LG | LGC320 | User guide | LG LGC320 Упътване за употреба

LG LGC320 Упътване за употреба
M A G Y A R
HRVATSKI
БЪ Л ГА Р С K И
S R P S K I
МАКЕДОНСКИ
Általános tudakozó
<LG ügyfélinformációs központ>
06-40-545454
* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.
Общи запитвания
<Център за информация за клиенти на LG>
0700-1-5454
* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.
Opći upiti
<LG centar za podršku korisnicima>
(01) 55-3-55-54
*Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.
Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Korisničko uputstvo
Упатство за користење
LG-C320
P/NO : MFL67003518(1.0)
www.lg.com
Bluetooth QD ID B016956
LG-C320 Használati útmutató
Ez az útmutató segítséget nyújt az új mobiltelefon megismeréséhez. Hasznos
magyarázatokkal szolgál telefonja funkcióival kapcsolatosan.
Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben
eltérhet az Ön telefonjától.
A régi készülék leselejtezése
1 A terméken látható áthúzott,
kerekes szeméttároló azt jelzi, hogy
a termék a 2002/96/EK EU-irányelv
hatálya alá esik.
2 A leselejtezett elektromos és
elektronikai terméket a háztartási
hulladéktól elkülönítve kell
begyűjteni, a kormány vagy az
önkormányzatok által kijelölt
módon és helyen.
3 Régi készülékeinek megfelelő
leselejtezése segíthet
megelőzni az esetleges
egészségre vagy környezetre
ártalmas hatásokat.
4 Ha további információra van
szüksége régi készülékeinek
leselejtezésével kapcsolatban,
tanulmányozza a vonatkozó
környezetvédelmi szabályokat, vagy
lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol
a terméket vásárolta.
Tartalom
Általános tudnivalók ................................. 4
A SIM kártya behelyezése és az akkumulátor feltöltése .................................. 6
Hívás................................................................ 7
Híváskezdeményezés ........................... 7
Partner hívása.......................................... 7
Hívás fogadása és elutasítása ............ 7
Gyorstárcsázás ........................................ 7
A hívásnaplók megtekintése ............. 8
Hívásbeállítások módosítása ............. 8
Kamera ........................................................... 9
Gyors fényképfelvétel készítése........ 9
A fénykép elkészítése után ................. 9
Videokamera ................................................ 9
Gyors videó készítése ........................... 9
Videofelvétel készítése után .............. 9
Zene ..............................................................10
MP3-lejátszó ..........................................10
E-mail ............................................................11
E-mail küldése az új e-mail fiókról .11
FM-rádió.......................................................11
Az FM-rádió használata .....................11
2
Internet ........................................................11
Internet-hozzáférés .............................11
Üzenetek......................................................12
Üzenetek .................................................12
Szövegbevitel ........................................13
Az SMS-beállítások módosítása ......13
Az MMS-beállítások módosítása ....14
Telefonkönyv..............................................14
Névjegy keresése .................................14
Új névjegy hozzáadása ......................15
Továbbiak ....................................................15
Az ébresztés beállítása .......................15
Esemény hozzáadása a naptárban 16
Elem hozzáadása a feladatok
listájához .................................................16
Jegyzet hozzáadása ............................17
Dátumkereső .........................................17
Diktafon ...................................................17
Hangfelvétel küldése ..........................18
A számológép használata .................18
A stopper használata ..........................18
Átváltás ....................................................19
Város hozzáadása a Világórához.....19
Beállítások ...................................................19
Profilok módosítása ............................19
A repülési mód használata ...............20
A készülék beállításainak
módosítása.............................................20
Dátum és idő módosítása .................20
A biztonsági beállítások
módosítása.............................................21
A memória állapotának
megtekintése ........................................21
A telefon alaphelyzetbe állítása......22
Kijelző-beállítások módosítása .......22
Közösségi oldalak (Social network
services - SNS) .......................................22
A telefonszoftver frissítése ...............23
Kapcsolatok............................................23
A kapcsolódási mód beállításainak
módosítása ............................................23
Bluetooth beállítások módosítása .24
Párosítás másik Bluetooth
eszközzel .................................................24
A Bluetooth fejhallgató használata25
Fájlok küldése és fogadása Bluetooth
kapcsolaton keresztül ........................25
A telefon és a számítógép
szinkronizálása .....................................26
A telefonon tárolt információk
biztonsági mentése a számítógépre,
és az információk visszaállítása.......26
A telefonon tárolt fájlok
megtekintése számítógépen...........27
Tartozékok...................................................28
Műszaki adatok .........................................29
Útmutató a biztonságos és hatékony
használathoz ..............................................31
3
Általános tudnivalók
Hangszóró
Többfeladatos
feldolgozás
Hozzáférést biztosít
a Főmenühöz, a
kezdőképernyőhöz és a
futó alkalmazásokhoz.
Küldés gomb
• Telefonszám
tárcsázása és
hívásfogadás.
• Készenléti
módban: Híváslista
megjelenítése.
Alfanumerikus
billentyűk
• Készenléti
üzemmódban: A
kívánt szám tárcsázása
Lenyomva tartva:
- Nemzetközi hívások
- A hangposta-központ hívása
- Gyorstárcsázások
- Tartsa lenyomva a telefon
lenémításához
• Szerkesztési módban: Számok vagy
karakterek beírása
4
Funkciógombok (Bal
oldali funkciógomb/Jobb
oldali funkciógomb)
• Ezek a gombok a kijelző
alján látható műveleteket
hajtják végre.
Fő LCD
Widget menü
Hozzáférést biztosít a
widgetekhez.
Befejezés gomb
• Be-/kikapcsolás (tartsa
nyomva)
• Hívás befejezése vagy
visszautasítása.
Jóváhagyás gomb/OK
gomb
• Menüpontok kiválasztása
és műveletek
jóváhagyása.
Navigációs gomb
Készenléti módban:
Profilok
E-mail
Üzenetek
Kamera
• A menüben: Görgetés fel és le
Fejhallgató
Oldalsó gombok
• Készenléti módban:
Töltő/USB-kábel
csatlakozó
TIPP: Adattár
csatlakoztatására
szolgáló USB-kábel
csatlakoztatása előtt
bizonyosodjon meg
róla, hogy a telefon be
van kapcsolva, a külső
memóriakártya be van
helyezve, és a tétlen
képernyő látható.
A csengetés
hangerejét
szabályozza.
• Hívás közben:
A hangszóró
hangerejének
beállítása
• MP3 zene lejátszása
közben: A lejátszás
hangerejének
beállítása
Objektív
Akkumulátorfedél
SIM kártya
foglalat
Akkumulátor
5
A SIM kártya behelyezése és az akkumulátor feltöltése
A SIM kártya behelyezése
Amikor előfizet valamely mobiltelefonos szolgáltatásra, szolgáltatója ellátja Önt
egy SIM kártyával, amely tartalmazza az előfizetéshez tartozó adatokat, például
a PIN kódot, az elérhető szolgáltatások listáját stb.
Fontos! › A SIM kártya és annak érintkezői könnyen tönkremehetnek, ha
megkarcolódnak vagy meghajolnak, ezért óvatosan helyezze be vagy
távolítsa el azt. A SIM kártyát tartsa távol a gyermekektől.
Ábrák
1 Nyissa fel az akkumulátor fedelét
2 Távolítsa el az akkumulátort
3 Helyezze be a SIM kártyát
4 Helyezze be az akkumulátort
FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa
el az akkumulátort, amikor a
telefon be van kapcsolva, mert az
károsíthatja a készüléket.
5 Zárja le az akkumulátorfedelet
6 Töltse fel az akkumulátort
› Ha a készülék nem kapcsol be, vagy ha a kijelző lefagy vagy nem válaszol,
akkor kövesse az alábbi instrukciókat.
6
1
2
3
4
5
6
Hívás
Híváskezdeményezés
1 Győződjön meg róla, hogy telefonja
be van-e kapcsolva.
2 A billentyűzet segítségével írja be
a számot. Számjegy törléséhez
nyomja meg a gombot vagy a
vissza nyilat.
3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja
gombot.
meg a
4 A hívás befejezéséhez nyomja meg
a
gombot.
TIPP! Nemzetközi hívások
esetén a „+” jel beírásához nyomja
meg és tartsa lenyomva a 0
gombot.
Partner hívása
Bárkit egyszerűen felhívhat, akinek a
száma szerepel a Telefonkönyv.
1 A főmenü megnyitásához nyomja
meg a Menü gombot. Válassza ki a
Telefonkönyv lehetőséget.
2 A billentyűzettel adja meg a felhívni
kívánt partner nevének első betűjét,
majd görgessen a Telefonkönyv.
3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja
gombot.
meg a
Hívás fogadása és elutasítása
Amikor cseng a telefon, az Fogad
opció kiválasztásával vagy a
gomb megnyomásával fogadhatja
a hívást.
A telefon csengése a Néma gomb
megnyomásával némítható el. Ez
akkor igen hasznos, ha elfelejtette
lenémítani a telefonját például egy
értekezlet előtt.
A bejövő hívás visszautasításához
gombot, vagy
nyomja meg a
válassza az Elutasítás lehetőséget.
Megjegyzés: Ha
hívás közben a hangszóró be van
kapcsolva, a hangszóró ikon piros
kereszttel jelenik meg, amikor a
hangszóró ki van kapcsolva, piros
kereszt nélkül.
Gyorstárcsázás
Gyakran hívott partnereihez
gyorstárcsázási számot rendelhet.
1 A főmenü megnyitásához nyomja
meg a Menü gombot. Válassza
ki a Telefonkönyv pontot, majd
az Opciók és a Gyorshívás
lehetőséget.
7
2 Az 1-es gombbal a hangpostát
hívhatja, ami gyári beállítás, és
nem módosítható. Válasszon másik
számot a navigációs gombok majd
és a Beállít gomb kiválasztásával,
vagy a megfelelő számgomb
megnyomásával.
3 Megnyílik a Telefonkönyv. A
navigációs gombok segítségével
válassza ki a számhoz hozzárendelni
kívánt partnert, majd nyomja meg a
Kiválaszt gombot.
Gyorstárcsázási szám tárcsázásához
nyomja meg és tartsa lenyomva a
hozzárendelt számot, míg megjelenik
a partner a képernyőn. A hívás
kezdeményezése automatikusan
megtörténik, nem szükséges
megnyomnia a
gombot.
A hívásnaplók megtekintése
Nyomja meg a Menü gombot, és
válassza a Hívás lehetőséget.
Összes hívás - Megtekintheti az
összes tárcsázott, fogadott és nem
fogadott hívás listáját.
Nem fogadott - Megtekintheti a nem
fogadott hívások listáját.
Tárcsázott - Megtekintheti az összes
8 tárcsázott hívás listáját.
Fogadott - Megtekintheti az összes
fogadott hívás listáját.
TIPP! A kiválasztott elemek
törléséhez válassza ki valamely
hívásnaplóban az Opciók
lehetőségét, majd a Törlés
parancsot.
Hívásbeállítások módosítása
1 Nyomja meg a Menü gombot, majd
válassza a Beállítások és a Hívás
pontot.
2 Itt a következő opciók beállításait
adhatja meg:
Hívásátirányítás - Kiválaszthatja,
hogy át kívánja-e irányítani a
hívásait.
Híváskorlátozás - Kiválaszthatja,
hogy mely hívásokat kívánja
korlátozni.
Hívásvárakoztatás - A telefon
figyelmeztetéssel jelzi a várakozó
hívást.
Fix hívószámok - Kiválaszthatja
azon számok listáját, melyeket a
telefonról hívni lehet.
Gyors üzenetek
Kamera
Törlés - Az előzőleg készített fénykép
törlése. A kereső újra megjelenik.
Gyors fényképfelvétel
készítése
Videokamera
1 Nyomja meg a Menü gombot, majd
válassza a Kamera és a Kamera
lehetőséget.
2 Amikor a fényképezőgép ráfókuszál
a témára, válassza ki a képernyő
aljának középső részén a Felvétel
ikont, és a fénykép elkészítéséhez
nyomja meg az OK gombot.
A fénykép elkészítése után
Az elkészült fénykép megjelenik a
képernyőn. A kép neve megjelenik a
képernyőn öt ikonnal az alsó részen.
Album - Az albumban szereplő
fényképek és videók megtekintése.
Küldés - A fénykép elküldése
Üzenet vagy E-mail üzenetben,
vagy Bluetooth kapcsolaton
keresztül.
Új - Új fénykép készítése azonnal.
Beállítás - A kép használata
háttérképként, Névjegy képeként
vagy indítási, illetve kikapcsolási
képként.
Gyors videó készítése
1 Nyomja meg a Menü gombot,
majd válassza a Kamera és a
Videokamera lehetőséget. A
videokamera keresője megjelenik a
képernyőn.
2 Irányítsa a kamerát a felvenni kívánt
témára.
3 Válassza ki a Felvétel ikont a
képernyő alsó részének közepén,
és a videó rögzítéséhez nyomja
meg az OK gombot. A kereső alján
megjelenik a Rec felirat. A felvétel
leállításához nyomja meg ismét a
gombot.
Videofelvétel készítése után
A képernyőn megjelenik a felvett
videót jelképező állókép.
A videoklip elkészítése után a
következő menüelemek közül
választhat:
Video - Az albumban szereplő
fényképek és videók megtekintése.
9
Lejátsz - A fájl lejátszása.
Új - Új videofelvétel készítése azonnal.
Küldés - A videó elküldése Üzenet,
Email vagy Bluetooth kapcsolaton
keresztül.
Törlés - Az előzőleg készített videó
törlése. A kereső újra megjelenik.
Zene
MP3-lejátszó
Az LG C320 beépített zenelejátszóval
rendelkezik, így lejátszhatja összes
kedvenc zeneszámát.
Megjegyzés:
• A zenelejátszó addig nem
használható, amíg nincs zene a
telefon memóriájában.
• A zenelejátszó a következő
kodektípusokat támogatja:
MP3, WMA, AAC. A Zenelejátszó
nem feltétlenül támogatja a
fájlformátumok összes funkcióját
és változatát.
10
A zenelejátszót a Menü gomb
megnyomásával, majd a Zene
és az MP3-lejátszó lehetőség
kiválasztásával érheti el. A
menüben a következő opciók állnak
rendelkezésére:
Utoljára lejátszott - A legutóbb
játszott dalok megtekintése.
Minden zeneszám - A telefonon
található összes dalt tartalmazza.
Saját Lejátszási listák - Az összes
létrehozott lejátszási listát tartalmazza.
Előadók - A zeneszámok
megtekintése előadók szerinti
rendezésben.
Albumok - A zeneszámok
megtekintése albumok szerinti
rendezésben.
Műfaj - A zeneszámok megtekintése
műfajok szerinti rendezésben.
Összes dal léptetése - Az összes
zeneszám véletlenszerű sorrendben
történő lejátszása.
Megjegyzés: A zenefájlok
nemzetközi egyezmények és állami
szerzői jog alatti védelem alatt
állhatnak. Ezért elképzelhető, hogy
a zene reprodukálásához vagy
lemásolásához engedélyt, licencet
kell vásárolnia. Egyes országokban
az állami törvények tiltják a
szerzői jog által védett anyag
magáncélra történő lemásolását.
Fájlok letöltése vagy másolása előtt
ellenőrizze az adott országban
érvényben lévő, az ilyen anyagok
felhasználására vonatkozó törvényi
előírásokat.
E-mail
E-mail küldése az új e-mail
fiókról
E-mail küldéséhez és fogadásához
először e-mail fiókot kell létrehoznia.
1 Nyomja meg a Menü gombot,
válassza ki az Email lehetőséget,
majd válassza ki a használni kívánt
fiókot.
2 Új e-mail megnyitásához válassza az
E-mail írása opciót.
3 Adja meg az üzenet tárgyát, és
nyomja meg az OK gombot.
4 Írja be az üzenetet a billentyűzet
segítségével.
FM-rádió
Az FM-rádió használata
Az LG-C320 rendelkezik FM-rádióval,
így menet közben is ráhangolhat
kedvenc állomásaira.
Megjegyzés: Ha gyenge vételi
körzetben tartózkodik, problémák
adódhatnak a rádióhallgatással.
A rádióhallgatáshoz előbb
csatlakoztatnia kell a fejhallgatót
a telefonhoz. Csatlakoztassa
a telefon fejhallgatócsatlakozójához.
Internet
Internet-hozzáférés
Elindíthatja a WAP-böngészőt és
elérheti az internetbeállításoknál
aktivált profil honlapját. Kézzel
is beírhat egy URL-címet, és
megnyithatja az ahhoz tartozó WAPoldalt.
11
1 Nyomja meg a Menü gombot, majd
válassza a Internet lehetőséget.
2 A Kezdőlap kiválasztásával
közvetlenül elérheti a böngésző
kezdőlapját. Ehelyett választhatja
a Cím megadása opciót is, ahol
beírhatja a kívánt URL-címet, majd
válassza a Csatlakozás parancsot.
MEGJEGYZÉS: A
szolgáltatásokhoz való
csatlakozás és a tartalom letöltése
többletköltség felszámolásával
jár. Az adatátvitel költségeiről
egyeztessen szolgáltatójával.
Üzenetek
Üzenetek
Az LG-C320 számos funkciót kínál
az SMS (rövid szöveges üzenet)
és az MMS (multimédiás üzenet)
üzenetekkel, valamint a hálózat
szolgáltatói üzeneteivel kapcsolatban.
E funkciók használatához nyomja
meg a Menü gombot, és válassza az
Üzenetek elemet.
12
Üzenetküldés
1 Nyomja meg a Menü gombot, majd
válassza ki előbb az Üzenetek, majd
az Új üzenet pontot.
2 Megnyílik az üzenetszerkesztő.
Az üzenetszerkesztő intuitív és
egyszerű módon összekapcsolja az
SMS-t és az MMS-t; segítségével
egyszerűen válthat üzemmódot. Az
üzenetszerkesztő alapértelmezett
beállítása az SMS mód.
3 Írja be az üzenetet a billentyűzet
segítségével. A szövegbevitel
részleteit lásd a jobb oldalon, a
Szöveg megadása pontban.
4 Válassza az Opciók, majd a
Beszúrás lehetőséget az alábbiak
hozzáadásához: Kép, Videó, Hang,
Sablon, Hangulatjel, Név és szám,
Új dia, Tárgy vagy Továbbiak
(Névjegy/Esemény/Jegyzet/
Feladat/Névjegykártya).
5 Válassza ki a Címzett lehetőséget.
6 Válasszon ki egy névjegyet a
névjegylistájából, vagy adja meg a
telefonszámot.
7 Válassza a Küldés lehetőséget.
FIGYELMEZTETÉS: Ha
képet, hangot, videót, új diát,
tárgyat, névjegyet, ütemezést
vagy saját névjegyet ad hozzá
az üzenetszerkesztőben, azt a
készülék automatikusan MMS
formátumba konvertálja a
vonatkozó díjak felszámítása
mellett.
Szövegbevitel
A telefon billentyűzetének
segítségével alfanumerikus (betűk és
számok kombinációja) karaktereket
vihet be. Szöveget kell beírni például
akkor, ha új nevet szeretne elmenteni
a névjegyek közé, ha üzenet ír, vagy
ha bejegyzéseket ír a naptárba.
A telefonon a következő
szövegbeviteli módok állnak
rendelkezésére: ABC/abc/Abc mód és
123 mód.
Megjegyzés: Bizonyos mezőkben
csak egyféle szövegbeviteli mód
engedélyezett (pl. a névjegy
telefonszám mezőjében).
Az SMS-beállítások
módosítása
Nyomja meg a Menü gombot, válassza
az Üzenetek és Beállítások menüt,
majd az SMS opciót. A következő
beállításokat módosíthatja:
SMS-központ - Az üzenetközpont
adatainak megadása.
Kézbesítési jelentés - Kézbesítési
jelentést kérhet az üzenetek
kézbesítéséről.
Érvényességi időtartam Kiválaszthatja, hogy az üzenetközpont
meddig tárolja az üzeneteit.
Üzenet típusok - A Szöveg Hang,
Fax, X.400 vagy E-mail formátumba
konvertálható.
Karakterkódolás - Kiválaszthatja a
karakterek kódolásának módját. Ez
befolyásolja az üzenet méretét, és
ezáltal az adatátvitel költségeit.
Hosszú üzenet kezelése Kiválaszthatja, hogy az üzenet küldése
több SMS vagy MMS formájában
történjen, ha az üzenetmezőben
levő szöveg 2 oldalnál hosszabb
terjedelmű.
13
Az MMS-beállítások
módosítása
Nyomja meg a Menü gombot,
válassza az Üzenetek, majd a
Beállítások menüt, és a MMS
opciót. A következő beállításokat
módosíthatja:
Fogadás módja - Automatikusan vagy
manuálisan letöltheti a multimédia
üzeneteket, attól függően, hogy
belföldön tartózkodik-e vagy
barangolás szolgáltatást vesz igénybe.
Kézbesítési jelentés - Kérheti vagy
engedélyezheti kézbesítési jelentés
küldését.
Olvasási visszaigazolás - Kérheti vagy
engedélyezheti az üzenet elolvasásról
szóló visszaigazolás küldését.
Prioritás - Kiválaszthatja multimédia
üzenetei prioritási szintjét.
Érvényességi időtartam Megadhatja, hogy az üzenetközpont
mennyi ideig tárolja az üzeneteit.
Diavetítés időtartama - Megadhatja a
diák megjelenítésének időtartamát.
Létrehozás módja - Kiválaszthatja az
MMS-támogatott tartalom típusát.
14
Kézbesítés ideje - Beállítja a
címzettnek való kézbesítés idejét.
A multimédia üzenetközpont a
kézbesítési idő után kézbesíti az
üzenetet.
MMS-Kőzpont - A multimédia
üzenetek küldésével kapcsolatos
hálózati adatok, pl. az MMS
küldéséhez használt multimédia
szolgáltatóközpont és internet profil
konfigurálása.
Telefonkönyv
Névjegy keresése
1 Nyomja meg a Menü gombot,
és válassza a Telefonkönyv
lehetőséget.
2 A billentyűzet segítségével adja
meg a felhívni kívánt partner
nevének első betűjét.
3 A névjegyek listájának és
telefonszámának görgetéséhez
használja a navigációs gombokat.
Vagy egy kissé egyszerűbben…
1 A kezdőképernyőn írja be a
megkeresni kívánt telefonszámot,
és válassza az Opciók menüt.
2 Az opciómenüben válassza
a Keresés a névjegyek közt
lehetőséget.
Továbbiak
Új névjegy hozzáadása
1 Nyomja meg a Menü gombot, és
válassza az Továbbiak, majd az
Ébresztés lehetőséget.
2 Nyomja meg az Opciók gombot,
és válassza az Új ébresztés
lehetőséget.
3 Görgessen lefelé és adja meg az
ébresztőóra bekapcsolásának idejét.
4 Válassza ki az ismétlés típusát:
Nincs ismételve, Naponta, Hétfő
- péntek, Hétfő - szombat, Napok
kiválasztása.
5 Görgessen le, és válassza ki, hogy
az ébresztés Hangjelzés mindig,
Rezgés mindig és Rezgés mindig,
vagy a Profilkövetés.
6 Görgessen lefelé, és válassza ki az
ébresztőhangot. Nyomja meg a
gombot, és válasszon ki egy
hangot a Saját mappából.
7 Görgessen lefelé és adjon meg
nevet az ébresztéshez, vagy tartsa
meg a felajánlott nevet.
8 Végül beállíthatja a szundítási időt
5, 10, 20, 30 percre, 1 órára, vagy ki
is kapcsolhatja.
1 Nyomja meg a Menü gombot,
és válassza a Telefonkönyv
lehetőséget.
2 Nyomja meg az Opciók gombot,
majd válassza az Új névjegy
lehetőséget.
3 Válassza ki, hogy a Készülék vagy a
SIM kártyán kívánja-e tárolni az új
névjegyet.
4 Adja meg a mezőkben a kívánt
információkat, majd válassza a Kész
parancsot.
Vagy egy kissé gyorsabban...
1 Írja be a tárolni kívánt
telefonszámot, és válassza az
Opciók lehetőséget.
2 Válassza a Szám mentése
lehetőséget, majd vagy az Új
névjegy, vagy a Névjegy frissítése
opciót.
3 Adja meg a fontos adatokat, majd
nyomja meg a Kész gombot.
Az ébresztés beállítása
15
9 Válassza a Kész lehetőséget.
Esemény hozzáadása a
naptárban
1 Nyomja meg a Menü gombot,
és válassza az Eszközök, majd a
Szervező, végül pedig a Naptár
lehetőséget.
2 Válassza ki azt a napot, amelyhez
eseményt szeretne hozzáadni.
Dátum beírásához görgessen a
navigációs gombokkal a dátumhoz,
vagy válassza ki az Opciók, majd a
Dátumra ugrás opciót.
3 Válassza az Opciók, majd az Új
esemény lehetőséget, és görgessen
lefelé az időponthoz, amikor
az eseményt indítani szeretné.
Görgessen lefelé a navigációs
gombok segítségével, és írja be az
esemény végének időpontját.
4 Adja meg az esemény Tárgy Betűk
és számok beviteléhez használja a
billentyűzetet.
5 Újra görgessen lefelé, ahol az
eseményhez kiválaszthatja az
Ébresztés funkció bekapcsolását.
Görgessen balra vagy jobbra az
elérhető opciók megtekintéséhez.
16
Kiválaszthatja, hogy az ébresztőóra
az esemény kezdetének
időpontjában kapcsoljon be vagy
meghatározott idővel az esemény
kezdetének időpontja előtt, hogy
így emlékeztesse az esemény
közeledtére.
6 Görgessen ismét lefelé, és válassza
ki az esemény gyakoriságát:
Nincs ismételve, illetve ismétlés
Naponta, Hetente, Havonta vagy
Évente. Ha az esemény ismétlődik,
lefelé görgetve a Lejárat dátuma
mezőben megadhatja azt az napot,
amikor az események ismétlése
befejeződik.
7 Válassza a Kész gombot, és az
esemény elmentésre kerül a
naptárba. A mentett események
napjait négyszögletes kurzor jelöli.
Elem hozzáadása a feladatok
listájához
1 Nyomja meg a Menü gombot, majd
válassza az Eszközök és a Szervező
lehetőséget.
2 Válassza a Feladatok és az Új feladat
opciót.
3 Állítson be dátumot a feladathoz,
adjon hozzá jegyzeteket, állítsa
be az ébresztőórát és válasszon
prioritási szintet: Magas, Normál
vagy Alacsony.
4 A Kész gombbal elmentheti az új
feladatot a listába.
TIPP! Valamely elem
szerkesztéséhez jelölje ki az adott
elemet, majd nyomja meg az
Opciók és a Szerkesztés gombot.
Hagyja jóvá döntését a Kész
gombbal.
TIPP! Zárolhatja a jegyzeteket.
Nyomja meg az Opciók gombot,
és válassza a Zárol lehetőséget,
így megakadályozhatja,
hogy illetéktelen személyek
elolvashassák a jegyzeteit.
Dátumkereső
A dátumkereső egy praktikus eszköz,
amely segít kiszámolni, hogy bizonyos
számú nap elteltével mi lesz a pontos
dátum.
Jegyzet hozzáadása
Diktafon
1 Nyomja meg a Menü gombot,
és válassza az Eszközök, majd a
Szervező, végül pedig a Jegyzetek
lehetőséget.
2 Válassza az Új jegyzet opciót, és írja
be a jegyzetet.
3 Válassza ki a Ment parancsot.
4 A jegyzet megjelenik a képernyőn.
A diktafon használata
A Diktafon segítségével
hangjegyzeteket vagy más hangokat
rögzíthet.
Hangjegyzet felvétele
1 Nyomja meg a Menü gombot,
és válassza az Eszközök, majd a
Diktafon lehetőséget.
2 A felvétel indításához nyomja meg
az OK gombot.
3 A felvétel leállításához válassza a
Leállítás parancsot.
17
4 A felvétel meghallgatásához
nyomja meg az Opciók gombot, és
válassza a Lejátsz lehetőséget.
Megjegyzés: A tárolt
hangfelvételek meghallgatásához
válassza az Opciók menü Ugrás a
hangfelvételekhez menüpontját.
Hangfelvétel küldése
1 Ha befejezte a rögzítést, válassza az
Opciók menüpontot.
2 Válassza a módja lehetőséget,
majd válasszon az MMS, Email
vagy Bluetooth opció közül. Ha az
MMS vagy Email opciót választja,
a készülék az üzenethez csatolja
a felvételt; az üzenetet pedig a
szokásos módon írhatja meg és
küldheti el. Ha a Bluetooth opciót
választja, be kell kapcsolnia a
Bluetooth funkciót.
A számológép használata
1 Nyomja meg a Menü gombot,
és válassza az Eszközök, majd az
Számológép lehetőséget.
2 A számbillentyűk megérintésével
vihet be számokat.
18
3 Egyszerű műveletek
végrehajtásához a navigációs
gombokat használva válassza ki a
kívánt műveletet (+, -, ×, ÷), majd
az = jelet.
4 Összetettebb számításokhoz
válassza az Opciók, majd a
megfelelő parancsot.
5 A képernyő törléséhez és új
számítás elvégzéséhez válassza a
gombot.
A stopper használata
1 Nyomja meg a Menü gombot,
és válassza az Eszközök, majd az
Stopper lehetőséget.
2 Az időmérő indításához nyomja
meg az Indítás gombot.
3 A Részidő opció kiválasztásával
részidőt mérhet. A telefon max. 99
részidőt tárol.
4 Az időmérő leállításához nyomja
meg a Leállítás gombot.
5 Ha attól a ponttól szeretné
újraindítani a stopperórát, ahol
leállította, válassza a Folytat elemet,
vagy nullázza le az időt a Visszaállít
opcióval.
Átváltás
1 Nyomja meg a Menü gombot,
és válassza az Eszközök,, majd az
Átváltás lehetőséget.
2 Válassza ki az átváltani kívánt
mennyiséget: Pénznem, Terület,
Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet,
Térfogat vagy Sebesség.
3 Balra és jobbra görgetéssel
válasszon egységet, majd görgesse
lefelé a listát a mennyiség
megadásához.
4 Görgesse lefelé a listát az
átváltási mezőig, és válassza ki
azt a mértékegységet, amelyre
konvertálni szeretne. A mező alatti
sorban automatikusan megjelenik
az átváltás.
Megjegyzés: Pénznem
átváltásához először be kell
állítani az Árfolyamot az aktuális
árfolyamnak megfelelően.
Város hozzáadása a
Világórához
1 Nyomja meg a Menü gombot,
és válassza az Eszközök, majd a
Világóra lehetőséget.
2 Ha azt szeretné tudni, hogy egy
adott városban mennyi az idő,
nyomja meg az Opciók gombot,
majd válassza a Város hozzáadása
lehetőséget.
3 A navigációs gombbal helyezze át
a várost, és válassza ki a várost a
térképen.
Válassza ki az Opciók, majd
a Városlista megtekintése
lehetőséget, aztán válasszon a
listáról, vagy adja meg a város
nevének első betűjét.
4 Nyomja meg a Választ gombot.
Beállítások
Profilok módosítása
1 Nyomja meg a Menü gombot, és
válassza a Beállítások lehetőséget.
2 Válassza ki a Profilok opciót, majd
válassza ki a szerkeszteni kívánt
profilt.
3 Válassza az Opciók majd a
Testreszabás menüpontot.
4 Itt módosíthatja az összes
hangot, azok hangerejét, illetve a
figyelmeztetéseket.
19
A repülési mód használata
A repülési mód bekapcsolásához
nyomja meg a Menü gombot, majd
válassza a Beállítások és Profilok
lehetőséget. Válassza ki a Repülési
mód üzemmódot az aktiváláshoz. Ha
a repülési mód be van kapcsolva, nem
lehet hívásokat kezdeményezni, nem
lehet kapcsolódni az internethez, és
nem lehet üzenet küldeni.
A készülék beállításainak
módosítása
1 Nyomja meg a Menü gombot, és
válassza a Beállítások lehetőséget.
2 Válassza a Telefonbeállítások
opciót, majd válasszon az alábbi
lehetőségek közül.
Energiatakarékosság - A gyári
energiatakarékossági beállítások
be- vagy kikapcsolása.
Nyelvek - Az LG-C320 megjelenítési
nyelvének módosítása.
Billentyűzár - Adja meg a
billentyűzár automatikus
bekapcsolásáig eltelt várakozási
időt.
Elsődleges tárolási hely - Külső
memóriakártya behelyezése
20
esetén az Elsődleges tárolási hely
lehetőségnél kiválaszthatja, hogy
az elemek mentése esetén melyik
legyen az alapértelmezett tárhely.
Információ - Az LG-C320 telefon
műszaki adatainak megtekintése.
Dátum és idő módosítása
1 Nyomja meg a Menü gombot, és
válassza a Beállítások lehetőséget.
2 Válassza a Telefon, majd a Dátum
és idő menüpontot, majd válasszon
az alábbi listából:
Dátum és idő - Az Automatikus
frissítés bekapcsolása esetén a
telefon automatikusan frissíti a
dátumot és az időt.
Dátum formátum - Az
aktuális dátum megadása. A
dátumformátum beállítása (NN/HH/
ÉÉÉÉ, HH/NN/ÉÉÉÉ, ÉÉÉÉ/HH/NN).
Dátum választó - Az aktuális
dátum megadása. A dátumválasztó
karakter beállítása (NN/HH/ÉÉÉÉ,
NN.HH.ÉÉÉÉ, NN-HH-ÉÉÉÉ).
Időformátum - Az időformátum
beállítása 12 óra vagy 24 óra
kijelzésre.
A biztonsági beállítások
módosítása
Az LG-C320 és az azon tárolt fontos
információk védelméhez módosíthatja
a biztonsági beállításokat.
1 Nyomja meg a Menü gombot, és
válassza Beállítások,majd a Telefon
menüpontot.
2 Válassza ki a Biztonság menüt, és
válasszon az alábbi listából:
PIN kód kérés - Beállíthatja, hogy
a készülék kérje-e a PIN kódot a
telefon bekapcsolásakor.
Készülékzár - Válassza ki, hogy
a telefon mikor legyen zárolva
a biztonsági kóddal: Soha, A
készülék bekapcsolásakor, SIM
kártya cserekor vagy Azonnal.
Alkalmazás letiltása - Zárolhatja
az elrejteni kívánt tartalmakat.
(Telefonkönyv, Üzenetek, E-mailek
stb.)
PIN kód csere - Megváltoztathatja
PIN kódját (ez a menüelem akkor
jelenik meg, ha a PIN kód kérése be
van kapcsolva), PIN2 kódját vagy
biztonsági kódját.
Megjegyzés: Biztonsági kód
A biztonsági kód megvédi
telefonját a jogosulatlan
használattól. Alapértelmezett
állapotban a biztonsági kód
„0000”, és abban az esetben van rá
szükség, amikor a telefon összes
bejegyzését törölni szeretné,
illetve ha aktiválni szeretné. a
Gyári beállítások visszaállítása
menüt. A telefonzár funkció
be- és kikapcsolásához szintén
szükséges a biztonsági kód
megadása, ezzel megelőzheti,
hogy illetéktelenek használják
telefonját. Az alapértelmezett
biztonsági kód a Biztonság >
PIN kód csere lehetőségnél
változtatható meg.
A memória állapotának
megtekintése
Az LG-C320 készülék három
memóriatípust képes kezelni: a
készülékmemóriát, a SIM kártyát és
külső memóriakártyát (lehetséges,
hogy a memóriakártyát külön kell
megvásárolnia).
21
A memóriakezelő használatával
meghatározhatja az egyes
memóriatípusok használatát, és
láthatja a szabad memóriaterületek
nagyságát.
Nyomja meg a Menü gombot, és
válassza a Beállítások, Telefon,
majd a Memória infó pontot. Ekkor
megjelenik az LG-C320 memóriáinak
aktuális állapota.
A telefon alaphelyzetbe
állítása
A beállítások gyári alapbeállításra
való visszaállításához használja a
Készülék visszaállítása lehetőséget a
Beállítások menü Telefon pontjában.
A funkció aktiválásához szükség van a
biztonsági kódra.
Kijelző-beállítások módosítása
22
1 Nyomja meg a Menü gombot, és
válassza a Beállítások lehetőséget.
2 Az Kijelző a következők közül
választhat:
Kezdőképernyő - Állítsa be a
Háttér és Elemek megjelenítése.
Menütéma - Egy pillanat alatt
teljesen megváltoztathatja a
képernyő megjelenését.
Menüstílus - A menü nézete Lista
vagy Rács stílusú lehet.
Betűméret - A betűméret
beállítása.
Háttérvilágítás - A háttérvilágítás
időtartamának kiválasztása.
A navigációs gombokkal a
főképernyő fényereje is beállítható.
TIPP! A hosszabb időtartamú
háttérvilágítás nagyobb
energiafelhasználással jár, ami
gyakoribb akkumulátortöltést tesz
szükségessé.
Üdvözlő üzenet - A Be kiválasztása
után üdvözlőüzenetet írhat. Az
üzenet mindig megjelenik a
képernyőn, valahányszor csak
bekapcsolja a telefont.
Többi képernyő - A kezdőképernyő
vagy a be- és kikapcsolási képernyő
témájának kiválasztása.
Közösségi oldalak (Social
network services - SNS)
Az LG-C320 közösségi funkciójának
köszönhetően kedve szerint
használhatja közösségi oldalait.
MEGJEGYZÉS: Az online
szolgáltatások igénybe vételekor
külön költségek merülhetnek
fel. Az adatátvitel költségeiről
tájékozódjon szolgáltatójánál.
eltávolítása a szoftverfrissítés közben a
telefon súlyos károsodását okozhatja.
MEGJEGYZÉS: A szolgáltatás nem
minden országban érhető el.
Kapcsolatok
A telefonszoftver frissítése
Az LG mobiltelefon szoftverének
frissítése az interneten keresztül
A funkció használatával kapcsolatos
további információkért keresse fel a
http://update.lgmobile.com vagy a
http://www.lg.com/common/index.
jsp honlapot, válassza ki az országot,
majd a Terméktámogatás opciót.
Ezzel a funkcióval kényelmesen,
az interneten keresztül frissítheti a
legújabb verzióra a telefon szoftverét
anélkül, hogy el kellene látogatnia a
szervizközpontba.
Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési
programja a frissítés alatt teljes
odafigyelést követel meg, kérjük
hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés
megkezdése előtt megjelenő,
az egyes lépésekhez tartozó
megjegyzéseket és utasításokat. Az
USB adatkábel vagy az akkumulátor
A kapcsolódási mód
beállításainak módosítása
USB kapcsolat módja
A hálózat üzemeltetője által
meghatározott kapcsolódási
beállítások lehetővé teszik, hogy
új telefonját azonnal használatba
vehesse. Bármely beállítás módosítása
az alábbi menü használatával
lehetséges. Nyomja meg a Menü
gombot, és válassza a Beállítások,
majd a Kapcsolatok lehetőséget. A
választható opciók a következők:
Bluetooth - Az LG-C320 készülék
beállítása a Bluetooth kapcsolat
használatára. Módosíthatja a
készülék láthatóságát, vagy kereshet
a telefonjával párosított készülékek
között.
23
USB kapcsolat módja - A számos
használati lehetőséghez választhatja a
telefonon az USB-kapcsolat módját.
Bluetooth beállítások
módosítása
24
1 Nyomja meg a Menü gombot,
és válassza a Beállítások, majd a
Kapcsolatok lehetőséget.
2 Válassza a Bluetooth, majd a
Beállítások opciót.
A következő beállításokat
módosíthatja:
Láthatóság - Állítsa a készüléket
Látható vagy 1 percig látható
módba, így a többi eszköz
észlelheti az Ön készülékét, amikor
Bluetooth eszközöket keres. Ha
a Rejtett beállítást választja, a
többi eszköz nem észleli az Ön
készülékét, amikor Bluetooth
eszközöket keres.
Eszköz neve - Megadhatja
(elnevezéssel/átnevezéssel), hogy
a telefon miként jelenjen meg
a többi készüléken. A telefon
neve csak akkor jelenik meg más
készüléken, ha a Láthatóság
menüpontban beállítja, hogy
Látható legyen.
Szolgáltatások - Megtekintheti
azoknak az eszközöknek, például
kihangosító szetteknek vagy
fejhallgatóknak a listáját, amelyek
kompatibilisek ezzel a Bluetooth
funkcióval rendelkező telefonnal.
Saját cím - Itt nézheti meg
Bluetooth címét.
Megjegyzés: A fokozott
biztonság érdekében javasoljuk,
hogy a készülék konfigurálása vagy
párosítása után állítsa a Láthatóság
állapotát Rejtettre. Bejövő
csatlakozási kérelmek esetén attól
függetlenül dönthet a csatlakozás
elfogadása vagy visszautasítása
mellett, hogy a másik eszköz
párosítva lett-e telefonjához vagy
sem.
Párosítás másik Bluetooth
eszközzel
Az LG-C320 másik eszközzel való
párosításakor jelszóval védett
kapcsolatot hozhat létre. Ezzel
biztonságosabbá tehető a párosítás.
1 Ellenőrizze, hogy készülékén a
Bluetooth Bekapcsolt és Látható
állapotban van-e. A láthatóságot
a Bluetooth menü Beállítások
pontjában módosíthatja, a
Láthatóság, majd a Látható opció
kiválasztásával.
2 A Bluetooth menüben válassza a
Bluetooth bekapcsolása, majd az
Új eszköz keresése lehetőséget
3 Az LG-C320 megkeresi az elérhető
eszközöket. Amikor a keresés
befejeződik, a Hozzáadás és
Frissítés opciók jelennek meg a
képernyőn.
4 Válassza ki a párosítandó eszközt.
Ehhez válassza a Hozzáad opciót,
adja meg a jelszót, majd válassza az
OK gombot.
5 Készüléke kapcsolódik a másik
eszközhöz, amelyiken ugyanazt a
jelszót kell megadnia.
6 A jelszóval védett Bluetooth
kapcsolat készen áll.
A Bluetooth fejhallgató
használata
1 Ellenőrizze, hogy a Bluetooth Be
van kapcsolva, és Látható.
2 A fejhallgató párosítási módba
állításához kövesse a használati
útmutatót, és párosítsa a
készülékeket.
3 Az LG-C320 automatikusan
csatlakozik a Bluetooth
fülhallgatóhoz és fülhallgató profilra
vált.
Fájlok küldése és fogadása
Bluetooth kapcsolaton
keresztül
A Bluetooth nagyszerűen alkalmas
fájlok küldésére és fogadására,
mert nincs szükség kábelekre,
és a kapcsolódás gyors és
egyszerű. A Bluetooth fejhallgatót
híváskezdeményezésre vagy
hívásfogadásra is használhatja.
A fájlok Bluetooth-on keresztüli
megosztása előtt társítania kell a
készüléket egy másik Bluetooth
eszközhöz. Az eszközök párosításáról
lásd a Párosítás másik Bluetooth
eszközzel című részt.
A Bluetooth bekapcsolása:
1 Nyomja meg a Menü gombot, és
válassza a Beállítások lehetőséget.
Válassza a Kapcsolatok, majd a
Bluetooth lehetőséget.
25
2 Válassza ki a Bluetooth
bekapcsolása pontot.
3 A Bluetooth kikapcsolásához
válassza a Bluetooth kikapcsolása
lehetőséget.
Fájlküldés:
1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt,
amely általában fénykép-, videovagy zenefájl.
2 Válassza ki az Opciók, majd a
Küldés és a Bluetooth opciókat.
3 A még nem aktív Bluetooth funkció
bekapcsolásához válassza az Igen
lehetőséget.
4 Az LG-C320 automatikusan
megkeresi az elérhető, Bluetooth
funkcióval rendelkező eszközöket.
5 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre
a fájlt küldeni szeretné az OK gomb
megnyomásával.
Fájl fogadása:
1 Fájlok fogadásához a Bluetooth
funkciónak Bekapcsolt és Látható
állapotban kell lennie.
2 Megjelenik egy üzenet, amely a
küldőtől érkező fájl fogadására kéri.
Érintse meg az Igen gombot a fájl
fogadásához.
26
TIPP! A folyamatjelzőre
pillantva győződjön meg arról,
hogy a fájl küldése sikeres volt-e.
TIPP! A Bluetooth® szó és logó
a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát
képezi; az LG Electronics
licencengedéllyel használja
azokat. A további védjegyek és
kereskedelmi nevek a vonatkozó
tulajdonosok védjegyei.
A telefon és a számítógép
szinkronizálása
Telefonját szinkronizálhatja
a számítógéppel, így biztos lehet,
benne, hogy
a fontos adatok egyeznek. Ezen kívül a
szinkronizálás biztonsági mentésként
is szolgál.
A telefonon tárolt információk
biztonsági mentése
a számítógépre, és az
információk visszaállítása
1 Az USB-kábellel csatlakoztassa
telefonját a számítógéphez.
2 A telefon felugró menüjében
válassza a PC Suite lehetőséget.
3 Kattintson a Biztonsági mentés
ikonra, és válassza a Biztonsági
mentés vagy a Visszaállítás opciót.
4 Jelölje ki a biztonsági mentésre
szánt vagy visszaállítani kívánt
tartalmakat. Jelölje ki azt a helyet,
ahová biztonsági mentéssel a
fájlokat helyezni szeretné, vagy
ahonnan információt szeretne
visszaállítani. Kattintson az OK
gombra.
5 A készülék elkészíti az adatok
biztonsági másolatát.
TIPP! Ha a számítógépen
nyitja meg a telefonon
tárolt tartalmakat,
könnyebben rendezheti a
fájlokat, rendszerezheti a
dokumentumokat és távolíthatja
el a szükségtelenné vált elemeket.
A telefonon tárolt fájlok
megtekintése számítógépen
1 Az USB-kábellel csatlakoztassa
telefonját a számítógéphez.
2 A telefon felugró menüjében
válassza a PC Suite lehetőséget.
3 A telefon észlelése után a készülék
automatikusan csatlakozik a
programhoz.
27
Tartozékok
Mobiltelefonjához különböző tartozékok állnak rendelkezésre. Ezeket az
alábbiakban ismertetjük.
Akkumulátor
Töltő
Használati útmutató
M A G Y A R
HRVATSKI
БЪ Л ГА Р С K И
S R P S K I
МАКЕДОНСКИ
Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Korisničko uputstvo
Упатство за користење
LG-C320
MEGJEGYZÉS
• Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
• Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
• A tartozékok a különböző régiókban eltérőek lehetnek. További kérdéseivel
forduljon a regionális szervizképviselethez.
28
Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet
Max.: +55 °C (kisülés) +45 °C (töltés)
Min.: -10 °C
29
Útmutató a biztonságos
és hatékony használathoz
Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű
útmutatásokat. Ha nem követi az
útmutatásokat, veszélyes vagy
törvénytelen helyzeteket idézhet elő.
A rádiófrekvenciás energiára
vonatkozó előírások
A rádiófrekvenciás sugárzás
és a fajlagos energiaelnyelési
tényező (SAR) adatai Az LG-C320
telefonkészüléket úgy alakították ki,
hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás
sugárzásra vonatkozó biztonsági
előírásoknak. A tudományos
irányelveken alapuló előírások
biztonsági ráhagyással számolnak
annak érdekében, hogy minden
személy biztonságát szavatolják
életkortól és egészségi állapottól
függetlenül.
• A mobiltelefonok sugárzásával
kapcsolatos irányelvek a fajlagos
energiaelnyelési tényező (SAR) néven
ismert mértékegységet alkalmazzák.
A SAR-méréseket szabványosított
módszerekkel végzik, miközben a
telefon a legmagasabb hitelesített
energiaszintjén sugároz minden
általa használt frekvenciasávban.
• Bár az egyes LG telefontípusok
eltérő SAR-értékeket mutatnak,
azok kivétel nélkül megfelelnek
a rádiófrekvenciás sugárzásra
vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
• A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP)
meghatározott SAR-határérték 10
gramm emberi szövetre számolva
átlagosan 2 W/kg.
• A jelen telefontípus DASY4
rendszerrel, fül mellett mért
legmagasabb SAR-értéke 0,612 W/kg
(10 g), a testet ért terhelés pedig 1,33
W/kg (10 g).
• A nemzetközi irányelvekben (IEEE)
meghatározott SAR-határérték 1
gramm emberi szövetre számolva
átlagosan 1,6 W/kg.
31
A termék kezelése és
karbantartása
FIGYELMEZTETÉS: Csak az
ennek a telefontípusnak megfelelő
akkumulátorokat, töltőket
és tartozékokat használjon.
Bármely más típus használata
érvénytelenítheti a telefonra
vonatkozó jótállást vagy garanciát,
és veszélyes is lehet.
• Ne szerelje szét a telefont. Ha
32
javításra van szükség, vigye
szakszervizbe.
• Tartsa távol a telefont az elektromos
berendezésektől, pl. a televíziótól, a
rádiótól és a számítógéptől.
• Tartsa távol a készüléket a
hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy
tűzhelytől.
• Ne ejtse le.
• Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak
vagy ütésnek.
• Kapcsolja ki a telefont azokon a
helyeken, ahol ezt speciális szabályok
írják elő. Például ne használja a
telefont kórházakban, mert az
zavarhatja az érzékeny orvosi
berendezéseket.
• Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz
nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy
telefonja súlyosan károsodhat.
• Ne töltse a készüléket gyúlékony
anyag mellett, mivel a készülék
felforrósodhat és tűzveszélyessé
válhat.
• A készülék külsejét száraz ruhával
tisztítsa (ne használjon semmiféle
tisztítófolyadékot, benzolt, hígítót
vagy alkoholt).
• Ne töltse a telefont puha felületű
bútoron.
• A telefont jól szellőző helyen kell
tölteni.
• Ne tegye ki nagy mennyiségű
füstnek vagy pornak a készüléket.
• Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak
vagy elektronikus belépőkártyáinak
közelében, mivel az
megváltoztathatja a mágnescsíkokon
lévő információt.
• Ne érjen a képernyőhöz éles
tárggyal, mert megrongálhatja
a telefont.
• Ne tegye ki a készüléket folyadék
vagy nedvesség hatásának.
• A tartozékokat, például a fülhallgatót,
óvatosan használja. Ne érintse meg
fölöslegesen az antennát.
Hatékony telefonhasználat
Elektronikus berendezések
Minden mobiltelefon okozhat
interferenciát, ami befolyásolhatja a
teljesítményt.
• Ne használja mobiltelefonját
engedély nélkül orvosi készülékek
közelében. Ügyeljen arra, hogy
ne tartsa a telefont szívritmusszabályozó készülékhez közel,
pl. felső ingzsebben vagy
mellényzsebben.
• A mobiltelefonok zavarhatják a
hallókészülékeket.
• Enyhe interferenciát okozhat a TV
készülékek, rádiók, számítógépek
stb. esetén.
Közlekedésbiztonság
Tájékozódjon az adott térségben
a vezetés közbeni mobiltelefonhasználatra vonatkozó előírásokról és
szabályokról.
• Vezetés közben ne használjon
kézben tartott mobiltelefont.
• Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
• Ha lehetséges, használjon
kihangosítót.
• Ha a vezetési feltételek ezt
megkívánják, álljon félre autójával,
mielőtt hívást kezdeményezne, vagy
fogadna.
• A rádiófrekvenciás (RF) energia
zavarhatja a jármű bizonyos
elektromos rendszereinek, például
az autórádiónak vagy a biztonsági
berendezéseknek a működését.
• Ha gépkocsiját légzsákkal
szerelték fel, ne tegyen az útjába
beépített vagy hordozható vezeték
nélküli készüléket. A légzsák
meghibásodhat, vagy a nem
megfelelő működés következtében
súlyos sérülést okozhat.
• Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen
arra, hogy a hangerő ésszerű szintre
legyen beállítva, hogy észlelhesse
az Ön körül zajló eseményeket.
Ez különösen az úttest közelében
fontos.
A halláskárosodás megelőzése
Ha huzamosabb ideig nagy
hangerővel használja a készüléket,
33
halláskárosodást szenvedhet. Ezért
azt javasoljuk, hogy a készüléket
ne a füléhez közel kapcsolja ki és
be. Javasoljuk továbbá, hogy a
zenehallgatás és a hívások hangerejét
ésszerű szintre állítsa.
A fülhallgatóból érkező
túlzott hangerő és nyomás
halláskárosodást okozhat.
Légi utazás
A vezeték nélküli berendezések
interferenciát okozhatnak a
repülőgépben.
• Mielőtt beszállna a repülőgépbe,
kapcsolja ki mobiltelefonját.
• A személyzet engedélye nélkül a
földön se használja.
Gyermekek
Robbantási terület
34
Ne használja a telefont robbantási
területen. Tájékozódjon a
korlátozásokról, és kövesse az
előírásokat vagy szabályokat.
Tartsa a telefont kisgyermekektől
távol, biztonságos helyen. A készülék
kisméretű alkatrészeket tartalmaz,
amelyek leszerelésük esetén fulladást
okozhatnak.
Robbanásveszélyes területek
Segélyhívások
• Ne használja mobiltelefonját
benzinkúton.
• Ne használja a készüléket
üzemanyag vagy vegyi anyagok
közelében.
• Ne szállítson és ne tároljon éghető
gázokat, folyadékokat vagy
robbanóanyagokat járművének
abban a részében, ahol a
mobiltelefont és annak tartozékait
tárolja.
Előfordulhat, hogy a
segélyhívások nem érhetők el
minden mobilhálózatból. Ezért
a segélyhívásokat illetően soha
ne hagyatkozzon kizárólag
mobiltelefonjára. Forduljon a hálózati
szolgáltatójához.
Akkumulátorhasználat és karbantartás
• Feltöltés előtt nem szükséges
teljesen lemeríteni az akkumulátort.
Más akkumulátorrendszerektől
eltérően itt nincs memóriahatás,
ami veszélyeztetné az akkumulátor
teljesítményét.
• Csak LG akkumulátorokat és töltőket
használjon. Az LG töltőket úgy
tervezték, hogy maximalizálják az
akkumulátor élettartamát.
• Az akkumulátort ne szedje szét, és ne
okozzon benne rövidzárlatot.
• Tartsa tisztán az akkumulátor fém
érintkezőit.
• Ha akkumulátora már nem nyújtja
a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az
akkumulátor a csere előtt több száz
alkalommal újratölthető.
• A maximális használhatóság
érdekében hosszabb használaton
kívüli időszak után töltse fel újra az
akkumulátort.
• A töltőt ne tegye ki közvetlen
napsugárzásnak, és ne használja
magas páratartalmú helyen, pl.
fürdőszobában.
• Ne hagyja az akkumulátort forró
vagy hideg helyen, mert ez ronthatja
a készülék teljesítményét.
• Ha az akkumulátort nem a
megfelelő típusúra cseréli, az
akkumulátor felrobbanhat.
• Az akkumulátort a gyártó
útmutatásai szerint selejtezze
ki. Kérjük, lehetőség szerint
hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási
hulladékként.
• Ha ki kell cserélni az akkumulátort,
vigye el a készüléket a
legközelebbi hivatalos LG
Electronics márkaszervizbe vagy
márkakereskedőhöz.
• A töltő fölösleges áramfogyasztásának
elkerülése érdekében mindig húzza
ki a töltő csatlakozóját az aljzatból,
miután a telefon teljesen feltöltődött.
• Az akkumulátor tényleges
élettartama függ a hálózati
beállításoktól, a készülék
beállításaitól, a használati
szokásoktól, valamint az akkumulátor
állapotától és a környezeti
feltételektől.
35
LG-C320 Korisnički priručnik
U ovom priručniku opisane su značajke vašeg novog mobilnog telefona.
Priručnik sadrži i korisna objašnjenja značajki telefona.
Neki sadržaji priručnika mogu se razlikovati od onih na vašem telefonu, ovisno
o softveru koji telefon koristi i o davatelju usluga.
Odlaganje starog aparata
1 Ako se na proizvodu nalazi simbol
prekrižene kante za smeće, to znači
da je proizvod pokriven europskom
direktivom 2002/96/EZ.
2 Električni i elektronski proizvodi
ne smiju se odlagati zajedno s
komunalnim otpadom, već na
posebna odlagališta koja je odredila
vlada ili lokalne vlasti.
3 Pravilno odlaganje starog
proizvoda spriječit će
potencijalne negativne
posljedice po okoliš i zdravlje
ljudi.
4 Podrobnije informacije o odlaganju
starog proizvoda potražite u gradskom
uredu, službi za odlaganje otpada ili u
trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Sadržaj
Osnovne informacije o telefonu ........... 4
Umetanje SIM kartice i punjenje
baterije ........................................................... 6
Pozivanje ....................................................... 7
Upućivanje poziva ................................. 7
Upućivanje poziva iz kontakata........ 7
Odgovaranje ili odbijanje poziva ..... 7
Brzo biranje .............................................. 7
Pregled popisa poziva .......................... 8
Promjena postavki poziva .................. 8
Fotoaparat..................................................... 9
Brzo snimanje fotografije .................... 9
Nakon fotografiranja............................. 9
Video kamera ............................................... 9
Brzo snimanje video zapisa ................ 9
Nakon snimanja video zapisa ............ 9
Glazba ...........................................................10
MP3 player..............................................10
E-pošta .........................................................11
Slanje e-pošte putem
novog računa ........................................11
FM radio .......................................................11
Korištenje FM radija ............................11
Slušanje radija .......................................11
2
Preglednik ...................................................11
Pristupanje Internetu .........................11
Poruke...........................................................12
Poruke ......................................................12
Slanje poruke.........................................12
Unos teksta.............................................12
Promjena postavki tekstualnih
poruka......................................................13
Promjena postavki multimedijskih
poruka......................................................13
Imenik ...........................................................14
Traženje kontakta ................................14
Dodavanje novog kontakta..............14
Više ................................................................14
Postavljanje alarma .............................14
Dodavanje događaja u kalendar ....15
Dodavanje stavke na popis
zadataka ..................................................16
Dodavanje podsjetnika .....................16
Traženje datuma...................................16
Snimanje glasa......................................16
Slanje glasovne snimke .....................17
Korištenje kalkulatora ........................17
Korištenje štoperice ............................17
Pretvaranje jedinica ............................18
Dodavanje grada u sat s vremenskim
zonama ....................................................18
Postavke.......................................................18
Promjena profila...................................18
Korištenje načina rada u
zrakoplovu..............................................19
Promjena postavki uređaja ..............19
Promjena datuma i vremena ...........19
Promjena sigurnosnih postavki ......20
Prikaz statusa memorije ....................20
Ponovno postavljanje telefona .......21
Promjena postavki zaslona...............21
Usluge društvenih mreža (SNS) ......21
Ažuriranje softvera telefona.............22
Povezivanje ............................................22
Promjena postavki povezivanja .....22
Promjena Bluetooth postavki..........22
Usklađivanje s drugim Bluetooth
uređajem.................................................23
Korištenje Bluetooth slušalice .........24
Slanje i primanje datoteka putem
Bluetooth veze ......................................24
Za uključivanje Bluetooth veze:......24
Sigurnosno kopiranje i vraćanje
informacija telefona ............................25
Pregled datoteka s telefona na
računalu ..................................................26
DODATNA OPREMA .................................27
Tehnički podaci .........................................28
Smjernice za sigurno i učinkovito
korištenje.....................................................30
3
Osnovne informacije o telefonu
Slušalica
Tipka za izvršavanje više
zadataka istovremeno
Omogućava pristup
početnom zaslonu,
glavnom izborniku i
pokrenutim aplikacijama.
Tipka Pošalji
• Bira broj telefona i
odgovara na pozive.
• U stanju pripravnosti:
prikazuje prethodne
pozive.
Slovno-brojčane tipke
• U stanju pripravnosti:
unesite brojeve za
pozivanje, zadržite
- Međunarodni
pozivi
- Povezivanje
s centrom za
glasovnu poštu
do
- Brzo biranje
- Tipku držite pritisnutom kako
biste uključili tihi način rada
• U načinu rada za uređivanje:
Unesite brojeve i znakove
4
Funkcijske tipke (Lijeva
funkcijska tipka /
Desna funkcijska tipka)
• Pomoću ovih tipki
izvodite funkcije
naznačene u dnu
zaslona.
Main LCD
Izbornik widgeta
Omogućava pristup
određenim korisnim
widgetima i vezama.
Tipka Kraj
• Uključivanje/
isključivanje (držite)
• Prekidanje ili
odbacivanje poziva.
Tipka Potvrdi / Tipka
U redu
• Odabir opcija izbornika
i potvrda akcija.
Navigacijska tipka
U stanju pripravnosti:
Kratko: Biranje profila
Kratko: E-pošta
Kratko: Ulazni spremnik za poruke
Kratko: Kamera
• U izborniku: kretanje prema gore i dolje.
Slušalica
Bočne tipke
• U stanju pripravnosti:
Kontrolira glasnoću
zvona.
• Tijekom poziva:
Podešavanje glasnoće
u slušalici
• Tijekom reprodukcije
MP3 glazbe:
Podešavanje glasnoće
Priključak za punjač/USB
kabel
SAVJET: Prije no što
priključite USB kabel
za masovno spremanje
podataka, provjerite je
li telefon uključen, je
li vanjska memorijska
kartica umetnuta te je
li telefon u neaktivnom
načinu rada.
Objektiv
fotoaparata
Poklopac
baterije
Držač SIM kartice
Baterija
5
Umetanje SIM kartice i punjenje baterije
Instaliranje SIM kartice
Kad se pretplatite na mobilnu mrežu dobivate SIM karticu na kojoj se nalaze
podaci o pretplati, kao što su PIN, sve dostupne dodatne usluge i još mnoge
druge značajke.
Važno! › SIM kartica i njeni kontakti lako se mogu oštetiti ogrebotinama ili
savijanjem, zato pri rukovanju karticom, umetanju i vađenju iz uređaja
treba biti vrlo pažljiv. Sve SIM kartice moraju se držati izvan dohvata
male djece.
Ilustracije
1 Otvorite poklopac baterije
2 Izvadite bateriju
UPOZORENJE: Bateriju nemojte vaditi
3 Umetnite SIM karticu
dok je telefon uključen jer može doći do
4 Umetnite bateriju
oštećenja telefona.
5 Zatvorite poklopac baterije
6 Napunite bateriju
› Ako se telefon ne želi uključiti, ako se zaslon smrzne ili prestane reagirati,
slijedite upute za ponovno umetanje baterije.
6
1
2
3
4
5
6
Pozivanje
Odgovaranje ili odbijanje
poziva
Upućivanje poziva
Kada telefon zazvoni, pritisnite
kako biste
Prihvati ili pritisnite
odgovorili na poziv.
Kada telefon zvoni možete pritisnuti
Tiho kako biste isključili zvuk
zvonjenja. To je praktično ako ste
tijekom sastanka zaboravili promijeniti
svoj profil u Tiho.
ili odaberite Odbaci
Pritisnite
kako biste odbili dolazni poziv.
1 Provjerite je li telefon uključen.
2 Možete koristiti tipkovnicu. Za
brisanje znamenki pritisnite ili
strelicu za natrag.
3 Pritisnite
za uspostavljanje
poziva.
4 Za prekid poziva pritisnite
.
SAVJET! Za unos znaka +
tijekom međunarodnog poziva
pritisnite i držite 0.
Upućivanje poziva iz
kontakata
Jednostavno je nazvati svakog čiji ste
broj spremili u Kontakti.
1 Pritisnite Izbornik kako biste otvorili
glavni izbornik. Odaberite Kontakti.
2 Pomoću tipkovnice unesite prvo
slovo imena kontakta koji želite
nazvati i pomaknite se na Kontakti.
za uspostavljanje
3 Pritisnite
poziva.
Napomena: Kada se tijekom
poziva deaktivira zvučnik, ikona
zvučnika bit će prekrižena
crvenom bojom, a dok je zvučnik
aktiviran, ikona zvučnika bit će
prikazana bez križića.
Brzo biranje
Kontaktu kojeg često nazivate možete
dodijeliti broj za brzo biranje.
1 Pritisnite Izbornik kako biste otvorili
glavni izbornik. Odaberite Kontakti,
zatim odaberite Podešavanja i Brzo
biranje.
2 Vaša govorna pošta postavljena
je kao broj brzog biranja 1 i to se
7
ne može promijeniti. Odaberite
bilo koji drugi broj pomoću
navigacijskih tipki i odaberite
Postavi ili pritisnite numeričku
tipku.
3 Otvorit će se Kontakti. Pomoću
navigacijskih tipki odaberite
kontakt kojem želite dodijeliti taj
broj i pritisnite Odaberi.
Za pozivanje broja za brzo biranje
pritisnite i zadržite dodijeljeni broj
dok se kontakt ne prikaže na zaslonu.
Poziv će se uspostaviti automatski i ne
.
morate pritisnuti
Pregled popisa poziva
Pritisnite Izbornik i odaberite
Prethodno.
Sve - pregled cjelovitog popisa svih
odlaznih, dolaznih i propuštenih
poziva.
Samo pozivi - pregled popisa svih
brojeva koje ste birali ili s kojih ste
primili poziv.
Samo poruke - pregled popisa svih
brojeva na koje ste poslali poruku ili s
kojih ste primili poruku.
8
Popis propuštenih poziva - pregled
popisa svih poziva koje ste propustili.
Odlazni pozivi - pregled popisa svih
brojeva na koje ste uputili pozive.
Nedavno preusmjereni brojevi pregled popisa svih brojeva s kojih ste
primili pozive.
SAVJET! U bilo kojem popisu
poziva odaberite Opcije, a zatim
odaberite Izbriši kako biste izbrisali
odabrane stavke.
Promjena postavki poziva
1 Pritisnite Izbornik i odaberite
Postavke i Postavke poziva.
2 Ovdje možete izmijeniti postavke
za:
Preusmjeravanje - odaberite ako
želite preusmjeriti svoje pozive.
Zabrana poziva - odaberite koje
pozive želite zabraniti.
Poziv na čekanju - primite
upozorenje kada imate poziv na
čekanju.
Fiksni biranje - odaberite popis
brojeva koje možete zvati s
telefona.
Poruka isprike
Fotoaparat
Video kamera
Brzo snimanje fotografije
Brzo snimanje video zapisa
1 Pritisnite Izbornik i odaberite
Fotoaparat, zatim Fotoaparat.
2 Kada se fotoaparat fokusira na
subjekt, odaberite ikonu Snimi u
sredini dolje na zaslonu i pritisnite U
redu kako biste snimili fotografiju.
1 Pritisnite Izbornik i odaberite
Fotoaparat, zatim Video kamera.
Na zaslonu će se prikazati tražilo
fotoaparata.
2 Usmjerite kameru prema onome
što želite snimiti.
3 Odaberite ikonu Snimi u sredini
dolje na zaslonu i za snimanje video
zapisa pritisnite U redu. Snimi će
se prikazati na dnu tražila. Ponovo
kako biste prekinuli
pritisnite
snimanje.
Nakon fotografiranja
Snimljena fotografija će se prikazati na
zaslonu. Naziv fotografije prikazuje se
na vrhu zaslona uz pet ikona koje se
prikazuju na dnu.
Video - pregled slika i video zapisa
koje ste snimili u svoj album.
Pošalji - pošaljite fotografiju kao
Poruku, E-pošte ili preko Bluetooth
prijenosa.
Novo - odmah snimite novu
fotografiju.
Postavi kao - sliku upotrijebite kao
pozadinu, sliku kontakta ili kao
sliku za uključivanje ili isključivanje
telefona.
Izbriši - izbrišite fotografiju koju ste
upravo snimili. Ponovo će se pojaviti
tražilo.
Nakon snimanja video zapisa
Na zaslonu će se prikazati slika koja
predstavlja snimljeni video zapis.
Nakon snimanja video zapisa na
izborniku možete pronaći sljedeće:
Album - pregled slika i video zapisa
koje ste snimili u svoj album.
Pokreni - reprodukcija datoteke.
Novo - odaberite kako biste odmah
snimili drugi video zapis.
Pošalji - pošaljite video zapis kao
Poruka e-pošta ili preko Bluetooth
prijenosa.
9
Izbriši - izbrišite video zapis koji ste
upravo snimili. Ponovo će se pojaviti
tražilo.
Glazba
MP3 player
LG-C320 ima ugrađen glazbeni player
kako biste mogli slušati svoje omiljene
pjesme.
Napomena:
• Prije korištenja glazbenog playera
na telefon trebate prenijeti
datoteke s glazbom.
• Glazbeni player podržava sljedeće
vrste datoteka: MP3, WMA, AAC.
Glazbeni player ne podržava
nužno sve značajke i varijacije
formata datoteka.
Za pristupanje glazbenom playeru
pritisnite Izbornik, odaberite Glazba i
zatim odaberite MP3 player. Zatim su
vam dostupne sljedeće opcije:
Posljednja reprodukcija - pregled
svih pjesama koje su nedavno
reproducirane.
Sve pjesme - Sadrži sve pjesme
spremljene u telefonu.
10
Popisi pjesama - sadrži sve popise
pjesama koje ste stvorili.
Izvođači - omogućuje vam pregled
svih pjesama sortiranih prema
izvođaču.
Albumi - omogućuje vam pregled
svih pjesama sortiranih prema
albumu.
Žanrovi - omogućuje vam pregled
svih pjesama sortiranih prema žanru.
Sve pjesme nasumično - omogućuje
vam reprodukciju nasumičnim
redoslijedom.
Napomena:
Autorska prava na glazbene
datoteke mogla bi biti zaštićena
putem međunarodnih sporazuma i
državnih zakona. Stoga ćete možda
morati nabaviti dopuštenje ili
licencu za reprodukciju ili kopiranje
glazbe. U nekim zemljama
državni zakoni zabranjuju
privatno kopiranje materijala
zaštićenog autorskim pravima.
Prije preuzimanja ili kopiranja hte
datoteke provjerite državne propise
o upotrebi takvog materijala za
odgovarajuću zemlju.
E-pošta
Slanje e-pošte putem novog
računa
Za slanje/primanje e-pošte trebali
biste postaviti račun e-pošte.
1 Pritisnite Izbornik, odaberite Epošta i odaberite račun koji želite
koristiti.
2 Odaberite Nova adresa e-pošte
i otvorit će se prozor za novu eporuku.
3 Unesite predmet i pritisnite U redu.
4 Unesite poruku pomoću tipkovnice.
FM radio
Korištenje FM radija
Vaš LG-C320 opremljen je značajkom
FM radio pa svoje omiljene stanice
možete slušati i u pokretu.
Slušanje radija
1 Pritisnite Izbornik, odaberite
Glazba i zatim odaberite FM radio.
2 Odaberite broj kanala na koji je
spremljena radio stanica koju želite
slušati.
Napomena: Ako se nalazite u
području sa slabim prijemom
radiosignala, možda će biti teškoća
dok slušate radio.
Za slušanje radija morat ćete
umetnuti slušalice. Umetnite ih u
utičnicu za slušalice.
Preglednik
Pristupanje Internetu
Možete pokrenuti WAP preglednik i
pristupiti početnoj stranici profila koji
ste aktivirali u postavkama za web.
Možete i ručno unijeti URL adresu i
pristupiti povezanoj WAP stranici.
1 Pritisnite Izbornik i odaberite Web
preglednik.
2 Za izravan prelazak na početnu
stranicu preglednika odaberite
Početna stranica. Možete i odabrati
Unesi adresu i upisati URL te nakon
toga odabrati Spajanje.
11
NAPOMENA: povezivanje s ovim
uslugama i preuzimanje sadržaja
dodatno se naplaćuje. Provjerite
naknade za prijenos podataka
kod svog davatelja usluga
mobilne mreže.
Poruke
Poruke
LG-C320 sadrži funkcije povezane
sa SMS (Short Message Service),
MMS (Multimedia Message Service)
porukama te porukama mreže. Za
korištenje ovih funkcija pritisnite
Izbornik i odaberite Poruke.
Slanje poruke
1 Pritisnite Izbornik, odaberite
Poruke, a zatim odaberite Nova
poruka.
2 Otvorit će se zaslon za pisanje
novih poruka. Uređivanje poruka
kombinira SMS i MMS poruke u
jednom intuitivnom načinu rada
koji omogućuje jednostavno
prebacivanje. Zadana postavka
zaslona za pisanje poruka je SMS
način rada.
12
3 Unesite poruku pomoću tipkovnice.
Pregledajte Unos teksta na desnoj
strani kako biste saznali više o
načinu unosa teksta.
4 Odaberite Podešavanja i zatim
odaberite Umetni kako biste dodali
Slika, Video, Zvuk, Predložak,
Ime i broj, Novi stranica, Predmet
ili Alate (Posjetnica/Raspored/
Bilješke/Zadaci/Moja posjetnica).
5 Odaberite Pošalji.
6 Odaberite kontakt s popisa
kontakata ili unesite broj telefona.
7 Odaberite Pošalji.
UPOZORENJE: Slika, Zvuk,
Video, Novi slajd, Predmet,
Posjetnica, Raspored i Moja
posjetnica mogu se dodati u
uređivanju poruke te će se poruka
automatski pretvoriti u MMS i u
skladu s tim naplatiti.
Unos teksta
Alfanumeričke znakove možete
unositi pomoću tipkovnice telefona.
Na primjer, unos teksta potreban
je za spremanje imena u kontakte,
pisanje poruke i stvaranje planova u
kalendaru.
Na telefonu su dostupna dva načina
unosa: ABC/abc/Abc način i 123 način.
Napomena: Neka polja dopuštaju
korištenje samo jednog načina
unosa (npr. broj telefona u poljima
za unos kontakta).
Promjena postavki tekstualnih
poruka
Pritisnite Izbornik, odaberite Poruke,
a zatim odaberite Postavke i SMS
poruke. Možete promijeniti sljedeće:
SMS centar - unesite pojedinosti
centra za poruke.
Izvješće o isporuci - odaberite ako
želite primati potvrde o isporuci
poruka.
Valjanost - odaberite koliko će se
dugo poruke čuvati u centru za
poruke.
Vrsta poruke - pretvorite svoj tekst
u formate Tekst, Zvuk, Faks, X.400
ili E-pošta.
Kodiranje znakova - odaberite način
kodiranja znakova. To će utjecati na
veličinu poruke, a time i na naknade
za prijenos podataka.
šalji dugi tekst kao - Odaberite slanje
poruke kao više SMS ili MMS poruka
nakon unosa teksta duljeg od 2
stranice u polju poruke.
Promjena postavki
multimedijskih poruka
Pritisnite Izbornik, odaberite Slanje
poruka, zatim odaberite Postavke
i MMs poruke. Možete promijeniti
sljedeće:
Način prihvaćanja - odaberite želite
li multimedijske poruke preuzeti
automatski ili ručno, ovisno o tome
jeste li u matičnoj mreži ili roamingu.
Izvješće o isporuci - odaberite za
traženje ili dopuštanje izvješća o
isporuci.
Izvješće o isporuci - odaberite za
traženje ili dopuštanje obavijesti o
čitanju.
Valjanost - Odaberite razinu važnosti
svojih poruka multimedijske poruke.
Trajanje prikaza stranice - odaberite
koliko dugo će se slajdovi prikazivati
na zaslonu.
Način sastavljanja - omogućuje
odabir vrste sadržaja koji MMS
podržava.
13
Vrijeme isporuke - konfigurira vrijeme
isporuke poruke primatelju. Centar
za multimedijske poruke isporučit
će poruku nakon isteka vremena
isporuke.
MMS centar - omogućuje
konfiguriranje mrežnih podataka
poput centra za multimedijske
usluge i internetskog profila za slanje
multimedijskih poruka.
Imenik
Traženje kontakta
1 Pritisnite Izbornik i odaberite
Kontakti.
2 Pomoću tipkovnice unesite prvo
slovo imena kontakta koji želite
nazvati.
3 Za pomicanje kroz kontakte i
njihove različite brojeve koristite
navigacijske tipke.
Možete to učiniti i na brži način…
1 Unesite željeni broj na zaslon
u stanju mirovanja i odaberite
Podešavanja.
2 Odaberite Pretraži kontakte u
izborniku opcija.
14
Dodavanje novog kontakta
1 Pritisnite Izbornik i odaberite
Kontakti.
2 Pritisnite Podešavanja i odaberite
Novi kontakt.
3 Odaberite želite li spremiti svoj novi
kontakt na Telefon ili SIM karticu.
4 Željene informacije unesite u
prikazana polja i odaberite Gotovo.
Ili primijenite malo brži način…
1 Unesite broj koji želite spremiti i
pritisnite Podešavanja.
2 Odaberite Spremi broj, a zatim
odaberite Novi kontakt ili Ažuriraj
kontakt.
3 Unesite odgovarajuće informacije i
odaberite Gotovo.
Više
Postavljanje alarma
1 Pritisnite Izbornik i odaberite Više,
zatim odaberite Alarm.
2 Pritisnite Podešavanja i odaberite
Novi alarm.
3 Pomaknite se dolje i unesite vrijeme
u koje želite da se alarm oglasi.
4 Odaberite vrstu ponavljanja kako
biste naznačili želite li da vrsta
5
6
7
8
9
alarma bude Ponavljanje ili će se
alarm oglašavati Dnevno, Pon - Pet,
Pon - Sub, Odabir dana.
Pomaknite se dolje i odaberite
želite li za alarm uključiti opciju
Zvuk, Vibracija, Zvuk i vibracija ili
Kao u profilu.
Krećite se prema dolje kako biste
odabrali zvuk alarma. Pritisnite
i odaberite zvuk iz mape Moji
sadržaji.
Krećite se prema dolje i unesite
naziv alarma ili zadržite predloženi.
Na kraju možete postaviti interval
odgode od 5, 10, 20, 30 minuta, 1
sat ili isključiti odgodu.
Odaberite Gotovo.
Dodavanje događaja u
kalendar
1 Pritisnite Izbornik, odaberite Više,
Organizator i zatim odaberite
Kalendar.
2 Odaberite datum kojem želite
dodati događaj. Datum možete
odabrati tako da dođete do njega
pomoću navigacijskih tipki ili
odabirom Podešavanja i Idi na
datum kako biste unijeli datum.
3 Odaberite Opcije, zatim odaberite
Novi raspored i krećite se prema
dolje kako biste unijeli vrijeme
početka događaja. Pomaknite se
prema dolje pomoću strelica na
dodirnoj tipkovnici i unesite vrijeme
završetka događaja.
4 Unesite Predmet događaja. Za
upisivanje slova i brojeva koristite
tipkovnicu.
5 Ponovo se pomaknite prema dolje
i odaberite želite li za događaj
postaviti Alarm. Pomaknite
se ulijevo ili udesno za prikaz
dostupnih opcija. Uključivanje
alarma možete postaviti na vrijeme
početka događaja ili možete
postaviti vremensko razdoblje
prije početka događaja kako bi vas
telefon podsjetio na predstojeći
događaj.
6 Ponovo se krećite prema dolje
kako biste odabrali opciju za
ponavljanje događaja: Ne ponavlja
se ili se ponavlja Dnevno, Tjedno,
Mjesečno ili Godišnje. Ako se radi o
događaju koji se ponavlja, možete
se pomaknuti prema dolje i unijeti
Datum isteka koji označava vrijeme
prestanka događaja.
15
7 Odaberite Gotovo i vaš će se
događaj spremiti u kalendaru.
Četverokutni pokazivač označava
dane svih spremljenih događaja.
Dodavanje stavke na popis
zadataka
1 Pritisnite Izbornik i odaberite Više
te zatim Organizator.
2 Odaberite Zadaci i odaberite Novi
zadatak.
3 Postavite datum zadatka, dodajte
napomene i odaberite razinu
prioriteta: Niski, Visoki ili Mormalni.
4 Stavku popisa zadataka spremite
odabirom opcije Gotovo.
SAVJET! Stavku možete urediti na
način da je odaberete i pritisnete
Opcije i zatim Uredi. Potvrdite
svoje izmjene odabirom opcije
Gotovo.
16
Dodavanje podsjetnika
1 Pritisnite Izbornik, odaberite Više,
Organizator i zatim odaberite
Bilješka.
2 Odaberite Nova bilješka i unesite
bilješku.
3 Odaberite Spremi.
4 Na zaslonu će se prikazati vaš
podsjetnik.
SAVJET! Možete zaključati bilješku.
Pritisnite Opcija i odaberite
Zaključaj kako bi bilješka bila
privatna.
Traženje datuma
Traženje datuma je praktičan alat koji
izračunava koji će datum biti nakon
proteka određenog broja dana.
Snimanje glasa
Korištenje snimanja glasa
Opciju Snimanje glasa koristite za
snimanje glasovnih podsjetnika i
drugih zvukova.
Snimanje glasovnog podsjetnika
1 Pritisnite Izbornik i odaberite Više, a
zatim odaberite Snimanje glasa.
2 Pritisnite U redu kako biste
pokrenuli snimanje.
3 Odaberite Zaustavi za zaustavljanje
snimanja.
4 Pritisnite Podešavanja i odaberite
Pokreni kako biste poslušali
snimku.
Napomena: Sve glasovne zapise
koje ste snimili možete slušati ako
odaberete Opcije i zatim Idi na
glasovne zapise.
Slanje glasovne snimke
1 Kada ste završili sa snimanjem,
dodirnite Podešavanja.
2 Odaberite Pošalji i odaberite
Poruka, E-pošta ili Bluetooth.
Odaberete li Poruka ili E-pošta,
snimka će se pridodati poruci koju
možete nastaviti pisati i poslati
na uobičajeni način. Odaberete li
Bluetooth, uređaj će od vas zatražiti
da uključite Bluetooth.
Korištenje kalkulatora
1 Pritisnite Izbornik i odaberite Više,
a zatim odaberite Kalkulator.
2 Za unos brojeva pritisnite
numeričke tipke.
3 Za jednostavne izračune pomoću
navigacijskih tipki odaberite
potrebnu funkciju (+, -, ×, ÷) i nakon
nje unesite =.
4 Kod složenijih izračuna za odabir
naredbe odaberite Podešavanja.
kako biste očistili
5 Odaberite
zaslon i započeli novi izračun.
Korištenje štoperice
1 Pritisnite Izbornik i odaberite Više,
a zatim odaberite Štoperica.
2 Odaberite Pokreni za pokretanje
mjerača vremena.
3 Odaberite Ciklus ako želite izmjeriti
vrijeme ciklusa. Može se spremiti do
99 ciklusa mjerenja.
4 Odaberite Zaustavi za zaustavljanje
mjerača vremena.
5 Odaberite Nastavi kako biste
ponovo pokrenuli štopericu od
vremena u kojem ste je zaustavili ili
odaberite Reset kako biste se vratili
na nulu.
17
Pretvaranje jedinica
1 Pritisnite Izbornik i odaberite Više,
zatim odaberite Pretvarač jedinica.
2 Odaberite želite li da vrijednost
pretvaranje bude Valuta, Površina,
Dužina, Masa, Temperatura,
Volumen ili Brzina.
3 Pomaknite se ulijevo ili udesno
kako biste odabrali jedinicu, a
zatim prema dolje i unesite veličinu
jedinice.
4 Pomaknite se prema dolje do
okvira za preračunavanje jedinica
i odaberite veličinu jedinice u koju
želite preračunati. Preračun će se
automatski prikazati na liniji ispod.
Napomena: Za pretvorbu
valuta morate prvo za trenutno
odabrani tečaj postaviti Stopu.
Dodavanje grada u sat s
vremenskim zonama
1 Pritisnite Izbornik i odaberite Više,
zatim odaberite Svjetsko vrijeme.
18
2 Kako biste saznali vrijeme u
određenom gradu, pritisnite
Podešavanja i odaberite Novi grad.
3 Pomoću navigacijske tipke
pomaknite se na grad i odaberite
grad na mapi.
Odaberite Podešavanja i zatim
odaberite Prikaži popis gradova,
zatim možete odabrati s popisa ili
unijeti prvo slovo grada.
4 Pritisnite Odaberi.
Postavke
Promjena profila
1 Pritisnite Izbornik i odaberite
Postavke.
2 Odaberite Profili i zatim odaberite
profil koji želite urediti.
3 Odaberite Podešavanja i zatim
odaberite Prilagodi.
4 Ovdje možete promijeniti sve
zvukove, njihovu jačinu i opcije
upozorenja.
Korištenje načina rada u
zrakoplovu
Za uključivanje načina rada u
zrakoplovu pritisnite Izbornik i zatim
odaberite Postavke i Profili. Odaberite
Zrakoplovni mod kako biste ga
aktivirali. Način rada u zrakoplovu
ne omogućava upućivanje poziva,
povezivanje na Internet i slanje
poruka.
Promjena postavki uređaja
1 Pritisnite Izbornik i odaberite
Postavke.
2 Odaberite Uređaj i zatim odaberite
opciju s donjeg popisa.
Ušteda energije - odaberite za
prebacivanje tvornički podešenih
postavki uštede energije na
Uključeno ili Isključeno.
Jezici - promijenite jezik za sučelja
na telefonu LG-C320.
Auto zaključavanje - odaberite
vrijeme nakon kojeg će se tipke
automatski zaključati.
Glavna memorija - ako u telefon
umetnete vanjsku memorijsku
karticu, odabrati možete i Postav
glavne memorije te zatim odabrati
zadanu lokaciju na koju želite
spremati sadržaj.
Info o uređaju - pregledajte
tehničke informacije za svoj LGC320.
Promjena datuma i vremena
1 Pritisnite Izbornik i odaberite
Postavke.
2 Odaberite Uređaj, zatim odaberite
Datum i vrijeme te odaberite
opciju s donjeg popisa:
Datum i vrijeme - uključite Auto
ažuriranje i telefon će automatski
ažurirati datum i vrijeme.
Format datuma - možete unijeti
trenutni datum. Možete postaviti
format datuma (DD/MM/GGGG,
MM/DD/GGGG, GGGG/MM.DD).
Razdjelnik datuma - možete unijeti
trenutni datum. Možete postaviti
razdjelnik datuma (DD/MM/GGGG,
DD.MM.GGGG, DD-MM-GGGG).
Format vremena - možete postaviti
12 sati ili 24 sati format.
19
Promjena sigurnosnih
postavki
Promijenite sigurnosne postavke kako
biste zaštitili LG-C320 i važne podatke
koji se na njemu nalaze.
1 Pritisnite Izbornik, odaberite
Postavke i zatim odaberite Uređaj.
2 Odaberite Sigurnost i zatim
postavite sljedeće opcije:
Zahtjev za PIN kodom - odaberite
želite li da se prilikom uključivanja
telefona unosi PIN kod.
Zaključavanje uređaja - odaberite
sigurnosni kod za zaključavanje
telefona i opciju Nikad, Pri
pokretanju uređaja, Kod
promjene SIM-a ili Odmah.
Zaključavanje aplikacije - možete
zaključati sadržaj koji želite sakriti
(Kontakti, Poruke, E-poštu, itd.).
Promijeni kodove - promijenite
PIN kod (ova stavka izbornika će
se pojaviti ako je zahtjev za PIN
kodom postavljen na Uključeno),
PIN2 kod, Sigurnosni kod.
20
Napomena: Sigurnosni kod
Sigurnosni kod štiti telefon od
neovlaštenog korištenja. Zadani
sigurnosni kod je “0000”, a
potrebna je za brisanje svih unosa
u telefonu i aktiviranje izbornika
Poništi postavke. Sigurnosni kod
potreban je za omogućavanje
ili onemogućavanje funkcije
zaključavanja telefona radi kako
bi se spriječilo neovlašteno
korištenje. Zadana postavka
sigurnosnog koda može se
izmijeniti u izborniku Sigurnost >
Promijeni kodove.
Prikaz statusa memorije
Vaš LG-C320 sadrži tri dostupne
memorije: telefon, SIM karticu
i vanjsku memorijsku karticu
(memorijsku karticu ćete možda
morati kupiti zasebno).
Način korištenja memorije i količinu
slobodnog prostora možete odrediti
pomoću Upravljanja memorijom.
Pritisnite Izbornik i odaberite
Postavke, zatim odaberite Uređaj i
Info o memoriji. Zatim će se prikazati
trenutni status memorija na LG-C320.
Ponovno postavljanje telefona
Pomoću opcije Poništi postavke u
opciji Uređaj na izborniku Postavke
sve postavke možete vratiti na njihove
tvorničke vrijednosti. Za aktiviranje te
funkcije potreban je sigurnosni kod.
Promjena postavki zaslona
1 Pritisnite Izbornik i odaberite
Postavke.
2 Odaberite Zaslon, a zatim odaberite
nešto od sljedećeg:
Početni zaslon - Podesite Pozadina
i Prikaži stavke.
Tema izbornika - brzo izmijenite
cjelokupan izgled zaslona.
Stil izbornika - odaberite opciju za
prikaz izbornika: Izgled popisa ili
Stil mreže.
Stil slova - prilagodite veličinu
fonta.
Pozadinsko svjetlo - odaberite
koliko dugo će pozadinsko svjetlo
ostati uključeno. Također, pomoću
navigacijskih tipki možete podesiti
svjetlinu zaslona.
SAVJET! Što je dulje uključeno
pozadinsko svjetlo, raste i potrošnja
baterije pa ćete možda češće
morati puniti svoj telefon.
Poruka dobrodošlice - Nakon što
odaberete Uključeno, možete
unijeti poruku dobrodošlice.
Poruka će se prikazati na zaslonu
prilikom svakog uključivanja
telefona.
Ostali zasloni - odaberite temu
početnog zaslona ili zaslona pri
uključivanju/isključivanju.
Usluge društvenih mreža (SNS)
Vaš LG-C320 posjeduje značajku SNS
pomoću koje možete uživati i koristiti
svoju društvenu mrežu.
NAPOMENA: Povezivanje s
mrežnim uslugama i korištenje
tih usluga može prouzrokovati
dodatne troškove. Informacije o
naknadama za prijenos podataka
zatražite od davatelja mrežnih
usluga.
21
22
Ažuriranje softvera telefona
Povezivanje
Ažuriranje softvera LG mobilnog
telefona preko Interneta
Dodatne informacije o korištenju ove
funkcije potražite na http://update.
lgmobile.com or http://www.lg.com/
common/index.jsp tako da odaberete
zemlju i opciju Support (Podrška).
Ova vam značajka omogućuje
ažuriranje programskih datoteka
vašeg telefona na najnoviju verziju
preko Interneta te ne morate odlaziti u
servisni centar.
Kako ažuriranje programskih datoteka
mobilnog telefona zahtijeva punu
pažnju korisnika, provjerite sve upute
i napomene koji se prikazuju za svaki
od koraka prije nego što nastavite na
sljedeći korak. Napominjemo kako
isključivanje USB kabela za prijenos
podataka ili vađenje baterije tijekom
nadogradnje može izazvati ozbiljan
kvar telefona.
Promjena postavki
povezivanja
USB način povezivanja
Vaše je postavke povezivanja već
postavio mrežni operater pa možete
odmah koristiti svoj telefon. Želite
li promijeniti bilo koju postavku,
koristite ovaj izbornik. Pritisnite
Izbornik i odaberite Postavke, a zatim
odaberite Povezivanje. Dostupne su
sljedeće opcije:
Bluetooth - postavite LG-C320 za
korištenje Bluetooth veze. Možete
prilagoditi vidljivost uređaja ili
pretražiti uređaje s kojima je telefon
usklađen.
USB povezivanje - na telefonu za
nekoliko namjena možete odabrati
USB povezivanje.
Promjena Bluetooth postavki
1 Pritisnite Izbornik, odaberite
Postavke i zatim odaberite
Povezivanje.
2 Odaberite Bluetooth i zatim
Postavke.
Možete izvršiti sljedeće promjene:
Vidljivost telefona - postavite
Vidljivo ili Vidljivo 1 minutu kako
bi drugi uređaji mogli pronaći vaš
telefon prilikom traženja Bluetooth
uređaja. Ako odaberete opciju
Skriveno, ostali uređaji neće
moći detektirati telefon dok traže
Bluetooth uređaj.
Naziv mog uređaja - možete
dodijeliti ili promijeniti naziv
telefona koji će se prikazivati na
drugim uređajima. Naziv telefona
će se na drugim uređajima
prikazivati samo ako je Vidljivost
mog telefona postavljena na
Vidljivo.
Podržane usluge - možete
pregledati popis uređaja, poput
slušalica ili handsfree kompleta,
koje podržava ovaj Bluetooth
telefon.
Moja adresa - ovdje možete
provjeriti svoju Bluetooth adresu.
Napomena: Ako želite
poboljšati sigurnost, preporučamo
da, kada završite konfiguraciju ili
usklađivanje s drugim uređajem,
opciju Vidljivost postavite na
Skriveno. Dolazne veze, bez
obzira na to je li drugi uređaj već
usklađen s vašim telefonom ili ne,
možete prihvatiti ili odbiti.
Usklađivanje s drugim
Bluetooth uređajem
Uskladite li LG-C320 s drugim
uređajem, moći ćete postaviti vezu
zaštićenu lozinkom. Tako će vaše
usklađivanje biti sigurnije.
1 Provjerite je li vaša Bluetooth veza
uključena i postavljena na Vidljivo.
Vidljivost možete promijeniti
u opciji Postavke na izborniku
Bluetooth tako da odaberete
Vidljivost mog telefona i zatim
Vidljivo.
2 Pod Bluetooth odaberite Aktiviraj
Bluetooth i odaberite Traženje
novog uređaja.
23
3 LG-C320 će tražiti uređaje. Nakon
dovršenja pretraživanja, na zaslonu
će se prikazati Dodaj i Osvježi.
4 Odaberite uređaj s kojim se želite
uskladiti, odaberite Dodaj, unesite
lozinku i odaberite U redu.
5 Telefon će se povezati s drugim
uređajem na koji se također treba
unijeti ista lozinka.
6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza
je sada spremna.
Korištenje Bluetooth slušalice
1 Provjerite je li Bluetooth postavljen
na Aktiviraj Bluetooth i Vidljivo.
2 Upute o uključivanju načina rada
za usklađivanje na slušalicama i
usklađivanje s uređajem potražite
u uputama koje ste dobili sa
slušalicama.
3 Vaš telefon LG-C320 automatski će
se povezati na Bluetooth slušalice i
prebaciti se na profil za slušalice.
Slanje i primanje datoteka
putem Bluetooth veze
Slanje i primanje datoteka putem
Bluetooth veze je izvrstan način
bežičnog slanja i primanja, a veza
24
se uspostavlja brzo i jednostavno.
Možete se povezati i s Bluetooth
slušalicama za upućivanje i primanje
poziva. Prije no što počnete dijeliti
datoteke putem Bluetooth veze,
morat ćete uskladiti svoj uređaj
s novim Bluetooth uređajem.
Informacije o usklađivanju uređaja
potražite u odjeljku Usklađivanje s
drugim Bluetooth uređajem.
Za uključivanje Bluetooth
veze:
1 Pritisnite Izbornik i odaberite
Postavke. Odaberite Povezivanje i
zatim odaberite Bluetooth.
2 Odaberite Aktiviraj Bluetooth.
3 Odaberite Deaktiviraj Bluetooth
kako biste isključili Bluetooth.
Slanje datoteke:
1 Otvorite datoteku koju želite
poslati - obično će to biti datoteka
s fotografijom, video zapisom ili
glazbom.
2 Odaberite Opcije i odaberite Pošalji
te zatim odaberite Bluetooth.
3 Odaberite U redu za uključivanje
Bluetooth prijenosa u slučaju da već
nije aktiviran.
4 Vaš LG-C320 automatski će početi
tražiti druge uređaje omogućene
za korištenje Bluetooth veze koji se
nalaze unutar dometa.
5 Odaberite uređaj na koji želite
poslati datoteku i odaberite U redu.
Primanje datoteke:
1 Za primanje datoteka Bluetooth
se mora postaviti na Aktiviraj
Bluetooth i Vidljivo.
2 Poruka će zahtijevati da potvrdite
prihvat datoteke od pošiljatelja.
Odaberite Da za primanje datoteke.
SAVJET! Pratite traku
napretka kako biste bili sigurni da
je vaša datoteka poslana.
SAVJET! Oznaka i logotip
Bluetooth® vlasništvo su tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i tvrtka LG
Electronics te oznake koristi pod
licencom. Ostali trgovački znakovi
i nazivi pripadaju odgovarajućim
vlasnicima.
Sinkroniziranje telefona s računalom
Svoj telefon možete sinkronizirati s
računalom kako biste uskladili sve
važne pojedinosti i datume te kako
biste napravili sigurnosnu kopiju
svojih datoteka.
Sigurnosno kopiranje i
vraćanje informacija telefona
1 Priključite USB kabel na telefon i
računalo.
2 Na skočnom izborniku na telefonu
odaberite opciju PC suite.
3 Pritisnite ikonu Podrška i odaberite
Podrška ili Vrati.
4 Označite sadržaje za sigurnosno
kopiranje ili vraćanje. Odaberite
lokaciju koja će biti odredište
sigurnosnog kopiranja ili početna
lokacija vraćanja informacija.
Pritisnite OK.
5 Stvorit će se sigurnosna kopija
informacija.
Pregled datoteka s telefona na
računalu
1 Priključite USB kabel na telefon i
računalo.
2 Na skočnom izborniku na telefonu
odaberite opciju PC suite.
3 Telefon će se automatski povezati
nakon traženja.
25
SAVJET! Pregledavanje sadržaja
telefona na računalu pomaže u
uređivanju datoteka, organiziranju
dokumenata i uklanjanju sadržaja
koji vam više nisu potrebni.
26
DODATNA OPREMA
Za mobilni telefon dostupna je različita dodatna oprema. Pojedinosti se nalaze
ispod.
Punjač
Baterija
Korisnički priručnik
M A G Y A R
HRVATSKI
БЪ Л ГА Р С K И
S R P S K I
МАКЕДОНСКИ
Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Korisničko uputstvo
Упатство за користење
LG-C320
NAPOMENA
• Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
• U suprotnom možete poništiti jamstvo.
• Dodatna oprema se može razlikovati u pojedinim regijama. Dodatne
informacije zatražite od naše podružnice u svojoj regiji ili od zastupnika.
27
Tehnički podaci
Temperature okoline
Maks.: Maksimalno: +55°C (pražnjenje) +45°C (punjenje)
Min.: -10°C
28
Smjernice za sigurno i
učinkovito korištenje
Pročitajte ove jednostavne smjernice.
Nepridržavanje ovih smjernica može
biti opasno ili nedopušteno.
Izloženost energiji
radiofrekventnog zračenja
Izloženost radiovalovima i informacije
o specifičnoj stopi apsorpcije (SAR).
Ovaj mobilni telefon LG-C320
dizajniran je kako bi zadovoljio
primjenjive sigurnosne zahtjeve
izloženosti radiovalovima. Ta su
ograničenja dio opsežnih smjernica
koje utvrđuju dopuštene razine
energije RF zračenja za širu populaciju.
• Standard o izloženosti zračenju
za mobilne uređaje koristi mjernu
jedinicu poznatu pod nazivom
specifična brzina apsorpcije ili
SAR. Ispitivanja specifične brzine
apsorpcije provedena su za
uobičajene radne položaje pri
čemu uređaj emitira s najvećom
dopuštenom snagom na svim
ispitivanim frekvencijama.
30
• Iako mogu postojati razlike u SAR
razini između različitih modela
telefona tvrtke LG, svi su oni
dizajnirani kako bi zadovoljili
važeće smjernice o izloženosti
radiovalovima.
• Ograničenje specifične brzine
apsorpcije koje preporučuje
Međunarodna Komisija za zaštitu
od neionizirajućeg zračenja
(Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection, ICNIRP) iznosi
2 W/kg na prosječno deset 10 g
tjelesnog tkiva.
• Najveća SAR vrijednost za ovaj model
telefona testirana od strane DASY4
dok je telefon prislonjen na uho
iznosi 0,612 W/kg (10 g), a za nošenje
na tijelu 1,33 W/kg (10 g).
• Informacije o SAR podacima za
stanovnike onih država/regija
koje su usvojile SAR ograničenje
i preporučuje ih Institut inženjera
elektrike i elektronike (Institute of
Electrical and Electronics Engineers,
IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno
jedan 1 g tjelesnog tkiva.
Njega i održavanje proizvoda
UPOZORENJE: Koristite
samo baterije, punjače i
dodatnu opremu odobrenu
za korištenje s ovim modelom
telefona. Korištenje bilo koje
druge opreme može dovesti do
prestanka dopuštenja i jamstva
telefona te može biti opasno.
• Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako
je potreban popravak, prepustite ga
stručnom servisnom osoblju.
• Držite ga podalje od električnih
uređaja poput televizora, radija i
osobnih računala.
• Uređaj držite podalje od izvora
topline poput radijatora ili kuhala.
• Nemojte ga ispuštati da padne.
• Nemojte izlagati uređaj mehaničkim
vibracijama ili udarcima.
• Isključite telefon tamo gdje to
nalažu posebne odredbe. Na primjer,
nemojte koristiti telefon u bolnicama
jer bi mogao utjecati na osjetljivu
medicinsku opremu.
• Ne uzimajte telefon mokrim rukama
za vrijeme punjenja. To može
uzrokovati strujni udar i ozbiljno
oštetiti telefon.
• Nikada ne punite telefon u blizini
zapaljivih materijala jer se telefon
može ugrijati te predstavljati
opasnost od požara.
• Za čišćenje vanjštine telefona
koristite suhu krpicu (ne koristite
otapala poput benzena, razrjeđivača
ili alkohola).
• Ne punite mobitel na mekanom
pokućstvu.
• Mobitel se treba puniti na
prozračnom mjestu.
• Nemojte izlagati ovaj uređaj
prekomjernoj količini dima ili prašine.
• Telefon nemojte držati pokraj
kreditnih kartica ili putnih karata jer
bi mogao utjecati na informacije na
magnetskim vrpcama.
• Ne dodirujte zaslon oštrim
predmetom jer tako možete oštetiti
telefon.
• Nemojte izlagati telefon tekućini
ili vlazi.
• Pažljivo koristite dodatke, kao što su
slušalice. Nemojte dodirivati antenu
bez potrebe.
31
32
Učinkovit rad telefona
Sigurnost u vožnji
Elektronički uređaji
Kod svih mobilnih telefona mogu se
pojaviti smetnje koje mogu utjecati
na njihov rad.
• Mobilni telefon nemojte koristiti
u blizini medicinske opreme bez
dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje
telefona u blizini elektronskih
stimulatora srca, npr. u džepu na
prsima.
• Mobilni telefoni mogu uzrokovati
smetnje kod nekih slušnih uređaja.
• Manje smetnje mogu nastati kod
televizora, radiouređaja, računala itd.
• Proizvođači pacemakera preporučuju
da je najmanja udaljenost mobilnog
uređaja od pacemakera bude
15 cm kako bi izbjegli moguću
interferenciju sa pacemakerom. Da
bi se to postiglo koristite telefon na
uhu koje je na suprotnoj strani od
pacemakera i ne nosite ga u gornjem
džepu.
Provjerite zakone i propise o upotrebi
mobilnog telefona na područjima kroz
koja vozite.
• Telefon nemojte držati u ruci tijekom
vožnje.
• Svu pozornost posvetite vožnji.
• Ako je dostupan, koristite handsfree
komplet.
• Zaustavite se i parkirajte prije
upućivanja ili odgovaranje na poziv
ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
• Energija RF zračenja može utjecati
na neke elektronske sustave u vašem
vozilu, kao što su glazbeni uređaj i
sigurnosna oprema.
• Ako je vaše vozilo opremljeno
zračnim jastukom, ne zaklanjajte
ga instaliranom ili prijenosnom
bežičnom opremom. Zračni jastuk
mogao bi neispravno funkcionirati ili
uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ako glazbu slušate dok ste vani i u
pokretu, glasnoću postavite tako
da čujete i zvukove iz okoline. to je
osobito važno u blizini križanja.
Izbjegavanje oštećenja sluha
Do oštećenja sluha može doći ako ste
dulje vrijeme izloženi jakom zvuku.
Zbog toga preporučujemo da slušalice
ne uključujete i ne isključujete dok su
u blizini ušiju. Također, preporučujemo
da glasnoću glazbe i poziva postavite
na umjerenu razinu.
Pretjerana jakost zvuka i pritisak
iz slušalica koje se stavljaju u uši
može uzrokovati oštećenja sluha.
u odjeljak vašeg vozila u kojem se
nalazi mobilni telefon i dodatna
oprema.
U zrakoplovu
Bežični uređaji mogu uzrokovati
smetnje u zrakoplovu.
• Prije ulaska u zrakoplov isključite
mobilni telefon.
• Nemojte ga koristiti u prizemljenom
zrakoplovu bez dopuštenja posade.
Djeca
Područje eksplozija
Ne koristite telefon na područjima
gdje postoji mogućnost eksplozije.
Poštujte ograničenja i slijedite sve
propise i pravila.
Potencijalno eksplozivne
atmosfere
• Nemojte koristiti telefon na
benzinskoj stanici.
• Nemojte koristiti telefon u blizini
goriva ili kemikalija.
• Nemojte prevoziti ili spremati
zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive
Držite telefon na sigurnom mjestu,
izvan dohvata djece. Telefon sadrži
i male dijelove koji mogu, ako se
odvoje, predstavljati opasnost od
gušenja.
Hitni pozivi
Neke mobilne mreže možda ne
omogućuju hitne pozive. Stoga se
kod poziva u nuždi ne biste trebali
oslanjati isključivo na svoj mobilni
telefon. Pojedinosti zatražite od
lokalnog davatelja usluga.
33
Informacije o bateriji i
održavanje
• Prije ponovnog punjenja baterija se
ne treba isprazniti u potpunosti. Za
razliku od drugih sustava baterija, ne
postoji efekt memorije koji bi mogao
negativno utjecati na rad baterije.
• Koristite samo baterije i punjače
tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su
dizajnirani kako bi maksimizirali
trajanje baterije.
• Bateriju nemojte rastavljati ili je
izlagati kratkom spoju.
• Održavajte čistoću metalnih
kontakata baterije.
• Zamijenite bateriju kada njezin rad
više ne zadovoljava. Prije potrebe za
zamjenom baterija se može ponovo
puniti više stotina puta.
• Kako biste maksimizirali njezinu
korisnost, napunite bateriju ako se
nije koristila duže vrijeme.
• Punjač baterije nemojte izlagati
izravnom sunčevom zračenju niti ga
koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na
primjer u kupaonici..
34
• Bateriju nemojte ostavljati na vrućim
ili hladnim mjestima jer to može
smanjiti njezinu učinkovitost.
• Umetnete li neodgovarajuću
zamjensku bateriju, može doći do
opasnosti od eksplozije.
• Iskorištene baterije odlažite sukladno
uputama proizvođača. Reciklirajte
baterije kad god je to moguće. Ne
bacajte ih u kućni otpad.
• Ako trebate zamijeniti bateriju,
za pomoć se obratite najbližem
servisnom centru ili distributeru
tvrtke LG Electronics.
• Kada je punjenje gotovo, punjač
uvijek isključite iz utičnice kako ne bi
dodatno trošio struju.
• Stvarno trajanje baterije ovisi o
konfiguraciji mreže, postavkama
proizvoda, uzorcima korištenja,
stanju baterije te uvjetima okoline.
LG-C320 Ръководство на
потребителя
Това ръководство ще ви помогне да разберете новия си мобилен телефон.
Тук ще ви бъдат дадени полезни обяснения за функциите на вашия
телефон.
Част от съдържанието в това ръководство може да се различава от
това, отнасящо се за телефон в зависимост от софтуера на телефона или
доставчика ви на услуги.
Изхвърляне на вашия стар уред
1 Ако на продукта има символ на
задраскан кош за отпадъци, това
означава, че продуктът отговаря на
Европейска директива 2002/96/EC.
2 Всички електрически и електронни
продукти трябва да бъдат
изхвърляни отделно от битовите
отпадъци чрез определени за
това от правителството и местните
власти съоръжения.
3 Правилното изхвърляне на
вашия уред ще помогне за
предотвратяване на възможни
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве.
4 За по-подробна информация
за изхвърлянето на стария ви
уред се обърнете към местната
община, услугите по изхвърляне на
отпадъци или магазина, откъдето
сте закупили продукта.
Съдържание
Запознаване с вашия телефон ........4
Инсталиране на SIM картата и
зареждане на батерията.....................6
Повикване ..................................................7
Извършване на повикване ...........7
Извършване на повикване от
контактите .............................................7
Отговаряне и отхвърляне на
повикване..............................................7
Бързо набиране..................................7
Смяна на настройките за
повикване..............................................8
Камера..........................................................8
Заснемане на бърза снимка.........8
След заснемане на снимка ...........8
Видеокамера.............................................9
Заснемане на бърз видеоклип ...9
След като сте заснели
видеоклипа ...........................................9
Музика .........................................................9
MP3 плейър ..........................................9
E-Mail ..........................................................10
Изпращане на имейл с новия ви
акаунт....................................................10
2
FM радио..................................................11
Използване на радиото ...............11
Слушане на радио ..........................11
Браузър.....................................................11
Достъп до уеб ...................................11
Съобщения .............................................12
Съобщения.........................................12
Изпращане на съобщение .........12
Въвеждане на текст .......................12
Смяна на настройките за
текстово съобщение .....................13
Смяна на настройките за
мултимедийно съобщение ........13
Тел. указ. ...................................................14
Търсене на контакт ........................14
Добавяне на нов кoнтакт............14
Още .............................................................14
Настройка на алармата ...............14
Добавяне на събитие в
календара ...........................................15
Добавяне на елемент към
списъка ви със задачи .................16
Добавяне на бележка ...................16
Търсене на дати ...............................16
Гласов запис.......................................16
Изпращане на гласов запис ......17
Използване на калкулатора ......17
Използване на хронометър ......17
Преобразуване на единица ......17
Добавяне на град към Световния
часовник..............................................18
Настройки ...............................................18
Смяна на профили .........................18
Използване на самолетен
режим ...................................................18
Смяна на настройките на
устройството .....................................18
Смяна на дата и час .......................19
Смяна на настройките за
защита...................................................19
Преглед на състоянието на
паметта.................................................20
Нулиране на телефона.................20
Смяна на настройките на
дисплея ................................................20
Услуги, свързани със социални
мрежи (SNS) .......................................21
Актуализиране софтуера на
телефона .............................................21
Свързване...........................................22
Смяна на настройките за
свързване ..........................................22
Смяна на настройките на
Bluetooth .............................................22
Сдвояване с друго Bluetooth
устройство .........................................23
Използване на Bluetooth
слушалка .............................................23
Изпращане и получаване на
файлове с Bluetooth ......................24
За включване на Bluetooth: .......24
Синхронизиране на телефона с
компютъра. ........................................25
Архивиране и възстановяване на
информацията на телефона ......25
Преглед на файловете на
телефона на компютъра .............25
Аксесоари................................................26
Технически данни................................27
Указания за безопасна и eфективна
употреба ..................................................28
3
Запознаване с вашия телефон
Слушалка
Мултифункционален
бутон
Позволява достъп до
начален екран, главно
меню и текущо работещи
приложения.
Бутон за набиране
• Набиране на телефонен
номер и отговор на
повикване.
• В режим на
готовност: извежда
се хронологията на
повикванията.
Буквеноцифрови
клавиши
• В режим на готовност:
въвеждате номера
за набиране чрез
задържане
- Международни повиквания
- Свързвате се с център гласова
поща
до
- Бързо набиране
- Задръжте клавиша натиснат, за
да преминете в режим без звук
• В режим на редактиране: Въведете
4 числа и знаци
Програмируеми
клавиши (Ляв
програмируем клавиш/
Десен програмируем
клавиш)
• Тези бутони изпълняват
функцията, изписана
в долната част на
дисплея.
Главен LCD
Бутон за widget
(миниприложения) меню
Позволява достъп до
полезни миниприложения
и линкове
Клавиш за край
• Включване/изключване
(задържане на натиснат
бутон)
• Край или отхвърляне на
повикване.
Клавиш Потвърждаване /
Клавиш ОК
• Избира опциите и
потвърждава действията.
Навигационен бутон
• В режим на готовност:
Кратко: Избор на звуков профил
Кратко: Достъп до Имейл
Кратко: Входяща кутия съобщения
Кратко: Камера
• В меню: Превъртане нагоре и надолу
Конектор за слушалка
Зарядно устройство/USB
кабелен конектор
СЪВЕТ: Проверете
дали телефонът е
включен, външната
карта с памет е
поставена и е в
режим на готовност
преди да свържете
USB кабела за
външна памет.
Странични клавиши
• В режим на
готовност:
контролира силата
на тона на звънене.
• По време на
повикване:
Регулиране
силата на звука на
слушалката
• По време на
изпълнение на MP3
музика: Регулиране
силата на звука на
аудиото
Обектив на
камерата
Гнездо за SIM
карта
Капак на
батерията
Батерия
5
Инсталиране на SIM картата и
зареждане на батерията
Инсталиране на SIM картата
Когато се абонирате към клетъчна мрежа, ви се предоставя SIM карта,
заредена с данни за вашия абонамент, като PIN, допълнителни услуги и
други.
Важно! › SIM картата и нейните контакти могат да бъдат повредени
лесно от драскотини или огъване, така че внимавайте, когато
използвате, поставяте или изваждате картата. Дръжте всички SIM
карти далеч от достъпа на малки деца.
Илюстрации
1 Отворете капака на батерията
2 Извадете батерията
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
вадете батерията, когато
3 Поставете вашата SIM карта
телефонът е включен, тъй като
4 Поставете батерията
това може да повреди телефона.
5 Затворете капачето на батерията
6 Заредете батерията
› Ако телефонът не се включи или ако дисплеят не реагира на командите,
следвайте инструкциите за инсталиране на батерията отново.
6
1
2
3
4
5
6
Повикване
Отговаряне и отхвърляне на
повикване
Извършване на повикване
Когато телефонът звънне,
натиснете Приеми или натиснете
, за да отговорите на
повикване.
Докато телефонът звъни, може
да натиснете Безшумен , за да
заглушите звъненето. Това е
чудесна възможност, ако сте
забравили да смените профила
си на Безшумен по време на
събрание.
или изберете Отказ,
Натиснете
за да откажете входящо повикване.
1 Уверете се, че телефонът ви е
включен.
2 Можете да използвате
клавиатурата. За да изтриете
цифра, натиснете или
стрелката назад.
3 Натиснете
за да осъществите
повикване.
4 За да прекратите разговор,
.
натиснете
СЪВЕТ! За да въведете +
за международни повиквания,
натиснете и задръжте 0.
Извършване на повикване от
контактите
Лесно е да се обадите на всеки,
чийто номер сте записали в своя
Тел. указ..
1 Натиснете Меню , за да отворите
главното меню. Изберете Тел.
указ.
2 С помощта на клавиатурата
въведете първата буква на
контакта, който искате да
наберете, и преминете до Тел.
указ.
3 Натиснете
, за да
осъществите повикване.
Бележка: При
повикване, когато е активиран
високоговорителят, иконата
за високоговорител се
показва с червен кръст, когато
високоговорителят е активиран,
иконата е без червения кръст.
Бързо набиране
Можете да присвоите номер за
бързо набиране на контакт, на
който се обаждате често.
1 Натиснете Меню , за да отворите
главното меню. Изберете Тел.
указ. и след това Опции и Бързо
набиране.
2 За гласовата ви поща вече е
определен номер за бързо
7
набиране 1 и не може да го
промените. Изберете всеки друг
номер или чрез клавишите за
навигация и избор на Задай
или като натиснете сензорния
клавиш за съответния номер.
3 Отваря се Тел. указ. Изберете
контакта, който искате да
присвоите към този номер, чрез
клавишите за навигация, след
което натиснете Избор.
За да повикате номер за бързо
набиране, докоснете и задръжте
определената цифра, докато
контактът се появи на екрана.
Повикването ще се осъществи
автоматично, не е необходимо да
.
натискате
Смяна на настройките за
повикване
1 Натиснете Mеню и Настройки
Настройки и Повикване.
2 От тук можете да променяте
настройките за:
Прехвърляне на Прехвърляне
на разговор - Изберете
дали да прехвърляте вашите
повиквания.
Блокиране на повиквания Изберете кои повиквания искате
да блокирате.
8
Чакащо повикване - Изберете
дали да сте уведомени, когато
има чакащо повикване.
Фиксирани номера за набиране
- Изберете списък с номера,
които могат да се набират от
телефона ви.
Извинителни съобщения
Камера
Заснемане на бърза снимка
1 Натиснете Mеню и изберете
Камера и Камера.
2 Когато камерата се фокусира
върху обекта, изберете иконата
за снимане в долната централна
част на екрана и натиснете ОК, за
да направите снимката.
След заснемане на снимка
Направената снимка ще се появи
на екрана. Името на снимката се
извежда в долната най-издигната
част на екрана с пет икони в
долната част.
Албум - разглеждате снимките
и видеоклиповете, които сте
направили в своя албум.
Изпрати - изпращате снимката
като Съобщение, Имейл или чрез
Bluetooth.
Нов - правите нова снимка на
момента.
Задаване като - използвате
изображението като тапет,
изображение на Контакт или като
изображение, което се появява
при включване или изключване на
телефона.
Изтрий - изтривате току-що
направената снимка. Визьорът
отново ще се появи.
Видеокамера
Заснемане на бърз видеоклип
1 Натиснете Mеню и изберете
Камера и след това Видео
камера. На екрана ще се появи
визьорът на видеокамерата.
2 Фокусирайте камерата върху
обекта за снимане.
3 Изберете иконата “Запис” в
долната централна част на
екрана и натиснете ОК, за да
заснемете видеоклипа. “Запис”
ще се появи отдолу на визьора.
За да спрете записа, натиснете
.
отново
След като сте заснели
видеоклипа
На екрана ще се появи снимка,
която представлява заснетия
видеоклип.
След като заснемете видеоклип,
можете да прегледате менютата,
както следва:
Албум - разглеждате снимките
и видеоклиповете, които сте
направили в своя албум.
Възпроизв. - възпроизвеждате
файла.
Нов - Натиснете, за да заснемете
веднага друг видеоклип.
Изпрати - изпращате видеоклипа
като Съобщение, Имейл или чрез
Bluetooth.
Изтрий - изтривате току-що
направения видеоклип. Визьорът
отново ще се появи.
Музика
MP3 плейър
Вашият LG-C320 разполага с
вграден музикален плейър, с който
можете да слушате любимата си
музика.
Бележка:
• Преди да използвате
музикалния плейър, трябва да
прехвърлите музикалния файл
на телефона.
• Музикалния плейър поддържа
типове кодеци, както следва:
MP3, WMA, AAC. Музикалният
плейър не поддържа
непременно всички функции и
варианти на файлови формати.
9
За да отворите музикалния плейър,
натиснете Меню и изберете
Музика и след това MP3 плейър.
Оттук имате достъп до:
Последно възпроизвеждани
- преглеждате всички песни, които
наскоро сте пускали.
Всички песни - Съдържа всички
песни на телефона.
Моите плейлисти - съдържа
всички създадени от вас
плейлисти.
Изпълнители - Можете да гледате
всички песни, сортирани по
изпълнители.
Албуми - Можете да гледате всички
песни, сортирани по албуми.
Жанрове - Можете да гледате
всички песни, сортирани по
жанрове.
Разбъркване на всички песни
- позволява ви да пуснете
всички песни в случайна
последователност.
Забележка: музикалните
файлове със защитени
авторски права може да са
защитени чрез международни
договори и национални
закони за интелектуалната
собственост. Затова, възможно
е да е необходимо получаване
на разрешение или лиценз
за възпроизвеждане или
копиране на музиката. В някои
държави националното право
забранява частното копиране на
материали, защитени с авторски
права. Преди изтегляне или
копиране на файла, проверете
националното законодателство
на съответната страна по
отношение на използването на
такъв материал.
E-Mail
Изпращане на имейл с новия
ви акаунт
За да изпращате/получавате
имейли, трябва да настроите имейл
акаунт.
1 Натиснете Меню, изберете
Имейл и след това акаунта, който
искате да използвате.
2 Изберете Напиши имейл, при
което ще се отвори прозорец за
ново имейл съобщение.
10
3 Въведете текст в реда за темата и
натиснете ОК.
4 Въведете съобщението с
клавиатурата.
FM радио
Използване на радиото
Вашият телефон LG-C320 разполага
с вградено FM радио, с което
можете да настроите любимите си
радио станции и да ги слушате в
движение.
Слушане на радио
1 Натиснете Меню, изберете
Музика и след това FM радио.
2 Изберете номера на канала
на станцията, която искате да
слушате.
Забележка: ако се намирате
на място с лош радио сигнал,
може да изпитате затруднения
при слушане на радио.
За да можете да слушате радио,
ще се нуждаете от слушалки.
Поставете ги в гнездото за
слушалки.
Браузър
Достъп до уеб
Можете да стартирате WAP
браузъра и да получите
достъп до началната страница
на активирания профил от
настройките на уеб. Можете
ръчно да въведете URL адрес и да
получите достъп до съответната
WAP страница.
1 Натиснете Меню и изберете
Браузър.
2 За директен достъп до
началната страница на браузъра
изберете Начална страница.
Алтернативно, изберете
Въведете адрес и въведете
URL адреса, последван от
“Свързване”.
Забележка: ако се възползвате
от тези услуги и изтеглите
съдържание, ще ви бъдат
начислени допълнителни
такси. Проверете тарифите
за данни от вашия мрежов
оператор.
11
Съобщения
Съобщения
Вашият LG-C320 съдържа функции,
свързани с SMS (услуга за кратки
съобщения), MMS (услуга за
мултимедийни съобщения),
както и служебни съобщения
от мрежата. За да използвате
тези функции, натиснете Меню и
изберетеСъобщения.
Изпращане на съобщение
1 Натиснете Меню, изберете
Съобщения и след това Писане
на съобщение.
2 Ще се отвори редактор на
ново съобщение. Редакторът
на съобщения съчетава SMS
и MMSв интуитивен и лесен
за превключване режим.
Настройката по подразбиране
на телефона за редактора на
съобщения е режим SMS.
3 Въведете съобщението с
клавиатурата. Вж. Въвеждане
на текст отдясно за повече
информация за това как да
въвеждате текст.
4 Изберете Опции и след това
Вмъкване, за да добавите
Изображение, Клипове, Звук,
Шаблон, Емотикона, Име и
12
номер, Нов слайд, Тема или
Още (Визитка/График/Бележка/
Задачи/Моята визитка).
5 Изберете Изпрати до.
6 Изберете контакт от списъка
с контакти или въведете
телефонен номер.
7 Изберете Изпрати.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Изображение, Звук, Видео, Нов
слайд, Тема, Визитка, График
или Моята визитка се добавят в
редактора на съобщения, при
което режимът автоматично ще
бъде сменен на MMS и ще ви
бъдат начислени допълнителни
такси.
Въвеждане на текст
Може да въвеждате
буквеноцифрови знаци с
клавиатурата. Например
съхраняването на имената в
Контакти, писането на съобщения
и създаването на събития в
календара изискват въвеждане
на текст.
Налични са следните методи за
въвеждане на текст в телефона:
режим ABC/abc/Abc и режим 123.
Забележка: някои полета
може да допускат само един
метод на въвеждане (например,
телефонния номер в полетата
за контакт).
Смяна на настройките за
текстово съобщение
Натиснете Меню, изберете
Съобщения и след това Настройки
и Tекстово съобщение. Може да
направите промени в:
Център текст. сбщ. - Въведете
подробностите за центъра за
съобщения.
Отчет за доставка - Изберете да
получавате потвърждение дали
съобщението ви е доставено.
Срок на валидност - Изберете
колко дълго съобщението да се
пази в центъра за съобщения.
Типове съобщения Преобразувайте Текст в Глас, Факс,
X.400 или E-mail.
Кодиране на знаци - Изберете как
да се кодират вашите знаци. Това
влияе на размера на съобщенията
и следователно на тарифите за
данни.
Изпрати дълъг текст като
- Изберете дали да изпратите
вашето съобщение като SMS, или
MMS, когато вмъквате текст, който
е по-дълъг от 2 страници в полето
за съобщение.
Смяна на настройките за
мултимедийно съобщение
Натиснете Меню, изберете
Съобщения, след това изберете
Настройки и Мултимедийно
съобщение. Може да направите
промени в:
Режим на изтегляне - Изберете
дали да изтегляте ръчно или
автоматично мултимедийните
съобщения, в зависимост от това
дали сте в домашна мрежа или
роуминг.
Отчет за доставка - Изберете да
позволите и/или поискате отчет за
доставка.
Прочитане на отговор - Изберете
да позволите и/или изпратите
отговор дали съобщението е
прочетено.
Приоритет - Изберете нивото
на приоритет на вашите
мултимедийни съобщения.
Срок на валидност - Изберете
колко дълго съобщението да се
пази в центъра за съобщения.
Продължителност на слайд
- Изберете колко дълго да се
показват вашите слайдове на
екрана.
13
Режим създ. - Позволява
избирането на типа съдържание,
което се поддържа от MMS.
Час на доставка - Конфигурира
часът на доставка на съобщението
до получателя. Центърът за
мултимедийни съобщения ще
достави съобщението след часа на
доставка.
Център за мултимедийни
съобщения: Позволява ви да
конфигурирате информация за
мрежата като MMSC и WAP шлюз,
за да изпращате мултимедийни
съобщения.
Тел. указ.
Търсене на контакт
14
1 Натиснете Mеню и изберете
Тел. указ..
2 Като използвате клавиатурата,
въведете първата буква на
контакта, който искате да
повикате.
3 За да прегледате контактите
и различните им номера,
използвайте клавишите за
навигация.
Или използвайте малко по-бързия
метод.
1 Въведете на началния екран
номера, който искате да търсите,
и изберете Опции.
2 Изберете Търсене на контакти в
менюто с опции.
Добавяне на нов кoнтакт
1 Натиснете Mеню и изберете
Тел. указ..
2 Натиснете Опция и изберете Нов
контакт.
3 Изберете дали да съхранявате
новите контакти в Телефон или
SIM.
4 Въведете цялата налична
информация в предоставените
полета и изберете Готово.
Или използвайтe малко по-бърз
метод.
1 Въведете номера, който искате
да запишете, и натиснете Опции.
2 Изберете Запиши номер и
изберете или Нов контакт или
Акт. на контакт.
3 Въведете необходимата
информация и изберете Готово.
Още
Настройка на алармата
1 Натиснете Меню и изберете
Още, след което Будилник.
2 Натиснете Опции и изберете
Нова аларма.
3 Превъртете надолу и въведете
часа, в който искате да прозвучи
алармата.
4 Изберете типа на повторение
с цел да укажете дали желаете
алармата да звучи в режим Без
повт., Ежедневно, Пон - Пет, Пон
- Съб, Избери дни.
5 Преминете надолу и изберете
дали желаете алармата да се
настрои на опция Винаги звук,
Винаги вибрация, Винаги звук
и вибрация или Следване на
профила.
6 Превъртете надолу, за да
изберете тона на алармата.
и изберете звук от
Натиснете
менюто “Мои неща”.
7 Превъртете надолу и въведете
име на алармата или запазете
предложеното име.
8 Накрая може да зададете
интервала на изчакване на 5, 10,
20, 30 минути, 1 час или Изкл.
9 Изберете Готово.
Добавяне на събитие в
календара
1 Натиснете Меню и изберете
Още и след това Организ. и
Календар.
2 Изберете датата, към която
искате да добавите събитие.
За да въведете дата, може
3
4
5
6
да изберете дата или като
преминете до нея с клавишите
за навигация или като изберете
Опции и Отиди на дата.
Изберете Опции и след това Нов
график преминете надолу, за да
въведете часа, в който искате
да започне вашето събитие.
Превъртете надолу и въведете
крайния час за вашето събитие.
Въведете Тема за събитието.
Използвайте клавиатурата за
въвеждане на букви и цифри.
Превъртете отново надолу
и изберете дали искате да
зададете Аларма за събитието.
Превъртете наляво или надясно,
за да видите наличните опции.
Може да настроите алармата
да се включва в началния час
на събитието или в определен
период от време преди
започването на събитието, за
да ви напомни, че предстои
събитие.
Преминете надолу още веднъж,
за да изберете дали събитието
да възниква Без повт. или
да се повтаря Ежедневно,
Ежеседмично, Ежемесечно
или Ежегодно. Ако събитието
е повтарящото се, можете да
преминете надолу до Дата на
изтичане за информация кога
събитието ще бъде изцяло
завършено.
15
7 Изберете Готово, при което
събитието ви ще бъде записано
в календара. Квадратен курсор
ще маркира деня, в който има
записани събития.
Добавяне на елемент към
списъка ви със задачи
1 Натиснете Меню и изберете Още
и след това Организ..
2 Изберете Задачи и след това
Нова задача.
3 Укажете датата на задачата за
изпълнение , добавете бележки
и изберете аларма, както и
ниво на приоритетност: Висок,
Нормален или Нисък.
4 Записвате задачата си, като
изберете Готово.
СЪВЕТ! Можете да редактирате
елемент като го изберете
и натиснете Опции и
Редактиране. Потвърдете
промените си, като изберете
Готово.
Добавяне на бележка
1 Натиснете Меню и изберете Още
и след това Организ. и Бележка.
2 Изберете Нова бележка и
въведете текста на бележката си.
3 Изберете Запис.
16
4 Вашата бележка ще се появи на
екрана.
СЪВЕТ! Можете да заключите
бележката. Натиснете Опция
и изберете Блокиране за
личната бележка за защита на
поверителността.
Търсене на дати
Търсенето на дати е полезен
инструмент, който ви помага
да пресметнете датата след
определен брой дни.
Гласов запис
Използване на гласов запис
Използвайте Гласов запис, за да
записвате гласови бележки или
други звуци.
Записване на гласова бележка
1 Натиснете Меню и изберете
Още, след което Гласов запис.
2 Натиснете Запис, за да започнете
записа.
3 Изберете Стоп, за да спрете да
записвате.
4 Натиснете Опции и изберете
Възпр., за да слушате гласовите
бележки.
Забележка: можете да
прослушвате всичките гласови
записи, които са записани,
като изберете “Опции” и “Към
Гласови записи”.
5 Изберете
, за да изчистите
екрана и да започнете ново
изчисление.
Използване на хронометър
1 След като завършите
записването, изберете Опции.
2 Изберете Изпрати и след
това опция от MMS, Email
или Bluetooth. Ако изберете
MMS или Email, записът ще се
добави към съобщението, което
можете да съставите изпратите
като нормално съобщение.
Ако изберете Bluetooth, ще
бъдете подканени да включите
Bluetooth.
1 Натиснете Меню и изберете Още
и след това Хронометър.
2 Изберете Старт, за да стартирате
таймера.
3 Изберете Обиколка, ако искате
да отчетете изминалото време.
Можете да запишете времето за
изминаване на до 99 обиколки.
4 Изберете Стоп, за да спрете
таймера.
5 Изберете Поднови, за да
стартирате отново хронометъра
от часа, в който сте го спрели,
или изберете Нул., за да се
върнете на нула.
Използване на калкулатора
Преобразуване на единица
1 Натиснете Меню или и изберете
Още, а след това изберете
Калкулатор.
2 Натиснете цифровите клавиши,
за да въведете числа.
3 За прости изчисления изберете
желаната функция (+, -, ×, ÷)
с клавишите за навигация,
последвана от =.
4 За по-сложни изчисления
изберете Опции, за да изберете
команда.
1 Натиснете Меню или и изберете
Още, а след това изберете
Конвертор на единици.
2 Изберете дали искате да
конвертирате Валута, Площ,
Дължина, Тегло, Температура,
Обем или Скорост.
3 Превъртете наляво и надясно, за
да изберете единица, след това
превъртете надолу и въведете
количеството на единицата.
Изпращане на гласов запис
17
4 Превъртете надолу към
прозореца за преобразуване на
единици и изберете единицата,
в която искате да преобразувате.
Преобразуваната стойност ще се
покаже автоматично в линията
по-долу.
Бележка: За
преобразуване на валута
трябва да зададете Курс
според текущия обменен курс.
Добавяне на град към
Световния часовник
1 Натиснете Меню и изберете
Още, после изберете Световен
часовник.
2 За да разберете колко е часът
в определен град, натиснете
Опции и изберете Нов град.
3 Преминете до град чрез клавиша
за навигация и изберете град на
картата.
Изберете Опции и след това
Преглед на списък с градове,
след което отново можете
да изберете списъка или да
въведете първата буква от името
на града.
4 Натиснете Избор.
18
Настройки
Смяна на профили
1 Натиснете Меню или и изберете
Настройки.
2 Изберете Профили и изберете
профила, който искате да
редактирате.
3 Изберете Опции и след това
Персонализиране.
4 Може да смените всички тонове,
силата им и предупредителните
опции от тук.
Използване на самолетен
режим
За включване на самолетен режим
натиснете Меню и изберете
Настройки и Профили. Изберете
Режим по време на полет за
активиране. Самолетният режим
няма да ви позволи да извършвате
повиквания, да се свързвате
към интернет и да изпращате
съобщения.
Смяна на настройките на
устройството
1 Натиснете Меню изберете
Настройки.
2 Изберете Настройки на
телефона и след това опция от
списъка по-долу.
Пестене на енергия - избирате
дали да превключите на
фабрични настройки за пестене
на енергия на Вкл. или Изкл.
Езици - променяте езика на
дисплея на своя LG-C320.
Авт. заключване на бутони
- Изберете продължителност
за заключването на клавишите
автоматично.
Настр. основно съхр. - ако
поставите външна карта с
памет в телефона си, можете
да изберете и опцията
“Настр. основно съхр.” и след
това да посочите място по
подразбиране, в което желаете
да се записват елементите.
Информация за устройство
- преглеждате техническата
информация за своя LG-C320.
Смяна на дата и час
1 Натиснете Меню изберете
Настройки.
2 Изберете Настройки на
телефона и след това Дата и час
и опция от списъка по-долу:
Настройка на дата и час
- изберете опцията за
автоматично актуализиране
и телефонът автоматично ще
актуализира датата и часа.
Формат на дата - въвеждате
текущата дата. Можете да
настроите формата на датата
(ДД/MM/ГГГГ, MM/ДД/ГГГГ, ГГГГ/
MM.ДД).
Разделител за дата - въвеждате
текущата дата. Можете да
настроите разделителя за датата
(ДД/MM/ГГГГ, ДД.MM.ГГГГ, ДДMM-ГГГГ).
Формат на час - можете да
настроите формата на часа на 12
часа или 24 часа.
Смяна на настройките за
защита
Променяте настройките за
защита, за да запазите защитени
своя телефон LG-C320 и важната
информация в него.
1 Натиснете Меню и изберете
Настройки на телефона.
2 Изберете Защита и след това
изберете от долния списък:
Запитване за PIN код - Изберете
да се показва запитване за PIN
код при включване на телефона.
Заключване на устройството
- избирате защитен код, с който
да заключите телефона си
Никога, При стартиране на
устройството, При смяна на SIM
карта или Незабавно.
Закл. приложение - можете да
заключите съдържанието, което
искате да е скрито. (Тел. указ.,
Съобщения, E-mail и др.)
19
Промяна на кодове - променяте
своя PIN код (този елемент
от менюто ще се появи, ако
заявката за PIN код е настроена
на Вкл.), PIN2 код, Защитен код.
Забележка: Код за защита
Защитният код предотвратява
неоторизирана употреба на
вашия телефон. Защитният
код по подразбиране е ‘0000’
и е необходим за изтриване
на всички записи в телефона
и за активиране на менюто
Нулиране на настройките.
Защитният код също е
необходим за активиране или
деактивиране заключването на
телефона за предотвратяване
на неоторизирана употреба
на телефона. Настройката по
подразбиране на защитния код
може да се промени от Защита >
Промяна на кодове.
Преглед на състоянието на
паметта
Вашият LG-C320 разполага с три
типа памет: на телефона, в SIM
картата и външна карта с памет
(може да се наложи да закупите
картата с памет отделно).
Може да използвате управлението
на паметта, за да определите
как се използва всяка памет и да
20 установите колко място е останало.
Натиснете Меню и изберете
Настройки, след което Настройки
на телефона и Информация за
паметта. След това ще се изведе
текущия статус на различните
типове памет във вашия LG-C320.
Нулиране на телефона
Използвайте Нулиране на
Нулиране на устройството
в Настройки на телефона на
меню Настройки, за да нулирате
всички настройки до фабричните
им стойности. За да активирате
тази функция, ви е необходим
защитният код.
Смяна на настройките на
дисплея
1 Натиснете Меню изберете
Настройки.
2 Изберете Показване и изберете
от:
Начален екран - Регулирайте
Телефонът е отключен и
Показване на елементи:
Тема на менюто - Бърза смяна
на целия облик на екрана.
Стил на меню - Променете
изгледа на менюто Списък или
Матричен стил.
Шрифт - Смяна на размера на
шрифта.
Фоново осветление - Изберете
колко дълго остава включено
фоновото осветление.
Използвайте навигационните
клавиши, за да регулирате
яркостта.
СЪВЕТ! Колкото по-дълго е
включено фоновото осветяване,
толкова повече енергия на
батерията се изразходва и
толкова по-често се налага да
зареждате телефона.
Поздравително съобщ. - След
избиране на Вкл. можете
да напишете съобщение за
“Добре дошли”. Съобщението
ще се появи на екрана, когато
стартирате телефона.
Други екрани - Изберете тема
за екрана в режим на готовност
или за стартиране/изключване.
Услуги, свързани със социални
мрежи (SNS)
Вашият телефон LG-C320 предлага
SNS услуги, които ви позволяват
да се наслаждавате и управлявате
социални мрежи.
БЕЛЕЖКА: Отбележете, че
при използване на онлайн
услуги могат да се начислят
допълнителни разходи.
Проверете тарифите за данни
от мрежовия оператор..
Актуализиране софтуера на
телефона
Програма за обновяване на
софтуера на мобилни телефони
на LG
За допълнителна информация
относно използването на
тази функция, моля, посетете
http://update.lgmobile.com или
http://www.lg.com/common/index.
jsp и изберете поддръжка за
конкретната държава.
Тази функция ви позволява да
актуализирате фърмуера на своя
телефон от интернет до найактуалната му версия, без да се
налага да посещавате сервизен
център.
Тъй като актуализирането на
фърмуера на телефона изисква
пълното внимание на потребителя,
докато трае процесът на
актуализация, погрижете се да
проверите всички инструкции
и бележки, които се появяват
при всяка стъпка, преди да
продължите. Отбележете, че
изваждането на USB кабела за
данни или батерията по време на
актуализация може сериозно да
повреди вашия мобилен телефон.
21
Свързване
Смяна на настройките за
свързване
Режим на USB връзката
Вашите настройки за свързване
вече са зададени от мрежовия
оператор, така че да се
наслаждавате на мобилния си
телефон от самото начало. Ако
искате да промените някои
настройки, използвайте това
меню. Натиснете Меню и изберете
Настройки, после изберете
Свързване. Опциите са:
Bluetooth - настройвате своя LGC320 за използване на Bluetooth.
Може до промените видимостта от
други устройства или да търсите
устройства, с които вашият
телефон е сдвоен.
Режим на USB свързване - Може
да изберете режима на USB връзка
в телефона за различни цели..
22
Смяна на настройките на
Bluetooth
1 Натиснете Меню и изберете
Настройки, след което
Свързване.
2 Изберете Bluetooth, после
Настройки.
Направете вашите промени в:
Видимост - настройвате опция
Видим или Видимо за 1 мин.,
така че други устройства да
могат да откриват телефона
ви, когато търсят Bluetooth
устройства. Ако изберете
Скрит, другите устройства няма
да могат да открият вашия
телефон, когато търсят Bluetooth
устройства.
Име на устройство - Можете
да именувате и преименувате
вашия телефон с името, което
ще се появява на другите
устройства. Името на вашия
телефон ще бъде показвано на
другите устройства само когато
Видимост на моето устройство
е зададено на Видим.
Функции - Можете да
прегледате списъка с устройства
като слушалки и “свободни
ръце”, които този Bluetooth
активиран телефон поддържа
Моят адрес - Проверете своя
адрес на Bluetooth.
Забележка: за да
подобрите сигурността,
препоръчваме след като
свържете телефона си с друго
устройство, опцията Видимост
ще се настрои на Скрито. За
входящи връзки независимо от
това дали другото устройство
е сдвоено с телефона може
да изберете да приемете или
отхвърлите връзката.
Сдвояване с друго Bluetooth
устройство
Свързвайки своя LG-C320 с друго
устройство, можете да установите
връзка, защитена с парола. Това
означава, че сдвояването е позащитено.
1 Проверете дали вашият
Bluetooth е Вкл. и Видим.
Можете да промените
видимостта от Настройки в
менюто Bluetooth, като изберете
“Вид. мое устр.” и след това
“Видим”.
2 От Bluetooth изберете
Активиране на Bluetooth и
Търси ново устройство.
3 Вашият LG-C320 ще започне
да търси устройства. Когато
търсенето завърши, на
екрана ще се появи Добави и
Опресняване.
4 Изберете устройството, с което
искате да свържете телефона си,
и след това Добави и въведете
паролата и изберете ОК.
5 Телефонът ви ще се свърже към
другото устройство, където
трябва да въведете същата
парола.
6 С това Bluetooth връзката ви,
защитена с парола, е установена.
Използване на Bluetooth
слушалка
1 Проверете дали вашата
Bluetooth връзка е зададена
на Активиране на Bluetooth и
Видим.
2 Следвайте инструкциите,
приложени към слушалката,
за да я поставите в режим
на сдвояване и да сдвоите
устройствата.
3 Вашият телефон LG-C320
автоматично ще се свърже с
вашия телефон с Bluetooth и
ще превключи на профила на
телефона.
23
Изпращане и получаване на
файлове с Bluetooth
Bluetooth е чудесен начин
за изпращане и получаване
на файлове, тъй като не са
необходими кабели и връзката
е лесна и бърза. Може да се
свържете към Bluetooth слушалка,
за да извършвате и получавате
повиквания. Преди да започнете
да споделяте файлове с Bluetooth,
трябва първо да сдвоите телефона
си с друго Bluetooth устройство.
За информация за сдвояване на
устройства вж. Сдвояване с друго
Bluetooth устройство.
За включване на Bluetooth:
1 Натиснете Меню изберете
Настройки. Изберете
Свързване, след това Bluetooth.
2 Изберете Активиране на
Bluetooth.
3 Изберете Деактивиране на
Bluetooth, за да изключите
Bluetooth.
За изпращане на файл:
1 Отворете файла, който искате
да изпратите, обикновено
това е снимка, видеоклип или
музикален файл.
2 Изберете Опции и изберете
Изпращане чрез, после
Bluetooth.
24
3 Изберете Да, за да включите
Bluetooth, ако вече не е активиран.
4 Вашият телефон LG-C320
автоматично ще търси други
устройства с активиран
Bluetooth в близост.
5 Изберете устройството, до което
искате да изпратите файла, и
изберете ОК.
За получаване на файл:
1 За да получавате файлове,
Bluetooth на вашия телефон
трябва да е настроен на
Активиране на Bluetooth и
Видим.
2 Съобщение ще ви подкани да
приемете файла от подателя.
Изберете Да, за да получите
файла.
СЪВЕТ! Следете лентата
за напредък, за да се уверите, че
файлът ви е изпратен.
СЪВЕТ! Търговската марка и
логото Bluetooth® са притежание
на Bluetooth SIG, Inc. и всяко
използване на тези атрибути от
страна на LG Electronics попадат
в обхвата на лицензионни
отношения. Останалите
търговски марки и търговски
названия са на съответните си
притежатели.
Синхронизиране на телефона
с компютъра.
Преглед на файловете на
телефона на компютъра
Можете да синхронизирате
телефона си
с компютър, за да сте сигурни, че
всичката ви
важна информация и данни си
съответстват и също така че
архивирате файловете си, за да сте
спокойни.
1 Свържете USB кабела към
телефона и компютъра.
2 Изберете PC suite от
изскачащото меню в телефона.
3 След търсене телефонът ще се
свърже автоматично.
Архивиране и възстановяване
на информацията на телефона
1 Свържете USB кабела към
телефона и компютъра.
2 Изберете PC suite от
изскачащото меню в телефона.
3 Щракнете върху иконата
“Резервно копие” и изберете
Резервно копие или
Възстановяване.
4 Маркирайте съдържанието,
за което искате да създадете
резервно копие или което
искате да възстановите.
Изберете местоположението
на информацията, за която
искате да създадете резервно
копие или от което искате да
възстановите информация.
Щракнете върху ОК.
5 Ще бъде създадено резервно
копие на информацията.
СЪВЕТ! Гледането на
съдържанието на телефона на
компютъра помага да подредите
файловете, да организирате
документите и да премахнете
съдържанието, което не ви е
вече необходимо.
25
Аксесоари
За вашия мобилен телефон има разнообразни аксесоари. Тези са
посочени по-долу.
Зарядно устройство
Батерия
Ръководство на потребителя
M A G Y A R
HRVATSKI
БЪ Л ГА Р С K И
S R P S K I
МАКЕДОНСКИ
Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Korisničko uputstvo
Упатство за користење
LG-C320
ЗАБЕЛЕЖКА
• Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG.
• Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
• Аксесоарите може да са различни за различните региони. Моля,
проверете коя е регионалната ни обслужваща компания или агент и се
обърнете към тях, ако имате допълнителни въпроси.
26
Технически данни
Температура на околната среда
Макс.: +55°C (разреждане) +45°C (зареждане)
Мин.: -10°C
27
Указания за
безопасна и
eфективна употреба
Моля, прочетете тези прости
указания. Неспазването на тези
указания може да бъде опасно или
неправомерно.
Излагане на радиочестотна
енергия
Информация за излагане на
радиочестотна енергия и
Специфичен коефициент на
поемане (SAR) Този мобилен
телефон модел LG-C320 е
създаден така, че да отговаря
на приложимите изисквания за
безопасност при излагане на
радио вълни Това изискване се
основава на научни указания,
които включват диапазони на
безопасност, за да се гарантира
безопасността на всички лица,
независимо от тяхната възраст и
здравно състояние.
• Излагането на стандартни
мобилни устройства се измерва
с единица, наречена Специфичен
коефициент на поемане или SAR.
Тестовете за SAR са извършени с
използване на стандартни методи,
при което устройството работи
28
с най-високата сертифицирана
мощност при всички използвани
честотни ленти.
• Въпреки че може да има различия
в нивата на SAR при различните
модели LG телефони, те всички
са разработени да отговарят на
съответните указания за излагане
на радиочестотна енергия.
• Пределът на SAR, препоръчван
от Комисията по защита от
нейонизираща радиация (ICNIRP),
е 2W/kg средно на десет (10)
грама тъкан.
• Най-високата стойност на SAR за
този модел телефон, тестван от
DASY4 за използване в близост до
ухото, е 0,612 W/kg (10 гр.), а при
носене в близост до тялото е 1,33
W/Kg (10 гр.).
• SAR стойността за жители
в страни/региони, които са
възприели предела за SAR,
препоръчан от Институти на
електрическите и електронни
инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно
на 1 грам тъкан.
Грижа за продукта и
поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Използвайте само батерии,
зарядни устройства и аксесоари
одобрени за използване с този
определен модел телефон.
Използването на всякакви
други типове аксесоари може
да девалидира всякакви
споразумения или гаранцията,
която е в сила за телефона, и
може да е опасно.
• Не разглобявайте този апарат.
Предайте го на квалифициран
технически персонал, когато е
необходима поправка.
• Дръжте далеч от електрически
уреди като телевизори,
радиоприемници и персонални
компютри.
• Апаратът трябва да се държи
далеч от източници на топлина,
като радиатори и фурни.
• Не го изпускайте.
• Не излагайте апарата на
механични вибрации или удар.
• Изключвайте телефона във всяка
зона, в която това се изисква
от специални разпоредби.
Например, не използвайте
телефона си в болници, тъй като
може да засегне чувствително
медицинско оборудване.
• Не пипайте телефона с мокри
ръце, докато се зарежда. Това
може да доведе до токов удар или
до сериозна повреда на вашия
телефон.
• Не зареждайте апарата близо до
запалими материали, тъй като
апаратът може да се загрее и да
предизвика опасност от пожар.
• Използвайте суха кърпа за
почистване на външността
на апарата (не използвайте
разтворители като бензин,
разредител или спирт).
• Не зареждайте телефона, когато е
поставен върху мека повърхност.
• Телефонът трябва да се зарежда в
добре проветрявано място.
• Не излагайте апарата на
прекомерен дим или прах.
• Не дръжте телефона в близост до
кредитни карти или транспортни
билети - това може да повлияе
на информацията в магнитните
ленти.
• Не натискайте екрана с остри
предмети, защото това може да
повреди телефона.
• Не излагайте телефона на влага
или течности.
29
• Използвайте аксесоарите,
например слушалка, внимателно.
Не пипайте антената, когато не
се налага.
Ефективно действие на
телефона
Електронни устройства
Всички мобилни телефони могат
да получат смущение, което да
повлияе на работата им.
• Не използвайте телефона в
близост до медицински апарати,
без да поискате разрешение.
Избягвайте да поставяте телефона
над пейсмейкъри, например в
джоба на ризата.
• Някои слухови апарати могат да
се влияят от мобилните телефони.
• Малки смущения могат да
повлияят на работата на
телевизори, радиоапарати,
компютри и др.
Безопасност на пътя
Проверете законите и
разпоредбите за използване на
мобилни телефони в областите,
където шофирате.
• Не използвайте телефони, които
се държат в ръка, при шофиране.
• Концентрирайте се напълно в
шофирането.
30
• Използвайте комплект за
свободни ръце, ако е наличен.
• Отбийте от пътя и паркирайте,
преди да извършите или
отговорите на повикване, ако
условията на шофиране го
изискват.
• Радиочестотната енергия може
да повлияе на някои електронни
системи във вашето превозно
средство, като стереоуредби и
съоръжения за безопасност.
• Когато автомобилът ви е снабден
с въздушна възглавница, не
блокирайте пътя й с монтирани
или портативни безжични
уреди. Това може да предизвика
неправилно действие на
въздушната възглавница или да
доведе до сериозно нараняване
поради неправилното й действие.
• Ако слушате музика независимо
дали навън или вътре, проверете
дали силата на звука е на
приемливо ниво, така че да чувате
какво става около вас. Това е
особено важно когато сте близо
до път.
Избягвайте да причинявате
повреда на слуха си
Може да повредите слуха си,
ако сте изложени на силен
звук за дълъг период от време.
Следователно, препоръчително е
да не включвате или изключвате
апарата в близост до ухото си.
Освен това, препоръчително
е да настроите силата на звука
за музиката и повикванията на
приемливо ниво.
Прекомерният звук и налягане,
идващи от слушалките, могат
да причинят загуба на слух.
Взривни площадки
Не използвайте телефона в райони,
където протичат взривни работи.
Съблюдавайте ограниченията
и спазвайте всички правила и
разпоредби.
Потенциално взривоопасна
атмосфера
• Не използвайте телефона на
бензиностанции.
• Не го използвайте в близост до
гориво или химикали.
• Не транспортирайте и не
съхранявайте запалим газ,
течност, експлозиви в отделението
на вашия автомобил, което
съдържа мобилния телефон и
аксесоарите.
В самолет.
Безжичните устройства могат да
причинят смущения в самолета.
• Изключете мобилния телефон,
преди да се качите на самолета.
• Не го използвайте и на земята без
разрешение на персонала.
Деца
Пазете телефона на безопасно
място, далече от достъп на
малки деца. В него има малки
части, които, ако бъдат откачени,
могат да доведат до опасност от
задушаване.
Спешни повиквания
Възможно е спешните повиквания
да не са достъпни във всички
мобилни мрежи. Затова никога
не разчитайте единствено на
телефона за спешни повиквания.
Проверете при местния доставчик
на услуги.
Информация за използване и
грижи за батерията
• Не е необходимо напълно да
разреждате батерията преди
зареждане.. За разлика от други
системи батерии, няма ефект
на паметта, който да повлияе
отрицателно върху работата
на батерията. Въпреки това Ви
приканваме да зареждате и
разреждате батерията си докрай с
цел оптимизиране на работата й.
• Използвайте само батерии и
зарядни устройства LG. Зарядните
устройства LG са разработени
31
да максимизират живота на
батерията.
• Не разглобявайте и не свързвайте
на късо батерията.
• Пазете металните контакти на
батерията чисти.
• Сменете батерията, когато вече
не работи с нужното качество.
Батерията може да се презарежда
стотици пъти, преди да е
необходима смяна.
• Заредете батерията, ако не е
използвана дълго време, за да
максимизирате качеството на
работа.
• Не излагайте зарядното устройство
на пряка слънчева светлина или
висока влажност, като например
в баня.
• Не оставяйте батерията на
студени или горещи места, това
може да влоши качеството на
работата й.
• Ако батерията бъде заменена с
такава от неправилен тип, има
опасност от пръсване.
• Изхвърляйте използваните
батерии в съответствие с
инструкциите на производителя.
Рециклирайте, когато е възможно.
Не изхвърляйте с битовите
отпадъци.
32
• Ако трябва да смените батерията,
занесете я в най-близкия
оторизиран сервиз на LG
Electronics или дилър за помощ.
• Винаги изваждайте зарядното
устройство от стенния контакт,
след като телефонът се зареди
напълно, за да спестите нежелана
консумация от зарядното.
• Действителният живот на
батерията зависи от мрежовата
конфигурация, настройките на
продукта, схемите на използване,
батерията и условията на средата.
LG-C320 Korisničko uputstvo
U ovim uputstvima opisane su karakteristike vašeg novog mobilnog telefona.
Ovde možete da pronađete korisna objašnjenja funkcija vašeg telefona.
Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona u
zavisnosti od instalirane verzije softvera i dobavljača usluga.
Odlaganje starog uređaja
1 Simbol precrtane korpe za otpatke
na proizvodu znači da se na njega
odnosi Direktiva Evropske Unije
2002/96/EC.
2 Električni i elektronski proizvodi
ne smeju se odlagati zajedno
sa gradskim otpadom, već na
posebnim mestima za prikupljanje
otpada koje određuje državna ili
lokalna uprava.
3 Pravilno odlaganje vašeg
starog uređaja sprečiće
potencijalne negativne
posledice po okolinu i
zdravstveno stanje ljudi.
4 Da biste dobili više informacija o
odlaganju svog starog uređaja,
obratite se gradskoj vlasti, javnoj
komunalnoj službi ili prodavnici u
kojoj ste kupili uređaj.
Sadržaj
Osnovne informacije o telefonu ........4
Instaliranje SIM kartice i punjenje
baterije ..........................................................6
Pozivi..............................................................7
Obavljanje poziva ................................7
Obavljanje poziva iz kontakata ......7
Odgovaranje na poziv i odbijanje
poziva .......................................................7
Brzo biranje ............................................7
Menjanje postavki poziva ................8
Slanje poruka ..........................................11
Razmena poruka ...............................11
Slanje poruke......................................12
Unos teksta..........................................12
Menjanje postavki tekstualnih
poruka ...................................................13
Menjanje postavki za MMS
poruke ...................................................13
Fotoaparat ...................................................8
Brzo fotografisanje ..............................8
Nakon fotografisanja ..........................8
Imenik ........................................................14
Traženje kontakta .............................14
Dodavanje novog kontakta..........14
Video kamera .............................................9
Snimanje video zapisa na brzinu ..9
Nakon snimanja video zapisa .........9
Ostalo .........................................................14
Podešavanje budilnika ...................14
Dodavanje događaja u kalendar 15
Dodavanje stavke u listu
zadataka ...............................................16
Dodavanje podsetnika ...................16
Traženje datuma ...............................16
Snimanje glasa...................................16
Slanje glasovnih snimaka ..............17
Upotreba kalkulatora ......................17
Štoperica ..............................................17
Konvertovanje jedinica ..................17
Muzika...........................................................9
MP3 plejer ...............................................9
E-pošta .......................................................10
Slanje e-pošte pomoću novog
naloga....................................................10
FM radio ....................................................11
Upotreba FM radija ..........................11
Slušanje radio programa ...............11
2
Internet ......................................................11
Pristup Internet..................................11
Dodavanje grada u vremenske
zone ........................................................18
Podešavanja.............................................18
Menjanje profila ................................18
Upotreba režima za let avionom 18
Menjanje postavki uređaja ...........19
Menjanje datuma i vremena........19
Menjanje bezbednosnih
postavki ................................................19
Prikazivanje statusa memorije ....20
Poništavanje konfiguracije
telefona .................................................21
Menjanje postavki prikaza ............21
Usluge društvene mreže (SNS)....21
Ažuriranje softvera telefona .........22
Povezivanje .........................................22
Menjanje postavki povezivanja .22
Menjanje Bluetooth postavki ......22
Uparivanje sa drugim Bluetooth
uređajem ..............................................23
Upotreba Bluetooth slušalica ......24
Slanje i primanje datoteka pomoću
Bluetooth veze ...................................24
Da biste uključili Bluetooth
uređaj:....................................................24
Sinhronizovanje telefona sa
računarom ..........................................25
Pravljenje rezervnih kopija i
vraćanje informacija iz telefona..25
Prikazivanje datoteka sa telefona
na računaru .........................................26
Dodatna oprema ...................................27
Tehnički podaci ......................................28
Uputstva za bezbednu i efikasnu
upotrebu ...................................................29
3
Osnovne informacije o telefonu
Slušalica
Multitaksking taster
Daje pristup Matičnom
ekranu, glavnom meniju i
aktivnim aplikacijama.
Taster Pošalji
• Služi za biranje i
odgovaranje na poziv.
• U režimu mirovanja:
prikazuje istoriju
poziva.
Alfanumerički tasteri
• U režimu mirovanja:
unos broja koji želite
da pozovete Pritisnite
i držite
- Međunarodni
pozivi
- Povezivanje na centar za
govornu poštu
do - Brzo pozivanje
- Držite taster da biste
aktivirali režim bez zvuka
• U režimu za uređivanje: unos
brojeva i znakova.
4
Meki tasteri (levi meki
taster / desni meki
taster)
• Ovi tasteri obavljaju
funkciju koja je
prikazana na dnu
ekrana.
Glavni LCD ekran
Meni za vidžete
Omogućava pristup
vidžetima.
Taster „Kraj“
• Taster za uključivanje/
isključivanje (pritisnite
i zadržite)
• Završite ili odbijte
poziv.
Taster za potvrdu /
taster OK
• Služi za biranje
opcija menija ili za
potvrđivanje radnji.
Navigacioni taster
• U režimu mirovanja:
Kratko: izbor profila zvuka
Kratko: E-pošta
Kratko: Poruke
Kratko: Fotoaparat
• U meniju: kretanje nagore/nadole.
Slušalice
Bočni tasteri
• U režimu mirovanja:
Kontroliše jačinu zvona.
• U toku poziva:
podešavanje jačine
zvuka u slušalicama
• Dok slušate MP3
muziku: podešavanje
jačine zvuka audio
zapisa
Priključak za punjač/USB
kabl
SAVET: vodite
računa da telefon
bude uključen, da
je ubačena spoljna
memorijska kartica i
da je telefon u stanju
mirovanja pre nego
što priključite USB
kabl za masovno
skladištenje.
Objektiv
kamere
Poklopac za
bateriju
Držač za SIM
karticu
Baterija
5
Instaliranje SIM kartice i punjenje baterije
Instaliranje SIM kartice
Kada postanete pretplatnik neke mreže, dobićete SIM karticu koja sadrži
podatke o vašoj pretplati, kao što je PIN kôd, dostupne opcione usluge i još
mnogo toga.
Važno! › Grebanjem ili savijanjem može da se ošteti SIM kartica i kontakti na njoj,
stoga budite pažljivi pri rukovanju, umetanju i uklanjanju SIM kartice.
Sve SIM kartice držite van domašaja dece.
Ilustracije
1 Otvaranje poklopca baterije
2 Uklanjanje baterije
3 Ubacivanje SIM kartice
4 Ubacivanje baterije
5 Zatvaranje poklopca baterije
UPOZORENJE: nemojte vaditi
bateriju kada je telefon uključen jer ga
možete oštetiti.
6 Punjenje baterije
› Ako se telefon ne uključuje ili je slika na ekranu zamrznuta i telefon ne reaguje
na komande, probajte da izvadite i vratite bateriju.
6
1
2
3
4
5
6
Pozivi
Obavljanje poziva
1 Proverite da li je telefon uključen.
2 Možete koristiti tastaturu. Da biste
izbrisali broj, pritisnite taster ili
strelicu unazad.
da biste započeli
3 Pritisnite
poziv.
4 Da biste prekinuli poziv, pritisnite
.
SAVET! Da biste uneli znak
„+“ pri obavljanju međunarodnih
poziva, pritisnite i zadržite taster 0.
Obavljanje poziva iz kontakata
Lako možete da pozovete bilo koga čiji
broj imate sačuvan u Imeniku.
1 Pritisnite Meni da biste otvorili
glavni meni. Izaberite Imenik.
2 Pomoću tastature unesite prvo
slovo kontakta koji želite da
pozovete, a zatim se krećete do
imena.
da biste započeli
3 Pritisnite
poziv.
Odgovaranje na poziv i
odbijanje poziva
Kada telefon zazvoni, pritisnite
da biste odgovorili
Prihvati ili
na poziv.
Dok telefon zvoni, možete pritisnuti
dugme Bez zvuka da biste utišali
zvuk zvona. Ovo je korisno ako
ste na sastanku, a zaboravili ste da
promenite profil u „Bez zvuka“.
ili izaberite Odbij da
Pritisnite
biste odbili dolazni poziv.
Napomena: kada je
tokom poziva aktiviran zvučnik,
ikona zvučnika se prikazuje sa
crvenim krstićem, a kada je zvučnik
deaktiviran, ikona se prikazuje bez
crvenog krstića.
Brzo biranje
Kontaktima koje često zovete možete
da dodelite broj za brzo biranje.
1 Pritisnite Meni da biste otvorili
glavni meni. Izaberite Imenik, a
zatim izaberite Opcije, pa Brzo
biranje.
2 Govornoj pošti dodeljen je broj
za brzo biranje 1 i to nije moguće
7
promeniti. Izaberite bilo koji
drugi broj pomoću navigacionih
tastera i biranjem opcije Dodaj ili
pritiskanjem tastera sa brojem.
3 Otvoriće se Imenik. Izaberite
kontakt koji želite da dodelite tom
broju pomoću navigacionih tastera,
a zatim pritisnite Izaberi.
Da biste pozvali broj za brzo biranje,
pritisnite i zadržite odgovarajući broj
dok se ime kontakta ne pojavi na
ekranu. Poziv će automatski započeti i
.
nema potrebe da pritisnete
Menjanje postavki poziva
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Podešavanja, pa Poziv.
2 Odavde možete promeniti
podešavanja za:
Preusmeravanje poziva - odaberite
da li želite da preusmeravate
pozive.
Zabrana poziva - izaberite koje
pozive želite da zabranite.
Poziv na čekanju - uključite
obaveštenje o pozivu na čekanju.
Fiksni brojevi za pozivanje odaberite listu brojeva koje će biti
moguće pozvati sa vašeg telefona.
8
Poruke izvinjenja
Fotoaparat
Brzo fotografisanje
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Fotoaparat, pa ponovo Fotoaparat.
2 Kada budete fokusirali subjekat
pomoću fotoaparata, izaberite
ikonu Snimi na sredini donje strane
ekrana, a zatim pritisnite U redu da
biste fotografisali.
Nakon fotografisanja
Fotografija koju ste snimili pojaviće
se na ekranu. Naziv fotografije će se
prikazati u gornjem delu donje strane
ekrana, sa pet ikona ispod.
Slike - prikazivanje fotografija i video
zapisa koje se nalaze u albumu.
Pošalji - slanje fotografije putem
poruka, E-pošta ili pomoću
Bluetooth.
Novo - odmah snimite još jednu
fotografiju.
Postavi kao - upotreba fotografije
kao pozadine, slike kontakta ili slike
na ekranu prilikom pokretanja ili
isključivanja.
Izbriši - brisanje fotografije koju ste
upravo snimili. Tražilo će se ponovo
pojaviti.
Video kamera
Snimanje video zapisa na
brzinu
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Fotoaparat, pa Videokamera.
Optičko tražilo video kamere
pojaviće se na ekranu.
2 Usmerite kameru ka onom što želite
da snimite.
3 Izaberite ikonu Snimi na sredini
donje strane ekrana, a zatim
pritisnite U redu da biste snimili
video zapis. Snim. će se pojaviti na
dnu tražila. Ponovo pritisnite
da biste zaustavili snimanje.
Nakon snimanja video zapisa
Statična slika koja predstavlja video
zapis pojaviće se na ekranu.
Nakon snimanja video zapisa biće
dostupne sledeće opcije u meniju:
Videozapisi - prikazivanje fotografija
i video zapisa koje se nalaze u albumu.
Reprodukcija - reprodukujte
datoteku.
novo - pritisnite da biste odmah
snimili sledeći video zapis.
Pošalji - slanje video zapisa putem
poruka, E-pošta ili pomoću
Bluetooth.
Izbriši - brisanje video zapisa koji ste
upravo snimili. Tražilo će se ponovo
pojaviti.
Muzika
MP3 plejer
LG-C320 ima ugrađen muzički
plejer koji vam omogućava da
reprodukujete omiljenu muziku.
Napomena:
• Pre slušanja muzike moraćete da
prenesete muzičke datoteke na
telefon.
• Muzički plejer podržava sledeće
vrste kodeka: MP3, WMA, AAC.
Muzički plejer ne podržava
obavezno sve funkcije i varijacije
formata datoteka.
9
Da biste pristupili muzičkom plejeru,
pritisnite Meni, a zatim izaberite
Muzika, pa MP3 plejer. Odatle
možete pristupiti sledećim opcijama:
Poslednje reprodukovano - prikažite
sve numere koje ste nedavno
reprodukovali.
Sve numere - sadrži sve numere koje
imate u telefonu.
Moje liste - sadrži sve liste numera
koje ste kreirali.
Izvođači - omogućava pregledanje
svih numera sortiranih po izvođačima.
Albumi - omogućava pregledanje svih
numera sortiranih po albumima.
Žanrovi - omogućava pregledanje
svih numera sortiranih po žanrovima.
Izmešaj sve numere - omogućava
reprodukovanje svih numera
nasumičnim redosledom.
10
Napomena: Autorska
prava za muzičke datoteke mogu
biti zaštićena međunarodnim
ugovorima i državnim zakonima u
vezi sa autorskim pravima. Stoga će
vam za reprodukovanje ili kopiranje
muzike možda biti potrebna
dozvola ili licenca. U nekim
državama zakonom je zabranjeno
kopiranje materijala koji je zaštićen
autorskim pravom u privatne
svrhe. Pre preuzimanja ili kopiranja
datoteke, proverite zakone u svojoj
zemlji koji se tiču korišćenja takvog
materijala.
E-pošta
Slanje e-pošte pomoću novog
naloga
Da biste slali/primali e-poštu, trebalo
bi da podesite nalog za e-poštu.
1 Pritisnite Meni, izaberite E-pošta,
a zatim odaberite nalog koji želite
da koristite.
2 Odaberite Piši e-por. da biste
otvorili prozor za novu e-poruku.
3 Upišite temu poruke, a zatim
pritisnite U redu.
4 Unesite poruku pomoću tastature.
FM radio
Upotreba FM radija
Telefon LG-C320 poseduje FM radio
prijemnik da biste svoje omiljene
stanice mogli da slušate u pokretu.
Slušanje radio programa
1 Pritisnite Meni, izaberite Muzika, a
zatim odaberite FM radio.
2 Izaberite broj stanice koju biste
želeli da slušate.
Napomena: Ako se nalazite u
oblasti sa lošim radio prijemom,
možda će biti teško da uhvatite
radio program.
Moraćete da priključite slušalice da
biste slušali radio. Priključite ih na
priključak za slušalice.
Internet
Pristup Internet
Možete da pokrenete WAP pretraživač
i da pristupite početnoj stranici
aktivnog profila u Web postavkama.
Možete i ručno da unesete URL adresu
i da pristupite odgovarajućoj WAP
stranici.
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Internet.
2 Da biste prešli direktno na početnu
stranicu pregledača, izaberite
Početna stranica. Možete i da
izaberete Unesite adresu i da
otkucate URL adresu, a zatim da
izaberete Poveži se.
NAPOMENA: Povezivanje s ovom
uslugom i preuzimanje sadržaja
dodatno se naplaćuje. Troškove
prenosa podataka proverite kod
operatera mobilne telefonije.
Slanje poruka
Razmena poruka
Telefon LG-C320 poseduje funkcije
kao što su SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia Message
11
Service) i mrežne servisne poruke.
Da biste koristili te funkcije pritisnite
Meni, a zatim izaberite stavku Poruke.
Slanje poruke
1 Pritisnite Meni, izaberite Poruke, a
zatim odaberite Piši novu poruku.
2 Otvoriće se uređivač za novu
poruku. Uređivač poruka
kombinuje SMS i MMS poruke
u jedan intuitivni režim u kojem
je jednostavno menjanje načina
unosa. Podrazumevana postavka za
uređivač poruka je SMS režim.
3 Unesite poruku pomoću tastature.
Pogledajte poglavlje Unos teksta
u nastavku za više informacija o
načinu unosa teksta.
4 Izaberite Opcije, a zatim odaberite
ubaci da biste dodali nešto od
sledećeg: Slika, Video, Zvuk,
Obrazac, Smeško, Ime i broj, Novi
slajd, Tema ili Ostalo (Vizit karta/
Raspored/Podsetnik/zadaci/Moja
vizit karta).
5 Odaberite Pošalji primaocu.
6 Odaberite kontakt iz liste kontakata
ili unesite broj telefona.
12
7 Izaberite stavku Pošalji.
UPOZORENJE: Ako se u
uređivač poruka doda nešto od
sledećeg: Slika, Zvuk, Video, Novi
slajd, Tema, Vizitkarta, Raspored ili
Moja vizitkarta, on će automatski
preći u režim za MMS poruke,
a naplaćivanje će se obavljati
shodno tome.
Unos teksta
Pomoću tastature na telefonu možete
da unosite alfanumeričke znakove. Na
primer, čuvanje imena u kontaktima,
pisanje poruka i kreiranje rasporeda
događaja u kalendaru zahtevaju unos
teksta.
Na telefonu su dostupni sledeći režimi
za unos teksta: ABC/abc/Abc režim i
123 režim.
Napomena: Neka polja možda
dozvoljavaju samo jedan režim
unosa (npr. telefonski broj u
poljima kontakta).
Menjanje postavki tekstualnih
poruka
Pritisnite Meni, izaberite Poruke,
a zatim odaberite Podešavanja i
Tekstualna poruka. Možete promeniti
sledeće opcije:
Centar za tekstualne poruke - unesite
podatke o centru za poruke.
Izveštaj o isporuci - odaberite ako
želite da dobijate potvrdu da je
poruka isporučena.
Rok ispravnosti - odaberite koliko
dugo će se poruke čuvati u centru
za poruke.
Tipovi poruka - konvertujte tekst u
Glas, Faks, X.400 ili E-pošta.
Kodni raspored znakova - odaberite
kodni raspored znakova. Ovo utiče na
veličinu poruke, a stoga i na troškove
za prenos podataka.
Dugačke tekstualne poruke šalji
kao - odaberite da li da se poruka
pošalje kao više SMS poruka ili kao
MMS poruka kada u polje za poruku
unesete tekst koji je duži od 2 strane.
Menjanje postavki za MMS
poruke
Pritisnite Meni, izaberite stavku
Poruke, a zatim odaberite opcije
Podešavanja i MMS poruka. Možete
promeniti sledeće opcije:
Režim preuzimanja - odaberite da li
da automatski ili ručno preuzimate
multimedijalne poruke u zavisnosti od
toga da li se nalazite u matičnoj mreži
ili u romingu.
Izveštaj o isporuci - odaberite da li
da zahtevate ili omogućite izveštaj
o isporuci.
Izveštaj o čitanju - odaberite da li
da zahtevate ili omogućite izveštaj
o čitanju.
Prioritet - odaberite nivo prioriteta za
multimedijalne poruke.
Rok ispravnosti - odaberite koliko
dugo će se poruke čuvati u centru
za poruke.
Trajanje slajda - odaberite koliko
dugo će se slajdovi prikazivati na
ekranu.
Režim kreiranja - omogućava izbor
tipova sadržaja koje MMS podržava.
Vreme isporuke - konfiguriše vreme
isporuke poruke primaocu. Centar
za multimedijalne poruke isporučiće
poruku nakon navedenog vremena
isporuke.
13
MMS centar - omogućava vam da
podesite mrežne informacije za slanje
multimedijalnih poruka, kao što su
servisni centar za multimedijalne
poruke i Internet profil.
Imenik
Traženje kontakta
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Imenik.
2 Korišćenjem tastature unesite
prvo slovo kontakta kojeg želite da
pozovete.
3 Pomoću navigacionih tastera
krećite se do kontakata i njihovih
različitih brojeva.
Odnosno, koristite malo brži metod…
1 Na početnom ekranu unesite
broj koji želite da tražite, a zatim
izaberite Opcije.
2 Odaberite Pretraži kontakte iz
menija Opcije.
Dodavanje novog kontakta
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Imenik.
2 Pritisnite Opcije, a zatim izaberite
Novi kontakt.
14
3 Odaberite da li želite da sačuvate
novi kontakt na Telefon ili na SIM
karticu.
4 Unesite željene informacije u
odgovarajuća polja, a zatim izaberite
opciju Gotovo.
Odnosno, da biste koristili malo brži
metod...
1 Unesite broj koji želite da sačuvate,
a zatim pritisnite Opcije.
2 Odaberite Sačuvaj broj, a zatim
odaberite Novi kontakt ili Ažuriraj
kontakt.
3 Unesite odgovarajuće informacije, a
zatim izaberite Gotovo.
Ostalo
Podešavanje budilnika
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Alati, pa odaberite Budlinik.
2 Pritisnite Opcije, a zatim izaberite
Novi alarm.
3 Pomerite se nadole i izaberite
vreme kada biste želeli da se alarm
oglasi.
4 Odaberite tip ponavljanja da biste
označili kako želite da se alarm
oglasi: Ne ponavlja se, Dnevno,
Pon - Pet, Pon - Sub, Izaberi dane.
5 Pomerite se nadole i odaberite neku
od sledećih opcija: Uvek zvuk, Uvek
vibracija, Uvek zvuk i vibracija ili
Kao u profilu.
6 U meniju možete izabrati i zvuk
, a zatim
za alarm. Pritisnite
odaberite zvuk iz fascikle Moje
stvari.
7 Unesite ime za alarm ili prihvatite
predloženo ime.
8 Na kraju, možete da postavite
interval za odlaganje na 5, 10, 20
ili 30 minuta, 1 čas ili možete da
isključite alarm.
9 Izaberite Gotovo.
4
5
6
Dodavanje događaja u
kalendar
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Alati, odaberite Rokovnik, pa
Kalendar.
2 Izaberite datum za događaj. Datum
možete da odaberete pomoću
navigacionih tastera ili tako što ćete
izabrati Opcije, pa Idi na datum da
biste uneli datum.
3 Izaberite Opcije, a zatim Novi plan
pa se pomerite nadole i unesite
7
vreme u koje želite da događaj
počne. Pomerite se nadole, a zatim
unesite vreme u koje želite da se
događaj završi.
Unesite Predmet za događaj.
Pomoću tastature možete otkucati
slova i brojeve.
Zatim odaberite želite li da podesite
Alarm za događaj. Pomerajte se
nalevo ili nadesno da biste videli
dostupne opcije. Alarm možete
da podesite tako da se oglasi kada
događaj počne ili u određeno
vreme pre početka događaja da
bi vas podsetio na predstojeći
događaj.
Još jednom se pomerite nadole
i izaberite opciju za ponavljanje
događaja: Ne ponavlja se ili se
ponavlja Dnevno, Nedeljno,
Mesečno ili Godišnje. Ako se
događaj ponavlja, pomerite se
nadole ako želite da unesete
Datum isteka za datum kada će se
događaj završiti.
Izaberite Gotovo da biste sačuvali
događaj u kalendar. Četvrtasti
kursor će označiti dane i sačuvane
unose.
15
Dodavanje stavke u listu
zadataka
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Alati, pa odaberite Rokovnik.
2 Izaberite Zadaci, a zatim Novi
zadatak.
3 Postavite datum za zadatak,
dodajte beleške i izaberite alarm i
nivo prioriteta: Visok, Uobičajeno
ili Nizak.
4 Da biste sačuvali listu zadataka,
izaberite Gotovo.
SAVET! Stavku možete da uredite
tako što ćete je izabrati, pa
pritisnuti Opcije i Uredi. Da biste
potvrdili izmene, izaberite Gotovo.
Dodavanje podsetnika
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Alati pa Rokovnik i Podsetnik.
2 Izaberite Nov podsetnik, a zatim
unesite tekst podsetnika.
3 Izaberite Sačuvaj.
4 Podsetnik će se pojaviti na ekranu.
16
SAVET! Možete da zaključate
podsetnik. Pritisnite Opcije, a zatim
izaberite Zaključaj da biste zaštitili
privatnost podsetnika.
Traženje datuma
Alatka za traženje datuma je zgodna
za računanje datuma koji će biti važeći
nakon što prođe određeni broj dana.
Snimanje glasa
Upotreba opcije za snimanje glasa
Koristite opciju Diktafon za snimanje
glasovnih beleški i drugih zvukova.
Snimanje glasovnih beleški
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Alati, pa odaberite Diktafon.
2 Pritisnite Snim. da biste pokrenuli
snimanje.
3 Odaberite zaustavi da biste
zaustavili snimanje.
4 Pritisnite Opcije, a zatim izaberite
Pokreni da biste preslušali snimak.
Napomena: Možete preslušati sve
glasovne snimke koje ste sačuvali
ako izaberete Opcije, a zatim
stavku Idi na glasovne snimke.
Slanje glasovnih snimaka
1 Kada završite snimanje, izaberite
Opcije.
2 Izaberite Pošalji, a zatim odaberite
MMS, E-pošta ili Bluetooth.
Ako odaberete MMS ili E-pošta,
snimak će biti priložen uz poruku
koju možete napisati i poslati na
uobičajen način. Ako odaberete
Bluetooth, od vas će se tražiti da
uključite Bluetooth.
Upotreba kalkulatora
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
stavku Alati, pa zatim odaberite
opciju Kalkulator.
2 Koristite numeričke tastere da niste
unosili brojeve.
3 Za jednostavna izračunavanja
pomoću navigacionih tastera
izaberite potrebnu funkciju (+, -, ×,
÷), a zatim izaberite znak =.
4 Za složenija izračunavanja izaberite
Opcije da biste odabrali naredbu.
da biste obrisali
5 Izaberite
sadržaj ekrana i započeli novo
izračunavanje.
Štoperica
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Ostalo, pa odaberite Štoperica.
2 Izaberite Započni da biste započeli
merenje.
3 Odaberite Krug ako želite da
zabeležite vreme po krugu. Moguće
je sačuvati do 99 vremena za krug.
4 Izaberite Zaustavi da biste
zaustavili merenje.
5 Odaberite Nastavi da biste ponovo
započeli merenje od zaustavljanja ili
izaberite Resetuj da biste vrednost
postavili na nulu.
Konvertovanje jedinica
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Alati, pa odaberite Konverter
jedinica.
2 Odaberite da li želite da
konvertujete Valutu, Površina,
Dužina, Masa, Temperatura,
Zapremina ili Brzina.
17
3 Pomerite se nadesno da biste
izabrali jedinicu, a zatim se
pomerite nadole da biste uneli
vrednost.
4 Pomerite se nadole do okvira
za konvertovanje pa odaberite
jedinicu mere u koju želite
da konvertujete. Rezultat
konvertovanja biće prikazan
automatski u redu ispod.
Napomena: za konverziju
Valute potrebno je da prvo
podesite Stopu (kurs) u skladu sa
trenutnim kursom.
Dodavanje grada u vremenske
zone
1 Pritisnite Meni, izaberite Alati, a
zatim odaberite Svetski sat.
2 Da biste saznali tačno vreme u
određenom gradu, pritisnite Opcije,
a zatim izaberite Novi grad.
3 Krećite se pomoću navigacionog
tastera i izaberite grad na mapi.
Izaberite Opcije, a zatim odaberite
Prikaži listu gradova da biste
prikazali listu gradova iz koje
možete da izaberete grad ili da
18
obavite pretragu po početnom
slovu.
4 Pritisnite Odaberi.
Podešavanja
Menjanje profila
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Podešavanja.
2 Izaberite Profili, a zatim odaberite
profil koji želite da uredite.
3 Izaberite Opcije, a zatim odaberite
Personalizuj.
4 Ovde možete da izmenite sve
tonove, njihove jačine zvukova i
opcije signala.
Upotreba režima za let
avionom
Da biste uključili režim za let avionom,
pritisnite Meni, a zatim izaberite
Podešavanja i Profili. Izaberite Avion
da biste ga aktivirali. U režimu za let
avionom nije moguće obavljanje
poziva, povezivanje sa Internetom ili
slanje poruka.
Menjanje postavki uređaja
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Podešavanja.
2 Izaberite Uređaj, a zatim odaberite
jednu od sledećih opcija.
Datum i vreme
Ušteda energije
Jezici - promenite jezik prikaza za
telefon LG-C320.
Aut. zaklj. tastature - odaberite
vremenski interval za automatsko
zaključavanje tastature.
Podešavanja za primarnu
memoriju - ako umetnete spoljnu
memorijsku karticu u telefon,
možete izabrati i Podešavanja
primarnog skladišta, a zatim
odabrati podrazumevanu lokaciju
na kojoj želite da se čuvaju stavke.
Informacije o uređaju - pogledajte
tehničke informacije o telefonu
LG-C320.
Menjanje datuma i vremena
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Podešavanja.
2 Izaberite Uređaj, a zatim odaberite
Datum i vreme, pa odaberite opciju
iz donje liste:
Postavljanje datuma/vremena uključite automatsko ažuriranje ako
želite da telefon automatski ažurira
datum i vreme.
Format datuma - možete da
unesete trenutni datum. Možete
da podesite format datuma
(DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG,
GGGG/MM.DD).
Separator datuma - možete da
unesete trenutni datum. Možete
da podesite razdvajač za datum
(DD/MM/GGGG, DD.MM.GGGG, DDMM-GGGG).
Format vremena - možete da
podesite format vremena 12 sati
ili 24 časa.
Menjanje bezbednosnih
postavki
Izmenite bezbednosne postavke kako
biste zaštitili telefon LG-C320 i važne
informacije na njemu.
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Podešavanja, pa odaberite Uređaj.
19
2 Izaberite Sigurnost, pa odaberite
neku od opcija iz liste ispod:
Zahtev za PIN šifrom - uključite
zahtev za unos PIN koda pri
uključivanju telefona.
Zaključaj telefon - odaberite
sigurnosnu šifru za zaključavanje
telefona u sledećim situacijama:
(Nikada, Pri pokretanju uređaja
, Kada se zameni SIM kartica,
Odmah ).
Zaključavanje aplikacije - možete
da zaključate sadržaj koji želite
da sakrijete. (imenik, poruke, epoštu itd.)
Promeni šifre - promenite PIN kôd
(ova stavka menija biće dostupna
ako je opcija Zahtev za PIN kôd
postavljena na Uključeno), PIN2
kôd ili sigurnosnu šifru.
20
Napomena: Sigurnosna šifra
Sigurnosna šifra štiti vaš telefon
od neovlašćene upotrebe.
Podrazumevana sigurnosna
šifra postavljena je na „0000“, a
sigurnosnu šifru je potrebno uneti
za brisanje svih stavki na telefonu
i aktiviranje menija Resetuj
postavke. Sigurnosna šifra je
potrebna i za omogućavanje
ili onemogućavanje funkcije
zaključavanja telefona u cilju
sprečavanja neovlašćene upotrebe
telefona. Podrazumevana
sigurnosna šifra može se promeniti
iz menija Sigurnost > Promeni
šifre.
Prikazivanje statusa memorije
Telefon LG-C320 ima tri dostupne
memorije: na telefonu, SIM kartici
i spoljnoj memorijskoj kartici
(memorijsku karticu ćete možda
morati da kupite odvojeno).
Upravljač za memoriju možete da
koristite da biste utvrdili koliko
memorije je iskorišćeno i da biste
utvrdili koliko slobodnog prostora je
dostupno.
Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Podešavanja, izaberite Uređaj, pa
odaberite Informacije o memoriji.
Zatim ćete videti trenutni status
memorija na telefonu LG-C320.
Poništavanje konfiguracije
telefona
Koristite funkciju Resetuj sve
postavke u odeljku Uređaj u meniju
Podešavanja da biste sve postavke
vratili na fabrička podešavanja. Za
aktiviranje ove funkcije biće vam
potreban bezbednosni kôd.
Menjanje postavki prikaza
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Podešavanja.
2 Izaberite Ekran, pa odaberite neku
od sledećih opcija:
Početni ekran - podesite veličinu
Pozadina, Stavka za prikaz.
Tema - na brzinu promenite
celokupan izgled ekrana.
Stil menija - izmenite prikaz menija:
popis (lista) ili mreža (matrica).
Font - podesite veličinu fonta.
Pozadinsko osvetljenje - odaberite
vremenski interval do isključivanja
pozadinskog osvetljenja. Takođe,
koristite navigacione tastere da
biste podesili osvetljenje glavnog
ekrana.
SAVET! Što je duže uključeno
pozadinsko osvetljenje, to se više
troši baterija, pa ćete svoj telefon
morati češće da punite.
Pozdravna poruka - nakon što
izaberete Uključeno, možete da
napišete poruku dobrodošlice. Ova
poruka će se pojavljivati na ekranu
uvek kada uključite telefon.
Ostali ekrani - odaberite temu za
početni ekran ili za ekran prilikom
uključivanja/isključivanja.
Usluge društvene mreže (SNS)
LG-C320 sadrži aplikaciju SNS koja
vam omogućava da uživate u svojim
nalozima na društvenim mrežama i da
upravljate njima.
NAPOMENA: Korišćenje
mrežnih usluga se možda
dodatno naplaćuje. Troškove
prenosa podataka proverite kod
provajdera mreže.
21
22
Ažuriranje softvera telefona
Povezivanje
Ažuriranje softvera za LG mobilne
telefone preko Interneta
Više informacija o korišćenju ove
funkcije potražite na Web lokaciji
http://update.lgmobile.com ili http://
www.lg.com/common/index.jsp gde
ćete izabrati podršku za odgovarajuću
državu.
Ova funkcija omogućava ažuriranje
firmvera telefona na najnoviju verziju,
pri čemu to možete praktično da
učinite preko Interneta bez potrebe
da posetite servisni centar.
Pošto ažuriranje firmvera mobilnog
telefona zahteva korisnikovu punu
pažnju tokom procesa ažuriranja, pre
prelaska na sledeći korak detaljno
proučite sva uputstva i sve beleške
koje se pojavljuju na svakom koraku.
Obratite pažnju na to da uklanjanje
USB data kabla ili baterije tokom
nadgradnje može ozbiljno da ošteti
mobilni telefon.
Menjanje postavki
povezivanja
Režim USB veze
Podešavanja za povezivanje već je
podesio operator kako biste odmah
mogli da uživate u novom telefonu.
Pomoću ovog menija možete da
primenite sve postavke. Pritisnite
Meni, izaberite Podešavanja, a zatim
odaberite Povezivanje. Dostupne su
sledeće opcije:
Bluetooth - podesite LG-C320 za
upotrebu Bluetooth veze. Možete da
promenite podešavanje vidljivosti ili
da pretražujete uređaje sa kojima je
vaš telefon uparen.
USB veza - možete izabrati režim
USB veze na telefonu za nekoliko
upotreba.
Menjanje Bluetooth postavki
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Podešavanja, pa odaberite
Povezivanje.
2 Odaberite Bluetooth pa
Podešavanja.
Dostupne su sledeće opcije:
Vidljivost mog uređaja - postavite
Vidljiv ili Vidljiv na 1 minut da
bi drugi uređaji mogli da otkriju
vaš telefon kada traže Bluetooth
uređaje. Ako izaberete opciju
Sakriven, drugi uređaji neće moći
da otkriju vaš telefon kada budu
tražili Bluetooth uređaje.
Naziv mog uređaja - možete da
date ime svom telefonu ili da ga
promenite u ime koje želite da
bude vidljivo drugim uređajima.
Ime vašeg telefona će biti
prikazano na drugim uređajima
samo kada je opcija Vidljivost mog
uređaja postavljena na Vidljiv.
Podržane usluge - možete da
prikažete listu uređaja, poput
slušalica i handsfri uređaja, pomoću
ovog telefona koji podržava
tehnologiju Bluetooth.
Moja adresa - proverite adresu
Bluetooth uređaja.
Napomena: Da biste
poboljšali bezbednost,
preporučujemo da, nakon
konfigurisanja ili uparivanja sa
nekim uređajem, opciju Vidljivost
podesite na Sakriven. Što se tiče
dolaznih veza, bez obzira na to da
li je drugi uređaj uparen s vašim
telefonom ili nije, možete odabrati
da prihvatite ili odbijete vezu.
Uparivanje sa drugim
Bluetooth uređajem
Prilikom uparivanja telefona LGC320 sa drugim uređajem, možete
uspostaviti vezu koja je zaštićena
pristupnim kodom. To znači da
uparivanje predstavlja bezbedniji
način povezivanja.
1 Proverite da li je Bluetooth uređaj
Uključen i Vidljiv. Možete da
promenite vidljivost u odeljku
Podešavanja u meniju Bluetooth
ako izaberete Vidljivost mog
uređaja, a zatim Vidljiv.
2 U meniju Bluetooth odaberite
Aktiviraj Bluetooth, a zatim
izaberite Traži novi uređaj.
23
3 LG-C320 će početi da traži uređaje.
Nakon dovršetka pretrage na
ekranu će se pojaviti opcije Dodaj
i Osveži.
4 Odaberite uređaj sa kojim želite da
obavite uparivanje, izaberite Dodaj,
a zatim unesite pristupni kôd, pa
odaberite U redu.
5 Vaš telefon će se zatim povezati
sa drugim uređajem, na kojem bi
trebalo da unesete isti pristupni
kôd.
6 Bluetooth veza zaštićena pomoću
bezbednosnog koda sada je
spremna.
Slanje i primanje datoteka
pomoću Bluetooth veze
Upotreba Bluetooth slušalica
Da biste uključili Bluetooth
uređaj:
1 Proverite da li su za Bluetooth
izabrane opcije Uključi Bluetooth
i Vidljiv.
2 Pratite uputstva koja ste dobili
sa slušalicama u vezi sa režimom
uparivanja da biste uparili uređaje.
3 LG-C320 će automatski pokušati da
se poveže sa Bluetooth slušalicama i
preći će u profil za slušalice.
24
Bluetooth predstavlja odličan način
za slanje i primanje datoteka budući
da nisu potrebni nikakvi kablovi, da je
veza brza, a povezivanje jednostavno.
Možete priključiti i Bluetooth slušalice
kako biste obavljali pozive. Pre nego
što počnete da delite datoteke putem
Bluetooth veze, biće potrebno da svoj
uređaj uparite sa drugim Bluetooth
uređajem. Informacije o uparivanju
uređaja potražite u poglavlju
Uparivanje sa drugim Bluetooth
uređajem.
1 Pritisnite Meni, a zatim izaberite
Podešavanja. Odaberite
Povezivanje, a zatim izaberite
Bluetooth.
2 Izaberite Aktiviraj Bluetooth.
3 Izaberite Deaktiviraj Bluetooth da
biste isključili Bluetooth.
Da biste poslali datoteku:
1 Otvorite datoteku koju želite
da pošaljete, što je uobičajeno
fotografija, video zapis ili muzička
datoteka.
2 Izaberite Opcije, a zatim odaberite
Pošalji, pa Bluetooth.
3 Izaberite Da da biste uključili
Bluetooth uređaj ukoliko nije
uključen.
4 LG-C320 će automatski pretražiti
ostale uređaje u opsegu koji imaju
omogućenu Bluetooth vezu.
5 Odaberite uređaj na koji želite da
pošaljete datoteku, a zatim izaberite
U redu.
Da biste primili datoteku:
1 Da biste primali datoteke, za
Bluetooth moraju da budu izabrane
opcije Aktiviraj Bluetooth i Vidljiv.
2 Pojaviće se poruka u kojoj će se od
vas tražiti da prihvatite datoteku
od pošiljaoca. Izaberite Da da biste
primili datoteku.
SAVET! Obratite pažnju na
traku napredovanja da biste bili
sigurni da je datoteka poslata.
SAVET! Bluetooth® slovna oznaka
i logotipi vlasništvo su kompanije
Bluetooth SIG, Inc., a korišćenje tih
oznaka od strane kompanije LG
Electronics regulisano je licencom.
Ostali zaštićeni žigovi i zaštićena
imena vlasništvo su kompanija koje
polažu pravo na njih.
Sinhronizovanje telefona sa
računarom
Možete sinhronizovati telefon sa
računarom da biste bili sigurni da se
svi važni detalji i datumi poklapaju, ali
i da biste napravili rezervne kopije i
tako bili spokojni.
Pravljenje rezervnih kopija
i vraćanje informacija iz
telefona
1 USB kablom povežite telefon s
računarom.
2 Izaberite PC suite iz iskačućeg
menija na telefonu.
3 Kliknite na ikonu Napravi rezervnu
kopiju, a zatim izaberite Napravi
rezervnu kopiju ili Vrati.
25
4 Označite sadržaj čiju rezervnu
kopiju biste želeli da napravite ili
koji biste želeli da vratite. Izaberite
lokaciju za čuvanje rezervne kopije
ili sa koje biste želeli da vratite
informacije. Kliknite na dugme OK.
5 Kreiraće se rezervna kopija
informacija.
Prikazivanje datoteka sa
telefona na računaru
1 USB kablom povežite telefon s
računarom.
2 Izaberite PC suite iz iskačućeg
menija na telefonu.
3 Povezivanje će biti obavljeno
automatski nakon pretraživanja
telefona.
SAVET! Prikazivanje sadržaja sa
telefona na računaru može vam
pomoći u organizovanju datoteka,
organizovanju dokumenata i
uklanjanju nepotrebnog sadržaja.
26
Dodatna oprema
Za vaš mobilni telefon dostupna je različita dodatna oprema. Njihov opis je dat
ispod.
Punjač
Baterija
Korisničko uputstvo
M A G Y A R
HRVATSKI
БЪ Л ГА Р С K И
S R P S K I
МАКЕДОНСКИ
Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Korisničko uputstvo
Упатство за користење
LG-C320
NAPOMENA
• Uvek koristite originalnu dodatnu opremu kompanije LG.
• Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
• Dodatna oprema se može razlikovati u zavisnosti od oblasti. Za sva pitanja se
obratite našem regionalnom predstavništvu ili agentu.
27
Tehnički podaci
Temperatura
Maks.: +55°C (pražnjenje) +45°C (punjenje)
Min.: -10°C
28
Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu
Pročitajte ova jednostavna uputstva.
Nepridržavanje ovih uputstava može
da bude opasno ili nezakonito.
Izloženost radio talasima
Informacije o izlaganju radio talasima i
SAR vrednostima (Specific Absorption
Rate). Model mobilnog telefona LGC320 dizajniran je da bude u skladu sa
važećim bezbednosnim smernicama o
izlaganju radio talasima. Ove smernice
su ustanovljene od strane naučnih
organizacija i obuhvataju dozvoljene
nivoe izlaganja da bi se osigurala
bezbednost svake osobe, bez obzira
na starost i zdravstveno stanje.
• Smernice o izlaganju radio talasima
koriste jedinicu mere koja se naziva
SAR (Specific Absorption Rate).
Testovi za određivanje SAR vrednosti
obavljaju se po standardnim
metodama za telefon koji emituje
na svojoj najvećoj atestiranoj snazi
u svim ispitivanim frekventnim
opsezima.
• Iako SAR vrednosti za različite modele
LG telefona variraju, svi telefoni su u
skladu sa relevantnim smernicama
koje se odnose na izlaganje radio
talasima.
• Granična SAR vrednost preporučena
od strane Međunarodne komisije
za zaštitu od nejonizujućih zračenja
(ICNIRP) iznosi 2 W/kg na 10 g
telesnog tkiva.
• Najviša SAR vrednost za ovaj model
telefona, testirana od strane DASY4,
iznosi 0,612 W/kg (10 g) kada je
telefon prislonjen uz uvo, a 1,33 W/kg
(10 g) kada se nosi uz telo.
• SAR granična vrednost za stanovnike
zemalja/regiona koji su prihvatili
graničnu SAR vrednost preporučenu
od strane Instituta elektronskih i
elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi
prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog
tkiva.
29
Čuvanje i održavanje proizvoda
UPOZORENJE: Koristite
samo baterije, punjače i dodatnu
opremu koji su odobreni za
upotrebu sa ovim modelom
telefona. Upotreba drugih modela
može poništiti eventualnu dozvolu
ili garanciju koja važi za telefon , a
može biti i opasna .
• Nemojte rastavljati ovaj uređaj.
Za eventualne popravke telefon
odnesite kvalifikovanom serviseru.
• Uređaj držite dalje od električnih
uređaja kao što su televizori, radioaparati i računari.
• Uređaj držite dalje od toplotnih
izvora kao što su radijatori i šporeti.
• Nemojte ispuštati telefon.
• Uređaj nemojte izlagati mehaničkim
vibracijama i udarcima.
• Isključite telefon kad god to
zahtevaju posebni propisi koji su
na snazi u toj oblasti. Na primer,
nemojte da koristite telefon u bolnici
jer može uticati na rad osetljivih
medicinskih uređaja.
30
• Nemojte da rukujete telefonom
mokrim rukama dok se puni. Tako
možete izazvati strujni udar ili ozbiljno
oštetiti telefon.
• Nemojte puniti telefon u blizini
zapaljivih materijala ker se telefon
može zagrejati i može stvoriti
opasnost od požara.
• Za čišćenje telefona nemojte koristiti
jake hemikalije (kao što su alkohol,
benzol, rastvarači itd.) ili deterdžente.
• Nemojte puniti telefon koji leži na
nameštaju od mekih materijala.
• Telefon treba puniti u dobro
provetrenim prostorijama.
• Nemojte izlagati telefon gustom
dimu ili prašini.
• Telefon nemojte držati uz kreditne
kartice i karte za prevoz jer može
izmeniti podatke na magnetnim
trakama.
• Nemojte dodirivati ekran oštrim
objektima jer ga možete oštetiti.
• Telefon čuvajte dalje od tečnosti i
vlage.
• Dodatnu opremu, kao što su slušalice
i slušalice sa mikrofonom, koristite
obazrivo. Nemojte bez potrebe
dodirivati antenu.
Efikasna upotreba telefona
Električni uređaji
Svi mobilni telefoni podložni su
dejstvu smetnji, što može uticati na
performanse.
• Nemojte koristiti mobilni telefon
u blizini medicinskih uređaja bez
izričite dozvole. Nemojte držati
telefon u blizini pejsmejkera (npr. u
džepu na grudima).
• Mobilni telefoni mogu uticati na rad
nekih slušnih aparata.
• Može doći do manjih smetnji na
televizoru, radio aparatu, računaru
itd.
Bezbednost u vožnji
Informišite se o zakonima i pravilima
o upotrebi mobilnih telefona u oblasti
u kojoj vozite.
• Nemojte držati telefon u ruci dok
vozite.
• U potpunosti se koncentrišite na
vožnju.
• Ako je moguće, koristite handsfri
komplet.
• Ako to uslovi vožnje zahtevaju,
parkirajte se pored puta pre nego što
se javite na poziv.
• Energija radio-talasa može uticati na
neke elektronske sisteme u vozilu, kao
što je muzički uređaj i bezbednosna
oprema.
• Ako je vaše vozilo opremljeno
vazdušnim jastucima, nemojte da ih
blokirate instaliranom ili prenosnom
bežičnom opremom. To može
dovesti do greške u vazdušnom
jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog
loših karakteristika.
• Ako slušate muziku u pokretu, pazite
da jačina zvuka bude umerena da
biste bili svesni svoje okoline. Ovo je
naročito važno prilikom prelaženja
ulice.
Sprečite oštećenje sluha
Do oštećenja sluha može da dođe
nakon dužeg izlaganja glasnim
zvukovima. Zato preporučujemo da
telefon ne uključujete i isključujete u
blizini uha. Takođe, preporučujemo da
jačina muzike i poziva bude umerena.
Prejak zvuk i pritisak iz slušalica
koje se stavljaju u uvo može da
izazove oštećenje sluha.
31
U blizini eksploziva
Pozivi za pomoć
Nemojte koristiti telefon u
blizini eksploziva. Pridržavajte se
ograničenja, pravila i propisa.
Pozivi za pomoć možda nisu dostupni
u svim mrežama. Zato nikada nemojte
da se oslanjate samo na mobilni
telefon kada je reč o pozivima za
pomoć. Proverite kod lokalnog
dobavljača usluga.
Sredine u kojima postoji
opasnost od eksplozija
• Nemojte koristiti telefon na
benzinskim pumpama.
• Nemojte koristiti telefon u blizini
goriva ili hemikalija.
• Nemojte da odlažete zapaljive
gasove, tečnosti ili eksplozive u
pregradu automobila u kojoj držite
telefon i dodatnu opremu.
U avionu
Bežični uređaji mogu izazvati smetnje
u avionu.
• Isključite mobilni telefon pre nego
što uđete u avion.
• Bez izričite dozvole posade nemojte
koristiti telefon ni dok je avion na
zemlji.
Deca
Telefon držite na sigurnom mestu,
van domašaja dece. Proizvod sadrži
sitne delove koji mogu prouzrokovati
gušenje ako se odvoje.
32
Informacije o bateriji i održavanje
• Baterija ne mora biti potpuno
ispražnjena pre ponovnog punjenja.
Za razliku od drugih baterija, nije
prisutan memorijski efekat koji
bi mogao da ugrozi performanse
baterije.
• Koristite samo LG baterije i punjače.
LG punjači su osmišljeni tako da
maksimalno produže vreme trajanja
baterije.
• Nemojte rastavljati bateriju i vodite
računa da ne izazovete kratak spoj.
• Metalne kontakte baterije održavajte
čistim.
• Zamenite bateriju kada joj se
performanse umanje. Baterija može
da se puni više stotina puta pre nego
što ju je potrebno zameniti.
• Ako baterija nije korišćena duže
vreme, napunite je da biste joj
povećali performanse.
• Punjač nemojte izlagati direktnoj
sunčevoj svetlosti i nemojte ga
koristiti u sredinama sa velikom
vlažnošću, kao što je kupatilo.
• Nemojte ostavljati bateriju na toplim
ili hladnim mestima pošto to može
umanjiti performanse baterije.
• Postoji rizik od eksplozije ako se
baterija zameni neodgovarajućim
tipom baterije.
• Korišćene baterije odložite u skladu s
uputstvima proizvođača. Reciklirajte
kad to bude moguće. Nemojte
odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
• Ako je potrebno da zamenite
bateriju, za pomoć se obratite
najbližem servisu ili distributeru
kompanije LG Electronics.
• Kada se baterija napuni, punjač uvek
isključite iz zidne utičnice da ne bi
dodatno trošio struju.
• Stvarno vreme trajanja baterije
zavisiće od konfiguracije mreže,
podešavanja uređaja, načina
korišćenja, baterije i uslova okoline.
33
КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ
ВОДИЧОТ ЗА БРЗА УПОТРЕБА
Отсечете го водичот за брза употреба кој е придодаден
кон ова упатство по линијата за отсекување, со
превиткување како што е прикажано подолу.
Како да отсекувате
Отсечете го водичот за брза употреба по линијата за
отсекување.
Можете да поставите ленир на линијата за отсекување
и да отсечете како што е прикажано подолу.
• Внимавајте да не исечете ако користите ножички.
Отстранување на вашиот стар апарат
1 Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана
канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската
директива 2002/96/EC.
2 Сите електрични и електронски производи треба да бидат
отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени
од страна на владата или локалните власти.
3 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи
потенцијалните негативни последици за животната средина и за
здравјето на луѓето.
4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар
апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата
за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле
производот.
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
Ве молиме прочитајте ги овие
едноставни инструкции. Нивното
непочитување може да биде опасно
или противзаконско.
Изложување на
радиофреквентна енергија
Информации за изложување на
радиобранови и специфична
апсорпциона стапка (SAR) Овој
мобилен телефон - модел LG-C320
е дизајниран за да ги задоволува
безбедносните барања за
изложување на радиобранови.
Овие барања се базираат на научни
упатства кои вклучуваат граници
на безбедност потребни да ја
гарантираат сигурноста на сите луѓе,
независно од нивната возраст или
здравствена состојба.
• Во упатствата за изложување на
радиобранови се користи мерна
единица позната како специфична
апсорпциона стапка или SAR.
Тестот за SAR се спроведува со
употребување на стандардни методи
при кои телефонот емитува на
највисокото потврдено енергетско
ниво на сите користени фреквентни
појаси.
• Иако постојат разлики помеѓу нивото
на SAR кај различни модели на LG
телефони, сите тие се дизајнирани да
ги задоволат релевантните мерки за
изложување на радиобранови.
• Границата на SAR препорачана од
Маѓународната комисија за заштита
од нејонизирачко зрачење (ICNIRP)
е 2W/kg во просек на 10 грама ткиво.
• Највисоката вредност на SAR за
овој модел на телефон тестиран
од DASY4 при поставување на уво
изнесува 0,612 W/kg (10g), а при
поставеност на тело изнесува 1,33
W/kg (10g).
• Вредноста за SAR за жителите на
земји/региони кои ја прифаќаат
границата на SAR препорачана од
страна на Институтот за инженери
по електротехника и електроника
(IEEE) изнесува 1.6 W/kg во просек на
1 грам ткиво.
1
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
Чување и одржување на
производот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Користете единствено
батерии, полначи и
дополнителна опрема кои
се одобрени за употреба
со овој конкретен модел
на телефон. Користењето
на кои било други видови
може да поништи секаква
потврда или гаранција
која важи за телефонот, а
исто така може да биде и
опасно.
• Не расклопувајте го овој уред.
Однесете го на квалификуван
сервисер доколку е потребна негова
поправка.
• Уредот држете го подалеку од
електрични уреди како на пр.
телевизори, радиоприемници и
компјутери.
• Уредот држете го подалеку од
извори на топлина како што се
радијаторите и шпоретите.
• Не дозволувајте да ви падне
телефонот.
2
• Немојте да го изложувате уредот на
механички вибрации или потреси.
• Исклучете го телефонот на места
каде тоа се бара со специјални
прописи. На пример, немојте да го
користите телефонот во болници
каде уредот може да влијае на
медицинската опрема.
• Немојте да ракувате со телефонот
со влажни раце додека се врши
дополнување. Може да дојде
до електричен удар и сериозно
оштетување на вашиот телефон.
• Немојте да го полните телефонот
близу до запаливи материјали
бидејќи тој може да стане жежок и
да предизвика опасност од пожар.
• Користете сува ткаенина за чистење
на надворешноста на уредот
(немојте да користите растворувачи
како бензол, разредувач или
алкохол).
• Немојте да го полните телефонот
кога е поставен на мек мебел.
• Телефонот треба да се полни во
добро проветрена просторија.
• Немојте да го изложувате уредот
на прекумерни количества дим
или прав.
• Телефонот држете го подалеку
од кредитни картички или
возни билети; може да влијае на
информациите од магнетните ленти.
• Не допирајте го екранот со остри
предмети, бидејќи тоа може да го
оштети телефонот.
• Не изложувајте го телефонот на
течности или влага.
• Дополнителната опрема
како слушалките користете ја
претпазливо. Немојте непотребно да
ја допирате антената.
Ефикасно користење на
телефонот
Електронски уреди
Кај сите мобилни телефони може да
се јават пречки, кои може да влијаат
на работата.
• Не употребувајте го вашиот мобилен
телефон во близина на медицинска
опрема без да побарате дозвола.
Избегнувајте да го ставате телефонот
во близина на пејсмејкер, на
пример, во вашиот горен џеб.
• Кај одредени помагала за слушање
може да се јават пречки заради
мобилните телефони.
• Помали пречки може да се јават кај
телевизорите, радиоприемниците,
компјутерите, итн.
Безбедност при патување
Запознајте се со законот и прописите
за употреба на мобилните телефони
во подрачјата во кои возите.
• Не употребувајте ја телефонската
слушалка додека возите.
• Посветете го целосното внимание
на возењето.
• Користете hands-free комплет,
доколку е можно.
• Застанете покрај патот пред да се
започнете или одговорите на повик
доколку тоа го налагаат условите
за возење.
• RF енергијата може да влијае врз
некои електронски системи во
вашето возило, на пр. врз стерео
уредот или безбедносната опрема.
• Ако вашето возило е опремено со
воздушно перниче, внимавајте да
не го попречите со инсталираната
или преносливата безжична опрема.
Може да дојде до неисправност на
воздушното перниче или сериозни
повреди заради направилното
3
функционирање.
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
• Доколку слушате музика додека сте
излезени, ве молиме одржувајте
ја јачината на звукот на разумно
ниво, за да можете да бидете свесни
за вашата околина. Ова е особено
значајно кога се наоѓате во близина
на сообраќај.
Избегнете оштетување на
слухот
Доколку подолг период бидете
изложени на гласен звук, може да
настане оштетување на вашиот слух.
Ви препорачуваме вклучувањето и
исклучувањето на апаратот да не го
вршите блиску до вашето уво. Исто
така ви препорачуваме јачината на
звукот кај музиката и повиците да ја
одржувате на разумно ниво.
Преголемата јачина на звук и
притисок од слушалките може
да предизвикаат оштетување
на слухот.
Подрачје на минирање
Не употребувајте го телефонот
додека во тек е минирање.
Придржувајте се на ограничувањата
и следете ги прописите или
правилата.
4
Подрачја на можни експлозии
• Не употребувајте го телефонот на
места каде се полни гориво.
• Не употребувајте го во близина на
горива и хемиски средства.
• Не пренесувајте или чувајте
запаливи гасови, течности или
експлозивни материјали во
истиот дел на возилото во кој
го чувате мобилниот телефон и
дополнителната опрема.
Во авион
Безжичните уреди може да
предизвикаат пречки во авион.
• Исклучете го вашиот мобилен
телефон пред да се качите во
авионот.
• Немојте да го користите додека
авионот е на земја без дозвола од
екипажот на авионот.
Деца
Чувајте го телефонот на безбедно
место подалеку од дофат на мали
деца. Тој содржи мали делчиња
кои доколку се одвојат може
да предизвикаат опасност од
задушување.
Итни повици
Итните повици може да не се
достапни на сите мобилни мрежи.
Затоа, никогаш не потпирајте се
единствено на телефонот за итните
повици. Проверете кај вашиот
локален обезбедувач на услуги.
Информации и грижа за
батеријата
• Не морате целосно да ја испразните
батеријата пред да ја ставите
повторно да се полни. За разлика од
други системи на батерии, не постои
мемориски ефект кој може да влијае
на перформансите на батеријата.
• Употребувајте само LG батерии
и полначи. LG полначите се
дизајнирани да го максимизираат
работниот век на батеријата.
• Не расклопувајте ја батеријата и
внимавајте да не направите краток
спој.
• Внимавајте металните контакти на
батеријата да бидат чисти.
• Заменете ја батеријата кога
повеќе нема да нуди прифатливи
перформанси. Батеријата може да
се полни стотици пати пред да биде
потребно да се замени.
• Дополнете ја батеријата доколку
подолго време не била користена, за
да се продолжи векот на траење.
• Не изложувајте го полначот на
батеријата на директна сончева
светлина и не употребувајте го
во услови на висока влажност, на
пример во бањи.
• Немојте да ја чувате батеријата на
жешки или ладни места, бидејќи
тоа може да ги намали нејзините
перформанси.
• Постои опасност од експлозија
доколку батеријата е заменета со
несоодветен тип.
• Отстранете ги истрошените батерии
во согласност со упатството
од производителот. Ве молиме
извршете рециклирање кога е
можно. Не отстранувајте ги заедно
со отпадот од домаќинствата.
5
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
• Доколку треба да ја замените
батеријата, за да добиете помош
однесете ја кај најблискиот
овластен сервис или продавач на LG
Electronics.
• Секогаш извадете го полначот од
ѕидниот приклучок откако телефонот
целосно ќе се наполни, за да
избегнете непотребна потрошувачка
на енергија на полначот.
• Реалното траење на батеријата
зависи од конфигурацијата на
мрежата, поставките на производот,
начинот на користење, како
и состојбата на батеријата и
околината.
6
Запознавање со вашиот телефон
Слушалка
Копче за истовремено
извршување на повеќе
задачи
Oвозможува пристап до
Почетен екран, Главно
мени и апликации кои
се во тек.
Функциски копчиња
(Лево функциско копче /
Десно функциско копче)
• Овие копчиња ја
извршуваат функцијата
прикажана на долниот
дел од екранот.
Копче за испраќање
• Бирање на телефонски
број и одговарање на
повик.
• Во режим на
подготвеност:
Прикажување на
историја на повици.
Алфанумерички
копчиња
• Во режим на
подготвеност: Внес
на број за бирање
Притиснете и
задржете
- Меѓународни повици
- Поврзување со центарот за
говорна пошта
до
- Брзо бирање
Мени на widget
Oвозможува пристап до
некои корисни widget-и и
линкови.
- Притиснете и задржете го копчето
за премин во бесчуен режим
• Во режим на уредување: Внес на
броеви и знаци
Главен LCD екран
Копче за крај
• Вклучување/исклучување
(притиснете и задржете)
• Завршување или
отфрлање на повик.
Копче за потврда / OK
копче
• Избирање на опции од
мени и потврдување на
дејството.
Копче за навигација
• Во режим на подготвеност:
Кратко: Избирање на профил
Кратко: E-Mail
Кратко: Сандачето за влезни пораки
Кратко: Фотоапарат
• Во мени: движење нагоре и надолу.
7
Слушалки
Странични копчиња
• Во режим на
подготвеност:
Контрола на јачина на
тон на ѕвонење.
• За време на повик:
Прилагодување на
јачината на звукот на
слушалката
• При репродукција
на MP3 музика:
Прилагодување на
јачина на звук
Приклучок за полнач/
USB кабел
СОВЕТ: Пред да го
поврзете USB кабелот
за мемориски уред
проверете дали
телефонот е вклучен,
дали е вметната
надворешната
мемориска картичка
и дали уредот е во
режим на мирување.
Објектив на
фотоапарат
Капаче на
батеријата
Држач за SIM
картичка
8
Батерија
Фотоапарат
Брзо фотографирање
1 Притиснете Мени, изберете Фотоапарат и Фотоапарат.
2 Кога фотоапаратот ќе го фокусира вашиот објект, изберете ја иконата Сними во долниот
централен дел на екранот и притиснете OK за да снимите фотографија.
По снимањето на фотографија
Снимената фотографија ќе се појави на екранот. Името на сликата ќе се прикаже најгоре на
долниот дел од екранот со пет икони на долната страна.
Албум - Преглед на сликите и видео записите кои сте ги снимиле во вашиот Албум.
Испрати - Испраќање на фотографијата како MMS, како E-mail или преку Bluetooth.
Ново - Снимање на нова фотографија веднаш потоа.
Постави како - Користење на сликата како Слика за заднина, како Слика на Контакт, или
како Слика при вклучување или Слика при исклучување.
Избриши - Бришење на штотуку снимената фотографија. Визирот повторно ќе се појави.
9
Видео камера
Брзо снимање на видео
1 Притиснете Мени, изберете Фотоапарат и изберете Видео камера.
Визирот на видео камерата ќе се појави на екранот.
2 Фокусирајте ја камерата на она што сакате да го снимите.
3 Изберете ја иконата Сними во долниот централен дел на екранот и
притиснете OK за да снимите видео запис. На долниот дел од визирот ќе
за да го запрете снимањето.
се појави Rec. Притиснете повторно
Откако ќе снимите видео
На екранот ќе се појави слика која го претставува снименото видео.
По снимањето на видео запис, можете да ги прегледате следните менија:
Албум - Преглед на сликите и видео записите кои сте ги снимиле во вашиот Албум.
Пушти - Репродукција на фајлот.
Ново - Притиснете за снимање на нов видео запис веднаш потоа.
Испрати - Испраќање на видео снимката како Порака, како E-mail или преку Bluetooth.
Избриши - Бришење на штотуку снимениот видео запис. Визирот повторно ќе се појави.
Музика
MP3 плеер
Вашиот LG-C320 има вграден музички плеер со кој можете да ги репродуцирате омилените
песни.
Забелешка:
• Пред да го употребите музичкиот плеер, потребно е првин да го
пренесете музичкиот фајл на телефонот.
• Музичкиот плеер ги подржува следните видови на кодек: MP3, WMA,
AAC. Музичкиот плеер не ги поддржува задолжително сите функции и
варијации на форматите на фајловите.
За да пристапите до музичкиот плеер, притиснете Мени и изберете Музика, а потоа MP3
плеер. Од тука може да пристапите до:
10
Последно репродуцирано - Прикажување на сите песни кои неодамна сте ги
репродуцирале.
Сите песни - Ги содржи сите песни кои се наоѓаат на вашиот телефон.
Мои листи за репродукција - Ги содржи сите листи за репродукција кои сте ги креирале.
Изведувачи - Ви овозможува да ги прегледате сите песни подредени по изведувач.
Албуми - Ви овозможува да ги прегледате сите песни подредени по албум.
Жанрови - Ви овозможува да ги прегледате сите песни подредени по жанр.
Измешај ги сите песни - Ви овозможува да ги репродуцирате сите песни по случаен
редослед.
Репродукција на песна
1 Притиснете Мени и изберете Музика, потоа изберете MP3 плеер.
2 Изберете Сите песни, а потоа изберете ја песната која сакате да ја репродуцирате.
Изберете
.
3
4
5
6
Изберете
за паузирање на песната.
Изберете
за да скокнете на наредната песна.
за да скокнете на претходната песна.
Изберете
Изберете Назад за да ја запрете музиката и да се вратите на менито Сите песни.
СОВЕТ! За промена на гласноста на музиката, употребете ги копчињата за јачина на
звук на левата страна од телефонот.
11
ФМ Радио
Користење на FM радио
Вашиот LG-C320 располага со FM радио така што вие ќе можете да ги слушате омилените
станици кога сте во движење.
Слушање радио
1 Притиснете Мени, изберете Музика и изберете ФМ Радио.
2 Изберете го бројот на каналот за станицата која сакате да ја слушате.
Пребарување на станици
Радио станиците на вашиот телефон можете да ги наместите со помош на рачно или
автоматско пребарување. Потоа тие ќе бидат зачувани на специфични броеви на канали за
да не морате повторно да ги барате.
За автоматско пронаоѓање:
1 Притиснете на Мени и изберете Музика.
2 Изберете ФМ Радио и изберете Опции.
3 Изберете Авт.скенирање. Ќе се прикаже порака за потврда. Изберете Да, по што
станиците автоматски ќе бидат најдени и доделени на одреден канал на вашиот телефон.
Забелешка: Доколку сте во област со слаб радио-прием, може да имате потешкотии
при слушањето радио.
За слушање на радиото ќе треба да ги вметнете слушалките. Приклучете ги во влезот
за слушалки.
и
Забелешка: Исто така можете рачно да наместите станица со користење на
и ,
кои се прикажани во центарот на екранот. Ако притиснете и задржите на
станиците ќе бидат пронајдени автоматски.
12
SNS
Услуги на социјални мрежи (SNS)
Вашиот LG-C320 има SNS кој ви овозможува да уживате и да управувате со
вашата социјална мрежа.
ЗАБЕЛЕШКА: Поврзувањето и користењето на интернет услугите може да предизвика
дополнителни трошоци. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен
оператор.
Bluetooth
Менување на Bluetooth поставките
1 Притиснете Мени, изберете Подесувања и изберете Поврзливост.
2 Изберете Bluetooth и потоа Активирај Bluetooth.
Менувајте ги вредностите за:
Видливост на мојот уред - Поставете Видливо или Видливо 1 мин.
за да можат останатите уреди да го детектираат вашиот телефон кога
пребаруваат Bluetooth уреди. Ако одберете Скриено, останатите уреди
нема да можат да го детектираат телефонот при барање на Bluetooth
уред.
Име на мојот уред - Можете да доделите име или да го промените името
на вашиот телефонот кое ќе се прикажува на останатите уреди. Името
на телефонот ќе се прикажува на останатите уреди само ако опцијата
Видливост на мојот уред е поставена на Видливо.
Поддржани услуги - Можете да ја погледнете листата на уреди, како
на пр. слушалки и hands-free уреди, кои ги поддржува овој Bluetooth
телефон.
Моја адреса - Овде проверете ја вашата Bluetooth адреса.
13
Bluetooth
Забелешка: За подобрување на сигурноста, ви препорачуваме откако
ќе ја завршите конфигурацијата или впарувањето со друг уред, опцијата Видливо да
биде поставена на Скриено. Влезните врски, без оглед на тоа дали другиот уред веќе
бил впарен или не со вашиот телефон, можете да ги прифатите или одбиете.
Впарување со друг Bluetooth уред
Со впарување на вашиот LG-C320 и друг уред, можете да воспоставите поврзување
заштитено со лозинка. Ова значи дека впарувањето ќе биде побезбедно.
1 Проверете дали Bluetooth е поставен на Вклучи и Видливо. Можете да ја промените
вашата видливост во Поставки од менито Bluetooth, со избирање на Видливост на мојот
уред и потоа Видливо.
2 Од менито Bluetooth, изберете Активирај Bluetooth и изберете Пребарувај нов уред.
3 Вашиот LG-C320 ќе ги пребара новите уреди. Кога пребарувањето ќе заврши, на екранот
ќе се појават Додади и Обновување.
4 Изберете го уредот со кој сакате да се впарите, изберете Додади, внесете лозинка и потоа
притиснете OK.
5 Потоа вашиот уред ќе се поврзе со другиот уред, на кој треба да биде внесена истата
лозинка.
6 Вашата Bluetooth врска заштитена со лозинка сега е подготвена.
Користење на Bluetooth слушалка
1 Проверете дали Bluetooth е поставен на Активирај Bluetooth и Видливо.
2 За поставување на слушалките во режим на впарување и впарување на уредите следете
го упатството кое се испорачува со слушалките.
3 Вашиот LG-C320 автоматски ќе се поврзе со Bluetooth слушалките и ќе се префрли во
профил за слушалки.
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising