LG | KM900 | User guide | LG KM900 User guide

LG KM900 User guide
KM900 Használati útmutató
Általános tudakozó
<LG ügyfélinformációs központ>
06-40-545454
* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.
ELECTRONICS INC.
P/N : MMBB0333321 (1.0) G
KM900 Használati útmutató
M A G Y A R
HRVATSKI
WiFi
(WLAN)
FM-jeladó
WiFi
(WLAN)
Ez az eszköz nem harmonizált frekvenciát használ, és
valamennyi európai országban használható.
A WLAN az EU országaiban beltéri korlátozás nélkül
használható, de Franciaországban a szabadban tilos a
használata.
Az FM-jeladó valamennyi európai országban
használható, kivéve Franciaországban, Görögországban,
Magyarországon, Olaszországban, Lettországban,
Oroszországban, Szerbia és Montenegróban,
Szlovákiában, Szlovéniában és Törökországban, ahol a
használata csak korlátozottan engedélyezett.
Ovaj uređaj koristi neharmoniziranu frekvenciju i
namijenjen je za upotrebu u svim europskim zemljama.
WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti
bez ograničenja, no u Francuskoj se ne može koristiti na
otvorenom.
FM odašiljač namijenjen je upotrebi u svim europskim
zemljama osim u Francuskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Italiji,
FM odašiljač
Latviji, Rusiji, Srbiji, Crnoj Gori, Slovačkoj, Sloveniji i
Turskoj jer je u tim zemljama upotreba ograničena.
Bluetooth QD ID B014945
A kézikönyv tartalma a szoftvertől
és az adott szolgáltatótól függően
részben eltérhet az Ön telefonjától.
KM900 Használati útmutató
Gratulálunk a speciális, kompakt kialakítású és
a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs
technológiát alkalmazó LG KM900 mobiltelefon
megvásárlásához.
A régi készülék ártalmatlanítása
1 A termékhez tartozó áthúzott, kerekes szeméttároló jel azt
jelenti, hogy a termék a 2002/96/EK európai irányelv hatálya
alá esik.
2 Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági
hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az
önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3 Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet
megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas
hatásokat.
4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek
ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó
környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az
üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Beállítás
01
A kezdőképernyő
02
Alapok
03
Kreativitás
04
Szervezés
05
Internet
06
Beállítások
07
Tartozékok
08
Tartalom
Beállítás
A telefon kezelőszervei ������������������������� 8
Nyitott nézet��������������������������������������������10
Az USIM-kártya és az akkumulátor
behelyezése����������������������������������������������11
Memóriakártya����������������������������������������14
Menütérkép ���������������������������������������������16
A kezdőképernyő
Tippek az érintőképernyő
használatához�������������������������������������������17
Gyorsgombok�������������������������������������������19
Érintőképernyő�����������������������������������������20
A Többfeladatos feldolgozás funkció
használata��������������������������������������������������24
Hívások�������������������������������������������������������25
Hanghívás vagy videóhívás
kezdeményezése�������������������������������������25
Alapok
Partnerek hívása��������������������������������������26
Hívás fogadása és elutasítása��������������26
Hívás közbeni funkciók�������������������������27
A hívás hangerejének beállítása��������28
Gyorshívás �������������������������������������������������28
Második hívás kezdeményezése��������28
DTMF kikapcsolása���������������������������������29
Hívásinfó megtekintése������������������������29
Hívásátirányítás használata�����������������30
LG KM900 | Használati útmutató
Híváskorlátozás használata������������������31
Általános hívásbeállítások módosítása
�����������������������������������������������������������������������31
Videóhívás beállításainak módosítása
�����������������������������������������������������������������������32
Nevek����������������������������������������������������������33
Keresés��������������������������������������������������������33
Új Névjegy��������������������������������������������������33
Csoport létrehozása�������������������������������34
Beállítások módosítása��������������������������35
Információ megtekintése���������������������36
Üzenetek����������������������������������������������������37
Üzenetek�����������������������������������������������������37
Üzenet küldése�����������������������������������������37
Szövegbevitel�������������������������������������������38
T9 prediktív szövegbevitel�������������������38
Abc kézi szövegbevitel��������������������������38
E-mail beállítása���������������������������������������39
E-mail küldése az új e-mail fiókról�����41
E-mail beállítások módosítása������������41
Üzenet mappák����������������������������������������42
Sablonok használata������������������������������42
Hangulatjelek használata���������������������43
SMS beállításainak módosítása����������43
MMS beállításainak módosítása���������44
Egyéb beállítások módosítása������������45
Kreativitás
Kamera�������������������������������������������������������46
Gyors fényképfelvétel készítése ��������46
A fénykép elkészítése után������������������47
A kereső megismerése��������������������������48
A vaku használata������������������������������������49
Az expozíció beállítása��������������������������49
Sorozatfelvétel készítése����������������������50
Speciális beállítások használata���������50
Képméret módosítása���������������������������53
Színeffektus választása��������������������������53
A belső kamera használata������������������54
A mentett fényképek megtekintése�54
Videókamera �������������������������������������������55
Gyors videó készítése�����������������������������55
Videófelvétel utáni lehetőségek��������56
A kereső megismerése��������������������������57
Az expozíció beállítása��������������������������58
Speciális beállítások használata���������58
Videó képméretének módosítása�����60
Színtónus választása������������������������������60
A belső videókamera használata�������61
Az elmentett videók megtekintése��62
Videók megtekintése tv-készüléken62
Fényképek és videók�����������������������������63
Fényképek és videók megtekintése�63
A zoom használata videó vagy
fénykép megtekintésekor��������������������63
Hangerő-beállítás videó lejátszása
közben���������������������������������������������������������64
Fénykép beállítása háttérképként�����64
Fényképek szerkesztése������������������������64
Szöveg hozzáadása fényképhez��������66
Effektus hozzáadása fényképhez�������66
Fénykép körülvágása ����������������������������67
Színárnyalat hozzáadása fényképhez
�����������������������������������������������������������������������67
Színátváltás a fényképen����������������������68
Videók szerkesztése��������������������������������68
A videó hosszának vágása�������������������68
Két videó összefűzése����������������������������69
Fénykép és videó összefűzése������������70
Szöveg hozzáadása videóhoz�������������70
Fényképátfedés����������������������������������������71
Hangfelvétel hozzáadása videóhoz��72
Élő hang hozzáadása videóhoz����������72
A videó sebességének módosítása���73
Elhalványító hatás hozzáadása�����������73
Multimédia�����������������������������������������������74
Képek ����������������������������������������������������������74
A Képek menüopciói������������������������������74
Fénykép küldése��������������������������������������74
Kép használata�����������������������������������������75
Kép nyomtatása���������������������������������������75
Kép áthelyezése vagy másolása���������76
Diavetítés létrehozása���������������������������76
Tartalom
Földrajzi hely megjelölése ������������������76
Memóriaállapot ellenőrzése����������������77
Hangok��������������������������������������������������������77
Hang használata��������������������������������������77
Videók ���������������������������������������������������������78
Opciók használata a videó
szüneteltetése közben��������������������������78
Videoklip küldése������������������������������������79
Java ��������������������������������������������������������������79
Játék letöltése�������������������������������������������79
A menüopciók használata �������������������79
Java játékok és alkalmazások
telepítése ���������������������������������������������������79
Flash tartalom�������������������������������������������80
SWF/SVG fájl megtekintése�����������������80
Dokumentumok��������������������������������������80
Fájl megtekintése������������������������������������80
Fájlátvitel a telefonra������������������������������80
Egyebek������������������������������������������������������81
MP3-lejátszó����������������������������������������������81
Zene átvitele a telefonra�����������������������82
Dal lejátszása���������������������������������������������82
Lejátszási lista létrehozása�������������������83
Lejátszási lista törlése�����������������������������83
A rádió használata�����������������������������������84
Állomások keresése��������������������������������84
Csatornák visszaállítása�������������������������85
Rádióhallgatás������������������������������������������85
LG KM900 | Használati útmutató
FM-átvitel használata
zenehallgatáshoz������������������������������������86
Szervezés
Szervező�����������������������������������������������������87
Esemény hozzáadása a naptárban����87
A naptár alapértelmezett nézetének
megváltoztatása��������������������������������������88
Elem hozzáadása a Feladatokhoz������88
A dátumkereső használata�������������������89
Ébresztő beállítása����������������������������������89
Jegyzet hozzáadása��������������������������������90
Diktafon������������������������������������������������������90
Hangfelvétel készítése���������������������������90
Hangfelvétel küldése�����������������������������91
A számológép használata��������������������91
Átváltás�������������������������������������������������������92
A stopper használata�����������������������������92
Város hozzáadása a világórához��������92
PC szinkronizálás������������������������������������93
Az LG PC Suite szoftver telepítése a
számítógépre��������������������������������������������93
A telefon csatlakoztatása a
számítógéphez�����������������������������������������94
A telefonon tárolt információk
biztonsági mentése a számítógépre,
és az információk visszaállítása����������94
A telefon fájljainak megtekintése
számítógépen�������������������������������������������95
Partnerek szinkronizálása���������������������95
Üzenetek szinkronizálása���������������������96
Zeneszinkronizálás���������������������������������96
Zene másolása a Windows Media
Player használatával�������������������������������96
Az iSync használata��������������������������������97
DivX Converter�����������������������������������������98
Internet
Internet ������������������������������������������������������99
Hozzáférés az internethez��������������������99
Könyvjelzők hozzáadása és elérése��99
Az RSS-olvasó használata������������������ 100
Hozzáférés a mentett oldalakhoz��� 100
A böngészőelőzmények megtekintése
�������������������������������������������������������������������� 101
A webes böngésző beállításainak
módosítása��������������������������������������������� 101
A telefon használata modemként�� 101
Beállítások
A képernyő beállításainak módosítása
�������������������������������������������������������������������� 103
Profilok testreszabása������������������������� 104
A telefon beállításainak módosítása
�������������������������������������������������������������������� 104
Az érintőképernyő beállításainak
módosítása �������������������������������������������� 105
A kapcsolódási mód beállításainak
módosítása��������������������������������������������� 106
A memóriakezelő használata����������� 107
A repülési mód használata���������������� 108
Fájlok küldése és fogadása Bluetooth
kapcsolaton keresztül������������������������� 109
Bluetooth beállítások módosítása� 110
Párosítás másik Bluetooth eszközzel
�������������������������������������������������������������������� 110
A Bluetooth fejhallgató használata111
Wi-Fi���������������������������������������������������������� 112
Szoftverfrissítés ����������������������������������� 114
Tartozékok................................... 115
Hálózati szolgáltatás............... 116
Műszaki adatok......................... 116
Útmutató
Útmutató a biztonságos és hatékony
használathoz����������������������������������������� 118
Hibaelhárítás����������������������������������������� 124
A telefon kezelőszervei
Akkumulátor fedél kioldó gomb
Fejhallgató cstlakoztatási helye
Be-/kikapcsolás gomb
A telefon be- kikapcsolása.
Fülhallgató
Belső kamera
Távolságérzékelő
Befejezés gomb
• Hívás elutasítása.
• Egyszeri megnyomásával
visszatérhet a kezdőképernyőhöz
Feladatkezelő gomb
Hívás gomb
Telefonszámot tárcsáz és
bejövő hívásokat fogad.
Beállítás
FIGYELEM: Ha nehéz tárgyat helyez vagy ráül a telefonra, az LCDérintőképernyő megsérülhet, és lehetséges, hogy nem fog működni.
Ne takarja le a távolságérzékelőt az LCD védőfóliával! Ez az érzékelő
hibás működését okozhatja.
LG KM900 | Használati útmutató
01
Töltő, Adatkábel (USB
kábel)
TIPP: Az USBkábel csatlakoztatása
előtt várja meg,
amíg a telefon
bekapcsolódik,
és regisztrál a
hálózaton.
Hangerő-szabályozó
gombok
• Készenléti képernyő
esetén: a billentyűhang
hangerejének
szabályozása.
• Hívás közben:
fülhallgató hangereje.
• Háttérzene lejátszása
közben: folyamatosan
szabályozza a hangerőt.
02
03
04
05
06
07
08
Kamera gomb
• A gomb megnyomásával
és lenyomva tartásával
közvetlenül a kamera
menübe léphet.
Beállítás
Nyitott nézet
Akkumulátorfedél
Akkumulátorkioldó gomb
USIM-kártya
foglalata
Akkumulátor
Vaku
Objektív
Beállítás
10
Memóriakártya
foglalata
LG KM900 | Használati útmutató
Az USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése
1 T ávolítsa el az
akkumulátorfedelet.
Nyomja meg és tartsa nyomva
az akkumulátor kioldógombját a
telefon tetején, majd emelje le az
akkumulátor fedelét.
FIGYELEM: Ne távolítsa
el az akkumulátort, amikor a
telefon be van kapcsolva, mert
az károsíthatja a telefont.
FIGYELEM: A GPS, Wi-Fi
vagy Bluetooth funkció
használata közben ne távolítsa
el az akkumulátorfedelet. Az
antenna az akkumulátorfedélen
található.
01
02
03
04
05
06
07
08
2 Távolítsa el az akkumulátort.
Fogja meg az akkumulátor
felső szélét, majd emelje ki az
akkumulátort a rekeszből.
Beállítás
11
Az USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése
3A
z USIM-kártya behelyezése
Csúsztassa be az USIM kártyát
az USIM kártya tartóba.
Győződjön meg arról, hogy a
kártya aranyszínű csatlakozói
lefelé néznek. Az USIM-kártya
eltávolításához finoman húzza
azt kifelé.
Beállítás
12
LG KM900 | Használati útmutató
4 Az akkumulátor behelyezése
Először illessze be az akkumulátor
felső részét a rekesz felső
részébe. Győződjön meg róla,
hogy az akkumulátor érintkezői
illeszkednek-e a telefon
csatlakozóival. Nyomja meg az
akkumulátor alsó részét, amíg a
helyére nem pattan.
5 A telefon töltése
Csúsztassa hátra a töltő
csatlakozójának fedelét a KM900
telefon oldalsó részén. Illessze
be a töltőt, majd csatlakoztassa
a hálózati aljzathoz. A KM900
készüléket addig kell tölteni, amíg
meg nem jelenik a képernyőn az
„Akkumulátor feltöltve” üzenet.
MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort
a hosszabb élettartam érdekében
az első alkalommal teljesen fel kell
tölteni. Hagyja figyelmen kívül az
„Akkumulátor feltöltve” üzenetet,
és töltse tovább a telefont egy
éjszakán át (vagy legfeljebb 14
órán át).
01
02
03
04
05
06
07
08
Beállítás
13
Memóriakártya
Beállítás
14
A memóriakártya behelyezése
A telefon memóriája memóriakártya
használatával bővíthető.
MEGJEGYZÉS: A memóriakártya
opcionális tartozék. A maximálisan
támogatott méret 32GB.
1 Csúsztassa a memóriakártyát a
telefon tetején található nyílásba,
amíg az a helyére nem pattan.
Győződjön meg arról, hogy az
aranyszínű csatlakozók lefelé
néznek.
A memóriakártya vásárlásakor
kérjük figyeljen arra hogy milyen
márkájú MicroSD kártyát vásárol.
A gyártó a következő letesztelt
kártyákat ajánlja:
Kingston, SanDisk és LG.
Eltérő kártya esetén a
működőképesség nem garantált.
Ezért kérjük a fent említett
memóriakártyákat használja.
LG KM900 | Használati útmutató
Figyelmeztetés: Csúsztassa
a memóriakártyát a nyílásba,
ellenkező esetben a kártya
megsérülhet.
A memóriakártya formázása
Névjegyek átvitele
Előfordulhat, hogy a memóriakártya
már formázva van. Ha nem,
használat előtt formáznia kell.
MEGJEGYZÉS: A formázással
minden fájlt töröl.
1 A kezdőképernyőn válassza a
gombot, majd válassza ki
a Telefon opciót a Beállítások
fülön.
2 Görgessen a Memóriakezelő
opcióra, érintse meg, majd
görgetéssel válassza ki a Külső
memória opciót.
3 Érintse meg a Formázás opciót,
majd hagyja jóvá választását.
4 Adja meg a jelszót, ha van. A
készülék formázza a kártyát, és
azután az már használatra kész.
Partnerek átvitele az USIM kártyáról
a telefonra:
1 A Kommunikáció fülön görgessen
a Nevek opcióhoz, és válassza az
Áthelyez/Másol lehetőséget.
2 Érintse meg a Másolás a
készülékre opciót.
3 Válassza az Összes megjelölése
opciót, vagy jelölje ki egyenként
a neveket, majd érintse meg a
Másolás a készülékre opciót.
02
03
04
05
06
07
08
Beállítás
MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom
a memóriakártyán, az ezt tartalmazó
mappaszerkezet a formázást
követően megváltozhat, mivel az
összes fájl törlődik.
01
15
Menütérkép
Érintse meg a
gombot a kezdőképernyőn a Főmenü megnyitásához. Itt
az ikonok közti görgetéssel további menükhöz férhet hozzá: Kommunikáció,
Multimédia, Kellékek és Beállítások.
Kommunikáció
Nevek
Tárcsázás
Üzenetek
w’n’w
Hívásinfó
Email
Internet
Google maps
Kellékek
Beállítás
16
Ébresztő
Szervező
Jegyzet
Eszközök
Diktafon
Számológép
Világóra
Stopper
LG KM900 | Használati útmutató
Multimédia
Zene
Kamera
Videókamera
Galéria
Saját mappa
JAVA
FM rádió
Muvee
Beállítások
Profil
Telefon
Bluetooth
Wi-Fi
Kijelző
Hívás
Kapcsolatok
Üzenet
A kezdőképernyő
Erről a képernyőről elérheti a
menüopciókat, hívást indíthat,
megtekintheti a telefon állapotát, és
számos egyéb funkciót elindíthat.
Tippek az érintőképernyő
használatához
01
02
03
04
05
06
07
08
A kezdőképernyő
A kezdőképernyő arra is
remek lehetőséget kínál, hogy
hozzászokjon az érintőképernyő
használatához.
Valamely elem kiválasztásához
érintse meg az ikon középpontját.
• Ne nyomja meg túl erősen; az
érintőképernyő elég érzékeny
ahhoz, hogy finom, de határozott
érintéseket is érzékeljen.
• Használja az ujja hegyét a kívánt
opció megérintéséhez. Ügyeljen
rá, hogy ne érjen hozzá más
gombokhoz.
• Kikapcsolt képernyő-világítás
esetén a kezdőképernyő
visszaállításához nyomja meg a
ki/bekapcsoló gombot.
• A KM900 minden alkalommal
aktiválja a képernyőzárat, amikor
nem használja.
• A feladatkezelő gomb egyszeri,
rövid megnyomásával a
telefon megjeleníti a négy
kezdőképernyő 3D-s változatát.
• A feladatkezelő gomb hosszan
való megnyomásával a
Feladatkezekő menü jelenik meg.
17
A kezdőképernyő
A kezdőképernyő testreszabása
1 Parancsikon
kezdőképernyő
2 Vezérlő
kezdőképernyő
A kezdőképernyő
18
• Lépjen érintkezésbe KM 900
készülékével - A felhasználói
kezelőfelület az alábbi négy
típusú kezdőképernyőn alapul. A
kezdőképernyők között gyorsan és
egyszerűen válthat, ha végighúzza ujját a
kijelzőn balról jobbra vagy jobbról balra.
• A kezdőképernyő testreszabásaMindegyik kezdőképernyőnél
hozzáadhat vagy eltávolíthat
objektumokat ujját lenyomva tartva
a képernyőn, vagy már hozzáadott
objektum esetében az objektum
megérintésével és lenyomva tartásával.
LG KM900 | Használati útmutató
3 Névjegyek
kezdőképernyő
4 Multimédia
kezdőképernyő
Gyorsgombok
A kezdőképernyőn található gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel
használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt
funkciókhoz.
Érintse meg a nevek
megnyitásához. A tárcsázni
kívánt telefonszám
kikereséséhez kattintson
a keresés ikonra, majd az
érintőpad segítségével
adja meg a partner nevét.
Létrehozhat új névjegyeket
és szerkesztheti a már
meglévőket.
Egy érintéssel hozzáférhet
az Üzenetek menühöz. Ezen
a helyen új SMS üzenetet
hozhat létre.
Érintse meg a négy almenüből
álló Főmenü megnyitásához.
02
03
04
05
06
07
08
A kezdőképernyő
Ha megérinti, előhívja
a tárcsázási képernyőt
ahonnan hívást indíthat.
Írja be a számot a normál
billentyűzeten, és érintse
meg a Hanghívás opciót
vagy a
gombot.
Az adott számra
történő videóhívás
kezdeményezéséhez a szám
megadása után érintse meg
a
lehetőséget.
01
19
A kezdőképernyő
Érintőképernyő
A KM900 érintőképernyőjén lévő
vezérlők az éppen végzett feladattól
függően dinamikusan változnak.
Alkalmazások megnyitása
Az alkalmazások az ikonjuk
megérintésével nyithatók meg.
A kezdőképernyő
A KM900 inteligens készülék érzékeli
ha a menü használatakor elforgatja
atelefonját vagyis a főmenü abba
az irányba fordul amerre ÖN azt
20 kívánja.
LG KM900 | Használati útmutató
Ebben az esetben már nem tud
görgetni mivel az összes ikon
megjelenik a képernyőn.
Görgetés
Görgetéshez húzza jobbra vagy
balra az ujját. Egyes képernyők,
például weboldalak, felfelé és lefelé
is görgethetők.
Nagyítás és kicsinyítés
Fénykép, weboldal, e-mail vagy
térkép megtekintésekor a kép
nagyítható és kicsinyíthető.
Közelítse egymás felé vagy húzza
szét az ujjait.
01
02
03
04
05
06
07
08
A kezdőképernyő
21
A kezdőképernyő
Az állapotsáv megtekintése
Az állapotsáv különböző ikonok
használatával jelzi pl. a jelerősséget,
az új üzeneteket, az akkumulátor
töltöttségét, valamint a Bluetooth
vagy GPRS-funkció aktív állapotát.
Az alábbi táblázat tartalmazza az
állapotsávban előforduló ikonok
jelentését.
Ikon Leírás
Nincs szolgáltatás
2G
3G
EDGE
HSDPA
Wi-Fi bekapcsolva
A kezdőképernyő
22
Bluetooth üzenet
Bluetooth monó
kihangosító
Bluetooth monó/sztereó
fejhallgató
Ikon Leírás
Bluetooth sztereó
fejhallgató
Bluetooth monó fejhallgató
Bluetooth be
Bluetooth nyomtató
Bluetooth átvitel
Bluetooth láthatóság
Bluetooth zene
Letöltés
Letöltés kész.
Letöltés megszakítva.
Hívás közbeni funkció
Internet
Bluetooth-kompatibilis
eszközök keresése
Hívásátirányítás
Hívás elutasítása
Biztonság
Fejhallgató
Otthoni zóna
LG KM900 | Használati útmutató
Ikon Leírás
Roaming
Ikon Leírás
Push üzenet
01
Ébresztő
Repülési mód
02
Naptár
Utcai
03
Néma
04
Egyedi (1-10)
05
Több feladatos feldolgozás
Zene szüneteltetése
Zene lejátszása
Zene lejátszása FM-rádióból
FM-rádió hallgatása
FM-rádió sugárzás
E-mail elküldve
E-mail érkezett
~
Rezgést követő csengőhang
Csengőhang és rezgés
együtt
Külső memória
06
07
08
Akkumulátor állapota
Projector/TV használata
MMS
MMS küldése
Fogadott MMS
Új hangposta
Új üzenet
Üzenet küldése sikertelen
Új e-mail
A kezdőképernyő
SMS küldése
23
A kezdőképernyő
A Többfeladatos feldolgozás
funkció használata
A Feladatkezelő menü
megnyitásához nyomja meg
a készülék
többfunkciós
gombját. Itt láthatja az összes futó
alkalmazást, amelyeket egyetlen
érintéssel elérhet.
A kezdőképernyő
24
LG KM900 | Használati útmutató
Hívások
Hanghívás vagy videóhívás
kezdeményezése
1 É rintse meg a
gombot a
billentyűzet megnyitásához.
2 Írja be a számot a billentyűzeten.
Számjegy törléséhez nyomja meg
a törlés gombot.
3 Hívás kezdeményezéséhez érintse
meg a
gombot.
4 A hívás befejezéséhez érintse
meg a
gombot.
TIPP! A véletlen
híváskezdeményezés
elkerülése érdekében zárja le az
érintőképernyőt a be/kikapcsoló
gomb rövid megnyomásával.
TIPP! A
gomb
megérintésével megnyithatja
a Szám mentése, az Üzenet
küldése vagy a Névjegy
keresése menüpontot.
01
02
03
04
05
06
07
08
TIPP! Nemzetközi hívás
kezdeményezésekor a + jel
beviteléhez érintse meg kétszer
a gombot, vagy tartsa
lenyomva a
gombot.
Alapok
25
Hívások
Partnerek hívása
Hívás fogadása és elutasítása
1 A kezdőképernyőn érintse meg
a
gombot a Nevek menü
megnyitásához.
2 Görgetéssel kereshet a partnerek
listájában, vagy adja meg a
felhívni kívánt partner nevének
első betűjét, és érintse meg a
ikont.
3 A leszűkített listán érintse meg a
felhívni kívánt partner nevét, és
ha több telefonszám is tartozik
hozzá, válassza ki a kívánt számot.
4 Érintse meg a Hanghívás vagy a
Videóhívás opciót.
Ha cseng a telefon, a
gomb
megnyomásával fogadhatja a hívást.
A bejövő hívás elutasításához
nyomja meg a
gombot.
Alapok
26
LG KM900 | Használati útmutató
Hívás közbeni funkciók
Kihangosítás – Érintse meg a
kihangosítás bekapcsolásához.
gombot a
Némítás – Érintse meg a
gombot a
mikrofon némításához, így az a személy, akivel
beszélgetést folytat, nem hallja az Ön hangját.
Tartás – Érintse meg a
tartásához.
opciót a bejövő hívás
Opciók – Válasszon egyet a további hívás
közbeni opciók listájáról, pl. az Új jegyzet
létrehozása vagy az Üzenetek opciót, így
ellenőrizheti üzeneteit vagy új partnert adhat
hozzá hívás közben. Itt is befejezheti a hívást a
Hívás befejezése gomb megérintésével.
01
02
03
04
05
06
07
08
– Érintse meg a számozott opciókkal ellátott
menükben történő navigáláshoz használható
számbillentyűzet megnyitásához, például ügyfélközpontok
vagy automata telefonos szolgáltatások hívása esetén.
– Jegyzetet készíthet hívás közben.
Alapok
– Hívás közben kereshet a névjegyek között.
27
Hívások
A hívás hangerejének
beállítása
A telefon jobb oldalán található
fel-le gombok segítségével hívás
közben beállíthatja a hangerőt.
Gyorshívás
Alapok
28
Gyakran hívott partnereihez
gyorshívási számot rendelhet hozzá.
1 A kezdőképernyőn érintse meg
a
gombot a Nevek menü
megnyitásához.
2 Érintse meg a
gombot, és
válassza a Gyorshívás opciót.
3 A hangposta már be van állítva
az 1-es gyorshívási számra. Ezen
nem tud változtatni. A többi
gyorstárcsázási számot érintéssel
rendelheti hozzá a kívánt
partnerekhez.
4 Megnyílik a partnerek listája.
Telefonszámának egyszeri
megérintésével válassza ki
azt a partnert, akihez az adott
LG KM900 | Használati útmutató
gyorstárcsázási számot hozzá
szeretné rendelni.
Adott gyorshívási szám hívásához
érintse meg a
gombot a
kezdőképernyőn, majd nyomja
meg és tartsa lenyomva a
partnerhez rendelt számot, amíg
az adott partner meg nem jelenik a
képernyőn. A hívás kezdeményezése
automatikusan indul, nem
szükséges megérinteni a Hanghívás
opciót.
Második hívás
kezdeményezése
1 Az aktuális hívás közben
érintse meg a
gombot,
és válassza ki a tárcsázni kívánt
telefonszámot.
2 Tárcsázza a számot vagy keressen
a partnerek között (további
információkért lásd a Hívás
kezdeményezése részt a 25.
oldalon).
3 A hívás kapcsolásához érintse
meg a
gombot.
4 Mindkét hívás megjelenik a
képernyőn. Ezzel zárolja és
várakoztatja az első hívást.
5 Az egyik vagy mindkét hívás
befejezéséhez nyomja meg a
Vége .
DTMF kikapcsolása
A DTMF segítségével
számparancsokkal vezérelheti az
automatikus hívások menüit. A
DTMF alapértelmezésben be van
kapcsolva.
Hívás közben történő
kikapcsolásához (pl. szám
feljegyzése céljából) érintse meg a
gombot, és válassza a DTMF
letiltása lehetőséget.
01
02
03
04
05
06
07
08
Hívásinfó megtekintése
MEGJEGYZÉS: Minden Ön által
kezdeményezett hívás díja Önt
terheli.
Alapok
Érintse meg a kezdőképernyőn a
gombot, majd a Kommunikáció
fülön a Hívásinfó pontot.
Válasszon a következők közül:
Összes előzmény –
Megtekintheti az összes tárcsázott,
fogadott és nem fogadott hívás
teljes listáját, csak hanghívásokra
szűkítve vagy a videóhívásokkal és
az üzenetekkel bővítve is.
29
Hívások
Nem fogadott –
Megtekintheti a nem fogadott
hívások teljes listáját.
Csak hívások – Megtekintheti az
összes hívott szám listáját.
Csak üzenetek – Megtekintheti
az összes szám listáját, amelyekről
vagy amelyekre szöveges vagy
multimédiás üzenetet kapott vagy
küldött.
Csak videóhívás – Az összes
videóhívás megjelenítése.
TIPP! Bármely hívásnaplóban
a
, majd az Összes törlése
gomb megnyomásával
törölheti az összes mentett
elemet.
Alapok
30
TIPP! Bármely bejegyzést
megérintve a hívásinfóban
megtekintheti az adott
hívás dátumát, időpontját és
időtartamát.
LG KM900 | Használati útmutató
Hívásátirányítás használata
1 Érintse meg a
gombot, és
válassza ki a Hívás opciót a
Beállítások fülön.
2 Érintse meg a Hívásátirányítás
opciót, majd válassza a
Hanghívások és/vagy
Videóhívások opciót.
3 Válassza ki, hogy minden
alkalommal át akarja-e irányítani
a hívásokat, vagy csak akkor,
amikor foglalt a vonal, amikor
nincs válasz, vagy amikor Ön nem
érhető el.
4 Adja meg azt a számot, amire át
kívánja irányítani a hívásokat.
5 Az aktiváláshoz érintse meg az
Aktiválás gombra.
MEGJEGYZÉS: A hívásátirányítás
díjköteles. A részletekért forduljon a
szolgáltatójához.
TIPP! A hívásátirányítás
kikapcsolásához válassza az
Összes deaktiválása gombot a
Hívásátirányítás menüben.
Híváskorlátozás használata
1 Érintse meg a
gombot, és
válassza ki a Hívás opciót a
Beállítások fülön.
2 Érintse meg a Híváskorlátozás
opciót, majd válassza a
Hanghívások és/vagy
Videóhívások opciót.
3 Válasszon egyet, vagy akár
mindet az alábbi öt opció közül:
Összes kimenő hívás
Kimenő nemzetközi
Kimenő nemzetközi kivéve
hazai
Összes bejövő
Bejövő hívások külföldön
4 Írja be a híváskorlátozáshoz
megadott jelszót. A
szolgáltatásról a szolgáltatójától
kaphat további információt.
TIPP! Válassza a Fix hívó
szám opciót, hogy összeállítsa
azoknak a számoknak a listáját,
amelyek hívhatóak lesznek
telefonjáról. Szüksége lesz
a szolgáltatótól kapott PIN2
kódra. Csak a fix hívószámok
listáján található számok lesznek
hívhatóak a telefonról.
01
02
03
04
05
06
07
08
Általános hívásbeállítások
módosítása
Alapok
1 Érintse meg a
gombot, és
válassza ki a Hívás opciót a
Beállítások fülön.
2 Érintse meg az Általános
beállítások lehetőséget. Ezzel
a következő beállításokat
módosíthatja:
31
Hívások
Hívás elutasítása - Csúsztassa
a kapcsolót balra, BE állásba.
A Visszautasítási lista
megérintésével választhat az
összes hívás, a bizonyos partnerek
vagy csoportok, illetve az
ismeretlen (azaz a partnerlistán
nem szereplő) hívók közül.
Saját szám küldése – Válassza
ki, hogy kimenő hívás esetén
telefonszámát kijelezze-e a hívott
fél készüléke.
Automatikus újrahívás –
Csúsztassa a kapcsolót balra, Be
állásba, vagy jobbra, Ki állásba.
Hívásidő emlékeztető –
Csúsztassa a kapcsolót balra,
BE állásba, hogy percenként
hangjelzést halljon hívás közben.
Alapok
32
LG KM900 | Használati útmutató
Bluetooth fogadás módja –
Válassza a Fülhallgatós mikrofon
opciót, ha a hívást Bluetooth
fejhallgatóval kívánja fogadni,
vagy válassza a Készülék
opciót, ha a készülékén található
gombbal fogadja a hívásokat.
Új szám mentése - Új szám
mentéséhez válassza a BE vagy a
KI gombot.
Videóhívás beállításainak
módosítása
1 Érintse meg a kezdőképernyőn
a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki a Hívás > Videóhívás
beállítása opciót a Beállítások
fülön.
2 Válassza ki a videóhívások
beállításait. Ha egyéni kép
használata mellett dönt,
válasszon egy képet, és/vagy
kapcsolja be a Tükör opciót,
hogy önmagát lássa a képernyőn
videóhívás közben.
Nevek
Új Névjegy
Kétféleképpen kereshet partnereket:
A kezdőképernyőről
1 A kezdőképernyőn érintse meg
a
gombot a Nevek menü
megnyitásához. Érintse meg a
ikont, és írja be a partner
nevét a billentyűzeten.
2 Érintse meg a Videóhívás vagy
a Hanghívás opciót vagy a
gombot a híváshoz.
1 A kezdőképernyőn érintse meg a
gombot, majd érintse meg a
képernyőn az Új névjegy opciót,
vagy válassza a
lehetőséget,
majd az Új névjegy gombot.
2 Válassza ki, hogy a Készülékre
vagy az USIM kártyára menti-e
a partnert.
3 Ha képet kíván társítani az egyes
partnerekhez, érintse meg a Kép
hozzáadása opciót.
4 Írja be az új partner vezetéknevét
és keresztnevét. Mindkettőt nem,
de legalább az egyiket meg kell
adnia.
5 Legfeljebb öt különböző
számot adhat meg, melyekhez
a következő típusokat
társíthatja: Mobil, Otthoni,
Iroda, Személyhívó, Fax, VT és
Általános.
6 Adjon hozzá e-mail címet.
TIPP! Csoport szerint is kereshet,
ha megérinti a Nevek fület
a képernyő felső részén, és
kiválasztja a Csoportok pontot.
Ezzel megjeleníti az összes
csoport listáját.
A főmenüből
1 Érintse meg a
gombot, és
görgessen a Nevek opcióhoz a
Kommunikáció fülön.
2 Érintse meg a keresés ikont, vagy
érintse meg a
gombot, majd
a Keresés opciót.
01
02
03
04
05
06
07
08
Alapok
Keresés
33
Nevek
7 A partnert a következők közül
egy vagy több csoporthoz is
hozzárendelheti: Nincs csoport,
Család, Barátok, Kollégák,
Iskola vagy VIP.
8 Hozzáadhat Csengőhangot,
Honlapcímet, Otthoni címet,
Munkahely nevét, Beosztást,
Munkahelyi címet, Évfordulót
és Emlékeztetőt is.
9 A partner mentéséhez érintse
meg a
gombot.
TIPP! Testreszabott
csoportokat hozhat létre
partnerei számára. Lásd a
Csoport létrehozása című részt.
1 Érintse meg a kezdőképernyőn
a
gombot, majd a
Kommunikáció fülön a Nevek
pontot.
2 Érintse meg a Nevek gombot
a képernyő felső részén, majd
érintse meg a Csoportok
gombot, és válasszon új
csoportot.
3 Írja be az új csoport nevét.
4 Érintse meg a
gombot.
MEGJEGYZÉS: Csoport törlése
esetén a csoportba tartozó
partnerek nem vesznek el. A
partnerek a névlistán maradnak.
TIPP! Meglévő csoport
szerkesztéséhez érintse meg
egyszer a kívánt csoportot.
Válasszon a Megtekintés,
Csoport szerkesztése, Üzenet
küldése, Névjegy küldése
vagy Csoport törlése opciók
közül.
Alapok
34
Csoport létrehozása
LG KM900 | Használati útmutató
Beállítások módosítása
A partnerek beállításai tetszés
szerint módosíthatók.
1 Érintse meg a Nevek lehetőséget
a Kommunikáció fülön, válassza
ki a
gombot, és görgetéssel
válassza ki a Beállítások pontot.
2 Itt a következő beállításokat
módosíthatja:
Név megjelenítése –
Kiválaszthatja, hogy a partner
vezetékneve vagy keresztneve
jelenjen-e meg első helyen.
Másolás – Másolja át partnereit
az USIM kártyáról a készülékére
vagy fordítva. Ezt megteheti
partnerenként, de akár az
összes partnert is átmásolhatja
egyszerre.
Áthelyezés - Ez a Másoláshoz
hasonlóan működik, de a
partner csak azon az új helyen
tárolódik, ahova áthelyezi. Így
ha egy partnert áthelyez az
USIM kártyáról a készülékre, az
kitörlődik az USIM-memóriából.
Törlés – Az összes névjegyet
törölheti. Érintse meg az Igen
gombot, ha biztosan törölni
kívánja az összes partnert.
Memória infó – Megtekintheti a
memória kapacitását.
Összes küldése Bluetooth -on –
Átküldheti összes partnerét
egy másik készülékre Bluetooth
használatával.
01
02
03
04
05
06
07
08
Alapok
35
Nevek
Információ megtekintése
1 Érintse meg a Nevek lehetőséget
a Kommunikáció fülön, válassza
ki a
gombot, és érintse meg
az Információ pontot.
2 Innen a következőket tekintheti
meg: Szolgáltatói számok, Saját
számok, Memória infó (szabad
tárhely) és Saját névjegy.
TIPP! Saját névjegye
hozzáadásához válassza a
Saját névjegy opciót, és írja be
minden adatát úgy, ahogyan
azt partnereinél tenné. A
befejezéshez érintse meg a
Mentés ikont.
Alapok
36
LG KM900 | Használati útmutató
Üzenetek
Üzenetek
A KM900 modell az SMS, MMS
üzeneteket egyetlen intuitív és
könnyen használható menüben
egyesíti.
Az üzenetközpont kétféle módon
érhető el:
1 A kezdőképernyőn érintse
meg a
vagy a
gombot,
és görgetéssel válassza ki
az Üzenetek lehetőséget a
Kommunikáció fülön.
Üzenet küldése
TIPP! Minden személy
esetén, akinek elküldi az
üzenetet, egy 160 karakteres
szöveges üzenet díját számítják
fel.
01
02
03
04
05
06
07
08
FIGYELEM: A 160
karakteres korlát az SMS
kódolásától függően
országonként változó lehet.
Alapok
1 Üres üzenet megnyitásához
érintse meg a
gombot, majd
az Új üzenet pontot.
2 A címzett számának
megadásához érintse meg a
Címzett gombot, vagy érintse
meg a Kedvenc vagy a Névjegy
gombot. Több partnert is
hozzáadhat. Ha befejezte, érintse
meg a SMS küldése lehetőséget.
3 A beírt szöveget SMS vagy MMS
formájában is elküldheti, vagy
e-mail küldéséhez válassza az Email opciót.
4 SMS sablon, MMS sablonok,
hangulatjel, név és szám, új dia,
tárgy vagy aláírás hozzáadásához
érintse meg a
Beszúrás
lehetőséget.
37
Üzenetek
FIGYELEM: Ha képet,
videót vagy hangot csatol
SMS-üzenetéhez, azt a készülék
automatikusan MMS-üzenetté
alakítja át, és ennek megfelelő
díjat számolnak fel érte.
Szövegbevitel
Érintésével bekapcsolhatja a
T9 prediktív szövegbeviteli módot.
Megváltoztathatja az beviteli
nyelvet.
Váltás a szám-, szimbólum- és
szövegbeviteli billentyűzetek között.
Segítségével Shift végiggörgethet
a különböző billentyűzeteken
szövegbeviteli módban (pl. nagyvagy kisbetű).
Alapok
38
TIPP! Ha csak csupa nagy
betűt szeretne használni akkor
hosszan nyomja meg ezt a
gombot.
LG KM900 | Használati útmutató
Szóköz beviteléhez érintse meg a
gombot.
T9 prediktív szövegbevitel
T9 módban megjelenik a
ikon.
A T9 mód beépített szótár
segítségével felismeri a szavakat a
megérintett billentyűk sorrendje
alapján. Egyszerűen érintse meg
a beírni kívánt betűhöz tartozó
számot, és a szótár megjósolja, hogy
melyik szót szeretné használni.
Ha például a „telefon” szót szeretné
beírni, nyomja meg egymás után a
8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 számokat.
Abc kézi szövegbevitel
Az Abc módban többször kell egy
billentyűt megérintenie az adott
betű beviteléhez. Pl. a ‘szia’ szó
beírásához, érintse meg a 7-es
gombot négyszer, a 9-est négyszer,
a 4-est háromszor és a 2-est egyszer.
E-mail beállítása
A KM900 készülékkel útközben is
tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel
e-mailen keresztül. Gyorsan és
egyszerűen állíthat be POP3 vagy
IMAP4 e-mail fiókot.
1 Érintse meg a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgessen az
E-mail opcióig a Kommunikáció
fülön.
2 Érintse meg az E-mail-írás
opciót. Ha nem állította be az
e-mail fiókját, indítsa el az e-mail
beállítási varázslót.
TIPP! Ha már beállította az
e-mail fiókot, a varázsló nem
indul el automatikusan.
01
02
03
04
05
06
07
08
Alapok
3 Ezután kiválaszthatja e-mail fiókja
beállításait:
E-mail cím – Adja meg
a fiókhoz tartozó e-mail címet.
Kiszolgáló címe – Adja meg a
kiszolgáló címét.
Tartomány- Adja meg a
tartományt.
Felhasználónév - Adja meg a
fiókhoz tartozó felhasználónevet.
Jelszó - Adja meg a fiókhoz
tartozó jelszót.
Egyéni fiókbeállítások
szerkesztéséhez válassza a
következőket: Beállítások >
Üzenet > E-mail > E-mail fiók.
Ezek a következők:
Cím – Adja meg a fióknevet.
Felhasználónév - Adja meg a fiók
felhasználónevét.
Jelszó - Megadhatja a fiókhoz
tartozó jelszót.
E-mail cím – Adja meg a fiókhoz
tartozó e-mail címet.
Válasz e-mail cím – Adja meg az
e-mailek válaszcímét.
Kimenő mail kiszolgáló –
Adja meg a kimenő e-mail
kiszolgáló címét
39
Üzenetek
Bejövő levelező kiszolgáló –
Adja meg a bejövő e-mail
kiszolgáló címét
Maximális fogadási méret –
Válassza ki az e-mailek
méretkorlátját, amely legfeljebb
1 MB lehet.
Postaláda típusa – Adja meg
a postaláda típusát (POP3 vagy
IMAP4).
Mentés a kiszolgálóra – Válassza
ki, hogy e-mailjeit menti-e a
kiszolgálón. IMAP4 fiókok esetén
a rendszer minden esetben menti
a másolatokat.
Küldött levél mentése –
Válassza ki, hogy hova menti az
e-maileket (ha a postaláda típusa
IMAP4). Ha a postaláda típusa
POP3, az elküldött e-maileket
a rendszer minden esetben a
készülékre menti.
Alapok
40
LG KM900 | Használati útmutató
Letöltési lehetőség - Válassza ki
az e-mailek letöltésének módját.
POP3 esetén válasszon a Csak
fejléc vagy a Mind, beleértve a
törzset is, IMAP4 esetén pedig
a Csak fejléc, Fejléc + törzs vagy
Mind lehetőségek közül.
Hozzáférési pontok – Válassza ki
az internet-hozzáférési pontot.
Speciális beállítások – Válassza
ki, használja-e speciális
beállításokat.
Amint beállította a fiókot, az
megjelenik az E-mail mappában a
fiókok listáján.
E-mail küldése az új e-mail
fiókról
1 Új, üres üzenet megnyitásához
érintse meg az E-mail - E-mailírás opciót a Kommunikáció
fülön.
2 Adja meg a címzett címét, és írja
be az üzenetet. Az üzenethez
képet, videót, hangfájlokat és
egyéb fájltípusokat is csatolhat.
3 Az üzenet elküldéséhez érintse
meg az E-mail küldése gombot.
E-mail beállítások módosítása
01
02
03
04
05
06
07
08
Alapok
Az e-mailek beállításai tetszés
szerint módosíthatók.
1 Érintse meg a kezdőképernyőn a
gombot, majd az Üzenetek
opciót a Beállítások fülön.
2 Válassza ki az E-mail opciót.
3 A következő beállításokat
módosíthatja:
E-mail fiókok – Kezelheti e-mail
fiókjait.
Válasz engedélyezése Engedélyezheti az olvasásvisszaigazolási üzenetek küldését.
Válasz kérése – Kiválaszthatja,
hogy kér-e olvasás-visszaigazolási
üzeneteket.
Lekérés időköze – Kiválaszthatja,
milyen gyakran ellenőrizze a
KM900 készülék, hogy érkezett-e
új e-mail üzenet.
Eredeti üzenet beillesztése –
Kiválaszthatja, hogy a válaszban
szerepeljen-e az eredeti üzenet.
Melléklet hozzáadása - A
válasznál választhatja az eredeti
melléklet hozzáadását.
Automatikus lekérés
roamingkor – Kiválaszthatja,
hogy külföldön (roaming esetén)
automatikusan letöltse-e a
készülék az üzeneteket.
41
Üzenetek
Új e-mail értesítési infó –
Kiválaszthatja, hogy előugró
üzenet értesítse-e az új
e-mailekről.
Aláírás – Létrehozhat e-mailes
aláírást, és bekapcsolhatja ezt a
funkciót.
Üzenet mappák
A KM900 telefon által használt
mappaszerkezet könnyen átlátható,
és viszonylag magától értetődő.
Ha beállítja az e-mail fiókokat,
mindegyik fióknál a következő
mappák használhatók.
Bejövő – Minden érkező üzenet
a bejövő üzenetek mappájában
tárolódik. Itt több más funkció
mellett megtekintheti és törölheti az
üzeneteket.
Kimenő – Ideiglenes tárhely a
küldésre várakozó üzenetek részére.
Alapok
42
LG KM900 | Használati útmutató
Elküldött – Az elküldött üzenetek
ebben a mappában tárolódnak.
Piszkozatok – Ha nincs ideje
befejezni az üzenetet, ide mentheti
az addig leírtakat.
Csoportosított – A partnereivel
váltott azonnali üzenetek kerülnek
ide. A képek és üzenetek együtt
menthetők.
Saját mappák – Saját mappákat
hozhat létre az üzenetek tárolására.
Sablonok használata
A leggyakrabban elküldött SMSés MMS-üzeneteihez sablonokat
hozhat létre. A telefon már tartalmaz
néhány sablont, melyeket kedve
szerint szerkeszthet.
1 Új üzenetek írásakor a Sablonok
lehetőség az opció menü
Beszúrás pontjából érhető el.
2 Választhat a SMS sablonok
vagy a MMS sablonok közül.
Hozzáadhat, szerkeszthet és
törölhet is sablonokat, akár az
összeset is. A szerkesztéshez
válasszon ki egy üzenetet,
végezze el a módosításokat, és
érintse meg a Sablon mentése
gombot.
Hangulatjelek használata
Tegye kifejezőbbé üzeneteit
hangulatjelek használatával. A
telefon már tartalmaz néhány
gyakran használt hangulatjelet.
1 Új üzenetek írásakor a
Hangulatjelek lehetőség az
opció menü Beszúrás pontjából
érhető el.
2 Új ikont, illetve egy vagy akár
az összes hangulatjelet is
hozzáadhatja.
SMS beállításainak
módosítása
A KM900 előre meghatározott
üzenetbeállításaival azonnal küldhet
üzeneteket. Ezeket a beállításokat
tetszése szerint módosíthatja.
Görgessen a Beállítások fülön
az Üzenetek opcióra, és érintse
meg a SMS pontot. A következő
beállításokat módosíthatja:
SMS központ – Megadhatja az
üzenetközpont adatait.
Kézbesítési jelentés – Csúsztassa
balra a kapcsolót, ha szeretne
megerősítést kapni üzenetei
kézbesítéséről.
Érvényességi időtartam –
Kiválaszthatja, mennyi ideig tárolja
az üzeneteket az üzenetközpont.
01
02
03
04
05
06
07
08
Alapok
43
Üzenetek
Üzenettípusok – A szöveg Hang,
Fax, X.400 vagy E-mail formátumba
konvertálható.
Karakterkódolás – Kiválaszthatja a
karakterek kódolásának módját. Ez
befolyásolja az üzenet méretét, és
ezáltal az adatátvitel költségeit.
Hosszú szöveg kezelése –
Választhat, hogy hosszú üzeneteit
több SMS-ben vagy MMS-ben
küldi-e.
MMS beállításainak
módosítása
Alapok
44
A KM900 előre meghatározott
üzenetbeállításaival azonnal küldhet
üzeneteket. Ezeket a beállításokat
tetszése szerint módosíthatja.
A Beállítások opcióban válassza
ki az Üzenet és a MMS opciót.
A következő beállításokat
módosíthatja:
Fogadási mód – Választhat az
LG KM900 | Használati útmutató
Hazai hálózat és a Roaming
lehetőségek közül. Ha ezután a
Manuális opciót választja, csak
értesítést kap az MMS-üzenetekről.
Az értesítés alapján eldöntheti, hogy
letölti-e a teljes üzeneteket.
Kézbesítési jelentés –
Engedélyezheti és/vagy kérheti
kézbesítési jelentés küldését.
Olvasás visszaigazolása –
Engedélyezheti és/vagy kérheti az
olvasás visszaigazolásának küldését.
Prioritás – Kiválaszthatja MMSüzenetei prioritási szintjét.
Érvényességi időtartam – Válassza
ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az
üzenetközpont.
Diavetítés időtartama – Válassza
ki a diák megjelenítésének
időtartamát.
Létrehozás módja - Letiltott /
Figyelmeztetés / Szabad
Kézbesítés ideje – Válassza ki,
mennyi idő telhet el az üzenet
kézbesítéséig.
MMS központ – Megadhatja az
üzenetközpont adatait.
Egyéb beállítások módosítása
Görgessen a Beállítások fülön az
Üzenet opcióra, majd a következők
közül választhat:
Hangposta – Új Hangposta
szolgáltatás hozzáadásához érintse
meg az Új profil vagy a
gombot. Az elérhető szolgáltatás
részleteiről érdeklődjön a
szolgáltatónál.
Szolgáltatói üzenet – Fogadhatja
vagy blokkolhatja a szolgáltatói
üzeneteket. A megbízható és nem
megbízható feladók listájának
létrehozásával az üzenetbiztonsági
szinteket is beállíthatja.
Információs szolgáltatás –
Megadhatja a fogadási opciókat, a
nyelvet és az egyéb beállításokat.
01
02
03
04
05
06
07
08
Alapok
45
Kamera
Gyors fényképfelvétel
készítése
Kreativitás
46
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva
a készülék jobb oldalán lévő
Kamera gombot.
2 A telefont vízszintesen tartva
fordítsa az objektívet a fénykép
tárgya felé.
3 A rögzítés gomb finom
megnyomására a kereső
képernyő közepén megjelenő
fókuszmező segítségével
állíthatja be az élességet.
4 Irányítsa úgy a telefont, hogy a
fénykép tárgya a fókuszmezőbe
kerüljön.
5 Amikor a fókuszmező zöld
színűre változik, a kamera a
tárgyra fókuszált.
6 Nyomja meg és tartsa nyomva a
rögzítés gombot.
LG KM900 | Használati útmutató
TIPP! Arckövetés
Ez a funkció automatikusan
felismeri az emberi arcokat,
és rájuk fókuszál, ezáltal Ön
élesebb képet készíthet.
A fénykép elkészítése után
Az elkészült fénykép megjelenik a
képernyőn. Megjelenik a kép neve
és négy ikon a kép jobb oldalán.
Küldés
Használat
Átnevezés
Szerkesztés
Érintse meg a fénykép
SMS-ben, E-mailben vagy
Bluetooth kapcsolaton keresztül
történő elküldéséhez. Az
Üzenetküldés részt lásd a 37.,
a Fájlok küldése és fogadása
Bluetooth kapcsolaton keresztül
részt pedig a 109. oldalon.
Küldés
Átnevezés Érintse meg a kép
nevének szerkesztéséhez.
Érintse meg az előző menüre
lépéshez.
Érintse meg a kép törléséhez.
Érintse meg, hogy azonnal új
fényképet készíthessen. A jelenlegi
fénykép mentésre kerül.
Érintse meg a mentett
fényképek galériájának
megtekintéséhez.
01
02
03
04
05
06
07
08
Kreativitás
Használat Érintse meg a kép
háttérképként való beállításához.
Szerkesztés Érintse meg a kép
különféle eszközökkel történő
szerkesztéséhez.
47
Kamera
A kereső megismerése
Vissza – Ha megérinti, visszatér a
kezdőképernyőhöz.
Menütérkép - Itt látható, hogy
a kamera videó vagy fénykép
módban van-e, és rögzítésre is
használható.
Galéria – Érintse meg a galéria
megtekintéséhez.
Expozíció – Lásd Az expozíció beállítása című részt az 50. oldalon.
Makró – Közeli fotók készítéséhez kapcsolja be.
Vakuállapot – Vaku beállítása vagy kikapcsolása.
Beállítások – Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához.
Bővebben lásd a Speciális beállítások használata című részt az 51. oldalon.
Kreativitás
48
TIPP! Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy
átláthatóbb legyen a keresőképernyő. Egyszerűen
érintse meg egyszer a kereső közepét. Az opciók
visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.
LG KM900 | Használati útmutató
A vaku használata
Az expozíció beállítása
Az expozíció a kép világos és sötét
részei közötti különbséget határozza
meg. Az alacsony kontrasztú kép
ködösnek fog tűnni, míg a magas
kontrasztú sokkal élesebbnek hat.
1 Érintse meg a
gombot.
2 Csúsztassa a kontrasztjelzőt a sáv
mentén a
irányába a kisebb
expozícióhoz és homályosabb
képhez, vagy a
irányába az
expozíció növelésével és élesebb
képhez.
01
02
03
04
05
06
07
08
Kreativitás
A vaku alapértelmezett beállítása
automatikus, de vannak további
opciók.
1 A vaku almenübe való
belépéshez válassza a kereső bal
oldalán a
gombot.
2 Három vakubeállítás áll
rendelkezésére:
Automatikus – A kamera
kiértékeli a megfelelő
képminőséghez rendelkezésre
álló megvilágítást, és szükség
szerint használja a vakut.
Mindig ki – A kamera
sosem használja a vakut. Ez
energiatakarékossági okokból
hasznos lehet.
Mindig be – A kamera mindig
használja a vakut.
3 Amikor a használni kívánt
opciót megérinti, a vaku menü
automatikusan bezárul, és
azonnal elkészítheti a képet.
4 A keresőben látható vakuállapotjelző ikon az új
vakumódnak megfelelően
módosul.
49
Kamera
Sorozatfelvétel készítése
1 A keresőn érintse meg a
gombot az összes speciális
beállítási opció megnyitásához,
és válassza ki a Sorozatfelvétel
opciót.
2 Irányítsa a keresőt a tárgyra, és
nyomja meg a rögzítés gombot,
ahogyan normál fénykép
készítésekor.
3 A kamera hét felvételt készít
gyors egymásutánban.
Speciális beállítások
használata
Kreativitás
50
A keresőn érintse meg a
gombot az összes speciális beállítási
opció megnyitásához.
A kamera beállítását a tárcsa
görgetésével módosíthatja. Az opció
kiválasztása után érintse meg az OK
gombot.
LG KM900 | Használati útmutató
Váltás – Önarckép készítéséhez
átválthat az LG KM900 belső
kamerájára. Itt válthat át a
fényképezőgép és a videokamera
mód között is.
Képméret – A képméret
megváltoztatásával helyet
takaríthat meg a memóriában,
illetve a partnerlistának megfelelő
képméretet állíthat be. Lásd a
Képméret módosítása c. részt az
53. oldalon.
Színeffektus – Kiválaszthatja az új
fényképen használandó színtónust.
Lásd a Színeffektus választása c.
részt az 53. oldalon.
Fehéregyensúly - Az Automatikus,
Izzólámpa, Napos idő,
Fénycsővilágítás és Felhős idő
lehetőségek közül választhat.
Időzítő – Az önkioldó lehetővé
teszi, hogy az exponálógomb
megnyomása után megfelelő
késleltetéssel történjen az
expozíció. Válassza a Ki, 3 mp, 5
mp vagy 10 mp lehetőséget. Ez
a legmegfelelobb beállítás, ha
szerepelni kíván a fényképen.
Felhasznált memória –
Kiválaszthatja, hogy a fényképeket
a Készülékmemóriába vagy a Külső
memóriába menti.
Felvétel mód – Az alábbi hat
opcióból választhat.
Ikonok elrejtése –
A kamerabeállítások ikonjai
manuálisan vagy automatikusan is
kiválaszthatók.
ISO – Az ISO-érték a kamera
fényérzékelőjének érzékenységét
határozza meg. Minél magasabb
az ISO-érték, annál érzékenyebb a
kamera. Ez akkor hasznos, amikor
sötétben nem tudja a vakut
használni. Az ISO-érzékenység az
Automatikus, 100, 200, 400 és 800
értékre állítható be.
02
03
04
05
06
07
08
Autofókusz – Kiválaszthatja a
fényképezőgép fókuszálási módját.
A Közép, Kézi vagy Arckövetés
funkciók közül választhat.
Kreativitás
Képminőség – A Legjobb, Kiváló
és Normál értékek közül választhat.
Minél jobb minőségbeállítást
választ, annál élesebb fényképet
készíthet. Ez azonban megnöveli
a fájlméretet, ami azt jelenti, hogy
kevesebb fényképet tárolhat a
készülék memóriájában.
Képstabilizálás – Lehetővé teszi a
fényképezőgép bemozdulásának
vagy rázkódásának kiküszöbölését
fényképezéskor.
01
51
Kamera
Kamerahang – Négy kamerahang
közül választhat.
Pozicionálórács - Válasszon az a
következők közül: Ki, 2x2-es rács,
3x3-as rács
Geotagging – Be/ Ki
Visszaállítás – Visszaállítja az összes
kamerabeállítást az eredeti értékre.
TIPP! Amikor kilép a kamera
üzemmódból, a képméret és
képminőség kivételével minden
beállítás az alapértelmezett
értékre áll vissza. A nem
alapértelmezett beállításokat,
pl. a színtónust és az ISOérzékenységet vissza kell állítani.
Ellenőrizze ezeket új fénykép
készítése előtt.
TIPP! A beállítások menü
a kereső előtt látható, így a kép
színének vagy minőségének
módosításakor a beállítások
menü mögött előnézetben
láthatja a kép változását.
Kreativitás
52
LG KM900 | Használati útmutató
Képméret módosítása
Színeffektus választása
Minél több képpontból áll a kép,
annál nagyobb a fájl, ami azt is
jelenti, hogy több memóriát foglal.
Ha azt szeretné, hogy több kép
férjen el a telefonon, a képpontszám
módosításával csökkentheti a fájlok
méretét.
1 Érintse meg a
gombot a
kereső bal felső sarkában.
2 Válassza a Színeffektus opciót az
Előnézet menüből.
3 Hat színtónusopció közül
választhat: Ki, Szépia,
Fekete-fehér, Negatív vagy
Domborminta.
4 A megfelelő opció kiválasztása
után a színtónus menü az OK
gombbal bezárható. Ezzel készen
áll a fényképezésre.
1 Érintse meg a
gombot a
kereső bal felső sarkában.
2 Válassza a Képméret opciót az
Előnézet menüben.
3 Válassza ki a képpontszámot
a hat lehetőség közül (5M:
2560x1920, 3M: 2048x1536,
2M: 1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 320x240), vagy
válassza az előre beállított
lehetőségeket: Háttérkép
01
02
03
04
05
06
07
08
TIPP! A felvételkészítést
követően a színes fénykép
módosítható fekete-fehér vagy
szépia tónusúra, de a feketefehér vagy szépia tónusú kép
nem alakítható vissza színesre.
Kreativitás
53
Kamera
A belső kamera használata
Az LG KM900 modell 640x480
képpont felbontású belső kamerával
rendelkezik, amely videohívásra és
fényképezésre is használható.
1 A belső kamerára váltáshoz
érintse meg a
gombot, majd
válassza a Váltás – Belső kamera
lehetőséget az Előnézet menüből.
2 Néhány másodperc múlva
megpillantja saját képét a
keresőben. A kép rögzítéséhez
nyomja meg az oldalsó gombot,
mint normál üzemmódban.
Kreativitás
54
TIPP! A belső kamerához
kevesebb beállítás tartozik, így
nem állítható a vaku vagy az
ISO-érzékenység. A
gomb
megérintésével a fő kamera
beállításaihoz hasonlóan
módosíthatja a képméretet, a
színeffektust, a képminőséget, a
fehéregyensúlyt, és beállíthatja
az önkioldót.
LG KM900 | Használati útmutató
3 A fényképkészítés után a fő
kamerával készített fényképnél
is elérhető opciókat ajánlja fel a
telefon.
4 Ha vissza szeretne térni a fő
kamerához, érintse meg a
gombot, majd az Előnézet
menüben válassza a Külső
kamera lehetőséget.
A mentett fényképek
megtekintése
1 A mentett fényképekhez a
kamera üzemmódból férhet
hozzá. Egyszerűen érintse
meg a gombot, és a galéria
megjelenik a képernyőn.
Videókamera
Gyors videó készítése
01
02
03
04
05
06
07
08
Kreativitás
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva
a készülék jobb oldalán lévő
kamera gombot.
2 Ezután érintse meg a
gombot, és válassza a Váltás
erre: opciót a kamera mód
keresőjében a videó módba
váltáshoz.
3 A Videókamera keresője
megjelenik a képernyőn.
4 A telefont vízszintesen tartva
fordítsa az objektívet a videó
tárgya felé.
5 A felvétel indításához nyomja
meg egyszer a rögzítés gombot.
6 A kereső alsó részén megjelenik
a REC felirat, amely alatt egy
időmérőn látható a videó hossza.
7 A videó szüneteltetéséhez érintse
meg a , a folytatáshoz pedig a
gombot.
8 A felvétel befejezéséhez érintse
meg a
gombot a képernyőn,
vagy nyomja meg újra a rögzítés
gombot.
55
Videókamera
Videófelvétel utáni
lehetőségek
A felvett videót jelképező állókép
megjelenik a képernyőn. Megjelenik
a videó neve a képernyő alján és
négy ikon a képernyő jobb oldalán.
Lejátsz
Küld
Átnevez
Video name
Lejátsz Érintse meg a videó
lejátszásához.
Érintse meg a fénykép
SMS-ben, E-mailben vagy
Bluetooth kapcsolaton keresztül
történő elküldéséhez. Az
Üzenetküldés részt lásd a 37.,
a Fájlok küldése és fogadása
Bluetooth kapcsolaton keresztül
részt pedig a 109. oldalon.
Küld
Kreativitás
56
Átnevez Érintse meg a kép
nevének szerkesztéséhez.
Szerkeszt Érintse meg a kép
különféle eszközökkel történő
szerkesztéséhez.
Érintse meg az előző menüre
lépéshez.
Használat
Szerkeszt
Használat Érintse meg a
videó csengőhangként való
alkalmazásához.
LG KM900 | Használati útmutató
Érintse meg az elkészült videó
törléséhez, és erősítse meg a törlést
az Igen gombbal. A kereső újra
megjelenik.
Érintse meg, hogy azonnal új
videót készíthessen. A jelenlegi
videó mentésre kerül.
Érintse meg a mentett
videók és képek galériájának
megtekintéséhez.
A kereső megismerése
01
Vissza – Ha megérinti, visszatér a
kezdőképernyőhöz.
Felvétel indítása
02
03
04
Galéria – Érintse meg a galéria
megtekintéséhez.
Expozíció – Lásd Az expozíció beállítása című részt az 58. oldalon.
Felvételi sebesség
05
06
07
08
Vakuállapot – Vaku beállítása vagy kikapcsolása.
Beállítások – Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához.
Bővebben lásd a Speciális beállítások használata című részt az 58. oldalon.
TIPP! Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy
átláthatóbb legyen a keresőképernyő. Egyszerűen
érintse meg egyszer a kereső közepét. Az opciók
visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.
Kreativitás
57
Videókamera
Az expozíció beállítása
Kreativitás
58
Videóméret – A videó méretének
módosításával memóriát takaríthat
Az expozíció a kép világos és sötét
részei közötti különbséget határozza meg. Lásd a Videó képméretének
módosítása című részt az 60.
meg. Az alacsony kontrasztú kép
oldalon.
ködösnek fog tűnni, míg a magas
Környezet mód – Választhat az
kontrasztú sokkal élesebbnek hat.
Automatikus és az Éjszakai mód
1 Érintse meg a
gombot.
között
2 Csúsztassa az expozíciójelzőt
Színeffektus – Kiválaszthatja az új
a sáv mentén a
irányába
nézetben használandó színtónust.
a kisebb expozícióhoz és
Lásd a Színtónus választása c. részt
homályosabb képhez, vagy a
a 60. oldalon.
irányába a kontraszt növelésével
Fehéregyensúly – A fehéregyensúly
és élesebb képhez.
biztosítja, hogy a fehér szín
Speciális beállítások
valóságszerűen jelenjen meg
felvételen. Annak érdekében, hogy
használata
A keresőn érintse meg a Beállítások a kamera megfelelően állítsa be a
gombot az összes speciális beállítási fehéregyensúlyt, szükséges lehet
a fényviszonyok meghatározása.
opció megnyitásához.
Válasszon megfelelően az
A videókamera beállítását a tárcsa
görgetésével módosíthatja. Az opció Automatikus, Izzólámpa, Napos
kiválasztása után érintse meg az OK idő, Fénycsővilágítás vagy Felhős
idő lehetőségek közül.
gombot.
LG KM900 | Használati útmutató
Videóminőség – A Legjobb, Kiváló
és Normál lehetőségek közül
választhat. Minél jobb a minőség,
annál élesebb a videó. Ezzel együtt
nő a fájl mérete, ami azt jelenti,
hogy kevesebb videót tárolhat a
telefon memóriájában.
Időtartam – Beállíthatja a
videofelvételek maximális
időtartamát. A Normál vagy
MMS opciókkal a méretet úgy
korlátozhatja, hogy a videót MMSüzenetben el tudja küldeni.
TIPP! Ha az MMS időtartamot
választja, válasszon alacsonyabb
képminőséget, így hosszabb
videofelvételt készíthet.
01
02
03
04
05
06
07
08
Kreativitás
Felhasznált memória –
Kiválaszthatja, hogy
a videofelvételeket a
Készülékmemóriába vagy a Külső
memóriába menti.
Hang – Ha kiválasztja a Némítás
opciót, hang nélküli videofelvételt
készíthet.
Hangfókusz – Kiválaszthatja a
hangfókuszt: Ki/ Külső fókusz/
Belső fókusz
Ikonok elrejtése – Kiválaszthatja,
hogy a kamera menüben lévő
ikonok automatikusan vagy
manuálisan tűnjenek-e el.
Visszaállítás – Visszaállítja a
videokamera összes beállítását az
eredeti értékre.
Váltás erre – Ha átvált az LG
KM900 telefon belső kamerájára,
saját magáról készíthet videót.
A részleteket lásd A belső
videókamera használata című
részben, a 61. oldalon.
59
Videókamera
Videó képméretének
módosítása
Kreativitás
60
Minél több képpontból áll a videó,
annál nagyobb a fájl mérete, ami
azt is jelenti, hogy több memóriát
foglal. Ha azt szeretné, hogy
több videó férjen el a telefonon,
a képpontszám módosításával
csökkentheti a fájlok méretét.
1 Érintse meg a
gombot a
kereső bal felső sarkában.
2 Válassza a Videóméret opciót az
Előnézet menüben.
3 Válasszon pixelszámot a négy
lehetőség közül:
720X480 (D1) – A legjobb
minőségű, szélesvásznú opció.
640x480 – Standard méretű VGA.
320x240 – Kisebb a képméret,
így a fájl mérete is kisebb. Akkor
hasznos, ha memóriát szeretne
megtakarítani.
176x144 – A legkisebb a
képméret, így a legkisebb fájlméret.
LG KM900 | Használati útmutató
4 Ha vissza kíván térni a keresőhöz,
érintse meg az OK gombot.
FIGYELEM:
Az LG KM900 kiváló
szerkesztőszoftvere minden
videotípussal kompatibilis,
kivéve a 720X480 (D1) és
a 640x480 felbontásút.
Ne használja ezeket a
formátumokat a felvételkor, ha
később szerkeszteni szeretné a
videót.
TIPP! A videóformátumkonvertáló szoftver a KM900
telefonhoz mellékelt CD-n
található.
Színtónus választása
1 Érintse meg a
gombot a
kereső bal felső sarkában.
2 Válassza a Színeffektus opciót az
Előnézet menüben.
3 Hat színtónusopció közül
választhat: Ki, Szépia, Feketefehér, Negatív, Domborminta
vagy Szolarizálás.
4 Érintse meg a használni kívánt
színtónust.
TIPP! A felvételt követően a
színes videó módosítható feketefehér vagy szépia tónusúra, de a
fekete-fehér vagy szépia tónusú
videó nem alakítható vissza
színesre.
A belső videókamera
használata
TIPP! A Beállítások opció
megérintésével a fő kamera
beállításaihoz hasonlóan
módosíthatja a képméretet,
a környezet módot, a
színeffektust, a fehéregyensúlyt
és képminőséget.
01
02
03
04
05
06
07
08
Kreativitás
Az LG KM900 modell 320x240
képpont felbontású belső kamerával
rendelkezik, amely videohívásra és
videofelvételre is használható.
1 A belső kamerára váltáshoz
érintse meg a
gombot, majd
válassza a Váltás erre > Belső
kamera lehetőséget az Előnézet
menüből.
2 Néhány másodperc múlva
megpillantja saját képét a
keresőben. A felvétel indításához
nyomja meg a rögzítés gombot,
mint normál üzemmódban,
és nyomja meg újra a felvétel
befejezéséhez.
3 A videofelvétel után a telefon a
fő kamerával készített videónál is
elérhető opciókat ajánlja fel.
4 Ha vissza szeretne térni a fő
kamerához, érintse meg a
gombot, majd a Külső kamera
lehetőséget.
61
Videókamera
Az elmentett videók
megtekintése
1 Érintse meg a keresőben a
gombot.
2 A galéria megjelenik a képernyőn.
3 Ha egyszer megérinti a videót,
ezzel a galéria elé helyezi azt. A
lejátszás automatikusan elindul.
Videók megtekintése tvkészüléken
Csatlakoztassa a KM900 készüléket a
televízióhoz tv-kimeneti kábellel.
MEGJEGYZÉS: A tv-kimeneti kábel
külön vásárolható meg.
A megvásárolandó TV kábel
típusa: UTC-100
Kreativitás
62
FIGYELEM: A 320x240
és 176x144 felbontásokon
kívül minden formátumú videó
lejátszható tv-készüléken.
LG KM900 | Használati útmutató
Fényképek és videók
Fényképek és videók
megtekintése
1 Érintse meg a gombot a
kamera előnézeti képernyőjén.
2 A galéria megjelenik a képernyőn.
3 Érintse meg a videót vagy
a fényképet, hogy teljesen
megnyissa.
TIPP! Fénykép vagy videó
törléséhez nyissa meg azt, majd
válassza
opciót. Érintse
meg az Igen gombot, hogy
megerősítse a döntést.
A zoom használata
videó vagy fénykép
megtekintésekor
Fényképek vagy videók
megtekintésekor ujjai egymás
felé közelítésével nagyíthatja, ujjai
széthúzásával pedig kicsinyítheti a
képet.
01
02
03
04
05
06
07
08
TIPP! Balra vagy jobbra
pöccintve megtekintheti a többi
fényképet vagy videót.
Kreativitás
63
Fényképek és videók
Hangerő-beállítás videó
lejátszása közben
A videófelvétel hangerejének
lejátszás közbeni beállításához
érintse meg a képernyő bal
oldalán levő hangerősávot, vagy
használja a telefon bal oldalán lévő
hangerőgombokat.
Fénykép beállítása
háttérképként
1 Érintéssel nyissa meg azt
a fényképet, amelyiket
háttérképnek szeretne beállítani.
2 Érintse meg az Opciók menü
ikonját.
3 Érintse meg a Használat .
4 innen választhat Háttérképet.
Kreativitás
64
LG KM900 | Használati útmutató
Fényképek szerkesztése
Fényképeivel rengeteg nagyszerű
műveletet végezhet: módosíthatja,
kiegészítheti vagy feldobhatja őket.
1 Nyissa meg a szerkeszteni
kívánt fényképet, és érintse
meg a Szerkeszt az opciók
megjelenítéséhez az Opciók
menüben.
2 A következő ikonokkal
módosíthatja a fényképet:
Fénykép körülvágása.
Válasszon szögletes vagy kerek
kép körvonalat, és ujjával jelölje ki
a képernyőn a kívánt területet.
Szabad kézi rajz a fényképre.
Négyféle vonalvastagság közül
választhat, és megválaszthatja a
színt is.
Írás elhelyezése a képen.
Lásd a Szöveg hozzáadása
fényképhez című rész a 67.
oldalon.
Visszavonás A fényképen
végzett legutóbbi effektus vagy
szerkesztés visszavonása.
A fényképek díszítése
pecsétnyomatokkal. Válasszon a
különféle bélyegzők közül, és a
fénykép megérintésével helyezze
el tetszés szerint.
effektuslehetőségek, pl.
Forgatás megnyitása. További,
bonyolultabb szerkesztési
lehetőségeket is választhat. Lásd
a Színárnyalat hozzáadása és a
Színátváltás a fényképen című
részt a 68. oldalon.
A képszerkesztések törlése.
Kiválaszthatja a használni kívánt
radír méretét.
Visszalépés a galériába.
02
03
04
05
06
07
08
Szűrő Lásd az Effektus
hozzáadása fényképhez című
részt a 68. oldalon.
Igazítás Segítség az
automatikus szín, fényerő
stb. használatával készült kép
beállításához.
Kreativitás
Mentés A fényképek
módosításainak mentése. Válassza
ki, hogy a módosításokat Frissítés
vagy Új fájl formájában menti. Ha
az Új fájl lehetőséget választja,
adja meg a fájl nevét.
Kép További
01
65
Fényképek és videók
Kreativitás
66
Szöveg hozzáadása
fényképhez
Effektus hozzáadása
fényképhez
1A
szerkesztő képernyőn érintse
meg a
gombot.
2 Válassza a Szöveg opciót keret
nélküli szöveg hozzáadásához,
vagy válasszon egyet a
szövegbuborék alakzatok közül.
3 Írja be a szöveget a billentyűzet
segítségével, majd nyomja meg
az OK gombot.
4 Érintse meg, majd csúsztassa a
szöveget a kívánt helyre.
1 A szerkesztő képernyőn érintse
meg a Szűrő .
2 A fényképen tizennyolcféle opció
alkalmazható
3 Az effektusok visszavonásához
egyszerűen érintse meg a
Visszavon .
LG KM900 | Használati útmutató
Fénykép körülvágása
1 A szerkesztő képernyőn érintse
meg a
gombot.
2 Válassza ki azt az alakzatot,
amelyet a kép körülvágásához
használni szeretne.
3 Húzza a keretet arra a részre,
amelyet körül szeretne vágni.
4 Ha elégedett a választott
képrészlettel, érintse meg a
Mentés.
Színárnyalat hozzáadása
fényképhez
01
02
03
04
05
06
07
08
Kreativitás
1 A szerkesztő képernyőn érintse
meg a Kép .
2 Válassza a Színárnyalat opciót.
3 Válasszon ki egy részt a
fényképen. Az adott területen
az azonos vagy hasonló színű
elemek, például haj vagy pulóver
körül egy jelzővonal jelenik meg.
4 Módosítsa a színárnyalás
intenzitását: érintse meg
Erősség majd csúsztassa el
a mutatót az intenzitásskála
mentén.
5 Érintse meg az OK gombot.
6 A színárnyalásra megjelölt részt
kivéve minden szín eltűnik a
fényképről.
7 Majd válassza az OK gombot
Mentés a változtatások
mentéséhez.
67
Fényképek és videók
Színátváltás a fényképen
A videó hosszának vágása
1 A szerkesztő képernyőn érintse
meg a Kép .
2 Válassza a Színátváltás opciót.
3 Válasszon ki egy részt a
fényképen. Az adott területen
az azonos vagy hasonló színű
elemek, például haj vagy pulóver
körül egy jelzővonal jelenik meg.
4 Válasszon egy színt.
5 Nyomja meg az OK gombot.
6 A fénykép színárnyalásra kijelölt
része a színátváltásnál választott
színre változik.
7 Válassza a Mentés gombot a
változtatások mentéséhez.
1 Nyissa meg a szerkeszteni
kívánt saját készítésű videót ezt
a Muvee menüpont alatt lévő
film készítővel teheti meg, majd
nyomja meg a
gombot.
2 Válassza Szerkesztés a Vágás /
Többszörös vágás opciót.
3 Érintse meg a opciót, és jelölje
ki az új kezdő- és végpontot a
Vágás .
4 Érintse meg a Előnézet opciót,
hogy meggyőződhessen arról,
elégedett-e az új vágással.
5 Érintse meg a Mentés opciót
a mentéshez, vagy érintse
meg a
gombot, hogy
a változtatásokat elvetve
visszatérjen a galériához.
Videók szerkesztése
Kreativitás
68
720X480 (D1) felbontáson kívül
minden MPEG4-típus alkalmas
szerkesztésre.
Ne használja ezeket a formátumokat
a felvételkor, ha később szerkeszteni
szeretné a videót.
LG KM900 | Használati útmutató
01
02
03
04
Két videó összefűzése
05
06
07
08
Kreativitás
1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt
videót, lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
2 Válassza a Szerkesztés opciót,
majd a Videó összefűzés opciót.
3 Megnyílik a Saját videók mappa.
Válassza ki az összefűzni kívánt
videót.
4 Érintse meg, majd csúsztassa a
fényképet a videó elejére vagy
végére történő fűzéshez.
5 Érintse meg az Előnézet opciót
a videók összefűzési módjának
kiválasztásához.
6 Az új, összefűzött videó
elmentéséhez nyomja meg a
Mentés, majd az Új fájl gombot.
Felülírhatja a már meglévő fájlt,
vagy új fájlként is mentheti a
videót.
7 Több videó összefűzéséhez
ismételje meg ezeket a lépéseket.
69
Fényképek és videók
Fénykép és videó összefűzése Szöveg hozzáadása videóhoz
1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt
videót, lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
2 Válassza a Szerkesztés gombot,
majd a Kép összefűzés opciót
3 Megnyílik a Saját képek mappa.
Válassza ki a videóval összefűzni
kívánt képet.
4 Érintse meg, majd csúsztassa a
fényképet a videó elejére vagy
végére történő fűzéshez.
5 A fénykép és videó összefűzési
módjának kiválasztásához érintse
meg az Előnézet opciót.
6 Eredeti fájl felülírásához, illetve
új fájlként történő mentéséhez
nyomja meg a Mentés gombot.
7 Több fénykép hozzáfűzéséhez
ismételje meg ezeket a lépéseket.
Mentés
Visszavon
Kreativitás
70
1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt
videót, lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
2 Válassza Szerkesztés a Szöveges
átfedés opciót.
3 A szöveg választott helyénél
nyomja meg a gombot.
4 Nyomja meg az Indítás gombot,
majd válasszon szövegstílust. A
billentyűzet segítségével írja be
a szöveget, és válassza az OK
gombot.
5 Érintse meg azt a területet a
képernyőn, ahol a szöveget meg
kívánja jeleníteni, majd érintse
meg az OK gombot.
Zobrazit
text
Előnézet
LG KM900 | Használati útmutató
6 Érintse meg a Mentés gombot.
Felülírhatja a már meglévő fájlt,
vagy új fájlként is mentheti a
videót.
7 További szöveg hozzáadásához
ismételje meg ezeket a lépéseket.
Fényképátfedés
1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt
videót, lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
2 Válassza a Szerkeszt , majd a
Képátfedés opciót.
3 Megnyílik a Saját képek mappa.
Válassza ki azt a fényképet,
amellyel át szeretné fedni a
videót.
4 Érintse meg a gombot, és az
Átlátszóság opció segítségével
jelölje meg, hogy mikor szeretné
megjeleníteni a szöveget.w
5 Érintse meg azt a területet a
képernyőn, ahol a szöveget meg
kívánja jeleníteni. Ha a fénykép
túl nagy, az egész képernyőt
átfedi, nem csak a kiválasztott
területet.
6 Érintse meg a Mentés gombot
Felülírhatja a már meglévő fájlt,
vagy új fájlként is mentheti a
videót.
7 További fényképek
hozzáadásához ismételje meg
ezeket a lépéseket.
01
02
03
04
05
06
07
08
Kreativitás
71
Fényképek és videók
Hangfelvétel hozzáadása
videóhoz
Élő hang hozzáadása
videóhoz
1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt
videót, lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
2 Válassza a Szerkeszt , majd az
Utólagos hangfelvétel opciót.
3 Megnyílik a Saját hangok mappa.
Válassza ki azt a hangot, amelyet
a videóhoz szeretne adni.
4 A videó eredeti hangja törlődik.
5 Ha a hang rövidebb, mint a videó,
akkor a lejátszáshoz válasszon az
Egyszer és az Ismétlés opciók
közül
6 Felülírhatja a már meglévő fájlt,
vagy új fájlként is mentheti a
videót.
1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt
videót, lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
2 Válassza Szerkeszt az Élő opciót.
3 Állítsa a hangbeállítást eredeti
hang vagy hangfelvétel értékre.
Kreativitás
72
LG KM900 | Használati útmutató
Törlés
Hangkeverési sebesség
Mentés
Visszavon
Eredeti hang
Hangrögzítés
Előnézet
A videó sebességének
módosítása
Elhalványító hatás
hozzáadása
1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt
videót, lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
2 Válassza a Szerkeszt , majd az
Időarány-számítás opciót.
3 Válassza ki az egyik opciót. Ez
a képfrissítési frekvenciától
függően változhat.
4 Felülírhatja az eredeti fájlt, vagy
új fájlként is mentheti a videót.
1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt
videót, lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
2 Válassza a Szerkeszt , majd a
Tompító hatás opciót.
3 Felülírhatja az eredeti fájlt, vagy
új fájlként is mentheti a videót.
4 A videó a kezdetén előtűnik, és a
végén elhalványul.
01
02
03
04
05
06
07
08
Kreativitás
73
Multimédia
A telefon memóriájában bármilyen
multimédia fájlt tárolhat, így
minden képhez, hanghoz, videóhoz
és játékhoz könnyen hozzáférhet.
A fájlokat memóriakártyára is
mentheti. A memóriakártya
használatával helyet szabadíthat fel
a telefon memóriájában.
A Multimédia menü eléréséhez
érintse meg a
gombot, és
válassza ki a Saját mappa elemet
a Multimédia fülön. Megnyithatja
az összes multimédia fájlt tároló
mappa listáját.
Képek
Kreativitás
74
A Képek mappa tartalmaz egy
képlistát, amely a telefonra előre
feltöltött alapértelmezett képeket,
az Ön által letöltött és a telefon
kamerájával készített fényképeket is
tartalmazza.
LG KM900 | Használati útmutató
A Képek menüopciói
A Képek mappából elérhető opciók
a kijelölt kép típusától függnek.
A telefon kamerájával készített
fényképek esetén minden opció
elérhető, de az alapértelmezett
képek esetén csak a Kedvencek
beállítása, Rendezés, Diavetítés
és a Memóriakezelő opciók állnak
rendelkezésre.
Fénykép küldése
1 Fénykép küldéséhez egyszerűen
válassza ki a kívánt képet.
2 Érintse meg a Küldés gombot
az menüopciókban. Válasszon az
Üzenet, E-mail vagy Bluetooth
opciók közül.
3 Ha az Üzenet vagy E-mail opciót
választja, a készülék csatolja a
fényképet az üzenethez, és azt
a szokásos módon írhatja meg
és küldheti el. Ha a Bluetooth
opciót választja, a telefon keresni
kezdi azt az eszközt, amelyre
elküldheti a képet.
Kép használata
Kép nyomtatása
1 Érintse meg a
gombot, majd
válassza ki a Saját mappa elemet
a Multimédia fülön.
2 Érintse meg a Képek opciót.
3 Válasszon egy képet, és érintse
meg a
gombot.
4 Érintse meg a Nyomtatás opciót,
majd válasszon a Bluetooth és a
PictBridge lehetőség közül.
01
02
03
04
05
06
07
08
Kreativitás
Háttérképnek, képernyőkímélőnek
vagy akár hívó fél azonosításához is
kiválaszthat képeket.
1 Érintse meg a
gombot, majd
válassza ki a Saját mappa elemet
a Multimédia fülön.
2 Érintse meg a Képek opciót.
3 Válasszon egy képet, és érintse
meg a
gombot.
4 Érintse meg a Használat
másként opciót, és válasszon az
alábbi lehetőségek közül:
Háttérkép – Háttérképet állíthat
be a képernyőzárhoz.
Partner kép – Képet társíthat
a partnerlistán szereplő
személyekhez, így a kép jelzi a
hívó személyét.
Kezdőkép – Kiválaszthat egy
képet, amely megjelenik a telefon
bekapcsolásakor.
Kikapcsolási kép – Kiválaszthat
egy képet, amely megjelenik a
telefon kikapcsolásakor.
Kimenő hívás képe – Válasszon
ki egy képet, amely a kimenő
hívások alatt megjelenik.
Bejövő hívás képe – Válasszon ki
egy képet, amely a bejövő hívások
alatt megjelenik.
75
Multimédia
Kép áthelyezése vagy
másolása
A képek áthelyezhetők vagy
átmásolhatók a telefon memóriája
és a memóriakártya között.
Ezzel tárhelyet szabadíthat fel a
memóriában, vagy biztosíthatja,
hogy ne vesszenek el a képei.
1 Érintse meg a
gombot, majd
válassza ki a Saját mappa elemet
a Multimédia fülön.
2 Érintse meg a Képek opciót.
3 Érintse meg a
gombot.
4 Válassza az Áthelyezés vagy a
Másolás opciót.
Kreativitás
76
LG KM900 | Használati útmutató
Diavetítés létrehozása
Ha meg szeretné tekinteni a
telefonján található összes képet,
létrehozhat diavetítést, így
elkerülheti a képek egyenkénti
megnyitogatását.
1 Érintse meg a
gombot, majd
válassza ki a Saját mappa elemet
a Multimédia fülön.
2 Érintse meg a Képek opciót.
3 Érintse meg a
gombot, majd
a Diavetítés opciót.
Földrajzi hely megjelölése
Kapcsolja be a fényképezőgép
funkciót, és használja ki a telefon
helyalapú szolgáltatásait.
Jelölje meg fényképein a földrajzi
hely nevét.
Ha a földrajzi hely megjelölését
támogató blogra feltölti a
felcímkézett képeket, azok térképen
is megjeleníthetők.
Memóriaállapot ellenőrzése
Hang használata
Ellenőrizheti, hogy memóriából
mennyi a felhasznált és mennyi a
szabad terület.
1 Érintse meg a
gombot, majd
válassza ki a Saját mappa elemet
a Multimédia fülön.
2 Érintse meg a Képek opciót.
3 Érintse meg a
gombot, majd
a Memóriakezelő opciót.
1 Érintse meg a
gombot, majd
válassza ki a Saját mappa elemet
a Multimédia fülön.
2 Érintse meg a Hangok opciót.
3 Válassza az Alapértelmezett
hangok vagy a Letöltött hangok
opciót.
4 Válasszon hangot, majd érintse
meg a lejátszás ikont. Elindul a
lejátszás.
5 A hang különféle célokra
használható, ha kiválasztja a
Használat másként menüt.
6 Válasszon a Hanghívás
csengőhangja, Videóhívás
csengőhangja és az
Üzenethang közül.
Hangok
A Hangok mappa tartalmazza
a Letöltött hangokat, az
Alapértelmezett hangokat és a
Hangfelvételeket. Itt kezelheti,
küldheti el vagy állíthatja be
csengőhangnak a hangokat.
01
02
03
04
05
06
07
08
Kreativitás
77
Multimédia
Videók
A Saját videók mappában látható
a letöltött videók és a telefonnal
felvett videók listája.
Videó lejátszása
1 Érintse meg a
gombot, majd
válassza ki a Saját mappa elemet
a Multimédia fülön.
2 Érintse meg a Videók opciót.
3 Válasszon videót a lejátszáshoz.
TIPP! A KM900 készülék
mind a DivX, mind az Xvid
videoformátum eljátszására
alkalmas, így biztosítja a
tartalomgazdagságot. A
részleteket lásd a 98. oldalon.
Kreativitás
78
LG KM900 | Használati útmutató
Opciók használata a videó
szüneteltetése közben
Szünet üzemmódban érintse meg a
gombot, és válasszon az alábbi
opciók közül:
Rögzítés – A kimerevített képkocka
rögzítése képként.
Szerkesztés – A fájlnév
szerkesztése.
Küldés – A videó elküldése
üzenetben, e-mailben vagy
Bluetooth kapcsolaton keresztül.
Használat másként – Beállíthatja
a Hanghívás csengőhangját vagy
a Videohívás csengőhangját. (Ezt a
videó képmérete korlátozhatja.)
Átnevezés – A fájlnév szerkesztése.
Fájladatok – A következő
részleteket tekintheti meg a fájlról:
Név, Méret, Dátum, Idő, Típus,
Időtartam, Felbontás, Védelem és
Szerzői jog.
MEGJEGYZÉS: A tv-kimeneti kábel
külön vásárolható meg.
Videoklip küldése
1 Válasszon ki egy videót, és érintse
meg a
gombot.
2 Érintse meg a Küldés opciót, és
válasszon az Üzenet, E-mail vagy
Bluetooth küldési módok közül.
3 Ha az Üzenet vagy E-mail opciót
választja, a készülék csatolja a
videoklipet az üzenethez, és azt
a szokásos módon írhatja meg
és küldheti el. Ha a Bluetooth
opciót választja, a telefon keresni
kezdi azt az eszközt, amelyre
elküldheti a videót.
Java
Új játékokat és alkalmazásokat
tölthet le a telefonra, így szabad
idejében sem unatkozik.
Játék letöltése
A menüopciók használata
A Játékok és alkalmazások
mappában a következő lehetőségek
érhetők el:
Új mappa: Új mappa létrehozása
a Játékok vagy az Alkalmazások
mappában
Rendezés: A játékok és az
alkalmazások rendezése dátum, név,
méret vagy memória szerint
Memóriakezelő: A készülék vagy a
külső memória memóriaállapotának
megjelenítése.
Java játékok és alkalmazások
telepítése
1 Érintse meg a
gombot, majd
válassza ki a Saját mappa elemet
a Multimédia fülön.
01
02
03
04
05
06
07
08
Kreativitás
1 Érintse meg a
gombot, majd
válassza ki a Saját mappa elemet
a Multimédia fülön.
2 Érintse meg a Játékok vagy az
Alkalmazások menüt.
3 Játék vagy alkalmazás
elindításához érintse meg az
indítógombot.
79
Multimédia
2 Új memóriakártya
behelyezésekor érintse meg a
Külső memória menüt.
3 Válassza ki a telepíteni kívánt
(*.jad vagy *.jar kiterjesztésű) fájlt,
majd érintse meg a Telepítés
gombot.
Flash tartalom
A Flash tartalom mappa tartalmaz
minden alapértelmezett és letöltött
SWF fájlt.
SWF/SVG fájl megtekintése
1 Érintse meg a
gombot, majd
válassza ki a Saját mappa elemet
a Multimédia fülön.
2 Érintse meg a Flash tartalom
lehetőséget.
3 Válassza ki a megtekinteni kívánt
fájlt.
Kreativitás
Dokumentumok
Itt megtekintheti az Excel,
Powerpoint, Word, szöveges és pdf80 fájlokat.
LG KM900 | Használati útmutató
Fájl megtekintése
1 Érintse meg a
gombot, majd
válassza ki a Saját mappa elemet
a Multimédia fülön.
2 Érintse meg a Dokumentumok
opciót.
3 Válasszon ki egy dokumentumot,
és érintse meg a Nézet gombot.
Fájlátvitel a telefonra
A Bluetooth valószínűleg a
számítógépről telefonra történő
fájlátvitel legegyszerűbb módja. Az
LG PC Suite szoftvert is használhatja
a szinkronizáló kábelen keresztül, a
részletes leírást lásd a 93. oldalon.
Zene átvitele Bluetooth kapcsolaton
keresztül:
1 Győződjön meg róla, hogy a
telefonon és a számítógépen is
be van kapcsolva a Bluetooth
funkció, és érzékelik egymást.
2 A számítógép segítségével küldje
el a fájlt Bluetooth kapcsolaton
keresztül.
3 Ha elküldte a fájlt, fogadja el
a telefonon az Igen gomb
megérintésével.
4 A fájl megjelenik a
Dokumentumok vagy Egyebek
mappában.
Egyebek
Az LG KM900 beépített
zenelejátszóval rendelkezik,
így lejátszhatja összes kedvenc
zeneszámát. Érintse meg a
,
majd a Multimédia és az Zene
gombokat, hogy hozzáférjen a
zenelejátszóhoz. Innen számos
mappához hozzáférhet:
Összes szám – A telefonon található
összes dalt tartalmazza.
Kedvencek – A kedvencekként
mentett dalokat tartalmazza.
Előadók – Zenetárát böngészheti
előadók szerint.
Albumok – Zenetárát böngészheti
albumok szerint.
Műfajok – Zenetárát böngészheti
műfajok szerint.
01
02
03
04
05
06
07
08
Kreativitás
Az Egyebek mappa olyan fájlok
tárolására szolgál, amelyek
nem képek, hangfájlok, videók,
játékok vagy alkalmazások. A
Dokumentumok mappához
hasonlóan működik. Előfordulhat,
hogy a fájlok számítógépről
telefonra való átvitelekor azok a
Dokumentumok mappa helyett az
Egyebek mappában jelennek meg.
Ebben az esetben áthelyezheti
azokat.
MP3-lejátszó
81
Multimédia
Kreativitás
82
Zene átvitele a telefonra
Dal lejátszása
A legegyszerűbben Bluetooth
kapcsolaton vagy szinkronizáló
kábelen keresztül másolhat zenét a
telefonra.
Az LG PC Suite szoftvert is
használhatja, a részletes leírást lásd
a 93. oldalon. Átvitel Bluetooth
kapcsolaton keresztül:
1 Győződjön meg róla, hogy
mindkét készüléken be van
kapcsolva a Bluetooth funkció, és
érzékelik egymást.
2 Válassza ki a zenefájlt a másik
eszközön, és válassza a küldést
Bluetooth kapcsolaton keresztül.
3 Ha elküldte a fájlt, fogadnia
kell a telefonon az Igen gomb
megérintésével.
4 A fájl megjelenik az Zene >
Összes szám mappában.
1 Érintse meg a
gombot, majd
válassza ki az Zene elemet a
Multimédia fülön.
2 Érintse meg a Összes szám
opciót.
3 Válassza ki a lejátszani kívánt dalt,
és érintse meg a
gombot.
4 Érintse meg a
gombot a dal
lejátszásának szüneteltetéséhez.
5 Érintse meg a
gombot, hogy
a következő dalra ugorjon.
6 Érintse meg a
gombot, hogy
az előző dalra ugorjon.
7 Érintse meg a
gombot a
főmenühöz való visszatéréshez.
LG KM900 | Használati útmutató
TIPP! Zenehallgatás
közben a
gombbal állíthatja
be a hangerőt.
Lejátszási lista létrehozása
Saját lejátszási listát hozhat létre a
Összes szám mappából válogatott
dalokból.
1 Érintse meg a
gombot, majd
válassza ki az Zene elemet a
Multimédia fülön.
2 Érintse meg a
opcióikont.
3 Érintse meg az Új lejátszási lista
opciót, írja be a lista nevét, és
érintse meg a
gombot.
4 Megjelenik a Minden szám
mappa. Érintsen meg minden
dalt, amelyet a lejátszási listába
szeretne helyezni; a zeneszámok
címe mellett megjelenik egy pipa.
5 Érintse meg a Dalok hozzáadása
gombot.
Egy lejátszási lista lejátszásához
válassza ki, majd érintse meg a
Lejátszás ikont.
MEGJEGYZÉS: Következő lejátszási
lista hozzáadásához érintse meg a
gombot, majd az Új lejátszási
lista opciót.
Lejátszási lista törlése
1 Érintse meg a
gombot, majd
válassza ki az Zene elemet a
Multimédia fülön.
2 Érintse meg a
opcióikont.
3 Érintse meg a Törlés vagy az
Összes törlése gombot az összes
lejátszási lista törléséhez.
01
02
03
04
05
06
07
08
Kreativitás
83
Multimédia
A rádió használata
Állomások keresése
Az LG KM900 telefon beépített
FM-rádióval rendelkezik, így menet
közben is ráhangolhat kedvenc
állomásaira.
MEGJEGYZÉS: A rádióhallgatáshoz
csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a
telefon fejhallgató-csatlakozójához.
A telefonon kézi vagy automatikus
keresés segítségével állíthatja be a
rádióállomásokat. Ezután ezeket a
készülék külön csatornaszámokra
menti, így nem kell újra behangolnia
azokat. Legfeljebb 30 csatornát
tárolhat a telefonban.
Automatikus keresés
1 Érintse meg a
gombot, majd
válassza ki az FM rádió elemet a
Multimédia fülön.
2 Érintse meg a
gombot.
3 Érintse meg az Automatikus
keresés, majd az Igen gombokat.
A megtalált csatornák a Beállít,
Átugrás és Leállítás opciók
kiválasztásával a telefon
csatornaszámaihoz rendelhetők.
MEGJEGYZÉS: A rádióállomások
kézzel, a rádiófrekvencia
mellett megjelenő tárcsával is
behangolhatók.
FM-rádió
Állomásinformáció Programtípus
Rádió szöveg
Hallgatás
Beállítás
csatornaként módja:
Hangerő
Kreativitás
84
LG KM900 | Használati útmutató
Csatornák visszaállítása
Rádióhallgatás
1 Érintse meg a
gombot, majd
válassza ki az FM rádió elemet a
Multimédia fülön.
2 Érintse meg a
gombot.
3 Válassza a Visszaállítás opciót
a jelenlegi csatorna, vagy a
Mindent alaphelyzetbe állít
opciót az összes csatorna
alaphelyzetbe állításához. Ha az
összes csatornát alaphelyzetbe
állítja, minden csatorna visszaáll a
kezdeti 87,5 MHz frekvenciára.
1 Érintse meg a
gombot, majd
válassza ki az FM rádió elemet a
Multimédia fülön.
2 Érintse meg a hallgatni kívánt
állomás csatornaszámát.
TIPP! A rádióvétel
javításához bontsa ki a
fejhallgató vezetékét, amely
egyúttal rádióantennaként is
szolgál.
01
02
03
04
05
06
07
08
Figyelmeztetés: Ha nem
kifejezetten a telefonhoz
gyártott fejhallgatóval használja
a készüléket, előfordulhat, hogy
a rádióvétel minősége nem
megfelelő.
Kreativitás
85
Multimédia
FM-átvitel használata
zenehallgatáshoz
A KM900 telefon a zenelejátszó
modul által lejátszott zenét FMfrekvencián továbbíthatja. Így a
zenét egy adott FM-frekvencián
is hallgathatja, nem csak a
zenelejátszón.
Kreativitás
86
LG KM900 | Használati útmutató
Szervező
Esemény hozzáadása a
naptárban
01
02
03
04
05
06
07
08
Szervezés
1 Válassza a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki a Szervező opciót a
Kellékek fülön.
2 Válassza ki azt a napot, amelyhez
eseményt kíván hozzáadni.
3 Érintse meg a
gombot, majd
az Új esemény lehetőséget.
4 Érintse meg a Kategória
lehetőséget, majd válasszon a
Találkozó, Évforduló vagy a
Születésnap lehetőségek közül.
Ellenőrizze a dátumot, és adja
meg az esemény kívánt kezdő
időpontját.
5 A találkozók és évfordulók esetén
beírhatja az esemény végének
dátumát és időpontját is az alsó
időpont és dátum mezőkbe.
6 Ha tárgyat vagy megjegyzést
szeretne az eseményhez csatolni,
érintse meg a Tárgy vagy Név
opciót, és írja be a megjegyzést.
7 Ha az eseményhez figyelmeztetést
szeretne beállítani, válassza a
Ébresztő beállítása lehetőséget.
A figyelmeztetés ismétléséhez
válassza az Ismétlés megadása
lehetőséget.
8 Az esemény naptárba történő
mentéséhez érintse meg a
gombot. A mentett eseményeket
tartalmazó összes napot színes
négyzet jelöli, és az esemény
kezdőpontjára hangjelzés
figyelmezteti, így nem marad le
semmiről.
87
Szervező
TIPP! A naptárban a szabad- és
ünnepnapokat is beállíthatja.
Egyesével érintse meg a
szabadnapokat, majd érintse
meg a
gombot, és válassza
a Szabadnap megadása
opciót. Ezek a napok piros
jelzést kapnak.
A naptár alapértelmezett
nézetének megváltoztatása
1 Válassza a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki a Szervező opciót
a Kellékek fülön. Válassza ki
a Beállítások pontot a
menüben.
2 Érintse meg az Alapértelmezett
nézet lehetőséget, és válasszon
a naptár, hét, időbeosztás, lista
vagy összes feladat közül.
Szervezés
88
LG KM900 | Használati útmutató
Elem hozzáadása a
Feladatokhoz
1 Válassza a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki a Szervező opciót a
Kellékek fülön.
2 Válassza ki az Új feladat, majd
a
pontot, és érintse meg a
Megjegyzés opciót
3 Adjon hozzá megjegyzést, majd
válasszon hozzá prioritási szintet,
amely lehet: Alacsony, Közepes
vagy Magas.
4 A
gombbal mentse a
feladatot.
TIPP! A naptár eseményeiről
biztonsági mentést
készíthet számítógépére,
és szinkronizálhatja azt a
telefon naptárjával. Lásd a PC
szinkronizálás című részt a 93.
oldalon.
Ébresztő beállítása
A dátumkereső egy praktikus
eszköz, amely segít kiszámolni, hogy
bizonyos számú nap elteltével mi
lesz a pontos dátum. Pl. 2009.10.10e után 60 nappal a pontos dátum
2009.12.09.
Ezzel számon tarthatja a
határidőket.
1 Válassza a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki a Szervező opciót a
Kellékek fülön.
2 Válassza az Opciók menü ikonját,
majd a Dátumkereső opciót.
3 Állítsa be a kívánt dátumot a
Kezdőnap fülön.
4 Állítsa be a napok számát az
Időtartam fülön.
5 A készülék kijelzi a Céldátum
napját.
1 Válassza a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki a Ébresztő opciót a
Kellékek fülön.
2 Új figyelmeztetés hozzáadásához
érintse meg az Új ébresztő
lehetőséget. Ha azt szeretné,
hogy a figyelmeztető hangjelzés
egy órán belül újra hallatsszon,
érintse meg a Gyors ébresztő
lehetőséget.
3 Állítsa be az időpontot, amikor
szeretné, hogy bekapcsoljon a
figyelmeztetés
.
4 Válassza ki, hogy szeretne-e
ismétlést, és állítsa be az ismétlés
típusát.
Az ikonok jelzik a hét kiválasztott
napját.
5 Válassza a Cseng/rezeg
lehetőséget a figyelmeztetés
típusának kiválasztásához.
01
02
03
04
05
06
07
08
Szervezés
A dátumkereső használata
89
Szervező
6 Érintse meg a Ébresztő hang
lehetőséget, és válasszon
csengőhangot. A hangok
meghallgatásához érintse meg
a kívánt hangot, majd a
gombot.
7 Beállíthatja a némítási időt 5, 10,
20, 30 percre, 1 órára, vagy ki is
kapcsolhatja.
8 A figyelmeztetést a „szundi” vagy
a leállítás gombbal kapcsolhatja
ki.
Jegyzet hozzáadása
Szervezés
90
1 Válassza a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki az Jegyzet opciót a
Kellékek fülön.
2 Érintse meg az Új jegyzet
gombot.
3 Írja be az emlékeztetőt, majd
érintse meg a
gombot.
LG KM900 | Használati útmutató
TIPP! A már beállított
emlékeztetők szerkeszthetők.
Válassza ki a szerkeszteni
kívánt emlékeztetőt, és írja be a
módosításokat.
Diktafon
A hangrögzítővel hangjegyzeteket
vagy egyéb hangfájlokat rögzíthet.
Hangfelvétel készítése
1 Érintse meg a
, majd a
Kellékek gombot.
2 Érintse meg a Diktafon opciót.
3 Érintse meg a Felv. gombot a
rögzítés indításához.
4 Érintse meg a Leállítás gombot
a rögzítés befejezéséhez.
Diktafon
Szünet
Leállítás
5 Ha újra fel kívánja venni a hangot,
érintse meg a Új .
Hangfelvétel küldése
01
A számológép használata
02
1 Válassza a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki a Számológép opciót
a Kellékek fülön.
2 A számbillentyűk érintésével
írhatja be a számokat.
3 Egyszerű számítások
végrehajtásához érintse meg a
kívánt funkciót (+, –, x vagy ÷),
majd az = jelet.
4 Összetettebb műveletekhez
érintse meg a
gombot, és
válasszon a következők közül:sin,
cos, tan, deg, log etc..
03
04
05
06
07
08
Szervezés
1 Ha befejezte a rögzítést, érintse
meg a Küldés gombot.
2 Válasszon az Üzenet, E-mail vagy
Bluetooth lehetőségek közül. Ha
az Üzenet vagy E-mail opciót
választja, a készülék az üzenethez
csatolja a felvételt. Az üzenetet
a szokásos módon írhatja meg
és küldheti el. Ha a Bluetooth
opciót választja, a telefon keresni
kezdi azt az eszközt, amelyre
elküldheti a hangfelvételt.
91
Szervező
Átváltás
1 Válassza a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki az Eszközök opciót a
Kellékek fülön.
2 Válassza ki az Átváltó opciót.
3 Válassza ki a következőkből,
mit kíván átváltani: Pénznem,
Terület, Hosszúság, Tömeg,
Hőmérséklet, Térfogat vagy
Sebesség.
4 Ezután válassza ki az egységet,
és adja meg az átváltani kívánt
értéket.
5 A képernyőn megjelenik az
összes egységhez a megfelelő
érték.
A stopper használata
Szervezés
92
1 A kezdőképernyőről válassza ki a
lehetőséget, majd görgessen
a Stopper opcióra.
2 Az időmérés indításához nyomja
meg az Indítás gombot.
LG KM900 | Használati útmutató
3 A részidő méréséhez érintse meg
a Részidő gombot.
4 Az időmérő leállításához nyomja
meg a Leállítás parancsot.
5 Érintse meg a Folytatás gombot
a stopperóra újraindításához attól
az időponttól, ahol megállította,
vagy indítsa újra az időt a
Visszaállítás lehetőséggel.
Város hozzáadása a
világórához
1 Válassza a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki a Világóra opciót a
Kellékek fülön.
2 Érintse meg a Város hozzáadása
opciót. Keresse meg a kívánt
várost, amely a képernyő
közepén fog megjelenni.
3 Érintéssel válassza ki a várost.
Ezzel felveszi a Világidő listába.
PC szinkronizálás
A számítógép szinkronizálható a
telefonnal. Így biztosítható, hogy
minden fontos információ és dátum
egyezzen, és ezzel együtt biztonsági
mentést is készít róluk.
TIPP! Ehhez telepítse a CDROM lemezen mellékelt vagy
a http://update.lgmobile.
com címről letölthető PC Suite
alkalmazást. (Az www.lgmobile.
com webhelyen a TERMÉKEK >
Útmutató és szoftver > Lépjen
az Útmutató és szoftver letöltése
részre)
Az LG PC Suite szoftver
telepítése a számítógépre
1 Érintse meg a kezdőképernyőn
a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki a Kapcsolatok opciót
a Beállítások fülön.
2 Érintse meg az USB kapcsolat
módja gombot, majd válasszon:
Adattár, Zeneszinkronizálás,
PC suite, ISync vagy Mindig
kérdezzen.
3 USB-kábellel kösse össze a
telefont és a számítógépet, majd
várjon egy kicsit.
4 Megjelenik a telepítési útmutató
üzenete.
Figyelem! Ha nem jelenik meg
a telepítési útmutató üzenete
a számítógépen, ellenőrizze
a Windowsban a CD-ROM
beállításokat.
02
03
04
05
06
07
08
Szervezés
5 Helyezze be a mellékelt CD-t,
vagy ha közvetlenül a honlapról
szeretné letölteni az LG PC Suite
programot, kattintson a letöltés
gombra.
6 Kattintson a képernyőn
megjelenő LG PC Suite telepítő
programjára.
01
93
PC szinkronizálás
A telefon csatlakoztatása a
számítógéphez
1 Válassza a Kapcsolatok menüben
a PC Suite módot, majd az USBkábellel csatlakoztassa a telefont
és a számítógépet.
2 Az LG PC Suite szoftver
automatikusan elindul a
számítógépen.
Figyelem! Ha az LG PC Suite
nem indul el automatikusan
a számítógépen, ellenőrizze
a számítógépen a CD-ROM
beállításokat.
3 Ekkor telefonja össze van
kapcsolva számítógépével.
Szervezés
94
LG KM900 | Használati útmutató
A telefonon tárolt
információk biztonsági
mentése a számítógépre, és
az információk visszaállítása
1 A fent részletezett módon
csatlakoztassa telefonját a
számítógéphez.
2 Kattintson a Biztonsági mentés
ikonra, és válassza a Biztonsági
mentés vagy a Visszaállítás
opciót.
3 Válasszon a Tartalmi adatok és/
vagy a Telefonkönyv/Esemény/
Feladat/Jegyzetek biztonsági
mentése közül. Válassza ki
az információk biztonsági
mentésének helyét vagy a
visszaállítás forrását. Kattintson
az OK gombra.
4 A készülék elkészíti az információ
biztonsági másolatát.
A telefon fájljainak
megtekintése számítógépen
1 A fent részletezett módon
csatlakoztassa telefonját a
számítógéphez.
2 Kattintson a Tartalom ikonra.
3 Minden telefonra mentett
dokumentum, flash tartalom, kép,
hang- és videofájl megjelenik
a képernyőn az LG Phone
mappában.
TIPP! A telefon tartalmának
számítógépen való
megtekintése segít a fájlok
rendezésében, a dokumentumok
rendszerezésében és a
szükségtelenné vált tartalom
eltávolításában.
Partnerek szinkronizálása
1 Csatlakoztassa a telefont a
számítógéphez.
2 Kattintson a Partnerek ikonra.
3 A számítógép importálja, majd
megjeleníti az USIM-kártyára és a
telefonkészülékre mentett összes
partnerét.
4 Kattintson a Fájl opcióra, és
válassza a Mentés gombot.
Ekkor kiválaszthatja, hová kívánja
menteni partnereit.
MEGJEGYZÉS: Az USIM-kártyára
mentett partnerek biztonsági
mentéséhez kattintson a monitor
bal oldalán a SIM-kártya mappára.
Kattintson jobb gombbal
valamelyik partnerre, és válassza
az Összes kijelölése, majd a
Másolás vagy az Áthelyezés a
telefonmemóriába lehetőséget.
01
02
03
04
05
06
07
08
Szervezés
95
PC szinkronizálás
Jobb gombbal kattintson
partnereire, és válassza ki a
Másolás a partnerek közé
opciót. Ezután kattintson a
Készülék mappára a képernyő
bal oldalán, így megjelenik az
összes szám.
Üzenetek szinkronizálása
1 Csatlakoztassa a telefont a
számítógéphez.
2 Kattintson az Üzenetek ikonra.
3 A számítógépén és telefonján
tárolt összes üzenet megjelenik a
képernyőn mappákba rendezve.
4 A képernyő felső részén
lévő állapotsávot használva
szerkesztheti és átrendezheti
üzeneteit.
Szervezés
96
LG KM900 | Használati útmutató
Zeneszinkronizálás
Ezzel a menüvel zenét másolhat
a KM900 telefonra. A zene
számítógépről történő átvitelének
megkezdése előtt végezze el az
alábbi beállítást:
• Microsoft Windows XP vagy Vista
• Windows Media Player 10 vagy
újabb
• USB-kábel
Zene másolása a Windows
Media Player használatával
1 A készenléti képernyőn válassza,
majd érintse meg és válassza ki a
Beállítások opciót.
2 Válassza a Kapcsolódási mód
opciót, majd válassza az USB
kapcsolat módja, majd a
Zeneszinkronizálás pontot.
3 Csatlakoztassa telefonkészülékét
a számítógéphez egy megfelelő
USB-kábel segítségével.
4 Ha megpróbálja a telefont a
számítógéphez csatlakoztatni, a
telefonon a Zeneszinkronizálás,
majd a Kapcsolódva üzenet
jelenik meg.
5 A számítógép felkéri, hogy indítsa
el a használni kívánt zenekezelő
programot.
6 Válassza a Windows Media Player
alkalmazást.
7 Lépjen a Szinkronizálás fülre,
majd húzza át a Szinkronizálási
lista ablakba és engedje el
a zenét, amelyet át szeretne
másolni a telefonra.
8 Kattintson a Szinkronizálás
indítása gombra. Ezzel
elkezdődik az átviteli folyamat.
FIGYELEM
01
02
Az iSync használata
03
Telepítse az iSync beépülő modul
telepítőfájlját, amely lehetővé teszi
a kommunikációt a Macintosh vagy
a PC és a telefon között, Bluetooth
vagy USB-kapcsolaton keresztül.
A Bluetooth kapcsolaton keresztül
történő szinkronizáláshoz
párosítania kell a Macintosh vagy
PC számítógépet és a telefont. Ha
USB-kapcsolatot kíván létrehozni,
válassza az iSync menüt USBkapcsolat módban.
MEGJEGYZÉS: Bluetooth használata
esetén ki kell választania az iSync
be pontot az opció menüben.
04
05
06
07
08
Szervezés
Ne bontsa a telefon
csatlakozását az átvitel alatt.
MEGJEGYZÉS: A Zeneszinkronizálás
funkció csak zenei tartalmakkal
használható.
97
PC szinkronizálás
DivX Converter
Szervezés
98
Telepítse a DivX converter
programot, amelyet a PC
szinkronizáló szoftverrel azonos CDn talál. A DivX a telefonra feltölthető
és ott megtekinthető formátumba
alakítja át a számítógépen található
médiafájlokat.
A telepítés után a számítógép
Programok könyvtárából válassza a
DivX-et, aztán a DivX converter-t,
majd az Átváltást.
A nyilakkal állítsa be az átalakítás
formátumát Mobil értékre. Ha jobb
gombbal az alkalmazás mezőre
kattintva a Beállítások opciót
választja, módosíthatja a konvertált
fájlok mentésének helyét.
Áthúzással helyezze a fájlokat az
alkalmazásba a kezdeti elemzéshez.
Ezután válassza ki a Konvertálás
opciót a folyamat elindításához. A
folyamat végeztével a Konverzió
kész előugró ablak jelenik meg a
képernyőn.
LG KM900 | Használati útmutató
Internet
Internet
Az internet a játékok, a zene, a
hírek, a sport, a szórakozás stb.
színes világát hozza el egyenesen
a mobiltelefonjára. Bárhol is van,
bármit is csinál.
Hozzáférés az internethez
Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a
könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat
mentve gyors és egyszerű
hozzáférést biztosíthat hozzájuk.
1 Válassza a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki az Internet opciót a
Kommunikáció fülön.
2 Válassza a Könyvjelzők opciót.
Megjelenik a képernyőn a
Könyvjelzők listája.
3 Új könyvjelző hozzáadásához
érintse meg az Új könyvjelző
gombot. Adja meg a könyvjelző
nevét és URL-címét.
4 Érintse meg a
gombot.
A Könyvjelző megjelenik a
könyvjelzők listáján.
01
02
03
04
05
06
07
08
Internet
1 Válassza a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki az Internet opciót a
Kommunikáció fülön.
2 A web‘n’walk kiválasztásával
közvetlenül elérheti a böngésző
kezdőlapját. Ehelyett választhatja
a Cím megadása opciót is, ahol
beírhatja a kívánt URL-címet,
majd válassza a Csatlakozás
parancsot.
MEGJEGYZÉS: A csatlakozás a
szolgáltatáshoz és a tartalom
letöltése többletköltség
felszámolásával jár. Az adatátvitel
költségeiről egyeztessen
szolgáltatójával.
Könyvjelzők hozzáadása és
elérése
99
Internet
5 A honlap megnyitásához
egyszerűen érintse meg a
könyvjelzőt, majd érintse meg a
Csatlakozás gombot. A telefon
megnyitja a könyvjelzőt.
Az RSS-olvasó használata
Internet
100
Az RSS (Really Simple Syndication)
a webes hírcsatorna-formátumok
egy családja, amellyel olyan,
gyakran frissített tartalmakat
lehet megjelentetni, mint a
blogok bejegyzései, a hírek vagy
a podcastok. A hírcsatornának,
webhírcsatornának vagy egyszerűen
csatornának is nevezett RSSdokumentum a hozzá kapcsolódó
weboldal teljes szövegét vagy
tartalmi összefoglalóját tartalmazza.
Az RSS-technológia segítségével
anélkül tudja kedvenc weboldalain
az eseményeket automatikusan
nyomon követni, hogy manuálisan
végig kellene őket böngésznie.
Hírcsatornára úgy fizethet elő, ha
beírja a hírcsatorna hivatkozásának
LG KM900 | Használati útmutató
címét az olvasóba, vagy rákattint
az RSS-ikonra a böngészőben, ami
elindítja az előfizetési folyamatot.
Az olvasó rendszeresen ellenőrzi
a felhasználó által előfizetett
hírcsatornákat, és ha új tartalmakat
talál, letölti a frissítéseket.
Hozzáférés a mentett
oldalakhoz
1 Válassza a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki az Internet opciót a
Kommunikáció fülön.
2 Válassza a Mentett oldalak
opciót.
3 Válassza ki a megtekinteni kívánt
oldalt, és az megnyílik.
A böngészőelőzmények
megtekintése
1 Válassza a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki az Internet opciót a
Kommunikáció fülön. Válassza az
Előzmények opciót.
2 Megjelenik a legutóbb
megnyitott weboldalak listája.
Egyszerűen jelölje ki a kívánt
oldalt a megnyitáshoz.
A webes böngésző
beállításainak módosítása
A telefon használata
modemként
A KM900 a számítógépmodem
szerepét is betöltheti, azaz e-mail és
internet-hozzáférést biztosít, amikor
a vezetékes kapcsolat nem érhető
el. USB-kábellel vagy Bluetooth
kapcsolattal egyaránt használható.
USB-kábel használata:
1 Győződjön meg róla, hogy
telepítette az LG PC Suite
szoftvert a számítógépre.
2 Csatlakoztassa a KM900
telefonkészüléket a
számítógéphez az USB-kábellel,
és indítsa el az LG PC Suite
szoftvert.
3 Kattintson a számítógépen a
Kommunikáció opcióra. Ezután
kattintson a Beállítások pontra,
és válassza a Modem opciót.
01
02
03
04
05
06
07
08
Internet
1 Válassza ki a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki a Kapcsolatok opciót
a Beállítások fülön.
2 Válassza a Böngészőbeállítások
menüpontot.
3 A következőket állíthatja
be: Profilok, Megjelenítés
beállítások, Gyorsítótár/
Cookie-k, Biztonság vagy Gyári
beállítások visszaállítása.
4 Ezeket egyszerűen ki- vagy
bekapcsolhatja a váltás ikon
megérintésével.
101
Internet
Internet
102
4 Válassza ki az LG Mobile USB
Modem lehetőséget, majd az
OK gombot. Ekkor megjelenik a
képernyőn.
5 Kattintson a Csatlakozás gombra,
és a számítógép a KM900
készülék segítségével csatlakozik
az internethez.
MEGJEGYZÉS: Az LG PC Suite
szoftver használatával történő
szinkronizálással kapcsolatos
további információt lásd a 93.
oldalon.
Bluetooth használata:
1 Győződjön meg arról, hogy
a Bluetooth funkció mind
számítógépén, mind a KM900
készülékén Bekapcsolt és
Látható állapotban van.
2 Párosítsa a számítógépet és
a KM900 készüléket jelszavas
kapcsolattal.
LG KM900 | Használati útmutató
3 Hozzon létre aktív Bluetooth
kapcsolatot az LG PC Suite
szoftver Csatlakozás
varázslójával.
4 Kattintson a számítógépen a
Kommunikáció opcióra. Ezután
kattintson a Beállítás pontra.
5 Kattintson a Modem elemre.
6 Válassza a Standard Modem
Bluetooth kapcsolattal opciót,
és kattintson az OK gombra.
Ekkor megjelenik a képernyőn.
7 Kattintson a Csatlakozás
gombra, és a számítógép a
KM900 készülék segítségével
csatlakozik az internethez.
MEGJEGYZÉS: A Bluetooth
funkcióval kapcsolatos további
információt lásd a 109. oldalon.
Beállítások
A mappában lévő beállítások
módosításával személyre szabhatja
a KM900 telefont.
MEGJEGYZÉS: A hívásbeállításokkal
kapcsolatos információkat lásd a 31.
oldalon.
A képernyő beállításainak
módosítása
1 Válassza a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki a Kijelző opciót a
Beállítások fülön.
2 A következő menüpontokból
választhat:
Háttérkép – Telefon be- és
kikapcsolásakor, valamint a
hívások kezdeményezésekor vagy
fogadásakor használni kívánt
háttérképet.
Óra – Kiválaszthatja a
képernyőzár esetén megjelenő
óra típusát.
Betűtípus – Beállíthatja a
betűméretet és a betűtípust.
Háttérvilágítás – Kiválaszthatja a
háttérvilágítás időtartamát.
MEGJEGYZÉS: A hosszabb
időtartamú háttérvilágítás
nagyobb energiafelhasználással
jár, ami gyakoribb
akkumulátortöltést igényel.
Automatikus fényerő –
A képernyő fényereje
automatikusan szabályozható.
01
02
03
04
05
06
07
08
Beállítások
103
Beállítások
Profilok testreszabása
Beállítások
104
A kezdőképernyőn egyszerűen
megváltoztathatja profilját. Csak
érintse meg az állapotösszegzés
ikont a képernyő felső részén, és
érintse meg a profil fület.
A beállítások menüvel az összes
profil beállítását személyre
szabhatja.
1 Válassza a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki a Profilok opciót a
Beállítások fülön.
2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt
profilt a következőkből: Normál,
Néma, Utcai vagy Repülési mód
3 Ezután minden, a listán található
hang- és figyelmeztetési opciót
megváltoztathat, többek között
a Hanghívás/Videóhívás
csengőhangja, Hangerő,
Üzenethangok beállításokat is.
LG KM900 | Használati útmutató
A telefon beállításainak
módosítása
Élvezze a szabadságot, amellyel
KM900 készülékének működését
saját igényei szerint alakíthatja.
1 Válassza a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki a Telefon opciót a
Beállítások fülön.
2 Válasszon egy menüt az alábbi
listából:
Dátum és Idő – Beállíthatja
a dátumot és időt, vagy
kiválaszthatja az óra automatikus
átállítását utazáskor vagy téli/
nyári időszámítás váltásakor.
Energiatakarékosság
– Kiválaszthatja a gyári
energiatakarékos beállítások bevagy kikapcsolását.
Nyelvek – Megváltoztathatja
a KM900 készülék kijelzőjének
nyelvét.
Automatikus billentyűzár
– A billentyűzet automatikusan
lezáródik a kezdőképernyőn.
Biztonság – Módosíthatja a
biztonsági beállításokat, beleértve
a PIN kódokat és a készülékzárat
is.
Érintőképernyő – Módosíthatja
az érintőképernyő értékeinek
beállításait.
Memóriakezelő – A részletes
leírást lásd A memóriakezelő
használata című részben a 104.
oldalon.
Alapbeállítás – Visszaállíthatja
az összes beállítást a gyári
alapértelmezett értékre.
Készülékadatok – A KM900
műszaki adatainak megtekintése.
Az érintőképernyő
beállításainak módosítása
Válassza a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel válassza
ki a Telefon opciót a Beállítások
fülön.
Rezgés – a rezgés típusának
módosítása.
Rezgés típusa – 3 típus közül
választhat
Erősség – Állíthatja a rezgés
erősségét.
Hang – a képernyő megérintésekor
hallható hang módosítása.
Típusa – három fajta típusból lehet
választani.
Hangerő – a hangerő szabályzása.
01
02
03
04
05
06
07
08
Beállítások
105
Beállítások
A kapcsolódási mód
beállításainak módosítása
Beállítások
A hálózat üzemeltetője által
meghatározott kapcsolódási
beállítások lehetővé teszik, hogy
új telefonját azonnal használatba
vehesse. A beállítások ezzel a
menüvel módosíthatók.
Válassza ki a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki a Kapcsolatok opciót a
Beállítások fülön.
Hálózatválasztás – A KM900
automatikusan csatlakozik az Ön
által választott hálózathoz.
Internet profil – Beállíthatja az
internetcsatlakozáshoz használt
profilokat.
Hozzáférési pontok – A hálózat
üzemeltetője már tárolta ezeket
az adatokat. Az alábbi menü
használatával további hozzáférési
pontokat határozhat meg.
GPS típusa – Választhat az AGPS
vagy az Önálló mód közül.
106
LG KM900 | Használati útmutató
GPS
– A GPS-technológia a Föld
körül keringő műholdaktól
kapott információt használja a
helyzetmeghatározáshoz.
– A vevőegység a jeltovábbításhoz
szükséges időtartam alapján
megbecsüli a GPS-műholdak
távolságát, és ezt használja fel a
hely meghatározásához.
– Ehhez néhány másodpercre
vagy pár percre van szükség.
– A telefonon található AGPS
segítségével adatcsomagalapú kapcsolaton keresztül
adatokat kérhet, melyek
segítséget nyújtanak a
helymeghatározáshoz.
– A segítséget nyújtó adatok
csak szükség esetén kerülnek
lekérésre a Szolgáltató
szerveréről.
Megjegyzés: A GPS-szolgáltatásnak
van bizonyos hibatoleranciája,
továbbá nem működik épületeken
belül és a föld alatt.
01
02
03
04
05
06
07
08
A memóriakezelő használata
A KM900 készülék három
memóriatípussal rendelkezik:
maga a telefon, az USIM-kártya és
külső memóriakártya (lehetséges,
hogy a memóriakártyát külön kell
megvásárolnia). A memóriakezelő
használatával megtekintheti
az egyes memóriatípusok
használatát, és láthatja a szabad
memóriaterületek nagyságát.
Beállítások
USB-kapcsolat módja –
Szinkronizálja a KM900 készüléket
az LG PC Suite szoftverrel, hogy
telefonjáról fájlokat másolhasson.
A szinkronizálással kapcsolatos
további információkat lásd a 93.
oldalon.
TV-kimenet – Válasszon a PAL
vagy NTSC lehetőségek közül
a KM900 készülék televízióhoz
csatlakoztatásakor.
DivX VOD regisztráció – Ez a
menü a DivX VOD regisztrációs kód
létrehozására szolgál. A http://vod.
divx.com oldalon regisztrálhatja a
terméket, és műszaki támogatást
talál.
GPRS kapcsolat –
Csomagkapcsolt adatkapcsolat
beállítása.
Böngésző beállításai - Beállíthatja
a böngészővel kapcsolatos értéket.
Streaming beállítások – A hálózat
üzemeltetője már beállította
ezeket az adatokat. Ha ezeken
változtatni szeretne, lehetősége van
a szerkesztésre.
Java beállítások – Lehetővé teszi a
Profilok beállítását.
107
Beállítások
Beállítások
108
Válassza a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel válassza
ki a Telefonbeállítások opciót
a Beállítások fülön. Válassza a
Memóriakezelő opciót.
Készülék közös memóriája 1/2 –
Megtekintheti a KM900 készüléken
a MMS és E-mail üzenetek, Java
alkalmazások és egyebek számára
elérhető memóriát.
A készülék multimédiamemóriája – Megtekintheti a
multimédiás tartalmak, például
adatfolyamfájlok, filmek, Zene
Képek, Hangok, Videók és Flash-ek
számára fenntartott memóriát.
Készülék fenntartott memóriája
– Megtekintheti a készüléken az
SMS-üzenetek, Partnerek, Naptár,
Tennivalók listája, Emlékeztetők,
Riasztások, Híváselőzmények,
Könyvjelzők és Vegyes elemek
számára elérhető memóriát.
LG KM900 | Használati útmutató
USIM-memória – Megtekintheti az
USIM-kártyán elérhető memóriát.
Külső memória – Megtekintheti
a külső memóriakártyán elérhető
memóriát (lehetséges, hogy
a memóriakártyát külön kell
megvásárolnia).
A repülési mód használata
A
gomb kiválasztásával
kapcsolja be a repülési módot, majd
válassza a Beállítások lehetőséget.
Érintse meg a Profilok gombot,
és válassza ki a Repülési mód
lehetőséget.
Repülési módban nem
kezdeményezhet hívást, nem
csatlakozhat az internethez, nem
küldhet üzenetet és nem használhatja
a Bluetooth funkciót.
Fájlok küldése és fogadása
Bluetooth kapcsolaton
keresztül
TIPP! A folyamatjelzőn
ellenőrizze, hogy a fájl küldése
sikeres volt-e.
Fájl fogadása:
1 A fájlok fogadásához a Bluetooth
Bekapcsolt állapotban kell, hogy
legyen. A részletes leírást lásd
alább a Bluetooth beállítások
módosítása résznél.
2 Megjelenik egy üzenet, amely a
küldőtől érkező fájl fogadására
kéri. Érintse meg az Igen gombot
a fájl fogadásához.
01
02
03
04
05
06
07
08
Beállítások
A Bluetooth nagyszerűen alkalmas
fájlok küldésére és fogadására,
mert nincs szükség kábelekre, és
a kapcsolódás gyors és egyszerű.
Hívások kezdeményezésekor vagy
fogadásakor használhat Bluetooth
fejhallgatót.
Fájlküldés:
1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt,
amely általában fénykép, videó
vagy zenei fájl.
2 Érintse meg a
gombot, és
válassza a Küldés opciót.
Válassza a Bluetooth opciót.
3 Ha már párosította a Bluetooth
eszközt, akkor a KM900 készülék
nem fog automatikusan új
Bluetooth eszközöket keresni.
Ha még nem, akkor a KM900
készülék automatikusan
megkeresi az elérhető, Bluetooth
kapcsolatra képes eszközöket.
4 Válassza ki azt az eszközt, amelyre
a fájlt küldeni szeretné, majd
érintse meg a Kiválasztás opciót.
5 A készülék továbbítja a fájlt.
109
Beállítások
3 A készülék jelzi a fájl mentési
helyét. Választhat a fájl
Megtekintése vagy az
Alkalmazás háttérképként
lehetőségek közül. A fájlokat
a készülék általában a Saját
mappán belül a megfelelő
almappába menti.
Bluetooth beállítások
módosítása
Beállítások
110
1 Válassza a kezdőképernyőn a
gombot, majd görgetéssel
válassza ki a Bluetooth opciót a
Beállítások fülön.
2 Érintse meg a
gombot.
A következőket módosíthatja:
Saját eszköz adatai – Nevet
adhat a KM900 készüléknek.
Láthatóság – A Látható, Rejtett
és 1 percig látható opciók közül
választhat.
Távoli SIM-mód be – Aktiválhatja
a távoli SIM-módot.
LG KM900 | Használati útmutató
iSync be – Kiválaszthatja az iSync
aktiválásához.
Támogatott szolgáltatások –
Kiválaszthatja, hogyan használja
a Bluetooth funkciót különböző
szolgáltatásokkal összefüggésben.
Törlés – Törölheti a kiválasztott
profilt.
Párosítás másik Bluetooth
eszközzel
A KM900 telefon másik eszközzel
történő párosításakor jelszóval
védett kapcsolatot hozhat létre.
Ezzel biztonságosabb a párosítás.
1 Ellenőrizze, hogy készülékén a
Bluetooth Bekapcsolt állapotban
van-e.
A Beállítások menüben
megváltoztathatja láthatóságát.
2 Érintse meg a Keresés opciót.
3 A KM900 készülék megkeresi a
Bluetooth eszközöket. Amikor a
keresés befejeződik, a Frissítés
opció jelenik meg a képernyőn.
4 Válassza ki a párosítandó eszközt,
adja meg a jelszót, majd érintse
meg az OK gombot.
5 Ekkor a telefon kapcsolódik a
másik eszközhöz, amelyiken
ugyanazt a jelszót kell megadnia.
6 A jelszóval védett Bluetooth
kapcsolat készen áll.
3 A fejhallgató automatikusan a
Fejhallgató profilra kapcsol.
4 Érintse meg a Mindig kérdezzen
vagy a Kérdezés nélkül
engedélyezze opciót.
TIPP! A hívások csatlakoztatott
Bluetooth fejhallgatóval történő
fogadásáról lásd a Bluetooth
fogadás módja részleteit a 32.
oldalon.
01
02
03
04
05
06
07
08
A Bluetooth fejhallgató
használata
Beállítások
1 Ellenőrizze, hogy készülékén a
Bluetooth Bekapcsolt állapotban
van-e.
2 A fejhallgató párosítási módba
állításához és más eszközökkel
való párosításához kövesse
a használati utasításában
foglaltakat.
111
Wi-Fi
Beállítások
112
A Wi-Fi kezelő Wi-Fi internet
használatát teszi lehetővé
készülékén. Segítségével a telefon
csatlakozhat a helyi vezeték
nélküli hálózatokhoz, vagy vezeték
nélkül hozzáférhet az internethez.
A Wi-Fi gyorsabb és szélesebb
sávú kapcsolatot biztosít, mint
a Bluetooth vezeték nélküli
technológia.
MEGJEGYZÉS: A KM900 a WEP,
a WPA-PSK/2, az EAP és a WPS
titkosítást támogatja. Ha a WiFi szolgáltató vagy a hálózati
rendszergazda biztonsági titkosítást
állít be a hálózathoz, akkor adja
meg a kódot az előugró ablakban.
Ha nincs beállítva titkosítás, akkor
ez az előugró ablak nem jelenik
meg. A kódot a Wi-Fi szolgáltatótól
vagy a hálózati rendszergazdától
szerezheti be.
LG KM900 | Használati útmutató
1. A Wi-Fi kapcsolat beállítása
1 Wi-Fi bekapcsolása
2 AP (hozzáférési pont) keresése
– A megtalált hozzáférési
pontokhoz csatlakozhat.
3 Csatlakozás hozzáférési ponthoz
– Csatlakozhat az AP-keresési
listán szereplő kívánt
hozzáférési ponthoz.
– Ha az AP titkosítási típusa WEP
vagy WPA-PSK/2, adja meg a
biztonsági kódot.
2. Wi-Fi hálózati profil
támogatása
1 Wi-Fi profil támogatása
(csatlakozás gyakran használt
vagy rejtett hozzáférési ponthoz)
1) Ha az AP nem látható a
keresési listán, akkor is
csatlakozhat hozzá, ha
profilként menti.
2) A gyakran használt AP
profilként történő mentése
3 A Wi-Fi profil mentése
1) Válassza a Mentett hálózatok
pontot az Opciók menüből,
majd válassza az Új hálózat
opciót, és adja meg az egyes
mezők értékét.
2) Az AP-keresési lista
kiválasztható és menthető,
ha kiválasztja a Wi-Fi be,
majd a Frissítés (AP keresése)
beállítást.
3) Miután csatlakozott a
hozzáférési ponthoz az adott
biztonsági típussal, a profilt a
készülék automatikusan menti.
01
02
03
04
05
06
07
08
Beállítások
megkönnyíti a biztonsági kód
megadását az adott biztonsági
típusú hozzáférési ponthoz
történő csatlakozáskor.
3) Ha az AP nem támogatja a
DHCP-szolgáltatást, statikus IPcímmel csatlakozhat hozzá.
2 A Wi-Fi profil egyes mezőinek
ismertetése
1) Hálózat neve: SSID (ID)
2) Biztonság típusa: WEP, WPAPSK/2 támogatása.
3) Biztonsági kód: biztonsági kód
mentése.
) IP/DNS beállítás: attól függően
Automatikus vagy Statikus,
hogy az AP támogatja-e a
DHCP-szolgáltatást.
Statikus beállítás esetén
adja meg az IP-cím és
DNS-kiszolgáló mezőknek
a csatlakozáskor a statikus
IP-címhez használni kívánt
értékét.
113
Szoftverfrissítés
Szoftverfrissítés
Beállítások
114
LG mobiltelefon szoftverfrissítési
program
A program telepítésével és
használatával kapcsolatos további
információkért kérjük keresse fel
a http://update.lgmobile.com
honlapot.
Ezzel a funkcióval az interneten
keresztül gyorsan és kényelmesen
a legújabb verzióra frissítheti a
szoftvert anélkül, hogy fel kellene
keresnie a szervizközpontunkat.
Mivel a mobiltelefon
szoftverfrissítési programja a
frissítés alatt teljes odafigyelést
kíván meg, feltétlenül ellenőrizze
az egyes lépésekhez tartozó
megjegyzéseket és utasításokat,
mielőtt továbbhaladna a következő
lépésre. Az USB adatkábel vagy
az akkumulátor elmozdítása a
szoftverfrissítés közben a telefon
súlyos károsodását okozhatja. Mivel
LG KM900 | Használati útmutató
a gyártó nem vállal felelősséget
a szoftverfrissítés közben történt
adatvesztésért, javasoljuk, hogy
jegyezzen fel előre minden fontos
információt az adatok megőrzése
érdekében.
Tartozékok
A mobiltelefonhoz tartozékok széles skálája áll rendelkezésre, amelyek
egy része külön vásárolható meg. A személyes kommunikációs igényeinek
megfelelően az alábbi opciók közül választhat. Az elérhetőségről
érdeklődjön a helyi forgalmazónál. (Az alábbiakban ismertetett eszközök
egy része opcionális. )
Hálózati töltő
Akkumulátor
Sztereó
fejhallgató
02
03
04
Adatkábel és CD
A KM900 készülék
számítógéppel
történő
összekapcsolásához
és
szinkronizálásához.
Használati
útmutató
További információk
a KM900
telefonkészülékről.
01
05
06
07
08
KM900 Használati útmutató
Tartozékok
MEGJEGYZÉS:
• Mindig eredeti LG tartozékokat
használ jon.
• Ha másképpen tesz, az a
garancia elvesztésével járhat.
• A tartozékok különböző
régiókban eltérőek lehetnek.
115
Hálózati szolgáltatás
Műszaki adatok
Az útmutatóban leírt vezeték nélküli
telefon E-GSM 900, DCS 1800,
GSM 850, PCS 1900 és WCDMA
hálózatban használható.
Számos, az útmutatóban leírt
funkció hálózati szolgáltatás.
Ezek különleges szolgáltatások,
amelyeket a vezeték nélküli
hálózati szolgáltató biztosít az
Ön számára. Mielőtt bármilyen
formában használná ezen hálózati
szolgáltatások bármelyikét, fizessen
elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és
tartsa be annak utasításait.
Általános
Terméknév: KM900
Rendszer: E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 /
WCDMA
DivX VOD regisztráció
Hálózati szolgáltatás
116
DivX VOD regisztrációs kód
létrehozása
A http://vod.divx.com oldalon
regisztrálhatja a terméket, és
műszaki támogatást talál.
LG KM900 | Használati útmutató
Üzemi hőmérséklet
Max: +55 °C (kisütés)
+45 °C (töltés)
Min: -10°C
Gyártó
E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 négysávos és WCDMA
KM900
R&TTE Direktíva 1999/5/EC
EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1
Seung Hyoun, Ji / Igazgató
Európai iroda
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com
8, Január, 2009
Útmutató a biztonságos és hatékony
használathoz
Kérjük, olvassa el a használati
útmutatót. Ha nem követi az
útmutatót, az veszélyes vagy
törvénytelen is lehet.
Rádiófrekvenciás energiára
vonatkozó követelmények
Útmutató
118
A rádiófrekvenciás sugárzás
és a fajlagos energiaelnyelési
tényező (SAR) adatai A KM900
telefonkészüléket úgy alakították ki,
hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás
sugárzásra vonatkozó biztonsági
követelményeknek. Az irányelvek
számottevő biztonsági többletet
vesznek tekintetbe annak
érdekében, hogy minden személy
biztonságát szavatolják életkortól és
egészségi állapottól függetlenül.
• A mobiltelefonok sugárzásával
kapcsolatos szabvány a fajlagos
energiaelnyelési tényező (SAR)
néven ismert mértékegységen
alapul. A SAR-méréseket
szabványosított módszerekkel
LG KM900 | Használati útmutató
végzik úgy, hogy a telefon
a legmagasabb hitelesített
energiaszintjén sugároz minden
ellenőrzött frekvenciasávban.
• Bár az egyes LG telefontípusok
eltérő SAR-értékeket mutathatnak,
azok kivétel nélkül megfelelnek
a rádiófrekvenciás sugárzásra
vonatkozó nemzetközi irányelvek
követelményeinek.
• A nemzetközi irányelvekben
(ICNIRP) meghatározott SARhatárértékének 10 gramm emberi
szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.
• A jelen telefontípus DASY4
rendszerrel fül mellett mért
legmagasabb SAR-értéke 0,602
W/kg (10 g), a testet ért terhelés
pedig 0,646 W/Kg (10 g).
• A nemzetközi irányelvekben (IEEE)
meghatározott SAR-határértékének
1 gramm feletti emberi szövetre
vonatkozó átlagértéke 1.6 W/kg.
Termékkezelés és
karbantartás
FIGYELEM
Csak az ehhez a
telefontípushoz engedélyezett
akkumulátorokat, töltőket
és tartozékokat használjon.
Bármely más típus használata
érvénytelenítheti a telefonra
vonatkozó jótállást vagy
garanciát, és veszélyes is lehet.
Útmutató
• Ne szerelje szét a telefont. Vigye
minősített szakszervizbe, ha
javításra van szükség.
• Tartsa távol telefonját az olyan
elektromos készülékektől, mint pl.
a televízió, a rádió és a számítógép.
• Sugárzó hőforrásoktól, pl.
radiátorok vagy sütők, tartsa távol
a készüléket.
• Ne ejtse le.
• Ne tegye ki rázkódásnak vagy
ütésnek a készüléket.
• Kapcsolja ki a telefont azokon
a helyeken, ahol ezt speciális
szabályok írják elő. Pl. ne használja
telefonját kórházakban, mert
zavarhatja az érzékeny orvosi
berendezéseket.
• Töltés közben ne nyúljon a
telefonhoz nedves kézzel.
Áramütés érheti, vagy telefonja
súlyosan károsodhat.
• Ne töltse a készüléket gyúlékony
anyag mellett, mivel a készülék
felforrósodhat és tűzveszélyessé
válhat.
• A készülék külsejét száraz ruhával
tisztítsa (ne használjon semmiféle
tisztítófolyadékot, benzint, hígítót
vagy alkoholt).
• Ne töltse a telefont puha felületű
bútoron.
• A telefont jól szellőző helyen kell
tölteni.
119
Útmutató a biztonságos és hatékony
használathoz
• Ne tegye ki nagy mennyiségű
füstnek vagy pornak a készüléket.
• Ne tartsa közel telefonját
hitelkártyáihoz, vagy
elektronikus belépőkártyáihoz,
mivel megváltoztathatja a
mágnescsíkokon lévő információt.
• Ne érjen a képernyőhöz éles
tárggyal, mert megrongálhatja a
telefont.
• Ne tegye ki a készüléket folyadék
vagy nedvesség hatásának.
• A tartozékokat, mint a fülhallgató,
óvatosan használja. Ne érintse meg
szükségtelenül az antennát.
Hatékony telefonhasználat
Útmutató
120
Elektromos készülékek
Minden mobiltelefon okozhat
interferenciát, ami befolyásolhatja a
teljesítményt.
• A pacemaker gyártók ajánlása
szerint a pacemaker és a mobil
készülék távolságának minimum
LG KM900 | Használati útmutató
15 cm-nek kell lenni, ennél a
távolságnál már az eszközök nem
zavarják egymást. A probléma
elkerülése érdekében a mobil
telefont a pacemaker helyével
ellentétes oldalon használja
és a telefont ne hordja a
mellényzsebében.
• A mobiltelefonok zavarhatnak
bizonyos hallókészülékeket.
• Enyhe interferencia érintheti
a TV készülékeket, rádiókat,
számítógépeket stb.
Közlekedésbiztonság
Ellenőrizze az adott térségben
a vezetés közbeni mobiltelefonhasználatra vonatkozó törvényeket,
szabályokat!
• Vezetés közben ne használjon
kézben tartott mobiltelefont!
• Fordítsa teljes figyelmét a
vezetésre!
• Ha lehetséges, használjon
kihangosítót!
Halláskárosodás megelőzése
Halláskárosodás léphet fel, ha
hosszabb ideig nagy hangerejű
hangot hallgat. Ezért nem
javasoljuk, hogy a készüléket a
füléhez közel kapcsolja ki és be.
Továbbá azt is javasoljuk, hogy a
zenehallgatás és hívások hangerejét
ésszerű szintre állítsa.
Üveg alkatrészek
A mobiltelefon egyes részei
üvegből készültek. Az üveg
eltörhet, ha kemény felületre
ejti a telefonkészüléket, vagy azt
erős ütés éri. Ha eltörne az üveg,
ne érintse meg, és ne próbálja
meg eltávolítani. Ne használja a
mobiltelefont mindaddig, míg az
üveget hivatalos szervizben ki nem
cserélik.
Útmutató
• Ha a vezetési feltételek ezt
megkívánják, álljon félre autójával,
mielőtt hívást kezdeményezne,
vagy fogadna!
• A rádiófrekvenciás (RF) energia
befolyásolhatja a jármű bizonyos
elektromos rendszerei, például
az autórádió vagy a biztonsági
berendezések működését.
• Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték
fel, akkor ne tegyen annak útjába
beépített vagy hordozható, vezeték
nélküli készüléket. A légzsák
meghibásodhat, vagy a nem
megfelelő működés következtében
súlyos sérülést okozhat.
• Ha a szabadban, séta közben
hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy
a hangerő ésszerű szintre legyen
beállítva, hogy észlelje az Ön
körül történő eseményeket. Ez
különösen fontos akkor, ha úttest
közelében sétál.
121
Útmutató a biztonságos és hatékony
használathoz
Robbantási terület
Ne használja a telefont aktív
robbantási területen. Tájékozódjon
a korlátozásokról, és kövesse az
útmutatásokat vagy szabályokat!
Robbanásveszélyes területek
• Ne használja mobiltelefonját
benzinkutaknál.
• Ne használja a készüléket
üzemanyag vagy vegyi anyagok
közelében.
• Ne szállítson és ne tároljon éghető
gázokat, folyadékokat vagy
robbanóanyagokat járművének
abban a részében, ahol a
mobiltelefont és annak tartozékait
tárolja.
Légi utazás
Útmutató
122
A vezeték nélküli berendezések
interferenciát okozhatnak a
repülőgépben.
• Mielőtt beszállna a repülőgépbe,
kapcsolja ki mobiltelefonját!
LG KM900 | Használati útmutató
• A személyzet engedélye nélkül a
földön se használja.
Gyermekek
Tartsa a telefont kisgyermekektől
távol, biztonságos helyen. A
készülék kisméretű alkatrészeket
tartalmaz, amelyek leválás esetén
fulladásveszélyt jelentenek.
Vészhívások
Előfordulhat, hogy a sürgősségi
hívások nem érhetők el minden
mobilhálózatból. A sürgősségi
hívásokat illetően ezért soha
ne hagyatkozzon kizárólag a
telefonkészülékre. Forduljon a
hálózati szolgáltatójához.
Az akkumulátor használata és
karbantartása
• Feltöltés előtt nem
szükséges teljesen lemeríteni
az akkumulátort. Más
akkumulátorrendszerektől eltérően
itt nincs memóriahatás, amely
• Ne hagyja az akkumulátort forró
vagy hideg helyen, mert ez
ronthatja a készülék teljesítményét.
• Ha az akkumulátort nem a
megfelelő típussal cseréli ki, az
akkumulátor felrobbanhat.
• Az elemek újrahasznosítását
a gyártó utasításai szerint
végezze. Kérjük, lehetőség szerint
hasznosítsa újra. Ne dobja ki a
háztartási hulladékkal.
• Ha ki kell cserélnie az
akkumulátort, vigye a
legközelebbi jóváhagyott LG
Electronics márkaszervizbe vagy
márkakereskedőhöz.
• A töltő fölösleges
áramfogyasztásának elkerülése
érdekében mindig húzza ki a töltő
csatlakozóját az aljzatból, miután a
telefon teljesen feltöltődött.
Útmutató
veszélyeztetné az akkumulátor
teljesítményét.
• Csak LG akkumulátorokat és
töltőket használjon. Az LG töltőket
úgy tervezték, hogy maximalizálják
az akkumulátor élettartamát.
• Az akkumulátort ne szedje szét, és
ne okozzon benne rövidzárlatot.
• Tartsa tisztán az akkumulátor fém
érintkezőit.
• Ha akkumulátora már nem nyújtja
a kívánt teljesítményt, cserélje
ki! Az akkumulátor több száz
alkalommal újratölthető, mielőtt ki
kellene cserélni.
• A maximális használhatóság
érdekében hosszabb használaton
kívüli időszak után töltse fel újra az
akkumulátort.
• A töltőt ne tegye ki közvetlen
napsugárzásnak, és ne használja
magas páratartalmú helyen, pl.
fürdőszobában.
123
Hibaelhárítás
Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a
telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához
a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is
könnyen elháríthatja.
Hibaelhárítás
124
Üzenet
Lehetséges okok
Lehetséges megoldások
SIM-kártya hiba
Nincs SIM-kártya a telefonban,
vagy nem megfelelően
helyezte be.
Győződjön meg arról, hogy a SIMkártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati
kapcsolat
Gyenge jelerősség
Nincs a GSM-hálózaton belül
Menjen az ablakhoz vagy a szabadba.
Ellenőrizze a szolgáltató lefedettségi
térképét.
A kódok nem
egyeznek
A biztonsági kód
módosításához az új kódot
ismételt bevitellel meg kell
erősíteni. A bevitt kódok nem
egyeznek.
Forduljon a szolgáltatóhoz.
A funkció nem
állítható be
A szolgáltató nem támogatja,
vagy regisztráció szükséges az
igénybe vételéhez
Forduljon a szolgáltatóhoz.
A hívások nem
érhetők el
Tárcsázási hiba
Új SIM-kártya behelyezése
Elérte a díjkorlátozást
Új hálózat nincs hitelesítve. Ellenőrizze,
nincsenek-e új korlátozások. Forduljon
a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a
korlátozást a PIN 2 kód segítségével.
LG KM900 | Használati útmutató
Üzenet
Lehetséges okok
Lehetséges megoldások
A telefont
nem lehet
bekapcsolni
Nem nyomta le elég sokáig a
Be/Ki gombot
Az akkumulátor lemerült
Az akkumulátor érintkezői
szennyezettek
Legalább két másodpercig nyomja le a
Be/Ki gombot.
Töltse fel az akkumulátort.
Tisztítsa meg az érintkezőket.
Az akkumulátor teljesen
lemerült
A hőmérséklet kívül esik a
megengedett tartományon
Érintkezési probléma
Töltési hiba
Nincs áram
Hibás a töltő
Nem megfelelő töltő
Töltse fel az akkumulátort.
Győződjön meg arról, hogy a környezeti
hőmérséklet megfelelő, várjon egy
kicsit, és töltse fel újra.
Ellenőrizze az áramellátást és a
telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze
az akkumulátor érintkezőit, és szükség
esetén tisztítsa meg azokat.
Használjon másik aljzatot, vagy
ellenőrizze a feszültséget.
Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki.
Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Cserélje ki az akkumulátort.
Hibás akkumulátor
Túl gyenge jelerősség
A más szolgáltatókhoz való kapcsolódás
automatikus.
A szám nem
engedélyezett
Be van kapcsolva a Rögzített
tárcsázási szám funkció.
Ellenőrizze a beállításokat.
Hibaelhárítás
A telefon
nem találja a
hálózatot
125
Dio sadržaja ovih uputa može se
razlikovati od vašeg telefona, ovisno o
softveru telefona ili davatelju usluga.
KM900 Korisnički priručnik
Čestitamo vam na kupnji naprednog i
kompaktnog telefona KM900 tvrtke LG,
dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom
tehnologijom za mobilnu komunikaciju.
Odlaganje starog aparata
1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće,
to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom
2002/96/EC.
2 Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno
s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je
odredila vlada ili lokalne vlasti.
3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne
negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u
gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod.
Postavljanje
01
Vaš početni zaslon
02
Osnove
03
Budite kreativni
04
Budite organizirani
05
Web
06
Podešavanja
07
Dodatna oprema
08
Sadržaj
Postavljanje
Osnovne informacije o telefonu��������� 8
Pregled na otvoreni telefon����������������10
Umetanje SIM kartice i baterije���������11
Memorijska kartica��������������������������������14
Karta izbornika����������������������������������������16
Vaš početni zaslon
Savjeti o dodirnom zaslonu�����������������17
Brze tipke����������������������������������������������������19
Dodirni zaslon�������������������������������������������20
Korištenje funkcije izvršavanja više
zadataka�����������������������������������������������������24
Osnove
Pozivi�����������������������������������������������������������25
Upućivanje poziva ili video poziva����25
Pozivanje kontakata iz kontakata������25
Odgovaranje ili odbijanje poziva�������25
Opcije tijekom poziva����������������������������26
Podešavanje glasnoće poziva�������������27
Brzo biranje ����������������������������������������������27
Upućivanje drugog poziva������������������27
Isključivanje DTMF-a������������������������������28
Pregledavanje popisa poziva��������������28
Korištenje preusmjeravanja poziva��29
Korištenje zabrane poziva��������������������29
Promjena postavki običnog poziva��30
Promjena postavki videopoziva���������31
LG KM900 | Korisnički priručnik
Kontakti������������������������������������������������������32
Traženje kontakta������������������������������������32
Dodavanje novog kontakta�����������������32
Stvaranje grupe����������������������������������������33
Promjena postavki imenika�����������������33
Prikaz informacija������������������������������������34
Poruke��������������������������������������������������������35
Poruke���������������������������������������������������������35
Slanje poruke��������������������������������������������35
Unos teksta������������������������������������������������36
T9 prediktivni unos���������������������������������36
Abc ručni unos�����������������������������������������36
Postavljanje e-pošte�������������������������������37
Slanje e-pošte pomoću novog računa
�����������������������������������������������������������������������38
Promjena postavki e-pošte������������������39
Mape poruka���������������������������������������������40
Korištenje predložaka����������������������������40
Korištenje ikona raspoloženja�������������41
Promjena postavki tekstualnih poruka
�����������������������������������������������������������������������41
Promjena postavki multimedijalnih
poruka���������������������������������������������������������42
Promjena ostalih postavki��������������������43
Budite kreativni
Fotoaparat�������������������������������������������������44
Brzo snimanje fotografije ��������������������44
Nakon snimanja fotografije�����������������45
Osnovne informacije o tražilu�������������46
Korištenje bljeskalice�����������������������������47
Podešavanje izloženosti������������������������47
Kontinuirano snimanje��������������������������48
Korištenje naprednih postavki�����������48
Promjena veličine fotografije��������������50
Odabir efekta boje����������������������������������51
Korištenje unutarnje kamere��������������51
Pregled spremljenih fotografija���������52
Video kamera�������������������������������������������53
Brzo snimanje videozapisa������������������53
Nakon snimanja videozapisa��������������54
Osnovne informacije o tražilu�������������55
Podešavanje izloženosti������������������������56
Korištenje naprednih postavki�����������56
Promjena veličine slike videozapisa�58
Odabir tona boje�������������������������������������59
Korištenje unutarnje videokamere���59
Pregledavanje spremljenih
videozapisa������������������������������������������������60
Pregledavanje videozapisa na
televizoru����������������������������������������������������60
Vaše fotografije i videozapisi��������������61
Pregledavanje fotografija i
videozapisa������������������������������������������������61
Korištenje zumiranja tijekom
pregledavanja videozapisa ili
fotografije���������������������������������������������������61
Podešavanje jačine zvuka tijekom
gledanja videozapisa�����������������������������61
Postavljanje fotografije kao pozadine
�����������������������������������������������������������������������62
Uređivanje fotografija����������������������������62
Dodavanje teksta fotografiji����������������63
Dodavanje efekta fotografiji����������������64
Obrezivanje fotografije ������������������������64
Dodavanje naglaska boje fotografiji64
Zamjena boja na fotografiji�����������������65
Uređivanje videozapisa�������������������������65
Skraćivanje duljine videozapisa���������65
Spajanje dva videozapisa���������������������66
Spajanje fotografije s videozapisom67
Dodavanje teksta videozapisu�����������67
Prekrivanje fotografije���������������������������68
Dodavanje glazbene podloge
videozapisu�����������������������������������������������69
Dodavanje sinkronizacije uživo
videozapisu�����������������������������������������������69
Promjena brzine videozapisa��������������70
Dodavanje efekta zatamnjivanja�������70
Multimedija����������������������������������������������71
Slike �������������������������������������������������������������71
Izbornici opcija za Moje slike��������������71
Slanje fotografije�������������������������������������71
Korištenje slike�����������������������������������������72
Ispis slike�����������������������������������������������������72
Premještanje ili kopiranje slike�����������73
Stvaranje prikaza slajdova��������������������73
Sadržaj
Geo-označavanje ������������������������������������73
Provjera statusa memorije�������������������73
Zvukovi��������������������������������������������������������74
Korištenje zvuka��������������������������������������74
Video zapisi �����������������������������������������������74
Slanje video zapisa����������������������������������74
Igre i aplikacije �����������������������������������������75
Preuzimanje igre��������������������������������������75
Korištenje izbornika opcija������������������75
Instalacija Java igara i aplikacija ��������75
Flash sadržaj����������������������������������������������76
Pregledavanje SWF/SVG datoteke����76
Dokumenti�������������������������������������������������76
Pregledavanje datoteke������������������������76
Prijenos datoteke na telefon���������������76
Ostali������������������������������������������������������������77
MP3 player�������������������������������������������������77
Prijenos glazbe na telefon��������������������78
Reprodukcija pjesme�����������������������������78
Stvaranje popisa za reprodukciju������79
Brisanje popisa za reprodukciju���������79
Korištenje radiouređaja�������������������������80
Traženje stanica����������������������������������������80
Ponovno postavljanje kanala��������������81
Slušanje radija�������������������������������������������81
Korištenje FM odašiljača za
reprodukciju glazbe�������������������������������82
Izbornik mobilne TV�������������������������������82
LG KM900 | Korisnički priručnik
Budite organizirani
Organizator�����������������������������������������������83
Dodavanje događaja u kalendar�������83
Promjena zadanog izgleda kalendara
�����������������������������������������������������������������������84
Dodavanje stavke na popis zadataka
�����������������������������������������������������������������������84
Korištenje traženja datuma�����������������84
Dodavanje bilješki�����������������������������������85
Snimanje glasa�����������������������������������������86
Snimanje zvuka ili glasa������������������������86
Slanje glasovnog zapisa������������������������86
Korištenje kalkulatora����������������������������87
Pretvaranje jedinica��������������������������������87
Korištenje štoperice��������������������������������87
Dodavanje grada u vremenske zone88
Sinkroniziranje s računalom���������������89
Instaliranje softvera LG PC Suite na
računalo������������������������������������������������������89
Povezivanje telefona i računala����������89
Sigurnosno kopiranje i vraćanje
informacija telefona�������������������������������90
Pregled datoteka s telefona na
računalu������������������������������������������������������90
Sinkroniziranje kontakata��������������������91
Sinkroniziranje poruka��������������������������91
Sinkronizacija glazbe�����������������������������91
Prijenos glazbe pomoću programa
Windows Media Player��������������������������92
Korištenje funkcije iSync�����������������������93
DivX pretvara�����������������������������������������93
Web
Internet ������������������������������������������������������94
Pristup Internetu�������������������������������������94
Dodavanje i pristupanje oznakama��94
Korištenje RSS čitača������������������������������95
Pristup spremljenoj stranici�����������������95
Pregled prethodnih akcija preglednika
�����������������������������������������������������������������������95
Promjena postavki web-preglednika
�����������������������������������������������������������������������96
Korištenje telefona kao modema������96
Postavke
Usklađivanje s drugim Bluetooth
uređajem������������������������������������������������� 104
Korištenje Bluetooth slušalica���������� 105
Wi-Fi �������������������������������������������������������� 106
Nadogradnja softvera������������������������ 108
Dodatna oprema...................... 109
Mrežna usluga........................... 110
Tehnički podaci......................... 110
Smjernice
Smjernice za sigurno i učinkovito
korištenje������������������������������������������������ 112
Rješavanje problema�������������������������� 118
Promjena postavki zaslona������������������98
Prilagodba profila������������������������������������98
Promjena postavki telefona�����������������99
Promjena postavki dodirnog zaslona
�������������������������������������������������������������������� 100
Promjena postavki povezivanja������ 100
Korištenje upravitelja memorije����� 102
Korištenje načina rada u zrakoplovu
�������������������������������������������������������������������� 103
Slanje i primanje datoteka putem
Bluetooth-a��������������������������������������������� 103
Promjena postavki za Bluetooth:���� 104
Osnovne informacije o telefonu
Gumb za vađenje baterije
Handsfree ili stereo slušalice
Tipka za napajanje
Uključuje ili isključuje telefon.
Slušalica
Unutarnja kamera
Senzor blizine
Tipka Kraj
• Prekida poziv.
• Pritisnite jednom za
povratak na početni zaslon.
Tipka za izvršavanje više
zadataka
Tipka za pozivanje
Bira broj telefona i odgovara
na dolazne pozive.
Postavljanje
UPOZORENJE: Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na
njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcionalnost dodirnog zaslona. Ne
prekrivajte zaštitni sloj na senzoru za udaljenost na LCD-u. To može
uzrokovati neispravan rad senzora.
LG KM900 | Korisnički priručnik
01
Punjač/Podatkovni
USB kabel
SAVJET: prije
povezivanja USB
kabela pričekajte da
se telefon uključi i
registrira na mreži.
Tipke za ugađanje
glasnoće
• Kada je zaslon
neaktivan: jakost zvuka
tipki.
• Za vrijeme poziva:
jačina zvuka slušalice.
• Tijekom reprodukcije
pozadinske glazbe:
neprestana kontrola
glasnoće.
02
03
04
05
06
07
08
Tipka fotoaparata
• Izravno prijeđite na
izbornik kamere tako što
ćete pritisnuti i zadržati
tipku.
Postavljanje
Pregled na otvoreni telefon
Gumb za otvaranje
poklopca baterije
Poklopac
baterije
Utor za SIM
karticu
Baterija
Svjetlo
bljeskalice
Postavljanje
10
Objektiv
fotoaparata Utor za
memorijsku
karticu
LG KM900 | Korisnički priručnik
Umetanje SIM kartice i baterije
1 Uklonite poklopac baterije
Pritisnite i držite gumb za
oslobađanje baterije na vrhu
telefona i podignite poklopac
baterije.
UPOZORENJE: Bateriju
nemojte vaditi dok je telefon
uključen jer može doći do
oštećenja telefona.
UPOZORENJE: Nemojte
skidati poklopac baterije
prilikom korištenja GPS, Wi-Fi
ili Bluetooth veze. Antena
postavljena na poklopac
baterije.
01
02
03
04
05
06
07
08
2 Izvadite bateriju
Bateriju uhvatite za gornji dio i
podignite je iz odjeljka za bateriju.
Postavljanje
11
Umetanje SIM kartice i baterije
3U
metnite SIM karticu
SIM karticu umetnite u držač
SIM kartice. Kontaktna površina
na kartici zlatne boje mora biti
okrenuta prema dolje. Kako biste
izvadili SIM karticu, lagano je
povucite prema van.
Postavljanje
12
LG KM900 | Korisnički priručnik
4 Umetnite bateriju
Najprije gornji dio baterije
umetnite u gornji dio odjeljka za
bateriju. Provjerite jesu li kontakti
baterije u ravnini s kontaktima
na telefonu. Pritisnite donji dio
baterije dok ne sjedne na svoje
mjesto.
5 Punjenje telefona
Poklopac utičnice punjača na
bočnoj strani telefona KM900
gurnite unatrag. Umetnite
punjač i uključite ga u utičnicu
električnog napajanja. KM900
punite dok se na zaslonu ne
prikaže poruka “Baterija je puna”.
NAPOMENA: Kako biste produžili
trajanje baterije, bateriju je na
početku potrebno napuniti do
kraja. Zanemarite početnu poruku
“Baterija je puna“ i ostavite da
se telefon puni preko noći (ili
ukupno 14 sati).
01
02
03
04
05
06
07
08
Postavljanje
13
Memorijska kartica
Instaliranje memorijske kartice
Pomoću memorijske kartice možete
proširiti dostupni memorijski
prostor telefona.
NAPOMENA: Memorijska kartica je
neobavezna dodatna oprema.
1 Memorijsku karticu umetnite u
utor na vrhu dok ne sjedne na
svoje mjesto. Zlatna kontaktna
površina mora biti okrenuta
prema dolje.
UPOZORENJE: Memorijsku
karticu gurnite u utor. Kartica se
u suprotnom može oštetiti.
Postavljanje
14
LG KM900 | Korisnički priručnik
Formatiranje memorijske
kartice
01
02
03
04
Prijenos kontakata
05
Prenošenje kontakata s SIM kartice
na telefon:
1 U kartici Komunikacija prijeđite
na Imenik i odaberite
,a
zatim Promijeni lokaciju.
2 Dodirnite Kopiraj na telefon.
3 Odaberite Označi sve ili
odaberite jedno po jedno ime i
dodirnite Kopiraj na telefon.
06
07
08
Postavljanje
Memorijska kartica je možda već
formatirana. Ako nije, trebat ćete
je formatirati prije mogućnosti
korištenja.
NAPOMENA: Prilikom formatiranja
brišu se sve datoteke.
1 Na početnom zaslonu odaberite
, a zatim odaberite Postavke
telefona iz kartice Postavke.
2 Prijeđite na i dodirnite
Upravljanje memorijom i
prijeđite te odaberite Vanjska
memorija.
3 Dodirnite Format i potvrdite svoj
odabir.
4 Unesite lozinku, ako je
postavljena. Kartica će se
formatirati i biti spremna za
korištenje.
NAPOMENA: Ako na vašoj
memorijskoj kartici postoji sadržaj,
struktura mapa koja obuhvaća taj
sadržaj mogla bi se promijeniti
nakon formatiranja jer će sve
datoteke biti izbrisane.
15
Karta izbornika
Dodirnite
na početnom zaslonu kako biste otvorili Glavni izbornik. S
ovog mjesta možete pristupiti dodatnim izbornicima krećući se po ikonama:
Komunikacija, Multimedija, Uslužne značajke i Podešavanja.
Komunikacija
Kontakti
Biranje
Poruke
w’n’w
Popis poziva
E-mail
Internet
Google karte
Uslužne značajke
Postavljanje
16
Alarmi
Organizator
Bilješke
Alati
Snimanje glasa
Kalkulator
Svjetsko vrijeme
Štoperica
LG KM900 | Korisnički priručnik
Multimedija
Glazba
Fotoaparat
Video kamera
Galerija
Moji sadržaji
Zabava
FM radio
Izrada filma
Podešavanja
Profili
Postavke zaslona
Postavke telefona
Bluetooth
Wi-Fi
Postavke poziva
Povezivanje
Postavke poruka
Vaš početni zaslon
S ovog zaslona možete pristupiti
opcijama izbornika, uputiti poziv,
pregledati status telefona te izvršiti
mnoge druge akcije.
Savjeti o dodirnom zaslonu
Početni zaslon je izvrsna polazna
točka na kojoj se možete navikavati
na dodirni zaslon.
Kako biste odabrali stavku, dodirnite
središte ikone.
• Ne pritišćite presnažno;
zaslon je dovoljno osjetljiv
za prepoznavanje laganih,
odmjerenih pritisaka.
• Željenu opciju dodirnite vrškom
prsta. Pazite da ne dodirnete
okolne tipke.
• Kada je svjetlo zaslona isključeno,
pritisnite tipku za napajanje
ili držite pritisnutu tipku za
otključavanje/zaključavanje na
dodirnom zaslonu za vraćanje na
početni zaslon.
• Kada se ne koristi, KM900 će se
vratiti na zaključani zaslon.
01
02
03
04
05
06
07
08
Vaš početni zaslon
17
Vaš početni zaslon
Prilagodba početnog zaslona
1 Zaslon za
prečace
2 Zaslon za
widgete
Vaš početni zaslon
18
• Budite u dodiru sa Vašim
KM900 - Korisničko sučelje je
bazirano na četiri vrste početnih
zaslona kako je prikazano gore.
Kako biste promijenili početni
zaslon samo lagano povucite
prst s lijeva na desno ili s desna
na lijevo.
• Podešenja početnih zaslona
- Za svaku vrstu početnih
zaslona možete dodavati i
uklanjati objekte dodirom prsta
na zaslonu ili ako ste već dodali
tada dodirnite i zadržite jedan
od objekata.
LG KM900 | Korisnički priručnik
3 Zaslon za
kontakte
4 Zaslon za
multimediju
Brze tipke
Brze tipke na početnom zaslonu omogućuju jednostavan pristup
funkcijama koje najčešće koristite jednim dodirom.
Dodirnite za aktiviranje
tipkovnice biranja za pozive
kako biste uputili poziv.
Unesite broj pomoću
uobičajene tipkovnice i
dodirnite Glasovni poziv ili
dodirnite
.
Za pokretanje video poziva
na taj broj, nakon unošenja
broja dodirnite .
Dodirnite za pristup
izborniku s opcijama Poruke.
Ovdje možete izraditi novu
tekstualnu poruku.
Dodirnite za otvaranje
Kontakti. Za traženje broja
koji želite nazvati: Pritisnite
ikonu za pretraživanje za
unos imena kontakta pomoću
tipkovnice. Također, možete
stvarati nove kontakte i
uređivati postojeće.
01
02
03
04
05
06
07
08
Dodirnite za Početni Glavni
izbornik koji je podijeljen u
četiri podizbornika.
Vaš početni zaslon
19
Vaš početni zaslon
Dodirni zaslon
Kontrole dodirnog zaslona KM900
mijenjaju se dinamički, ovisno o
zadatku koji vršite.
Otvaranje aplikacija
Želite li otvoriti aplikaciju,
jednostavno dodirnite njenu ikonu.
Vaš početni zaslon
20
LG KM900 | Korisnički priručnik
Pomicanje
Za pomicanje je povucite od
jedne do druge strane. Na nekim
zaslonima, primjerice webstranicama, možete se pomicati i
gore-dolje.
Povećavanje ili smanjivanje
Tijekom pregledavanja fotografija,
web-stranica, e-pošte ili karti
možete koristiti povećavanje ili
smanjivanje. Privucite prste ili ih
razdvojite.
01
02
03
04
05
06
07
08
Vaš početni zaslon
21
Vaš početni zaslon
Prikaz statusne trake
Na statusnoj traci nalaze se razne
ikone kojima se prikazuju stanja
poput jačine signala, novih poruka
i trajanja baterije, kao i o tome je li
aktivirana Bluetooth ili GPRS veza.
U tablici u nastavku navedena su
značenja ikona koje se mogu vidjeti
u statusnoj traci.
Ikona Opis
Nema usluge
Bluetooth je uključen
Pisač putem Bluetooth-a
Bluetooth prijenos
Bluetooth vidljiv
Bluetooth glazba
Preuzimanje
Preuzimanje dovršeno
Preuzimanje poništeno
2G
Poziv je aktivan
3G
Internet
Traženje Bluetooth
kompatibilnih uređaja
Preusmjeravanje poziva
EDGE
HSDPA
Wi-fi je uključen
Vaš početni zaslon
22
Ikona Opis
Bluetooth Mono slušalica
Bluetooth poruka
Bluetooth Mono
hansfree slušalica
Bluetooth Mono Stereo
slušalice
Bluetooth Stereo slušalice
LG KM900 | Korisnički priručnik
Odbijanje poziva
Sigurnost
Uključena je slušalica
HomeZone
Roaming
Alarm
Ikona Opis
Raspored (kalendar)
Ikona Opis
Zrakoplovni mod
01
Izvršavanje više zadataka
Na otvorenom
02
Reprodukcija pauzirana
Tiho
03
Prilagođeno 1-10
04
Zvono nakon vibracije
05
Reprodukcija glazbe
Reprodukcija glazbe uz FM
emitiranje
Reprodukcija FM radija
FM emitiranje
Slanje e-pošte
Primanje e-pošte
~
Zvono uz vibraciju
Vanjska memorija
Stanje baterije
Projektor/TV izlaz
06
07
08
MMS
Slanje MMS-a
Primanje MMS-a
Slanje poruke nije uspjelo
Nova poruka e-pošte
Push poruka
Vaš početni zaslon
Slanje SMS-a
Nova poruka govorne
pošte
Nova poruka
23
Vaš početni zaslon
Korištenje funkcije
izvršavanja više zadataka
Dodirnite tipku za izvršavanje više
zadataka
za otvaranje izbornika
Izvršavanje više zadataka. Ovdje
možete pregledati sve aplikacije
koje se izvode i pristupiti im jednim
dodirom.
Vaš početni zaslon
24
LG KM900 | Korisnički priručnik
Pozivi
Upućivanje poziva ili video
poziva
1D
odirnite
za otvaranje
tipkovnice.
2 Unesite broj pomoću tipkovnice.
Za brisanje znamenke pritisnite
tipku za brisanje.
3 Za upućivanje poziva dodirnite
tipku
.
4 Za prekid poziva dodirnite tipku
.
SAVJET! Želite li unijeti znak +
za uspostavljanje međunarodnih
poziva, dvaput dodirnite ili
pritisnite i držite
.
Pozivanje kontakata iz
kontakata
1 Na početnom zaslonu dodirnite
za otvaranje Kontakti.
2 Prijeđite na popis kontakata
ili unesite prvo slovo (slova)
kontakta kojeg želite pozvati tako
da dodirnete
.
3 Na filtriranom popisu dodirnite
kontakt kojeg želite nazvati
i odaberite broj koji želite
koristiti ako ih je za taj kontakt
spremljeno više.
4 Dodirnite Glasovni poziv ili
Video poziv.
Odgovaranje ili odbijanje
poziva
Kad vam telefon zazvoni, pritisnite
tipku
kako biste odgovorili.
Pritisnite tipku
za odbijanje
dolaznog poziva.
01
02
03
04
05
06
07
08
Osnove
SAVJET! Nakratko pritisnite
tipku za napajanje kako biste
zaključali dodirni zaslon i
spriječili nehotično upućivanje
poziva.
SAVJET! Možete Spremiti broj,
Poslati poruku ili Pretražiti
kontakte dodirom na
.
25
Pozivi
Opcije tijekom poziva
Zvučnik - dodirnite
za uključivanje zvučnika.
Isključi mikrofon - dodirnite
za isključivanje
mikrofona kako vas osoba s kojom razgovarate
ne bi čula.
Zadrži - dodirnite
čekanje.
za stavljanje poziva na
Opcije - odaberite opcije s popisa dodatnih
opcija tijekom poziva, uključujući stvaranje novog
podsjetnika i prelazak na poruke kako biste mogli
provjeravati poruke i dodavati kontakte tijekom
poziva. Ovdje možete i prekinuti poziv dodirom
opcije Završi poziv.
- dodirnite kako biste otvorili numeričku tipkovnicu
za kretanje po izbornicima s pobrojanim opcijama, npr.
prilikom pozivanja pozivnih centara ili drugih automatskih
telefonskih usluga.
- dodavanje bilješke tijekom poziva.
- pretraživanje kontakata tijekom poziva.
Osnove
26
LG KM900 | Korisnički priručnik
Podešavanje glasnoće poziva
Za podešavanje glasnoće tijekom
poziva koristite gumb gore/dolje na
desnom boku telefona.
Brzo biranje
Upućivanje drugog poziva
1 Tijekom početnog poziva
dodirnite
i odaberite broj
koji želite nazvati.
2 Birajte broj ili pretražite imenik
(pojedinosti potražite na 25.
stranici Upućivanje poziva).
3 Dodirnite
za spajanje
poziva.
4 Oba poziva će se prikazati na
zaslonu poziva. Početni poziv
će biti zaključan i stavljen na
čekanje.
5 Za prekidanje jednog ili oba
poziva pritisnite Kraj .
01
02
03
04
05
06
07
08
Osnove
Kontaktu kojeg često nazivate
možete dodijeliti broj za brzo
biranje.
1 Na početnom zaslonu dodirnite
za otvaranje Kontakti.
2 Dodirnite
i odaberite Brzo
biranje.
3 Govorna pošta je već postavljena
kao broj brzog biranja 1. To ne
možete promijeniti. Dodirnite
bilo koji drugi broj kako biste mu
dodijelili kontakt brzog biranja.
4 Otvorit će se popis Kontakti.
Jednim dodirom telefonskog
broja odaberite kontakt koji želite
dodijeliti tom broju.
Kako biste nazvali broj za brzo
biranje, dodirnite
na početnom
zaslonu, a zatim pritisnite i držite
dodijeljeni broj sve dok se kontakt
ne pojavi na zaslonu. Poziv će se
uspostaviti automatski, ne morate
dodirnuti Glasovni poziv.
27
Pozivi
Pregledavanje popisa poziva
NAPOMENA: Naplaćuje se svaki
poziv koji ste uspostavili.
Isključivanje DTMF-a
Osnove
28
DTMF omogućava korištenje
numeričkih naredbi za kretanje po
izbornicima unutar automatskih
poziva. DTMF je uključen prema
zadanoj postavci.
Kako biste ga isključili tijekom poziva
(npr. za bilježenje broja), dodirnite
i odaberite Onemogući DTMF.
LG KM900 | Korisnički priručnik
Na početnom zaslonu dodirnite
, a zatim u kartici Komunikacija
dodirnite Popis poziva.
Odaberite neku od sljedećih opcija:
Svi pozivi - pregled čitavog
popisa svih biranih, primljenih i
propuštenih poziva, samo glasovnih
poziva, video poziva i poruka.
Propušteni pozivi - pregled popisa
svih poziva koje ste propustili.
Samo pozivi - pregled popisa svih
poziva koje ste uputili.
Samo poruke - pregled popisa svih
brojeva koje ste primili ili na koje ste
slali SMS ili MMS poruke.
Samo VT- pregled popisa svih video
poziva.
SAVJET! U bilo kojem
dnevniku poziva dodirnite
i Izbriši sve za brisanje svih
snimljenih stavki.
SAVJET! Dodirnite bilo koji
unos u dnevniku poziva kako
biste vidjeli datum, vrijeme i
trajanje poziva.
Korištenje preusmjeravanja
poziva
Korištenje zabrane poziva
1 Dodirnite
i odaberite
Postavke poziva u kartici
Postavke.
2 Dodirnite Zabrana poziva i
odaberite Glasovni pozivi i/ili
Video pozivi.
3 Odaberite neke ili sve od pet
ponuđenih opcija:
Svi odlazni
Odlazni međunarodni
Izlazni međunarodni pozivi
osim u vlastitu državu
Svi dolazni
Dolazni u inozemstvu
4 Unesite lozinku zabrane poziva.
Od mrežnog operatera zatražite
informacije o ovoj usluzi.
01
02
03
04
05
06
07
08
Osnove
1 Dodirnite
i odaberite
Postavke poziva u kartici
Postavke.
2 Dodirnite Preusmjeravanje
poziva i odaberite Glasovni
pozivi i/ili Video pozivi.
3 Odaberite želite li preusmjeriti
sve pozive kada je linija zauzeta,
kada ne odgovarate ili kada niste
dostupni.
4 Unesite broj za preusmjeravanje.
5 Za aktivaciju dodirnite Aktiviraj.
NAPOMENA: Preusmjeravanje
poziva se dodatno naplaćuje.
Dodatne pojedinosti zatražite od
svog mrežnog operatera.
SAVJET! Za isključivanje
svih preusmjeravanja poziva
odaberite Deaktiviraj sve u
izborniku Preusmjeravanje
poziva.
29
Pozivi
SAVJET! Odaberite Fiksni
broj za biranje kako biste
uključili i sastavili popis brojeva
koji se mogu pozivati s vašeg
telefona. Bit će vam potrebna
PIN2 šifra od operatera. S vašeg
telefona mogu se pozivati samo
brojevi s fiksnog popisa za
biranje.
Promjena postavki običnog
poziva
1 Dodirnite
i odaberite
Postavke poziva u kartici
Podešavanja.
2 Dodirnite Uobičajene postavke.
Na ovaj način možete izmijeniti
sljedeće postavke:
Osnove
30
LG KM900 | Korisnički priručnik
Odbijanje poziva - prekidač
pomaknite ulijevo za Uključeno.
Možete dodirnuti Popis za
odbijanje kako biste odabrali
sve pozive, određene kontakte ili
grupe ili pozive s neregistriranih
brojeva (tj. onih koji se ne nalaze
u vašem imeniku).
Pošalji moj broj - odaberite želite
li prikazati svoj broj kao odlazni
poziv.
Aut. ponovno biranje - prekidač
pomaknite ulijevo, na Uključeno
ili udesno, na Isključeno.
Podsjetnik minute razgovora prekidač pomaknite ulijevo, na
Uključeno, kako biste tijekom
poziva svake minute čuli zvuk.
BT način odgovaranja odaberite Hands-free kako
biste mogli odgovoriti na poziv
pomoću Bluetooth slušalica ili
odaberite Telefon kako biste na
pozive odgovarali pritiskom na
bilo koju tipku na telefonu.
Spremi novi broj - za spremanje
novog broja odaberite Uključeno
ili Isključeno.
Promjena postavki
videopoziva
02
03
04
05
06
07
08
Osnove
1 Na početnom zaslonu dodirnite
i prijeđite na Postavke video
poziva u kartici Podešavanja.
2 Odaberite postavke za svoje
video pozive. Odredite želite
li koristiti fotografiju, zatim
je odaberite i/ili prijeđite na
ogledalo kako biste se vidjeli na
zaslonu prilikom uspostavljanja
video poziva.
01
31
Kontakti
Traženje kontakta
Dodavanje novog kontakta
Dva su načina traženja kontakta:
Na početnom zaslonu
1 Na početnom zaslonu dodirnite
za otvaranje Kontakti.
Dodirnite
i unesite ime
kontakta pomoću tipkovnice.
2 Za upućivanje poziva dodirnite
Video poziv ili Glasovni poziv ili
tipku
.
1 Na početnom zaslonu dodirnite
, zatim dodirnite Novi
kontakt na zaslonu ili odaberite
, a zatim odaberite gumb
Novi kontakt.
2 Odaberite želite sli spremiti
kontakt u Telefon ili na SIM
karticu.
3 Ako želite dodati sliku svakom
kontaktu, dodirnite Dodaj sliku.
4 Unesite ime i prezime novog
kontakta. Ne morate unijeti
oboje, ali morate unijeti najmanje
jedno.
5 Unesite do pet različitih brojeva
i svakome od njih dodijelite
vrstu; odaberite između Mobitel,
Početno, Ured, Pager, Faks, VT i
Standardno.
6 Dodajte adresu e-pošte.
7 Dodijelite kontakt jednoj ili
više grupa; odaberite između
Nema grupe, Obitelj, Prijatelji,
Suradnici, Škola ili VIP.
SAVJET! Grupu možete
pretražiti tako da dodirnete
karticu Kontakti pri vrhu zaslona
i odaberete Grupe. Na taj način
će se prikazati popis svih vaših
grupa.
Osnove
32
U glavnom izborniku
1 Dodirnite
kako biste
prošli kroz Kontakti u kartici
Komunikacija.
2 Dodirnite ikonu za pretraživanje
ili dodirnite
i Traži.
LG KM900 | Korisnički priručnik
8 Možete dodati i Melodija zvona,
Početna stranica, Kućna adresa,
Naziv tvrtke, Naziv posla, Adr.
tvrtke, Godišnjica i Podsjetnik.
9 Dodirnite
za spremanje
kontakta.
SAVJET! Možete stvoriti
prilagođene grupe za svoj
imenik. Pogledajte Stvaranje
grupe.
Stvaranje grupe
01
02
03
04
05
Promjena postavki imenika
06
Postavke imenika možete prilagoditi
sebi.
1 Dodirnite Kontakti u kartici
Komunikacija, odaberite
i
prođite na Postavke Kontakti.
2 Ovdje možete prilagoditi sljedeće
postavke:
Način prikaza - odaberite želite li
da se prvo prikaže ime ili prezime
kontakta.
Kopiraj - kopirajte svoj imenik s
SIM kartice na mobitel ili obrnuto.
Možete kopirati kontakt po
kontakt ili sve odjednom.
07
08
Osnove
1 Na početnom zaslonu dodirnite
, a zatim dodirnite Kontakti u
kartici Komunikacija.
2 Dodirnite Imenik pri vrhu
zaslona, a zatim dodirnite Grupe
i odaberite novu grupu.
3 Unesite naziv za novu grupu.
4 Dodirnite
.
NAPOMENA: Ako izbrišete grupu,
kontakti dodijeljeni toj grupi neće se
izgubiti. Ostat će u imeniku.
SAVJET! Postojeću grupu
možete urediti tako da jednom
dodirnete odabranu grupu.
Odaberite Prikaži članove,
Uredi grupu, Pošalji poruku,
Pošalji posjetnicu ili Izbriši
grupu.
33
Kontakti
Premjesti - funkcionira na isti
način kao i kopiranje, no kontakt
će se spremiti samo na odredišnu
lokaciju. Stoga, nakon što kontakt
premjestite s SIM kartice na
telefon, izbrisat će se iz SIM
memorije.
Brisanje kontakata - izbrišite sve
svoje kontakte. Dodirnite Da ako
ste sigurni da želite izbrisati sve
svoje kontakte.
Info o memoriji - prikaz
informacija o kapacitetu
memorije.
Osnove
34
LG KM900 | Korisnički priručnik
Prikaz informacija
1 Dodirnite Kontakti u kartici
Komunikacija, odaberite
i
dodirnite Informacije.
2 Ovdje možete pregledati Brojeve
usluga, Vlastite brojeve, Info o
memoriji (preostali memorijski
kapacitet) i Moja posjetnica.
SAVJET! Za dodavanje
svoje vlastite posjetnice
odaberite Moja posjetnica
i unesite svoje pojedinosti
kao za bilo koji drugi kontakt.
Za završetak dodirnite ikonu
Spremi.
Poruke
Poruke
KM900 kombinira SMS, MMS u
jedan intuitivan, jednostavan
izbornik.
Dva su načina za ulazak u centar za
poruke:
1 Na početnom zaslonu dodirnite
ili
, a zatim prijeđite na
Poruke u kartici Komunikacija.
Slanje poruke
01
02
03
SAVJET! Naplatit će se
svaka poruka od 160 znakova
za svaku osobu kojoj se poruka
šalje.
04
UPOZORENJE: Ograničenje
od 160 znakova moglo bi se
razlikovati od države do države,
ovisno o načinu kodiranja
SMS-a.
08
UPOZORENJE: dodajete
li SMS poruci slikovnu, video
ili zvučnu datoteku, ona će se
automatski pretvoriti u MMS
poruku i kao takva će biti
naplaćena.
05
06
07
Osnove
1 Dodirnite , a zatim dodirnite
Napiši poruku kako biste otvorili
praznu poruku.
2 Dodirnite Za kako biste unijeli
broj primatelja ili dodirnite
Favorit ili Kontakt. Možete
dodati više Kontakti. Po završetku
dodirnite Pošalji SMS.
3 Nakon unosa teksta možete
poslati SMS ili MMS ili odaberite
E-mail za slanje poruke e-pošte.
4 D
odirnite
Umetni kako
biste dodali tekstualni predložak,
multimedijske predloške,
emotikon, ime i broj, novi slajd,
predmet ili potpis.
35
Poruke
Unos teksta
T9 prediktivni unos
Dodirnite za uključivanje T9
prediktivnog unosa teksta.
Možete promijeniti jezik za
pisanje.
Dodirnite za kretanje između
tipkovnica za unos brojeva, simbola
i teksta.
U načinu rada T9 vidjet ćete
.
Način rada T9 koristi ugrađeni
rječnik za prepoznavanje riječi
temeljem nizova tipki koje
dodirujete. Jednostavno dodirnite
numeričku tipku povezanu sa
slovom koje želite unijeti i rječnik će
predvidjeti riječ koju želite koristiti.
Npr. pritisnite 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 kako
biste napisali ‘telefon’.
Pomoću Shift krećite se između
različitih tipkovnica u svakom od
načina za unos teksta (npr., velika ili
mala slova).
Za unos razmaka dodirnite
.
Osnove
36
LG KM900 | Korisnički priručnik
Abc ručni unos
U načinu rada Abc morate više
puta pritisnuti tipku za unos slova.
Primjerice, kako biste napisali ‘hello’,
dvaput dodirnite 4, dvaput 3, triput
5, ponovo triput 5 i zatim triput 6.
Postavljanje e-pošte
Možete ostati dostupni i na putu,
koristeći KM900 za e-poštu. Lako
je i jednostavno postaviti POP3 ili
IMAP4 račun e-pošte.
1 Dodirnite
na početnom
zaslonu i prijeđite na E-mail u
kartici Komunikacije.
2 Dodirnite Napiši e-poruku. Ako
vam nije postavljen račun
e-pošte, pokrenite čarobnjak za
postavljanje e-pošte.
SAVJET! Ako je račun e-pošte
već postavljen, čarobnjak se
neće automatski aktivirati.
01
02
03
04
05
06
07
08
Osnove
3 Sada možete odabrati kako želite
postaviti svoj račun:
Adresa e-pošte - unesite adresu
e-pošte za račun.
Adresa poslužitelja - unesite
adresu poslužitelja.
Domena - unesite domenu.
Korisničko ime - unesite
korisničko ime za račun.
Šifra - unesite lozinku za račun.
Možete urediti i posebne
postavke računa pod Postavke >
Postavke poruka > E-mail > Email račun. Postavke su sljedeće:
Naslov - unesite naziv za ovaj
račun.
Korisničko ime - unesite
korisničko ime za račun.
Lozinka - unesite lozinku za
račun.
Adresa e-pošte - unesite adresu
e-pošte za račun.
Adr.e-poš. za odg. - unesite
adresu e-pošte za ‘odgovor’.
Posluž. odl. poš. - unesite adresu
poslužitelja odlazne e-pošte
Posluž. dol. poš. - unesite adresu
poslužitelja dolazne e-pošte.
37
Poruke
Osnove
38
Maks.vel.prim. - odaberite
ograničenje veličine za svoje
poruke e-pošte (gornje
ograničenje iznosi 1 MB).
Vrsta spremnika - unesite vrstu
spremnika, POP3 ili IMAP4.
Spr.na poslužitelj - odaberite
želite li spremiti svoje poruke
e-pošte na poslužitelj. Za IMAP4
račune uvijek se spremaju kopije.
Spr. posl. poštu u - odaberite
gdje želite spremati poslane
poruke e-pošte (ako je vrsta
spremnika IMAP4). Ako je vrsta
spremnika POP3, poslane poruke
uvijek se spremaju na telefon.
Preuzmi opciju - odaberite način
preuzimanja e-pošte. Odaberite
Samo zaglavlje ili Sve uključujući
tijelo za POP3, samo zaglavlje,
zaglavlje + tijelo ili sve za IMAP4.
Pristupne točke - odaberite svoju
točku pristupa Internetu.
LG KM900 | Korisnički priručnik
Napredne postavke - odaberite
želite li koristiti napredne
postavke.
Nakon postavljanja, račun će se
prikazati na popisu računa u vašoj
mapi e-pošte.
Slanje e-pošte pomoću novog
računa
1 Dodirnite E-mail - Napiši
e-poruku. u kartici Komunikacija
kako biste otvorili novu praznu
poruku.
2 Unesite adresu primatelja i
napišite poruku. Također, možete
priložiti slike, videozapise, audio
datoteke i ostale vrste datoteka.
3 Za slanje poruke e-pošte
dodirnite Pošalji e-mail.
Promjena postavki e-pošte
01
02
03
04
05
06
07
08
Osnove
Postavke e-pošte možete promijeniti
prema vlastitim preferencama.
1 Dodirnite
na početnom
zaslonu, a zatim Postavke
poruka u kartici Postavke.
2 Odaberite E-mail.
3 Možete izmijeniti sljedeće
postavke:
E-mail računi - upravljanje
računima e-pošte.
Dopusti odgovor putem e-maila
- odaberite želite li omogućiti
slanje poruka s ‘potvrdom
pročitanosti’.
Zatraži odgovor na e-mail odaberite hoće li se tražiti poruke
s ‘potvrdom pročitanosti’.
Interval prihvata - odaberite
koliko će često vaš KM900
provjeravati ima li novih poruka
e-pošte.
Uključivanje poruke u
Prosljeđivanje i Odgovor odaberite želite li u odgovor
uključiti izvornu poruku.
Uključi privitak - odaberite hoće
li se u odgovore uključivati izvorni
privitak.
Auto prihvat prilikom roaminga
- odaberite hoće li se poruke
automatski dohvaćati kada se
nalazite u inozemstvu (roaming).
Inf. o obav. putem e-pošte odaberite želite li biti upozoreni
o dolasku novih poruka e-pošte
putem skočne poruke.
Potpis - stvorite potpis za e-poštu
i uključite ovu značajku.
39
Poruke
Osnove
40
Mape poruka
Korištenje predložaka
Prepoznat ćete strukturu mapa
koja se koristi na KM900, vrlo je
jednostavna. Ako postavite račun
e-pošte, možete imati mape za svaki
račun.
Ulazni spremnik - sve poruke koje
primate spremaju se u vaš ulazni
spremnik. Ovdje ih, između ostalog,
možete pregledavati i brisati.
Izlazni spremnik - ovo je mapa
za privremeno spremanje tijekom
slanja poruka.
Poslano - poruke koje šaljete
spremaju se u ovu mapu.
Skice - ako niste dovršili pisanje
poruke, djelomično dovršenu
poruku možete spremiti u ovu
mapu.
Okvir s nitima - poruke koje
izmjenjujete sa sugovornikom
putem messengera. Možete
istovremeno spremiti sliku i poruku.
Moje mape - stvorite mape za
spremanje svojih poruka.
Stvorite predloške za tekstualne ili
multimedijske poruke koje najčešće
šaljete. U telefonu se već nalazi
nekoliko predložaka koje možete
urediti.
1 Za vrijeme pisanja nove poruke
možete unijeti Predloške iz
izbornika opcija Umetni.
2 Odaberite Predlošci teksta
ili MMS predlošci. Predloške
možete dodavati, uređivati, brisati
ili pak izbrisati sve predloške.
Želite li urediti poruku, odaberite
je, izmijenite i dodirnite Spremi
predložak.
LG KM900 | Korisnički priručnik
Korištenje ikona raspoloženja
Unesite živost u svoje poruke
pomoću ikona raspoloženja. U
telefonu možete pronaći neke često
korištene ikone raspoloženja.
1 Za vrijeme pisanja nove poruke
možete unijeti Emotikone iz
izbornika opcija Umetni.
2 Možete dodati novu ikonu ili
emotikon.
Promjena postavki
tekstualnih poruka
01
02
03
04
05
06
07
08
Osnove
Postavke poruka telefona KM900 su
unaprijed definirane tako da možete
odmah slati poruke. Te se postavke
mogu promijeniti prema vašim
preferencama.
Prijeđite na Postavke poruka
u kartici Postavke i dodirnite
Tekstualna poruka. Možete
promijeniti sljedeće:
SMS centar poruka - unesite
pojedinosti centra za poruke.
Izvješće o isporuci - pomaknite
prekidač ulijevo kako biste primali
potvrdu da su vaše poruke
dostavljene.
Razdoblje valjanosti - odaberite
koliko će se dugo poruke čuvati u
centru za poruke.
Vrste poruka - tekst pretvorite u
Glas, Faks, X.400 ili E-mail.
Podrška za znakove - odaberite
način kodiranja znakova. To će
utjecati na veličinu vaših poruka,
samim time i na naknade za prijenos
podataka.
Šalji dugi tekst kao - možete
odabrati slanje dugih poruka kao
Višestruki SMS ili MMS.
41
Poruke
Promjena postavki
multimedijalnih poruka
Osnove
42
Postavke poruka telefona KM900 su
unaprijed definirane tako da možete
odmah slati poruke. Te se postavke
mogu promijeniti prema vašim
preferencama.
Dodirnite Postavke, a zatim
odaberite Postavke poruka i
Multimedijska poruka. Možete
promijeniti sljedeće:
Način prihvaćanja - odaberite
Matična mreža ili Mreža za
roaming. Ako zatim odaberete
Ručno, primat ćete obavijesti samo
o MMS porukama. Zatim možete
odlučiti želite li ih preuzeti u
cijelosti.
Izvješće o isporuci - odaberite
želite li omogućiti i/ili zatražiti
izvješće o isporuci.
Izvješće o čitanju - odaberite želite
li omogućiti i/ili poslati ‘odgovor o
pročitanosti’.
LG KM900 | Korisnički priručnik
Prioritet - odaberite razinu
prioriteta svoje multimedijske
poruke.
Rok valjanosti - Odaberite koliko će
dugo vaša poruka biti spremljena u
centru za poruke.
Trajanje prikaza stranice odaberite koliko dugo će se slajdovi
prikazivati na zaslonu.
Način sastavljanja - Ograničeno/
Upozorenje/Slobodno
Vrijeme isporuke - odaberite koliko
dugo treba čekati prije isporuke
poruke.
Centar za MMS poruke - unesite
pojedinosti centra za poruke.
Promjena ostalih postavki
Prijeđite na Postavke poruka u
kartici postavke, a zatim na:
Govorna pošta - dodirnite Novi
profil ili
kako biste dodali
novu uslugu govorne pošte. Više
informacija o dostupnih uslugama
zatražite od mrežnog operatera.
Servisna poruka - odaberite
želite li primati ili blokirati servisne
poruke. Možete odrediti i razinu
sigurnosti poruka stvaranjem
popisa pouzdanih i nepouzdanih
pošiljatelja.
Info usluge - odaberite status
primanja, jezik i druge postavke.
01
02
03
04
05
06
07
08
Osnove
43
Fotoaparat
Brzo snimanje fotografije
1 Pritisnite i držite tipku kamere na
desnoj strani telefona.
2 Telefon držite u vodoravnom
položaju i usmjerite objektiv
prema objektu fotografiranja.
3 Lagano pritisnite tipku za
snimanje i u sredini tražila će se
prikazati okvir za fokusiranje.
4 Telefon smjestite tako da objekt
fotografiranja bude u okviru za
fokusiranje.
5 Kad okvir za fokusiranje postane
zelene boje, kamera je fokusirala
predmet fotografiranja.
6 Pritisnite gumb za snimanje i
držite ga.
Budite kreativni
44
LG KM900 | Korisnički priručnik
SAVJET! Prepoznavanje
lica
Automatski prepoznaje i
fokusira ljudska lica kako biste
mogli snimiti oštrije fotografije.
Nakon snimanja fotografije
Snimljena fotografija će se prikazati
na zaslonu. Naziv slike prikazat će se
uz četiri ikone na desnoj strani.
Pošalji
Koristi
Preimenuj
Urediti
Dodirnite za povratak na
prethodni izbornik.
01
Dodirnite za brisanje slike.
02
Dodirnite kako biste odmah
snimili još jednu fotografiju.
Trenutna fotografija će se spremiti.
03
Dodirnite za pregled galerije
spremljenih fotografija.
05
04
06
07
08
Dodirnite za slanje
fotografije putem Poruke, E-mail
ili Bluetooth-a. Na stranici 35
pročitajte o slanju poruka, a na
stranici 104 o slanju i primanju
datoteka pomoću Bluetooth veze.
Pošalji
Preimenuj Dodirnite kako biste
uredili naziv odabrane slike.
Urediti
Dodirnite kako biste
uredili sliku pomoću raznih alata.
Budite kreativni
Koristi
Dodirnite želite li sliku
koristiti kao pozadinu.
45
Fotoaparat
Osnovne informacije o tražilu
Natrag - dodirnite za povratak na
početni zaslon.
Karta izbornika - prikazuje je li
kamera u video ili foto načinu rada,
može se koristiti i za snimanje.
Galerija - dodirnite ovu ikonu za
prikaz galerije.
Izloženost - pogledajte Podešavanje ekspozicije na stranici 47.
Makro - uključite za snimanje fotografija iz velike blizine.
Status bljeskalice - aktivacija ili deaktivacija bljeskalice.
Postavke - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
Pojedinosti potražite u odjeljku Korištenje naprednih postavki na stranici 48.
Budite kreativni
46
SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako
bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom
dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje
opcija dodirnite zaslon još jednom.
LG KM900 | Korisnički priručnik
Korištenje bljeskalice
01
02
03
04
05
Podešavanje izloženosti
06
Ekspozicijom se definira razlika
između svijetlih i tamnih područja
na slici. Slika s niskom kontrastom
izgledat će mutno, dok će slika
s visokim kontrastom izgledati
mnogo oštrije.
1 Dodirnite
.
2 Pokazivač kontrasta pomičite
uz traku, prema
za manju
ekspoziciju i sliku s manje oštrine
ili prema
za veću ekspoziciju
i oštriju sliku.
07
08
Budite kreativni
Bljeskalica je prema zadanim
postavkama postavljena na
automatsku aktivaciju, ali postoje i
druge opcije.
1 Odaberite
na lijevoj strani
tražilice kako biste otvorili
podizbornik bljeskalice.
2 Postoje tri opcije bljeskalice:
Automatski - kamera će
procijeniti svjetlost potrebnu
za snimanje dobre fotografije i
koristiti bljeskalicu prema potrebi.
Uvijek isključeno - kamera nikad
neće uključivati bljeskalicu. To je
korisno želite li produžiti trajanje
baterije.
Uvijek uključeno - kamera će
uvijek uključivati bljeskalicu.
3 Dodirom na željenu opciju,
izbornik bljeskalice će se
automatski zatvoriti i omogućiti
vam snimanje fotografije.
4 Ikona statusa bljeskalice u tražilu
promijenit će se sukladno novom
načinu rada bljeskalice.
47
Fotoaparat
Kontinuirano snimanje
1 U tražilu dodirnite
kako biste
otvorili sve opcije naprednih
postavki i odabrali Kontinuirano
snimanje.
2 Smjestite objekt unutar tražila
i pritisnite gumb za snimanje
kao i kod snimanja uobičajene
fotografije.
3 Kamera će snimiti sedam
fotografija u brzom slijedu.
Korištenje naprednih
postavki
Budite kreativni
48
U tražilu dodirnite
kako biste
otvorili opcije naprednih postavki.
Postavku kamere možete
promijeniti pomicanjem kotačića.
Nakon što odaberete opciju,
dodirnite gumb OK.
LG KM900 | Korisnički priručnik
Prijeđi na - za snimanje
autoportreta prijeđite na unutarnju
kameru LG KM900. Možete
izmjenjivati funkciju fotoaparata i
kamere.
Veličina slike - promijenite veličinu
slike kako biste uštedjeli prostor
u memoriji ili snimili fotografiju
odgovarajuće veličine za kontakt.
Pogledajte Promjena veličine slike
na stranici 50.
Efekt boje - odaberite ton boje
koji želite koristiti na svojoj novoj
fotografiji. Pogledajte Odabir
efekta boje na stranici 51.
Nivo bijele boje - odaberite između
Automatski, Blještavo, Sunčano,
Fluorescentno i Oblačno.
Mjerač vremena - automatski
mjerač vremena omogućava
postavljanje odgode nakon pritiska
na okidač. Odaberite Isključeno, 3
s, 5 s ili 10 s. To je idealno ako se i
sami želite naći na fotografiji.
Način okidanja - odaberite jednu
od šest opcija za način okidanja.
ISO - ISO vrijednost određuje
osjetljivost svjetlosnog senzora
kamere. Što je ISO vrijednost
veća, kamera će biti osjetljivija.
To je korisno u uvjetima slabijeg
osvjetljenja kada se ne može koristiti
bljeskalica. Odaberite jednu od ISO
vrijednosti; Automatski, 100, 200,
400 ili 800.
Kvaliteta slike - odaberite Super
fino, Fino ili Uobičajeno. Što je
kvaliteta veća, fotografija će biti
oštrija. Međutim, zbog toga će
porasti veličina datoteke, što znači
da ćete u memoriju moći pohraniti
manje fotografija.
Stabilizacija slike - omogućava
snimanje fotografije bez
nestabilnosti ili trešnje kamere.
01
02
03
04
Automatsko fokusiranje odaberite na koji će način kamera
fokusirati. Odaberite Spot, Ručno ili
Prepoznavanje lica.
05
Zvuk okidača - odaberite jedan od
četiri zvuka okidača.
08
06
07
Mrežni pregled - odaberite
Isključeno, 2X2 mreža ili 3X3
mreža
Geo-označavanje - uključiti/
isključiti
Poništi - ponovno postavljanje svih
postavki kamere.
Budite kreativni
Memorija u upotrebi - odaberite
hoće li se fotografije spremati u
memoriju telefona ili na vanjsku
memoriju.
Sakrij ikone - odaberite ikone
za postavke fotoaparata ručno ili
automatski.
49
Fotoaparat
SAVJET! Kada napustite kameru,
sve postavke osim veličine i
kvalitete slike će se vratiti na
zadane vrijednosti. Morat ćete
ponovo postaviti sve potrebne
postavke koje nisu zadane, npr.
ton boje i ISO. Provjerite ih prije
snimanja sljedeće fotografije.
SAVJET! Izbornik postavki
nalazi se iznad tražila, pa
prilikom promjene elemenata
boje ili kvalitete slike rezultat
promjene možete vidjeti iza
izbornika postavki.
Budite kreativni
50
LG KM900 | Korisnički priručnik
Promjena veličine fotografije
S brojem piksela raste i veličina
datoteke, što znači da će zauzeti
više prostora u memoriji. Želite li u
svoj telefon smjestiti više fotografija,
možete promijeniti broj piksela i
time smanjiti veličinu datoteka.
1 Koristeći tražilo dodirnite
u
gornjem lijevom kutu.
2 U izborniku Pregled dodirnite
Veličina slike.
3 Odaberite jednu od šest
opcija vrijednosti piksela (5M:
2560x1920, 3M: 2048x1536,
2M: 1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 320x240) ili odaberite
prethodnu postavku: Pozadina
Korištenje unutarnje kamere
1 Koristeći tražilo dodirnite
u
gornjem lijevom kutu.
2 Odaberite Efekt boje iz izbornika
Pregled.
3 Postoji šest opcija nijanse boje:
Isključeno, Sepia, Mono,
Negativ ili Izbočeno.
4 Nakon odabira možete zatvoriti
izbornik za nijansu boje odabravši
gumb OK. Spremni ste za
fotografiranje.
Vaš LG KM900 ima unutarnju
kameru rezolucije 640x480 za video
pozive i snimanje fotografija.
1 Za prelazak na unutarnju kameru
dodirnite
i odaberite Prijeđi
na- Unutarnja kamera u
izborniku Pregled.
2 Nakon nekoliko sekundi vidjet
ćete sami sebe u tražilu. Za
snimanje fotografije pritisnite
bočnu tipku kao i obično.
SAVJET! Fotografiju
koju ste snimili u boji možete
promijeniti u crno-bijeli ili sepia
format, ali fotografiji snimljenoj
u crno-bijelom ili sepia formatu
ne možete dodati boju.
SAVJET! Unutarnja kamera
ima manje postavki budući da
nema bljeskalicu ni ISO. I nadalje
možete mijenjati veličinu
slike, efekt boje, kvalitetu slike,
nivo bijele boje i postaviti
samookidač, dodirom opcije
na isti način kao i kod glavne
kamere.
01
02
03
04
05
06
07
08
Budite kreativni
Odabir efekta boje
51
Fotoaparat
3 Nakon snimanja fotografije moći
ćete koristiti iste opcije kao i kod
fotografija snimljenih glavnom
kamerom.
4 Za povratak na glavnu kameru
dodirnite
i zatim iz izbornika
Pregled odaberite Vanjska
kamera.
Pregled spremljenih
fotografija
1 Spremljenim fotografijama
možete pristupiti u načinu rada
kamere. Jednostavno dodirnite
i na zaslonu će se prikazati
galerija.
Budite kreativni
52
LG KM900 | Korisnički priručnik
Video kamera
Brzo snimanje videozapisa
01
02
03
04
05
06
07
08
Budite kreativni
1 Pritisnite i držite tipku kamere na
desnoj strani telefona.
2 Za prelazak u video način rada,
u tražilu u načinu rada kamere
dodirnite
i odaberite Prijeđi
na.
3 Na zaslonu će se prikazati tražilo
kamere.
4 Telefon držite u vodoravnom
položaju i usmjerite objektiv
prema objektu snimanja.
5 Za početak snimanja jednom
pritisnite gumb za snimanje
6 Snimi će se prikazati pri dnu uz
mjerač vremena koji pokazuje
duljinu videozapisa.
7 Za pauziranje videozapisa
dodirnite , a za ponovno
pokretanje snimanja .
8 Za zaustavljanje snimanja
dodirnite
na zaslonu ili
ponovno pritisnite gumb za
snimanje.
53
Video kamera
Nakon snimanja videozapisa
Na zaslonu će se prikazati slika koja
predstavlja snimljeni videozapis.
Naziv videozapisa će se prikazati pri
dnu zaslona, a uz desni rub četiri
ikone.
Reprodukcija
Koristi
Preimenuj
Video name
Reprodukcija Dodirnite za
reprodukciju videozapisa.
Budite kreativni
54
Urediti
Dodirnite kako biste
uredili sliku pomoću raznih alata.
Dodirnite za povratak na
prethodni izbornik.
Dodirnite za brisanje
videozapisa koji ste upravo snimili
i potvrdite dodirom opcije Da.
Ponovo će se pojaviti tražilo.
Pošalji
Urediti
Preimenuj Dodirnite kako biste
uredili naziv odabrane slike.
Pošalji
Dodirnite za slanje
fotografije putem Poruke, E-mail
ili Bluetooth veze. Na stranici 35
pročitajte o slanju poruka, a na
stranici 104 o slanju i primanju
datoteka pomoću Bluetooth veze.
Koristi
Dodirnite za korištenje
videozapisa kao melodije zvona.
LG KM900 | Korisnički priručnik
Dodirnite kako biste odmah
snimili sljedeći videozapis. Trenutni
videozapis će se spremiti.
Dodirnite za pregled galerije
spremljenih videozapisa i slika.
Osnovne informacije o tražilu
01
Natrag - dodirnite za povratak na
početni zaslon.
Započni snimanje
02
03
04
Galerija - dodirnite ovu ikonu za
prikaz galerije.
Izloženost - pogledajte Podešavanje ekspozicije na stranici 56.
Brzina snimanja
05
06
07
08
Status bljeskalice - aktivacija ili deaktivacija bljeskalice.
Postavke - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
Pojedinosti potražite u odjeljku Korištenje naprednih postavki na stranici 56.
Budite kreativni
SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako
bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom
dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje
opcija dodirnite zaslon još jednom.
55
Video kamera
Podešavanje izloženosti
Ekspozicijom se definira razlika
između svijetlih i tamnih područja
na slici. Slika s niskom kontrastom
izgledat će mutno, dok će slika
s visokim kontrastom izgledati
mnogo oštrije.
1 Dodirnite
.
2 Pokazivač izloženosti pomičite
uz traku, prema
za manju
ekspoziciju i sliku s manje oštrine
ili prema
za veći kontrast i
oštriju sliku.
Korištenje naprednih
postavki
Budite kreativni
56
U tražilu dodirnite Postavke kako
biste otvorili opcije naprednih
postavki.
Postavku kamere možete podesiti
pomicanjem kotačića. Nakon
odabira opcije dodirnite gumb OK.
LG KM900 | Korisnički priručnik
Veličina videozapisa - promijenite
veličinu videozapisa kako biste
uštedjeli prostor u memoriji.
Pogledajte Promjena veličine slike
na stranici 58.
Tip scene - odaberite Automatski
ili Noćno snimanje.
Efekt boje - odaberite nijansu boje
koji želite koristiti u svojem novom
prikazu. Pogledajte Odabir nijanse
boje na stranici 59.
Usklađivanje bijele boje usklađivanje bijele boje osigurava
realističan prikaz bijelih nijansi u
videozapisu. Kako biste omogućili
da kamera pravilo uskladi bijelu
boju, možda ćete morati odrediti
uvjete osvjetljenja. Odaberite
Automatski, Blještavo, Sunčano,
Fluorescentno ili Oblačno.
Kvaliteta videozapisa - odaberite
između opcija Super fino, Fino i
Uobičajeno. Što je veća kvaliteta,
videozapis će biti oštriji. Zbog toga
će porasti veličina datoteke, što
znači da ćete u memoriju moći
pohraniti manje videozapisa.
Trajanje - postavite ograničenje
trajanja za svoje videozapise.
Odaberite Uobičajeno ili MMS kako
biste ograničili maksimalnu veličinu
za slanje putem MMS-a.
SAVJET! Odabirete li trajanje
multimedijske poruke, odaberite
nižu kvalitetu slike, što će vam
omogućiti snimanje duljeg
videozapisa.
01
02
03
04
05
06
07
08
Budite kreativni
Memorija u upotrebi - odaberite
hoće li se videozapisi spremati u
memoriju telefona ili na vanjsku
memoriju.
Zvuk - odaberite Bez zvuka za
snimanje video zapisa bez zvuka.
Primarni mikrofon - odaberite
primarni mikrofon: Isključeno/
Vanjski mikrofon/ Unutarnji
mikrofon
Sakrij ikone - odaberite želite li
sakriti ikone iz izbornika kamere
automatski ili ručno.
Poništi - ponovno postavljanje svih
postavki kamere.
Prijeđi na - prelazak na unutarnju
kameru telefona LG KM900 kako
biste se snimili na videozapis.
Pojedinosti potražite pod
Korištenje unutarnje video
kamere na stranici 59.
57
Video kamera
Promjena veličine slike
videozapisa
S brojem piksela raste i veličina
datoteke, što znači da će zauzeti više
prostora u memoriji. Želite li u svoj
telefon smjestiti više videozapisa,
možete promijeniti broj piksela i
time smanjiti veličinu datoteka.
1 Koristeći tražilo dodirnite
u
gornjem lijevom kutu.
2 Odaberite Veličina videozapisa
iz izbornika Pregled.
3 Odaberite neku od četiri
vrijednosti piksela:
720X480(D1) - opcija
širokokutnog prikaza najviše
kvalitete.
640x480 - VGA rezolucija
standardne veličine.
Budite kreativni
58
LG KM900 | Korisnički priručnik
320x240 - manja veličina slike
i time manja veličina datoteke.
Idealno za uštedu memorijskog
prostora.
176x144 - najmanja veličina slike i
time najmanja veličina datoteke.
4 Za povratak na tražilo dodirnite
gumb OK.
UPOZORENJE: Sjajan
softver za uređivanje koji sadrži
LG KM900 kompatibilan je sa
svim vrstama videozapisa osim
720X480 (D1) i 640x480. Želite
li urediti videozapis, nemojte ga
snimati u tom formatu.
SAVJET! Softver za konverziju
formata videozapisa potražite
na CD mediju isporučenom uz
KM900.
Odabir tona boje
1 Koristeći tražilo dodirnite
u
gornjem lijevom kutu.
2 Odaberite Efekt boje iz izbornika
Pregled.
3 Postoji šest opcija nijanse boje:
Isključeno, Sepia, Mono,
Negativ, Izbočeno i Solarizacija.
4 Dodirnite ton boje koji želite
koristiti.
SAVJET! Video zapis koji ste
snimili u boji možete promijeniti
u crno-bijeli ili sepia format,
ali video zapisu snimljenom u
crno-bijelom ili sepia formatu ne
možete dodati boju.
Korištenje unutarnje
videokamere
02
03
04
05
06
07
08
Budite kreativni
Vaš LG KM900 ima unutarnju
kameru rezolucije 320x240 za video
pozive i snimanje videozapisa.
1 Za prelazak na unutarnju kameru
dodirnite
i odaberite Prijeđi
na > Unutarnja kamera iz
izbornika Pregled.
2 Nakon nekoliko sekundi vidjet
ćete sami sebe u tražilu. Za
pokretanje snimanja pritisnite
gumb za snimanje na uobičajeni
način, a za zaustavljanje snimanja
pritisnite ga još jednom.
3 Nakon snimanja videozapisa
moći ćete koristiti sve one opcije
koje su dostupne kod snimanja
videozapisa pomoću glavne
kamere.
4 Za povratak na glavnu kameru
dodirnite
i zatim Vanjska
kamera.
01
59
Video kamera
SAVJET! I nadalje možete
mijenjati veličinu slike, tip
scene, efekt boje, nivo bijele
boje i kvalitetu dodirom opcije
Postavke, na isti način kao i kod
glavne kamere.
Pregledavanje spremljenih
videozapisa
1 U tražilu dodirnite .
2 Na zaslonu će se prikazati vaša
galerija.
3 Jednom dodirnite videozapis
kako biste ga povećali u galeriji.
Reprodukcija će započeti
automatski.
Budite kreativni
60
LG KM900 | Korisnički priručnik
Pregledavanje videozapisa na
televizoru
Povežite svoj KM900 s televizorom
pomoću izlaznog kabela televizora.
NAPOMENA: Izlazni kabel televizora
može se kupiti odvojeno.
UPOZORENJE: Svi
formati osim 320x240 i 176x144
kompatibilni su za prikaz
videozapisa na televizoru.
Vaše fotografije i videozapisi
Pregledavanje fotografija i
videozapisa
1 Dodirnite na zaslonu kamere
za pregled.
2 Na zaslonu će se prikazati vaša
galerija.
3 Dodirnite videozapis ili fotografiju
kako biste je otvorili u cijelosti.
SAVJET! Lagano udarite
lijevo ili desno za pregled ostalih
fotografija ili videozapisa.
01
02
Tijekom pregledavanja fotografija ili
videozapisa možete ih povećavati
i smanjivati približavanjem ili
razdvajanjem prstiju.
03
Podešavanje jačine zvuka
tijekom gledanja videozapisa
06
Kako biste prilagodili glasnoću
zvuka u videozapisu tijekom
njegove reprodukcije, dodirnite
traku glasnoće na lijevoj strani
zaslona. Možete koristiti i tipke za
podešavanje glasnoće na bočnoj
strani telefona.
08
04
05
07
Budite kreativni
SAVJET! Kako biste
izbrisali fotografiju ili videozapis,
otvorite ga i odaberite . Za
potvrdu dodirnite Da.
Korištenje zumiranja tijekom
pregledavanja videozapisa ili
fotografije
61
Vaše fotografije i videozapisi
Postavljanje fotografije kao
pozadine
1 Dodirnite fotografiju koju želite
postaviti kao pozadinu kako biste
je otvorili.
2 Dodirnite ikonu izbornika Opcije.
3 Dodirnite Koristi kao .
4 Ovdje možete odabrati Pozadina.
Uređivanje fotografija
Budite kreativni
62
Mnogo je sjajnih načina na koje
možete mijenjati svoje fotografije,
dodavati im pojedinosti ili ih učiniti
živopisnijima.
1 Otvorite fotografiju koju želite
urediti i dodirnite Uređivanje u
izborniku Opcije za prikaz opcija.
2 Dodirnite ikone za izmjenu
fotografije:
Obrezivanje fotografije.
Odaberite pravokutno ili kružno
područje izrezivanja i pomaknite
prst po zaslonu kako biste
odabrali područje.
LG KM900 | Korisnički priručnik
Prostoručno crtanje po
fotografiji. Odaberite jednu od
četiri opcije debljine crte i boju
koju želite koristiti.
Dodavanje teksta na sliku.
Pogledajte Dodavanje teksta
fotografiji na stranici 63.
Ukrašavanje fotografije
pečatom. Odaberite jedan od
pečata i dodirnite mjesto na
fotografiji na koje ga želite
smjestiti.
Brisanje uređivanja koje ste
načinili na slici. Možete odabrati
veličinu gumice koju koristite.
Dodirnite za povratak na
galeriju.
Spremi Spremanje promjena koje
ste načinili na fotografiji. Odaberite
želite li da se promjene spreme
kao Ažuriranje ili kao Nova
datoteka. Ako ste odabrali Nova
datoteka, unesite naziv datoteke.
Poništi Poništavanje posljednjeg
efekta ili uređivanja koje ste
izvršili na fotografiji.
Slika
Dodirnite za otvaranje
dodatnih opcija efekata,
uključujući Rotiraj. Postoje i
naprednije opcije uređivanja.
Pogledajte Dodavanje naglaska
boje i Zamjena boja na
fotografiji na stranici 65.
Prilago
đavanje
Jednostavnije
prilagođavanje fotografije
snimljene pomoću automatskog
određivanja boja, osvjetljenja itd.
Poništi
Slika
Filtar
Prilago
davanje
01
02
03
04
05
Dodavanje teksta fotografiji
06
1 Na zaslonu uređivanja dodirnite
.
2 Odaberite Tekst za dodavanje
teksta bez okvira ili odaberite
jedan od oblika okvira za tekst.
3 Unesite tekst pomoću tipkovnice i
dodirnite OK.
4 Pomaknite tekst dodirivanjem i
povlačenjem na željeno mjesto.
07
08
Budite kreativni
Filtar Pogledajte Dodavanje
efekta fotografiji na stranici 64.
Spremi
63
Vaše fotografije i videozapisi
Obrezivanje fotografije
Tekst
Bez
okvira
Boja okvira
Barva textu
Spremi
Poništi
Slika
Filtr
Prilago
davanje
Dodavanje efekta fotografiji
1 Na zaslonu uređivanja dodirnite
Filtar .
2 Možete primijeniti neku od
osamnaest opcija na fotografiju
3 Za poništavanje efekta
jednostavno dodirnite Poništi .
Budite kreativni
64
LG KM900 | Korisnički priručnik
1 Na zaslonu uređivanja dodirnite
.
2 Odaberite oblik koji želite koristiti
kod obrezivanja slike.
3 Povucite okvir preko područja
koje želite obrezati.
4 Kada ste zadovoljni odabirom,
dodirnite Spremi .
Dodavanje naglaska boje
fotografiji
1 Na zaslonu uređivanja dodirnite
Slika .
2 Odaberite Detalj u boji.
3 Odaberite dio fotografije. Svi
objekti u tom području iste ili
slične boje povezat će se crtom,
primjerice, nečija kosa ili vesta.
4 Intenzitet naglaska možete
promijeniti dodirom opcije
Intenzitet i zatim pomicanjem
pokazivača po traci intenziteta.
5 Dodirnite OK.
6 S fotografije će se ukloniti sve
boje osim dijela koji je označen
za naglašavanje boje.
7 Odaberite OK, a zatim Spremi za
spremanje promjena.
Uređivanje videozapisa
Značajke uređivanja dostupne su
za sve vrste MPEG4 zapisa osim
720X480 (D1).
Planirate li uređivati svoj videozapis,
nemojte ga snimati u tim formatima.
01
Zamjena boja na fotografiji
Skraćivanje duljine
videozapisa
05
1 Otvorite videozapis koji želite
urediti, dodirnite tipku opcije
.
2 Odaberite Uređivanje i odaberite
Skrati / Skrati višestruko.
3 Dodirnite i označite novu
početnu i završnu točku koristeći
Skrati .
4 Dodirnite Pregled kako biste
ustanovili jeste li zadovoljni
novim duljinom.
5 Dodirnite Spremi ili
za
povratak na galeriju i odbacivanje
promjena.
07
03
04
06
08
Budite kreativni
1 Na zaslonu uređivanja dodirnite
Slika .
2 Odaberite Zamjena boja.
3 Odaberite dio fotografije. Svi
objekti u tom području iste ili
slične boje povezat će se crtom,
primjerice, nečija kosa ili vesta.
4 Odaberite boju.
5 Pritisnite U redu.
6 Dio fotografije označen za
naglašavanje boje promijenit će
se u boju određenu zamjenom
boja.
7 Odaberite Spremi za spremanje
promjena.
02
65
Vaše fotografije i videozapisi
Uređivač filmova > Objedini
Spremi
Spremi
Poništi
Skratiti
Pregled
Spajanje dva videozapisa
Budite kreativni
66
1 Otvorite videozapis koji želite
urediti, dodirnite tipku opcije
.
2 Odaberite Uređivanje i zatim
Objedinjavanje video zapisa.
3 Otvorit će se mapa Moji
videozapisi. Odaberite videozapis
koji želite spojiti.
4 Dodirnite i pomaknite fotografiju
kako biste je smjestili na početak
ili na kraj videozapisa.
5 Dodirnite Pregled za odabir
načina spajanja videozapisa.
LG KM900 | Korisnički priručnik
Efekt
Naziv datoteke 1
Duration: 00:00:40
Naziv datoteke 4
Duration: 00:00:40
Skrati
Ukupno: 00:01:20
6 Pritisnite Spremi, a zatim Nova
datoteka za spremanje novog
spojenog videozapisa. Zamijenite
postojeću ili je spremite kao novu
datoteku.
7 Ponovite ove korake za spajanje
više videozapisa.
Spajanje fotografije s
videozapisom
1 Otvorite videozapis koji želite
urediti, dodirnite tipku opcije
.
2 Odaberite Uređivanje i zatim
Prekrivanje teksta.
3 Dodirnite i označite željeno
vrijeme pojavljivanja teksta.
4 Dodirnite Pokreni i odaberite
stilove teksta. Unesite tekst
pomoću tipkovnice i odaberite
OK.
5 Na zaslonu dodirnite željeno
područje pojavljivanja teksta i
dodirnite OK.
01
02
03
04
05
06
07
08
Spremi
Poništi
Zobrazit
text
Pregled
Budite kreativni
1 Otvorite videozapis koji želite
urediti, dodirnite tipku opcije
.
2 Odaberite Uređivanje i zatim
Objedinjavanje slika.
3 Otvorit će se mapa Moje slike.
Odaberite fotografiju koju želite
ubaciti u videozapis.
4 Dodirnite i pomaknite fotografiju
kako biste je smjestili na početak
ili na kraj videozapisa.
5 Dodirnite Pregled za odabir
načina spajanja fotografije i
videozapisa.
6 Pritisnite Spremi i odaberite
zamjenu postojeće ili spremanje
u obliku nove datoteke.
7 Ponovite ove korake za spajanje
više fotografija.
Dodavanje teksta videozapisu
67
Vaše fotografije i videozapisi
6 Dodirnite Spremi. Zamijenite
postojeću ili je spremite kao novu
datoteku.
7 Ponovite ove korake za
dodavanje još teksta.
Prekrivanje fotografije
1 Otvorite videozapis koji želite
urediti, dodirnite tipku opcije
.
2 Odaberite Uređivanje i zatim
Prekrivanje slike.
3 Otvorit će se mapa Moje slike.
Odaberite sliku kojom želite
prekriti videozapis.
4 Dodirnite i označite željeno
vrijeme pojavljivanja slike
pomoću opcije Neprozirnost.
Budite kreativni
68
LG KM900 | Korisnički priručnik
5 Na zaslonu dodirnite željeno
područje za pojavljivanje teksta.
Ako je fotografija prevelika,
prekrit će čitav zaslon, a ne samo
odabrano područje.
6 Dodirnite Spremi. Zamijenite
postojeću ili je spremite kao novu
datoteku.
7 Ponovite ove korake za
dodavanje još fotografija.
Dodavanje glazbene podloge Dodavanje sinkronizacije
videozapisu
uživo videozapisu
1 Otvorite videozapis koji želite
urediti, dodirnite tipku opcije
.
2 Odaberite Uređivanje i zatim
Audio sinkronizacija.
3 Otvorit će se mapa Moji zvukovi.
Odaberite pjesmu koju želite
dodati videozapisu.
4 Izvorni zvuk videozapisa će se
izbrisati.
5 Ako je trajanje zvuka kraće od
trajanja videozapisa, odaberite
hoće li se zvuk reproducirati
Jednom ili odaberite Ponovi.
6 Zamijenite postojeću ili je
spremite kao novu datoteku.
01
1 Otvorite videozapis koji želite
urediti, dodirnite tipku opcije
.
2 Odaberite Uređivanje i odaberite
Live.
3 Postavite vrijednost za izvorni
zvuk ili zvuk snimke.
02
03
04
05
06
07
Vymazání
Miks omjer za zvuk
Uložit
08
Zpět
Izvorni zvuk
Zvuk snimke
Náhled
Budite kreativni
69
Vaše fotografije i videozapisi
Promjena brzine videozapisa
1 Otvorite videozapis koji želite
urediti, dodirnite tipku opcije
.
2 Odaberite Uređivanje i zatim
Vremensko skaliranje.
3 Odaberite jednu od opcija. Ove
opcije mogle bi se razlikovati
ovisno o broju sličica.
4 Zamijenite postojeću ili je
spremite kao novu datoteku.
Dodavanje efekta
zatamnjivanja
Budite kreativni
70
1 Otvorite videozapis koji želite
urediti, dodirnite tipku opcije
.
2 Odaberite Uređivanje i zatim
Efekt zatamnjenja.
3 Sada će se videozapis na početku
pojaviti, a na kraju zatamniti.
4 Zamijenite postojeću ili je
spremite kao novu datoteku.
LG KM900 | Korisnički priručnik
Multimedija
U memoriju telefona možete
pohraniti multimedijske datoteke
kako biste mogli jednostavno
pristupati svojim slikama,
zvukovima, videozapisima i igrama.
Svoje datoteke možete spremiti i
na memorijsku karticu. Pomoću
memorijske kartice možete
osloboditi prostor u memoriji
telefona.
Za pristupanje izborniku
Multimedija dodirnite
i
odaberite Moji sadržaji iz kartice
Multimedija. Možete otvoriti popis
mapa u kojima se nalaze sve vaše
multimedijske datoteke.
Slike
Opcije koje su vam dostupne u
mapi Moje slike ovisit će o vrsti
odabrane slike. Za fotografije koje
ste snimili kamerom telefona bit će
dostupne sve opcije, ali za zadane
slike bit će dostupne samo opcije
Postavljanje omiljenih, Poredaj
po, Prikaz slajdova i Upravljanje
memorijom.
01
Slanje fotografije
08
1 Za slanje fotografije jednostavno
odaberite željenu sliku.
2 Dodirnite Pošalji u izborniku
Opcije. Odaberite Poruka, E-mail
ili Bluetooth.
3 Odaberete li Poruka ili E-mail,
fotografija će se priložiti poruci
koju možete napisati i poslati na
uobičajeni način. Ako odaberete
Bluetooth, telefon će potražiti
uređaj na koji će poslati sliku.
02
03
04
05
06
07
Budite kreativni
U mapi Moje slike nalazi se popis
slika koje su unaprijed učitane
na vaš telefon, slika koje ste sami
preuzeli i slika koje su snimljene
pomoću fotoaparata na telefonu.
Izbornici opcija za Moje slike
71
Multimedija
Korištenje slike
Budite kreativni
72
Možete odabrati slike koje ćete
koristiti kao pozadine i čuvare
zaslona, pa čak i za identifikaciju
pozivatelja.
1 Dodirnite
i odaberite Moji
sadržaji iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite Moje slike.
3 Odaberite sliku i dodirnite
.
4 Dodirnite Koristi kao i odaberite
između:
Pozadina - postavite pozadinu
zaslona za zaključavanje
tipkovnice.
Imenik - dodijelite sliku
određenoj osobi iz svog imenika
i slika će se prikazati kad vas ta
osoba nazove.
Start kod uključenja postavljanje slike koja će se
prikazivati prilikom uključivanja
telefona.
LG KM900 | Korisnički priručnik
Slika kod isključenja postavljanje slike koja će se
prikazivati prilikom isključivanja
telefona.
Slika za odlazni poziv postavljanje slike koja će se
prikazivati tijekom odlaznih
poziva.
Slika za dolazni poziv postavljanje slike koja će se
prikazivati tijekom dolaznih
poziva.
Ispis slike
1 Dodirnite
i odaberite Moji
sadržaji iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite Moje slike.
3 Odaberite sliku i dodirnite
.
4 Dodirnite Ispiši, zatim odaberite
između Bluetooth i PictBridge.
Premještanje ili kopiranje slike Geo-označavanje
Uključite kameru i uživajte u
uslugama lokacijskih mogućnosti
koje ima vaš telefon.
Snimajte fotografije gdjegod da
se nalazite i označite ih pomoću
lokacije.
Ako prenesete označene fotografije
na blog koji podržava geooznačavanje, moći ćete ih vidjeti
na karti.
Stvaranje prikaza slajdova
Možete provjeriti koliko prostora
memorije ste iskoristili i koliko
prostora je ostalo za korištenje.
1 Dodirnite
i odaberite Moji
sadržaji iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite Moje slike.
3 Dodirnite
, a zatim
Upravljanje memorijom.
Ako želite pregledavati slike na
telefonu, možete stvoriti prikaz
slajdova kako ne biste morali
otvarati i zatvarati svaku sliku
pojedinačno.
1 Dodirnite
i odaberite Moji
sadržaji iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite Moje slike.
3 Dodirnite
i zatim Prikaz
slajdova.
Provjera statusa memorije
01
02
03
04
05
06
07
08
Budite kreativni
Sliku možete premještati ili kopirati
između memorije telefona i
memorijske kartice. To je dobro
napraviti radi oslobađanja prostora
u bilo kojoj od memorija ili za
sprečavanje gubitka slika.
1 Dodirnite
i odaberite Moji
sadržaji iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite Moje slike.
3 Dodirnite
.
4 Odaberite Premjesti ili Kopiraj.
73
Multimedija
Zvukovi
Video zapisi
Mapa Moji zvukovi sadrži mape
Preuzeti zvukovi, Zadani zvukovi i
Glasovni zapisi. Iz te mape možete
upravljati zvukovima, slati ih ili ih
postavljati kao zvukove zvona.
U mapi Moji video zapisi prikazan
je popis videozapisa koji ste preuzeli
s telefona ili snimili na njega.
Gledanje video zapisa
1 Dodirnite
i odaberite Moji
sadržaji iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite Moji video zapisi.
3 Odaberite videozapis za
reprodukciju.
Korištenje zvuka
Budite kreativni
74
1 Dodirnite
i odaberite Moji
sadržaji iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite Moji zvukovi.
3 Odaberite Zadani zvukovi ili
Preuzmi zvuk.
4 Odaberite zvuk i dodirnite
ikonu za pokretanje. Započet će
reprodukcija.
5 Zvuk možete koristiti kao različite
tonove odabirom izbornika
Koristi kao.
6 Odaberite Melodija glasovnih
poziva, Melodija video poziva i
Ton poruke.
LG KM900 | Korisnički priručnik
SAVJET! KM900 podržava i DivX
i Xvid format za reprodukciju
video zapisa, što omogućava
dostupnost većeg broja
sadržaja. Pojedinosti potražite
na stranici 93.
Slanje video zapisa
1 Odaberite videozapis i dodirnite
.
2 Dodirnite Pošalji i odaberite
između Poruka, E-mail i
Bluetooth.
3 Odaberete li opciju Poruka ili
E-mail, videozapis će biti dodan
poruci koju možete nastaviti
pisati i poslati na uobičajeni
način. Ako odaberete Bluetooth,
telefon će potražiti uređaj na koji
će poslati video.
Igre i aplikacije
Na svoj telefon možete preuzeti
nove igre i aplikacije koje će vas
zabaviti u slobodno vrijeme.
Preuzimanje igre
Unutar mapa Igre i Aplikacije
dostupne su sljedeće opcije:
Nova mapa: Stvorite mapu unutar
mapa Igre ili Aplikacije
Poredaj po: Poredajte igre i
aplikacije prema datumu, nazivu,
veličini ili memoriji
Upravljanje memorijom:
Pregledajte status memorije
telefona ili status vanjske memorije.
01
02
03
04
05
06
07
08
Instalacija Java igara i
aplikacija
1 Dodirnite
i odaberite Moji
sadržaji iz kartice Multimedija.
2 Ako ste umetnuli novu
memorijsku karticu, dodirnite
izbornik Vanjska memorija.
3 Odaberite datoteku (*.jad ili *.jar)
koju želite instalirati i dodirnite
Instaliraj.
Budite kreativni
1 Dodirnite
i odaberite Moji
sadržaji iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite izbornik Igre ili
Aplikacije.
3 Dodirnite gumb za pokretanje
kako biste pokrenuli igru ili
aplikaciju.
Korištenje izbornika opcija
75
Multimedija
Flash sadržaj
Prijenos datoteke na telefon
U mapi Flash sadržaj nalaze se sve
zadane i preuzete SWF datoteke.
Datoteku je s računala na telefon
vjerojatno najjednostavnije prenijeti
Bluetooth vezom. Možete koristiti
i LG PC Suite putem kabela za
sinkronizaciju, a pojedinosti o tome
potražite na stranici 89.
Prijenos glazbe preko Bluetooth
veze:
1 Provjerite je li funkcija za
Bluetooth uključena na vašem
telefonu i računalu i mogu li
međusobno komunicirati.
2 Koristite računalo za slanje
datoteka putem Bluetooth veze.
3 Nakon slanja datoteke, na
telefonu potvrdite njezin primitak
odabirom opcije Da.
4 Datoteka bi se trebala pojaviti u
vašoj mapi Dokumenti ili Ostalo.
Pregledavanje SWF/SVG
datoteke
1 Dodirnite
i odaberite Moji
sadržaji iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite Flash sadržaj.
3 Odaberite datoteku koju želite
pregledati.
Dokumenti
Ovdje možete pregledati datoteke u
formatu za Excel, PowerPoint, Word
kao i tekstualne i PDF datoteke.
Pregledavanje datoteke
Budite kreativni
76
1 Dodirnite
i odaberite Moji
sadržaji iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite Dokumenti.
3 Odaberite dokument i dodirnite
Prikaz.
LG KM900 | Korisnički priručnik
Ostali
MP3 player
Mapa Ostalo koristi se za
pohranjivanje datoteka koje nisu
slike, zvukovi, videozapisi, igre ili
aplikacije. Koristi se na isti način kao
mapa Dokumenti. Pri prijenosu
s računala na telefon datoteke se
mogu pojaviti u mapi Ostalo, a ne u
mapi Dokumenti.
Dogodi li se to, možete ih
premjestiti.
LG KM900 ima ugrađen glazbeni
player koji vam omogućava
preslušavanje omiljenih pjesama.
Za pristup glazbenom playeru
dodirnite
, a zatim Multimedija
i MP3 player. Ovdje možete
pristupiti većem broju mapa:
Sve pjesme - sadrži sve pjesme koje
se nalaze u vašem telefonu.
Favoriti - sadrži pjesme koje ste
spremili kao favorite.
Izvođači - pregled kolekcije glazbe
prema izvođačima.
Albumi - pregled kolekcije glazbe
prema albumima.
Žanrovi - pregled kolekcije glazbe
prema žanrovima.
01
02
03
04
05
06
07
08
Budite kreativni
77
Multimedija
Budite kreativni
78
Prijenos glazbe na telefon
Reprodukcija pjesme
Najjednostavniji način prijenosa
glazbe na telefon je preko Bluetooth
veze ili kabela za sinkronizaciju.
Možete koristiti i LG PC Suite, a
pojedinosti o tome potražite na
stranici 89. Prijenos preko Bluetooth
veze:
1 Provjerite je li Bluetooth prijenos
uključen na oba uređaja te jesu li
uređaji jedan drugom vidljivi.
2 Odaberite glazbenu datoteku
na drugom uređaju i odaberite
slanje preko Bluetooth veze.
3 Nakon slanja datoteke, na
telefonu ćete morati potvrditi
njezin primitak dodirom opcije
Da.
4 Datoteka bi se trebala naći pod
MP3 player > Sve pjesme.
1 Dodirnite
i odaberite MP3
player iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite Sve pjesme.
3 Odaberite pjesmu koju želite
reproducirati i dodirnite .
4 Dodirnite
za pauziranje
reprodukcije pjesme.
5 Dodirnite
za prelazak na
sljedeću pjesmu.
6 Dodirnite
za povratak na
prethodnu pjesmu.
7 Dodirnite
za povratak na
cijeli Početni izbornik.
LG KM900 | Korisnički priručnik
SAVJET! Za promjenu
jačine zvuka tijekom slušanja
glazbe dodirnite
.
Brisanje popisa za
reprodukciju
Vlastite popise pjesama možete
stvoriti biranjem pjesama iz mape
Sve pjesme.
1 Dodirnite
i odaberite MP3
player iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite ikonu opcije
.
3 Dodirnite Novi popis pjesama,
upišite naziv popisa pjesama i
dodirnite
.
4 Prikazat će se mapa Sve pjesme.
Dodirnite sve pjesme koje želite
uključiti u popis pjesama; pored
naziva pjesama pojavit će se
kvačice.
5 Dodirnite Dodaj pjesme.
Kako biste reproducirali popis
pjesama, odaberite ga i dodirnite
ikonu Pokreni.
NAPOMENA: za dodavanje drugog
popisa pjesama dodirnite
,a
zatim Novi popis pjesama.
1 Dodirnite
i odaberite MP3
player iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite ikonu opcije
.
3 Dodirnite Izbriši ili Izbriši sve za
brisanje svih popisa pjesama.
01
02
03
04
05
06
07
08
Budite kreativni
Stvaranje popisa za
reprodukciju
79
Multimedija
Korištenje radiouređaja
Traženje stanica
Vaš LG KM900 sadrži ugrađeni FM
radio pa svoje omiljene stanice
možete slušati i u pokretu.
NAPOMENA: za slušanje radija
potrebno je priključiti slušalice.
Umetnite ih u utičnicu za slušalice.
Radio stanice na svom telefonu
možete podešavati pretražujući ih
ručno ili automatski. One se zatim
spremaju na određene brojeve
kanala te ih ne morate ponovo
tražiti. Na telefonu možete spremiti
do 30 kanala.
Automatsko traženje
1 Dodirnite
i odaberite FM
radio iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite
.
3 Dodirnite Automatsko
skeniranje, a zatim Da.
Pronađene stanice dodijelit će
se brojevima kanala na telefonu
odabirom opcija Postavi,
Preskoči i Zaustavi.
NAPOMENA: stanice možete
podesiti i ručno, pomoću kotačića
pokraj radio frekvencije.
FM radio
Informacije o stranici
Vrsta programa
Radiotekst
Postavi
kao kanal
Slušaj
putem
Glasnoća
Budite kreativni
80
LG KM900 | Korisnički priručnik
Ponovno postavljanje kanala
Slušanje radija
1 Dodirnite
i odaberite FM
radio iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite
.
3 Odaberite P.ps. za ponovno
postavljanje trenutnog kanala
ili Ponovo postavi sve kanale
za ponovno postavljanje svih
kanala. Ako ponovno postavite
sve kanale, svi kanali će se vratiti
na svoju početnu frekvenciju od
87,5 Mhz.
1 Dodirnite
i odaberite FM
radio iz kartice Multimedija.
2 Dodirnite broj kanala na koji je
spremljena radio stanica koju
želite slušati.
SAVJET! Za poboljšanje
radijskog prijema produljite
kabel slušalica koji služi kao
antena za radio.
01
02
03
04
05
06
07
08
UPOZORENJE: Ako
povežete slušalice koje nisu
namijenjene ovoj svrsi, može
doći do smetnji u radijskom
prijemu.
Budite kreativni
81
Multimedija
Korištenje FM odašiljača za
reprodukciju glazbe
KM900 može prenijeti FM
frekvenciju s modula playera glazbe
prilikom reprodukcije glazbe. Na taj
način umjesto s glazbenog playera
možete slušati glazbu putem FM
frekvencije.
Izbornik mobilne TV
Budite kreativni
82
(ovisno o mrežnoj usluzi)
Uz uslugu Mobilna TV koju nudi
T-Mobile, više se ne morate brinuti
da ćete propustiti svoju omiljenu
emisiju. Mobilna TV omogućuje
vam praćenje televizijskih prijenosa,
serija i unaprijed snimljenih
programa.
NAPOMENA: Za povezivanje s ovom
uslugom naplaćuje se dodatna
naknada. Provjerite naknade
za prijenos podataka kod svog
davatelja usluga mobilne mreže.
LG KM900 | Korisnički priručnik
Organizator
Dodavanje događaja u
kalendar
SAVJET! U kalendaru možete
postaviti razdoblje praznika.
Dodirnite svaki dan praznika
pojedinačno i zatim dodirnite
te odaberite Postavi
praznik. Ti će datumi biti
označeni crvenom bojom.
01
02
03
04
05
06
07
08
Budite organizirani
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na
Organizator u kartici Uslužne
značajke.
2 Odaberite datum za koji želite
dodati događaj.
3 Dodirnite
i zatim Novi
raspored.
4 Dodirnite Kategorija, a zatim
odaberite Sastanak, Godišnjica
ili Rođendan. Provjerite datum i
unesite željeno vrijeme početka
događaja.
5 Za sastanke i godišnjice možete
unijeti datum i vrijeme završetka
događaja u donje okvire za
vrijeme i datum.
6 Želite li događaju dodati predmet
ili napomenu, dodirnite Predmet
ili Ime i unesite svoju napomenu.
7 Odaberite Postavi alarm i
postavite upozorenje za događaj.
Želite li postaviti ponavljanje
alarma, odaberite Postavi
ponavljanje.
8 Dodirnite
kako biste spremili
događaj u kalendar. Svi datumi sa
spremljenim događajima bit će
označeni kvadratima u boji, a na
početku svakog događaja oglasit
će se alarm kako biste ostali
organizirani.
83
Organizator
Promjena zadanog izgleda
kalendara
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Organiz.
u kartici Uslužne značajke.
Odaberite Postavke pod
.
2 Dodirnite Zadani prikaz i
odaberite kalendar, tjedan,
raspored zadataka, popis ili sve
zadatke.
Dodavanje stavke na popis
zadataka
Budite organizirani
84
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Organiz.
u kartici Uslužne značajke.
2 Odaberite Novi zadatak,
odaberite
i dodirnite
Napomena.
3 Dodajte napomenu i odaberite
razinu prioriteta: Nizak, Srednje
ili Jako važno.
4 Zadatak spremite tako što ćete
odabrati
.
LG KM900 | Korisnički priručnik
SAVJET! Svoj kalendar
možete sigurnosno kopirati
i sinkronizirati pomoću
računala. Pogledajte odjeljak
Sinkroniziranje s računalom na
stranici 89.
Korištenje traženja datuma
Traženje datuma je praktičan alat
koji izračunava koji će datum biti
nakon proteka određenog broja
dana. Npr., 60 dana nakon 10. 10.
2009. bit će 09. 12. 2009.
Pomoću ovog alata možete pratiti
rokove.
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Organiz.
u kartici Uslužne značajke.
2 Odaberite ikonu izbornika Opcije,
a zatim Traženje datuma.
3 U kartici Od postavite željeni
datum.
4 Na kartici Nakon postavite broj
dana.
6 Dodirnite Zvono alarma i
odaberite zvono. Kako biste
preslušali zvuk, dodirnite ga i
zatim dodirnite
.
7 Interval za odgodu možete
postaviti na 5, 10, 20 ili 30 minuta,
na 1 sat ili ga isključiti.
8 Alarm možete isključiti odabirom
odgode ili zaustavljanja.
Dodavanje bilješki
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Bilješke u
kartici Uslužne značajke.
2 Dodirnite Nova bilješka.
3 Upišite svoj podsjetnik i dodirnite
.
SAVJET! Možete urediti
postojeću bilješku. Odaberite
bilješku koji želite urediti i
upišite svoje promjene.
01
02
03
04
05
06
07
08
Budite organizirani
5 Ispod će se prikazati Ciljani
datum.
Postavljanje alarma
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Alarmi u
kartici Uslužne značajke.
2 Želite li dodati novi alarm,
dodirnite Novi alarm. Ako želite
postaviti ponovno oglašavanje
alarma u roku od jednog sata,
dodirnite Brzi alarm.
3 Postavite željeno vrijeme
oglašavanja alarma
.
4 Odaberite želite li da se alarm
ponavlja i postavite vrstu
ponavljanja.
Ikone pokazuju odabrani dan u
tjednu.
5 Odaberite Zvuk/vibracija kako
biste odabrali željenu vrstu
alarma.
85
Organizator
Snimanje glasa
Koristite snimač glasa za snimanje
glasovnih podsjetnika ili drugih
zvučnih datoteka.
Snimanje zvuka ili glasa
1 Dodirnite
, a zatim Uslužne
značajke.
2 Dodirnite Snimanje glasa.
3 Dodirnite Snimi za pokretanje
snimanja.
4 Dodirnite Zaustavi za
zaustavljanje snimanja.
Snimanje glasa
Budite organizirani
86
Pauza
Zaustavi
LG KM900 | Korisnički priručnik
5 Ako želite ponovno snimiti glas,
dodirnite Novo .
Slanje glasovnog zapisa
1 Nakon dovršenja snimanja
dodirnite Pošalji.
2 Odaberite Poruka, E-mail ili
Bluetooth. Odaberete li Poruka
ili E-mail, snimka će se pridodati
poruci koju možete nastaviti
pisati i poslati na uobičajeni
način. Ako odaberete Bluetooth,
telefon će potražiti uređaj na koji
će poslati glasovni zapis.
Korištenje kalkulatora
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na
Kalkulator u kartici Uslužne
značajke.
2 Za unos brojeva dodirnite
numeričke tipke.
3 Za jednostavne izračune
dodirnite potrebnu funkciju (+, –,
x ili ÷), a zatim =.
4 Za složenije izračune dodirnite
i odaberite jednu od
sljedećih opcija: sin, cos, tan,
deg, log etc..
Pretvaranje jedinica
01
02
03
04
05
06
07
08
Korištenje štoperice
1 Na početnom zaslonu odaberite
, a zatim prijeđite na
Štoperica.
2 Za početak mjerenja dodirnite
Pokreni.
3 Želite li izmjeriti vrijeme ciklusa,
dodirnite Ciklus.
4 Za zaustavljanje mjerača vremena
dodirnite Zaustavi.
Budite organizirani
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Alati u
kartici Uslužne značajke.
2 Odaberite Pretvarač jedinica.
3 Odaberite želite li da vrijednost
pretvaranje bude Valuta,
Površina, Duljina, Masa,
Temperatura, Zapremina ili
Brzina.
4 Nakon toga odaberite jedinicu i
unesite vrijednost iz koje želite
pretvarati.
5 Na zaslonu će se prikazati
odgovarajuće vrijednosti za sve
jedinice.
87
Organizator
5 Dodirnite Nastavi kako biste
ponovo pokrenuli štopericu od
vremena u kojem ste je zaustavili
ili dodirnite Poništi kako biste
krenuli ispočetka.
Dodavanje grada u
vremenske zone
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Sat s
vremenskim zonama u kartici
Uslužne značajke.
2 Dodirnite Dodaj grad. Potražite
željeni grad i on će se prikazati u
sredini zaslona.
3 Pritisnite grad koji želite odabrati.
Na taj način ćete ga dodati na
svoj popis Vremenskih zona.
Budite organizirani
88
LG KM900 | Korisnički priručnik
Sinkroniziranje s računalom
Možete sinkronizirati računalo s
telefonom. Time ćete omogućiti
usklađivanje važnih pojedinosti i
datuma, a funkciju možete koristiti
i radi sigurnosnog kopiranja
podataka.
SAVJET! Za ovo trebate
instalirati aplikaciju PC Suite s
CD-ROM medija ili je možete
preuzeti s adrese http://update.
lgmobile. com. (www.lgmobile.
com PRODUCTS > Manual &
Software > Go to Manual & S/W
Download Section).
Instaliranje softvera LG PC
Suite na računalo
Upozorenje! Ako se poruka
vodiča za instalaciju ne prikaže
na vašem računalu, provjerite
postavke za CD-ROM u sustavu
Windows.
5 Umetnite CD koji ste dobili u
paketu ili pritisnite gumb za
preuzimanje kako biste program
LG PC Suite preuzeli izravno s
web-stranice.
6 Pritisnite na LG PC Suite Installer
koji će se prikazati na zaslonu.
Povezivanje telefona i
računala
1 Odaberite način rada PC Suite u
izborniku Povezivanje i zatim na
telefon i računalo priključite USB
kabel.
01
02
03
04
05
06
07
08
Budite organizirani
1 Na početnom zaslonu dodirnite
i zatim prijeđite na
Povezivanje u kartici Postavke.
2 Dodirnite USB povezivanje i
odaberite Masovno spremanje,
Sinkronizacija glazbe, PC suite,
iSync ili Uvijek pitaj.
3 Povežite telefon i računalo USB
kabelom i malo pričekajte.
4 Prikazat će se poruka vodiča za
instalaciju.
89
Sinkroniziranje s računalom
2 Program LG PC Suite automatski
će se aktivirati na računalu.
4 Stvorit će se sigurnosna kopija
informacija.
Upozorenje! Ako se program LG
PC Suite na računalu ne aktivira
automatski, provjerite postavke
za CD-ROM na računalu.
Pregled datoteka s telefona
na računalu
3 Telefon i računalo su sada
povezani.
Sigurnosno kopiranje i
vraćanje informacija telefona
Budite organizirani
90
1 Povežite telefon i računalo na
gore opisan način.
2 Pritisnite ikonu Podrška i
odaberite Podrška ili Vrati.
3 Odaberite želite li izvršiti
sigurnosno kopiranje podataka
za Sadržaj i/ili za Kontakti/
Raspored/Zadatak/Bilješka.
Odaberite lokaciju koja će biti
odredište ili polazna točka
sigurnosnog kopiranja. Pritisnite
OK.
LG KM900 | Korisnički priručnik
1 Povežite telefon i računalo na
gore opisan način.
2 Pritisnite ikonu Sadržaj.
3 Svi dokumenti, flash sadržaji,
slike, zvučne datoteke i
videozapisi spremljeni u telefonu
prikazat će se na zaslonu, u mapi
LG telefon.
SAVJET! Pregledavanje
sadržaja telefona na računalu
pomaže u uređivanju datoteka,
organiziranju dokumenata i
uklanjanju sadržaja koji vam više
nisu potrebni.
Sinkroniziranje poruka
1 Povežite telefon s računalom.
2 Pritisnite ikonu Imenik.
3 Računalo će uvesti i prikazati
sve kontakte spremljene na SIM
kartici i u telefonu.
4 Pritisnite Datoteka i odaberite
Spremi. Sada možete odabrati
mjesto spremanja Kontakti.
NAPOMENA: Za sigurnosno
kopiranje kontakata spremljenih
na SIM kartici pritisnite na mapu
SIM kartice s lijeve strane zaslona
računala. Desnom tipkom miša
pritisnite na neki od kontakata i
odaberite Odaberi sve, a zatim
Kopiraj ili Premjesti u memoriju
telefona.
Desnom tipkom miša pritisnite
kontakt i odaberite Kopiraj u
kontakt. Sada pritisnite mapu
Telefon s lijeve strane zaslona i
prikazat će se svi vaši brojevi.
1 Povežite telefon s računalom.
2 Pritisnite ikonu Poruke.
3 Sve poruke s računala i telefona
prikazat će se u mapama na
zaslonu.
4 Za uređivanje i preraspodjelu
poruka koristite traku s alatima
pri vrhu zaslona.
Sinkronizacija glazbe
Putem ovog izbornika možete
prenijeti glazbu u telefon KM900.
Prije nego što počnete prenositi
glazbu s računala na svoj uređaj,
provjerite imate li sljedeće:
• Microsoft Windows XP ili Vista
• Windows Media Player 10 ili
novija verzija
• USB kabel
01
02
03
04
05
06
07
08
Budite organizirani
Sinkroniziranje kontakata
91
Sinkroniziranje s računalom
Prijenos glazbe pomoću
programa Windows Media
Player
Budite organizirani
92
1 Na zaslonu u stanju mirovanja
odaberite, a zatim dodirnite i
odaberite Postavke.
2 Odaberite Povezivanje, a zatim
odaberite USB povezivanje i
odaberite Sinkronizacija glazbe.
3 Telefon priključite na računalo
pomoću kompatibilnog USB
kabela.
4 Kad pokušate povezati telefon
s računalom, na telefonu će se
prikazati: Sinkronizacija glazbe... i
zatim Spojeno.
5 Na računalu će se prikazati
odzivnik za pokretanje željenog
softvera za upravljanje glazbom.
6 Odaberite Window Media Player.
LG KM900 | Korisnički priručnik
7 Prijeđite na karticu Sinkronizacija
i zatim glazbu koju želite prenijeti
povucite i ispustite u okno Popis
za sinkronizaciju.
8 Pritisnite gumb Pokreni
sinkronizaciju. Time ćete
pokrenuti postupak prijenosa.
UPOZORENJE
Nemojte isključivati telefon
tijekom prijenosa.
NAPOMENA: sinkronizacija glazbe
je dostupna samo za glazbene
sadržaje.
Korištenje funkcije iSync
Instalirajte dodatnu instalacijsku
datoteku iSync koju podržavaju
Macintosh, osobna računala i
telefon putem Bluetooth ili USB
veze.
Za sinkronizaciju putem Bluetooth
veze postavite par između
Macintosh ili osobnog računala i
telefona. Ako postavljanje želite
izvršiti preko USB-a, u načinu USB
povezivanja odaberite izbornik
iSync.
NAPOMENA: koristite li Bluetooth,
odaberite iSync uklj. u izborniku
opcija.
DivX pretvarač
01
02
03
04
05
06
07
08
Budite organizirani
Instalirajte DivX pretvarač koji
se nalazi na istom CD mediju
kao i softver PC Sync. DivX će
multimedijske datoteke s računala
pretvoriti u format koji omogućava
njihov prijenos i pregledavanje na
telefonu.
Nakon instalacije, u mapi
Programske datoteke na računalu
odaberite DivX zatim DivX
converter, a zatim Pretvarač.
Strelice u aplikaciji koristite za
promjenu formata konverzije u
Mobitel. Pritisnete li desnom tipkom
miša na okvir aplikacije i odaberete
Prednost, moći ćete promijeniti
lokaciju spremanja pretvorenih
datoteka.
Povucite i ispustite datoteke u
aplikaciju radi početne analize.
Zatim za početak postupka
odaberite Pretvori. Nakon
dovršetka postupka prikazat će
se skočna poruka Pretvaranje
dovršeno.
93
Web
Internet
Internet vam donosi brz i bojom
dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti,
sporta, zabave i još mnogo toga
izravno na mobitel. Gdje god se
nalazili, što god vas zanimalo.
Pristup Internetu
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Internet
u kartici Komunikacija.
2 Za prelazak izravno na početnu
stranicu preglednika odaberite
web‘n’walk. Možete i odabrati
Unos adrese i upisati URL te
nakon toga odabrati Spajanje.
NAPOMENA: povezivanje s ovom
uslugom i preuzimanje sadržaja
dodatno se naplaćuje. Provjerite
naknade za prijenos podataka kod
svog davatelja usluga mobilne
mreže.
Web
94
LG KM900 | Korisnički priručnik
Dodavanje i pristupanje
oznakama
Za brz i lak pristup omiljenim webstranicama možete dodati zabilješke
i spremiti web-stranice.
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Internet
u kartici Komunikacija.
2 Odaberite Oznake. Na zaslonu će
se prikazati popis vaših oznaka.
3 Za dodavanje nove oznake
dodirnite Nova zabilješka.
Unesite naziv oznake i zatim URL.
4 Dodirnite
. Oznaka će se
pojaviti na popisu oznaka.
5 Za pristup oznaci jednostavno
dodirnite oznaku, a zatim
dodirnite Spajanje. Povezat ćete
se s oznakom.
Korištenje RSS čitača
Pristup spremljenoj stranici
RSS (Really Simple Syndication) je
obitelj formata web-sadržaja koji
se koriste za objavljivanje sadržaja
koji se često ažurira, poput blogova,
naslova vijesti ili podcastova. RSS
dokument, koji se naziva sadržaj,
web-sadržaj ili kanal, sadrži ili
sažetak sadržaja s povezanog webmjesta ili čitavi tekst. RSS ljudima
omogućuje praćenje omiljenih
web-mjesta na automatizirani
način, jednostavniji od ručnog
provjeravanja.
Korisnik se na sadržaj pretplaćuje
unosom veze prema sadržaju
u čitač ili pritiskom RSS ikone u
pretraživaču koji pokreće postupak
pretplate. Čitač provjerava
korisničke pretplaćene sadržaje i
pojavljuje li se novi sadržaj te pritom
preuzima sav ažurirani sadržaj koji
pronađe.
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Internet
u kartici Komunikacija.
2 Odaberite Spremljene stranice.
3 Odaberite željenu stranicu i ona
će se otvoriti.
01
Pregled prethodnih akcija
preglednika
06
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Internet
u kartici Komunikacija. Odaberite
Prethodno.
2 Prikazat će se web-stranice
kojima ste nedavno pristupili.
Želite li pristupiti nekoj od
ovih stranica, jednostavno je
odaberite.
08
02
03
04
05
07
Web
95
Web
Promjena postavki webpreglednika
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na
Povezivanje u kartici Postavke.
2 Odaberite Postavke
pretraživača.
3 Možete urediti opcije Profili,
Postavke izgleda, Cache/
Cookies, Sigurnost ili Poništi
postavke.
4 Te opcije možete jednostavno
uključiti ili isključiti dodirivanjem
ikone za prebacivanje.
Korištenje telefona kao
modema
Web
96
KM900 može preuzeti ulogu
modema vašeg računala,
omogućujući pristup e-pošti i
Internetu čak i kada na raspolaganju
nemate žični pristup. To možete
ostvariti pomoću USB kabela ili
Bluetooth veze.
LG KM900 | Korisnički priručnik
Korištenje USB kabela:
1 Na računalu mora biti instaliran
softver LG PC Suite.
2 Povežite KM900 s računalom
pomoću USB kabela i pokrenite
softver LG PC Suite.
3 Na računalu pritisnite
Komunikacija. Nakon toga
pritisnite Postavke i odaberite
Modem.
4 Odaberite LG mobilni USB
modem i odaberite U redu.
Modem će se prikazati na
zaslonu.
5 Pritisnite Spajanje i računalo će
se povezati pomoću telefona
KM900.
NAPOMENA: više informacija o
sinkronizaciji pomoću softvera LG
PC Suite pronađite na stranici 89.
01
02
03
04
05
06
07
08
Web
Korištenje Bluetooth-a:
1 Bluetooth mora biti postavljen na
Uključeno i Vidljivo za računalo
i za KM900.
2 Uskladite računalo i KM900 kako
bi za povezivanje bila potrebna
lozinka.
3 Za stvaranje aktivne Bluetooth
veze u softveru LG PC Suite
koristite Čarobnjak za
povezivanje.
4 Na računalu pritisnite
Komunikacija. Zatim pritisnite
Postavka.
5 Pritisnite Modem.
6 Odaberite Standardni modem
preko Bluetooth veze i pritisnite
U redu. Modem će se prikazati
na zaslonu.
7 Pritisnite Spajanje i računalo će
se povezati pomoću telefona
KM900.
NAPOMENA: više informacija o
Bluetooth tehnologiji potražite na
stranici 104.
97
Podešavanja
U ovoj mapi možete prilagoditi
postavke telefona KM900 u skladu s
vlastitim željama.
NAPOMENA: informacije o
postavkama poziva potražite na
stranici 31.
Promjena postavki zaslona
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Postavke
zaslona u kartici Postavke.
2 Možete odabrati izbornik opcija:
Pozadine - Odaberite sliku
zaključanog zaslona, kod
uključivanja/isključivanja telefona,
upućivanje ili primanje poziva.
Sat - odaberite vrstu sata za
zaključani zaslon.
Font - podesite stil i veličinu
fonta.
Postavke
98
LG KM900 | Korisnički priručnik
Pozadinsko svjetlo - odaberite
koliko dugo će pozadinsko svjetlo
ostati uključeno.
NAPOMENA: što je dulje
pozadinsko svjetlo uključeno,
raste i potrošnja baterije pa ćete
možda češće morati puniti svoj
telefon.
Autom. osvjetljenje automatsko podešavanje
osvjetljenja zaslona.
Prilagodba profila
Svoj profil možete brzo izmijeniti
na početnom zaslonu. Jednostavno
dodirnite ikonu sažetka statusa na
vrhu i dodirnite karticu profila.
Pomoću izbornika postavki možete
prilagoditi svaku postavku profila.
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Profili u
kartici Postavke.
2 Odaberite profil koji želite urediti:
Uobičajeno, Tiho, Vani ili Način
rada u zrakoplovu
3 Nakon toga moći ćete promijeniti
sve zvukove i opcije upozorenja
dostupne na popisu, uključujući
Melodija video/glasovnih
poziva, Glasnoća, Obavijesti o
porukama i druge.
Promjena postavki telefona
01
02
03
04
05
06
07
08
Postavke
Uživajte u slobodi i prilagodite
KM900 vlastitim željama.
1 Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Postavke
telefona u kartici Postavke.
2 Odaberite izbornik s popisa u
nastavku:
Datum i vrijeme - namjestite
datum i vrijeme ili odaberite
automatsko ažuriranje vremena
kada ste na putu ili prilikom
promjene zimskog i ljetnog
vremena.
Ušteda energije - odaberite za
prebacivanje tvornički podešenih
postavki uštede energije na
Uključeno ili Isključeno.
Jezici - promijenite jezik na
zaslonu telefona KM900.
Autom. zaključavanje tipki automatsko zaključavanje
tipkovnice na početnom zaslonu.
Sigurnost - prilagodite
postavke zaštite, uključujući
PIN šifre, zaključavanje telefona,
automatsko zaključavanje
telefona i protuprovalno praćenje.
Postavke dodirnog zaslona promijenite postavke vrijednosti
dodirnog zaslona.
Upravljanje memorijom više informacija potražite pod
Korištenje upravitelja memorije
na stranici 104.
Poništi postavke - vraćanje svih
postavki na tvorničke postavke.
Informacije o telefonu - pregled
tehničkih informacija o telefonu
KM900.
99
Podešavanja
Promjena postavki dodirnog
zaslona
Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Postavke
telefona u kartici Postavke.
Vibracija dodirne tipke - promjena
vrste vibracije.
Vibracija - Vibracija 1/2/3
Jačina vibracije - kontrolira jačinu
vibracije.
Zvuk dodirne tipke - promjena
zvuka prilikom dodirivanja zaslona.
Zvuk - Zvuk 1/2/3
Glasnoća zvuka - kontrolira jačinu
zvuka.
Promjena postavki
povezivanja
Postavke
100
Vaše je postavke povezivanja
već postavio mrežni operater pa
možete odmah koristiti svoj telefon.
Postavke možete promijeniti
pomoću ovog izbornika.
LG KM900 | Korisnički priručnik
Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Povezivanje u
kartici Postavke.
Odabir mreže - telefon KM900
automatski se povezuje s
prioritetnom mrežom.
Internetski profil - postavite profile
za povezivanje na Internet.
Pristupne točke - vaš je mrežni
operater već spremio ove
informacije. Pomoću ovog izbornika
možete dodati novu pristupnu
točku.
GPS vrsta - odaberite GPS s
podrškom ili Samostalno.
GPS
USB povezivanje - sinkronizirajte
svoj KM900 pomoću softvera LG
PC Suite za kopiranje datoteka
s telefona. Više informacija o
sinkronizaciji potražite na stranici
89.
TV izlaz - odaberite PAL ili NTSC
kako biste svoj KM900 povezali s
televizorom.
Registracija DivX video zapisa
na zahtjev - ovaj izbornik služi
za generiranje šifre za registraciju
DivX video zapisa na zahtjev. Radi
registracije i tehničke podrške
posjetite http://vod.divx.com.
Paketna podatkovna veza postavite paketnu podatkovnu vezu.
Postavke pretraživača - odaberite
za postavljanje vrijednosti vezanih
uz preglednik.
01
02
03
04
05
06
07
08
Postavke
– Tehnologija GPS za
pronalaženje lokacija koristi
informacije sa satelita u
Zemljinoj orbiti.
– Prijemnik procjenjuje
udaljenost do GPS satelita
temeljem vremena koje je
potrebno da signal stigne do
njih, a zatim tu informaciju
koristi za utvrđivanje svoje
lokacije.
– To može potrajati između
nekoliko sekundi i nekoliko
minuta.
– GPS s podrškom (A-GPS) na
ovom mobilnom telefonu
koristi se za dohvaćanje
podataka za pomoć u
određivanju lokacije primljenih
putem veze za paketni prijenos
podataka.
– Podaci za pomoć dohvaćaju se
s poslužitelja usluge samo kada
su potrebni.
Napomena: usluga GPS ima
toleranciju na pogrešku i ne može
raditi u zgradama ili pod zemljom.
101
Podešavanja
Postavke za streaming - vaš je
mrežni operater već spremio ove
informacije. Želite li, možete ih
promijeniti.
Java postavke - omogućuje
postavljanje Profila.
Korištenje upravitelja
memorije
Postavke
102
Vaš KM900 sadrži tri dostupne
memorije: sam telefon, SIM karticu
i vanjsku memorijsku karticu (koju
ćete možda trebati kupiti zasebno).
Upravitelj memorije možete koristiti
kako biste vidjeli koliko je memorije
zauzeto, a koliko dostupno.
Na početnom zaslonu odaberite
i zatim prijeđite na Postavke
telefona u kartici Postavke.
Odaberite Upravljanje memorijom.
Zajednička memorija telefona
1/2 - pregledajte memoriju telefona
KM900 raspoloživu za MMS, e-poštu,
Java aplikacije i drugo.
LG KM900 | Korisnički priručnik
Multimedijska memorija
telefona - pregledajte memoriju
za multimedijske sadržaje poput
streaming datoteka, filmova, glazbe
slike, zvukove, video i flash.
Rezervirana memorija telefona pregledajte memoriju telefona
dostupnu za tekstualne poruke,
kontakte, kalendar, popis zadataka,
podsjetnike, alarme, podatke o
prethodnim pozivima, oznake i
stavke u mapi Razno.
SIM memorija - pregledajte
memoriju dostupnu na SIM kartici.
Vanjska memorija - pregledajte
memoriju dostupnu na vanjskoj
memorijskoj kartici (koju ćete
možda trebati kupiti zasebno).
Korištenje načina rada u
zrakoplovu
Način rada u zrakoplovu uključite
tako da odaberete
,
a zatim Postavke. Dodirnite Profili i
odaberite Zrakoplovni mod.
Koristite li Način rada u zrakoplovu ne
možete upućivati pozive, povezivati
se na Internet, slati poruke ili koristiti
Bluetooth.
Slanje i primanje datoteka
putem Bluetooth-a
Slanje i primanje datoteka putem
Bluetooth veze je izvrstan način
bežičnog slanja i primanja, a veza
se uspostavlja brzo i jednostavno.
Možete se povezati i s Bluetooth
slušalicama za upućivanje i primanje
poziva.
Za slanje datoteke:
1 Otvorite datoteku koju želite
poslati; to će obično biti
fotografija, videozapis ili glazbena
datoteka.
2 Dodirnite
i odaberite Pošalji.
Odaberite Bluetooth.
3 Ako ste već uskladili Bluetooth
uređaj, KM900 neće automatski
tražiti druge Bluetooth uređaje.
Ako to niste učinili, KM900 će
tražiti ostale uređaje omogućene
za korištenje Bluetooth veze
unutar dometa.
4 Odaberite uređaj na koji želite
poslati datoteku i dodirnite
Odaberi.
5 Vaša datoteka će se poslati.
01
02
03
04
05
06
07
08
SAVJET! Pratite traku napretka
kako biste bili sigurni da je vaša
datoteka poslana.
Postavke
103
Podešavanja
Za primanje datoteke:
1 Za primanje datoteka Bluetooth
veza mora biti Uključena.
Više informacija o Promjeni
postavki za Bluetooth nalazi se
u nastavku.
2 Poruka će zahtijevati da potvrdite
prihvat datoteke od pošiljatelja. Za
primanje datoteke dodirnite Da.
3 Vidjet ćete gdje je datoteka
spremljena i moći ćete odabrati
Pregled datoteke ili opciju
Koristi kao pozadinu. Datoteke
su obično spremljene u
odgovarajućim mapama u Moji
sadržaji.
Promjena postavki za
Bluetooth:
Postavke
104
1 Na početnom zaslonu
odaberite
i zatim prijeđite
na Bluetooth veza u kartici
Postavke.
2 Dodirnite
.
Možete promijeniti sljedeće:
LG KM900 | Korisnički priručnik
Informacije o mom uređaju
- unesite naziv svog telefona
KM900.
Vidljivost mog telefona odaberite Vidljivo, Skriveno ili
Vidljivo 1 minutu.
Uključen način udaljenog SIMa - aktivacija načina udaljenog
SIM-a.
iSync uklj. - odaberite za iSync
aktivaciju.
Podržane usluge - odaberite
kako će se Bluetooth veza
koristiti u kombinaciji s različitim
uslugama.
Izbriši - odaberite za brisanje
odabranog profila.
Usklađivanje s drugim
Bluetooth uređajem
Uskladite li KM900 s drugim
uređajem, možete postaviti vezu
zaštićenu lozinkom. Tako će vaše
usklađivanje biti sigurnije.
1 Provjerite je li Bluetooth veza
Uključena.
Vidljivost možete promijeniti u
izborniku Postavke.
2 Dodirnite Traži.
3 KM900 će potražiti Bluetooth
uređaje. Nakon dovršetka
pretraživanja, na zaslonu će se
prikazati Osvježi.
4 Odaberite uređaj s kojim se želite
uskladiti i unesite lozinku, a zatim
dodirnite OK.
5 Vaš telefon će se tada povezati
s drugim uređajem, na kojem
trebate unijeti istu lozinku.
6 Lozinkom zaštićena Bluetooth
veza je sada spremna.
Korištenje Bluetooth slušalica
1 Provjerite je li Bluetooth veza
Uključena.
2 Za postavljanje slušalice u način
usklađivanja i usklađivanje
uređaja slijedite upute koje ste
dobili sa slušalicom.
3 Slušalica će automatski prijeći na
profil Slušalica.
4 Dodirnite Uvijek pitaj ili Dopusti
bez pitanja.
01
02
03
04
05
06
07
08
SAVJET! Na stranici 31 potražite
pojedinosti o BT načinu
odgovaranja kako biste mogli
kontrolirati način odgovaranja
na pozive kada je priključena
Bluetooth slušalica.
Postavke
105
Wi-Fi
Wireless Manager (Upravitelj
bežičnih mreža) vam omogućuje
upravljanje Wi-Fi Internetom na
uređaju. Omogućuje povezivanja
telefona na lokalnu bežičnu mrežu
ili bežični pristup Internetu. WiFi tehnologija je brža i ima veći
domet nego Bluetooth bežična
tehnologija.
NAPOMENA: KM900 podržava
šifriranje WEP, WPA-PSK/2, a ne
šifriranje EAP, WPS. Postavlja
li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili
administrator mreže šifriranje radi
zaštite mreže, u skočni prozor
trebate upisati ključ. Ako šifriranje
nije postavljeno, taj se skočni
prozor neće prikazati. Šifru možete
zatražiti od pružatelja Wi-Fi usluge
ili administratora mreže.
Postavke
106
LG KM900 | Korisnički priručnik
1. Kako postaviti Wi-Fi
1 Wi-Fi uključen
2 Traženje pristupne točke
– Traži postoji li pristupna točka
na koju se može spojiti.
3 Spajanje na pristupnu točku
– Spajanje na željenu pristupnu
točku s popisa.
– Ako je vrsta zaštite za
pristupnu točku WEP ili WPAPSK/2, upišite sigurnosnu šifru.
2. Podrška za Wi-Fi mrežni
profil
1 Podrška za Wi-Fi profil (kako
se spojiti na često korištenu ili
skrivenu pristupnu točku)
1) Ako se pristupna točka ne
prikazuje na popisu, možete
se na nju spojiti spremivši je u
obliku profila.
adrese i DNS poslužitelja za
statičku IP adresu prilikom
povezivanja.
3 Kako spremiti Wi-Fi profil
1) Iz izbornika Opcije odaberite
Spremljene mreže, a zatim
odaberite Nova mreža i unesite
vrijednosti u svako od polja.
2) Možete odabrati i spremiti
popis pristupnih točaka
odabirom opcije Wi-Fi
uključen, a zatim Osvježi
(Traženje pristupnih točaka).
3) Nakon što se spojite na
zaštićenu pristupnu točku,
profil će se automatski
spremiti.
01
02
03
04
05
06
07
08
Postavke
2) Spremite li često korištenu
pristupnu točku u obliku
profila, jednostavnije je unijeti
sigurnosnu šifru prilikom
spajanja na tako zaštićenu
pristupnu točku.
3) Ako pristupna točka ne
podržava DHCP, na nju se
možete spojiti koristeći
statičku IP adresu.
2 Opis svakog od polja u Wi-Fi
profilu.
1) Naziv mreže: SSID (ID)
2) Vrsta zaštite: WEP, WPA-PSK/2
podrška.
3) Sigurnosna šifra: sprema
sigurnosnu šifru.
) IP/DNS postavka: omogućava
postavljanje automatske ili
statičke vrijednosti, ovisno o
tome podržava li pristupna
točka DHCP.
U slučaju statičke vrijednosti,
unesite vrijednost u polje IP
107
Nadogradnja softvera
Nadogradnja softvera
Postavke
108
Program za nadogradnju
softvera mobilnog telefona LG
Više informacija o instaliranju
ovog programa potražite na adresi
http://update.lgmobile.com.
Ova značajka omogućava vam
brzu i praktičnu nadogradnju
softvera na najnoviju verziju
putem Interneta, bez potrebe da
posjećujete naš servisni centar.
Pošto program za softversku
nadogradnju mobitela zahtijeva
vašu punu pozornost tijekom
postupka nadogradnje,
svakako imajte na umu sve
upute i napomene koje se
prikazuju za svaki korak prije
prelaska na onaj sljedeći.
Imajte na umu da uklanjanje
USB komunikacijskog kabela i
baterija tijekom nadogradnje
može ozbiljno naškoditi vašem
telefonu. Proizvođač ne preuzima
LG KM900 | Korisnički priručnik
odgovornost za gubitak podataka
tijekom postupka nadogradnje,
te vam savjetujemo da radi
vlastite sigurnosti unaprijed
izradite sigurnosnu kopiju važnih
informacija.
Dodatna oprema
Za vaš je telefon dostupna razna dodatna oprema koja se možda prodaje
zasebno. Tu opremu možete odabrati prema vlastitim potrebama. Za
informacije o dostupnosti obratite se lokalnom zastupniku (stavke opisane
u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema) .
Punjač
Baterija
Stereo
slušalice
Podatkovni
kabel i CD
Priključivanje i
sinkroniziranje
telefona
KM900 i
računala.
Korisnički
priručnik
Saznajte više
o telefonu
KM900.
01
02
03
04
05
06
07
08
KM900 Használati útmutató
Dodatna oprema
NAPOMENA:
• Uvijek koristite originalnu LG
dodatnu opremu.
• Ako to ne učinite, garancija može
prestati biti valjana.
• Dodatna oprema se može
razlikovati u pojedinim regijama.
109
Mrežna usluga
Tehnički podaci
Mobilni telefon opisan u ovim
uputama odobren je za korištenje
na mrežama E-GSM 900, DCS 1800,
GSM 850, PCS 1900 i WCDMA.
Neke značajke opisane u ovim
uputama nazivaju se uslugama
mreže. Riječ je o posebnim
uslugama koje dogovarate sa svojim
davateljem usluga. Kako biste mogli
koristiti usluge mreže, morate se
pretplatiti na njih kod svog davatelja
usluga i zatražiti upute za njihovo
korištenje.
Općenito
Naziv proizvoda: KM900
Sustav: E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 /
WCDMA
Registracija DivX video zapisa
na zahtjev
Mrežna usluga
110
Generirajte kod za registraciju DivX
video zapisa na zahtjev.
Registracija i tehnička podrška
dostupne su na <http://vod.divx.
com/>.
LG KM900 | Korisnički priručnik
Temperature okoline
Maksimalno +55°C (pražnjenje)
+45°C (punjenje)
Min: -10°C
IZJAVA O SUKLADNOSTI
U skladu s þlankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)
LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
ADRESA:
Av. Veüeslava Holjevca 40
10 000 Zagreb
MATIýNI BROJ SUBJEKTA (MBS):
3407800421601
Pod punom odgovornošüu izjavljujemo da je R&TT oprema
OPIS OPREME:
Pokretni radiotelefon u GSM850/E-GSM900/
DCS1800/PCS1900/WCDMA mreži sa Bluetooth-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:
KM900
MARKETINŠKO IME OPREME:
LG KM900
PROIZVOĈAý OPREME:
LG Electronics
sukladna s bitnim zahtjevima iz þlanka 98. stavak 3. Zakona o
telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 489-01 V 1.6.1, EN 301 489-07 V 1.3.1
EN 301 489-17 V 1.2.1, EN 301 489-24 V 1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1:2001
Zagreb, 30.01.2009.
Mario Medved
Mjesto i datum
Žig i potpis odgovorne osobe
Obrazac AG02002
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Pročitajte ove jednostavne
smjernice. Nepridržavanje nekih od
ovih smjernica je ilegalno, a može
biti i opasno.
Izloženost energiji
radiofrekventnog zračenja
Smjernice
112
Izloženost radiovalovima i
informacije o specifičnoj brzini
apsorpcije (SAR). Mobilni telefon
KM900 osmišljen je kako bi
zadovoljio primjenjive sigurnosne
zahtjeve izloženosti radiovalovima.
Ovi zahtjevi temelje se na
znanstvenim smjernicama koje
uključuju sigurnosna ograničenja
postavljena radi zaštite svih
osoba, bez obzira na životnu dob i
zdravstveno stanje.
• Smjernice o izloženosti
radiovalovima koriste mjernu
jedinicu poznatu kao specifična
brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja
specifične brzine apsorpcije
provedena su primjenom
LG KM900 | Korisnički priručnik
standardnih metoda, na telefonu
koji emitira najvećom dopuštenom
snagom na svim korištenim
frekvencijama.
• Iako mogu postojati razlike u SAR
razini između različitih modela
telefona tvrtke LG, svi su oni
dizajnirani kako bi zadovoljili
važeće smjernice o izloženosti
radiovalovima.
• Ograničenje specifične brzine
apsorpcije koje preporučuje
Međunarodna Komisija za zaštitu
od neionizirajućeg zračenja
(Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection, ICNIRP) iznosi
2 W/kg na prosječno deset 10 g
tjelesnog tkiva.
• Najveća SAR vrijednost za ovaj
model telefona testirana od strane
DASY4 dok je telefon prislonjen na
uho iznosi 0,602 W/kg (10 g), a za
nošenje na tijelu 0,646 W/kg (10 g).
• Informacije o SAR podacima za
stanovnike onih država/regija
koje su usvojile SAR ograničenje
i preporučuje ih Institut inženjera
elektrike i elektronike (Institute
of Electrical and Electronics
Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na
prosječno jedan (1) gram tjelesnog
tkiva.
Njega i održavanje proizvoda
UPOZORENJE
Koristite samo baterije, punjače
i dodatnu opremu odobrenu
za korištenje s ovim modelom
telefona. Korištenje bilo koje
druge opreme može dovesti do
prestanka dopuštenja i jamstva
telefona te može biti opasno.
Smjernice
• Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako
je potreban popravak, prepustite
ga stručnom servisnom osoblju.
• Držite ga podalje od električnih
uređaja poput televizora,
radiouređaja i osobnih računala.
• Uređaj držite podalje od izvora
topline poput radijatora ili kuhala.
• Nemojte ga ispuštati da padne.
• Nemojte izlagati uređaj
mehaničkim vibracijama ili
udarcima.
• Isključite telefon tamo gdje to
nalažu posebne odredbe. Na
primjer, nemojte koristiti telefon u
bolnicama jer bi mogao utjecati na
osjetljivu medicinsku opremu.
• Ne uzimajte telefon mokrim
rukama za vrijeme punjenja. To
može uzrokovati strujni udar ili
ozbiljno oštetiti telefon.
• Ne punite mobitel blizu zapaljivih
materijala jer se mobitel može
zagrijati i stvoriti opasnost od
vatre.
• Za čišćenje vanjskih površina
jedinice koristite suhu krpu
(nemojte koristiti otapala poput
benzena, razrjeđivača ili alkohola).
• Ne punite mobitel na mekanom
pokućstvu.
113
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
• Mobitel se treba puniti na
prozračnom mjestu.
• Nemojte izlagati ovaj uređaj
prekomjernoj količini dima ili
prašine.
• Telefon nemojte držati pokraj
kreditnih kartica ili putnih karata
jer bi mogao utjecati na informacije
na magnetskim vrpcama.
• Ne dodirujte zaslon oštrim
predmetom jer tako možete
oštetiti telefon.
• Nemojte izlagati telefon tekućini
ili vlazi.
• Oprezno koristite dodatnu opremu
poput slušalica. Nemojte dodirivati
antenu bez potrebe.
Elektronički uređaji
Kod svih mobilnih telefona mogu se
pojaviti smetnje koje mogu utjecati
na njihov rad.
• Mobilni telefon nemojte koristiti
u blizini medicinske opreme
bez dopuštenja. Izbjegavajte
smještanje telefona iznad
elektronskih stimulatora srca, npr.
u džep na grudima.
• Mobilni telefoni mogu uzrokovati
smetnje kod nekih slušnih uređaja.
• Manje smetnje mogu nastati kod
televizora, radiouređaja, računala
itd.
Sigurnost u vožnji
Provjerite zakone i propise o
upotrebi mobilnog telefona na
područjima u kojima vozite.
• Telefon nemojte držati u ruci
tijekom vožnje.
• Svu pozornost posvetite vožnji.
Smjernice
114
Učinkovit rad telefona
LG KM900 | Korisnički priručnik
• Ako je dostupan, koristite
handsfree komplet.
• Zaustavite se i parkirajte prije
upućivanja ili odgovaranje na
poziv ako to zahtijevaju uvjeti
vožnje.
• Radiofrekventna energija može
utjecati na neke sustave u vozilu,
poput stereouređaja i sigurnosne
opreme.
• Ako je vaše vozilo opremljeno
zračnim jastukom, ne zaklanjajte
ga instaliranom ili prijenosnom
bežičnom opremom. To može
uzrokovati kvar zračnog jastuka ili
ozbiljne povrede zbog nepravilne
aktivacije.
• Ako glazbu slušate dok ste vani i u
pokretu, glasnoću postavite tako
da čujete i zvukove iz okoline. To je
osobito važno kada ste blizu ceste.
Izbjegavanje oštećenja sluha
Do oštećenja sluha može doći ako
ste dulje vrijeme izloženi jakom
zvuku. Zbog toga preporučujemo
da slušalice ne uključujete i ne
isključujete dok su u blizini ušiju.
Također, preporučujemo da
glasnoću glazbe i poziva postavite
na umjerenu razinu.
Stakleni dijelovi
Neki dijelovi vašeg mobitela su od
stakla. Staklo se može slomiti ako
mobitel padne na tvrdu površinu
ili primi jači udarac. Ako se staklo
slomi, nemojte ga dirati niti pokušati
ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok
staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.
Smjernice
115
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Područje eksplozija
U zrakoplovu
Ne koristite telefon na područjima
gdje postoji mogućnost eksplozije.
Poštujte ograničenja i slijedite sve
propise i pravila.
Bežični uređaji mogu uzrokovati
smetnje u zrakoplovu.
• Prije ulaska u zrakoplov isključite
mobilni telefon.
• Nemojte ga koristiti u
prizemljenom zrakoplovu bez
dopuštenja posade.
Potencijalno eksplozivne
atmosfere
• Nemojte koristiti telefon na
benzinskoj stanici.
• Ne koristite u blizini goriva ili
kemikalija.
• Nemojte prevoziti ili spremati
zapaljivi plin, tekućinu ni
eksplozive u odjeljak vozila u
kojem se nalazi mobilni telefon i
dodatna oprema.
Smjernice
116
LG KM900 | Korisnički priručnik
Djeca
Držite telefon na sigurnom mjestu,
izvan dohvata male djece. Telefon
sadrži i male dijelove koji mogu, ako
se odvoje, uzrokovati gušenje.
Hitni pozivi
Neke mobilne mreže možda ne
omogućuju hitne pozive. Stoga
se za hitne pozive ne biste trebali
osloniti isključivo na svoj mobilni
telefon. Pojedinosti zatražite od
lokalnog davatelja usluga.
Informacije o bateriji i
održavanje
Smjernice
• Prije ponovnog punjenja baterija
se ne treba isprazniti u potpunosti.
Za razliku od drugih sustava
baterija, ne postoji efekt memorije
koji bi mogao negativno utjecati
na rad baterije.
• Koristite samo baterije i punjače
tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su
dizajnirani kako bi maksimizirali
trajanje baterije.
• Bateriju nemojte rastavljati ili je
izlagati kratkom spoju.
• Održavajte čistoću metalnih
kontakata baterije.
• Zamijenite bateriju kada njezin rad
više ne zadovoljava. Prije potrebe
za zamjenom baterija se može
ponovo puniti više stotina puta.
• Kako biste maksimizirali njezinu
korisnost, napunite bateriju ako se
nije koristila duže vrijeme.
• Punjač baterije nemojte izlagati
izravnom sunčevom zračenju niti
ga koristiti kod visoke vlažnosti
zraka, na primjer u kupaonici.
• Bateriju nemojte ostavljati na
vrućim ili hladnim mjestima jer to
može smanjiti njezinu učinkovitost.
• Ako umetnete neodgovarajuću
zamjensku bateriju, može doći do
opasnosti od eksplozije.
• Iskorištene baterije odlažite
sukladno uputama proizvođača.
Reciklirajte baterije kad god je to
moguće. Ne bacajte ih u kućni
otpad.
• Ako trebate zamijeniti bateriju,
za pomoć se obratite najbližem
servisnom centru ili distributeru
tvrtke LG Electronics.
• Kada je punjenje gotovo, punjač
uvijek isključite iz utičnice kako ne
bi dodatno trošio struju.
117
Rješavanje problema
U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići
prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti
svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.
Rješavanje problema
118
Poruka
Mogući uzroci
Moguća rješenja
Pogreška SIM
kartice
U telefonu nema SIM kartice
ili nije ispravno umetnuta.
Provjerite je li SIM kartica ispravno
umetnuta.
Nema mrežne
veze
Signal je slab
Izvan GSM mreže
Pomaknite se do prozora ili na otvoreno
područje. Provjerite kartu pokrivenosti
davatelja usluga.
Kodovi se ne
podudaraju
Želite li promijeniti sigurnosni
kod, ponovnim unosom
morate potvrditi novi kod.
Dvije šifre koje ste unijeli ne
podudaraju se.
Obratite se svom davatelju usluga.
Funkcija se ne
može postaviti
Davatelj ne podržava tu
uslugu ili je potrebna
registracija
Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu
dostupni
Pogreška u biranju
Umetnuta je nova SIM kartica
Dosegnuto je ograničenje
troškova
Nova mreža nije autorizirana. Provjerite
nova ograničenja. Obratite se davatelju
usluga ili ponovo postavite ograničenje
pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne
može uključiti
Tipka za uključivanje/
isključivanje nije pritisnuta
dovoljno dugo
Baterija je prazna
Kontakti baterije su prljavi
Pritisnite tipku za uključivanje/
isključivanje i držite je najmanje dvije
sekunde.
Napunite bateriju.
Očistite kontakte.
LG KM900 | Korisnički priručnik
Poruka
Mogući uzroci
Baterija je potpuno prazna
Temperatura je izvan raspona
Problemi s kontaktom
Pogreška
punjenja
Nema napajanja
Punjač u kvaru
Pogrešan punjač
Baterija je u kvaru
Moguća rješenja
Napunite bateriju.
Provjerite je li ambijentalna temperatura
ispravna, pričekajte na kratko, a zatim
ponovite punjenje.
Provjerite napajanje i vezu s telefonom.
Provjerite kontakte baterije i po potrebi
ih očistite.
Uključite punjač u drugu utičnicu ili
provjerite napon.
Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga.
Koristite samo originalnu LG dodatnu
opremu.
Zamijenite bateriju.
Telefon gubi
signal mreže
Signal je preslab
Povezivanje s drugim davateljem usluga
je automatsko.
Broj nije
dopušten
Funkcija fiksnog broja za
biranje je uključena.
Provjerite postavke.
Rješavanje problema
119
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising