete pristupiti usluzi Yahoo Mobile Internet
Service.
vo
neSearch: možete tražiti brze odgovore.
vE
-pošta: prikazuje vaš račun e-pošte.
vV
rijeme: Prikazuje trenutne uvjete i prognoze
za različite lokacije diljem svijeta. Pregled
vremenskih uvjeta za spremljene gradove.
Odaberite Otvori i dobit ćete detaljnu vremensku
prognozu za nekoliko gradova.
vL
okalno i karte: Pretraživanje lokalnih adresa,
restorana, barova, hotela i mnogo više.
vČ
itanje sadržaja: nudi različite sadržaje:
novosti, financije, zabavu i sport
vK
alendar i adresar: omogućuje pristup
sastancima i kontaktima kada ste u pokretu.
Sastanci i događaji iz kalendara uključeni su i u
pregled Danas.
vF
lickr: Flickr widget omogućuje vam dijeljenje
i održavanje fotografija dok ste u pokretu. Kada
se korisnik prijavi za Flickr , možete pregledati sve
Flickr fotografije i kontakte.
Pretrazivac
SAVJET! U nekim državama pristup usluzi Yahoo! Go
18
LG KF600 | Korisnički priručnik
Zabilješke
Izbornik 1.3
Ovaj izbornik omogućuje spremanje URL adresa
omiljenih web-stranica za lakši kasniji pristup.
Stvaranje zabilješke
1 Pritisnite lijevu funkcijsku tipku Opcije.
2 Odaberite Dodaj novo i pritisnite tipku U redu.
3Nakon unosa željene URL adrese i naslova,
pritisnite tipku U redu. Nakon odabira željene
zabilješke, dostupne su sljedeće opcije.
v Nova zabilješka: Odaberite za stvaranje nove
zabilješke.
v Nova mapa: Odaberite za stvaranje nove mape.
v Kopiranje: Kopiranje u mapu
v Šalji URL putem: Šalje odabranu zabilješku
putem tekstualne/ multimedijske poruke i poruke
e-pošte.
Unesite adresu
Izbornik 1.4
Sa željenom web-stranicom možete se povezati
izravno. Nakon unosa određene URL adrese pritisnite
tipku U redu.
Prethodno
Izbornik 1.5
Ovaj izbornik prikazuje nedavno posjećene stranice.
Service nije moguć zbog značajki mreže.
F600_Croatia_VIP_0603.indd
18
2008.6.3
3:19:2
Spremljene stranice
Izbornik 1.6
Telefon može spremiti prikazanu stranicu kao offline
datoteku. Može se spremiti do 30 stranica.
SAVJET! Ukupni kapacitet je do 500 kb.
Postavke pretraživača
v Uobičajeno: Sve informacije prikazuje na
01
v Optimizirano: Sve informacije prikazuje
02
uobičajen način.
optimizirano.
Izbornik 1.7
Možete postaviti profil, cache memoriju i sigurnosne
postavke u vezi s internetskim uslugama.
Mrežni profili (Izbornik 1.7.1)
Profil je skup mrežnih informacija koji se koristi za
spajanje na Internet.
Za neke operatere postoje zadani profili koji su
spremljeni u memoriju telefona. Zadani profili ne
mogu se preimenovati.
Svaki profil ima sljedeće podizbornike:
Aktiviraj
Aktivira odabrani profil.
Pregled
03
Cache memorija (Izbornik 1.7.3)
04
Informacije ili usluge kojima ste pristupili spremljene
su u cache memoriji telefona.
05
SAVJET! Cache je memorija međuspremnika koja se
06
koristi za privremeno spremanje podataka.
07
Cookies (Izbornik 1.7.4)
Provjerite koriste li se kolačići.
08
09
Certifikati zaštite (Izbornik 1.7.5)
Možete vidjeti popis osobnih potvrda koje su
spremljene u telefonu.
10
Prikaži sliku (Izbornik 1.7.6)
Odaberite treba li prikazati sliku/avatar ili ne.
Javaskript (Izbornik 1.7.7)
JavaScript možete uključiti i isključiti.
Pretrazivac
Možete pogledati odabrani profil.
v Uredi: Možete urediti odabrani profil.
v Novi profil: Možete dodati novi profil.
v Izbriši: Briše odabrani profil s popisa.
v Ponovo postavi sve: Omogućuje ponovno
postavljanje svih profila.
F600_Croatia_VIP_0603.indd
Režim iscrtavanja (Izbornik 1.7.2)
19
19
2008.6.3
3:19:2
Pretrazivac
Lokacija pohrane (Izbornik 1.7.8)
vT
elefon: Prikazuje zauzetu memoriju i memoriju
dostupnu za spremanje novih aplikacija u telefon.
vV
anj. Memorija: Prikazuje zauzetu memoriju
i memoriju dostupnu za spremanje novih
aplikacija na vanjsku memoriju.
Yahoo postavke
Izbornik 1.8
Možete postaviti profile za aplikacije Yahoo! Go i
Java.
Informacije
Izbornik 1.9
Možete pregledati informacije o verziji WAP
preglednika.
Pretrazivac
20
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
20
2008.6.3
3:19:2
Pozivi
Zapis propuštenih, primljenih i biranih poziva
možete provjeriti samo ako mreža na području
usluge podržava Identifikaciju pozivne linije (CLI).
Broj i ime (ako je dostupno) prikazani su zajedno
s datumom i vremenom kada je poziv upućen.
Možete i pregledati vremena poziva.
Svi pozivi
Izbornik 2.1
Možete pregledati sve popise dolaznih ili odlaznih
poziva.
Propušteni pozivi
Izbornik 2.2
Ova opcija omogućuje pregled posljednjih 50
neodgovorenih poziva. Možete i:
v Pregledati broj (ako je dostupan) i pozvati ga ili
spremiti u adresar.
v Uz broj unijeti novo ime i oboje spremiti u adresar.
v Poslati poruku pomoću ovog broja
v Izbrisati sve pozive s popisa
Izbornik 2.3
Ova opcija omogućuje pregled posljednjih 50
odlaznih poziva (obavljenih ili pokušanih). Možete i:
v Pregledati broj (ako je dostupan) i pozvati ga ili
spremiti u adresar.
v Uz broj unijeti novo ime i oboje spremiti u adresar.
v Poslati poruku pomoću ovog broja.
v Izbrisati sve pozive s popisa.
01
02
03
04
05
Primljeni pozivi
Izbornik 2.4
06
Ova opcija omogućuje pregled posljednjih 50
dolaznih poziva. Možete i:
v Pregledati broj (ako je dostupan) i pozvati ga ili
spremiti u adresar.
v Uz broj unijeti novo ime i oboje spremiti u adresar.
v Poslati poruku pomoću ovog broja.
v Izbrisati sve pozive s popisa.
07
08
09
10
Pozivi
F600_Croatia_VIP_0603.indd
Birani brojevi
21
21
2008.6.3
3:19:2
Pozivi
Trajanje poziva
Izbornik 2.5
Omogućuje pregled trajanja dolaznih i odlaznih
poziva. Možete i ponovno postaviti vremena poziva.
Ponuđeni su sljedeći mjerači vremena:
vP
osljednji poziv: Trajanje posljednjeg poziva.
vS
vi pozivi: Ukupna duljina svih odlaznih i
dolaznih poziva od posljednjeg ponovnog
postavljanja mjerača vremena.
vO
dlazni pozivi: Trajanje odlaznih poziva.
vP
rimljeni pozivi: Trajanje dolaznih poziva.
Troškovi poziva
Informacije o podacimaIzbornik 2.7
Možete provjeriti količinu podataka prenesenih
preko mreže pomoću GPRS opcije.
Osim toga, možete pogledati i vrijeme provedeno
online.
Izbornik 2.6
Omogućuje provjeru cijene vašeg posljednjeg
poziva, svih poziva i preostalog te ponovno
postavljanje troškova. Za ponovno postavljanje
troškova potrebna vam je PIN2 šifra.
Pozivi
22
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
22
2008.6.3
3:19:2
Alati
Alarm
Izbornik 3.1
Možete postaviti istek alarma u određeno vrijeme.
1Odaberite Uključeno i unesite željeno vrijeme
alarma.
2Odaberite razdoblje ponavljanja: Jednom,
dnevno, Pon-Pet, Pon-Sub, Sub-Ned.
3Krećite se prema dolje i odaberite željeni način
uključivanja alarma: Prema profilu, Uvijek zvuk
ili Uvijek vibracija.
4Krećite se prema dolje kako biste odabrali zvuk
alarma. Dodirnite Traži kako biste odabrali novi
zvuk.
5Krećite se prema dolje i unesite naziv alarma ili
zadržite predloženi.
6 Dodirnite Spremi.
SAVJET! Možete postaviti do 5 alarma.
SAVJET! Iako je vaš telefon isključen, funkcija alarma
uključit će se u postavljeno vrijeme.
Ako pritisnete Odgodi, nakon 5 minuta alarm će se
ponovo uključiti i ako pritisnete Odustani, prikazat će se
poruka "Uključite telefon".
Izbornik 3.2
Dodavanje događaja u kalendar
02
(Izbornik 3.2.1)
03
1Odaberite datum kojem želite dodati
događaj. Datum možete odabrati njegovim
označavanjem pomoću strelica na zaslonu
osjetljivom na dodir ili dodirom na
i ručnim
unosom datuma.
SAVJET! Kad u kalendar spremite događaj, morate
odabrati Idi na datum nakon što dodirnete
biste unijeli datum događaja.
01
05
06
kako
07
2Dodirnite Novo i unesite željeno vrijeme
početka događaja. Krećite se prema dolje
pomoću strelica na zaslonu osjetljivom na dodir
i unesite vrijeme završetka događaja.
3Ponovo se pomaknite prema dolje i odaberite
04
želite li za događaj postaviti Alarm. Krećite se
ulijevo ili udesno za prikaz dostupnih opcija.
Uključivanje alarma možete postaviti u vrijeme
početka događaja ili postaviti vremensko
razdoblje prije početka događaja kako bi vas
podsjetio na predstojeći događaj.
4 Krećite se prema dolje i unesite Predmet
događaja. Za upisivanje slova i brojeva koristite
tipkovnicu.
08
09
10
Alati
F600_Croatia_VIP_0603.indd
Kalendar
23
23
2008.6.3
3:19:2
Alati
5 Još jednom se pomaknite prema dolje kako biste
odabrali je li događaj jednokratan ili se ponavlja
dnevno, mjesečno odnosno godišnje. Ako se
radi o događaju koji se ponavlja, možete se
pomaknuti prema dolje i unijeti Datum isteka
koji označava vrijeme prestanka događaja.
6Dodirnite Spremi i događaj će se spremiti u
kalendar. Pokazivač u obliku trokuta označavat
će dane za koje postoje spremljeni događaji.
Uređivanje događaja u kalendaru
(Izbornik 3.2.2)
1Pritisnite
i odaberite Svi rasporedi
za prikaz popisa svih događaja. Prijeđite do
događaja koji želite urediti i dodirnite Pregled.
To možete napraviti i tako da odaberete datum
događaja i dodirnete Pregled.
2Dodirnite Uredi i prijeđite do pojedinosti
događaja koju želite promijeniti. Napravite
željene izmjene i dodirnite Spremi kako biste
pohranili uređeni događaj.
SAVJET! Događaj iz kalendara možete izbrisati tako da
odaberete događaj i zatim dodirnete Izbriši.
Dijeljenje kalendarskog događaja
(Izbornik 3.2.3)
1Odaberite događaj koji želite dijeliti i dodirnite
.
2Odaberite Šalji preko i odaberite: Tekstualna
poruka, Multimedijska poruka,
Bluetooth ili E-mail.
Kalkulator
Izbornik 3.3
Sadrži standardne funkcije poput +, -, x, / :
zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.
Nadalje, možete koristiti razne funkcije kalkulatora
poput +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, deg, rad.
1Brojeve unesite pritiskanjem numeričkih tipki.
2Za odabir operatora koristite dodirne tipke.
3Zatim unesite brojeve.
4Pritisnite = za prikaz rezultata.
5Za složenije izračune dodirnite kako biste
odabrali naredbu.
6Dodirnite AC kako biste očistili zaslon i započeli
novi izračun.
Podsjetnik
Izbornik 3.4
1Podsjetnik odaberite pritiskom na Pregled.
2Ako je unos prazan, pritisnite Novo.
3Unesite podsjetnik, a zatim pritisnite Spremi.
Alati
24
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
24
2008.6.3
3:19:2
Štoperica
Izbornik 3.5
1Pritisnite za snimanje vremena ili za snimanje
vremena ciklusa.
2Pritisnite za potvrđivanje zapisa vremena ciklusa.
3Pritisnite za postavljanje u zadano stanje.
4Dodirnite Nastavi kako biste ponovo pokrenuli
štopericu od vremena u kojem ste je zaustavili ili
dodirnite Poništi kako biste krenuli ispočetka.
Pretvarač jedinica
Izbornik 3.6
Služi za pretvaranje bilo koje mjerne jedinice u
željenu jedinicu. Postoji 7 veličina koje je moguće
pretvoriti u jedinice: valuta, područje, duljina, težina,
temperatura, količina i brzina.
1Jedinicu možete odabrati pritiskom na tipku U
redu.
2Jedinicu za pretvorbu odaberite pritiskom na
u, d. U pretvarač jedinica ne može se
unijeti simbol -.
3Odaberite standardnu vrijednost pomoću l,
r.
Izbornik 3.7
Koristeći l, r, u, d i
možete provjeriti
trenutno srednje vrijeme po Greenwichu (GMT) te
vrijeme u velikim gradovima diljem svijeta.
Na zaslonu se prikazuje ime grada, trenutni datum i
vrijeme.
01
02
03
04
SIM usluge
Izbornik 3.8
05
Ovaj izbornik ovisi o SIM kartici i mrežnim uslugama.
06
07
08
09
10
Alati
F600_Croatia_VIP_0603.indd
Svjetski sat
25
25
2008.6.3
3:19:2
Multimedija
MP3 player
Izbornik 4.1
Vaš LG KF600 sadrži ugrađeni MP3 player kako biste
mogli slušati svoju omiljenu glazbu.
vS
ve pjesme: Sadrži sve pjesme pohranjene u
telefonu.
vM
oja lista pjesama Sadrži sve popise za
reprodukciju koje ste stvorili kao i Popis za
putovanja, Nedavne pjesme i Omiljene
pjesme.
vP
ostavke: Prilagodite svoje glazbene postavke.
Dodirnite i odaberite:
v Pregled pjesama: Pogledajte popis za
reprodukciju koji trenutno slušate.
v Postavi kao melodiju zvona: MP3 datoteku
koju trenutno slušate možete postaviti kao
melodiju zvona.
v Postavke: Promijenite Equalizer ili Način
reprodukcije ili uključite Postavi miješanje
kako biste pomiješali pjesme.
Reprodukcija pjesme
1 Odaberite MP3 player.
2Odaberite Sve pjesme, a zatim pjesmu koju
SAVJET! Za promjenu glasnoće glazbe koristite tipke za
3Dodirnite kako biste pauzirali pjesmu.
4Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu.
5Dodirnite za povratak na prethodnu pjesmu.
6Dodirnite bočnu tipku za mp3M kako biste
Vlastite popise pjesama možete stvoriti biranjem
pjesama iz mape Sve pjesme.
1Odaberite MP3 Player, a zatim Moj popis za
reprodukciju.
2Dodirnite Novo, unesite naziv popisa za
reprodukciju i dodirnite Spremi.
3Prikazat će se mapa Sve pjesme. Sve pjesme
koje želite uključiti na popis za reprodukciju
odaberite pomicanjem do željenih pjesama i
dodirom na ; pokraj njihovih naziva pojavit
će se kvačica. Ako nehotično dodate pjesmu
koju ne želite, označite je i ponovo dodirnite
kako biste uklonili kvačicu.
4Za spremanje popisa za reprodukciju dodirnite
Spremi.
želite reproducirati. Dodirnite
.
sakrili glazbeni player i tijekom reprodukcije
glazbe nastavili s uobičajenim korištenjem
telefona.
za zaustavljanje reprodukcije
7Dodirnite
glazbe i povratak na izbornik glazbe.
Multimedija
26
Korištenje opcija tijekom reprodukcije
glazbe
glasnoću na bočnoj strani telefona.
Stvaranje popisa za reprodukciju
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
26
2008.6.3
3:19:2
Reprodukcija popisa pjesama
1Dodirnite MP3 Player, a zatim Moj popis za
Brisanje popisa za reprodukciju
1Odaberite MP3 Player, a zatim Moj popis za
01
2Odaberite popise koji želite reproducirati i
2Prijeđite do popisa za reprodukciju koji želite
02
reprodukciju.
dodirnite Prikaži, a zatim
.
Uređivanje popisa za reprodukciju
S vremena na vrijeme poželjet ćete dodati nove
pjesme na popis ili neke pjesme s njega izbrisati.
Također, svoje popise pjesama možete organizirati.
U tu svrhu popis za reprodukciju možete urediti.
1Odaberite MP3 Player, a zatim Moj popis za
reprodukciju.
2Prijeđite do popisa za reprodukciju koji želite
urediti i dodirnite Pregled, a zatim .
Odaberite nešto od sljedećeg:
vR
eprodukcija: Reproduciranje popisa pjesama.
vD
odaj: Pomoću ove opcije pjesme možete
dodavati na popis i brisati ih s njega.
v Ukloni: Uklanjanje pjesme s popisa za
reprodukciju. Za potvrdu dodirnite Da.
v Pomakni gore / Pomakni dolje: Premjestite
pjesmu na viši ili niži položaj na popisu kako biste
promijenili redoslijed reprodukcije.
v Višestruko brisanje: Brisanje pjesama s popisa
za reprodukciju.
v Ukloni sve: Uklanjanje svih pjesama s popisa za
reprodukciju.
v Informacije: Pregled informacija o popisu za
reprodukciju.
izbrisati i dodirnite .
3Odaberite Izbriši, a zatim za potvrdu pritisnite
Da.
03
04
Fotoaparat
Izbornik 4.2
05
Pomoću fotoaparata ugrađenog u vaš telefon
možete snimati fotografije i video zapise. Osim
toga, fotografije možete slati drugim osobama ili ih
postaviti kao pozadinu.
06
SAVJET! Kad koristite kameru, potrošnja energije se
08
povećava. Ako se na pozadini pojavi ikona
koja
ukazuje na slabu bateriju, prije korištenja napunite
bateriju.
07
09
• Snimanje fotografije
Gumb kamere C zadržite pritisnutim. Fotoaparat će
biti spreman za korištenje. Prikaz možete zaokrenuti
u vodoravan položaj.
- Kako biste snimili oštru fotografiju, fotoaparat
držite nepomično i pritisnite gumb C.
- Prilagodite udaljenost objekta koji želite
fotografirati (više od 50 cm).
- Fotoaparatom rukujte pažljivo jer je osjetljiv na
udarce, a za čišćenje leće koristite meku tkaninu.
- Fotoaparat nemojte rastavljati. Koristite ga samo
na propisane načine kako ne bi došlo do požara ili
kvara.
10
Multimedija
F600_Croatia_VIP_0603.indd
reprodukciju.
27
27
2008.6.3
3:19:3
Multimedija
- Funkcija automatskog fokusa omogućena je
prilikom snimanja fotografije. Pritisnite gumb C
do pola kako biste podesili fokus.
Pritisnite
kako biste postavili različite uvjete.
Kretati se možete pritiscima na lrud.
SAVJET! Zumiranje možete prilagoditi koristeći UD.
v Idi na [
Multimedija
28
]: Odaberite kako biste pregledali
fotografije u svom Albumu ili prešli u način
Video kamere.
v Način snimanja[
]: Omogućuje odabir
nekog od načina snimanja: Automatski, Portret,
Scena, Sport.
v Rezolucija [
]: Omogućuje postavljanje
veličine slike. (2048x1536)(1600x1200),
(1280x960) (640x480) i (320x240). Višestruko
snimanje dostupno je samo u sljedećim
rezolucijama: (320x240) i (640x480) piksela.
v Kvaliteta [
]: Omogućuje postavljanje
kvalitete slike na Uobičajeno, Fino i Super fino.
v Poboljšanje portreta [
]: Omogućuje
postavljanje Poboljšanja portreta.
v Bljeskalica [
]: Omogućuje postavljanje
bljeskalice prilikom snimanja fotografije u
tamnom prostoru.
v Ublažavanje efekta trzanja [
]:
Odaberite Uključeno kako biste postigli efekt
nepomičnog fotoaparata.
v Vlastiti brojac [
]: Omogućuje odabir
vremena odgode (3, 5 ili 10 sekundi). U
tom slučaju telefon snima fotografiju nakon
navedenog vremena.
v Spremi na [
]: Nakon snimanja fotografije
možete odrediti mjesto za njenu pohranu.
(Vanjska memorija / Telefon)
v Višestruki snimak [
]: Omogućuje
snimanje više fotografija u brzom slijedu.
v Autom. fokus [
]: Uključite ili isključite
automatsko fokusiranje. Također, za snimanje
fotografija u vrlo krupnom planu možete odabrati
Makro. Ako prilikom snimanja fotografije u
krupnom planu okvir za fokusiranje ostaje crven,
pokušajte uključiti način rada Makro.
v Efekt boje [
]: dostupne su 4 postavke.
Isključeno (uobičajeno/boja), Sepia, Mono (crnobijelo) ili Negativ.
v Nivo bijelog [
]: Omogućuje promjenu
postavki prema okruženju. Automatsko, Dnevna
svjetlost, Blještavo, Oblačno, Fluorescentno.
v Zvuk okidača [
]: Možete podesiti zvuk
prilikom snimanja fotografije.
v Poništi postavke[
]: Omogućuje ponovno
postavljanje prvobitnih postavki.
Video kamera
Izbornik 4.3
1Odaberite izbornik Video kamera.
2Izbornik postavki video kamere isti je kao i
izbornik postavki fotoaparata, osim sljedećih
stavki:
v Video način [
]: Omogućuje slanje
datoteke s video zapisom putem MMS poruke ili
postavke Općenito.
v Rezolucija [
]: Možete odabrati sljedeće
rezolucije: 320x240, 176x144 .
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
28
2008.6.3
3:19:3
FM radio
Izbornik 4.4
ožete tražiti radijske stanice i uživati u slušanju
M
radija.
SAVJET! Za poboljšanje radijskog prijema
v Poslušaj preko zvučnika: Odaberite za
slušanje radija putem ugrađenog zvučnika. Za
isključivanje zvučnika odaberite "Slušanje preko
slušalica" u izborniku [Opcije]
v Informacije o stanici: Možete pogledati
informacije o radijskoj stanici.
01
02
03
produljite kabel slušalica koji služi kao FM antena.
1Za spremanje trenutno odabrane radijske stanice
dodirnite odgovarajuću numeričku tipku kanala.
2Nakon postavljanja radijskih kanala možete
slušati drugi kanal pritiskom na odgovarajuću
numeričku tipku (kratki pritisak).
3Pritiskom na lijevu funkcijsku tipku l [Opcije]
možete pristupiti sljedećim izbornicima s
opcijama.
v Uredi frekvenciju: Na odabranom kanalu
možete ugoditi frekvenciju ili promijeniti radio
stanicu. Frekvenciju možete mijenjati u koracima
od 0,1 MHz koristeći l, r i numeričke tipke.
v Aut. skeniranje: Ako "Aut. skenirati sada?"
postavite na Uključeno, radijski kanal se postavlja
automatski. Odaberete li Da kada se prikaže
poruka "Spremiti ovu stanicu?", odabrana će se
frekvencija spremiti.
Izbornik 4.5
Možete snimiti glasovni podsjetnik.
Snimanje
1Za početak snimanja pritisnite
04
05
06
. Nakon
početka snimanja pojavit će se poruka Snimanje
i brojač.
2Za pauziranje ili nastavak snimanja pritisnite
lijevu funkcijsku tipku ili tipku U redu.
3Za završetak snimanja pritisnite desnu funkcijsku
tipku Zaustavi.
07
08
09
10
Album
Možete pregledati mapu Zvukovi u kojoj se nalaze
sve datoteke sa zvukovima spremljene u memoriji.
Multimedija
F600_Croatia_VIP_0603.indd
Snimanje glasa
29
29
2008.6.3
3:19:3
Slanje i primanje poruka
Nova poruka
Izbornik 5.1
Ovaj izbornik sadrži funkcije povezane s tekstualnim,
multimedijskim i Bluetooth porukama te porukama
e-pošte.
Slanje i primanje poruka
30
v Spremi u skice: Sprema poruke u Skice.
v T9 jezici: Odaberite jezik za T9 način unosa. T9
unos možete deaktivirati i odabirom opcije T9 je
isključen.
v Nova T9 riječ: Odaberite novu T9 riječ za unos u
rječnik.
Tekst (Izbornik 5.1.1)
v Izbriši tekst: Prilikom pisanja SMS poruke tekst
Možete sastaviti i urediti tekstualnu poruku.
1 Želite li napisati novi poruku, odaberite Tekst.
2 Za lakši unos teksta koristite T9.
3 Pritisnite kako biste dodali popratne sadržaje.
Umetanje
- Simbol: Dodavanje posebnih znakova.
- Slika: Možete umetnuti zadane grafike ili grafike
dostupne za kratke poruke iz mape Moje slike.
- Zvuk: Za kratke poruke možete umetnuti
dostupne zvukove.
- Zadana slika: Možete umetnuti spremljene
animacije.
- Zadani zvuk: Možete umetnuti spremljene
zvukove.
- Tekstualni predložak: Možete koristiti
tekstualne predloške koji su već spremljeni u
telefonu.
- Ime i broj:U adresar možete dodati telefonske
brojeve ili adrese e-pošte.
- Moja posjetnica: Poruci možete dodati svoju
posjetnicu.
v Rukopis: Odaberite kako biste prilikom
možete izbrisati.
upisivanja nove poruke uključili prepoznavanje
rukopisa.
v Izlaz: Možete se vratiti u izbornik Poruka.
SAVJET! Šifriranje znakova: Pri odabiru opcije
Ograničena podrška znak od 2 bajta možete promijeniti u
znak od 1 bajta(“á é í ó ñ ú” -> “a e i o n u”).
Multimedija (Izbornik 5.1.2)
Možete pisati i uređivati multimedijske poruke, uz
provjeru veličine poruke.
1Želite li napisati novi poruku, odaberite
Multimedija.
2Možete stvoriti novu poruku ili odabrati neki
od već dovršenih predložaka multimedijskih
poruka.
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
30
2008.6.3
3:19:3
F600_Croatia_VIP_0603.indd
v Spremi: Multimedijske poruke možete spremiti
U skice ili Kao predlošci.
v Uređivanje predmeta: Omogućava
01
modificiranje multimedijalne poruke koju ste
odabrali.
v Pregled: Možete pogledati MMS poruku koju
ste sastavili.
v Trajanje slajda: Možete odrediti trajanje slajda
MMS poruke.
v Ukloni: Možete ukloniti.
v T9 jezici: Odaberite jezik za T9 način unosa. T9
način unosa možete i deaktivirati odabirom opcije
'T9 je isključen.
v Nova T9 riječ: Odaberite novu T9 riječ za unos u
rječnik.
v Izbriši tekst: Prilikom pisanja SMS poruke tekst
možete izbrisati.
v Rukopis: Odaberite kako biste prilikom
upisivanja nove poruke uključili prepoznavanje
rukopisa.
v Izlaz: Ako prilikom pisanja poruke pritisnete
Izlaz, završit ćete s pisanjem poruke i vratiti se u
izbornik Poruke. Poruka koju ste napisali nije se
spremila.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Slanje i primanje poruka
Maksimalna dostupna veličina datoteke koja se
može umetnuti u MMS poruku je 300 KB.
1 Unesite broj primatelja.
2Pritisnite tipku d kako biste dodali još
primatelja.
3 U adresar možete dodati telefonske brojeve.
4Pritisnite l [Opcija] i zatim nakon unosa
brojeva pritisnite Pošalji.
Umetanje
- Simbol: Dodavanje posebnih znakova.
- Slika: U kratke poruke možete umetnuti
postojeću sliku ili grafiku iz mape Moje slike ili
novu fotografiju.
- Zvuk: U kratke poruke možete umetnuti
zvukove, postojeći zvuk ili novi glasovni zapis.
- Video: U kratke poruke možete umetnuti
postojeći videozapis ili novi videozapis.
- S imbol: Možete umetnuti simbol.
- Tekstualni predlozak: Možete koristiti
tekstualne predloške koji su već spremljeni u
telefonu.
- Ime I broj:U adresar možete dodati telefonske
brojeve ili adrese e-pošte.
- Novi slajd: Možete odabrati Umetni slajd ispred
ili Umetni slajd nakon.
- Vise: Za umetanje možete odabrati Kontakt,
Moja poslovna kartica ili Raspored.
31
31
2008.6.3
3:19:3
Slanje i primanje poruka
E-mail(Izbornik 5.1.3)
Racun e-maila (Izbornik 5.1.3.1)
Za slanje/primanje e-pošte trebate postaviti Novi
račun e-pošte.
1Postavite predmet i napišite poruku. Pritisnite
za prilaganje slika, videozapisa, zvučnih
zapisa i drugih datoteka.
2 Pritisnite Pošalji i upišite adresu primatelja.
3Odaberite Pošalji i vaša će poruka e-pošte biti
poslana.
4Koristite kartice za unos adrese primatelja i za
pisanje poruke. Karticu Datoteke koristite za
dodavanje slika, video zapisa, zvukova ili drugih
vrsta datoteka.
5Dodirnite Pošalji i vaša će poruka e-pošte biti
poslana.
Pristupna točka (Izbornik 5.1.3.2)
Unos naziva pristupne točke.
Interval prihvata (Izbornik 5.1.3.3)
v Spremi u skice: Odaberite za spremanje poruke
u Skice.
v T9 jezici: Odaberite jezik za T9 način unosa. T9
način unosa možete i deaktivirati odabirom opcije
'T9 je isključen'.
v Nova T9 riječ: Za unos nove riječi u rječnik
odaberite izbornik Nova T9 riječ.
v Izbriši tekst: Prilikom pisanja SMS poruke tekst
možete izbrisati.
v Rukopis: Odaberite kako biste prilikom
upisivanja nove poruke uključili prepoznavanje
rukopisa.
v Izlaz: Ako prilikom pisanja poruke pritisnete
Izlaz, završit ćete s pisanjem poruke i vratiti se na
prethodni zaslon. Poruka koju ste napisali nije
spremljena.
SAVJET! Kod svih računa e-pošte ukupno možete
spremiti do 100 poruka. U spremnicima Nacrt, Odlazne
poruke i Poslane poruke možete spremiti do 100 poruka.
U slučaju da je Ulazni spremnik pun, nećete više dobivati
poruke e-pošte.
SAVJET! Maksimalna veličina poslane poruke je 300 KB
Slanje i primanje poruka
Odaberite koliko često će vaš KF600 provjeravati ima
li novih poruka e-pošte.
Bluetooth poruka (Izbornik 5.1.4)
Potpis (Izbornik 5.1.3.4)
s uključenim privicima, a maksimalna veličina primljene
poruke je 300 KB. Primite li poruku s više od 5 privitaka,
bit će preuzeto samo 5 privitaka. Neki privici se mogu
prikazati na neispravan način.
Stvorite potpis za e-poštu i uključite ovu značajku.
SAVJET! Ako primite poruku veću od 300 kb, nećete je
32
LG KF600 | Korisnički priručnik
moći pregledati.
F600_Croatia_VIP_0603.indd
32
2008.6.3
3:19:3
Ulazni spremnik
Izbornik 5.2
F600_Croatia_VIP_0603.indd
pročitane poruke.
01
v Izbriši sve: Brisanje svih poruka.
02
E-mail spremnik
Izbornik 5.3
Kad pristupite ovom izborniku, možete se povezati
s udaljenim poštanskim pretincem i preuzeti nove
poruke e-pošte ili pregledati prethodno preuzete
poruke e-pošte bez prijave na poslužitelj e-pošte.
Možete pregledati Skice, Izlazni spremnik.
Skice
03
04
05
06
Izbornik 5.4
Pomoću ovog izbornika možete unaprijed postaviti
multimedijske poruke koje najčešće koristite. Ovaj
izbornik prikazuje popis unaprijed postavljenih
multimedijskih poruka.
Dostupne su sljedeće opcije.
v Pregled: Pregled multimedijskih poruka.
v Uredi: Uređivanje odabrane poruke.
v Izbriši: Brisanje odabrane poruke.
v Informacije: Možete pregledati informacije o
odabranoj poruci.
v Višestruko brisanje: Nakon što odaberete
poruke koje želite ukloniti, pritisnite U redu i
odabrane poruke će se izbrisati.
v Izbriši sve: Briše sve poruke iz mape.
07
08
09
10
Slanje i primanje poruka
Bit ćete upozoreni kad primite poruke. Poruke će biti
spremljene u Ulazni spremnik.
Ako se na telefonu prikaže poruka "Nema mjesta
za SIM poruku", morate izbrisati samo SIM poruke
iz Ulaznog spremnika. Ako se na telefonu prikaže
poruka "Nema mjesta za poruku", prostor u svakom
pojedinom spremištu možete osloboditi brisanjem
poruka, multimedijskih sadržaja i aplikacija.
* S IM poruka
"SIM poruka" označava izniman slučaj u kojem
je poruka spremljena na SIM karticu. Ovu poruku
možete premjestiti u telefon.
Ako ste obaviješteni da ste primili multimedijsku
poruku, morate pričekati da se poruka preuzme i
obradi.
v Pregled: Primljene poruke možete pregledati.
v Izbriši: Trenutnu poruku možete izbrisati.
v Odgovori: Možete odgovoriti pošiljatelju.
v Odgovori svima: Možete odgovoriti svim
pošiljateljima.
v Proslijedi: Odabranu poruku možete proslijediti
drugoj osobi.
v Uzvrati poziv: Pošiljatelja poruke možete
nazvati.
v Informacije: Možete pregledati informacije
o primljenim porukama, adresi pošiljatelja,
predmetu (samo za multimedijske poruke),
datumu i vremenu slanja poruke, vrsti poruke i
veličini poruke.
v Višestruko brisanje: Nakon odabira poruka
koje želite ukloniti, možete izbrisati odabrane
poruke.
v Izbriši sve pročitano: Možete izbrisati sve
33
33
2008.6.3
3:19:3
Slanje i primanje poruka
Izlazni spremnik
Izbornik 5.5
Ovaj izbornik omogućuje pregled poruke
namijenjene za slanje ili čije slanje nije uspjelo.
Nakon uspješnog slanja poruke ona se premješta u
spremnik Poslano.
vP
regled: Poruku možete pregledati.
v I zbriši: Poruku možete izbrisati.
vP
ošalji ponovo: Odabranu poruku možete
ponovo poslati.
vU
redi: Uredite odabranu poruku.
v I nformacije: Možete provjeriti informacije o
svakoj poruci.
vV
išestruko brisanje: Odaberite i izbrišite više
poruka istovremeno.
v I zbriši sve: Možete izbrisati sve poruke iz
izlaznog spremnika.
Poslano
Izbornik 5,6
Ovaj izbornik omogućuje pregled već poslanih
poruka. Možete provjeriti vrijeme i sadržaj poruke.
Slanje i primanje poruka
34
Preslušavanj
glasovnu poštu
Izbornik 5.7
Kad odaberete ovaj izbornik, jednostavno pritisnite
U redu i preslušajte glasovnu poštu.
SAVJET! Kad primite glasovnu poruku, telefon prikazuje
ikonu i čuje se zvučni signal. Od mrežnog operatera
zatražite pojedinosti o uslugama kako biste mogli
ispravno konfigurirati telefon.
Informativne poruke
Izbornik 5.8
(Ovisno o mreži i pretplati)
Poruke informacijskih usluga su tekstualne
poruke koje mreža šalje na GSM. Sadrže općenite
informacije kao što su vremenski izvještaji,
informacije o prometu, taksi službama, ljekarnama i
cijenama dionica.
Svaka vrsta ima broj; dakle, možete se obratiti
davatelju usluga uz uvjet unosa broja za traženu
informaciju.
Nakon što primite poruku informacijske usluge,
vidjet ćete skočnu poruku koja će vas obavijestiti da
ste primili poruku ili će se izravno prikazati poruka
informacijske usluge.
Želite li ponovo pregledati poruku ili se ne nalazite u
stanju pripravnosti, slijedite upute u nastavku;
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
34
2008.6.3
3:19:3
Procitaj (Izbornik 5.8.1)
1Kada primite poruku informacijske usluge i
odaberete Čitaj za pregled poruke, ona će se
pojaviti na ekranu.
2Poruka će biti prikazana dok ne dođete do
sljedeće poruke.
Teme (Izbornik 5.8.2)
(Ovisno o mreži i pretplati)
vP
rikaz popisa: Možete pregledati brojeve vrsta
poruka informacijskih usluga koje ste dodali.
Pritiskom na svaki gumb možete uređivati i brisati
kategorije informacijskih poruka koje ste dodali.
vP
opis aktivnih: Možete odabrati brojeve poruka
s popisa aktivnih. Aktivirate li broj informacijske
usluge, možete primati poruke koje šalje usluga
pod tim brojem.
Izbornik 5.9
Predlošci teksta (Izbornik 5.9.1)
Postoji 6 tekstualnih predložaka, prikazanih u
nastavku;
• Molim te nazovi me.
• Kasnim. Doći ću u
• Gdje si sada?
• Dolazim
• Hitno! Molim te javi se.
• Volim te
Dostupne su sljedeće opcije.
v Šalji preko
- T ekstualna poruka: Ovu opciju koristite kako
biste odabrani predložak poslali putem SMS
poruke.
- Multimedijska poruka: Ovu opciju koristite
kako biste odabrani predložak poslali putem
MMS poruke.
- Bluetooth poruka: Ovu opciju koristite kako
biste poslali poruku odabranog predloška putem
Bluetooth veze.
- E-mail: Ovaj izbornik omogućuje uređivanje,
brisanje ili dodavanje računa e-pošte.
v Izbriši: Briše predložak.
v Novi predložak: Odaberite za stvaranje novog
predloška.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Slanje i primanje poruka
F600_Croatia_VIP_0603.indd
Predlošci
35
35
2008.6.3
3:19:3
Slanje i primanje poruka
v I zbriši sve: Omogućuje brisanje svih
multimedijskih poruka.
Postavke
Izbornik 5.0
vP
regled: Pregled svih multimedijskih
predložaka.
Tekstualna poruka (Izbornik 5.0.1)
novu poruku ili uredili odabranu, unaprijed
pripremljenu poruku s popisa tekstualnih
predložaka.
v Vrsta poruke:
vU
redi: Ovu opciju koristite kako biste napisali
Predlošci za MMS (Izbornik 5.9.2)
Slanje i primanje poruka
36
Nakon spremanja novog predloška možete koristiti
sljedeće opcije.
vS
premi: Omogućuje spremanje novih
multimedijskih predložaka koje ste stvorili.
vU
metni: Možete dodati stavke Simbol, Slika,
Video, Zvuk, Novi slajd, Tekstualni predložak,
Kontakt, Posjetnica i Ostalo.
vP
regled: Možete pregledati multimedijske
predloške koje ste napisali.
vU
ređivanje predmeta: Omogućuje izmjenu
multimedijske poruke koju ste odabrali.
vT
rajanja slajda: Možete postaviti trajanje slajda
multimedijske poruke.
vT
9 jezici: Odaberite željeni jezik za T9 unos. T9
unos možete deaktivirati i odabirom opcije T9 je
isključen.
v I zlaz: Povratak u izbornik Poruka.
Tekst, Glas, Fax, X.400, E-mail, ERMES
Vrsta poruke je obično postavljena na Tekst. Tekst
možete pretvoriti u druge formate. Informacije
o dostupnosti te funkcije zatražite od svoga
davatelja usluga.
v Rok valjanosti: Ova vam mrežna usluga
omogućuje da postavite koliko će dugo poruke
ostati pohranjene u centru za poruke.
v Izvješće o isporuci: Ako je postavljeno na Da,
možete provjeriti je li poruka uspješno poslana.
v Određivanje troškova odgovora: Prilikom
slanja poruke omogućuje primatelju da odgovori
na poruku na teret vašeg telefonskog računa.
v Broj centra za poruke: Želite li poslati
tekstualnu poruku, putem ovog izbornika možete
primiti adresu SMS centra.
v Kodni raspored znakova
v Postavke nositelja: Možete postaviti postavke
nositelja poput GSM, GPRS.
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
36
2008.6.3
3:19:3
MMS poruka (Izbornik 5.0.2)
E-mail(Izbornik 5.0.3)
vP
redmet: Kad je ovaj izbornik uključen, možete
v Račun e-maila
unijeti predmet multimedijske poruke.
vT
rajanje slajda: Prikažite trajanje svake stranice
F600_Croatia_VIP_0603.indd
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Slanje i primanje poruka
prilikom pisanja poruke.
vP
rioritet: Možete odabrati prioritet odabrane
poruke.
vR
ok valjanosti: Ova vam mrežna usluga
omogućuje da postavite koliko će dugo tekstualne
poruke ostati pohranjene u centru za poruke.
v I zvješće o isporuci: Ako je postavljeno na Da,
možete provjeriti je li poruka uspješno poslana.
vP
ročitaj izvješće: Možete primati izvješće o
tome je li primatelj pročitao poruku.
vA
utomatsko preuzimanje: Mogućnost
matične mreže za primanje multimedijskih
poruka ovisi o matičnoj mreži. Mogućnost
primanja multimedijskih poruka u roaming mreži
ovisi o roaming mreži. Ako odaberete Automatski,
multimedijske poruke ćete primati automatski.
Ako je postavljeno na Isključeno, primate samo
poruku u ulaznom spremniku, a zatim možete
provjeriti ovu obavijest.
vM
režni profil: Odaberete li poslužitelj
multimedijskih poruka, možete postaviti njegov
URL.
vD
opuštena vrsta poruka
Osobno: Osobna poruka.
Oglas: komercijalna poruka.
Informacije: Potrebne informacije.
01
Ovaj izbornik omogućuje uređivanje, brisanje ili
dodavanje računa e-pošte.
1 Dodirnite Novo.
Sada
možete odabrati postavke računa
2
Naziv računa: Naziv računa.
E-mail adresa: Unesite adresu e-pošte koju
vam je dodijelio davatelj usluga.
Moje ime: Možete odabrati svoj nadimak.
Poslužitelj dolazne e-pošte: Unesite POP3
adresu i broj priključka računala preko kojeg
primate poruke e-pošte.
Korisničko ime: Unesite svoj ID e-pošte.
Šifra: Unesite svoju lozinku e-pošte.
Poslužitelj odlazne e-pošte: Unesite SMTP
adresu i broj priključka računala koje šalje vaše
poruke e-pošte.
Provjera autentičnosti odlazne e-pošte:
Kada šaljete e-poštu, možete odabrati želite li
provjeru autentičnosti.
ID/lozinka izlaznog poslužitelja: Unesite ID
i lozinku za slanje e-pošte.
Za unos sljedećih informacija dodirnite , a
zatim odaberite Napredne postavke.
37
37
2008.6.3
3:19:3
Slanje i primanje poruka
- Napredne postavke
Vrsta protokola: Odaberite svoju vrstu
protokola. (POP3/IMAP4)
Maksimalna veličina primanja: Postavite
maksimalnu veličinu poruka e-pošte koje
možete primati.
Spremi na server: Za spremanje poruka na
poslužitelj odaberite Uključeno.
Umetni potpis: Za dodavanje potpisa na svoje
poruke e-pošte odaberite Uključeno.
Adresa e-maila za odgovor: Adresa e-pošte
na koju želite primati odgovor.
Broj priključka za dolazno: Omogućuje
uređivanje broja POP3/IMAP priključka.
Broj odlaznog priključka: Omogućuje
uređivanje broja SMTP priključka.
Automatsko učitavanje: Odaberite za
automatsko
učitavanje svojih poruka e-pošte.
Učitaj preuzeti sadržaj: Odaberite Samo
zaglavlja
ili Sve. Vaš je račun sada postavljen i pojavit će se
na popisu računa u vašoj mapi e-pošte.
•N
ovi račun: Odabirom izbornika Novi račun
možete postaviti do 5 računa e-pošte. Putem
izbornika Uređivanje možete postaviti sljedeće
vrijednosti.
• Izbriši: Briše odabrani račun s popisa.
• Izbriši sve: Možete izbrisati sve račune.
v Pristupna točka
Unos naziva pristupne točke.
v Interval dohvata
Odaberite koliko često će vaš KF600 provjeravati
ima li novih poruka e-pošte.
v Potpis
Stvorite potpis za e-poštu i uključite ovu značajku.
Broj glasovne pošte (izbornik 5.0.4)
Glasovnu poštu možete primati ako vaš davatelj
mrežnih usluga podržava ovu značajku. Nakon
primitka nove glasovne pošte na zaslonu se
prikazuje simbol. Od davatelja mrežnih usluga
zatražite pojedinosti o usluzi kako biste mogli
ispravno konfigurirati telefon.
Servisna poruka (Izbornik 5.0.5)
Možete odlučiti želite li primiti poruku.
Slanje i primanje poruka
38
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
38
2008.6.3
3:19:3
Info poruka (Izbornik 5.0.6)
vP
rimanje
Uklj.: Odaberete li ovaj izbornik, telefon će
primati poruke informacijskih servisa.
Isklj.: Odaberete li ovaj izbornik, telefon više
neće primati poruke informacijskih servisa.
vU
pozorenja
Uklj.: Telefon će zvučnim signalom javljati
primanje poruka od informacijskih servisa.
Isklj.: Telefon neće zvučnim signalom javljati
primanje poruka od informacijskih servisa.
v J ezik
Željeni jezik možete odabrati pritiskom na .
Nakon toga poruke informacijskih servisa
prikazivat će se na jeziku koji ste odabrali.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Slanje i primanje poruka
F600_Croatia_VIP_0603.indd
01
39
39
2008.6.3
3:19:3
Moji sadržaji
Slike
Izbornik 6.1
"Slike" sadrži mapu zadanih slika koje su u telefon
unaprijed učitane, slika koje ste preuzeli i slika
snimljenih pomoću fotoaparata ugrađenog u
telefon.
Izbornici opcija za slike
Opcije slika koje su vam dostupne ovise o vrsti
odabrane slike. Sve će ove opcije biti dostupne za
slike koje ste snimili pomoću fotoaparata telefona,
ali za zadane slike dostupne su samo opcije
Informacije o datoteci, Ispiši preko, Prikaz slajdova,
Sortiraj po i Prikaz sličica / Pregled popisa.
U mapi sa slikama dodirnite kako bi se pojavio
popis opcija.
v Izbriši: Brisanje odabrane slike.
v Š
alji preko: Pošaljite odabranu sliku prijatelju
putem MMS poruke, Bluetooth-a ili e-pošte.
SAVJET! Prije slanja MMS porukom ili e-poštom možda
će biti potrebno promijeniti veličinu slike (.jpeg).
v D
atoteka: Zakrenite odabranu sliku,
preimenujte je ili pregledajte informacije o
njoj (Naziv, Veličina, Datum, Rezolucija, Vrsta
i Autorska prava). Ako je umetnuta vanjska
memorijska kartica, pojavljuju se dvije dodatne
opcije: Premjesti u vanjsku memoriju i
Kopiraj u vanjsku memoriju.
v Ispiši preko: Ispis slike koristeći PictBridge ili
Bluetooth®.
v Prikaz slajdova: Pregledajte Stvaranje prikaza
slajdova na stranici 48.
v Nova mapa: Stvorite novu mapu unutar glavne
mape Slike.
v Višestruko brisanje: Prije nego što dodirnete
Izbriši odaberite više slika.
v Izbriši sve: Briše sve fotografije iz mape Slike.
v Sortiraj po: Poredajte slike po datumu, vrsti ili
nazivu.
v Pregled popisa / Prikaz sličica: Promijenite
način prikaza fotografija.
Slanje fotografije
1Prijeđite do mape Slike i označite je.
2Odaberite fotografiju i dodirnite .
3Dodirnite Šalji preko i odaberite:
Multimedijska poruka, Bluetooth ili
E-mail.
4Odaberete li način Multimedijska poruka ili
E-mail, fotografija će biti dodana poruci koju
možete napisati i poslati na uobičajen način.
Odaberete li Bluetooth, morat ćete uključiti
Bluetooth, a telefon će potražiti uređaj kojem
može poslati sliku.
Moji sadržaji
40
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
40
2008.6.3
3:19:3
Organiziranje slika
1Prijeđite do mape Slike i označite je.
2Dodirnite , a zatim Sortiraj po.
3Odaberite nešto od sljedećeg: Datum, Vrsta ili
Naziv.
Brisanje slike
1Prijeđite do mape Slike i označite je.
2Odaberite sliku i dodirnite .
3Dodirnite Izbriši.
Brisanje više slika istovremeno
1Prijeđite do mape Slike i označite je.
2Dodirnite i odaberite Višestruko brisanje.
3Kraj svake slike pojavit će se okvir. Odaberite
sliku i dodirnite kako biste je označili. Za
poništavanje označavanja slike ponovo dodirnite
kako biste iz okvira uklonili kvačicu.
4Nakon označavanja svih odgovarajućih okvira,
dodirnite Izbriši i potvrdite brisanje svih
označenih slika.
Stvaranje prikaza slajdova
Želite li pregledati sve slike spremljene u telefonu,
možete stvoriti prikaz slajdova kako svaku pojedinu
sliku ne biste morali otvarati zasebno.
prikaz slajdova i dodirnite
01
.
3 Odaberite Prikaz slajdova i on će se pokrenuti.
4Dodirnite Pauza kako biste pauzirali prikaz
02
slajdova ili Odustani kako biste ga prekinuli i
vratili se u mapu Slike.
Dodirom na
tijekom prikaza slajdova pojavljuju
se sljedeće opcije:
v Pregled: Odaberite opciju Cijela slika ili
Preko cijelog zaslona. Odaberite Krajolik
kako biste promijenili usmjerenje slike.
v P
onavljanje uključeno / isključeno:
Naznačite želite li da se prikaz slajdova ponavlja.
Zvukovi
Izbornik 6.2
Mapa Zvukovi sadrži Zadane zvukove i glasovne
zapise. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati
ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.
03
04
05
06
07
08
09
10
Korištenje zvuka
1Odaberite opciju Zvukovi.
2Odaberite Zadani zvukovi ili odaberite s
popisa datoteka glasovnih zapisa.
kako biste ga
poslušali.
4Dodirnite Postavi kao i odaberite Melodija
zvona ili ID melodije zvona.
3Odaberite zvuk i dodirnite
Moji sadržaji
F600_Croatia_VIP_0603.indd
1Odaberite Slike.
2Odaberite fotografiju s kojom želite započeti
41
41
2008.6.3
3:19:3
Moji sadržaji
Video zapisi
Izbornik 6.3
Mapa Moji video zapisi sadrži preuzete video zapise
i one koje ste snimili svojim telefonom.
Gledanje video zapisa
1Odaberite Video zapisi.
2Odaberite video zapis i dodirnite
.
SAVJET! Prije slanja MMS porukom, možda će biti
potrebno promijeniti veličinu video zapisa. Neki video
zapisi će i tada biti preveliki za slanje u multimedijskoj
poruci, u kojem slučaju odaberite neku drugu opciju
slanja.
Korištenje izbornika opcija za video
zapise
Moji sadržaji
42
U mapi s video zapisima dodirnite
kako bi se
pojavio sljedeći popis opcija.
v Izbriši: Brisanje odabranog video zapisa.
v D
atoteka: Preimenujte video zapis, premjestite
ga u drugu mapu ili pregledajte informacije o
njemu (Naziv, Veličina, Datum, Rezolucija, Vrsta i
Autorska prava).
v N
ova mapa: Stvorite novu mapu unutar glavne
mape Video zapisi.
v V
išestruko brisanje: Prije nego što dodirnete
Izbriši odaberite više video zapisa.
v Izbriši sve: Briše sve zapise iz mape Video
zapisi.
v S
ortiraj po: Poredajte video zapise po Datumu,
Vrsti ili Nazivu.
v P
regled popisa / Prikaz sličica: Promijenite
način prikaza video zapisa.
Dokumenti
Izbornik 6.4
U izborniku Dokumenti možete pregledati sve svoje
dokumente. Ovdje možete pregledati datoteke
programa Excel, PowerPoint, Word kao i tekstualne i
PDF datoteke.
Ostalo
Izbornik 6.5
Prikaz popisa datoteka iz mape Ostalo u unutarnjoj
ili vanjskoj memoriji. U multimedijskoj memoriji.
SAVJET! Datoteke možete slati pomoću Bluetooth veze
samo ako su spremljeni u vanjskoj memoriji telefona.
SAVJET! Kad telefon s računalom povežete pomoću
USB kabela, u unutarnjoj memoriji prikazat će se
sljedeće mape: Slike, Zvukovi, Video zapisi i Ostalo. U
vanjskoj memoriji možete pregledati sve mape. Ako ste
putem Bluetooth veze povezali telefon s računalom,
možete razmjenjivati slikovne, zvučne, video datoteke
i dokumente u svim drugim mapama osim u zadanoj
mapi.(u drugim mapama opcije Pregled i Reprodukcija
ne rade)
Igre i aplikacije
Izbornik 6.6
U ovom izborniku možete upravljati Java
aplikacijama instaliranim na vašem telefonu.
Preuzete aplikacije možete pokrenuti ili izbrisati, kao
i postaviti opciju povezivanja.
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
42
2008.6.3
3:19:3
Vanjska memorija
Izbornik 6.7
Ovaj izbornik omogućuje pregledavanja mapa
Slike, Zvukovi, Video zapisi, Dokumenti i Ostalo na
memorijskoj kartici. Ako vanjska memorija nije
dostupna, pojavljuje se poruka Umetnite vanjsku
memoriju.
SAVJET! Kako bi telefon bio prepoznat kao prijenosni
disk, SIM kartica mora biti instalirana.
Novi fantastični LG
KF600 radi kao uređaj za masovno spremanje
podataka. Priključite li USB kabel, telefon možete koristiti
kao prijenosni disk. Možete preuzeti MP3 datoteke,
fotografije, video zapise, tekstualne datoteke itd.; ova
značajka omogućuje brz pristup s računala na telefon
jednostavnim priključivanjem USB kabela.
SAVJET! Funkcija masovnog spremanja podataka radi
samo kada je telefon u stanju mirovanja.
SAVJET! NEMOJTE uklanjati kabel tijekom preuzimanja
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
datoteka. Nakon preuzimanja datoteka na računalu
morate pritisnuti "Sigurno ukloni hardver", a zatim možete
isključiti kabel.
SAVJET! Kada datoteku kopirate na prijenosni disk,
na zaslonu se prikazuje poruka. To znači da je masovno
spremanje podataka aktivirano i da se podaci prenose.
Kada je ova poruka prikazana, nemojte isključivati kabel.
Moji sadržaji
F600_Croatia_VIP_0603.indd
43
43
2008.6.3
3:19:3
Profili
U izborniku Profili možete prilagoditi zvukove
telefona za različite događaje, okruženja ili grupe
pozivatelja.
Postoji pet unaprijed postavljenih profila: Općenito,
Tiho, Samo vibracija, Na otvorenom i
Slušalica.
Aktiviranje (Izbornik 7.X.1)
1 Prikazuje se popis profila.
2Na popisu profila prijeđite na profil koji želite
aktivirati.
3 Zatim odaberite Aktiviraj.
Uređivanje (Izbornik 7.X.2)
Na popisu Profili prijeđite do željenog profila.
Odaberite Podešavanje.
Otvara se opcija postavke profila. Postavite željenu
opciju.
vN
ačin dojave poziva: Postavite vrstu
upozorenja za dolazne pozive.
vM
elodije zvona: Odaberite željenu melodiju
zvona s popisa.
v Glasnoća zvona: Postavite glasnoću melodije
zvona.
v Način dojave poruke: Postavite vrstu
upozorenja za poruke.
v Zvukovi poruke: Odaberite zvuk upozorenja za
poruke.
v Jacina zvuka za poruke: Postavite jačinu tona
poruke.
v Dodir I odziv tipke: Sve postavke možete
promijeniti putem dodirnih tipki (tonovi, jakost
zvuka, vibriranje itd.).
v Tonovi slidera: Omogućuje postavljanje zvuka
kliznog otvaranja za prilagođavanje okolini.
v Glasnoća zvuč. efekata: Postavite glasnoću
zvučnih efekata.
v Glasnoća pri uklj/isklj: Postavite glasnoću
melodije zvona prilikom uključivanja/isključivanja
telefona.
SAVJET! Ne mogu se preimenovati svi profili.
Profili
44
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
44
2008.6.3
3:19:3
Imenik
Trazi
Izbornik 8.1
1 Unesite ime koje želite potražiti.
SAVJET! Trenutno pretraživanje dostupno je unošenjem
početnog slova imena.
2 Ako želite urediti, brisati ili kopirati unos,
odaberite .
Pojavit će se sljedeći izbornik.
v P
regled: Možete pogledati pojedinosti o
svakom od unosa.
v U
redivanje: Pomoću navigacijskih tipki
možete urediti ime, broj, grupu, melodiju
zvona i sliku.
v N
ova poruka: Kad pronađete željeni broj,
na njega možete poslati poruku (tekstualnu/
multimedijsku/e-poštu).
v Š
alji preko: Podatke s telefona možete poslati
koristeći tekstualnu poruku, multimedijsku
poruku, Bluetooth ili e-poštu.
v Izbriši: Unos možete izbrisati.
v N
ovi kontakt: Kad odaberete mjesto za
spremanje (SIM/telefon), možete nadopuniti
adresar.
v V
išestruko brisanje: Omogućuje uklanjanje
više odabranih datoteka.
v K
opiraj u telefon/SIM karticu: Unos
možete kopirati sa SIM kartice u telefon ili iz
telefona na SIM karticu.
Izbornik 8.2
Korištenjem ove funkcije možete dodati unos u
adresar. Kapacitet memorije telefona iznosi 1000
unosa. Kapacitet memorije SIM kartice ovisi o
davatelju mobilnih usluga. Broj znakova ovisi o
SIM kartici.
01
02
03
SAVJET! Maksimalna duljina spremljenog imena i broja
04
1 Odaberite Novi kontakt.
2 Odaberite mjesto za spremanje.
3 Unesite ime.
4Pritisnite d, a zatim možete unijeti broj.
(Mobitel, Kućni, Ured, E-mail adresa, Fax)
5Grupu za unos možete postaviti pritiskom na
l, r.
6 Za unos možete postaviti melodiju zvona i
fotografiju.
05
ovisi o vrsti SIM kartice.
06
07
08
09
10
Brzo biranje
Izbornik 8.3
Bilo kojoj od tipki od 2 do 9 možete
dodijeliti unos s popisa imena. Pritiskom na ovu
tipku osobu možete pozvati izravno.
1 Odaberite Brzo biranje.
2 Ako želite dodati brzo biranje, odaberite
<prazno> pritiskom na Dodijeli. Ime zatim
možete potražiti u adresaru.
3 Nakon što dodijelite broj brzom biranju, taj
broj možete promijeniti ili izbrisati. Također,
koristeći ovaj broj možete uputiti poziv ili
poslati poruku.
Imenik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
Novi kontakt
45
45
2008.6.3
3:19:3
Imenik
Grupe
Izbornik 8.4
Možete navesti članove u svakoj skupini. Popise
možete podijeliti u 7 skupina.
v Vidi članove: Prikazuje članove odabrane
grupe.
v Melodija zvona grupe: Omogućuje
određivanje melodije zvona za pozive članova
grupe.
v Ikona grupe: Omogućuje odabir ikone koja
ovisi o grupi.
v Ukloni člana: Člana možete ukloniti iz Grupe.
Međutim, ime i broj ostat će u telefonu.
v Ukloni sve članove: Sve članove možete
ukloniti s popisa Grupe.
v Preimenuj: Naziv grupe možete promijeniti.
v Ponovo postavi sve: Povratak svih prvobitnih
postavki.
v Prikaži: Prikazuje odabranu grupu.
v Dodaj: Možete dodati članove grupe.
Kopiraj sve
Izbornik 8.5
Unose možete kopirati sa SIM kartice u memoriju
telefona i obratno.
v Sa SIM-a na telefon: Unos možete kopirati
sa SIM kartice u memoriju telefona.
v S telefona na SIM: Unos možete kopirati s
telefona na SIM karticu.
Imenik
46
Izbriši sve
Izbornik 8.6
Možete izbrisati sve unose sa SIM kartice ili iz
telefona.
Postavke
Izbornik 8.7
vPregled opcija
Označite Pregled opcija i zatim pritisnite U redu.
- Ime i broj: Postavite da se u imeniku prikazuje
ime i broj.
- Sa slikom: Imenik postavite tako da se
prikazuju informacije o znakovima i slika.
Informacije
Izbornik 8.8
v Servisni brojevi
Pomoću ove funkcije možete pristupiti popisu
usluga koje vam nudi vaš mrežni operater (ako ih
vaša SIM kartica podržava).
v Vlastiti broj
(ovisno o SIM kartici)
Vlastiti broj možete spremiti na SIM karticu.
v Moja posjetnica
Ova opcija omogućuje stvaranje vlastite
posjetnice s imenom i brojem mobilnog
telefona.
Za stvaranje nove posjetnice pritisnite lijevu
funkcijsku tipku l [Novo] i unesite informacije
u polja.
Želite li urediti, izbrisati ili poslati posjetnicu,
odaberite lijevu funkcijsku tipku l [opcije].
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
46
2008.6.3
3:19:3
Postavke
Datum i vrijeme
Izbornik 9.1
Možete postaviti funkcije koje se odnose na datum i
vrijeme.
Jezici
Izbornik 9.2
Možete promijeniti jezik na kojem će se prikazivati
tekstovi na telefonu. Ova promjena također utječe
na značajku Jezik unosa.
02
Postavi datum (Izbornik 9.1.1)
Možete unijeti trenutni datum.
Format datuma (Izbornik 9.1.2)
Možete postaviti sljedeće formate datuma: GGGG/
MM/DD, DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG.
(D: Dan / M: Mjesec / G: Godina)
Postavi vrijeme (Izbornik 9.1.3)
Možete unijeti trenutno vrijeme.
Format vremena (Izbornik 9.1.4)
Možete odabrati 12-satni ili 24-satni format
vremena.
Automatsko ažuriranje(Izbornik 9.1.5)
Ako je uključeno, telefon će automatski ažurirati
datum i vrijeme.
03
Zaslon
Izbornik 9.3
04
05
Pozadina (Izbornik 9.3.1)
Možete odabrati slike pozadine u stanju pripravnosti.
Brojač pozadinske rasvjete (Izbornik 9.3.2)
Možete postaviti trajanje osvijetljenosti zaslona.
(Isključeno/10 sekundi/20 sekundi/30 sekundi/60
sekundi)
06
07
08
09
10
Osvjetljenje (Izbornik 9.3.3)
Možete podesiti osvjetljenje LCD zaslona: 100%,
80%, 60%, 40%
Kratica za početni zaslon (Izbornik 9.3.4)
Odabir opcije Uključeno prikazuje funkcije 4
navigacijske tipke i tipke Izbornik kao slike na sredini
neaktivnog prozora.
Postavke
F600_Croatia_VIP_0603.indd
01
47
47
2008.6.3
3:19:3
Postavke
Tema (Izbornik 9.3.5)
Kalibracija tipkovnice (Izbornik 9.3.*)
Brzo promijenite izgled zaslona.
Ponovo postavite InteractPad kako bi bio lakši za
korištenje
Stil izbornika (Izbornik 9.3.6)
Za vaš su telefon dostupne teme izbornika Mreža
i Popis. Pomaknite se i odaberite stil izbornika
pritiskom na U redu.
Stil glavnog fonta (Izbornik 9.3.7)
Možete odabrati željeni font u poruci.
Stil fonta za pozivanje (Izbornik 9.3.8)
Za vaš su telefon dostupna četiri stila za biranje.
(Glazbeni stil / Zelena trava / Zakrpa)
Tekst za stanje čekanja (Izbornik 9.3.9)
Povezivanje
Izbornik 9.4
Bluetooth (Izbornik 9.4.1)
Bluetooth omogućuje izravno bežično
komuniciranje kompatibilnih mobilnih uređaja,
perifernih uređaja i računala na maloj međusobnoj
udaljenosti.
Ovaj telefon ima ugrađenu podršku za Bluetooth
povezivanje što omogućuje povezivanje s
kompatibilnim Bluetooth slušalicama, računalnim
aplikacijama i drugim.
SAVJET! Podržani profili: HSP, HFP, OPP, BPP, FTP, SPP,
A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP
Odaberete li Uključeno, možete uređivati tekst koji se
prikazuje u stanju mirovanja.
SAVJET! Prilikom primanja podataka od drugog
Naziv mreže (Izbornik 9.3.0)
SAVJET! Ovisno o vrsti, datoteka će se spremiti u
Ako je ova funkcija aktivirana, na LCD zaslonu će se
prikazivati naziv mreže.
Bluetooth uređaja, telefon traži potvrdu. Nakon potvrde
prijenosa, datoteka će se kopirati na telefon.
sljedeće mape:
- Video zapis (.3gp, mp4): Mapa Video zapisi
- Slika (.bmp, gif, jpg, png): Mapa Slike
- Zvuk (.amr, wav, aac): Mapa Zvukovi
- MP3 (.mp3): Mapa Zvukovi
- Dokumenti (.txt): Mapa Dokumenti
Postavke
48
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
48
2008.6.3
3:19:3
SAVJET! Dokument (txt) do 160 znakova sprema se u
Ulazne poruke (izbornik 5-2).
v Bluetooth uklj/isklj
Bluetooth funkciju možete aktivirati ili deaktivirati.
v Popis uređaja
-P
oveži / Prekini vezu: Nakon prepoznavanja
veze sa slušalicama ili stereo slušalicama, telefon
se automatski povezuje. Nakon povezivanja sa
slušalicama putem telefona se možete povezati
i s ftp poslužiteljem.
- Novo: Omogućuje traženje novih Bluetooth
uređaja i njihovo dodavanje popisu uređaja
usklađenih s telefonom. Kad odaberete Dodaj
novo, telefon počinje tražiti Bluetooth uređaje u
dometu.
SAVJET! Ako nakon pretraživanja željeni uređaj
nije pronađen, pritisnite Osvježi za ponovno
pretraživanje.
Pri prijenosu datoteka putem Bluetooth veze,
zaslon će se deaktivirati dok traje prijenos
datoteke u pozadini.
Prijeđite do željenog uređaja i pritisnite
Uskladi. Tada će biti zatražena lozinka. Lozinka
može biti bilo koja šifra koju želite upotrijebiti
(ista lozinka se mora koristiti za oba uređaja)
ili šifra koju je već odredio proizvođač uređaja
s kojim se pokušavate uskladiti. Pogledajte
korisnički priručnik uređaja s kojim pokrećete
usklađivanje i provjerite ima li prethodno
određenu lozinku.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Postavke
F600_Croatia_VIP_0603.indd
Možete vidjeti sve uređaje s kojima je KF600 već
usklađen. Opcijama možete pristupiti ako uđete u
izbornik Usklađeni uređaji.
-P
reimenuj: Omogućuje promjenu naziva
usklađenog Bluetooth uređaja i njegovog
prikaza na telefonu.
- Postavi kao ovlašteno / Postavi kao
neovlašteno: Omogućuje postavljanje
ovlaštene veze između svih Bluetooth uređaja.
Na primjer, koristite li redovito Bluetooth
slušalice, onda će postavljanje ovlaštene veze
značiti da se slušalice automatski spajaju s
telefonom svaki put kad se telefon uključi.
- Izbriši: Omogućuje brisanje usklađenog
Bluetooth uređaja.
- Izbriši sve: Omogućuje brisanje svih
usklađenih Bluetooth uređaja.
v Bluetooth postavke
-M
oja vidljivost: Određuje hoće li vaš telefon
biti vidljiv drugim Bluetooth uređajima.
- Moje ime: Možete postaviti naziv Bluetooth
uređaja. Zadani naziv je LG KF600.
- Moja adresa: Možete pogledati adresu svog
Bluetooth uređaja.
49
49
2008.6.3
3:19:3
Postavke
Mreža (Izbornik 9.4.2)
GPRS dodavanje (Izbornik 9.4.2.2)
Možete odabrati mrežu koja će se registrirati
automatski ili ručno.
GPRS uslugu možete postaviti ovisno o okolnostima.
v Ukljuceno
Odaberete li ovaj izbornik, telefon će se po
uključivanju automatski registrirati u GPRS mrežu.
Pokretanje WAP-a ili aplikacije za povezivanje
s računalom stvorilo je vezu s telefonom
omogućivši mrežni prijenos podataka. Kad
zatvorite aplikaciju, prekida se GPRS veza, ali
ostaje registracija u GPRS mreži.
v Po potrebi
Odaberete li ovaj izbornik, kad se spojite na WAP
ili aplikacijsku uslugu uspostavlja se GPRS veza
koja se zatvara prilikom ove veze.
Odabir mreže (Izbornik 9.4.2.1)
Odabir mreže obično je postavljen na Automatski.
vA
utomatski: Odaberete li automatski način
rada, telefon će automatski potražiti i odabrati
mrežu. Nakon što odaberete Automatski, telefon
će se postaviti na Automatski čak i kad ga
isključite i ponovo uključite.
vR
učno: Telefon će pronaći dostupne mreže
i prikazati ih. Nakon toga odaberite mrežu
koju želite koristiti ako ta mreža ima ugovor o
roamingu s vašim mrežnim operaterom. Ne
uspije li pristupiti odabranoj mreži, telefon će vam
omogućiti odabir druge mreže.
vP
referirani: Možete postaviti popis preferiranih
mreža. Prije povezivanja s bilo kojom drugom
mrežom, telefon će se najprije pokušati povezati
s nekom od tih mreža. Ovaj popis postavlja se na
temelju unaprijed definiranih poznatih mreža.
Pristupna točka (Izbornik 9.4.2.3)
v Pregled: Prikaz naziva pristupne točke.
v Uredi: Uređivanje naziva pristupne točke.
SAVJET! Promjene mogu utjecati i na ostale sadržaje.
Mrežni profil
v Podatkovne veze
• Naziv: Možete upisati naziv mreže.
• Nositelj: Možete postaviti uslugu podatkovnog
operatera.
1 Data/2 GPRS
Postavke
50
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
50
2008.6.3
3:19:3
F600_Croatia_VIP_0603.indd
USB veza (Izbornik 9.4.3)
01
Možete odabrati način Podatkovne usluge i
Masovnog spremanja.
Kad završite s korištenjem memorije telefona,
pritisnite Izlaz i poduzmite sljedeće korake.
02
03
UPOZORENJE!
Prije uklanjanja kabela potrebno je pritisnuti Izlaz. U
suprotnom se ne može jamčiti cjelovitost prenesenih
podataka.
1 Pritisnite na područje obavijesti.
04
05
[Isključite ili izvadite uređaj]
2 Odaberite USB uređaj za masovno spremanje i
pritisnite Zaustavi.
Pojavit će se sljedeća poruka: USB uređaj za
masovno spremanja sada se može sigurno ukloniti
iz sustava.
3 Zatim uklonite kabel.
06
07
08
09
10
Postavke
<Podatkovne postavke>
Pojavljuje se samo ako kao nositelja/uslugu
odaberete Podatkovne postavke.
-B
roj za pozivanje: Unesite broj telefona za
pozivanje WAP pristupnika.
- ID korisnika: Identitet korisnika za pozivni
poslužitelj (NE i za WAP pristupnik).
- Šifra: Lozinka potrebna za identifikaciju na
pozivnom poslužitelju (NE i za WAP pristupnik).
- Vrsta poziva: Odaberite vrstu podatkovnog
poziva: Analogni ili Digitalni (ISDN).
- Brzina poziva: Brzina podatkovne veze; 9600
ili 14400 (ovisno o operateru)
- Vrijeme zadržavanja: Morate unijeti vrijeme
isteka.
Kada to učinite, usluga WAP pretraživanja neće
biti dostupna ako nisu uneseni ili preneseni
nikakvi podaci.
- Primarni poslužitelj: Unesite IP adresu
primarnog DNS poslužitelja kojem pristupate.
- Sekundarni poslužitelj: Unesite IP adresu
sekundarnog DNS poslužitelja kojem pristupate.
<GPRS postavke>
Postavke usluge dostupne su samo ako je kao
usluga nositelja odabran GPRS.
- APN: Unesite APN za GPRS.
- ID korisnika: Identitet korisnika za vaš APN
poslužitelj.
- Šifra: Lozinka potrebna za APN poslužitelj.
- Primarni poslužitelj: Unesite IP adresu
primarnog DNS poslužitelja kojem pristupate.
- Sekundarni poslužitelj: Unesite IP adresu
sekundarnog DNS poslužitelja kojem pristupate.
51
51
2008.6.3
3:19:3
Postavke
Poziv
Izbornik 9.5
Možete postaviti izbornik koji je relevantan za poziv.
Preusmjeravanje poziva (Izbornik 9.5.1)
Usluga preusmjeravanja poziva omogućuje
preusmjeravanje glasovnih, faks i podatkovnih
poziva na drugi broj. Pojedinosti zatražite od svog
davatelja usluge.
vS
vi glasovni pozivi
Preusmjerava sve glasovne pozive.
vA
ko je zauzeto
Preusmjerava glasovne pozive kad je telefon u
upotrebi.
vA
ko nema odgovora
Preusmjerava glasovne pozive na koje ne
odgovarate.
vA
ko je nedostupno
Preusmjerava glasovne pozive kad je telefon
isključen ili nema signala.
vS
vi podatkovni pozivi
Bezuvjetno preusmjerava na broj s računalnom
vezom.
vS
vi faks pozivi
Bezuvjetno preusmjerava na broj s faks vezom.
vO
tkazi sve
Poništava sva preusmjeravanja.
Podizbornici
Izbornici za preusmjeravanje poziva sadrže sljedeće
podizbornike.
- Aktiviraj
Aktiviranje odgovarajuće usluge.
Za broj glasovne pošte
Prosljeđuje u centar za poruke. Ova funkcija ne
prikazuje se u izbornicima Svi podatkovni pozivi i Svi
faks pozivi.
Na drugi broj
Unos broja za preusmjeravanje.
Na omiljeni broj
Možete provjeriti 5 zadnjih preusmjerenih brojeva.
- Isključi
Deaktiviranje odgovarajuće usluge.
- Pregled statusa
Prikaz stanja odgovarajuće usluge.
Način javljanja (Izbornik 9.5.2)
v Slajder otvoren
Odaberete li ovaj izbornik, možete primiti dolazni
poziv kada otvorite klizni poklopac.
v Bilo koja tipka
Odaberete li ovaj izbornik, poziv možete prihvatiti
pritiskom na bilo koju tipku osim e [Kraj].
v samo tipka za slanje
Odaberete li ovaj izbornik, poziv možete prihvatiti
pritiskom na bilo koju tipku osim s [Pošalji].
Postavke
52
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
52
2008.6.3
3:19:3
Pošalji moj broj (Izbornik 9.5.3)
(ovisno o mreži i pretplati)
vP
ostavi prema mrezi
Odaberete li ovu opciju, telefonski broj možete
poslati primjerice linijom 1 ili linijom 2, ovisno o
usluzi dvostruke linije.
vU
klj.
Telefonski broj možete poslati drugoj osobi.
Vaš će se telefonski broj prikazivati na telefonu
primatelja.
v I sklj.
Vaš se telefonski broj neće prikazivati.
Poziv na čekanju (Izbornik 9.5.4)
(ovisno o mreži)
vA
ktiviraj
Odaberete li Aktiviraj, možete prihvatiti poziv na
čekanju (dolazni).
vD
eaktiviraji
Odaberete li Otkaži, ne možete prepoznati poziv
na čekanju (dolazni).
vP
regled statusa
Prikazuje status poziva na čekanju.
01
(Izbornik 9.5.5)
Odaberete li Uključeno, trajanje poziva možete pratiti
pomoću zvučnog signala koji se uključuje nakon
svake minute trajanja poziva.
02
Aut. ponovno biranje (Izbornik 9.5.6)
04
v Uključeno
Kad je ova funkcija aktivirana, telefon će
automatski pokušati ponovno birati broj u slučaju
neuspješnog spajanja poziva.
v Isključeno
Telefon neće pokušati ponovno birati broj ukoliko
prvotni poziv nije spojen.
03
05
06
07
08
Pošalji DTMF Zvukove (Izbornik 9.5.7)
09
Možete poslati zvukove tipki tijekom aktivnog
poziva kako biste kontrolirali spremnik glasovnih
poruka ili druge automatske telefonske službe.
10
Postavke
F600_Croatia_VIP_0603.indd
Podsjetnik nakon min. razgovora
53
53
2008.6.3
3:19:3
Postavke
Sigurnost
Izbornik 9.6
(Izbornik 9.6.3)
Zahtjev za PIN šifrom (Izbornik 9.6.1)
U ovom izborniku možete postaviti obavezan unos
PIN šifre SIM kartice prilikom uključivanja telefona.
Ako je ova funkcija aktivirana, morat ćete unijeti PIN
šifru.
1U izborniku sa sigurnosnim postavkama
odaberite zahtjev za PIN šifrom i zatim pritisnite
U redu.
2 Postavite Uključeni/Isključeno.
3Želite li promijeniti postavku, prilikom
uključivanja telefona morat ćete unijeti PIN šifru.
4Unesete li pogrešnu PIN šifru više od 3 puta,
telefon će se zaključati. Ako je PIN blokiran,
morat ćete upisati PUK šifru.
5 Imate 10 pokušaja za unos PUK šifre. Unesete
li pogrešnu PUK šifru više od 10 puta, telefon
više ne možete otključati. Morat ćete se obratiti
davatelju usluge.
Zaključavanje telefona (Izbornik 9.6.2)
Postavke
54
Zaključavanje dodirne tipkovnice
Za sprečavanja neovlaštenog korištenja telefona
možete koristiti sigurnosnu šifru. Pri svakom
uključivanju telefona, telefon će zatražiti sigurnosnu
šifru ako ste zaključavanje telefona postavili na Kod
uključivanja.
Postavite li zaključavanje telefona na Kod promjene
SIM kartice, telefon će zahtijevati sigurnosnu šifru
samo kad promijenite SIM karticu.
Ako aktivirate ovu funkciju, dodirne tipke bit će
zaključane.
Zabrana poziva (Izbornik 9.6.4)
Usluga zabrane poziva sprečava neke kategorije
odlaznih ili dolaznih poziva. Ova funkcija zahtijeva
lozinku za sprečavanje poziva. Na raspolaganju su
vam sljedeći podizbornici.
v Svi odlazni
Zabrana svih odlaznih poziva.
v Odlazni međunarodni
Zabrana svih međunarodnih odlaznih poziva.
v Izlazni međunarodni, osim matične
države
Zabrana svih međunarodnih odlaznih poziva
osim matične mreže.
v Svi dolazni
Zabrana svih dolaznih poziva.
v Dolazni u inozemstvu
Zabrana svih dolaznih poziva prilikom roaminga.
v Otkazi sve zabrane
Možete otkazati sve usluge zabrane.
v Promijeni lozinku
Možete promijeniti lozinku za uslugu zabrane
poziva.
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
54
2008.6.3
3:19:3
Podizbornici:
- Aktiviraj
Omogućuje postavljanje ograničavanje poziva od
strane mreže.
- Isključi
Isključivanje odabranog ograničavanja poziva.
- Pregled statusa
Prikaz statusa bez obzira na to jesu li pozivi
zabranjeni.
Fiksni broj za biranje (Izbornik 9.6.5)
Promjeni šifre (Izbornik 9.6.6)
PIN je akronim od Personal Identification Number
(Osobni identifikacijski broj) koji služi za sprečavanje
korištenja od strane neovlaštenih osoba.
Možete promijeniti pristupne šifre: sigurnosnu šifru,
PIN1 šifru i PIN 2 šifru.
1Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, šifru PIN1 ili
PIN2, unesite izvornu šifru, a zatim pritisnite U
redu.
2Unesite novu sigurnosnu šifru, PIN ili PIN2 šifru i
potvrdite ih.
01
Način rada u zrakoplovu
07
(ovisno o SIM kartici)
Svoje izlazne pozive možete ograničiti na odabrane
telefonske brojeve. Brojevi su zaštićeni PIN2 šifrom.
vU
klj.
Svoje izlazne pozive možete ograničiti na
odabrane telefonske brojeve.
v I sklj.
Funkciju fiksnog biranja možete poništiti.
vP
opis brojeva
Spremljeni popis brojeva možete prikazati kao
Fiksni broj za biranje.
Tijekom boravka u zrakoplovu ili na mjestima gdje
nema bežične mreže omogućuje korištenje samo
onih značajki telefona koje ne zahtijevaju korištenje
bežične mreže.
Uključite li način rada u zrakoplovu, umjesto ikone
signala mreže na zaslonu će se prikazati ikona
načina rada u zrakoplovu.
v Uklj.: Ne možete uspostavljati (ili primati) pozive,
uključujući i pozive u nuždi, niti koristiti druge
značajke koje zahtijevaju postojanje mreže
v Isklj.: Možete deaktivirati način rada u
zrakoplovu i ponovo pokrenuti svoj telefon kako
biste pristupili mreži.
03
04
05
06
08
09
10
Postavke
F600_Croatia_VIP_0603.indd
Izbornik 9.7
02
55
55
2008.6.3
3:19:3
Postavke
Ušteda energije
Izbornik 9.8
Ako je postavljeno na uključeno, štedite energiju kad
telefon ne koristite.
Ponisti
Izbornik 9.9
Možete vratiti prvobitne tvorničke postavke. Za
aktiviranje ove funkcije trebat će vam sigurnosna
šifra.
Upravitelj memorije
Izbornik 9.0
Možete provjeriti slobodan prostor i korištenje
memorije u svakom spremištu podataka, internoj
memoriji i multimedijskoj memoriji. U svakom
spremištu možete otvoriti izbornik.
Postavke
56
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
56
2008.6.3
3:19:3
Dodatna oprema
Postoji razna dodatna oprema za vaš telefon. Tu opremu možete odabrati prema vlastitim potrebama.
01
Standardna baterija
Handsfree slušalica i glazbeni player
- kontroler u kompletu
02
03
v Stereo slušalice
04
vK
ontroler: Gumb za
odgovaranje i prekid
poziva, kontrola
playera glazbe, kontrola jačine zvuka, gumb za
blokiranje tipki i mikrofon.
Putni adapter
Ovaj vam punjač vam
omogućuje punjenje
baterije.
05
06
07
Korisnički priručnik
08
09
Podatkovni kabel/CD
Telefon možete povezati s
računalom radi razmjene
podataka među njima.
HR VATSKI
SAVJET! Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
SAVJET! Ako to ne učinite, garancija može prestati
biti valjana.
SAVJET! Dodatna se oprema može razlikovati u
pojedinim područjima. Informacije zatražite od naše
regionalne podružnice ili zastupnika.
Dodatna oprema
F600_Croatia_VIP_0603.indd
10
KF600
57
57
2008.6.3
3:19:3
Usluga mreže
Tehnički podaci
Mobilni telefon opisan u ovim uputama odobren
je za korištenje na mrežama GSM 900, DCS 1800,
PCS1900.
Neke značajke opisane u ovim uputama nazivaju se
uslugama mreže. Riječ je o posebnim uslugama koje
dogovarate sa svojim davateljem usluga. Kako biste
mogli koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti
na njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute za
njihovo korištenje.
Općenito
Naziv proizvoda: KF600
Sustav: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
Temperature okoline
Maksimalno: +55°C (pražnjenje)/+45°C
(punjenje)
Minimalno: -10°C
Usluga mreže
58
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
58
2008.6.3
3:19:3
F600_Croatia_VIP_0603.indd
IZJAVA O SUKLADNOSTI
U skladu s þlankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)
LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
ADRESA:
MATIýNI BROJ SUBJEKTA (MBS):
Av. Veüeslava Holjevca 40
10 000 Zagreb
3407800421601
Pod punom odgovornošüu izjavljujemo da je R&TT oprema
Pokretni radiotelefon u E-GSM900/DCS1800/PCS
1900 Tri Band terminal Equipement
KF600
OPIS OPREME:
TIPSKA OZNAKA OPREME:
MARKETINŠKO IME OPREME:
LG KF600
PROIZVOĈAý OPREME:
LG Electronics
sukladna s bitnim zahtjevima iz þlanka 98. stavak 3. Zakona o
telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489 -07 v1.3.1/ EN 301 489-17 v1.3.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 :2001
EN 50360/EN 50361 :2001
EN 301 511 V9.0.2
59
Obrazac AG02002
Zagreb, 22.1.2008.
Medved Mario
Mjesto i datum
Žig i potpis odgovorne osobe
2008.6.3
3:19:3
Ayarlar
Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje
ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.
Dodatne podrobne informacije navedene su u ovom
priručniku.
UPOZORENJE!
• Mobilni telefoni moraju biti isključeni tijekom boravka u
zrakoplovu.
• Tijekom vožnje nemojte držati telefon u ruci.
• Nemojte koristiti telefon u blizini benzinskih stanica,
skladišta goriva, kemijskih pogona ili operacija gdje
postoji mogućnost eksplozije.
• Radi vlastite sigurnosti koristite SAMO navedene
ORIGINALNE baterije i punjače.
• Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme
punjenja. To može uzrokovati strujni udar ili ozbiljno
oštetiti telefon.
• Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male
djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se
odvoje, uzrokovati gušenje.
UPOZORENJE!
• Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe.
Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi
mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
• Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive.
Stoga se za hitne pozive ne biste trebali osloniti isključivo
na svoj mobilni telefon.
• Koristite samo ORIGINALNU dodatnu opremu kako biste
izbjegli oštećivanje telefona.
• Svi radioodašiljači uključuju rizik od smetnji na
elektroničkim uređajima koji se nalaze u blizini. Manje
smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja,
računala itd.
• Baterije bi se trebale odlagati u skladu s važećim
propisima.
• Nemojte rasklapati telefon ili bateriju.
• Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni
pogrešnom vrstom baterije.
Ayarlar
60
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
60
2008.6.3
3:19:3
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje
nekih od ovih smjernica je ilegalno, a može biti i
opasno. Dodatne podrobne informacije navedene
su u ovom priručniku.
Izloženost energiji radiofrekventnog
zračenja
F600_Croatia_VIP_0603.indd
preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od
neionizirajućeg zračenja (Commission on NonIonizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi
2W/kg na prosječno deset (10) grama tjelesnog
tkiva.
v Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona
testirana od strane DASY4 dok je telefon
prislonjen na uho iznosi 0.471 W/kg (10g), a za
nošenje na tijelu 0.743 W/kg (10g).
v Specifična brzina apsorpcije (SAR) za stanovnike
onih država/regija koje su usvojile SAR
ograničenje preporučeno od Instituta inženjera
elektrike i elektronike (Institute of Electrical and
Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1.6 W/kg na
prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva (na
primjer, SAD, Kanada, Australija i Tajvan).
01
Njega i održavanje proizvoda
09
UPOZORENJE!
Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu
odobrene za korištenje s ovim modelom telefona.
Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do
prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti
opasno.
02
03
04
05
06
07
08
10
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Izloženost radiovalovima i informacije o
specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)
Mobilni telefon KF600 dizajniran je kako bi
zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve prilikom
izloženosti radiovalovima. Ovaj zahtjev temelji se na
znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosna
ograničenja postavljena radi zaštite svih osoba, bez
obzira na životnu dob i zdravstveno stanje.
v Smjernice o izloženosti radiovalovima koriste
mjernu jedinicu poznatu kao specifična brzina
apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine
apsorpcije provedena su primjenom standardnih
metoda, na telefonu koji emitira najvećom
dopuštenom snagom na svim korištenim
frekvencijama.
v Iako mogu postojati razlike u SAR razini između
različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni
dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o
izloženosti radiovalovima.
v Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje
61
61
2008.6.3
3:19:3
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
v Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
62
popravak, prepustite ga stručnom servisnom
osoblju.
v Držati podalje od električnih uređaja poput
televizora, radiouređaja i osobnih računala.
v Uređaj držite podalje od izvora topline poput
radijatora ili kuhala.
v Ne stavljajte telefon u mikrovalnu pećnicu jer će
doći do eksplozije baterije.
v Nemojte ga ispuštati da padne.
v Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama
ili udarcima.
v Obloga telefona može se oštetiti uslijed pokrivanja
omotačem ili vinilom.
v Za čišćenje telefona nemojte koristiti agresivne
kemikalije (poput alkohola, benzena, razrjeđivača
itd.) ni deterdžente. To može uzrokovati požar.
v Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini
dima ili prašine.
v Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili
putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije
na magnetskim vrpcama.
v Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako
možete oštetiti telefon.
v Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
v Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice.
Provjerite jesu li kabeli dobro spremljeni te ne
dodirujte antenu bez potrebe.
v Prije uključivanja telefona isključite podatkovni
kabel.
Elektronički uređaji
Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti
smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.
v Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini
medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte
zadržavanje telefona u blizini elektronskih
stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
v Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod
nekih slušnih uređaja.
v Manje smetnje mogu nastati kod televizora,
radiouređaja, računala itd.
Sigurnost u vožnji
Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog
telefona na područjima u kojima vozite.
v Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
v Svu pozornost posvetite vožnji.
v Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
v Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili
odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti
vožnje.
v Energija RF zračenja može utjecati na neke
elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su
glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
v Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom,
ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom
bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi u
tom slučaju uzrokovati ozbiljne ozljede.
Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću
postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. Ovo je
osobito važno prilikom prelaženja ulice.
LG KF600 | Korisnički priručnik
F600_Croatia_VIP_0603.indd
62
2008.6.3
3:19:3
Izbjegavanje oštećenja sluha
Hitni pozivi
Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme
izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo
da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u
blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću
glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.
Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne
pozive. Stoga se za hitne pozive ne biste trebali
osloniti isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedinosti
zatražite od lokalnog davatelja usluga.
Područje eksplozija
v Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba
Ne koristite telefon na područjima gdje postoji
mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite
sve propise i pravila.
Potencijalno eksplozivne atmosfere
v Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
Nemojte koristiti u blizini goriva ili kemikalija.
v Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin,
tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila
u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna
oprema.
Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u
zrakoplovu.
v Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
v Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu
bez dopuštenja posade.
Djeca
Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata
djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako
se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.
F600_Croatia_VIP_0603.indd
02
03
Informacije o bateriji i održavanje
isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih
sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi
mogao negativno utjecati na rad baterije.
v Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači
tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali
trajanje baterije.
v Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom
spoju.
v Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
v Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne
zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija
se može ponovo puniti više stotina puta.
v Kako biste maksimizirali njezinu korisnost,
napunite bateriju ako se nije koristila duže
vrijeme.
v Punjač baterije nemojte izlagati izravnom
sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke
vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
v Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili
hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu
učinkovitost.
v Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija
zamijeni pogrešnom vrstom baterije.
v Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama
proizvođača.
04
05
06
07
08
09
10
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
U zrakoplovu
01
63
63
2008.6.3
3:19:3
Memo
00-120 memo.indd 2
2007.6.14 6:17:30 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising